நூலகத் திட்டம்


ஈழத்து எழுத்தாவணங்களை மின்வடிவத்தில் ஆவணப்படுத்திப் பாதுகாத்து அவற்றை அனைவரும் எந்நேரமும் வாசிப்பதற்கும் உசாத்துணைக்கும் பயன்படுத்துவதற்கு இணையத்தில் இலகுவிற் கிடைக்கக் கூடியதாக வெளியிடும் இலாப நோக்கற்ற தன்னார்வக் கூட்டுமுயற்சி.

நூலகத் திட்ட மின்னூல் விபரங்களுக்கு

www.noolaham.org

(நூலக நிறுவன வலைத்தளம்)