கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: ஊற்று 1979.07/1980.09

Page 1
வனம்,
நிறு கொழும்பு
ஊற்று
கண்டி.
315
வீதி
 

*յլգ 1979 புரட்டாதி 1980
தொகுதி 7 இல, 4, 5, 6.
தொகுதி: 8 இல, 1, 2, 3
of Garts
அரங்கு \ சேதனவுறுப்பிரசாயனம்
U சூரியனின் கதிர்களும் அவற்றின்
பிரயோகங்களும்
சாளரம் மனித உடலும் தொழிற்பாடும் \ உலக உணவின் எதிர்காலம்
\து நீரும் விவசாயமும்
2.50

Page 2
OPINION
IN THIS
Articles
ORGANIC CHEMISTRY (10) - SOLAR RAYS AND ITS USES sis HUMAN BODY AND FUNCTION (2) -
FUTURE OF WORLD FOOD
SITUATION - is
W ATER AND AGRICULTURE (5) ve
President Secretary
(Dotru (O
Prof. T. Jogaratmam Dr. R. Narendran
Treasurer: Mr.
Administrative Editors: R. Ma
R. Siva
Chief Editor : W. Pav
M. :
Compilling Editor : R. Mah
Editoria
K. Krishnananthasivam B. V. S A. Sivarajah B. A., M. A S. V. Parameswaran B. Sc., M. S K. K. Navaratnam B. Sc. (Agri) S. Srikantha B. Sc., M. Sc-, (Ag N. Sriharan M. B. B. S., M. D N. Sayaraolibavan,
Publishers: Administrative Editor
OOTRU OR 215, Colombo Street, K.

S SSU
Authors
Mr. S. Srikantha Dr. S. Sotheeswaran Ph.D. Mrs. M. Umarani Dr. R. Sivakanesan
Dr. A. Kandiah
ganisation
Vice President: Prof A. Thurai rajah Assistant Secretary:
Dr. K. Krishnamanthasivatm I. Ariyaratnam
halinga Iyer B. Sc, Ph.D. kanesan B. W. Sc, Ph. D.
anasasivam B. Sc. (Agri) M.Sc., S., Ph. D.
alinga Iyer. B. Sc., Ph. D.
Board c., M. V. Sc.,
, M. R. C. P., Ph. D
Correspondence: Administrative Editor
GANISATION andy. 'T' Phone: 2388.

Page 3
ஊற்று
தொகுதி 7 eugliori தொகுதி 8 தை-புரட்ட
நிர்வாக ஆசிரியர்
g. LD51T66) iš 5 ap Luff B.Sc., (Eng), Ph.D இ. சிவகணேசன் B.V. Sc., Ph. D
பிரதம ஆசிரியர்
வே. பாவநாசசிவம் B. Sc., (Agri) M.Sc., M.S., Ph.D
ஆசிரியர் (Ց(Լք
க. கிருஸ்ணுணந்தசிவம் B.V. Sc., M. W. Sc.
9). SaipTIT afrt B. A., M. A. எஸ். வி. பரமேஸ்வரன் B.Sc., M. Sc., Ph.D メ
s. 5. p56NuUi SGOT tib B. Sc. (Agri) JF. glassirist B. Sc., M. Sc., (Agri)
15. SoSa Tair M. B. B. S., M. D., M.R.C.P., Ph.D
ந. சயனுெளிபவான்
தொகுப்பாசிரியர்
இ, மகாலிங்க ஐயர்
இச் சஞ்சிகையில் வெளியாகும் கட்(
ஆசிரியர்களே முற்றிலும் பொறுப்பாவர்
குழுவைச் சேர்ந்தவர்களின் எண்ணங்களை
தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி
நிர்வாக ஆசிரியர், ஊ

"அறிஞர் தம் இதய ஓடை ஆழநீர் தனை மொண்டு செறி தரும் மக்கள் எண்ணம் செழித்திட ஊற்றி ஊற்றிப் புதியதோர் உலகம் செய்வோம்.”
is இல-4, 5, 6. ாதி 1980 இல-1, 2, 3.
அரங்கு 2.
சச்சி சிறீகாந்தா,
சேதனவுறுப்பிரசாயனம் VK. 5 கலாநிதி சோதீஸ்வரன்
சூரியனின் கதிர்களும் அவற்றின் பிரயோகங்களும் 12 திருமதி. ம. உமாராணி
FTørt grub 15
மனித உடலும் தொழிற்பாடும் 18 கலாநிதி இ. சிவகணேசன்
உலக உணவின் எதிர்காலம் 27
நீரும் விவசாயமும் 29
கலாநிதி ஆ. கந்தையா
ஆண்டுச் சந்தா ருபா 12:=
நிரைகளின் பொருளடக்கங்கட்கு கட்டுரை . கட்டுரை தரும் கருத்துக்கள் ஆசிரியர் ப் பிரதிபலிப்பன அல்ல,
ாற்று நிறுவனம், 215, கொழும்பு வீதி, கண்டி,

Page 4
அரங்கு
அறிவுவளர்ச்சியில் பூ
சச்சி சிறீகாந்தா (உயிரிரசாயனத்து
அறியாமைதான் எல்லா சிக்கல்களுக் தொன்று. முன்னேற்றத்தின் அடிப்படை அற நூலைத் தன்னிடத்தே கொண்டது நூலகம், !
1. உலக அறிவு முழுவதையும் காட்டும் வளி 2. சேகரித்தவற்றைப் பட்டியிட வேண்டும் 3. இவற்றை அனைவரும் அறியச் செய்ய வே
இம் மூன்று பணிகளையும் இலங்கைய னவா என்ருல், ஆம் என விடையளிக்கும் அ
இன்றைய நிலையில் பல்கலைக் கழகங் விலும் 1ம் பணியும் 3ம் பணியும்ஆற்றப்படும் கிடமானதாயும் உள்ளது. இலங்கையிலே உள் மாணவர்க்கோ ஒய்வு கிடைக்கும் வேளையில் கலைக் கழகத்தையும் சூழ உள்ள கண்டி நகர வார இறுதி நாட்களில் பொழுதைப் போக் மாணவர்க்கும் நரக வேதனையாக உள்ளது. 8 யாட்டுப் பிரியர்களுக்கோ, உல்லாச கேளிக்ை இப்படியான சங்கடம் எழுகின்றதா? இல்லே
மேற்கத்திய நாடுகளில் நிலவும் நிலை கிட்டிய அமெரிக்காவிலுள்ள ஒரு பிரபல பல்க ஒரு குறிப்பிட்ட துறையிலுள்ள உப நூல் நி துள்ள விளக்க விவரங்கள் சிலவற்றை சுட்டி
நூல் நிலைய நேரங்கள்
வாசிக அறை: “எந்நேரத்திலும் வாசிக அை
இவ்வறையினுள் புக ஒரு
உப நூல் நிலையம்: கீழ் வரும் நேரங்கள்
திங்கள் முதல் வெள்ளி சனி காலை 9 மணியில் ஞ்ாயிறு பிற்பகல் 1 மணி இந்நாட்களில் சாவி உம்மிடமிருந்தால் நீர் இ
பிரதான நூலகம் திங்கள் முதல் சனி க ஞாயிறு பிற்பகல் 1 ம

ாலகத்தின் பங்களிப்பு
1றை, பேராதனைப் பல்கலைக் கழகம்)
$கும் அடிப்படை என்பது யாவரும் அறிந்த ரிவு. இதை இதயமாகக் கொண்டது நூல், சிறந்த நூலகமொன்றின் பணி என்ன?
கையில் நூல்களைச் சேகரிக்க வேண்டும், - அடுக்க வேண்டும். பண்டும்.
பில் உள்ள நூலகங்கள் திறம்படச் செய்கின்ற அறிவாளிகள் மிகச்சிலரே இருப்பர்.
களிலும் அவற்றின் சூழலிலுள்ள நூலகங்க விதமானது நகைப்புக்கிடமானதாயும் கவலைக் ள பிரச்சினை என்னவெனில் பொதுமக்களுக்கோ நூலகம் திறக்கப்படுவதில்லை. பேராதனைப் பல்
நூல் நிலையங்களையும் நோக்குகையில் இங்கே குவது நூலகப் பிரியர்களுக்கும் கல்வி கற்கும் சினிமா பார்க்க விரும்புவோர்க்கோ, விளை கப் பிரியர்களுக்கோ வார இறுதி நாட்களில் வ இல்லை.
எப்படிப் பட்டது? சமீபத்தில் என் கைக்குக் கலைக் கழகத்தின் (இலினேய் பல்கலைக்கழசம்) லையம். புதிதாக வரும் மாணவருக்கு அளித் க் காட்ட விரும்புகிறேன்.
ற படிப்பதற்கு திறக்கப்பட்டிருக்கும், சாவி தேவை.
கடைப்பிடிக்கப்படுகின்றன. ரி காலை 8 மணியிலிருந்து இரவு 10 மணிவரை
விருந்து இரவு 10 மணி வரை. Eயிலிருந்து இரவு 10 மணிவரை.
இரவு 12 மணிவரை நூலகத்தினுள் இருக்கலாம்.
ாலை 8 மணியிலிருந்து இரவு 10 மணிவரை. ணியிலிருந்து இரவு 10 மணிவரை.
2

Page 5
sfrasait: சாவிகளை ஒரு சாவி ( ஆசிரியருடைய ஒப்புத வழங்கினல், அவரிடமி தால், ஒரு சாலிக்கு 5 சாவி வழங்கப்படும். பைத் துண்டிக்கும் போ கையளிக்கப்பட வேண்
மேலும், சோஷலிச நாடுகளான ரவி கப்பட்டு வைத்திருக்கும் நூலகங்கள் பல உ6 யும் பலன் சொல்லொணுனது, இலங்கையிே சற்று நோக்குவோம்.
(1) பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் நூலகம்:-
திங்கள் முதல் வெள்ளி:- காலை 9 மணி &Fଜ୪f । :- காலை 8 மணி ஞாயிறு மற்றைய பொது விடுமுை
(2) அமெரிக்கன் சென்டர் நூலகம்:-
திங்கள் முதல் வெள்ளி:- காலை 10 மணி
Faoil :- காலை 10 மணி யிலிருந்து மா ஞாயிறு மற்றைய பொது விடுமுை
(3) பேராதனை பல்கலைக்கழக நூலகம்:-
திங்கள் முதல் சனிவரை: . காலை 8 ட ஞாயிறு - காலை 8 மணி
பொதுவிடுமுறை நாட்கள் முற்ரு: தவணை விடுமுறை நாட்களிலோ வார நாட் வரை மட்டும் திறக்கப்பட்டு வைக்கப்பட்டிருக்
மேலெழுந்தவாரியாக நோக்குகையி ஆசிரியர்களுக்கும் ஒய்வு கிடைக்கும் வார விடு களிலோ நூலகங்கள் மூடப்பட்டோ ஒரு சி வைத்திருக்கப்படுவதால் நூலகத்தின் பலனை
மேற்கத்திய நாடுகளில் அறிவு வளா துறை அறிவை அகலக் கற்றுப் பெறுவதற்கு பேணப்படும் முறையும் முக்கிய பங்களிக்கின் * நீரளவே ஆகுமாம் நீராம்ப6 நூலளவே ஆகுமாம் நுண்ண
(ஜூன் 1980 மஞ்சரி இதழிலே நூலகங்கள் பற். எழுநத சில நினைவலைகளே இவை.)

தேவை பத்திரத்தை நிரப்பி நீர் சார்ந்த துறை லைப் பெற்று, திரு-விடம் ருந்து சாவிகளைப் பெறலாம். சாவிகள் தொலைந் 0 சதம் வீதம் தண்டப்பணம் கட்டினல், புதிய மாணவர் இந்தப் பல்கலைக்கழகத்துடன் தொடர் து, சாவி திரு --விடம் ദ്ദ..??
ஷ்யா போன்றவற்றில் 24 மணி நேரமும் திறக் ண்டு, இதனுல் அந்நாட்டிலுள்ளோர் அடை ல நூலகங்கள் திறக்கப்பட்டிருக்கும் நேரத்தை
யிலிருந்து மாலை 6 மணி வரை. பிலிருந்து பிற்பகல் 1 மணிவரை, றகள் - முற்ருகப் பூட்டப்படும்.
யிலிருந்து மாலை 7 மணி வரை. பிலிருந்து பிற்பகல் 1 மணி வரை மாலை 4 மணி லை 7 மணி வரை. றைகள்:- முற்ருகப் பூட்டப்படும்.
மணியிலிருந்து இரவு 8 மணிவரை. Eயிலிருந்து பகல் 12 மணிவரை.
கப் பூட்டப்பட்டிருக்கும். மேலும் பொதுவான களில் , காலை 8 மணியிலிருந்து மாலை 4 மணி கும்.
iv பொதுமக்களுக்கும், மாணவர்களுக்கும் முறை நாட்களிலோ, பொது விடுமுறை நாட் ரிதளவு நேரத்திற்கு மட்டும் திறக்கப்பட்டோ அதனைப் பாவிப்போர் பெறுவதில்லை.
ச்சியடைந்திருப்பதற்கும், மாணவர்கள் பல் 3ம், அங்கே நூலகங்களின் வளர்ச்சியும் அவை றன. இதனையே ஒளவையார்,
b-தாம் கற்ற ாறிவு - - - - - -’ என்ருர், றி இடம் பெற்ற கட்டுரையை வாசித்த பின்னர்

Page 6
பாலைவன மணல் காற்றிலே பவனி
சகாராப்பாலைவனத்திலிருந்து உலகத் தின் பல திக்குகளுக்கும், பாலைவனக்தின் மணல் பெருமளவில் காற்றினல் உந்தப்படு கின்றது. மேலும் சகாராவைத் தவிர்ந்த ஆபிரிக்காவின் ஏனைய பாலைவனப் பகுதி யாகிய சகெல்லிலிருந்தும் பூமியின் மேற் படை மண் வியக்கத்தக்க அளவில் காற்றி ஞல் கவர்ந்து செல்லப்படுகின்றது.
ஆகாய விமான ஆராய்வுகளிலிருந் தும் வேறு அளவீடுகளிலிருந்தும் பெறப் பட்ட மாதிரிகளைக் கணித்த பொழுது வரு டாந்தம் 40-60 மில்லியன் தொன் மணல் வட ஆபிரிக்காவிலிருந்து அத்திலாந்திற்கு வீசப்படுவதாக அறியப்படுகின்றது. அத்தி லாந்திக் சமுத்திரத்தின் மேற்குப் பகுதியி
வாசக நேயர்களுக்கு,
ஊற்றிற் பிரசுரி கட்டுரைகள், சாளர துரைகள் முதலியன வேற்கின்ருேம். ஆசி லனையின் பின் அை மேலும் வருகின்ற பதில் பகுதியை மீண் கின்ருேம். நீங்கள் அ களை எமக்கு எழுதி அ வற்றிற்குப் பதிலிறுப்

லுள்ள பகாமாஸ் (Bahamas) பேர்மூடா (Bermuda) GLDibg giggio (West Indies) தீவுகளிலுள்ள மண், சகாராப் பாலைவனத் தின் தூசுகளிலிருந்து உற்பத்தியாகியிருக்கக் கூடுமென விஞ்ஞ்ானிகள் கருதுகின்றனர். சகாராப்பாலைவனத் தூசுகள் ஐரோப்பாவின் வடக்குப் பகுதியாகிய ஸ்கன்டினேவியா வரை காணப்படுகின்றது என்பதற்கு ஆதா ரங்கள் உண்டு. இஸ்ரவேல், நைல் பள்ளத் 5TG5, G5' Gario Gal (Cape vede island) போன்ற பகுதிகளிலும் இவை பெருமள வில் சேர்ந்திருக்கின்றன.
இவ்விதமான மணல் உந்தல் பெரும் பாலும் மேற்குத் திசையை அல்லது அத்தி லாந்திக்கை நோக்கியே நிகழ்கின்றன. இந் நிகழ்ச்சிக்கான ஆதாரங்கள் இன்னும் தகுந் தளவில் கிடைக்கவில்லை.
ஆதாரம்: The Sunday Times 4-9-77 தகவல்; இ. சிவா.
ப்பதற்குத் தரமான க் துணுக்குகள், கருத் உங்களிடமிருந்து வர யர் குழுவினது பரிசீ பிரசுரிக்கப்படும். இதழிலிருந்து கேள்வி ாடும் ஆரம்பிக்க இருக் றிய விரும்பும் விடயங் னுப்புங்கள். முடிநத
போம்.

Page 7
சேதனவுறுப் கலாநிதி சு. சோதீஸ்வரன், சிரேவி பேராதனைப் ப
10ம் அத் அமீன்
அமீன்கள் - NH, தொகுதியைக் ( யாக அரோமற்றிக்கு வட்டத்திற்கிணைக்கப் மீன் எனவும் ஏனைய சேர்வைகளை அலிபற்
CH(NH - அனிலீன் (அரோமற்றிக்கமீன்)
-NH தொகுதி அரோமற்றிக்கு வட்டத்தி அலிபற்றிக்கமீன்களிலும் வித்தியாசமான த ஆகவே அரோமற்றிக்குச் சேர்வை CHCH றிக்கமீனின் தாக்கத்தைத்தரும். நைதரச (அரோ மற்றிக்குத்) தொகுதியின் எண்ணிக் வழியமின், புடையமின் என மூன்று வகுப்
CH3NH2 முதலtன் மீதைலமீன்
(CH) NH வழியமின் இருமீதைலமீன்
(CH3). N புடைய மீ மூமிதைலமீன் V
10. தொகுட்
by) LLDIT667 (p60so (Hofmann's method அற்கைல் ஏலைட்டுக்கள் (6.3 ஐப் ரைசலோடு முதல், வழி புடைய மீன்களை
A, 100 RX + NH .جمعيسم
மூடிய குை
RX
十 -
RN X

பிரசாயனம்
ட இரசாயன விரிவுரையாளர், ல்கலைக்கழகம்
தியாயம்
原町岛G6YT
கொண்ட சேர்வைகள். இத்தோகுதி நேரடி பட்டிருப்பின் சேர்வையை அரோமற்றிக்க றிக்கமீன்களெனவும் அழைக்கப்படும்.
CH(CH2CH(NH, - புரப்பைலமீன் (அலிபற்றிக்கமீன்)
ற்கு இணைக்கப்பட்டிருந்தால் இவ்வமீன்கள் தாக்கங்களைச் சில சந்தர்ப்பங்களில் தரும். CHNH (2 -பீனைலீதைல் அமீன்) அலிபற் னணுவைச்சுற்றியுள்ள அற்கைல், ஏரைல் கையைப் பொறுத்து அமீன்களை முதலtன், புக்களாகப் பிரிக்கலாம்.
CHNH2 அனிலீன்
сн,Nнсн8
N-மீதைலனிலீன்
ar CH5N(CH3)2
N,N-இருமீதைலனிலீன் ப்புமுறைகள்
) பார்க்க) அமோனியாவின் அற்ககோலிக்க த் தரும்,
RNH2 + HX Tui RX
RX
-ത്ത RNH

Page 8
தாக்கம் கட்டுப்படுத்தப்படாவிடில் நாற்பகு கொடுக்கும்.
乌)_ அற்ககோல்களிலிருந்து: அற்ககோல்க லும் அமுக்கத்திலும் தாக்கவிட அலிபற்றி
ROF I -
இ) நைத்திரோ சேர்வையிலிருந்து அரோ மற்றிக்கு நைத்திரோ சேர்வையை இலகில் இம்முறையை அரோமற்றிக்கமீன்களைப் டெ
Sn/Hc ArNO --
A.
ஈ)_நைத்திரைல்களிலிருந்து நைத்திரைல் பெறப்படும்,
r нg/ C6 H CH: C : N
140 °
நைத்திரைல்களை ஏலைட்டுக்களிலிருந்து பெ
2 ) ? quDT6ö7 Lug-usapi 35 við. (Hofmann degrad
ரொட்சைட்டு புரோமீனுடன் தாக்கவிட
KOH Ar CONH
இம்முறைப்படி அரோமற் றிக்கு, அலிபற்றி
10.2 இ
10. 2. 1 மூலத்தன்மை: அமீன்கள் மீன்கள், அமோனியாவை விடச்சிறந்த மூ தள்ளும் அற்கைற் தொகுதி(களை) கொண்ப தனிச்சோடி இலத்திரன்கள் இலகில் ஒரு

十一 திய அமோனியச் சேர்வை RNX ஐக்
ளே அமோனியாவுடன் உயர்வெப்ப நிலையி
க்கமீன்கள் பெறப்படும்.
NH RNH -- HO وابسسب سیس Ν ROH
ROH RNH دست RN
மற்றிக்கு ஐதரோகாபன்களிலிருந்து 59 GITT பெறலாமாகையால் (5.1.2. ஐப் பார்க்க) பற உபயோகிக்கலாம்.
2-- (ArNH) St. Cls
J он
“እ -__- Aw
Ar NH -- sn o
களை (R-CEN) த் தாழ்த்த அமீன்கள்
Ni 一一> C Hs Cн сна NH
றலாம். (6.3 ஐப்பார்க்க)
dation) ஏமைட்டுக்களை, பொற்ருசியமைத
அமீன் பெறப்படும்:
Bra ,Ar NH لمحہ ہست حس۔
க்கு அமீன்களைப் பெறலாம்.
யல்புகள்
மூலத்தன்மையுடயவை அலிபற்றிக்க லங்கள். அலிபற்றிக்கமீன்கள் இலத்திரன் டருக்கின்றபடியால், நைதரசனணுவில் உள்ள புரத்தனுக்கு வழங்கப்படும்.

Page 9
அரோமற்றிக்கமீன்களில் இலத்திர யால் இவை குறைந்த மூலத்தன்மையுடைய னுல் பீனைல் தொகுதியின் ஒத்தோ, பரா இ
:Nн
2יין
6D eA.
+$iጻ
ጾ»
ق. م لحركات
~പ്പ
மூலத்தன்மையினல் அமீன்கள் அப
十 CH: NH3 + HCl -> CH3, NH3 - Cl
g|LSait o alfaia56it Na OH d L657 Li
N - س- ۰ -|
CH: NH, Cl --
10, 2 2 ஏசைலற்றம்; முதல், வழியமின்கள், உடன் N-அற்கைலேற்றப்பட்ட சேர்வைக:
RNH2 -+ (CH Co),eo —
R2 NH -- CH COCl ---
அசற்றைலேற்றம் (ஏசைலேற்றம்) உடனும் நடைபெறும், இங்ங்னம் சல்பனை களைத்தரும்,
C. HA SOCl -- பென்சின் சல்பனைற்றுக்குளோரைட்டு
இச் சல்பனேமைட்டு பொற்ருசிய தன்மையுடைய உப்பைக் கொடுக்கும்.
C H SO NIH C H -- KOH — —»
பென்சோயிற்குளோரைட்டுடன் இங் லேற்றமென அழைக்கப்படும்.

னிழுக்கும் பீனைல் தொகுதியிருக்கின்றபடி 1வை. இவ் இலத்திரனிழுக்கும் தன்மையி இடங்களில் இலத்திரன் செறிவு கூடும்.
اiik:
[<]] چـ
y
ས” 8
N*2,
*صنسب
〕
விலங்களோடு உப்புக்களைத் தரும்.
ண்ேடும் அமீன்களைத்தரும்.
NOH
CH NH سست۔--س---
அமிலக்குளோரைட்டுக்கள்,அமிலநீரிலிகள் 2ளத்தரும்.
.сн. сомнR + сн. со, н قـصـ
-3 CH3 CONR2 -- HCl
அசற்றைல் குளோரைட் டு (CH, coc1) ற்குளோரைட்டுக்களும் சல்பனேமைட்டுக்
C2 H, NH2 -> Cg H, SO2 NHC, H, சல்பனேமைட்டு மைதரொட் சைட்டுடன், நீரிற்கரையுத்
- 十 (C, H, SO N C2H5) K + но
துனம் நடை பெறுந்தாக்கத்தை

Page 10
. Ce H5 Cocl -- C. H. NH, -
பென்சோயிற் குளோரைட்டு
10. 2. 3. ஐசோசயனைட்டுத்தாக்கம் முதல்
பொற்ருசிய மைதரொட்சைட் டுடன் அருவரு தரும் .
RNH + CHCla -- 3 KOH-- F ஐசோ
இத்தாக்கம் முதலtன்களைப் பரிசோதிப்பத
10. 2. 4. அலிடிகைட்டுகளுடன் தாக்கம்:
களைத்தரும்.
RCHo + H. NR - RC
10. 25 நைதரசமிலங்களுடன்: நைதரசம
கோல்களைத்தரும்.
RNH -- HNO -
இத்தாக்கம் ஈரசோனியமுப்பு இடைநிலைமூ ருந்து பெறப்படும் இடைநிலை உறுதியற்ற 0-10° C இல் உறுதியுள்ளது. 10° C க்கு மே ந்து பீனேலைத்தரும்.
-- - 50°C Ar N : N C -- Ho --> ஏரைல் ஈரசோனியமுப்பு
பின்வரும் அரோமற்றிக்கு ஈரசோனி
அ) பீனேலின் சோடியமுப்புடன்
பருத்தி, சில்க், செயற்கைத் துணிகளை நிறட
முள்ளவை.
ལ་གསང་བས་བག་མ་ - ha,3 KQ }-ಸಿಖ್ಖ بي ) C8 %من س( ف
விதம் விதமான பீனேல்களையும், ஈ வேறு நிறச்சாயங்களைப் பெறலாம்
H PO -24) C. H. N. Cl صح۔~ Ce v A பீனைல் ஈரசோனியம் பெ குளோரைட்டு
- C H OH,
C H + CH3 CHO

———a C H NHCo C` H, HCl
மீன்கள், குளோரோபோம் முன்னிலையில்
நப்பான மணமுள்ள ஐசோசயனைட்டுகளைத்
NC -- 3Kci --3Ho rசயனைட்டு
ற்குச் சிறந்ததாகும்.
முதலeன்கள் அலிடிகைட்டுகளுடன் இமீன்
CHI 2 NR
விலங்களுடன், அலிபற்றிக்கமீன்கள் அற்க
--> ROH -- N - H. O
}லம் நடைபெறும். அலிபற்றிக்கமீனிலி து. அரோமற்றிற்கு ஈர சோ னிய மு ப் பு 2ற்பட்ட வெப்பநிலையில் இது பிரிகையடை
AroH -- N -- HCl பீனுேல்
யமுப்பின் தாக்கங்கள் உபயோகமுள்ளன.
நிறச்சாயங்களைத்தருவன. சாயங்கள், மாக்கும் சாயக்கைத் தொழிலில் உபயோக
*球53 -く○ 》-N=N-《○ )-
لــــــــــسا
ரசோனியமுப்புக்களையும் பாவித்து வெவ்
нь + на. Роз + нс]
ன் சீன்

Page 11
Cucl/HCl
இ) CH5NCl ہوسس۔ع۔ --ســـــــــــــےسس~~۔
A
cu B (HBr Сен, вг
FF) -- Cu]
C6H5N2 cl + KCN -
10. 2, 6 அரோ மற்றிக்கமீன்களின் விசேட -NH, தொகுதி அரோமற்றிக்கு வட்டத்தை இலுள்ள பரிவமைப்புக்களைப்பார்க்க) ஆகே கங்கள் ஒத்தோ, டரா விளைவுகளையே தரும்
G). 3 . -
நைத்திரேற்றத்தில் ஒட்சியேற்றும் கருவியா6 ஒட்சியேற்றமடையும். ஆகவே இதைத் தடுக்க
CH. Cocl
–» Cs NHCOCH A
C6H3NH2
HN
ஒத்தோ + பரா அனிலீன் Naон/ ஒத்ே
፩፰ <ー
H2O, A
--NH) தொகுதியின் ஏவற்படுத்தும் தன்மை கப்படுகின்றது அசற்றணிலைட்டு ஒரு அரோ படைந்து அமீனைத்தரும்

CHCl குளோரோபென்சின்
/A ം ബ CH5 CN + KCl -- N.
தாக்கங்கள்: sw~~~~~~
த ஏவற்படுத்துகின்றது (காரணம்: 10.2.1 வ நைத்திரேற்றம், புரோமினேற்றத்தாக்
(5. 1, 2 ஐப்பார்க்க).
h
چB۔ لسر جb.
+ 乙HB雪
te
2, 4, 6-முப்புரோமோ அனிலீன்
ண HNO பாவிக்கின்றபடியால், அனிலீன் iப்பின்வரும் முறை பாவிக்கப்படுகின்றது.
(அசற்றணிலைட்டு)
OვქH2 SO,
தா + பரா நைத்திரோ அசற்றணிலைட்டு.
அசற்றைலேற்றத்தின் பொழுது குறைக் மற்றிக்கு ஏமைட்டு. ஆகவே நீர்பகுப்

Page 12
பயிற்சி
l, கீழ் வருவனவற்றை எங்ங்ணம் தொ
(°) (e.
"ആ" B
2. Се нь CHz NHg gцub C, н, Nн Cн авч
9. c H, N அமைப்புடைய எத்தனை முத
யாவை?
4. முதல், வழி, புடையமின்களே எங்ங்ை
விடை
l. Bra
1 (-9) C. H. NH -- 2,
அனிலீன்
(马)
fl.c. t.
1. NaNO/Hcl C9D o و CG)
r ീമ
அற்ககோல் 2. C H CH NH2 r-s
KoH | CHCla
A
அற்க. KOH C. H. NHCH جـمـعـ
CHCl, A

1.
0
|ւյւb எங்ங்னம் வித்தியாசம் காண்பீர்?
லமீன்களினமைப்புகளை எழுதலாம்? அவை
ாம் வித்தியாசம் காண்பீர்?
.கள்
4 6- முப்புரோமோ அனிலீன்
1. NaNo/HCl
O-5 2. A Hз Рөз 1, 3, 5 முப்புரோமோ பென்சீன்
C H CH NC
பென்சைல் ஐசோசயனைர்டு அருவருப்புள்ள மணம் கொண்டது)
ாக்கமில்லை.

Page 13
நான்கு
CH CEs. CHCH NH2 புயூற்றைல CH3 CH CH NH2 2-மீதைல்
CH CH, CH, CH NH3 1-மீதைல்
CHз
(CH) C NH 11-இருமீன
RNH -+ C H, SO, Cl —» C,
R, NH + C H, so, Cl —» C
Ra N + CH, so, Cl ー/ー。
முதலtணிலிருந்து பெறப்படும் சல்ப6ே இங்கு அமிலத்தன்மையுடைய ஐதரசன
O
C H S MWWWWW
--
Ο
11

மீன்
புரப்பைலமீன்
புரப்பைலமின்
தைல் ஈதைலமீன்
HSO, NHR சல்பனேமைட்டு
Hi, SO, NIR பனேமைட்டு
தாக்கமில்லை.
Taoud. Q29 NaOH கரைசலில் கரையும். ானு உள்ளது.
N — R
H
அமிலத்தன்மை உள்ளது.

Page 14
சூரியனின் கதிர்களும்
திருமதி. ம. உமா ராணி, B. Sc.
C
w
(
(சென்ற
அகச் சிவப்புக் கதிர்
2- 10 உலகப்போரின் இரகசிய போர்கருவி களில் அகச் சிவப்புக் கதிரும் ஒன்றென நாம் கேள்விப்படும் போது ஆச்சரியமடைவது இயல்பே.கண்ணுக்கு தெரியாத இக்கதிர்களை எவ்வாறு கண்டுபிடிக்க முடியும், அளக்க முடியும், உபயோகிக்க முடியும் என்பதைச் சிறிது பார்ப்போம் லத்தீன் மொழியில் Infra என்ருல் "கீழே’ என்று பொருள். அகச்சிவப்புக் கதிர்கள் கண்ணுக்குப் புல ஞகா. அவைமின்காந்தக் கதிர்களின் குடும் பததில் கண்ணுக்குப் புலணுகும் சிவப்பு நிறத் திற்கு அடுத்தாற்போல் வருகின்றன. அவை ஒளியின் வேகத்தில் செல்கின்றன அவற் றின் அலைநீளம் சிவப்பு அலைகளின் நீளத் தை விட அதிகமானது. ஆகையால் அவற் றின் அதிர்வு எண் குறைவானது. அகச் சிவப்புக் கதிர்களின் அதிர்வெண் விஞடிக் குப் பத்து லட்சத்திலிருந்து ஐம்பது கோடி GOLDSST 6TM F is 86 Gři (Mega cycle) au Gott GSF Giv கிறது.
அகச் சிவப்புக் கதிர்கள் போட்டோக் கலையில் முக்கிய இடம் பெறுகின்றன மப் பும் மந்தாரமுமான நாட்கவில் அதிக தூரத் திலுள்ள பொருள்களைப் படம்பிடிக்க முடி யாது. பொருள்கள் படத்தில் தெளிவாய்த் தெரியா. ஆனல் 1925 ம் ஆண்டில், அகச் சிவப்புக் கதிர்களைக் கொண்டு படம் பிடித்த போது, 60 மைல் தூரத்திலுள்ள பொருள் களும் தெளிவாய்த் தெரிந்தன. வெள்ளைகறுப்பு நிற பேதங்களும் மிக ஆச்சரிய மாய்த் தோன்றின. உதாரணமாகக் காடு களும் புல் வெளிகளும் ஏறக்குறைய வெள்ளை நிறமாகத் தோன்றின. அவ்வாறே, துருப் பிடித்த இரும்பு, கறுப்பான முகம் இவை களும் வெளிறித் தோன்றின. இலைகள் காற் றை உட்கொண்டு வெப்ப அலைகளாகப் பிரதி பலிக்கின்றன. ஆகையால் இலைகள் வெண்
2

வற்றின் பிரயோகங்களும் ing) பொறியியற்பீடம், பேராதனை. இதழ் தொடர்ச்சி) ر.
5 sir (Infar red rays)
மையாகத் தெரிகிறது. ஆஞல் நீர் நில்ை கள் வெப்பக் கதிர்களை உறிஞ்சி விடுகின்றன. ஆகையால் அகச் சிவப்புப் படத்தில் நீர் நிலை கறுப்பாகத் தெரிகிறது. ஆராய்ச்சியின் பயணுக ஈரம் வெப்பத்தைக் கிரகிக்கின்றது என்றும் ஆகாயத்தின் ஈரப்பதத்திற்கும் உறிஞ் சப்படும் அகச்சிவப்பு அலை நீளத்திற்குமிடை யே தொடர்புண்டு எனத் தெரியவந்தது இத் தத்துவத்தை கொண்டு அகச்சிவப்புப் போட்டோக் கருவிகள் நிர்மாணிக்கப்பட் டன சந்திரனின் கதிர்களில் 75%, வெப்பக் கதிர்களாகையால், சந்திரன் மேகத்திற்குப் பின்னல் மறைந்திருந்தாலும் படம் பிடிக்க லாம். w
இரண்டாம் உலகப்போரில், எதிரிக ளின் பாசறைகளைப் பற்றிய தகவல்களையெல் லாம் பெரும்பாலும் அகச் சிவப்புப் படங் களைக் கொண்டே கண்டுபிடித்தனர். தந்தி ரமாய் மறைக்கப்பட்டிருந்த தளவாடங் கள் சாதாரணப் போட்டோக் காமிராக்களை ஏமாற்றலாம். ஆனல் வெப்பக் கதிர்களைக் கொண்டு படம் பிடிக்கும் அகச் சிவப்புக் காமிராக்களை ஏமாற்றமுடியாது. ஒவ்வொரு பொருளும் தனது மூலக்கூறுகளின் இயக் கச் சக்தியை வெளிவிடுவதால், சிறிதளவோ அதிகளவோ (,வப்பக்கதிர்களை வெளிவிடு கின்றது. வெளிவரும் கதிரின் அளவு வெவ் வேறு சந்தர்ப்பங்களைப் பொறுத்தது பொருளின் நிறம், அதன் செறிவு, சுற்றுப் புறங்களின் வெப்பநிலை, அதன் மூலம் மின் சாரம் பாய்கிறதா என்ற பல நிலைகளைப் பொறுத்தது. எப்படி இருந்தபோதும், பொருளின் மூலக்கூறுகள் இயங்கிக் கொண் டே இருப்பதால், அதன் வெப்ப நிலை Liggur (Absolute Zero) só85 #G5, 8Glp குறைக்க முடியாது ஃ அதிலிருந்து சிறிதள வாவதுவெப்பக்கதிர்கள் வெளிவந்து கொண் டேயிருத்தல் வேண்டும் இதைக் கொண்டு

Page 15
அகச் சிவப்புக் காமிராவினல் பொருளின் படத்தைப் பிடிக்கலாம் மோட்டார் வண் டிகளை நிறுத்திவைக்கும் வெளியை அகச் சிவப்புப்போட்டோ எடுத்தால் வண்டிகளும், கான் கிரீட் செய்த நிலமும் வெவ்வேறு அலை நீளமுள்ள அலைகளைச் சிதறடிக்கின்றன. வேறுபாடு எவ்வளவுக்கெவ்வளவு அதிக (βιοπ அவ்வளவு தெளிவாகப் படம் விழும். அகச் சிவப்புக் கதிர்களைக் கொண்டு மிகத் தெளிவான படங்கள் எடுக்க முடி கின்றமையால் அவை எதிரிகளின் பிராந்தி யங்களையும் குண்டுவீச்சிக்குத் தேவையான படங்களைப் பிடிக்க மிகவும் உதவுகின்றன போர் விமானங்கள் 5 மைல் உயரத்தில் பறந்து, ஆகாயத்தின் மப்பு, மந்தாரத்தி னுரடே எதிரிகளின் பிரதேசத்தைப் படம் பிடிக்க வேண்டியிருந்ததால் அவ்வேலைக்கு அகச் சிவப்புக் காமிராக்கள் மிகவும் பயன் பட்டன.
அகச் சிவப்புக் கதிர் சாதனங்களைக் கொண்டு வான் ஆராய்ச்சியாளர் கோள்கள், விண்மீன்கள் இவற்றின் வெப்பநிலை, கதிர் வீச்சு, அமைப்பு முதலியவற்றைக் குறித்த பல முக்கியமான உண்மைகளைக் கண்டு பிடித்துள்ளனர். அகச் சிவப்புக் கதிர்களினல் பொருள்களின் மூலக் கூற்று அமைப்பைக் கண்டுபிடித்துள்ளனர் அகச்சிவப்புக் காமி ராக்களினுல் பாறைகளின் வயது, அமைப்பு என்பவற்றையும் தெளிவாக அறிய முடிகி றது அகச் சிவப்புக் கதிர் வீச்சுச் சிகிச்சை யே மருத்துவத்தில் மிகவும் அறிமுகமான உபயோகம் அகச் சிவப்புக் கதிர்கள் மிக வும் எளிதாக எமது தோலினுள்டேசென்று நமது தசை, நரம்புகளுக்குச் சுகமளிக்கின் றன. அவை நமது ரத்த ஓட்டத்தைத் துரிதப்படுத்தி,கை கால் குடைச்சல் போன்ற வலிகளைப் போக்குகின்றன. அகச் சிவப்புச் சாதனங்களைக் கொண்டு காபனீரொட்சை ட்டு அளக்கும் முறை மருத்துவத்தில் மிக வும் பயன் படுகின்றது ஒர் "ஆபரேசன்’ நடக்கும் போது நோயாளியின் சுவாசம் எவ்வித மாறுதல்களை அடைகிறது என்பதை கண்டறிய இச்சாதனங்கள் உபயோகப்படு
கின்றன.

தொழிற்சாலையிலும் அகச் சிவப்புக் கதிர்கள் பாவிக்கப்படுகின்றன. புதிதாக வர்ணம் பூசப்பெற்ற மோட்டார் வண்டி கள் அகச் சிவப்பு கதிர் விளக்குகள் பதிக் கப்பட்ட ஒரு கூண்டின் வழியாகச் செலுத் தப்படுகின்றன. கதிர்களின் வெப்பம் வர் ணத்தை வெகு சீக்கிரத்தில் காயவைக் கின்றன பீங்கான் சாமான்கள், மரச் சாமான்கள், செருப்பு:பூட்ஸ், துணி, காகித வகைகள் என்பவையாவும் அகச்சிவப்புக் கதிர்களால் வெகு துரிதமாகக் காய்ந்து விடுகின்றன அகச் சிவப்புக் காமிராக்கள் அகச் சிவப்புக் கதிர்களைக் கண் கூ ட (ா க க் காணும் ஒளிக்கதிர்களாக மாற்றுவதால், ஒரு மேற்பரப்பில் வெவ்வேறு வெப்பநிலை யில் உள்ள இடங்களை எளிதில் கண்டு பிடிக்க முடிகிறது. இம்முறையைக் கொண்டு எஃகு ஆலை, தொழிற்சாலைகளின் நீராவியுலை முத லியவற்றின் சுவர்கள் எவ்வித வெப்ப நிலை யில் உள்ளன என்பதை அ வ் வ ப் போ து ஆராயலாம். சுவரின் சில இடங்கள் மற்ற இடங்களை விட அதிக வெப்பமாயுள்ளன என்று அகச்சிவப்புமானி தெரிவித்தால், அவ்விடங்கள் விரைவில் வெடித்துவிடக் கூடியன என்று தெளிவு. உடனே அவற் றைப் பழுது பார்த்து ஆபத்து நேராமல் தடுக்கலாம்.
புற ஊதாக் கதிர்கள் (Ultra Violet Rays)
ஒளியைவிட அதிகச் சக்தியும் குன்ற ந்த அலை நீளமும் உடையன. புறவூதாக் சதிர்கள் ஊதாவுக்கடுத்தாற்போல் வருகின் றன அவை 1801 ம் ஆண்டில்தான் கண்டு பிடிக்கப்பட்டன. புற ஊதாக் கதிர்கள் மருத் துவத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன சூரிய ஒளி சரியான அளவு பெருத குழந்தைக ளின் எலும்பு மிருதுவாகவும், விகாரமாக வும் அமைந்து, ரிக்கெட்ஸ் (Rickets) என்னும் வியாதியால் பீடிக்கப்படுவார்கள். இவ்வியாதி உடம்பில் போதியளவு கல்சி யம் இல்லாததால் உண்டாகும். உண்மை யில் சூரிய ஒளியிலுள்ள புற ஊதாக்கதிர் களே கல்சியத்தை உண்டு பண்ணி, எலும்பு

Page 16
கள் சரியாக வளரும்படி செய்கின்றன. இக்கதிர்கள் நமது தோலின் மீது தாக்கம் புரிவதால், எர்காஸ்ட்ரோல் (Ergosterol) என்னும் பொருள் விற்றமின்-0 ஐ உண்டு பண்ணுகிறது. குழந்தைகளின் எலு:ம்பு வளர்ச்சிக்கு விற்றமின்-D மிக அவசிய மானது விற்றமின் -D யின் அவசியத்தை உணர்ந்தபின் விஞ்ஞானிகள் இவ்விற்றமின் தேவையான குழந்தைகளுக்கு காட்லிவர் GT6jorăsăraoul (Cod liver oil) pot L607 fi: இக்காலத்தில் பால், ரொட்டி மு த லிய சாதாரண உணவுப் பொருள்களின் மீது புற ஊதாக் கதிர்களைப் பாய்ச்சி, விற்ற மின் D யைப் பெறுகின்றனர். இக்கதிர்கள் பக்டீரியாக் கதிர்களை வெகு எளிதில் கொள் ளும் திறமை வாய்ந்தவை மருந்து வகை களையும், உணவுப் பொருள்களையும், கிருமி களின்றிச் சுத்தப்படுத்துவதற்கு, செயற்கை புறஊதாக்கதிர்கள் வெகுவாகப் பயன்படு கின்றன. ஆஸ்பத்திரிகளில் ரணசிகிச்சை அறைகளைக் கிருமிகளின்றிச் சுத்தமாக்கு வதற்கு இக்கதிர்கள் பாதரச ஆவி விளக்கு ( Mercury Vapour Lamp) po Gvið Gou uspiù படுகின்றன. சிறிதளவான பாதரச ஆவி யும், மந்த வாயு ஒன்றும் காற்று வெளி யேற்றப்பட்ட ஒரு குழாயினுள் பாய்ச்சப் படுகின்றன. மின்சாரம் பாய்ச்சினல்" பாதரச அணுக்களில் இருக்கும் இலத்திரன் கள் கதிர்வீச்சு வீசுகின்றன. இக் கதிர்கள் புறவூதாக் கதிர்களாய் இருப்பதால், சூரிய ஒளியின்றியே இக் கதிர்களைப் பெறுகின் ருேம் சாதாரண ஒளியைக் கொண்டு கண்டு பிடிக்க முடியாத வியாதிப் பட்ட தசைகளை புற ஊதாக் கதிர்களைக் கொண்டு ஆராய்ந்து சில வியாதிகளைக் கண்டுபிடிக்கலாம்.
உணவுப் பொருள்களில் வேறு பொருள் களின் கலப்பு இருந்தால், புறவூதாக் கதிர் களைக் கொண்டு வெகு எளிதில் கண்டு பிடித்து விடலாம் கலப்புப் பொருள் உணவு பொருளைவிட வேறு விதமான நிறமாகத் தென்படும். உதாரணமாக ஜெலி, பழரசம் முதலிய பொருள்களுடன் வேறு செயற்கைச் சாயப் பொருட்கள் கலக்கப்பட்டிருந்தால் புறவூதாக் கதிர்கள் பட்டவுடன் அவை

வேறு நிறமாகத் தோன்றும். இம் முறை யைக் கொண்டே மாமிச வகைகள் புதிய வையா, பழையவையா என்பதையும் பால் வகைகளிலுள்ள கொழுப்பு எவ்வளவு என் பதையும் கண்டறியலாம். குடி நீரின் மீது புறவூதாக் கதிர்களைச் செலுத்தினுல் நிறம் ஒன்றும் தோன் ருது. ஆணுல் அந்நீரில் ஏதா வது சேதனப் பொருட்கள் (Organic matter) இருந்தால் அவை திரையின் மீது நீல நிற மாகத் தோன்றும். அத்துடன் சாராயத் தில் ஏதாவது நீரோ, வேறு திரவங்களோ கலந்திருந்தால் இக் கதிர்கள் மூலம் கண்டு பிடிக்கலாம்.
புறவூதாக் கதிர்களைக் கொண்டு கள் ளக் கையெழுத்தின் ஒவ்வோர் அடியையும் நன்கு ஆராயலாம். உதாரணமாக வெவ் வேறு வகையான காகிதங்கள் வெவ்வேறு விதமாக ஒளிரும். ஆகவே ஒரு பத்திரம் மாற்றப்பட்டிருந்தால், அதை உடனே கண்டுபிடித்துவிடலாம். ஒரே விதமான காகி தங்களை உபயோகப்படுத்தியிருந்தாலும், பத்திரம் எழுதிய பலநாட்களுக்குப் பிறகு கையெழுத்து போடப்பட்டிருந்தாலும் அதையும் இக் கதிர்கள் வெளிப்படுத்தும். இவ்வித ஆராய்ச்சியின் மூலம் எழுத்துகள்
ஏதேனும் அளிக்கப்பட்டிருந்தால், அதுவும்
வெளிபட்டுவிடும். இவ்வாராய்ச்சிகளில் கதிர் களுடன் பலவடிகருவிகளையும் உபயோகப் படுத்தி, வெவ்வேறு அலைநீளமுடைய கதிர்
களை மட்டும் சிதறடிக்கச் செய்து ஆராய்
வர். இம்முறையைக் கொண்டே கள்ள நோட்டுகளையும் கண்டுபிடிக்கின்றனர்.
சரித்திர ஆராய்ச்சியில் கள்ளப் பிரதி களை கண்டறிவது மிகவும் முக்கியம் பல சாசனங்களின் மூலங்கள் மாற்றப்பட்டிருப் பதை புறவூதாக்கதிர் சோதனை வெளிப் படுத்தியுள்ளது. சிலவற்றில் முன்னே எழு தியதற்கு நேர்மஈருகவும் சாசனங்கள் மாற் றப்பட்டுள்ளன.
பிரசித்திப் பெற்ற சித்திரக்காரரால் தீட்டப் பெற்றதாகக் கூறப்படுப் ஓவியம் உண்மையானதா இல்லையா என்பதையும்
புறவூதாக் கதிர்களைக் கொண்டு அறியலாம்.

Page 17
சித்திரத்தின் அடிப்பாகங்களையும் வரையப் பட்டுள்ள படுதாவையும் ஆராய்ந்தால், கள்ளப் பிரதியா, மூலமா என்பது தெரிய வரும். அல்லது அனிலீன் சாயப்பொருள் களான வர்ணக் குழம்புகளைக் கொண்டு தீட்டிய சித்திரத்தைப் பழங்காலச் சித்தி ரம் என்று பொய்யாகக் கூறப்படுவதையும் புறவூதாக் கதிர் கொண்டு கண்டுபிடித்து விடலாம். கெட்டிக்காரக் கள்ளச் சித்திரக் காரர் சில சமயங்களில் பழங்காலப் படுதா ஒன்றை எடுத்து, அதன் மேல் வரையப் பட்டுள்ள உபயோகமற்ற ஒவியத்தைச் சுரண்டி எடுத்து விட்டு அதன் மேல் பிர சித்திபெற்ற ஒவியம் ஒன்றை தீட்டிவிடுவ துண்டு. ஆனல் புறவூதாக் கதிர் கொண்டு ஆராய்ந்தால் சித்திரத்திற்கடியில் பழைய படத்தின் அறிகுறிகள் எளிதில் தென்படும். புறவூதாக் கதிர்களைக் கொண்டு மங்கிப் போன பழம் ஒவியங்களேயும் புதுப்பிக்க லாம். புறவூதாக் கதிர்களைக் கொண்டு ஆராய்ந்தால், பழைய சித்திரத்தின் கோடு களும் வர்ணங்களும் தெரியவரும். அவற் றைக் கொண்டு ஒவிய நிபுணர்கள் பிரசித்தி பெற்ற சித்திரங்களை புதுப்பிப்பர்.
இதுவரை சூரியனிலிருந்து வீசப்படும் வெவ்வேறு கதிர்களைப் பற்றியும் அவற்றின்
GT6II Jto
மரங்களில் நீர் ஏறும் மர்மம்
மிகவும் உயர்ந்த மரங்கள், 100 மீற் றருக்கும் அதிகமான உயரத்திற்கு நீரை எடுத்துச் செல்கின்றன என்பது குறிப்பிடத் தக்கது ஆனல் மனிதனல் செய்யப்பட்ட பொறிமுறைப் பம்பிகள் கிட்டத்தட்ட 11 மீற்றருக்கு மட்டுமே நீரை உயர்த்தக் கூடி யது மரங்க்ள் எவ்வாறு அதிக உயரத் திற்கு நீரை எடுத்துச் செல்கின்றன என்பது இன்னும் தெளிவாக அறியப்படவில்லை. நீரின் உயர்ந்த இழுவிசைச் சக்தியும் (Tensile strength), LDuSri 55,267 iss63765) LD

வெவ்வேறு வகையான பிரயோகங்களைப் பற்றியும் பார்த்தோம். நமது இக் கால உலகின் தேவைகளுக்கு வேண்டிய சக்தி ஏராளமானது. அதை உபயோகிக்கும் வழி களும் பல்லாயிரக் கணக்கானவை. நமது வீடுகளுக்குப் தொழிற்சாலைகளுக்கும் தேவை யான ஒளி, வெப்பம், எரிபொருள் முத லிய வசதிகளைத் தரவும், ஆலையில் யந்திரங் களை ஒட்டவும், போக்கு வரவு சாதனங்களே இயக்கவும் நிலக்கரி, எண்ணெய், மின் சாரம் முதலிய பல்வேறு சத்தி மூலங்கள் தேவைப் படுகின்றன. நாம் சக்தியை உப யோகிக்கும் அளவு நாளுக்குநாள் அதிகரிப் பதாலும், உலகின் ஜனத்தொகை அதி கரித்துக் கொண்டே போவதாலும் நிலக் கரி, எண்ணை, மின்சாரம் போன்ற சக்தி மூலங்கள் உலகின் தேவைக்கு போதாத நிலைமை ஒரு நாள் ஏற்படலாம். அத்து , டன் இச்சக்தி மூலங்களை உற்பத்தி செய்ய
வும் சேமித்து வைக்கவும் அதிகளவு பணம்
செலவாகிறது என்பதும் அடுத்த பிரச்சனை யாகும். ஆனல் சூரிய சக்தி எல்லையில்லா சக்தி ஊற்று; அதனை எண்ணுக்கடங்கா வழிகளில் உபயோகப்படுத்தலாம் என்பதால் சூரிய சக்தியின் பிரயோகங்களைப் பற்றிய ஆராய்ச்சி எமக்கு இன்றியமையாத தொன் ருகும்.
uGud (Capiliary action) in Taoot drreyli). மரங்களில் 1 மி மீ. இற்கும் குறைவான விட்டமுள்ள குழாய்களில் நீர் உயர்த்தப் படுகின்றது. நீரின் இரு மூலக்கூறுகள் ஐத ரஜன் பிணைப்பால் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பிணைப்பு மிகவும் வலிமையானது ஒரு படைக்குமேல் இன்ஞெரு படை நீர் வழுக் கக்கூடியதாக இருந்தாலும் கூட, இரு நீர் மூலக்கூறுகளைப் பிரிப்பது மிகவும் கடினம். இதனுல் நீரின் இழுவிசைத் தகைப்பு மிக வும் உயர்ந்ததாகும்
11 மீற்றரிலும் குறைவான உயர முடைய மரங்களில் நீர் உறிஞ்சல் மூலமே உயர்த்தப்படுகிறது. வளியமுக்கததினுல்

Page 18
11 மீற். உயரமான நிரலையே தாங்கமுடி
யும். இவ்வுயரத்திற்கு மேல் வளியமுக்க
மானது 0 - 1 மீற். வளி/மீற்றர் உயரம் என்
னும் வீதத்தில் குறைகின்றது. ஆகவே 100 மீற். உயரமான மரத்தின் உச்சியில்
அமுக்கமானது -9 வளியமுக்கமாகும். மரத்
திலுள்ள இழுவை விசைகளையும் (drag f ce)
கணக்கெடுத்தால் மர உச்சியில் அமுக்கம்
-20 இலிருந்து -30 வளியமுக்கமாகும். அமெ
flj;g,T696) j. Ggffbg5 Dr. P F. Scholander என்பவர் மிக உயர்ந்த மரவுச்சியை வெட்
டியவுடனேயே அதிலுள்ள இழுவிசையை அமுக்கக்கலத்தில் ஆராய்ந்த போது அது
கிட்டத்தட்ட -20 -> -80 என அறிந்தார்,
அதாவது மரம் வெட்டப்பட்டதும் தண்\ ணிர் கடத்தப்படும் குழாய்களில் நீர் மட்
டம் இறங்கியது. இது + 20->+ 30 வளி
யமுக்கத்தைப் பிரயோகித்ததும் நீர் மட்
டம் பழைய நிலைக் கு வந்தது.
ஒரு மயிர்த்துளைக் குழாயை நீர் நிர
நீங்கள் மில்க் வைற் தயாரிப்புகளு
வசதி, வாய்ப்பு, பயன் கருதி வீட்டுத் தோட்டம் விருத்தி பனை வளம் பெருக்கிப் பயன் பசளைதரும் செடிகள் மரங் ஊர்கள் தோறும் குளங்களை சனசமூக நிலையங்களில் வா! பக்தி நெறியில் பரமனைப் எல்லோரும் எல்லோருக்கும் வள்ளுவர் நெறியில் வையக எல்லோரும் யோகாசனம் ட
மில்க்வைற் மேலுறைகளே சேகரித்து பெற்றுக்கொ
மில்க்வைற் சவர்க்க த. பெ. இல, 77,

லினல் நிரப்பி (மிகவும் குறைந்தளவு காற்று உள்ளிருக்கக் கூடியதாக) குழாயின் இரு முனையையும் அடைத்த பின் சூடாக்கப் பட்டது. சூடாக்கும்போது நீர் விரிந்து குழாய் முழுவதையும் நிரப்பியது. அதாவது உள்ளடக்கப்பட்ட காற்று நீரில் கரைந்து விட்டது சூடாக்கலை நிறுத்தியதும், சிறிது நேரத்தின் பின் நீர் சடுதியாக சுருங்கி, நிரல், உடைந்து வளிக்குமிழ் மீண்டும் தோன்றியது. (அனுமானிக்கப்பட்ட அமுக் கம் கிட்டத்தட்ட -30 வளியமுக்கமாகும்) இதுவே அதிகளவு உயரத்திற்கு நீரை உயர்த் தும் பொறிமுறை பம்பிகளை உண்டாக்க முடியாமைக்குக் காரணமாகும். அதாவது அமுக்கம் குறையும் போது வளிக்குமிழ் தோன்றுவதால் நீர்நிரல் உடைகிறது இது (Cavitation) எனப்படும். ஆனல் இயற்கை எவ்வாறு பிரச்சனையை வென்றுள்ளது என் பது இன்னும் மர்மமாகவே உள்ளது.
9,5ft gun Science Tcday, Feb. 1979
நக்குத் தரும் ஆதரவின் பயன்
மரங்களே நடுதல்.
செய்தல். ண் பல பெறுதல். களை உண்டாக்குதல்
ஆளமாக்கி மழை நீரைத் தேக்குதல், சிக்க வழிசெய்தல். பணிந்து வாழப் பயிற்றுதல்
சேவை செய்தல். 5ம் வாழ வழி வகுத்தல். பயில வைத்தல்,
பெறுமதி வாய்ந்த பரிசில்களைப் ள்ளுங்கள்.
ாரத் தொழிலகம்
யாழ்ப்பாணம்.

Page 19
குளிரும்
கம்பளிச் சட்டையும்
எமது உடம்பினுள் மிக முக்கிய மான உயிரியல் செய்முறைகள் நடைபெறு வதற்குத் தேவையான வெப்பநிலை கிட்டத் தட்ட 37 ° C யாகும். எனவே உடம்பின் வெப்பநிலை அதிகளவு மாற்றங்களுக்கு உட் படாமல் இருத்தல் அவசியமாகும் குளிர் காலத்தில் அணியப்படும் கம்பளி போன்ற உடைகள் குளிரான சூழ்நிலையில் உடலுக்கு கவசம் போல் விளங்குகின்றன. இக் குளி ருடைகள் உடம்பிலிருந்து வெப்பம் வெளி யேருமல் பாதுகாக்கின்றன. ஆனல் இவை மேலதிகமாக சூட்டை உண்டுபண்ணுவது இல்லை. அதாவது இவற்றை வெப்பக் காவ லிகள் என்றும் கூறலாம். கம்பளி போன்ற எல்லா நார்களுமே நீண்ட மூலக் கூற்றுச் சங்கிலிகளாலானவை கம்பளி நார் நூலாக மாற்றப்படும்போது அவற்றுள் நிறையக் காற்று சேகரிக்கப்படும் காற்ருனது எளி தில் வெப்பத்தைக் கடத்தாதாகையால், கம்பளிநூலால் செய்யப்படும் உடைகள் உடம்பில் வெப்பத்தைப் பாதுகாக்கிறது.
காற்று எளிதில் வெப்பத்தைக் கடத் தாததன் காரணம் என்ன? ஒரு திரவத்தி லோ வாயுவிலோ சூடாக்கப்பட்ட மூலக் கூறுகள் குளிர்ந்த மூலக்கூறுகளை நோக்கிச் செய்வதால் வெப்பமாற்றம் நடைபெறு

கின்றது. ஆனல் ஒரு திண்மப் பொருளில் அணுக்கள் மிகமிக நெருக்கமாக அடுக்கப் பட்டுள்ளன. கிட்டத்தட ட 102 அணுக்கள் 1 க. ச. மீ ல் உள்ளன. இவ்வணுக்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்ருக வரிசையாக அடுக்கப்
பட்டுள்ளன. இவற்றுள் ஒரு அணுவை
அதன் இடத்திலிருந்து சிறிதளவு இடம் பெயர்த்தாலும் அது மீண்டும் சமநிலைக்கு வரவே முயற்சிக்கும். ஒரு திண்மத்தின் ஒரு முனை சூடாக்கப்படும்போது அப் பகுதி யில் அணுக்கள் அதிரத்தொடங்கும். இதனுல் இவற்றை அ டு த் து ஸ் ள அணுக்கள் அதிரத்தொடங்கும். அணுக் களிடையே உள்ள இணைப்பு விசையானது
மின்காந்த விசையாகும். இவ் விசைகள்
ஒளியின் வேகத்தில் கடத்தப்படுவதால் அடுத்தடுத்த அணுக்களில் ஏற்படும் பெயர் ச்சி உடனடியாக நடைபெறும் எனவே இந்த மாற்றம் சூடான இடத்திலிருந்து குளிரான இடத்திற்கு அலைமாதிரிக் கடத் தப்படும். ஆகவே திறமையான வெப்பக் கடத்தலுக்கு அணுக்களுக்கிடையேயுள்ள விசை குறிப்பிடத்தக்க அளவு பெரிதாயும், அணுக்கள் ஒரு ஒழுங்கான முறையில் அடுக் கப்பட்டிருத்தலும் அவசியம். அணுக்கள் சிறிதளவு ஒழுங்கில்லாமல் அடுக்கப்பட்டி ருந்தாலும் அது வெப்பக் கடத்தலை ஓரளவு குறைக்கும். காற்றிற்கு ஒரு திட்டமான அமைப்பில்லாததால், காற்று மிகவும் குறை ந்த ஒரு வெப்பக் கடத்தியாகும்.
ஆதாரம் Science Today, Dec. 78

Page 20
மனித உடலும்
I உணவுச் இ. சிவகணேசன் 1
உணவில் காணப்படும் சத்துக்களில் பெரும் பகுதிகள் தகுந்த முறையில் மாற் றம் செய்யப்படுவதனலேயே உறிஞ்சப் பட்டு உடலின் தேவைகட்கு உபயோக மாகின்றன. நீர், குளுக்கோசு விட்டமின் கள் , உப்புச் சத்துக்கள் ஆகியவை மாற் றம் செய்யப்படாத பொழுதும், உணவு சமிபாடடையும் பொழுது மேற் குறிப் பிட்ட சத்துக்களின் உறிஞ்சப்படும் தன்மை கூடக் கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படுகின்றது. உதாரணமாக கொழுப்பில் கரையும் விட் டமின்கள் சாதாரண முறையில் அகத்து றிஞ்சப்பட வேண்டில், கொழுப்புச் சமி பாடும் சாதாரண முறையில் நிகழ வேண் டும். சமிபாட்டின் பொழுது நிகழும் மாற் றங்கள், உணவுக் கால்வாயின் வெவ்வேறு பகுதிகளிலிருந்து சுரக்கப்படும் நொதியங் களின் தொழிற்பாட்டினுல் சாத்தியமாகின் றன. நாம் உட்கொள்ளும் உணவின் அள வும், தன்மையும் நேரத்திற்கு நேரம் வேறு படுவதனல் உணவுக் கால்வாயின் அங்கங் களின் செயற்பாடு கிரமமான முறை யில் இணைந்தும், தேவைக்குத் தக்கவாறு மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளக் கூடிய வித மாகவும், இருக்க வேண்டியது மிகவும் அத் தியாவசியமாகின்றது. இத்தேவைகளைப் பூர் த்தி செய்வதில் துண்டுமுற்சுரப்புகளும் (ஒமோன்களும்) நரம்புப் பொறிமுறைகளும் பெருமளவில் உதவுகின்றன. W
சில உணவுப் பொருள்களில், அவற்றை உட்கொள்ளுமுன்பே, சமிபாட்டின் பொழுது ஏற்படும் மாற்றங்களைப் போல சில மாற் றங்கள் நிகழ்கின்றன. சில காய்கள் பழங்க ளாகும் பொழுது, உதாரணமாக வாழைப் பழத்தில், மாப் பொருட்கள் டெக்ஸ்ட்ரினக (dexrin) ort ) 56ir 65T. இறைச்சியை சேமி த்து வைக்கும் பொழுது, அது சிறிதளவு தன்னிச்சையாக சமிபாடு (self digestion

தொழிற்பாடும் சமிபாடு 3. V. sc., Ph. D.
or autolysis) 969)LS6ërpg). 2.6007 606u& சமைக்கும் பொழுது இணையுறு இழைய நார்கள் ஜெலட்டினுகவும் (gelatin) மாப் பொருட் குருணல்கள் (grunates) பிள வுண்டு பின் டெக்ஸ்ட்ரினுகவும் மாற்ற மடைகின்றன. உணவைச் சமைக்கும் பொழுது அவை உருசியுள்ள பண்டமாக மாறுவதால் சமிபாட்டுச் சாறுகள் சுரத் தலைத் தூண்டுவதற்கு ஏதுவாக அம்ைகின் நிதி.
வாய்ப் பகுதியில் நிகழும் சமிபாடு
பற்கள் உணவைச் சிறு துண்டுகளாக ஆக்குகின்றன. பற்கள் உணவை அரைக் கும் அதே வேளையில் உமிழ்நீரும் சுரத்த லால், நாக்கின் உதவியோடு உணவும் உமிழ் நீரும் நன்று கலக்கின்றன. கன்னச் சுரப்பி (parotid) மேற்ருடைக்குக் கீழ்ப்பக்கமான TL5 (sub maxilary) Br68 (5 6 prrgar dipril 9 (sub lingual) -2.5i use 2 Lisp is fair பெரும் பகுதியினை சுரக்கின்றன. வாயின் உட்பகுதியில் காணப்படும் சிறு சிறு சுரப் பிகள் சிறியளவில் உமிழ் நீரைச் சுரக்கின் றன.
உமிழ் நீர் 99 - 5 வீதம் நீரையும், 0 - 5 வீதம் திடப் பொருளையும் கொண் டுள்ளது. திடப்பொருளின் பெரும் பகுதி சேதனவுறுப்புப் பொருட்களாகும். அவை யாவன மியூசின், அல்பியூமின், குளொபி யூலின், அமைலேசு நொதியம், யூரியா, யூரிக்கமிலம், கொலஸ்திரோல், விட்டமின், பொசுப்போலிப்பிட் ஆகியனவாகும். அசேதனவுறுப்புப் பொருட்களாக கல்சி யம், பொசுபரஸ், குளோரைட், பொற்ரு சியம், தயோ சயனேற் ஆகியன காணப் படுகின்றன.

Page 21
உமிழ் நீரின் pH 6.8.பற்குத்தையால் அவதியுறும் நோயாளிகளின் உமிழ் நீரின் pH அனேகமாக குறைந்து காணப்படுகிறது. இந் நோய் தொடங்கி சில காலத்தின் பின்பே இம்மாற்றத்தை அவதானிக்கக் கூடியதாக இருக்கின்றது. வாய்க்குழியில் அமிலத்தன்மை (acidity) கூடுவதனலேயே பற்கள் கரைகின்றன. இவற்றிற்கு பற்றீரி யங்களும் உறுதுணையாகவிருக்கின்றன. இனிப்புப் பண்டங்களை அடிக்கடி உண் ணும் பொழுது அவை பல் இடுக்குக்குள் அடைந்து விடுகின்றன. இவற்றை தகுந்த முறையில் தூரிகை கோண்டு நீக்கம் செய் யாவிடத்து பற்றீரியங்களின் தாக்குதலினுல் அமிலங்கள் விளைபொருட்களாகக் கிடைக் கின்றன. அமிலங்கள் பற்களின் எனுமலைக் (enamel) கரைக்கும் சக்தி கொண்டவை. சிறு வயதினரிலே மேற்கூறிய பல் நோய் பெருமளவில் காணப்படுகின்றன. எனவே இந் நோயைக் கட்டுப்படுத்துவதானுல் இனி ப்புப் பொருட்களின், உதாரணமாக சாக்க லேட்டு, உட்கொள்ளலை வெகுவாகக் குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இருந்தும் ஆசைகளைத் தடுத்து அணைபோட முடியாத வர்கள், இனிப்புப் பொருட்களை உண்ட பிறகு தகுந்த முறையில் பற்களைச் சுத்தம் செய்து கொள்வதைத் தவிர வேறு முறைக ஒாால் இந்நோயைக்கட்டுப்படுத்த முடியாது. பற்களில் ப்டியும் காவி (tartar) •3) சியம் மக்னீசியம் பொசுபேற்றுக்கள் வீழ்படிவதனுல் உண்டாகின்றது. சாதாரண நிலையில் இப் பொசுபேற்றுக்கள் நீரில் கரைந்த நிலையில் இருக்கும். அமிலத்தன்மை குறைந்து காரத்தன்மை (alkalinity) கூடு மிடத்தே அவை வீழ்படிகின்றன. அமோ fையாவை விளை பொருட்களாகக் கொடுக் கும் பற்றிரியங்களும், உமிழ் நீரிலிருந்து CO, அகல்தலுமே வாய்க்குழிக்குள் காரத் தன்மையை அதிகரிக்கின்றன. மேற் கூறிய பொசுபேற்றுக்கள் வீழ்படியும் பொழுது கல்சியம் காபனேற்று, மியூசின் மேலணிக் கலங்கள், உணவின் எஞ்சிய துகள்கள் யாவும் இழுபட்டுவருகின்றன எனவே பற்களின பாதுகாப்பில் வாய்க்குழியின் சுத்தத்தின் முக்கியத்துவத்தை எவராலும் புறக்கணிக்க முடியாது.

உணவுச் சமிபாட்டில் உமிழ் நீர் சிறு பங்கையே வகிக்கின்றது. ஆனலும் உணவை அரைக்கும் பகுதிகளைப் பாதுகாக் கின்றது. உணவை அரைத்து அதை விழுங் கக் கூடியதாகின்றது. உமிழ் நீரில், OCஅமைலேசு என்ற நொதியம் ஒன்றே காணப்படுகின்றது. இது மாப் பொருட் களைத் தாக்கும் நொதயமாகும். இந்நொதி யத்தின் தொழிற்பாடு pH 4.0 அல்லது அதற்குக் குறைவாகும் பொழுது தடைப் படுகின்றது. எனவே உணவு வயிற்றை அடைந்தவுடன் அமைலோசின் தாக்கம் நிறுத்தப்பட்டு விடுகின்றது. Dnrui பொருட்கள் தாக்கமடைந்து ஏற்படும் விளை பொருட்கள் வாய்க்குழிக்குள் இருக்கும் நேரத்தைப் பொறுத்திருக்கின்றன.
பரிசோதனைக் குழாய்களில் அமை லோசின் மாப்பொருட்கள் (starch) மீதான தாக்கத்தைப் படிக்கும் பொழுது, அயடீ. னின் உதவி கொண்டு படிப்படியாக நிக ழும் மாற்றத்தை அவதானிக்கலாம். அம் மாற்றங்கள் க்ழே சுருககமாகத தரப்பட் டுள்ளன. அட்டவணை 1 (அமைலேசின் தாக்கப் பொறிமுறைகள் வேறு இடத்தில் விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன.)
அட்டவணை 1 அமைலேசின் மாப்பொருட்கள் மீதான தாக்கம்.
அயடீனுடன் கிடைக்கும் நிறமாற்றம்
மாப்பொருள் ]ib6U رلا
கரைந்த மாப்பொருள் நீலம்
உயர் டெக்ஸ்ட்ரின் நீலம்
மால்டோசு
மால்டோசு
l எறித்திரோ டெக்ஸ்ட்ரின் சிகப்பு
மால்டோசு
எக்ரோ டெக்ஸ்ட்ரின் இல்லை
மால்டோசு இல்லை

Page 22
உமிழ் நீர் OC - அமைலோசின் தொழிற்பாடு குளோரைட் அயனில் தங்கி யுள்ளது. குளோரைட் அயன கூழ்ப்பளிங்கு வேருக்கத்தினுல் (dialysis) பிரித்தெடுப்ப தால் நொதியத்தின் தாக்கம் வெகுவாகப் பாதிக்கப்படுகினறது அஸ்பரஜின் (asparagine) என்னும் அமினுேவமிலம் தாக்கத் தைத் தூண்டுவதாக அமைகின்றது. மேலும் வெள்ளி பாதரசம் போன்ற உலோக உப் புக்கள் அமைலோசின் தொழிற்பாட்டை குறைக்கின்றது. இது நொதியத்தின் புரதத்தி லுள்ள -SH கூட்டங்களுடன் சேர்வதா லேயே நிகழ்கின்றது. இரைப்பையில் நிகழும் சமிபாடு.
இரைப்பைச் சுரப்பு, நரம்புப் பொறி முறைகளாலும் அணிச்சைச் செயற் (reflex) பொறிமுறைகளாலும் ஆரம்பிக்கப்படுகின் றது. உணவின் சுவை, மணம், , கட்சி
போன்றவை, விடுகால் (vagus) நரம்புகளைத்
தூண்டுவதால் இது நிகழ்கின்றது. விடுகால் நரம்புகளைத் து ன் டி ப் ப த ஞ ல் இந் நிகழ்ச்சி த  ைட ப் ப டு கி ன் றது. நரம்புப் பொறிமுறையை விட துண் டுமுற்சுரப்புகளும் "ஒமோன்) இரைப்பைச்
சுரப்பில் பங்கெடுக்கின்றது. உணவு இரைப்
பையை அடைந்து அதைப் பெருக்கச் செய்வதால் படலைக் காவலியில் (pttoric) காணப்படும் கலங்கள் கஸ்ரின் (gastyin) என்ற தூண்டுமுற்சுரப்பை சுரக்கின்றன. கஸ்ரின் குருதியை அடைந்து திரும்பவும் இரைப்பைக்குக் கொண்டு சேர்க்கப்படுவ தால் அங்கே காணப்படும் சுரப்பிகளைத் தொழிற்படச் செய்கின்றது.
இரைப்பையின் சீதமுளியில் (mucosa) மூன்று வகையான கலங்கள் காணப்படு கின்றன. அவையாவன.
1) 1lpST60T s69äseit (chief cells). Qj; கலங்கள் பெப்சினுேஜின் (pepsinogen) என்ற செயலற்ற புரத சமிபாட்டு நொதியத்தை உற்பத்தி செய்கின்றன.
2) 5-6urfä 556) il 56ir (parietal cells) gö; கலங்கள் ஐதரோ குளோரிக் அமிலத் தை உற்பத்தி செய்கின்றன.
3) & 55 d56) iii. 56it (mucous cells) g-jó, ail
மியூசினை (mucin) உருவாக்குகின்றன.
மியூசின் ஐதரோ குளோரிக் அமிலம்
இரைப்டை மேலனியை பழுதடையா வண்ணம் பாதுகாக்கின்றது.
சுவர்க் கலங்கள் ஐதரோகுளோரிக் அமிலத்தை உண்டுபண்ணுவது வரைபடம் மூலம் விளக்கப்பட்டுள்ளது.
2.

படம் 1 இரைப்பைக்குரிய ஐதரோ குளோரிக்கமிலத் தயாரிப்பு
m இரைப் நீர்ப் பையின் பாயம் | சுவர்க் கலம் , உள்
ளிடம்
《མ- a --──────ང་སང་ཡང་མཁལ་མ་དང་བསམ་ཡས་མ་སྒང་ - -ܠ
r
காபோணிக் அன்கைதரேசு CO2 ->Co. —эн2 Соз !
H2o ;
---. --->H.
H2O (- - - - - нсоз
Cl- , ——» Clt —- —» Cl“ اس -------------------- U -
எனவேதான் உணவு ஐட்கொண்ட பின் கழிக்கப்படும் சிறுநீர் காரத்தன்மை யாகவிருக்கின்றது. இது ஏனென்ருல் படத்தில் விளக்கியுள்ளபடி ஐதரோகுளோ ரிக்கமிலம் தயாரிக்கப்படும் அதே வேளை யில் பைகாபனேற்றும் (HCOT) உருவாகி குருதியை அடைந்து சிறுநீருடன் உடலி லிருந்து அகற்றப்படுவதாலாகும்.
இரைப்பைச் சாறு 97-99 வீதம் நீரைக் கொண்டுள்ளது. மிகுதியாக மியூ சின், அசேதனவுறுப்பு உப்புக்கள், சமி பாட்டு நொதியங்கள் ஆகியன காணப் படுகின்றன. இரைப்பைச் சாற்றில் மூன்று நொதியங்கள் உள்ளன. அவையாவன பெப்
சின் (pepsin) ரெனின் (rennin) லைப்பேசு

Page 23
(lipase). பெப்சின், பெப்சினேஜின் என்ற செயலற்ற நொதியமாக உற்பத்தி செய்யப் படுகின்றது ஐதரோகுளோரிக்கமிலத்தின் தாக்கத்தினுலும், பெப்சினின் தாக்கத்தின லும் பெப்சினேஜின், பெப்சினக மாற்ற மடைகின்றது.
Hcl
பெப்சினுேஜின் -> பெப்சின் + மூலக்கூறின் பெப்சின் 1/5 பகுதி
புரதச் சமிபாட்டில் ஈடுபடும் பெப் சின், புரதத்தை புரட்டியோசஸ் (proteoses) பெட்டோன்ஸ் (peptones) என்பனவாக மாற்றுகின்றது. இந் நொதியம் பெரும் uTgy lib LS ökolci 36) Golgár (phenyl alanint) தைரோசீன் (tyrosine) லைசீன் (lysine) அமி ைே அமிலங்கள் உள்ள பெப்டைட் (peptide) பிணைப்பையே தாக்குகின்றன. பெப்சின் இயற்கையாகக் காணப்படும், கெராட்டின் (Keratin) i IC3TT Lósör (protamine) 56? ர்ந்த ஏனைய புரதங்களே தாக்க்வல்லது. புரோட்டமினில் பீனைல் அலனின், தை ரோசின் அமினே அமிலங்கள் க்ாணப்படா ததாலும், கெராட்டினில் பொலி பெப் டைட் சங்கிலிகள் மிகவும் இறுக்கமான நிலையில் பின்னப்பட்டிருப்பதாலுமே, பெப் சின் இப்புரதங்களைத் தாக்க முடியாமலிரு க்கக் காரணமாகும். பெப்சினின் தொழிற் பாட்டிற்கு அனுகூலமான pH 2.0
ரெனினின் தொழிற்பாடு, பெப்சினி லிருந்து வேறுபட்டதாகும். இந் நொதியம் குழந்தைகளில் மட்டும் தான் காணப்படு கிறது. ரெனினின் தாக்கத்தினுல் பாலிற் காணப்படும் கேசீன் (casein) என்ற புர தம் கட்டியாக்கப்படுகின்றது. இதனுல் பரல் இரைப்பையில் தங்கும் நேரம் அதி கரிக்கப்படுவதால், பெப்சின் கேசீனைச் சமிக்கும் ஆற்றலுக்கு கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது. கேசீன் கட்டியாக மாறும் விதத்தை பின்வருமாறு விளக்கலாம்.

ரெனின் Ca2+ கேசீன்-அபராகேசீன்-->கல்சியம் பராகே சினேற் (கட்டி) ரெனினின் தாக்கத்திற்கு அனுகூலமான pH 6.0 M
இரைப்பைச் சாற்றில் காணப்படும்
லைப்பேசின் இயக்கம் மிகவும் முக்கியம்
வாய்ந்ததல்ல. இந்நொதியம் பெரும்பாலும் சிறுகுடற் பொருட்கள் இரைப்பையை நோக்கி படலைக் காவலியால் மேல் நோக்கி தள்ளப்படுவதால் கொ ன் டு வந்து சேர்க்கப்பட்டிருக்கலாம்,
சிறுகுடலில் நிகழும் சமிபாடு
மனித உணவுக் கால்வாயின் சிறு குடற் பகுதியை மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிக் கலாம். அவையாவன முன் சிறு குடல், இடைச் சிறுகுடல், சுருட் குடல் ஆகும் (சென்ற இதழைப் பார்க்கவும்). இப்பகுதி உணவுச் சமிபாட்டிலும், சமிபாடடைந்த வற்ற அகத்து ஞ்சலிலும் மிக முக்கிய பங்கை வகிக்கின்றது. உணவுச் சமிபாட் டில் ஈடுபடும் துணைச் சுரப்பிகளான ஈரல் (liver) & 65) sulh (pancreas) 2,5u607 (pair சிறுகுடற் பகுதியில் படலைக் காவலிக்கு,
அருகாமையில் காணப்படும் ஈரலுக்கும்
2.
#F60235u u3537fb@g5ub 2 rifluu (hepato - pancreatic duct) கான் மூலமாக தம் சுரப்பினே வெளிப் படுத்துகின்றன. மேலும் சிறுகுடற் சுவரி லுள்ள பிரன்னர்ஸ் சுரப்பிகள் (Brunners glands) Gől Ilij 3.6ör gi Tül 956it (Glands of ieberkuhi) ஆகியவற்றிலிருந்தும் ஏராள மான நொதியங்கள் சுரக்கப்படுகின்றன.
இரைப்பையில் அரை குறையாக சமிபாடடைந்த உணவு பட்ட லை யிறு க் கி (pyloric sphinctor) 6Nuysuurt S5 SFgogg5&av அடைகின்றது. சிறுகுடலை வந்தடையும் உணவு சதையநீர், பித்தம் ஆகியவற்றுடன் சேரும் பொழுது, உணவின் அமிலத்தன்மை நடுநிலையாகி பின் காரத்தன்மையாக்கப்படு கின்றது. இந் நிகழ்ச்சி சிறுகுடலில் சமி

Page 24
பாட்டில் ஈடுபடும் நொதியங்களின் தாக் ஆத்திற்கு மிகவும் அத்தியாவசியமாகும்.
1. சதையத்தின் பங்கு
சதையம், தூண்டுமுற்சுரப்புகளின லேயே சுரத்தலை ஆரம்பிக்கின்றது. முன் சிறு குடல், இடைச் சிறுகுடல் பகுதிகளை அடையும் ஐதரோகுளோரிக்கமிலம், கொழு ப்பு, புரதம், மாப்பொருள், அரை குறை யாக சமிபாடடைந்த உணவு ஆகியன இப் பகுதிகளில் தூண்டுமுற்சுரப்புகளை சுரக் கப்பண்ணுகின்றன. இவை குருதிவழியாக துணைச்சுரப்பிகளை அடைகின்றன. சிறுகுடற் பகுதியில் சுரக்கப்படும் தூண்டுமுற்சுரப்பு களும் அவை ஏற்படுத்தும் தாக்கங்களும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.
1. செக்கிறீட்டின் (secretin) இது சதை யத்தில், நீரையும், பைகாபனேற்றைப் பெருமளவிலும், நொதியங்களைச் சிறு அளவிலும் கொண்ட சதையநீர்த் தயாரித்தலைத் தூண்டுகின்றது.
2 பங்கிரியோசைமின் (pancreozymin) இது சதையத்தில், நீரையும், பைகாப னேற்றையும் சிறிய அளவிலும், நொதி யங்களைப் பெருமளவிலும் கொண்ட சதையநீர்த் தயாரித்தலைத் தூண்டுகின்
fisl.
3. கெப்படோகிரைனின் (hepatocrimin) இது ஈரலில் உப்புக்கள் குறைந்த பித் தத்தை தயாரிக்கச் செய்கின்றது.
4. G35ʻrT 6575f)6íi) G3L lmra0) 5567sf? 6ör ° (choleeys tokinin) பித்தப் பையை சுருங்கச் செய்து பித்தத்தை வெளியேற்றுகின்றது.
5. என்டரோகிரைனின் (enterocrinin)
இது சக்கஸ் atsii Lf456i (succus entericus) என்ற குடற் சாறு சுரத்தலைத்
தூண்டு ன்றது.
சதைய நீரின் pH 7.5 தொடக்கம்

2
8.0 ஆகும். இது உமிழ் நீரைப் போன்று பெருமளவில் நீரைக் கொண்டுள்ளது. இதைவிட சில புரதங்களும், Na+, K+, HCO, Cl" காணப்படுகின்றன. சதைய நீரில் காணப்படும் நொதியங்களும் அவற் றின் தாக்கத்தினல் ஏற்படும் விளைபொருட் களும் ஏனைய தகவல்களும் அட்டவணை 11ல்
சுருக்கமாகத் தரப்பட்டுள்ளன.
அட்டவணை 11ல் உள்ள முதல் மூன் றும் புரத சமிபாட்டில் ஈடுபடும் நொதி யங்களாகும். டிரிப்சின், லைசீன், ஆர்ஜினீன் போன்ற அமினே அமிலங்களின் காபொக்சி தொகுதி உள்ள பெப்டைட் பிணைப்பிணைத் தாக்குகின்றது கைமோடிரிப்சின், பீனைல் அலனின், தைரோசின் போன்ற அமினே அமிலங்களின் காபொக்சித் தொகுதி உள்ள பெப்டைட்பிணைப்பிணைத் தாக்கின்றது.டிரிப் சின், கைமோடிரிப்சின் மற்றும் இரைப்பைச் சாற்று பெப்சின் ஆகியன புரதத்தின் உட் பகுதியை தாக்குவதால் அகப் பெப்டிடேசு “ (endo-peptidase) GTGOT e96!pä5LiuG66ät றன. காபொக்சி பெப்டிடேசு பொலிபெப் டைட்டின் COOH முனையைத் தாக்கி அமினுே அமிலங்களை விளைபொருட்களாகக் (பெப்டைட்டுடன்) கொடுப்பதால் புறப் பெப்டிடேசு (exo-peptidase) என அழைக்
கப்படுகின்றது. இயக்க மற்ற நிலையில் சுரக்
கப்படும் புரதச் சமிபாட்டு நொதியங்கள் இயக்கமான நிலைக்கு மாற்றப்படும் பொழுது ஏற்படும் நிகழ்ச்சியினை பின்வருமாறு எழுத
லாம்.
என்டரோகைனேசு டிரிப்சினுேஜன் -----டிரிப்சின் டிரிப்சின் + 6 அமி ணுே அமிலங்கள்
டிரிய்சின் கைமோடிரிப்சினேஜன் -> கைமோடி ரிப்சின்
டிரிப்சின் புரோகாபொக்சிபெப்டிடேசு 一> ö阔厂·
பொக்சி
பெப்டிடேசு + மூலக்கூறின் 2/3 பகுதி

Page 25
&ši dos dos V) o Ff &F6ðs
Lų fi sov v L– + + www :) ~ w-o o o
(amylase)Fyrı 1 · · 5. &vl)'ı Gudsபித்தவுப்புக்களால்stráðið3.Tg3 TL-lo (lipase)
L@@pgl. pH 8.0
கொழுப்பின் எஸ்தர் பிணைப்புக்கள்
கொழுப்பமிலங்கள்,· @gif| ÆGyrffőv, općoj ŝlosios, J.si),
6. ரைபோநியூக்கிலிகேசு (ribo u clease)
ரைபோநியூக்கிலிக்கமிலம்
இருகிளிசரைற்
fouấosogutes-c-s:
7. டீஒக்சிரைபோநியூக்கிGŵGujō; (deoxy ribonuclease)
டிஒக்சி ரைபோநியூக்கிலிக் கமிலம்
நியூக்கிலியோடைட்ஸ்
8. கொலஸ்திரைல் எஸ் தர் ஐதரலேசு cholėsteřỷi ester hydrolase
loš gojūlų**ơntrảதாக்கம் தூண்டப்படு @@hr sp 351.
கொலஸ்திரைல் எஸ்தர்
கொலஸ்திரோல் (3) * rrri pro L. Loạvršio gir
23

así: Lovasssi (II) o swisųả giò un siq sử & songsu. Ậsoší usioj
நொதியம்செயற்பாடுதாக்கப்பொருட்கள்gŵ&m. Quir(15.Logh
· டிரிப்சினேஜன் என்ற இயக்கமற்றநொதிய 1. டிரிப்சின் |birg; † șī£ğ#;colul · @ Ĝsygı gö @piroulê | IHJos,LỊT LI Lq Ġuurrooiv,பொலிபெப்டைட்டு (trypsin)grešil Gríropa. Gestães) șiš lą fili?eÿsyjsb | Quijol-froïgio-இருபெப்டைட்டு மாற்றப்படுகின்றது. pH 8.0· · 2. கைமோடிரிப்சின்soos@satış fili?Geog©*ġ.*T**. (Lit.--Go | l įpraeguồ, Lịrlių Guttosivqficioastúcuta.LIITåvė, (chymotrypsin)鱷*LDĪTĀDAD || @lu, ‘JGu_trgöı għ)கட்டியாக்கும் ஆற்றல்கூட
·· メ--• •பொலிபெப்டைட்டின்•• **隸-話鱷"*。魁鱷... deputa.lą filosoɛ9đu Loir süpl’il-lÇoles soģi).GLIL’isol_Ľ. Loồõõtüųභෞ ඡ|L 4. → ss)lb Gavo;Lost l'IG'Luirgsjøislotrów Gl_fro

Page 26
சதையநீர் அமைலேசு உமிழ் நீர் அமைலேசிலும் பார்க்க கூடிய சமிபாட்டு ஆற்றலைக் கொண்டது. இந் நொதியத்தின் தாக்கத்திற்கு அனுகூலமான rH 7. 1. புதி தாகப் பிறந்த குழந்தைகளின் சதைய நீரில் ஆரம்பத்தில் சில கிழமைகளுக்கு அமைலேசு இருப்பதில்லை.
சதையநீர், உமிழ்நீர் ஆகியவற்றில் காணப்படும் OC - அமைலேசின் தாக்கப் பொறிமுறைகளைப் பற்றி சிறிது அவதா னிப்போம். இந் நொதியம் மாப்பொருட் களின் 1 4பிணைப்பிணைத்தாக்கினலும்,எல்லா வற்றிற்கும் வெளியேயுள்ள குளுக்கோசு -குளுக்கோசு பிணைப்பிணைத் தாக்குவதில்லை. சுயேச்சையான முனைகளிலிருந்து இரண்
அtணம8லது தாத்திம்
1-4. 63.orú - 2}
○一ての〜ー ரீ. எல்ல்ே டெக்ஸ்ரின்
படம் 2 மாப்பொருளின் கட்டை
சதையநீரில் உள்ள லைப்பேசு முக் கியமான நொதியமாகும். இதன் தாக்கத்தி ணுல் ஏற்படும் விளைபொருட்கள் அட்ட வணை 11 ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. சதை யத்திற்குரிய கானில் தடைகள் ஏற்படும் பொழுது லைப்பேசு உணவுக் கால்வாயை
 

டாவது 1 4 பிணைப்பிணையே தாக்கவல்லது. மேலும் OC-அமைலேசு, 1-6 பிணைப்புகளையும், அப் பிணைப்புகளுக்கு அண்டையிலுள்ள 1.4 பிணைப்புகளையும் கூடத் தாக்குவதில்லை. எனவே மாப்பொருட்களின் சமிபாட்டு விளைபொருட்களாக மால்டோசு, மால்டோ ரையேக,or -எல்லை டெக்ஸ்ரின் ஆகியன கிடைக்கின்றன. மாப்பொருள்களின் 1-6 பிணைப்பு இருக்கும் இடத்தைப் பொறுத்து, ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட 1-6 பிணைப்புக்கள் கொண்ட OC எல்லை டெக்ஸ்ரி ன்கள் உண்டாகலாம். இவை ஐந்து அல் லது அதற்கு மேற்பட்ட குளுக்கோசு மூலக் கூறுகளைக் கொண்டும் அமைந்திருக்கலாம். படம் 2 மேற் கூறிய நிகழ்ச்சிகளைத் தெளி
வாகக் காட்டுகின்றது.
a-O--O-O.
Dno 8lrangeue Lotoü3Lr
மப்பும், அமைலேசுத்தாக்கமும்
அடையாமற்போக உணவில் உள்ள கொழு ப்புக்கள் சமிபாடடையாமல் மலத்துடன் கழிவகற்றப்படுகின்றன. இது கொழுப்புக் கழிச்சல் (steatorrhoea) என அழைக்கப்
படும்.

Page 27
2. ஈரலின் பங்கு
எண்ணற்ற இடைநிலை அனுசேபங் களில் ஈடுபடுவதுடன், பித்தத்தையும் உண் டுபண்ணுவதால் ஈரல் சமிபாட்டில் முக் கிய பங்கெடுத்துக் கொள்கின்றது. ஈரலில் உருவாகும் பித்தம் பித்தப் பையில் சேகரி
s
அட்டவணை 11. ஈரலுக்கும், பித்தப்
நீர்
திடப்பொருட்கள் பித்த அமிலங்கள் மியூசினும் நிறப்பொருட்களும் கொலஸ்திரோல் vx கொழுப்பமிலங்களும் கொழுப்பும் அசேதனவுறுப்பு உப்புக்கள் தன்னிர்ப்பு
pH
கோலிசிஸ்டோகைனின் என்ற துரண் டுழற்சுரப்பு பித்தப்பையின் இறுக்கியைத் தளர்த்துவதுடன் அதைச் சுருங்கச் செய்வ தாலும் பித்தத்தை வெளியேற்றுகின்றது. இது உணவுச் சமிபாட்டின் பொழுதே நடைபெறுகின்றது.
முன்பு குறிப்பிட்டபடி, பித்தம் இரை,
பையிலிருந்து சிறுகுடலை வந்தடையும் உணவின் அமிலத்தன்மையை காரத்தன்மை யாக்க உதவுகின்றது. மேலும் பித்தத்துடன் சேர்ந்து மருந்துகள் நச்சுப் பொருட்கள். பித்த நிறப்பொருட்கள்,Cu ++, Zn++,Hg++ கொலஸ்திரோல் ஆகிவனவும் கழிவகற்றப் படுகின்றன. கடைசியாகக் குறிப்பிட்டது பித்தத்தின் மூலம் மட்டுமே கழிவகற்றப் படுகின்றன.
பித்த அமிலங்கள், கொலஸ்திரோல் அனுசேபத்தின் முடிவிடப் பொருட்களா கும். பித்தத்தில் நான்கு பித்த அமிலங்கள் உள்ளன. அவையாவன,
25

த்து வைக்கப்படுகின்றது. அத்தோடு பித் தப்பையில் அடர் கரைசலாக்கப்படுகின்றது. இதனுல் ஈரலில் உருவாகும் பித்தம், பித்தப் பையில் இருக்கும் பித்தத்திலிருந்து சேர்க் கையில் வித்தியாசப்படுகின்றது (அட்டவணை 1ll)
பைக்கும் உரிய பித்தத்தின் சேர்க்கை
லுக்குரிய பித்தம் பித்தப்பைப் பித்தம்
ாத்தப் பித்தத்தின் மொத்தப் பித்தத்தின்
வீதம் வீதம்
97.00 8592 2.52 4.08 1.93 9.14 0.52 2.98 0.06 0.26 0.4 0.32 0.84 0.65 ... O 1.04
ሃ. 1 - 7.8 6.9 - 7.7
1) கோலிக்கமிலம்
(cholic acid)
2) டீ ஒக்சி கோலிக்கமிலம் (deoxy cholic atid)
3) கீனே டீஒக்சி கோலிக்கமிலம்
(cheno deoxy cholic acid)
4) விதோகோலிக்கமிலம் (lithocholic acid)
இவ்வமிலங்கள் சுயேட்சையான நிலை யில் கழிக்கப்படுவதில்லை. ஈரலில் கிளைசீன் (glycine) egyei Gagy GLIT feát (taurine) அமினே அமிலங்களுடன் இணைந்து கரை யக் கூடிய நிலையை அடைந்த பின்பே வெளி யகல்கின்றன. இப்படி இணைந்த அமிலங்கள் Na+ அல்லது K+ த்துடன் சேர்ந்து பித்த உப்புக்களை கொடுக்கின்றன. பித்த உப்புக் கள் கொழுப்பின் சமிபாட்டிற்கு பெரி தும் துணை செய்கின்றன. சதையநீர் லைப் பேசின் தாக்கம் இவற்றினுல் தூண்டப்படு கின்றது பித்த உப்புக்கள் நீரின் மேற்பரப்

Page 28
பிழுவிசையை (surface tension) Goocy வாகக் குறைப்பதால் கொழுப்பினை குழம் பாக்கின்றது. இதனுல் அவற்றின் கரையும் தன்மையும் கூடுகின்றது. மேலும் உணவி லுள்ள கொழுப்பு நன்கு சமிபாடடைந்து உறிஞ்சப்படும் பொழுது, கொழுப்பில் கரை யும் விற்றமின்களும் அகத்துறிஞ்சப்படுகின் றது. கொழுப்பு சரியான முறையில் சமி பாடடையாவிடத்து அவை மூடியிருக்கும் ஏனைய உணவுப் பதார்த்தங்களும் தகுந்த முறையில் சமிபாடடைவதில்லை.
3. சிறுகுடற் சுரப்பிகளின் பங்கு
சிறுகுடற் சுரப்பிகள் (பிரன்னர், லீபர்க்கூன்) என்டரோகிரைனின் என்கின்ற தூண்டுமுற்சுரப்பியினல் சிறுகுடற் சாற்றி னைத் தயாரிக்கின்றன. இச் சாறு முன் சிறு
குடல், இடைச் சிறுகுடல் பகுதிகளில் பெரு
மளவில் காணப்படுகின்றன. சிறுகுடற் சாற்று நொதியங்கள் மற்றைய நொதியங் களுடன் சேர்ந்து சமிபாட்டினைப் பூர்த்தி செய்வதில் பெரும் பங்கெடுத்துக் கொள் கின்றன. பின் வரும் நொதியங்கள் சிறு குடற் சாற்றிலே காணப்படுகின்றன.
(1) அமைனே பெப்டிடேசு. இந் தொதியம் பொலிபெப்டைட் சங்கிலியின்
26

NH2 முனையிலுள்ள பெப்டைட் பினைப் பினைத் தாக்குவதால் புறப் பெப்டிடேசு என அழைக்கப்படுகின்றது.
(2) காபோஐதரேசு. இக் கூட்டத் தைச் சேர்ந்த நொதியங்கள் சிறு குடற் சுவரின் சீதமுளியிலே காணப்படுகின்றன. இவற்றின் தாக்க விவரங்கள் அடுத்த இத ழில் அகத்துறிஞ்சலுடன் விளக்கப்படும்.
(3) பொஸ்பட்டேசு, சேதனவுறுப்பு பொஸ்பேட்டினைத் தாக்குகின்றது.
(4) பொலிநியூக்கிலியோடைடேசு. நியூக்கிலிக்கமிலங்களை நியூக்கிலியோடைட்ஸ் ஆக மாற்றுகின்றன.
(5) நியூக்கிலியோசைடேசஸ். நியூக் கிலியோசைட்சைத் தாக்கி பியூரின் (purine) Siff).0.6ir (pyrimidine) பென்டோஸ் ஆகியவற்றைக் கொடுக்கின்றன.
(6) பொஸ்போ லைப்பேசு. பொஸ் போ இலிப்பிட்டுகளைத் தாக்கி கிளிசரோல், கொழுப்பமிலங்கள், பொஸ்போரிக்கமிலம் மற்றும் பொருட்களைக் கொடுக்கின்றன.
(அடுத்த இதழில் அகத்துறிஞ்சல்)

Page 29
உலக உணவின்
David Pimental, William Dritschill (1975 Jan. Science பத்திரிகையில் வெளியா? Protein Production GTsir 6th as G60prusair
தற்போது உலக சனத்தொகை 400 கோடிக்கு மேலே உயர்ந்துள்ளது. இதுவே 2000 ஆண்டில் 7oo கோடியாக அதிகரிக்குமென எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இவ்வுயர்வுக்கு முக்கிய காரணங்களாகச் சிறந்த சுகாதாரத்தினல் ஏற்பட்ட குறைந்த இறந்த வீதமும், தொடர்ந்து குறையாத பிறப்பு வீதமும் எனக் கொள்ளலாம். உலக சனத்தொகையின் இவ்வதிகரிப்பால் உண வுக்கு வரவர கியாதி ( ) ஏற் பட்டுள்ளது. வியாதிகளைக் கட்டுப்படுத்துவது மாதிரி உணவுற்பத்தியை பெருக்கமுடியா தென்பது அனுபவபூர்வமான உண்மையா கும். தற்சமயம் சுமார் 5 கோடி மக்கள் புரதக்குறைவினுல் பீடிக்கப்பட்டிருக்கிருர் கள் என்பது உண்மையானல், மேலும் வளர் ந்துவரும் சனத்தொகைக்கான உணவை உற்பத் தி செய்வது பற்றி கவலைப்படுவதில் ஆச்சரியமில்லை.
எமது உணவில் போதுமான அளவு புரதமும், மாச்சத்தும் சேர்த்துச் சாப்பிட வேண்டும். மாச்சத்து குறையும்போது உடம் பிலுள்ள புரதம் மாச்சத்தாக மாற்றப்பட்டு எமக்குச் சக்தியை கொடுக்கிறது. ஆனல் மாச்சத்து ஒருபோதும் புரதமாக மாற்றப் படுவதில்லை. எனவே தான் இவ்விரண்டும் ப்ோதிய அளவில், உணவில் சேர்க்கப்பட வேண்டும். அத்துடன் உணவிலுள்ள புர தத்தில் ஆகக்குறைந்த அளவில் தேவை யான எட்டு அமினே அமிலங்களும் இருத் தல் வேண்டும். இவை ஆகக் கூடிய அள வில் மாமிச புரதத்திலேயே இருக்கின்றன. மரக்கறிகளிலுள்ள புரதங்கள் குறைந்த தரமுடையன. ஏனெனில் சராசரி மனித னுக்குத் தேவையான அமினே அமிலங்க ளும் விட்டமின்களும் மரக்கறிமூலம் பெறு

எதிர்காலம்??
», John Krummel, John , Kutzman T £nergy and Land Constraints in Food தமிழ்ச் சுருக்கம்)
வதற்குப் பலவகையான தானிய வகை
களும், கீரைகளும் தேவைப்படுகின்றது.
கனிவள சக்தி (உரவகைகள், யந்தி ரங்கள், எண்ணை மற்றும் பல) நிலம் கூலி ஆகிய மூன்றுமே பயிர், மிருக உற்பத்திக்கு மூலதனமாக உள்ளன. இவை ஒன்றுக் கொன்று சம்பந்தப்பட்டவை. உதாரண மாக யந்திர சக்திக்குப் பதிலாக மனித சக் தியைப் பாவிக்கலாம். ஆனலும் யந்திரசக்தி பாவிப்பதில் (கைத்தொழில் விருத்தியடை ந்த நாடுகளில்) நன்மைகள் உண்டு. மேலும் பயிர்ச்செய்கை நிலமும், கனிவளச் சக்தியும் ஒர் குறிப்பிட்ட அளவுள்ள மூலதனமாகும். உலக நிலப்பகுதியில் 11 வீதம் மட்டுமே பயிர்ச்செய்கைக்கு உகந்தது என மதிப்பிடப் பட்டிருக்கிறது. இவற்றுள் கிட்டத்தட்ட முழு நிலமும் தற்போது பயிர்ச்செய்கை யில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. சுமார் 22 வீதம் நிலப்பகுதியில் தற்சமயம் மிருக (LiveStock) உற்பத்திக்கு உபயோகப்படுத் தப்படுகின்றது. பயிர்ச்செய்கை நிலத்தின் உற்பத்தித் தரத்தை நீர்ப்பாசனம் மூலம் உயர்த்த முடியும். ஆனல் இதற்கு பெரு மளவிலான சக்தி வேண்டும். இது மாத்தி ரமல்லாது உலகின் நிலத்தில் பெருமளவு அரிப்பினல் பாதிக்கப்படுகின்றது. அமெ ரிக்காவில் மாத்திரம் வருடத்திற்கு 360 கோடி தொன் மேல் மண் அரிப்பின் மூலம் கொண்டுசெல்லப்படுகின்றது. கனிவள சக்தி உலகில் பெருமளவு விரயமாக்கப்படுகின் றது. அதனுல் இப்போதுள்ள கனிவளசக்தி 25 வருடங்களில் பாதிக்கு மேலாகக் குறைக் கப்பட்டுவிடும் எனவும் மதிப்பிடப்பட் டுள்ளது.

Page 30
மரக்கறிப் புரத உற்பத்தி
நிலம், கூலி, சக்தி முதலியவற்றை உள்ளூட்டமாகக் கொண்டால் மரக்கறிப் புரத உற்பத்தியே மிகவும் சிக்கனமானது. தற்சமயம் உலகின் 70 % மக்கள் தங்க ளின் புரதத் தேவையை மரக்கறி தானிய வகைகளில் மட்டுமே பெறுகின்றனர். இப் போது கிடைக்கக்கூடிய 12 கோடி தொன் புரதத்தில் 8.6 கோடி மரக்கறிப் புரதமா கும். உலகின் பல பாகங்களில் மரக்கறியே முக்கிய உணவாகக் கொள்ளப்படுகின்றது.
ஓரலகு மரக்கறி புரதத்தை உற் பத்தி செய்ய சாதாரணமாக இரண்டிலி ருந்து நான்கு அலகு கனிவள சக்தி தேவைப் படுகிறது. உதாரணமாக 1 அலகு சோயா புரதத்தை உற்பத்தி செய்ய 2.06 அலகு சக்தி தேவைப்படுகிறது. அதேபோல் இது வும் இடத்திற்கு இடம் வித்தியாசப்படுகி றது. அமெரிக்காவில் நெல் உற்பத்தி செய்ய 10 அலகு கனிவள சக்தி பயன்
படுகிறது. ஆனல் பிலிப்பைன்ஸ், இலங்கை
ஆகிய நாடுகளில் 1 அலகு நெல் புரதத் திற்கு 0.65 கனிவள சக்தியே பயன் படு கின்றது. மிகுதி மனித சக்தியால் சரி செய்யப்படுகிறது. YM மாமிசப் புரத உற்பத்தி
உலகில் கிடைக்கக் கூடிய புரதத் தில் 25% மட்டுமே மாமிசப் புரதமாகும். இது சுமார் 3 கோடி தொன்னகும். இம் மாமிசப் புரதத்தில் 1.3 கோடி தொன் புர தத்தை உற்பத்தி செய்ய சுமார் 5.1 கோடி மரக்கறி புரதம் மிருகங்களுக்கு ஊட்டப்படுகிறது. மிகுதி நிலத்திலிருந்து மிருகங்கள் தானே உண்ணுபவை. மீன் புரதம் உலகப் புரதத்தில் மிகக் குறைவான பகுதியையே (5%) கொண்டுள்ளது. மீன் புரதம் பிற்காலத்தில் பாவிக்கக் கூடிய தென்று கருதப்பட்டாலும் தற்சமயம் பொதுவாக மீன்கள் அதிகமாகப் பிடிக்கப் படுவதனுல் சாதாரண ரக மீன்கள் Jeyfið றுப்போகலாம் என்று நம்பப்படுகிறது. அத் துடன் 1 கிலோ மீன் பிடிப்பதற்குச் சுமார் 20 கிலோ கனிவள சக்தி தேவையென மதிப் பிடப்பட்டுள்ளது.
2

2 6ᏂᏪ8Ꮟ உணவு
வளர்ந்துவரும் சனத்தொகையினருக் குத் தேவையான உணவு எவ்வளவு? இத ணுல் மனித வர்க்கத்தை எதிர் நோக்கி யுள்ள பிரச்சனையைப் பார்ப்போம். தற்சம யம் இருக்கின்ற சுமார் 400 கோடி மக்க ளுக்கு 150 கோடி ஹெக்டர் (Hectre) நிலம் மட்டுமே பயிர்ச்செய்கைக்குரியது அதாவது ஒருவருக்கு 0.32 ஹெக்டா நிலம் மட்டுமே உள்ளது. ஆஞல் தற்சமயம் அமெரிக்காவில் உட்கொள்ளப்படும் உண வை உற்பத்திச் செய்ய ஆளுக்கு 0.62 ஹெக்டரும் தற்போதைய நிலையிலான உயர்ந்த சக்தி பாவனையும் வேண்டும். என வே உலகிலுள்ள பயிர்ச்செய்கை நிலம் மனித உற்பத்திக்குப் போதாது. உலகின் மொத்த கனிவள சக்தியின் மூலம் அமெ ரிக்கத் தொழில் நுட்பத்தைப் பாவித்து 400 கோடி மக்கட்கு உணவளித்தால், கனி வளம் 13 வருடங்கள் மட்டுமே தாக்குப் பிடிக்கும். தற்சமயம் பயிர்ச் செய்கை நிலத் தில் 11% மட்டுமே நீர்ப்பாசன வசதியுடை யது. நீர்ப்பாசன வசதியை அதிகரித்தால் பயிர்ச் செய்கையை அதிகரிக்க முடியுமா யினும், அதற்கு தேவையான சக்தி அதி கம். தற்போதுள்ள கனிவளம் முழுவதும் நீர்ப்பாசனத்திற்கே செலவிட்டால் இக் கனிவளம் நீர்ப்பாசனத்திற்கு மட்டும் 20 வருடங்களுக்கு உபயோகிக்க முடியும்.
மேலும் தற்போதைய உற்பத்தி வீதத்தில் 1975ம் ஆண்டில் 12 . 2 கோடி தொன்னிலிருந்த புரத உற்பத்தி 2000 ம் ஆண்டில் 21 6 கோடி தொன்னக உயரும். ஆணுல் இவை அப்போதுள்ள 700 கோடி மக்களுக்குப் போதக் கூடியதாக இருக்காது. நிலம், நீர், சக்தி, மனிதவளம் முதலிய வற்றின் கவனமானசேர்க்கையுடனும், உல கிலுள்ள நாடுகளின் கூட்டு முயற்சியாலும் தற்போதைய உணவு நிலையைச் சுமார் 25 வருடங்களுக்காவது நீடிக்கலாம் என நம் பப்படுகிறது. இவற்றுடன் முக்கியமானதாக நில அரிப்பினல் ஏற்படும் இழப்பு காலநிலை மாற்றத்தினுல் உண்டாகும் பயிர் இழப்பு முதலியவற்றையும் கவனத்தில் கொண்டே பிற்கால பயிர், மிருக செய்கைகளுக்கான திட்டங்கள் வகுததல் வேண்டும். முடிவாக தற்போது விருத்தியடைந்துவரும் உலகப் பிரச்சனைகளில் முக்கியமான உணவுபிரச்சனை யைத் தீர்ப்பதற்கு விஞ்ஞானம் தான் கை
கொடுக்க வேண்டும்
தமிழாக்கம் - மாலி

Page 31
t நீரும் வி
5. நீர்ப்பாசன கருவிக (Irrigation impleme
விவசாயப் பயிர்ச் செய்கையில் வேறு பட்ட நீர்ப்பாசன முறைகளை நிர்ணயிக் கும் காரணிகள், அம்முறைகளின் அனு கூலங்கள், பிரதிகூலங்கள் என்பவற்றை கடந்த அங்கத்தில் ஆராய்ந்தோம். நீர்ப் பாசன வினைத்திறனை, உயர் பெறுமான மாக பேண மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகளையும், அதற்குத் தேவையான நீர்ப்பாசன கருவிகள், அமைப்புகள் பற்றி யும் ஆராய்வது நீரும் விவசாயமும் தொட ரின் 5-ம் அங்கத்தின் நோக்கமாகும்.
ஒரு குறிப்பிட்ட முறையில் நீரைப் பாய்ச்சும்போது மொத்தமாக வழங்கப்ப டும் நீரின் அளவு இரு அம்சங்களில் தங்கி யுள்ளது. அவை.
l. பயிரின் நீர்த்தேவை. 2. நீர் இழப்புகள்.
நீர்ப்பாசன செயன் முறையின் போது ஏற்படும் நீர் இழப்புகள் இருவகையாகப் பாகுபடுத்தப்படலாம்.
1. தவிர்க்க முடியாத நீர் இழப்புகள்,
உ-ம். (1) ஆழமான கீழ்வடிதல்
(Deep perculation losses) (!!) ஆழமான பக்கப்பாய்ச்சல்
(Deep seepage losses) (III) வயலில் ஏற்படும் ஆவியாதல்
இழப்புகள்.
2. தவிர்க்கப்படக் கூடிய இழப்புகள்.
உ-ம். நீர்க்கடத்தலின்போது ஏற்படும்
இழப்புகள், பண்ணையில் மேலதிக நீர்ப்பாசனம், சீரற்ற நீர் விநியோ

வசாயமும்
5ளும் அமைப்புகளும். nts and structures)
கம் காரணமாக ஏற்படும் இழப்பு கள். மேற்கண்டவாறு பாகுபடுத் தப்பட்ட நீர் இழப்புகளுள் தவிர்க்க முடியாத நீர் இழப்புகளின் அளவு களை கூடுமானவரை இழிவுப் பெறு மானத்தில் பேணவும், தவிர்க்கப் படக் கூடிய நீர் இழப்புகளை பூரண மாக தவிர்க்கவும் பொருத்தமான நீர்ப்பாசனக் கருவிகள், நீர்ப்பாசன அமைப்புக்களைப் பற்றி அறிந்திருப் வது அவசியமாகும்.
நீர்ப்பாசனக் கருவிகள்.
நீர்ப்பாசனக் கருவிகள் மூன்று தேவை கட்காகப் பாவிக்கப்படுகின்றன. 1. நிலத்தை மட்டப்படுத்தல். 2. வரம்புகள், சால்கள் அமைத்தல்,
3. வரம்புகள் சால்கள் என்பவற்றை சுத்
29
தம் செய்தல்.
மட்டப்படுத்தலின் நோக்கம் சீராக நீர் பரவுதலை உறுதிப்படுத்தலாகும். இத னல் ஒப்பமற்ற மேற்பரப்புடைய இடங்க ளில் வெட்டுதலும் நிரப்புதலும் செய்து நிலத்தை மட்டப்படுத்த $craper பாவிக்கப் படுகிறது. Scraper பாவித்தலை தொடர்ந்து Soil plane பாவித்து மட்டப்படுத்தல் செயன் முறை பூரணப்படுத்தப்படும் இந்தக் கருவி கள் உழவு இயந்திரத்தில் இணைக்கப்பட்டு
பாவிக்கப்படும்.
வரம்புகள் அமைப்பதன் நோக்கம் நீரை குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள் கட்டுப்படுத்தி வைப்பதேயாகும். சரிவான நிலத்தை பொறுத்தவரை வரம்புகள் அமைத்தல் அத்தியாவசியமானதாகும். இதற்கு வரம் பாக்கிகள் பயன்படுததப்படுகின்றன. இவை

Page 32
யும் உழவு இயந்திரத்தில் இணைத்தே பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
சால்கள் அமைப்பதற்கு பொதுவாக இறகுக் கலப்பைகள் (MBP) உழவு இயந் திரத்தில் இணைக்கப்பட்டு பயன் படுத்தப்
படும்.
வரம்புகள் சால்களைத் துப்பரவாக்கி களைப் பயன்படுத்தித் துப்பரவு செய்வத ஞல் நீரின் அசைவு எல்லைப்படுதல் தவிர்க் கப்படும். மேலும் துப்பரவாக்கிகள் வரம்பு கள், சால்களின் மேற்பரப்பில் பிரயோகிக் கும் உதைப்புக் காரணமாக நெருக்கல் (Compaction) ஏற்பட நீரின் பக்க இழப்பு கள் (Seepage losses) குறைக்கப்படுகின்றன.
நீர்ப்பாசன அமைப்புகள்
நீர்ப்பாசன அமைப்புகள் பெரிய நீர்க் கால்வாய்களிலிருந்து நீரை சால்களுக்கு திசை திருப்ப உதவுவதுடன், வேர் வலயம் சீராக நீரால் நனைக்கப்படுவதை யும் உறுதி செய்கின்றன. இதனல் இவற் றை அமைக்கும் போது பொருளாதார ரீதி யில் பொருத்தமானவையாகவும், தேவை யான கொள்ளளவு கொண்டதாகவும், நீர் ஒட்டத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய பலம் வாயந்தனவாகவும் அமைக்கவேண்டும்.
நீர்ப்பாசன அமைப்புகள் தேவையை பொறுத்து தற்காலிகமானதாகவோ அல்லது நிரந்தரமானதாகவோ அமைக்கப்படலாம்.
நிரந்தர அமைப்புகள் அமைக்கப் படும் போது அவை பெரும்பாலும் கொன் கிறீற்றினல் அல்லது பலம் வாய்ந்த உலோ கத்தினுல் செய்யப்பட்டவையாக இருக்கும்.
நீர்ப்பாசன அமைப்புகளின் பாவனை யைப் பொறுத்து மூன்று வகையாகப் பிரிக் கலாம்,
Diversion structures Conveyance structures Distribution structures
.

Diversion Structures
இவை பெரும்பாலும் பெரிய அருவி களுக்கு குறுக்காக அமைக்கப்படும், இவற் றின் நோக்கம் பகுதியாக அல்லது முழு மையாக அருவியை திசை திருப்புவதாகும். இதன் மூலம் மாருதளவு நீர் வயலுக்கு கொடுக்கப்படுவதோடு மேலதிக நீர் பாய் வதையும் தவிர்க்கமுடியும். 2-b; Check gates
. Conveyance Structures
இவை பெரும்பாலும் மரம், உலோ கம், இரப்பர் அல்லது கொன்கிறீற்றினல் ஆனதாக இருக்கும். இவற்றின் நோக்கம் நீரிழப்பு, மண்ணரிப்பைத் தவிர்த்து நீரைக் கடத்தலாகும்.
சிலவேளை கொன்கிறீற்றினல் செய் யப்பட்ட குழாய்கள் நிலத தி ைகழ் அமைக் கப்பட்டு நீர் கடத்தப்படலாம். இங்கே குழாயினுள் நிலவும் அமுக்கப்படித்திறன் நீர் கடத்தலுக்கு சாதகமாகின்றது.
Distribution Si uctures
இவை அமைக்கப்படலின் நோக்கம் வயலில் சீராக நீரைப்பாய்ச்சுவதன் மூலம் Spirits, நனைக்கப்பட்ட வேர்வலயத்தை உறுதி செய் sast (5th.gsi) God, GT Conveyance structures உடன் பொருந்திய வகையில் sipton குழாய் கள் முதலானவை அமைக்கப்படும்.
தற்காலிகமானதாக நீர்ப்பாசன அமைப் புகளை அமைக்கும்போது இவை தீர்மானித்த இடத்தில், தேவைப் படும் நேரத்தில் இலகுவாக நீரைக் கடத்தக் கூடியவையாகவும் அமைக்கப்பட வேண்டும் இவை அலுமினியம் போன்ற உலோகத்தால் அல்லது பிலாஸ்டிக்கினுல் அல்லது கன்வெசி ணுல்செய்ய பட்டனவாக இருக்கலாம்.பொது வாகத் தற்காலிக நாப்பாசன அமைப்புகள் வயல் நிபந்தனகளிலேயே அமைக்கப்படுகின் றன.
தொடரின் ஆரும் அங்கத்தில் நீர் மூலத்திலிருந்து நீரை உயர்த்தப் பயன்படும் பம்பிகளைப்பற்றி ஆராய்வோம்.

Page 33
உள்ளம்
நாம் தொடர்ந்து பின் நிற்க வேண்
பின் தங்கிய நாடுகள் தொட பாலான ஏழைகள் தோடர்ந்தும் ஏ தில் முன்னல் ஒடுபவனிலும் பார்க் ளவோ முயன்றும் முன்னுக்கு வர பட்டுள்ளது. தற்போது உங்கள் 6 ஆடி மாதம் வெளி வந்திருக்க வே தட்ட ஒரு வருடத்திற்கு மேல் தா குறிப்பிட்ட இதழில் ஏற்பட்டதல்ல. இதழ்களில் சிறிது சிறிதாக ஏற்பட் குழுவினரும், நிர்வரிக ஆசிரியர்களு சுரிப்பதில் ஏற்பட்ட இக் கால இ இதற்குப் பல காரணங்கள் பொறுட் று கொண்டிருக்க வேண்டுமா. ஏ மையிலேயே நிவர்த்தி செய்ய முடிய கள் எம்மனதில் நியாயமாக எழுந்து காணும் மாற்றத்திற்குக் காரணம் புரட்டாதி 1980 வரையிலான நீண் எனினும் இந்த சந்தாதாரருக்கு ( இருந்த ஆறு இதழ்களில் ஒன்ருகே ருேம்.
நாம் ஏற்படுத்திய மாற்தத் கள் உரிய காலத்தில் காலதாமதமி கின்ருேம். மேலும் இனி வெளி வ திற்கு ஒருமுறையன்றி மூன்று மாதி ஊற்று மீண்டும் இரு திங்கள் ஏட
இம் மாற்றங்கள் அவசியமா வருடங்களாக வாசகர்களாகிய நீங் தும் நல்குவீர்களென உறுதியாக நட இவ்விதழினுள்ளே சந்தா விண்ணப் தாயததிற்கு ஊற்றின் பணி எத்து றிற்கு சமுதாயத்தின் ஒத்தாசை ப

Cuor?
டர்ந்தும் பின் தங்கியே இருக்கின்றன. பெரும் ழைகளாகவே வாழ்கின்றனர். ஒட்டப்பந்தயத் க ஆயிரம் அடிகள் பின்னல் ஓடுபவன் எவ்வ முடியவில்லை. இதே நிலைதான் எமக்கும் ஏற் கையிற் தவழும் ஊற்று இதழ் 1979ம் ஆண்டு 1ண்டியது. ஆனல் துர்ப்பாக்கியமாக கிட்டத் மதித்து வந்துள்ளது. இந்த தாமதம் ஒரு இது கடந்த மூன்று வருடங்களாகப் பல ட தாமதங்களின் விளைவு. அக்கால ஆசிரியர் ம் இடையறது முயன்றும் இதழ்களைக் பிர டைவெளியை நிவர்த்தி செய்ய முடியவில்லை. பாயிருந்தன. தொடர்ந்தும் நாம் பின் நின் ற்பட்ட இக்கால தாமதத்தை எம்மால் உண் மா என்பன போன்ற யதார்த்தமான கேள்வி தன. அதன் விளைவே இவ்விதழில் நீங்கள் இந்த ஒரு இதழ் ஆடி 1979 தொடக்கம் ட கால கட்டத்தைப் பூர்த்தி செய்கின்றது. இவ்விதழ் அவர்கள் ஒரு வருடத்திற்குப் பெற வ கருதப்படும் என்பதைத் தெரிவிக்கின்
தின் ஊடாக இனிமேல் வெளி வரும் இதழ் ன்றி தொடர்ந்து வெளிவருமென உருதியளிக் ரும் இதழ்கள் முன்பு போல இரு மாதத் தத்திற்கு ஒரு முறை வெளிவரும். விரைவில் டாக வெளிவர ஏற்பாடு செய்வோம்.
னவை என்பதை உணர்ந்து கடந்த எட்டு கள் எமக்கு அளித்த ஆதரவைத் தொடர்ந் ப்புகிருேம். உங்களின் இந்த ஆதரவை நாடித பப் பத்திரங்களையும் சேர்த்துள்ளோம். சமு ணை அவசியமானதோ அதே போன்று ஊற் கெ அவசியமானது.
-பிரதம ஆசிரியர்.

Page 34
கருத்
தென் ஆசியக் கருத்தரங்குச் சுட்டாக ஒழு
"மாறிவரும் சமுதாயத்தில்
பங்கு-சிறப்பாக யாழ் பல்
இடம்: Hாழ் பல்
காலம்: புரட்டாதி நேரம்: காலே 8.30
பல்கலேக் கழகமும் சமுதாயமும் பல்கஃலக்கழகக்கல்வியின் கருதுகோள் பல்கலைக்கழகத்தில் மானிடவியல் பல்கலைக்கழகத்தில் விஞ்ஞ்ானவியல் மருத்துவ பீடத்தின் பங்கு இயந்திரவியற் பீடத்தின் பங்கு விவசாய பீடத்தின் பங்கு பல்கலேக்கழகத்தில் சமுதாயவியல்
ஊற்று அறிவியல் ஏட் விரும்பினுல் உங்கள் வற்றைத் தெளிவாகக் சந்தா ரூபா 12.00 ரியர் ஊற்று நிறுவ வீதி, கண்டி. என்ற வைக்கவும்.
அச்சுப்பதிவு: நெப்டியூன் அச்சகம்

தரங்கு
குழுவும் ஊற்று நிறுவனமும் ங்கு செய்யும்:
பல்கஃலக்கழகத்தின் ஈலேக்கழகத்தினது'
கலேக் கழகம் 20, 1980
-LET: 5.30
- பேராசிரியர் K. சிவதம்பி - கலாநிதி. W. இராமகிருஷ்ணன் - பேராசிரியர் K. கைலாசபதி - பேராசிரியர் W. தர்மரத்தினம் - பேராசிரியர் N. சிறீகரன் - பேராசிரியர் A. துரைராசா - கலாநிதி. w, பவதாசசிவம் — FU5. N. LT GUFUISS3Tač7
-டை சந்தாகட்டி பெற பெயர், முகவரி என்ப க் குறிப்பிட்டு ஆண்டுச் சேர்த்து நிர்வாக ஆசி னம், 215, கொழும்பு முகவரிக்கு அனுப்பி
563, பேராதெணிய ரோட், கண்பு.