கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: குன்றின் குரல் 1999.01-04

Page 1
ஜனவரி
ஆண்டு 18
 
 

- ஏப்ரல் இதழ் 1
தொலை தூர சுதந்திரம்
ாரைஞ்சினி சர்மா
என்ன செய்வது? இதுதான் விதியெனில் என் செய்வது? நம் வாழ்வென்பது இரத்தம் சிந்தவென படைக்கப்பட்ட தன் குறியீடுதானே
- நேநீர் சாயம்?
உழைத்துச் சுளைத்துப் போன நாமும் நம் முதாதையரும் உருக்குலைந்து போயிடினும் செழித் திருந்த தேயிலைச் செடிகளின் வாழ்வைத்தானே
ந 1 ம் நம் வ ழ் வா ப் கொண்டோம்! தழைத்த தேயிலையால் நம் வாழ்வும் தழைத்திருந்தது!
இப்போ . தனியார் வசப்பட்டதால் தளர்ந்து போன தேயிலை ச் செடி சுளும் நாமுமாய். வாழ்வு தந்த ஜீவன்களின் வாடலைக் கானைச் சகியா
V தொடர்ச்சி 23ம் பக்கம்.
أي

Page 2
மறக்க முடியா
மலையக கவிதைகள் பற்றி
பேசுபவர்கள் மலையக மக்கள் இங்கு வருகை தந்த பொழுது கொண்டு வந்த நாட்டார் பாடல்களைப் பற்றி குறிப்பிடுவார்கள். அது பின்னர் மலையக நாட்டார் பாடல்கள் மலர்ந்ததைப் பற்றி பெருமையுடன் பேசுவார்கள்.
அதன் பிறகு அறுபதுகளில் எழுதிய கவிதைகளைப் பற்றியே குறிப்பிடுவார்கள் ஆனால் அதன் இடைக்காலப்பகுதியில் படிப்பறிவில் மிகவும் குறைந்திருந்த மலையகத் தோட்டத் தொழிலாளர்களிடையே பாடல்கள் எழுதி பணிபுரிந்த இலக்கிய கர்த்தாக்களைப் பற்றிக் குறிப்பிட மறந்து விடுவார்கள்.
பாமரத் தமிழில் பாடல்களை எழுதிய 1960வரையிலும் மலையகத் தோட்டப் பகுதியில் இருந்திருக்கின்றனர். நாட்டார் பாடல் வடிவில் இருந்த மலையக கவிதை இலக்கியத்தை நவீன கவிதை இலக்கியத்துக்கு இட்டு இடைவெளியை நிரப்பியவர்கள் இவர்கள்
Lin Li Ln Gain கவிஞர்கள்
தாம் . கவிதைக் கும் பாடல்களுக்கும் மத்தியில் கவிதையா பாடலா என்ற மயக்கம் ஏற்படும் விதத்தில் தமது உணர்ச்சிகளுக்கு எழுத்துருவம் கொடுத்தவர்கள் இவர்கள்.
இவர்களில் மிக முக்கியமானவ வி. எஸ். கோவிந்தசாமி தேவர்.
எட் டியா ந் தே ஐம்பதுகளில் தே சென்று தான் இ பாட்டு புத்தகப மக்களின் மு செயற்பட்டவர் ஒருவர். எஸ். ே இவரது ஆயிரக் கன ச விநியோகிக்கபட
L u fT L.
பிரஜா உ பாகம்) பிரஜா Lu (T 5 Lib) G) ontsz பாகம்)தோட்டத் ஜேத்திர கும்மி இலட்சிய முழ முரசு ஆகிய
பாடல்களை அ
பிரஜா உ பாட்டுப் புத்தக
தோட்டக் காட் பாட்டாளி மக்க ஒட்டுப் பிரஜா கேட் டாலும்
தொல்லையாம்
மேலும் அந்தப் காடு மலை கா ஒடி ஒடி முள்ள தேடி உழைத்து தேறுதல் பிரஜ
1ம் பக்க தொடர்ச்சி
தொலைதுார.
மனசோடு நாம்! வதங்கி நிற்கின்ற செடியில் கை வைக்கின்ற கணம் வறண்டு போன தாயின் மார்பில் உதிரத்தையாவது
உறிஞ்சிக் குடிக் எதியோப்பிய என்னை உருவ குறுகிப் போகி உண்மைதான் தேநீரின் சிவப் தேயிலைச் செ இரத்தக் கண்ை ஏணிகளாய் நம்மை கருதிய
குன்றின் குரல் ஜனவரி - ஏப்ரல் 1999
W.
 
 

த மனிதர்கள்
ாட் டையிலிருந்து ாட்டம் தோட்டமாகச் யற்றிய பாடல்களை ாக அச்சிட்டு பாடி, ன்னேற்றத்துக்காக 5ளில் முக்கியமான காவிந்தசாமி தேவர். டுப் புத்தகங்களில் கில் அச் சட்டு -டுள்ளன.
ரிமைக் குரல் ( 1ம் உரிமைக்குரல் ( 2ம் கல முரசு (1ம் தொழிலாளர் குரல், வீர தமிழ் முரசு, க்கம், தமிழ் மணி தலைப்புக் களில் ச்சிட்டுள்ளார்.
உரிமைக்குரல் என்ற த்தில்
டிலே உழைக்கும்
ளுக்கு
உரிமை இல்லாயாம் மக் களுக்கு
பாடலில் னுவெட்ட ரி குத்தி
ம் வயிறு கட்டளை உரிமை கிட்டள
5க விழையும் குழந்தையாய்
கித்து ன்றெதன் மனசு!
டிகளின் ணிரே தான்
சுதந்திரப் பொன்விழா?!
கோவிந்தசாமி தேவர்
என் று குறிப்பிடுகின்றார்.
கோபத் துடன்
தமிழ் மணி முரசு என்ற பாட்டுப் புத் தகத் தில் படுந்துயரம் என்ற தலைப்பில்
தொழிலாளர்
ஆறுமணியாகு முன்னே அடிச்சிடுவாங்க தப்பு அரண்டுருவண்டு எழுந்திருப்பார் தொழிலாளர் மக்கள்
என வி. எஸ். கோவிநதசாமித்தேவர்
பாடுகிறார். தமிழ் மணி முரசு என்ற இந்தப் பாடல் புத்தகம் 13. 4. 1956 ல் அச் சரிட் டு
வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பன்னிரண்டு பக்கங்களுடன் வெளிவந்துள்ள இந்த பாட்டுப் புத்தகம் 25 சதத்திற்கு விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது.
ད།
காலம் போய் செடிகளை ஏணியாக்கி சுகம் காணும் முதலாளிகள் உள்ளவரை ,eHLوے
வாடி வதங்கும் செடிகளை வருடிவிட வேணும் சுதந்திரமில்லாத நமக்கு ஏனய்யா
O2

Page 3
്.ജ
செம்மையான சட்ட முறையும், நீண்ட காலமாய் இருந்து வருகின்ற நீதித்துறையும், செயல்பாடுமிக்க காவல் துறையும், பணி பாட்டு நிறுவனங்களின் தொடர்பும் தொழில் வளர்ச்சியும் கொண்ட மிக முன்னேறிய சமுதாயம் ஒன்றிற்கான மனித உரிமைக் கோட்பாடுகளிலிருந்து வேறுப்பட்ட கோட்பாடுகள் தனித்து நின்று, வறுமையில் வாடும் விவசாயம் சார் நீத சமுதாயத்திற்கு தேவைப்படுகின்றது.
பல மூன்றாம் உலக அறிஞர்களின் கருத்து இதுதான். அவர்களின் கருத்துப்படி, வழிவழியாக மரபுகளில் ஊறிப்போன ஏழைச் சமுதாயங்களில் மனித உரிமைகள் அர்த்தமே மாறிப்போய் விடுகின்றது. பணி னாட்டு அறிக் கைகளிலும் , மலைநாடுகளிலும் பேசப்படும் மனித உரிமைகள் மனிதனின் பிறப்புரிமை பற்றியவையே. இருப்பினும் அவற்றை ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத் தோடு பொருத்திப் பார்க்கின்ற போது அவற்றின் சாரமாக இருப்பது அச்சமுதாயத்தின் அமைப்பேதானே தவிர இயற்கையான அடிப்படை நீதி அல்ல. இவை இம்மனித உரிமை களை நெறிப்படுத்தி நடை முறைக்கு கொண்டு வருகிற அந்த குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தினி இயல் பைச் சார்ந்தவையே. எனவே தான் ஆசிய நாடுகளுக்கான கோட்பாடுகளை உருவாக்கும் பலரும் மனித உரிமைகள் மேலை நாடுகளுக்கே பொருத்தமானவை என்றும் வளரும் நாடுகளுக்கு பொருத்தமற்றவை என்றும் கருதுகின்றனர். இதனால் தான் ஆசியாவில் உள்ள மாணவர்களில் சட்டம் பயிலும் மாணவர்களை தவிர பிறர், பொரும்பாலும் மனித உரிமை குறித்த முறையான கல்வியை பெறுவதில்லை.
மனித உரிமைகளின் சிறப்புகளை ஆசியாவின் கோட் பாடுகளை உருவாக்குபவர்கள் யாரும் மறுப்பது இல்லைதான்.
ஆனாலும் பல முறைகளில் அ கொள்வதற்கு அை குறிப் பிட்ட சமூ பொருளாதார சூழ லெடுத்துக் கொ
பிழை என்று நினைக்கின்றார்கள்
வழிவழியாக பண்பாட்டைப்பற்றி பெருமையுடையவர் திக்கத்தை எதிர்த் மனித உரிமை எண்ணங்களும் என்பதே எல் 6ே கொள்கின்றனர்.
ராதிகா குய
ஆயினும் சிறப்பு, சமதி வறுமையிலிருந்து 6 வற்றிற்கு தரப்படுப பார்க்கின்றபோது நாடுகளிலிருந்து வையே என்று பல எனவே மனித உ தனித்தனியாக கொண்டது என்று எ எளிதல்ல. மனித ஆசியாவுக்கான ஒ தருவது இன்று தே
ஆசியாவின் உருவாக்குபவர்கள் கருத்து தீவிரமான உரிமைகள் C படுவதைத் தடுக் 6)! II (լք ԼՕ என று நிலையிலருந்து மு என்னும் சிறப்!ை ஒரளாவாவது பொரு ஏற்பட வேண்டும். உட்யிரோடிருக்கு மட்டுமன்றி, அவை இருப்பதற்கான உ ஒன்றாக இருக் உரிமை கிடைத்த பிறகுதான் பன்னா
குன்றின் குரல் ஜனவரி -
LDTfår 1999
 

ரும் பல வேறு ர்த்தப்படுத்திக் வ இடமளிப்பதால் Dக, அரசியல் pலைக் கணக்கி ள்ளாமலிருப்பது அவர்கள்
T.
வரும் பரம்பரை
ஆசிய மக்கள் கள். காலணியா 3த இயக்கத்தில் }கள் குறித்த இடம் பெற்றன R)ாரும் ஒப்புக்
Dாரகவாமி
தனிமனிதனின்
துவம் , நீதி, விடுதலை போன்ற ம் அர்த்தங்களை அவை மேலை இறக்குமதியான ர் கருதுகின்றனர். உரிமை என்பது அர்த்தங்களைக் டுத்துக் காட்டுவது உரிமைகளுக்கு ரு அர்த்தத்தைத் தவய்ைபடுகின்றது.
கோட்பாடுகளை ரின் இன்னொரு வறுமை மனித செயலி படுத்தப் கின்றது. உயிர் எண் கினி ற ன்னேறி, மனிதன் அடைவதற்கு ருளாதார வளர்ச்சி எனவே, மனிதன் Lö உரிமை ர் மனிதனாகவும்
உரிமையும் மிக கின்றது. இந்த
அடிப்படையான ாட்டு அறிஞ்ர்கள்
சொல்கின்ற உரிமைகள் குறித்து யோசிக்க முடியும்.
இத்தடைகள் நீங்கி மனித உரிமை களைப் பொருளாதார வளர்ச்சியோடு இணக்க வேண்டியது ஆசிய நாடுகளின் தேவையான ஒன்றாகும். இது திட்டமிட்ட சமுதாய வளர்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக இருந்தே தர வேணி டும் . அரசாங்கத்தின் அதிகாரம் வறுமையைப் போக்கப் பயன்பட வேண்டும். என்பது உறுதி செய்யப்பட வேண்டும்.
கல்வி வளர்ச்சி குறித்த திட்டங்களின் மூலமாகத்தான் மனித உரிமைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை என்ற வகையில் இடம் பெற முடியும். இக்கருத்து தொழில் நுட்பம் சார்ந்த பயன்பாடு அற்றது என்பதனால் தள்ளி வைக்கப்படு கின்றது. மாணவர்கள் பல்வேறு துறைகளில் அறிவு வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்பதும், வளர்ச்சி போக்கில் வாழ்க்கைக் கூறுகள் பலவும் ஒன்று சேர வேண்டும் என பதும் இப்போது ஒப்புகி கொள்ளப்ட்டுள்ளன. இதனால் பொருளாதார வளர்ச் சிக்காக தரப்படும் முக்கியத்துவத்துடன், சமூக, அரசியல் முன்னேற்றத்துக்கும் உதவக் கூடிய கல்வி வளர்ச்சியும் இருக்க வேண்டும் எனும் கருத்தும் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
எனவே மனித உரிமைகள் பற்றி ஆராய்ச்சி பிறஇனத்தவர்களுக்கு எதிரான செயல்பாடுகள், பெண் விடுதலை எதிாக்கும் செயல்பாடுகள், பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வு குறித்த அடிப்படையான கருத்துக்கள் ஆகிய வற்றைக் கணக்கில் எடுத்துக் கொணி டு செயற்படவேண்டும். இவ் வாராயப் சிசி களில் மனித உரிமைகள் குறித்த ஆசிய மக்களின் மதிப்பீடுகளும் கணக்கிலெடுத்துக் கொள்ளப்படவேண்டும். அப்போது தான் ஆசிய கண்டத்தில் மனித உரிமைகள் குறித்த மக்களின் கருத்து என்ன என்பதை அறிய முடியும். இது குறித்த ஞானம் எதிர் காலத்திட்டங் களைத் தீட்ட மிகவும் உதவியாக
இருக்கும்.

Page 4
് ബി ട്
nullLAs
நா.
சமூகம் முன்னேற்றமடைந்து காணப்பட வேண்டுமாயின் அது கட்டாயம் கல்வியில் முன்னேற்ற மடைந்து காணப்பட வேண்டும். ஏனெனில் கல்வி எனும் விளக்கொளியின் மூலமே ஒரு சமூகத்தில் காணப்படும் அறியாமை எனும் இருளினை அகற்ற முடியும். அத்தோடு சமூகத்தில் காணப்படும் குறைப்பாடுகளை நீக்க சிந்தனையுடன் செயலினை மேற்கொள்ள இந்த கல்வியே சிறந்த ஒரு சாதனம் என்றாலும் அது மிகையாகாது. இன்று இலங்கையை பொறுத்தவரை கல்வித்துறையில் கணிசமான வளர்ச்சி ஏற்பட்டாலும் மலையக மக்களின் கல்வி நிலைமை மிகவும் பின்தங்கிய நிலையிலே உள்ளது. இது இவ்வாறு பின்தங்கி காணப்படுவதற்கு பல காரணிகளை நாம் அடையாளப் படுத்தலாம்.
LD 650) 6O U 85 சமூகத்தவர் தென்னிந்தியாவிலிருந்து இலங்கைக்கு பெருந்தோட்டங்களை அமைப்பதற்காகவே அழைத்து வரப்பட்டனர். இத்தகைய கட்டத்தில் மிகவும் சொற்ப தொகையினரே கல்வி கற்பவர்களாகவே இருந்தனர். ஏனெனில் இவர்கள் அனைவரும் நாட்கூலிக்கு வேலை செய்யும் சாதாரண தொழிலாளர்களாகவே இருந்தனர். அத்தோடு அவர்கள் அனைவரும் அழைத்து வரப்பட்டதன் பிரதான நோக்கம் பெருந் தோட்டங்களை அமைப்பதுவே ஆகும். இதன் விளைவாகவே சொற்ப அளவு பிள்ளைகளையே கல்வி கற்க செய்ததுடன் தமது பரம்பரையினர் தொடர்ந்து பெருந்தோட்டங்களை அமைக்க வேண்டும். என்ற குறுகிய நோக்கத்துடன் அவர்கள் அழைத்து வரப்பட்டதனால் அவர்கள் கல்வியில் செலுத்திய் அக்கறை மிக குறைவாகவே காணப்பட்டது. இது மலையக கல்வியின் ஆரம்ப கால கட்டத்தில் காணப்பட்ட ஒரு பிரதான தடையாகும். 1971 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் 1977 வரை ஏற்பட்ட பஞ்சமும் ஒரு பிரதான காரணம். மலையக மக்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்கு தடையாக இருந்த தெனலாம்.
அடுத்து மலையகத்தில் சிறந்த வசதிகளைக் கொண்ட (இடவசதி, மைதானம், ஆய்வுக்கூடம், வாசிக சாலை) பாடசாலைகள் அரிதாகவே
காணப்படுகின்றது. அத்துடன் மலையகத்தில்
ஹரிதர்
காணப்படுகின்ற
அரிதாகவே இ
மலைய கத்தில்
பாடசாலைகள் ெ
ULgFT 6006) 556T. வசதிகளில் சாதா s 6f 6T60T. UITL வேண்டிய வசதி கிடைக்காமல் பெறவேணி டிய காணப்படுகினி அண்மையில் பக மைதானத்திற்கா காணியினை ே நிலைமை காணப் இவ்வாறு வசதிகள் மூலம் பெரு கல்விமான்களை நிலைமையினை
அண்மையில்
ஏராளமான ஆசிரி மிகவும் சந்தோஷ
தகைமையினே இவர்களில் உயர் முடியாத நிலையை தகைமையினை விருப்பமின்றி இருப் வாய ப புகளும காணப்படுகின்றன மாணவர் மீதும், ஒ அக் கரையின் காணக்கூடியதாக ஆசிரியர்களின் நட
DIT600T6)IT856IT S ( காணக் கூடியத வேதனையானது. மாணவர்கள் மீது
நடப்பது மலைய பிரதான தடை எ6
LD 60) 6A) U J 8 தமிழர்களை மட்( அமைப்பல் ல. சிங்களவர்களு வாழ்கின்றனர். இத சிங்கள பாடசாை நிறைந்து காண
குன்றின் குரல் ஜனவரி - மார்ச் 1999

fr
தேசிய பாடசாலைகள் நக்கின்றன. அத்துடன் காணப்படுகின்ற தேசிய பரளவில் மட்டுமே தேசிய க உள்ளதே தவிர ண பாடசாலைகளாகவே சாலைக்கு கிடைக்க கள் எதுவும் பூரணமாக அதனை போராடி நிலை மையும் றது. உதாரணமாக றை தேசிய பாடசாலை க ஒதுக்கிய 2 ஏக்கர் பாராடி பெறவேண்டிய பட்டதனை குறிப்பிடலாம். குறைந்த பாடசாலைகள் pளவிலான சிறந்த உருவாக்க முடியாத அவதானிக் கலாம்.
மலையகத்திலிருந்து யர்கள் நியமிக்கப் பட்டது மான விடயமே, எனினும் பாலானோர் சா.த. உதர கொண்டுள்ளனர். வகுப்புகளுக்கு கற்பிக்க Dயுள்ளது. இவர்கள் தமது க் கூட்டடிக் கொள்ள பதுடன் அதற்கான வசதி குறைவாகவே ஒரு சிலர் பாடசாலை ழுக்க நடவடிக்கை மீதும் f இருப்பதனை வுள்ளது. அதாவது த்தைகள் பிழையாதென ராக போராட்டம் செய்யும் நவாகி வருவதை நாம் ாக உள்ளது. இது எமது சமூகமே எமது இவ்வாறு அக்கறையின்றி க் கல்வி வளர்ச்சியின் லாம்.
சமூகம் தனியே ம் கொண்ட ஒரு சமூக கணிசமான அளவு ம், முஸ்லீம்களும் , னால் இங்கு காணப்படும் லகள் வசதி வாய்ப்பு படுகின்றன. எனவே
இப்பகுதியிலிருந்து பல்கலைகழக வெட்டுப்புள்ளி நிர்ணயிக்கப்படும் போது இந்த பாடசாலைகளை கவனத்திற் கொண்டே நிர்ணயிக்கி ன்றனர். எனவே இதனால் வசதி குறைந்த மலையக தழிழ் பாடசாலையின் மாணவர்கள் பெரிதும் பாதிப்பு அடைகின்றனர். குறிப்பாக பதுளை, நாவலப்பிட்டி, கணி டி போன்ற பிரதேசங்களில் அந்நிலை மிகவும் மோசமாக இருப்பதனை அவதானிக்க கூடியதாக உள்ளது. இது மலையக மாணவர்களின் உயர் கல்வியினை தொடர சிக்கலாக அமைகின்றது.
ஆசிரியர் பற்றாக்குறை ஆரம்பம் முதல் இன்றுவரை நிரப்பப்படாத பிரச்சினையாகவே உள்ளது. ஆரம்பத்தில் மலையகத்தில் போதிய கல்வி கற்றவர்கள் இல்லையென்பதை காரணம் காட்டி வெளியிடங்களில் இருந்து மலையகப் பாடசாலைக் கு ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்பட்டார்ாகள் இவ்வாறு நியமிக்கப்பட்டவர்களில் ஒரு சிலரை தவிர மற்றைய அனைவரும் இம்மலையக பாடசாலைகளை ஒரு பயிற்சி களமாக
பயன்படுத்தியதுடன் தெரிவு செய்யப்பட்ட
பாடசாலைகளை விட்டு ஓரிரண்டு வருடங்கள் மட்டும் கடமையாற்றி இடமாற்றம் பெற்றுச் செல்வதும் மலையக கல்விக்கு மிக முக்கிய தடையாக அமைந்ததை நாம் மறந்து விடமுடியாது.
மலையகத்தினை பொறுத்தவரை ஆரம்ப கல்வி ஒரு மன்னேற்றம் அடைந்த நிலையிற் காணப்படுகின்றது. ஆண்டு - 05 புலமைப் பரீட்சைப் போன்றவற்றில் கணிசமான அளவு மாணவர்கள் சித்திப்பெற்று விடுவதனை காணக்கூடியதாக வுள்ளது. ஆனால் உயர் கல்வியில் சித்தியடையும் மலையக மாணவர்களின் எண்ணிக்கை மிக குறைவாகவே உள்ளது. இதற்கு பல்வேறு காரணங்களை அடையாளப்படுத்தினாலும் மாணவர்களின் ஆர்வமின்மை ஒரு பிரதான காரண்யென குறிப்பிடலாம்.
இவ்வாறான காரணங்கள் மலையக கல்வி வளர்ச்சிக்கு பிரதான தடைகளாக உள்ளன. இந்த தடைகள் இனிவரும் காலங்களில் களையப்படுமாயின் அது மிகவும் சந்தோஷத்தை தரும். இவ்வாறான பல தடைகள் இருந்தாலும் எதிர்நீச்சல் போடும் மலையகத்திலிருந்து சிறந்த கல்விமான்கள் உருவாகி இருப்பதை நாம் மறந்து விடமுடியாது. மேலும் ஒரு சமூகத்தை அறிவுக் கண்ணோடு நோக்கின் சிறந்த சிந்தனையுள்ள கல்வி மான்களை உருவாக்குவதில் ஆசிரியத் தொழிலுக்கு நிகரான தொழில் எதுவும் இல்லை.

Page 5
அ | ன்று சனிக்கிழமை. காலையில் காய்கறித் தோட்டத்தில் சிறிது வேலை செய்துவிட்டு குளித்து, பகல் உணவை உண்டு, சற்று ஓய்ந்து மாலை மூன்று மணியளவில் விட்டிலுள்ள தனது காரியாலயத்தில் சில கோவைகளை அடுக்கி வைத்துவிட்டு புதிதாக நியமனம் பெற்ற ஆசிரியர்களுக்கு செயலமர்வு
நடத்துவது சம்பந்தமாக கல வித்
திணைக்கள உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்குவது பற்றிய சில திட்ட வேலைகளைச் செய்து கொண்டிருந்தார் கல்விப் பணிப்பாளர் பரசுராமன்.
“தோட்டக்காரன் இருக்கிறானே, தோட்டத்தப் பராமரிக்க நீங்க எதுக்காக அந்த வேலையைச் செய்யிறீக”? யாரும் பார்த்தா என்ன நினைப்பாங்க”
என்றும் அவரது மனைவி கேட்டுவிட்டால் “ யார் என்ன நினைத்தால் நமக்கென்ன இந்த மாதிரி வேலைளச் செய்தா உடம்புக்கு சிறந்த பயிற்சியாய் இருக்குமே “
எண்று நாசுக்காக பதிலி கூறிவிடுவார்.
வீட்டில் இருந்தாலும் தனக்கென ஒரு வேலைத்திட்டத்தை ஏற்பத்திக் கொணி டு ஒயப் வின் றி தனக் குரிய வேலைகளைச் செய்துகொண்டேயிருப்பார். லீவு நாட்களில் சுவாரசியமான நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு பற்றுவதோ, ஏனைய சில செல்வந்தர்கள் கேளிக்கைகளில் பங்கு கொண்டு உல்லாச வாழ்வு நடத்துவது போன்ற விடயங்களிலோ அக்கரை கொள்ளாதவர். உற்றார் உறவு முறை என்பவைகளெல்லாம் எட்டாத துார மாயப் இருந்தன அவருக்கு எப்பொழுதும் கருமமே கண்ணென்று கருதும் கண்ணியமிக்க ஒரு பெரிய மனிதன் அவர்.
மனைவி மரகதம் தேனீரையும் கொறிக்கும் சிறு உணவையும் அவர் முன்னிலையில் வைத்துவிட்டு கணவனை வழமையாய் அழைக்கும் பணியில் “ ஐயா தேனி குடிங்க” என்று கூறிவிட்டு அவரது வேலைகளை குழப்ப விரும் பாது சென்றுவிட்டார்.
சிற் றுணி டியை சிறிது கொறித்துவிட்டு தேனீரைப் பருகிக் கொண்டிருந்த அவரிடம் அவரது மூத்த மகன் மேனன் ஒடி வந்து.
கேட்டுக்கருகில் வந்து பேரைச் சொல் லி
LSLS SLL SLL SS SS SS SS SS SS SSLSLSLSSS LSS T.
“யாரது? என் ே கேட்கிறானா? ஏப்படி ே “பரசுராம் தம் a a ப்பா.6 எனக்கு சரியான கே
----
போடான்னு வெரட்டுவே போகமாட்டேங்கிறாப்பா எண் பெயை யழைப்பதாய் இருந்தால் என்று யோசித்தவாரே பார்த்தார்.
எழுபது வயது பெரியவர் ஒட்டிய க கூடுகளின் வடிவத்தை காட்டும் உடல் அமை! கண்கள், இரண்டு தொடர்ந்து சவரம் செய தும்பைப் பூ மயிர் 8 சுருண்டும் ஒழுங்கற்றும் தலையோடு ஒட்டிக்கிட படிந்த சாரம், அவர் அ கோடிட்டதானாலும் அழு படிந்திருந்த கரைகளும் மங்கச் செய்திருத்தன.
“எங்கோ பார் யோசித் தவாறே மீட்டிக்கொண்டிருந்தார்
“என்னப்பா எண் னத் தெரி லயா நாந்தா.ன் அழகமுத் பேக்கரியில வேல செ{ தம்பி தானே நீங்க " இ தெளிவாகக் கேட்டார் . பரசுராமன் அ
பிச்சைக்கார கோலத்
மனிதரை அனைத்துக் கொணி கைகளைப் பிடித்து விட் வந்தார். வாசற் படி நுழைந்ததுமே பரசுராம மனிதரின் பாதங்களில் எழுந்தார். அவரது இ அன் போடு பற்றிவ கதிரையில் அமரச் செ மனைவியும் (உயர்தரம்) கற்றுக்கொ
“அப்பா, யாரோ QCh மகனும், ஆண்டு ஒ பிச்சைக்காரக் கிழவன் நம்ம வீட்டு அவரது மகள் குன்றின் குரல் ஜனவரி - மார்ச் 1999
 

நின்றுகிட்டு உங்க கேட் குறான்
பயரைச் சொல்லி கட்டான் “? பி இருக்கிறாரா ர்னு கேட்டான்."
வம் வந்திருச்சி
அறுவருப்புடனும், ஆச்சரியத்துடனும் இருவரையும் மாறி மாறிப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள்.
காரணம் உறவு முறையென்று சொல் லிக் கொள்ள யாருமற்ற அநாதையென்று அவர்கள் யாவரிடமும் தன்னைப்பற்றி சொல்லிவைத்திருந்தார்
6 lafjjTLOGOJ
Današnnað FQIflypğg D
ான் அ வெ.ன்
ரச் சொல்லி
யாராக இருக்கும் வெளியே சென்று
ன்னம், எழும்பு எளிதாய் எடுத்துக் ப்பு, ஒளி குன்றிய முன்று வாரங்கள் ப்யப்படாத முகம், கள், தலையில் வளர்ச்சி குன்றி ந்தன, அழுக்குப் ணிந்திருந்த கமிசு ழக்கும், பல நாள் அக்கோடுகளை
ர்த்த ஞாபகம் “. நினைவை பரசுராமன். யோசிக்கிறீங்க, f? நா. து, வெள்ளவத்த ஞசேனே பரசுராம் த்தனை வயதிலும் அந்தப் பெரியவர். புதிர்ந்து போனார் திலிருந்த அந்த அப்படியே டார் . அவரது டுக்குள் அழைத்து யில் அவர்கள் ன் அந்தப் பெரிய வீழ்ந்து வணங்கி ரு கரங்களையும் ந்து அப்படியே ய்தார்.
க.பொ.த ண்டிக்கும் அவரது ன்பதில் பயிலும் இந்து ஜாவும்
பரசுராமன் . இருந்தும் இவரது நற்குணத்தையும், உயர் நிலையையும் கண்ட மரகதத்தின் பெற்றோர் நிறைய சொத்துக் களுடன் பணிப்பாளர் பரசுராமனுக்கு மரகதத்தை திருமணம் செய்து வைத்தார்கள். மரகதத்தின் தந்தை கண்டியில் பிரசித்த பெற்ற ஒரு வர்த்தகர். நிறைய சொத்துக்களுக்கு அதிபதியாய் இருந்தார். பிறந்த இடத்திலும் புகுந்த இடத்திலும் உயர்ந்த நிலையில் வளர்ந்து வந்த மரகதத்திற்கும். தற்போது அவரது பிள்ளைகளுக்கும் “இந்த ஏழை யார் “ என்று அறிந்து கொள்வதில் பெரும் பரபரப்பும் அவசரமும் ஏற்பட்டது.
பத்து வயதுச் சிறுவன். தினமும் பாணி வாங்கும் கஸ்ரமர் அவன், வெள்ளவத்தையில் கடற்கரையை அணி மித் தாற் போல் ஒரு பெரிய பங்களாவில் எஞ்சினியராகவிருந்த ஒருவரின் பணக்கார குடும்பத்தில் வேலைக்காரச் சிறுவனாக இருப்பவன், அந்த வீட்டுக் குழந்தைகளை நேரத்திற்கு பள்ளியில் சேர்ப்பது பாடசாலை முடிந்ததும் அவர்களை வீட்டுக்கு அழைத்து வருவது, பேக்கரிக்கு சென்று பாண் வாங்குவது , மற்றும் சமையற்காரனுக்கு அவ்வப்போது உதவுவது இத்தியாதி பொறுப்பு அவனுக்கு. அது ஒரு சிங்கள குடும்பமாக விருந்தபடியால் மிகத் தெளிவாக சிங் களம் பேசக் கற்றுக்கொன்டிருத்தான் அந்தப் பையன். துள்ளித்திரியும் பள்ளிப்பருவத்தில் சிறைகைதியாக, இயந்திரமாக இயங்கிக் கொண்டிருந்த அந்தப் பிஞ்சு உருவம் பேக்கரிக்கு வருவதால் அங்கு பாண் தயாரிக்கும் அழகமுத்துவுடன் பழக்கம் ஏற்பட்டு தினமும் அவனுடன் சிறிது அளவளாவி கேலி பேசி விளையாடிவிட்டுச் செல்லும் வழக்கம் அவனது எஜமானுக்குத் தெரியாத இரகசியம்
ஆயினும், அழகமுத்து ஒரு தமிழன் என்ற விடயம் பையனுக்குத் தெரியாது. ஒரு நாள் அழகமுத்து சாமான்
டு)

Page 6
சுற்றுவதற்காக வாங்கப்பட்ட சில பழைய புத்தகங்களை மேசையில் வைத்து அடுக்கிக்கொண்டிருந்த வேளையில் ஐந்தாம் வகுப்பு ‘பா லபோதினி புத்தகத்தில் ஏடுகள் கிழிக்கப்படும் பக்கவாட்டில் வண்டுகள் சிறிது அரித்தும் இருந்ததை அவன் உற்று நோக்கினான். நிலத்தைப் பண்படுத்தல் ' என்ற பாடம் தென் பட எதையும் எதிர் பாராது விருட்டென்று அந்த புத்தகத்தை எடுத்து வாசிக்கத் தொடங்கினான். அடுத்தடுத்த பக்கங்களைப் புரட்ட தொடர்ந்து பஞ்சபாண்டவா, எனது சுக துக்கங்கள், சிவனொளி பாதமலை’ போன்ற பாடங்கள் தென் பட அவற்றை ஆவலுடன் வாசித்தான்.
ஒரு நாள் இன் ஸ்பெக்டர் வந்திருந்தருப்போ ‘சிவனொளி பாதமலை * பாடத்தை நன்றாக வாசித்ததற்காகத் தானே ‘மிகக்கெட்டிக்காரப் பையன்' என்று என்ன பாராட்டினாரு, வாத்தியாரய்யாவு .ம் என்னைய நல்ல பிள்ளைன்னு சொன்னாரு, நா.கணக்கு பாடத்திலயும், வாசிப்பிலயும் எல்லாப்பிள்ளைகளையும் so o a s - a v c e s - - - - 6f L LDII af 6mö வாங்கினேனுதானே பெரிய வாத்தியா ரைய்யா என்னை மேடைக்கு கூப்பிட்டு என் தோளை தட்டி எல்லாத்தையும் கைத்தட்ட சொன்னாரு. -
கூட்டாளி மாறு ராசு, வேலுசாமி, சுந்தரம், சங்கர் எல்லாரையும் இனி எப்ப பார்க்க போறேன். பள்ளிக்கூடம் விட்டேனா தட்டான் பிடிக்கப் போறது, சின்ன ஆத்துல மீன் பிடிக்க போவது இனிமே எப்ப போகப் போறேன்.
இப் படி அவன் எண் ணிய எண்ணமெல்லாம் ஏக்கமாய் மாறி அவன் கண்களிலிருந்து கண்ணிராய் கொட்டியது. இதை அவதானித்த அழகமுத்து திகைத்தான். அவன் அருகில் வந்து “தமிழ் வாசிக்க தெரியுமா ஒனக்கு என்று கேட்டான்."
* ஆம் “ என்ற அர்த்தத்தில் தலையை ஆட்டினான் சிறுவன்.
* எதுக்கு இப்ப அழுவுற “ ? அவன் பேந்த பேந்த விழித்தான். *நீ தமிழ் பொடியனா”? தலையை ஆட் டி சொன்னான்.
*அட இவ்வளவு நாளா எங்கிட்ட சொல்லலியே சிங்களம் கதைக்கவும் நீ சிங்கள பொடியன்னுல்ல இருந்தே. ண் ஒங்க அப்பா அம்மா ல்லா.ம் எங்கிருக்காங்க. - ஆர்வத்தோடும், பரிவோடும்
அடுக்கடுக்காய் அழகமுத்து கேள்விகளை கேட்டான்.
“எங்கப்பா தலவாக்கொல்லைல
‘ஆம்
வுள்ள நெல்லிமல ஏங்கம்மா செத்து ஒரு அக்கா ! போனவருஷ.ப வரப்போனப்ப விழு * அடப் சிக் கிரமா போயிட்டாங்களா? இருக்கிறாரே நீ
சிறுவன் அவனது முகத்ை பின் குழந்தை அனுபவததைக 8 * நாங்க அடுத்த லயத்துல அவருக்கு கால் அவரு கல்யாணம் எங்கப்பாவ அந்த கதைக்கப் போ சாமான் எல்லா குடுப்பாரு. ஆத ஏ அடிப்பாரு. சில வரமாட்டாரு, ஒ( வந்தாரு வீட்டுக் வாங்கிட்டு வர கேட்டதுக்கு வ ஆப்படியே எங்கம்ப ஆஸ் பத்திரியில போயிலுச்சி.
5s. . . . . . . . எங்க தோட்டத்து வீட்டுக்கு ஆள் எங்கப்பா என்னய வுட்டாரு. நா. அழுதே.ன். ெ எடுக்க ஏவாது, நி ւկ(666)։ ....... னி னு கொண்டாந்து வுட் என்று த கூறி முடித்தான். மேலீட்டால் சிறிது அப்படியே நின்றார் “ என் ெ அப்டியே கொதிக்கு ஒரு மனுஷனா? புள்ளய படிக்க வ அடிம வேலைக்கு மானங்கெட்டவன் பரிதவிக்க விட்டுட்டு அயோக்கிய.ன். உயிர்கள கொண்
என்று பேசியவன் “சரி பொம் பளக் கிட் கோணக்காலு பய * தெரியும் ஏதுவுஞ் சொன்ன மாமாகிட்ட சண்ை
குன்றின் குரல் ஜனவரி - மார்ச் 1999
 

தோடத்துல இருக்காரு. பொயிரிச்சி, எனக்கு ருந்திச்சி அதுவும் வெறகு கொண்டு ந்து செத்து போயிரிச்சி. ாவமே! அவள்ளோ ரெணி டு பேரும் ஆப்ப ஒங்கப்பாதா.ண் துக்கு இங்க வந்த”
யோசித்தான். சோகம்
தக் கப்பிக் கொண்டது. தன்த்தில் கூடிய றினான். இருக்கிற லயத்துக்கு ஒரு மாமா இருக்காரு கொஞ்சம் கோணல். கட்டினாரு, அதுலருந்து பொம்பளையாள்கிட்டயே வாரு. காசு இன்னும் ம் கொண்டு பொயி ன்னு எங்கம்மா கேட்டா நாளாகி வீட்டுக்கு ந நாளு குடிச்சிபுட்டு கு சாமான் ஒன்றும் லயான்னு எங்கம்மா யத்துல ஒதச் சாரு. )ாவுக்கு வருத்தம் வந்து 0ருந்து - செத்துப்
அஞ்சாப்பு படிக்கிறப்ப தொரவுட்டு கூட்டாளி கேட்டார்னு சொல்லி இங்க கொண்டாந்து வரமாட்டேன்னு
தாரகிட்ட கெட்டபேர்
போவாட்டி கொன்னு து சொல் லி பேசி
לל
டாரு". ன் துயரக் கதையைக் அழகமுத்து அதிர்ச்சி நேரம் மெளனமாய்
. ரெத்தமெல்லா. ம் து. ஓங்க அப்ப. ன் முட்டாள் பய, ஒரே ச்சி செல்லம் பார்காம அனுப்பிருக்கான். சீ. கட்டிய மனைவிய கண்டவளோட போன அநியாயமா ரெண்டு ணுடானே. “
ஆக்ரோஷமாகப் ஓங்கப்பா அந்த புது ட போறது அந்த லுக்குத் தெரியாதா? . அந்த மாமா பாவம். அந்த மனுசி அந்த டக்குப் போயிருவது.
அதனால அந்த மாமாவுக்கு சரியான பயம். “ தொடர்ந்து பதில் அளித்தான் பையன்.
அதைக் கேட்ட அழகமுத்து பல்லை கடித்தவாறு’ எனக்கு அந்த அறிவுகெட்ட பயல்களைப்பத்தி என்னா சொல்றதுன்னே தெரியல. சரி. அந்த கதைய வீசு”. என்று பேச்சை மாற்றினான். “நானு அட்டன் பக்கந்தா.ண் எங்க மாமாதா.ண் என்ன வளத்தாரு படிக்கப் போகச் சொல்லி கண்டிப்பாரு அடிப்பாரு; ஆனா நாந்தா. ன் கொழுத்துப் போயிட்டு படிக்க கள்ளம்டிச்சி ஆட்டம் போட்டேன்; அதுக்குத் தண்டனையா இப்ப இங்க வந்து அடுப்புல வேகுறேன். நீயுமுல்ல இங்க வந்துட்டே!”
என்று.கூறி நிறுத்தியவன் “சரி” நாளைக்கு வா. எனக்கு லிவு நாளுமிச்சத்த நாளைக்கு பேசிக்கு வோ.ம் என்று கூறி பையனை அனுப்பி வைத்தான்
பையனின் ஊர் பெயர் யாவற்றையும் அறிந்த அழகமுத்துக்கு அவன் மீது. தன் இனத்தான் என்ற பிரிவும். அனுதாபமும் ஏற்பட்டது. தன் உடன் பிறப்பாக அவனை ஏற்றான்.
மறுநாள் சிறுவன் வந்தான். மீண்டும் அவனைக் கேள்ளி கேட்டு குழப்ப விரும்பாது “ஒனக்கு வேனுங்கிறத கேளு; வங்கித் தாரே.ன்” என்றான் கனிவாக.
“ஒன்று வேணாண்ணே’. "அப்ப ஏ.ன் அழுத?” எம் படிப்ப கெடுத்து இங்கு கொண்டாந்து வுடவும் கவலையாயிருக்கு”. "அப்ப ஒனக்கு படிக்க ஆசையா?”
“ம;” தலையை ஆட்டினான். இதைகேட்டு ஒரு தீர்மானத்திற்கு வந்தானாக “சரி பயப்படாத’ நா சொல்றமாதிரி செய்யனு.ம்.” என்றான் அழகமுத்து.
“சரி என்றான்”. நீ வேல செய்யிற அந்த விட்டுக்கு காரங்களுக்கு என்னை நல் லாத் தெரியும்.ம் அதுனால நா.வரமாட்டே.ன். எங் கூட்டாளி ஒருத்தென கிரான்பாஸ்ல இருக்கான் நீயிருக்கிற பங்களவுக்கு அவன கூட்டிக்கிட்டு வர்றே.ன் அவன் உன் ‘மாமா'ன்னு சொல்லிப்புட்டு. அவெ.ன் ஒண்ன கூப்பிடுறப்ப மாமாவோட போறேன்னு அழு ஒன்ன வெளிய கொண்டாந்து எங்காவது பள்ளயில சேர்த்துபுடுறே.ன். சரியா”.
ஒரு தகப் பனை போலி அழகமுத்து கூறிய வார்த்தைகலிைளக் கேட்டு சந்தோஷ மேலிட்டால் அதற்கு ஆமோதித்தான் பையன்.
நாடகம் பலித்தது. கட்டைப் பிரமசாரியான அழகமுத்து பையனைக்

Page 7
கொழும் பிலுள்ள ஒரு ஆரம்பப் பாடசாலையில் சேர்த்தான். சேர்வுக்காசு ஆயிரம் ரூபாய்’ கட்ட வெண்டுமென்று பாடசாலை நிர்வாகம் பணித்தபோது தன் முதலாளியிடம் கடனாக வாங்கி அந்தக் காசைக் கட்டியவன் தனது சம்பளத்தில் சிறிது சிறிதாகக் கழித்துக் கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொண்டான். தொடர்ந்து சொந்த சகோதரனைப்போல எண்ணி அவனது கல்விக்கு உறுதுணைப் புரிந்தான்.
சிறுவன் கல்வியில் சூரியனாகப் பிரகாசித்தான்: ஐந்தாம் வகுப்பிலும். எட்டாம் வகுப்பிலும் நடத்தப்பட்ட புலமைப் பரிசில் பரீட்சையில் முதல்மாணவனாக சித்தியெய்தினான். அவனைப் பாடசாலை பாராட்டியது றோயல் கல்லுாரிக்குத் தெரிவானான். அங்கும் வகுப்பில் மிகக் கெட்டிகார மாணவனாகத் திகழ்ந்து உயரிதரப் பரீச்சையில் மிகவும் சிறப்பாக சித்தியெய்தி பல்கலைக் கழகத்துக்குத் தெரிவானான். அங்கு முதற் கலையில் தேர்ந்து பின் முதுமானிப் பட்டம் பெற்றான். சூழ்நிலைக்காரணமாக அடிக்கடி அழகமுத்துவைக் கான்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போனதுடன் ஒரு நாள் அழகமுத்துவைச் தேடிசென்றவனுக்கு அவன் அங்கே இல்லாமல் எங்கோ அனுப்பப்பட்டதாக கேள்விப் பட்டு மனவருத்தத்துடன் திரும்பினான். இன்று ஒரு கல்வி பணிப்பாளராக மனைவியும், மக்களுமாக சமூதாயம் போற்றும் ஒரு உயர்ந்த மனிதனாக நிறைந்த வசதியுடன் வாழ்ந்து வரும் சேற்றில் மலர்ந்த செந்தாமரை பரசுராமன் ஒரு பாடசாலை விளையாட்டுப் போட்டியிலே பிரதம அதிதியாக கலந்துக் கொணி டு உரையாற்றிய வேளையில் வெற்றிலை கூறு விற்கச் சென்ற அழக முத்து அடையாளங்கண்டு பின்னர் அவரை தேடி வந்து சேர்ந்த விபரம் புரிந்தது.
“என் னங் க! சித் தபிரமை பிடிச்சமாதிரி அப்படியே உக்காந்திட்டிங்க மரகதத்தின் கேள்வி அவரது மெளனத்தை களைத்தது.
“மரகதம்! அவர் தான் எனது தந்தை, தாய், என் பாதுகாவலர், இல்லை என்னை ஆளாக்கிய தெய்வம் இனிமேல் இவர் தான் இந்த வீட்டுக்கும் பாதுகாவலர் ஆவார்.” உணர்ச்சிவசப்பட்டு பேசியதைக் கேட்ட மரகதம் திகைத்து நின்றார்.
இதுவரைக்கும் எனது இதயத்தை அ. த் திக் கொணி டிருந்த கவலை இன்றோடு மறைந்தது. சரி எல்லா விபரங்களையும் அப்புறமா செல்றேன். முதல்ல இவருக்கு குளிக்க தண்ணீர் வார்த்து சாப்பாட்ட கொடு நா இவருக்கு உடுப்பு கொண்டு வர்ரேன்.
சொல்லிவிட்டு அலுமாரியில்
சலவை செய்யப்பட் வைக்கப்பட்டிருந்த அ ஒன்றையும், வேட்டி ஒன்ை கொண்டு அப் கொடுப்பதற்காக குளியல6 நடந்தார் பரசுராமன்.
அக்னஸ் சவரி
கலை இலக்கியத்துறையி 6 JÚLG351TL 6JLä55 LDLé வித்தியாலயத்தில் அதிபர வரும் இவர். பயிற்றப்பட்ட ஆங்கிலத்தில் உயர் டிப் பெற்றவருமாவார்.
எழுத்துத் துறையி இவர் எண்பதுகளில் இருந் சஞ்சிகைகளில் எழுதி பாடசாலை நாட்களில் நாடக பாராட்டும் பரிசும் பெற்றுள் u T U T Ló urflu . 56 ஈடுப் பாடுக் கொணர் டு மேம்படுத்துவதில் ஆர்வமு5 ஆக்கங்கள் தேசிய பத்திரிை பெற்று வருகின்றன. இவர்
புகளை எதிர்காலத்தில்
நம்பிக்கை தென்படுகின்றது
. -
மலையகத்தில்
மலையக இளைஞ Luu fh AiÖ 3fü LI (TLG6 அபிவிருத்திக்கு நிலையத்தின ஏற்ப இந்த பயிற்சி நெ மாகாணங்களிலு மேற்கொள்ளப்பட்டு | விரும்புகின்றவர்கள் துறையில் தங்களு 25ம் திகதிக்கு மு நெறி த.பெ.எண். வேண்டும்.
குன்றின் குரல் ஜனவரி -
LDITf5 1999
 

(6 LD l9 ğö ğ5I
பரது சட்டை நலி வுற்ற
றம் எடுத்துக்
|தியவருக்க LD&E E6i ரயை நோக்கி
0 சிகரங்கள் மேல் வாழ்ந்த போதும்
சிறுமடுவாய் போய்விட்ட வாழ்வில் தகரங்கள் துருபிடித்தல் போலே தகர்கின்ற தொழிலாளர் நாசி முகர்கின்ற பூக்களுமே முள்ளாய் முகமெங்குங் குத்துவத னாலே நகரத்தான் மறுக்கின்ற ஏழ்மை
s நகர்கின்ற நாளெந்த நாளோ?
t - தேசத்தின் இதயத்தை போன்ற (UP9595 தேயிலை தோட்டத்து மக்கள்
பேசத்தான் வாய்கொண்டு வாழ்ந்தும் ல் ஈடுபாடுள்ள பேசாத விலங்குகளாய் அங்கே கும்புற தமிழ் தீசுட்ட புழுவாகிச் செத்து
பணியாற்றி தினந்தோறும் மாய்கின்ற மாய்ச்சல் - ஆசிரியரும், காசுக்குள் புரள்கின்ற வர்கள் 86 TTLDIT Lil'Llf கண்களக்குள் விழுவதே இல்லை.
c Q Ο
ல் ஈடுபாடுள்ள விரல்களினைக்கொண்டிருக்கும'கைகள்
து பத்திரிகை, வீணையென தேயிலையை மீட்ட
வருகிறார் தரத்துடனே வைத்திருந்து நித்தம் ங்களில் blg:555 தளிர்கொய்யும் மலைநாட்டுபெண்ணின் ா மலையக சிரமதிலே தொங்குகின்ற கூடை - s. லைகளிலும் சிறப்புடனே செய்கின்ற சேவை சி??? மறப்பவர்கள் இருக்கின்ற தாலே ள்ளவர். இவரது மலையகத்தார் நலிவுற்றார் அன்றோ! ககளிலும் இடம்
நல்ல படைப் தருவார் என்ற
.
60 (6036)sult மெய்யன் நட்ராஜ்
பத்திரிகைத் துறை பயிற்சிப் பட்டறை
நர்களிடைய பத்திரிகைத் துறை சம்பந்தமான நறி ஒன்றை நாடாத்துவதற்கு மாற்று ம் , தொடர் பூடக செயற்பாட்டிற்குமான ாட்டில் ஒழுங்குகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. முதலில் றி மத்திய மாகாணத்திலும், பிறகு ஏனைய ம் நடத்துவதற்குரிய நடவடிக் கைகள் }ள்ளன. இப்பயிற்சி நெறியில் பங்குப் பற்ற பெயர், முகவரி, கல்வித்தகமை, பத்திரிகைத் நடைய ஈடுப்பாடு ஆகியவிபரங்களுடன் ஏப்ரல் ன்னர் ஏட்பாட்டாளர் பத்திரிகை துறை பயிற்சி 32 கண்டி. என்ற முகவரிக்கு விணணப்பிக்க

Page 8
θαυb
->VG ólu áðot á
நம் கடவுள்களில் கூட எத்தனைப் பெண் தெய்வங்கள். அதிலும் அர்த்த புஷ்டியாக ஆக்கி வைத்துள்ளவை எத்தனை? எத்தனை? ஆணுக்கு சரிநிகராய் அர்த்த நாரீஸ்வரர் பெண் தெய்வங்களுக்கென பேர் போன விழாக்கள் அது கூட
அறிந்திராத
உன் வாழ்வில். நீயும் ஒரு பெண்ணாய் உன்னைப்பற்றி - நீ ஒரு நாளும் ஒரு கணமாவது சிந்தித்ததில்லை இல்லை! உன் சிந்தனைக்கு சீரழிந்த வாழககை முறை வேலியாய் மறைக்கின்றதா? ஒரு கணம் சிந்தித்துப்பார் பாரில் எத்தனைப் பெண்கள் பதித்து விட்டு சென்றார்கள் தம் புகழை
ஆனால் .நீயோ இதுவரையும் படங்கு கடியப்பாளத்தில் பசியாறப் பட்டிணியுடன் பறக்க முடியாத பறவையாய் நுால் அறுந்த பட்டமாய் நாளும் நீ சுமக்கும் , தேனான தேயிலைத் தளிரின் பாரமதை - உன் கொழுத்த கொழுந்து கூடைக் கண்டு குறிப்பு வைத்துச் சொல்லும் அந்த . அவர்களின் கனிவான கணிப்புக்கு ஏன் கண்ணில்லை இன்னும் இன்னும் உன்னிலுள்ள - அந்த எத்தனை? எத்தனை? '.': ' குன்றின் குரல் ஜனவரி -
சுமைகளுக்கு கம்பியூட்டர்களுக் கணிக்க முடிவதி ஆம்! அந்த . 6) தராசுகள் இன்னு தரணிக்கு வரவில் நீ. சிந்தித்து சீறியெழுந்தால். உயர்ந்திருக்கும் முத்தான முகடுக தென்றல் என்ன? தேயிலை தளிர்க எல்லாமே - உன் சோக சுமைகளுக உன் போன்ற - எத்தனைப் பெண் சீரான மலையில் சிறப்பாக வாழ்கில் அது மட்டுமா? உன்போன்ற. சோக சுமைகளுக் சுதந்திரம் சுகம் சுதந்திர தாகமூட்( ஒரு கணம் - அர் குழலின் ஓசையை உன் வாழ்வில். ஒரு தடவை கேட்டு விட்டுப்பே நீயும் ஒரு பெண் எனென்றால். நானும் உன் போ சுமைதானா சுகம் காணா சுமைதாங்கிக்கு சொந்தக்காரன் இறுதியாய் ஒன்று தொடர்ந்தும் - அ லயத்துச் சிறைய உன் வளமான வ அதில்
மார்ச் 1999
 
 
 

ளென்ன?
குள் தான்
சிந்தித்த மைகள்
னாய்
ன்ற
ஆயுள் கைதியாகவே சிறைப்படுத்தப்படும் அப்போது . 9(5 சுதந்திரத் தினத்தன்று உன்வாரிசின் தண்டனை குறைக்கப்படும் என்று மட்டும் ஒரு போதும் . எண்ணாதே! அதனால்.சிந்தி சிந்தி சிந்தி நீயும் ஒரு புதுமைப் பெண்ணாய்
பெண்களுக்கான் சட்டங்கள் செயற்படுத்தப்படுவதரக தெரியவில்லை. ரீடா ஜோன் என்ற இந்திய பெண்ணுக்கு என்ன நடந்தது? கணவனுடன் செல்லும் போது பாலியல் வல்லுறவு உட்படுத்தப்பட்டு கொல்லப்பட்டார். பாலியல் வல்லுறவு குற்றத்திற்கு மரண தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும்.
இவ்வாறு ஆளும் கட்சி உறுப்பினர் சிறிமணி அத்துலத் முதலி மகளிர் விவகார அமைச்சின் குழு நிலை விவாதத்தில் உரையாற்றி போது தெரிவித்தார்.
குன்றின் குரலுக்கு உங்கள் ஆக்கங்கங்களை அனுப்பி வைக்கவேண்டிய முகவரி
令
d) «Х•
ஆசிரியர்
குன்றின் குரல் 30, புஸ்பதான மாவத்த,
கண்டி.

Page 9
அறிமுகம்
இரண்டு தசாப்தங்களுக்கு முன்னர் தோட்ட பிரதேசங்கட்கான கூட்டுச் செயலகம் பெருந்தோட்டத் துறைப்பகுதிகளில் செயற்படும் தனது சகோர அமைப்புகளின் ஒருங்கிணைப்புச் செய்வதற்கே ஆரம்பிக்கப்பட்டது. படிப்படியாக தனது அங்கத்துவ அமைப்புகள் மனித அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளில் தனது கவனத்தை செலுத்த வேண்டிய அவசியத்தை உணர்ந்து அவற்றின் மீது தனது செல் வாக் கினைப் பிரயோகிக்கத் தொடங்கியது. இது பெருமளவுக்கு சித்தியானதொன்றாக அமைந்த அண்மை காலத்தில் நாட்டின் சமூக, பொருளாதார பாதுகாப்பு நிலைமைகள் வடகிழக்கில் தொடரும் யுத்தம் காரணமாக குழப்பமான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது. இதன் காரணமாக தோட்டப் பிரதேசங்கட்கான கூட்டுச் செயலகம் தனது நடவடிக்கைகளை தொடரு வதற்கு உவப்பான சூழ்நிலை இல்லாமல் போய்விட்டது. ஆயினும் சமூகங்களுக்கிடையிலான ஒற்றுமை யை மேலோங்கச் செய்வதிலும் இன ஒற்றுமைக்கான ஓர் உந்து சக்தியாக இருப்பதிலும் நாம் அதைரியப்பட வில்லை. சமாதான நடவடிக்கைகளில் ஈடுப்படுவதற்கு பிரகாசமாக ஒரு சூழ் நிலையை நாம் எதிர் நோக் குகின்றோம்.
இந்திய வம்சாவளி தமிழ் தோட்டத் தொழிலாளர்களின் சர்வஜன வாக்குரிமை பறிக்கப்பட்டதன் 50 ஆண்டு நிறைவை மிகுந்த கவலை யுடன் நினைவுக் கூறுகின்றோாம். உரிமை நடவடிக்கையாளர்களுடன் இணைந்து தோட்ட மக்களின் உரிமைகளுக்காக நாமும் குரல் கொடுக்கின்றோம். மனித உரிமை சாசனம் பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட 50 ஆண்டு நிறைவை கொண்டாடும் இவ்வேளையில் தோட்ட மக்களும் அச்சாசனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
தோட்ட பிரதேசங்கட்கான கூட்டுச் செயல 17.01.1998 முதல் 15.12.1998 ஆம் திகதி வ
காலப்பகுதிக்கான செயலாளரின் அறிக்ை
உரிமைகளை அ நிலையை அடைவார்க நம்புகிறோம்.
செயலகத்தின் அ அமைப்புகள்
கீழ் காணும் பு மேல் குறிப்பிட்ட கா அங்கத்துவம் வகித் 85 6) T asf 8F (T J (8LDLö Lu அமைப்பு, கிறிஸ்தவ சகோதரத்துவம் - மன இலக்கிய பேரை அபிவிருத்தி அமைப்பு, சமூக சேவை மன்ற விமோசன ஞானோத தோட்ட கிராமிய கல்வி
அமைப்பு, சத்தியே ஆயப் வுக்கும் சந்தி நிலையம், சமூக நல்
பூரீலங்கா ஐக்கிய விவ நவயுக சமூக அபிவிரு ஐக்கிய சேமநல நிறு தொழிலாளர் உதவி தொழிலாளர் அபிவிருத் கெமி சேவா செவன,
வருடாந்த பொதுக்
1998ம் ஆண்டு ஜனவ திகதி ஹட் டன் தொழிலாளர் சகோத வருடாந்த பொது நடைபெற்றது. அ உத்தியோகத்தர்கள் ெ பணியாக திரு.ஆர்.மைக்கல் ரா தலைவராக கடமை பின் வருவோர் உத்தியோகத்தர்கள தெரிவு செயப் ப இணைப்பாளர் திரு சுப்ரமணியம் , ெ திரு.ஜே.பிரான்சிஸ், திரு.எம்.களியப்பெரு
குன்றின் குரல் ஜனவரி -
LDITांó 1999
 
 
 

ரையிலான
5
னுபவிக்கும் ள் என நாம்
ங்கத்துவ
அமைப்புகள் லப்பகுதியில் தன. சமூக ாட்டுக் கான தொழிலாளர்
)6RDLE 66)6) 6), மனித கொட்டகலை ம், பெண்கள் தய மன்றம், அபிவிருத்தி Tg5 u, afe pab ப் புக் குமான வழி மன்றம், JSFTU சங்கம், நத்தி மன்றம்,
360TLD, 2616) st நிலையம், நதி நிலையம்,
b கூட்டம்
út uDITSið 16ld கிறஸ் தவ நரத்துவத்தில்
Η θύλ L- - LD ன்று நடப்பு தரிவு முக்கிய இருந்தது. ஜ் தற்காலிக யாற்றினார். நடப்பு ாக மீண்டும் பப் பட்டனர் . .பி.மோகன் Fயலாளராக பொருளாளர் மாள், பிரதி
இணைப்பாளர் திரு.பி.லியனாராய்ச்சி, உதவிச் செயலாளர் செலவி. ஏ.மார்கிரட் மேரி.
இவர்கள் அடுத்த வருடாந்த பொதுக் கூட்டம் வரை இப்பதவியில் இருப் பார் . செயலாளர் திரு.ஜே.பிரான்சிஸ் கடந்த வருட பொது கூட்டத்தின் செயலாளரின் அறிக் கையை சமர்ப்பித்தார் . பொருளாளர் திரு.எம் களியப் பெருமாள் 1997ம் ஆண்டிற்கான நிதி அறிக்கையை சமர்ப்பித்தார். செயலாளரின் அறிக்கை ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது. கணக்கறிக்கையில் சில விபரங்களுக்கான விளக்கங்கள் சபையினரால் கேட்கப்பட்டன.
திரு.ஜோசப் ஜேஸ் கொடி, பணிமனை செயலாளராக செல்வி. கோகிலவர்த்தனி உதவி பனிமனை செயலாளராகவும் திறம் பட செல்பட்டனர்.
செயற்குழு கூட்டங்கள்
இக்காலப்பகுதியில் ஐந்து செயற்குழு கூட்டங்கள் நடைப் பெற்றுள்ளன.
1998ம் ஆண்டு 23 மார்ச், 14 ஜூலை, 21 செப்டம்பர், 10 நவம்பர் , 1 டிசம்பர் , ஆகிய மாதங்களில் நடைப்பெற்றன.
மேற் படி கூட்டங்களிலி பெருந்தோட்டத்துறையில் இன்று நிலவும் பிரச்சினைகள் பாதுகாப்பு நிலைமை, தோட்ட இளைஞர்கள்
பற்றிய விபரங்கள் ஆகியன
ஆராயப்பட்டன.
வேவல்வத்தை தோட்டம் சம்பவம் தொடர்பாக
9.9.98 அன்று இரத்தினபுரி வேவல்வத்தை தோட்டத்தில் இடம் பெற்ற துரதிஷ்டமான சம்பவத்தை முன்னிட்டு தோ.பி.கூ.செயலகம்
ஆழ்ந்த கவலை கொண்டுள்ளது.
இச் சம்பவத்தில தமிழ் தொழிலாளர்களுடைய உடைமைகள்
།

Page 10
அழிக்கப்பட்டதுடன் பாதுகாப்பற்ற ஒரு நிலை மைக் கு அவர் களர் தள்ளப்பட்டனர். தோ.பி.கூ.செ.யின் முக்கிய உத்தியோகத் தர்களை உள்ளடக் கிய குழுவொன்று வேவல் வத்தை பிரதேசத்துக்கு விஜயம் மேற்கொண்டு பாதிப்புற்ற மக்களுக்கு ஆறுதலையும் ,
தேறுதலையும் கூறியது. அத்தோடு
சம்பந்தப்பட்ட தகவல் அனைத்தையும் பிற ஸ்தாபனங்களுக்கும், முகவர் நிலையங்களுக்கும் அறிவித்து நிவாரணப் பணிகள் இடம் பெற வழிசெய்தது.
நொவியின் தேவை மதிப்பீடு
கடந்த 5, 11.98 அன்று தோ.பி.கூ.செ. தனது அங்கத்துவ அமைப்புகளுடன் “நொவிப்’ நிதி நிறுவனத்துடன் ஒரு ஆலோசனை கூட்டத்தை நடாத்தியது. அமைப்புக்கள் கொண்டுள்ள சக்தி, பலவீனம், சந்தர்ப்பங்கள், அச்சுறுத் தல்கள் ஆகியன தொடர்பாக பொது நோக்குடன் கலந்துரையாடப்பட்டது. இது அபிவிருத்தி பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு அங்கத்துவ அமைப்புக் கள் கொணி டுள்ள சக்தியை நோக்குவதற்கு உதவியது.
மீளாய்வு பட்டறையும், பின்னுாட்டலும்.
தோ.பி.கூ.செ. யின் இலட்சியம், குறிக்கோள்கள், செயற்பாடுகள் தொடர்பாக இரண்டு புதிய மீளாய்வு பட்டறைகள் 22 அக்டோபர் 98 சத்தியோதயத்திலும், 19 நவம்பர் 98 பெணிகள் அபிவிருத்தி நிலையத்திலும் நடைப்பெற்றன. இம்மீளாய்வு பட்டறைகளில் செல்வி. கெளரி பழனியப்பன் சமூகவியலாளர், திரு. லலித் அபேசிங்க தலைவர் சத்தியோதயம், வண. பிதா.ஜெப்ரி அபேசேகர ஆகியோர் வசதிப்படுத்து வர்களாக கடமையாற்றினார்கள். மீளாய்வுகளின் போது எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் பின்வருமாறு.
O1. g36)ldulb (Vision) O2. (gigai(335|T6irs6i (Objectives) 03. செயற்பாடு, பாத்திர பங்கு
(Activites)
01. இலட்சிய 1. பெரு பிரதேசங் களி பெருந்தோட்டத்து தொழிலாளர், வி அதனது சமூக தோட்டபிரதேசங்க தொண்டர் குழுக் பகிர்தல் என்ப நீதியுடன் கூடி ஏற்படுத்துவதோ சமூக பொரு அடிப்படைகளை
02. குறிக்கோ (Objectiv
அ. சமத்துவத்தி எல்லா அங்கத் மத்தியில் ஒ( கூட்டுறவும் நில செய்தல்.
பெருந • رنگ தொழிலாளர்கை ளையும் பாதிக் பிரச்சினைகள் ெ ணர்வை ஏற்ப மேற்கொள்ளுதல் களில் ஈடுப்படுதல் இ. தகவல் சே தனையும், ஆவன ஈ. செவிப்புல, கட தயாரிப்பதோடு அ வதுடன் அங்கத்து அவற்றை விநியே உ. மனித உரி முகங்கொடுக்கும் அங்கத்துவ குழுக் ஓர் அழுத்தக் கு செய்தல் ஊ. தோட்டப்பி பிரச் சினைகள் தோ.பி.கூ.செ. யின பலப்படுத்துவதோ தேசிய மட்டத்திலு எ. ஏனைய வை சேர்ந்து இயங்குத ஏ. சமூகத்தில மாற்றங்களை ஏற் பெருந்தோட்ட பெண்களுக்கும், மத்தியில் புதித
குன்றின் குரல் ஜனவரி - மார்ச் 1999

ம்
தோட்டத் துறை தோ.பி.கூ.செ றை பிரதேசங்களில் சாயிகள் மத்தியில் நடவடிக்கைகள் ளிலுள்ள தோழமை களின் வளங்களை வற்றின் மூலமாக சமாதானத்தை டு இலங்கையின் ளாதார அரசியல் மாற்றுவதாகும்.
es)
ன் அடிப்படையில் துவ குழுக்களின்
நங்கிணைப்பும் ,
வுவதை உறுதிச்
தோட்டத் துறை ளயும், விவசாயிக கின்ற நடப்பியல் தாடர்பாக விழிப்பு டுத்தல் , ஆய்வு பொது நடவடிக்கை ) ஆகியன. கரிப்பும், னப்படுத்தலும்.
புல சாதனங்கள்
வற்றைப் பெற்றடை
துவ குழுக்களுக்கு ாகித்தல் மை மீறல்களுக்கு சந்தர்ப்பங்களில் களை அணிதிரட்டி நழுவாக இயங்கச்
rதேசங்களிலுள்ள தொடர் பாக வலைப்பின்னலை டு தேசிய, சர்வ லுள்ள லப்பின்னல்களோடு ல்.
அடிப்படையில் படுத்தும் வகையில் பிரதேசங்களில் ஆண்களுக்கும் ாக உருவாகும்
பரிவர்த்
நடவடிக்கைகள்,
தலைமைத் துவத்தை உருவாக் குதலும், வலுப்படுத்தலும். ஐ. தன்னிலே தங்கி வாழும் நிலையில் அங்கத்துவ குழுக்கள் இயலுமான சந்தர் ப் பங்களில வளங்களை பகிர்ந்து கொள்ளுதலும், ஒருவருகி கொருவர் " தார் மீக ஒத்துழைப்பை வழங்குதலும்.
03. செயற்பாடு - பாத்திர Luig (Roles)
S). LIulsÖðf (Training) மனிதவள அபிவிருத்தி, முரண்பாடு முகாமைத்துவம் , ஆணி - பெண் பால்நிலை, உலகமயப்படுத்தலில் பேணுதலுக்குரிய அபிவிருத்தி, சுற்றாடல், மனித - சட்ட உரிமைகள், கல்வி, கருத்திட்ட உருவாக்கம், அமுலாக்கம் மீளாய்வு மற்றும் நிதி முகாமைத்துவம்.
ஆ. தொடர்பூடகப் பயிற்சி
(Training in Media) வெகுசனத் தெடர்பு ஆக்க ரீதியான அரங்கக் கலை, எழுதி தாளர் வேலைக்களம்.
இ. சுயத்தொழிலுக்கான பயிற்சி பயிற்சியை முன்னெடுத்தல்
ஈ. தொழில் சார் - தொழில் நுட்ப . நுாலகவியல், செயலகவியல்
04. நியமனம் பெற தலையீடு
GaFuug56ò (Intervention)
அ. யுத்த சூழ்நிலையும் பாதுகாப்பு நிலவரங்களில் மனித உரிமைகள் பிரச்சினைகள்.
ஆ. இனங்களுக் கிடையிலான
நீதியும் சமாதானமும். இ. குடும்ப வன்முறை, சிறுவர்களுக் கெதிரான வன்முறை, சமூகவிரோத போதைவஸ்து பாவித்தலும், வியாபாரமும். ஈ. மதுபானம் உ. பெருந்தோட்டத் தறையில் கட்டாய குடும்ப கட்டுப்பாடு கல்விசார் பிரச்சினைகள் காணிப்பகிர்வும்,
(14ம் பக்கம் பார்க்க) O

Page 11
1998 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 8ம் திகதி தமிழ் தொழிலாளர்களின் குடியிருப்புகளான லயம் அறைக்குப் பக்கத்தில் இரண்டு சிங்களவர்கள் வெட்டிக் கொல்லப்பட்டுக்கிடந்த சம்பவத்தினை தொடர்ந்து கொழுந்து விட்டெரிந்த இனவாத வன்முறைத் தீ இறுதியிலே 800க்கு மேற்பட்ட லயம் அறைகளை சாம்பலாக்கிய சம்பவத்
தோடு சற்றே ஒந்திருக்கின்றது.
குறிப் பிட்ட இரு சிங்களவர்களும் கொல்லப்பட வதற்கான காரணங்கள் இவைதான் என்று பொலிஸாரும் பொதுத் தகவல் ஊடகங்களும் தெரிவித்த கருத்துகள் உண்மைக்கு மாறானதும், பரஸ்பர நம்பகத் தன்மை அற்றதாகவும் உள்ளன என்பதை குறிப்பிட வேண்டியிருக்கின்றது. பெண்கள் கற்பழிப்பு விவகாரம் தான் புகைச்சலை உண்டாக்கி விட்டதாக சிலர் கூற, (கசிப்பு) கள்ளச்சாராய பிரச்சினையே கலவரத்துக்கு காரணம் என்று மற்றொரு சாரார் கூறியிருந்தனர்.
இந்த வன்முறை சம்பவத்திற்கு மூல காரணமாக இந்த இரண்டு சம்பவங்களில் எதை வேண்டு மானாலும் எடுத்துக் கொள்ளலாம் 660 கூறினாலும் இந்த சம்பவத்திலேயே புதைந்துள்ள உண்மைகள் இவற்றிற்கெல்லாம் நேர்மாறானவையாகவே உள்ளன என்பதையும் கூறவேண்டி உள்ளது. ஆகவே இந்த சம்பவம் பற்றிய உணி மைகள் ஆராயப் படாமல் வெளியிடப்படுகின்ற கருத்துக்கள் அனைத்துமே ஒவ்வொன்றினதும் மேலோட்டமான கருத்துக்களேயாகும். இரத்தினபுரி தொடக்கம் பலாங்கொடை வரை நீண்ட பெரும் பாதையோடு இணைந்ததாக அமைந்துள்ள தமிழ் தோட்ட தொழிலாள்ர்களின் குடியிருப்புகளாக அமைந்துள்ள மேற் குறித்த லயம் அறைகள் அமைத்தும் தேயிலைத் தோட்ட
“இரத்தினபுரி வன்முறைச் சம்ப புதைந்துள்ள கார
ங்களை அடிப்படையா உருவாக்கப்பட்டவையா
வெள்ளையரான வாதிகள் மூலமாக தே வேலை வாங்குவதற்க இநீ நியாவிலிருந்து வரப் பட்ட இநீத தொழிலாளர்கள் : அடிப் படை 6 வழங்கப்படாதவர்களா மறுக்கப்பட்ட ஊமை பல சகாப் த தங்க உழைப்பினை மா தங்களது உயிர்களை மணி ணை செ செயப் வதற்காக t செய்கின்றார்கள். அது ம உயர்வுக்காகவும், அடு வசதிக் காகவுமே அதுமட்டுமல்ல உை அனேகமான அவர்கள் கொண்டது ஊதியத்தின அதிகமாக வசதி வலியவர்களின் வை யேயாகும்.
எமக்கு நினை6 காலம் தொட்டு இந் தொழிலாளர்களின் நிலையினை உற்று திலிருந்து அவர்களது அன்று முதல் இன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டத் கதையாகவே தொடர்ந் வருவதை நாமறிவோம். அனைத் து காரிய நிறைவேற்றுத் தீர்மான அதிகாரம் அந்தந்த தே அதிகாரிகளின் கைகளி( இருக்கின்றது.
அதுமட்டுமன்றி தேயிலை தோட்டr இருந்து வெளியுலகு விட்டால் பெரும்பா சிங்கள மக்களுக்கு அ
குன்றின் குரல் ஜனவரி -
LDTstår 1999
 

வங்களின் பின்னணியில் னிகள் என்ன? :
5 வைத்தே கும்.
ஏகாதிப்த்திய ாட்டங்களில் ாக தென் கொண் டு
தமிழ் ாநித வித சதிகளும் க, உரிமை ஜீவன்களாக i தனது தீதிரமல் ல கூட இந்த ழிப் படைய 9 if i Lu 600T Ló ற்றவர்களின் த்தவர்களின்
ஆகும் . ழப்பிற்காக ர் பெற்றுக் னை விடவும் ப் படைத்த சை மொழி
வு தெரிந்த த தோட்ட வாழ்க்கை நோக்கிய வாழ்க்கை வரையிலே ந்திற்குட்பட்ட $து இருந்து அவர்களின் ங் களிலும் ம் எடுக்கும் ாட்டத் துறை
லேயே தங்கி
குறிப்பிட்ட ங்களுக்குள் க்கு வந்து
6T 60 DUT 6 அடிப்பணிந்தே
அவர்கள் வாழவேண்டியுள்ளது. சிங்களவர்களின் அனுமதியின்றி கிராமங்களுக்குள் நுழைந்து தொழில் பார்க்கவோ விறகுத் துணி டுகளை சேகரிக்கவோ அவர்களுக்கு சுதந்திர உரிமை கிடையாது. பொது பஸ்வண்டிகளில் கூட மற்றைய மக்களைப் போல தைரியமாக, உரிமையோடு தமது பிரயாணத்தை மேற்கொள்ளும் வாய்ப்புக் கூட அந்த தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு மறுக்கப்பட்டே வந்துள்ளது.
தமக் கு என்ன அநீதி செய்யப்பட்டாலும் அதை அவர்கள் பொறுமை யோடு தாங்கிக் கொள்ள வேண்டுமேயொழிய ஏதும் பேசிவிடக் கூடாது. தவறியேனும் இந்த நிகழ்ந்த அநீதிக்காக குரல் கொடுத்து ஏதாவது பேசிவிட்டால் போதும், அப் புறம் அடிவாங்குவது நிச்சயமாகிவிடும் . இப்படியான தாக்குதல் சம்பவங்கள் வாரத்தில் ஒரிரு தடவைகளேனும் இடம்பெற்றே வந்துள்ளன. அதுமட்டுமின்றி சில தோட்டப் பொண்களை கற்பழிப்பது, தோட்ட மக்களின் பொருள்களை சூறையாடுவது, தோட்டப் பெண்கள் மானபங்கப்படுத்துவது. போன்ற நிகழ்வுகள் சர்வசாதாரணமாகவே இடம்பெற்று வருகின்றன. இப்படியான அநீதிகளுக்காக இந்த அப்பாவித் தோட்டத் தொழிலாளர்கள் நியாயம் தேடி பொலிஸ் நிலையம் சென்று முறைப்பாடு செய்வது கூட அரிதாக இருந்து வருகின்றது. பொலிஸாரின் ஒருதலை பட்சமான நடவடிக்கைகள் மூலமாக தமக்கு நீதி கிடைக்காது என்ற உண்மையினை இந்த மக்கள் அறிந்து வைத்திருப்பது அதற்கு ஒரு காரணமாகும்.
இப்படியான எல்லாவித அடக்கு முறைகளையும் வெறியாட்டங் களையும் பொறுமை யோடு சகித்து வந்த தோட்டத் தொழிலாளர்கள் பல
G1)

Page 12
தலைமுறைகள் அமைதியோடு இந்த மணி னுக்குள் சங்கமமாகி விட்டார்கள். ஆனால் உருவாகிக் கொண்டிருக்கும் இந்த தோட்டத் தொழிலாளரின் புதிய தலைமுறை இனிமேலும் இந்த அடக்கு முறைகளையோ, தமது பரம்பரை தலை விதியையோ ஜீரணித் து ஏற்றுக் கொள்ளவோ, சகித்துக் கொள்ளவோ தயாராக இல்லை என்பதையே அவர்களது மேற்குறித்த எதிர் நடவடிக்கை பறைச்சாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றது.
வேவெல்வத்த அளுப்பொலை தோட்டத்தில் இரு சிங்களவர் கொல்லப்பட்டதை வெறும் கள்ளச் சாராய விவகாரத்ததால் உருவான தென தீர்மானித்து விட முடியாது. நீண்ட காலமாக அழுகி சீழ்கட்டி ரணமாகி இருந்த காயத்திலிருந்து இப்பொழுது தான் வெடித்து சலம் வெளியேறி இருக்கின்றது என்று தான் கூறவேண்டியுள்ளது. கொல்லப்பட்ட வர்களில் பந்துசேன என்பவரைப்பற்றி தமிழவர்கள் மத்தியில் மாத்திரமல்ல சிங் களவர் களு கி குமிடையரில அதிருப்தியான நிலையே இருந்து வருகின்றது. கள்ளச்சாராய விவகாரத் தோடு பல கற்பழிப்பு விவகாரங்க ளிலும் அவர் சம்பந்தப்பட்டவர் என்று கருத்துத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடைபெற்ற கொலைச் சம்பவம் பற்றி நீதியான விசாரணை நடைப் பெற வேணி டுமெனி பதே அனைவரினதும் கருத்தாகும். ஆனால்
விசாரனை இடம் பெறுவதில் வேணி டுமெனி றே தாமதம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. மட்டுமன்றி
குறிப்பிட்ட பிரதேசத்தின் செல்வாக்கு மிக்க அரசியல்வாதி ஒருவர் இந்த விவகாரத்திலே தனது செல்வாக்கி
60 607 ij பாவித் து அழகாக காரியமாற்றி இருக்கிறார் என்பதும் புலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
அதாவது கொலைச் சம்பவம் நடைப்பெற்ற மறுதினம் லொறிகளில் வந்திறங்கிய 200க்கு மேற்பட்ட சிங்கள் இனவாத குண்டர்கள் 50 பேர் கொண்ட கோஷ்டிகளாக பிரிந்து லயம் குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்குள் நுழைந்து
அங் கிருந்த அனைவரையுட தாக்கி விர எலி லா லய தொழிலாளர் தீவைத்துக் கொ
அளுப் லிருந்து வெல்லாவெல, உள்ள லயங் தீவைத்துக் கெ அங்குள்ள தமி உயிர் களை கொள்வதற்காக காடுகளுக்குள் L தெருவிலே வ தமிழர்கள் கி தாக்கப்பட்டதன் நடந்து தப்பிே நிலை. கிராம வழிகளில முடியவில்லை. வசதிகளும் அவ ஆகவே தான் வனாந்தரத்திற்கு றார்கள் அந்த இப் படியான காடுகளுக்கு 6 இன்னமும் திரும் செய்திகள் ஒரு உணவோ, பான பயத்தோடு கா தைக் கழித்த அ குழந்தைகள் இன நடைப்பிணங்கள கின்றார்கள்.
தோட்டப் இவி வளவு இ அடைவதற்கு அமைந் நிருப் தமிழர்களாக காரணம் தான். லயங்களை கொளுத்திய சி அங்கிருந்த ஒே மாத்திரம் எதுவுே வைத்திருக்கிறார் அது ஒரு சிங் சொந்தமான கல் வந்திருக்கின்ற நடத்தப்பட்ட இந்
குன்றின் குரல் ஜனவரி -
LDIा5 1999

தமிழ் மக்கள் மூர்க்கத்தனமாக டி அடித்துவிட்டு அறைகளுக்கும் தடியிருப்புகளுக்கும் ளுத்தியிருக்கின்றனர்.
பால தோட்டத்தி அக் ரஸ் லானி ட் , ாஸ்ஸகல வரையில் கள் அனைத்துமே ாளுத்தப்பட்டுள்ளன. p மக்கள் தங்களது பாதுக் காத்துக் அருகில் உள்ள குந்நியிருக்கிறார்கள். ாகனங்கள் நிறுத்தி ழே இறக்கப்பட்டு காரணமாக வீதியில் யாடவும் முடியாத ங்களுக்கு குறுக்கு வெளியேறவும் எந்தவித வாகன ர்களுக்கு கிடையாது. உயிர்தப்புவதற்காக நள் நுழைந்திருக்கி அப்பாவி மக்கள். மரண பயத்திலே ர் புகுந்த பலர் பி வரவில்லை என்ற நபுறமிக்க எந்தவித ாமோ இன்றி மரண டுகளுக்குள் காலத் நேகமான சிறுவர்கள், *று நோய்வாய்ப்பட்டு ாக திரும்பி வந்திருக்
புற தமிழ் மக்கள் இனி ன ல களையும்
85 TJ 600TLD FT 85 口堡j அவர் களர் பிறந்துவிட்ட ஒரே அளுப்பொல தோட்ட தாக்கி தீயிட்டுக் ங்கள இனவாதிகள் ஒரு கடையினை ம செய்யாமல் மிகுதி 5ள். தேடிப்பார்த்ததில் களக் குடிமகனுக்கு டையென்றும் தெரிய து. திட்டமிட்டே த தாக்குதல் மாலை
5 மணிக்கு, 7 மணிக்கும் இடையில் நடத்தப்பட்டிருக்கின்றது.
தாக் குதல் முறைகள் அனைத்து தோட்டங்களிலும் கிட்டத்தட்ட ஒரே பாணியிலே இடம்பெற்றிருக்கின்றது. இனவாத கும் பலொன் று தோட்டக்" குடியிருப்புக்கள் மீது தாக்குதல் நடத்த முற்படுவதாகவும் பாதுகாப்புத் தருமாறும் பொலிஸாரிடம் வேண்டுக் கோள் விடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் சில இடங்களுக்கு ஏனோ தானோ என்ற
வகையில் தாமதமாகவே பொலிஸார்
வந்திருக்கின்றார்கள்.
பின்னர் அங்கு வந்து சேர்ந்த இராணுவத்தினரே நிலையை கட்டுப் பாட்டுக்குள் கொண்டுவந்திருக் கிறார்கள்.
தாக்குதலில் சம்பந்தப்பட்டு
அடையாளம் காணப்பட்ட பல சிங் களவர்கள் பற்றி தகவல் கொடுத்தும் அவர்களை சட்டப்படி கைது செய்வதற்கு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளத் தவறிய பொலிஸார், இரணி டு சிங் களவர் களை கொன்றதாக சந்தேகத்தின் பேரில் 14 தமிழர் களை உடனடி கைது செய்திருக்கிறார்கள். தீவைப் பு தாக்குதல் சம்பவங்களில் ஈடுப்பட்ட வெறியர்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு பெரிய புள்ளியின் ஆட்கள் என்ற ஒரே காரணத்தினால் அவர்களை கைது செய்ய பொலிஸார் தயங்குவதாகக் கூறப்படுகின்றது. அரசியல்வாதிகள் தமது செல்வாக்கினையும் பயன்படுத்தி சிங்கள இனவாதிகளைத் துாண்டிவிட்டு தமிழ் மக்கள் மீது அநியாயமான தாக்குதல்களை தொடுத்த சம்பவங் கள் பல கடந்த காலங்களிலே நிகழ்ந்திருப்பது யாவரும் அறிந்த விடயமேயாகும்.
சம்பவங்கள் நடந்து முடிந்த பிறகு சாம் பல மேடுகளாகக் காட்சியளித் தத் தோட் டக் குடியிருப்புகளையும், அகதிகளாக்கப் பட்டிருந்த தமிழ் மக்களையும் பார்வையிடுவதற்காக வருகை தந்த பெரிய புள்ளி ஒருவர் எரிந்து நாசமாகியிருந்த குடிசைகளைப்
G12)

Page 13
இரத்தினபுரி, வேவல்வத்தை, அளுப்பொலை தோட்டங்களில்
மோசமான வேதனைக்குரிய நிகழ்வுகள் சம்பந்தமாக மிகைட் காட்சிகளும், செய்திகளுமே முழு நாட்டிலும் பரவியிருக்கின்றன எ வன்முறை நிகழ்வுகள் சம்பந்தமாக வெளியான செய்திகளிலிருந்து
கொள்ள முடிகிறத. ஆகவே இந்த இனவாத வன்முறை வெ பிண்னனியிலே புதைந்தள்ள நிகழ்களை பற்றிய சத்தியமான செய் மக்கள் முன் உண்மையை எடுத்து வைப்பது குறிப்பிட்ட பிரதேசத்தி என்ற வகையிலே எனத கடமையும், பொறுப்புமாகும் என்றே கரு
கட்டுரை அ ஆனந்த
பார்த்து இந்த பழையலயம் அறைக ளுக்கு தீயிட்டது அவ்வளவு பெரிய விடயமாக எடுக்க முடியுமா? என்று கூறினாராம்.
மேற் குறித்த சம்பவங்கள் தொடர்பாக தகவற் துறை ஊடகங்களும் குறுகிய மனப்பான்மையோடு ஒரு தலைப் பட்சமாகத் தான் செயற்பட்டிரு க்கின்றன என்று கூறவேண்டும். சம்பவங்கள் நடைமப் பெற்ற இடத்திற்கு தகவற் துறையைச் சேர்ந்தவர்களுக்கும் செய்திப் பத்திரிகை நிருபர்களுக்கும் அங்கு நின்ற பொலிஸார் தரும் தகவல்களை தவிர வேறு எந்த விபரங்களையும் அலசி ஆராய்ந்து உண்மை செய்திகளை தெரிந்துக் கொள்ள முடியா மற் போனது துரதிருஷ்டம் எனறே கூறவேண்டும்.
குறிப்பிட்ட சம்பவம் பற்றி சில பத்திரிகைகளில்திரித்துக் கூறப்பட்ட உட்ணமைக்கு மாற்றமான செய்திகளே பிரசுரமாகி இருந்தன. அரச தொலைக்காட்சி சேவையில் கூட பெயருக்கு எதையோ காட்டிவிட்டு, சிரித்த முகத்தோடுஅகதிகளுக்கு நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கும் அரசியல் முக்கியஸ்தர்களை படம் போட்டு காட்டினார்களே தவிர எங்கு எரிந்து சாம் பல மேடாகக் காட்சியளித்த எண் ணுாறுக்கு மேற்பட்ட குடிசைகள் , லயம் அறைகள் அவர்களுடைய எந்த
கமராவுக்கும் தெ போல் தெரிகின்றது.
ஆனால் மாறா சிங்கள கிராமத்திக் இப்படியான வெளியாட் தவைப் பு e LE ஈடுப்பட்டிருந்தால் எம! சாதனங்களிைன் செய மனித நேயத் தி ை காணக் கூடியதாக
இந்த இலங்கை நேர்மையான மனிதர்க் கருத்துக் கொண்ட த ஊடகங்களை சேர்
உண்மையாகவே ம பற்றி பேசுகின்றவர்கே வாழ்ந்துக் கொண்டி எண் றிருந்தாலி , அதிகாரிகளைப் பி வராமல் தைரியமா சம்பவம் நடைப்பெற்ற வாருங்கள் . திற சிறைசாலைகளுக்குள் தோட்ட லயம் குடி தமிழ் மக்கள் என்ன அனுபவிக்கின்றார்க உணர்ந்துக் கொள் அப்பொழுது தான் ஏற்படும். அதுமட்டு கொடுரமான இனவெறியாட் டத் சம்பவத்தினால் மக்கள்கள் பட்டுத்தீர் அவஸ்தைகள், ெ
குன்றின் குரல் ஜனவரி -
LDTġF 1999

இடம் பெற்ற படுத்தப்பட்ட ன்பதை அந்த நன்கு புரிந்துக் நியாட்டத்தின் திகளை எழுதி ல் வாழ்பவன்
தகிறேன்.
ஆசிரியர் ஞ்சித்
ன்படவில் லை
ாக தமிழ்ர்கள் *குள் புகுந்து -டங்களை ஆடி பவங்களில் து தகவற்துறை ற்பாட்டினையும் னயும் நன்கு இருந்திருக்கும்.
5 திருநாட்டிலே Bளோ, பொதுக் கவற் தொடர்பு ந்தவர்களோ னித உரிமை ளோ இன்னமும் ருக்கின்றார்கள் QUIT 66m5 lன் தொடர்ந்து க குறிப்பிட்ட இடங்களுக்கு நி த வெளி நிகரான இந்த யிருப்புகளிலே துன்பங்களை 5ள் என்பதை ளும் வாய்ப்பு உங்களுக்கு மல்ல இந்த வன முறை தவைப் பு இந்த தமிழ் ந்த, படுகின்ற காடுமைகள்,
பட்டினியால், நோய் நொடிகளால் மாயப் நீ து ԼD Iգ եւ Լճ தமிழ் குழந்தைகளின் விபரங்கள் என்பவற்றை எல்லாம் நீங்கள் தெரிந்துக் கொள்ளும் வாய்ப்பு ஏற்படும். இல்லையேல் என்றாவது ஒருநாள் அவர்கள் கொதித்தெழுந்து நாமும் உங்களை போன்று மனித உயிர்கள்தான், எமக்கு இந்த நாட்டில் சுதந்திரமாக வாழும் உரிமை இருக்கின்றது, இந்த உரிமையை எமக்கு தாருங்கள் என்றும் கேட்டுத் போராடத்தான் போகின்றார்கள்.
நன்றி வீரகேசரி 28.10.1998
நிழலின்ஒத்திகை
முதலாளி தொழிலாளியின் உழைப்பால் தான் வாழ்கின்றான். தொழிலாளி இல்லையென்றால் உயர்வுமில்லை, வாழ்வுமில்லை. உண்மையில் தொழிலாளியிடம் தான் பணிந்திருக்க வேண்டும். ஆனால் நடப்பு நேர் மாறாக இருக்கிறது. என்றாலும் இறுதியில் தொழிலாளி காலடிக்கு தான் முதலாளி வந்து சேர வேணி டும் என்பதை “மாடியிலிருந்து ஏசிய துரை தொழிலாளியின் கால்களில்
விழுந்தான் நிழலின் ஒத்திகை” Y என்ற முரளிதரனின் ஹைக்கூ கவிதை காட்சிப்படுத்துகின்றது.
“மனிதனி தனி னுடைய அறிவை எந்தளவுக்கு தன்னுடைய தொழிலோட தொடர்புப் படுத்தி பார்க்கின்றானோ அந்தளவுக்கு அவன் வாழ்க் கையில முன்னேறுகின்றான்’ என்று ராபட் கிரீன் இங்கர்சால் குறிப்பிடுகின்றார். ஆனால் தொழிலாளி நாட்டின் நலத்திற்கே உழைக்கின்றான் அவன் வாழி கி கை செக் கு மா டாயப் உழல் கின்றான். இந்நிலைமாற தொழிலையும், தொழிலாளியையும் உயர் தீத ஆவன செயப் த ல வேண்டும்.
- ஹைக்கூ வடிவக் கவிதைகள் என்ற ஆய்வு நூலிலிருந்து
G13)

Page 14
10ம் பக்க தொடர்ச்சி.
தோ.பி.கூ.செ. அறிக்கை.
பிரச்சினைகளும், அரசகரும மொழிக் கொள்கையை அமுல்படுத்தாமை, தொழில் வழங்குவதில் பாரபட்சம் காட்டுதல் , சமூக ரீதியான பாகுப்பாடு.
05. ஆதரவு திரட்டல் அ. பெண்கள் பிரச்சினைகள் ஆ. யாப்பு ரீதியான பிரச்சினைகள் இ. சிறுவர் தொழிலும், துஷ்பிரயோ கமும், கல்வி சீர்த்திருத்தமும். ஈ. வீட்டு வசதிகள் பெருந்தோட்ட சுகாதார பகுதியை தேசிய திட்டத்தோடு ஒருங்கிணைத்தல், தனியார் தோட்டங்களில் தொழிலா ளர்களின் உரிமைகள் மறுக்கப்படுதல். உ. தனியார் தோட்டங்களை ஊ. தொழிலாளர்கள் நலன்களை பறித்தல் எ. குடியேற்ற திட்டங்களை அமைத்தல்
06. வெளியீடுகள் அ. சிங்கள், தமிழ், ஆங்கில வெளியீடுகள் மூலம் அறிவுட்டலை ஏற்படுத்தல் ஆ. தோட்ட பிரதேசங்களில் வாழும் எழுத்தாளர்களையும், கலைஞர் களையும் ஊக்குவித்தல் மற்றும் உதவுதல். இ. கலாச்சார செயற்பாடு 1. வீதி நாடகம் 2. சுவரொட்டிகள் (பொது அபிப்பிராயத்தையும், அறிவூட்ட லையும் உருவாக்குதல்)
எதிர்ப்பியக்கம்
எந்த ஸ்தாபனத்திலும் நிதி தொடர்பான ஊழல களர் இடம்பெற்றதாக கண்டால் அந்த ஸ்தாபனத்திற்கான முகாமைத்துவ சபையொன் று நியமிப்பதற்கு வழிசெய்யும் வகையில் தொண்டர் ஸ்தாபன பணிகள் சட்டத்திற்கு திருத்தம் கொணி டுவர மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சிகளை எதிர்த்து இடம்பெற்ற எதிர்ப்பியக் கங்களில் தோ.பி.கூ.செ. கலந்துக் கொண்டது. தமது நடவடிக்கைகளை
நிலைபேறான
நோக்கமாக கொ அமுலாக்கம் ம நிறுவனங்களுக குழுக்களுக்கும்
இருக்க வேண்டு அசையா நம்பிக்:
அனைத் துலக சாசனம் 50 ஞாபகார்த்த விழ
மனித உ 50 ஆண்டு பூர் விழாவையும் ம வம்சாவளி தம குடியுரிமை மறுக்க ஆண்டு நிறைவை ஸ்தாபனங்கள் ஏற கூட்டங்களுக்கும், எமது மனப்பூர்வ வழங்கினோம். நடவடிக்கைகளும் கல்வி, செய்ற்பாடு அடிப்படையாக ெ
*கோப்' புலமை
1998LD g பல்கலைக்கழக ப புலமைப்பரிசில்கள் இதற்கான பரி வைபவமொன்று 1998ல் நடைப்ே 9 - u_l Tĩ 95 U LD T 6t புலமைபரிசில் வ கைகள் தற்போ ள்ளது. இத்திட் கர்த்தாக்களில் ஒ( கெஸ் பர் ஸ் இப் புலமைப் ப உதவிய நிக குழுவுக் குமி கடமைப்பட்டுள்6ே
வெளியீடுகள்
இக்காலட் றோரின் குரல் வொயிஸ் லஸ்) சஞ்சிகை 4 முை ‘குன்றின் குரல் 2முறை 6ெ உள்ளுரிலும், விெ கைக்கு நல்ல
குன்றின் குரல் ஜனவரி -
山DT前在 1999
 

அபிவிருத்தியை
ன்டு திட்டமிடுதல், ப்ெபீடு செய்தல் கும் இல் லக்
பூரண சுதந்திரம் என்பது எமது கயாகும்.
மனித உரிமை ஆண்டு பூர்த்தி
ரிமை சாசனத்தின் 3தி ஞாபகார்த்த லையக இந்திய ழ் மக்களுக்கு ப் பட்டதன் 50வது யொட்டி சகோதர பாடு செய்திருந்த விழாக்களுக்கும் Iமான ஆதரவை எமது எதிர்கால மனித உரிமை, கள் ஆகியவற்றை காண்டமையும்.
Dபரிசில்கள
ஆண்டுக்கான 13 Dாணவர்களுக்ாகன வழங்கப்பட்டன. சில வழங்கும்
ஹட்டனில் யூன் பற்றது. க.பொ.த. ண் வர் களுக்ா கன ழங்கும் நடவடிக் து பரிசீரினையிலு டத்தின் ஆரம்ப ருவரான பிதாபோல் அவர்களுக்கும் , ரிசிலை வழங்க
ழி கால கோப்
நன்றி கூற ாாம்.
பகுதியில் குரலற் வொயிஸ் ஒப் த எனும் ஆங்கில ) வெளியிடப்பட்டது. தமிழ் சஞ்சிகை 1ளியிடப்படடது. ளியூரிலும் இச்சஞ்சி வரவேற்புள் ளது.
தோட்டங்களிலுள்ள வாசகர்கள் மத்தியில ‘குன்றின் குரல் நல்லாதரவைப் பெற்று வருகின்றது. கிரமமான அடிப்படையில் குன்றின் குரலை வெளியிட அடுத்து வரும் ஆண்டுகளில் முயற்சிகள் மேற் கொள்ளப்படும்.
நிறைவுரை
1999 அக்டோபர் 17ம் நாள் தோ.பி.கூ.செ தனது வெள்ளி விழாவை கொண்டாடவுள்ளது. தோட்டப் பிரதேசங்களிலுள் ள கிராமங்களிலும், தோட்டங்களிலும் சலுகையற்ற வகுப் பினரும் அரும்பெரும் பணிகள் செய்வதற்கென குழுக்களை உருவாக்கி ஒருங்மைப்பு செய்துள்ளமை பற்றி நாம் மகிழ்ச்சியடைகின்றோம். புதிதாக இனம் கானப்பட்டுள்ள அடிப்படையில் செயலாற்றுவதற்கு நாம் திடசங்கற்பம் பூண்டுள்ளோம். அண்மைக்காலத்தில் எமது நடவடிக்கைகளைஓரளவுக்கு பின்னடைவு செய்யும் வகையில் ஒரு சில நெருக்கடிகள் இருந்துள்ளன. எதிர் காலத்தில 6 TLD gól நடவடிக் கைகளை மேமி பட்ட வகையில் முன்னெடுத்துச் செல்ல உகந்த சூழ்நிலை உருவாகும் எண் பதில் எமக்கு நம்பிக்கை இருக்கின்றது.
கிருஸ்டியன் எய்ட், கோப் ஆகிய நிறுவனங்கள் கடந்த காலங்களில் எமக்கு அளித்து வந்துள்ள ஆதரவுக்காகக அவற்றிற்கு நன்றி கூறுகின் றோம் . எதிர் காலத்திலும் தோ.பி.கூ.செ. யின் இலட்சியங்களை 39160) Lu LĎ வகைளில் தர்மீக ஆதரவையும், நிதி உதவியையும் நலன் நாடிகளிட மிருந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பது எமது நம் பிக் கை. தோ.பி.கூ.செ. யின் நண்பர்களினதும், நலன்நாடிகளினதும் ஆதரவுக்கும் உற்சாகத்திற்கும் அங்கத் துவ அமைப்புகள் வழங்கிய ஒத்துழைப்புக ளுக்கும் மனமுவந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.
ஜே.பிரான்சிஸ் Qởuj6u)T6IIff
16.12. 1998

Page 15
நடேசய்யரின்
நடட் டவர்களாக 9 (5 சமூகத்தினர் ஆக்கப்பட்ட கொடுரம் நடேசய்யர் இறந்த ஓராணி டு இடைவெளிக் குள் ஏற்பட்டது. நடேசய்யரின் பணியை விட்ட இடத்திலிருந்து எடுத்துச் செல்ல எவருமில்லாததால் ஏற்பட்ட இந்த இழிநிலையிலிருந்து மலையகம் மீள்வதற்கு இதுநாள் வரை காத்திருக்க வேண்டியதாயிற்று.
நடேசய்யர், மலையகத்தின் நிர்மாணச் சிற்பி என்பதை முழு உலகமும் இன்று ஏற்றுக்கொண்டி ருக்கின்றது. இந்த நுாற்றாண்டின் முதல் பாதியில் அவர் கொடிகட்டிப் பறந்தார்."
அவர் இந்தியாவில் பிறந்து இலங்கையில் குடியேறி வாழ்ந்தார். அவரது காலப்பகுதி (1920 - 1947) இலங்கையில் அரசியல் பத்திரிகைத் துறை, சமூகசீர்த்திருத்தம், பெண் விடுதலை, தொழிற்சங்க துறை, மலையக இலக் கியம் , இந்து சமயப்பணி என்று பலதரப்பட்ட விதத்தில் - அவரது ஆற்றலையும் செயல் திறனையும் வெளிப்படுத்தும் விதத்தில் அமைந்துள்ளது.
வரலாறு மறக் காத இந்த செயல் வீரனின் பெருமை இன்று கடல கடந்த நாடுகளிலும் உணரப்பட்டுள்ளது. ஜெர்மனி, அஸ்திரேலியா, தமிழகம் என்று அவரது பெருமை பரவி அவரது நுாற்றாண்டு நிறைவு நிகழ்ச்சிகள் அங்கெல்லாம் நடாத்தப்படுகின்றன.
இலங்கைத் தவில் பல சாதனைகள் செய்து முடித்த கோ.நடேசய்யர் 7-11-1947ல் மரணித்தார். அவருக்கு அப்போது வயது ஐம்பத்தாறு.
நாமம் வாழ்க
: ۔۔۔ئے نے
if G
நடேசய்யர் இலங்ை போது இங்கு அரசோச்சினர். ஆங் மேற் கொணி ட ( விசாலிப்பு முயற் கொணர் டுவரப் பட் வம்சாவளியினரின் ‘மலையகத் தமிழ தம் மை 96. இருக்கின்றனர்.
இவர் களுக் ெ வாழி ைவ அர்ப் பணித்துக் நடேசய்யரின் மரண ஒப்சேவர், டெய்லி ஒ.வ் சிலோன் என் முன்னணி ஆங்கில பக்கத்தில் அவர வெளியிட் டு மு கொடுத்தன.
“தோட்டத் ெ கஷட நஷ்டங்களை உலகறிச் செய்தவர் தர்மவீரன், எதற்கு எங்கும் , எப்1ெ அஞ்சியதில் லை
எழுதியிருந்த வீ
பங்குக்கு “ இல சமூகம் ஒரு பெரி இழந்து விட் குறிப்பிட்டிருந்நது.
நடேசய்யா பிரதிநிதித்துவத்தை தொழில் ( குறிப்பிட்டெழுத “நடேசய்யர் ஒரு நிறுவனத்தில் இருந்தார்’ என்ற வெளியிட்டு இருந்த ஆட்சியில் இத்தகு சாதனைகளைப் பு நுாற் றாணி டு க
குன்றின் குரல் ஜனவரி -
LDTġF 1999
 
 

厦蟹狐
கயில் வாழ்ந்த ஆங்கிலேயர் கிலேயர் இங்கு பருந் தோட்ட சிகளுக்கென்று - இந்திய சந்ததயினரே ர்’ என இன்று டிக் கொணி டு
கன் று தனது yp (Lgp 60) LD uu TT 8#6 கொணி ட னச் செய்தியை நியூஸ், டைம்ஸ் ற இலங்கையின் ஏடுகள் முதல் து படததுடன் கி கியத்துவம்
தாழிலாளர்களின் முதன் முதலில் நடேசய்யர் ஒரு ம், யாருக்கும், பாழும் அவர் 99 என்று ரகேசரி தனது ங்கை இந்திய ப அறிவாளியை டது.” என்றும்
ண் சட்டசபை պլb, pயற்சியையும் ய தினகரன் சமயம் தமது பத்திராதிபராக செய்தியையும்
து. காலனித்துவ
5 வியக்கத்தக்க ரிந்த நடேசய்யர் ணர் L மலையக
பத்திரிகை *
தலைவர்களில் மிக முக்கியமானவர்.
மலையகத் தமிழரின் பிரச்சினைகளில் தம்மை ஈடுப்படுத்திக் கொணி டதன் காரணத் தாலி முக்கியத்துவம் பெற்றவர்கள் நுாற்றுக்கணக்கில் இருக்கின்றார்கள்.
அவர் களில இருவர் துாக்கிலிடப்பட்டார்கள். சிலர் நாடு கடத்தப்பட்டு இருக்கின்றார்கள். வேறும் சிலர் சிறையில் அடைக்கப் பட்டிருக்கின்றார்கள். மற்றும் சிலர் பைத்தியக்காரர்கயாகக் கருதப்பட்டு அங்கொடைக்கு அனுப்பப்பட்டிருக் கின்றார்கள் . இன்னும் சிலர் . துப்பாக்கக்கு இரையாக்கப்பட்டு ள்ளார்கள். பெரும்பாலானோர்கள் நித்திய வாழ்க்கையிலேயே தொழில் பறிக் கப்பட்ட நிலையிலி நடுத் தெருவில் நிர் கதியாக்கப் பட்டுள்ளாார்கள்.
இத்தனைக் கொடுமைகளுக்கும் மத்தியில் நிமிர்ந்த நடையும். நேர்கொண்ட பார்வையும். ஆகச் செயல்பட்ட ஒருவராக நடேசய்யர் விளங்கு கினி றார் . நாடு கடத்தப் பட்ட வர்களுக்காக சட்ட சபையில் அவர் வாதிட்டார்.
சிறையில் அடைக்கப்பட்ட வர்களுக்காக அவர் பேச்சாலும். எழுத்தாலும் போராட்டம் மேற்கொண்டார். சித்தப் பிரமைக் கொண்டவர்களாகக் குறிப்பிடப்பட்டச் சிலருக்காக அவர் நாட்டின் அதி உன்னத பதவி வகிக்கும் தேசாதிபதி அவர் களை நேரில் கண்டு விண்ணப்பம் செய்தார். இவைகளின் காரணமாக நடேசய்யர் என்ற இந்திய வம்சாவளித் தமிழன் இலங்கைத் தீவினின்றும் அப் புறப் படுத்தப் படுவதற்கான அபாயம்". சூழ்ந்தது. குறைந்த பட்சத்தில் இலங்கை தீவுக் குள்ளாகவே உயிரிழக்கும் ஆபத்தும் எறி பட்டது. இந்த இரண்டு விபத்துக்களையும் நடேசய்யர் தான் வகித்த சட்டசபை உறுப்பினர் பதவியால் இலகுவில் தவிர்த்துக் கொண்டார்.
GÐ

Page 16
சட்டசபை உறுப்பினர் பதவியில் அவரது காலப்பகுதியில் - இந்திய வம்சாவளியினருக்காக அமர்ந்திருந் தவர்களின் ஆதாம் அலி, இக்னேஸியஸ் பெரைரா, பெரிசுந்தரம் என்ற சிலர் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள். இவர்களில் இக்னேஸியஸ் பெரைரா, பெரிசுந்தரம் என்ற இருவரும் மிதவாதிகள். இந்த இருவருக்கும் சுதந்திரம் பெற்ற இலங்கை அரசாங்கம் முத்திரை வெளியிட்டுக் கெளரவம் செலுத்தியுள்ளது. இந்த
இருவரும் காலனித் துவ காலப் பகுதியில அமைச் சர் பதவிகளை அலங் காரம் செய்துள்ளனர்.
நடேசய்யர் காலனித்துவம்
காலப்பகுதியில் இலங்கையில் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக குரலெழுப்பியவர். அவர்களின் ஆட்சி அகற்றப்படுதல் வேண்டுமென்று கொடிப்பிடித்தவர். அவர்களுக் கெதிராக ஆயிரக் கணக்கில தொழிலாளர்களை ஒன்று திரட்டி கூட்டம் நடத்தியவர், அட்டன் புகையிரத நிலையத்தில பல் லாயிரக் கணக்கான ஏழைத் தொழிலாளர்களை ஒன்று திரட்டி இலங்கை ஆட்சியாளரையும் - இங்கிலாந்து அரசாங்கத்தினரையும் நடுங்கவைத்தவர்.
ஆங்கிலேயர்களின் ஆட்சிக் காலத்தில் வெறுப் புக் குள் ளா னவர்கள் , சுதந்திரம் பெற்ற இலங்கையில் கெளரவம் பெற்றுள்ளனர். இது இயல்பானதொன் றேயாகும். ஆங்கில காலப்பகுதியில் ஆதரிக் கப்பட்டவர்கள் தேசிய எழுச்சியின் பின்னால் புறக்கணிக்கப் பட்டுள்ளார்கள், அல்லது எதிர் முகாமுக்குச் சென்றுள்ளார்கள். இதுவும் இயல்பான ஒன்றேயாகும்.
இந்த இயல்புக்கு மாறாக ஆங்கிலேயர்கள் கோலோச்சிய காலத்தில் ஆட்சியாளர்களுக்கு விரோதமானவர்களும், “பிரிட்டிஸாரே எச்சரிக் கை" என்று தனது பத்திரிக்கையில் எழுதியதன் மூலம், ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராக மக் களைத் துாணி டிய வாரகவும்
கருதப்பட்டு
நடேசய்யர்,
இலங்கையி பெறவில்லை இலங்கையி போராடிய ம மத்தியிலும் இதன் காரண
சிறகு முன்பேயே பறக் க ை முனைந்தார் நிற்கும் முன்ே ஒடவைப்பதற் னித்தார் என்ப
ஆசை மிகுந்தாலும் த ஒருவருக்கு இ பிரிய வெளி நிலையில் வி ஏற்படும் விை நிலையிலிருப்( வேண்டியது த ஒரு நிர்ப்பந்த
இந்திய வசிப் பததை நிலையையி உ ைழ ப பு எ இருப்பதையும் ஆட்சியாளர், தோட்ட சொ பலரும் இதற்கு
இலங்.ை பிறகும் இந்த
1947 தேர்தலில் தம பலத்தை பய தேர்ந்தெடுத் அரசியல் கட்சி தேர்ந்தெடுக்கத் பயன்படுத்தி என்பது இன்று ஏ ற று க ெ
உணமையாகு
இ நாடற்றவர்களா ஆக்கப்பட்ட ெ
குன்றின் குரல் ஜனவரி - மார்ச் 1999

ஒரம் கட்டப்பட்ட சுதந்திரம் பெற்ற லும் கெளரவம் சுதந்திரம் பெற்ற லும் உரிமைக்காக லையக தமிழ்ர்கள் சிறப்பிக்கப்படவில்லை. b என்ன?
முளைக் காததற்கு பறவை குஞ்சுகளை வப் பதற்கு அவர் என்பதாலா? எழுந்து பயே குழைந்தைகளை
கு அவர் பிரயத்த தாலா?
நிறைதாலும், பாசம்
ந்தை நிலையிலிருந்து யல்பாக ஏற்படக்கூடிய |ப்பாடுகளை உரிய lளங்கி கொள்வதால் 1ளவுகளைப் பிள்ளை போர் எதிர்கொண்டாக தவிர்க்கப்பட முடியாத DIT(5b.
தமிழர் இலங்கையில் யும் உரிமையற்ற ல வெறும் உடல் ா ள வ r களாக க
பலரும் விரும்பினர். அரசியல் வாதிகள், ந்தகாரர்கள், என்ற கு விதிவிளக்கள்ள.
க சுதந்திரம் அடைந்த மனோபாவம் நீடித்தது.
7ல் நாடாளுமன்றம் க்கு இருந்த வாக்கு ன்படுத்தி எழுவரை தாலும் , யூ.என்.பி. கெதிராக பதின்மரைத் 5 தமது வாக்குகளை யதாலுமே ஆகும் | சகல மட்டத்திலும் 5 FT 6T 61T U U L L ö.
நீதக் கொடுமை
ாக ஒரு சமூகத்தின் கொடுரம் நடேசய்யர்
இறந்த ஓராண்டு இடைவெளிக்குள் ஏற்பட்டது. நடேசய்யரின் பணியை விட்ட இடத்திலிருந்து எடுத்துச் செல்ல எவருமில்லாததால் ஏற்பட்ட இந்த இழிநிலையிலிருந்து மலையகம் மீள்வதற்கு இதுநாள் வரை காத்திருக்க வேண்டியதாயிற்று.
தோட் டபுற மக்களினி வரலாற்றை நுணுகி ஆராய்ந்த நடேசய்யர் அவர்களின் மன எழுச்சிக்களை துாண்டுவிக்கும் விதத்தில் பணிகளை ஆற்றினார். அவரது எழுத்துக்கள் ஆரம்பக் காலத்தில் பத்திரிகை வாயிலாகவும் பின்னர் நுால்கள் வாயிலாகவும் மக்கள் எழுச்சிக்குப் பயன்பட்டன.
தமிழகத்தில் நவசக்தியிலும், தேசபக்தனிலும் வெளிவந்த அரசியல் எழுத்துக்கள் திரு.வி.க. அவர்களை இந்தியாவிலிருந்து நாடுகடத்தும் நிலைமைக்கு உள்ளாகிய போது அவரது சமகால அரசியல் வாதிகளின் தலையீட்டால் அது தவிர்க்கப்பட்டது. இலங்கையில் தேசநேசன், தேசபக்தன் தி சிடிஷசன் என்ற ஏடுகளின் நடேசய்யரின் எழுத்துக்கள் அவருக்கு அத்தகு ஆபத்தை உண்டுவித்த போதும், தானே சட்டசபை உறுப்பினராக விளங்கியமையால் நாடு கடத்ததும் அபாயத்திலிருந்து தனி னை விடுவித்துக் கொள்ள முடிந்தது. தமிழகத்தில் தமிழ் அரசியல் பேசவும், எழுதவும் முடியுமென்பதை 1917ல் திரு. வி. கவே செய்து காட்டினார் என்பார்கள். நடேசய்யர் திரு.வி.க வை பல வழிகளில் பின்பற்றி நடந்து வந்தார். அவருக்கு கீழ் பணியாற்றியவர் இலங்கையில் தமிழில் அரசியல் கருத்துக்களை எழுதுவதற்கு பத் திரிகைகளை பயன்படுத்தியும், மேடை பேச்சுக்களை உருவாக்கியும் புதிய வழி சமைத்தவர் நடேசய்யர் ஆவர். தனது பத்திரிகைகளை வரலாற்று பதிவேடுகளாக விட்டு சென்றுள்ள பெருமை அவருக்குண்டு. தோட்ட மக்கள் இன்று வரை சுதந் நிர பிரஜைகளாக உருவாகவில்லை. அவர் களது வரலாறு முழுக்க அவர்களை பிறரில் சார்ந்திருக்கும்

Page 17
மக்களாகவே வெளிக் காட்டப் பட்டிருக்கின்றது. ஆரம்பக்காலத்தில் பெரிய கங் கானிகள் என்றும் , பின்னால் தோட்டத்துறைமார்கள் என்றும், தற்போது தொழிற்சங்கள்
என்றும் அவர்கள் தமது வாழ்க் கையை பிற சக்தியில சார்ந்திருந்தார்கள்.
தொழிற் சங்கங்கள் உழைப்பாளர்களின் சக்தி மிகுந்த பாசறைகளாகும். மலையகத்தைப் பொறுத் தவரை இது உழைப்பாளர்களைத் திசைக் கொருவராக பிரிப்பதற்கே இன்று உதவியுள்ளது. இன்று பதினேழு தொழிற்சங்கங்கள் மலையகத்தில் செயல்படுகின்றன. இந்த பிரிவு நடேசய்யரின் காலப்பகுதியிலேயே ஆரம்ப்மாகி விட்டது. 1940 களில் பன்னிரண்டு தொழிற்சங்கங்கள் மலைநாட்டில் செயல் பட்டன. (ஆதாரம்- பிளாண்டர் ரிவ்யூ - பெப்ரவரி 1947)
மலையகத்தில தொழிலி சங்கத்தை நிறுவிய நடேசய்யர் இந்த ஒற்றுமையின்மையைக் கண்டு தனது இறுதிகாலத்தில் மனம் நொந்து போனார். மனிதர்களுடைய நிழலிலே மனிதனை காண முயல வது இக்காலக்கட்டத்தின் தேவைகளில் ஒன்று
செயற்கரிய செயல்களை செய்து தனது தடத்தை விடடுச்
சென்ற மனிதர்களு தினம் கொணி டா முயச்சியை முன்னெடு ஒரு வழி முறையாகும் படி மேலேச் சென்று நினைவுச்சின்னங்கள் சிலைவடித்தும், நிை எமுப்பியும், ஆராய்ச்சி அமைத்தும் இந்த மு விதங்களில் மேற்கெள்
அரசியல் ெ ஆட்சியாளரின் ஆதரவு நேரத்தில் அவைகள் உருவாவதற்கும கழகங்களாக உருெ வழி பிறப்பதுண்டு. நுாற்றாண்டில் இந சிந்தித்து செயல்பட மலையகத் தமிழரின் . நன்றி மறந்தவர்கள எந்த ஒருவருமே 6 மிளிர்வதில்லை, ஒரு வளமும் , வளர்ச் போக்கிலேயே அயை
விரைவில் குடி மலர்ந்த போது மொரி தமது வளர்ச்சி நின்றவர்களில் மகாத்மா காந்தியை மக்கள் அவர் நாட்( செயப் து 90 நினைவுபடுத்தும் இநீ தாண்டு நவம் நாட்களுக்கு நிகழ்ச்சிகளை நட செலுத்தினார்கள்.
மலையகத்தி பூத்துக்குலுங்க ஆர மலர்ச் சிக்கு கோதண்டராம நடேச
அவரது நினைவின் (3Lu தறந்தலர்கள் என்ற உட்படாதவர்களா
சமூகத்தினர் செயற்ப
நம்புவோமாக. அநத்
நாளும் வளர்ப்போ
படுத்துவோம்.
நடேசய்யரின் நா
குன்றின் குரல் ஜனவரி -
LDTför 1999
 

கு நினைவு ) வது இந்த 3துச் செல்லும் இன்னும'ஒரு அவாகளுககு அமைத்தும் னவாலயங்கள் நிறுவனங்கள் பற்சிகள் பல ளப்படுகின்றன.
சல் வாக்கும் ம் பெறக்கூடிய கல்லுாரிகளாக பல கலை வடுப்பதற்கும் நடேசய்யரின் த வழியில் வேண்டியது கடமையாகும் ாக காணப்டும் பாழ்க்கையில் சமுதாயத்தின. சியும் இந்த ]கின்றன.
டியரசு நாடாக ஸியஸ் தீவில், க் குத் துணை
ஒருவரான ப் போற்றும்
டுக்கு விஜயம்
ஆண் டுகளை விதத்தில் பர் நான்கு வண்ணமிகு ாத்தி நன்றி
O ல இனி நு ம்பித்திருக்கும் விதி திட்டவர் ய்யர் அவர்கள்
நுாற் றாணி டு ாது நன்றி குற்றசாட்டுக்கு
5 LD 60) 6A) UU 5 டுவார்கள் என்று நம்பிக்கையை ம், நடைமுறை
மம் வாழ்க!
鸭
ܢܬ
ܢܠ
i

Page 18
தேயிலைத் தோட்டங்களில் கொத்தடிமைகளாக வேலை செய்த தேயிலை உற்பத் தரியின் முன்னோடிகளான வெள்ளையர்களால் தென்னிந்தியாவிலிருந்து பெரிய கங் காணிமார் களின் மூலமாக கொணர்டு வரப்பட்ட தோட்டத் தொழிலாளர்களின் வரலாறு ஆண், பெண் , குழந்தைகள் எண் ற பாகுபாடின்றி கடின உழைப்பு, கண்ணிர், மரணம் என்ற ரீதியிலேயே இன்றுவரை தொடர்கின்றது.
களில்
கண் டி பொலிஸ்
1940 கோவிந்தன்
முள்ளோயா
சார்ஜண்ட் சுரவீரவால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட வாழ்நாள் முழு வ ைத யும் நிர்ப் பந்த அடிமைகளாக கழித்த வீரர்களைப்
வரை
பற்றிய, வீராங்கனைகளைப் பற்றி வரலாறு அறிந்திருக்கவில்லை.
முள்ளோயா கோவிந்தனின் மரணம் 100 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக கெடுபிடிகளின் காரணமாக சகித்துக் கொண்டிருந்த தொழிலாயர்களை வீறு கொண்டெழச் செய்ததன் மூலம் தோட்டத் தொழிற்துறையின் சரித்திரத்தையே மாற்றியைமத்தது.
DI ) I மாகாணத் தி ல் , தொழிலாளர்களை அடக்கி எடுக்க பொலிஸாரின் உதவியை நாடிய நிர்வாகங்களுக்கு எதிராக தோட்டத் தொழிலாளர்கள் கிளர்ந்தெழுந்தனர்.
முள்ளோயா தோட்டத்துரை ஸ்பாவின் துப்பாக்கி முனையில் தோட்டத் தொழிலாளர்களை வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடாது தடுத்து தோட் டத் தில் அ ைம தி யை நிலை நாட்ட திட்டமிட் டார் .
மரண த் திணி உண் மை யான பரின் ன னரி இதுவேயாகும் . கார் களிலும் ஜீப்களிலும் தோட்டத்துக்கு சென்ற பொலிஸாரை லய முற்றங்களில்
கோ வரிந் தன்
கூடிய தொழிலாளர்கள் பார்ப்பதும் சில வேளைகளில் அவர்களை நோக்கி
முள்ளோயா போ
கூக்குரல் இடு
லங்க
நிறமான சி
கோவிந் த
பா ைத ைய நூற்றுக்கண முன் னரிை சுர வீர வ | கொல்லப்ப
சம் ப பொறுப்ை விசாரணை பெரு முய பொ லிஸ் n கூற் றுக் கை தொழிலாளி பெற முடி குறிப்பிடத்த
எனினு அணிந் திரு இலங்கை சம வேலுசாமி சார்ஜண்ட்
சுட்டார் என்
ଜୋର ୫s in ତ தண்டனை நாட்டுச் சட்ட அறிக்கையில் விரோதமான ஆனால் ச1 எதிராக சட் எடுக் கப்பட நிலையில் எ விதவைக்கு வழங்கப்பட பிரித்தானிய செய்யவில்ை
ז) נL (6) தொழிற்றுை தொழிலாளி தொங் கிக் நிலையில் த துப் பாக் கிச நிகழ்ந்தது.
குன்றின் குரல் ஜனவரி - ஏப்ரல்
1999
 
 

பதும் வழக்கமாயிருந்தன.
சமசமாஜக் கட்சியின் 1ப்புநிறச் சட்டையணிந்த ன் லயத் திலிருந்து
க் கடந் த போது க்கான தொழிலாளர் b யரில் சார் ஜன் ட் ல் J L G is ட்டார்.
வத் துக் கான தமது த் தட்டிக் கழிக்க ஆணைக்குழுவின் முன் } gԴ செ யப் த ாரினா ல் தமது
| ள நிரூபிக் க ஒரு பின் ஆதரவைத்தாயினும் யாது போய்விட்டமை
க்கது.
றும் சிவப்புச் சட்டை
ந் த சமாஜக் கட்சித் தலைவர்
கோவிந்தனை
என நினைத் தே சுரவீர துப்பாக்கியால் "பது தெளிவாகியது.
 ைலக் குற் றத் துக் கு மரணம் என்பது எமது .ம். ஆணைக்குழு தனது துப்பாக்கிச்சூடு சட்ட து எனக் குறிப்பிட்டது. ர்ஜண்ட் சுரவீரவுக்கு - நடவடிக்கை எதுவும் வில்லை. இன்றைய ன்றால் கோவிந்தனின் போதிய நட்டஈடாவது டிருக்கும். அரசு
ஆனால் அவ்வாறு
ந தே (ா ட ட த’ றயில் முதலாளி - உறவு நூல் இழையில் கொண் டி ரு ந் த ா ன் முள் ளோ யா
சூட்டுச்
சம்பவம்
சட்டத்தரணி வேர்ணன் குணசேகர
1920 பிற்பகுதியில் தென்னிந்திய பிராமணரான கோ. நடேசய்யரால் நிறுவப்பட்ட சிறு சிறு குழுக்களே பரிற் காலத் தின் தோ ட் ட நிர்வாகத்தினதும் கங்காணிகளினதும் கெடுபிடிகளுக்கெதிரான கூட்டு நடவடிக்கைகளுக்கான தொழிற்சங்க அமைப்புக்கு கருவூலமாக விளங்கின.
நடேசய்யருடன் தொடர்பு கொண்ட தொழிலாளர்கள் பழிவாங்கப்பட்டனர். தோட்டங்களுக்குள்யோ வெளியிலோ நடத்த மைதானத்தையோ கட்டிடத்தையோ
கூட்டம்
பெற்றுக் கொள்ள முடியாதவாறு நிர்வாகத்தினரும் நகர முதலாளிமார்களும் நடேசய்யருக்கு விரோதமாக செயல்பட்டனர். எந்த நேரத்திலும் அவருக்கு உயிராபத்து ஏற்படக்கூடிய நிலையை உணர்ந்த
தோட்ட
வெள்ளையர் அரசு கைத்துப்பாக்கி வைத்திருக்க நடேசய்யருக்கு அனுமதி வழங்கியது.
நடேசய்யர் தங்கிய சுற்றுப் புறத் தோட்டங்களில் நிர்வாகம் தொழிலாளர்களுக்கு அரிசியை நிறுத்தியது. V−
அட்டனை தலைமையகமாகக் கொண்டு இயங்கிய நடேசய்யர் 1936 பொதுத்தேர்தலில் அன்று இந்திய தோட்டத் தொழிலாளர்களின் சட்டசபை பிரதிநிதியாகவும் தொழில் அமைச்சராகவும் இருந்த இலங்கை இந்தியர் காங்கிரஸ் தலைவர் திரு. எஸ் . பொரிய சுந் தரத் துடன் போட்டியிட்டார்.
வருடக்கணக்காக தலைமைக் கங்காணி முறைக்கும் குறிப்பிட்ட ஒரு தோட்டத்துக்கு தொழிலாளியை பரம்பரை அடிமையாக்கும் துண்டு முறைக்கும் எதிராக போராடிய நடேசய்யரின் எளிமையான தேர்தல் சுலோகம் குறைந்த பட்ச சம்பளத்தை மேலும் குறைக்கும் " மனிதரை துரக்கியெறி என்றவாறு அமைந்தது. (உலகப் பொருளாதார
18

Page 19
நெருக்கடியினால் ஏற்பட்ட தேயிலை வீழ்ச் சக்கு ஈடுகொடுக்குமுகமாக தொழில் அமைச்சர் என்ற முறையில் திரு. பொரி சுந் தர ம் தேயிலை ப் பயிர்ச் செய்கைத் துறையின் நலன் கருதி தொழிலாளர் அடிப்படைச் சம் பளத் தைக் குறைக் க வேண்டுமென்ற நிர்ப்பந்தத்துக்கு பணிய வேண்டியவரானார்.)
வரி ைல
ஆனால் ஒரு போதும் தொழிலாளர்களின் அடிப்படைச் சம்பளம் தேயிலை விலைகளின் அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை.
ஒவ்வொரு தொழிலாளியும் ஆண், பெணி, சிறுவர் வித்தியாசமின்றி ஒவ்வொரு மாதமும் 26'லிருந்து 20 நாட்கள் கட்டாயமாக
என்ற
வேலை செய்ய வேண்டும்.
தாய், வயதுவந்த பிள்ளை, குழந்தை என்ற நால்வரைக் கொண்ட ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு மாதத்துக்கு தேவையான அரிசி, Փ- ւ ւ: , சீன), மண்ணெண்ணை ஆகியவற்றின்
தகப்பன்,
பல ச ரக் கு,
மொத்த விலை 16 நாட்களால் பிரிக்கப்பட்டு வரும். பின்னர் ஆண், பெண், சிறுவர் என்ற அடிப்படையில் பரிாரித் தானிய ச) வரில் அ தரி க ரா ராபி யெ ரு வ ர | ல தரப்படுத்தப்பட்ட ஆகக் குறைந்த Ibn L J Dil Jong, G05. I தொழிலாளி கட்டாயமாக வேலை வேண்டும் . இதுதான் ஆகக்குறைந்த நாட் சம்பறத்தைப் பெற அன்று தோட் டத் தொழிலாளாரு க்கு இருந்த மனிதாபிமானமற்ற தகுதி.
செய்ய
தன்னுடைய குடும்பத்தில்சாவு, சடங்கு, பெருநாள், நன்னாள் மற்றும் நோய் நொடிகளுக்கு விமேசனம் பெற, தலைமைக் கங்காணியிடமிருந்து வட்டிக்கு கடன் வாங்கித்தான் ஆக வேண்டும் என்ற பரிதாப நிலையில்தான் தோட்டத் தொழிலாளி இருந்தான்.
நாளாநத குறைந்த பட்ச (போஷாக்கற்ற) உணவுத் தேவையின் அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட
குன்றின் குரல் ஜனவரி - ஏப்ரல் 1999
பெற ஒரு
நாட் சம் பள
மாற்றங்களைப் ெ
பொதுத் சட்டசபையிலும் நடேசய்யருடன் இலங்கை தொழிற்சங்கம் துரைமார் அரசு 6nu ni 6axovo?&á d95 L Ĵ u L
கெடுபிடிகளுக்கு
ofDor L
நடேசய்யரி கோரிக்கைகளும் விவசாயி ஆட் முதற்படியாக வெ எறியப்பட G3 இலங்கை சமசம கோரிக்கையும் நிலையில் தொழில சமசமாஜக் கட்சிய வெளிப் படையா கொண்டனர். அட அளவுக்கு பலம் கட் சரியின் வரி தொழிலாளர்கள்
அத்தகைய பெற்றிருந்த நிலை கட் சரி போதிய பயிற்சியைப் பெற் கொண்டிருக்கவி இலங்கையில் கட்டியெழுப்பும் முக்கிய தொழிலா6 ரீதியாக இ. ச. ச. ஒப்புக் கொள்ள அம்சமாகும். இ. ச. பிலிப் குணவர் தொழிலாளர் புரட் சரி க்கு இ தலைமைத் துவத என்பதில் அை கொண்டிருந்தார்
இந்நிலையி முள்ளோயா து சம்பவம் ஊவாட் தொழிலாளர்கை செய்தது. இ. தலைமையின் தொரிலாளர்கள் போராட்டங்களின் ராணுவ, ஆயுத

சசிறு சறு ற்று நீடித்தது.
தர்தலின் பின் வெளியிலும் டிட்டுச் சேர்ந்த ாஜக் கட்சியின் அமைக்கும் பணி என்று பின்னால் அரசரின் லக்கானது.
ன் தனி நபர் தொழிலாளர் - சி அமைவுக்கு ாளயராட்சி துரக்கி வண்டும் என்ற கட்சியின்
சேர்ந்த
ாஜக்
ஒன்று ாளர்கள் இலங்கை ன் தலைமையில் க நம்பிக்கை க்கப்பட முடியாத பெற்ற இ. ச. ச. ர ல சைவுக் காக காத்திருந்தனர்.
உத்வேகத்தை யிலும் சமசமாஜக் தமிழறிவை ற ஊழியர்களைக் ல்லை. எனினும் சோஷலிஸத்தை போராட்டத்தின் ரிவர்க்க சித்தாந்த கட்சி நம்பியமை ப்பட வேண்டிய ச. கட்சி ஸ்தாபகர் தன தோட்டத் போராட்டங்கள் ண் றியமையாத தை வழங்கும் சயா நம்பிக்கை
ல் இடமபெற்ற ப்பாக்கிச் சூட்டு
பகுதி தோட்டத் ா வெகுண்டெழச் கட்சியின் கீழ் தோட்டத் டத்திய தொடர்ந்த முன் அரசின் ாலம் செயலிழந்து
F.
போயின.
இந்நிலையில் இ. ச. ச. கட்சியை சட்ட விரோ த இயக் கமா க்க பரி ர கடனப் படுத் திய =9| D & , அக் கட் சரியரின் அல் லது அங்கத்தினரின் தொடர்புடைய அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் குற் றமாக கட்சியின் முக்கிய தலைவர்கள் நால்வரைக்
தண் டனை க் குரிய பிரகடனம் செய்தது.
கைது செய்து தடுப்புக்காவலில் வைத்தது. திறமையற்ற வழி நடத்தல் கட்சியின் இரகசிய இயக்கங்களையும் செயலிழக்கச் செய்தது. தோட்டத் தொழிலாளர்களின் போராட்டம் திட்டமற்ற முறையில் தொடர்ந்தது.
அதி தீவிர இயக்கத்தின் முதுகெலும் பை முறித் த இந்நிலையிலும் கைத் தொழில் துறையில் முதலாளி தொழிலாளி உறவின் அவசியத்தை உணர அரசு 1942ல் ஸ்தாபனங்களையும்
நிர்ப்பந்திக்கப்ட்ட நிர்வாக தொழிற்சங்கங்களையும் அடங்கிய பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தியது. இ பட் பே ச’ சு வ ரா ரா த ைத தொழிலாளர்களின் தொழிற்சங்க உரிமை அங்கீகாரம், தொழிற்சங்க பிணக்கு மீது பேச்சுவார்த்தை, மத்தியஸ்தம் ஆகியவற்றுக்கு வழி செய்து பிரசித்தி பெற்ற 7 அம்ச ஒப்பந்தத்தை உருவாக்கியது. இவ்வொப்பந்தத்தில் இ. சச கட்சியின் சார்பில் நானும்
சமாதான தீர்வு -
நடேசய்யரும், இலங்கை இந்தியர் காங்கிரஸ் சார்பில் ஜி. எஸ். மோத்தாவும் கையெழுத்திட்டோம். (அன்று இலங்கை காங்கிரஸ் இருக்கவில்லை. அது தோன்றியதே 1953ல் தான்.)
தொழிலாளர்
பல நாள் விவாதத்தின் பிறந்த 7 அம் ச ஒப் பந் த த் தின் இ ன் னைய தொழிலாளர் , கைத் தொழில் , சேமநல சட்டங்களின் முன்னோடி.
ol) 65 95
1985 மே மாதம் கட்டுரை
எழுதப்பட்ட
19

Page 20
2ஹழத்தமட்
(60
ஆங்கிலத்தில்
பிறந்தவர்கள
அந்தக் கிழவன் சாலையோரத்தில் உட்கார்ந்திருந்தான். முதுமையின் இலக்கணமாய் கூன் விழுந்து உடல் தளர்ந்து சிறுத்துப் போன சின்ன உருவமாய் அவன் காட்சி தந்தான்.
அவ ன ரு கில் பரிச் சை வாங்குவதற்கான ஒரு தகரக் குவளை யும் துணை க்கு ஒரு ஊன் று கோலும் கிடந் தன.
எதிர்ப்புறத்தில் ஓர் அழகிய சிற்றாறு நளினமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. அவனுக்குப் பின்னால் . தூரத்தில் . தேயிலைச் செடிகளின் பசுமை . அந்த
i F 6ð0 PF || II GO
பூசப்பட்டிருக்கிறது.
மலைக்குன்றுகளின் மேல் அள்ளிப்
அந்த ஏகாந்தச் சூழலில் அவனும் ஒருவனாய் இரண்டரக் கலந்திருந்தான். அந்த மனிதனின் முன்னைய வாழ்க்கை அவனது பூர்வீகம் எப்படியிருந்திருக்கும் என்று நான் யோசிக்கிறேன்.
இளமைக் காலத்தில் அவன் எப்படி இருந் திருப்பான் ..? அவனுக்கு சொந்தம் - சுற்றம் என்று ஒரு குடும் பப் பிணைப் பு இருந்திருக்குமா..? குறைந்தபட்சம் இரவில் படுத்து எழும்புவதற்கு ஒரு இஸ் தோப் பு அறையாவது இருந்திருக்குமா..?
ஆம் அவன் எல்லாவற்றையும் இ ழ ந காணப்படுகின்றான். எதிர்காலமும் அச் சுறுத் தி க் கொண்டிருப்பதாக ஒரு தாக்கமும் அவனுள் தெரிகிறது.
த வ ன 1ா க வே
அவனை
அந்த மலைக்கும், ஆற்றுக்கும் இடையில் அந்தப் பாதையோரத்தில் உருவழிந்து கிடக்கும் ஒரு சிதைந்த வீட்டைப் போல அவன் இன்னும்
தமிழ் வடிவம்
சமைந்திருந்தn நோக்கிச் ெ நிர்க்கதியான என் மனதில் அலுவலகம் தொடர்ந்து வ
இளங் முடிந்து பகல்
எனது உக்கிரமடைச சந்தடி . ஜன் அவர்களின் அறையில் விழு
ஒரு நிழ நிற்பதாய் நா நான் வெ பார்க்கின்றேன் அந் த ப் G பிச்சைக்காரை கையேந்திக் ெ
அவனை ஒரு சொல்லுக்கு < முடியவில் ை பரம்பரைப் பி அந்தப் பதத்து முடியவில்லை.
அவனது கொண்டிருக்கு பார்வை ஆ சொல்லிக் கெ
நான் நாணயத்தைக்
நீங்க ந அந்தப் பெரிய ஆசீர்வதித்தான் தொடர்ந்து ப கொடுத்தனர். மனிதனை மகி
நீங்க எல் வாழனும் அவ
擎 குன்றின் குரல் ஜனவரி - ஏப்ரல் 1999

சி.வி வேலுப்பிள்ளை
மு. சிவலிங்கம்
ன். நான் அலுவலகம் சல் கிறேன். அந்த உருவம் . படமாய் பதிந்துவிட்டது. அது வரை என னு ள ருகிறது.
கா ைலப் பொழுது புழுக்கம் ஆரம்பம். வேலைப் பளு கிறது. ஜனங்களின் னலருகே நடமாட்டம் ன் நிழல்கள் எனது ழந்து விரைகின்றன.
ல் மட்டும் நிலைத்து ன் உணர்கின்றேன்.
ளயே எ ட் டி ப் ா. அந்தக் கிழவன் பொரிய மனுஷன்
னப் போன்ற அவன் கொண்டு நிற்கிறான். பிச்சைக்காரன் என்ற என்னால்
ஒரு ச்சைக்காரன் அல்ல! இடமளிக்க
ஆளாக்க Ꮆu ! அவன்
துக் கே
| முகத்தில் தவழ்ந்து 5ம அநத சாநதமான யிரம் கதைகளைச் ாண்டிருக்கிறது.
ஒரு ஐந்து சத
கொடுத்தேன்.
ல்லா இருக்கணும்! மனுஷன் என்னை ன். பின் என்னைத் லர் சில்லறைகளைக் இந்தச் செயல் அந்த ழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.
ஸ்லாரும் சிரஞ்சீவியா 1ன் திரும்பத் திரும்ப
சொன்னான். இன்னும் இரண்டு நாளைக்கு அ ைலஞ்சித் திரியா ம அக்கடானு இருப்பேன். நொண்டி நொண்டி பிச்சை கேட்டு அலையும் நிலையிலிருந்து இரண்டு நாட்கள் ஒய்வாக இருக்கப் போகிறேன் என்ற சந் தோஷம் அவனது வார்த்தைகளிலிருந்து விழுந்தது. நான் மகிழ்ந்து போனேன்.
சில நாட்கள் பெய்த மழைக்குப் பிறகு வெளியே வெய்யில் பிரகாசமாய் அடித்தது. எனக்கு ஆபீஸ் உள்ளே இருக்க முடியவில்லை. வெளி முற்றத்துக்கு வந்து விட்டேன். சுவரில் சாய்ந்திருந்தான். முதுமை தோய்ந்த அவனது முகத்தில் ஏக்கமும் ஒருவித கடுமையும் படர்ந்திருந்தது. சுவரில் சாய்ந்தபடி இன்னும் அப்படியே உட்கார்ந்திருக்கிறான். அவனுக்கு முன்னால் ஒரு குப்பை வாளி இருந்தது. வாளிக்குள்ளே சாப்பிட்டு எறிந்த வாழை இலைகள் சிதறிக்
கிடந்தன. அழுகிய உணவின் துர்நாற்றம் காற்றோடு கலந்து வந்தது . வீச் சம் நிறைந்த
குப்பைவாளியில் ஈக்கள் மொய்த்துக்
கொண்டிருந்தன. நாய்கள் சில குப்பை வாளியைக் கிண்டுவதில் போர் க் கொடி துT க் கரின . ஒன்றையொன்று எதிர் க் கின்ற
உறுமல் பிச்சைக்காரனும் இப்படி உணவுக்காக குப்பை வாளியில் கையைப் போட்டு துளாவுவதையும் மனிதனுக் காக வரி டட் டு க கொ டு ப ப ைத யு ம பார்த்திருக்கின்றேன்.
நாய் கள்
ஆனால் இங்கே இந்த இடத்தில் இந்தக் கிழவன் இந்த நிலையில் எல்லாவற்றுக்கும் அப்பால் உயர்ந்து [59pafesör pri 6är .. (EVEN IN THIS RESPECT ..... THE OLD MAN WAS UNIQUE) அவனது முகத்தில் ஒரு வரி சரித் திர ப் இழையோடுகிறது. அந்த தளர்ந்து போன உடலில் ஒர் ஆத்மகெளரவம்
புன் ன கை
கம்பீரத் தோடு பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது.
அவன் இல்லை. அவர்மேல் எனக்கு ஒரு மரியாதை படர்ந்தது! நான் பேச்சுக் கொடுத்தேன்.
நீங்க ஏ தா ச் சும் சாப்பிடலையா..? ஹி. ஹி. பசி
20

Page 21
இல்லைங்க ஐயாவு! கால சாப்பாட்ட கொஞ்சம் சொணங்கி சாப்பிட்டேன்.
ஹறி. ஹி. அவரது சிரிப்பில் கோடிக்கணக்கான மரியாதை தவழ்ந்தது. O
நீங்க தோட்டத் துல இருக்குறீங்களோ? ஆமாம் ஐயாவு! அப்ப சொந்தக்காரங்க நிச்சயமா இருப்பாங்கள்? ۔
ஆமாங்க ஐயாவு! எல்லாரும் எனக்கு இரண்டு
ஒரு ) Go).
எ ல் லாரும்
இருக்காங்க.
மவன் மாரும் பேரப் புள்ளைங் க இருக்காங்க! அப்ப அவங்களோட நீங்க இருக்கலாந் தானே? நா ஏன் அவங்கல்ல தங்கி இருக்கணும்? இதுக்கு முன்ன நா அப்படி இருந்ததுமில்ல. இனிமேலேயும் இப்பிடி இருக்கப் போறதுமில்ல! மற்றவர்களின் அணுசரனையுடன் வாழ விரும்பாத தன்மான உணர்வ அவரின் சூடான பதிலில் தெரிந்தது.
என்னா இருந்தாலும் இந்த வய சான காலத் துல நீங்க அ ண் டி யரி ரு க’ கT ற து க’ கு ஒங் களுக்கின் னு ஒரு எட ம் இருக் கணு மில் லே ? அபிப்பிராயத்தைக் கூறினேன்.
எ ன்
என்மவன்மார்களும், மவளும் ஆத்துக்கு அந்தப்பக்கம் இருக்காங்க ஐயா வு ! எங் க தோட்டம் வந்துசின்னத் தோட்டம் 1 பகல் நேரத்துல இப்பிடி ஊர சுத்திட்டு வருவேன். ராத்திரியிலே மாரியம்மன் கோயிலுக்கு வந்திருவேன்.
சின்னத்தோட்டதுல எவ்வளவு d#5 fT 6A) LD fT இரு க் கீங்க? பொறத் திலிருந்து இருக்கேன் ! தேயிலக்கன்னு போடுறதுக்கு இந்த ம ைல ய லு க’ ெக ல’ ல |ா ம’ எங்கப்பாருதான் கூனி அடிச்சாரு! நாந்தான் இந்த தோட்டத்துக்கு தேயிலக்கன்னு நட்டு வளர்ந்தவன்! இங்கு இருக்கிற ஒவ்வொரு தேயிலக்கன்னும் எனக்கு தெரியும்!
ஒவ்வொரு மரமும் தெரியும் ! ஒவ்வொரு கானுக் கட்டையும் G) 55 m) u, við ! கிழவனார்
மிகப்பெருமையோடு வார்த்தைகளை உதிர்த்தார்.
உழைப் பின் உழைப்பாளிக்குத் தா அப் ப - - - நீரு தோட் டத் துல தான் வாங்குறிங்கனு நெனை பேச்சை இழுத்தேன்.
ஆமாங்க ஐயாவு
மாசம் பதினஞ்சி ரூவ்வ
இன் னும் கூட்டிக்கேட்டிருக்கல
கேட்டேன் கூட்டி தோட்டம் கட்டுப்ப தொர உதடுகள் ஏளனமாக
சொல் லிட்ட
அப் படியோ ? வருத்தப்பட்டேன். ஆப சீவரியம் பூரா வு தோட்டத்துக்காகப் எனக்கு முந்தி எங்க வெய்யில்ன்னு பாக்காம நெனைக்காம ஒழைச்ச மாய்ஞ்சி இந்தத் தே ஒழச் சு மாணி டு தோட்டத்துல ஒரு அவனுங்க அவருக்கு அது தான் ெச ர ல லு வ ரா ந வெள்ளைக்காரன் தய ஒட்டின சுண்ணாம்பு எந்த நேரமோ உதுந் போயிரும்.
அவர் மெள மீண்டும் பேச்சை தெ இந்தத் தோட்டத்து எவ்வளவு ஒழைச்சி கு( நானு நேர்மையான நேர்மையான வேல அவுஹ சொன்னாஹ! ஒடம்பு தளந்துபோல புழிஞ்ச சக்கைய தூ
என்னைய வீசிப்புட்ட
அவர் குரல் க
ஒங்க சம்சா ஏதாவது? அவுங்களு தோட்டதுலதான் இ நான் தயங்கியபடி திடீரென அவர் முக படர்ந்தது. அவர் ெ
குன்றின் குரல் ஜனவரி - ஏப்ரல் 1999

மகத்துவம் ன் தெரியும். க இந்த பெண் சன்
கிறேன்! நான்
நம்ம தொர. குடுக்குறாரு
கொஞ்சம் ம் தானே?
க் கொடுத்தா டியாகாதாம்! ாரு அவர் நகைத்தன.
நான் ாங்க ஐயாவு. ம் இந்த பாடுபட்டேன். அப்பாரு மழ ராவு பகல்னு ாரு, மாய்ஞ்சி, நாட்டத்துக்கே போனாரு தம்பிடிகூட குடுக்கல்ல! எ ன் ன மோ
க ள் 1ா ம’ வு செவுத்துல மாதிரி அது து கொட்டிப்
ான மானார் . ாடர்நதார். ஒ. க்காக நானு டுத்திருப்பேன்! ன மனுசன் ! க்காரன் னு நானு வயசாகி ாதும் அவுஹ வீசுறமாதிரி ாங்க.
ம்மியது.
rத்தப் பத்தி ரும் சின்னத் ருக்காங்களா? கேட்டேன். த்தில் கருமை மளனமானார்.
அவ மாண்டு மடிஞ்சிட்டாளுங்க சாமீர் அவ உசுரோட இருந்திருந்தா நா இப்பிடி பிச்ச எடுக்கிற அளவுக்கு வந்திருக்கமாட்டேன்.
அவுங்க இளம் வயசிலேயே எறந்திட்டாங்களா?
இல் லீங் க அ வ கொஞ்சம் வயசுபோயித்தான் செத்தா
πΠ 9 π. 1
நல்லோரு மவராசி! பாசமுள்ள பொம்பள! எங்க சீவியத்துல நாங்க ரெண்டுபேரும் சண்ட புடிச்சதே கெடையாதுங்க! அவ ஒரு போதும் என்னையத் தவிர வேற ஆம்பள மொகத்த பாத்ததேயில்லை! அதே மாதிரி நானும் ஒரு பொம்பள மொகத்த பாத்தது கெடையாது!
அப்போ நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு சந்தோமான ஜோ டின்னு சொல்லுங்க! என்று கிண்டலாகச். சிரித்தேன்.
ஆமாங்க முகத்தில் ஒர் மலர்ச்சி த வழி ந் தது . அ வ ைர விடவில்லை பேச்சை தொடர்ந்தேன்.
ஜயாவு! அவர் இன்ப
நான்
அ வுங் க ஒங் களுக்கு சொந்தமோ? மொறப் பொண்ணுங்க ஐயாவு! எங்க அப்பாவூட்டு தங்கச்சி சொந்த அத்தமவ! பேரு பூங்காவனம்.
шрөн /
பூங்காவனம் அவர் கண்ணை முடிக் கொண்டு துயரம் தோய்ந்த குரலில் மீண்டும் மீண்டும் அந்தப் பெயரை உச்சரித்தார்.
அவ என்ன வுட் டுட்டுப் போனதோட எனக்கு கெட்டகாலம் தொடங்கிருச்சி அவர் நா தளர்ந்தது. அவர் துயரப் படுவதை விரும்பவில்லை. பேச்சை மாற்றிக் கொண்டேன்.
5пт 6й
ஒங்க பேரு என்னாங்க
பெரியவரே? சிவசாமிங்க ஐயாவு! நல்லது நீங்க இந்தியாவுக்குப் போற நோக்கம் எதுவும் இருக்குதா? இந்தியாவுல எனக்கு என்னாங்க சா மீ இருக்கு? ஒரு புது ஊர்ல போயி இனிமே என்னால
(pl.9-lu, D?
y 6, 9 n up.
என்னாங்க செய்ய
21

Page 22
༤
அப் போ சரின் ன த்தோட்டத்திலேயே நீங்க கடைசி காலம் வரை க்கும் இருக் கப் போறிங்களா?
ஆமாங்க! எங்க தாய், தகப்பன் இங்கயே வாந்துமடிஞ்சி போனாங்க. நானுமு இங்கயே பொறந்து வளந்து கண் ணா லமும் கட் டினேன் ! இங்கதான் எம்புள்ளக்குட்டிகளும் பொறந்து வளந்தது ஹ ! எம் பொஞ்சாதியையும் அந்தத் ேத யபி ைல த து 1ா ர ல த |ா ன அள்ளிவச்சேன். அந்த ஏழாம் நம்பர் மலையில எங்காயி கப்பன் பக்கன் பக்கத்து லதான் பூங்காவனமும் படுத்திருக்கா என்னைக்காவது ஒரு நாளு நானும் கண்ண முடிட்டா
எம் முடிட்டா எப் அவுங்க பக்கத்து கொண்டு போயி நானும் ஒஞ்சிப் போய நாளைக்கு இருக்க
சிவசாமி கி
தழுதழுத்தது.என் ம6 வேதனைப்பட்டது.
க ைட சரி க சிவசாமிக்கும் அவ எல்லா உழைப்பாளி இதுதான் விதியும் என் மனம் உறுத்த போன்ற எத்தனை :
இப் படி வீதியி
எனது பழைய 6
பொழுது போகாத நேரங்களில் என் பழைய டைரிகளை புரட்டிப் பார்ப்பது எனது டைரியிலிருந்து . நான் குறித்து வைத்துள்ள தகவல்களை செய்திகளை படித்து,
வழக்கமாகும் . பழைய
சுவைப்பது உண்டு.
அதனை மற்றவர்களும் படிக்க வேண்டும் அவாவில் இதனை தருகிறேன்.
மலையகப் பாடசாலைக்கு மந்திரி வரப் போகின்றார். அதனால் மாணவ மணிகள் நீட்டாக அதாவது பளீரன்று வெண் ணிற சப்பாத்துகளுடன் வர வேண்டும் என அதிபர் கட்டளையிடுகின்றார்:
శళ్ళ
ஆடைகளுடன்
ஒரு தோட்டத் தொழிலாளியின் மகன். தந்தையை இழந்தவன். தாயின் உழைப்பினால் பசியையும் போக்கி படிப்பையும் தொடர்கிறான். : r
மந்திரி பாடசாலைக்கு விஜயம் செய்த பொழுது வெறும் கால்களுடன்
*கே.
&
மதிப்புள்ள வாத்தியாரு நேத்து ராத்திரி என்:ே யாரோ சாதிச் சண்ை அடிச்சு கொன்னு எரி அம்மாவுக்கு உடம்பு ச தர்ம ஆஸ்பத்திரியிலே படுத்துறுக்காங்க வேலை தேடிப் பட்டன அண்ணன் இன்னமும் வீடு திரும்பலே வயசுக்கு வந்த என்னே அக்காவையும்
நாலு நாளா காணல என்னோட டவுசர் பின் பக்கம் கிளிஞ்சி ே அதனால் ஐயா இன்று நம் பள்ளியிலே நடைபெறும் சுதந்திர : கொடியேத்த மந்திரி வ என்னால வர முடியா இப்படிக்கு கீழ்படிந்துள்ள மாணவ
குப்புசாமி ----
பாடசாலைக்கு வர முடியாததால் வீட்டில் கவிஞர் என். அறிவுமதி
வந்த மாணவனை அதிபர் அடியினால் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்படும் நிலை.இதன் ஞாபகமாக நான் படித்த பழைய கவிதை ஒன்றினை குறித்து வைத்திருக்கிறேன்.
அடித்த மாணவன்
தங்கி விடுகிறான். மறுநாள் பாடசாலைக்கு தோட்டப்பாடசாலை ம
நினைவூட்படுகிறதல்லா6
கடந்த மாகாண சபை கடைசி நேரத்தில் தா வேண்டும் என்றால் ஜாத ஒட்டு வேட்டையாடின்
குன்றின் குரல் ஜனவரி - ஏப்ரல் 1999
 
 
 
 
 
 

மவன் மாருங்க ) என்னையும்
வச்சிருவாங்க. ட்டேன். ரொம்ப மாட்டன.
வனார் குரல் ாமும் நெகிழ்ந்து
கா ல த த7 ல ரைப் போன்ற களுக்கும் இங்கே கதியும் என்று யது. இவரைப் உழைப்பாளிகள் ல் இழுத் து
வீசப்பட்டிருக்கிறார்கள்? உழைப்பு சூறையாடப் பட்ட இன் னும் எத்தனைபேர் இப்படி வீதியில் இழுத்து வீசப்ட்டிருக்கிறார்கள்? உழைப்பு: சூறையாடப்பட்ட இன்னும் எத்தனைபேர் இப்படித் தெருவுக்கு வர விருக்கிறார் கள்? ஆமாம் . ஆமாம். இங்கே வருந்தி உழலும் இந்த ஆண்களும், பெண்களும் உழைக் க மட்டுமே பிறந்திருக்கிறார்கள்
(YES THE MEN AND WOMEN BORN TO LABOUR) s
டைரியிலிருந்து
க்கு னாட அப்பாவை
úGa
ச்சிட்டாங்க.
ff2urô6Äj6ajnTuo
& - . .',
எம் போன
ரும் போது
ன் அந்த கவிதை
了夺哥况TQ潭Gö}G码
1 π 2
தேர்தலின் போது ண் வெற்றி பெற யை சொல்லியே ாார்கள். அந்த
சம்பவத்தை நினைத்ததற்கு காரணம் கவிஞர் வாலியின் வாக் காளப் பெருமக்களே. என்ற கவிதைதான் தேர்தல் நேரத்தில் படியுங்களேன்.
இந்த கவிதையை நீங்களும்
நீங்கள் என்னைத் தேர்ந்தெடுத்தால் ஜாதிகளை ஒழிப்பேன். வீதிகளில் உள்ள ஜாதிகளின் பெயர்களை
அழிப்பேன்
ஜாதி என்ற வார்த்தை உள்ள
பக்கத்தை அகராதியிலிருந்து கிழிப்பேன்.
நீ அந்த ஜாதி நான் சிந்த ஜாதி
என்று பேசுவோரால் தான்
தேசம் கெட்டு விட்டது! எனவே ஜாதியில்லாத சமுதாயத்தை அமைக்க எனக்கே ஒட்டுப் போடுங்கள் நினைவில் இருக்கட்டும்
நான் உங்கள் ஜாதிக்காரன்!
இந்த நேரத்தில் குன்றில் குரல் சஞ்சிகையை பிரசுரித்த கவிதை ஞாபகத்திற்கு வருகிறது. டைரியை புரட்டுகிறேன்.
இன்னும் வரும்
அந்தனி ஜீவா
22

Page 23
மனித அபிவிருத்தி தாபனம் அண்மைக்காலமாக மனித உரிமைப் பற்றிய விழிப் புணர்வையும் கல்வியையும் கிராமிய தோட்ட மக்களிடையே பரப்பி வருகின்றது.
இவ்வாறான கலந்துரையாடல்கள் கருத்தரங்குகள் பயிற்சி பட்டறைகளுக்கு சென்று
வறுமைப் பட்ட மக்களுடன் இணைந்திருக்கும் பொழுது பேசும் அல்லது பழகும் பொழுது மேற்படி கேள்விகள் எழுகின்றன.
தனிப்பட்ட மனிதர்களுக்கிடையே குடும்பங்களில் அல்லது சமூகத்தில் மனித உரிமைகள் மீறப்படும் போது மக்கள் தங்களுடைய உரிமைகள் பற்றி சிலர் அறிந்திருக்க பலர்
நூல் அறிமுகம்
தெளிவில்லாமல் இ அல்லது சகித்துக் ெ அல்லது அம்மனித உரிை அவர்களே காரண இவ்வேளைகளில் ம சாசனம் பற்றி கலந்துரையாடி இதை சாதாரண மொழி சிறுவர்களும் பெ விளங்கிக் கொள்ளக் சு கொண்டு செல்ல வேண் உணர்வும் ஏற்பட்டன. அ இந்த கையேடாகும்.
1948 டிசம்பர் 10 நா. பொதுசபை ம பிரகடனத்தை வெளி சபையானது நாடுக ஆள் பலங்களின் அந்தஸ்த்துக் காரண வேறுபாடும் இல்லாவ6 பாடசாலைகளிலும் நிறுவனங்களிலும் பரப்ட வைக்கவும் அங்கத்து யாவற்றையும் கேட்டுக் இவ்வாறு பி. பி சி குறிப்பிடுகின்றார்.
தொடர்பு
Human Development 37 Mulgompola Roac
இலங்கையின் தேயிலைக் காட்டின் உரிமைக்குரல்களாக வாழ்ந்த ஒளி விளக்குகளைப் பற்றி எழுதி வெளியிடப்பட்டுள்ள இந்நூல் அந்த
மண்ணுக்காக உழைத்த அறிய வாய்ப்புத் தருகி இலங்கையில் வா ( தலைமுறையினருக்குப் இது.
இவை எல்லாவி
O 66) 95 5 S 6) வளர்ச்சிக்காகப் பெரு வரும் கொழுந்து ஆசிரியரான இவர் மன முன்னேற்றத்துக்க முன்னோடிகளைப் மலையக மாணிக்கங்க நூல் இப் பெரியார்க கூடிய முறையில் பன்னிரண்டு பேரைப்
குன்றின் குரல் ஜனவரி - ஏப்ரல் 1999
 
 

ருக்கின்றனர் காள்கின்றனர் ம மீறல்களுக்கு ாகின்றனர் . னித உரிமை மக்களிடம் இலகுபடுத்தி நடையில் ரியவர்களும் டிய வகையில் டிய தேவையும் தன் விளைவே
ம் திகதி ஐ. னித உரிமை யிட்ட பின்பு 5ள் அல்லது அரசியல் மாக எவ்வித கையில் எல்லா கல்வி வும் காட்சிக்கு வ நாடுகள் கொண்டது. வவயிரகாசம்
Organization | Kandy
வர்களைப் பற்றி
குன்றின் குரல்
பொறுப்பாசிரியர் ஜே. ஜேஸ்கொடி
ஆசிரியர் அந்தனி ஜீவா
ஆசிரியர் குழு ஜே. பிரான்சிஸ் பி. பி. சிவப்பிரகாசம் செல்வி செ. கோகிலவர்தனி
தொடர்புகளுக்கு குன்றின் குரல் தோ, பி. கூ. செ. 30, புஷ்பதான மாவத்தை கண்டி
O 08-222955
கூடிய முறையில் பன்னிரண்டு பேரைப் பற்றி இந்நூலில் எழுதியுள்ளார்.
உள் ளது .
திருமதி மீனாட்சி அம்மையார் - தேசபக்தன் கோ. நடேசய்யர் - பெரியார் பெரி சுந்தரம் - தேசிகர் இராமானுஜம் - திவான் பகதூர் ஐ. எக்ஸ் , பெரேய்ரா - ஜோர்ஜ் ஆர்.
மோத்தா - மலைநாட்டுக் காந்தி ராஜலிங்கம் - தளபதி வி. கே. வெள்ளையன் - மக்கள் கவி மணி சி. வி. வேலுப் பிள்ளை -
தொழிற்சங்கத் தலைவர் ஏ. அஸிஸ்
து. குறிப்பாக _ அஞ்சா நெஞ்சன் சோமசுந்தரம் - ழம் இளைய அசோகா பி. டி. ராஜன் பயனுள்ள நூல் ஆகியோர்களின் சேவைகளைத் தனக்கே உரிய unt Goof us) எழுதியிருக்கிறார். ற்றையும் விட
இலக்கிய நூலாசிரியர் அந்தனிஜீவாவின் ம் பணியாற்றி எழுத்துக் களில் ge (D வித சஞ்சிகையின் விறுவிறுப்பைத் தரிசிக்கலாம். லயக மக்களின் "ஈழகேசரி" 'க உழைத்த பற்றி எழுதிய தொடர்பு ள் என்ற இந்த துரைவி
பற்றி அறியக் 95, இரத்தினஜோதி மாவத்தை,
உள்ளது கொழும்பு - 13 பற்றி அறியக்
23

Page 24
ܓ
s= ) t
ஜனவரி பெப்ரவரி தி செ பு வி வெ ச ஞா தி செ பு வி வெ ச ஞா
1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 11 12 13 14 15 161715 16 17 18 19 2021 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 25 26 27 28 29 3031
மே ஜான் தி செ பு வி வெ ச ஞா தி செ பு வி வெ ச ஞா 31 1 2 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 10 11 12 13 14 15 1614 15 16 17 18 1920 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 24 25 26 27 28 29 ვ0 ||28 29 30
செப்டெம்பர் அக்டோபர் தி செ பு வி வெ ச ஞா தி செ பு வி வெச ஞா
1 2 3 4 5 1 2 3 6 7 8 9 10 1112 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 1819 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 27 28 29 30 25 26 27 28 29 3031
ஜனவரி வருடப்பிறப்பு ஜனவரி ך முல்லோயா கோவிந்தன் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட
தினம் ஜனவரி 14 கோ. நடேசய்யர் பிறந்த தினம் ஜனவரி 14 தைப்பொங்கல்
பெப்ரவரி 4 தேசிய தினம் பெப்ரவரி 11 மலநைாட்டுக் காந்தி இராஜலிங்கம் நினைவு
தினம் மார்ச் 8 சர்வதேச மகளிர் தினம் மார்ச் 26 உலக நாடக தினம் laure 13,14 தமிழ், சிங்கள பத்தாண்டு ஏப்ரல் 26 தோட்டத் தொழிலாளர்களின்
உரிமைக்கு குரல் கொடுத்த ஐ. எக்ஸ். பெரைரா நினைவு தினம் |ஏப்ரல் 29 இலங்கை இந்திய காங்கிரசின் ஸ்தாபகர்களில் ஒருவரான ஜனாய். ஏ. அஸிஸ் நினவுை தினம் |மே 1 உலக தொழிலாளர் தினம் மே 12 தொழிற்சங்கவாதி கே. ஜி. எஸ். நாயர்
நினவை தினம் மே 15 தியாகி சிவனு லெட்சுமணன் நினவுை தினம்
குன்றி
Pu
blished by Coordination Secretariat for הוק Printed by graphic land, Kandy

LDπίτός ஏப்ரல்
தி செ பு வி வெ ச ஞா தி செ பு வி வெச ஞா 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 1920 21 12 13 14 15 16 17 18 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 29 30 31 26 27 28 29 30
ஜூலை ஆகஸ்ட் தி செ பு வி வெச ஞா தி செ ப வி வெச ஞா
1 2 3 4 30 31 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 189 10 11 12 13 14 15 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
நவம்பர் டிசம்பள் தி செ பு வி வெ ச ஞா தி செ பு வி வெ ச ஞா 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18. 19 20 21 13 14 15 16 17 1819 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 29 30 27 28 29 ვ0 31
ஜூன் 4 டி. இராமானுஜம் நினைவு தினம் (முன்னர் அளுத்துவர எம். பி. கண்டி மாநகர துணை மேயர்)
ஜூன் பெரியார்பி, டி. ராஜன் நினைவு தினம்
செப்டெம்பர் 3 மலையகக் சிறுகதைச் சிற்பி என். எஸ். எம்.
செப்டெம்பர் 3
செய்டெம்பர் 12 செப்டெம்பர் 18
நவம்பர்
நவம்பர்
டிசம்பர்
ly 8 tour
ராமையா நினைவு
முதல் இதழ் மகாகவி பாரதி நினைவு தினம் மலையக கவிதைமுன்னோடி அருவாக்கி
தினம்
கோ. நடேசய்யரின் தேசபக்தன் (1924)
பிரசுரமானது
அப்துல்காதர் நினைவு தினம்
தேசபக்தன் கோ. நடேசய்யர் நினைவு தினம் 8 தொழிற்சங்க மேதை ஜோர்ஜ் ஆர்.
மோத்தா நினைவு தினம்
2 தொழிலாளர் தேசியசங்க ஸ்தாபகள்
வி. கே. வெள்ளையன் நினைவுதினம்
12 துரைவி பதிப்பக துரை விஸ்வநாதன் நினைவு
தினம்
ன் குரல்
'ation Areas 30, Puspadana Mawatha, Kandy.
Tel:
08 - 232978,074 - 474691
ད།