கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: அகவிழி 2005.10

Page 1
உள்ளே. ஏ. சி. ஜோர்ஜ்
செ. யோகராசா Lon. 8505600TTg, சோ. சந்திரசேகரம் எஸ். ராமகிருஷ்ணன் சாந்தி சச்சிதானந்தம் சபா. ஜெயராசா
இலங்கைப் பாடசாலைகளில் சமகால வாசிப்பு அதிர்வுகளு வாசிப்புப் பழக்கத்தின் இன் வாசிப்பு பழக்கம் வளர்ச்சி, நானும் சில புத்தகங்களும்
கல்விக் கொள்கைத் தீர்மா6 புறுனரும் நவீன கல்வியும்
 

ன் மட்டத்தில் ஏற்பட்டுவரும் பரடைம் சிவ்ட் நம் அடுத்த காலடியும் றியமையாமை
தடைக்கல், எமது கல்விமுறைமை
னங்களில் வாசக வட்டங்கள் வகிக்கக் கூடிய பங்கு

Page 2
3.
4طر
)
签
落
綫
戀
綫
s
瓷
驚
瓷
筠蕊
懿
ტას
Safi
POOB BO
IMPORTERS, EXPORTERS, SEL STATIONERS AN
Head Office: 340, 202 Sea Street, Colombo 11, Sri Lanka. Tel :24223.21
Fax : 2337 313 E-mail: pbdhoGsltnet.lk
பூபாலசிங்கம்
புத்தக விற்பனை இறக்குமதியாளர்கள்,
óの6人の2 இல. 340202 செட்டியார் தெரு, கொழும்பு 11, இலங்கை, தொ. பே. 2422321 தொ. நகல் : 2337313 மின்னஞ்சல் : pbdhoGstnetlk.
 
 

綴
ALASINGAM 0K) D0)
LERS & PUBLISHERS OF BOOKS, ND NEVVS AGENTS. -
Branches : 309A-2/3, Galle Road, Colombo 06, Sri Lanka. Tel : 2504266 Fax: 4-51.5775
4A, Hospital Road, Bus Stand, Jaffna.
(。
புத்தகசாலை
யாளர்கள், ஏற்றுமதி
德 நூல் வெளியீட்டாளர்கள்
ଖୁଁ இல. 309 A-2/3 காலி விதி )المجاع கொழும்பு 06 இலங்கை, 德
ملخ5)
s
தொ. பே. 2504266 தொ நகல் : 4-51575
ථුණු இல, 4 A, ஆஸ்பத்திரி வீதி : பஸ் நிலையம், யாழ்ப்பாணம்.
經怒慈

Page 3
எதுவுமின்றி தம; என்ற நிலை மனே
இன்றைய க களை ஊக்குவிச் சார்ந்த குறிப்புகள் தான் மட்டுப்படு மானவர்களை 2 திடமாக உள்ள இயற்கை விஞ்ஞ கூடிய ஆராய்ச்சி களாகவும் அவ ஆசிரியத் தொழி உள்ளது.
ஆசிரியர்கள் பல்வேறு உபாய வளர்த்துக் கொள் முறைமையும் பாட கல்வியாளர்கள் கற்பதற்கு கற்கு என்று கருதுகின்ற சமீபத்தில் பல்வே மாணவர்கள் கட் கற்பதற்குக் கற் விரும்புகின்றனர்.
ஆனால் "க அல்லாமல் ஆசிரி தற்போது உள்ள அறிவு யாவும் அறி வாசிப்பு தேடல், ச வேண்டும். இங்கு நடத்தைகளை L வேண்டும். இது இ
சிந்தனை பூ பண்பும் கொண்ட6 இயக்கம் தான் அ கல்விமுறைமையி
"இறந்த பிறகு எனது மரணத் தேவைப்படலாம்"
ஒக்டோபர் 2005
 
 

ஆசிரியரிடமிருந்து.
லைகளிலும் வாசிப்புச் செயற்பாடு-இயக்கம்-குறைந்து ப்ெபாக ஆசிரியர், மாணவர் நிலைகளில் வாசிப்பு து பணிகளில் கற்றல் செயற்பாடுகளில் ஈடுபட முடியும் ாபாவம் வலுப் பெற்றுள்ளது.
ல்விமுறைமை கூட வாசிப்புச் செயற்பாட்டின் தன்மைகும் விதத்தில் இல்லை. மாறாக பாடத்திட்டம், அவை i பழைய வினாவிடைத் தொகுப்புகள் போன்றவற்றுடன் த்தப்பட்டுள்ளன. இவற்றின் மூலமே தேர்ச்சி மிகு உருவாக்க முடியுமென்ற நம்பிக்கை ஆசிரியர்களிடம் து. இதனால் இன்று நாளாந்தம் சமூக விஞ்ஞானம், ானம், மற்றும் மனிதப் பண்பியல் துறைகளில் ஏற்படக்களை அறிவு விருத்திகளை இனங்காண முடியாதவர். bறுடன் பரிச்சயம் எதுவுமற்றவர்களாகவும் இருந்து ல் புரிய முடியும் என்ற கல்வி ஏற்பாடு நடைமுறையில்
ா சுயமாகக் கற்பதற்கான, வாசிப்பில் ஈடுபடுவதற்கான பங்கள் நோக்கிச் செயற்படுவதற்கான திறன்களை iளத் தயாராக இல்லை. இதனை ஊக்குவிக்கும் கல்வி உஏற்பாடும் இங்கு இல்லாமல் போய்விட்டது. இன்றைய மாணவர்கள் கற்றல் அனுபவத்தைப் பெறும் போதே ம் வழிமுறைகளை வளர்த்துக் கொள்ளல் வேண்டும் றனர். "கற்பதற்கு கற்றல்" என்னும் புதிய சிந்தனையை று சாராரும் கருத்திற் கொள்ளத் தொடங்கியுள்ளனர். ட்டாயக் கல்வி பெறும் காலத்திலேயே அவர்கள் றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று கல்வியியலாளர்கள்
ற்பதற்கு கற்றல்" மாணவர்சார் கண்ணோட்டமாக யர் சார் கண்ணோட்டமாக விரிவுபெற வேண்டிய தேவை து. ஆசிரியர்களின் கற்றற் பண்புகள் சுயமாகப் பெறும் வுப் பெருக்கமாக விரிவுபெற வேண்டும். இந்த விரிவுக்கு சிந்தனை முக்கியம். இது ஒர் இயக்கமாக பரிணமிக்க கற்பதற்கு கற்றல்' ஆசிரியர்களின் மனோபாவத்தை மாற்றியமைக்கும் புதிய குறிக்கோளாக மாற்றப்பட யக்கமாக பரிணமிக்க வேண்டும். ர்வமான அறிவும் விமர்சனநோக்கும் தகவல் தேடல் வொரு சமூகத்தைக் கட்டியெழுப்புவதற்கான வாசிப்பு ஆசிரியர் சமூகத்தை விழித்தெழ வைக்கும். இதுவே ல் புதிய மாற்றங்களுக்கான வாயில்களைத் திறக்கும். தம் எண் விழிகளை மூடிவிடாதீர்கள் அவை அப்போதும் தைப் பார்க்கவும் படிக்கவும் புரிந்து கொள்ளவும் -பாப்பலோ நெருடா

Page 4
இலங்கைப் பாடசாலைகளின் மட்டத்தில் ஏற்பட்டுவரும் "பரடைம் சிவ்ட்” (Paradigm Shift)
மதிப்பீட்டுக் கலாசாரம் ஒன்றில் இருந்து கணிப்பீட்டுக் கலாசாரம் ஒன்றுக்கு மாறுவதற்கான வேலைத் திட்டமே பாடசாலை மட்டக் கணிப்பீடாகும். வெறும் அறிவுத் தொகுதியினை இன்று மட்டும் மதிப்பீடு செய்து வந்த பாடசாலைகள் பிள்ளையின் அறிவு, திறன், மனப்பாங்கு பிரயோகம் போன்ற பல்வேறு ஆளுமைத் திறன்களை அளவீடு செய்யும் பாடசாலை மட்டக் கணிப்பீட்டு முறையை அமுலாக்கி வருகின்றன. இருப்பத்தோராம் நூற் றாண்டின் நூழைவாயிலில் நிற்கும் இன் றைய பாடசாலை மாணவர்கள் தவிர்க்க முடியாததும் கரடு முரடானதுமான ஒரு போட்டியின் அறை கூவல்களை எதிர்நோக்கியுள்ளனர்.
ஏ. சி. ஜோர்ஜ் ஆசிரிய ஆலோசகர்
கல்வி வலயம், யாழ்ப்பாணம்
LJITI ĆFITI
களையும் பார் சமூகம்" (No S தகர்த்தார். அ கல்விச் சீர்திரு கள் மட்டத்திே என்ற தொனி வருகின்றன. ( பெற்றுக் கெ இக்கட்டுரைய வரும் பரடைம்
1991 ஆ சீர்திருத்தங்க
(1) கல்வி 6
(ii) đ56üD6ốu'
(iii) dat56üb6o7u. மேம்படு
(iv) sig, ófífu
(v) கல்வி
பகுதிக அடிப்ப6
இக்கட்டு அடிப்படையி விடயங்களில்
(1) LITTL-SFTT 6
(2) LITTLEFIT 6
(3) பாடசா Teachel
(4) JITLEFIT 6
LITLgFIT60D6
LIT dif|T60. மதிப்பீடு என் சீர்திருத்த மு பகுதிகளில் ஒ அடைவதற்கா
L TIL EFT6ÕD6AD LDII
உள்ள பாடச எல்லாத் தர கணிப்பீட்டு :ே
uDgólů u fili" ஒன்றுக்கு ம கணிப்பீடாகும்
 
 

லைகள் பற்றி நாம் பொதுவாகக் கொண்டிருந்த விளக்கங்வைகளையும் இவான் இலிச் (Ivan Illich) "பாடசாலைகளற்ற Schooling) என்ற தனது புதிய சிந்தனைகள் மூலம் அதனை ஆனால் இலங்கையில் இடம் பெற்றுவரும் தொடர்ச்சியான நத்த முன்மொழிவுகளிலும் அமுலாக்கலிலும் "பாடசாலைலேயே" அனைத்து அடிப்படையான கல்விச் செயற்பாடுகளும் யில் கல்விச் சீர்திருத்த அமுலாக்கங்கள் இடம் பெற்று இதனை கல்வியியலாளர்கள் பாடசாலை மட்டத்தில் இடம் ாண்டிருக்கும் Paradigm Shift என அழைக்கின்றனர். ானது இலங்கைப் பாடசாலைகள் மட்டத்தில் இடம் பெற்று
சிவ்ட் பற்றி சுருக்கமாக நோக்குகின்றது.
ம் ஆண்டில் இருந்து அமுலாக்கப்பட்டு வரும் கல்விச் 6ffi៨៦
வாய்ப்புக்களை விரிவடையச் செய்தல்,
வினை தரரீதியாக வளர்த்தல்.
பினை தகவல் தொழிநுட்ப செயற்றிறன் அடிப்படையில் }த்தல்,
பர் கல்வி
முகாமைத்துவமும், மூலளவளங்களும் என்ற பிரதான ளினூடாக கல்வியில் புதிய எல்லைகளை தொடுதல் என்ற டையில் முன் மொழிவுகள் உருவாக்கப்பட்டன.
ரையாளர் மேலேயுள்ள அம்சங்களில் பாடசாலை மட்டத்தில் ல் நிகழ்ந்து வரும் பிரதான மாற்றங்களில் பின்வரும்
மட்டும் கவனம் செலுத்த விரும்புகின்றார்.
506) LDL'Lá5 d5600filiCB (School Base Assesment)
506) LDL (updb/T60LDgBg5/6) lib (School Base Management)
லை மட்ட ஆசிரியர் 9||567(IBg555é GéfusioLITGB(School Base r Development Activity)
506),356it 67.5LDLILDLITL g5 (6.5iflói (Multi option book) (MOB)
ல மட்டக் கணிப்பீடு (SBA)
லயில் நிகழும் கல்விச் செயற்பாடுகளில் கற்றல், கற்பித்தல், ற செயன் முறைகள் பிரதானமானதாகும். புதிய கல்விச் ன் மொழிவுகளில் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல், பிரதான ன்றான கல்வியினை தர ரீதியாக வளர்த்தல் என்ற இலக்கை ாக கற்றல்; கற்பித்தல் மதிப்பீடு என்னும் செயன்முறைகளில் ட்டக் கணிப்பீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டம் தற்போது நாடெங்கும் ாலைகளில் ஆரம்ப பிரிவு, இடைநிலை, உயர்தரம், என்ற ங்களிலும் பாடசாலையை அடிப்படையாகக் கொண்ட வலைத்திட்டம் அமுலாக்கப்பட்டு வருகின்றது.
டுக் கலாசாரம் ஒன்றில் இருந்து கணிப்பீட்டுக் கலாசாரம் ாறுவதற்கான வேலைத்திட்டமே பாடசாலை மட்டக் ). வெறும் அறிவுத் தொகுதியினை இன்று மட்டும் மதிப்பீடு
2 ஒக்டோபர் 2005

Page 5
செய்து வந்த பாடசாலைகள் பிள்ளையின் அறிவு, திறன், மனப்பாங்கு, பிரயோகம் போன்ற பல்வேறு ஆளுமைத் திறன்களை அளவீடு செய்யும் * x பாடசாலை மட்டக் கணிப்பீட்டு கப்பட்டு ----- முறையை அமுலாக்கி வருகின்றன. |கபொத சாதி இருப்பத் தோராம் நூற்றாண்டின் முதல் - நூழைவாயிலில் நிற்கும் இன்றைய பாடசாலை மாணவர்கள் தவிர்க்க முடியாததும் கரடு முரடானதுமான ஒரு போட்டியின் அறை கூவல்களை எதிர்நோக்கியுள்ளனர். மாணவர்கள் பொதுசன தொடர்பூடகங்களினுடாக ஊடுகடத்தப்படும் தகவல் காரணமாக மலைத்துப் போயுள்ளனர். இவற்றுடன் ஒப்பிடும் போது கணித இலக்கணப் பாடங்களும், வழமையான பயிற்சிகளும் கவர்ச்சியேதுமற்ற வலுக்கட்டாயத் திணிப்புகளாகவே காணப்படுகின்றன என தேசிய கல்வி நிறுவகத்தினை சேர்ந்த செயற்றிட்ட அதிகாரி பந்துல பி. தயாரத்ன கூறுகின்றார்.
இg)
6T 60T (36) u L 26ii 60D6T56iiii I u ITL FITலையை விட்டு வெளியேறும் போது, தேர்ச்சியுடையவர்களாக வேலையுலகொன்றிற்கு பொருந்தக் கூடியவர்களாக, சமநிலை ஆளுமையுள்ளவர்களாக, பாடசாலை வழங்கிய அனுபவங்களை பிரயோகிக்கக் கூடியவர்களாக ஆக்குவதற்கு பாடசாலை மட்டக் கணிப்பீட்டு வேலைத் திட்டம் உதவுகின்றது.
இக் கட்டுரையாளர் இது கால வரையும் தேசிய, மாகாண, வலய கோட்ட மட்டங்களில் இருந்து வந்த கல்விச் செயற்பாடுகள் பாடசாலை மட்டத்திற்கு கையளிப்புச் செய்யப்படும் பரடைம் சிவ்ட் என்ற விடயத்தினையே பார்க்க விரும்புவதினால், பாடசாலை மட்டக் கணிப்பீட்டின் உள்ளார்ந்த விடயங்களில் கவனம் செலுத்தாமல் விடுகின்றார்.
பாடசாலை மட்ட கணிப்பீட்டு வேலைத்திட்டம் தேசிய மட்ட பரீட்சைப் பெறு பேறுகளுடனும் இணைக்கப்பட்டு வெளியிடப்படுகின்றன. இது க.பொ.த சாதிலும் இவ்வரு டம் முதல் க.பொ.த உ/தரத்திலும் இடம்பெறவிருக்கின் றது. அடுத்து வரும் சில வருடங்களில் பாடசாலையை விட்டு வெளியேறும் பிள்ளை பற்றிய முழுமையான விளக்க அறிக்கையாக பாடசாலை மட்டக் கணிப்பீட்டு அறிக்கை கள் பயன்படுத்தப்படுவதற்கான திட்டங்கள் காணப்படு. கின்றன. இன்றைய நிலையில் பா.ம.க பற்றிய சில பலவீன. மான அம்சங்கள் காணப்பட்டாலும் எதிர்காலத்தில் பாடசாலைகளினால் வழங்கப்படும் சான்றிதழ்கள் பாட சாலையின் நிலையை முக்கியமுடையதாக்கும்.
ஒக்ே LIT LIii 2005
 

பாடசாலை மட்ட
முகாமைத்துவம் (SBM. urid (up)
அமுலாக்கப்பட்டு வரும் புதிய கல்விச் சீர்திருத்தங்களில் கல்வி முகாமைத்துவமும் மூலவளங்களும் என்ற பிரதான தலைப்பில் பாடசாலைகளின் முகாமையை மாற்றுவதற்கான வேலைத்திட்டங்களும் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. இலங்கையானது கடந்த நான்கு தசாப்தங்களாக கல்வி நிர்வாகத்தினை பரவலாக்கம் செய்வதில் பல நடவடிக்கைகளை எடுத்து வந்துள்ளது. கல்வி நிறுவனங்கள் வினைத்திறனுடன் செயற்படும் வடிவில் நிர்வாகத்தினை கீழ்மட்டத்திற்குப் பரவலாக்கம் செய்வதில் கவனம் செலுத்தப்பட்டு வந்துள்ளது. ஆனால் பரவலாக்கம் பாடசாலை மட்டம் வரையில் போதியதாக சென்று அடையவில்லை.
புதிய கல்விச் சீர்திருத்தங்கள் பாடசாலை சம்பந்தமான பெரும்பாலான செயற்பாடுகளை பாடசாலைக்கு வழங்குகின்றது. இதனையே பாடசாலை மட்ட முகாமைத்துவம் எனக் கூறுகின்றோம். ஆசியாவிலேயே அபிவிருத்தியடைந்து வரும் நாடுகள் என்ற வகையில் பா.ம.மு அறிமுகம் செய்து வைக்கும் முதலாவது நாடு என்ற பெருமையையும் இலங்கை பெறுகின்றது. சில தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட பாடசாலைகளில் (p6öripTg5rfgs (Pilot Programme) g5!'. LLDITáb ibó0Lமுறைப்படுத்தப்பட்டு வரும் பா.ம.முகாமைத்துவம் 2007ஆம் ஆண்டிலிருந்து நாடு தழுவிய ரீதியில் நடைமுறைப்படுத்த உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது.
பா.ம. முகாமைத்துவம் பாடசாலை என்ற எண்ணக் கரு குறித்து இருந்து வந்த விளக்கத்தினை மாற்றியமைக்கும் ஒரு பரைடைம் சிவ்ட் ஆகும். பாடசாலையானது தனது நாளாந்த கருமங்களை சுயமாக முகாமை செய்யும் நிலைக்கு விட்டு விடுவதே பாம முகாமைத்துவமாகும்.
பாடசாலை மட்ட முகாமைத்துவ சிந்தனையில் பின்வரும் அம்சங்கள் காணப்படுகின்றன.
* பாடசாலை மட்ட முகாமைத்துவத்தினை சிறப்புறச் செய்ய, தீர்மானமெடுக்கும் உரிமை என்பன பாடசாலை சபையிடம் விடப்படும். (School Board)
* பாடசாலைகள் ஒவ்வொன்றும் இனி பாடசாலை
சபையினாலேயே முகாமை செய்யப்படும்.

Page 6
பாடசாலை அதிபர்கள் வெறுமனே பாடசாலை நிர்வாகிகளாக மட்டும் செயற்படாமல் அவர்கள் பா.ம.முகாமையாளராகவும், தீர்மானம் மேற்கொள். பவராகவும் நிதிக் கட்டுப்பாட்டாளாராகவும் செயற்படுவர்.
இதற்கான பயிற்சியினை அதிபர்களுக்கு தேசிய கல்வி நிறுவகம் வழங்கி வருகின்றது.
பாடசாலை சபையின் உறுப்பினராக அதிபர், ஆசிரியர்கள், பெற்றோர் பழைய மாணவர்கள், நலன் விரும்பிகள், வலயத்தினால் நியமிக்கப்படுபவர்கள் (Zonal nominee) போன்றோர் இடம்பெறுவர். பாட சாலையின் கொள்கையை முகாமை செய்வதிலும் இச்சபை பொறுப்பாக இருக்கும். ஒவ்வொரு பாடசாலைக்கும் ஒரு பாடசாலை சபை இருக்கும்.
ஒவ்வொரு பாடசாலையும் பாடசாலைக்கு என ஒரு கொள்கையினையும் பாடசாலைக்கென ஒருநிகழ்ச்digsgill gig56060Tutb (School policy and programme) அபிவிருத்தி செய்யும், பாடசாலைக் கொள்கையை மாகாண வலய மட்ட அதிகாரிகளுடன் கலந்தாலோசித்து தீர்மானிக்கலாம்.
மிக முக்கியமான மாற்றம் நிதியானது நேரடியாகவே பாடசாலைக்கு வழங்கப்படும். தற்போது தரஉள்ளீடு (Quality Inputs) நிதி நேரடியாக பாடசாலைக்கு ஆரம்ப, இடைநிலை, உயர்தர பிரிவுகளுக்கு என வழங்கப்படுகின்றது. கல்வியின் தரத்தினை (Quality Assurance) 2 pig5. Gafui 6igol LITLFIT60)6) LDLடத்திலேயே இருக்கவேண்டும் எனவும், கல்வியின் பயனாளிகளை அது நேரடியாக சென்றடைய வேண்டும் என்ற கருத்தின் அடிப்படை யிலும் தர உள்ளிடு நிதி ! பாடசாலைகளுக்கு நேரடியாக கிடைக்கின்றது. தர உள்ளிட்டு நிதியானது அடுத்த வருடத்தில் இருந்து தற்போது பெறப்படும் நிதி வளத்தின் 5 மடங்காகவும் அதிகரிக்கப்படவிருக்கின்றது.
தர உள்ளிட்டு நிதிக்கப்பால் வேறு பல நிதிவளங்களும் பாட சாலையின் அபிவிருத்தி முகாமை தொடர்பாக பாட சாலைகளுக்கு நேரடியாகவே கிடைக்க இருக்கின்றன. உதா ரணம்: தற்போது பாடசாலை களுக்கு நேரடியாக ஆங்கிலப் பாட அபிவிருத்திக்கென நிதி வழங்கப்படுகின்றது. மேலும் எதிர்காலத்தில் ஒரு பாடசாலை யில் உடற்கல்வி ஆசிரியர்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இல்லையாயின் அயற்கிராமம், விளையாட்டுக் கழகம் போன்றவற்றில் இருந்து வாடகைக்கோ அல்லது ஒப்பந்த அடிப்படையிலோ அத்தகைய ஆசிரியரினை நியமிப்பதற்கான நிதிவளங்கள் எதிர்காலத்தில் பாடசாலைகளுக்கு நேரடியாக வழங்கப்படவிருக்கின்றன.
இலங்கைப் பாடசாலைகளின் வரலாற்றில் பா.ம. முகாமைத்துவம் என்ற எண்ணக்கரு ஒரு Paradigm Shift ஆகும். பாடசாலைகளை விளைதறன் பொருந்திய (efective School) பாடசாலைகளாக்குவதற்கான ஒரு கோட்பாடாகும். பாடசாலைகளில் தற்போது காணப்படும் பல போதாமைகளுக்கு சுலபமாக தீர்வு காண்பதற்கும், பாடசாலை மட்டத்திற்கு அதிகாரத்தினை பரவலாக்கம் செய்யும் நடவடிக்கையின் முதற்படியாகவும் பா.ம. முகாமைத்துவம் காணப்படுகின்றது.
பாடசாலை மட்ட ஆசிரியர் 976ílif GlgupôLITC) (SBTDA)
21ஆம் நூற்றாண்டிற்கான கல்வி பற்றிய புதிய சவால்களை எதிர்நோக்கும் ஒருவராகவே இன்றைய ஆசிரியர் காணப்படுகின்றார். எமது பாடசாலை முறைபின் மிக முக்கிய் வளநபராக ஆசிரியர் எமது சமூகத்தில் தொடர்ந்தும் காணப்படுகின்றார். புதிய தகவற் தொழிற்றுறைப்புரட்சி, பூகோளமயமாதல், மற்றும் புதிய சவால்கள் என்பனவற்றிற்கு முகம் கொடுக்க வேண்டியவராக ஆசிரியர் காணப்படுகின்றார். இதனால் இச்சவால்களுக்கு இன்றைய ஆசிரியர்களை திசைகோள்படுத்த வேண்டிய தேவை காணப்படுகின்றது. வேறு வகையில் கூறினால் "கற்றல் உங்களுடைய வளம்" என்ற யுனெஸ்கோவின் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ள "புது ஆசிரியர்" ஒன்றிற்கான தேவை இலங்கைப் பாடசாலைகளிலும் எழுந்துள்ளது.
இதனைக் கருத்தில் கொண்டு பாடசாலைகளின் தேவை ஒவ்வொரு பாடசாலைக்கும் இருக்கும் விசேட பிரச்சினைகள் என்பனவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு பாடசாலைகளின் மட்டத்திலே ஆசிரியர்களுக்கு அனுபவங்களையும் பயிற்சிகளையும் வழங்கும் திட்டமொன்று இவ்வாண்டில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. இதனையே பாடசாலை மட்ட ஆசிரியர் அபிவிருத்திச் செயற்பாடு என அழைக்கின்றோம். (SBTDA) இதுகால
ஒக்ே I II Lii 2005

Page 7
வரையும் ஆசிரியர் அபிவிருத்தித்
திட்டங்கள் பாடசாலை மட்டத்தினை அடிப்படையாகக் கொண்டு நடத்தப்படாமல் தேசிய, மாகாண, வலய
மட்டங்களிலேயே நடத்தப்பட்டன. ஆசி SBTDA திட்டத்தின் அந்தந்தப்
L JITL gf IT 60D6uoċit56m fi (36o G3u u goij LJT L - |
சாலைகளின் ஆசிரியர்களின் தேவை கருதி சிறப்பான பயிலமர்வுகளை
நடத்துவதன் மூலம் பாடசாலை மட்ட அபிவிருத்தி என்ற எண்ணக்கரு பலமடையச் செய்வதுடன் பாடசாலை
யின் சிறப்பான தேவைகள் நிறைவு !
செய்வதற்கான திட்டமாகவும் காணப்படுகின்றது. இத்திட்டத்தின் பாடசாலைகளில் ஆசிரிய தரவட்டங்கள் நியமித்துக் கொள்வர். (Teacher Quality Circles)
A Quality circle is a get together of teachers who teach a subject in the School in a division. The programe prevides a forum for teacher to discuss their problems and exchage expeiences.
புதிய கல்விச் சீர்திருத்த அமுலாக்கங்களில் பாடசாலைகளுக்கு
சுயாதீனத்தினை வழங்கும் செயற்பாடு பாடப் புத்தகத் தெரிவும் ஒன்றாகும். (MBO) தற்போது இடைநிலைப் பிரிவில் தரம் 6,7ல் இத்திட்டம் பரீட்சார்த்திட்டமாக கணிதம், தமிழ் போன்ற பாடங்களுக்கு அமுலாக்கப்பட்டு வருகின்றது. இது தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த வருடங்களில் சகல தரங்களுக்கும் பாடங்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படவுள்ளது. பாடசாலைகள் விரும்பும் பாடப்புத்தகத் தெரிவானது. (MOB) கலைத்திட்ட அமுலாக்கங்களில் பாடசாலைகளின் மட்டத்திற்கு அல்லது பாடசாலைகளுக்கு சுயாதீனத்தினை வழங்கும் ஒரு பிரதான Para
digm Shift SAG51D.
AHAVILI, 3, Torrington Avenue, Colombo - 07 Te! 011-2506272
Email : ahaviliOviluthu.org
ஒக்ே டாபர் 2005
 
 

இதுவரை காலமும் பாடசாலையின் தரம், பிள்ளைகளின் தரம் தேவை என்பனவோ, குறிப்பிட்ட பாட சாலையில் அப்பாடத்திட்டத்தினை கற்பிக்கும் ஆசிரியரின் விருப்பம் அதிபரின் விருப்பம் போன்றவை கவனத்தில் எடுக்கப்படாது மேலேயிருந்து திணிக்கப்படும் பாடப்புத்தகத்தினையே பயன்படுத்தும் நிலை காணப்பட்டது. ஆனால் எதிர்காலத்தில் ஒரு பாடத்திற்கான பல நூல்களில் ஒவ்வொரு பாடசாலையும் தனது விருப்பு வெறுப்பு, பிள்ளை. களின் தர மட்டம் என்பனவற்றைக் கவனத்தில் எடுத்து ஆசிரியர் அதிபர் என்பவர்களின் பங்களிப்புடன் பாடப்புத்தகங்களை தெரிவுசெய்யும் முறை நடைமுறைப்படுத்தப்படும்.
எனவே இன்றைய இலங்கைப் பாடசாலைகளில் இடம் பெற்று வரும் மாற்றங்களை அவதானிக்கும் ஒருவருக்கு,ஒவ்வொரு பாடசாலையும் அதன் தனித்துவமும், பாடசாலை சமூகத்தின் தேவை. பிள்ளைகளின் நன்மை என்பனவற்றை கவனத்தில் எடுத்து மிகச் சுயாதீனமாக இயங்கும் ஒரு மாற்றத்தின் வாசற்படியில் பாடசாலைகள் காணப்படுவதினை அவதானிக்கலாம். கல்வியில் தர 6cbg.g5u56060T (Quality Assurence) 6 pilgjib Paradim Shift ஆக இதனை கட்டுரையாசிரியர் நோக்குகின்றார்.
REFEIREMICE
(1) Treasure of the education system in Srilanka by Dr.
Tara de mel
(2) புதிய கல்விச் சீர்திருத்தமும் பரீட்சைகளும் By ஏ.சீ.எம்
இபுறாஹீம் (மேலதிக பரீட்சை ஆணையாளர்)
(3) தேசிய ஆசிரியர் கல்விக் கொள்கை தேசிய கல்வி
அதிகாரசபை இசுறுபாய.
சந்தா விபரம் காசோலை மூலம் பணம் செலுத்துபவர்கள் AHAVIL எனப் பெயரிட்டு அனுப்புக.
காசுக் கட்டளையாயின் AHAVIL 6T60TL (GLILLIlf' (B HAVELOCK TOWN தபால்நிலையத்தில் மாற்றக்கூடியவாறு அனுப்பி வைக்கவும்

Page 8
சமகால வாசிப்பு அதிர்வுகளும்
அடுத்த காலடியும்
மாணவர் மத்தியிலே வாசிப்பு ஆர்வம் குன்றியுள்ளமைக்கான காரணங்களாக
போட்டிப் பரீட்சைக்கு வாசிப்புத் தடையாயிருப்பதாகக் கருதுதல்
பிறபொழுது போக்குகளிலே அதிக நாட்டம்
வீட்டுச் சூழல் பொருளாதாரப் பின்னடைவு
 ெசகபாடிகளிடம் வாசிப்பில்
ஆர்வமில்லாமை
முதலானவை அமைகின்றன.
கலாநிதி செ. யோகராசா முதுநிலை விரிவுரையாளர்
கிழக்குப்பல்கலைக்கழகம்
0.1
0.2
வாசி நிலை எனினு குன்றி
கவன
முதலி இக்கட் இங்கு
அவை பின்வ
2, 1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
ஆசிரி
e9H2)LD. அவற்6
LDITIbdist
[ 16u Ꮭb | நூலின
ஆக்க இரசை
55T6)LD
A/L 6). சிலர் ஆ
A/L 6). பலர் 1 தமிழ் (சிலர்
ժոL-, ց:
A/L 6)
பகுதின் தொட
A/L 6) பற்றி : எழுதி திருந்த
LJöÜජීර්ණ பயின் யிருந்து சபதம்
பிற்பக பல்கை மூடப்ப
பல்கை ரொரு5 சிலர் சென்ற
பல்கை
றிற்கா வெளிே வாசிக்
 

ப்பு' என்ற விடயம் பற்றி, பல்வேறு வகைகளில் பல்வேறு களில் பல்வேறு அணுகுமுறைகளில் அவதானிக்க முடியும். ம் வாசிப்பின் இன்றைய நிலை பற்றியும், வாசிப்பார்வம் யிருப்பின் அதற்கான காரணங்கள் பற்றியுமே இக்கட்டுரை ஞ செலுத்துகின்றது.
ல் வாசிப்பின் இன்றைய நிலைபற்றி அவதானிப்போம். இவ்வழி, ட்டுரையாளரது நீண்டகால, அனுபவஞ்சார் அவதானிப்புகளே ஆதாரங்களாக அமைகின்றன.
(IBLDITO :- யர் பயிற்சிக் கலாசாலையொன்றின் நூலகத்திலுள்ள ாரியின் பூட்டுக்கள் இறுகிக் கறள் படிந்திருந்தமையால் றைத் திறப்பது கஷ்டமாகவிருந்தமை, (1991ல்)
ரசபை நூலகமொன்றின் புத்தக அலுமாரிச் சாவி தொலைந்து ாளாகியமையால் குறிப்பிட்ட தினத்தில் தேவையான ஒனப் பெறமுடியாதிருந்தமை (1991ல்)
இலக்கிய முயற்சியீடுபடுதல், வாசிக்கத் தூண்டுதல், நல்ல னயை ஏற்படுத்தல் முதலான நோக்கங்களுடன் அண்மைக் ாக வெளிவரும் தெரிதல்' சஞ்சிகை (ரூ5/-) இதழொன்றினை குப்பில் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு விற்றபோது, ஆசிரியர் அவ்விதழை வாங்க விரும்பாமை (2004பூன்)
குப்பிற்கு தமிழ் இலக்கிய வரலாறு போதிக்கும் ஆசிரியர்கள் 955ல் வெளிவந்த (பேராசிரியர் வி.செல்வநாயகம் எழுதிய) இலக்கிய வரலாற்று நூலை மட்டுமே இன்றுவரை வாசித்தல் வினாவிடை Notes என்பன இருப்பின் ஆந்நூல் வாசிப்பதைக்
விர்த்தல்)
பகுப்பிலே (தமிழகமோ ஈழமோ) நவீன இலக்கியக்காலப் யைக் கற்பிப்பதை ஆசிரியர் பலரும் தவிர்த்தல் (அவ்விடயம் ர்பாக அதிகம் வாசிக்க வேண்டும்)
குப்புத் தேர்விற்கு மறுமலர்ச்சிக்காலக் கதைகள் தொகுப்பு ஒருதடவை கேட்கப்பட்டபோது மாணவர் சிலர் அதுபற்றி யிருந்தமையும் ஆசிரியர்கள் பலர் அதுபற்றி அறியாநமையும்.
லைக்கழகமொன்றிலே தமிழ் (சிறப்பு) கற்கைநெறியைப் ற மாணவரொருவர், (பாடத்திட்டத்திற்குத் தேவையாதும் அதிக பக்கங்கள் கொண்ட நாவலாதலால்) சிவகாமியின்
நாவலை வாசிக்காது திருப்பிக் கொடுத்தமை (1992ல்)
ல் ஆறு மணிக்குப் பின்னரும் திறந்திருக்க முடியுமாயினும் லைக்கழக நூலகமொன்று மாணவரது வரவின்மையால் ட்டமை (19996)
லைக்கழகமொன்றிலே விடுதியில் தங்கியிருந்த மாணவவர் இரவிலே தேர்விற்குப் படிக்கின்ற வேளையில் மாணவர் அவரை ஏளனஞ் செய்து, "ரீவி பார்ப்பதற்கு அழைத்துச் மை (1999ல்)
Dலக்கழகமொன்றின் நிர்வாகஞ் சார்ந்த வேலையொன்ான நேர்முகத் தேர்விற்கு வந்திருந்த (படிப்பு முடித்து யேறி வீட்டிலிருந்த) மாணவர் பலர் நாளாந்தப் பத்திரிகை கூட காதவர்களாக இனங்காணப்பட்டமை (2003 ல்)
6 ஒக்ே L LITL II i 2005

Page 9
2, 11
2. 12
2.13
2.14
2. 15
2.16
2.17
2.18
2.19
2% வயதுப் பிள்ளைக்காவும்
தேடல்', ' அதிகம் வாசிக்க வேண்டியிருத்தல்' என்ற புரையோடிப் போயுள்ள, (ஆசிரியர், மாணவர் இரு சாராரிடமும் சுவறியுள்ள) தவறான காரணங்களினால் உயர்வகுப்புகளிலே தமிழை ஒரு பாடமாகக் கற்கும் மாணவர்தொகை குன்றி வருகின்
(D60) D.
குறிப்பிட்ட பிரதேசஞ் சார்ந்த, ஆரம்ப கல்வி போதிக்கும் பாடசாலைகள் பலவற்றிலே, அப்பாடசாலைகளின் நூலகத்திற்காக அன்பளிப்பு செய்யப்பட்ட நூல்கள் பலவும் பேணப்படவோ இரவல் கொடுக்கவோ மனமின்றி தேங்கியிருந்தமை,
பாடசாலை நூலகமொன்றின் நூல்களை வீட்டில் வாசிக்க நேரமில்லாதபடியால் (பாட ஓய்வு வேளையிலும் வாசிக்க முடியாதாம்) இரவல் பெற்றுக் கொள்ள ஆசிரியர்கள் விரும்பாமை (2004)
குறிப்பிட்ட பாடசாலைகள் சிலவற்றிலே கற்கின்ற மாணவர்கள் தமது ஒப்படைவேலைக்காக, மாநகரசபை பொது நூலகமொன்றின் பிரதம நூலகரிடம் சென்று உசாத்துணை நூல்களைக் கேட்டு அறியும்படி பணிக்கப்பட்டமை (2003-2004)
பெற்றோர் ஆசிரியர்களாகவிருந்தும் தமது மகளின் எழுத்தாற்றலுக்கும் வாசிப்பு ஆற்றலுக்கும் (அது படிப்பிற்கு இடையூறு எனக்கருதி) தடையா. யிருந்தமை (2003)
இதழியல் டிப்ளோமா பயில்கின்ற மாணவர்கள் சிலருக்கு "அறிவித்தல்கள் என்றால் என்ன?" போன்ற அடிப்படை விடயங்கள் கூட அறியாதிருத்தல் (2005 ஆகஸ்ட்)
யாழ்ப்பாணப் பிரதேசத்திலுள்ள 19 பிரதேசசபை நூலகங்களிலும் நூல் இரவல் பெறுவோர் எண்னிக்கை குறைவாகவுள்ளமை (அண்மைக்கால 'வீரகேசரி செய்தி)
குடும்ப அங்கத்தவர் சிலர் அவள் வருவாளா? ' என்ற சினிமாப் பாடலை வீட்டிலுள்ள
விரும்பிக் கேட்டல், புத்தகக் கடையொன்றிலே 15 ! ரூபா விலையுள்ள தாமரை சஞ்சிகையின் 10 இதழ்களில் 04 இதழ்களே (எழுத்தாளர். கள் பலரிருந்தும் கூட) விற்பனையானமையும் அதனால் புத்தக விற்பனையாளர் தாமரை போன்ற சஞ்சிகைகள் விற்பதை நிறுத்தியதும் (2000)
ஒக்ே ITLi 2005
 

2.20
4.1
4.2
கொழும்பிலுள்ள பழைய புத்தகக் கடையொன்றிலே அகவிழியின் பழைய இதழ்கள் பல குறைந்த விலையில் விற்பனைக்குக் கிடைத்தமை (2005 யூலை)
மேற்கூறப்பட்ட ஆதாரங்களுள் சில எமக்கு அதிர்ச்சியளிப்பவை, சில நம்பமுடியாதவை, சில ஜீரணிக்க முடியாதவை; அனைத்துமே விசனத்தை ஏற்படுத்துபவை. எவ்வாறாயினும் இவை ஆசிரியர் (2.3,24, 2.5, 26, 2.14, 2.15, 220) மாணவர் (2.1, 2.2, 2.12, 2.13, 2.17)இடையே நீண்ட காலமாகவே வாசிப்பு ஆர்வம் குன்றிவந்துள்ளமையை - அதன் ஆரோக்கியமற்ற நிலைமையை - எமக்கு உணர்த்தி நிற்கின்றன.
மேற்கூறியவாறான, பரிதாபகரமான நிலைமைக்கான காரணங்கள் யாவை என்பது பற்றி, இனிக் கவனிப்போம். (ஆசிரியர் நிலையும் மாணவர் நிலையுமே இங்கு கவனத்திற்குட்படுகின்றன)
ஆசிரியர் மத்தியிலே வாசிப்பு ஆர்வம் குன்றியுள்ளமைக்கு பின்வருவன காரணங்களாகலாம்:
வாசிப்பதற்கு நேரமின்மை
வாசிக்க வேண்டியதன் அவசியம் உணரப்படாமையும் உணர்த்தப்படாமையும் பாடத்திட்டத்தை முடிப்பதும் பரீட் சைக்குத் தயார்படுத்தலுமே முக்கியமானவையென்று கருதுதல்; பொருளாதார பின்னடைவு. கல்விமுறையிலுள்ள குறைபாடு பிறபொழுதுபோக்குகளிலே கூடிய நாட்டம் வாசிப்பிலே சிறுவயது தொடக்கம் ஈடுபாடு ஏற்படாமையும், ஏற்படுத்தப்படாமையும் நூல்கள் பெறுவதன் சிரமம் முதலானவை.
மாணவர் மத்தியிலே வாசிப்பு ஆர்வம் குன்றியுள்ளமைக்கான காரணங்களாவன:-
போட்டிப் பரீட்சை, பரீட்சைக்கு வாசிப்புத் தடையாயிருப்பதாகக் கருதுதல்; பிறபொழுது போக்குகளிலே அதிகநாட்டம், வீட்டுச் சூழல்; பொருளாதாரப் பின்னடைவு, சகபாடிகளிடம் வாசிப்பார்வமில்லாமை முதலானவை.
5. முற்கூறியவாறு, வாசிப்பு ஆர். வம் பல மட்டங்களிலும் குன்றிய நிலையிலும் சில மட்டங்களிலே அதற்கான காரணங்கள் இனங்காணப்பட்ட நிலையிலும் எங்கே எப்படி அடுத்த காலடி வைப்பது? எமது கல்விமான்களின் முன் விஸ்வரூபமெடுத்து நிற்கின்ற வினா இதுவாகும்.

Page 10
வாசிப்புப் பழக்கத்தின் இன்றியமையாமை
இன்றைய கல்விச் சிந்தனைகளில் பிரதானமானது கல்வி ஒரு குறிப் பிட்ட வயதுடனோ அல்லது ஒரு கல்வி நிறுவனத்துடனோ முடிந்து விடுவதில்லை. அறிவுவெள்ளம் பல்கிப் பெருகும் இன்றைய நாட்களில் புதிய அறிவுத் தளங்களுடன் எம்மைத் தொடர்புபடுத்திக் கொள்ள கல்வி அறிவைப் பெறும் முயற்சி வாழ்நாள் முழுவதும் நீடிக்க வேணடும் என்பதாகும். இக்குறிக்கோளுக்கு உறு துணையாக அமையும் வழிமுறை
வாசிப்புப் பழக்கமாகும்.
கலாநிதி மா. கருணாநிதி
Gaðabýr til
கொழும்புப் பல்கலைக்கழகம
LT60,
என்பது உண்6
ஆசிரியர் கொ பிள்ளைகள் வ ஊக்குவிப்பும் அமைந்து வி( இணைக்கப்ப களிலும் போட் வாசிப்பு என்ப
LITTLEFIT 605 வேண்டிய தே6 வாசிப்புப் பழ பழக்கத்திை விருத்தி செய்6 விரிவான சந் புதிதாக ஏற்ப
ஒருவருக் அது வாழ்க்ை என்பதையும் இத்தகைய ட விப்பினை வழ
எனது அனுப நிலைக்கல்வி பாடசாலையில் அவரால் அற வருடத்தில் ச இருந்தது. அ கட்டுரைகள், ! போன்ற பல்து
சிறுவயத மற்றும் உயர் போட்டியையு ஆசிரியர்கள் அனுபவிக்கின் மற்றும் ஆராய யாகும்.
ஏதாவது பர்களிடம் கா இடம்பெற்றிரு வாசிப்பதில் வாசிக்கின்றன துறைகளை ம மருத்துவர்கள் சமூகவியலா6 காண்கிறோ 60) disabi Li'l இருந்தும் சொ
 

ல செல்லும் மாணவர்கள் வாசிப்பதில் ஈடுபடுகின்றார்கள் மை. இந்த வாசிப்பானது பாடநூல்களுடனும் வகுப்பறையில் டுக்கும் குறிப்புகளுடனும் மட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. வீட்டிலும் ாசிப்பதில் ஈடுபடுகின்றார்கள். இவ்விடயத்தில் பெற்றோரின் பாடநூல்களோடும் குறிப்புகளோடும் தொடர்பாகவே டுகின்றன. இத்தகைய வாசிப்புகள் கற்றலுடன் நேரடியாக ட்ட அம்சமாகும். இதனால் பாடசாலை மட்டப் பரீட்சைபடிப் பரீட்சைகளிலும் வெற்றிபெறுகின்றனர். உண்மையிலே து இதனைக் கருதவில்லை.
)லக் கல்விக்காலத்தில் பல்வேறு விடயங்களைக் கற்கவைமாணவர்களுக்கு உண்டு.அவற்றுள்மிகமுக்கியமானது க்கமாகும். பாடசாலை செல்லும் காலத்தில் வாசிக்கும் ன விருத்தி செய்யாத பிள்ளை பிற்காலத்தில் அதனை வான் என உறுதியாகக் கூற முடியாது. ஏனெனில் அதற்கான தர்ப்பம் கிடைப்பது அரிதாகும். வாசிப்புப் பழக்கத்தை டுத்திக் கொள்ள முடியாது.
5கு வாசிப்பின் முக்கியத்துவம் எடுத்துக்காட்டப்படுவதுடன், கைக் காலம் முழுவதும் தொடர்ந்து இடம்பெற வேண்டும் வலியுறுத்துதல் வேண்டும். பாடசாலைக் காலத்திலே ழக்கத்தினை விதைக்கும் பொறுப்பு, போதிய ஊக்குங்கும் பொறுப்பு ஆசிரியரைச் சாருகின்றது. இவ்விடத்தில் வம் ஒன்றை பரிமாற விரும்புகின்றேன். நான் இடைபயின்ற பாடசாலை ஒரு சிறிய பாடசாலையாகும். அப்b இருந்த அதிபர் புத்தாக்கச் சிந்தனையுடன் கூடிய ஒருவர். பிமுகப்படுத்தப்பட்ட சுற்றுவாசிப்பு முறையினால், ஒரு ராசரியாக 25 அல்லது 30 நூல்களை வாசிக்கும் வாய்ப்பு த்தகைய நூல்கள், இலக்கியம், வரலாறு, விஞ்ஞானக் ஆளுமையுள்ள மனிதர் பற்றிய கட்டுரைகள், பொது அறிவு, றை விடயங்களாக அமைந்தன.
நில் ஏற்பட்ட வாசிப்புப் பழக்கம் க.பொ.த சாதாரணதரம் தரம் கற்கும் மாணவர் மத்தியில் சாதகமானதொரு ம் உருவாக்கியது. இத்தகைய பழக்கத்தினை எமது ஏற்படுத்தியதன் பலாபலன்களை நன்கு உணர்கின்றேன்; iறேன். பல்கலைக்கழகத்தில் எனது கற்றல்- கற்பித்தல் பச்சி போன்றவற்றிற்கு சிறந்ததொரு அடித்தளம் இதுவே.-
தொழிலில் வெற்றிகண்ட நூற்றுக்கணக்கான தொழிலதி ணப்படும் குணாதிசயங்கள் பலவற்றில் வாசிப்பும் ஒன்றாக க்கும். இத்தகையோர் தமது துறைசார்ந்த நூல்களை தேர்ச்சியுடையோராக மட்டுமன்றி ஏனையவற்றையும் ார். சில தொழின்மையாளர்கள், வாசிப்பின் ஈடுபாட்டினால் ாற்றிக் கொண்டமையும் இங்கு குறிப்பிடுதல் வேண்டும். பல ஆக்க இலக்கியகாரராகவும் பொறியியலாளர்களாகவும், ாராகவும், அரசியல்வாதிகளாகவும் மாறியுள்ளமையைக் ம், வாசிப்பின் வழியிலேயே அவர்களது சாதனைகள் டுள்ளன. மேற்கண்ட விபரங்கள் பல ஆய்வு முடிவுகளில் ந்த அனுபவங்களில் இருந்தும் பெறப்பட்டவை.
S ஒக்ே TLi 2005

Page 11
இன்று பேச்சாளர்களாகவும், அறிஞர்களாகவும் ஆராய்ச்சியாளராகவும் சமூக மற்றும் கலை இலக்கிய விமர்சகர்களாகவும் பிரபல்யமடைந்து அவ்வத்துறைகளில் தமது பெயர்களை நிலைநாட்டிக் கொண்ட பலரின் பின்புலத்தை நோக்கும் பொழுது அவர்கள் சிறந்த வாசகர்களாக இருந்துள்ளனர் என்பது தெரியவந்துள்ளது. இத்தகையோர் இவ்வுயர் நிலைமைகளை எய்துவதற்கு உதவிய காரணிகளைப் பட்டியலிட்டுக் கூறமுடியும். (1) அவர்களுடைய கல்விக் காலத்தில் பெற்ற சிறந்த வகுப்பறைப் போதனை, சிறந்த விரிவுரைகள் (2) அவ்வாறு பெற்றக் கொண்ட மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அறிவினைத் தமது சுயசிந்தனைகள், விரும்பி ஏற்றுக் கொண்ட அரசியல், பொருளாதார, சமூக, இலக்கிய சித்தாந்தங்கள் என்பவற்றோடு இணைத்துப் புதிய கருத்துக்களை உருவாக்கும் முயற்சி.
இவற்றுக்கு அப்பால் தனது துறையிலும் அதற்கு மேலுமுள்ள தொடர்புபட்ட துறைகளிலும் புதிய விடயங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டுமென ஊக்கமுடன் செயற்பட்டு உருவாக்கிக் கொண்ட வாசிப்புப் பழக்கம், இத்தகைய பழக்கமானது, ஒரு குறுகிய முறையில் தனது துறையை நோக்காது பன்னெறி சார்ந்த புலமையோடு அத்துறையை நோக்கி அது சார்ந்த பல புதிய பரிமாணங்களைக் காணவேண்டும் என்ற ஊக்கலானது, பரந்த வாசிப்புப் பழக்கத்துக்கு ஒருவரை இட்டுச் செல்கின்றது.
வாசிப்புப் பழக்கத்தினால் ஏற்படக் கூடிய பரந்த புலமைசார்நிலைப்பாட்டிற்கு ஒரு சிறு எடுத்துக்காட்டைக் கூறலாம். இன்று மரபுவழிவந்த வரலாற்றுப் பாடத்துக்குப் பதிலாகத் தோன்றியுள்ள புதிய வரலாறு என்னும் வரலாற்றியல் கருத்திற்கு, வரலாற்றுக் கல்விக்கும்
ᏧᏏ6ᏡᎧ
மனிதனின் பகுத்தறிவை பாதிப்பவை அவ ஆன்மாவை இயக்குகிறது. நல்ல விஷயங்கள்
இன்று பழைய உலகுக்கு மாற்றாக தொடர் உலகை மீட்டெடுக்க நாம் விருப்பப்பட்ட சாதனங்கள் எப்படி பழைய உலகை கபணி: ஆராய்வதுதான்.
ஒக்ே TLi 2005

சமூகவியல் மானுடவியல், உளவியல் பொருளியல், அரசறிவியல் போன்ற நெறிகள் சார்ந்த அறிவு தேவைப்படுகின்றது. இவ்வாறு வரலாற்றைப் புதிய முறையில் நோக்குவதற்கு முதலிரண்டு வழிமுறைகளைவிட வாசிப்புப் பழக்கமே அறிஞர்களுக்குப் பெரிதும் துணையாக இருந்து வந்துள்ளது.
இன்றைய கல்விச் சிந்தனைகளில் பிரதானமானது கல்வி ஒரு குறிப்பிட்ட வயதுடனோ அல்லது ஒரு கல்வி நிறுவனத்துடனோ முடிந்து விடுவதில்லை. அறிவு வெள். ளம் பல்கிப் பெருகும் இன்றையநாட்களில் புதிய அறிவுத் தளங்களுடன் எம்மைத் தொடர்புபடுத்திக் கொள்ள கல்வி அறிவைப் பெறும் முயற்சி வாழ்நாள் முழுவதும் நீடிக்க வேண்டும் என்பதாகும். இக்குறிக்கோளுக்கு உறுதுணையாக அமையும் வழிமுறை வாசிப்புப் பழக்கமாகும்.
இப்பின்புலத்தில் இன்று கல்வியை இளையோர் மத்தியில் பரப்புவதை வாழ் தொழிலாகக் கொண்ட இலட்சக்கணக்கான ஆசிரியர்கள் (பாடசாலை, பல்கலைக்கழகம், தொழில்நுட்பக் கல்லூரிகள், ஆசிரியர் கல்லூரிகள் என்பவற்றைச் சேர்ந்தவர்கள் ) பல்கிப் பெருகும் பல்துறைசார்ந்த அறிவுத் தொகுதியுடன் தம்மை இணைத்துக் கொள்வதற்கான பிரதான வழி முறை வாசிப்புப் பழக்கமாகும். இன்று பல இலட்சக் கணக்கான நூல்கள், சஞ்சிகைகள், கலைக்களஞ்சியங்கள் என்பவற்றில் மாத்திரமன்றி இணையத்திலும் எழுத்தில் விபரித்துக் கூறமுடியாத அளவுக்கு நவீன அறிவும், ஆய்வு முடிவுகளும் சேமித்து வைக்கப்படுகின்றன. வாசிப்புப் பழக்கத்தினூடாகவே இப் பேரறித் தளங்களை நாம் தரிசித்துப் பயனடைய முடியும்.
O
6)
ன் உணர்வுகளைப் பாதிக்கிறது. அவன் ளை நோக்கி அவனை திருப்புகிறது.
-ஆந்த்ரேய் தார்க்கோவய்கி
ர்பு சாதனங்கள் விளங்குகின்றன. பழைய ால் அதற்க ஒரே வழி இந்தத் தொடர்பு கரம் செய்தன என்பது குறித்து தீவிரமாக
- மார்ஷல் மெக்லூஹன் -

Page 12
வாசிப்பு பழக்கம் : வளர்ச்சி, தடைக்கல், எமது கல்விமுறைமை
நூல்கள் மாற்றங்களுக்கு வழிவகுக் கும் தன்மை உடையன. பல நூல் கள் மனித வரலாற்றில் புரட்சிகள் ஏற்படக் காரணமாகி இருந்தன. உலகளாவிய ரீதியில் நிகழ்ந்த சோஷலிசப் புரட்சிகளுக்கு கார்ல் மார்க்ஸ் எழுதிய மூலதனமும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கையும் (ஏங்கல்சுடன் எழுதிய Communist manifesto) தளம் அமைத்துக் கொடுத்தன.
சோ சந்திரசேகரம்
பேராசிரியர் - கல்வியியல துறை
கொழும்புப் கலைக்கழகம்
விழாக்களிலும் மத்தியில் வாச் 'அன்றைய' (எt அளவில் இப் ப அன்று வாசிப்பு இந்த ஆதங்க;
இன்றைய திசைதிருப்பி திரைப்படம், கி அத்துடன் இது முறை, க.பொ. பழக்கம் இல்லா முடியும் என்ற நீ
க.பொ.த ! பாடநூல்கள் : விளக்கங்கள், ரியூசன் வகுப்பு என்பனவே மான சாதனங்கள். இ இடமில்லைதா இளைஞர்களின் கல்லாக உள்ள
இப்பின்புல பற்றிச் சில விட
米 உலகில் பண்புகள் வாசிப்பு
துறை எ
dB67TITab
米 நூல்கள் நூல்கை திருத்தி
5615ШD 3 உண்டு.
米 நூல்கள்
களிடம் எத்தை போதும்
米 ஒரு மன நூல்கள் களைக்
米 அலெக் ஞானி அ போருக் எடுத்துச்
1
 

கல்விக் கருத்தரங்குகளிலும் நூல் வெளியீட்டு வெளியிடப்படும் முக்கிய ஆதங்கம் இன்றைய இளைஞர் ப்புப் பழக்கம் குறைந்து விட்டது என்பதாகும். ஆயினும் ன்றைய?) இளைஞர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் பெரிய ழக்கத்தைக் கொண்டிருந்தார்கள் என்றும் கூறமுடியாது. பில் ஈடுபாடு காட்டிய ஒரு சிலர் கூட இன்று இல்லை என்பதே த்தின் உட்பொருள் எனக் கொள்ளலாம்.
இளைஞர்களின் நேரத்தை விழுங்கும் ஏராளமான கள் இருப்பதை மறுக்க முடியாது. தொலைக்காட்சி, ரிகெட், செல்போன் என்று அடுக்கிக் கொண்டு செல்லலாம். வரை காலமும் நடைமுறையிலிருந்து வந்துள்ள கல்வி த சா/த , உ/த பொதுப் பரீட்சைகள் என்பன வாசிப்புப் மலே உயர்தரமான மதிப்பெண்களைப் (தர்ங்களைப்) பெற ைெலயை ஏற்படுத்திவிட்டன.
உ/த கல்விநிலையில் பயன்படுத்தக் கூடிய விதிக்கப்பட்ட கூட இல்லை. விரிவுரைக் குறிப்புகள், ஆசிரியர் தரும் பரீட்சை வழிகாட்டிகள், பழைய பரீட்சை வினாத்தாள்கள், புக்கள் மனனம் செய்யும் / நினைவிலிருத்தும் ஆற்றல் 1ணவர்களுக்கு கற்க உதவும் அல்லது பரீட்சைக்கு உதவும் தில் நூல் நிலையப் படிப்புக்கோ சுய தேடலுக்கோ அதிக ன். எமது கல்வி முறையின் உள்ளார்ந்த அம்சங்கள் பல * பொது வாசிப்புப் பழக்கத்தின் வளர்ச்சிக்குத் தடைக்T35l. த்தில் நூல்கள், நூல்வாசிப்பு என்பவற்றின் முக்கியத்துவம் யங்களை வலியுறுத்திக் கூற வேண்டியுள்ளது. ஆற்றில் மிக்க, நன்கு வெற்றிகண்ட தலைவர்களின் குணப் ள் பற்றிய ஆய்வுகள், அவர்கள் அனைவரும் சிறந்த பழக்கத்தைக் கொண்டிருந்தனர். தாம் சம்பந்தப்பட்ட ன்றில்லாது பல்துறை சார்ந்த நூல்களையும் வாசிப்பவர்அவர்கள் காணப்படுகின்றனர்.
அறிஞர்களால், படித்தவர்களால் முயன்று எழுதப்படுபவை. ள எழுதுபவர்களும் அந்நூலினால் தமது வாழ்க்கையைத் அமைத்துக் கொள்கிறார்கள். நூல்களை வாசிப்பவர்நமது நடத்தைகளைத் திருத்திக் கொள்ளும் வாய்ப்பு
மனிதர்களுக்கு உற்றதுணைவர்கள்; அவை மனிதர்ாதனையும் வேண்டிநிற்பதில்லை (Undemanding) மனிதன் கய சிரமங்களுக்கும் தொல்லைகளுக்கும் உள்ளான அவனைக் கைவிட்டு விடுவதில்லை (Do notdesert).
fதன் எப்படிப்பட்டவன் என்பதை அவன் வாசிக்கும் ரிலிருந்தும் அவன் வைத்திருக்கும் புத்தகத் தொகுதிகொண்டும் அறிந்து கொள்ளலாம். Fாந்தர் மன்னன் நூல்வாசிப்பில் விருப்புடையவன். தத்துவரிஸ்டோட்டில் எப்போதும் அவனுடன் செல்பவர். ஆயினும், தச் செல்லும் போது ஹோமரின் காவியங்களையும் கூடவே
செல்வான்.
ஒக்டோபர் 2005

Page 13
米 எதனையும் துறந்து விடலாம். வாசிப்பினால் பெற்ற அறிவை மட்டும் துறந்து விட முடியாது. நூலைப் படித்துவிட்டு மறந்து போனது நீங்க, எஞ்சி மனதில் நிற்பதுதான் கல்வி கற்றல் (Clearning) எல்லாம்.
米 வாசிக்கும்போது கிடைக்கும் தரவுகள் பதனிடப்பட்டு அறிவாகக் கிரகிக்கப்படுகின்றது. அவ்வறிவு பயன்படுத்தப்படும் போது அது ஞான அறிவாகின்றது. (Wisdom)
来 நூல்கள் மாற்றங்களுக்கு வழிவகுக்கும் தன்மை உடையன. பல நூல்கள் மனித வரலாற்றில் புரட்சிகள் ஏற்படக் காரணமாகி இருந்தன. உலகளாவிய ரீதியில் நிகழ்ந்த சோஷலிசப் புரட்சிகளுக்கு கார்ல் மார்க்ஸ் எழுதிய மூலதனமும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கையும் (ஏங்கல்சுடன் 6T(upg#57uu Communist manifesto) 356MTúb g9/60DLDá5துக் கொடுத்தன.
米 புத்தக வாசிப்பில் வெறி பிடித்தோரும் வரலாற்றில் உண்டு. பாரசீக நாட்டின் அப்துல் கசீம் என்ற போர்த்தலைவன் தன்னிடமிருந்த 1,17000 நூற்தொகுதிகளைச் சென்ற விடமெல்லாம் ஒட்டகத்தின் மீது ஏற்றிச் சென்றான். அவை அகர வரிசைப்படி நிரையாக நூல்களைச் சுமந்து பயணஞ் செய்தன என்பது வரலாறு.
米 புத்தகங்கள் கேலிப் பொருளாகவும் சுட்டப்படுவதுண்டு. ஏட்டுச் சுரைக்காய் கறிக்குதவாது, புத்தகப் புழு, புத்தக அறிவு என்னும் கருத்தாக்கங்கள் அத்தகையன.
米 அச்சிடப்பட்ட முதலாவது புத்தகம் குட்டன்பேர்க்கின் பைபிள்தான். அச்சிடப்பட்ட மிக அழகிய நூலும் அதுவே. பைபிள் என்னும் சொல்லும் சாதாரணமாக புத்தகத்தையே குறிக்கும். இதிலிருந்து நூற்பட்டியலைக் குறிக்கும் Bibliography என்னும் சொல்லும் புத்தக ஆர்வலர்களைக் குறிக்கும் Bibliophic என்னும் சொல்லும் பிறந்தன.
உலகளாவியதாய் உருப்பெற்றுவரும் தமிழ் இலக்கி ஈழத்துத் தமிழிலக்கிய ஆய்வும் கடந்த சில வருடங்கள் திருநெல்வேலி சைவாசிரிய கலாசாலையில் முப்பது பணிபுரிந்த பண்டிதமணி சி.கணபதிப்பிள்ளையவர்கள் தமது ஆசிரியப் பணியாலும் புலமை மிக்க எழுத்துக் பாரம்பரியத்திலே குறிப்பாக யாழ்ப்பாணத்து தமிழ் சைவசமயம் ஆகிய துறை களில் சுட்டிக் காட்டக் சமுதாயத்தின் பெரும் மதிப்பைப் பெற்றிருந்தார்.
ஒக்ே L LITL ulij 2005

குட்டன் பேர்க்கின் பைபிள் பிரதியொன்று 1970இல் 25 இலட்சம் டொலர்களுக்கு விற்பனையானது. ஆனால் குட்டன்பேர்க் தமது காலத்தில் மிக வறியவராக வாழ்ந்து கடன் பட்டுக் காலமானார்.
பலரும் நூல்களை எழுதுகின்றார்கள். ஆனால் சிலர் மட்டுமே அவற்றைப் பிரசுரிக்கின்றார்கள். மிகச் சிலரே தமது நூல்களை விற்க முடிகின்றது. எமிலிடிக்சன் என்ற கவிஞரின் ஏழு கவிதைகள் மட்டுமே அவரது காலத்தில் பிரசுரமாயின. Kafka தனது நூல்கள் சிலவற்றை பிரசுரிக்க விரும்பவில்லை. அவர் பெரிதும் விமர்சித்த அவரது நூலொன்று மிகப் பிரபல்யமாயிற்று. அச்சிட்ட 1250 பிரதிகளும் முதல் நாளே விற்பனையாகிவிட்டன, IBJT656ór GLJuif The Origin of Species (3g|Tigg பைரனின் கவிதை நூலின் 30,000 பிரதிகளும் முதல் நாளே விற்பனையாகிவிட்டன. உலகில் ஐஸ்லாந்து நாட்டவர்களே மிகச் சிறந்த வாசகர்கள்.
வாசிப்பு பழக்கமானது பலதரப்பட்ட சிந்தனைகளை மனதில் தூண்டி விடுகின்றது. சிந்தனைகள் ஒரு வழிப் போக்காக அமைந்து விடக் கூடாது. புத்தகங்கள் மனித வாழ்க்கையில் திருப்புமுனைகளை ஏற்படுத்தக் கூடும். அவை தகவல்களை (Inform) வழங்குகின்றன, மனிதனைப் பண்படுத்துகின்றன. (Reform) அவனில் மாற்றங்கள் ஏற்படக் காரணமாகின்றன. புத்தகங்கள் மனிதனின் செல்வத்தைப் வெளிபடுத்தும் காட்சிப் பொருட்கள் அல்ல ,அவை மனிதனைப் பகுப்பாய்வுக்கும் சிறந்த சிந்தனைகளின் கிரகிப்புக்கும் இட்டுச் செல்வன. உலக வரலாற்றில் பல புத்தகங்கள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு முதலாவதாகத் தடை செய்யப்பட்ட நூல் இடிப்பஸ் (Oedipus) என்பதாகும். Sophocles இந்நூலை எழுதிய போது அவருக்கு வயது 90க்கு மேல்.
(ஆதாரம் : வி. இறைஅன்பு இந்து பத்திரிகையில் எழுதிய கட்டுரை)
ய ஆய்வு விருத்தியின் பிரிக்கவியலாத அம்சமாகவே Tாகப் பரிணமித்து வந்திருக்கிறது. யாழ்பாணத்துத் ஆண்டுகளுக்கு மேலாகத் தமிழ் விரிவுரையாளராகப் வரையறுத்துக்குறிப்பிடப் கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் களாலும், சொற்பொழிவுகளாலும் ஈழத்துத் தமிழ்ப் பாரம்Uாரியத்திலே தமிழ்க் கல்வி, கலாச்சாரம், கூடிய அளவு ஒரு பெருந்தாக்கத்தை ஏற்படுத்திச்
பேராசிரியர் அ. சுசீந்திரராஜா ஈழத்துப் பண்டிதமணி பக்கம் 57-2002

Page 14
நானும் சில புத்தகங்களும்
எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் நவீன தமிழ் இலக் கியத்தில் தொடர்ந்து தீவிரமாக இயங்கி வருபவர் எண்பதுகளுக்குப் பின்னர் அவரது படைப்பாளுமை பல நிலை களில் நிறுவப்பட்டுள்ளன. சிறுகதை, நாவல், மொழிபெயர்ப்பு, விமர்சனம், நாட்டாரியல், சினிமா என விரிந்தது.
வாக்கியங்களின் சாலை என்ற நூல் மூலம் தனது வாசிப்புப் பரப்பின் ஆழ அகலங்களை அனுபவ உள்ளுணர்வு களை, சிந்தனையின் மீதான தொடர் விசாரணைகளை, படைப்பியல் நுட் பங்களை தரிசனப் பதிவாக முன்வைக் கின்றார். அந்நூலில் நானும் சில புத்த கங்களும்" எனும் தலைப்பில் எழுதிய குறிப்பு இங்கு மீள் பிரசுரமாகிறது. வாசிப்பு என்பது தொடர்ந்த சிந்தனைப் பிரவாகத்தின் உள்ளீடாக இருக்கும் என்பதைஇதன் மூலம் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் - (ஆர்)
எஸ். ராமகிருஷ்ணன்
எழுத்தாளர் தமிழ்நாடு
L.
அலைந்து கெ தொடர்ந்து கெ முகப்படுத்திய தெளிவாக எ6 தினசரி நாளித கிடக்கும் மரப்ெ தெளிவற்றதா?
அண்ணனு அமர்ந்தபடியே சாய்ந்தபடியே டிருக்கும் சிற்ப இருக்கிறது. ர சப்தத்தின் ஒரு ஒளிந்து பார்ப்
6) IIT dé0)6OT 6T60T விடவும் அந்த யிருக்கலாம்.
வீட்டில் ெ அவர்களும் கூ பெருமூச்சிட்டு புத்தகம் என்ப; புத்தகங்களை இருந்தாள. சி பேசிக்கொள்ை செய்து வருப அனுமதிக்கா களோடு மிகுந் லோடுமிருந்தா கர்கள், அவை பல ஆண்களி அத்தனை புத் எரிந்த சிவப்பு முகமும் புத்தக்
ஒவ்வொரு எல்லோரும் வா கடவுளின் பாத் தேவார, திரு யிருந்தவர்கள் கலையென்றே
கோபமிக் ஒரேநாளில் உ கோல் எனவும் வேதனையும் கலைந்த ரகசி ab6flail) LIT6iLL 6) தல் என்பது ஒ(
1.
 

ாட்களில் இருந்தே புத்தகங்களின் மயக்கத்திற்குள் ாண்டிருக்கத் துவங்கியதன் ஈர்ப்பு, நிழலைப் போல இன்றும் நாண்டேயிருக்கிறது. புத்தகங்களை முதலில் எனக்கு அறி
மனிதர் யாராக இருக்கக்கூடும் என ஞாபகம் தேடுகிறது. வர் உருவமும் புலப்படவில்லை. வீடெங்கும் புத்தகங்கள், ழ்கள், திராவிட, இடதுசாரி விவாத புத்தகங்கள், கலைந்து பெஞ்சினை நோக்கி எந்த வயதில் முன்னேறினேன் என்பதும் கவேயுள்ளது.
வம் சித்தாப்பாக்களும் யர்ருமற்ற மாடியின் ஒற்றைச் சுவரில் ா, படர்ந்த வேம்பின் நிழலடியில் கிடக்கும் கல்லின் மீது ா, ஒரு துளி கவனம் சிதறாமல் புத்தகம் வாசித்துக் கொண்க் காட்சி போன்ற மாயக் கணங்கள் இன்னமும் நினைவில் நடக்கும் சப்தம் கூட எழுப்பாமல் வரவேண்டியிருக்கும். துணுக்குகூட அவர்களை எரிச்சல் படுத்தி விடும். பின்னாடி பதை அவர்கள் மிக கோபமாகக் கண்டிப்பார்கள். ருஷ்ய அந்தப் புத்தக வாசனைக்குப் பெயரிட்டிருந்தேன். படிப்பதை வாசனை புத்தகங்களை முதலில் வசீகரமுடையதாக்கி
பண்களும் படிக்கும் பழக்கமுடையவர்களாக இருந்தார்கள். ட படிக்கும் போது ஏதேதோ முகநடுக்கமும், மலர்ச்சியுமாக க் கொண்டவர்களாக இருப்பதைக் கண்டிருக்கிறேன். து ஒரு கனவு என முதலில் ஒரு சித்தி சொன்னாள். அவள் மிகவும் அந்தரங்கமானதொரு காதலில் வாசிப்பவளாக ல நேரங்களில் புத்தகங்களின் வாசகங்களை தானே பதும், அதன் கதாபாத்திரங்களை தானே காதலிப்பதையும் வளாக இருந்தாள். வீட்டில் பிற வாலிபர்களோடு பேச த சூழலில் அவள் காகித வரிகளில் நடமாடும் வாலிபர்த ஸ்நேகத்துடனும், ஒன்றிற்கு மேற்பட்டவர்களோடு காதாள். அவளது ஆட்டோகிராப் புக்கில், கதைகளின் நாய1ள நேசித்துக் கையெழுத்து போட்டுத் தந்ததாக அவளே ன் பெயரில் கையெழுத்திட்டு அறியாத தாத்தா அவளது தகங்களையும் ஒரே இரவில் எடுத்துக் கொளுத்தியபோது நிறச் சுடரின் படபடப்பும், விசும்பி விசும்பி அழுத அவள் கத்தின் வடிவத்தை எனக்குள் என்றோ கலைத்துவிட்டது.
நவருக்கும் ஒருவகை புத்தகத்தைத்தான் படிக்கிறார்கள். சிப்பதற்கான புத்தகம் என எதுவும் எழுதப்பட்டதேயில்லை. த நிழலைப் பற்றிக் கொள்வதற்காக வீட்டில் எப்போதும் வாசக புத்தகங்களைத் தங்களது நாவில் புரட்டியபடி
யாவரும் புத்தகம் என்பது வார்த்தைகளை மீட்டிப் பாடும் அறிந்திருந்தார்கள்.
க இளைஞர்களோ புத்தகங்கள் ஒரு கொந்தளிப்பு என்றும், லகைப் புரட்டிய் போட்டுவிடத் தயாராகயிருக்கும் ஒரு நெம்புவிவாதித்துக் கொண்டார்கள். இளம் பெண்கள் காதலும் கலந்த ரகசிய பேச்சென ஏதேதோ அவர்களுள் பேசிக் ய பேச்சென ஏதேதோ அவர்களுள் பேசிக் கலைந்த நாட்யதில் இருந்த நானும் எனது சகோதரிகளும் புத்தக வாசித்நமர்ம விளையாட்டு என ஆர்வம் கொள்ளத் துவங்கினோம்.
2 ஒக்ே LITL Ii 2005

Page 15
காமிக்கஸ் புத்தகங்களில் ஒன்றான 'தோற்பதற்காகவே சூதாடப்படுபவன்' என்ற ரிப் பெர்பி எனும் சாகசக்காரனின் கதையை வாசித்த பகல் மட்டும் இப்போதும் நினைவின் தொலைவில் மங்கிய வெளிச்சத்தோடு தெரிந்து கொண்டிருக்கிறது. பள்ளியின் அரையாண்டு கால விடுமுறை நாட்களில் ஒன்றான அந்தப் பகலில் நானும் ஆர்வம் தாளாது புத்தகம் படிப்பவனாக என்னைப் பலரும் அடையாளம் கண்டு கொள்ள வேண்டுமென ஆசை மீறியவனாக வாசலை ஒட்டிய திண்ணையில் சாய்ந்து கொண்டு ரிப் கெர்பியின் தோற்பதற்காகவே சூதாடுபவன்' என்ற புத்தகத்தைப் பிரித்து வாசிக்கத் துவங்கினேன். அதுவரை எனக்குப் பள்ளியிலும் வீட்டிலும் பழக்கப்பட்டிருந்த வார்த்தைகள், வாசகங்கள் எதுவும் அதில் இல்லை. நிஜ மாகவே வேறு பாஷையில் எழுதப்பட்ட புத்தகமோ எனும்படியான வாக்கிய அமைப்புக்கள். ஆனால் தமிழ் எழுத்துக்கள் தெளிவாகத் தென்படுகின்றன. நான் மிக சிரமத்தோடு வாக்கியங்களை விடவும் சித்திரங்களின் மீது அதிக விருப்பம் கொண்டவனைப் போல பாசாங்குடன் கவனித்துக் கொண்டிருந்தேன். இப்பொழுதும் அந்தச் சித்திரம் மிகத் தெளிவாக நினைவில் பதிந்திருக்கிறது கறுப்பு வெள்ளைக் கோட்டோவியம். ஒர் குதிரையின் கையில் துப்பாக்கி ஏந்தியபடி ரிப் கெர்பி நிற்கிறான் அவனது தோளில் வேட்டைக்காரர்களின் இரட்டைக் குழல் துப்பாக்கி. முகம் கூர்மையாக இருக்கிறது. அதில் அலட்சியமான சிரிப்பு தென்படுகிறது. கால்களில் மிக கனமான பூட்ஸ் குதிரையின் நிழல் பின்புறம் பாத நெளிந்தபடி வீழ்ந்து கிடக்கிறது. அவன் எதிரே வானில் சிதறியபடி வீழ்ந்து கொண்டிருக்கும் சீட்டுக் கட்டின் கார்டுகள், அதன் நடுவே தோற்பதற்காகவே சூதாடு பவன்' என விசித்திரமான நீள் எழுத்து.
இந்த முதல் பக்கமே எனக்குப் போதுமானதாக இருந்தது. ஒருபோதும் அறிந்திராத துப்பாக்கி வீரனும் குதிரையும் ஒரே நேரத்தில் சிரிப்பையும் வேடிக்கை யையும் தந்தது. நானே ரிப் கெர்பி போல எனது வீட்டின் முகப்பில் கட்டப்பட்டிருந்த ஆட்டுக்குட்டி, நிழலில் ஒய்ந்து கிடக்கும் நாய், மேய்ந்து கொண்டிருக்கும் கோழிக் குஞ்சுகள் யாவும் கேட்கும்படியாகச் சொன்னேன்: "நான் ரிப் கெப்ரி, ரிப் கெப்ரி" புத்தகங்களின் மீது துளியும் ஆசையற்ற ஜீவராசிகள் எனது சப்தத்திற்கு தலை உயர்த்தியதோடு திரும்பவும் தங்கள் நித்ய காரியங்
ஒக்ே LITLJIlij 2005
 

5)
களில் மூழ்கத் துவங்கியிருந்தன. நான் அதே பக்கத்தை திரும்பத் திரும்ப வாசித்துக் கொண்டேயிருந்தேன். இன்றளவும் அதைப் போல வியப்பு தீராத ஒரு பக்கத்தை வாசிக்கும் நிகழ்வு கூடவேயில்லை . ஏனோ சிரிப்பு எனைத் தொற்றிக் கொண்டது படிப்பது என்பது நீந்துவதைப் போல ருசிமிக்கதெனப் புரியத்துவங்கியது புத்தகத்தின் கரைகளுக்குள்தான் எப்போதும் கதை ததும்பிக் கொண்டேயிருக்கும் என நான் அறிந்தவனானேன்.
விடுமுறையான பத்து நாட்களும் பலரின் பார்வையில் படும்படியாக நான் புத்தகம் படிப்பவனாக அமர்ந்திருந்த போதும் அது எவர் கவனத்தையும் கவரவே யில்லை. பதிலாக வாசித்துக் கொண்டிருக்கும் நாள் ஒன்றில் எனக்குத் தெரியாமல் ஒளிந்து எட்டிப் பார்த்த சகோதரி. களில் ஒருத்தி மிகுந்த சப்தத்துடன் சமையல் அறையில் போய் கூச்சலிட்டாள். இது சுப்புவோட புத்தகம், திருடி வச்சிருக்கான்"நான் மிரட்சியும் கோபமும் மீறி, மறுத்துக் கத்தியபோது அவள் அம்மாவைக் கையோடு அழைத்துக் கொண்டு வந்து காட்டினாள்.
விடுமுறைக்காக வந்து போன உறவுக்காரரின் மகள் கொண்டு வந்த புத்தகம் என்பதோ, அது தொலைந்து வீடெங்கும் தேடப்பட்டதோ எதுவும் தெரியாத நான் மிக மோசமான குற்றத்திற்காக அகப்பட்டுக் கொண்டவன் போல கையோடு பிடிபட்டிருந்தேன். அம்மா புத்தகத்தை வாங்கி சோதனையிட்ட போது அதன் முப்பத்திநாலாவது பக்கத்தில் சிறிய எழுத்தில் கிறுக்கலாக ரிப் கெர்பின் காலடியில் சுப்பு என எழுதப்பட்டிருக்கிறது. நான் இதுவரை முப்பத்தி நாலாது பக்கம் படிக்கவில்லை என்பதையும், அதை நான் திருட வேண்டியதற்கான எந்த முன்காரணமுமில்லை என்பதையும் நிரூபிக்க முயன்று இயலாமல் திட்டும் ஏச்சும் வாங்கியவனாக, பாதியிலே புத்தகத்தைப் பிடுங்கி ஊருக்குப் புறப்பட்டுப் போகும் சித்தப்பாவிடம் தந்து சுப்புவிடம் ஒப்படைத்து விடும்படியான நிகழ்ச்சி நடந்தேறியநாளில், தனியே வைக்கோல் போரில் படுத்துக் கொண்டு சப்த மில்லாமல் அழுததோடு, இனிமேல் இதுபோல காட்டிக் கொடுத்துவிடும் சகோதரி எவரும் என்னோடு பிறக்க வேண்டாம் என கடவுளைப் பிரார்த்தனை செய்தேன். பாதி படிக்காமலே விடுபட்டுப் போன அந்தப் புத்தகம் பின் கிடைக்காமலே போனது. வேறு ஒரு வயதில் அதைத் தேடிப் படித்தபோது சாகசம் மறைந்து துக்கம் மட்டுமே மிஞ்சியிருந்தது.

Page 16
புத்தகங்கள் என்னோடு பின் எந்த சிரமமும் இன்றி உறவு கொள்ளத் துவங்கி விட்டன. எண்ணிக்கையற்ற மனிதர்கள் உலவித் திரிந்த புத்தக வனத்தினுள் நானும் தனியனாகச் சுற்றிக் கொண்டேயிருக்கிறேன். காட்டு விருட்சங்களைப்போலவே புத்தகங்களும் தங்கள் உருவை அடிக்கடி மாற்றிக் கொள்கின்றன. ஏதேதோ சப்தங்களையும், மயக்க மூட்டும் காட்சிகளையும் கொண்டிருக்கின்றன. இதுவரை பார்த்தறியாத விலங்குகள், மனிதர்கள் மறைந்து புலப்பட்டு ஒடித்திரிகின்றனர். புத்தகம் ஒரே நேரத்தில் ஒருவர் மட்டுமே ஒற்றை வழியாகயிருக்கிறது. வரிகளின் பிரவேசிக்கும் சாலையில் நடக்க நடக்க எண்ணிக்கையற்ற ஜனத்திர,ை நகரங்களை, காட்சிகளை, துயரத்தை, கொண்டாட்டத்தை,வியப்பை, கொடுரத்தை வேட்டையைக் காண முடிகிறது. புத்தகம் கண். களால், வாசிக்கப்பட்டாலும், செவியால் நுகரப்படுவதும், நாவால் ருசிக்கப்படுவதும், உணர்ச்சிகளால் தொட்டு உணரப்படுவதுமாக ஒரு மாய விளையாட்டையே நிகழ்த்துகின்றன. -
'பிரபஞ்சம் ஒரு மாபெரும் புத்தகம்' என்கிறார் போர்ஹே. இந்த வாசகம் நம்மைப் பிரபஞ்சத்தோடு மிகுந்த இணக்கம் கொள்ளச் செய்துவிடுகிறது. பலராலும் தொடர்ந்து எழுதப்பட்டுக் கொண்டும் உருமாறிக் கொண்டுமிருக்கிறது. கடவுளின் புத்தகம் பற்றி, புராணிகம் மிகுந்த கீழைத் தேய நாடுகளில் நம்பிக்கை உள்ளது.
வாழ்வின் பரிட்சயத்தில் எதை எதையெல்லாம் அடைந்தேனோ, அதற்குத் சமமாகவும், மேலாகவும் புத்தகங்கள் எனக்கு சாத்தியங்களை, நிகழ்வுகளை அறிமுகம் செய்திருக்கின்றன. இன்னமும் வாழ்வில் ஒருதடவை கூட நடந்து பரீட்சயப்படாத பனி உறைந்த மலையையும் அதன் வெண்ணிறப்பனிப்பாதையில் நடந்து
ஏழைகளின் வாழ்க்கைை
"சுற்றுச் சூழலைக் காக்க விரும்பினால் முதலில் உயிர்ப் பன்மயத்தில் மனிதர்களும் ஒரு பகுதி முடியாவிடில், மரவகைகளை எப்படிக் காப்பாற்றப் ஒழிப்பது போல் சில நேரங்களில் தோன்றுகிறது. எல்லாவற்றையும் விட முக்கியம். எனவே மிக ஆர்வத்தில் சூழலுக்கு நீண்ட கால அடிப்படையில் அவர்கள் கவலைப்படுவதில்லை. சுற்றுச் சூழலை அழிவுக்கும் காரணமாக இருப்பது வேடிக்கைதான் நாம் உண்மையில் விரும்பினால் ஏழைகளின் வாழ் என்று வலியுறுத்துகிறேன்."
மக்களாட்சி ஆதரவும் போர
 

செல்லும்போது வெளிப்படும் ஈரமான குளிர் மூச்சையும் கதைகள் வழியே மட்டும்தான் உணர்ந்திருக்கின்றேன். இதுவே போதுமானதாகக் கூறப்படுகிறது. கதைப் புத்தகங்கள் மட்டுமல்ல கணித, பெளதீக, உளவியல், தத்துவ, சரித்திர, மாயலோக புத்தகங்களும் என்னை தங்களின் பாதையில் நடந்து திரிய அனுமதித்திருக்கின்றன. சில மெய்யியல் புத்தகங்களின் வழியே விஞ்நானம் பற்றிய அறிதலையும், விஞ்ஞானப்புத்தகங்களில் மெய் தேடலையும், கணித நூல்களில் கதைகளின் சாத்தியங்களையும், கதைகளில் காலம் வெளி பற்றிய புரிதலையும் மாற்றி, கலைத்துக் கலைத்து வாசிப்பவனாக இருந்திருக்கிறேன். சில சமயங்களில் தோன்றுவதுண்டு. எனக்குப் பிடித்தமான புத்தகங்களின் எழுத்தாளர்கள் எனது தெருவிலேதான் குடியிருக்கிறார்கள். அவர்கள் நான் தனிமையுறும்போது எனது அறைக் கதைவைத் தட்டி சந்தோஷமாகப்பேசி விவாதித்துக் கலைகிறார்கள் வேறுவேறு காலத்தில் பிறந்த பல எழுத்தாளர்கள் கூட என் அறையின் வழி காலம் மீறி பரஸ்பரம் ஒருவருக்கு ஒருவர் அறிமுகமாகிக் கொள்கிறார்கள்.
எனது படிப்பறை மேஜையில் எப்போதும் புத்தகங்கள் நிரம்பிக் கிடக்கின்றன ஒரு வாசகனாக இருப்பதுதான் எத்தனை பெரிய காரியம் ஒரு வாசகனுக்குத் நானே இத்தனை எழுத்தாளர்களும், வாசகனின் மேஜை பிலோ, புத்தக அலமாரியிலோ கட்டிலிலோ எப்போதும் புத்தகங்கள் மிக மெளனமாக தங்களைப் பற்றி ஒரு முணுமுணுப்புகூட இன்றி காத்திருக்கின்றன. சில புத்தகங்களின் காத்திருப்பு நூறு வருஷங்களுக்கு மேலாகக் கூட ஆகிவிடுகிறது. எவ்விதமான தயக்கமும் இன்றி புத்தகங்கள் எப்போதும் தயாராக இருக்கின்றன தனது வாசகனுக்காக,
யை மாற்றினார்.
மக்களைக் காக்க வேண்டும். ஏனெனில் நமது சொந்த இனத்தைக் காப்பாற்ற போகிறோம்? ஏழை மக்கள் சுற்றுச்சூழலை உயிர் வாழ்க்கை என்பதே அவர்களுக்கு வும் அடிப்படைத் தேவைகளை பெறும் b தாங்கள் ஏற்படுத்தக்கூடிய பாதிப்பு பற்றி நம்பியிருக்கும் ஏழை எளியவர்களே அதன் . எனவே தான் சுற்றுச் சூழலைப் பாதுகாக்க க்கை நிலைமையை மேம்படுத்த வேண்டும்
புகழ்பெற்ற சுற்றுச்சூழல் ஆதரவாளரும் ாளியுமான வங்காரி மூட்டா மாத்தாய் (கென்யா)
ஒக்ே IL LITLJIlij 2005

Page 17
கல்விக் கொள்கைத் தீர்மானங்களில் வாசக வட்டங்கள் வகிக்கக் கூடிய
LIB (5
2000ம் ஆண்டு அறிமுகம் செய்யப் பட்ட புதிய கல்விக்கொள்கை பரீட்சை களை மையப்படுத்திய பாடத்திட் டத்தினை மாற்றி, மனிதருக்கு இருக்க வேணர்டிய அடிப்படைப் பணி பு களுடன் சமூகத்தில் ஏற்புடையவராக வாழுவதற்கு பிள்ளைகளை உரு வாக்குவதை நோக்கமாகக் கொணர் டது. ஆரம்பம் முதல், இது வறிய கிராமங்களில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு உகந்தவொன்றல்ல என்றும், ஆசிரியர் களுக்கு வீணே வேலைப்பளுவினை அதிகரிக்கின்றது என்றும் பலவாறாக விமர்சனங்களை வழங்கிக் கொண்டி ருந்தோமே தவிர இக்கொள்கையின் நன்மைகளைப் பெறுவதற்கு என்ன முறையில் வெவ்வேறு பின்புலங்களில் இதனை நடைமுறைப்படுத்தலாம் என்கின்ற ஆக்கபூர்வமான ஆராய்ச்சி யில் இறங்கவில்லை.
சாந்தி சச்சிதானந்தம்
ஒக்டோபர் 2005
கொள்கை
சமீபத்த
LITLéfIT60)6) - பதவியிலிருந் விளைவாக, போராட்டங்க நேரங்களில் பலப்படுத்தப் சேபனையை எவ்வாறு எடு அளவுக்கு ெ குழம்பிக் கெ கசிந்த உத்த டன. ஜனாதிட ளைக்கு பாட அதிகாரிகளு பிரபல பாடச இறங்கியதன்
g2(D5 LITL வரும் பிள்ளை இயற்றி, சில வளங்களை தமது பிள்:ை வைக்கும் உா எங்கள் நாட் பூரணமாகக் க உதவுகின்றத்
LITL --d'Off T60D6UD a 9 களில் முதல களையே அ6 பொய் சொல் திற்கு இட்டுச்
கவனததைச விவாதத்திை நாமேல்லோரு என்கின்ற முர அந்த குறித்த கின்றார்கள் தங்கள் பத6 ஆரம்பித்தது களில் வெறு முன்னுதாரண
அதிகா பக்கத்திலும் கொள்கைை தைப் பெறாப எதிர்ப்புத் ெ செய்யப்பட்ட

த் திட்டங்களும் சமூக முரண்பாடுகளும்
தில் கொழும்பிலுள்ள பிரபல பாடசாலைகளின் அதிபர்கள் அனுமதிகளில் ஊழல் குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையில் தமது ந்து உடனடியாக விலக்கப்பட்டனர். இந்நடவடிக்கையின் அவற்றுள் பலவற்றில் பெற்றாரும் மாணவர்களும் எதிர்ப்புப் ளிலும் வகுப்புப் பகிஷ்கரிப்பிலும் ஈடுபட்டார்கள். பாடசாலை ஏராளமான பொலிஸ் படையினரைக் கொண்டு பாதுகாப்பு படும் அளவுக்கு இவர்கள் காத்திரமாகத் தங்கள் ஆட்- - த் தெரிவித்தார்கள். திடீரென்று பாரதூரமான இந்த முடிவுகள் }க்கப்பட்டன, ஏன் இவ்வளவு முரண்பாடுகள் வெடிக்கும் காண்டு செல்லப்பட்டன என பொது மக்களாகிய நாங்கள் ாண்டு இருந்த வேளை இதைப் பற்றி உயரிடங்களிலிருந்து நியோகபூர்வமற்ற செய்திகள் எம்மைத் துரக்கிவாரிப் போட்தி செயலகத்தில் பணிபுரியும் உயரதிகாரியொருவரின் பிள்சாலை அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால் அவர் கோபமுற்று கல்வி நக்குச் சென்று முறையிட்டு அவர்களெல்லோரும் சேர்ந்து ாலைகளின் அதிபர்களுக்கு "பாடம் புகட்டும்" வேலையில்
விளைவே இந்த நடவடிக்கை என்ற செய்திதான் அது.
உசாலையின் இரண்டு கிலோ மீற்றர் சுற்று வட்டத்திலிருந்து ாகள்தான் அங்கு அனுமதி பெறலாம் என்ற சட்டத்தின்ையும் "தேசிய" பாடசாலைகளுக்கு மட்டுமே கற்றல் கற்பித்தல் அபரிமிதமாக வழங்கியும் கொண்டிருந்தால் இங்கு பெற்றார் எாக்கு தாம் தெரிவு செய்யும் சிறந்த பாடசாலையில் கற்க ரிமை மறுக்கப்படுகின்றது என்பதுதான் உண்மை. அதாவது, டின் பிள்ளைகள் அவர்கள் எங்கிருந்தாலும், கல்வியைப் 5ற்கும் சமவாய்ப்புக்களைப் பெறுவதற்கு இந்தக் கட்டமைப்பு தா என்பதே விவாதமாகும். இந்தப் பிரச்சனை, எவ்வாறு அனுமதிகளில் ஊழலினை உருவாக்குகின்றது, பல சமயங்ாம் வகுப்பிற்கு அனுமதி பெறப்போகும் பிஞ்சுக் குழந்தைவர்கள் இந்த இந்த இடத்தில்தான் வசிக்கின்றார்கள் என லும்படி பெற்றோர் தூண்டும் அருவருக்கத்தக்க வழக்கத்செல்லுகின்றது என்றுதான் அதிகாரிகள் எல்லோரும் தமது செலுத்தியிருக்கவேண்டும். ஆனால், முக்கியமான இந்த ன விட்டு விட்டு அவர்கள் வஞ்சம் தீர்க்க கிளம்பினார்கள். நம் குறிப்பிட்ட அதிபர்கள் விலக்கப்படலாமா இல்லையா ண்பாடுகளுக்குள் சிக்கினோம். கடைசியில் நடந்தது என்ன? 5 அதிபர்கள் சட்டத்திற்கு மாறாக பதவி விலக்கப்பட்டிருக்என நீதிமன்றம் தீர்ப்பினை வழங்கியதன் பயனாக திரும்ப விகளுக்கு வந்தார்கள். வழமைபோல் எல்லாம் நடக்க முரண்பாடுகளைக் கையாளத் தெரியாமல் ஆர்ப்பாட்டங்மனே இறங்குகின்ற ஒரு வளர்ந்தோர் உலகத்தினை ாமாக எமது பிள்ளைகளுக்குக் காட்டியதுதான் மிச்சம்.
ரிகளின் பக்கம் நிகழும் குழறுபடிகள் இவையெனில் மக்கள் வேறு பிரச்சனைகள் எழுகின்றன. அரசாங்கம் எந்தக் பக் கொண்டு வந்தாலும் அதைப் பற்றிய பூரண விளக்கத்Dலே சில மனப் பதிவுகளை வைத்துக் கொண்டு அதற்கு தரிவிப்பது அதிலொன்றாகும். 2000ம் ஆண்டு அறிமுகம் புதிய கல்விக்கொள்கை இதற்கு சிறந்த உதாரணமாகும்.

Page 18
பரீட்சைகளை மையப்படுத்திய பாடத்திட்டத்தினை மாற்றி, மனிதருக்கு இருக்க வேண்டிய அடிப்படைப் பண்புகளுடன் சமூகத்தில் ஏற்புடையவராக வாழுவதற்கு பிள்ளைகளை உருவாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டது இந்தக் கொள்கை. ஆரம்பம் முதல், இது வறிய கிராமங்களில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு உகந்தவொன்றல்ல என்றும், ஆசிரியர்களுக்கு வீணே வேலைப் பளுவினை அதிகரிக்கின்றது என்றும் பலவாறாக விமர்சனங்களை வழங்கிக் கொண்டிருந்தோமே தவிர இக்கொள்கையின் நன்மைகளைப் பெறுவதற்கு என்ன முறையில் வெவ்வேறு பின்புலங்களில் இதனை நடைமுறைப்படுத்தலாம் என்கின்ற ஆக்கபூர்வமான ஆராய்ச்சியில் இறங்கவில்லை. இதனால் பரீட்சைகளை மையப்படுத்தியநமதுபாடாந்தரங்கள் எந்த விதத்திலும் மாறவில்லை. இன்று முன்னரிலும்விட வீச்சாக பெற்றோர் தமது பிள்ளைகளை தனியார் கல்வி நிலையங்களுக்கு சிறு வயதிலிருந்தே அனுப்பி வருகின்றனர். ஒரு முறை வெகுநாள் தொழிலில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒரு ஆசிரியரை நான் நலம் விசாரித்தபோது, "இப்போதெல்லாம் எங்கள் பாடசாலையில் கணிப்பீடுகள் செய்ய வேண்டிய தேவை
யைக் குறைத்திருக்கிறார்கள். ஆதலால் வேலை
நன்றாகப் போகிறது" என்று கூறினார். இந்த மட்டத்திலேயே புதிய கல்விக் கொள்கைத் திட்டம் பார்க்கப்படுகின்றது, செயற்படுத்தப்படுகின்றது என்று இந்த உதார ணங்களிலிலிருந்து நாம் அனுமானித்துக் கொள்ளலாம்.
கொள்கை வகுப்போரும் பொதுமக்களும் ஊடாடக்கூடிய பொதுத் தளங்களின் தேவை
மேற்கூறிய உதாரணங்களிலிருந்து கல்வித் துறையில் கொள்- : கைத் திட்டங்கள் வகுக்கப்படும் ! பொழுது நாம் கவனிக்க வேண்டிய பல விடயங்களை உணர்ந்து ! கொள்ள வேண்டும். முதலாவதாக, ! திட்ட அதிகாரிகளும் அவர்களுக்கு ! ஆலோசனை கொடுக்கும் நிபுணர்களும் தங்கள் சொந்த வாழ்க்கையின் அனுபவங்களின் அடிப்படையை ! மட்டும் வைத்துக்கொண்டு சட்டத்- : தினையோ கொள்கைத் திட்டத்தி. : னையோ வரைய முடியாது. பல்வேறு சமூகப் பொருளாதாரப் பின்னணி களில் இருப்பவர்களின் அனுபவங் களும் இதற்கு எடை சேர்க்கவேண் டும். அடுத்து, திட்டத்தினை நடை முறைப்படுத்தப் போகின்றவர்கள் : அதைப் பற்றிய பூரண விளக்கம் ! பெற்றிருக்க வேண்டும். மூன்றாவதாக
 
 
 
 
 

இத்திட்டங்களினால் பயனடையப் போகின்ற பொது மக்கள் மத்தியில் அதன் சாதக பாதக விடயங்கள் பற்றிய தெளிவு இருக்க வேண்டும். இது மூன்றும் அமையப் பெற்றாலேயே பொருத்தமான திட்டங்களை வரைந்து பூரணமாக நாம் செயற்படுத்தலாம். இவ்வாறு செய்வதற்கு நிபுணர்களும் அதிகாரிகளும் கல்விச் செயற்பாட்டின் சகல பங்குதாரர்களினதும் (stakeholders) அபிப்பிராயங்களைப் பெறுவதும், தாம் எடுக்கும் தீர்மானங்களின் விளக்கங்களை அவர்களுக்கு அளிப்பதும் அவர்கள் பெறுவதும் கிரமமாக நடைபெறவேண்டிய நடவடிக்கைகளாகும்.
ஒரு நாடு முழுவதும் செயற்படுத்தப்படும் திட்டத்தினைப் பற்றி அதன் பங்குதாரர்களிடம் அபிப்பிராயம் பெறுவது சிக்கலான காரியமாகும். கோள்கை வகுப்போர், திட்டச் செயற்பாட்டு அதிகாரிகள், அத்திட்டத்தில் பங்குபெற்றுப் பயன் பெறும் பொது மக்கள், இந்த மூன்று தரப்பினரும் ஒன்றாகச் சந்திக்கக்கூடிய தளங்கள் எங்கள் சமூகத்தில் அரிதாகவே காணப்படுகின்றன. இதனால்தானே மேல்தட்டு வர்க்கத்தினரின் நலன்களைப் பிரதிபலிப்பதாகவே எமது கொள்கைத் திட்டங்கள் இருக்கின்றனவென்று நாம் அடிக்கடி புலம்பிக் கொண்டிருக்கின்றோம்? எனவே மேற்கூறிய சகல தரப்பினரும் பங்குபெற்று ஒருவருக்கொருவர் அபிப்பிராயங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் தளங்களை உருவாக்குவது ஒரு சவால் என்பது தெளிவாகின்றது. ஆனால் அதுமட்டுமல்ல பிரச்சனை. எடுக்கப்படும் ஒரு விடயத்தினைப் பற்றிய தேர்ந்த அபிப்பிராயங்களை சொல்லக் கூடிய வகையில் இத்தளங்களில் பங்குபற்றும் அனைவரும் அவ்விடயத்தினைப் பற்றிய தகவல்களையும் விளக்கத்தினையும் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதும் இங்கு தேவையாகின்றது. ஒரு பரந்த அளவில் இதைச் செய்து முடிக்க முடியுமா என்று மலைக்கத்தான் வேண்டும். இந்த சவால்களுக்கெல்லாம் தீர்வாக விருத்தியடைந்த நாடுகளில்ெலாம் விவாத உரையாடல்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன.
விவாத உரையாடல் (Deliberative Dialogue)
உரையாடல் என்பது மற்றவர். களுடைய அபிப்பிராயங்களை உள்வாங்கத் தயாராக இருப்பவர்கள் மத்தியில் பரஸ்பர புரிந்துணர்வினை இலக்கு வைத்து நடைபெறும் தொடர் பாடலாகும். மனிதர்களுக்கிடையில் நேர்மையான உறவுகளை உருவாக்கவும் ஆழப்படுத்தவும் உதவும் ஒரே சாதனம் உரையாடலாகும். அதில்
ஒக்டோபர் 2005

Page 19
விவாதம் புரிவது என்பது தீர்மானம் எடுப்பதற்கு உதவியாக ஒரு விடயத்தின் சாதக பாதகங்களை சீர்துக்கிப் பார்த்து அலசி ஆராய்வதாகும். இதனை ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவர்கள் கூட்டாக இணைந்து செய்யும்போது அவரவர்களின் நலன்கள், அவர்கள் சிந்திக்கும் போக்குகள், குறித்த விடயம் தொடர்பாக அவரவர்களின் அபிலாசைகள் போன்றவையெல்லாம் அங்கு பங்கு பற்றும் சகலருக்கும் தெரியும் வாய்ப்புகிட்டுகின்றது. எடுக்கப்படும் தீர்மானங்களும் அனேகமானவர்களுக்குப் பயனளிக்கும் முடிவுகளாக இருக்கும் சாத்தியக் கூறுகளும் அதிகரிக்கின்றன.
விவாத உரையாடல்கள் என்பது சம்பந்தப்பட்டவர்களை உள்ளிணைத்து செய்யப்படும் ஜனநாயக பூர்வமான பொது நடவடிக்கையாகும். இங்கு அதில் பங்குபற்றும் சகலரும் பலதரப்பான அபிப்பிராயங்களினதும் சாதக பாதகத் தன்மைகளையும் பன்முகத் தெரிவுகளையும் அவற்றின் விளைவுகளையும் சீர்தூக்கிப் பார்க்க வாய்ப்புக்கள் வழங்கப்படுகின்றன. இவ்வாறு தமது சூழலின் சமூக, அரசியல் நிகழ்ச்சிநிரலை (agendas) நிலைநாட்டும் பாத்திரம் இவர்களுக்கு வழங்கப்படுதலினால் இங்கு ஒவ்வொரு தனிமனிதரினதும் சமூக பொறுப்பு வலியுறுத்தப்படுகின்றது.
விவாத உரையாடல்களின் பெறுபேறுகள் எந்த நேரமும் அபிப்பிராய ஒத்திசைவாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்பதல்ல. ஆனால் அவை நபிச்சயமாக பல்வகையான பின்புலங்களைப் பற்றிய கூடிய விளக்கத்தின் அடிப்படையிலேயே நிகழுகின்றன என்பதை உறுதியாகக் கூறலாம். -
கல்வித் துறையில் தொடர்புடையோர் பலரின் நலன்களுக்குப் புறம்பான தீர்மானங்கள் எடுக்கவேண்டிய இக் கட்டான சந்தர்ப்பங்களிலெல்லாம் விவாத உரையாடல்கள் கை கொடுக்கின்றன. சில கருத்துக்களை பொது மக்கள் மத்தியில் விட்டுப் பரீட்சித்துப் பார்ப்பதற்கும், அவர்கள் அக்கறைப்படும் விடயங்கள் என்ன்ென என்பதை விளங்குவதற்கும், பொதுக் கல்வியின் நோக்கங்கள் எவை என வரையறுப்பதற்கும், எடுக்கப்பட்ட திர்மானங்களை சிறப்பாக செயற்படுத்தும் ஆற்றலும் தலைமைத்துவமும் உள்ள செயற்பாட்டாளர்களை உருவாக்குவதற்கும் விவாத உரையாடல்கள் உதவுகின்றன.
பொது விடயங்களில் விவாத உரையாடல்கள் மேற்கொள்வது எமக்குப் புதியதொன்றல்ல. எமது
ஒக்ே L LITLJIlij 2005 -
 

பாரம்பரிய கிராம பஞ்சாயத்துநடை முறைகள் பல விவாத உரையாடல்களைத் தூண்டும் நடைமுறைகளாகவே இருப்பதை நாம் காணலாம். பழைய கிரேக்கத்திலும் அமெரிக்கப் பழங்குடி இனத்தினர் மத்தியிலும் பிரஜைகள் குழாம், குடிகள் சபைகள் எனப் பல உருவங்களில் இது நடைமுறையில் இருந்து வந்துள்ளது. சமீப காலத்திலும் 1980களில் ஜனநாயகத்தை ஆதரித்து போலந்து நாட்டில் தோன்றிய தோழமை இயக்கம் an L (Solidarity Movement) 676ing உரையாடல் அரங்குகளினாலேயே உருவம் பெற்றது. இன்று, ஸ்கந்தினேவியா, ஐக்கிய அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் கொள்கைத் திட்டங்கள் மற்றும் சட்டங்கள் வரை.
வதற்கான ஒரு பொருத்தமான கருவியாக விவாத
உரையாடல் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இந்நாடுகளிலெல்லாம் விவாத உரையாடல்களை மேற்கொள்வதற்கு
உகந்த அரங்காக வாசக வட்டங்கள் பயன்படுகின்றன.
வாசக வட்டங்கள் என்றால் என்ன?
இவை ஐந்து தொடக்கம் பன்னிரண்டு வரையிலான அங்கத்தவர்களைக் கொண்ட சிறிய குழுக்களாகும்.
பலதரப்பட்ட விடயங்களையும் வாசித்துதத் தம்முள் கலந்துரையாடி அவற்றைப் பற்றிய ஆழமான அறிவு பெறும் நோக்கத்துடன் இவை கிரமமாகக் கூடுகின்றன.
பரஸ்பர மரியாதையுடன் ஒவ்வொருவரும் பயன் பெறத்தக்க முறையில் உரையாடுவதற்கான விதி களை தமக்கு இவை வகுத்துக் கொள்ளும்,
இந்த விதிகளை அனுசரிப்பதற்கு உதவியாக கலந்துரையாடல்களை நெறிப்படுத்தும் இலகுபடுத்துனரைத் தம்முள் தேர்ந்தெடுக்கும்.
அனைவரினதும் கருத்தக்களின் பின்னணிகளையும் விளக்கங்களையும் பெற உதவுமாயினும் இதன் பெறு: பேறுகளுக்கு எல்லோரும்ஒத்திசையத் தேவையில்லை.
விவாத உரையாடல்கள் நிகழ்த்துவதற்கான சாதகமான சகல அம்சங்களையும் வாசக வட்டங்கள் கொண்டிருப்பதனால் முக்கியமான பொதுப் பிரச்சனைகளை விவாதிக்கும் தளங்களாக இவை காலக்கிரமத்தில் உபயோகிக்கப்படத் தொடங்கின. உதாரணமாக ஸ்வீடன் நாட்டில் முக்கியமான கொள்கைத் திட்டங்களை அரசு வகுக்க வேண்டுமெனில் உடனடியாகவே

Page 20
அது தனது பிராந்திய நிர்வாக அலகுகளுக் கூடாக
வாசகர் வட்டங்களைத் தூண்டிவிடும். இவை அப்பிரச்
சனை பற்றி விவாதிப்பதற்காக ஒரு குறித்த காலப்
பகுதியை ஒதுக்கி அப்பகுதிக்குள் கிரமமாக சந்தித்துக் கொள்ளும், அவை விவாதித்து உரையாடுவதற்கான
வழிகாட்டல்களை பல அரசு சாரா நிறுவனங்களும்
வெளியிடும். இந்த வழிகாட்டல்கள் குறித்த பிரச்சனையை அறிமுகம் செய்து, அது பற்றி நிலவக்கூடிய
சகல கண்ணோட்டங்களையும் அபிப்பிராயங்களையும் நிரற்படுத்தி, ஒவ்வொரு அபிப்பிராயத்தினதும் சாதக
பாதகங்கள் எவையெனும் விஞ்ஞான விளக்கத்தினையும்
முன்வைக்கும்.
ஒரு குறித்த விடயம் பற்றிய கலந்துரையாடல்கள்
சராசரியாக 8 மணித்தியாலங்கள் நிகழலாம். ஒவ்வொரு
குழுவும் வாரம் இரண்டு மணிநேரம் வீதம் இரண்டு
மாதங்களுக்குக் கூடுகின்றன. கூடுவதற்கு முன்னர் அதன் அங்கத்தவர்கள் எல்லோரும் தமக்குரிய வழிகாட்டல்களைப் படித்து விவாதத்திற்கும் அபிப்பி
ராயப் பகிர்வுக்கும் தயாராக வருவர். குறித்த காலப் பகுதியில் சகல தரப்பு விடயங்களும் உரையாடப்பட்ட பின்னர் அதன் பயனாக எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்கள்
அல்லது கருத்துக்கள் இலகுபடுத்துனரால் தொகுக்கப்பட்டு அரச நிர்வாகத்திற்கு வழங்கப்படும். இவ்வாறு நாடெங்கிலும் நூற்றுக்கணக்கான குழுக்கள் ஒரு விடயம்
குறித்து தமக்குள் சந்தித்து தமது முடிவுகளைத் தொகுத்து வழங்கலாம். ஈற்றில், இத்தொகுப்புக்கள் எல்லாம் அரசாங்கத்தின் கொள்கைத் திட்டமிடலில்
ஈடுபடுவோர் பார்வைக்கு விடப்படுகின்றது. இவ்வபிப்
பிராயங்களின் அடிப்படையிலேயே அவர்கள் தங்கள் கொள்கைகளை வரைகின்றனர்.
கொள்கைச் செயலாக்கத்தில் ஏற்படக்கூடிய பல முரண்பாடுகளை வாசிப்ப வட்டங்களை ஈடுபடுத்தும் இம்முறை தவிர்க்கின்றது. ஒரு நாட்
டின் பிரஜைகள் தமக்குள் ஏற்படக்கூடிய கருத்து வேறுபாடுகளை வீதி மறியல் போராட்டங்கள் போன்றவற்றில் இறங்காமலே நாகரிகமாகத் தீர்த்துக் கொள்ளப் பழகுகின்றனர்.
ஸ்வீடனின் அளவுக்கு பங்கேற். கும் ஜனநாயக முறை இல்லையெனினும் அமெரிக்காவிலும் இப்பொழுது அதிகளவில் வாசிப்பு வட்டங்கள் சமூக மட்டத்தில் பிரச்சனை தீர்க்கும் கருவியாகப் பயன்படுத்தப்படத் தொடங்கியிருக்கின்றது. கடைசி பத்து வருடங்களாக அமெரிக்காவின் இருநூறுக்கு மேற்பட்ட சமூகக் குழுக் கள் தமக்கு மத்தியில் தோன்றும் உள்ளுர் பிரச்சனைகளை வாசிப்பு
 
 

வட்டங்களின் மூலம் தீர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகளில் இறங்கியுள்ளன. அவற்றில் எண்பத்தி ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட குழுவினர் வெற்றிகரமாகச் செயற்பட்டிருக்கின்றனர் எனவும் புள்ளிவிபர அறிக்கைகள் கூறுகின்றன. இந்தப் பின்னணியிலேயே, கல்விக் கொள்கைத் திட்டமிடலில் கொள்கை வரைபவர்களுக்கிடையிலும் பொது மக்கள் மத்தியிலும் ஒரு உரையாடற் பாலத்தினை ஏற்: படுத்தும் நோக்கில் அங்கு வாசிப்பு வட்டங்கள் அமுலாக்கப்பட்டன. மனிதர்கள் தாங்கள் கற்பதற்கும், சிறு குழுக்களாக பொது நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதற்கும், நிறுவனங்கள் இயங்கும் விதங்களில் மாற்றங்களை உண்டாக்குவதற்கும், சமூக மட்டத்தில் அணி திரட்டல்களுக்கும், கொள்கைத் திட்டங்களைத் தீர்மானிப்பதற்கும் இவை உதவியிருக்கின்றன.
கல்விக் கொள்கைத் திட்டத்திற்கான வாசக வட்டங்கள்
இந்தப்பின்னணியிலேதான் அமெரிக்காவில் கல்விக் கொள்கைத் திட்டங்களை வகுப்பதற்கு உதவியாக கொள்கை வரைபவர்களும், பாடசாலை சமூகத்தினரும், பொது மக்களும் பங்குகொள்ளக்கூடிய வாசகர் வட்டங்களை ஆர்கென்ஸோ, ஒக்லஹோமா ஆகிய இரண்டு மாநிலங்களில் பரீட் சார்த்த ரீதியில் செயற்படுத்தத் துணிந்தனர். அமெரிக்காவில் கல்விக் கொள்கைகள் அதன் மாநில அரசுகளின் ஏகப் பொறுப்பு என்பதனால் மாநில அரசின் தெரிவு செய்யப்பட்ட பிரதிநிதிகளுடன் கல்வித் திணைக்கள அதிகாரிகள், பாடசாலை சமூகத்தினர் மற்றும் கல்வி விடயத்தில் அக்கறை கொண்ட ஆர்வலர்கள் போன்றோரை இணைத்து மாநிலமெங்கும் வாசகர் வட்டங்கள் அமைக்கப்பட்டன. இவை முன்பு விவரித்ததுபோல வாரம் ஒரு முறை இரு மணித்தியாலங்களுக்குக் கூடி விவாதித்து ஒரு மாதத்தின் பின்னர் தங்கள் அறிக்கைகளை சமர்ப்பித்தன.
இத்திட்டம் முடிவடைந்த பின்னர், அது மீளாய்வு செய்யப்பட்டது. இம்மதிப்பீடு அடிப்படையில் பின்வரும் கேள்விகளைக் கேட்டுக் கொண்டது:
1) பொதுமக்களின் அபிப்பிராயங்களைப் பெறவேண்டுமென்று நாம் கூறும் போது பொது மக்கள் என வரையறுப்பது யாரை?
2) கொள்கைத் திட்டம் வரைபவர்கள் (legislators) இயங்கும் அரசியல் தளத்தில் பொது மக்கள் என நாம் கூறக்கூடியவர்கள் எவ்வாறு தொடர்பாடல் செய்யக் கூடியவர்கள்?
3) கொள்கை வகுப்பவர்கள் தங்களுக்கும் பொது மக்களுக்கும்
ஒக்டோபர் 2005

Page 21
4)
பங்குகொண்ட அரசியல்வாதிகள், ! அரசு கொள்கைத் திட்டம் வகுப்பதன் அடிப்படைகளைப் பற்றிச் சிந்திக்க வேண்டப்பட்டனர். அதாவது, தகவல் பெறுதல், விளக்கம் கொள்ளல், பிரதி ! நிதித்துவம், பொது மக்களின் பங்களிப்பு போன்றவை பற்றி அவர்களின் ! சிந்தனையலசல்கள் பெறப்பட்டன.
வாசக வட்டங்களின்
மதிப்பீட்டின் சாராம்சம்
தகவல்களையும் உள்ளீடுகளையும் பெறுவதற்கு வழக்கமாக பின்வரும் வழிகளில் தங்கியிருக்கக் காணப்பட்டனர்:
நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளும் ஆய்வறிக்கை
விளக்கங்கள் தெரிந்த பிரஜைகள் சமூகம் இல்லாத காரணத்தினாலும் மக்களுடன் நெருங்கிய தொடர்புகளைப் பேணும் வாய்ப்புக்கள் இல்லாமல் போவதாலும் இவர்களுக்கு பொது மக்களின் அபிப்பிராயத்தினை அறிவது மிகவும் சிரமமாகக் காணப்பட்டது. இந்த சந்தர்ப்பத்தில் வாசக வட்டங்கள் அவ்வாறு பொது மக்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுவதற்கு தந்த வாய்ப்பினை வெகுவாக சிலாகித்தனர்.
தாபிக்கவும் இந்த வாசகர் வட்டங்கள் உதவின என்றும் அரசியல்வாதிகள் தெரிவித்திருந்தனர். தமக்கென வலையமைப்புக்களை உருவாக்கவும் , அதே போன்று
இடையே நிலவும் இடைவெளியினை எவ்வாறு விளங்கிக் கொள் கின்றனர், அதை எவ்வாறு நிரப்ப எத்தனிக்கின்றனர்? இந்த இடை வெளியை நிரப்புவதற்க வாசிப்பு வட்டங்கள் உதவுகின்றனவா இல் 60D6DULUT?
கல்விக் கொள்கைச் செயலாக் கத்தில் பொது மக்களின் பங்கு : என்ன என்பதை இந்த மதிப்பீட்டின் ! பெறுபேறுகள் தீர்மானிக்குமா? :
இதற்காக வாசிப்பு வட்டங்களில் :
கொள்கைத் திட்டம் வரைவோர் தாம் அதற்கான
ð566LD
வெகுசன ஊடகங்கள்
தமது வேலை சார்ந்த சூழலும் சொந்த அனுபவங்களும்
IITLéfITGO)6)ab6ft
ஆதரவாளர்கள், வாக்காளர்கள்
எடுக்கப்படும் விடயத்தைப் பற்றிய தகவல்கள்
மேலும், மக்களுடன் தோழமையான உறவுகளைத்
ஒக்ே I II Lii 2005 1.
 
 
 
 

தங்கள் சமூகத்தின் கல்வி விருத்திக்காக தொழிற்படும் அர்ப்பணிப்பினை அதில் பங்குபற்றிய பல பிரஜைகள் தெரிவிப்பதற்கான உத்வேகம் உருவாகியதையும் அவர்கள் தெரிவித்திருந்தனர்.
மீளாய்வில் அரசியல்வாதி. களுக்கும் மக்களுக்கும் இடையே உருவாக்கப்பட்ட உறவுகளைப் பற்றி விவரமாக அறியக் கூடியதாயிருந்தது. அரசியல்வாதிகளுக்கோ பொது மக்களுடன் தொடர்பாடுவதற்கான பாதுகாப்பான களம் தேவைப்பட்டது. பகிரங்கத் தளங்களில் இந்தப் பாதுகாப்பு அவர்களுக்குக் கிடையாது, தவிரவும், பொது மேடைகளில் பிரச்சார ரீதியி. லேயே அவர்களுடைய தொடர்பாடல்கள் அமையக் கூடும். ஆனால் ஒரு சிறிய குழுவின் மத்தியில் மக்களுடன் மனம் விட்டு உரையாட அவர். கள் எல்லோருக்கும் முடிந்தது. வெகு அருகாமையில் அவர்களின் "மனித" முகங்களைப் பார்த்த மக்களும் அவர்களுடன் ஒரு நட்புறவை எற்படுத்தக்கூடியதாக இருந்தது என்று தெரிவித்தனர். இதன் பயனாக, மக்கள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஆட்சியின் உண்மையான விளக்கங்களை நாம் பெற்றுக் கோண். டோம் என்று பல அரசியல்வாதிகள் சொல்லக் கேட்கக் கூடியதாக இருந்தது. மக்களின் அபிப்பிராயத்தைக் கோருதலும், அவர்களை கொள்கைத் திட்டச் செயலாக்கத்தில் பங்குதாரர்களாக ஆக்குதலும் அங்கு வெற்றி கரமாக நிக்ழ்ந்தன என்று அரசியல்வாதிகள் விவரித்தனர். -
இவ்வாறு பல நன்மைகள் நேர்ந்திருப்பினும் பங்கு பற்றிய அரசியல்வாதிகளுக்கு குறைகளும் இல்லாமல் இல்லை. நிபுணர்களிடம் தாம் அறியக்கூடிய அளவு விடயங்கள் அதில் பங்குபற்றிய பொது மக்களிடமிருந்து வரவில்லை என சிலர் குறைப்பட்டனர். சில தொகுதிகளில் மக்களின் பங்களிப்பு குறைவாக இருந்ததால் அத் தொகுதிகளின் பிரதிநிதித்துவம் ஒரு பக்கச் சார்பாக இருந்தததாகவும் அபிப்பிராயப்பட்டனர். சில கலந்துரையாடல்கள் ஒரு குவி மையம் இன்றி பத்தையும் பலதையும் அளவளாவும் தன்மையில் பங்குபற்றியவர். களின் நேரத்தை விரயமாக்கியது என்றனர். இதனால் முக்கியமான கல்விப் பிரச்சனைகளை ஆழமாகக் கலந்துரையாட முடியாமல் போனதுக்கு வருந்தினர். ஒரு சில குழுக்களில் குட்டையைக் குழப்பும் பிரகிருதிகள் வந்து சேர்ந்து பயனுள்ள முறையில் கலந்துரையாடல்கள் செல்லா வண்ணம் குதர்க்கவாதம் புரிந்தனர் என்றும்

Page 22
அறியப்பட்டது. முக்கியமாக, வாசகர் வட்டங்களில்இயங்கத் தேவையான நேரம் தமக்கு ஒரு பெரும் பிரச். சனையாக இருந்ததைப் பல அரசியல்வாதிகள் தெரிவித்தனர். வாரம் இரண்டு மணித்தியாலங்கள் என ஒரு மாதத்தில் ஒதுக்குவது அவர்களுக்கு மிகக் கடினமாக இருந்தது.
கொள்கையை வகுக்கின்றவர்களுக்கும் மக்களுக்கும் இடையே பணி புரிபவர்கள்தாம் அரச அதிகாரிகள். அவர்களுக்கும் வாசக வட்டங்கள் மக்களின் அபிப்பிராயத்தைப் பற்றிய புதிய பரிமாணங்களைக் காட்டிற்று. முக்கியமாக, அபிப்பிராயங்கள் எத்தனை நுண்ணிய முறைகளில்வேறுபடுகின்றன என்பதை அவர்கள் உணர்ந்து கொள்ள வாசக வட்டங்கள் உதவின. கொள்கை உருவாக்கம், அதன் செயலாக்கம் என்பனவற்றை அரசு, பாடசாலை, சமூகம் என்ற இந்த மூன்று தளங்களையும் இணைத்து செயற்படுத்தலாம் என்பதை இது காட்டிற்று.
இலங்கையில் கல்விக் கொள்கைத் திட்டம் வரைதலில் வாசக வட்டங்களின் பயன்
இப்படி இப்படிச் செய்திருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்குமே. . என்றெல்லாம் சொல்லுவது மிக இலகுவான காரியமாகும். உண்மையாக எப்படி இருந்திருக்கும் என்று தெரியாதாதெனினும் இப்படி இருந்திருக்கலாம் என்று நாம் கனவு காண்பதைத் தடுக்க முடியாது. அந்த வகையில் தான் தற்போது நடைமுறையிலிருக்கும் புதிய கல்விக் கொள்கைத் திட்டம் செயற்படுத்தப்படும் முன்னர் அதனை வாசகர் வட்டங்கள் மூலம் பொது மக்களினதும், கல்வி அதிகாரிகளினதும் , பாடசாலை சமூகங்களினதும் பார்வைக்கு விட்டிருந்தால் அதைப் பற்றிய 6 6 at dE5 LD ʼ ஆழப்படுத்தப்பட்டிருக்குமோ என்று எண்ணத் தூண்டுகின்றது. இதன் LI LIL U 6OTIT ċi5, இந்தக் கல்விக் கொள்கையை எங்கள் நாட்டின் நகர்புறத்தைச் சார்ந்த மாணவர்களுக்குப் பொருத்தமாகவும், கிராமப்
புறத்தைச் சார்ந்த மாணவர்களுக்குப் பொருத்தமாகவும் அந்தந்தக் களங்களில்
அவற்றுக்கேயுரிய வேறுபாடுகளுடன் செயற்படுத்தும் புத் தாக்கமான தீர்வுகளைக் கண்டு பிடித்திருப்போமோ? முதலிலேயே முழு விளக்கத்தினையும் பெற்றுக் கொண்ட காரணத்தினால் ஆசிரியர்கள் இக்கொள்கையை
 
 

உள்ளார்ந்தமாக எதிர்க்காது அதனை இன்னும் பயனுறுதி பறிக்க முறையில் செயற்படுத்தியிருப்பார்களோ? பெற்றார்களும் இந்தக் கல்வி முறை உண்மையில் தங்கள் பிள்ளைகளை சமூகத்தின் சிறந்த பிரஜைகளாக முழுமை பெற உதவுகின்றது என்பதை உணர்ந்திருப்பார்களாயின் தனியார் கல்விக் கலாசாரத்தை ஒழிக்க உதவியிருப்பார்களோ? தெரியவில்லை, ஆனால் இவையெல்லாம் நடைபெறுவதற்கான சாத்தியக் கூறுகள் வாசக வட்டங்களில் இருக்கின்றன என்பதை நாம் ஒப்புக் கொள்ளத்தான் வேண்டும்.
இன்று ஆங்கில மூலக் கல்வி பரப்பப்படுகின்றது. எங்கள் மக்களும் பழைய காலனித்துவ மோகத்தினால் ஆட்கொள்ளப்பட்டு எதையும் ஆங்கிலத்தில் படித்தால்தான் மதிப்புக் கூட என்று கருதி தங்கள் பிள்ளைகளை ஆங்கில மூல வகுப்புக்களில் விடுகின்றனர். இதைவிட மூலைக்கு மூலை சர்வதேச பாடசாலைகள் முளைத்த வண்ணமே இருக்கின்றன. ஒரு இனத்தினதும் நாட்டு மக்களினதும் சுய அடையாளத்தையும் அவர்கள் பண்பாட்டுக் கோலங்களையும் தீர்மானிக்கின்ற இத்துணை முக்கியமான விடயம் ஒருவித விவாதமுமின்றி பாடசாலைகளில் செயற்படுத்தப்பட்டது மிகவும் துரதிர்ஷ்டமே. இது பரந்தளவில் நாடளாவிய ரீதியில் பல பங்குதாரர்களினாலும் வாசக வட்டங்களில் விவாதிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். இதன் மூலம் ஆங்கில மூலக் கல்விக் கொள்கை மாறுகின்றதோ இல்லையோ தங்கள் வாழ்க்கையில் தாய்மொழி வகிக்கின்ற பங்கின் முக்கியத்துவத்தினை மக்கள் உணரக்கூடியதாக இருந்திருக்கும்.
பாடசாலை அனுமதிப் பிரச்சனை வாசகர் வட்டங்களில் விவாதிப்பதற்கான இன்னுமொரு பொருத்தமான விடயமாகும். தமது பிள்ளைகளை தாம் சிறந்தது என்று கருதும் பாடசாலைகளில் படிக்கவிடுவதுற்கு பெற்றோருக்கு உரிமை இருக்கின்றதா இல்லையா? அவ்வாறாயின் பாடசாலைகளுக்கிடையிலுள்ள வளப் பகிர்வினையும் பயன்பாட்டினையும் நாம் ஈடு செய்து சமப்படுத்த வேண்டுமா இல்லையா? என்பது போன்ற கேள்விகளை அதிகாரிகளுக்கும் பொது மக்களுக்கும் விடவேண்டியது அவசியமாகும்.
அதே போன்றுதான் தனியார் கல்வி நிலையங்களைப் பற்றிய விவாதமுமாகும். தனியார் கல்வி நிலையங்கள் பல்கிப் பெருகுவதைப் பற்றி அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாடுதான் என்ன? இவற்றால் விளையும் நன்மை தீமைகள் என்ன? பெற்றாரை
20 ஒக்டோபர் 2005

Page 23
எவ்வாறு டியூஷன் பண்பாட்டிலிருந்து அன்னியப்படுத்தலாம். இந்த தொழிற். றுறையைச் சுற்றி பல ஆசிரியர்களினதும் நலன்கள் பின்னப்பட்டிருக்கின்றனவே, அதற்கு என்ன செய்யலாம்? இந்தக் கேள்விகளுக்கெல்லாம் வாசக வட்டங்கள் பதில் சொல்லக் கூடும். சில சமயங்களில் தனியாா கல்வி நிலையங்களின் பெருக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையில் உள்ளுரில் இறங்கவும் இவை உத்வேகம் தரலாம்.
எங்கள் அரசாங்கம் அவ்வப்போது தனியார் பல்கலைக்கழகங்களை நிறுவும் யோசனையை முன்வைப்பதை நாம் காணலாம். இந்த யோசனை முன்வைக்கப்படும் வீச்சிலேயே தலைநகரில் ஆர்ப்பாட்டங்களும் பெருகிவிடும். இதற்கு அரசியல் பின்னணிகளும் கைகொடுக்கும் தனி "ை யார் பல்கலைக்கழகங்கள் ஆரம்பிக்கப்படுவதைப் பற்றி ஆக்ரோஷமாகக் கூச்சலிட்டுக் கொண்டிருக்கும் நபர்களிடம் சென்று நீங்கள் ஏன் இந்த யோசனைக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கின்றீர்கள் என்று கேட்டால் அவர் அனேகமாக இது அமெரிக்கர்களின் சதித்திட்டம் என்றே பதில் கூறுவார். இதற்கு மேல் அவரால் ஒன்றும் விளக்க முடியாது. ஏனெனில், அவருக்குத் தெரியாது. இவ்வாறு அரைவேக்காட்டு விளக்கத்துடன் இருப்பவர்கள்தான் எங்கள் கொள்கைத் திட்டத்தினைப் பற்றிய தீர்மானத்திற்கான அழுத்தத்தைக் கொடுக்கின்றனர். அரசும் பயந்து தனது யோசனையைப் பின்வாங்கிக் கொள்கின்றது. உயர் கல்வி வழங்குதற்கான வளங்கள் எங்கள் நாட்டில் மிகச் சுருங்கியநிலையில் பல்கலைக்கழகங்கள் தனியார் மயமாக உருவாவதன் விளைவு என்ன என்பதை நாம் சீர்தூக்கிப் பார்க்கத்தான் வேண்டும். இதற்கு வாசக வட்டங்கள் உதவும்,
பாடசாலைகளில் கற்பிக்கப்படும் சமய நெறிகள் வாசக வட்டங்களில் விவாதிப்பதற்கான இன்னோர் விடயமாகும். எமது மாணவர்கள் ஆண்டு ஒன்றிலிருந்து தத்தமது சமய நெறிகளைப் பற்றிய விளக்கத்தினைப் பெறுகின்றார்கள். ஆனால் இந்த விளக்கம் பெரும்பாலும் எங்கள் மதமே சிறந்த மதம் என்கின்ற ரீதியில் தரப்படுவதை நாம் காணலாம். மதங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு குறித்த வரலாற்றுப் பின்னணி கொண்டன. ஆவை மாறி வரும் காலத்தின் சமூக பொருளாதார விசைகளினால் உந்தப்பட்டுத் தமது தோற்றத்தினை பெற்றன. இந்த வரலாற்றில் அவை மதங்களாகிய தமக்குள்ளேயே பகிர்ந்து கொண்ட கருத்துக்களோ ஒரு கோடி, மதங்களை ஒப்பீட்டு ரீதியில் நோக்குவதனால் அவற்றில்
ஒக்ே IL LITLJIlij 2005
 

இருக்கக்கூடிய பொதுமைத் தன்மையும் அவற்றின் காரணகாரியங்களும் விளங்க ஏதுவாகின்றன. இப்படியான பரந்த மனப்பான்மையுடன் வளரும் பிள்ளைகள்தான் எதிர்காலத்தில் ஒரு பன்முகப் பண்பாட்டு சமூகத்தின் சிறந்த பிரஜையாக வளரமுடியும். இல்லாவிடில், எமது வருங்காலச் சமூகமும் நாம் இன்று சீரழிந்திருப்பதைப் போல குறுகிய வாதமாகிய இன மற்றும் மதவாதத்தினுள் அமிழ்ந்து போய் விடும். பாடசாலைகளில் ஒப்பீட்டு அடிப்படையிலான சமய பாடக் கற்றபித்தலைக் (Comparative Religious Teaching) (GabiT606 (S6) (5- தலை ஆராயும் வாசக வட்டங்களை ஏற்பாடு செய்தல் மிகப் பயன் தரும்.
எங்கள் முன்னால் விரியும் கேள்விகள் சில
வாசக வட்டங்களைத் தொடர்ந்து கல்வித் துறையின் விருத்திக்கு நாம் பயன்படுத்தப்போகின்றோமெனில் சில கேள்விகளை மனதில் வைத்துக் கொண்டு செயற்படவேண்டும் என்று தோன்றுகின்றது. இக்கேள்விகள் நாம் எமது வருங்கால உபாயங்களை வகுப்பதற்கு சிலசமயம் உதவி புரியக்கூடும்.
கல்வித் துறையில் தம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்வதற்கு பொது மக்களுக்கு உந்து சக்தியாக இருக்கும் அம்சம் என்ன? அவர்கள் அவ்வாறு தம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்வதற்கு ஒரு வரையறை இருக்கின்றதா?
கொழும்பிலுள்ள சில பாடசாலைகளில் அவற்றின் அதிபர்கள் விலக்கப்பட்டபோது அவற்றின் பெற்றார்கள் வந்து ஆர்ப்பாட்டம் செய்து அதனை அரசியல் பிரச்சனை. யாக்கியதை நாம் முன்பு கண்டோம். பொது மக்கள் அதிகளவில் பங்கெடுக்கும்போது அதிகாரப் போட்டிகளும் செல்வாக்குச் செலுத்தும் சில குழுக்கள் பாட சாலையிலும் சமூக மட்டத்திலும் தோன்றுவதைத் தவிர்க்க முடியாமல் இருக்கலாம். அப்படியானால் என்ன செய்வது?
ஒருநாட்டின் தேசிய சட்ட மற்றும் கொள்கைத் திட்ட மாற்றங்களுக்கு வாசக வட்டங்கள் இட்டுச் செல்ல முடியுமா?
கல்வித்துறை வரவர தனியார் மயமாகிக் கொண்டு செல்லும் இந்தக் காலத்தில் பொது மக்கள் இதில் அக்கறை காட்டி ஈடுபடுவது சாத்தியந்தானா? தேவையா?

Page 24
புறுானரும் நவீன கல்வியும்
புறுனரின் கல்விச் சிந்தனைகளைத்
தமிழில் அறிமுகப்படுத்துவதுடன் நவீன கல்வியில் அவரது சிந்தனைகள் பெறும் முக்கியத்துவத்தையும் ஆராய்கின்றது
இக்கட்டுரை.
பேரா. சபா. ஜெயராசா
கல்வியியல் துறை
யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழகம்
(அ) கோட்
திறனு
இது உள கால ஆய்வுக ஆய்வுகள் ெ அறிகை தொ ஆய்வுகளுக்கு
யாதாயி: அப்பொருள் ப வழங்குதல் ே "அறிகை" என்
1915 ஆப் உளவியல் ஆ உலகப்போரின் கைதேர்ந்தவ சாதகமான பிர வேட்கையை 2 வெகு நளினமா மனிதரின் புல செய்வதற்கு உ
புலக்காட் ஒன்றிணைந்த ஆராய்ந்தால் ஆற்றல்களை ஒருவர் எவ்வா படுத்துகின்றார் 1960ஆம் ஆன நூல் உளவியன செயற்பாட்டின் ஆண்டில் "தொ "போதனா முை ஆண்டிற் "கல்வி
கல்வியிய உருவாக்குவத மாட்டாது, வேறு அவசியம் என்ட இந்த விருத்திட கின்றது. ஒருவி உலகம் தழுவி முறையை ஏற்று 2 ustiflu J6o, LDIT. படுத்துவதற்கு முரண்பாடுகை
மேலும் அ பெருமளவிலே முதிர்ச்சி அை
 

ாட்டுப் பின்புலம் ”எந்தப் பாடத்தையும் எந்தப் ாக்கும், எத்தகைய விருத்தி நிலையிலும் வினைத் -ன் கற்பிக்க முடியும்"
வியலாளர் ஜெரோம் எஸ். புறுனருடைய நாற்பது ஆண்டுளில் இருந்து பெறப்பட்ட ஆதாரபூர்வமான முடிவு அவரது தாடர்ந்து சென்றன. ஹர்வார்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் டர்பான மத்திய ஆய்வு நிலையத்தை நிறுவி மேலும்பல
அவர் நுழைவாயில் அமைத்தார்.
றும் ஒரு பொருளை அறிதல் ; விளங்குதல், உணர்தல், iற்றிய காரண காரியத் தொடர்புகளை இணைத்தல், தீர்ப்பு பான்ற பல்வேறு உளச் செயல்களை உள்ளடக்கியதே று உளவியலிலே கொள்ளப்படும்.
ஆண்டு பிறந்த புறுனர் தமது இளமைக்காலத்திலேயே பூய்வுகளில் ஆழ்ந்த ஈடுபாடு காட்டினார். இரண்டாம் போது உளவியல் யுத்த முறைகளைப் பயன்படுத்துவதிற் ராக விளங்கினார். யுத்த காலத்தில் மக்கள் மத்தியிற் சாரங்களைச் செய்தல், கருத்தேற்றம் செய்தல், பொதுசன உருவாக்குதல் என்பவற்றில் உளவியல் நுண்முறைகளை "கக் கையாண்டார். இத்துறைகளில் அவர் பெற்ற பட்டறிவு க்காட்சி அமைப்புக்களில் மேலும் மேலும் ஆய்வுகளைச் உற்சாகமளித்தது.
சி அமைப்பும், மனிதரின் சிந்தனைச் செயல் முறைகளும் வை. ஒருவரது சிந்தனைச் செயல் முறையை விரிவாக அறிவை அவர் எவ்வாறு பெற்றுக் கொள்கின்றார், நுண்மதி எவ்வாறு விருத்தி செய்கின்றார் என்பதை உணரமுடியும். று கற்றுக் கொள்கின்றார். திறன்களை எவ்வாறு செயற்என்பதும் சிந்தனைச் செயல் முறையுடன் இணைந்தது. ன்டில் அவர் வெளியிட்ட "கல்வியின் செயல் முறை" என்ற லையும் கல்வியியலையும் இணைக்கும் அறிகை தொடர்பான தேடலாக அமைந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து 1962ஆம் தல் என்பது பற்றி" என்ற நூலையும், 1966ஆம் ஆண்டில் றயை நோக்கிய ஒரு கோட்பாடு" என்ற நூலையும், 1971ஆம் பியின் பொருத்தப்பாடு" என்ற நூலையும், வெளியிட்டார்.
1ல், கற்றல், கற்பித்தல் தொடர்பான கோட்பாடுகளை ற்கு அறிகை உளவியல் மட்டும் அனுசரணையாக அமைய று பல துறைகளையும் உள்ளடக்கிய பன்முகமான ஆய்வு தைப் புறுனரின் பிற்கால அணுகு முறைகள் விளக்கின. றுனரில் மட்டுமன்றி, உலகளாவியமுறையிலும் காணப்படுகையில் இதனைச் சமூக உளவியல் அணுகுமுறையில் ய விரிவு என்றும் கூறலாம். புறுனர் மார்க்சிய அணுகு க் கொண்டவரல்லர். அவர் கல்வியியலை விளக்குவதற்கு றுடவியல், பொறியியல் ஆகிய புலங்களைத் தொடர்புஉற்சாகம் காட்டிய அளவுக்கு சமூகவியலையும், சமூக ாயும் தொடர்புபடுத்துவதில் ஆர்வம் காட்டவில்லை.
வர் தமது ஆய்வுகளில் ஒப்பியல் அணுகு முறையைப் பயன்படுத்தினார். முதிர்ச்சி அடைந்தவர்களின் கற்றலை, யாதவர்களின் கற்றலுடன் ஒப்பிடல், மனிதரின் கற்றலை
ஒக்ே டாபர் 2005

Page 25
மேல்நிலை விலங்குகளுடன் ஒப்பிடல் என்றவாறு ஒப்பியல் அணுகுமுறை சில விளக்கங்களைப் பெறுவதற்கு உறுதுணையாக இருக்குமேயன்றி அதன் வாயிலாக ஒரு பாரிய சாதனையை உளவியலில் உருவாக்கி விடமுடியாது என்பதை வலியுறுத்த வேண்டியுள்ளது.
டூயி, பியாஜே, பிராய்ட், டார்வின் போன்ற சிந்தனையாளரின் கருத்துக்கள் புறுனரின் கல்வி உளவியலாக்கங்களிலே ஊடுருவி நிற்கின்றன. டார்வின் விளக்கிய பரிணாம வளர்ச்சி அல்லது படிமலர்ச்சியின் தொடர்ச்சியை மனிதக் கற்றற் செயற்பாடுகளிலே புறுனர் காண்கின்றார். நனவு உள்ளதுக்கும் நனவில் உள்ளத்துக்குமிடையே நிகழும் முரண்பாடுகளை அறிந்தார். மனநலத்துக்கும் மனநோய்க்கும் இடையே காணப்படும் முரண்பாடுகளை விளக்குவதற்கு அவர் பிராய்டின் கருத்துக்களிலே காலூன்றி நின்றார். இந் நிலையில் புறுனரை நவபிராய்டியரென்றும் விமர்சிக்க முடியும்.
பாலியல் வேட்கைகளுக்கும் சமூகக் கட்டுப்பாடுகளுக்குமிடையே முரண்பாடுகள் எழுகின்றன. அக உணர்வுகளுக்கும் புற வாழ்க்கைக்குமிடையே முரண்பாடுகள் எழுகின்றன இம்முரண்பாடுகளை விளக்குவதற்குரிய முற்றிலும் அகவயமான ஒர் அணுகுமுறையே பிராய்டினால் முன்மொழியப் பெற்றது. பிராடிசம் அகவயமான ஒர் அணுகு முறையென்றும் இயங்கியல் நோக்கு புறவயமான ஓர் அணுகுமுறையென்றும் உளவியலிலே கருதப்படும். மனித விதியை நுண்மதி ஆற்றல்களால் மாற்றியமைக்க முடியும் என்ற கருத்தைக் கூறும் புறுனர் பிராய்டிசத்துக்குப் புதிய விளக்கம் தரும் நவபிராய்டியராகின்றார்.
மனித நடத்தைகளை விளக்கிய ஸ்கிள்னரின் கருவிசார் நிபந்தனைப்பாட்டுக் கொள்கையைப் புறுனர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. மீளவலியுறுத்தலால் மனித நடத்தைகள் ஒழுங்கமைக்கப்படுகின்றன என்பது வெறும் பொறிமுறை சார்ந்த காட்டுருவாகவே அமைகின்றது. விலங்குகளின் நடத்தைகள் போன்று மனித நடத்தைகள் பொறிமுறைக் கட்டுப்பாடுகளுக்கு உள்ளடங்கமாட்டா. மொழி என்ற குறியீட்டுச் செல்வத்தை வைத்திருப்பதன் காரணமாக மனிதனுடைய கற்றல் விலங்குகளின் கற்றலில் இருந்து அடிப்படையில் வேறுபடுகின்றது. கருவிகள் ஆக்கும் திறன்மனித நடத்தையில் மேலும் சிக்கலான இயல்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன.
ஒக்ே LITLJIlij 2005
 

மேற்கூறியவற்றைக் கருத்திற்
கொண்டு புறுானர்" பரிணாமத்துக்குரிய கருவிசார் பாதம்" என்ற நிலைப்பாட்டை முன் வைத்தார். மனிதனின் விருத்தியும், அவனுக்கே உரிய சிறப்பான உளத்திறன்களும் அவன் கருவிகளைக் கண்டு பிடிக்கவும் பயன்படுத்தவும் வல்ல ஆற்றலின் காரணமாக உருப்பெற்றன என்பதைக் கருவாகக் கொண்டதே பரிணாமத்துக்குரிய கருவிசார் வாதமாகும். கருவிகளின் பயன்பாடு மனிதனின் புலன்கள் உளத்திறன்கள் உடலியக்கத்திறன்கள் என்பவற்றை விருத்தியடையச் செய்தன. மொழி. யினுடாகவும் பிறபண்பாட்டுக் கருவி. களினூடாகவும் ஒவ்வொருவரும் தத் தமக்குரிய செயல்களைக் கற்றுக் கொள்ளவும், சிந்தனைச் செயல்முறைகளை உருவாக்கிக் கொள்ளவும் முயல்கின்றனர் என்று விளக்கும் புறுனர் மனிதரின் மொழி வளர்ச்சியிலும் சிந்தனைச் செயல் முறையிலும் அடியாதாரமாக விளங்கும் உழைப்பு பொருளாதார உற்பத்தி, என்பவற்றைத் தமது ஆய்வுகளிலே பயன்படுத்தத் தவறி விடுகின்றார். இந்நிலையில் அவர் ஆதரவுவாதியாகவும் மாறிவிடுகின்றார்.
மனித நடத்தைகளை விளக்குவதற்குப் பண்பாட்டுக் கோலத்தை ஆதாரமாகக் கொள்ளும் புறுானர் அதுவே தனித்த தீர்மானிப்பு வலுவாக மாறி விட முடியும் என வற்புறுத்த முயலவில்லை. பண்பாட்டுத் தீர்மானிப்பு வலுவும் உயிரியல் சார்ந்த தீர்மானிப்பு வலுவும் ஒன்றுடன் ஒன்று இடைவினை கொள்வதன் வாயிலாக மொழியும் சிந்தனைக்குரிய கருவிகளும் உருவாக்கப்படுகினறன என்பது அவரின் கருத்து.
ஒரே நேரத்திற் பல்வேறு வகையான தகவல்கள் மனிதனை வந்தடைகின்றன. அவையனைத்தையும் சமகாலத்தில் உள்வாங்கிக் கொள்ளும் திறன் மனிதனுக்கு இல்லை. ஆனால் அவற்றை ஒழுங்குபடுத்தி உள். வாங்கும் திறனை மனிதன் கண்டுபிடித்துள்ளான். வகைப்படுத்தல், கோட்பாடுகளை அமைத்தல் மாதிரிகளை உருவாக்குதல் என்பவை மனிதனால் ஆக்கப் பெற்ற " எளிதாக்கும் செயல்" முறைக்குரிய கண்டு பிடிப்புகளாகும். சிக்கலான அறிவுத் தொகுதியைப் பாகுபடுத்தி, ஒழுங்குபடுத்தி அறிந்து கொள்ளும் திறனை மனிதன் கண்டறிந்துள்ளான். இவையனைத்தும் "பண்பாடு" என்ற பெரு நிதியத்தில் அடங்குகின்றன. பண்பாடு என்பது

Page 26
அனைத்து மக்களுக்குமுரிய பொதுச்செல்வமாகின்றது. எமது எதிர்பார்ப்புக்களுக்கேற்றவாறு "நிகழ்ச்சித் திட்டமாக்கப்பட்ட ஆயத்த நிலை" என்ற அமைப்பையும் பண்பாடு கொண்டுள்ளது. அதாவது எமது அறிவுத் தேவைகளைப் பண்பாட்டிடமிருந்து பெற்றுக் கொள்ள முடியும், அதே வேளை பண்பாடு எமக்குரிய புலக்காட்சிகளை உருவாக்குவதிலும் பங்கு கொள்கின்றது.
மேற்கூறிய பின்புலத்தில் கல்வி பற்றிய தமது கருத்துக்களை அவர் குறிப்பிடுகின்றார். அறிவைப் பெற்றுக் கொள்வதற்குரிய நுட்பவியல்கள் மீது கவனம் செலுத்துதலே கல்வியின் முக்கிய பணியாகும். அந்த நுட்பவியல்கள் சூழலை மனிதன் மேலும் மேலும் கட்டுப்படுத்துவதற்குரிய கருவிகளாக அமைகின்றன.
கற்றலில் மொழியின் முக்கியத்துவமும் புறுனரால் வற்புறுத்தப்படுகின்றது.சிந்தனையை ஒழுங்கு படுத்திச் செயற்படுவதற்கு மொழி துணை செய்கின்றது. மொழியிற் காணப்படுகின்ற பொதுப் பண்புகளையும் சிறப்புப் பண்புகளையும் நோக்குவதுடன் அது அறிகைச் செயல்முறையில் எவ்வாறு பங்கு கொள்ளுகின்றதென்பதையும் ஆராய்தல் வேண்டும். நுண்மதி விருத்தியில் மொழி நடு நாயகமாக விளங்குகின்றது. மொழியை ஒரு கருவியாகப் பயன்படுத்துவதற்குரிய திறன் கற்றலுக்கு இன்றியமையாததாகும். சிந்தனை, செயல் ஆகியவற்றை வழிகாட்டும் ஒரு கருவியாக மொழியை அமைக்கும் பொழுது அதன் உள்ளார்ந்த ஆற்றல் வெளிப்படுகின்றது. மொழி விருத்தியும் வளமும் பெறாத பண்பாட்டுச் சூழலில் நுண்மதி விருத்தி மட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது.
கல்வியிலே தாராண்மை வாத மக்களாட்சிக் கோட்பாட்டைப் புறுனர் முன்னெடுத்துச் செல்கின்றார். இவரது தாராண்மை வாதம் நடப்பியலோடு இணையாத கற்பனாவாதம் அல்லது ஆதர்ச வாதமாகி விடுகின்றது. சமூகவியல் நோக்கில் ஆழ்ந்து பார்க்கும் பொழுது மத்தியதர வகுப்பினரை மேம்படுத்து
வதற்குரிய தாராண்மைவாதியாகவே
புறுனர் காணப்படுகின்றார். கல்வி
என்பது பல்வேறு ஆய்வுப்புலங்களி
னுாடாக நோக்கப்படவேண்டிய
வேளையில் இவரது ஆய்வுகள் பெருமளவில் உளவியலை மட்டும் கட்ட
ளைக் கல்லாக வைப்பதனால் ஆய்வின் போதாமையை உணரமுடிகின்
தாராண்மைவாத மக்களாட்சி என்ற கருத்தியலின் வளர்ச்சி காரணமாக பிரித்தானியா, ஐக்கிய அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் தொழி. லாளர்களுக்கும் தாழ் மத்திய தர வகுப்பினருக்கும் கல்வி புகட்ட
 
 

வேண்டுமென்ற இயக்கங்கள் வலிமையடைந்தன. தேர்தல்களில் வாக்குகளைப் பெறும் உபாயமாகவும் இது அமைந்தது. இந்நிலையில் அனைவருக்கும் கல்வி கற்பிக்கப்பட முடியும் என்று முன்மொழியப் பெற்ற உளவியல் உபாயங்கள் முற்போக்கானதாகவும் மனித நேயங் கொண்டதாகவும் விளங்கியதென்பதை நிராகரிக்க முடியாது.
புறுனரின் கருத்துக்களை மேலோட்டமாகப் பார்க்காது ஆழ்ந்து நுணுக்கமாகப் பார்க்கவேண்டிய தேவை எழுகின்றது. கல்விக்கு அடிப்படையாகப் பண்பாட்டு உளவியற் காரணிகளை நோக்கும் புறுனர் ஏனைய காரணிகளை அணுகத் தவறிவிடுகின்றார் என்பதை ஏற்கனவே கண்டோம்.
எந்த ஒரு பாடத்தையும் எந்த ஒரு மாணவனுக்கும், எந்த ஒரு நிலையிலும் கற்பிக்க முடியும் என்று அவர் கூறும்பொழுது, அவர் கல்வித் தொகுதியை எளிமையாக்கும் ஒரு செயல் முறையையும் வற்புறுத்துகின்றார் என்ற விமர்சனமும் முன்மொழியப்படுகின்றது. எளிமையாக்கல் கருத்து மலினத்தை ஏற்படுத்த முடியும். ஒருசாராருக்குத் தரம் குறைந்த கல்வியையும் இன்னொரு சாராருக்குத் தரங்கூடிய கல்வியையும் வழங்கல் ஏற்றத் தாழ்வுள்ள ஒரு சமூக அமைப்பின் இயல்பாகக் காணப்படும். இத்தகைய ஒரு பிரதிகூலத்தை எவ்வாறு தடுக்க முடியும் என்ற கருத்தை புறுனர் முன்வைக்கவில்லை. இந்நிலையில் அவரை ஒரு யூட்டோப்பியன் கற்பனை வாதியென்றும் விமர்சிக்க முடியும், அடையும் வழிகள் இன்றி ஒரு கனவுலகைச் சிந்தித்தல் யூட்டோப்பியன் அணுகுமுறையென்று கல்வியியலே கொள்ளப்படும்.
அடிப்படையான ஒரு சமூக நிருமாணத்தின் வழியாகவே அனைவருக்கும் தரமான கல்வியை வழங்க முடியும் என்பதை வலியுறுத்தும் சமூக நிலைமாற்றத்துக்கான கல்விநெறி அனைவருக்கும் கல்வி என்ற இலக்கை அடையும் தருக்கத்தைத் தெளிவாக முன்வைக்கின்றது என்பதை இச் சந்தர்ப்பத்தில் நினைவு படுத்தல் பொருத்தமானது. (ஆ) அறிவு தொடர்பான
அமைப்பு
கல்வியை எவ்வாறு ஒழுங்கமைப்பது என்ற கேள்விக்கு விடை தருவது கலைத்திட்டமாகும். மிகவும் பரந்து விரிந்து வளர்ந்து செல்லும் அறிவுத் தொகுதியை மாணவரது விருத்திக்கேற்றவாறு தெரிந்து ஒழுங்கமைத்துக் கொடுக்கும் ஒரு வடிவமே கலைத்திட்டமாகும். கலைத் திட்டத்தைக் கல்வியின் செயல் வடிவம் என்றும் கூறுவர்.
ஒக்டோபர் 2005

Page 27
இரண்டாம் உலகப் போரைத் தொடர்ந்து ஐக்கிய அமெரிக்காவின் பாடசாலைக் கலைத்திட்டத்தை மீள் வடிவமைக்கும் செயல் நெறிகள் காணப்பட்டன. எத்தகைய பாடங்களைக் கற்பிப்பது, பாட உள்ளடக்கத்தில் எவற்றைச் சேர்ப்பது, கலைத் திட்டத்தின் பயன்பாடு எவ்வாறு இருத்தல் வேண்டும் போன்ற கேள்வி கள் எழுப்பப்பட்டன. இவை தொடர்பாக அறிவின் அமைப்பு அல்லது அறிவின் கட்டமைப்புப் பற்றி புறுனர் தமது கருத்துக்களை முன்வைத்தார்.
அறிவு தொடர்பான அமைப்பை விளக்குதல் கல்வியியலைப் பொறுத்தமட்டிற்பொருண்மை கொண்ட ஒரு நடவடிக்கையாகும். பொருள்களுக்கிடையேயுள்ள தொடர்பும் அறிவுப்பரப்பில் அவை எவ்வாறு இடம் பெறு- ! கின்றன. என்பது பற்றியும் அவர் நோக்கினார். அவற்றோடிணைந்தாக அறிவுப்பரப்பை உருவாக்கும் மூலக் கூறுகள் பற்றியும் நோக்க வேண்டியிருந்தது. அறிவுப்பரப்பைக் கற்றலுக்கேற்றவாறு எவ்வாறு ஒழுங்குபடுத்தி அமைப்பது என்பதும் சிந்தனைக்குரிய பொருளாயிற்று.
இதனை மேலும் விளங்கிக் கொள்வதற்கு கணிதம், புவியியல், வரலாறு, உயிரியல், பெளதிகவியல், என்றவாறு விரிந்து செல்லும் பாடப் புலங்களில் எவ்வாறு பிரதான எண்ணக் கருக்கள் இடம்பெறுகின்றன அவற்றிற் காணப்படும் பிரதான கோட்பாடுகள், விதிகள், யாவை என்பவை பற்றி ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படல் வேண்டும் என்பவற்றிலிருந்தே ஒரு பாடப்புலத்தை உருவாக்கும் மூலக் கூறுகளை விளங்கிக் கொள்ளலாம்.
பாடப் புலங்களில் இடம்பெறும் சில மூலக்கூறுகளைப் புறுனர் சுட்டிக் காட்டுகின்றார். இலக்கிய பாடத்தில் "துன்பியல்", "இன்பியல்" முதலியவை இடம்பெறுகின்றன. இணைத்தல், பங்கீடு செய்தல், தொடர்புகாணல், முதலியவை கணிதவியலிலே காணப்படுகின்றன. இயற்கையின் தொடர்ச்சி பற்றிய எண்ணக்கருக்கள் உயிரியற் பாடத்தில் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன. இவற்றைக் கருத்திற் கொண்டு ஒழுங்கமைப்படும் கலைத்திட்டத்தின் உள்ளடக்கமானது "உத்தம அளவிலான" கற்றலை ஏற்படுத்தக் கூடியவாறு இருத்தல் வேண்டும். உத்தம அளவிலான கற்றலை ஏற்படுத்துதல் விருப்புடைய ஓர் இலட்சியமாகும். கற்போனது உளவிருத்தி, அவனுடைய அறிவாற்றற் பண்பு, அறிவை உள்வாங்கும்திறன் என்பவற்றுடன் அறிவின் அமைப்பின் மீதும் கவனம் செலுத்தும் பொழுதுதான் உத்தம அளவிலான கற்றலை ஏற்படுத்த
ஒக்டோபர் 2005
 

முடியும். இச்சந்தர்ப்பத்திற் புறுனர் "உத்தம அமைப்பு" என்ற கருத்தையும் முன்வைக்கின்றார்.
கற்கப்படும் அறிவு, கற்போன் இயல்பு ஆகிய பண்புகளைக் கருத் திற் கொள்வதுடன் கற்போனுக்கு ஏற்றவாறு அறிவை உபாயப்படுத்தி வழங்குதல் என்பதையும் ஒழுங்குபடுத்துதலே உத்தம அமைப்பின் பண்புகளாகும்.
மூன்று பண்புகளின் அடிப்படையில் அறிவின் அமைப்பை விளக்கலாம். முதலாவது, அறிவைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் பண்பு. இரண்டாவது, சிக்கனப்படுத்தும் பண்பு. மூன்றாவது, வினைத்திறன் படுத்தும் பண்பு ஒரே உள்ளடக்கத்தை வெவ்வேறு வடிவங்களிலே தருதல் பிரதி நிதித்துவப்படுத்தும் பண்பு எனப்படும். குறித்த உள்ளடக்கத்தை ஆற்றலுடன் கற்பதற்குரிய ஏற்பாடுகளை வழங்குதலுடன் சிக்கனமும் வினைத்திறனும் இணைந்துள்ளன. புறுனர் இங்கு வற்புறுத்தக் கருதிய கருத்து யாதெனில் கற்பதற்குரிய உள்ளடக்கத்தைத் தெரிவுசெய்வதில் சிக்கனமும் வினைத்திறன் வலுவும் அதீத சிறப்பு வாய்ந்த கட்டளைக்கல் என்பதாகும். அதாவது மாணவர்கள் குறிப்பிட்ட கால அளவுக்குள் விளக்கத்துடனும் விசையுடனும் கற்பதற்கேற்றவாறு பாடப்பொருள் அமைப்பு இடம் பெறவேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தினார். இவ்வாறாக அறிவின் உள்ளடக்கத்தை ஒழுங்கமைப்பதே ' கல்வி யின் செயல்முறை" என்று கொள்ளப்படும்.
ஒவ்வொரு மாணவனதும் தனிப்பண்புகளுக்கு ஏற்றவாறு அறிவின் அமைப்பும் கற்பித்தலியல் அமைப்பும் ஒழுங்குபடுத்தப்படல் வேண்டும்.
"அந்தப் பொருளைக் கற்றோம்" "இந்தப் பாடத்தை அறிந்தோம்," என்பவையல்ல கல்வியின் இலக்குகள். நுண்மதித்திறன்களை விருத்தி செய்தல் அல்லது எவ்வாறு கற்றல் என்ற ஆற்றலை விருத்தி செய்தல் என்பதே கற்றலின் உன்னத இலக்காக இருத்தல் வேண்டுமென புறுனர் விளக்கினார். அதாவது பிரச்சினை தீர்க்கும் வழிமுறைகளை உருவாக்கும் திறனை வளர்த்துக் கொள்ளலே கல்வியின் உன்னத இலக்காகும். இவற்றை வேறு விதமாகக் கூறுவதாயின் எவ்வாறு கற்க வேண்டும் என்ற இலக்கின் மீதே கவனம் செலுத்துதல் ஆழ்ந்து வற்புறுத்தப்படுகின்றது.
விளங்குதல், கற்பனைசெய்தல், வினைப்படல், மொழியையும் பிற குறியீடுகளையும் ஆளுகைப்படுத்தல்

Page 28
முதலியவற்றை வளர்க்க வேண்டியுள்ளது. இவற்றினுடாக அடிப்படை அமைப்பை அறியும் முதன்மை கூறப்படுகின்றது. அடிப்படை அமைப்பை அடிப்படை உள்ளடக்கம் என்றும் கூறலாம். கண்டுபிடித்தலின் வாயிலாகக் கற்றலே புறுனர் விதந்துரைத்த கற்றல் முறையாகும். மாணவர் தாமே வினாக்களை அமைத்தலும் தமது முயற்சியின் காரணமாகத் தாமே விடையைக் கண்டறிதலும் ஊக்குவிக்கப்பட வேண்டியுள்ளது. மாணவன் தனக்காகத்தானே கண்டுபிடித்து முன்னேற்றம் பெறுதலே வற்புறுத்தப்படுகின்றது.
கண்டு பிடித்தல் வாயிலாகக்கற்றல் என்பது மாணவனை மத்தியாக அல்லது கற்பவனை நடுநாயகமாகக் கொண்ட முறையிலாகும். குழந்தைகள் தாமாகவே கற்கின்றார்கள். அவர்களது அகத்தேயிருந்து அறிவு தேடும் திறன் தானாகவே ஊற்றாகப் பெருக்கெடுக்கின்றது. ஆசிரியர் தலையீடு வேண்டியதில்லை என்ற புனைவு இயற்கற்பனைகளைப் புறுனர் ஏற்றுக் கொள்ளബിണ്ഡങ്ങാണു.
கற்றலில் மொழியின் சிறப்பியல்பினை அவர் மீண்டும் மீண்டும் வற்புறுத்துகின்றார். இந்நிலையில் வளர்ந்தோர், ஆசிரியர் என்போருடன் கொள்ளும் தொடர்புகளும் இடைவினைகளும் மொழித் திறனை வளம்படுத்துகின்றன. இந்நிலையிற் கற்றலிற்பிறரின் தலையீடு கட்டாயமாகவும் நிச்சயமாகவும் தேவைப்படுகின்றது.
தெரிந்தவற்றை அடிப்படையாக வைத்துப் புதியவற்றைத் தேடல் வேண்டும். தயார் நிலையிலுள்ள ஓர் உள்ளமே கண்டு பிடித்தலைச் சாதகமாக்கிக் கொள்ளும், ஆசிரியருக்கும் மாணவருக்குமிடையே நிகழும் ஒழுங்கமைந்த இடைவினைகளின் மீதே மாணவரின் நுண்மதி விருத்தி கால்கோள் கொள்ளும், பொருத்தமான நேரங்களிற் பொருத்தமான தகவல்களை வழங்குதலே ஆசிரியரின் கடன், அது மாணவனுக்குத் தன்னிறைவுதரல் வேண்டும். சரியென மலரும் முன்னேற்றகரமான தொழிற்பாட்டினை மாணவர் தாமே செய்யக் கூடியவாறு ஆசிரியர் பணிப்புரை தருதல் விரும்பத்தக்கது.
நுண்மதிச் செயற்பாடுகளைப் பொறுத்த வரை இரண்டு பிரதான பண்புகள் புறுனரால் சுட்டிக் காட்டப்பட்டுள்ளன. ஒன்று உட்கிளர்ந்தெழும் சிந்தனை, மற்றையது பகுப்பாய்வுச் சிந்தனை. பிரச்சினைப் விடுவித்தற் கற்பித்தல் முறை உட்கிளர்ந்தெழும் சிந்தனைச் செயலை வளர்க்கின்றது. உட் கிளர்ந்தெழும் சிந்தனையை
 
 

வளர்ப்பதற்கு அனுசரணையாக பகுப்பாய்வுச் சிந்தனையை அமைத்தல் வேண்டும். இந்த இரு வகையான சிந்தனைகளும் செயற்படுவதற்குரிய களமாக இருத்தலே சிறந்தகலைத்திட்ட ஒழுங்கமைப்பின் இயல்பாகக் கொள்ளப்படும். பிரச்சினை விடுவித்தல் தொடர்பான ஊக்கல் கலைத்திட்டத்தில் இடம்பெறல் வேண்டும்.
பிரச்சினை விடுவித்தலின் உயர்ந்த நிலையாக நுண்மதி மிகு பிரச்சினை விடுவித்தல் விளங்குகின்றது. இது கணிதவியலையும் விஞ்ஞான விளக்கங்களையும் உள்ளடக்கி நிற்கும். மனனம் செய்து வெறும் பொறி முறையாகக் கற்றலைப்புறுனர் விரும்பவில்லை. கற்றலிலும் கற்பித்தலும் விசாரணைக்குரிய திறன்களை முக்கியத்துவப்படுத்த வேண்டும் என்ற கருத்தை அவர் கொண்டிருந்தார். எவ்வாறு அறிதல், எவ்வாறு தெரிந்து கொள்ளல், எவ்வாறு இயக்குதல், எவ்வாறு நிறுவுதல், என்றவாறு விசாரணைக்குரிய திறன்கள் வளர்த்தெடுக்கப்படல் வேண்டும். மேலும் மேலும் விசாரணைகளை வளர்த்தெடுத்தல் வாயிலாக அறிவில் முன்னேறிச் செல்லலாம். மனிதமேம்பாட்டின் சுட்டியாக அமைவது விசாரணைத்திறனாகும். மனித ஆற்றலும் மேலோங்க விசாரணைத்திறனும் மேலோங்கும்.
(இ) சுழல் ஏணிக் கலைத்திட்டம்:
சுழல் ஏணிக்கலைத்திட்ட ஒழுங்கமைப்பை புறுனர் வலியுறுத்தினார். சுழல் ஏணிக்கலைத்திட்டம் என்றால் என்ன என்பதை முதற்கண் நோக்குதல் வேண்டும். திறன்கள் எண்ணக்கருக்கள், கோட்பாடுகள் ஆகியவற்றைத் தெரிந்தெடுத்துக்கற்பிப்பது சுழல் ஏணிக் கலைத்திட்டத்தின் தலையாய பண்பு.
சுழல் ஏணி என்பது மத்திய ஒரு தண்டை ஆதாரமாகக் கொண்டு படிகள் சுற்றிச் சுற்றி உயர்ந்து செல்லும் ஓர் அமைப்பாகும். அத்தகைய ஒரு மாதிரிகையைப் பின்பற்றுவதே சுழல் ஏணிக்கலைத் திட்டம், முதல் லாம் வகுப்பில் ஓர் எண்ணக்கருவின் மிகவும் எளிய பண்புகளைக் கற்கும் ஒரு மாணவன் பத்தாம் வகுப்பில் அதே எண்ணக்கருவை மிக ஆழ்ந் தும் சிக்கலாகவும் கற்கின்றான். அதாவது, ஒரே எண்ணக்கரு ஒவ்வொரு வகுப்பிலும், வெவ்வேறு விதமாகவும், வ்ெவவேறு விளக்கத்துடனும், வெவ்வேறு பிரயோகப் பண்புடனும் கற்பிக்கப்படுகின்றது. சுழல் ஏணிக்கலைத்திட்டத்துக்குச் சார்பான பல்வேறு நியாயங்களை புறுனர் முன் வைக்கின்றார்.
ருத்தி செய்த ன்னத இலக்காக மென புறுனர் து பிரச்சினை
ஒக்ே LTL Jiř 2005

Page 29
அறிகை விருத்திக் கோலத்தை விளக்கும் பொழுது, மூன்று அடிப்படைப் பண்புகள் அவரால் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. அவை (அ) செயலால் அனுபவங்களைப் பிரதிநிதித்துவப் படுத்தல் (ஆ) புலக்காட்சி ஒழுங்கமைப்பாலும், படிமங்களாலும் அனுபவங்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தல் (இ) குறியீடுகளால் அனுபவங்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தல். மேற்கூறியவற்றை, செயல்வழி காட்சி வழி, குறியீட்டுவழி என்றவாறு சுருக்
இவை மனிதவளர்ச்சிப்படி நிலைகளோடு இணைந்து செல்லும் என்று புறுனர் விளக்கினார். பியாஜே மனித விருத்திப்படி நிலைகளைத் தொடர்ச்சியாக விளக்கியமை போன்று, புறுனரும் விளக்கினார். ஆனால் புறுனர் விருத்திச் செயல்முறையில் ஆழந்த அக்கறை காட்டினாரன்றி, வளர்ச்சிப்படி நிலைகள் மீது கட்டுப்பட்டு நிற்கவில்லை. வினைதறன் மிக்க கற்பித்தலியல் வாயிலாக உளவிருத்தியை மேம்படுத்த முடியும்.
சுழல் ஏணிக்கலைத்திட்டம் தொடர்பாக புறுனர் ஒரு சிறப்பான கருத்தை முன்வைத்தார். எந்த ஒரு விருத்திநிலையிலும் மாணவனது நுண்மதித்திறனும், அறிவு திரட்டும் ஆற்றலும் ஒரே தன்மையினதாக இருக்கும் என்று குறிப்பிட்டார். அதாவது குறித்த ஒரு பாடத்திற் பேராற்றல் கொண்ட ஒருவரது உளச் செயற்பாடும் அந்த அறிவை ஆரம்ப நிலையிலேயே கற்றுக்கொண்டிருக்கும் ஒரு மாணவனது உளச் செயற்பாடும் ஒத்ததாகவே இருக்கும். "பெளதிகவியலைக்கற்கும் ஒரு பாடசாலை மாணவன் பெளதீகவியல் ஒருமேதகு அறிஞனாவான்".
ஒரு மாணவனிடத்துக் கற்றல் எவ்வாறு நிகழ்கின்றது என்பதை அடுத்து நோக்குதல் வேண்டும். ஏற்கனவே ஒருவரிடத்து அமைந்துள்ள "கற்கை அமைப்பு" என்ற உள அமைப்புக்கேற்ப புதிதாகக் கற்பித்தல் உள்வாங்கப்படுகிறது. அறிவை அமைப்பு வடிவங்களாலும், கோட்பாடுகள் எவ்வாறு கட்டியெழுப்பப்படல் வேண்டும் என்ற செயற்பாடும் பாடசாலையின் ஒவ்வொரு மட்டங்களிலும் பிரதான தொழிற்பாடுகளாக இடம்பெறல் வேண்டும்.
செயல்வழி, புலக் காட்சி ஒழுங்கமைத்தல்வழி என்பவற்றினூடாக குறியீட்டு அமைப்பை நோக்கி மாணவர்கள் முன்னேறிச் செல்வதற்குரிய ஒழுங்கமைப்பைப் பாடசாலைகளில் ஏற்படுத்தல் வேண்டும். இதற்குச் சுழல் ஏணிக்கைலத்திட்டம் மிகவும் பொருத்தமானதாக
ஒக்டோபர் 2005
 
 
 
 

அமைகின்றது. எளிதான நுண்மதிச் செயற்பாடுகளில் இருந்து மிக நுட்பமான நுண்மதிச் செயற்பாடுவரை ஓர் எண்ணக்கருவின் பன் முகப்பட்ட விருத்தியைச் சிறுசிறு பிரிவுகளாக்கிக் கற்பிப்தற்கு இந்தக் கலைத் திட்டம் துணை செய்யும்.
எந்தக் குழந்தைக்கும் எந்த ஒரு நிலையிலும் எத்தகைய ஒரு பாடத்தையும் வழங்கும்போது அதனை அறிவுசார் நேர்மையுடன் கற்பிக்க வேண்டும். நுட்பமான கருதுகோள்கள் எவ்வகையிலும் மலினப்படுத்தப்படலாகாது.
எடுத்துக் காட்டாக இலக்கியத்தில் இடம் பெறும் துன்பியற் கோட்பாட்டை மாணவனுடைய விருத்தியின் மூன்று நிலைகளிலும் எவ்வாறு கற்பிக்கலாம் என்பதை நோக்கலாம்.
(அ) செயல்வழிநிலையில் மாணவனுக்கு ஏற்படும் உடல் நோவுடன் துன்பச்சுவையைத் தொடர்புபடுத்தலாம்.
(ஆ) காட்சிவழிநிலையில் மாணவனை துன்பியற் காட்சிகளைப்படமாகவோ,நாடகமாகவோ அனுபவிக்கச் செய்து துன்பியற் பண்பை விளக்கலாம்.
(இ) குறியீட்டு வழியிற் சொற்கள்ாலும் படிமங்களாலும், துன்பியற் பண்புகளை அறியும் அனுபவங்களை வழங்கலாம்.
விஞ்ஞான பாடத்தில் மின்னியலை எவ்வாறு மூன்று நிலைகளிலும் கற்பிப்பது என்பதை அடுத்து நோக்கலாம்.
(அ) செயல் வழி நிலையில் மின்விளக்கை எரியவைத்தல், ஆளியை அழுத்துதல் போன்ற அனுபவங்களால் மின்னியலின் விளக்கங்களை மாணவர் பெறலாம்.
(ஆ) காட்சிவழி நிலையில் மின் சுற்றோட்டப் படத்தை வரைந்து அல்லது ஒரு காட்டுருவைச் செய்து மின்னியலைக் கற்றுக் கொள்ளலாம்.
(இ) குறியீட்டு வழியிற் சொற்களால் மின்னியலை விளக்கலாம். குறியீட்டு வழியின் உயர்ந்த நிலையில் மின்னியல் விதிகளைக் கணிதக் குறியீடுகளால் விளக்குவதை மாணவர் அறிந்து கொள்வர்.
சுழல் ஏணிக்கலைத் திட்டத்தை ஒழுங்கமைப்பது அத்துணை எளிதான செயலன்று. அனுபவமும் புலமையும் பெற்ற பல்வேறு அறிஞர்களின் சேவைகள் ஒன்றிணைக்கப்படல் வேண்டும். இதற்கென்று சிறப்பார்ந்த பயிற்சி பெற்ற ஆசிரியர் ஆளணி உருவாக்கப்படல் வேண்டும்.

Page 30
ஒவ்வொரு படிநிலைக்குமுரிய எண்ணக் கருக்களைத் தெரிவு செய்தலும் ஒவ்வொரு மட்டங்களிலும் அவற்றைக் கற்பித்தலும் நீண்ட ஆய்வுகளின் பின்னரே முடிவு செய்யப்படல் வேண்டும்.
(ஈ) பாடசாலை ஒழுங்கமைப்பு :
ஒருவன் தனக்குரிய நுண்மதி ஆற்றல்களின் உன். னத நிலைகளை அடைவதற்குத் துணைபுரிவதே பாடசாலையின் உயர்ந்த இலட்சியம். அதவாது உளத்திறன் விருத்திக்குப் பாடசாலைகள் உறுதுணையாயிருக்க வேண்டுமேயன்றி ஏனைய கடமைகளைப் பாடசாலைகள் பொறுப்பேற்க வேண்டிய தில்லை என்று-புறுனர் கருதி னார். அதாவது பிற சமூக நிலையங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகளைப் பாடசாலைகள் தமக்குரியதாக வலிந்து பொறுப்பேற்று ஏன் இடர்ப்பட வேண்டும். எடுத்துக் காட்டாக, பிள்ளைகளின் உடல் நலத்தை மேம்படுத்தும் பணியைப் பாடசாலை மேற்கொள்ள வேண்டியதில்லை. அவற்றைச் சுகாதார திணைக்களமோ சமூகசேவை நிலையங்களோ மேற்கொள்ளலாம்.
இச்சந்தர்ப்பத்திலும் புறுனர் விமர்சிக்கப்பட வேண்டிய ஆய்வாளராகின்றார். மாணவரின் நுண்மதி ஆற்றல்கள் உடல்நலம், சமூக இசைவாக்கம், மனவெழுச்சிக் கோலங்கள், அடிப்படைத்தேவைகள் நிறைவேற்றப்படுதல் என்ற பலவகைப் பண்புகளுடன் தொடர்பு கொண்டவை. இத்தகைய ஒன்றிணைப்புக்களையும்தொடர்பு களையும் பாடசாலைகள் நிராகரித்து விட்டுத்தனித்து நுண்மதித்திறன்களில் மட்டும் கவனம் செலுத்திவிட
CD19 LUITg5l.
சமூக மாற்றத்தின் அடிப்படைக் கருவியாக அவர் கல்வியைக் கருதினார். பாடசாலைகள் எதிர்த்தாக்கங்களைச் சமூகத்திலே உண்டாக்குகின்றன. ஆகவே அவற்றைக் * கலைத்துவிட வேண்டுமென்று குட்- தி* மன், இலிச் போன்ற கல்விச் சமூகவியலாளர் தமது கருத்துக்களை முன்வைத்தனர். ஆனால் பாடசாலைக் கலைப்புச் சமூக என்ற கருத்தை புறுனர் ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை தொழில் நுட்பவியல் சிக்கலடைந்து வளர்ச்சியடைய, மனிதவாழ்வியல் மாற்றங்கள் விரைந்து நடைபெறுகின்றன. இச்சந்தர்ப்பத்திற் பாடசாலைகள் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் மேலும் மேலும் இக்கட்டான நிலையை அடைகின்றன.
யாதாயினும் ஒரு கல்வியில் மனிதனை ஈடுபடுத்தாது மனிதப் பண்புகளை வளர்த்தெடுக்க முடி
கழ ஏணிக்கலைத்
32 (.
 
 
 
 

யாது. சிக்கலடைந்து செல்லும் சமூக மாற்றங்களினூடே கல்வியை வழங்கும் நிறுவனமாக்கப்பட்ட வடிவமாகப் பாடசாலை அமைந்து விட்டது.
இந்த நிறுவனம் சமூகத்திலிருந்து அந்நியப்படாதிருத்தற்கு பொருத்தமற்ற முறையிற் செயற்படும் மனனம் செய்து கற்றலைக் கைவிடல் வேண்டும்.
சமகால உணர்வுகளை வெளியிடும் மொழிக்கும் சமகாலநிகழ்வுகளுக்குமிடையே உள்ள இணைப்பைப் பாடசாலைகள் முறியடித்துவிடக்கூடாது. சமூக, பண்பாட்டு மாற்றங்களை உள்வாங்கக்கூடியதாக பாடசாலைக் கலைத்திட்டம் தொடர்ந்து சீர்திருத்தி அமைக்கப்படல் வேண்டும். பாடசாலை மட்டும் தனித்துச் சமூக மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியாது என்ற யதார்த்தத்தை புறுனர் ஏற்றுக் கொண்டார். சமூக மாற்றத்துக்கான பரந்த வேலைத்திட்டத்துடன் கல்வி இணைக்கப்படும் பொழுதே வினைத்திறன் கொண்ட மாற்றங்களை நிகழ்த்த முடியும். அரசியல், பொருளியல் சார்ந்த பின்புலங்களில் இருந்தே கற்பித்தலியல் முகிழ்த்தெழல் வேண்டும்.
சமூகவியல் அடிப்படையில் பாடசாலைகளை நோக்கும் பொழுது ஐக்கிய அமெரிக்காவின் பாடசாலைகள் மத்திய தரவகுப்பினருக்கு மிக்க ஏற்புடையதாயிருந்தாலும் தொழிலாளர்களின் இடர்களை அவை மேலும் தூண்டி விடுதலும் அவரால் அணுகப்பட்டுள்ளன. இவற்றின் மத்தியிற்பாரிய சமூக மாற்றம் என்பது அரசியல் , பொருளியல், கல்வி நிறுவனவியல் ஆகிய பல்துறைப் பண்புகளை உள்ளடக்கிய பரந்த அணுகு முறைகளால் நிகழ்த்தப்படல் வேண்டுமென்பதைத் தொடர்ந்து வலியுறுத்தினார்.
பாரம்பரிய விழுமியங்களையும் திட்டம் தொடர் சால்புகளையும் தொடர்ந்து வழங்கி ரு சிறப்பான வருவதோடு மட்டுமன்றி உலகு பற்தார். எந்த ஒரு றிய மாற்று 660)c5ULT60 கருத்துக்
d5 6061TUILD L ITL d'IT606).d56T 6) Lpsblabவேண்டுமென்ற புதுமோடி வாதியாகவும் புறுனர் விளங்கினார். ஒவ்வொரு மனிதனும் தனது பண்பாட்டுப் புலத்தைக் கடந்து செல்வதற்கான நுண்மதிச் செயன் முறைகள் கல்வியால் வளர்த்தெடுக்கப்பட வேண்டியுள்ளன. மனிதர்களிடத்து நுண்மதி தொடர்பான தீவிர விழிப்புணர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் வகையில் பண்பாடு என்பது ஊடுகடத்தப்படல் வேண்டும் என்பது அவரது கருத்தாகும்.
சிறுபிள்ளைகள் பாடசாலைக்கு வரும் பொழுது தாம் அறிந்தவற்றைச் சொற்களால் வெளியிடும் திறன்
ஒக்ே டாபர் 2005

Page 31
அற்றவர்களாக வருகின்றார்கள். இந்நிலையில் மாணவரின் உள்ளுணர் வோடு இணைந்ததாகவே கற்பித்தலைத் தொடங்க வேண்டும். பாடசாலைக்கு வரும் மாணவர்களுக்கு மாத்திரமன்றி, யாதாயினும் ஒரு திறனை அல்லது அறிவை ஆரம்ப நிலையிற் கற்கும் எந்த ஒருவருக்கும் இவ்வாறே கற்பித்தலைத் தொடங்க வேண்டும். பிள்ளையின் உள்ளுணர்வைப் பாதுகாத்தலே பாடசாலைகளின் தலையாய இலட்சியங்களாக இருத்தல் வேண்டுமென்று புனைவுநிலைவாதிகள் கருதுவர். ஆனால் சமநிலையான ஒரு பாடசாலை ஒழுங்கமைப்பில் தேவைப்படும் பொழுது உள்ளுணர்வி லிருந்து கற்றலைத் தொடங்குவதற்கும் பொருத்தமான சந்தர்ப்பத்திற் பகுத்தாராய்ந்து கற்பதற்கும் பிள்ளைகளுக்கு வசதியிருத்தல் வேண்டுமென்று புறுனர் கருதுகின்றார்.
உள்ளுணர்வுச் சிந்தனை என்பது பலவகைப்படும். தொழிற்படல், நம்பிக்கை, காட்சிகொள்ளல், சொல்சாரத்திறன்கள், பிரச்சினைகளுக்கு நியமமற்ற வடிவங்களைக் கொடுத்தல், கிடைக்கும் தகவல்களின் ஒரு பகுதியைப் பயன்படுத்துதல் என்பவை உள்ளுணர்வுச் சிந்தனையில் அடங்கும். பிரச்சினை விடுவித்தலுக்கான ஒழுங்கு படுத்திய செயற்பாடுகளைப் பகுத்தாராயும் பண்பு விளக்குகின்றது. பகுத்தாராய்தல் பிரச்சினை விடுவிப்பவரின் நம்பிக்கையை அதிகரிக்கச் செய்கின்றது.
புலன்கள் வழியாகப் பொருட்கள் வேறுபாடு கண்டு கற்கும் செயன்முறைகளை மாரியா மொன்ரெதுறி விளக்கினார். உருவவடிவிலே பொருள்களைக் கண்டறியும் திறன் குழந்தை நிலையில் அபாரமாகக் காணப்படுகின்றது. வெகுசீக்கிரமாக அவர்கள் வடிவங்களுக்குப் பழக்கப்பட்டு விடுவார்கள். இதன் காரணமாகப் பாட சாலையின் தொடக்க ஆண்டுகளில் மிக்கவனமானதும் மிகுந்த உயர்நிலையில் உள்ளதுமான அனுபவங்களைப் பிள்ளைகளுக்கு வழங்கவேண்டுமென்று புறுனர் விதப்புரை செய்கின்றார்.
மனிதனின் தனி கலையை படைத்ததில் இல்லை. அறிவியலை : அறிவியல் இரண்டையும் சமமாக வெளிப்படுத் மனிதனின் தனித்தன்மை உள்ளது.
ஒக்டோபர் 2005
 
 

பொருத்தமான கற்பித்தல் முறைகள் பாடசாலைகளில் அமைக் கப்படாதவிடத்து மாணவரின் உள். ளுணர்வு அணுகுமுறை முறியடிக்கப்பட்டுவிடும். அதாவது அவர்களின் இரகசிய நுண்மதி வாழ்க்கை பாதிப்புக்குள்ளாகும். பாடநூல்களில் இடம் பெறும் வேண்டாததும் மிகையானதுமான பகுப்பாய்வுகள் பிள்ளைகளிடத்துச் சந்தேகங்களையும் குழப்பங்களையும் ஏற்படுத்தும். இந்த இடர்கள் ஏற்படாதவாறு பாடசாலை ஒழுங்கமைப்பில் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல் வேண்டும்.
புறுனரின் ஆய்வுகள் தொடர்பான பல்வேறு விமர்சனங்களை முன் வைக்க முடியும், அடிப்படையான சமூக மாற்றம் பற்றிய கண்ணோட்டங்களை விடுத்து, வறுமை, அறியாமை ஆகியவற்றை மாற்றியமைக்க முயலும் அவரது அணுகுமுறைகள் வெறும் இலட்சிய வாதமாகி விடுவதையும் சுட்டிக் காட்ட வேண்டியுள்ளது.
REFERENCES Books by Jerome S. Bruner 1. Mandate From the people 1944 2. Opinions and personality 1956
(with Smith and White) 3. The Process of education 1960 4. A study of thinking 1962
(with good now and austin) 5. On knowing 1962 6. Studies in cognitive growth 1966
(with Olver and green field) 7. Toward a theory of instruction 1966 8. Process of cognitive growth - infancy 1968 9. The relevance of education 1971
(with Anita Gill)
த்துவம்
உருவாக்கியதிலும் இல்லை. U0ᏁᎠᏝᎢᏯ Ꮿ60Ꭷ6U தும் மூளையை கொண்டிருப்பதில் தான்
- ஜே. ப்ரனோவஸ்கி

Page 32
வுகள் -
காலநிலை மாற்றத்தின் மனிதன் மீதான தாக்க
(GJIT துநலவாய புவியியல் பணிமனையின் (Commonwealth Geographical Bureau - CGB)) Bg5ug565ul 6T. 2005 யூன் 20ம் திகதி தொடக்கம் 24ஆம் திகதி வரை "காலநிலை மாற்றத்தின் மனிதன் மீதான தாக்கங்கள் " என்ற கருப் பொருளின் கொழும்புப் பல்கலைக் கழக புவியியல் துறையின் அனுசரணையுடன் பயிற்சிப்பட்டறையொன்று ரேணுகா ஹோட்டலில் இடம் பெற்றது. கொழும்பு பல்கலைக்கழக புவியியல் துறையின் சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் நோர்பேட் அன்ரனியினால் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட இப்பயிற்சிப் பட்டறையின் ஆரம்ப நிகழ்வில் கொழும்புப் பல்கலைக்கழக உபவேந்தர் பேராசிரியர் ரி. ஹெட்டியாராச்சி, கலைப் பீடாதிபதி பேராசிரியர் எஸ்.எம். மி.சேனாநாயக்க, புவியியல் துறைத் தலைவி பேராசிரியை ஜெயந்தி டி சில்வா மற்றும் சர்வதேச பங்கேற்பாளர்கள் பலரும் கலந்து கொண்டனர்.
பொதுநலவாய புவியியல் பனிமனை என்பது ஓர் அரசு சார்பற்ற நிறுவனமாக விளங்குவதுடன், 58 பொதுநலவாய நாடுகளில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்களின் புவியியல் துறைகளைப் பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்றது. 1960ஆம் ஆண்டுகளில் புவியியலாளர்களைக் கொண்ட ஒரு சிறிய குழுவினால் இது ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. கலை மற்றும் சமூக விஞ்ஞானங்களில் உள்ள பாடங்களி
 

ங்கள்
லிருந்து பொதுநலவாயத்தில் அங்கத்துவம் வகிக்கும் ஒரேயொரு நிறுவனம் இதுதான்.
கடந்த பல நூற்றாண்டுகளாக பல மகாநாடுகளையும், கருத்தரங்குகளையும் இந்நிறுவனம் ஒழுங்கு செய்துள்ளது. கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இதன் நடவடிக்கைகளும், நோக்கங்களும் மாற்றமடைந்துள்ளன. வருடாந்த ரீதியாக, சமூக, பொருளாதார, சூழல் மற்றும் சுகாதாரப் பிரச்சினைகளுடன் தொடர்பான, குறிப்பாக பொதுநலவாயத்தின் அபிவிருத்தி குறைந்த நாடுகளில் ஆற்றலைக் கட்டியெழுப்பும் பயிற்சிப் பட்டறைகளை (Capacity Building Workshops) GuDsbG)éBIT60öT(B 6)I(B- கின்றது. சூழலுடன் இணைந்த சுற்றுலா, நகராக்கப் பிரச்சினைகள், உணவுப் பாதுகாப்பு, எச்.ஐ.வி எயிட்ஸ் போன்ற விடயங்கள் தொடர்பாக ஆபிரிக்கா, தென்ஆசிய நாடுகளில் பயிற்சிப் பட்டறைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
பயிற்சிப் பட்டறையின் 2005ஆம் ஆண்டுக்கான விடயமாக காலநிலை மாற்றமும் அதன் பூகோள ரீதியான தாக்கங்களும் என்ற அம்சம் கருப்பொருளாகக் கொள்ளப்பட்டது. பனிக்காலம் மற்றும் இடைப் பனிக்காலத்தின் இயற்கை வட்டங்களின் விளைவாகவே காலநிலை மாற்றம் ஏற்பட்டதென்பதை ஏற்றுக் கொண்டாலும் இன்று
30 - ஒக்டோபர் 2005

Page 33
மனித நடவடிக்கைகளின் செயற்பாட்டினால் பூகோள வெப்பமடைதலும், பச்சைவீட்டுத்தாக்கமும் ஏற்பட்டு வருகின்றமை தொடர்பாக பூகோள சமூகம் கவலையடைந்துள்ளது. மனிதனால் தூண்டப்படும் காலநிலை மாற்றம் என்பது பூகோள அமைப்புகளுடன் திட்டமிடப்படாத முறையில் ஏற்படும் விளைவு' என சூழலியலாளர் ஒருவர் வரையறை செய்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
விஞ்ஞான சமூகம் பொதுச்சுற்றோட்ட மாதிரிகளைப் பயன்படுத்தி காலநிலை மாற்றத்தை எதிர்வு கூறும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ளது. ஆனால் இரண்டு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட சமன்பாடுகளையும், ஒரு செக்கனுக்கு மில்லியன் செயற்பாடுகளையும் மேற்கொள்ளும் அதி நவீன கணினிகளைப் பயன்படுத்தி நீண்ட காலத்துக்கான எதிர்வு கூறல்களை மிகத் துல்லியமாக மேற்கொள்வது மிகவும் கடினமானது. இவ் ஆய்வுகளின் முடிவுகள் எதுவாக இருந்தாலும், காலநிலை மாற்றம் மீதான மனித பங்களிப்புக்களைக் கட்டுப்படுத்தாவிட்டால் மனித நடவடிக்கைகள் மற்றும் மனித வாழ்க்கையின் மீதான அதன் தாக்கங்கள் பிரச்சினைக்குரியதாகவே இருக்கும்.
ஐக்கிய அமெரிக்காவில் மாத்திரம் பூகோள வெப்பத்தினால் ஏற்படப்போகும் பொருளாதார இழப்புக்கள் 17-108 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கடல் மட்ட மாற்றங்களினால் ஏற்படும் மனித இழப்புக்கள் ஆபிரிக்கா, ஆசியா, பசுபிக் தீவுகளில் 92-118 மில்லியனுக்கு இடையில் காணப்படும். இதன் காரணமாகவே காலநிலை மாற்றத்தினை ஏற்படுத்தக் கூடிய பச்சைவீட்டு வாயுக்களைக் குறைத்துக் கொள்வதற்கு பூகோள சமூகம் அக்கறை கொண்டுள்ளதென்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு சிறிய, பெரியநாடுகள் கியோட்டோ உடன்படிக்கையில் கையொப்பம் இடவேண்டும் என வலியுறுத்தப்படுகின்றது.
இப்பயிற்சிப்பட்டறையில் பங்கு பற்றியோர் பல்துறை சார்ந்தவர்களாக இருந்தனர். புவியியல் உட்பட சமூக, விஞ்ஞான பாடங்கள் சார்ந்த விரிவுரையாளர்கள், அரசு
நாட்டுப்புற வழக்காறுகள் சமூக அரசியல் தனி வதினர் வாயிலாக அவர்களுக்கு இடையிலான ே தன்மைகளையும் காட்டுபவை. மக்களின் அதிக மக்களின் அருவமான மன அமைப்புகளுக்கு உ( வெளிப்படுத்த இயலாத எண்ணங்களை,உணர்வு வதற்கான களங்களாகத் திகழ்பவை. இப்Uழப்U வழக்காறுகள் பற்றிய ஆய்வுகள் நடுநிலை ஆய்வாளர்களின் கருத்தியல் சார்பு நாட்டுப்புறவிய6 தீர்மானிக்கின்றன.
மாறிவரும் சமூ S
ஒக்ே LII Lii 2005

சார்பற்ற நிறுவன அதிகாரிகள், பொறுப்பு வாய்ந்த அமைச்சுக்களின் இள நிலை அதிகாரிகள் என இலங்கையுட்பட இந்தியா, பாகிஸ்தான், சிங்கப்பூர் போன்ற நாடுகளிலிருந்து தெரிவு செய்யப்பட்டனர். பயிற்சிப் பட்டறையின் பிரதான நோக்கம் இங்கு வெளியிடப்படும் திறன்களும், அறிவும் பரந்தளவில் மக்களைச் சென்றடைய வேண்டுமென்பதே.
பயிற்சிப் பட்டறையில் கருத்துக்களை முன்வைப்பதற்கு லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தின் லண்டன் கிங்ஸ் கல்லூரியின் சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் கலாநிதி மார்க் பெல்லிங், சிங்கப்பூர் தேசிய பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் டேவிட் கிக்கிற்ஸ், பேராசிரியர் விக்டர் சவேஜ் வருகை தந்திருந்தனர். காலநிலை மாற்றம், சுனாமியின் பாதிப்புக்கள் பற்றிய ஆய்வுக் கட்டுரைகளும் இம் மகாநாட்டில் சமர்பிக்கப்பட்டு விவாதங்களும் மேற்கொள்ளப்பட்டன. கோட்பாட்டு ரீதியான வகுப்பறைக் கலந்துரையாடல்களில் மட்டும் தங்கியிருக்காமல் அனுபவரீதியாகத் தரவுகளைச் சேகரிப்பது எவ்வாறு என்பதைக் கற்றுக் கொள்ளும் நோக்கில் ஒரு நாள் வெளிக்களப் பணிகளுக்கென ஒதுக்கப்பட்டதுடன் புதிய அனுபவங்களையும் பங்கேற்பாளர்கள் பெற்றுக் கொண்டனர். O
"மை வாய்ந்தவை மக்களை அடையாளப்படுத்துவறுபாடுகளையும், முரண்பாடுகளையும் பொதுத் ாரம் செயல்படும் முறைகளையும் உயர்த்துUவை. நவம் கொடுப்Uவை நடைமுறை வாழ்க்கையில் புகளை, எதிர்ப்புக் குரல்களை வெளிப்படுத்துட்ட சமூக அரசியல் தன்மை வாய்ந்த நாட்டுப்புற பானவையாக இருப்பதற்கு வாய் UUல்லை. b ஆய்வுகளின் சமூக அரசியல் நிலைப்பாடுகளைத்
கலாநிதி சி. முத்தையா கம், நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வுகள், பக்கம் 43 - 2008

Page 34
இன்றைய கல்வி நிலவ
பற்றிய கருத்தாடல் ட
வவுனியா வடக்கு கல்வி வலயம் தமது வலயப் பரப்பில் இருக்கும் கல்விசார் பிரச்சினைகளை இனங்கண்டு தீர்ப்பதற்கான முன்முயற்சியாக மாநாடு ஒன்றை நடாத்தி முடித்திருக்கிறது. "இன்றைய கல்வி நிலவரம் பற்றிய கருத்தாடலும் கல்வி விருத்திக்கான மூலோபாயங்களைத் தேடலும்" என்ற தொனிப் பொருளில் இம் மாநாடு கடந்த செப்டெம்பர் 16, 17ம் திகதிகளில் வவுனியாவில் நடைபெற்றது. மாநாட்டின் நோக்கங்களுக்கு ஏற்ப விடயப்பரப்பு, கட்டுரைகள் திட்டமிடப்பட்டிருந்தன. முதல் நாள் அமர்வில் பத்துக் கட்டுரைகள் சமர்பிக்கப்பட்டன. இரண்டாம் நாள் குழுக் கலந்துரை. யாடலாக வடிவமைக்கப்பட்டு இருந்தன. கட்டுரைகளில் விடுபட்ட விடயங்கள் பல தொகுக்கப்பட்டு முழுமைப்படுத்த உதவின.
ஆய்வுக்கு உட்படுத்திய விடயங்கள் பற்றி மேலும் ஆழமாக சிந்திக்கப்பட வேண்டிய தேவை உணரப்பட்டுள்ளது. தொடர்ச்சியான யுத்தத்தினாலும் திட்டமிட்ட புறக்கணிப்புகளாலும் வடகிழக்கில் கல்வித்தரம் வீழ்ச்சியுற்றிருக்கும் நிலையில் வளங்கள் பற்றாக்குறை முக்கியமாக இனங்காணப்பட்டு இருந்தது. இதனை நிவர்த்தி செய்யும் முயர்ச்சியிலும் பல்வேறு அபிப்பிராயங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன. அனைத்துக்கும் மேலாக ஆசிரியர் சமூகத்தின் ஆற்றல்கள் மனோபாவங்களில் எத்தகைய மாற்றங்கள் விருத்தி செய்யப்பட வேண்டுமென்ற அக்கறையும் பரவலாக வெளியிடப்பட்டது.
காலத்தின் தேவையை உணர்ந்து வவுனியா வடக்கு வலயம் செயற்படத் தொடங்கி இருப்பது இதுவொரு நல்ல தொடக்கமாகும். இவர்களைப் பின்பற்றி ஏனைய கல்வி வலயங்களும் செயற்பட வேண்டும்.
மேற்படி மாநாட்டில் வாசிக்கப்பட்ட கட்டுரைகள் தொகுக்கப்பட்டு அனைவருக்கும் வழங்கியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்க அம்சம், ஆவணப்படுத்தப்பட்டாயிற்று. இனிநாம் செய்ய வேண்டியவைதான் ஏராளம் மாநாட்டில் வழங்கப்பட்ட கட்டுரைகள் முறையே :-
 

01.
02.
O3.
04.
O5.
06.
07.
08.
O9.
10.
பிரதேசப் புவியியல் அமைப்பும், சமூக பொருளாதார நிலமைகளும் (க.ஜெயச்சந்திரன்)
பிரதேசத்தின் உட்கட்டமைப்பு தொடர்பான பிரச்சினைகள்
(இ. இந்திராசா)
ஆரம்பக் கல்வி தொடர்பாக எதிர்கொள்ளப்படும் இடர்களும், முன்பள்ளிக் கல்விக்கான வாய்ப்புக்களும். (சி.சிவராஜா)
இடைநிலைக் கல்வி தொடர்பாக எதிர்கொள்
ளப்படும் இடர்கள் (இ.இரகுபதி)
மாணவர்களின் பொதுப்பரீட்சைப் பெறுபேற்றுப் பகுப்பாய்வு (த. மேகநாதன்)
பாடசாலைகளின் இணைப்பாட விதானச் செயற்பாடுகளும் முறை சாராக் கல்வியும். (க.சத்தியசீலன்) -
அதிபர்களின் முகாமைத்துவ திறன். ஆசிரியர்களின் வாண்ன்ம பயிற்சி, தகுதி, மனோபாவம் பற்றிய இடர்கள் (தா, அமிர்தலிங்கம்)
பாடசாலைகளின் பெளதீக வளப் பற்றாக்குறை (சி.சிவகுமாரன்)
வலயக்கல்விப் பணிமனை, பாடசாலைகள் தொடர்பான ஆளணிப் பற்றாக்குறை (அ. ரீகரன்)
பிரதேசத்தின் கல்விக்கு உதவி வழங்கும் நிறுவனங்களின் பங்களிப்பு (ம.ச. பத்மநாதன்)
மாநாட்டின் வெற்றிக்காக அர்ப்பணிப்புடன் செய
லாற்றிய அதிகாரிகள், ஆய்வாளர்கள் மற்றும் இவர்களை வழிநடத்திய வலயப் பணிப்பாளர் சி.தண்டாயுதபாணி ஆகியோர் பாராட்டுக்குரியவர்கள்.
ச.பாஸ்கரன்
ஒக்ே L_ILIf 2005

Page 35
േ, ഹെറ്റ്)(Gonomus
இலங்கையில் முகாமைத்துவக் கல்வி மா. சின்னத்தம்பி
தலைவர், கல்வியற்துறை, யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்
பக்கம்
அளவு
விலை
ரூ 450
ISBN 955942.968 X
பொருளடக்கம்: 1 எண்ணக்கரு, Il முகாமைத்துவ கல்வி வளர்ச்சி, I கல்வி நிறுவனங்களின் வளர்ச்சி, IV கலைத்திட்டம், V பிரச்சனைகளும் பலவீனங்களும், VI முகாமைத்துவ கல்வி அபிவிருத்தி, நூல் விபரப்பட்டியல், சுட்டி
வெளிவரவுள்ள கல்வியல்துறைசார் நூல்கள்
நவீன கல்விச் சிந்தனைகளின் போக்கு
பேராசிரியர் சோ. சந்திரசேகரன் கல்விப் பீடம் கொழும்புப் பல்கலைக்கழகம்
ஒப்பீட்டுக் கல்வி
பேராசிரியர் சோ. சந்திரசேகரன் கல்விப் பீடம் கொழும்புப் பல்கலைக்கழகம்
வகுப்பறைகளில் கல்வி உளவியல்
திரு. உலகநாதர் நவரட்ணம் பணிப்பாளர் தமிழ் மொழிப் பிரிவு தேசிய கல்வி நிறுவனம்
செயல்வழி ஆய்வு: ஓர் அறிமுகம்
- திரு. தை. தனகராஜ்
முன்னாள் பணிப்பாளர் தமிழ் மொழிப் பிரிவு தேசிய கல்வி நிறுவனம்
குமரன் புத்தக இல்லம்
xiv + 268
14.5mmx215mm
361 1/2, டாம் வீதி, கொழும்பு 12 3 மெய்கைவிநாயகர் தெரு தொ.பேசி : 242 1888 குமரன் குடியிருப்பு கைபேசி 071 410 3489 சென்னை - 26 தொலைநகல்: 242 1888 இந்தியா மின் அஞ்சல்: kumbhஇstnet.tk தொ.பேசி: 2362 2680
ga0600Tu5 g56Tib: WWW.kumaranbook.com
அகண்ட ஆழ்ந்
(
 
 
 
 
 
 

எமது அடுத்த வெளியீடு
Fire G5s sooo smal60Tib (International Academy of iducation), site G5s assoof uGoofusib (International Bureau of Education), u(360TeroGast (UNESCO) easu நிறுவனங்களின் அனுசரணையுடன் வெளியிடப்பட்ட கல்விசார் செயற்பாடுகள் பற்றிய கைந்நாற் தொடரின் Educational Practices Series) 5Lisprássib
இவ் வரிசையின் முதல் வெளியீடு
பிள்ளைகள் எவ்வாறு
இவ்வரிசையில் வெளிவரவுள்ள rனைய நூல்கள்
.
கற்கிறார்கள்? (How Children Learns) கலாநிதி ஸ்டேலா வொஸ்னியாடோ
தமிழ் மொழிப் பதிப்பாசிரியர் பேராசிரியர் சோ. சந்திரசேகரன்
மொழிபெயர்ப்பு திருமதி. புஷ்பா சிவகுமாரன்
பக்கம்
60
ISBN 9559.429 698
விலை ரூ 90
sibl 556 (Teaching) GuibCSpit Club 5ppg|lb (Parents and Learning) பயனுறுதி வாய்ந்த கல்விசார் நடைமுறைகள் (Effective educational practices) கணிதத்தில் மாணவரின் அடைவினை மேம்படுத்த்ல் (Improving student achievement in Mathematics) போதித்தல் (Tutoring) மேலதிக மொழிகளைக் கற்பித்தல் (Teaching Additional Languages) பிள்ளைகள் எவ்வாறு கற்கிறார்கள்? (How children learns?)- நடத்தைப் பிரச்சினைகளைத் தவிர்த்தல் - பயனுடைய வழிமுறைகள் (Preventing Behaviors-What works) பாடசாலை ஊடாக HIV/AIDS நோய்களைத் தவிர்த்தல் (Preventing HIV/AIDS in Schools) sppg)55IT607 2GT556 (Motivation to learn) கல்வி மற்றும் சமூக மன வெழுச்சிசார் கற்றல் (Academic and Social emotional learning) 6) ITéflig0LJ spl 556) (Teaching Reading) பாடசாலைகளினுாடாக முன்பள்ளி நிலையில் மொழியறிவை மேம்படுத்தல் (Promoting pre-school language)
3

Page 36
ಸ್ಥಿತೌ வாசிப்பு ஒரு மனிதன்
Dr. (olgLL5
* நிலாவெளி வீதி, : திருகோணமலை.
荔
夔
靈懿瀏 懿 நூலைத் தேடு உலக
فر
壞 சாஸ்திரி க
செல்லையா
溶
Dr. 555
穩 Dr. FTig5 5.
羲 153, குருமன்காடு, * வவுனியா,
罹
鬣蕊
影
 
 
 
 
 
 

ಙ್ಕ್ಗೆ னை முழுமையாக்கும்
ဓိုင္မ
ாந்தராஜா
(Ø 026-2223589
O777-177221
G
○ ଔଷ୍ଣ୍ଯ
森
懿 酸缀鬣
ம் உன்னைத் தேடும்
翻
(
ழாங்குளம் ஞாபகார்த்த
繫
யநாதன்
穩
4ে
懿
器
த்தியநாதன்
சாஸ்திரி கூழாங்குளம். வவுனியா,