கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: அருள் ஒளி 2005.01

Page 1


Page 2
சிவத்தமிழ்ச்செ கலாநிதி. தங்கம்ம
வர்களின்
მწ"მწ” შემწე
பிரதம விருந்தினர்
assya gus.Gj.Fabsurjair (GREDITIgMugró STALGšESTER
i) ܬܝܢ ܗܸ விளக்கு ஏற்றி GilgrGIG. ஆரம்பித்து GUNGlắggub
புற்றுநோய் வைத்திய நிபுணர்
LTěL 5.leguš (BT) ਦ apiELEul Gugini.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

யாழ். பல்கலைக்கழக மருத்துவ பீடாதிபதி LIÚLJ. H.fallulagi
épáGlas/OLEDUID Glugelprij.

Page 3
2
6ിഖങിuീp; துர்க்காதேவி தேவஸ் .தெல்லிப்பழை, இலங்கை ܢܠ
இயற்கை அன்னைை
இயற்கையே இறைவன் என்பது இந்த ஆகாயம், தீ ஆகிய ஐந்தினையும் பஞ்சபூதா மரபு இந்தப் பாரம்பரியத்தில் முதன்மைபெற்று கண்ட மெய்ஞ்ஞானிகள் அவற்றுக்கு நிகராக விஞ்ஞானம் எத்தனையோ விந்தைகளைக் காட் வெல்ல எவராலும் இயலாது என்ற தத்துவத் இருபத்தாறாம் நாள் உலகையே திகைப்பில் : அதிர்ச்சியில் நாம் அனைவரும் அச்ச உணர் எம் மண்ணிலும் இந்த சமுத்திரப் பிராந்திய இரையான கண்ணீர்க்கதை வர்ணிக்க முடியா ஈழமக்கள் நிலைகண்டு கவிஞர் ஒருவர் பின்வ வைத்த கடவுளே ஈழத்தமிழரின் கண்ணிருக்கு கவிஞன் “கடலுக்கும் எல்லையில்லை ஈழத்தமி பாடுகிறான். ஒரே குழியில் பலரது உடலை ஒ நடந்தத?. வடக்கிலும் கிழக்கிலும் தெற்கிலு உற்றவருக்கு ஆறுதல் சொல்ல வார்த்தை முன்னோர்கள் காலையும் மாலையும் கரங்கூப்பி என்று தண்டனை தந்தாயா? தர்மம் இல்லா செய்யவேண்டும் என்று நினைத்தாயா? எதுவ எமக்கு வேறு வழியில்லை. இயற்கை அண்6ை நீ தரவேண்டும். அச்சம் இன்றி இவ் அவனியி வணங்குவோம் ஆறுதல் தா என்று பிரார்த்தி என்ன செய்ய முடியும். இயற்கைத் தெய்வத்ை வேண்டும் என்பதை என்றும் உணர்ந்த மணி
 

(மாதாந்த சஞ்சிகை)
- ஆசிரியர்
செஞ்சொற்செல்வர்
ரு.ஆறு.தி்ருமுருகன் அவர்கள்
உதவி ஆசிரியர்: வத்திரு கா.சிவபாலன் அவர்கள் 005 தாரண வருடம் தை மாதம்
தானம்
LD6) 30 گبر سے
யை இறைத்கவோம்
க்களின் நம்பிக்கையாகும். நிலம், நீர், காற்று, ங்கள் என அழைத்து அவற்றை வணங்கும் விளங்குகிறது. இயற்கையை இறைவனாகக் எதுவுமே இல்லை என்றார்கள். இவ்வுலகில் டியத உண்மைதான். எனினும் இயற்கையை தை எவரும் ஏற்றுக்கொள்வர். கடந்த மாதம் ஆழ்த்திய “சுனாமி” பேரலை ஏற்படுத்திய வில் இருந்து விடுபடமுடியாது தவிக்கிறோம். த்திலும் ஏராளமான உயிர்கள் கடலலைக்கு தத. போரின் அனர்த்தங்களினால் தண்புற்ற ருமாறு பாடினார். “கடலுக்குக் கூட எல்லை எல்லை வைக்க மாட்டாயா?” இன்று ஒரு ழரின் கண்ணிருக்கும் எல்லையில்லை” என்று ஒன்றாகப் புதைத்த பரிதாபம் இப்புவியில் ஏன் ம் வாடிப்போய் நிற்கும் உறவுகளை இழந்த கள் இல்லை. இயற்கைத் தெய்வமே என் வழிபட்ட மரபை நாம் தொலைத்தவிட்டோம் ந இவ்வுலகை இயற்கை மூலம் எச்சரிக்கை பானாலும் உன்னை வணங்குவதைத் தவிர னயே இடரில்லாத வாழ்வு இவ்வையகத்திற்கு ல் அனைவரும் வாழ உன்னை அனுதினமும் ப்பதை விட மனிதர்களாகிய எம்மால் வேறு த நாட்டவர் அனைவரும் நாளும் தரதிசெய்ய uлвѣй

Page 4
தொழுதகை துன்பம் துடை அழிவு இலா ஆனந்தவாரி ே அழிவதும் ஆவதும் கடந்தா முழுவதும் இறந்த முதல்வா மான்நேர் நோக்கி மணாளா வான் அகத்து அமரர் தாயே பார் இடை ஐந்தாய்ப் பரந்த நீர் இடை நான்காய் நிகழ்ந் தீ இடை முன்றாய்த் திகழ்ந் வளி இடை இரண்டாய் மகிழ் வெளி இடை ஒன்றாய் விை அளிபவர் உள்ளத்து அமுே கனவிலும் தேவர்க்கு அரியா நனவிலும் நாயேற்கு அருளி
என்று இயற்கை வழிபாட்டை ஞா வழிபாட்டிற்கு முதன்மை கொடுக்கத் தவறிவிட் நீதிக்கும் முதன்மை கொடுத்தனர். இனிமேலு செய்தல் வேண்டும்.
கடலலைகளின் அனர்த்தங்களினால் பெருநோக்கோடு பல்லாணிரம்பேர் உதவ மு இனம் கடந்த நிலையில் பலரும் உதவ முன்வரு உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் அகதிகளை ச காட்டியுள்ளனர். புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் உ செய்ய முன்வந்தள்ளனர். ஈழத்திலும் அகில இ சந்நிதியான் ஆச்சிரமம், தர்க்காதேவி தேவஸ்த ஆலயங்களும் தர்மப் பணிகளில் ஈடுபட்டிருப்பத
புறப்படு நீயும் பு ஆழியது குமுறியது! அரைமணி நேரத்தில் அனர்த்தங்களை உண்டாக்கியது! அரக்கன் அலை வடிவாக வந்தானோ! ஊழிக் காலந்தான் வந்துற்றதுவோ! முற்றியகலியனோ நாற்பதாயிரத்திற்கு மேற்பட்டோரை முழுதாகச் சுனாமி காவு கொண்டதுவோ!
 

AAAAAAAAqAAAAAAAAAAAAA AAASAS AAAA AAAASASASSSLSS S S அருள்ஒளி 30 ப்பாய் போற்றி பாற்றி ய் போற்றி போற்றி போற்றி
போற்றி ாய் போற்றி தாய் போற்றி தாய் போற்றி ந்தாய் போற்றி ளந்தாய் போற்றி ந போற்றி ய் போற்றி னை போற்றி
கமுட்டினார். இன்றைய சமூகம் இயற்கை உத. முன்னோர்கள் வழிபாட்டிற்கும் வாழ்வியல் ரம் இயற்கையை உணர்ந்த நாம் வழிபாடு
தண்புற்றவர்களுக்கு உதவவேண்டும் என்ற >ன்வந்தமை நன்றிக்குரியத. மதம், மொழி, நவத பாராட்டுக்குரியத. இந்தமத நிறுவனங்கள் ாக்கும் பணியில் இம்முறை பெரிதம் அக்கறை ள்ள இந்தக்கோவில்கள் பல்வேறு பணிகளை லங்கை இந்த மாமன்றம் இராமகிருஷ்ணமிஷன், ானம் போன்ற சமய நிறுவனங்களும் ஏனைய பாராட்டுக்குரியத. - ஆசிரியர்
துயுகம் படைக்க!
முத்து விளையும் உப்புக்கடலிங்கே பத்துநாள் சிசுக்களையும் பலியெடுத்தானே! அத்தனையுமிழப்பினும் நெஞ்சுறுதியை இழக்காதே! பூமிவாழ்க்கை நீர்க்குமிழிதானே! புரிந்து கொணர்டு புறப்படு நீயும் புதுயுகம் படைக்க!
நன்றி - உதயன்

Page 5
தைபழசதி
தமிழ் மக்களின் இனிய திருநாட்களிe இல்லங்கள், ஆலயங்கள் தோறும் இப்பூச தரணியெங்கும் வழி பிறக்கும் என்பது நம் மூ உழவர் மாதம். இந்த உழவரின் உ6 கூடச்சொல்லலாம். புரட்டாதி, ஐப்பசி, கார்த்தி கண் தூங்காது காத்த நெற்பயிரின் வி:ை மாதம் இந்த தைமாதம். “உழுதுண்டு வாழ் பின் செல்பவர்’ என்பதற்கிணங்க உழுதவ நெல் மணிகள் பூத்துக் குலுங்கிக் காய்த்துப் வீட்டிற்குக் கொண்டு வந்து விழாவெடுக் விளங்குகிறது. அது மட்டுமல்லாது பன்னிரு வகிக்கும் இப்பூச நட்சத்திர நாள் புராண மிகவும் பேறுபெற்ற திருநாளாகக் கணிக்க
இந்துக்கள் தைப்பூச நாளில் 1 நடைமுறைகளைப் பின்பற்றுகின்றனர். மார் புதியதைச் சேர்க்கும் நாளாக இப்பூசநாள் துளிகள் நெல் மணிகளாக வெளிக்கொணர் ஒருபிடி கதிரை அறுத்து வந்து சுவாமி மு தினம் தான். முதன் முதலாகக் கொண்டு வ அவை அக்கம் பக்கத்தவருக்கும் ஏழை எ நாளாகவும் இது விளங்குகிறது. கிழக்கு புதிது உண்ணும் வழக்கம் நடைமுறையில் உண்ணலை தைப்பூச நாளில் கொண்டாடி உள்ளது. சம்பந்தர் போன்ற நால்வரால் “தைப்பூசங் காணாதே போதியோ பூம்பாவ உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது.
மகர மாசமாகிய தை மாதம் தப போல் சிங்கள மக்களுக்கும் புனித மாத பகவான் ஞானோதயம் பெற்று கயிலைய நினைத்ததும் தைப்பூச நாளிலாகும். ஞா ஞானம் கொடுத்ததும் தைப்பூசத் திருநாளில இரணியவர்மனுக்கும் தில்லையில் நடராசப் திருநாளிலாகும்.
தைப்பூசமானது வியாழக்கிழமையும் அதைவிடப் பொன்னாள் இல்லையென்று 8 தாம் வாழும் இடமெங்கும் பெருவிழாவாக 6 இலங்கையில் இருபெரும் சமூகம் இரு பொதுவிழாவாக அமைகின்றது.

திருநாள்
கலாநிதி செல்வி தங்கம்மா அப்பாக்குட்டி
ல் தைப்பூசம் மிகப்பேறு பெற்றது. இந்துக்கள் நாளில் புனிதம் பேணுவர். தை பிறந்தால் pதாதையர் நம்பிக்கை. ஏனெனில் தைமாதம் ழைப்பு பலன் யாவும் பெறுமாதமென்று கை மாதங்களில் விதைவிதைத்து உழவன் ளவு நெல் மணிகளாக வீடு வந்து சேரும் வாரே வாழ்வார் மற்றெல்லாம் தொழுதுண்டு ன் உண்டு களிப்புறும் மாதமாக அவனின் பழுத்து பழுத்து பதர் நீங்கிப் பக்குவப்படுத்தி கும் நாளாக தைமாதத்தில் தைப்பூசம் இராசிகளில் கர்க்கடக இராசியில் அங்கம் இதிகாசங்களால் அலங்கரிக்கப்படுவதோடு ப்படுகின்றது.
புதிர் எடுத்தல் புதிர் உண்ணல் என்ற கழியுடன் பழையதைக் கழித்து தையுடன் விளங்குகின்றது. உழவனின் வியர்வைத் ாந்து அவன் வெற்றிக் களிப்புடன் வீட்டிற்கு ன் படைத்து விழாவெடுப்பதுவும் அன்றைய பந்த நெல்லைக் கொண்டு அமுது படைத்து 'ளியவர்களுக்கும் பகிர்ந்தளித்து இன்புறும் மாகாணத்தில் இன்றும் பல கிராமங்களில் ல் இருப்பதோடு எல்லோரும் இந்தப் புதிது மகிழ்வதையும் இன்றும் காணக்கூடியதாக பாடப்பட்ட புனித நாள் இந்தத் தைப்பூசம் ாய்” எனக் குறிப்பிடுவதில் இருந்து இதை
Sழர்களுக்கு விசேட மாதமாக அமைவது மாகக் கருதப்படுகின்றது. காரணம் புத்த பில் இருக்கும் போது ஈழநாட்டைப் பற்றி ானிகளின் கர்வத்தை அடியோடு அடக்கி ாகும். தில்லை மூவாயிருவருக்கும் மருமகன் பெருமான் தரிசனம் கொடுத்ததும் தைப்பூசத்
சித்தயோகமும் பூரணை கூடிவரப் பெற்றால் கூறலாம். தைப்பூசத் திருநாளை சைவர்கள் ாடுத்து இறைவனைத் துதி செய்கின்றார்கள். ப்பினும் தைப்பூசம் இவர்களுக்கெல்லாம்

Page 6
பிறப்புக்குக் கார அகஸ்திய முனிவருக்கு ஒரு சமயம் அவ்விவசாயி நல்ல குணம் உடையவன் “நான் உன்னை இப்போதே வைகுந்தத் அந்த அழைப்பை ஏற்று விவசாயி வரவில்6 யாவரும் ஒன்றுமறியாத சிறுபராயத்துடன் உங்களுடன் தப்பாமல் வருகிறேன்’ என்று
பத்து வருடங்கள் கழிந்தபின் அகத் வா’ என்றார். “பெரியமகனுக்கு கல்யாணி காண ஆசையாயிருக்கிறது; இன்னும் ஒரு உங்களுடன் வைகுந்தத்திற்கு வருகிறேன் சொல்லி முனிவர் சென்று விட்டார்.
மறுபடியும் பத்து வருடங்கள் செ இறந்து இரண்டு வருடங்கள் ஆகிறதென்று திருஷ்டியினால் பார்த்தபோது, அந்த வீ அந்த நாயே விவசாயி என்பதை யோக உடனே அந்த நாய்க்குப் பூர்வஞானத்ை கூப்பிட்டார். அந்த நாய் உருவத்திலிருந்த “குழந்தைகள் எல்லோரும் ஒன்றுமே தெரி வந்தால் எப்படித் தூங்கமுடியும்? அவர்களு வருடங்கள் தாண்டினால் மற்றவர்களும் கூட எல்லா வேலைகளும் சரியாகிவிடும் அத சிந்தனையும் இல்லாமல் வைகுந்தத்திற்கு சரி என்று சொல்லி அகஸ்தியரும் சென்று
மறுபடியும் அதே வீட்டுக்கு வந்தார் திருஷ்டியின் மூலம் பார்த்தார் அந்த விவச கஷ்டபட்டுச் சம்பாதித்து பூமிக்குள் ஒழி கொண்டிருப்பதைப் பார்த்தார். அந்தக் குழந் நாய், பாம்பாகப் பிறந்ததன் காரணம்.
அகத்தியர் அந்த விவசாயியின் குழ கொன்றுவிட்டு அந்த நிதியை பூமியிலிருந்து என்று கூறினார். அந்தக் குடும்பத்தவர் யா கொன்றார்கள். அப்பொழுதான் அந்த வி இருந்த ஆசை பூர்த்தியாயிற்று. ஆனால் சம்பாதித்தானோ அவர்களே பாம்பு ரூபமா
அச்சமயம் அவனுக்கு விவேக 6ை தான் அவன் அகத்திய முனிவருடன் வை “ஆசைகளே பிறப்
(

ணம் ஆசைகளே
விவசாயி ஒருவர் மேல் கருணை ஏற்பட்டது. என்று நினைத்து அவனருகிற் சென்றார். நிற்கு அழைத்துச் செல்கிறேன்’ என்றார். லை என்று சொல்லாமல் “எனது புத்திரர்கள் இருப்பதால் பத்து வருடங்கள் கழித்து சொல்லித் தப்பித்துக் கொண்டான்.
நியர் மறுபடியும் வந்தார். அவர் “இப்பொழுது னமாகி இருக்கிறது. பேரப்பிள்ளைகளைக் பத்து வருடங்கள் போகட்டும், கண்டிப்பாக ’ என்று சொன்னான். விவசாயி. சரி என்று
ன்றபின் வந்து பார்த்த போது, விவசாயி று கேள்விப்பட்டார். ஆனால் தனது ஞான ட்ட்ைக்காவல் செய்த நாயைப் பார்த்தார் திருஷ்டியின் மூலம் தெரிந்து கொண்டார். தக் கொடுத்து “வா! போகலாம்” என்று அந்த விவசாயி ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. ரியாதவர்கள்! இரவு நேரத்தில் திருடர்கள் நடைய கதி என்னவாகும்? இன்னும் பத்து ப் பெரியவர்களாகி விடுவார்கள் அப்பொழுது ன் பிறகு நான் உங்களுடன் எந்த வித
வரலாம்” என்று சொல்லிற்று அந்த நாய்
விட்டார்.
. நாயோ காணப்படவில்லை தனது யோக ாயி மீண்டும் ஒரு பாம்பாய்ப் பிறந்து தான் த்து வைத்த நிதியைக் காவல் செய்து தைகள் மேலுள்ள ஆசையே இந்த விதமாக
)ந்தைகளைக் கூப்பிட்டு “அந்தப் பாம்பைக் எடுத்து சமமாகப் பங்கிட்டு அனுபவியுங்கள்.” பேரும் சேர்ந்து அந்தப் பாம்மை அடித்துக் வசாயிக்கு குழந்தைகளிலும், நிதியிலும், நாட்டுக்காக இவ்வளவு காலமும் பாடுபட்டு ன விவசாயியைக் கொன்றார்கள்.
வராக்கியங்கள் உண்டாயின. அதன் பிறகு குண்டப் பிரயாணத்திற்குச் சித்தமானான். புக்குக் காரணம்”
(நன்றி - இறைதூதன்) தொகுப்பு:- செல்வி கி. ஜமுனாதேவி, மானிப்பாய்

Page 7
இ. foLD
அறப்பணிகள் புரி
சிலர் பெரிய மனிதர்களாகவே பிறக் பெரியவர்கள் ஆகிறார்கள். சிலர் மீது பெரிய முத்துவிழாக் காணும் முதுபெரும் தாயாக தங்கம்மா அப்பாக்குட்டி அவர்கள் தனது நினைப்பினால் தவ வாழ்வினால் இன்று சை6 திகழ்கின்றார். அகிலாண்டேஸ்வரியாக அன்ன திருவருளினால் சைவமும் தமிழும் சிறப்புற்று 1925ஆம் ஆண்டு அம்மையார் அவதாரம் துர்க்கை அம்பாளைக் குலதெய்வமாகக் திருவருள் கடாட்சம் நிறையவே இருந்தது.
நோக்கத்தோடு சேர் கல்லூரியில் இயங்கிய பெற்றிருந்தார். சைவப் தான் கற்ற கல்வியையும்
பொருளாளராகப் பல மறைவுக்குப் பின்பு இன்றுவரை துர்க்கை புரிந்து வருகின்றார்.
சமுதாயப்பணி செய்யாத சமயம் 6 ஆலயங்கள் நமது சமுதாய வாழ்வின் மைய மட்டும் இல்லாது அறப்பணிகள் ஆற்றும் வேண்டும் எங்கள் சமயத்தின் கருவூலங்க பதினான்கு மெய்கண்ட சாஸ்திரங்கள், அற சாலைகளாகவும் விளங்க வேண்டும். 8 பிணைந்தவை. அழகுணர்ச்சியைத் தருவதோ துணையாக உள்ளன. இசை நாட்டியக் இணைய வழிகாட்டுவனவாக அமைந்துள்ள கேந்திர நிலையமாக துர்க்கை அம்பாள் சிவத்தமிழ்ச்செல்வி அவர்களையே சாரும்.
பெற்றோர் இல்லாத ஆதரவற் பேணிப்பாதுகாத்து வளர்க்கும் பெரும் தொ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ujib
பும் ஞானத்தாய்
சிவத்தமிழ்வித்தகர் சிவ. மகாலிங்கம்
கின்றார்கள். சிலர் தங்கள் முயற்சியினால் பவர்கள் என்ற பட்டம் திணிக்கப்படுகிறது.
விளங்கும் அன்னை சிவத்தமிழ்ச்செல்வி து பணியினால் தூய்மையான ஆத்மீக வத்தமிழ் உலகம் போற்றும் அன்னையாகத் னை பராசக்தியாக இருக்கும் அம்பிகையின் வளர்ந்திருக்கும் தெல்லிப்பழைக் கிராமத்தில் செய்தார். அருள்நிறைந்த தெய்வமாகிய கொண்ட அம்மையாருக்கு அம்பிகையின்
களை உருவாக்க வேண்டும் என்ற உயர் வர்களால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட இராமநாதன்
b ឆ្នា
திலேயே அம்மையார்
அம்பாள் ஆலயத்தின் தலைவராகப் பணி
பாசனை இல்லாத பூவாகவே மாறி விடும். ப்பொருள்கள். அருள் சுரக்கும் இடங்களாக
நிலையங்களாகவும் ஆலயங்கள் மாற ளாக இருக்கும் பன்னிரு திருமுறைகள், நூல்கள் ஆகியவற்றை விளக்கும் கல்விச் கலைகள் எமது சமயத்தோடு பின்னிப் டு ஆன்மீக நெறிச் சிந்தனைக்கும் கலைகள் 5லைகள் என்பன ஆன்மா இறைவனோடு ன. மேற்கூறிய அனைத்தையும் வளர்க்கும் ஆலயத்தை மாற்றி அமைத்த பெருமை
ற அநாதை பெண் பிள்ளைகளைப் ண்டினை பல வருட காலமாக அம்மையார்

Page 8
அவர்கள் செய்துவருகிறார்கள். சைவப் ப6 நாளைய சமூகத்திற்கு வழிகாட்டும் கலங்
சிவத்தமிழ்ச்செல்வி அம்மையார் பலவாகும். எதையும் அவர் தேடிப் போ வந்தன. யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம் முடிவைத்தாற் போல அமைந்துள்ளது. வழங்கப்படும் சமூக அங்கீகாரமே ஆகும்
சைவ சேனாதிபதியாகவும் சை6 பெருமானால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட சை6 பெருமைக்குரியவர்களில் அம்மையார் அ போன்ற பலருக்கும் வழிகாட்டியாக இருந் சிங்கப்பூர் ஆகிய இடங்களுக்குச் சென்று தாயகம் திரும்பிய பொழுது அ பெரியதொரு பாராட் f அடியார்கள் வழங்கிக் கெளரவித்தாகல் சமயப்பணிகள் புரிந்து வரும் கவிஞர் பாவின் ஒரு பாடல் இவருடைய சமயப் பிரக செயற்பாடுகளில் ஏற்பட்
தமிழ்நாடு சைவசித்தாந்த ச ஒழுங்கான முறையில் சைவ மணம் கமழு அம்மையாரின் தலைமையில் நடாத் சைவசித்தாந்தத்தைப் பற்றி ஆற்றிய விரிவு ஆங்கில போதனாசிரியர் திரு. ச. விநா பேருரையும் என்றும் நினைவில் நிற்கக் &
அம்மையாருடைய அறப்பணிகள் சிவசிந்தனை, வாக்கு இறைவன் புகழ்ட வழிகாட்டச் செயற்படும் அறச்செயல்க அம்மையாரின் அகத்திலே நின்று அம்பின் வழிகாட்டுகின்றாள். அன்னை பராசக்தியில் அம்மையார் அவர்கள் சைவத்தமிழ் சமூகம் நூறாண்டு காலம் நிறைவான வாழ்வு தொடர்ந்து வழிகாட்ட சிவத்தமிழ்ச்செல்வி பார்வதி சமேத பரமேஸ்வரப்பெருமானின் நாம் அனைவரும் முத்து விழாக் காணு பிரார்த்திப்போமாக.
 
 
 
 
 
 
 

ன்பாட்டுச் சூழலில் உருவாகும் இப்பிள்ளைகள் ரை விளக்குகளாகத் திகழப் போகின்றார்கள்.
பெற்றிருக்கும் பட்டங்களும் பதவிகளும் கவில்லை. அனைத்தும் அவரைத் தேடியே வழங்கிய கலாநிதிப் பட்டம் அனைத்திற்கும் பட்டம் என்பது ஒருவர் செய்த பணிக்கு
வத்தின் காவலராகவும் விளங்கிய நாவலர் பப் பிரசங்க மரபைப் பேணி வளர்த்த வர்கள் முதன்மை பெறுகின்றார். எங்களைப் த பெருமை அவரையே சாரும். மலேஷியா று சொற்பொழிவு ஆற்றி விட்டு அம்மையார் Ul தெய்வத்தின் சந்நிதானத்திலே றது. துர்க்கா துரந்தரி என்ற பட்டத்தினை i. தற்பொழுது கனடாவில் வசித்துப் பல கந்தவனம் அவர்கள் வழங்கிய வாழ்த்துப் Fங்கல் பணியினால் எங்களுடைய ஆலயத்தின் தினைத் தெளிவாக விளக்குகிறது.
ழைத்திடுக என்பார் ᎧᎧᏣ] Ꭵ வாழி வாழி!’
தின் பவளவிழா மிகச் சிறப்பாகத் திட்டமிட்டு ம் விழாவாக துர்க்கை அம்பாள் ஆலயத்தில் தப்பட்டது. பழ இரத்தினம் செட்டியார் ரையும் நமது நாட்டைச் சேர்ந்த இளைப்பாறிய யகமூர்த்தி அவர்கள் ஆற்றிய திருவாசகப் கூடியவை ஆகும்.
விரிக்கின் பெருகும். அவருடைய சிந்தனை ாடும் மணிவார்த்தை, செயல் இறையருள் ள். திரிகரண சுத்தியோடு பணியாற்றும் )க அவரின் செயற்பாடுகள் அனைத்திற்கும் அருளைத் தன் அகத்தே பெற்றுக்கொண்ட
முழுவதிற்கும் வழிகாட்டியாக இருக்கின்றார். வாழ்ந்து நமது சைவத்தமிழ் உலகிற்குத்
அம்மையார் அவர்களுக்கு எல்லாம் வல்ல திருவருள் துணைகிடைக்க வேண்டுமென்று றும் இன்றைய திருநாளில் இறைவனைப்

Page 9
மகிமை பொருந்திய சிதம்ப
சிதம்பரம், இதயத்தானத்தையே கு ஆனந்தத் திருநடனம் புரிகிறார். அதனால் ஐ அதன் பேறாக, உலகமும் மற்றைய அண்டங் றரீ நடராஜப்பெருமானைச் சிதம்பரத்தில் தரிச கோயில் என்றால் சிதம்பரம் கோயிலைே சிவபூமி என்று திருமூலர் அழைக்கிறார். அ வகையில் மூர்த்தி, தலம், தீர்த்தச் சிறப்பு
சிதம்பரத்தைத் தரிசித்த மாத்திரமே ( அடியார்கள் பலர், சிதம்பரத்தைத் தரிச மாணிக்கவாசகரும், நந்தனாரும் முத்தியடைந் பூசை செய்து வருகின்றனர். இதுவும் சிறப்பாகு அடியேம்” என்று சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிக வாழந்தணர்களுக்கு உண்டு.
பஞ்சபூதத் தலங்களுள் சிதம்ப சிதம்பரத்திலேயே பொன்னம்பலம் உள்ளது நடராசப்பெருமான். சிவலிங்கம் சிதம்பரத்தின் சமேதராகக் காட்சியளிக்கிறார்.
சிதம்பரத்தை இதயத்தானம் என் இயதவடிவிலேயே அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தோன்றும். பிராணன் பொன்னிறமானது என்பர் பொன்னம்பலம் என்ற பெயரையும் பெறுகி
நடராசப் பெருமான், சிவமும் சக்தியு வடிவமென்றும் கூறலாம். வலப்பாகம் சிவ நடராஜப்பெருமானை, சிவகாமி இல்லாமலு
சிவகாமசுந்தரி, நடராஜருக்கு அயலி சிவகாமிஅம்மை மூலம் வணங்கவேண்( சீவான்மாவின் தூயவடிவம். சிவசக்தி இன சக்தி வடிவம் பெறுகிறது. அதனால் தான்
“சிதம்பர ரகசியம்” என்பது இங் சதாசிவமான பரம்பொருளே இருக்கும் எ தொங்கும் காட்சியையும், நடராசரையும், உண்மை புலனாகும்.
சிதம்பரம் தரிசனம் செய்ய வரு என்னும் பஞ்சாட்சர மந்திரத்தை ஒதி, இ வழிபட வேண்டும், என்று கூறப்பட்டுள்ளது

தரிசனம் செய்வோம்
லாநிதி குமாரசாமி சோமசுந்தரம் அவர்கள்
றிக்கின்றது. அங்கு முறி நடராஜப்பெருமான் ந்தொழில்களும் சரிவர நடைபெறுகின்றன. களும் இயங்குகின்றன. ஆனி உத்தரத்தன்று iப்பது பெரும் பேறாகக் கொள்ளப்படுகிறது. ப குறிப்பதாக உள்ளது. சிதம்பரத்தைச் ங்குள்ள தீர்த்தம் சிவகங்கையாகும். இந்த 5களைக் கொண்டுள்ளது சிதம்பரம்.
முத்தி நிச்சயமாகிவிடுகிறது என்பர் ஞானியர். த்து, ஆன்ம ஈடேற்றம் பெற்றுள்ளனர். த தலம் சிதம்பரம். தில்லை வாழந்தணர்கள் நம் “தில்லை வாழந்தணர்கள் அடியார்க்கும் ளால் போற்றப்பெற்ற பெருமை தில்லை
ரம் ஆகாசத்திற்கு உரிய தலமாகும். அந்த அம்பலத்தில் ஆடுகின்ற தெய்வமே கருவறையில் உண்டு. அவர் சிவகாமசுந்தரி
கின்றனர். நடராசப்பெருமானின் விமானம்
இதயமாகிய உள்ளத்திலேயே பிராணன் விமானமும் பொன்னால் வேயப்பட்டுள்ளது. T3.
D இணைந்த சொரூபமாகும். அர்த்தநாரீஸ்வர ம்; இடப்பாகம் சிவசக்தி. இந்த வகையில் ம் வழிபடலாம்.
ல் நிற்பதாக காணப்படுகின்றார். நடராசரை,
மென்பது மரபு. சிவகாமி அம்மையார்
ணந்த திருநடனத்தைக் காணும் ஆன்மா,
சிவகாமி என்றே பெயர் வந்தது.
குள்ளது. ஓங்காரமாய் உள்ள பீடத்தில் ன்பது, இரகசியம் என்னும் வில்வமாலை சிவகாமியையும் உணரும் போது இதன்
வோர் பிராணாயாமம் செய்து, சிவாயநம யத்தின் மையப் பகுதியை உற்றஇநாக்கி

Page 10
திருப்பள்ளியெழுச்சிப் பூசையையும் காணத் தவறக் கூடாது என்றும் அறிஞர்
எல்லாக் கோயிலும், சிதம்பரத்தில் அர்த்தயாமத்தில் ஒடுங்கும் என்பர். நடர அதிகாலையில்தான் பிறகோயில் மூர்த்த சொல்லப்படுகிறது.
நடராசருக்குள்ள திருவாசி, ஓங்கா குறிப்பதாகவும் உள்ளது.
இறைவன் சிவசக்தியாக நின்றே எ அப்பொருள்கள் இயக்கும் பொருட்டு ஆடுக கூத்தாகும்.
ஊன நடனம், ஞானநடனம் என நிகழ்கின்றன. பிரபஞ்சம் முழுவதையும் இ திருவாசியாக உள்ளது. அப்பிரபஞ்சத்தில் திருவருள் இயக்கம் ஞான நடனம் அது ஒன்றையொன்று பிரியாமல் இயைந்தும் உ நன்நாளில் பூரீ நடராஜப்பெருமானை வழிப
eaGus
உலகிடம் அன்பு செலுத்தவே பிறவியில் அன்பில்லையேல் விலங்கு மு: குறிப்பாகிறது.
உலகையெல்லாம் ஒன்றெனத் அன்பு “முல்லையாயின் ஆர்வம் மணம் கோப்பெருஞ் சோழன் பிசிராந்தையார் நாடாச்சிறப்பு - தேடாமலே பிறர் உண நட்பு. பிசிராந்தையார் நட்பு: வரலாற்று ஏ குறித்ததாகும்.
செல்வத்தால் “இன்பம்” கிடை புகழோடு கூடிய இன்பம் கிடையாதென் இவ்வையகம்’ என்பதே அன்பு. அகத் புறத்திணைக்குரிய மறத்திற்கும் (வீரப்
இல்லறம், துறவறத்திற்கேயன்றி மறத்தன்மையுடைய காட்டு வாசிகளிடை
இவ்வுலக இன்பம் தூய அன் உணர்ந்து வாழ்வதே வாழ்க்கை.
 

அர்த்த யாமப் பூசையையும் இக்கோயிலில்
എഖlf.
நடராசர் கோயிலில் நடு இரவில் அதாவது ாசருக்குத் திருப்பள்ளியெழுச்சி நடக்கும் ங்களுக்குச் சக்தி உண்டாகும் என்றும்
ரமாகவும், அது பிரபஞ்சம் முழுவதையும்
ல்லாப் பொருள்களையும் படைத்துள்ளான். கின்ற சிவானந்தத் திருக்கூத்தே, சிதம்பரக்
ா இருவகை நடனங்கள் சிதம்பரத்தில் இயங்கச் செய்வது ஊன நடனம். அதுவே எல்லாவற்றையும் இருந்த படியே இயக்கும் வே, நடராசர் திருக்கூத்தாகும். இரண்டும் ள்ளமை உணரப்பட வேண்டியது. தைப்பூச ட்டு உய்வு பெறுவோமாக.
உலகம்
மனிதப் பிறவி கிடைத்துள்ளது. இப் தலிய கீழ்ப் பிறப்பே கிடைக்குமென்பதும்
தழுவும் நட்பினை அன்பே அளிக்கும். ) ஆகும். தான் நாடாமல் வரும் நட்பு
நட்பு ஆகும். திருவள்ளுவர் பகரும் ர்ச்சியொத்து அவரே நாடவந்து செய்யும் டுகளில் இச்செயல் உலக ஒற்றுமையைக்
க்கலாம். ஆனால் அன்பின்றிப் புகழ்; பதாகும். ‘யாம் பெற்ற இன்பம் பெறுக த்திற்குரிய அன்பு அறத்திற்கே யாம்; போர்) அதுவே காரணமாகும்.
அரசனது மறத்திற்கும் காரணமாகின்றது. யேயும் உள்ள அன்பினை எண்ணலாம்.
பு ஒன்றினால் தான் கிடைக்குமென்று
முனைவர் துரை. லோகநாதன், கா.சு.சு.கலைக்கல்லூரி, பனசை,

Page 11
பதை மாற்றும் பண்பு
சிவம் விஷ்ணு பிரம்மா ஆகிய அதனை யாம் நினைக்காவிட்டாலும் ஜீ6 கிருஷ்ணனாகவும், முருகனாகவும் வருகிறது
“வாவின் றிழிந்துவரம்பிகந்த ம என்றார் கம்பர். இராமனை அவ்வாறு { ஜீவராசிகளின் ஊணிலும் உயிரிலும் கலந்
குடத்தைக் கடலில் போட்டு விட் குடமும் அடங்கியிருக்கிறது அதுபோல் சரீர பிரம்மத்திற்குள் நாமிருக்கிறோம் எல்லா ஜீ காப்பாற்றுகிறான் பகவான் அவனது கருணை ஆனால் ஜீவராசிகள் தான் பகவானை நி இறைவனுக்குத் தெரியாமல் நாம் எந்த பஜனை செய்வதும் பிழை செய்வதும் நன்
“குறவர் குடிசை நுழைந்தாண்டி அற கோமாட்டி எச்சில் விழைந்தாண்டி’ குற்றமும் குணமும் கலந்த ஜில் குடியிருக்கும் குடிசையே மானிட சரீரம் ஆ அதிலுள்ள குற்றங்களை நீக்கிப் புனிதமாக
இந்தச் சரீரத்தைக் கொடுத்திருச் உடம்பாயிற்றே இது உடைந்து விட்டால் 6 முடியாதே நீ என்றுமிருப்பவன் உனக்குக் அகப்பட்டிருக்கின்றேன் அந்தக் காலம் முடி ஆட்கொள்ளவேண்டும் ஆதலால் நீ ஓடில் அருணகிரியார்.
கள்ணன் செஞ்சோற்றுக்கடன் கழித்து கலந்தேன் என்றான்.
கற்பில் சிறந்த உத்தமியாகிய மண்ே கழித்து விட்டாள். இராவணனுடைய சட காத்து நின்ற பூரீ இராமனிடத்தில் நாராய செய்தாள். அஞ்சலி செய்வோர்கள் நேயக் பொழுது அவனுடன் அவன் இதயத்திலிரு
“ஆரா அமுதாய் அலைகடலில் கண்
நாராயணனென் றிருப்பேன் இராமன கம்பர் பாடியிருக்கிறார்.

க. சிவசங்கரநாதன்
சமாதான நீதிபதி
8 J&T606).
மூன்றும் கலந்தது பரப்பிரம்ம ஸ்வரூபம் ராசிகளைக் காப்பதற்கு இராமனாகவும்,
l.
பூதத்தின் வைப்பு’ வந்த பிரம்மத்தின் கருணை ஸ்வரூபம் து நிற்கிறதாம் எப்படி? டால் குடத்திற்குள் கடலும் கடலுக்குள் மாகிய குடத்திற்குள் பிரம்மம் இருக்கிறது. வராசிகளையும் தன்கருணைக்குள் வைத்து னயைவிட்டு ஒரு ஜீவனும் விலகியதில்லை. னையாமல் நஷ்டமடைகின்றன. ஆதலால் காரியத்தையும் செய்ய முடியாது. நாம் றாக அவனுக்குத் தெரியும்.
ந்தக்
என்றார் வள்ளலார். வராசிகளே குறவர் அத்தகைய குறவர் அச்சரீரமாகிய குறவர் குடிசையில் புகுந்து $கி விட்டானாம் முருகன்.
5கிறாய் இது உடையும் தன்மையுள்ள ான்ன செய்வேன். பிறகு உன்னைப் பார்க்க காலம் கிடையாது நானோ காலத்துக்குள் வதற்குள் காலாநீதப் பொருளான நீ வந்து வர வேண்டும் தாமதிக்கலாகாது என்றார்
விட்டேன் அது முடிந்து விட்டது உன்னுடன்
டாதரி இராவணனுக்காக செஞ்சோற்றுக்கடன் லத்தை தேடிப் போகும்பொழுது அங்கு பண ஸ்வரூபத்தைக் கண்டாள். அஞ்சலி காரணல்லவா அவன் இராமனைப் பார்க்கும் க்கும் சீதாலட்சுமியையும் கண்டாள் வளரும் ன யான்’ என்று அவள் கண்ட காட்சியை

Page 12
வாலிக்கு மரணகாலத்தில் தன் இராமன். இராமனது அம்பால் அடிபட்ட தசரதபுத்திரனாகிய இராமனா? இல்லவேu இதயத்திலுள்ள இரக்கம் வற்றி அரக்கை சண்டையிட்டால் உனக்கென்ன? நீ மை குலைத்து விட்டாய் என்று நிந்தித்தான். இ தையும் வாங்கிக் கொண்டான். இவன் மனிதரூபமாக நினைத்து மனித தருமங்க என்ற கருணை இராமனுக்கு வந்துவிட்டது நாராயண ஸ்வரூபத்தைக் காட்டினான். அவமி கலந்து விட்டான் வாலி. சடமாகிய தன் சட பாவம் செய்தாலும் சாவதற்கு முன் பகல் போதும். அவன் பாவம் நீங்கிப் புனிதனாக செய்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு அந்தப் ப8 கிருஷ னா வென்றவர்களுக்குக் க முருகாவென்றவர்களுக்கு அந்தப் பக்தியின் கண்டுவிட்டால் நாளென் செயும் வினைதா செயும் கொடும் கூற்றென் செயும் என்றார்
நாள் செய்யாமலிருக்காது நாள் எ6 காலம் செய்யவேண்டியதைச் செய்துதான் நிற்கவேண்டும் காலத்திற்குள் இருப்பது ச| நிற்பதெப்படி?
குமரேசர் இரு தாளும் சிலம்பும் தோளும் கடம்பும் எனக்கு முன்னே வந்து என்செயும் என்றார் அருணகிரியார்.
குமரேசருடைய தண்டைக்காலை நிை வள்ளலார் சம்பந்தர் மாணிக்கவாசகள் முத கடந்தனர் அவர்கள் சரீரத்துடனேயே ஜோதி அவ்வாறு காலத்தைக் கடக்க முடிய காலாதீதப்பொருளுடன் கலந்துநிற்பர்.
வள்ளிக்கு வாய்த்தவன் முருகப்ெ வள்ளியாய் விடுகின்றனர். முதலில் கரு ஜோதியாய் விடுகிறது. முருகன் மயி திருச்செங்கோட்டில் தன் மோகன ரூபத்தை முருகன் திருச்செங்கோடு என்பது சு நினைப்பவர்களுக்கு அவன் வெகு எளிதில் பற்றி அறிய கந்தபுராணத்தை முழுமையாக என்றால் கந்தபுராண கலாசாரம் எனக்கூறு
 

AAAAAAAAAALAAAAALLAA ALALAAAAALLAAAALLLLLLLALSLALSL SLL Le LLLSLLLLLSLLLLLAS அருள்ஒளி 30
நாராயண ஸ்வரூபத்தைக் காட்டினானாம் வாலி முதலில் இராமனைப் பார்த்து நீ பில்லை சீதாதேவியை பிரிந்ததால் உன் ாய் விட்டாய் போலும். நானும் தம்பியும் றந்திருந்து என்னையடித்து தர்மத்தையே ராகவன் வாலியின் வசை மொழிகளனைத் என் ஸ்வரூபத்தையறியாமையினாலன்றோ ளை என்மேலேற்றிக் குற்றம் கூறுகிறான் 1. வாலியின் அகக்கண்ணை திறந்து தன் கமகிழ்ந்து அவனைத் துதித்து அவனுக்குள் லத்தைக் கீழே உதறியெறிந்தான் எத்தனை வானடைய ஸ்வரூபத்தைக் கண்டுவிட்டால் விெடுகிறான். இராமா இராமாவென்று பக்தி க்தியே இராமச்சந்திரமூர்த்தியாய் வருகிறது. ருஷ ன ரூபமாக தி தோன் றுகிறது. ரூபம் ஆறுமுகமாய் வரும் அந்த ரூபத்தை னென் செயும் எனைநாடி வந்த கோளேன்
அருணகிரியார்.
ன்பது காலம் காலத்திற்குள் இருப்பவருக்கு தீரும். அதற்காக காலத்தைக் கடந்து ரீரம் அதைக்கொண்டு காலத்தைக் கடந்து
சதங்களையும் தண்டையும் ஷண்முகமும் தோன்றிடினே நாளென் செயும் வினைதான்
னைத்துப் பாடினால் காலத்தைக் கடக்கலாம். லியவர்கள் பக்தியுடன் பாடிக் காலத்தைக் யாகிய காலதிதப் பொருளுடன் கலந்தனர். ாதவர் சரீரத்தைக் கீழே தள்ளிவிட்டு
பருமான் முருகுநாமம் சொல்பவரெல்லாம் மையாயிருந்த உள்ளம் வெண்மையாய் ல் வாகனாரூடனாய் வந்து விடுகிறான். க்காட்டி அருணகிரியாரை ஆட்கொண்டான் வடிவம் னாளில் தானம் அங்கு முருகனை காட்சி தருகிறான். மேலும் முருகப்பெருமான் படித்தால் நன்கு அறியலாம். யாழ்ப்பாணம் (36)JTLb.

Page 13
சத்தியம் காக்கும் ச
அன்பான பிள்ளைகளே! அன்பு வாழ்த்து! 2004ஆம் ஆண்டு நிறைவடைந்து 6 பார்ப்போம். விட்ட பிழைகளைத் திருத நேர்மையுடனும் நெஞ்சுறுதியோடும் வாழ்ே கதை வருகிறது.
தமிழ்நாட்டிலே திருஆமாத்தூர் என உள்ள சிவன்கோயிலில் அம்மன் சந்நிதியு பக்கத்தில் முத்தாம்பிகை என்று இன்னுெ அந்த அம்மனை வட்டப்பாறை அம்மன் உள்ளவர்கள் தங்களுக்குள் எதாவது வழ போய் வட்டவடிவமான கல் உருவில் இருக் செய்து தாங்கள் சொல்வது உண்மை செய்கிறவர்கள் பொய்ச் சத்தியம் செய்த நம்பிக்கை எல்லோர் இடத்திலும் இருந்தது
சில காலத்திற்கு முன்பு ஆமாத்து வாழ்ந்தார். அவருக்கு இரண்டு புத6 செல்லப்பிள்ளையாக ஊரிலே தங்கியிருந்த படித்து அங்கேயே வேலையாய் இருந்தான் இளையவனும் ஊருக்கு வந்து அண்ணனுட6 இறுதிக்கடமைகளைச் செய்து முடித்தான். சொத்துக்களில் தனக்குரிய பங்கைத் த அண்ணனோ அப்படி ஒரு சொத்தும் கிை எதுவும் வைத்துவிட்டு போகவில்லையென்று முறையிட்டான். அண்ணன் முரடன் என்பது தெரியும். அதனால் அவனுக்குப் பயந்து வரவில்லை. வழக்கை விசாரிக்க முடியாத போய் சத்தியம் செய்து வழக்கை தீர்த்துக் சொன்னார்கள். ஒரு சில நாள் கழித்தபின் இ வேறு சிலரும் சேர்ந்து போனார்கள். ே கையில் இருந்த ஒரு பெரிய தடியை அம்மனை கையாற் தொட்டு, “தகப்பனாரி

க்தி
அருட்சகோதரி ஜதீஸ்வரி அவர்கள்
விட்டது. கடந்த காலத்தையும் நினைத்துப் த்திக் கொள்ளுவோம். வருங்காலத்தில் வோம். ‘நேர்மை’ என்றதும் எனக்கு ஒரு
*ற ஒரு ஊர் இருக்கிறது. அந்த ஊரில் ம் இருக்கிறது. அந்த அம்மன் சந்நிதிக்குப் மொரு அம்மன் சந்நிதியும் இருக்கின்றது.
என்றும் சொல்லுவார்கள். அந்த ஊரில் pக்கு என்றால் இந்த அம்மன் சந்நிதியில் கும் இந்த அம்மனைத் தொட்டுச் சத்தியம்
என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும். அப்படி ால் அந்த அம்பாள் தண்டிப்பாள் என்ற
.
ருக்கு பக்கத்து ஊரில் ஒரு நல்ல மனிதர் ல் வர்கள். மூத்தவன் தகப்பனாருக்கு ான். இளையவன் தூரத்தில் உள்ள ஊரில் 1. ஒரு நாள் தகப்பனார் இறந்து போனார். ன் சேர்ந்து தகப்பனாருக்குச் செய்யவேண்டிய சில நாள் கழிந்தபின் தகப்பனாருடைய 5ரும்படி அண்ணனிடம் தம்பி கேட்டான். டயாது என்றும், தகப்பனார் சொத்துக்கள் றும் சாதித்தான். தம்பி, ஊர்ப்பஞ்சாயத்தில் ம் அடாவடிக்காரன் என்பதும் ஊராருக்குத் பஞ்சாயத்தில் சாட்சி சொல்ல எவரும் பஞ்சாயத்தார் வட்டப் பாறை அம்மனிடம் கொள்ளும்படி சகோதரர்கள் இருவருக்கும் இரண்டுபேரும் ஆமாத்தூருக்குப் போனார்கள். காயிலுக்குள் போனதும் அண்ணன் தன் தம்பியிடம் கொடுத்துவிட்டு வட்டப்பாறை lன் சொத்து எதுவும் இப்போது என்னிடம்

Page 14
இல்லை’ என்று சத்தியம் செய்தான். எல்ே ஊரை நோக்கி நடந்தார்கள். தம்பியிட கொண்டான். சிறிது தூரம் சென்றதும்
வெடித்தது. அதற்குள் இருந்து நாகபாம்பு ஒ கொத்தியது. அவன் அலறிக்கொண்டு வி கீழே விழுந்து இரண்டாய் முறிந்தது. அ வரிசையாக வெளியே சிதறி விழுந்து உ( கைகூப்பி வணங்கியபடி கதறி அழுதான். தங்கமாக்கி இந்த தடிக்குள் ஒளித்து வை: பொய்ச்சத்தியம் பண்ணினேன். வட்டப்பா மன்னித்து விடு’ என்று அழுது அழுது நியதியை நேரில்கண்டு பயபக்தியுடன் கு
அந்தக் கோயிலும் அந்த அம்மனு இன்றும் அங்கே நீதி தழைக்க வட்டப்பாை அதுமட்டுமல்ல எங்கும் நீக்கமற நிறைந்த பார்த்துக்கொண்டே இருக்கிறாள். எனவே: வாழ்வோம் வல்ல பராசக்தி நம்மைக் கா
வாழதத “அருள்ஓ முதல் இன்று வ6 உங்களை மகிழ்வி அழைக்கப்படும் அணி மையில் தலங்களுக்கான திரும்பியுள்ளார். அ அருள் ஒளியில் தரவேண்டும் என வாழ்த்தகிறோம்.
“அருள்ஒளி' வாசகர்களுக்கு “அருள்ஒளி மாதம் தோறும் வெல் பொருத்தமான, தரமான ஆக்கங்களை ந அனுப்பவேண்டிய முகவரி ஆசிரியர்
“அருள் ஒளி' ரீ துர்க்காதேவி தேவஸ்தானம்,
தெல்லிப்பழை,
 
 

லாரும் கோயிலை விட்டு வெளியே வந்தனர். ) கொடுத்த தடியை அண்ணன் வாங்கிக் பாதைக்குப் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு கல் ன்று சீறிப்படம் எடுத்து பாய்ந்து அண்ணனை ழ்ந்தான். அவன் கையில் இருந்த தடியும் தற்குள் இருந்து தங்கப்பவுண்கள் வரிசை நண்டு ஓடின. அண்ணன் தம்பியைப் பார்த்து 'தம்பி! அப்பாவின் சொத்துக்களை விற்று திருந்தேன். உன்னை ஏமாற்ற நினைத்தேன். றை அம்மன் தண்டித்துவிட்டாள். என்னை இறந்தான். ஊராரும் உற்றாரும் தெய்வ ம்பிட்டார்கள். *
றும் இன்றும் திரு ஆமாத்தூரில் உள்ளன. B அம்மன் வடிவில் திருவருள் துலங்குகிறது. வள் பராசக்தி அவள் நம்மை எப்போதும் நேர்மையைக் கடைப்பிடித்து நல்லவராய் ப்பாற்றுவாள்.
கிறோம் ளி’ உங்கள் கரங்களில் தவழ்ந்த நாள் ரை சிறுவர் விருந்த என்னும் பகுதியூடாக த்து வரும் "சிஸ்ரர் அம்மா’ என அன்பாக அருட்சகோதரி யதீஸ்வரி அவர்கள் தெனி னிந்திய வட இந்திய புனித யாத்திரையை மேற்கொண்டு தாயகம் வர் எல்லா நலமும் பெற்று நீடூழி வாழ்ந்த தனது ஆக்கங்களைத் தொடர்ந்த ர்று அருள் ஒளி வாசகர்களோடு நாமும்
ஓர் அண்பான வேண்டுகோள்
வந்து கொண்டு இருக்கிறது. இம்மலருக்கு ம் எதிர்பார்க்கிறோம். நீங்கள் எங்களுக்கு
ஆசிரியர் “அருள்ஒளி'
திருமகள் அழுத்தகம், 3,6160TT35b.

Page 15
63. சக்கரவாளப்பட்சி
அவுண சேனைகளை இழந்த சூரபல அப்பொழுது ‘அம்மா’ என்று தாயை அ6 மாயாதேவி வந்தாள்.
“தாயே போரில் படைகளையும் உ இருக்கின்றேன். நீதான் துணைபுரிய வேண்டு
"மகனே எல்லாரும் அழிந்து நீ த மனம் தெளிவுபெறாது இருக்கின்றாய். இத் சிறைவைத்தமையாகும். தேவர்களைச் சிறையி பொருளாகிய முருகப்பெருமான் மனம் முருகப்பெருமானைப் பாலனென எண்ணிவிட
சூரபன்மன் தனது தாயின் அறிவு உபதேசம் செய்ய வேண்டியதில்லை உதவித இல்லையா? என்று சினந்தான். என்ன உ இறந்தவர்கள் எழும்ப வேண்டுமெனச் சூரப
மாயை "மகனே ஏழு கடல்களுக்கப்ப இருக்கின்றது. அதனை இங்கே கொண் உயிர்பெறுவார்கள்’ எனக்கூறி விட்டு மறை
உடனே சூரபன்மன் இந்திரஞாலத்ே இருந்த அமுதசீத மந்திரமலையைனடுத்து சென்று அந்த மலையை எடுத்து வந்தது. அவுணப்படைகள் யாவும் உயிர்பெற்றன.
சூரபன்மன் மகிழ்ச்சியடைந்தான். இறுமாந்தான். பூதப்படைகள் பயந்து சோர் அருளப்பட்ட சர்வதும்ஹார அஸ்திரத்தால் இ அழித்தார். சூரபன்மன் தனியானான்.
பின்னர் சூரபன்மன் தனது இந்திரஞ முதலாக எல்லாப் பூதப்படைகளையும் நீ அடைத்து வைத்திரு என்று கட்டளையிட்ட முருகப்பெருமான் தனியன் ஆனார். சூரப உணர்ந்தார். தனது வேற்படையை ஏவி, இர்
 

தொடர் -22
- மாதாஜி
iTLD6óT ஆற்றொணாத் துயரம் கொண்டான். ழைத்தான். உடனே அவனது தாயாகிய
றவினரையும் இழந்து தன்னந்தனியனாக மென” சூரபன்மன் தாயை வேண்டினான்.
னிமரமாய் நிற்கின்றாய். இப்போதும் கூட தனை அழிவுக்கு காரணம் தேவர்களைச் ல் இருந்து விடுதலை செய்தால் முழுமுதற்
மகிழ்ந்து போரை நிறுத்திவிடுவான். வேண்டாமென” மாயை புத்திமதி கூறினாள்.
ரையை மறுத்தான். அம்மா நீ எனக்கு ான் செய்ய வேண்டும். உதவப் போகிறாயா? உதவி வேண்டுமென மாயை கேட்டாள். ன்மன் கூறினான்.
ால் அமுதசீத மந்திரகூடம் என்ற ஒருமலை டு வந்தால் இறந்தவர்கள் எல்லாரும் ந்தாள்.
தேரை அனுப்பி ஏழு கடல்களுக்கப்பால் வரும்படி பணித்தான். அது விரைவாகச் அமுதசீத மந்திரமலை வந்ததும் இறந்த
தனக்கு யாரும் இணையில்லையென்று ந்தன. முருகப்பெருமான் சிவபெருமானால் றந்து எழுந்த அவுணப்படைகளை மீண்டும்
ாலத்தேரை அழைத்தான். வீரவாகுதேவர் கவர்ந்து சென்று அண்டகோள கையின் ார். இந்திஞாலத்தேள் அவ்வாறு செய்தது. ன்மனின் தந்திரத்தை முருகப்பெருமான் நதிரஞாலத்தேரின் வலிமையைக் கெடுத்து

Page 16
LLL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAqAAAAAAAA AA AAAA இந்திரஞாலத்தேருடன் பூதப்படைகள் வீரவ
அவ்வாறே வேற்படை செய்தது. இந்திர விடாது முருகப்பெருமான் தடுத்தார். பின்னர் போர் செய்தனர். சூரபன்மனின் சூலப்படை
இதனைக்கண்ட சூரபன்மன் ஊழித் பெரிய சக்கரவாகப் பறவையாகி ஆகாயத் எங்கும் இருளாக்கினான். பூதப்படைகளை அ இதனைக்கண்ட இந்திரன் மயில் வடிவ மோதினான். பின்னர் முருகுப்பெருமான் ஆய மாயங்களை அழித்துவிட்டார்.
சூரபன்மன் பெருங்கோபத்துடன் போர் நோக்கி “அறிவிலியே! அழியும் மின்னலை அழித்து விட்டோம். அழியாத நமது பெரிய ஞானக்கண்ணையும் அருளினார்.
முருகப்பெருமானின் விசுவரூப வடி விட விஞ்சியதாகக் காணப்பட்டது. சுவாமி உயிரினங்கள், மலைகள், கடல்கள், ஆறுகள் முருகப்பெருமானின் பெருமையைச் சூரபன்
“கோலமா மஞ்ஞை தன்னில் குல பாலன் என்றிருந்தேன் அந்நாள் மாலயன் தனக்கும் ஏனைவானவ மூலகா ரணமாய் நின்றமூர்த்தி இ என்று பாடுகின்றார். அந்த நாளில் மு( சிங்கமுகாசுரன் சொன்னது உண்மையேயா கோலத்தைச் சூரபன்மன் வாயிலாக கச்சி
“ஆயிரம் கோடிகாமர் அழகெலாந்
மேயின எனினும் செவ்வேள் விம தூய எழிலுக்காற்ற தென்றிடில் { மாயிரு வடிவிற்கெலாம் உவமை எனச் செந்தமிழ்த்தேன் பாயப் பாடுகின்றார்
சூரபன்மன் விம் மித மடைந்த கோடிக்கணக்கான யுகங்கள் தோறும் பார் தர்சனம் கண்ட அசுரன் முருகப்பெருமானிட போர்செய்து சரணாகதிப் பேற்றை அடைந்
கந்தப்பெருமானை இருகைகூப்பி வை மனம் வணங்கியது. ஆனால் அவனுடைய சூரபன்மன் வாயிலாக கச்சியப்பசுவாமிகள் சூழுதல் வேண்டும் தாள்கள் தொ( தாழுதல் வேண்டும் சென்னி துதிந்
 
 

Se ee AeSeAAeAAAAAAAAAAAAAA AAAA AAAA TTTTTTTT 00 குதேவரையும் கொண்டுவரும்படி பணித்தார். ஞாலத்தேரை சூரனிடம் திரும்பிச் செல்ல முருகப்பெருமானும் சூரனும் ஊழித்தீபோல் -யும் சிங்கமும் அழிந்தன.
நதீபோல் வெகுண்டான். மாயத்தினால் ஒரு 5தில் பறந்தான். சூரிய ஒளியை மறைத்து அலகினால் கொத்திச் சிறகினால் அடித்தான். ாகிச் சென்று சக்கரவாகப் பறவையுடன் பிரம் கோடி பாணங்களை ஏவி சூரபன்மனின்
க்களம் வந்தான். முருகப்பெருமான் அவனை ப்போல் நீ எடுத்த மாய வேடங்களை நாம் வடிவத்தைப் பார்’ என அருளி அவனுக்கு
வம் ஆயிரம் கோடி சூரியப் பிரகாசத்தை யின் விசுவரூபத்தில் அகில அண்டங்கள், ர் போன்ற எல்லாம் அடங்கிக் காணப்பட்டது. ாமன் வாயிலாக கச்சியப்ப சுவாமிகள்
விய முருகன் தன்னைப் பரிசிவை உணர்ந்திடலேனால் ர் தமக்கும் யார்க்கும் ம்மூர்த்தி யன்றோ’ ருகன் பாலன் அல்லன் என இரணியன் கும். மீண்டும் முருகப்பெருமானின் அழகிய யப்பசுவாமிகள்
திரண்டொன் றாகி லமாஞ் சரணந் தன்னில் இணைய தொல்லோன் பார் உருக்க வல்லார்’
T.
ான். இந்த விசுவரூபத் தரிசனத்தை ாத்தாலும் மனமடங்காது இந்தப் பேருவத் ம் சரணாகதியடையாது வீரலட்சணத்துடன் த நிகழ்ச்சியைப் பின்பு பார்ப்போம்.
னங்க நினைந்தான் சூரபன்மன். அவனுடைய ப மானம் வணங்க மறுத்தது. இதனைச்
I
ழுதிடல் வேண்டும் திடல் வேண்டும் தனது

Page 17
ஆழுதல் வேண்டும் தீமை அகன்று வாழுதல் வேண்டும் நெஞ்சம் தடுத்
தன் மானத்தை இழந்து விட்டால் தொடர்ந்து வரும் அதனால் “நான் மான அறிவுரை கூறிய இரணியனிடம் கூறிe முருகப்பெருமானுடன் போர்செய்யத் தூண்
HT .
விவேகம் இல்லாதவன் குருடன் போன் தூய அன்பு ஊதியம் எதையும் எதிர் சிந்தை, சொல், செயல் ஆகிய மூன்றும் ஒத்திருக்கட்டும். ஆசை இருக்கும் வரையில் மனிதனுக் நல்ல மனமே மனிதனுக்கு என்றென்றும் அண்டத்தில் உள்ளதெல்லாம் பிண்டம் ( அகண்டமாயுள்ள காலம் என்னும் மே தோன்றி மறைகிறது. மனிதன் செல்வத்துக்குச் சொந்தக்கார காப்பாளனே ஆகிறான். வெளிச்சம் வரும்போது இருள் மறைகி அகன்று விடுகிறது. வாழ்வும் காலமும் கிடைப்பதற்கு அ நன்கு பயன்படுத்த வேண்டும். நிலைத்த சுகத்தை இந் நிலவு உயிர்படைத்திருக்கிறதென்று நினைப்ப உடல் அழகு தோலில் மட்டும் இருக் முழுதிலும் பொலிந்து கொண்டிருக்கிற அழுகிப்போன பழம் ஒன்று கூடையில் 2 விடுகிறது. குணக்கேடன் குணவான்கை
(தர்மசக்கரம்; சக்கரம் 8 விகாரி வைகாசி ; ஆ ஆண்டு; ஆசிரியர்: சுவாமி சித்பவானந்தர்; பூரீ ரா திருப்பராய்த்துறை - போஸ்ட்; திருச்சி ஜில்லா.)
 

நான் இவற்குஆளாகி தது மானம் ஒன்றே.
ஏற்படும் விளைவு ஏழு ஏழு பிறப்புக்கும் ம் இழந்து வாழமாட்டேன்’ என்று முன்பு ண்ான். அந்தத் தன்மானம் இப்போதும்
IIԳԱ lՖl.
- தொடரும்
பிருந்து
றவன். பார்ப்பதில்லை.
கு அல்லல்களும் உண்டு.
) துணைபுரியும் தோழனாயிருக்கிறது. என்னும் நமது உடலிலும் இருக்கிறது. கத்தினுள் வாழ்வு என்னும் மின்னல்
ன் அல்லன்; அதற்கு அவன் வெறும்
றது. அன்பு ஓங்கும் பொழுது அச்சம்
புரிய வாய்ப்புக்களாம் இரண்டையும்
ல கல நாடுபவன் நிழலானது வனுக்கு ஒப்பாகிறான். கிறது ஒழுக்கத்தின் அழகோ வாழ்வு
. உள்ள நல்ல பழங்களையும் கெடுத்து |ளயும் கெடுத்து விடுகிறான்.
ரம்: 5; அருள் விருந்து; பக்கம்: 162; 1959ஆம் மகிருஷ்ண தபோவனம் (ராடகிருஷ்ணமிஷன்);

Page 18
வட அமெரிக்காவில் ந சிலையும் குரி
அல்லிக்கமலத்து அயனும் மாலு அல்லாதவரும் அமரர் ே சொல்லிப் பரவும் நாமத்தானை சொல்லும் பொருளும் இ நெல்லிக் கனியைத் தேனைப்ப நிறையின் அமுதை அழு புல்லிப் புணர்வ தென்றுகொள பொல்லா மணியைப் பு
சைவசமயம் என்ற கூடாரத்துள் இ அது; சிவப்பிராமணர்கள் சைவத்தைப் பே புறந்தொழா செத்துப் பிறக்கும் சிறுதெய்வ 6 சைவசமயிகளாய் ஈழத்தமிழர் வாழ்ந்து ச புகுந்து ஆலயங்களை இடித்து கிறித்தவ சுவீகரித்து சைவர்கட்கு ஆசைகாட்டித் த தூசுக்கும், காசுக்குமாசை காட்டிச் சமய ம தர், ஆங்கிலேயர் இப்பணியைச் செவ்வனே தொடர்கின்றது. இப்படியான சைவசமய வீ கோளரியாய் அவதாரம் செய்தவர்தான் மென்னும் சண்டமாருதத்தை எதிர்த்து உ இவர். தனியொருவராய் நின்று தன் மொழி வீறுகொண்ட நெஞ்சுடன் போராடி வெற்றி வேறுமுகம் கொண்ட சமயிகளை வென்ற வரும் சமணம் பெளத்தம் இரண்டையும் தீவிர சூடியதுபோல், இவரும் கிறித்தவத்தை ே போராடி காரியம் சாதித்த ஒரு கர்மவீரர். ச கண்டனக்கலையால் பிறமதம் தலையெடுக் சைவத்தின் பொற்காலம். திருமுறை, புராண வைத்த தெய்வப்பிரமுகர் இவர். முதன் நாவ ஒரு பிராமனோத்தமர் வந்து ஐயா நான் மூ எனக்கு மாணிக்கவாசகர் அருளிய தேவ திருவாசகமெது என்றே தெரியாத காலம் களையும் வழிப்படுத்தியவர் நாவலர் பெரு நாட்டிலும் சைவத்தையும் தமிழையும் அழி தவப்புதல்வர் நாவலர். பத்தொன்பதாம் நூ குமாரக் கவிராயர் அன்றைய மதமாற்ற நிை தந்துள்ளார்.

ாவலருக்குச் fGOTUDb
பேரறிஞர் ஆழ்கடலான் முருகவே பரமநாதன் அவர்கள்
லும் கானும் 守 றந்த சுடரை f606) முதின் சுவையைப் bலோஎன் ணர்ந்தே!
திருவாசகம் புணர்ச்சிப்பத்து-4
bதுமதம் என்ற ஒட்டகம் நுழையாத காலம் பணிப்பாதுகாத்துப் புரந்தவேளை மறந்தும் வணக்கம் புகாத காலகட்டம் தொன்மையான 5ாட்டியவேளை, வெளிநாட்டு வெள்ளையர் ஆலயங்கள் அமைத்தனர். ஆட்சிபீடத்தைச் ம் கிறித்தவத்தைப் பரப்பினர். சோறுக்கும், ாற்றம் செய்தனர். போர்த்துக்கேயர், ஒல்லாந் T செய்தனர். அந்த மதம் பரப்பல் இன்றும் ழ்ச்சி ஈழமண்ணில் நிகழ்ந்தபோது பரசமய ஆறுமுகநாவலர் அவர்கள். உலோகாயத உறுதியுடன் தீவிர நடபடிக்கை எடுத்தவர் யையும், சமயத்தையும் சமுதாயத்தையும் கண்ட வெற்றித்திருமகன்தான் ஆறுமுகம். சுவம்சகோளரி ஞானசம்பந்தர் அப்பர் இரு தரத்துடன் எதிர்த்துப் போராடி வெற்றிவாகை போதகள்களை, பூஜ்ஜியர்களை எதிர்த்தும் Fாதனையாளர். கண்டனத்தில் வெகுகெட்டி. க விடாமற் தடுத்த செயல்வீரர். அவர்காலம் ாம், இதிகாசம், சாத்திரம், தத்துவம் தெரிய லரும் இவரே. அவர் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் முவர் தேவாரங்களையும் பெற்று விட்டேன். ாரம் வேண்டும் என்றார். தேவாரம் எது
அது. அதைத் திொயவைத்து பிராமணர் மான். நம்நாட்டில் மட்டுமன்றி தென்தமிழ் யாமற் காத்த கெட்டியான உளம் படைத்த ற்றாண்டின் முற்பகுதியில் வாழ்ந்த முத்துக் லையைப் பாட்டிலே வடித்து ஓராவணமாகத்

Page 19
உடுபுடைை நானாநாளுந்தருகு
நாம் சொல் என மருட்டிச் சேர்த் (ஸ்)நானமு( மெல்ல மெல்லப்
வேலையிங்
வீட்டினிடைபோ பெ வேண்டியொ கைக் கொண்டு கரு விட்டபின் 8 இல்லை நீ போவெ
தள்ளுவது இனி எம்மை எம் 2 எப்படியும் ! கிட்டவும் வாரார்கள் ஏர் பூட்டி உ
அல்லலாம் இம்மை
மறுமைக்கு காளாகி மிக அழிற் ஆபரனே! ச அடுத்துக் கெடுத்த (உடுவில் பாதிரியார் விலக்கியது பற்றி களானவர்களை விலக்கியது. பற்றிய அக்
இவ்வாறு ச்ெம்மையெலாம் நிலைெ அவதாரம் நிகழ்ந்தது. நாவலரின் மதத்து இப்படி வர்ணிக்கிறார்.
வேற்றுச் சமயவிருண் மண் மேலாஞ்சமயம் கு வேத மெழுந்து வாய்விண் மெய்ம்மை நிறுத்தி போற்றுமறிவுக் கதிரொளிய போகாப் புன்மை ( போது மலர்த்தித் தெய்வப புறத்து மகத்துங் 8 ஆற்றா தலந்த தமிழன்னை
கருமை யுரைநூற் அரசு கட்டின் மிசைவைத் ஆறுமுகநா வலை தேற்றங் காணா திலங்கை தேம்பு மன்னாள் த
 

D வ சம்பளம் வோம் வதைக் கேளும் gybl ந் செய்துவிட்டால் பின்னை
கில்லைநீர் ன்கின்றார் ரு கன்னியைத் நவாக்கி 5ணவன் வேலை ன்று போலுமே உறவினோர் பாரார்கள்
உழவு மறியோம்.
க்கு
நரகினுக் 5தோம் கிறித்தவர்கள் எங்களை
ய(பாடல்)து. வேதனத்துக்காக கிறித்தவர் காலநிலை)
கட்டு பாழ்பட்டு நின்ற போதுதான் நாவலர் வத்தை நம் காலப்புலவர் இளமுருகனார்
9.
ன்றியநாள்
டே
நின்ற தெனப்
ாற்
பாக்கியருட்
ணம்
மழ்வித்தே
க்
கலன்பூட்டி
FUIT;
பிலே
றத்திரங்கிச்

Page 20
செல்வா, காக்க வருகவெ: செவ்வே கூவாய் ெ (சோமசுந்தரப் புலவரின் அருமை மகனார் தனித்தமிழ் இயக்கவாதியான அவர் தன் கொண்டு வந்தார்) நாவலர் பற்றி கலாகி ஆக்கிய ஈழம் தந்த நாவலர் என்ற நூலி
“இருபதாம் நூற்றாண்டின் ஆறாவ: மாற்றங்கள், தனிப்பாதையிலே ஈழத்துத்தமி வற்புறுத்தின. அப்போது தோன்றிய தத் செய்யக்கூடிய சிறந்தவராக ஆறுமுகநாவ
இவ்வண்ணம் சிறந்த வியுக்திமானான ந சின்னமுமே இல்லாத நிலைதான் தொ முற்பாகத்தில் சென்னையில் நடந்த இரண மகாநாட்டு நிகழ்வின் வேளை தமிழுக்காக ஆனாற் ஈழத்தமிழ் நாட்டிலும் தென்தமிழ் ஆறுமுகநாவலர் புறக்கணிக்கப்பட்டார். ( ஆண்டு யூன் மாதம் 29ஆந் தேதி நாவலர் இச்சிலையகற்றப்பட்டமையைப் பேராசிரி குறிப்பிட்டிருக்கிறார். “நல்லை முருகனின் மு சாயற்பொழுதில் ஊரறியாமல் கடத்தப்பட் “நாவலர் குரல்’ என்னும் சஞ்சிகையை இவரோடு வெளியிடும் பாக்கியம் நமக்கு நடுப்பகுதியில் இடம்பெற்றது.
இவ்வரலாற்றுப்பின்னணி நிகழ்வின் புலப்பெயர்வினால் பெருந்தொகையான ஈழத் பெற்றோரும் வந்து சேர்ந்தனர். சைவாலயங் நலிவுகள் வராமலில்லை. கடந்த ஆண் நாவலருடைய குருபூசை விழா நடந்தபோ நாவலர் சிலையொன்றைக் கனடாவில் நிறுவ அதற்கு அவ்வாலய பிரதமகுரு எல்லா அப்பொறுப்பு குருக்களிடமே ஒப்படைக்கப்ப சுவாமி மலையில் சிலை வடிவமைக்கப்பட் பதிகளின் கைவண்ணத்தில் பஞ்சலோகத்தா வார்க்கப்பட்ட இச்சிலை கடல்கடந்து 2004 u ஆலயத்தில் எழுந்தருளச் செய்தனர்.
ஒன்ராரியோ இந்துசமயப் பேரை திருவுலாத்துவக்க விழா நாவலர் பெருமா6 கனடாவிற்குக் கொண்டுவரப்பட்ட நாவலர் சி: பிள்ளையார் ஆலயத்தில் சிவபெருமான் & மணிக்குச் சிவனுக்குக் கும்பாபிடேகம் ந பின்னர் வீதிவலமாக நாவலர்சிலை எடுத்து
 

可在
பெருங்குயிலே
பாலசுப்பிரமணியம் தான் இளமுருகனார்
பெயரை இப்படி அமைத்து வழக்கத்திற் ாத்தி, டாக்டர் பொன்பூலோகசிங்கம் தான் லே இப்படி எழுதியுள்ளார்.
து சகாப்தத்திலே ஈழநாட்டில் உண்டுபட்ட ழர் செல்லவேண்டிய இன்றியமையாமையை துவார்த்த ரீதியான தேவையைப் பூர்த்தி லர் கருதப்பட்டார்.”
மேல்நூல் பக்கம் - 9
ாவலர் பெருமானுக்கு எவ்வித நினைவுச் டர்ந்தது. ஆண்டு 1968இல் சனவரிமாத டாவது அனைத்துலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி உழைத்த பெரியார்கட்கு சிலைவைத்தனர். ழ்ப் பூமியிலும் செவ்விய தொண்டாற்றிய இந்நிலைப்பாட்டின் செயற்பாடே 1969ஆம்
அவர்கட்கு நல்லூரிலே சிலையமைத்தது. யர் சி.க.சிற்றம்பலமவர்கள் பூடகமாகக் ன்றிலில் நாவலர் பெருமானின் உருவச்சிலை டபோது, நாவலர் பணிமன்றம் அமைத்து!
இச்சிலைக்கடத்தலைக் கண்டிப்பதற்காக க் கிடைத்தது. இந்நிகழ்வு எண்பதுகளின்
சித்தாந்த ஞானக் களஞ்சியம் பக்கம் - 12 பின்னர் எண்பதுகளில் இளைஞர்களின் ந்தமிழர் கனடாவிற்குடியேறினர். அவர்களின் கள் திறக்கப்பட்டன. எனினும் சைவத்துக்கு டு கனடா நல்லைக்கந்தன் ஆலயத்தில் து தலைவர் கவிஞர் கந்தவனம் அவர்கள் வேண்டும் என்ற கருதுகோளை வெளியிட்டார். ஆதரவும் அளிப்பதாக வாக்களித்தார். ட்டது. தமிழ்நாடு கும்பகோணத்தில் உள்ள டது. ராதாகிருஷ்ணஸ்தபதி, பூரீகாந்தாஸ்த் ல் 5.1/2 உயரத்தில் 250 கிலோ எடையுடன் பூலை 14இல் கனடா வந்து நல்லைக்கந்தன்
வ நடத்திய நாவலர் பெருமான் சிலை ரின் 125ஆவது நினைவு தினத்தையொட்டி லை தொடக்கவிழா 24-9-2004 றிச்மண்ட்ஹில் ந்நிதானத்தில் நடைபெற்றது. பகல் 11-00 டைபெற்று விசேடபூசையும் இடம்பெற்றது. துச்செல்லப் பெற்று கல்யாணமண்டபத்தில்

Page 21
கொலுவைக்கப் பெற்று சிவனடியார்கள் த அஞ்சலி செலுத்தினர். ஒரு மணியளவில் மணிக்கு பெரியார் திரு. நா. சிவலிங்கம் சொற்பொழிவுகள் நடைபெற்றது. நாவலர்( கலாநிதி இ. பாலசுந்தரம் அவர்கள் நிகழ் செய்யப்பட்டது. வீடுகளில் நினைவாக வை அங்கே வழங்கப்பட்டது.
பின்னர் ஒன்றாரியோவிலும் கியூடெ மொன்றியேல் முருகன் கோயில் துர்க் என்பனவற்றிற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு விழ நாவலர் சிலைப்பவனி நடந்தது மொன்றிே நினைவுப் பாடசாலை மாணவர்கள் சுமார் கலந்து கொண்டனர். மிஸிலாக்கா சைவசி ஆதிகணபதி அருள்நெறி மன்றச் சைவ மாண பின்னர் 03-11-2004, 04-11-2004, 05-11-2004 நடைபெற்று 07-11-2004 ஞாயிற்றுக்கிழை ஆலயத்தில் நடந்தது. நாவலர் தரிசன வி யோகானந்த அடிகளார் (தலைவர் உலகச் 6 பல பெரியார்களின் ஆசியுரைகளும், சொ
நாளது 3-12-2004இல் மேற்படி ஆலயத்தில் நாவலர் பெருமானின் 125ஆவது குருபூசை நடைபெற்றது.
வாழ்க நாவலி
மேன்மைகொள் கை விளங்குக உலகெ
சிவபூமி கணி தானங்களில் சிறந்த தானமான கண் உங்கள் இறப்புக்குப் பின் பார்வை
கொடுக்க நீங்கள் உதவுங்கள்.
en காரியத்துக்கு ஒப்
தொடர்புகளுக்கு:-
ஆறு. திருமுருகன் Dr.
தொலைபேசி Dr.
O2-222 (6550
t
 
 

AAAAAAAAAAAAAAAAAeAeAAAAAAAS L L L
திருமுறைப் பாராணயஞ்செய்து மலர்தூவி அன்னதானம் வழங்கப்பெற்றது. பி.ப. 2-30 அவர்களின் தலைமையில் வாழ்த்துரைகள் பெருமான் என்ற மலர் வெளியீட்டுரையை த்தினார். நினைவு முத்திரையும் அறிமுகம் பத்திருக்கக் கூடிய நாவலர்சிலையொன்றும்
க் மாகாணம் மொன்றியோவில் அமைந்த கா ஆலயம், கற்பகவிநாயகர் ஆலயம் ா எடுக்கப்பட்டது சுமார் 15 ஆலயங்களுக்கு யல் ஆத்மஜோதி முத்தையா அவர்களின் 130 பேருக்கு மேல் இவ்வாராதனையிற் த்தாந்த சபை மாணவர்களும் ஸ்காடினோ ாவர்களும் இவ்விழாவிற் கலந்து கொண்டனர். 06-11-2004 ஆகிய தேதிகளில் ஹோமம் ம பிரதிட்டை விழா அருள்மிகு நல்லூர் ழாவான அன்றும், முதல்நாளும் சிவத்திரு சைவப் பேரவை) பங்குபற்றிச்சிறப்பித்தார்கள். ற்பொழிவும் நடைபெற்றது.
கவிஞர் கந்தவனம் அவர்கள் தலைமையில் நடந்தது. அன்று கருத்துப் பரிமாற்றலும்
Uர் திருநாமம்
ஈவநீதி DÉl@g5 Lb
தானச் சபை
தானத்தைச் செய்ய முன்வாருங்கள் யற்று இருக்கும் ஒருவருக்கு ஒளி வாழும் போதே இப்புண்ணிய
புதல் தாருங்கள். حصے
கண் வைத்திய நிபுணர்கள்.
ச. குகதாசன், 021-222 3645 சிவந்தா, O2-222 3149
யாழ். போதனா வைத்தியசாலை

Page 22
பசுவின் பெருமை
திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் பசு சாதுவான பிராணி. அது பால் சுரந் ஊட்டியபின், பசுவே பால் சுரந்து ஊட்டு தெய்வமாகப் பூசிப்பள். தமிழ் வீரர் பசுவுக் பசுக்களுக்குப் பாதுகாப்புத்தேடிக் கொடுப்ப
பசுவின் பால், தயிர், நெய், அ பஞ்சகெளவியம். இவை அபிடேகத்திற்குரி பெரிய அறம். பசு இனத்தில் நந்தை, ட தெய்வாம்சமானவை. பசுவைத் தானமாகக் பெற்றது.
பசுவின் உயர்வு கருதியே சைவசித்த பசுக்களுக்கு தலைவர் என்ற முறையில் பெற்றார். சைவசமயத்தின் முதல் நூலாக உண்டு.
பசுக்களுக்குத் துன்பம் வராமற் கா நாயனார், ஆனாயனார், திருமூலநாயன சைவநெறியில் விதிக்கப்பெற்ற எண்வகையா ஒன்று, பசுவின் காலில் பட்டதுாசியில் நிறையப் பூசுதல் ஆக்கிநேயஸ்நானம் 6 பெரும் பிரசாதமாய திருநீறு பூசுதல் பார்த்
பசுவை மாடு என்றும், ஆ என்று போற்றி வளர்ப்பர். தாங்கள் வளர்க்கும் அமைத்துச் செல்லப்பெயரிட்டு அழைப்பர். நரைச்சி என்பன எல்லாம் சாதாரணமாக
பசு இல்லா வீட்டில் அழகு, செல்வ என்றும், பசு இல்லா வீட்டில் இலட்சுமி இல்லாத நாடு காட்டுக்கு சமமாகும் என்று
“ஆவிலா மனையகம் ஆறு ஆவிலா மனையகம் ஆ ஆவிலா மனையகம் அ ஆவிலா நாடெலாம் அட
இச் செய்திகளை எல்லாம் ஈழத் சோ. இளமுருகனார் அண்மையில் அழகா

ர் பசுக்கள் வாழ்க என்று பாடியருளினார். து எம்மை வளர்ப்பது. பெற்ற தாய் பால் }வதால் அது கோமாதா. சைவர் பசுவை குத் தீமை உண்டாகாமற் போர் செய்வர். திற் பகை அரசரும் உடன்பாடு தெரிவிப்பர்.
}தன் சாணம், சலம் என்னும் ஐந்தும் ய புனிதமான திரவியங்கள், பசுக்காத்தல் பத்திரை, சுரபி, சுசீலை, சுமனை என்பன 5 கொடுத்தல் கோதானம் எனப் பெருமை
5ாந்தம் ஆன்மாக்களைப் பசு எனக்கூறுகிறது. சிவபெருமான் பசுபதி எனத் திருநாமம் கிய வேதத்திற்கும் பசு என்னும் பெயரும்
த்தவருள் விசாரசருமர் என்னும் சண்டேசுர னார் முதலானோர் மிகப்பெரியவர்கள். ன ஸ்நானங்களுள் மாருதஸ்நானம் என்பதும் இலட்சுமி கடாட்சம் உண்டு. திருநீற்றை ானப்பெறும். திருக்கோயிலில் கிடைக்கும் நதிபஸ்நானம் என்பதாகும்.
ம், கோ என்றும், தேனு என்றும் தமிழர் பசுக்களுக்குப் பாதுகாப்பான தொழுவம் கறுப்பி, சிவப்பி, வெள்ளைச்சி, மறைச்சி, வழங்கும் பெயர்கள்.
ம், மங்களம், சுபீட்சம், கீர்த்தி இல்லாவாம் தரித்து இருக்கமாட்டாள் என்றும், பசு Iம் பாடுவர்.
கு குன்றுமே க்கம் இல்லையாம் மலை நீங்குவாள்
வி யாகுமே”
துச் சிதம்பர புராணமுடையார் நவாலியூர் 5க் கூறியுள்ளார்.

Page 23
TTT TT S 000 AAAAAAs As s sAs ee eAe ee eA AAeA AeAeAeAAeq
“ஆவினைப் பிள்ளைபோல் ஆவினைப் பெயர்குறித் தி சேவினைச் சிறப்புற வளர் மேவிய பணியெலாம் விரு
பசுவின் உறுப்புக்களெங்கும் தேவர் என்பதால் பசு புண்ணியப் பிறவி என்பதே என்னும் கருத்தையும் அழகுறப்பாடுவார்.
ஆக்களி னுறுப்பெலாம் அ ஆக்களே இம்மையில் அ ஆக்களே இறைவனுக்கு ஆக்களே பூதியும் அளிக்கு
பசுவின் தலை உச்சியிற் சிவனும் முருகனும், கொம்புகளிற் பிரமாவும், விஷ் இன்னும் இன்னும் இதர உறுப்புக்களில் 5T657LJ.
இங்ங்னமாக எங்கள் வாழ்வில் ப நிலவி வரும் சூரியனுக்கு நன்றி தெரிவிக்கு நாம், அடுத்த நாள் மாட்டுப்பொங்கல் புரிந் பசுவையும் மாட்டையும் போற்றுகின்றோம்.
இன்னும் சைவசமயத்தின் பிரமாண பகுதியாயுள்ள இருக்கு வேதத்தில் பசுவை திங்கு செய்தல் ஆகாது என்றும், அது உரு அமுதத்தின் மையம், ஆதித்தியனின் சகோத பிராணி என்றெல்லாம் அறியத்தருவர்.
இனி சாமவேத சுலோகங்கள் பரி “நீவிர் புண்ணியமானவர்கள். நீங்கள் ந பொழியுங்கள், காலையும் மாலையும் பால் த இன்னும் பொலிவீராக. இங்கேயுள்ள நீர்நிை இங்கே மகிழ்ச்சியாய் வாழ்வீராக! வளம்
இண்புடைத் தைமதிப் பிற வன்புடைத் தேரவற் போர் பொன்பெறு புதல்வரிற் புரிய அன்பினாற் பொங்கலும் அ
இனிப்பசுவினைக் கொன்று தின்னு வாசிகளாலும், பறங்கியராலும், இங்கே ஒரு சைவநெறிக்கு ஒவ்வாத செயல் என்றும், UT 66JÍT.
ஆவினைக் கொல்லுதல் பாவிகள் தொழிலை சைவ
 

அருத்திப் பேணுவம்
ழைப்ப ராத்தரு
ாப்பர் நெய்களில்
நம்பிச் செய்யவே’
கள் முதலான பெரியவர்கள் வதிகிறார்கள் ாடு புனிதமானதும் வழிபாட்டுக்குரியதுமாம்
மரர் வைகுவார் முத தேவைவாம் ஐந்து நல்குமற்(று) நம் அன்பினால்
), நெற்றியிற் சக்தியும், மூக்கு நுனியில் ணுவும், கண்களிற் சூரியனும் சந்திரனும் ஏனைய தெய்வமூர்த்தங்களும் இருப்பர்
சுமைப்புரட்சிக்கான வழியில் உதவியாக கும் முகமாகத் தைப்பொங்கல் இடுபவராய து வெண்மைப் புரட்சிக்கு வழியாகவுள்ள
நூல்களுள் ஒன்றாய வேதத்தில் முதற் |ப் பற்றிப் பாடிய முனிவர் அதற்கு எவரும் நத்திரனின் அன்னை, வசுக்களின் பிள்ளை, நரி, அனைவர்க்கும் அதிதி, பாவம் அறியாத
சுத்தமான பசுவினத்தைப் போற்றுகின்றன. ன்றாக வாழுங்கள். நன்றாகப் பாலைப் ரும் நீவிர் கன்றுகளுடனும் காளைகளுடனும் )லகள் உமக்கு வற்றாத ஊற்றாகுக, நீவின் பெருக்குவீராக.”
ப்பி லேழ்பரி ]றி மற்றைநாட் பு மாக்களுக்குே) அமையச் செய்வரால்
ம் பரதேசிப்பழக்கம் வெளிநாட்டு வனாந்தர
காலத்தில் வந்ததென்றும், அது புனிதமான அதனை உண்ணாதவர் தேவராவர் என்றும்
அவ்வூண் உண்ணுதல் ப் பணிபல

Page 24
AeAeA eAAAAeeAAAA AAAA AAAA AAAA AA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA Ae ee AeA AAA மேவிய நிரயத்து வீழ்த்தி தீவினை யொழித்தவர் தே6
மத்தியகாலச் சிங்கள மக்கள் வரல ஜெயவர்த்தனபுரத்தைத் தலைநகராகக் கெ பராக்கிரமபாகு என்பானின் காலத்தில் அ சாணித் தண்ணிர் தெளிக்கும் தமிழ்க்கல் பிராணியாக கருதப்பெற்று வந்தது. அத6 எழுதாவிதி நிலவியது. அன்றி பசுமாடு நோய் நிலத்தில் புதைக்கும் வழக்கம் நிலவியது.
சிங்கள மக்கள் எவ்வாறாயினும் மா (Mahavan) என்பார் 1413ஆம் ஆண்டில் இலங்கைக் கரை நாடுகளில் செல்வாக்குற் சிங்கள மக்கள், அப்பறங்கியரை “அடிமை ஆங்கிலேய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் பத்தெ எழுதியுள்ளார்கள்.
நன்றி
அருள்
நம்பிக்கை படைத்திருப்பவனுக்கே வாழ்க்கையில் முன்னேற்றமும் இணைபி பாரமார்த்திகப் பெருவாழ்வு உறுதிபெறுகிற பக்தியுள்ள இடத்தில் ஆசையில்லை.
அமைதியாக மனதை வெல்லுபவே
நல்லார் எண்ணிக்கை அதிகரிக்குமள
மானுடா, வாழ்க்கையில் எதை நீ ம6
மனதில் அமைதியேற்படுவது புறவுல
முக்திக்குக் காரணமாயிருப்பது மனது எல்லோர் உள்ளத்திலும் இை கொள்ளாதவர்க்குத் துன்பம் வருகிறது. ம6 அது உன்னை ஒரு நாளும் வழி தவறிப்ே காற்றடிக்கிற பக்கம் அது நறுமண காற்றையும் எதிர்த்துப் போக வல்லது.
எண்ணெய் இல்லாது தீபம் எரியமு இருக்க முடியும். கடவுளுக்கு அன்னியமா ஆனால் மானுட வாழ்க்கைக்கு அப்பால் 8 (தர்ம சக்கரம்; சக்கரம்-8; விகாரிவருடம் ஆடி மாதம்; ஆசிரியர்-சுவாமி சித்பவானந்தா, பூரி ராமகிருஷ்ண த போஸ்ட்; திருச்சி ஜில்லா.)
 

மாய்க்குமத் வராவரே
ாற்றில் பசுமாடு பெருமதிப்புப் பெற்றிருந்தது. ாண்டு அரசு வீற்றிருந்த மாமன்னன் ஆறாம் ரண்மனை வாசலில் காலை வேளையில் லாசாரம் நிலவியது. பசுமாடு புனிதமான னை எவரும் துன்புறுத்தலாகாது என்னும் ய்வாய்ப்பட்டு இறந்தால் அதைப் பக்தியுடன்
ட்டிறைச்சி உண்டதில்லை என்று மஹாவன்
எழுதியுள்ளார். பிற்காலத்தில் பறங்கியர் று மாட்டிறைச்சி உண்டு வந்ததைக்கண்ட )ப் பறங்கியர்’ என அழைத்தார்கள் என்று ான்பதாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்ப காலத்தில்
- பூgலழறீ ஞானப்பிரகாசமுனிவர் சரித்திரம்.
விருந்த
ஞானம் விரைவில் ஓங்குகிறது. நல்வாழ்வு
ரியாதவைகளாம். சுயநலம் நீங்குமளவு து. ஆசையுள்ள இடத்தில் பக்தியில்லை;
ன ஒப்பற்ற வெற்றி பெறுபவன் ஆகிறான்.
ாவு உலகம் நலமுடையதாக மாறியமையும்.
னமாரத் தேடுகின்றாயோ அதைப் பெறுவாய்.
கினின்று வரும் வசதியை முன்னிட்டு அல்ல.
நு; பந்தத்துக்குக் காரணமாயிருப்பதும் மனது. றவன் இருக்கிறார். அதை உணர்ந்து னசாகூழியைச் சார்ந்திருக்கக் கற்றுக்கொள்; பாக விட்டுவிடாது.
ாத்தையும் சுமந்து செல்கிறது. கீர்த்தியோ
டியாது. ஆனால் தீபம் எரியாது எண்ணெய் க மனிதனுக்கு உயிர் வாழ்க்கையில்லை. கடவுள் இருக்கிறார்.
ஆரம்-7; பக்கம்-242; அருள்விருந்து 1959ஆம் ஆண்டு; போவனம் (ராமகிருஷ்ணமிஷன்); திருப்பராய்த்துறை

Page 25
நடராசப் பெருமானின் ஆறுகால அபிஷேக காலா
1. முதற்காலம்
ஒவ்வொரு மார்கழிமாத தெட்சிணாய நன்னாளில் நடைபெறுவது. இம்மார்கழி திருவாதிரைக்கு முதல்நாள் தேர்மீது பெரு 10 மணி அளவில் தேரில் இருந்து அம்மை ஆயிரங்கால் மண்டபத்திற்கு எழுந்தருளி ட மகா அபிஷேகம் கொள்வார். இது பிராத இது தில்லையில் பெருஞ்சிறப்பான உலகம்
2. இரண்டாவது காலம்
ஒவ்வொரு மாசி மாதம் சுக்கில ( மணித் தொடக்கத்தில் பெருமான் எழு கனகசபையில் வைத்து நடைபெறும். அத இது மற்றைய சிவாலயங்களில் உதயத்தி காலசந்தி பூசையாகும்.
3. மூன்றாவது உச்சிக்கால பூசை
ஒவ்வொரு சித்திரை மாதம் திருவே மணிக்குப்பின் சபாநாயகரை கனகசபையி: அபிஷேகம். இது சாதாரணமாக மற்றைய சி நடைபெறும் உச்சிக்காலம். மாத்யாணிக க
4. நான்காவது சாயங்கால பூசை
ஆனி மாதம் உத்திர நட்சத்திரத் நடைபெறும் பிரம்மோற்சவ நாளில் பெரும நாள் தேரின் மீது வலம் வந்து அன்று இ மண்டபத்திற்கு எழுந்தருளி பின் நடு இ ஆனித்திருமஞ்சனம் ஆகும். சந்தியாகாலம் அ zT306) 5-6 LD6Oof FLDu Jub 560)LGLisbjub FIT
5. ஐந்தாவது காலம்
ஆவணி மாதம் வளர்பிறை (சு கனகசபையில் எழுந்தருளச் செய்து முன் அபிஷேகம். இது மற்றைய சிவாலயங்க இரண்டாங்காலம். இங்கு இது உபசந்தி க
6. ஆறாவது காலம்
புரட்டர்சி மாதம் வளுர்பிறை (சு கனகசபையில் எழுந்த்ருளச் செய்து செய்வ

b6
|ன நிறைவு நேரத்தில் மார்கழி திருவாதிரை
மாதம் திருவாதிரைப் பெருவிழாவில் மான் அமர்ந்தருளி வீதிவலம் வந்து இரவு சிவகாமியுடன் இறங்கி இராச சபையாகிய பின்னர் நடு இரவிற்குப்பின் 3 மணி சமயம் கக்காலம் (முதற்காலம்) மூலாதாரபூசை, ) போற்றும் திருவாதிரை தரிசன நாளாகும்.
வளர்பிறை) சதுர்த்தசி அன்று இரவு ஏழு ந்தருளியிருக்கும் சித்சபையில் இருந்து தாவது சங்கவகாலம். சுவாதிஷ்டானபூசை. ற்குப் பின் காலை 9 மணிக்கு நடைபெறும்
ாண நட்சத்திரத்தன்று இரவு தொடக்கம் 7 ல் எழுந்தருளச் செய்து நடைபெறும் மகா சிவாலயங்களில் பகல் 11-12 மணி அளவில்
ாலம். மணிபூரகபூசை.
நதை பத்தாவது திருநாளாகக் கொண்டு )ான் சிவகாமி அம்மையாருடன் ஒன்பதாம் ரவு தேரில் இருந்து இறங்கி ஆயிரங்கால் }ரவுக்குப் பின் நடைபெறும் சிறப்புடைய நாகதழசை. இது மற்றைய சிவாலயங்களில் யங்கால பூசையாகும்.
க்கிலபட்ச) சதுர்த்தசியில் பெருமானை இரவு 7 மணி தொடங்கி செய்விக்கப்படும் ளில் இரவில் 8-9 மணிக்கு நடைபெறும் ாலம் - விசுத்தி பூசை.
5கிலபட்ச) சதுர்த்தசியன்று பெருமானை விக்கப்படும் ஆக்ஞாபூசை (அத்தயாமயூசை).

Page 26
0HLLS qAAAAAAAAAAAAAqAAAAAAAA இது மற்றைய தலங்களில் இரவில் 9 அத்தயாம பூசையாகும்.
இங்கு கூறப்பட்ட ஆறு அபி ஆணித்திருமஞ்சனம் இரண்டு மட்டும் பெரு உதய காலத்திற்கு முன் நடைபெறும் அ
மற்ற நான்கும் கனகசபைக்கு முன் தொடக்க 7 மணி சமயம் நடைபெறும்.
இந்த ஆறு புண்ணிய காலங்களி சிறப்பு நாட்களிலும் நடராசருக்கு அபிஷே அருகில் பொற்பெட்டகத்தில் இருக்கும் (ஸ்படிக லிங்கத்திற்கு) தான் நித்தம் ஆ
இந்த ஆறுகால ஆண்டின்
ஆறுவேளை நேர
ஒரு நாளில்
l. முதற்காலம் காலை 5-6 ஒரு நாளில்
குளிர்ந்த நேரம்
2. இரண்டாம் காலம் காலை 8-9
குளிரும் வெம்மையும் கலந்த நேரம்
3. மூன்றாவது உச்சிக்காலம் ஒருநாளில்
வெம்மை மிகுந்த நேரம்
4. நான்காவது சாயங்கால 5-6மணி பூசை
நல்ல இனிமையான நேரம்
5. ஐந்தாவது இரவு 8-9 மணி இரண்டாங்காலம்
வெம்மைகுளிர் கலந்த நேரம்
6. ஆறாவது இரவு 9-10 மணி அத்தயாம
குளிர்நேரத் தொடக்கநேரம்
இந்த ஒரு ஆண்டினை ஒரு நாளாக ஆங்கில மாதங்களுடன் இணைத்து பூசா ஆதாரங்களையும் குறித்து படமாக வை தில்லை நடராசப்பெருமான் ஆறுகால அபி ஆறுகால அபிஷேகம் சிறப்பாக தில்லை மூர்த்திகளைவிட அதிகமாய்ப் பொருந்தும்
தில்லை நடராசப் பெருமானின் ஆறுகால
தமிழ்ட்
சித்திரையில் ஓணமுதல் 8 சத்த தனு ஆதிரையும் சா
 

AAAAAAAALAAAAALLAALLLLLAAA அருள்ஒளி SO 10 மணி அளவில் நடைபெறும் நித்திய
ஷேகங்களில் திருவாதிரை தரிசனம். விழா நிறைவாக ஆயிரங்கால் மண்டபத்தில் பிஷேகம்.
னால் உள்ள சித்சபையில் வைத்து இரவின்
ல் நடக்கும் அபிஷேகம் தவிர வேறு எந்த 5ம் இல்லை. ஆனால் இங்கு பெருமானுக்கு அழகிய திருச்சிற்றம்பல உடையவருக்கு று காலமும் அபிஷேக்ம் நடைபெறும்.
பூசை நித்திய ஆறுகால பூசை ங்களில் ஒற்றுமை
ஒரு ஆண்டில்
முதற்கால மார்கழி மாதம் ஆதிரை ஒரு ஆண்டின் குளிர்ந்தகாலம் இரண்டாவது மாசி மாதம் சதுர்த்தசி ஒரு ஆண்டில் குளிரும் வெம்மையும் கலந்த காலம் மூன்றாவது சித்திரை மாதம் திருவோண அபிஷேக காலம் ஆண்டில் வெம்மை மிகுகோடை காலம் நான்காவது ஆனிமாத உத்திர அபிஷேக காலம் ஆண்டில் மிக உற்சாகமான காலம் ஐந்தாவது ஆவணி மாதம் சதுர்த்தசி காலம் வெம்மை குளிர் கலந்த காலம் ஆறாவது புரட்டாதி மாத சதுர்த்தசி அத்தயாம அபிஷேக காலம் மழைகால தொடக்கம் குளிர்காலம்
$ப் பிரித்து அயனம், நாழிகை மணி, தமிழ் காலங்களையும் குறித்து அத்துடன் ஆறு ாந்து, விளக்கத்துடன் ஆய்வு செய்துள்ள ஷேக விளக்கப்படத்தில் காணலாம். இந்த
நடராசப் பெருமானுக்கு ஏனைய நடராச
அபிஷேக தமிழ், வடமொழிப் பாடல்கள்
பாடல்
ராணி உத்திரமாம் ாவாகும் - பத்திவளர்

Page 27
மாசி, அரி, கன்னி, மருவு ஈசர் அபிடேகத் தினமாம்.
வடமொழி
ப்ரத்யப்தம் சாப கும்ப அஜமிதுன பூஜாஹா ப்ராதா முகாஸ்தாகா வடி ஆஸன்ருத் தேஸ்வரஸ்ய திரிசிதம் பேஷா பூரிமூல சக்ராம் புஜ க்ருத
0. 0
egulib Glafi
மற்றவர் காதில் விழும்படி ஜபம் செ காதில் மட்டும் விழும்படிச் செய்வது உபா மானசம் எனப்படும். வாசிகம் ஒரு மடங்கு
ஜபம் செய்யும்போது மனம் மகிழ்ச் இல்லாமலும் மனம் சமாதானத்துடனும் இ
உடலில் மேல் பாகத்தில் ஆடையை நமஸ்காரம், பூஜை, ஹோமம் ஆகியவற்ை தரிசித்துக்கொண்டும், ஒரே ஆடையை கீழேய (உத்தரீயம்) இல்லாமலும் ஜபம் செய்யக்க உபவிதம் மாதிரி போட்டுக் கொள்ளலாம்.
சுண்டுவிரல், மோதிரவிரல், நடுவி ரஜோகணம், சத்வகுணம் முதலிய குணங்க சத்வகுணத்தைக் குறிக்கின்றது.
சுண்டுவிரல், உயிர்விரல் என்று ஜீவதத்துவத்தின் சின்னமாகும். பெருவிரல்
சுண்டுவிரல் பெருவிரலோடு இணை புறத்தே கொண்டிருக்கும் நிலை. ஜீவன் ே காட்டுகிறது. இதுவே சின்முத்திரை என்று
ஜபம் செய்யும்போது ஜீவனை குண சத்வகுணத்தைக் குறிக்கும். நடுவிரலின்மீது
சுண்டு விரலின்முனை பெருவிரை மணியாக நகர்த்திக் கொண்டே ஜபமாலைை ஐக்கியமாக வேண்டும் என்னும் ஜீவனின் உ செயல் முறையிலே, சுண்டுவிரல் நடுவி சத்வகுணத்தைத் தான் அடைகிறதே அடைவதில்லை.
 

AAAAAAAAqAAAsAAAAAAAAAAAeSeSeASS 0 S
சதுர்த்தசி மன்று
சுலோகம்
ம்ருகராட் கன்னிகா மாச ஷட்ஏக! ட்அபிஜ சமயா தேவமாந ப்ரயுக்தாஹா!
அநு தீஷஈஸ கோவிந்த செளரீ! வசதே பூர்யேஸே கூேடியசேஸ!!
நன்றி - திருவாவடுதுறை ஆதீன வெளியீடு.
O {0
யும முறை
ய்வது வாசிகம் எனப்படுகிறது. தன்னுடைய
ம்சு ஆகும். மனத்தினால் மட்டும் செய்தது
uuj60T6ffidsglb.
சியுடனும், சுத்தமாகவும், வேறு கவலைகள் ருக்க வேண்டும்.
பப் போர்த்துக் கொண்டு ஜபம், சுற்றிவருதல், றச் செய்யக்கூடாது. கிழிந்த ஆடையைத் ம், மேலேயும் தரித்துக்கொண்டும், மேலாடை கூடாது. ஆடையை இடது தோளில் மட்டும்
ரல் ஆகியவை முறையே தமோகுணம், ளைக் குறிக்கின்றன. அவ்வாறாக நடுவிரல்
அழைக்கப்படுகிறது. அது மனிதனுடைய
பரம்பொருளைக் குறிக்கின்றது.
ாந்து, மற்ற மூன்று விரல்களும் ஒருங்கே தவனோடு ஐக்கியமாவதற்கான அவாவைக்
அழைக்கப்படுகிறது.
வ்களிலிருந்து விலக்குவதற்கு அறிகுறியாகச் ஜபமாலையை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
லத் தொட்டுக் கொண்டிருக்க ஒவ்வொரு )யச் சுற்ற வேண்டும். இது பரம்பொருளுடன் பர்ந்த நோக்கத்தைக் குறிக்கிறது மேற்கண்ட ரலை ஒரு சிறிது தொடநேரினும், அது ஒழிய மற்ற எல்லாக் குணங்களையும்
நன்றி - இந்துமத ஆசார அனுட்டானங்கள்.

Page 28
திருக்குறளின் தனித்தன்
தமிழ்மொழி எண்ணற்ற இலக்கியங் களை வளமாகக் கொண்டமொழி. அந்த இலக்கியங்கள் கண்டவற்றுக்கெல்லாம் இலக்கணமும் கொண்டதாய் விளங்கும் மொழி. சங்கத்தமிழ் இலக்கியங்களாகவும், பிற்காலத் தமிழ் இலக்கியங்களாகவும் எண்ணற்ற நூல்கள் தமிழ்மொழியில் இருக்கின்றன. இவற்றுக்கெல்லாம் தலை மையாய் விளங்கும் நூல், திருவள்ளுவர் இயற்றிய திருக்குறள் ஆகும்.
திருவள்ளுவர் ஒரு தமிழ்ப்புலவர்; தமிழ் நாட்டில் பிறந்த தமிழ்ப்புலவர். ஆனால் இன்று கீழைத் தேசத்திலுள்ள ஏனைய நாடுகளும், மேலைத்தேசங்களான ஐரோப்பிய, அமெரிக்க நாடுகளும் திரு வள்ளுவர் தமக்கும் உரியவர் என்கி றார்கள்.
மொழி, இனம், மதங்கடந்து, எல்லோரும் ஏற்கக் கூடிய அற நூலாகத் திருக்குறள் அமைந்து இருப்பதானால், திருக்குறள் “உலகப்பொதுமறை’யாக விளங்குகிறது.
அதனால், திருவள்ளுவர் உலகப் பொதுமகனாக, “மன்புலவர்” ஆக விளங் கும் பாக்கியம் பெறுகிறார்.
இதனாலேதான், வள்ளுவன் தன்னை உலகினுக்கே தந்து வான்புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு’ என்று முழக்க மிட்டிருக்கிறார் பாரதியார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.
திருக்குறளால் தமிழ்மொழியும், திருவள்ளுவரால் தமிழ் மகனும் உலக அரங்கிலே உயர்வதைக் காண்போம்.
“தமிழன் திருக்குலத்தில், தமிழ்த்தாய் திருவயிற்றில்
தமிழ்த்திரு வள்ளுவனார் - கிளியே “தமிழாய்ப்” பிறந்தாரடீ” என்று கிளிக் கண்ணி பாடி மகிழ்ச்சி கொள்கிறார் ஒரு புலவர்.

மட்டுவில் திருநா. நல்லதம்பி அவர்கள்
திருக்குறளிலுள்ள ஆயிரத் து முந்நூற்றுமுப்பது குறட்பாக்களும் அறநெறி பற்றியே கூறுவதனால், திருக்குறள் நூலை “அறம்” என்று பெயரிட்டு அழகு பார்க்கி றார் ஆலத்தூர்கிழார் என்ற ஒரு புலவர். éഖir,
“அறம் பாடிற்றே ஆயிழை கணவ’ (புறநானூறு 34) என்ற தொடரில் “அறம்’ எனக் குறிப்பிடுவது திருக்குறளையேயாகும்.
திருக்குறளுக்கு, திருவள்ளுவர் அல்லது வாழ்க்கை விளக்கம் எனப்பெயர் வ்ைத்து நூல் எழுதியுள்ளார் டாக்டர் மு. வரதராசனார். “திருவள்ளுவம்” என்பதும் திருக்குறளே.
திருவள்ளுவர் தமது புலமைக் கருத்துக்களால், தெய்வப்புலவர், செந்நாப் போதார், பெருநாவலர், பொய்யாமொழிப் புலவர் எனப் பல பெயர்களால் அழைக்கப் பெறுகிறார்.
“செந்நாப்போதார் புனற் கூடற்கு அச்சு” எனத் திருவள்ளுவமாலையில் ஒரு புலவர் கூறியிருக்கிறார். அதனால், கூடல் என்று சொல்லப்பெறும் மதுரையில் இருந்து ஆட்சிசெய்த மன்னவனுக்கு “அணுக்கச் செயலாளராக” இருக்கக்கூடிய அறிவும் ஆற்றலும் உடையவராகத் திருவள்ளுவர் திகழ்ந்திருக்கிறார் என்பதும் பெறப்படுகிறது.
பெருங் கதை என்ற நூலில் , கொங்குவேளிர் என்ற புலவர்,
“கோற்றொழில் வேந்தர் கொற்ற முரசம் பெரும்பணைக் கொட்டிலுள் அரும்பலி ஒச்சி முற்றவை காட்டிக் கொற்றவை பழிச்சி; திருநாள், படைநாள், கடிநாள் என்று இப் பெருநாட் கல்லது பிற நாட்கு அறையாச் செல்வச் சேனை வள்ளுவ முதுமகன் நறுவெண் சாந்தமொடு மாலை யணிந்து’ எனப் பாடிய பாடலில், வள்ளுவ முதுமகன் எனக் குறிப்பிடப்படுவது திருவள்ளுவரெ

Page 29
யெனக் கூறுகின்றார். அவர் அரசனுக்குப் பதிலாகத் திருநாள் (அரசரின் திருநாட்கள்) படைநாள் (போர் செய்யும் நாள்), கடிநாள் (திருமணநாள்) ஆகிய பெரு நாட்களில் மாத்திரம் முரசு அறைவார் என்று கூறுகின் றாா.
அரச சபையிலே கடமையாற்றிய, அரசனின் நன்மதிப்பைப் பெற்ற ஒரு புலவர் திருவள்ளுவர். படை, குடி, கூழ், அமைச்சு, நட்பு, அரண் என அரசியல் பாடிய வள்ளு வனார், மக்களின் வாழ்வியலையும் பாடி யிருக்கிறார்.
அரச போகத்திலிருந்தாலும் ஏழை மக்களின் துன்ப நிலைகளையும் பார்த்திருக்கிறார்.
இரந்தும் உயிர்வாழ வேண்டின், பரந்து கெடுக இவ் உலகு இயற்றி யான்
(குறள் 1062) என ஏழைகளுக்காக் குரல் கொடுத்திருக் கிறார் செந்நாப்போதார்.
திருவள்ளுவர், சைவநெறிச் சூழ லிலே வாழ்ந்தாராயினும், பொது நெறியில் எல்லா மதத்தினரும் தமது தமது எனக் கொள்ளும் வகையில் ‘கடவுள் வாழ்த்து பாடியிருக்கிறார். அருளுடைமை, மெய்யுணர் தல் என்னும் அதிகாரங்களில் சிவநெறி சார்ந்த கருத்துக்கள் காணப்பட்டாலும் கடவுளை ஒரு சமய நெறிக்குள் அகப் படுத்த விரும்பாமல் கடவுட் கொள்கை யைப் பொதுவாக வைத்துப் பாடியிருக் கிறார்.
திருவள்ளுவருக்குப் பின் வந்த புலவர்கள் எல்லோரும் திருவள்ளுவரின் அறநெறியை ஆதரித்தே வந்துள்ளனர். பல புலவர்கள் வள்ளுவரின் அறத்தை மேற் கோள் காட்டியுள்ளனர். பலர் அதே சொற் களை அல்லது அடிகளை அப்படியே எடுத் தாண்டு தமது கொள்கையைப் புலப் படுத்தியிருப்பதையும் காணக் கூடிய தாக இருக்கிறது.
இந்த வகையில் சில எடுத்துக் காட்டுக்களைப் பார்ப்போம். செய்ந்நன்றியறிதல் என்னும் அதிகாரத்தில்
எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம்; உய்வில்லைச் செய்நன்றி கொன்ற மகற்கு (குறள் 110)
 

என்ற வள்ளுவர் கூற்றுக்கு விளக்கவுரை செய்தது போலப், புறநானூற்றில் ஆலத் தூர் கிழார் என்ற புலவர் ஒரு பாடல் பாடியுள்ளமையும், அதிலே, திருக்குறளை 'அறம்’ என்ற பெயரால் சுட்டியுள்ளமை யையுங் காணலாம். “ஆன்முலை அறுத்த அறனி லோர்க்கும்
மாணிழை மகளிர் கருச்சிதைத் தோர்க்கும் குரவர்த் தப்பிய கொடுமை யோர்க்கும் வழுவாய் மருங்கிற் கழுவாயும் உளவென, நிலம்புடை பெயர்வ தாயினும் ஒருவன் செய்தி கொன்றோர்க்கு உய்தி இல்லென “அறம்” பாடிற்றே, ஆயிழை கணவ!”
(புறம் 34) என்பது பாடல். மேலும், “சோமேசர் முது மொழி வெண்பா’வில். “தோன்றாவகைகரந்தும்தோன்றலைக்கண்டுள்நெகிழ்ந்து தோன்நின்றான் முன்புநளன் சோமேசா-தோன்றுகின்ற அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்குந் தாழ் ஆர்வலர் புன்கண்ணி பூசல் தரும்” என்ற நேரிசை வெண்பாவில் திருக்குறட் பாடலைப் (குறள் 77) பின் இரண்டு அடிகளாக்கிப் பாடியுள்ளார் அப்புலவர். “இருந்து ஓம்பி இல்வாழ்வதெல்லாம் விருந்து ஓம்பி வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு”
(குறள் 81) எனத் திருவள்ளுவர் காட்டிய நெறிப்படி கண்ணகி வாழ்ந்தமையை இளங்கோ வடிகள், “அறவோர்க்கு அளித்தலும் அந்தணர் ஒம்பலும் துறவோர்க்கு எதிர்தலும் தொல்லோர் சிறப்பின் விருந்து எதிர்கோடலும் இழந்த என்னை” என அவள் கோவலனுக்குக் கூறி வருந்து வதாகக் காட்டுதல் சிந்திக்கத் தக்கது. திருவள்ளுவர் கூறும், “தென்புலத்தர் தெய்வம் விருந்து,ஒக்கல்,தான் என்றங்கு
ஐம்புலத்தாறு ஓம்பல் தலை”
(குறள் 43) என்ற பாடலில் காட்டப் பெற்றுள்ளவர்களே பெரும்பாலும் இளங்கோவடிகள் பாடலிலும் காணப்படுவது கவனிக்கத்தக்கது.
மேலும் சிலப்பதிகாரத்திலே, தேவந்தி, காமனை, வழிபட்டால் கணவ னைச் சேர்ந்து இன்புறுவர் எனக் கண்ணகி

Page 30
00AAA AAAA Ae AAeeLe ee Ae eA AAAAAAAA யிடம் சொன்னபோது, கண்ணகி அதற்கு இணங்கவில்லை. அவள், ‘தெய்வந் தொழாள் கணவற்றொழு தெழுவாள்’ என்று வள்ளுவர் கூறுகின்ற பெண்ணாகக் காட்டப் பெறுவது காணலாம்.
இவ்வாறு, உலகப் பொதுமறை யான திருக்குறளைப் பாடியிருந்தாலும், புலவர்களுக்கெல்லாம் தலைமையான புலவராக இருந்தாலும் திருவள்ளுவர் தன்னடக்கமாகவே நீதிநெறிகளைப் பாடியுள்ளமை சிறப்பானது. இதனை அவர் பாடலிலேயே காணமுடிகிறது.
“எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு”
(குறள் 423) என்பதும் “எப்பொருள் எத்தன்மைத்தாயினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு” (குறள் 355) என்பதும் வள்ளுவர் சொன்ன வேதங்களேயாம்.
குறள் வெண்பாக்களால் ஆன நூல்களாகத் திருக்குறளும் உமாபதிசிவாச் சாரியார் இயற்றிய திருவருட்பயன் என்ற நூலும் இருக்கின்றன. திருவருட்பயன் சமய நூலாக, நூறு குறள் வெண்பாக்களை மாத்திரம் கொண்டநூல். ஆனால் திருக் குறள் நூல், அறம், பொருள், இன்பம் ஆகிய முப்பொருளையும் விளக்கி, வீடு பெறுவதை விளங்க வைப்பதான ஆயிரத்து முந்நூற்று முப்பது குறட்பாக்களை உடை யதாய், உலகிலுள்ள அனைத்து மக்களின தும் வினாவுக்கு விடைபகள்வதாய் உலகப் பொதுமறையாய் விளங்கும் பெருமை பெறுகிறது.
ஒன்றே முக்கால் அடியில் குறளாய் அமைந்தாலும் பல நூறு அடிகளில் பொருளால் விரித்துரைக்கக் கூடியது திருக்குறட்பாக்கள்.
“பரந்தபொருள் எல்லாம் பார் அறிய, வேறு தெரிந்து தினந்தோறும் சேரச், சுருங்கிய சொல்லால் விரித்துப் பொருள் விளங்கச் சொல்லுதல் வல்லார் ஆர் வள்ளுவர் அல்லால்”? என அரிசில்கிழார் என்ற புலவர் புகழ்ந்து உரைத்தமை ஒன்றும் புதுமை அன்று. ஒளவையார் திருக்குறள் பற்றிக்குறிப்பிடு கையில்,
 
 

"அணுவைத் துளைத்து ஏழ் கடலைப்புகட்டிக்
குறுகத்தறித்த குறள்’ என்று பாராட்டியுள்ளார் இவ்விதமாகத் திருவள்ளுவமாலை தொடுத்த புலவர்கள் ஐம்பதுக்கும் மேற் பட்டோர் திருக்குறளின் பெருமையை வியந்து போற்றியுள்ளார்கள்.
இந்த வகையில் மனம் முக்கிய மான ஒரு இடத்தை வகிக்கிறது. ஆகவே, இந்த ஆயிரத்து முந்நூற்று முப்பது குறட்பாக்களினதும் சுருக்கமாக விளங்கும் UTL6) g(85IT, “மனத்துக்கண் மாசுஇலன் ஆதல்; அனைத்தறன்;
ஆகுல நீர பிற” (குறள் 34) 'அறம் செய்ய விரும்பு’ என்றும், ‘இயல்வது கரவேல்’ என்றும் ஒளவையார் கூறியிருப்பதிலும் ‘மனம் சம்பந்தப்பட்டிருப் பது காணலாம். மனம் விரும்பினால் அறம் தானாக நிகழும் என்பதும், அறத்தைத் தவிர்க்காதே என்னும் பொருளில் இயல் வது கரவேல் எனக் கூறப்பெற்றதும் காண 6) Tf).
மேலும் திருக்குறட்பாக்கள்அமைந்த முறையில் ஒரு நுட்பம் இருக்கிறது. தமிழ் "நெடுங்கணக்கிலுள்ள எழுத் துக்கள் ‘அ’ கரத்தில் தொடங்கி “ன கரத்தில் முடிகின் றன. அதுபோல, “அகரமுதல..” எனத் தொடங்கி பாடல்கள் “..முயங்கப்பெறின்’ என னகர ஈற்றில் முடிகின்ற சிறப்புஞ் சிந்தனைக்குரியது.
இவ்விதமாக, வையத்துள் வாழ் வாங்கு வாழ வழிகூறிய வள்ளுவப் பெருந் தகை, வீடு பேறு எவ்விதம் அமையும் எனப்பல இடங்களில் காட்டியுள்ளார். எடுத்துக்காட்டாக, “வீழ்நாள் படாமை நன்று ஆற்றின், அஃது ஒருவன் வாழ்நாள் வழி அடைக்கும் கல்” (குறள் 38) என்ற பாடலைக் கூறலாம். நன்று ஆற்றுதலாகிய இத்தக்கால், வாழ்நாளில் வருகின்ற துன் பங்களின் வழியை அடைக்கும் கல்லாகவும், பிறவிகள் வருகின்ற வழியை அடைக்கும் கல்லாகவும் இருபொருள் படக்கூறியுள்ளமை உணர்ந்து இன்புறத் தக்கது.
நன்றி: இலக்கிய அமுதம்

Page 31
பிரதோஷம் ட
சகாதேவன், ஜோதிடக் கை அவனிடம் ஜோதிடம் கேட்கிறான் கண்ண அழித்து பாண்டவர்களைக் காக்க வேண்டு என்றாகிவிட்டது. எனவே போர் தொடங்கு நீதான் கூறவேண்டும்.”
“என்ன கண்ணா! எல்லாம் அறிந்த6 நடைபெற வேண்டும் என்பது தங்களுக்கு இந்தச் சிறுவனிடம் வந்து நேரம் காலம் கு புது விளையாட்டு’
“விளையாட்டு இல்லை சகாதேவா.2 இருக்கலாம். இருந்தாலும் ஜோதிடக்கலையி அதனால்தான் உன்னிடம் கேட்டேன். நீ செ நானே கலையையும் கலைஞர்களையும் எப்படிக் கலைஞர்களை மதிப்பார்கள்? ஆ விளக்கத்திற்கு மறுப்புக்கூற சகாதேவனால்
“கண்ணா! இப்பொழுதும் சொல்கிறே இருந்து கருத்து சொல்ல வைப்பவன் நீயே நீ மத்தளம் இசைத்தாயோ அந்த நேரம்த நேரமாகும்” என்றான் சகாதேவன்.
“அதாவது. பிரதோஷ காலம் என்
“அப்படியேதான் கண்ணா! எனக்கு ஒ தாளம் போடுவது நந்தி தேவரின் வேன போட்டியாகப் போனீர்கள்!”
“நான் எங்கே போட்டியாகப் போ:ே கொட்ட முடியாமல் போனது அதனால் அர் செய்தேன்’
*நந்தி தேவருக்கு என்ன ஆயிற்று'
“இல்லை பைத்தியம் பிடித்துவிட்ட கொண்டே இருந்தார்!’
“கொஞ்சம் விளக்கமாகக் கூறுங்க
“தசீமிதிதியில் தேவர்கள் பாற்கட6ை மத்தின் கயிறாக இருந்த வாசுகி கக்கிய காலம் எனும் நஞ்சும் இணைந்து ஆலகால எடுத்துவர நந்தியையும் சுந்தரரையும் அணு
நந்தி நஞ்சினைத் திரட்டித்தர சுந்த பரிதவித்த ஈஸ்வரி அவர் கழுத்தைப் திருநீலகண்டரானார்.

றந்த கதை
எம்.எஸ். சுப்பிரமணியம், தமிழ்நாடு
oயில் முதல்வனாக விளங்கியவன். ன். “சகாதேவா! துரியோதனாதியர்களை ம். அதற்குப் பாரதப் போர் ஒன்றுதான் வழி வதற்கு ஏற்ற நல்ல நேரம் எது என்று
வர் தாங்கள் எது எப்படி எங்கு எப்பொழுது நன்றாகத் தெரியும். அப்படி இருந்தும் றித்துத் தரச் சொல்கிறீர்களே! இது என்ன
உண்மைதான் நான் எல்லாம் அறிந்தவனாக ல் வல்லவன் என்ற பெயர் எனக்கில்லையே! ான்னால்தான் நீ கற்ற கலை மதிக்கப்படும். மதிக்காமல் இருக்கலாமா? பிறகு மக்கள் கவேதான் உன்னிடம் கேட்கிறேன்” இந்த ) முடியவில்லை.
ன் சொல்பவன் நான் ஆனாலும் எனக்குள்ளே ப. எப்பொழுது சிவபெருமான் நடனத்திற்கு ான் பாரதப் போர் தொடங்குவதற்கு ஏற்ற
கிறாய்! அப்படித்தானே.?” ஒரு சந்தேகம். சிவபெருமானின் ஆட்டத்திற்கு ல ஆயிற்றே. நீங்கள் ஏன் அவருக்குப்
னன்? நந்திதேவர் வழக்கம்போல் மத்தளம் ந்த சமயத்தில் மட்டும் நான் அப்பணியைச்
கை சுளுக்கிக் கொண்டதா?” து. தன்னை மறந்து வெகுநேரம் சிரித்துக்
0க் கடையத்தொடங்கினர். ஏகாதசிதிதியன்று
ஆலமும், பாற்கடலிலிருந்து வெளிப்பட்ட )மானது. கொடிய நஞ்சான அதைத் திரட்டி லுப்பினார் சிவனார்.”
ரர் எடுத்துவந்தார். ஈசன் அதனை விழுங்க பற்ற ஈசன் விஷம் கழுத்தில் தங்க

Page 32
பாற்கடல் மீண்டும் கடையப்பட்டது. தோன்றினார். தேவர்கள் மகிழ்ச்சிக் கூத்தாடி என்று அவசரப்பட்டனர். திருநீலகண்டரை மறந்தனர். அமுதம் கிடைத்தநாள் “துவாத
தேவர்களின் நன்றி மறந்த செயை “சுவாமி, நந்தியை அனுப்பி தேவர்களை சரியான பாடம் புகட்டுவோம்” என்றாள்.
*நந்தியையா? நந்தி என்ன செய்க
நந்தி தொடர்ந்து தனக்குத் தானே தேவி,
“சுவாமி, நந்திக்கு என்ன ஆயிற்று “தேவி, அவன் ஆலகால விடத் தேவர்களைத் தாக்கிய விஷம் அவனை மகாசக்தி உடையவன் என்று எண்ணிக் ெ சிரித்துக் கொண்டேயிருக்கிறான். தலைகை என்றார் பரமன்.
“என்னதான் ஆணவத்தால் ஆடின இல்லையா? அவனுக்குக் கருணை காட்டு
“சிவபெருமான், நந்தியின் கொம்ட அவன் கர்வத்தை நீங்கச் செய்தார். அப்டெ முடியும்? எனவே, தேவர்களுடன் அங்கு ெ போட்டேன்’ மகாதேவன் ஆட, தான் தாள
தேவர்களும் அரனின் ஆடலையும் திருநடனம் நிகழ்ந்த நேரமே பிரதோஷ ரே
பிரதோஷ கால வழிபாடு, தோஷங்க நிலவச் செய்யும்.
米 米
மணிவாசகம் ப
மணிவாசகள்தந்த திருவாசகமகிமை
படிப்போர்க்கு தருமுத்தி ஆனந்தமே மண்மீதில் எமைவாட்டும் துயர்தீர்க்கும் மருந்தாகி
தரும்இன்ப சுகமென்னும் முத்தாரமே பணிவோடும் சிவன்பாத மலர்நாட வழிகாட்டும்
பாரிலொளிச் சுடரான தமிழ்நாதமே பரமனடி பணிவார்க்கு இனியில்லை துயரென்னும்
அபயமொழி அமுதொத்த மருந்தாகுமே
 

AeeAeAeeSeeSe S eeeeeeAAAAAAA AAAA AA AAAA AAAA AA TTTTTTTT 000 கடைசியாக அமுத கலசத்துடன் தன்வந்திரி }னர். அமுதத்தை தாமே உண்ண வேண்டும் யும் அவரது தியாகத்தையும் அடியோடு 5சி”,
)ல எண்ணி உமாதேவி சினங்கொண்டாள். உடனே வரச் செய்யுங்கள். அவர்களுக்கு
றொன் என்று பார்’ என்றார் பரமன்.
சிரித்துக் கொண்டிருந்தார். அதைக் கண்ட
?’ என்றாள்.
தை திரட்டிக் கொண்டு வந்தானல்லவா? த் தாக்கவில்லையே! அதனால் அவனே கொண்டான். மகிழ்ச்சியில் தன்னை மறந்து ாம் என்ன பாடுபடுத்துகிறது பார் அவனை!”
எாலும், நந்தி நம் பிள்ளை போன்றவன் ங்கள் சுவாமி” என்றாள் தேவி.
புகளுக்கு இடையில் நின்று நடனம் ஆடி பாழுது நந்தியால் எப்படி மத்தளம் கொட்ட சன்றிருந்த நான், மத்தளம் கொட்டி தாளம் மிட்டதை விவரித்தார் கிருஷ்ணர்.
அரியின் தாளத்தையும் ரசித்தனர். இந்தத் 5ரம்.
*ள் அனைத்தும் நீக்கி வாழ்வில் சந்தோஷம்
米
ாடும் திருவாகம்
தணியாத பெருங்காதல் ஊற்றாகித் தரணியில்
தந்ததமிழ் மறைவல்ல இசைபாடுமே தளிர்க்கரத்தில் ஏடேந்தி எழுதா மறையழகன்
எழுதியதோர் பெருமை தனைப்பாடுமே பிணிதீர்க்கும் மருந்தெனவே கடையூழிக் காலத்தே தான்கேட்டு இசையின்ப சுவைமாந்தவே பிறைசூடும் பேரழகன் கேட்டதிறங் கண்டின்ப
மணிவா சகள்பாடும் திருவாசகம்
கவியாக்கம்: சு. குகதேவன்
தெல்லிப்பழை,

Page 33
மு.அற்புததேவன் (Pel JE (அற்புதன்) (6
அ. யதீசன் அ. காங்கேயன்
அச்சுத்தொழில் சார் இயந்த புகழ்பூத்த குடும்பமாக விளங்க (மாயவர்) குடும்பம், முத்துக்கிருஷ் அழுத்தகத்தில் ஈழகேசரி பொன்ன 1930களில் அச்சுத்தொழில் இ ஆரம்பித்தார்கள். தொடர்ந்து தி ஈடுபாடு காட்டியவர் முத்துக்க
 
 

ானந்தன் வி. ராம்குமார் ாந்தன்) (ஆசிரியர்)
இ. தயாபரன் வி. தர்ஷன்
நிரம் திருத்தும் வல்லுனர் உலகில் சிய குடும்பம் முத்துக்கிருஷ்ணர் ணர் அவர்கள் சுன்னாகம் திருமகள் னையா அவர்களின் வழிகாட்டலில் யந்திரம் திருத்தும் கலையை ருமகள் அழுத்தகத்துடன் அதீத ருஷ்ணர் (மாயவர்) அவர்கள்.

Page 34
இதனைத்தொடர்ந்து இவரின் ஆனந்தன் ஆகிய மூவரும் தர வரலானார்கள். தந்தையாரைத் ெ அவர்கள் 1975களில் தந்தையா தானும் பெற்று அச்சு இயந்திர ஒருவராக யாழ். குடாநாட்டில் தி வலிகாமம் பகுதி மக்கள் இடம் திருமகள் அழுத்தகத்தின் பாரிய பாதுகாப்பாக வைப்பதற்கு இவர் ஒன்று. இவ்வியந்திரகளை எவ் யோசித்துக் கொண்டிருந்த நே பாதுகாத்த பண்பை நாம் மறக் நவீன பல நிறக் கலை இயந் கலையிலும் முன்னணியில் திக இரு புதல்வர்களையும் இத்தகைய திருத்தும் பணியில் மும்முரமாக தார்கள். இவ்வாறு யாழ் குடாநா திருத்தும் பணியில் முன்னின்றவ நிகழ்வு 2004 மார்கழி 26ஆம் ஆன்மா சாந்திக்கிரியை நடாத்த கீ இவரின் இரத்த உறவுகள் அை மறைந்து விட்டார்கள். இவர்கள் இவர்களின் பணி, சேவை, பணி என்பவை இவர்களைச் சார்ந் வாழவைத்துக் கொண்டிருக்கும் அனர்த்தத்தால் கடல் நீரினால் க ஆத்மா சாந்தியடைய எல்லாம் வேண்டிப் பிரார்த்திக்கின்றோம்.
ஓம் சாந்தி சா
ழரீ துர்க்காதேவி தேவஸ்தானம், சிவத்த தெல்லிப்பழை, ჭ56

புதல்வர்கள் அற்புதன், குமார், தையாரின் கீழ் தொழில் பழகி தாடர்ந்து குறிப்பாக அற்புததேவன் ன் தொழில் நுட்ப வல்லமையை ) திருத்துதலில் ஈடு இணையற்ற 5ழ்ந்தார். இக்காலகட்டத்தில் யாழ். பெயர வேண்டிய சூழலில் எமது இரண்டு இயந்திரங்களைக் கழற்றி ஆற்றிய சேவை மறக்கமுடியாத வாறு நகர்த்துவது என்று நாம் ரத்தில் எம்மை ஆற்றுப்படுத்தி கமுடியாது. இதனைத் தொடர்ந்து திர சாதனங்களைத் திருத்தும் ழ்ந்தார். இது மட்டுமன்றி தனது நவீன இயந்திர சாதனங்களைத் ஈடுபடுத்தி உழைத்துக் கொண்டிருந் "ட்டில் அச்சுஇயந்திர சாதனங்கள் வர்கள் கண்ணுாறுபட்டது போன்ற நாள் ஏற்பட்டுவிட்டது. தாயாரின் ரிமலை சென்ற வேளை தாயாருடன் னவரும் சுனாமி அனர்த்தத்தால் ர் மறைந்தும் மறையாதவர்கள். வு, தன்னடக்கம், தொழில்நுட்பம் த குடும்ப அங்கத்தவர்களை ஆகவே மேற்கூறிய சுனாமி "வு கொள்ளப்பட்ட அனைவரினதும் வல்ல துர்க்கை அம்பிகையை
ந்தி!! சாந்தி!!!
மிழ்ச்செல்வி தங்கம்மா அப்பாக்குட்டி, J.P லவர், ழரீ துர்க்காதேவி தேவஸ்தானம்.

Page 35
2 OlyUITsing காட்சிகள்
 

பல்கலைக்கழக துணை வேந்தர் GinTITaflfflinij
S.மோகனதாஸ்
GFITIDGibbJill)
ಹೀಗೆ. ஆத்மீகப் b|IsluGljö6Í

Page 36