கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: அருள் ஒளி 2005.08

Page 1
"மூவர்க்கும் முதற்பொருளாய் மு நாவிற்கும் மனத்துக்கும் நாடரிய் தேவர்க்கும் முனிவர்க்கும் சித்தர் யாவர்க்கும் தாயாகும் எழிற்பரை
Ū35ī:
றுநீ துர்க்காதேவி தே தெல்லிப்பை இலங்கை-20
 
 

த்தொழிற்கும் வித்தாகி
LJU MOI GJITUL15
க்கும் நாகர்க்கும்
யை வணங்குவாம்."
இறபிற நவஸ்தானம்
Po 05

Page 2
9ے
ன்னதானக் கந்தனை
9ے
 
 


Page 3
வெளியீடு: ழரீ துர்க்காதேவி தேவள தெல்லிப்பழை, இலங்கை. ப ܢܠ
நிறுவன ரீதியாக எமது
எமது நாட்டில் சைவப் பாரம்பரி பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்கும் நிறுவ முதல் எடுத்துரைத்தவர் ஆறுமுகநாவல சமயத்தைக் காப்பதற்காக 1889இல் ை இச்சபை கல்வியூடாக சமய நெறிமுறை செயற்பட்டு வந்துள்ளது. 1890இல் உரு எமது சமயம் சார்ந்த கல்விச் சாலை உழைத்தன. இச்சபையின் முயற்சியால் இந்துமக்களுக்கு உயர் ஆங்கிலக் கல் விடுத்த வேண்டுகோள் இச்சபையினால் வித்திட்டது. திருவாளர்கள் சி. நாகலி செல்லப்பா பிள்ளை, சி.த. மு. பசுபதி பெரியவர்கள் நிறுவன ரீதியாகச் செt யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரி ஆகு விவேகானந்தரும் 1927இல் மகாத்மாகாந் அன்று மிக ஆளுமையுள்ள எமது ச இருந்தமையே முக்கிய காரணம் ஆகும் கல்வி வளர்ச்சியில் மிஷனரிமார்களுக்கு நிறுவனம் அமைக்கப்பட்டது. அந்நிறுவ6 LDITg5lb (Hindu Board of Education (S பொன்னம்பலம் இராமநாதன் அவர்கள் துரைச்சாமி இந்துபோட். சு. இராசரத்த இந்நிறுவனம் வியாபிப்பதற்கு காரணம்
6.
 

(மாதாந்த சஞ்சிகை) ஆசிரியர் செஞ்சொற்செல்வர் ரு.ஆறு.திருமுருகன் அவர்கள்
உதவி ஆசிரியர்: வத்திரு கா.சிவபாலன் அவர்கள் 5 பார்த்திப வருடம் புரட்டாதி மாதம்
ல்தானம் LD6)f 38 Sa Sao. QD/74/NEWS/2005 لبرسے
சமயத்தைக் காப்போம்
யத்தை காப்பதற்கும் சைவ மக்களைப் னங்கள் அவசியம் என்பதனை முதன் 0ர் பெருமான். நிறுவன ரீதியில் சைவ சவ பரிபாலனசபை உருவாக்கப்பட்டது. களைக் காக்கும் முயற்சியில் துரிதமாகச் வாக்கப்பட்ட இந்துக் கல்லூரிச் சபையும் களைக் கட்டியெழுப்புவதில் முன்னின்று நாவலர் கண்ட கனவு நனவாகியது. லூரி உருவாக வேண்டும் என நாவலர் 1890இல் யாழ் இந்துக்கல்லூரி உருவாக ங்கம்பிள்ளை, த. கைலாசபிள்ளை, தா. ச்செட்டியார்,சி. சபாபதிப்பிள்ளை ஆகிய யற்பட்டு உருவாக்கியதே புகழ் பூத்த ம். இக்கல்லூரிக்கு 1897இல் சுவாமி தியும் வந்து சொற்பொழிவு ஆற்றுவதற்கு மயம் சார்ந்த நிறுவனங்கள் ஈழத்தில் 5. 1924ஆம் ஆண்டு சைவ மக்களின் ஈடுகொடுக்கக் கூடியதாக பெரியதொரு னமே சைவ வித்தியா விருத்திச் சங்க தனை தோற்றுவித்த மூல காரணர் சேர். தாம் எனினும் சேர். வைத்திலிங்கம் தினம் அவர்களின் அயராத தொண்டே என வரலாற்றாளர் குறிப்பிடுவர். ரீமான்
| s por 3) . . ) * 1 Ι και γ
܊ ܐ ܢܝܚܨ¬ ܕ݁,ܣܛܐܡܝܨ

Page 4
இராசரத்தினம் அவர்கள் சைவ வித்திய பாடசாலைகளை உருவாக்குவதற்கு பெ சபாரத்தினம் அவர்களின் பணியினால் மொழிப்பள்ளி என பலவகைக் கல்விச் தது. 1960இல் இலங்கை அரசு பாட பொழுது சைவவித்தியாவிருத்திச் சங்க பாடசாலைகளையும் இப் பாடசாலை 8 கற்றனர் சைவ ஆசிரியர் கலாசாலை 6 சைவ வித்தியாவிருத்திச் சங்கத்தால் இல்லம் இன்றுவரை இச்சங்கத்தால் விவேகானந்தரின் வருகைக்குப் பின் ஈழத்தில் இராமகிருஷ்ணமிஷனின் நிறுவ வண்ணை வைத்தீஸ்வரா வித்தியாலயம் போன்ற இடங்களில் பல பாடசாலைக 1925இல் கல்லடி உப்போடையில் நாட்டப்பட்டு 1929இல் அப்பாடசாலை தி யிலும் இந்நிறுவனம் அக்கறை கொண்டு தலைநகர் கொழும்பில் 1902ஆம் ஆண் கானந்தசபை நிறுவப்பட்டது. கொழும்பி சட்டம் உருவாக்கப்பட்ட போது நிறுவன கல்விச்சாலைகளை உருவாக்கிய முதல் குறிப்பிடத்தக்கது. தலைநகர் கொழு கல்வி பண்பாட்டைப்பேனும் வகையில் 96DiDUL (The Hindu Educatioal So, முயற்சியால் உருவாக் கப்பட்டதே ெ பம்பலப்பிட்டி இந்துக் கல்லூரி ஆகும் நிறுவனத்திற்கு இணையாக நாவ மற்றும் சில பிரமுகர்கள் கல்விச்சாலை பணியாற்றியமையும் குறிப்பிடத்தக்கது. அகில இலங்கை இந்துமாமன்றம், நல்லு ஜீவன சங்கம், கந்தர்மடம் வேதாந்த அகில இலங்கைச் சேக்கிழார் மன்றம், ந தோற்றம் பெற்றன. இவற்றோடு இந்துப் ே மன்றங்கள், என பிரதேச வாரியாகவும் மேற்குறித்த நிறுவனங்கள் அன்று சாதித் கூட இன்றைய நிறுவனங்களால் சாதிக் சைவ வித்தியா விருத்திச்சங்கம் தமது இலங்கை இந்துமாமன்றம் 50 வருட வ6 துச் சென்றுள்ளது. காலத்தின் சூழ்நிை யைக் கட்டுப்படுத்தி விட்டது. இன்றைய செயற்பட்டு எமது நெறி முறைகளைக் நிறுவனங்கள் நன்கு திட்டமிட்டு ஒருங் வேண்டிய அவசியத்தை புலம்பெயர் ந

ல அருள்ஓளி 38 பாவிருத்திச் சங்கத்தினூடாக பல நூறு ரிதும் உழைத்தார். இந்நிறுவனம் திரு.சு. ஆங்கிலப்பள்ளி, ஆரம்பபள்ளி, இரு சாலைகளை நன்முறையில் நிர்வகித் சாலைகளை தேசிய உடமை ஆக்கிய 5ம் தன் நிர்வாகத்தில் இயக்கிய 161 5ளில் சுமார் நாற்பதாயிரம் மாணவர்கள் யையும் அரசிடம் கையளித்தது. எனினும் நிறுவப் பட்ட சிறுவர் நிறை வாழ்வு நிர்வகிக்கப்பட்டு வருகின்றது. சுவாமி விபுலானந்த அடிகளாரின் முயற்சியால் ன ரீதியான பணிகள் வளர்ச்சி பெற்றன. முதல் மட்டக்களப்பு, திருகோணமலை sளை இந்நிறுவனம் கட்டியெழுப்பியது. சிவானந்த வித்தியாலயம் அடிக்கல் றக்கப்பட்டது. பெண்கள் கல்வி வளர்ச்சி பல பாடசாலைகளை உருவாக்கியது. டு யூலை மாதம் 17ஆந் திகதி விவே ல் தாய்மொழியூடாக கல்வி வழங்கும் ரீதியாக எமது சமயப் பிள்ளைகளுக்கு ம் நிறுவனம் விவேகானந்தசபை என்பது ம்பில் சைவப்பாரம்பரியத்தோடு கூடிய 1951இல் இந்துக் கல்விச் சபை என்ற ety) உருவாக்கப்பட்டது. இச்சபையின் ாேழும்பு இரத்மலானை இந்துக்கல்லூரி,
பலர், சேர். பொன்னம்பலம் இராமநாதன் )களை உருவாக்கி இக்காலப்பகுதியில்
இந்நிறுவனங்களைத் தவிர ஈழத்தில் ார் திருஞானசம்பந்தர் ஆதீனம், திவ்விய மடம், கொழும்பு இராமகிருஷ்ணமிஷன், ாவலர் சபை என பல்வேறு நிறுவனங்கள் பரவை, இந்து இளைஞர்கள் சமாசங்கள், , கிராமங்களிலும் உருவாக்கப்பட்டன. த சாதனைகளில் பத்தில் ஒரு பங்கைக் 5 முடியவில்லை. சைவ பரிபாலனசபை,
பணிகளை சுருக்கிக்கொண்டது. அகில ார்ச்சியில் புதிய பணிகளை முன்னெடுத் லயும், எமது நிறுவனங்களின் வளர்ச்சி சூழலில் சைவ நிறுவனங்கள் விழிப்புடன் காக்க முன்வர வேண்டும் சைவ சமய கிணைப்புகளை ஏற்படுத்தி செயற்பட ாடுகளில் வாழும் ஈழத்து சைவர்களால்

Page 5
உருவாக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் வலிய வாழும் சைவ மக்களால் உருவாக்க சைவ மகாநாடுகளை நடாத்தி வருகின் தோறும் சைவத் திருக்கோயில் ஒன்றியத் உலக சைவப் பேரவையால் பல்6ே நடாத்தப்படுகிறது. அவுஸ்திரேலியா சிட் மாதம் உலக மகாநாடு நடைபெற உ
ஈழத்திலுள்ள சமய நிறுவனங்க முன்பு எம்மவர் மத்தியில் உருவாக்கிய மீள நினைந்து சோர்வுகளைத் தவிர்த்து நலன்களில் அக்கறையோடு செயற்பட
COO
கோமாத கொலு
கொம்பின் அடியில் - பிரமவிட்டுணுக்கள்
கொம்பின் நுனியில் - கோதாவரி முதலிய தீர்த் தங்களும் சராசரங்களும்
சிரத்தில் cu6
நடுநெற்றியில் உமாதேவி
மேல் நாசியில் - முருகக்கடவுள்
உள்நாசியில் நாகேசர்
இரு காதுகளிலும் - அச்சுவினி தேவர்
இரு கண்களிலும் - .ܓ݂ܪܵ சூரிய சந்திரர்
பல்லில் - 6) Tu
நாவில் - வருணன்
ஊங்காரத்தில் - சரஸ்வதி
இருதயத்தில் - இயமன்
கெண்டைத்தலத்தில் - இயக்கள்
உதட்டில் உதய அஸ்தமனசந்திகள்
கழுத்தில் - இந்திரன்
திமிலில் அருக்கள்கள்
மார்பில் - சாத்தியர்
நான்கு கால்களிலும் - அனிலவாயுக்கள்
முழந்தாள்களில் - மருத்துவர்
 
 

|றுத்தி வருகின்றன. புலம் பெயர்ந்து ப்பட்ட நிறுவனங்கள் உலகரீதியான 3ன. அவ்வகையில் லண்டனில் ஆண்டு தினால் சைவ மகாநாடு கூட்டப்படுகிறது. பறு நாடுகளில் சைவ மகாநாடுகள் னி முருகன் கோவிலில் 2006 ஜனவரி
ளளது.
3ள் உணர்வு பூர்வமாகச் செயற்பட்டு சைவ நிறுவனங்கள் ஆற்றிய பணிகளை ஈழத்து சைவ சமயத்தின் எதிர்கால முனைவோமாக.
- ஆசிரியர் CO
ாவில் விருக்கும் தெய்வங்கள்
குரத்தின் நுனியில் - நாகலோகத்தார் குரத்தின் நடுவில் - கந்தருவர் மேற்குரத்தில் தேவமாதர்கள் முதுகில் - உருத்திர் சந்திகளில் - வசுக்கள் அரைப்பலகையில் - பிதிர்கள் பகத்தில் - சத்தமாதர்கள் அபானத்தில் - இலக்குமி அடிவாலில் - நாகேசர் வால் மயிரில் - சூரியன் ஒளி மூத்திரத்தில் - கங்கை சாணத்தில் யமுனை உரோமத்தில் முனிவர்கள் உதரத்தில் - பூமாதேவி முலையில் - சமுத்திரம் வயிறு.இருதயம், - காருகாபத்தியம் முத முகம் - லிய அக்கினி மூன்றும் எலும்பிலும்,
சுக்கிலத்திலும் - urtesiassir எல்லா
அவயவங்களிலும் - கற்புடை மகளிர்
நன்றி-சிவதருமோத்திரம்

Page 6
துர்க்காதேவியின் அருட்பி
கலாநிதி சிவத்த
3LDulb 6T6öLg5 LD6:sg59j60)Luu விடுவிக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த மார்க் மூன்றுக்கும் வழிகாட்டும். மனிதனுை உறையுளும் தேவைப்படுவது போல் இவ் வழிபாட்டைப் பலவகையில் வேறு மரபு பல நூற்றாண்டு காலமாகப் ே
மனித வாழ்க்கை செந்நெறி பொருளும், வீரமும், நல்லோர் சேர் உலக மாதாவாகிய தாயே உலகத் ஆக்கமிவ்வுலகெல்லாம்” என்று சித்தா ஆக்கமும், ஊக்கமும், ஏற்றமும், தோற் அவளே அருட்சக்தி மாரிபோல் அவ அவள். அப்பனாகிய அவனும் அம்பை அறிவுச் சொரூபம். மற்றது அன்புச் ெ “அத்தா” என்று அழைத்துப் பாடிய நா. என்று பாடுகிறார்கள்.
“அன்னே அன்னே நின்னையே ஐயா ! அலறிடும் சிலசமயம் என்றார் தாயுமானவர். அம்மையும் அப் கள் அருளமுதம் மாந்தினர். இறைவன் அருள் பாலிக்கிறான் என்பதை மணில் கிறார்.
“நானும் என் சிந்ை தானும் தன் தைய என்பது அவர் கூற்றாகும்.
“மதிநுதல் மங்கை மறையோதும் எங்
என்று பாடுகிறார் ஞானசம்பந்தப் பெரு வடிவிலும், சிவமும் சக்தியும் இணை தேவியின் அருள் பெற்றவர்கள் பலர். குருபரர், பாரதியார் போன்ற கவிஞ புலமை பெற்று அரசரோடு சரியாசனத அபிராமி அந்தாதியில் தேவி வழிபாட்டி “சொல்லும் பொருளும் என புல்லும் பரிமளப் பூங்கொடி அல்லும் பகலும் தொழுவ செல்லும் தவநெறி யும்கிவ

ரவாகம்
தமிழ்ச்செல்வி தங்கம்மா அப்பாக்குட்டி அவர்கள்
அன்றாட வாழ்க்கை அலுவல்களிலிருந்து $கமாகும். இது இம்மை, மறுமை, வீடு டய புறவாழ்வுக்கு ஊனும், உடையும், அகவாழ்வுக்கு வழிபாடு தேவையாகும். வேறு காலங்களில் நடாத்தி வருகின்ற பணப்பட்டு வருகிறது.
யிற் கழிய வேண்டுமானால் அறிவும், க்கையும் நமக்குத் தேவை. இவற்றை தவர்க்கு வழங்குகிறாள். “அவள் தந்த ந்தம் கூறுகிறது. நமது பேச்சும், மூச்சும், 3றமும், அவளாலேயே வந்தமைந்துள்ளன. 1ளருளை வாரி வழங்குகின்ற தெய்வம் Dயாகிய அவளும் ஒரு வடிவமே. ஒன்று சாரூபம். சில இடங்களில் எம்பெருமானை பன்மார் வேறு சில இடங்களில் “அன்னே’
என்றும் சில சமயம்
ஐயா என்னவே
பனுமாய் இறைவனை வழிபட்டே அடியார் யோக வடிவிலேயும் தேவியுடன் இருந்தே
வாசகர் திருவாசகத்தில் எடுத்துக் காட்டு
தையும் நாயகனுக் கெவ்விடத்தோம் |லும் தாழ்சடையோன் ஆண்டிலனேல்’
யோடு வடபா லிருந்து கள் பரமன்’
நமான். எனவே யோக வடிவிலும், கோர ாந்தே தொழிற்படும் என்பது புலனாகும். கம்பர், காளமேகம், காளிதாசர், குமர நர் பெருமக்கள் தேவியை வழிபட்டுப் ந் தகைமைக்குரியராயினர். பட்டர் தமது னால் அடையும் பேறுகளை விளக்குகிறார். நட மாடும் துணைவருடன் டி யேநின் புதுமலர்த்தாள் ார்க் கேளுழி யாஅரசும்
லோகமும் சித்திக்குமே”

Page 7
මl05%) ඉංif - 38 දෛ எங்கள் தெல்லிப்பழை துர்க்காதேவியின் இதுவாகும். ஆவணித் திருவோணத்தோ காலங்களில் பெருந்திரளான பக்தர் அன்னதானத்தில் பங்குபற்றுவதும் மேலும் பொருட்டு கற்பூரச்சட்டி எடுத்தல், காவ பிரதிட்டை செய்தல் ஆகியன இந் அவலங்களை நீக்கி பாவங்களை அகற்றி அருளுபவள் துர்க்காதேவி. இதனாலேயே சரணம் துர்க்கா சரணம்’ என்ற ஒகை வாழ்வும் வளமும் துர்க்கை தான் என பரவிக் காணப்படுகிறது. இதன் காரணமா அம்மன் கோயில்கள் கட்டப்பட்டு வழி கண்கூடு. எனவே “தொழுத கைக்கு 6 போற்றி வழிபட்டு நிற்போமாக.
OOO O.
பேர
556)
பண்ணிசைக் க & S.K. f6) LIT6)6 A. பல்கலைக்கழக
பணி புரிந்தார்.
議籌 போன்றவர்க்கு ப களிலே அலாதியான பிரியம். மன்ப்ப குணாம்சங்களும் எல்லோருக்கும் வாய் அகத்தாலும், முகத்தாலும் எளிமை சான்றோன் பதவியால் கல்விமான், சமயமே இல்லை, தெய்வம் என்பதை திருமுறை பாடும் பணியே ப6 நிலைக்கொள்கைகளுடன் இன்றும் வா பண்ணிசைக் கலாநிதி S.K. சிவபா நேசித்ததுடன் முழுமுதற் கடவுளாம் பாடிப்பரவியவர். நாம் அவருக்குச் தொட்டியெங்கும் பண்ணிசை அரங்குக வாழ்விப்பதே. அன்னாருக்கு அஞ்சலி
28-07-2005 அன்பன் வ
ടി,
 
 
 

ශූර්‍ර්‍ෂ 5عتیلتھ ٹی;
மகோற்சவம் நடைபெறுகிற நாட்கள் டு பூர்த்தியாகும். (15-09-05) இவ்வுற்சவ கள் வந்து வழிபட்டுச் செல்வதும் சிறப்பாக தத்தமது நேர்த்திக் கடனின் டி எடுத்தல், அடி அழித்தல், அங்கப் நாட்களின் விசேட நிகழ்ச்சிகளாகும். நிம்மதியான வாழ்வை வழிபடுவோருக்கு துர்க்கையம்மன் வாசலிலே ‘துர்க்கா Fக்குக் குறைவில்லை. இன்று எங்கள் 1ற கருணை உள்ளம் உலகமெங்கும் ாக உலக நாடுகள் எங்கணும் துர்க்கை பாடுகள், விழாக்கள் நடைபெறுவதும் வளம் அளிக்கும்” துர்க்கா தேவியைப்
O
ாசிரியர், பண்ணிசை
ாநிதி S.K. சிவபாலன்
M.A.Ph. dip.
ச்சேரிகள் நிகழ்த்தும் பேராசிரியர் அவர்கள் சிதம்பரம் அண்ணமலைப் இசைத்துறையில் பேராசிரியராய்ப் இன்று எம்மத்தியில் இல்லை. எம் )ானசீகக் குரு. தேவாரத் திருமுறை ாடம் செய்யும் பண்பு. இவையிரண்டு பத்தற்கரியவை. பண்ணிசைக் கலாநிதி வாய்க்கப் பெற்றவர். கொள்கைச் பேராசிரியர் என்று வாழும் சிலர் விட முயற்சியும் அறிவுமே பிரதானம், E என்று மிகமிக உயர் நீத ாழ்கின்ற சூழ்நிலையிலே பேராசிரியர், லனார் தமிழையும், சைவத்தையும் சிவப்பரம்பொருளையே வாயாரப் செய்யும் பிரதியுபகாரம் பட்டி ளை நிகழ்த்தித் திருமுறைத் தமிழை
GaFui (86 umTLDTaF5.
ாகிச கலாநிதி கனகசபாபதி நாகேஸ்வரன்

Page 8
துவாரபாலகர்களிட கோயிலை வழிபடுவோ
கோயில் என்றால் இறைவன் உ தானும் அரன் எனத் தொழுமே” என ஆலயத்திலுள்ள ஒவ்வொரு பொரு வணங்குதற்குரியவை. அவற்றைத் தூய் ஆகமங்களுக்கேற்ப அமைக்கப்பட்ட ( உயர்ந்த ஸ்தூபி காணப்படும். திருக்கே திருக்கோபுரம் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இருமருங்கிலும் இரண்டு வாயில் காட் துவாரபாலகர் என அழைக்கின்றனர். இ வேண்டியது ஆகமவிதியாகும். துவாரபா போன்றவர்கள். நமக்குத்தான் பாதுகாப் காவலர்கள் தேவைப்படுகின்றனர். 6 உண்மையில், நம் எல்லோரையும் க தேவையில்லை. உலகத்தவருக்கு வழி முறை வகுக்கப்பட்டுள்ளது.
வாயிற் காவலர்களாக உள்ள து சாந்தம் நிறைந்தவர்களாய், நின்ற ஒவ்வொருவருக்கும் காவல் தேவையே துவாரபாலகர் அறியாமல், கோயிலுக் கோயிலுக்குள், சுவாமி தரிசனத்திற்கு இருமருங்கிலும் உள்ள துவாரபாலகரிட என்பது விதிமுறையாகும். விதியை !
துவாரபாலகர், கதாயுதத்தைக் ஆட்காட்டி விரலை உயர்த்தி, மற்றை அற்புதக் காட்சியாகும். இறைவன் ஒரு சுட்டிக்காட்டுகிறது. உள்ளே திருவுருவா வனையே குறிக்கும். கடவுள் ஒன்று, ஆலயத்திற்கு வருபவர்களுக்குப் போ அமைகின்றது.
"யாதொரு தெய்வங் கொ6 மாதொரு பாகனார் தான்
என்று சாஸ்திர நூல் கூறுக துவாரபாலகரும் சுட்டிக் காட்டுகின்றன
துவாரபாலகரின் மற்றொரு கை விரல்கள் ஐந்தும் உயர்ந்து நிற்கும் உண்டு; அற்புதம் உண்டு; அருமருந் கூறுவதாக உள்ளமையாகும்.

@ @ ம் அனுமதி பெற்றே
() TD
றையும் இடம் என்று பொருள். “ஆலயந் மெய்கண்டார் நமக்கு அறிவிக்கிறார். ளும், ஒவ்வோர் அங்கமும் தொழுது மையாக வைத்திருக்க வேண்டும். சைவ கோயில்களில் மூலஸ்தானத்தின் மேலே ாயிலின் வாயில் முகப்பிலே நீண்டுயர்ந்த திருக்கோபுரத்தின் நுழைவாயிலுக்கு போர் காணப்படுகின்றனர். இவர்களைத் |வ்வாறு துவாரபாலகர் இருவர் இடம்பெற லகள், தற்காலத்துப் பாதுகாப்பு காவலர் புத் தேவையென்றால், இறைவனுக்குமா, ான எண்ணத் தோன்றுகின்றதல்லவா? ாத்தருளும் இறைவனுக்குக் காவலர்கள் காட்டுவதற்காகவே இவ்வாறான ஒழுங்கு
குமாரசாமி சோமசுந்தரம் அவர்கள்
நுவாரபாலகர்கள் பூதகணத்தவர். எனினும், நிலையில் காவல் செய்கின்றனர். நம் என்பதை இவர்கள் உணர்த்துகின்றனர். *குள் யாரும் செல்ல முடியாது. நாம் ச் செல்லும் போது, கோபுர வாயிலின் ம் அனுமதி பெற்றே செல்ல வேண்டும் அனுசரிப்பது சமய வாழ்வு ஆகும்.
கையிலேந்தியிருப்பர். ஒரு கையிலுள்ள றய விரல்களை மடக்கியிருப்பதும் ஓர் வனே என்பதை இந்த ஆட்காட்டி விரல் ங்கள் பல உள்ளன; அவையாவும் ஒரு
உண்மை ஒன்று என்னும் பாடத்தை திப்பதாக உயர்த்தப்பட்ட ஒரு விரல்
ண்டீர், அத் தெய்வமாகி யாங்கே வருவர்”
ன்றது. இந்த உண்மையைத் தான் 而前。
யின் உள்ளங்கை குவிந்த நிலையில், முத்திரை குறிப்பது உள்ளே அதிசயம் து உண்டு; சென்று பாருங்கள் என்று

Page 9
இந்தத் துவாரபாலகருக்குத் தெரி முடியாது. அவர்கள் வெறுங்காவலர்கள் காவல்துறைக்கு இலக்கணம் வகுப்பவர் கண்ணியம், கட்டுப்பாட்டுடன் காவல் பு யாவர், பூர்வீகம் என்ன, என்பவற்றைத்
துவாரபாலகர்களாக விளங்கு பரமவைரிகள். முன்னர் ஒருகால், தாரு என்னும் பெயர்களுடன் மூன்று அசுரர்கள் கோட்டைகளை அமைத்து, ஆகாயத்தில் துன்பங்களைச் செய்து வந்தனர். முப்புரத் சிவபெருமான் தமது சிரிப்பினால் இ துன்பங்களை நீக்கியருளினார். அசுரர்க மன்னிப்பது கடவுளின் தன்மை என்பது அருளும் இயல்பு எம்மிடம் இருக்குமேயா ஆவோம்.
இம்மூன்று அசுரர்களில் இருவரை, அடிப்பவராகவும் இறைவன் அமர்த்திய திருநாமங்கள் சண்டன், பிரசண்டன் என்பன உள்ளனர். பகைவரையே விசுவாசிகள் பார்வைக்கு உண்டு. இறைவனின் நம்பிக்ை வணக்கத்திற்கும் வழிபாட்டிற்கும் உரியல் தளங்களிலும், உள்ளே ஆதிமூலத்து செய்கின்றனர்.
நாமும், இறைவனை வழிபாடு ெ நடைமுறையை அனுசரித்து துவாரபால வேண்டுமென்பதைக் கருத்திற் கொள் ஒழுங்கினைக் கடைப்பிடிப்பதும் சம்ய
சிவபூமி கண் தானங்களில் சிறந்த தானமான கண் உங்கள் இறப்புக்குப் பின் பார் ஒளி கொடுக்க நீங்கள் உ
/三
இப்புண்ணிய
ஒப்புதல் தொடர்புகளுக்கு: ஆறு.திருமுருகன் Dr. தொலைபேசி Dr.
021-222 6550
AS
 
 
 

ர் மட்டும் அல்ல, ஞானியரும் கூட.
களாக அவர்கள் உள்ளனர். கடமை,
ரிபவர்கள் இத்துவாரபாலகர். இவர்கள்
தெரிந்து கொள்ளவேண்டாமா.
வர்கள், முன்னர் சிவபெருமானின் காக்கன், கமலாக்கன், வித்தியுன்மாலி , மூவகை உலோகங்களினால் பறக்கும் ல் பறந்து திரிந்து, பிறரை வருத்தித் தவர் என இவர்கள் அழைக்கப்பட்டனர். வர்களின் முப்புரங்களையும் எரித்து, ள் மூவரையும் மன்னித்து அருளினார்.
இதனால் புலப்படுகிறது பகைவர்க்கும் னால் நாமும் தெய்வீகத்தை உடையவர்
துவாரபாலகராயும், ஒருவரை குடமுழா ருளினார். துவாரபாலகர் இருவரினதும் ாவாகும். இவர்கள் இறை விசுவாசிகளாக ாக்கும் திறன் கடவுளின் திருவருட் கைக்கு பாத்திரமாகி விட்ட துவாரபாலகர்; வராகவுள்ளனர். இவர்கள் திருக்கோபுரத்
வாயிலிலும் அமைதியாகக் காவல்
சய்ய ஆலயத்திற்குச் செல்லும் போது,
கரிடம் அனுமதி பெற்றே உட்செல்ல
வோமாக. சட்டத்தைப் பேணுவதும்,
வாழ்விற்கு இன்றியமையாதன.
5T603 f6OL
தானத்தைச் செய்ய முன்வாருங்கள் வையற்று இருக்கும் ஒருவருக்கு தவுங்கள். வாழும் போதே காரியத்துக்கு حصے ாருங்கள். శEల్ల
கண் வைத்திய நிபுணர்கள்: ச. குகதாசன், 021-222 3645 சிவந்தா, 021-222 3149
யாழ்.போதனா வைத்தியசாலை
༽

Page 10
சிவதொண்டு செய்பவரைத்
நாம், ஆலயங்களிலே சுவாட சண்டேசுரரிடம் போய், மூன்றுமுறை தரிசன பலனைத் தரும்படி கேட்டு
அவ்வாறு சண்டேசுரரிடஞ் செல்ல பூர்த்தி செய்யாது விட்டது போலாகு
சிவனருளாலே சிவனை வணங் தற்குச் சண்டேசுரரிடம் கேட்கவேண்டும் எடுத்துப் பஞ்ச கிருத்தியங்களைச் செய் மூர்த்தம். சிவபெருமான் இந்தப் பதி அளித்திருக்கின்றார்.
இதன் பிரகாரம் சண்டேசுரரே சிவபெருமான் ஏற்றுக்கொண்ட அமுதும் உரியது.
இந்தப் பதவிக்குச் “சண்டீசன் “யாருக்கும் பலன் கொடுப்பவன்” என்று கொடுப்பவன்” என்பது போல.
சண்டேசுரருக்கு இப்பதவியை மகிழ்ச்சிக்கு காரணமாகத் தமது சடா( மாலையை எடுத்துச் சண்டேசுரருக்குச் சேக்கிழார். இவ்வாறான சண்டீச பதத் இயற்பெயரையுடைய சண்டேசுர நாய
சிவதொண்டர்களுக்குக்கெல்லா கொள்ளும் தவப்பேறு இவருக்கு வா
விசாரசருமர், சோழ மண்டலத்த என்னும் பிராமனணுக்கும் பவித்திரை எ அவதாரஞ் செய்தார். இவர், ஐந்து வி கலைகளையும் பற்றிய அறிவுடைய6 கூறுகின்றார். “ஒருமையிற் தான் கற்ற க எழுமையும் ஏமாப் புடைத்* என்னும் வள்ளுவர் கூற்றும் ே அன்றியும், ‘பூவாதே காய்க்கும் மரமும் ஒவாதே நின்றுணர்வார் த வாக்கும் காணலாம்.
ஆன்மாக்களாகிய நாமெல்லா
அம்மலபந்தத்தை நீக்கி நித்தியமான இருக்கின்றார் என்பதும் விசாரசருமரு

தங்ப்பது குற்றம்
திரு.நா. நல்லதம்பி அவர்கள்
லி தரிசனம் முடித்துவிட்டு இறுதியில் கைகொட்டி வணங்கி, நமக்கு நமது
விடைபெறுகின்றோம்.
0ாது வீடு திரும்புவது, எமது வழிபாட்டைப் ம் என்பர் பெரியோர்.
குகிறோம். அவனது அருளைப் பெறுவ
சிவபெருமான் பலவிதமான மூர்த்தங்கள் கின்றார். அவற்றுள் ஒன்றுதான் சண்டேசுர தவியோடு வேறும்பல உரிமைகளையும்
சிவதொண்டர்களுக்கெல்லாம் தலைவன்; பரிவட்டமும், புட்பமும் சண்டேசுரருக்கே
ர்” என்று பெயர். சண்டிசன் என்றால் பொருள். ‘சங்கரன்' என்றால் “சுகத்தைக்
அருளிச் செய்த சிவபெருமான், மிகுந்த முடியில் அணிந்திருந்த மருவார்கொன்றை சூட்டினார் எனப் பெருமிதங் கொள்கிறார் தைப் பெற்றவர், விசாரசருமர் என்கின்ற |னார் ஆவர்.
ம் தலைமையான பதவியை பெற்றுக் ப்த்தது எப்படி என்று பார்ப்போம்.
திலே திருச்சேய்ஞல் ஊரிலே எச்சத்தன் ன்ற அவரது மனைவியாருக்கும் மகனாக யதிலேயே வேதசிவாகமங்களையும் பிற வராகத் திகழ்ந்தார் என்று சேக்கிழார் ခံရုိး၊ ஒருவற்கு
Sl
நாக்கத்தக்கது.
உள, மக்களுள்ளும்
TypeTéJ. . . . . . ’ (நல்வழி) என்ற ஒளவையார்
b மலபந்தம் உள்ளவர்கள் என்பதும்,
பேரின்பத்தைத் தருகின்ற ஒரு பதி க்குத் தெரிந்திருந்தன.

Page 11
பதி, நமக்குப் பேரின்பந் தரும் அழித்தல், அருளல், மறைத்தல் ஆகி என்றும்,
சிவபெருமானுக்கு, தம் வயத்தரா உணர்வினராதலி , முற்றுமுணர்தல், பேரருளுடைமை, முடிவிலாற்றலுடைமை, குணங்கள் உண்டு என்பதை உணர்ந்தி
“கோளில் பொறியிற் குணமில
தாளை வணங்காத் தலை”
எனத் தெய்வப் புலவர் இறைவு பாடியுள்ளமையுங் கவனிக்கத் தக்கது.
சிவபெருமான் தமது சக்தியின் செய்கின்றார். அவர் நமக்கு பெறுதற் தந்திருப்பது அவனருளாலே அவ6ை நல்வினைகளைச் செய்ய வேண்டும் என் நல்வினைகளை நாளைக்கு என்று பின் என்பதனையும் விசாரசருமர் தெரிந்து 6ை
அன்றறிவாம் என்னாது அறஞ் பொன்றுங்காற் பொன்றாத் து என்று வள்ளுவர் வாய்மொழியும் மேலும், மற்றறிவாம் நல்வினை யாம் இ கைத்துண்டாம் போழ்தே கர முற்றியிருந்த கனியொழியத் த நற்கா யுதிர்தலும் உண்டு. என்று நாலடியார் கூறுகின்றது. விசாரசருமர் ஒரு நாள் தமது பள்ளி சென்றிருந்தார். அங்கே இடையன் ஒருவ கோபங்கொண்டார்.
இடையனை அடிக்கவிடாது தடுத்து சிறப்பினை அவனுக்கு விளக்கிக் கூ தேவர்களும் முனிவர்களும் தீர்த்தங்க பஞ்சகவ்வியங்கள் சிவபிரானுக்கு அபிடே விபூதி தயாரிக்கப் பெறுகிறது என்பவற் “நீ இனிமேல் இப்பசுக் கூட்டங்களை மேய்ப்பேன்’ என்றார். இடையன் மறுவ கொண்டு போய் விட்டான்.
விசாரசருமருடைய பராமரிப்பில் பசுக்களுடைய சொந்தக்காரரான அந்தண
சில காலஞ் செல்ல, விசாரசருமரு சிவபெருமானுக்குத் திருமஞ்சனஞ் செய்
 

b பொருட்டுப் 高厂高 ய ஐந்தொழில்களைச் செய்கின்றார்
தல், தூய உடம்பினராதல், இயற்கை இயல்பாகவே பாசங்களினிங்குதல்,
வரம்பிலின்பமுடைமை ஆகிய எட்டுக் ருந்தார் என்றும் புராணங் கூறுகின்றது.
வே எண்குணத்தான்
பனுக்கு எண்குணங்கள் இருப்பதாகப்
துணையாலே ஐந்தொழில்களையும் ந்கரிய இந்த மானிடப் பிறவியைத் ண மேலும் வணங்கி அருள் பெறும் பதற்கேயாம் என்பதனையும், அவ்வாறு ன்போடாமல் இன்றே செய்யவேண்டும் வத்துள்ளார் எனக் கூறுவார் சேக்கிழார்.
செய்க மற்றது
HᎧᎧᎧᏡᎢ
இருத்தல் காணலாம்.
இளையம் என்னாது
வா தறஞ்செய்மின்
வளியால்
இவ்வாறான தன்மையுடையவரான த் தோழர்களோடு இடைச்சேரிக்குச் பன் பசு மாட்டை அடிப்பதைக் கண்டு
நிறுத்திய விசாரசருமர், கோமாதாவின் றினார். பசுக்களின் உறுப்புகளிலே ளும் இருக்கின்றன. பசுக்கள் தரும் கத் திரவியமாகிறது, சாணத்திலிருந்து நிறையெல்லாம் சொன்ன விசாரசருமர், மேய்க்க வேண்டியதில்லை, நானே ார்த்தை பேசாமல் பயந்து கும்பிட்டுக்
பசுக்கள் நன்கு பாலைப் பொழிந்தன. ா மக்களும் மிகவும் மகிழ்ச்சியுற்றனர்.
டைய மனதிலே, பசுப்பாலைக் கொண்டு பயும் விருப்பம் உண்டாயிற்று.

Page 12
AAAAAAsAsAAAsAssssAeAseAsAsAseseseAeAeAeA
மண்ணியாற்றங் கரையிலே, ம6 குடமாகப் பாலைக் கறந்து சிவனுக் களுக்கும் முன்போலக் குறைவின்றிப்
நெடுநாட்களாக இதனைக் கவன உணராதவனாக இந்தப் பாலையெல்ல ரென்று விசாரசருமருடைய தந்தையா
எச்சத்தன், மகனிடம் இது பற்றி களைத் தானே போய் அறிய எண்ணி மண்ணியாற்றங் கரைக்குப் போய் அங் செயற்பாடுகளைக் கவனித்தார்.
வழக்கம்போல விசாரசருமர் பா செய்து அன்போடு பூசனை புரிந்து
எச்சத்தனுக்குக் கடுங்கோபம் உ பட்டுப் போய் மகனைக் கடுஞ் சொற்
தந்தையின் சூடான வார்த்தைக மனதில் படவில்லை. மனம் சிவபிரானு கிடந்தது. இதனால் மேலும் கோபமடை இடறிப் பாலைக் கொட்டினான்.
இப்பொழுது விசாரசருமருக்குக் எச்சத்தனது தந்தையாகிய ஒரு பிரா இருந்தும் தனது சிவதொண்டைத் தடு அவ்விடமிருந்த ஒரு தடியை எடுத்து வாளாகி அவனது காலை வெட்டிக்
தனது பூசைக்கு வந்த தடை பூசையில் ஈடுபட்டார் விசாரசருமர்.
அப்பொழுது சிவபெருமான் உம விசாரசருமர் அது கண்டு பேரானந்தப
“நீ, எம்பொருட்டு உனது தந்ை உனக்குத் தந்தை”யென சிவபெருமான் கொண்டார். இறைவனது கரங்கள் தீன பிரகாசித்தார்.
சிவபெருமான் சண்டீசன் என்னும் தந்தருளினார். விசாரசருமருடைய பூசை செய்த குற்றத்துக் காளாகினான். தண்டனையைப் பெற்று, குற்றம் நீங்
ஆகவே, ஒருவர் செய்யும் சிவ கொண்டும் தடுத்தலாகாது, தடுப்பது அறிந்து கொள்வோமாக.
 

eAeAeAeAeeAseeAeAeeAeeeAee eAAA AA AAAA STTTTeMMM 00
ண்ணினால் இலிங்கம் அமைத்தார். குடங்
தத் திருமஞ்சனஞ் செய்தார். பிராமணர்
பாலைக் கொடுத்தன பசுக்கள்.
த்த ஒருவன், இதன் உண்மை நிலையை Dாம் மணலிலே ஊற்றி விளையாடுகிறா கிய எச்சத்தனிடம் சொல்லிவிட்டான்.
எதுவுங் கேளாமலே அவனது செயற்பாடு னார். விசாரசருமர் பசுக்களை மேய்க்கும் கு ஓரிடத்தில் ஒளிந்து இருந்து மகனது
லாபிடேகமும் பத்திர புட்ப அர்ச்சனையும் கொண்டிருந்தார்.
ண்டாயிற்று. மறைவிடத்திலிருந்து வெளிப் களால் ஏசி அடித்தார்.
ளோ அன்றி அடியோ விசாரசருமருடைய னுடைய அன்பான பூசனையில் மூழ்கிக் ந்த எச்சத்தன், பாற்குடங்களைக் காலால்
கோபம் ஏற்பட்டது. பாலைச் சிந்தியது மணன். அவனது குருவும் எச்சத்தனே. நித்தது பெரிய குற்றமென உணர்ந்தார்.
எச்சத்தனது காலுக்கு அடித்தார். தடி காயப்படுத்தியது.
யை நீக்கிய திருப்தியோடு தொடர்ந்து
ாதேவியாரோடு காட்சி கொடுத்தருளினார். ]டைந்து வணங்கி நின்றார்.
தயையே வெட்டினாய். இனிமேல் நாமே விசாரசருமரை அன்போடு அனைத்துக் ன்டப் பெற்ற விசாரசருமர் சிவமயமாகிப்
சண்டேசுர பதத்தை விசாரசருமருக்குத் எயைத் தடுத்த எச்சத்தன் சிவத்துரோகஞ் ஆயினும் அவன் விசாரசருமருடைய கியவனாகிச் சிவலோகஞ் சேர்ந்தான்.
தொண்டினை இன்னொருவர் எக்காரணங் சிவத்துரோகமாகும் என்பதனை நாம்

Page 13
மேலும், சிவதொண்டினைத் தடுத்த பாராது தண்டித்தமை விசாரசருமர் செய் காணலாம். அதனைக் குணமாகக் கொ பதவியைக் கொடுத்துள்ளமையுங் காண
எனவே, சிவத்துரோகஞ் செய்பவ சுரருக்கு இருக்கிறது! அந்த வேலை
அரசன் அன்றறுப்பான், தெய்வம் இருக்கிறது.
“616)6Orrib fall
OOO OOO ஆவணியில் அழகொளிரும் ஆவணியில் அழகொளிரும் அன்6ை ஆனந்த இசைகூட்டும் அ தேவியிவள் அருள்சுரக்கும் தெய்வீக தெல்லிநகர்த் தேவிதுர்க்ை
மந்திரநல் மறையொலிகள் அந்தணர் மாட்சிமிகு மலரிதழ்கள் து சுந்தரநற் கொடியேறும் சுடர்த்தீபம் : சுந்தரியாம் அன்னையருள்
அடியவர்கள் மனத்திலெழும் அகங்: ஆடிவரும் வேட்டைமிகு கடிதினிலே எமைவாட்டும் துயர்மை கன்னிறு விஷ்ணுதுர்க்கை
திங்களொளி கண்டுவரும் சப்பரநற்
தீந்தமிழின் வேதவொலி ே பொங்குபேரருள்கூட்டும் மின்னொள போற்றிதினம் போற்றியென
சித்திர மணித்தேரின் நாதவொலிடே
சீருடைய கொற்றவையே
முத்திதரும் சித்திதரும் அன்னைய
முண்டகநற் திருவிழிகள் (
அன்னையருள் நீராடல் தன்னையுே
அகங்குளிரும் ஆனந்தப் என்விழிகள் இறையின்பக் காட்சியி எழிலுடையாள் ரீவிஷ்ணு
 

த குற்றமாகக் கொள்ளப்படாமையைக் ண்டு மகிழ்ந்து சிவபெருமான் சண்டீச T6)Tib.
ரைத் தண்டிக்கும் உரிமையும் சண்டே நமக்கில்லை!!
நின்றறுக்கும் என்ற முதுமொழியும்
ன் செயலே?
COO
அன்னை கொடி ஏற்றம்
ண்கொடி ஏற்றம் அருளொளியே பாடும் 5ம் பேசும் க ஆலயத்தை நாடும்
கள் பாட ாவிநிதம் வாழ்த்த ஒளிரும்
சிந்தியெழில் கூட்டும்
காரம் ஓட
காட்டுமுயர் மாட்சி றந்து ஓட 5 காட்சிதரும் மாட்சி
பவனி கட்டுமனம் உருகும் ரிகள் பேசும்
பாடிமனம் உருகும்
பசும் போற்றிஎனப் பாடும் ருள் பூக்கும் சோகவினை தீர்க்கும்
D கண்டு
பரவசமே தோன்ற
லே மூழ்கி
| துர்க்கைபதம் நாடும்.
கவியாக்கம். சு. குகதேவன், தெல்லிப்பழை

Page 14
நம்பியாண்டார் நம்பியின்
عے
சோழ நாட்டிலே சிதம்பரத்திற்கு ஆதிசைவ மரபிலே தோன்றியவர் நம் அங்கு எழுந்தருளியிருந்த பொல்லாப் 1
நம்பி சிறுவனாயிருந்தபோது, முடியாது போனதால் இவரைப் பிள் அனுப்பினார்.
பிள்ளையாருக்குப் பூசை செய் பொருட்களைப் பிள்ளையார் உண்ணா ஏதோ தவறிழைத்துவிட்டதாக வேத நிவேதனப் பொருட்களை உண்ணவிடி போவதாகக் கூறி, கல்லிலே தலையை வேண்டுதலை ஏற்று அவற்றை உட்ெ
சிறுவயதிலேயே பொல் லாப் நம்பியாண்டார் நம்பி மெய்யறிவும் த விளங்கினார்.
தேவாரத் திருமுறைகள் இருக்கு புலவர்களும் கவலையுற்று இவரை அலு சிதம்பரத்தில் பொற்சபைக்கு அருகி வைக்கப்பட்டிருப்பதை அறிந்து கூறின
அரசன், அவற்றை எடுப்பதற்கா அறையைத் திறக்குமாறு வேண்டினார். வந்தால் மட்டுமே அறையைத் திறக்க
அரசன் நடராசப்பெருமானுக்கு சிறப்பாகச் செய்வித்து, நடராசப் பெ ஆகிய மூவரின் திருச்சொரூபங்களையும் முன் வந்ததும் அவரும் வந்துள்ளதா இக்கோரிக்கையை மறுக்க முடியாது தேவாரம் எழுதிய ஏடுகளில் கறையான் ஏடுகள் மண்ணாகிக் கிடக்க சிலவே கவலைப்பட்டனர். அப்பொழுது ‘மூவ வைத்தோம்’ என ஓர் அசரீரி கூறியது
மன்னரது வேண்டுகோளுக்கின நம்பியாண்டார் நம்பி வகுத்தருளினார். தொகையை அடியொற்றி, அறுபத் தொகையடியாரையும் பற்றி திருத்ெ

சைவத் தொண்டு
திருமதி யோகேஸ்வரி சிவப்பிரகாசம் அவர்கள்
அண்மையாக உள்ள திருநாரையூரிலே பியாண்டார் நம்பி. இவரது தந்தையார் பிள்ளையாருக்குப் பூசை செய்து வந்தார்.
ஒருநாள் தந்தையார் பூசை செய்ய ளையாருக்குப் பூசை செய்ய வருமாறு
தபின் அவருக்குப் படைத்த நிவேதனப் ததைக் கண்ட நம்பி, தான் பூசையில் னைப்பட்டார். தன் தவறை மன்னித்து டின் தன் உயிரை மாய்த்துக்கொள்ளப் ம்ோதி அழுதார். பிள்ளையார் அவரது காண்டார்.
பிள்ளையாரால் ஆட்கொள்ளப்பட்ட தமிழ்ப்புலமையும் கூடிவரப் பெற்றவராக
மிடம் அறியாது சோழமன்னனும் அவைப் ணுகியபோது பிள்ளையாரின் அருளினால், லோர் அறையில் திருமுறைகள் பூட்டி TITf.
க சிதம்பரத்து தீட்சதர்களிடம் சென்று அவர்களோ தேவாரம் பாடிய மூவரும் * முடியுமெனக் கூறிவிட்டனர்.
அபிடேகம், பூசை ஆகியவற்றைச் ருமானுடன் சம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரர்
வீதியுலா வரவைத்து, குறித்த அறைக்கு ால் கதவைத் திறக்குமாறு கோரினார். அவர்கள் கதவைத் திறந்தனர். அங்கே புற்று எழும்பியிருந்தது. பெரும்பாலான எஞ்சியிருந்தன. அதைக்கண்டு அவர்கள் ர் பாடல்களிலே இங்கே வேண்டுவன
கேட்டதனால் மனம் ஆறுதலடைந்தனர்.
ங்க தேவாரங்களைத் திருமுறைகளாக
இவர் சுந்தரர் பாடிய திருத்தொண்டத் து மூன்று நாயன்மாரையும் ஒன்பது தாண்டர் திருவந்தாதி பாடியுள்ளார்.

Page 15
அருள் ஒளி- 388 எண்பத்தொன் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் பற்றி பதினொரு திருஞானசமி பந்தப் பெருமானி , கோச்செங்கட்சேவடி நாயனார் ஆகியே ஏனையோர் பற்றி ஒவ்வொரு பாடல்க தொகையடியார் எத்தனை பேரென்பது நூற்பயன் ஒரு பாடலிலும் பாடப்பட்டு6
திருத்தொண்டர் ஒவ்வொருவரின் அவர் பெற்றபேறு என்பன அவர் பற்றி
நம்பி தன்னை ஆட்கொண்ட பொ விநாயகர் திருஇரட்டை மணிமாை கட்டளைக்கலித்துறை ஆகிய இருவ6 அமையப் பாடப்பட்டதனால் திருஇரட்ை வெண்பா, கட்டளைக்கலித்துறை ஆகி மாலை என்பதே இதன் பொருள்.
கோயில் எனப் போற்றப்பெறுவது ஆடலி புரியும் கூத்தப் பெருமா ை விருத்தப்பாக்களால் பாடியது கோயில் தில்லையில் தேவாரப்பதிகங்களைத் தே பாடியது என்பர்.
திருநாவுக்கரசு நாயனாரின் பெரு பாடியுள்ளார். திருநாவுக்கரசுதேவர் தி பெயர். ஏகாதசம் என்றால் பதினொன்று
இறைவனை வணங்குவது போன் மாகும். அந்த வகையிலேயே இவரது அமைந்துள்ளன. அவற்றுள்ளும் மேற் திருநாவுக்கரசுதேவர் திருஎகாதசமாலை பெருமானைப் போற்றுவனவாகவே உ6
நம்பியாண்டார் நம்பிகள் அருளிய திருஞானசம்பந்தப் பெருமானின் டெ தொடையில் அமைந்துள்ளது. முதலாவ ஆதியாக-முதலாக-கொண்டு பாடப்படுவது கலித்துறைப் பாடல்கள் பாடப்பட்டுள் Lu TL6Ů
பிரம புரம்வெங் குரு
தோணி புகலி
சிரமார் புரம்நற் புறவ
தராய்காழி ே
 
 
 
 
 

ප්‍රීෂ්ම මෙම 13.ل றகளில் இவ்வந்தாதி அமைந்துள்ளது. பாடல்களும் திருநாவுக்கரசு நாயனார், சேரமான் பெருமாள் நாயனார் , ார் பற்றி இரண்டிரண்டு பாடல்களும் ளும் பாடப்பட்டுள்ளன. தனியடியார், ஒரு முதற் குறிப்புகள் ஒரு பாடலிலும்
6T60.
ஊர், நாடு, மரபு, திருத்தொண்டு, |ய பாடலிலே கூறப்பட்டுள்ளன.
ால்லாப் பிள்ளையார் மீது திருநாரையூர் லயைப் பாடியுள்ளார். வெணி பா, கைப் பாக்களால் அந்தாதித்தொடை ட மணிமாலை எனப்பெயர் பெற்றது. |ய இருவகை மணிகளால் அமைந்த
தில்லைத் திருச்சிற்றம்பலம். அங்கு ன இவர் கட்டளைக் கலித் துறை
திருப்பண்ணியர் விருத்தமாகும். இது டிச் சென்றபோது நம்பியாண்டார் நம்பி
ம்புகழை இவர் பதினொரு பாடல்களில் ருஏகாதசமாலை என்பது இந்நூலின்
என்பது கருத்து.
றதே இறையடியார்களை வணங்குவது பெரும்பாலான பாடல்களும் நூல்களும்
கூறிய திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி, என்பன தவிர்ந்தவை திருஞானசம்பந்தப் ர்ளன.
ஆளுடைய பிள்ளையார் திருவந்தாதி பருமையைக் கூறுவதாக அந்தாதித் து பாடலின் அந்தத்தை அடுத்தபாடல் அந்தாதியாகும். இதில் நூறு கட்டளைக் ளன. இந்த அந்தாதியின் நூறாவது
Fairgou கொச்சை ѣ வணுைபுரம்

Page 16
வரமார் பொழில்திரு பந்தன் பதி பரமார் கழுமலம் ப
நாமம்இப்
திருஞானசம்பந்தர் தோன்றிய சண்பை, தோணிபுரம், புகலி, கொச் சீகாழி, வேணுபுரம், கழுமலம் ஆகிய
இந்தப் பன்னிரண்டு பெயர்களுள் கொண்டதாக ஆளுடையபிள்ளயைா பாடியுள்ளார். கட்டளைக்கலித்துறை, ஆளுடை பிள்ளையையும் அவர் செய்த இது அமைந்துள்ளது. இதில் பதினெ
ஆளுடைய பிள்ளையின் பெரு கலித்துறை ஆகிய மூவகைப் பாக்கள் திருமும்மணிக்கோவை, இருவகைப் பாக் எனப்பட்டது. மூவகைப் பாக்களால் , மாலைபோன்றிருப்பதனால் மும்மணிக் பாடல்களுள்ளன.
ஞானசம்பந்தப் பெருமான் சீக சிறப்பையும் உலாநூல் இயற்றப்படே நம்பியாண்டார் நம்பி பாடிய நூல் ஆ இதில் 143 கண்ணிகள் உள்ளன. இந் பிள்ளையாரே பெரிதும் போற்றுகின்ற தனித்தனி பிரித்துக் கூறப்படாது பெ
கலம்பக வடிவில் திருஞானசம் னாகக் கொண்டு நம்பி பாடிய நூல் ஆகும். இதில் நாற்பத்தொன்பது பாட தெரிகின்றது.
ஆளுடைய பிள்ளையின் வாழ் வரலாற்றுத் தொகுப்பாகப் பாடப்பட்டது அறுபத்தைந்து அடிகளுள் இவ்வரலா
இவையனைத்தையும் படிக்கும்ே பிள்ளையார் மேல் அளப்பரிய பக்தி அகத்திணைப் பாடல்கள் பாடப்பட் உட்பொருளாகக் கொண்டு பாடப் பரிபக்குவத்தையும் மெய்யறிவையும் புலமையைப் புலப்படுத்தும் அருமைய அருளியுள்ளார். அவை பதினோராந்
 

ஞானசம் க்குமிக்க ன்னிரு பாரகத்தே
சீர்காழிபதியின் பிரமபுரம், வெங்குரு, சைவயம், சிரபுரம், புறவம், பூந்தராய், பன்னிரண்டு பெயர்களைக் கூறுகின்றது.
ஒன்றான திருச்சண்பை என்ற பெயரைக் ர் திருச்சண்பை விருத்தத்தை நம்பி விருத்தப்பாவினால் திருச்சண்பையையும் த அற்புதங்களையும் போற்றிப் பாடுவதாக ாரு பாடல்கள் உள்ளன.
மையை அகவல், வெண்பா, கட்டளைக் ால் போற்றுவது ஆளுடையபிள்ளையார் $களால் அமைந்தது இரட்டை மணிமாலை அமைந்தது மூன்றுவகை மணிகளாலான $கோவை எனப்பட்டது இதில் முப்பது
ாழியில் திருவுலா வந்த அழகையும் வண்டிய மரபுப்படி ஒலிவெண்பாவினால் ளுடைய பிள்ளையார் திருவுலா மாலை. நூல் பாட்டுடைத் தலைவனை ஆளுடைய து ஏழுபருவப் பெண்களது செய்திகள் ாதுவாகக் கூறப்பட்டுள்ளன.
பந்த நாயனாரைப் பாட்டுடைத் தலைவ ஆளுடைய பிள்ளையார் திருக்கலம்பகம் டல்களே இப்போது கிடைத்துள்ளதாகத்
வில் நடந்தவை அனைத்தையும் கூறும் ஆளுடைய பிள்ளையார் திருத்தொகை. று சுருக்கிப் பாடப்பட்டுள்ளது.
போது நம்பியாண்டார் நம்பி ஆளுடைய கொண்டிருந்தது புரிகிறது. இவற்றுள் டிருப்பினும் அவை பேரின்பத்தையே பட்டுள்ளன. நம்பியின் பக்தியையும் பொதிந்து வைத்துள்ள இனிமை மிக்க, ான தமிழ்ப்பாடல்களை அவர் எமக்கு திருமுறையில் அமைந்துள்ளன.

Page 17
நடுநிலை தவறா நல்லகு
அன்பான பிள்ளைகளே அன்பு
இன்றைக்கு நடுவு நிலைமை என் பற்றி உங்களுக்கொரு கதை சொல்லப் நண்பர் பகைவர் என்று பாராமல் இரு வழங்கும் உயர்ந்த குணம். இப்படியா கடினம். ஆனால் நோய் தீர்க்கும் வைத் நிபுணரும் இந்த நடுவு நிலைமையை அது அவர்களுக்கு உரிய அறம். இதற் தான் சகாதேவன் என்பவர். இவர் பஞ் அர்ச்சுனன், நகுலன், சகாதேவன் என்ே தான். இவர் பாண்டு மகாராஜாவுக்கு மாத்திரிதேவி என்பவருக்கும் மகனாகப் தெய்வீக வைத்தியர்களின் அருளால் பிறர் சகாதேவன் துரோணரிடம் முறைப்படி எல்ல சிறப்பாக சோதிடக் கலையில் மிக இணையில்லாத சோதிடக் கலைஞனா என்று வில்லிபாரதம் பாடிய வில்லிபுத்து அப்படிப்பட்ட சகாதேவனும் தன் தமைய அடைந்த இன்ப துன்பங்கள் வெற்றி கொண்டவன். துரியோதனன் முதலிய செ மிக வெறுக்கப்பட்டவன்.
பாண்டவர்கள் விராட நாட்டிலே போது சகாதேவனும் தந்திரிபாலன் என்ற வேடம் பூண்டு ஆடு மேய்த்துக் கொண் வனவாசம் செய்து திரும்பிய பின் துரி இடம் கூட கொடுக்க் மறுத்துவிட்டான். செய்ய வேண்டிய நெருக்கடி ஏற்பட்டு வி தருமனைக் கொன்று மற்றைய பாண சிறைப்பிடித்தோ போரிலே முழு வெற் தானே மீண்டும் அரசனாகி ஆள வி ஈட்டுவதற்கு தனக்குச் சாதகமாக நாள், யுத்தத்தைத் தொடங்க அவன் விரும்பி சொல்லக்கூடிய சிறந்த சோதிடன் சக தெரியும். எனவே துரியோதனன் சக போரில் சாக வேண்டும். தனக்கு வெ கருமங்களும் நிறைவேற்றக்கூடிய போரு தரும்படி சகாதேவனிடம் துரியோதனன் குரூரமான ஆசையை கண்டு வியப்பன
 

வாழ்த்து.
iற நல்ல குணம் படைத்த ஒருவரைப் போகிறேன். நடுவு நிலைமை என்றால் நபக்கத்தையும் சமமாகக் கருதி நீதி ான குணம் படைத்திருப்பது மிகவும் ந்தியரும் சோதிடம் சொல்லும் சோதிட நிச்சயமாகக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். ற்கு உதாரணமாக சொல்லக் கூடியவர் சபாண்டவர் ஐவரான தருமன், வீமன், பாரில் மிக இளையவரான சகாதேவன் தம் அவரது இளைய மனைவியான பிறந்தவர். அசுவினி தேவர்கள் என்ற ந்தவர்கள் தான் நகுலனும் சகாதேவனும். Uா வித்தைகளையும் கற்றுத் தேர்ந்தவன். கவும் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தான். ஈடு க சகாதேவனை பெருஞானபண்டிதன் நூராழ்வார் வியந்து போற்றியிருக்கிறார். ன்மாராகிய மற்ற நால்வருடன் அவர்கள் தோல்விகள் எல்லாவற்றிலும் பங்கு 5ளரவர்கள் அனைவராலும் சகுனியாலும்
மாறு வேடத்தில் ஒளித்து வாழ்ந்த பெயரோடு ஆடுமேய்க்கும் இடையனாக டிருந்தான். பஞ்சபாண்டவர் 14 வருடம் ரியோதனன் அவர்களுக்கு இருப்பதற்கு கெளரவர்க்கும் பாண்டவர்க்கும் யுத்தம் பிட்டது. இந்த நிலையில் துரியோதனன் ர்டவர்களையும் கொன்றோ அல்லது றியீட்டி எதிரிகள் இல்லாமல் செய்து, ரும்பினான். அப்படியான வெற்றியை நட்சத்திரம் எல்லாம் அமைந்த நாளில் னான். அத்தகைய நாளைக் கணித்துச் ாதேவன் தான் என்பதும் அவனுக்குத் தேவனைத் தேடிப் போனான். தருமர் ற்றி ஏற்பட வேண்டும். இந்த இரண்டு க்குப் பொருத்தமான நாளை குறித்துத் கேட்டான். சகாதேவன் துரியோதனனின் டையவில்லை. ஏனென்றால் ஏற்கனவே
"ليكية

Page 18
YJAeeAeeAeA eAeAeAeAeAeAeAesAAsAs AssAsAsAsssAssesseAesse துரியோதனனைப் பற்றி சகாதேவனு உயிருக்கும் உயிரான தருமன் சாகவே கேட்டு சகாதேவன் மனதுள்ளே ! துரியோதனன் தான் வெற்றிபெற நா தன்னிடம் நம்பி வந்திருக்கிறான் தான வேண்டிய தருணம் இது. எனவே மன தன்னைத்தானே அவன் தேற்றிக் கொன ஆராய்ந்து அடுத்து வரும் அமாவான உயிர்ப்பலி கொடுத்து முறைப்படி யு; தொடங்குவதற்கு உரிய நேரதி எ துரியோதனனுக்குக் கொடுத்து அனுப்
பகவான் பூரீ கிருகூழ்ணன் சகாதே மிகவும் பாராட்டினார். அவருடைய அரு முன்னதாகவே வந்துவிட்டதாக என முதல்க்களப் பலியைக் கொடுத்து விட் குறித்துக் கொடுத்த மிகச் சரியான யுத்தத்தையும் துரியோதனன் தொடங்
'தர்மமே வெல்லும்’ என்ற நிய கிடைத்தது. என்றாலும் சகாதேவனுடைய அவனை மிக உயர்ந்த நிலையில்
போற்றும் நூற்
அருங்கயிலை உச்சியான் இ
அருளிமவான் குலவில் சுருங்களத்தர் இடருப்பாதி அபு கருதுமர கதக்கொடிே விருந்தினதி சயத்தனியார் எழ விதுமுடியோன் பிரான இரும்பஞ்ச தசாக்கரியின் வித்
EhInWofiam BIOfěšGusn
சரமலரும் தனுக்கரும்புங் தரி சத்திளமை எழிலார்மா ມງຫິ່ຫມວກໍ່ມີຫh Uງfunຫ້ auffມ! பகர்தத்வம் அறுநாள் சுரமலர்கொண் டடிசாத்தச் சி கருத்திருத்திக் காதலி இரவலரெம் இதயவொளி விக் இருந்தருள்வாய் துெ
 
 
 
 

శ్రీశ్రీథ్రెన్స్ అల్లీశ్రీలలిత ఆtai@@f 88
கிகு மிக நன்றாகத் தெரியும் தனது பண்டும் என்று துரியோதனன் சொன்னது மிக வேதனையடைந்தான். ஆனாலி ாள் குறித்துத் தரும்படி சோதிடனான * நடுவு நிலைமை தவறாமல் இருக்க ாம் கவலை கொள்ளக் கூடாது. என்று ண்டான். நன்றாக நாளையும் கோளையும் செ தினத்தில் கொற்றவைக்கு உரிய த்த ஆயத்தத்தைச் செய்து அதனைத் தையும் மிக சரியாகக் கணித் து பினான்.
வனுடைய இந்த நேர்மையான குணத்தை நளாலே அமாவாசை நாளை ஒரு நாள் ண் ணி துரியோதனன் கொற்றவைக்கு டான், மனக் குழப்பத்தினால் சகாதேவன்
நேரத்தை விட சற்று முன்னதாகவே கி விட்டான்.
பதிப்படி பஞ்ச பாண்டவருக்கே வெற்றி ப நடுவு நிலைமை என்ற நல்ல குணம் வைத்துப் போற்றும்படி அமைந்தது.
)றெட்டு நாமம்
கத்தாய் போற்றி ாக்காம் அண்ணாய் போற்றி டிசீ போற்றி பால் வடிவாய் போற்றி
லாய் போற்றி ru លហើយ បញ្ជាំ துே போற்றி 1ள முடியாய் போற்றி
Unrú unrú 1 បាលអ៊ីយ បញ្ជាំ
போற்றி கிள் படியாய் போற்றி ரமுன் தாழ்த்திக் த்துண் நாமம் போற்றும் ாக்காய் என்றும் ல்லியுறை துர்க்கை இன்னே!

Page 19
பட்டீஸ்வரம் பூரீ துர்க்
தெய்வப் பசுவான காமதேனு ஆ திருக்கோயில். இது கும்பகோணத்துக்கு தலத்தில் அமைந்துள்ளது. காமதேனுவின் அருள்பெற்ற இடமே பட்டீஸ்வரம். சோழ ஒரு பகுதியே பட்டீஸ்வரம். இந்தப் ஞானசம்பந்தப் பெருமானுக்கு முத்துப்ப பாடிப்பாடி நடந்து வரும் அழகைப் பார் விலகும் படி ஈசன் கட்டளை இட, அந்த முனிவர் மகரிகூழிப் பதவி பெற்ற இட பாவம் தீர பூரீராமன் வந்து வணங்கிய தலம். இந்தத் தேனுடபுரீசர் ஆலய வ வடிவாக அட்டபுஜ துர்க்காதேவி தன மன்னர்களின் குலதெய்வம் ராஜராஜன குந்தவைப் பிராட்டியும், மதுரையிலே எ மானி என்ற மங்கையர்க்கரிசியும் வழிபட்டு
16ஆம் நூற்றாண்டில் தஞ ை ஆளத்தொடங்கிய போது முதல் அரசனா அவரே அடுத்து அடுத்து வந்த மூன்று அமைச்சராக 75 ஆண்டுகள் பதவி வ இவரது இரண்டாவது புதல்வர் தான் வெங்கடேஸ்வர தீட்சிதர். கர்நாடக கர்நாடக சங்கீதத்தில் 72 மேளகர்த்தா இவரது இராக சம்பிராதயங்களைப் பி பூரீ முத்துசுவாமி தீட்சிதரும் கீர்த்தை புகழ்பெற்ற வேங்கடமஹி என்ற வெங்கே வாழ்ந்தவர். துர்க்கையை வணங்கியல் காஞ்சியில் ஞான ஒளிபரப்பி மறைந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள். பூரிசரணர் என அ சத்யந்த பக்திக்கு உரியவளானவள்
வலப்புறம் மேலிருந்து கீழாக ச இடப்புறம் மேலிருந்து கீழா சங்கு, வி வைத்துள்ள கரத்தின் புறத்தில் கிளிuெ கண்ணுக்கினிய காட்சி. ஆறு அடி உய உயர்ந்த மகுடம் தரித்து நிற்கும் பட்டில் திகழ்கிறாள். அவளுக்குப் பின்னாலி சிம்மவாகனம் தலைதாழ்த்தி நிற்கிறது. மகிழ்ச்சிப் பாவனையில் நாக்கினை கொண்டிருக்கிறது. வலது பாதத்தை எ நிற்கும் பட்டீஸ்வரம் துர்க்கையைப்

காதேவி
மைத்த சிவாலயம் பூரீ தேனுடபுரீஸ்வரர் 5 அருகே உள்ள பட்டீஸ்வரம் என்ற புதல்வி பட்டி, அந்தப் பட்டி வழிபட்டு ர்களின் தலைநகரமான பழையாறையின் பட்டீஸ்வரம் தேனுடபுரீசர் தாம் தமிழ் ந்தர் அருளியவர். சம்பந்தக் குழந்தை க்கவென சந்நிதியில் இருந்த நந்தியை நந்தியும் விலகி உள்ளது. விசுவாமித்திர ம் பட்டீஸ்வரம். வாலியைக் கொன்ற ப பெருமான் பட்டீஸ்வரம் தேனுடபுரீசர் டக்கு வாசலில் மிக அற்புத மங்கள ரிச்சந்நிதி கொண்டிருக்கிறாள். சோழ ரின் சகோதரியும், மதி மந்திரியுமான சைவ நெறியை ஆட்சிபீடத்தில் ஏற்றிய } அருள் பெற்றது இதே துர்க்கையிடமே.
சயை ஆணிட நாயக் கமன்னர்கள் ன சேவப்பாவுக்கு முதன் மந்திரியாகவும், தலைமுறை மன்னர்களுக்கும் முதல் கித்தவர். மகான் கோவிந்த தீட்சிதர். வேங்கடமஹி என்று பேர் பெற்ற சங்கீதத்தில் நிபுணரான வேங்கடமஹி இராகங்களை முறைப்படுத்தி வகுத்தவர். ன்பற்றியே பூரீ தியாகராஜசுவாமிகளும் னகளை இயற்றினார்கள். இத்தகைய டசுவர தீட்சிதர் இந்தப் பட்டீஸ்வரத்தில் பர். இதே பரம்பரையில் வந்தவர்தாம் மகா பெரியவர் ழறி சந்திரசேகரேந்திர னைவராலும் வணங்கப்பட்ட பெரியவரின் பட்டீஸ்வரம் பூரீ துர்க்கை.
க்கரம், அம்பு, வாள், அபயம் ஆகவும், ல், கேடகம், தொடையில் ஒய்யாரமாக பான்று உல்லாசமாக உட்கார்ந்திருப்பது ரம் உள்ளவளாக, மூன்று கண்களுடன் ஸ்வரம் துர்க்கா சாந்த சொரூபிணியாகத் இடது பக்கத்தை நோக்கியவாறு
காலின்கீழ் மகிடனின் தலை-அதுகூட மேல்நோக்கி நீட்டி மூக்கை வருடிக் டுத்து நம்மைக் காக்கவர ஆயத்தமாக 1600s (86 IIT DITE

Page 20
நாடகம்:
தபோபலம்
காட்சி 8 இடம்: ஆச்சிரமத்தில் ஒரு பிரிவு வசிட் அரசே! எமது ஆச்சிரம பழக்க வழ வேர், கிழங்கு, காய், கனிகளால் இருந்தாலும் ஆச்சிரம அரவணை விசுவா: அன்பே பூசை, அன்பே அதிதி உ என்றும் விரும்புவது இன்ப அன்ட
வசிட் அரசரின் கருணைப் பெருக்கு ஆச்
நிறைந்த மன்னரை அடைய நாடு வேண்டும்.
விசுவா: வசிட்டரின் பூசை வரப்பிரசாதத்ை
வசிட்: தவமுனிவருக்கான தயாள குண விசுவா: வசிட்டரே! என்னால் நிறைவு செ வசிட் விசுவாமித்திர அரசர் ஆணைக்கு
வருகின்றது. அது நாம் புரிந்த
விசுவா: தங்களைக் குருவாக வரித்த சீடர்க
வசிட்: சீடர்களும் சிறப்போடு சீவிக்கின்ற றேனோ அதனையே செயலில் காட் பணிவு, ஒழுக்கம், நேர்மை அவர் எல்லாம் மேலான மாணவ மணிக
விசுவா: ஆச்சிரம அரும் பணி?
வசிட்: மன்னருக்கு மாளிகை வாழ்வு போ: சுகத்தைக் கொடுத்த வண்ணமாக
விசுவா: வன விலங்குகள்?
வசிட் இனம் கண்டு இயலுவன, இயல்
விலங்குகள் ஆனாலுஞ் சரி இயல் யினுஞ் சரி தயை புரியத் தயங்
விசுவா:விலங்குகள் யாவும் மகிழ்வாகவும் காண்கின்றேன். செவியினால் அ6 என் மனம் அவற்றினுடன் நன்கு
வசிட் அரசருடைய அருள் உரை கேட் குறித்து நானும் அறிவதில் ஆவ

திரு. சிவ.சண்முகவடிவேல் அவர்கள்
2க்கங்களை நன்கு அவதானித்திருப்பீர்கள். அடியேன் அதிதி பூசை புரிவேன் அரசராக ப்பை அன்போடு ஆதரிக்க வேண்டும். உபசரணை அன்பில் மலர்ந்த ஆச்சிரமம்! | ஒன்றே!
Fசிரமம் எங்கும் கரை புரள்கிறது! மனவளம் ம் நகரமும் நலியாத தவத்தைப் புரிந்திருக்க
த வரவேற்றுக் கொண்டேன்
ம் பேசுகின்றது! ய்யத் தக்க குறை யாதும் உளதோ? க் கீழ் ஆச்சிரமம் அமைதியாக நடந்து
நல்ல தவப்பேறு
5ள் வாழ்க்கை நலத்தில் குறைபாடு உளவோ? ார்கள்! நான் மனத்தில் எதை நினைக்கின் டும் தீரர்களாகத் திகழுகின்றார்கள். அடக்கம், களிடத்தில் நிரம்ப உண்டு. மணிகளுக்குள் களாக அணி செய்கின்றார்கள், அரசே!
ல எமக்கு ஆச்சிரம ஆடம்பரமின்மை மேலான 5 அமைகின்றது!
பாகவே கொடிய கொல்லுஞ் சுபாவமுள்ள பாகவே சாதுவான உணர்வுடைய விலங்குளா
குவதில்லை.
குதுாகலமாகவும் இருப்பதைக் கண்கொண்டு வற்றினுடைய செப்புதலைக் கேட்கின்றேன்!
கலக்கின்றது!
டு என் அகம் பூரிக்கின்றது! அரசரின் நலம் ல் கொண்டுள்ளேன்!

Page 21
6.
விசுவா:
வசிட்:
விசுவா:
வசிட்:
விசுவா:
6.
விசுவா:
வசிட்:
விசுவா:
வசிட்:
636). T:
வசிட்:
Gifasi 6 INT:
வசிட்:
விசுவா:
வசிட்:
விசுவா:
வசிட்:
விசுவா:
வசிட்:
விரும்புவதை அறியத்
மகாராசா! தாங்கள் சேமமாக இரு
நன்றே நாடினிகள்! நமக்கு ஏது குை துன்பம் என்றால் இன்னது என்று யாவரும் இனிய உறவினர் போல்வி
சனசமூகங்களைத் தருமமாக ஆண்
வசிட்ட முனிகாள்! தருமம் எங்கும் அதர்மம் என்றால் என்ன என்று அ
அரசருடைய வார்த்தைகள் ஆனந்த தனத்தைத் தரும நெறியில் நின்று மகரிஷியே! நமது நாட்டில் செல்வ அறம் திறம்பால் ஓங்குகின்றது என்
அது போற்றுதற்குரியது! வேலையா கவனிக்கின்றார்களா?
அவர்களை நெறிப்படுத்த வேண்டிய நி கேளுங்கள் அவர்கள் தாமாகவே ந
பகைவர்களை வெற்றி கொண்டீர்க:
எல்லோரும் நண்பர்களானதால் பை அகராதியில் இடம் பெறுவதில்லை.
அரசே! சேனா சமூகம்.?
சேமத்தோடு செயல்படுகின்றார்கள்.
நண்பர்கள்?
நலமாக வாழ்ந்து வருகின்றார்கள்.
புத்திர சந்தானம்
மாதா பிதா குரு தெய்வ சார்பன்றி
அரசே! பெளத்திரர்கள்?
சொல்லவா வேண்டும் முனிவரே! அ கொண்டாட்டத்திற்கும் குறைவே இt
பந்துக்கள்
பல துறைகளிலும் புகழோடு பொலி
பரிசனர்கள் பார்த்திபரே?
 
 

தருவதில் நானு ஆயத்தமாக உள்ளேன்!
க்கின்றீர்களா?
ற நம் குடிகள் நிறைவுடன் வாழ்கின்றார்கள். அறிய மாட்டார்கள். யாதும் எம் ஊள்
T
டு வருகின்றீர்களா?
தாண்டவம் புரிகின்றது! நம் சமூகம் றியமாட்டார்கள்.!
மாக்குகின்றது! அரசே! ராச நீதி தவறாமல்
ஈட்டிக் கொள்கின்றீர்களா?
ம் செழித்துக் கொழிக்கின்றது என்றால் று தானே பொருள் தரும்.
ாட்கள் விசனப்படாமல் கடமையைக்
iப்பந்தம் நமக்கு நிகழ்வதில்லை. முனிவரே! நன்னெறி நாடி நடப்பார்கள்.!
5া?
கமை என்ற வார்த்தை நமது அரசியல்
ப் பிறிது ஓர் சார்பில்லார்கள்..!!
வர்கள் இட்டம் போல குதூகலத்திற்கும் ஸ்லை.
கிென்றார்கள்!

Page 22
2. AeAAeAeeAeAeAeAAeAeAeAesAesseeAsAeAAeAe விசுவா: குறைவிலா நிறைவில் நிலைத்து
வசிட்: அரசே! தாங்கள் உண்மையில்
இருக்கை என்னைத் தலை வண
விசுவா: மகரிஷியே! தங்களைப் போன்ற போது தரணியாளும் இந்த விசு6
வசிட் அரசர் உத்தம குணம் ஓங்கப் பெ வரம்பாக நிற்கின்றீர்கள். எங்க6ை அரசர்!!
விசுவா: முனிவர் அளவு கடந்த புகழ் மா
வசிட் அப்படி அல்ல அரசே!! தாங்கள் என்னுடைய உயிருக்கு உயிரான தாழ்ந்து பூசிப்பதற்குத் தகுந்த க
விசுவா: முனிவருடைய கனிந்த மொழிகள்
மிளிருகின்றது!!
வசிட் அரசே! தங்களுக்கும் சேனைக்கு ஆசை கொண்டுள்ளேன். என் என நான் செய்யப்போகும் உபசாரத்ை
விசுவா: மகரிஷியே! தாங்கள் இது வரையி
அர்ச்சித்தீர்கள்.
வசிட்: ஆம் அரசே! ஆனாலும் அது என விசுவா:அர்க்கியம், பாத்தியம், ஆசமனிய
வாழ்க்கையில் அதுவே சிரமம்.!
வசிட்: அரசே! அதனால் என் மனம் சார்
விசுவா: முனிவருடைய உபசாரம் என் மன வசிட்: என் உள்ளே ஒன்று இருந்து என் விசுவா: எல்லா உலகங்களும் போற்றும்
பொருளாக மதித்து மதிப்பளித்தது
வசிட்: போதும் என்னும் நிறைவு எல்லே
விசுவா: பெரும் புண்ணியச் செயல்களின்
கிடைத்தது. அதை விட நான் என
முனிவரை முழுமனதுடன் வணங்கு விடை புரிய வேண்டும்.
வசிட்: மன்னவருக்கு மாறாக நான் மாற்று மன அமைதிக்காக அடியேன் அளி ஆக வேண்டும் அரசே!
 
 

ஸ்ளார்கள்!
புண்ணியம் புரிந்தவரே! தங்கள் தகுதியான ங்க வைக்கின்றது!
தவமுனிவர்களுடைய தயவு இருக்கும் ாமித்திரனுக்கு தாழ்வு தளர்வு ஏது?
ற்றவர் வருணாச்சிரம தருமம் வழி தவறாமல் ாப் பாதுகாப்பவர் தருமத்தை நடத்தும் தனி
லையை அள்ளி அணிகின்றார்.!
என் இருப்பிடம் நாடி வந்த நல்ல அதிதி,
உத்தம நண்பருமாவார். நான் தங்களைத் ாரணம் பல உள. ரில் பொய் கலவாத பொருத்தமான மெய்
ம் தகுந்த படி அதிதி பூசை அளிப்பதற்கு ண்ணம் நிறைவேறுவது தங்கள் வண்ணம். தை அங்கீகரிப்பீர்கள் என்று நம்புகின்றேன்.
Iல் பால் பழம் கிழங்கு வேர் காய் இவற்றால்
ாக்கு மன அமைதி அளிக்கவில்லை.
ம் உபசாரம் உவந்து செய்தீர்கள். ஆச்சிரம
நதி கொள்ளவில்லை.
ாத்திற்கு முழுமையான நிறைவைத் தந்தது.
னை உந்திக் கொண்டே வருகின்றது!
தகுதி நிறைந்த தாங்கள் என்னையும் ஒரு து போதாதா?
ருடைய உள்ளங்களிலும் உறையாது!
பலனாகத் தங்களுடைய தரிசனம் எனக்குக் தயும் தங்களிடத்தில் எதிர்பார்க்கவில்லை. கின்றேன். அனுமதி அளித்து நான் ஏகுவதற்கு
வார்த்தை கூறவில்லை. அடியேனுடைய க்கும் அதிதி அருச்சனையை அங்கீகரித்தே

Page 23
வசிட்:
காட்சி: இடம்:
வசிட்:
8F
வசிட்:
8FL
வசிட்:
8FL
வசிட்:
8FL
வசிட்:
வசிட்:
வசிட்:
8F
வசிட்:
SFL
வசிட்:
8FFDL:
வசிட்:
ருள் ஒளி 38 YYAYAeAeAeAeAeAe ee ee e SeASASASASA
விசுவாமகரிஷியின் மனங் குழம்ப நான் மறுதி
வழி நடத்தலை ஏற்றுக்கொள்ள எ6
அரசருடைய உடன்பாட்டிற்கு என் உ
(திை 皇
ஆச்சிரமத்தில் உணவு தயாரிக்கும் ம
சபலே. சபலே.!
மகரிஷி. இதோ. வருகின்றேன்.
பெண்ணே. அரச விருந்தினரை அதி வருவாய்.
(வந்து வணங்கி) வந்தேன் வசிட்ட தந்து நிற்பேன்.
ஆகட்டும் சபரை. இதைக் கேட்பாய்.
அரச ரிஷிக்கும் அவர் உடன் உை விரும்புகின்றேன்.
ஆகா! முனிவருடைய விருப்பத்தை ஒன்று உளதோ பேதைக்கு!
சபலையே! எந்த விருந்தாளிக்கு எத அதை அள்ளி வழங்குவதற்குக் கு
அவ்வாறே ஆக்கிக் கொள்வேன் மு அதுவே விருந்தில் அதிகம் விரும்ப
அமைத்துக் கொள்வேன். வேறு எ பலகார வகைகள்.?
விருந்தினர்கள் விரும்பி உண்பார்கள் வேண்டும்
ஆம்.
வேறு என்ன விரும்புகின்றீர்கள்?
பான வகை?
அது பலவிதம். குளிர்பானம். சுடுL
ரச வகை.?
தயார் செய்வோம்! அறுசுவைப் பத
ஆம், கடித்துத் தின்பன.
 
 

මණ්ඩ්‍රේෂී بن عفت علی این سند في من من بين من بين s ➔ 2 நதுரைக்க மாட்டேன். வசிட்ட முனிவருடைய ன்றும் நான் தயங்க மாட்டேன்.
ளங்கனிந்த வந்தனங்கள் உரித்தாகட்டும்!
og )
gổH_Llử)
க நேரம் காக்க வைத்தலாகாது. விரைந்து
முனிவரே! எனது வந்தனத்தைப் பாதத்தில்
. நமது ஆச்சிரமத்தை அறிய வந்திருக்கும் றையும் சேனைக்கும் விருந்து செய்ய
முன்னின்று முடிப்பது அல்லால் பின்
தில் விருப்பம் அதிகம் உளதோ அவருக்கு றைவில்லாமல் தயார் பண்ணிக்கொள்.
>னிவரே! அன்னம்.? த் தக்கது.அதற்கான கறி வர்க்கங்கள்.!
ன்ன வேண்டும்?
. வேண்டாம் என்னும் வரை விநியோகிக்க
ம்பானம். பழரசபானம். ஆகட்டும்.
நார்த்தங்கள்!

Page 24
SF
வசிட்:
f
வசிட்:
ன்ெ
முறுக்கு வகைகள்
பருகத் தக்கன
நக்கிச் சுவைப்பன.
தேன். வெல்லப்பாகு. ԼյլքJ&
G6).j606) b.
பால்.
கட்டித் தயிர்.
நறுமணம் கமழும் நெய்.
பொரியல் வகைகள்.
வாசனை மிக்க திரவியங்கள்
பூக்கள்
பூச்சுக்கள்.!
தாம்பூலம்..!
சந்தனம்.
யாவும் தடங்கல் இல்லாமல் தாரா
முன்பு வழங்க வேண்டும்.
வசிட்ட முனிவரே! விருந்தினர்கள்
முன் வல்லவாறு வழங்குவிப்பேன்
ஆகா! நான் உன்னை நன்கு உ அல்லவா..!
முனிவரே, அஞ்சற்க! தாங்கள் பி தவத்தில் தன்னிகள் அற்றவர். ஒலி உற்பத்தி இடம் அல்லவோ. தா
ஆகா! எல்லாம் அறிந்த காமதேனு
(தி
 
 

AeeeAAeAAAeAeAeAeAAeAAeeAeeA AAeAAA STTTTTtyMT 38
ங்கள்.
ளமாகத் தயாராக இருக்கவேண்டும், விளம்ப
விரும்பியவற்றை இல்லை என்னாது சொல்லு T.
ணர்வேன்! நீ என் சத்தியுள்ள காமதேனு
ரமாவின் தனயர், புண்ணிய நதியாவீர்கள்!! ரி உள்ளவர். தாங்கள் மந்திரங்களுக்கு ங்கள் உத்தரவைத் தவிர்ப்பேனோ..!
ணுவிற்கு கற்பிக்க நான் யாவன்..!
ரை) (தொடரும்.)

Page 25
சக்தி வழிபாடு
தாய் வழி பிறப்பன உயிர்கள். அ உயிர்கள் மட்டுமல்ல உலகம் கண்ணுக்ெ பெற்றுத்தந்தவள் அன்னை. இதனைவிட மலர்கள், எழில்மிகு பறவைகள் இப்ப காரணமாக அமைபவள் இந்த அன்னை கருணை, இடையீடு அற்ற இயக்கம் இ பொருளே ஆகும்.
இந்த அன்னையின் வழிபாடே எனின் இயக்க நிலை சக்தியாகும். சிவ மதியும் போல, தீயும் வெப்பமும் போல நிற்பவர்கள்
“சத்தன் அருள் தரின் சக்தி அருள் உண்ட என்று திருமூலர் குறிப்பிட்டுள்ளார். சிவன் இணைத்து வழிபடுதல் மரபு
“தாயாகி என்னை வ
என மாணிக்கவாசகரும் “எந்நாளுமாய் தவமான தன்மையானை’ என அப்பரும் போற்றுகின்றார்.
சிந்துச் சமவெளியில் ஆராட்சிக அறியமுடிகிறது. இதிலிருந்து இற்றைக் சக்தி வழிபாட்டின் சிறப்பினை அறிய வழிபாடு நிகழ்ந்தமையை “தேவிசூக்தம் அதிதி, வாருணி ஆகிய பெண் தெய்வங் பல பெயர்களால் சக்தி அழைக்கப்பட்டன வடிவங்களில் போற்றுகின்றனர். காளி, உலக நாயகி வழிபாடு இன்றும் காண
அன்னை பராசக்தி அவளே ஆ நன்மைகள் நிகழ்கின்றன. நோய் தீர்ப்பாள் அருள்பவள் அன்னை ஆதிசக்தி. சக்தி அறிஞர்கள் கருத்துரை பகிர்கின்றனர்.
சக்தியின் அருள்
தம்மை உருக்கி உள்ளம் ஒருமை வழிபடும் அடியவர்கள் அன்னையின் அ எதை உள்ளம் நெக்கி உருகி வழிபடு அருளைப் பெறுவர்.

செல்வி ச. நிறஞ்சலா அவர்கள்
யா/ஸ்கந்தவரோதயக் கல்லூரி
வற்றினைப் பெற்றுத் தந்தவள் அன்னை. கட்டாத அண்டம் வரை அனைத்தையும்
கடல் வானுஜர் மலைகள், மணக்கும் டியாக அனைத்தின் தோற்றத்திற்கும் யே. அளவற்ற அன்பு, எல்லையற்ற வை அனைவற்றிற்கும் சக்தியின் பரம்
சக்தி வழிபாடு. அறிவு நிலை சிவன் மும் சக்தியும் வேறு வேறல்ல நிலவும் சிவமும் சக்தியும் வேறறக் கலந்து
T
e 99
TLD
ன் தந்தை எனின் சக்தி தாய் இப்படி
ளர்த்தனை போற்றி”
எனக் கெந்தையுமாய் தாயானைத் சக்தியும் சிவனும் இணைந்த மரபைப்
களின் போது சக்தி வழிபாடு பற்றி கு ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முடிகிறது. இருக்கு வேதத்தில் சக்தி ’ எனும் பகுதியில் உஷை, இராத்ரி, களின் குறிப்புகள் உண்டு. இதிலிருந்து மையைப் பெறலாம். சக்தியை பல்வேறு
மாரியம்மன், வழிபாடு இதனை விட 'ப்படுகிறது.
திசக்தி. அவளது அருளால் உலகில் தனம் நல்ல மனம் இவற்றையெல்லாம் சிவன் பரஸ்பர வழிபாடு பற்றி பல
ப்பட்டு அன்னையை நெஞ்சில் நிறுத்தி Iருளைப் பெறுவர். எவர் எவர் எதை பவர் எவராயினும் அவரவர் சக்தியின்

Page 26
சம்பந்தர் சீர்காழியில் ‘அம்மா” இரங்கினார். ஆதி சங்கரர் ‘செளந்தர்ய பாலை அருந்திய திராவிடக் குழந்தை கூடிய கவி ஆகி விட்டார் என்று கூறு முன் வாழ்ந்த சீகர் என்பவர் பிறவி பேசும் திறனால் “று முகபஞ்ச துதி”
300 ஆண்டுகளுக்கு முன் திருக்கட6 மிகுந்த அன்புடையவர். அன்பின் முத மன்னரிடமிருந்து சக்தியால் காக்கப்பட்
மேற் கூறப்பட்டவர்கள் சக்தி அரு பக்தியால் வழிபட்டால் நிச்சயம் காக மிகவும் அருகியே விட்டன. இதனால் நிறைந்து விட்டன. இதற்கு எல்லாம் அவள் தாய் எம் பிழைகளை நிச்சியம் தெல்லிநகர் துர்க்கை அம்மன் தேரில் எம்மிடமுள்ள தீய குணங்களை சங்கரி முனையில் நடப்பது போல் மிகவும் அலி ஈடேறமாட்டாது. உலகம் அமைதி பெ எனவே அன்னையிடம் நாம் மன்றாடுே விமோஷணம் பெறுவோம்.
“எல்லோரும்
器 漆濠状
தேரேறி வந்திடுவாய் தெ
அமைதியற்ற நாட்டிலே அமைதி அருகதியற்ற வாழ்வை அருமருந்: பண்பற்ற மாந்தரிற்கு பக்குவத்தை தேரேறி வந்திடுவாய் தெல்லிநகள்
நகையும் ஊழ்வினையும் பகையை பாவமும் ஏழ்மையும் பிணியும் பசிய தாரமர் கொன்றையும் இலுப்பம் பூ திருத் தேரேறி வந்திடுவாய் தெல்
மோகத்தைக் கொன்று மூச்சை நி தேகத்தைச் சாய்த்து தேசத்தைக் யோகத்தை திருத்தி ஊனை உரு காக்க தேரேறி வந்திடுவாய் தெல்
காலை இளவெயிலில் அம்மா கண்ஒளி காட்டும் மாட்சி தாயே நீல விசும்பிடை அன்னை உன் திருவீதி வலம் வரும் உன் அருள
 
 
 

ూల
அருள்ஒளி 38 என்று அழைத்த குரல் கேட்டு அன்னை லகரியில்” “பார்வதி அம்மையே உன் பெரும் புலவரிடை எல்லோரும் கவரக் கிறார். இற்றைக்கு 1500 ஆண்டுகளுக்கு யிலே ஊமை, சக்தி அருள் பெற்றார் எனும் பாடலை சக்தி நோக்கிப்பாடினார். வூரில் அபிராமிப்பட்டர், அன்ல்னையிடம் ர்வு பக்தியாகும். இதனால் ‘சரபோஜி" டு “அபிராமி அந்தாதியைப் பாடினார்.”
ள் பெற்றவர்களாவர். நாமும் அன்னையை க்கப்படுவோம். இன்று பக்தி முறைகள்
இன்று துன்பமும், மரண ஒலங்களும் நாம் அன்னையை போற்றல் வேண்டும். பொறுப்பாள். எதிர்வரும் தினங்களில்
ஏறிப் பவனி வந்து எம்மை காப்பாள். ப்பாள். துர்க்கையை வழிபடுவது கத்தி வதானமானது. போலி அன்புகள் எவையும் வேண்டும் நாடு அமைதி பெறவேண்டும் வாம். கண்ணிரால் பாத பூஜை செய்து
பெறுக அருள்”
韬 球密翠
நல்லிநகர் துர்க்கையம்மா யாய் வாழ்ந்திட தாக்கிட
தந்திட துர்க்கையம்மா
பயும் துரத்த பும் போக்க வந் தாங்கி லிநகள் துர்க்கையம்மா றுத்தி
காதது
க்கி லிநகள் துர்க்கையம்மா
TTL of e
ச. தக்கசீலா யா/ஸ்கந்தவரோதயாக் கல்லூரி

Page 27
தேர் ம
தெல்லிப்பழை துர்க்கை அம்மன் ஆலயத்துக்குப் புதிய தேர் அமைக்கப் படுகின்றதெனவும், அதன் வெள்ளோட் டத்தையொட்டி, மலரொன்று வெளியி டப்படுகின்றதெனவும் அறிந்து மகிழ்ச்சி யடைகின்றேன். தேரைப்பற்றிச் சிந்திக் கத் தொடங்கியதும் மனத்திலே பல கருத்துக்கள் எழுகின்றன. அவற்றுள் மூன்றை மட்டும் இங்கு மிகச் சுருக்க மாகக் குறிப்பிடுவோம். முதலாவது அழகையொட்டியது. இரணி டாவது சமய தத்துவம் பற்றியது. மூன்றாவது சமூக தத்துவத்தைப் பற்றியது.
93.P(35:
ஆலயங்களிலேயுள்ள அம்சங் களுள் தூரத்திலுள்ளவர்களைக் கூடக் கவரவல்லன எனக் கருதத்தக் கன கோபுரமும் தேருமேயாகும். இவற்றுள் ளும் தேருக்குச் சில தனிச் சிறப்பு களுண்டு. கோபுரம் ஓரிடத்திலேயே நிலைத்து நிற்பது. தேர் ஆண்டுக் கொரு முறை, தானும் அலங்கரிக்கப்பட்டு அலங்கரிக்கப்பட்ட இறைவனையோ அம்பாளையோ தாங்கி வீதி வலம் வருவது. எந்த ஆலயத்திலும் தேர்த் திருவிழாவுக்கு ஒரு தனி மகிமையுண்டு. தேரிலே சுவாமியோ அம்பாளோ வீதி வலம் வருவது தனி அழ கெனக் கூறுவது மிகையாகாது. நல்லூரிலே ஆறுமுகப்பெருமான் தேரில் இருந்து வீதிவலம் வரும் காட்சியை அழகுக் கெல்லாம் அழகென்று கூடக் கூறலாம். அந்தக் காட்சியைக் காணும் வாய்ப் பினைப் பெற்ற எவரும் வைத்த கண் எடுக்க விரும்புவதுமில்லை, பார்த்தது போதும் என மனம் நிறைந்து திரும்பு வதுமில்லை. அத்தகைய கவர்ச்சியுண்டு அத்தேருக்கும் அத்தேரில் எழுந்தருளி

கிமை
வfதரிவலம் வரும் &(3) (Lp 5 Li பெருமானுக் கும்.
சமய தத்துவம்:
இனி, தேர்த்திருவிழா குறிக்கும் அடிப்படைச் சமய தத்துவத்தை நோக் குவோம். மேலே தேரின் அழகைக் குறிப்பிட்டோம். ஆனால் தேர் குறிக்கும் தத்துவம் சங்காரமாகும். இது வியப்புக் குரியது. மகோற்சவத்தை விளக்கும் நூல்கள் யாவும் இரதோற்சவத்தின் உட்கருத்தையும் விளக்கியிருக்கின்றன. “ஞானியார் அடிகள் நினைவுமலர்” என்ற நூலிலே “தேரூர்ந்த திரிபுராந் தகன்” என்றொரு கட்டுரையிலே சிருஷ்டி, திதியைக் காட்டிலும் சம்ஹா ரமே மேலானது என்றும், சம்ஹாரத் தொழில் கொலைத் தொழில் அன்று என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.
பூமியையே ஆண்டவன் இரத மாகக் கொண்டிருக்கிறான். நான்கு வேதங்களுமே இரதத்தில் கட்டப்பட்ட நான்கு குதிரைகளாகின்றன என தைத் திரியோபநிடதம் கூறுகின்றது. பிரமனே இந்த இரதத்துக்குச் சாரதி. பூமியாகிய இந்த இரதத்துக் குச் சக்கரங்களாக அமைந்தவர் சூரிய சந்திரர். சூரியன் அசுத்தத்தைப் போக் குவது சந்திரன் இன்பத்தை உண்டாக்கு வது. ஆணவம், கன்மம், மாயை ஆகிய மும்மலங்களையும் அழிப்பதற்காகவே தேரூர்ந்து செல்கின்றான் என்பதே இரதோற்சவத்தின் உட்கருத்து என்ப தைப் பல நூல்களும் விவரமாக விளக் கியிருக்கின்றன.
சமூகதத்துவம்:
நான் சிறுவனாயிருந்த காலத்
தில் என்னை என் தகப்பனார் மாவிட்ட
புரம் தேருக்கு ஒவ்வொரு வருடமும்

Page 28
2 عزعة عن عن تقدمت عدة من عن عن
தவறாது அழைத்துச் செல்வது வழக் கம். தேர் புறப்படும்போது என் தகப்ப னார் தானும் தேர் வடத்தைப் பிடித்துத் தேரை இழுப்பார். அதுமட்டுமன்றி ஒரு சிறிது தூரமாவது எல்லோருடனும் சேர்ந்து நானும் தேரை இழுக்க வேண்டுமென விரும்பி என்னையும் வடத்தைப் பிடித்து இழுக்கச் செய்வார்.
சமய உட்கருத்துக்கள் எவையா யிருப்பினும் தேர்த் திருவிழாவைப் பொறுத்தமட்டில் வெளிப்படையான சில சமூக நலன்கள் இருப்பதையும் காண்கின்றோம். அவற்றுள் இரண் டொன்றை இங்கு குறிப்பிடுவோம். தேர் வடத்தை எல்லோரும் சேர்ந்து இழுக் கும்போது இறைவன் சந்நிதியில் ஏற்றத் தாழ்வின்றி எல்லோரும் சமம் என்ற உணர்வு ஏற்படுகின்றது. இது வரவேற் கத் தக்கது. பெண்கள் வடத்தைத் தொட்டுத் தேரை இழுக்கக் கூடாதென்ற ஒரு கருத்து ஒரு காலத்தில் நிலவி வந்தது. ஆயரினும் அக் கருத் து காலப்போக்கில் வலியிழந்துவிட்டது. இன்று சில ஆலயங்களிலே அம்பாள் உற்சவங்களில் முழுதும் பெண்களே தேரை இழுக்கும் நிலைமையும் நிலவி
பொருந்திய முப்புரை செப்புை வருந்திய வஞ்சி மருங்குன் 1 னருந்திய நஞ்சமு தாக்கிய 6 றிருந்திய சுந்தரி யந்தரி பாத
நின்று மிருந்துங் கிடந்து நட யென்றும் வணங்குவ துன்ம6 னொன்று மரும்பொரு ளேயரு தன்றும் பிறந்தவ ளேயழி யா
 

ai p6ff88 و oldقه سال به بین است اعت است این نام به வருகின்றது. புதியதேர் இயற்றப் படுவதும் ஓர் அம்பாள் ஆலயத்திலான மையால் இக்கருத்தை இங்கு குறிப் LL6 ort (360T stub.
பலரும் சேர்ந்து வடத்தை இழுக் கும் போதே தேர் நகருகின்றது. இதன் மூலம் கூட்டு முயற்சியின் முக்கியத் துவம் புலனாகின்றது.
தேர் வடத்தைப் பிடித்து இழுக் கும் ஒவ்வொருவருக்கும் தற்பெரு மையோ தன் நினைப்போ இன்றி தன்னை மறந்து இறைபணி செய்யக் கூடிய மனோநிலை ஏற்படுகின்றது. இவை போன்ற யாவும் இரதோற்ச வத்தின் மூலம் ஏற்படக்கூடிய பலவித நலன்களுக்கு உதாரணங்களாகும்.
இன்றுள் ள அமைதியற்ற நிலைமை நீங்கவும், நாடெங்கனும் அமைதியும் நன்மையும் நிலவவும் அருளுமாறு புதிய தேரிலே எழுந்தருளி வீதிவலம் வரும் எல்லாம் வல்ல துர்க்காதேவியின் திருவருளை வேண்டு (86). TLDT.g5.
பிரம்மழனி கி. லகரமணஐயர் வித்தியாதிபதி, கல்வி அமைச்சு.
ரை செய்யும் புணர்முலையாள் மனோன்மணி வார்சடையோ
வம்பிகை யம்புயமேற் மென் சென்னியதே.
ந்து நினைப்பதுன்னை லர்த் தாளெழு தாமறையி ந ளேயுமை யேயிமயத் முத்தி யானந்தமே.
- அபிராமி அந்தாதி

Page 29
கற்புறு சிந்தை ம
SSRS
பல மொழிகளிலும் எழுந்த இலக பேசியுள்ளன. மனித இயலில் மட்டுமல் ஆண் பெண் பாவனையுண்டேனும் பற6ை இப்பகுப்பு உண்டு. உதாரணம் ஆண்பனை பாலியற் தொடர்பின் ஆண் பெண் உருவாக்குகின்றன. இதில் மனித இனத் நிறையெனப்படும் கட்டுப்பாடு. இந்த நிை அதைக் கற்பு என்றும் நிதானப்படுத்தப்பட் ஆணினத்தின் ஒழுகலாறு. பெண்களின் ஒழுக்கம் தவறினதாகக் கருதப்பட்டது கற்பு நெறியில் நிறுத்தல் எனப் பரிமேல பேணக்கற்பு நெறிகட்டாயப்படுத்தப்பட்டது நாட்டு மரபு, வழக்கம், ஒழுக்கம் கெடில ஓரகத்திருப்பதே கற்பு. கற்பு நிலைபெ ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் பொது என்று கற்பு பேணப்பட வேண்டும். காவல் த பேணப்பட்ட பெண்களைப் பத்தினியென் கற்புக்கனலியாகப் பேசப்பட்டாள். கண்டு பெண்ணாகவே காட்டப்படுகின்றாள் பதுமகோமளை, நளாயினி, அருந்ததி பாடப்பட்டிருக்கிறார்கள் . பாரதியும் எடுத்தாண்டுள்ளார்.
காணிநிலம் வேண்டும் காணிநிலம் ே தூணில் அழகியதாய் துய்ய நிறத்தி ܬܐ. காணிநிலத்திடையே
கட்டித்தர 6ே கேணி யருக்கினிலே -
கீற்று மிள நீ
பத்துப்பன்னி ரெண்டு பக்கத்தி லே முத்துச் சுடர்போலே
முன்பு வரவே கத்துங் குயிலோசை காதிற் படவே சித்தம் மகிழ்ந்திடவே தென்றல் வர

ாதர்
திருப்பதி இளம்பிறையாளன் அவர்கள்
$கணங்கள் ஆண் பெண் பால் பற்றிப் ல, வெவ்வேறு உயிர் இனங்களிலும் வ, விலங்கு மட்டுமன்றி தாவரங்களிலும் ா, பெண்பனை இணைவிழைச்சு என்னும் உறவே பரம்பரையை, சந்ததியை ந்துக்கே ஒரு கட்டுப்பாடுண்டு. அதுவே ற ஆண் பெண் இருவர்க்கும் பொது. டுள்ளது. அறிவு நிறை ஓர்ப்பு கடைப்பிடி நிறை அழிந்தால், கற்பு மாசுற்றால் நிறை (திருக்குறள் 57) நெஞ்சைக் ழகர் பொருள் கண்டுள்ளார். மரியாதை து. ஒருவனுக்கு ஒருத்தியென்பதே நம் ன் பண்பு இழிந்தநிலை-ஒருவனைப்பற்றி ற மனஉறுதி முக்கியம். இந்தக்கற்பு பேசியவர் புரட்சிக் கவிஞர் பாரதியார். நானேபாவையர்க்குகழகு இந்தக் கற்பு று அழைக்கப்படுகின்றனர். சீதாபிராட்டி ணகியும் கற்புக்கடம் பூண்ட பத்தினிப் கண்ணகி, சீதை, மணி டோதரி, போன்றோர் கற்பின் செல்விகளாகப் பத்தினியென்ற பிரயோகத்தை
- பராசக்தி வண்டும் - அங்கு - 56örudfri sæsøst னதாய் - அந்தக் ஓர் - மாளிகை வண்டும் - அங்கு தென்னைமரம் ரும்
- தென்னைமரம் வேனுைம் - நல்ல
- நிலாவொளி னுைம் - அங்கு
- சற்றே வந்து பனுைம் - என்றன் - நன்றாயிளக் வேனுைம்,

Page 30
பாட்டுக் கலந்திடே பத்தினிப் ே கூட்டுக் களியினிே
கொண்டு
பத்தினியென்ற பெயரை முன்னோர் த ஈழத்திரு மண்ணில் பெளத்த மக்கள் பெருங்கோயில் ஒன்றுண்டு. அதைப் அழைக்கிறார்கள் கற்பினுக்கு அணி போற்றினர்.
இதை விடுத்து வரைவின் மகள் தென்னக இலக்கியங்களிலே வலம்வரE அகத்துறை இலக்கியங்களிலே இடம்ெ வெளியே சென்று பரத்தமையுடன் வினாவுகின்றாள் ஒரு கற்புடைமாது.
வேண்டிய போதின்பம் விை தீண்டிய கையாலென்னை முல்லைக் கதிபா முகம்பார் சொல்லக் கடவதெல்லாஞ்
நம் பூமி பெண்மையையும் பெண்னெ இன்றைய பாலியல் வன்முறை உலக சவால் எனலாம். ஐம்பெருங்குரவரில் : ளனர் தாய்க்குலத்தில் அதிமதிப்புக்குரி காட்டுகின்றது.
தன்னை யளித்தா டமைய பன்னி யரசன் பயிறேவி - தி பெற்றா விரிவரையே பேசி ெ நற்றாய ரென்றே நவில்.
(மனமே) பேசில்- (நீ மனிதன் ஒருவ சொன்னால் தன்னை அளித்தாள் - த தமையனுடைய மனைவியும், குருவின் பயில்-மன்னவன் பழகி விரும்புகின்ற தன் மனைவியை, பெற்றாள். ஈன இவர்களையே, நற்தாயர் என்று-நல்ல த யினருக்கும், நவில் கூறுவாயாக.
பெண்ணிற் பெருந்தக்கயாவுள யான கற்பையும் உடன் சொன்னார். சுவாமிகள் ஒருதத்துவத்தையே விள

வே - அங்கேயொரு
பெண்வேனும் - எங்கள்
ல - கவிதைகள்
தரவேணனும்,
தோத்திரப் பாடல்கள்-12 காணிநிலம்
நம் பெண்பிள்ளைகளுக்குச் சூட்டினார்கள். வழிபட கண்டிமா நகரிலே கண்ணகிக்குப் பத்தினித் தெவியோ எனப் பெளத்தர்கள் யாயுள்ளவர்களைத் தர்மபத்தினியென்று
ரிர் பொது மகளிர் தேவதாசிகள் வழக்கம் ங் காணலாம். காமக்கிழத்தி, காதற்கிழத்தி பறக் காணலாம். தன் இல்லாளை விடுத்து உறவாடி வந்த கணவனைப் பார்த்து
ளக்கும் மடந்தையரைத் த் தீண்டாதே - பாண்டியா த் தகல நின்று
சொல் பழம்பாடல்
னாழுக்கத்தையும் மாசுறாமல் பேணியது. ளாவிய நெறியிற் பெண்களுக்கு ஏற்பட்ட தமையன் மனைவி, தாய் இடம் பெற்றுள் ய தாயரை விவேசிந்தாமணி நிரற்படுத்திக்
ன் மனைகுருவின் நன் மனையைப் லவருக்கும்
விவேக சிந்தாமணி 116
னுக்குரிய தாய்மாரைப் பற்றி ஆராய்ந்து) நன்னைப் பெற்றவளும்; தமையன் மனை
பன்னி-ஆசிரியரின் மனைவியும், அரசன் , தேவி-பெண்சாதியும், தன் மனையைர்றவளையும், (ஆகிய) இவரையே - ாய்மார்கள் என்று, எவருக்கும் எத்தகைமை
எனப்பாடிய குறளாசான் அதன் முத்திரை இந்தத் திண்மையை வைத்துத் தாயுமான க்குகின்றார்.

Page 31
கணவரை அ
இல்புறத் தவரை நாட
யாங்களும் இ
தன்பொறி ஆக நல்கு
தலைவநின் &
பொற்பு:உறக் கருதோ
பூரணா னந்த
5TնվԼf தன்பொறிஆக-தன் செல்வமாக, பொற்பு
இப்பாடலின் பொருள்:
கற்பு-கற்பானது, உறு-மிகுந்த, ! பெண்கள், கணவரை-தம் சொந்தக் க அந்நியமாகிய, ஓர்-ஒரு.இல்புறத்தாரை-ஆ மாட்டார்கள், அ.தேபோல, யாங்க சகவாழ்க்கையையும், தன்பொறிஆக-தன் தலைவ1-முதல்வனே, நின் அலது-உன்ன தெய்வத்தை, பொற்றுஉற- பொலிவு அ விரும்போம், பூரண ஆனந்த வாழ்வே உடையவனே.
இதே பொருளமைவிலே திருநால
இப்பாசுரத்தை அருளிப் போந்தவர் குல
கண்டா ரிகழ்வனவே
காதலன்றான் கொண்டானை யல்லா லறியாக் குலப விண்டோய் மதிள்புடை
விற்றுவக்கோ கொண்டா ளா யாகிலு * குரைகழலே :
வைணவ திவ்விய தேசங்களிலே ஒ விற்றுவக்கோடு-திருவிச்சிக் கோடு, திரு இங்கே சிவ சந்நிதியும் உண்டு. பஞ்ச வைணவர்கள் மறந்தும் பிறன் தொழாதவர் தம் துயரமாகக் கொள்பவர்கள். அந்தப் ப வடித்த குலசேகரப் பெருமாளும் தாயுமான “தற்காத்துத் தற்கொண்டாற் பேணி தகை பெண்” என்ற அய்யன் வள்ளுவன் நே தன் கணவன் எவ்வளவு தான் தப்பும் பழிச்சொற்களை உடையவனாய் இரு செய்யப்பட்டாலும், தன்னை மனைவியாக கருத்திலே வரித்துக் கொள்வாள். ஒருகற்
 

ன்றி வேறோர் -mir நன்ப வாழ்வும்
அல்லது; ஓர் தெய்வம்
மகண்டாய்;
வாழ் வே. ான சுவாமிகள் - 36 கற்புறுசிந்தை! உற-பொலிவு அடைதற் பொருட்டு.
சிந்தை-மனத்தினை உடைய, மாதர்ணவனை, அன்றி-அல்லாமல், வேறு}யல்வீட்டு ஆடவரை, நாடார்-விரும்ப 5ளும் -நாங்களும் , இனி ப வாழ்வு
செல்வமாக, நல்கும்-தந்தருளுகின்ற, னை அன்றி, ஓர் தெய்வம் மற்றொரு டைதற் பொருட்டு, கருதோம்-நாடோம்,
பரிபூரணானந்தமே இன்ப வாழ்வை
ாயிரத்தில் ஒருபாசுரம் அமைந்துள்ளது. ஸ்சேகரப் பெருமாள்.
செய்திடினும்
Dகள் போல்,
சூழ்
ட் டம்மா, நீ
முன்
கூறுவனே பெருமாள் திருமொழி. 5.2 ன்று திருவித்துவக் கோடு. இதை விஞ்சிக் கோடு என்றும் அழைப்பர். Fபாண்டவர்கள் சேவித்த தலம் இது. ர்கள். வைணவரொருவர் துன்பப்பட்டால் க்தியனுபவங்களைப் பல பாசுரங்களிலே வர் நோக்கில் இப் பாசுரம் தந்துள்ளார். சார்ந்த சொற் கருத்துச் சோர்விலாள் ாக்கிற்கமைந்த ஒரு விஷணு பக்தை , தண்டாவும் செய்தாலும் எவ்வளவு நந்தாலும், உலகத் தால் ஏழனஞ் க் கொண்ட கணவனை மட்டும் தன் புள்ள பெண் கணவனிற் குறைபாடுகள்

Page 32
اسٹیشن اتنی قیمتی کشتی بلند تفصیات பழிச்சொற்கள் இருப்பினும் அவனைே கோட்டில் இருக்கும் பெருமாளே. நி: என்கிறார். நீ என்னை ஆட்கொள்ள என்கிற குலகேசரரின் திருவாக்கைய செய்யின் கருதுகோள் ஒன்றாகவே
நால்வர் நாவிலும் சிவனே தெய்வமாய்க் கொண்டது சைவம். முடையவர்கள் சைவசமயிகள். புற கொள்வதில்லை. அதே போன்று திருமாலோடு சம்பந்தம் உடையவர் மாண்பினர் திருவாசகத்தை முற்றோ ஆயிரமாயிரந் தெய்வ வழிபாடுடைய பிற தெய்வம் உன்னையல்லாதெங்க
கற்றறியேன் கலைஞானம் மற்றறியேன் பிற தெய்வம் வற்றினுமாந் திருந்தேன் 6 பொற்றவிசு நாய்க்கிடுமாறு
சிவனோடு சம்பந்தமில்லாத இவர்கே பெண்கள் தங்கள் கணவரை ஆவது, உயர்வாக ஆவது எண்ணி நரகத்தை எய்துவர். அதுபோல, சை மானை விரும்பாமல்-வணங்காமல் அ துன்பத்தினை எய்துவர். இன்று த மெய்ந்நெறி நின்று வாழ்வோமாக.
தெய்வம் சிவமே, சிவனருே சைவம், சிவத்தெ புறச்சமய நெறி நின்றும், ே புகல் மிருதிவழி யு அறத்துறைகள் அவையை அருந்தவங்கள் பு அருங்கலைகள் பல தெரி சிறப்புடைய புராண சிரப்பொருளை மிகத் தெ6 திறத்தடைவர் இது செலுத்தியபின் ஞானத்தா
சைவநிதியை இந்து நீதியென மாற்றுக எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றிெ தேவி போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இை நாம் கற்புடைய பெண்களாக வாழ்(
மேன்மைகொள் சைவரீதி
 

లలితిలలల్లలల9lai@@f 88 ப போற்றுவது போல, நானும் வித்துவக் னையன்றி வேறு யாரையும் வேண்டேன் விட்டாலும் நான் உன்னை விடமாட்டேன் ம் தாயுமானவர் திருவாக்கையும் ஒப்பீடு பமைகிறது.
பாடப்பட்டுள்ளார். சிவனையே முழுமுதற் சைவம் சிவசம்பந்தமானது. சிவசம்பந்த தெய்வ வழிபாட்டை அவர்கள் ஏற்றுக் விஷணுவை வழிபடுவோர் வைணவர். கள் வைணவர். மறந்தும் பிறந்தொழாத தும் சைவப் பெருங்குடி மக்கள் இன்று ராய்க் காணப்படுகின்றார்கள். உள்ளேன் ள். உத்தமனே (திருச்சதகம் 2)
கசிந்துருகேன் ஆயிடினும் வாக்கியலால் வார்கழல் வந்து ாம்பெருமானே அடியேற்குப்
அன்றே நின்பேரருளே
திருவாசகம் திருவேசறவு 5 ளே புறச்சமயத்தவர் எனலாம்.
நாடாமல், தம் கணவருக்குச் சமமாக அந்நிய புருடரை நாடின் கற்பிழந்து வசமயிகள் தம் முதல்வனாகிய சிவபெரு ந்நிய தேவர்களை நாடின் நெறிபிழற்ந்து நாய்க்குலமும் நெறிதவறிப் போகாமல்
i'r &FNDuub ாடு சம்பந்தம் என்றான் சிற்றம்பலநாடிகள் அகச்சமயம் புக்கும் pன்றும் புகலும் ஆச்சிரம L-Béold
fந்தும் ந்தும், ஆரணங்கள் படித்தும் ங்கள் உணர்ந்தும் வேதச் ரிந்தும் சென்றால் சைவத் தில் சரியை கிரியா யோகம் ல் சிவனடியைச் சேர்வர்.
கிறார்கள் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி |யன்ற மகாமந்திரத்தை தென்னாடுடைய நவீ போற்றியென மாற்றிப் படிக்கிறார்கள். 6) TLDIT85.
விளங்குக உலகம் எல்லாம்

Page 33
“நல்லூரான் திருவி நான் நினைத்த மா 6I6öGDILÖ LDOLIGLI60 இரவு பகல் கானே
 
 
 
 
 

O
C SR
O
O
O
O
O s
O s
●●●●∞D∞C∞∞∞ ?)
O
C口ŒCUC ooooooooooooooooooooo
■OOC ooooooooooooooo
ɛO*COCƐ*C ooooooooooooooooooooooo
96.OL த்திரத்தில்
LQ — df56f (3LLI
I6OIL Q.''
(நல்லூரான்)
O
O
O R୪
O
25
SR5
O
R65

Page 34
&#F6FILIC
நாயகி நான்முகி நாரா சாயகி சாம்பவி சங்கரி வாயகி மாலினி வராகி ( றாயகி யாதி உடையாள்
துர்க்கா புஷ்கரணியில் ЭГ
அட்டைப்பதிப்பு: அனுஷ்
 

}ULL.)
யணிகை நளினபஞ்ச சாமளை சாதிநச்சு சூலினி மாதங்கிஎன்
சரணம் அரண்நமக்கே
(அபிராமி அந்தாதி)
ம்பாள் தீர்த்தமாடும் காட்சி
பிரின்டர்ஸ் கொழும்பு-11.
s