கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: ஈழத்து முற்போக்கு இலக்கியமும் இயக்கமும்

Page 1


Page 2


Page 3

14 Օ4 |Դ74

Page 4


Page 5
ஈழத்து இலக்கியமு
வெ
எழுத்தாளர் கூ
S-26, 3rd Floor, C.C.S. N

முற்போக்கு ம் இயக்கமும்
ங்கீரன்
1ளியீடு :
ட்டுறவுப் பதிப்பகம்
1.C, Colombo - 11. Sri Lanka.

Page 6
নিF£55 முற்போக்கு - இலக்கியமும் இயக்கமும்
ஆசிரியர் இளங்கீரன் பதிப்பு முதலாவது 1994
பதிப்புரிமை : எ. கூ. ப.
வெளியீடு எழுத்தாளர் கூட்டுறவுப்
அச்சு லங்கா ஏசியா பிரிண்ட் (பிை
முன்அட்டை : மா. மகேஸ்வரன்
விலை ரூபா 80/-
Title Eelaththu Murpokku Hakkıya flankeeran. Edition - First - 1994. Co. Writters Co-operative Publishing C.C. S.M.C., Colombo - Printer S-26, 3rd Floor, C. C. S. M. C., Colom Design : MÅ, Maheswaran.

anum yakkamum, Author py Write WCPS. Publisher
Society, S-26, 3rd Floor, Lanka Asia Print (Pvt) Ltd, ibo - 1 ] Sri Lanka. Cover
Price: SL Rs. 80s.
4.

Page 7
ଗunt
பதிப்புரை
முன்னுரை
தோற்றம் கொள்கைப்பிரகடனமும் அை எதிர்ப்பும் ஆதரவும் மொழிப்பிரச்னை புதுமை இலக்கியம் சர்வதேச நிகழ்ச்சிகள் 1956ல் நடந்த மாற்றங்கள் பாரதி விழா
முதல் பேரவை
στρφό
தேசிய இலக்கியம் நாவலர் விழா எழுத்தாளர் பொது மகாநாடு இரண்டாவது பேரவை தமிழ்ச் சிங்கள எழுத்தாளர் 1 எதிரணிகள் மரபுப் போராட்டம் உருவவாதத்திற்கு எதிராக சாகித்திய விழா
ஸ்தம்பிதம் பத்திரிகையாளர் ஒன்றியம் நாவலர் முத்திரையும் நினைவி யாழ் பல்கலைக்கழகம் தேசிய ஒருமைப்பாட்டு மகா எழுத்தாளர் கூட்டுறவுப் பதிப் வாசகர் வட்டமும் பாரதி நூற்றாண்டு விழா ஜூ லை கலவரத்திற்குப் பிறகு கொழும்புக் கிளை செய்திக் கதிர் இனப்பிரச்னைக்கு தீர்வு உடன் காணப்படவேண்டும் கருத்தரங்குகள் அறிவு வட்டம்
மாதர் அணி இனப்பிரச்னை - விசேஷ மச

III
ருளடக்கம்
| քմ Վւb
மகாநாடு
பு இல்லமும்
நாடு
ius (up to
5ாநாடு
118
19
119
20
39
42
149
151
15
152
155
156
156
15

Page 8
IV பதிப்புை
இலங்கை முற்போக்கு எழுத்தாளர் வளர்ச்சிச் செல்தடத்தில் ஆழத் வருகின்றது. இதன் சாதனைகள், தளர்வுகள், தூக்கங்கள், விழிப்புகள் பதிவுகளை இதுவரை பெறாமை வரலாற்றைத் திரித்துத் தனிமனிதப் எத்தனிப்புகளில் ஈடுபட்டுவருகின்ற பலம்வாய்ந்த சிலருக்கு உரிய க பதிலளிக்காமல் சாதிக்கப்படும்
உண்மையர்களாக்கிவிடும் ஆபத்து தலைமுறையும் எதிர்காலத் தலைமு தாற்பர்யங்களை அறிந்துணர்ந்து
வீச்சுடன் தாங்கிச் செல்லவேண்டு ெ தலைமை உணர்ந்து கொண்டபோது சில தசாப்த வரலாற்று அடிச் சுவடு வடித்தளிக்கும் பெரும்பொறுப்பு இத இளங்கீரனிடம் 1983 இன் முற்ப தலைமைக் குழுவினால் ஒப்படைக்கப்
இளங்கீரனால் எழுதப்பட்ட முதற் நாட்களிற் தலைமைக் குழுவைச் சோ பத்மா சோமகாந்தன், மாணிக்கவாச ஜெயராசா, அந்தனி ஜீவா, ராஜ வாராந்த ஒன்று கூடல்களில் வாசிக்க ஜூ லைக் கலவரங்கள் இம் முய போட்டன . நாட்டுநிலைமை சீரழிநத சகஜத்திற்குத் திரும்பியதும் தொய்ர் கொடிய நோய்களின் பிடிப்பு இ6 தளர்வடையச் செய்தது. உயிராப நூலைப் பார்த்த பின்னரே தான் கூறினார். பின்னர் எழுதப்பட்ட அத் தலைமைக் குழுவைச் சேர்ந்த ஆப்டீன், ராஜ ரீகாந்தன், ே அவ்வப்போதைய ஒன்று கூடல்களில் செம்மைப்படுத்தல்கள் செய்யப்பட்ட இந்நூல் இலக்கியப் புரவலர்களுக்கும் களுக்கும் பயிலுனர்களுக்கும் ப நம்புகிறோம். ஈழத் தமிழிலக்கிய கட்டமொன்றின் உசாத்துணையாகவு
எழுத்

சங்கம் ஈழத் தமிழிலக்கிய
தடம்பதித்து ச்ெயலாற்றி சோதனைகள், தாக்கங்கள்,
என்பவை ஆதாரபூர்வமான ால் சிலர் அவ்வப்போது போக்குகளை முன்னிறுத்தும் னர். இவர்களில் பேனாப்
ாலத்தில், உரிய முறையில்
மெளனங்கள் இவர்களை
முகிழ்த்தபோது, புதிய உறையும் இ.மு. எ.ச. வின் அதன் பதாகையை ul மென்பதை این . )p . 61.5* .. வின் இந்த இலக்கிய இயக்கத்தின் களை உள்ளது உள்ளபடியே ன் பிதாமகர்களில் ஒருவரான குதியில் இ.மு. எ ச . வின்
பட்டது .
சில அத்தியாயங்கள் ஆரம்ப ர்ந்த பிரேம்ஜி, சோமகாந்தன், * கர், மு. கனகராஜன், சபா
ரீகாந்தன் ஆகியோரின் ப்பட்டு அலசப்பட்டன . கறுப்பு ற்சிகளுக்கும் முட்டுக்கட்டை போதும் கொழும்பு நிலைமை த முயற்சிகள் தொடர்ந்தன . 1ங்கீரனின் உடலை மட்டும்
த்தான நிலையிற்கூட, இந்
ன் இறக்கவேண்டும் என்று தியாயங்கள் இ.மு. எ. ச. வின்
பிரேம்ஜி, மானிக்கவாசகர்,
மன் கவி ஆகியோரின் வாசிக்கப்பட்டு தேவையான
st .
ஆய்வாளர்களுக்கும் ஆர்வலர் பன்மிக்கதாக இருக்குமென
வரலாற்றின் பிரதான கால ம் இந்நூல் பயன்படும்.
6தாளர் கூட்டுறவுப் பதிப்பகம்

Page 9
முன்
நண்பர் சுபைர் இளங்கீரன் எ இலக்கியமும் இயக்கமும்' என்ற எழுத்தாளர் சங்கத்தின் g சாதனைகளையும் வரலாற்றை எழுதப்பட்டதாகும்.
ஒரு வரலாற்று நூலுக்கான
களையும் அச் சொட்டாக - முற்போக்கு இலக்கிய இயக்கத் பகைப்புலத்தையும் வரலாறு படை ஆதார பூர்மான ஆவணங்களுட6 கியக் களத்தில் இ.மு . எ. ச. மு புதிய சிந்தனைகளை, இவற்றை சித்தாந்தத்தை, இந்தப்புதிய கரு வலுவோடு தடம்பதிப்பதற்காக தத்துவப் போராட்டங்களை, அ களில் ஈட்டிய வெற்றிகளை இ செல்கிறது . வாஸ்தவத்தில்
அடிநோக்கம் ஒரு நிறுவனத்தி வடிவமைப்பில் தருவதற்குப் பதில தரிசனத்தை, இலக்கிய நே விண்டுரைப்பதும் விளக்குவதுமா
“இலங்கை முற்போக்கு எழுத்த வரலாற்றுத் தேவையை நிறை மூன்றரை தசாப்தங்களுக்கு
இலக்கியத்தின் வரலாறு பெரும் இருந்துள்ளது" எனவும் கூறும் ஆரம்பமாகிறது.
எந்த ஒரு கருத்துருவத்தினது சுயம்புவாக ஏற்படுவதில்லை. வளர்ச்சியின் இயங்கியல் நிய பாரம்பர்யப் பிதுரார்ஜிதம் ஆகி இவற்றை ஜனனிக்கின்றன .
இலங்கையைப் பொறுத்தவரை விடுதலைப் போராட்டம் லட்சே பேரெழுச்சிகாணாத போதிலுL வேட்கையும், தேசிய எழுச்சியுட்

லு ரை
ஓதியுள்ள "ஈழத்து முற்போக்கு இந்த நூல் இலங்கை முற்போக்கு லக்கியக் கோட்பாடுகளையும் |ւD S, 19 uurt 35 T U LDfT 35 வைத்து
வரையறுப்புகளையும் வரைமுறை து கொண்டிருக்காவிட்டாலும், தின் வரலாற்றையும் வரலாற்றுப் த்த அதன் சாதனைகளையும் இது எடுத்து நிறுவியுள்ளது . இலக் உன் வைத்த புதிய கருத்துக்களை, உள்ளடக்கிய புதிய இலக்கியச் துகோள்களை இலக்கியப்பரப்பில் அது நடத்திய எண்ணிறந்த ந்த நிலையுறுதியான போராட்டங் இந்த நூல் விரிவாக விவரித்துச் இந்த நூல் எழுதப்பட்டதன் 1ன் வரலாற்றை "வரலாற்றியல்" ாக அதன் ஆத்மாவை, இலக்கியத் ாக்கை, இலக்கியத் தேடலை கும். -
ாளர் சங்கத்தின் தோற்றம் ஒரு பு செய்தது" எனவும், "கடந்த மேற்பட்ட ஈழத்துத் தமிழ் ாலும் இமுஎச வின் வரலாறாகவே கணிப்புகளுடனேயே இந்த நால்
ம் நிறுவனத்தினதும் தோற்றம்
காலத்தின் தேவை, சமூக திகள், வரலாற்றுப் பகைப்புலம், பல்வேறு அக- புற காரணிகளே
எகாதிபத்திய எதிர்ப்பு, தேசிய Tபலட்சம் மக்களை அணிதிரட்டிப் சுதந்திர விழிப்பும், விடுதலை
மக்களின் பல்வேறு பகுதியினரை

Page 10
VI ஆட்கொண்டிருந்தது . என்றாலும் பூரண சுதந்திரக் கோரிக்கை காத்திரமான எகாதிபத்திய எ மேற்கொள்ளாததாலும் எகாதிப து வஜதத்தை முற்றாகவே 5 அப்பொழுது முகிழ்ந்து வந்த இட
இதனால் இந்தியாவிலும்
அலையடித்தோங்கிய தேசிய விடு அறிவுஜீவிகள் எழுத்தாளர்கள், ச இடதுசாரி இயக்கத்தின் பால் சிந்தனைகள் சமுதாயமாற்றக் சோஷலிஸ் சித்தாந்தம் ஆகியன
இந்தப் பின்னணியில் தமிழ் இலக் எழுத்தாளர்கள் தோன்றிக் சுதந்திரன், தேசாபிமானி ஆகி எழுத்தாளர்களுக்குக் களம் அமைத்
யாழ்ப்பாணத்தில் தோன்றி இலக் கொண்டிருந்த தமிழ் எழுத்தாளர் மறுமலர்ச்சி இயக்கமும், அது ெ சஞ்சிகையையும் இலக்கியப்
எற்படுத்தின மலையத்தில் நடே போன்றோர் இலக்கிய விழிப்பை
இநதிய முற்போக்கு எழுத்தாளா ஒருவராகத் திகழ்ந்த பிரபல எழு இலங்கை விஜயமும், அவரது வரு 1947ல் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட இலங்ை சங்கமும் ஈழத்து எழுத்தாளர்கள் எற்படுத்தியதுடன் அனைத்து ரீதியாக ஒன்று திரளச் செய்தன .
தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தா மூல புருஷராகச் செயற்பட்ட பத்திரிகையின் ஆசிரியர் ே வெளியிட்ட "பாரதி” ஈழத்து இலக்கிய கருத்துருவம் கால்கே அமைத்துக் கொடுத்தது.
1950ல் சென்னையில் நடந்த தமி சங்கத்தின் மாநாட்டில் اج

இலங்கையின் பூர் ஷ்வா தலைமை 2ய மு ன வைகக மறுதததாலும, திர்ப்புப் போராட்டப் பாதையை நதிய எதிர்ப்புப் போராட்டத்தின் கையேற்க வேண்டிய தேவை துசாரி இயக்கத்திற்கு ஏற்பட்டது.
ஆசியாக்கண்டம் முழுவதிலும் தலை இயக்கத்தால் ஈர்க்கப்பட்ட லைஞர்கள் தவிர்க்கப்பட முடியாது கவரப்பட்டனர். புரட்சிகர கருத்தியல்கள், விஞ்ஞான அவர்களை ஆகர்ஷித்தன .
5கியப் பரப்பில் எராளமான இளம் கொண்டிருந்தனர். ஈழகேசரி, ய பத்திரிகைகள் வளர்ந்து வந்த துக் கொடுத்தன .
$கியத்தாகத்துடன் செயற்பட்டுக் களின் முதலாவது நிறுவனமான வெளியிட்ட "மறுமலர்ச்சி" என்ற
பிரக்ஞையையும் விழிப்பையும் சையர், சி. வி. வேலுப்பிள்ளை ஏற்படுததினர்.
சங்கததின் பெருந்தலைவர்களுள் ஒத்தாளர் முல்க்ராஜ் ஆனந்தின் கையை பக்கபலமாகக் கொண்டு கயின் முதலாவது எழுத்தாளர் மத்தியில் ஒரு புதிய எழுச்சியை
எழுத்தாளர்களையும் ஸ்தாபன
ார் சங்கத்தைத் தோற்றுவிப்பதில் கே. கணேசும், “தேசாபிமானி" க. ராமநாதனும் இணைந்து இலக்கிய அரங்கில் முற்போக்கு “ள் கொள்ள முதன் முதலில் களம்
ழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் பங்கையிலிருந்து தேசப்பிரிய

Page 11
சேனநாயக்காவும் நானும் பங்குப
இதைத்தொடர்ந்து சிங்கள, தமி இலங்கை முற்போக்கு எழுத் போய்விட்ட இலங்கை எழுத் அமைக்கப் பல தடவைகள் மு என்றாலும் இந்த எத்தனிப்புகள் 6
இந்தக்காலப் பகுதியில் கொழு பாரதி, ஆ. ராகவன் ஆகிய முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கத்ை
பத்துப்பேருடன் ஆரம்பமான இ சங்கம் பின்னர் நாடு தழுவி
எழுத்தாளர்களையும் பத்திரிகை பாளிகளையும் தனது பேரணியில்
1954 முதல் 1987 வரையில இ.மு. எ.வி. வின் சாதனைகளை முள்ள ஓர் இலக்கியக் கோ நடத்திய போராட்டங்களை கன உட்பட பல்வேறு துறைகளில் ஒட்டுமொத்தத்தில் அதன் ப விவரிக்கிறது.
ஆகவே அவற்றை மீள் பிரஸ்த மற்றாரின் கருத்துக் குழப்பத்திற் இங்கு தெளிவுபடுத்துவது அவசி
முதலாவது மரபு. தமிழ் மரபை நிராகரிக்கிறவர்கள். அவற்றை ம கருத்து முன் வைக்கப்பட்டது .
இதை நாம் உறுதியுடன் நிராகரி சமுதாயம் முழுமையினதும் மர மானவற்றை முற்போக்கான வற் மதிப்புடன் கையேற்கிறோம்.
அவற்றைக் காலத்தின் தேவை வேண்டும் என்று கருதுகிறே சுரண் டலை அடிமைத்தனத்தை பாகுபாடுகாட்டும் மிலேச்சத்தன காக்கவும் பேணவும் விழையும் பி நாம் இதை 1954ல் நாம் எற்றுக்
 
 
 

/11
ற்றினோம்.
ழ் எழுத்தாளர்களை உள்ளடக்கிய ாளர் சங்கத்தை இயங்காமல் தாளர் சங்கத்திற்குப் பதிலாக யற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. வெற்றிபெறவில்லை.
ம்பு வந்த இளங்கீரன், வர்களுடன் சேர்ந்து த 1954ல் நிறுவினார்.
is
லங்கை முற்போக்கு எழு
வியாபிதமடைநது எண்ணி யாளர்களையும் இலக்கியப்ப
இணைத்துக் கொண்டது
ബ
. ான ஒரு மூனறரை š母町u巫 - - is .
சமூகப் பிரக்ஞையும் கடப்பாடு ட்பாட்டை நிறுவுவதற்காக அது s - கி - - .م , - ல-இலக்கியம், ճ}, & clք Ֆ ԼԸ
.
༦ ཆཅལ་ཆ་ v༧ ཅ༧༧ ༣
... அது எடுத்த 6063 uur ‘g, ့၃၈ &m , - ၊
ாரிய வரலாற்றினை
ாபிக்கத் தேவையில்லையெனினும்
- حسہ|A_____._____زم
குக் காரணமாக இருந்த சிலவற்றை
láj LC .
ട് .
தமிழ் இலக்கியத்தின் மரபை நாம் திக்காதவர்கள் என்ற ஒரு தவறான
க்கிே றாம். தமிழர் மர
. . .
பில், மானுட ტემის K 0BT BBSSYT c ck S L Tee YS K MM ഞ് കൃ
-ع - ഞ നൃ, ജ്ഞ நாயகமானவற்றை 5TLp கையேற்பதுடன் நின்று விடாமல் க்கேற்ப முன்னெடுத்துச் செல்ல TLD - Ց, ճծ n ճu அதே f57 35516Ն °、呜呜° சாதிப்
த்தை பெண் அடி மைத்தனத்ை ජූජ්,
• ረT) -
ற்போக்குக்கான மரபின் லை
$கொண்ட எமது சங்கத்தின்
' TLL

Page 12
V
தெட்டத் தெளிவாக வலியுறுத்தி
இரண்டாவது தமிழ்த் தேசிய எதிரிகள் எனச் சிலர் தூற்றிய நாம் தமிழ்த் தேசியத்தை வரவே உரிமைகள் மறுக்கப்பட்டபோது எதிர்த்துக் கடுமையான,
எடுத்துள்ளோம். அது மட்டுமல் ஜனநாயக உரிமையைப் பாதுகா அறைகூவல்கள் விடுத்துள்ளோம்.
ஆனால் அதேவேளையில் தமிழ் மாற்றப்படலாகாதென்றும் ஒடுக் உரிமைகளுக்காக நடத்தும் ே ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள், சுரண்ட எதிர்த்து, சுரண்டலை எதிர்த்து போராட்டங்களுடன் னைக்க யுள்ளோம். இலங்கையிலுள்ள ஏ மட்டுமல்ல, உலகம் முழுவதிலு விமோசனப் போராட்டங்களுட அவசியத்தை வற்புறுத்தியுள்ளோ நிறைவேற்றிய தீர்மானங்கள் ճl LO, நிலைப்பாட்டிற்குக் கட்டியங் Gn. I)
மூன்றாவது தேசிய இனப் பிரச் 6 இன்று வரை முரண்பாடற்ற நீ தமிழினத்தை ஒரு தேசிய இ துவக்கத்திலேயே வரையறை 7 இனத்திற்குள்ள மீறப்படமுடியாத உரிமையை வலியுறுத்தியுள்ளோ சுயாட்சித் தமிழகம்" என்ற
நிறைவேற்றிய தீர்மானம் முன்வை
எமது ஸ்தாபன அமைப்பு தேசத்தி முன்மாதிரியாகவே அமைக்கப்பட் கொண்ட தமிழ்ப்பகுதி, சிங்கள சிங்களப் பகுதி. இவை இரண்டு சுயாதீனத்தையும் உறுதிப்படுத்திக் அடிப்படையிலும் கூட்டாகச் செயற
எமது ஸ்தாபனத்திற்கு நாம் அளித் நாட்டிற்கும் ஏற்றது என்று நா சிங்கள மாநிலம், தமிழ் மாநில

II
ள்ளது .
2. நாம் தமிழ்த் தேசியத்தின் துண்டு. இதுவும் படு அவதூறு, ற்றிருக்கிறோம். தமிழ் மக்களின் ம் பறிக்கப்பட்டபோதும் அதை உறுதியான நிலைப்பாட்டை 0, தமிழ்த் தேசிய இனம் தனது க்கப் போராடவேண்டும் என்றும்
தேசியம் குறுகிய இனவாதமாக கப்பட்ட தமிழ் மக்கள் தமது ாராட்டத்தை நாட்டின் ஏனைய படும் மக்கள் ஒடுக்குமுறையை
நடத்தும் தேசிய வியாபிதமான
வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தி னைய ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுடன் முள்ள ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் -னும் இணைந்து நிற்பதன் ம். நாம் பல்வேறு காலங்களில் து இந்தக் கோட்பாட்டு ரீதியான
ன்றன.
மன. இதில் நாம் ஆரம்பம் முதல் நிலைப்பாட்டை எடுத்துள்ளோம். இனமாக எமது ஸ்தாபனத்தின் செய்த நாம், தமிழ்த் தேசிய
மறுக்கப்படமுடியாத சுயநிர்ணய ம். "சுதந்திர இலங்கையில் கருத்துருவத்தை 1954ல் நாம் பத்தது .
ன் அரசியல் வடிவத்திற்கான ஒரு டது. தமிழ் எழுத்தாளர்களைக் எழுத்தாளர்களைக் கொண்ட ம் தத்தமது தனித்துவத்தையும் கொண்டு இஷ்டபூர்வமாகவும் சம
படும் ஓர் இணைப்பு.
3த இந்த உறுப்பமைவுதான் முழு ம் வலியுறுத்தி வந்துள்ளோம். ம் - இவை இரண்டும் சம

Page 13
அடிப்படையிலும் சுயவிருப்பு இணைப்பாட்சி. இத்தகைய இடைக்கால எற்பாடாக பிரே நிலையிலிருந்து நாம் என்றும்
நான்காவது; தேசிய ஒரு நாடுகள் மட்டுமல்ல, உபகண்டங்களாகவே கருத சிதறுவதை என்றுமே ஏற்றுச் நாட்டினதும் (இலங்கை முழுமையினதும் ஒற்றுமைக்கா
ஆனால் இந்தத் தேசிய ஒரு 6 தேசிய இனங்களினதும்
சுதந்திரத்தை, சமத்துவத்.ை படையாகக் கொண்டிருக்க ே இனத்தினதும் உரிமைகை நிறைவுசெய்வதாக இருக்க வந்துள்ளோம். அடிமைத்தன தாழ்வும்தான் தேசியம் அல்லது போலியான தேசியத்தை, பொ நிராகரித்துள்ளோம். இத் உரிமையைப் பிரயோகிக்க
தேசத்திற்குமுள்ள உரிமை6 என்றாலும் மானுடத்தின் ஐக்கி என்றும் கைசோரவிட்டதில்லை
தேசிய ஒருமைப்பாடு என்ற தமிழ், சிங்கள, முஸ்லிம் 6ι (ι ᏛuᎯ வட்டாரங்களில் تکہ மாநாட்டை ஒட்டி நாம் ெ யுடனும் புத்திபூர்வமாகவும் ஆ தத்துவார்த்த நிலைப்பாட்டில் என்பது புலனாகும். தேசிய ஒ வெற்றுக் கூச்சலாலும் கோவு மாறாக நாட்டிலுள்ள தே கோரிக்கைகளை-அபிலாஷைச மட்டுமேதான் தோற்ற முடியு இனப் பிரச்னைக்கான தீர்வு முன்வைத்தோம். இதன் அடி இனம் தனது பிரதேசத்தில் த அபிலாஷைகளுக்கு ஏற்ப

IX
அடிப்படையிலும் இணையும் ஓர் லை உருவாகும்வரைக்கும் ஓர் தச சுயாட்சி. இந்த மிகச் சரியான பிறழ்ந்தது கிடையாது.
மைப்பாடு. நாங்கள் சின்னஞ்சிறு பென்னம் பெரிய தேசங்கள், ப்படும் நாடுகள் கூட பிரிந்து கொண்டதில்லை. நாம் ஒவ்வொரு உட்பட) மக்களினதும், மானுடம் கவே நின்றிருக்கிறோம்.
0மப்பாடு, சர்வதேசிய ஒருமைப்பாடு
தேசங்களினதும் முழுமையான த, சரிநிகர் சமானத்தை அடிப் வண்டும் என்றும் ஒவ்வொரு தேசிய 6s, நலன்களை (p(g 60LDust 65
வேண்டும் என்றும் வற்புறுத்தி ாமும் உரிமை மறுப்பும் ஏற்றத் து சர்வதேசியம் என்றால் அத்தகைய ாய்யான சர்வதேசியத்தை நாம் ஓங்கி 9560) é5uᏗ நிலையில் சுயநிர்ணய ஒவ்வொரு தேசிய இனத்திற்கும் யை நாம் கெளரவித்துள்ளோம். |யம் என்ற உன்னத லட்சியத்தை நாம் ) .
மகுடத்தின் கீழ் 1975ல் நாம் நடத்திய ழத்தாளர்களின் மாநாடு தவறுதலாக |ர்த்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளது . அந்த வளியிட்ட ஆவணங்களை நேர்மை ய்ந்து பார்த்தால் மேலே சொன்ன நின்றுதான் அதை நாம் நடத்தினோம் ருமைப்பாடு தேசிய ஐக்கியத்திற்கான த்தாலும் உருவாக முடியாதென்றும், தசிய இனங்களின் நியாயமான ளை எற்றுச் செயற்படுவதன் மூலம் ம் என்றும் வற்புறுத்தினோம். தேசிய மார்க்கத்தை (12 அம்சத்திட்டத்தை) ச்சரடாக அமைந்தது தமிழ்த் தேசிய னது விவகாரங்களைத் தானே தனது நிறைவு செய்வதற்கான அரசியல்

Page 14
Χ
பொறியமைவை உருவாக்குவது (! அன்றைய கட்டத்தில் மக்களின் அ எற்றதான இது மக்களின் அரசி செல்வதுடன் புதிய வடிவங்களைப் மகாநாடு பற்றிய எமது மூல தஸ்தா தேசிய இனப்பிரச்னைக்கு முதலி பின்னர் உயர்நிலைத் தீர்வும் காண்ட இலக்காகவும் இலட்சியமாகவும் இரு நாட்டின் முற்போக்கு அரசியல்
பொதுவான ஸ்தாபனங்கள் ஆகிய எற்கச் செய்வதில் நாம் வெற்றிக ஐக்கிய முன்னணி அரசும்
அம்சத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் அன்றைய அரசியல் தலைமைக் நடைபெறுவதற்கு நாம் கால்கோள் .
ஆக, அன்றைய கட்டத்தில் வர தேசிய ஒருமைப்பாடு என்ற சு முன்வைத்த போதிலும் அதன் மைய இருந்தது தமிழர் பிரச்னைக்கான ஜ
ஐந்தாவது; இந்திய சஞ்சிகைகளி இதிலும் எமது நிலை மிகத் பூர்வமாகவுமே இருந்துள்ளது. தமி நாம் எப்போதும் வரவேற்றுள்ளே இலக்கியப் படைப்புகளுடன் மட்டு இலக்கிய ஆக்கங்கள் அனைத்துட மக்களும் நெருங்கிய பரிச்சயமுட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி வந்து இளங்கோ முதல் பாரதி, ட பண்டைய-நவீன இலக்கிய
முன்னோடிகளாகவும் அவர்கள்
பிதுரார்ஜிதத்தை எமது இலக்கி மதித்துள்ளோம், அந்த வழியில் நின்
நாம் எதிர்த்ததெல்லாம், இற கொண்டுவந்ததெல்லாம் இந்த மே இதைக் கொச்சைப்படுத்திய வர்த் களையும் சஞ்சிகைகளையும்தான் இலக்கியத்தின் மரபை, பாரதி உரு காப்பாற்றி முன்னெடுத்துச் செல்வ ஆற்றியிருக்க வேண்டிய ஒரு புனி

மாநில சுயாட்சி) என்பதாகும். அரசியல் வளர்ச்சி மட்டத்திற்கு யல் அறிவு மட்டம் உயர்ந்து பெறவேண்டும் என்ற கருத்தை வேஜில் முன்வைத்தோம். ஆக, ல் ஒரு ஜனநாயகத் தீர்வும், தே அந்த மாநாட்டின் பிரதான ந்தது. இந்தக் கருத்துநிலையை கட்சிகள், தொழிற்சங்கங்கள், பவற்றை கோட்பாட்டு ரீதியில் ண்டோம். மாநாடும் அன்றைய ஏற்றுக்கொண்ட 6 Dg 2 அரசுக்கும் தமிழ் மக்களின் குமிடையில் பேச்சுவார்த்தை அமைத்துக்கொடுத்தோம்.
லாற்றுத் தேவையாக இருந்த லோகத்தை மாநாட்டில் நாம் ப் பொருளாகவும் இலக்காகவும் னநாயகத் தீர்வே.
ன் இறக்குமதிக் கட்டுப்பாடு. தெளிவாகவும் கோட்பாடு ழெகத்தின் நல்லிலக்கியங்களை 1ாம். தமிழகத்தின் உயர்ந்த மல்ல, உலகின் உன்னதமான -னும் எமது எழுத்தாளர்களும் b ஈடுபாடும் கொண்டிருக்க |ள்ளோம். கம்பன், வள்ளுவன், புதுமைப்பித்தன் வரையிலான கொடு முடிகளை 61 LDg. விட்டுச் சென்ற இலக்கியப் யப் பாரம்பரியமாகவும் நாம்
றுள்ளோம்.
}க்குமதிக் கட்டுப்பாட்டைக் கான்னதமான மரபுக்கு மாறாக தகமயப்படுத்தப்பட்ட எழுத்துக் வாஸ்தவத்தில் தமிழக வாக்கித்தந்த பாரம்பர்யத்தைக் தற்காக தமிழக எழுத்தாளர்கள் தமான இலக்கியப் பணியையே

Page 15
நாம் செய்தோம்.
இந்த இறக்குமதிக் கட்டுப்பாட் என்று நாம் தெட்டத்தெளிவு போட்டியினால் முடங்கியிருந் வளர்ச்சியும், நூல்-சஞ்சிகை ஸ்திரமான நிலையை அடைந்த மட்டுப்படுத்தல்களும் அகற்றப்படு
நாம் எடுத்த நிலைப்பாடு முற்றி அனுபவமும் நிரூபித்துள்ளன கொண்டுவரப்பட்டதைத் தொட நிறுவனங்கள் தோன்றி 니 ஈடுபட்டன . "வீரகேசரி" எழுத்தாளர்களின் 80க்கு CL சாதனை படைத்தது. ஏராளமா ஆரம்பித்தன. ஆனால் பின்னர் அமுல்படுத்தப்பட்டதும் "வீரே தன் து நூல் வெளியீட்டுப் நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டது.
ஆறாவது; கோஷ்டிவாதம். ந இயங்குவதாகச் சிலர் குற்றம் : தப்பானது. உண்மையில் நாம் எ நிராகரிப்பவர்கள். எமது செய இதை நிறுவுகிறது. வாஸ்தவம் இலக்கியப் பார்வை உண்டு, இதில் அன்றும் இன்றும் நாட் இருக்கிறோம். இதில்தான், ! எழுத்தாளர்களிலிருந்து வேறுப எம்மைச் சுற்றி ፍ9 (Ù
போட்டுக்கொண்டதில்லை.
களுடனும் செளஜன்ய உறை இலக்கிய நடவடிக்கையில் கருத்தரங்குகள்) எமது கருத்! ஏன் முரண்பாடுள்ளவர்கை செய்திருக்கிறோம். கனக
எப்.எக்ஸ் ஸி. நடராஜா, எ றந்தோரை எமது செயற்பாடு எமது பெருமதிப்புக்குரிய அt கணபதிப்பிள்ளை, கே.பி. வ னந்தன், நீதியரசர் சிவசுப்பிர

தெணியாள்
டும் ஒரு இடைக்கால ஏற்பாடே பாகக் கூறினோம். வெளிப்புற த ஈழத்துத் தமிழ் இலக்கிய வெளியீட்டு முயற்சிகளும் ஒரு ததும் சகல விதமான இறக்குமதி Sம் என்றும் அறிவித்திருந்தோம்.
லும் பிசகற்றது என்பதைக் காலமும் இறக்குமதிக் கட்டுப்பாடு ர்ந்து ஏராளமான நூல் வெளியீட்டு த்தக வெளியீட்டு முயற்சியில் நிறுவனம் மட்டும் ஈழத்து மற்பட்ட நூல்களை வெளியிட்டு ான தமிழ் சஞ்சிகைகள் வெளிவர திறந்த பொருளாதாரக் கொள்கை கசரி" போன்ற பெருநிறுவனமே பிரிவை இழுத்து cự ly sáìL
ாங்கள் கோஷ்டிவாத நோக்குடன் சுமத்தியுள்ளனர். இதுவும் முற்றிலும் 1ல்லாவிதமான கோஷ்டிவாதத்தையும் பற்பாடு, இமுஎச வின் பாரம்பர்யம் தான், எமக்குத் தனித்துவமான ஒரு ஒரு சித்தாந்த நோக்கு உண்டு. D திடவுறுதியாக இருந்துள்ளோம், இதில் மட்டும்தான் நாம் ஏனைய டுகிறோம். ஆனால் இதற்காக நாம் இரும்புத் திரையை என்றுமே மாறாக நாம் எல்லா எழுத்தாளர்
வைப் பேணிவந்துள்ளோம். எமது
(விழாக்கள், மாநாடுகள், துடன் உடன்பாடில்லாதவர்களையும், ளயும் 8m. பங்குகொள்ளச்
செந்திநாதன், சோ. நடராசா, ம். எம். உவைஸ் முதல் எண்ணி களில் பங்குபற்றச் செய்துள்ளோம். மரர்களான லக்ஷ்மண ஐயர், மு. றரன், பேராசிரியர் சு. வித்தியா மணியம், நீதியரசர் அப்துல் காதர்,

Page 16
நீதிபதி தனபாலசிங்கம் போ6 நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பை 6 கட்டங்களிலும் பெற்றுள்ளோட் பண்டிதம கணபதிப்பிள்ளை, அல்ஹாஜ் வி. எம். சம்சுதீன், ம போன்ற எண்ணற்ற பெரியா பாராட்டுக்களும் பரிசில்களும் வ
மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு.எஸ் சங்கத்தை ஆரம்பித்தபோது அ எழுத்தாள-இலக்கிய அமைப்புகளு திரிகரண சுத்தியான ஒத்துழைப்
இலக்கியம் அல்லது எழுத்தாளர் 6 ஸ்தாபன எல்லைகளைக் கடந்து நல்ல இலக்கியப் படைப்பாளி றுள்ளோம், கெளரவித்துள்ளோம்
வாஸ்தவத்தில் கோஷ்டி எல்லைக பரந்தளவிலும் ஜனநாயகப் அமைப்புகளை நேர்மையான ஒரு என்றே நம்புகிறோம்.
ஏழாவது; கட்சிக்காரர்கள். இது இ. மு. எ. ச. வின் அறிவிப்புக் கூட இளங்கீரனைத் தவிர ($ଣu அங்குரார்ப்பணக் கூட்டத்தில்
னையும், பிரேம்ஜியையும், எஸ். கம்யூனிஸ்டுகளல்ல. அதுமட்டு கட்சியால் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட
வழிநடத்தப்பட்ட அமைப்போ அல் டொமினிக் ஜீவா, கே. டானிய ரகுநாதன், நீர்வை பொன்னைய ராஜ பூரீகாந்தன் வரை பல கம்! பின்னர் இ. மு. எ. ச. வில்
கம்யூனிஸ்ட்டுக்கள் மட்டுமல்ல, 5 எழுத்தாளர்கள் (புதுமைலோலன், நந்தி, என். சோமகாந்தன். ப செல்வராசன், காவலூர் ராஜது கொத்தன், மருதூர்கனி, சி.வி. பேராசிரியர் தில்லைநாதன், கடு

XII
1ற எமது பல இலக்கிய-சமூக மது நடவடிக்கைகளின் எல்லாக் யாழ்ப்பாணத்துச் g TLÉluff ń, புலவர்மணி பெரியதம்பிப்பிள்ளை, க்கள் மணி சி.வி. வேலுப்பிள்ளை ர்களுக்கு எமது விழாக்களில் }ங்கிக் கெளரவித்துள்ளோம்.
ரி. சிவநாயகம் தமிழ் எழுத்தாளர் ந்த நிறுவனத்திற்கும் மற்றும் பல நக்கும் எமது வாழ்த்துக்களையும் பையும் வழங்கியுள்ளோம்.
ான்று வரும்போது நாம் சித்தாந்த, நல்ல இலக்கியப் படைப்புகளையும் களையும் எப்போதும் வரவேற்
களைத் தாண்டி எம்மிலும் பார்க்க பண்புடனும் இயங்கிய வேறு நவரால் இனம் காட்ட முடியாது
வும் சத்தியத்திற்குப் புறம்பானதே. ட்டத்தை ஏற்பாடு செய்தவர்களில் று யாரும் கம்யூனிஸ்டுகளல்ல. பங்குபற்றியவர்களில் இளங்கீர டராஜாவையும் தவிரவேறு யாரும் மல்ல இ.மு. எ. ச கம்யூனிஸ்ட் அமைப்போ, அக்கட்சியால் ல. எச்.எம்.பி. முஹிதீன் முதல் ல், எஸ். அகஸ்தியர், என்.கே. , பி. ராமநாதன், தெணியான், யூனிஸ்ட்டுகளான எழுத்தாளர்கள் சேர்ந்து கொண்டார்கள். ம்யூனிஸ்ட் அல்லாத எண்ணிறந்த நாவேந்தன், வரதர், பேராசிரியர் மா சோமகாந்தன், சில்லையூர் ரை, அப்துஸ் ஸ்மது, மருதூர் வேலுப்பிள்ளை, எம்.எம். சமீம், ாநிதி சபா ஜெயராசா, அந்தணி

Page 17
ஜீவா, ப. ஆப்தீன், : உட்பட) இ. மு. எ. ச அணியி
8 ਪੁਲ 5 கம்யூனிஸ்ட்-கம்யூனிஸ்ட் அல் பொது ஸ்தாபனம். ஆரம் 15–644) ఈ 6Dర్ 66 676) 67 త్రి கவும் அமைந்ததாகவுமே நிலைப்பாடுகள் முன்வைத் அணியைச் சேர்ந்த அை U5_ii(puGu அமைந்துள் என்றென்றும் நேர்மையாகவு இதனால்தான் அது நிர்ணயிக்கக் கூடிய நி: 鲇要受季。égö ssan岛岛á (குறிப்பாக சித்தாந்த ரீதிய {P母岛šāsng、
எட்டாவது சித்தாந்தம். (
இலக்கியச் சித்தாந்தமே } ഞ
சமூக மாற்றத்தை விரும்பு
சோஷலிஸ்க் கருத்துக்களா முடியாதது . இந்த வகையில் எழுத்தாளர்கள், விமர்சகர்கள்
முருகையன் கலாநிதி கிருஷ் சோஷலிஸ தத்துவத்தில் ஆ சித்தாந்தப் பார்வையாக எ இயல்பாகவும் தம்மிஷ்டமாகவு சித்தாந்த நிலையை ஏற்குமாறு எந்த ஒரு எழுத்தாள னையும் ே
அரசியல், சித்தாந்த நிலைப்ப
எழுத்தாளனினதும் சொந்த LO 60; &= & Thiefs, G. g. gall fflu 55fisoes: செயற்பட்டோம்.
உண்மைதான் சோஷலிஸ் எதா
இமுஎச தனது பாப்பில் இத்தகையதொரு இலக்கியம்
புரட்சியின் கடமைகளை நிை புரட்சியின் கட்டத்திற்கு மாறி
 

ல் சேர்ந்தனர்.
எழுத்தாளர்கள் அனை ப்ெ த 6ழுத்தாளர்கள் அனைவரினதும் பம் முதல் இன்று வரை --S$6; } தன் இந்த உறுப்பமைவுக்கு ஏற்றதா இருந்துள்ளன. அது எடுத்த த கருத்தியல்கள் எல்லாம் அதன் னவரினதும் பொதுக் 年、 Sf 63. @应gü பண்புக்கு அது Lð 'வசியூடனும் இருந்துள்: - தமிழிலக்கியத்தின் செல்நெறியை பெரும் இலக்கிய சக்தியாக
ഒ16 {്
அது சந்தித்த பல நெருக்கடிகளுக்கு * முகம் கொடுத்து வெற்றி:
நிறுவனம் என்ற ரீதியில் முற்போக்கு ம வழிநடத்தியுள்ளது முற்போக்கான வர்கள் இயல்பாகவே விஞ்ஞான ல் ஈர்க்கப்படுவது தவிர்க்கப்பட மது அணியைச் சேர்ந்த பல சிந்தனையாளர்கள். (பேராசிரியர் பத்தம்பி, செ. கணேசலிங்கன், இ. *னராஜா போன்றோர்) விஞ்ஞான ர்வம் கொண்டனர். அதைத் 巫山p齿 bறனர். ஆனால் இது இவர்கள்
ம் மேற்கொண்ட நிலை
ஒரு நிறுவனம் என்ற ரீதியில்
ாட்டை மேற்கொள்வது ஒவ்வொரு
விவகாரம், அவனின் ாரம் என்ற தெளிவுடனேயே நாம்
ர்த்தத்தை தனது இறுதி லட்சியமாக பிரகடனப்படுத்தியுள்ளது. | ១,៩ Tសី ஈழத்துச் சமுதாயம் ஜனநாயகப் - - . - றவு செய்து கொண்டு சோவிலப் செல்லும்போது தான் பொருந்தும்

Page 18
εί ούτα), திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்து
]] կուghւնia: ఈ_DTరో | Ց: ԱՔ sրա மாற்றத்தி ற்கான இலக்கியத் எதார்த்தவாதமே ஈழத்து இலக்கியத் செய்தோம். இந்த தத்துவ ਉਹ எழுத்தாளர் அமைப்புகள் ஏற்ற
.........................
எமது இறுதி - oute
568 பின் போதலையும் விழுக்காட்டைய 6. த்தத்தை நாம் rਲੀ பரீட்சார்த்தம் தோல்வியைச் சந் சித்தாந்தமோ அல்லது அந்த சமுதா
anti, riga oligu jigu li li CIF |
- - 冢、一、 8.8): Ոչ 5
°。赛
- - ஏனென்றால் கம்பன் முதல் பாதி ஜவஹர்லால் நேருவரை உலகின் மு கனவு கண்ட லட்சிய சமுதாய @cme。 キリ リー○
origir 35 é urtir o GPS
இதுவரை முள் வைத்ததி
-
್ನ... {: ೯್ Glgff Ş
கருதுகிறோம். ஏனெனில்
وضع ഭട്ട ട -- ): ܦ . @pత్ర కాంగ్వో 61 కి సోక్ర
33.
ஒன்பதாவது
செயற்படுவதில்லை என்றும் புற
( 5 . 16് ഉ} ಆಖ93,9665 சுதந்திரமான சுயாதீனமான ஒரு ஸ்
- ܘ - ܓܘ ரீதியில் நாம் யாருக்கும் கட்டுப்பட்
ਲੁੱuਲ6
- ਨੂੰ ਲ66
5. colog . Fica
. .ട് به مسیر பேலம் முடிந்ததென்றால் அதற்கு
ܕ ܨ ஆக்கி பூ * °
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ணயித்த நாம் இந்த ஜனநாயக
தைப் பிரதிபலிக்கும் ஜனநாயக தின் பணி எனவும் வரையறை
Բյւսուsoւ ստ) քո (666f6"
ள்ளோம்.
.....................
முன்வைத்த சோஷலிஸ் நிற்கும் சித்தாந்தமும் இன்று ம் அடைநதுள்ளது என்ற 0, 6 ജ് ഗ്രrg 1 ? n ഖഞ5
鲑 el flujó Loir தோ ற்றுவிட்ட
DTT 55 seg 55 CCT SI LI 604914
,ܨܒܐ நளைத் திருத்திக் கொண்டு
:- - -
3. if ( f ) . ம் என்றே நாம் கருதுகிறோம்.
வரை, லைன் யாட் என் முதல்
is .سينه リ 。 。 trace рвите சிந்தனையாளர்கள் լ, g, ğ, 5f Ա5ն, ո9ւ ԼOn 60 89 (5
மே இருக்கமுடியும். இதற்கு
- ܝ oಐ): @ 8¤®à: யாருமே
இலக்கியச்
ឆ្នាស្ង់ ចនេះ ថា : : ក្តៅ
. ,
டகவேதான் மனித குலத்தின்
s - riscipli, Eti, g, gig élj Loreséis ; ; " -
}} క్రోసు ఈశ్రీలో ప్రక్రిత స్LGL
665
இதுவும் தவறானது நாம்
)gsf山エp. 。 } in 6.163 6 61 53: டவர்களல்லர் சித்தாந்தத்தைக் ಹಿಟ್ಸfವಿಯಾಗೃಹ ೩೧ ೨g 5೩೨ 6.5 15ր Ա)
ܪ ܕܪ? ܐ
அரசியல் அணியில்
蟾 --- 誌-L- リ-L-リ● 5打l" リ
粤
● ●。 հ*Ա550: Ա՝ 11:31, 7) - Ա . . . . |ශ්‍රී ෆි () 761 *毽 ఆ వస్త్రీని

Page 19
ஸ்தாபனம் மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு என்றும் சுயமாகச் சிந்திக்கும் வேறு யாருக்குமல்ல தன் 8 sւ6 մutւsu53 818 0 մ 5ուն 6
- வந்துள்ளோம்.
பத்தாவது உள்ளடக்கமும் உ
முக்கியத்துவமளிப்பதாவும் உருவ குற்றச்சாட்டு உண்டு. இதுவுட் அதன் சமூக கடப்பாட்டுக்கு என்பது வாஸ்தவம்தான் ஈழத் காத்திரம்மிக்கது என்பது த ஏற்றுக் கொள்ள ஒரு சமூகப்பணி உண்டு அ உண்டு. இது மீறப்படவோ மறு அதே நேரத்தில் அது உருவத் முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண் "Clog) o கருத்துக்களும்
விடுவதில்லை. இவை இலக்கி இலக்கியமாகின்றன, இலக்கிய கருத்துகளுக்கும் உள்ளடக்கத் கொடுக்கும்போது இலக்கியத் த பற்றியே நாம் பேசுகிறோம். எதையும் இலக்கியமாகக் கொள்
ಗ್ಧ ಸ! ஒரை) 63 đổi 0)
பிரகடனப்படுத்தியுள்ளோம்.
இந்த நாலில் இமு எச வின் பல் பட்டுள்ளன இவற்றைத் திரு இவற்றையெல்லாம் நாமா ! தோன்றுகிறது. அதேவேளையில் செயற்பாடுகளை ஒவ்வொன்றாக இந்நூலில் குறிப்பிடப்பட்டவற்றி இமுஎச சாதித்துள்ளது எ பளிச்சிடுகின்றது.
இவை பாரிய சாதனைகள்தா: திருப்தியடையவில்லை. நாம்
Si filii (Erity g mré 3563 pt, LUPTupců
மாதம் ஒரு நூலாவது வெளிய இலக்கியத்தைக் கிரமமாக வெ
 
 
 
 
 
 
 

V
எழுத்தாளனும் சுதந்திரமானவன் உரிமை உள்ளவன் என்றும் தான் மனச்சாட்சிக்கு மட்டுமே ல்லாக் காலங்களிலும் வலியுறுத்தி
வமும் நாம் உள்ளடக்கத்திற்கே த்தைப் புறக்கணிப்பதாகவும் ஒரு தப்பானது உள்ளடக்கத்திற்கு நாம் முக்கியத்துவமளிக்கிறோம் துத் தமிழ் இலக்கியம் சமுதாய மிழக எழுத்தாளர்கள் Ai u lಇಂಕ್ಲಿಕ್ ". இலக்கியத்திற்கு தற்கு ஒரு மானிதப் பரிமாணம் க்கப்படவோ முடியாதது . ஆனால் திற்கும் இலக்கியத் தரத்திற்கும் இம் என்றே நாம் கருதுகிறோம். உள்ளடக்கமும் இலக்கியமாகி ய உருவைப் பெறும்போதுதான் அந்தஸ்த்தைப் பெறுகின்றன. திற்கும் நாம் முக்கியத்துவம் ரத்தைப் பெற்ற இலக்கியங்களைப் இலக்கியத் தரத்தைப் பெறாத ள முடியாது ("மேடும் பள்ளமும்"
நாம் திட்டவட்டமாகப்
வேறு செயற்பாடுகள் விவரிக்கப் ம்பிப்பார்க்கும்போது உண்மையில் சாதித்தோம் என்ற பிரமிப்புத் நிதானமாக எமது இயக்கத்தின் 5 மீள நினைத்துப் பார்க்கும்போது |லும் பார்க்க கூடுதலானவற்றை ன்ற உண்மை மனத்திரையில்
6. ஆனால் இவற்றுடன் |5f լք
சாதித்தவற்றைவிட போனவை கூடுதலானவை.
பகத்தை வேகமாகச் செயற்படுத்தி பிட விரும்பினோம். (2) புதுமை ளிக்கொணர விழைந்தோம். (3)

Page 20
இளம் எழுத்தாளர்களுக்கு எழு
u55u 5. L
உள்ளடக்கிய எழுத்தாளர்
(5) இலக்கிய வளர்ச்சி நிதிப்பி ஒன் நாடக வளர்ச்சியை ஆற்றுப்பு
ਪੰuਸੁੰਯੁਹੁੰ6੫ கருத்தரங்குகளை நடத்தினோம்
- அமைப்பைத் தோற்றுவித்தோம்.
இனைத்து ஒரு கூட்டு முன் கையெடுத்தோம் (10) 4
M C S TS S TT SS S SS S AAASA திட்டங்களையும் வகுத்துச் செய
、na,Gunéu 、呜 (algційш (6 фg (урtдu எமது மிகப் பெரிய பலவீனமாக
செய்யத்தவறிய அல்லது முழுை
logosing 560 on 250 upils
t
ട്ട് . : ) + '് ' + ഞ8
is (; g.C3 D50 foi fusión 9 GODTÜ
േട്ടു ഖ, ബr്ള ബ
ਲrਮ உந்துதலை அளிக்கட்டும்
இமுஎ வின் தோற்றத்திற்கு உழைந்த ஒத்துழைப்பு நல்கிய இலக்கிய ஆாவலர்களுக்கும் நிறுவனங்களுக்கும்
, r. 6వ తత్ర ఇస్తే
 

V/{
ததாற்றலில் பாண்டித்தியம் பெற
த நிறுவ முனைந்தோம் (4)
s), S 1835 85 Լճակ» ஆகியவற்றை Ձճնճuմ, ஒன்றை அமைக்க
Lਲਪ ਨੂੰ றை உருவாக்க முயன்றோம் (6) டுத்த மக்கள் கலை அரங்கை ாள்களின் பல்துறை அறிவை suーl-リ ー●リ。 LIGA
(8) பெண் ਲ6 555 (9) ਸੁੰ6ਉ65) 5
.gy 65, Լճնճ0, Աթ. தோற்றுவிக்க i së së së së së T si i 5 ofisë டோம். இவற்றையும் மற்றும் பல
ਪੰ
ਪ666 வில்லை பணபலம் இல்லாமையே
- . لڑ5#15fig لڑb{3}(155.gالوقتtrلات) ل5T
மயாகச் சாதிக்க முடியாத இவை
வேண்டும் ஒரு நிறுவனமாகவோ గ్రి 1_ இனைந்தோ இவை
-
வரலாற்றை தன்னடக்கத்துடனும் ստուլլg tբ լճ6որ ածվ 68 աստվք, அவற்றை மேலும் முன்னெடுத்துச் ਸ565 புதிய
sfia fluo), Q + {{[[[[[[Lạ409 அனைத்து எழுத்தாளர்களுக்கும் தமிழபிமானிகளுக்கும் வெகுஜன
ਲਈ ru |
56 த ந ைபவித்திரமான நன்றி
of no :്
16ur @ LP 67 is

Page 21
தோற்றம்
வரலாற்றின் தேவைதான் பெரு இலக்கிய நிறுவனங்களைத் தோற் இலங்கையின் வரலாற்றுத் தேன் எழுத்தாளர் சங்கத்தையும் தோற் Q (p 61 g தன் வரலாற்று நிறைவேற்றி வந்துள்ளது எ இ.மு எச வின் தோற்றம், அ இயக்கங்கள், போராட்டங்கள், நிரூபிக்கும். இன்னும் சொல்வத தமிழ் இலக்கியத்தின் மூன்றை வரலாறு இ.மு. எ. ச. வின் வரல துள்ளது என்று கூறின் அது மிை
இ. மு. எ. ச வுக்கு முன் இலங்ை தோன்றாமலில்லை. முதலாவது
1942ல் உருவான மறுமலர்ச்சிக் இந்திய இலக்கியத்தின் தாக்க நாவற்குழியூர் நடராசன், ச. பஞ் அ.செ. முருகானந்தன் ஆகியோர் படைப்புகளுக்கு களமாக ஓர்
யிடுவதுதான் அதன் பிரதான ே மறுமலர்ச்சி என்னும் சஞ்சிகை சமூக இலட்சியங்களுக்கான கொ கொண்டிருக்கவில்லை. இலக்கி இயக்கங்கள், எழுத்தாளர்களுக் வற்றிற்கான வேலைத்திட்டமும் பற்றி பேராசிரியர்கள் இரு எடுத்துக்காட்டுதல் பொருந்தும்.
" கலை இலக்கியம் பரிமாறப்பட ஐயப்பாடுமில்லை. ஆனால் என சிக்கல் தோன்றுகிறது. தமது ஆக்கங்களையும் முதன்மைப்பு ஏற்கவில்லையே என்று வெதும்பி இரண்டகநிலை தோன்றுவதுண்( நோக்கங்களையுமே முக்கியம பெரும்பாலான வாசகருக்கு-மக் காணப்படுகின்றனர். பெரும்பால இசைவான முறையிலும் எழு இறங்கிவிடுகிறது என எண்ணுகி முரண்பாடே எமது யுகத்தில்
வடிவங்களிலும் மீண்டும் மீண்டும்

ம் அரசியல், சமூக, கலாசார, றுவிக்கின்றது எனக் கொண்டால் வதான் இலங்கை முற்போக்கு yவித்தது எனலாம். இவ்வகையில் 5 BSLSO). LD5560) 61 முடிந்தவரை னத் துணிந்து கூறமுடியும். தன் வளர்ச்சி, அது நடத்திய ஈட்டிய சாதனைகள் இதனை ானால் 1950க்குப் பின் ஈழத்துத் ர தசாப்தங்களுக்கு மேற்பட்ட ாறாகவே பெரும்பாலும் அமைந் கக கூறறாகாது .
கயில் எழுத்தாளர் அமைப்புகள் தோன்றிய இலக்கிய அமைப்பாக குழுவைக் குறிப்பிடலாம். நவீன த்தினால் உந்தப்பட்டு வரதர், சாட்சர சர்மா, இராஜநாயகன், இக் குழுவை நிறுவினர். தமது இலக்கிய சஞ்சிகையை வெளி நாக்கமாயிருந்தது. அதற்கமைய யையும் வெளியிட்டனர். ஆனால் 'ள்கை, கோட்பாடுகளை இக்குழு யப் படைப்புகள் இலக்கிய கான செயற்பாடுகள் ஆகிய இருக்கவில்லை. "மறுமலர்ச்சி கூற்றுகளை இங்கே
வேண்டியனவே அதில் எதுவித தப் பரிமாறுவது என்பதிற்தான மன அவதிகளையும் இலக்கிய டுத்தி அவற்றை Gues to எங்கும் எழுத்தாளருக்கு என்றுமே தம்மையும் தமது இலக்கிய ாகக் கொண்டால் 955} $ளுக்கு விளக்கமற்று இருக்கக ான மக்களுக்கு விளங்கும்படியும் தினால் தமது இலக்கியததாம் lன்றனர். இந்த அடிப்படையான எத்தனையோ வண்ணங்களிலும்
தோன்றுகிறது . இதற்குத் தீர்வு
t

Page 22
காணும்வரை இலக்கியாசிரிய ஜனரஞ்சக எழுத்தாளர் எ வேண்டியதுதான் .
மறுமலர்ச்சி இந்த முரண்பாட முன்னும் பின்னும் தமிழ் கூறு இலக்கிய சஞ்சிகைகளைப் ( மூலதனமாகிய பேரார்வம் ந நியதிகளுக்கு ஈடுகொடுக்க
எனினும் அக்குறுகிய காலத்திற் போட்டிகள் மூலமாகவும் அது 2 காரணமாகவும் வரதர், அ. :ெ இராஜநாயகன், சொக்கன்,
சபாரத்தினம் முதலிய عrl 6
இலக்கியச் சந்தைக்கு அறிமுகம
"மறுமலர்ச்சி" இயக்கம் தொடங் தமிழ் இலக்கிய ஈடுபாடு, |- கொண்ட காணப்பட்டது. தமிழில் அதி: உத்வேகமும் ஆர்வமும் பெற்ற குழு அமைந்திருந்தது. ஈழகேசரியின் ஆரம்பகால வ போது இது பெரியதொரு மறுமலர்ச்சிக் குழுவின் சமகா அவர்களின் இயக்கத்திற்கு ஈ அமைந்திருப்பின் "மறுமலர்ச்சி வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டிருக்க
({3}, {jp. 67 g h
அக்கால கட்டத்தில் ஈழகேசு இல்லாவிட்டாலும் ஈழத்து எழுத் ਲੁT6ouਈibਪਲੀ வேண்டும். ஈழத்துச் சிறுகை

2
ர்கள் பரிசீலனை எழுத்தாளர்,
ன இரு திறத்தாராய் இருக்க
டைத் தீர்க்க முடியாமலே அதற்கு ம் நல்லுலகில் தோன்றி மறைந்த பால, தன்னைத் தாபித்தவர்களின் டைமுறை உலகின் பொருளியல் முடியாத நிலையில் முடிவுற்றது குள்ளும் அது நடத்திய சிறுகதைப் -ண்டாக்கிய இலக்கியச் சூழ்நிலை" முருகானந்தன், அ. ந. கந்தசாமி, வ.அ.இராசரத்தினம், தாழையடி
றமை வாய்ந்த எழுத்தாளர்கள் In uolso ff.“
பேராசிரியர் க. கைலாசபதி இலங்கை கலாசார பேரவையின் தமிழ் இலக்கிய விழா மலர் 1973)
பகுவதற்கு முன்னர் ஈழத்தின் நவீன ஆங்கிலம் தெரிந்த- உயர் சமூகத் த்தியதர வர்க்கத்தினரிடையே 5 ஈடுபாடு கொண்ட இலக்கிய
வர்களின் குழுவாக மறுமலர்ச்சிக்
ரலாற்றுட்ன் இணைத்துப் பார்க்கும் ந முன்னேற்றமாகும். ஆனால் uத் தாக்கம் மிகச் சிறியதேயாகும். ழகேசரியே பூரண பிரசுரகளமாக என்ற சஞ்சிகை தோன்றியிருக்க T ප්‍රී] - - - - - .ܶܟ
சிவத்தம்பி தசிய ஒருமைப்பாட்டு மலர் 1975)
ரி ஒர் எழுத்தாளர் அமைப்பாக தாளர் பலரை உருவாக்குவதில் அது தையும் இங்கு குறிப்பிட்டேயாக த முன்னோடிகளான சி. வைத்தி

Page 23
3.
லிங்கம், இலங்கையர்கோன், சப்
ஆகியோரின் சொந்தக் களமாக வி
"மறுமலர்ச்சி" க் குழுவினை ஆ ஒருமுறையான நிறுவனம் தேவை
ஏற்பட்டது. இதனை அமைக்கும்
கே. கணேஷ் ஆகியோர் தீவிரமாக முற்போக்கு சஞ்சிகையான "பாரதி இவர்கள் இந்திய முற்போக்கு எழு கொண்டிருந்ததால், அதனைச் ே முல்க்ராஜ் ஆனந்த் இலங்கை வி நிறுவனமொன்றை ஸ்தாபிக்க
விபுலானந்த அடிகளைத் தலை
எழுத்தாளரான மார்டின் விக்கிரப சரத்சந்திர, கே. கணேஷ் ஆகிே கொண்டு 1947ல் "இலங்கை எழுத் இலங்கையின் முதல் தேசிய எ இச் சங்கம் 1950க்கு முன்னரே ! எனினும் 1950ல் சென்னையில் ந எழுத்தாளர் சங்க மாநாட்டில் இலங்
சேனநாயக்காவும்
கலந்து கொண்டனர். இவ் எழுத்தா தடைவைகளில் எடுத்த முயற்சிகள்
இலங்கை எழுத்தாளர் சங்கம் கே. கணேஷ் அகில இலங்கை உருவாக்க முயற்சிகள் எடுத்தார். கூட்டம் நடந்தது. இதில் ஜெகந்நாதனும் கலந்து கொண்ட கே. ஏ. சுப்பிரமணியம் அவர்களி அங்குரார்ப்பனக் கூட்டம் நடைபெ செயலாளராகத் தெரிவு செய் நிறுவனமும் தொடர்ந்து இயங் காலத்தில் சோ. சிவபாதசுந்தரம் நடத்தி வந்தார். இதுவும் நின்ற எழுத்தாளர் சங்கம் தோன்றும்வை நிறுவனம் இல்லாதிருந்தது.
1945ல் இரண்டாவது உலகப்போ மேற்கத்திய ஏகாதிபத்தியச் சப்பா காலணி அரைக்காலணி நாடுகளில்

பந்தன், சோ சிவபாதசுந்தரம் ளங்கியது ஈழகேசரியே.
அடுத்து எழுத்தாளர்களுக்கான என்ற உணர்வு சிலர் மத்தியில் முயற்சியில் கே.இராமநாதன், ஈடுபட்டனர். ஈழத்தின் முதல் 'யைச் சிறிது காலம் நடத்திய த்தாளர் சங்கத்துடன் தொடர்பு சர்ந்த பிரபல எழுத்தாளரான பந்திருந்த போது எழுத்தாளர்
முயன்றனர். uਘ வராகவும், Slyusu சிங்கள சிங்காவை உபதலைவராகவும், யாரைச் செயலாளர்களாகவும் தாளர் சங்கம்" நிறுவப்பட்டது. ழுத்தாளர்களின் நிறுவனமான இயங்காமல் மறைந்துவிட்டது. டந்த தமிழ்நாடு முற்போக்கு கையின் பிரதிநிதிகளாக ரத்னே பிரேம்ஜி ஞான சுந்தரனும் 1ளர் சங்கத்தை மீளமைக்க பல வெற்றியிட்டவில்லை.
மறைந்ததைத் தொடர்ந்து தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கத்தை இதற்கென கண்டியில் ஆரம்ப கலைமகள் ஆசிரியர் கி.வ. ார். இதனைத் தொடர்ந்து sö (pubdlu Tsu கொழும்பில் bறது. அ. ந. கந்தசாமி பொதுச் பப்பட்டார். ஆனால் இந்த கவில்லை. இதற்குப் பிந்திய எழுத்தாளர் சந்திப்புக்களை பின்னர் இலங்கை முற்போக்கு ர எழுத்தாளர்களுக்கென ஒரு
ர் முடிந்ததைத் தொடர்ந்து துகளின் கீழ் மிதிபட்டுக்கிடந்த பெரும் அரசியல் எழுச்சிகளும்
3.

Page 24
விடுதலைப் போராட்டங்களும் கங்களும் கிளர்ந்தெழுந்தன. மாற்றங்களைப் பற்றிய புரட்சிகர கருத்துக்களும் வேகம் பெற்ற6 பாதித்தன அக்கால கட்டத் அறிஞர்கள், கலைஞர்கள், கவி படைப்புகளிலும் பிரதிபலிக்கத் நோக்கும், முற்போக்குச் சி 1950க்கு முன் கே.கணேஷ், அதாளர்களைத் தவிர பரவலாக காணப்படவில்லை.
1950இன் முற்பகுதியில் இந்நின சர்வதேசியரீதியிலும் தேசியரீதி வர்க்கப் போராட்டங்களும் பிரிட்டனின் காலனியாக இரு பெற்ற போதிலும் ஏகாதி நீங்கவில்லையாதலால், எகாதி உள்நாட்டு நிலப்பிரபுத் வ -முதலி உணர்வு புதிய வீச்சோடு பெ முற்போக்கு கருத்துக்களும் சே தொடங்கின. அக்காலகட்டத்தில் தமிழ் எழுத்தாளர்கள் இலட்சியங்களாலும் ஈர்க்கப்ப படைப்புக்களே இவற்றை அப்போதே ஈழத்துத் தமிழ் இல உதயமாகிவிட்டது எனலாம்.
எனினும் இவ் எழுத்தாளர்கள் தனியாக தம் போக்கிலேயே
கொண்டிருந்தார்கள். இவர்களு கருத்துப் பறிமாறலோ இருக்க தவிர்க்க முடியாத எதிர்மறைக இலக்கிய வளர்ச்சிக்கு, அதன் மு விமர்சனம், கருத்துப் பரிமாறல்,
எனவே தோன்றிய புதிய சக படைப்புகளோடு மட்டும் தி இலக்கியத்தை நெறிப்படுத்தவ செல்லவும் எழுத்தாளர்களுக்காக எண்ணத்தை வலுவாக வளரச் ெ
1954 ஜூன் 20 ஆம் திகதி கொ

தொழிலாளர் விவசாய இயக் அரசியல், பொருளாதார, சமூக மான உணர்வுகளும் முற்போக்கான இவை கலை இலக்கியத்தையும் தைச் சேர்ந்த இந்நாடுகளின் ஞர்கள் எழுத்தாளர்கள் பலரின் தொடங்கின. இலக்கியத்தில் புதிய ந்தனைகளும் இடம்பெறலாயின.
கந்தசாமி போன்ற ஒருசில எழுத் எழுத்தாளர்கள் மத்தியில் இவை
லயில் ஒரு மாற்றம் எற்பட்டது. யிலும் விடுதலை இயக்கங்களும் வலுப்பெற்றுத் தீவிரமடைந்தன. ந்த இலங்கை 1948ல் சுதந்திரம் பத்தியத்தின் பிடி முற்றாக பத்தியத்திற்கும் அதற்காதரவான ாளித்துவ சக்திகளுக்கும் எதிரான ருகியது. சமூக மாற்றத்திற்கான ாஷலிஸ் இலட்சியங்களும் பரவத் ல் இலங்கையில் தோன்றிய புதிய பலரும் இக்கருத்துக்களாலும் L6OT fr. அவர்களின் ஆரம்பப் துணிச்சலாகப் பிரதிபலித்தன. க்கியத்தில் முற்போக்கு சகாப்தம்
நிறுவனரீதியாக இயங்காது தனித் தம் ஆக்கங்களைப் படைத்துக் க்கிடையில் நெருங்கிய உறவோ வில்லை. இது உதிரித்தனத்தின் ளை உண்டாக்கத் தவறவில்லை. உன்னேற்றத்திற்கு இன்றியமையாத சகோதர விவாதம் நிகழவில்லை.
ாப்தம் இலக்கியக் கருத்துக்கள், ருப்தி காணவில்லை. ஈழத்து ம், அதனை முன்னெடுத்துச் ஒரு நிறுவனம் அவசியம் என்ற சய்துவிட்டது. இதன் விளைவாக ஓம்பு விவேகானந்தா மண்டபத்தில்

Page 25
இளங்கீரன், அ.ராகவன், எம்.பி. ப நடத்திய இலக்கியக் Simul மிடப்பட்டது.அடுத்த வாரம் 1954 மருதானை வீரரத்ன கட்டடத்தில் கூட்டத்தில் இலங்கை முற்ே நிறுவப்பட்டது. பொதுச் செயல துணைச் செயலாளர்களாக இ
பொருளாளராக, எம்.பி. பாரதி உறுப்பினர்களாக எச்.எம். பி. ( எம். எ.அப்பாஸ், எஸ். நடராஜா, gụy TudgF mtu 6, ஸாஹர0 ல் 9)JD l
செய்யப்பட்டனர். (பின்னர் சங்க
செயற்குழு உறுப்பினரின் எண்ணி கொள்கைப் பிரகடனமு
இ.மு. எ.ச. நிறுவப்பட்டதும்
நோக்கங்களையும் வேலைத் திட்ட நாட்டுக்கும் 1954 ஒக்டோபர் 25ந் பிரகடனப்படுத்தியது. அது வருமr
"எல்லாரும் எல்லாப் பெருஞ்செல்வ இல்லாருமில்லை உடையாருமில்6ை
"எல்லாரும் இன்புற்றிருப்பதன்றி ே
மனிதவர்க்கம் யுக யுகாந்திரமாக சாதனையாக்க, வர்க்க பேதம சிருஷ்டிக்க மனித இனம் நடத் தோன்றும் புதிய சமுதாய அமைப் யதார்த்தவாதம் என்ற இலக்கி முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கம் எற்றுக் கொள்கிறது. எனினும் இ சகல பகுதியினரையும் பிரதிபலித் தேசிய விமோசனம், உண்மை ஜ தரம், சிறந்த கலாசாரம், நாட்டின் முன்னேற்றம் ஆகியவற்றிற்காக ம கருவூலமாகக் கொண்ட இல இலட்சியமாக இருக்கும்.

ாரதி, எம்.ஏ அப்பாஸ் ஆகியோர் த்தில் இதற்கு அத்திவார ஜூன் 27ஆம் திகதி கொழும்பு இடம்பெற்ற அங்குரார்ப்பணக் பாக்கு எழுத்தாளர் 9 nál sud ாளராக பிரேம்ஜி ஞானசுந்தரன், ளங்கீரன், ஜோக்கின் (சேரன்), ஆகியோரும் செயற்குழு முகிதின், எம். எம்.இஸ்மாயில், அ. ராகவன், கே. கே. எஸ். St ஆகியோரும் தெரிவு உறுப்பினரின் தொகைக்கேற்ப க்கை அதிகரிக்கப்பட்டது.)
ம்-அழைப்பும்
தனது இலட்சியங்களையும் :ங்களையும் இலக்கிய உலகுக்கும் திகதி ஒரு பிரசுரத்தின் மூலம் ():
மும் எய்தலாலே u” என்றும்
வறொன்றறியேன்..” என்றும்
க் கண்ட இலட்சியக் கனவைச் ற்ற ஒப்பில்லாச் சமுதாயத்தை தும் போராட்டத்தையும் அதில் பையும் பிரதிபலிக்கும் சோஷலிஸ யத் தத்துவத்தை இலங்கை
தனது இறுதி இலட்சியமாக ன்றைய காலகட்டத்தில் மக்களின் 3து நிரந்தர உலக சமாதானம், னநாயகம், உயர்ந்த வாழ்க்கைத் அரசியல் பொருளாதார சமுதாய க்கள் நடத்தும் போராட்டங்களை 5கியமே சங்கத்தின் உடனடி

Page 26
ബ
- . 5 T
ܲܬܐ ܕ முற்போக்கு எண்ணம் கொண் அணியில் திரட்டி மக்கள் கலா மனித வாக்கத்திற்கான இலக்கி சகல தேசிய இனங்களின் மொ உழைப்பதும், எழுத்தாளர்களி களுக்காகவும் பாடுபடுவதும் சங்
வேலைத்தி -.
மேலே கண்ட இலட்சி
சாதனையிலாக்க கீழே கா கைகளையும் செயல்களையும் ச
1. உலக நாடுகளுக்கிடையே நாடுகளை ஆக்கிரமிக்கும் ெ
エリ ー °
நிரந்தர 8 மாதானத்திற்காகப் !-
த்தில்
அமைப்புக்கள் எககr)
. . . . . . ... سين + + , ټ சித்தாந்த அடிப்படையில் Lit 6 பேச்சு வார்த்தைகள் {:ք Ղ}t f g
(tptջ. Այլք
என்ற கொள்கைை இலட்சியத்தி ற்காகப் Gun frt அமைப்புக்களுடனும் சேர்ந்து புராதன கலையையும் 35 cijftig. FT 17 கலைஞர்கள், &ւD5: Լ. 8) - Lւ ஆசைப்படும் எழுத்தாளர்கள் உறவினரும் நாடும் வாழ வேண் படைத்தோர் சமாதானத்திற்கான நிற்க வேண்டும். $1 for (; ) { சமாத
r - கொண்ட வாஞ்துை Ա. Ակլ I,
LI 60» t - LJU 5 . .
2 சமுதாயத்தில் வாழவு மறுக்
வாழ்வுக்கான உயர்ந்த போராட்டங்களைப் பிரதிபலிக்கு போராட்டத்தின் வெற்றியின் 5: களையும் மக்களின் யதார்த்த வ பிரதிபலிப்பதோடு, SITT ழ்க்கையின்
- . . . LIFTogo4g 8 ட்டிக்காட்டும்
66 வாழ்க்கையை-அன்றா
 
 
 
 
 

- சகல எழுத்தாளர்களையும் ஓர் ாரத்தை உருவாக்குவதும் உயர்ந்த ± ೬15ರ L-LUgLD ಆಚ್ರ அடிப்படையில் ழி, கலாசார முன்னேற்றத்திற்காக ன் நலன்களுக்காகவும் உரிமை கத்தின் நோக்கமாக இருக்கும்.
. . 1ங்களையும் நோக்கங்களையும் ஓம் திட்டங்களையும் நடவடிக் பகம் மேற்கொள்ளும்
། த்தத்தை மூட்டும் முயற்சிகளையும், வறிச் செயல்களையும் எதிர்த்து ாடுபடுவது, வெவ்வேறு சமுதாய ஒருமித்து வாழ முடியும் என்ற ஸ்பரம் நம்பிக்கை, ஒத்துழைப்பு - லக நெருக்கடிகளைச் சமாளிக்க bui பரப்புவதுடன் 9+ tprা যন্তfা গুলো டும் சகல நாடுகளுடனும் பணியாற்றுவது. நமது மக்களின் 'ப் படைப்புக்களையும் நேசிக்கும் கள் வாழ வேண்டும் என்று
தாம் நேசிக்கும் உற்றாரும் டும் என்று விரும்பும் நல்லெண்ணம்
|- போராட்டத்தின் முன்னணியில் f ன த்தையும், மக்கள் வாழ்வின் மீது
பிரதிபலித்து இலக்கியங்கள்
ܐܸܢ ܠ வாழப்பிறந்த மக்களின் مساس الأناطه வாழ்க்கைத் தரத்திற்கான
ம், வாழ்வின் மீதும் அவர்களது தும் நம்பிக்கையூட்டும் இலக்கியங் ாழ்க்கையையும் பிரச்னைகளையும் * விமோசனத்திற்கான சரியான இலக்கியங்களையும் சாதான - நிகழ்ச்சிகளைக் கருவூலமாக்கி

Page 27
ܠ ܐ .
ബ ך
mir
. அவர்களைப் பாத்திரமாகக் கொ உயர்ந்த இலட்சியங்களை இலக்கியங்களையும் படைப்பது.
- 3. Ꭷ , ᏡᎠ ᎦᏚ சமாதானத்தின் 65
சுதந்திரத்திற்கும் மக்களின் வளர்ச்சிக்கும் எதிரியாகவுமுள் எதிர்த்தும், கண்ணைப் போன்ற சுதந்திர ஒப்பந்தங்கள் மூலம் மாயையை எதிர்த்தும் ஏகாதி சுதந்திரத்திற்கான போராட்டத் ரைகள், இலக்கியங்கள் படைப்ப உலக நாடுகளிலும் சுதந்திரத்த நடத்தும் போராட்டங்க்ளுக்கு ஆ
4. மனிதனுக்குள் உயர்வு தாழ்வு
அடிமைத்தனம், வாழ்க்கை நம்பிக்கைகள் போன்ற சமு (3 FT M FT (6 g, siji.
5. இந்நாட்டி தேசிய சுயநிர்ணய ST og நடத்தும் போராட்டங்களை ஆத தேசிய இனத்தின் கலை, கல வளர்ச்சிக்கு உத்தரவாதம் செய்ய
6. வெறும் உருவவாதத்தையும், இலக்கியத்தையும் எதிர்த்து வ துவத்தோடு தரும் புதுமை இலக்
1. மக்களிடம் கீழ்த்தரமான
வெறியூட்டும் சினிமாக்கள்,
- முன்னேற்றத்திற்கு வைரியாக வ வன்மையாக எதிர்ப்பது.
8. மக்களிடையே குறுகிய சாதி Utiਲ 66 63u
3. முற்போக்கு இலக்கியம் போ பிற்போக்கு இலக்கியங்களையும் , ஊட்டும் போதையை எதிர்த்துப்
 
 

--
n
1ண்டு அப்பாத்திரங்களின் மூலம் முன்னுக்கு கொண்டு வரும்
வரியாகவும் உலக நாடுகளின் சுபீட்சத்திற்கும் தேசங்களின் ள காலனி அடிமைத்தனத்தை சுதந்திரத்தை விற்று போலிச் ஆளும் வர்க்கங்கள் சிருஷ்டிக்கும் பத்தியச் சார்பற்ற பரிபூரண நிற்கு உத்வேகமளிக்கும் கட்டு து ஆசிய நாடுகளிலும், மற்றும் நிற்காக அந்நாடுகளின் மக்கள் தரவளித்தல்
பு காட்டும் சாதியமைப்பு, பெண் եւ քl6ւDԺ.656 60 սug, copւ தாயத் தீம்புகளை எதிர்த்துப்
இனங்களின் பிரதேச ரீதியான க்கொண்டு அதற்காக அவர்கள் ரிப்பது இதன் மூலமே ஒவ்வொரு ாசாரம், மொழி, பொருளாதார
Աբգամ என்பதை விளக்குவது.
அதேபோல வெறும் பிரசங்க யர்ந்த கருத்துக்களை கலைத்
1160) || !g).
ணர்ச்சிகளைத் து எண்டி SA, UT s
சஞ்சிகைகள் கொமிக்குகள்
வரும் நசிவு இலக்கியப் போக்கை
இன பால் நிற வெறிகளைப் போக்கை Giffjug, .
ல் வேஷமிடும் கருத்துக்களையும் அம்பலப்படுத்தி மக்களுக்கு அவை usuri.

Page 28
10. பணத்திற்காக இலக்கியப் எதிர்த்து மக்களுக்காக இல தூண்டுவது.
11. புராதன இலக்கியங் கண்ணோட்டத்துடன் விமர்சி ஜனநாயக பாரம்பரியத்தை முன்
12. கிராமப்புறங்களில் காணப்ப மற்றும் கிராமிய இலக்கியங்களு புதுமைக் கருத்துக்களுடன் பேல
13. முற்போக்கு எண்ணமுள்ள சகோதர ரீதியாக விமர்சனம் ஆக்கத்திறனை மேலும் வ விவாதங்கள் நடத்தல்.
14. முற்போக்கு στ (φέ பொதுவாழ்விலும் தனிப்பட்டவ நேர்மையையும் பேண ஊக்குவி முன்வைத்து இலக்கியம் படைப் உயர்ந்த பண்புகளைக் ોિe படைப்புக்களில் ஜீவசக்தி ஏற் மக்களின் நம்பிக்கையைப் பெ பயன் தரும் என்பதையும் உணரச்
15. தேசிய சுதந்திரத்தைப் 냉明「 அரசியல், பொருளாதார (l வாழ்க்கைத் தரத்திற்காகவும்
இயக்கங்களையும் அன்றாடப் பே
16. பேச்சுரிமை, எழுத்துரிமை, உரிமைகளுக்காக மக்கள் நடத்து எழுத்தாளர்களின் சிந்தனை, δι (ις
17. எழுத்தாளர்களிடையே ஒற் எழுத்தாளர்களிடையே நல்லுறை
18. எழுத்தாளர்களுக்கும் S. உறவை நிர்ணயிப்பதுடன் எழு சஞ்சிகைகளும் போதிய ஊதியம்

படைக்கும் சிறுமைப் போக்கை கியம் செய்ய எழுத்தாளர்களைத்
60) 6T சரித்திர, விஞ்ஞானக் தது அவற்றின் முற்போக்கு - னெடுத்துச் செல்வது,
டும் தெருக்கூத்து, நாட்டுப் பாடல் க்குப் புத்துயிர் அளித்து அவற்றைப்
க் காத்தல்.
எழுத்தாளர்களின் படைப்புக்களை செய்வதன் மூலம் அவர்களின் ளர்த்தல். அதற்கான இலக்கிய
தாளர்களிடையே அவர்களின் ாழ்விலும் உயர்ந்த ஒழுக்கத்தையும் பிப்பது, உயர்ந்த இலட்சியங்களை பவர்கள் தமது சொந்த வாழ்வில் 5ாண்டிருந்தால்தான் அவர்களின் படும் என்பதையும் இவ்வகையில் ற்றாலே அவர்களின் படைப்புகள்
செய்தல்.
ணப்படுத்துவதற்காகவும்; சமுதாய, உன்னேற்றத்திற்காகவும், உயர்ந்த மக்கள் நடத்தும் பொதுவான ாராட்டங்களையும் ஆதரித்தல்.
சிந்தனை உரிமை மற்றும் மனித தும் கிளர்ச்சிகளை ஆதரிப்பதுடன் >த்துரிமைகளைப் பாதுகாத்தல்
றுமையை வளர்க்கவும் பல்வேறு வ எற்படுத்தவும் உழைத்தல்.
ரசுரகர்த்தாக்களுக்குமிடையிலுள்ள த்தாளர்களுக்கு பத்திரிகைகளும் தருவதற்காக முயற்சித்தல்.

Page 29
O
19. வேலை செய்யும் எழுத்த உரிமைகளைப் பாதுகாத்தும்,
நலன்களுக்காகவும் பணியாற்
20 எழுத்தாளர்களி අ| ||
(பிரசுரகொப்பிரைட் வானொலி உரிமைகள் உட்பட சகல துறை பெறுவதற்கு எல்லாவித நடவடி எழுததTETகளுககு பாதுகாப அரசாங்கததைத் துண்டுதல்
-
صي= - 21 சகல தேசிய இன ut ճfoւյf ԼՔ 151 60» Ա Ակսք 8) i 61 П U LJ
. கிடடையிலும் கண்டங்களுக்கிஎ
. . . 5-60LuLD sarruu .
·
22 பிறமொழி இலக்கியங்: கொண்டு வருவதுடன் தேசிய இலக்கியங்களை உலக மொழிக பிறநாட்டு எழுத்தாளர்களுடனு
தொடர்புகொள்ளல்
எதிர்ப்பும் ஆதரவும் இ.மு 6 ச நிறுவப்பட்டு ડ્રોર வெளியிடப்பட்டதைத் தொடர்ந் விரிவுபடுத்தவும் எழுத்தாளர்களி முயற்சியில் அது ஈடுபட்டது { ஏப்பிரல் 10ம் திகதி "எழுத்தாளர் துண்டுப் பிரசுரத்தை வெளியிட்ட பாவத்துடனும் பாசத்துடனும் பொறுப்பை உணர்ந்து கடLை
இ. மு. எ. ச கொடியின் கீழ் உரிமைகளுக்காகப் போராடுவ: ஜனநாயகத்தையும் இந்த வைய நிலைநாட்டுவதில், நமது பழம்ெ வளர்த்தெடுத்து புதுமை இலக் ஒப்பரிய பொறுப்பை நி
66 ਪੀਉ।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ாளர்கள், பத்திரிகையாள ர்களின்
 ിങ്വേ நலன்களும் ஆக்கங்கள், சினிமா, ஒலிப்பதிவு களிலும் ) பூரண பாதுகாப்புப் 5 கைகளையும் மேற்கொள்வதுடன்
சட்டங்கள் இயற்ற
للا
கிடையிலும் கலாசார உறவையும் துடன் வெவ்வேறு நாடுகளுக்
-
) {ിജു ! "" - ""
களைத் தேசிய Gud"
மொழிகளிலுள்ள நல்ல 5ளில் கொண்டு வர முயற்சித்தல்.
நர்களுடனும்
கொள்கைப்  ി കl-ജ| lp து சங்கத்தை வலுப்படுத்தவும்,
|ன் ஆதரவைப் பெறுவதற்கான - . 「でー இதற்காக முதலில் 1955ம் (
- களுக ஒ 00SLLLLS Y 0S0LLS0JSSS 0000 0LSS SLLSLLLLS ,29 豐 ாததை , γυ - @ הר
ܡܢ து. அதில் 'உங்களை * °臀
. - நெருங்குகிறோம். காலத்தின் உணர்வுடன் அணுகுகிறோம்.
. அணிவகுத்து எழுத்தாளர்களின் 6. இந்நாட்டில் உண்மையான - - த்தில் நிரந்தா சமாதானத்தையும் ut huid sjö, efaulū u T Ft Lourfu â 60 g, கியத்தைப் படைப்பதில் உங்களது றவேற்றுமாறு {၂ ၅၅wfါး5, 1 Abr | |L.L.၅:3; எழுத்தாளர்களுக்கு 16ڑکہC( !بالائی

Page 30
10.
இ.மு எ ச - வின் இக் கொள் கைப் இலக்கியச் சூழ்நிலையில் புதுமைய அதற்குமுன் ஈழத்தில் தோன்றிய இத்தகைய குறிக்கோள், G கொண்டிருக்கவில்லை எழுத்த அறைகூவலை விட்டதுமில்லை.
இ.மு எ ச - வின் தோற்றமும், அ அழைப்பும் ஈழத்து இலக்கிய உண்டாக்கின. முற்போக்கு இ தெளிவாக விளங்கியிருக்காதவர் என்றால் என்ன ?’ என்ற கேள் கலைக்காக" என்ற கொள்கையும் "இலக்கியத்தில் என்ன முற்ே முற்போக்கு எழுத்தாளர்கள் என்ற எழுத்தாளர்களா?' என்ற கேள் சமுதாய, தேசிய விவகாரங்களு இவற்றில் எல்லாம் கவனம் செலு என்ற அபிப்பிராயமும் கிளம்பின.
இ. மு. எ. ச. இக்கேள்விகளுக்கும் பதிலை அளிக்கத் தவறவில்லை. அ
牙UP5T山 நோக்கும் உணர்வு கொடுமைகளையும் 9 eip 5ë சமுதாயத்தில் பெரும்பான்மை வெகுஜனங்களின் வாழ்க்கையைக் விழிப்பையும் உணர்ச்சியையும் படைக்கும் அம்மக்களின் பிரம எடுத்துக்காட்டி, அதைக்கட்டவிழ் தையும் முன்னேற்றத்தையும் விரும் அபிலாஷைகளை பிரதிபலித்து அ வுகின்ற மனிதனை மேன் பை முற்போக்கு இலக்கியங்கள் . இலக்கியத்திற்கும் உள்ள தொடர் வகிக்கும் பாத்திரத்தையும் தெரி கண்ணோட்டத்துடன் இலக்கியம் எழுத்தாளர்கள் , மேற்கூறியவ மாற்றத்தையும் முன்னேற்றத்தைய படைப்புகள் பிற்போக்கான வை. பிற்போக்கு எழுத்தாளர்கள்.

பிரகடன மும், அழைப்பும் அக்கால
, ானதும், புரட்சிகரமான துமாகும். எந்த ஓர் இலக்கிய நிறுவனமும் காள்கை, வேலைத்திட்டத்தை ளர்களுக்கு இவ்வாறான ஓர்
. தன் கொள்கைப் பிரகடனமும், அரங்கில் ஒரு சலசலப்பை இலக்கியம் பற்றி உண்மையில்
.. ,م" - - கள் "முற்போக்கு இலக்கியம்
வியை எழுப்பினார்கள் 3, 656) டைய உருவவாதிகளிடமிருந்து பாக்கு, பிற்போக்கு? நீங்கள் ால் நாங்கள் எல்லாம் பிற்போக்கு வியும் "எழுததாள ன் அரசியல், у 595 SILJU m f) Li Liu Su58 - 96.169
)
|த்த வேண்டிய அவசியமில் stoću."
அபிப்பிராயங்களுக்கும் விரிவான தன் சாரம் இதுதான் :
முளள, அடிமைததனததையும தீமைகளையும் எதிர்க்கின்ற, ԱIIT 5 2.6f6 50 (D சித்திரிக்கின்ற, அவர்களுக்கு
ஊட்டுகின் st), 6)|| 61) s st)6) Du . - - .s ாணடமான ஆகக சக்தியை
த்துவிடுகின் ற, சமூக மாற்றத் புகின்ற, மக்களின் நேர்மையான
வர்களின் நல்வாழ்வுக்க உ துேகின்" "S: இதனையும், சமுதாயத்திற்கும் பையும் சமுதாயதில் இலக்கியம் ந்து தெளிந்து சமூக வர்க்கக் படைப்பவர்களே முற்போக்கு ற்றை விரும்பாத சமூக ம் தடுக்கின்ற, சீரழிக்கின்ற இவற்றை உருவாக்குகிறவர்கள்

Page 31
11
இது போன்று எழுத்தாள ன் அரசி பிரச்னைகளுக்கெல்லாம் அப்பா கவன ஞ செலுத்தவோ எடு! உருவவாதிகளின் கூற்றுக்கு பின்
மகாபாரதம் போன்ற இதிகாசங் இலக்கியங்களிலும் கூட அரசு வள்ளுவரின் திருக்குறளும் இதி பின்னும் அரசர்களையும், அரசி வரலாற்றுப் புனை கதைகளும் படைக்கப்பட்டுள்ளன . 6u66 காண முடியும். ஆங்கிலக் கவி எழுத்தாளர்கள் லியோ டோ6 மாயாக்கோவஸ்கி, பிரெஞ்சு ஹியூக்கோ, ரோமன் ரோலர் இந்தியர்களான சாத்சந்திர இக்பால், மகாகவி தாகூர், g Lio (81_rou ĝis ŝuurT uj, 9 G3 iyo m gil6of திரு.வி.க. கல்கி, வ.ரா. பாரதிதாசன், குயிலன், தமிழ் எத்தனையோ கவிஞர்களையும் கொண்டு போகலாம். இவர்கள் செலுத்தவே செய்தார்கள்.
இந்நாற்றாண்டில் நாடுகளின் ச அந்நாடுகளின் எழுத்தாளர்க பெண்ணையும் இயற்கையைய வில்லை. குடும்பக் கதைகளையு மன அரிப்புக்களையும் எழுதிக் அவர்கள் தமது நாட்டின து
காகவும் இலக்கியம் படைத்த கருத்துக்களை எடுத்துக்காட்டிே
"ஏகாதிபத்தியத்தின் கைக் கூ செலுத்துகிறார்கள். அதன் மண் காலடியில் போட்டு மிதிக்கிற துக்குமிடையில், ஒளிக்கும்
போராட்டம் நடைபெறுகிறது, ! சத்தியமும் ஒளியும் வெற்றியீட்டு போராயுதங்களை கீழே வைக்கL
 
 

பல், சமுதாய தேசிய, சர்வதேசப் ற்பட்டவன்; அவன் இவற்றில் படவோ தேவையில்லை என்ற வருமாறு பதில் அளித்தது.
களிலும் காப்பியங்களிலும் சமய சியல் இருக்கவே செய்கிறது .
லிருந்து விலகவில்லை. அதற்குப் சியலையும் மையமாகக் கொண்டு
சிறுகதைகளும் பாடல்களும் பல்வேறு மொழிகளிலும் இதனை க் ஞன் ஷெல்லி, மாபெரும் ருஷ்ய üsrò (; t_rt ui, trn & Smớìủo (; &m rĩ & áì, எழுத்தாளர்கள் வால்டேர், விக்தர் தது, சீன எழுத்தாளர் யூசூன் , சட்டர் ஜி. பிரேம்சந்த், மகாகவி நஸ்ரூல் இஸ்லாம், ஹரிந்திரநாத் நாயுடு, மகாகவி urT iy g£) uum ñ , ப.ஜீவனந்தம், நாமக்கல் கவிஞர், ஒளி, அண்ணாத்துரை- இப்படி எழுத்தாளர்களையும் அடுக்கிக் எல்லோரும் அரசியலில் கவன ஞ்
தந்திரப் போராட்டங்களின் போது ரூம் கவிஞர்களும் காதலையும் ( p வர்ணித்துக்கொண்டிருக்க ம் தனிமனித சுய உணர்வுகளையும், குவித்துக் கொண்டிருக்கவில்லை. சுதந்திரத்திற்காகவும் விடுதலைக் ார்கள் . இவர்களில் ஒருசிலரின்
6Oi rTub.
லிகள் Ggm řLT GIsf6) ஆட்சி னை பிரிட்டிஷ் போர் வெறியர்கள் ார்கள் . சத்தியத்திற்கும் ஏமாற்றத்
இருளுக்குமிடையில் உக்கிரப் ஏமாற்றத்தின் மீதும் இருளின் மீதும் இம்வரை ஜோர்டான் எழுத்தாளர்கள் DTLTT56

Page 32
. . . ஆபிரிக்காவில் பொலபொலத்து முட்டுக்கொடுத்து 1560) ബ நிறு சுலோகங்களையும் கவசங்களையு
- - விலிருந்து விர to us, thout #್ மானங்கெட்ட ஆட்சியை l 'ತ್್نا اچھی தகததடிமலருநது மககளான ஆ கொடுப்பதற்கான தர்மப்போரில் அரசியல, சமூக யதார்த்தம் அவ6ை
- -
காலணி அடிமை முறை என்ற நே வைத்தியனைப் போன்றவன் எழுத் நாடடின் விடுதலைப் போரில் அவ
"LD soft it, வர்க்கத்தின் மு 6 விடுதலைக்கான சமாதானத்திற்கு லட்சோப லட்சக கணக்கான மக்க
குமுறுகின்றன இந்தக் கருத்துக்கு பிரச்னைகளுடன் இணைந்து பி
in ')*10)))?
இவ்வாறு எழுத்தாளர்கள் அரசிய 56)] றவில்லை US 15 ாடுகளைச் சுதந்திரப் போராட்டங்களில் நேர s u6) ஆசிய ஆ , நடக்கும் விடுதலைப் போராட்ட இலக்கியப் படைப்பாளிகள் சுதந்திரத்திற்குப் பின்னும் தமது
வாழ்க்கையையும் சமூக நோக்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-அப்துல் செயிஸ் காசிம்
விழும் தமது ஆட்சிக்கு நத ஏகாதிபத்தியவாதிகள் புதிய buਤੇ ਘ5ਘ கலோனியலிஸம் ஆபிரிக்காவில் பாதுகாக்க தன்னால் முடிந்த செய்கிறது. எனவேதான் வம் பெறுகிறது கலோனியல் * மிக விமோசனத்தைப் பெற்றுக்
பொங்கி எழ பொருளாதார ੭. ਪੰL56)
ய்க்கு மருந்து கொடுக்கும்
6 59 . ਮ ਪ (6)
ன் ஒரு போர்வீரனும் ஆவான்
- பென்ஜமின் மாதிவ்
கமரூன்ஸ் எழுத்தாளர்
ன்னேற்றத்திற்கான தேசிய st 60 (Sur Irt Lai, கருதது 6 ரின் உள்ளத்தில் கொந்தளித்துக் ள் இலக்கிய-கலாசார வளர்ச் சிப் ணைந்து இரண்டறக் கலந்து
6 . 5 (6) இந்தோனே ஆகிய எழுத்தாளர்
லுக்கு பேனாவைப் பாவிக்கத் சேர்ந்த இலக்கிய கர்த்தாக்கள் டியாகக் குதித்தார்கள் இன்றும் லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளில் ங்களில் அந்நாடுகளின் கலை பங்கெடுத்து வருகிறார்கள். தேசிய சமூக பிரச்னைகளையும் கோடும் உணர்வோடும் தாம்

Page 33
படைக்கும் இலக்கியங்களில் பிரதி
தேசியப் போராட்டங்களில் மட
கெதிராகவும் urëny 6 . ਮੁੰ5 ஏர்னஸ்ட் ஹெமிங்வே பாசிஸ்த்ன ஸ்பெயினுக்குச் சென்றார். நாசத்திலும் வெறியாட்டத்திலு எதிர்த்து செக்கோஸ்லவேக்கி துருக்கிய கவிஞர் நஜிம் ஹிக்மத், கெழு, சிலிநாட்டுக் கவிஞர் புகழ்பெற்ற இலக்கியப் படைப் jr 6656) ਤੀ முடிந்த உலகப்போரின் பாரது Log ourg ຫຼື 60 ນ. (8umf]5 முழுமையாக மாறாத நிலையி படுகுழியில் மனித குலத்ை 666 ). Su திரும்பவும் புதிய காலனி ஆதிக் திணிக்க முயற்சிக்கின்றன இ தாயகத்தின் சுதந்திரத்தையும் பாதுகாக்கும் பொறுப்பில் இலக்கி ஆகாத காரியமா? மேற்கூறி அப்பாற்பட்டவையா?
அரசியல், தேசிய, சமூக பிரச்னை பாதிக்கக் கூடியன நாட்டின் பிர கடமையும் சமுதாயத்தின் அங்க கடமையும் உண்டு. எனவே, மன அதன் பொதுவான ஆதாயத்துக் அவற்றிற்கு ஊறு ஏற்படும் போது ஏற்படும் போது எதிர்த்துப் ே கடமைகளில் ஒன்று தனது இல கவர்கின்றவன், அவர்களின் மன என்ற முறையில் இப்பொறுப்பு இ அவன் அரசியல், தேசிய, சமுத ஒதுங்கியிருக்க முடியாது, ஒதுங்
இவ்வாறு கேள்விகளுக்கும் விடையிறுத்த போதிலும் எதி செய்தது. இது மட்டுமல்ல, அது

', பலிக்கவே செய்கிறார்கள்
டுமல்ல, உலகைப் பயமுறுத்திய எத்தனையோ UCLuT6ft ಆ6 பாய்ந்த அமெரிக்க எழுத்தாளரான
த எதிர்த்து நேரடியாகப் போராட ஹிட்லரின் பாசிஸம் பயங்கர
இறங்கிய போது அதனை க் கவிஞர் ஜூலியஸ் பூசிக்
பிரெஞ்சு நாவலாசிரியர் Siciouf பாப்லோ நெருடா போன்ற
பாளிகள் பலர் எழுதினார்கள் . - . விரமாக இயங்கினார்கள் நடந்து
pro பாதிப்புக்கள்
| TGü (TribULL U(6 5FF un râles 5:
மீண்டும் மற்றொரு யுத்தப் 李 தள்ளிவிட ஏகாதிபத்தியம்
ங்கள் தமது சுயலாபங்களுக்காகத் $கத்தையும் அடிமைத்தனத்தையும் |ந்த அபாயங்களிலிருந்து தமது
மனிதகுலத்தின் நன்மையையும் யப் படைப்பாளிகள் பங்கெடுப்பது ய விஷயங்கள் அவர்களுக்கு
கள் இலக்கிய கர்த்தார்க்களையும் ஜைகள் என்ற முறையில் தேசியக் 5ம் என்ற முறையில் சமுதாயக் த குலத்தின் நல்வாழ்வுக்காகவும் காகவும் உழைக்க வேண்டியதும், அவற்றைப் பாதுகாக்கவும் தடை ing frւ6ւյլք வேண்டியது அவனது $கியப் படைப்புக்களால் மக்களைக் தில் கருத்தை விதைக்கின்றவன் ன்றியமையாததுமாகும். ஆகவே ாயப் பொறுப்பிலிருந்து முற்றாக கவும் கூடாது.
கூற்றுகளுக்கும் இ.மு. எச ர்ப்பு தொடர்ந்து இருக்கவே

Page 34
qSE S S SMSSSLSSSMMSSS S A S SMqSqS S S S A S SS S SMS S S SMSSSMMMMMM SMEE q SS q SS SSMT T CATTqMqTq SMqTiS SMMMTSTLS LS Lq qqqqqq
செலு த்திக்கொண்டிருந்த பிற்போ பெடியன்கள் எழுதத் தொடங்கி தாங்கள் பெரிய ஆக்கள் எ சமுதாயத்தையும் மாற்றிப்போடல இலட்சியம், கொள்கை, வேலைத் அளந்து கொண்டிருக்கிறான் கs எழுதினாப்போல இதையெல்லாம் எதோ கொஞ்ச நாளைக்கு ஒய்ஞ்சுபோய்விடுவான்கள்” என் அபிப்பிராயங்களையும் வெளியிட்ட
இவ்வாறான எதிர்ப்பு காணப்பு பலரிடமிருந்து ஆதரவும் கிடை யாழ்ப்பாணம், மன்னார், ( எருக்கலி ஆகிய ஊர்களில் இ. மு. எ ச . இவற்றையடுத்து Lp. Lö567 பூண்டு லோயாவிலும் (மலைநாடு} முதல் வேலைத்திட்டம்
இ.மு எ ச இயங்கத் தொடங்கி நிலைமை நிலவியது :
1. புதிய ஜீவிதத்துடிப்போடு இள வந்த அதேவேளையில் அரசியல துரைத்தன மோகமும், பழைய கொண்ட பிற்போக்கு சக்திக6ே செலுத்திக்கொண்டிருந்தன . இவ இலக்கியத் துறைகளிலும் பிரதி ஆதிக்கத்தையும் செல்வாக்கை உணர்வையூட்டுவதில் 3. (p. வேண்டியிருந்தது.
2. இலங்கைத் தமிழ் வாசக சஞ்சிகைகளும், தரமற்ற கொண்டிருந்ததோடு உளுத்துப் கோட்பாடுகளுமே சமூக தர்மங்க பிரசாரஞ் செய்தன . இத வேண்டியிருந்தது.
3. இந்தியாவிலிருந்து வருப

திகள் இப்போ கொஞ்சப்
. . . - றான கள அவனகளுககு
எனணம, உலகததையும
ம் அது இது என்றெல்லாம்
ாலு கதைகள்
வந்து ததடிச்-ப் போட்டு
༼་་།༽ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
1ற oகாசசை ததனமான
്
Curre (2. J.-L. U56 fT óf ff
ԱՔ 生 堑 لافات
ததது. இதன் பலனாக 1955 ல்
பம்பிட்டி) கண்டி, திருகோணமலை
t - ளகள் தோன்றின.
லும்(அக்கரைப்பற்று)
ளைகள் அமைக்கப்பட்டன
பத்தில் நாட்டில் பின்வரும்
ம் முற்போக்கு சக்திகள் வளர்ந்து பில் எகாதிபத்திய விசுவாசமும்,
. . . . சமுதாயக கொள்ளைகளையும்
ா தமிழ்ச் சமூகத்தில் ஆதிக்கம்
կմ) Ֆ
6.9
ம ஆக்கிரமித்துக்
3 UT 69 ழைய கொள்கைகளும்
-
கள், சமூக நீதிகள் என்று அவை
. . . -
னை எதிர்த்துப்

Page 35
சஞ்சிகைகள்
۔۔۔یہ "'\\ہ , . வரவேண்டும் என்
இலங்கையைப் | (churr 0; ĖSE, நிலையான பிரசுரக்களமாக 3. தினகரனும் மட்டுமே (அப்போ : S. 63) gf இவை இரண்டிலும் விஷ யதானங்கள் Lot. (5 Losu6 பணியாற்றியவர்களில் அவர்களே ஈழத்து எழுத்தாளர் சுதந்திரன், தேசாபிமானி ஆகி போன்ற அவ்வப்போது வெளிவந் வந்தன. வீரகேசரியும் தினகரனு இலக்கியப் படைப்பாளிகள் 5 ரைகளையும் வாழத்துச் ( ) با sقع காமராசர் போன்ற இந்தியத் பாரதியார் போன்ற கவிஞர்கள் பெற்று வெளியிட்ட்ன ஈழத்து
பிரசுரிப்பதில் ஆர்வமோ அக்கை எழுத்தாளர்களி ன் தீண்டாமைப் 505 srf 63 ஆரம்பத்தில் சிறிது மா மிக அரிதாக இடமளிததன . எ இவர்களின் ஆக்கங்களை এস। பிரசுரிக்கச் செய்யவேண்டியிருந்த
தனது உத்தியே . به .61 . p) . ایع : க3 luud" என்னும் பெயரில்
இ. மு. எ.க. g கொண்டது. இதற்கான இயக்க ஆாவலர்கள் மத்தியில் தோ ற்று
●(5逸受(5fjöあe市、あauf 60) (TuusTL 5. 也经经堡 芭
பல பாகங்களிலும் நடத் துவதில் நடத்தத் தொடங்கிய போது இந்
y
சம்பந்தமாக இ.மு எமு தன் தெளிவாகப் பிரகடனப்படுத்தியது:
۔۔۔۔۔۔۔ - "நாம் இந்தியத் துவேஷிகளல்ல
எங்கள் மூதாதையர் கம்பன் எங்க
-
உணர்வில் கலந்தவன் இந்தப் ப
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAS SS SA ASqSTTSAMTTAMq TqMAS SMSS S SSMMMS
61 6J6. TD அங்கிருந்துதான் கருத்து வேரூன்றியிருந்தது.
JSU if 15ung எழுத்தாளர்களின் ருக்கக் கூடியவை வீரகேசரியும் தினபதி இல்லை) ஆனால 850 எல்லாமே இந்தியர் மயம.
, இவை இரண்டிலும்
ပိl၈၈၈၊ ပျွိချွဲ! &""+မ္ဘီ'၊ 't 61b0 195) لـ6 691 IT للاصا (60 671 T لا للاطلا لا اoا - ளின் படைப்புகளை ஈழகேசரி, ய வார எடுகளும் மறுமலர்ச்சி த சிறு சஞ்சிகைளும் பிரசுரித்து - -
D இந்திய எழுத்தாளர்களை ததான் என் (). கருதிவந்தன - சிறப்புக்
- نسیم செய்திகளையும் கூட ராஜாஜி
* தலைவர்களிடமும் சுத்தானந்த எழுத்தாளர்களிடம் இருந்தே
- . . . . . . எழுத்தாளர்களின் ஆககங்களைப றயோ செலுத்தவில்லை. FF悪g受ál
- போக்கையே காட்டி வந்தன - تص,... ۔ ற்றம். இவர்களின் ஆக்கங்களுக்கு னவே, இவ்விரு பத்திரிகைகளு üD
. ணிை ig. LDsഞ് • <်း Si
பாகபூர்வமான குரலாக "புதுமை
A / ஒரு சஞ்சிகையை வெளியிடத
...
தல் வேலைத்திட்டமாக எடுதது க த்தை எழுத்தாளர்கள் இலக்கிய
விக்க எழுத்தாளர் கூட்டங்கள் களைத் தொடர்ச்சியாக 15 )T4 من موالي ஈடுபட்டது . இவ் இயக்கத்தினை திய சஞ்சிகைகள் புத்தகங்கள்
- நிலைப்பாட்டை பின் வருமாறு -- kار -
ர். வள்ளுவனும் இளங்கோவும் 1ள் இனத்தவன் பாரதி எங்கள்
r inus, it T.
- s
6

Page 36
16.
திரு.வி.க.புதுமைப்பித்தன், சு போன்ற இந்தியத் தமிழ் நூலாசிரியர்கள் பலரிடமிருந்தும் சட்டர்ஜி, சரத்சந்திரர், பிரேம்ச ஆனந்த், கே. ஏ. அப்பாஸ் எழுத்தாளர்களிடமிருந்தும் எமக் - முன்மாதிரிகள் கிடைத்துள்ளன. - 6m 6의 ლrau ul t_trა பெற்றுள் ே ) (35 gšdlGpr எழுத்தாளர்களுக்கும் படைப்பாற்ற ஊக்கமளிக்க வேண்டும். அவர் வாழ்க்கையை இலக்கியமாக்க தமக்கே உரிய தனித்துவத்தோடு தமது பார்வையைச் செலுத்த வே{
"சஞ்சிகைகள் நூல்களைப் பொறு நீட்டி வரவேற்கின்றோம். ஆன பெயரால் வந்து குவியும் வியாபா சரக்குகளையும் எதிர்க்கிறோம் கதவுகளையும் ஜன்னல்களையும் விரும்புகிறது. அதேவேளையில்
துளைக்கும் நாற்றமும் உட்புகுவை
6 . 38) இந்த நி3 வேலைத்திட்டமாக எடுத்துக் விஷயங்களுக்கும் நாளடைவில் ஆ
இ.மு ன் ச வின் தோற்றமும் து தாக்கத்தின் கீழ் இதே காலகட்ட இணைய விரும்பாத பத்திரிகைய அகில இலங்கை தமிழ் எழுத்தாளர்
வீரகேசரி பிரதம ஆசிரியர்
சுதந்திரன் ஆசிரியர் எஸ்.ரி.சி ராகவும் கொண்டு ஆரம்பமான (BT { இயங்காமல் է Ր 5 ஆரம்பிக்கப்பட்ட போது இ கருதவில்லை “அகில இலங்ை |5. Այ ճանաւ 635 3 Աք. 61. Ց: . 6: இலக்கியத்தின் பொதுவான வள எல்லாம் ஒத்துழைக்க உறுதியளிக் ஜூன் 12ந் திகதி நிறைவேற்றி அத

பாமிநாத சர்மா, ஜீவானந்தம் எழுத்தாளர்கள் கவிஞர்கள், மகாகவி தாகூர், பங்கிம் சந்திர 55. கிருஷ்ண சந்தர், முல்க்ராஜ் போன்ற ஏனைய இந்திய கு பலவிதமான ஆதர்சங்கள் அவர்களால் நாங்கள் கணிசமான ாாம். அவர்களை நாங்கள் b, அதேவேளையில் ஈழத்து ல் உண்டு. 9, ബf 9 ഞ5 uഥ 5ளால்தான் இந்நாட்டு மக்களின்
முடியும். ஈழத்து எழுத்தாளர்கள் புதிய பிரகாசங்களை நோக்கித்
ཆེr 6) D - ---
த்தவரை தரமானவற்றை இருகரம்
ரக் குப்பைகளையும் சாக்கடைச் 1. சுத்தமான காற்றுக்காக திறந்து வைக்கவே இ.மு. 5 ச அசுத்தமான காற்றும் மூக்கைத்
த விரும்பவில்லை.
லைப்பாட்டிற்கும் தனது
கொண்ட மேற்கூறிய இதர
தரவு பெருகத்தொடங்கியது
சரித செய дуuп (5ўto s! ற்படுத்தி a
த்தில் (1955) இ.மு எ ச வுடன் ாளர்கள் எழுத்தாளர்கள் சிலர்
- ar r, சங்கத்தை நிறுவினர்.
ஆர்.பி. ஹரனை தலைவராகவும் பநாயகத்தை பொதுச் செயலாள - - இச்சங்கம் சில காலத்துக்குள்
உறந்துவிட்டது. இச்சங்கம் $ 50) ಆರಿ! இ. மு. எ. ச எதிரியாகக் 5 தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம் வேற்று வாழ்த்துகிறது. தமிழ் |ச்சிக்காக முடிந்த துறைகளில் கிறது என்ற தீர்மானத்தை 1955 னை அனுப்பியும் வைத்தது

Page 37
மொழிப்பிரச்னை
ஈழத்து இலக்கிய அரங்கில் இ கொண்டிருந்த போது அரசிய சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியது. மொழியாக வேண்டும் என்ற தமிழும் இந்நாட்டின் தேசிய ெ அந்தஸ்து வழங்கி இரு மெ வேண்டும் என்ற தமிழ் ம இடதுசாரி கட்சிகளினதும் சி: முற்போக்காளர்களினதும் கே அசம்பாவிதங்களும் தலைகாட்ட
மேற்படி சமத்துவக் கோரிக் நின்ற ઉો . (!p - 61 , 9 , (O)LC தொடங்கிய அசம்பாவிதங்கை சூழலை நோக்கித் தள் எ உணர்ந்து கவலையுற்றது - அ தீர்மானங்களை எடுத்தது. இ. அரசியல் கோட்பாட்டையும், எடுத்துக் காட்டும் அத்தீர்மால
“மொழிப் பிரச்னை இரண் ஒன்று வரவேற்கத்தக்கது. ஆபத்தானது .
”முதலாவது அம்சம் பிரதிபலிப்பது மக்களின் ஜ6 கொண்டது. பல நூற்றாண்டு ஆதிக்கத்திற்கும், அதன் ஆதிபத்தியத்திற்கும் அடிமைப்பு விழிப்படைந்து விட்டார்கள்.
மொழி, இலக்கியம் பண்பாடு- பாரம்பரியம் ஆரம்பித்துள்ளார்கள். எகா:
நிறைந்த மக்களின் இந்த வியூ வரவேற்கிறது, வாழ்த்துகிறது கலைகளும் 55 GJIT U FT J (p| எதிர்காலத்திற்குப் பாதையடை நம்புகிறோம்.

இ. மு. எ. ச. இவ்வாறு செயற்பட்டுக்
- 63 அரங்கில் மொழிப்பிரச்னையும் சிங்களம் மட்டுமே அரச கரும
பிரசாரமும் சிங்களம் மட்டுமின்றி
y 1 2 ܐܗܶܶ ܝ . -܂ -
மாழியாக இருப்பதால் அதற்கும் சம
ாழிகளையும் அரச மொழிகளாக்க
- * -- க்களினதும் தேசிய கட்சிகளான
வ்கள் மக்கள் மத்தியில் உள6 மறறும
ாரிக்கையும் தீவிரமடைந்தன . சில த் தொடங்சி
கையை முற்று முழுதாக ஆதரித்
ழிப்பிரச் 60) 507 untou தலைகாட்டத் 6 ft () ở585 tại tỉ lfĩ 6Uĩ ốỳ (f}} | எயும், நாடு நெருக்கடியான ஒரு
பப்பட்டிருப்பதையும் முன் கூட்டியே அதேவேளை தூரதிருஷ்டி வாய்ந்த மு. எ. ச. வின் தெட்டத் தெளிவான
சீரிய நோக்கையும் தெளிவாக ாங்கள் வருமாறு:
எடு அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது
Ջյո ழ்த்துக்குரியது.
மற்றது
வளமிக்க தேசாபிமானத்தைப் எநாயக உணர்வைக் கருவூலமாகக் }களாக அந்நிய ஏகாதிபத்தியத்தின் 6 SU froff, (S) DIT ġ féuff I பட்டுக் கிடந்த மக்கள் இன்று தேசிய
தமது கலை, கலாசாரம் பற்றியும்
றி s fff ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ற்றியும் இன ரீதியான பற்றியும் போதமடைய திபத்திய எதிர்ப்பு, தேசியப்பற்று ஜிப்பை இ. மு. எ. ச. பேருவகையுடன் து இந்த நல்ல திருப்பம் நம்
ーエ エ 「 ‐ . /-、 「 வளர்வதற்கான நல்லதொரு
- - ܡܝ மத்துக் கொடுக்கிறது என்று நா to

Page 38
18
"ஆனால் மக்களின் இந்த தேசி திருப்பிவிடப்பட்டுள்ளதை நாம் கவலையுடனும் பார்க்கின்றோம். வலுப்படுத்தியும், இனங்களினதும் ம சிநேகபாவத்தையும் ஸ்திரப்படுத்தி சமத்துவத்தின் அடிப்படையில் ஒர் ணிப்பதற்குப் பதிலாக நாட்டில் உ கோஷம் தேசிய சுயாதீனத்தைச் சி குலைத்து இனங்களின் உரிமையை ஒ மோதல்களை மூட்டிவிட்டு J5rTL’ { லும்தான் இழுத்துச் செல்கின்றது.
"தனிச் சிங்களத்தால் பாதிக் மொழியையும் Ց: 85% ճՆ *5cm}「5ー『 உரிமைகளையும் காக்க விழிப்புணர்ச்சி என்று அறை கூவுகிறோம். ஒவ்வெ கொள்கைகளை முண்டி முன் வை மக்களும் ஒருமுகப்பட்டு ஏற்றுக் கொ சகல ஜனநாயக சக்திகளும் அங்கீக கொள்கையை ஒன்று கூடி வகுத்துக் நாம் வேண்டுகின்றோம்.
"ஆனால் ஓர் எச்சரிக்கை இ நிறைந்ததாக இருக்க வேண்டும். வாரமாகக் கொண்டு இருக்க வேண்டு பரப்புவதாக இருக்கக் கூடாது (195 gri uport & ST tro)
இதனைத் தொடர்ந்து மீண்டும் வேற்றியது. அது பின் வருமாறு:
நீண்ட நெடுங் காலமாக அடக்க மொழியாக வேண்டும், அது துரித சிங்கள மக்களின் நியாயமான உ மொழியைப் பற்றித் தமிழ் பே நியாயமானதாகும். ஆனால் ஒரு மட்டும்) தமிழ்பேசும் மக்களின் இந் புறக்கணித்து அம்மக்களின் மொழி உ தமிழ் பேசும் மக்கள் தமது மெ தொடர்பு கொள்ளும் ஜனநாயக உரி

u sal ழி ப்பு தவ றான UrT SOI) தயில் ஆழ்ந்த துக்கத்துடனும், தேசத்தின் சுயாதீனத்தை
உயர்ந்த நாட்டை நிர்மா நவாகியுள்ள ஒரு மொழிக்
'
தைத்து இன ஒற்றுமையைக்
ட்டறுப்பதிலும் மக்களிடையே
- டை இரத்தக்களரியாக்குவதி
- . - - 5, LIG to தமிழ் மககள தம ரங்களையும் ஜனநாயக
'ಕ್ಷ್ வர வேண்டும் T t- - ாரு கடசழும தனது முலக யாது தமிழ் பேசும் சகல ள்ளக்கூடியதும் நாட்டிலுள்ள
5ரிக்கக் கூடியதுமான ஒரு
. ... , .ܨܝܢܝ oেী গুচ্চ rা গা গো । வேண்டும் 61 8Ծl fl), LD
இந்த இயக்கம் 3. Li (büLJ T() தமிழ் உரிமையை அஸ்தி
5-6-12ந் திகதி செயற்குழுத்
31, தீர்மானத்தை நிறை
UUtili தமது மொழி ܨܐ மாக வளரவேண்டும் என்ற னர் வைப் போலவே தமது ம் மக்களின் உணர்வும் மொழிக்கோஷம் (சிங்களம் த நியாயமான உணர்வைப்
ழிமூலம் அரச ாங்கத்து ബr மைக்கு உலை வைப்பதோடு

Page 39
தமிழ் மொழியின் வளர்ச்சி
வளர்ச்சிக்கும் பாதிப்பை உண்
விரும்பத்தகாத எதி தொடங்கியுள்ளன . இவை பெரும்பிதியை ஏற்படுத்தியுள் இனங்களும் ஒன்றுடன் ஒன் நாட்டின் சமாதான sun psy இரத்தக்களரியும் ஏற்படக் உருவெடுத்துள்ளது.
'எனவே சிங்களத்தோ படுவதுடன் தேசிய ஐக்கி நட்புறவையும் சமாதானத்தைய இந்நாட்டின் சகல இனங்க களையும், சமாதானத்தைய நல்லெண்ணமுள்ள சகல ப கொள்கிறது இப்பணியில் எ செலுத்த முன் வர வேண் ( (1955-8-3 செயற்குழுத் தீர்மா
இ. மு. எ. ச - வின் இத்தி ஒற்றுமையைக் காணும் அதன் 52(550D LIDŮ U T L Ly. su sig, Gör fly ! உரிமை, அவர்களின் தனி ஆகியவற்றில் உள்ள ஆ காட்டுபனவாக அமைந்தல் தூரதிருஷ்டி வாய்ந்தவை 6 சம்பவங்கள் மூலம் புலனாகும்
புதுமை இலக்கி
மேற்கூறிய விஷயங்களி செலுத்திக் கொண்டிருந்த பூர்வமான பத்திரிகையை ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தது "புதுமை இலக்கியம்” மலர் தொடர்பாக பல கோரிக்கை முதல் இதழிலே முன்வை பிரச்னைகள், இலக்கிய தத் கலை இலக்கிய விஷயங்கள் வின் நிலை முதலியனவும் அ6

19
கும் தமிழினத்தின் கல்வி-கலாசார டாக்கும்.
ரொலிகள் இப்போதே கேட்கத்
தமிழ் இனத்தின் மத்தியிலும் ான நாட்டின் இரு பெரும் தேசிய
று மோதக்கூடிய - அதன் மூலம் குலைந்து வகுப்புக் கலவரங்களும் 3 Eoin. Lọ LLU பயங்கரமான 1ിഞഡെ
டு தமிழும் ஆட்சிமொழியாக்கப் யத்தையும் இரு இனங்களிடையே ம் நிலைநாட்டி உறுதிப்படுத்துவதற்கு ளினதும், சமூகங்களினதும் தலைவா பும் நட்புறவைவையும் விரும்பும் க்களையும் இ.மு . எ. ச. வேண்டிக் ழுத்தாளர் அனைவரும் தமது பங்கைச் டு மென்றும் கேட்டுக்கொள்கிறது".
னம்.)
நீர்மானங்கள் வேற்றுமைக்கிடையே
தேசிய பொறுப்புணர்வையும் தேசிய ததையையும் தமிழ் பேசும் மக்களின் த்துவம், கலை-இலக்கிய வளர்ச்சி ழ்ந்த அக்கறையையும் எடுததுக் if . அதோடு இத்தீர்மானங்கள் 1ன்பது பின்னர் நாட்டில் நிகழ்ந்த
யம்
ல் இ.மு. எ. ச. தன் கவனத்தைச் அதேவேளையில் தனது உத்தியோக வெளியிடும் முயற்சிகளிலும் அது 1956 ஜனவரி பொங்கல் புதுநாளில் நதது. எழுத்தாளர்களின் உரிமைகள் க ளையும் "புதுமை இலக்கியம்" தன் ததது. எழுத்தாளர்களின் பொதுப் துவக் கட்டுரைகள், விமர்சனங்கள்
மொழிப்பிரச்சினையில் இ.மு எ ச . விதழில் இடம் பெற்றிருந்தன.

Page 40
  

Page 41
2.
1956 இல் நிகழ்ந்த 1
1956 இல் இலங்கையின் வர ஏற்பட்டது. 1815 இல் பிரிட்டிஷா ஆதிக்கத்தின் கீழ் பலாத்காரமாக வருடங்கள் வரை பெரும் அ நிகழவில்லை. 1948 இல் கிடை துரைக்குப் பதிலாக கறுத்தத் அமர்த்தியதைத் தவிர குறிப்பிடத்த உண்டாக்கி விடவில்லை. 1956 இல் எழுச்சியையும் அரசியல் மாற்றத்ை பண்டாரநாயக்கா தலைமையிலான (எம். ஈ பி) அரசாங்கத்தைப் ப. மாற்றத்தினூடே தலையெடுத்த விளைவாக புதிய அரசாங்கம் தமி உணர்வையும், இடதுசாரி முற்போ புறக்கணித்து சிங்களம் மட்டும் ச நிறைவேற்றியது.
இச்சட்டத்தின் மூலம் தமிழ் ( பறிக்கப்பட்டதை இ.மு. எ. ச. 6 கண்டனத்தைத் தெரிவித்ததுடன் நிறைவேற்றியது.
தமிழ் பேசும் மக்களின் எதிர்த்து மக்களிடையே வி விரிவானதும் நியாயமானதுமான சகல சக்திகளையும் திரட்டிய ஒரு அவசியம். அதே நேரத்தில் த வகுப்புக்கலவரமாக மாறி நாட் சாக்காட்டையும் உண்டாக்காதவாறு
மொழியுரிமை இயக்கத்தின் நிற்கவேண்டும் என்று அவர்க6ை வேளையில், இனக்கலவரத்தை சி போக்குகளையும் எதிர்த்துப் பே நட்புறவையும் செளஜன்யத்தையும் உழைக்கவும் வேண்டும் என்றும் சே
தமிழ் உரிமை காக்க முன் 6 வாழ்த்துக்களைத் தெரிவிப்போம். உரிமைகளுக்காக நெருப்பாற்றில்

மாற்றங்கள் .
லாற்றில் ஒரு புதிய திருப்பம் முழு இலங்கையையும் தமது 5 கொண்டு வந்ததிலிருந்து 140 ரசியல், தேசிய மாற்றங்கள் த்த சுதந்திரமும் வெள்ளைத் துரைமாரை அதிகாரத்தில் க்க வேறு ஒரு மாற்றத்தையும் நடந்த பொதுத் தேர்தல் ஒர் தயும் ஏற்படுத்தி காலஞ்சென்ற மக்கள் ஐக்கிய முன்னணி தவியில் அமர்த்தியது. இந்த சில தவறான போக்குகளின் p பேசும் மக்களின் நியாயமான க்குச் சக்திகளின் எதிர்ப்பையும் Fட்டத்தை ஒருதலைப் பட்சமாக
பேசும் மக்களின் மொழியுரிமை வன்மையாக எதிர்த்து தனது பின்வரும் தீர்மானத்தையும்
மொழியுரிமை பறிக்கப்பட்டதை ழிப்புணர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் ஒரு திட்டத்தின் அடிப்படையில் பெரும் இயக்கத்தை நடத்துவது மிழ் மக்களின் உரிமைப்போர் டில் இரத்தப் பெருக்கையும் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
முன்னணியில் எழுத்தாளர்கள் ாக் கேட்டுக்கொள்ளும் அதே ருஷ்டிக்கக் கூடிய சகல தீய ாராடவும் இனங்களுக்கிடையே நிலை நிறுத்துவதில் அயராது ட்டுக் கொள்கிறது.
பரும் சகல சக்திகளுக்கும் நாம்
தமிழ் மக்களின் நியாயமான நீந்தி வளைந்து கொடாமல்

Page 42
போராடிய சிங்கள மக்கள் ம சக்திகளுக்கும் தமிழினத்தி சார்பாகவும் எமது
சமர்ப்பிக்கிறோம். தமிழ் பு தேசிய ரீதியான முற்போக் பேசும் மக்களின் உரிமைகள் நம்புகிறோம்." (1956.8, 12 மத்
இதே சமயத்தில் வடக்ே மக்களுக்கு திறந்து விடப்பட் தீண்டாமை எதிர்ப்பை தன் கொண்ட இ.மு. எ. ச. தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியது
தமிழினத்தின் சாபக் அவமானச் சின்னமாகவும் இ தீண்டாமை மீது ஒரு பல பிரதேசங்களில் சில இந் மக்களுக்குத் திறந்து விடப்ப தீண்டாமை தகர ஆரம்பித்துள் பிற்போக்குச் சக்திகளாலும்
காட்டுகிறது. ஆலயங்கை நல்லவர்களையும் அதை ஏற் பாராட்டு கிறோம். அதேே
பிரச்னை தீர்ந்துவிட்டது இடமளிக்கக் கூடாது. முழு வாழ்வின் சகல துறைகளிலிரு பூண்டறுக்கவும் போராடவே இயக்கத்தைக் கிராமம் கிரா பின்னால் ஆயிரமாயிரம் Děj திரட்டவும் முயல வேண்டும்
ਸr தீமைக போராட்டத்தையும் கருவூலம படைக்க வேண்டும். அதேே ஏற்பட்டுள்ள உரிமை விழி ஆவேசமும் சாதிக்கலவரங்
விடக்கூடாது என்பதையும் சமூகத்திற்கான போராட்ட தொடர்பை, சமூகப்
ஐக்கியத்தைப் புரியவைக்கக்

த்தியிலுள்ள இடதுசாரி, முற்போக்கு ன் சார்பாகவும் எழுத்தாளர்களின் நன்றியுள்ள பாராட்டுதல்களை க்களின் சரியான விழிப்புணர்வும், கு சக்திகளின் வளர்ச்சியும் தமிழ் ளை வென்றெடுத்துத் தரும் என்று தியகுழு தீர்மானம்)
கே சில ஆலயங்கள் தாழ்த்தப்பட்ட டதும் அதன் கவனத்தைப் பெற்றது. கொள்கைகளில் ஒன்றாக வரித்துக் அந்நிகழ்ச்சியை வரவேற்று ஒரு
35! S.J(5LDTC):
கேடாகவும் மனித நாகரிகத்தின் ருந்து வரும் மிலேச்சத்தனமான மான அடி விழுந்துள்ளது. தமிழ் துக் கோயில்கள் தாழ்த்தப்பட்ட ட்டமை ஒரு நல்ல திருப்பம். 1ளதையும் அதன் அழிவை இனி எந்த தடுக்க முடியாதென்பதையுமே இது ள திறந்து விட முன்வந்த க முன் வந்த மக்களையும் நாம் வளையில், இதோடு தீண்டாமைப் என்ற திருப்தி தலையெடுப்பதற்கு
ஆலயங்களும் திறக்கப்படுவதற்கும் நந்தும் தீண்டாமைக் கொடுமையைப் 1ண்டும். தீண்டாமை ஒழிப்புக்கான மமாக வளர்க்கவும் இவ்வியக்கத்தின் களை துடிப்புள்ள இளைஞர்களை
ளையும் தீண்டாமை ஒழிப்புப் ாக்கிப் பலநூறு இலக்கியங்களைப் வளை தாழ்த்தப்பட்ட மக்களிடையே Ոնվւհ. தீண்டாமை ஒழிப்பிலுள்ள களுக்குக் காரணமாக அமைந்து
விளக்க வேண்டும். புதிய ததிற்கும் சாதி ஒழிப்புக்குமுள்ள புரட்சியுடன் இப்பிரச்னைக்குள்ள கூடிய முறையிலும் அப்படைப்புகள்

Page 43
2
3.
அமைய வேண்டும். எழுத்தாளர்க பணிகள் மூலமும் சமூக மாற்ற மக்களைத் தயார் செய்ய வேண்டும்.
பொதுத்தேர்தலின் முடிவு சிருஷ்டித்துள்ளன. பெருவாரி மக் விட்டார்கள் என்பதை இது எடுத்து மனப்போக்கில் ஏற்பட்டுள்ள இ ஜனநாயக முற்போக்கு கருத்துக்கள் செய்வதற்கு எழுத்தாளர்கள் முன் மக்களாட்சி மலர்வதற்கான பாதைை வகிக்கக் கூடிய பாத்திரத்தையும் வில் ஏற்றத்தாழ்வுள்ள சுரண்டல் முறைை இன்றைய சமூக அமைப்பு சி திண்டாட்டம், விட்டுத்தட்டுப்பாடு, பிரச்னைகள், தொழிலாளர், விவச கொடுமை மற்றும் ஒவ்வொரு சமூ இந்நிலைமைகளில் மக்களுக்கு 6 ஏற்படச் செய்து இதன் மூலம் இந்நீ > சரியான பாதையையும் அவர்களுக்கு இலட்சிய ஒட்டம் நம் அணியிலுள்ள படைப்பிலும் இழையோடவேண்டும். குழுத் தீர்மானம்.)
இந்த மாற்றங்களின் நிகழ்வுக யிலிருந்த பிரிட்டிஷ் இராணுவத் தள நாயக்கா விமானத் தளத்தையும் ! தளத்தையும் அகற்றுவதற்கு அரசாங் இ.மு எ ச வரவேற்றது.
இவ்வாறான தீர்மானங்களை
விடுத்த இ.மு எ. ச. இதர வி அவதானிக்கத் தவறவில்லை. கு எம்.ஈ.பி. அரசாங்கம் கடைப்பிடித்த ஆகியவற்றின் மத்தியிலும் முற்போக்கான எண்ணங்களும் சக ஏற்படுத்திக் கொண்டிருந்ததால் இ எதிரொலிக்கத் தொடங்கின. புதி முற்போக்கான நடவடிக்கைகளைப் ே இலக்கியம், கலாசாரம் புத்துயிர் ெ அபிலாஷையைப் பிரதிபலிக்கும் வித

இவ்வகையான இலக்கியப் த்திற்கான போராட்டத்திற்கு
கள் புதிய சூழ்நிலையைச் 5ள் அரசியல் விழிப்படைந்து க் காட்டுகின்றது. மக்களின் Dமாற்றத்தைச் சாதகமாக்கி, மக்களிடையே மேலும் பரவச் வர வேண்டும். உண்மையான யயும் அதில் சாதாரண மக்கள் ாக்க வேண்டும். பொருளாதார ய அடிப்படையாகக் கொண்ட ருஷ்டிக்கும் வேலையில்லாத்
கல்வியின்மை, மாணவர் ாயிகள் பிரச்னைகள், சீதனக் கப் பிரச்னையையும் வைத்து விரக்தியையும் வெறுப்பையும் நிலைமையை மாற்றுவதற்கான க் காட்ட வேண்டும். இந்த T ஒவ்வொரு எழுத்தாளனின்
(1956 ஓகஸ்ட் 12 மத்திய
ளில் மற்றொன்று இலங்கை ங்கள் சம்பந்தமானது கட்டு திருகோணமலை கடற்படைத் கம் எடுத்த நடவடிக்கைகளை
எடுத்து அறைகூவல்களை ஷயங்களையும் கூர்மையாக }கிய தேசிய இனவாதம், சில பிழையான கொள்கைகள் ரியான - தேசிய உணர்வும் துறைகளிலும் தாக்கத்தை வை கலை இலக்கியத்தில் அரசாங்கம் எடுத்த பல பாலவே தமது தேசிய கலை, |றவேண்டும் என்ற மக்களின் த்தில் அதற்குமுன் இல்லாத

Page 44
கலாசார அமைச்சையும் நி வரவேற்று பிரதமருக்கு ö| சூழ்நிலையால் தூண்டப்பட்டு விறுவிறுப்புடன் செயற்படுத்த தயாராகியது. எனவே "ஒரு மு நம்நாட்டு எழுத்தாளர்களுக்கு வழிநடத்தும் 960)LDUum 564 வேலைத்திட்டத்தையும் நை செயலாற்றும் திறமையுமுள்ள திகழவேண்டும். எமது மக் நிர்ணயிக்கும் பொறுப்பை
பொறுப்புணர்ச்சியுடன், கடமை கூட்டாகவும் தனித்தும் ( உற்சாகத்துடனும் உறுதியுடனு தன் அனிையிலுள்ள எழுத்தாளர் வேண்டுகோள் விடுத்தது.
மத்தியகுழுத் தீர்மானம்)
இ. மு. எ.க.வுடன் இணை ருந்தவர்களுக்கு மேலும் ஒ1 விடுக்கப்பட்ட இந்த அறைகூவ செயலாக்கப்பட்டதை பின்வரும் நிரூபித்தன . அதற்கு முன்னோ இ. மு. எ. ச. விரிந்த அளவில் ந
பாரதிவிழா
இருபதாம் நூற்றாண்டின் இலக்கியத்தில் தேசிய உணர்ை புதிய தமிழையும் தொடக்கி எனினும் அவரைப்பற்றி 1956 வ வந்தவர்கள் அம்மகாகவியின் அவர் புகுத்திய புதுமையை கூறிவந்தனரே தவிர பாரதி டக்கத்தையும் அதன் 65GT மக்களுக்கு சரிவர விளக் ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு, தேசிய சகோதர மொழிகளையும் , மோகத்திற்கும் தமிழ் மொழிய தாழ்வுலர்ச்சிக்கும் எதிராக த தேசிய ஐக்கியத்தில் 은 6

24.
றுவியது. இ. மு. எ. ச. இதனை டிதம் அனுப்பியதோடு இப்புதிய
தனது வேலைத்திட்டத்தை மேலும் வும் முன்னெடுத்துச் செல்லவும் 2ற்போக்கு இலக்கிய பரம்பரை வளர ச் சரியான தலைமை அளித்து D அதன் கொள்கைகளையும் -முறைப்படுத்தும் உயிர்த்துடிப்பும்
நிறுவனமாகவும் இ.மு. எ. ச. களின் இலக்கிய எதிர்காலத்தை ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் என்ற உணர்வுடன் நாம் ஒவ்வொருவரும் பொறுப்பேற்று எமது பணியை ம் நிறைவேற்ற வேண்டும் " என்று களுக்கும் அதன் அபிமானிகளுக்கும் (1956 ஒகஸ்ட் 12ந் திகதிய
ந்து ஏற்கனவே இயங்கிக் கொண்டி உந்துதலைக் கொடுப்பதற்காக பல் முழுமையாக அங்கீகரிக்கப்பட்டு ஆண்டுகளில் நடந்த நிகழ்ச்சிகள் ாடியாக அமைந்தது 1956 இறுதியில் டத்திய பாரதி விழா :
முதல் இரு தசாப்தங்களில் தமிழ் வயும் முற்போக்கு கருத்துக்களையும் வைத்தவர் மகாகவி பாரதியே. ரை இலங்கையில் பேசியும் எழுதியும் தமிழ்த்தொண்டையும் கவிதையில் யும் மேல்வாரியாக சிலாகித்துக் இலக்கியத்தின் முழு உள்ள ர்வுபூர்வமான இலட்சியங்களையும் கிக் காட்டவில்லை. பாரதியின் உணர்வு, சகோதர இனங்களையும் அவர் மதித்த விதம், ஆங்கில ல்ெ படித்தவர்கள் மத்தியில் நிலவிய ாய்மொழிப்பற்றை ஊட்டிய பாங்கு, கொண்டிருந்த பற்றுறுதி,

Page 45
ടൂ
திக்கொடுமையை வெறுப்போடு முறை, முப்பது கோடி ஜன சங்க ( வேண்டி நின்ற அவரது சமுதாயக் சர்வதேச உணர்வு ஆகியவற்றை மக் மறைத்துவிட்டார்கள் என்றே கூற6 அமைப்பின் பிற்போக்கான சமூக பாடுகளையும் மனோபாவத்தையும் மேலே கூறப்பட்ட urt g désir அங்கீகரிக்க விரும்பாததுதான் . மொழிக்கும் தமிழ் கவிதைக்கும் மறு புதுமைக்கவி என்ற அளவில் அவை வர்க்கம் இதனைக்கூட செய் முழுமையான தரிசனத்தை-பரிமா sólóij60) 6u.
இந்த காலகட்டத்தில்தான் இ. ஒருவரான இளங்கீரன் பார அறிமுகப்படுத்தும் நோக்குடன் நிகழ்த்தியதோடு 'பாரதி கண்ட ச எழுதி வெளியிட்டார்.
எனினும் பாரதி சம்பந்தப்பட்ட நிறைவேற்றும் பொறுப்பை ஏற்று உள்ளடக்கத்தை, அவரது முழு மக்களுக்கு மேலும் துலாம்பரமாக மூலம் அக்கால கட்டத்திற்கு தே கருத்துக்களின் வளர்ச்சிக்கு உதவி கருதியது . எனவே பாரதி விழாை அளவில் நடத்தியது. இவ்விழா சொற்பொழிவுகள் நிகழ்த்துவதற் கலைஞரும் விமர்சகருமான சிதம்ப வருகை தந்திருந்தார். கொழும்பு, ருகோணமலை, அனுராதபுரம், u பெரு விழாக்களும் மலையகம் . பாடசாலைகளிலும் தொண்ணுறுக் நடந்தேறின கொழும்பு சாகிரா மண்டபத்தில் 5–站竺 பிர மான் பொழிவுகளோடு இசைக் கச்சேரிய மக்கள் கலா மன்றத்தால் தயாரிக் என்ற நாடகமும் மேடையேற்றப்பட் வானொலியும் இவ்விழாவுக்கு முக்கி

ம் வெஞ்சினத தாடும் 9 st 19 ud
முழுமைக்கும் பொதுவுடமையை கொள்கை அவரில் காணப்பட்ட $களுக்கு எடுத்துச் சொல்லாமல் urtürd. காரணம் நிலப்பிரபுத்துவ
க் கருத்துக்களையும் கோட்
2 கொணடிருந்த அவர்கள் முற்போக்கான ᏚᏕi t ᎤᎦ fᏂᏗ Ꭶ5 60) 6fᎢ . . صبر , , Qg f† 6ösuÜ(um 551 T 5) தமிழ் மலர்ச்சியை உண்டாக்கிய ஒரு
. 。 க காட்டினரே தவிர (பண்டித
யவில்லை) அம்மகாகவியின்
னக்கை மக்களக்க காட்ட
மு:எச வின் ஸ்தாபகர்களில் தி இலக்கியத்தை நன்கு பல சொற்பொழிவுகளை முதாயம் 6163 יI 69 ம் நாலையும்
இக்கடமையை ஸ்தாபன ரீதியில்
அம்மகாகவியின் ஜீவாதாரமான
வடிவத்தை இந்நாட்டு தமிழ் எடுத்துக்காட்டி விளக்குவதன் வையாக இருந்த முற்போக்கு முடியும் என்று இ. மு. எ. ச. வ 1956 டிசம்பரில் நாடு பரந்த வில் கலந்து கொள்வதற்கும் கும் பிரபல எழுத்தாளரும் ரகுநாதன் இந்தியாவிலிருந்து குருனாகல் கண்டி மாத்தளை, T ழப்பாணம் ஆகிய ஊர்களில் ற்பட பல்வேறு இடங்களிலும் கும் அதிகமான கூட்டங்களும் கல்லூரியின் மகாகவி இக்பால் டமான விழாவில் சொற் ம், எச்.எம்.பி.முகைதீன் எழுதி 5 Jul- உழைக்கும் கரங்கள்' து பத்திரிகைகளும் இலங்கை யத்துவம் அளித்துச் செய்திகள்

Page 46
வெளியிட்டன. சொல்லப் பே தழுவிய இந்த பாரதி விழாை அதற்கு முன்பும் பின்பும் நடத்தி
இந்த பாரதி விழாக்க எழுத்தாளர்கள் கலந்துரையாடல்களுக்கும் வே இ. மு. எ. ச . ஏற்பாடு C பயனுள்ளதாகவும் நிகழ்ந்தன.
Guu 6ñoč65mt 6ů6 u Tui
1956 உலகைக் கலக்கி முக்கியத்துவம் பெற்ற ஆ ரான்ஸும் தமது ஆதிக்கத் சுயஸ்கால்வாயை நாஸரின் அரசாங்கம் தேசியமயமாக்கிய பிரான்ஸ் ம் தமது பழைய ஆ ஆணவத்தோடும் பதில் நட6 இது எகிப்தில் மட்டுமல்ல மு பிரச்னையாக உருவெடுத்த இணைக்கும் பிரதானமான 8 சுயஸ்கால்வாய் தொடர்ந்து பாட்டுக்குள் இருப்பதை ஏகாதிபத்தியவாதிகளைத் தவிர உரிமையை அங்கீகரித்ததோ எழுப்பினார்கள். இ. மு. எ. ச. 6
சுயஸ் கால்வாய் Cs ஏகாதிபத்தியவாதிகளின் போ ஒரு சவாலாகவும் மீண்டு எரிகொள்ளியாகவும் உள்ளது. உரிமையில் ஏகாதிபத்தியவாதி முனைகிறார்கள் . இதை எதிர்த் உலகிலும் இலங்கையிலும் நாமும் சங்கமமாகி எமது ஆத மக்களின் வீரப்பாதையை நம் L அந்நிய ஏகாதிபத்திய பிடிப்புக் வளர்ந்து வரும் இயக்கத்திற்கு மத்திய குழு அறிக்கை)

26
ானால் இ.மு. எ. ச நடத்திய நாடு வப் போல் எந்தவொரு ஸ்தாபன மும்
யதில்லை.
ளோடு சிதம்பர ரகுநாதனுடன்
லக்கிய அபிமானிகளின் 1று பல இலக்கிய கூட்டங்களுக்கும் செய்தது. Ꮿl 60) Sl ] சிறப்பாகவும்
|ய சர்வதேச நிகழ்ச்சி ஒன்று ண்டாகும். அதுவரை பிரிட்டனும் தின் கீழ் வைத்திருந்த எகிப்தின் தலைமையிலிருந்த அப்போதைய து. இதனைச் சகிக்காத பிரட்டனும் திக்கத் திமிரோடும் பழைய எஜமான படிக்கையில் இறங்க எத்தனித்தன. ழு உலகிலும் ஒரு கொந்தளிக்கும் து . மேற்கையும் கிழக்கையும் $ப்பற் போக்குவரத்துப் பாதையான b எகாதிபத்தியங்களின் கட்டுப் சுதந்திரமடைந்த நாடுகளும் உலகின் சகல மக்களும் எகிப்தின் டு அதற்கு ஆதரவாகவும் குரல் பும் பின்வருமாறு ஆதரவளித்தது.
சியமயமாக்கப்பட்ட பிரச்னையில் க்கு தேசங்களின் சுயாதீனத்துக்கு ம் ஒர் உலக யுத்தத்திற்கு எகிப்திய மக்களின் நியாயபூர்வமான 5ள் ஆயுத பலம் கொண்டு தலையிட நது எகிப்திய மக்களுக்கு ஆதரவாக ாழுந்துள்ள ஜனநாயக உணர்வுடன் ர வைத் தெரிவிக்கிறோம். எகிப்திய மக்களுக்கும் விளக்கி நம்நாட்டிலுள்ள $களை தேசிய மயமாக்கக் கோரி
ஊக்கம் தருவோம். (1956 ஜூலை 12

Page 47
27
முதல் பேரவை
இ. மு. எ. ச . தனக்கென
கொள்கைகளையும் வகுத்துச் ெ கொள்கைகள் பலவும் வேலைத் இந்நாட்டு எழுத்தாளர்களின் ெ பிரதிபலித்து நிற்கின்றன. அதன் செயல்முறைகள் ஆக்கபூர்வமாகவு கருத்துடைய எழுத்தாளர்களும்
ஈர்க்கப்பட்டு அதன் உறுப்பினர் தெ பேருடன் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இ.மு. எ அதிகமான உறுப்பினர்களையும் அ நிறுவனமாக வளர்ந்து ஈழத்து துவப்படுத்தும் அமைப்பாகவும் வில் பின்வரும் விஷயங்களும் அடங்குவன
1. உறவற்று உதிரியாகக் கிடந் ஒன்று படுத்தி அவர்களுக்கிடைே உருவாக்கியது, விரிவுபடுத்தியது.
> டையே முன்பு காணப்பட்ட போட்டி
மறைந்து சிநேகமும் ஒருவை நல்லெண்ணமும் வளர்ந்துள்ளது. பொதுச் செயலாளர் அறிக்கை)
2. எழுத்தாளர்கள் மத்தி ஏற்படுத்துவதிலும் முற்போக்குத் தி அளவு திருப்புவதிலும் அவர்களி விரிவடையச் செய்வதிலும் குறிப்பிட (அதே அறிக்கை)
இ. மு. எ.ச. இலக்கியக் கலந்துரையாடல்கள், கருத்தரங்குக சித்தாந்த ரீதியான சிந்தனைக்கு பிரச்னைகளையும் மக்களின் வா தமது படைப்புகளுக்குப் பொருளாக ஏற்கனவே இ. மு. எ. ச. στ (ιρές அறைகூவலின் எதிரொலியாக அவ்வ வாசகர்களின் கவனத்தைப் ( கொண்டிருந்தன. அதே வேளையி மற்றொரு எழுத்தாளன் சகோ பாவத்துடன் விமர்சிக்கவும் அவ்வி

ஓர் இலட்சியத்தையும் சயற்பட்ட போதிலும், அதன் Iட்டத்தின் பல அம்சங்களும் பாதுவான அபிலாஷைகளைப் அணுகுமுறைகள் பரவலாகவும் ம் இருந்தன . இதனால் பல நாளுக்கு நாள் அதன் பால் ாகை பெருகியது. 1954 இல் 10 ச . 1957 ஜூனுக்குள் 225 க்கும் O) ளைகளையும் கொண்ட எழுத்தாளர்களை பிரதிநிதித் 1ங்கியது. இந்த வளர்ச்சியில்
த எழுத்தாளர்களை ஓரணியில் U - D606) Ju LD f51-60) սպԼD இதன் மூலம் எழுத்தாளர்களி யும் பொறாமையும் விரோதமும் ரயொருவர் கெளரவிப்பதும் (1957 ஒகஸ்ட் 12ந் திகதி
பில் இலக்கிய விழிப்பை நசயில் அவர்களை கணிசமான ன் இலக்கியப் பார்வையை த்தக்க பாத்திரத்தை வகித்தது.
கூட்டங்கள், வகுப்புகள், ளின் பயனாக இலக்கியத்தில் டிகோலியது. தேசிய, சமூக க்கைப் போராட்டங்களையும் க் கொள்ள வேண்டும் என்று நாளர்களுக்கு விடுத்திருந்த கையான படைப்புக்கள் ஓரளவு பறும் அளவுக்கு வந்து ல் எழுத்தாளனின் படைப்பை ரத்துவ ரீதியாக சிநேக மர்சனத்தை வரவேற்கவுமான

Page 48
al- - -
ബ
நிலையும் உருவாகியது.
- தாமான இலக்கிய ஆய்வுகளும் களாகவும் ரு ல்களாகவும் வெ
.
. . (RIH πειθμμή σ, சிவத்தம்
காட்டுவது பொருந்தும்
வந்தவர்களி எழுத்தாளர் சங்கம் தலைமயை உத்தியோக உத்தியோகத்தரின் கலை
இலக் கழகத்துக்கு தமிழ் లై 6C)
s т 6) fi) (1): sot sold *「エ மேற்கூறிய 5 二、
" ' તે
. . . . , , 'gો. (ሀዎ , στ. ச. வின் கை
இன்னொரு முக்கிய பண்பு அது பாகுபாடுகட்கு LUIQ7601 6
அவவாறு வளர்தத் in a
கு
பணிகளை கிறிது བྱཆ தமிழிலக்கியத்திற்கு தமி ழிலக்கியத்திற்க "fტერl, தொண்டு என்ற "தொண்டு” இலக்கிய உலகில் அரசியற் ஒருங்கிணைந்த எழுத்தாளர்க பாகுபடுத்தாது தமிழிலக்கியங்க
இப்பண்பு இன்னும் முற்றில் உதாரணமாக இன்னும் பல ந . இத்தகைய காரணங்களி
உலகிற் பெரியதொரு புரட்சியை
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f (്ഥ്ളൂ ഥ தரமான விமர்சனங்களும் இலக்கியப் புலமைே யாடும் கட்டுரை
ழிவ குததன.
الجمارك 6 بركب 60 ITطاوي 15 لاطلاعه ததின் வளர்ச்சிக்கு olutü காலவரை கொழும்பிலும்
யற்சிக்குத்
הרה.
இலக்கிய மு கத்தில் முக்கிய பதவி o ♔
இயங்கி வந்தன முற்போக்கு தமி ழக்கலை இலக்கியத்தி ற்கான
5 BB; இலக்கிய மு: is ம காரணமாக
D &55 6ff fT 6U}
பங்கை பலகலைக் ஒதுக்கப்பட்டு வந்தது. எனினும் அறிந்து கொள்ளுதல் வேண்டும் க பெ' ய உ ததியோகங்களினை 5ளும் எழுத்தாளர்களும் இ.மு எச
grov ರಾಧಾ கு உதவிய ஈழத்து இலக்கியத்தை சமய یl 60لا آ (ਪੁ யற்சியாகக் கருதியமையும் 1. ய ஆசிரி urtassõ ண்டு மட்டக்களப்பு வன்னிப் பகுதி மக்கள் ண் ഥങ്ങഖu%ഥ ஆற்றிய அட்டைகள் கொண்டு கட்டி வந்த
t - is கோட்பாடு என்ற அடிப்படையில்
569 یر, ஆ ககங் களை 96ਘ5ਪr
三、
வகையில்
۔۔۔۔
ததுத் தமிழ்

Page 49
3. (p. 61 S . 6l65 s 6r ஏற்பட்ட சூழ்நிலையும் அதன் நடத்த அடிகோலியது மத்த உறுப்பினர்களின் ஆதரவும் இ 16ந் திகதி கொழும்பு 213 இலங்கை ஜனநாயக தொ (இப்போது அகில இலங்கை
மண்டபம்) இ. மு. எ. ச. வி நடைபெற்றது. இம்மாநாட்டில் இலங்கையின் 5 8Ծ} 6Ն)
சகோதரப்பிரதிநிதிகளும் பா சேர்ந்த இலக்கிய அபிமானிக பிரதிநிதிகளாக புகழ்பெற்ற கேரளத்தின் பொற்றெகாட், சோவியத யூனியன் அலகஸி 8 தென் அமெரிக்காவின் பப் ஆகியோரும் கலந்து கெ சூழ்நிலையில் உணர்வு பூர்வம இலங்கையின் இலக்கிய வர நிகழ்ச்சி எனலாம்.
இம்மாநாட்டில் பொதுச் சமர்ப்பித்த அறிக்கை இ.மு. எ அது நிகழ்த்திய சாதனைகளை அதன் குறைபாடுகளை &};} சுட்டிக்காட்டவும் செய்தது.
". . . . . . . . . . எனினும் கு5 இருக்க முடியாது. தலைமை உறுப்பினர்களிடையேயும் கரு துரிதமான செயலாக்கமும் இ. மு. எ ச - வின் குரலாகவும் விளங்கும் புதுமை இலக்கி எழுத்தாளர்களின் இலக்கி உயர்த்துவதற்கும் இலட்சிய இலக்கிய வகுப்புகள், விவா நடத்துவதில் சமீபகாலமாக எ இல்லாத பகுதிகளில் அவற்றை செலுத்தாமை போன்ற பல 5 m i L6U T [D - 3). (IP - 6 1 ; g - உற்சாகமும் செயலூக்கமும்

2O
ச்சியும் ஸ்தாபான பலமும் 1956ல் pதலாவது பேரவையை மாநாட்ன்ட} ய குழுவின் தீர்மானமும் பொது தற்கு வலுக் கொடுக்கவே 1957 ஜூன் மெயின் வீதியில் அப்போதிருந்த ழிலாளர் காங்கிரஸ் மண்டபத்தில் முஸ்லிம் லீக் வாலிப முன னணி ன் முதல் பேரவை, மாநாடு, அதன் உறுப்பினர்கள் மட்டுமின்றி இலக்கியச் சங்கங்களிலிருந்து 1வையாளர்களாக பல தரப்பையும் ளும் வந்திருந்தனர். வெளிநாட்டுப் எழுத்தாளர்களும் கவிஞர்களுமான புதுச்சேரி டாக்டர் ரங்கநாதன், கோவ் ருமேனியாவின் பொக்ஸா, லா நெருடா, சீனாவின் யஸ்சூ ாண்டனர். மாநாடு ஆர்வமான ாகவும் சிறப்பாகவும் நடைபெற்றது. லாற்றில் இது ஒரு முக்கியமான
செயலாளர் பிரேம்ஜி ஞான சுந்தர ன ச தோன்றி மூன்றாண்டுகளுக்குள் எடுத்துக் கூறிய அதே வேளையில் பவிமர்சன ரீதியில் பின்வருமாறு
>றபாடுகளை எடுத்துக் கூறாமல் க் குழு உறுப்பினர் உட்பட சகல Dமாற்றுவதில் போதிய உற்சாகமும் சிலபோது கானப்படவில்லை. அதன் வலுவான ஆயுதமாகவும் யம் தொடர்ந்து வெளிவராமை, ப- தத்துவ தரத்தை மேலும் தரிசனத்தை விரிவுபடுத்துவதற்கும் ;ங்கள் ஆகியவற்றை தொடர்ந்து பட்டுள்ள தேக்க நிலை, கிளைகள் அமைப்பதற்குப் போதிய அக்கறை வற்றை உதாரணமாக எடுத்துக் வின் வேலைகளில் போதியளவு காட்டப்பட்டிருந்தால் கடந்த மூன்று

Page 50
ஆண்டுகளில் சாதித்தவற்றையும் வி சாதனைகளைப் புரிந்திருக்க முடியும்
"நமது ஸ்தாபனம் உருப்பெற்ற கண்ணோட்டம் எனைய சில பகுதிக தத்துவார்த்தமாக மாறிவிட்டது. எ பிரச்னைகளை மேலும் அணுகி ஆர வரையறுபLம தநது எழுததாளாக முன்னேறவில்லை என்பதையும் இ முடியாது.
"மற்றொன்று உலக இலக்கியம் 6 என்று எவ்வளவுதான கூறிய போதிலு பரிதாபகரமான அளவுக்குப் பி இலக்கியத்தின் புதிய, புதிய சிரு அளவுக்கு பரிச்சயப்படவோ அல்லது கொண்டு வரவோ எதுவித முயற்சி அதேபோல் நம் எழுத்தாளர்கள் படைப்புக்களை உலக இலக்கியத்தி நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.
"நமது அணியைச் சேர்ந்த எ வருடம் (1956) நடந்த பொதுத் உற்சாகம் பிறந்துள்ளது. அது வ குறை பாடுகளைக் குறித்து அசட்ை அவற்றை நாம் நேர்மையாகவும் ெ எதிர்கால வளர்ச்சிக்குச் சரியான பா
பொதுச் செயலாளரின் இவ் அறி இக்குறைபாடுகளை உறுப்பினர்கள் வொரு பொது ஸ்தாபனத்தின் இயக்க மந்தநிலையும் அவ்வப்போது க யிருந்தாலும் மந்தநிலை ஸ்தாபன ஆற்றவேண்டிய பணிகளுக்கும் த தவிர்க்கப்படவேண்டும். இதனைக்
சுட்டிக் காட்டிய குறைபாடுகளை இயங்கவேண்டும் என்பதையும் 6 கொண்டனர்.
இ.மு. 5. ச வின் இலட்சியம், ெ ஆகியனவும் மொழிப்பிரச்னை உட்பட பல்வேறு விஷயங்களில் அது எடுத்த
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இன்னும் அதிகமான
பிறகு முற்போக்கு இலக்கியக் ரிலும் அங்கீகரிக்கப்படும் ஒரு ரினும் இன்றுள்ள இலக்கியப் ாய்ந்து சரியான ஒரு முடிவும் ளை வழிநடத்தும் அளவுக்கு ங்கு குறிப்பிடாமல் இருக்க
மது மொழியில் வர வேண்டும் ம் இத்துறையில் நம் வளர்ச்சி தங்கியுள்ளது. Ջ- ճՆ) Ց5 ஷ்டிகளுடன் நாம் வேண்டிய அவற்றை நம் மொழியில் சியும் செய்வதாக இல்லை. சிருஷ்டிக்கும் சிறந்த ல் சேர்க்கவும் எந்தவிதமான
ழுத்தாளர்களிடையே சென்ற தேர்தலுக்குப் பிறகு புதிய வேற்கத்தக்கதாயினும் நமது டயாக இருந்துவிடக்கூடாது. தளிவாகவும் கணிப்பது நமது தையைக் காட்டும். . . . . .
க்கை விவாதிக்கப்பட்டபோது ஏற்றுக்கொண்டனர். எந்த ப்போக்கிலும் செயல்வேகமும் 1ணப்படுவது இயல்பானதா $தின் வளர்ச்சிக்கும் அது டையாக அமையும். இது கருத்திற்கொண்டு அறிக்கை களைந்து சுறுசுறுப்பாக }ரு சபதம்போல் ஏற்றுக்
காள்கைகள், வேலைத்திட்டம் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில்
தீர்மானங்களும் சரியானவை

Page 51
என்று மாநாடு ஊர்ஜிதம் கொண்டவர்கள் ஸ்தாபனம் ச ஆலோசனைகளும் ஏற்றுக்கொ
முற்போக்கு இலக்கியம் பொதுச் செயலாளரால் சமர்ப் அதன் மீதான விவாதத்திலும் , பிரக்ஞையும் தத்துவ ே திருத்தங்களுடன் இவ் அறிக்ை கையின் சில பகுதிகள் வருமாறு
"முற்போக்கு எழுத்தாளர் ஸ்தாபனம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட மற்றவர்களும் பலதரப்பட்ட பிர முற்போக்கு இலக்கியம் என்றால்
“6т 65ї முற்போக்கு இ சிருஷ்டிக்கிறீர்கள்? இலக்கியத் மோதல் ஏன் ? என்று கேட்டி எழுத்தாளர்கள் என்றால் நாங் என்று சிலேடையான பாணியிலு
முற்போக்கு இலக்கியம் தொடுப்பவர்கள் மூன்று வை முற்போக்கு இலக்கியம் என்ற ஆகர்ஷிக்கப்பட்டவர்கள் . 66 தெளிவற்ற பகுதியினராகும். இ தூய்மையானது, அதில் முற்போ இடமில்லை என்று கருதுகிற முற்போக்கு இலக்கியத்திற்கு முன்னேற்றத்திற்கும் பரம லை பழைய சமூக அமைப்பை முனைபவாகள .
"முதலாவது வகையினர் அணியின் வரிசையில் இருக் ஐயப்பாடுகளுக்குச் சரியான இலக்கியத்தைப் பற்றிய முற்போக்கு இலக்கிய தரிசன கடமையாகும்.

தெணியான்
செய்தது. விவாதத்தில் கலந்து ம்பந்தமாக கூறிய பயனுள்ள பல ள்ளப்பட்டன ·
சம்பந்தமாகவும் தனி அறிக்கை விக்கப்பட்டது. அவ்வறிக்கையிலும் ஆழ்ந்த அக்கறையும் செழுமையான ாக்கும் காணப்பட்டன . சில கயும் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. அறிக்
:
சங்கம் என்ற பெயரில் நமது காலந்தொட்டு பல நண்பர்களும் சனைகளை கிளப்பியிருக்கிறார்கள். । ମେ ୩ so। ? ।
லக்கியம் ற பாகுபாட்டை தில் முற்போக்கு பிற்போக்கு என்ற ருக்கிறார்கள். நீங்கள் முற்போக்கு கள் பிற்போக்கு எழுத்தாளர்களா? ம் கேட்டிருக்கிறார்கள்
பற்றி மேற்கூறிய கேள்விகளைத் கயினர். முதலாவது வகையினர் தத்துவக்கோட்பாட்டால் ஓரளவு வினும் இவர்கள் தத்துவார்தத ரண்டாவது வகையினர் இலக்கியம் க்கு-பிற்போக்குப் பிரச்னைகளுக்கு n fी क6ा . மூன்றாவது வகையினர் மட்டுமல்ல மனித குலத்தின் ரிகள் . இவர்கள் செத்து நாறிவரும் அச்சரம் பிசகாது பாதுகாக்க
நமது நண்பர்கள். நமது இலக்கிய க வேண்டியவர்கள். இவர்களின் விளக்கம் தருவதும், முற்போக்கு தத்துவக்கோட்பாட்டை விளக்கி ததை அளிக்க வேண்டியதும் நமது

Page 52
༣
“இரண்டாவது வகையினர் நம இல்லாத போதிலும் இவர்கள் நம: முற்போக்கு இயக்கத்தின் வைரிகள் குறுகிய திரிபுக்கே இட்டுச்செல்லு அணிக்கும் பரந்துபட்ட எழுத்தாள வேண்டிய உறவைச் சிதைத்து சமுத முற்போக்கு எழுத்தாளர் இயக்க படுவதையும் தடுக்கும். இலக்கி எதிர்மாறான அபிப்பிராயத்தைக் இவர்களுக்குக் கெளரவம் அளி கண்ணோட்டத்தை மாற்ற நாம் பண்
"நமது நாடு தீவிரமான பாரம்பரியத்தில் வராததால், நமது உணர்ச்சி பெருமளவு கொந்தளி எழுத்தாளர்கள் இந்த 있 சேர்ந்தவர்களாகவே உள்ளனர்.
"இவர்களின் ஆதரவின்றி எ இன்றைய சூழலில் பரந்துபட்டு மு மக்கள் மத்தியில் இருந்து புரட் மக்களின் இலக்கியப் படை வீரர்கs பிற்போக்கான அமைப்புகள் சிந்த6 இயக்கம் உலக வியாபிதமாக 6ெ சரித்திரத்தின் நிகழ்ச்சி நிரலில் வருகிறது. என்றாலும் கூட நாம் காரணத்தைக் கொண்டும் இழந் உணர்ச்சி போதமான முற்போக்கி சமுதாய அமைப்பின் கருத்துக்கள் { நிற்பதால், இவர்களால் அவற்றை வர முடியவில்லை ஆனால் முன்னே வெற்றிவாகையோடு இந்தப் பிரிவி ஏற்படும். எனவே இவர்களைப் பொ பின்பற்றக் கூடாது நாளாவட்டத்தி இவர்களை நம் அணிக்கு வரச் 9ெ செயல்பட வேண்டும். இவர்கள் தயாராக இல்லாவிட்டாலும் நமது எதி
இன்னும் ஒன்றை நாம் அ முற்போக்கு எழுத்தாளர் அணியில் ( எவரையும் நாம் பிற்போக்காளர

ബ
っ
5) இயக்கத்தி ଶ୪f । நணபாகளாக
து எதிரிகளல்லர் இவர்களை
۔۔۔۔۔۔۔۔ . - ாகக் கருதும் எந்தப்போக்கும் இது முற்போக்கு இலக்கிய ர் பகுதியினருக்கும் இருக்க ாய வியாபிதமான இயக்கமாக
வளர்வதையும் 66 யத்தைப் பற்றி இவர்கள் கொண்டிருந்த போதிலும் தது இவர்களின் தவறான போடு முனைய வேண்டும்.
சுதந்திரப் போராட்டங்களி ன் இலக்கியத்தில் தேசாபிமான
பாததால் நமது கணிசமான ரண்டாவது கோஷ்டியை
ந்த இலக்கிய இலக்கியமும் ன்னேறமுடியாது. எதிர்காலம் சிகரமான எழுததாளர்களை
நிச்சயமாக உருவாக்கும். തങ്ങ, ക് தகர்ந்து மு ற்போக்கு பற்றிக் கொடி யர்த்துவது இட LD)لا أمي ற்று நடை முறைய ாகி இந்தப் பகுதியினரை எந்தக் விடப்படாது. இவர்கள் i எதிரிகள் அல்லர் பழைய
இவர்கள் மீதி பலமாக அழுத்தி
உடைத்துக் கொண்டு வெளி
- - றிச் செல்லும் ஜனசக்தியின் எரின் எண்ன ú. Lor . நம்
. 至 왕 D
றுத்து நாம் குறுகிய போக்கை 1ல் சரித்திரத்தின் ஒட்டத்தில் ய்யக் கூடிய விதத்தில் நாம்
, - - цуз. , siru i s str. 9, (3) ih 3, 9,
து ந . ༈ མཆ 驾 (15 岛 ரிகளாக மாறக்கூடாது.
. . . னித்தரமாக கூறவேண்டும்.
சராத அல்லது சோத்தயங்கும் ாக கருதுகிறோம் என்று

Page 53
அர்த்தப்பபடுத்தப்படாது. பிற்பே முற்போக்கு-ஜனநாயக எழுச்சி ஏனைய அனைவரையும் அவர்கள் இலக்கிய இயக்கத்தையும் நண்பர்களாகவே கருதவேண்டு மாறுபட்ட கருத்தை மற்றவர்கள் அல்லது நமது கருத்துக்களை ம என்பதால் அவர்கள் நமது எதிரி அணிக்கு $9 (5 sT6) கொண்டுவரப்படவேண்டியவர்கள் வேலை செய்யும் போது, இவர்க உன்னிப்பாக இருக்க வேண்டும். நாம் செயல்படவேண்டும்.
"மூன்றாவது ரகத்தினர்தான் இவர்கள் மனித இனத்தினதும் சமுதாய விரோதிகள் கொடுக்கு சொந்த மனச்சாட்சியை வி பணியாற்றுபவர்கள். இவர்கள் -ஏகாதிபத்திய நுகத்தடியில் ம முனையும் சக்திகளுக்குத் தொண் துறையில் மானசீக விபசாரம் நட எண்ணாதவர்கள். தமது எஜம இலக்கியத்தைக் கொச்சைப்படுத் நமது எதிரிவர்க்க இலக்கியம். ஏ இலக்கியமும் மனிதனின்-மனுக் இலக்கியத்தை-பிற்போக்கு இலச் தில்தான் முற்போக்கு இலக்கிய குலத்தின் எதிரி இலக்கியத்தை எ பணியை முற்போக்கு இலக்கியம்
"இனி முற்போக்கு இலக்கி
Luft füGuff Lo.
"முற்போக்கு இலக்கியம் ! என்றும் ஒரே மாதிரியாக இருக் முற்போக்கு இலக்கியத்தின் பன காலம் அந்தந்த காலகட்டத்தில் அடிமை நாட்டில் சுதந்திரப் இலக்கியம் முற்போக்கு இலக்கி உரிமை களுக்கான போராட்டத்

ாக்கின் கையாட்களாக நின்று யை எதிர்ப்பவர்களைத் தவிர எமது சங்கத்தையும் முற்போக்கு எதிர்த்தாலும் ent- நமது td. கருதுகிறோம். நமக்கு
கொண்டுள்ளார்கள் என்பதால் ற்றவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை களல்லர். ஜனநாயக-முற்போக்கு த்தில் வரவேண்டியவர்கள்,
இவர்களுக்கு மத்தியில் நாம் ளை நாம் அணுகும் போது வெகு உயர்ந்த பண்போடும் பரிவோடும்
நமது எதிரிகள் . ஏனெனில் சமுதாயத்தினதும் எதிரிகள் கும் பிச்சைக் காசிற்காக தமது ற்று மக்களின் எதிரிகளாகப் சுரண்டல் சாக்கடையில் க்களை அமுக்கி வைத்திருக்க டூழியம் செய்பவர்கள் இலக்கியத் த்தும் இவர்கள் மனிதனைப் பற்றி ான வர்க்கத்தைப் பாதுகாக்க துபவர்கள். இவர்களின் இலக்கியம் னென்றால் இவர்களும் இவர்களது குலத்தின் எதிரி. இந்த ரக கியத்தை எதிர்த்த போராட்டத் ம் ஓங்குகிறது. எனவே மனித திர்த்து முறியடிப்பதற்கான புனித ஏற்றுக் கொள்கிறது.
பம் என்றால் என்ன என்பதைப்
1ண்பது மாறாத வாய்ப்பாடல்ல? கும் ஒரு மலட்டுத் தத்துவமல்ல.
ரியும் வரையறுப்பும் காலத்திற்கு
தேவைக்கேற்ப மாறுகிறது.
போராட்டத்தைப் பிரதிபலிக்கும் பம். பாசிஸத்தின் கீழ் ஜனநாயக தைப் பிரதிபலிப்பது முற்போக்கு

Page 54
இலக் இன்றைய நிலை திற்கான போராட்டத்தையும் ਲ615 இலக்கிபம் அதற்கு தத்துவ தரி േ.ഖ. ".5:്.
..
9 S ਝੰਡੀ es *リ ܘܚܝܐ
೧೬ ಈ 56Tತ್ವ.: 25-1: எழுப்புகிறது.
و تسي .
துண்டுகிறது. அந்த மக்களின்
பிரமாண்டமான ஆக்க சக்திை
"R",
உழைக்கும் மக்களின் நல்வ
ਸੁਨੀਲ5 565 என்று மார்க்ஸிம் கோர்க்கியின் காட்டுவது பொருத்தமானதாகும்.
. -- - 「55cm)○じ 5 @ó0cm55Tを完
மக்களிடமிருந்து பிரிக்கிறது வTதகதை நிராகரித்து இலக்கிய * a 5) හීබෘ, ෆු, . Dëse of என்கிறே
. ೬॰ ೮೬ ೩-##Lo: * of gt;
- ... - இப்பிரச்னைக்கு டிமிக்கி செ ಇಂಟಿಟಿ॥ நடைமுறையில் எந என்ற உண்மையை மூடிமறைக்க
. . . . . வாதத்தை மக்கள் விரோதிகள் து இவ்வாறு கூறிய அறிக் சிருஷ்டிகளைப் பற்றியும் விளக்
. , - என்னும் கோட்பாட்டையும் முன் 5
5. ਸੁੰਘ ਪੰLD பகைப்புலத்தில் பிரதிபலிக்கி ਲ566 356 வேற்றி-தோல்விகளையும், விரக் சகல அம்சங்களையும் யதார் 。ー 、エー' عمر . ܐ 1 r பிரதிபலிக்கிறது. சமுதாயத்தில்
5 கல கோணல்களையும் பிரத்
கூட்டத்தின் வாழ்வையும் சுர சித்திரிக்கிறது அநீதிகளைய
- - படுத்துகிறது சமுதாயத்திலும்
š లేతాలలో గ్రా51LLC 邬卿领了山
. ਪੰਤ ( )
 
 
 
 
 
 

Ĝici, saja,
or
պto thդ քlւյտճiնus (th it 3: In 585 5öfü உண்டு தனியொரு தத்துவ
-
நவாக்குவதற்கு பெருவாரியான விழிப்புற்று முன்னேறிப் பாயத் ஆழத்தில் அமுங்கிக்கிடக்கும் ய கட்டறுத்துவிடுகிறது அது 1ழ்வுக்காக மனித குலத்தின் |DoiBਲਈ6) ਸੁਰੁ
ਹਘ ਲ
61601 sys) TELD
இலக்கியத்தை முற்போக்கு இலக்கியம் இந்த மும் கலையும் மக்களுக்காக என்று L!n Si பெருவாரியான | das;s st) for
து குறிப்பிடுகிறது ஆனால் ாடுக்கத்தான். அல்லது தமது 药 வர்க்கத்துக்கு பயன்படுகிறது
த்தான் கலை கலைக்காக என்ற
பிடிக்கின்றனர்
கை இலக்கியத்தில்
ஜனநாயக யதார்த்த இலக்கியம்
களின் வாழ்வை உண்மையின் மனித வாழ்வின் நுகளையும் அபிலாஷைகளையும், ਲ6ਹ6uuਲੋ55 565 தத இலக்கியம் முழுமையாகப் நிலவும் ஏற்றத்தாழ்வுகள் உட்பட நியட் சப்படுத்துகிறது. சுரண்டும் rւնuՓլք U556 556 ]
அக்கிரமங்களையும் அம்பலப் குடும்பத்திலும் ਓ6ਘ சகல }៩៩០ទៅ ឬ oprgស៊g sub 1666

Page 55
ற்கு 6) 1 <5| 6), "" ""
ട്.
"உண்மைக்கு மெருகூட்டு சமூகத்தை வெறுமனே படம்பி
- - ܐ -- . இலக்கிய வளர்ச்சியில் பிரமாதம்
. . . . . .
●m_{- gーリp5g、Gö கனரை
한 தை டித ԱT 85 ԼՌո ?
கலை விஞ்ஞானம் தெ rTib 3) ബ് 19:'ഥTങ്ങ
sنگal 5 لالا ہواD) L= ۔ f5
...
ஒரு வாழ்வை சந்து ஷ்டியும்
3.
வேண்டு
55
UD
Լքո ծծ 5 . . 9, 5 S| Լபிரகடனப்படுத்த
விமோசனம் தரு
pr 6
பிர LDIT 6ঠা। ாண்டலிலிருந்தும் வறுமையில்
ou 5 J60 pi sic) pisou tor நிர்மாணிக்கும் வலிமை கொன் இலக்கியம் சங்கமமாகிறத
R} - {3}ỉ ਤtor.jpg இர் DF *T萤(
Tபிரதிபலிக்கும் ஒரு புதிய இல
- usi
15:21 . நின்று விடாமல் இந்த 《男至 சுரண்டலின் வறுமையின் கொண்டிருக்கும் கோடானு கே
. ਸੁਨੀ ॥ 5 ft Li.
g) SIST 15 Tuus, ugr
ట్రల్లగొ!! కలిగి 50 リlf島生 Q
568 6 ៤២
பகுதி
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATT SOT முன்னே ಟ್ವಿಸ್ತೀವಾತ್ತ್ ಆ ' ' துண்டாகப்
് ിs) &ഞ6
. . .
ஒரு வாழ்வை, அர்த்தபுஷ்டியுள்ள சுப்ட்சமும் உள்ள ஒரு வாழ்வை
வற்றை நாம் ஆயுதமாகக் கொள்ள சரித்திரத்தைச் சிருஷ்டிப்பதற்கு
டும் விழிப்பற்ற மக்களின் சக்தி
LDਲ5UTਨ
க்கப்பட்டிருக்கிறது அது தனது
Losof குல
$கள் சக்தி தான் விருந்தும் காத்து விமோ
ருத்து காதது விமாசனம் தர ற்றி சுரண்டலற்ற புதிய அமைப்பை டது இந்த சக்தியுடன் முற்போக்கு
த சகதியின் தலைமையில் *、Tu、
நடைபெறும் போட்டத
. க்கியம் தோன்றுகிறது அதுதான் D. இது யூதார்த்த இலக்கியத்தைப்
- t சிததிரிக்கிறது ஆனால் அதோடு stil 1, T 567 விடுதலைக்கள் ՃԾ: 型5町LOfā ហឺត្រូ ម៉ាស៊ து வண்டு ாடி மக்களின் விமோசனத்திற்கான
G கி றது
ார்த்த இலக்கியம் பரந்துபட்ட
iո Այմ 156u 6ն Ժ. 65) of Այլք பொங்கிஎழும்
is *、
re. -
蓟 քաւք LD55 55 យុយ៉ា C_Ty 1 لق} سياسياً
* ജ്ഞ് 5 && @usLL垒疹a、 த்துவதிலும் போராட்டத்திற் 鞘*。-*
L aa aS KS S 0S 00 S TSS 00SSS S a u uuSS SLLLLLS TTS
.- St. குத த்திரத்தை வகிக்கிறது
1ಿ ಲಿ: ಟ್ರಿ ಟ್ರ;
ԱյւD ԼՈ556

Page 56
சொந்தமானது. அது அவர் னைகளிலும் விருப்பங்களிலும் இதைச் சாதிக்க வேண்டுமானr மக்களுடன் இடையறாது தொட கொள்வது அவசியம். அவர் போராட்டங்களுடனும் ஒன்று
பாஷையைப் புரிந்து கொண்டு எழுதவேண்டும். மக்கள் L பொறுக்கி எடுக்க வேண்டும்.
அணியிலிருந்தே உருவாகிறா6 எழுத்தாள ன் மக்களிடையே போ
"யுத்தத்தை எதிர்த்தும்
முன்னெப்பொழுதையும் விட ெ வருகிறார்கள். இது முற்போக் அரசியல் 56 unt g IT sy பொது எழுத்தாளர்களை ஒரனியில் உண்டாக்கியுள்ளது. முற்போக்கு சகல பகுதிகளையும் திரட்டிய வேண்டும். பல்வேறு கருத்தே எழுத்தாளர்களையும் ஒன்று படுத் விரிவுபடுவது அவசியம்.
”நமது மக்களின் இதய மக்களுடன் முற்போக்கு எழுத்த பிரமிக்கத்தக்க வளர்ச்சியை, வெற்றியை நாம் காண்போம். ந தரிசனத்துடன் கலையழகு நிறை முன்னேறுவோமாக ’
இவ்வறிக்கையில் அறி யதார்த்தவாத இலக்கியம் முற்ே தனியொரு கோட்பாடல்ல. அத6
சுதந்திரத்திற்காகப் போரா சுதந்திரத்தைப் பூரணப்படுத்தி நீ உட்பட ஆசிய ஆபிரிக்க நாடு ஜனநாயக கடமைகளையே தவிரவும் அன்றைய காலகட் நிலப்பிரபுத்துவ அமைப்பில் அ முன்னேற்றத்தை தடுக்கும் ச

5ளின் உணர்ச்சிகளிலும் சிந்த ஆழமாக வேர் விட வேண்டும். ல் முற்போக்கு எழுததாளர்கள் ர்பு கொள்வது- நெருங்கிய உறவு களின் அன்றாட வாழ்வுடனும் கலக்க வேண்டும். அவர்களின் அவர்களுக்குப் புரியும் பாஷையில் த்தியிலிருந்து பாத்திரங்களைப் உண்மையான எழுத்தாளன் மக்கள் st . என வேதான் முற்போக்கு வது அவசியமாகிறது.
ஜனநாயக மாற்றத்திற்காகவும் பருவாரிப்பகுதி மக்கள் விழிப்புற்று கு இலக்கிய-இயக்கம் பல்வேறு ஸ்தாபனங்களையும் சேர்ந்த திரட்டக்கூடிய சூழ்நிலையை இலக்கிய இயக்கம் நம் மக்களின் பரவலான அணியாக விரிவுபட ாட்டங்களையும் சகல ஜனநாயக தி முற்போக்கு எழுத்தாளர் அணி
ஆழத்திற்கு நாம் சென்றால், ாளர்களாகிய நாம் சங்கமப்பட்டால்
புதியதொரு கலாசாரத்தின் ாம் முற்போக்கு இலக்கிய தத்துவ ந்த மக்கள் இலக்கியத்தை நோக்கி
முகப்படுத்தப்பட்ட ஜனநாயக பாக்கு இலக்கியத்திற்குப் புறம்பான ன் ஒர் அம்சமேதான் .
டுகின்ற அல்லது வென்றெடுத்த 1லைநிறுத்த முனைகின்ற இலங்கை களின் இலக்கியம் முதலில் தேசிய நிறைவேற்ற வேண்டியிருந்தது. டத்தில் இலங்கையில் நிலவிய தன் குணும்சமான ஒடுக்குமுறை ம்பிராதயங்கள், சமூக அநீதிகள்

Page 57
அதற்கான கருத்துக்கள் ஆ செலுத்திக்கொண்டிருந்தன ( தகர்க்கப்படவில்லை) இந்த புறத்திலும் போராட்டங்கள் ஜனநாயக (out y TUI Lños, su கொடுக்கவும் கூடிய ஜனநா ஈழத்து இலக்கிய அரங்கில் வகையில் வாழ்வோடும் ஐக்கியப்பட்டு நிற்கும் இ தேவைகளையும் எதுரொலிக் கருதியதால்தான் ஜனநாய முன் வைத்தது. மாநாடும் இத
அறிக்கைகள், உணர்வுபூ தீர்மானங்கள், உறுப்பினர்கள் சிங்கள எழுத்தாளர் சங் ஸ்தாபனங்களினதும் சமூகள் பிரதிநிதிகளினதும் வாழ்த்து சிகளில் பார்வையாளர்கள் கா முதலாம் மாநாட்டை வெற்றிக
எழுச்சி
முதலாவது மாநாட்டை தலைமைக் குழு, மத்திய தொகைக்கேற்ப விசாலிக்கப் இறுக்கமும் கட்டுக்கோப்பு எழுச்சியுற்றது. அதன் இய வீச்சும் புதிய பரிணுமமும் ெ அதற்கு முன்னெப்பொழுதம் அளவில் விழிப்பையும் உண்ட தனது வேலைத்திட்டத்திற்
தீர்மானங்களுக்கு 565) LDL நிறைவேற்றியது.
1. பண்டைக்காலம்தெ
சிறப்பான இடம் இருந் ஈழத்திலிருந்தும் பல பு தமிழ்மொழியை அலங்கரித்து ஈழத்துப் பூதம்தேவனார்.
குறுந்தொகை அகநானூ

37
கியனவும் தொடர்ந்தும் ஆதிக்க ஞ் அவற்றின் பிடி இன்னும் முற்றாக நிலைமையை எதிர்த்து அகத்திலும் நடந்துகொண்டிருந்தன. இந்த ៩n பிரதிபலிக்கவும், உந்துதல் யக யதார்த்தவாத கருத்துருவங்கள் இடம்பெறவேண்டியிருந்தன . இந்த தேசிய சமூகக் கடமைகளோடும் லக்கியம் அந்த காலகட்டத்தின் க வேண்டும் என்று இ. மு. எ. ச | 5 யதார்த்தக் (35 Turt" 50 L. னை ஏற்று அங்கீகரித்தது.
ர்வமான விவாதங்கள் எடுக்கபட்ட ரின் உற்சாகம், சோவியத், சீன, |கங்கள் உட்பட மற்றும் நேச சித்திருந்த வெளிநாட்டு சகோதரப் |க்கள், ஆதரவு அன்றைய நிகழ்ச் ட்டிய அக்கறை இவையெல்லாம் இந்த
juprisdisor.
த் தொடர்ந்து இ.மு. எ. ச. வின் குழு ஆகியன உறுப்பினர்களின் பட்டன. அதே வேளையில் ஸ்தாபனம் ம் செயல்வேகமும் கொண்டதாக க்கங்களும் போராட்டங்களும் வீறும் பற்றன . ஈழத்து இலக்கிய அரங்கில் இல்லாத பெரும் கலகலப்பையும் பரந்த ாக்கின. இவற்றின் மூலம் 1963 வரை கமையவும் முதலாவது மாநாட்டுத sud பின்வரும் சாதனைகளை
ாட்டு ஈழத்தில் தமிழ்மொழிக்குச் து வந்துள்ளது. சங்ககாலத்தில் லவர்கள் தமிழ் நாடு சென்று |ப் புகழ்பெற்றனர். அவர்களில் ஒருவர்
அவருடைய அழகிய பாடல்கள் ஆகிய சங்க நால்களில்

Page 58
53. 三、 - ކ ސ| 5:ծ կ։ Ծ ԼԻր լի: Աճu துறைகளி À LAS 9:25, 6 ജ് (1515 fg | (3166; Յմift flաՑ Ց-3 * I suff g,
- - , -
リち g fi SILOT Sof աչքr 5 82 ԱԵ
-
9555 66o சங்குவேலியாகத் திரிபடைந்து
ਪJDਓ கேசரி "இரகுவ பாத்து தமிழுக்கு ஈ1 நதான
சிங்கள அரசர்களு பலவரையும் மிகவும் ஆதரித்து
இருந்து அரசாண்ட மூன்றாம் பரா
us呜 *āuss,褒
- - கி rt ూ 19 இம 5 ல கப்1910ல் அரங்கேற்
இவ்வாறு .9| ၀၅၊ ၅၊ தொட்டு Pற்பகுதிவரை ஈ έρές ειδρ, αφείύς
நாவலாசிரியர்களும் நூல்களை ஆக்
(
தமிழ் மொழியிலும் ஆங்க
5u5 511 ਨ57
. . . ... , உண்டு பதினெட்டாம் நூற்றான்
956 தயாரிக்கப்பட்டிருக்கி - . ۔ --ب,
ਲ6 இந்தியா சென்றும் த - - -- ജ: '-'
| - (5 凰 埃 经。
ਹਨ।
புலோலியூர் திரு ந
: به 臀斗 நிஞர் தயாரித்து மிகவும் பிரபல்யம் வாய்ந்தது "
உரைநடையைத் தமிழுக்குக்
1822, 1872) - - s - ܚܝܝܨ リエ : ...... 15 தே பாரதியார் குறிப்பிட்டிரு
- - 56 6.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

தமிழ் அரசர் காலத்திலும் உயர்நிலையில் இருந்ததற்கான
- சக்கரவர்த்திகளில் ஒருவனாகிய
வன் அப்போதைய தமிழரசி . டிலும் தமிழ் நாட்டிலுமிருந்தும் 臣 ழ்ெச் சங்கம் ஒன்றை நிறுவி கிராமத்தையும் வழங்கினான் Lif பெற்றது )Sجhلاً ٹِن) لاITgز
விளங்குகிறது. புலவனும் ாவியத்தை
LD &ւճltg:Glւոր ճl60, ապth a hig வந்தனர் தமபதெனியாவில் க்கிரமபாகுவின் முன்னி
| lbf lb | 67 Göggio Lyfrgs.
ബിഡേ இயற்றப்பெற்ற சரசோதிமாலை
- 6650 մlւք կcus in ther tք : 581
4 G - 815. கியுள்ளனர்.
கில மொழியிலும் அகரா
sy நமக்கு ஒரு நிலையான இடம் gu(: Hg uurT ழ்ப்பாணத்தி؟) و
. . யாழ்ப்பானத்து மா சிறந்த அகராதிகளைத்
ਲੰ
ா கதிர் வேற்பு
- க்கு சிறந்த
3լ Յ Ք16ն

Page 59
s ബ
ழங்கியிருக்கிறார் பண்டித விளங்கிக் கொள்ளும்படி அ sig Éës srtuig. SOT ITT ETT SI Gufi மறுமலர்ச்சிக் காலத்தின் முதற்
நாவலரைப்போலவே சி.வை.தமோதரம்பிள்ளையின் படைத்தது தாமோதரனாரின் இல்லாதிருந்தால் எடுகள், இலக்கண நூல்கள் அநேகம் ஈழந்தான் தமிழ் நாட்டுக்கு
வை தாமோதரம்பிள்ளையின் கண்டு கொள்ள முடியும்
. நாவல்களிலும் ஈழத்தவர் விதைக கு றிப் பிடலா
முதல் நாவல் பிரதா தவறானது. சித்திலெப்பை ܢ .
நாவலே தமிழில் ெ வளிவந்த ஆண்டுகள் பிரதாப முதலியார்
B565 அதன் வளர்ச்சியும் ஏறத்தாழ நிற்பன 1879ம் ஆண்டு ெ | rujਹੀur Dਸੁ வெளிவந்த நாவல் என்று பெ அதன் பிறகு 1893 இல் 61 (g சரித்திரம்தான முதல்நாவல் 5 பிரதாப முதலியார் (1603) கருதினால் ਮ Gls ஈழத்தின் "" என்று கொள்ளலாம். கமலா
தமிழ் நாவல் என்று நாம் நிை ਸੰਨ ਪੁ5 556)
FT 6) 6) 6166 m) - Tri T5) låg கொள்ளலாம்.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.
- * b- ബ
ன வரும் நன்கு வரே முதன் முதல் உரைநடை
,', - பிரபந்தத் திரட்டுதான் 5ಣ್ರ
புத்தகம்
', 'fur' } ഞ
191 நூற்றாண்டில் ଶ}}if( ! $2) 515 Cuff DC) o u(56, LI பதிப்பு முயற்சிகள் - சாதனைகள் புதைந்திருந்த பழைய இலக்கிய,
மறைந்திருக்கும் பதிப்புக் கலையிலே வழிகாட்டியரக இருந்தது ёсэн ш802.3 தமிழ்ப்பணியை ஆராய்வதன் மூலம்
முதலியார் சரித்திரம்" என்பது -- - Mto - எழுதிய அசம்பே கதை (343)
முதல் நாவல். இது சுமார் முப்பது
-
சரித்திரத்தை விட மூத்தது
எஸ் எம். கமால்தீன் - ரு, சித்திலெப்பை பற்றிய கட்டுரை.
தோற்றமும் நாளது வரையுள்ள 5)上 cm。市cm。 afps? {墅 (15 " 2- 岑( 经{璧 ான் தமிழ்மொழியில் முதலாவதாக ma, sy'r asg Gigfrau clygu (3;}{{ A1... pp. リ"* *-ー "リ" 5նuւ | ၈၅၊ ၂၇ :-Forgo இருக்கிறார்கள் iਸੁ6)n5 556 sfisus H. Lóð slíf sól (E SI FS (El sílsi
- ܢ- ܀ *毽。<引场5@@竺 . )على من الأكلة زويلا (ص . . ー
L65 ਸੁ56ur o fi (i * ^) (i. : リ● ●*安室 மிழிலே முதலாவதாக வெளியா:
DJELI FÈ L
ܢܝܓ¬

Page 60
r- 4){ -سس
"நாம் பெருமை கொள்ளும்படியா நாவல் 1891ம் ஆண்டு ஜூலை மாத பாலந்தைகதை' என்ற நாவலாகும். திருகோணமலையைச் சேர்ந்த எஸ்.இ
l
ές
கமால்தீன், சில்லையூர்செ! கூற்றுக்களில் சிறிது வித்தியாச குறிப்பிடத்தக்கது என்னவெனில், பொறுத்தவரை ஈழத்தின் படைப்புத்த ஆயினும் அவை ஈழத்தவரின் பங்க தமிழ் என்பது தமிழ் நாடு எ மேலோங்கியிருந்ததால் ஈழத்து இல இங்கேயும் பொதுவாக அறியப்பட குறிப்பாகத் தமிழ் நாட்டாரைப் பொ சிறு நூலையேனும் ஒரு சிற்றுை தேசம்" என்று இகழ்ச்சியாகக் கூறி வீர சாமி முதலியாரைப் போன்று மிகுந்த வர்களாகவே இருந்தனர். இருந்தார்களா என்ற சந்தேகமே த என்று தனது சரஸ்வதி சஞ்சிகையி எழுதியதும் இங்கு நோக்கத்தக்கதா 蠶 அறிஞர்களிடையே இ சின்னத்தம்பிப்புலவர், நாவலர் தவிர உணர்வே முழுமையாக இருந்ததா எண்ணம் இவர்கள் மத்தியில் தமிழ்நாட்டு அறிஞர்களுக்குமிடை பற்றிய கண்னோட்டத்தில் வேறுபாடு
இ.மு எ ச தோற்றுவித்த இல முன் னுக்குத் தள்ளியது. எனவே கியத்திற்கென நிறுவத்துணிந்து "புதுமை இலக்கிய பகுதியைத் தொடங்கியது. இத குறிப்பைத் தந்தது.
“வளர்ந்து வரும் இன்றைய பாரம்பரியத்தையும், தோற்றத்தையு வேண்டுவது அவசியம். ஈழத்து எழு

ன முதலாவது ஈழத்துத் தமிழ் த்தில் பிரசுரமான "ஊசோன் இந்த நாவலை எழுதியவர் இன்னாசித்தம்பி என்பவர் "
சில்லையூர் செல்வராஜன் துமை இலக்கியம் எழுத்தாளர் மாநாட்டுமலர் 1962
ius, y Tig- sor ஆகியோரது மிருந்த போதிலும் இங்கு தமிழின் முதல் நாவலைப் நான் முன் நிற்கிறது என்பதே. ரிப்பு என்று கருதப்படாமல் - D-til 5! என்ற என்னமே க்கிய கர்த்தாக்கள் அங்கேயும் ாதவர்களாகவே இருந்தனர். 1றுத்தவரை "யாழ்ப்பாணம் ஒரு rயேனும் செய்கு நிகரில்லாத ய ரனசிங்கபுரம் (தமிழ்நாடு} ஈழத்தைப்பற்றி அறியாமை "ஈழநாட்டில் எழுத்தாளர்கள் மிழ் நாட்டில் இருந்து வந்தது" பில் ஆசிரியர் விஜயபாஸ்கரன் கும். இந்த குறைபாடு ஈழத்து ருந்திருக்கவில்லையென்றாலும் பொதுவாக இந்தியத் தாயக ல் தனிப்பாரம்பரியம் பற்றிய எழவில்லை. இவர்களுக்கும் யே தமிழ்மொழி இலக்கியம்
டும் இருக்கவில்லை.
க்கிய இயக்கம் அத்தேவையை ஈழத்துத் தமிழ் இலக் Hð உண்டு என்பதை த்தில்" நமது பரம்பரை என்னும் ன் முகவுரையாக பின் வரும்
எமது இலக்கிய ஆக்கத்தின் ம், வளர்ச்சியையும் அறிய ழத்தாளராகிய நாம் நமக்கென

Page 61
ஒர் இலக்கிய வழியை எவ்வ உரக்கக்கூறும் இவ்வேளையில் நல்லது. பழமையின் அடிப்படைய வளர்ச்சியின் சின்னம். எனவே கண்டு திடுக்கிடும் புதுமையில் பல எரிச்சல் குரல்களுக்கிை ஈடுபட்டிருக்கும் ஈழத்து எழுத் என்பதையும் உணர்த்துவதற்கே 6
"புதுமை இலக்கிய'த்தின் எனினும் 1962 இல் நடை வெளியிடப்பட்ட புதுமை இலக்கி பூரணமாக நிறைவேற்றியதோடு இலக்கியமும் தனித்துவமான இ சியே என்பதையும் எடுத்துக்காட இப்பாரம்பரியத்தைப் பூரணமாக இடத்தையும் பெற்றுக்கொண்டது
2. 50க்கும் பிறகு திரு சில்லையூர் செல்வராசன் வீரகே காலகட்டத்தில் ஈழத்தவர்களின் வந்தன . எனினும் நிலைமை ெ படைப்புக்களுக்கு சன்மானம் வ வின் இயக்கமும் தொடர்ந்து நட
1959 இல் இ. மு. எ ச வி க. கைலாசபதி தினகரனுக்கு பிர பெரிய பத்திரிகைகளில் ஈழத்தவர்களின் எழுத்துக்கள் தொடர்ச்சியாகவும் வெளிவரலா பண்பு பொருந்திய இலக்கியம் உணர்வு தலையெடுத்திருந்ததா வீறும் வீச்சும் பெற்றன. பிரதேச பழக்கவழக்கங்களும் மண்வாச6 இலக்கிய அரங்கில் எழுதிக்கொண்டிருந்த இளங்கீர எஸ். பொன்னுத்துரை, செ. கே நீர்வை Gurt si 60) soTusit. எச்.எம்.பி. முகிதீன், என். எஸ். எம்.இராமையா, க. ச1 ஈழத்துச் சோமு, அகஸ்தியர்,

ாறு வகுக்க வேண்டும் என்று நாம் வந்த வழியைப் பார்த்தல் பில் தோன்றி மிளிரும் புதுமைதான் இக்கட்டுரைத்தொடர் இன்று பலர் பழமையைக் காட்டுவதுடன் இன்று டயேயும் இலக்கிய வேலையில் தாளன் இலக்கிய அனாதையல்லன் 1ழுதப்படுகிறது ”
இப்பணி பூர்த்தியாகவில்லை.
பெற்ற எழுத்தாளர் மாநாட்டில் |ய மலரில் இதனைப் பதிவு செய்து தற்கால நவீன ஈழத்துத் தமிழ் இந்தப் பாரம்பரியத்தின் தொடர்ச் ட்டியது. ஈழத்து இலக்கிய உலகம்
ஏற்றுக்கொண்டது. இதற்குரிய
.
வி.கே.பி. நாதன் தினகரனிலும் சரியிலும் (1954-1957) பணியாற்றிய ஆக்கங்கள் அவ்வப்போது வெளி பருமளவு மாறவில்லை. அவர்களின் ழங்கவேண்டும் என்ற இ. மு. எ. ச ந்துகொண்டிருந்தது.
ன் தலைமைக்குழு உறுப்பினரான தம ஆசிரியரான தைத் தொடர்ந்து புதிய திருப்பம் ஏற்பட்டது . தினகரனில் கணிசமாகவும் ாயின அக்காலப்பகுதியில் தேசிய படைக்க வேண்டும் என்ற கருத்து ல் அவர்களின் ஆக்கங்கள் புதிய பேச்சு வழக்கும் மொழிநடையும், னையோடு புதிய அழுத்தத்தோடு இடம்பிடித்தன. ஏற்கனவே ன் டொமினிக் ஜீவா, டானியல், ணசலிங்கள் என் கே. ரகுநாதன்,
சில்லையூர் செல்வராசன், காவலூர் Ꭲ fᎢ Ꭶ g5j 60) Ꮴ , ா.அரியநாயகம் ஆகியோர் உட்பட அ.முத்துலிங்கம், பொ. தம்பிராசா,

Page 62
42
மு. தளை யசிங்கம் அபுதாலிப் அட் த.ர.பேல், சாந்தினி, பவானி, படைப்பாற்றல் உள்ள புதிய எ பிரவேசித்து է 16Ն) பிரதேச கையாண்டு உரைநடைக்கு இவர்களின் படைப்புக்களை தொகை பெருகியது. தினகர6 இதழாகவும் பரிணமித்தது. இ. நம்மவர்களின் படைப்புகளுக்கு படைப்புக்களுக்குச் சன்மானமும் ஈழத்துச்சஞ்சிகைகளும், தேச ஆகியனவும் தாமரை, சரஸ்வதி, சிகைகளும் எமது எழுத்தாளர்க வெளியிடத்தொடங்கின. ராசதுரையின் குழந்தை ஒரு தண்ணீரும் கண்ணீரும், என் பேசுவோம், டானியல் கை
இளங்கீரனின் நீதியே நீ கேள்
இவ்வாறு ஈழத்து LJ 6 விரிவடைந்தது. எழுத்தாளர்க விமர்சகர்கள் மத்தியில் முன் ெ எழுச்சியும் பெருகின. இலக்கி கல்களும் நடந்தன. இதே கால கீழ் இயங்கிய சாகித்திய ம தெரிவுசெய்யப்படும் நூல்களுக்கு இல் முற்போக்கு எழுத்தாளரான கண்ணீரும் இ.மு. எ. ச வின் இந்தியத் தத்துவஞானம், ட பதிற்றுப்பத்து ஆகியவற்றிற்கு பர்
இப்புதிய திருப்பத்திற்கு பெ இ.மு எ. ச. இதோடு நின்றுவி ஈழத்தின் நவீன இலக்கிய நெறி வலுப்படுத்தவும் பல விமர்சலி
மு. எ. ச. வின் குரலான ட இதழ்களிலேயே சகோதர விமர்g பகுதிகள் இடம்பெற்றிருந்தன. எழுத்தாளர்களால் விமர்சிக்கப்ப வரவேற்கும் சூழல் ஏற்கனவே காரணிகளால் நின்றிருந்த புதுை

துல் லத்தீப், தெளிவத்தை ஜோசப், புதுமைப்பிரியை, யாழினி முதலிய ழுத்தாளர்கள் இலக்கிய அரங்கில்
ங்களுக்குரிய பேச்சுமொழியைக் வளமும் வனப்பும் சேர்த்தனர். விரும்பிப் படிக்கும் வாசகர்களின் ன் வாரமஞ்சரி தரமான இலக்கிய தனைத் தொடர்ந்து வீரகேசரியும் இடமளித்தது. இவை இரண்டும் வழங்கின. அப்போது வெளிவந்த ாபிமானி, சுதந்திரன், ஈழநாடு எழுத்து ஆகிய தமிழ் நாட்டுச் ன் ஆக்கங்களை ஆர்வத்துடன் இக்காலப்பகுதியில் காவலூர் தெய்வம், டொமினிக் ஜீவாவின் .கே.ரகுநாதனின் நிலவினிலே கள் பெனடிற்பாலனின் குட்டி, ஆகிய நூல்களும் வெளிவந்தன.
டைப்பிலக்கியத்தின் பிரசுர களம் $ள், இலக்கிய ஆர்வலர்கள், னப்பொழுதுமில்லாத உற்சாகமும் யப் போட்டிகளும் பரிசு வழங் ப்பகுதியில் கலாசார அமைச் சின் 1ண்டலம் ஒவ்வொரு வருடமும் த பரிசில்களை வழங்கியது. 1961 டொமினிக் ஜீவாவின் தண்ணீரும் ஆதரவாளரான கி. லட்சுமனின் 1ண்டிதர் அருளம்பலனாரின்
சில்கள் கிடைத்தன.
ரும் உந்து சக்தியாக விளங்கிய டவில்லை. ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட யை மேலும் வளர்த்துச் செல்லவும் எ அரங்குகளை நடத்தியது. துமை இலக்கியத்தின் முந்திய *னம், புத்தக விமர்சனம் என்னும்
தமது ஆக்கங்கள் சகோதர டுவதை எவ்வித காழ்ப்புமின்றி ஏற்பட்டிருந்தது. பொருளாதார ம இலக்கியம் இக்காலப்பகுதியில்

Page 63
43
மீண்டும் வெளிவரத் தொடங்கி
பகுதிகள் தொடர்ந்தன . இ. கா. சிவத்தம்பி பின் வருமாறு கூறியி
“இத்தகைய விமர்சன வளர் வளர்ச்சியில் புதியதொரு நெறியி அதாவது இலக்கிய ஆக்கமும் விப பண்பு இதனால் ஏற்பட்டது இலட்சியத்தன்மையுடயனவாகவும் அமைதியுடையனவாகவும் அமைவ இலக்கிய விமரிசனம் வெறுமனே பிரயோக விமர்சனமாவதற்கும், அவனது ஆக்கமும் நுனித்து அ பெரிதும் உதவிற்று. தமிழகத்தில் காலம் என்று விவரிக்கப்படும் ஆக்கமும் விமர்சனமும் இவ்வாறு (பேராசிரியர் க. சிவத்தம்பி, இ.மு 1975)
இவ்விமர்சனப் பார்வை படைப்புக்களையும் விடவில்லை. மெளனியின் கதைகள், மு.வ. 6 பகுதியில் திறனாய்வு )G) grtiuuل நாவலாசிரியர்கள்” என்னும் தலை மேலைநாட்டு இந்திய நாவலn எழுத்தாளர்கள் எழுதிய 5. 960) LD5E56TOT 6T 60T 6U TLD.
இவ்விமர்சனங்கள் எழுத் வாசகர்களின் விமர்சன நோக்கை
3. "மேலைநாட்டு மலின குரூரமான கொலைகள், விகாரங்க எழுத்துக்களிலும் தலைதூக்கியுள் நம்நாட்டு எழுத்தாளர்களின் ஆரம்பத்திலேயே அதனை எதிர் இருப்பது அவசியம்' என்று மு: எனவே இக்காலப்பகுதியில் இல் ஆர்வம் மிகுந்த எழுச்சியினூா ே சிறிதும் உள்நுழையாதிருந்தமைச் நெறி, அது நடத்திய விமர்சனங் கூட்டங்கள் பேருதவியாக இ

καΜακα Σαακαα ανακα
யதும் மேற்கூறிய விமர்சனப்
தனை ப் பற்றி பேராசிரியர் விருப்பதும் நோக்கத்தக்கது -
ச்சி தமிழின் ஆக்க இலக்கிய ഞങ്ങ് ♔ தோற்றுவித்தது எனலாம். }ர்சனமும் இணைந்து செல்கின்ற i. இலக்கிய ஆக்கங்கள்
செம்மையான பொருள் உருவ
- . 5 [[)ტ விமரிசகர்கள் உ 60 T.
. . கோட்பாட்டு மீட்பாக அமையாது
விமர்சனத்தில் எழுத்தாளனும் ஆராயப்படுவதற்கும் இவ்வியக்கம் நவீன இயக்கப் பரிசோதனைக்
') . -- மணிக்கொடி காலத்திற்கூட
. - ¬ ፕ இணைக்கப்டவில்லை எனலாம் ).6事。母 தேசிய ஒருமைப்பாடு மலர்
தமிழ்நாட்டு எழுத்தாளர்களின் .
- - - 96ರ) 6: விமர்சிக்கப்பட்டன - Scot நாவல்கள் கூட இக்காலப் பப்பட்டன - "நான் sճl(5ւbւյլD }ப்பில் தினகரன் வாரமஞ்சரியில் சிரியர்களைப் புற்றி FFg5动 டுரைகளும் விமர்சனமாகவே
தாளரகளுககு
- . 4|LD விருத்தி செய்ய உதவின.
- - இலக்கியங்களில் காணப்படும் ள், பாலியல் வக்கிரங்கள் தமிழக
போதிலும் இந்த சாபக்கேடு
தலைகாட்டவில்லை. ததுப் போராடவும் நாம் தயாராக தலாவது மாநாடு தீர்மானித்தது. 0க்கியம் படைப்பதில் தோன்றிய ட கூட இந்த நசிவுத்தன்மை
$கு இ. மு. எ. ச காட்டிய இலக்கிய கள், விவாதங்கள், கருத்தரங்குகள், இருந்தன . இலக்கியம் பற்றிய
மட்டுமின்றி

Page 64
44
கருத்தரங்குகளிலும் கண்ணோ இருந்தபோதிலும் இன்றுவரை நசிவுக்குழிக்குள் விழாமல் இருப்பு இலக்கிய நெறியே, சிறந்த அந் இன்றும் கூட புற்றீசல்போல் வந் சஞ்சிகைகள் பரப்பி வரும் இத்த ஈழத்து இலக்கிய அரங்கில் குறிப்பிடலாம்.
தேசிய இலக்கியம்
ஈழத்து தமிழ் இலக்கியத்தின் காரணகாரியத் தொடர்போடு எழு
"இந்தியத் தமிழர்களுக்கும் இ மொழி, சமயம், கலாசாரம் அகி இருவரும் நாட்டால் வேறுபட்டவ மட்டுமல்ல. இலங்கையரும் ஆ திருநாடே தாய்நாடு. இவர்க மலையோடும், காற்றோடும், இவர்களின் வாழ்க்கை முறைக வழக்கங்களும் பண்பாட்டின் பல தனியானவை. பிரச்னைகளும் வே
"பாரதம் பூர்வீகத்தில் நமது : அது அயல் நாடு . அம்மாபெ நேசிப்போம். அதற்கும் இ தொட்டுவரும் உறவை-தொடர்ன் நமது தாயகம் இலங்கைதான் . பிறந்த பொன்னாடும் நற்றவவான மகாகவி பாரதியாரின் கவிதை வ
"நாம் பிறந்து வாழும் இந்நா இந்தியாவை தாய்நாடாகக் அடிப்படையிலான உண்மைக்கும் சிறிதும் ஒவ்வாது. இத்தவறான இந்நாட்டின் குடிமக்கள் என்ற வாழ்வு வேரோடி இருப்பதுபோல வேரோட விட வேண்டும்."

ہے۔ s "ഞ്ഞു
ட்டங்களிலும் வேறுபாடுகள் ஈழத்து தமிழ் இலக்கியம் இந்த பதற்கு அது வளர்த்த காத்திரமான த மரபே பிரதான காரணியாகும். து குவியும் தமிழ்நாட்டு வர்த்தக கைய கீழ்த்தரமான குப்பைகளுக்கு இருந்து வரும் எதிர்ப்பையும்
வளர்ச்சிக்கட்டத்தில் இதன் ஐந்ததே "தேசிய இலக்கியம்"
இலக்கைத் தமிழர்களுக்குமிடையே யன ஒன்றாக இருந்தபோதிலும் fகள். இங்குள்ளவர்கள் தமிழர்கள் வார். இவர்களுக்கு ஈழமணித் ள் இந்நாட்டின் மண்ணோடும் நீரோடும் கலந்துவிட்டவர்கள். ரூம் மனோபாவங்களும் பழக்க
அம்சங்களும் சிறப் பியல்புகளும்
)J U L- l- 60 > 6) u .
தாயகமாக இருந்தாலும் தற்போது ரும் நாட்டை நாம் மதிப்போம். லங்கைக்குமிடையே தொன்று பை பேணுவோம். அதேவேளை இந்தியா அல்ல. பெற்றதாயும் ரினும் நனிசிறந்தனவே” என்னும் ரிகளை மனதில் கொள்வோம்.
ட்டை தாயகமாகக் கொள்ளாமல் 夺{甄母°函 நமது தேசிய யதார்த்தமான வாழ்வியலுக்கும் எண்ணத்தை விட்டொழிப்போம். முறையில் இத்தேசத்தில் நமது வே நமது மனதையும் இங்கேயே

Page 65
இது இ.மு. எ. ச வின் தோற்றுவித்த ஈழத்து இல அடிப்படையும் இதுவே. எனே தன்னாட்டுணர்வு சம்மந்தப்பட்ட ஆக்கங்கள் அனைத்தையும் எடு, படைக்க முடியாது என்ற தவறா இலக்கியப் பரம்பரையை எடு முந்திய பரம்பரையினரிடம் பொ "இந்தியத் தாயக உணர்வே"
விலக்காக ஒல்லாந்தர் öTá புலவரிடமும் பின்னர் 亚 தாக்கமாயிருந்தது.
பண்ணில் தோயப் பொருள்
பாடும் பாவலர்க் கீந்திட
எண்ணிப் பொன் முடிப்புக்
ஈழமண்டல நாடெங்கள்
என்ற சின்னத்தம்பி புலவ சிற்றுரையேனும் செய்யத் தகு விர சாமி முதலியாரின் இகழ் அளித்ததையும் சான்றாகக் சோமசுந்தர புலவரின் பாடல்க இலங்கையைப் பற்றிய தலைமுறையினரிடமிருந்து இல் என்பதைக் தெரிந்து தன்னாட்டுணர்வின் பாற்பட்டே கண்ணோட்டத்தை இ. மு. எ. இலங்கையரால் படைக்கப்பட்ட தரம்பிரிக்காது அவை அனைத் பாராட்டியது .
தன்னாட்டுணர்வு நாட்டில் முழுத்தேசிய உணர்வாக வளர்ந் போது ஈழத்தவரின் இலக்கியப் (இத்தேசத்தின்) இலக்கியம் வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட் சொன்னால் வளர்ந்து வரும் இலக்கியம்" தவிர்க்க முடியா இலக்கியத்தை காலத்தின் பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடியாகவி

கொள்கைகளில் ஒன்று அது க்கியம் என்ற இயக்கத்திற்கு வ ஈழத்து இலக்கியம் என்பது து. அந்த உணர்வே ஈழத்தவரின் த்துக்காட்டி அவர்களால் இலக்கியம் ன கருத்தை தகர்த்தது. ஈழத்தின் த்துக்காட்டி நிறுவச் செய்தது. துவாக நமக்கு கருத்து முரண்பட்ட இருந்ததென்றாலும், இவர்களுக்கு லத்தில் வாழ்ந்த சின்னத்தம்பி ாவலரிடமும் தன்னாட்டுணர்வு
முடிப்புக் கட்டி
வென்றே கட்டி வைத்திடும்
நாடே
ரின் பாடலையும் ஈழத்தவர் ஒரு தியில்லாதவர் என்று நரசிங்கபுர ச்சியான கூற்றுக்கு அப்போதே
கூறமுடியும். ஈழத்தைப்பற்றிய ரும் பிரசித்தம். இவற்றிலிருந்து
தன்னாட்டுணர்வு முந்திய க்கிய வாயிலாகவும் வந்துள்ளது கொள்ள முடியும். இத்
"ஈழத்து இலக்கியம்" பற்றிய 乐 கொண்டிருந்தது. எனவே இலக்கியங்களை வகைப்படுத்தாது, தையும் "ஈழத்து இலக்கிம்" என்று
ஏற்பட்டு வந்த மாற்றங்களால் து மேலும் முன்னோக்கிச் சென்ற என்ற நிலையிலிருந்து ஈழத்தின் என்னும் நிலைக்குப் பரிணமிக்க வேறு வார்த்தையிகளில் ۔ ل55 سا ஈழத்து இலக்கியத்தில் "தேசிய த ஒரு பிறப்பாக அமைந்தது. குரலாகவும் அதன் தேவையை ம் சமுதாயத்தை மாற்றியமைக்க

Page 66
46
உதவும் (um 1 m Lt- ஆ செம்மைப்படுத்தும் கருவியாக இக்கோட்பாட்டை முன் வைத்ததில்
தேசிய இலக்கியம் தமிழ் ந அமையாது ஈழத்து வாழ்வோடு முழுமையாக சித்திரிக்கும் இலங் வாழ்க்கைமுறை, பேச்சு வழக்கு, ஆகியவற்றை எழுத்தேர்வியமா வாசனையுடன் சொந்த மண் 6 மக்களினதும் வாழ்க்கையையும் பி சுருங்கச் சொன்னால் பொரு மொழிநடை ஆகிய அம்சங்களை காண்பிப்பதாகும். இவ்வகையில் இலக்கியத்தின் மூலம் தன் நிறைவவேற்றுகிறது.
தேசிய இலக்கியக் கோட்ப இதனை கோஷமாக்குவதற்குப் பின்
அ) மேற்கூறிய வகையில் ”நமது தேசிய இலக்கியம்” என்று இலங்கைத் தமிழரிடையேயும் "இந்தியா தாய்நாடு - இலங்கை உணர்வும் இன்னும் அகலாமல் இ நாட்டின் பொதுவான தேசிய நோக்கத்திலிருந்தும் பலரின் இல
ஆ} "தாய்நாடு- சேய்நாடு” இலக்கியத்திற்கு முதலிடம் கொடு அதற்குக் கீழ்ப்படுத்தியது. பிரச பின்னணியில் இந்திய சஞ்சிகைக வியாபாரிகளும் இருந்தனர்)
இ) தரமான இந்திய ச வரவேற்கும் அதேவேளையில் பிற் இ. மு. எ. ச நடத்தி வந்த இயக் அடையாமல் இருந்தது:இக்குட் சந்தையாக s இயக்கத்தைப் புதிய உந்துவிசைபு வேண்டியிருந்தது.
 

L4595 LDfT é556).4 LD வாழ்க்கையைச்
ՎւD கருதும் இ. மு. எ. ச .
ாட்டு இலக்கியத்தின் பிரதியாக கலந்து அதன் யதார்த்தத்தை கைப் பிரதேச பகைப்புலன்கள், மக்களின் எண்ணங்கள், பண்பாடு க்கும். சொந்த மண்ணின் aரின் வழிநின்று நாட்டினதும் ரச்னைகளையும் பிரதிபலிக்கும். |ள், தேசிய-சமூக நோக்கு, - தனக்கே உரிய தன்மைகளைக் ஈழத்து இலக்கியம் தேசிய
வரலாற்றுக் 35 L 65) LO 60) i
ாட்டின் கருத்துருவம் இதுவே. வரும் காரணிகளும் இருந்தன .
அமைந்த ஈழத்துப்படைப்புககள் கருதப்படவில்லை. பொதுவாக ஈழத்து இலக்கிய அரங்கிலும் சேய் நாடு” என்ற எண்ணமும் ருந்ததே இதற்கு காரணம். இது உணர்விலிருந்தும் சமுதாய க்கியச் சிந்தனைப் பிரித்தது.
என்ற எண்ணம் தமிழநாட்டு த்து ஈழத்து தமிழ் இலக்கியததை ாரமும் நடத்தியது. (இதற்குப் ள், நூல்கள் இறக்குமதி செய்யும்
ஞ்சிகைகளையும் நூல்களையும் போக்குக் குப்பைகளுக்கு எதிராக கம் இன்னும் பூரண வெற்றியை பகளுக்கு இலங்கை தொடர்ந்தும் . எனவே இதற்கெதிரான டன் மேலும் தொடர்ந்து நடத்த

Page 67
) ஈழத்தின் U60). பொதுப்பரப்புக்குள் அடங்கும் தனித்துவத்தை எடுத்துக்காட் மக்கள் இனங்கண்டு அதன் மீது வைக்கவும் நேசிக்கவும், யாத புரிந்து கொள்ளவும் அதற்குத் "ே தேவையாயிருந்தது.
எனவே இ.மு எ ச . தனது ஜனநாயக யதார்த்தவாதக் கோட வருடங்களுக்குப் பிறகு 1960ல் " செய்தது.
இது இ. மு. எ. ச வின் மத்தி
கூட்டங்களில் விவாதித்து எடுக்
*ಫ್ಟಿ தேசிய இலக்கியத்தின் குர
தோன்றலாயிற்று. -
இது "தாய்நாடு-சேய்நாட்( சலசலப்பையும் உதைப்பையும் இதனை இலக்கிய பூர்வ தேசிய-சமூகவியல் ரீதியாகவு அணுகாமல், வெறுமனே "தேசி தமிழின் ஒருமையைப் பாதிக்கு இலக்கியத்தின் சர்வதேசத் தன் எதிர்ப்பும் பலத்த சர்ச்சைகளும் கி
இக்காலப்பகுதியில் ஆரம்பிக் சஞ்சிகை தேசிய இலக்கயம் பற்றி அவற்றின் சில பகுதிகள் வருமாறு
”நமது நாடு, நமது மக்கள், அமைப்பு, I5ԼD5] கலாசார பிரதிபலித்து விளக்கமும், விமர்ச6 உணர்வுகளும் இலக்கிய வளங்கள தேசிய இலக்கியவாதத்தின் اوا إنك போது தேசிய இலக்கியம் சில ப5 நாம் கருதுவதும் புலனாகிறது.
”ஒருநாட்டின் பூகோளம், பொருளாதாரம், அரசியல் அமை!

ப்பிலக்கியம் தமிழ் என்னும் அதே வேளையில், அதன் டவும், அத்தனித்துவத்தை நமது தமது இலக்கிய உணர்வைப் பதிய ார்த்தவாதக்கோட்பாட்டை எளிதில் தேசியம்" என்னும் சொற்பிரயோகம்
முதலாவது மாநாட்டில் முன் வைத்த ட்பாட்டை அடியொட்டி இரண்டரை தேசிய இலக்கியத்தை' பிரகடனம்
யகுழு, செயற்குழு, தலமைக்குழுக் கப்பட்ட முடிவு.
லாக இளங்கீரனின் "மரகதமும்"
நிக் காரருக்கு"மத்தியில் பெரும்
ஏற்படுத்திவிட்டது. இவர்கள் மாகவும் வரலாற்றுரீதியாகவும் ம் யதார்த்த அடிப்படையிலும் சிய இலக்கியம் எனும் கோஷம் ம் என்று ஒப்பாரி வைத்தனர். மையைக் கெடுக்கும் என்றனர். |ளம்பின .
கப்பட்ட இளங்கீரனின் "மரகதம்” யெ கட்டுரைகளை வெளியிட்டது.
நமது அரசியல் பொருளாதார பாரம்பரியம் முதலியவற்றைப் னமுமாக அமையும் சிந்தனைகளும் ாகத் தோற்ற வேண்டுமென்பதே ப்படையாகும். அப்படிப் பார்க்கும் ணிகளைச் செய்யவேண்டுமென்று
சீதோஷ்ணம், பண்பாடு, ப்பு முதலிய எல்லாம் வெவ்வேறு

Page 68
அளவிலும் வடிவிலும் முட்டி நிர்ணயப்படுத்துகின்றன. இவற் பொருளாதாரச் சக்திகள் எ6 சக்திகளுக்குள் கட்டுப்பட்டும், வாழ்க்கையையே தேசிய இலக் கின்றது. அவ்வாறு காட்டும் குறுகிய வரம்புக்குள் அடங்கிய ஓரளவுக்கு உண்மையே.
"சற்று முன்னர் கூறிய சமூ தேசங்களுக்கும் உரியனவே. எ மாறுபடுவன . அத்தைகைய மாற் இலக்கியம் தேசியத்தன்மையை பண்புகளைப் பெறும்
இலக்கியமாகிவிடுமா?
"நிகழ்காலச் சரிதிரக்குறி 5 stressur D. பிரச்சாரப் 凸 விமர்சனங்களாக இருக்கலாம். வகுப்பு, அவ்வகுப்பு வாழும் ந என்றெல்லாம் மனிதனது உ போகிறோம். அப்பொழுதெல்லா சமூக, பொருளாதார சக்திக ஆனால் அந்தச் சக்திகளை இலக்கியம். அவற்றின் மத் இலக்கியம். தேசிய சக்திகள் நிகழ்கால வரலாறாகும். ஆனா குறிப்பிட்ட சரித்திர கால பூரணமாகவோ, குறைவாகவோ
வெற்றி தங்கியிருக்கிறது.
"அவ்வாறு மனிதர்களைக் வரம்புக்குள்ளிருந்து தேசிய மனிதன் உலகப் பொதுவான வ இலக்கியமாகப் படைக்கப்படுt கடந்து விடுகிறது. ஆனால் இலக்கியங் களுக்கும் பொரு இங்கு நாம் தேசிய இலக்கிய வரலாற்றில் ஒரு குறிப்பிட்ட மேற்பட்ட நோக்கங்களோ
பகுதியையே குறிப்பிடுகின்றே

48
மோதியே மனித வாழ்க்கையை றைச் சமுதாயச் சக்திகள் என்றும் 1றும் அழைக்கின்றோம். இந்தச்
விடுபட முயன்றும் வாழும் மனித கியம் காட்ட வேண்டும். காட்டு பொழுது தேசியமும் இலக்கியமும் து போலத் தோன்றும். அதுவும்
க, பொருளாதார சகதிகள் எல்லா வினும் தேசத்துக்குத் தேசம் அவை றங்களை உண்டாக்கும் போதுதான்
பெறுகிறது. இவ்வாறு தேசியப் எழுத்துப்படைப்புக்கள் எல்லாம்
ப்புகளாகலாம். செய்திக் கோவை lர சுரங்களாகலாம். தத்து வார்த்த ஒரு குடும்பம், அக்குடும்பம் சேரும் ாடு, அந்நாடு அடங்கும் கண்டம் லகை விரிவுபடுத்திக் கொண்டு ம் வெவ்வேறு அளவிலும் உருவிலும் ளை இனங்கண்டு கொள்கிறோம். மட்டும் கண்டு காட்டுவதல்ல தியில் மனிதனைக் காண்பதே ளை மட்டும் கண்டு காட்டுவது ல் ஒரு குறிப்பிட்ட தேசத்தில், ஒரு கட்டத்தில் வாழும் மனிதனைப்
காட்டுவதில்தான் இலக்கியத்தின்
காணும்போதுதான் மனிதன் தேசிய கட்டுப்பாடுகளைக் கடக்கிறான். னாக இருப்பதால் அவன் வாழ்க்கை போது தேசிய வரம்புகளைக் அது பொதுவாக எல்லாக்கால தும் ஒர் உண்மைகளில் ஒன்று. ம் எனப் பேசுகையில் ஒரு நாட்டின் காலத்தில் ஒரு அல்லது ஒன்றிற்கு படைக்கப்படும் இலக்கியத்
LD ... - . . . .

Page 69
". . . . . . . ஒரு குறிப்பிட்ட அமைப்பை அப்படியே LITT 35 சீர்திருத்தவோ முயற்சிகள் ந இலக்கியம் தோன்ற இடமுண்டு நாட்டைப் பிரதிபலிப்பது தே இலக்கியம் என்று நாம் கூறும்ே
நோக்கம் எடைபோடுகிறது. சுருங்கக் கூ ஒருவித போர்ாட்ட இலக்கியமாகு
. . . . . . . அமெரிக்காவில் எர்விங், விட்மன், மார்க் டுவை கர்த்தாக்கள் தோன்றலாம். தாசு முதலியோர் புதிய இந்தயாவை இவர்கள் யாவருக்கும் ତୁ। தம்மையறிந்தோ அறியாமலோ படைத்துள்ளார்கள் தேசிய உ அந்த இலக்கியம் அந்த நாட் மதிக்கப்படுவதற்கு சில நிரந்த அந்த நிரந்தர உண்மைகளை ே கொள்வதே தேசிய இலக் சோதனையும் பொறுப்புமாகும்
". . . . . . . தேசிய good சாதாரணமாக பல்வேறு நாடுக குறிக்காது. ஒரு நாட்டின் அமைந்துள்ள தனித்தன்மைகள் பிரகரனங்கள் பாணி முதலிய6 ஒவ்வொரு நாட்டின் இலக் செலுத்திய பாரம்பரியங்கள் ஆகியனவற்றையும் குறிக்கும். தோன்றுவது கிடையாது வேரூன்றித் தழைக்கிறது. எ துவத்தை, (ਲੁ॥ E LUFTS). பிரதிபலிக்கத்தான் செய்யும். இலக்கியம் வேற்று நாட்டு இலக் சில விசேட தன்மைகளைப் பெற் தனித்துவ அம்சங்கள், மரபுக இலக்கியத்தை அமெரிக்க

49
காலத்தில் காணப்படும் சமூக
காக்கவோ மாற்றியமைக்கவோ டைபெறலாம். இங்கு தேசிய ஏனெனில் வெறுமனே ஒரு சிய இலக்கியமாகாது. தேசிய பாது இலக்கியம் படைப்பவர்களின் முதலியவற்றையும் சேர்த்தே றின் தேசிய இலக்கியம் என்பது தLD
தேசியம் வேரூன்றியதையடுத்து பன் முதலிய தேசிய இலக்கிய Lurਲ ਲੰ வெவ்வேறு வடிவில் காணலாம். லக்கியம் படைக்கும் போது
உலகப் பொதுவான மனிதனையும் ணர்வு வெள்ளம் வடிந்த பின்னும் டில் மட்டு மின்றி உலகமெங்கும் ர இலட்சியங்களே உதவுகின்றன. தசிய உணர்வு மூலம் தேடிக்கண்டு கியம் படைப்பவனின் பெருஞ்
பேராசிரியர் க. கைலாசபதி "மரகதம்" 1961 ஒகஸ்ட்
$கியத்தின் மனோபாவனை 5ளின் இலக்கியங்களை மட்டுமே இலக்கியத்திற்கு விசேடமாக
மனோ உணர்வின் பிரகாரம், வற்றையும் குறிக்கும். சுருக்கமாக கிய வளர்ச்சியிலும் ஆதிக்கம்
வழக்கச் சிறப்பியல்புகள் இலக்கியம் அவாந்திரத்திலிருந்து அது காலத்திலும் இடத்திலும் வே அது ஒரு தேசியத் தனித் |த்தை, ਸੁਘ வல்லபத்தை இதன் வழியே ஒரு தேசிய கியத்துடன் தன்னை வேறுபடுத்தி றுத்தான் இருக்கும். வாழ்க்கையின் ள் உருவம் முதலியன இந்திய இலக்கியத்திலிருந்து வேறுபடுத்

Page 70
ਲੀ 66 616) ਨur
(PC " 65ծIf 6ւլլp" ஒப்புக்கொள்வார்கள் .
"அமெரிக்கரும் ஆங் ਲ6 1818,6); είύιδές σταφείο ζομπ (μερι "ο
வேண்டும், ஆறு வாரப்பயன:
நமது விஞ்ஞானம், நமது வல்
பீப்பாய்களிலும் அவர்களுக்கு GT stör gp C&SELL Tñ. <9, 60 [[Tỉ அளித்துவிட்டது. அமெரிக்க தாங்கள் தனியொரு "பூரண ஏற்பட்ட பின்னர் அமெரிக்க எ இருந்தாலும் தனித்துவமுள்
வேறு பிரகரணங்களும் இவர்க அவர்கள் வேறொரு சமுத அவர்களுடைய படைப்புக்கள் திகழ்ந்தன தனி இலக்கி இலக்கியத்தை தோற்றுவிப்பது வெற்றியினால் "இங்கிலாந்தும் பிரிக்கப்பட்ட இரு நாடுகள் இலக்கிய அரங்கத்தை பொ திவிட்டது.
இன்றைய ஆங்கில அதிசயங்கள் அமெரிக்காவில் பிற்பட்ட தலைமுறையில் ஆ பரிசு பெற்றவர்கள் எலியட் ( பிரஜையாகியுள்ளார்) ஹெமி அமெரிக்கர்தாம். இந்த ந தாளர்களுக்கும் கவிஞர்களுக் லாந்து உருவாக்கவில்லை. அவமதிப்பான நிந்தனைக் ே பிரிட்டிஷ்காரர்கள் புத்தகங் கேட்கலாம்.
"இன்று நாம் நமது எ
அனுபவங்கள், நமது புகைப்பு
நமது பேச்சுத்தமிழ், நமது யதார்த்தமாக பிரதிபலிக்கும்

5( )
ம் இருநாட்டு இலக்கியங்களினதும் முற்றிலும் வேறுபட்டிருப்பதை
Ք1Goսայ5ւb €g{্য மொழியைப் ல் எடின் பரோ பதிப்புரையில் சிட்னி ன் அமெரிக்கர்கள் புத்தகம் εταρε ததில் நமது மொழி, நமது உணர்வு, லபம் முதலியவற்றை சிப்பங்களிலும், அனுப்பி வைக்கப்படும் பொழுது ” so வரலாறு அவருக்குப் பதில்
ਤਸੁਯੁ (ਪੰ 95 5660 "ம்" என்ற உணர்வு அவர்களுக்கு ழுத்தாளர் ஆங்கிலத்தின் செல்வாக்கு ள அமெரிக்க இலக்கியம் படைக்க ள் வேறொரு தேசத்தோற்றங்களும் ளுடைய பூர்வபோதமாக இருந்தாலும் ாய அமைப்பில் வாழ்ந்ததினாலும்
தனித்தன்மையுள்ளனவாகத்தான்
கியங்களுடன் ਤu9LDਲੰ5 தில் அமெரிக்கர்கள் அடைந்துள்ள அமெரிக்காவும் ஒரே மொழியினால்
என்ற ஷாவின் அங்கதக்கூற்று றுத்தளவில் வெகுவாகப் பொருந்
இலக்கியத்தில் நிகழ்ந்துள்ள பல தான் நடந்தேறின. யுத்தத்திற்குப் ங்கில இலக்கியத்திற்கான நோபல் இவர் தற்போது பிரிட்டனின் பதிவுப் Iš (36), ..பொல்க்நேர் ஆகிய ாற்றாண்டில் அமெரிக்க எழுத் கும் ஈடுகோடானவர்களை இங்கி இன்று சிட்னி சிமித்தினுடைய கள்வியைத் திருப்பிப்புரட்டி என் গুচ জেলা எழுதவேண்டும்" என்று
ܕ ܢܝ .
ழத்தாளனின் படைப்புக்கள் |L பன்கள், நமது மரபுத் தொடர்கள் சமூக அமைப்பு ஆகியவற்றை வண்ணம் அமைய வேண்டும் என

Page 71
வற்புறுத்துகிறோம். இத்தேசிய காரணங்களின் பால் எழுந்துள் தேசிய உணர்ச்சி வளர்ந்ததும் இருக்கலாம். அரசியல் மாற்றம் இலக்கிய புரட்சியைத் தோற்றுவி அரசியல் சமூக காரணங்களை காரணங்களும் இருக்கின்றன . ஈழத்தில் பெற்ற உக்கிரம் கல்கி வாழ்க்கை அழகுகளையும் மண் (* Աշ6ն 550 6ո պւb பிரதிபலிக்கும் பாராட்டுதல்களும் கொடுக்கத்து இன்னொரு காரணமுமுண்டு எதார்த்தச் சூழலை எதிர்பார்க்க 6
இவை எல்லாவற்றிற்கும் நல்லுலகம்' என்பதன் ஒர் அ நமக்கென்று விசேட தனிக்குை தேசிய இனம் நாம் என்ற இ விட்டதுதான் 'தமிழ்நாடு தா "பூஜாரி மந்திரத்'தை கிளிப்பிள்ை எப்பொழுதுமே முந்தானை முடி முடியாது என்ற உண்மையை வளர தான் இன்னமும் தன் கொ உணர்வினைப் பங்கிட்டு வாழமுடி சொந்த இலட்சிய அபிலாஷைகளு வாழ்க்கையை அமைத்துக் ெ 6 ਤu66 Bucuਲੰਘ தனித்துவ இலக்கியப் பாரம்ப வேண்டுமென்ற வேட்கை மி முடியாததுமான தொன்றாகும் இ குறிக்கும் நல்ல அறிகுறி. நாம் வேர் கல்லி எறிய விழைகிறோம் 6uਲੰਘ 666ਪਰੰ6609) அனுபவங்களிலும் மண்ணிலும் இலக்கியத்தினைப் LUGO) || ஈடுபட்டிருக்கிறோம்.
"நாம் தேசிய இலக்கியத்தை என்பதை நம்மால் தீர்க்கமாகச் ெ எவ்வளவோ முன்னேற வேண்டியி தான் கட்டிக்கொண்டிருக்கிறோ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இலக்கிய ஆக்கத்தேவை பல ாது நாம் சுதந்திரமடைந்ததும் அக்காரணங்களுள் இரண்டாக இலக்கிய மறுமலர்ச்சியை அல்லது க்க காரணமாகவும் அமைந்தது. விடுத்து விசேடமான இலக்கிய - - - - - தேசிய இலக்கிய கோஷம் பத்திரிகையைக் கூட ஈழத்து வாசனை கொண்ட பிராந்தியச்
கதைகளுக்குப் பரிசுகளும் ாண்டிற்று. இந்த எழுச்சிக்கு வாசகர்கள் கதையில் அதிகமாக பிழைந்தனர்.
அச்சாணியாக 'தமிழ் கூறும் ம்சமாகவும் நாம் இருந்தாலும் ாங்களுள்ள தனித்துவமான ஒரு யல்பான விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டு பநாடு, ஈழம் சேய் நாடு” என்ற ளயாக சொல்கிறவர்கள் சேயால் ச்சில் தொங்கிக் கொண்டிருக்க உணரவேண்டும் பக்குவஞானம் ாப்பூழ்க் கொடியின் மூலம் தாயின் யாது என்ற பிரக்ஞையால் தன் நக்கேற்ப ஒரு தனித்துவ சுதந்திர காள்ள முனைய வேண்டும். ம் தேவை என்ற குரல் நமது ரியத்தினைக் 35ة Lوالت வளர்க்க இயற்கையானதும் தவிர்க்க து நமது பக்குவ வளர்ச்சியைக் தென்னிந்திய செல்வாக்கினை என்று அர்த்தமில்லை தமிழக பவித்துக் கொண்டே நாம் நமது வேர் விடும் தனித்துவம் பெற்ற டக்கும் பிரயத்தனத்தில்
வெற்றியாக அமைத்துவிட்டோம் ால்ல முடியாது. நாம் இன்னமும் - ருக்கிறது. அதனை இப்பொழுது
ம் ஊருக்குரிய வர்ணனைகள்

Page 72
52
சிலவற்றை (கதைக்கு இசைவா கவனியாது) சொருகி பிராந்திய இடத்திற்கு உரித்தான இனப்பி னங்களைச் சேர்த்தால் தேச எனச் சிலர் பிசகாகக் கருதியிரு தேவையான அம்சங்களாக இரு இன்னும் அடிப்படையானது அ நிலைக்களன்களை மட்டுமல்ல அ
pronu50 பிரதிபலிக்கும் அதே சமயம் வேண்டும்
"இலக்கியம் தேசியமானது என்று சொல்லப் இலக்கிய கோஷத்தை சர்வதே முடியும்? நவீன அமெரிக்க கவி கலையின் வேர் பிரதேச மண்வா கிளைகளும் சர்வதேசியமான5ை இதன் திருஸ்டாந்தமாகவும் 36uਹu65u கவிஞனாக இருந்ததில்லை.) காலத்திலும் இடத்திலும் அது வேரூன்றியுள்ளது. ஆனால் தொடுவதினாலும் மனிதத்து நாடுகளிலும் அடிப்படையில் ஒ ਲ6ub L56 அந்தஸ்தினை அடைகிறது. இ ஷேக்ஸ்பியரே விளக்குகிறா எலிசபெத்தின் இங்கிலாந்தில் ே நாடகங்களை அவர் வாழ்ந்து அ புறம்பாக மனோ உணர்வு கொ மனிதனுடைய இயல்புகளை திறமையுடனும் ஊடுருவி நே கூடியனவாக இசைப்பதின தேசியத்தன்மைக்குக் குந்தம் வி ஓர் உதாரணத்திற்கு வ 'மகாமசானம்' என்ற சிறுகை வேகமும் மலிந்த சென்னைப் ப வீதியோரத்தில் நிறைந்து வழிய பிச் சைக்காரன் mess அனுதாபத்துடன் நோக்கவில்ை
 

னதா இல்லையா என்பதைக் s ப் பேச்சு வழக்கை உபயோகித்து ரச்சனைகளைப் போன்ற பிரகர ய இலக்கியம் தோன்றி விடும் கின்றனர். சந்தேகமின்றி இவை பினும் எழுத்தாளனுடைய கடமை வன் (எழுத்தாளன்) ஊருக்குரிய ந்தச் சூழலில் வாழும் மனிதனைச் கப்புலத்தையும் பேச்சு வழக்கையும் மனித இயலை நுணுகி ஆராய
ഞ സ5ഞ stub E : 6) : fഖ படுகிறது. அப்படியாயின் தேசிய சிய பாங்குடன் எப்படி இணைக்க ஞரான றொப் புறஸ்ட் என்பவர் க்கில் ஊன்றினாலும் அதன் மரமும் என்றார் (உண்மையில் அவரே விளங்குகிறார். στί (cluπαρεμιο * கவிஞன் இவ்வளவு சர்வதேசியக் இலக்கியம் தவிர்க்க முடியாமல் எதிரொலிக்கும் சமூகத்திலும் இலக்கியம் மனிதத்துவத்தைத் Lo காலம் காலமாக is so curr ரே மாதிரியாக இருப்பதினாலும் லைகளைக் கடந்து சர்வதேசிய தற்குப் பூரண எடுத்துக்காட்டாக t 9 SJ (B56D LL நாடகங்கள் வரூன்றியிருக்கின்றன. அவருடைய றுவடை செய்த சமூக அமைப்பிற்கு sin 6sı | Ձաsung, போனாலும் அது ஆழமாகவுL 56 DT L. ாக்கி இன்றைக்கும் பொருந்தக் s அவற்றினுடைய 6 ளையவில்லை. நமக்குப் பழக்கமான நவோம். புதுமைப்பித்தனுடைய த இதற்கு ஏற்றது. இரைச்சலும் டனந்தான் கதையின் பகைப்புலம் ம் கூட்டம், சாலையோரத்தில் ஒரு கிறான் எவனும் ல. இன்னொரு பிச்சைக்காரனும்

Page 73
ஒரு சிறுமியும்தான் அவனைக் அசலான இந்தியப் பூமியில் சர்வதேசியத்தை தொடும் மானிடனின் துன்பத்தைப் பு அசிரத்தை- உள்ளடக்கி சகல தன்மையுடன் அமைந்துள்ளது. நோக்கும் தேசிய வலிமையும் கண்ணோட்டமும் கொண்ட ஒ சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும். ஒலிப்பினும் கூட அசலான தேசி சுருதி இசைத்திருக்கும்
"தமிழமொழிக்கும் தேசிய இருக்கும் தொடர்பு என்ன ? சிலவற்றைப்போல் ஒரு நாட்டி நூற்றாண்டுகளாக பல லட்சக் தமிழ்நாட்டுக்கு  ിഖങി : u வருகிறார்கள் இத்தமிழர்களுக்கு இலக்கியம் படைக்கும்போது அ வாசனை விசுவே செய்யும். இல் எல்லைக்குள் நிற்காது உருவற் தன்மை இலக்கியத்தில் பிரதி பிரக்ஞையுடன் அக்கொள்கை காலத்தில் பயனுள்ள சாதனை ன மறுக்க முடியாததாகும்.
"ஒரு மொழிக்கு ஒரு இல கடந்து பரவி நிலைபெற்ற இ இருநூறு ஆண்டுகளாக வளர் பல தேசிய இலக்கியங்களைத் இன்று நாம் வெறுமனே ஆங்கி அமெரிக்க இலக்கியத்தையோ கனேடிய இலக்கியத்தையோ ஆங்கிலத்தையே தாய்மொழியா அவை யாவும் வெவ்வேறு வா பேச்சு வழக்குகளையும் வகுத் தேசிய இலக்கியங்களையும் ப
இலக்கியத்தோடு போட்டிபோடு
 

S
3.
கவனிக்கும் ஜீவன்கள் கதை வேரூன்றி எழுந்தாலும் அது ஒரு பிரகரணத்தை-மற்றொரு ற்றி மனிதர் கொண்டிருக்கும் நாடுகளுக்கும் பொருந்தும் தனித்துவமும் அதேசமயம் பொது , அதே சமயம் சர்வதேசியக் ரு கதைக்கு 'மகாமசானம் ஒரு
எவ்வளவுதான் முரண்பாடாக ய இலக்கியத்திற்கு ஒரு சர்வதேச
ஏ. ஜே. கனகரட்னா "மரகதம்" 1961 செப்டம்பர்.
இலக்கியம் என்ற கோட்பாட்டுக்கும் எமது மொழியும் பிறமொழிகள் ல் பேசப்படும் மொழியல்ல பல கணக்கான தமிழ் பேசும் மக்கள் இலங்கையில் வசித்து இலக்கியப் பிரக்ஞை ஏற்பட்டு தில் அவர்கள் வாழும் மண்ணின் லாவிட்டால் அது யதார்த்தம் என்ற பிண்டம் ஆகிவிடும். நிலத்தின் பலிப்பது இயற்கையேயானாலும் பின்பற்றப்பட்டால்தான் குறுகிய ய நாம் சாதிக்க முடியும் என்பது
க்கியம் என்பது மொழிகள் கடல் க்காலத்துக்கு ஒவ்வாது கடந்த Fசி பெற்று வரும் ஆங்கில மொழி
ਤ65 686)
இலக்கியம் என்று கூறினால் அது ஆஸ்திரேலிய இலக்கியத்தையோ குறிக்காது இம்மூன்று நாடுகளும் க உபயோகிக்கின்றன எனினும் ழ்க்கை முறையையும் வெவ்வேறு துக்கொண்டுவிட்டன வெவ்வேறு டைத்துவிட்டன. இன்று ஆங்கில
ம் அளவுக்கும் வளர்ந்து விட்டன.

Page 74
54
. 1
"டிக்கன் ஸ், ஜேன் ஒஸ்டின் 6 (ਲ இன்று gsins பெற்றிருக்கிறார்களோ அவ்வள அமெரிக்காவின் வால்ட் விட்மனு ரிசரும், ஸ்டீபன் பெக்கும், இயுஜி ஆங்கில இலக்கியத்தில் இரண்ட அமெரிக்க எழுத்துத்துறை வில் இலக்கியத்தை அது படைத்திருக் பெரிய நஷ்டமாக இருந்திருக்கும்.
"இங்கே சொல்லப்பட்டவை
கனேடிய இலக்கியங்களுக்கும் பொ
சுமார் இருபது வருடங்களுக் மொழி இலக்கிய வரலாறு எ பாகங்கள் கொண்ட ஒரு பெரி SյնGlսո Աք (35 ஆசிரி C33s (TE UITL 503 முழு மனதோடு மேலே கூறிய ஆங்கில மெ யாவற்றுக்கும் ஏன் ஆங்கிலோ - இவர்கள் தனியிடம் தந்திருக்கிற இந்தியப் பண்பாட்டின் அடிப்பை காவியத்தைச் செய்த (g ஆங்கிலத்தில் பல நூல்களை எ சந்திர தத்தையும் ஆங்கிலோ - நல்ல உதாரணங்களாக அவர்கள் கு
-
மேலே கூறியவை நமக்குச் சு விமர்சனம் இனிமேலும் தேசிய souւմՂալb செய்யவோ சிறி முடியாது என்பதை நாம் உணர ே
தேசிய இலக்கியம் என்ற வருடங்களாகத் தான் ஈழத்தில் அதை இனங்கண்டு கொண்டு விமர்சகர்களை நாம் பாராட்ட ே மற்றெந்த துறையிலும் சரி ம அக்கருத்துக்களின் தன்மையை ந இனங்கண்டு கொள்வதும் அவ சூட்டுவதும் மிக மிக முக்கியம

ஹார்டி, ஸ்பென்ட் போன்ற կÇÙéléն எவ்வளவு 나 வு புகழ் பெற்றவர்களாகவே ம், ஹெமிங்லேயும், தியடோர்ட் ஜின் ஒரீலும் விளங்குகிறார்கள் றக் கலந்த ஓர் இலக்கியமாக ாங்கியிருக்குமானால் வலுவான க முடியாது. உலகுக்கே அது
வளர்ந்து வரும் ஆஸ்திரேலிய, 呜" கு முன் "கேம்பிரிட்ஜ் ஆங்கில ன்ற நூல் இங்கிலாந்தில் பல ய நூலாக வெளியிடப்பட்டது uffissim - Cgsful இலக்கியக் அங்கீகரித்துவிட்டார்கள் நான் ாழித் தேசிய இலக்கியங்கள் இந்திய இலக்கியத்துக்குக் கூட ார்கள் இந்தியாவில் வாழ்ந்து டயில் "ஆசிய ஜோதி” என்ற . 6I 66 GÖT ஆர்னோல் டையும் ழுதிய வங்க தேசத்து ரமேஷ் இந்திய தேசிய இலக்கியத்தின் குறிப்பிடுகிறார்கள்.
ட்டிக்காட்டவது என்ன ? இலக்கிய இலக்கியம் என்ற கோட்பாட்டை
துபடுத்தவோ மாறுபடுத்தவோ வண்டும் என்பதேயாகும்.
இவ்வுணர்வு கடந்த சில டிப்படியாக மலர்ந்து வருகிறது. அதைப்பற்றி ஆராய முன்வந்த வண்டும் இலக்கியத்திலும் சரி லர்ந்து வரும் கருத்துக்களை ன்கு புரிந்து கொண்டு அவற்றை ற்றுக்குச் சரியான பெயரைச் ன விஷயங்களாகும். அவையே

Page 75
தெளிந்த சிந்தனைக்கு அடைய
நி .
"மரகத
இவ்வாறான விளக்கங்க
இலக்கிய கோஷம் ஈழத்து பரவியது. இப்பேரியக்கத்தின் மயங்கியும் நின்றவர்களில் உணர்வுபூர்வமாக ஆதரித்தன சேர்ந்த இலங்கையர்கோனும் சேர்ந்த கனக செந்தில்நாதனு சேர்ந்த வ.அ.இராசரத்தினம், தலைமுறைகள் விதிக்கக்கூடி இலக்கியம் படைக்க முற்ப சேய் நாடு" க்காரர்கள் மேற்கூ வகையிலான படைப்புக்களையே அதற்கெதிராகச் செயற்படவே ஒன்று தான் பகிர தன் சர்ச்சை
1960 பிற்பகுதியில் தமி பத்திரிகையின் ஆசிரியரு வந்திருந்தபோது இவர்கள் பற்றியும் அவருடைய காதிலும் பிடித்துக்கொண்டு தினகரனுக் நாட்டுச் சிறுகதை எழுத்தாளர் பத்து வருடங்கள் பின் தங்கியி ஈழத்துத் தமிழ் இலக்கியம் வெளியிட்டிருந்தார். இது
உருவாக்கிவிட்டது.
பொதுவாக இந்தியப் பத்: விமர்சகர்களும் தமிழ் இல
எழுத்தாளர்களின் படைப்புகள் இதனால் அவர்கள் தமிழகத்துக் தெரிந்து கொள்ள ஆர்வமே இதன் காரணமாக ஈழத்து ப5 பற்றி விபரமாக அறிந்திருக்கவி தமிழ் இலக்கிய உலகில்
பகீரதனின் கூற்று அம்பலப்படு
 
 

ாளமாகும்."
ந்தசாமி
up" 1962 ĝi?35 ĜIL_FT Luff
ள் அளிக்கப்பட்டதும் "தேசிய இலக்கிய அரங்கில் மிக வீச்சுடன் ஈர்ப்புச் சக்தியினால் எட்டியும்
का,66gि: 1pा (; 6o fा | இதனை ர் முதலாவது தலைமுறையைச் இரண்டாவது காலப்பகுதியைச் II Llib இன்னும் பிற்பட்ட காலத்தைச் வரதர், சொக்கன் ஆகியோரும் ய வரம்புகளைக்கடந்து தேசிய எனினும் "தாய்நாடு றிய விளக்கங்களையோ மேற்கூறிய பிா பொருட்படுத்தாமல் தொட்ர்ந்தும் செய்தனர். இதன் எதிரொலிகளில்
pist G எழுத்தாளரும் "கங்கை' LDET 60 பகீரதன் இலங்கை இ. மு எ ச நடத்திவரும் இயக்கம் ஒதிவிட்டார்கள் பகீரதன் இதனைப் கு அளித்த ஒரு பேட்டியில் தமிழ் களை விட ஈழத்து எழுத்தாளர்கள் ருக்கிறார்கள் என்று கூறியிருந்தார். பற்றித் தவறான கருத்துக்களையும்
ஓர் இலக்கிய 606
திரிகையாளர்களும் எழுத்தாளர்களும் க்கியம் என்பது தமிழ் நாட்டு தான் என்று கருதிவந்தார்கள் . 5கு வெளியே உள்ள படைப்புக்களை 1 அக்கறையோ இல்லாதிருந்தனர். டைப்பிலக்கியம் பற்றி சிறுகதைகள்
ல்லை. இந்த அறியாமையை இந்திய
சிறிதும் முக்கியத்துவம் பெறாத த்திவிட்டது. அவரது இத்தவறான

Page 76
கூற்றுக்கு இ. மு. எ ச - வினர் ப காரசாரமாக பதில் அளித்ததே
பற்றிய ஆய்வையே நடத்தினர்
"இந்தியத் தமிழ் சிறுகதைகளையும் ஒப்பிட்டுப் ப எழுத்துலகத்தில் மணிக்கொடி கு சிறுகதை வளர்ச்சி இந்த ஆரம் அமையவில்லை என்பதை எல் சுந்தரராமசாமி, ஜெயகாந் சிறுகதையாசிரியர்களே St தலைசிறந்த சிறுகதை எழுத்த சிறுகதையுலகில் பெரியதொரு காணலாம். 1960ம் ஆண்டு தீபா6 சிறுகதை வளர்ச்சிக்கு நல்ல உ
பேராசிரியர் கா. சிவத்தம்பி. 19
பேராசிரியர் சிவத்தம்பி போ
இது தமிழ்நாட்டு சஞ்சிகைக இதைப்பற்றிக் குறிப்பிட்டது. ப தங்கியிருந்த "சரஸ்வதி ஆசி இதைப்பற்றி "இலங்கையும் நாமு எழுதினார்.
"இலங்கை நமது அண்டை வளர்ச்சியில் ஈழத்துக்கு பெரும் ஈழத்திருநாட்டுக்கு தமிழகத்தி அறிஞர்கள் சென்றிருக்கிறா எழுதியிருக்கின்றனர். தமிழ்நாட் வளத்தைப்பற்றி அறிய, ஈழத்தமி தெரிந்து கொள்ள இலங்ை உண்மைக்குப் புறம்பான கதை உதவின . சில எழுத்தாளருக்குச் உதவியது. இது தவிர தமிழ் இல பங்கை தெரிந்து கொள்ளவோ எழுத்தாளர்களின் படைப்புக்க 6 கட்டுரைகள் உதவவில்லை. இ எழுத்தாளர்கள் இருக்கிறார்களா? இருந்துவந்தது. ஈழத்தில் காணு எழுத்தாளர்களின் செயல்திறன் இவை பற்றி எனது கருத்துக்களை

56 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
த்திரிகைகளிலும் கூட்டங்களிலும் ாடு இந்தியத் தமிழ் சிறுகதை விமர்சித்தனர். ݂ ݂ ݂
சிறுகதைகளையும் ஈழத்துச் ர்க்கும்பொழுது, இந்தியத் தமிழ் ழுவிற்குப் பின்னர் சமீப காலத்தில் பத்திற்கேற்ற வளர்ச்சியுடையதாக லோரும் ஒப்புக்கொள்கின்றனர். is 65 போன்ற ஒரிரு nuਲ தோன்றியுள்ள நாளராவர். இவர்களைத் தவிர தேக்கமேற்பட்டிருப்பதை நாம் பளி மலர்ப்படைப்புக்கள் அங்குள்ள தாரணங்களாகும். '
0 - 117 555
ன்று பலரும் எடுத்துக்காட்டினர்.
ளிலும் எதிரொலித்தது. "எழுத்து" கீரதன் வந்திருந்தபோது இங்கு ரியர் விஜயபாஸ்கரன் பின்னர் ம்' எனும் தலைப்பில் பின் வருமாறு
நாடு தமிழ்மொழி இலக்கிய பங்கு உண்டு சென்ற காலத்தில் லிருந்து பல எழுத்தாளர்கள். ஆ6 பிரயாணக்கட்டுரைகள் டார் ஈழத்திருநாட்டின் இயற்கை ழரின் விருந்தோம்பும் பண்பு பற்றி கயின் சரித்திரத்தைப் பற்றி களை அறிய இக்கட்டுரைகள் சரித்திரக் கதைகள் எழுத ஈழநாடு க்கிய வளர்ச்சியில் இலங்கையின்
ஈழத்தமிழ் அறிஞர்களின் ளை அறியவோ இவர்களின் இதன் காரணமாக ஈழநாட்டில் என்ற சந்தேகமே தமிழ்நாட்டில் ம் இலக்கிய வளர்ச்சி, அங்குள்ள அவர்களது உணர்ச்சிகள்
அடுத்த இதழில் தெரிவிக்கிறேன்

Page 77
57.
மேற்கண்டவாறு எழுதியவர் அடுத்த இதழில் பின்வருமாறு கூறி
"நான் இங்கே இருந்த அதே இருவர் என்னை அறிந்து அங்கு கூறிய கருத்துக்களும் அதன் பய எழுத்தாளரையும் சுற்றி ஈழத்த்மிழ் விவாதத்தையும் தமிழ் மக்கள் வேண்டியது அவசியம்.
"இலங்கையிலுள்ள தமிழ் எ பத்திரிகை ஆசிரியர்கள் - எழு புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கின்ற நண்பர்கள் இருவரும் நிதர்சனமாக
திரு பகீரதன் எந்த அள முடிவுக்கு வந்தார் என்பதைத் தெ போக்கில் அவர் கூறிய இக்கருத் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது. எழுத்தாளர்கள் இது பற்றித் தம் ! தமிழ்நாட்டில் சிறுகதைகள் எவ் பற்றித் தம் கருத்தைச் சொன் எழுதியுள்ள சிறுகதைகள் எவ்வன எடுத்துக்காட்டினர்.
தமிழ்நாட்டு எழுத்தாளர்களி எழுத்தாளருக்கு நிறைய வாய்ப்பு அவர்கள் இங்குள்ள ஒவ்வொரு சரிவர எடைபோட்டு வைக்க மு பட்டுமல்லாமல் இங்குள்ள ஏனைய அவர்களால் விமர்சிக்க முடிகிறது திறமையற்ற நமது எழுத்தாள பரிதாபப்படவேண்டியிருக்கிறது ”
இந்த சர்ச்சையைப் பற்றி பின்வருமாறு குறிப்பிட்டிருப்பதும்
“பகிரதன் இந்தியத் தமிழ் முக்கியத்துவம் பெறாதவரென தங்கியிருந்த பொழுது இந்திய கருதிக் கூறியவை அக்காலகட்ட

5 ਕou பற்றி யிருந்தார்.
நேரத்தில் தமிழ் எழுத்தாளர்கள் வந்திருந்தனர். அவர்கள் அங்கு எாய் என்னையும் மற்ற இரண்டு எழுத்தாளர்களிடையே எழுந்த பூரணமாக தெரிந்து கொள்ள
ழுத்தாளர்களை தமிழ் நாட்டுப்
ஒத்தாளர்கள் பலரும் சரிவரப்
எர் என்பதை தமிழ் எழுத்தாள
காட்டிவிட்டனர்.
வுகோலைக் கொண்டு இந்த எளிவுபடுத்தவுமில்லை. மனம்போன து ஈழத்து எழுத்தாளர் மத்தியில்
னகரன் பத்திரிகையில் பல கருத்தை காரசாரமாக எழுதினர். வாறு இருக்கின்றன என்பதைப் Rார்கள், பகீரதன் போன்றோர் வு தரம் குறைந்தவை என்பதை
ன் எழுத்தைப் படிக்க இலங்கை இருக்கிறது. இந்நிலையிலுள்ள எழுத்தாளரின் படைப்புக்களையும் டிகிறது. அதனால்தான் பகீரதன் எழுத்தாளர்களையும் தரங்கண்டு து. இதைப்பற்றி புரிந்துகொள்ள நண்பர்களைக் கண்டு நாம்
நோக்கத்தக்கது.
இலக்கிய உலகில் சிறிதும் f னும் ୬, suff இலங்கைவில்
வர்த்தகப் பிரதிநிதியாக தம்:ை பத்தின் ஈழத்திலக்கியத் தேவை

Page 78
58.
ஒன்றைப் பூர்த்தி செய்வதாக அை
(இ. மு. எ. ச. தேசிய ஒருமைப்பு
பகீரதன் சர்ச்சை முடிந்ததும் இயக்கத்துக்கு மேலும் வலு வைத் இலக்கிய உலகிலும் எதிரெ வாரப்பத்திரிகையான ”திவயின’ கட்டுரையை வெளியிட்டது.
"சிங்களத்தில் எழுதுபவர்களை என்று நாம் கருதக்கூடாது ( சிங்களத்தில் எழும் இலக்கியத்தை ஒப்புக்கொள்ளத்தான் ($cusািr() { வாழ்க்கையை உள்ளடக்கமாகக் படைப்புக்களையெல்லாம் நமது இ பரந்த மனப்பான்மை நமக்கு வேண் கரையோரங்களில் வாழும் சித்திரிக்கும் தமிழ் எழுத்தாளனு வாழும் மக்களைப்பற்றி தமிழிலோ எழுத்தாளனும் இந்நாடு பெற்ற படைப்புகள் இந்நாட்டு தேசிய கூறுகளே பதினான்கு பதினை ஆங்கிலத்திலும் எழுதப்படும் இலக் இலக்கியம் எனப்படுகிறது. நம் அனுபவங்கள் எம்மொழியில் இ கொடுக்கப்பட்டாலும் அது எங்கள் எழுத்தாளன் எம்மொழியில் எளி எடுத்துரைக்க முடிகிறதோ பெரும்பாலும் அது எழுத்தாளனின் விடுகிறது. சில சமயங்களில் அ தேர்ச்சிபெற்றுள்ள பிறமொழியா இந்திய எழுத்தாளரான ஆர்.கே எழுதுகின்ற போதிலும் இந்தியாவில் ஒருவராக இன்று கருதப்படுகிறார் சமூக வாழ்வையும் பின்னணியாக சிறுகதைகளை ஆங்கிலத்தில் எழுதி நம்நாட்டு எழுத்தாளன் என அங் சிங்களம், ஆங்கிலம் ஆகிய மும் எழுத்தாளர்களின் படைப்புக்களை மொழிபெயர்க்க ஏற்பாடுகள் :ெ அத்தியாவசியத் தேவையாகும்.

ந்தது ”
( !pഖ് 1975)
இந்த சர்ச்சை தேசிய இலக்கிய ந்தது எனலாம். இது இலங்கை லித்தது. ਪਲ6
1962 செப்டம்பரில் பின்வரும்
மட்டுமே எமது எழுத்தாளர்கள் இந்நாட்டின் இலக்கியப் பரப்பு
டப் பரந்தது என்பதை நாம் . இந்நாட்டு pés, 55; Gfsi கொண்டுடெழும் இலக்கியப் இலக்கியமாக ஏற்றுக்கொள்ளும் ாடும். நமது நாட்டின் கிழக்குக் 1်ရွr 5).Jf g, 6ff] ဤ† வாழ்க்கையை ம் இந்நாட்டின் வடபகுதியில் அன்றி ஆங்கிலத்திலோ எழுதும் எழுத்தாளனே அவர்களின் இலக்கியததின் இன்றியமையாத ந்து தேசிய மொழிகளிலும் கியமே இன்று தற்கால இந்திய நாட்டு மக்களின் வாழ்க்கை லக்கிய அனுபவமாக உருவம் தேசிய இலக்கியமாகிறது. ஓர் தாகத் தன் அனுபவங்களை ம்மொழியில் எழுதுகிறான். தாய்மொழியாகவே அமைந்து து அந்த எழுத்தாள ன் நன்கு கவும் அமைந்து விடுகிறது.
நாராயணன் ஆங்கிலத்தில் தலைசிறந்த எழுத்தாளர்களில்
எங்கள் நாட்டையும் அதன் * கொண்டு ஒருசில சிறந்த யுள்ள தம்பிமுத்துவை நாம் ஏன் கீகரிக்கக் கூடாது ? தமிழ், மொழிகளிலும் உள்ள ஈழத்து ரஸ்பரம் மூன்று மொழிகளிலும் ய்ய வேண்டியதே தற்போது

Page 79
“இதற்கிடையில் சிங்களம் GabiT iĝas 6ffisi) 町{雪兹拉 শিF gé கருத்துக்கள் பறிமாறிக் கொ ஸ்தாபனம் அவசியம் தேவை ஈ ( விமர்சகர்கள் ஆகியோரின் பை வெளியிடும் சிறந்த இலக்கிய இ எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும்."
மேற்காட்டப்பட்வையெல்லாப் இலக்கிய கோட்பாடு அன்றைய ஈழத்து இலக்கிய வரலாற்றில் பதிந்து விட்டதைக் காணலாம்.
தேசிய இலக்கியத்திற்கான வகுத்துக் கொள்ளவில்லை. அது தேசிய மரபின் முன்னோடிகளான விபுலாநந்தர், சோமசுந்தரப்பு கட்டுரைகள் வெள யிடப்பட்டன .
நாவலர் விழா
நாவலரைப் பற்றி இ. மு. எ. நவம்பர் இதழின் தலையங்கத்தில்
" ஆறுமுகநாவலர் ஈழத்து பூ இலங்கையின் பழந்தமிழிலக்கிய முன்னால் ஆண்டாண்டு s இலக்கியப் பேரருவியை த6 ஆற்றோட்டததை ஆரம்பித்த இ6 தமிழ் மரபின் - இலக்கிய ம முதல்வன் .
rਨ6 鑫 கருத்தோட்டத்தைக் ਨ। நிலப்பிரபுத்துவச் சிந்தனையின் முறைகளின் பாதுகாவலர் ந: நிலப்பிரபுத்துவத்தின் சிந்தனை ஒழித்துக்கட்டி கவிச்சக்கரவர் புரட்சிக்கவி பாரதி வெற்றி முர9 பெருஞ்செல்வமும்” எய்தும்

தமிழ், ஆங்கிலம் ஆகிய து எழுத்தாளர்கள் சந்தித்து ள்வதற்கு ஒரு சங்கம் அல்லது ழத்து எழுத்தாளர்கள், கவிஞர்கள், டப்புகளின் மொழிபெயர்ப்புக்களை தழ் ஒன்று இருக்கக் கூடுமானால்
இ.மு எ ச - வின் தேசிய காலகட்டத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டு அழுத்தமான ஓர் அத்தியாயமாக
இயக்கம் இத்துடன் தன் எல்லையை
மேலும் விரிந்து முன்சென்றது. ஆறுமுகநாவலர், சித்திலெப்பை, Su Sufi ஆகியோரைப் பற்றிக்
விழாக்களும் எடுக்கப்பட்டன .
ச. வின் புதுமை இலக்கியம் 1951 கீழ்வருமாறு தெரிவித்திருந்தது.
தந்தேவனார் முதல் வழிவழி வந்த பரம்பரையின் கொடு முடி தனக்கு ல்லாண்டு காலமாக ஓடிவந்த স্ট্র গুন্টু জিনি தனதாக்கி புதிதொரு பக்கிய மேரு. ஈழத்தின் இன்றைய ரபின் தோற்று புருஷன், மூத்த
ருத்துக்களுக்கு ់កំបាក ញា ឆ្នា
: ថ្ងៃ ១៥ - ពួកនាយក
1ங்கள் காலத்தால் செத்துவிட்ட 366 ហ្សុផៃ ជា ព្រះ ទ្រិញ ជាអ្នយ៍ த்தி கம்பன் கனவு கண்ட * 6% yu *៤ សិស្សថ្រាប់ ៤}}
*(。受r。

Page 80
_6)
உலகத்திற்கொரு புதுமை தோற்றுவிக்கப் பாடுபடுபவர்கள்
"என்றாலும் புத்துலகம் பல மரபே நமது மரபு, நாவலர் பர் முரசம் கொட்டுகிறோம். ெ அறிஞன், தமிழ் வளர்த்த வ பாடுகிறோம். அது ஏன் ?
இதற்கான பதிலில் காலத் புருஷரான நாவலர் பெருந்தகை தன்னிகரற்ற பாத்திரத்தின் முக்க
"இலங்கையில் கொடுங்ே வளர்த்த பரங்கி மன்னரின் எதிர்த்து, அவர்களின் ஆன்மீக போர்க்குரல் எழுப்பி இன்றைய நாவலர் பரங்கியரின் பரசமயத் நாவலன் நடத்திய அறப்போர் எதிர்த்த தேசிய போராட்டம மாறியது.
" மத ஆடுருவல் போல ஊடுருவலும் நம் அன்னை இதை எதிர்த்து ஆறுமுகனார் 5 கல்விக்கு வித்திட்டார் எண் புதுக்கி, விளக்கி, பதிப்பித்து" Current psi g rtsfleur தமிழிலக்கியத்தைக் காத்தார்.
தேசாபிமான முஞ் சமய நாவலரின் மரபு நமது நாட்டு ே கண்ட நாவலரின் மரபு நம ஆறுமுகத்தானின் மரபு நம பெருமரபு.
இம்மரபின் வழி செழுமைப்படுத்துவோம்."
நாவலரிடம் நிலப்பிரபுத் கோட்பாடுகளிலும் இறுக்கமான

աn 60 & {ւp5: Ցյ8): Ըստ ա8,
}sਪ5
ம்பரையே நமது பரம்பரை என்று வண்சங்க முதுகிறோம். சிறந்த ல்லோன் என்று நாவலர் புகழ
தையும் வென்று நிற்கும் சரித்திர நமது வரலாற்றிலே வகிக்கும் கியத்துவத்தைக் காணலாம்.
krcն ՁՃյոն Ֆn (3:5n Ց: Ժվացքն 5st அறங்கொன்ற பரதேச ராட்சியை 3-கலாசார ஊடுருவலை எதிர்த்து தேசியத்தின் அடிநாதமாக நிற்கிறார் தை எதிர்த்து சைவத்தைக் காக்க உண்மையில் ஏகாதிபத்தியததை ாக, அதன் ஆதார சுருதியாக
வே ஏகாதிபத்தியத்தின் கலாசார நாட்டின் உயிரறுக்க முனைந்தது. கல்லூரிகளை அமைத்தார். தேசியக் எனிறந்த தமிழ் இலக்கியங்களைப் செய்ய தமிழ் மூன்றுந்திறன ஜிந்து வரத்தை பெற்றுக்கொடுத்தார்.
ாபிமான முஞ் சிதையாமல் வாழ்ந்த தசியத்தின் மரபு. கல்வியின் வரம்பு து தேசியக் கல்வியின் ԱՏՄ ! ! - து பழம்பெரும் இலக்கியத்தின்
செல்வோம். காலத்திற்கேற்ப
துவ அமைப்பின் மரபுகளிலும் பிடிப்பு இருந்த போதிலும் தேசிய

Page 81
உணர்வும் சமூக நலன்களில் அவரது கட்டுரைகள் சான்ற என்னும் பத்திரிகையை கார வெகுஜனத்துரோகி ଶt !!! கையாண்டிருக்கிறார்.
втянсоводtrцв, 5) авство ост பகுதிகளையும் இங்கே தருவது
"வட இலங்கையில்
வாழ்க்கையை ஆரம்பித்த
يغ"}{C,, : து விலக்குப் பற்றிய சுற்றிலே முழுவதையும் மனங்கொண்டு ܊ܧ
ਲਈuusers "விவசாயூம் பற்றிய பிறிதொரு
இதிலும் 'இலங்கை வ g){6}iff எழுதியிருப்பது தொடங்கித் தேசியவாதியாய் அல்லர் செயல் வீரரும் ஆவ
ਤ66 அமையாது "யாழ்ப்பாணம்-மட் என ஒரு நிறுவனத்ததைய
. 6 in அக்கறை கொண்டிருந்தார் கண்னோட்டமும் காட்சியும் சென்றமையை எமக்குக் காட்(
க. கைலாசபதி, புதுமை இலக்
நாவலர் வாழ்வினை நாம் உணர்வு பண்பாட்டுத்துறையில் அரசியல் துறையில் முடிவுறு முறையில் வாழவேண்டுமென் வாழ்விற்கு முக்கிய தடையா உணர்ந்து ஆட்சிப் பீடத்தி Ժ. դ 86ծr tՆր լՃ - 6ւյր եմ 16:ս: 294, Glies fা শুরস্কা – দু-59 G1_T 675.9 ft ( சென்றார் சிறப்பான வாழ்க் էOn IDր)Ա) 51 601 Լ15Փ3, 2 6ծծ (5Լ0 விட்டார். அது நாம்செய்த சென்று அரசியல் மாற்றங்க
 
 

5. தெணியான்
அக்கறையும் இருந்தது இதற்கு க அமைந்துள்ளன . ( உதயதாரகை சாரமாகத் தாக்கி விமர்சிக்கையில் } ம் வார்த்தையைக் h !_
ய கட்டுரைகளின் சில
வைதீக சமயப் பாதுகாவலராக நாவலர் படிப்படியாக பரிணமித்து
இலங்கைச் சனங்கள் என்று தேசம் பேசுவதையும் கேட்கிறோம். இதுவே ச்சியாகும். இதன் வெளிப்பர்ட்டை த குறிப்பிலும் காணலாம்.
சிகள்" என்று தேசிய அடிப்படையில் நோக்கத்தக்கது. சமயவாதியாய்த் முகிழ்த்த நாவலர் வாய்ச் சொல் வீரர் ார். 1871ல் பஞ்சம் ஏற்பட்ட பொழுது ĖS GESTÜLş, 60) u 5 ਸੰਭ டக்களப்பு வர்த்தக வேளான் சங்கம்" |ம் தொடங்குவதற்கு முன் னின்று ந்தளாய் நிலத்திட்டத்திலும் அதிக நாவலர். இவை யாவும் நாவலரது அக்கறைகளும் அகன்று கொண்டே டுகின்றன ."
கியம், நாவலர் மலர் 1961)
கூர்ந்து கவனிப்போமானால் இயக்க ஆரம்பித்து தர்க்கரீதியாக வளர்ந்து வதைக் காண்கின்றோம். பண்பாட்டு று தொடங்கிய நாவலர் அவ்வாறான 5 இருப்பது ஆட்சி முறை என்பதை ற்கெதிராகவே கிளம்பியதை நாம் வந்து Lost: 6 இறந்தபோதும் 5.86 66 ]
ਕਲਪ ਪ6 ஆரம்ப நிலையில் நாவலர் மறைந்து பாவம் ஆனால் அவர் தொட்ட வழி ள் கண்டு அதன் மேல் பொருளியல்

Page 82
62
மாற்றம் ஏற்படுத்த முனைந்தி இயக்கத்தின் உதயதாரகையக மதித்தல் நமது கடன் நாவலர் இ
பேராசிரியர் க. சிவத்தம்பி புதுை
"விக்கிரமாதித்தன் கதையும் அரசாணி மாலையும் தமிழாக காலத்தில் முதல் முதலில்
பொ: ஆறுமுகநாவலரே அவரை உதயதாரக கையாகக் கொள்ளக்க
3ւյցn shift:յդ
6 ਨੂੰ
நாவலரைப்பற்றிய இக்கூற்றுக் தெரிவிக்கப்பட்ட கருத்துக்களும் Թgr-r: as hist»<սն.:rւ օլ- քlu::
1350க்கு முன்னும் நாவலர் ஆனால் அவ்வைபவங்களில் ந போற்றப்பட்டு அவருக்கு குருபூ இ. மு. எ.க தான் தனது கோட் தினத்தை சமயக்கூட்டுக்குள் இரு ஆண்டு கொழும்பு விவேகான நத எடுத்தது.
"தேசிய இலக்கியத்திற்காலி தமிழிலக்கியம் தனது தனித்துவ சொந்த மரபையும் பாரம்பரியத்தை ஒரு தேவை ஏற்பட்டது. இதன் தனித்துவ மரபை தேட ஆரம்பி பெருமானை - அவர் பணிகை பாரம்பரியத்தினை அவர்கள் ஆழ
"எழுத்தாளர்களும் விமர்சக 亚、亨、、罗莎 °事*鳄、 உள்ளடக்கத்தைப் புதிய கோனக் கொழும்பில் இலங்கை முற். நாவலருக்கும் தனிச் சிறப்பான பேரறிஞர்கள் பங்கு பற்றிய

ருக்கும் இந்நாட்களில் சுதந்திர அமைந்த அவரை நினைத்தல், பக்கவாதிகளின் சொத்து."
e இலக்கியம் 1881
மதன காமராஜன் கதையும் அல்லி தமிழ் நாட்டில் வழங்கி வந்த நல்ல தமிழை ទន្លេ ឆ្នាំយការក់, ந்தவர் யாழ்ப்பானத்து
- - - م"
&& } £ ই? Loប្រសក់ ឆ្នាំ ៨៩ a t}}, f7 ජූ! ?
கா. கைலாசபதி
-
誇6リー62
i OO S T0 T u S S
| ( 6.5
தினங்கள் கொண்டாடப்பட்டன. ாவலர் சைவசமயக் குரவராகப் சைகளே நடத்தப்பட்டு வந்தன . ifuffوق15fT لئ6{%ہ! .C)tولانا چاہو کہ افہیم چFil_tل ந்து விடுவித்து அவருக்கு 1961 ம் ச5:ப மண்டபத்தில் பொது விழா
போராட்டத்தில் இலங்கை முத்திரையைப் பதிக்கவும் தனது யும் கல்கோளாகக் கொள்ளவும் உந்துதலினால் இவர்கள் தமது ததனர். அப்போதுதான் நாவலர் எ அவர் தொடங்கி வைத்த ாகக் கற்க ஆரம்பித்தனர்
taggi, 6.
ܘܘܫ ܇ ܀
pg
ーリ gf リ。ふみr_cm。19e
毽、 さをリ* جنگ بالا
விழாவினை எடுத்தது. பல . *. - یہ گیمبیجیلجیم کے لیے ؟؟ *ճԼ18::ք: }} 懿f、亨甚 Lリリ

Page 83
மதிப்பீடுகள், புதிய சிந்தனைகள்
நா. சோமகாந்த
நாவர் நூற்றாண்
நாவலர் தொடர்பாக இ.மு எழுச்சி அவரை மேலும் அ. சண்முகதாஸ் கட்டுரை ஒன எடுத்துக்காட்டுவது பொருந்தும்.
. . . . . . . இலங்கை நாட்டு த நோக்குவோமாயின் அதனிடை
காணலாம். தமிழ் நாட்டிலேே இலக்கியங்களையே எமது இல காலப்பபகுதி, இரண்டாவது கா ஏற்படுகிறது. தமிழ் நாட்டி6ே பின்பற்றி இலங்கை நாட்டுப் பெ இலக்கிய வடிவத்தை எடுத்துக்ெ எழுந்தருளியுள்ள விநாயகரையு கங்கையினை யும் கதிர்காமக் கர் புலவரை உதாரனமாகக் கொள் TITL_Q ఈ($8 சொந் இலக்கியங்களை ஆக்குதலாகும்.
"ஈழத்துத் தமிழ் இலக்கிய காலகட்டத்தைத் தொடக்கி ை சமயத்துறையிலே தனிப்பண்பு :ெ தொடங்கி வைத்து அது தமி பொதுவான ஒரு உரைநடையாயி இலங்கை எழுத்திலே ஆரம்பித்து இந்த நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதி காரணங்களால் உச்ச நிலை வேளையில் ஆறுமுகநாவலரை { எழுத்தாளர்கள் நினைவுகூர்ந்து கோணங்களிலே ஆராயத் தலைப்
இலங்கையிலே தோன்றிய பல்வேறு கோணங்களில் விமரி அதிகமான கட்டுரைகளும் நூல்க நல்லைநகர் தந்த ஆறுமுகநா

3.
ஸ்துலமாக முன் வைக்கப்பட்டன .
டு விழாமலர் 1979
எ ச தொடங்கி வைத்த புதிய ஆராயத்து ன்டியது. கலாநிதி நில் குறிப்பிட்டுள்ளதை இங்கு
மிழ் இலக்கிய வரலாற்றை எடுத்து
ய பொருளும் வடிவும் பெற்ற க்கியங்களாகக் கொண்டு வந்த லப்பகுதியிலேயே சிறிது மாற்றம் தோன்றிய வடிவத்தினையே ாருளினைப் பாடல், பள்ளு என்னும் கொண்ட போதிலும் பறாளையில் ம், எங்கள் நாட்டு மகாவலி நதனையும் பாடும் சின்னத்தம்பிப் ளலாம். மூன்றாவது காலப்பகுதி தப் பண்புகள் பொருந்திய
வரலாற்றிலே இந்த மூன்றாவது வத்தவர் ஆறுமுகநாவலராகும். $ாண்ட ஒர் உரை நடையை இவர் |ழ் நாட்டிற்கும் இலங்கைக்கும் 1ற்று. இவ்வாறு ஆறுமுகநாவலர் வைத்த தனிப்பண்பு உணர்வை $குப் பின்னரே முன் குறிப்பிட்ட
அடைந்தது. ஆகவே அந்த இத்தனிப்பண்பு உணர்வு கொண்ட அவர் தொண்டுகளைப் பல்வேறு լ.}t - L- 8Ծ} fT -
பெரியார்களுள் ஒருவரைப் பற்றி ன ஞ் செய்து எண்ணிக்கையில் நம் வெளிவந்தன என்றால் அவை வலரைப் பற்றியனவே என்று

Page 84
64
துணிவுடன் கூறலாம். இந்த வை சுவாமி விபுலான நதா இரண்டாவதா යූ!($ශ}{Vto ධූ6H18) ශිෂ්‍යාර්ෂී giS test
;235f5g صلى الله عليه وسلم ہوتاہیۓ ؟؟
"இளந் தென்றல் தமிழ்ச்சங்க .ெ
இவ்வகையான ஆய்வுக்கட்டு 6 வெளி திட்ட நாவலர் நூற்றாண்டு இலங்கை அறிஞர்கள் நாவலை គេ ឆ្នា១គូ ៩១៩ ហ្រ្វមុខ គ ច * g تعاوناً { گیغsai پر کی۔ دg: 0; sug! tiصلى الله عليه وسلمrtجہ رنچہ بچہ اھم وتعلم
"நடிது கலாசார பாரம்பரியம் ஒரு காலகட்டத்திலே செயற்பட்
੧੪ ਅੰpਚੰ விளங்குகிறது என்பதை எவரு : 5
. . . . . . . கடந்த பத்துப் பதினை + jల్లి? நோக்கும் தேதி ஆர்வமும்கொண்டு ஈழத்து தமிழ் リ og si ਮ
亨
காலம் தன்னைத் தானே புது ஜீவசத்தும் பெற்று இயங்கச் செய்வு
“இவ்வாறு பார்க்கும் போது ; உண்மையையும் அது தொடர்
உண்டென்பதையும் வெளிததோற் தென்படினும் அம்மரபு இன்றைக்
తి g|శ్రీ కళ ఊ ସ୍ନି ଓ ୩ ଘଣ୍ଟିଂ , -, $ଽଛି ! ମୁଣ୍ଡ ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட
நாட்டுநலநாட்டம் என்பன சிறப்பா
pణpp5p; టెలీకామ్రి! செயற்படுவதினாலேயே தற்கால
 

கயில் மட்டக்களப்பு விந்த்தகர் க இடம் பெறுகிறார் இவர்கள் கும் தமிழுக்கும் பெருமை கிய இடத்தைப் பெறுகிறார்கள்
6. ਲ5
விழாமலர் அமைந்தது. இதில் ரப் பற்றி சிறந்த ஆய்வுக் அவற்றில் சில கட்டுரைகளின்
BB S i S Y Ms s TT S S ட ஆறுமுகநாவலர் தவிர்க்க சூசரித்தார். அன்றும் இன்றும் எளில் ஒன்றாக இலக்கியம் is payı 3,88.68iин бузатасы - 5 86, (3 su த நடைமுறை செல்வாக்கு
6.
ஈந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தமிழிலக்கிய எழுத்தாளர்கள் இயங்கிவருவதும்
என்றே છો ફ્રશ્ન હf s); 3. Sir sԵլուչ:Tét;
●●teursof susの頭us?? *リ。 தங்கியிருக்காது காலத்துக்குக் பித்தும், தனக்கு வேண்டிய பதே மரபு ஆகும்.
நாவலர் மரபு ஒன்று இருப்புதன்
jui ற்குச் հ6, Բայլն:Պանւa. 6: றத்தில் சிற்சில மாற்றங்கள் கும் வனப்புள்ள சில ஆக்கக்
என்பதனையும் அவற்றில்
rਲ மக்கட் சார்பு ஈ வை என்பதனையும் அவை:
15{{Tijg 6 سان رقم زنی به if
இது ஈழத்துத் தமிழிலக்கியல்

Page 85
অর্থাল 65
6) 8 . 5 650। ju. ( 56 , உணரக்கூடியதாய் இருக்கின்றது.
ܡ .
{:յrn shrflաn as ճosoՆ:
நாவலர் நூற்றாண்டு
**
நாவலர் தமிழராக இருப்பி அடையாளத்திலும் அக்கறைகெ எழுத்துக்கள் மூலம் அறி 886 ਨੂੰ 6jਨLਲy10 பகுதியாக இலங்கையைக் கொ
பிரதேசங்களைப் பற்றிய, 3.
guşü LFF (G&S ET3) 53 ğ
சைவத்துக்கும் தமிழுக்கும் முடிச் சமயத்தை தமிழ்ச் சமயம் என்றும் என்றும் அறிவில்லாத சனங்கள் Ց (Բա8:Ք16 Glսաց 86 մ) . 2.5 սմ լp| அவ்வாக்கியத்தில் பல உண் ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்திலு மத்தியில் தோன்றிய தேசியத்தில் ஒன்றுக்கொன்று வலு ஆட்டவில் சார்பற்றதாக இருந்து வருவதற்கு 莎f亨GārLc打56üfü”
க.அருமைநாயகம்
நாவலர் நூற்றாண்டு
இவ்வாறான ஆய்வுகள் இ. மு ܝ ܢ ܒ சரியான தென மேலும் உறுதிப் நாவலரின் தேசிய அந்தஸ்தை
விளைவாகவே நாவலரைப் பற்றிய பெறத்தொடங்கின. நாவலர் நடத்தப்பட்டன . 1988ல் நாவலர் 5 மலர்கள், நாவலருக்குச் சிலை, ந தொகுக்கும் முயற்சிகள் நடந் உருவாக்கப்பட்டது .
 
 
 
 

திய இலக்கியப் போக்கிலிருந்து 1தையும் நாம் ஐயத்திற்கிடமின்றி
விழா மலர் 1979
னும் இலங்கையின் முழுத்தேசிய ாண்டிருந்தார் என்பதை அவர் 5. அவர் ாக வசித்தாலும் தமிழகத்தின் ஒரு 1ள்ளவில்லை. குறிப்பாக தமிழ்ப் ᎯᏛuf5l 50) Ꮷs to 55, 50 gr, பற்றிய வைத்தார். ஆறுமுகநாவலர் சுப்போட்டு வைக்கவில்லை. சைவ சைவக்கோவிலை தமிழ்க்கோவில் வழங்குகிறார்கள். தமிழ் என்பது
பரையின் Qutufi . ***
மைகள் தொக்கி நிற்கின்றன. ம் அதற்குப் பின்னரும் தமிழர் சைவமும் தமிழும் இணைந்து ஒல. தமிழர் இதுவரை சமயச் து நாவலரது செல்வாக்கும் ஒரு
விழாமலர் #979
p எ. ச நடத்திய நாவலர் விழா படுத்துகின்றன கூறப்போனால் இ. மு. எ 9 நிலைநிறுத்தியதன்
ஆய்வுகள் புதிய பரிணாமத்தை விழாக்கள் பரந்த அளவில் பை அமைக்கப்பட்டது . நாவலர் ாவலரைப் பற்றிய விஷயங்களைத் தன "நாவலரியல்" என ஒன்று
*

Page 86
66 —
பல்கலைக்கழகம்
ஏற்கனவே இலங்கையின் பல &#: .. 6ŜÎĝ, śltur கா. சிவத்தம்பி, சி. தில்லைநாதன், இ. மு. எ ச வுக்கு ஆதரவாயிரு பல்கலைக்கழக மாணவர்களும் இதன்
"1958 ம் ஆண்டின் பின்ன பின் தங்கிய பிரதேசங்களிலும் தாய்மொழிமூலம் கற்ற மாணவர்கள் இலிருந்து வித்தியோதய, வித்தியா இயங்கத் தொடங்கின படிப்படியா8 தொகை அதிகரிக்கத் தொடங்கியது
கல்வித்துறையில் ஏற்பட்ட ே விளைவுகள் உடனுக்குடன் 'அண்மையில் நம்நாட்டில் ஏற் விழிப்புணர்ச்சியின் விளைவாக அறிமுகமாயினர். " (அ.ஜெயரத்தின முன்னுரையில் 1964)
தாய்மொழிமூலம் கற்கத் தெ இலக்கிய ஆகாரங்களை கொடுத்து நெறிப்படுத்தலை ஈழத்தின் செய்யத்தொடங்கினர். இளங்கீரனி ஆக்க வெளிப்பாட்டிற்குரிய பிரசுரக்க
தேசிய போக்கினையும் சமூக ே வீரத்துடன் முன் வைத்தார்க அடிமைத்தனத்திலும் சுரண்டலிலும் மற்றும் சமூகக் கொடுமைகளிலும் ♔ |g് ജൂ உழன்று வெந்துகொ6 இலக்கியம் மனித குலத்தின்
கேட்கவில்லையோ, அவர்களி விமோசனத்திற்காகவும் போராடவி 3):ս&&lաthr:5 இருக்க ازهٔ نیز
இத்தகைய தர்மாவேசம் கொண்

கலைக்கழகங்களில் இருந்த னந்தன், க. கைலாசபதி, அ. சண்முகதாஸ் ஆகியோர் நந்தனர். எழுச் சிக்காலத்தில் SL LEE SLE YS Ae Y0LLLLLSS000 YS
ர் பல்கலைக்கழகங்களுக்குப் வர்க்கங்களிலிருந்தும் புகத் தொடங்கினார்கள் 1958 லங்கார பல்கலைக்கழகங்கள் ; s. uusi 3:siis on 68:Tsusissrs soi
மெள் னமான இம்மாற்றத்தின் திபலிக்கவும் தொடங்கின. ul தேசிய, 5.GJIT 3- Ti! நமக்குப் பல கலைஞர்கள் ம், செ.யோகநாதன் கதைகள்
ாடங்கிய மாணவர்களுக்குரிய து, அவர்களுக்குரிய சரியான பழம்பெரும் எழத்தாளர்கள் ன் "மரகதம்” அக்காலத்தில் 5 6f4 Df7 673 gi .
நசத்தினையும் எழுத்தாளர்கள் မ္ဘာ့fit ... "தன்னைச் சுற்றி வறுமையிலும் பட்டினியிலும் தனது சகோதர மனிதன் ஈடிருக்கும்போது எந்த ஓர்
இத்தகைய அலறலைக்
ன் விடுதலைக்காகவும் ல்லையோ அந்த இலக்கியம் 4jftig (SG if ing.
1ள மும் முன்னுரையில் - 1961)
ட இலக்கிய முன் வைப்புக்கள் சமூக அமைப்பால் நலிந்த

Page 87
மாணவர்களுக்குரிய வழிகாட் வஞ்சிக்கப்பட்டோர் தமது தர்க்கரீதியாகச் சிந்திக்கலாயி
"ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின விளைவுகளுமே என் తో 60); தாங் கொணாத அழுத்திக் இருக்கின்றதென்பதைத் துரு கதைகளின் ஊற்றுக்கள். " என்னுரையில்)
"கலை இலக்கியத்துறை அரும்பி வளர்வதற்கு கல்வி எத்துணை உந்து சக்தியாக வந்துள்ள தென்பதை சமீப கா புட்டும் காட்டுகின்றது" (பேர தேசிய ஒருமைப்பாட்டு மாநா
இவ்வாறாக பல்கலைககழ உற்சாகமும் ஏற்பட்டன . பேரா 'அறுபதுக்குப் அறுவடையாக கருதத்தகும் பல்கலைக்கழக தமிழ்ச் சங் பரிசில்கள் வழங்கியது. "இளங்கதிரில்" அவர்களின் தலையங்கத்தில் கூட இ. எழுச்சியின் எதிரொலிகள் க அவர்களின் எழுத்துக்கள் இ6 தினசரிகளின் ஞாயிறு இதழ்க
DIT SIISðir sur "கதைப்பூங்கா’ எ
வெளியிட்டனர். நவே செ. யோகநாதன், செம்பியன் கைலாயநாதன் (அங்கைய முத்து சிவ ஞானம், குந்தன
மு. பொன்னம்பலம், எம். வாம பல்கலைக்கழகத்தில் உருவான வ
இக்கலப்பகுதியில் இ. மு எழுச்சியின் விளைவாக យក ហ្វ្រ எழுத்தாளர் சங்கம், இளம் எ தோன்றின. அதேசமயத்தில் ஈ தனிப்பெரும் சக்தியாக វិទ្យា

-67
டலாயின. . சமூக அமைப்பினால் இன்னல்களையும் ஏமாற்றங்களையும் প্রচণ্ড rা .
து வாழ்க்கையின் பிரதிபலிப்புக்களும் தகளின் உள்ளடக்கம். வாழ்க்கை கொள்ளுகின்ற சுமையாக ஏன் }வி ஆராயும் உளப்பாங்கே எனது செ. கதிர்காமநாதன், கொட்டும்பனி
களிலே யதார்த்தமான சிருஷ்டிகள் மாற்றங்களும் சமசந்தர்ப்ப விரிவும் உள்ளின் நியங்கி உருக்கொடுத்து லத்திய சமூக வரலாறே ”தொட்டும் ாசிரியர் கா.சிவத்தம்பி இ. மு. எ. ச . ட்டு மலர் 1975 )
}க மாணவர் மத்தியிலும் ஆர்வமும் சிரியர் கைலாசபதி கூறியதுபோன்று தாய்மொழிக் கல்வியின் முதல் ஆக்கங்கள் வெளிவரலாயின." பகம் இலக்கியப் போட்டிகளையும்
அதன் சஞ்சிகையான படைப்புக்கள் வெளிவந்தன. அதன் மு. எ. ச. ஏற்படுத்திய விழிப்பின் ாணப்பட்டன. (இளங்கதிர் 1961-62) ாங்கதிரில் மட்டுமின்றி இலங்கைத் ளிலும் வெளிவந்தன. பல்கலைக்கழக ண்ணும் சிறுகதைத் தொகுதியையும் சாதி, செ. கதிர்காமநாதன், செல்வன், செங்கை ஆழியன், я ) usum Gof ஆழ்வாப்பிள்ளை, D6, துருவன், கோகிலா தேவன், முதலான எழுத்தாளர்கள் 拷了芭6町。 -
is . . . ஏற்படுத்திய இலக்கிய
எழுத்தாளர் சங்கம், மட்டக்களப்பு 1ழுத்தாளர் சங்கம் போன்றவையும் ஒத்து இலக்கிய உலகில் இ.மு. எ.ச. காசித்தது. சிங்கள எழுத்தாளர்

Page 88
68
மத்தியில் கூட அதனைப் இருக்கவில்லை எச். எம். பி. முக் பகுதியை எடுத்துக்காட்டுவது ெ
ஈழத்து பார்க்கும்போது ஈழத்துத் தமி சித்தாந்த தெளிவில் மிக மிக மு ශ්‍රී6:{{!}}Lift:(-1(බ්‍රණිග්‍රි ධූ_téléi)ණගසා ,
"பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்
Gén 6ցtarts முன் வைத்த துே
ກຸ ມ ໂຍງ (ਪੁ6
ਲੀ ਨs
{{#ණ්ණ් ප්‍රී{{((} ජීඝt:{{it { .
முன் னின்று ஆற்றவேண்டிய தை பற்றிய சிந்தனைகளில் இலக்கி
| ( 66 {3. Up. 6 4 3 siłą: sę5odur
அக்கால கட்டத்தில் சிங்கr இருந்த போதிலும் இ.மு 6 ச  ெ சிங்கள இலக்கிய அரங்கிலும் அத விளைவாக இலங்கை பத்திகை பிரதிநிதிகளாக எச். எம்.பி. முகி: தலைமைக் குழுவில் சேர்த்துக் ெ இங்கமும் இ.மு. எ ச வுடன் தொ
sA y y T 0 s S S SS ஆண்டு ஹெல்சிங்கியில்
பத்திரிகையாளர் மாநாட்டிற்கு ශ්‍රි. (‘p - 61, ලිං . నేటి త్రి ప్రో కొgt! பிரதிநிதியாக கே கனேஷ் ெ தடங்கலினால் seg 6: ශ්‍රීෂ්{
நிறுத்திக்கொள்ள நேரிட்டது. சங்கத்தின் இலங்கைக் கிளைவி
ឆ្នាយក gi-gf gius, fi இ. மு. 3 .
. . ܐܵܨ }. ట్ర - 4 - ఆ . ☎င်္ါး ဧငြိုး ஈெழத்து
*ւքñ ü:5i&&նuւg:.
1953 ஆம் ஆண்டு தாஷ்கந்த்த முதலாவது ஆசிய-ஆபிரிக்க எ

போன்ற சக்தியுள்ள அமைப்பு
ሮ . தீன் எழுதிய கட்டுரையின் ஒரு 打{55蕊L°。
81ழுத்தாளர்ளுடன் ழ் எழுத்தாளர்கள் நிச்சயமாக ஒன்னேறியவர்கள் என்பதில் கருத்து
னர் நாம் கொள்கையாக பின்னர்
ਪ ,6) இலக்கியம், மூத்தோர்களின் ক্য জ্ঞm 4ীuggt; எதிர்ப்பு L உந்து g sirs
if (ਕਲ நதிக்கத் தலைப்பட்டுள்ளார்கள் է 6 Աշn 5rrt (Ռ ԼԻՃԱh 1975)
s
எழுத்தாளர்களின் நிலை இவ்வாறு haծ հյonfig gԴպit so a sծ ճigւյնս (լքլը 5.6 % ਪੁLਸੁ 168 666 நீனையும் இளங்கீரனையும் தனது காண்டது. ஜீ லங்கா எழுத்தாளர் டர்பு வைத்துக் கொண்டது.
.g. ១ ភ្លាំp spräy 1975 80 6ਸug) リー帝uécm ഇn !ട്ടി :> str, 'g'); ខ្ញុំ ១ ភ្ញា បំភ័ន្ធgg. அதன் நன்றார். ஆனால் எதிர்பாராத பயணத்தை 35 , 6੫. எனினும் உலக பத்திரிகையாளர்
: rਲ੪)
2தி , sԾsuս:tք ہe){thi.ofTوئrTL64 وہ is if மூலம் அனுப்பிவைத்த j အံ့ခေါ် செய்தியும்
ல்ே (சோவியத் யூனியன்) நடந்த
5 . . . . .

Page 89
  

Page 90
70.
1960 ஆம் ஆண்டு கல்கத்த எழுத்தாளர் மாநாட்டுக்கும் இ. G|1 frgfirfuf கைலாசபதி கலந்து கொண்டார். அன்று ஈ ! இந்தியத் தமிழ் எழுத்தாளர்களுக் (இன்று நிலைமைவேறு). அம்பு ஈழத்து இலக்கியத்தின் நோக்ை அப்பொழுது எம்மத்தியில் தேசிய பெற்றிருந்தது. அந்தப் பின்னணி
1961 ஆம் ஆண்டு செ மாநாட்டில் இ. மு. எ. ச . s பிரதிநிதிகளாகக் கலந்துகொ6 சோமகாந்தன் (புதுமைப்பிரியை) பத்திரிகையாளர் பலரும் கலந்துெ ஈழத்து இலக்கியம், ஈழத்து
உரையாற்றினர்.
மற்றும் பல சர்வதேச மாநாடுகளில் எச்.எம்.பி.மு அம்மாநாடுகளில் ஈழத்து இல பாராட்டுமளவுக்குச் (og d6DDL எழுத்தாளர்களின் ஒருமைப்பாட பிரகடனப்படுத்தினர்.
1963 இலங்கை வந்திருந்த ஆபிரிக்க, சீன எழுத்தாளர்களுக் கலந்துரையாடலையும் நடத்தி இ. மு. எ. ச. வின் செயற்பாடு த கவனத்தைப் பெற்றது. இதன் முற்போக்குவாதிகளிடையே இ. விளங்கியது என்று 1973 மல்லின இந்திய கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்கs காலஞ்சென்ற கே. பாலதண்டா குறிப்பிடத்தக்கது.
இக்காலப் பகுதியில் இ. மு. 5 ஈழத்து இலக்கியத்தினதும் எழு பல்கிப் பரிணமித்தது. இந்த எழு இலக்கிய வரலாற்றில் மற்றொரு நடவடிக்கையிலும் ஈடுபட்டது.

வில் நடந்த அகில இந்திய தமிழ் மு எ ச . லிவுக்கு அழைப்பு வந்து --S) &&3; பிரதிநிதியாகக் ழத்துத் தமிழ் இலக்கியம் பற்றி கு குறைவாகவே தெரிந்திருந்தது ாநாட்டில் கைலாசபதி அவர்கள் கயும் போக்கையும் விளக்கினார் . ப இலக்கியக் கோட்பாடு வேகம் யில் இப்பணியைச் செய்தார்.
ன்னையில் நடந்த எழுத்தாளர் பின் இலங்கையின் ண்ட ஈழத்துச் சோமு, பத்மா உட்பட, சர்வதேச எழுத்தாளர், காண்டனர். சோமுவும் பத்மாவும் எழுத்தாளர், இ. மு. எ. ச பற்றி
எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர்
கதீனும் கலந்துகொண்டார். க்கியத்தின் குரல் மாநாட்டினர் i TT 5 ஒலித்தது. சர்வதேச
ட்டையும் நமது பிரதிநிதிகள்
இந்தோனே ஷிய, சோவியத், கு இ.மு எ ச வரவேற்பளித்தது. அக்காலகட்டத்தில் - لB5 للها மிழ்நாட்டு முற்போக்காளர்களின் i எதிரொலியாக தமிழகத்து மு. எ. ச. நம்பிக்கை ஒளியாக கைக்கு அளித்த பேட்டி ஒன்றில் ரில் ஒருவரும் எழுத்தாளருமான யுதம் கூறியிருந்ததும் இங்கு
1.ச - வினால் ஏற்பட்ட எழுச்சி ழத்தாளர்களினதும் எழுச்சியாக ச்சியினூடே இ.மு எச உஈழத்து
புதிய அத்தியாயத்தை வரையும்

Page 91
7
எழுத்தாளர் பொது
1962 ஆம் ஆண்டு ஏப்பிரல் ஸாஹிராக் கல்லூரியில் நடந்த அ பொது மாநாடு ஈழத்து இலக்கி நிகழ்ச்சியாகும்.
p .6T . gr: தனது ஸ்தாபனيل). (g) நின்றுவிடாமல் அகில இலங்கையி பொது மாநாட்டையும் நடத்த விரும்பியதோடு, அம்மாநாட்டை 亚 மட்டுமே சாத்தியம் என்றும் கூறி 5 தீர்மானத்தை 1959 &lნს எழுத்தாளர்களின் சந்திப்பு, கருத்து என்பவற்றோடு முடிந்து விடாமல் எழுத்தாளர்களும் தமிழ்ப் பெருமக் சாதனையாகவும் சகோதர சிங்க எடுத்துக்காட்டாகவும் இருக்கும் எனவும் ஒரு மலர் தயாரித்து எனவும், ஈழத்து எழுத்தாளர்களி3 ஒன்றையும் மாநாட்டில் இடம்பெ தீர்மானிக்கப்பட்டது. gůUmtfu வேலைகளைச் செய்து முடிக்க இம்மாநாட்டிற்கு கலை இலக்கிய காணப்பட்டது.
இப்பொது மாநாடு நடைபெறுவ இ. மு எ சு வின் ஏட்ான "புது 6 தலையங்கம் திட்டியது.
இலக்கியப் பரம்பை
பரம்பரையினதும் பொதுவான பண் கையேற்றுக் கொள்ளவும் ஆ வாழ்வோடும், வாழ்க்கைப்
தேசத்தோடும் தேசியப் பிரச்
ஈழத்தின் மரபு வழிவரும் நய உருவாக்கவேண்டும் என்ற எழுச் தோன்றியுள்ளது.
"வரலாற்றின் தவிர்க்கப்பட எழுந்த இககோஷங்களும் இவை !

மாநாடு
28,29ந் திகதிகளில் கொழும்பு கில இலங்கை தமிழ் எழுத்தாளர் |ய வரலாற்றில் ஓர் ஒப்பற்ற
மாநாடுகளை நடத்துவதோடு |லும் உள்ள எழுத்தாளர் கூடும் வேண்டும் என்று Lល(Bo டத்துவது இ.மு எ ச வினால் எர். எனவே இம்மாநாட்டிற்கான எடுத்தது . இப்பொது மாநாடு துப்பறிமாறல்கள், சொற்பொழிவு ஈழத்து இலக்கிய உலகமும் களும் பெருமைப்படத்தக்க ஒரு 1ள இலக்கியவாதிகளுக்கு ஓர் வகையில் அமைய வேண்டும் மாநாட்டில் வெளியிடவேண்டும் ன் புத்தகப் புகைப்படக் காட்சி றச் செய்ய வேண்டும் எனவும்
பணிக்கான gurflüL 3 மூன்றாண்டுகள் ஆயின. உலகில் பெரும் வரவேற்பு
தற்கு முதல் மாதம் (மார்ச்சில்) மை இலக்கியம்" பின் வருமாறு
ரயினதும் உலக இலக்கியப் կ3, 68,5il պլք பாரம்பரியங்களையும் தேவேளையில் நம்மக்களின் பிரச்னைகளோடும். في مكة قة னைகளோடும் ஐக்கியப்பட்ட, து தேசிய இலக்கியத்தை சி எழுத்தாளர்கள் மத்தியில்
முடிய்த தேவைகளை واسایی
பிரதிபலித்து நிற்கும் இலக்கிய

Page 92
— ܩܕܡܒܝ ܒܫܧ܁2
72 4 ,
- - -
சித்தாந்தங்களும் இலக்கிய உ6 விவாதத்தையும் கருத்துப் போராட்ட
"இலக்கியம் பற்றிய சித்தாந்தமுமின்றி இருந்த நி6ை இலக்கியத்தைப் பற்றி எழுத்தாளர்களுக்கு உதவியுள்ளது.
"இலக்கியத்துறையில் ஏற்பட்டு
{ l ସେ:୫r fଶ!!!!ficludit &୯୮ கருத்தோட்ட தர்க்கரீதியான முடிவாகவும்
பொது மாநாடு அமையும் என்று துன
"இலக்கியத்துறையில் தோன்றி நற்பயன்களைத் தந்துள்ளபோதிலும் ஏற்படுத்தாமலில்லை . கருத்துப் அடிநாதமாகக் கொண்ட ஸ்தாபன தவறாகப் புரிந்துகொண்டிருக்கிறா கண்டைகளாகவும் பிரிவினை முய 1ளங்கிக் கொள்ளுகிறார்கள் அல்: செய்கிறார்கள் கருத்துப்போராட்ட கொண்ட ஸ்தாபன வடிவங்களும் இ எழுத்தாளர் மத்தியிலும் உறுதியா நட்புறவும் இருப்பது அவசியம்.
"இந்த aut flu
பொது மாநாட்டைக் கூட்ட இ.மு எ
கருத்துக்கள் எப்படியிருந்தே அறிவிப்பும், அறிக்கைகளும் விடு அரங்கில் அதற்கு உற்சாகமான வர எழுத்தாளர் பட்டாளம்', "கொழு குழுமினர்' என்று பத்திரிகை வெளியிட்ட அளவுக்கு இலங்கையி அவர்கள் மாநாட்டுக்கு வருகை த பலதரப்பட்ட பார்வைகளையும் சி சேர்ந்தவர்கள் நமது முந்தைய மூதறிஞர்கள், அன்றைய தை இலக்கியப் படைப்பாளிகள் என முதன் முறையாக இம்மாநாட்டில் ஒ6
மாநாட்டின் முதல்நாள் கலந்து கொள்ளும் விழாவாக அ.ை

6) ਉL ததையும் தொடக்கியுள்ளன
பிரக்ஞையும் 8 D பக்கு (ջ fնց նկón of க்கவும் கருத்துப்பரிமாறவும்
ள்ள விழிப்பின் எழுச்சியின் ங்களின் ஓர் இயல்பான ថ្ងៃ ខា ស p៩៩៦ 壹垒至fé市
fig Go_ញសo.
叫5面 ST 5(5受リ山エー-ip ucm
ിസ് ഒട്ടിf.pട്. ഈ ബിബ് ഖുവ്വൂ ഞങ് போராட்டத்தையும், கருத்தை வெளிப்பாடுகளையும் சிலர் ர்கள் இவற்றை கோஷ்டிச் பற்சிகளாகவும் சிலர் தப்பாக து வேண்டு மென்று பிரசாரம் ԱՔ ԼO 35ՄՆ Ֆ65) * Ց| ts Լ1ւ ճմ է Աif 5 3: ருக்கும் அதேவேளையில் சகல
- சு ஒருமைப்பாடும் நெருங்கிய
கையுடன் தான் {ឆ្នាg on fi
ச தீர்மானித்தது. பாதிலும் இம்மாநாட்டுக்கான விக்கப்பட்டதுமே இலக்கிய வேற்பு இருந்தது. "தலைநகரில் ஓம்பில் இலக்கிய கர்த்தாக்கள் as sh தலைப்புச் செய்திகள் ன் நானா திசைகளிலும் இருந்து நந்திருந்தனர். இலக்கியம் பற்றி த்தாந்தக் கோட்பாடுகளையும் தலைமுறையின் மரபுவழி நின்ற }ல முறையைச் சேர்ந்த நவீன
அனைவரும் சரித்திரத்தில் గ్రా తో ఖరొff .
நிகழ்ச்சிகள் பொதுமக்களும் மந்தது. அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த

Page 93
மண்டபத்துள் ipó5cm ಛೀ.. E! కరొలీస్ 6) కf{utb சார்ந்த
எழுத்தாளர்கள் கவிஞர்கள் அனைவரும் எதுவித பேத
கலந்திருந்தும் அவர்கள் முக!
மகிழ்ச்சியும் மண்டபத்தின் கீழ் குழுமியிருந்த சனத்திரளும் களை கட்டச் செய்துவிட்டது.
முதல்நாள் மாநாட்டை ஆ ஜனாதிபதி திரு.வில்லியம் ஆபிரிக்க- ஆசிய எழுத்தா திரு. ரத்ன தேசப்பிரிய சேனநா தொடங்கி வைத்தார் வரே செய்திகள், சொற்பொழிவுக3 பெரும் உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தி பற்றியும் எழுத்தாளர்கள் பற்றியு
ளக்கமாகவும் விருந்தாக இலக்கியத்தின் மீதும் எழுத் அக்கறையையும்
கரகோஷங்கள் தெளிவாய்ப் է: 60
அன்றைய விழாவில் பு புலவர் மணி பெரியதம்பிப்பிள்ை தேரோ ஆகியோர் கெளரவிக்க கண்காட்சி, எழுத்தாளர் பு ஆகியவையும் நடைபெற்றன.
சிறப்புமலர்
9 ഓ് നൃ, ഠിബിuി' E ഞഖg மாநாட்டு சிறப்புமலர் அன்றைய கலை இலக்கிய முயற்சிகளைக் தயாரிப்பாகும். இதனைக் ஆசிரியர் குழு 6) தெரிவித்திருந்தது.
"ஈழத்து எழுத்தாளர்களின் நடைபெறும் அகில 36u பொது மாநாட்டின் சிறப்புமிகு
வேண்டுமென்று இ. சங்கம் தீர்மானித்தது. அதன் ெ
ਪup6
 

டம் நிரம்பி வழிந்தது. பல பிரமுகர்கள், கல்விமான்கள்
கலைஞர்கள் பொதுமக்கள் p மின்றி மண்டபத்துள் ஒன்றாக தில் பொங்கி வழிந்த ஆர்வமும் வெளியே- ஸாஹிராவின் முற்றத்தில்
uprা চfTu-t্য ওটা ஆரம்பத்தையே
ம்பித்து வைக்க இருந்த முன்னாள்
Genucüsum so cuál ser gr ful69, st fit சங்கத்தின் Gligo Liu SUIT 511 rr யக்கா அன்றைய நிகழ்ச்சிகளைத் வற்புரை வந்திருந்த வாழ்த்துச் f அனைத்தும் வந்திருந்தோரை 1ண ஈழத்துக் கலை இலக்கிபம் ம் பொதுமக்கள் புரிந்து கொள்ளும்
to அமைந்தன . ஈழத்தின் தாளர்கள் மீதும் தங்களுக்குள்ள
ததையும் குழுமியிருந்தோரின் ப்படுத்திக் காட்டின .
ண்டிதமணி சி.கணபதிப்பிள்ளை, ள, வன ஹிஸ்ஸல தர்மரத்தின ப்பட்டனர். மலர் வெளியீடு, புத்தக கைப்படக் கண்காட்சி, நாடகம்
கப்பட்ட புதுமை இலக்கியத்தின் காலகட்டம் வரையுள்ள ஈழத்து 5 கணக்கெடுத்துத் தரும் முதல் குறித்து புதுமை இலக்கியத்தின் தலையங்கத்தில் பின்வருமாறு
வரலாற்றில் முதல் தடவையாக ங்கைத் தமிழ் எழுத்தாளர் மலராக "புதுமை இலக்கியத்'தை லங்கை முற்போக்கு எழுத்தாளர் Fயலுருவம்தான் உங்கள் கரங்களில்

Page 94
assassists
ஒற வெளியிட எண் 6 இலக்கியத்துறைகளில் இதுவே எடுத்துக்காட்டும் முறையிலும் பெற்றுள்ளவற்றை Sਨਾਲ வேண்டும் என்று முடிவு எடுக்கப்
இத்தகைய முறையில் மன 3ിജ്ഞയെ bu
ஈழத்தில் இதுவரை 3 எத்தனையோ ஒாதனைகள்
I og syst (Sun USL i Lost േ1618)് sh (CELT 35 g. 6) வேண்டும் இவை சம்பந்தப்பட்ட அலசி ஆராய்ந்து உண்மையான
வேண்டும் அப்போது தான் 5) 5
இதனை நினைக்கும்போது எனினும் பயன்தரத்தக்க இப்ப
திர வேண்டுமென்ற ஆட விட்டுக்கொண்டிருந்தன எதிர்ப்படும் சிரமங்களையும் கொண்டும் மலரைத் தயாரி இதற்கேற்ப Ժւ (6, 30 Մաn on if soft | քոլեո ()
தயாராவதற்கும் பல மாதங்கள் ஆரம்பித்துவிட்டனர். இதன் க நடைபெறும் இடைக்காலத்தி கலைஞர்கள், (g SST Gi
url gyda Curtiffistir இக்கட்டுரைகளில் gulo (ou DIT கலை இலக்கிய உலகில் பி ar GJ GG sit sin filsuf Gör Guurt 3 இன்னும் சில கட்டுரைகளும் வி முடியாத நிலையில் இக்கு!ை நோக்கம் பூரணமாக நிறைே
ஆசிரியர் குழுவிற்கு இருக்கவே
r ਘ65 ܝ ܢ ܒ ܢ இம்மலரை எமது அருமைத் தள்
 

പ്പൺ
鼬山Gun〔。呜g* * பட்டுள்ள வளர்ச்சியை இத்துறைகளில் சாதிக்கப் ട്ടു. (ഞഇിജു!!) മി. ടി.ജി.
L1L_L_5↓ 1
ரத் தயாரிப்பது எளிதான வேலை
தெரிந்துவிட்டது.
கலை இலக்கியத் துறைகளில்
நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ள assission of 3 subso focusisi t| Ա)։ ਨੂੰ தொகுக்க ഉിഖ് ബൂൾ, 85 ലെബക് 53 !, வற்றை இனம்கண்டு நிர்னயிக்க சின் நோக்கும் ஓரளவாயினும்
ടൂ, ഫ്രഞn !, தோன்றியது.
uyu S S S S GG LLLL LaY TT S AA TS
85, Ե. Աւմ കൃ, ഖഗ്ഗ1)
L॥ அவகாசத்துடனும்
துங்கடங்களையும் சமாளித்துக் 6. 2. Él flui este இம்மலரில் எழுதியுள்ள நடைபெறுவதற்கும் LDSufi முன்னதாகவே தமது வேலையை ") Göttpff 9, 196uff gum ) (751 LDe:[[[57(5) ற்குள் üé可unā F、
இலக்கியகர்த்தாக்கள் படைப்புகள் பற்றிய குறிப்புகள்
Gumil.cfit'__201 - 96ới 60 LDưfiệu • ht (3 sefalğası 33,585üLİ 50), LüHö5 sırflgü igi, tio, upcoficis 3 - LoGiu LD 3555 விடுபட்டுப்போய் விட்டன தவிர்க்க நாடு ஏற்பட்டுள்ளதால் மலரின் வேறவில்லையே என்ற வருத்தம்
ਥਲੀ
நபோக்கு எழுத்தாளர் சங்கத்தின் sort star FF gissör g Tñ LITT 5 EL6, Lệ,

Page 95
75
கலை இலக்கிய உலகுக்குச் சம
மலரில் முதலாவதாக கவிந் எழுத்தாளர் கீதம் இடம்புெ ਲਲpu5 ]
ਲ5ਲਪਤuਹ அ. ந. கந்தசாமி கவிை
ਤਲ6ਨਤਲ5 (Log. ਲs (L66u ਤuਲ66) 55-56 (LD கா. சிவத்தம்பி வரலாற்று நூலாசி (ஈழத்தின் )EPא
6.5|LTL ਲ6) நா. சுப்பிரமணிய பரிவர்த்தனைகள்) 苓s。LQ சி பொ மயில் வாகனம் (விளம்பர தமிழ் இலக்கிய மரபு) அெ இலக்கியத்தொண்டாற்றும் சி வி வேலுப்பிள்ளை (மலைநாட் சு வித்தியானந்தன் (நாட்டுக்கூத் விக்கிரமசிங்ஹ சிங்கள இலக்கி தேரோ(இன்பத்தமிழ்) எஸ். பொன் னு துரை (எழுத்தாளன் பிரேம்ஜி (நமது இலக்கியப் பிரச்சி
55 556 6. ਘ, ਲਘ
புத்தக கண்காட்சி
மலரில் கூறப்பட்டுள்ள ஆக் είύ ξε του ιρίτες ές காட்டிடும் கண்காட்சியை நடத்துவதற்கு எடுத்துக்கொண்ட முயற்சி . மட்டு மின்றி Լյ ճԱ. Ք.Ա I th { விசாரித்தறிந்து அவர்களைத் தே பெரும் சிரமமாயிருந்தது. எனி அவர்களை அணுகியபோது இ. இருந்த மதிப்பின் காரணமாக
 
 
 

sesseries:
füosés (Synth
திரன் (அ. ந. கந்தசாமி இயற்றிய |ற்றிருக்கிறது. பின்வருவோரின்
சில்லையூர் செல்வராசன் (நாவல்)
*座) சொக்கன் (கட்டுரை)
ετ (ιρέξε!) 35 SÖDGULLGusif சு சொர்ணலிங்கம் மேடை நாடகம் இலக்கியம்)
6ਲੀ UT TIDLuffalo)
tඩ් - (U2 හී HD ප්‍රී) _B} | }
Լճus li a sh )
மிழ் இலக்கியத்திற்கு 臧 5.86 6) ாணிக்கவாசகர் (நூல்நிலையங்கள் ) க்கலை) க.க கைலாசபதி ஈழத்தில் அப்துஸ்ஸமது (ஈழத்தில் தமிழ் முஸ்லிம்கள்) (6)ਣ6) } LD! £ _ty গোষ্ঠী பத்தின் வளர்ச்சி) வன தம்மரத்தின
இளங்கீரன் (திறனாய்வு) - விமர்சகன் வாசகன்) 750)এক্স গুচ দুৰ্গা )
tbtp०७ fीं गतः। ழத்து தமி tք 550, 6Ն கும்.
5ங்களை முடிந்துவரை 5T is is sity
fi 959 ബ് நியமிக்கப்பட்ட குழு பாரமாகும். புதிய நூல்களை Ն 580, or u:Ա) வைத்திருப்போரை டிப்பிடித்து அவற்றைச் சேகரிப்பது
bਦੇ 305 (ਪ ழி எச வின மீது அவர்களுக்கு
அதனுடைய இந்நோக்கத்தை
بهww

Page 96
வெற்றிகரமாக செயலாக்க சஞ்சிகைகளையும் உவப்புடன் தந்:
மாநாடு நடந்த ஸாஹிராக் உள்ள வகுப்பறைகளில் ஒழுங்கு கண்காட்சியில் ஏறத்தாழ நூறு வெளிவந்த நூல்களும் சஞ்சிை இவை அனைத்தையும் ஒன்று இலங்கையில் இவ்வளவு வெளிவந்துள்ளனவா என்று பெருமையாகவும் மகிழ்ச்சியாகவு பெரு முயற்சியை பெரிதும் பாராட்
இதேபோன்று சுமார் 150 ஈழத் L. rig, 55 sit is கொண்ட பார்வையாளர்களின் பாராட்டுதலை
முதல்நாள் விழாவின் இறுதி நீ "குற்றம் குற்றமே” என்னும் கவிை "நாற்றம் நாற்றமே” என்னு நடைபெற்றன. இந்நாடகத்தில் ராசரத்தினம் ஆகியோர் நடித் முருகையன், சில்லையூர் செ கலைதாசன் ஆகியோர் திற நாடகங்களும் பார்வையாளர்களி பெற்றன. கவிதை நாடகமும் ே என்ற நம்பிக்கையை இக்கவிதை நாள் நிகழ்ச்சிகளை அரசாங் படமாக்கியது. இலங்கை வ அறிக்கையில் ஒலிபரப்பியது.
மறுநாள் * 「5○○u} எழுத்த இளங்கீரன், அ. ந. கந்தசாமி, கி. 6 தலைமைக்குழுவின் தலைமையில் வரவேற்புரையையும் மாநாட்டுத் தலைவரின் உரையையும் தொடர் ஞான சுந்தரன் தலைமைக்குழுவி அறிக்கையைச் சமர்ப்பித்தார். அ இலக்கியம், எழுத்தாளர் சங்கங்க அன்றைய பொது மாநாட்டிற்கான
"ஈழத்து இலக்கிய 6.

بھی.. ான
தம்மிடமிருந்த th: 6նt: 8p of ամ:
பெரிதும் ஒத்துழைத்தனர்.
கல்லூரியின் மண்டபத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்டிருந்த புத்தகக் வருட காலமாக இலங்கையில் ககளும் இடம் பெற்றிருந்தன.
சேரப்பார்த்த அனைவரும் நூல்களும் சஞ்சிகைகளும் மலைத்தனர். அவர்களுக்குப் b இருந்தது. இ. மு. எ. ச. வின் 19-60ї П.
து எழுத்தாளர் கலைஞர்களினது புகைப்படக் கண்காட்சியும் பப் பெற்றது.
கழ்ச்சியாக முருகையன் எழுதிய த நாடகமும் கா.சிவத்தம்பியின் நகைச் சுவை நாடகமும்
சிவத்தம்பி, திருநாவுக்கரசு, நதனர். கவிதை நாடகத்தில் ல்வராசன் , Gulle Siv) விரமணி, )úDUL நடித்தனர். இவ்விரு ன் அமோகமான பாராட்டைப் மடையில் வெற்றி பெற முடியும் நாடகமே ஏற்படுத்தியது. முதல் 5 செய்தித் திரைப்படப்பிரிவு னொலியும் தனது செய்தி
ாளர்களுக்கான பொது மாநாடு ட்சுமணன் ஆகியோர் கொண்ட ஆரம்பமாயிற்று. கி. லட்சுமணன் தலைமைக்குழுவின் சார்பில் து பொதுச் செயலாளர் பிரேம்ஜி ன் சார்பில் மாநாட்டுக்கான றிக்கை முன்னுரையாக ஈழத்து பற்றிச் சுருக்கமாக கூறிவிட்டு நோக்கத்தை விபரித்தது.
ளர்ச்சியைக் கணக்கெடுத்து

Page 97
அக்கணக்கெடுப்பை அஸ்திவாரப வளர்ச் சிக்கு வழியமைக்கவும் எழுத்தாளர்களுக்கும் முன்னுள்ள ஆராயவும், நமது இலக்கிய
சூழ்நிலைகளை உருவாக்கவு ஸ்தாபனங்களுக்கும் எழுத்தா எ தனிப்பட்ட எழுத்தாளர்க்கு
நல்லெண்ணத்தையும் ஒத்துை பெருநோக்குடன் - )ل (صF1 النوع
எழுத்தாளர்களின் இம்முதல் மாநா
"குறிப்பிட்ட இலக்கிய நோக் நாம் இக்கருத்துக்களுக்காக தர போராட்டத்தை நடத்தும் நாம், இ பணி என்ற முழு உணர்வுடன் எழுத்தாளர்களின் கருத்துக் கெளரவிப்பதுடன் அவற்றில் நல்ல அவதானித்து மதிப்புடன் கையேற்:
"எழுத்தாளர்களின் s சுதந்திரத்தையும் உரிமையையும் நாம் அதேவேளையில் சகல குழுக்களுக்குமிடையில் பொதுவ வளர வேண்டும் என்று விரும்புகி நட்புறவும் ஒத்துழைப்பும் செழி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்
இவ்வாறு கூறிய அறிக்கை : கட்டத்தில் எதிர்நோக்கிய பிரச்ை முன்னிருந்த பிரச்னைகள் பற்றி விளக்கியது.
"எந்த ஒரு சக்திக்கும் அல்ல; அதை ஒட்டி வளர்ச்சியும் இருக்க பிரச்னைகளும் தோன்றுகின்ற6 காலாவதியாகிவிட்ட ஒன்றுக்கே ! இயங்குகின்ற, வளர்கின்ற, மலர் பல்வேறு பிரச்னைகள் பல முறைகளிலும் தோன்றுவது இயல் ஒன்றே வளர்ச்சி நியதியின் இந் விதியில் நின்று நமது இல
பிரச்னைகளைப் பார்ப்போம்.

77
bாக வைத்து புதிய இலக்கிய இந்த வளர்ச்சியை சகல பொதுப் பிரச்னைகளை கூட்டாக
வளர்ச்சிக்குத் தேவையான |lo, iss எழுத்தாளர் ri குழுக்களுக்குமிடையேயும் மத்தியிலும் நல்லுறவையும் >ழப்பையும் ஏற்படுத்தவுமான நோக்குடன் ஈழத்து தமிழ் ட்டைக் கூட்டியுள்ளோம்.
குடனும் பார்வையுடனும் இயங்கும் ம் குறையாத பண்புள்ள கருத்துப் து காலத்தின் தவிர்க்க முடியாத செயற்பட்ட போதிலும் மற்றைய களையும் பார்வைகளையும் வை என்று நாம் கருதுபவற்றை கவும் செய்கிறோம்.
ஸ்தாபன ரீதியான-கருத்துரீதியான பெருமதிப்புடன் கெளரவிக்கும் எழுத்தாளர் ஸ்தாபனங்களுக்கும் ான நேச மும் ஒத்துழைப்பும் றோம். பொதுப்பிரச்னைகளில் தது வாளிப்பாக 8) | 61 |} Ա6Ն | (36rin lo. ”
ஈழத்து இலக்கியத்தை அன்றைய னகள் பற்றியும் எழுத்தாளர்களின் தியும் ஒவ்வொன்றாக எடுத்து
து ஒரு பொருளுக்கு இயக்கமும் கின்றதோ அதற்கு இயல்பாகவே 婚町。 அழிந்துவிட்ட அல்லது பிரச்னைகள் இரா. ஆகவே சதா ச்சியுறுகின்ற இலக்கியத்திற்கும் வடிவங்களிலும் வெளிப்பாட்டு பான பரிணாம கதியின் பாற்பட்ட த மீற முடியாத மறுக்க முடியாத க்கியத்தின் முன்னால் உள்ள

Page 98
te
ਪਲੰਘ ਪੰਨਾ ਪuਸੁਪ இலக்கியத்திற்கு முன்னுள்ள பிரச் இவற்றை இரண்டு பிரிவு இலக்கியத்தின் லெளகீக வளர்ச்சி
666 பின்னிக்கிடக்கின்றன. ஒன்றிலல ইষ্ট প্রশ্ন দেিত চ) sal நிலையில் அவசியமற்றதாகிவிடும்.
முதலில் நமது இலக்கியத் {{R S-60)। এটা নেিচ u! ਲੇ est Sir GEg,
நமது நாட்டில் முன்னெ விழிப்பு இலக்கிய தாகம், இலக்கி விரக்ஞை தேசிய இலக்கியப் வளர்க்கின்ற உணர்வு எழுத்தாளர் கொண்டோர் பூத்தியிலும் இன்
Seu 5,5) 6. எழுத்தாளர்களை அசடடை Gls olgošu Քl bg: to a st) հոպլԻ
கெளரவிக்கின்ற போக்கு இன்
89ਸ ਲਪ இருந்தபோதிலும் இந்த வி6ை தேவைகளை அடியொடடியே எழு
நமது நாட்டின் இலக்கிய அ நிலை அல்லது வரவேற்கத்தக் வளர்ச்சிக்கு வாய்ப்பான சூழ்நிலையைத் தோற்று வித்துள் 5 இந்த மாற்றத்தைத் தொடர்ந்து ன்
உருவாக்க வேண்டும்.
"$8 ജൂ কি ழத்து இலக்கிய ră - os சி وما فة
:Duf
SY T S S S S T OOOO S செல்கின்ற கனிகமான தொகை நஈட்டில் பரவலாக இலக்கிய ஆ
கிடக்கின்றன . ஆனால் சிருஷ்
 
 

LS S S SS
என்றது. அவை இலக்கிய க்க முடியும் நமது இன்றைய
݂ ݂ ݂ களாகப் பிரிக்கலாம் ஒன்று
மற்றது ஆன்மீக வளர்ச்சி
ஒன்று இணைந்து ாமல் மற்றது இருக்க முடியாது. լքի)յն 5: அர்த்தமற்றதாக,
நின் லெளகீக வளர்ச்சி பற்றிய τι ο
பொழுதையும் விட இலக்கிய யம் சிருஷ்டிக்க வேண்டும் என்ற டைப்புக்களை வரவேற்கின்ற - கள் மத்தியில் இலக்கிய ஆர்வம் று தோன்றியுள்ளன ஈழத்து உதாசீனம் செய்த FF、 ய்த போக்கு மாய்ந்து ஈழத்து Pr 2553 5: Աք 85rt of it or 60 օր պtք று தலை துக்கியுள்ளது இது இயக்கத்தின் நேர்விளைவாக ாவு நமது சரித்திர தேசிய
ரங்கில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த புதிய க திருப்பம் நமது இலக்கிய * IT:5&stՐn 50 ,, ஆரோகதியமான
து. மனப்போக்கில் ஏற்பட்டுள்ள துலமான இலக்கிய வளர்ச்சியை
வளர்ச்சிக்கு முன்னுள்ள பெரும் பும் இதற்கான வெளிப்பாட்டுச்
ரிதமாக வளர்ந்து முன்னேறிச்
எழுத்தாளர்கள் இருக்கின்றனர். ற்றலும் படைப்புத்திறனும் பரந்து டித்திறமை பூரண பொலிவுடன்

Page 99
Langf gDės galiņus 莒 தோன்றவில்லை. இந்த நிலை
e si fitoi SOT - துெ இதனைச் சாதிப்பது நிலைக்கான త్రాg|6655614
logos, sub un fi Ligii 95-le
gasan sa Sla si Sist 6. g. Pou
ਉ ਸੁਲ56 鼩、 、 இ.ான் தொகுப்புகளும் வெ Gosfo(IBU, STEDT of Gl BTL-f Gic ofluiւց հst 30 Աք Աg 60ւքաn 66/ sig, Gorf, Gg, gy, 3, G3 SJ6õT (Off - 15
ਲ6 ਲੀਲ Qu{fluff für Gö| 80261 Uff đồ 5]lộ 611 நீக்கப்படவேண்டும் உணர்வு Gurray(36 G gri urai gólel, தட்டுரை இலக்கியத்தின் வ
ਪਸ਼ੁ தரமான முதிர்ச்சி பெற்றிருந்த வெளிவருவது குறைவாகவே உ6
நமது இலக்கியத்தின்
6. ਲੰਘ ਲੇ இதற்கு அதன் உரித்தான அளிக்கவில்லை. குழந்தை இலக் மிக மிக அவசியம் இதேபே 39 souci, Do sort 55 glouto, அக்கறை செலுத்தப்பட வேண்டு
மேற்கூறிய இலக்கியத்து
ਸੁਲੰਤ இவர்களை எழுதத் துண்டக்க நம்முன்னுள்ள பிரதான பணி ! நாட்டில் பரவலாக பதிப்பகங்க
 

9.
6. வகுமாக இன்னும் பைத் தோற்றுவிப்பதே இன்று
ਸੁLਲੰt | classim D 2 Sg5 De5 255 LO ਨ) 5
க இவற்றை () 堑
ਲ6 o ffurfissför է 3 մՂար 3, 666
శ్రీ త్రpg తగ్రాటెరిలైడ్ 655లో for Cauca Gúis. Iššiff SD) 8856f6 நாவல்களை நூல்களாக்குவதுடன் நாவல்களின் ஆக்கத்திலும் அதிக | | | , ീ ട്ട് ഫ്രൺ 5) oങ്ങ് ਲ6 படைப்புகளுள் பெறவில்லை இக்குறைபாடும் இலக்கிய வெளிப்பாடுகளைப் sstfrg gig gong SG DTS \ 6f 6f ார்ச்சியிலும் அதிக சிரத்தை லங்கையில் கட்டுரை இலக்கியம் போதிலும் கட்டுரைத் தொகுப்புகள் 有6T、
முக்கியமான பிரிவுகளில் ஒன்று பெற்ற ஈழத்து இலக்கிய அரங்கும் ஸ்தானத்தையும் ஆர்வத்தையும் :பங்கள் பரவலக வெளிவருவது ான்று கிராமிய இலக்கியததிலும்
நகைச் சுவைப் படைப்புக்களிலும்
.
றைகளில் தரமான படைப்புக்களை Lt T S S S M BO YS
டிய சாதனங்களை உருவாக்குவதே இந்தப் பணியை நிறைவேற்ற நமது ள் தோன்றவேண்டும் எழுத்தாளர்

Page 100
8.
சங்கங்கள், எழுத்தாளர்களின் நிறுவனங்கள் இப்பெருமுயற்சியி இம்முயற்சிகள் வெற்றியிட்டக்கூ கொள்வதும் அவசியம். அரசாங் நூல்நிலையங்களுக்காகவும் ஜ தரமான நூல்களையும் சஞ்சிகை ஏற்பாடே இந்த உத்தரவாதத் ஒழுங்கை ஏற்கச் செய்ய நாம் ஆ
"ஈழத்து இலக்கிய வளர்ச் பூர்த்தி செய்வதையும் இலக்கி சாத்தியப்பாடுகளை உருவாக்கு இலக்கியத்தின் லெளகீக வ தீர்வுகாண்பதைத் தொடர்ந்து இ இலககியத்தின் ஆன்மீக வளர்ச் தவிர்க்கப்பட முடியாத நியதியாக
இதனைத் தொடர்ந்து இப்பி இலக்கிய ரீதியாகவும் விரிவாக "நமது இலக்கியப் பூங்காவிலே மணமுமுள்ள பூக்கள் பூத்து பூங்காவை 6ճlflsվLGéá, வன்ேஎைப்படுத்துவது நம்ம8ை இருக்கட்டும் " என்று கூறியது.
அறிக்கையின் மீது 6 கூறப்பட்டவை ஈழத்து இலக்கிய பொதுவான விஷயங்களாகவும் பிரதிபலிப்பனவாகவும் இருந்த அறிக்கையை பெரும் கரகோஷத்
இதைத் தொடர்ந்து தீர்மான சலசலப்புத் தோன்றியது. - காணப்பட்டுவந்த கருத்துரீதியா நிறைவேற்றும் பொழுது வெட் அவ்வாறு பேசிபோரில் முக்கியப ஆவர். கனகசெந்திநாதன் அவர் இலக்கிய வளர்ச்சி" என்னும் நா பரிவர்த்தனைக்கு இடமளிக்கப் உண்மையன்று. als (i. எடுத்துப்பேசப்பட்டனவெனினும் நடைபெற்றது.” (கா. சிவத்தம்பி

கூட்டுறவு அமைப்புக்கள், தனியார் ல் ஈடுபடலாம். அதே வேளையில் டிய உத்தரவாதத்தை ஏற்படுத்திக் கம் தேசிய கல்லூரிகளுக்காகவும் ன சமூக நிலையங்களுக்காகவும் களையும் ஒழுங்காக வாங்கும் ஓர் தை அளிக்கக்கூடியது. இந்த ரசை நிர்ப்பந்திக்க வேண்டும்.
சிக்கான முன் நிபந்தனைகளைப் யேம் பல்கிப் பெருகுவதற்கான வதையும் தொடர்ந்து அதாவது ளர்ச்சிக்கான பிரச்னைகளுக்கு இரண்டாவது பிரச்னை, அதாவது சி பற்றிய பிரச்னை இயல்பாகவும் பும் தோன்றுகின்றது. "
ரச்னையை வரலாற்று ரீதியாகவும் எடுத்துரைத்து விட்டு இறுதியாக ஆயிரம் பூக்கள், பல வண்ணமும் மலரட்டும் நமது இலக்கியப் விஸ்திரமாக்கி, வளப்படுத்தி எவரினதும் பொதுப்பணியாக
fr Cuftft. அறிக்கையில்
உலகுக்கும் எழுத்தாளர்களுக்கும் அவர்களின் அபிலாஷைகளைப் அதிகம் விவாதமின்றி துடன் மாநாடு அங்கீகரித்தது.
ங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டதும் ஒரு இதுவரை இலைமறைகாயாகக் ன எதிர்ப்புக்கள் தீர்மானங்கள் - scissifié - Longs (Ley ùuLsi ானவள் எப்.எக்லி நடராசாவே $ளது பெயரில் வந்துள்ள "ஈழதது பில் அம்மாநாடில் எதிர்க்கருத்துப் படவில்லை என வரும் கூற்று த்து வேறுபாடுகள் மாநாடு எவ்வித குழப்பமுமின்றி புதுமை இலக்கியம், தேசிய

Page 101
ஒருமைப்பாட்டு மாநாட்டுமலர் 197
மாநாட்டில் எழுந்த மேற்படி
இருந்தது. தனிப்பட்ட குரோதங் தத்து வார்த்த கொள்கைகளில் கருவியாகப் பயன்படுத்தி பிரச்னை பேணிவரும் ஜனநாயக மரபுப்படி அவர்களுக்கு இடமளிக்கபட்ட நிகழ்ச்சிகளைக் கொண்டு செல்லவும் மாநாட்டை திசைதி மாநாட்டை குழப்ப இவர்கள் தீர் இருநாட்களுக்கு முன்னதாகவே இ ஆதாரபூர்வமாக செய்தி கிடைத்த என்று முடிவுசெய்யப்பட்டிருந்த படTதபாடு பட்டு பாரிய முயற்ச ஒருசில மணித்தியாலங்களில்
இ. மு. எ. ச. வின் ஆளுமைக்கு 2 இந்த சவாலை சமாளிப்பது
மாநாட்டு நிகழ்ச்சிகள் ઉોg புறம்பாகவும் பிரச்னைகளை உருவ வின் ஸ்தாபனம் சம்பந்தப்பட்ட இ. மு. 6 ச வின் பெயரை "அகி சங்கம் என்று மாற்ற வேண்டும். கொண்டு வந்தனர். இப்பிே இல்லாதொழிக்கும் எத்தனம் என இதற்கு மாநாட்டுத் தலைமைக்கு அளிக்க வேண்டியிருந்தது. "பெய ஸ்தாபனத்திற்கே உரியது. அ அதனைச் செய்ய முடியும். இ உரிமையில்லை" என்று அவர் சு மாநாடுதான் எழுத்தாளர்களாகிய கொண்டு SŁj9 ... if sold அனுமதிக்கப்பட்ட பிறகுதான் தொடரவேண்டும் ' என்று அடம்பி
இளங்கீரன் தொடர்ந்து மாநாட்டிற்கு அதன் 66 ரேரணைகளைக் கொண்டு 6 உரிமையுண்டு. அத்தகைய பிே ஆனால் ஸ்தாபனம் சம்பந்தமான முடிவெடுக்க (tplg-tii T 5 st ಕT இப்பிரேரணையை ஏற்க மறுக்கி

சலசலப்பில் ஒரு உள்நோக்கமும் களைக் கொண்டிருந்த ஒருசிலர் முரண்பட்டிருந்த சிலரைக் களைக் கிளப்பினர். இ. மு. எ. க. தமது கருத்துக்களைக் கூற போதிலும் நிரற்படுத்தப்பட்ட நடத்த முடியாதபடி அதற்கப்பால் ருப்பிக் குழப்பவும் எத்தனித்தர் மானித்திருப்பதாக மாநாட்டுக்கு 1. மு. எ. ச. வின் செயற்குழுவுக்கு தால் இதற்கு இடமளிக்கக்கூடாது 泷列· மூன்று வருடகாலம் சியால் கூட்டப்பட்ட மாநாட்டை குழப்பியடிக்க இடமளிப்பது ஊறுவிளைவித்துவிடும். எனவே என்ற உறுதிப்பாட்டுடனேயே தாடங்கின . தீர்மானங்களுக்கு ாக்கினர். அதாவது இ. மு. எ. ச . விஷயங்களை உதாரணமாக Iல இலங்கை தமிழ் எழுத்தாளர் என்று ஒரு பிரேரணையைக் ரரனை இ. மு. எ. ச . 63) β) } iபது தெளிவாகத் தெரிந்தது. >ழு சார்பில் இளங்கீரன் பதில் ரை மாற்றும் விஷயம் இ.மு எ ச . தன் காங்கிர ஸே (பேரவை) ந்த பொது மாநாட்டிற்கு அந்த றியதும், “இதுவும் எழுத்தாளர் எங்களுக்கு இப்பிரேரணையை உண்டு . இந்த பிரேரணை மற்ற நிகழ்ச்சிகளைத் டிததனா .
பதிலளிக்கையில் "இப்பொது லைக்குள் ஆக்கபூர்வமான
உங்களுக்குப் பூரண ரரணைகளை வரவேற்கிறோம். விஷயங்களை இந்த மாநாட்டில் பதை மீண்டும் வலியுறுத்தி றோம். ” என்றும் இவர்களின்

Page 102
8
உள்நோக்கம் ஏற்கனவே தெரி விதிமுறைகளையும் (g { வேண்டுமென்றே அதனைக் கு உள்நோக்க முயற்சிகளுக்கு என்பதை உறுதியுடன் கூறிவை சற்றுக் காரமாகவே கூறினார்.
கீரன் தன் பதில் மூலப் இக்குழுவினர் கருதிக்கொண்டு மற்றைய எழுத்தாளர்கள் மாநr இருக்கும்படி கண்டனத்தொனியி தொடர்ந்து மேற்படி குழுவா கேள்விகளுக்கும் பிரச்னைகளுக் அ.ந. கந்தசாமி பதில் அளித் ஒலித்தது.
அ. ந. கந்தசாமியின் பேச்சுக் குழப்புவதற்கும் திசைதிருப் தலைமைக்குழு தன் பாத்திரத்ச்ை
தொடர்ந்து நிரற்படுத்தப்பட் பிரேரிக்கப்பட்டு ஒரிரு தீர்மான திருத்தங்களுடன் தீர்மானங்கள் கரகோஷங்களுடனும் நிறைவேற் கவியரங்கும் கலகலப்பாக நடந்ே குறிப்பிட்டிருந்தவாறு "மாநாட்டு இ. மு எ ச . வின் (3. எடுத்துக்காட்டுவதாக அமைந்திரு
அன்றைய மாநாட்டுக்கு இ.மு எ ச - வின் சார்பில் இலக் விருந்தளித்ததையும் இங்கு குறிப்
வெகுசிறப்பாகவும் வெ இம்மாநாட்டைப் பாராட்டி வீரகேச தலையங்கந் 60.وا_"ائيf.
முக்கியத்துவப்படுத்தி செய்திக ஆங்கில பத்திரிகைகளிலும் வானொலியும் ஒலிபரப்பியது.
இரு நாட்களும் 6)
எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள் 8

2
ஐக்
நதிருப்பதால் "ஒரு ஸ்தாபனத்தின் ங்கமைப்பையும் அறியாமல் லைக்கும் விதத்தில் எடுக்கப்படும் தலைமைக் குழு இடமளிக்காது பக்க விரும்புகிறோம் ' என்றும்
b தங்களைத் தாக்கிவிட்டதாக ஏதோ கூற முற்பட்டனர் உடனே ாட்டை குழப்பாமல் அமைதியாக ல் உரத்துக் கூறினர். இதனைத் ல் கிளப்பப்பட்ட மற்றும் சில கும் தலைமைக்குழுவின் சார்பில் $தார். குரலும் ஆவேசமாகவே
குப் பிறகு சலசலப்பு அடங்கியது. புவதற்கும் இடமளிக்காமல் செவ்வனே செய்தது
ட தீர்மானங்கள் ஒவ்வொன்றாக கொண்டுவரப்பட்ட சிறு அனைத்தும் பெரு வரவேற்புடனும் றப்பட்டன . பின்னர் கருத்தரங்கும் தேறின பேராசிரியர் சிவத்தம்பி நிகழ்ச்சிகளின் நெறிப்பாடு தசிய பொறுப்புணர்ச்சியை
应生母·
வந்திருந்த அனைவருக்கும் கிய அன்பர் குருசாமி சுவையான பிட்டேயாக வேண்டும். ற்றிகரமாகவும் நடநதேறிய
ரி, தினகரன், ஈழநாடு ஆகியன
மாநாட்டு நிகழ்ச்சிகளை ளைப் பிரசுரித்தன . சிங்கள,
மாநாடு இடம் பெற்றது.
இடங்களிலிருந்தும் வந்திருந்த 5 விஞர்கள், பத்திரிகையாளர்கள்,

Page 103
8.
வாசகர்கள் ஒருவரையொருவர் மாநாடு ஒரு சந்தர்ப்பமாக அமை
பெறுபேறுகளைப் பொறு அத்தியாயத்தைப் படைத்தது. "6 அது இது என்று தங்களுக்குள் எழுதிவருவதையும் தவிர வேறு செய்யமாட்டார்கள் " என்று 6ெ தகர்த்தெறிந்தது. அவர்கள் செ1 செய்தது, மதிக்க வைத்தது. எழு உற்சாகம் பெருகியது. தங்களாலு என்ற உணர்வும் طا بها واموا) சோர்ந்திருந்த சில எழுத்தாள தோற்றுவித்தது . இ. மு. எ. ச வுட இருந்தோர் கூட அதனுடன் சேர் நாடி வந்தனர். ஈழத்து 6 Ι (ι தலைமைத்துவம் பெரும்பாலும் அ எதிர்பார்ப்புகள் காணப்பட்டன .
இ. மு எ ச . வுக்குள்ளே செயற்படத்தும் துடிப்பு, அதன் பரப்ப வேண்டும் என்ற
பொதுமக்களுக்குமிடையே )عام உண்டாக்குதல் போன்ற நடவடிக்ை அதிகரிததது. இவற்றின் விளை
தான் யாழ்ப்பான மாநாடு ,
இரண்டாவது பேரை
இ.மு எ ச - வின் முதலாவது 1957 ஜூன் மாதம் கொழும்பில் கொழும்பில் நடந்த இ.மு பொது மாநாட்டைத் தொடர்ந்து யாழ்ப்பாணத்தில் நடத்துவதென்று வின் யாழ் கிளையின் ஒத்துழைப் அமைக்கப்பட்டது.
டொக்டர் நந்தியைத் தலை (ஈழத்துச் சோமு) செயலாளராக இளங்கீரன், டொமினிக் ஜீவா, பெனடிக்ட் பாலன், கவிஞர் ப வேதவல்லி கந்தையா, சட்டத்த

நேரில் சந்திக்கவும் உரையாடவும் ந்தது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
கதவரை இம்மாநாடு புதிய 1ழுத்தாளர்கள் இலக்கியம் கலை, அலம்பிக்கொண்டு இருப்பதையும் உருப்படியான காரியம் எதையும் பளியே நிலவிய அபிப்பிராயத்தை பல்வீரர்கள்தான் என்பதை ஏற்கச் த்தாளர்கள் மத்தியில் பொதுவாக ம் சாதனைகளைச் செய்து காட்ட பெருமிதமும் ET 55õTÜu 6. ர்களிடம் புதிய நம்பிக்கையை ன் இணையாது "நடுநிலை” யாக ந்து செயற்பட விரும்பி அதனை ழத்துலகில் இ. மு. எ.ச - வின் |ங்கீகரிக்கப்பட்டது. மேலும் பல
மாநாட்டுத் தீர்மானங்களை செய்திகளை இலங்கை பூராவும் ஆர்வம், எழுத்தாளருக்கும்
தாடர்பையும் நெருக்கத்தையும் கைகளில் முனைப்பு-செயல் வேகம் வுகளில் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று
ஒவ (காங்கிரஸ்)
ஸ்தாபன பேரவை (காங்கிரஸ்) நடைபெற்றது . 1962 ஏப்பிரலில் ... 6.. 9. வின் எழுத்தாளர் அதன் இரண்டாவது காங்கிரஸை தீர்மானிக்கப்பட்டு இ. மு. எ. ச . போடு அதற்கான தயாரிப்புக்குழு
வராகவும் என் சோமகாந்தனை வும் கொண்டிருந்த இக்குழுவில்
டானியல், செ. யோகநாதன், சுபதி, கவிஞர் யாழ்ப்பாணன்,
ானி ஜெயசிங்கம் ஆகியோர்

Page 104
இருந்தனர்.
அம்மாநாடு 3. (p. 61.9 . இருந்தபோதிலும் 6) 55) 60 u i பொதுமக்கள் ஆகியோரும் கல முதல்நாள் பொதுவிழாவையும் நடத்துவது எனவும் தீர்மானிக்கப்
தாயாரிப்புக்குழு மாநாட் இயங்கியது. மாநாட்டிற்கான ԼOn 15r (6), யாழ்.குடாநாடு பூர் துண்டுப் பிரசுரங்கள் விநியோ பேனர்கள் கட்டுவது போன்ற அதே வேளையில், முக்கியப மேற்கொண்டது .
முதல் வருடம் கொழும் எழுத்தாளர் பொது மாநாட்டின் பரப்புதல், எழுத்தாளர்களுக் தொடர்பையும் நெருக்கத்தையும் எடுத்த தீர்மானங்களைச் செய சந்தர்ப்பமாகப் பயன்படுத்தியது கிராமங்கள் தோறும் ಆ«LLfil: செய்யப்பட்டு நடந்தன. இவ கொண்டார்கள் . নিF g5€J கொள்கைகள், கொழும்பு, ய ஆகியன விளக்கப்பட்டன . ஆதரவு பெருமளவு இருந்தது
1983 மே 13ந் திகதிகளில் முதல் நாள் நிகழ்ச்சிகள் பரு கோயிலிலிருந்து 9, Loup தொடங்கியது. suurtur ৫5া এটা ভেক্ত(চ5um 6ঠা urt güu T6T55) யிசமாதியில் அப்போதைய மr நினைவுக்கல்லை திரை நீக்கம் க. கணபதிப்பிள்ளையின் தt நடைபெற்றது . கூட்டத்தில்
issus of Just 6ft T66 சு வித்தியானந்தன், (pgsóluff | மு. கணபதிப்பிள்ளை, (ou உரையாற்றினர். இதனைத்

粤
வின் ஸ்தாபன மாநாடாக எழுத்தாளர்கள், வாரு கர்கள் ந்து கொள்ளக்ககூடிய வகையில் இரண்டாம் நாள் காங்கிரஸையும் Uti g5 -
(ତ வேலைகளில் தீவிரமாக பணம் சேகரித்தல், செய்தியாளர் TSJüri சுவரொட்டிகள் ஒட்டுதல். கம், நகரின் முக்கிய சந்திகளில்
பல வேலைகளில் ஈடுபட்டிருந்த ான மற்றொரு வேலையையும்
பில் நடந்த இ.மு. எ.க வின்
செய்தியை இலங்கை முழுவதும் தம் பொதுமக்களுக்குமிடையே ஏற்படுத்துதல் என்ற இ.மு எ ச படுத்தவும் யாழ் மாநாட்டை ஒரு எனவே யாழ். குடாநாட்டு களும் கருத்தரங்குகளும் ஏற்பாடு ற்றில் திரளான மக்கள் கலந்து இலக்கியம், இ.மு எ ச - வின் ழ், மாநாடு பற்றிய செய்திகள் பாழ் மாநாட்டுக்கும் மக்களின்
பாழ். நகரில் நடந்த இம்மாநாட்டின் தித்துறை ஆனையடிப்பிள்ளையார் 65 விழா ஊர்வலத்துடன் மூலையிலுள்ள பாரதியாரின் சாமியின் (அருளம்பல மோனம்} வட்ட நீதிபதி சுெ தனபாலசிங்கம் செய்து வைத்தார். பேராசிரியர்
லமையில் சிறப்புக் Յո. ԼւլD வடபகுதியின் அப்போதைய ச.அருள்நந்தி, Gur ft gífuuft குல.சபாநாதன், தென் புலோலியூர் சபாபதிப்பிள்ளை முதலியோர் தொடர்ந்து அ. ந. கந்தசாமியின்

Page 105
தலைமையில் கவியரங்கு இடம் மாலைநிகழ்ச்சிகளை யா சு. நடேசப்பிள்ளை ஆரம்பி கணபதிப்பிள்ளை அவர்களின் பெருந்திரளானோர் வந்திருந்த பங்களிப்புச் செய்த தமிழ்க்க பத்திரிகையாளர் அ. செ. முருகானந்தன் மக்க இஸ்லாமிய அறிஞர் அல்ஹ கெளரவிக்கப்பட்டனர்.
மறுநாள் காலை இ. மு. (காங்கிரஸ்) டாக்டர் நந்தி காங்கிரஸிற்கான தலைமைக்கு வினது மத்திய குழுவின் பிரேம்ஜி சமர்ப்பித்தார். தரப்படுகின்றன .
“இலங்கை முற்போக்கு எ செய்த வேலைகள், நிை கொள்கைகள் பற்றி அவதா நடவடிக்கைகள் குறித்தும் பற்றியும் திருப்தியுடன் பார்க்கி
"ஈழத்து இலக்கியத்தில் விழிப்பும் வேகமும் இன்று பிரக்ஞையற்று இலக்கியம் இன்று தேசிய, சமூக உ அணுகும், இலக்கியத்தை படை இலக்கியத்தைப் பற்றிய மலடுத புதிய இலக்கிய கருத்துக்களு பார்வையும் இன்று வலுப் எழுத்தாளர்களை ஆகர்ஷித்து இன்றைய வளர்ச்சிப்போக்கை வளர்ந்துள்ளன .
"இலக்கியத்தில் பிரக்ஞை ஏற்பட்டுள்ளது எழுத்தாளர்க 6 வேண்டும் என்ற உத்வேகமும் படைப்புக்களை வரவேற்கின்ற
 
 

85 ۶۴ پیچیده منبع
பெற்றது.
1ழ் நகர மண்டபத்தில் தமிழறிஞர் |த்து வைத்தார் . Guy ng uri தலைமையில் நடந்த இவ்விழாவுக்கு தனர். தமிழ் இலக்கியத்திற்கு பெரும் டல் கந்தமுருகேசனார், முதுபெரும் லோகநாதன், "மறுமலச்சி” ள் கவி சி.வி. வேலுப்பிள்ளை , ாஜ் வி. எம். சம்சுத்தின் ஆகியோர்
எ ச - வின் பேரவைக் கூட்டத்திற்கு தியை முதல்வராகக் கொண்ட குழு தலைமை ஏற்றது . இ. மு. எ. ச. அறிக்கையை பொதுச் செயலாளர் அதன் சில பகுதிகள் இங்கு
1ழுத்தாளர் சங்கம் கடந்த காலத்தில் றைவேற்றிய பணிகள், பின்பற்றிய ானித்த மத்திய குழு சங்கத்தின் அது கடைப்பிடித்த கொள்கைகள் |றது.
முன்னென்றுமே இருந்திராத ஒரு ஏற்பட்டுள்ளது. சமுதாய, தேசிய படைக்கக்கப்பட்ட நிலைமை LDm g5
ணர்வுபோதத்துடன் இலக்கியத்தை க்கும் நல்ல திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. நட்டிய கருத்துக்கள் முறியடிக்கப்பட்டு ம் கோட்பாடுகளும் புதிய இலக்கியப் பெற்றுள்ளன . இவை பெருவாரி துள்ளதுடன் ஈழத்து இலக்கியத்தின் நிர்ணயிக்கும் சக்தியாகவும் இவை
பூர்வமான உணர்வு இன்று uly 6, 6) T 5
ரின் மத்தியில் இலக்கியம் சிருஷ்டிக்க
மக்கள் மத்தியில் ஈழத்து இலக்கியப்
உணர்வும் தோன்றியுள்ளன . தேசிய,
*

Page 106
سسسسس 86
சமூக, பிரச்னைகளை மையமாக ை வேகமாக படைக்கப்படுகின்றது.
கொடுக்கும் முனைப்பும் அதிகரித்துள்
"இலக்கியத்தைப் பற்றி எழுத்தாள கருத்துப் பரிவர்த்தனைகள் நிகழ் பறிமாறல் கருத்து போராட்டக் க
உக்கிரமடைந்துமுள் 6ளது.
"ஈழத்து இலக்கிய அரங்கில் முற்போக்கு), இருகருத்தோட்ட ட்டவட்டமாகவும் முன்வந்துள்ள 6 மடைந்து வரும் இந்த போராட் தவிர்க்கத் தேவையில்லாத ஒரு போராட்டத்தில் நாங்கள் $rt ୋର୍ଟ
வளர்ச்சியின், இலக்கிய வளர்ச்சியில
“இந்த போராட்டத்தில் எந்த ச கோட்பாடு முன்னேறிச் செல்லும் திசைகாட்டியாக திகழ்கிறதோ, சுபீட்சத்தையும் ஆனந்தத்தையும் உருவாக்குவதை நோக்கி முன்னேறு செல்லும் சக்தியின் பக்கத்தில், அ கோட்பாட்டின் பக்கத்தில், மக்கள்
அணிவகுத்து நிற்கின்றோம் .
"நாம் புதியவற்றிற்காக, நல் வற்றிற்காக நிற்கும் அதே 8ே காலாவதியான வற்றிற்காக, தீயவர் நிற்கிறார்கள் . நாம் வளரும் சக்தியி பக்கத்தில், எதிர்காலத்தின் பக்கத்தி தேயும் சக்தியின் பக்கத்தில் தேங்க இறந்தகால சக்தியின் பக்கத்தில் நிற்
"நாம் உயர்ந்த இலட்சியங்களு நமது சித்தாந்தம் செழித்து வ6 வழிகாட்டுகின்றது. நமது எதிரிக் இருளில் உழலுகின்றார்கள் - அ சித்தாந்தங்கள் செல்லரித்துப்போய் நாம் பாரதி பணித்த பாதையில் யுகத்தைத்" தோற்றுவிக்க மக்கள்

வத்து தேசிய இலக்கியம் மிக படைப்புகளுக்கு நூல் உருவம் 1 6s 85. ݂ ݂ ݂
Iர்கள் மத்தியில் மிகப் பரவலாக கின்றன. இந்தக் கருத்துப் ட்டத்தை அடைந்துள்ளதுடன்
இருபோக்குகள் (பிற்போக்கு, ங்கள் மிகத்தெளிவாகவும் ஈ சமூகத்துறையில் உக்கிர டத்தின் தவிர்க்க முடியாத, வெளிப்பாட்டை இக்கருத்துப் எகின்றோம். இது சமூக * ஒரு நல்ல கட்டமாகும்.
க்தி முன்னேறுகிறதோ, எந்த
மக்கள் பெரும் கூட்டத்தின் எந்த பகுதிகள் அனைவரும்
தரவல்ல சமூக அமைப்பை கின்றவோ அந்த முன்னேறிச் அந்த இயக்கத்தின் பக்கத்தில், பகுதியின் பக்கத்தில் நாங்கள்
பலவற்றிற்காக, உன்னதமான வளையில், நமது எதிரிகள் >றிற்காக, கீழானவற்றிற்காக ன் பக்கத்தில் முன்னேற்றத்தின் ல் நிற்கிறோம். நமது எதிரிகள் சிநிற்கும் சக்தியின் பக்கத்தில்,
கிறார்கள் .
நக்காகப் போராடுகின்றோம். ார்ந்து மனு க்குல வாழ்வுக்கு கள் எவ்வித இலட்சியமுமற்று வர்களின் சமூக, இலக்கிய வங்குறோத்தாகி விட்டன . "கலியைக்கொன்று கிருத பெரும் சக்தியுடன் இணைந்து

Page 107
போராடு கிறோம். நமது எதி அமைப்பின் மானங்கெட்ட பாது
" ஆகவே தான்
கருத்துப்போராட்டம் உக்கிரம வேற்கிறோம். இது முற்பே இலக்கியத்துறையில் நமது ச நிறைவேற்றி வருகின்றோம் என் "நமது நாட்டின் இலக்கிய வ6 நமது சாதனைகள், நமது ே திருப்தியைத் தெரிவித்தபோதி முடியாது என்று கருதுகிற ஸ்தாபனத்தினதும் வளர்ச்சியை நமது இலக்கியத்தின் பிரச்னை 5 உணர்ந்து கொண்டு இந்த முன்னேறுவதற்கு தீர்க்கமான இவ்வாறு கூறிய அறிக்கை பலவீனங்கள், கடமைகள் ஒ விளக்கியது . இவற்றை நிவர்
செயல்முறைகளையும் கூறியது.
அறிக்கையின் மீது விவா பிரச்னைகள் அலசப்பட்டன . ஆராயப்பட்டன, விமர்சிக்கப்
முன் வைக்கப்பட்ட வேலைத்திட் கொண்டுவரப்பட்ட திருத்தப் அங்கீகரிக்கப்பட்டன. ஸ்தாபன குழுவுக்குப் பதிலாக ஈழத்து மு பகுதியினரையும் பிராந்தியங்க Br. 1, u தேசிய சபையும் அமைக்கப்பட்டன .
அன்று மாலையில் கலைஞ அரங்கு, சிறப்பு சொற்பெ நடைபெற்றன கலையரசு eெ
sŚ. 5, Ủ6O), Uum, ஒவியமணி கட்சிணாமூர்த்தி, ஆழிக்குமரன் வழங்கிக் கெளரவிக்கப்பட்டனர்
இலக்கிய அரங்கை பேராசி வைக்க, இலங்கையர்க்கோனின் செய்து வைத்தார். இளங்க
 
 
 
 

7 s
na
ரிகள் மரணித்துப் போகும் சமூக காவலர்களாக முன் வருகிறார்கள்.
இலக்கியத்துறையில் இந்தக் டைந்துள்ளதை உவகையுடன் வர ாக்கு எழுத்தாளர்களாகிய நாம் முதாய சரித்திரப்பங்கை சரியாக பதையே எடுத்துக்காட்டுகின்றது. ார்ச்சி, நமது ஸ்தாபன வளர்ச்சி, பாராட்டங்கள் பற்றி மத்திய (8) Աք லும் இதில் நாம் நின்று விட 卤· நமது இலக்கியத்தினதும் நிதானமாக கணித்துக்கொண்டு, ளையும் கடமைகளையும் தெளிவாக மாநாட்டிலே நாம் மேலும் திட்டத்தை வகுக்கவேண்டும்."
பிரச்னைகள், குறைபாடுகள், வ்வொன்றையும் எடுத்துக்காட்டி ததி செய்வதற்கான வழிகளையும்
தம் நடந்ததும், பல ஸ்தாபனப்
சங்கத்தின் குறைநிறைகள் Lull. L66T . மத்திய குழுவினால் -மும் ஸ்தாபன அமைப்பு முறையில் பிரேரணைகளும் விவாதிக்கப்பட்டு எ அமைப்பு முறையில் மத்திய நற்போக்கு எழுத்தாளர்களின் சகல ளையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக் பல இலக்கியக் குழுக்களும்
ர்களை கெளரவித்தல், இலக்கிய T5ਪਲ6i ஆகிய நிகழ்ச்சிகள் Tñ 500T soîrûJ5 Lo, நாடக ஆசிரியர் பெனடிக்ட் தவில் வித்துவான்
ஆனந்தன் ஆகியோர் விருதுகள்
|ffluust அ. சின்னத்தம்பி ஆரம்பித்து உருவப்படத்தை வரதர் திரை நீக்கம் ரன் தலைமையில் நடைபெற்ற

Page 108
88.
இநநிகழ்ச்சிகளில் ஈழத்து இலக ஆண்டுகள் என்னும் உரைக்கே அமைந்தது. இலக்கியத்தின் வெ பற்றி திருவாளர்கள் செல்வராசன், ஈழத்து சோமு, அந எச். எம்.பி. முகி தீன், GT tid. Sto. EF Š வாசித்தனர். திருவாளர்கள் க வித்துவான் பொன் முத்துகுமார6 களையடுத்து கவிஞர்கள் தான் தே சொக்கன் ஆகியோரினால் “கவி நாடகம் நடத்தப்பட்டது. அக்கா வைத்து உருவாக்கப்பட்ட இக்கவிை சிந்தனைக்கு விருந்தாகவும் அமைந்:
இம்மாநாட்டுக்கு நாடெங்குமிரு அபிமானிகளும் வருகை தந்த8 பங்குகொண்டு சிறப்பித்தனர். ஆசி su grtu81 lo, சிங்கள Sτ (ιρές வெளிநாட்டுத் து துவராலயங்க பிரதிநிதிகளை அனுப்பித் மாநாட் குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
இம்மாநாடு இ.மு எ ச வின் பாதையில் மற்றொரு மைல்கல்லாகு!
தமிழ் - சிங்கள எழுத்
கொழும்பில் நடந்த இ.மு எ . மாநாட்டின் பெறுபேறுகளில் மற்ெ திகதி கண்டியில் நடந்த சிங்கள -; இலங்கை சாகித்திய வாரத்தையெ சமாஜய' என்னும் கண்டி சிங்கள இ முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கமும் நடத்தின.
இதுவும் ஒரு புதுமை நிகழ்ச்சிய இத்தகைய ஒரு மாநாடு நடை எவரும்- எந்த கலை இலக்கிய நி அதுவும் 1956ல் தோன்றிய மொ சூடும் 1958ல் நடந்த வகுப்புக்

கிய வளர்ச்சியில் கடந்த பத்து ாவை முக்கிய நிகழ்ச்சியாக வ்வேறு துறைகளில் ஏற்பட்ட
சொக்கன் , சில்லையயூர் கந்தசாமி, எஸ்.தில்லைநாதன், ம் ஆகியோர் கட்டுரைகள் கைலாசபதி, கா.சிவத்தம்பி, ன் ஆகியோரின் சிறப்புரை ான்றிக் கவிராயர், முருகையன் சிதைச் சமர்” என்னும் கவிதை ல இலக்கியப் பிரச்னைகளை த நாடகம் நகைச் சுவையாகவும்
திருந்தது.
நந்து எழுத்தாளர்களும் இலக்கிய ট্যা না . பல நிகழ்ச்சிகளிலும் ய - ஆபிரிக்க ஒருமைப்பாட்டு தாளர்- கவிஞர் ਲ556 , នៅ என்பன வையும் தமது
டைக் கெளரவித்ததும் இங்கு
சாதனை மிக்க வரலாற்றுப் o.
g5 FT 57T If om 5 T (GE)
ச. வின் எழுத்தாளர் பொது றான்று 1963 செப்டம்பர் 22ந் தமிழ் எழுத்தாளர் மாநாடாகும். 1ாட்டி ”மகா து வர தருனே
ளங்கவிஞர் சங்கமும் இலங்கை ஒருங்கிணைந்து இம்மாநாட்டை
ாகவே அமைந்தது. அதற்குமுன் பெற்றதில்லை நடத்துவதற்கு g) SAJ STIFT (typ LID எண்ணியதுமில்லை . ழிப்பிரச்சினையினால் ஏற்பட்ட
கலவரத்தினால் உண்டான

Page 109
ൈ ബ 8.
மனக்கசப்பும் முற்றிலும் மறையா ஒரு மாநாட்டை fقع نقل ---اقj{ 56 لڑکی لط I 6a{ )} விஷயமாகும். எனினும் இ. முனைந்தது. அதன் உறுதிப்பாடு ஒற்றுமையிலும் இன ஐக்கியத்திலு உனாவுபூாவமான பற்றுதல்
கோலாயமைந்தன. அதே வே6ை இன ஐக்கியத்திலும் விருப்பமும் இலக்கியக்காரர்களின் 6 கோலின எனினும் இம்மாநா
பிற்போக்கு சக்திகளின் எதிர்ப்பம்
)مخکی زیع 나
கனடி புஷ்பதான மகளிர் மகா
இம்மாநாட்டிற்கும் }_{{\} பகுதி படைப்பாளிகள் வந்திருந்தனர். அ அதிபரும் பிரபல எழுத்தாளரு தலைமையில் நிகழ்ச்சிகள் ெ இளங்கவிஞர் சங்கத்தின் )كليا وغ (حي தனது வரவேற்புரையில் மாநாட்டு ஆகிய இருமொழிகளிலும் நடைெ
முன் வரிசையில் அமர்ந்திருந்த பிக் "கண்டி சிங்கள மக்களின் புனிதபூ வேலை?” என்று ஆவேசத்துடன்
இக் கூட்டத்தில் தமிழ் இடம் பெறக்கூடாது தனிக் சிங்களத்தி என்று கத்தினார். இவ்வாறு ஒரு
மாநாட்டுத் தலைவர் லீல் குணசே, அமர்ந்திருந்த அப்போதைய கல்வி பிரபல கவிஞருமான டி பி தென் i Sri (GluG: p; prrr, பேராசிரியர் tگو6ij6 إزینی காரணங்களை எடுத்துக்காட்டி : பிக்குமாரின் எதிர்ப்பும் அடங்கவி நிலை ஆனால் அது நடக்கவில்ை
Լ06ծrւմ:55յoi: எற்பட்டிருந்த ijs IJF பொதுச் செயலாளர் பிரேம்ஜி த தலைமைக் குழு கலந்தாலோசித்து விட்டு மேடைக்
ਤr

sa
ஒரு சூழ்நிலையில் இத்தகைய ம் எண்ணிப் பார்க்கவும் முடியாத இதனைச் சாதிக்க .. +3 - 61. ג: துணிவு செயல்திறன், தேசிய இருந்த கொள்கை ரீதியான ஆகியன இதற்குத் துரண்டு யில் தேசிய ஒருமைப்பாட்டிலும் பற்றும் கொண்டிருந்த சிங்கள் னையும் இம்மாநாட்டிற்கு அடி ட்டிற்கு சிங்கள வகுப்புவாத ஏற்படாமலில்லை.
வித்தியாலய மண்டபத்தில் நடந்த களிலிருந்தும் சிங்கள - தமிழ்
ப்போதைய கேகாலை அரசாங்க
மான லில் குணசேகர வின் தாடங்கின கண்டி சிங்கள
um 6 ஆரியவன் ச Lin
நிகழ்ச்சிகள் தமிழ்-சிங்களம்
பறும் என்று அறிவித்தார்.
குமாரில் ஒருவர் உடனே எழுந்து
| . இங்கு தமிழர்களுக்கு 64 5টা ঠো
குரல் எழுப்பினார். தொடர்ந்து
ல்தான் நடைபெறவேண்டும் " 6) 50 156
கர உட்பட அவருடன் மேடையில் கலாசார உதவி அமைச்சரும் னக்கோன் சிரே ஷட கவிஞர் ஹெட்டியாராச்சி ஆகியோர் பல சமாதானம் கூறினர். எனினும் ல்லை மாநாடு குழம்பக் கூடிய Ն , நடக்கவிடவில்லை.
புக்கும் சலசலப்புக்கும் DL Լո அருகிலிருந்த යූ} (up . 61 - ජූ= } நிமிடங்கள் زاد6{ fع }L65ر குச் சென்று சிங்கள மொழியில்

Page 110
90
“இங்கு வந்திருக்கும் தமிழ் எழுத்த எழுந்திருப்பதால் அவர்கள் சார்பி அனுமதி தாருங்கள். நான் தமிழ்
தாய்மொழியாகிய தமிழில் பேசுவது இங்குள்ள பெரும்பான்மையோர் .
யிலேயே பேச விரும்புகின்றேன். "
இவ்வாறு ஆரம்பித்ததும் எதிர்ப்புக் பிரேம்ஜி நிதானமாகவும் தெளிS பேச்சைத் தொடர்ந்தார். இ. மு. எ வரலாறு, அதன் நோக்கங்கள், அ! சரளமான சிங்களத்தில் விவரித்து இ. மு. எ. ச நடத்திவரும் இருமுை கூறினார்.
“மொழி என்பது கருத்துக்களை ெ அது வெறும் போதைப்பொருளல்ல. வெறியாக மாறக்கூடாது. ஒரு மெ மற்றமொழி வளர்ந்து விட முடியா ஒடுக்குவதன் மூலம் சிங்களம் சிறப்ை
"ஏகாதிபத்தியத்தால் நூற்றாண்டுக மக்களின் மொழி அரியாசன பு எழுத்தாளர்களாகிய நாம் மகிழ்வுடன் அதே எகாதிபத்தியத்தால் நூற்றாண் மக்களின் மொழியும் இந்த நாட்டின் வேண்டும் என்று உறுதியுடன் கோரு
"தமிழ்பேசுவோரும் சிங்களம் பேசு
மக்களே காலாதி காலமாக சகோதரர்களே அவர்கள் . இரு பகு அன்னை நாட்டை முன்னேற்ற
இனபேதமும் சீர்குலலைவுக்கே வ சின்னா பின்னப்பட்டு சிதைவதை முடியாது. அதனால்த்தான் வகுப்புவா சரி, தெற்கிலிருந்து வந்தாலும் சரி உண்மையான தேசபக்தர்களினதும் கடமை. ஆகவே ஆயிரம் எதிர்ப்பு கடமையைச் செய்ய இ. மு. எ. ச . பேசுபவர்களும் தமிழ் பேசுபவர்க நேசிப்பதும் அபிமான மாய் பாராட்டுs முடியாத பிறப்புரிமை ”

ாளர்களையொட்டி பிரச்சினை சில வார்த்ததைகள் பேச எழுத்தாளன் என்பதால் என து தான் முறை. என்ற போதிலும், ரிந்து கொள்ளக்கூடிய பாஷை
:ள் மங்கி அமைதி நிலவியது. ாகவும் உறுதியாகவும் தன் ச - வின் ஸ்தாபிதம், அதன் து நடத்திய போராட்டங்களை விட்டு இனவெறிக்கு எதிராக பனப்போராட்டத்தைப் பற்றியும்
வளியிடும் ஒரு கருவியே தவிர ஆனால் மொழி அபிமானம் ாழியைத் துவேஷிப்பதன் மூலம் ாது. இந்த நாட்டில் தமிழை ப எய்து விட முடியாது.
ளாக நசுக்கப்பட்ட சிங்கள O ஏறியதை முற்போக்கு
வரவேற்கிறோம். அதேபோல ாடுகளாக நசுக்கப்பட்ட தமிழ் ஆட்சி மொழிகளில் ஒன்றாக கிறோம்.
வோரும் இலங்கை நாட்டு ஒன்றாக வாழ்ந்து வரும் திகளின் ஐக்கியத்தின் மூலமே முடியும் வகுப்புவாதமும் வகுக்கும். அன்னை பூமி தேசபக்தன் எவனும் சகிக்க தம் வடக்கிலிருந்து வந்தாலும் அதை எதிர்த்து போராடுவது முற்போக்குவாதிகளினதும் $கள் வந்த போதிலும் அந்த தயங்கமாட்டாது. சிங்களம் ரும் தத்தம் தாய்மொழியை தும் எவராலும் அபகரித்துவிட

Page 111
இவ்வாறு பிரேம்ஜியின் பேச்சு கரகோஷம் எழுந்து அதனை எ நீண்டு ஒலித்தது.
எதிர்ப்பும் சலசலப்பும் மறைந்து உற்சாகமுடன் நிகழ்ச்சிகள் கருத்தரங்கு, கவியரங்குகள் ஹெட்டியாராச்சி. Guy Taff முதலானோர் சிங்கள - தமிழ் பிரச்னைகள் குறித்தும் ஆம் யாற்றினர் சிங்கள எழுத்தாளர் கவிஞர்க அருமையான மதிய போசனம் நட்புடன் நடந்தன . தீர்மானங்க இறுதியில் சிங்கள - தமிழ் எழுத
வெளியிடப்பட்டது. அவ்வறிக்
தரப்படுகின் {n}50া ,
". . . . . எழுத்தாளர்களாகிய f গু, গা বা G 581 m up. ٦که LIنgئز நாட்
பாதுகாப்பதிலும், நாட்டை மு ஈடுபடுத்துவோம். அதற்காக எ பொறுப்புணர்ச்சியுடனும் ம6 செலவோம். மனித குலத்தில் துன்பதுயர்கள் பான்ற மக்க விளைவிக்கும் நிலைமைகளை நிர்மானத்தில் மக்களின் வாழ்
1666 கலைகளை பயும் பயன் படுத்துே "இலக்கிய வாழ்வுக்காக எழு @lLif (b &া বা গুn f্য , 56) TE-Ty
T0 M M OOOS S m tuTTS எழுத்தாளர்களாகிய நாம் ஐக்கிய
- "சகல சிங்கள தமிழ் மக்க அவர்களுக்கு இலக்கிய ரசனை எண்ணங்களை சீர்படுத்தவும் உணர்வை உருவாக்கிய கிரn
பாரம்பரியத்தின் அடிப்படையி படைப்பதோடு , ਲ5 s
 
 
 
 

91
முடிவுற்றதும் மண்டபத்தில் நீண்ட }றுக் கொண்டதற்கு அடையாளமாக
மடிந்து அமைதியான சூழ்நிலையில் இருமொழிகளிலும் தொடர்ந்தன. நடைபெற்றன . Gug Tsilfurt tiñT க. சிவத்தம்பி, ເຈົ້າ. ວ. இலக்கிய வளர்ச்சி, மற்றும் வறிக்கைகள் சமர்ப்பித்து உரை
ளால் மாநாட்டுப் பிரதிநிதிகளுக்கு அளிக்கப்பட்டது. உரையாடல்களும் ளும் நிறைவேற்றப்பட்டு மாநாட்டின் தாளர்களின் கூட்டறிக்கை ஒன்றும்
கையின் சில பகுதிகள் இங்கே
Tto தேசத்தின் U T g, G, TSN i Gynt டின் தேசிய சுதந்திரத்தைப் ன்னேற்றிச் செல்வதிலும் எம்மை டுக்கப்படும் சகல முயற்சிகளையும் ாப்பூர்வமாகவும் முன்னெடுத்துச் சுபீட்சத்திற்காகவும், சுரண்டல், ள் முன்னேற்றத்திற்கு 鷺 இல்லா தொழித்து சோஷலிஸ் க்கை நிலையை ஸ்தாபிக்க நாம் க இலக்கியத்தையும் எழுத்துக் liff). த்துக் கலை மக்களின் சமூக, முன்னேற்றத்திற்காக 6া গ্ৰন্স :) சின் கோட்பாட்டில் சிங்கள தமிழ்
முறுவோம்.
ரின் வாழவை சித்திரிப்பதோடு உணர்வை உண்டாக்கி, அவர்களின் ஆண்டாண்டு காலமாக தேசிய மிய கவிதை, கிராமிய கதை, 5ளின் பழம்பெரும் இலக்கியப் நவீன இலக்கியங்களைப் ருவாகும் பல்வேறு இலக்கிய

Page 112
வேறுபாடுகளில் நமது வாழ்விற் பயன்படுத்தவும் நாம் எப்பொழுது காரணத்தினால் மேற்கத்தி கட்டுக்கோப்புகளுக்கு அடிமைய வழக்கங்களில் உருவாகும் இ பொதுமக்களின் முன்னேற்றத்தை என்பதை நாம் திடமாக நம்புகின்
"வாசகர்களின் கீழ்த்தரமான கூடியதாக வெளியிடப்படும் வழக்கங்களின் அடிப்படையில இலக்கியங்கள் ஆத்மார்த்த ரீத இலக்கியத்தையும் Ցs 60) 6Ն) 885) t! ! ! போராட்டத்தில் ஓர் அம்சமா கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற் ஆகையினால் பண்டைய பாரம்பரியங்களுக்கும் மரபுகளு எதிர்காலத்திலும் மக்களுக்கு கலாசார உரிமையையும், தேசிய இலக்கியங்களை உருவாக்குவை Gle, r6n Gs.JTub.
"நம் மக்களிடையே உள்ள வேறு சிற்சில பரஸ்பர விரோதக் பிரச்னைகளும் சமாதான பூர்வ தீர்த்துக்கொள்வதற்கு உதவி பு எழுத்தாளர்களாகிய நாம் நம: படுத்துவோம். சரித்திரம் சிக்கல்களை சமாதான பூர்வமாக சீர் குலைக்காத முற்ைபயிலும் ந குலைவு வாதிகளுக்கு இடமளிக்க தீர்த்துக்கொள்வதற்காக எழுத் வழிகாட்டுவோம். தேசிய உை பூர்த்தி செய்ய முனையும் நிர்த்தாட்ச் சண்யமின்றி அம்பல! இலக்கியத்திற்கும் எழுத்துக்கலை உயிரூட்டுவோம். தாய் நாட்டி ஒற்றுமைக்கும், ஐக்கியத்திற்கு உள்-வெளி அச் சுறுத்தல்களுக்கு திரளுவோம்.

92
கு பயனுள்ளதா ன சகலவற்றையும் தும் முயலுவோம். ஆங்கிலம் கற்ற ய 8, 6.6) இலக்கியக் 1ாகி மத்திய தர சமூக பழக்க லக்கியமும் விமர்சனக் கலையும் த உத்தரவாதப் படுத்த சக்தியற்றது
(pro.
உணர்வுகளைத் தூண்டிவிடக் மத்திய தர வர்க்க பழக்க Tsii 9), UT. 3 LDIT 001 காமவெறி தியாக அடிமைப் படுத்துவதுடன் պtb மக்களின் வாழ்க்கை
க்குவதற்கான எழுத்தாளர்களின் கு மா பாதகம் விளைவிக்கும்.
தமிழ் இலக்கியங்களின் உயரிய
நேர்மையாக நின்று نگاو3ك) 35 b ஆன்மீக குண நலங்களையும்,
மேன்மையையும் உறுதிப்படுத்தும் த எமது தலையாய கடமையாகக்
ர பாடுகளை உக்கிரப்படுத்தி வரும்
கருத்துக்களையும் மற்றும் சகல மான பேச்சு வார்த்தை நடத்தித் மக்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக து சக்தி அனைத்தையும் பயன் நம்மு ன் விட்டுச் சென்றுள்ள வும், நாட்டின் தேசிய ஐக்கியத்தை ாட்டை பிளவுபடுத்த எண்ணும் சீர் காத முறையிலும், பிரச்னைகளைத் தாளர்கள் என்ற ரீதியில் நாம் ணர்வற்ற சுயநல நோக்கங்களை தேசத் துரோக சக்திகளை ப்படுத்தி, அவற்றை முறியடிக்க க்கும் ஸ்தாபன ரீதியாக திரண்டு டின் தேசிய சுதந்திரத்திற்கும், ம் பாதகம் விளைவிக்கக்கூடிய எதிராக நாம் ஓரணியில் ஒன்று

Page 113
"மக்களின் கஷ்டங்களையும், வெளிப்படுத்துவது வலிமை எழுத்தாளர்களாகிய நாம் ம திற்குரியவர்களாவர். எழுத்தா எந்த அம்சத்திலிருந்தும் பி இலக்கியத்தினதும், சத்தியத் தேசிய ஒருமைப்பாட்டினதும் நி ஒருமைப்பாட்டிற்கு இடையூறு விளைவிக்கும் ஒவ்வொருவரை நிர்மூலமாக்கும் கொள்கையை
இலங்கையின் பொருளாதார ச முறையில் இன்னும் நிலவி கொத்தடிமைத்தனத்தையும், க தியத்தையும் வேரோடு சா சுதந்திரத்தை நிலைநாட்ட எழு வளர்த்துப் பாதுகாப்போமெ ச பதமேற்போமாக ”
அன்று மாலை உதவி அ தலைமையில் பொதுக் கூட்டம் டொமினிக் ஜீவா, மாத்தளை சு கொமிஷனர் எச்.பி. வீரரத்தின
இம்மாநாடு U GNU FT T y Llo S) is "லங்காதீப" என்னும் சிங்கள திகதி "சிங்கள தமிழ் எழத்த தலையங்கம் 51 (ಶ್ರ) வெளியிடப்பட்டிருந்த இப் விவரணக்கட்டுரையின் இறுதி வேறுபட்டிருந்தாலும் இந்நாட்( மாதாவின் புதல்வர்கள் அs ஒருவரையொருவர் புரிந்து .ெ ஒற்றுமையாகத் தீர்த்துக் கொ ஏற்படுத்துவதற்கு முன் முயற் சிங்கள - தமிழ் எழுத்தாளர் குறிப்பிட்டிருந்தது.

93 rans
தேவையான, அபிலாஷைகளையும், நிறைந்த எழுத்துக்கலையே, $களின் தூய்மையான கெளரவத் ார்களாகிய நாம் தேசிய வாழ்வின் ரிக்க முடியாத பகுதியாவோம். தினதும், தேசிய உணர்வினதும், ர்மான கர்த்தாக்களாவோம். தேசிய விளைவித்து மக்களுக்கு துரோகம் பும் அம்பலப்படுத்தி ஒதுக்கித் தள்ளி, அமுல்படுத்தும் சக்தியாவோம்.
மூக வாழ்விற்கு கேடு விளைவிக்கும்
வரும் காலனி ஆதிக்க சமூக ாலனி ஆதிக்கத்தையும், ஏகாதிபத் ய்த்து மக்களின் உண்மையான ழத்தாளர்களின் ஐக்கியத்தை கட்டி ன தாய்த் திருநாட்டின் மீது
மைச்சர் டி. பி. தென்னக்கோனின் நடைபெற்றது . இக்கூட்டத்தில் பட்டுறவுத் திணைக்களத்தின் உதவி
A Lu J 6)ñt உரையாற்றினர்.
வேற்கப்பட்டது. பாராட்டப்பெற்றது. uğ4rf sop) &5, 1963 Qgi ül-üduri 27üD ாளர் சங்கம்” என்னும் தலைப்பில் பாராட்டியது. தினகரனில் 2 மாநாட்ட டைப் பற்றிய யில் "இனத்தாலும் மொழியாலும் டு மக்கள் அனைவரும் இலங்கை ர்கள் பரஸ்பரம் கலந்து பழகி காண்டுவிட்டால் எந்தப் பூசலையும் ள்ள முடியும். இந்த நிலைமையை furt 3, - முதல் நிகழ்ச்சியாக மாநாடு அமைந்தது" என்று

Page 114
9.
எதிரணிகள்
இ. மு. எ. ச. வுக்கு செல்வாக்கு முதன்மையான - தலைமைத்துவ வேளையில் எதிரணியிலும் பலதர முதலாவது பிரிவினர் பழமைவு இவர்கள் முற்போக்குவாதத்தை கியத்தையும் விரும்பாதவர்கள் . மரபை - அதன் பழமையை ே யுடையவர்கள் . இ. மு. எ. ச . ல உறுத்தவும் செய்தது. இவர்களே ! பண்டிதர்களும் பெரும் உத்தியே இலக்கியக்காரர்களும் புதிய வளர்
இரண்டாவது பிரிவினர் உருவவ இலக்கியத்தின் படைப்பாளிகளாக போதிலும் முற்போக்கு வாதத் இ.மு எ ச . ஈழத்து நவீன இல அங்கீகரிக்கச் செய்வதற்கு
USD) juni sisis, sit 61657 ) (!pങ്ങ് அனுகூலமாயிருந்ததால் இதற்கு வெற்றியீட்டியதும் இ. மு. எ ச : முன் னுக்குத் தள்ளினர். மே அடிப்படையில் தேசிய யதார்: வீறுபெற்று ஸ்தாபிதமாகியதும், இ முற்போக்கு எழுததாளர்களின் ஆ தொகையும் அதிகரித்தமையும்
படுத்தின.
மூன்றாவது பிரிவினர் பழமைவா இவர்களில் பெரும்பாலோரும் தன உட்பட இ.மு எ ச - வின் முற் கோட்பாடுகளையும் 5 ற்காமல் ெ கொண்டிருந்தனர். ஆனால் அ6 துறைகளில் அக்கறை காட்டவில் ਸr (ਲ 16 இருந்தனர். ഴ്ച ഖു് 86) : 8,
அலட்டிக்கொள்ளவுமில்லை. 岛 மக்களிடையே அரசியல் செ6 பிரதிநித்துவப் படுத்தும் தனி நிலையிலும் ஈழத்து தமிழ்ச்

b வளர்ந்து இலக்கிய அரங்கில் ஸ்தாபனமாக விளங்கிய அதே பட்டவர்கள் இருந்தனர். அவர்கள் ாதிகளான தமிழ்ப்பண்டிதர்கள். மட்டுமின்றி நவீன இலக் தமிழின் இலக்கண, இலக்கிய பணவேண்டும் என்ற கொள்கை பின் செல்வாக்கும் இவர்களை டு ஆங்கிலம் கற்ற காற்சட்டைப் ாகங்களில் இருந்த மேல்தட்டு *சியை விரும்பவில்லை.
ாதிகள் . இவர்கள் நவீன தமிழ் :வும் விமர்சகர்களாகவும் இருந்த தை ஏற்காதவர்கள். எனினும் க்கிய சிருஷ்டிகளுக்கு அவற்றை இயக்கம் நடத்தியதால்-நவீன றயில் இவர்களுக்கும் அது ஆதரவாயிருந்தனர். இவ்வியக்கம் புடன் தமக்குள் 5 முரண்பாட்டை லும் முற்போக்கு வாதத்தின் நத இலக்கியக் கோட்பாடுகள் வர்களின் படைப்புக்களையும் விட க்கங்களுக்கு வரவேற்பும் வாசகர் இம்முரண்பாட்டைக் கூர்மைப்
த தமிழ் அரசியலியக்கத்தினர். லமையும் அப்போது சோஷலிசம் போக்குவாதத்தையும் இலக்கியக் பாதுவாக ஒர் எதிர்ப்புணர்வையே பர்கள் கலை இலக்கியத்
லை. எனவே அவ்வியக்கத்தைச் இ. மு எ ச வுக்கு ஆதரவாக குறித்து அவர்கள் அதிகம் ாலகதியில் இவர்கள் தமிழ் வாக்குப் பெற்று அவர்களைப் ப்பெரும் சக்தியாக வளர்ந்த , Ꮡ35 Ꭶ8Ꭹ ᏛuᎯ இலக்கியத் E SOM DGU) ULI

Page 115
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் சக்தி எழுத்தாளர்கள் தங்களுக்குள் ஒர் எதனையும் இத்துறைகளில் சாதி இத்துறையில் இ. மு. எ. ச. வி இவர்களுக்கு *3è(15 9- 6) u rT 6urT 855 9 வந்த இவர்களின் எதிர்ப்புணர்வு ே
இவ்வாறு இ. மு. எ. ச . வுக்கு எ Giff scor fr அனைவரும் வெவ்வே முனைகளிலும் அதனை எதி எதிர்ப்புகளின் மத்தியிலும் இ ஆதரவையும் பெருக்கிக் கொண் யாகவும் இயங்கிவந்ததும், தமிழ் வெற்றிகரமாக நடத்தியதும் இ எடுக்கத் தொடங்கியது. இதன் கொழும்பில் நடந்த எழுத்தாளர் Ꭶ ᏡᎫ Ꭶ- Ꮫu u1 ] .
மரபுப்போராட்டம்
எதிரணிகளில் ஒரு பிரிவினரான முற்போக்கு வாதிகளுக்கு எதிராக உச்சக்கட்டமே 1961-62 ம் ஆண்டு மரபைப் பாதுகாப்பதற்காக கிளட்
ஆ. சதாசிவம், பண்டித g எப்.எக்ஸி நடராசா, சோ . 15Լ- Tr நின்றனர். இவர்களுக்கும் ( நிகழ்ந்த இப்போராட்டம் குறிப்பிடத்தக்கதொன்றாகும்.
இதற்கு 1961ம் ஆண்டு யாழ். நகர
tքn 5չյւ0 பயன்படுத்தப்பட்டது.
இவ்விழாவில் கலந்து கொள்ளுமாறு வந்தது. அதனை ஏற்பதென்றும் ய கொள்வதென்றும் முடிவாயிற்று.
விழாவில் உரையாற்றுவதற்கு ப பெயர்களே விழா விளம்பரத்தில் முற்போக்கு எழுத்தாளர்களையும் நேருக்கு நேர் LD L 155 (35) புலனாயிற்று. அதுவே நடந்தது

பாக அவ்வியக்கத்தை சேர்ந்த அமைப்பை உருவாக்கவுமில்லை. நிக்கவுமில்லை. இதற்கு மாறாக ன் வளர்ச்சியும் செல்வாக்கும் மைந்ததால் ஏற்கனவே இருந்து மலும் வளர்ந்தது .
திரணியில் இருந்த மேற்கூறிய று வடிவங்களிலும் வெவ்வேறு ர்த்து வந்தனர். இவர்களது | . (typ . 67. g. தன் பலத்தையும் ாடு தொடர்ச்சியாகவும் உறுதி எழுத்தாளர் பொது மாநாட்டை வர்களின் எதிர்ப்பு விஸ்வரூபம் ஒரு சிறு வெளிப்பாடுதான் பொது மாநாட்டில் தோன் நிய
பண்டிதர்களும் பழமைவாதிகளும் $ச் செய்து வந்த பிரசாரத்தின் களில் மரபுப்போராட்டம். தமிழ்
36IJř 35 Gfçi, Gumm sfîrful இளமுருகனார், வித்துவான் சா போன்றோர் முன்னணியில் முற்போக்காளர்களுக்குமிடையே
ஈழத்து வரலாற்றில்
மண்டபத்தில் நடந்த சாகித்திய
இ.மு. எ. ச வுக்கும் அழைப்பு ாழ். கிளையினர் அதில் கலந்து
ண்டிதர்கள் வித்துவான்களின் காணப்பட்டன . விழாவில் அவர்தம் படைப்புகளையும் இந்த ஏற்பாடு என்பது ழாவில் உரையாற்றிய

Page 116
96.
அனைவரும் முற்போக்கு எழுத்தா6 நகையாடினர் . அவை இழிசை மாறானவை, இவர்களின் முற் விளைவிக்கும் என்றெல்லாம் சாடி தமிழ் மக்கள் புறக்கணிக்க வேண்டு
விழாவுக்குத் தலைமை வகித்த நினைத்தாரோ "முற்போக்கு எழுத் வந்து பேசலாம்' என்றார் உட சென்றார். அவரது உரையில் தாக்குதலுக்கும் தக்க : எழுத்தாளர்களின் படைப்புகள் தட மொழிக்கும் செழுமையான காலத்துக்கேற்ப மாறிவருவதுதான் என்பதையும் தமிழிலக்கிய வரலாற்று
மண்டபத்தில் பெரும் கரகோஷம் முடிவுரையில் "முற்போக்கு எழு முழுவதையும் முற்றாக புறக்கண கொள்ளத் தக்க வையும் _6 6 சாடியவர்களின் முகத்தில் ஈயாடவில் கீரனின் விளக்கத்திற்குக் கிடைத்த முடிவுரையில் கூறிய வார்த்தைகளும் படைப்புக்களுக்குக் கிடைத்த மற் உறுதியாயிற்று
எனினும் இவர்கள் %چg tii "தமிழ்ப்பாதுகாப்புக் கழகம்” எ6 (ଶ ଓ ୮ ମେନିଞ୍ଜ୍ (ତ) தொடர்ந்து தமக்கு சந்தர்ப்பங்களிலெல்லாம் SY J 6505} &= J FT இறுதியாக பத்திரிகைகளிலும் பெ இவர்களுக்குப் பதில் அளித்து இளங்கீரன் ஆகியோர் தினகரனி இளங்கீரன் எழுதிய கட்டுரையின் சி காட்டுதல் பொருந்தும் மற்ற இல்லாததால்)
ਹLਈਲ6ਲ6 கேட்கத் தொடங்கியுள்ளது. இன் ை மரபுக்கு மாறானது என்ற இந்தக் க

ார்களின் படைப்புகளை எள்ளி f வழக்கு தமிழ் மரபுக்கு போக்கு தமிழுக்கு நாசம் இத்தகைய படைப்புக்களை ம் என்றும் கூறினர்.
சு நடேசப்பிள்ளை என்ன தாளர்களில் ஒரிருவர் இங்கு னே இளங்கீரன் மேடைக்குச் பேசியோர் அத்தனை பேரின் அளித்தார். முற்போக்கு மிழ் இலக்கியத்திற்கும் தமிழ்
பங்களிப்பு என்பதையும்
தமிழ் இலக்கிய மரபு
- ச் சான்றுகளுடன் நிறுவினார் .
எழுந்தது தலைவர் தனது }த்தாளர்களின் கருத்துக்கள் ரிக்க முடியாது. அவற்றில் ភ្ញា $1 5টা 0) Foi fólu (3 U TT g } 6ն) ՃՆ - பெரும் கரகோஷமும் தலைவர் முற்போக்கு எழுத்தார்களின் றொரு அங்கீகாரம் என்பது
ந்து விடவில்லை. இவர்கள் லும் பெயரையும் சூட்டிக் மேடைகள் கிடைக்கும் டிக்கொண்டே இருந்தனர். ரும் வாதத்தைக் கிளப்பினர். கா.சிவத்தம்பி, 856 1ல் கட்டுரைகள் எழுதினர். ல பகுதிகளை இங்கு எடுத்துக் வரின் கட்டுரை கைவசம்
ங்கில் ஒரு புதிய கூக்குரல் }யச் சிருஷ்டி இலக்கியம் தமிழ் க்குரல் தமிழின் துய்மையைக்

Page 117
காப்பதற்கே என்று கூறப்பட்டா வேண்டுமென்றே சிருஷ்டி எழுத் தாக்குதலாகும். இத்தாக்குதல் யா என்று முதலில் ஆராய்வது உள்ளடக்கத்தைக் கண்டு கொள்ள தமிழ் இலக்கியம் செய்யுள் வழக் அதன் மேல் ஆதிக்கம் செலுத்தி வான்களுமே ஆவர். எந்த ஒரு தரநிர்ணயஞ செய்யவும் மதிப்பு தகுதியும் உரிமையும் உண்டென இ
எல்லாவற்றையும் போலவே இல் மாறுதல் பெற்று உரைநடை வழச் வித்துவான்களும் காலத்தின் இணங்கியும் ஈடுகொடுத்தும் செய்திருக்க வேண்டும். ஆனால் பழமையின் மீதுள்ள அளவுக்கு மீ வாட்டுப் பிடிவாதத்தினாலும் க
செவிமடுக்கவில்லை. gig strict,
இவர்களின் ஆதிக்கமும், ஆதிக்
ஏற்பட்டது காலப்போக்கில இலக் மத்தியிலிருந்தும் மங்கவும் நேரிட்ட எதிர்தது நீச்சல் போட்ட இவர் பலமான பாய்ச்சலால் பொது ஜ6 எகாந்தமான கரையில் ஒதுக்கிவிட்ட
எனினும் இதனால் இலக்கியம் ெ பாழ்பட்டுப் போய்விடவில்லை ! - - இலக்கியத்தில் சிருஷ்டி 呜岛 தொடங்கியது. தமிழ்மொழியும் முறுக்கோடு பொலிவும் வளமும் வரலாற்று ரீதியின் விளைவுதான் . போன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வரம் நிற்கவும் தேய்ந்து போகவும் விரும்பவில்லை.
காலத்தின் இயக்க விதியை உ ஈடுகொடு ததும் இலக்கியப்பணி ெ இலக்கியத்தில் ஆக்கத்திறனும் ஆதி மக்கள் மத்தியிலும் அவர்களுக்கு வருகின்றன . இதைக் கண்ணுறும்
 

97
ம் உண்மை அதுவல்ல இது ாளர்கள் மீது தொடுக்கப்பட்ட ால், என் தொடுக்கப்பட்டுள்ளது
மரபு பற்றிய கூக்குரலின் - 55ւյմ -
கில் இருந்த காலத்தின் பின்பு பவர்கள் பண்டிதர்களும் வித்து தமிழ் இலக்கியப் படைப்பையும்
டு செய்யவும் தமக்குத்தான்
வர்கள் கருதி வந்தனர்.
க்கியமும் கால விதிக்குட்பட்டு குக்கு வந்ததும் பண்டிதர்களும் விதியை உணர்ந்து அதற்கு தமது இலக்கியப் பணியைச் தமது புலமைச் செருக்காலும் நிய இறுக்கமான பற்றுதலாலும் ாலத்தின் குரலை இவர்கள்
இலக்கியத்தின் மீதிருந்த கத்திறனும் குன்றிடும் நிலை 5கிய அரங்கிலிருந்தும் மக்கள் து சொல்லப்போனால் தன்னை களை கால வெள்ளம் த ைது முக்கியத்துவமில்லாத ஒர்
- اقت .
ஈத்துவிடவில்லை. தமிழ்மொழி ண்டித யுகத்திற்குப் பதிலாக தாளர்களின் ué5Lio பூக்கத் இலக்கியமும் புதிய இளமை பெற்று வளராலாயின. இதுவும் ஆனால் பண்டித வாக்கத்தைப் க்குள் கட்டுப்பட்டுத் தேங்கி
சிருஷ்டி எழுத்தாளர்கள்
எர்ந்து அதற்கு இணங்கியும் சய்து வருவதால் அவர்களுக்கு க்கமும் வளர்ந்து வருகின்றன.
புகழும் மதிப்பும் பெருகி பழமைவாதிகளான பண்டித -
t

Page 118
வித்துவான் வர்க்கத்துக்கு ெ காலத்தில் இலக்கியத்தின் மீது
இன்றைய வீழ்ச்சியையும் எண்ை பழைய தமிழ் மரபில் வந்த வெற்றியையும் ஏற்றிப் போற்றிட ஆதங்கப்படுகின்றனர்.
பண்டிதர் வித்துவான் பட்டங்க
கற்காத "சாதார னங்கள்' எ
ஆள்வதும் பரிசில் பெறுவதும் எ கேட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் இ
தொடங்கியுள்ளார்கள் இவர்க மாற்றங்கான சிருஷ்டி படைப்புகளுக்குக் குந்தகம் விை உபயோகிப்பது என்று சிந்தித்து ஆயுதத்தைக் கண்டுபிடித்தனர். சிருஷ்டி இலக்கியம் தமிழ் மரபுக் - الجزي، وقع 35 IT ويثر இவர்களின் கூற்றுக்களைப் பார்ப்
"இக்கால எழுததாளர்கள் தமி (அதாவது தம்மைப்போல் பண்பு பெறாதவர்கள் ) 35 , ਲ வழியான தமிழ் இலக்கிய அறி 36. Besturbis, ests up is ஒன்று இலக்கணத்தை மீறி 6.I (།
භාණ්{{if} ගූණිණි. 1930; if . (බණ්Fré ආණ් ගුණ வழக்கைப் புகுத்துகின்றனர். பி
தமிழின் தூய்மையைக் கெடுக் 666569 இவர்களின் ਪ69 56 )
ਪ655
ਤੇ 5 565
இல்லாவிட்டால் கவி గ్రత (Tg ) ! முடியாது என்று இயம்புவது நகை
இலக்கணம் அறிவு சம்பந்தப்பட்டது இலக்கன ஆ
-
|-
 
 

98.
பாறுக்க முடியவில்லை. சென்ற இருந்து வந்த செல்வாக்கையும்
சிப் பார்க்கின்றனர் பண்டிதராயும்
នា! ។ យុ{p៩ សា தம்மையும் தமது
எவரும் முன் வரவில்லையே என்று
ள் பெறாத தமிழை முறையாக ல்லாம் இலக்கியம் படைப்பதும் |്f ( b ) { ഉ| lp? 658 സ്ത്ര ഋങ്ങഥ( u ப்போது பகிரங்கமாகவும் கேட்கத் 5ளுடைய வீழ்ச்சியும் சிருஷ்டி எழுததாளர்களுக்கு ஆவர்தம் ள விக்க எவ்வித போர்க்கருவியை இறுதியில் "தமிழ்மரபு" என்ற இதன் விளைவுதான் "தற்காலச் கு மாறான து' என்ற கூ க்குரல் -
(3ւյrլք.
ழை முறையாக கற்காதவர்கள் . டிதர் வித்துவான் பட்டங்களைப் மிழ இலக்கண அறிவோ, மரபு வோ இல்லை பண்டைய தமிழ் ம் தெரியாது. அதனால்த்தான் துகின்றனர். பேச்சுவழக்கை ய எழுதுகின்றனர். இழிசனர் ற மொழிச் சொற்களை மூேர்த் |605 (ਲੀ86. கின்றனர் தனித்தமிழுக்கு ஊறு
6 ] [ 36 ਘL68)
என்று
வமையும் பழைய இலக்கியங்களில்
5 . ஆனால் 36ts
எழுத்தாளனாகவோ இருக்க ப்புக்குரியது.
ட்டது இலக்கியம் உர்ைவு |றிவு படிப்பினால் ஏ b() si

Page 119
)9
இலக்கியம் உணர்வினால் தோ அறிவுக்கிடமேயில்லை என்பது சிறப்பியல்பு உணர்வுதான் எ இலக்கியம் அறிவிலிருந்து பிறக் இலக்கணத்திலிருந்து இலக்கி திலிருந்து தான் இலக்கணம் ே அதனைப் பற்றிய அறிவு பிந்தி பின்வருமாறு இருவரிகளில் விள
"எள்ளினின்று எண்ணெய் எடுப இலக்கியத்தினின்று எடுபடும் இ
வேறு முறையில் சொல்லப்போல உணர்வுகளின் வெளியீடு
எனவே இலக்கியம் படைப்போர் அல்லது பல்கலைக்கழகப் ப வேண்டுமென் பதில்லை. உணர் பொதுஅறிவு, கற்பனை வளம், ! இருந்தால் படைப்புத்திறனோ என வேதான் பண்டிதர்கள்,
பயின்றோர் அனைவருமே
களாகவோ இல்லை. இப்பட் கவிஞர்களாகவும் எழுத்துவே வளமும் உரமும் ஊட்டிய மாபெ இலக்கிய மேதைகளாகவும் உ மரபுக் காரர்களின் முன் விரித்து
பண்டிதர்கள் வித்து வான்கள், பேராசிரியர்கள் மீது சிருஷ்டி 6 மதிப்பும் மரியாதையும் இருந்து தகமைக்கும் புலமைக்கும் எதிரா போர்முரசு கொட்டியதில்லை. வல்லவராக கெளரவித்திருக்கிற முற்றாக வெறுத்ததுமில்லை இ எழுத்தாளர்கள் மீது கனை தொ காரணம் முன்னர் காட்டியவையே
இலக்கியம் என்பது இதயத்தின்
வாழ்க்கையிலிருந்தும் தோன்று கலைப்பண்புடன் காட்டும் எழுத சிறுகதையாக நாடகமாக இரு

iறுவது. இதனால் இலக்கியத்தில் கருத்தல்ல. இலக்கியத்தின் ன்பது இதன் பொருள் எனவே ாமல் உணர்விலிருந்து பிறக்கிறது. பம் பிறப்பதில்லை. இலக்கியத் தான்றியது. படைப்பு முந்தியது. யது. இதனை நமது முன்னோர் $கியுள்ளனர்.
டும் - அதுபோல் லக்கணம்”.
ால் இலக்கியம் இதயத்தின் குரல்.
பண்டிதர், வித்துவான் பட்டமோ டிப்போ உடையவராக இருக்க
புக்கு உறுதுணையாக அனுபவம், வெளிப்பாட்டு உந்துதல் ஆகியன இலக்கியம் பிறந்துவிடும். வித்துவான்கள் பல்கலைக்கழகம் கவிஞர்களாகவோ எழுத்தாளர் டங்கள் இல்லாதவர்கள் சிறந்த ந்தர்களாகவும் இலக்கியத்திற்கு ரும் படைப்புக் கலைஞர்களாகவும் ள்ளனர். இவர்களின் பட்டியலை
வைத்தால் வாயடைத்து நிற்பர்.
பல்கலைக்கழக பட்டதாரிகள், ழுத்தாளர்களுக்கு எப்பொழுதுமே வருகின்றன . அவர்களின் கல்வித 5 என்றுமே போட்டியிட்டதில்லை.
அவர்களை செயல்முறையில் ார்கள். அதேபோல் பழமையை வ்வாறிருந்தும் அவர்கள் சிருஷ்டி டுத்துள்ளார்கள் என்றால் இதற்குக்
குரல் என்கிற பொழுதில் அக்குரல் 6) I g5). எனவே வாழ்க்கையை தாவியம் கவிதையாக, நாவலாக, தால் அதில் வரும் பாத்திரங்கள்,

Page 120
நிகழ்ச்சிகள் 66o 6N}, nTLD முரணில்லாமலும் அவை பாத்திரங்களின் குணத்தையு உணர்ச்சி பாவங்களையும் சரி உயிர்த்துடிப்புடன் உலவ விட ே உபயோகிப்பது இன்றியை அப்பாத்திரங்கள் எப்பகுதியை வளர்ந்தன வாழ்கின்றன எ கொள்ள முடியும். இது கொச் காட்டுவதாகும். . . . . . . . .
கால ஓட்டத்திற்கேற்ப வாழ்க் புதிய எண்ணங்கள், புதிய சிந் அனுபவங்கள், புதிய காட்சிக தோன்றுகின்றன . இவற்றிற் வேண்டியிருக்கிறது. இத் சொற்களும் பிறக்கின்றன . இலக்கியங்களில் ஆளப்படுகின்
உலகில் ஒவ்வொரு துறையி ஒவ்வொரு நாட்டிலும் இனத் செய்கின்றன . உலக நாடுகளி கலை மற்றும் பலதும் வளர்ந்து புதிய சொற்களும் பிறந்து கொ மாற்றங்கள் நமது வாழ்க்ை விட்டுள்ளன . இவற்றின்
உபயோகத்துக்கு வருவது இய பிரதிபலிக்கின்ற இக்காலப் இடம்பெறுவது தவிர்க்க முடியா
பிறமொழிச் சொற்கள் தமிழில் இருந்து வருகின்றது தொ ஆளப்பட்டுள்ளன . பின்னும் இ நாயக்கர், முகலாயர், போர்த்து ஆகியோரின் காலங்களிலும்
எற்றுக்கொண்டது. இன்னும் ஏற்கும்.
இவ்வாறு பிறமொழிச் :ெ இலக்கியத்திற்கும் மரபுக்கும் இதற்கு வழிகாட்டியுள்ளது. தேவையையொட்டி மற்ற பெ.

OO
இயற்கையாகவும் யதார்த்தத்திற்கு 955). LD56) வேண்டும். எனவே b இயல்புகளையும் அவற்றின்
வரச் சித்திரித்து அப்பாத்திரங்களை வண்டுமானால் அவற்றின் வழக்கை மயாததாகும். இதன் p6) { ச் சேர்ந்தன, எவ்வித சூழலில்
ன்பதையும் துல்லியமாகக் கண்டு
சையல்ல. திரிக்காமல் முழுமையாக
கை விரிந்து கொண்டு வருகிறது.
தனைகள், புதிய கருத்துக்கள், புதிய ள், புதிய வாழ்க்கைச் சாதனைகள் கு சொல் வடிவம் கொடுக்க தேவையை ஒட்டித்தான் புதிய புதிய முறையில் வசனங்களும் നൃഞ് .
லும் ஏற்பட்டு வரும் மாற்றங்கள் திலும் எதிரொலித்துப் பாதிக்கச் ல் தொழில், விஞ்ஞானம், வணிகம், து வருகின்றன . இதன் காரணமாக ண்ைடே இருக்கின்றன . இப்பெளதீக கயோடு கலந்தும் இணைந்தும் &PS) Lo பிறமொழி சொற்கள் ற்கை இவ்வகையில் வாழ்க்கையை
படைப்பிலக்கியத்திலும் ઉો 60, 6}} 5菇、
கலப்பது தொன்று தொட்டே ல்காப்பியத்திலேயே வட சொற்கள் து தொடர்ந்தது. பல்லவர், சோழர், |க்கேயர், ஒல்லாந்தர், ஆங்கிலேயர் தமிழ் பிறமொழிச் சொற்களை வருகின்றது. நாளையும்
ாற்களை எற்று வருவது தமிழ் மாறானதுமல்ல தொல்காப்பியமே
(தொல்: சொ எச் 1) ாழிச் சொற்களை எற்பது தமிழின்

Page 121
e ... )
வளத்திற்குச் இன்றியமையாத மொழியை வறுமையடையச் gெ
தனித்தமிழ் கூச்சல்
நிராகரிக்கப்பட்டது. கலப்பற்ற இருந்ததில்லை. இருக்கவும் ( அடியாகத் தோன்றும் மெr தூய்மையுடையதாய் இருக்க வரலாற்றையும் சமுதாய இய களாயிருக்க வேண்டும். இவர்க மக்களிடமிருந்து பிரித்து வைக்க
இலக்கியம் வாழ்க்கையின் கலை அவ்வாழ்க்கை சமுதாயத்திற்குரி குரலாகவும் அறிஞரால் 51 சமுதாயத்தை அலட்சியம் செய் எண்ணங்களையும் பிரதிபலிக்கா இலக்கியங்களும் மொழிநடைய மறைந்து விடுகின்றன . மறைம இதற்கு அசைக்கமுடியாத சான் விரிவுரையாளர் வி. செல்வநாயக
". . . . . ஒரு மொழி வளரும்போ சொற்களையும் கருத்துக்களைய பேச்சு வழக்கில் பெரிதும் பய வழக்கில் இடம்பெறும் g காணப்படும் இவ்வியல்பிற்கு ம $2 soi (). தோன்றுமாயின்
நிலைபெறமாட்டாது "" (g எனவே தனித்தமிழ்நடை என்பது
சமுதாயத்தை சாதிவாரியாகப் பி தாழ்ந்தவரென்றும் இழிசனரென சமூக அமைப்புக்களினால் ஏற்பட் 9 , 5 அமைப்புகளை நி3 கட்டுப்பாடும் தேவைப்பட்டன .
அவர்களின் சேரி மொழியும் இ
665 D. விதியும் c} 655 f۲ ||| தேவைப்பட்டிருக்கலாம். வளர்ச்சியில் மாற்றங்களில் சா கட்டுப்பாடுகளும் பொருந்தாது. முன்னேற்றத்துக்கு E6O) LAUT
 

O
இதனை விரும்பா தார் தமிழ் tij (36) TT T SHT .
காலங் கடந்தது . sтGuggrou தூய்மை வாழ்க்கையில் என்றுமே pடியாது. எனவே வாழ்க்கையின் ழியும் இலக்கியமும் கலப்பற்ற முடியாது. இதனை மறுப்பவர்கள் க்க விதிகளையும் தெரியாதவர் ள் மொழியையும் இலக்கியத்தையும்
எண்ணுகிறவர்கள்.
வெளிப்பாடு என்கின்ற பொழுது, யது. இலக்கியம் சமுதாயத்தின் ருதப்படுகினறது. அதனால்தான் துவிட்டு அதன் உணர்வுகளையும மல் தன்னிச்சையாகத் தோன்றும் ம் நீடித்து வாழாமல் இடையில் லையடிகளின் தனித்தமிழ் இயக்கம் றாகும். பல்கலைக்கழக சிரேஷ்ட ம் பின்வருமாறு கூறுகிறார்:
து அது பிற மொழிகளிலிருந்து |ம் பெற்று வளர்தல் இயல்பாகும். பின்று வரும் சொற்கள் எழுத்து
|யல்புடையன . எம்மொழியினும் ாறுபட்ட முறையிலே நடைவகை நெடுநாட்களுக்கு لقE إيك.
மிழ் உரைநடை மரபு, பக்கம் 141).
காலத்திற்கு ஒவ்வாததாகும்.
ரித்து வைத்ததும் ஒரு சாராரைத் 1றும் ஒதுக்கிவைத்ததும் பழைய டவை. பழைய அடிமை-பிரபுத்துவ லைநிறுத்த இப்பிரிவினைகளும் இவற்றிற்கமைய "இழிசனரும்" |லக்கியத்தில் புகுத்தப்படக்கூடாது U இலக்கிய நெறிக்குத் to rT 6ü இன்றைய 8 (ព្រgTយ திப் பிரிவினைகளும் அவற்றின் தேவையற்றது. இவை சமுதாய s இருப்பதினால் இவற்றை

Page 122
().
அனுமதிக்கவும் முடியாது. கட்டுப்பாடுகள் தகர்ந்தும் வரு ஒதுக்கப்பட்டவர்களும் இன்று வருகின்றனர்.
முன்னர் இலக்கியம் படைப்போர் புரவலர்களாகவும் இருந்தனர். ஆ இந்நிலை மாறி நடுத்தர வர்க்க வோராகவும் ஆக்கப்படுவோராக என்று ஒதுக்கப்பட்டோரும் பங்குகொள்கின்றனர். அவர்களின் இலக்கியங்களில் இடம் பெறு: சித்தரிக்கப்படும் போது அவர் ச பெறவே செய்யும்.
சாதியில் தீண்டாமை பார்த்து தட போதும். மொழியிலும் சொர் இலக்கியத்தைச் சிறுமைப்படுத்த { விரும்பவில்லை. அவர்களின் பிரிவினைரையும் அளாவி நிற்கி பார்வைக்குக் கட்டுப்பாடு விதிக் சிருஷ்டிகளுக்கும் கட்டுப்பாடு வி சொற்களுக்கும் கட்டுப்பாடு விதிச்
வாழ்க்கையின் சகல அம்சங்களை வண்ணமாக்கும் அவர்கள் "இழி உருவமாக்கி விடுகின்றனர். . . . .
கம்பரும் சேக்கிழாரும் பாரதியாரு வழக்கைத் தமது இலக்கியங்க இதற்காக அவர்களின் ஆக்கங்கள் புறக்கணித்துவிட முடியுமா? மரபுக்
வசன அமைப்பில் புதுமை ஆளப் எழுத்தாளர்கள் தான் LDF Ljë5 { கையாள்கின்றனர் என்று கூறிட புதுமை ஆளப்பட்டு வந்திருக் க. கணபதிப்பிள்ளை பின்வருமாறு :
"தமிழ் சங்கத மொழித்தொட அம்மொழியின் உரைநடை மு5 ஒரளவில் தமிழுக்கு வந்து சேர்

சாதிப்பிரிவினைகள் ஒழிந்தும் கின்றன 'இழிசனர்' என்று பல துறைகளிலும் முன்னேறி
புலவர்களாகவும் பாடப்படுவோர் ங்கிலேயர் வருகைக்குப் பின்னர் ததினர் இலக்கியத்தை ஆக்கு ம் ஆயினர். இன்று இழிசனர்'
இலக்கிய முயற்சிகளில் வாழ்க்கையும் இன்றைய சிருஷ்டி கிறது. அவர்களின் வாழ்க்கை ளின் பேச்சு வழக்கும் இடம்
மிழர் சமுதாயம் சிறுமைப்பட்டது களிலும் தீண்டாமை பார்த்து இன்றைய சிருஷ்டி எழுத்தாளர்கள் பார்வை சமுதாயத்தின் சகல றது. அவர்களின் கூர்மையான கவில்லை. அதுபோலவே தமது திக்கவில்லை. அதில் ஆளப்படும் க விரும்பவில்லை.
பும் தம் எழுத்துத்திறத்தால் கலை சனர்' வாழ்க்கையையும் கலை
ம் புதுமைப்பித்தனும் "இழிசனர் ளில் கையாண்டிருக்கின்றனர். 1ள இலக்கியங்கள் அல்ல என்று காரர்கள் இதற்குத் தயாரா?
படுவது உண்மைதான் சிருஷ்டி மாறாக இப்புதுமையைக் முடியாது. தொன்று தொட்டே கிறது. இதனை பேராசிரியர் பிளக்குகிறார்:
"பு கொண்டிருந்த காலத்தில் >றயும் இலக்கண அமைதியும் ந்தன . அதுபோலவே ஆங்கில

Page 123
(
ine,wബൈG ബ
மொழியின் உரைநடை மரபும் g
లో - சேர்ந்திருக்கின்றது. அம்மொழி கொண்டிருந்தமையால் <9ILDʻ(oluon அகவுருவங்களும் படிப்படியாகத் ஆங்கிலத்தொடர்பினால் உரை! குறியீடுகள் இட்டு "g弱。 ਨੂੰ ਲ தெளிவாகவும் எ சேர்ந்தன என்று கூறலாம் ))5{جي}
அவசியத்தைக் கருதி வாக்கிய ஆ குற்றமல்ல எளிதில் பொருள் வி LO 517) விடுத்துப் ੫।
வேர்ைடியிருக்கின்றது விரிவு இதனை எடுத்துக்காட்டியுள்ளார்.
"வாக்கியங்களை சந்தி கூட்டி அறிநதுகொள்ள வேண்டுமென்று இடங்களிலும் சந்திகளைப் இலக்கிய வரலாறு (!p 8 ജൂ, ഞ| }
தமிழ் இலக்கியங்கள் தொடக்க 63) (gi, sfu: Li Jmi, e, asi; (!$' இவ்வடிவங்கள் போதா தென்று - ၅, ၅ာ့ဂ္ဂါး ၉၃,f] முதலிய வடிவங்கள் (
$19.ൂ நிடையும் ஓசை Liն (): Sյր): 866
(39; nyöri 60; გაც Վնա Տյց տյլԻ solse Csso 5లి}_{{{5 స్థ ఇg விருத்தம் 10, 91 !ി! ഖ്, ഖ ற்காலத்து வடிவங்களும் தேவை
தேவையைப் புறத்து 6 துக்குள்ளேயே படைப்புகள் o 56]
به وی نم زمان Littlit L آلارین) . لیات (IT) و اطلال பொருந்தாது 6- 6 160 g, (3 uri Ա55ւ ԱԱ58f tյթout»
t ">
சங்ககால நூல்களில் உள்ள ஆ சிலப்பதிகாரம் மரிைடு, (if *foütjff-6ù35í? số 965, toju (g. to 0 SLDUfrt LDT u5 in gal
 
 

3
ஓரளவிற்கு தமிழ் மொழியில் வந்து தமிழோடு நெருங்கிய தொடர்பு நியில் வழங்கி வரும் கற்பனைகளும்
தமிழுக்கு வந்து சேர்ந்தன . . . . நடை வரையும்பொழுது நிறுத்தக்
வழக்கமும், வச இனங்களைச்
ழுதும் வழக்கமும் தமிழில் வந்து 1ங்கதிர் 1961-62)
1மைப்பில் புதுமையைப் புகுத்துவது - . . . . . 1ளங்கச் செய்வதற்கும் இட தமிழ்
முறையைக கையாள ததான் ரையாளர் வி. செல்வநாயகமே
甲{g函su@岛 தமிழ்மரபு. எனினும் எண்ணியே பிரித்தத் 9.டாத
ரித்து எழுதியுள்ளேன் (தமிழ்
காலத்தில் ஆசிரியப்பா, வெண்பா ய வடிவங்களில் இருந்தன. பின்னர் விருத்தப்பா சிந்து, தோன்றின. உதானமாக స్థ (సిr பும் கொண்ட ஆசிரியப்பாவில் அமைப்பது கடினம். எனவே தேவைப்பட்டது. அதனால்தான் யும் கொண்டு மாறிமாறி SJ (5) ம் தோன்றியது. இதுபோல.ே யையொட்டி எழுந்தன.
Pன் எனிருந்த செய்யுள் رقم 6 والثة மயவேண்டும்
தோன்றியிருக்க 6. ITLDLLC, DJ Lis எக்காலத்துக்கும் விலக்கியக்கர்த்தாக்களே %Լճ 3: ọ GUST ft .
HüLIT Los Gál Gi 9 ഞഥ1)|| || !g.
தலியவற்றின் அமைப்பு 5g.
ਲ6u
பவற்றின் ♔ ഞഥ!( ഖുസ്ര ജൂബ

Page 124
()4
போதா தென்று பிரபந்தங்களும் பாரதியார் மேலும் புதிய அமைப்ை
வடிவத்தைப் போலவே பொருள் ம வந்திருக்கின்றது. அறப்பொருள் ஒட்டாத சங்கப்பாடல்கள் பல விதிகளுக்குக் கட்டுப்பட்டு இலக்கி புறத்தினை ஏழு என இருந்த புலவர்கள் பன்னிரண்டு எனக் கெ இதுபோலவே காலத்துக்குக் கா ஆளப்பட்டு வந்திருக்கின்றன .
சிறுவனின் சட்டையை வாலிப 6615) 6ft 6. கோணங்கித்தன பே இலக்கிய-இலக்கண மரபுகளின் அ இலக்கிய சிருஷ்டிகளை அளப் மரபுக் கூச்சலிடும் வைதீகப் இருக்கவே செய்தனர். பென் ே இலக்கணப் புலவர்கள் ஷேக்ஸ்பி இலக்கண மரபுக்கு மாறானவை எ செய்தனர். ஆனால் தோற்றவர் ஷேக்ஸ்பியர் இன்றும் உலகில் வா பொழிந்த ஆங்கில வைதீகப்
மட்டும்தான் ஏட்டில் விட்டுச் செ சிருஷ்டி எழுத்தாளர்கள் என்று டுவோருக்குத் தீர்ப்பு எழுதுவது வரலாறு. மாற்றங்கள் தொடர்ந்து இலககணங்களாலும் மாபுகளாலும் வரலாறு இதற்கு சான்றாக உள்ளது
காலத்திற்கு ஏற்ப தன்னை மாற்றி திருத்தியும் புதுக்கியும் வரு5 எழுத்தாளர்களும் இத்தமிழ் மரபைே வருகின்றன . ஆகவே ”தமிழ் மர என்னும் வாதம் அர்த்தமற்றது . அது
(இக்கட்டுரையில் சான்றுகளாக கோள்களில் சுருக்கம் கருதி ஒருசி
தற்கால எழுத்தாளர்களுக்கு பண்ை

தனிப்பாடல்களும் தோன்றின
உண்டாக்கினார்.
ரபும் பழையதை மீறியும் மாநியும்
புறப்பொருள் மரபுகளுக்கு உள்ளன . முன்னர் வகுத்த யம் ஆக்க முடியாது என்பதற்குப் தைப் பிற்காலத்து இலக்கன ாண்டது மற்றொரு சான்றாகும். ாலம் வெவ்வேறு பொருள்கள்
னுக்குப் போட்டுப் பார்ப்பது }T அதுபோல LJ SUD Qt4 i எவகோல் கொண்டு தற்கால பதும் கோணங்கித்தனமாகும். 1ண்டிதர்கள் இங்கிலாந்திலும் ஜான்சன் போன்ற ஆங்கில பரின் இலக்கியங்கள் ஆங்கில ன்று கண்டனம் பொழியத்தான் ஷேக்ஸ்பியரல்ல. அவர்கள் தான் ழ்கின்றார். ஆனால் கண்டனம் பண்டிதர்கள் தமது பெயரை ് നൃഞ്ഞ . . & ? : ur'ഓ റ്റിങ്ങ് ഞ നൃ! |tt வாழ்வார்கள் . கூக்குர góil
எழுத்தாளர்களல்ல காலம், நிகழ்வன இவற்றை எந்த தடுத்து நிறுத்திட முடியாது.
யும் தேவைக்கேற்பத் தன்னைத் தே தமிழ்மரபு. சிருஷ்டி பொட்டியே இலக்கியம் வளர்த்து புக்கு மாறாக எழுதுகின்றனர்"
உண்மையுமல்ல . . . . .
-தினகரன் 1953, 19, 21 23, 25
காட்டப்பட்டிருந்த மேற் வே இதில் இடம்பெற்றள்ளன . }
டயன தமிழ் இலக்கியம் பற்றி

Page 125
ஒன்றும் தெரியாது. அத அறியாதவர்கள் என்ற மரபுக்க இக்கட்டுரை எடுத்துக்காட்டி தெரிந்திருக்கும் பண்டிதர்-வித் தற்கால எழுத்தாளர் மத்தியில்
நிரூபித்துக்காட்டியது.
வரலாற்றுச் சான்றுகளுடனும் முற்போக்காளர்களின் பதில் ஒய்ந்தது .
". . . . . . . தேசிய இலக்கியம் எ நடந்த காரசாரமான சர்ச்சை பண்டித மரபினருக்கும் I தொடப்படாத பிரச்சினை கள இழுத்துவிட்டன . இவற்றுள் : ஆக்கத்திற்குப் பயன்படுத்து வாதப்பிரதிவாதமாகும். தவிர்க் பேச்சு வழக்கே வாகை சூடியது
இது வெறும் இலக்கியக் கே எவ்வளவு வற்புறுத்தினாலும் வாதங்களினால் தேசிய இல து எண்டுதலினால் எழுத்துக்கு 6 இளைஞகள் தாமும் தமி தன்னம்பிகையுடன் சிறுகதைக
உருவவாதத்திற்கு எ
எதிரணியைச் சேர்ந்த மற்ெ இ.மு எ ச வுக்கு எதிராகப் பி
ਸੁT ਤr55 108
6.56 96 - ਲ எழுத்தாளன் இவற்றிற்கு அ அவன் இவற்றில் கவன சூ
 

ബ سسسسسسسسسسسسسس. 5{
演 வரலாற்றையும் மரபுகளையும் ாரரின் கூற்று தவறானது என்பதை பது இவை பற்றி விளக்கமாகத் துவான்களல்லாத "சாதாரணங்களும்' உள்ளனர் என்பதையும் இக்கட்டுரை
தர்க்க ரீதியாகவும் அமைந்த களுக்குப் பிறகு மரபுக்கூச்சலும்
ன்ற குரல் எழுந்ததும் அதையொட்டி களும், புதுமை இலக்கியத்திற்கும் டந்த யுத்தமும் அது காலவரை ாக இருந்த பலவற்றை சந்திக்கு ஒன்று பேச்சுவழக்கினை இலக்கிய வதன் சாதக Um gaso பற்றிய க முடியாதவாறு உயிர்த்துடிப்புள்ள 5) -
ாட்பாட்டுச் சண்டையல்ல என்பதை தகும். ஏனெனில் இத்தகைய க்கியக் குரலின் எழுச்சி மிக்க விடுதலை கிடைத்தது. எத்தனையோ ழில் எழுத முடியும் என்ற ளைப் படைக்க முற்பட்டனர்.
பேராசிரியர் க. கைலாசபதி இலங்கை கலாச்சாரப்பேரவை Lpajti 1973.
gly fres
ாரு பிரிவினரான உருவவாதிகள் சாரம் செய்வதில் உருவவாதத்தைப் துக் கொண்டனர். இவர்களது
5 பிரச்சினைகளுக்கு இடமில்லை. பாற்பட்டவன் சுதந்திரமான வன்
செலுத்த வேண்டியதில்லை.

Page 126
இவ்வகையான இலக்கியங்கை அவனுக்கு யாரும் கட்டளையி எழுத்தாளர்கள் கொள்கைகளில் படைக்கிறார்கள் அவர்கள் புறக்கணிக்கிறார்கள் . அவர்களி வேண்டிய விஷயத்திற்குத்தான் , முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார் 8 வேண்டுமென்பது முக்கியமல் மென்பதுதான் பிரதானம்.
அக்கறையில்லை. உருவத்ை மலினப்படுத்துகிறார்கள். இ, இலக்கியம் என்பது உருவச் படைப்புக்கள் என்பதுதான் பொ
இவர்களின் இக்கூற்று ஒன்! ஆரம்பத்தில் இ. மு. எ. ச. வை அதே பல்லவியைத் தான் தொட ராகம் உருவவாதமாகும்.
இலக்கியம் ஒரு கலை. அதன் தங்கியிருக்கிறது என்பதை மறந்ததில்லை. 1954ல் வெ வேலைத்திட்ட அறிக்கையின் உருவவாதததையும் அதேவேை எதிர்த்து உயர்ந்த கருத்துக்கை இலக்கியம் படைப்பது" என்று எழுத்தாளர் பொது மாநாட்டி அறிக்கையிலும் 'இலக்கியத்தில் பாத்திரத்திற்குரிய ஸ்தானத்.ை வலியுறுத்தியிருந்தது. 61 GDI ( பொறுத்தவரை உருவத்தைப்
வில்லை. அதன் வாதம் உள்ளட
பின் வருமாறு இருந்தது.
"முற்போக்கு இலக்கியத்தை அழிந்துபோன காலாவதியான இ இன்னும் தமது தத்து வார்த்த ஆ இலக்கியம் இலக்கியத்திற்காக - அ பிரதான சித்தாந்தமாகும். அதா எவ்வித நோக்கமும் இலட்சிய வேண்டியதுமில்லை என்கிறார்ச வாழ்விலிருந்தும் சமுதாயத்தி

O6
Mossgasse
ாத்தான் படைக்க வேண்டுமென்று - முடியாது. ஆனால் முற்போக்கு கட்டுண்டு பிரசார இலக்கியங்கள் இலக்கியத்தின் உருவ அமைப்பை ன் படைப்புகளில் தாங்கள் சொல்ல
அதாவது உள்ளடக்கத்திற்குத்தான்
ள் இலக்கியத்தில் எதைச் சொல்ல
ல. எப்படிச் சொல்ல வேண்டு அவர்களுக்கு உருவத்தைப் பற்றி தயும் இலக்கியத் தரத்தையும் து முற்போக்காம் முற்போக்கு சிறப்பில்லாத-கலைத்துவம் இல்லாத
றும் புதுமையாக இருக்கவில்லை.
எதிர்த்து விமர்சித்த போது பாடிய ர்ந்து பாடிவந்தனர். இப்பல்லவியின்
கலைத்துவம் உருவ அமைப்பிலும்
முற்போக்குவாதம் என்றுமே 5ளியிடப்பட்ட இ.மு. எ. மு. வின்
6ம் பிரிவிலேயே "வெறும் 5ாயில் பிரசங்க இலக்கியத்தையும் ா கலைத்துவத்தோடு தரும் புதுமை குறிப்பிட்டிருந்தது. 1962ல் நடந்த ல் تقع ، 1 0 . مون) - أيت . சமர்ப்பித்த கலாவனப்பும் உருவமும் வகிக்கும் த அளிக்க வேண்டும்” என்று 's முற்போக்கு வாதத்தைப் பற்றிய பிரச்னைக்கு இடமிருக்க க்கம் பற்றியதுதான் அதன் பதில்
எதிர்ப்பவர்கள் காலத்தால் லக்கியம் பற்றிய கருத்துக்களையே யுதங்களாக உபயோகிக்கிறார்கள் . லைகலைக்காக என்பது இவர்களது து கலைக்கோ இலக்கியத்திற்கோ மும் இருக்க கூடாது, இருக்க ள் . இதன் மூலம் இலக்கியத்தை பிருந்தும் பிரித்தெடுக்கிறார்கள் .

Page 127
1 O7
மனித சமுதாயத்தின் முன்னேற்ற பண்படுத்தும் மகத்தான அதன் 5 துண்டிக்க விரும்புகிறார்கள்.
"இலக்கியம் இலக்கியத்திற்காக இலக்கியத்தின் உள்ளடக்கத்திற்கல் கொடுக்கின்றனர். அதாவது ஒர் ஜீவனாகத் திகழும் அதன் ச செய்தியிலிருந்து சொல்லப்போன அதைப் பிரிக்க முயற்சிக்கின்றனர். விட்டு விட்டு அதன் உருவத்தை கொண்டாடுகின்றனர் வேறு வார் விடுத்து சடலத்தைக் ö*6 இலக்கியத்தில் வெறும்
கொடுக்கின்றனர். இலக்கிய ரசிக் அளிப்பதே இலக்கியத்தின் பணி இதனை முற்போக்காளர்கள் முற்ற
இலக்கியம் சமுதாயத்துடனும், பிரச்னைகளுடனும் பிரிக்க மு 356 கிடக்கின்றது என்
b6ਹਮ5ਪ56 நல்வாழ்வுக்காக பிரகாசமான எதி போராட்டதில் அவர்களின் போர திகழவேண்டுமென்றும் நாம் ஆ நல்ல வைக்கும் கெட்டவைக்கு அடிமைத்தனத்திற்குமிடையில்,
குமிடையில் நடைபெறும் போரா கர்த்தாவும் முன்னதன் பக்கத்தில் நீ
தன்னைச் சுற்றி அடிமைத்தனத்தி பட்டினியிலும் மற்றும் சமூகக் கெ மனிதன் உழன்று, வெந்து கரு போது, எந்த ஒர் இலக்கிய மு அலறலைக் கேட்கவில்லையோ, 5. 6 ਲr 56 ] இலக்கியமாக இருக்க முடியாது தர்மததின் பக்கம் மக்களின் பக்க நடுநிலைமை வகிக்கும் எந்த அதர்மத்திற்கும் மனித இன ச் தெரியாமலோ கூட்டு ச சேர்ந்து

த்திலிருந்தும் மனித வாழ்வைப் டமையிருந்தும் இலக்கியத்தைத்
(: sy+"" என்று கூறும்போது ல, உருவத்திற்கே முக்கியத்துவம்
இலக்கியத்தின் அடிச் சமராக, ருத்திலிருந்து, அது கூறும் ால் அதன் உள்ளடக்கத்திலிருந்து இலக்கியத்தின் உள்ளடக்கத்தை மட்டுமே இலக்கியம் என்று த்தையில் சொன்னால் உயிரை புகிறார்கள். அதனால்த்தான் ரசனை க்கு முக்கியத்துவம் 5ர்களுக்கு இலக்கியச் சுவையை என்பது இவர்களது வாதம். ாக ஏற்கவில்லை.
6 i Typ 6: L-ga), tio, Այ3 * sifiéó: டியாது இணைந்து-பிணைந்து I, th, மக்களுக்கு வாழவில்
எதிர்காலத்திற்கு கோடிகாட்டி ர்காலத்திற்காக மக்கள் நடத்தும் ாயுதமாகவும் வழிகாட்டியாகவும் னிைத்தரமாகக் கூறுகின்றோம். சுதந்திரத்திற்கும் சுபீட்சத்திற்கும் சுரண்டலுக் ட்டத்தில் இல் கியமும் இலக்கிய
ன்றேயாக வேண்டும்.
y ŁO சுரண்டலிலும் ഖുവ്വൂ ഞഥiിജു ாடுமைகளிலும் தனது சகோதர நகிச் செத்துக்கொண்டிருக்கும் ம் மனிதகுலத்தின் இத்தகைய அவர்களின் விடுதலைக்காகவும் வில்லையோ அந்த இலக்கியம் இந்தப் புனிதப் போரில் ம் கலந்து கொள்ளாத அல்லது ஓர் இலக்கியமும் உண்மையில் :த்துருக்களுக்கும் தெரிந்தோ
ற்பதைப் பார்வையுள்ள எவரும்

Page 128
18.
காணத் தவற முடியாது .
"முற்போக்கு எழுத்தாள ன் மக்க நல்வாழ்வுக்கான நிற்கின்றான். அதர்மத்தையும் போர்க்குரல் எழுப்புகிறான். é). மீட்டுகிறான். இலக்கியத்தை அவல உன்னதமான சாதனமாகக் கொள்கில
"இலக்கியம் வாழ்வைப் பொய்யாகவு வேண்டுமென்றும் மக்களின் ஆசை
ഠിഖg) != ഞ51, இன்பதுன்பங்கை பிரதிபலிக்கவேண்டுமென்றும் பூர GJIT te 60) si i LL Lit நாகரிகத்தையும்
வேண்டுமென்றும் நாங்கள் கருதுகின்
"இலக்கியம் வாழ்வோடு கலந்து வா வேண்டும். காலத்தின் தேை கடமையையும் அது பிரதிபலிப்பதுடன் இதுவரை மனிதகுலம் கண்ட எல்லா பணியைத்தான் நிறைவேற்றியுள்ளன .
"தர்மத்திற்கும் சமுதாய முன்னே திலிருந்தே சகல நல்ல இலக்கியம் முடியும், தோன்ற வேண்டும் என்று
ബഞ 6r uിs) இலக்கியத்தின் தன்மைகளையும் மறப்பது மில்லை. ஆகிய மனித உணர்ச்சிகள், ஆ4 அடிச் சரடாக கொண்டு எழும் முழு மனதோடு வரவேற்கிறோம். நேசிப்பவர்கள். ஆகவே மனித நேசிக்கின்றோம்.
"முற்போக்கு எழுத்தாளர்கள் s கொடுத்து அதனை முதன் டைப்படு: தரத்தையும் உதாசீனப்படுத்துவதாக இது முற்றிலும் தவறு வெறும் இலக்கியமாகிவிடுவதில்லை. இவை போது தான் இலக்கியமாகின்றன . பெறுகின்றன உள்ளடக்கத்திற்கு நா பொழுது இலக்கியத்தரத்தைப் பெற கொள்ள முடியாது.

ா குலத்துடன், அவர்களின்
முன்னணிப்படை வீரனாக அக்கிரமத்தையும் எதிர்த்துப் ாழ்வின் 365 L கீதத்தை ஒரு சாதனமாக மிக மிக
றான்
1660, Lottri L6ਹੀਲ அபிலாஷைகளை விருப்பு 》öf, இதய வேட்கைகளைப் னத்துவம் பெற்ற மனித
உருவாக்கப் Ĝ3 UrT pri L றோம்.
ழ்வின் பிரதிபிம்பமாகத் திகழ வகளையும் சரித்திரத்தின் நிறைவேற்றவும் வேண்டும். நல்ல இலக்கியங்களும் இந்தப்
ற்றத்திற்குமான போராட்டத் பகளும் தோன்றின. தோன்ற நாம் நம்புகின்றோம். அதே 61 675) STE L4 i பிறபண்புகளையும் தாரணமாக காதல், தியாகம் Fாபாசங்கள் அத்தனை யையும் இலக்கியங்களையும் நாம் ஏனென்றால் நாம் மனிதரை உணர்வுகளையும் மதித்து
பள்ளடக்கத்திற்கு அழுத்தம் தி உருவத்தையும் இலக்கியத் குற்றம் சுமத்தப்படுகின்றது. கருத்துக்களும் உள்ளடக்கமும் இலக்கிய உருவைப் பெறும்
இலக்கிய அந்தஸ்தைப் ம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் ாத எதையும் இலக்கியமாகக்

Page 129
uജ്ഞ 09
"உருவத்திற்கு முக்கியத்துவம் இல்லாமலில்லை . இத்தவறை சுயபிரக்ஞையுடன் தவிர்த்துக் ெ உள்ளடக்கம், நல்ல உருவம் செ மீண்டும் சொல்கின்றோம். முற்பே உருவத்தைப் பற்றிய பிரச்னைக்கே உள்ளடக்கத்தைப் பற்றியதுதான்.
"இலக்கியம் வாழ்க்கையின் சாதன வாழ்க்கையைச் சிருஷ்டிப்பதில் ச{ இருப்பதால் இலக்கியம் சமுதாயத்தி ஆகையால் ரசனையோடு அது ப அதற்கு எப்படிச் சொல்ல வேண்டும் அதே அளவு எதைச் சொல்ல ே இலக்கியத்தின் ஜீவனே உள்ளடக்க மட்டுமே. எனவே உள்ளடக்கத்தின் புறக்கணிக்க முடியும்?
இவ்வாறு விளக்கமாக பதில் அளி தமது எதிர்ப்பு நிலையிலிருந்து
தலைமை தாங்கியவர் எஸ் பொன்னு
எழுத்தாளுமை மிக்க சிறந்த
ஆரம்பத்தில் இ. மு எ ச . 6. வந்தவராயினும் இலக்கியத்தில் த வந்தார் உருவவாதத்தில் இதுவும் தனது இலக்கிய தத்துவார்த்த அடிப்
நிராகரித்தது. தனிமனிதவா ஸ்தாபனக்கட்டுப்பாடு ஒன்றினை என்பவற்றுடன் ஒத்துப்போகும்
இவற்றுடன் இயங்கி 6, 5g
முரண்பட்டுக் கொண்டு அதிலிருந்து எதிரணிகள் வரவேற்று தம்முடன் கொண்டனர். எஸ்.பொ வும் அவர் 6.5ਲ55 ਤ
Lrਤੇ 6uਲੇ ਪੰ 6া এটা গুড় ਪੁ5558 ਪੁਤਲੁLਨੂੰ 3 . 566 36ub வேண்டும் என்றார் இந்த வசன
6 ਪੰ உள் ளர்த்தம் முற்போக்கு இலக்கியம்

கொடுக்காத குறைபாடும் அல்லது திரிபை அவர்கள் கொள்வது முக்கியம் நல்ல ாண்டதாக இருக்கவேண்டும். க்குவாதத்தைப் பொறுத்தவரை இடமில்லை. அதன் வாதம்
ங்களில் ஒன்றாக இருக்கிறது. முதாயத்திற்குப் பிரதான பங்கு ன் சாதனமாகவும் இருக்கிறது. யனையும் அளிக்க வேண்டும்.
என்பது எவ்வளவு முக்கியமோ வண்டும் என்பதும் முக்கியம். ம் தான் உருவம் அதன் உடல் முக்கியத்துவத்தை எவ்வாறு
தத போதிலும் உருவவாதிகள் மாறவில்லை. இவர்களுக்குத் த்துரை ஆவார்.
எழுத்தாளரான S នៅល GLT. 6 இணைந்து இயங்கி னிமனிதவாதத்தை வற்புறுத்தி ஒர் அம்சமாகும். இ.மு எ ச . படையில் தனிமனித வாதத்தை glo கூட்டுத்தலைமை, ந்த ஸ்தாபனச் செயற்பாடு இயல்புடையதல்ல. இதனால் இ.மு எ ச . வுடன் பிரிந்தார் இ. மு. எ.க வின் இணைத்துப் பயன்படுத்திக் களுடன் சேர்ந்து இ.மு. எ ச . மும்முரமாக ஈடுபட்டபோது ம் தனது கோட்பாட்டை
ஒரு விழாவில் உரையாற்றிய போக குடையதாக இருத்தல் தை அடியொட்டி எஸ்.பொ. பாக்கு இலக்கியம்'. இதன் கெட்டது என்பதாகும்.

Page 130
இலக் யம்' ஓய்ந்தது.
- 1 10
S), GUY FT si A. Gisor GC) po si Gör EG sols sofisij,
y - - -
கெட்டவை பிற்போக்கானது மு: கொண்டிருப்பதால் தர்க்கப்படி நற்போக்குத்தான் . எனவே முற்பே
முகாம்களுக்கிடையில், நல்லது க்
சரியான துக்கும் பிழையான துக்குமி அப்படி ஒன்று இருப்பதாக எண் எஸ்.பொ ஷக்கு தெரியாததல்ல. எதிராகத் தான் ஒரு கோட்ப என்பதற்காக மட்டுமே நற்போக்கு எனவேதான் இக்கோட்பாட்டிற்கு 6 அடிப்படையும் இல்லாதிருந்தது. "இ
Gg, stiì SJT STIF விளக்கத்தையும்
- - லட்சனங்களை எடுத்துக்காட்டவி
- கூற்பதெல்லாம் ஒன்றுக்கொன்
மtக்கங்களைக் கொண்டனவாகவும் இது ஆகர்ஷிக்கப்படவில்லை அடிப்படையில்லாத அவரது 'நற்ே நிற்கவில்லை. தகரக் குவளைக்குள் கலகல சப்தத்தைக் கிளப்பி விட்டு
சாகித்திய விழா
இ.மு 6 ச மேற்கூறிய போராட்ட
போதிலும் எதிரணியினர் அடங்கிய உள் ளக்கிடக்கையை நிறைவேற்ற பயன்படுத்த ! ഞ5:5:59; ; . گی۔ ஒகடோபரில் யாழ்ப்பாணத்தில்
6} fib L!l...i — (g, geii i !LD .
அக்காலகட்டத்தில் கலா
Ց fi |} S| 65) tք), மண்டலத்தில் சிங்கள் பெளத்த 5 தமிழ்ப் பெரியார் சு. நடேசப்பி
உட்பட மற்றும் சிலரும் முஸ்லி
- ... - 4. بيع .
வகையில் கலாநிதி எம எம். உவை
பணிப்பாளராயிருந்தவர்) உறுப்பினர்
சாகித்திய மண்டலம் கலாசார அை நிறுவனம். அது சுயேச்சையாகே தான் இயங்கியது நால் தெரிவு
var
 

நல்லவை முற்போக்கானது. போக்குவாதம் நல்லவற்றையே முற்போக்கு 61 Stör UG395 க்கு, பிற்போக்கு ஆகிய இரு கும் கெட்டதுக்குமிடையில், டையில் வேறொன்று இல்லை. ஒணுவது அர்த்தமற்றது. இது எனினும் இ.மு எ ச வுக்கு ாட்டை முன் வைக்கவேண்டும் இலக்கியத்'தை முன்வைத்தார். |ந்தவொரு இலக்கிய சித்தாந்த க்கோட்பாடு' பற்றி எந்தவொரு அவர் கூறவில்லை. அதன் ல்லை. இது பற்றி அவர் று முரணாகவும், கருத்து
இருந்தன . எழுத்தாளர்களால் எனவே, இலக்கிய சித்தாந்த பாக்கு இலக்கியம்' காலூன்றி கற்களைப் போட்டு வெறுமனே ஒய்வதைப்போல் "நற்போக்கு
ங்களை நடத்தி வெற்றியீட்டிய பிருக்கவில்லை. அவர்கள் தமது சாகித்திய மண்டலத்தைப் ഋങ്ങ് எதிரொலிதான் 1363 நடநத சாகித்திய விழாவில்
* சின் கீழ் இயங்கிய சாகித்திய ஸ்தாபனங்களின் பிரதிநிதிகளும் ள்ளை-கலாநிதி அ. சதாசிவம் ம்களை பிரதிநித்துவப்படுத்தும் T ம், எம்.எம். சமீமும் (கல்விப் கனடாயிருந்தனர்.
மச் சின் கீழ இயங்கும் ஒர் அரச இயங்கும். முன்னர் அப்படித் வில் அரசு தலையிடுவதில்லை.

Page 131
சாகித்திய upsist Lou Go g நியமிக்கும். இவர்களின் பெயர் ரகசியமாகவே இருக்கும். தேர் படித்து பரிசுக்கான நூல்களை அவற்றிற்கே பரிசளிக்கப்பட்டு டொமினிக் ஜீவாவின் "தண்ணீரு பரிசு வழங்கப்பட்டது. இ கொண்டிருந்தது. எனவே இத தமிழ்க் குழுவில் இடம்பெற்றி எதிரணியினர் முற்போக்கு எ பரிசளிப்பதில்லை என தீர்ம தெரியவந்தது) இதனை அறிந்: தான் வெளியிட்ட இளங்கீரனின் வெளியிட்டு விழாவுக்கு முன் தேர்வுக்கு அனுப்பி வைத்தார்.
தேர்வாளராக நியமிக்கப்பட்ட முன்னோடிகளான மூவரில்
அவர்கள் "நீதியே நீகேளை'த் செய்த போதிலும் அந்நாவல் பரி
இது கொழும்பில் நடந்த இந்ந அம்பலமாயிற்று. இவ்விழா சி. வைத்தியலிங்கம் அவர்கள் : நாவல்களுக்குத் தேர்வாளராக "நீதியே நீகேள்' நாவலைத் காரணங்களையும் தெரிவித்து அநீதி எனவும் கண்டித்தார் முன் கூட்டியே ਲੰ5 இந்நாவலுக்கு அதன் ஆசிரி பெயரைச் சூட்டினார் போலும்"
பிரசித்தி பெற்ற-வாசகரால் ெ தேர்வு அடிப்படையில் பரிசளி அநீதி இலக்கிய அபிமானிக சர்ச் சையைக் கிளப்பி கேள் எழுப்பப்பட்டன . குறிப்பாக மு! செய்தது. அவர்களைப் பொ! எழுத்தாளருக்கு இழைக்கப்பட்ட சிருஷ்டி எழுத்தாளர்கள் அனை ஒரு அநீதி எனக் கொள்ளப்பட சுயேச்சையான நிறுவனம். தகு தெரிவு செய்யவே தேர்வாளர்க

ால்களுக்கான தேர்வாளர்களை கள் பகிரங்கப்படுத்தப்படுவதில்லை. பாளர்கள் நூல்களை கருத்துான்றிப் த் தேர்வு செய்து அறிவிப்பார்கள் . வந்தது. இவ்வகையால்தான் நம் கண்ணீரும்" சிறுகதை நூலுக்கு துவும் எதிரணியை உறுத்திக் தன் பின்னர் சாகித்திய மண்டலத் ருந்த பெரும் பான்மையினரான ழுத்தாளர்களின் ஆக்கங்களுக்குப் 1ணித்தனர். (இது பின்னர்தான் து கொள்ளாத செ. கணேசலிங்கன் "நீதியே நீகேள்' நாவலை அதன் னதாகவே சாகித்திய மண்டலத் நாவல் தேர்வுக்கு அவர்களாலேயே ஈழத்துச் சிறுகதையாளர்களில் ஒருவரான சி. வைத்தியலிங்கம் தெரிவு செய்து பரிசுக்குச் சிபார் சு சிசு பெறாமல் தடுக்கப்பட்டது .
ாவலின் வெளியீட்டின் போதுதான் வுக்கு 2,506) SO) in வகித்த தனது தலைமை உரையின் போது தான் நியமிக்கப்பட்டதையும், தான் தேர்வு செய்தமைக்குரிய அந்நாவலுக்குப் பரிசளிக்கப்படாதது மேலும் “இவ்வாறு நடக்குமென்று 6GT UDTSS உணர்ந்தபடியால்தான் யர் "நீதியே நீகேள்" என்னும் என்றும் கூறினார்.
பரிதும் புகழப்பட்ட இந்நாவலுக்கு க்கப்படாமல் தடுக்கப்பட்ட இந்த ள், வாசகர் மத்தியில் பெரும் விக்கணைகளும், கண்டனங்களும் நபோக்கு எழுத்தாளரைக் குமுறச்
றுத்தவரை இது தனிப்பட்ட ஒர்
ஒரு அநீதியாகக் கருதவில்லை. வருக்கும் எதிராக இழைக்கப்பட்ட வேண்டும். சாகித்திய மண்டலம் தியான அடிப்படையில் நூல்களைத் ளை நியமிக்கிறது. சொந்த விருப்பு

Page 132
11.
p
வெறுப்புகளுக்கு அதில் இட இத்தகைய சதிகளை சா
அனுமதிக்கக்கூடாது என்று இ.
மற்றொரு பிரச்னை, சாகித்தி சிரேஷ்ட உறுப்பினர் எம். புறக்கணிப்பாகும். சாகித்திய பெரியார் சு. நடேசப்பிள்ளை
மண்டலக் கூட்டங்கள் அ ை6 கொழும்புக்கு வந்து கலந்து ெ
இருக்கவில்லை போலும் அ6 ஆ. சதாசிவம் தலைமை வகி செயல்பாட்டிற்கு அவரே பொ முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கத்
சாகித்திய உறுப்பினராயிருந்த போதி அழைக்கப்படாமல் புறக்கணிக் படாமல் நடந்த ஒரு கூட்டத்தி பரிசளிப்பதில்லை என முடிவு நடந்த சாகித்திய விழாவுக் அனுப்பப்படவில்லை. இந்தப் பி. குழப்பம் நிகழ்ந்தது.
1963 ஒக்டோபர் 5ந் திகதி நடந்த இவ்விழாவுக்கு போவ சகாக்களும் செய்த அநீதிகை அம்பலப்படுத்த வேண்டுமென்று நடைபெற்ற அன்று யாழ்ப்பான சபை உறுப்பினர் கூட்டத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.
தமிழ்ப் பெரியார் திரு. சு. நடே சாகித்திய விழா ஆரம்பமாயிற்று
உரையை நிகழ்த்த எழுந்தபோ
நிகழ்ச்சிகளுக்கு முன்னதாகத் தெரிவிக்க அனுமதியளிக்க
மேடைக்கு வந்து சொல்லுங் வழங்கினார். சமீம் மேடைக்குச்
"நான் ਉ॥ LD STL Su
முஸ்லிம்களைப் பிரதிநித்துவப் நானும் சாகித்திய மண்டல
 
 

ல்லை. எனவே எதிரணியினரின் த்ெதிய மண்டலத்துள் தொடர மு. எ. ச. வினர் தீர்மானித்தனர்.
ய மண்டலத்தின் தமிழ்ப் பிரிவின் எம். சமீம் அவர்களுக்கு நடந்த ண்டலத்தின் தமிழ் பிரிவுக்கு தமிழ் தலைவராக இருந்தார். சாகித்திய ாத்துக்கும் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து காள்வதற்கு அவருக்கு வசதியாக ர் வராத சமயங்களில் கலாநிதி த்திருக்கிறார். தமிழ்ப் பிரிவின் றுப்பாயிருந்திருக்கிறார். இலங்கை
தின் தலைமைக்குழு உறுப்பினரான
மண்டலத்தின் g}(3U 6ھt_ pI LD ១ នាក់ கூட்டங்களுக்கு கவும்பட்டார் (அவர் அழைக்கப்
ல் தான் நீதியே நீகேள் நாவலுக்கு செய்யப்பட்டது.) யாழ்ப்பானத்தில் குக் கூட சமீமுக்கு அழைப்பு ன்னணியிலேதான் சாகித்திய விழா
பாழ் இந்துக்கல்லூரி மண்டபத்தில் தென்றும் சதாசிவமும் அவர்தம் ாயும் புறக்கணிப்பையும் விழாவில் b இ. மு. எ சு தீர்மானித்தது. விழா ததில் நடந்த இ.மு. எ ச தேசிய தீர்மானம் மீள் பரிசீலிக்கப்பட்டு
சபிள்ளை அவர்கள் தலைமையில் நடேசபிள்ளை தனது தலைமை து சமீம் உடனே எழுந்து விழா தான் சில விஷயங்களைத் வேண்டும் என்று கேட்டார். கள் என்று தலைவர் அனுமதி சென்று கூறத்தொடங்கினார்:
தில் சிரேஷ்ட உறுப்பின ன் டுத்தவே கலாநிதி உவைஸ0 ம் y65.5|LBਲLLTLD

Page 133
மொழியடிப்படையில் சாகித்திய நாம் இருவரும் இயங்கி வருகிறே மண்டலத்தின் சில கூட்ட அனுப்பப்படவில்லை. இவ்வாறு கப்பட்டுள்ளேன். நான் இ. மு. இப்புறக்கணிப்புக்குக் காரணம் சமூகமளிக்காத கூட்டம் ஒன் பரிசுக்கான நூல்கள் பற்றி தெரிகிறது. இந்தச் சாகித்திய ஏ கூட விமான டிக்கட்டுடன் o! ಆರು { அழைப்பில்லை. தலைவர் அவர் பக்கத்தில் கலாநிதி சதாசிவம் ரேஷ்ட உறுப்பினரான எனக்கு இந்த புறக்கணிப்புக்குக் காரணம் என்று கூறிவிட்டு மேடையை விட
நடேசபிள்ளை அவர்கள் தன் கேள்விக்குறியுடன் நோக்கினார். மெளனமாயிருந்தார். மேடை மெளனமாகவே இருந்தனர். Gig Lugurt Grip tool பிரேம்ஜி எழுந் தெரிவிக்க வேண்டியிருக்கிறது. த என்று தலைவரிடம் கேட்டார். அழைத்தார். பிரேம்ஜி يع الح) وقع لذا إته மண்டலத்தின் தமிழ் நூல்களுக்க என்ற முதல் கேள்வியை எழுப்பின மண்டபத்தில் இருந்த ஒருவர் எழுப்பத்தேவையில்லை. இது அ
உள்ளவர்களைத் தவிர வே வேண்டாம் என தலைவரைக் கேட்
தன் முதல் கேள்வியுடன் மே6 நாங்கள் சாகித்திய மண்டலத்தில் தொடர்பாக நியாயம் கேட்க )تلا ہوا 0لا இடமும் சந்தர்ப்பமும் கிடைக்க குழுமியுள்ள இந்த இடத்தில்
வைக்கிறோம். Βοπή .
(yp SIST GOT Sufi திரும்பவும் σι (ιρ காரசாரமாகத்தாக்கத் தொடங்கி இடைமறித்து அமரச் செய்து வி சம்பந்தமில்லை, என்ன நடந்தது

மண்டலத்தின் தமிழ் பிரிவிலேயே ம். இருந்த போதிலும் சாகித்திய களுக்கு எனக்கு அழைப்பு நான் நாசூக்காக புறக்கணிக் ச சேர்ந்தவன் என்பதுதான் என்று தோன்றுகிறது . நான் நில்தான் சாகித்திய மண்டலப்
முடிவெடுக்கப்பட்டிருப்பதாகத் ழாவுக்கு சிங்கள உறுப்பினருக்கு ப்பு அனுப்பப்பட்டுள்ள து எனக்கு களே, மேடையில் உங்களுக்குப் இருக்கிறார். அவரையும் விட மேடையில் இடமில்லை. ஏன்? என்ன என்பதைக் கூறுங்கள்
டு இறங்கினார்.
அருகிலிருந்த சதாசிவத்தைக் அவர் ஒரு பதிலும் அளிக்காமல் பில் இருந்த மற்றவர்களும் இ.மு. எ ச - வின் பொதுச் து இ. மு. எ. ச. வின் முடிவைத் தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள் தலைவர் அவரை மேடைக்கு -ன்றார். இவ்வருடம் சாகித்திய ான தேர்வு எவ்வாறு நடந்தது?" TTT ... எழுந்து இங்கே கேள்விகள் தற்குரிய இடமுமல்ல நிகழ்ச்சி று எவரும் பேச அனுமதியளிக்க டுக் கொள்கிறேன்" என்றார்.
டையில் நின்றிருந்த பிரேம்ஜி இல்லை. அங்கே போய் இது ாது கேட்பதற்கான வேறு எந்த Tது . அதனால்தான் மக்கள் எங்கள் (up এটা
து 3. Աթ. 6. Ց: , 606 3. soT Tri . தலைவர் ෆ|හි 160) II -டு 'நூல்தேர்வில் எனக்குச் என்று எனக்குத் தெரியாது

Page 134
4
ബ
என்று கூறினார்
உடனே கூட்டத்திலிருந்து ஒருவரி இதிலிருந்து நீங்கள் சமூகமளிக்க கூட்டத்திலேயே இந்த அநீதி புலனாகிறது. ஆகவே இந்த ச C36). IssisTLIrrLo. ராஜினாமாச் gெ ) விழாவுக்கு நீங்கள் தலைமை வ அநீதிக்கு நீங்கள் உடந்தையாளரல் விதத்தில் நீங்கள் தலைமை வக இறங்குவது நல்லதல்லவா? தங்க - - - - - என்று தொடங்கும் போது
பொத்த டா வாயை' என்று மற்
ஒலித்தது. தொடர்ந்து "மேடைை ஐயா, காடையர்களின் கட்டளைக்கு என்று ஒருவர் கூறினார். இத6ை உண்டாயிற்று எங்கிருந்தோ சில நோக்கி வந்தது. கூழ்முட்டைகளை அவற்றை பேராசிரியர் சிவத்தம் ડ્રો . (!p - 61 , 9 , தலைமைக்குழு
அப்புறப்படுத்தினர். இதன் பின் தலை இ. மு. எச உறுப்பினர்களும் அ கூட்டத்திலிருந்து வெளிநடப்புச்
கிழக்கிலங்கை எழுததாளரும்
வெளியேறினார்
இந்தச் சம்பவத்தை எதிரணிகள் தம
廷 இ. மு. எ ச வுக்கு எதிரான பிரசா
கீழ்த்தரமாகவும் வசைபாடின. கT டையர்கள் ਘਰ5b எதிர்ப்பார்க்க (tptդ պtp?- 3)Տ18::
முடுக்கிவிட்டனர்.
இ. மு. எ ச இதனைப் பொருட்ப விழாக்களில், கூட்டங்களில் சிலே ஒன்றும் புதுமையல்ல நீதிக்காகவு எதிராகவும் குரல் எழுப்புவதும் கிள நியாயமானது. சாகித்திய மண்டல கோஷ்டி ਨੂੰ இழைக்காவி நடந்திருக்காது குழப்பத்திற்கு மூ எனினும் விழாவின் இந்த குறி பகிஷ்கரித்து ஆட்சேப வெளிந

ரின் குரல் ஒலித்தது - ខ្ចវេT, ாத ஒரு சாகித்திய மண்டலக் இழைக்கப்பட்டுள்ளது என்பது திக்கும்பலில் நீங்கள் இருக்க பயுங்கள் இந்த சாகித்திய கிக்கவும் வேண்டாம். நடந்த ல என்பதை எடுத்துக்காட்டும் நிக்காமல் மேடையை விட்டு
ரின் நேர்மையான பண்புக்கு
றொரு ஆங்காரமான குரல் - .’’ - விட்டு இறங்க வேண்டாம் நீங்கள் அடிபணிய வேண்டாம் னயடுத்து கூச்சலும் குழப்பமும் கூழ் முட்டைகள் மேடையை
- வைத்திருந்தவர்களிடமிருந்து
உறுப்பினர்களும் பறித்து மைக் குழு தீர்மானத்திற்கமைய னுதாபிகளும் பெருந்திரளாக செய்தனர் பரிசுபெற்ற ஒரு
- - - பகிஷ்கரிப்பில் பங்கெடுத்து
-
ககுச சாதகமாகப 1160) 臀
-
ਤਸੁਯੁ60
t61ց 8ւյլb குழப்பம் விழைவிப்பவர்கள் சப்படி தமிழ் இலக்கியத்தை ாறெல்லாம் துஷ்பிரசாரத்தை
566uਹjuni (85) பாது குழப்பங்கள் ஏற்படுவது bਲ6੫bਨੂੰ ர்ச்சி செய்வதும் ಈ flin so g. 5.5 Lul6Lis
Tou மேற்படி 3. tot sau கர்த்தாக்களே அவர்கள் தான் பிட்ட நிகழ்ச்சியை மட்டும்
či slag Li sig, TT 5 DLG Cup

Page 135
இ.மு 6 ச செயற்குழு தீர்பு gf', 'p', ഖു விழா எ முன்னமேயே பட்டிருந்தது ஆக இந்த பொறுப்பாளியல்ல. ஆத்திர செய்திருக்கலாம். என்றாலு விசாரணையில் இது சம்பர் GUT g, & GgFugim snf sig duurts நாங்கள் தார்மீக பொறுப்ே உண்மையை உணர்ந்த பொலி சட்டபூர்வ நடவடிக்கைகளையு
邱所nsf虽 50 m
ததன
எடுத்துக்காட்டலாம்.
1907 இந்திய தேசிய காங்கி சூரத் என்னும் ஊரில் நடந்தது ডেব গোটা t ]] பெயர் பெற்றது)
தலைமையிலான மிதவாதிக
தீவிரவாதிகளும் பலமாக ஆதரித்தவர்களான மகாகவி ருமான வ. உ. சிதம்பரனார்,
நுாறு பேர் தமிழ் நாட்டிலிருந்து மோதலில் இவர்களும் கலந்து காட்டினார்கள். கதிரைகள் கைகலப்புகளும் முஷ்டித்தாக்கு முக்கியஸ்தரான சுரேந்திரந விழுந்தது. இக்கலவரத்தினால் ਲ6) உடைந்தது முரட்டுத்தனத்தால்தான் என காங்கிரஸ் உடைபட்டது நரி புண்ணியத்தைத் தமிழர்கள் : என்று வ ரா போன்றவர்கள் தவிரவும் சூரத்காங்கிரஸ் கல மற்றவர்களும் நடந்து Gોક கூறப்பட்டதே தவிர "காடையர்
ஸ்தம்பிதம் 1963 க்குப்பிறகு இ.மு ன தேக்கமடைந்திருந்தது. இதை
 
 

5
ானித்திருந்தது. இ.மு. எ ச. வின் ற்பாட்டாளருக்குக் கடிதம் ព្រលប់
பூர்வமாகத் தெரிவிக்கப் அசம்பாவிதங்களுக்கு இ. மு. எ. ச. முற்ற ஒரு குழுவினர் இதைச் D a Gör sisir fr நடந்த பொலிஸ் தமான உண்மைகளை விளக்கிய விதங்கள் உட்பட அனைத்திற்கும் பற்கிறோம் என்று தெரிவித்தார். - . ஸ் அதிகாரிகள் தொடர்ந்து எவ்வித ம் எடுக்காது செய்யப்பட்ட புகாரை
மற்றொரு சம்பவத்தையும்
ாஸ் மாநாடு குஜராத் மாநிலத்தின் (இதனால் இது சூரத காங்கிரஸ் இந்த Lori Sri L-6) 88 (5u ரூம் திலகரின் தலைமையிலான மோதிக்கொண்டனர். திலகரை பாரதியார், தேசபக்தரும் தமிழறிஞ சுப்பிரமணியசிவா தலைமையில் இம்மாநாட்டுக்குப் போயிருந்தனர். து கொண்டு தம் கைவரிசையைக் முறிக்கப்பட்டன. வீசப்பட்டன . தல்களும் நடந்தன. மிதவாதிகளின் ாத் பானர்ஜிக்குச் செருப்படியும் காங்கிரஸ் நடைபெறவில்லை சூரத் தமிழ்நாட்டுப் பிரதிநிதிகளின் அக்காலத்தில் கூறப்பட்டது. "சூரத ட்டு நன்மைக்காயின் அந்தப் பெரிய ன் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடலாது? " கேள்வி எழுப்பவும் செய்தனர். வரத்தில் சம்பந்தப்பட்ட பாரதியாரும் ாண்டது முரட்டுத்தனம் என்று கள்" என்று வசைபாடவில்லை.
ச சிறிது காலம் இயங்காமல் னயும் திரித்துக் கூறினர். சாகித்திய

Page 136
一
விழா சம்பவத்தினால் முற்போக்கி
என்றெல்லாம் எதிரணியினர் கூறி
இ.மு. எ. ச வில் முன்னணியில் நெஞ்சுரம் வாய்ந்தவர்கள். சோதனைகளில் துவண்டு டே ஒதுங்குகிறவர்களுமல்லர். .ெ இயக்கத்தின் பயணமும் நேர்கே நெளிந்தும் செல்லும். ஏற்ற, இதனைத் தெளிவாய்ப் புரிந்தவ திற்குரிய காரணங்களை இல கொண்டு போக அவர்களுக்கு வி தெம்பும் திராணியுமிருந்தது. யிருக்கும். அதனால் அது முடிந்தி காரணம் வேறு.
1956 லிருந்து சர்வதேச கம்யூன் போராட்டம் ஒன்று நடந்து முன்னெப்பொழுதும் நடந்திராத போராட்டம் 1960களின் ஆரம்பத் முழுவதும் கம்யூனிஸ்ட்
இயக்கங்களுக்கிடையே நடந்த இலங்கை கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைய அதன் மற்றைய ஸ்தாபனங்களும்
இ.மு. எ. ச. வில் கம்யூனிஸ்டுக3 கட்சியின் ஸ்தாபனமல்ல. அது
கட்சிக்கும் இ. மு. எ. ச வுக்கும்
எவ்விதத் தொடர்பும் இருந்ததில் 6 கூட்டங்களில் எந்தச் சந்தர்ப்ப பங்கு பற்றியதில்லை. கட்சியிட கூடப் பெற்றதில்லை. இ. மு. எ. பிரசாரம் செய்ததில்லை. இ.மு 6 கொள்கை கோட்பாடுகளை வ இயக்கங்களிலும் எந்தவித கட்சித்
இ.மு எ ச கம்யூனிஸ்டுகளை u 6ño 55 FT USDT ulio கம்யூனிஸ்ட்டு கலை எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள் கல்விமான்களையும் கொண்ட

னெர் மக்களுக்கு முகம் கொடுக்க மூலையில் ஒதுங்கிவிட்டனர் த்திரிந்தனர்.
நின்று உழைத்தவர்கள் மிகவும் நெருக்கடிகள், பிரச்சினைகள், ாகிறவர்களல்லர் தளர்வடைந்து சயல்தன் மையுள்ள எந்தவொரு ாட்டில் செல்வதல்ல. வளைந்தும் இறக்கங்களையும் சந்திக்கும். ர்கள். சாகித்திய விழா குழப்பத் க்கியவாதிகள் மக்கள் மத்தியில் ளக்கிக் கூற இ.மு. எ. ச. சவுக்கு தொடர்ந்து தீவிரமாக இயங்கி ருக்கும். ஆனால் தேக்கத்திற்குக்
சிஸ்ட் இயக்கத்திற்குள் தத்துவப் கொண்டு வந்தது. வரலாற்றில் உலகம் தழுவிய இத்தத்துவப் தில் உச்சத்தை எட்டியது. உலகம் கட்சிகள் மற்றும் அதன் பிரசிததி பெற்ற இப்போராட்டம் பும் பாதித்தது. இதனால் கட்சியும் பிளவுண்டன .
இருந்தாலும் அது கம்யூனிஸ்ட்
ஒரு சுயேச்சையான ஸ்தாபனம்.
இடையே ஸ்தாபனம் சம்பந்தமான லை இ.மு எ ச வின் ஸ்தாபனக் த்திலாவது கட்சித் தலைவர்கள்
மிருந்து ஒரு சிறு உதவியைக்
ச. தனது மேடைகளில் கட்சிப்
ச - வின் இலக்கியம் சம்பந்தமான பகுப்பதிலும் நடவடிக்கைகளிலும்
தலையிடும் இருந்ததில்லை.
ம் உள்ளடக்கிய ஒரு பொது 1 պւք கம்யூனிஸ்ட் அல்லாத இலக்கிய அபிமானிகள், ஒரு பரந்த அமைப்பு அரசியல்

Page 137
கொள்கை வேறுபாடுகள் உ6 கம்யூனிஸ்ட் அல்லாத கல்விமான் கவிஞர்கள், கலைஞர்களைத் த கூட்டங்களிலும் தலைமை தாங்க இ.மு . எ.ச - வின் செயற்பாடு ஆலோசனைகளிலோ நடத்தப்ப வகுத்துக்கொண்ட கொள்கை திட்டங்களின்படி இயங்கியது. எழுத்தாளர்களையும் இலக்கிய படுத்தும் தலைமை நிறுவனமாகத்
அதேசமயம் இ. மு. எ. ச. வில் இ இ. மு. எ. ச. வின் செயற்பா முன்னணியில் நின்று அயராது : கூட்டுத் தலைமையாகவும்
இ. மு. எ. ச. வின் தொடர்ச்சியா செயற்பாட்டிற்கு இதுவே அடிப்ப8
உலக கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்குள்ளும் இருந்த கம்யூனிஸ்ட் ճ1 (Կ, உண்டாக்கின. அவர்களும் தமக் இ. மு. எ. ச. வில் இருந்த கட சோர்வடையச் செய்தது. இதன முகம் கொடுத்தது. பிளவு ஏற்பட தலை தூக்கின. இந்நிலையில் காலத்திற்கு முடக்கி வைப்பதே வழி என்று இ. மு. எ.ச - வின் முக் தீர்மானித்தனர். இந்த முடிவு புத் அனுபவமும் நிரூபித்தது.
இதில் இரண்டு விஷயங்கள் கம்யூனிஸ்டுகளிடையே பிளவுகள் பிளவுபடவில்லை. அது கட்சி 8 அத்தாட்சி மற்றது. சாகித் இறுதிப்பகுதியில் நிகழ்ந்தது ஒ நிகழ்ந்ததால் காக்கை இருக்க
விட்டது. இதை எதிரிஅணியின சாகித்திய விழா அசம்பாவிதம்த காரணம் என்று பிசத்தித் திரிந் இ. மு. எ. ச. வின் தேக்கத்தைக் க

7 sos, Bofu neh.
ளோர் கூட அதில் இருந்தனர். கள் தமிழறிஞர்கள், கலைஞர்கள், ன் மாநாடுகளிலும் விழாக்களிலும் வும் உரை நிகழ்த்தவும் வைத்தது. 1ள் கட்சியின் வழிகாட்டலிலோ, ட்டவையல்ல. இ. மு. எ. ச. தானே வேலைத் அதனால்தான் அது ஈழத்து அரங்கையும் பிரதிநிதித்துவப் திகழ்ந்தது.
ருந்த கம்யூனிஸ்ட் எழுத்தாளர்கள் டுகளிலும் இயக்கங்களிலும் உழைத்தனர். கட்டுக்கோப்பாகவும் ஒன்றிணைந்தும் இயங்கினர். ன, சோர்வற்ற, கட்டுப்பாடான
டைக் காரணியாக இருந்தது.
நிகழ்ந்த உடைவுகள் இலங்கை பிரதிபலித்தது. இ. மு. எ. ச. வில் த்தாளர்களிடமும் தாக்கத்தை குள் பிளவுண்டு பிரிந்தனர். இது சி 母可可n岛 மற்றவர்களையும் ால் இ.மு எ. ச நெருக்கடிகளுக்கு க்கூடிய விதமான அச்சுறுத்தல்கள் ஸ்தாபனம் இயங்குவதை சிறிது பிளவைத் தவிர்ப்பதற்கான ஒரே கிய தலைமைக்குழு உறுப்பினர்கள் திபூர்வமானது என்பதை காலமும்
கவனிக்கத்தக்கவை. ஒன்று:
ஏற்பட்ட போதிலும் இ.மு. எ.ச. pதாபன மல்ல என்பதற்கு இதுவே திய விழா 1963 ஒக்டோபர் ரே மாதத்தில் இவை இரண்டும் பனம்பழம் விழுந்தது போன்றதாகி ர் தூக்கிப் பிடித்துக் கொண்டு f ன் இ.மு. எ. ச. வின் வீழ்ச்சிக்கு தனர். வீழ்ச்சியல்ல - தேக்கம். ண்டு எதிரியினர் வீறுடன் இயங்கி

Page 138
இருக்கலாம். ஆனால் அவ கொள்கையோ வேலைத்திட்ட எதிர்ப்பது ஒன்றே நோக் இ. மு. எ. ச.வின் தேக்கநிலை அ
எழுபதுக்குப் பிறகு
1963லிருந்து ஏறத்தாழ இ இயங்காமலிருந்த காலம் இல காலமாக இருந்தது என்றாலும் புதிய கூட்டணி அரசின் ே தோற்றுவித்தன அமைச்சர் ஆலோசனைக் குழு செய இ. மு. எ. ச. பொதுச் செய6 இக்குழு தமிழ் விவகாரங்கள் உ செயற்பட்டது. கலாசாரப்பேர6 இ. மு. எ. ச. வினர் சிலர் அங்கம் 16ந் திகதி யாழ்நகரில் நட இலக்கிய விழாவுக்கான செயற் ਲ6ur கா. சிவத்தம்பி,
ஆகியோர் இடம்பெற்றிருந் வெளியிடப்பட்ட மலருக்கு ஈ இருந்தார். oճign சிறப் இ. மு. எ ச வைச் சேர்ந்த க க. கைலாசபதி, சில்லையூர் முருகையன் இ சிவானந்த இடம்பெற்றிருந்தன .
பத்திரிகையாளர் ஒ
"தமிழகத்திலிருந்து இறக்கு நிறுத்துவது பற்றிய விவகா வந்தது. இது பற்றி தமிழ்
rਪੁਪ6 ஆலோசனைக்குழு அன்றை این با 6ای نام لاlyگا نامLuffl?) بازی ایرانی பத்திரிகையாளர்களையும் அ நடத்தப்பட்டன. இதன் மூலம் பின்னர் இது சம்பந்தமான அை
இதைத் தொடர்ந்து 1972

8 · · · · ·
களுக்கு ஸ்தாபன அமைப்போ, மோ இல்லாமல் இ.மு. எ. ச. வை 5LD「T3。 இருந்து இயங்கியதால் வர்களையும் ஒயச் செய்தது.
2. (p. 51.9. ஏழு வருடங்கள்
க்கிய இயக்கத்தில் ஒரு தேக்க
1970ல் ஏற்பட்ட அரசியல் மாற்றமும் தோற்றமும் புதிய சூழ்நிலையூைத குமாரசூரியர் தலைமையில் தமிழ் ற்பட்டது. அதன் செயலாள ! तक UT 6T ft பிரேம்ஜி பணியாற்றினார். ட்பட கலை இலக்கிய துறைகளில் வை மீள் அமைக்கப்பட்டது. அதில் வகித்து இயங்கினர். 1912 ஜனவரி ந்த கலாசாரப்பேரவையின் தமிழ் குழுவில் இ.மு. எ ச. வைச் சேர்ந்த
ஈழத்து சோமு, டொமினிக் ஜீவா
. 560 T. இவ்விழாவினையொட்டி ழத்துச் சோமு பொறுப்பாசிரியராய் பாக நடந்தேறியது. locuflet லாநிதி கா சிவத்தம்பி, கலாநிதி செல்வராசன், நா சோமகாந்தன், ஆகியோரின் கட்டுரைகள்
நன்றியம்
தியாகும் தமிழ் சஞ்சிகைகளை ரம் அமைச்சரவைக் கூட்டத்திற்கு அறிஞர்கள் எழுத்தாளர்களுடன் uğu 3 onu gör Gülo si görpü güSığı ய பிரதமரிடம் பிரஸ்தாபித்தது. |றிஞர்களையும் எழுத்தாளர்களையும் ழைத்து நீண்ட ஆலோசனைகள்
D6ਲ ਲ5LLਪੁ16 மச்சரவைத் தீர்மானமாகியது.
ஜனவரி 9ந் திகதி அப்போதைய

Page 139
19,
அமைச்சர் திரு. குமார சூரியர் சஞ்சிகைகளினது ஆசிரியர்கள் கூட்டப்பட்டது. தமிழ் ஆலோசை அதில் விரிவான ஒரு அறிக்கையை
நாவலர் முத்திரையும் னைவு இல்லமும்
இ.மு எ ச.வின் கோரிக்கையின் வெளியிடப்பட்டது. நாவலர் வாழ் தேசியச் சொத்தாக்கப்பட்டது. இ. மு. எ.க.வினால் ஏற்கனவே முன சஞ்சிகைகள் நூல்களுக்கு இறக் இல்லம் தேசியச் சொத்தாக்கப்ப
sfso risu ஏற்கப்பட்டு "வீரகேசரியின் நூற்பிரசுர முயற்சி தேசிய இலக்கிய கோஷத்தின் கா - சிவத்தம்பி. ്ട് ( (pഖf ) ; உடனடியாக ஒரு ஜனநாயகத் திட்டத்தை இ.மு. எ.க. பொதுச் ெ குழுவிடம் சமர்ப்பித்தார். இதனை தேவைப்பட்டது.
இந்தப் புதிய சூழலிலும் பெ இ.மு எ ச. மீண்டும் இயங்குவ, தத்துவப் போராட்டமும் ஒய வேறுபாடுகளைத் தவிர்த்து $ঞ্জ টেক্স உணர்வும் நல் விளக்கமும் உருவா செயற்குழுவும் தேசிய சபையும் மீ6 யாழ் கிளையும் நந்தியை ୫୫୪) । செயலாளராகவும் கொண்டு திரும் தத்து வார்த்த வேறுபாடுகளுக்கு லட்சியங்களுக்காக சேர்ந்து இயங்கி என்ற இ.மு. எ. க.வின் நிலைப்பாடு முற்போக்கு சக்திகளுக்கே ஒரு முன்
யாழ் பல்கழைக்கழகம்
தமிழ் மண்ணில் பல்கலைக்கழகம் :
என்ற கோரிக்கை தமிழ் மக்களின் இருந்துள்ளது யாழ்ப்பானைத்தில்

தலைமையில் ஈழத்து தமிழ் வெளியீட்டாளர்களின் மாநாடு னக்குழுச் செயலாளர் பிரேம்ஜி ச் சமர்ப்பித்தார்.
பேரில் 1971 நாவலர் முத்திரை இந்த இல்லம் சுவீகரிக்கப்பட்டு இந்தக் காலப்பகுதியில் * வைக்கப்பட்ட இந்திய வர்த்தக கட்டுப்பாடு, நாவலர் டுதல் ஆகிய கோரிக்கைகள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டன . யின் வெற்றி இ. மு. எச வின் வெற்றியாகும் " (கலாநிதி தேசிய இனப்பிரச்னைக்கு தீர்வு காண்பதற்கான ஒரு சயலாளர் தமிழ் ஆலோசனைக் சாதனையாக்க ஒரு பேரியக்கம்
ாறுப்பேற்புப் பின்னணியிலும் து அவசியத்தேவையாகியது. ஆரம்பித்திருந்தது. சித்தாந்த றுபட்டு இயங்கலாம் 6 ജ് கியிருந்தது. இ. மு. எ. க.வின் ண்டும் இயங்கத் தொடங்கின. லவராகவும் தெணியானைச் buவும் இயங்க ஆரம்பித்தது. மத்தியிலும் பொது 5 முடியும், இயங்க வேண்டும் வெற்றி பெற்றது. இது உலக மாதிரியாக அமைந்தது.
ஒன்று அமைக்கபட வேண்டும் ண்ட கால அபிலாஷையாக பல்கலைக்கழகம் ஒன்று

Page 140
2O
நிறுவப்படும் என்று ஐக்கிய முன் வாக்குறுதியளித்த போதிலும் ! காலதாமதம் ஏற்பட்டது. இது ஆலோசனைக் (ՖԱՔ யாழ் அமைப்பதற்கான 69 (ሀ) gulė தீர்மானித்தது. இதுபற்றி
கல்விமான்களையும் கல்லூரி விரிவுரையாளர்களையும், பத்தி ஆலோசனைக் கூட்டம் ஒன் கூட்டினார். இதில் யாழ். பல்க அமைக்கப்பட்டது. இதன் தலைவ செயலாளராக தமிழ் ஆலோசை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். இக் கலாநிதி பதியுதீன் முஹமத்தையு சந்தித்தது. பிரதமருக்கு ஒரு ம வழிகளிலும் யாழ். பல்கலைக்கழ செயற்பட்டது. இறுதியில் ய அமைக்கப்பட்டது. இதன் தலைவ நியமிப்பது என்ற இறுதி மு
உறுப்பினர்கள் நிர்ணயமான பாத் தேசிய ஒருமைப்பாட்(
இ.மு எச எழுத்தாளர்களை
எழுத்தாளரல்லாத கலை-இலக்கி விவகாரங்களில் அக்கறையும் உடையவர்களும் அதில் g இ. மு. எ. ச. பரந்து பட்ட இயக்க இ. மு. எ. ச இலக்கியத்துக்காக நிறுவப்பட்ட போது வெளியிட்ட இலக்கியத்துக்கு அப்பாலும் பார் சர்வதேச அரங்கில் நிகழும் சுத இயக்கங்கள், ஜனநாயக எழு காட்டியது . ஆதரித்து அறிக்கை நிறைவேற்றியது. இவ்வாறு களிலும் கவனஞ் செலுத்தும் அநீதிக்கெதிராகவும், ஜனநாயக இனப்பாகுபாட்டுக்கெதிராகவும், குரல் எழுப்பாமல் இருந்ததில் செய்வதற்கு முயற்சி எடுக்காமல் திரும்பவும் இயங்க ஆரம்பி

னணியின் தேர்தல் விஞ்ஞாபனம் இதை நிறுவுவதில் தேவையற்ற து பற்றி விவாதித்த தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தை விரைவில் கத்தை நடத்துவது என்று ஆலோசிக்க தலைசிறந்த அதிபர்களையும், பல்கலைக்கழக ரிகையாளர்களையும் கொண்ட றை அமைச்சர் குமாரசூரியர் 0லக்கழக அமைப்புக்குழு ஒன்று ராக அமைச்சர் குமாரசூரியரும், னக்குழு செயலாளர் பிரேம்ஜியும் குழு அன்றைய கல்வி அமைச்சர் ம் மற்றும் பல அமைச்சர்களையும் கஜரை அனுப்பியதுடன் பல்வேறு கம் அமைப்பதைத் துரிதப்படுத்தச் Π ώ. பல்கலைக்கழக வளாகம் ராக பேராசிரியர் கைலாசபதியை முடிவில் இக்குழுவின் முக்கிய திரத்தை வகித்தனர்.
S Lost 15 TG
மட்டும் கொண்ட நிறுவன மல்ல. பத்தில் ஆர்வமும் அரசியல் சமூக முற்போக்கு கருத்துக்களும் ணைந்திருந்தார்கள். இதனால் $மாகவும் திகழ்ந்தது. அதுபோல மட்டும் இயங்கவில்லை. இது கொள்கைப் பிரகடனத்தின் படி வையைச் செலுத்தியது. தேசிய, ந்திரப் போராட்டங்கள், விடுதலை Fசிகள் அனைத்திலும் அக்கறை கள் விடுத்தது. தீர்மானங்களை
நிறுவனமாகும். அது எந்தவொரு விரோதப் போக்குக்கெதிராகவும், சாதிக்கொடுமைக்கெதிராகவும் லை ஏதாவது உருப்படியாகச்
இருந்ததில்லை. "70க்குப் பிறகு ததபோது தீர்வு காணப்படாத

Page 141
21
இனப்பிரச்சினையில் கவனஞ் ெ
1956ம் ஆண்டு தனிச் சிங் அமுலுக்கு வந்ததிலிருந்து த பகைமையும் தேசிய ஒருமைப் காலமும் ஒடிக்கொண்டிருந்: நெருக்கடிக்குள்ளாகியது.
1970-ல் சமசமாஜ கம்யூனிஸ் கொண்டு பதவிக்கு வந்த
கூட்டரசாங்கம் ਪਤੀ ਘ உருவாக்கியது. தமிழினத்தில் கொண்டு வந்த திருத்தப் நிராகரித்துவிட்டு-பெரும்பான் ை விட்டு-தான் தயாரித்த புதிய
ஒருதலைப்பட்சமாக நிறைவேர் பிரச்னை தமிழர்களுக்கு வி
உத்தியோக வாய்ப்பு அளிக்க காணப்பட்ட இனப்பாகுபாடு, ப மூலம் அனுமதி மறுக்கப்பட்டமை மக்களின் மனங்களில் ஏற்கன விரக்தியையும் விஸ்வரூபம் எடுக் LDDru66 ਨੂੰ ਭੰ ճions. Lւ6ւլb sւգա տարատ (ք உணர்ந்த இ.மு எ ச . 岳町 ஒருமைப்பாட்டை நிலைநிறு சமாதானத்தையும் செளஜன்யத்ை அரசாங்கமும் அரசியல் கட்சிகளு இம்மகத்தான பணியில் இ.மு. எ இதன் விளைவுதான் தேசிய ஒரு
இம்மாநாடு பற்றி 1974 மேமா அறிக்கையை வெளியிட்டிருந்த தரப்படுகின்றன .
"தமிழ்-சிங்கள எழுத்தாள f Gas
1 9 : 61 . Up) ܂ (9 (0 6160 ↓5±6u (0ܢܐ ܝs அடிப்படைக் கோட்பாடுகளாலு பட்டே இந்த முடிவை எடுத்தது. 1. மனிதனை மனிதன் இன சுரண்டாத ஒரு சோஷலிஸ்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

லுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.
5ளச் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டு ழ்ெ-சிங்கள இனங்களுக்கிடையே ாட்டில் வெடிப்பும் உண்டாயின. |- 1970 களில் மேலும்
ட் கட்சிகளையும் இணைத்துக் ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியின்
அமைப்புச் சட்டத்தை பாராளுமன்றப் பிரதிநிதிகள் பிரேரனைகளை முற்றாக
ம அகந்தையுடன் புறக்கணித்து அரசியல் அமைப்புச் சட்டத்தை றியது. தீர்க்கப்படாத மொழிப் கிதாசார அடிப்படையில் கூட படாமை, சகல மட்டங்களிலும் ல்கலைக்கழகங்களுக்கு தரப்படுதல் -
- இவையெல்லாம் சேர்ந்து தமிழ் வே மூண்டிருந்த வெறுப்பையும் கச் செய்து நிலைமையை மேலும் கொழுந்து விட்டெரியவும் நாடு தோன்றின இதனை முன் கூட்டி பிளவு JLT LOG) С вели, த்தவும் இனங்களுக்கிடையே தயும் ஏற்படுத்தவும் தீர்மானித்தது. ம் முன் னின்று செய்ய வேண்டிய மிகத்துணிச்சலாக இறங்கியது. OLDüLr L. G. Lon Grt (G.
ம் புதுமை இலக்கியத்தில் ཉེ ([5 அதில் சில பகுதிகள் கீழே
ய ஒருமைப்பாட்டு மாநாட்டைக் தீர்மானித்த போது அது சில தேவைகளாலும் வழிநடத்தப் 9 56) ճւ ԱIIT S 1501 :
ததை இனம், நாட்டை நாடு சமுதாயத்தை உருவாக்க நாம்

Page 142
122.
Gufruft (Hé (;ion üo. இந்த L. இனங்களையும் சேர்ந்த தொழில: ஒன்று பட்ட வர்க்கப் போராட்டத் ஒற்றுமைக்கும் சோஷலிஸத்திற்கு வெற்றிக்கும் தேசிய ஒருமைப்பா இந்த வர்க்கத் தேவையை
(56TD) LIDĽuurt t. (5) LAT 5 T L FT) Läs GF. L.
2. கலோனியஸிஸப் பொருளாதா தேசியப் பொருளாதாரத்தை உரு மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவது உட் எமது சமுதாயம் நிறைவேற் முன்னேற்றத்தையும் சமுதாய ஒருமைப்பாடு மீற முடியாத அ தேசிய தேவையை நிறைவேற்றே
3. மக்களின் ஆதாயங்கள், முன் பாஸிஸ் சக்திகள் பயமுறுத்து சூழலில்தான் பாஸிஸம் தலை து
பயமுறுத்தலைத் பாதுகாக்கவும் தேசிய ஒருமைப் இநத ஜனநாயகத் தேவைை ஒருமைப்பாட்டு மாநாட்டைக் கூட்
0S S u TSS S K OM BB S g இலக்கியங்களை தமிழ் பண் பாரம்பரியங்களை இதய சுக்தியூட மகோன் இனதமான சம்பத்துகள் இந் Glupgy ժ19ւնաւ6 մle, gsւմ: விழைகிறோம். தமிழ் மக்கள் இ தேசிய நிர்மானத்தில் கெளர வேண்டும் என்றும், ஈழத்து தப்
இ () :
. * c * عصبر இவற்றைச் G)ւքս நிலையான து 鷺** 6
வேண்டும் என்ற தேவையை ஒ ප්‍රී.....{{ඛණි ශ්‍රී £9.81%. ੪, ஆக்கபூர்வமாக பணியை நிறைே குறுகிய அரசியல் ஆதாயத்திற்கா
 
 

திய சமுதாயம் அனைத்து 1ளர்களினதும் விவசாயிகளினதும் தில்தான் உதயமாகிறது வர்க்க 5ான போராட்டத்திற்கும் இதன் டு இன்றியமையாத முன் தேவை. நிறைவு செய்யவே தேசிய படுகிறோம்.
ாரத்தை ஒழித்து சுதந்திரமான வாக்குவது, சமுதாய ஜனநாயக பட சில ஜனநாயகக் கடமைகளை ற வேண்டியுள்ளது. தேசிய 66 ਲੰ6ਹ ਸਲ |த்தியாவசியத் தேவையாகும். இத் S) 1 prr SET 60) s கூட்டகிறோம்.
போதல்கள், வெற்றிகளை இன்று கின்றன. இனப்பகை நிலவும் க்க முடியும் என்பது வரலாறு தவிர்க்கவும் ஜனநாயகத்தைப் பாடு இன்றியமையாத தேவை. 摩翡 நிறைவேற்றவே தேசிய
.
மாழியை அதில் படைக்கப்படும் பாட்டை, அதன் ஜனநாயகப் 6. ਲੰyripg| , த நாட்டில் உரித்தான இடத்தைப் வளரவும் வேண்டும் என்று |ந்த நாட்டின் தேசிய வாழ்வில்,
ழ்ெ இலக்கியம் ஈழத்து தேசிய டத்தைப் பெறவேண்டும் என்றும்
ਘਉਪਰੰਤ 6 மான தேசிய ஒருமைப்பாடு
நாம் நம்புகிறோம். ਸੁ
LL BBS gu 0Y S Y OM tity, Gita Sjöss, Lorriz, rru CC - 5Te * தீர்வு காண்பதில் இரு வற்றுவதைத் தவிர வேறெவ்வித $ଣ୍ଞ ଜୁg &ll li ul_ଶର୍ମାଣ) ୩୬) ଓ ଏ ।

Page 143
12.
- - -
5. எழுத்தாளர்கள் நமது பண்ட மரபுகளை முன்னெடுத்துச் செல் கேளிர்" என்ற மகோன்னதமான "முப்பது கோடி முகமுடைய ஒன்று டையாள், செப்பு மொழி ந்தனை ஒன்று டையாள்' ஒருமைப்பாட்டு கருத்து நிை இலக்கியம் என்பதில் பெருமைட் தமிழ் மரபின் வழி நின்றுதான் ே நாம் கூட்டுகிறோம்.
6 இனப்பாகுபாடும் இனப்ப5 வளர்ச்சியின் மனிதகுல ஒரு பாடுகளாகும். இவற்றின் எ6 பாடுகளிலும் இவற்றை ஒழிப் அபிமானத்தை தேசிய முழுமையி இன மக்கள் மத்தியிலும் நல் உருவாக்குவதும் தேசிய முன் இனங்களின் முன்னேற்றத்திற்கும்
ਸੁ ஆரோக்கியமான சூ !
மாநாட்டைக் கூட்டுகிறோம்.
1. மக்களின் வாழ்க்கைத்தரம் உயரும்போதும் தான் இலக் கலை-இலக்கிய வளர்ச்சியின் இந் நிறைவேறச் செய்யத்தான் இம் ம இந்த மாநாட்டின் மூலம் எமது எதி இனப்பிரச்னைக்கும் மொழிப் தீர்வு காண்பதற்கான 12 அ1 முன் வைத்துள்ளோம். இது இன் நடைமுறைச் சாத்தியமானது எ உயர்வடிவத் தீர்வுகாண இது வ நாம் நம்புகின்றோம். இத் திட்ட சிங்கள எழுத்தாளர்கள், பத்திரி ஸ்தாபனங்களுடன் பேச்சு வா தொழிற்சங்கத் தலைவர்களுட தலைவர்களுடனும் கலந்தாலோச எமது திட்டத்திற்கு பொதுப்படை தெரிவித்துள்ளனர். இத்திட்டத்ை வாய்ப்புக்களும் உண்டு. இத் தி எழுத்தாளர்களினால் دوم مایع لذا این
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

enpresswaraenaman
|ட்டின், இலக்கியத்தின் உயர்ந்த வர்கள். "யாதும் ஊரே யாவரும் சர்வதேசியக் கருத்துருவத்தையும் ள் எனில் உயிர் மொய்ம்புற பதினெட்டு உடையாள் எனில் என்ற அற்புதமான தேசிய பயையும் முன் வைத்தது தமிழ் படுகின்றோம். இந்த மகத்தான தசிய ஒருமைப்பாட்டு மாநாட்டை
கயும் இனவாதமும் சமுதாய மைப்பாட்டின் விரோத நிலைப் லா வடிவங்களிலும் வெளிப் பதும், ஆரோக்கியமான இன ல் சங்கமப்படுத்துவதும் சகல லெண்ணத்தையும் நல்லுறவையும் னேற்றத்திற்கும் சகல தேசிய அத்தியாவசியத் தேவையாகும். 26Ꮼ6u உருவாக்கத்தான் இம்
உயரும்போதும், கலாசாரத்தரம் கியம் வாளிப்பாக வளரும். த அடிப்படைத் தேவையை
நாட்டை நாம் கூட்டுகிறோம். ர் பார்ப்புக்கள் என்ன ? பிரச்னைக்கும் ஒரு நியாயமான சத் திட்டம் ஒன்றை நாம் றைய நிலைக்கு ஏற்றது என்றும் * றும், பின்னர் இப்பிரச்னைக்கு ழிவகுத்துக்கொடுக்கும் என்றும் ம் சம்பந்தமாக நாம் ஏற்கனவே கயாளர்களைக் கொண்ட ஆறு த்தை நடத்தியிருக்கின்றோம். | lo முற்போக்கு இயக்கத் னை செய்துள்ளோம். இவர்கள் ான ஒப்புதலையும் ஆதரவையும் மேலும் விருத்தி செய்யக்கூடிய டம் மாநாட்டில் சிங்கள, தமிழ்
(8ց, միա

Page 144
, 124 ܚܘܝܚ
அங்கீகாரத்திற்காகவும் (P에 சமர்ப்பிக்கப்படும்.
2. இந்த மாநாடு தேசிய ஒருமை தமிழ், முஸ்லிம், சிங்கள விடுக்கவிருக்கிறது. இந்த ே தமிழ்-சிங்கள-முஸ்லிம் s திரட்டப்படுவர். தேசிய ஒருமைப் என்ற நிலையிலிருந்து இரு இது உயிர்ப்புள்ள இயக்கமாக மாற்றப்படு
3. மக்களுக்கிடையில் நல்விளப்பத் இலக்கியப்பரிவர்த்தனை மகத்தா ஆனால் இது ஒரு வழிப்பாதை சிங்களத்திற்கும் சிங்கள் ဖွံ့ငွှl၈u ရွှံ့...d: மொழியாக்கம் செய்யவும் கிடையில் நிலையான உறவுகை இலக்கிய உறவுத் திட்டத்தை தயாரி
4。 மாநாட்டை ஒட்டி தமிழ்-சிங் இலக்கியப் போட்டிகள் பொது அடிநிலையாகக் கொண்ட தேசிய கால்கோளாக அமையும் என் {|}|մ:
கியத்தில் பொதுப்பண்புகள் வ
எதிர்பார்க்கின் ஜோ.
| httoی و اتاق 6 - i(لات یا IT| نقل آنها ۰ تا
56) ဗီ*z- + -{}} /* ul { g63 1861 リ @cm}
கலைஞர்களுக்கிடையிலும் ஒத்து Si Gi (3) S MJT fi sef Coppo.
எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக தேசி இலட்சியத்தின் அடிப்படையில் 邑u ് ഞn nf5', ിക്കൂ, ബ வரலாற்றிலேயே முதன் 苞P、
} அனைத்தும் புதிய ஜனநாயக வரலாற்றுப்பாதையில் அற்புதமான
U់g ៩ ម៉ែ நிகழ்ச்சிகள் எமது எதிர்பார்புகள் : சுட்டுகின்றன தேசியத்தின் 6
 

T555.86 அரசிடம்
ப்பாட்டிற்கான வேண்டுகோளைத் மக்களுக்கு ஏக காலத்தில் வண்டுகோளின் அடிப்படையில் ழுத்தாளர்களும் மக்களும் பாடு ஒரு சிலரின் கருத்துருவம்
எங்களையும் சேர்ந்த மக்களின்
to.
தையும் நேசத்தையும் வளர்ப்பதில் ன பாத்திரத்தை வகிக்கிறது.
அல்ல. தமிழ் இலக்கியத்தை யெத்தை தமிழிற்கும் பரஸ்பர
|- எழுத்தாளர்களுக் ாப் பேணவும் மாநாடு ශ්‍රී{{9 த்துச் செயற்படுத்தும்.
கள மொழிகளில் நடைபெறும் தேசிய இலட்சியங்களை படைப்பிலக்கிய வளர்ச்சிக்குக் தமிழ்-சிங்கள படைப்பிகை |ளர வழிவகுக்கும் என்றும்
பெறவிருக்கும் தமிழ்-சிங்கள்
ਨੂੰ 56 இவ்விரு @ড়, বা উঃ গো மத்தியிலும் gi 5) GITT 62] [6] அமைக்கும்
ய ஒருமைப்பாடு என்ற பொது ழ்ெ-சிங்கள (6) ர்களும் ஒரு பொது மாநாட்டில் திரட்டப்படுவர்.
ஐக்கிய ஈழத்தை உருவாக்கும் ஒரு அத்தியாயத்தை இம் து நாம் எதிர்பார்க்கிறோம். 1ண்போக முடியாது 55) ਸੁਤੰ
ਲਈ 665

Page 145
M Nessa ܒ ܒ ܒ
தொடு வானங்களை நோக்கி ந இலக்கியத்தையும் இம் மாநாடு எடு
தேசிய இனப்பிரச்சலை
இ. மு. எ. ச. வின் திட்ட
நாட்டின் ஒருமைப்பாடும்
படமுடியாதவை என்பதை அனைவ தனித்துவத்தை உத்தரவாதப்படுத்து 2 தமிழ் மக்களினதும் சிங்க அபிலாஷைகளை இரு சாராரும் ஏற
3. மொழிப்பிரச்னைக்கான தீர்வு தையும் தமிழ்மொழி விசேஷ விதி
4. சிங்களம் அரசகரும மொழி என T585ung விதத்திலும் தமி ਤ6 ਨੂੰ மக்களுக் அமுல்படுத்துவதுடன், மொழிச் ச அரசாங்க ஊழியர்களுக்கும் புது கஷ்டங்களையும் அசெளகரியங்க உசிதமானவற்றை செய்வது.
ਮ55), நிறுவனங்கள் கூட்டுத்தாபனங்க
முதலானவற்றுடன் தமிழ் மக்கள் GILDET Ofici ஆற்றுவதற்கு நடைமுறையில் முழுமையாக உத்தர
6 அவ்வப் பகுதிகளின் மக்கள் தம நிர்வகிப்பதில் பங்கு கொள்ள ெ (SITUAT LI GC) : செயல்படுத்துவ Lo a6m உருவாக்குவதுடன் : ബ5ഞൺ ബി.ബട്ടിട്ടു.
() கட்டுக்கோப்புக்குள் பிரதேச : விரைவுபடுத்துவதற்கான திட்டங்க
 

மது நாட்டையும் மக்களையும் }த்துச் செல்லும்.
ஏ யின் தீர்வுக்கான
هزf|
தேசிய முழுமையும் மீறப் ரும் எற்பதுடன் தமிழ் மக்களின்
Sபது
SIT LDÖ535 Gf Gg, sy'n 53 fronteoir bறுக்கொள்வது.
* °呼ó芭u Gun鲍夺母LL懿 கள் சட்டத்தையும் இரு சாராரும்
ற சட்டத்தை தமிழ் மக்களுக்குப் ழ் மொழி விசேஷ விதிகள் . ܡ ܢܝ குப் பாதகமற்ற வகையிலும் -டங்களை அமுல்படுத்தும்போது மக்களுக்கும் ஏற்படக்கூடிய ளையும் முடிந்தளவில் குறைக்க
ங்க அலுவலகங்கள், பொது 15 பொலிஸ் நிலையங்கள் இமது அலுவல்களைத் தமது 2ங்கப்பட்டுள்ள உரிமைகளை வாதம் செய்வது
து பகுதிகளின் விவகாரங்களை தியளிப்பது என்ற ஜனநாயகக் ਲ5 உகந்த lits, Ing. ஸ்தல ஸ்தாபனங்களின் அதிகார
அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் பொருளாதார அ பிவிருத்தியை ഞ6 = E ബTബ| && !,ിജ്

Page 146
i 26.
நிர்வகிப்பில் பங்கெடுக்கவும் இத்தி முதலிடவும் கொடுக்கவும் ஆவன ெ
8. தமிழ் பிள்ளைகள் தமது தாய்ெ கல்வி கற்பதற்கான e fsOuds உத்தரவாதப்படுத்துவது .
9. உயர்கல்வி பெறுவதற்கான பின்தங்கிய பகுதிகளுக்கு அடியாதாரமாகக் கொள்ளும் கடைப்பிடிப்பதுடன் வடக்கிலும் வளாகங்களை அமைத்து தமிழ்பேச
- 6615 -
O. தமிழ் மக்களின் Ց5 6Ծ) ճՆ இலக்கியங்கள்ையும் 5:167 féಷ್ರ
ஊக்குவிப்புகளையும் வழங்குவதுட மக்களுக்குமிடையில் நல்லுறவையு தமிழ் இலக்கிய படைப்புகளைச் சி படைப்புக்களையுத் தமிழிலும் வெளியிடுவது ஆகிவற்றின் மூ! விரிவுபடுத்துவது
மேற்கூறிய ஆலோசனைகள் பிரச்னைக்கும் ஒரு நியாயமான என்றும் பின்னர் தேசிய இன தீர்வுகாண உதவும் என்றும் நம்புகிே
மாநாட்டுக்கான பிரதே
சரித்திர முக்கியத்துவம் மிக்க தமிழ்-சிங்கள எழுத்தாளர் தேசி நோக்கங்களை நாடெங்கும் பர தயாரிப்பில் சகல எழுத்தாளர்க6ை திரட்டுவதற்கும் பிரதேசக் குழுக்கள் 12. 5.74ல் நடைபெற்ற இ. மு. எ ச
ਲੀਲਯੋ திருகோணமலை,
மட்டக்களப்பு, கல்முனை, அனுராத சிலாபம், திக்குவலை தர்காட

ட்டங்களில் பிரதேச மக்களுக்கே செய்வது
மாழியில் எல்லா மட்டங்களிலும் Ù›፤!} மீறமுடியாத வகையில்
வாய்ப்புகளில் திறமையையும் ஊக்குவிப்பு அளிப்பதையும் (33 TT 6O) கறாராகக் கிழக்கிலும் பல்கலைக்கழக :ம் மக்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்கு
களையும் ថាលា ម T ភ្នំ ១៩៦៩ ឃុb அனைத்து உதவிகளையும் ன் தமிழ் மக்களுக்கும் சிங்கள
ம் நல்விளப்பத்தையும் வளர்க்க
|ங்களத்திலும் சிங்கள இலக்கிய
செய்து
Rம் கலாசார பரிவர்த்தனையை
இனப்பிரச்னைக்கும் மொழிப்
ஆரம்பத்தீர்வு காண உதவும் ப் பிரச்சினைக்கு உயர்வடிவ றாம்.
ச குழுக்கள்
நிகழ்வாக அமையப்போகும் ய ஒருமைப்பாட்டு மாநாட்டின் புவதற்கும் இம்மாநாட்டிற்கான ாயும் இலக்கிய அன்பர்களையும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளன. சென்ற தேசிய சபைக் கூட்டத்தில்
susi sofurt, Lρούτσοι Ιτή ,
ومعجs
5 (ਪੰਪ ਨੂੰ (LD வண் கண்டி நாவலப்பிட்டி

Page 147
2
திட்டன், நுவரேலியா, பதுை தயாரிப்புககுழுக்களும் அவற்றின் பூட~ மாநாட்டுக்கு பிரதிநிதி பங்குகொள்ளச் செய்வது, மாநாட இக்குழுக்களின் முக்கிய பணிகள்
மாநாடு பற்றிய அறிக்கை அ மாநாட்டை பல பகுதியினரும் தொடர்ந்து மாநாட்டிற்கு ஆதர அபிமானிகள், பொதுமக்கள்" அத்துடன் மாநாட்டில் முன் வைக் சம்பந்தமாக நாடு தழுவிய (c. முக்கியஸ்தர்களின் கருத்துகள் மன்றங்கள், இலக்கிய அமைப்பு ஆகியவற்றைக் கொண்டு தீர் அவ்வப்பகுதிகளில் சிறு சிறு கூட் சொற்பொழிவுகளும் ஏற்பாடு மதத்தலைவர்களும் பேட்டி கா அறிக்கைகள், செய்திகள் வெளியி ஆசிரியர் குழுவில் பணியாற்றிய சென்று மல்வத்தை அஸ்கிரிய சந்தித்து மாநாட்டிற்கு வாழ்த்துச் ஒலிப்பதிவிலும் பெற்று வந்தார் நேரடியாகவே கொழும்பிலும் அய கூட்டங்களில் அரசியல் கட்சி எழுத்தாளர்கள் இலக்கிய அட் மும்மொழிகளிலும் நடந்த இக் பேச்சுககளும் மொழிபெயர்க்கப்பட்
மாநாட்டிற்கான தனது 12 அம்சத்தி DD SZzT S T Y BS 6. f6 இயக்கங்களுடன் ਤ6. ਸੁੰ அமைச்சர்களுடனும் வெகுஜனத் த இவர்களும் மேற்குறிப்பிட் sing, frt. (էք ԱՔ ՀԵՔ, Մ. 556ւ աւՃ 12 g og அளித்தனர். நிலங்கா சுதந்திரக் கட்சிகளும் திேனொரு சிதி, ஆதரித்தன.
இவ்வாறு மாநாட்டிற்கு ஆதரவு பெ tծ0), Կոյ8:16ն 6 մ) ույզն, உருவாகிக் காலஞ்சென்ற வில்லியம் தோ

7
ELSSSMMSSSMLSCSLSLMMMMSLSL SSELEESLSLSLSLS
ஆகிய பிரதேசங்களுக்குரிய செயலாளர்களும் நியமிக்கப் களையும் பார்வையாளர்களையும்
டிற்கு நிதி சேகரித்து உதவுவது
னைவருக்கும் அனுப்பப்பட்டது . வரவேற்றனர். இ. மு. எ. க. பாக எழுத்தாளர்கள், இலக்கிய த்தியில் பிரசாரம் செய்தது. கப்பட இருந்த 12 அம்சத்திட்டம் பாது விவாதத்தை நடத்தியது. திரட்டப்பட்டன . உள்ளூராட்சி கள், வெகுஜன ஸ்தாபனங்கள் ானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன . டங்களும் கலந்துரையாடல்களும்
செய்யப்பட்டன. பிரமுகர்களும் 666 .uਸੁੰ. 68 டப்பட்டன . முன்னர் லேகஹவுஸ்
ஹேமா வர்ணகுல கண்டிக்குச் பெளத்த மத பீடாதிபதிகளைச் செய்திகளை கையெழுத்திலும் இ. மு. எ. ச வின் தலைமைக்குழு ல் நகரங்களிலும் ஏற்பாடு செய்த பிரமுகர்கள் தமிழ்-சிங்கள
விமானிகள் uråle, பற்றினர். கூட்டங்களின் நிகழ்ச்சிகளும் Les .
ட்டம் பற்றி இ. மு. எ. ச. சிங்கள
stuft. DF5f தொழிலாளர் 62) 5, நடத்தியது. է 18Ն:
லைவர்களுடனும் உரையாடியது. 1ணங்களும் மாநாட்டிற்கு தமது த்திட்டத்திற்கு ஒப்புதலையும் கட்சி, சமசமாஜ-கம்யூனிஸ்ட் எழுத்தாளர் சங்கங்களும்
ருகிக்கொண்டிருந்த வேளையில் கொண்டிருந்தது. ஜனாதிபதி ல்லாவும் அன்றைய பிரதமர்

Page 148
ஜீமாவோ பண்டாரநாயக்கால ஒப்புதலளித்திருந்தனர். எதிர்ப் கருங்காலித்தானங்கள், தலைவிரித்தாடத் தொடங்கின. தனக்கே உரிய திராணியுடன் நோக்கமெல்லாம் அந்த ஏற்பட்டிருந்த அரசியல் ரீதிய வெற்றி மூலமே பதில் அளிக்க (
மாநாட்டைக் கூட்டுவதன் மூ நிலைப்பாட்டில் எதையும் விட் தயாராக இருக்கவில்லை. ஏே அவற்றின் சுதந்திரமான வள உரிமைகள் தேசங்களினதும் ே உரிமை, தங்குதடையற்ற கை அனைவருக்கும் சமதையான வ நியாயமான அபிலாஷைகளைத் இனத்தின் தனித்துவத்தைப் அடிப்படையிலான சலுகைகளை ஒழித்தல் முதலிய கோட்பாடுக நியதியாகக் கொண்டிருக்கிறது இ. மு. எ ச வின் 12 அம்சத்திட்ட இலங்கையின் நாலா திக்குகளி அன்றாடம் பலர் எழுதிக்கொண் விரும்புகிறவர்களின் விபரம்கோ
அனுப்பப்பட்டன . 850க்கும் திருந்தார்கள் அவர்களுக்கு "Lμπή 50) οι μη ποπ ή εισοί மூன்று
அனுப்பப்பட்டன .
நாள் குறித்தபடி 1975 மே 31 பண்டாரநாயக்க ஞாபகார்த்த
இ. மு. எ. ச வின் தேசிய ஒருை இலங்கையின் எல்லா பிரதேசங் கலைஞர்கள், ஆதரவாளர்க ஸ்தாபனங்களின் பிரதிநிதிகள்
நிறைந்து வழிய குழுமியிருந்தன
66ਲure குணவர்த்தன வாசுதேவ நா பிரமுகர்களும் வந்திருந்தனர். மேயர் ஏ எச் எம். பெள எலி,

28
- փ է Լ) ԼOff 57 - tց. ID (5 5೩!(155) : தர
புக் குழுவினரின் குழிபறிப்புகள் ழ்ச்சிகளெல்லாம் காழ்ப்பினால்
இவற்றையெல்லாம் இ. மு. எ. ச
சமாளித்தது. இ.மு. எ. ச. வின் வஞ்சனை க்களுக்கப்பால் அன்று ான எதிர்ப்புகளுக்கு மாநாட்டின் வேண்டும் என்பதாகவே இருந்தது.
லம் அது தனது கோட்பாட்டு டுக் கொடுக்கவோ இழக்கவோ னெனில் இனங்களின் சமத்துவம்
ਯੰਤੀ, (LP (1960 (purt 60 g 60 f, Title; தசிய இனங்களினதும் சுயநிர்ணய லை-கலாசார-இலக்கிய வளர்ச்சி ாய்ப்புகள் எல்லா இனங்களினதும் திருப்திப்படுத்துதல் தமிழ் தேசிய பாதுகாத்தல், இன-மொழி-மத யும் பாகுபாடுகளையும் முற்றாக ளையே இ.மு. எ ச மீற முடியாத இதற்கான முதற்படியாகவே மும் இருந்தது. லிருந்தும் பங்குபற்ற அனுமதிகோரி டிருந்தார்கள் மாநாட்டில் பங்குபற்ற ரி 1200க்கும் மேற்பட்ட படிவங்கள்
மேற்பட்டவர்கள் s66 ਨੂੰ
விருந்தினர் பிரதிநிதி
பிரிவுகளாக அழைப்பிதழ்கள்
ஜூன் 1ந் திகதிகளில் கொழும்பு
சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபத்தில் ഥ11 (് ഥTIf ( ! ഞ| ിLൂട്ട്
5ளிலுமிருந்து வந்த எழுத்தாளர்கள் . அபிமானிகள் வெகுஜன சமூகத் தலைவர்கள் மண்டபம் f。 .ܬܐ
DIT IT es ffurf geślĠuur (5 Lún, elsflugör ணயக்கார உட்பட மற்றும் பல மாநாட்டை கொழும்பு முன்னாள் நீதியரசர்கள் சிவசுப்பிரமணியம்,

Page 149
ഞ്ച
ஜயபத்திரான ஆகியோர் கு வைத்தனர்.
வரவேற்புரை நிகழ்த்திய இ. மு பிரேம்ஜி ஞான சுந்தரன் நாட்ை மாநாட்டின் நோக்கம், 12 அt ஒருமைப்பாட்டிற்கான 12 அம்ச இனப்பிரச்னைக்கு ஜனநாயகத் எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர் அரசியல், சமூக, தொழிற்சங்க அம்சத்திட்டத்திற்குத் தமது யாற்றினர். அமைச் சர்கள் எஸ். திருமதி விவியன் குணவர்த் வி. பொன்னம்பலம், ஆ வைத் நிகழ்த்தினர் 12 அம்சத்திட்டத் தீர்மானம் பலத்த கரகோவு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.
மாலையில் இடம்பெற்ற ரி பி.இலங்கரட்ன, வரதர், இ நடைபெற்றது. இதில் அ பண்டாரநாயக்கா பிரதம அதிதி எழுத்தாளர் சங்கத்தின் தலைவர் நிகழ்த்தினார் 12 அம்சத்திட் பிரேம்ஜி உரையாற்றியபோ "சிங்கள தமிழ், முஸ்லிம் எழு ஒருமனதாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட ரீதியான அங்கீகாரத்திற்காக சப அம்சத்திட்டம் பிரதமர் தலை ஐக்கிய முன்னணியாலும் அதன் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. செயல்படுத்துவதுதான் இப்போ
12 அம்சத்திட்ட நகலை கை ரீ மாவோ பண்டாரநாயக்கா " அங்கீகாரத்தைப் பெறுவதில் இதனைச் செயற்படுத்துவதற்க மகத்தான பங்குப் பணியாற் கொள்கிறேன்" என்றார்.
இந்த பொது அமர்வில் அமைச் கென மன் ஆகியோரும் உரையா
 

NAMNEAR
ஒத்து விளக்கேற்றி ஆரம்பித்து
2. எ. ச. வின் பொதுச் செயலாளர் ட எதிர்நோக்கியுள்ள பிரச்னைகள் சத்திட்டம் பற்றி விளக்கியதுடன் திட்டத்தையும் சமர்ப்பித்து தேசிய தீர்வு காண்பது அவசியம் என்றார்.
சங்கங்களின் பிரதிநிதிகளும் ஸ்தாபனங்களின் பிரதிநிதிகளும் 12 ஆதரவைத் தெரிவித்து உரை கே. சூரியராச்சி, செ. குமார சூரியர், தன வாசுதேவ நாணயக்காரா தியலிங்கம் ஆகியோரும் உரை தை எற்குமாறு முன்மொழியப்பட்ட த்திற்கு மத்தியில் ஏகமனதாக
|L 은 Lof 64 அமைச் சர் ளங்கீரன் ஆகியோர் தலைமையில் புன்றைய பிரதமர் ரீமாவோ பாகக் கலந்து கொண்டார். சிங்கள திரு.வில் குணசேகர வரவேற்புரை டத்தை பிரதமரிடம் கையளித்து 列 பின்வருமாறு ఆAlso Tt. த்தாளர்களின் கலை அமர்வில் 12 அம்சத்திட்டத்தை சம்பிரதாய ர்ப்பிக்கிறோம். ஏனெனில் இந்த 12 மையிலுள்ள அமைச்சரவையாலும் உறுப்புக் கட்சிகளாலும் ஏற்கனவே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட இதைச் து அரசின் பொறுப்பு."
எற்று உரை நிகழ்த்திய பிரதமர் இந்தத் திட்டத்திற்கு ஏகமனதாக
வெற்றியிட்டிய எழுத்தாளர்கள் ான சூழலை உருவாக்குவதிலும் வேண்டும் என்று கேட்டுக்
Fர்கள் ரி. பி. தென்ன கோன் பீட்டர் ற்றினர்.

Page 150
ܚ 130 ܚ
இரு தினங்களிலும் அமர்வுகளாக நட கருத்தரங்கு, ஆய்வரங்கு, கவிய கலைநிகழ்ச்சிகள் இடம்பெற்றன  ே கா.சிவத்தம்பி லீல் குணசேகர, கி. வரதர், எச்.எம்.பி. முகிதீன், எஸ்.எ டொமினிக் ஜிவா, திக்குவல்லை கமால் பல அமர்வுகளுக்குத் தலைமை தாங்கி
இ.மு. எ. ச. வின் பத்திரிகையான பு ஒருமைப்பாட்டு எழுத்தாளர் மாநாட க. கைலாசபதி, கா. சிவத்தம்பி, எம். எ சி. தில்லைநாதன் மற்றும் பிரேம்ஜி, ! சபா ஜெயராசா, எச். எம்.பி. முகித் கலாநிதி மெளனகுரு என் சோமகா கொத்தன், திக்குவல்லை கமால், இ. சிவானந்தன், லெமுருகபூபதி, 6 அ இராகவன், முத்தையன், பாலமுை 5 (1560? In Gu City g it ஆகியோரி அம்சத்திட்டமும் இடம்பெற்றது.
முதல்நாள் இறுதியில் கலை ! "வான வில்" என்னும் நாடகத்தை
தஜயக்யடதே' என்னும் சிங்கள மஹநாமாவும் தயாரித்தளித்தனர். இ பற்றி விமர்சனம் செய்த "சிலு வரலாற்றில் இத்தகையதோர் மேடையேறியதில்லை எனப் புகழாரா
இரண்டாம்நாள் நிகழச்சிகளின் ே சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் தமது க பேசினார்கள் அதனைத் தொடர்ந்து கவியரங்கு நிகழ்ந்தது.
806 ਮ ਪ ਪLD
LIDIਲ மொத்தம் 50,000 ரூபா முன் கூட் வைத்துக்கொண்டு இ.மு 6 ச .
ளையோ நடத்தியதில்லை. அதனிட இருந்ததுமில்லை. த ைது : நம்பிக்கை வைத்துள்ள இ.மு 6 இறங்கும். எழுத்தாளர்கள் கலைஞர்

அ
ந்த இம்மாநாட்டில் இலக்கியக் ரங்கு DGjñi வெளியீடு
ராசிரியர்கள் க.கைலாசபதி,
இலக்ஷ்மணன் இளங்கீரன், ம். கமால்தீன் எம். எம். சமீம், முதலியோர் மூவர் மூவராகப் ტტ; [T .
துமை இலக்கியத்தின் திேய
ம். உவைஸ் அ. சண்முகதாஸ், இளங்கீரன், எம்.ஏ நுஹமான், ன் , நீர்வை பொன்னையன், ந்தன், மருதூர்கனி, மருதூர் மாவை நித்தியானந்தன், ம். ஏ. கிஸார், மு சடாட்சரன், ன பாரூக், எம்.ஜே . பைஸ்தீன் éis படைப்புகளோடு 2.
நிகழ்ச்சிகள் இடம்பெற்றன . சுபத்திரா நடராஜாவும் "எக ாலே நாடகத்தை கலைஞர் இச் சிங்கள நாட்டிய நாடகம் பின" இலங்கையின் கலை 2 gib u4 g5 E5 rT L.tig-uu J5 fTL 655 tili) .{lid gE-ووا-"ib(gét]
பாது பல பிரதேசங்களையும் ருத்துக்களை முன் வைத்துப்
தமிழ்-சிங்கள கவிஞர்களின்
நாடு சிக்கல்கள் எதுவுமின்றி ம் நடந்தேறியது செலவு டியே பணத்தை வங்கியில் மாநாடுகளையோ விழாக்க எப்போதும் காசு இருப்பில் 1ற்பாடுகளிலும் மக்களிலும் துணிவுடன் காரியத்தில் கள் நல்லெண்னம் கொண்ட

Page 151
ܢܬܝܬܐ ܐ
32
அபிமானிகள் தேவையான பு இவர்களிடமிருந்துதான் இப் கிடைத்தன.
இந்த நாட்டின் வரலாற்றில் இ சுபீட்சமான எதிர்காலத்திற்காக பிரச்னை தீர்க்கப்படாவிட்டால் முன் எச்சரிக்கையாகவும் இ நல்விளைவுகள் ஏற்படலாம்
6.56ਹਲਲ அறிவுறுத்த சத்தியமானவை, அறிவுபூர் பின்னாலான சம்பவம் 5585ւյլ On
5 586ਲisiju முயற்சியில் இ.மு. எ ജൂിത്ര மாதங்களுக்குப் பின்னர் (), றிமாவோ பண்டாரநாயக்கா தேசிய ஒருமைப்பாட்டிற்கான அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ട്ടിഖ് ഞ8 முற்போக்கு எழு உங்களுக்குத் தெரிவித்துக் ெ இனப் பிரச்சினைக்கும் தேசிய தீர்வுகாண பின்வரும் நடவடிக் 5 உங்களைக் கேட்டுக்கொள்கிற
அ. உங்களின் அரசாங்கம் செயல்படுத்துவது.
ஆ இந்தத் திட்டத்தின் குடியரசின் அரசியல் யாப்பில் இ.
இ. தமிழ் பிரச்னைக்கு நம்பக
பரந்த பகுதியினருடன் குறிப்பா பிரதிநிதிகளுடன்
|-ਪ
பிரச்சினைக்கு தீர்வுகான
பிரதிநிதிகளுடன் கலந்து பேசுவ வேண்டியுள்ளது. தமிழ் பிரச் 8 ਭੰਪੰLi கருத்தை நீங்க £-ഔഖ5, ബിജു . ക്ലിriൂ, 3, நிலை இந்தத்திசையில்

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس 131ست
எமும் உதவிகளும் வழங்குவார்கள். மாநாட்டுக்கு உதவியும் பணமும்
ம்மாநாடு பிரமாண்டமான சாதனை , ஒரு தீபஸ் தம்பமாக அமைந்த இது,
ஏற்படக் கூடிய அழிவுக்கான ஒரு நந்தது. மாநாட்டைத் தொடர்ந்து
என்றே நம்பப்பட்டது. இதன் கள், நிலைப்பாடுகள் எத்தனை | ԼՈՐT 501 5Ծ) Տ) / என்பதை இதற்குப்
க நிரூபித்துவிட்டது,
திட்டத்தைச் செயற்படுத்தவைக்கும் ங்கியது. மாநாடு நடந்து மூன்று ப்டம்பர் மாதம் பிரதமர் திருமதி அவர்களின் ஆதரவுடன் கூடிய எழுத்தாளர் மாநாட்டில் ஏகமனதாக ம்சத்திட்டத்தை ஏற்றமைக்காக ஆதாளர் சங்கம் தன் நன்றியை ாள்கிறது. அதேவேளையில் தேசிய ஒருமைப்பாட்டு பிரச்சினைக்கும் கைகளை எடுக்குமாறும் பிரதமரான 奧·
1றுக்கொண்ட 12 அம்சத்திட்டத்தை
பிரதான அம்சங்களை இலங்கை சர்த்துக்கொள்வது.
தீர்வுகளை தமிழ் மக்களின் த அவர்களின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 飓Ls பேச் சுவார்த்தைகளை
pਲ66ਰੰ அங்கீகரிக்கப்பட்ட தன் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்த னை யைப் பேச் சுவார்த்தை மூலம் ளும் அரசின் தலைவர்களும் பல தெரிவித்துள்ளீர்கள் இன்றைய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுவதை

Page 152
132
அவசியமான தாக்கிறது.
இதுதான் இன்றுள்ள ஒரே பாதை அல்லது இதில் காட்டப்படும் 6 மேலும் சிக்கல்படுத்தவும் :ே முன்னேற்றத்தையும் மக்களின் முற்போக்கான 924, 5 rTLL f! ஏகாதிபத்தியத்திற்கும் உள்நாட்( என்றும் நாம் நம்புகிறோம். அ1 வழியில் மட்டுமே தீர்வுகான வழிகளிலல்ல என்று நாம் கருதுகி
இந்தக் கடிதத்தைத் தொடர்ந்து அறிக்கையைக் கொண்டது.
"தமிழ் மக்களின் பிரச்னைகள் தீர்ப்பதற்கு உடனடியாகப் பேச்சு இலங்கை முற்போக்கு எழுத்த கோருகிறது.
இந்தப் பிரச்னை இந்த சம்பந்தப்பட்டவர்கள் கூடிப் பே8 முடியும். பேச் சுவார்த்தையைத் கடைப்பிடிக்கப்பட்டாலும் தீர்வு ஒ மேலும் சிக்கல்படுத்தப்படுவதிலு வளர்ப்பதிலும்தான் கொண்டு செ
இந்த நாட்டை நேசிக்கும் அனைத் தமிழையும் தமிழ்பேசும் மக்களி நேசிக்கும் 606 நடைபெறவேண்டும் என்ற கருத்ை செய்யவும் அதன் வெற்றிக்குத் த கடமைப்பட்டுள்ளார்கள் .
பிரச்னைக்குத் தீர்வுகாண்பது
நாளும் புதிய ஆபத்தான சூழ இ.மு எ ச கவனத்திற்கு எடுத்து அரசியல் தீர்வுக்குப்புறம்பான தலை தூக்குகின்றன. இதற்கும் பயன்படுத்தும் குறுகிய பாதையை எழுகின்றது. இந்த இரு

என்றும் வேறு எந்தப் பாதையும் ாந்தத் தாமதமும் நிலைமையை sgu ஐக்கியத்தையும் சமூக முன்னேற்றத்தையும் மக்களின் 6ഞ ബultb சீர்குலைக்க }ப் பிற்போக்கிற்குமே உதவும் சியல் பிரச்சினைககு அரசியல்
முடியுமே அல்லாது வேறு
றோம்.
அதே செப்டம்பரில் பின் வரும்
ஒரு ஜனநாயக அடிப்படையில் வார்த்தைகளை ஆரம்பிக்குமாறு ாளர் சங்கம் அரசாங்கத்திடம்
விவகாரத்துடன் நேரடியாச் 4 வதன் மூலம்தான் தீர்க்கப்பட தவிர வேறு எந்த முறை த்திப்போடப்படுவதிலும் பிரச்னை குரோதததை மேலும் ல்லும். -
து இலங்கையர்களும் அதேபோல் ன் நலன்களையும் மெய்யாகவே தமிழர்களும் Lਤsਪ60)
த ஏற்பதுடன் அதை நடைபெறச் ம்மாலான அனைத்தையும் செய்ய
தாமதப்படுத்தப்படும் ஒவ்வொரு லைத் தோற்றுவித்து வருவகை க் கொள்கிறது ஒரு பக்கத்தில்
வன்முறை உணர்வுகள் uur ஆயுதப்பலத்தை நாடும் எண்ணம் மறுபக்கத்தில் போக்குகளையும் இ. மு. 6 ச .
ܢ .

Page 153
13
வன் மையுடன் கண்டிக்கிறது பிரச்சினைகளைத் தீர்க்க வல் வழியல்ல என்றும் இந்த நிலைல சிந்தையும் மனித உள்ள மும் கெ என்றும் வலியுறுத்துகிறது.
அதே நேரத்தில் வன்முறைகள் தே உத்தரவாதம் இளம் தலைமுறையி விரக்தியும் வெறுப்பும் ஆத்திரமும் உள்ள சமூக அல்லது தேசிய அனைத்து மக்களும் இந்த நாட்டி நிர்மானத்திலும் அரச நிர்வா பிரஜைகளாகப் பங்கு உருவாக்குவதும்தான் ஒரே ஒரு வழியாகும். எனவேதான் பேச் ஆரம்பிக்குமாறு மீண்டும் வலியுறு பிரச்னைக்கோ சம்பிரதாயப் இனப்பிரச்னைக்குத் தீர்வுகாண இ முன் வைத்தது. இது தேசிய ஒரு முஸ்லிம் எழுத்தாளர்களால் அரசாலும் அனைத்து முற்பே அங்கீகரிக்கப்பட்டது. இதன் அம்சத்திட்டம் தமிழ் பிரச்சினைக மக்களின் அரசியல் ஸ்தாபனங் முன் வைத்தன . இவையனைத்ை பேச்சுவார்த்தை ஆரம்பிக்கப்ப கெளரவமும் பேணப்படும் வித முறையிலும் பரஸ்பரம் நம்பிக்கை விவேகத்துடன் இப்பேச்சுவார் இ.மு எ ச நம்புகிறது.
இந்த நாட்டின் தலைவி, அணிே தலைவி என்ற வகையில் பிரதமரி இத்தகைய முன் முயற்சிக்கு தனது அளிக்க தயாராக உள்ளது.
மாநாட்டின் செய்தியை மக்கள் மக்கள் மத்தியில் எடுத்துச் செல்ல ஏற்றுகொண்ட ਸੁ॥ இன அம்சத்திட்டத்திற்கு வெகுஜன பெறுவதற்காகவும் நடவடிக்கை
ਪੁਲ ਲੰ508.

3.
ങേ
இனங்களுக்கிடையிலான முறையோ அடக்குமுறையோ > மயை நியாய புத்தியும் நிதான ாண்ட யாரும் ஏற்கமாட்டார்கள்
ான்றாமலிருக்க உள்ள ஒரே ஒரு னர் மத்தியில் தலைதுாக்கியுள்ள ஏற்படுத்துவதற்குக் காரணமாக காரணிகளை அகற்றுவதற்கும் ன் நல்வாழ்விலும் தேசிய புனர் கத்திலும் கெளரவமான சம ாள்ளக் கூடிய |ಿಸ್ತಿ gösu
நிலையான புத்தி பூர்வமான சுவார்த்தைகளைத் தாமதமின்றி புத்துகிறோம். இதில் கெளரவப் பிரச்னைக்கோ இடமிருக்கத் இ. மு. எ. ச 12 அம்சத்திட்டத்தை மைப்பாட்டிற்கான சிங்கள தமிழ், ஏகமனதாக ஏற்கப்பட்டதுடன் ாக்கு தேசிய சக்திகளாலும் அடிப்படையில் விரிவான 20 ளால் வகுக்கப்பட்டுள்ளது தமிழ் கள் முன்னர் ஒரு திட்டத்தை தயும் உள்ளடக்கிய விதத்தில் GIAJ TLD. @{ பகுதிகளின் த்திலும் நல்விளக்கம் ஏற்படும் உருவாகும் வகையிலும் அரசியல் த்தை ஆரம்பிக்கும் என்று
சரா உலகின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட |ன் முன் முயற்சி முக்கியமானது. முழு ஆதரவையும் இ.மு எ ச
மத்தியில் குறிப்பாகச் சிங்கள பதற்காகவும் மாநாடு ஒருமனதாக தீர்வுகான 12 ஆதரவையும் அங்கீகாரத்தையும் களை மேற்கொள்வது என்று
.ܢܨܪ

Page 154
ص,
ஆ -
இதற்கமைய முதலாவது கூட்ட சிங்கள குக்கிராமமான சுெ தமிழ்மொழி ஆர்வலர் சுவாமி செயலவை உறுப்பினர் லெ மு இந்தக் கூட்டத்தில் ஏராளமா விவசாயிகள், மாணவர்கள் சு கலந்து கொண்டனர். தமிழ் எ வண. ரத்னவன் ஸ தேரர் தன்
ਸੁਘ ஒருமைப்பாட்டு ਪੁ6ਘ66ਘ 12.5
ਪੁ6 ਤੁਲur 6 "இலங்கை சிங்கள நாடல்ல,
56 65,66
8 6666i 5,6 gf இந்துக்களினதும் ട്ടിസെrി குழுக்களினதும் பொது நாடு என்று ஆணித்தரமாகப் பிரகட கூட்டச் செய்தியும் வீரகேது செய்தியாக வெளியிடப்பட்ட இக்கூட்டத்தில் மல்லிகை லெ முருகபூபதி உட்பட பலர் உ
இதைத் 3 (Ip SI இலங்கை ஆசிரியர் சங்கத்தின்
கருத்தரங்கு குருனாகலையில்
இயக்கத்தின் ஏறத்தாழ
கொண்டனர். தேசிய இனப்பிர விளக்கங்கள் முக்கிய உரைய இதில் 9) - (Մ - ծ - ց: ց, որ նicն
செயலாளர் இலங்கையில் தமிழ அந்தத் தேசிய இனத்திற்குரிய
L65 a rif வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் முன் வைத்து அரசால் ஏற்றுக்ெ
அடிப்படையில் B நடத்தி இனப்பிரச்னைக்கு நி என்றும் வற்புறுத்தினார்.
தேசிய இனம், சுயநிர்ணய வ மார்க்ஸிஸ் நிலைப்பாட்டை 阿蛙
தமி gf ਲੀਲ
கருத்திற்கு கருத்தரங்கில் பங்கு

34.
ம் கம்பஹா மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ாரசவில் நடைபெற்றது. 5ਹਲ
ரத்னவன்ஸ் தேரரும் இ. மு. 5 மு ருகபூபதியும் ஏற்பாடு செய்தார்கள். ன புத்தபிக்குகள், ஆசிரியர்கள் தேச வைத்தியர்கள் ஆகியோரும் ழத்தாளர்கள் பலரும் பங்குபற்றினர். லைமையில் நடந்த இக்கூட்டத்தில்
LD55 5667 டத்தையும் விளக்கி உரையாற்றிய
சிங்கள மொழியில் பேசும்போது பெளத்த நாடுமல்ல, இது தமிழர்
5ri (LD66). LΟΠ Π Π 35 இது களினதும் பெளத்தர்களினதும் ਲ65 origin இனக்
இலங்கை ஒரு பல தேசிய நாடு ' 6ਸਤੀਨ (556)
ல் முதல் பக்க தலைப்புச் மை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.) s, firfur Gll in 1660í) é, gairt.
ரையாற்றினர்.
சவின் வேண்டுகோளின் பேரில் அனுசரணையுடன் ஒரு விரிவான
நடைபெற்றது. இதில் இடதுசாரி
அனைத்துப்பிரிவினரும் கலந்து ச்னை பற்றிய விஞ்ஞான பூர்வமான
1666ਲ உரையாற்றிய அதன் பொது ர்கள் ஒரு தேசிய இனம் என்றும் | thip (թե աng, மறுக்க முடியாத 5) ਸਤਘ)
Dਘ ਨਲੀ ਘ
6 ਪੰL12.5
திகளும் அரசும் பேச்சுவார்த்தை லையான தீர்வுகாண வேண்டும்
ܢ ܢܝ .
ரிமை என்ற முற்றிலும் சரியான றுக்கொண்ட போதிலும் அரசும் 1666 பற்றியோர் ஏறத்தாழ எல்லோருமே
.

Page 155
எதிர்ப்புத் தெரிவித்தனர். இது
கோண்டிருக்கும் ஒரு முதலாளி கொடுப்பதாகவே இருக்கும் ড়ে ওঠে ঢ়ে) இந்தப் பிரச்சினைக்கு சிங்களத்தில் அளித்தார். அவரது விளக்கத்தையும் பிரதிநிதிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத் தீர்வுகாண வேண்டும் என்ற இ.மு ன
i sfioso f
இந்தக் கருத்தரங்கைத் தொடர்ந்து சங்கத்தின் வருடாந்த மாநாட்டில் என்று ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றுப் அனைத்து இடதுசாரிக் கட்சிகா கொள்ளப்பட்டதும் இங்கு மனம் கெ
மாநாட்டின் முடிவுகள் செயற்படாதி
( 5 . இம் (pl-6,856567 நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது எ பொது அமர்விற்குத் தலைமை வ திரு இலங்கரத்னவை 3) - Աք. 67 ց: , | orıF-19 (':'ഖ', ഞണ്ടു தாமதி
வலியுறுத்தினர் 12 அம்சத்திட்ட
ਘ5 ॥ சேர்த்துக்கொள்ளு அம்சத்திட்டத்தை ஏற்றுக்கொண்ட் இ.மு எச வின் திட்டம் அல்ல, மா கூறிய அமைச்சர் திட்டத்தைச் சுெ அரசியல் தலைமையின் அங்கீகாரத்ை கொண்டார். "திரு எஸ். ஜே.வி. டிெ தான் அது தமிழ் மக்கள் ஏற்றுக்கொ
இதைத் தொடர்ந்து இ. மு. எ.கு. செயலாளர் தமிழர் ਲL6ਨ ਸੰਤ தர்மலிங்கம், கதிரவேற்பிள்ளை , ஆகியோரைச் சந்தித்து 12 ஆம் அடிப்படையில் அரசுடன் பேச் சுவா: பேசினார். இவர்கள் எல்லோருமே ( பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் ஆலே - 5 prijës si | 8λή EL SO)6) es si
பட்டுள்ளோம். மீண்டும் ஏமாறத் து ଓ, ଶଙ୍ଖ () it {}, {}), திரு திருச்செல்வத்து கருத்துப்பரிமாறலைத் தொடர்ந்து சம்மதம் தெரிவிக்கப்பட்டது.
 

y F
பொல பொலத்துச் சரிந்து த்துவ அரசுக்கு முட்டுக் ம் அவர்கள் ஆட்சேபித்தனர். நீண்ட விளக்கத்தை பிரேம்ஜி தர்க்கங்களையும் செவிமடுத்த தி பிரச்னைக்கு உடனடியாகத் ச. வின் கருத்தை ஒருமனதாக
நடந்த இலங்கை ஆசிரியர்
தமிழர்கள் ஒரு தேசிய இனம்
பட்டதும், இக் கருத்து பின்னர்
லும் குழுக்களாலும் ஏற்றுக் 1ள் ளத்தக்கது.
நப்பது குறித்து விசனமடைந்த
ਲਪ ਝੰ6ਸੁਲo
னத் தீர்மானித்தது மாநாட்டின்
ਤੇਲpਲੰਘ । ਪਰ
ਲ5
ਲn அமுல்படுத்துமாறு ஆலோசனைகளை நாட்டின் மாறு கோரினர். "பிரதமர் 12 நிலையில் அது தொடர்ந்தும் றாக அரசின் திட்டம்' என்று யற்படுத்த தமிழ் மக்களினது த பெற்றுத்தருமாறு கேட்டுக் ல்வநாயகம் ஏற்றுக்கொண்டால் ண்டதாக இருக்கும் ' என்றார்.
சார்பில் அதன் பொதுச் லைவர்களான திருவாளர்கள் மிர்தலிங்கம், திருச்செல்வம் சத்திட்டம் பற்றியும் அதன் த்தை நடத்துவது பற்றியும் ஒருவர் நீங்கலாக) அரசுடன் LLC M BB T S T uu u TTOB BS
Lssun giris, si risù ծ ԼDir pյին யாராக இல்லை" என்றனர். 5 |L நீண்ட
பேச் சுவார்த்தை நடத்தச்

Page 156
இச் சம்மதம் குறித்து பேச்சு கேட்டுக்கொண்ட அமைச்சர் போது அவர் அமைச்சரவையில் எதிர்ப்பதாகச் சொன்னார்.
இந்நிலையில் இம்முயற்சிக்கு வி ரு. வி. Qollu Tgör 605TLDLI GNU திரு. பொன் குமாரசுவாமி ஆ இளைப்பாறிய உயர் நீதிமன்ற தலைமையில் இ. மு. எ.க பி பிரமுகர்களைக் கொண்ட ஒரு திரு. வி. கணபதிப்பிள்ளையை ெ இக் குழுவில் பழம்ெ திரு.நித்தியானந்தன் உட்பட குழு இ. மு. எ. ச. வின் 12 அம்ச 21 அம்சத்திட்டம் ஒன்றை தய அரசியல் மாநாட்டையும் இக்கு தமிழ்த் தலைவர்களுக்குமிடையி நோக்கி நடவடிக்கைகள் எடுக் இ.மு எ ச . பொதுச் )م নিন (5'LL L_Tf" }, திருவாளர் திரு.அமிர்தலிங்கம், திரு. சிவ கருத்துப் பரிமாறலுக்குப் பின் விடுக்கும் பட்சத்தில் பங்கு பற் இந்த முடிவை இ.மு எ ச பி தெரிவித்தார். இந்த அடிப்பை பேரில் அரசுக்கும் தமிழர் நாயக்க சர்வதேச மாநாட்( ஆரம்பமாகியது. இரண்டு மூ ஆனால் இறுதி முடிவு எடுக்கு தோல்வியைச் சந்தித்ததால் பேச் சுவார்த்தையைத் தொடர
வரலாறு 56 (ਲ இணக்கமான அரசியல் தீர்வுகா
வெற்றி பெறுவதற்கு முன் போயிற்று.
மாதம் ஒரு கருத்தர
Լof Ibու (6) ց,րաn hլնւ C

36
வார்த்தைக்கு ஏற்பாடு செய்யுமாறு இலங்கரத்னாவிடம் தெரிவித்த சிலர் பேச் சுவார்த்தை நடத்துவதை
ரிந்த பரிமாணத்தை அளிப்பதற்காக Lo, திரு.செ.குமாரசுவாமி, கியோரின் முன் முயற்சியின் பேரில் நீதியரசர் திரு. மாணிக்கவாசகர் ரதிநிதிகள் NU தமிழர் பரவலான குழு அமைக்கப்பட்டது. செயலாளராகக் கொண்டு இயங்கிய |பரும் தொழிற்சங்கவாதியான
பலர் அங்கம் வகித்தனர். இந்தக்
த்திட்டத்தை மேலும் விரிவு படுத்தி ாரித்தது. இது சம்பந்தமான ஒரு ழு நடத்தியது. மீண்டும் அரசுக்கும் ல் பேச் சுவார்த்தை நடைபெறுவதை கப்பட்டன . தமிழர் தலைவர்களுடன் சயலாளரே பேச் சுவார்த்தையில்
திருச்செல்வத்தின் இல்லத்தில்
சிதம்பரம் ஆகியோருடன் நடந்த பேச் சுவார்த்தைக்கு அரசு அழைப்பு றுவது என ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. ரதிநிதி மேற்குறிப்பிட்ட குழுவிடம் டயில் அரசு விடுத்த அழைப்பின் பிரதிநிதிகளுக்குமிடையில் பண்டார
டு மண்டபத்தில் பேச் சுவார்த்தை
நன்று கூட்டங்கள் நடைபெற்றன
ம் முன்னர் அரசு நாடாளுமன்றத்தில் ராஜினாமாச் செய்ய நேரிட்டது. முடியவில்லை.
துவிட்டது. தமிழர் பிரச்னைக்கு
ண எடுத்த ஆக்கபூர்வமான முயற்சி னர் இடைநடுவில் ஸ்தம்பித்துப்
ங்கு
வலைகளிலும் அதனையொட்டிய

Page 157
அலுவல்களிலும் வருடக்கணக்கில் மேற்கொள்ளும் கலை-இலக்கிய
செலுத்த முடியாமல் இருந்தது. நாட்டம் திரும்பியது. முதலி அமைப்பான எழுத்தாளர் கூட் மாதந்தோறும் ஒரு நிரந்தரக் க இத்தொடர் கருத்தரங்கை வெள் கொழும்பு தமிழ்ச் சங்க மண்டபத்
இக்கருத்தரங்கு இலக்கியப் பிர அமையாது, அரசியல், பொரு விஞ்ஞானம் கலைகள் போன்ற அடியொட்டியதாக அமைந்தது. ஆற்றலும் உள்ள அறிஞர்கள் சொற்பொழிவுகளை வழங்கின முருகையன் “இலக்கியத்தில் மர தலைப்பிலும் எம்.எம். சமீம் "மூன் ! உலக முற்போக்கு இலக்கியத்தி தலைப்பிலும் இளங்கீரன் “தமிழ் பாத்திரம், வாழ்வு" என்னும் : "தேசிய இனப்பிரச்சினையில் இ. தலைப்பிலும் உரையாற்றினர். உ6 அதனை இவ்விதத்தில் இக்கருத்த தமது கருத்துக்களை சர்வ சுதந்தி அமைந்தது .
ஒரு புதிய ஜனநாயக மறு நிர்மாணிப்பதில் பரந்த இலட்சி பணியாற்றத் தயாராயுள்ள நமது உலக முன்னணி நாடுகளின் 5 அனுபவங்கள், அங்கே ஏற்பட்ட அரங்கில் மிகத்துரித கதியில்
பாய்ச்சல்கள் என்பவற்றையும் மு 5@ga} இலக்கியப் U6) நோக்கங்களையும் பற்றியெல்லா களையும் வழங்குவது இத்துறை அறிஞர்களின் கருத்துக்களைப் இவ்வாறான கருத்தரங்கை அமை
வெள்ளிவிழா
இ.மு எ ச வின் குறிப்பிடத்தக்க

மூழ்கியிருந்ததால் வழமையாக விஷயங்களில் போதிய கவனஞ் மாநாடு முடிந்ததும் இவற்றில் இ. மு. எ. ச வும் மற்றொரு டுறவு பதிப்பகமும் இணைந்து நத்தரங்கை நடத்த முன்வந்தன . ாவத்தை ருத்ராமாவத்தையிலுள்ள தில் நடத்தவும் தீர்மானித்தன.
Fனைகளை மட்டும் ஒட்டியதாய் ளாதாரம், சமூகவியல் மற்றும் பல துறைபட்ட துறைகளையும் இத்துறைகளில் அனுபவமும் பலர் தமது கட்டுரைகளை 行。 இவர்களோடு கவிஞர் பின் இடமும் பங்கும்" என்னும் நாம் உலகின் இலக்கிய விழிப்பும் ல் அதன் பாத்திரமும்" என்னும் நாவல் நூற்றாண்டு கதை, தலைப்பிலும் என்.சோமகாந்தன் மு. எ.ச.வின் நிலைப்பாடு" எனும் ரைகள், கட்டுரை வழங்கிய பின் நரங்கு ஆர்வமுள்ள அனைவரும் ரமாக தெரிவிக்கும் ஒரு களமாக
மலர்ச்சி மிக்க இலங்கையை ய நோக்குடன் முன்னணியில் இளைஞர்களுக்கு தேவையான பளர்ச்சி, அவற்றின் போராட்ட வெற்றியை சர்வதேச அரசியல் ஏற்பட்டு வரும் சமூக, கலாசார ழ உலகிலும் பிரவகித்து வரும் ப்புகளின் போக்குகளையும் ம் தகவல்களையும் கருத்துக் களிலெல்லாம் இளைஞர்களுடன் பறிமாறிக் கொள்வதுமே பதன் நோக்கமாயிருந்தது.
மற்றொரு நிகழ்ச்சி அதன்

Page 158
13,
வெள்ளி விழாவாகும். 1979ம் நடைபெற்றிருக்க வேண்டும். த ஆறு மாதங்களுக்குப் பிறகே இ
தனது வெள்ளி விழாவைக்
தகுதியையும் பெற்றிருந்தது. விளம்பரம் தேடுவதற்காகவே அடக்கமாக இதனை அமைத்தது.
1980 !, ஆண்டு பிரப்பவரி கொள்ளுப்பிட்டியிலுள்ள கல்விக் நடைபெற்ற இவ்விழாவின் முத இளங்கீரன் ട്ടങ്ങി ഡെ ഞഥ த பிரேம்ஜியின் வரவேற்புரையை நீதியரசர் வி. சிவசுப்பிரமணியம்
அவர் தனது உரையில் இ.மு. நெஞ்சாரப் பாராட்டி விட்டு ' முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கம் 12 அம்சத்திட்டம் செயற்படுத்த தீர்வு காணப்பட்டிருக்கும். அண்6 உயிரிழப்புக்கள், .3 پوهان وو தவிர்க்கப்பட்டிருக்கும். "
இதனை அடுத்து இ.மு 6 என் சோமகாந்தன் "இ. மு. எ. ச என்னும் தலைப்பிலும் இலக்கி ஈழத்து தமிழ் இலக்கிய வளர்ச் எனும் தலைப்பிலும் அறிக்கைகள்
கொழும்பு தமிழ்ச் சங்கத் தலைவி எழுத்தாளர் சங்கத் தலைவர் Sc. TK 00G S S S 00E L L 0 0 L 00L LL S S LaG S 0 0 S SSS Y SL இ. சிவகுருநாதன், வன ரதன வ கதி சம்பந்தன், தென் புலே இ.இரத்தினம், பாலம் லட்ச கலந்து கொண்டு வாழ்த்துரை வ
முன்னாள் அமைச்சர் செ. ராஜ தொடர்ந்து நீர்வை பொன்னைய நிகழ்ச்சிகள் முடிவடைந்தன.

-
ஆண்டு நடுப்பகுதியில் இவ்விழா விர்க்க முடியாத காரணங்களினால் பவிழா நடந்து முடிந்தது.
கொண்டாட 3)- (Մ. տ. Ց: - CP
ஆனால் ஆடம்பரமாகவோ, T இவ்விழாவை நடத்தாமல்
ܠܫܢܐ
23. 24站 5.86 கூட்டுறவு மண்டபத்தில் ல் நாள் நிகழ்ச்சிகளுக்கு சுபைர் 6. பொதுச் செயலாளர் த் தொடர்ந்து முன்னை நாள் விழாவை ஆரம்பித்து வைத்தார்.
எ ச வின் பல சாதனைகளையும்
பின்வருமாறு கூறினார் "இலங்கை தீர்க்கதரிசனத்துடன் முன்வைத்த
ப்பட்டிருந்தால் இனப்பிரச்னைக்கு மையில் நடந்த இனக் கலவரங்கள், sit என்றென்றைக்குமாகத்
| ......8+ . அமைப்புச் செயலாளர் வின் வரலாறும் சாதனைகளும் Liğ, Gle LİGUTGİTİT 3. (Up (1560.5 L GÜT சியில் இ.மு. எ ச வின் தாக்கம்"
சமர்ப்பித்தார்கள்.
56unਉਸੁਮੇਲ ਲ6 குணசேகரா நூலக அபிவிருத்தி ல்தீன், தினகரன் பிரதம ஆசிரியர் ன் சதேரோ, சி. வி.வேலுப்பிள்ளை, ாலியூர் மு. கணபதிப்பிள்ளை, மனன் ஆகியோர் விழாவில் ழங்கினார்கள்.
துரை அவர்களின் சிறப்புரையைத் னின் நன்றியுரையுடன் முதல் நாள்

Page 159
അത്ഭു
மறுநாள் காலை நிகழ்ச்சிகள் தலைமையில் ஆரம்பமாயிற்று. நிகழ்த்தினார். இரண்டாம் நாள் ஆய்வரங்காக அமைந்தது.
"கடந்த பத்தாண்டுகளில் ஈழத் புதிய தலைமுறையின் பங்களிப்
5ਲjਲੀ6666
எச். எம். பி. முகி தின் (சிறுகதை
(கட்டுரை), கே. எம். வாசகர் ஆய்வுரைகள் வழங்கினார்கள்
பிற்பகல் நிகழ்ச்சி ਲ65 ຂຶutor ຕົງ
ஆகியோர் ஆய்வுரைகள் நிகழ்த் ஆய்வரங்கில் சபையோருக்கும் குமிடையே கருத்துப் பரிமாறல்க
στις ές εποπή ερ. 1 (5) Φς
sun && it sյւլ-Աքth
இதன் மத்தியில் 3) - (լք - ճ - Ժ .
பதிப்பகமும் கூட்டுறவுத் தினை
மீண்டும் இயங்க ஆரம்பித்தது. இ
666 ہ%
ਸੰਹ ਸੁੰਘ 66 உருவாக்கும் நோக்குடன் நாம் பதிப்பகம் கூட்டுறவுத் தினைக்க a செய்யப்பட்டுள்ளது என்ப தெரியத்தருகிறோம்.
1. எழுத்தாளர்களின் நூல்களை சஞ்சிகைகளையும் வெளியிடுபவ அச்சக ஏற்பாடுகள் ஆகியவற்ை பெற்றுக்கொடுப்பது, 3. புத்தக-g முதலியவை பரவலாக நடைபெற
பதிப்பகத்தின் உடனடிப் பணிகளா!
 
 

139
aegse
காவலூர் ராசதுரை அவர்களின்
டொமினிக் ஜீவா வரவேற்புரை நிகழ்ச்சிகள் கலை, இலக்கிய
துத் தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சி
பு' என்னும் தலைப்பில் நிகழ்ந்த யூர் செல்வராசன் (கவிதை
56uਤu ஜெயராஜா (வானொலி நாடகம்) பற்றி
கையன் அவர்களின் தலைமையில்
என் சுந்தரலிங்கம் (நாடகம்) தினர் முழுநாளும் நடந்த இந்த
ஆய்வுரை நிகழ்த்தியோருக்
ரும் இடம் பெற்றன
புப்பதிப்பகமும்
வின் எழுத்தாளர் கூட்டுறவுப் னக்களத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டு இது தொடர்பாக 1915 டிசம்பர் 10ந் றிக்கை வருமாறு:
சிக்கு உறுதியான அடித்தளத்தை அமைத்த எழுத்தாளர் கூட்டுறவுப் 6ாத்தின் அங்கீகாரத்தைப் பெற்று தைத் தங்களுக்கு மகிழ்ச்சியுடன்
வெளியிடுவது, 2 நூல்களையும் களுக்கு வேண்டிய தாள், மை,
ற அடக்கவிலையில் இலகுவாகப் ஞ்சிகை விநியோகம் விற்பனை
உதவுவது ஆகியன ☞ G.
* Ց65շապլԻ.

Page 160
14C
இதற்கமைய மூன்று நூல்களை தயாரிப்புகளை இப்போது ெ கூட்டுறவுப் பதிப்பகத்தை
விற்பனை எஜன் ஸியாகவும் பதிவு
இப் புதிய, வாய்ப்பான நிலை பதிப்பகத்தின் செயற்பாட்டைத் அணியில் எழுத்தாளர்களைக் அவசியமான பணிகளாகும்.
ஈழத்து இலக்கிய a16ा fी सं எழுத்தாளர்கள் ஸ்தாபன 芹 வெற்றியீட்டியுள்ள நிலையில்
வளர்ச்சியில் அக்கறையற்ற சக் இலக்கியத்தின் ஆரோக்கியம ரசனையை வளர்ப்பதன் மூலம் அ
இந்த நிலையை ஈழத்து இலக்கி முடியாது தரமான இலக்கிய ஆக்கபூர்வமான செயற்பாட்டு ந தான் ஈழத்து இலக்கியம் வெற்றிகரமாக முகம் கொடுக்க
இந்த பிரக்ஞையுடன் எ.கூ.1 (இதுவரை சேரா திருப்பின்) கேட்டுக்கொள்கிறோம். முயற்சியின் வெற்றிக்கு உ1 செய்வீர்கள் என்ற நம்பிக்ை படிவத்தை இத்துடன் இணைத்து
இந்த அறிக்கையின் படி காவலூர் சிறு கதைத் தொகுதியும் மேமன்
தொகுதியும் எ கூட பதிப்ப எ.கூ. பதிப்பகத்துக்கு ୬୫୭, ୫ உருவாக்கப்பட்டது. கொழும்
கிளைகளும் அமைக்கப்பட்டன. 36) ਲੰਘ ਸੁ
"ஈழத்து தமிழ் இலக்கிய
நோக்கோடு இலங்கை முற்ே தோற்றுவிக்கப்பட்ட எழுத்தா ஆக்கபூர்வமான திட்டங்களை

உடனடியாக வெளியிடுவதற்கான
சய்து வருகிறோம். அத்துடன் கடுதாசிக் கூட்டுத்தாபனததின்
செய்துள்ளோம்.
மையில் எழுத்தாளர் கூட்டுறவுப் துரிதப்படுத்துவதும், இதன் கூடுதலாகத் திரட்டுவதும்
ຫົ6ຫມ சாத்தியமாக்குவதற்காக தியாக நடத்திய போராட்டம் இதன் அறுவடையை இலக்கிய திகள் பெற்றுவருவதுடன், தேசிய ான வளர்ச்சிக்கும் கொச்சை ழிவை ஏற்படுத்தியும் வருகின்றன் .
ய உலகம் தொடர்ந்து அனுமதிக்க ங்களை வெளியிடவும் பரப்பவும் டவடிக்கைகளை எடுப்பதன் மூலம் எதிர்கொள்ளும் பாதிப்புகளுக்கு முடியும்.
1. தில் பங்குதாரராக சேருமாறு
தங்களை அன்புரிமையுடன் ழுத்தாளர்களினது இக்கூட்டு களின் பங்களிப்பை நிச்சயம் கயுடன் அதற்கான விண்ணப்பு
ராச துரையின் ”ஒரு வகை உறவு' கவியின் "யுக ராகங்கள் 'கவிதைத் கத்தால்
GD 635i Li FT 3. sing sr. su lo லுெம் நீர் கொழும்பிலும் இதன் 1976 செப்டம்பரில் "புதுமை செய்தியை வெளியிட்டது:
வளர்ச்சியை செழுமைப்படுத்தும் பாக்கு எழுத்தாளர் சங்கத்தால் SLG Dü JüU50 LGu முன் வைத்து செயல்படுகிறது. இக்

Page 161
14
Reeseesso
கூட்டுறவுப் பதிப்பகத்துக்கு அ அமைக்கப்பட்டுள்ளது. எ. கூ , வாசகர் வட்டத்தின் தலைவராக அமைப்பாளராக திரு. Gs திரு. செ. மாணிக்கவாசகரும் தெ
"ஈழத்து தமிழ் எழுத்தாளர் நூலுருவில் கொண்டு Si ( வாசகர்களுக்கும் இடையில்
திட்டங்களை செயல்படுத்துவத படுகின்றன .
"ஆரம்பத்தில் ஆயிரம் தரமான முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்: வாசகர் வட்ட கிளைகள் நிறுவ அமைப்பாளர்கள் தெரிவு
வாசகர் வட்டம் வெளியிட்ட ஒரு விளக்கப்பட்டன.
முக்கிய நோக்கங்கள்: 1. பரந்து பட்டிருக்கும் வாசகர்க சேர்ப்பது
2. ஈழத்துத் தமிழ் இலக்கிய களையும் ஒன்றிணைப்பது. 3. எழுத்தாளர் கூட்டுறவுப்பதி வாசகர்களுக்கு கிடைக்கச் செய்தி 4. பிரதேச ரீதியில் கூட்டங்கை வெளியிடும் நூல்களை விமர்சிப் 5. வாசகர்கள் மத்தியில் சிறந்: உதவி புரிவது. 6. தேசிய வளர்ச்சிக்கான பு
வாசகர்ளும் உதவ இடமளிக்கு யேயும் வாசகர்களிடையேயும்
வளர்ப்பது இந்நோக்கங்ளை நிறைவேற்று 1. தற்காலிகமாக வாசகர்
ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது . இக்குழு 15-1-11 வரை - இருக்கும். 2 நாட்டின் வெவ்வேறு பகுதிக நிறுவப்படும். 3. ஒவ்வொரு கிளையிலும்
 

|ணுசரணையாக வாசகர் வட்டம் பதிப்பக ஆண்டுக் கூட்டத்தில் டாக்டர் த.வாமதேவனும் பிரதம 1. միջug n 9 frsՎւb பொருளாளராக ரிவு செய்யப்பட்டனர்.
களின் தரமான சிருஷ்டிகளை
ருவதுடன் எழுத்தாளர்களுக்கும்
உறவை பலப்படுத்துவதற்குமான
ற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்
வாசகர்களை திரட்டும் பணி
காக ஈழத்தின் பல பாகங்களிலும்
ப்படும். இவற்றை அமைப்பதற்காக
செய்யப்பட்டுள்ளனர்".
அறிக்கையில் ୬, ୫ ଔ! நோக்கங்கள்
ளை ஓர் அமைப்பின் கீழ் ஒன்று
ப் படைப்பாளிகளையும் வாசகர்
ப்பகம் வெளியிடும் நூல்களை
big . }ள ஒழுங்குசெய்து பதிப்பகத்தால்
|-
த இலக்கிய ரசனையை வளர்க்க
மக்கள் இலக்கியம் படைப்பதற்கு
ம் வகையில் எழுத்தாளர்களிடை சிநேக பூர்வமான உறவை
இதற்காக! வட்ட மத்திய அமைப்புக்குழு ஒரு வருடக் காலத்திற்கு -
5ளிலும் வாசகர் வட்ட கிளைகள்
குறைந்த பட்சம் பதினைந்து
ܐ ܢܝ .
t

Page 162
இை 4
உறுப்பினர்களாவது இருத்தல் ே 4. கிளைகளின் தலைவர், தேவைக்கேற்ப செயலவை தீர்மானித்துக் கிளையின் செயற் 5 உறுப்பினராகச் சேர விரும்பு விண்ணப்பப் படிவத்தை நிரப் அமைப்பாளருக்கு அனுப்புதல் உறுப்பினர்களுக்கு அவர் தம் மூன்று நூல்கள் அனுப்பி வை -ខ្ស பதிப்பகம் வெளியி նց it&sւնլյ6լb. 66ਲ6ਲੀ 606 ਤੱ6 நெறியாளர் குழுவும் இணைந்து தெரிவு Glց ապto
எ.கூ. ப. வெளியிடும் நூ உறுப்பினர்களுக்கு ஒவ்வொரு 5 சத வித கழிவுவரை கி கொடுக்கப்படும்
பாரதி நூற்றாண்டு வி
இலங்கையில் மகாகவி Լյոց միա கவிதை, இலக்கிய மறுமலச் படுத்தும் பணியை இலங்கை முப்பது வருடங்களுக்கு முன்ே
விழாவை இலங்கையின் பல
நடத்தியதன் மூலம் இதனை நி நெருங்கியதும் அதனையும் Tu BBB SS SS S S TT ஒன்றையும் அமைத்து ஓராண்டு
ਉਲਲ6 நடத்தத்
ਲਲੀ குறுநாவல், (შurft_სხვა &ნი &m IEL- #65621 to Cup tე. தயாரிப்புச் சம்பந்தமாக விழ தமிழகம் சென்று தமிழ்நாடு og Lor Gur af 65, ա8ஆலோசனைகளையும் முன் எ சர்வதேச இலக்கிய பரிசுத் என்பது இவற்றுள் முக்கியமான
 

2
வண்டும்.
செயலாளர் பொருளாளருடன் உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கையைத் குழுவை அமைத்தல் உறுப்பினர் سا - الة آية T9 له أf 1951) و5 طا பத்து ரூபாவை முற்பணமாக வேண்டும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட முற்பணத்திற்கான பத்து ரூபாவுக்கு க்கப்படும். இவ்வாறே எழுத்தாளர் டும் நூல்களும் வாசகர்களுக்குச்
ன் பிரதிநிதிகளும் பதிப்பகத்தின்
Lu6ਥਤ 65 (ਲ
ir Gü GEGOD. Gin j Glug is sing st s' நாலுக்கும் 25 சத விதக் கழிவுண்டு ளைகளின் செலவினங்களுக்காக
ligit
ாரையும் அவர் தோற்றுவித்த தமிழ்,
մia» ապլք (puք 60ւծաn 5 5, 5 Աp&ն
முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கம் u Lin6ਭੰਨ 19566) பகுதிகளிலும் சிறப்பாக
றைவேற்றியது. பாரதி நூற்றாண்டு
நாடளாவிய முறையில் சிறப்பாகக்
த அடிப்படையில் தேசியக் குழு } (ք (ք.6: 3,1 մ) &ււմ) Ֆււtքո Ցն աճu
ਭੰpr6ਸੁੰਚੰ out
சிறுகதை, கவிதைகளுக்கான 66uuਚਲੁ॥ ாக் குழுச் செயலாளர் பிரேம்ஜி பாரதி விழாக் குழுத் தலைவர் Fisslig, ucս մlւլthis 60) 6ո պլԻ » säger fi um y ffurf GS Califisi திட்டததை ஆரம்பிக்க வேண்டும்
莎

Page 163
தொடக்க விழா
முதற்கட்ட நிகழ்ச்சியாக பாரதிய மனதில் கொண்டு 12-12-81ம் ஆ மண்டபத்தில் பாரதி நூற்றாண் தலைவரான முன்னாள் நீதியர தம்பையா கியு.ஸி அவர்களி விழாவை தொடக்கி வைக்கப்பட்ட
திருமதி யோகா பாலச்சந்திரனி இவ்விழாவில் யாழ். பல்கலைக்க பு சு வித்தியானந்தனும், சிங்களக் টে।u্য Teflfu(চাuprা গ্রন্স ஹெட்டி நிகழ்த்தினர் இ.மு. எ ச - வின் நூற்றாண்டு தேசியக்குழு செயலி தொடர்பான அறிக்கையைச் சமர்
கொழும்பு தமிழ்ச் சங்கத்
பாரதியாரின் படத்தைத் தி இ.மு எச வின் பாரதி நூற்றா6 இலக்கிய மலரை மலர் ஆசிரிய செய்து வைக்க |LTL தி சிறிஸ்கந்தராஜா வெளியிட்டுை பத்திரிகையாளர் சங்கத்தின் ( பிரதம ஆசிரியருமான திரு. ஆய்வுரையை நிகழ்த்தினார் சுபைர் இளங்கீரன் நிகழ்த்தினார்
இதனையடுத்து கவிஞர் இ. முரு கவியரங்கில் சில்லையூர்
கலைவாதி கலீல் மேமன்கவி, பங்குபற்றினர் சொக்கனின் அர
இறுதியில் நிகழ்ந்த இசையரங்கி கலைஞர்களுடன் sisiu .Cas., L. எம். ஏ குலசீலநாதன், செல்வி
பாரதியார் பாடல்களால் இசை வி
நால்வர் நூற்றாண்டு
பாரதி நூற்றாண்டோடு உலகப்

ார் பிறந்த தினமான டிசம்பரை பூண்டு கொழும்பு தமிழ்ச் சங்க டு விழா தேசியக் குழுவின்
= dيځ -
ன் வரவேற்புரையுடன் ஆரம்பித்த 2க துணைவேந்தர் பேராசிரியர் கலைக்களஞ்சிய ஆசிரியரும் աng ré ժԴպլք தொடக்கவுரை
பொதுச் செயலாளரும் பாரதி ாளருமான பிரேம்ஜி நூற்றாண்டு ப்பித்தார்.
தலைவர் பொ. சங்கரப்பிள்ளை ரை நீக்கம் செய்து வைத்தார். ண்டு முன்னோடி மலரான புதுமை பர் என் சோமகாந்தன் அறிமுகம் ருமதி இந்திரா fs (Eurg, ர நிகழ்த்தினார். உழைக்கும் முன்னாள் தலைவரும் தினகரன் இ. சிவகுருநாதன் மலர் பற்றிய பாரதியார் பற்றிய சிறப்புரையை
கையன் தலைமையில் நடைபெற்ற
U66) ബി. ി. (8&rഥണ്.
எம்.எச்.எம். சம்ஸ் ஆகியோர்
ங்குக் கவிதையும் படிக்கப்பட்டது.
ல் இலங்கை வானொலி வாத்தியக் ரராஜசிங்கம், சங்கீதபூஷணம் வசந்தி சண்முகம் ஆகியோர் ருந்தளித்தனர்.
புகழ்பெற்ற ஓவியர் பிக்காஸோ,

Page 164
144
உலகப் பிரசித்தி பெற்ற எழுத்தாள தந்தையான வ.வே. சு. ஐயர்,
கதிரேசன் செட்டியார் ஆகியோ இவ்வருடம் வந்தன . இதனையொ திகதி கொழும்புத் தமிழ்ச்சங் இ.மு எ ச . நடத்தியது. கி. என் சண்முகரத்தினம், பேராதனை எஸ். தில்லைநாதன், ஒவியர் ெ
நிகழ்த்தினர்.
மற்றொரு கருத்தரங்கு
28-2-82ல் பா.நூ தேசியக் குழுவு இணைந்து ஒர் இலக்கியக் கரு இல்லத்தில் நடத்தின.
முன்னாள் நீதியரசர் வி. சுப்பிரமணி நடைபெற்ற இக்கருத்தரங்கில் இ பிரேம்ஜி ஞான சுந்தரன் “பாரதியும் தலைப்பிலும் பேராசிரியர் கா.சி தமிழ் இல்கியத்தில் ஒக்டோபரி தலைப்பிலும் நீண்ட ஆய்வுரை நீ இறுதியில் முற்போக்கு இலக்கி (6) வாழ்க்கையைச் காண்பிக்கப்பட்டது.
மகளிர் நிகழ்ச்சி
பாரதி நூற்றாண்டையும் சர்வதேச இ. மு. எ. ச - 27-3-52ல் தலைநகரி இது கொள்ளுப்பிட்டியிலுள்ள க செல்வி தை சோமகாந்தனின் வரவேற்புரையுட டாக்டர் திருமதி இந்திரா சிவயோ
தொழில் அதிபர் திரு.வி.ரி.வி. கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்
கல்வி அமைச் சைச் சேர்ந்த பிர செல்வி சிரோன் மணி இராசரத்த
பெண்கள் - சிறுவர்களின் பிரச்சனை

ர் லூ சுன், தமிழ் சிறுகதையின் தமிழ்பணிபுரிந்த பண்டிதமணி ரின் நூற்றாண்டு தினங்களும் ட்டி 82ம் ஆண்டு ஜனவரி 3ந் கத்தில் ஒரு கருத்தரங்கை லட்சுமன ஐயர், கலாநி
பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியர் செள ஆகியோர் ஆய்வுரை
ம் சோவியத் கலாசார இல்லமும் த்தரங்கை சோவியத் கலாசார
னியம் அவர்களின் தலைமையில் இ. மு. எ. ச. பொதுச் செயலாளர் ஒக்டோபர் புரட்சியும்" என்னும் வத்தம்பி 'பாரதிக்குப் பிற்பட்ட ன் செல்வாக்கு” 67 Gör SS) Ltd கழ்த்தினார்கள் கருத்தரங்கின் யத்தின் பிதாமகர் மாக்ஸிம்
சித்திரிக்கும் திரைப்படம்
மாதர் தினத்தையும் முன்னிட்டு
ல் மாதர் தினத்தை நடத்தியது. ல்விக் கூட்டுறவு மண்டபத்தில் லமையில் திருமதி பத்மா -ன் ஆரம்பமாயிற்று. இதனை கம் தொடக்கிவைத்தார்.
ஈஸ்வரன் பிரதம அதிதியாகக்
தம கல்வி அதிகாரி கலாநிதி
தினம் "பாரதியின் பார்வையில் கள்" என்னும் பொருள் பற்றியும்

Page 165
யாழ் பல்கலைக்கழக விரிவுரை "Lingálպմ) tong,f cճl6 560) օսպն ஆய்வுரைகள் நிகழ்த்தினர். கலந்துரையாடல் நடைபெற்றது.
வர்த்தகப் பிரமுகர் ஜி.நாராயண அனைவருக்கும் நண்பகல் விருந்த
பிற்பகல் நிகழ்ச்சிகள் பம்பலப்பி
மண்டபத்தில் திருமதி LT6) நடைபெற்றன . திருமதி நிகழ்த்தினார்.
முதலில் இடம்பெற்ற பாடல்
மங்கையர் கழகம், விவேகானந்த பாடல்களால் இசை விருந்தளித்த பத்மா சோமகாந்தன், குறமகள் இராஜதுரை ஆகியோர் தமது க
இதனைத் தொடர்ந்து பட்டி விரும்பிய பெண் விடுதலையும் ஒன்றா?" என்னும் தலைப்பில் திருமதிகள் லலிதா நடராஜன் ரீமதி செல்வி திருச்செந்தூர செல்வி வள்ளி நாயகி கணபதிப்பி
பின்னர் நிகழ்ந்த உரையரங்கில் 6. ਲ66 தலைமையில் சிறப்புரையாற்றினார்.
சிறப்புச் சொற்பொழி
19-6-32ல் கொழும்பு விவேகானந் LITU śo நுாற்றாண்டு ଶCE.g. । நிகழ்த்தப்பட்டது வித்தியாலய ஆய்வாளருமான சபா ஜெயரா இந்நிகழ்ச்சியில் பாரதிக்குப்
5 regnum effinit 66 நிகழ்த்தினார்.
 
 
 

ாளர் சித்திரலேகா மெளனகுரு
եւ ծis): Ի Gun (58;: unյմlպto
இதனைத்
சாமி விழாவுக்கு வந்திருந்தோள் ரித்தார்.
نهر 6 rrنية) وأن يقع عنه (ص) وكل fl) أو fTيم أنه واம் லட்சுமணன் தலைமையில் .sJG 6. ju0 J أنه عن تقتات قل) تت . ك. {كومة
அரங்கில் வெள்ளவத்தை சைவ r url + tബ് ബ് 11: ார் அடுத்து நடந்த கதையரங்கில் அருண் விஜயராணி அன்ன லட்சுமி
6. ਲੇਲਨ
மன்றம் நடைபெற்றது "பாரதி
ਪੰ. ਲਯੁਲ நிகழ்ந்த இப்பட்டி மன்றத்தில் அன்னபூர்ணம் பேரின் பராசா, ன் புவனேஸ்வரி அருணாசலம், ள்ளை ஆகியோர் பங்குபற்றினர் .
Surgiui é. Liliig, Sibiu LP rਲੀ க. கைலாகபதி
&!
தா மகாவித்தியாலய மண்டபத்தில் தக் சொற்பொழிவு ஒன்று உப அதிபரும் கலை இலக்கிய தா தலைமையில் நடைபெற்ற
பின்' என்னும் தலைப்பில் இச் சிறப்புச் சொற்பொழிவை

Page 166
146.
இரண்டாம் கட்ட விழா
பதி நாற்றாண்டு விழாவின் இரன் கொழும்பு சரஸ்வதி மண்டபத்தில் நt
-8-82ல் நடைபெற்ற இவ்விழாவி பேச்சாளர்களில் ஒருவரும் s தா பாண்டியன் எம். ஏ. எல்.
el, 41Curti e. 601 நிகழ்த்தினர்  ெ ருந்த இவ்விழாவுக்கு முன்னாள் : தலைமை வகித்தார்.
கலையரசுக்கு அஞ்சலி
4-8-82ல் இ.மு. எ ச பாரதி நாற்ற கலைப் பிரிவின் செயலாளர் அந்தன
சொர்ணலிங்கத்தின் மறைவுக்க நடத்தப்பட்டது கொழும்பு மண்டபத்தில் Glsn (gւbւ
கே.பாலச்சந்திரனின் தலைமையி கட்டத்தில் நாடகக் கலைஞர்க நிகழ்த்தினர்.
சட்டக்கல்லூரியில்
8-8-82ல் இ.மு. எ. ச வின் அனுச கல்லூரி தமிழ் மன்றம் பாரதி நூற்
நீதியரசர் ವಿಞ್ಞಣ್ಣೆ எம். எம்.அப்துலி நடைபெற்ற இவ்விழாவில் பட்டிமன் ஆகியன இடம்பெற்றன.
மகாகவி பாரதி தேசியக் கவிஞன என்னும் தலைப்பில் நடைபெற்ற பொ கிருஷ்ணசாமி, சட்டத்தரணி முத்துமீரன், சட்டக் கல்லூரி தமி பங்குபற்றினர்.
சில்லையூர் செல்வராசனின் தை

ாடாவது கட்ட முதல் நிகழ்ச்சி டந்தது .
ல் தமிழகத்தின் தலைசிறந்த ஜனசக்தி" ஆசிரியருமான பேராசிரியர் க. கைலாசபதி பருந்திரளான மக்கள் கூடியி நீதியரசர் வி. சிவசுப்பிரமணியம்
ாண்டு விழா தேசியக் குழுவின் ரிஜீவா ஏற்பாட்டில் கலையரசு it as அஞ்சலிக் sa to வேகானந்தா மகாவித்தியாலய கலைச் சங்கச் செயலாளர்
ல் நடைபெற்ற இவ்வஞ்சலிக் ரூம் எழுத்தாளர்களும் உரை
ரணையுடன் கொழும்பு சட்டக் ாண்டு விழாவை நடத்தியது.
காதர் அவர்களின் தலைமையில் றம், கவியரங்கு இசையரங்கு
ா, தமிழ் எழுச்சிக் கவிஞனா?”
ப்பட்டி மன்றத்தில் இளங்கீரன் கனக மனோகரன் கவிஞர்
மன்றச் செயலாளர் ஆகியோர்
மையில் கவியரங்கும் பாரதி

Page 167
பாடல்களைக் கொண்ட வி
uru oਲ6uਲu
1982 டிசம்பரில் இளங்கீரன்
நெறிப்படுத்தித் தயாரித்த "L டவர் மண்டபத்தில் அரங்கே
இறுதிக்கட்ட விழா
மூன்று கட்டங்களிலான ம திட்டத்தின் இறுதிக்கட்டம்
திகதிகளில் நடைபெற்ற நிக
இவற்றில் கலந்து கொள் pচT 6um &#iflu) (ISuprা তো টেL্য বা 47f; கதாசிரியரும் விமர்சகரும நாவலாசிரியை ராஜம் கிருஷ் வந்தனர் .
முதல்நாள் சனிக்கிழமை மண்டபத்தில் நடைபெற்றன.
காலை 9 மணிக்கு ஆரம்பிக் নিনচু উঠg! எழுத்தாளரின் கண்காட்சிகள் இடம்பெற்றன அல்ஹாஜ் எம். ஏ. பாக்கீர் மா செயலாளர் எச். டபிள்யூ அப SO) sig5560 T.
எழுத்தாளர் லெ முருகபூப தலைமையில் இயங்கிய புத்த தமது கடும் முயற்சியினாலு Gg tooւpաn shւյն ժlgնսոss கையெழுத்தைக் கொண்ட இடம் பெற்றிருந்தது குறிப்பி
இக் கண்காட்சிக்கு இந்திய பொருட்களைத் தந்துதவியை
கண்காட்சி தொடக்கி வைக் நிகழ்ந்தது. கருத்தரங்கை நீ

147
சேஷ இசையரங்கும் நடைபெற்றன . ப்புரை நிகழ்த்தினார்.
* எழுதி அவரும் அந்தணி ஜீவாவும் மகாகவி பாரதியார்' நாடகம் கொழும்பு
நியது.
காகவி பாரதி நூற்றாண்டு விழாத் கொழும்பில் 1983 மார்ச் 19, 20 ந் ழ்ச்சிகளுடன் ஆரம்பமாயிற்று.
வதாக அழைப்பின் பேரில் அறிஞரும் யர் எஸ்.இராமகிருஷ்ணன், கவிஞரும் ான சிதம்பர ரகுநாதன் பிரபல ண ன் ஆகியோர் தமிழகத்தில் இருந்து
நிகழ்ச்சிகள் கொழும்பு சரஸ்வதி
கப்பட்ட விழாவின் முதல் நிகழ்ச்சியாக
புகைப்பட, புத்தக, பத்திரிகை
முன்னைநாள் கெளரவ சபாநாயகர் க்கர், கலாசார அமைச் சின் மேலதிக பரத்தின ஆகிய இருவரும் தொடக்கி
தி, வேல் அமுதன் இருவரின் க-புகைப்படக் கண்காட்சிக் குழுக்கள் திறமையாலும் இக்கண்காட்சிகளை பும் அமைத்திருந்தது. பாரதியாரின் போட்டோ பிரதிகளும் கண்காட்சியில் -த்தக்கது.
* தூதரகம் பாரதி சம்பந்தப்பட்ட பல தயும் இங்கு சொல்லியாக வேண்டும்.
கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து கருத்தரங்கு நியரசர் அல்ஹாஜ் எம். எம்.அப்துல்காதர்

Page 168
148
அவர்கள் ஆரம்பித்து வைத்தார் - த் வரவேற்புரையுடன் கவிஞர் நடைபெற்ற இக்கருத்தரங்கில் "ஈ தமிழ் இலக்கியத்திலும் பாரதியின் பற்றி சில்லையூர் செல்வராசனும், பாரதியின் தாக்கம்” பற்றி சி நிகழ்த்தினர்.
இடைவேளைக்குப் பின் சுபைர் கருத்தரங்கு தொடர்ந்து
எஸ் தில்லைநாதன் "ஈழத்துப் புை தாக்கம் பற்றியும் திரு சபா போக்குகளில் பாரதியின் தாக் எஸ் இராமகிருஷ்ணன் தமிழ் இல் தாக்கம்" ut thiպմ, திரு.கே.சண்முகலிங்கம் "பாரதி ஆய்வறிக்கையை சமர்ப்பித்துப் இக்கருத்தரங்கில் சபையில் குழுமி L6 5 GODSDI) (65 ft S5 GİT UGUf கருத்துப் பரிமாறிக் கொண்டனர்.
இறுதியில் பேராசிரியர் எஸ்.இரா திருமதி ராஜம் கிருஷ்ணன் இளங்கீரனின் “மகாகவி பாரதியா மேடையேறியது.
மறுநாள் 20.3.33 ஞாயிற்றுக்கி மண்டபத்தில் விழாவின் இரண்டா எச். டபிள்யூ தம்பையா அவர்களின் ஆரம்பமாயின. திரு பிரேம்ஜி ஞா 6ਲ ਲੁਪਤ வைக்கப்பட்டது. திரு. லில் குை டாக்டர் திருமதி இந்திரா :
வழங்கினர்.
நூற்றாண்டையொட்டி பத்திரிகைகளின் அனுசரனைய குறுநாவல், கவிதை போட்டிகளில் செ. யோகநாதன், செங்கையாழ ஆகியோருக்கு தினகரன் பிரதம வீரகேசரி பிரதம ஆசிரியர் ே
Supសន៍ .

திருமதி யோகா பாலச்சந்திரனின் இ. முருகையனின் தலைமையில் ழத்துக் கவிதை இலக்கியத்திலும், தாக்கம் என்னும் பொருள்
"தமிழக கவிதை இலக்கியத்தில் தம்பர ரகுநாதனும் ஆய்வுரை
-
இளங்கீரனின் தலைமையில் நடைபெற்றது. ਘ னகதை இலக்கியத்தில் பாரதியின் ஜெயராசா ஈழத்து இலக்கியப் súo o urbóliuqúb (3Urghŕluň க்கியப் போக்குகளில் பாரதியின் ஆய்வுரைகள் நிகழ்த்தினர். ஆய்வு என்னும் தலைப்பில் பேசினாள் முழுநாளும் நடந்த யிருந்த எழுத்தாளர்கள், இலக்கிய isਲ ਲਭੀ ਘLib
மகிருஷ்ணன், சிதம்பர ரகுநாதன், ஆகியோரின் முன்னிலையில் " நாடகம் இரண்டாம் முறையாக
கிழமை கொழும்பு கதிரேசன்
ம் நாள் நிகழ்ச்சிகள் நீதியரசர் தலைமையில் பிற்பகல் 4.30க்கு ான கந்தரனின் வரவேற்புரையைத் ஓம் சிங்கள நூல் வெளியிட்டு சேகர வெளியீட்டுரையையும் հsյGաn esta Լյոց ու 6 8pp 65, ապլԻ
ਪੰ5 ਗਲ புடன் நடத்திய சிறுகதை, LL) 66 ਲ560 ਘr (6) ਪ6569
ஆசிரியர் இ. சிவகுருநாதனும் ਲਲਤ866

Page 169
14
இதனையடுத்து சொற்பொழிவுக பாராளுமன்ற எதிர்கட்சித் தலை எஸ்.இராமகிருஷ்ணன், சிதம்பர திருமதி ராஜம் கிருஷ்ணன் ஆகி
தலைநகரில் மட்டுமின்றி இ. யாழ்ப்பாணம், கண்டி, வவுனி அட்டாளைச் சேனை ஆசிரிய்ர் பா.நூ விழாக்கள் நடைபெற்றன இராமகிருஷ்ணன் சிதம்பர ர இளங்கீரன், லெ முருகபூபதி,
உரையாற்றினர்.
ട്ടിങ്ങഖ தவிர கொழும்பில் எழுத்தாளர்களுடன் கலந்து ரைய மண்டபக் கூட்டம், நீர்கொழும்பு, முதலிய நிகழ்ச்சிகள் இ. மு. எ. ச
6.
பாரதி நூற்றாண்டு இறுதிக்கட் நிறைவெய்தியதும் இ.மு எ ச . வேலைத்திட்டங்களை வகுப்பதிலு கூடிய சாத்தியக் கூறுகளை ஆர
இதன் மத்தியில் ஜூ லைக் கலவரம்
1983 ஜூலையில் நடந்த இனக் எல்லோருக்கும் தெரியுமாதலால் கலவரத்தின் விளைவுகளில் ஒன்ற தடைப்பட்டது சுமார் இரண்ட நவம்பரில் அது மீண்டும் இயங்கத் முதல் நிகழ்ச்சியாக ஒரு சொற் ஏற்பாடு செய்தது கொழும்பு மண்டபத்தில் நடந்த இந்நிகழ்ச் 8 ஆ. சிவநேசச் செல்வன் ՞ & (Լք, எழுத்தாளர் பணி" என்னும் பொ உரையில் இடம்பெற்ற கருத்து பிரகடனப்படுத்திய கொள்கைகள் இங்கே தரப்படுகின்றன .
அறிவுப்பாதையில் நாட்டு மக்க

9
ள் ஆரம்பமாயின. முன்னைநாள்
Jfr el seu Śffa56Śri J 35D, GRUIT IT gorff ரகுநாதன், வி.பொன்னம்பலம்,
யோர் சிறப்புரை நிகழ்த்தினர்.
மு. எ. ச. வின் அனுசரணையுடன் யா, மட்டக்களப்பு, கல்முனை, பயிற்சிக்கல்லூரி ஆகியவற்றிலும் இவ்விழாக்களில் பேராசிரியர் குநாதன், இராஜம் கிருஷ்ணன், அந்தணி ஜீவா கலந்து கொண்டு
மாதர் ց 15:1ւնվ, சிங்கள ாடல், கொழும்பு விவேகானந்தா சிலாபம் எழுத்தாளர்கள் சந்திப்பு
ஏற்பாட்டில் நடைபெற்றன .
தப் பிறகு
ட நிகழ்ச்சிகள் 1983 மார்ச்சில் அடுத்துச் செய்ய வேண்டிய
ம் அவற்றை நடைமுறைப்படுத்தக்
ாய்வதிலும் கவனம் செலுத்தியது.
ਪਸੰਤਲੁ
கலவரமும் அதன் விளைவுகளும் இங்கே விபரிக்கத் தேவையில்லை. ாக இ. மு. எ. ச வின் செயற்பாடும் ர ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 1985
தொடங்கியது.
பொழிவை 1985 நவம்பர் 1ந் திகதி முஸ்லிம் லீக் வாலிப முன்னணி யில் வீரகேசரி பிரதம ஆசிரியர் 5 FTLA ԼOn It) II) காலகட்டத்தில் ருளில் உரையாற்றினார். அவரது க்கள் இ.மு. எ.க. ஆரம்பத்தில் 1ளப் பிரதிபலிப்பதால் கருக்கமாக
ளை இட்டுச் செல்லும் பணி

Page 170
எந்தவொரு நாட்டிலும் அறி! அது போன்று மனிதாபிமான மு எழுத்துக்களால் சமுதாயத்தை சார்ந்தது.
வாழ்க்கை நிலைமைகளிலே சமூக மாறுதல்களாகப் பரி தோற்றுவிக்கின்றன.
வரலாறு ஒரு சமூக விஞ் விஞ்ஞான ரீதியிலான ஆய்வும்
மக்களின் இலட்சியங்கள்
கவிஞனுக்கோ அந்நியமான அப்படியிருந்தால் மிகவுயர்ந்த அவனைக் கருத்திற்கொள்ள மு
எழுத்தாளன் தனது நாட்டின் அபிலாஷைகளையும் உணர்ந்த மக்களின் இன்பதுன்பங்களை மகோன்னதமான தார்மீக
மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்ட6 போராடத் தயாராக இருப்பான்
நல்ல கோஷங்களை, குறிக் பாடிவிடலாம். தாழ்த்தப்பட்ே காகவும் பரிந்து பேசி காரச தனக்குச் சன்மானம் அளிக்கு ၅_<ွgr ft 9-g် 1.ငါ့..၊ கிளு கிரூ ரசிகப்பெருமக்களின் விருப்ப அல்லது யாருக்கும் விளங்கா பண்டிதத்தனமான & SINT L'i' தீவிரமாக இறங்கிவிடலாம். முறையிலே இவ்வாறு நடந்து முறையில் அவனுக்குள்ள கடன்
ਲਈ ਲਲ கொடுக்கும் அதேவேளை இ படைப்புகளை எழுத்தாளர்கள் ou E, TLSlus, தென்னா மறந்துவிடலாகாது.

150
தர் குழாத்தைச் சார்ந்த தொன்று.
ஸ்ள உணர்வுகளைக் கிளரச் செய்யும் வழிடத்தும் பணி எழுத்தாளர்களைச்
காலந்தோறும் ஏற்படும் மாற்றங்களே சிணமித்து புதிய போக்குகளைத்
ஞானம், அதற்குத்துணை நிற்பது
இலக்கியமும் கலைகளுமாகும்.
ஓர் எழுத்தாளனுக்கோ அல்லது தாக இருக்கக் *n.-FT EJ - இலட்சியத்திற்காக போராடுபவனாக = jخddrT gا والا
நலன்களையும் தனது மக்களின் தறிவதோடு மட்டுமல்லாது ஏனைய பும் உணர்ந்து கொள்ளும் போதுதான் கோட்பாடுகளுக்குப் பணிபுரியும் வன் என்றும் தர்மத்தின் பக்கம் நின்று
என்றும் கூறிக்கொள்ள முடியும்.
கோள்களை அணியலங்காரத்தோடு டாருக்காகவும், ஒடுக்கப்பட்டோருக் ரமாகக் கொட்டி முழக்கிவிடலாம். ம் பதிப்பகத்தார் கேட்டுக்கொண்டபடி ப்புக்களை எதிர்நோக்கியிருக்கும் த்தை எழுதிக் குவித்து விடலாம். த இலக்கியப் பரிசோதனைகளிலே பிரசண்டவாதப் பிரதிவாதங்களிலே ஆனால் ஓர் எழுத்தாளன் என்ற கொண்டால் அது பிரஜை என்ற மக்கு ஒத்ததாக இருக்க முடியாது.
மைக்கும் சமத்துவத்திற்கும் குரல் னவெறிக்கு எதிராக குரல் எழுப்பும்
எழுதவேண்டும். இச் சந்தர்ப்பத்தில் கவிஞர்களை 5ft to

Page 171
15.
கொழும்புக் கிளை
இ.மு. எ.ச - வின் கொழும்புக்
புனரமைக்கப்பட்டு இயங்கத் தொ தெளிவத்தை ஜோசப், அன்னல மேமன்கவி, யோகா பாலச் சந்தி பலரும் இதில் இடம் பெற்றிருந்தன
1985 டிசம்பர் 28ல் கிளையின் செ பின்வரும் வேலைத்திட்டம் ஒன் ஏற்றுக்கொண்டது.
1. புதிய தலைமுறை எழுத்தாளர்க
விதத்தில் பயிற்சி முகாம்களை நட 2. தரமான தமிழ்ச் சிறுகதைகளை
மொழிகளில் பெயர்ப்பதற் மேற்கொள்ளுதல். 3. கொழும்புக் கிளையின் வேை நிதி திரட்டுவது.
4. சகோதர எழுத்தாளர் அை எழுத்தாளர்களினால் வெளியிடப் அளவு பிரதிகளை விற்று உதவுவத 5. எழுத்தாளர், வாசகர் சந்திப் அரங்குகளையும் நடத்துவது. 6. உறுப்பினர்கள் மத்தியில் நூ செய்வது. 1.இ.மு. எ. ச இலக்கியக் கருத் இணைந்து நடத்துவது. 8. புதிய உறுப்பினர்களை திரட்டு 9 . இ.மு. எ. ச. வின் தலைமைக் செயற்பாடுகளிலும் உதவுவது. 10 வகவம் மாதாந்தம் நடத்தும் க ஒன்றினை நடத்த சகோதர இ6 செய்வது, மலைநாட்டு எழுத்த உதவிகளை 601 חt L}_{Debח19 חLD சொற்பொழிவுகளை நடத்துவது
செய்திக் கதிர்
இ.மு எ ச . S୩ g! ஸ்தா

கிளை 1985 டிசம்பரில்
டங்கியது. காவலூர் ராஜதுரை, ட்சுமி ராஜதுரை, முருகபூபதி, ரன், ஆப்தீன் உட்பட மற்றும் f -
பலவை கூடி செயற்பாட்டிற்கான றைத் தாயாரித்து, விவாதித்து
ருக்கு எழுத்துப் பயிற்சி வழங்கும் த்துவது.
த் தெரிவு செய்து அவற்றை பிற STSC நடவடிக்கைகளை
லத்திட்டங்களைச் செயற்படுத்த
மப்புகளினால், அல்லது சங்க படும் நூல்களில் கணிசமான இலக்கிய விமர்சன ல் பரிவர்த்தனை ஒழுங்குகளைச்
தரங்கை தலைமைக் குழுவுடன்
呜·
குழுவுடன் இணைந்து அதன்
வியரங்கினைப்போல கதையரங்கு க்கிய அமைப்பு மூலம் ஏற்பாடு ாளர் மன்றம் உத்தேசித்துள்ள
வழங்குவது தொடர்ந்து
3OI Qsuo sui rico -

Page 172
152,
இலக்கியத்தோடு "செய்திக்கதிர் வந்த செய்திக்கதிர் இடை நில வெளியிடத்தொடங்கியது. குறிப் நிகழ்ச்சிகள், எழுத்தாளர் கலை ஸ்தாபனம் தொடர்பான தகவல்கள் இவை பற்றிய செய்திகளைத் து நவம்பரில் மீண்டும் வெளிவர தலையங்கம் கீழ்வருமாறு இருந்தது
னப்பிரச்னைக்கு ர்வு உடன் காணப்பட
"இலங்கையில் தேசிய இனப்பிரச்g உடனடியாகக் கானப்படாவிட்டால் தேசிய அச்சுறுத்தல்கள் பற்றி : முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கம் ந போது என்னென்ன எச்சரிக்கை அனைத்தும் இன்று நடைமுறை எத
ഖങ്ങ (pഞ ഈ வெடிப்பு, 2960 சுதந்திரங்களுக்கும் அச்சுறுத்தல் : பொருளாதார நாசம், தேசிய முன் ( ஆபத்துகள் குறித்து நாம் துரத அறிவிப்புகள் அனைத்தும் நிதர்சனம்
தேசிய இனப்பிரச்னையை 鹤 அடிப்படையில், பேச்சு வார்த்தைக என்றும் இதை மறுத்தாலோ தா தேசிய வாழ்வின் சீர்குலைவும் தவிர் என்றும் முழுப் பிரக்ஞையுடன் நா தீர்வுக்கான அடிப்படையாக ஒரு 12 அதற்கு நாட்டிலுள்ள அனைத்து சக்திகளினதும் 颚óQ1呜 கொடுத்தோம்.
କଣ୍ଟ, ଔ, it ଔ} ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட செயற்படுத்தப்படாததாலும் நாம் இணக்கப் பேச்சுவார்த்தையை சரிய இனங்களுக்கிடையிலான உறவுக நம்பிக்கைகளும் தகர்ந்தன. BژTTL"_وا வீழ்ந்தன, சமுதாய முன்னேற்றம் 6.

என்னும் மாதாந்தம் வெளியிட்டு *றிருந்தது. அதனை மீண்டும் பிடத்தக்க கலை ஞர் சம்பந்தமான செய்திகள், கருத்துக்கள், புதிய நூல்கள் திரட்டித்தர ஆரம்பித்தது 1985 ஆரம்பித்த செய்திக்கதிரின்
வேண்டும்:
சினைக்கு ஒரு ஜனநாயகத்தீர்வு ஏற்படக்கூடிய ஆபத்துகள், 75 ஆம் ஆண்டில் இலங்கை டத்திய எழுத்தாளர் மாநாட்டின் ளை அது விடுத்ததோ இவை ார்த்தமாகிவிட்டன.
நாயகத்திற்கும் 2269 s, TLLes காதிபத்திய ஆதிக்க ஆபத்து 6. ਭੰਤੀ ਸੰਪg கிருஷ்டியுடன் விடுத்த அபாய
ਘ66 69
} ଔof [6ft Wi୫ கோட்பாடுகளின் ளின் மூலம் தீர்க்க வேண்டும் 2தித்தாலோ தேசிய நாசமும் க்கப்பட முடியாதவையாகிவிடும் ம் எச்சரித்தோம் ஜனநாயகத் அம்சத்திட்டத்தைச் சமர்ப்பித்து,
ஜனநாயக முற்போக்குச் அங்கீகாரத்தையும் பெற்றுக்
நேர்மையுடன்
கோடிகாட்டிய பாதையில் FT GUST (p. GC) gylcü நடத்தாததாலும் சீர்குலைந்தன. இறுதி ன் முன்போதல்கள் சாய்ந்து ர்ெத்திசையில் பிறழ்வுற்றது.

Page 173
மாநாட்டின் பின் உள்ள இந்த இனச் சாக்காடுகள் நடந்தன.
நடைமுறையாகி தேசிய வாழ்வு குட்டிச் சுவராகியது, ஜனநாயக அச்சுறுத்தல்களுக்குள்ளாகின.
-பொருளாதார ஆதிக்க அச்சு அதிகரித்துள்ளது. அபிவிருத் பின்னாமாகின்றன . வாழ்கை அதிகரிக்கின்றன. தேசிய செல் சங்காரத்திற்கு ஏப்பம் விடப் சூழ்ந்ததாகியுள்ளது. பேரழிவும் (
இத்தனைக்கும் பிறகேனும் ஏற்பட் வேண்டியதே. எனினும் گه நடைபெறுகின்றன. இவை உறு
யுத்த நிறுத்தம் நேர்ை கடைப்பிடிக்கப்பட வேண்டும். பேச்சுவார்த்தைக்கு ஏற்ற அ а (56ит šestiut . முடியும்.
அவநம்பிக்கைகளை வளர்க்குப்
தவிர்க்கப்பட வேண்டும். போர் நடவடிக்கைக்கு-அமைதித் தீர்வுக்
திம்புவில் முடிவுற்ற பேச்சுவார்த் ஆரம்பிக்க உறுதியான முயற்சி Ա9 61տալԻ.
நேச நாடுகளின் நல்லெண்ணமுப் விரைவில் பயன்படுத்தப்படவேண்
இனப்பிரச்னைக்கு ஜனநாயக
பண்புகளுக்கும் அமையவே தீர்வு இவற்றை அடிப்படையாகக் 8ெ இ. மு. எ. ச. பொதுச் செயலாளர்
தமிழ் மக்களை தேசிய இ ਲਯ66 (!pE ഞഥങ്ങu 5 மீறப்படமுடியாத அடிப்படை உரி ஒப்புக்கொள்வது ஆகியனவே தீர்வின் உதாசீனம் செய்யமுடி ஆரம்பத்திலிருந்தே வலியுறுத்தியு

53
ஒரு தசாப்தத்திற்குள் மூன்று வன்முறை நாளாந்த வாழ்க்கை சீர்குலைந்தது. பொருளாதாரம் கமும் ஜனநாயக சுதந்திரங்களும் ஏகாதிபத்திய ராணுவ-உளவியல் றுத்தல் அபாயகரமான அளவுக்கு $தித் திட்டங்கள் சின்னா அவலங்கள் பூதாகரமாக வத்தின் பெரும்பகுதி சகோதரச் படுகிறது. எதிர்காலம் இருள் பெருநாசமும் அச்சுறுத்துகின்றன.
டுள்ள போர் ஒய்வு வரவேற்கப்பட அனாவசியமான அத்துமீறல்கள் தியாகத் தவிர்க்கப் படவேண்டும். மயுடனும் நிலையுறுதியுடனும் அப்போதுதான் இணக்கப் ரசியல் - உளவியல் சூழல் குரோதங்களைத் து னடும், b பேச்சுக்கள், செய்கைகள் நிறுத்தம் அர்த்தமுள்ள அடுத்த கு வழிவிடவேண்டும்.
தைகளை உடனடியாக திரும்பவும் கள் மேற்கொள்ளப்படுவதுஅவசர
ஒத்துழைப்பும் உரிய முறையில் Lo.
கோட்பாடுகளுக்கும் ஜனநாயகப்
காணப்படமுடியும். (இவற்றையும் 5ாண்ட தீர்வு மார்க்கங்களையும் வீரகேசரிக்கு அளித்த பேட்டி து).
னமாக அங்கீகரிப்பது தமிழர் 1ற்பது, தேசிய இனத்துக்குள்ள மையான சுயநிர்ணய உரிமையை தேசிய இனப் பிரச்சினைக்கான பாத தர்மங்கள் என்பதை நாம் sin (ESIT FTo.

Page 174
இனப்பிணக்குகள், இவற்றிற்குச்
ஒடுக்குமுறைகள் மனித முன்னேற்றத்திற்கும் எதிரிடை வளப்படுத்தும் மனித
பெறுமானங்களுக்கும் இவை அச்
ஆகவேதான் மீண்டும் இரத்த பொருள் நாசங்களும் ஏற்படுவன முன்னேற்றத்தையும் பாதுகாக்க உடனடியாகவும் தாமதமின்றியு காணப்பட வேண்டும் என்று பேச்சுவார்த்தைகளை ஆரம்பிக்
கிறோம்.
இந்த நிகழ்வினை விரைவுபடுத்த உறுதிப்படுத்த ஆக்கபூர்வமான அனைத்து ஜனநாயக முற்போக் கேட்டுக் கொள்கிறோம்"
1386 ஜனவரியில் தலையங்கத்தைத் தீட்டியது.
"பரந்து பரவும் சாவின் கருநிழல் குதறப்படும் பெண் மையின் தந்தையை-தாயை இழந்து வா இளமையின் வசந்தத்திலேயே 8 எரியும் இல்லங்கள், சூறைய பிடிச் சாம்பலாகும் வயல்வெளிச தறி கெட்டு ஓடும் சொந்தபந்தங் மூடிக்கிடக்கும் கல்விக் கூட மானுடத்தின் இந்த இடிபாடுக எழுத்தாள ன் நிற்கிறான் இலக்கி
தன்னைச் சுற்றிலும் அக்கிரமம் கொண்டு କ୍ଷଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଔs கூத்த நர வேட்டையும் வெறித்தாண்ட அவலங்களை அக்கிரமங்களைக் முடியாது, பாராமுகமாக இருக் எழுத்தாளர்களின் முதலாவது அழைத்தாற்போல் அவன் சமு எதிராக இழைக்கப்படும் 926یہ:O( } கொடுமைகளையும் எதிர்த்துத்

4.
காரணமான இனப்பாகுபாடுகள்,
நாகரிகத்திற்கும், சமுதாய
யான வை. கலை, இலக்கியம்
விழுமியங்களுக்கும் ஆன்மீக சுறுத்தல்களை ஏற்படுத்துபவை.
ப்பெருக்கும் மனிதச் சாவுகளும் தத் தவிர்க்கவும், சுதந்திரத்தையும் வும் தேசிய இனப் பிரச்னைக்கு ம் நல்லதோர் ஜனநாயகத்தீர்வு o al G3 so Guiu e luft LDL LI
5 வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்து
சமாதான ஜனநாயகத் தீர்வினை நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு 5கு, மனிதாபிமான சக்திகளையும்
6. செய்திக்கதிர் பின் வரும்
கள் மரணத்தின் நிஷ்டு ர ஒலங்கள்,
ஆவேச அனுங்கல்கள், டி உதிரும் மானுட மொட்டுக்கள், 5ருகிப் பொசுங்கும் யுகராகங்கள், ாடப்படும் கடை கண்ணிகள், 5ள், உறவை உதறி எங்கோ கள், நீறுபூத்த நூல்நிலையங்கள், ங்கள், இடியுற்ற ஆலயங்கள். 5ளுக்கு மத்தியிலேதான் இன்று யம் படைக்கப்படுகிறது.
, அநீதி, அதர்மம், உன்மத்தம் ாடும்போது, ஒடுக்குமுறையும் LS.JLib ஆடும்போது, இந்த கண்டு மெளனித்துப் போக 夺(驴母uT莎J· ஆசிய-ஆபிரிக்க மாநாட்டு ஆவணம் அறைகூவி தாயத்திற்கும் தனிமனிதனுக்கும் னத்து அநீதிகளையும் எல்லாக் தர்மாவேசத்துடன் G: LIT IT FT L -

Page 175
55,
வேண்டும்.
ஆகவேதான் எழுத்தாளர்கள், படை தம்மைச் சுற்றி நடந்து கொண்டிரு எதிர்த்து ஆத்மாவின் குரலை ச கடமைப்பட்டுள்ளார்கள் நடப்பு
கோரங்கள், கொடுமைகள் அ வெளியிடப்பட வேண்டும். மணி எழுத்திலும் சிலிர்த்து நிற்க வே போராட்டத்தில், இலட்சியத்தில் அ! இறுதி வெற்றியில் எழுத்தாளர்க
நம்பிக்கையை ஊட்டவேண்டும்.
இருள் சூழ்ந்த இன்றைய
படைப்புக்கள் மக்களுக்கு 6 விடிவெள்ளியாக ஞானத்தெளிவு வெளிவர வேண்டும். நிர்ப்பயத்துட யுடனும் சரியான பாதையைக் கோடி
அநீதி, அடக்குமுறை, அக்கிரமம் நடைபெறவில்லை. அது சமூக வ நிஷ்டு ரமாய் விரிந்து நிற்கிறது. எதிர்த்து நடத்தும் தர்மபோராட் எதிர்த்து கிளர்ந்தெழ வேண்டிய போட்டு முன்னேறிச் செல்ல முடியு
கருத்தரங்குகள்
பேராசிரியர் கைலாசபதியின் நில ஜனவரி 19ந் திகதி கொழும்பு முஸ் கிளையுடன் சேர்ந்து இ.மு. எ.ச எச். டபிள்யூ. தம்பையா அவர்களி இக்கருத்தரங்கில் பேராசிரியர் டெ பிரதம ஆசிரியர் ஆ.சிவே சொற்பொழிவை நிகழ்த்தினர்.
1986 பெப்பிரவரி 16ல் அ. ந. கந்தச நடத்தியது
"அ.ந.க - நால்வர் நோக்கில்" இக்கருத்தரங்கில் சில்லையூர் செல்

ப்பாளிகள், பத்திரிகையாளர்கள் $கும் எல்லா அநியாயங்களையும் ததிய வேட்கையுடன் எழுப்பக் வாழ்வு; அதன் அவலங்கள், தனையுடனும் இலக்கியத்தில் குமுறல்கள் எண்ணத்திலும் ண்டும். வாழ்வில், வாழ்க்கைப் 5ன் தர்மத்தில், அந்த தர்மத்தின் 5ளின் ஒவ்வொரு எழுத்தும்
நிலையில் எழுத்தாளர்களின் ஒளிக்கிற்றாக, வழிகாட்டும் டனும் ஆத்ம சுத்தியுடனும் டனும் நிதானித்த சிந்தனை
காட்டிச் செல்ல வேண்டும்.
தனியொரு புலத்தில் மட்டும் ாழ்வின் எல்லாக் களங்களிலும் ஆகவேதான் ஓர் அநீதியை டம் ஏனைய அநீதிகளையும் போராட்டமாக ராஜபாட்டை O
>னவுக் கருத்தரங்கை 1986 1ు, ఈ மண்டபத்தில் கொழும்பு நடத்தியது. நீதியரசர் கலாநிதி s தலைமையில் நிகழ்ந்த ா பூலோகசிங்கமும் வீரகேசரி நசச் செல்வனும் நினைவுச்
மியைப் பற்றிய கருத்தரங்கை
என்னும் தலைப்பில் நடந்த ராசன், எச்.எம். பி. முகைதீன்,

Page 176
15
காவலூர் ராசதுரை, அந்தனிஜி அறிவு வட்டம்
இ. மு. எ.ச - வின் முடிவின் பிரக ஆர்வலர்களுக்கும் அரசியல், விஷயங்களில் பரிச்சயத்தையும் நோக்குடன் அறிவுவட்டம் என் தினகரன் பிரதம ஆசிரியர் : ஆசிரியர் சிவநேசச் செல்வன் சமூகவியாலாளர்களையும் சட ளையும் உள்ளடக்கிய g வி. கணபதிப்பிள்ளையும் l செயலாளராக தர்மானந்தசிவமு
இந்த அமைப்பின் முதலாவது ச மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. இ வம்சாவளி மக்களின் பிரச்6ை ஆய்வுரை நிகழ்த்தினார்.
கருத்தரங்கில் கலந்து C. கருத்துப்பரிமாறல்கள் இடம் டெ
1986 செப்டம்பர் 8ல் ஓர் கருத் அதிகாரப் பகிர்வும் நிர்வாகப் நடைபெற்ற இக்கருத்தரங்கில் டி.டபிள்யூ ஈ குணசேகர, மு பாராளுமன்ற உறுப்பினருமா எஸ்.எச். எம்.அஷ்ரப், பேராதன விஞ்ஞான விரிவுரையாளர்
ஆய்வுரைகள் நிகழ்த்தப்பட்ட ஒன்றுபட்ட தமிழ் மாநிலம்
வலியுறுத்தப்பட்டது.
மாதர் அணி
மார்ச் 3ந் திகதி உலகரீதியில் தினத்தை ஒட்டி இ. மு. எ. ச வு வட்டமும் ஒரு மாதர் கருத்த பிரச்னைகள் பற்றி கலாநிதி ர சமர்ப்பித்தார். கூட்ட இறுதியி

5
பா ஆகியோர் உரையாற்றினர்.
ாரம் எழுத்தாளர்களுக்கும் இலக்கிய சமூக, பொருளாதார, அறிவியல் பரந்த அறிவையும் அளிக்கும் 1ற ஒரு அமைப்பு நிறுவப்பட்டது. சிவகுருநாதன், வீரகேசரி பிரதம உட்பட பல அறிஞர்களையும் படத்தரணிகளையும் எழுத்தாளர்க இவ் அமைப்பின் தலைவராக தலைவராக பி.பி. தேவராஜனும் ம் செயற்பட்டனர்.
ருத்தரங்கு கொழும்பு முஸ்லிம் லீக் தில் திரு பி.பி.தேவராஜன் இந்திய னகள் பற்றி வரலாற்று பூர்வமான இந்த உரையைத் தொடர்ந்து கொண்டவர்களின் 88pr 6 |ற்றன.
தரங்கை அறிவுவட்டம் நடத்தியது. பரவலாக்கமும் என்னும் தலைப்பில் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஸ்லிம் காங்கிரஸ் தலைவரும் | SOT சட்டத்தரணி அல்ஹாஜ் ன பல்கலைக்கழகத்தின் அரசியல் GIsio. Glg-sijSITg T ஆகியோரால் SOT. வட-கிழக்கு இணைந்த என்ற கருத்து இவ் அரங்கில்
அனுஷ்டிக்கப்படும் சர்வதேச மாதர் இதன் துணை அணியாசி அறிவு ரங்கை நடத்தின. இதில் மாதர் திகா குமாரசுவாமி ஆய்வறிக்கை ல் இ. மு. எ. ச. வின் ஆலோசனை

Page 177
15
யின் பேரில் கலை, இலக்கியம், மாதர்களின் அமைப்பு ஒன்றை
பட்டது. கலாநிதி ராதிகா கு திருமதி யோகா பாலச் சந்திரை பெண்கள் கழகம் அமைக்கப்பட்ட பெனன் எழுத்தாளர்கள், பத்திரி சமூக சேவகிகள் தெரிவுசெய்யப்
இனப்பிரச்சனை - விஷேச மாநாடு
ஈழத்து தமிழ் மக்களின்
பரிமாணத்தையும் வீச்சையும் பிரச்சனையில் இ. மு. எ. ச. வி நோக்குடன் இனப் பிரச்னை ப செப்டம்பர் 17ஆம் திகதி நல்லூா மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.
களும், இலக்கிய ஆர்வலர்களுப் இயக்கங்களின் பிரதிநிதிகளும் மாநாட்டிற்கு பேராசிரியர் சிவ வகித்தார். புத்தக கண்காட் ஆணையாளர் திரு.சிவஞானம் எழுத்தாளர் வரதர் குத்துவிளக் வைத்தார். யாழ். பல்கலைக்க வித்தியானந்தன் துவக்க - சோமுவின் வரவேற்புரையை பொதுச் செயலாளர் பிரேம்ஜி மா நீண்ட விளக்க உரை நிகழ்த்தின
தமிழ் மக்களது போராட்டத் சான்றுகளுடன் நிறுவிய அவர் த போராட்டம் ஆயுதப் போராட் முழுப் பொறுப்பும் இலங்கைை ஆட்சியாளர்களையே சாரும் எ னும் நிகரற்ற தியாகத்துடனும் ! கட்டுப்பாடு, பிசகற்ற போருபாய் தமிழினத்தின் தர்மப் போராட்ட நம்பிக்கையைத் தெரிவித்தார்.
மாலை அமர்வில் அறிக்கை மீ

7
சமூகவியல் துறைகளைச் சேர்ந்த
நிறுவுவது என்று தீர்மானிக்கப் மாரசுவாமியைத் தலைவராகவும் னச் செயலாளராகவும் கொண்ட து. இதன் செயற்குழுவுக்கு பிரபல கையாளர்கள், விரிவுரையாளர்கள், L}{L_L-60 fা .
உரிமைப் போராட்டம் புதிய பெற்ற பின்னணியில் இப் ன் நிலைப்பாட்டை விளக்கும் ற்றிய ஒரு விஷேச மாநாடு 1976 ரிலுள்ள ஆறுமுகநாவலர் நினைவு பெருந்தொகையான எழுத்தாளர் b, தமிழ் பிரமுகர்களும் பல்வேறு இதில் கலந்து கொண்டனர். ஞான சுந்தரம் (நந்தி) தலைமை சியை மாநகரசபை விசேஷ
திறந்து வைத்தார். முதுபெரும் $கேற்றி மாநாட்டை ஆரம்பித்து {9ණි. வேந்தர் ரை நிகழ்த்தினார். ஈழத்துச் 莎 தொடர்ந்து 3) - (լք - ծ - Ժ . நாட்டு அறிக்கையைச் சமர்ப்பித்து
TT.
தின் தர்ம நியாயத்தை தக்க மிழ்த் தேசிய இனத்தின் உரிமைப் ட வடிவத்தை எடுத்தமைக்கான ய ஆட்சி செய்த பேரினவாத ன்றார். வரலாறு காணாத வீரத்துட நடைபெறும் போராட்டம் ஐக்கியம், பங்களுடன் ஆற்றுப்படுத்தப்பட்டால் ம் வெற்றியிட்டுவது நிட்சயம் என்ற
து விரிவான சூடான கருத்துப்

Page 178
58.
பறிமாறல் நடைபெற்றது. விரிவு உட்பட பலர் உரையாற்றினர். மா மத்தியிலிருந்து கேள்விகள் பதிலளித்த இ.மு. எ. ச. பொதுச் இனத்தின் போராட்டம் ஏகாதிபத்தி கொள்ளும் போது, முன்னணிப்
நிலையிலிருந்து லட்சோப லட்சம் போராட்டமாக மாறும் போது மு மாத்திரமல்ல, அனைத்து முற்போக் பெறும் " என்றார். இந்த விளக்க சேர்த்துக் கொள்வது எனத் தீர்மானி
ஈழத் தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சிக்கான மல்லிகை ஆசிரியர் டொமினிக் ஜீவ
கவிஞர்கள் பங்கு பற் நிறைவெய்தியது.

ரையாளர் நா. சுப்பிரமணியம் நாட்டில் பங்கு பற்றியவர்கள் ழுப்பப்பட்டன. இவற்றிற்குப் செயலாளர் "தமிழ்த் தேசிய எதிர்ப்புத் திசையைமைவைக் படையின் போராட்டம் என்ற பொது மக்கள் பங்குபற்றும் ற்போக்கு எழுத்தாளர்களினது கு சக்திகளினதும் ஆதரவைப் நதை மாநாட்டு அறிக்கையில்
க்கப்பட்டது.
ஒரு திட்டத்தைச் சமர்ப்பித்து ா உரையாற்றினார்.
நிய கவியரங்குடன் மாநாடு

Page 179
s
இந்நூ

நன்றி
ால் வெளிவரத் துணை நின்ற
எம். ரங்கநாதன் துரை விஸ்வநாதன் பூரீதர் சிங் எச். எச். விக்கிரமஸிங்ஹ என் சோமகாந்தன் பி. பரமேஸ்வரன் மேமன் கவி 67 d. 67 Lib. g. Šio
* . முரளிதரன்
அந்தணி ஜீவா
ஆகியோருக்கும் பல்வேறு வழிகளில் இத்துழைப்பு நல்கிய நண்பர்களுக்கும் எமது இதயபூர்வமான
நன்றிகள்
5.J

Page 180
தெணியான்
L185l 609LD

160
இலக்கியம்
இ. மு. எ. ச. ஏடு

Page 181

|-
---- |-|- |-- |-| |- |-
| |- |-|-
|- |-
|- |- |- |-
|-

Page 182
தெணியான்

----

Page 183
|-
|-
|- |- |- . . . .
 
 
 
 


Page 184