கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: இளங்கதிர் 1967-68

Page 1
அமரர்
09 */661), இலங்கைப் பல்கலைக்கழக
G III J TT 35 26)T .
 
 
 

والكح
லேந்திரன்
Α / /7
%
、 %%
總靈*鯊戀
ሶI(

Page 2
് ഗുട്ട് ീട്) 75 മ്
3 710', //ാ7, 10, 9
ജൂ? ഖ 510 1/3);
சதானந்தா
ஆனந்தா
இன்றே நீங்களும் பாவி
சுறுசுறுப்பையும் ெ
ബ
சதா ந்ைதா பி Iri T j,
தொலைபேசி மாத்தளை, 0 1
口
 
 

ബ് ബ
രാ71) ബ
* 3 1/ (103ിച്ച് വച്ച്,
a
ചിഖങ്ങി ഭൂട് ബ
If I Jab st
If IQJ565 (EID
தீது புத்துணர்ச்சியையும் பற்று இன்புறுங்கள்
 ܼܘܫ .
டிக் கம்பெனி
ar.
தகதி 13 தனந்த

Page 3
Cll/it/ 4ßs (s.
154, Sri Ratnajothi San
C (O) La OB IV
Tele: 365
 

Complim znts
DICOMPANY
avanamuthu Mawatte,
BS (O - 5.
Grann S. “ALAYA BEELD?
క్సిAN్యఖ

Page 4
தயாரிப்பாளர்கள்:
மில்க்வைற் சே
uTupi
படித்துப்
FF Up 551 f6
அற்புதத் 'ஈழத்துச் சொ
ഖി)
கிடைக்குமிடம்:
தமிழ்ப்
guita (ଗ8F6
 

மக்கள் மனதில்
El GIII ஒன்றே
ாப் தொழிற்சாலை
பாருங்கள்,
Il TI 6JT 5 5 6f 65T
தொகுப்பு ாற்பொழிவுகள்!"
ருபா 3-00
பண் இன
ராய நகர்,
টা কৈতো = 17
மில்க்வைற்
a.

Page 5
C)9;ll, lle les
F R
Seyadu
COLOM
TELE: 3 23 O. 1
 
 
 

Compliments
O M.
Medi Depot
IOR STREET BO — 12.

Page 6
மலிந்த விலைகளில் சிறந்த ர ଖରଖରୀ
ജൂങ്ങ്(്മ) ബിജു, க. நாகமுத்து
சலு சலா பிடவைகள் மெ
பெற்றுக்
நிர். 111, 2ம் குறுக்கு
தொலைபேசி: 28 46 0
த&லமைக் நிர். 5. மெயின் 5
தொலைே
கி
ਨੇ । 56, 57 மெயின் தொலே
15 ft. 183, L13FT தொலே
தங்க நகை அடவு பிடி

( 35ûlî L606135&T 65 Tf6 GFLİ ULI
TGIDT2
பம் செய்யுங்கள்
96 JGIG
ாத்தமாகவும் ിജ്ഞ றயாகவும்
Q516ĩTGIF60[[[b
த் தெரு, கொழும்பு 11.
தந்தி: 'முத்தூஸ்”
ά η Λήμν γουμ, μό வீதி, றுவன்வெல்லை.
FLjós:– 9 8
ஒ7ஆன்
வீதி, றுவன்வெல்லே,
器山ä:- 98
வீதி, வவுனியா, GLjф :-575
பக்க உத்தரவு ഫെബ്

Page 7
ஸ்தாபனத்திற்கு வ உங்களுக்குத்
(: 35 T if மற்றும் மிருகங்களின் உணவு oGT ຫຼື o ຫຼື ດງ
ஏ , பி. 8
63, 9., L(BÍli ଗଏଁt {
தொலேபேசி 6 15 1
A. S. ARASARATNAM & Co.
I, STANLEY ROAD, JAFFNA.-
Electrical Contractors
Dealers in: Electrical Goods
x Electrical Water Pumps
Dagenite Batteries År S/Lon Pipes st Usha Ceiling Fans.
Phone: 72 04

S.
ஜெயம் செய்யுங்கள்
5 தேவையான
$ $ ଗାଁ
/களுக்கு கையிருப்பாளர்கள்
600 6
fir L 60) LI U IT
ட்டித் தெரு,
DL.
Assiss Poultry.
Principal Textiles Distributors For
Lanka, Salu Sala Ltd.
Variety in Textiles Signifies
QUALITY SERVICE
DESIGN PRICE
SHAN MU (GAM S
69, Main Street, Hatton.
Jaffy 3D on GLT sign
69, QLDuî Gör Gif, 9ÚLGÖT.

Page 8
உல்லாச புகை !
** 786 5).
ഖ്z" (817 1/7ഖ
LIQJJi5, 5 Ti
Z/75 ljózócsócz, B. C. C.
GT3:860T (63 Tul
* வாசனை பவுட
* வெள்ளைத்
ക്ലിഞL്ത്ര//ിt_ff);
f. fairGOIjg
39, 635. G5, GTSÍN). G3,
 

பிடிப்பாளர்களுக்கு
5 liljai ”
07 u//767/fd3625.55.
IŠ JFTLDT65T35Gbit)
ஸ்தாபனத்தாரின்
புகள்
its GT
தேங்காய் எண்ணையும்
la). 8. lipЈ).
UITLD's UITGOOTib,
; 2 84
" کی ہے۔ ܠܢ

Page 9
ID fil 366TJ6JIDTGOT
மாப்பியன் அரிசி வாங்குங்கள்!
67//്ക് ഖ/്മകങ്ങൿu/fo களின் மாப்பியன் அரிசி வருக்கும் எங்களுடைய இ @35/f7/,/z Ž Z V@ 35 362u/zió (3 Logg)/ மென்மேலும் தங்கள் எல் முறையில் சேவை செய்து வி
மாப்பியன் அரிசி என் சிறுவர்களும் கூட இருக்க மு ரும் விரும்பி வாங்கும் எங் யை எல்லோரும் எந்த நே/ @/)'മ'ക്സ് (കെ.സ്ക് ഖം,ക്രിസ്ഥ/ டம் கேட்டு மாப்பியன் எ6 நன்ருக அதாவது ஒருவித நெல் இல்லாது மிகவும் சு. ரித்து கட்டுப்பாடு இல்லாம் /76ồ 62760ĩ?ớ////7ởốtổ (6)z//7// ഋ/ീഠിഞ// ഒ09 (ഗ്ഗങ്ങ9 //"ഖ திரும்பத் திரும்ப மாப்பிய பழயே உங்கள் விட்டில் 2 உள்ளவர்களுக்கும் நீங்களே நாங்கள் நினேவூட்டுகின்ே
ஆகையால் எந்த நேரமும்
மாப்பியன் அரிசியே
go flobLDun GTri :
M. solar
DIslfuldst 6) IDT6öfl
ܬܝ؟

விசேசங்களுக்கு
மாப்பியன் அரிசி
வாங்குங்கள்!!
‘ர்கள் அனேவருக்கும்? எங் பாவனேயாளர்கள் அனே தயம் கனிந்த நன்றியை 0 67//്ക് //ിങ്) /ി(//) லோருக்கும் திருப்தியான வருகின்ருேம்.
றல் யாழ்நகரில் தெரியாத /02//'%/'; -ജ്യങ്ങൿ//76) // ഖ களது மாப்பியன் அரிசி 7மும் எந்தக் கடைகளிலும் ாக எங்களின் ஏஜண்டுகளி ്മൃ/ ഖ/്കഒ/). മികബt) மான கல், மண், துரசிகள், ഴ്ച 10/7ഞ7 (0ഞ്ബിന്റെ കൃ//് மல் திருப்திகரமான முறை ம் எங்களது மாப்பியன் பித்து விட்டீர்களேயானுல் ன் அரிசி வாங்கி வரும் ഒ്ബ/്ക൫) 04).g/) 7 சொல்விர்கள் என்பதை 'Arb
மணம், குணம், நிறைந்த
கேட்டு வாங்கவும்
)6İ) Eflâ,
LITi.

Page 10
Tel: GEEPEETEE Estd
எங்க J ha) AsthIDIGII i
மலிவாகப் பெற்
| ஞானபண்டிதன்
உரிமையாளர் கா.
| 228, öTñ657ộ1516)]] [[[,
உத்தரவாதமுள்ள தங்க நண்பர்களின் இல்லங்களில்
அன்பளிப்புச் வெள்ளி முலாம் பூசிய வெ வர்ணவேலேப் பாடமைந்த எவர் சில்வர் பாத்திரங்கள் உள்நாட்டில் தயாராகும் அ
எங்கள் ஸ்தாபனத்திற்
அருணு ஜவல்லரி
SD iit kor
TEXT
KUMAA
GRAND BAZAAR, s

ତ)._
1953 Tphone: 7107
GifLLo: டவைத்தினுசுகளும்
றுக்கொள்ளலாம்
ஜவுளிக்கடை
UTsul FNs st.
கப்பவுண் நகைகளுக்கும் நடைபெறும் வைபவங்களுக்கு செய்வதற்கேற்ற ள்ளிப் பாத்திரங்கள்
5f Lot JMGM fils GMT
pகிய கைப்பணி பொருட்களுக்கும் |கு விஜயம் செய்யுங்கள்
தொலைபேசி 353
40, மெயின் வீதி, அட்டன்
TILES
QASAMA Y
a JAFFNA.

Page 11
With best Compliments of :

C - V - B HATT "T"

Page 12
பீடி புகைக்கும் நண்பர்களே.
FIII lÍ1
| 3 IIT Jj53
எங்கும் கிடைக்கக்கூடியது
திறம் பிடிப் புகையிஆலயினுலும்,
தொழிலாளர்களேக் கொண்டு
ở []. T tỉ lệ: 6ỉ) 0 t]6)ộ ẩ) வாங்கிப் பாவித்து அதன் கா.
ഒ് 76 1/7Ag/) 1്മ சபா பீடி, ஸ்பெஷ என்று கேட்டு வா
K. S. J, Ĥ ĵ J ID 4
சபா பீடி. ரத்தினு பீடி அன் ଐ, ii, iii) ଥିଣୀ ।
Tel: 657
SJor Сеиеиt, ԳDa.
Seecίο & C
V. MA. SHANMA
GENERAL MERCHAN 8 TRANSPO
47, K. K. S. ROA
Branch: Tel: 31' 160
FOR I ALL KNDS OF AREC
CITY ARECANUT cc 74, OLD MOOR ST.
COLOMBO.

ଗୌଗiର{ରି)
நி ைபிடி
எப்பொழுதும் வாங்கக்கூடியது. பிடி இலேகளினுலும், கைதேர்ந்த
தய 7 / செய்யப்பட்ட எமது
3 LI TT IJ jó gì5 (60 li 12 3526T
ரம், மணம், குணத்தை அறிந்து
வாங்கும் பொழுது
ல் சபாரத்தினு பீடி
ங்கிப் புகையுங்கள்.
DDT LIID 9 I JE ŠI.
சபாரத்தினு பீடி கம்பெனி,
GLITT GÖT: 3 2 5
ddy, ԳՉice, Gingelly ther Sudries
UGAMA & BRD
T, COMMISSION AGENT
ARTIG AGENT AD JAFFNA
ANUTS.

Page 13
உள்ளத்தழகை முகத் 9 fil 35 6f 6ŐT 9 VII sĩ 5 5 UJ a
அன்றும், இன்றும், என்று
IIT J 5 6
821, கஸ்தூரியார் வீதி, ര
Gunাক্টো:
HAR AT
PHOTOGF 821, KASTURIAR ROAD,
Centua ( M/le
GENERAL MERCHANTS
74, MAIN STREET,
Phone:
I filjit
பள்ளிக்கூட உபகரண எனுமல் சாமான்கள், சூட்கேஸ் தலையனே, பஞ்சு, மெத்ை
h III PN "" 議 鲨
Iulius h
H
71, K. K. S. Road,
 

நழகில் பதியவைக்கும்
போ ட் டோ க்களுக்கு லும் இணையாக இருப்பது
) IQ (LIIT
யாழ்ப்பாணம்.
D
இ'
JAFFNA.
252
· ”、 翠、扈 శ్రీక్ష"
R A P HER S
dica( States
8. ESTATE SUPPLIERS.
- HATTON.
4O3
fList:
னங்கள் அலுமினியம் ஸ், றங்பெட்டி, றவலிங்பாக்ஸ் த மலிவாகக் கிடைக்கும்.
P" "" DINAMANINI I h. Iulius Aha.
JAFFNA.

Page 14
ରାରିଥିଲା) ଗ]); 6//r/5/cy * தரத்திலும், * சொகுசிலும், * சிக்கனத்திலும், ! * நீண்ட நாள் பாவிப்பிலும் * விரும்பிய நிறத்திலும்,
ஆகிய மின்தறி கை;
όι / (r βενι,
இலங்கை நூற்ற
{வரையறை
வல்லை,
Space
A. K. S.
JEWEL
JAF Dial: 5 1 9

Failgit
/άλας 677 /
* துவாய்கள், * படுக்கை விரிப்புகள், * சேலைகள், * வேட்டி, சால்வைகள், * கைத்துடைப்பங்கள், * சாரங்கள்.
ந்தறி துணிவகைகள்
ல் நெய்தல் ஆலை
ஸ்தாபனம்,
உடுப்பிட்டி,
ÎÒonatsad
'')
& SONS
HOUSE, ENA.

Page 15
ee ee Ye eee eee Ye ee ee ee ee eeeeieSYY JYSehe YY Yeee Y eee YYYLL
(Wits MEες μ (1.
s
S. V. MVU
154, HOSPI
UAF
Ask aluvays
BRANCHES- Neilliaddy,
Murugan
KiiRO
•↔↔↔↔↔•↔↔$ @@↔↔↔薄•↔@↔↔↔↔@↔↔•↔↔↔*
•↔↔↔↔↔↔↔•↔↔@↔魯零勢@零零↔@*↔寧↔委>↔•
毒 扇
Dlease paus us a visit
Name to remember
for
cheap rates :
All your requirements of
STATIONARY, ENGLISH & TAMIL SCHOOL
BOOKS.
GENTS & LADES SHOE &
SANDILES ETC.,
THE RAJAH STORES
MAN STREET, ΗATTON.
哆夺拳擎擎●令哆令●●令令、鲁拿●●●●●●●●香湾拿婚事

哆夺****令*夺*鲁令等●●●●擎争●●●●●●●●●●
»m2blimzer2ts from
y
RUGESU TAL ROAD F. N. A.
Estien Rice Karavedlidy. Rice Mill,
Ceha Chai
險拿↔拿↔↔↔↔拿↔尊↔象羲↔↔尊奪↔豪↔↔↔↔尊@↔↔↔
癸领※●●●●●爱、●●●
மக்கள் என்றும் விரும்பிப் புகைப்பது T. K. M. ifl235?aMT CELLI
தயாரிப்பாளர்களும் விநியோகஸ்தர்களும்
T. K. M. If Iņ iš 5 i G II of
|lif, dhi56]] (fóill (bi II. Lill iTj TGOI of 5, DIAl60I66).
3.
e
*•↔↔↔↔↔奪魯•↔↔彎彎零↔↔↔↔豪↔↔↔↔拿↔↔↔↔↔

Page 16
RAejU S Direct Importers, Wh
DEALE All kinds of Essencess, Liquid a Oils, Scents, Labels, Aerated wi Electric Motors, Water Pumps Accessories, Beltings, Leather C Kerosene Cookers, Plastic and Enamal goods, Electric goods, S and Fancy goods, Toys, Gift Sundries ||
Northern province agents for
67, 69. Kasthriar Road
A. F. F. N. A
- P. O. BC
S. R. S. 26)
Ll T. j. Ď L
L-5 6) (b69
மலிவு வி
* லங்கா, மணிபுரி சேலே,
* டக்ருேன் சேலை, །
நயிலக்ஸ் சேலே.
சீத்தை வெள்ளை பட்
கூப்பன் விலைகளில் தேவைய
S. R. GléF6
216 (35. (35. GTGh. Gig

STORES
tolesalers do Retailers
ERS INV ind Powder Colours, Essential ater and Bakery Requirements, , Rice Hullers, Grinders and loth, Vovo Beds, Empty Bottles aluminium wares, Glass and uit Cases, Steel Trunks, Toilet Sets, Milk foods, Threads Etc., Etc.
Lanka Glass Factory Products
di, Phone: 372
Grams: RAJU
DX 6. A -
of LOTGlfgo),
TI 600 ).
ஜவுளிகள்
வாயில் சே8ல * கான்லூம் சேலே
* லங்கா, சலுசலா ஜவுளிகள்
ப்ளின் இலர் பப்ளின்
ft 6 ஜவுளிகள் GJIT PŘjas, GUST . 0 லத்துரை
UITUILITGOOTib.

Page 17
இளங்கதிர் பத்திரிகைக்கு
பிடி உற்பத்தி உலகின் ஒப் കൃ///7/ി.
sim)IOfi Iʻli2 & {
சிறந்த புகையின் பத்தை 67/7G) //f
Gim)lo if) Iʻiq. & 903 2
வாங்கிப் புை
தயாரிப்பாளர்களும், விநியோகஸ்த
N. B. 9
02/2, ஆதிருப் கொழும்
தந்தி: 'கபூர் பீடி’

56TIDIQ TööjõT
புவமையற்ற உயர்வான
1/667
D03 35, Î IÎ Q.
அனுபவித்து மகிழ ழுதும்
6Lİ fiq6?hlTGTII
கையுங்கள்
தர்களும் IJl6) db, III
பள்ளித் தெரு,
- 3.
தொலேபேசி: 3 458 0

Page 18
போன் 281
மதிப்பிற் சிறந்த வைரங்கள்
(/ / ഖ മ ஈழத்திருநாட்டில் இ தங்க ம
Lil T || ||
CABLE. JEWELLERS
GOLD
A F
உங்கள் இல்லங்களே அல/
ഖ് இன்றே விஜய III 62. GöI GIIS)
//് 1,66/ീബ) ജൂബേ കീഴ്ക് விநியோகிக்கும் ஒ
Il TG265 (L6
மேலதிக விபரங்கட்கு -
பா ஷ ன் பே ன 5, 7, Si Ti Gi விதி,

தந்தி "ஜூவல்லர்ஸ்'
அழகிற் சிறந்த ஆபரணங்கள் മി മ) രൂ 10
ணையற்ற ஸ்தாபனம்
DIraniag, LI TIT GOOT D .
DIAL: 281
HOUSE
F N A
வ்கரிக்க நவீன தளபாடங்கள் 7 GZA)/r ?
ம் செய்யுங்கள் ரிஷிங் பலெஸ்
//ഞ7 (106തു01ിന്റെ കീ1/'_/ീക്ക്
g/് ഒE ഔ്കൃ//ഓ71)
PUfa), ŘI LIGGINGīm)
ரி ஷங் ப லெஸ்
ITUTob.

Page 19
பொருள
1 . gF LDiffL GÖÖTLD 2. இளங்கதிர் - 1967 - 68 3 2-6り安委 தமிழ் மகாநாடு
கட்டுை 4. ஞானப் பிரகாச சுவாமிகள் 5. இலங்கையின் வடக்குக் கிழக்
கணிப் பொருள் வளமும் ெ 6. யாழ்ப்பாணப் பேச்சுத் தமிழ் 7. தீபவங்ள0 நூல் 8. திருநூற்றந்தாதி 9. காதலும் கட்டுப்பாடும் 10. ஆங்கில அரசாங்கமும் சைவ 11. பூட்டோரிக்கோவின் மொழி 12. நல்ல மாறுதல்
13,கேரல்புறுரக் கமறன் சீர்திரு
14. 1ாரதியின் நகைச்சுவை
15. திருவாசகத்தின் உட்கிடை
6 ச்சங்கங்கள் பற்றிய உண்ை 7. பரியாழ்வாரின் உண்மை அ
18. தோட்டத் தொழிலாளர்
9. இலக்கியத்தின் இலக்கணம் 20. அம்மையாரின் பக்தி ஊற்று
22 டெTப்கையார் டுரான்மா-இ 23. திராவிடர் என்னும் பெயரு 24. பள்ளி எழுச்சிப் பாட்டின் வி 25. மட்டக்களப்புப் பேச்சுத் தட
ாரதியின் யுகப்புரட்சி
26. பேராசிரியர் க. கணபதிப்பி
27. ம் பிற மொழியும் 28. ன்றும் இன்றும் 29, இலங்கையிற் கண்ணகி வழிப
30. பாடல் நின்றது 31. மனக்கோனல்
கவிை
32. சுவைத்து முடியவில்லை 33. இன்ப வீடு 34. கண்ணுடி காட்டுமா 35 / வண்டும் மலரும்
பி 36. எம்மிடையேயுள்ள எழுத்தா 37. எம்மிடையில்
 
 
 

| I j5 35un
ரைகள்
குப் பகுதிகளின் பாருளாதார விருத்தியும் மில் சொல்லும் பொருளும்
சமயக் கல்வியும் ப் பிரச்சினை
த்தங்கள்
ֆ) { f) அனுபவம்
ம் தற்கால ஆராய்ச்சியும்
வரர்ர் இ மிழிலே சிதைந்த வழக்குகள் irளையும்
கைப் பல்கலைக் கழகமும்
TG
Goog
தகள்
ភ្ញា ឆ្នាត្រ
置香
翼岛
2器
27
శ్రీ 2 36
奎多
45
玺岛
59
62
蔷垒
莓马
73
77
32
୫ 7
93.
1 0 0
I 2
1 7
29
4 O
I 45
97 2
五6
22
I 16
U 6
翼4蔷

Page 20
2) TT 2T If â
2 If6OLOUTOTsi:
K. P. QJFậ2a)LLIT
கொக்குவில்
நவீன, சுகாதார முறைப்படி
தயாரிக்கப்பட்ட உயர்ந்த ரக மிளகாய்த்து/ன் மசாலேத் து7ள் வகைகளுக்கும், சிறந்த கோப்பி, அரிசி, கடலே, குரக்கன் மா வகை களும் சில்லறையாகவும், மொத்த மாகவும் இங்கே விற்கப்படும்,
மொத்த வியாபாரிகட்குத் தகுந்த கழிவு
உண்டு.
சந்திரா கிரைண்டேர்ஸ் 40 பேராதனை வீதி, கண்டி
கிளே 18 நியூ சென்றல் மார்க்கட், கண்டி

Phone: 7127
*JAZZ E E MAAS"
éjap፡
WINDOW GLASSES
&
MIRRORS
222, 232, K. K. S. Road, 95, Stanley Road,
JAFFNA.
ਲਟੋu இலக்கியம் அறிவியல் அரசியல்
செய்திகளை சுவையுடன் தருகிறது
5 TLİ 5TC)
திங்களிதழ்
ஆசிரியர்: வேலனை வீரசிங்கம்
84, புதிய சோனகத் தெரு, கொழும்பு-12

Page 21
三学cm/
($ u g m @ க. கணபதி
 

ப்பணம்
ஆய்ந்தாய்ந்து
வ4ழ்த 鲁 மக

Page 22
diu TOODIL JÜ
, V་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཉི་མ་ ༥ లిWస్త్రీ Ν
A. &g
சந்திரா கிரைண்டேர்ஸ்
விதி, கண்டி
கி7ே 18 நியூ சென்றல் மார்க்கட் கண்டி
 
 

N
ñou*e
을
'1018', 712
“JA夏崔MAY
ടിബ ടൂ,
ஆசிரியர் வேலனே வீரசிங்கம்
84. புதிய சோனகத் தெரு, ԹՅՈՎՈւՈւ- 12

Page 23
LLeLeLSLA LLeLAeSeMSeLeLeqeLSe SeL ALeLeLeSLLSee SqSqeS SLeS LAeSLeLMeeSALqSLLLLA
/^محے؟
 
 

r/7
ዘF u ] ሸ
Ifira

Page 24
縫 சங்கச் செயற்குழுவினர் (īpaši suflɛsoo: 1 î. (suun (83');Lł (Qortið (Out(f,gırı giri)[b7 , 3r s'il îl y losoofiu jib(@ởu joustom ii) ở Gòn số gồ ởr.昌母战umāhāsā(@), Bib @um aegritorii)

Page 25
麟*– ~“C,正欧,密 懿鬱 口旺,释 释O)El es, §. 释**)6황 義 释@释 麟-释 响|×
G3灣
@懿
释
: km
వ్లో
!so
 
 

懿
ଖୁଁ
ହୁଁ
ଖୁଁ
2
డ్లే
స్ద
వ్లో
స్ట్ర
ଖୁଁ
ଖୁଁ
ఛీ
9 // â Z
శొ

Page 26
இளங்கதிர் ". . .
* உலகத் தமி
(). சங்கம் வைத்து முத்தமிழை வளர்த் தார்கள் நமது மூதாதையர்கள். சங்கத்தில் வளர்ந்த தமிழ் தெர்டர்ந்து களப்பிரர், பல்ல வர் போன்ற அன்னியராட்சியில் சிறிது தூய் மையை இழந்தது. அதன் பின் சோழப் பெரு மன்னர்கள் காலத்தில் மீண்டும் உன்னத நிலையை அடைந்தது. தொடர்ந்து விஜயநகர மனனர்கள் காலத்தில் த மி பூழி ன் நிலை குறைந்து தொடர்ந்து பின் ஐரோப்பியர் காலத்திலும், இருபதாம் நூற்றண்டிலும் உயர்ச்சி பெற்றதைக் கடந்த இரு உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடுகள் மூலம் அறியக் கூடியதாக இருக்கிறது. மதுரைத் தமிழ்ச் சங் கத்திலே பல புலவர்களும் கூடித் தமிழை ஆராய்ந்தனர். அதே நிலையை இம் மகா நாடு களிலும் காணக்கூடியதாக இருந்தது.
இதுவரை கடந்த இரு மகா நாடுகளிலும் தமிழ் நாட்டில் நடைபெற்ற இரண்டாவது தமிழ் மகாநாடே சிறப்புப் பெற்றதைக் கான லாம். உலகத்திலுள்ள பெரும் சாம்ராச்சியங் களில் இருந்தும் தமிழ்ப் பிரதிநிதிகள் பெரும் தொகையினராகக் கலந்து கொண்டமை தமிழ் மக்களிடையே ஒரு விழிப்புணர்ச்சியை ஏற்படித்தியது எனலாம். இன்னுெ ரு மொழி யைத் தாய் மொழியாகக் கொண்டவர்கள் தமிழ் மொழிக்குத் தொண்டாற்ற முற்பட்டுத் தமிழ் இனத்துக்கு முன் மாதிரியாக விளங்கி புள்ளனர்.
வட வேங்கடம் தென் குமரி ஆயிடத் தமிழ் கூறு கல்லுலகம்
எனச் சங்கப் புலவர் தமிழ் கூறும் நல் லுலகுக்கு எல்லே வகுத்துச் சென்றனர். ஆனுல் அந்த எல்லே விரிந்து பரந்து செல் லும் கிலேயினை, முதலாவது, இரண்டாவது மகாநாடுகளிலே கலந்து கொண்ட மேலைத் தேய, கீழைத்தேய அறிஞர்களின் தொகை யினைக் கொண்டு அறிந்துகொள்ளலாம். காடு,

DJ, T, TCB
இனம் என்ற எல்லைகளைத் தாண்டித் தமிழ் மொழி உலக மொழியாகத் திகழ்வதனை அறியவும் இத்தமிழ் மாநாடுகள் உதவின.
தமிழ் நாட்டு அரசர் தம் உயிருக்குயிரா கத் தமிழை வளர்த்தனர் என்பது அம்மன்ன ரைப் பற்றிப் புலவர் இலக்கியங்களில் வரைக் துள்ளவற்றைக் கொண்டு அறியலாம். அவ் வரசா தொண்டினை நினைவூட்டும் வகையில் இன்றைய தமிழ் காட்டு அரசாங்கம் தமிழ் மொழிக்காக இரண்டாவது தமிழ் மாகாநாட் டினைச் சிறப்புற நடாததியதன் மூலம் பெரு மையைப் பெறுகிறதெனலாம். அரசர் புக ழைப் பாடிய இலக்கியங்கள் இவ்வரசாங்கத் தின் புகழையும் பாடும் என்பது திண்ணம்.
இம் மகாநாட்டிற்காக பல பக்க நிகழ்ச்சி கள் தமிழக அரசினுல் േ, Lങ്ങ് ഞ|1_|| டிருந்தன. அவற்றிற் குறிப்பிடத்தக்கன சிலை கள் திறப்பு விழாவும், அலங்கார ஊர்வல மும், பூம்புகார் நிகழ்ச்சிகளுமாகும். அலங்கார ஊர்வலம் மகாநாட்டின் நிகழ்ச்சிகளுக்குத்தங்க முடி வைத்தது போன்றிருந்தது. பழந்தமிழ் நாட்டுச் சிறப்புக்களைச் சிற்ப சித்திரங்களைக் கொண்டு சிறப்பாக எடுத்துக் காட்டினுள்கள். ஒவ்வொரு அலங்கார உருவமும் ஒவ்வொரு சிறப்பினைக் காட்டிற்று. இன்றைய நிலையில் அரிசிக்குப் பிற நாட்டில் நிற்கும் நிலையினை உறுத்தும் வகையில் மாடு கட்டிப் போரடித் மாளாது யானை கட்டிப் போரடித்தார்கள் எமது மூதாதையர் என்பதைக் கலை அழகு மிக்க காட்சியாச் செய்திருந்தார்கள். மனு நீதிச் சோழனிடம் பசு நீதி கே ட் ட வர்
லாற்றுக் காட்சியினையும், முருகப் பெருமா
னின் ஆறுபடை வீடுகளின் கா ட் சி யும், தமிழ்த் தாய் தன் குழந்தைகளான எட்டுத் தொகை, பத்துப் பாட்டு நூல்களை வளர்க்கும் காட்சியும் ஊர்வலத்தில் இடம் பெற்றிருந்தது. இதை விட ஆண்டாள், கப்பலோட்டிய தமி ழன் வ. உ. சிதம்பரனுர், கவிமணி பாரதி

Page 27
*
'ہے۔
யார், பாரதிதாசன், கம்பர், போப் ஐயர், வீர
மாமுனிவர், கால்டுவேல் ஆகியோரின் உரு வங்களும் அலங்கார ஊர்வலத்தில் வந்தன. பழந்தமிழ் மக்களின் வாழ்க்கைச் சிறப்பு, நாட்டுவளம் முதலியவற்றினை அலங்கார ஊர் வலங்கள் மூலம் அறியக்கூடியதாக இருந்தது. மேலும் தமிழுக்குப் பெருந் தொண்டாற்றிய பெரியார்களுக்கு ஊர்வலத்தில் இடம் கொடுத்து அவர்களுக்கு என்றென்றும் கெளர வம் உண்டென்பதை இந்த அலங்கார ஊர் வலம் மூலம் எடுத்துக் காட்டினா.
சிலைகளின் திறப்பு விழவின் போதும் தமிழ்த் தொண்டர்களையே அங்கு கெளரவப் படுத்தியமையைக் காணலாம். வான் புகழ் வள்ளுவன், கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பன், மக் கள் இலக்கியம் புனைந்த பாரதி, புரட்சிக் கவி ஞர் பாரதிதாசன், ஒளவையார், முதலியோ
ரின் சிலைகள் நிறுவப்பட்டமைக்குக் காரணம்
அவர்கள் தமிழுக்குச் செய்த அளப்பரிய தொண்டுகளேயாகும். தமிழ் இனத்தைச் சாந்தவர்கள் தான் தமிழுக்குத் தொண்டாற் றியவர்கள் அல்லர் பிறநாட்டவரும் தொண் டாற்றியிருக்கின்றனர் என்பதை நிரூபிக்கும் ഖങ്ങകuിങ് (LT ജL, LG ഖബ ജLi, வீரமாமுனிவர் ஆகியோரின் சிலைகளும் தமிழ் அறிஞர்களின் சிலைகளுடன் சேர்த்து வைக் கப்பட்டிருந்தன. இது குறித்து நாம் பெரு மைப்பட வேண்டியவர்களாகின்றேம். மக்க ளைப் பற்றிய இலக்கியமென்றும், தமிழ் நாட் டுக் கதை என்றும் புகழப்படும் சிலப்பதிகாரத் தின் சிறப்பினைக் காட்டவே கண்ணகி சிலே திறந்து வைக்கப்பட்டது. அச்சிலை நீதி கேட்
கும் முறையிலேயே அமைந்திருப்பது தமிழ்
மக்கள் என்றென்றும் நீதி வழுவது வாழ வேண்டும் என்பதை அறிவுறுத்துகின்றது எனலாம். தமிழ் மக்களுக்கு கடமை, கண்ணி யம், கட்டுப்பாடு ஆகிய மூன்று கொள்கை களையும் கூறி அவர்களை ஒற்றுமைப்படுத்தி
ஆட்சி புரியும் அறிஞர் அண்ணுவுக்குத் தமி
ழினம் கடமைப் பட்டதைக் காட்டும் வகையில் அன்னுருக்குச் சிலை எழுப் பிய மையும் பொருத்தமுடையதே.
தமிழ் மகாநாட்டில் அடுத்த நிகழ்ச்சி யாகச் சிறப்பிடம் பெற்றது பூம்புகார் பட்டின

மாகும். நகரத்தின் ஒதுக்குப் புறத்திலிருந்த ஒரு திடலைத் தமிழக அரசு, இலக்கிய காலப் பூம்புகாராக மாற்றி யாவரையும் திகைக்க வைத்திருந்தது. கோவலனும் கண்ணகியும் மதுரைக்குச் செல்லும் போது மதுரை வாயி லில் உள்ள கொடிகள் எவ்வாறு அசைந்து அவர்களுக்கு வரவு கூறினவோ, அவ்வாறு இருபதாம் நூற்றண்டில் சென்னையில் அமைக் கப்பட்டிருந்த பூம்புகார்ப் பட்டின வாயிலிலே இருந்த பல வர்ணக் கொடிகள் மக்களை வாயார வாழ்த்தி வரவேற்பன போன்று காற் றில் அசைந்து கொண்டிருந்தன. உள்ளே மக்கள் திரண்டு நிகழ்ச்சிகளைப் பார்க்கக் கூடி யதாக அரங்கம் அமைக்கப்பட்டிருந்தது. மகா நாடு தொடங்கிய நாளிலிருந்து பொது மக்க ளுக்காகவே இப் பூம்புகார் நகரம் அமைக்கப் பட்டிருந்தது. அங்கு கலே நிகழ்ச்சிகளும், பட்டி மன்றங்களும் நடைபெற்றன. பட்டி மன்றங்கள் இலக்கியப் பிரச்சனைகள் பல வற்றைத் தீர்த்து வைக்கும் வகையில் அமைக் திருந்தன. மேலும் ‘பூம்புகாரில் ஒரு நாள்' என்ற தலைப்பிற் பலர் எழுதிய கவிதைகளிற் சிறந்தனவற்றுக்குப் பாராட்டும் பரிசுகளும் பூம்புகாரிலேயே வைத்து வழங்கப்பட்டமை பொருத்தமுடையதாக இருந்தது. இப்பரிசளிப் பில் ஈழத்துக் கவிஞர்கள் பங்குபற்றியமை ஈழத்துத் தமிழினத்துக்குப் பெருமை தரக் கூடியதாக இருந்தது.
தமிழக அரசு தமிழ் நாட்டுச் சிறைக் கைதிகளின் தமிழார்வத்தைக் கட்டுப்படுத்தாத வகையில் அவர்களுக்கு மகாநாடு முடியு மட் டும் விடுதலை வழங்கியமை யாவரின் உள்ளத் தையும் தொட்டது. அக்கைதிகளிற் பலர் கவிதைகளை இயற்றிப் பூம்புகாரில் வாசித் தமை அங்கு குறிப்பிடத் தக்கதாக இருந்தது.
அடுத் துக் குறிப்பிட வேண்டியது ஆராய்ச்சி அரங்கு தை மாதம் 4-ம் நாள் பல் கலைக் கழக நூற்றண்டு விழா மண்டபத்தில் நாற்பதுநாடுகளிலிருந்து வந்த பிரதிநிதிகளும் பார்வையாளரும் ஆராய்ச்சி மகாநாட்டினை ஆரம்பித்தனர். இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் பற்பல நாடுகளிலிருந்து கலந்தரு திரு வோடு வந்த மக்கள் கூடிய பிரதேசத்திலே, அன்று தமிழ் ஆராய்ச்சிக்காக மக்கள் கூடி

Page 28
ஞர்கள். பார்வையாளர்கள் உட்பட 450 அறி ஞர் ஆராய்ச்சி மகாநாட்டிற் கலந்து கொண்ட னர். அடுத்து ஏழு நாட்களாக எங்கும் தமிழ் மணம் கமழ்ந்தது. எல்லோர் உள்ளத்திலும் தமிழ் குடி கொண்டிருந்தது. எது பற்றி பேசி லுைம் தமிழ் பற்றிப் பேசினுர்கள். எதையும் தமிழோடு ஒப்பிட்டுப் பேசினுர்கள். தமிழைத் தாய் மொழியாகக் கொள்ளாத பலர் தமிழிற் பேசுவதைக் கேட்கும் போதெல்லாம் உள்ளம் பூரிப்படைந்தது. ஒவ்வொரு நாளும் காலை யிற் பொது விடயங்கள் பற்றி இரு கட்டுரை கள் படிக்கப்பட்டன. பிற்பகலில் ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள் இடம் பெற்றன. மொழியியல், இலக்கியம், விஞ்ஞானம், வரலாறு, கலைகள் முதலிய பல துறைகளாகப் பிரிந்து ஒவ்வொரு துறையிலும் நாள்தோறும் 4 அல்லது 5 ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள் படிப்பிக்கப்பட்டுக் கலந்துரையாடல் இடம் பெற்றது. இவ் வாராய்ச்சிக் கட்டுரைகளில் இலங்கையினராற் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கட்டுரைகளிற் பல சிறந்த தரமுடையனவாகக் கணிக்கப்பட்டன.
இவ்வாராய்ச்சி மகாநாட்டின் மூலம் தமிழ் மொழி பற்றிய ஆராய்ச்சி உலகின் எல்லாப் பாகங்களிலும் நடைபெற்று வருகின்றது என் பது தெரிய வந்தது. இந்தியா, இலங்கை, மலேசியா, சிங்கப்பூர், பீஜித் தீவு, மொறிசி யஸ், அமெரிக்கா, பிரான்சு, சேர்மனி, செக்
 

கோசிலவாக்கியா, சோவியத் ரஷ்யா, ஒல்
லாந்து, டென்மார்க், யப்பான், சீனு, வியட்
நாம், தாய்லாந்து, சுவீடன், போலாந்து, அவுஸ்திரேலியா, ருமேனியா, இத்தாலி, இஸ் ரேல், கங்கேரி, கன டா, பின்லாந்து, கொரியா, ஸ்பெயின் போன்ற பல தேசங் களில் தமிழ் பற்றிய ஆராய்ச்சி நடைபெறு கின்ற தென்பத்னைக் கேட்ட போது தமிழுக்கு இவ்வளவு பெருமை இருக்கிறதே என அறி யக் கூடியதாயிருக்கிறது.
ஊர்வலங்களும், பூம்புகார்க் காட்சியும் பொது மக்களிடையே தமிழ் உணர்ச்சியை ஊட்டித் தரணியில் இனித் தமிழ் மொழி தலை நிமிர்ந்து நிற்குமென்ற நம்பிக்கையை அளித்தன. ஏழு நாளாக நடைபெற்ற ஆராய்ச்சி மகாநாடு உலகின் பல பாகங்களி லும் தமிழ் பற்றி கடக்கும் ஆராய்ச்சியை அறிய வாய்ப்பளித்தது. தமிழ் ஆராய்ச்சியா ளரை அறிமுகப்படுத்தியது; தமிழால் எதுவும் ஆகுமென்ற உண்மையை வற்புறுத்தியது. தமிழில் வருங் காலத்தில் என்ன என்ன துறை யில் ஆராய்ச்சிகள் செய்ய வேண்டும் என் பதை விளக்கியது. தமிழின் சிறப்பினையும், சமரசப் பண்பினையும், தமிழர் சால்பின் மேம் பாட்டினையும் உலகறியச் செய்தது.
வாழ்க செந்தமிழ் !

Page 29
1948ம் ஆண்டு பேராசிரியர் களால் தொடக்கி வைக்கப்பட்ட இை வருகின்றது. கடந்த இருபது வரு கழகத் தமிழ்ச்சங்கத்தின் சார்பா களே இம் மலர் ஆற்றி வந்திருக்கின்
பேராசானுல் தொடக்கிவைக்க அப்பெருமானுக்கு சமர்ப்பணமாக யடைகின்றது. அன்னுர் தமிழ்சா தொண்டுகளே நினேவு கொள்ளும் 5 சமர்ப்பணம் செய்வது பொருத்த
இம் மலரிசீனத் தாயாரித்து னின் மரணம் சம்பவித்தது. என கொண்டுள்ளதாக மலரிகின வெ எனினும் அவர் முன்பு வெளியிட் *இலங்கைப் பல்கலேக்கழகமும், ( என்ற தலேப்பில் அவரது மானுக் தன் அவர்கள் எழுதிய கட்டுரைன
மேலும் அன்னுரை இழந்து தமிழ் மாணவர்கள் சார்பில் ஆழ் கம் தெரிவித்துக் கொள்கின்றது.
 

அமரர் க. கணபதிப்பிள்ளே அவர் 7ங்கதிர் இன்று 19வது மலராகவெளி நடங்களாகப் பேராதனைப் பல்கலேக் கத் தமிழுக்கு அரும்பெரும் தொண்டு δr Aο ό/.
//' ഉ) മഞ്ഞ7 ± 10/7/്കി ജി', அளிப்பதில் தமிழ்ச்சங்கம் பெருமை ங்கத்திற்கு ஆற்றிய அரும் பெரும் பகையிலேயே இம்மலரை அவருக்குச் முடையதாகும்.
முடிக்கும் தறுவாயிற்ருன் பேராசா "வேதான் அவரைப்பற்றி முழுக்கக் விரி யி ட முடியாது போய்விட்டது. ட கட்டுரைகள் சி ல வ ற் ைற யு ம், பேராசிரியர் கணபதிப்பிள்ளேயும்' 5ராகிய கலாநிதி சு. வித்தியானந் யயும் வெளியிட்டிருக்கின் ருேம்.
தவிக்கும் அன்னரது குடும்பத்துக்கு ந்த அனுதாபங்களேத் தமிழ்ச் சங்
2季s *ミー

Page 30
சங்கச் செயற்கு
பெருந் (β. / 7/7 ή ή μμ ή
பெரும் பெ/ கலாநிதி சு. :
தலேவர் : துணேத் த8லவர் :
ിക്/67ന്നെ ? : ജൂന്നെ10 (േ77.867/7ബ് இதழாசிரியர்
5 LI LD GOT 2)
ഉിങ_/ /0ഔ്7L/1) memenere இராமனுதன் மண்டபம் ட சங்கமித்தா மண்டபம் -
மார்க்கஸ் மண்டபம் ര=
sgyoró600) 73075 ид30377 и 72 д -- அக்பர் நெல் மண்டபம் ബ ஜெயதிலக்கா மண்டபம் - விஜயவர்த்த ைமண்டபம் ட
விடுதியற்ற மாணவிகள்
σε 7/ή , ήώ

குழு உறுப்பினர்
έβέξυς), ή V. செல்வநாயகம்
'g67767/്:
வித்தியானந்தன்
ஆ. ரவிந்திரன் செ. மகாலிங்கம்
நா. சுப்பிரமணியம் பி. யோசெப்பு
ஆ. பாலேந்திரன்
ADI Üî 6JT f
செல்வி வி. திருநாவுக்கரசு செல்வி பு. கந்தையா செல்வி சி. கந்தையா திரு. எம். ஹசைர் திரு. சி. தில்லை நடேசன் திரு எஸ். நவரத்தினவேல் திரு. கு. மருதப்பு திரு. வை. சிவநாதன்
செல்வி உ. தணிகாசலம்

Page 31
இளங்கதிர் .
-
கடந்த இருபது வருடங்களாக வெளிவந்து கொண்டிருக்கும் இளங்கதிர் இம்முறையும் வெகு சிறப்புடன் உங்கள் கையில் மலர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. மலர் வெளியிடுவது என்பது இலகுவான காரியமல்ல. பலரின் ஆதரவுடனும் உத வியுடனுமே மலர் வெளியிட வேண்டி யுள்ளது. அவ்வாறு உதவியும் ஆதரவும் அளித்தவர்கள் விளம்பரங்கள் தந்துதவி யவர்கள் கொழும்பு, கண்டி, யாழ்ப்பாண வர்த்தகப் பிரமுகர்களாகும். அவர் களின் பூரண ஆதரவுடனேயே இம்மலர் வெளிவந்துள்ளது. அவர்களின் ஆக்க உதவிக்கு மனமுவக்த நன்றிகள்.
இம்மலரில் பல்கலைக் கழகப் பேராசி ரியர்களினதும், விரிவுரையாளர்களின தும், மாணவர்களினதும் கட்டுரைகள், கவிதைகள் என்பனவும் இடம் பெற் றுள்ளன. அத்துடன் அண்ணுமலைப் பல்கலைக் கழக விரிவுரையாளர்களி னதும், மாணவரதும் கட்டுரைகளும், சிறு கதையும் இடம் பெற்றுள்ளன. தமிழ்ச் சங்கத்தாரால் நடாத்தப்பட்ட சிறு கதை, கவிதை, கட்டுரைப் போட்டி களில் சிறந்ததாகத் தெரிவு செய்யப்பட் டதும், முதலாம் இடம் கொடுக்கப்படாத கிலேயில் இரண்டாம் இடத்தைப் பெற்ற 'மனக் கோணல்" என்ற சிறு கதையும், அதே போன்றே இரண்டாம் இடத்தைப் பெற்ற 'சுவைத்து முடியவில்லே' என்ற கவிதையும், மூன்ரும் இடத்தைப் பெற்ற கண்ணுடி காட்டுமா', 'இன்ப வீடு' என்ற கவிதைகளும் இம்மலரில் இடம் பெற்றுள்ளன.
மேலும் இம்மலரில் வெளியிடுவதற் கென விரிவுரையாளர்களாலும், மான

- 1967-68
வர்களாலும் தரப்பட்ட கட்டுரைகள் யாவும் இம்மலரில் இடம் பெற்றமை குறிப்பிடத் தக்கது. இலக்கியம், புவி யியல், பொருளியல், வரலாற்று இயல் போன்ற இயல்களேத் தழுவிப் பல கட் டுரைகள் இம்மலரில் இடம் பெற்றுள் ளன. இம்மலருக்குக் கட்டுரைகள் தங் துதவிய அனேவருக்கும் மனமுவந்த நன்றிகள்.
மேலும் இம்மலரினே வெளியிட ஆக் கமும் ஊக்கமும் அளித்து, மாணவர் களின் கட்டுரைக2ளப் பார்வையிட்டு திருத்தங்கள் செய்து உ த வி யும் அளித்து, வெகு விரைவில் மலரினே வெளியிடவும் உதவிய கலாநிதி சு. வித்தியானந்தன் அவர்களுக்கு மன முவந்த நன்றிகள். மாணவர்களின் கட் டுரைகளே ப் பார்வையிட்டுத் திருத்தங் கள் செய்து உதவிய கலாநிதி ஆ. வேலுப்பிள்ளை அவர்களுக்கும், ம. சற் குணம் B. A. (Hons) அவர்களுக்கும் மனமுவந்த நன்றிகள், மேலும் இம்மலர் தயாரிக்கப்படும் போது அச்சுப் பிரதி களேத் திருத்தி உதவிய நண்பர் த. சிவ பாதசிங்கம் அவர்களுக்கும் மனமுவந்த நன்றிகள்.
மலரினைச் சிறப்புற வெளியிட அய ராது உழைத்த கொழும்பு இரஞ்சன அச்சக ஊழியர்களுக்கு மனமுவந்த நன்றிகள்.
மலரினை வெளியிடும் மாபெரும் பொறுப்பினை அளித்த தமிழ் மாணவர் களுக்கு மனமுவந்த நன்றிகள்
ஆசிரியர்

Page 32
இம்மலரினே சிறப்பு ஆலோசனை
5.
சு, வித்தியானந்தன்
63 T. G3áGITUI5sb,
ö6
9, Gagli Gir21
எனது மனமு.
ജൂ17106)/ീഴ്ക07 (ിഖഴെ
தந்து
Gli 555 il
7ெ607 து/ மனமும்

/ற வெளியிட எனக்கு
கள் வழங்கிய
MOITrấj
அவர்களுக்கும்
M. A. அவர்களுக்கும்
UT}}
அவர்களுக்கும்
வந்த நன்றிகள்.
ീuി ഒിബ7171/7/76് உதவிய
T Up 35 i 35 GT5 jj (5
/85 66്മിക്ക്

Page 33
bII III. J. J. I
பேராசிரியர் வி. (
(இலங்கைப் பல்கலைக்
20. நூற்றண்டின் முற்பகுதியில் தமிழ் மொழி க்குத் தொண்டாற்றிய ஈழத்துப் பெரியார்களுள் தலை சிறந்த ஒருவராகத் தமிழறிந்த மக்கள் அனே வ ராலும் பா ரா ட் ட ப் படக் கூடியவர் ஞானப்பிரகாச சுவாமிகள் என்பதை யாவரும் ஒப்புக்கொள்வர். இற்றைக்கு 50 ஆண்டுகட்கு முன்னே அவருடைய யெளவனப் பருவத்தில் கத்தோலிக்க குருமாருக்குரிய த வ க் கோலத்தோடு, கம்பீரமான தோற்றம், அருள் கனிந்த பார்வை, கத்தோலிக்க மக்களிடத்துப் பரிவுகொண்ட உள்ளம்-இத்தகைய கல் லமைவுடன் விளங்கிய அப்பெரியாரை எனது சிறு பிராயத்தில் நான் பலமுறை கண்டதுண்டு. அந்தக் காலத்தில் கல் லூரில் உள்ள கிறிஸ்தவ தேவாலயத் தில் அவர் வாசம் செய்துகொண்டு அதன் சூழலில் உள்ள ஏனைய கிராமங் களில் தேவாலயங்களைக் கட்டுவித்து, அவ்வக் கிராமங்களில் வாழ்ந்த மக்க ளுட் பலரைச் சமய மாற்றம் செய்வித் தார். பலவகையிலும் அங்ாவனம் சமய மாற்றம் பெற்ற மக்களே ஆதரித்து கத் தோலிக்க மக்களின் தொகையைப் பெரு கச் செய்துவந்த வரலாற்றை நோக்கும் போது சுவாமிகளைப் போலக் கத்தோ லிக்க சமயத்துக்குத் தொண்டு புரிந்து வந்த குருமார்கள் மிகச் சிலர் என்றே கூறலாம். அவர்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் ஏறக்குறைய 37 கோயில்களைக் கட்டு வித்து மூவாயிரம் மக்களே மதமாற்றம் செய்தார் எனக் கூறப்படுகிறது. இத் தகையதொரு தொண்டைச் செய்ய க் கூடிய ஒருவருக்கு எத்துனே ஆற்ற
* 21 - 1 - 68ல் இலங்கை வா
 

F VIII fir*
செல்வநh u5 to கழகம், டிேராதனை)
லும் சமயப் பற்றும் தியாகநோக்கும் இருந்திருத்தல் வேண்டும் எ ன் ப ைத நாம் ஊகித்தறியலாம். அவர்களுடைய சமயத்தொண்டை நினேக்கும் போ து 18ம், 19ம் நூற்ருண்டுகளில் சமயப்பிர சாரம் செய்து சைவ மக்களே மதமாற் றம் செய்த ஐரோப்பிய பாதிரிமார்களும் குருமார்களும் கையாண்ட வழி க ள் ஞாபகத்துக்கு வருகின்றன. ருெபேட் டீ hெபிலி என்ற தத்துவ போதக சுவா கள் தொடக்கமாக ஞானப்பிரகாச சுவா மிகள் ஈருக மக்களிடையே மதமாற்றம் செய்வதற்கு அ வர் க ள் கையாண்ட முறை ஒன்றுதான். அதாவது சைவ மக்களை மதமாற்றம் செய்வதற்கு அம் மக்களுடைய மொழியை நன்கு அறிதல், அவர்கள் செய்யும் வழிபாடுகள் பற்றி யும் ந ன் கு ஆராய்ந்தறிதல், மக்களு டைய மனநிலை சூழல் கல்வி பொருளா தார நிலை ஆகியன பற்றி நன்கு அறிக் திருத்தல் - இங்ாவனம் பெற்ற அறிவின் பயனுக அம் மக்களுடைய மொழி வாயி ல ஆக அவர்கள் வணங்கும் தெய்வங்கள் குறித் தும், அத் தெய்வங்களுக்குச் செய்துவரும் வழிப்பாடுகள் குறித்தும் குறைபாடுகளேக் கண் டு அவற்றை அவர்கள் மொழியில் கன்கு எடுத்துத் காட்டி அவர்களுடைய பே த ைம ப் பண்பை உணரச் செய்தல் - நல்லறிவு கொடுத்ததுபோலத் தங்கள் சமயத்தைப் போதித்து அவர்களுக்கு ஆதரவளித்து அவர்களையும் அவர்களுடைய பிள்ளை களேயும் சமய வழியில் கல்வி பயிற்றி அவர்களுக்கு வேண் டி ய பொருளுத வியைச் செய்தல் - இவ்வாறு பல வழி
னுெலியில் ஒலிபரப்பப்பட்டது.

Page 34
களைக் கையாண்டு மத மாற்றம் செய்வ தில் அனுகூலம் எய்தினர்கள். இந்த வழியைத் தான் ஞானப்பிரகாச சுவாமி களும் கையாண்டார். ஆகவேதான் தமிழை அவர் நன்கு கற்றர். சைவத் தைப் பற்றி நன்கு ஆராய்ந்தார். இதன் பயணுகப் பல நூல்கள், துண்டுப் பிரசு ரங்கள் முதலியனவற்றைத் தமிழில் எழுதி மக்களிடையே பரப்பினுர், அங் ாவனம் அவர் எழுதியவற்றுள் சில பின் வருமாறு; இரண்டு பிரதான பொய்கள், ஒரு முக்கியமான கடமை, மோட்சப் பாதை, ஆன்மா, தெய்வக் குரு, கடவுள் மனிதர் கிறிஸ்துநாதர், சமய விசாரணை யில் நேர்மை, பிள்ளையார் பற்றிய புராணக் கதைகள், நியாயத் தீர்ப்பு மனச் சாட்சி பாதிரி மதத்தினர் முதலி யன. இவையெல்லாம் 4 பக்கங்கள் முதல் 40 பக்கங்கள் வரை வரையப்பட்ட நூ ல் களும் பிரசுரங்களுமாகும். ஒவ் வொன்றும் கத்தோலிக்க குருவான தனி யொருவருடைய ஆக்க முயற்சியே என் பதை உணரும் போது அவரை யாரும் பாராட்டாமல் இருத்தல் முடியாது.
மக்களிடையே மத போதனை செய் வதிலும் இவருக்கு ஒப்பாரும் மிக்காரும் அக்காலத்தில் இருந்திலர் என்றே கூற லாம். கத்தோலிக்க குடும்பங்களின் நன்மையின் பொருட்டுக் குடும்ப வாசம் என்ற ஒரு மாதாந்தப் பத்திரிகையை 6J 250Tuj குருமார்களின் உதவியுடன் வெளியிட்டார். கற்றறிந்த கத்தோலிக்க திருச்சபையின் சரித்திரம் பற்றியும் உரையிலும் - பாட்டிலும் பலவற்றை எழுதியுதவினர். வண. பிதா ஜகோம் கொண் செல்வ்ஸ், வண. பிதா கப்றியல் பச்சிக்கோ, வண. பிதா சீதானுே அன் ரோனியோ ஆகியோர் எழுதி வைத்த நூல்களைத் திருத்தி அச்சிட்டு உதவி ஞர் வண. பிதா, லெஸ்ரர் எழுதிய பிரான்சீய நூலில் அடங்கிய கருத்துக் களே ஆண்டவர் சரித்திரம் என்னும் நூலாக வெளியிட்டார். வண. பிதா, பிறப்பல் என்பவர் எழுதிய நூலே கிறிஸ்துநாதரின் சரித்திர ஆராய்ச்சி

என்ற நூலாக எழுதி வெளியிட்டார். வண. பிதா, கல் என்பவர் எழுதிய ஒரு நூலை கத்தோலிக்க திருச்சபையும் அதன் போதனைகளும் என்ற பெயரோடு வெளியிட்டார். அவர் கத்தோலிக்க மத தத்துவங்களில் மட்டுமன்றித் தமிழை யும் வட மொழியையும் நன்கு கற்று இந்து மத தத்துவங்களிலும் LĪT 600T இதிகாசக் கதைகளிலும் வல்லுநராய்ச் சிறப்புற்று விளங்கினராதலின் எத் தகைய சமய வாதங்களிலும் தன் கோள் நிறுவக் கூடிய ஆற்றல் அவருக்கிருந் தது. அதனுல் அவர் கத்தோலிக்க சம யத்தை வள ர் ப் பதில் தனிப்பட்ட பெருமை வாய்ந்தவராய் அக்காலத்திலே விளங்கினர். அவர் சைவ மதக் கொள் கைகளேயும், வழிபாடுகளையும் படித் தறிந்து தம்முடைய சமய போதனைக்கு அவற்றைப் பயன்படுத்தினர், என்ப தற்கு அவர் எழுதிய தமிழரின் பூர்வ சரித்திரமும் சமயமும் என்ற நூல் ஒரு சிறந்த சான்ற க விளங்குகின்றது. அந்நூலின் 61-ம் பக்கத்தில் 'தமிழகத் தாரின் ஆதித் தெய்வங்களுள் பேய் களே தலையிடத்தை வகிப்பனவாகக் காணப்படுகின்றன. கா லஞ் சென் ற கனம் போப்பையர் இனிது கூறியபடி உண்மையான பழமையையுடைய தமிழ் நூல்களிலெல்லாம் ஐயை ஆகிய பேய் களே தமிழர் போற்றிய தெய்வங்களாக விளங்குகின்றன' என்று கூறியிருப் பதை நோக்கும் போது சைவ மதத்தைப் பற்றிய தம் அறிவைக் கத்தோலிக்க மதப் பிரசாரத்துக்கு எங்ஙனம் பயன் படுத்தினர் என்பதை ஒருவாறு ஊகிக் aGu) Tib.
மேலும் அவர் செய்த தமிழ்த் தொண்டைப் பற்றிச் சில வார்த்தைகள் கூறுவாம். 19-ம் நூற்றண்டின் மத்திய காலத்தின் பின்னர் உள்ள காலந்தான் ஐரோப்பிய அறிஞர் கள் மொழி ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபடத் தொடங்கிய காலம் மக்ஸ் முல்லர் முதலானுேர் சமஸ்கிருதம் முதலிய பண்டைய பாஷை கள் எல்லாவற்றையும் படித்து உலகில்

Page 35
உள்ள மொழிகள் எ ல் லா ம் ஒரு
வகுப்பைச் சேர்ந்தனவா அல்லவா என்
னும் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடத் தொடங்கி ஞர்கள். இதன் பயணுக உலக மொழி களே நான்கு மொழிக் குடும்பங்களாக வகுத்தனர். இங்ாவனம் வகுத்த மொழி களிற்ருன் திராவிட மொழிக் குடும்பம் என்று ஒரு தனிக் குடும்பம் இருக்கக் கண்டார்கள். ஆகவே, அக்குடும்பத் தின் மொழிகளைப் பற்றி ஐரோப்பியர் களும் தமிழர்சளும் ஆராயத் தொடங்கி ஞர்கள். இத்தகைய மொழி ஆராய்ச்சி யில் ஈடுபட்ட தமிழறிஞர்சளுள் முத லில் வைத்தெண்ணத் தகுந்தவர் ஞானப் பிரகாச சுவாமிகள் என்பதிற் சிறிதும் ஐயமில்லை. எல்லா மொழிக் குடும்பங்க ளுள்ளும் எது மிக முக்திய மொழிக் குடும்பம், அக்குடும்பத்துள் எது முக்கிய மொழி, அது எப்படி ஆரம்பித்தது என்ற இன்னுேரன்ன ஆராய்ச்சிகளிலே சுவாமிகள் ஈடுபடத் தொடங்கிஞர்கள். இதன் பயணுக அவர் எழுதிய நூல்கள் பல செந்தமிழ் முதலிய பத்திரிகைகளில் எழுதிய கட்டுரைகள் பல. அவற்றை யெல்லாம் நாம் தொகுத்துப் பார்க்கும் போதுதான் சுவாமியவர்களின் தமிழ்ப் பற்று, மொழியாராய்ச்சி வன்மை முத லியவற்றைக் கண்டறிய முடிவதோடு இந்த ஆராய்ச்சியில் ஒப்பாரும் மிக்கா ரும் இல்லாது விளங்கினர் என்பதையும் அறிகின் ருேம். இங்ங்ணம் அவர் மொழி ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுவதற்கு அவருக்கு உறுதுணைய யிருந்தது ப ன் மொ ழி யறிவு சமஸ்கிருதம், ஆங்கிலம், பிரான் சீய மொழி, இலத்தீன், கிரேக்கம், கீபுறு ஆகிய மொழிகளிலே போதிய புலமை பெற்றிருந்தார். அவருடைய காலத்தில் மொழியாராய்ச்சிக்கு மிக்க மதிப்பும் இருந்தது. அதனுல், அவருக்குத் தமிழ் இலக்கியத்திலேயே சிறந்த அறிவிருந்த போதிலும் இலக்கிய ஆராய்ச்சியில் ஈடு படாது மொழியாராய்ச்சியில் ஈடுபட்டா ரெனலாம். அவருடைய மொழியா ராய்ச்சி யறிவைத் தமிழ்ச் சொற்பிறப் பாராய்ச்சி, தமிழ் அமைப்புற்ற வரலாறு அதாவது சொற்களின் உண்மைப்
 

பிறப்பு முதலிய நூல்களிலே கண்டறிய லாம். அந்த நூல்களிலே அவர் குறிப்பிட் டுள்ள பிற ஆராய்ச்சியாளர்களின் நூல் களின் பட்டியல்ச8ள நோக்கும் போது அவருக்கு மொழியாராய்ச்சி அறிவு எத் துணை பரந்ததாக இருந்தது என்பது தெரிகின்றது. இந்த இரு நூல்களையும் குறிப்பிடும் போது அவர் செந்தமிழ் 34 ம் தொகுதி 193-ம் பக்கத்தில் பின் வருமாறு கூறுகின்றர். மொழி நூல் வேறு இலக்சன நூல் வேறு முன்னேயது தனிச் சொற்களின் இயல்பையும் அவை தம்முள் அடையும் மாற்றங்களே யும் கூறும். பின்னேயது சொற்கள் ஒன்ருே டொன்று கூடும் போது முன்னிலை இறுதி நிலைகளிற் கொள்ளும் விகாரங் களே எடுத்தோதும். தமிழில் தொல்காப் பியம் முதலாகப் பல இலக்கண நூல்கள் எழுந்துள்ளன. மொழி நூல்களோ சமீப காலத்தில் மட்டும் வெளிப்படத் தொடங் கியனவாகும். மாகறல் கார்த்திகேய முதலியார் இயற்றிய மொழி நூல் இந்த நிரையில் முதன் முதற் செய்த பிரயத் தனமாய் மேலும் பல திருத்தங்களுக்கு இடஞய்க் கிடக்கின்றது. எனது தமிழ் அமைப்புற்ற வரலாறு என்ற நூலும் தமிழ்ச் சொற் பிறப்பு ஆராய்ச்சி என் னும் நூலும் யதார்த்தமான மொழி நூலினுக்கு உரிய அத்திவாரங்களே யிட் டன என்று சொல்லலாம்.' இங்ாவனம் அவர் கூறியதை கோக்குமிடத்துத் தமி ழிலே மொழி நூல் ஆராய்ச்சிக்கு அக் காலத்தில் இருந்த தேவை ஒருவாறு புலப்படுகின்றது.
ஞானப்பிரகாச சுவாமிகள் மதப் பிரசாரத்துக்காகவே தமிழை நன்கு கற் றனர் எனினும் தமிழ் மிகவும் அவரைக் கவர்ந்து கொண்டது. தமிழின் தொன் மையையும் அதன் சிறப்பையும் அவர் உண ர் ங் து கொண்டதனுல் அதன் அத்திவாரத்தைத் தோண்டி ஆராய்ச்சி செய்யத் தமிழார்வம் அவரைத் தூண் டிற்று. எனவே தமிழ் அடிகளே சுமே ரியம் முதலிய பண்டைய மொழிகளுக் கும் சமஸ்கிருதம் கிரேக்கம், லத்தீனி

Page 36
யம், கொதிக்கம், சர்மானியம், பழைய ஆங்கிலம் முதலான இந்து ஐரோப்பிய பாஷைகளுக்கும் அத்தி வார மா யி ன என்ற முடிபு பல அறிஞர்கள் உவந்து ஏற்றுக் கொள்ளும்படி நிலைநாட்டப்பட லாயிற்று. தமிழ்ச் சொற்களுடன் கன் னடம், தெலுங்கு, மலையாளம், துளு, கோண்டி, குறுக்கூயி, பிறகூய் ஆகிய தமிழ்ப் பாகதச் சொற்களேயும் ஒப்பு நோக்கித் தமிழ் அடிகளைக் கண்டு பிடித்து அவ்வடிகளினின்றே இந்து ஐரோப்பிய மொழிகள் கிளைத்தெழுங் தன என்ற உண்மையை எடுத்துச் சொல்லித் தமிழின் பழைமையை நிலை காட்டிஞர்.
தமிழுக்குச் செய்த தொண்டிலே ஞானப்பிரகாச சுவாமிகள் செய்த தமிழ்ச் சொற்பிறப்பாராய்ச்சியே மிக மிகச் சிறந்ததொன் ருகும், எனக் குறிப் பிடலாம். தமிழிலே உயிரெழுத்துக்க ளின் தோற்றம் பற்றிய தன்னுடைய கருத்துக்களே நிலே நிறுத்தவே தமிழ்ச் சொற்பிறப்பாராய்ச்சி என்ற நூலை எழுதி வெளியிட்டார், எனலாம். சுவா மிகள் கூறிய தமிழ் உயிர் எழுத்துக்க ளின் ஒலித் தோற்றம் பற்றித் தற்கால மொழி நூல் ஆராய்ச்சியாளர்களி டையே கருத்து வேறுபாடுண்டு. அகர மும் இகரமும் சேர்ந்து ஐகாரமாயது என்பதும், அகரமும் உகரமும் சேர்ந்து ஒளகாரமாயது என்பதும் தற்கால மொழி வல்லுனர்களால் ஏற்பட்ட தொன்று. தொல்காப்பியரும் அகர இக ரம் ஐகாரமாகும் என்றும், அகர உசரம் ஒளகாரமாகும் என்றும் கூறியுள்ளார் ஆனல் ஞானப்பிரகாச சுவாமிகள் ஆகாரமும் இகரமும் சேர்ந்த சேர்க்கை யால் ஐகாரம் பிறந்தது என்றும் கூறு கின்றர். இந்த அடிப்படை வேறுபாடு மொழி நூல் அறிஞர்களால் ஏற்கப் பெறுவதில்லை. ஐகாரம் ஒலியின் தோற் றம் பற்றி ஞானப்பிரகாச சுவாமிகள் இப்படிக் கொண்ட போதும் அறிஞர் கால்டுவெல் அவர்கள் அச ர இகரத்தின் சேர்க்கையால் ஐகாரம் பிறந்தது என்று

கொள்ளாமல் எகார இகரத்தின் சேர்க்
கையால் ஐகாரம் பிறந்தது என்கிருர்,
அகர இகரமும் ஐகாரமாயின என்று தொல்காப்பியர் கொண்டதே பொருத்த முடையதாகும்.
ஞானப்பிரகாச சுவாமிகள் சொற்க ளின் அடித்தோற்றம் பற்றிய ஆராய்ச் சியில் ஈடுபட்டது மட்டுமன்றிச் சொற் கள் அமைப்புற்ற வரலாற்றிலும் ஈடு பட்டார். அவ்வாறு சொற்கள் அமைப் புறும் போது அவை கட்டப்படும் கட் டுக்களாற் சொற்கள் கருத்துக்களில் வேறுபடுவதைச் சுட்டிக் காட்டுகிறர். திராவிட நாகரிகத்தின் உற்பத்தியிட மான மொகஞ்சதாரோ கரப்பா ஆகிய இடங்களில் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்ட சுவாமி உறிராஸ் அவர்களுடன் ஞானப் பிரகாச சுவாமிகள் தொடர்பு கொண்ட தால் மேல் நாட்டா ரின் ஆராய்ச்சித் துறையிலும் பரிச்சயம் பெறத் தன்னைத் தயார் படுத்திக் கொண்டார். மொகஞ் சதாரோ கரப்பா நர் கரிகங்கள் நிலவிய காலத்திலே சமகால நாகரிக வளர்ச்சி யைப் பெற்றிருந்த நாடுகளாக சுமே ரியா, பாபிலோனியா என்னும் நாடுகள் விளங்கின. இவை யாவற்றிலும் ஆறு, மலே, ஊர் என்னும் பெயர்ச்சொற்கள் இடம் பெறுகின்றன. சுமேரிய நாகரி கத்திலேயே பெறும் அதே பெயர்கள் தான் சிந்து வெளி நாகரிகத்திலும் இடம் பெறுகின்றன. எனவே, ஆதி காலத்திலே தமிழரின் பொதுவான இருப்பிடம் உலகெலாம் பரந்திருந்தது என நிலைநாட்டிஞர். செந்தமிழிலே அவர் எழுதிய பண்டை மக்களின் பொது இருப்பிடம் பண்டைத் தமிழர் என்னும் கட்டுரைகளிலே தம்முடைய கருத்துக்களை நிலை நிறுத்தியமையை தெளிவாக உணரலாம்.
ஞானப்பிரகாச சுவாமிகள் மொழி யியல் ஆராய்ச்சியில் மட்டுமன்றிச் சரித்திர ஆராய்ச்சிகளிலும் சிற ந் து விளங்கினுர், இவர் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் சரித்திர ஆராய்ச்சி பற்றி
__ר
ہے جنم

Page 37
நிறைய எழுதியுள்ளார். சிறப்பாக
* யாழ்ப்பாணத்தின் சமய சமூக வரலாறு கள் அவர் கவனத்தை மிகவும் கவர்க் தன. போத்துக்கேயர் ஒல்லாந்தர் காலங் களில் யாழ்ப்பாணச் சரித்திரம் தமிழ ரின் பூர்வ சரித்திரமும் சமயமும், யாழ்ப்பாணத்து வரலாற்று ஆராய்ச்சி நூல் என்பன அவரால் தமிழிலே எழு தப்பட்டவை. இலங்கையில் கத்தோ லிக்க தேவாலயங்களின் சரித்திரம் 1ம் பகுதி, யாழ்ப்பாணத்தில் அத்தியட்ச குருவின் ஆட்சிஸ்தானத்தில் 25 வரு டங்களாகக் கத்தோலிக்க இலக்கியத் தின் சரித்திரம் என்பன அவரால் ஆங் கிலத்தில் எழுதப்பட்டவையாகும்.
ஞானப்பிரகாச சுவாமிகளின் சிக் தனை பண்டைய நாகரிகத்தை ஆராய்வ திலும் அதன் சிறப்பைப் பிறருக்கு எடுத் துக் காட்டுவதிலும் பிற்காலத்தில் மிக வும் ஈடுபாடு கொண்டது பண்டைத் தமி ழர்களுடைய கொள்கைகளுக்கும் ஆரி யரது கொள்கைகளுக்கும் வேறுபாடு கள் டல தொடக்கத்தில் இருந்தன. உதா ரணமாக ஆரியர் இறந்த பின் சுவர் க் கப் பேறடை தலையே உயர்ரி 86 யாசக் கொண்டிருந்தனர். பண்டைத் தமிழரோ வெனின் இறப்பின் பின்னரும் பிறப்பு உண்டு என்றும், பிற பிறப்புகளினின் றும் விடுதலை பெறுவதே உயர்நிலை என்றும் சருதியிருந்தன்ர். சுவர்க்கப் பேறடைவதற்கு ஆரியர் வேள்விகளே ச் செய்தனர். பண்டை த் தமிழர் பிறவா நிலேயை அடையதற்குச் 5 rf) 625) tuj கிரியை யோகம் ஞானம் ஆகியவற்றைப் படிமுறையால் அனுட்டித்தனர். பிற் காலத்தில் வேறுபாடு நீங்கி பண்டைத் தமிழரது கொள்கைகள் வாழ்க்கை முறைகள் ஆகியன ஆரியர்களால் விரும்பி ஏற்கப்படலாயின. இவ்வாறே ஆரியர் முதலான பிற இன மக்களது
ఫ్ట్ఫేస్ట్రే

அன்ருட வாழ்வு முதல் அரசியல் வாழ்வு வரை எல்லா நீ லேயிலும் பண்டைத் தமி ழர் வேறுபட்டவராய் மிக்க சிறப்பு டையதொரு நாகரிக வாழ்க்கை கடத்தி னர் என்பதைப் பல்வேறு ஆதாரங்கள் மூலம் செந்தமிழ் 43ம், 45ம் தொகுதிக ளில் விரிவாக விளக்கியுள்ளார்.
சுவாமிகளுடைய வாழ் க் கை த் தொடக்கத்தில் கத்தோலிக்க சமயத் தைப் பரப்புவதிலும் பலருமறியச் செய் வதிலும் ஈடுபட்டிருந்தது. அதன் பின் னர் அவருடைய வாழ்க்கை மொழியா ராய்ச்சியில் ஈடுபட்டதன் பயனுசுத் தமி ழின் தொன்மையை எடுத்துக் காட்டுவ திலே செலவிடப்பட்டது. அவருடைய இறுதிக்காலம் தமிழ் மக்களது நாகரிகத் தின் தனிச் சிறப்பை நிலை நாட்டுவ தற்கு வேண்டிய ஆராய்ச்சித் துறை யில் ஈடுபடுவதாயிருந்து பண்டைத் தமிழரின் நாச ரீக வாழ்விலும் ச ம ய வாழ்விலும் நெருங்கிய ஈடுபாடுடைய தாக விளங்கிற்று. இங்ாவனம் தமிழ் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்ட சுவாமிகள் தமி ழிலே சொற்பிறப்பகராதி ஒன்றை அமைத்தல் வேண்டும் என்று உள்ளம் கூர்ந்து முயற்சி செய்து வந்ததின் பய ஞக அவ்வகராதியின் ஐந்து பகுதிகள் வெளியிடப்பட்டன. அவ்வாக்க முயற் சியை அவர் தொடர்ந்து செய்து முடிக் கும் பேறு அவருக்குக் கிடையாது போயிற்று அவ்வேலையைத் தொடர்ந்து வணக்கத்துக்குரிய பிதா டே விற் அவர்கள் செய்து வருகிருர்கள் என் பதை அறிந்து மகிழ்ச்சியுறுகின்ருேம். இந்த ஆக்க வேலே பூரணமாகச் செய்து முடிக்கப்படுமாயின் கத்தோலிக்க மக்க ளாற் தமிழுக்குச் செய்யப்பட்ட பெருங் தொண்டு இது என்று தமிழ் உலகத்தா ரால் என்றென்றும் பாராட்டப்படும் பெருமையுடையதாகும்.
స్ట్రీస్ట్రే

Page 38
சுவைத்து
* தி
கல்வி என்னும் ஒரு டெ காதல் கொண் அல்லும் பகலும் அச் ஆனல் இன்னு/
ജൂങ്ങ് (7 ഖuിമ)്മിൺ ക அடங்கிக் கிட4 என்னைத் தொடரும் ெ @ 3, u / zò 75 600í? //
அரிசித் தட்டில் அகர gọu/ / /7 GODớ560Duy / Z Ž பரிசுக் கற்கண்டுக் க/ //ாவை அவளே
என்னே அவளும் எதி நானும் அவளே சின்ன வயதில் நட்ட// சேர்ந்தேன் அ
சின்னப் பள்ளிக் கூட
சிறுகை கோர் வன்னக் கல்லூரித் தி வனிதை நான
தன்னேடொன்ருய்ப்
ஏைேர் தம்மை என்னேக் கண் வைத் இதயங் குளிர
பருவப் பொலிவில் வி ப/வை உருவக்

IȚIII)Îî?
WNW-N-a^x/N
/ன்மேற் டேன் அவள் பின்னே லகின்றேன் ம் நிறைவில்லே.
ருவாக நீத நாள் முதலாய் பருங்காதல் ாப் பெருமேக் கம்
rத்தை
பிடித் தெழுத
752 /
முதற் பார்த்தேன்.
'ர் நோக்க 7 விழிசேர்க்க
ގޮ,6956" து ஒர் பழைய கதை.
டத்தில் %3/ ഖിന്റെ // Ø 7டலில்
க் குறிகாட்டி
/10കി ഖ67)
//7 f/7. 206)
75/767 க் கதை சொன்னுள்,
/ബ//്മിച്ചി'
அ5/7 ட்சி/பிடு)ை
6

Page 39
காலம் எல்லாம் ஒரு
கருத்தில் வைத் கோலம் மாறும் ஒனன் கொள்கை வேறு
கண்ணுக்குள்ளே அவ கருத்துக்குள்ளே எண்ணம் எல்லாம் அ
எவர்தான் பிரி
േ7L/ (10121/01/06 துயரில் உழந்ே Z / /Tá (675/7Zb/ 26ö6)7á
மண்ணில் மீன்
கானும் நூல் எல்ல74
கறுப்பும் வெழு வினில் பொழுதைப் ( விழித்துப் படித்
ஐயா உடம்பு கெடு/ெ gylio Z/O/7 6/0&sor (G (of /ru/(5///7 (6) told/G5tly/7 போக்கைச் சிறி,
முல்லேக் கொடிக்குத்
முன்னேர் பாரி
கல்விக் கொழுகொம்ன
ஞானத் தரகர்
அறிவுக் கோயில் தே
அன்புக் கல்வி
நெறியும் உணர்த்தி
േ6മിuിങ്ങ്/മg/
தந்தை தாயர் தடைய தடுக்கும் துணிவும்
 

(ο), / 6δόγόό007άς தேன் மகிழ்ந்தேன் பின் όγ (β, γ /76ύ 2 (ിൿ 76ീഖnതു.
6് ഖമുഖ/)
அவள் வதனம் வ7ை7ல்ை 72//r/i 67шћ/64 -604/.
OŽ2(5°// தன் சிலவாண்டு
கொடிபோல் டும் தழைத்திட்டேன்.
ம் கற்றேன் ப்புப்பார்க்கவிலே ്/766/71/06) தேன் இரவெல்லாம்.
]ன் ருர்
கடுமென்ருள்
நானறியேன்
தும் மாற்றவில்லே.
தேரிந்தான்
அவனேனன்
Dz / /Z5Z La _
മൃഷി/ീ//്.
)Z ́Z// 60DA LÜ/ /
φέσογμ/έσ007 μ/
ജൂഖ//ിങ്ങ് ഗ്ര/്.
/ நான் சென்றேன்.
26öé。)
67ഖ/്ക്സ്ക്രമിക്സോ,
7

Page 40
கருவம் இல்லே கனிவு கள்ளம் இல்லே
(ിച്ച്/ /g, 'മഗ്രഖ 67(1
துறைபோய்க் பட்டுக் கலேயின் மறு படித்துத் துயி
தொட்ட நூலில் அவ
്ഞഖക്ക് ക് எட்டின் இரண்டு வய
67്വിബേ ിങ്ങ് (
ஆயிரம் ஏடுகள் புரட்டி ஆனல் அவளின் பாயிரம் இன்னும் மு படித்து முடிக்கு
நூலக மெல்லாம் தே /5/76ô5?60)ʻz l 2L//76)ʻf Z//76).5 (362/6007./74/ 2) //lമീഞL് മിഗ്മ/')
தந்தை சொல்லே அ
த7//ங் கூற அ சிந்தை இன்றித் தெ7
சேர்ந்தேன் ெ
ஒளியைத் தொடர்ந்து ஒருவர் வழியை இருளில் மயக்கம் தe திகைக்கும் மன
அழுதேன் தொழுதே ஐயோ என்றே /Aഖ// ©867.63്കൃ ഞഖ് &/്മ്മ) {

(ண்ைடு
தெளிவுண்டு.
2ம் எண்ணம் %7തു/) (്/7/7ഖങ്) மீது லும் ஒரேக்கம்
്7 1/ിgz) ல் அவளமுதம்
変/の/6のグ சீன தொடர்ந்திட்டேன்.
ബി'('_ങ്ങ് * நெடுங்கதையின்
മu/ഖിബ്) தம் நாளெதுவோ,
டிநின்றேனந்த ിങ്ങ് (10ഗ്ഗ ഖ|മഞഖ உனக் காதை
தென்ருர் தந்தை
2©///71)മിക് PyƏ56örZ/42. G5:// ழிலோடு நஞ்சில் ஏக்கமுடன்
து செல்கையிலே /த் தடை செய்தால் னச் சூழ விதன் நிலேயில் நான்
ன் அலமந்தேன்
7ன் துடித்திட்டேன் ன் ஒரு ஞானப் %/736)
8

Page 41
இந்த ஞாலம் முழுத7 எதிர்த்தாலும் ,
இழந்து பெற்ற செல் 67607:്ത്ര ഋഖബീ6 விளேந்ததிதனே 67ഖഗ്ര, @ഖങ്ങ71.71) ബ
/്ബിങ്ങ് ക്ല. ബിബ്) 11:07
7/7ഞഖ, ബാബിൿ
நாலு வேறு திக்கினிே 4/്തു/ @///"ഗു6
என்னே அவளும் விரு /6/്തു/) < 9yഖ(71 இன்னும் சுவைத்து மு 67 76 L//7 gool/L}
ஒவ்வோர் நாளும் புது
உருவங்காட்டி
@/6്ങി.മി.മീ// _yഖn
ഠിക/ബ7ൺ ഖഉ
ஏதோ ീമിച്ച/ ഋഖബിള ജൂ76ൽ7 (് 77 (േ, பேதைக் கவியென்றல் മെ/ിu്/് ക%

75ނ ந7ணினிக் கல/ங்கேன்.
ഖ്(1,0607 ன் திருநோக்கம் /ந்தான் குரல் விடுவேனே.
f('7/76) சுவை நீத்து
*6) - தை விடுவேனுே.
01/കിശ്ശബ് ப் பருகுகிறேன் 9മu/ബി() ? நானறியேன்
* /75/76)/7 ui/ நூலகத்துள் ബി( க்க முடியாதே.
றல்
ய் தியிவண் சொன்னேன்
ഖി(കെ.
ஸ் கூப்புகிறேன்.
条手s
Yn Seo

Page 42
1986) fil6),5Li65 6IL53 JH6Ofû6III (56ÍT GITyps
சோமசுந்தரம் செல்வந
ID 3535 L LI Jft II.3)Iiii) Gal J 6)T Olb
தமிழ் மொழி பேசும் மக்கள் இலங்கையின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் வாழ்ந்து வருகின்றனரேனும் வடக்குக் கிழக்குப் பகுதிகளிலும் மத்திய மலைப் பகுதியிலுமே அவர்கள் செறிவாகக் காணப்படுகின்றனர். மலைப் பகுதியில் வாழும் தமிழ் மக்கள் பெருந் தோட்டங் களில் தொழில் புரிவதற்காகத் தென் இந்தியாவிலிருந்து வந்து குடியேறியவ ராவர். பல தலைமுறைகளாக அவர்கள் இக்காட்டில் வாழ்க் து வருகின்றனர் எனினும் இலங்கை சுதந்திரம் பெற்ற பின்பு இயற்றப்பட்ட பிரஜாவுரிமைச் சட்டங்கள் காரணமாக இத்தொழிலா ளர் நாடற்றவர்களாகக் கருதப்பட்டனர். இவர்களது பிரச்சினையைத் தீர்த்து வைத்தற்கான முயற்சிகள் இப்பொழுது மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இது தீர்த்து வைக்கப்படும் பொழுது இவர்க ளுள் குறித்த ஒரு தொகையினர் இலங்கைப் பிரஜைகளாக அனுமதிக்கப் படுவர் எனக் கூறப்படுகின்றது.
ஈழத்தின் வடக்குக் கிழக்குப் பகுதி களில் வாழும் தமிழ் மக்கள் மிகப் பழைய காலத்திலேயே இப்பகுதிகளில் வந்து குடியேறிய தமிழ் மக்கள் வழி வந் தவராவர். சிங்கள மக்கள் இலங்கைத் தீவில் வந்து குடியேறிய காலப் பகுதி யில், அல்லது அதற்கு முன்பாகவே தமி ழகத்திலிருந்து மக்கள் இப்பகுதியில் வந்து குடியேறியிருத்தல் வேண்டும். புவியியற் சார்பு முறையாக கோக்கு மிடத்து தென் இந்தியாவுக்கு அண்மை யாகவுள்ள இலங்கைப் பகுதிகளில் மிகப்
1. இலங்கையின் மொத்த நிலப் இலங்கையின் குடித்தொகை

க் கிழக்குப் பகுதிகளின் GLITC5%MT TgöTU Qəfil (555ıqlı)
|யகம், எம். ஏ. (லண்டன்)
பழைய காலத்திலேயே தமிழ் மக்கள் நிச்சயமாகப் பரந்து வாழ்ந்திருப்பார்கள் என்று எண் ண இடமுண்டு. அப் பொழுது தமிழகத்து மக்கள் அரசியல், பொருளாதார, கலாச்சாரத் துறைகளில் சிறப்புற்று விளங்கினர். இந்தியாவுக்கு அப்பாலுள்ள பல நாடுகளோடு கடல் வழித் தொடர்புடையவர்களாயு மிருந்த னர். பழைய காலத்தில் இலங்கையின் வடக்குக் கிழக்குப் பகுதிகளில் மட்டுமல் லாது வட மத்திய, வட மேற்குப் பகுதி களிலும் த மி ழ ர து குடியிருப்புகள் காணப்பட்டன எனவும் வரலாற்ருசிரி யர் இப்பொழுது ஆராய்ந்து நிறுவி வரு கின்றனர். மத்திய காலப் பகுதியி லிருந்து இலங்கையில் தமிழ் மக்களது தொகை மிகவதிகமாகப் பெருகியது. இக்காலப் பகுதியில் ஈழத்துத் தமிழ் மக்கள் தனிப்பட்ட இராச்சியம் ஒன் றனை அமைத்துத் தமது சமூக கலாச் ہے۔ சாரப் பண்புகளே வளர்க்கலாயினர். இத்தகைய ஒரு அரசியற் சூழ்நிலையில் தமிழ் மக்க ள து குடியேற்றங்கள் வடக்குக் கிழக்குப் பகுதிகளைச் சார்ந்து செறிவாக அமைந்தன.
வடக்குக் கிழக்கு மாகாணங்கள் 6,471 சதுர மைல் பரப்பை அடக்கியுள் ளன. இலங்கையின் மொத்த நிலப் பகுதி யில் இது ஏறத்தாழக் காற் பங்காகும். இலங்கையின் காலநிலைப் பிரிவான வர ண் ட பிரதேசத்தில் வடக்குக் கிழக்குப் பகுதிகளே இம்மாகாணங்கள் கொண்டுள்ளன. இப் பகுதி க ளில் 1963 ஆம் ஆண்டில் மொத்தம் 1,388, 802 பேர் வாழந்தனர் என மதிப்பிடப் பட்டுள்ளது. ஆகவே இப்பகுதிகளில் பரப்பு 25,000 சதுர மைலாகும். 1963 இல் 10,624,507 ஆகும்.
10

Page 43
சதுர மைல் ஒன்றிற்கு 215 பேர் வரை
அடர்த்தி காணப்பட்டது இது பொது
வான் அடர்த்தியாகும். யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டில் சதுர மைலுக்குரிய சராசரி அடர்த்தி 1,000 பேருக்குமதிகமாகும்; ச துர மைல் விளை நிலத்திற்குரிய அடர்த்தி 3,000 பேர் வரை காணப்படு கின்றது. திருக்கோணமலே மட்டக் களப்பு பட்டினங்களையடுத்த நிலங் களிலும் சனவடர்த்தி அதிகமாகும் 1953 ஆம் ஆண்டுக் குடிப் புள்ளி விப ரங்களோடு ஒப்பிட்டுப் பார் க் கும் பொழுது வடக்குக் கிழக்குப் பகுதிகளில் 1963 ஆம் ஆண்டில் 471,364 பேர் வரை யில் குடித்தொகை அதிகரித்துக் காணப் பட்டது. இப்பகுதிகளில் 10 வருட காலத்தில் ஏற்பட்ட சனத் தொகை அதிகரிப்பு வீதம் பின் வருமாறு :
LOT shit Lib 1963 யாழ்ப்பாணம் 25%, மன்னுர் 38% வவுனியா 96%, திருகோணமலை 64%, மட்டக்களப்பு 48%. அம்பாறை 62%
1953 - 63 காலப் பகுதியில் சனத் தொகை அதிகரிப்பு வவுனியா, திருக் கோணமலே, அம்பாறை, மட்டக்களப்பு, மன்னர் மாவட்டங்களிலேயே அதிக மாக ஏற்பட்டுள்ளது. இம்மாவட்டங் களில் கடந்த 15 வருட காலமாக நில அபிவிருத்தியும் குடியேற்றமும் ஏற் பட்டு வருவதே இந்த அதிகரிப்புக்குக் காரணமாகும்.
வடக்குக் கிழக்குப் பகுதிகளில் வாழும் மக்களுள் பெரும்பான்மையோர் தமிழராவர். தமிழருக்கு அடுத்தபடி
2. 1953 - 63 காலப் பகுதியில் இலங்கைய தது. யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் இல வில் சனத் தொகை அதிகரித்தது.
3. பறங்கியர், மலாயர், ஐரோப்பியர், பிற
4. அப்பொழுது அம்பாறை மாவட்டம்
யிருந்தது. இதனுல் விபரம் தனிப்பட்
11.

யாகத் தமிழ் மொழி பேசும் மக்களான முஸ்லிம்கள் வாழுகின்றனர். 1953 ஆம் ஆண்டுப் புள்ளி விபரங்களின்படி வட மாகாணத்தில் 79 வீதமானேர் தமிழராக வும் 13 வீதமானேர் முஸ்லிம்களாகவும் 8 வீதமானுேர் சிங்களவராகவும் காணப் பட்டனர். கிழக்கு மாகாணத்தில் 47 வீத மானுேர் தமிழராகவும் 37 வீதமானுேர் முஸ்லிம்களாகவும் 15 வீதமானுேர் சிங் களவராகவும் காணப்பட்டனர். மாவட்ட அடிப்படையில் வீதப் பரம்பல் பின்வரு மாறு காணப்பட்டது.
LDs du Lid தமி முஸ் சிங்
ழர் லிம்கள் களவர் யாழ்ப்பாணம் 97 2 1. மன்னர் 65 30 5 வவுனியா 74 9 17 திருக்கோணமலை 45 34 183 மட்டக்களப்பு 48 40 124
மேற்குறித்த வகுப்பினரின் பரம்பல் நிலைமைகளில் இப்பொழுது மாற்றம் காணப்படுகின்றது. அண்மைக் காலத் தில் இப்பகுதிகளில் ஏற்பட்டுள்ள நில அபிவிருத்தி, குடியேற்றம் முதலியன காரணமாகவே இத்தகைய மாற்றம் ஏற்பட்டது. 1963 ஆம் ஆண்டுக்குரிய குடிப் புள்ளி அறிக்கைகள் இன்னும் வெளியிடப்படாமையால் இத்தகைய மாற்றம் பற்றி விளக்கமாகக் குறிப்பிட முடியாது. எனினும் இன்றும் இப்பகுதி களில் தமிழ் பேசும் மக்களே பெரும் பான்மையோராக வாழுகின்றனர். இவர் களது வாழ்ககைத் தரம் இப்பகுதிகளின் பொருளாதார விருத்தியிலேயே தங்கி யுள்ளது. இன்றைய நிலையில் பொரு ளாதார விருத்தி பெரும்பாலும் விவசா யத்தையே அடிப்படையாகக் கொண்
ல் சனத் தொகை 31 வீதமாக அதிகரித் ங்கையின் சராசரியிலும் குறைவான அள
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்துள் அடங்கி ட முறையில் கொடுக்கப்படவில்லை.

Page 44
டுள்ளது. யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டுப் பகுதியில் சந்தைத் தோட்டச் செய்கை செறிவான முறையில் நடைபெறுகின் றது. மட்டக்களப்பு, அம்பாறை மாவட் டங்களில் கெற் செய்கை விருத்தி செய் யப்பட்டுள்ளது. நில அபிவிருத்தி கார ணமாக ஏ இன ய மாவட்டங்களிலும் ஏரிகள், குளங்கள் என்பனவற்றை அடுத்து கெற்செய்கை விருத்தி செய்யப் பட்டுள்ளது. விவசாய விருத்திக்கு இப் பொழுது அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக் கப்பட்டு வருகின்றது. விவசாயம் முக் கியமாக உள்ள பொழுதும் இப்பகுதி களில் வாழும் மக்களுக்கு அது மட்டுமே தொழிலாக அமைந்துவிடமுடியாது. சீரான பொருளாதார விருத்திக்குக் கைத் தொழில் வளர்ச்சியும் அவசியமாகும். இப்பொழுது தொழில் வாய்ப்பு இல்லாது பரிதவிக்கும் இளவயதினர்க்கு இத் தகைய வளர்ச்சி துணை புரிவதாக அமையும்.
கணிப்பொருள் வளமும் பொருளாதார விருத்தியும்
கைத் தொழி ல் க ளே விருத்தி செய்யக் கணிப் பொருள்கள் அவசியமாக
96), GO)561 s60f
பென்சிற்கரி 8 இரத்தினக் கற்கள் 157 Ք-ւնւ 21 சுண்ணக் கல் 114 இல்மனைற் 1. களி 2. மொனசைற்
வெண் களி
சிலிக்கா மணல் படிகப் பார் களிக்கல் மைக்கா

வுள்ளன. வடக்குக் கிழக்குப் பகுதிகளின் கணிப் பொருள் வளம் பற்றிக் குறிப்பிடு வதற்கு முன்பு இலங்கை இத்துறையில் எத்தகைய நிலையைக் கொண்டுள்ளது என்பது பற்றிக் குறிப்பிடுதல் பொருத்த மாகும். இலங்கையின் புவிச் சரிதவியல் பற்றிய ஆய்வு விரிவான முறையில் இதுவரை நடைபெருமையினுல் கணிப் பொருள் வளம் பற்றித் திட்டமாகக் கூறுவது கடினமாகும். இடையிடையே மேற் கொள் ள ப் பட்டு வந்த கணிப் பொருள் ஆராய்ச்சியின் விளைவாகச் சில உண்மைகள் தெரிய வந்துள்ளன. இலங்கையின் கணிப் பொருள் உற்பத்தி மிகக் குறைவாகும். அகழப்படும் கணிப் பொருள்களுட் சில உள்நாட்டுக் கைத் தொழில் விருத்திக்காக உபயோகிக்கப் படுகின்றன (சுண்ணக் கல், களி, மணல், உப்பு முதலியன.). ஏனையவை பிற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படு கின்றன (பென்சிற் கரி, இரத்தினக் கற் கள், இல்மனேற், மொனசைற் மைக்கா முதலியன). இக்கணிப் பொருள் களின் அண்மைக் கால உற்பத்தி பின்வருமாறு :
பாருளுற்பத்தி - 1963
தொகை பெறுமதி ாங் தொன்) (ரூபா)
286 5,106,000 ,538 (கறற்) 3,647,000 ,542 1,766,000 864 747,000 ,857 449,000 ,471 361,000 300 143,000 595 95,000 ,720 43,000 388 19,000 109 12,000 29 (அந்தா) 1 1,000
2

Page 45
(பென்சிற்கரி, இரத்தினக் கற்கள். இல்மனேற், மொனசைற், மைக்கா முத லியன ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன. சுண்ணக் கல்லும் களியும் சீமந்துத் தொழிலுக்கும், சிலிக்கா மணல் கண்ணு டித் தொழிலுக்கும், படிகப்பார் களிக்கல் வெண்களி என்பன மட்பாண்டத் தொழிலுக்கும் உபயோகிக்கப் படுகின் றன.)
அட்டவனே விபரங்களைக் கொண்டு பார்க்கும் பொழுது இலங்கை யில் கணிப்பொருள்கள் அதிக அளவில் இல்லை என்பது தெளிவாகும். பெரும்பா லும் தொல்காலப் பாறை க ளா ல் அமைந்த நிலப் பகுதியில் பென்சிற்கரி, இரத்தினக் கற்கள் முதலிய சில கணிப் பொருள்கள் மட்டுமே காணப்படுகின் றன. சுண்ணக்கல் ஒன்றே பெருங் தொகையாகக் காணப்படு கி ன் ற து. மேலே குறிப்பிட்ட கணிப்பொருள்க ளோடுகட்டடங்களுக்குப்பயன்படுத்தப் படும் கருங்கல், செங்கட்டி, மணல்முத
லியவையும் இரும்புத்தாதும் இலங்கை யில் உண்டு.
இலங்கையின் வடக்குக் கிழக்குப் பகுதிகளில் கணிப்பொருட் பரம்பலேப் பொறுத்த வரையில் சில வாய்ப்பான நிலைமைகள் காணப்படுகின்றன. யாழ்ப் பாணக் குடாநாடு உட்பட்ட முல்லைத் தீவிலிருந்து புத்தளம் வரையிலுள்ள 800 சதுர மைல் பரப்புடைய நிலத்தில் சிறந்த வகைச் சுண்ணக்கல் பரந்து காணப்படுகின்றது. யாழ்ப்பாணக்குடா நாட்டில் இக்கற்படை 300-400 அடி ஆ ழ மு டை யதா யுள்ளது. மன்னர் மாவட்டத்திலும் சில இடங்களில் தடித்த படைகள் காணப்படுகின்றன. யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டிலுள்ள சுண் ணக்கல் இப்பொழுது அகழப்பட்டுச் சீமந்துத் தொழிலுக்குப் (காங்கேசன் துறை) பயன்படுத்தப்படுகின்றது. வரு டத்தில் 100,000 தொன்னுக்குமதிக மான சுண்ணக்கல் சீமந்து உற்பத் திக்கு உபயோகிக்கப்படுகின்றது. காங்
 

கேசன்துறை ஆலே விஸ்தரிப்போடு சுண்ணக்கல் உபயோகம் மேலும் அதி கரித்துள்ளது. புத்தளத்தில் நிறுவப் படும் தொழிற்சாலை வேலைகள் முடிவுற் றதும் இப்பகுதியிலுள்ள சுண்ணக் கல் லும் தொகையாக அகழப்பட்டு சீமந்து உற்பத்திக்குப் பயன்படுத்தப்படும். வட பகுதியில் சுண்ணும்பு சுடுதல், தெருக் கள் அமைத்தல் முதலியவற்றிற்கும் Gr5তৈতো তেতো উর্দু ভ60 உபயோகிக்கப்படுகின் றது. இத்தகைய உபயோகங்களுக்கு வருடத்தில் எந்த அளவுக்குச் சுண்ணக் கல் பெறப்டுகின்றது என்பது பற்றிய திட்டமான விபரங்கள் கிடைக்கவில்லை. முருகைக் கற்களும் சிற் சில தேவை கட்குப் ப ய ன் படுத்தப்படுகின்றன. சீமந்துத் தொழிலுக்கும் பிற தேவை களுக்கும் போதிய அளவில் சுண்ணக் கல் வட, வட மேற்குப் பகுதிகளில் காணப்படுகின்றது.
வடக்குக் கிழக்குப் பகுதிகளில் காணப்படும் மற்ருெரு கணிப் பொருள் களியாகும். பிரதான ஆற்றுப் பள்ளத் தாக்குகள், கழிமுகங்கள், கைவிடப்பட்ட ஏரிகள் குளங்கள் முதலியவற்றில் களிப் படைகள் காணப்படுகின்றன. இர8ண மடு, திருக்கோணமலை, மட்டக்களப்பு, அம்பாறை (கல் ஓயா) ஆகிய இடங் களில் செங்கட்டி, ஒடு முதலியவற்றை உற்பத்தி செய்வதற்குப் பொருத்தமான க ளிப் படைகள் காணப்படுகின்றன. இவற்றின் உற்பத்திக்காக முல்லைத்தீவி லும் இறக்கமத்திலும் (அம்பாறை) தொழிற்சாலைகள் அ ைம க் க ப் பட் டுள்ளன. இத்தகைய ஆலே ஒன்றை மூதூரிலும் நிறுவத் திட்டமிடப்பட்டுள் ளது. இத் துறை யி ல் தொழிலுற் பத்தியை விஸ்தரிப்பதற்கேற்ற வாய்ப் புக்கள் வடக்குக் கிழக்குப் பகுதிகளில் உண்டு. செங் கட்டி, மட்பாண்டப் பொருள் முதலியன குடிசைத் தொழி லடிப்படையிலும் பல இடங்களில் உற் பத்தி செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
இல்மனேற் (கருமணல்) படிவுகள் திருக்கோணமலைக்கு 34 மைல் தூரத்தி

Page 46
லுள்ள புல்மோட்டையில் காணப்படுகின் றது. இங்கு அரசாங்க இல்மனைற் தொழிற்சாலை ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள் ளது. புல்மோட்டையில் ஏறத்தா ழ 4 மைல் நீளமும் 200 மைல் அகலமு முடைய ப ர ப் பி ல் இம்மணற்படிவு காணப்படுகின்றது. 40 இலட்சம் தொன் படிவு வரை இங்கு உண்டு என மதிப் பிடப்பட்டுள்ள பொழுதும் அண்மைக் கால ஆராய்ச்சிகளின் படி பெருந்தொகை யான அளவில் இப்படிவு காணப்படுவ தாக எண்ணப்படுகின்றது. இல்மனேற் ருேடு றுாரைல், சேக்கன், மொனசைற் படிவுகளும் சிறிதளவுக்குக் காணப்படு கின்றன. வட மேற்குக் கரையில் குதிர மலேக் கண்மையிலும் மொன சைற், சேக் கன், இ ல் மனே ற் மணற்படிவுகள் காணப்படுகின்றன.
படிக மணலும் வடக்குக் கிழக்குப் பகுதிகளில் காணப்படும் மற்றெரு கணிப் பொருளாகும் கண்ணுடித் தொழிலுக் குப் பயன்படுத்தப்படும் இம்மணல் மிக வும் துப்புரவானதாயும், நுண்ணியதா யும், சீரான மணியமைப்புடையதாயு மிருத்தல் வேண்டும். இரும்புக் கலப்பு மிகவும் குறைவாயிருத்தலும் அவசிய மாகும். மிகவும் சிறந்த மணல் 96 வீதத் திற்கு மேற்பட்ட சிலிக்காவைக் கொண் டிருத்தல் வேண்டும். இத்தகைய சிறந்த வகை இலங்கையின் பல பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன. மாறவில - நாத் தாண்டியாப் பகுதியில் இம்மணல் பெருங் தொகையாகவுள்ள பொழுதும் வடக்குக் கிழக்குப் பகுதிகளிலும் இம் ம ன ல் காணப்படுகின்றது. திருக் கோணமலையின் வடக்கிலும் யாழ்ப்பா ணக் குடா காட்டிலும் (சாவசச்சேரி, பருத்தித்துறைக் கரைப் பகுதி) சிலிக்கா ம ண ல் காணப்படுகின்றது. முதற் குறித்த பகுதியிலுள்ள மணலை அடிப் படையாகக் கொ ண் டு கண்ணுடித் தொழிற்சாலை ஒ ன் று கண்ணுடிப் பொருள்களை உற்பத்தி செய்து வருகின் றது. கரையையடுத்த வேறு பல இடங் களிலும் இம்மணல் உண்டு.

கட்டடத் தேவைகட்குப் பயன்படுத் தப்படும் பொருள்களும் வடக்குக் கிழக் குப் பகுதிகளில் உண்டு, வட பகுதியில், குறிப்பாக யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டில் சுண்ணக் கல் முக்கியமான பொருளாக உள்ளது. கட்டடங்களே அமைப்பதற் கும், தெருக்கள், பாலங்கள் முதலிய வற்றை அமைக்கவும் சுண்ணக்கல்லே உபயோகிக்கப்படுகின்றது. ம ன ல், பரல், களி முதலியனவும் பிற இடங் களில் காணப்படுகின்றன. ஆற்றுப் பள்ளத் தாக்குக்களில் வண்டற் படிவு கள் அதிகமாக உண்டு. உள்ளாகக் காணப்படும் இடங்களில் கருங்கல், லற் றறைற் என்பனவும் கட்டடங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
வடக்குக் கிழக்குப் பகுதிகளில் காணப்படும் மற்ருெரு முக்கியமான கணிப்பொருள் உப்பாகும். சூரிய வெப் பத்தைப் பயன்படுத்தி உப்புப் பெறும் முறை மிகப் பழைய தொன்ருகும். இலங்கையிலுள்ள மிக முக்கியமான உப்பு உற்பத்தி செய்யும் நிலையங்கள் வடக்குக் கிழக்குப் பகுதிகளிலேயே காணப்படுகின்றன, ஆனையிறவு உப்ப ளம் உப்பளங்களுள் மிகப் பெரியதாகும். இது தவிர கிலாவெளி, சிவியா தெரு, கறன வாய், இருபாலே, கல்லுண்டாய், மன்னுர் முதலிய இடங்களிலும் உப்பு பெறப்படுகின்றது. பாலாவி, புத்தளம் முதலியனவும் அணித் தாகவுள்ள முக் கியமான உப்பளங்களாகும். ஆனே யிறவு உப்பளத்தினை மேலும் சிறந்த முறையில் விருத்தி செய்யத் திட்டமிடப் பட்டுள்ளது. உப்பளத்தின் அளவை விஸ்தரிப்பதோடு இயந்திர மயமாக்க வும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட வுள்ளன. ஆனையிறவு உப்பளத்தினைத் துணையாகக் கொண்டு பரந்தனில் இர சாயனத் தொழிற்சாலை இயங்கி வருகின் றது. கோஸ்ரிக் சோடா, குளோரின் முதலிய பொருள்க்ள் இங்கு உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. டி. டி. ரி. ஹைட் ருே குளோரிக் அமிலம் முதலிய பொருள் களும் உற்பத்தி செய்யப்படலாம். பற்

Page 47
பசை முதலிய பல அன்ருட நுகர்வுப்
பொருள்களுக்கும் உப்பு பயன்படுகின் றது. வட கிழக்குப் பகுதிகளில் எதிர் காலத்தில் இ த ன் உற்பத்தியைப் பெருக்க அதிக வாய்ப்பு உண்டு.
இப்பொழுது பிரென்சு இயந்திர வியல் நிபுணரின் துணையோடு மேற் கொள்ளப்பட்டுவரும் ஆராய்ச்சியின்படி சுண்ணக்கற் படிவுகளாலமைந்த வட பகுதியில் நில நெய்யும் காணப்படுகின் றது எ ன் பது தெரியவந்துள்ளது. யாழ்ப்பாணக் குடாநாட் டை யடுத் த தீவுப்பகுதிகளில் இது கணிசமான அள வில் உண்டு என மதிப்பிடப்பட்டுள் ளது. நிலப்பகுதியில் மட்டுமல்லாது கடல் மேடைப் பகுதியிலும் நிலநெய் காணப்படலாம். எனவே எதிர்காலத் தில் வட பகுதியில் இது ஒரு பொருளா தார முக்கியத்துவம் மிக்க கணிப்பொரு ளாக அமையலாம்.
நீர் பலவித சமூக, கைத்தொழில் தேவைகளுக்கும் அவசியமான ஒரு கணிப்பொருளாகும். வடக்குக் கிழக்குப் பகுதிகளில் வட கீழ்ப் பருவக் காற்றுக் காரணமாகவே மழை பெறப்படுகின் றது. வருடத்தில் 3, 4 மாதங்கள் தவிர மற்றைய மாதங்களில் வறட்சியே நிலவு கின்றது. எனினும் மகாவலி கங்கை, கல்ஒயா, மல்வத்துஒயா முதலிய பல ஆறுகள் இப் பகுதிகளுடாக ஓடுவத ணுல் நீர்வளம் ஒரளவுக்கு உண்டு. ஏரி கள், குளங்கள் முதலியவற்றிலும் மழை நீர் தேக்கி வைத்துப் பயன்படுத்தப்படு கின்றது. கல்ஒயாப் பள்ளத்தாக்கில் நீரைப் பயன்படுத்தி நீர்மின்னும் உற்
15

பத்தி செய்யப்படுகின்றது. மகாவலி கங்கைத் திட்டம் விருத்தி செய்யப்படும் பொழுது இப்பகுதிகளின் நீர்வளமும் மின்னுற்பத்தியும் அதிக அ ள வில் பெருக வாய்ப்புண்டாகும். யாழ்ப்பாணப் பகுதியிலும் மன்னுர் உட்பட்ட வட மேற்குப்பகுதியிலும் சு ன் ன க் கற் படிவு காரணமாக தரைக் கீழ் நீர் உண்டு. இப்பகுதியில் வாழும் மக்களுக்கு இது ஓர் இயற்கைக் கொடை எனலாம். யாழ்ப்பான ப் பகுதியின் விவசாய விருத்தி முழுவதும் இதிலேயே தங்கி யுள்ளது.
இலங்கையின் வடக்குக் கிழக்குப் பகுதிகளில் பெஞ்சிற்கரி, இரத்தினக் கற்கள், இரு ம் புத் தா து முதலிய பொருள் வருவாயைக் கொடுக்கும் - கணிப்பொருள்கள் இல்லாத பொழுதும் சுண்ணக்கல், மணல், உப்பு முதலிய கணிப் பொருள் கள் அதிக அளவில் காணப்படுகின்றன. இவற்றை அடிப் படையாகக் கொண்ட கைத்தொழில் கள் மேலும் சிறந்த முறையில் விருத்தி செய்யப்படலாம். புவிச்ச ரி த வி ய ல ராய்ச்சியை விரிவான முறையில் மேற் கொள்ளுவதன் மூலம் கணிப்பொருட் பரம்பலின் உண்மையான நிலேமையை அறிய வாய்ப்பு ஏற்படும். வடக்குக் கிழக்குப்பகுதிகளில் கனி ப் பொருள் வளம் குறைவாக விருப்பதனுல் பெரிய அடிப்படையில் கைத்தொழில்களே விருத்தி செய்யக் கூடிய வாய்ப்பு அதிக மாக ஏற்படமாட்டாது. சிம ந் துத் தொழில், இரசாயனத் தொழில், கண் ணுடித் தொழில் ஆகியன மட்டுமே ஒர ளவுக்குப் பெரிய கைத்தொழில்களாக மேலும் விருத்திபெறத் தக்கன.

Page 48
@ இ ଜୋ)[ ] சி. கிருஷ்ணபிள்
எங்கள் நாடு எங்கள் நாடு என்று போற்றுவோம்
ஈழமெங்க ளின் பவீடு
என்று வாழ்த்துவோம்.
தந்தைதாய் பிறந்ததும்
தவழ்ந்ததும் வளர்ந்ததும் சொந்தமென் றுணர்ந்ததும்
துடுக்கொடுமி எளிர்ந்ததும் பந்தமுற்று நின்றதும்
பருவமாய்ம லர்ந்ததும் செந்தமிழ்ப யின்றதும்
சிறந்ததும் உயர்ந்ததும்
எங்கள் நாடு.
கன்னியாகி நின்றதும்
கனவுநூறு கண்டதும்
சின்னமண் குடத்திலே
தெளிந்தர்ே முகந்ததும்
புன்னை நீழல் தன்னிலே
புதுமைகண்டு நாணியே
கண்ணைமூடி யேகுனிந்து
காதலென் றுணர்ந்ததும்
எங்கள் நாடு.
பட்டுமெத்தை யாற்றுநீர்
பரப்பிவைத்த மேட்டிலே தொட்டிமுத்து ஒடியே
துணிந்துகாதல் செய்ததும் கட்டிமுத்த மிட்டதும்
கரங்கள் கோத்து நீரிலே முட்டிமோதி வீழ்ந்ததும்
முறுவலித்து நின்றதும்
எங்கள் நாடு. a
16

6 - མཛུ -
.
哈号喀喀喀喀
{ಶಿNT (திமிலைத்துமிலன்)
DOO
X காவிலே இடம் குறித்துக்
கள்ளமாக வந்ததும் ||6||36) LDUrblá. GJSöTGB
போதை கொண்டு நின்றதும் ஆவியேகரம் விரித்து
ஆனையா ளனைந்ததும் தேவலோக மும்கடந்து
சிந்தையாற்ப றந்ததும்
எங்கள் நாடு .
காற்றில்மேவி விண்ணிலே கனவுலோக மேறியே
தூற்றலும்ம றந்துகின்று
தொப்பெனந னைந்ததும்
நாற்புறத்த யும்மறந்து
நண்ணியால வேரிலே
வீற்றிருந்து சிந்தையொன்றி ' மெய்ம்மறந்தி ருந்ததும் 5S_سمتی
எங்கள் நாடு.
ஊரிலேய லரெழுந்து
உள்ள வீடு காவலாய் மாறவேபி ரிவில்நொந்து
வாடிநிற்க நேர்ந்ததும் dഖങ്ങpgTig] ഞ9ഖ്
குலுங்கவும் ம றந்ததும் வேறு சிந்தை யற்றுஊண்
உறக்கமற்று வீழ்ந்ததும்
எங்கள் நாடு.
கண்டவர்ம னம்கனிந்து
காதலைாக யந்ததும் கொண்டவர்வ துவைசெய்து
கொள்ளாாள்கு றித்ததும் -s" :ےيخله==

Page 49
மண்டபம்பு னேந்ததும்
வரிசையாக வாழைகள் நின்றெழுந்து தோரணம்
நிறுத்தியே வரித்ததும்.
GT156T TB.
மங்களம்மு ழங்கவும்
மனமுர சியம்பவும் எங்கணு மிருந்துவக்
தினத்தவர்கு விருந்ததும் பொங்குமின்ப வேட்கையும்
புதுமை காணும் பூட்கையும் தங்கவந்து றைந்தவர்
தகுந்தசோடி என்றதும்
GT156 BTB. *
திங்கள்போல்மு கத்திலே
திலகமிட்ட மங்களக்
குங்கும மிலங்கமாதர்
கூடிவந்து வாழ்த்தவே
எங்களன்னை கைப்பிடித்து
எந்தையைம னந்ததும்
அங்கவர் புதுக்குடி
யமைத்துவர் தமர்ந்ததும்
G1186 BTB.
மங்கள நிலவிலாடி
யேமகிழ்ந்து வாழ்ந்ததும்
பொங்கிடு முவகையோடு
புத்தொழில்ப டைத்ததும்
17
 

திங்கள்பத்தி லும்வயிற்றில் எங்களைச்சு மந்ததும்
கங்குலிற்ப யந்தெடுத்துக்
கண்ணெனவ ளர்த்ததும்.
எங்கள் நாடு.
ஈயெறும்பு தீண்டிடா
தெடுத்தனைத்து ஆட்டியே தூய அன்பி னைக்குழைத்துச்
சோறெமக்கு ஊட்டியே ஆவியாய் வளர்த்துகல்
லறிவுகன்பு கட்டியே மேவுகண் ணிமையென
மிகப்புரிந்து காத்ததும்
எங்கள் நாடு.
கல்விசேர்த்து வைத்ததும்
கருணைகாட்டி வைத்ததும் எல்லையற்ற அன்பினுல்
எமக்கு அன்னை தந்தையார் நல்லதெய்வ மானவர்
நடந்ததும்கி டந்ததும் வல்லஈழ மண்ணிதே
வணங்கிகின்று வாழ்த்துவோம்.
GTh1956 BTB GTh1561/DTB
என்று போற்றுவோம் ஈழமெங்க ளின் பவீடு
என்று வாழ்த்துவோம்.
ܝ ܓ

Page 50
స్థళ్లిన్గ్లో
யாழ்ப்பாணப்
§
சொல்லும்
&ჯჯჯჯჯჯჯჯ ச. தனஞ்சயராசசிங்கப்
(II மொழி ஊருக்கு ஊர் ஈர் இயல் புகளில் சிறப்பாக வேறு படுகிறது எனலாம். முதலாவதாக ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளினைப் பயன் படுத்த ஒர் இடத்தில் வாழ்வோர் வழங் கும் சொல்லினை வேறு இடத்தில் வாழ்வோர் பெரும்பாலும் வழங்குவதில்லை. எடுத்துக்காட் டாகக் கேழ்வரகு எனத் தென்னுர்க்காட்டில் வழங்கும் பொருளைச் சேலத்தில் 'ஆரியம் என்றும் பாண்டிநாட்டில் "கேப்பை என் றும் திருச்சிராப் பள்ளியில் ‘ராகி' என்றும் சித்தூரில் கேவுரு என்றும் யாழ்ப்பாணத் தில் 'குரக்கன்’ என்றும் வழங்குகின்றனர் எனத் திரு இலக்குமணன் செட்டியர் வள ரும் தமிழ்' என்னும் நூலில் குறிப்பிட்டுள் ளர். இவ்வாறு இடத்திற்கு இடம் சொல் வழக்கு வேறு படுவதற்குப் பிற மொழிகளின் செல்வாக்கும் காரணம் எனலாம். யாழ்ப்பா ணத்தவர் "கேழ்வரகு" என்ற தமிழ்ச் சொல் லேப் புறக்கணித்துக் 'குரக்கன்’ என்ற சிங்க ளச் சொல்ல வழங்குவது இவ்வுண்மையை விளக்கும். இரண்டாவதாக ஓர் இடத்தில் வாழ் வோர் ஓர் செல்லிற்கு வழங்கும் பொருளினை மற்றேர் இடத்தில் வாழ்வோர் பெரும்பாலும் வழங்குவதில்லை. இருதிறத்தரும் அச்சொல்லை வெவ்வேறு பொருளில் வழங்குவர். தென்னிங் தியாவில் தவறி விட்டார்’ என்றல் இறந்து விட்டார்’ என்று பொருள் கொள்வார்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் 'பிழை செய்து விட்டார் என்றே பொருள் கொள்வார்கள். 'வழுவவிடு தல்’ என்னும் பொருளிலும் இச் சொல்லை வழங்குவர்.
GLITC56T LDTÖMillî
சொற்களின் பொருள் காலத்திற்குக் காலம் மாறுகிறது. ஒரு சொல் குறிப்பிட்ட
 
 
 

స్టేన్దే
பேச்சுத் தமிழில்
பொருளும்
డ్లే b, B.A. (Hons). C. L. M. Litt. ŠššğšŠŠš
18
ஒரு கால்த்தில் உணர்த்திய பொருளினைக் காலப் போக்கில் இழந்து புதுப் பொருளினை உணர்த்துவதும் உண்டு. இலக்கிய வழக்கினை விடப் பேச்சு வழக்கிலே சொற்கள் அதிக பொருள் மாற்றத்தினை அடைகின்றன. ஒவ் வொரு காலப்பகுதியிலும் வாழும் மக்களின் வாழ்க்கைமுறைக்கும் தேவைக்கும் ஏற்றவாறு சொற்களின் பொருள்கள் குன்றியும் திரிங் தும், விரிந்தும் வழங்கும். சொற்களில் பல அவற்றிற்கு உரிய பழைய பொருட்களுடன் புதிய பொருட்களையும் உணர்த்துகின்றன. சில சொற்கள் முற்றகவே வழக்கறுகின்றன. சொற்பொருள் வேறு பாட்டினை ஆராயும் கலை ஆங்கிலத்தில் "Semasiology என வழங்குகிறது. ஆங்கிலம் முதலிய ஐரோப்பிய மொழிகளில் சொற்களின் வரலாற்றினை இலக்கியம், சாசனம் முதலிய சான்றுகளா லும் பிறவற்றலும் நிறுவும் அகராதிகள் உள் ளன. ஆனுல் தமிழிலே பிழைகள் பல நிறைந்து காணப்படும் சென்னைப் பல்கலைக் கழக அகராதியைத் தவிர வேறு அறிவியற் கண்கொண்டு எழுதிய வரலாற்று அகராதி 56ir (Historical Dictionary) (S6)?6). யாழ்ப்பாணப் பேச்சுத் தமிழில் சொற்கள் உணர்த்தும் புதுப் பொருளினை ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கம்
ஞான்று கொண்டிருத்தல் அல்லது கான்று கொண்டிருத்தல்’ எ ன் ற தொழிற் பெயர் கழுத்தில் சுருக்கிட்டுச் கொள்ளுதலைக் குறிக் கும். “ஞான்று கொள்வேனன்றி யாது செய் வேன்’ என அருட்பாவில் இச் சொல் இப் பொருளில் வழங்குகிறது. இச் சொல்லின் வினையடி ஞால் அல்லது "கால்' என்று கொள்வோம் யாழ்ப்பாணப் பேச்சுத் தமிழில்

Page 51
¬ ̧
ஞான்று கொண்டிருத்தல்' என்னும் வழக்கு நோண்டு கொண்டிருத்தல் என ஒலியில் மாறி வழங்கும். னகர றகரங்கள் மயங்கி வரின் னகர டகரங்களாக மாறும் என்பதற்கு ஒன்று ஒண்டு போன்றவை சான்றகும். ஆனுல் காண்டு கொண்டிருத்தல்' என்னுஞ் சொல் யாழ்ப்பாணத்தவரால் விடாப்பிடியாக ஒரு செயலைச் செய்யத் துணியும் நிலையினை வருணிப்பதற்குப் பயன் படுகிறது. கழுத்தில் சுருக்கிட்டு தற்கொலேயோ கொலேயோ பண் ணுதல் என்ற பொருளில் அச் சொல் வழங்க வில்லை. இதனை 'அந்தப் பொடியன் அவளைத் தான் கட்டுவனெண்டு நாண்டு கொண்டிருக்கி றன்’ போன்ற வார்த்தைகள் வாயிலாக அறிய
6) ALO, -
'உடைமை' என்ற தமிழ்ச் சொல் பேச்சு வழக்கில் உடமை என ஒலிக்கப்படுகிறது. அதற்கு உடையனுந்தன்மை, உடைமைப் பொருள், செல்வம் என்பன பொருள்கள். யாழ்ப்பாணத்தவரின் செல்வத்திற் சிறந்தது நகையாகையால் அதனை 'உடமை' என்பர். செல்வத்தை அல்லது உடமைப் பொருளைப் பொதுப்படக் குறிக்கும் பொருளில் குறுகி யுள்ளது. இவ்வாறு ஒரு சொல்லின் பொருள் பொதுப்படக் குறிக்கும் தன்மையை இழந்து குறுகுவதை மொழி வல்லுநர் 'Restriction என்பர்.
‘விடுதலை’ என்ற 'சொல் ஒய்வு, சுதந் திரம், ப ங் த நீக்கம்' என்ற பொருள்களில் வழங்கும். யாழ்ப்பாணத் தமிழில் அது ஒய் விற்கு உகந்த விடுமுறை நாட்களைக் குறிக்கும். ஒரு பொருளி ல் மதிப்பு அல்லது கிரயத் தொகையினை நாம் விலை' என் கிருேம், ஆணுல் இப்ப எல்லாச்சாமானும் விலை’ என்ற வழக்கில் 'விலை’ எனும் சொல் 'அதிக விலை’ என்ற பொருளினை உணர்த்துகிறது. 'ஒறுப்பு' என்ற சொல் 'தண்டனை, கடிந்து பேசுகை, வெறுப்பு, அடக்குகை, குறைவு’ என்ற பொருட்களை உணர்த்தும், “இப்ப எல் லாச் சாமானும் ஒறுப்பு’ என்னும் போது இச் சொல்லை 'அதிக விலை’ என்ற பொருளில் வழங்குகின்றேம், அருமைப்பாடு உள்ள பொருள்கள் அவ்வருமைப்பாடு காரணமாக அதிக விலை கொடுத்து மக்களால் வாங்கப்படு
19
 

கின்றன. இதனுல் அரு ைம ப் பாட்டினை உணர்த்திய ‘ஒறுப்பு என்ற சொல் நாளடை வில் 'அதிக விலை என்னும் பொருளில் வழங் கலாயிற்று.
வழக்கிறந்த சொல்
* வேண்டுதல்’ என்னும் தொழிற் பெயர் விரும்புதல், வழிபடுதல், இன்றியமை யாததால் முதலியவற்றிப்புலப்படுத்தும்.இன்று யாழ்ப்பாண வழக்கில் இச் சொல் விலைக்கு வாங்குதல்’ என்ற பொருளிலேயே வழங்கப் படுகிறது.
தென்னிந்தியப் தமிழ்ப் பேச்சில் வழக் கிறந்து விட்ட சொற்களின் பொருள்களில் பல யாழ்ப்பாணத் தமிழில் வழங்குவது குறிப் பிடத் தக்கது. வடிவு என்ற சொல் அழகு என்னும் பொருளை உணர்த்தியதை வடி வுடைய மலைமகள், போன்ற தேவார வழக்கு களால் அறியலாம். தென்னக வழக்கில் வடிவு என்னுஞ் சொல் இப் பொருளை இன்று உணர்த்த வழங்கப்படுவதில்லை. யாழ்ப்பா ணத்தில் இன்னும் இச் சொல் அழகு என்னும் பொருளில் வழங்கப்படுகிறது விடுதல் என்ற சொல், 'நீங்குதல்,பிரித்தல், அனுமதி தருதல் கட்டு அவிழ்தல்' முதலிய பொருள்களில் வழங்கும். இவற்றுடன் "செலுத்துதல்’ என்ற பொருளிலும் வழங்குவதை 'எம்மமயு கடி விடுதும்’ (புறம் 9) போன்ற இலக்கிய வழக் குகளால் அறிகிறேம். தென்னகத்தார் இச் சொல்லைத் 'செலுத்துதல்’ என்றபொருளில் வழங்குவதில்லை, யாழ்ப்பாணத்தவர் 'கார் விடுதல், வண்டிவிடுதல்' என்ற வழக்குகளில் 'செலுத்துதல்' என்னும் பொருளில் இச் சொல்லை இற்றை வரையும் வழங்குகின்றனர்.
'ஒடியல்' என்ற தொழிற் பெயர் 'முறிகை' எனப் ப்ொருள்படும். யாழ்ப்பா னத்தில் இது ஒடித்துக் காய வைத்த பனங் கிழங்கினைக் குறிக்கும். 'ஒடியல் பிட்டு, ஒடியல் மா’ முதலிய வழக்குகளை நோக்குக.
வெற்றிலை, புகையிலை முதலிய பொருள் களின் பயனற்ற பகுதியினை நீக்கிவிடுகிறேம். பயனற்ற பகுதி, “உதவாக் கரை' என வழங்கியது. காலப் போக்கில் உ த வா க்

Page 52
கரை என்னும் வழக்கு பயனற்ற மனிதரைக்
குறிக்க நேர்ந்தது. 'ஒத்து' என்பது நாத சுரத்திற்குச் சுருதி கூட்டும் ஊது குழலாகும். இக் கருவியினை வாசித்தலே "ஒத்துதல்' என்பர். நாதசுரக்காரனின் இசைக்கு அமைய ஒத்தூதல் வேண்டும். இன்று ஒரு வ ரி ன் மனம் போன போக்குற்கெல்லாம் இன்னுெரு வர் நடப்பபதனை 'ஒத்தூதல்’ என்கிறேம். "தாளம் பேர்டுதல்’ என்ற தமிழ் மர புத் G5ML(5th (Blow in Harmony) GT GöT p ஆங்கில மரபுத் தொடரும் இப் பொருளில் வழங்கும். தொட்டாற் சிணுங்கி என்ற பெயர் ஒரு வகைச் செடியினைக் குறிக்கும். அது மக்க ளால் தொடப்படின் வாடிச் சுருங்கும். எதற் கும் துன்புறுத்த முன்பே அழுது வருந்திப் பிறர் உள்ளத்தை இரங்கவைப்பவரைத் 'தொட் டாற் சிணுங்கி'; என்கிறேம். 'சிணுங்கல் பேர் வழி' என்றும் இவரைக் குறிப்பதுண்டு. தனித் தவில் என்பது தனியே ஒருவர் தவில் என்னும் இசைக் கருவி ைய வாசிப்பதைக் குறிக்கும். காலப் போக்கில் இத் தொடர் பிறர் உதவியின்றி வாழும் ஒருவரைக் குறித்து வழங்க நேர்ந்தது. மரக் கணு என்ற பொரு ளில் "மொக்கு' என்ற சொல் வழங்கும். மரக்கணு போன்று பயனற்ற ஒருவனையும் "மொக்கு அல்லது "மொக்கன்' எ ன் கி ருேம். இவ்வாறு சொற்கள் பொருளில் விரிவு அடைவதைச் சொற் பொருளியல் ஆராய்ச்சி UTGiri “Expansion” 6T6Tuf.
வட மொழி, போர்த்துக்கேய மொழி, அரபு மொழி போன்றவற்றின் சொற்களில் பல தமிழில் புதுப் பொருள்களில் வழங்குகின் றன. "மச்சம்’ என்ற சொல் வட மொழி யில் மீனைக் குறிக்கும். யாழ்ப்பாணத் தமிழில் இச் சொல் மீன், இறைச்சி, இறல், நண்டு முதலியவற்றினைப் பொதுப்படக் குறிக்கும். 'நாங்கள் மச்சம் சாப்பிடுவதில்லை’ போன்ற கூற்றுக்களை நோக்குக, கறிக்காரி (கறிக்காறி என்றே உச்சரிக்கப்படுகிறது) என்ற சொல் 'கறி' என்ற தமிழ்ச் சொல்லையும் 'காரர்? என்ற வட மொழி ஈற்றினையும் இகரத்தையும் கொண்டுள்ளது. அச் சொல் பல் வகை க் கறிக்கும் உரிய பொருள்களை விற்கும் பெண் னைக் குறிக்கும். யாழ்ப்பாணத்திலோ மீன், இறல் முதலிய அசைவ உணவிற்கு உரிய
1م

பொருள்களை விற்பவளையே இச் சொல் குறிக் கின்றது. மரக்கறி வகைகளை விற்பவளை நாம் 'காய் பிஞ்சுக்காறி' என்கிறேம்.
tip GID TIġġ Gajf T Ġi)
"மோசம்' என்ற சொல் வட மொழி யில் 'வஞ்சனை, அபாயம், களவு, பிசகு' என்ற பொருள்படும். 'நான் மோ ச ம் போனேன்' எ ன் ற யாழ்ப்பாண வழக்கில் இப் பொருள்களில் சில வழங்குவதைக் காண லாம். ஆனுல் ஒருவர் 'மோசம் போட்டார்’ என்றல் 'இறந்து விட்டார்’ என்று புதுப் பொருள் கொள்கிறேம், கலாதி என்ற சொல் வடமொழியில் கலகம்' என்ற பொருளை உணர்த்தும். யாழ்ப்பாணத்தவர் இப் பொரு ளில் இச் சொல்லை வழங்குவதுடன் 'சிறப்பு, கவர்ச்சி' என்ற பொருள்களிலும் இதனை வழங்குகின்றர்கள். 'அது என்ன க்லாதியாய் இருந்தது, கலாதியாய் உடுத்துக் கொண்டு போனுன்.' போன்ற வார்த்தைகளை நாம் நாடோறும் கேட்கின்றேம்.
"கட்டை' என்னும் சொல் பிராகிருத மொழியிலிருந்து தழிழுக்கு வந்த சொல்லா கும். அது 'விறகு, குற்றி, உடல், பிரேதம், குறைவு' முதலிய பொருள்களைக் குறிக்கும். சில நூற்றண்டுகளுக்கு முன் தெருக்களை அளந்து கற்களையும், கட்டைகளையும் குறிப் பிட்ட நீளத்தினைக் குறிக் கும் எல்லைகளில் இட்டார்கள். ஒரு மைல் தூரத்தினை அளந்து கட்டை (குற்றி) கட்டமையால் இச் சொல் யாழ்ப்பாணத் தமிழில் 1760 யார் நீளத்தினைக் குறிக்கும் 'மைல்’ என்ற ஆங்கிலச் சொல் லின் பொருளில் வழங்குகிறது.
‘பரிகாரம்’ என்ற வட சொல் 'நீக் குகை, பிராயச் சித்தம், ைவ த் தி ய ம்; போன்ற கருத்துக்களைப் புலப்படுத்தும், பண் டைக் காலத்தில் மயிர் வினைஞன் தன் கத்தி யால் சிறு புண் களு க் கு பரிகாரம் (வைத்தியம்) செய்வதனைப் ‘பரிகாரி' என அழைத்தனர். பரிகாரி என்ற சொல் 'பரி யாரி' என மருவி இன்று வழங்குகிறது. அது இன்றும் யாழ்ப்பாண வழக்கில் மயிர் வினைஞ னையும், நாட்டு வைத்தியனையும் குறிக்கும்.

Page 53
'பரதேசி' என்ற வட சொல் பிறநாட்டி லிருந்து தேச யாத்திரை செ ய் வே ர னை ப் பண்டு குறித்தது. ஒரு காலத்தில் உள்ளுர்க ளில் வாழ்வோர் தத்தம் ஊர்களில் பிச்சை ஏற்பதில்லை. அயல் நாடுகளிலிருந்து வரும் யாத்திரிகரே பிச்சை ஏற்றனர். இதனுல் பிற தேசத்தவன் என்ற பொருளை உண ர்த் திய பரதேசி என்னும் சொல் இன்று ‘பிச்சைக்கா ரன், கதியற்றவன்' என்ற பொருள் களை உணர்த்துகின்றது. இவ் வா று சொற்கள் உயர் பொருளைக் குறிப்பதை ஒ |ழி த் துத் தாழ்ந்த பொருளைக் குறிப்பதை 'Degradation 6667 Luff.
'பராக்கு' என்ற வட சொல் ‘கவன மின்மை, மறதி, சாக்கிரதை' என்னும் பொரு ளில் வழங்கும் குறிப்புச் சொல் முதலிய கருத் துக்களைத் தமிழில் புலப்படுத்தும். யாழ்ப்பா ணத் தமிழரால் இச் சொல் 'பிராக்கு’ என ஒலிக்கப்படுகிறது. அவர்கள் இச்சொல்லை ‘'வேறு விடயத்தில் மனத்தைத் திருப்புதல்' என்னும் பொருளில் வழங்குவர். பராக்கு என்ற சொல் வட மொழியில், 'திரும்புதல், திருப்பி நோக்குதல்’ என்ற பொருள்களை உணர்த்தும், சிங்களத்தில் இச் சொல், 'சுணக்கம், என்றபொருளை உணர்த்து கிறது.
அறபு மெர்ழியில், “ராஜிநாமா' என்ற சொல் உடன்படிக்கையைக் குறிக்கும். இச் சொல் தமிழில் வேலையினின்றும் விலகு வதைக் குறிக்கிறது. ஒருவர் வேலையினின் றும் விலகுவதற்கு எழுதிக் கொடுக்கும் உடன் படிக்கையை ஒரு காலத்தில் குறித்த இச் சொல் காலப் போக்கில் ஒருவர் வேலையினின் றும் விலகுவதைக் குறிக்கின்றது. போர்த்துக் கேய மொழியில் 'பகா’ என்னும் சொல் சம் பளத்தைக் குறிக்கும். யாழ்ப்பாணத் தமிழிலும் சிங்களத்திலும் இச் சொல் இலஞ்சத்தைக் குறிக்கும். வருவாயைப் பெருக்குவதற்கு இலஞ்சம் பெறப்படுதலால் தொடக்கத்தில் சம்
21
 

பளம் அல்லது வருவாயைக் குறித்த பகா என் னும் சொல் நாளடைவில் இலஞ்சத்தை மட்டும் குறிக்க நேர்ந்தது போலும், ‘கடதாசி' என்ற போர்த்துக்கேயச் சொல் தாளினைக் குறிக்கும். யாழ்ப்பாணத் தமிழில் இச் சேர்ல் இப் பொருளுடன் 'கடிதம்' என்ற பொரு ளிலும் வழங்குகிறது. தாளினைக் குறிக்கும் காகிதம்' என்ற மராட்டிச் சொல்லும் கடிதத் நினைக் குறிக்கும். 'கடதாசி ஆடுதல்’ அல் Uது ‘கடதாசி விளையாடுதல்’ என்றல் அவ் வழக்குச் சீட்டாட்டத்தினையே குறிக்கும்.
'கூப்பன்' என்ற சொல் ஆங்கிலத்தி லிருந்து பெறப்பட்டது. அது அம் மொழியில் 'குறிப்பிட்ட ஒரு சலுகையைப் பெறுவதற்கு ஒருவர்க்கு அளிக்கப்படும் சீட்டு, போட்டியில் கலந்து கொள்ள உரிமை அளிக்கும் சீட்டு, கட்டுப்பாட்டு உணவு வகைகளைப் பெறப் பயன்படுத்தப்படும் சீட்டு' எனப் பல பொருள்களில் வழங்கும், இரண்டாம் உலகப் போரின் விளைவாக இச் சொல் தமிழில் அரிசி முதலிய கட்டுப்பாடுள்ள உணவு வகைகளைப் பெற உதவும் சீட்டுக்கள் அடங்கிய புத்தகத் தினைக் குறிக்கிறது. நாம் "கூப்பன் கடை' என்னும் பொழுது இச் சீட்டுப் புத்தகங்களை விலைக்கு வாங்கக் கூடிய கடையைக் கருதுவ தில்லை. சீட்டுப் புத்தகத்திலுள்ள கூப்பன் களைக் கிழித்துக் கொடுத்து அரிசி, ஆடை, சீனி முதலிய கட்டுப்பாட்டு விநியோகத்திற் கான பொருள்களை வாங்கக் கூடிய கடை பினையே குறிக்கிருேம். உலகப் போர்களின் காரணமாக விலைவாசிகள் இன்று ஏறியுள் ளன. காம் விரும்பிய பொருள்களை அவற் றிற்கு உரிய விலையில் எளிதில் பெற்று அனு பவிக்கும் வாய்ப்புக்கள் நாடோறும் குறைந்து வருகின்றன. எனவே நாம் வாழும் காலத்தைக் 'கூப்பன் காலம்’ என நகைச் சுவையுடன் வருணிக்கிறேம்.
இன்னும் இத் துறையில் ஆய்வதற்கு அரிய வாய்ப்புக்கள் உள.
关

Page 54
356jT 6) ia
- வயிரழு
(A40 l/)6O2/226.2 என் னென்று க இது உன் இ உள் நின்ற அக ഉഗ്ഗീ/1/06) * முன் நின்று முக முயலுவ ரே, இருந்து முகம் திரு எழிலாய்த் 乌 சரிந்து நிமிர்ந்து நீலல சடடை له كې كې050DD9لا پ042لاع ஆ4உமுகத்திே s2//7/42. )الاق ó/ጠ ̇r ' தேடித் திருமு வஞ்சனேயும் குது ൭/71/ ('/' ) கொஞ்சமும் தெரி கொலுப் பே, வஞ்சனேயும் சூது நீ ஒரு நாள் கொஞ்சம் வெளிசு (്ക7ബ്) കഴ്ച, கண்ணுடிக் கன்ன ć75 // Luió 103ŪDAM), உன் ஆடிபோல ക7 'g ഖിG பின்னுடிப் பார்த். காட்ட வல்ல/ உன் நாட்டம் அ
ஒரு நீ7ளும மணக் கண்ணுடியி ZO/7-7 t /p/83/ மனக் கண் நி!ை முதல்வன் த மனக் கண்ணுடி, ! உடன் இருக் நிக்லக் கண் னடி நெடும் து7ரட்
2.

3) I i 19 II, II முத்து -
கத்தமுகை 5/77/06) r'മEബ// இயல்பானுல் த் தமுகை /re gp6)? A /76) 5ம் காட்ட 7 மானிடரே. நத்தி
;&a)究の分 / சரிபார்த்து "y 5?z "LGg5) ழு அழுக்கை
டிவிட்டால் - மகமும் காட்டுவரோ.
"Zž) zo 7u/z/ ங்களும் யாமல் நல்ல ால் வருவார்கள் “Lö -- 9//mö?u///ru//
35/rz to a த்து விடு. ιή 676όγε //7/ή ந்திருக்கும் உ7ெ7ெதைக
துப் பிழை γ (βιχ /6ύ வர்க்குப் பின் ஒவ்வாது. லே சிறிய
ഒി '_ff6) றந்த மா ான் தெரியார் மனிதருக்குள்
தேடி Ż (37//76)//7(3y//r.
2

Page 55
총 흥 용r용
* தீபவங்வு
- கலாநிதி க.
0ΙΙατός மதக் க ல் வி சம்பந்தமர்கப் பாளியும் ஓரளவிற்கு ஆதிச் சிங்க ள மு ங் கிற்ஸ்துவிற்கு முற்பட்ட காலத்திலிருந்தே ஈழத்துப் பெளத்த சங்கத்தராற் பயன் படுத் தப் பட்டுவந்த போதிலுஞ் சிறந்த இலக்கியத் தைச் சிருஷ்டிக்க வல்ல கருவிகளாக இம் மொழிகள் பயன்படுத்தப்படவில்லை. எழுதப் பட்ட உரை தூல்கள் தெளிவற்ற நடையில் ஆதிச்சிங்களத்தில் எழுதப்பட்டன. இயற்றப் பட்டசில செய்யுட்களும் பொலிவற்ற, இலக்க ணப் பிழைகள் நிறைந்த பாளி மொழியில் இயற்றப்பட்டன. பாளிமொழியிலே ஈழத்துப் பெளத்த சங்கத்தார் சிறந்த தேர்ச்சி அடைந்தி ருக்கவில்லை. இத்தகையநிலையிலேதான் கி.பி. நான்காந் நூற்றண்டில் ஆதிச் சிங்களத்திலி ருந்த வரலாற்றைப் பாளியில் எழுதுவதற்கு முதன் முறையாக முயற்சி எடுக்கப்பட்டது.
இம் முயற்சியின் விளைவாகத் தோன்றிய நூலே நாம் அறிந்துள்ள தீபவங்ஸ் நூல். இந்நூல் கமக்குத் தற்பொழுது கிடைத்துள்ள, ஈழத்தில் எழுதப்பட்ட மிகப் பழைய நூலா கும். இது தற்பொழுதுள்ள நிலையில் தனி யொருவரால் எழுதப்பட்ட நூலெனக் கொள்ள முடியாது. ஆரம்பத்தில் ஒருவர் இதனை எழு துவதில் ஈடுபட்டிருந்திருக்கலாம். ஆணுல், அதன் பின்னர் பலர் அந்நூலிற் பல பாகங் களை எழு திச் சேர்த்துள்ளனர். அதுமட்டு மன்றி, பல செய்யுள்கள் கி. பி. நான்காந் நூற்றண்டிற்கு மிக முற்பட்ட காலத்தில் எழு தப்பட்டவை. அவற்றைத் தீபவங்ஸ் ஆசிரி யர்கள் தொகுத்து இந்நூலிற் சேர்த்துள்ளனர். இதனுலே, தீபவங்ஸ்த்தின் சில பாகங்கள் மிக முற்பட்ட காலத்தவை.
ஸிஹள - அட்டகதா - மஹாவங்ஸ்த் தில் ஆதிச் சிங்களத்திலும் பாளியிலும் அடங் கியிருந்த பொருளை அப்படியே முன்னிருந்த ஒழுங்கு முறைப்படி தனிப்பாளி மொழியில்
* இஃது ஒர் ஆராய்
2

பல நூல்
●_、米
s
ξε
そ
ه به
{
*を
இந்திரபால -
எழுதுவதற்கு எடுத்த முயற்சியின் விளைவே தீபவங்ஸ். ஆகையால், தீபவங்ஸ் முழுக்க முழுக்க ஸிஹள - அட்டகதா - மஹாவங் ஸத்தை ஆதாரமாகக் கொண்டு எழுதப்பட்ட நூலாகும். அந்நூலில் ஆதிச்சிங்கள மொழி யில் இருந்த பகுதிகள் பல பளியில் மொழி பெயர்க்கப்பட்டன; பாளியிலேயே இருந்த செய்யுட்கள், சிறப்பாக நினைவுச் செய்யுட் கள், அப்படியே தீபவங்ஸ்த்திற் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டன. இக்காரணத்திலேதான் தீபவங்ஸ் ஒரே மொழிநடையில் அமையாது பல்வேறுபட்ட நடைகளில் எழுதப்பட்டுள்ள பகுதிகளைக்கொண்டு காணப்படுகின்றது. சீர்ப்பிழைகளும் இலக்கணப் பிழைகளும் நிறைந்த நடை தீபவங்ஸத்தின் மொழி நடை. பழைய மரபுக்கதைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு காவியமொன்றை உருவாக்க ஈழத் தில் நான்காந் நூற்றண்டில் எடுக்கப்பட்ட முயற்சியைத் தீபவங்ஸ் பிரதிபலித்து நிற்பதா கக் கைகர் குறிப்பிட்டுள்ளார். அதன் தெளி வற்ற சிறப்பற்ற நடையை வடமொழி வர லாற்றிற் காணப்படும் பழைய ஆக்கியான நடையுடன் கைகர் ஒப்பிட்டுள்ளார்.
இத்தகைய பலகுறைபாடுகளைக்கொண்ட தீபவங்ஸ்த்தின் சில முக்கிய பண்புகளை அல் லது இயல்புகளை ஈண்டுக் குறிப்பிடுதல் பொருத்தமாகும். மேலே குறிப்பிடப்பட்ட மொழிகடை பற்றிய பண்பினைத் தவிரப் பொருள் சம்பந்தமாகக் குறிப்பிடக்கூடிய பண்புகளுள் ஒன்று ஒரு சம்பவத்தை இரண்டு மூன்று தடவை திருப்பிக் கூறுங் தன்மை, இதற்குப் பல உதாரணங்களை நூலிற் காண லாம். புத்தபிரானுடைய பரி நிர்வாணத்தின் பின் வட இந்தியாவில் நடைபெற்ற மூன்று பெளத்த மகர் சங்கங்களுடைய வரலாறு இருமுறை தீபவங்ஸ்த்திற் கூறப்பட்டுள்ளது. இதே போல், அஸோகப் பெருமன்னன்
ச்சிக் கட்டுரையன்று
3

Page 56
தேவானம்பிய திஸ்ஸ மன்னனுக்கு அனுப் பிய முதலாவது தூது பற்றிய வரலாறும் இரு முறை கூறப்பட்டுள்ளது. இதிலே கவனிக்கத் தக்க தென்னவெனில் முதலாவதாகக் கூறப் படும் வரலாற்றுக்கும் இரண்டாவது தடவை யாகக் கூறப்படும் வரலாற்றுக்கும் இடையே சில வேறுபாடுகள் உள. இதற்கான காரணத் தையும் இதன் முக்கியத்துவத்தையும் பின் வருமாறு விளக்கலாம். செவிவழிச் செய்தி களாகப் பேணப்பட்ட மரபுகள் பல விகாரை களிற் பேணப்பட்டன என முன்பு கூறப்பட் டது. இவ்வாறு பேணப்பட்ட மரபுகள் காலப் போக்கில் இடத்துக்கிடம் சில வேறுபாடுகளு டன் காணப்பட்டன. அதனுல் ஒரு குறிப் பிட்ட சம்பவம் பற்றிய வரலாறு ஒனறுக்கு மேற்பட்ட அமைப்பில் விளங்கிவந்தது. அவை, அத்தகைய ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விதத்தில் nஹள - அட்ட கதா - மஹாவங்ஸ்த்தில் இடம் பெற்றிருக்க வேண்டும். அல்லாவிடில், தீபவங்ஸ்த்தை எழுதிய ஆசிரியர்கள் ஒன் றுக்கு மேற்பட்ட விதத்திற் காணப்பட்ட மர புகளை மாற்றமின்றி அப்படியே தந்நூலிற் சேர்த்திருக்க வேண்டும். இதனுல், பழைய மரபுகளை உள்ளபடியே மாற்றமின்றித் தீப வங்ஸ்த்தில் அதன் ஆசிரியர்கள் சேர்த்துள்ள னர் என்பது புலப்படுகின்றது. இதுவே இதன் முக்கியத்துவமாகும். அதாவது, தீபவங்ஸ் நான்காம் நூற்றண்டில் எழுதப்பட்டாலும் அதன் பொருள் நான்காம் நூற்றண்டைச் சேர்ந்ததன்று. அது மிக முற்பட்ட காலத்தில் இருந்த மாதிரியே நான்காந்நூற்றண்டு நூலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. தீபவங்ஸ் ஆசி ரியர்கள் அதில் மாற்றமெதனையும் ஏற்படுத்த
* நினைவுச் செய்யுளுக்கு எடுத்துக்கா செய்யுளை குறிப்பிடலாம்:
'தீபங் புரஞ் ச ராஜா உப தூபங் தீபஞ் ச ப ப் ப த ங்
பிக்கு ச புத் த செட்டோ ச
ΟΥ). Ο D --- - ΟΛΟ மொழி பெயர்ப்பு: தீவு நகரம் மன்னன் நோய் 6)J6OTILO G6)JGÍTIGITOJ ĝi LDU Liño L9lä. இங்கு ஒரு சம்பவம் பற்றி பதின்மூன் என்னவெனில் ஈழத்துக்குப் புத்தர் வந்தமைய அமையும் இலங்கைத்தீவில் கோயொன்று பர றிலே தங்கி மக்களை கோயிலிருந்தும் விடுவி போதித்து நந்தவனமொன்றைத் தானமாகப் கொண்டுவந்த வெள்ளரச மரமொன்றை நட்( தூபியில் வைத்துத் தன்சீடர்களுள் ஒரு பிக்குல தீவை விட்டுக் சென்றர்.

வில்லை. ஆகவே, தீபவங்ஸ் வரலாற்றராய்ச் சிக்கு மிக நம்பகரமான ஆதாரமாக அம்ை கின்றது. -
இக்கருத்தினை மேலும் வலுப்படுத்துவன வாகத் தீபவங்ஸத்தின் ஏனைய முக்கிய பண் புகள் அமைந்துள்ளன. இவற்றுட் சிறப்பாகக் குறிப்பிடத்தக்கதொன்று அங்குமிங்குமாகக் காணப்படும் நினைவுச் செய்யுள்கள், இலகு வில் நினைவில் வைத்திருக்க உதவுவதற்காக ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பவம் பற்றிய முக்கிய விஷயங்களை மட்டும் விபரங்களின்றி ஒரு செய்யுளாகத் தொடுத்து வைத்தனர். இச் செய்யுளில் வினைச்சொற்கள் காணப்பட மாட்டா. சம்பவத்தை மக்களுக்கு எடுத்துக் கூறுபவர் நினைவுச் செய்யுளின் உதவியுடன் முக்கிய விஷயங்களைத் தவறவிடாது தன்னு டைய மொழியிலே விபரங்களைச் சேர்த்துக் கூற வேண்டியவராக விருந்தார். ஆகவே, இத்தகைய செய்யுள்கள் வரலாற்று மரபு செவிவழி மரபாக இருந்த காலத்தில் இயற் றப்பட்டன. மரபு எழுதிவைக்கப்பட்ட போது இவையும் எழுதிவைக்கப்பட்டன. தீபவங்ஸ் ஆசிரியர்கள் இச்செய்யுட்களை விபரங்களு டன் விரிவான வரலாறக எழுதாது அப்படியே தந்நூலிற் சேர்த்துக் கொண்டனர். ஆகவே இந்நினைவுச் செய்யுட்களும் நான்காந் நூற் றண்டிற்கு மிக முற்பட்ட காலத்தைச் சேர்ந் தவை. இதுவே இவற்றின் முக்கியத்துவ மாகும். வரலாறு விரித்துக் கூ ற ப் படும் மஹாவங்ஸ்த்தில் இத்தகைய செய்யுள்கள் 5MSOOIL LjLLDML Ln. *
ட்டாகப் பதினேழாம் அத்தியாயத்தின் மூன்றஞ்
த் து த ஞ் ச தா து யோ
உய்யானங் போ தி பிக்குணி
தேரஸ் ஹொந்தி தே 9ഴ്ച ቬ!””
(உபத்திரவம்) தாதுக்கள் தூபி தீவு மலை நந்த குனி பிக்கு புத்தபிரான் இவை பதின் மூன்றுமாம் ாறு விஷயங்கள் குறிப்பிட்டுள்ளன. அச்சம்பவம் பாகும். அதனை விரித்துக் கூறின் பின்வருமாறு வப் புத்தபிரான் தீவிற்குச் சென்று மலையொன் த்துத் தலைநகரிலே மன்னனுக்கும் பிறருக்கும்
பெற்று, பிக்குணியொருத்தி இந்தியாவிலிருந்து }, வழிபாட்டிற்காகப் பெளத்த தாதுக்களை ஒரு வப் பெளத்த சங்கத்தின் தலைவராக நியமித்தபின
24
·

Page 57
இந்நூலிற் காணப்படும் இன்னுெரு விசித்திரமான பண்பு என்னவெனிற் பேசுப வர்களுடைய பெயர்களில்லாது காணப்படுஞ் சம்பாஷணைப் பகுதிகள் அங்குமிங்குமாக இருக்கின்றமையாகும். அதாவது, சிற்சில இடங்களில் இருவரிடையே நடைபெறும் பேச்சு அப்படியே நேர்முகப் பேச்சாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆணுல், அதைப் பேசுப வர்கள் யார் என்பது பேச்சின் ஆரம்பத்திற் குறிப்பிடப்படவில்லை. சந்தர் ப் பத் தை க் கொண்டே பேசுபவர்களை அறிந்து கொள்ள லாம். இத்தகைய பகுதிகளும் வரலாற்று மரபு செவிவழிமரபாக இருந்த காலத்தில் உரு வானவை. வரலாற்றை எடுத்துக் கூறுபவர், சந்தர்ப்பத்தை விளக்கிப் பேசுபவர்களைக் குறிப்பிட்டு விரித்துக்கூற வேண்டியவராக விருந்தார். ஆகவே, இப்பகுதியாலுந் நாம் தீபவங்ஸத்தின் பகுதிகள் தொன்மையா னவை என்பதை நிரூபிக்கலாம். *
இவ்வாருகப் பழைய வரலாற்று நூலில் அல்லது நூல்களில் அடங்கியிருந்த பொரு ளின் தன்மையை நமக்கு எடுத்துக் காட்டுவத
* உதாரணமாக முதலாம் அத்தியாயத்தில்
55 ‘அஹங் கரோமி தே உண்ஹங்
அத்தி தேஜபலங் மய்ஹங் பரிே
56 'ஸசே விநோதிதுங் ஸக்கா கிஸி
ஸப்பேஹறி ஸ்மனுஞ்ஞாதங் தவ
57. 'உண்ஹங் யாசத மங் ஸ்ப்பே
கிப்பங் கரோம அச்டுண் ஹங்
து
மொழிபெயர்ப்பு: நான் உங்களுக்கு உஷ்ணங் த. அபாயத்தை நீக்கக்கூடிய தீய “உங்களால் நீக்க முடியுமெ எல்லோரும் சம்மதம், உங்க 'நீங்கள் எல்லோருங் தீயை போல் நான் கடும் உஷ்ணத்
கடும் உஷ்ணமும்’
இது புத்தருக்கும் இயக்கர்களுக்குமிடையே
25

னுலும், அப்பழைய நூலிலிருந்தே பகுதிகளை மாற்றமின்றிப் பாதுகாத்து தந்துள்ளமையி னுலும் தீபவங்ஸ் மஹாவங்ஸ்த்தைக் காட்டி லும் வரலாற்றராய்ச்சிக்குக் கூடிய முக்கியத் துவத்தை உடையதாகவுள்ளது. அதன் பொருளமைப்பும் அடங்கன் முறையும் பெரு மளவிற்கு மஹாவங்ஸ்த்தை யொத்ததே. அது கூறும் வரலாறும் மஹாஸேன மன்னன் காலம் வரைப்பட்டது. ஆனல் மஹாவங் ஸத்தைப் போன்று விரிவானதகவல்களைத் தந்து தீபவங்ஸ் உதவவில்லை. இந்த விதத் திற் பழைய வரலாற்றை அறிந்து கொள்வ தற்கு மஹாவங்ஸ் கூடிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. சிறப்பாக துட்டகாமணியைப் பற்றித் தீபவங்ஸ் பதின்மூன்று செய்யுள் களிற் கூறுகின்றது (18ம் அத்தியாயம் 53-ம் 54-ம் செய்யுள்கள்; 19-ம் அத்தியாயம் 1-ம் செய்யுள் தொடக்கம் 11-ம் செய்யுள் வரை) ஆனல் மஹாவங்ஸ் ஆசிரியரோ பதினுெரு அத்தியாயங்களில் (அத்.22 தொடக்கம் அத். 32 வரை) ஒரு காவியத்தையே துண்டகா மணியைப் பற்றி உருவாக்கியுள்ளார். இது
ன் 55ம் 56ம் 57ம் செய்யுள்களை நோக்குக:
மம தே த நிஸிதிதுங்
ஸ்ஸயவிநோதனங்’
தஹி யதிச்சிதங்
தேஜபலங் கர'
பிய்யோ தேஜங் மஹதபங்
ஹேஹி அபிபத்திதங்'
cv. -
நவே ன், எனக்கு இருக்க இடந்தரவும். பின் வலிமை எனக்குண்டு' னின் விரும்பிய இடத்தில் இருக்கவும். ரிடமுள்ள தீயின் பலத்தைப் பிரயோகிக்கவும்
வேண்டுகின்றீர்கள், நீங்கள் வேண்டியது தை உண்டு பண்ணுகின்றேன், பெருந்தீயும்
ஈழத்தில் நடைபெற்ற சம்பாஷணை.

Page 58
ஒரு முக்கிய வேறுபாடாகும். விபரங்கள் சம் பந்தமான வேறுபாட்டைவிட பொருள் சம்பக் தமாக மஹாவங்ஸ்த்திற்குந் தீபவங்ஸ்த்திற்கு மிடையே வேறு பாடுகளும் உள. தீபவங்லத் திற் கூறப்பட்டுள்ள சிற்சில விஷயங்கள் மஹாவங்ஸத்திற் கூறப்படாதிருக்கின்றன; சில விஷயங்கள் முரண்பாடுள்ளவையாய் அமைந்துள்ளன. இதற்குக் காரணம் மஹா வங்ஸ் ஆசிரியர் தீக்வங்ஸ் ஆசிரியர் க ள் பயன் படுத்தாத பல மூலாதாரங்களையும் பயன் படுத்தியமையே யென்று கூறவேண் டும். இவை பற்றிப் பின்னர் மஹாவங்ஸ்த்தை ஆராயுமிடத்து விரிவாகக் கூறலாம். ஈண்டு, மு டி வா க க் கூறத்தக்கதென்னவெனில், ஈழ வரலாற்று மரபின் வளர்ச்சியில் தீபவங் ஸத்தின் தோற்றம் இன்னுெரு முக்கிய கட் டத்தைக் கணிக்கின்றது.

JH65IQ35TJĎ
1.
The Dipavamsa and the Maha
vamsa and their Historical Development in Ceylon - With elm Geiger (Eng. Translation — Colombo 1908)
The Mahavamsa (Introduction by W. Geiger) (Colombo 1950)
The Dipavamsa - Ed. B. C. Law (Colombo 1959)
The Pali Chronicle of Ceylon - L. S. Perera (Historians of India, Pakistan and Ceylon - London 1960)

Page 59
ALALeLYLSeALALAeLS eLL eeLL eLeLS MLSSS L L eMLeLSLSLAeLeLSeLM eLeLeLeeLLLLLS LLLLLLe eLeLeeL
திருநூற்
&}
VAAM
கலாநிதி ஆ.
திருநூற்றந்தாதி சமணர் பாடிய பிரபந்தங்களில் ஒன்று. நூறு பாடல்கள் அங் தா தியாகப் பாடப்பட்டமையால் நூற்றந்தாதி என்ற பெயர் ஏற்பட்டிருக் கின்றது. நூலைப் பாடியவர் அவிரோதி யாழ்வார். நாயனுர் என்ற பெயர் பல்ல வர் காலச் சைவ சமய மறுமலர்ச்சியில் முன்னின்ற சிவனடியாருக்கும் ஆழ்வார் என்ற பெயர் பல்லவர் கால வைணவ சமய மறுமலர்ச்சியில் முன்னின்ற திரு மாலடியாருக்கும் சிறப்பாக வழங்கி வரு கின்றன. வைதீக சமயப் பக்தி இலக்கி யம் மக்களிடத்திற் பெற்ற செல்வாக்கு சமணரையும் பக்திப் பாடல் பாடத் தூண்டியிருக்கின்றது. நாயனுர் ஆழ் வார் என்ற பட்டப் பெயர்கள் சமணர் க ளாலும் வழங்கப்பட்டன. திருநெல்வேலி மாவட்டம் கோவில்பட்டித் தாலுகா வி லுள்ள திருக்கழுக்குன்றத்தில் காணப் படும் சாசனங்கள் இரண்டு சமணத் திரு மேனிகளை நாயனுர் எனக் குறிக்கின் றன். இவ்வட்ட எழுத்துச் சாசனங் களின் பழமையான எழுத்து வடிவங் களே நோக்கினுல், இவையும் பல்லவர் காலத்து முற்பகுதியினவாசலாம் என்று கொள்ள வேண்டியிருக்கின்றது. ஆழ் வாரென்ற பெயரும் சமணருக்கு வழங் கியதற்கு அவிரோதியாழ்வா ரென்ற பெயரே சான்று. அவிரோதியாழ்வா ரென்ற பெயர் எவரையும் விரோதியாகக் கொள்ளாதவர் என்ற பொருளில் சம ணப் பெரியாருக்கு வழங்கியிருக்கலாம். முதலாழ்வார்கள் மூ வ ரும் வாழ்ந்த தொ ன் டை ம ண் ட ல த் தி லே யே
(
அவிரோதியாழ்வாரும் வாழ்ந்திருக்கி
றர். அவிரோதியாழ்வார் பாடிய கேமி
27

றந்தாதி
வலுப்பிள்ளை
நாத தீர்த்தங்கரர் சமணர் கதைகளின் படி கண்ணனுேடு தொடர்புள்ளவர். அவர் கேமிநாதரை "அதரஞ் சிவந்த நிறமே கரிய வொண் மாணிக்கமே என வர்ணிப்பது வைணவர்கள் கண்ணனே வர்ணிப்பதை நிகர்த்துள்ளது.
அவிரோதியாழ்வார் தம்முடைய முத்திரைக் கவியில், இவ்வந்தாதியைப் படிப்பதனுல் வரும் பயனை எடுத்துக் கூறியுள்ளார். மனக் கலக்கமும், தீவினை யும் வல்வினையும் நீங்கும் என்பது அவர் கூற்று. வாழ்க்கையிலே நிறைந்திருக் கும் மனக் கலக்கத்தைக் கண்டு அம் மனக் கலக்கத்தை நீக்குவதற்கு ஒரு சாரார் கண்டுபிடித்த நெறியே சமண மாகும். மனக் கலக்கத்துககுக் காரணம் வினையென்பதும் வினே ஒழிக்கப்பட வேண்டுமென்பதும் சமணர் வற்புறுத் தியவை, வினையை கல்வினை, தீவினை என வகுத்த அவர்கள், கல்வினையைச் செம்பொற்றளே என்றும், திவினையை இரும்புத் தளை என்றும் கொண்டனர் (6). அறமே வினையிலிருந்து விடுபட உதவும் என்பது சமணக் கொள்கை, சமணம் பக்தியை ஏற்றுக் கொண்ட போதிலும் வினே நீக்கத்தின் முக்கியத்துவத்தையும் அ டி யோ மி னு ம் மெய்ப்பத்தர்களா யுஜனப் பற்றி நின்றே வினைப்பற்றறுக்கு மெத்தர்களோ பெறுவா ரிறைவா நின தின்னருளே’ (4) என்று எடுத்துக் கூறு வர், அவிரோதியாழ்வார் இவற்றுடன் நிறுத்தவில்லை. ‘சிவகதி சேர்குவரே? என்று கூறுகிருர், செய்யுள் 17-ம் 'அங் தம் இல்லாச் சிவஞ் செய்கின்ருனெங்க டீர்த்தப் பிரான்' என்கிறது. சிவம் என் ருல் மங்கலம் என்று பொருள்படும். இக்

Page 60
கருத்திலேயே அவிரோதியாழ்வார் பாடி ஞரெனச் சமாதானம் கூற லா ம். அவிரோதி யாழ்வார் பாடிய சூழ்நிலையை கோக்கினுல் இது வெறும் சமாதானம் என்பது இலகுவிற் புலப்படும். இப்பிர பந்தம் பாடப்பட்ட போது தமிழரிற் பெரும்பாலோர் சைவராக மாறிவிட்ட னர். சைவரின் இலட்சியம் சிவகதி அடைதல், சைவரைப் பொறுத்த வரை யில் மோட்சமும் - சிவகதியும் ஒன்றே. பல்லவர் காலத்தில் சமணராக விருந்த பலர் சைவராக மாறினர். அடைய வேண்டியது சிவகதியென்பதை ஏற்றுப் பக்தி மார்க்கத்தின் செல்வாக்கை அனு சரித்துச் சமண தருமத்தை வற்புறுத்த எழுந்தது இப்பிரபந்தமெனலாம். ஏனேய சமயங்கள் இறைவனுக்கு வழங்கும் பெயர்களே அருகனுக்கு வழங் கி ய இளங்கோ வடிகள் வழியிற் செல்பவர் இவரென்பதை அருகனைப் புங்கவன், பூரணன், புத்தன், புராதனன், பூண் புனேயச் சங்கரன், சக்கரன், ருமரை யோன் (19) எனவும் 'சங்கரன் (67) எனவும் பாடுவது தெளிவுறுத்துகின் ДО51
திருக்குறளின் கடவுள் வாழ்த்து சமணரதா, வைதீக சமயத்தவரா அல் லது பொதுமையானதா என்பது பற்றிக் கருத்து வேறுபாடுண்டு. அக்கடவுள் வாழ்த்து சமணரது என்று கூறுபவ ரின் அபிப்பிராயமே இன்றைய அறிஞர் பலரின் அங்கீகாரத்தைப் பெறுகிறது. அறவாழி அந்தணன் என்ற தொடர் திருக்குறளில் வருகின்றது. திருநூற்றங் தாதியில் 'அறவாழி (5), "அறவாழி கொண்டே வென்ற அந்தணன் (27) என்பன வருகின்றன. திருக்குறளில் மலர் மிசை யேகினுன் என்பது காணப் படுகின்றது. திருநூற் றந்தாதியில் 'மலர் மேல் வந்த பிரான் (28) 'மலர் மேல் கடந்தார்' என்பன காணப்படுகின் றன. எண் குணத்தான் என்ற குறட் பகுதியை எண் குணத்தெங் காவலன்' (11) என்பதனேடு ஒப்பிடலாம். அருகன் திரிகால உணர்ச்சியுள்ளவன் என்ற

பொருளிற் கேவலி (10) என்றும் 'அறி
வன்’ (9) என்றும் அழைக்கப்படுவது குறளில் வாலறிவன்’ என்று வருவதை நினைவூட்டுகின்றது.
திருநூற்றந்தாதியில் காணப்படும் கருத்துக்கள் சில சைவ, வைணவ பக்திப் பாடல்களிலும் பரந்து காணப்படுபவை. ‘என் பேய் மனம் (1) என்று ஆசிரியர் தம்மையே இகழ்வது அப்பரையும், மணி வாசகரையும் நினைவூட்டுகின்றது. 'கற் பகமே கருணைக் கடலே (2) புண்ணி யனே' (5) முதலியன வைதீகப் பாடலி லும் வருவன. பூக்கொண்டு பொன்னுல கங் கொடுப்பானைப் புலவர் செஞ்சொற் பாக்கொண்டு முத்திபணிக்க வல்லானே? (1) என்ற பகுதி பிற்காலச் சமணம் வைதீகத்தைப் பின்பற்றிப் பக்திக்கு
முதலிடம் கொடுப்பதை விளக்குகின்
றது. உலக சுகங்களே காடித் தகுதி யற்ற மானிடரையெல்லாம் பாரி முதலிய வள்ளல்களோடு ஒப்பிட்டுப் பாடித் துன் புறும் வாழ்வை விட்டுச் சிவநெறி சேரும் படி சுந்தரர் கூறுவர். கொண்டல் கண் டீர் கொடை குன்று கண்டீர் புயம் என்று கொண்டே தொண்டர் கண் டாரை யெல்லாங் துதியாவண்ணம் (2) அருள் செய்யும் அருகனே அவிரோதி யாழ்வாரும் பாடுகிருர், மெய்யடியார் இறைவனுக்கு அன்பு செய்யும் நிலை தவிர வேறென்றும் வேண்டார் என்பது வைதீகப் பாடலிற் பல இடங்களில் கேட்கப்படுகின்றது. அரச பதவியோ, திருமகளின் அருளோ அவர்களுக்குப் பொருளல்ல என்பதை அவிரோதியாழ் வார் தாங்கு வளைக் கரச் சக்கர வாழ் வோடத் தாமரை மேற் பூங்குவ8ளக் கண்ணி னுளோடு’ (8) என்று தொடங் கும் பாடலிற் புலப்படுத்துவர். விண் ணுலகத்தவர் யாவரும் அ ரு கனே வணங்குபவர்கள் என ப் படுகிறது. மூவுலகத் திலுள்ள நால் வகைத் தேவர் களும்’ (11) அவனே வணங்குவர். அவன் 'ஆயிரக் கண் அமரேந்திரர்க்கும் கேளா முதற் பொருள் (7, 10) ஆவான். அருகனுடைய பள்ளியில் குற்றேவல்
متجهين ----

Page 61
།སྣང་།
செய்வதற்காக முடிசேர் அமரர்கள் மொய்த்தெங்கு நிற் பர்; சொர்க்கங்
குனிப்பார். சுரேந்திரர் ப2ணத் தோளி
யர்’ எனப்படுகிறது.
பிண்டி மரம், முக்குடை என்பன சமண சமயத்தின் பிரத்தியேக சின்னங் கள் எனலாம். பெளத்தர்களுக்குப் போதி மரமாகிய அரசு எவ்வளவு முக்கியமோ, சமணர்களுக்குப் பி ன் டி மரமாகிய
அசோகு அவ்வளவு முக்கியமானது.
வைதீக சமயத்தினருக்கு ஆல் ஓரள வுக்கே முக்கியமானது. கல்லால மரத் தின் கீழிருந்து சிவபெருமான் உபதேசித் தாரெனச் சைவரும், பிரளய காலத்திலே திருமால் ஆல் இலையில் துயின் ருரென வைணவரும் கூறுவர். இப்பிரபந்தத் திற் பிண்டி நீழல்’ (31) குறிப்பிடப்படு கிறது. அருகன் பிண் டி வேந்தன் (33) எனவும் பிண்டி கா தன் எனவும் படுகி ருன் முக்குடை பல பாடல்களில் இடம் பெறுகின்றது. குடை தனிப் பேரரசின் சின்னம் என்ற கருத்து இந்தியாவில் நிலவி வந்ததால், மூன்றுலகத்திற்கும் தனிப் பேரரசன் என்பதை உணர்த்த அருகன் முக்குடையை உடையவனு பிருக்கிறன் என்ற தற்குறிப்பேற்ற அணியை, இந் நூலாசிரியர் சக மூன்றி னுக்குங் தாம் அரை சேயென்று சாற்றுவ போலும் முச் சத்திரம் (7) என்ற பகுதி யிற் கூறுகிருர்,
சமண சமயம் நிலையாமையையும் வினேயின் ஆற்றலையும் எடுத்துக் கூறி அறத்தை வற்புறுத்துவது பதினெண் கீழ்க்கணக்கிலுள்ள அற நூ ல் களி ல் சிறப்பாக நாலடியாரிலே தெளிவாகக் 357 6006) T.
காலங் கழிதொறுங் கோலங் கழியக்
கறுத்த குஞ்சி நீலங் கழிதா நீருங் கழிதிர் நிரு
மலன்ருள் மூலங் கழிதல் செய் யாதுய்ம்மி
னென்னினு மூர்க்கரங்தோ

வேலங் கழிவிழி யார்வலைக் கேபட்டு
விடுவரே (54)
இச் செய்யுள் வாழ்க்கை நிலையாமை யையும் எடுத்துக் கூறி உலகத்தவர் அவற்றை உணராது பெண்களே நாடும் நிலையைக் கண்டு அனுதாபப்படுகிறது.
புகா நின்ற ஞாயிறு போகின்ற
செல்வமும் போம்புனலுட்
டொகா நின்ற துய் மனலொக்கின்ற
சுற்றமும் சோர்ந்திளமை
யுகா நின்ற மேனியு மேலுதவாவென்
றுனை யடைந்தே
னகா நின்ற தாமரை மேனடந்தேகிய
கற்றவனே (45)
செல்வம் கிலேயாமை, இளமை நிலை யாமை, சுற் ற ம் நிஜலயாமை என்ப வற்றை உணர்ந்து அருகனை அடைவது இங்கு கூறப்படுகின்றது.
பெறுவது மூவுலகாளும் பெருமை,
யருமை பொய்ம்மை
தெறுவது காதனைச் சிந்திப்பது சிறு
முள்ளிமொய்க்கு
மறு பத மாமென வைம்புலன் மேல் - விழுந்தாவதசங்ட் குறுவது மேது முருததும் பேதைகளோர் சிலரே (13)
அருகனே நாடிப் பெருமை பெருது புலனின்பம் நாடிப் பொய்மைச் சேற்றில் புரளும் பே ைதயராகிய உலகத்தவரைச் சிந்திக்கத் தெரியாதவரென்று இகழ் &ნლფi. -
யம பயத்தைக் காட்டி அறத்தை வற்புறுத்தும் போ க் கு ஏலாதியிற் கானப் படுகிறது. தாமரைப் போதுர் கின்ற பாதரல்லால் நெஞ்சேயினி யந்தக ணுர் சார்கின்ற போதுனக்குச் சரணு ர் சொல்' (14) என்ற பகுதியில் யம பயத் தைக் காட்டி அருக பத்தியை வற்புறுத் துகிறர்.
வினையை வெல்லக் காமத்தை விட வேண்டும் என்று கூறும் சமணம், சிவ

Page 62
பெருமான் காமனே எரித்ததாகக் கதை யுண்டு. அருகன் காமத்தை வென்ற வன்; அதாவது காமம் இல்லாதவன். அவ் வீரத்தைப் போற்றிப்புகழும் சமண நூல்கள், அருகன் மார்பிலே திருமகள் வீற்றிருக்கிருள். ஆணுல் அருகன் உள் ளத்தில் காமம் இல்லை.
வான் கருப்பு வின் மாரனைச் செற்ற வீரம் மென்போதென வீற்றிருப்பப் பொன் மார்பு அளித்ததப் புண்டரிகாலயப் பொன் னினுக்கே' (35) என்கிறது இவ் அந்தாதி மேலும்,
பரம் பற்றி நீங்கவொட்டா வினைப்
uTg-Gouluu LUFTG) u&SOT GJIT
ளரம் பற்றி யீர்ந்தடியேனுய்யப் போம்
வண்ண மைவகைப் பூஞ் சரம் பற்றினுன் வலி சாய்வித்த வீரனைத் தன்புகழ் போல் வரம் பற்ற ஞானியை மாசற்ற சோதியை
வந்திப்பனே (49)
என்று கூறப்படுகிறது.
சமண தருமமும் பக்தியும் இ2ணக் கப்படுகின்றன.
மிசையார் தசையிருள் மேவார் கறைமது விண்பெறினு மிசையார் கொலை பொய் களவறியாரிளங் தோகையர் மாட் டகையார் பொருள் வரைத் தைவரைப் பேணுவ ரைம்புலன்மே
னசையா றிய பிண்டி யாரடி யாரெங்க
யணுயரே (83)
குற்றம் விட்டார் குத்தி மூன்றுடையார் செத்தியீாந்தடினுஞ் செற்றம் விட்டார் திருமேனியெல்லாம்
பெருமாசு விம்ம வற்ற விட்டார் வினை மாசுதிர்ப்பார்
பிண்டி வாமனல்லாற் சுற்றம் விட்டார் திசை சூழ்ந்து இலார் கந் தொழு தெய்வமே (75)
பதினெண் கீழ்க்கணக்கிலுள்ள சம ணர் அறநூல்கள் கூறுகின்ற அறங்

களே இங்கு தொகுத்துக் கூறப்படுகின் றன. அருக பக்தி முக்கியத்துவம் பெறு வதே இங்கு புதுமை.
வழுவதல்லா வதம் வல்லன தாங்கி
வரத மற்றுன் குழுவதெல்லா நின்றிரு வுருவாக்
கொண்டு குற்றமுற்ற லழுவதல்லா தறியா மகப் போலடி
யேறு நின்னைத் தொழுவதல்லாது முழுதுணர்ந் தாய்க்
கென் கொல் சொல்லுவதே (41)
என்ற செய்யுளில் சமணர் ஒழுக்கம் எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. சமணம் கூறும் விர தங்களை இயன்ற வரையில் தவறு ஏற் படாமல் அனு ட் டி க் க வேண்டும். குழந்தை தாயின் பொறுப்பில் இருப்பது போல, ஆன்மா அருகன் பொறுப்பாய் விட வேண்டும். அருகனுடைய அடியார் களே அருகனுகவே போற்ற வேண்டும். வைதீக சமயத்திலும் தொண்டரடிப் பொடியாழ்வார், திருமங்கையாழ்வார், சுந்தரமூர்த்தி நாயனூர் என்போர் மெய் யடியாரை இறைவனுகவே கொண்டு வழிபட்டனர். அருக பக்தர்கள் எத் தகைய வைராக்கியம் பெறுகிறர்களென் பதை இன்னுெரு செய்யுள் எடுத்துக் கூறுகிறது.
சங்கையஞ் சார் தளர் நோய்க் கிடை
யார் தழல் போல் விழித்து வெங்கயஞ் சாரினு மெய்ங் நடுங்கார்
விரையார் களபக் கொங்கையஞ் சாயலர் கோலாகம் பார்
வருங் கூற்றமுட்கார் பங்கையஞ் சார்பத பங்கயத் தானடிப்
பக்தர்களே (68)
வைதீக சமயப் பக்தியியக்கத்தினுல் சமண சமயம் அருகி வந்தது. பல்லவர் காலப் பக்தியியக்கம் ஆரம்பமான காலத் தில் திருஞானசம்பந்தர், திருநாவுக்கரசர், திருமிழிசையாழ்வார், தொ ண் டா டி ப் பொடியாழ்வார் என்போருடைய பாடல்
களிலே சமண - பெளத்த மத கண்டனம்

Page 63
|-
ப யி ன் று காணப்படுகிறது. சங்கர
ருடைய மாயாவாதத்தை மணிவாசகரும்
கண்டிக்கிருர், இங்கு அவிரோதி யாழ் வார் களிகளைப் போல் விண்ணவன் காற் றவன் வெந்தீயவன்விரி நீர் பொதிந்த மண் ணவன் மற்றுமெல்லாம் அவனேயென்று
மானிடரே (25) என்று மாயாவாதிக9ளக்
குடிகாரரோடு உவமிக்கிருர், மகாவீர ரும், புத்தரும் வைதீகம் போற்றிய வேள்விக்கு எதிராகப் பிரசாரம் செய்த னர். வேள்விக்கு எதிரான பிரசாரம் வைதீகத்திற்கு எதிரான பிரசாரமாக இங்கும் இடம் பெறுகிறது.
மோகங்களாற்சில மூர்த்திகள் கண்டது
முற்றுனர்ங் தெஞ் சோகங்க பீர்க்கு மசோகர் சொல்
லாதது துன்மதிகள் யாகங்கள் செய்து மிருந்தசை தின்று
மீர்ங் கள்ளோடொக்கும் போகங்க ளார்ந்துதம் மெய்யொடும்
போய்ப்புகும் பொய் முத்தியே (39)
வைதீக சமய மும்மூர்த்திகளையும் புத்தரையும் குறை கூறி அருகன் அளித்த மும் மணிகளாகிய நற்சாட்சி, நல்ஞானம், நல்லொழுக்கம் என்பன ஏற்றியுரைக்கப் படுகின்றன.
சிரத்திர ணுன் கில னம்படை யேந்தி
லன் றிண்சிலையாற் புரத்திர யங்களையும் பொடி யாக்கிலன்
போதியென் றேர் மரத்திரள் சேர்ந்துபன் மாயஞ்சொல்
லானெங்தை மன்னுயிர்க்குப் பரத்திர யங்கள் பணித்த பிரானெங்கள்
பண்ணவனே (24)
சமண சமய மும் மணிகள் அருக னுடைய முக்கண்களெனக் கொண்டு,
ତ୍ରିଣ୍ଟୀ

சிவபெருமான், திருமால் முதலியவர் களைக் குறை கூறுகின்றது மேல் வருஞ் செய்யுள்:-
எண்ணுடை மாலேயொ டீர்படை
கொண்டிடத்தும் வலத்தும் பெண்ணுடைய சிலர் பேதைகட் கீசர்
பெருந்திசையா நுண்ணுடை நாதர் நுவன்ற வருங்
கலமாகிய முக் கண்ணுடை யாரிந்தக் காசினி மேன
மக்கீசர்களே (70)
பற்றுக்களை அறுக்காதவர் 8 2ளக் கடவுளெனக் கொள்பவரைப் பேயென இகழ்கிறது ஒரு செய்யுள்:-
மணியா பரணமு மாசில்வெண் டுசும்
வம் பார்மலரு மணியா தழகிய வண்ணல்கண் டீர்
பெண்ணினுசை விடாப் பிணியார் முடையுடற் பேயனை யீர்
பிறழ் பூங்கரும்பின் றிணியார் வரிசிலைத் தேங்கனைக்
காமனைச் செற்றவரே (87)
அருகனை கம்பாது பிற மத உபதே தங்த8ளக் தைக்கொள்பவர்களே "என்னை யிம் மண்ணுலகத்தோர் இயற்கை இறைவ ரல்லாத் துன்னய வாதிகள் சொற்பொருள் நம்புவர் (65) என்று கூறி இரங்குகிறது இப் பிரபந்தம். ஐம்புலன்களே வெல்லாத வர்கள் எப்படி இறைவணுக முடியு மென்று சமணரால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. ஐம்புலங் தோய் பொறி யுடைப் பொய்த் தேவர்கள் புன்னெறிகள் (64) 'சுரராய் காரோடு ஒத்துத் திரிப வர்க்கு (86) என்ற பகுதிகளிற் சமன ரின் வியப்புப் புலப்படுகிறது.

Page 64
காதலும் க
ー @、@)@
தொல்காப்பியர் அகத்திணையியலிலே அன்பினைந்திணைக்குரிய தலைமக்களைக் கூறி விட்டு, கைக்கிளை பெருந்திணைக்குரிய தலை மக்களை மேல்வருஞ் சூத்திரத்தால் உணர்த்து வர்.
அடியோர் பாங்கினும் வினேவலர்
பாங்கினுங் கடிவரை இலடிறத் தென்மனுர்
புலவர் இதன் பொருள் அடிமைத் தொழில் செய்வாரும், ஏவிய தொழிலைச் செய்வாரும் அகத்தினைப் பாடல்களில் நீக்கப்படார். அவர் கள் நடுவணைந்திணையின் புறத்தவாகிய கைக் கிளை பெருந்திணைப் பாடலின்கண் இடம் பெறுவர். பல காரணங்களுக்காக இச்சூத்தி ரம் முக்கியமானது.
பழந்தமிழ்க் கவிதைகளிற் காணும் காதல் பற்றிய கவிமரபு அகம் என்ற பிரிவில் அடங் கும் என்பதும் அதுவும் அன்பினைந்திணை என்று ஒரு கூருகவும் கைக்கிளை பெருங் திணை ஆகிய இரண்டுமடங்கும் பிறிதொரு கூருகவும் வகுக்கப்படும் என்பதும் நன்கு தெரிந்ததே. தொல்காப்பியத்திற் காணப் படும் இப்பாகுபாடு பின்னெழுந்த வழிநூல் களிற் பொன்னே போற் போற்றப்பட்டுள் ளது. உதாரணமாக நம்பி அகப்பொருள் பின்வருமாறு வரைவிலக்கணங் கூறும்.
'ஐந்திணை யுடையது அன்புடைக்
5 D7'
'கைக்கிளை யுடையது ஒருதலைக்
aj5MILDDʼ?
'பெருந்திணை என்பது பொருந்தாக் aħ fi LED D'”
'அன்புடை 'ஒருதலை’ ‘பொருந்தார் என்னும் அடைகளை நோக்குமிடத்து அன்பு பொருந்திய காமம் ஐந்திணைக்கண்ணே கிடைக்கும் என்பதும், மற்றைய இரண்டும்

(6 LITT (6) -
ஏதோவொரு வகையிற் குறைபாடுடையன என்பதும் எளிதிற் புலனுகும். இதுகொண்டே பிற்காலச் சான்றேர் கைக்கிளை பெருந்திணை ஆகிய இரண்டையும் அகப்புறம் என வகுத்து ஒதுக்கிவைக்கலாயினர். சுருங்கக் கூறின் அன்பினைந்தினையே தூய அகம் எனப்பட்டது. தொல்காப்பியம் இதனைத் தெளிவாகக் கூறியுள்ளது. களவியல் முதற் சூத்திரத்திலே, 'அன்பொடு புணர்ந்த ஐக் தினை மருங்கின் காமக் கூட்டம்’ என்று காமப்புணர்ச்சியின் தன்மை குறிப்பிடப்படு கின்றது. இதே சூத்திரத்தில் ஐ ந் திணை மேலும் சிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
இன்பமும் பொருளும் அறனும்
என்ருங்கு அன்பொடு புணர்ந்த ஐந்திணை.
இதனுல், அன்பினைந்திணை யா ன து அறம், பொருள், இன்பம் பொருந்தியது என் பது பெறப்படும். இதன் மறுதலையாக, கைக் கிளை பெருந்தினை ஆகியன அறம் பொருள் இன்பமாகா. இத்தனை குறைப்ாடுகளுடைய 'அகப்புற ஒழுக்கங்களுக்கு உரியவராகவே அடியோர், வினவலர் ஆகியோரும், ஒரோ வழி ஏவல் மரபினுேரும் விதிக்கப்பட்டுள்ள னர். இப்பாகுபட்டின் அடிப்படை ஆய்தற்குரி யது. அடியோர் வினைவலர் முதலியோர் அன் பினைந்திணைக்கு அருகதையிலர் எனக்கூறும் உரையாசிரியர் வாதம் வருமாறு:
'இவர் அகத்திணைக்கு உரியரல்லரோ வெனின், அகத்திணையாவன அறத்தின் வழாமலும் பொருளின் வழாமலும் இன் பத்தின் வழாமலும் இயலல் வேண்டும்; அவையெல்லாம் பிறர்க்குக் குற்றறேவல் செய்வார்க்குச் செய்தல் அரிதாகலானும்,
அவர் நானுக் குறைபாடுடையராகலானும்,
குறிப்பறியாது வேட்கை வழியே சாரக் கரு துவராகலானும், இன்பம் இனிது நடத்து

Page 65
ཡོད།
வார் பிறரேவல் செய்யாதார் என்பதனு னும், இவர் புறப் பொருட்குரியராயினுர் তো ঠো গ্ৰী, ' '
இளம்பூரணரின் இக்கூற்று எமது கவ
னத்திற்குரியது. அகத் தி னே டு ய ன் பது
அறம் பொருள் இன்பத்தின் வழ11ல் இயல் வது என்ற விதியை முற் கூற்றுகக் கொண்ட தும், அதன் தருக்க ரீதியான முடிவ கச் சமு தாயத்திலே பொருளும் அதற்கு ஆதாரமான சுதந்திரமும் இல்லார் அகத்திணைக்குரியவாரா கர் என்பது ஏற்றதாகிறது. விதிதரு முறை வாதம் கச்சிதமாக அமைந்துளது. அதன் பொருளே இவ்விடத்தில் நோக்க வேண்டி و الوقت للا
சமூக நிலையையும் தகுதியையம் அளவு
கோலாகக் கொண்டே காதலொழுக்கத்துக் குரியோர் விதிக்கப் பட்டுள்ளனர் என்னு
முண்மை இளம் பூரணர் வாதத்திலிருந்து
ஐயத்திற்கிடமின்றிப் புலனுகின்றது. பிறர்க் குக் குற்றேவல் செய்வோரிடத்துப் பொருள் இன்மையால் தகுந்த முறையிலே காதல் செய் யவும் இ ல் ல ற ம் நடாத்தவும் வழியில்லை என்றுமட்டும் கூறவில்லை உரையாசிரியர். அவ்வாறு கூறினுல் அஃது உலகியலுக்கு இயைபுடையதாகக் கொள்ளவுங் கூடும். ஆனுல் உரையாசிரியர் ஒரு ப டி மேலே சென்று, அடியோர் வினைவலர் முதலியோர் இயல்பாகவே தகைமையற்றவர் எனக் கூறு கின்றர். அவர் காணுக் குறைபாடுடையவர்; குறிப்பறியாது வேட்கை வழிசாரக் கருதுப வர் என்பது உரையாசிரியர் கருத்து. சில சமய வாதிகள் பாபிகளை மீளா நரகத்துக்கு
உரியவராக்குவது போல, அடியோர் முதலா
யினுேரை மிளாப் புறத்திணைக்கே உரியவ ராக்கி விடுகின்றர் இளம்பூரணர், இஃது அவ ரது சமூக கோக்கைத் தெளிவாகக் காட்டுகின் நிறது.
தத்துவ உலகிற் காணப்படும் விதிவா தத்தின் பிரதிபலிப்பாகவே இதனைக் கொள் ளல் வேண்டும். அதாவது, சமுதாயத்தில் உயர்ந்தோர், தாழ்ந்தோர் என்ற இயற்கை 655 (Natural law) (9 (5 ù U5 5 a Lo அது மக்களின் இயல்பினடிப்படையில் விதிக்
33

கப்பட்டதாகவும் உரையாசிரியர் கருதுகின் றர். இளம்பூரணர் தொல்காப்பியருக்குக் காலத்தாற் பிற்பட்டவர். பெ ரும் பாலும் மூலத்தையொட்டி கேரிய பொருள் கூறுபவர். ஆயினும், அறிந்தோ அறியாமலோ, தனது காலக் கருத்துக்கள் பலவற்றை நூலாசிரியர் மேலேற்றிக் கூறும் குற்றத்தினின்றும் நீங்கி யவரல்லர் மேற்கூறிய சூத்திர விளக்கம் உரையாசிரியரது காலக்கருத்தையும் உள்ள டக்கியுள்ளது. அதே சமயத்தில், தொல்காப் பியரும் விதிவாதத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர் என்பது மனங்கொளத்தக்கது. இதனை உதா ரண மூலம் விளக்குவோம்.
களவியலிலே இயற்கைப் புணர்ச்சிக் கண் - அன்பினைந்திணைக்குரிய - தலைமக னும் தலைமகளும் எதிர்ப்படுதலைக் கூறும் பொழுது,
ஒன்றே வேறே என்றிரு பால்வயின் ஒன்றி உயர்ந்த பால தானேயின் ஒத்த கிழவனும் கிழத்தியும் காண்ப
என்பர் தொல்காப்பியர். தவமும் தவமுடை யாருக்கே என்பது போல, இயல்பாகவே உயர்ந்த தலைமக்களையே காமக் கூட்டத்திற்கு விதி ஒன்று சேர்க்கிறது. இளம் பூரணர் பின் வருமாறு உரை கூறுவர்.
“உயர்ந்ததன் மேற் செல்லும் மன நிகழ்ச்சி உயர்ந்த பாலாயிற்று காம நிகழ்ச் சியின் கண் ஒத்த அன்பினராய்க் கூடுதல் கல்வினையான் அல்லது வராதென்பது கருத்து’
ஒத்த கிழவனும் கிழத்தியும் எ ன் று கூறும் தொல்காப்பியர் இவ்வொப்பு எத்தகை யது என்பதனை மெய்ப்பாட்டியற் சூத்திர மொன்றல் விளக்கியுள்ளார். தலைமகனும் தலைமகளும் ஒத்த அன்பினராயிருப்பதற்குப் பத்துவகை ஒப்பு இன்றியமையாதது. அவை,
பிறப்பே குடிமை ஆண்மை
ஆண்டொடு
உருவு நிறுத்த காமவாயில்
நிறையே அருளே உணர்வொடு
திருவென

Page 66
முறையுறக் கிளந்த ஒப்பினது
வகையே
என்பதாகும். குலம், ஒழுக்கம் ஆள்வினையு டைமை, பருவம், அழகு, அன்பு, அடக்கம், கருணை, அறிவு, செல்வம் ஆகியன சூத்திரத் திற் கூறிய பத்துவகை ஒப்புமாம். இவை தனித்தனியே உயர் சமூகத்தினரல்லாதாரி டத்துக் காணப்படுதல் கூடுமாயினும், செல் வமும் குலப்பெருமையும் நிறைந்தவரிடத்தே ஒருங்கு சேரக் காணக்கூடிய வாய்ப்புண்டா கும் என்பது சொல்லாமலே விளங்கும். இட் டார் பெரியோர், இடாதர் இழி குலத்தோர் என்னும் போது ஈரமும் ஈரமின்மையும் மாத் திரம் அளவுகோல்களல்ல. பொருள் வசதியும் முக்கியமானதாகும். பத்துவகை ஒப்புமை கூறியவிடத்தும் அவற்றுள் மூன்றையே உரையாசிரியர் விதந்து கூறுவர். அது அவர் உள்ளக் கிடக்கையை நன்கு வெளிப்ப டுத்துவதாக உள்ளது. ஐயம் நிகழும் இடம் உணர்த்துஞ் சூத்திரத்திற்குப் பொருள் கூறு கையில், 'செல்வத்தானும், குலத்தா னும், வடிவானும் உயர்ந்த தலைமக னும் தலைமகளுமாயினுேர் மாட்டே ஐயம் நிகழ்வது' என்பர் காம நிகழ்ச்சி சிறப்பாக அமைவதற்கு ஏதுவாகவே மேற் கூறிய ஒப்புமைகள் வற்புறுத்தப்படுகின்றன வாயினும், நூலாசிரியரது பிரதான அளவு கோல் சம்பந்தப்பட்டோரின் சமூக அந்தஸ்து பற்றியதாகவே இருத்தல் கண்கூடு. இன் னுெரு வகையாகக் கூறுவதாயின், காதலின் நுட்பத்தைப் பற்றியும் தூய்மையைப்பற்றி யும் எடுத்துக்கூற முற்பட்டவர்கள், உயர்ந் தோர் மாட்டே அத்தகைய உயர்ந்த காதல் தோன்ற முடியும் என அறுதியிட்டுக் குறிப் L 9 LTL 60Tfi.
அடியோர், வினவலர் முதலி யோர் நானுக்குறைபாடுடையர் என்றர் இளம்பூர னர். அதாவது நாணமற்றவர்கள் என்பது பொருள். பொருளியலிலே நாண் என்ற சொல்லை விளக்குமிடத்து,
‘நாண் என்றது - பெரியோர் ஒழுக் கத்து மாருயின செய்யாமைக்கு நிகழ்வ தோர் நிகழ்ச்சி’

34
எனக்கூறி, அது ஆசிரியன் காட்ட லாகாத பொருளுடையது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். “பெரியோர் ஒழுக்கம்' என்று உரையாசிரியர் கூறுதல் கூர்ந்து கவனிக்கத் தக்கது. ஐந் திணை ஒழுக்கம் பெரியோர்-உயர்ந்தோர்ஒழுக்கமாகவும் அகப்புறமான கைக்கிளை பெருந்திணை ஒழுக்கங்கள் சிறியோர்-தாழ்ந் தோர் - ஒழுக்கமாகவும், கொள்ளப்பட்டன. இது சமுதாய நீதியை அடிப்படையாகக் கொண்ட பாகுபாடு என்பது எளிதிற் புலனு (ÖLD.
பெரியோர்-சிறியோர், உயர்ந்தோர்
தாழ்ந்தோர், என்ற பாகுபாடு சமுதாய நியதி யாவதற்கு ஆதாரமாக அது இயற்கை விதியா கக் கொள்ளப் பட்டது. அதுவே நி ய தி வாதமாகும். ஏற்றத்தாழ்வு நியதியாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது. சமணம் போன்ற மதங்கள் அந்நியதிக்கு தருக்க ரீதியலமைந்த விளக்கங் களைக் கூறின திருக்குறள் இதனைத் துல்லிய மாகக் காட்டுகின்றது.
'அறத்தாறு இதுவென வேண்டா
சிவிகை பொறுத்தா ைேடு ஊர்ந்தா னிடை
இதன் பொருளைப் பரிமேலழகர் பின்வருமாறு தனக்கேயுரிய நுண்ணறிவுடன் கூறுவர்:
'அறத்தின் பயன் இது என்று யாம் ஆகம அளவையான் உண ர் த் த ல்
வேண்டா; சிவிகையைக் காவுவானுேடு
செலுத்துவானிடைக் காட்சியளவை தன் னுனே உணரப்படும்’
அறத்தின் பேற்றினை எடுத்துரைக்கப் புகுந்தவர் சமூக ஏற்றத்தாழ்வினை கண்கண்ட விளக்கமாகக் காட்டுகின்றர். ஒருவன் பல்லக் கில் அமர்ந்து சுகமாகச் செல்கின்றன்; மற் ருெருவன் அப்பல்லக்கினைச் சிரமப்பட்டுச் சுமக்கின்றன். மேலிருப்பவன் அறத்தின் பயனை அனுபவிப்பவன் கீழிருப்பவன் அறஞ் செய்யாதவன். ஆக, மேல், கீழ் என்ற பாகு பாடு சாசுவதமாக உள்ளது. அதற்குக் கார னமே வள்ளுவர் கூறுவது.
தொல்காப்பியர், வள்ளுவர், இளம்பூர னர் ஆகியோரெல்லாம் ஒரேயடிப்படையி

Page 67
லேயே மக்களைப் பாகுபடுத்துகின்றனர். இப்
பாகுபாட்டினடிப்படையிலேயே காதலுக்குக்
கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டது. உண்மையில்
அன்பினைந்திணை எனச் சிறப்பிக்கப் பெறு
. ̄ வது சமூகத்தில் உயர்ந்தோரது காதல் ஒழுக்க
மாகும். அதுவும் புலனெறி வழக்கிற்கேற்பப் புனைந்துரைக்கப்படுகின்றது.
பக்தியிலக்கியம் தோன்றிய காலப்பகுதி யிலே அகம், அகப்புறம் என்ற நுண்ணிய வேறுபாடு கைநெகிழ விடப்பட்டது. அது கேவலம் வெறும் இலக்கிய மரபு மாற்ற மட்டு மன்று. அதுகாலவரை நிலவிய சமூகப்பாகு பாட்டில் ஏற்பட்ட பெரிய சலனமொன்றை யும் காட்டுவதாகும். ஆவுரித்துத் தின்று ழ லும் புலையரையும் அன்பு நெறிக்கு உரியவ ராக்கியது அப்பொழுது தோன்றிய இயக்கம் எனினும் அதனே ஆராய இது ஏற்ற சந்தர்ப்ப
SAU 1.
ஆயிரம் சாதிகள் ஒப்பி அன்னவர் காலிடை வி മസ്ക77 ('/'ന്റെ കൃ1, நாளும் வ7ைர்க்கும் மதி து7யனவாம் என்று ந தொல்லே படைகுவ தி நீ எனல் நானெனல்
நெஞ்சில் விளேவது வ.
 

மன்று வேறேரிடத்திலே நான் கூறியிருப் பதைப் போன்று,
'அறம், பொருள், இன்பம் ஆகிய வற்றின் பெயரில் "தூய தாகக் கொள்ளப் பட்டு வந்த அகனைந்திணை விதிகளைத் தகர்த் தெறிந்து கொண்டு காதலை வாய்விட்டுப் பாடிமகிழும் நிலைமை, பக்தியியக்கத்தின் காரணமாகவும் காரியமாகவும் அமைந் தது. பக்தியியக்கமானது சமுதாயத்திலே சாதி, குலம், பிறப்பு முதலிய வரம்புகளை உடைத்துக் கொண்டு புதிய சிந்தனைப் ப ைட ப் புக் களு க் கு வழி வகுத்தது 6 T60,T6N) TLD.”*
எவ்வாறயினும், அன்பினைக்திணைக் கோட்பாட்டில் ஏற்பட்ட மாற்றமானது சமு. தாய மாற்றமொன்றின் பிரதிபலிப்பே என்று முண்மையை மட்டும் ஈண்டு வற்புறுத்தலாம்.
N
) நரி *ழ்ந்து க்குள்ளே - சண்டை * /75/7667'r
b ി) - 7/6) ன்றி ஒன்றே - என்ற '%ഖ/ /
பாரதிதாசன்

Page 68
(19ஆம் நூ 5. «ՑIՄ560)LOI5Tեւ 15
போர்த்துக்கேயராலும் ஒல் லாங் த ரா லும் தாழ்வெய்திய சைவசமயம், ஒல்லாந்தர் ஆட்சியின் கடைக்கூற்றிலே தலையெடுத்தது. மாவிட்டபுரம், நல்லூர்? போன்றவிடங்களி லுள்ள முருகன் கோவில்களினது திருப்பணி வேலைகள் மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. வண்ணுர்பண்ணையில் சிவன்கோவிலொன்று செட்டிமாரால் கட்டப்பட்டது. ஒல்லாந்தர் தாமியற்றிய புற சமயச் சட்டங்களை திறமை யுடன் செயற்படுத்தாத கார ண த் தர ல் பெளத்த சைவ சமயங்கள் மீண்டுந் தலை தூக்கின. ஆங்கில அரசு ஆரம்பத்தில் கடைப்பிடித்த சமய சுவாதீனக் கொள்கை யால் இங்கிலை மேலும் விருத்தியடைந்தது. 'முன்னர் கோயில் போலாது கொட்டில் போல இலே மறைவிற் கிடந்த கோயில்க ளெல்லாம் வெளிப்படத் தொடங்கின. ஆராத
1. 1782 ஆம் ஆண்டு கு. சபாபதிக் ஷண்முகநாதக் குருக்கள், சு. து சுனகு 2. ஒல்லாந்தர் காலத்தில் கச்சேரிச் ச
ரால் தாபிக்கப்பட்டது (1793) ஆறுமுக நாவலர் பிரபந்தத்திரட பதி - த. கைலாசபிள்ளை. ଜୋଗ 3. வைத்திலிங்கச் செட்டி யாரும் பி. முத்துத்தம்பிப் பிள்ளை, ஆ. யா யாழ்ப்பாணம், 1933. பத். 9 4. 'இலங்கையில் ஒல்லாந்தர் பின் அருமைகாயகம், க. சிந்தனே, 5. முத்துத் தம்பி ஏ. கூ. i. 1, 6. Ordinance No. 1, - 1845.
An ordinance to promote The and to provide for the main religion. 7. மெண்டிஸ், ஜி. சி. Ceylon Unt
ܕܗ

ரசாங்கமும் க் கல்வியும்
றருண்டு) LD, B. A. (Hons)
னைகள் வாத்திய கோஷங்களோடு கடக்கத் தொடங்கின. எனினும் அரசாங்கக் கொள் கையைப் பொறுத்தவரையில் சைவசமயம் புதிய அந்தஸ்த்தைப் பெறவில்லை. முந்திய அன்னியர் ஆட்சிக் காலங்கள் போல கிறிஸ் தவ (புரட்டஸ்தாந்து) சமயம் தொடந்து அர சாங்க சமயமாக விளங்கியது. ஆங்கில அர சாங்கம் சமய விடயங்களில், சிறப்பாக சைவ சமயத்தைப் பொறுத்தவரை, நடுவு நிலைமை வகித்தது என்பது வெறும் கற்பனையாகும். சில தேசாதிபதிகள் வெளிப்படையாகப் புரட் டஸ்தாந்து திருச்சபைகளுக்கு ஆதரவு காட்டி னர். அத்துடன் கிறிஸ்தவ தேவாலயங்கள் பழுது பார்க்கப்படுதலுக்கு உத வி களும் செய்து கொடுக்கப்பட்டன.9 கிறிஸ்தவர்க ளுக்கு உத்தியோகத்தில் சலுகைகள் காட்டப்
60T.7
குருக்களால் கட்டப்பட்டது.
மாவிட்டபுரத் திருத் தல வரலாறு அகம் 1965 பக். 30
சிருப்பராக விளங்கிய இரகுநாத மாப்பான
ட்டு, 2 ஆம் பாகம் - 3-ம் பதிப்பு მgr6ზi &or 1955 Jagis. 13 - 14
றரும் (1787) ழ்ப்பாணச் சரித்திரம் - 3-ம் பதிப்பு 缉一35
பற்றிய சமயக் கொள்கை'
இதழ் 1. 24-125
building of places of Christian worship Iainance of ministers of the Christian
er the British பத். 46
6

Page 69
ஆங்கில அரசின் ஆட்சியினுல் சைவர்க
ளுக்குத் தேவையான அந்தஸ்தும், ஆதரவும்
கிடைக்கவில்லையென்பதற்கு எடுத்துக்காட் டாக விளங்குந்துறை சைவசமயக் கல்வி பற் றியதாகும். 19 ம் நூற்றண்டின இறுதிவரை யும் சைவசமயக் கல்வியில் குறிப்பிடக்கூடிய அபிவிருத்தி ஏற்படவில்லை. சைவசமயக் கல்வி எனப்படும் பொழுது சமய அறிவு விருத்தியை மாத்திரமன்றிச் சைவசமயச் சூழ லில் நடைபெறும் கல்வியையும் இக்கட்டுரை ஆராய்கின்றது. ஆங்கில அரசாங்கத்தின் சம யக் கொள்கை தவிர சென்ற நூற்றண்டில்
சைவசமயக் கல்வி வளர்ச்சிக்கு இடையூருக
விளங்கிய பிற காரணங்கள் சைவ - தமிழ்க் கல்விமுறை; கிறிஸ்தவ மிஷனரிமார்; ஆங்கி
லக் கல்வி என்பனவாகும்.
இலங்கையில் அன்னியரது ஆட்சி க் காலங்களில் கிறிஸ்தவ மிஷனரிமாரது ஆதிக் கம் யாழ்ப்பாணப் பிரதேசத்தில் செறிந்திருந் தது போல ஏனைய பகுதிகளிலிருக்கவில்லை. யாழ்ப்பாணத்தவரின் கலாச்சாரம் இலகுவாக அனனியரது கலாச்சாரத்துக்கு மெருகிக் கொடுக்காத தன்மையைத் தவிர தீவின ஏனைய பகுதிகளில் கிறிஸ்தவ சமயத்துக்கும், அன்னிய கலாச்சாரத்துக்கும் தெரிவித்த எதிர்ப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் காணப்படவில்லை. இதனுல் யாழ்ப்பாணத்தைக் கிறிஸ்தவ சமயப் பரம்பலுக்கு வாய்ப்பான பிரதேசமாகக் கருதி னர். யாழ்ப்பாணத்தவரின் சமயக் கல்வி
முறையும் கிறிஸ்தவர்களுக்குப் பெரும் எதிர்ப்
பினை அளிக்கவில்லை. இலங்கையிலிருந்த பழைய தமிழ், சைவ சமய நூல்கள் போர்த்
துக்கேயரது காலத்தில் அழிந்திருத்தல் வேண்
டும். தென்னிந்தியாவில் அன்னியரது படை யெடுப்புகளும், ஆட்சியளவும் ஏற்பட்ட காலங்களில், ஐரோப்பாவில் மிலேச்சப் படை யெடுப்புகளின் போது பண்டைக் கிரேக்க உரோம இலக்கியங்களைக் கத்தோலிக்க மடா லயங்கள் பாதுகாத்தது போல, ஆதினங்கள்
8. Selkirth. The Rev. J. Recollec
U55, 9. (51539, 9,60Ti, 5, Return to R. Colombo 1965. Luas. XXVi10. மெண்டிஸ், ஏ. கூ. usi,. 46.
3

பாதுகாத்தன. அத்துடன் குறிக்கப்பட்ட சில தமிழ் - சைவ அறிஞர்களை வைத்துத் தமிழை யும், சைவத்தையும் வளர்த்து வந்தன. இலங் கைச் சைவர்களிடைமே அத்தகைய தாபன அமைப்பு இருக்கவில்லை. பெளத்த மக்களி டையே அன்னியரது ஆட்சிக் காலத்தில் சமயப்பற்றுக் குன்றதிருக்கக் கண்டி இராச்சி யம் மு ைமாதிரியாக விளங்கியது. பெளத்தர்க ளிடையே சமய விழிப்புணர்ச்சி கிறிஸ்தவ சமயத் திருச்சபைகள் 50வது வருட விழாக் கொண்டாட முன்னரும், சிங்கள மத்திய வகுப்புத் தோன்ற நூருண்டுகளுக்கு முன் னரே ஆரம்பித்துவிட்டது. 1750 ல் கண்டி யில் உபசம்பத சடங்கு முறைகள் புதிப்பிக் கப்பட்ட காலங் தொடக்கம் ஏற்பட்ட பெளத்த சமய - இலக்கிய மறுமலர்ச்சி மாத்தறை போன்ற இடங்களுடாகக் கரையோர மாகா ணங்களிலும் பரவியது. 1839ல் வன – சித்தாத்த தேரர் போன்றேரினுல் நிறுவப்பட்ட பரமதம்ப பிரிவினுக்களும், ஏனைய விகாரைப் பாடசாலைகளும் பெளத்த சமயக் கல்வியை யும் இலக்கியத்தையும் அழியாது பாதுகாத் தன. இத்தகைய உணர்வும், முயற்சிகளும் சைவர்களிடையே பரந்து காணப்படவில்லை. இதற்கு எதிரிடையாகக் கிறிஸ்தவர்களிடையே தற்காலத் தேவைகளைக் பூர்த்தி செய்யக் கூடிய தாபன அமைப்பிருந்தது. பெளத்த - சைவ சமயங்களினது சமயமும் தாபன அமைப்பும் கூடுதலாக மறு உலகச் சிந்தனை யிலும், மானிய முறை அமைப்பிலும் தங்கி யிருந்ததால் தற்கால வாழ்க்கைக்குரிய தேவை களைப் பூர்த்தி செய்யும் நிலையிலிருக்க வில்லை.10 இக்குறைபாட்டினை கிறிஸ்தவம் தனக்குச் சாதகமாக்கிக் கொண்டது.
யாழ்ப்பாணத்தில் தமிழும், சைவமும் தெரிந்தவர்களிருந்தாலும் சமயத்தைப் பெரு மளவில் பரப்பவோ போதிக்கவோ முயற்சி யெடுக்கவில்லை. தமிழ்ப்பற்றுள்ளவரிற் சிலர் சொந்த முயற்சியினுல் சில பாடசாலைகளை
tions of Ceylon, London, 1844. 305
ighteousness
-XXX

Page 70
நடாத்தி வந்தனர். 19ம் நூற்றண்டின் முற் பகுதியில் இருபாலை சேனுதிராச முதலியார், உடுப்பிட்டி அருளம்பல முதலியார், வல் வெட்டி குமாரசுவாமி முதலியார் போன்றே ரும், வண்ணுர்பண்ணை, கல்லூர் ஆகிய இடங்களில் சுப்பிரமணியபிள்ளை 12 போன்ற உபாத்தியாயர்களும் மாணவர்களிடமிருந்து சம்பளம் பெற்றுப் பாடசாலைகளை நடாத்தி வந்தனர். இப்பாடசாலைகள் கொட்டில்கள் தெருவோரத்திண்ணைகள், தனவந்தர் வீடுகள் உபாத்தியாயர் வீடுகள் போன்ற இடங்களி லேயே கூடின. இப்பாடசாலைகளில் சிலர் தமிழ் இலக்கண இலக்கியங்களை கற்றலும் சாதாரண சமயக்கல்வி மிகக் குறைவாகவே யிருந்தது. இப்பாடசாலைகளில் சாதாரணக் கல்வியாகவிருந்தது ‘ஆத்திசூடி, கொன்றை வேந்தன், வாக்குண்டாம், நல் வழி முதலிய நீதி நூல்களும், சேந்தன் திவாகரம், எண் சுவடி முதலிய கருவி நூல்களைப் படிப்பதே. இவைகளைப் படிப்பித்தோர் ‘உபாத்தியாய ரின் பிரதி நிதிகளாகிய சட்டாம் பிள்ளைகளே யாவர். சைவ சமய நூல்கள் அங்கே கற்பிக் கப்படவில்லை'13 கல்வி பயில வரும் மான வருக்கு திறந்த மனதுடன் போதிக்கும் மனப் பாங்கும் அக்கால ஆசிரியரிடையே இருக்க வில்லை. சிறப்புக் கல்வி செல்வந்தரதும், புல வர் பரம்பரையினதும் ஏகபோக சொத்தாக விருந்தது. சென்ற நூற்றண்டில் தமிழ் அறி ஞர்களாக விளங்கிய சிலரின் சரிதத்தை ஆரா யின் இது புலனுகும். சில தமிழ்ப் பண்டிதர் கள் 'தாங்கற்றதைத் தம் பிள்ளைகளுக்குத் தானுஞ் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டார்கள், சிலர் பிறரிடத்தே ஏடுகளை வாங்கித் தாம் பிரதி செய்து கொண்டு பாட ஏட்டை இயன்ற
ளவு பிழை படுத்திவிட்டுக் கொடுப்பார்கள்.
ஒரு வித்துவான் தாம் கற்பிக்குங் காலத்தில்
எழுதிய சில நூற் குறிப்புக்களை மரணிங்குங்
காலத்தில் தமக்கு முன்னே கொண்டுவந்து
சுட்டுப் போடுதல் வேண்டுமென்று சொல்லிச் சுடுவித்து அதன் பின்னரே தம் உயிர் போகப்
பெற்றர்.'14 சுதேச வைத்தியம் சில குடும்
11. வேலுப்பிள்ளை, க. யாழ்ப்ப 12. கைலாசபிள்ளே, தி. obsDJ(9 13. வித்தியானந்தன், சு. இளா 14. கைலாசபிள்ளே, எ. கூ. LS: 15. ஆறுமுக காவலர் பிரபந்தத்தி

பங்களினது பரம்பரைச் சொத்தாக விளங்கு வதற்கு ஒரு காரணம் இரகசியங்களை மற்ற வர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளாமையாகும். படிப்பிக்கும் பாடங்களும் அரை குறையாகச் சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டது: மறுநாள் பாடம் மாத்திரமே மாணவன் ஆசிரியரது எட் டிலிருந்து பிரதியெடுத்துக் கொள்ளலாம்: வெவ்வேறு பாடங்களில் சிறப்புடைய ஆசிரி யர்களை மாணவர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் காடவேண்டியிருந்தது. இக்கால பதத்தில் கூறும்பொழுது மாணவர் தமக்கு வேண்டிய அத்தியாவசிய அறிவைக்கூட ஒரே கூரை யின் கீழ் பெறமுடியவில்லை. செல்வந்தர்கள் இவ்வறிஞர்களைக் கொண்டு தமதில்லங்க ளிலேயே பாடஞ் சொல்வித்தனர்.
தமிழில் அல்லது சைவ சமயத்தில் பாண்டித்தியம் உடையோருக்குப் பட்டங்கள் தரத்திற்கேற்ப வழங்கும் முறை இலங்கையில் இருக்கவில்லை. யாழ்ப்பாணச் சைவத் தமிழறி ஞர்களுக்கு இந்திய ஆதினத் தலைவர்கள் 'நாவலர் போன்ற பட்டங்களை வழங்கினர். ஆங்கிலக்கல்வியில் தரம்பிரித்துப் பட்டங்கள் வழங்கப்பட்டதுபோல தமிழிலும் வழங்கினுல் தமிழ்க் கல்வி வளருமென ஆறுமுக நாவலர்
போன்றேர் கருதினர். அம்முயற்ச்சி மேற்
கொள்ளப்படாததிலேயே நமது தேசத்தாருக் குத் தமிழ்க் கல்வியில் விருப்பமும் முயற்சி யும் சிறிதாயினும் இலவாயின.’18 இக்
குறையை நிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டு
1898ல் த. கைலாசபிள்ளையவர்கள் யாழ்ப்பா ணத் தமிழ்ச் சங்கத்தைத் தாபித்தார்.
ஆகவே மக்கள் பெற்ற சமய அறிவு கோயில்களிலும் செல்வர் வீடுகளிலும் புரா
னங்கள் வாசிக்கப்பட்டுப் பொருள் சொல்
லும் வகையினுல்ேதான் பெறப்பட்டது. கந்தபுராணம், திருவாதவூரர் புராணம், திரு விளையாடற் புராணம் முதலியவை படிக்கப் பட்டு விரிவுரை கூறப்பட்டது. எனினும் அவை பண்டிதர்களால் செய்யப்பட்டமை
ாண வைபவ கெளமுதி 5, ; 276 க நாவலர் சரித்திரம் பக். 5 கதிர் 1957-58 பக். 140
3.
ரட்டு, முதலாம் பாகம், எ. கூ - பக். 3压
38

Page 71
யால் சமய விளக்கத்திலும் வித்துவத்தன் மையே கூடியிருந்தது. ஆறுமுக காவலரது சைவசமய விணுவிடை, பாலபாடம் போன்ற நூல்கள் சமயக் கல்வி சாதாரண தரத்திலி ருந்து முன்னேற வேண்டியுள்ள தேவையைப் பிரதிபலித்தன.19
மேற் கூறப்பட்டது போன்ற கல்வி அமைப்பு சென்ற நூற்றண்டின் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யுமொன்ருக விருக்கவில்லை. அரசாங்கத்தில் உத்தியோகம் பெறும் வாய்ப் பினைத் தமிழ் - சைவசமயக் கல்வி அளிக்க வில்லை. சென்ற நூற்றண்டில் கோப்பிச் செய்கையினுல் கிடைத்த பெரும் இலாப ம் ஐரோப்பியச் சொந்தக்காரரிடையே எற்படுத் juu C3, TÚLS GIGAJ MÓ (BLJIH 6II) (Coffee mania) அரசாங்க உத்தியோக வாய்ப்புகள் யாழ்ப் பாணத்தவரிடையே ஆங்கிலக் கல்வி வெறி uičSOT (English mania) 6) puСВфgjuug). ஆங்கிலக் கல்வியைப் பெறும் ஆசையால் திரு நீற்றை அழித்து, விவிலிய நூலைப் படிப் பதாக கிறிஸ்தவரை ஏமாற்றிச் சைவர்கள் கிறிஸ் த வ பாடசாலைகளுக்குச் சென்ற னர். 17A, 1833-ம் ஆண்டின் பின்னர் ஆங் கிலக் கல்வியின் அவசியம் வற்புறுத்தப் பட் டது. ஆங்கிலம் தெரிந்தோருக்குச் சென்ற நூற்றண்டில் இலங்கையில் மாத்திரமன்றி இந்தியா, பர்மா, மலாயா, சிங்கப்பூர் போன்ற விடங்களிலும் உத்தியோக வாய்ப்புக்களிருந் தன. 19 ம் நூற்றண்டில், குறிப்பாக 1833 ம் ஆண்டின் பின்னர் யாழ்ப்பாணத்தில் ஆங்கி லக் கல்வியையும், தமிழ்க் கல்வியையும் புகட்டியவர்கள் அமெரிக்கன் மிஷன் (1816) வெஸ்லியன் மிஷன், (1814) சேர்ச் மிஷன (1818) முதலிய திருச்சபைகளைச் சார்ந்த பாதிரிமாராவர். ஆங்கிலக் கல்வியில் இலங்கை யரை ஈடுபடுத்துவதன் மூலம் அவர்களது பாரம்பரியங்களிலிருந்து விடுவிக்கலாம் எனக்
16. சி. கணேசையரது ஈழநாட்டுத்
சுவாமிப் புலவரது தமிழ்ப் புலவ! கல்வி முறைகள் மேலதிக விபரங் 17 A. STT Lobst 56tr, ot. T. Select spe Legislative Council. 1879-9 17 B. Edwardes, Asia in the Europea 18. Report of the Special Commit 19. மேற்படி பக். 15

கோல்புறுக் ஆணைக் குழுவினரும், கிறிஸ்தவ பாதிரிமாரும் நம்பினர். ஆங்கிலக் கல்வியின் விளைவாக மக்கள் தாமாகவே கிறிஸ்தவர்களா கச் சமயம் மாறுவர் என்ற கருத்தும் பாதிரி மார் மத்தியில் நிலவியது. இது போன்ற கருத்தையே 1836 இல் இந்தியாவிலிருந்து தனது தகப்பனுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் மக் கலே (Macaulay) வற்புறுத்தினர். 178 யாழ்ப்பாணத்திலுள்ள சைவர்கள் பு தி ய தேவைக் கேற்ற பாடசாலைகளே அமைக்க முன்னர் தீபகற்பத்தின் பிரதான பகுதிகளி லெல்லாம் கிறிஸ்தவர்கள் பாடசாலைகளை நிறுவினர். அரசாங்கமும் 1833ஆம் ஆண் டின் பின்னர் யாழ்ப்பாணக் கல்வியை மிஷ னரிமாரிடம் ஒப்படைத்தது. அத்துடன் ஆங் கிலத் திருச்சபையின் அதிமேற்றிராணியாரது மேற்பார்வையின் கீழ் விடப்பட்டது. 1842 ம் ஆண்டிலிருந்தே அரசாங்கம் யாழ்ப்பாணத்தி லுள்ள கிறிஸ்தவ பாடசாலைகளுக்குப் பண வதவி புரிந்து வந்தது. யாழ்ப்பாணத்திலுள்ள மிஷனரிப் பாடசாலைகளை அரசாங்கப் பாட சாலைகளிலும் திறமையாக நிர்வகிக்கப்பட்டு வந்தமையும், பொருளாதார, நிர்வாகச் சிக்க னத்தின் பொருட்டும் ஆங்கில அரசாங்கம் கிறிஸ்தவ மிஷனரிகளிடம் கல்வியினை ஒப்ப டைத்ததால் 19 சைவசமயத்தவர்கள் தலை யெடுக்க முடியாது போயிற்று. அரசாங்க உதவி மாத்திரமன்றி தாய் நாட்டிலிருந்து மிஷனரி நிறுவனங்களிலிருந்து சமயப் பிர சாரத்துக்காகக் கிடைத்த உதவியும் மேலும் மிஷனரிமாரை வலுப்படுத்தியது. சைவசமயத் தவர்கள் போதிய பண உதவியை வெளிகாட் டிலிருந்து பெற முடியா திருந்தது; தகுதி யான ஆங்கிலம் தெரிந்த ஆசிரியர்களும் அவர்கள் மத்தியிலிருக்கவில்லை. பிற்காலத் தில் மிஷனரிமார்களிடையே ஏற்பட்ட போட் டியின் விளைவாகத் தீவின் ஏனைய பகுதிக ளிலும் பார்க்க யாழ்ப்பாணத்தில் கல்வி மலி தமிழ்ப் புலவர் சரித்திரத்திலும் குமார சரிததிரத்திலும் கூறப்படும் சம்பவங்கள்; கள் பெறுவதற்குப் பயனளிக்கக்கூடியவை. eches of P. Ramanathan delivered in the 4. In Age, lug. 110, Madras 1961 te on Education - S. P. 1943 J &. 15
39

Page 72
வாகக்கிடைத்தது. சைவர்களிடையே ஆறு முக நாவலர் போன்றேர் மேற்கொண்ட சைவக்கல்வி விருத்தி முயற்சிக்கு உற்சாக மளிப்போரும், பனவுதவி கொடுப்போரும், குறைவாகவே காணப்பட்டனர்.20 சேது, சிதம்பரம், காசி போன்ற இடங்களுக்கு விளை நிலங்கள் உபகரித்தோரும், சத்திரங்கள் பல கட்டிய சைவப் பெரியார்களும், கிறிஸ்தவ பாடசாலைகளை ஆதரித்தோரும் சைவசமயச் சூழலில் நடைபெறக் கூடிய கல்வி பற்றிச் சிந்தியா தொழிந்தனர். தெற்கில் உள்ள கிறிஸ்தவப் பாடசாலைகள் சிங்கள மொழி பற்றிச் சிரத்தையெடுக்காதது போல யாழ்ப் பாணத்திலுள்ள மிஷனரிமார் நடந்து கொள்ள வில்லை. தமிழ் மொழி, இலக்கியப் படிப்பிற் கும் அவை கவனஞ் செலுத்தின. அமெரிக்க மிஷன் செமினரியிலிருந்து பல தமிழறிஞர் கள் தோன்றினர். ஆகவே தமிழ் மொழியைச் சைவ சமயத்திலிருந்து பிரித்தெடுத்துப் போதித்து வெற்றிகண்டனர்.
அம்பலவாண நாவலர், ஆறுமுக நாவ லர் காட்டிய வழியில் சென்று பல தமிழ்ப் பாடசாலைகளை நிறுவியவர்களுக்கு ஆதரவு காட்ட அரசாங்கம் மறுத்துவிட்டது. கிறிஸ் தவ மிஷனரிச் செல்வாக்கிலிருந்த அரசாங்கம் சைவர்கள் பற்றிப் பராமுகமாக விருந்தது. கோல்புறுக் சிபாரிசுகளின் பின்னர் நியமிக் கப்பட்ட பாடசாலை கமிஷனிலுந் (School Commission) (1834) பின்னர் அமைக்கப் பட்ட மத்திய பாடசாலைக் கமிஷனிலும் (Central School Commission) (1841) சைவர்களுக்கு அங்கத்துவம் வழங்கப்பட வில்லை. 1841 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் அமு
20. 'சைவ சமயத்தையும் அதன் வளர்த்தல் வேண்டும் என்னும் செய்த முயற்சிகள் பல சித்தி ே ரும் சைவ சமயத்திலே சிரத்தைய உதவி செய்தார்களாயின் நான் எ என்ற விண்ணப்பம் நாவலரால் 60)S.607 FL 76-f786m 6T. So . பக்,
21, Ceylon Hansard, 1945. U3. 22. The Young Hindu, J. H. C. 7
23. மேற்படி பக். 30

லிலிருந்த சமய போதனைகள் பற்றிய எற் பாடு கத்தோலிக்கர் தவிர்ந்த ஏனைய கிறிஸ்த வப் பாடசாலைகளில் அனுசரிக்கப்படவில்லை. ஆங்கிலேயர் காலத்தில் கத்தோலிக்கம் சம யப் பிரசார, சமய மாற்ற வேகம் தணிக்து தன்னைத் தான் பாதுகாத்துக் கொள்ளவேண் டியிருந்ததால் பெளத்த, சைவ சமயத்தவர்க ளுக்குத் தொந்தரவு கொடுப்பதினின்றும்
ஒதுங்கிக் கொண்டது. இறுதி வரையும் விவி
லியம் படிக்க வேண்டுமென புரட்டஸ்க்தாந்து மிஷனரிமார் வற்புறுத்தினர். சைவர்கள் அர சாங்கத்துக்கு முறையிட்ட போதும் எவ்வித பலனும் ஏற்படவில்லை.
19ஆம் நூற்றண்டின் கடைக் கூற்றில்
சைவர்கள் மத்தியில் தோன்றிய விழிப்
புணர்ச்சியின் விளைவாகப் பாடசாலைகள் பல தோன்றின. ஆனுல் அம் முயற்சியைத் தடுக் கும் விதத்தில் அமைந்தது 2 மைல்; 4 மைல் பாடசாலை எல்லை விதிகளாகும்.21 மேற்கூறப் பட்ட எல்லைகளுக்குள் ஏற்கனவே கிறிஸ்தவ பாடசாலைகள் இயங்கி வந்தமையால் சைவர்
கள் நிறுவிய பாடசாலைகள் அரசாங்கத்தால்
பதிவு செய்யப்பட்டு உதவிப் பணம் பெறும் சலுகையை இழக் க வேண்டியிருந்தது. 1872 ஆம் ஆண்டு காவலரால் ஆரம்பிக்கப் பட்ட சைவ - ஆங் கில வித்தியாசாலை கைவிடப்பட்டமைக்கு இதுவுமெரூ காரண மாகும்.2 வண்ணுர்பண்ணை இந்து உயர்தர
பாடசாலையாக விளங்கிய தற்போதய இந்தக்
கல்லூரி பதிவு செய்யப்படுதலுக்கும் மிஷனரி மார் எதிர்ப்புத் தெரிவித்தனர்.23 அது மாத் திரமின்றி கிறிஸ்தவ மிசனுென்று யாழ்ப்பா ணப் பிரதேசத்தில் பாடசாலைகள் நிறுவும்
வளர்ச்சிக்குக் கருவியாகிய கல்வியையும் பேராசையினுல் இருபது வருஷ காலம் நான் பற்றவை மிகச் சில. சைவ சமயிகள் யாவ டையர்களாகித் தங்கள் தங்களால் இயன்ற டுத்த முயற்சிகள்' இலகுவில் நிறைவேறும்
விடுக்கப்பட்டது.
20
2878
5th Anniversary, 1965 ug. 26
40

Page 73
பிரத்தியேக உரிமை தனக்குத் தான் உண் டெனக் கோரியது.24 பல வருடங்களாக அர சாங்கத்தின் நிபந்தனைகளைத் திருப்தி டுசய் தும், அரசங்கத்தில் அப்பாடசாலைகள் பதிவு செய்யப்படாமைக்கு இம் மி ஷ ன ரி மா ரே பொறுப்பாவார்.25A கல்வியைப் பிரதான கருவியாக உபயோகித்து கிறிஸ்தவத்தைப் பரப்பமுயன்ற பாதிரிமாருக்கு சைவ சமயத் தைக் கல்வி மூலம் பரப்புவதற்குச் சைவர்கள் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் பாதகமாக அமையும் என்பது தெரிந்தது. இதனுல் சைவ சமயப் பாடசாலைகளின் தோற்றத்தை எதிர்த் தனர். அத்துடன் மாணவர் தொகையும் குன்றிவிடும் எனப் பயந்தனர். 1894 இல் இந்து உயர்தர பாடசாலையில் கவர்ச்சியினுல் சென் ஜோன்ஸ் கல்லூரியின் மாணவர் தொகையில் வீழ்ச்சியேற்பட்டுப் பெரும் நெருக்கடி உண்டாயிற்று 25B இலங்கையின் சனத் தொகை ரீதியாகப் பார்க்குமிடத்து யாழ்ப்பாணத்துக்குக் கிடைத்த 45 விகித அர சாங்க உதவிப்பணம் விகிதாசாரத்துக்கு மேற் பட்டதாகும். அப்பணத்தில் கூடிய தொகை மிஷனரிப்பாடசாலைகளுக்கே சென்றது.28
ஆகவே சைவசமயத்தைப் பொறுத்த வரையில் அரசாங்கம் பாரபட்சமாகவே கடந்து கொண்டது என்பது புலனுகும். சைவர்கள் பொருட்டு அரசாங்கம் பின்பற்றிய அசிரத்தையான கொள்கைக்கு வேறு கார
24. Administrative Reports - 1880
25 A. மேற்படி பக். 210
25 B. Handy, J. C. A History of St.
Colombo 1924.
26. Administrative Reports 1872.

னங்களும் கூறலம் 1815 ஆம் ஆண்டு கண்டி உடன்படிக்கை மூலம் பெளத்தமதத் திற்கு அளித்த பாதுகாப்புகள் போல சைவர் களுக்களிக்கப்படவில்லை. கிறிஸ்தவ மிஷன ரிமாரது பிரசார, சமய மாற்ற இயக்கம் கண்டி இராச்சியத்தில் ஏற்படுத்திய (1817) கலகங்கள் போல அல்லது 1848 இல் ஏற் பட்ட கிளர்ச்சிகள் போல யாழ்ப்ப்ானத்தில் ஏற்படக்கூடிய சாத்தியக் கூறுகளிருக்க விலலை யாழ்ப்பாணத்தில் தெரிவிக்கப்பட்ட எதிர்ப்பு அரசாங்கத்துக்கு மனுச்செய்தல், எதிர்ப்பிரசாரம் கண்டனப் பத்திரிகைகள் தவி ரப் பலாத்காரமாக விருக்கவில்லை.
சுருங்கக் கூறுமிடத்து அரசாங்கத்தின் பாரபட்சமான கொள்கை; கிறிஸ்தவ மிஷனரி மாரது முயற்சிகள், சைவர்களிடையே நில விய காலங் கடந்த கல்வி முறை போன்றன சைவசமயக் கல்வி வளர்ச்சிக்குத் தடையாக விருந்தன. சென்ற நூற்றண்டில் சைவசமய விருத்தியில் அக்கறை கொண்டோர் உணர்ச்சி வசப்பட்ட தனிப்பட்ட தலைவர்களேயன்றிப் பெரும் நிறுவனங்களல்ல. சென்ற நூற்றண் டின் கடைக் கூற்றில் நிறுவப்பட்ட சைவபரி பாலன சபை போன்ற நிறுவனங்கள் ஆரம் பத்தில் தாபிக்கப்படாமை சைவ சமயக் கல்வி வளர்ச்சி சென்ற நூற்றண்டில் அவதி யுற்றதிற்கு இன்னுெரு காரணமாகும்.
Director of Public Instruction Liai, 210
John's College, Jaffna U5, 25.
பத், 328

Page 74
Ub LGLT i摇G、
G. In
魯
జ్వర్వైజ= L. తాiశ్రీ
கல்வித் துறை, இலங்கைப்
GIDI, ஒரு வ ரோ டொ ரு வர் தொடர்பு கொள்ள மட்டும் உதவும் கருவியன்று. தான் வேறு, பிறர் வேறு என எண்ணுது உயர்விற்கும், எழுச்சிக் கும் வழி கோலுவது மொழி நாகரீகம், பண்பாடு, பாரம்பரிய கலாச்சாரம் என் பவற்றின் சின்னமாகவும் விளங்குவது மொழி, ஆணுல் அதே மொழி எதிர்மறை யாகவும் தொழில் புரிய இடமுண்டு; புரி கின்றது.
தேசியம் என்ற மன எழுச்சி கிலே ஒரு மொழியை உலகின் எல்லாப் பகுதி களிலும் பரப்ப ஊக்குகின்றது. ஒரு நாட்டில் அல்லது தாய் நாட்டில் அது தேசியப் பெருமையாக அமையலாம். ஆனல் வெளிநாட்டினர்க்கு அது ஏகாதி பத்தியமாக அமைய இடமுண்டு. ஏகாதி பத்தியம், அரசியல் அடிப்படையில்தான் அமைய வேண்டுமென்பதில்லை. அது கலாச்சார ரீதியிலும் அமையலாம்.
உலகின் பல நாடுகளே நோக்கின் இந்நிலையைக் காணலாம்.
மேற்கு இந்தியத் தீவு வடிவத்தில் ஒன்றன பூட்டோரிக்கோ, ஐக்கிய அமெ ரிக்காவால் நேரடியாக இல்லாவிட்டா லும், ஐக்கிய அமெரிக்கா என்ற வரை யறையுள் அடங்காவிட்டாலும், ஐக்கிய அமெரிக்காவால் பரிபாலிக்கப்படுகின்
fD&],
1948-ம் ஆண் டி ல், ஸ்பானிய மொழி, பூட்டோரிக்கோ பகிரங்க பாட

H I Ji aði | Î IÎ IÎ | J | ?)I
பல்கலைக் கழகம், பேராதனை.
சாலைகளில், போதனு மொழியாயிற்று. அக்காலத்தின் முன் அரை நூற்ருண்டு வரை ஆங்கிலமே போதன மொழியாக இருந்தது. 1948-ம் ஆண்டு வரை, போதன மொழிப் பிரச்சினை இந்நாட்டின் வரலாற்றில் முக்கிய இடம் பெற்றிருந் தது. ஐக்கிய அமெரிக்காவின் அதிகா ரத்தின் கீழ் பூட்டோரிக்கோ வந்த பின் அங்காட்டு மக்களே அமெரிக்கராக்குவ தற்கு ஆங்கில மொழியே சிறந்த மொழி யென, அதுவே சிறந்த கருவியென அமெரிக்கரால் கருதப்பட்டது.
ஆங்கிலம் கற்பதால் பூட்டோ ரிக்கோ நாட்டு மக்கள் அமெரிக்கர்களாக ஆகிவிட மாட்டார்கள். ஆணுல் அமெ ரிக்காவோ அப்படித்தான் ஆக்கிவிட முயன்றது; முயலுகின்றது. பிரித்தா னியா, நூற்ருண்டுகளாக ஆங்கில மொழி மூலம் கல்வி புகட்டியும், காட்டு மக்களே ஆங்கிலேயர்களாக ஆக்கிவிட முடியவில்லை.
பூட்டோ ரிக்கோ மக்களின் தாய் மொழி ஸ்பானிய மொழி. அவர்களின் தேசியம் ஸ்பானிய மொழியைப் போதனு மொழியாக்க வேண்டும் என்பதோடு இணைந்து வளர்ந்தது. ஸ் பா னிய மொழியே இங்கு அரசகரும மொழி, பகி ரங்க பாடசாலைகளில் போதனு மொழி யும் ஸ்பானிய மொழியே. ஆணுல், தனிப் பட்ட பாடசாலைகளில் போதனு மொழி யையொட்டிய பிரச்சினை தோன்றியுள் ளது. இங்கு ஆங்கிலமே போதனுமொழி யாக உளது. அதுமட்டுமல்ல, அங்கு,

Page 75
ஆங்கிலம் கற்பிப்பது அளவிலும் கூடி யுள்ளது.
உத்தியோக பூர்வமாகவும் தனிப் பட்ட ரீதியிலும் பூட்டோரிக்கர்கள் ஐக் கிய அமெரிக்கப் பிரசைகளாக இருக்க வேண்டும். இருப்பதில் பெருமைப்பட வேண்டும், என்ற கருத்து அமெரிக்கா வில் நிலவுகிறது. ஆங்கிலம் அமெரிக் கச் சின்னம். ஆங்கிலம் கற்பிப்பதை அதிகரிக்க முயல்வது இவ்வெண்ணத் தின் விளேவே.
இன்றைய நிலையில், பூட்டோரிக் கோவில், ஆங்கிலம் கற் பி ப் ப தை அமெரிக்க சமஷ்டி அரசாங்கம் விரும்பி ஞலும், அது பகிரங்க பாடசாலைகளில் இரண்டாவது மொழியாகவேயிருக்க லாம் என்பதை அமெரிக்கா ஏற்கிறது. 1959ம் ஆண்டில், அமெரிக்க மக்கள் சபை, பூட்டோரிக்கோவில், ஆங்கில மொழி ஒர் அங்கிய மொழி என்பதைப் பிரகடனப் படுத்தியது. ஆங்கிலம் அங் நிய மொழி என்று பிரகடனப்படுத்திய தன் விளைவு யாதெனில், ஆங்கிலத் தைக் கற்பிப்பதற்கு அது அந் நி ய மொழி என்ற ரீதியில் தேசியக் கல்விச் சட்டத்தின் கீழ் அளிக்கப்படும் நிதியின் அளவு கூட்டப்படும். இச் செயலின் கருத்து சமஷ்டி அதிகாரத்தினுல் ஆங் கிலத்தை பூட்டோரிக்க மக்களே அமெ ரிக்கராக்குவதற்கு ஒரு கருவியாகப் பயன்படுத்துவதாகும்.
இது போன்ற செயல்களுக்கு, பூட் டோரிக்கர்களின் எதிர்த்தாககம் தேசி யத்தின் அடிப்படையில் எழுந்தது. அவர்கள் கருத்துப்படி ஆங்கிலம் கற் பிப்பதன் மூலம், பூட்டோரிக்க மக்களின் பண்பைச் சிதைப்பது நோக்கமாயிருந் தால், ஆங்கிலம் கற்பிப்பதை எதிர்த்தே ஆகவேண்டுமென்பது.
தனிப்பட்ட பாடசாலைகளில், ஆங் கிலம் போதனு மொழியாக விருப்பதனுல் அங்கு கற்கும் மாணவர்கள் தரம் உயர்ந்ததாயிருக் கி ன் ற து எனும்,
43

கருத்து அமெரிக்காவில் நிலவுகிறது. இது இக்கல்லூரிகளில் ஆங்கிலம் பேர் தணு மொழியாக விருப்பதற்குக் கூறும் சமாதானமே. இங்கு கற் கும் மாணவர்கள், உயர்ந்த பொருளாதார சமூக நிலைகளினின்றும் தெரிந்து எடுக் கப்படுகின்ருர்கள். இவர்களின் வீட்டுச் சூழல் கற்கும் வசதிகள் நிறைந்ததாக விருக்கும். பெற்றேர்களும் உயர் கல்வி பெற்றவராக இருப்பர். இதுவே மாண வர் தரத்துக்கு காரணமேயொழிய, ஆங் கிலம் போதணு மொழியாகவிருப்பதல்ல.
1893 முதலே அமெரிக்க அதிகாரத் தின் தொடக்கம் முதல் பூட்டோரிக்க நாட்டில் ஆங்கிலத்தை கற்பிக்கும் அளவை நிர்ணயிக்கும் பிரச்சினே கல்வி யாளர்களையும், அரசியல் வாதிகளையும் சிந்திக்க வைத்தது. அமெரிக்க ஆதிக் கத்தின் காலங் தொட்டு ஆங்கிலம் போதனு மொழியாக இருக்க வேண்டு மென்பதே உத்தியோக பூர்வமான கொள்கை. இதை பூட்டோரிக்கோ தேசிய இயக்கம், ஆங்கிலம் மூலம் கற் பிப்பது, எதையுமே கற்காமல் தடை செய்யும் ஒரு நிகழ்ச்சி எனக் கருத்துக் கொண்டது.
நாம் குழந்தையாக தவழ்ந்த போது பேசி மகிழ்ந்த மொழி இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் கம்மையறியாமலே நம் வாயினின்றும், வெளிவரும் மொழி, கம் இதய எழுச்சிகளின் திறவுகோல் நமது ஆளுமையையும், முழுத்துவத்தையும் பிரதிபலிப்பது, அதுவே நமது தாய் மொழி, எனவே எந்தக் குழந்தையையும் தன் தாய் மொழியில் கற்காமல் தடை செய்வது கல்வி உளவியல் தத்துவத் துக்கு முரணுகும். வாழ்வை மழுங்க வைப்பதற்குச் சமனுகும் எனவே பூட் டோரிக்கோ குழந்தைகளுக்கு ஆங்கிலம் போதன மொழியாக விருப்பதன் தாற் பரியம் அவர்களே வாழ்ந்தும், வாழாத வர்களாக்குவதே.
பூட்டோரிக்கோ ஒரு பண்பாட்டுச் சங்கமம், கத்தோலிக்க லத்தின் ஸ்பானி

Page 76
யப் பண்பும், மெதடிஸ் அமெரிக்க ஆங் கிலப் பண்பும் இங்கு ஒன்று சேருகின் றது. ஸ்பானிய, நீக்கிரோ, வேறுசில ஐரோப்பிய மக்களும் வாழும் நாடு; எனி னும் இந்த நாட்டுப் பாரம்பரியத் தனித் துவம் கத்தோலிக்க ஸ்பானியத் தனித் துவம். இந்நிலையில், மொழிமாற்றம் அதன் அடிப்படையில் இன மாற்றம் இக்காட்டு மக்களை அதிரச்செய்வது இயற்கையே. இதிலிருந்து தனிப்பட்ட பாடசாலைகளில் ஆங்கிலம் போ ♔ത്ര மொழியாக விருப்பதை தேசியவாதிகள் மும்முரமாக எதிர்க்கின்றனர். பாரம் பரிய கலாச்சாரம் தாய்மொழி இரண்டும் சிதைவதைப் பொறுக்க முடியாத நிலை தேசிய வாதிகளுக்கு இக்காட்டு மக்களை அமெரிக்கராக்கும் ஒரே நோக்க அடிப்ப டையில் எழுந்தது. ஆங்கில போதனு மொழிக் கொள்கை என்று பிரசாரம் செய் தனர். இன்றும் பிரசாரம் செய்கின்றனர்.
மக்கள் ஆட்சி வறட்டு வேதாந்தப் புள்ளியல் அல்ல; அது திட்டவட்டமான கன்முறைக கல்வி எனப் பூட்டோ ரிக்கோ வின் முதன் முதல் தேசாதிபதி ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் கூறினர். இது கல்வியில் விழிப்புணர்ச்சியையும், ஒரு வகைப் புரட்சித் தன்மையையும் பூட் டோரிக்கோவில் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இன்று பூட்டோரிக்கோவின் எழுத் தறிவு விகிதம் 70 விகிதமாக உயர்ந் துள்ளது. இது முதிர்ந்தோர் கல்வித் திட்டத் தாலும், கூட்டுறவு விருத்திச் சங்கங்களாலும் க ைட மு ைற க் குக் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. இன்றைய அந்நாட்டு அரசாங்கம் மக்களிடையே கலாச்சார எழுச்சியை உண்டுபண்ண உடன்பாடான முறையில் முயல்கிறது கலாச்சார எழுச்சி என்பது, மறுமலர்ச்சி மட்டுமல்ல, புதுமையும். நாம் இந்நாட் டில் காணும் எழுச்சி, மக்கள் தம் மொழி, கலாச்சாரப் பாரம்பரியம் என்பவற்றை உணர வழி செய்கின்றது.
போதன மொழியாக ஸ்பானியம் இருக்க வேண்டுமென்பது பல கார ணங்களோடு, இவ்வுணர்ச்சியின் எதி ரொலி எனவும் கொள்ள வேண்டும். இங்குள்ள எதிர்ப்பு, ஆங்கிலத்தை ஒரு பா ட மா க க் கற்பிப்பதற்கு அல்ல. ஆணுல், அதனைப் போதன மொழியாக்கு வதற்கே.
நாம் இது வரை கண்டதிலிருந்து, ஒரு கருத்து புலனுகின்றது; அதாவது,

44
கல்வியில் மொழி சம்பந்தமான பிரச்சினை களுக்கு, அரசியல் தீர்வு இருக்கக கூடாது என்பது கல்வியில் மொழி சம்பந்தமான பிரச்சினை கல்வித் தத்துவ அ டி ப் படை யி ல் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டியது; அரசியல் நோக்கங்களுக காக அல்ல.
தேசிய உணர்வுக்கும் எழுச்சிக்கும், வளர்ச்சிகளும் மொழி முக்கியம்; ஆனல் அந்த எழுச்சி வேறு ஒரு இனத்தி னரையோ, மொழியினரையோ, நசுக்கு வதால் ஏற்படக கூடாது.
இன்று, பல நாடுகளில் மொழிப் பிரச்சினை, பல பல விதங்களில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இரு மொழிகள் மட் டு ம வழங்கும் நாடுகளிலேயே, மொழிப் பிரச்சினை ஏற்பட்டால், பல மொழிகள் உள்ள காடுகளில் வெளிப் படையான வெறுப்பும், எதிர்ப்பும் இருப் பதில் ஆச்சரியமில்லை. ஆனல் பல பன் மொழி நாடுகள் மொழியோ டொட்டிய பிரச்சினைக்கு நன்முறைத் தீர்வு கண் டிருக்கின்றன; காண எத்தனிக்கின்றன. சோவியத் குடியரசு, சுவிற்சலாந்து போன்ற நாடுகளில் மொழிச் சமததுவம் உண்டு. எங்காட்டிலும், மொழிச் சர்வாதி காரக் கொள்கை மொழிப் பிரச்சினையைத் தீர்க்காது. ஒரு மொழியினை, அம்மொழி பேசா மககளில் வலிந்து திணிப்பதால், அம்மக்களிடையே விழிப்புணர்ச்சியும், வெறுப்புமே தோன்றும்.
மனித வாழ்வின் எப்பகுதியிலும், மொழி வேறுபாடு ஒரு பிரச்சினையாக இாககக் கூடாது. கல்வியிலோ, தேசிய அபிவிருத்தியிலோ, கலாச்சார இ2ணப் பிலோ மொழி வேறுபாடு, பிரச்சினையாக இருக்க முடியாது. மொழி வேறுபாட் டின் மூலம் காணும் முழுமை, ஒருமைப் பாடு நிரந்தரமானது.
மனித குலத்தின் சுதந்திரத்தைக் கட்டுப்படுத்த மொழிச் சுதந்திரத்தைப் பறித்தலே போதுமானது.
தேசிய விழிப்புணர்ச்சியின் அடிப் படையில் எழுந்த பூட்டோரிக்கோவின் தாய் மொழி,போதனு மொழிக் கொள்கை அந்நாட்டுச் சக ல கல்லூரிகளிலும் தேசிய ரீதியில் அமுலாக்கப்படும் என் பது திண்ணம்.

Page 77
மு. வை. அரவிந்த தமிழ்த்துறை, அண்ணுப
Ꮷ5lI60I தோ ன் றித் தனத்தை உரிமை எ ன் று கருதி, பொறுப் புணர்ச்சி இல்லாமல் நெறியற்று வாழ் தல் காளைப்பருவத்தின் இயல்பு. அவ் வாறு வாழும் ஒருவனைக் குறித்து, பெற்ருேரும் கவலை கொள்வது உண் டல்லவா? அவனை நல்வழிப்படுத்துவ தற்கு அனுபவம் மிக்க பெரியவர், அவனுக்கு ஒரு கால் கட்டு கட்டுப் போட்டுவிடுங்கள்! எல்லாம் சரியாய் போய்விடும்’ என்று வழி சொல்லக் கேட்டிருக்கிருேம்.
அறிஞர்கள் கூறும் அறிவுரைக ளைக் கேட்டுத் திருந்தாதவன் ஒரு பெண்ணின் அன்புரையால் திருந்தி யிருக்கிருன் ஆயிரம் ஏடுகளைப் புரட் டியும் அறிவு தெரியாதவன் ஒரு பெண்ணின் அன்பு முகத்தைக் கண்டு தெளிவு பெறுகிறன். தன் கடமைக 2ளச் சரிவரச் செய்யாமல் சுற்றி அலைந் தவன் திருமணமான பின் கடமைகளை ஒழுங்காகச் செய்கின்றன் பெற்ருே ரும் பெரியோரும் கூறிய அறிவுரைக ளைக் காதில் போட்டுக் கொள்ளாத வன் தன் காதலியின் மென்மொழி கேட்டு அதன்படி நடக்கிருன் பலர் துயர் உற்றுக் கலங்கினுலும் காணுத வன் போல இருந்தவன் திருமண மான பின் தன் மனைவியின் வருத்தத் தைக் கண் டது ம் உலகத்தையே மாற்றி அமைக்க முற்படுகிருன், பெண்ணின் கடைக் கண் பார்வை பட் டதும் கோழைக்கு வீரம் பிறக்கிறது, வாயாடி யா கி ரு ன் அழு க் க ன் தூய்மை பெறுகிருன்,

ாறுதல்
நன், எம். ஒ. எல்.,
லைப் பல்கலைக்கழகம்
இவ்வாறே பெண்களும் மாறிவிடு கின்றனர். எப்போதும் விளையாட் டில் காலங் கழித்துப் பொறுப்பற்று வாழ்ந்த பெண்கள் திருமணமானபின் கணவன், குடும்பம், வாழ்க்கை என்று பேசி அறிவோடு வாழ்கின்றனர். தாய் வீட்டில் வீட்டு வேலைகளைச் சரி வரச் செய்யாமல் ஒதுங்கி ஒதுங்கி வாழ்ந்த பெண்கள் திருமணமான பின் குடும்பக் கலையில் தேர்ந்து விடுகின்ற னர். வல்லமையோடு வாழ்க்கை நடத்துகின்றனர். பொறுப்புடன் எல் லாவற்றையும் கவனித்துச் செய்கின்ற னர். தாய்வீடே தனக்கு உரியது என் றும் பெற்ருேரே தமக்குத் துணை என் றும் எண்ணி வாழ்ந்த பெண்கள் முற் றிலும் மாறிவிடுகின்றனர் அல்லவா?
தனது தூய உடையை மடிப்புத் துணியை பிற ர் தொடக்கூடாது என்று ஆணையிடுபவர் உண்டு. தொடு வதால் மடிப்புக் கலைகிறதே என்று சினங் கொள்பவர் உண்டு. ந ல் ல உடை உடுத்திருக்கும்போது தன்னை யாரும் தழுவக் கூடாது என்று கூறி, கூட்டங்களிலும் கலந்து கொள்ளா மல் விலகியிருப்பவரும் உண்டு. இவ் வாறு வாழ்பவர்கள் திருமணமாகி மக்களை ஈன்ற பின் தம் குழந்தைகள் மாசுபடிந்த கைகளோடு வந்து தழுவி, தம் மேல் விழுந்து புரண்டாலும் வெறுத்து ஒதுக்குவதில்லை. மக்கள் மெய்தீண்டல் உடற் கின்பம் என்றே கூறி மகிழ்கின்றனர். இவ்வாறே பெண்களும் திருமணமான பின் தம் உடல் கெடுவதைப் பற்றியும் உடை

Page 78
மாசடைவதைப் பற்றியும் கவலை கொள்ளாமல் வாழும் நிலையைக்
அன்பு மிக்க கணவனும் மனைவி யும் கூ டி வா மு ம் புது வாழ்வு இன்பம் நிறைந்தது; சுவையானது, புது வா ழி வி ல் மனைவி தரும் ஒவ்வொரு பொருளும் கணவனுக்கு அமிழ் தினும் இனியதாக இன்பம் தரும். கணவன் மு ய ன் று ஈட்டிய பொருளைக் கண்டு மனைவி பூரிப்ப துண்டு புது வாழ்வில் மனைவியின் அன்புப் பார்வை க ன வ னு க் கு ச் சிறந்த விருந்து அவள் நடையும் உடையும் அவனுக்குப் பேரின்பம் தரும். அவள் கூறு ம் சொற்கள் தேனில் ஊறியவைபோல அவனுக்கு இன்பம் தரும். கணவனின் பெ லி வான தோற்றமும், ஆண்மையான செயலும், சொல்லும், மிடுக்கான நடையும், மனைவிக்கு மகிழ்வூட்டுகின் றன. அப்போது அவள் அவனுக்காகச் செய்யும் செயலில் விரைவும் ஊக்க மும் காணப்படுகின்றன. தன் செய லேக் கணவன் பாராட்டி விட்டால் அ வ ள் அடையும் இன் பத்திற்கு அளவே இல்லை.
குறுந்தொகைப் பாட்டொன்று திருமணமானபின் ஆண்-பெண் இரு வர் வாழ்விலும் நிகழும் மாறுதல்க ளைத் தெளிவாக விளக்குகின்றது. அப் பாடல் பின் வருமாறு:
'முளிதயிர் பிசைந்த காந்தள் மெல்விரல் கழுவுறு கலிங்கம், கழாஅது, உடீஇ குவளை உண்கண் குய்ப்புகை கமழத் தான் துழந்து அட்ட தீம்புளிப் பாகர் இனிதெனக் கணவன் உண்டலின் நுண்ணிதின் மகிழ்ந்தன்று ஒண்ணுதல் முகனே (குறுந்தொகை. 167)
9
செல்வ மகள் ஒரு த்தியும், கட்டி ளங்காளை ஒருவனும் மனமொத்த காதலர் ஆயினர். அன்பை மறைவாக

46
வளர்த்து வந்த ன ர், எ த் த னை நாளுக்கு அவ்வாறு மறைவாக வாழ முடியும்? பெற்றேரும் பெரியவரும் அறியத் திருமணம் நிகழ வேண்டும். அப்போது தானே அவர் கன் உரிமை வாழ்வு பெறமுடியும்? ஆனல் அவர் கள் விரும்பிய வண்ணம் திரும ணம் நிகழவில்லை. அந்தச் செல்வ மகளை மணக்கவிரும்பிய உறவினர் சிலர் வந் தனர். பெற்ருேரும் அவர்களுக்கு உடன்படுவார்கள் போல் தோன்றி யது. பெண்ணுக்கு உயி ரை விட நாணம் சிறந்தது; நாணத்தைவிடக் கற்பு சிறந்தது என்பது அவளுக்குத்
தெரியும். ஆகவே ஒர் இரவில் ஒருவ
ருக்கும் தெரியாமல் தன் காதலனேடு
சென்ற இடத்தில் சிறப்பாகத் திருமணம் நடந்தது. இருவரும் புது வாழ்வில் புகுந்தனர். குடும்பக் கலை யைக் கற்கத் தொடங்கினர். இச் செய்தியை அறிந்த தாய் தன் மகளைக் காண்பதற்கு-தன் மகள் நடத்தும் உரிமை வாழ்வைக் காண்பதற்கு வந் தாள். புதுமணப் பெண் தன் கணவ னுக்காகச் சமைக்கத் தொடங்கினுள். கட்டித் தயிரை எடுத்துப் பிசைந் தாள். தயிர்க் குழம்பு வைப்பதற்கு வேண்டியவற்றைச் செய்தாள். விரை வில் சமைக்க வேண்டும். பசியோடு இருக்கும் கணவனுக்கு விரைவில் உணவளிக்க வேண்டும் என்று பரபரப் போடு செய்தாள். அதனுல் தயிரைப் பிசைந்த கையைக் கழுவாமல், தான் உடுத்தியிருக்கும் உடை நெகிழ்ந்த போது சரி செய்து கொண்டாள், தாளித்த புகை மையுண்ட கண்களில் பரவியது. ஒரு கையால் கண்ணக் கசக் கிக்கொண்டே தன் வேலையைச் செய்து கொண்டிருந்தாள். சிறிது நேரத்திற் கெல்லாம் தயிர்க் குழம்பைத் துழாவி கீழே இறக்கிவிட்டாள்.
உண்ணும்போது கணவன் நன்
முய் இருக்கிறது என்று கூறினன்.

Page 79
ہجہ تعصلى الله عليه وسلم
அதைக் கேட்டதும் உள்ளம் மகிழ்ந் தாள். மகிழ்ச்சியை வெளியே காட் டிக் கொள்ளாமல் புன்முறுவல் பூத்து நின்ருள். அப்போது உண்டான மகிழ்ச்சியை அவள் மறைத்தாள். ஆனுல் அவளுடைய ஒளி வாய்ந்த முகம் அதைக் காட்டிவிட்டது. ஒளி வீசும் நெற்றி மேலும் விளக்க முற் IDg5l.
மகள் வீட்டிற்கு வந்த தாய் இவற்றையெல்லாம் கண்டாள். மகள் குடும்பக் கலையைக் கற்று வல்லமை
யோடு வாழ்வதைக் கண்டாள். அவர்
கள் வாழும் வாழ்வு இன்ப வாழ்வு என்று தெரிந்தாள்; மகிழ்ந்தாள்.
திருமணமான பின் மகளிடம் ஏற்
பட்டிருக்கும் மாறுதல்களைக் கண்டு
வியந்தாள். எ ந் த ப் பொருளும் தனக்கு வேண்டுமென்று போராடி, தன்னுடையது என்று கூறி வாழ்ந்த தன் மகளிடத்தில் இப்போது தன்னல மறுப்பைக் கண்டாள். தன் கணவன் பசியைப் போக்குவதற்கு விரைந்து சமைப்பதைக் கண்டாள். தனக்கு நல்ல உடை வேண்டும் என்றும் தன்
துணி தூய்மையாய் இருக்க வேண்டும்
என்றும் விரும்பி முன்பு வாழ்ந்த மகள் தயிர்பிசைந்த கையால் தான்
உலக கோங்கும் புகழ் பச்சைப் பசுந் தமிழ் L//്മി ബ/71ീഖ്മ/
ഗ്ഗക്രമിഖുബ്ബ"&/ ഖ/71/6 ഗുമ്മ സ്ഥി% 30/9/ ഖ/
47

உடுத்தியிருக்கும் உடையைச் சரிசெய் வதைக் கண்டாள். கணவனின் பசி யைப் போக்க விரைந்து சமைக்கும் போது தன் உடை அழுக்கடைந்து கெடுவதைப் பற்றிக் கவலை கொள்ளா மல் இருப்பதைக் கண்டாள். செல்வ மாக வளர்ந்த மகள் புகைபடிந்து மையுண்ட கண் சிவக்க, காந்தள் மல ரைப் போன்ற மெல்லிய விரல்கள் நோவச் சமைப்பதைக் கண்டாள். அவள் சமைத்த உணவை எளிய உணவை இனிது’ என்று உண்ணும் தாஅளயைக் கண்டாள். மனைவியின் கைப்பட்டதெல்லாம் அமிழ் த ம் என்று எண்ணும் ஆண்மகனைக் கண் டாள். கணவன் கூறிய இனிது என் னும் ஒரு சொல்லைக் கேட்டுப் பெரு மகிழ் வெய்தி முகம் மலர்ந்து புன் முறுவல் பூத்து நின்று பூங்கொடியைக் கண்டாள். திருமணமாகு முன்னர்த் தாய் வீட்டில் எப்போதும் விளையாட் டில் காலங் கழித்த மகள் வேறு திரு மணமான பின்னர் புதுமனையில் தனக் குரிய வீட்டில் வாழ்க்கைக் கலையைக் கற்று வாழும் மகள் வேறு என்பதைத்
தெளிந்தாள்.
மகள் வாழும் இன்ப வாழ்க்கை யைக் கண்டு பூரித்தது அந்தத்தாய்
@_GTGFL).
கொண்டதான நாட்டில்-தமிழ் ഖ// fiഒ/ / - മൃ/b "ழ்வு
பாரதிதாசன்

Page 80
'கோல்புறுக் கமறன் சீர்தி
ச. நாகேந்திரன்,
FF வரலாற்றில் கோல்புறுரக் கம றன் சீர் திருத்தங்கள் பற்றிக் கருத்துத் தெரிவிக்கும் வரலாற்று ஆசிரியர்களுள் ஒரு சிலர், அச்சீர்திருத்தங்கள் மிக முக் கியத்துவம் வாய்ந்ததொரு சகாப்தத்தை ஏற்படுத்திய தென்றும், ஈழத்து நவீன காலத்தை ஆரம்பித்து வைத்தன வென் றும், ஈழவரலாற்றில் ஒரு திருப்புமைய மாக அமைந்தன வென்றும் கருதுகின்ற னர். மேலும், இச் சீர்திருத்தங்கள் அமுலுக்குக் கொண்டுவரப்பட்ட காலத் திற்குப் பின்னர் தோன்றிய அரசியல், பொருளாதார, சமுதாய முன்னேற்றங் களுக கெல்லாம் முக்கிய காரணிகளாக இச் சீர்திருத்தங்களே அமைந்துள்ளன வென்று மிகைப்படுத்திக் கூறுகின்ற னர். உண்மையில், கோல்புறுக் கமறன் சீர்திருத்தங்கள் ஈழ வரலாற்றில் நவீன காலத்தை ஆரம்பித்து வைத் தி னவா, அல்லது பிற்பட்ட காலத்தில் கானப் பட்ட அரசியல் பொருளாதார சமுதாய வளர்ச்சிக்கு முழுப் பொறுப்பாக இச் சீர்திருத்தங்கள் தான் காரணமாக அமைந்தனவா, ஈழ வரலாற்றில் இச்சீர் திருத்தங்கள் எத்தகைய முக்கியத்து வத்தைப் பெறுகின்றன என்ற பிரச் சினேகளுக்குத் தீர்க்கமான முடிவு காண வேண்டுமேயானல், கோல்புறுாக் கம றன் விசாரணைக் குழுவின் அடிப்படை கோக்கம், அக்கால அரசியல் பொருளா தாரக் கோட்பாடுகளின் தாக்கம், இச் சீர்திருத் தங்களின் முக்கியத் து வம் போன்ற அம்சங்களே நுணுகி ஆராய ୧୫ ମୁଣ୍ଡ ବର୍ତମ (ତus.
GBT55 in:
பிரித்தானியருடைய ஆரம்பகால
ஆட்சிக்காலத்தில் ஈழம் அவர்களுடைய
குடியேற்ற நாடாக விளங்கிய போது,
1. Ceylon - Today and Yesterd
Cameron Reforms.

ருத்தங்கள் - ഉ0, 10കിമീ17A
வரலாற்றுத்துறை.
அதனுடைய நிர்வாகப் பொறுப்பு அவர் களுக்குப் பெருஞ் சுமையாக விளங்கி யது. ஈழத்தின் பொருளாதாரம் கலி வுற்று வரவிலும் பார்க்கச் செலவு அதி கரித்திருந்தது; இதனுல் நிர்வாகப் பொறுப்புப் பாதிககட்பட்டும், பாது
காப்புப் பாதிக்கப்பட்டும் வருட த்துக்கு வருடம் வரவிலும் பார்க்கச் செலவு அதி
கரித்துக் கொண்டு போனபடியால், அதற்கு ஆவன செய்யும் பொருட்டு 1829ஆம் ஆண்டு கோல்புறுரக் கமறன் விசாரணைக் குழுவினர், ஈழத்தின் வரவு செலவுத் திட்டத்தினே கன்கு பரிசீலனை செய்து, வருமானத்தை அதிகரிப்பதற்கு வழிவகைகளை வகுக்கும் படியும் செலவி னேக் குறைப்பதற்கு ஆவன செய்யும் பொருட்டும் வரவு செலவுத் திட்டத் தினைப் புனரமைப்புச் செய்வதற்காக ஈழ குதுக்கு அனுப்பப்பட்ட னர்.
93535 TG) 9] Jeful Ġi), G LITT (58T TT 35T T3; கருத்துக்களின் தாக்கம்:
பத்தொன்பதாம் நூற்றண்டின் முற் பகுதியில் பிரித்தானியாவில் நில விய அரசியல் பொருளாதாரக் கருத்துக் கள் பிரித்தானியாவின் குடியேற்ற நாடு களிலும் ஓரளவிற்குக் கையாளப்பட்டன வென்றே கூற வேண்டும் கைத் தொழிற் புரட்சியின் விளைவாகப் பிரித் தானியா பொருளாதாரத் துறையில் சுபிட்சம் பெற்று விளங்கியது. பொருட் களே உற்பத்திசெய்து அவற்றை விற்பு தற்கு அங்காடிகளும், உற்பத்திப் பொ ருட்களைப் பெறுவதற்காகக் குடியேற்ற நாடுகளைக் கைப்பற்றுவதிலும் பிரித்தா னியா முக்கிய கவனம் செலுத்தியது பிரித்தானியாவில் இக் காலததில் நில விய அரசியல் பொருளாதாரக் கொள்கை
ay
48
by G. C. Mendis - on Colebrooke
--ས་པ་ཁོ་བ།

Page 81
苓
யினைப் பயன் பாட்டுவாதமென அழைப் பர். தனிமனிதனுடைய சுதந்திரத்தைப் பேணி, அரசினுடைய செல்வாக்கைக் கட்டுப்படுத்தி அரசியல், பொருளாதா ரத் துறைகளில் தனியார்துறையை ஊக்குவித்தால் காட்டு மக்கள் சீருஞ் சிறப்புடனும் வாழ, நாட்டுவளம் பெருக வழி வகுக்கப்படும் என்ற கோட்பாடு கிலே பெற்றிருந்த காலம் இக்காலம். பென் தாம், அடம்சிமித், மில் போன்ற வர்களுடைய கருத்துக்களால் உந்தப்பட் டவர் கோல்புறுாக் கமறன் விசாரணைக் குழுவினர்.
ஈழநாட்டின் வருமானத்தை அதிக ரிக்க வேண்டுமேயானுல் பொருளாதா ரத் துறையில் முன்னேற்றத்துக்குத் தடையாக இருந்த கட்டுப்பாடுகளே நீக்கி, அரசினுடைய தலையீட்டினே ஒழித்துத் தனியார் துறையை ஊக்கு வித்து, வணிக வாதக் கொள்கையினை அகற்றித் தலையிடாக் கொள்கையை அமுலாக்குவதன் மூலம் பொருளாதாரச் சுபீட்சத்தை ஏற்படுத்தலாமென்று கோல்புறுரக் கமறன் விசாரணைக் குழு வினர் கன்குணர்ந்தனர்.
மேலும், கோல்புறுரக் கமறன் விசா ரனேக் குழுவினர் தாரண்மை வாதம், கிறிஸ்தவசமயநெறிவாதம், ஆ கி ய கருத்துக்களால் உந்தப்பட்டனர். முன் னேற்றமடைந்து வரும் ஒரு சமுதாயத் தில் ஏற்றத்தாழ்வுகளோ, அடிமைத்த னமோ அன்றேல் பிற்போக்கு வாதமோ, பழைமை போற்றும் பண்போ பேணப்ப
டுவதைச் சிறிதும் விரும்பாது அவற்
றைத் தகர்த்தெறிய வேண்டுமென்ற கோட்பாடுகளில் கம்பிக்கை வைத்திருந் தனர். இப்பேற்பட்ட சக்திகள் கிலேத்து நின்றல், அவர்கள் எதிர்பார்த்த ஒரு புதிய சமுதாயத்தைத் தோற்றுவிப்பது கடினம் என்று கன்குணர்ந்தனர். கோல் புறுரக் கமறன் விசாரணைக் குழுவினர் ஈழத்தில் தனியார் துறையை ஊக்கு வித்து அதன் மூலம் ஒரு முதலாளித் துவ சமுதாயத்தை உருவாக்க முற்பட்

டனர். இதனேயே அடிப்படையாகக் கொண்டு அவர்கள் பல சீர்திருத்தங் இ8ள ஏற்படுத்தினர்.
கோல்புறாக் கமறன் சீர்திருத்தங்கள் ஏன் முக்கியத்துவம் பெற்றன:
கோல்புறுரக் கமறன் சீர்திருத்தங் கள் பற்றி ஆராயும் போது, அச்சீர் திருத்தங்கள் எத்தகைய முக்கியத்துவம் பெற்றிருந்தன வென்றும், 1833 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர் கொண்டுவரப்பட்ட சீர்திருத்தங்கள் ஏன் அத்தகைய முக்கி யத்துவம் பெறத் தவறின வென்றும் ஆராய வேண்டும். ஈழ வரலாற்றில் கோல்புறுாக் கமறன் சீர்திருத்தங்கள் முக்கியத்துவம் பெற்றிருந்த போதிலும், அவை அவர்களுடைய சொந்தக் கருத் துக்களேப் பிரதிபலிப்பனவாகவோ அன் றேல் அவர்களால் ஈழத்தில் முதன் முத லாகப் புகுத்தப்பட்ட சீர்திருத்தங்களா கவோ கருத முடியாதெனக் கூறலாம். பத்தொன்பதாம் நூற்றண்டின் ஆரம்ப காலப் பகுதியில் நோத்தேசாதிபதி இராச காரிய முறையை ஒழிக்க விரும்பி அதன் அமைப்பு முறையில் பல வித மான மாற்றங்களேக் கொண்டுவந்தார். இதே போன்று மெயிற்லன்ட் தேசாதி பதியினுடைய காலத்தில் நீதியரசராகக் கடமை புரிந்த அலெக்சான்டர் ஜோன்ஸ் ரன் நீதி நிர்வாக முறையில் யூரிமுறை உட்படப் பலவிதமான நீதி நிர்வாகச்சிர் திருத்தங்களைப் புகுத்தினர். இதே போன்று கண்டிப் பிரதேச கிர்வாக முறையில் பிரவுண்றிக் தேசாதிபதி பல நிர்வாகச் சீர்திருத்தங்களை ஏற்படுத்தி ஞர். எனவே கோல்புறுக் கமறன் சீர் திருத்தங்கள் அமுலாக்கப்படுவதற்கு முன்னர், பிரித்தானிய அதிகாரிகள் பல விதமான சீர்திருத்தங்களேக் கொண்டு வந்தபோதும் அவை அதிக பலனளிக் கவுமில்லை, சமுதாயத்தில் புரட்சிகர மான மாற்றங்களெதனையும் ஏற்படுத் தவுமில்லையென்றே கூறலாம். கோல்பு

Page 82
றுரக் கமறன் சீர்திருத்தங்கள் அமுலுச் குக் கொண்டுவருவதற்கு முன்னர் அத வது பத்தொன்பதாம் நூற்ருண்டு ஆரம்பகால எல்லேயில், தாரண்பை வாதம் முக்கியத்துவம் பெறுவதற்கு முன்னரே, மேற்குறிப்பிட்ட பிரித்த னிய உத்தியோகததர்கள் பல முக்கிய சீர்திருத்தங்களைப் புகுத்திய போது ப் அவை அதிக பலனே அளிக்கவில்லை அதற்குக காரணம் மேற்படி சீர்திருத் தங்கள் சமுதாயத்தில் எந்த விதமான அடிப்படை மாற்றத்தையும் ஏற்படுத் தத தவறியமையென்றே கூறலாம்.
மேலும், கோல்புறுக் கமறன் சீர் திருத்தங்கள் அவர்களுடைய சொந்தச் கருத்துக்களைப் பிரதிபலிப் ப ன வா 5 அமையாது அக்கால அரசியல் பொரு ளாதாரக் கோட்பாடுகளின் அம்சங்களே யும் தாக்கத்தினேயும் பிரதி பலிப்பன வாகவே விளங்குகின்றன. கோல்புறுாச் கமறன் சீர்திருத்தங்கள் பெருமளவிற்கு ஜாவாவில் ஆங்கிலேய நிர்வாக ட் பொறுப்புக்குத் தலைவராக இருந்த ருபிள்ஸ் என்பவருடைய நிர் வா து அமைப்பு முறையைப் பின்பற்றிய சீர் திருத்தங்களாகவே காணப்பட்டன றபிள்ஸ் ஜாவாவில் நிர்வாகப் பொறுட் புக்குத் தலைமை தாங்கிய போது கோல் புறுரக அப்பொழுது ஜாவாவில் பிரித் தானிய இராணுவ உத்தியோகத்தராகச் கடமை புரிந்தார்; ருபிள்ஸினுடைய நிர் வாக அனுபவத்தையே பின்னர் கோல் புறுாக் இலங்கையில் பின்பற்றுகின்ற தன்மை காணப்படுகிறது.? அது மாத் திரமன்றி கோல்புறுக்கின் சீர்திருத்தங் கள் இலங்கையில் மேற் கொள்ளப்பட்ட போது அதே நிர்வாக முறையை இந்தி யாவில் பிரித்தானியர் பென்ரிங் தலை மையில் அவற்றை அமுல் நடத்து வதைக் காணலாம்.
2. The Story of Ceylon by - I
- 3. Colebroke Cameron Papers:

இச்சந்தர்ப்பத்தில், பின்னர் எக் காரணத்துக்காகக் கோல்புறுரக் கமறன் சீர்திருத்தங்கள் முக்கியத்துவம் பெறு கின்றன என்ற கேள்வி எழுகின்றது. கோல்புறுரக் கமறன் குழுவினர் ஈழத் தின் வரவு செலவுத் திட்டத்தைப் புன ரமைப்புச் செய்யும் கோக்கத்தோடு கரும மாற்றும் பொழுது, அவர்களுடைய வி சா ர 8ண பொருளாதாரத்துறையி லுள்ள குறைபாடுகளை மட்டும் பரிசீலனை செய்வதோடு நில்லாது, நிர்வாக ஊழல் கள், சமுதாயக் கட்டுப்பாடுகள், முத லிய குறைபாடுகளையும் நன்கு அலசி ஆராய்ந்து, நாட்டின் பொருளாதார சுபீட் சத்துக்குப் பொருளாதாரத்துறை யிலுள்ள தடைகளை நீக் க வே ண் டு மென்றும், அத்தடைகளே அகற்ற வேண்டுமேயென்றல் நிர்வாகக் கட்டுப் பாடுகளே யும் சமுதாயக் குறைபாடுகளே யும் நீகக வேண்டிய தவசியமெனக்கருதி னர். பொருளாதாரத்துறையில் உள்ள குறைபாடுகள் அரசியல் சமூகப் பிரச் சினேகளோடு பின்னிப் பிணைந்திருந்த மையால், சமுதாயத்தில் அடிப்படை மாற்றங்களே ஏற்படுத்த வேண்டு மென்று கருதினர்கள்.3 முதலாளித் துவ பொருளாதார முறையைப் புகுத்து வதற்கும் தனியார் துறையை ஊக்கு விப்பதற்கும் ஈழத்தில் காணப்பட்ட பொருளாதாரக் கட்டுப்பாடுகள், அர சின் தலையீடு, சமுதாய வேறுபாடுகள், ஏற்றத்தாழ்வுகள், நிர்வாகக் கட்டுப் பாடுகள் இவையாவும் வளர்ச்சி பெறும் புதிய சமுதாய அமைப்பு முறைக்குப் பங்கம் விளைவிக்கக் கூடிய நிலைமையை ஏற்படுத்தியதால், நிச்சயமாகச் சமுதாய அமைப்பு முறையினை மாற்றி அமைத்து இராசகாரிய முறையை நீக்கி, மானிய அமைப்பு முறையைத் தகர்த்தெறிந்து, சட்டத்தின் முன் யாவரும் சமன் என்ற பரந்த கொள்கையை நிலைநாட்டிப் புதிய
E, F, C, Ludowyk. page 168.
G. C. Mendis - Vol - I.
50

Page 83
தொரு சமுதாயத்தினை அமைக்கக் கோல்புறுரக் கமறன் குழுவினர் முயற்சி செய்தனர். இதனுலேதான் அவர்களு டைய சீர்திருத்தங்கள் வெற்றிபெற அதற்கு முன்னர் கொண்டுவரப்பட்ட சீர்திருத்தங்கள் வெற்றியளிக்க முடியா மற் போய்விட்டன. பயன்பாட்டுவாதம், தாரண்மைவாதம், கிறிஸ்தவ சமய நெறிவாதம் ஆகிய கருத்துக்களால் நன்கு உங்தப்பட்ட கோல்புறுரக் கமறன் குழுவினர் அக்காலக் கருத்துக்களுக் கமைய மேற்கொண்ட சீர்திருத்தங்கள் பழைய சமுதாய அமைப்பு முறையை மாற்றி அமைக்க உதவியதில் வியப் பொன்றுமில்லை யென்றே கூறலாம். மேலும், கோல்புறுரக் கமறன் விசார 2ணக் குழுவினர். செய்த சீர்திருத்தங் கள் கூடிய செல்வாக்குப் பெறுவதற் குக் காரணம் அவர்கள் பிரித்தானியாவி லிருந்து வரவு செலவுத் திட்டத்தைப் புனரமைப்புச் செய்வதற்காக அழைக் கப்பட்டமையால் அவர் களு இ குக கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரம் தேசாதி பதிகளுக்கும் ம ற் று ம் பிரித்தானிய உத்தியோகத்தர்களுக்கும் கொடுக்கப் பட்ட அதிகாரத்திலும் பார்க்கச் செல் வாக்குப் பெற்று விளங்கியது. இதனுல் ஈழத்தில் பிரித்தானியத் தேசாதிபதியி லும் பார்க்க இக்குழுவினர் செய்த சீர் திருத்தங்கள் கூடிய செல்வாக்குப் பெற் றிருந்தன.
கோல்புறுரக் கமறன் சீர்திருத்தங் களே ஆராயும் போது இக் குழுவினரு டைய அடிப்படை நோக்கம் எத்தகைய தென்பது கன்கு புலப்படுகிறது. ஈழத் தில் தமது பொருளாதாரச் செல்வாக்கை வளம்படுத்துவதற்காகத் தனியா ர் துறையை ஊக்குவித்துத் தலையிடாக் கொள்கையை கிலோாட்டி அதன் மூலம் ஒரு முதலாளித்துவ சமுதாயத் ைத அமைப்பதே அவர் க ள் அடிப்படை நோக்கமாகக் கொண்டிருந்தனர் 4 இவ்
4. Social Policy and Missionery O1
by K.
5

வுண்மையை அவர்கள் மேற்கொண்ட சீர்திருத்தங்கள் மூலம் கன்கு புலப்படுத் தலாம். வரவு செலவுத் திட்டத்தைப் புனரமைப்புச் செய்து வருவாயை அதிக ரித்துச் செலவினைச் சுருக்குவதற்காகப் பலவிதமான சிக்கன வழிகள் கையாளப் பட்டன. பொருளாதாரத் துறையில், இராசகாரிய முறை தனியார் துறையை ஊக்குவிப்பதற்கும் பொருதளாதார அபி விருத்தியை ஏற்படுத்துவதற்கும் தடை யாக இருந்தபடியால் அதனே ஒழித்துக் கட்ட முயற்சி செய்தனர். குறிக்கப் பட்ட ஒவ்வொரு சமுதாயப் பிரிவினரும் குறிக்கப்பட்ட பரம்பரைத் தொழில்க 2ளச் செய்து வந்ததன் காரணமாகத் தொழில் வளம் பெருகாது மந்த கிலே ஏற்பட்டது. மக்கள் தாம் விரும்பிய தொழிலைச் செய்து பொருள் சம்பாதிக் கவோ, அல்லது பொருளாதார வளத் தினை மேம்படுத்தவோ, அல்லது ஒரிடத் திலிருந்து புலம் பெயர்ந்து வேருேளிடத் துக்குச் சென்று புதிய தொழில் முறை கனே மேற் கொள்வதற்கோ இராசகா ரிய முறை தடையாக விளங்கியது. மேலும், இராசகாரிய முறை தொழில் வளத்தினைப் பாதித்தது; இதனுல் காட் டின் பொருளாதார அபிவிருத்தி குன்றி யது. தாரண்மைக் கருத்துக்களால் உங் தப்பட்ட இவ் விசாரணைக் குழுவின ருக்கு இராசகாரிய முறை முன்னேற். றத்துக்குத் தடையாக விளங்கியபடி யால் அதனை ஒழித்துத் தனியார் துறையை ஊக்குவிக்க முற்பட்டனர்.
இதே போன்று, அரசாங்கத்தின் ஏகபோக உரிமையும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்குத் தடையாக இருந்தது. முக்கியமான வர்த்தகப் பொருட்கள் அரசாங்கத்தின் ஏகபோக உரிமையாக் கப்பட்டிருந்தமையால், தனியார் துறை பாதிக்கப்பட்டிருந்தது, தேசாதிபதிக் குக் கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரம் அந்த உரிமையை மேலும் வலுப்படுத்தியது.
ganizations in Ceylon M. de Silva - Page 8

Page 84
ஏகபோக உரிமை காரணமாக மக்கள் வர்த்தகத்தில் ஈடுபாடு கொள்ள முடியா திருந்தார்கள். ஈழத்தின் பொருளாதா ரத்தை விருத்தி செய்ய வேண்டுமேயா ஞல், தொழில் வளத்தைப் பெருக்கினுல் மட்டும் போதாது, அதற்குத் தேவை யான முதலீட்டினையும் ஏற்படுத்த வேண்டும். முதலீடு செய்வதற்கு ஈழத் தில் அப்பொழுது இலங்கையர்களுக்கு அதிக பணமிருக்கவில்லே, அத்துடன் அதிக அக்கறையும் காணப்படவில்லை. எனவே முதலீடு செய்து பொருள் வளம் பெருகச் செய்வதற்கு ஐரோப்பியருக்கு ஊக்கமளிக்க வேண்டும். ஐரோப்பிய முதலாளி வர்க்கம் எந்தவிதமான தங்கு தடையுமின்றி முதலீடு செய்வதற்கு ஏற்ற வாய்ப்புக்களே ஏற்படுத்த வேண் டும் இதற்காகத் தனியார் துறை ஊக் குவிக்கப்பட வேண்டும். அரசாங்கத் தின் ஏகபோக உரிமை ஒழிக்கப்பட வேண்டும்; பொருளாதாரத் துறை யி லுள்ள கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட வேண்டும்; வணிகவாதம் ஒழிக்கப்பட் டுத் தலையிடாக் கொள்கை த8ளத் தோங்க வேண்டும்; அப்பொழுதுதான் ஐரோப்பிய முதலீடு காரணமாகப் பொருளாதார வளம் பெருகும், அப்டொ ழுது நாட்டின் வருமானம் அதிகரிக்கும். எனவே தான் ஏகபோக உரிமை ஒழிக் கப்படுகின்றது.
அதுமாத்திரமன்றிச் சிவில் சேவை யில் ஏற்படுத்தப்பட்ட சீர்திருத்தங்கள் பொருளாதாரச் சிக் கன த் ைத மேற் கொள்வதற்காகக் கையாளப்பட்டவை யென்றே கூறலாம். சிவில் சேவையாள ரின் சம்பளத்தைக் குறைத்தும், அவர்க ளுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட சலுகைகளே நிறுத்தியும், உயர்தர ப த வி களு க் கு ஐரோப்பிய சிவில் சேவையாளரைப் ப; விக்கமர்த்துவதால் அதிக சம்பள கொடுப்பதைத் தவிர்ப்பதற்காக இலா ைக ய ைர அப்பதவிகளுக்கமர்த்து நோக்கமாக ஆங்கிலக் கல்வியைப் புகு திய முறைகளும், கோல்புறுக் கமறல் குழுவினரின் பொருளாதரச் சிக்கன வ களுக்குச் சான்று பகர்கின்றன.
 
 

கோல்புறுக் கமறன் சீர்திருத்தங் களின் அடிப்படை நோக்கம் இவ்வா றிருந்த போதும், இச்சீர்திருத்தங்கள் முக்கியத்துவம் பெற்றிருந்தன வென் பதை நாம் மறுக்க முடியாது. தனியார் துறையை ஊக்குவித்து ஒரு முதலாளித் துவ சமுதாயத்தை உருவாக்குவது அவர்களுடைய நோக்கமாக இருந்த போதும், இச்சீர்திருத்தங்களினுல் ஏற் பட்ட மாற்றங்கள் அரசியல், சமுதாய, பொருளாதாரத் துறைகளில் பல தாக் கங்களே ஏற்படுத்தின. இராசகாரிய முறை ஒழிக்கப்பட்டதன் காரணமாக மக்கள் தாம் விரும்பிய தொழில்களில் ஈடு பாடு கொள்வதற்கும் அதனுல் பொருளா தாரத் துறையில் முன்னரிலும் பார்க்கக் கூடிய சுதந்திரம் பெறக் கூடியதாயும் இருந்தது. மக்கள் புதிய தொழில்களை மேற்கொண்டதன் காரணமாக அவர்க ளுடைய சமுதாய அமைப்பிலும் மாற் றங்கள் தென்படலாயின. ம ன ரிை ய அமைப்புச் சமுதாயம் சீர்குலைந்து, முன் னேற்றத்துக்குத் த ைட யா யி ரு ங் த அமைப்பு முறை யாவும் தகர்த்தெறியப் பட்டதன் காரணமாக ஒரு புதிய சமுகா யம் தோன்ற வழி வகுக்கப்பட்ட தென்று கூறலாம்.
ஏகபோக உரிமை ஒழிக்கப்பட்ட தன் காரணமாக வர்த்தகத்துறையில் புதிய மாற்றங்களேற்பட்டன. தனி யார் துறை உளக்குவிக்கப்பட்டதன் கார ணமாக முன்னேற்றத்துக்குத் தடை பாய் விளங்கிய அம்சங்கள் நீக்கப்பட்டு, மக்கள் வர்த்தகத்தில் ஈடுபடக் கூடிய நிலைமை ஏற்பட்டது. இராசகாரிய முறை ஒழிக்கப்பட்டதன் காரணமாக அரசாங்கத்தின் ஏகபோக உரிமை வலு விழந்திருந்தது. எனவே பொருளாதார முன்னேற்றத்துக்குத் தடையாக விளங் கிய ஏகபோக உரிமையும் ஒழிக்கப்படு கின்றது.
நிர்வாகத் துறையில், முன்னர் வெவ்வேருக நிர்வகிக்கப்பட்ட கரை யோர மாகாணங்களும், கண்டிப் பிரதே

Page 85
சமும் இப்பொழுது ஒருங்கு படுத்தப் பட்டு ஒரே நிர்வாக அமைப்பின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டன. இதனுல் நிர்வா கத் துறையில் ஒருமைப்பாடு காணப் பட்டது. கரையோர மாகாணங்களும் கண்டிப் பிரதேசமும் வெவ்வேருக நிர்வகிக்கப்பட்டு வந்ததன் காரணமாக, வேறுபாடுகள் அதிகரித்து மக்களிடம் ஒற்றுமை குன்றியிருந்ததன் காரண மாக, இவ்வேற்றுமைகள் பொருளாதார முன்னேற்றத்துக்கு உதவி ய எளி க் கு மெனக் கருதி இந்நிர்வாக ஒருங்குப்பாடு ஏற்படுத்தப்பட்டது. சிவில் சேவையில் ஏற்படுத்திய சீர்திருத்தங்கள் பொருளா தாரச்சிக்கனத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு விளங்கியபோதும், இலங்கை யர் இப்பதவிகளுக்கு அனுமதிக்கப்பட வேண்டுமென்ற கொள்கை ஆங்கிலே யர் இதுவரை காலமும் இலங்கையிலோ அன்றேல் இந்தியாவிலோ கடைப் பிடித்து வந்த கொள்கைகளிலும் பார்க்க முற்றிலும் மாறுபட்ட கொள்கையாகக் காணப்பட்டது. ஆங்கிலேயருடைய செல்வாக்கு, வலிமைபெற வேண்டு மென்ற காரணத்தால் 1833 ஆம் ஆண் டுக்கு முன்னர் கொள்கையளவில் சிவில் சேவைக்கும் மற்றும் உயர்தர பதவிக ளுக்கும் இலங்கையர் அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது ஐரோப்பியர் மட்டும் அனும திக்கப்பட்டதன் காரணமாக அ து ஐரோப்பியருடைய ஏகபோக உரிமை யாக இருந்தது. கோல்புறுாக்கினுடைய சீர்திருத்தத்தின் காரணமாக இலங்கை யருக்கு இவ்வுரிமைகள் வழங்கப்பட்ட போதும், உடனடியாக அவர்கள் உயர் தா பதவிகளுக்கு அமர்த்தப்படவில்லை. கோல்புறுரக்கினுடைய சிபார்சின் படி ஆங்கிலக்கல்வி உடனடியாகப் புகுத்தப் படுதலில் தாமதம் ஏற்பட்டது. இதன் விளைவாக இலங்கையர் சிறியபதவிக ளுக்கே அமர்த்தப்பட்டனர். இரு ங் த போதும் நீண்டகாலப்பயன் கொண்டு பார்க்கும் போது இலங்கையர் இதல்ை அதிக கன்மைகளையடைந்தனர் என்பது மறுக்கமுடியாத உண்மையாகும்.

நீதி நிர்வாகத் துறையில் கமறன் ஏற்படுத்திய சீர்திருத்தங்சள் மிக முக் கியத்துவம் பெற்று விளங்கின. சிவில் நிர்வாகத் துறையில் எவ்வாறு கோல் புறுரக் கரையோர மாகாணங்களே யும் கண்டிப் பிரதேசத்தையும் ஒன் ரு க இணைத்து ஒருமுகப்பட்ட நிர்வாகத்தை ஏற்படுத்தினரோ, அதே போன்று கம றனும் நீதி நிர்வாகத் துறையில் ஒரு முகப்படுத்தப்பட்ட நீதி நிர்வாக அமைப் பினை ஏற்படுத்திஞர். 1833 ஆம் ஆண் டுக்கு முன்னர் கரையோர மாகாணங் களில் இரண்டு விதமான நீதி நிர்வாக அமைப்பு முறை காணப்பட்டது; ஒன்று உயர்தர நீதி மன்றத்தில் பிரதம நீதியர சருடைய பொறுப்பில் இயங்கிய கீதி நிர் வாகம், மற்றையது தேசாதிபதியி னுடைய தலைமையில் இயங்கிய நீதி நிர்வாக முறை. கண்டிப் பிரதேசத்தில் நீதி நிர்வாகம் யாவற்றுக்கும் தேசாதி பதியே பொறுப்பாக இருந்தார். பெந்தா மினுடைய ப யன் பா ட் டு வாதக் கொள்கையினுல் உந்தப்பட்ட கமறன், ஈழத்தில் காணப்பட்ட நீதி நிர்வாக ஊழல்களே அகற்றுவதற்கு முயற்சி எடுத்தார். வலுவேருக்கத்தின் பயனை நன்கு விரும்பிய கமறன் நீதி நிர்வாகம் சுதந்திரமான முறையிலும் சிறப்பான முறையிலும் அமைய அதனைப் பிரதம நீதியரசரின் பொறுப்பில் இயங்க வைக் கும் பொருட்டு, உயர்தர நீதி மன்றத் துக்கே முழுப் பொறுப்பையும் அளிக் கின்ருர், 1833 ஆம் ஆண்டுக்கு முன் னர் நீதி வழங்கும் போதும் தண்ட2ன வழங்கும் போதும், மக்களுடைய குல வேறுபாடுகள், இன வேறுபாடுகள் கொண்டுதான் நீதி வழங்கப்பட்டது; இதனுல் நீதித் துறையில் பல விதமான குறைபாடுகளும் பாரபட்சமும் காட்டப் பட்டன. சட்டத்தின் முன் யாவரும் சமன் என்ற கொள்கையினுல் உந்தப் பட்ட கமறன் நீதி நிர்வாகத்தில் ஏற்றத் தாழ்வுக்கோ அன்றேல் இன வேறுபாட் டிற்கோ, சாதிப் பிளவுகளுக்கோ முக்கி யத்துவம் கொடுக்காது, சமத்துவத்தை நிலைநாட்டிச் சிறந் த நீதி நிர்வாக

Page 86
முறையை அமைத்தார். எனவே நீதி நிர் வாகத் துறையில் கமறன் ஏற்படுத்திய சீர்திருத்தங்கள் மு க் கி ய செல்வாக் கினைப் பெறுகின்றன.
“G:35T ĠùLJA)T35 51D065T fig553535 Tfil 35 GT5) FFQjJI 6QC560IDÍ LITT (Git” :
கோல்புறுரக் கமறன் சீர்திருத்தங் கள் ஈழ வரலாற்றில் முக்கியத்துவம் பெறுகின்ற போதிலும், அவற்றி னுடைய முக்கியத்துவத்தை மிகை படுத்திக் கூறுதல் தவருகும். ஈழ வர லாற்றில் இச்சீர்திருத்தங்கள் நவீன காலத்தை ஆரம்பித்து வைத்தனவா, பொருளாதாரத் துறையில் ஒருமைப் பாட்டினை ஏற்படுத்தினவா, சமூகத் துறையில் புரட்சிகரமான மாற்றங்களே ஏற்படுத்தினவா, அரசியல், யாப்பு அமைப்பு வளர்ச்சியில் முக்கிய சகாப் தத்தை ஏற்படுத்தினவா என்ற கேள்வி களுக்கு விடை காண வேண்டுமேயா னல்; இச்சீர்திருத்தங்களினுல் ஏற்பட்ட பலாபலன்கள், பெருங் தோட்டப் பயிர்ச் செய்கையால் ஏற்பட்ட பலாபலன்கள், இரண்டினையும் ஒப்பு நோக்கி, ஒன்றுக் கொன்று ஏற்படுத்திய தொடர்பு, தாக் கம் முதலியவற்றை ஆராய்ந்து, ஈழத் தின் ஒருமைப்பாட்டுக்குக் கோல்புறுாக் கமறன் சீர்திருத்தங்கள் எந்த அள விற்கு, எத்தகைய ஒருமைப்பாட்டினே ஏற்படுத்தினவென்றும், பெருங் தோட் டப் பயிர்ச் செய்கை அவ்வொருமைப் பாட்டிற்கு எந்த அளவிற்கு உதவிய தென்றும் சீர்தூக்கி ஆராய்ந்து மதிப் பிடலாம்; அதன் பிரகாரம் ஈழத்தின் ஐக் கியத்துக்கு உறுதுணையாக இருந்த உண்மையான காரணியெது வென்பதை பும் நன்குணரலாம்.
அரசியல், கிர்வாகத் துறைகளில் கோல்புறுாக் கமறன் சீர்திருத்தங்கள் ஈழத்து ஒருமைப்பாட்டிற்கு உதவிய தன்மையை நோக்கும் போது, அவற றின் பலாபலன்கள் நடைமுறையில் அதிக பலனை அளிக்கவில்லை யென்றே
 

54
கூறலாம். காட்டின் ஒருமைப்பாட்டிற்கு வேறுபட்ட நிர்வாக முறைகளைக் கரை யோர மாகாணங்களிலும் கண்டிப் பிர தேசத்திலும் கடைப்பிடித்ததன் காரண மாக மக்களிடையே ஐக்கியமேற்படாது, வேற்றுமை வளர்ந்திருப்பதைக் கண்ட இவ்விசாரணைக் குழுவினர் நிர்வாகத் துறையில் ஒருங்குபட்ட அ மை ப் பு முறையை ஏற்படுத்தினுல் அது பொரு ளாதார வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்குமென்ற எ ன் ன த் துட ன் கருமமாற்றினர்; ஆணுல் 1833 ஆம் ஆண்டுக்குப் பின்ன ரும் வேற்றுமை அதிகரித்தே காணப் பட்டது. கண்டிப் பிரதேச மக்கள் பொதுவாகக் கரையோர மாகாணத்து மக்களிலும் பார்க்கப் பழமை போற்றும் பண்புடையோராயும், தமது இனம், சாதி சம்பந்தமாகக் கெளரவம், அங் தஸ்து என்பனவற்றைப் பே னி ப் போற்றுவோராயும், புதிய கொள்கை களையும் மாற்றங்களையும் உடனடியாக ஏற்றுக் கொள்ளத் தயங்குவோராயும் காணப்பட்டமையாலும், அந் நியரின் ஆதிக்கத்தை இறுதி வரை எதிர்த்துப் போராடியவரென்ற காரணத்தினுலும், கோல்புறுாக்கினுடைய தாராண்மைக் கருத்துககள் கண்டி மக்களின் பிற் போக்குத்தனத்தையும் பழமை போற் றும் பண்பையும் மாற்றி அமைப்பதில் வெற்றி காண முடியாமற் போய்விட் டன. கண்டிப் பிரதேசப் பகுதிகள் கரை யோர மாகாணப் பகுதிகளோடு இணைக் கப்பட்ட போதிலும், இவ்வேற்றுமைகள் நிலைத்து நின்றதன் காரணமாகக் கோல் புறுாக் எதிர்பார்த்த ஐக்கியம் அதிக பலனை அளிக்கத் தவறியதென்றே கூற லாம். சட்டத்தின் மூலமாக அல்லது நிர் வாக அமைப்பு மூலமாக ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்துவது ஒரு வழி; நடைமுறை யில் அது செயலாற்றுவது இன் னென்று கோல்புறுாக்கினுடைய நிர் வாக இணைப்புக் காரணமாகப் பொது மக்களிடையே ஐக்கியம் வளரக் கூடிய சாத்தியக் கூறுகள் காணப்படவில்லை. கண்டி மக்கள் ஐரோப்பியருடைய செல் வாக்கில் அதிக ஈடுபாடு கொண்டிருக்
مست ہے۔

Page 87
ஆ
காததன் காரணமாக அவர்கள் புதிய அரசியல் பொருளாதாரக் கருத்துக் களேயோ கோட்பாடுகளேயோ பின்பற் றத் தயங்கினர். அதே நேரத்தில் ஐரோப்பியரின் செல்வாக்குக் குட்பட்ட
கரையோர மாகாண மக்கள் அப்புதிய
கருத்துக்களே அனுஷ்டித்து அரசியல் பொருளாதாரத் துறையில் முன்னேற்ற மடையக் கூடியதாக விளங்கினர். இத ஞல் கண்டிப் பிரதேச மக்கள் கண்கு பாதிக்கப்பட்டனர். நிர்வாக ஒருமைப் பாடு காரணமாக ஒருமைப்பாட்டினை எற்படுத்தும் போது பதினருக இருந்த மாகாணப் பிரிவுகள் இப்பொழுது ஐந்து மாகாணங்களாகப் பிரிக் த ப் பட்டன. இதன் விளைவாகச் சிவில் சேவையாள ரின் கடமைகள் அதிகரிக்கவே அவர் கள் பொது மக்களுடைய நலன் பேணி நிர்வாகத்தை அவர்களின் நன்மைக்காக ந டா த்த முடியாமற் போய்விட்டது. எனவே அரசாங்க அதிபர்களுடைய கண்காணிப்பைப் பெற த் தவறிய தூரத்திலுள்ள மாகாணப் பிரிவுகள் நன்கு பாதிக்கப்பட்டன; இவ்வாறு பா தி க் க ப் பட்ட மாகாணங்களுள் கண்டிப் பிரதேசத்திலுள்ள பகுதிகள் நன்கு பாதிக்கப்பட்டன. இதனுலேதான் பொது மக்களிடையே காணப்பட்ட அதிருப்தி 1848ஆம் ஆண்டில் விவசாயி கள் கலகமாக உருவெடுத்தது. எனி னும், கோல்புறுரக கமறன் சீர்திருத்தங் கள் சிவில் நிர்வாகத் துறையிலும் நீதி நிர்வாகத் துறையிலும் முன்னேற்றத் துக்குத் தடையாயிருந்த அம்சங்களே நீக்கியதன் காரணமாக, இதன் பின்னர் பெருங் தோட்டப் பயிர்ச் செய்கை
வளர்ச்சியினுல் ஐ க் கி ய ம் வளர்ச்சி
யடைந்த போது அவ்வைக்கியத்தை ஏற் படுத்துவதற்குத் தக்க சூழ்நிலையை அமைத்துக் கொடுத்தது கோல்புறுாக் கமறன் சீர்திருத்தங்களென்று கூற GUT Lê.
பொருளாதாரத் துறையில், இச்சீர் திருத்தங்கள் ஈழத்தின் ஒருமைப்பாட் டிற்கு உதவிய தன்மையை ஆராயும்
 

போது, இச்சீர்திருத்தங்கள் முக்கியத் துவம் பெற்றுப் பொருளாதாரத் துறை யிலே கவீன காலத்தை ஏற்படுத்திய தெனக் கூற முடியாது. கோல்புறுக் கமறன் சீர்திருத்தங்கள் காரணமாக முன்னேற்றத்துக்குத் த ைட யா க விருந்த அம்சங்கள் நீக்கப்பட்டுப் புதிய
சமுதாய அமைப்புமுறை தோன்று
வதற்கு ஏற்ற சூழ்நிலை ஏற்படுத்தப்படு கிற தென்பதை நாம் மறுக்க முடியாது; இருந்த போதிலும் கோல்புறுரக் கமறன் குழுவினர் பெருந்தோட்டப் பயிர்ச் செய்கையின் எதிர்காலம் விசேடமாக கோப்பிப் பயிர்ச்செய்கை, சிறந் து விளங்கு மென்று எதிர்பார்க்கவே யில்லே. மேலும் அவர்களுடைய காலத் தில்; கரும்பு, பருத்திபோன்றவையே பெருந்தோட்டப் பயிர்களாகக் காணப் பட்டன. நிலைமை இவ்வாறிருக்கக் கோல்புறுரக் கமறன் சீர்திருத்தங்கள் பொருளாதாரத் துறையில் புரட்சிகர மான மாற்றத்தினையும் ஐக்கியத்தையும் ஏற்படுத்தினவென்று கூறுதல் தவரு கும். இராசகாரிய முறை ஒழிக்கப்பட்ட தன் காரணமாகவும், ஏகபோக உரிமை ஒழிக்கப்பட்டதன் காரணமாகவும் தனி யார் துறையை ஊக்குவிப்பதற்குத் தடையாயிருந்த அம்சங்கள் நீக்கப்பட்டு முன்னேற்றப்பாதைக்கு வழி வகுக்கப் பட்டு, முதலாளித்துவ சமுதாயம் அமை வதற்கு ஏற்ற சூழ்நிலையை இச்சீர்திருத் தங்கள் ஏற்படுத்துகின்றனவே தவிர உண்மையான ஐக்கியம் பெருந்தோட் டப் பயிர்ச்செய்கையின் காரணமாகத் தான் ஏற்படுகிறதென்று கூறலாம். கோல்புறுாக் கமறன் சீர்திருத்தங்களுக் குச் சாதகமாக நாம் ஏதாவது கூறமுடி யுமானுல், சிவில், நீதி நிர்வாக அமைப்பு முறைகள், இராசகாரியம் ஒழிக்கப்பட் டமை, ஏகபோக உரிமை ஒழிக்கப்பட் டமை, இவையாவும் முன்னேற்றப் பாதைக்கு வழி வகுத்தனவென்று கூற லாமே தவிர, இவற்றின் காரணமாகத் தான் ஐக்கியம் ஏற்பட்டதென்று கூற முடியாது. இதன் காரணமாகப் பழைய சமுதாயக் கட்டுப்பாடுகள் தளர்ச்சி

Page 88
யடைந்தன. மானியச் சமுதாய அமைப்பு முறை அகற்றப்பட்டுப் புதிய சமுதாயம் தோன்றக்கூடிய வாய்ப்பினை அவை ஏற்படுத்தினவென்றே கூறலாம்.
ஈழத்தில் உண்மையான ஐக்கியம் பெருங் தோட்டப் பயிர்ச் செய்கையினுற் றன் ஏற்பட்டதென்று கூறுவது மிகை யாகாது. பெருங் தோட்டப் பயிர்ச் செய்கை செல்வாக்குப் பெறுவதற்குக் கோல்புறுரக் கமறன் சீர்திருத்தங்கள் உதவிய போதும், 1837 ஆம் ஆண்டு முதல் 1847 வரையுள்ள காலப் பகுதியில் பெருந்தோட்டப் பயிர்ச் செய்கையின் வளர்ச்சிக்கு வெளி நாட்டுக் காரணிகள் தான் அதி முக்கிய காரணிகளாக விளங் கின. மேற்கிந்திய தீவுகளில் அடிமைத் தனம் ஒழிக்கப்பட்டதன் காரணமாகப் பெருந்தோட்டப் பயிர்ச்செய்கை அங்கே பாதிக்கப்பட்ட தன்மை இலங்கைக் கோப்பிப் பயிர்ச் செ ய் ைக க்கு ச் சாதகமாகவும்; பிரித்தானியா, குடி யேற்ற நாடுகளுக்காக அளித்த வரிச் சலுகை இலங்கைக்குச் சாதகமாக இருந்த தன்மையும், ஐரோப்பியருடைய முதலீடு இலங்கையில் ஊக்குவிக்கப்பட்ட தன் மையும் இந்தியத் தொழிலாளிகள் இங்கே வந்து தொழில் வசதிகள் புரிந்த தன்மையும் பெருங்தோட்டப் பயிர்ச்செய் கையின் செல்வாக்கை மேம் படுத்தின. மேலும் பெருந்தோட்டப் பயிர்ச் செய் கைக்கு மலேநாடுகளும் உயர்ந்த பீட பூமிப் பகுதிகளும் தான் உகந்த இடங்க ளாகக் காணப்பட்டன. 1840 ஆம் ஆண் டூக்குப் பின்னர் புசல்லாவ, கம்பளை போன்ற பகுதிகள் அதிக செல்வாக்குப் பெற்ற இடங்களாகக் காணப்படுகின் றன. பெருங் தோட்டப் பயிர்ச் செய்கை முக்கியத்துவம் பெறுவதற்கு முன்னர் இப்பகுதிகள் எதுவித முக்கியத்துவமும் பெருதிருந்தன. பெருந்தோட்டப் பயிர்ச் செய்கையின் செல்வாக்குக் காரணமாக ஐரோப்பியர், கரையோர மாகாணச்சிங் களர், இலங்கைத் தமிழர், முஸ்லிம்கள் ஆகியோர் இம்மலேப் பிரதேசம் நோக் கிப் புலம் பெயர்ந்து பெருங் தோட்டப்

56
பயிர்ச் செய்கையில் ஈடுபட்டனர். இத ணுல், பல இனங்களேச் சேர்ந்த மக்கள் ஒருமித்து வாழவும், வெவ்வேறுபட்ட தொழில் துறைகளில் ஈடுபடவும் தக்க வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தியது பெருங் தோட்டப் பயிர்ச்செய்கை யென்பதில் சிறிதும் ஐயமில்லே, ஐரோப்பியர் முத லீடு செய்து முதலாளிகளாகவும், சிங்க ளவர், தமிழர்,முஸ்லிம்கள் பெரும்பாலும் வர்த்தகர்களாகவும், போக்குவரத்து அமைப்பு அதிகாரிகளாகவும், இந்தியத் தமிழர் தொழிலாளிகளாகவும் கடமை யாற்றும் சந்தர்ப்ப மேற்படவே மக்களி டம் ஐக்கியம், கேசமனப்பான்மை, கூட் டுறவு என்பன காணப்பட்டன. இத ணுல் சமுதாய உறவுகள் ஏற்பட மக்கள் நெருங்கிப்பழக அவர்களிடையே ஐக்கி யம் சிறப்பாக வளர்ந்தது.
பெருந்தோட்டப் பயிர்ச் செய்கை யின் காரணமாகப் பல பகுதிகளும் வீதி களால் இ2ணக்கப்பட்டன. தோட்டப் பகுதிகளிலிருந்து பொருட்களை ஏற்று மதி செய்வதற்காக அவற்றைக் கொழும் புத்துறைமுகத்துக்கு அனுப்ப வேண் டிய நிலை ஏற்படவும், தோட்டப்பகுதி களே ஒன்ருக இணைத்துப் போக்கு வரத்து வசதிகளைத் துரிதப்படுத்தவும் வீதிகள் அமைக்கப் படவேண்டிய அவ சியம் ஏற்பட்டது. இதனுல் மலே நாட் டுப் பகுதிகள் யாவும் விதிகளால் இ8ணக்கப்பட்டன. பெருந் தோட்டப் பயிர்ச்செய்கை மேலும் முக்கியத்துவம் பெறவே இப்பகுதிகள் யாவும் புகையி ரத விதிகளால் இணைக்கப்படுகின்றன, பெருங் தோட்டப் பயிர்ச் செய்கைக்கு முன்னர் வெறும் பிற்போக்கான இடங் க ளா கவும் ேத டு வா ர ற் ற நிலைமையில் இருந்த பகுதிகளாகவும், கிராமப் புறங்களாகவும் விளங்கிய பகு திகள் எல்லாம் முக்கியத்துவம் பெற்று விளங்குவதற்குப் பெருங் தோ ட் டப் பயிர்ச்செய்கையே கார ண மெ ன் ரு ல் அது மிகையாகாது. இந்தக் கிராமப் பகு திகளெல்லாம் ஒன்ருக இணைக்கப்பட்டு, போக்குவரத்து வசதிகள் அதிகரித்து

Page 89
t
விளங்கியதன் காரணமாக அவற்றின் தனித்துவம் நீக்கப்பட்டு ஒரு கிராமத்தி லுள்ளவர் அ ய ல் கிராமத்தாரோடு நெருங்கிப் பழகவும் உறவு வைத்துக் கொள்ளவும் கூடிய செல்வாக்கையும் அவர்களிடையே ஐக்கியத்தை வளர்க் கக் கூடிய சந்தர்ப்பத்தையும் ஏற்படுத் திக் கொடுத்தது. பெருங் தோட்டப் பயிர்ச் செய்கையே இச்சந்தர்ப்பத்தில் பொருளாதாரத்துறையில் ஏற் பட்ட மாற்றங்களும் போற் றத்தக்கவை. கோல்புறுரக் கமறன் சீர்திருத்தங்கள் முன்னேற்றத்துக்குத் தடையாயிருந்த காரணிகளே அகற்றப், பெருந்தோட்டப் பயிர்ச்செய்கை பொருளாதாரத் துறை யில் புரட்சிகரமான மாற்றங்களே ஏற் படுத்தியதென்று கூறலாம். பெருங் தோட்டப் பயிர் செய்கைக்கு முன்னர் காட்டின் பொருளாதாரம் மா னி ய முறைப் பொருளாதாரமாகவும், விவசா யப் பொருளாதாரமாகவும் விளங்கியது; பெருந்தோட்டப் பயிர்ச் செய்கைக்குப் பின்னர் இந்நாட்டின் பொருளாதாரம் வர்த்தகப் பொருளாதாரமாக மாறி, எமது இறக்குமதிப் பொருட்களைப் பெறு வதற்கு உதவிய ஏற்றுமதிப் பொருளா தாரமாக விளங்கியது. பெருந்தோட்டப் பயிர்ச் செய்கையின் காரணமாக மானிய முறைக் கட்டுப்பாடுகள் தகர்த்தெறியப் படுகின்றன.
சமுதாயத் துறையில், பெருந்தோட் டப்பயிர்ச் செய்கையினுல் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் புரட்சிகரமான விளைவுகளே ஏற்படுத்தின வென்று கூறலாம். ஈழ வரலாற்றில் 'மத்திய வகுப்பினர் என்ற
- ஒரு பிரிவினர் தோன்றுவதற்குக் கார
ணம் பெருமளவிற்குப் பெருந்தோட்டப் பயிற்செய்கை யென்றே கூறலாம். பெருந்தோட்டப் பயிர்ச் செய்கையின் காரணமாகப் போக்குவரத்து முறை களே அமைக்கும் அதிகாரிகள், வியாபா ரிகள், நுட்ப வேலையாளர் போன்றேர் மத்திய வகுப்பில் இடம் பெறக் கூடிய நிலைமை ஏற்பட்டது. இவர்கள் செல்வங் தர்களாகவும், அறிஞர்களாகவும், கல்வி

அரசியல், சமுதாயம் ஆகிய துறைக ளில் முக்கியத்துவம் பெற்று விளங்கி னர். கோல்புறுாக் ஆங்கிலக் கல்வியைப் புகுத்துவதற்குக் காரணமாக இருந்த போதும், பெருமளவிற்கு மத்திய வகுப் பினரின் செல்வாக்கிற்கு உடந்தையாக இருந்த காரணி பெருங்தோட்டப் பயிர்ச் செய்கைதான். மேலும்,சமுதாய ஏற்றத் தாழ்வுகள் மறையவும், மக்சளிடையே பரந்த நோக்கம், ஐக்கியம், கூட்டுறவு ஏற்படுவதற்குப் பெ ரு ங் தோட்டப் Julij செய்கை உதவியளித்தது. போக்குவரத்து வசதிகள் காரணமாக மக்களிடையே ஓரிடத்திலிருந்து வேறி டத்திற்குச் சென்று வர்த்தகம் செய்ய வும் உறவு கொண்டாடவும், இதனல் சமுதாயத்தில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் மறை யவும் காரணமாயிருந்தன.
அரசியல்யாப்பு அமைப்பு வளர்ச்சி யில் கோல்புறுரக் கமறன் சீர்திருத்தங் கள் முக்கிய செல்வாக்கை ஏற்படுத்தின. ஈழத்து மக்களுடைய பிரச்சினைகளுக் குப் பரிகாரம் தேடவும், ப ல் வேறு வகைப்பட்ட இனத்தைச் சேர்ந்த மக்க ளின் பொது அபிப்பிராயத்தை அறியும் நோக்கமாகச் சட்டசபை, நிருவாகசபை கள் அமைக்கப்பட்டன. ஈழத்து மக்களு டைய அரசியல் செல்வாக்கிற்காக அதா வது அவர்களைப் பொறுப்பாட்சியில் பயிற்சிபெறச் செய்யும் நோக்கம் இல் லாத போதும், இவற்றினுல் ஏற்பட்ட பலாபலன்கள் ஈழத்து அ ர சி ய ல் அமைப்பு முறையிலே முக்கிய செல்வாக் கினை ஏற்படுத்தின. அரசியல் யாப்பு அமைப்பு வளர்ச்சிக்குக் கோல்புறுரக் கமறன் சீர்திருத்தங்கள் அத்திவார மிடப், பெருந்தோட்டப் பயிர்ச்செய்கை யாப்பு அமைப்பின் வளர்ச்சியினை மேம் படுத்தியதென்று கூறலாம். ஆரம்ப காலத்தில் சட்டசபை பெருமளவுக்குப் பெருந்ே தாட்டப் பயிர்ச்செய்கையில் ஈடு பாடு கொண்டிருந்த முதலாளிகளின் செல்வாக்கையே எடுத்துக்காட்டியது; இதில் அநேகர் உத்தியோகப் பற்றற்ற ஐரோப்பியப் பிரதிநிதிகள் முக்கியத்து

Page 90
வம் பெற்றனர். இலங்கையருடைய செல்வாக்குக் குறைந்தே காணப்பட்டது. பெருந்தோட்டப் பயிர்ச் செய்கையின் விளைவாகப் பெருமளவில் தோன்றிய மத்திய வகுப்பினர் ஐரோப்பியருடைய செல்வாக்குத் தமக்குப் பா த க ம |ா க அமைந்திருந்ததை அறிந்து, அரசியலு ரிமை பெற ஆயத்தஞ் செய்தனர். எனவே யாப்பு அமைப்பு வளர்ச்சியில் பெருங் தோட்டப் பயிர்ச் செய்கையின் தாக்கம் காரணமாக முதலில் ஐரோப்பி யப் பிரதிநிதிகளும் பின்னர் மத்திய வகுப்பினரும் முக்கிய பங்கெடுத்து, விசேடமாக மத்திய வகுப்பினர் காட் டின் சுதந்திரத்திற்கும், ஐக்கியத்துக் கும் போராடுவதை நாம் காணக் கூடிய தாக இருக்கிறது. எனவே ய ர ப் பு அமைப்பு வளர்ச்சியிலும் பெருந்தோட் டப் பயிர்ச் செய்கையின் தாக்கம் கோல்
5. Social Policy and Missionary
by K
மேலவர் கிழவர் இல்லே மேலுக்குச் சொல்லிட 6 நாலு தெருக்களின் கூ நாலாயிரத்தவர் கான தோலினில் தாழ்ந்தவ தோழர் சமைத்ததை

புறுரக் சீர்திருத்தங்கள் ஏற்படுத்திய தாக்கத்திலும் பார்க்க அதிக செல் வாக்கை ஏற்படுத்தியதென்று கூற லாம். இவற்தையெல்லாம் நோக்குமிடத் துக் கோல்புறுரக் கமறன் சீர்திருத்தங்க ளிலும் பார்க்கப் பெருங் தோட்டப் பயிர்ச் செய்கை காட்டின் ஒருமைப்பாட் டிற்கு முக்கிய காரணியாக விளங்கிய தென்பது நன்கு புலப்படுகின்றது. கோல்புறுாக் கமறனின் நிர் வா க இணைப்பு, நீதிநிர்வாக ஒருமைப்பாடு ஒற்றுமையை ஏற்படுத்துவதற்கு ஏற்ற சூழ்நிலையை அமைத்துக் கொடுத்து, முன்னேற்றத்துக்குத் தடையாகவிருந்த அம்சங்கள் அகற்றப்படப் பெருங் தோட் டப் பயிர்ச் செய்மையின் காரணமாகப் பொருளாதாரச், சமுதாய அரசியல் துறைகளில் உண்மையான ஐக்கியம் காணப்படுகிறது.
Organization in Ceylon . M. de Silva -Page 8
) - (G)6OD
தி ܢ ̄ ட்டில் - மக்கள் எத் ர் என்றும் - சொல்லும் o 6οό7, //7/ή.
பாரதிதாசன்
58

Page 91
గ్టన్టే
స్ట్ స్ద A
ଖୁଁ
డ్లే - లౌr. రౌ3TUDరి
( தமிழ்த் துறை, அண்ணு
எட்டெனத் தொல் காப்பியர் சொல்லுவார். அவர் வாக் கில் முதலிடம் பெற்றது நகைச்சுவை. நகைச்சுவையைக் கையாளு வ தி ல் தனி நாகரிகம் வேண்டும். பாரதியார் அதில் கைதேர்ந்தவர். அவர் பாக்க ளின் பல சுவைகளுக்கிடையே நகைச் சுவை திடுமெனத் தலையெடுத்துத் தித்திப்பைக் கூட்டும். சற்று நேரக் களிப்பிற்கு மட்டும் என அமையாது கருத்திற்கும் சுவையூட்டும்.
இந்திய மக்கள் ஏறு போல் பீடு நடை கொண்டு வாழ்ந்ததொரு காலத்தில் அது தலை தடுமாற்றமான தையும் கண்டு பாரதியார் நெஞ்சு பொறுக்காமல் பாடுகிருர் . துன்பக் குரலுக்கிடையே சுடர்விடும் நகைச் சுவையும் சொல்லாக உருவெடுத்தது.
‘ஐந்தலைப் பாம்பென்பான்-அப்பன் ஆறுதலை என்றுமகன் சொல்லி
விட்டால் நெஞ்சு பிரிந்திடுவார் பின்பு -
நெடுநாள் ட இருவரும் பகைத்திடுவார்
அவரது தேச பக்திப் பாடல்க ளில் கோகலேயை ஏளனஞ் செய்வது போல் பாடும் பாடல் முழுக்க முழுக்க நகைச்சுவை உடையது. * கோக லேச் சாமியார்’ என்ற பாடலின் தலைப்பே அதற்குச் சான்று.
வெள்ளை நிறத்தவர்க்கே ராஜ்யம்
அன்றி

స్ల్లో 56)53.3606) it, still, ୩. – ଝୁଣ୍ଟୁର୍ଛା
மைலைப் பல்கலைக் கழகம் )
வேறெவருக் குமது தியாஜ்யம் -சிறு பிள்ளைகளுக்கே உபதேசம் - நீர் பேசிவைத்ததெல்லாம் மோசம் (ஒய் திலகரே நம்ம ஜாதிக்
கடுக்குமோ)
என்ற வரிகளில் வெள்ளையனின் ஆண வத்தை, அறியாமையாக மாற்றிக் காட்டும் நகைச்சுவைப் புதுமையைக் காணலாம். நடிப்புச் சுதேசிகள் என்ற கிளிக் கண்ணிப் பாடலில் குத்த லோடு கூடிய நகைச்சுவையைக் கவி
ஞர் கொட்டுகின்றர்.
* அச்சமும் பேடிமையும் அடிமைச் சிறுமதியும் உச்சத்திற் கொண்டாரடி - கிளியே ஊமைச் சனங்களடி" . *சிந்தையில் கள் விரும்பி சிவசிவ
என்பது போல் வந்தே மாதரமென்பார் மனதில்
அதைக் கொள்ளார்
வெண்ணிலாப் பாட்டில்,
*மாதர் முகத்தை நினக்கிணைக்
கூறுவர் வெண்ணிலாவே - அஃது வயதில் கவலையில் நோவில் கெடு
வது வெண் ணிலாவே
என்ற வரிகள் பண்டிதரின் பழைய உவமைப் பல்லவியை மாற்றிக் காட் டுவதோடு நகைச்சுவைப் புதுமையை யும் அள்ளிக் கொண்டு வருகிறது.
* காவித்துணி வேண்டா கற்றைச்
சடை வேண்டா

Page 92
பாவித்தல் போதும் பரமநிலை
யெய்து தற்கே என்ற சொற்களைக் கேட்டுப் போலித் துறவிகளும் புன்முறுவல் பூப்பர்.
தம்பி சற்றே மெலிவானுல் -
அண்ணன் தானடிமை கொள்ளலாமோ? செம்புக்கும் கொம்புக்கும் அஞ்சி
மக்கள் சிற்றடிமைப் படலாமோ? என்ற முரசுப் பாட்டு வரிகள் நகைச் சுவையோடு வீர உணர்வும் ஊட்ட வல்லன.
பாரதியாரின் மறவன் பாட்டில் பல வரிகள் காணப்படவில்லை. ஆயி னும் கிடைத்த சில வரிகளில் நகைச் சுவை கிளுகிளுக்கிறது.
முன்னுளில் ஐயரெல்லாம் வேத
மோதுவார் மூன்று மழை பெய்யுமடா மாதம் இன்னுளிலே பொய்மைப் பார்ப்
பார் - இவர் ஏது செய்யும் காசு பெறப் பார்ப்
- Tri * பேராசைக் காரனடா பார்ப்
பான் - ஆனல் பெரிய துரையெனில் உடல் வேர்ப் LõõT
புதிய கோணங்கி வருகிருன் படிச்சவன் சூதும் பாவமும் பண்
போவான் போவான் ஐயோன்னு
(3լյII 6չյրr6ծr*
என்று குடுகுடுப்பை அ டி த் து க் கொண்டு வருகிறன்.
சாமி மார்க்கெல்லாம் தைரியம்
வளருது
தொப்பை கருங்குது சுறுசுறுப்பு
விளையுது
பழைய பைத்தியம் படீலென்று
தெளியுது

60
பாரதியின் கண்ணன்,
நிறந்தனில் கருமை கொண்டான்
- அவன் நேயமுறக் களிப்பது பொன்னிறப்
Gol JG5õT 55 GT ? சேவகர்களைப் பற்றிக் கவிஞர் தீட் டும் சித்திரம் தெவிட்டாத நகைச்
ᏧᎦᎦ 6ᏡᎧ ᎧᎬ .
* பானையிலே தேளிருந்து பல்லால் கடித்ததுவும் வீட்டிலே பெண்டாட்டிமேல் பூதம்
வந்ததுவும்
di GO) G). IU IT GOT 5LLIhl 3GIT .
கண்ணனைத் தீராத விளையாட்டுப் பிள்ளையாகக் காண்கிருர் கவிஞர். அவன் செய்யும் குறும்புகள் பல. அதில்,
* அங்கா திருக்கும் வாய்தனிலே ஆறேழு கட்டெறும்பை'ப் போட்டு விடுவது உச்சம். கண்ணன் மிகவும் பொல்லாதவன். ஆனல் மூளி அத் தை’க்கு மட்டும் நல்லவன். பாத்தி ரங்கள் GIFTu?)G) ITELJ பாரதியார் நகைச்சுவை படைப்பதை பாஞ் சாலி சபதத்தில் ஆங்காங்கே காண G) TTL b.
ஐவருக்கு நெஞ்சும் எங்கள் அரண் மனைக்கு வயிறும்
தெய்வமென்று உனக்கை - விதுரா
செய்து விட்டதேயோ
என விதுரனை நோக்கித் துரி ய ன் கூறும் மொழிகள் ஒரு சான்று. துச்சா தனனை,
* கள்ளின் சார்பின்றியே வெறி
சார்ந்தவன்"
எனக் கவிஞர் கூறும் பொழுது நம்மை யறியாமல் நகைத்து விடுகிருேம், குயிலியைக் காணுமல் கவிஞர் பட்ட பாடு நகைச்சுவை கொட்டி முழக்கு கி П0фl -
“நாளொன்று போவதற்கு நான்
பட்டபாடு

Page 93
தாளம்படுமோ தறிபடுமோ யார்
படுவார்’
குரங்கின் அழகைக் கவிஞர் கூறும் குறும்புக்கு நிகரேது ?
* கூடிக்குடித்துக் குதித்தாலும்
கோபுரத்தில் ஏறத் தெரியாமல் ஏணிவைத்துச்
சென்றலும் வேறெத்தைச் செய்தாலும் வேக
முறப் பாய்வதிலே வானரர் போல் ஆவாரோ வாலுக்
குப் போவதெங்கே வேகமுறத் தாவுகையில் வீசியெழு
வதற்கே தெய்வங் கொடுத்த திருவாலைப்
GL」750m-GLD7*
ତ୍ରିଣ୍ଟୀ
என் தமிழர் படமெடு எடுத்தார்கள் ஒன்றிர - || ഉങ്ങ്(്മജ്ഞ/) മഥി/0/71) ഈ ബ്സെ'%/'ഖ'// ഋ/ഞഥക
ഉങ്ങ്(്മജ്ഞ// @//ി.10ഗ്രൺ
 
 

ஆயினும் பாரதியாரின் வாழ்க் கைக் குறிப்புகள் சிலவற்றைக் கூறும் தங்கம்மாள் பாரதியார் கூற்று இது. தந்தைக்கு மற்றவர் மனம் வருந்தும் படியும் மற்றவரைக் குத்தலாகவும் கிண்டலாகவும் பேசியும் கேலியும் நையாண்டியும் பரிகாசமும் செய்து துன்புறுத்துவோரைக் கண்டால் பிடிக் காது. இரண்ட்டுற மொழிதல் அதா வது இருபொருள் தொனிக்கப் பேசல் அவருக்குப் பிடிக்கவே பிடிக்காது.
தம் கவிதைகளில் நகைச்சுவை யைத் தோன்றி மறையும் எள்ளாகத் கத் தனித்துக் காட்டாமல், பல சுவை களுக்கிடையே பக்குவமாய்க் கலந்து அறிவுக்கு விருந்தாக்கும். கவிஞர் தன் வாழ்விலும் வகையாகவே நகைச் சுவையைக் கையாண்டார் என்பது விந்தையாகவே உள்ளது.
ಇನ್ನು Yು
$க ஆரம்பஞ் செய்த/7ர் ண்டு பத்து நூ7ருக/ டை /டைப/7வனேகள் 分の7%öé%) g s?/た
உள்ள தில்லே/ ம உணர்த்துவதா
77%öóり。
- பாரதிதாசன்

Page 94
TSLLL LLLLLLLLS LLLLLLML ML eeLLLLLLS S ALAM LLLLLL LL LLLLLLLLSLLLMLeLeLSM ecLALASALELeLeeLeLS AeALALeLeLeLLLLSSS
திருவாசகத்தி
சி. இராமலி:
மெய்ப் பொருளியல் துறை, அ
۔۔۔۔۔۔۔
திருவாசகம் என்னும் நூல் பன்னிரு திரு முறைகளுள் எ ட் டா வது திருமுறையாக சைவர்களால் போற்றப்பெறுகிறது. திருவாத வூரர் என்னும் திருவாசகப் பெருமான் இந் நூலின் ஆசிரியராவார். எல்லையில் பெருங் கூத்து விளைவிக்கும் கூத்தப் பெருமான் தன் னுடைய திருக்கரங்களாலேயே, மணிவாசகர் சொல்ல, எழுதினுர் என்று சைவர் இந்நூலை உச்சிமேற் கொள்வர். இச்சிறப்பு பிற திரு முறைகட்கு இல்லாததொன்றகும். மேலும் சைவத்திருமுறைகளுள் 'திரு” என்னும் அடை யோடு அமைந்த அருள் நூல்கள் மணிவாச கப் பெருமானுல் அருளப்பெற்றவையாகும். திருக்கோவையாரும் திருவாசகமும் வாதவூ ரண்ணல் நம் பொருட்டு அருளிச் செய்த வையாகும்.
'திருவாசகம்’ என்னும் தொடர் மிகச் சிறந்த சிந்தனையை நமக்கு ஊட்டுகின்றது. பிற வாசகங்கட்கு அமையாத ஒரு தனி ச் சிறப்பு இந்நூலுக்கு உண்டு. துறைமங்கலம் சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் மணிவாசகப் பெரு மான்மீது பாடியருளிய வரிகளுள் சில இங்கு நினைவு கூறத்தக்கன. வாதவூரன்ப பா எனப்படுவது உன் பாட்டு வேதம் ஒதி விழிநீர் பெருக்கி நெஞ்சம் நெக்குருகி நிற்பவர் காண்கிலேன்'.
ஆனுல் திருவாசகத்தை ஒதினுல் கருங் கல் மனமும் கரையும்; ஊற்று மணல்போல் நீர் கண்களினின்று பெருகும்; உரோமம் பொடிக்கும்; விதிர் விதிர்ப்பெய்தி அன்பர் ஆகுவர். பிறவி எனும் பெருங்கடலை நீந்தி, இறைவன் திருவடி சேர்வதற்குப் பெருந்துறை மூழ்கிய புனிதராகிய மணி வாசகர் அருளிய

LE SAALLLLLSLLLMLMLSL LLLLL LL LLLLLL AAS LALALA AYA S LLLLL LLLLLLL MLeLeeLLLLL LLLLLLLALALLAeLLeALALALALeLALAeLee L LLLSLLLLLLLS
இ p. 6)
AcLeLeeLcL LLLLLLLLS LcL LSAMS eeLAL eAeAeLSeeeeSL eeLeLeLALASLeLeeLeL eeLMLM eALAMS LALMS LAeS LeLSLLMMMAAA S
ங்கம், எம். ஏ.
புண்ணுமலைப் பல்கலேக் கழகம்,
62
வாசகமே நமக்குப் புனையாகும். குருந்த மர நீழலில் இறைவன் செந்தழல் ஒத்த திருமேனி யும் காட்டி, திருப்பெருந்துறையுறை கோயி லும் காட்டி, அந்தணனுக எழுந்தருளி மணி வாசகரை ஆட்கொண்டார். சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் ‘வாதவூரர் அருளியதே வாசகம்’ என்றர். அவ்வாசகத்திற்கு வாச்சியம் தில்லை யிலே உகந்து ஆடும் பெருமானே ஆவர். வாச்சியம்’ என்பது உட்பொருளைக் குறிக் கும். திருவாசகத்தின் உட்பொருள் இறை வனே ஆவார். சிவப்பிரகாசர் கொண்ட பொரு ளுக்கு, அரண் செய்கின்ற செவிவழிச் செய்தி ஒன்று நெடுங்காலமாக வழங்கி வருகின்றது. தில்லைவாழ் அந்தணர் மணிவாசகப் பெரு மானை அடுத்து அவர் அருளிய திருவாசகத் தின் பொருள் யாது என்று வினவிய போது, ஆடல் வல்லானைச் சுட்டி அவர் தமது திரு உருக்கரந்தார்’ என்பதே இச்செய்தியாகும். வினை போகமே ஒரு தேகங்கண்டாய்’ என் பது பட்டினத்தடிகளின் வாக்கு வினைப் புசிப் பிற்காகவே நமக்குப் பிறவிகள் ஏற்படுகின் றன. ஆணுல், பிறவி தோறும் நாம் பலப்பல வினைகளை மேலும் மேலும் ஈட்டி வருகின் ருேம். முற்பிறவிகளில் ஈட்டிய வினை காரண மாக இப்பிறவி அமைகிறது. இப்பிறவியில் ஈட்டும் வினை வருகின்ற பிறவிகட்குக் காரண மாகின்றது. ஆகவே வினைகளின் பிடிகளி னின்று காம் நீங்கினுலன்றி, பிறவிகளினின்று நாம் தப்ப முடியாது; தப்பினுலன்றி திருவடிப் பேறு கிட்டாது. ஆதலால் வினையின் சுழற்சி யினின்று விடுபடுகின்ற வழி யாது என்று அறிய முயல்வோம்.
சைவ சித்தாந்தம் வினையை மூவகைப் படுத்தும். அவற்றை, பழவினை, நிகழ்வினை,

Page 95
Γ
எதிர்வினை என்று கூறுவர். பழவினையைச் சஞ்சிதம்' என்றும், நிகழ்வினையை, 'பிராப் தம்’ என்றும், எதிர்வினையை, "ஆகாமியம் என்றும் சாத்திரம் கூறும். பழவினை, வீட்டி லுள்ள நெற்களஞ்சியம் போன்றதாகும். உண வின் பொருட்டுப் பக்குவப் படுத்தி வைத் துள்ள அரிசி பிராப்தமாகும். இனி விளைந்து
வீட்டிற்கு வர இருக்கின்ற நெல் போன்றது
ஆகாமியமாகும். இம்மூவகை வினைகளினின் றும் விடுதலை பெறுதற்கு உரிய நெறிகளை இங்கு விரிவாகக் கருதுதற்கு இயலாது. ஆனுல் அதனைச் சுருக்கி உரைக்கலாம். பழ வினை இறைவன் அருள் நோக்கினுல் தீரும். நிகழ்வினை உடற்புசிப்பாய்க் கழியும். இறை பணியினின்று தற்போதம் இழந்து வாழ்பவ னுக்கு எதிர்வினை இல்லை.
மேற்குறித்த மூவகை வினைகளில், பழ வினையை மணிவாசகப் பெருமான், 'முந்தை வினை’ என்று கூறுகின்றர். இதனை, ஞான சம்பந்தர், 'தொல்வினை’ என்பர். மணிவாச கர் நமக்கு அருளியுள்ள திருவாசகத்தில் முத லிலே அமைவது சிவபுராணமாகும். இப் பகுதி, திருப்பெருந்துறையில் அருளப் பெற் றது. ‘சிவனது ஆணுதி முறைமையான பழமையை உணர்த்துவது இப்பகுதி. சிவ புராணம் உணர்த்தும் பல அரிய உண்மை களை இங்கே விரித்தல் இயலாது. ஞானசம் பந்த பெருமான்,வேத நான் கினினும் மெய்ப் பொருளாவதென்றும், ‘செந்தழலோம்பிய செம்மை வேதியர்க்கு அந்தியுள் மந்திர'மென் றும், திருநாவுக்கரசரால், ‘கற்றுணையாவ தென்றும், காவினுக்கு அருங்கலம்’ என்றும், *நல்லக விளக்கென்றும் போற்றுகின்ற திரு வைந்தெழுத்தைத் தொடக்கமாகக் கொண் டெழுவது சிவ புராணம். இப்பகுதியினுள்
மணிவாசகர், தம் சிந்தையுள் சிவன் நின்ற
கீர்த்தியினைச் செப்புகின்றர். பரமன் அரு ளாலேதான், அவனது சழல்களை இறைஞ்ச இயலும் என்று வற்புறுத்தி சிந்தை மகிழச் சிவபுராணம் கூறுவதாக அருளுகின்றர்.
‘சா த் தி ர ங் களு ம் தோத்திரங்களும் சைவர்க்கு இரு கண்களாகும். சாத்திரங்க
(M
63

ளால் தத்துவங்களைத் தெளிகின்ருேம். அவற் றைத் தெளிந்தவாறு ஒழுகுவதற்கு உறு துணையாவன, தோத்திர நூல்கள். பன்னிரு திருமுறைகளும் இறைவன் அருளை இறைஞ்சி உய்யும் வகை காட்டுவன. தோத்திர நூல்க ளால் உறுபயன், வினை நீக்கமேயாகும். இக் கருத்தை வலியுறுத்துதற்கு மணிவாசகரது சிவபுராணம் துணைநிற்கின்றது.
மணிவாசகர், சிவபுராணத்தின் கோக் கத்தை விளக்கும்பொழுது, 'முந்தை வினை முழுதும் ஒய உரைப்பன்’ என்கின்றர் இறை வன் அருளை நாடி நின்று அவருக்குத் தொண் டுகந்து நிற்பவர்தம் செயல்கள் உயிர்களைப் பந்திக்கமாட்டா, திருவாசகத்தில், மு க் தி நெறி அறியாத மூர்க்கரொடு முயன்ற அவ ரைத் தடுத்து, பக்தி நெறி அறிவித்ததாக, அச் சோப்பதிகத்தில் அருளுகின்றர். பக்தி நெறி அறிவித்தது, பழவினைகள் பறும் பொருட்டே' என்று கூறுகின்றர். ஆதலால் இரு வேறு இடங்களில் ஒரே கருத்தினை மணிவாசகர் வலியுறுத்துகின்றர். முந்தை வினை முழுவதும் ஒய்தல் வேண்டும்; பழ வினைகள் விரைந்து மாய்தல் வேண்டும்; இவை நீங்காத இடத்து வினைகள் நம்மை விடா; பிறவிகளும் ஒயமாட்டா; ஒ யாத இடத்து உய்யுமாறுளதோ ?
திருவாசகத்தைப் பயிலும் தொறும் பல் வகை உண்மைகள் புலனுகும். மணிவாசக ரது கருத்துக்களை பலவகைகளிலே விரிவா கக் கருதலாம். உணர்வார் திறத்திற்கேற்ப திருவாசகத்தின் உட்கிடக்கையை உரைக்க லாம். குருவருளும், திருவருளும் உணர்த்திய வழியானுணர்ந்த அளவில் திருவாசகத்தின் உட்கிடை வினை நீங்க, திருவாசகத்தை ஒது தல் வேண்டும்என்பதாகும். பொருளுணர்ந்து, கெக்கு நெக்குருகி ஒதினுலன்றி உய்வு இல்லை. ஆதலால் முந்தை வினையாகிய தொல்வினை முழுவதும் தீர, சிவபுராணம் மட் டுமல்லாது, திருவாசகம் முழுமையுமே ஒது தற்கு உரியது என்று அறிதல் வேண்டும்.
ఫ్రీడ్లే

Page 96
முச்சங் பற்றிய
— ID, ಟ್!
Iண்டியர் தலைமையிலே, தமிழ் காட்டில் மூன்று சங்கங்கள் இருந்து தமிழை வளர்த்தன என்று இறையனூர் அகப் பொருளுரை கூறும், சிலப்பதி காரம் அடியார்க்கு நல்லார் உரையும் அதனைப் பின்பற்றிச் சில செய்திகளைக் கூறுகின்றது? இவற்றினைச் சான்று களாக வைத்துக் கொண்டு தமிழ் வளர்த்த முச்சங்கங்களின் வரலாற் றினே நோக்கும் போது, அவற்றினுாடே உண்மையும் கட்டுக் கதையும் தோன்று வதைக் காணலாம். முச்சங்கங்களின் கால வரையறையும் சங்க ங் களி ல் இருந்து தமிழாராய்ந்த புலவர் தொகைக ளும் ஆராய்ச்சியாளருக்குச் சில வினக் களேத் தோற்றுவிக்கின்றன, எட்டுத் தொகை, பத்துப்பாட்டு முதலியவற் றைக் கொண்டுள்ள சங்கத் தொகை நூல்களிலே சங்கம் என்ற சொல் இல்லை. ஆணுல் சங்கம் என்ற சொல்லின் பொரு ளேத் தரும் சொற் ருெடர்களும் சொற்க ளும் அதிகமாய் உள்ளன. சங்கம் என்ற சொல் இல்லாமல் இருப்பது அச் சொல் குறிக்கும் பொருளுடைய கற்றேர்களின் கூட்டம் இருக்கவில்லை என்று எண்ண வைக்கவில்லை. சங்கம் என்ற சொல் பிற் காலத்திலே தோன்றியது - மூன்று சங் கங்கள் மரபின்படி இருப்பினும் நாம் கடைச்சங்கத்துடன் தான் தொடர்பு கொண்டுள்ளோம்.
தலைச்சங்கம் தென் மதுரையிலும், இடைச் சங்கம் கபாடபுரத்திலும் கடைச் சங்கம் மதுரையிலும் இருந்து தமிழா ராய்ச்சி செய்தன என இறையனரகப் பொருளுரையே மிகவும் விரிவாகக் கூறு கின்றது. ஒவ்வொரு சங்கமும் கடற் தோளினுல் அழிக்கப்பட்ட பின் மீண்

கங்கள் 2) , 305I" 60). In
ற்குணம் -
64
டும் தொடங்கப்பட்டதாகக் கூறப்பட் டுள்ளது. தலைச்சங்கம் 4449 புலவர்க 2ளக் கொண்டு 4440 ஆண்டுகள் நீடித் திருந்த தாகவும் இடைச் சங்கம் 3700 புலவர்களைக் கொண்டு 3700 ஆண்டு கள் நீடித்திருந்ததாகவும், கடைச்சங்கம் 449 புலவர்களைக் கொண்டு 1850 ஆண் டுகள் நீடித்திருந்ததாகவும் கூறப்பட் டுள்ளன. அத்துடன் தலைச்சங்கத்தில் இருந்த புலவர்களாக அகத்தியனரும் திரிபுரமெரித்த விரிசடைக் கடவுளும் குன்றெறிந்த முருகவேளும், முரஞ்சியூர் முடிநாகராயரும், நிதியின் கிழவனும் கூறப்படுகின்றனர். இடைச் சங்கத்தில் இருந்த புலவர்களாக அகத்தியனரும் தொல்காப்பியஞரும் இருந்தையூர்க்கருங் கோழி மோசியும், வெள்ளுர்க் காப்பிய னும், சிறுபாண்டரங்கனும் திரையன் மா ற னு ம் துவரைக் கோமானும், கீரந்தையும் கூறப்படுகின்றனர். சடைச் சங்கப் புலவர்களாகச் சிறுமேதாவியா ரும், சேந்தம் பூதனுரும், அறிவுடையர ஞரும், பெருங்குன்றுார் கிழாரும், இளக் திருமாறனும், மதுரை ஆசிரியர் கல்லங் துவஞரும், மதுரை மருதனிள நாகணு ரும், கணக்காயனர் மகனுர் நக்கீரனுரும் கூறப்படுகின்றனர்.
இவ்வாறு இறையனரகப் பொரு ளுரை தரும் செய்திகளைக் கொண்டு தமிழ் வளர்த்த மூன்று சங்கங்களையும் நோக்கினுற் சங்கங்கள் நீடித்த கால வரையறையும் சங்கத்தில் இருந்து தமி ழாராய்ந்த புலவர் தொகையும், பெயர் களும் பொதுவாகப் புனைந்துரையே என் பது விளங்கும். மதுரையிலே நீடித் திருந்து தமிழ் வளர்த்த சங்கங்களிற் தலைச்சங்கம் 4440 ஆண்டுகள் இருந்த

Page 97
தாகவும் இடைச்சங்கம் 3700 ஆண்டு கள் இருந்த தாகவும் கடைச்சங்கம் 1850 ஆண்டுகள் இருந்ததாகவும் கூறப் படும். எண்களின் தொகையினே நோக்கி ஞல் அவை 37 என்னும் எண்ணின் பெருக்கமாகவே காணப்படுகின்றன.
37 × 120=4440 37 × 100 = 3700 37 x 50 = 1850
எனவே, இதனை நோக்கும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட புனைந்துரை எண்களின் சேர்க்கையாகவே முச்சங்கங்களின் கால அளவைக் கொள்ள முடிகின்றது.
திரிபுரமெரித்த விரிசடைக் சடவுள், குன்றெறிந்த முருகவேள் முதலியோ ருடன் ஒருங்கிருந்த அகத்தியர் தலைச் சங்கத்தின் தலைமைப் பீடத்தில் அமர்ந் திருந்து தமிழாராய்ந்ததுடன் அச்சங் கம் கடல் கொள்ளப்பட்ட பின்னும் இடைச் சங்கத்திலும் வீற்றிருந்து தமிழ் ஆராய்ந்ததாக இறையனுரகப் பொரு ளுரை கூறுகின்றது. அகத்தியனுரைத் தவிர ஏனைய தலைமைப் புலவர்களின் பெயர்களைப் பற்றிய செய்திகள் இடைச் சங்கத்திலே காணப்படவில்லை. இடைச் சங்கத்திலே தொல்காப்பியர் முதலா னுேர் கூறப்படுகின்றனர். இங்கு தலைச் சங்கத்திலும், இடைச்சங்கத்திலும் அகத்தியர் மட்டும் தலைமை வகிப்பது விந்தையாகவே இருக்கின்றது. த8லச் சங்கத்தில் வீற்றிருந்த ஏனைய புலவர் களேயன்றி அங்கு இயற்றப்பட்டதாகக் கூறப்படும் எத்துணையோ பரிபாடலும் முதுநாரையும் முதுகுருகும் களவியா
விரையும் என்னும் இத்தொடக்கத்தன
நூல்கள் ஒன்றும் அகப்படவேயில்லை. எனவே, அகத்தியனரும் அகத்தியமும் கடற் கோளினுற் தப்பித்துக் கொண்டு இடைச் சங்கத்திலே சேர்ந்து கொண்
1. இறையனுரகப் பொருள் உரை - பக்கம்
2 சிலப்பதிகார மூலமும் அடியார்க்கு நல்ல
பதிப்பு 3. தமிழ் இலக்கிய வரலாறு - பக்கம் 26 -
6

டமை பொருத்தமின்றிக் காணப்படு கின்றது.
தலைச் சங்கத்திலே அகத்தியனர் முரஞ்சியூர் முடிநாகராயர் நிதியின் கிழ வன் என்பவர்களுடன் திரிபுரமெரித்த விரிசடைக் கடவுளும் குன்றெறிந்த முருகவேளும் என்னும் இரு தெய்வங்க ளும் சேர்க்கப் பட்டிருப்பதை நோக்கு மிடத்து அக்கடவுளர் மக்களுடன் ஒருங் கிருந்து தமிழாராய்ந்தனர் என்பது பொருந்தாது. ஒரு வேளை தெய்வப் பெயர் கொண்ட இரு பெரும் புலவர்க ளாக இருக்கலாம் என ஊகிக்கலாம். அதே போலவே முரஞ்சியூர் முடி நாக ராயரும் தலைச்சங்கத்திலே கூறப்படு கின்றர். பாரதப் போரிலே பெருஞ் சோறு வழங்கிய உதியஞ்சேரலாதனை முடிநாகராயர் பாடிய பாட்டொன்று புற நானுாற்றில் இரண்டாம் பாடலாகக் காணப்படுகின்றது. இப்புலவர் தலைச் சங்க காலத்தவராயின் இவரின் ஒரு பாடல் மட்டும் கடற் கோளினுல் அழி யாது கடைச்சங்கத்ததாகக் கூறப்படும் புறநானூற்றில் இடம் பெற்றிருப்பது பொருந்தாது. எனவே, இறையனுரசப் பொருள் உரையிற் குறிக்கப்பட்ட முடி நாகராயர் உதியஞ்சேரலாதனைப் பாடிய வரினின்றும் வே ரு ன வ ர் என்று கோடலே வரலாற்று மு ைற க்கு ப் பொருத்தமானது.
இடைச்சங்கத்தை நோக்கினுலும் மேற் கூறிய விக்தையான செய்தி களேயே காண முடியும். கபாடபுரத்திலே தமிழாராய்ந்த இடைச்சங்கம் அழிந்த பின், மதுரையிலே கடைச்சங்கம் கூட் டப்பட்டதாக இறையனுரகப் பொரு ளுரை கூறுகின்றது. இடைச் சங்கத்தி லும் தொல்காப்பியரையும், தொல்காப்பி யத்தையும் தழுவி, ஏனைய புலவர்களே
- 5 கழக வெளியீடு (1964) ார் உரையும் உ. வே. சாமிநாதையர்
(1927) பக்கம் - 7. கா. சுப்பிரமணியபிள்ளை 4-ம் பதிப்பு
5

Page 98
யும் ஏனேய இடைச்சங்க நூல்களையும் (கலியும், குருகும், வெண் டாளியும், வியாழமாலேயகவலும்) கா ண வில் லே. எனவே, அகப்பொருளுரையிலே கண்ட தலையிடைச் சங்கங்கள் இரண்டும் கற்பி தம் போலத் தொனிக்கின்றன.4 முச்சங் கங்களைப் பற்றிய வரலாறு களவிய லுரையிற் கூறப்பட்டிருந்தும் தலை யிடைச் சங்கங்சளின் வரலாறு பெரும் பான்மையும் சரித்திர வாராய்ச்சிக்கு ஒவ் வாமல் இருந்ததனுற் சிலர் முச்சங்கங் கள் இருந்து தமிழ் வளர்த்தனவோ என்று ஐயுறுகின்றனர். இக்காலத்துச் சங்கம் போல் இக்காலத்தே ஒன்றிரா விடினும் அரசர் புலவர் பலரை ஆத ரித்து வந்தாரென்பது திண்ணம். அப் புலவர் கூட்டமே சங்கம் எனப்பட் டது. 5 தொகை நூல்களின் அமைப் பினையும் தொகுப்புக்களேயும் நோக்கும் போது, பாண்டியர் தலைமையில் கற் றறிந்தோர் கூட்டம் ஒன்று மதுரையில் இருந்தது என்பது உண்மை.
கடைச்சங்கத்தைப் பற்றியும் சில கேள்விகள் எழுகின்றன. 'கடைச்சங்க மிருந்து தமிழாராய்ந்தார் நாற்பத்தொன் பதின்மர் என்ப. அ வருள் ளி ட் டு நானுாற்றுநாற்பத்தொன் பதின்மர் பாடி ணுரென்ப.' என்றதனுல் இத்தொகையி னரில் 400 புலவர்கள் சங்கமிருந்து தமி ழாராயாது பாடினவர் மட்டும் ஆவர். அவர்கள் 49 புலவர் காலத்தினரா ? வேறு காலத்தினரா ? தமிழாராய்ந்த புலவர்களேச் சம காலத்தவர் என்று சொல்லியிருப்பது போற் காணப்படுகின் றது. திருவள்ளுவ மாலையும் அவ்வாறு கூறுவதில் ஒன்ரும், கடைச் சங்க கால அளவோ 1850 யாண்டு. அதை நடத் திய பாண்டியன் காலத்துச் சங்கமிருந்து தமிழாராய்ந்தார் நாற்பத்தொன் பதின் மர். பாடினுேர் 400 புலவர்கள் என்ருல், எஞ்சிய 48 பாண்டியர்கள் காலத்துத்
4. தமிழரின் பூர்வ சரித்திரமும் சமயமும் 5. கார் நாற்பது (முகவுரை) பரங்கிப்பேட 6 தமிழ் வரலாறு - எஸ். ரீநிவாசபிள்6ை

தமிழாராய்ந்தார் புலவரெத்தனே ? பாடி னுேர் எத்தனை? அவர்கள் பெயர் முத லிய விபரங்கள் என்ன ? தடைச் சங்கம் முழுவதும் இருந்த புலவர்கள் தொகை 449 என்ருல் ஒவ்வொரு பாண் டியருக்குச் சுமார் 9 புலவர் தானே வீதத்துக்குக் கிடைப்பார்கள் 6
தலைச்சங்கம் காய்சின வழுதி முத லாகக் கடுங்கோன் ஈருக 89 பேரைக் கொண்டதாகவும், இடைச்சங்கம் வெண் தேர்ச் செழியன் முதலாக முடத்திருமா றன் ஈருக 59 பேரைக் கொண்டதாகவும், இடைச்சங்கம் முடத்திருமாறன் முத லாக உக்கிரப் பெருவழுதி ஈருக 49 பேரைக் கொண்டதாகவும் இருந்தது 6 TGOT இறையனரகப் பொருளுரை கூறு கின்றது. இங்கு தலைச் சங்கத்தை வளர்த்த கடுங்கோனும் கி. பி. 6-ம் நூற் ருண்டின் பிற்பகுதியிலே களப்பிரர் ஆட்சியை முறியடித்துப் பாண்டிய நாட்டிலே பாண்டிய ஆட்சியை நிறுவிய கடுங்கோனும் ஒருவனே என்று மயங்கு வோரும் உளர். இடைச் சங்க இறுதி மன்னனுன முடத்திருமாறன் கடற் கோளின் பின் தலைச் சங்கத்தைத் தோற்றுவித்த முதல் மன்னனு கக் காணப்படுகின்றன். இதனுலும் மன்னர் களின் தொகையினுலும் (89, 59, 49) இவற்றினூடே ஒரு புனைந்துரைச் செய்தியைக் கா ண முடிகின்றது. மேலும் தமிழ் வளர்த்த மூன்று சங்கங் களும் தென்மதுரை, கபாடபுரம், மதுரை என்பன பாண்டிய நாட்டிலே இருந்த தாகவே அறிகின் ருேம். ஏனேய சேர சோழ நாடுகளிலே தமிழ் வளர்த்த சங் கங்கள் இருந்ததாகக் கூறப்படவில்லை. எனினும், சேர சோழர் தமிழ் வளர்ச்சிக்கு உதவவில்லை எனக் கூற முடியாது. பாண்டிய நாட்டிலே தான் சங்கங்கள் இருந்து தமிழை வளர்த்தன என்றற் சேர மன்னர்களையும் சோழ மன்னர்களை
சுவாமி எஸ். ஞானப்பிரகாசர் பக். 20 டை சோ. இராமசாமிப்பிள்ளை - பக். 10.
(பிற்பாகம்-முற்பகுதி) 6ம் பதிப்பு பக். 26-27.
66

Page 99
யும் புகழ்ந்தும் வாழ்த்தியும் கூறிய புனேந்துரைகள் பாண்டியரின் மன்றத் திலே ஏற்கப்படுமா? சேரரைப் புகழ்ந்த ஐங்குறு நூறும் பதிற்றுப் பத்தும் பாண்டிய மன்னராலே ஏற்கப்படுமா ? சேர நாட்டுப் புலவர்கள் பாண்டிய காட்டுச் சங்கங்களைச் சிறப்பித்தமையும் சோழப் புலவர்கள் பாண்டிய நாட்டுக்கு வந்து மதுரைச் சங்க நிகழ்ச்சிகளிற் கலந்து கொண்டமையும் ஏற்கக் கூடி யனவாய் இல்லை.
எனவே, இறையணுரகப் பொரு ளுரை கூறுவது போல மூன்று சங்கங் கள் இருந்து தமிழ் வளர்க்கவில்லை யென்றலும் புராதன தமிழ் நாட்டில் வேறு பெயரிலே இலக்கிய ஸ்தாபனங் கள் இருந்தன வென்று உறுதியாகக் கூற முடியும். சங்கம் என்ற சொல்லே சமண பெளத்தருக்குரியதன் றிச் சைவ வைணவருக்குரியதல்ல. டெளத்த சங் கம் சமண சங்கம் என்பவை அவ்வம் மதத் துறவிகளின் கூட்டத்தைக் குறிப் பனவாம். தமிழ்ச் சங்கம் என்ற வழக் காறும் இதனை யொட்டி எழுந்ததாக லாம்.8 சங்கம் என்பது பெளத்த துறவி களின் கூட்டம். இதிலே துறவை மேற் கொண்ட ஆண் பெண் இரு பாலாரும் தனித்தனியே இருப்பர். இவர்கள் பதின் மருக்குக் குறையாமல் இருக்க வேண் டும். அப்பொழுது தான் அதற்குச் சங் கம் என்று பெயர்? எனவே, சங்கம் என்பது, சமண பெளத்தருக்குரிய சமய நிறுவனம் என்ற கருத்து விளக்கம்
1 இலக்கியக் கலை விழா மலர் - பேராதனை வெளியீடு 1966/67 ‘தமிழில் அறநூல் 8. சமணத்தமிழ் இலக்கிய வரலாறு
பேராசிரியர் தெ. பொ. மீனுட்சிசு 9 மணிமேகலை காட்டும் மனித வாழ்வு - ச 10. (அ) கூடல் - புறநானூறு - 58; அகநா
பரிபாடல் - 8, 10, 19. (ஆ) புனர் - மதுரைக்காஞ்சி - 761-1 (இ) அவை - தொல்காப்பியப்பாயிரம் 11. தமிழர் சால்பு - கலாநிதி சு. வித்தியான

பெறுகிறது எனலாம். தமிழிலக்கியத் திலே சங்கம் என்ற சொல் முதன் முத லாக மணிமேகலையிலே தான் காணப்படு கின்றது. (புலம் புரிச் சங்கம் பொரு ளொடு முழங்க - துயிலெழுப் பிய காதை - 114-ம் அடி) ஆணுற் சங்கம் என்ற சொல்லுக்கு கேர் பொருளேத் தரும் சொற்களான கூடல், புணர், தொகை, அவை, பொதியில், மன்றம் என்பன காலத் தால் முந்திய சான்றேர் இலக்கியங்களிலே விரவிக் கிடக்கக் காண்கிருேம்.10 ஆ ஞ ல் இச்சங்கம் என்ற சொல் வழக்கு பிற்காலத்திலே அதன் பொருளைக் குறித்து வழங்கப் பட்ட பல சொற்களையும் மறைத்துவிட் டது, என்றே கூறலாம். ஒரு சொல் குறிக்கும் பொருளே யுடைய இன்னு மொரு வேற்று நாட்டுச் சொல்லின் நுளே வால் அதே இடத்தில் முன்னர் வழங்கப்பட்டு வந்த சொல் மறைந்து புதிய சொல் அவ்விடத்தில் ஆட்சி பெறுதல் மொழியியல் கண்ட உண்மை. அதற்கொப்பவே சங்கம் என்ற சொல் லும் மேற்குறிப்பிட்ட சொற்களே வழக் கொழியச் செய்துவிட்டது எனலாம். பொதுவாக கான்கு வகையான சழகங் கள் அக்காலத்தில் நிலைபெற்றுத் தமிழை வளர்த்தன என்று கூறலாம் 11
ஜைனர்களின் ஆட்சி களப்பிரர் ஆட்சியோடு தமிழ் நாட்டிலே பெருகி யது எனலாம். கி. பி. 5-ம் நூற்ருண் டில் வச்சிர நந்தி மதுரையில் ஜைன சங் கம் நிலைநாட்டியது இதே காலத்திலே
ப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ்ச் சங்க கள் எழுந்த காலம்' கலாநிதி ஆ. வேலுப்பிள்ளை
fhgj; Jứ96ïT 25T (1961) Jės. 32 ாமி. சிதம்பரனுர் பக். 111 னுாறு - 346; கலித்தொகை - 35, 92;
63 அகநானூறு - பாயிரம். எந்தன் (1954) பக். 16
7

Page 100
தான். தேவ சேனர் இயற்றிய தர்சன சாரம் என்ற நூலில் கி. பி. 470 ல் வ சிரநந்தி என்பவர் மதுரையில் திராவிட சங்கத்தை ஏற்படுத்தினர் எனக் கூறு கிருர் 12 எனவே, சங்கம் என்ற சொ6 தமிழ் மூலத்தைக் கொண்டதல்ல என லாம். பொதுவாக ஒரு கூட்டத்தாரை குறிக்கும் சொல்லாகலாம். சைவ வைண வரும் சமண பெளத்தரைப் பார்த்துத் தாங்களும் அமைத்திருக்கலாம். சமண பெளத்த சங்கங்கள் அக்காலத்திற போல வேறு எக்காலத்திலும் செ6 வாக்குப் பெறவில்லை எனப் பெரியபுர னம் கூறும் சைவ சமய மறுமலர்ச்சிய லும் அப்பர் சம்பந்தர் பாடல்களிற சமண பெளத்தர் பெறும் முக்கியத்து வத்தாலும் அறியலாம்.13 எ ட் டு த தொகை நூல்களில் உள்ள செய்யுட்கள் மிகப் பெரும்பாலன களப்பிரர் படை யெடுப்புக்கு முக்தியன என்பதில் கருத்து வேறுபாடில்லை. அ வை களப்பிர ஆட்சிக் காலத்திற் தொகுக்கப்பட்டன வாகலாம். அந்நூல்கள் சமண பெளத்த சங்கத் தா ரா ற் தொகுக்கப்பட்டிருக்கி லாம் என்று கருதுவதற்கு இடமுண்டு அவை சங்கத் தாராற் தொகுக்கப்பட்ட தாற் சங்க நூல்கள் எனப் பெயர் பெற றிருக்க வேண்டும். சமண பெளத்த சங் கத்தார் சங்கம் வைத்துத் தமிழ் வளர் தது போலவே பல்லவர் காலத்திற் சைவ வைணவ எழுச்சி ஏற்பட்ட போதுப் அதன் பின்பும் தமிழ் நாட்டில் ஓங்க யிருந்த சைவ சமயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் சமண பெளத்த சமயங்களைப் பார்த்துத் தங்கள் ச ம ய த் தி ற் கு ஏற்றமும்
12. சமணத்தமிழ் இலக்கிய வரலாறு - 13. வீரகேசரி வார வெளியீடு - 9-12-19 14. சங்கம் - (1) நான்காம் திருமுறை -
(3) பெரியதிருமொழி 3(5) கம்பராமாயணம் - கில் (6) S. I. I. VoI. III p (7) தொல்காப்பியம் பேர (8) தொல்காப்பியம் - நச் (9) சிலப்பதிகாரம் - அடிய (10) மலேபடுகடாம் - (145 தமிழ் மொழி இலக்கிய வரலாறு (ச
1.
5
 
 

முதன்மையும் அளிப்பதற்காகச் சமண பெளத்த சங்கங்கள் தமிழ் நாட்டிற்கு
வருமுன்பு முச்சங்கங்கள் இருந்தன, சைவ சமயக் கடவுளரும் அருகேயிருந்து தமிழ் வளர்த்தனர் எனக் கதை விடத் r தொடங்கினர்.
எனவே, சங்கம் என்ற சொல் தமிழ் இலக்கியங்களிலே சமண பெளத்த சங் கத்தார் தமிழ் நாட்டில் இடம் பெற்ற பின்னரே தான் இடம் பெற்றது என் பது உண்மையாகும். இச்சொல்லானது மணிமேகலைக்குப் பின்னர்தான் பழங் தமிழ் இலக்கியங்களிலும் உரையாசிரி யர்களின் உரைகளிலும் இடம் பெறுகின் றது. இவற்றினைப் பழங் தமிழ் இலக்கி யங்களையும் உரையாசிரியர்களின் உரை களையும் நோக்கியுணர்ந்து கொள்ள லாம்.14 எனவே, மூன்று சங்கங்கள் இருந்தன என்பதற்குக் கள வியல் உரையைத் தவிர வேறு தக்க சான்று கள் இல்லாவிடினும் மதுரையிலே தமிழ்ப் பேரவை இருந்தது என்பது இது காறும் கூறப்பெற்ற ப ல் வகை ச் சான்றுகளாலும் தெளிவாதல் காண லாம்.15 இறையனூர் அகப்பொருள் உரை யிற் கண்டவாறு சங்கங்கள் இருக்க வில்லே. அவை வெறும் கட்டுக்கதையா யினும் அக்காலத்திலே சங்கம் என்ற சொல்லில் அன்றி அதே பொருளுடைய கழகங்கள் இருந்து தமிழாராய்ந்து வங் தன என்பதற்கு இக்காலத்திலே எம் கரங்களிலே தவழும் சங்க நூல்கள்
சாட்சி பகரும்.
தெ. பொ. மீ. பக். 5
67 'அறநெறிக் காலம்' கலாநிதி ஆ. வேலுப்பிள்ளே -
திருப்புத்தூர்ப் பதிகம் - 3 (2) திருப்பாவை - 30 -4-10 (4) திருத்தொண்டர் புராணம் - 843 டிகிந்தர் காண்டம் - நாடவிட்ட படலம் - 31 art 4 page - 454 lines 102/103 சிரியம் செய்யுளியல் - 347, 548 மரபியல் - 649 சினுர்க்கினியம் புறத்திணையியல் - 20 ார்க்குநல்லார் உரை - பக். 7, 10 ம் அடி) கச்சி. உரை உ. வே. சா. பதிப்பு - 1961 வ்க காலம்) பக், 43 டாக்டர் மா. இராசமாணிக்கனூர்
68

Page 101
பெரியாழ்வாரின் உ - செல்வி புவன
AMNMNMMNMNAN
நினத்தவுடன் உணர்ச்சிக் குவியலான கவிதைகளை இயற்றுவது என்பது ஒரு தனித் திறன் கொண்ட புலவனுக்கே அமைவதாகும். நேரிற் கண்ட நிகழ்ச்சியாலோ, கற்பனையிற் கண்ட காட்சியாலோ புலவரின் உள்ளத்தில் ஒர் உணர்ச்சி ஏற்படுகின்றது. வாழ்க்கை யிற் பெறும் உணர்ச்சியே, அனுபவத்தின் எதிரொலியே அவருடைய கவிதையின் கரு வூலமாக அமைகின்றது. ஒரு புல வரி ன் கவிதையுணர்ச்சி அவரது வாழ்க்கையுணர்ச்சி யினின்று வேறுபட்டதல்ல. அதாவது அவ ரது வாழ்க்கை அனுபவமே கவிதையனுபவ மாகவும் அமைகின்றது. எனவே உள்ளம் விரும்புமாறு அமையும் கற்பனைக்கு வாழ்க் கையே அடிப்படையாகும். வாழ்க்கையின் அனுபவமே அத்தகைய கற்பனையைத் தூண் டுவது என்ற கூற்றுப் பலராலும் ஏற்றுக் கொள்ளப் பட்டிருப்பதால் பெரியாழ்வாரின் வாழ்க்கை அனுபவமே அவரது கவிதைக்கு வித்திட்டது என வாதிடப்படுகின்றது.
பெரியாழ்வாரின் கவிதைகள் அவரது வாழ்க்கையின் அனுபவமா என் ற கேள்வி எழுப்பினுல், அவரின் செய்யுட்களைப் படித் தோர் உணர்ச்சியின் பிம்பம் என்றுதான் ஒரு முகமாகத் தீர்ப்பளிப்பார்கள். அதே நேரத் தில் சாதாரண வாழ்க்கையினின்றும் அப்பாற் பட்ட தெய்வீகக் கருத்துக்களும் அவர் செய் யுட்களில் விரவி வந்து உணர்ச்சிகரமான கவிதைகளுக்குத் தடை போடுவதாகவும் வாதி R டுவர். பெரியாழ்வாரின் மனுேநிலையை ஆராய முன் அவரது வாழ்க்கை நிலையைப் பற்றி ஒரளவாவது தெரிந்திருக்க வேண்டும். ஏனெ னில் இவரது வாழ்க்கை அனுபவமே கவி தைக்கு வித்திட்டது என வாதிடப்படுகின்றது. அதுவுமல்லாமல் வாழ்க்கையின் அனுபவங் களில் ஏதேனும் ஒன்றைப் பற்றிக் கற்பனை எழுமானுல் தாம் அனுபவித்தவற்றையே எடுத் துக் காட்ட வேண்டிய நிலை ஏற்படும். இதற் குப் பெரியாழ்வாரும் விதிவிலக்கல்லவே.
 
 

ண்மை அனுபவம்
குமாரசாமி -
NVNV NWA
இளமையிலே வேத சாத்திரங்களையும், ஆகமங்களையும், இதிகாச, புராணங்களையும் படித்து அஞ்ஞானம் என்ற இருளிலிருந்து விலகிய பெரியLழ்வார் தமது அறிவுத்திறத் தாலும், இறைவன் அருளாலும் பாண்டிய மன் னனிடம் பொற்கிழி பெற்றுப் பல்லாண்டு பாடியவர். அத்துடன் மண்வெட்டியும் கையு மாகப் பூந்தோட்டக் கடமைகளில் ஈடுபட்டுப் பகவானுக்குப் பாமாலையுடன் பூமாலையும் அர்ப்பணித்து வந்தார். இப்படியே இவரது வாழ்க்கை கழிந்திருந்தால் குழந்தையிலக்கியச் செய்யுட்கள் கி ைடத் தி ருக் க மாட்டாது போலும். அதனுல் இவரால் ஆண்டாள் என் னும் பெண் குழந்தை பூந்தோட்டத்தில் கண் டெடுக்கப் பட் டு வளர்க்கப்பட்டாள். இக் குழந்தைமேல் அன்பு மழையைச் சொரிந்த பெரியாழ்வார் தமது கடமைகளுடன் இக் குழந்தையை வளர்க்கும் கடமையையும் மேற் கொண்டார். இங்கிலேயிலே இத்தகைய அனு பவமே இவரது குழந்தையிலக்கியச் செய்யுள் களுக்கு வித்திட்டு வைத்தது என்று வாதிடுப வரின் கூற்று ஓரளவுக்கு ஏற்றுக் கொள்ளத் தக்கதே! ஏனெனில் 'பாட்டு என்பது அனுப வத்தையே சொற்களாக மா ற் றித் தரும் மொழி பெயர்ப்பாகும்’ எ ன் று லிபெட் (Libid) என்னும் ஆசிரியரின் கூற்றுப்படி பெரியாழ்வார் தாம் ஆண்டு அனுபவித்த ஒரு உணர்ச்சியையே எம்மையும் அனுபவிக்கச் செய்கின்றர். இக்காரணம் மட்டுந்தான் பெரி யாழ்வாரை இத்தகைய ஒரு இலக்கியத்தைப் படைக்கத் தூண்டியது என்றும் கூறமுடி யாது. சிறு வயது முதல் கண்ணனுடைய பருவங்களில் மிகவும் ஈடுபாடு கொண்டவர் பெரியாழ்வார் என்பதும் தெரியவருகிறது. எனவே இத்தகைய காரணச் சூழ்நிலைகள் அவரை இவ்வுணர்ச்சி இலக்கியம் பாடத் தூண்டியிருக்கலாம்.
உணர்ச்சி மிகுந்த பொழுது ஒருவரு டைய மனம் ஆனந்தக் கூத்தாடுகின்றது.

Page 102
அது இருந்த நிலையில் இருப்பதில்லை. அத னுல் உடலிலும் அத்தகைய மாறுதல்கள் நிகழுகின்றன. மகிழ்ச்சியான செய்தியை அறிந்தால் துள்ளுவர்; ஒடுவர், பாடுவர், ஆடு வர். சிலருக்கு மகிழ்ச்சி வசனத்தில் அடங்காது பாட்டாகப் புறப்படுகின்றது. இன்னும் சாதார ணமாகக் காணக் கூடிய நிகழ்ச்சிகளை ஆயர் பாடியில் அசாதாரணக் குழந்தையான கண் ண பிரான் பிறந்த பொழுது ஏற்பட்ட மகிழ்ச் சிக்குரலை அப்படியே அனுபவித்துப் பாடுகின் (377.
"ஓடுவார் விழுவார் உகந்து ஆலிப்பார் நாடுவார் நம்பிரானெங் குற்றனென்பார் பாடுவார்களும் பல்பறை கொட்டங்ண் ருடு வார்களு மாயிற்ருய்ப் பாடியே
என்று கண்ணனின் பிறப்பைக் கூறுமிடத் துத் தமது மகிழ்ந்த உள்ளத்தை வெளிப் படுத்துகின்றர்.
குழந்தையைக் குளிப்பாட்ட வேண்டுமே! அதற்காக ஆயத்தங்கள் செய்யப்படுகின்றன. பசு மஞ்சள் உரைத்து மெதுவாக நீராட்டும் குழந்தைக்கு காவழிக்க வேண்டாமா ? அதனை யும் செய்கிறர் தாயான யசோதையாக நடிக் கும் பெரியாழ்வார். ஆனுல் அதே நேரத்தில் தாம் கண்ணன் புகழ் பாடும் அடியவர் என் பதையும் பெரியாழ்வார் மறக்கவில்லை. என்ன சொல்லுகிறர்? நாவழித்தாருக்கு அங்காந்திட, வையம் ஏழும் கண்டாள் பிள்ளை வாயுளே’ என்கிறர். எனவே பூரணமான அனுபவ நிகழ்ச்சியைக் கூறுமிடத்திலும் தெய்வீக அம் சங்களைப் புகுத்துவதால் இவரது அனுபவங் களைப் பூரணமான அனுபவம் என்று ஏற்க முடியாது என வாதிடலாம்.
குழந்தையின் குறும்புச் சேட்டைகளை யாரிடமாவது கூறிப் பெருமைப்படாத தாயுள் ளமும் உண்டா? பூரணமான குழந்தைக் குறும்புகளைக் கூறும் பெரியாழ்வாரின் தாய் உள்ளம் தம் குழந்தையின் குறும்புச் சேட்டை களைக் கூறி மகிழ்வதைக் காணக் கூடியதாக இருக்கின்றது. தொட்டிலிற் கிடந்தால் அது கிழிந்து போகும்படி உதைக்கின்றது. அப்படி உதைப்பதால் அதன் கால் வலிக்குமே என எடுத்து இடுப்பில் வைத்துக் கொண்டால்,
 

இருந்தவிடத்தில் இராது துள்ளித்துள்ளிக் குதித்து இடுப்பை முறித்து விடுகின்றது. குறும்புக்காரக் குழந்தை' என நெஞ்சுடன் அனைத்துக் கொண்டால் காலால் வயிற்றில் உதைக்கின்றது. இப்படி யெல்லாம் குறும்பு கள்செய்வதைத் தாங்கும் சக்தி தமக்குஇல்லை யென வருந்தும் தாயுள்ளத்தைப் பூரணமான அனுப வ நிலையிலிருந்து பெரியாழ்வார் எடுத்துக் காட்டுகின்றர்.
கிடக்கில் தொட்டில் கிழிய உதைத்திடும் எடுத்துக்கொள்ளில் மஞங்கை இறுத்திடும் ஒடுக்கிப் புல்கில் உதரத்தே பாயந்திடும்'
எனக் கூறும் பெரியாழ்வாரின் தாயுள்ளத் தைக் கண்டு வியப்படைகின்றேம்.
யசோதைப் பிராட்டியின் கண்களாலே கண்ணனின் மேனியழகை அடிமுதல் முடி வரை அனுபவித்ததுடன் பிறருக்கும் காணிர், காணிர் எனக் காட்ட விரும்புகிறர். பேதைக் குழவி பிடித்துச் சுவைத்துண்ணும் பாதக் கமலங்கள் காணிரோ' என்றழைக்கும் பெரி யாழ்வார் சிறு குழந்தைகள் தங்கள் கைகால் களை வாயில் வைத்துச் சுவைத்து உண்னும் காட்சியை நமக்குக் காட்டுகின்றர். அதனைப் பெரியாழ்வார் தாம் கண்ட காட்சியாகவே அனுபவித்துக் கூறுகின்றர். பாதாதி கேசமா கப் பெரியவிழ்வார் அனுபவத்தின் விளைவு தானென்றலும், தெய்வீக அம்சங்களும் இடையிடையே கூறப்படுவதால் முழுவதும் அனுபவம் என்றும் கூற முடியவில்லை.
"மாணிக்கங்கட்டி வயிரமிடை கட்டி
ஆணிப் பொன்னுற் செய்த வண்ணச் சிறு தொட்டிலில் குழந்தையையிட்டு அழேல ழேல் தாலேலோ'
என்று தாலாட்டுகின்றர். தாலாட்டுப் பாடும் பொழுது குழந்தையின் புகழ் பாடுவது மர பன்றே? இதனைப் பின்பற்றித்தான் பெரி யாழ்வார் பாடுகின்றர் என்பதைக் கூறவும் வேண்டுமா ? எப்படித்தான் தாலாட்டிய பொழுதும் அழும் குழந்தை சமாதானமாகின் றதில்லை. என்ன செய்வது? படுக்க வைத்த குழந்தையை எடுத்து வெளிமுற்றத்துக்குக் கொண்டுவந்து சந்திரனைக் காட்டுகிருள் பெரி யாழ்வாரான யசோதை,
70

Page 103
தன் நெற்றியிலுள்ள சுட்டி தூங்கத் தூங்கத் தவழ்ந்து மழலைச் சொல்லால் அம்பு லியை அழைத்துக் குறும்புகள் செய்யும் இச் சிறுவனப் பார்க்கும்படி அதனைக் கேட்கின் ரூர், சந்திரனே உனக்குக் கண்ணிருந்தால் என் மகனை நோக்கிப்போ எனக் கட்டளையிடு கின்றர். சிறுவன் தவழ்ந்து போகும் பொழுது நெற்றியிலுள்ள சுட்டி அங்குமிங்கும் ஆடுகின் றது. அதனை அப்படியே தத்ரூபமாக எடுத் துக் காட்டுகின்றர். பிள்ளைகளைப் பெருத மலடனல்லாவிடில் இங்குவா எனப் பல தட வைகள் சொல்லியும் சந்திரன் கேட்கவில்லை. முதலில் தன்மையாகக் கூறியவருக்குக் கோபம் வந்துவிட்டது. ‘என் மகன் இப்பொ ழுது தான் பாலுண்டான், அவனுக்கு நித்திரை வந்துவிட்டது, நேரத்துக்குத் துயில் கொள் ளாவிடின் உணவு சீரணமாகாது. எனவே அவனுக்குப் பிணியுண்டாகிவிடும். நான் கூறுவதெல்லாம் உனக்குக் கேட்கவில்லையா? உனக்குக் காதில்லையா?’ என ஏசுகின்றர். அப்படியிருந்தும் சந்திரன் வரவில்லே, சந்தி ரன் வராததற்கும் தானே காரணத்தைக் கற் பிக்கின்றர். சிறுவன் என்றுதானே வரவில்லை எனவே சிறுமையின் எல்லையை மாவலியிடம் சென்று கேள் என்கிறர். அது மட்டுமா? என் மகனே உனக்குத் தண்டனை விதிப்பான் எனக் கோபத்தில் சந்திரனுடன் சண்டையிடு கிறர் உண்மையில் ஒரு தாயானவள் சந்தி ரனைத் தன் மகனுடன் விளையாடும்படி அழைக்க எதனைக் கூறுவாளோ அதனையே பெரியாழ்வாரும் கூறி அழைக்கும் பாட்டுக் கள் மிகவும் உணர்ச்சிகரமானவை.
'கோல கறும்பவளச் செந்துவா
வாயினிடைக் கோமள வெள்ளிபோல் சிலபல் லிலக நீல நிறத் தழகாரைம் படையின் நடுவே
நின் கனி வாயமுத மிற்று முறிந்து
விழ'
என்று கூறுமிடத்து அப்படியே உணர்ச்சிச் சுவை கொட்டுகின்றது. சிறு பிள்ளைகளின் வாயிலிருந்து வானிர் என்று கூறப்படும் நீர் வழிதல் காணக்கூடிய காட்சியாகும். அது வும் அந்த நீர் முழுவதாக விழமாட்டாது. சிறு சிறு சொட்டாகத்தான் விழும். இக்காட்சியைத்
 

தர்ன் ஆண்டு அனுபவித்த காட்சியை எடுத் துக் காட்டுகின்றர். சிறு பிள்ளைகளை எடுத்துக் கொஞ்சிக் குலவும் பொழுது சிறு பிள்ளைகளின் வாயில் முத்தங் கொடுப்பவர் அதன் வாயி லூறும் நீரை அமுதெனப் பருகுவதைக் காணக் கூடியதாக இருக்கின்றது. அந்நிகழ்ச்சியையே தன்னைப் பெற்றேற்குத் தன் வாயமுதம் தந்து தளிர்ப்பிக்கின்றன்.' என்று தானும் அந்நீரை அமுதெனப் பருகியதாகக் கூறுகின்றர். அது வும் எப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில்; 'கண கண சிரித்து வந்து முன்வந்து நின்று முத்தம் தரும் பொழுதிலே’ என்கிறர். சிறுவர்கள் சிரிக்கும் பொழுதே எங்கள் உள்ளம் ஆனந்தப்படுகின் றது. அதுவும் அமுதென ஊறும் நீரைப் பரு கினுல் உள்ளம் குளிராதோ என்ற கேள்வி எழும் வகையில் பெரியாழ்வார் விடை தரு கின்றர். இதனையே வரகவி பாரதியாரும் தம் குழந்தை பற்றிய செய்யுட்களில்,
"கன்னத்தில் முத்தமிட்டால் உள்ளங்
தான் கள்வெறி கொள்ளுதடி உன்னைத் தழுவிடிலோ - கண்ணம்மா உன்மத்தம் ஆகுதடி" என் கி ருர்,
உணர்ச்சியனுபவம் என்பது எல்லாப் புலவர் களுக்கும் பொதுவானதொன்று. பெரியாழ் வார் கண்ணனின் நடையழகை இரசித்தது போலவே பாரதியாரும், 'ஓடிவருகையிலே கண்ணம்மா, உள்ளம் குளிருதடி" என்கிறர்.
பெரியாழ்வார் தாம் அனுபவித்த அனுபவங் களையே யசோதை வாயிலாக எடுத்துக் காட்டு கின்றர். பிள்ளையுடன் பிள்ளையாகக் கொஞ்சிக் குலாவாவிடின் இவ்வனுபவங்களைப் பற்றித் தெரிந்திருக்க முடியாது. குழந்தைகள் பற்றித் தெரிந்திருக்கலாம்; ஆனுல் அதனுடைய செயல், விளையாட்டுக்கள், தன்மை, நிலைகள் ப்ற்றித் தெரிந்திருக்க முடியாது. தெரிந்திருக் கலாம் என்னும் பொழுது கேள்விப்பட்டிருக்க லாம். ஆனுல் அனுபவித்திருக்க முடியாது. பெண்கள் உள்ளம் தாய்மை பொங்கும் அன் புள்ளம். அந்த உள்ளத்தை எளிதில் யாரும் பெற்றுவிட முடியாது.
அந்த உள்ளத்தைப் பெரியாழ்வார் பூரணமாகப் பெற்றுள்ளாரெனின் அதற்கு

Page 104
அனுபவமே அடிப்படையாக அமைகின்றது. பெரியாழ்வாரின் செய்யுட்கள் பூரண அனுப வமே என ஏற்றுக் கொள்ளும் அதே நேரத்தி லும் சில தடைகள் இருக்கத்தான் செய்தன.
அன்புள்ளம் கொண்ட உள்ளத்தில் உயர்வு, தாழ்வு என்ற வேறு பாடு எழக்
கூடாது. கண்ணனைக் குழந்தை நிலையில்
வைத்துச் செய்யுளியற்றும் பெரியாழ்வார் அதே நேரத்தில் இறைமைத் தன்மையையும்
மறக்கவில்லை. இடையிடையே இறைவனின்
திருவிளையாடல்களையும், இறைமைக் குணங் களையும் பக்திப் பரவசத்தோடு எடுத்துக் காட்டுகின்றர். குழந்தையின் அனுபவத்தைப் படிப்பவர் உள்ளத்திலும் அனுபமாக ஏற்றுக் கொள்ளச் செய்யும் பெரியாழ்வார் இத்தகைய நிகழ்ச்சிகளையும் உட்புகுத்துவதால் பூரண மான அதாவது ஒரு மானிடக் குழந்தை என் னும் எண்ணத்தை மறக்கச் செய்து தெய்வீ கக் குழந்தையின் உருவத்தைக் கண்முன் கொண்டு வந்து நிறுத்துகின்றர். எனவே பூர ணமான மானிடக்குழந்தை, அதாவது ஒரு சாதாரணக் குழந்தையாகக் காட்டினுலும் பூர மான அனுபவத்தாலும் இத்தகைய சிறு விட யங்களால் பூரணமான அனுபவம் என்று ஏற்றுக் கொள்ள முடியவில்லை.
அத்துடனுமல்லாமல் அவர்பாடும் முத் திரைக்கவிகளும் அவர் புகழ் பாடுவனவாக அமைந்திருக்கின்றன.
'ஈத்த தமிழிவை யிரைந்தும் வல்லவர் வாய்த்த கன்மக்களைப் பெற்று மகிழ்
வாரே' என்றும்,
இல் ojo
獸

'வேட்கையினுல் சொன்ன சப்பாணி
யீரைந்தும் வேட்கையினுற் சொல்லுவார் வினை
GLUT (BLo”
என்றும் கூறுவதினுல் தம்புகழைப் பாடுகின் றர். பூரணமான அனுபவ நிலையில் பாடுபவர் எப்பொழுதும் தம்மைப் பற்றிய பேச்சையே
எடுக்க மாட்டார். எனவே இவை அனுபவத்
தின் எதிரொலிக்குத் தடையாக இருக்கின்றன என வாதிடவும் முடியும். எது எப்படியிருந்த பொழுதிலும் இவரது பாடல்கள் உண்மையில் அனுபவித்துப் பாடியவைதான் என்பதை ஏற் றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும். ஏனெனில் உணர்ச்சியுடன் கண்டதொரு நிகழ்ச்சியை உள்ளத்தே அவ்வனுபவம் முழுவதும் புலப்ப டத் திரும்பக் கொணர்ந்து பாடுதல் ஒருவகை. கற்பனையாக ஒன்றைப் படைத்து அதற்கு இயைந்த உணர்ச்சி முழுவதும் பெற்றுத்தன் அனுபவமாகக் கொண்டு பிறகு அத்தனையும் புலப்படப் பாடுதல் மற்றெரு வகை. முன்னது எவர்க்குக் கைகூடுமோ அவர்க்கே பின்னதும் கைகூடும். வாழ்க்கையின் அனுபவமாகப் பெற்ற உணர்ச்சியைத் திரும்பக் கொணர்ந்து பாட்டாக வடிக்க வல்லவரே கற்பனையில் உணர்ச்சியைப் பெற்றுப் பின்னர் பாட்டாக வடிக்க வல்லவராவர். எனவே ப்ெரியாழ்வார் இத்தகைய அனுபவத்தைப் பெற்றிருந்ததால் இப்படியான செய்யுட்களை இயற்றினுள். அவ ரது அனுபவத்தைப் பூரணமான அனுபவம் என ஏற்றுக் கொள்வதற்கு ஓரிரு தடைகள் இருந்த பொழுதிலும் அவரது பாடல்கள் உணர்ச்சியனுபவத்தின் விளைவே எ ன் ற கூற்றை மறுக்க முடியாது.
Ýề ದಿನ್ನು Ś9 ೪॰9

Page 105
(85 TIL 5 6
( ஒரு பொருளாதாரக்
– GIld. Hans ld
ஈழத்திவின், மத்திய பிரதேசத் திலே பத்து ஏக்கருக்குமேல் தோட்டம் என்று 1889ம் ஆண்டு தொழிற் சட்டத் தால் வரையறுக்கப்பட்ட பகுதிகளில் வாழும் தொழிலாளர்கள், அவர்களின் அரசியல் நி8லயின்மை காரணமாக புறக்கணிக்கப்பட்டு வருவது ஒரு கசப் பான உண்மையாகும். கம்முடைய நாட் டிற்கு 60 வீதம் முதல் 66 வீதம் வரை அந்நிய செலாவணி பெற்றுத்தருவதற்கு வேறு வார்த்தைகளில் கூறினல், கம்மு டைய இறக்குமதிகளில் 52% முதல் 82% வரை பெற்றுத்தருவதற்கு உதவி செய் பவர்கள் இத்தேயிலைத் தோட்டத்தொழி லாளரே. இன்னும் சற்று விரிவாகக் கூறினுல் நம்முடைய நாட்டு மக்களின் உணவுத் தேவைகளே நிறைவேற்றிக் கொள்ளவும், காட்டின் வருமானத்திற்கு வரிகள் மூலம் பெருமளவு உதவி செய்ப வர்கள் இவர்களே.
தோட்டங்கள், நிலமானிய முறை யில் முதலாளித்துவ அமைப்பினே வற் புறுத்திய அம்சமாகத் திகழ்கின்றன. நிலமானிய முறையின் அழிவில் உரு வான முதலாளித்துவ முறை அது தொடர்ந்திருக்க முதலாளித்துவ முறை யைப் புகுத்தியமை, தோட்டத் தொழி ளேர்க2ள தொழிலாள அடிமைகளாக்கி விட்டிருக்கின்றது. இந்த நிலை இங்கு மாத்திரமல்ல தோட்டங்கள் எங்கெல் லாம் திறக்கப்பட்டனவோ அங்கெல் லாம் காணக்கூடிய ஒரு பொதுவான நிலையாகும். 'லத்தின் அமெரிக்க நாடுக ளில் நிலமானிய முறையை முற்றிலும் அழிக்காமல் முதலாளித்துவத்தைப்
73
 
 

கண்னோட்டம் ) தேவன் -
புகுத்திய போது அங்கு இரட்டைத் தன்மை பொருந்திய சமுதாயம் உருவா னது. அதனுல் நகர்ப்புறங்களில் (pg5 லாளித்துவ சமுதாயமும் கிராமப் புறங் களில் நிலப் பிரபுத்துவ சமுதாயமும் 9 (56). Tá60Too 576OT Carlos Fuentes என்ற மெக்ஸிக்கோ நாவலாசிரியர் ஒரு கட்டுரையில் எழுதியிருக்கிருர், தொழி லாளர்களாக வாழ்ந்தாலும் அவர்கள் நிலப் பிரபுத்துவ சமுதாயத்து பழக்க வழக்கங்களே க் கொண்டவர்களாக வாழ்ந்து வருவது கவனிக்கத் தக்கது. நூற்றுக்கணக்கான தோட்டங்களுக்குச் சொந்தக்காரர்களான ஒரு சிலர் நிலக் கிழார்களாகத் திகழ்கின்றனர். தோட் டத் தொழிலாளர்களின் வாழ்க்கையை உன்னிப் பார்க்கின்றவர்கள் இ க் த உண்மையை மறந்து விட முடியாது.
1963-ம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட குடிசன மதிப்பீட்டின்படி தோட்டங்க ளில் உள்ளவர் 9,39,380 பேராகும். இதிற் பதிவுப் பிரஜையாகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளவர் தொகை 1,04,850 ஆகும். மற்றவர்கள்,அதாவது 8,35,020 பேர் தங்களின் குடி உரிமை நிலையைச் சிறிமா-சாஸ்திரி ஒப்பந்தத்தினுல் நிர் ணயித்துக் கொள்ள வேண்டியவர்கள். இந்த மொத்தத் தொகையில் வேலை செய்வோரில் ஆ ன் க ள் அதாவது வயது அடிப்படையில் பதினறு வய திற்கு மேற்பட்டவர்கள் 2,26,789 பேரா கும். பெண்கள்-15 வயதிற்கு மேற்பட் டவர்கள் - 2,44,596 பேர்களாகும். வேலேப்படையில், ஆண்களைவிட பெண் கள் அதிகமாக உள்ளது குறிப்பிடற்

Page 106
குரியது. இந்த இரண்டு வயதெல்லைக ளுக்கும் கீழ் உள்ள தொழிலாளர்கள் சிறுவர்கள் எனப்படுவர். இவர்களின் தொகை 31,810 ஆகும். சனத் தொகை யில் வேலைப்படையினைத் தவிர்ந்தவர் கள், அதாவது இளையோரும் முதியோ ரும், வேலையற்றவர்களும், மற்றவர்க
தங்கிவாழ்வோராவர்.
ந க ர த் துறை, கி ரா மிய த் துறை, தோ ட் டத் துறை எ ன வகுத்து அவர்கள் ஈடுபடும் பொரு ளாதார நடவடிக்கையை மதிப்பிடும் பொழுது தோட்டங்களின் புள்ளி 520 ஆகும். இது நகர்புறங்களுக்கு 298 ம் கிராமப்புறங்களுக்கு 291 மாகும். இந்த புள்ளிகளின் அடிப்படையில், இலங் கைப் பொருளாதாரத்திற்கு அதிக அள வில் உழைத்துக் கொடுப்பவர்கள் இத் தொழிலாளர்களே என்பது தெளிவு. மொத்த - இலங்கைக்கு இப்புள்ளி 317 ஆகும். ஆகவே இலங்கை மக்களே மொத்தமாக எடுத்துப் பார் க் கும் போதும், தோட்டத் தொழிலாளர்களின் பங்கே அதிகமானது என்பது, இப் புள்ளிகளால் தெளிவுறுத்தப்படுகிறது.
இவர்கள் பெறும் கூலி வீதம், இந்த நாட்டின் ஏனைய தொழிலாளர் பெறும் வீதத்தை விடக் குறைவானது என்பது மிகவும் விசித்திரமானதும் வேதனையா னதுமாகும். சமீபத்தில் வாழ்க்கைச் செலவு ஏற்றம், நாணய மதிப்புக் குறைப்பு காரணமாக கூலி அதிகரிக்கப் பட்டதன் பின் தினசரி கூலி விகிதம் 6)J{BLOff 0];
அடிப்படைச் வி
சம்பளம்
([5, ở. (5
ஆண்கள் 1-35 1பெண்கள் 1 - 15 1சிறுவர் -90
இந்தக் கூலி விகிதத்திற் பெண்கள் குறைவாகப் பெறுவது தர்க்க ரீதியா கவோ, தார்மீக ரீதியாகவோ ஏற்றுக் கொள்ளப்பட முடியாத ஒரு நிரந்தரக்

74.
குறையாகும். இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் இன்னுமொன்றைக் குறிப்பிடல் பொருத் தமானது. இடைக்காலப் LJL-U Jst & நாளொன்றுக்கு 30சத உயர்வு, அரசாங் கத்தின் நிர்ப்பந்தம் காரணமாக தோட் டச் சொந்தக் காரர் வேண்டா வெறுப் பாக வழங்கியமை காரணமாக இக் கூலி உயர்வை முறியடிக்கும் விதத்தில் பல நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டுள் ளன. தோட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்ப டும் பெரும்பாலான தொழி ல் கள் உழைப்புச் செறிவானவை (Labout 1ntensive) என்பதால் வேலே நாட்கள் (Working days) (350p35Üul" (B) su(5 கின்றன. வாரத்திற்கு இத்தனை நாட் கள் தான் வேலே கொடுக்க வேண்டும் என்று சட்ட ரீதியான கட்டுப்பாடு கிடையாது. தற்காலிகமாகவும், ஒப்பந்த (Contract) அடிப்படையில் கொடுக்கப்ப டும் வேலைகளுக்கான சம்பளம் மிகப் பாரதூரமாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. மூன்ருவதாக தொழிலாளர்களைப் பதிலி டக் கூடிய வகையில் சில தொழில்களில் இயக்திரங்கள் புகுத்தப்பட்டு வருகின் றன. உதாரணமாக மருந்தடித்தல், மிஞப் புல் எடுத்தல் ஆகிய வேலைகளிற் புதிய மருந்து வகைகளைப் புகுத்துவது தொழிலாளர்களின் வேலைநாட்களைக் குறைத்து வருகிறது. அடுத்ததாக வேலை யற்றிருப்போருக்குக் கைக்காசு (Cash
Plucking) என்று தற்காலிக வேலை
என்ற பெயருடன், நிரந்தரமாக வேலை யளிக்கப்படுகின்றது. இதன் மூலம் 23 அல்லது 30 ருத்தல் தேயிலை பறித்து
இடைக் மொத் காலப்படி தம்
சதம் @·ó。
30 3-01 - 30 2-45 30 2-13
ரூ. 2-45 பெறக்கூடிய ஒரு பெண் தொழி லாளி, அதே தொகையை தற்காலிகமா கக் கைக்காசு அடிப்படையிற்பெற, இருத்தலுக்கு 6 சதம் என்ற அடிப்படை

Page 107
خ

Page 108
றன. அ டை வு வை க் கின்றவர்ளும், வட்டிக்கு கடன் பெறுகின்றவர்களும், மிளாக் கடனில் மூழ்கித்தவிப்பது, தோட்டப் புறங்களில் ஒரு சாதாரண
காட்சியாகும்.
இந்தத் தகவல்களோடு சுகாதாரம், கல்வி, வீட்டு வசதி ஆகியவை பற்றிய விபரங்களை அறிவதே, தோ ட் டத் தொழிலாளர் கிலே பற்றி மூழுமையான பார்வையை அளிக்கும். 1967-ம் ஆண்டு தொழில் ஆணையாளர் வெளியிட்ட நிர் வாக அறிக்கையின்படி, அங்கீகரிக்கப் பட்ட பிரசவ சிகிச்சை நிலையங்களுள்ள தோட்டங்கள் 102 ஆகும். தகுதி பெற்ற மருத்துவ மாதுகளுள்ள தோட்டங்கள் 86 ஆகும். ஏனேய நூற்றுக்கணக்கான தோட்டங்களிலே இந்த வ ச தி க ள் இல்லை, என்பது சொல்லாமலே விளங் கும். வீட்டு வசதிகள் இந்த நவீன யுகத் திற்கு முற்றிலும் ஏற்காத முறையிலே அமைந்துள்ளன. ஒரு வீடு எனும் போது, ஒரு வசிக்கும் அறை, படுக்கை அறை, சமையலறை, ஒரு வராங்தா ஆகியவற்றை அடக்கி வரைவிலக்கணம் கூறப்படுகிறது, இரண்டு பேருக்கு மேல் இவ்வீட்டில் வசிக்கும் போது அது மேலதிக சன நெருக்கடி (Over Crowd) எனக் குறிக்கப்படும். எனவே இந்த அடிப்படையில் மேலதிக சன நெருக்கம் அதிகமாகக் காணப்படுவது தோட்டப் பகுதிகளிலேயே, 93% மான வீடுகளில், 3 அல்லது அதற்குக் குறைவான அறை களேயுடைய வீடுகளில் 91% மானேர் வாழ்வதாகப் புள்ளி விபரங்கள் கூறு கின்றன. இந்த மேலதிக சன நெருக்கம் நகர்ப் புறத்தில் 65% மும், கிராமப் புறத் தில் 51 வீதமுமாகும்.
தோட்டப் பகுதிகளில் வேலைப் படையின் தொகை அதிகமாகக் காணப் படுவதற்கு வேலைகள் கிடைப்பது ஒரு காரணமாகக் கூறப்படுகிறது. அதை விட முக்கியமான காரணம், அங்கிருக் கும் கல்வியறிவின்மை கிலேயே என்பது கீழ்வரும் புள்ளி விபரங்களால் அறிய லாம். 1963-ல் பள்ளிக் கூடம் போகா தோர், வேறு வார்த்தைகளிற் கூறினல் எழுதப் படிக்கத் தெரியாதவர் 572 வீத LDAT GØLD.

76
ஆரம்பப் பள்ளிக் கூடம்
போவோர் 349 வீதம் இரண்டாம் நிலைப் பள்ளிக் கூடம் டோவோர் 72 வீதம் ஜி. ஸி. ஈ. சித்தியடைந்தோர்
தொகை 6 வீதம் உயர்தரக் கல்வி பெறுவோர்
தொகை 2 வீதம்
மற்றப் பகுதிகளே விட எழுத, வாசிக்கத் தெரியாதவர்கள் இங்கு தான் அதிகம். 5 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் 34 3 வீதமும், 9 வயதிற்கு மேற்பட்ட வர்கள் 277 வீதமுமாக இத்தொகையில் அடங்குவர் என்றல், இவர்களின் கல்வி யறிவு கிலேயும், எதிர்கால நிலையும் எப் படியிருக்கும் என்பது ஆழ்ந்து சிந்திக்க வேண்டியவொன் ருகும். பள்ளிக்கூடத் திற்குப் போகாத பெண்கள் தொகை 6415 புள்ளிகளைக் கொண்டதாகும். இது மற்றத் துறைகளோடும், இல்ங்கை முழுவதிலும் ஒப்பிடும் போது மிக அதிகமானதாகும்.
தோட்டம்’ என்ற ஒரு வகையிற் குடிமை முறை சமுதாய நிலையோடு ஒப் பிடத் தகக பகுதியில் வாழ்கின்ற அடிமைத் தொழிலாளர் அதிக அளவில் நாட்டுக்காக உழைத்து, அதிக அளவில் பொருளாதார வசதியற்று, க வி ன வாழ்க்கை வசதியற்றுத் திகழ்கின்ற னர். இவர்கள் வாழத தொடங்கிய ஒன் றரை நூற்றண்டு காலத்திலும், இவர் களின் வாழ்க்கை முன்னேற்றத்திற் காகப் பெரிய கங்காணிகளும் (Head KanganyS) தற்போது அவர்களின் பிள்ளைகளால் நடத்தப்படும் தொழிற் சங்கங்களும் பாடுபடுவதாகக் கூறிக் கொள்கின்றன. தொழிற் சங்கம் ஒரு வியாபார நிறுவனம் என்ற நிலைக்குத் தாழ்ந்து போய்விட்ட இத்துறையிலே, தொழிலாளர்களின் சுபீட்சத்திற்குத் தேவையானது ஒரு அடிப்படை மாற்
றமே. பொருளாதார ரீதியாக மிதக்”
கேவலமான முறையிற் சுரண்டப்பட் டும் அரசியல் ரீதியாகப் பகடைக் காய்து ளாக வஞ்சிக்கப்பட்டும் வரும் இவர் களின் வாழ்வு தழைக்க வேண்டுமென் றல், அது ஒரு புரட்சிகரமான சமூக, பொருளாதார அரசியலமைப்பு மாற்றத் திற்ை சாத்தியப்படுமே யொழிய வேறு வழியில்லை.
ܐܨ
* 下

Page 109
CalifIji লিন(ট্য (T08, 5
െ சமுதாயத்தி லிருந்து பிறக்க வேண்டும், சமுதாய வாழ்க்கையின் அடிப்படையிலே எழ வேண்டும், சமுதாய வாழ்க்கையைப் படம்பிடித்துக் காட்ட வேண்டும். இலக்கியத்தின் இ லக் க ண ம் இது
éᏰ5 ᎱᎢ 6ᏡᎢ .
இதன் அடிப்படையிலே இலக்கி யங்கள் பற்பல கிளைகளாக வளர்ந்து செழிப்படையலாம்.
இலக்கியங்களிலிருந்து இடைத் கின்ற வாழ்க்கையை வைத் து க் கொண்டு அந்த இலக்கியம் பிறந்த சூழலையும் அந்த இலக்கியத்தைக் கொடுத்த சமுதாயத்தையும் அந்த சமுதாயத்தில் வாழ்ந்து கொண்டி ருந்த மக்களையும் அறிய முடியும்.
சிலப்பதிகாரத்தைப் படித்துச் சுவைக் கின்ற அறிஞர்கள் அந்தப் பேரிலக்கி யத்தின் வாயிலாக அன்றைய மக்களை உற்று நோக்குகின்றர்கள். அந்த மக் கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள், எப்படி உண்டார்கள், எப்படி உடுத்தார்கள், தங்கள் வாழ்க்கைக்கு சமுதாய நியதி களையும் வரையறைகளையும் எப்படி வகுத்துக் கொண்டார்கள் என்பதை யெல்லாம் அலசி ஆராய முற்படுகின் ருர்கள். புறநாநூறு படிக்கும்போது, வரலாற்றுக் காட்சிகள் அந்த நாளின் பின்னணியோடு கண்முன் வருகின் றன. வில்லெடுத்துப் போரிட்ட மன் னர்களின் வீரச்செயல்களை இலக்கியத் திற்கு வித்தாக்கிக் கொண்டார்கள் அன்றைய புலவர்கள். அகநானூறு படிக்கும் போது அன்றைய காதல்
காட்சிகள், சொல் லோ வி ய மா ப் காதல் போலவே விருந்து படைக்கின் றன.
୍t୮
 

fD
Si GG) it
@
து. 1.
அன்றைய இலக்கியங்கள் சமுதா யத்திலிருந்து பிறந்திருக் கி ன் ற ன. இன்றைய இலக்கியங்களும் அப்படியே பிறக்க வேண்டும்.
இலக்கியத்தை ஏன் சமுதாய நோக்கோடு பார்க்க வேண்டும் என்ற வினு இயல்பாக எல்லோருக்கும் எழு கின்றது.
இலக்கியம் கடந்த சமுதாயத்தின் அனுபவம்; பிறந்த சமுதாயத்தின் படப்பிடிப்பு: வருகின்ற சமுதாயத் தின் தீர்க்கதரிசனம்.
அது மனிதனுக்குப் பயன் டடு கின்ற ஒரு வழிகாட்டி, பாதை காட்டு கின்ற ஒளி விளக்கு. மனிதன் இலக்கி யத்திலிருந்து அனுபவச் சுமைகளைப் புரிந்து கொள்ளுகின்றன். அனுபவத் தேவையை உணர்ந்து கொள்ளுகின் றன். அதை வைத்துக் கொண்டு தேவையில்லாத சுமைகளைத் தூக்கி எறிகின்றன். தேவைகளை ஏ ற் று வாழ்க்கையோடு, வாழ்வின் நடை
முறைச் செயல்களோடு ஒ ன் று
சேர்த்து இணைத்துக் கொள்ளுகின் முன்.
இலக்கியம் சமுதாயத்தின் படப் பிடிப்பாக இருப்பதோடு மட்டும் நின்றுவிடக்கூடாது. அதற்கு மேலும் செல்ல வேண்டும். அது பிறந்த சமுதா யத்தை எடுத்துக் காட்டுகின்ற தன் மையினல், அதை விளக்கி அலசுகின்ற தன்மையினுல் இந்த சமுதாயத்தில் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும்’ என் பதை வழிபிரித்துக் காட்டுவதாகவும் இருக்க வேண்டும். இது இலக்கியத் தின் சமுதாய இருப்பிடம்.

Page 110
வழி பிரித்துக் காட்டி உதவுகின்ற இலக்கியம், தோன்றிய கால வாழ் வின் நெறி முறைகளைத் தவறவிட்டு விடக் கூடாது. அதிலிருந்து திரிந்து ஒரு இலக்கியம் வருகின்ற போது, அந்தச் சமுதாயத்திற்கு அந்த இலக்கி யத்தினுல் உதவ முடியாமல் போய் விடுகின்றது.
திருவள்ளுவர் தம்முடைய நூலில்
*அரண்’ என்ற அதிகாரமொன்றை வகுத் தார். அதில் ஒரு நாட்டிற்கு
அரண் எவ்வளவு இன்றியமையாதது
என்பதை அவர் தெளிவாக விளக்கி
யிருக்கின்ருர், அரண் ஒரு நாட்டின்
வெற்றி தோல்விகளைக்கூட நிர்ணயிக்
கின்ற கருவியாக அன்று இருந்திருக்
கின்றது.
ஆற்று பவர்க்கும் அரண் பொருள்;
அஞ்சித்தற் போற்று பவர்க்கும் பொருள் (குறள்/41)
பிறர்மேல் படையெடுத்துச் செல் வோர்க்கும் தன்னை வந்து அடை வார்க்கும் அரண் சிறப்புடையது என்று இருசாரார்க்கும் அதன் முக்கி யத்துவம் திருக்கிறளில் கூறப்படுகின் றது. ஆனல் இன்று அரண் தேவை யில்லை. ஆகாயத்தில் பறக்கின்ற விமா னங்களும் ஏவுகணைகளும் குவிந்து கிடக்கும் இன்று பலமான அரண் என்ன, இமயமலைகூட ஒரு பொருட்
எனவே நாட்டின் பாதுகாப்பைக் கூறுவதற்கு விரும்புகின்ற இன்றைய இலக்கிய ஆசிரியன் நாட்டிற்குப் புற அரண் தேவையென்பதை வற்புறுத் திக் கொண்டிருக்கக் கூடாது. அவ ணுல் அப்படிக் கூறமுடியாது. ஆனல் அவன் விமானப்படையையோ ஏவு கணைகளையோ குறிப்பிடாமல் இருக்க முடியாது. அந்தந்தக் காலத்தின் புதிய கண்டு பிடிப்புக் களையோ, அந்தக் கண்டுபிடிப்புகளுக்கும் அதன் காரண மாக உ ற் பத் தி செய்யப்பட்ட

பொருட்களுக்கும் இடையே வாழ்வை அமைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற மனித இன வாழ்முறைகளையோ இலக்கிய ஆசிரியன் ஒதுக்கிவிட்டுத் தன்னு டைய படைப்புக்களை உருவாக்கி உலவவிட்டுவிட முடியாது. அப்படி உருவாக்கிய படைப்புக்களை இலக்கிய உலகில் நிலைநிறுத்தி வைக்க முடி யாது. அவை உயிரில்லாப் பிண்டமாக வெற்று மர மா க, கற்தூணுகத் த னி யே நின்று கொண்டிருக்குமே யன்றி எந்த விதமான அந்தஸ்து முத் திரைகளையும் பெற்று ச் சிறப்புப் பெருமைகளை ஈட்டிக் கொள்ள இய லTது.
இன்றைய இலக்கியங்கள் இன் றைய வாழ்வைக்காட்ட வேண்டும். உலகின் முடுக்குகளிலே வாழுகின்ற சமுதாய முடவர்களே யும் கூடக் கண்டு அவர்களுடைய உள் ளத்தைப் பிரித் துப் பார்த்து உண்மைகளை வெளிப் படுத்த வேண்டும். துன் பத்திலே
தவழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற வாழ்க்
கையினுாடே இன்பத்தைக் காணு கின்ற பாங்கினையும் அந்த இன்பத்தி லேயும் நிழலோட்டமாகத் தெரிந்து கொண்டிருக்கின்ற துன்பமெனும் கோரப்பிடியின் சாயலையும் புலப்ப டுத்த வேண்டும். இதைச் சுட்டிக்காட் டும் போது, இது களையப்பட வேண் டிய அவசியத்தை இலக்கிய ஆசிரியன் சுட்டிக் காட்டி அந்தப் பிணக்குவியல் களின் மீது - எதிரெதிரான முரண் பாடுகளின் மோதல்களால் உண்டான வீழ்ச்சிப் பிணக்குவியல்களின் மீது - புதிய சமுதாயத்தைப் படைத்துக் காட்டிட முயல வேண்டும்.
அப்போது சில தடைகள் மீறப்ப டலாம்; சட்டங்கள் கிழிக்கப்பட லாம்; முறைகள் மாற்றப்படலாம்; பாரம்பரிய உணர்வுகள் தகர்க்கப்பட லாம்; மரபுகள் தூக்கி எறியப்பட 6υ Πr Lρ.
ஆனல் அது பற்றிய கவலை ஒரு போதும் தேவையில்லை.

Page 111
சமுதாயத்தை-வாழ்க்கையை - மக்களைப் படம் பிடித்துக் காட்டுவ தாகக் கூறிக்கொண்டு ஐம்பது ஆண்டு களுக்குப் பிறகு வரவேண்டிய இலக்கி யங்களையும் படைத்துக் கொண்டிருப் பது இலக்கியப்பணி ஆகிவிடாது. சிலர் இரண்டாயிரம் அல்லது ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வந்திருக்க
வேண்டியவற்றை இன்று பெருத்த
ஆராய்ச்சியுடன் மிகவும் கஷ்டப்பட் (திப் பக்கம் பக்கமாக எழுதிக் குவித் துக் கொண்டிருக்கின்றர்கள். பழைய செய்தித்தாள் போல இவை வெற்றுக் காகிதங்களே தவிர வேறென்றில்லை என்பதில் ஐயமில்லை.
உண்மையில் சமுதாயத்துக்கு உத வுகின்ற நோக்கத்தில் மக்களுக்குப் பயன் தரவேண்டுமென்ற ஆர்வத்தில், வாழ்க்கைக்கு வழி வகுக்க வேண்டு மென்ற உணர்வில் எழுதப்படுகின்ற இலக்கியங்கள் அனைத்தும் எந்த மக்க ளுக்காக எழுதப்பட்டனவோ அந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை இலக்கியங்க ளாக இருக்க வேண்டும். அந்த மக்க ளுடைய மனநிலைகளையும், உணர்வுக ளையும் முதலில் மனதில் வாங்கிக் கொண்டு அதை வகுத்துப் பகுத்து வெளியிட வேண்டும். ஒரு பொருளைச் செய்கின்ற கருவியின் ஒரு புறத்தில் அந்தப் பொருளைச் செய்வதற்குரிய மூலப் பொருட்களைப் போட்டுவிட்டு அந்தக் கருவியின் மறுபுறத்தில் அந் தப் பொருளை முழுமையாகப் பெறு வது போல, இலக்கிய வாதி எல்லா வற்றையும் வாங்கிக் கொண்டு அப்ப டியே பயன்படுத்தக் கூடிய வகையில்
முழுமை செய்து, வேண்டிய பூச்சுக்
களைப் பூசி அதைத் தருகின்ற பாணி யில் தரவேண்டும்.
இலக்கியம் வாயிலாக மக்களுக்
குச் செய்யும் உண்மையான பணி
இதுதான்.
இந்தக் கருத்துக்களை வைத்துக் கொண்டு பார்க்கும் போது கற்பனைக்

கண்களால் மட்டுமே பார்த்து எழு திய சரித்திரக் கதைககளின் சமுதா யப் பணி காலவிரயம் மட்டும்தான். அந்தக் கதைகளைப் படித்து அறிந்து கொள்ள வேண்டியது ஒன்றுமில்லை. அதை வைத்துக் கொண்டு உணர்ந்து கொள்ள வே ண் டி ய து ஒன்று மில்லை. இல் கால மன உணர்வுகளின் விடுபடாத எண்ணச் சுழற்சிகளி டையே சரித்திர சம்பவங்கள் சிலவற் றைச் சேர்த்துக் குழப்பி, அ வி ய ல் செய்து குட்டையைக் குழப்பி ஆற்றில் ஒரு கால் சேற்றில் ஒரு காலாக திரி சங்கு சொர்க்க நிலையில் ஒன்றும் புரி யாமல் எழுதப்படுகின்ற இலக்கியங் களால் நாட்டுக்கும் நமக்கும் என்ன Lju J6ðI 2
வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற சமு தாயத்தை அடித்தளமாக வைத்துக் கொள்ளாமல், வாழ்கின்ற சமுதாயத் திற்கு உதவுவதாக கூறிக் கொண்டு இலக்கியம் படைப்பது பொறுத்தமாக இருக்காது. புகைவண்டி இன்று செய் கின்ற வேலைகளைக்கட்டை வண்டியிடம் நம்பி ஒப்படைத்தது போல அது ஆகி விடும்.
வரலாற்றுக் கதைகள் வாழ்க்கைக் குத் தேவையில்லை என்று காம் சொல்லு வது அது பல ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய சமுதாயத்தைச் சித்தரிக்கின்றது என்ப தால் மட்டுமல்ல. இக்கால சமுதாயத் தைவிட்டுப் பழங்காலச் சமுதாயத்தைச் சித்தரிக்கின்ற என்ற ஒரே ஒரு காரணத் தால் அது மனித வாழ்க்கைக்கு நேரடி யாகவோ, மறைமுகமாகவோ பயன்தர இயலாமல் போய்விடுகின்றது என்பத ணுல் தான் வரலாற்றுக்கதைகளை வர வேற்கத் தயங்க வேண்டிய நிலை ஏற் பட்டிருக்கிறது.
ஆணுல் வரலாற்றுக் கதைகளைப் பொறுத்தமட்டில் ஒன்றை நாம் ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும். வரலாற்று நிகழ்ச்சி களை இன்றைய கிலேயோடு ஒப்பிட்டு, அது பழங்கதை என்ற உணர்வே அற் றுப் போகக் கூடிய நிலையில் புதிய சமு

Page 112
தாய நியதிகளைப் படைக்கின்ற அல்லது புதிய சமுதாய நிலையைத் தோலுரித்துக் காட்டுகின்ற கருவியாக்கி, சம்பவக் தோர் வைகளே மு றை ப் ப டு த் தி ப் படைத்து புதிய உணர்வுகளுக்கு வித்தி டுகின்ற பணி என்ற முறையில் பழைய கருவே புதிய உருவோடு இலக்கிய உயர்வு பெறுவதை யாரும் தடைசெய்து விடமுடியாது. உண்மையிலேயே அந்த விதமான கதைகளுக்குரிய இலக்கிய அந்தஸ்து நிச்சயமாக நிலைபெற்று விளங்க முடியும்.
இதற்கு இலக்கணம் கூறுவதை விட இப்படி வந்திருக்கின்ற இலக்கியத் தையே சுட்டிக் காட்டி அதையே இலக் கணமாக்கிக் கொள்ளச் செய்வது முறை யானதாக இருக்கும்.
புதுமைப்பித்தன் எழுதிய 'அக லியையும் ஜெயகாந்தன் எழுதிய 'தமி ழச்சி’யும் வரலாற்றை (அல்லது புரா ணத்தை) அடிப்படையாகக் கொண்டு எழுதப்பட்டவையெனினும் அவற்றின் தன்மையையும் இலசகிய ரீ தி யா ன அணுகல் முறையும் அவற்றை உயி ருள்ள கலைப் படைப்பாக்கி இலக்கியச் சிறப்பைப் பெறவைத்துவிட்டன.
அகலியையை முனிவர் ஏற்பதும், கண்ணகியும் இளங்கோவும் காணு கின்ற சமுதாயமாக இன்றைய செல்ல ரித்த நிலையைக் கூறுவதும் உயர்வு பெற வைத்துள்ளன. வாழ்கின்ற சமுதா யக் கண்ணுேட்டம் இங்கு அவற்றை இன்றைய இலக்கியத்திற்குச் செல்வ மாகச் சேர்த்துக் கொண்டது.
இந்தக் கண்ணுேட்டத்தை எழுத் தாளர்கள் மறந்து விட்டபோது பிறந்த எழுத்துக்கள்தான் இன்று தமிழகத்தில் உலவும் வரலாற்றுக் கதைகள் என்று என்னுல் துணிந்து சொல்ல முடிகின்
و لقي T0
தமிழைப் பொறுத்த மட்டில் பல பாகங்களுடன் கூடிய ஏராளமான வர

80
லாற்றுக் கதைகள் வெளிவந்திருக்கின் றன. சில எழுத்தாளர்கள் சரித்திரக் கதாசிரியர்கள் என்ற சிறப்புப் பெயர் இடப் பெற்று மக்களின் ஏகோபித்த பாராட்டுக்கும் பெருமைக்கும், புகழுக் கும் உரியவர்களாகியிருக்கிருர்கள்.
சில நூற்றண்டுகளுக்கு முன்னர் இருந்ததாகச் சரித்திரக் கதாசிரியர்கள், வரலாற்று ஆதாரங்கள் மிகச் சிலவற் றைக் கொண்டு, கற்பனைக் கண்களால் காண்கின்ற அல்லது படைக்கின்ற சமு தாயம் உண்மையிலேயே இருந்த சமுதா யமா என்பதைக் கொஞ்சம் ஆராயப் புகுந்தோமானுல் அந்த ‘இலக்கியகர்த் தாக்கள் அலட்சிய நோக்குடன் அகல மான வரையறையோ ஆழமான புல மையோ இன்றிக கதை பண்ணியிருப்ப தைப் பார்த்துச் சிரிக்கத்தான் தோன் அறும்.
தாம் வாழுகின்ற சமுதாயத்திற்கு முற்பட்ட சமுதாய மொன்றை உலகுக் குப் படம் பிடித்துக் காட்டுகின்ற பெரும் பணியில் இறங்குவதாக நினைத்துக் கொண்டு சிலர் செய்திருக்கும் இந்தச் சிரிக்கத்தக்க செயல் எந்தவித மாற்றமு மின்றி இன்னும் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது.
தாங்கள் வாழுகின்ற சமுதாயத்தை வகை பிரித்துக் காட்டுகின்ற பணி யிலே இறங்க வேண்டிய எழுத்தாள நண்பர்கள் அது இயலாமல் போய் விட்டபிறகு - அதில் பெரும் தோல்வி
ஏற்பட்ட பிறகு தங்கள் இலக்கிய ஸ்தா
னத்தைக் காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண் டுமே என்ற நிலையில் இலக்கிய, தத் துவ சர்ச்சைகளுக்கெல்லாம் அப்பஈற் பட்ட, அவை இன்னதான் என்று கண்டு கொள்ள முடியாத சரித்திர காலத்துக்குச் சென்று, அங்கு பிடிவாத மாக அமர்ந்து கொண்டு விடாப்பிடியா கத்தங்கள் கொடியைப் பறக்க விட்டுக் கதையெழுதுவதற்குரிய சூழலேப் பிரச் சனை யற்றதாக்கிக் கொண்டிருக்கிறர்

Page 113
அவர்கள் தாங்கள் வாழுகின்ற சமுதாய நீரோட்டத்தில் எதிர் நீச்சல் போட முடியாதவர்கள் மட்டுமல்ல; நீரோட்டத்தின் போக்கிலேயே தந்திர மாகச் செல்லுவதற்குக் கூடத் தெரியா தவர்கள்.
அவர்களால் இந்த சமுதாயத்தில் வாழ முடிகின்றதே தவிர இந்தச் சமு தாய வாழ்க்கையைப் புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. அதனுல் இருப்பதைவிட்டு இல்லாததை நாடுகின்றர்கள்.
தங்களுக்கு முன்பு இருந்த சமுதா யம் பற்றிய கருத்துக்களை வாழ்க்கை யமைப்பு முறைகளே பழக்க வழக்கங் களே உலக மக்களுக்கு எடுத்துக் காட்ட வேண்டிய கடமை வரலாற்று ஆசிரியர் களுக்கு உண்டே தவிர இலககிய ஆசிரி யர்களுக்கு அது இல்லை.
அதேபோல சமுதாயத்தில் இருக் கின்ற பொதுத் தன்மைகளை யும் சிறப் புக் குணும்சங்களையும் வைத் து க் கொண்டு மனித இனத்துக்கு வழி காட்ட முயற்சிக்கின்றபணி இலக்கிய ஆசிரியர்களுக்கு உண்டே தவிர வர லாற்று இயலாளர்களுக்கு அது இல்லை.
வரலாற்று இயலாளர்கள் கூறு கின்ற வரலாற்றின் காட்சிகளே வைத் துக்கொண்டு அனுபவ ரீதியாகச் சமுதா யத்திற்குத் தொண்டு செய்ய முற்படும் போதும் கல்வியறிவில்லாத, முதிர்ச்சி பெருத சமுதாயத்திற்கு அறிவு புகட் டுவதற்கு முயலும் போதும் இலக்கிய வாதிகளே யாரும் தடை செய்ய வேண் டிய தேவையில்லே.
மனித சமுதாயத்தின் வளர்ச்சி யைக் கதைபோல 'வால்காவிலிருந்து கங்கை வரை என்னும் நூலில் ராகுல சங்கிருத்தியாயன் எழுதியிருக்கிருர், கதை என்பதற்காக சில சம்பவக் கோர் வைகள் இணைக்கப்பட்ட நூல் அல்ல
豪

அது சமுதாய இயலாளர்களின் ஆய்வு கள் போல அதுவும் ஒரு ஆய்வு நூல் இந்த நூலின் முக்கியத்துவத்தைப் புரிந்து கொள்ள முடிந்தவர்கள் சரித்தி ரக் கதைகளைப் பற்றிய ஒரு தெளிந்த முடிவை நிச்சயமாகப் பெற முடியும்.
சரித்திரக் கதாசிரியர்கள் பழமைச் சமுதாயத்தின் மனித உணர்வுகளையும் மன ஓட்டங்களையும் ஆய்ந்து கூற இய லாதவர்களாக இருக்கிருர்கள். அந்த கால கட்டத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட பொருள்களிலிருந்து உற்பத்தி உறவுக ளைவும் அதனல் பெறப்படுகின்ற உணர்வுகளையும் அவர்களால் gd luugis துணர முடிவதில்லை. ஆகவே பழமைச் சமுதாயத்தைப் பற்றி இன்றைய மக்க ளுக்கு அறிவு புகட்டும் கருவியாகச் சரித்திரக் கதைகளே எண்ணுவதும் முடியாததாகின்றது.
இலக்கியம் என்பது சமுதாயத்திற் காக எழுதுவது. சமுதாயத்திற்கு என்று கூறும்போது இலக்கியம் 6T(Լք கின்ற சமுதாயத்தையே குறிக்கும். 39(5 எழுத்தாளன் வேறு எந்த சமுதாயத்தை யும் விட தான் வாழுகின்ற சமுதாயத் தையே முழுமையாகப் பார்த்திருக்க முடியும், அதனுல் அவன் தான் கண்ட சமுதாயத்தைப் பற்றியே இலக்கியம் படைக்க வேண்டியவனுகின்றன்.
அது அவனிடமிருந்து தேவைப்படு கிறது என்பதை விட அதுதான் அவ னிடமிருந்து தேவைப்படுகிறது என்று கூறலாம். அவனுல் முடிந்தது அது தான்.
இதற்கு மாறுபட்ட நோக்கங்கள் கொண்ட எந்த நூலும் இலக்கியமாகி விடாது என்பதை மீண்டும் வலியுறுத் துகின்றேன். மனித வாழ்க்கை நலனுக்கு அப்பாற்பட்ட எதையும் ஏ ற் று க் கொள்ள வேண்டாமென்று வேண்டு கின்றேன்.

Page 114
IIT fail
– Ger. Eu (
11க்தி இயக்கத்தின் சில முக்கிய தன் மை களை க் காரைக்காலம்மையார் தமது பாடல்களிலே சிறந்த முறையில் தோற்றுவிப்பதைக் காணலாம். இவர் தொடக்கி வைத்த இந்தப் பக்தி இயக்கக் கூறுகள் பல்லவர் காலத்தில் மரபு முறைப்படி பேணப்பட்டு - பூ ர ன வளர்ச்சியடைவதை - முழுமையடை வதை நாம் காணலாம். இந்த அடிப் படையில் காரைககாலம்மையார் பக்தி இயக்க வரலாற்றில் மிக முக்கியமான வர். பக்தி இயக்கத்துக்குக் கால்கோள் நடாத்தியவர் என்று கூடச் சொல்லிவிட் லாம். நான்கு சிறு பிரபந்தங்த8ளப் பாடிய போதும் அவரைப் பெரும் புலவ ராகக் கருதுவதற்குக் காரணம் அவர் பல்லவர் காலத்தில் திரையெறிந்த பக்தி மார்க்கத்துக்குப் பொருள் மரபிலும் யாப் பமைதியிலும் வழிகாட்டி நின்றமையே. இவரின் பக்தி நெறிக் கேற்பக் கவிதை வேகமும் அமைந்திருக்கின்றது. அம்மை யார் பக்தி வைராக்கியம் உடையவராய் இறைவன் புகழ் பாடுதலேயே வாழ்க்கை யின் குறிக்கோளாகக கொண்டு வாழ்ந் தவர். ஆண்டவனிடத்தில் அம்மையார் கேட்ட வரம் சிறப்பானது. எலும்புருவும் பேயுருவும் வேண்டியதோடன்றி ஆடிய பாதத்தடியில் அமர்ந்து தாம் இன்னிசை பாடவும் இறைவன் ஆடவும் வேண்டும் என்று வேண்டிப் பெற்றர். அம்மையார் அளித்த பக்தியனுபவம் ஒரு புது விருந் தாகும். அவர் வாழ்ந்த காலத்துக்கு முன் அத்தகைய அனுபவம் தமிழ் நாட் டில் இடம் பெறவில்லையென்றே கூற லாம். அம்மையார் இறைவனிடத்து அழுத்தமான அன்புடையவராகி அன்பி னுல் இறைவனே அடையலாம் என்ற உயரிய கருத்தைப் பிரஸ்தாபித்துப் பக்தி மார்க்கத்திற்கு வழி கோலியவர்.
 

LI55 paT)]]
னுெளிபவன் -
82
கண வ னு ல் வணங்கப் பெற்ற போதும் அவன் சுற்றத்தாருக்கு அம்மை யின் அருள் வெளிப்பாட்டைக் கூறக் கேட்ட சுற்றத்தார் தொடர்பு விட்ட போதும் அம்மையார் நினைத்ததும் செய் ததும் அற்புதமானவை. இவ்வாறு ஒன் றிய உணர்வில் இறைவன் கழல் மேவும் போது அருளிய பெருவாக்குகள்தான் அற்புதத்திருவந்தாதிப் பா டல் கள். எனவே அற்புதத் திருவந்தாதி அம்மை யார் உலகியல் பாசம் நீங்கி உடலின் தொடர்பு விட்டுத் தாய்மையான நிலை யில் வெளிப்பட்டவையா கையால் அவர் வாக்குகள் அற்புதமாகவும் இறைவனின் அற்புதங்களே அமைவுற எடுத்துக் காட்டுவனவாகவும் அமைந்துள்ளன.
'பிறந்து மொழிபயின்ற பின்னெல்லாம்
காதல் சிறந்து நின் சேவடியே சேர்ந்தேன்'
என்பது அம்மையாரின் முதல் வாக்கு. அடியார்களே க் கண்டால் அரன் எனவே தொழும் பண்பு குழந்தைப் பருவத்தி லேயே அமைவது எளிதன்று. இறைவ னிடத்து எ ல் லா ம் ஒப்படைத்து ஆளாகும் பண்பினை அம்மையார் பல இடங்களிலே எடுத்துக் காட்டுகின்றர். சிவன் தி ரு வ டி க கே எழுபிறப்பும் ஆளோவோம் என்று உறுதியாகக் கூறுகிருர், ஒன்றையே அம்மையார் எண்ணி - ஒன்றையே அம்மையார்
துணிந்து தமது உள்ளத்தில் ஒன்
றையே விடாது அடைத்துங் கொண் டார். அதுவே ஒளியேந்திக் களிகடமிடும் சிவனுக்கு ஆளாம் தன்மை. எனவே இறைவனேயே சிந்தித்து அவனைத் தெளிந்து துணிந்து உள்ளத்தில் தியா னிக்கும் நிலையை அம்மையார் அழகாகக் கூறுகிருர்,

Page 115
“ஒன்றே நினைத்திருந்தேன் ஒன்றே
துணிக்தொழிந்தேன் ஒன்றே என் உள்ளத்தின் உள்ளடைத்
தேன் - ஒன்றே கங்கையான் திங்கட்கதிர் முடியான்
GusTIJG63T6f GesFir அங்கையாற் காளாம் அது'
பேயெனத் திரிந்து பெருமானிடத்தே பெற்ற தாயெனப் பேரன்பு பூண்டொழு கிய அம்மையார் இறைவனின் இலக்க ணத்தை மிக அழகாக எடுத்துக் கூறுகி றர். இறைவன் காண்பவனும் காட்டு பவனுமாயும் அறிவானும் அறிவிப்பா னுமாயிருக்கின்றன் என்ற சாத்திரக் கருத்தை அம்மையார் எளிய முறையில் தருகிறர்.
'அறிவானுந் தானே அறிவிப்பான்
தானே அறிவாய் அறிகின்றன் தானே -
அறிகின்ற மெய்ப்பொருளுந் தானே விரிசுடர்
பார் ஆகாயம் அப்பொருளுங் தானே அவன்'
இன்னுேரன்ன இறைவன் பஞ்ச பூதங் கள், இரு சுடர்கள், உயிர்கள் முதலிய வற்றுட் கலந்தும் வேருகியும் இருப்ப தோடு மேலும் பல வேறு உருவங்களைப் பெற்று உயிர்கட்கு அருள் புரிகின்ருன் என்பதை -
"அவனே இருசுடர்தீ ஆகாயம் ஆவான்
அவனே புவி புனல் காற்ருவான் -
அவனே இயமானனுய் அட்டமூர்த்தியுமாய் ஞான மயனுகி நின்றனும் வந்து'
என்ற பாடலில் விளக்குகிருர், 'தாயுமிலி
தந்தையிலி தான் தனியணுகிய இறைவன்' 'அம்மையே' என்றழைத்த பெருமை அம்மையாருக்கேயுண்டு. "எ ன் னே ப் பேணும் அம்மைகாண்’ என்று சிவன் அழைத்ததாகச் சேக்கிழார் குறிப்பிடுகி ருர், அதற்கேற்ப அம்மையார் அற்புதத் திருவந்தாதியில் தாயன்பு புலப்படப் பல பாடல்கள் பாடுகிறர். அம்மையார்

இறைவனே நோக்கிப் பாடிய பாடல்க ளின் தன்மையை நுணுக்கமாக ஆரா யின் ஆண்டவனின் ஒவ்வொரு செயலை யும் நெருங்கி நின்று ஆராய்ந்து புத்தி மதியும் ஆலோசனையும் நகைச்சுவை யும் கலந்த ஒரு பாவத்துடன் - துல் லிய அன்பின் பிரதிபலிப்பாகப் பாடு வதைக் கவனிக்கலாம். வெறும் ஏளன மாகப் பாடல்களைப் பாடியதில்லை. ஒரு பொருளே வேண்டி இரந்து நிற் கும் பண்பையும் இவரிடம் காண முடிய வில்லை. இத்தகைய நிலையில் அம்மையா ரின் பாடல்களே ஆராயும் போது அவ ரது இதயத்திலிருந்து தாமன் பு கலந்த உணர்ச்சி பிரதிபலிப்பதைக் காணக கூடியதாயிருககிறது. 'உன்னே இதற் காக எத்தனை முறை இரந்து பணிந்து கேட்டு வணங்கியிருக்கின்ருேம், தயவு செய்து கெஞ்சில் அந்தப் பாம்பை விரும் பிச் சூடாதே - உனக்குப் பாம்பை விட வேருெரு சிறந்த பொருள் கிடைக்கவில் 2லயா? பாம்பை விட்டு விட்டுப் பொன் ணுற் செய்த மாலையைச் சூடலாமே' என்று மிகப் பரிவாக ஆன ட வனைக் கேட்கும் அம்மையாரின் விண்ணப்பப் பத்திரத்தில் பட்டுத் தெறிப்பது தாய் மனத்து உணர்வுத் துளிகள் தானே!
அரவமொன்ருகத்து நீ நயந்து பூணேல் பரவித் தொழுதிரங்தோம் பன்னுள் -
முரணழிய வொன்னுதார் மூவெயிலு மோரம்
பாலெய்தானே பொன்னுரம் மற்றென்று பூண்'
அம்மையார் பாடுவதைக் கூர்ந்து கவ னித்தால், ஒரு குழந்தை பாம்பைப் பிடித்து விளையாடும் போது தாய் அவ னுக்கு என்ன கேர்ந்து விடுமோ” எனத் துடிக்கும் ஒரு தாய்மைத் துடிப்பை இறைவன் பாம்பை அணிவதைக் கண்டு அம்மையார் அடைவதைக் கண்டு கொள்ள முடிகிறது.
பூணுக மொன்று புனைந்தொன்று
பொங்கதளின்

Page 116
நானுக மேன் மிளிர கன்கமைத்துக்
கோணுகம் பொன்முடிமேற் சூடுவது மெல்லாம்
பொறியிலியேற் கென் முடிவதாக இவர்
அம்மையார் இறைவன் திருமுடியில் விளங்கும் பிறையைக் கண்ணுறுகின் ருர், அந்த இளம் பிறைக்கும் தாம் அஞ்சி நிற்கும் பாம்புக்கும் தொடர்பு கற்பித்து விடுகிருர், அந்தப் பாம்புதான் மதியின் பெரும் பகுதியையும் விழுங்கி விட்டிருக்க வேண்டும் என்று பாம்பின் மீது பழிசுமத்த முற்படுகிருர்,
நேர்ந்தரவங் கொள்ளச் சிறுகிற்றே
நீயதனை ஈர்ந்தளவே கொண்டிசைய வைத்
தாயோ-பேர்ந்து வளங்குழவித் தாய்வரை மாட்டாதோ
என்ணுே இளங்குழவித் திங்கள் இது.
இறந்தவரைச்சுடும் ஈமப்பெருங்காட்டில் -அதுவும் நள்ளிரவில் பேய்கள் தியை வாயுமிழ பயங்கர நடமாடும் சமயத்தில் நீ மென்மையின் அழகுச் செல்வியை உன்னுடன் ஒரு பகுதியாகச் சேர்த்துக் கொண்டு செல்லாதே - அவ்வாறு கொண்டு சென்ருல் அவளின் கதி என்ன என்பது போல்,
"குழலார் சிறுபுறத்துக் கோல் வளையைப் பாகத் தெழிலாக வைத்தேக வேண்டா -
கழலார்ப்பப் பேரிரவில் ஈமப் பெருங்காட்டிற்
பேயோடும் ஆரழல் வாய் நீயாடும் அங்கு
நீ பிச்சையெடுக்கச் செல்லும் போதெல் லாம் உனது பாம்பை விட்டுவிட்டுச் செல்ல வேண்டும். அப்படியில்லாமல் நீ அந்த கச்சுப்பாம்பை அணிந்து சென் றல் பெண்களெல்லாம் அதைக் கண்டு பயந்து பிச்சையிடார். பிச்சை வேண்டு மாயின் பாம்பைக் கொண்டு செல்லாதே என்று பணிக்கிருர்,

4.
நீயுலக மெல்லாமிரப்பினும்
நின்னுடைய தீயாவொழியச் செல்கண்டாய்-தூய மடவாலார் வந்து பலியிடாரஞ்சி விடவரவ மேலாடமிக்கு”
இவ்விண்ணப்பம் உலகியலுக்கு ஏற்ற தாய் தாயன் புடன் பரிமளிக்கிறது. அம்மையார் அடிமை நிலையில் நின்று பாடினுர் என்று கொள்ளமுடியாது. தாயன்பு மிகக்கொண்டு அம்மையப்ப னைப் பரவுகின் ருர், நாகா பரணத்தை நீக்க வேண்டுமென்ற அம்மையார் அதற்குப் பல காரணங்களைக் கற்பிக் கிருர், உமக்கு அடைக்கலமாக வந்த சங் திரனே அபயங் கொடுத்து ஆதரித்து நும் முடியில் கருணையுடன் துடினிர். ஆணுல் அது வளர முடியாமல் ஆஞ்சி யொடுங்கும் படியாகப் பக்கத்திலேயே அரவையும் வைக்கலாமா? அந்த அரவை நீக்கி விடும் என்று ஒரு காரணம் கற் பிக்கிருர், நீர் பெருங்கருணை காரண மாகப் பாம்பை எல்லா இடங்களிலும் ஆபரணமாகப் பூண்டுகொண்டீர். ஆணுல் மாலேயாக நும் மார்பிலும் புரள விடுதல் ஆபத்து. ஒரு நாள் அது உமது பாகத்திலுள்ள அம்மையைச் சார்ந்திடு தல் கூடும். எனவே பாம்பை விலக்குவா யாக என்கிறர்.
நீ பலிக்குச் செல்வதும் பலியிடுபவ ரைத் தூய்மையாக்கிச் சிறப் பித் து அருள் புரிவதற்கேயாதலால் உலகெல் லாம் சென்றிருத்தலும் குற்றமில்லை ஆணுல் பலிக்குச் செல்லும்போது உன் னிடமுள்ள திய பாம்மை விட்டுச் செல் வாயாக. பாம்பு உன் மேலே கிடந்து படமெடுத்தாடக் கண்டால் பெண்கள் பயந்து உனக்குப் பிச்சை போட முன் வர மாட்டார்கள். அதனுல் உனக்குப் பலி கிடைக்காதது மட்டுமன்றிப் பலி யிடுவதால் பெண்கள் பெரும் பெரும் பயனும் கிடைக்காமற் போய் இருவகை கட்டம் ஏற்படுகிறது என்று அம்மை யாரின் தாயன் பின் திறன் வெளிப்படக் கூறும் பாடல் சுவைமிக்கது.

Page 117
நீயுலகம் எல்லாம் இரப்பினும்
நின்னுடைய தீய அரவொழியச் செல்கண்டாய்-தூய மடவரலார் வந்து பலியிடார் அஞ்சி விட அரவம் மேலாட மிக்கு
'நீ சடை முடியில் அணிவதற்கு வேண்டி அளவு பா ர் த் து மதியைப் பிளந்து குறைத்து வைத்துக் கொண் டாயா?’ என்று இறைவன் சடையில் உள்ள சந்திரன் விரி த ல் சுருங்குதல் இன்றி என்றும் ஒரே தன்மைத்தாய் இருப் ப ைத த் தற்குறிப்பேற்றமாகக் கூறிய நயம் குறிப்பிடத்தக்கது.
அம்மையார் இறைவனேத் திருக்கை யிலையிற் கண்டு தொழுது வேண்டும் வரம் பெற்றுத் திருவாலங்காட்டு இறை வன் திருவடியின் கீழ் அமர்ந்து இசை பாடும் பே று பெற்றமையால் அவர் உள்ளத்தில் உறுதிப்பாடும் பெருமை யும் தோன்றின. இந்த நிலையில் தமது பக்தி வைராக்கியத்தைச் சில பாடல்
களிலே வெளிப்படுத்துகிருர்,
'கான் எழுபிறப்பும் சடைமேற் பிறை சூடும் பெம்மானுக்கே ஆளாவேன். வேறு எவர்க்கும் எஞ்ஞான்றும் அடிமையாக மாட்டேன். அவ்வாறு ஆட்டப்பட்ட கான் என துன்பத்தை முறை யி டு வே ன் ' என்று கூறுகிருர் பக்தி என்பது பயன் கருதாததாய்ப் பணியையே அடிப் படையாகக் கொண்டதாய்ப் பரமன்பால் தோன்றும் பழுதற்ற அன்பே. அத் தகைய பயன்கருதாத அன்பினேயே அம் மையார் கொண்டிருந்தார். இடர்களே தல் போ ன் று பிறர் எதிர்பார்க்கும் பயனே அவர் எதிர்பார்க்கவில்லை.
இடர்களே யாரேனும் எமக்கிரங்கா
ரேனும் படரு நெறி பணியாரேனுஞ் -
சுடருருவில்
அஆெஎன்பருக் கோலத் தெரியாடு மெம்மனுர்க்
கன்பரு தென்னெஞ் சவர்க்கு காரைக்காலம்மையார் தன் இனயே இறை வனுககு அர்ப்பணித்துக் கொண்டார். *நான் என்பதும் எனது என்பதும் உண்மையில் அவனும் அவனுடையது மேதான் இதை மிச்சஞ் சொச்சமில்லா மல் தெரிந்து கொணடேன். தெரிந்து கொண்டு என்னேயே இறைவனுக்கு

அர்ப்பணித்து விட்டேன்' என்கிருர், இத்தகைய நிலை யி ல் அம்மையார் தம்மை மறந்து துள்ளியே விடுகிருர்,
'யானே தவமுடையேன் என்னெஞ்சே
நன்னெஞ்சம் யானே பிறப்பறுப்பா னெண்ணினேன்
— uluT (é60TLLJä5 கைமாவுரி போர்த்த கண்ணுதலான
வெண்ணிற்ற வம்மானுக் காளாயினேன்?
அம்மையார் பெருஞ் செல்வ வாழ்க்கை யில் பெருமகிழ்வோடிருந்தும் அதிற்பற் றின்றி அருட் செல்வமாகிய இறைவ னது அருள் பெறுவதே ஒ ப் பற் ற உயர்ந்த நிலேயாம் என்றும் அது தவிர்ந்த ஏனேய எவ்வகையான உயர்ந்த நிலையும் வேண்டவே வேண் டாம் என்றும் அறுதியிட்டுக் கூறு கின்ற போது அவரது பக்தியின் வேகத் தைக் காணலாம். இத்தகைய இவரது நிலேக்குக் காரணமாக உள்ள வைராக கி யத்தைக் கண்டு தெளியலாம். 'கண் டெக்தை என்றிறைஞ்சிக் கைப்பணி யான் செய்யேனேல் அண்டம் பெறி னும் அது வேண்டேன்’ என்பதில் புலப் படுகிறது. இறைவனுக்கு அடிமை செய் வதையே தமது பக்தி வாழ்வின் முழு முதல் கோக்கமாகக் கொண்டு அதில் ஊறிவிட்ட அம்மையாரின் அடிமனதில் இருந்து ஒரு செருக்குப் பிறக்கிறது. அவருக்கு அடிமை செய்வதிலேயே தமது செருக்குப் பிறக்கிறது என்கிறர்
அம்மையார்.
பணிந்தும் படர்சடையான் பாதங்கள்
போதால் அணிந்தும் அணிந்தவரையேத்தத்
துணிக்தென்றும் எந்தையார்க்காட் செய்யப் பெற்ற
இது கொலோ சிந்தையார்க்குள்ள செருக்கு
'இறைவன் வானத்தான் என்பா ரும் என் க, தானத்தான் என்பாரு மென்க. நான் சொல்வேன் என் கெஞ்சத் தவன் அவன்’ என்கிறர். 'என் கெஞ் சத்தான் என்பேன் யான்' என்ற அடி யில் அவரது பக்தி பற்றிய செருக்குத் தொனிப்பதைக் காணலாம். ஒரு சித்தி

Page 118
ரத்தைப்பார்த்து வருணிப்பது போன்றே அவர் செய்யுட்கள் அமைகின்றதைக் காணலாம். இறைவனின் திருமேனி யைக் காணத் துடிக்கும் பிரயத்தனங்க ளின் முயற்சியாகவே பக்திப் பாடல்கள் பிறக்கின்றன. இறைவனின் திருமே னியை நயந்து பாடிய அம்மையார் இயற்கைக் கூறுகளே இறைவன் அங் கங்களுக்கு உவமை கூறி இறைவனின் திருமேனிப் பொலிவைப் புலப்படுத்துகி (i.
காலேயே போன்றிலங்கும் மேனி
கடும்பகலின் வேலேயே போன்றிலங்கும் வெண்ணிறு
ருங்குருவே போலுஞ் சடைக்கற்றை
LaDO6). () (5 வீங்கிருளே போலும் மிடறு இறைவன் திருமிடற்றில் கருநிறம் தோன்றும் அழகிற்கு அம்மையார் கற் பிகளும காரணங்கள் அம்மையாரின் திருவாக்கில் அமைந்திருக்கும் சொல்லழ குககு எடுத்துக காட்டாகும், இறைவன மார்பில் படம் விரித்தாடும் பாம்பு கரு விடமுடையது. அஃது ஒரு வேளை நும் கழுத்தை கக்கியதால் கண்டம் கறுத் ததோ அன்றிக் கழுத்தின் வண்ணத் தால் பாம்பிற்குக் கரிய நிறம் கிடைத் ததோ என்று கூறுகிருர்,
மிடற்றில் விடமுடையீர் உம்மிடற்றை fpာ်ကြီး ငါ့ மிடற்றில் விடங்கொண்டவாருே
மிடற்றகத்து மைத்தாமிருள் போலும் வண்ணங்
கரிதாலோ பைத்தாடு நும்மார்பிற் பாம்பு பிற்கால நாயன் மாருக்குக் கற்பனையை அளித்த கற்பனை நயம் மிளிர்ந்த பாடல்களேப் பாடியுள்ளார். சிவன் கங் கையைப் பாகத்தில் கொண்டிருப்பதை உமை அறிந்தால் என்ன நடைபெறும் என்று கேட்கிருர்,
'இனிவார் சடையினிற் கங்கை
யென்பாளை அங்கத்திருந்த 85; Gf Gnu Tulij LożoujoršGD5 EST 6õOfGGJ GUST
செய்தி"
இவ்வாறு கற்பனை மலிந்த பிறிதொரு பாடலேப் பார்ப்போம். பாம்புக்கும் சந்தி ரனுக்கும் பகை பகைவர்களாகிய சந்தி ரனேயும் பாம்பையும் அனுந்திருக்கிருர்

சிவன். அவர் அணிந்துள்ள பாம்பு இறைவன் திருமேனியில் உள்ள பன் றக் கொம்பைப் பார்த்து இது வே பிறைச் சந்திரன் என்று எண்ணும். மறு நாள் திருமுடியில் உள்ள பிறைச் சந்திரனைப் பார்த்து இது வே மதி யென்று கருதும். மீண்டும் துணிவு பெருமல் பன்றிக் கொம்பைக கண்டு மருளும். இதுவே பிறைமதி யென்று இன்று வரை நிச்சயிக்கவில்லே என்று கூறும் கயம் எத்துனே நகைச்சுவை மிக்கது.
'திருமார்பில் எனச் செழு மருப்பைப்
பார்க்கும் பெருமான் பிறைக் கொழுந்தை
கோக்கும்-ஒரு காள் இதுமதி யென்றென்றக இன்றளவுந்
தோா தது மதியொன்றில்லா அரா? இவ்வாறு இறைவனுடைய திருக்கோ லக் காட்சியில் ஈடுபட்ட அம்மையார் அவரின் கற்றைச் சடை, கார் உருவக் கண்டம், செழும்பளவ மேனி, அம் மேனியில் பூண்டுள்ள காகம், அந் நாகத் தைக் கண்டஞ்சி நிற்கும் இளம் பிறை இன்னுேரன்ன பலவும் அம்மையாரின் கற்பனையைத் தூண்டுகின்றன. இவற் றையெல்லாம் தமது பாடல்கள் மூலம் எம் அகக் கண் முன் கொண்டு வந்து நிறுத்துகிருர். இவர் கையாண்ட இக்
கற்பனை ஊற்றுக்களே பல்லவர் காலப்
பகுதியில் பெருவெள்ளமாகப் பெருக் கெடுத்து ஓடியது. இவர் பாடிய பாடல் களே ஆராயின் அரைப் பங்கு இறைவ இனக் காண எடுத்த முயற்சியாகவும் மிகுதி அம் முயற்சியிலே கண்ட இறை வனின் சிறப் ைபக் கூறுவதாகவும் காணப்படுகின்றன. சொந்த அனுபவத் தைக் கூறப் புராணக் கதைகளே அள வாகப் பயன்படுத்தியுள்ளார். மனம்; மொழி, மெய்களால் இறைவனுக்கு அன்பு செலுத்த தலையே பிறந்து மொழி பயின்ற காலம் தொடக்காக அவர் வாழ்க்கைக் குறிக்கோளாகக் கொண்டு இறைவன் திருக்கோலக் காட்சியைக் காண முயன்றும் அந்தத் திருவுருவைக் கண்டு பூரித்தும், வாயாரப் பாடிய பாடல்களே இவரது பிரபந்தங்கள்,

Page 119
LITT Líî6ÖT
డ్లే
- மு. சின்
மறுமலர்ச்சிக்கவி பாரதி யுகப் புரட்சியை இச்சகத்தில் காண விழைந் தார். இருபதாம் நூற்ருண்டை பாரி 2ளப் பரிபாலிக்க முற்பட்ட பாரதியின் யுகம் எனக் கூறுவது சகல வழிகளி லும் பொருந்தும். பாரதியின் செல்வாக் கின் தாக்கத்தைத தவிர்க்கமுடியாத அளவு இன்றைய தமிழ்ப் புலவன் கொண்டுள்ளான். அதிகார மமதையை ஆட்டிக் குலுக்கி தருக்கிழக் து உருக் குலைந்து நின்ற தமிழகத்திற்கு - பாழ் பட்டு நின்ற பாரதத்திற்கு புத்துயிர் வழங்கியவனுகிய பாரதியைப் புரட்சி யின் தங்தை எனக் கூறுவார்கள். எனவே பாரதியுகம் எனக் கூறுவார் கள். எனவே பாரதியுகம் எனக் கொள் ளப்படுகின்ற இந்த நூற்ருண்டில் மறு மலர்ச்சியை எழுச்சி மிக்க ஒரு புதிய உலகினேக் காண நாவீறு படைத்த கல் லிசை காவலனுண பாரதி கொண்டுள்ள லட்சியங்களே உள்ளடக்கியதே பாரதி யின் யுகப் புரட்சியாகும்.
செக சிற்பியருடன் ஒப்பிட தமிழ் காட்டிலே ஒரு கம்பன் இருக்கின்றன் என்ருல் கவி செல்லியுடன் ஒப்பிட ஒரு ப்ரதி இருக்கின்றன். பிரான்சியப் புரட் சியின் சமத்துவம், சகோதரத்துவம், சுதந்திரம் என்பதினே அடித்தளமாகக் கொண்டு உருவானவர் செல்லி என்ருல் ரூசிய மகாபுரட்சியின் வேகத்தினுல் கிளர்ந்து எழுந்து எல்லோரும் ஓரினம், எல்லோரும் இக்காட்டு மன்னர் என்ப தினை அடிப்படையாகக் கொண்டு உரு வானவர் தாம் பாரதி.
ܢܝܓ¬

88:
LIIJIIIJIf
డ్లే
னத்துரை -
இக்பால், தாகூர், பாரதி என்போர் சம காலத்துக் கவிஞர்கள். பங்க் - இ - தாரா என்ற கவித் தொகுதியுடன் (ஒட் டகக் கூட்டத்தின் மணி ஓசை என்ற கவித் தொகுதி) இக்பால் சமூகத்தில் ஏற்றப்பட்டுத் தேசியப் புகழ் பெற்று விட்டார். தாகூர் வரை வளமான வங் கம் இருந்தது. தாகூரின் நாத நடையி இனக் கண்டு சங்கை கொண்டு அனேக்க வங்கம் காத்திருந்தது. வங்கத்தின் அணேப்பிலே கவி தாகூர் வளர, தமிழ கத்தின் தருக்கரின் எதிர்ப்பிலே, உலுத் தர்களின் உதைப்பிலே உயர்த் தெழுந்த வன் தான் இச் சகத்தில் யுகப்புரட்சியை வேண்டி நின்ற பாரதியாகும்.
மாட்சிமிக்க மன்னர் ஆட்சிக் காலத் திலும் - சிறந்த வள்ளல்கள் காலத்தி லும் தாம் பெரும் புலவன் தோன்று வான் என்று நிலவிவந்த கொள்கையை பாரதியின் தோற்றம் உடைத்தெறிக் தி ஆர்.
குறிப்பாக தமிழன் ஒருவன் எத் தனே சாதனை புரிந்தாலும் தனது திற மையை மட்டும் கொண்டு தான் உயிரு டன் இருக்கும் போது புகழ் பெறுவது கடினம். இங்கியதிக்கு பாரதியும் விதி விலக்கல்ல. பாரதி தான் வாழ்ந்த காலத் தில் புகழ் பெறவில்லை. செல்வத்தில் திழைக்கவில்லை. இவ்வாறு வாழும் ஒரு புலவனுக்கு அவனுடைய காலத்தில் உரிய இடத்தைக் கொடுக்காததினுலோ என்னவோ இலங்கை, இந்தியா, பர்மா, மலாயா, போன்ற நாடுகளில் வாழும்

Page 120
தமிழர்கள் பிரச்சனையின் மத்தியில் வாழ்கின்ருர்கள்.
பாரதி வாழ்ந்த காலத்தில் தமிழ் நாடு அந்நியர் ஆட்சியின் கீழ் அடிமைப் பட்டு இருந்தது. பாழ்பட்டு கின்ற பார தத்தில் களையிழந்து காணப்பட்ட தமி ழகத்தில் நின்று நிலைகெட்ட மனிதரை நினைந்து நெ ஞ் சு பொறுக்காமல் வெந்து வெதும்பினுர். இம் மக்களுக்கு சுதந்திரக் கனவை உருவாக்கப் பாடுபட் டார். அடிமையின் மோகத்தை அறுத் தெறிய ஆசைப்பட்டு,
என்று தணியும் இந்தச் சுதந்திரதாகம் என்று மடியும் எங்கள் அடிமையின்
GDf8th?
எனச் சங்க நாதம் செய்து மக்களேக் கூவி அழைக்கின் ருர் இவ்வாறு சுதந் திரத் தீயைக் கொளுத்தியது மட்டுமல்ல தான் கண்ட புதிய இந்திய சுதந்திரக்
ቇó፻፺፱ Gö}6እህ
ஆடுவோமே பள்ளுபாடுவோமே
ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று
என்ற சுதந்திரப் பள்ளு மூலம் மக்களைச் சுதந்திரக் கனவைக் காணும்படி செய் தார். ஆவணித்திங்களில் அடைந்த சுதந்திரத்தைப்பார்த்து பரவசமடைய பாரதி இல்லை எனினும் அவருடைய புகப்புரட்சிக்கனவு நிறைவேறி உள் ளது. பாரதியின் பாடலை நவீன கீதைக்கு உவமிக்கின்றர்கள். பூரீ பகவத் கீதை சமய சாஸ்திரமாக மக்களாலே போற் றிப் புகழப்படுகின்றது. பாரத யுத்தம் தொடங்கிவிட்டது. இரு தரப்பினரும் போர்க்களம் புகுந்து விட்டார்கள். அப் போது அருச்சுனன் போர்க்க ளத்தை நோக்குகின்றன். அங்கே பார்ககுமிட மெல்லாம் அவனுடைய கெருங்கிய உற வினர்களும் தன்னல் தக்கவர்கள் எனப் போற்றப்பட்டவர்களுமே காணப்படு கின்றர்கள். இது கண்டு அருச்சுனன் செயலிழந்து விடுகின்றன் . அப்போது

38
அருச்சுனு செயல்படு எனக் கண்ணன் உபதேசித்ததே பூரீ பகவத்கீதை ஆகும். காடு நலன் குன்றி நிற்பதை நீக்குவதே பாரதியின் கிதோபதேசமாகும். கட மையை முன்னிட்டு செயல் படுங்கள் - வந்தேமாதரம் என்போம் என பாரத மாதாவை வணங்கி அவளுடைய துயர் துடையுங்கள் என்கின்றர்.
பாரதியார் ஒரு தீவிரவாதி, இருங் தாலும் தன்னேப் போன்ற கேதாஜி போன்றேரின் புரட்சி இயக்கத்திலும் பார்க்க அகிம்சா தர்மத்தின் அடிப்படை யில் நடைபெறும் போராட்டம் வெற்றி அளிக்கும் என அக்கவி நெஞ்சுக்கு முன் னமேபட்டு விட்டது. பேயரசு செய்தால் பிணம் தின்னும் காஸ்திரம் என ஆட்சி நடைபெற்றது. இ ங் த அநியாயம் நிறைந்த - அட்டுழியம் நிறைந்த - ஆட்சியை அறுத்தெறிய, வள்ளலார் கூறியது போல ‘கருனேயில்லா ஆட் சியை கடுகி ஒழிக்க ஆழ்ந்த சிந்தனை யூற்றும் பரந்த அறிவும் கொண்ட ஒரு தலைவன் தேவை. அரை நிர்வான பக் TE GLGLCBL ttTTGGOltlLLL SSTST t T uTTTtLm tG0 tTL tLLtLTS கப்பட்ட காந்தியடிகளே அத்தலைவன் என உணர்ந்து கொண்ட காரணத்தி
ணுல் தான்.
இந்த வையத்து காட்டிலெல்லாம்
விடுதலை தவறிக்கெட்டுப் பாழ்பட்டு நின்ற தாமோர் பாரததேசம்
தன்னை வாழ்விக்க வந்த காந்தி மகாத்மா -
நீ வாழ்க
என வாழ்த்தினர். மாற்றுக் கொள்கை உடையனைப் புகழ்வது அரசியல் வாதி
யின் குணமல்ல. ஆனல் கவிஞன்
குணம் அவ்வாறனது பாரதியின் அர சியற் கருத்துக்கும் காந்தி அடிகளி னது கருத்துக்கும் அடிப்படையில் வேறுபாடு இப்பினும் காந்தியடி களேப் போற்ற பின்னிற்கவில்லை.
பாரதியார் ஒரு பொதுவுடமைச் சமுதாயத்தைக் காண ஆசைப்பட்டார்.

Page 121
ܕܝܼܫܹܗ>ܢ
ரூசியா மகா புரட்சியைப் போற்றுகின் றர். இம்மென்ருல் சிறைவாசம், - ஏன் என்ருல் வன வாசம் என்று செம்மை எல்லாம் பாழாகி நின்ற சார் மன்னனின் ஆட்சியின் வீழ்ச்சி ஒரு புதிய யுகத்தை ஆரம்பித்துள்ளது என்ருர் இந்தியாவி லும் அவ்வாறன ஒரு புரட்சியை எதிர் பார்த்தார்.
முப்பதுகோடி சனங்களின் சங்கம்
முழுமைக்கும் பொதுவுடமை ஒப்பில்லா சமுதாயம் உலகத்திற்கு ஒரு புதுமை - வாழ்க
எனக் காட்டுகின்றர்.
எனினும் பேசும் மொழியைப் பேண வேண்டும், வாழும் காட்டைக் காக்க வேண்டும் என்ற கொள்கையை விளக் கத் தவறவில்லே. மொழி, நாடு காப்பாற் றப்பட்டால்தான் தன் மானத்துடனும், தனித்துவத்துடனும் வாழ முடியும். மண்ணில் இன்பம் வேண்டி மானிட சுதந்திரத்தை அடகு வைக்கக் கூடாது. மானம் சிறிது வாழ்வுபெரிது என எண் ணிய ஈனர்களினுல் பாரதம் விடுதலை தவறிக்கெட்டு விட்டது. இவ்யுகத்தில் மானம் நிலைக்க வேண்டும். மானம் எங்கு அழிகின்றதோ அங்கே மனிதன் அழிகின்றன், மனிதன் தன்னிலே யிலிருந்து தாழாமையும் தாழ்ந்துளி
உயிா வாழாமையும் மானம் ஆகும்.
இவ்வாறு மானத்துடன் வாழ தனித்துவம் பேணப்படுவது அவசியம். எனவே தமிழர்கள் மானததுடன் வாழ மொழி வாழ வேண்டும், அதன் புகழ் மணக்க வேண்டும். தமிழர் சிறக்க அவர்களுக்கு ஒரு நாடு வேண்டும். இவ்
~வாருன, காட்டிலே அவர்க்கோர் தனி
அரசு வேண்டும். என்ற கருத்தை பார
தியார் கொண்டுள்ளார். 'பாரத தேசம்
என்று தோள் கொட்டு வோம்’ எனவும், 'முப்பது கோடு முகமுடையாள் செப்பு மொழி பதினெட்டுடையான் - சிங்தை ஒன்றுடையாள் எனவும் கூறும் பாரதி யார் தமிழ்மொழியைத் தமிழர்களுடைய தனித்துவத்தை மறந்து விடவில்லை.

செந்தமிழ் நாடென்னும் போதினிலே இன்பத் தேன்வந்து பாயுது காதினிலே
- என நாட்டையும்
'யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல்’ எனத் தொடங்கும் பாடல் மூலம் தமிழையும் போற்றத்தவற வில்லை, மொழியையும், நாட்டையும் வார்த்தைகளின் அடுக் கு க ளா ல், உணர்ச்சித் தொடர்களால் புகழ்ந்துவிட் டால் மட்டும் போதாது. மொழியும், தமி ழர்களும் வாழத் தனி அரசு வேண்டும் என்பதினே,
*சொந்த அரசும் புவிச்சுவங்களும் மாண்பும்
அந்தகர்க்குண்டாகுமோ-கிளியே
அலிகளுக்கு இன்ப முண்டாமோ
என்று கூறுவதின் மூலம் உணர்ச்சி இன்பமும், புணர்ச்சி இன்பமும் அற்ற அலிகளுக்கு சொந்த நாடு இல்லாதவரை ஒப்பிட்டு அதன் அவசியத்தை தமது யுகக் கருத்தில் வெளியிட்டார். ஆணுல் இவர் இவ்வாறு கருதிய தனித்தன்மை யைப் பேணும் அரசுகள் தேசிய ஐக்கி யத்துக்கு பங்கம் வராத வகையில் அமைய வேண்டும் என்பது அவர்தம் கருத்து.
பொருளாதார ரீதியில் சம உடமை ரீதியான அமைப்பையே கருத்தில் கொண்டார். பொருள் தனி நபரிடம் தேங்கிக் கிடப்பது நாட்டுக்கு கேடு விளைவிப்பது ஆகும். அவ்வாறு இருப் பின் பசி, பட்டினி ஏற்பட்டு நாட்டையே பாழ்படுத்தும்.
இரந்து உயிர்வாழ வேண்டின்
பரந்து கெடுக இவ்வுலகியற்றியான்
என பிச்சை எடுத்து வாழ வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டால் இவ்வுலகினை இயற் றிய ஆண்டவன் அழியட்டும் என வள் ளுவர் கூறியதை பாரதி தனது யுகக் கருத்திற்கு ஆதாரமாகக் கொள்ள வில்லை. தனி மனிதன் மு க் கி யம்

Page 122
கொண்ட இந்த நூற்றண்டில் வாழ்ந்த பாரதி தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லை எனின் இச்சகத்தினே அழித்திடுவோம்’ என்கின்ருர் பாரதியாருக்கும் - வள்ளு வருக்கும் இடையில் உள்ள தீ விர வாதம் புலப்படும்.
குளம் தொட்டு வளம் பெருக்கி உயிர் வளம் பொலியச் செயதும் - ஆயுதம் செய்தும் - காகிதம் செய்தும்-கல்விச் சாலே அமைத்து ம் ஆலைகள் அமைத் தும் புதிய உலகத்தைச் செய்வோம் என் கின்ருர்,
பாரதியார் தமது யுகப்புரட்சியால் ஏற்றத்தாழ்வற்ற சமுதாயத்தைக் காண வேண்டும் என ஆசைப்பட்டார். ‘தக ரென்று கொட்டுமுரசே பொய்மைச் சாதி வகுப்பினை எல்லாம்’ என புதிய சமுதாயம் மலர்ச்சியைக் கண்டு எழுச் சியைக் காண வேண்டும்என்பது அவர் -916 ΜΠ .
வரலாற்றில் பெண்களின் சாதனை பெரிது. பெண்களின் அ டி ைம த் தளையை அறுத்தெறிய முற்பட்டார். மாதர் தம்மை இழிவு செய்யும் மடமை யைக் கொளுத்துவோம் என்கின்றர். இளங்கோ வழிவந்த பாரதி பெண்க ளுக்கு ஏற்றம் கொடுக்கத் தவறவில்லை. பெண்ணடிமை நீங்காவிடின் மண்ணடி மையும் நீங்கா. எனவே பெண்களின் விடுதலை அவசியமாகும். இவ்வாறு பெண்களே ப் பாரதியார் போற்றிய முறையைக் கொண்டு அவர் பழமைக் கும் - புதுமைக்கும் எல்லேக் கோடு என் பதினே உணரலாம். பெண்களுக்கு தமிழர் சமுதாயம் உரிமை கொடுக்க வில்லை. ஆணுல் இலக்கியத்தில் பெண் கள் உயர்வாக வர்ணிக்கப்பட்டு புகழப் படுகிருர்கள். இப்புகழ்ச்சி உரிமையின் பின்னணியில் நிகழாது அடிமையை அடித்தளமாகக் கொண்டு ஏற்பட்டதா கும், அடிமையாக வாழும் பெண்ணே திருப்திப்படுத்த எடுத்த முயற்சியே இது
 

90
தெய்வந் தொழாஅள் கொழுநற்
ருெழுதெழுவாள் பெய்யெனப் பெய்யும் மழை
என வள்ளுவரும் திருப்திப்படுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபடுகின் ருர், தெய்வத் தை தொழாது கணவனைத் தொழும் கற்புடைய மங்கைக்கு அந்த உலகில் நல்ல இடமுண்டு. அவள் நினைத்தால் மழை பெய்யும் என வள்ளுவர் கூறு கின்றர். இவ்வாறு திருப்திப்படுத்திக் கூறுவது பழைய மரபு
'போற்றி போற்றி - எனத்
தொடங்கி
சாற்றிவந்தனை மாதரசே-உங்கள்
சாதி செய்த தவப்பயன் நீ வாழ்க’
எனப் போற்றுவது பழைய மரபின் ஆதிக்கமாகும் அவற்றுடன் பாரதி நின்று விடவில்லே. தான் கண்ட புதிய யுகத்தில் புதுமைப் பெண்களாக - பிற் போக்குக் கொள்கைகளே தகர்க்கும் பெண்களாக அமைய வேண்டும் என் பது அவர் சனவு.
நிமிர்ந்த நன்நடை நேர்கொண்ட
பார்வையும் நிலத்தில் யார்க்கும் வுஞ்சாத
நெறிகளும் திமிர்ந்த ஞானச் செருக்கும்
இருப்பதினுல் செம்மை மாதர் திறம்பு
வதில்லையாம்.
எனப் புதிய யுகத்தில் வாழப் போகின்ற பெண்களைக் கூறுகின்ருர். இவர்கள் தாம் தக்கவர்களை ஈன்று இத்தரணிக்கு ஈந்து பெருமை கொள்ளுவார்கள்,
அடுத்து இலக்கியத்தில் புதிய மரபு - கருத்து என்பதிற்கு உறுதியும் உரமும் கொடுத்தார். காலத்திற்கு ஏற்ப இலக்கியம் மாறுதல் அடைய வேண் டும் என்பதினேக் கூறுகின் ருர் பாஞ் சாலி சபதத்தின் முன்னுரையில் இன் றைய தமிழுக்கு எத்தகைய இலக்கியம்

Page 123
" "-
வேண்டும் என்பதினைத் தெளிவு படுத் திஞர். பண்டிதரிடம் காணப்பட்ட தமி ழைப் பாமரமக்களிடம் பழக விட்டவர் பாரதியாவர். யாப்பு வகையிலும் சிந்து தெம்மாங்கு என்பதினைப் புகுத்தினுள்.
இலக்கியம் என்பது வாழ்க்கையைச் சித்திரிக்க வேண்டும். நிறை பாட்டைக் கூறிக் குறைபாட்டை ஒதுக்கினுல் அது முழுமையானது அல்ல. முழுமையைக் காட்டுவதே யதார்த்தமாகும். இவ்வாறு யதார்த்த இலக்கியத்திற்கு மூலம் கொடுத் தவர் பாரதி ஆவர். இது அவரு டைய யுகக் கருத்தாகும்.
புதுமைப் பித்தனின் பொன்னகரம் என்னும் கதை கணவனைக் காப்பாற்றத் தனது கற்பை பணயம் வைத்தாள் என்ற கருத்தைக் கொண்டது. இவ் வாறு நிகழக் கூடியது. இதற்குப் பல கண்டனங்கள் எழுப்பப்பட்டன. இக் கதையில் வரும் கருவின் அடிப்படை புதுமைப் பித்தனுக்குச் சொந்தமானது அல்ல. மூலக் கருத்துப் பாரதியாலேயே கொடுக்கப்பட்டது.
பேனுமொரு காதலினைக் கருதி
யன்ருே பெண் மக்கள் கற்புநிலை பிறழ்
கின்றனர் காண்கின்ற காட்சியெல்லாம்
மறைத்து வைத்துக் கற்பென்று உலகோர் கதைக்
கின்றனர் என்ற பாடலில் அம் மூலம் தங்கியுள் Tெது
தாவரம் போல மனிதன் தான் முளைவிட்ட சூழலால் கட்டுப்படவில்லை. சூழலில் மனிதன் செயலற்றவனல்ல. இவ்வாறு மனிதனின் வளர்ச்சி மொழி யிலும் வளர்ச்சியினை ஏற்படுத்தும். உலகிலே இலக்கியத்தை இலக்கணமா கக் கொண்டவன் தமிழன். எனவே இலக்கணத்தால் இலக்கியம் அடைக் கப்பட (Frame)க் கூடாது. இவ்வாறு புதிய மரபுகள் வேண்டும் எனக் கூறிப் புதிய மரபுக்கு வித்திட்டார்.

சமீபகாலத்தில் பொருளா தா ர நோக்கு இலக்கியத்தில் வலுப்பெற்றுள் ளது. புதுமைப் பித்தனின் பொன்ன கரம் கதைக்கு மூலமாக அமைத்த பாரதி யின் மேற்கூறிய பாடல் அடங்கப் பல பாடல்கள் பொருளாதாரத்தினை பின்ன ணியாகக் கொண்டது. பொருளியல் அறிஞன் மோல்தஸ் பஞ்சம், பசி, பட் டினி ஏற்பட்டால் அங்கே விபச்சாரத்தி னேயும் காணலாம்' என்ருர், வாழ்வு வளம்பட பொருளாதாரம் அவசியமா னது என்ற கருத்துண்டு. வாழ்க்கை யைச் சித்தரிக்கும் இலக்கியத்திற்கு பொருளாதாரப் பார்வையும் அவ்வழி யில் மக்களை எழுச்சி கொள்ளச் செய்வ தும் அவசியம். அவ்வாறன நிலையில் தான் மொழியும், காடும் முன்னேறும் என்ற கருத்தைப் பாரதி பரவலாக எங்கும் தெரிவித்துள்ளார். இவ்வாறு பார்க்கும் போது பாரதி புதிய மரபுக ளுக்கு முன்னேடியாகத் திகழ்ந்து யுகப் புரட்சிக்கு வழிவகுத்தார்.
பாரத கலாச்சாரம் பாரம்பரிய மானது. யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்ற பண்பாட்டு உணர்ச்சியைக் கொண்டவர்கள். இந்திய கலாச்சாரம் பாரத ஐக்கியத்தின் அச்சாணி. அக் கலாச்சாரம் அழியின் பாரதம் அழியும். புகழ்மிக்க இந்துகலாச்சாரம் வாழ - இலக்கியத்தில் மூட நம்பிக்கைகள், பிற் போக்கு கொள்கைகள், அஞ்ஞானவா தங்கள், என்பன நீக்கப்பட வேண்டும் என்றர். பாரதி பலமுறை அழுத்தியும் அறுத்துறுத்தியும் கூறி உள்ள இக் கருத்தைத்தான் அவருக்கு முன் கண் மூடி வழக்கமெல்லாம் மண்மூடிப்போக என்று அருட்சேதி இராமலிங்க வள்ள லார் கூறினர். இவ்வாருண பண்பாட்டு மலர்ச்சியில் தான் கலைகளின் வளர்ச்சி யும் தங்கி உள்ளது. இந்தியக்கலைக்கு உலகில் அதிக செல்வாக்கு உண்டு. வாங்குபவனுக்கும் விற்பவ னு க் கும் இடையில் சந்தை அமைந்துள்ள தென் ருல் கலேஞனுக்கும் ரசிகனுக்கும் இடை யில் உள்ளதே கலை ஆகும். இக்கலை

Page 124
மு. வ. கூறியது போல கள்ளாகவும் மாறலாம், காவியமாகவும் மாறலாம். பண்பாட்டு மறுமலர்ச்சி, எழுச்சி பெருத ஒரு சமூகம் கலேயைக் கள்ளாகச் சுவைக் கலாம். ஆணுல் காவியமாகக் கலையை உருவாக்கக் கலாச்சாரத்தினுல் தான் முடியும். இந்திய கலாச்சாரம் மங்கி அழி யாது தொடர்ந்து இருக்கக் கலாச்சார மலர்ச்சி அவசியமானது. எனவே பாரதி தனது யுகக் கருத்தில் கலாச்சாரப் புரட் சிக்கு இடம் கொடுத்தார்.
பாரதியின் யுகப் புரட்சியைத் தொகுத்துப் பார்க்கும்போது அத்தனை யும் செறிந்ததாக பாஞ்சாலிசபதம் காணப்படுகின்றது. ப ழ மைக் கு ம் - புது ைம க்கு ம் ஏற்படும் யுகப் போராட்டம் இதில் சித்திரிக்கப் பட் டுள்ளது. சுதந்திரம், நாடு, அரசி யல், பெண் உரிமை, இலக்கிய மறு
கலேப் பண்பு திகழ்ந்தி
பிறமொழிகளொழிந்தி
வனங்கள் பல வோங்
நலங்கள் நனி செறிந்த் A/7C
 

மலர்ச்சி என்பவற்றை அடக்கிய லட்சி யக் கனவாகவேபாஞ்சாலிசபதம் உளது. தாங்க முடியாத கொடுமை தாண் டவ மாடினுல் ஆக்கும்சக்தி கொண்ட பெண் கள் அழிக்கும் சக்தியாக மாறுவர் என்ப தினேப் பின்னணியில் கொண்ட சிலப்ப திகாரத்தைப் போல பா ஞ் சா லி சப தத்தை பாரதி படைத்தார்.
கம்பனுக்கு விழா; பாரதிக்கு விழா : வள்ளுவருக்கு விழா எடுக்கும் அன்பர் கள் பாரதியாருடைய யுகப் புரட்சியை செயலால் முழுமை அடையச் செய்ய வேண்டும். ஒரு புதிய உலகினைப் படைக்க யுகப் புரட்சியை ஏற்படுத்த மானிலம் பயனுற வல்லமை வேண்டி நின்ற பாரதியின் யுகக் கனவு நிறை வேறட்டும். அந்தப் புதிய யுகத்தில் அருள் கயத்த சன்மார்க்கம் ஆளட்டும்.
PANANA
டுமால் நின்றனது
செவ்வியினுல்; டுமால் நன் மக்கள்
திண்மைய தால், கிடுமால் வாழ்
தமிழ் மாந்தருள்ளே, ിE07ങ്
് ക്രഥിച്ച് 67-മുതു/ബ്ബ്
శ్రీ 6
92

Page 125
(IIIlÍ605|IIIÍ
-* நா. சு ப் பிர
திருமாலுக்குத் தெய்வத் தமிழ் மாலை சூட்டி வழிபட்ட ஆழ்வார்கள் பன்னிருவர். அவர்களுள் முதலாழ் வார்கள் எனச் சிறப்பிக்கப்படுவோர் பக்தியியக்கத்தின் தொடக்க காலத் தில் வாழ்ந்தவர்களான பொய்கை யாழ்வார், பூதத்தாழ்வார், பேயாழ் வார் என்ற மூவருமாவர். இவர்கள் மூவரும் திருமாலுக்குச் சூ ட் டி ய பாமாலைகள் முதல் மூன்று திருவந் தாதிகளுமாகும். பொய்கையார் சூட் டிய சொன்மாலை முதற்றிரு வந்தாதி எனப் பெயர் பெறும். தமது உள்ளத் தில் ஊறித் தெளிந்த இறையன்புப் பெருக்கினை நூறு நேரிசை வெண்பாக் களில் அந்தாதியாக வடித்துத் தந்த பொய்கையார் திவ்விய பிரபந்த ஆசி ரியர்களுக்குப் பல வகைகளில் முன் னுேடியாகத் திகழ்ந்தார் எனலாம். முதற்றிருவந்தாதி காரைக் காலம் மையாரின் அற்புதத் திருவந்தாதியு டன் ஒன்று க வைத்து ஒப்புநோக்கத் தக்க சிறப்புடையது. சமகாலத்தன வாகக் கொள்ளப்படும் இரண்டாம் மூன்றும் திருவந்தாதிகளுடன் பற்பல பண்புகளில் ஒற்றுமையுடன் திகழும் தன்மையுடையது. பின்னைய இரண்டும் முறையே பூதத் தாழ் வா ரா லு ம் பேயாழ்வாராலும் பா ட ப் பெ ற்
Ꮑ0 ᎧᏈ Ꭷl .
G) Li Tur". Göy ğlu II Tif) gör (ə)ğFIFT GöTLD ||T3%) L', பாடல்கள் அவர் திருமால் மீது கொண்ட ஈடிலா அன்புத் தொடர் பினைக் காட்டுகின்றன. திருமாலின்
1. முதற்திருவந் 2. (6ờ)ỷ. * タ

if (6JFT 6ÖTLDT 26)
ம ணிய ஐயர் *-
திருவடித் தாமரைகளை அடைதல் வேண்டும், அவனது திருநாமம் பாடிப் பரவ வேண்டும், அவனது திருவுருவத் தையே உள்ளத்துள் இருத்தல் வேண் டும். அவனது திருப்புகழைச் செவியா ரக் கேட்க வேண்டும் என்றிவ்வாறு தம் உள்ளத்துக்குத் தாமே பணிக்கி றர். உணர்வினுல் உணர்ந்து அவனே அடைதல் வேண்டும் என்ற பேரவா அவரது பாடல்கள் பலவற்றிலும் மேலோங்கி நிற்கக் காண்கிருேம். அற்புதத் திருவந்தாதியிலே காரைக் காலம்மையாரும் இவ்வாறு இறை வனது திருமேனியழகி ல் ஈடுபட்டு அதனைக் காணத்துடிப்பது ஈண்டு குறிப்பிடத் தக்கது. தெய்வங்கள் வெவ்வேருயினும் அவற்றின் மேற் செலுத்தப்படும் அன்பின் தன்மை யில் வேறு பாடில்லை என்ற பேருண் மைக்கு இது சான்று.
* திருமாலேயல்லாது வேறு தெய் வத்தை நான் வணங்கேன் 1 எனவும் *தாமரையான் கேள்வனுன அவ்வொ ருவனேயே என் உணர்வு நாடும் எனவும், "என் வாய் அவனையல்லாது வாழ்த்தாது எனவும் அவர் உறுதி யாக அடிக்கடி பாடுவதிலிருந்து திரு மால் ஒருவனிடமே தம் வாழ்நாள் முழுவதும் அன்பு செலுத்தினர் என்ற உண்மையைக் காண முடிகிறது. இத் தீவிர பக்தியால் அவருக்குத் தன்னம்
பிக்கை பிறக்கிறது.
'திருமாலேயல்லாது தெய்வ மொன்றேத் தேன்

Page 126
வருமாறென் நம்மேல் வினை'3 என்றும்
s
பொன்னுழி யேந்தினுன் பொன்னடியே
சூடுவேற்கு என்னுகிலென்னே எனக்கு’4 என்றும்
அலட்சிய பாவத்தில் அவர் கு ர ல் ஒலிக்கிறது.
இவ்வாறு ஒரு மனப்பட்டமைந்த அவரது திருமால் பக்தி அவர் தம் அன்னை வயிற்றிற் கருவிருந்த நாள் தொட்டே நெஞ்சத்திற் கருக்கொண் டிருந்த தென்பதை
ஒன்றும் மறக்தறியேன் ஒதநீர்
வண்ணனே யான் இன்று மறப் பேனுே ஏழைகாள்-அன்று கருவாங்கத் துட்கிடந்து கை தொழுவங் கண்டேன் திரு வாங்க மேயான் திசை5 என்று அவர் கூறுவதிலிருந்து உணர முடிகி றது. இப்படிக் கருவிலே திருவுடைய பக்தராகவிருந்தும் பலவேறு லெள கிகச் செயல்களிற் கழிந்த காலம் பக் தியில் ஆழ்ந்துபோக அவகாசம் கொடாமலே கழி ந் து விட்டதால் அந்தக் காலமும் பழுதாகி விட்டதா
கக்கருதினர்.
பழுதே பலபகலும் போயின வெனறஞ்சி அழுதேன் அரவணை மேற்கண்டு -
தொழுதேன் கடலோதம் காலலேப்பக் கண்வளரும்
செங்கண் அடலோத வண்ணர் அடி'
3. முதற்திருவந்தாதி - 64 4, ൩, ' ' ' ' - 88
5. ைெடி * 列 2 ー 6 6. மூவர் ஏற்றிய மொழி விளக்கு 7. முதற்றிரு. - 6 8 (േ........ 9 ைெடி. - 5

என்றபாடல் இதனை உணர்த்துகிறது.
திருமால் மீது தணியாத காத வில் ஆழ்ந்த ஆழ்வார் அப்பெருமானை அறிந்து ஏத்தவும் வழி சொல்கிருர் . அரிய புலன்கள் ஐந்தையும் அடக்கி மலர் கொண்டு ஆர்வமுடன் அடைப வர்க்கு அவன் காட்சி தருவான் என் கிருர் . இவ்வாறு திருமாலை அடைந் தோர்க்கு வினைப் பயமோ நமன் பயமோ நாடாது என்று தீர்மானமா கக் கூறுகிருர்,
பொய்கையார் சொன் மாலையிலே நாம் காணும் சமய சமரசப் பண்பை ஒரு முக்கியமான சிறப்பாகக் கொள் ளலாம். வைதீக சமயங்களின் இரு பெருங் கடவுளரான சிவனையும் விஷ் ணுவையும் பொய்கையார் ஒரே உரு விலே காண்பதனைச் சில பாடல்கள் காட்டுகின்றன.
*அரன் காரணன் காமம் ஆன்விடை
புள்ளுர்தி உரை நூல் மறையுறையுங் கோயில்
வரைநீர் கருமம் அழிப் பளிப்பு கையது வேல்
(3ES உருவ மெரி கார் மேனி யொன்று?
என்று இரு இறையவர் பண்புகளையும் ஒன்று படுத்திக் காட்டும் இவர் இரு இறையவரும் ஒரு வரங்கத்தில் ஒருவ ராக உறைந்திருப்பர் என்று அதனை மேலும் வலியுறுத்துகிருர் இப்பண் பினைக் காரைக் காலம்மையாரின் அற்
94.
பி. பூரீ - பக்கம் 92

Page 127
ܓܠ ܐ
புதத் திருவந்தாதியிலும் பரக்கக் காண்கிருேம். கோச் செங்கணுன் காடுந் தொடக்கம் சைவம் வைணவ மாகிய இரு சமயங்களும் மக்களாற் பட்ச பாத மின்றி ஒப்ப நோக்கிப் பாராட்டுப்பட்டு வந்தன. 10 பக்தியி யக்கத் தொடக்க காலத்தில் இவ்விரு சமயங்கட்கிடையில் நெருங்கியதென வும் சிவனும் நாரணனும் ஒரே படி மத்தில் அமைக்கப் பெற்றுச் சங்கர நாராயணன் என வழங்கப்பட்டன ரெனவும் அறிகிருேம். இத்தகைய சூழலின் பின்னணியிலே பாடிய அம் யையாரும் பொய்கையாரும் சமய சமரசம் கண்டதில் வியப்பில்லை. ஆயி னும் பொய்கையார் திருமாலுக்குத் தனித்துவம் கொடுக்க விழை யு ம் இடங்களிலே சிவனைத் தாழ்த்தவும் பின்னிற்கவில்லை என்பதனையும் சில பாடல்களிலே காண முடிகிறது. பொதுவாகக் சமரசப் பண்பு காணப் பட்டாலும் சிறப்பாகத் திருமாலின் தனித்துவத்தைப் போற்றும் பண் பினையும் காண்கிருேம்.
ஆழ்வார்களும் பிற்கால நாயன் மார்களும் இறைவன் மேலே தாம் வைத்த அன்பினைப் புலப்படுத்த இறைவர் தம் அவதாரத் திருவிளையா டல்களையும், புராணச் செய்திகளையும் தம் பாடலுட் குறித்துப் போற்றுவர். இம் மரபினைத் தொடக்கி வைத்த பெருமை பொய்கையாருக் குரியது. திருமாலின் கண்ணுவதாரத் திருவிளை யாடல்களையும் வாமனுவதாரச் செய் தியையும், நரசிங்க அவதாரத்தில் இரணியன்து ஆகம் பிளந்து வரலாற்
றையும் பல இடங்களிற் குறிப்பிட்டுப்
போற்றுகின்ருர் . முக்கியமாகக் கண் ணவதாரத்தில் அ தி க ஈடுபாடு கொண்டமையைக் காண் கி ருே ம்.
சங்க காலத்திலே திருமால் கண்ண
10. தமிழ் இலக்கிய வரலாறு சுருக்க 11. A History of Tamil Literature.
9.

ணுகத் தோன்றிச் செய்த திருவிளையா L_ឆ្នាំ) = @r பற்றிய செய்திகளில்லை. ஆய்ச்சியர் குரவை முதலியனவற் றைச் சிலப்பதிகாரத்திற்ருன் காண லாம்! சிலப்பதிகாரத்திலே கன்று குணிலாக்கனியுகுத்த மாயவன்" ஆன கண்ணன் ஆழ்வார்களின் அன்புக்குப் பாத்திரமானவனுக - நெருங்கிப் பழ கிப் பக்தி செலுத்தக் கூடியவனுக ஆவதைத் திவ்ய பிரபந்தங்களிலே 5 T6õõrg) ITL).
பொய் கையாரின் பாடலில் அக் காலத்தில் அடியார் கூட்டம் இருந்த தற்கான செய்தி க ள் காணப்பட வில்லை. பின் வந்த குல சேகராழ்வார் பெரியாழ்வார் ஆகியோர் காலங்க ளில் அடியார்களைத் தொடரும் தொண்டர் கூட்டம் இருந்ததற்கான அகச் சான்றுகளைக் அத் தகைய தொண்டர் கூட்டத்தினுல் அவர்கள் தொடரப்பட்டனர். சைவ நாயன்மார்களான அப்பர், சம்பந்த ரும் தொண்டர் கூட்டத்தால் தொட ரப்பட்டமையை அறியலாம். ஆயின் முதலாழ்வார்கள் தனியடியார்களா கவே விளங்கியுள்ளனர் என்று அனு மானிக்க முடிகிறது. ஆதிசேடன் திரு மாலுக்கு ஆற்றும் தொண்டு பொய் கையாராற் பெரிதும் உவந்து பாராட் டப்படுவதிலிருந்து தொண்டின் மீது அவருக்கிருந்த நாட்டம் புலனுகின் நிறது .
வைதிக பக்தியியக்கத்தின் முக் கிய நோக்கமான சமண, பெளத்த எதிர்ப்புப் பிரசாரத்தையும் பொய் கையார் பாடலிலே காண்பதற்கில்லை. முதலாழ்வார் மூவர் பாடல்களிலுமே இவ்வாருன சமயப் பிரசாரமோ பர சமய கண்டனமோ இல்லை எனலாம். இதற்குக் காரணமாக அவர்கள்
கம் - வி. செல்வநாயகம் M. A. பக்கம் 78
- E. S. Varatharaja Ayyar Page - 247
5

Page 128
காலத்திலே பெளத்தமும் சமணமும் செ ல் வா க்கு ப் பெற்றிருக்கவில்லை என்று கூற முடியாது. அவர்களின் செல்வாக்கினைக் குறைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கம் இன்றித் தம் பக்தி யைப் புலப்படுத்துவதே முக்கிய கருத் தாக இருந்த தென்று அமைதி காண
G) ITIL) .
பொய்கையTர் டுமுரன் மாலை யிலே கற்பனை வளமும் அணியழகும் பொலிந்து விளங்குகின்றன. திரு மால் கோயில் கொண்டருளிய வேங் கட மலையை வருணிக்கும் இரு LịIT L_ả) களில் அவரது கற்பனையாற்றல் புலனு கின்றது.
'ஊரும் வரியரவம் ஒண்குறவர் மால்
யானை போ எறிந்த பெருமனியை -
&5fT (1560)LURU மின்னென்று புற்றடையும் வேங்கடமே GILDGUair Jfr என் னென்ற மாலதிடம்'12
யானையைத் துரத்துவதற்காகக் குறவர்கள் மாணிக்கக் கல்லால் எறிகி ருர்கள். அம்மாணிக்கத்தி னுெளியை மின்னல் ஒளி யென மாறு ப ட உணர்ந்த அரவம் இடியோசை கேட் கும் என அஞ்சிப் புற்றில் ஒடிப் புகுந்து கொள்கிறது என்பது புலவரது கற் பனை, கோழியை விரட்டப் பெண்கள் தம் பொற் காதணிகளைக் கழற்றி எறி வதாகப் பட்டினப் பாலையிலும்13 , சீவ க சிந்தாமணியிலும் 14 வ ரு ம் செய்திகளுடன் இக்கற்பனை ஒத்துள் ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. அவை அவ் வக் காலச் செல்வச் செழிப்பைக் காட்
12. முதற்றிரு 13. பட்டினட் 14. சீவக சிந் 15. முதற் றிரு
D

டும் கற்பனைகள். இங்கு குறவரது
செல்வ வளத்தைக் காட்ட இவ்
உயர்வு நவிற்சி யணியைக் கையாள்கி
ரூர் ஆழ்வார். யானை யொன்று விண் மீனைக் கண்டு குறவர் கைச் செந் தீ
என அஞ்சி ஒடுவதாகவும் கற்பனை
செய்கிருர் இறைவனிடத்திலே தன் அன்புணர்வு நாடுவதைப் புலப்படுத்த விரும்பிய ஆழ்வார் ஆறு கடலை நோக் குவது போல என்றும், மலர் கதிர வனே நோக்குவது போல என்றும் , உயிர் யமனை நோக்குவது போல என் றும் மூன்று உவமைகளைக் கையாள்கி ருர், 15 முதலாவது பாடலில் வையத் தைத் தகழியாகவும், கடல் நீரை நெய்யாகவும், கதிரோனைத் தீபச் சுட ராகவும் உருவகித்துத் தீபம் ஏற்றுகி ரு?ர். இவை அவர் அணிகளைக் கையா ளும் திறமைக்கு எடுத்துக்காட்டுக்க
ளாகும்.
சங்க மருவிய காலத்தில் அற நீதிக் கருத்துக்களைப் போதிப்பதற் ேக ற் ற தெனக் கையாளப்பட்ட வெண்பா யாப்பினைப் பக்திப் பாட லுக்கும் ஏ ற் ற தா க க் கொண்டு கை யா ண் ட பெருமைக் குரியவர் காரை க் காலம்மையாரே. இத னே அன்னருடைய அற்புதத் திருவந்தாதி யிலே கண்டு தெளியலாம். அவரை அடி யொற்றிச் சுவையான அணிச் சிறப்புக்களைப் புகுத்தி இறையான்ம பக்தியுணர்வினை மிக்க சிறப்புடன் வெண்பா யாப்பில் புலப்படுத்திக் காட்டியவர் பொய் கையாரே என லாம். பூதத் தாழ்வாரும் பேயாழ்வா ரும் இவரைப் போலத் தம் திருவந் தாதிகளிலும் வெண்பா யாப்பினைக் கையாண்டமை குறிப்பிடத் தக்கது.
- - - - - - 38
T 2: 22 - 23
; T to 300i) - 89
96
- 67
e

Page 129
குரல் வந்த திக்கை நோக்கித் திரும் பினுள் உமை, தியாகராசர் என்றுமில் லாத பரபரப்போடு வந்து கொண்டு இருந்தார். பரமசிவனரின் பரபரப்பு அவ ளுக்கு வியப்பைக் கொடுத்தது. கொவ் வைச் செவ்வாயைத் திறககாது குனித்த புருவத்தால் 'என்ன? என்று கேட்டாள். திரிபுரம் எரித்தவர் குலைந்த விரிசடை யைக் கோதி முடித்துக் கொண்டு சற்று நின்று மூச்சு வாங்கினர். உமை உதட் டி2ன இலேசாகத் திறந்தாள். 'அமைதி தவழும் காலே நேரத்திலுமா அவசரம் ஏன் இத்தனை படபடப்பு
'இன்றல்லவா சுந்தரன் நம் கோவி லுக்கு வருகிருன்!” சிவன் சொன்னுன்,
'அதற்கென்ன? உமை கேட்டாள்.
“என்னவா. . . ? நம் மீது காதல் மீதுாறப் பலகாத தூரம் நடந்து வருபவனே எதிர்கொண்டு ஆசீர்வதிக்க
(36AJGOST LITLDs ??
‘'வேண்டியதுதான். அவன் வந்த தும் நாம் போகலாந்தானே?'
'நீலா. உனக்கு நான் தான் சில வே8ளகளில் சக்தியாய் நின்று புத்தி சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது. தாகத் தோடு வருபவனே தாமதிக்க விட 6) I LD1
"புரிகிறது. புரிகிறது. வருகிற வன் தோழனல்லவா? நண்பனுக்கு அடி மையாகும் முக்கண்ணனல்லவா என் B600Tសff. உம் . புறப்படுகின் றேன்'
 

O 601. D'Uyl -
வானந்தன் -
'இனித்தான் புறப்படப் போ கி றயா?. இந்த அலங்காரமே போதும். இப்படியே வா. வருபவன் நம்மவன் தானே. ஆலவாய் அழகன் அவச ரப் படுத்தினுன்
'அடேயப்பா. நட்பு மயக்கத் தில் உலகத்தைப் படைத்தவருக்கே உல கம் புரியவில்லை.' உமை கிண்டல் செய் தாள்.
'கேலிக்கு நேரமில்லை. 'சிவன் சிறிஞன். உமை அமைதியாகப் பின் தொடர்ந்தாள்.
தேவாசிரிய மண்டபத்தில் தேவர்க ளும் வானவர்களும் குழுமி வழிக்தனர். (BLJT I LJU "L இருக்கைகள் போத வில்லை. உள்ளுர்க் காரர்களில் சில ர் நிலத்தில் உட்கார்ந்திருந்தனர். பலர் நின்று கொண்டிருந்தனர். தன் ஆ8ணப் படி எல்லோரும் வந்து2விட்டார்களா? என்பதை அறிய எண்குணத்தான் எட் டுத்திக்கிலும் கோட்டம் குறிப்பறிந்த உமை கானும் இருக்கி றேன்’ என்று அமைதியாகச் சொன் ஞள். புற்றிடம் கொண்டான் புன்முறு வல் பூத்தான். அவன் உள்ளத்தைச் சரிப்படுத்தி விட்ட நிறைவில் அம்மை நிம்மதியடைந்தாள்.
குழுமிய கூட்டத்தில் ஒருவழி பிரிக் தது. எம்பிரான் தோழர் வந்து கொண் டிருந்தார். தோழனேக் கண்டதும் தோடு டைய செவியனுக்கு இருப்புக் கொள்ள வில்லை. எழுந்து விடுவார்போல் இருந்த வரைக் காலால் சுரண் டிக் கண்ணுல் சைகை செய்து அமைதிப் படுத்தினுள் உமை, நிலைமை அறிந்த நிர்மலன் சமா ளித்துக் கொண்டான். இருப்பினும் உள்ளம் திறந்து உணர்வு வெடித்தது.

Page 130
'சுந்தரா. '
'ஆருர் ஐயனே. இதென்ன
GS, TGuff & Golb**
'உன் வரவுக்காகத்தான் இத்தனை ஏற்பாடும்'
'முழுமுதலே' சுந்தரர் த ன் னே மறந்தார், தலைவனில் ஐக்கியமானுர், சில வினுடிகள் மோனத்தில் கழிந்தன. ஆலயமணி அமைதியைக் குலைத்தது. சுந்தரர் சொந்த உலகுக்கு மீண்டார். அம்மையையும் அப்பனேயும் இமைக் காது கோக்கினர். அப்பன் பே ச த் தொடங்கினுன்.
*சுந்தரா, உனக்கு ஒரு வேலை தரப் போகிறேன், அதுவும் பொறுப்புள்ள வேலை. என்தோழனுகிய நீதான் அதைத் திறமையாகச் செய்வாய், செய்கிருயா?
'எனையாண்ட அருமருந்தே உனது எண்ணத்தை நானெப்போது மறுத் தேன்'
“சரி. நீ அடியார்க்கு அடியனுக ஆசைப்பட்டவன். வேண்டிய ஆசை தான் ஆனல் அந்த ஆசையோடு நீ நின்று விடக் கூடாது. உனக்குப் பிறகு உன் அடியார்களும் நீயும் பிறர் நெஞ் சில் நிலைக்க வேண்டும். ஆதலால் அடி யார்கள் மேல் ஒரு பதிகம் பாடு. அப்பதி கத்தை உனககுப் பின்னுல் வருகிற என் பக்தனேக் கொண்டு தொண்டர் வர லாருக விரிவடையச் செய்கிறேன்.'
“ஒப்பரிய குணத்தானே! அடியார் களுடைய வரலாறு இன்னதென்று தெரியாத கான் எப்படிப் பாடுவேன்? அவர்களேக் குறித்துப்பாடும் வல்ல மையை நீதான் எனக்குத் தந்தருள வேண்டும்.'
உமையை மறந்து உரையாடியவன் இடப்பக்கமாகத் திரும்பினுன் ,
'நீலா, உன் வரவின் அவசியம் தெரிகிறதா?

'உம். தெரிகிறது. இருப்பினும் நீங்கள்தான் பதிகம் பாடும் சக்தியை உங்கள் பக்தனுக்குக் கொடுக்க வேண் டும். அதற்கான ஆற்றலை நான் உங்க ளுக்குத் தருகிறேன்.'
'குறும்புக்காரி. 2. தோளால் தோளினே ஒரு முறை இடித்து விட்டு இடி இடிப்பதுபோல் சிரித்தான் சிவன்.
"தில்லை வாழ் அந்தணர்தம் அடி யார்க்கும் அடியேன்'
பர்மன் பாடலுக்கு அடியெடுத்துக் கொடுத்தான். மங்கள ஓசை எங்கும் பர வியது. தெவ்விக மயக்க கிலேயில் ஒரு சுகந்த மணம் வீசியது. எல்லோரும் தம்மை மறந்தனர்.
"சுந்தரா நீ தொடர்ந்து டாடு'
'திரு நீல கண்டத்துக் குயவனுர்க் கடியேன்'
'நிறுத்து |
மெய்மறந்து பாடியவர் மெய் சிலிர்க்க கின் ருர், தேவாசிரிய மண்டப பம் ஒரு முறை நடுங்கியது. அசைவற்றி ருந்த அம்பாளுக்கு ஒன்றும் புரிய வில்லை. தன் பகதர்களோடு பணிவாகப் பேசுபவர் இவன் விடயத்தில் இப்படி ஏன் கடந்து கொண்டார். கண்ணப் பனை நில்லு கண்ணப்ப என்றவர் இவனே ஏன் நிறுத்து என்ருர், தொனி மாற்றத்திற்கு என்னதான் காரணம்? தவறற்ற நிலையில் என்ன தவறினைக்
கண்டு இவர் சீறுகிறர். 1 யோசித்
گلستانسیس
தாள.
ஒன்றுமே விளங்கவில்லை. யாரும் எதுவுமே பேசவில்லை. உமையே ஊமை யாகி விட்ட போது மற்றையோர் எம் மாத்திரம். தோழர் உரிமையோடு கேட்க அவாவினுர்,
'ஏன் இறைவா. ... ... ???

Page 131
'சுந்தரா. உன் பதிகத்தில் சாதிப்பாகு பாட்டிற்கு பாத்திகட்ட முனே கிருய் என்னுல் விரும்பப்படாத ஒன்று உன்னுல் செய்யப்படலாமா?.'
'தொடங்கிய முதல் அடியிலேயே சாதியும் தொடங்கி விட்டதே!’ சுந்தரர் குறும்பாகக் கேட்டார்.
'தவருகப் புரிந்துவிட்டாய். அந்த னர் என்போர் அறவோர் மற்று எவ்வு யிர்க்கும் செந்தண்மை பூண்டொழுக லான், என்ற வள்ளுவன் கருத்தை மறந்து விட்டாயா?"
‘என்னை ஆட்கொண்டவனே, என் அகக் கருத்தின் உண்மை உனக்குத் தெளிவாகவல்லே போலும் கணிகையர் குலப் பரவையாரை உன்னுடைய துணை யால் மணந்து கொண்ட கான் சாதிப் பிரச்னையைக கிளறுவேனு ? உனது பக்தர்கள் இருவர் திருநீலகண்டன் என் னும் பெயரோடு விளங்குகிருச்கள். அவர்களேப் பிரித்துக் காட்டவே இப்ப
9
டிப் பாடினேன்.
っミ、
'ഉ_ഖഓ/01/7ൺ //&/ഞഥൿ(1
உண்மைவாழ் பண்ட்/ சுவைததும்பும் தனித்தமி: சொல்லிடவும் நானுசு

'உன் உள்ளக் குறிப்பு எனக்குப் புரிந்ததுதான். எனக்குப் புரிந்தது இவ் வுலகுக்குப் புரியாததால் சில குழப்பங் கள் உருவாகின்றன. வெளிப்படையான தெளிவு உன் வாயாலேயே வெளிவர வேண்டித்தான் இம் முறை யை க கையாண்டேன். உம். மிகக் கவனிப்
போடு பாடி முடி’
'இல்லையே என்னுத இயற்பகைக் கும் அடியேன்’ தியாகராசரின் சீற்ற மும் உவகையும் தேவாசிரிய மண்டபத் தில் இருந்த தேவர்களுக்கும், திருவாரூரி னர்க்கும் ஒரு தெளிவை உணர்த்திற்று. எல்லோரும் சுந்தரரின் பாடலுக்குச்
செவிசாய்த்தனர்.
'அன்னவனும் ஆருரன் அடிமை கேட்டுவப்பார் ஆரூரி ல் அம்மானுக் அன்பராவாரே பதிகததை நிறைவாக்கி விட்டு சுந்தரர் விழித்தபோது அருவு ருவ நிலையில் அம்மையும் அப்பனும் கையொலி செய்த ஓசையே கேட்டது.
" உயர்வாய்த் திட்டி தனே நிலேயாய் நாட்டும் ழை வழக்கில் பேச்சில் கின்ருர் அடிமை வாழ்வில்"
- திருச்சி தியாகராஜன்

Page 132
திராவிடர் என் தற்கால ஆ
சுப்பிரமணி.
மொழி ஆராய்ச்சி செய்வோர் அதன் தற்கால உருவத்தை கோக்குவத குற் சில விடத்துத் தவறிப் போதலும் உண்டு. உண்மையான மொழி, இன ஆராய்சியாளர் மொழிகளின் அல்லது இனங்களின் த நற் போ ைதய நிலை பழைய நிலை எ ன் ப வ ற் றை ப் பற்றி விரிவாக ஆராய்ந்து முடிவு கூறுவர். தற்கால ஆ ரா ய் ச் சி யில் முடிவு காணப்படாத பிரச்ச2ணக ளுள் திராவிடர் பிரச்சனையும் ஒன்ருகும். திராவிடர் பிரச்சனை பற்றிப் பல்வேறு வகைப்பட்ட கருத்துக்கள் உள்ளன. 19-ம் நூற்றண்டில், திராவிடர் இந்தி யாவைத் தாயகமாகக் கொண்டவர்கள் என்னும் க ருத்து ஏற்கப்பட்டது. ஆணுல் இன்றைய விரிந்த ஆராய்ச்சி யின் படி திராவிடர் இந்தியாவைத் தாய கமாகக் கொண்டவர்களல்ல. பிற காட் டவர்கள் என்னும் கருத்து வலி பெற் றுள்ளது. இந் நிலேயில் வரலாற்ருசிரி யர்களும், மொழியியல், இனவியல் தொல் பொருளியல் ஆராய்ச்சியாளர்க ளும் தனித்தனியே கொண்ட முடிபைத் தொகுத்து இக் கட்டுரையை வெளியிடு கின்றேன். திராவிடர் மத்தியதரைக் கடலில் உள்ள சுமேரிய நாரீகத்தைச் சேர்ந்த கிறிட் நாட்டு (கிரேத்தாதீவு) தொமிலரே (மிலேச்சரே) எ ன் ப து எனது கருத்து.
திராவிடர் அல்லது திராவிடம் என்னும் சொல் முதன் முதலில் கால்டு வெல் ஐயர் தென்னிந்திய மொழிகளுக்கு இட்ட பெயரேயாாகும். ஆணுல் இச் சொல் ஆதிகாலங் தொட்டு அதாவது இலக்கிய வளர்ச்சியிலேயே சமணராற் திரமிள எனவும் எட்டாம் நூற்றண் டில் குமாரிவபட்டர், ஆந்திர திராவிட

னும் பெயரும்
பம்
OO
ராய்ச்சியும்
g56) is T3 st
பாஷை எனவும் கூறிய பிரயோகங்கள் தென்னிந்திய இனத்தினரைக் குறிப்ப தாக அமைகிறது. வட மொழியியலா ளர்கள் திராவிடம் என்ற சொல்லேப் பற்றிப் பலவித கருத்தை அளிக்கின்ற னர். ஒன்று தெற்கே உள்ள மொழி யைப் பேசினுேரைத் திராவிடர் என அழைத்தனர் என்பர். அதற்கு அவர் கள் தரும் விளக்கம் தெற்கு என்பது வடமொழியில் தெட்ஷ என வழங்கும் என்றும் அதுவே தெஷ கூஷ மொழி என்றும் அதுவே காலகதியிற் திரிந்து தமிழ் மொழியானது என்றும் அத் தமிழ் மொழியே பின்னர் திராவிடம் எனத் திரிந்தது என்றும் கூறுவர்.
தெஷ்கூடி மொழி தெம் மொழி தம்
மொழி தமிமொழி தமிளமொழி தமிழ் மொழி தமிழ் த்ரமிள த்ரமிட த்ரவிட
த்ராவிட திராவிட என வந்தது எனக் கூறுவர்.
ßIIHL 6IDIls 9), Islff:
எனவே இச் சொல் ஆராய்ச்சிக்குச் சரித்திர உணர்ச்சியும் மொழி ஆராய்ச் சியும் தேவை என்பது ஒருதலே, சரித் திர நோக்கில் மொழியாராய்ச்சி துணைக் கொண்டு இத் திராவிடர் என்னும் பெயரை கோக்கின் இதன் உண்மைத் தன்மையை அறியலாம். தென்னிந்தி யாவில் ஆதியில் வாழ்ந்தோர் நீக்கிரோ இனமும் ஆதி அவுஸ்திரேலிய இனமும் என இன ஆராய்ச்சியாளர் கண்டுள்ள னர். இதையடுத்துத் தென்னிந்தியா வில் ஒரு இனம் உண்டு எனவும் அவ்வி னத்திற்கும் மேற்கிந்தியப் பகுதி மக்க ளுக்கும் ஆப்கானிஸ்தான் பலுக்கிஸ் தான் மொசப்பொத்தேமியா பகுதி மக்க
استحکمج>ستمبرہ:بر

Page 133
ளுக்கும் மத்தியாசியா மக்களுக்கும் மேற்காசியா கிறிஸ்தேச மக்களுக்கும் தொடர்பு உண்டு என வெளிப்படுத்தப் al பட்டுள்ளது. இது மொழி அடிப்படையி லும் உறுதிப் படுத்தப்பட்டுள்ளது. இப் பிரதேச மக்களிடையே மொழி ஒற் றுமையும் காணமுடியும். அதாவது தற்கால மொழியியலாளர் கூற்றுப்படி திராவிட மொழிக் குடும்பத்தில் இருபத் தொரு மொழி உண்டு என்றும் அவை தென்னிந்தியாவிலே பேசப்படும் தமிழ், கன்னடம், தெலுங்கு, மலேயாளம், மேற் கிந்தியக் கரையிலே பேசப்படும் குடகு, துரதம், குஜராத், இராஜபுத்தானத்தில் வழங்கும் இராஜ்மகால், ஆப்கான், பலு கிஸ்தான் மொழியாகிய பி ரஹா ய் ஆகிய மொழிகளிடையேயும் ஆதி மிலேச்ச மொழியினரிடையேயும் ஒற் றுமை கண்டுள்ளனர். எனவே இம் மொழிகளைப் பேசுவோர் திராவிடரே எனவே இவர்களின் தோற்றம் இப் பகு திகளில் ஏதாவது ஒரு நாடாக இருக்க வேண்டும் என்பது உறுதி.
(85TÖpi IIII 9.JTLilj3. 5s. 5T Lali GTGTO 5555 :
திராவிடர் தோற்றம் பற்றி க் கூறும் வரலாற்று ஆசிரியர்களிற் பலர் இன்னமும் எதுவித முடிவுக்கும் வர வில்லே எனலாம். அந் நிலேயிலே சில வரலாற்ருசிரியர் தம் நாட்டுப் பற்று, மொழிப் பற்று என்பவற்றல் திராவிடர் தென் இந்தியாவில் தோற்றம் பெற்ற இனமே என்றனர். இதற்கு டாக்டர் போப் உட்பட இந்திய வரலாற்ருசிரியர் கள் தமிழில் இருந்து தான் திராவிடம் என்ற சொல் உற்பத்தியாயது எனவும் இவர்களே தெற்கிலிருந்து வடக்கு கோக்கி மேற்கிந்தியக்கரை வாயிலாகப் புலம் பெயர்ந்தனர் எனவும் இவர்களே ேம ற் கா சி ய ஈ வரை சென்றனர் எனவும் சான்று கூறுவர். இவர் கள் தமிழ்-திரமிழ- த்ரமிழ, திரமிட, திரவிட, திராவிடம் எனக் கூறுவர்.
--కా-~~
O

ஆணுல் இது ஏற்கக்கூடிய கருத்தல்ல. காரணம் தென் இந்தியாவிலே தமிழர் தோற்றம் பெற்று வடக்கு கோக்கிப் புலம் பெயர வேண்டிய காரணம் என்ன என்பது தெரியாது. அடுத்துத் தம் செல்வாக்கை விஸ்தரிக்கச் சென்றன ராயின் இவர்கள் சென்ற காலம் அதா வது திராவிட இன நாகரீகம் பற்றி தென் இந்தியாவில் இருப்புக் காலத்திலி ருந்தே அறிய முடிகிறது. ஆணுல் இவர் கள் வடக்கு நோக்கிப் பெயரும் காலத் தில், சிந்து வெளியிலும் யூப்பிரட்டீஸ், தைக் கிறிஸ் ஆகிய பகுதிகளில் ஒரு சிறந்த நாகரீகம் தோற்றியிருப்பதை அறிய முடியும். அத்துடன் தென் இக் தியாவில் கிறிஸ்துவுக்கு முன்னர் 5-ம், 3-ம் நூற்றண்டுக்கிடையே ஒரு திறமை யான நாகரீகம் இருந்ததற்கு அசோகன் கல்வெட்டுக்கள் சான்று. ஆதித்தால் லூரில் கண்டு எடுக்கப்பட்ட சான்று கள் கொண்டு தமிழ் நாட்டு மக்கள் கற் காலத்தையடுத்து இரும்பு உபயோகம் பற்றியும் அதனுடன் செம்பு, வெண்கல உபயோகம் பற்றியும் அறிந்திருந்தனர். அத்துடன் இங்கு கா ன ப் ப ட் ட பொருட்கள் நன்கு அமைக்கப்பட்டவை யாகவும் - சிறந்த நாகரீகமுடைய மக்க ளால் அறிமுகம் செய்யப்பட்டதாகவும் - கற்காலத்தையடுத்து படிமுறை வளர்ச் சியற்றதாகவும் காணப்படுகின்றன. எனவே திராவிடர் தென் இந்திய காட்ட வராயின் அவர்கள் இவற்றின் படி முறை வளர்ச்சியை அறிந்திருப்பர். திடீர் உபையோக முறை காணப்படுவத குல் தென் இந்திய மக்கள் திராவிடர் அல்ல.
fjöjl. 06:16lflís)Í fjJT6ÍLÍ
GIGO GOLD 35(555 : அடுத்த கருத்து சிந்து வெளிமக் களே திராவிடர் என்றும் பிரஹாய் மொழியே திராவிட மொழியின் தாய் மொழி எனவும் கூறுவர். சிந்து வெளி மக்கள் திராவிடர் என்பதற்கு ஆதாரம் கூறுவோர் சிந்து வெளியின் கற்காலச்

Page 134
செம்புக் காலப் பண்பாட்டிற்கும் தென் இந்திய பெருங்கற் பண்பாட்டிற்கும் ஒற்றுமை காட்டுவர். அத்துடன் சமய ரீதியிலும் நாகரிக வளர்ச்சியிலும் ஒற் றுமை காட்டுவர். சிந்து வெளி மக்கள் இயற்கையை வழிபட்டனர் என்றும் கூறுவர். இதுபோற் பல ஆட்சி வழக் கும் கரப்பா, மொகஞ்சதாரோ நாகரீகத் திற்கும் திராவிட நாகரிகத்திற்கும் ஒப்பு வமை காட்டுவர். ஆனுல் இக் கருத்தை நாம் நோக்கும் போது சிந்து வெளியில் வாழ்ந்த மக்கள் ஆரியர் தாக்கங்களாற் புலம் பெயர்ந்து தக்கணத்தில் வந்து ஒதுங்கினர். இந் நிகழ்ச்சிகளை நன்கு கூர்ந்து கவனிக்கின் உண்மை விளங் கும். அதாவது சிந்து வெளி நாகரீகத் தின் தோற்றக் காலம் ஏறக்குறைய கி. மு. 2500ம் ஆண்டுக்கு முற்பட்டது. ஆனுல் ஆரியர் வருகைக் காலம் கி. மு. 450ம் ஆண்டாகும். அத்துடன் சிந்து மக்கள் திராவிடர் ஆயின் இவர்கள் தக் கணத்தில் வந்து ஒதுங்க வேண்டிய அவசியமில்லை. இந்தியாவின் ஏனைய பகுதிகளுக்கும் சென்று வாழ்ந்திருக்க லாம். அத்தோடு இக் காலத்தில் முச்சங் கங்கள் த க் க ண த் தி ல் இருந்தது. எனவே சிந்து வெளி மக்கள் இங்கு வங் திருக்க முடியாது. சிந்து வெளித் திரா விட இன மக்களுக்கும் மத்திய ஆசிய மக்களுக்கும் இடையில் இன, நாகரிக ஒற்றுமை காண முடியாது. காரணம் சிந்து வெளி நாகரிகம் வளர்ந்த காலத் தில் மொசப்பெத்தேமியா, எ கி ப் து (கைல் காக்ரிகம்) பாபிலோன் நாகரிகம் ஆகிய நாகரிக வளர்ச்சி பெற்றிருந்த தாக எருேடோ துரஸ் கருத்துத் தெரிவிக் கின் ருர், எனவே சிந்து வெளி மக்கள் அப் பகுதிகளுக்குச் சென்று தம் நாகரி கத்தைப் பரப்பி, அம் மக்களிடையே செல்வாக்குப் பெற்றிருக்க முடியாது. எனவே மத்தியதரை இன திராவிடர் தொடர்பு பற்றிய காரணத்தை விளக்க முற்படின் சிந்து வெளி மக்கள் திராவி டர் என்ற கருத்து ஏற்க முடியாது. இவ்வின மக்களே மத்தியதரை இனத்து டன் தொடர்புறுத்துவோர் தென்னிங்

02
திய மக்கள் கடற் தொடர்புடையவராக இருந்தமையால் இவர்கள் வர்த்தகத் தொடர்பாற் தொடர்பு கொண்டனரெ னக் கூறுவர்.
GIDTJÕGI LITT 565 LÔI LIITT @60T556lĩ 5 JTGilli:-
தமிழ்நாட்டு மக்களோ சிந்து வெளி மக்களோ திராவிடர் இல்லை. எனவே திராவிடர் பிறநாட்டவர். பிற நாட்டவர் என்னும் போது அவர்கள் தாயகம் எது? இது பற்றிய பிரச்சனையில் முக்கிய மாக இடம் பெறுவது பாபிலோனியா வும் மொசப்பொத்தேமியாவு மாகும். மொசப் பொத்தேமியா யூப்பிரட்டீஸ் தைக்கிறி சில் வளர்ந்த நாகரீகம் இப் பகுதியினருக்கும் திராவிடருக்கும் பெயர் ஒற்றுமை இல்லாவிடினும் தமிழ் நாட்டு இடப்பெயர் வழக்கில் பெயர்களுக்கும் மொழி அடிப்படையில் ஒற்றுமை காண முடிகிறது. அத்துடன் நாகரிக வளர்ச்சி யில் சமய வழிபாட்டு முறை உபயோ கிக்கப்பட்ட பொருட்கள் என்பன வற் றிலும் ஒற்றுமை காண முடியும். இத ணுல் மொசப்பொத்தேமியாவில் திராவி டர் நடமாட்டம் இருந்ததாக கிரேக்க வரலாற்ருசிரியரான ஹெரடெட் ட ஸ் கூறுகிறர். இவ்வடிப்படையில் சில உதாரணங்களைக் காண முடியும். திரா விட மொழியில் ஆறு என்று குறிப்பி டும் நதி மொசப்பெத்தேமியாவில் ஆர் எனவும் தலார் என்பது தலேயாறு, பேயாறு, காலாறு அப்படியே வழங்கு வதையும் காண முடியும். அத்துடன் அக்காலத்தில் அப் பகுதியில் வணங்கிய கொற்றவை வணக்கம் திரிசூல வனக் கம் என்பனவும் இன்னும் தமிழ் நாட் டில் காணக் கூடிய தன்மையுடையதாக உளது. இவையாவும் ஏற்க முடியாத கருத்துக்களாகும்.
மத்திய தரை இனத்தவர் திராவிடர்
எனவே திராவிடர் பிற நாட்டவரா யின் அவர்கள் எவ்வாறு எப்போது

Page 135
தென்னிந்தியாவிற்கு வந்தனர் என்பது பிரச்சனை. இதுவும் திராவிடர் யார் என் பது பற்றியது போன்ற பிரச்சனையைப் போல் முடிவான தீர்வு கூற முடியாத தொன்றே. திராவிடர் தாயகம் பற்றிக் கூறுவோர் இந்தியாவின் வெளியே மத் தியதரை இனத்தவர் தான் திராவிடர் என்பர். தென் இந்தியாவில் வாழும் மக் களுக்கு வட இந்திய மொழியிலே திரா விடர் என்றபெயர் இட்டது போலப் பார தத்திற்கு வெளியே இவர்கட்கு இட்ட பெயர் திர மிலர், தெர்மிலர் என்பதாகும். எனவே இப் பெயரை வழங்கிய இடம் மத்திய தரைப்பகுதியாகும். எனவே இப்பகுதியில் தென்னிந்திய மக்களின் பழக்க வழக்கத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட ஓரின மக்கள் இருந்தனரா என்ற கேள்வி எழுகின்றது. இதற்குக் கிரேக்க வரலாற் ருசிரியரின் நூல் சான்று பசர்கிறது. கி.மு. 5 ம் நூற்றண்டில் வாழ்ந்த மக் கள் பற்றியும் கிரேக்க வரலாற்ருசிரிய ரான எனுேடோத்தூஸ் என்பவர் மிலேச் சர் பற்றியும் கூறும் போது வீசியர் என்ற ஒரு இனத்தவரும் வாழ்ந்ததாக இவர்களைப் பிற நாட்டினர் தெர்மிலர் என அழைத்ததாகவும் இவர்கள் மத் தியதரைக் கடலிலே கிறேத்தா தீவில் (கிறிஸ்) வாழ்ந்தனர் என்றும் கூறுகி றர். பின் இக் கிறேத்தாதிவின் தலைவர் களிடையே ஏற்பட்ட போட்டியால் ஒரு வனுக்காக இத் தெர்மிலர் (லீசியர்) போரிட்டனர் எனவும் ஆணுல் அவன் தோற்றுப்போகவே இவர்கள் போரா டிய த லே வ னு ம் இத் தெர்மிலரும் வேருெரு நாட்டிற்குச் சென்று குடியே றியதாகவும் அங்காடு மிலியஸ் எனப் பெயர் பெற்று விளங்கியது என்றும் கூறுவர். எனவே இந்த லீசியர் (தெர் மிலர்) அந்நாட்டில் குடியேறியதும் மிலி யஸ் - லிசியர் இரு சொ ற் களும் புணர்ந்து திரிந்து மிலேச்சர் எ ன் ற பெயர் பெற்றது என்றும் அம்மிலேச் சரே தெர்மிலர் எனவும் கூறுவர். அத் துடன் இவர்களுடன் காணும் முக்கிய பண்பு இன்று தென்னிந்திய மக்களி டையே காணப்படுவது போன்று தாய்

வழிச் சிறப்புப் பெற்றிருப்பதும் தந்தை வழிச் செல்வாக்குக் குறைவுமாக இருந் தது. தாய் வழிச் செல்வாக்கை இன்றும் இந்தியாவிலே காண முடியும். எடுத்த எப்பொருளேயும் பெண்மையில் (தாய் மையில்) உருவகிக்கும் பண்பு இத் தெர் மிலருக்கு உண்டு என அக்கால இலக் கிய ஆராய்ச்சி செய்த கல்லூர் சுவாமி எஸ் ஞானப்பிரகாசர் கூறுகிறர் அப் பண்பே இன்றைய திராவிட மக்களிடை யேயும் காணப்படுகிறது. இதற்குப் பாரதி பாடலே சான்று. அத்துடன்
யாழ்ப்பாண அரசிலும் தென்னிந்திய
)3
அரசிலும் மட்டுமே பெண் அரசிகள் இருந்ததற்கும் சுதந்திரப் பெண்கள் வாழ்ந்ததற்கும் சான்று உண்டு.
அடுத்து தெர்மிலர் தம் காட்டிற் குப் பின் திரிமிலி எனப் பெயர் இட்ட னர் என்பதற்கும் அக்காலக் கற்குழிகள் சான்ருகக் காணப்படுகின்றன. அக்குழி களிற் தமக்குத் திரிமில எனப் பெயரிட் டிருப்பதையும் புதை பொருள் ஆராய்ச்சி யாளர் நிரூபிக்கின்றனர். ஐரோப்பிய நாட்டிலே காணப்படும் திரகனரும் இத் திராவிட இனத்தவர் என ஹிராஸ் (Fr. Heras) LJT gŚrful Jr i øsampjanuri.
航fL鹉 Il s') JULI 35C555I:-
திராவிடர் கிறேத்தாதிவின் அரசி
யல் பிரச்ச2னயால் புலம் பெயர்ந்த
மிலேச்சர் பிற நாடுகளிற் குடியேறினர். அப்படியாகக் குடியேறிய இடங்களில் ஒன்றுதான் தென்னிந்தியாவாகும். இந்த மிலேச்சர் பாபிலோனிய நாகரிக உச்சக் காலத்தில் புலம் பெயர்ந்ததினுல் தம் செல்வாக்கை ஏனைய பகுதிகள் மீது பரப்ப முடிந்தது. இவர்கள் புல ம் பெயர்ந்த காலம் கி. மு 2500 - 500 இடைப்பட்ட காலமாகும். இக் காலத் தில் சிந்து வெளி மொசப்டெத்தேமிய நாகரிகங்களுடன் சலந்து இன்று திரா விடரின் தாயகம் என எண் ணக் கூடிய அளவு செல்வாக்குப் பெற்றிருப்பதை அவதானிக்கலாம். இதனுலே தான்

Page 136
மொசப்பெத்தேமியாவில் சுமேரிய நாக ரீக பண்பாட்டைக் கலந்து காண முடி கிறது. அது போல் இப் பகுதியிலும் சிந்து வெளியிலும் திராவிட மொழிக் குடும்பத்தில் ஒன்றன பிராஹாய்மொழி யைக் காண முடியும். அதிதெற்கே இருந்ததால் திராவிடர் ஓரளவு தனித் துவம் பெற முடிந்தது. திராவிடர் தென் னிந்தியாவில் வலியூன்றி தென்னிந்திய இனத்தை தம் அடிமைப் படுத்தி சுமார் 2000 ஆண் டு கள் வலிபெற்றவராக சிறந்த ஆட்சியமைப்பு டை ய வ ரா க இருந்தனர். ஆரியர் படையெடுப்பில் மொசப் பெத்தேமிய சிந்து வெளியில் கலந்த திராவிட நாகரீகம், மொழி இனத் தூய்மை அழிந்து ஆரியர் செல்வாக்கு அப் பகுதிகளில் கூடியளவு படியவும் திராவிடர் செல்வாக்கு அப்பகுதிகளில் ஒரளவே காண முடியும். ஆனல் தென் னிந்திய திராவிடர் ஆரிய படையெடுப் பில் அதி தெற்கே இருந்தமையும் வலி பெற்று இருந்தமையும் திராவிட தனித் துவத்தை பெருமளவு காப்பாற்ற முடிந்தது.
இத் திராவிடம் என்ற சொல்லின் பொருள் யாது என்பதே ஏகாரம் கெட தர்மிலர் எனவும், லகரம் டகரமாகத் திரிந்து தர்மிடர் எனவும் மெய்குற்று அழிந்து ஒலி நீண்டு தராமிடர் எனவும் மகர உடம்படுமெய்கெட அதன் இன மான வகர உடம்படுமெய் தோன்றி திராவிடர் எனவும் முதல் எழுத்து இக ரம் பெற்றுத் திராவிடர் எ ன் று ம் ஆனது என்பர். இத் திராவிடர் மொழி யியல் அடிப்படையிலே தென்னிந்திய மொழிகளுக்கும் உரிய தாய் மொழி தமிழ் என இதுவரையும் நம்பி வாழ்ந்த னர். ஆணுல் கால்டுவெல் ஐயரின் ஆய் வின் படி திராவிட மொழிகளின் தாய் மொழி ஆதித்திராவிட மொழியாகும். அதிலிருந்தே இந்த இருபத்தொரு திரா விட மொழிகளும் உதித்ததென்றும் இவ்விருபத்தொரு திராவிட மொழிகளும் பேசியோர் காலா கா ல ம் (லீசியர்) மிலேச்ச காட்டுப் பகுதியிலிருந்து புலம்
1.(

பெயர்ந்து சென்றவர்களாவர். இவர்கள் சென்ற இடங்களில் தங்கி அப்பகுதிக ளில் ஆதித் திராவிட மொழியைத் திரித் துப் பேசி வந்தனர். இவர்கள் மொசப் பெத்தேமியாவுக்கூடாகவும், ஆப் க ர னுக் கூடாகவும், இந்தியாவின் மேற் குக்கரையூடாகவும் தென் இந்தியாவை அடைந்தனர். தங்கிய இடங்களிலே பேசப்பட்ட ஆதி மொழிகளுடன் கலந்த மையினலேயே ஆதித் திராவிட மொழி திரிந்து இன்றுள்ள பிரஹாய், இராஜ்ம கால், கோண்டா, குடகு, துளு போன் றவையாகவும் மேலும் வடமொழிப் பாதிப்பான தெலுங்கு, கன்னடம், மலே யாளமாகத் திரிந்தது. இவ்வாதித் திரா விட மொழியின் ஒரளவு முழுத்தன்மை யான வடிவம் தமிழ் மொழியில் மட் டுமே காணப்படுகிறதெனவும் சுவாமி ஞானப்பிரகாசர், சபாபதி நா வலர் போன்றேர் கூறுகின்றனர். எனவே தான் ஆதித் திராவிட அடிச் சொற்கள் பெருமளவிற் தமிழிற் காணப்படுவதணு லேயே தமிழைத் திராவிட மொழியின் தாய் மொழி எனக் கூறுகின்றனர்.
தெர்மிலர் அல்லது திரIலர் என்ற G3 TGGTTT fif:
தெர் அல்லது திர என்பது அரை யுச்சரிப்பினுல் தெரை அல்லது திரை என்ருயது. எனவே திரை+ இல்+அர் திரமிலர் என்று வந்தது. இச் சொல் லில் இரண்டு அடிச் சொற்கள் தமிழின் அடிச் சொற்களாகக் காணப்படுகின் றது. அதாவது திரை என்பது கடல், இல் என்பது குடி, எனவே திரமிலர் என்பதன் பொருள் கடற்கரையை வாசஸ்தலமாகக் கொண்டவர். இதை விட இவர்கள் மிலேச்ச நாட்டிலிருந்து கரையோரமாக வந்தமையினுல் கடற் செல்வாக்கைக் கூடப் பெற்றவர்களா கக் காணப்படுகின்றனர். இந் தி யா விலே சென்று குடியேறும் இத் திராவி டர் மத்திய பகுதியிற் சென்று குடியே ருது கரையிற் சென்று குடியேறியதா கச் சான்றுகள் உள. குமரிக் கரையிற்

Page 137
குடியேறியமையும் மலபார் கரையில் வாழ்ந்தமையாலும் இவர்களுக்குக் கடற் செல்வாக்குக் கூடியது என்பது தெற் றெனப் புலனுகும். அத்துடன் இவர்கள் கொண்ட பட்டினங்கள் கடற்கரையை அண் டிக் காணப்பட்டது. மதுரை, முசிறி, கொற்கை போன்றன. அடுத்து திராவிட மக்களிடையே வழங்கிய பல குழுப் பெயர்கள் திமிலர், மீனவர், திரை யர், முத்திரையர் (முன்னிர் கொண்டது கடல் திரை என்பதும் கடல் அதுவே முத்திரையர் ஆக்கியது என்பர்) பரவர் போன்ற இத்தகைய முழுப் பெயர்ச8ளக் காணக் கூடியதாக உளது. ஹைமென் ருேவ் திராவிடர் மத்திய தரைப் பகுதி யில் இருந்தது. தென் இந்தியாவுக்கு வங் தது கடல் மார்க்கமே என நிறுவ எடுத்த காரணங்களுள் இதுவும் ஒன்றகும். ஆணுற் திராவிடர் கடல் மார்ககமாக வந்திருக்க முடியாது.
வட மொழியியலாளர் சிலர் திராவி டர் என்னும் சொல்லுக்குத் துரத்தப்பட்
ஆதாரம் :-
1800 ஆண்டுக்கு முற்பட்ட தமிழர்' பிரயோக விவேகம் = சுப்பிரமணிய திட் தமிழரின் பூர்வீக சரித்திரமும் சமயமு சொற் பிறப்பு ஒப்பியல் அகராதி - ஞா திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் உரிமைக் குரல் (மலர் 1) (தமிழரும் அ
ി/ാഖിസ്ഥിങ്) ഉ_/് ഒ/) മ71)
பிழை நீங்குவதே உயிருள் குறைசொல வேண்டாம் உ
ക്രഞകuി(7 ഖി'(് (ഖബീഖ
1C

டோர் எனப் பொருள் கொள்ளுகின்ற னர். அதாவது த்று, துரத்து என்னும் அடியாற் பிறந்த சொல்லே அச்செயலைச் செய்த மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டதா யிற்று. அதுவே திராவிடர் என்பர்.
ஆணுல் இத்தகைய கருத்துக்களே
நாம் தொகுத்து நோக்கினுற் திராவிடர் என்னும் பெயர் வட மொழிச் சொல் என்பது முற்றிலும் தவறு. அதே நேரத் திற் தமிழ் தான் திராவிடமாகியது என் பது முற்றும் முரண்பட்ட தொன் ருகும். தமிழ் திராவிடமாயின் அல்லது வட மொழியியலாளர் இட்ட பெயர் தான் திராவிடர் என்பதாயின் திராவிடர் இக் தியாவிற் தோற்றம் பெற்ருேர் எனப் பொருள் குறிப்பதாய்விடும். ஆணுல்
அவர்களின் தாயகம் மிலேச்ச நாடு அதாவது மத்திய தரை இனமே திரா விடர் என்ற கருத்தே தற்கால ஆராய்ச் சியின் முடிவாக இருப்பதால் தெர்மிலர் என்ற மருவிய வழக்கே திராவிடர் என் பது உண்மை.
- கன தசபைப்பிள்ளே
ட்சதர்
ம் - ஞானப்பிரகாசர் எஸ். னப்பிரகாசர் எஸ். - கால்டுவெல் (முகவுரை) புவர் தம் தொன்மையும்) - க, சிற்றம்பலம்
வும் சொல்லல் மடமை - இந்தப் ബ/ിങ്ങ് & ഞ10 - 81ി,മ) றவின் பகை நீங்குங்
(3-5/767r — S_/fi/<667 ருவீர்.சிங்கங்காள்.
- பாரதிதாசன்

Page 138
SID f3)L GLIII ir
-O இரா. சிவக்
ஈழத்து இலக்கியம் விழிப்ப டைந்து விட்டது. இந்த விழிப்பிற்கு பல்கலைக்கழகம் கணிசமான g2(5 L. Isä GÕD5 செலுத்தி வந்துள்ளது - செலுத்தியும் வருகின்றது. பல்கலைக் கழகத்தில் இந்த விழிப்புணர்ச்சி அறு பதுக்குப் பின்னர் ஏற்பட்டது. பின் னுேக்கிப் பார்க்குமிடத்து எம்மி டையே வாழ்ந்து வெளியேறிய எழுத் தாள ர் க ள் இரு கோஷ்டிகளாக இருந்து போட்டி மனப்பான்மையு டன் பல சாதனைகள் புரிந்திருப்பது தெளிவாகின்றது. இந் த ம ன ப் பான்மை தற்போது காணப்பட வில்லை. காரணம், இப்பொழுதுள்ள வர்களது பரந்த சிந்தனையாக அல்லது பக்குவமடைந்த மனநிலையாக இருக்க லாமென எண்ணத் தோன்றுகிறது.
அறுபதுக்குப் பிறகு - எ ன் ற தலைப்பில் 64-65 மாணவ மலரில் வெளிவந்த பொன்னையா பாலசுப்பிர மணியத்தின் பல்கலைக் கழக ஆக்க முயற்சிகள் பற்றிய ஒரு நோக்கும், அதற்கு மறுநோக்காக 66-67 இளங் கதிரில் மு. பொன்னம்பலத்தின் அறு பதுக்குப் பிறகு கட் டு ைர யு ம், மேலோட்டமாக இங்கு கவனிக்க வேண்டியவைகளாகும். முன்னவரது கட்டுரை குழந்தைத் தனமானது - விமர்சன மென்ருல் என்னவென்று புரியாத ஆளுக்கு ஒரு தொப்பி சூட் டும் செயலாகவே முழுக்க முழுக்கக் காணப்படுகின்றது.
விமர்சனம் ஒரு கலையாகும். நடு நிலையினின்று ஆராயும் போதுதான் இது கலைத்தன்மை பெறுகின்றது. நடு நிலை தவறும் போது பச்சைக்குழந்தை ஒன்றைக் குத்திக் கொல்லும் கொடுங்

எழுத்தாளர்கள்
சந்திரன் o
கொலைக்கு ஆளாக வேண்டிய நிலை ஏற்படும். விமர்சக நடுநிலை ஆயிரங் கோணங்களிலிருந்து ஒரு படைப்பை அனுபவிக்கத் தெரிந்த ஒரு பக்குவ நிலையிலேயே ஏற்பட முடியும்.
இந்த மேற் கூறிய தன்மைகள் அனைத்தும் மு. பொன்னம்பலத்தில் இருக்கின்றது என்பதை, அவரது கட் டுரை காட்டுகின்றது. எனவே அக் கட்டுரையில் நடுநிலையில் நின்று குழந் தையின் தவறை உணர்த்தி முதுகில் தட்டிவிட்ட உயர்தன்மை காணப்படு கின்றது. அத்துடன் உண்மையாக எம் மிடையே இரு ந் து வெளியேறிய எழுத்தாளர்களை அக்கட்டுரை இனங் காட்டுகிறது.
எமக்கு முற்பட்ட பல்கலைக் க ழ கத்தின் தரமான எழுத்தாளர்களென க. பரராஜசிங்கம், செ. யோகநாதன் செம்பியன் செல்வன், செங்கை ஆழி யான், கதிர்காமநாதன் ஆகியோ ரைக் குறிப்பிடலாம். மிகத் தரமான கதைகள் என்று விளாம்பழத்தையும், சோளகத்தையும் டு முT ல்லலாம். இங்கு உருவாகிய எழுத்தாளர்கள் பலர் வெளியே சுடர் விட்டுப் பிரகா சிப்பதை ஈழத்து இலக்கிய உணர்வு டையவர்கள் அறிவர்.
ܓ -->¬¬-ܠܗ . எம்மிடையே தற்போது ஸ் ள எழுத்தாளர்கள் சிலராயினும் அவர் கள் மிக த் தரமானவர்களாகக் காணப்படுகின்றர்கள். பொதுவாகப் பார்க்குமிடத்து உயர்ந்த சிந்த னே உடையவர்களாகவும், மனப்பக்குவ மடைந்த தன்மையுடையவர்களாக வும், பெயரை அச்சில் பார்க்கவேண்டு மென்பதற்காக இலக்கியம் படைக்
O6

Page 139
கும் தன்மையற்றவர்களுமாகக் காணப்படுகின்ருர்கள். இதற்கு அடிப் படையான காரணம் முன்னவர்கள் போலன்றி இவர்கள் பல்கலைக் கழகம் புகு முன்னர் எழுதத் தொடங்கியவர் களாக இருப்பதே யாகுமென்று துணி யலாம். இந்தப் பண்பட்ட பக்குவம டைந்த எழுத்துத் தன்மைக்குச் சாட் சியாக பல்கலை வெளியீட்டின் 4வது சிறுகதைத் தொகுதியான யுகம்’ தொகுதியினை உங்கள் முன்னுல் மிகத் துணிவாக வீசுகிறேன். யுகம் சிறிய தொகுதிதான். கடுகு சிறிதானுலும் காரம் பெரிதல்லவா?
யுகத்தை மலர்த்தியதும் ‘தவம் தெரிகிறது. மு. பொன்னம்பலத்தின் படைப்பு அது. வெள்ளாளரும் மீன வர்களுடன் மீனவர்களாக மீன்பிடித் தொழிலில் ஈடுபடுகின்றனர். அதைக் கண்ணுற்ற போலிக் கெளரவப் பேர் வழிகளின் மனக்குமைச்சல் தான் இக் கதைக் கரு. யாழ்ப்பாணத்துத் தீவுப்
பகுதியின் மண்வாசனை வீசும் சிறந்த
கதை தவம் தற்கால இளைஞன் ஒரு வனின் முற்போக்கான மன ஓட்டத் தையும் வாயளவில் போலிக் கெளர வம் பேசிக் கொண்டு, செயலில் சாதிக் கத் திறனற்ற வெள்ளே வேட்டிக் கார ரையும் படம் பிடித்துக் காட்டுகின் றது. எந்தத் தொழிலை இழிவானதாக நினைக்கிருர்களோ அந்தத் தொழிலா ளரின் வரவிற்காக கரையில் தவம் இருக்கும் யதார்த்த நிலையை அன்ரு டம் நாம் காணும் உண்மை நிலையை ஆசிரியர் வெகு அழகாகக் கலை உணர் -வுடன் சித்தரிக்கின்ருர் கதாசிரியர் கதை சொல்லுப் பான்மை அற்புத மானது. அவரது நடை அவர் ஒரு பண்பட்ட எழுத்தாளர் என்பதைக் காட்டுகின்றது. தீவான்’ என்ற புனை பெயரில் ஒளிந்திருந்து 10 வருடங்க ளுக்கு மேலாக சிறுகதை எழுதி வருப வர்தான் மு. பொ ன் ன ம் பல ம். இலங்கை வானெலிக் கதை அரங்கில் வாசிக்கப்பட்ட "வெறுமை’ என்ற
1.

)7
இவரது சிறுகதை அற்புதமானது. காலை முதல் மாலை வரை ஒரு இளைஞ னின் நடவடித் கையைக் கூறி இரவு * சடங்கு முடித்துப் படுக்கும் போது எல்லாம் வெறுமையாக இருக்கிறதை கலேயம்சத்துடன் காட்டுகிருர் . இவர் கதாசிரியர் மாத்திரமல்ல சிறந்த கவி ஞருமாவர். கலைச்செல்வி ஆசிரியர் சிற்பி அவர்கள் விரல் மடித்து எண் னக் கூடிய ஈழத்துத் தரமான கவிஞர் களுள் மு. பொன்னம்பலம் என்னும் போது ஒரு விரல் மடியும் என்று ஒரு முறை எங்கோ எழுதியது என் ஞாப கத்துக்கு வருகிறது. அது முற்றிலும் உண்மையே. சிறந்த கதாசிரியர், மிகச் சிறந்த கவிஞர், தரமான கட்டு ரையாளர் ஆ கி ய பாராட்டைப் பெறும் மு. பொ. ஈழத்து முன்னணி எழுத்தாளர்களுள் ஒருவராவார்.
செ. வே. காசிநாதன் மெய்யியல் விரிவுரையாளர் இதனுல்தானே என் னவோ நுண்மையான மன உணர்வு களை இவரது கதைகளிற் காணக் கூடியதாக உள்ளது. யுகம் தொகு தியில் வெளிவந்த இவரது மாலை என் னும் சிறுகதை பற்றித் தொகுப்பாசிரி யர் திரு. காசிநாதனுடைய கதை சிறுகதை என எழுதப்படாதது" என்று குறிப்பிட் டி ரு க் கி ன் ரு ர். மாலை யை வாசித்த பின்னர் இக் கூற்று எனக்குப் புதிராகவே படுகின் றது. அவரது கலாரசனையில் அல்லது எடைபோடும் திறத்தில் சிறிது ஐயம் பிறக்கிறது. ஒரு பாத்திரப் படைப்பு கதையாக முடியாதா? யார் கூறினர் கள் இல்லையென்று! * Lp [T 2%)) * u?) გზT நான்’ என்ற பாத்திரம் பின்னுேக் கிய குழந்தைப் பாத்திரமாக பூரணத் துவம் அடைகின்ற தென்றே நான் கருதுகிறேன். அந்தக் குழத்தையின் நினைவோட்டத்தின் மையப் புள் ளி யாக அப்பர்’ என்ற பாத்திரம் ஒளி கூட்டுகின்றது. எமது கடந்த காலக் குழந்தைப் பருவ நினைவுகளில் நிலைத் திருப்பன மிகச் சிறிய பகுதிகளே.

Page 140
அதில் முக்கியமானவை மறந்து போயி ருக்கும், அசட்டுத் தனமான - ஆனல் அன்று புதுமையாக இருந்தவைதான் நினைவில் நிற்பவைகளாகும். இந்த உளவியல் தன்மையை மாலை நன்கு காட்டுகிறது.
- - - கிணறு நாள் தோறு ம் அடைந்த வளர்ச்சி எனக்கு ஞாபக மில்லை. வெடி வைத்துவிட்டு அவர் கள் ஒடியதும், அந்த மனிதர்களிலே ஒருவர் தலைக்குப் போட்டிருந்த தாழந் தொப்பியும், அண்ணர் கிணற்றில் விழுந்து நெற்றியை உடைத்துக் கொண்டதும். வேலையாட்கள் பொங்கியதும், கிணற்றுக்குள் இருந்து சாம்பிராணிப்புகை வந்ததும் .
மாலையில் வரும் குழந்தையின் இந்த நினைவோட்டமானது கூர்ந்து அவதானிக்குமிடத்து உண்மையான உளவியல் தன்மையை எடுத்துக் காட் டுகின்றது. இது பாராட்டப் பட வேண்டிய அம்சமாகும். இவரது முதற் கதையான செடியும் கொடியும் உரு வகக் கதை போலமைந்த அற்புத மான காதல் கதையாகும். அஃறிணைப் பாத்திரங்களைக் கையாண்டே நல்ல கதை படைக்க முடியுமென்பதற்கு அது ஒர் எடுத்துக்காட்டு.
இன்றைய சிறுகதைகளில் உள வியலின் பங்கு அதிகமாகும். மனித னுக்கல்ல மனித உள்ளத்துக்குத்தான் நாம் அதிக மதிப்பளிக்க வேண்டியவர் களாக இருக்கிருேம். காசிநாதன் போன்றவர்கள் மிகவும் நுட்பமான உளவியல் பிரச்சனைகளுக்கு முக்கியத் துவமளித்து கதை படைத்து ஈழத்து இலக்கிய த்தை வளம்படுத்த வேண்டி பவர்கள்.
திமிலைத் துமிலனைக் க வி ஞ ர் என்று பலரும் அறிவர். ஆனல் அவர் ஒரு கதாசிரியரும் கூட மாலதி என்ற புனைபெயருள் மறைந்திருந்து பல கதைகள் எழுதியுள்ளார். இருந்

O8
தும் கதாசிரியராக அறியப்படாமல் இருப்பதற்குக் காரணம், இவரது கவிதையில் இருக்கும் சிறப்பு கதையில் இல்லாமையாகும். 1959 ல் வீரகேசரி யில் வெளியான வானவில் என்ற சிறுகதையுடன் கதாசிரியராக இவர் அறிமுகமானுர், ஏழைச் சிறுமியான அ ரிய ம் என்பவளைச் சித்தரித்துக் காட்டுவதன் மூலம், அவளது குடும்ப ஏழ்மையையும், தாய்ப் பாசத்தையும் சித்தரித்துக் காட்டுகிருர், 'இந்தா,
செல்லிப் பெத்தா கடையில் உப்பு அரை முத்தல் வாங்கிற்று, புளியங்
காயும் ரெண்டு புறக்கிற்று ஓடி வா'
என்பன போன்ற வசனங்கள் யதார்த் தமானவையாக உள்ளன. கடைசியில் அரியத்தைச் சாகடிக்கிருர் ஆசிரியர், ஒன்று அழியும்போது இன்னென்று பிறப்பதைக் காட்டி, முடிவில் வான வில்’ என்ற தலைப்புக்கு விளக்கம்
கொடுப்பது போன்றன அசட்டுத்தன
LOTT 6ÖT6ð) (6) || .
1961 மார்ச் கலைச் செல்வி இத ழில் வெளியான கடன்காரன்’ என்ற கதை ஒரு நல்ல கதையாகத் தோற்ற மளித்தாலும் பல குறைபாடுகளைக் கொண்டதாகவே இருக்கின்றது. ஒரு வன் இன்னுெருவனிடம் கடன்காரன் ஆகிருன் கடன் கொடுத்தவன் மகள் அவனைக் காலிக்கிருள். கலியாணம் செய்ய முடியவில்லை. அவளுக்கும் கா த ற் கடன்காரன் ஆகிருன் செயற்கைத் தன்மை இதில் மிகுதியா கப் புகுத்தப்பட்டுள்ளன. கடன் காரன்’ என்ற கதைத் தலைப்பை வலுப்படுத்த ஆசிரியர் மிகவும் சிரமப் பட்டிருப்பதும் தெரிகிறது. கதைக்குத் தலைப்பே தவிர தலைப்பிற்குக் கதை யில்லை. கதை அதன் மையக் கருவினை மாத்திரமே சுற்ற வேண்டும். அதற்கு அப்பால் மேயப் போவது அதை நடைச்சித்திரமாக்கிவிடும். ஆசிரியர் இதை உணர வேண்டும்.
* இமையவன் சில கதைகள்தான்
எழுதியிருப்பினும் அதில் தான் ஒரு
مجحتے
ہے۔

Page 141
நல்ல எழுத்தாளராக வர முடியும் என்பதைக் கா ட் டி யி ரு க் கி ரு ர். யுகம் தொகுதியின் தொகுப்பாசிரி யரான இவர் இலக்கியத்தில் ஏதாவது சாதிக்க வேண்டும் என்ற துடிப்பு மிக் கவர். அதே தொகுதியில் வெளியான இவரது கெளரவப் பிச்சை என்ற கதை ஏழை ஒருவனே அற்புதமாக - இரக்க சிந்தை ஏற்படுத்தும் விதமாகப் ப டம் பிடித்துக் காட்டுகின்றது. போலி இரக்க சிந்தனையாளர்களைச்
சாடுகின்றது. படத்தில் வரும் ஏழைக்
காக இரங்கும் உள்ளம் கொண்டவர் கள் நிசவாழ்வில் அவர்களை அருவருப் புடன் நோக்குகின்ற உண்மை மன நிலை படம் பிடித்துக் காட்டப்படுகின் றது. நிசமாக இப்படி நிகழ்வது சாத்திய மில்லாவிட்டாலும் கற்பனை யா க ச் சொல்லாவிட்டால் பிற கென்ன கலை ? போன்ற வசனங்க ளும் தூய காற்றை நன்று க இழுத்து தீயதாக விடும் மனிதனைப் போல என்பன போன்ற புதிய உவமைகளும் கதைக்கு ஆங்காங்கே உயிரூட்டுகின் Dā. ... .. அந்தக் கல்நெஞ்சன் கண்க ளில் நீர் தேங்கியது. என்ற வசனத் திலுள்ள கல் நெ ஞ் ச ன் என்ற வா ர் த் தை கதாசிரியரின் பலவீ னத்தை அல்லது தன்னில் நம்பிக்கை யின்மையையே கா ட் டு வ தா கும். நிகழ்ச்சிகள் மூலம் அவனைக் கல்நெஞ் சனுகக் காட்ட வேண்டுமே தவிர வெறும் வார்த்தைப் பிரயோகத்தால்
அப்படி ஒரு பாத்திரத்தைப் படைத்து
விட முடியாது.
ஆசிரியரின் பி ற கதைகளான கலைச் செல்வியில் வெளியான 'அக்கா", தேனருவியில் வெளியான மைத்துணி போன்றன கலையுணர்வுடன் நிகழ்ச்சி களைச் சித்தரிப்பதனுல் நல்ல கதைக ளாக அமைந்துள்ளன. விவேகியில் வெளியான சுடலை மடம்' என்னும் உருவகக் கதையில், சுடலை மடம் கதை சொல்லுவது போலமைந்த பாணி நன்முக உள்ளது. கெளரவப் பிச்சை
10.

தவிர்ந்த இவரது கதைகளில், கதை யின் உச்சியையோ திருப்பு மையத் தையோ காண முடியாததால் மனத் தில் பதிய முடியாது போய்விடுகின் (i) čiji .
பீ. மரியதாஸ் ஒரு மலைநாட்டு எழுத் தாளர். மலைநாட்டுத் தரமான எழுத்தா ளர்களுள் ஒருவராகத் தி க ழ் கி ருர், யுகம் தொகுதியில் வெளியான இவரது முரண்பாடு என்ற கதை, தேயிலேத் தோட்டத் தொழிலாளரின் முரண்பாடு நிறைந்த வாழ்க்கையைப் படம் பிடித் துக் காட்டுகின்றது. தேயிலைத் துரள் பெட்டியிலடைத்து, காலம் கடந்து வீடேகும் மாரிமுத்து வீட்டிலே தேநீர் குடிக்க வழியில்லே அவன் பல்லித் தண் ணிர் குடிக்கிருன் - என்ற கருவைச் சுற்றிப் படர்கிறது கதை. உழவனுக்கு வயல் இல்லை, மீனவன் வீட்டில் மீன் இல்லை என்ற தற்கால யதார்த்த நிலை யைப் பல விதமாகப் பலர் காட்டியிருந் தாலும் தேயிலேத் தோட்டத் தொழி ல ளிக்குத் தன் பாவிப்புக்குத் தேயிலே இல்லே என்பதை மரியதாஸ் கலேயுணர் வுடன் சித்தரித்துக் காட்டுவது இரக்க உணர்வை ஏற்படுத்தவே செய்கின்றது. கதைக் கருவை விட்டுக் கதாசிரியர் பல இடங்களில் மேயச்சல் போட்டுத் திரும்பு கிருர் தோட்ட வர்ணனை, துரை பற் றிய குறிப்புகள் மையக் கருவை விட்டு எங்கேயோ சிந்தனேயைச் சிதறடிககும் சம்பவங்களாகும். இக்குறைகளே யெல் லாம் தவிர்த்துப் பார்க்குமிடத்து முரண் பாடு ஒரு நல்ல கதையாகவே படுகின் றது. 'முப்பது . முப்பத் தஞ்சி. s என்று கணக்கப் பிள்ளை ருத்தல் சொல் லும் சத்தம் மட்டும் மணிக்கூண்டின் ஒலியைப் போல கேட்டுக் கொண்டிருக் கின்றது. நிசப்தமான, ஆணுல் ஒலி மர ணிைக்காத, பெரிய மணிக் கூண்டு இயங் கும் போது எழும் கிர் என்ற ஒலியைப் போன்ற முனு முணுப்பு மெதுவாகக் கேட்டுக் கொண்டே இருக்கின்றது . என்பன போன்ற உவமைகள் கதையின் கடைக்கு உயிரூட்டுகின்றன. மாரி

Page 142
முத்து - அவன் தான் ரங்கம்மாவின் கணவன் என்று பாத்திரத்தை அறி முகப் படுத்துதல் ஆரம்ப எழுத்தாள னின் தன்மையாகும். மரியதாஸ் இவற் றைத் தவிர்க்க வேண்டும். மொத்தத்தில் முரண்பாடு கல்ல கதையேயாம்.
க. சரநாதன்; இவர் கவிஞரும் எழுத் தாளருமாவார். "யுகம் தொகுதியில் கத வட்ைப்பு என்ற கல்ல தலைப்பில் வெளி யாகியுள்ள இவரது கதை ஏனைய கதை கள் எல்லாவற்றிலும் பார்க்க வேறுபட் டது. ஆமாம்; இது ஒரு காதற் கதை. காதற் கதை என்ருல் அதுவும் மனத் தைத் தொடவேண்டு மென்றல் காதற் தோல்வி பற்றிக் கூறவேண்டும். மிகப் பெரிய இலட்சியம் ஒன்று இருக்கவேண் டும். வஞ்சகமில்லாமல் - மரபை அனு சரித்து சரகா தன் கதையில் இவ்வளவை யும் காணக்கூடியதாக உள்ளது. ஒரு வளே ஒருவன் காதலிக்கிறன். ஆணுல் இன்னுெருவன் கலியாணம் செய்கிருன், அக்த உத்தமி - பதிவிரதை நான் ம ன த் தா ல் மாசுபடுத்தப்பட்டவள்; என்னைத் திண்டாதீர்கள் என்று வச னம் பேசுகிருள். இவன் ஒரு மகாத்மா : எனவே தன் மனைவியைத் தீண்டாது வாழ்கிருன் சிறிது காலத்தில் சாகிருன், (சாகத் தானே வேண்டும்.) முந்தைய காதலன் விதவையான இவளைத் தேடி வந்து வசனம் பேசுகிருன்; அவள் கத வடைக்கிருள்; கதை முடிகிறது. கதை யின் 'கரு' ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட எழுத்தாளர்களால் இதுவரை கையாளப் பட்ட கருவேதான். திரும்பத் திரும்ப இதைச் சொல்வதில் என்ன தான் இருக் கிறதோ ? புதிய முறையில் காதல் இல்லேயா ? க த வ டைப் பி ல் வரும் உவமைகளோ 'அனற் பொறி பட்ட பஞ் சாய்', 'பாலும் நீருமாய் .', 'பனியில் தோய்ந்த மென் மலராக 'கானல் நீராக’ என்பன போன்ற பழைய காலம் தொட்டு இன்றுவரை கையாளப்படும் உவமைகளாக இருக்கின்றதே தவிர ஒரு புதுமை இல்லை. கதையின் கடையில் கவிதைத் தன்மை காணப்பட்டாலும்

அவை அர்த்தமற்ற வெறும் வார்த்தைக் குப்பைகளாகவே உள்ளன.
கதவடைப்பை எழுதிய சராாதன் தான் 'மனக் கோணல் என்னும் பரிசு பெற்ற கதையையும் எழுதியுள்ளார். தமிழ்ச் சங்கத்தாரின் அளவுகோலில் முதல் தரத்தை இது எட்டவில்லை என்று இரண்டாம் பரிசு கொடுக்கப்பட்டது. கதை சுந்தரம் என்ற பைத்தியப் பாத்தி ரத்தின் மூலம் போலித் தீண்டாமை இரக்கவாதிகளைச் சா டு கிற து. தன் தந்தையான சிதம்பரத்தின் ம ன க் கோணலே முழு மனக்கோணல் கொண் டவனே புரிந்து கொள்கிருன் பைத்தி யம் மூலமாக உலகப் பைத்தியகாரத் தனத்தை ஆசிரியர் காட்டி, தான் ஒரு எழுத்தாளன் தான் என்பதை நிலை நிறுத்திக் கொள்கிருர், வசனநடையில் வார்த்தை அலங்கார மிகுதியும், பாத்தி ரங்களின் கூற்று. வசனங்களாக நீண்டு வெளிப்படுவதும் கதையின் போக்குக்கு ஊறு செய் கி ன் ற ன. இவற்றை ஆசிரியர் இனியாவது தவிர்க்க வேண்டும். (ஏன், பிரபல எழுத் தாளர் ஜெயகாந்தனும் இந்தத் தவறை விடுகிறர் தான்.)
மொத்தத்தில் ஆறு தரமான எழுத் தாளர்களே இனம் கண்டு அறிமுகப் படுத்தியுள்ளேன். இன்னும் பல எழுத் தாளர்கள் எம் மத்தியில் மறைவாக இருக்கலாம். அவர்களை எல்லாம் 'இலக் கிய வட்டம்' என்னும் புதிய அமைப்பு வெளிக்கொணரும் என்பதிலும், இன் னும் புதிய எழுத்தாளர்களை உருவாக் கும் என்பதிலும் அசைக்க முடியாத கம் பிக்கை பிறக்கின்றது. இன்னும், நம் மத்தியில் இருக்கும் கு. சண்முகநாதன், செல்வி இரத்தின காந்தி, சத்தியசீலன் (கொழும்புப் பல்கலைக் கழகம்) புவனேஸ் வரி, பரணர் போன்றவர்களைக் கூற லாம். எம், வாமதேவன் நல்ல எழுத்தா ளரும் விமர்சகரும் ஆவார்.
முடிவாக என்னைப் பற்றிச் சில கூறவேண்டும். நான் யார்? நானும்
ܝ ܗ .
<-- جیب صے

Page 143
ஒரு எழு த் த ஸ்ா ன் தா ன் என்ற தொப்பியை எனக்கு நானே சூட்டிக் கொள்கிறேன். என் கதைகளைப் படித்த வர்கள் இதை ஏற்றுக் கொள்வார்கள் என்றே நம்புகிறேன். யுகம் தொகுதியில் வெளியான புதுமை விளம்பரம்' என்ற கதை புது வகை உத்தியில் எழுதப்பட் டது. சிலருக்கு அது கன்ருதவும், பல ருக்கு அது சரியில்லாதது போலவும் தோன்றும். என்ன செய்வது ? பலர் மரபை மதிப்பவர்கள் அல்லவா ? என் ஆன இனம் காண வேண்டுமெனில் 6, 3. 66 - தினகரனில் வெளியான ஒளியின் சிதறல் என்ற கதையையும், கலைச்
1/ബ01) 9/കീ1/7/'@1) കീ இறவா இலக்கணத்தின் ஏ ஆர்க்கும் சிலம்பின் அழகு
பார்க்காத கண் பாவக் கண்
கத்து கடல்பறித்தும் கல்ல, குத்து வடமொழியின் கூர் வாடாத செந்தமிமின் வர ஆடாத கால் ஆனேக்கால்/
11
 
 

செல்வி 1963 ஐப்பசி இதழில் வெளியான துடிப்பு என்ற கதையையும் வாசிக்க வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
புதிய உத்தி முறைகளும், புதுமை சிந்தனைகளும், பழைய வரட்டு மரபைத் துணிவுடன் மீறும் எழுச்சியும் நல்ல எழுத்தாளர்களே உருவாக்க வல்ல சக்திகளாகும். 'திறமையான புலமை யெனில் வெளிநாட்டார் அதை வணக் கம் செய்தல் வேண்டும். பாரதியின் கனவை ஈழத்து இலக்கியப் படைப் பாளிகள் கனவாக்கும் நாள் அதிக
ി/ഞൺ 14,മ്മ @l) - പ്രമാണ് (ിI0/71/ിu/) தமிழ் நடையும்
27 γ .
ாதார் தீவைத்தும்
பட்டும் - இத்தனேக்கும் லாறு கேட்டபின்
- காசி ஆனந்தன்

Page 144
ଝୁଣ୍ଟି
பள்ளி எழுச்சிப் శిశిషిక్స్టి- 2 ఎ,
நடைமுறை வாழ்க்கையில் கானும் நிகழ்ச்சி ஒன்றைக் கருவாகக் கொண்டு உருவம் பெற்றது. கதையோ அல்லது காவியமோ வேறு எந்த இலக்கியமோ பெரும் பாலும் வாழ்க்கை நிகழ்ச்சிகளு டன் தொடர்புடையனவாய் இலக்கிய கர்த்தாக்களின் கற்ப2ன ஆற்றலுக் கேற்ப வடிவம் பெறுகின்றன. மனிதன் σσ. L Lρτες வாழ்ந்த காலத் தொட்டுச் சில பழக்க வழக்கங்க2ள மேற் கொண்டு வந்துள்ளான். உறக்கத்தில் இருக்கும் ஒருவரை உறங்கி எழுந்த ஒருவர் உணர்த்தும் வ ழ க் க ம் தொன்று தொட்டு இருந்து வருகிறது. இவ் வழக் கம் சாதாரண குடிகளிடத்திலும் அரண் மனேயிலும் கூட மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்திருககலாம். ஒருவர் தம் உறவின ரையோ அல்லது தலைவரையோ துயில் உணர்த்திப் பின் யாவரும் தொழில் துறைகளே நாடிச் சென்றிருக்கலாம். பின்பு மன்னன் செல்வாக்குப் பெற்ற காலத்தில் மாளிகையில் இவ்வழக்கு நிலைபெற்றுக் தொண்டது. அக்காலங் தொட்டுத்தான் கலைத்தன்மையுடன் இந்நிகழ்ச்சி பொருத்தப்பட்டுப் பாடல் உருவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்,
பள்ளி எழுச்சி என்பது படுக்கை யில் இருந்து எழுதலே வேண்டுதல் எனப் பொருள்படும். தொல்காப்பியர் காலத்தில் மன்னரைப் பாடித் துயில் எழுப்பும் வழக்கம் இருந்திருக்க வேண் டும். தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் சூத்திரம் ஒன்று (சூத் 36) மன்னரைத் துயிலுணர்த்திய வழக்கத்தைக் கூறு கிறது.

ಜಿಜಿಜಿಜಿಜ್ಜಿ IIIIII', Insir soIIiiijf :
ହୁଁ குந்தநாதன்-ஜ்
"தாவில் நல்லிசை கருதிய கிடக்
தோர்க்குச் சூதர் ஏத்திய துயிலெடைநிலையும்
என்ற அடிகள் மூலம் மன்னரைச் சூதர் ஏத்திப் பாடிய மரபு இருந்ததை அறிகி ருேம். அரசன் பாசறைக் கண் உறங் கும் போது சூதர் வைகறை கேரத்தில் அவனேத் துயில் எழுப்பப்பாடுவர் என்ற கருத்தில் உரையாசிரியர்கள் கூறியுள்ளனர். பாசறையில் அல்லாமல் அரண்மனையிலும் பாணர் முதலியோர் பள்ளி எழுப்பப் பா டியதைத் தொல்காப் பியச் சூத்திரம் குறிக்கலாம். துயில் எடை நிலை பற்றிய இலக்கணத்தைப் புறப்பொருள் வெண்பர் மா8லப் பாடல் ஒன்று
'கண்படை மன்னவர் முன்னர்த்
தண்பத விடியல் எல்லை இயல்புறச் சொல்லித் தந்த திறையரும் தாராத திறையரும் ஏத்தி நின்மொழி கேட்டினிதியங்க வேண்டினர் இத்துயில் எழுகென
6ý6Tühl sér
அதுவே மன்னவர் துயிலெடைநிலையே? எனக் கூறும்.
பள்ளி எழுச்சி பாடும் வழக்கத்தைப் பரிபாடல் ஒன்றும் சுவைபடக் காட்டி நிற்கிறது. மதுரையைப் பற்றிக் கூ றும் பரிபாடல் திரட்டின் ஏழாம் பாட்டில் வரும்,
'நான் மறைக் கேள்வி நவில் குரல்
எடுப்பு ஏமவின்றுயில் எழுதல் அல்லதை வாழிய வஞ்சியும் கோழியும் போலக் கோழியின் எழாதெம் பேரூர்துயிலே'

Page 145
__།།
என்ற அடிகள் மதுரையில் உள்ள மாங்
தர் வேத முழக்கத்தாலே நாள் தோறும் துயில் எழுவரே அன்றி வஞ்சி நகரத் தாரும் உறை யூராரும் போலக் கோழி கூவுதலாலே துயில் எழுதல் இல்லை
எனக்காட்டி நிற்கின்றன. பாடிப் பள்ளி
எழுப்பும் வழக்குத் தொல்காப்பியர் காலத்தில் தயில் எடை நிலை என்று குறிக்கப்படப் பல் ல வ ர் காலத்தில் திருப்பள்ளி எழுச்சி எனப் பெயர் பெற லாயிற்று. இம்மரபு இருபதாம் நூற் ருண்டு வரை நிலைத்துக் கொண்டது. மன்னர்மேல் பாடப்பட்ட முறை மாறி இறைவன் மேல் பாடப்பட்டது. 'திரு' என்ற அடை பெருமை நோக்கி இறைவ னுக்கு வழங்கப்பட்டது. திருப்பள்ளி எழுச்சி என்ற இலக்கிய வடிவத்தைத் தொண்டரடிப் பொடி ஆழ் வா ர் தொடக்கி வைத்தார் எனக் கூறலாம். இதற்கு முன் பள்ளி எழுச்சி பாடப்பட்ட வழக்கு இருந்தாலும் பாடப்பட்ட பாடல் கள் தனி இலக்கிய வடிவமாகக் காணப்
இலக்கிய வரலாற்று ஒட்டத்தில் மன்னரும் மக்களும் இலக்கியத்தில் பொருளாகப் பெருவழக்குப் பெற்ற காலம் அருகி இறைவன் முக்கியத்து வம் பெற்ற காலத்தில் தொண்டரடிப் பொடி யாழ்வார் திருப்பள்ளி எழுச்சி யைப் பாடிஞர். சமணமும், பெளத்தமும் செல்வாக்குப் பெற்று அறக்கருத்துக்க ளும் கட்டுப்பாடான வாழ்க்கை முறைக ளும் மிகுதியாகப் போதிக்கப்பட்ட காலத்தில், வைணவமும் சைவமும், சமணத்தையும் பெளத் த த் தை யு ம் எதிர்த்து முன்னேற வேண்டியிருந்த நேரத்தில், தொண்டரடிப் பொடி யாழ் வார் திருவரங்கத்து எம்பெரு மான் பள்ளி எழுதலே வேண்டியும், குறிப்பாக அகச்சமய எழுச்சியை வேண்டியும் பத் துப் பாடல்களால் பள்ளி எழுச்சி பாடி ஞர். பத்துப்பாடல்களிலும் அரங்கத்து எம்பெருமானைப் பற்றி உணர்த்திப் பாடிய அவர் அம்மையாருக்குப் பின் நாயன்மார் காலத்தில் பெரு வழக்குப்

பெற்ற பதிக வளர்ச்சிக்குத் தொடக்க கர்த்தாவாக விளங்கினர்.
வழி பா ட் டி ன ரி ல் பொடியாழ்வாருக்குப் تL و L = T 7ة تهجير وع) பின் ஆண்டாள் பாடிய மணிவாசகரின் திருவெண்பாவையைப் பல இயல்புக ளில் ஒத்ததாக உள்ள திருப்பாவையில் வைகரையில் துயில் உணர்ந்த பெண் கள் வீடுவீடாகச் சென்று தோழியரைத் துயில் எழுப்புகின்றனர்.
'புள்ளும் சிலம்பினகாண் புள்ளரையன் கோயிலில் ഖണ് ബിങിg( (UT് ഖ
கேட்டிலேயோ பிள்ளாய் எழுந்திராய்'
என்று திருப்பாவை ஆரும் பாசுரத்தில் கூறப்படுகிறது. இதில் இருந்து பதி ஆனந்தாம் பாசுரம் வரையுள்ள பாடல் கள் துயில் எழுப்புவதை வருணிக்கின்
Д2607 .
தொண்டரடிப் பொடியாழ்வாரைப் போல் மாணிக்கவாசகரும் பத்துப் பாடல்களால் திருப்பள்ளி எழுச்சி பாடி ஞர். புறச்சமயங்கள் அறக்கருத்துக் களே அதிகம் வற்புறுத்திய காலத்தில், அகச்சமய வளர்ச்சியையும் ஆன் ம ஈடேற்றத்தையும் விரும்பிய போது சைவம் வைணவம் என்ற கடவுட் கொள்கைகள் வளர்ச்சி பெற்ற அக் காலத்தில், ஆழ்வார் பாடிய பள்ளி எழுச்சியைப் போல் மணிவாசகப் பெரு மானும் திருப்பெருந்துறையில் எழுந்த ருளிய சிவன் எழுதலே வேண்டிப் பாடி ஞர், பத்துப் பாடல்களிலும் பள்ளி எழுந்தருளாயே என்ற சொற்ருெடர் பயின்று சிவன் எழுதலே வேண்டிப் பாடியதைக் குறிக்கின்றது. அத்துடன் வைகறைப் பொழுதில் துயில் எழுப்பும் வழக்கம் இருந்ததை இப்பாடல்களில் வைகறைப் பொழுது வருணனைகள் இடம் பெற்றிருப்பதன் மூலம் அறிகின் ருேம் உதாரணமாக மணிவாசகரின் திருப்பள்ளி எழுச்சி மூன்றம் பாடல்

Page 146
'கூவின பூங்குயில் கூவின கோழி குருகுகள் இயம்பின இயம்பின சங்கம்'
என வைகறை வருணனேயைக் காட்டி
நிற்கிறது.
மேலும் இவர் தமது ஆன்ம ஈடேற் றத்தை வேண்டியும் உலக மக்களின் ஈடேற்றத்தை வேண்டியும் பாடினர்.
அவற்றிக்கு எடுத்துக் காட்டாக முறையே
'அவனியிற் புகுந்தெமை ஆட்கொள்ள
GJGJGJITij ஆரமுதே' 'ஏதங்கள் அறுத்தெம்மை ஆண்
டருள் புரியும் எம்பொருமான்'
போன்ற அடிகளைக் காட்டலாம்.
மணிவாசகரைப் போல் தொண்ட
ரடிப் பொடியாழ்வாரும்
அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே
எனப் பத்துப் பாடல்களிலும் எழுதலே வேண்டிப் பாடு கிருர் இவரின் பாடல் கள் பத்திலும் வைகறைப் பொழுதின் வருண ஆன க ள் காணப்படுகின்றன. தொண்டரடிப் பொடியாரும், மாணிக்க வாசகரும் சிறந்த ஒரு இலக்கிய வடிவத் தில் அருளிய இப் பள்ளி எழுச்சிப் பாடல்களே அவதானித்த ஆன்றேர் *திருப்பள்ளி எழுச்சியானது அகவிரு ளின் நீங்கி அருளோடும் கூடி நிற்க விரும்பிய ஆன்மா இறைவனே நோக்கித் திருப்பள்ளியினின்றும் எழுந் தரு எளி வருக’ என்று அழைப்பதே எனக் கூறு
67.
மணிவாசகர் பாடிய பள்ளி எழுச்சி தவிர அவர் பாடிய திருவெம் பாவையி லும் முதல் எட்டுப் பாடல்களும் துயில் எழுப்பும் பாடல்களாகவே அமைந்துள்
ᎶYᎢ60Ꭲ .

14
தொல்காப்பியர் காலத்தில் மன்ன னைத் துயில் எழுப்பும் துயில் எடை நிலை யாக இருந்து பல்லவர் காலத்தில் இவ் வாருக இறைவன் துயில் எழுதலே வேண்டிப் பாடும் திருப்பள்ளி எழுச்சி யாக மாறிய இவ்விலக்கிய வடிவம் மேலும் 15ம் நூற்ருண்டுப் புலவராலும் பயன் படுத்தப் பட்டது. இவை பற்றி மு. அருணுசலம் அவர்கள் தமது திரு வாசகம் ஆராய்ச்சிக் குறிப்புகள் என்ற நூலில் கூறியுள்ளார்.
15-ம் நூற்றண்டில் வாழ்ந்த தத் துவராய சுவாமிகள் பாடிய அருள் திருப்பள்ளி எழுச்சியும், சிவப்பிரகாச சுவாமிகள், சொருபானந்த சுவாமிகள், தத்துவப்பிரகாச நாயனுர், பரிபூரணப் பிரகாச நாயனூர் ஆகியோரைக் குறித் துப் பாடிய திருப்பள்ளி எழுச்சிகளும் ஜூறிப்பிடத்தக்கவை. காலச் சூழலில் கட் டுப்படும் பண்பு இப்பள்ளி எழுச்சிப் பா ட ல் க ளி ல் காணப்படுகின்றது. அருளேத் துயில் எழுப்பும் பண்பும், தத் துவங்களே மிகுத்துக் காட்டும் பண்பும் இப்பள்ளி எழுச்சிப் டா ட ல் களி ல் தொனிககின்றன. தமிழில் அதிகமான பிரபந்தங்கள் தோற்றம் பெற்ற காலம் காயக்கர் காலமாகும். புலவர்கள் தம் கற்பனையாற்றலேயும், தத்துவக் கருத் துக்களையும் இணைத்து இக்காலத்தில் இலக்கியங்களைச் செய்தனர். அத்துடன் பழமை போற்றும் பண்பு நாயக்கர் கால இலக்கியச் சிறப்பம்சங்களில் ஒன் ருகும். இந்த வகையில் காலச் சூழலுக கேற்பப் பள்ளி எழுச்சிப் பாடல்களைப் பயன்படுத்தித் தம் கவித் திறனைக் காட்டினர் வேதாந்தியாகிய தத்துவ ராய சுவாமிகள் அவர்கள். அத்துடன் திருப்பள்ளி எழுச்சியின் அதி உற் பத்திக காலமும் இவர் காலமாகவே காணப்படுகின்றது.
இப்பள்ளி எழுச்சிகள் எழு ங் த காலத்திற்குப் பின் 18-ம் நூற்ருண்டில் வாழ்ந்த சிதம்பர சுவாமிகள் முருகனைக் குறித்துப் பத்துப் பாடல் கொண்ட
క--

Page 147
பள்ளி எழுச்சியைப் பாடினர். இவர் காலம் முருக வழிபாடு சமுதாயத்தில் முக்கியத்துவம் பெற்ற கால மாதலால் முருகனைக் குறித்துப் பள்ளி எழுச்சி பாடக் காரணமாயினுர், திருமாலேயும், சிவனையும் ஏத்திப் பாடும் பண்பு அருகி முருக வன சுகம் மேலோங்கியதால் போலும் 14-ம் நூற்றண்டின் இறுதிப் பகுதியில் வாழ்க தவரெனக் கருதப்படும் கச்சியப்ப சிவாச்சாரியாரும் கந்தபுரா னைத்தை இயற்றினர். இது தவிர முரு கன் புகழ் பாடும் அருணகிரிநாதரின் திருப்புகழும், கந்தர் அலங்காரம், கந்த ரனுபூதி என்பனவும் குறிப்பிடத் தக் கவை. எனவே முருக வணக்கத்தின் மறுமலர்ச்சிச் சின்னமாகப் போலும் முரு கனைக் குறித்துப் பள்ளி எழுச்சியும் டாடி யிருக்க வேண்டும்.
மேலும் 19-ம் நூ ற் ரு ண் டி ல் வாழ்க் த இராமலிங்க சுவாமிகள் அருட் பெருஞ்சோதி திருப்பள்ளி எழுச்சியைப் பாடினுர். இவர் சுத்த சமரச சன் மார்க்க நெறியைக் கடைப்பிடித்தவர். அருட் பெருஞ்சோதியே இறைவன் என்ற கொள்கையுடையவர். எனவே அவரின் மன இயல்பைப் பிரதிபலிப்பதாக அவர் தமது திருப்பள்ளி எழுச்சியைப் பாடி இருக்கலாம்.
இனி 20-ம் நூற்றண்டுத் தேசியக் கவிஞர் பாரதியாரும் பாரத மாதா மீது பள்ளி எழுச்சி பாடினுர், அன்னியர் ஆட்சிக்கு அடிபணிந்திருந்த பாரதத் தைத் தட்டி எழுப்பிச் சுதந்திர தாகத்

தையும் தேசியப் பற்றையும் ஊட்டிய தேசியக் கவிஞர் பாரதியார் தமிழின் எழுச்சியையும், பாரதத்தின் எழுச்சியை யும் பெரிதும் வேண்டி நின்றவர். இக் நிலையில் உதைபட்டு, அடிபட்டு உறங் கிக் கிடந்த பாரத மாதா வைப் பார்த்துப் பார தியா ர் “பொழுது புலர்ந்தது, தொண்டர்கள் சூழ்ந்தனர், கின் திரு நாமம் ஒதினர், கின் ஒளி காண மலர் கொண்டு வந்தோம், நாங்கள் எழுப்பவும் நீ துயில்வாயோ' எனச் சுதந்திர உணர் வின் உந்தலால் அவள் எழுதலே வேண்டுகின்றர்.
பள்ளி எழுச்சிப் பாடல்கள் பற்றிப் பொதுவாக நோக்குமிடத்து 'உள் ளத்து நிறைந்த கருத்து - எண்ணுப வர் விரும்புமளவு செல்வாக்குப் பெருத கருத்து - உலகத்தவர் போற்றும் நிலை ஏற்பட வேண்டுமென்ற ஆசை திருப் பள்ளி எழுச்சி தோன்றத் தூண்டுதலாக இருக்கலாம்' எனக் கூறலாம்.
தொல்காப்பியர் காலங் தொட்டுப் பாரதி காலம் வரை பள்ளி எழுச்சிப் பாடல்கள் பயின்று வந்துள்ளன என் பகை அறிகிருேம் அவை காலச் சூழ லுக்கும், புலவர் மனநிலை சகும் ஏற்பக் கருத்தையும் வடிவையும் கொண்டு ஒரு தனி இலககிய வடிவமாகவே வளர்ந்து விட்டன. தமிழ்ப் பிரபந்தங்கள் எவை என வகைப்படுத்தப்பட்ட காலத்தில் பள்ளி எழுச்சியும் பிரபந்தங்களில் ஒன் ருக இடம் பெற்றுக் கொண்டது.
と参子。 S3

Page 148
彎 و من حكي வண்டும் 7 un ܢܘ ܢ .
நாளே நமக்காக நல்ல ம
தேன் சிந்தும் மலரின் ഖ7ഞ ിമക കൃി/്ക്ക് ഖ6
நாளே நமக்காக -
ൿ/G ജൂബീ ീൺ ബ 07 () ഖഞ// 06)/്
நாளே நமக்காக ட
11ി.11 10ബ് (്കൃമി 1/01ീ1 -9/ീ11 10ബ് മൃ@ഉ/) நாளே நமக்காக ட
கருகி ഉബ14 Z/6) / 5607 அருகில் இருந்தாலும் நாளே நமக்காக -
பூத்திருக்கும் புதுமலரைப்
சேர்ந்திருக்க வேண்டி
நாளே நமக்காக நல்லமல
ಛಿನ್ದೆ

மலரும்
)/് മത്സു'1'g11) ?(്ബ ിമകഉ1ീ1/71) ண்ணப் பூவிதழ்கள்
ഇമെങ്ങ് മി fL് കേസ്ക് ചെൂ/)
/g്ഖ7 (്ഥ7ഞ 10ബ്
அத்தனேயும் மறந்து விட جیم -
வான பூ மலர்கள் அத்தனேயும் திண்டாமல்
பூவையரைக் காத்திருந்து ச் சிறகடிப்போம்
ř zo6) Arz (5) z żó.

Page 149
III Li ENI IIIIIII ಕಿಮಿಹ್ರಹ್ಲಿ
L6)
ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயச் சூழ லிலே தமக்கென வகுத்துக் கொண்ட பண்பாடு, கலாச்சாரம், மொழி என் பவற்றுடன் வாழும் மக்கள், இன் னெரு சமூகத்தினருடன் நெருங்கிப் பழகும் போது அவர்களது பண்பாடு, கலாச்சாரம், மொழி என்பன நிச்ச யம் ஒன்றையொன்று பாதிக்கவே செய்யும் என்பது வரலாறு கண்ட உ ண் மை யா கும். மட்டக்களப்புப் பகுதியை நோக்கும் போது அங்கு சோனகர், சிங்களவர், ஐரோப்பியர்
முதலியோரது தொடர்பினுற் குறிப்
பாக அவர்களது மொழி பாதிக்கப் பட்டிருப்பதை அவதானிக்க முடி கின்றது.
மட்டக்களப்புப் பகுதியில் வாழும் பழந்தமிழ் மக்களுடன் பழமையான சோனகச் சாதியினரும் வாழ்ந்து வரு கின்றர்கள். எனினும் பதினரும் நூற்ருண்டின் பின்னரே கண்டி மன் னன் சேனரதனுல் முஸ்லீம் மக்கள் அப்பகுதியிற் குடியேற்றப்பட்டு நிரந் தர வசிப்பிடமாக ஆக்கிக் கொண்ட னர்? என வரலாற்றுச் சான்றுகளால் அறிய முடிகின்றது. இவ்வாரு கத் தமி ழர்களும், முஸ்லீம்களும் உடன் உறைந்து உழைப்பிலும் கூட ஒன்று பட்டு வாழ்ந்து வந்துள்ளனர். ஆகவே தா ன் மட்டக்களப்புப் பகுதியில் வாழும் முஸ்லீம்களும், தமிழ் மொழி யினையே தாய் ம்ொழியாகக் கொண்டு அதனையே தமது அன்ருட வாழ்க்கை யிலும் பயன்படுத்தினர். எனினும்
1. மட்டக்களப்புத் தமிழகம் பக்கம்-1 2. புதுமுறைச் சரித்திரம். பக்கம்-65 ( 3, சிங்களத்தில் (aெ5ே0) வாப்பா என்பது
11

3IIj Jj JIf JIf Gali) II (535i
சுந்தரம் -
முஸ்லீம்கள், தமது இஸ்லாம் சமயத் துடன் தொடர்புடைய அரபுச் சொற் களைச் சந்தர்ப்பத்திற்கேற்பத் தமது பேச்சு வழக்கிலும் உபயோகிக்கின்ற னர். இதன் காரணமாக அப்பகுதி
வாழ் முஸ்லீம் மக்களது பேச்சுத் தமி ழில் அரபுச் சொற்கள் இடம் பெற் றிருப்பதைக் காணலாம். எடுத்துக் காட்டாக சில வழக்குகளே நோக்கு வோம். அசறு (பி. ப. 3, 5) அசருப் போச்சு, மகரி (பி. ப. 5-6) மகரி பட்டுப் போச்சு; வறக்கத்து (செல் வம்) அவன் பெரிய வறக்கத்துடைய வன்; செய்த்தான் (பசாசு - சாத் தான்) செ ய் த் தா ன் மாதிரிப் போருன் , ராகத்து (அகவுணர்வு - ஆறுதல்) நல்ல நல்ல ராகத்தாக இருக் குது கா; ஹரும் (இல்லை) என்னிடம் காசு ஹரும். இவ்வாருண் அரபுச் சொற்கள் கலந்த பேச்சு வழக்குகளை ஆங்கு முஸ்லீம் மக்களிடையே அவ தானிக்கலாம்.
அங்கு குறிப்பாக, முஸ்லீம்களது பேச்சு வழக்கில் வாப்பா9 (அப்பா) உம்மா (அம்மா) சாச்சா (சிறிய தந்தை) மதினி (மாமி) காக்கா (அண் ண ன்) லாத்தா (அக்கா) முதலான முறைப் பெயர்களைப் பேச்சு வழக்கில் பயன்படுத்தக் காணலாம். ஆனல் தமிழ் மக்கள் வழங்கும் தம்பி, தங் கச்சி, மச்சான் முதலிய முறைப் பெயர்களை முஸ்லீம்களும் பொதுவாக ஏற்றுள்ளனர். மேலே காட்டப்பட்ட வாப்பா - உம்மா முதலான முறைப் பெயர்கள் கிராமிய மக்களின் உள்ளத்
5 1967 2ம் பதிப்பு) து சிறிய தகப்பனைக் குறிக்கும்.
7

Page 150
துடிப்பினையும், உணர்ச்சிப் பெருக் கினையும் சித்திரித்துக் காட்டும் நாட் டுப் பாடல்களிற் கூட இடம் பெற்
றுள்ளன. சான்ருக,
'ஆதங் காக்கா ஆதங்காக்கா
அவரக் கண்டாற் சொல்லிடுங்கோ பூவரசங் கன்னி யொன்று பூமலர்ந்து வாடு தென்று'
வாப்பா - உம்மா முதலிய முறைப் பெயர்ச் சொற்கள் பேச்சு வழக்கிற் காணப்பட்ட போதிலும் இ ைவ எழுத்து வடிவ ம் பெருதவையே யாகும்.
மட்டக்களப்புப் பகுதி கண்டிச் சிங்கள மன்னரின் ஆட்சிக்குட்பட் டிருந்த காலந்தொட்டு சிங்கள மக்க ளுடன் அப்பகுதி வாழ் மக்கள் வர்த் தகம் முதலி ய வ ற் றி ன் மூலம் தொடர்பு கொண்டிருந்தனர். இத னுல் அதிகமான தமிழ்ச் சொற்களும் - சிங்களச் சொற்களும் காலப் போக் கிலே கலந்து ஒரு சில ஒற்றுமையுடன் காணப்படுகின்றன. சில சிங்களச் சொற்கள் அப்படியே தமிழில் வழங்கு வதையும் அவ்வாறே சில மட்டக் களப்புத் தமிழ்ச் சொற்கள் சிங் களத்தில் வழங்குவதையும் காண லாம். இவ்வாறன கலப்புச் சொற் களை ஆராயும் போது அவை ஒலியிற் பெரிதும் வேறுபாடின்றி ஆக்கம் பெற்
றிருப்பதை நோக்கலாம். சான்ருக (3ை59ரூ05) கரைச்சலய' - கரைச் சல் (லைல08) கபடாவ' - கவடா : (மடைப்பள்ளி) (8ை9038) கைவா றுவ' , கைவார்; (ஒரு கை பார்ப் போம் என்பதாகலாம்) (இ0ெரு55) கொளபத்த' - கோபத்த (கமுக மடல்) (ஆைே) "அயின' அயின்;
(அங்கே) (குஇைருகேS) கொளோப் பம் - கொளப்பம் (குழப்பம்) (2535
4. இளங்கதிா 1965-66 மட்/பேச்சுத் 5. மொழி வரலாறு பக்கம் 419 - டாக்

cை3) கரத் தய' - க ர த் ைத (ஒற்றை மாட்டு வண்டி)
(කැකිරි ගෙඩි) ** ජෝණිණiffiෂ්; (බණ්Lq ' " - கக்கரிக் காய் (இது வெள்ளரியில் ஒரு வகைக் காய்) (GைGெ) கலபல - களபுளே முதலான சொற்களை அவ தானிக்கலாம். மேற்காட்டியவாறு மட்டக்களப்புப் பேச்சுத் தமிழில் சிங் கள மொழியின் தாக்கத்தை நாம் அவதானிக்கக் கூடியதாக உள்ளது. அது போ ன் றே ஐரோப்பியரின் தொடர்பினுல் அவர்களது மொழிச் சொற்களையும் பேச்சு வழக்கிற் காண 6ՆրI լք) .
பேச்சு மொழியும், எ முழ த் து மொழியும் வேறுபடுவதற்குக் கார ணங்களுண்டு. முதலாவதாகப் பேச்சு மொழியிலுள்ள எல்லா ஒலி வகை களும் எழுத்து மொழியில் இல்லை. நுண்ணிய ஒலி வேறுபாடுகளை எழுத் துக்களால் காட்ட முடிவதில்லை. இத ேைலயே பேச்சு மொழி எல்லா மொழிகளிலும் இ டத் து க் கி டம் எழுத்து மொழியிலிருந்து வேறுபட்டுக் காணப்படுகின்றது எனலாம். இதே தன்மையை மட்டக்களப்புப் பேச்சுத் தமிழிற் காணக் கூடியதாக இருக்கின் றது. எனினும் எவ்வித சிதைவு மின்றி இலக்கிய வழக்கிலுள்ள பழந்தமிழ்ச் சொற்கள் அங்கு பேச்சு வழக்கிற் பயி லக் காணலாம். அவற்றினை அறிதல் கற்றவர்க்கு அரிதன்று. எனவே அங் குள்ள பேச்சுத் தமிழில் சிதைந்து வழங்கும் சில சொற்களே நோக்கு
G36 it Li).
இரிக்கான்:-
இரு க் கி ன் ரு ன் எ ன் னு ம் ப டர் க் கை வினைமுற்றுச் சொல் இரிக்கான்' என வழங்கப்படுகின்
தமிழிற் சிங்கள வழக்கு.
கடர் மு. வரதராசன
18

Page 151
றது. 'அவன் வீட்டில் இரிக்கான்' என்னும் பேச்சு வழக்கில் 'இருக்கின் முன்’ என்பதன் சிதைந்த நிலையைக் காணலாம். இருக்கின்றது என்னும் படர்க்கை வினை முற்றுச் சொல் அங்கு பேச்சு வழக்கில் இருக்கு, இருக்கி என வழங்குகின்றது. அது போன்றே இருக்கின்றதா’ என்னும் வினு முற்று இருக்கா, இரிக்கா எனவும் திரிந்து வழங்குவதுண்டு. 'இருக்கின்றது' என்பதன் ஈற்றிலுள்ள கின்று + அது என்பன மறைந்து, இரு' என்ற வினையடியுடன் ககர ஒற்றும், இகர மூர்ந்த ககர மெய்யும் சேர்ந்து இருக்கி’ என வந்தது. மேலும் இருக்கி' என்பதன் இறுதியில் இகர மூர்ந்த ககர மெய்யும், முதலில் இகர மும் நிற்பதால் இடையிலுள்ள உகர மூர்ந்த ரகர மெய்யும் அங்கு பெரு வழக்குற்றுக் காணப்பட்ட இகர ஒலிக் கேற்ப, இகர மூர்ந்த ரகரமாக மாற் றம் பெற்று இரிக்கி' என வந்திருக்க வேண்டும். இத்தகைய ஒலி மாற்றம் தெலுங்கிலும் பெரு வழக்குற்றுக் காணப்படுகின்றது.
முன்னுேர் ஒலித்தவாறே நாம் இ ன் று சொற்களை ஒலிப்பதில்லை. சொற்கள் பல வகை மாறுதல்களை அடைந்தே இன்று வழங்கும் நிலைக்கு வந் தி ரு க் கி ன் ற ன9 என்பதற்கு இரிக்கி' என்ற வழக்கு தகுந்த சான்ருக அமைந்துள்ளது. மொழி வளர்ச்சியடைய முன்னர் இன்றைய நிலையினின்றும் வேறுபட்ட நிலையி லேயே சொற் க ள் வழங்கியிருக்க வேண்டும். பின்னரேயே அவ்வுருவங்க ளுடன் விகுதிகள் சேர்ந்து வளர்ந்தன. அவ்வாறெனின் முதலில் இருக்கு அல் லது இரிக்கி என்ற உருவங்கள் இருந் திருக்கலாம். காலப்போக்கில் ஒரு பகுதி மக்கள் அதனுடன் விகுதி சேர்த்து வழங்க நாளடைவில் அம் மரபு எல்லா இடங்களிலும் பரவி
6. மொழி நூல் - பக்கம் 107 - டாக்

யிருக்கலாம். இந்த அடிப்படையில் நாம் மட்டக்களப்புப் பேச்சுத் தமிழில் வழங்கும் இருக்கு அல்லது இரிக்கி என்ற வழக்குகள் பழைய நிலையை எடுத்துக் காட்டி நிற்கின்றன என GUIT LÈ). --
மேலும் 'இரிக்கான்’ என்னும் வழக்கில் ஆ நின்று கின்று, கிறு என் னும் நிகழ்கால இடைநிலைகள் இல்லா மலே அது நிகழ்காலம் குறிக்கும் தன்மை ஆய்வுக்குரியதாகும். இதனைக் குளிக்கான், தேய்க்கான், வைக்கான் என்னும் வழக்குகளிலும் காண முடி ULH LD.
கிறுகி:
'திரும்பி’ என்னும் இறந்த கால வினை எச்சச் சொல்லின் பொருளி லேயே கிறுகி என்ற வழக்கும் பயன் படுத்தப்படுகின்றது. 'திரும்புதல் என்னும் தொழிற் பெயருக்கு ஒப் புடையதாகவே ' கிறுகுதல்' என்ற பேச்சு வழக்கும் காணப்படுகின்றது. மட்டக்களப்பிலே "கிறுகி' என்ற சொல்லும், திரும்பி’ என்ற சொல் லும் ஒரே பொருளிலே வழங்குவது குறிப்பிடத் தக்க ஒர் அம்சமாகும். ஆனல் ஈழத்திலே தமிழ் பேசப்படும் ஏனைய பகுதிகளில் கிறுகி’ என்னும் வழக்கு இல்லை என்றே கூறலாம். எனவே இதனை மட்டக்களப்புப் பிர தேசச் சொல்லாகக் கொள்ளலாம். * கிறுகி' என்னும் வழக்கு பேச்சில் மட்டுமன்றி, நாட்டுப் பாடல்களிற் கூட இடம் பெற்றிருப்பதைக் காண G) ITLD .
FTGOTCO?5,
ஆலையிலே சோலேயிலே ஆலம்பாடிய சந்தையிலே கிட்டிப்புள்ளும் பம்பரமும்
கிறுகி அடிக்கப் பாலாறு பாலாறு.
டர் மு. வரதராசன்
9

Page 152
என்னும் நாட்டுப் பாடல்களிற் கிறுகி என்ற வழக்குச் சொல் இடம் பெற் றிருப்பதைக் காணலாம்.
GIGIGIT :
அல்லவா என்ற உடன்பாட்டு வினுவின் சி தை ந் த திரிபுநிலையே எலுவா என்பது.7 நீங்க கோயிலுக் குப் போன எலுவா ?' என்ற வினு வாக்கியம் நீங்கள் கோயிலுக்குப் போனீர்கள் அல்லவா ?' என்ற உடன் பாட்டு வினுமுற்று வாக்கியத்தின் சிதைந்த நிலையேயாகும். மட்டக் களப்புப் பேச்சுத் தமிழில் மட்டுமே * எலுவா’ என்னும் வழக்குக் காணப் படுவது குறிப்பிடத்தக்க அம்சமாகும்.
IPO15T : -
மறுகால் என்னும் பதத்தின் ஈற் றிலுள்ள லகர மெய் கெட்டு மறுகா எனப் பேச்சுத் தமிழில் அங்கு வழங்கு கின்றது. இது போன்றே போனுல் - வந்தால் - கேட்டால்-இருந்தால்தந்தால் முதலிய சொற்கள் ஈற்று லகர மெய் கெட்டு முறையே போனும் வந்தா, இருந்தா, கேட்டா, தந்தா என வழங்குகின்றன. மேலும் பிறகு என்ற பதம் அங்கு புறகு எனப் பேசப் படுகின்றது. இங்கு இகரமூர்ந்த, பகர மெய் உகரமூர்ந்து வழங்குவதை அவதானிக்கலாம். இவ் வாரு ன மா ற் ற த் ைத பிள்ளை > புள்ளை பிடவை > புடவை, தி ற ப் பு > துறப்பு என்ற வழக்குகளிலும் காண லாம், மேற்கூறிய மறுகா, புறகு என்ற வழக்குகள் யாழ்ப்பாணப் பேக்சு வழக்கிற் காணப்படும் பேந்து என்ற வழக்குடன் ஒப்பிடத்தக்கன.
Qi Glidii :
மிகச் சிறிய அளவினைக் குறிக்கும் எள்ளளவு (அல்லது எள்ளுப் போல)
7. மட்டக்களப்புத் தமிழகம் - பக்கம் 11 8. கலைக்கதம்பம் 1932-1957.
சோழமண்டலத் தமிழும் ஈழமண்ட

என்பது மட்டக்களப்புப் பேச்சுத் தமி ழில் ஒள்ளுப்பம் ஒள்ளம் என வழங்கு கின்றது. "ஒள்ளுப்பந்தா' 'ஒள் ளம்தா' என்ற வழக்குகள் சிறிது தா என்ற பொருளைக் குறிப்பதாகும். மேலும், கொஞ்சம், கண்ணும் போல என்னும் வழக்குச் சொற்களும் இதே போருளில் அங்கு பேச்சிலிடம் பெற் றுள்ளன. இப் பேச்சு வழக்கினை யாழ்ப்பாணப் பேச்சு வழக்கில் வழங் கும் எப்பன்’ என்ற பதத்துடன் ஒப்பிட்டு நோக்கலாம்.
உடு - ஊடு மொழி முதல் வகரம் உகரமாதலுமுண்டு அவ்வாறே மட் டக்களப்புப் பேச்சுத் தமிழில் வகர உயிர்மெய் வரிசையிலே வரும் வி - வி என்னும் எழுத்துக்களை மு த லா க உடைய ஒரு சில சொற்கள் அவற்றுக் குப் பதிலாக முறையே உகர ஊகாரங்களை முதலாக வைத்து உச்சரிக்கப் படுவதைக் காணலாம். சான்ருக விடு என்ற வினையடி உடு' என்றும் வீடு என்ற பெயர்ச் சொல் ஊடு' என்றும் வழங்குவதைக் காட்டலாம். வீட்டுக்கு வந்தான் என்ற வாக்கி யத்தை அங்கு அம்மக்கள் பெரும்பா லும் ஊட்டுக்கு வந்தான், ஊட்ட வந்தான் என ஒலிக்கக் கேட்கலாம். இது போன்றே விழுந்தான் என்ற பத மும் உழுந்தான் என்றே பேச்சு வழக் கில் வழங்குகின்றது.
ஏன்' விகுதி 'அன்?? ஆக
IDIN 5å : வந்தேன் - வருகின்றேன் - வரு வேன் என்னும் இறந்த கால - நிகழ் கால - எதிர்காலத் தன்மை იმგვაჟr முற்றுக்கள் மட்டக்களப்புப் பேச்சுத் தமிழில் முறையே வந்தன்-வாறன்வருவன் என வ ழ க் கு கி ன் ற ன.
3.
இங்கு மொழியிறுதியில் நின்ற 'ஏன்'
லத் தமிழும் (சுவாமி - விபுலானந்தர்)
20

Page 153
விகுதிகள் 'அன்' ஆக மாறின. 'ஏன்’ விகுதி 'அன்' ஆக மாறி ஒலித்தல் ஈழ நாட்டுத் தமிழ் வழக் கிலே பொதுவான ஒன்ருயினும் மட் டக்களப்பாரது பேச்சுத் தமிழில் இம் மாற்றம் மிகுந்து பயில்கின்றது.
'கா' வழக்கு:
'கா' அசைச் சொல்லென்று தொல் காப்பியர் இலக்கணம் வகுத்துள்ளார். 10 கலித்தொகையிற் கூட * அசை நி2லயாகக் கொண்டு போடப்பட்ட பாட 2லக் காணலாம்.11 'கா' அசைநிலை இவ்வாறு செய்யுள் வழக்கில் மட்டு மன்றி மட்டக்களப்புப் பேச்சுத் தமிழிற் பெரு வழக்குற்றிருப்பதை அவதானிக்க லாம். பெரும்பாலும் பெண்கள் உரை யாடும் போது அவர்கள் தம்முள் ஒத்தா ரையும், முதிர்ந்தாரையும் அ ன் பா ல் அழைக்கும் போதும் இந்த அசைச் சொல்லை இறுதியிற் சேர்த்துக் கொள் ளுவர். எடுத்துக்காட்டாக 'என்னகா எங்க, போருய்கா,' 'வாகா' என்ற வழக்குகளைக் காட்டலாம். தலைமுறை, தலைமுறையாகத் தொ ல் லா ன் மைத் தமிழரின் பண்பாட்டு வாழ்க்கையை நடாத்திவரும் மட்டக்களப்பு மக்களின்
6.
த்
புதையா காவிற் சிதையா உள்ளம் பொருந்தும் போதெல்லாம் இந்தக் 'கா' வெளிப்படுவதைக் கண்ணுற்ற சுதேச நாட்டியப் பத்திரிகையினதும் யாழ்ப் பாண வைப கெளமுதியினதும் ஆசிரிய ரான கல்லடி வேலுப்பிள்ளை
'ஆடவர் தோளிலுங்கா அரிவையர் காவிலுங்கா'
என்று பாடினர். 12 இவ்வாறு பாடக் கூடிய அளவுக்கு மட்டக்களப்புப் பேச்
9. மட்டக்களப்புத் தமிழகம் பக்கம் 111 10. தொல்காப்பியம் - சொல்லதிகாரம் 279 11. கலித்தொகை - பாடல் வரி 12. மட்டக்கள்ப்பு அரசினர் ஆசிரிய கல திறப்பு விழா மலர் - மட்டக்களப்புத் 13 கலேச் டுசல்வி 1964 - பக்கம் 5
12

சுத் தமிழில் 'கா' வழக்கு இடம் பெற் றிருப்பதைக் காணலாம். இக் 'கா' வழக்கு அதிகமாக முஸ்லீம்களது பேச் சுத தமிழில் வழங்குகின்றமை குறிப்பி டத்தக்க ஒன் ருகும், 13
dp60Dů GLIUIŤ QlUpä05:
கொப்பன், கொம்மா, கொ எண் மணன்-கொக்கா என முறைப் பெயர்கள் அங்கு வழங்குகின்றன. இச் சொற் கள் முறையே உன் + அப்பன்-கொப் பன்; உன் -- அம்மா - கொம்மா ; உன் + அண்ணன் - கொண்னன்; உன் -- அக்கா - கொக்கா எனப் புணர்ந்து வந் தமை காண்க. இம் முறைப் பெயர்கள் பெரும்பாலும் முன்னிலேயிடத்தில் மட் டுமே வழங்கப்படுகின்றன. உதாரண மாகத் தனக்கு முன்னிலேயில் நிற்கும் ஒருவரைப் பார்த்து கொப்பன் எங்கே போனு' 'கொம்மா வாரு' ெேதான் ண ன் என்ன செய்கிருர்’. உரையா டும் போது இப்பிரயோகங்களைக் காண லாம். - அம்மா - அப்பா - அண்ணன்அக்கா - அத்தான் , ஐயா என்பன முன் னிலையிற் பேசப்படும போது அவை முறையே கொப்பன், கொம்மா, கொண் ண ன், கொக்கா, கொத்தான் என மாறு கின்றன. ஆணுல் தம்பி முதலிய ஏனேய முறைப் பெயர்கள் 'கொம்பி’ என மாறுவதில்லை. இதற்குக் காரணம் இல் லாமலில்லை - மேலே மாற்றம் பெற்றுக் காணப்படும் முறைப் பெயர்கள் எல் லாம் உயிர் எழுத்துக்களை மொழிமுத லாகக் கொண்டமையாலும், தம்பி முத லிய முறைப் பெயர்கள் அவ்வாறு இல் லாமையாலும் இவ்வேறுபாடு அமைந் தது போலும்.
தமிழ் பக்கம் 11-12

Page 154
இலக்கிய வழக்கில் உன் + தாய்) ஞாய் என்றும் என் + தந்தை > நுங்தை என்றும் வழங்குவதை
'யாயும் ஞாயும் யாராகியரோ எந்தையுந் நுந்தையும் எம் முறைக்
Gaisrff யானும் யுேம் எவ்வழி அறிதும் செம்புலப் பெயல் நீர் போல் அன்புடை நெஞ்சம் தாம் கலந்தனவே' குறு - 40
என்னும் குறுந்தொகைப் பாடலிற்
JT (BÉ GIUlĩ 6 UpöÖ5:
அவனுகள் - அவளுகள் - அவகள்அவக என்னும் சுட்டுப் பெயர்கள் மட் டகசளப்புப் பேச்சுத தமிழில் தனியிடம் பெற்றுள்ளமையைக் த ர ன ல | b. அவன், அவள் என்றும் ஒருமைச் சுட் டுப் பெயர்களுடன் 'கள்' விகுதி சேரும் போது இடையில் ஒர் உகரம் தோன்றி (அவன் + உ + கள்) அவனுகள் στοστ வும் (அவள் + உ + கள்) அவளுகள் எனவும் வழங்குகின்றன. சிறப்பாக முஸ்லீம் பெண்கள் தம் மணுளரைப் பெரும்பாலும் 'அவக' என்றும் அவ கள் என்றும் வழங்குவர். உதாரண மாக 'அவகள் வேலேக்குப் போன? 'அவகளக கானல்ல' 'அவக இன் னும் வரல்ல முதலிய வழக்கு வாக்கி யங்களே நோக்கலாம்.
14. மொழி நூல் டாக்டர் மு. வர 15. மொழி நூல் டாக்டர் மு. வர
o
Q

மேலும் அங்க அங்கிட்டு, அங்கால அவடத்த, அயின் (333) அங்க என் னும் சுட்டுப் பெயர்ச் சொற்கள் அம்பக் கம், அங்கு என்னும் பொருள்களில் மட் டக்களப்புப் பேச்சுத் தமிழில் வழங்கு கின்றன. அது போன்றே இங்க, இங் கிட்டு, இங்கால, இஞ்சிற்று, இஞ்ச, இஞ்சால, இவடத்த, இயின, ஈன, இந்தா என்னும் பதங்கள் அவர்களின் பேச்சுத் தமிழில் இந்தப் பக்கம் இங்கு என்னும் பொருள்களில் பிரயோகிக்கப் படுகின்றன. ஆணுல் யாழ்ப்பாணத்தில் பெருவழக்குற்றுக் காணப்படும் உக ரத்தை முதலாக உடைய உங்க, உங்கே முதலிய சுட்டுப் பெயர்ச் சொற்கள் மட் டககளப்புப் பேச்சுத் தமிழில் காணப்
ஒவ்வோர் ஒலியையும் விடாமல் திருத்தமாக ஒலிக்க வேண்டும் என்று பேசுவோன் முயல்வதில்லை. Gast போன் தன் கருத்தை உணர்ந்தாற். போதும் என்று அவன் ஒலிகளைப் பற்றி அவ்வளவாகக் கவலை இல்லாமற் பேசுகின்றன் 14 சிலவகை ஒலிகளில் இளமையிற் பயிற்சி பெற்றவர் பிறகு வேறுவகை ஒலிகளே எளிதில் ஒலிக்க இயலாமல் தடுமாறுவர். 19 அவ்வாறே மட்டக்களப்புப் பகுதி மக்கள் தமது சமு தாயச் சூழலுக்கேற்ப ஒலிகளை உச்சரிக் கப்படுவதால் ஒரு சில சொற்களில் எழுத்துத் திரியும் ஒலிமாற்றம் காணப் படுகின்றது.
தராசன் பக்கம் 110 தராசன் பக்கம் 6

Page 155
in 5 , (3.
- SFTP
சிந்தரம் சிரிக்கிறன் !
சிரிப்பு என்பது சில உணர்ச்சிக ளின் முத்திரை. எந்த உணர்ச்சிகளின் கிளுகிளுப்பினுல் அவன் சிரிக்கிருனே? அதன் காரணத்தை அறிவு ஆராயந்து விட முடியாது. பகுத் த நறி ைவ க் கொண்டு ஆராய்ந்து உணர்ச்சிகளுக்கு அறுவை வைத்தியம் செய்து சாகடிக் கும் இந்த உலகிலே அவன் ஒரு அசடு = பைத்தியம். மண்ணையும் கல்லேயும் கூட வார்த்தைகளின் பரிணுமத்தில் வார்த்துவிடலாம். ஆணுல் இவனே.?
இ ள ைம பொருந்தியிருந்தாலும் அகத்தின் அமைப்பில் இனம் தெரியாத ஒரு கீறல் விழுந்துவிட்டதால், அவ்வி ளமை குழந்தைத்தனத்தின் சாயலை அதற்கேயுரிய ஒரு ஏக்கத்தைத்தான் பிரதிபலித்துக் காட்டுகிறது. மொத்தத் தில் புரிந்தவை புரியாதவை எல்லாவற் றிற்குமாகச் சிரித்துக்கொண்டிருக்கும் அவன் ஒரு குழந்தை ?
உள்ளத்தின் உணர்ச்சிகள் அடித் தளத்தில் துடிக்கும் போது போலித் தோற்றமாய் மேற்பரப்பில் மிதக்கும் அமைதியைக் கிழித்துக் கொண்டு அவ னது சிரிப்பு வெடிக்கும். பேச்சின் இடத்தை சிரிப்புக் கைப்பற்றிக் கொண் டது. சிரிப்பு அவன் பேச்சு - ஒரொரு சமயம் அவன் பேசும் பேச்சு அவன் சிரிப்பு.
காரணகாரியங்களின் ஆராய்ச்சி யும் அதற்கொரு முடிவும் இல்லாது வெறுமனே சிரித்துக் கொண்டிருக்கும் அந்தச் சிரிப்புக்குரிய காரணத்தைக் கற் பித்துக் கொள்ள முடியாது, எத்த னேயோ மனுேவிகாரங்களே மாற்றி, பைத்திய வைத்தியர் எனப் பெயர்

H, R 6OOT 65
ாதன் -
பெற்ற அவனது தந்தை சிதம்பரமே திணறுகிறர் பரம்பரையாய்க் கைவந்த இந்தத தொழிலின் வைத்தியப் பழஞ் சுவடியில் அவரது மகனின் மனுேவிகா ரத்திற்கு மட்டும் காரணம் கூறப்பட வில் இலயோ ?
பொருத்தமற்ற அவனது சிரிப்பின் ஒட்டத்தில், நினைவுக் கோவையை வலித்து இழுத்து, இதயக்குழியின் உள் ளிட்டு ஆடிமூடிப் புதைத்துக் கொள் ளத் தெரியாத சிதம்பரம் உணர்ச்சி வசப்பட்டு உருகுவார். எந்த இடத்தில் அவன் சிரிப்பான் என்பது அவருக்குத் தெரியாது. சக்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்றற் போன்ற ஒரு வெடிச் சிரிப்பு; அது அவ ருக்கு ரகசியம் சொல்லும் சொல்ல இய லாதன சொல்லிப் போதிக்கும். அமைதி யின் எல்லேயைத் தொட்டுவிட்டாற் போன்ற ஒரு உதட்டு நெளிவு - அது வும் அப்படியே - என்னவோ சொல்லும்.
தொட்டில் குழந்தையாய் அவன் இருந்த காலத்தில் அவனது அழுகை யைச் சமாளித்துப் பழகிப்போன அக் தத் தந்தைக்கு அவனது இப்போதைய சிரிப்புத் தருமசங்கடமாகி விட்டது. சில சமயம் அவன் அழமாட்டானு என்று அவர் ஏங்குவார். தினம் தினம் எத்த னேயோ பைத்தியங்களுக்கிடையே உல. வும் அவருக்கு அவர் புரியாததொரு புதிர். அந்தப் பைத்தியங்களிலிருந்து விலகி தனக்கே உரிய ஒரு சிரிப்பில் அந்த வைத்தியசாலை முழுவதையும் கலக்கிக்கொண்டிருக்கும் அவன் பைத் தியமா ? குழந்தையா ?
,事 ܬܬ
அன்று அந்த வைத்தியசாலையின் பைத்தியங்கள் கூட அழுதன. அந்த வீட்டின் நிர்வாக யந்திரமாகச் சுற்றிச்

Page 156
சுழன்று வந்த வைத்தியரின் மனேவி இறந்துவிட்டாள். அந்தச் சக் கர ம் சுழன்ருல்தான் அந்த வைத்தியசாலை யில் உயிர் துடிக்கும். அவளது நம்பிக் கையான பார்வையின் கனிவுதான் சிதம்பரத்தின் தொழிலுக்கே மூலதா னம். அவரது வாழ்வில் எதிர்பார்ாது நேர்ந்துவிட்ட இந்த அவலத்தை அடிம னதில் போட்டு மூடிமறைக்க வகை தெரியாத சிதம்பரம் வாய்விட்டு அழு தார். வாழ்வின் ஒவ்வொரு சிறு சிறு நிகழ்விலும் பிணைந்து வளர்ந்து வந்த உறவை இழந்துவிட்டவர் வேறு என்ன தான் செய்ய முடியும் ? அரை மயக்கத் தோடும் அரைப் பிரக்ஞையோடும் சுற்றி வந்தார் அவர்.
சுந்தரம்.? தூரத்தில் எங்கோ நாவல் மரத்தடியில் இருந்தபடி நகத் தைக் கொறித்துக் கொண்டிருந்தான். அவனது சிந்தனே எங்கிருந்து எங்கோ தத்திப் பறப்பதும், பின்பு அமைதியாக ஒர் இடத்தில் வந்து அமர்வதும் வைர மாய் மின்னும் அவன் கண்ணுெளியில் புலப்பட்டது.
இருந்தாற் போல அவனது சிங் தனே சர்ப்பமாக கெளிந்து அவன் இத யத்தைத் திண்டிவிட்டதோ?ஒட்டிய கன் னங்களில் ஒரு திடீர்க் குழி முகிழ்த்தது. மேலே போட்டிருந்த துண்டை இரண்டு கைகளாலும் பிடித்து மா லே யா க ப் போட்டுக் கொண்டான். பிரளயமே புறப்பட்டுவிட்டாற் போ ன் ற ஒரு சிரிப்பு வெடித்தது - அவன் வாய் விட்டுச் சிரித்தான். பெற்றுவிட்டவள் போய்விட்டதற்கே சிரிக்கும் இந்த ਓਏy. ? ஞானிகளேயும் யோகிகளை யும் மிஞ்சி துறவின் எல்லேயைத் தொட்டுவிட்ட நிலை ?
உள்ளத்தின் குமையும் சோகத்தை யும், அன்பு, பாசம் போன்ற அதீத உணர்வுகளேயும் வெளிக்காட்டுவதற்கு அவன் வகுத்துக் கொண்ட சாதனமாகி விட்டது இந்தச் சிரிப்பு. வேதனேயைப்
12

யைப் புரிந்து கொள்ளும் விவேகம் எவ னிடம் இல்லாமலில்லே - அதை வெளிக் காட்டும் வகைதான் வேருே ?
★
மகன் என்ற பாசத்தை வளர்த்துக் கொள்ளும் போது, நோக்குகின்ற கோக் கிலெல்லாம் இந்த நொய்மை இருந்த போதும், அதைத் திருத்திக் கொள்ள வழியேயில்லாத குழப்பத்தால் தட்டிக் கழித்துவிட்டார் சிதம்பரம். இப்போ பாழ் நிலத்திலும் பயிர் செய்ய முடியும் என்ற ஏதோ ஒரு நிர்ணயத்தில், தன் பிள்ளேக்கு வீட்டில் வந்து பாடம் சொல் லிக் கொடுப்பதற்கு ஒரு வாத்தியாரை ஏற்படுத்தினுர்,
ஒரு நிர்ணயம் - அதனுல் ஏற்பட்ட 39 15 (Լքնգ ճւ] . . . . . . அந்த நிர்ணயத்தையும், அந்த முடிவையும் அங்கீகரித்துக் கொள் ளும் நிலையில் இல்லாத சுந்தரம் பிரமாத மான அந்தச் சிரிப்பை வெடித்தான். அது சிதம்பரம் கட்டிக்கொண்டு வந்த நம்பிக்கைச் சுவரில் மோதி எதி ரொலித் தது! ஏற்கனவே எத்தனையோ விஷயங் களில் தோல்வி கண்ட கம்பிக்கைதானே! என்ருலும் கம்பிக்கையோடு வைத்தியர் பேசினுர்,
'உன் லட்சணம் தெரிஞ்சுதான் ஊரே சிரிக்குது. நான் செய்யிறது விசர் வைத்தியம். ஊருக்கும் உலகத் திற்கும் நீ பைத்தியம். ஆணு எனக்குப் பிள்ளையடா. ஊர்வாயை மூட உன் மனத்தைக் கொஞ்சம் மாத்தடா. நான் சொல்றதைக் கொஞ்சம் கேள். நாளேக்கு வாத்தியார் வருவார், சிரிப்பை விட்டுட்டு போய் ஒழுங்காய்ப் படி போ' சிதம் பரம் கண் கலங்கியே விட்டார்.
சிரிப்பையே பேச்சாக்கி அதனையே வாழ்க்கையாக்கி எங்கேரமும் சிரித்துக் கொண்டிருக்கும் சுந்தரத்தின் உணர்ச் சிப் பொறியில் ஒரு சிறு மின்னற் கீற்று. அவனது கண்களில் ஒர் உயிர் ஒளி.
அவன் உதட்டோரத்தில் புன்னகை
யொன்று நெளிந்தது.

Page 157
** grflայլնլյդ . . . . . த9
வாத்தியார் வந்தார். உலகத்திற் கும் தனக்கும் சம்பர் கமே இல்லாதவன் போன்று வார்த்தியாரைப் பார்த்தான் சுந்தரம், பாவம் வாததியார் அவர் கண் முன் வாழ்க்கைத் தத்துவங்கள் விரிங் தன. உணர்ச்சிகளிடையே நடந்துவரும் போராட்டங்கள் பற்றிய உளவியல்க் குறிப்புக்கள் தோன்றின. எப்படியோ சமாளித்துக் கொண்டு சுந்தரத்தை ஒரு கணம் பார்த்து, அவனது கிலேமையை 6 Γ' συστ ουδή வேதனைப்பட்டார். தொடங்கியது. அவன் பேசவில்லை; அதாவது சிரிக்கவில்லை. அவன் பேசி னுன்; அதாவது சிரித்தான்.
'ஏன் வாத்தியார், இவ்வளவத்தை யும் படிக்கத்தான் வேண்டுமா ? படிச்சு என்ன செய்யிறது.?
'சுந்தரம் என்ன சொல்லுருய்.?,
'இல்லே வாத்தியார் . ஆழ்ந்த மெளனம். அவன் தன்னுள்ளத்தில் மூழ்கிவிட்டான். 'இவ்வளவத்தையும் படிச்சால், படிச்சதில் கொஞ்சமானது நடத்தையிலே வரக்கூடாதே? பொய் சொல்லி மற்றவங்களே ஏமாற்றி காங் கள் செய்யிறதெல்லாம் சரியென்று நாங் கள் சமாதானப்படத்தான் படிக் கி றமே ? பொதுவாய் தான் செய்யிறது ஒருத்தனுக்குச் சரியாத்தான் தெரியும் . மற்றவங்கள் செய்யிறது சரியா யிருக் காது என்ருெரு நினைப்பு. இந்தப் பிழைகளே வி டா ம இருக்கத்தானே படிக்கவேண்டும். இல்லையே.?
( , 39 憩。。。。。。
'அப்பிடியென்ருல் அரசாங் கம் விஞ்ஞானம் எண்டு கண்ட தோட எல் லாம் சண்டை போடற மனுஷன் ஏன் தன் ரை மனச்சாட்சியோடை இதைச் செய்யிறேலே.?படிச்சவங்களிலே அரை வாசி இப்படித்தான். புத்தகங்களிலே இதுதான் கிடக்கு, படிச்சதெண் ட நடப் புத்தான். நடத்தையிலை வெறும்

ஒட்டை நினைப்பைக் கொஞ்சம் திருப்பிப் பார்த்தா கணக்கப் படிக்கலாம் போல்
இல்லையே வாத்தியார் ?
'சுந்தரம்1
வா த் தியார் அதிர்ந்து போனுர், அவனது எல்லேயற்ற சிரிப்பின் ஆழத் தில் புதைந்து கிடக்கும் அறிவைப் , UTGŪTOT LDT 45 உணர்ந்து கொண்டவர் போல அவனைப் பார்த்தார். பின்பு உள் ளத்துச் சலனங்களேப் பிரதிபலிக்கும் முகத்தோடு ஒரு முறை சுற்றிப் பார்த் தார். 'யார் மனதில் கோணல்?’ என்று தேடுவது போல அந்தப் பார்வை ஊடுரு வியது. | ෆු () if | ffiærබ9ණි சுந்தரம் உயர்ந்து நின்றன். தூரத்தில் இதைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்த சுந்தரம் மெள னமாக நின்றர். அவரது மெளனம் எதையும் எதிர்த்தோ எதையும் ஆத ரித்தோ அவரில் தூங்கவில்லை. -946Հյթ 677 வில் ஒரு தார் மிகப் பயம் ஏற்பட்டு உள் ளுக்குள் ஒரு குழப்பத்தைத்தான் ஏற் படுத்திற்று. அவன் அவ்வளவு நிதான மாகச் சொன்ன அந்த வார்த்தைகள் அவர் நினைவுப் பொறியிற் சிக்கின. அவனுக்கு எல்லாம் தெரிந்து விளக்க மாகி இருக்கின்ற ன வா ? அவன் வார்த்தைகள் நினைவுக்கு வரும் ஒவ் வொரு கனமும் அவர் உடம்பில் ஒரு படபடப்பு; நெஞ்சை முட்டுகின்ற ஒரு திகில்; இவைதான் ஏற்பட்டன. பட படப்பும் திகிலும் அவரது வாழ்க்கை யேட்டின் பல பக்கங்களைப் புரட்டின.
.X X܂
சிதம்பரம் ஊரில் பெரிய புள்ளி, இன்று ஐம்பது வயதில் பெரிய லட்சாதி பதியாகத் திகழும் அவர் தனது முப்ப் தாவது வயதில் மானமுள்ள ஒரு வேளைச் சோற்றுக்காகத் தலைகீழாக அலேக் தவர். அவருடைய தகப்பனர் அ வ ரு க் கென் று சொத்தைத்தான் வைத்து விட் டு ப் போகாவிட்டாலும், பரம்பரைத் தொழிலான இந்த விசர் வைத் தி ய த் ைத வைத்துவிட்டுப் போனுர் பெயரளவில் அவர் வைத்திய

Page 158
ராய் இருந்தாரேயன்றி தொழில் வெறும் மந்தம்.
வறு மை யில் கஷ்டப் பட் டு த் தளர்ந்து போகாது தைரியத்துடன் நெஞ்சுரத்தையும் சேர்த்துக்கொண்ட தால் சிதம்பரம் மெல்ல மெல்ல நிமிர்ந் தார். தமிழ் வைத்தியம் செய்பவன் லட் சாதிபதியாவது . அதுவும் பைத்திய வைத்தியம். !
வைத் தி யத்திற்கென்று வந்து சேர்ந்த பைத்தியங்கள் ஒன்றிரண்டின் சொத்துக்களை எப்படியோ தன் பெய ருக்கு மாற்றிக்கொண்டதால் சிதம்பரம் கொழுத்துவிட்டார்.
இன்று கோயில் பூசை தருமம் என்று திரியும் வைத்தியா என்ருே ஒரு நாள் சத்தியத்தையும் நேர்மையையும் திருகிக் கொன்றவர் தான். தெய்வங்கள் எல்லாவற்றையும் ஒரே நாளில் விலைக்கு வாங்க இப்போது முயற்சிக்கும் சமூகத் தொண்டர் அவர்,
"சிச்சி போதுமே, அதற்காக. எவன் நேர்மையோடு வாழ்ந்து உயர்ந் தான் எப்படியாவது வாழ வேண்டும். ஒரு ஸ்திர நிலை வந்த பிறகு எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிப் பதில் தவறென்ன ? இந்த எண்ணம் வாழ்க்கை ஏட்டின் பக்கங்களே மூடி எங்கோ ஒளித்துவிட்டது.
'நாலு பேர் வந்து போறன். கள வனும வந்து போகட்டுமே’ என்று அன்றைக் கொரு நாள் கோவிலடியில் சொல்லி, தன் வீட்டில் வேலை பார்க்கும் முருகனையும் கோவிலுக்குள் விட்டுவிட் டார், பெரிய தீவிரவாதி !
举 举 举
வைத்தியர் தொழில் ஆரம்பித்த காலத்திலிருந்தே அவரது பணியாளனுக இருபபவன்தான் முருகன் பெயரளவிற் தான் அவன் பணியாளனே தவிர வைத்
தியருக்குத் தெரிந்த தொழிலனுபவத்

26
தில் கணிசமான அளவு விஷயத்தை அவன் அறிந்து வைத்திருந்தான். சம யோசிதமாய் பைத்தியங்களே கடத்துவ தில் அவன் சமர்த்தன், வைத்தியததில் மட்டுந்தான் அவன் சிதம்பரத்திற்கு உதவியாகவிருந்தான். மீதி எதிலும் அவனுக்குப் பங்கில்லே வைத்தியருடன் சேர்ந்து கொண்டதால் சிறுகச் சிறுக தன் குலத் தொழிலை மறந்து இப்போது முற்ருகவே விட்டுவிட்டான்.
அவனுக்கென்று த னி ப் பட் ட ேத ைவ களே ர, அபிலாஷைகளோ கிடையா. வானம் தெரியும் கூரைக்குக் கீழ் மழைக்கொதுங்கி வாழும் குடும்பமே அவனுக்கு எல்வாம். அவ்வப்போது ஏற். படுகின்ற தேவைகள், அவ்வப்போது ஏற்ப டு கி ன் ற கஷ்ட நஷ்டங்கள் இவற்றை அவ்வப்போது ஏமாற்றி விடும் கிரியை அவன் நன்கு தெரிந்து வைத்துள்ளதால் வாழ்க்கை நகர்ந்தது.
இருபது வருடம் பைத்தியங்களின் நடுவே கிடந்து புத்தகத்தின் ஒரே பக் கத்தைத் திரும்பத் திரும்பப் படிப்பது போன்ற தொழில் செய்தும் அவனுக்குச் சோம்பலில்லே - சுகமும் இல்லே.
ஊருக்கு ஒதுக்குப் புறமாய் ஒரு குடிசை எட்டத்தில் கூப்பிட்ட குரலே கேளாத தூரத்தில் இரண்டு மூன்று அய லார்; இனத்தவர். குலத்தொழிலை விட்டுவிட்டு வைத்தியர் வீட்டில் 'கல்ல உத்தியோகம் பார்க்கின்றன் என்று
முணுமுணுக்கும் அவர்கள் அடிமனதில்
வைரமான ஒரு காழ்ப்பு. இதனுல் இங்கே ஏதாவது அசாதாரணக் குரல் கேட்டாலும் திரும்பிப் பார்க்காத அந்தப்
பந்துக்கள். இத்தனைக்குமிடையே
அவன் வாழ்க்கை எப்படியோ தேய்க் திது.
★
இராத்திரிப் பெய்த மழையும் அடித்
துச் சுழற்றிய காற்றும் பிரளயமே பிறப்பதற்கான பி ர ச வ வேதனை

Page 159
குளோ . ? இரவு வெகு நேரம் வரை ஏதோ மருந்து அரைத்துக கொண்டிருக தவன் மழை ஒயும் ஒயும் என்று தன்னேயே ஏமாற்றிக் கொண்டு எவ் வளவு நேரங்தான் காத்திருப்பான் ? பூமி யின் எல்லேகளேத் தொட்டு வெட்டும் மின்னலொளியில் எப்படியோ பாதை பிடித்து வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தான். வந் தவ னு க்கு நெற்றி புடைத்துக் கொண்டு விறைத்தது. என்ருே நிகழும் என எதிர்பார்த்துக கொண்டிருந்த அது ஏற்பட்டேவிட்டது என்ற உண்மை முருகனுக்குப் புரி ங் த து. கூடவே அதைச் சமாளிக்கும் சக்தியும் தன்னிடம் இல்லை என்ற உண்மையும புரிந்துவிட் டது. எப்போது சரியுமோ என்று பார்த் துப் பார்த்துப் பயந்து கொண்டிருக்த மண் சுவர் பாறியே போய்விட்டது. கடு வானத்தின் மினுமினிப்பைக் காட்டிய ஒலேக் கூரை முழு வானப் பரப்பையும் காட்டியது. கட்டிய மனைவியும் பெற்ற குழந்தைகளும் இயற்கைத் தேவனின் விருந்தாளிகளாய் தெப்பமாய் கனேந்து கொண்டிருந்தனர். தன் கையாலாகாத் தனத்தையும், அதற்குச் சவால் விட்ட வாழ்க்கையையும் நேராகத் தரிசித்தவன் துடித்தான்.
முருகன் வேற்று மனிதனல்ல -
அவதிப்படுவது நம் இனத்தவன்தான்
என்று சமாதானம் செய்து கொண்டு உதவி செய்யும் குணத்தை, புகைந்து கொண்டிருக்கும் ஆற்ருமைத் தி சாம்ப ராக்கி விட அயலார் நெஞ்சைக கல்லாக் கிக் கொண்டு ஈவு இரககம் காட்டாது இருந்துவிட்டனர்.
காலே எப்படியோ விடிந்தது. மன தில் நினைவே இல்லாத வெறும் சூனிய மாக விடிந்தது. முருகன் சிதம்பரத்தின் முன் வந்து நின்றன் :
'கயினுர் . நான் இந்த இருபது வருஷ வேலையிலே சம்பளத்திற்கு மேலாலை ஒரு சதக் காசு கூட உங்க ளிட்டைக் கேட்டதில்லை. இனியும் கேக்க Lρτι 1 ούτ ... ... மற்றவங்களிட்டைக் கை
 

27
நீட்டி ஒரு சதம் கடனுயோ உடனுயோ வாங்காம என்றை குடும்பத்தை இவ் வளவு காலமும் ஒட்டிவிட்டன். இந்த மாரி முடிஞ்சு சித்திரை பிறக்கிறதுக் குள்ளே பட்டினி கிடக்தெண்டாலும் ஒரு புதுக் கொட்டிலைப் போட்டிடுவன். இருக்கிறதுக்கு வீடும் வேணும் அதை விட மானந்தான் எனக்குப் பெரிசு யாரிட்டையும் கை நீட்டி எனக்குப் பழக கமில்லை; யாரிட்டையும் நான் போக மாட்டன் . இந்த அடைமழை ஒயிற வரேலே என்றை பிள்ளை குட்டியளே இந்த விருந்தேலை படுத்தெழும்ப விட் டிடுங்கோ. எசமான் எனக்கு அது மட் டும் காணும்.'
இது அவன் மனதில் எப்போதோ தோன்றிவிட்டதுதான். கோவிலுக்குள் விட்டவர் தன் வீட்டு விருந்தையிலாவது அனுமதிப்பார் என்ற கம்பிக்கை எப் போதோ ஏற்பட்டதுதான். இருந்தா லும், நின்று, நிறுத்திஒேவ்வொரு சொல் லாகத் தன் நினைவுக்கு ஊட்டம் கொடுத்துப் பேசிஞன்.
பேசிக் கொண்டு போகும் போது சிதம் பரம் முருகனின் முகத்தையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தார். அந்த முகத் தில் விசிய கம்பிக்கை ஒளியைக் கண்ட பிறகும் இரண்டு மூன்று விகாடிகள் மெளனம் சாதித்தார்.
சச்சரவுக்கான விஷயந்தான் என் பது அவரது மெளனத்திலிருந்து தெரிக் தது. கிழ்ச் சாதி முருகனேக் கொண்டு வந்து நடு வீட்டில் வைத்தால் ஊர் என்ன சொல்லும் ? அவர் சாதிப் பெருமை இதனுல் குறைந்துவிடாதா..? யாரோ ஒருவன் கட்டிவிட்ட கோவிலுக் குள் அனுமதிப்பதும் சொந்த வீட்டில் அனுமதிப்பதும் ஒன்ரு.?
நினைவு குழம்பிப் போனதால் ஏற் பட்ட அதிர்ச்சியின் சாயல் அவரை என் னவோ செய்தது. கினேவின் சிறு இரு ளில் ஒதுங்கியவர் மீண்டும் முடிவின் சுயவெளிக்கு வந்தார்.

Page 160
'இரு முருகா. வாறன்’ சிரிப் பொன்றை வலித்து இழுத்து இதழ்க் கடையில் சொருகிவிட்டுக் கொண்டு உள்ளே போனுர்,
நடப்பவற்றைக் க வ னித் து
கொண்டு அருகே நின்ற சுந்தரம், வேறு
போக்கிடம் கிடையாத பலவீனத்தால் அங்கு வந்து நிற்கும் முருகனைப் பார்த் தான். அந்திவானமாயிருந்த அந்த முகத் தில் ஒரு நிரந்தரச் சோகம். கிழ்ச் சாதிக் காரனென்ற தாழ்வுணர்ச்சி சொந்த இனமே ஒதுக்கிவிட்ட தென்ற மன வலிப்பு . எல்லாம் எழுதி வைத்திருந் தது போலிருந்தது.
இருபது வருட அத்தியந்த பாவ மும், பழக்கத்தின் இறுக்கத்தால் ஏற் பட்ட ஒரு வகைப் பாசமும் இயல்பான
இரக்கமுந்தான் சுந்தரத்தின் இதயத்
உள்ளே (εισπαστ சிதம்பரம் அதே சிரிப்புடன் திரும்பி வந்தார். வந்தவரைச் சுந்தரம் ஏறிட்டுப் பார்த்தான். பெற்று விட்டவரின் உள்ளத்தில் ஏற்பட்ட முடிவு பற்றிக் குறிப்பறியும் ஆர்வம். அந்த முடிவில் எங்காவது ஒரு சரிவு இருக்கு மென்ற அனுமானம் முருக னுக்கு இப்படியாகிவிட்டதே எ ன் ற இரக்கத்தைப் பறை சாற்றும் ஒரு கனிவு. எல்லாம் அந்தப் பார்வையில் தெறித்தன.
'முருகா உதவி செய்வது என்று தீர்மானித்துவிட்டேன் அதில் பூர னத்துவம் இருந்தால்த்தான் நிறைவு. சுணக்கத்துடன் செய்தேன் என்று இருக்கக் கூடாது பார். எப்படியும் உனக்கு ஒரு வீடு வேணும் அதை இப்பவே கட்டிக் கொள் இந்தா இதில் இருநூறு ரூபாய் இருக்கு. இன்னும்
>འོ།།《 ら ŅÑS کك====

Page 161
தமிழ்ச்
சங்கத்தாரால்
நடாத்தப்பட்ட 676//)ക1 ܠ .
ας α και θ3 677
 
 
 


Page 162


Page 163
ക്രമിക്
சங்கத்த7ரால்
நடாத்தப்பட்ட
ക്മ)/)/ബ/ ക
ά, γ, θα 6,7
 
 
 
 
 
 


Page 164


Page 165
தமிழ்ச் சங்கத்தார ܐܒܒ 7/)6/)2/)77/2 ܚܝ
 

/6) At 7:55.7 / / /
5/7 / L-52-56)7.
مجھتی تھیتیعیچیختہ مہینہيں بخوبیخ مجھےیہ جھیخچے

Page 166


Page 167
இரண்டாவது உலகத் தமிழ்
弗%议
ஒளவையார்
 
 

10515T 1651 € Il T5il 6 Dial fll'L.
6)
பாரதிதாசன்

Page 168


Page 169
முத்தமிழ் விழா
526)6DIEÚ €LIC56)J
*활**
5266) is 5T is 56.
 
 
 
 
 

வில் பேராசிரியர்
குத்து விளக்கேற்றல்

Page 170


Page 171
(βΔ / 7/7.
5. 5600 US
@@Tñ16035 LIâ
- கலாநிதி சு. வி
@a)kao பல்கலைக் கழகத்திலே கடமை யாற்றிய இருபத் தொ ன் பது ஆண்டு கால எல்லேயில் இருபத்தாறு ஆண்டுகளாகத் தமிழ்த்துறைத் தலைவ ராக இருந்த பெருமை பேராசிரியர் கண பதிப்பிள்ளையவர்களுக்குரியது. பருத் தித்துறையைச் சேர்ந்த இவ்வாசான் இலங்கைப்பல்கலைக் கழகக்கல்லூரியிற் படித்து, இலண்டன் பல்கலைக் கழகத் தார் கடத்திய கலேமாணித் தேர்வில் முதலாவது வகுப்பில் 1930 ம் ஆண்டில் தேர்ச்சியடைந்தவர். இவர் அத்தேர்வுக்கு சங்கதமொழியைச்சிறப்புப்பாடமாகவும், பாளி மொழியைத்துணைப் பாடமாகவும் கற்ருர், இத்தேர்விலே சிறப்பாகத்தேர்ச் சியடைந்ததன் காரணமாக இலங்கை அரசாங்கம்கிழைத்தேசமொழி ஆராச்சிப் பரிசில் இவருக்கு வழங்கியது. இந்தோ ஆரிய மொழி களேப் பாடமாகக கலே மாணித் தேர்வுக்குக் கற்ற மாணவரில் முதன் முதலாக முதலாம் வகுப்பிலே தேர்ச்சியடைந்தவர் இவரே.
தமிழில் மேற்படிப்பு உள்ளவர்கள் அக்காலத்தில் அருகியிருந்தமையாலும், இவரைத் தமிழ்த்துறைத் தலேவராக நியமிக்க எண்ணியிருக் தமையாலும், இலங்கைப்பல்கலைக்கழகக்கல்லூரியினர் இவரை மேஞடு சென்று தமது ஆராய்ச்சி களைத் தொடங்குமுன் தமிழ் மொழியி லும் உயர் கல்வி பெற்று ஆங்குச்செல்லு தலே சிறந்ததெனக் கருதினர். இஃது இங்ங்னமாக அக்காட்களிலே உயர்திரு விபுலானந்த அடிகள் அண்ணுமலைப் பல்கலைக கழகத்துக்குத் முதற்றமிழ்ப் பேராசிரியராக நியமிக்கப்பட்டிருந்தார். அடிகளார் இவரின் புலமைத்திறனேக்

Ifira Tuli கலைக் கழகமும்
த்தியானந்தன் -
கண்ணுற்று இவரைத்தம்முடன் சிதம் பரத்துக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.
ஆங்கு இவரின் கல்வி நிறைவி இனக் கண்ட அண்ணுமலைப்பல்கலைக்கழகத்தி னர் வித்துவான் இறுதி வகுப்பில் ஈராண்டு கற்று வித்துவான் தேர்வுக்குத் தோற்றஅனுமதித்தனர்.இரண்டு ஆண் டாகத் தொல்காப்பியம் முதலிய தமிழ்ப் பேரிலக்கணங்களேயும் சங்க இலக்கியங் களேயும்,கம்பராமாயணம், கந்தபுராணம் முதலிய காவியங்களையும் திருவாவடு துறை இராமநாதபுரம் போன்ற சமஸ்த் தானங்களிலிருந்துவந்து அண்ணுமலேப் பல்கலைக்கழகத்தில் அக்காட்களிற் கல்வி பயிற்றிய பொன்னுேதுவார் மூர்த்திகள் சர்க்கரை இராமசாமிப்புலவர் முதலியோ ரிடம் பயின்றனர். அன்றியும் இவருக்கு இலக்கணக் கல்வி ஊட்டியவர் சோழ வந்தான் கிண்ணிமடத்தைச் சேர்ந்தவ ரும் அரசன் சண்முகஞரின் மானுக்கரு மாகிய கந்தசாமியார் அவர்களாவர்.
அண்ணுமலைப் பல்கலைக் கழகத் திலே தமிழ் பயின்று வித்துவான் பட் டம் பெற்றதும் இவர் மேனுட்டிற்குத் தமது ஆராய்ச்சிக் கல்வியைத் தொடங் குவதற்காகச் சென்ருர் அங்கு கீழை நாட்டுக் கலேக் களஞ்சியமாக விளங்கிய இலண்டன் பல்கலைக் கழகக் கிழை நாட்டுக் கலைக் கல்லூரியிற் சேர்ந்தார். அங்கு உலகத்துத் திறமை வாய்ந்த மொழியியல் ஆராய்ச்சியாளராகவும், பிற்காலத்திற் கீழைக் கலைக் கல்லூரித் தலைவராகவும் விளங்கிய பேராசிரியர் ரே ண ர் என்பவரிடம் மொழியியல் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டார். இந்தோ

Page 172
ஐரோப்பிய இந்தோ ஆரிய மொழிகளின் நுண்மையைக் கற்றறிந்தார். அதனேடு நில்லாது இராணியரின் பழைய சமய நூலாகிய அவஸ்தம் என்னும் இராணிய நூலேப் பேராசிரியர் பெயிலி என்பவரி டம் கற்றுப் பின்னர் இரானிய மொழி நூல்களையும் பயின்றனர். இவ்வாறு உல கத் துலவும் பல மொழிகளின் இயல்புக 2ளக் கற்றறிந்த பின்,திராவிடக் குடும்ப மொழிகளின் நுண்மையினைப் பயிலத் தொடங்கினர். இப்பயிற்சியின் ஈற்றிற் பேராசிரியர் ரேணர் அவர்களின் மேற் பார்வையிலே தமிழிலுள்ள பழைய சாச னங்களின் இலக்கணத்தினைத் துருவி ஆராய்ந்தனர். அது மட்டுமன்றி ஒலி நூற் சாத்திரத்தையும் மேனுட்டு முறை யிற் கற்றுத் தேர்ந்தார்.
சாசனவியல் பற்றிய ஆராய்ச்சிக் குக் கால கிக்கையம் பற்றியும் இலக்கண அமைப்புப் பற்றியும் இவருக்கு உதவி செய்தவர்களுட் பிரித்தானிய நூதன சாலேக் கீழை நூல் கிலேய அதிபராக இருந்த டாக்டர் பானற்று என்பவரும் ஒருவராவர். பரிசு மாநகரினுள்ள பல் கலைக் கழகப் பேராசானும் திராவிட மொழியியல் விற்பன்னருமாகிய புளொக் என்பவரிடமும் ஆராய்ச்சி முடிபுகளைக் காட்டி அவரின் ஆலோசனையையும் பெற்றர். இறுதியில் ஏழாம் எட்டாம் நூற்றண்டுத் தமிழ்ச் சாசனங்களே ஒருங்கு சேர்த்து அவற்றின் மொழி இலககணத்தைச் செவ்வனே விளக்கி ஆராய்ச்சி நூலே எழுதி முடித்தனர். அதன் பயனுக இலண்டன் பல்கலைக் கழகம் இவருக்குக் கலாநிதிப் பட்டம் அளித்தது. கலாநிதிப் பட்டத்திற்கு இவர் செய்த ஆராய்ச்சிதிராவிட மொழி யியல் ஆராட்சியிற் பிறருக்கு வழிகாட் டியாக அமைந்தது. இவரைப்பின்பற்றிய பிற்காலத்து கன்னட சாசனங்களேயும் வேறு தமிழ்ச் சாசனங்களேயும் ஆராட் சியாளர் ஆராய்ந்தார். இவ்வாராட்சி யின் பயணுகத் திராவிட மொழியியல் வல்லுனராக இவர் கணிக்கப் பட்டு வந்தார்.

30
இவருக்கு இளமைக் காலத்திலே தமிழும் சங்கதமும்கற்றுக் கொடுத்தவர் பருத்தித்துறை ஆரிய திராவிட மகா பண்டிதர் பிரமசிறி. முத்துக்குமாரசுவா மிக் குருக்களாவர்.
த லா நிதி ப் பட்டம் பெற்று இலங்கைக்குத் திரும் பி வந்ததும், இலங்கைப் பல்கலைக் கழகக் கல்லூரித் தமிழ் விரிவுரையாளராகவும் தமிழ்த் துறைத் தலைவராகவும் 1936-ம் ஆண் டில் நியமனம் பெற்ருர் 1947-ம் ஆண் டில் தமிழ்ப் பேராசிரியராகத் தெரிவு செய்யப்பட்டு, பதினெட்டு ஆண்டுகள் சிறப்புடன் பேராசிரியராகக் கடமை யாற்றித் தமிழ்த் துறையை விருத்தி செய்து 1965-ம் ஆண்டில் ஒய்வு பெற் ருர், இவர் பணியாற்றத் தொடங்கிய காலத்திலே தமிழைப் பாடமாகப் படித் தவர் தொகை மிகக் குறைவு சிறப்புக் கலே வகுப்பில் இடையிடையே ஒருவர் அல்லது இருவரும் பொதுக் கலை வகுப் பில் ஏழு எட்டுப் பேருமே தமிழை ஒரு பாடமாகக் கற்றனர். தமிழ் படிப்பவர் 'பனங் கொட்டைகள்' என இகழப் பட்ட காலம் அது. மேலும் அக்காலத் தில் மாணவருக்கு எழுததுக் கூட்டிப் படிப்பிக்க வேண்டும். இததகைய சூழ லிலே தமிழ்ப் பணியைத் தொடங்கித் தமது இறுதிக் காலத்தில் ஒலி பெருக்கி யிற் பல நூற்றுக் கணக்கானவருக்குத தமிழ் கற்பிக்கும் அளவிற்குத் தமிழ்த் துறையை வளர்த்துவிட்டுச் சென்றிருக் கிருர் தமிழுக்கும் தமிழைக் கற்றவருக கும் இகழ்ச்சி பெருகிக் கொண்டு சென்ற காலத்திலே தமிழ்த் துறையை உயிர்த் துடிப்புடன் இயங்கச் செய்த பெரும்ை இவருக்கே உரியது.
தமிழ்த்துறைத் தலைவராகக்கடமை ஏற்றபோது இலண்டன் பல்கலைக்கழகத துலே தமிழ்ச்சிறப்புக்கலைத் தேர்வினைத தொடங்கும்படி அப்பல்கலைக கழகத்தி னரைத் தூண்டினர். இவரின் முயற்சி யால் இலண்டன்டல்கலைக கழகத்திலே தமிழ்ச் சிறப்புக்கலேத் தேர்வு ஏற்படுத

Page 173
தப் பட்டு முதலாவதாக கடந்த தேர்வில் திருமதி மகேஸ்வரி மகாதேவா முதலாம் வகுப்பிலே தேர்ச்சி அடைந்தார். அதன் பின் னர் இலங்கைப் பல்கலைக்கழகக் கல்லூரி 1941ம் ஆண்டில் இலங்கைப் ப்ல்கலைக்கழகமாக மா றியபோதுதமிழ்ப் பொதுக்கலைத்தேர்வுக்கும்சிறப்புக்கலைத் தேர்வுக்கு முள்ள பாடத் திட்டங்களே வகுத்தமைத்தார். தமிழில் முதுமாணித் தேர்வினையும் தொடக்கி வைத்தார்,
1944ம் ஆண்டில் இ ல ங் கைப் பல்கலேக் கழகமுதற்றமிழ்ப் பேராசிரிய ராக உயர் திரு. விபுலானந்த அடிகளே நியமித்தனர். அண்ணுமலேயில் விபுலா னந்த அடிகளிடம் பேராசான் கணபதிப் பிள் 2ள அவர்கள் கல்வி பயின்றமையை முன்பு குறிப்பிட்டுள்ளோம். விபுலானந் தடிகளுக்குப் பேராசிரியர் கணபதிப் பிள்ளேயிடம் பெ ரும திப் பிருந்தது. இதனுலே, தான் பேராசிரியராக இருந்த போதும், தமிழ்த் துறையை கடத்தும் பொறுப்பினைப் பேராசிரியர் கணபதிப் பிள்ளையிடம் ஒப் தடைத்து விட்டார்.
இந்தக் காலப் பகுதியிலே தான் பல் கலைக்கழகத்தில் வித்துவான் வகுப்புக் களும் சிங்களவருக்குத்தமிழ் வகுப்பு களும் தொடங்கப்பட்டன. இவ்வகுப்பு களுக்குரிய பாடத்திட்டங்களேயும்பேரா சிரியர் கணபதிப்பிள்ளே அவர்களே வகுத்துக் கொடுத்தார். அப்போழுது நானும் விரிவுரையாளராகக்கடமையாற் றத் தொடங்கி விததுவான் வகுப்புகளி லும் விரிவுரை யாற்றிவந்தேன். அவ் வித்துவான் வகுப்பிற்படித்துத் தேர்ச்சி யடைந்தவர்கள் பலர் இன்று அரசாங்கத் தில் அப் பட்டத்தின் துணேக்கொண்டு உயர் பதவியில் இருக்கின்றர்கள்.
உயர்திரு விபுலானந்த அ டி க ள் இலங்கைப் பல்கலைக் கழகத்திற்கு வந்த பின் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தார். கண பதிப்பிள்ளை அவர்களேயே முதற் 1றமிழ்ப் பேராசிரியராக நியமித்திருக்க லாம் என்று அவர் பல தடவை கூறிய

து ண டு. கோய்வாய்ப்பட்ட அடி களார் 1947ம் ஆண்டு இறந்ததும் அவ் வாண்டிலேயே கணபதிப்பிள்னை அவர் கள் தமிழ்ப் பேராசிரியராக நியமிக்கப் பட்டார். அன்றிலிருந்து தொடர்ந்து பதினெட்டாண்டாகத் தமிழ்பேராசிரிய ராகக் கடமையாற்றித் தமிழ்த் துறை யைப் பல வகையில் விருத்தி செய்திருக் கின் ருர்,
ஈழத்துக் கவிஞர்களுடைய இலக்கி யங்களையும் ஈழத்து எழுத்தாளரின் படைப்பு இலக்கியங்களேயும் பல்கலைக் கழகத் தமிழ்ப் பாடப் புத்தகங்களிற் சேர்த்த பெருமை இவருக்கே உரியது. இவரே புதுமைப் பித்தனின் சிறு கதை களைப் பொதுக் கலேத் தேர்வுக்கும் சிறப்புக் கலைத தேர்வுக்கும் பாடப் புத் தகமாக்கினர். இந்தியப் பல்கலைக் கழ கங்கள் செய்யத் துணியாத கருமங்கள் இவை. இலங்கைப் பல்கலேக் கழகத்தி லும், கொழும்புப் பல்கலைக கழகத்திலும் தமிழ் விரிவுரையாளராகக் கடமையாற் றுவோரை உருப்படுத்தியவர் இவரே. இவர் காலத்திலே முதுமாணிப் பட்டம் பெற்றவர் பலர். இலங்கைப் பல்கலேக் கழகத்திலே தமிழ்க் கலாநிதிப் பட்டம் பெற்றவர் ஒருவரே. அவரை ஆளாக்கிய சிறப்பும் பேராசானுக்குரியது.
இவருடைய விரிவுரைகளாற் பெரும் பயன் அடைந்தவர்கள் சிறப்புக் கலை மாணவரே. தொல்காப்பியம், மொழி யியல், திராவிடப் பண்பாடு, பதிற்றுப் பத்து, மணிமேகலை முதலியவற்றைப் படிப்பிக்கும் போது அப் பாடங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட பல விஷயங்களே க கற்றுக் கொடுப்பார் கேள்விகள் கேட் டுத் துரண்டும் போது பல அரிய கருத துக்களைத் தெரிவிப்பார். ஈழத்து இலக் கியம் பற்றி ஆர்வத்துடன் விரிவுரை யாற்றுவார். ஈழத்துப் பெரியார்களின் தமிழ்த் தொண்டினேயும் ஈழத்து இலக்கி யச் சிறப்பினையும் இவரைப் போல வேருெருவரும துணிவாக வற்புறுத்த வில்லை. பழைய இலக்கியச் சிறப்பினைப்

Page 174
பகர்வதோடு புதிய இலக்கியங்களைப் படைக்க மாணவரைத் தூண்டினுர், தாமே புதிய இலக்கியங்களைப் படைத்து வழியும் காட்டினுர்,
கிராமிய வாழ்க்கையிலும் கிராமியக் கலைகளிலும் கிராமிய வழிபாட்டு முறை களிலும் இவருக்கு அதிக ஈடுபாடு இருக் தது. பழைய பழக்க வழக்கங்கள், உடைகள், உணவுகள், ஆபரணங்கள், கலைகள், வழிபாடுகள் ஆகியவற்றைப் பற்றி இவருடன் பேசுவது தனியின்பம், கிராமியப் பண்பாட்டுக் கவர்ச்சியினலே தான் இவர் சாதாரண மக்களுடன் தொடர்பு கொள்வதைப் பெரும் பேருகக் கொண்டார். அவர்களையெல்லாம் தமது நாடகங்களிலும் நாவல்களிலும் முக்கிய பாத்திரங்களாக அமைத்தார். இதனு லேயே நாம் இவரிடம் எளிமையையும் அடக்கத்தினையும் பரந்த மனப்பான்மை யையும் தாராளமாகக் கண்டோம்.
இவர் பல்கலைக் கழகத் தமிழ்ச் சங் கத்தின் மூலம் மாணவர்களின் நாடக இ ைச ஆற்றல்களேயும், இலக்கியப் படைப்புக்களையும் பேணி வளர்த்தார். இலங்கைப் பல்கலைக் கழகத் தமிழ்ச் சங் கத்திற்கு இப்போது வயது காற்பத்து மூன்று. இதனைத் தொடக்கி வைத்தவர் பேராசிரியர் சுந்தரலிங்கம். பல்கலேக் கழகத்திலேயுள்ள மிகப் பழைய மான வர் சங்கம் இது. தொடர்ச்சியாக உயிர்த் துடிப்புடன் இயங்கும் சங்கம் இது வொன்றேயாகும். இவ்வாறு இயங்கச் செய்தவர் பேராசிரியர் கணபதிப்பிள்ளை அவர்களே. 29 ஆண்டாக அதன் பெரும் தலைவராக இருந்து அதனை வழி நடத்தி வந்திருக்கின்றர் தொடக் கத்திலே ஆண்டுக் கொரு நாடகம் நடிப்பதும் கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் தேநீர் விருந்து அளிப்பதுமே தமிழ்ச் சங்கத்தின் கலை நிகழ்ச்சிகளாக இருந்தன. தமிழ்ச் சங் கத்தினர் நடிப்பதற்கென இவர் ஒன்பது நாடகங்கள் எழுதினர். அந்நாடகங்களே நடிப்பதோடு நில்லாது வேறு பல துறை களிலும் பணியாற்றத் தமிழ்ச் சங்கத் தினை வழிப்படுத்தினர்.

தமிழ்ச் சங்கம் ஆண்டு தோறும் நடத்தும் நாடகப் போட்டிகள், கவிதைப் போட்டிகள், சிறு கதைப் போட்டிகள், கலை விழாக்கள், இலக்கிய விழாக்கள் முதலியன நல்ல முறையில் அமையத் திட்டம் வகுத்து, ஆண்டு தோறும் தமிழ்ச் சங்கக் கொடியை ஏற்றித் தமிழ்ச் சங்கத்தின் வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருந்தார்.
தமிழ்ச் சங்கத்திற்கு இவர் செய்த இன்னுெரு சிறப்புத் தொண்டு தமிழ்ச் சங்க ஏடாகியஇளங்கதிரைத் தொடக்கி வைத்து, இதுவரை அதனைத்தொடர்ந்து கடத்தஉதவிசெய்தமையேயாகும். இவர் பேராசிரியராக பதவி ஏற்ற காலத்திலே திரு. த சண்முகசுந்தரம் அவர்களை முதல் இதழாசிரியராகக்கொண்டு இளங் கதிர் வெளி வந்தது. ஈழ த் திலே
தொடர்ந்து வெளிவரும் தரமான இலக்
கிய சஞ்சிகை இது. இளங்கதிரில் எழு திய எழுத்தாளர்களே இன்று ஈழத்தில் தலைசிறந்த கவிஞர்களாகவும் விமர்சகர் களாகவும் சிறுகதை நாவல் நாடக ஆசிரி யர்களாகவும் விளங்குகின்றர்கள். இவ் வாறு பேராசிரியர் கணபதிப்பிள்ளே அவர்களின் பெரும் தலைமையிலே தமிழ்ச் சங்கம் தமிழ் இலக்கியத்தினையும் தமிழ்க் கலேகளேயும் பண்பாட்டினையும் பேணி வளர்க்கும் சங்கமாக புகழுடன் விளங்
கிற்று.
பல்கலைக்கழகத் தமிழ்ச் சங்கத்தினர் நடிப்பதற்கென இவரால் எழுதப்பட்ட நாடகங்களைப் பற்றிக் குறிப்பிடுதலும் வேண்டும். இந்நாடகங்களுள் உடையார் மிடுக்கு, முருகன் திருகுதாளம், கண் ணன் கூத்து, நாட்டவன் நகரவாழ்க்கை என்பவை நானுடகம் என்ற பெயரில் அச் சில் வெளிவந்தவை. அதன் பின் பொரு ளோ பொருள், தவருண எண்ணம் என்ற நாடகங்கள், இருநாடகம் என்ற பெயரில் வெளியாயின. சங்கிலி என்ற வரலாற்று நாடகம் பாடநூற் புத்தகமாகவும் வழங் குகின்றது. சுந்தரம் எங்கே, துரோகிகள் ஆகிய இரு நாடகங்கள் தவிர்ந்த ஏனைய

Page 175
நாடகங்கள், பேச்சு வழக்கு மொழியில் எழுதப்பட்டவை. கா ட க அரங்கிற் பேச்சு மொழியை உரையாடலுக்கு வழங் கலாமா என்று ஐயம் தோன்றிய காலத் திலே மக்களைப்பற்றி மக்களுக்காக ஆக்க படும் நாடகங்களில் மக்கள் பே சு ம் மொழி கையாளப்பட வேண்டும் என் பதை நிலை நாட்டியவர் இவரே யாவர்.
பேச்சு வழக்குத் தமிழை கையாழ்வதில்
இவருக்கு நேரானவர் வேறு எவரும் இல்லை. உலகத்திலேநடப்பதை அரங்கிற் காட்டுவதேநாடகம் எனவே,நாடகத்தில் வரும் பாத்திரங்கள் பேசும் மொழியும் உலக வழக்கிற் பேசும் மொழியாக இருத் தல் வேண்டும்' என்று பேராசிரியரே கூறுவார். இவர் இயற்றிய நாடகங்கள் ஒலியியற் பயிற்சிக்கு பயன்படுவன,
பேராசானிடம் மாணவர்க்குள்ள மதிப்பும்பற்றும் அளவிடற்கரியன. இவ ருடைய கற்பண்புகள் இவரை நினைப்பூட் டு வன. பொறுமையின் நிலைகழன கத் திகழ் ங் த வ ர் பே ரா சி ரி ய ர். இ வருட ன் பலர் சினந்து பேசி ணுலும் இவர் கடிந்து பேசியதை நாம் இதுவரை கண்ட தில்லை. இவர் ஒருவருககும் தீங்கு இழைத்தது கிடை யாது. எல்லா மாணவர்களேயும வேற் றுமை பாரட்டாது கணிதது வந்தார். இதனுலே இவரை மாணவர் போற்றிப் பணிந்தனர். தாம் பேராசிரியர் என்ற இறுமாப்பு இவரிடம் எள்ளவும் இருக்க வில்லே, மாணவர் இவரை எந்நேரமும் எவ்விடத்திலும் காணலாம். இவ்வாறு காட்சிக்கு எளிய ரா க வும் கடுஞ் சொல்ல ரல்லராகவும் விளங்கியமை யாலேயே இன்று மாணவ உலகத்திலே இவருக்கு தனிமதிப்புண்டு. பேராசிரியர் கணபதிப்பிள்ளையைத் திட்டும் மான வர் கிடையாது. இவர் (ਨੇ 1606 தும் அன்பு கனிந்த வண்ணம் இருக்கும். மரியாதைப் பன்மைகளே இவர் வழங் குவதில்லே. மாணவரை (ஆணுயினும் பெண்ணுயினும்) 'நீ என்றே அழைப் பர். டேய்', 'வாடா, இஞ்சை வந்திரு என்றெல்லாம் கூறும்போது அன்பு

வழிந்தோடும். இன்னுமொரு தடவை யாதல் அவ்வாறு கூறமாட்டாரா என உள்ளம் அவாவும்.
இத்தகைய மேம்பட்ட பண்பாளன் ஞாபகமாக, மனிதத்தன்மை படைத்த மேதை ஞாபகமமாக மாணவரும். மாண வர் சங்கமும் செய்யத் தக்கதைச் செய்ய வேண்டும். இவர் பெயரிற் பல்கலைக்கழ கத்தில் மாணவர் பயில உதவிப் பணம் அளிக்க வேண்டு மென்பது இலகுவா னது இவருடைய காலத்திலே இவர் இயற்றிய நாடகங்களைத் தமிழ்ச் சங்கத் தின் பெயரிலேயே தயாரித்து அங்காட கங்களின் மூலம் திரட்டிய பணத்தைக கொண்டு பல்கலைக்கழகத்திலே தமிழ் பயிலும் மாணவருக்கு பல பரிசில்களைத் தமிழ்ச்சங்கத்தின் பெயரில் வழங்க நாம் வழி வகுத் து ஸ் ளே ம். விபுலானந்த அடிகள் பிரான் சி ஸ் கிங் ஸ் பெ ரி ஆகியோர் பெயரில் ஆண்டு தோறும் இருபரிசில் வழங்க நாடகத் தயாரிப்பிலிருந்நு ஏறகுறைய ரூபா 5,000, 1955ம் ஆண்டிற் பல்கலைக் கழகத்திடம் ஒப்படைத்தோம். இதே முறையில் 1957ம் ஆண்டில் இதேயளவு தொகையைத் தாமோதரம்பிள்ளை, ஆறு முகநாவலர் ஆகியோர் பெயரால் நாடகத் தயாரிப்பில் இருந்து பெற்றுக் கொடுத் தோம். இதன் பயனுகப் பல்கலைக்கழகப் புதுமுகத்தேர்வு, பொதுக்கலேத் தகுதித் தேர்வு சிறப்புகலே இறுதித் தேர்வுக ளிலே தமிழிலே சிறப்பாகத் தோன்று பவருக்கு மேலே குறிப்பிட்ட தமிழ்ப் பெரி பாரின் பெயராலே தமிழ்ச் சங்கம்
அளித்த பணத்தைக் கொண்டு ஆண்டு
தோறும் பரிசில்கள் வழங்குகின்றன.
எனவே அதே வகையிற் பேராசிரியர் கணபதிப்பிள் 2ளயின் பெயரில் ஏதே னும் சிறப்பான ஞாபகச் சின்னம் அமைக்கத் தமிழ்ச் சங்கத்தினுல் முடி யும் அச்சில் வராத அவரது நூல்களும் கவிதைகளும் கட்டுரைகளும் விரைவில் வெளிவரவும் வேண்டும்.

Page 176
மாணவர் பலர் அவர் ஞாபகமாக ஏதாவது செய்யக் காத்திருக்கின்றனர் என்பதற்கு அவருடைய மாணவர் ஒரு வர் புத்தளத்திலிருந்து எழுதிய பின்வ ரும் கடிதம் சான்ற கும். "பேராசிரியரின் இறுதிச் சடங்குகளிற் கலந்து கொள்ள முடியவில்லையே எ ன் பது மனதை வருத்துகின்றது. பயன் கரு தா து எமக்குதவிய மகான் இன்று உயிருடன் இல்லேயேயென நினைந்துநினைந்து ஏங்
 

குகிறேன். இன்றைக்கு நான் இந்த நிலை யில் இருப்பதற்கு அந்தப் பெருமானே காரணம் என்று நான் அவரை மான சீகமாக வணங்குவதுண்டு உங்களிடம் al என்மன வேதனையைச்சொல்லி அமைதி பெறவே இக்கடிதத்தை எழுதுகிறேன். பேராசிரியர் ஞாபகமாக ஏதாவதொன்று செய்வதாயின் எந்த முறையிலாவது உதவ எனக்குமொரு சந்தர்ப்பம் உத வுங்கள்'.

Page 177
J5 If I î fî
}- பேராசிரியர் க. 8
I கண்டத்திலே பேசப்படும் மொழிகளை மூன்று பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். அவையாவன முண்ட மொழி, திராவிட மொழி, ஆரிய மொழி. வங்காள காட்டிலுள்ள மக்களுள் சண் டாளர் எனும் கூட்டத்தினர் பேசும் சங் தாலி என்னும் மொழியும், முண்டாரி, ஆசுரி, கொர் வாரி, சபர ஆகிய மொழி களும் பிறவும் முண்ட மொழிப் பிரிவைச் சேர்ந்தவை. இம்மொழிக் கூட்டம் இக் தியாவுக்குக் கிழக்கேயுள்ள நிக் கோ பார்த் திவிலும், மலாயாத் தீபகற்பத்திலு முள்ள பூர்வீகக் குடிகளின் மொழியு டன் தொடர்புள்ளன என்பது அறிஞர் கருத்து. தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், துளு, மலேயாளம் முதலிய வளர்ச்சி யடைந்த மொழிகளும், குடகு, தோட, கொண்டி, கோட, குறுக், மால்த்தோ, கூ இ, கொலாமி, பிராகுஇ முதலிய வளர்ச்சியடையாத மொழிகளும் திரா விட மொழிக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவை. இம் மொழிக் குடும்பம் இந்தியாவுக்கு வெளியே யுள்ள நாடுகளில் இல்லை யென ஆராய்ச்சியாளர் பலர் கருதி வந்த னர். ஆணுல், கால்டுவெல் பாதிரியார், ஷினுடர், வொன் ஹெனச் முதலிய ஆராய்ச்சியாளர், காலத்துக்குக் காலம் தாம் செய்து வந்த ஆராய்ச்சிகளினுல், ஊறல் மலேத் தொடருக்குத் தென் கிழக்கே உள்ள சீதிய குடும்ப மொழிகள் திராவிடக் குடும்ப மொழிகளைச் சேர்ந் தவை எனக் கருதி வந்தனர். இப்போது நடக்கும் மொழியாராய்ச்சிகளினுல் இக் கருத்து மென்மேலும் வலியுறுகின்றது. உருலிய கூட்ட மொழிகளாகிய பின் னிஷ், எஸ்தோனியன், லிவோனியன், வெப்சியன், வொற்றியாக முதலியவை
* 1961 - 62 இளங்கதிரி
13

응를
GITs III i
கணபதிப்பிள்ளை -
திராவிட மொழிகளுடன் தொடர்புள் ளவை என ஒருவாறு முடிவுக்கு வருகின் றனர். சங்கதம், பாகதம் ஆகிய பழைய ஆரிய மொழிகளும், இந்தி, வங்காளி, குசராத்தி, மராட்டி, பஞ்சாபி முதலிய இக்கால மொழிகளும் ஆரிய குடும் பத்தைச் சேர்ந்தவை.
முதலில், தமிழுக்கும் ஏனைய திரா விட மொழிகளுக்கும் உள்ள தொடர் பிஜனப் பார்ப்போம். திராவிட மொழிக் குடும்பத்திலுள்ள எல்லா மொழிகளுக் கும் பொதுவான அடிப்படைச் சொற் கள் பல இருக்கின்றன. இச்சொற்கள் திராவிட மொழிகள் ஒவ்வொன்றிலும் அவ்வவ் மொழிகளின் ஒலி முறைக் கேற்ப உருவ வேறுபாடு அமைக் து விளங்கும். சின்ன? என்ற சொல் தெலுங்கில் சின்ன என்றே வழங்கும். ஆணுல் கன்னடத்தில் அது 'கின்ன? என்று நிற்கும். செவி என்னும் தமிழ்ச் சொல் தெலுங்கிலும் 'செவி என்றே நிற்கும்; ஆணுல் கன்னடத்தில் "கிவி? என்று வழங்கும். செய்ய என்னும் தமிழ்ச் சொல் தெலுங்கில் சேய’ என வரும். கொண்டி மொழியில் 'கியா' என்று நிற்கும். இங்கு காட்டப்பட்ட சொற்க ளில் தமிழிலும், தெலுங்கிலும் வரும் சக ரம், கன்னடம், கொண்டி ஆகிய மொழி களில் காரமாக மாறி நிற்கும்.
ஒரு சில திராவிட மொழிகளில் தக ரம் சகரமாய் மாறி வரும். தமிழ் மொழி யுள்ளும் இம்மாற்றம் வருமென்பதை, படித்தேன்’ என்பது படிச்சேன் என்று வருவதிலும், ஐந்து' என்பது 'அஞ்சு என்று வருவதிலும் காண்க. மலேயாளத்
லிருந்து எடுக்கப்பட்டது
35

Page 178
திலே தகரம் சகரமாய் மாறி வருதல் பெரு வழக்கு, சிரிதத' என்னும் தமிழ்ச் சொல் மலேயாளத்தில் 'சிரிச்ச' என்றே வரும்.
திராவிட மொழிகளுள் ஒன்ருகிய பிராகுஇ மொழியில், தின்ன" என் னும் தமிழ்ச் சொல் குந்' என்றும் நிற்கும். செய்' என்பது கரக் என்று வழங்கும் ,
இங்கு காட்டிய உதாரணங்க ளால் பழந் திராவிடத்தில் வழங்கிய ககர ஒலி, தமிழ் தெலுங்கு மொழிக ளில் தகர சகரங்களாக மாறிற்று. ஆனல் கன்னடம், கொண்டி முதலிய வற்றில் ககர ஒலியாகவே இன்னும் நிற்பதைக் காணலாம்.
இன்னும் சொற்களின் இறுதியில் வரும் மகரம் நகரமாக மாறும். தமிழ் மொழிக்குள்ளேயும் இம்மாற் றம் உண்டு, பயம்’ என்பது பயன்’ என்றும் நிலம்’ என்பது "நிலன் என்றும், அகம்’ என்பது அகன் என்றும் மாறுவதைக் காண்க. உயர் தினே ஆண்பாற் படர்க்கை ஒரு மையில் வரும் “அவன் என்னும் சொல்லைக் குறிக்கும் அவம்’ என்ற பழங் கன்னடச் சொல் புதுக் கன்ன டத்தில் அவனு’ என மாறும் . தமி ழிலே வரும் 'உம்' என்னும் இடைச் சொல் உந்து' என்று தெலுங்கில் வரும் . நாம் என்னும் தன்மைப் பன்மைப் பெயர் பிராகுஇ மொழியில்
நந்’ என வழங்கும்.
மேலும், யானை' எ ன் னு ம் தமிழ்ச் சொல் கன்னடத்தில் ஆநெ என நிற்கும். தமிழில் ஆடு என்பது கன்னடத்தில் ஆடு என்றே நிற்கும். தமிழில் மரம்' என்பதைக் கன்னடத் தில் மர என்பர் காய்' என்பது * ց: Ո՞վ ի՞ எனவும், வாய்' என்பது (பாய்) Bay எனவும், உலே’ என் பது ஒலெ" எனவும், கழுதை" * கத்தே' எனவும், வழங்கும்.

தெலுங்கு மொழியில் தம்பி என்னும் த மி ழ் ச் சொல் தம் முடு’ என்றும் , ஆய்' என்பது "ஆயர்" என்றும் தந்தை' என்பது தந்திறீ (Tandri) என்றும் அவன் என்பது வாடு என்றும், எவன்
எவடு என்றும், நான் "நேது என் றும் பெரிய பெத்’த என்றும்,
கழுதை கத்தே' என்றும் மாறி வரும். திராவிட மொழிகளுக்குள் ளேயே ஒரு மொழியிலுள்ள சொற் கள் இன்னுெரு மொழியிற் போய் வழங்கத லுமுண்டு. தெலுங்கிலுள்ள கட்டமு' என்ற சொல் தமிழில் கட் டடம்' என வழங்குதலுமுண்டு. இதன் தமிழுருவம் கட்டிடம் என்பதே. இலங்கைத் தமிழருக்குள் துறைமுகத் தைக் குறிக்கும் ரேவு' என்னுஞ் சொல் தெலுங்குச் சொல். கன்னடத் திலும், தெலுங்கிலும் வழங்கு ம் பொம்மே (Bomme) என்று பாவை யைக் குறிக்கும் சொல் தமிழில் * பொம்மை’ என வரும். விசய நகர மன்னர் காலத்தில் தொகையான தெலுங்குச் சொற் கள் த மி ழ் மொழிக்கு வந்து சேர்ந்தன.
பண்டைக் காலத்தில் கிரேக்கம்,
சீறியா, பினீசியா முதலிய நாடுக ளோடு தமிழ் நாட்டார் வணிகத் தொடர்பு கொண்டிருந்தனர். அதன் காரணமாக அந்நாட்டு மொழிகளிலி ருந்து தமிழுக்கு ஒரு சில சொற்கள் வந்து சேர்ந்தன. 10nia என்ற சொல் லிலிருந்து யவனர்' என்றும், Aura என்ற சொல்லிலிருந்து ஒரை என் றும் வழங்குதல் காண்க. சிறிய மொழி யிலுள்ள Siva என்னுஞ் சொல் சிலுவை என்றும் Metran என்றும் சொல் மேற்றிராணியார்’ என்று வரும்.
இஸ்லாமிய அரசர் இந்தியாவை ஆண்ட காலந் தொடக்கம் பல உருது, இந்துஸ்தானிச் சொற்கள் தமிழில் வந்து சேர்ந்தன. சலாம்,

Page 179
குஷி, பகுத், அச்சா, சபாஷ், ஜோர், பலே, ஜில்லா, முன்சீப், தாசில்தார், சமீன்தார், மிராசுதார், ஜோடி, வத்தா, வங்களா முதலிய பல சொற் கள் தமிழ் மக்கள் வாயில் வந்து உல வுகின்றன.
போர்த்துக் கேயர் தமிழ் நாட் டிற்கு வந்த பொழுது பல போர்த்துக் கேய மொழிச் சொற்கள் தமிழில் வந்து ஏறின. அலுமாரி, கதிரை, மேசை, அலவாங்கு, கொய்யா முத லியவை இப்படியே வந்தேறிய சொற்
占6汀厅ü。
இவர்களுக்குப் பின் வந்த ஒல்லாந் தரது மொழிச் சொற்கள் சிலவும் தமிழுக்கு வந்து சேர்ந்தன. தோம்பு, இறசால் முதலியன இதற்கு உதார ணங்களாகும். நிலமளக்கும் உத்தி யோகத்தரை * உலாந்தார் 6.T 6ծT அழைப்பர். * உலாந்தா என்பது Hollander என்னும் பெயரின் தமிழுரு வம். அக் காலத்திலே நிலமளக்குங் கோலை உலாந்தாக் கோல் என்று அழைத்தனர். இப்போ உலாந்தாக் கோல் இல்லாவிட்டாலும் நிலமளப் போரை உலாந்தர் என அழைத்தல் மரபாகி விட்டது.
ஆங்கிலேயர் தமிழ் நாட்டிற்கு வந்ததும் ஆலங்கிலச் சொற்கள் எத் தனையோ தமிழில் வந்து சேர்ந்தன. படியாதவர்கள் கூட ஆங்கிலச் சொற்
களேத் தங்கள் @L手子房GöLu9ö கலந்து பேசுதல் கெளரவம் எனக் கொண்டனர். புது முறையாகக்
கண்டு பிடிக்கப்பட்ட எந்திரம் முத லியவற்றிற்குத் தமிழ்ச் சொற்கள் அமைத்துக் கொள்வது கடினம். அத னுேடு நேர க் கே டு மாம். அக்கார னைத்தால் அவற்றை ஆங்கிலப் பெயர் கொண்டே அழைத்தனர். இறயில், மோட்டக்கார், லொறி, வஸ் , சைக் கிள், இஞ்சின், தாங்கி, மிசின், மில் முதலியவை இதற்கு எடுத்துக் காட்

டுக்கள். இன்னும் பென்சன், பென்சில் பேனை, றப்பர், கேயாப்பன், கிளாசு, கோடு, ருேட்டு, ஏசண்டர், அப்புக் காத்தர், பிறக்கிருசி, ஒவசியர், நொத்தாரிசு, கிளாக்கர் , இறயித் தார், டாக்குத்தர், ஒடலி, சாய்ப்பு கோறன மேந்து, சக்கடத்தார், இஞ் சிப்பத்தர், கூப்பன், பொலிசு, சாசன் முதலியவை சிறுச்சிறு மாற்றங்க ளோடு தமிழ் மக்கள் வழங்கும் ஆங்கி
லச் சொற்களாகும்.
இதுகாறும் பிற மொழிகளிலி ருந்து தமிழிலே வந்துவழங்கும் சொற் களைப் பற்றிக் சிறிது பேசினுேம், இனித் தமிழ் மொழியிலிருந்து பிற நாட்டு மொழிகளுக்குப் போய் வழங் கும் சொற்களை ஒரு சிறிது நோக்கு
(36չյրrլԻ .
பண்டைக் காலத்தில் தமிழர் மேல் நாட்டாரோடு வணிகத் தொடர்பு வைத்திருந்தனர். விவிலிய காலத்தில் மேல்நாட்டார் த மிழ் நாட்டிற்கு வந்து இங்குள்ள பொருட் களைக் கொண்டு சென்று வணிகஞ் செய்து வந்தனர். இச்செய்தி பாளி மொழியிலுள்ள பல்வேறு ஜாதகத் தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனுல் சில தமிழ்ச் சொற்கள் எபிதேய மொழியில் சென்று வழங்கின. இதனை நாம் விவிலிய நூலிலேயே காணலாம். இது கி. மு. 1000 ஆண்டு அ ள வில் என்பர். மயிலைக் குறிக்கும் தோகை என்னும் தமிழ்ச் சொல் "துகி அல் லது துரகி’ எனவும் வழங்கிற்று. அக் காலத்துத் தலை சிறந்த வணிகர்களா கிய பினீசியர் மூலம் இச்சொல் எபிரே பத்திற்குப் போயது என்பர் அல்கும் என்னும் நறுமணமுள்ள மரக் கட்டை யைக் குறிக்கும் சொல் தமிழிலுள்ள *அகில் என்னுஞ் சொல்லின் திரிபே
UJITLD.
இன்னும் அரிசி, என்னும் தமிழ்ச்
சொல் கிரேக்க மொழியில் ஒறுசார்
என்றும் கறுவா’ என்னும் சொல்

Page 180
*கார்ப்பியன்" என்றும் அம்மொழியில் வழங்குகின்றது. கறுவா’ என்னும் இச்சொல் அராபிய வணிகர் மூலம் மேல் நாடுகளுக்குச் ெச ன் ற து போலும். ஏனெனில் இதனை அராபிய மொழியில் கர்வேட் என்பர். பழைய துருக்க மொழியில் தலையாரியைக் கான்’ எனக் குறித்தனர் இப்பொ ழுது Khan என்பர். இச் சொல் அரச னைக் குறிக்கும் 'கோன்’ என்னும் தனிச்சொல்லின் திரிபேயாம்.
சீன, யப்பானிய மொழிகளி லுள்ள சில சொற்கள் தமிழ்ச் சொற் கள் சில வற்றின் உருவங்களினைப் பெரிதும் ஒத்திருக்கின்றன. அதனுல் குறிப்பிட்ட இச்சொற் களு க் கும் த மி ழ் ச் சொற்களுக்கும் ஏது ம் தொடர்புண்டோ என ஆராய்ச்சியா ளர் சிலர் ஐயுறுவர். ங்ாgan என்னும் சீனச் சொல் கண்ணைக் குறிக்கும். TSO செய்' என்னும் பொருள்படும். Mek என்பது இளமையைக் குறிக்கும். த மை யனைக் குறிக்கும் Aka என் னுஞ் சீ ன ச் சொலுக்கும் தமிழி லுள்ள அக்கா என்னுஞ் சொல்லிற் கும், தொடர்புண்டோ தெரியவில்லை. தமிழிற் கட்டு என்னும் வினைச் சீனத்தில் Kit என்பர். அரி இரி, ஒரி, உரி என்னும் யப்பானியச் சொற்கள் இருத்தலைக் குறிக்கும். இரு' என்னும் வினையடியிலிருந்து பிறந்த சொற்களோ தெரியவில்லை. Kuro கறுப்பு என்னும் பொருளைக் குறிக்கும். இச்சொல் கறுப்பினைக் குறிக்கும் 'கரு' என்னும் தமிழ்ச் சொல்லுடன் தொடர்புடையதோ தெரியவில்லை. Baru அல்லது Haru என்ருல் யப்பானிய மொழியில் பரப் புதல் என்னும் பொருளைத் தரும் . இது பர என்னும் வினையடியிலிருந்து தோன்றியதோ என ஐயுறுவர்.
மேலும், போர்த்துக் கேயர் தமிழ் நாட்டில் வணிகத் தொடர்பு கொண் டிருந்த காலத்தில் பல தமிழ்ச் சொற் கள் போத்துக்கேய மொழியில் சென்று

ஏறியிருக்கின்றன. வெற்றிலை என் னுந் தமிழ்ச் சொல் Detra என்றும் Dete என்றும் அம் மொழியில் வழங் கும். தமிழ்ச் சொல்லாகிய காசு என்பது Caixo என்றும் கயிறு என்பது Cairo என்றும், சர்க்கரை என்பது Jaggery என்றும் போர்த்துக்கேய மொழியில் வழங்குகின்றன.
ஆங்கிலத்தில் வழங்கும் தமிழ்ச்
சொற்கள் சிலவற்றைச் சிறிது கவ
னிப்போம். அணைக்கட்டு என்பது Anicut எனவும், வெற்றிலை என்பது போர்த்துக்கேய Betle என்னும் சொல் லுக் கூடாகச் சென்று Betel எனவும், * சுருட்டு' என்பது Cheroot எனவும் வழங்கும். மேலும், அடைக்காய் என் என்பது Areca என்று ஆங்கிலத்தில் Arecanut GT6TD GSET6ä) 35 Tj (35. என்னும் சொல் போர்த்துக் கேய மொழியில் வழங்கும் Caixe என் னும் சொல்லுக் கூடாகச் சென்று
* குTஅ;
Cash என்று வழங்கும். அன்றியும் கட்
38
டுமரம்’ என்பது Catamaran ஆகவும், கயிறு" என்பது போர்த்துக்கேய Cairo என்பதனூடாகச் சென்று Coi ஆகவும், கொப்பரை Copra ஆகவும், * கறி என்பது Curry ஆகவும் வழங் கும். அப்பு என்னும் வினையடியாகப் பிறந்த அப்பம் என்னும் தமிழ்ச் சொல் ஆங்கிலத்தின் Hopper என நிற்கும். * LÉlGT (5 56ör Gooffi Mulligatawny GT65T றும், பையன்’ Peon என்றும் பாளை யக்காரன்” Poligar, என்றும் தேக்கு Teak 6TõTOLb LG)53õi õTugi Balcony என்றும் திரிந்து ஆங்கிலத்தில் வழங்கும்.
இது காறும் சொற்களைப் பற்றி ஒரு சிறிது சொன்னுேம் இனி வசன அமைப்பைப் பற்றியும் சிறிது பேசு வோம். தமிழ் சங் கத மொழி தொடர்பு கொண்டிருந்த காலத்தில் அம்மொழியின் உரைநடை முறையும், இலக்கண அமைதியும் ஒரளவில் தமி ழுக்கு வந்து சேர்ந்தன. அது போலவே

Page 181
ஆங்கில மொழியின் உரைநடை மர பும் ஒரளவிற்குத் தமிழ் மொழியில் வந்து சேர்ந்திருக்கின்றன. அம்மொழி தமிழோடு நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டிருந்தமையால் அம்மொழி யில் வழங்கி வரும் கற்பனைகளும் அகவுருவங்களும் படிப்படியாய்த் தமி ழுக்கு வந்து சேர்ந்தன. ஆங்கிலத்தில் I have done Well in the Examination எ ன் ப த ன் நேரடியான மொழி பெயர்ப்பாக 'நான் சோதனையில் நல்லாய்ச் செய்திருக்கின்றேன்’ என் பர். இதனைத் தமிழ் மரபின்படி சொல்ல வேண்டுமேயானுல் நான் சோதனையில் நல்லாய் எழுதினேன்? என்றே சொல்லுதல் வேண்டும். இம் மரபின்படியே வீணை மீட்டுதலை வீணை விளையாடுதல் எ ன் று சொல்வர். Under the Chairmanship GT 351 g). Li ஆங்கில ச் சொற்ருெடரைப் பின் பற்றித், தலைமையில்’ என்று சொல்ல வேண்டியதைத் தலைமையின் கீழ் என்பர். இதே போல் நித்திரை கொண்டேன்’ என்று சொல்ல வேண் டியதை, ஆங்கிலத்தில் Went to sleep என்ற சொற்ருெடரை நேரே மொழி பெயர்த்து, ' நான் நித்திரைக்குப் போனேன்' என்பர். இவ்வகையான நேர் மொழி பெயர்ப்பு Vocal' என் பதை வாய்ப் பாட்டு என்று சொல் வதிலும் காண்க. இவ்வகையான ஆங் கிலத் தமிழ் வழக்கு, ஆங்கிலம் படித்த தமிழர் பேச்சு வழக்கிலும், இக்காலத்து உரைநடை இலக்கியங் களிலும் மிகுதியாகக் காணலாம்.
ஆங்கிலத் தொடர்பினுல், உரை கடை வரையும் பொழுது நிறுத்தக் குறி யீடுகள் இட்டு எழுதும் வழக்கமும், பந்தி பிரித்து எழுதும் வழக்கமும், வச னங்களைச் சிறிதாகவும் தெளிவாகவும் எழுதும் வழக்கமும் தமிழில் வந்து சேர்ந்தன என்று கூறலாம்.
நிற்க, பண்டைத் தமிழறிஞர் இலக்
கியங்களில் உரை நடையை மிகுதியாகக்

கையாளவில்லை. உரையிடையிட்ட பாட் டுடைச் செய்யுட்களையும், உரையாசிரி யர் எழுதிய உரைகளையுந் த விர வேறிடங்களில் உரை நடை இடம் பெற வில்லை. ஐரோப்பியர் தமிழ் நாட்டுடன் தொடர்பு பூண்டதன் பினனரே தமிழ் உரைநடை வளர்ந்தது எனக் கூறுதல்
மிகையாகாது.
இலக்கிய உரைநடை, பத்திரிகை உரைநடை ஆகிய இரண்டும் இக்காலத் தில் தமிழுக்குப் பெரிதும் ஆக்கம் கொடுத்தன; கொடுக்கின்றன. இலக்கிய வகைகளில் உரைநடை இலக் கியம் இன்று பெரிய நிலையை வகிக்கின்றது. நாவல், சிறுகதை, கட்டுரை, இலககியம், ஓரங்க நாடகங்கள் ஆகிய இவை யாவும்
மேல் நாட்டார் தொடர்பால் தமிழுககு
வந்தவை. இவற்றை விட இக்காலத்து வெளி வரும் தமிழ் நூல்கள் பல ஆங் கில நூல்களேயும் பிற நூல்களேயும் தழுவி எழுதப்படுகின்றன. இன்னும் த மி ழ் மொழியின் சிறப்புக்களேயும் தனிப் பண்பையும் இன்று நாம் அறிய ஏதுவாக இருந்தது மேல் காட்டு ஆராய்ச்சி முறையே என்பதை மறந்து விடக் கூடாது. இரண்டு மொழிகளுக் கிடையில் தொடர்பேற்படும் போது கருத்துக்கள் பரிமாறப்படும். அவ்வாறு பரிமாறல் ஏற்படும் போது நாம் அம் மொழியில் சிறப்பானவற்றையே எடுத் துத் தமிழினே மேலும் சிறப்புறச் செய் தல் வேண்டும்.
பிற நாட்டு கல்லறிஞர் சாத்திரங் கள் தமிழ் மொழியிற் பெயர்த்தல்
வேண்டும்.
இறவாத புகழுடைய புது நூல்கள் தமிழ் மொழியில் இயற்றல் வேண்டும்
வாழ்க தமிழ் மொழி
வாழ்க நற்றமிழ்

Page 182
அன்றும்
பேராசிரியர் க.
பழையகாலத்தில் வாழ்ந்த எம்மூதாதை யரின் வாழ்க்கை முறையினை அவர் எமக்கு அளித்த அருஞ் செல்வங்களாகிய இலக் கியம், ஒவியம், சிற்பம், சாசனம் முதலிய வற்றல் அறிகின்ருேம். ஆணுல எமக்குச் சிறிது காலத்திற்கு முன்னே வாழ்ந்த மக் களின் பழக்க வழக்கங்களை இலக்கியம் முதலியவற்றலன்றி, எமது தாய் தந்தையர் முதலியோர் எமக்கு ஒய்வு நேரங்களில் பொழுது போக்குக்காகக் கூறியவற்றில் இருந்தும் அறிகின்ருேம். கடந்த ஜம்பது ஆண்டுக் காலம் உலகம் முழுவதற்கும் ஒரு புதிய நிலையை உண்டாக்கி இருக்கின்றது, ஆறுதலாக ஒரு குறித்த வேகத்திற் சுழன்று கொண்டு வந்த காலச் சக்கரம் இக் கால வெல்லையில் கண்டுபிடித்த வானூர்திபோல, முன்னுெரு போது மில்லாத மிகுந்த வேகத் தோடு ஓடிக் கொண்டிருக்கின்றது. அதனுல், உலகத்தினர் வாழ்க்கை முறை களுள்ளும் பலப்பல மாற்றங்கள் உண்டுபட்டுள்ளன. எமது இலங்கையில் வாழும் தமிழ்க்கூட்டத் தாருள்ளும் இக்காலவெல்லே எவ்வகையான மாற்றங்களைக் கொண்டு வந்திருக்கின்றது என்று சிறிது நோக்குவாம்.
மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ငြှ ငှါး။ ဤ யமையாதது ஊணும் உடையும். இவ் விரண்டையும் சிறிது கவனிப்போம். பண் @Lö காலத்திலே எமது பெரியோர் உண் பது நாழி உடுப்பது நான்கு முழம் என்று கூறிப்போயினர். எமது மக்கள் ஊணைப் பற்றிச் சிறிது கவனிப்போம்.
பழங்காலம் தொடக்கம் தமிழ் மக்கள் அரிசிச் சோற்றையே பெரும்பாலும் உண்டு வருவர். நெல்லையன்றி நாட்டில் அங்கங்கே வளரும் சாமை, தினை, குரக்கன் சோழம் முதலிய சிறு தானியங்களையும் அவர்கள்

)
இன்றும்
கணபதிப்பிள்ளை
40
உண்டு வந்தனர். கிழங்குவகைகளைம் சேர்த்
துக்கொள்ளுவர்.
சென்ற ஐம்பது ஆண்டுகளாக இலங் கையில் வாழும் தமிழ் மக்கள் உண்டு வந்த உணவு வகைகளைச் சிறிது ஆராய்வோம். அரிசிச் சோறு முதன்மையான உணவாய் இருந்த போதும் இக்காலத்தில் உண்பது போல அதனை ஒவ்வொரு நேரமும் உண்டு வரவில்லே. பெரும் பாலும் தினைச்சோறு வரகுச்சோறு முதலிய வற்றையே நாள் தோறும் உண்பர். இவற்றைவிட பனை ஒடியற்பிட்டு, பனை ஒடியற்கூழ், பனங்காய், பனுட்டு, குரக்கன் பிட்டு ஆகியவற்றைப் பெரும்பாலும் தமது உணவாகக்கொள்வர். அமாவாசை, பனுவம் முதலிய விரத நாட் களிலேதான் அவர்கள் பொதுவாக அரிசிச் சோறு தின்பது. அதல்ை அந்நாளையில் நாட்டு வயல்களிலே உண்டாக்கிய நெல்லு இங்கு வாழும் மக்களுக்குப் போதியதாய் இருந்தது.
சுழன்றது காலச்சக்கரம், சிறிதுசிறிதாக நாகரிகச் சூழலில் மக்கள் அகப்பட்டனர். அதல்ை, தாம் இதுகாறும் உண்டு வந்த சிறு தானிய வகைகளையும், கிழங்கு வகைகளையும் பனம்பண்டம் முதலியவற்றையும் வெறுத்து கெல்லுச் சோற்றுக்கு அடிமை யாயினா, முன்னரிலும் நெல்லு அதிகம் தேவையா யிற்று. அதனுல் பல்க்கப்பல், தே\லி முதலியவற்றல் தென்னிந்தியாவிலிருந்து கெல்லைக் கொண்டுவந்தனர். சிறிதுகாலத்தில் நெல்லின் தேவை மேலும் கூடியது. அப் பொழுது பர்மா தேசத்தில் நெல்லு ஏராள மாக இருப்பதை வியாபாரிகள் அறிந்து அங் கிருந்து அதனே இந் நாட்டிற்குக் கொண்டு வரத் தொடங்கினர்.
ஆண்டு தோறும் பாய்க்கப்பல்கள் புரட் டாதி மாதம் பர்மாவில் உள்ள அரக்கன்
s

Page 183
என்னும் ஊருக்குப் பாய் எடுத்துச் செல்லும், ஒரு மதம் வரை ஒடிய பின்னர் அவ்வூரை யடையும். வங்காளக் குடாக் கடலில் அம் மாதங்களிலே அடிக்கும் பருவக் காற்றுகிய வாடைக்காற்று ஒரளவுக்கு ஒய்ந்த பின்னர் மார்கழி மாதம் மட்டில் கெல்லை ஏற்றிக் கொண்டு இலங்கைக்குப் புறப்பட்டுத் தை மாதம் அளவில் பருத்தித்துறை, காங்கேசன் துறை, வல்வெட்டித்துறை, ஊர்காவற்றுறை, யாழ்ப்பாணப்பட்டினம் முதலிய இடங்களை அடைந்து கப்பல்கள் தாம் ஏற்றி வந்த கெல்லேப் பறிக்கும். இவ்வாறு இலங்கைத் தமிழருக்ரு நெல் முக்கியமான உணவாக அமைந்ததும் மக்கள் யா வரும் அதை நாடோறும் உண்ணத் தொடங்கினர். அது மட்டும் அன்றிப் பணம் படைத்தவர்கள் சம்பா முதலிய உயர்ந்த சாதி கெல்லரிசிச் சோற்றை உண்ணும் வழக்கத்தை மேற் கொண்டனர். ஏழைகள் தரம் குறைந்த கெல்லை உண்டு வந்தனர். இதற்கு மு ன் மக்களுக்குள் பெருவளக்காயிருந்த ஒடியற் பிட்டு, குரக்கன்பிட்டு முதலியன யாவும் புறக்கணிக்கப்பட்டன; உலகப் போர் முத லிய நெருக்கடிகள் வந்து நெல்லு காட்டில் வராது குறைந்தால் ஒழிய இப்பொருட்களை
எட்டியும் பாரார்.
முக்கியமான உணவு நெல்லுச் சோருக அமைந்ததும் நெல்லிலிருந்தே சிற்றுண்டிப் பொருட்களையும் தேடினர். அரிசிப் பிட்டு, இடியப்பம் முதலியவை முற்றிலும் கெல்லரிசி மாவினுல் அமைந்தவை. தோசை, இட்டலி முதலியவை நெல்லரிசியோடு உழுத்தம்மாவும் சேர்ந்தவை. இச் சிற்றுண்டிகள் யாவும் பொது மக்கள் உணவாகவும் அமைந்தன. ஆனுல் பணம் படைத்த உயர் மக்கள் இவற் றைவிட அரிசிமாவோடு உழுத்தம் மர், சர்க்க ரையும் சேர்த்து ஆலங்காய்ப் பிட்டு எண் ணெய்ப் பிட்டு, உழுத்தங்கழி முதலியவற் றைத் தேடி தமது காலை உணவாக அமைத் துக் கொண்டனர். காலை உண்வுப் பொருட் களை உண்ட பின்னர் பால் அல்லது மோர் குடிப்பர். தேநீர், கோப்பி முதலியவை பிற்கா லத்திலேயே வந்து அரங்கில் ஏறியவை. ஆணுல், பொது மக்கள் காலை உணவின் பின் தண்ணீரையே குடித்தனர். எனினும், பொது

1.
மக்களுக்குள் காலை உணவாகப் பெருவழக் கில் இருந்தது, பழஞ்சோறு, இராவிலே தண் னீைர் விட்டு வைத்த சோற்றைப் பிழிந்து தண் ணிைரை நீக்கி, இராவிலே எஞ்சிய கறிகள் யாவற்றையும் ஒன்று சேர்த்துக் கவளமாகத் திரட்டிக் கையிலே ஏந்தி வைத்துண்பர். பல கறிகளும் ஒன்று சேர்ந்தமையால் அச்சோறு மிகச்சுவையாக இருக்கும். அதன் பின் தண்ணீரையோ அன்றிப் பழஞ்சோற்றுத் தண்ணிரையோ வயிருரக் குடிப்பர். அவ்வாறு இரவிலே வைத்தகறி இல்லா 69. LLIGJ சோற்றைப் பிழிந்து மோர் ஊற்றி ஊறு காயும் சேர்த்து வெங்காயம் மிளகாயோடு அருந்துவார். மோர் கிடையாது விடின் வெறுமனே சோற்றுத் தண்ணீரோடு வெண் காயமும் மிளகாயும் சேர்த்து உண்ணுவர். அச்சோற்றுக்குள் சிறிது எலுமிச்சம் புளி யையும் பிழிந்து விட்டால் அவ்வுணவின் சுவை பேசத் தேவையில்லை.
அந்த நாளையிலே மக்கள் பொதுவாக மரக்கறியையே உண்ணுவர். ஒரு சிறிது மீனும் சேர்த்து கொள்ளுவர். வயதி வங் தால் இடையிடையே ஆட்டிறைச்சி, கோழி இறைச்சியும் அருந்துவர். இவ்வுணவுகள் பழங்காலக்தொட்டுத் தமிழ் மக்கள் உண்டு வந்தவை. ஆறுமுகநாவலரது காலத்திலே சைவசமயமும் ஆகமங்களிற் கூறியுள்ள அதன் ஆசாரங்களும் சைவ வினுவிடை முத லிய சிறு நூல்கள் மூலம் மக்களுக்குப் போதிக் கப்பட்ட பொழுது ஒரு தொகையான மக்கள் புலாலுணவை விட்டொழித்தனர். கடுஞ் சைவ ஒழுக்கத்திலே நிற்க விரும்பினுேர் கண்காணுமற் சாப்பிடும் முறை யை யும் கையாண்டனர். ஆனல் பெரும்பாலான மக்கள் வெள்ளி செவ்வாய் விரததினங்கள் முதலிய நாட்களிலே புலாலுணவை ஒழித்து சமய ஒழுக்கத்தை கடைப்பிடித்து வாழ்க் தனர்.
காலம் மாறியது. ஆங்கிலக் கல்வி மூலம் காட்டில் ஏறியது. அதனுல், மக் களின் ஆசாரங்களும் ஒருவகையில் மாற் றமடைந்தன. அதனுேடு ஊண்வகைகளும் மாறின. ஆங்கிலம் கற்று அரச உத்தி யோகம் பார்க்கும் மக்கள் காட்டிலே பலப் பல பாகங்களுங்கும் போகவேண்டிகேர்ந்தது.

Page 184
அதனுல் அவர்கள் சமய ஆசாரப்படி முற் றக நடந்து கொள்ள முடியவில்லை. அத னுலே தம் பழக்க வழக்கங்களை ஒருவகை யாய் மாற்றினர். அதனுேடு ஊண் வகை யும் மாற்றம் அடைந்தது.
சைவ சமயப்படி தள்ளப்பட்ட மாமிச போசனம் மேல் நிலைக்கு வந்தது. அதனுேடு அடியோடு நீக்கப்பட்டிருந்த மதுபானமும் மேற்படியில் உயர்ந்தது. முதல் முதல் ஆங்கிலக் குடிவகையான விசுக்கி, பிராந்தி முதலியவற்றைக் குடித்தல் பெருமை என மதிக்கப்பட்டது. அதன் பின்னர் உலகப் பேரின் காரணமாக இக்குடிவகைகள் அகப் படாது விலை ஏறியபோது திறம் வடிச் சாரா
 

யம் அவற்றின் நிலையை எடுத்தது. கள்ளும் சுகத்துக்காகக் குடிக்கலாம் என்ற நிலையும் வத்து விட்டது.
இவற்றை விடச் சிறுபான வகைகளில்
கோப்பி, தேனீர், பண்டையமோர் பழந்
தண்ணீர் முதலியவற்றின் இடத்தைப் பிடித்
துக் கொண்டன. இக்காலத்தில் காலையில்
நித்திரை விட்டு எழுந்ததும் வறிய இல்லங்
களிலே கூடக் கோப்பி அல்லது தேநீரையே
அருந்துவர். அதன் பின்னரே பல் துலக்கல்
முதலிய யாவதும். இக்காலத்தை ஒரு வகை யில் கோப்பி தேநீர்க் காலம் என அழைக்க G) lüh.
ー

Page 185
ܓܠ`
எம்மிடையில்.
I area தமிழ்ச் சங்கம் தமிழ் மொழியையும் தமிழர் தம் கலைகளையும் பேணிப் பாதுகாத்துப், புத்துயிருட்டிப் பெருந் தொண்டாற்றி வருகின்றது. ஆடந்த கால ங் களில் இயல், இசை, நாடக மான முத்தமிழையும் வளர்க்கத் தன்னு லியன்றளவு முன்னின்று உழைத்து வந்துள்ளது. இத்தகைய தமிழ்ப் பணி யின் தொடர்ச்சியிலே எமது செயற் குழு வினர் ஆற்றிய பணியும் குறிப்பிடத் தக்கது. எமது சங்கம் நடாத்தி வந்த தமிழ் விழாக்களையும் தமிழ் மாணவர் களிடையே தமிழுணர்வை வளர்க்க வல்ல போட்டிகளேயும் தொடர்ந்து சிறப் பாக நடாத்திப் பெருமுன்னேற்றம் கண் டுள்ளோம். இத்தகைய பணியால் பேரா தனையில் தமிழ் மணங் கமழ்கின்றது. தமிழுணர்வுடனும் கலே யார் வத்துட னும் திகழும் தமிழ்ச் சங்கத்தின் கடந்த ஆண்டு வெற்றிக்கு அங்கத்தவர்கள தும் ச கல விரிவுரையாளர்களதும் பூரண ஒத்துழைப்பே உறுதுணையாக அமைந்தது.
உலகுக்குத் தன்னைக் கொடுத்து தமிழுக்கு எண் திசையும் பெரும் புக ழிட்டித் தந்த வள்ளுவப் பெருந்தகைக்கு விழா எடுத்தமை எமது சங்கத்தின் தொண்டிலே ஒரு புதிய அம்சமாகும். சிறப்புற நடைபெற்ற விழாவில் கலா நிதி சு. வித்தியானந்தன், பொன். முத்துக்குமாரன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு விழாவுக்குப் புது மெருகூட் டிச் சிறப்புத் தந்தனர். தமிழன்னேக்குப் பாமாலே புனேக்தேத்தும் எண்ணத்தால் உருவான கவியரங்கில் 'வாழ்வாங்கு வாழ' என்ற தலேப்பில், ஆசி செல்வன் தலைமையில், முழுமையாகப் பல்கலைக் கழக இளங் கவிஞர்கள் கலந்து கொண் டமை குறிப்பிடத தக்க அம்சமாகும்.
தமிழ் வளர்க்கும் அனேத்துலக இரண்டாவது தமிழாராய்ச்சி மகாநாட்
14

டிற்கு எமது சங்கம் இரு பிரதிநிதிகளே அனுப்பிவைத்தது. அத்துடன் மகா நாட்டில் கலந்து கொண்ட பேரறிஞர் களே அழைத்துச் சொற்பெருக்காற்ற வைத்துப் பெருமை கொண்டோம். இப் பெருவிழாவில் செக்கோசிலேவாக்கிய தமிழ்ப் பேராசிரியர் ஜோன் பிலிப்ஸ்கி, கலாநிதி சு. வித்தியானந்தன், திரு. செ. தனஞ்செயராசசிங்கம் ஆகியோர் கள் மகாகாட்டில் தாம் கண்டு அனுபவித்த வற்றை, எம் சங்க அங்கத்தினர்க்காகச் சொற்பொழிவு உருவத்தில் வழங்கியமை குறிப்பிடத் தக்கது.
பேச்சுக் கலைக்கு உயிர் கொடுக்கும் நாவலர் நினைவுப் பேச்சுப் போட்டியில் ஏறக்குறைய 50 மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர். இப்போட்டியில் காவலர் வெற்றிக் கேடயத்தை கு. சண்முக நாதன் சுவீகரித்துக் கொண் டார். கடந்த ஆண்டுகளாகத் தொடர்பற்று நடைபெற்று வந்த கவிதை, கட்டுரைப் போட்டிகள் இந்த ஆண்டில் சிறப்பாக நடாத்தி முடிக்கப்பட்டது.
எமது சங்கம் மாணவர்களிடையே கலேயார்வத்தை வளர்க்க என்றும் தவ றியதில்லை. இதனங்கமாக கடந்த காலங் களில் நடைபெற்று வந்த நாடகப் போட்டியை இம்முறையும் சிறப்பாக நடாத்தி வெற்றி கண்டோம். சிறந்த நாடகமாக, விடுதியற்ற மாணவர்களின் நாடகம் தெரிவு செய்யப்பட்டது.
சிறந்த நடிகர் - ஆ. சதாசிவம் , உப கடிகர் - பி. கே. மத்தியாஸ் , நகைச் சுவை நடிகர்
- ஏ. செல்வரட்னம் , இயக்குநர் - பா. சிவகடாட்சம் , கதை வசனம் - பா. சிவகடாட்சம் , மேடையமைப்பு - மார்ஸ் மண்
-

Page 186
, உப நடிகை - நா. கதிர்காம
நாதன் (கனகம்)
ಗಿಲ್ಲೂ ಕೌಳಿ; - பூரீ ஜெயராசா
எமது சங்கம் நடாத்தும் பெருவிழா வான முத்தமிழ் விழாவிற்குப் பேரறி ஞர்கள் பலரை அழைத்துச் சிறப்பாக நடாத்தி முடித்தோம். மூன்று காட்கள் கடந்த இப்பெருவிழாவில் அறிவியலரங் கம், இலக்கிய அரங்கம், கவியரங்கம், நாடக அரங்கம் என்பன இடம் பெற்றுத் தமிழன்னைக்குச் சிறப்பும் மகிழ்வும் தங் தன. இலக்கிய அரங்கம் 'ஈழத்து இலக்

44
கியம்’ என்ற முக்கிய அம்சத்தை மைய மாகக் கொண்டமைந்தது.
எமது பணிக்குப் பக்கபலமாசவும், உறுதுணையாகவும் இருந்து ஆலோ சனேகளும், உதவிகளும் அளித்து வந்த பேராசிரியரும், பெருந் தலைவருமான வி. செல்வநாயகம் அவர்களுக்கும், எமது சங்கப் பெரும் பொருளாளரான கலாநிதி சு. வித்தியானந்தன் ஆகியோ ருக்கும் எமது செயற் குழு என்றும் கடமைப்பாடுடையதாகும்.
நா. சுப்பிரமணியம்

Page 187
e0 EJAA AA AyA AyA A AuAu uyiy yu uye uySAiA kykkTk Auquyk yk yu uyy Lyy Ayk kkkkTTAkuA AkeAkkyS بے خ=
کی۔
1ழங் காலக் தொட்டே பத்தினிக் கடவுள் வழிபாடு தமிழ் மக்களிடையே நிலவி வருகின்றது. இலங்கையின் வட ப ஈ க த் தி லும் கீழ்ப்பாகத்திலும் பல கோயில்கள் இத் தெய்வத்திற்கென கட் டப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் மிகப் பேர் போனது முல்லைத்தீவுப் பகுதியிலுள்ள வற்றப்ப8ள என்னும் ஊரிலே கட்டப் பட் டி ரு க் கும் கோயிலேயாகும். இக் கோயிலின் சிறப்பு வாய்ந்த திருவிழா ஆண்டுதோறும் வைகாசித் திங்களில் நடைபெறும். இவ் விழாவிற்குத் திருக தோணுமலே, யாழ்ப்பாணம் முதலிய இடங்களிலிருந்து வழிபடும் அன்பர் திரள் திரளாக வந்து கூடுவர். ஏனேய பத்திணிக கோயில்களில் திருவிழாக்கள் வெவ்வேறு நாட்களிற் தொண்டாடப்ப டும். ஆயினும் அவையாவும் வைகாசிக கும் ஆனிக்கும் இடையிலுள்ள கட்சளி லேயே நடைபெறும்.
மட்டக்களப்புப் பகு தி யி லு ள் ள கண்ணகி கோயில்கள் ஆண்டுதோறும் நடக்கும் விழாவைக் கொண்டாடுவதற் காக ஆண்டுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே திறக்கப்படும். இதுவும் முன்னே குறிப் பிட்டவாறு வைக சிக்கும் ஆனிக்கும் இடைப்பட்ட காலத்திலேயே நடை பெறும். ஏனேய நாட்களில் அவ்வாலயங் கள் எதுவித பூசையுமின்றி மூடப்பட்டி ருக்கும். திருவிழா தொடங்கியதும் அது பல நாட்களுக்கு நடக்கும். அந்நாட்க ளில் கண்ணகி கதை தெய்வ முன்னிலே
யில் ஏட்டிலிருந்து படிக்கப்படும் அடி
யார் பலர் சூழ இருந்து பயபத்தியோடு கேட்பர். கடைசி நாளன்று மககள் தம் குடும்பங்களுடன் கோயிலுக்குச் சென்று பொங்கல் பொங்கிப் பத்தினிக் கடவு
இலங்கையிற் க
பேராசிரியர் க.

TTTTTMAA E SKYuyi A SYKu TYAku AYSAe u AA yy ST LT qYAJy Lyy T Tk0Se
ÍI MIf Is III.6
கணபதிப்பிள்ளை
莎
*,* - - - - * *ふふふふふふふ****ふふふふふふふふ。
୫
ளுக்கு முன் படைத்து வழிபாடாற்று வர். இப் பொங்கற் பண்டிகை இராக்கா லம் முழுவதும் நடைபெறும். காவடி தள் பாட்டுக்களுடனும் மேள வாத்தி யங்களுடனும் வலம் வந்து கோயிலை அடையும், கரகம், பாற்செம்பு முதலிய னவும் வந்து சேரும்.
56ÕÕTGOOIf 6 LITT LQ6ÖT 6 U GOTT AO
கண்ணகி வழிபாடு எப்படித் தொடங்கியது எவ்வாறு இலங்கைக்கு வந்தது என்பவற்றை ஆராய்வோம். கிறித்துவுக்குப் பின் மூன்றும் நூற் ருண்டில் எழுதப்பட்டதாகக் கருதப்ப டும் சிலப்பதிகாரம் என்னும் தமிழ்ப் பேரிலக்கியமே முதன் முதலாகக் கண்
ணகி கதையைக் கூறும் நூலாகும். இக்
நூலின் கதாநாயகி கண்ணகி ஆணுல் இலங்கையிற் பரவியுள்ள பிற்கால வர லாறுகளில் இப்பெயர் கண்ணகை என மாறி வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. கண் னகை என்னும் சொல் கண்ணுககு அணிகலம் என்னும் பொருளேக் குறிக் கும். கண்ணுேயாற் பிடிக்கப்பட்டோர் கண்ணகி கோயில்களுக்குச் சென் று வழிபாடாற்றுவதற்கு இதுவே கார ணம் போலும், பொங்கல் நாளன்று கண்ணணிகலங்களே - அதாவது மணி தக் கண்ணுருவத்திற்கு பொன்னுலோ அன்றி வெள்ளியிஞலோ செய்யப்பட்ட வற்றைக் - L9)LJ LJ i.
சேரமன்னன் செங்குட்டுவன் சண் ணகிக்கெனக் கோயில் எடுத்தபோது இலங்கை வேந்தன் கயவாகு அவ்விழா விற்குச் சமூகமளித்தான். அவன் இலங் கைக்கு மீண்டபோது பத்தினி தேவி

Page 188
யின் காற்சிலம்பைக் கொண்டு வந்து இலங்கையிற் பத்தினி வழிபாட்டைத் தொடக்கினுன் இச் செய்தி சிலப்பதிகா ரத்தில் மட்டுமன்றிச் சிங்கள நூலாகிய இராசாவளி என்னும் நூலிலும் கூறப் பட்டுள்ளது. சேரமன்னன் பத்தினிக் கடவுளுக்கெனக் கட்டிய கோயிலை மலே யாளத்தில் சிருங்கனுTர் அ ல் ல து கொடுங்கலூர் என்னும் இடத்தில் இப் பொழுதும் காணலாம். ஆனல் இக் கோயிலில் இப்பொழுது கண்ணகி தேவிக்கு வழிபாடு செய்யாது பத்திர காளி தேவிக்கு வழிபாடு ஆற்றி வரு கின்றனர். இக் கோயிலின் சிறப்பான திருவிழா பங்குனி மாதத்தில் நடைபெ றும் கயவாகு மன்னன் இலங்கைக்கு மீண்டபோது சம்புகோளா அல்லது சம் புத்துறை என்னும் துறைமுகத்தின் வழியாகவே வந்தான். இத்துறைமுகம் யாழ்ப்பாணத்தில் மாதகலுக்குக் கிட்ட உள்ள திருவடிங் லே எனக் கூறுவர். அவ்வரசன் தான் இறங்கிய இடத் துக்கு அண்மையிலுள்ள கந்தரோ டைககு அருகில் அங்களுமைக்கடவை என்னும் ஊரில் ஒரு கோயிலைக் கட்டி எழுப்பினுன் இதுவே இலங்கையில் பத்தினி வழிபாட்டிற்கெனக் கட்டப் பட்ட ஆலயங்களுள் மிகப் பழமையான தாகும்.
DL3356T1L GI JG TO
இலங்கையில் வழங்கும் கண்ணகி கதை சிலப்பதிகாரக் கதையிலும் சிறிது மாறுதலுடையது. இக் க ைத ைய ப் பற்றிச் சிங்கள மக்களிடையே பரவி யுள்ள வரலாறும் தமிழர்களிடையே வழங்கும் வரலாறும் ஒன்றுக்கொன்று மாறுபாடுடையன. யாழ்ப்பான த்தில் வழங்கும் கதை மட்டக்களப்பில் வழங்கு வதிலும் சிறிது வேறுபாடுள்ளது. இக் தியாவிலும் இக்கதை பல வேறுபாடுக ளுடன் வழங்கி வருகின்றது. புகழேக் திப் புலவர் எழுதிய கோவலன் கதை பும் சிலப்பதிகாரத்திற் காணப்படும் கண்ணகி கதையும் ஒரேமாதிரியான
 

46
வையல்ல. மட்டக்களப்புப் பகுதியில் கண்ணகை கோயில்களிற் படிக்கப்படும் வழக்குரையிலே காணப்படும் கதையை மேலே தருவோம்.
சோழ நாட்டின் தலைநகராகிய பூம் புகாரில் கரிகாற் பெருவளத்தான் ஆட் சிக் காலத்தில் மாசாத்தான், மாநாகன் என்ற வணிகர் இருவர் வாழ்ந்தனர். மாசாத்தானுக்குக் கோவலன் என்ற பெயருள்ள புதல்வன் ஒருவன் இருந் தான். பிள்ளைப்பேறில்லாது மாநாகன் மிகவும் வருந்தினுன் ஒரு நாள் மாகா கன் தன் நெருங்கிய சுற்றத்தானும் கண்பனுமாகிய மாசாத்தானுடன் புகார் நகரத்துக் கடற்கரையில் நிற்கையில் அழகிய பெட்டியொன்று கடல் நீரில் மிதந்து வருவதைக் கண்டான். உற்று நோக்குகையில் அப்பெட்டி சிறிது சிறி தாகத் தாம் நின்ற இடத்தையே நோக்கி வருவதை இருவரும் கண்டனர். பெட்டி யின் அழகைக் கண்ட மாசாத்தன் தானே அதை முதலிற் கண்டமையால் அப்பெட்டி தனக்கே உரியது என்றன். அதைக் கேட்ட மாநாகன் பெட்டிக்குள் இருககும் பொருளேத் தனக்கே கொடுத் தல் வேண்டும் என்று கூறினுன் சிறிது கேரத்துள் பெட்டி கரையை அடைந்தது. இரு வணிகரும் பெட்டி
இருந்த இடத்தை விரைந்து கெருங்கி
னர். பெட்டியின் வேலைப்பாட்டின் திற னேக் கண்டு வியந்தனர். பெட்டியைத் திறந்தபோது பெண் மகவொன்று பஞ் சனேயில் உறங்குவதைக் கண்டனர். கண்டதும் மாநாகன் குழவியின் பேரழ கினுல் ஈர்க்கப்பட்டான். குழந்தையைத் தன்னிரு கைகளாலும் மெது வாக எடுத்து அ ன் புட ன் அனைத்துக் கொண்டான். தாம் முன்னர் செய்து கொண்ட ஒப்பந்தப்படியே மாசாத்தான் பெ ட் டி ைய எடுத்துக்கொண்டான். Lot 5 Tag குழந்தையை எடுத்துச் சென்று தன் மனைவியிடம் கொடுத தான். அவள் பிள்ளே யை வாங்கி அன் போடும் ஆதரவோடும் வளர்த்து வக்

Page 189
தாள். அதற்குக் கண்ணகை என்று பெயரிட்டனர்.
மட்டக்களப்பில் வழங்கும் கதை யின்படி இது ஒர் அற்புதக் குழந்தை. முந்திய பிறப்பில் இக்குழந்தை பராசர முனிவரின் மகளாய் இருந்தது. பராசர முனிவரின் மகள் அருங்குணம்படைத்த வளாய் விளங்கினுள் ஒரு நாள் சிவபெ ருமான் தேவர் முன்னிலையில் இவளைப் பார்த்து உவகை கொண்டவராய் நீ ஒரு கற்புக்கரசியாக விளங்கவும். கால கதி யில் மானிடரால் பத்தினித் தெய்வமாகப் பாராட்டப்படவும் உனக்கு வரந்தருகின் றேன் என்று விளம்பினர். அந்த நேரத் திலே சிவபெருமானின் சத்தியாம் பார் வதி அம்மையார், கொடுங் கோலனும் பாண்டிய வேந்தன் தேவரிரைப் போல முக்கண்ணுடையவனுயிருக்க ஏன் அவ னுக்கு மூன்றம் கண்ணேயும் வழங்கு தல் வேண்டும்? அக்கொடுங் கோலன் ஏனைய மக்கள் யாவரையும் போல இரு கண்கள் மட்டும் உடையவனுய் இருக்கு மாறு அவனின் மூன்றம் கண்ணே இல் லாமற் செய்தல் வேண்டும் என்பது எனது பிரார்த்தனே என்று இறைவனுக் குக் கூறினர் புவி போற்றும் உலக அன்னேயே, கொடுத்த வரத்தை மாற்று தல் முறையன்று எனினும், பராசர முனிவரின் திவ்விய புதல்வி பூமியில் பாண்டியனது தலைநகரில் ஒரு மாங் கனி வடிவமாகத் தோன்றக தட்ட8ள இட்டுள்ளேன். இத் தோற்றத்தினுலா கும் விளைவுகளே கி சிறிது காலத்தில் அறிவாய் என்று கவின்றனர்.
அதன்பின் ஒரு நாள் கலக்கமுற்ற சில பாண்டிய நாட்டுக் குடிகள் பாண் டிய அரசனின் அ ர ன் மனே ைய அடைந்து Lվ 5JճԾԼՈԱ }Ո 6ծT ερπ Π. σε ζωή ஒன்று ஒரு மாமரத்தில் தொங்கும் செய் தி ைய அரசனுககுத் தெரிவித்தனர். என்ன ஆச்சரியம், அக்கனியைப் பறிப் பதற்கு மக்கள் மரத்தில் ஏறியபோது அது அவர்கள் கண்களுக்குத் தென்பட் டிலது. ஆணுல், கிழே நிலத்தில் நின்று

47
பார்ப்பவர் கண்களுக்குத் தோற்றமளித் துக் கொண்டே இருந்தது. இந்த விக் தையான நிகழ்ச்சியைக் கேட்ட அரசன் அம் மாமரம் கிற்கும் இடத்தை அடைந்து அக்கனியைப் பறிக்க முயன் றன். அவன் முயற்சி பயன்பட்டிலது. இந்நிலையில் முனிவர் ஒருவர் அவ்வி டத்தே வந்தார். அரசன் நிலையைக் கண் டு வி ட் டு அம்பொன் றெய்து அதனே வீழ்த்துமாறு கூறினர். அர சன் எய்த அம்பினுல் மாங்கனி வெட் டுண்டு மரத்தினின்றும் கீழே வீழ்ந்து அந்தர த்தே நின்று கொண்டிருந்தது. எய்த அம்பு திரும்பி வந்து அம்பருத்து ணிையை அடைந்தது. முனிவர் கூறிதற் கிணங்க அரசன் அக்கனியைப் பற்றுவ தற்காகத் தனது கையை நீட்டினன். மா ங் கனி ஒரு நெருப்புருண்டையாக மாறி அவன் கையில் வந்து இறங்கி யது. இதைக் கண்ட கணங்களெல்லோ ரும் அஞ்சி கடுங்கினர். இந்த நிகழ்சசி u_T (Qు தடுமாற்றமடைந்த அ ர ச ன் உடனே அக்கனியைக் கீழே கழுவவிட் டுத் தன்னுள்ளங்கையால் நெற்றியைத் துடைத்தான். துடைத் ததும் அவன் மூன்ருவது கண் மறைந்துவிட்டது. இதனுல் அவன் மிகத் துயரடைந்தான். அவன் அவைக்களத்திலிருந்த அந்த னர் சிலர் அது ஒரு துர்க்குறி என்று அவனுக்குக் கூறினர். அரசன் மாங்க னியை எடுத்துச் சென்று அரசியிடம் கொடுத்தபோது அவள் அதை ஒரு பொற் குடத்தில் இட்டு வைத்தாள். மூன்ரும் நாள் அரசன் அக்குடததைக் கொண்டுவரும்படி அரசியிடம் கூறி ஞன். அப்போது அவள் சென்று அக குடத்தைத் திறந்தாள். அங்கே மாங்க னிக்குப் பதிலாக ஒரு பெண் குழந்தை இருக்கக் கண்டு வியப்படைந்தாள். அவள் அக் குழந்தையை அரசனிடம் எடுத்துச் சென்று மாங்கனி இருந்த இடத்தில் அக்குழந்தை இருந்த செய் திய்ை அவ னு க் குத் தெரிவித்தாள். இதைக் கேட்ட அரசன் திகிலுற்றுத தன் மக்திரிமாரின் புத்திமதியைக

Page 190
கேட்க அவாவினன். அவர்கள் அக்கு ழந்தையின் பிறப்பு மிக விந்தையான தென்றும், நாட்டுக்கும் அரசனுக்கும் நெருக்கடியான நிலையொன்று ஏற்பட இருக்கிறதெறுன்ம் அந் நெருக்க டி யி னின்றும் தப்பித்துக் கொள்ளுதற்கு அக்குழந்தையை ஒரு பெ ட் டி யி ல டைத்து நீர்மேலிடுதலே சாலச் சிறந்த தென்றும் எடுத்துரைத்தனர். பூம்பு கார் நகரக் கடற்கரையில் வணிகரிருவ ரும் கண்டெடுத்த பெட்டி இதுவே யாகும்.
கண்ணகை பருவமடைந்ததும் அவ ளது தந்தையாம் மாநாகன் அவளே மாசாத் தன் புதல்வனும் கோவலனுக்குக் கலியானம் முடித்துக்கொடுக்க நிச்ச பித்தான் திருமணத்திற்கான ஏற்பாடு கள் யாவும் செய்த பின் மாகா கன் நாட் டிலே பேர்படைத்த பொற்கொல்லரை வரவழைத்துத் தன் புதல்விக்கு அக் நாட்டு இளமங்கையர் விரும்பி அணியும் அணிகலன்களேச் செய்து தரும்படி ஆணையிட்டான் ஒருசோடி காற்சிலம் பைத் தவிர ஏனேய அணிகலன்கள் யாவும் முடிவடைந்துவிட்டன. காற்சிலம்பிற்கு உள்ளே வைப்பதற்கு ஏற்ற இரத்தினம் அகப்படாமையால் அது செய்வதற்குத் தடை ஏற்பட்டது. இவ்வணிகலனைச் செய்து முடித் தற்குப் பாம்பின் படத்தி லிருக்கும் இரத்தினத்தை எடுத்துத் தரும்படி மாநாகனிடம் பொற்கொல்லர் கேட்டனர். அவ்வாறு செய்யப்படும் காற்சிலம்பே அவளின் தகுதிக்கு ஏற் றது என்று அவர்கள் எண்ணினர். அதற்கு மாநகன் அவ்விரத்தினங்கள் அகப்படும் இடம் எதுவென அவரை வினுவினுன் பொற்கொல்லர் தென் றிசைக்கண்னே சோழநாட்டுக்கு வெகு துரத்தில் இருக்கும் தீவொன்றிலே தான் அவ்விரத்தினம் கிடைக்கும் என விளம்பினர். இதுகேட்ட மாகாகன் கப்ப லோட்டியாம் மிகாமனுக்குத் தூதனுப்பி அவ்வகை இரத்தினங்களே த் தனக்குப் பெற்றுத் தரும்படி கட்டளையிட்டான, அவன் அத்தீவு மிகவும் துரத்திலிருப்

பதுமன்றி வெல்லுதற்கரிய வெடியரச னின் ஆளுகைக்கும் உட்பட்டிருத்தலி ணுல் அது மிகவும் பொறுப்பான காரியம் என எடுத்துச் சொன்னுன் எத்துனே அரிய காரியமெனினும், எவ்வகைப் பொருட்செலவு நேரிடுமெனினும் அவ் விரத்தினங்களைப் பெற்று த் தர வே வேண்டுமென மாகாகன் அவனுக்குக் கூறினன். மி கா ம ன் கேள்விப்படி மாங்கன், பெரிய கடற்படையொன்றை பும் கப்பலோட்டிகள், தளவாடங்கள், மற்றும் வேண்டிய எல்லாவற்றையும் முன்னேற்பாடு பண்ணினுன் இவ்வாறு அடுக்குப் படுத்திக்கொண்டு மிகாமன் வெடியரசன் காட்டுக்குப் புறப்பட்டான். தீவைக் கிட்டியபோது கீரிமலைத் துறை முகத்துக்கு வெகுதூரத்தில் கப்பலே நங் கூரமிட்டுத் தனக்குத் தேவையான இரத்தினங்களைத் தரும்படி வெடியர சனேக் கேட்டான். அவன் மறுக்கவே த ரை யி லும் கடலிலும் பெ ரும் போ ரொன் று தொடங்கிற்று. இப் போரில் வெடியரசன் சிறையாக்கப்பட அதன் பின் கொடும்போர் புரிந்த அவன் தம்பி வீரநாரணன் கொல்லப்பட்டான். மற் ருெ ரு போரில் வெடியரசனின் வேருரு தம்பியாகிய விளங்குதேவனுல் மிகாமன் தோற்கடிக்கப்பட்டான். இப் போரில் வெடியரசன சிறையினின்றும் விடுவிக்கப்பட்டான்.
வெடி யர சன் சி ைறப்பட்டிருந்த
நாளேயிலே அவனுடைய உதவியினுல் மிகாமன் தான் தேடிவந்த இரத்தினத் தைப் பெற்றன். ஆணுல் விளங்கு தேவனுலே தோ ற் க டி க் க ப் பட்ட பொழுதுதான் அந்தத் தீவுக்கு வந்த கோககத்தை அவனுக்கு எடுத்துக் கூறி, எப்படியாவது தன்னே இரத்தினங் களுடன் விடுதலே செய்யவேண் மென் றும் இர ந் து கேட்டுக்கொண்டான். இக் கேள்விக்கு விளங்குதேவன் ஒருப் படவே மீகாமன் சோழநாடு மீண்டு அவ் விரத்தினங்களே மாகாசனுக்குக கொடுத் தான். சிலம்பு செய்து முடிந்தது. கோவ
s

Page 191
லனுக்கும் கண்ணகைக்கும் சிறப்பாகத் திருமணமும் நிறைவேறிற்று.
ĐQIIÎ6ìlji III956ÎIIIjẩ)
தேவேந்திரன் ச ைப யி ல் ஒரு
பொழுது ஒரு கடனவிழா நடைபெற்றது. நாரத முனிவர் மீட்டிய இசைக்கேற்
பப் பேர்படைத்த ஊர்வசி நடனமாடி
ஞள், ஊர்வசியின் நடனத்திறனைக் கண்ட ஒவ்வொருவரும் அதன் மேற் பர வசமாயினர். அவளது நடனத்தினுல் ஈர்க்கப்பட்ட இந்திரன் மகனும் சயந்தி ரன் தன் கண்ணேயும் கருத்தையும் அவ ளிடமே பறிகொடுத்தான். ஊர்வசியும் அவன் வயத்தளானமையின் த ன் னே மறந்து ஆடல் பாடலின் தாள அமை தியை விட்டுத் தன் கருத்து முழுவதை யும் நடனத்திற் செலுத்தும் திறமையற்
றவளாணுள். சடுதியிலேற்பட்ட இம்
மாற்றம் என்ன வென்றறியாது சபை யோர் திகைத்தனர். ஆணுல், அடுத்த கனத்தில் அதன் காரணத்தை அறிந்து கொண்டனர். இதனுற் சிற்றங்கொண்ட நாரத முனிவர் ஊர்வசியைப் பார்த்து நீ செய்த இக் குற்றத்திற்காகப் பூமியில் சோழ அரசனது அவைக்களத்து காட கக் கணிகையாம் சித்திராபதிக்குப் புதல் வியாகப் பிறக்கக்கடவை, என்றும் சயந் திரணுகிய நீ செய்த குற்றத்திற்காகப் பொதியமலேயிலே முங்கிலாகத் தோன் றக்கடவை, எனவும் சாபமிட்டார்.
சாபத்தின்படியே ஊர்வசி சித்திரா பதிக்கு மகளாகப் பிறந்தாள். மாதவி யெனப் பெயரிடவும் பட்டாள். அவ் வாறே சயந்திரனும் ஒரு முங்கிலாகப் பிறந்தான். முங்கில் வளர்ந்த பின்னர் வெட்டப்பட்டுச் சோழ அரசனிடத்து எடுத்துச் செல்லப்பட்டது. அ வ ன் அதைத் தனது வெண் கொ ற் ற க் குடைக்குப் பிடியாகப் பயன் படுத்தி
மாதவி இளமைப்பருவம் அடைந்த போது இசை, நடனம் முதலிய கலேக ளேக் கற்று அக்காலத்திருந்த நடன
1.
 

மாதர் யாவருள்ளும் முதன்மை பெற்று விளங்கிஞள். அவளது திறமையைப் பற்றிய செய்தி யாவும் அரசனது காதுக்கு எட்டியது. அரசன் புதிய நடன அரங்கு ஒன்று அமைக்கும்படி கட்ட8ளயிட்டு, அதில் நடன விருந் தொன்று அளிக்கும்படி அவளேக் கேட் டுக்கொண்டான். அரசனும் அவனது அவைக் களத்தோரும் மற்றும் காட்டி லுள்ள பல பெரியோரும் கடனத்திற்கு வந்திருந்தனர். மாதவி இன்னிசையுடன் அழகாக நடனமாடினுள். அவள் நடனத் தின் திறனேக் கண்ட அவையோர் யாவ ரும் அளவிலா மகிழ்ச்சி எய்தினர். இத ணுற் பெருமகிழ்வு கொண்ட அரசன் பல் வேறு பொருட்களுடன் பொன்னுலான மாலேயொன்றையும் அவளுக்குப் பரிசி லாக அளித்து, அவளே மணக்க விரும்பு வோர் எவராயினும் அவளுக்கு நாளொன் றுக்கு ஆயிரத்தெண்னுரிறு கழஞ்சு பொன் கொடுத்து அம்மாலையை வாங் கிக்கொள்ளுதல் வேண்டும் என்று கட் ட8ளயிட்டான். மாதவியின் அழகிலும் நடனத்திலும் வயப்பட்ட கோவலன் அரசன் கூறிய அளவு பொன்கொடுத்து அவளே மணக்க ஒருப்பட்டான். இத னேக் கேட்ட மாதவி அவனுக்கு மாலே யிட்டு அவனே மணந்தாள்.
கோவலன் மாதவியுடன் ஈராண்டுக் காலம் தங்கினுன் கடல் வணிகத்தில் ஈடுபட்டிருந்த கோவலனது வருவாய் வரவரக் குறையத் தொடங்கியது. அவ னது கப்பல்கள் தாமும் குறித்த நேரத் துக்குத் துறைமுகத்தை அடையவில்லே. அதனுல் கோவலன் மா த விக்கு க் கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை கொடுக் கத் தவறிஞன். இவ்வண்ணம் நிகழவே மாதவியின் அன்னேயாகிய சித்திராபதி கோவலனிடமிருந்து அப்பணத்தைப் பெறும்படி மாதவியைத் தூண்டினுன் அவனும் தன் கையிலிருந்த பணம் யாவற்றையும் இழந்தமையால் மாதவிக் குத் தன் நிலேமைகளே எடுத்துக் கூறிக் காலங்கடத்திவந்தான். சித்திராபதியின் இடையீடற்ற தொந்தரவால் மாதவி

Page 192
கோவலனிடம் குறித்த பொன்னே த் தரும்படி பிடிவாதமாகக் கேட்டாள். கோவலன் பலவாறு கூறி மன்னிப்புக் கோரிய போதும் மாதவி இளகாமனத்த ளாய் தாமதமின்றிப் பொன்னேத் தரு மாறு, கோவலனே வருத்தினுள். இத் தொந்தரவு பற்றிய செய்தி யாவும் கோவலனின் பத்தினியாம் கண்ண கியை அறிந்த மாதவியின் தோழிகளுள் ஒருத்திக்கு எட்டியது. அவள் கண்ணகி யிடம் சென்று மாதவி வீட்டில் நடந்த நிகழ்ச்சி யாவற்றையும் தெரிவித்தாள். கண்ணகை இதைக் கேட்ட போது தன் கணவனின் கூடாவொ மு க் கத் தை எண்ணியெண்ணி வருந்தினுள். பின் தன் தந்தையாகிய மாநாகன் தனக்குச் சீதனமாகக் கொடுத்த அணிகலன்கள் யாவற்றையும் வெளியே எடுத்து வரும் படி தன் தோழிக்குக் கூறினுள். அவள் அவற்றையெல்லாம் ஒரு பெட்டிக்குளிட் டுத் தன் கணவனுக்குக் கொடுத்த னுப்பி, அவை யாவற்றையும் விற்றுக் கடனேத் தீர்க்கும்படி அவனுக்கு அறி வித்தாள். கோவலன் மிக்க மகிழ்வுடன் அப்பெட்டியைப் பெற்று அதனுள்ளி ருந்த ஒரு காதணியைத் தெரிக்தெடுத்து மாதவிக்குக் கொடுத்தான். மாதவி அத னேக் கையியெடுத்துப் பார்த்துக் கோவ லனின் மனைவியாலணியப்பட்ட ஆபர னத்தைத் தான் அணிவது முறையல்ல வென்றும் அதற்குப் பதிலாகப் பொன் தரும் படியும் கேட்டாள். அதற்காக அவன் பொற்கொல்லரை வரவழைத்து அவ்வாபரணத்தை உருக்கித்தரும்படி கேட்டான். அவ்வாறே அவர்கள் அதை உருக்கி அதிலிருந்த பொன் ஆயிரத் தெண்னுாறு கழஞ்சு பொன்னிலும் சிறிது குறைகின்றதெனக் கூறினர். இதைக்கேட்ட சித்திராபதி குறித்த அளவு பொன்னுக்குக் குறையக் கொடுப் பின் மாதவி அதை ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடாதென வற்புறுத்தினுன். கடைசி யில் மற்றையோரின் வேண்டுகோளின் படி மாதவி அதை ஏற்றுக்கொண்டாள். இந்நிகழ்ச்சி கோவலன் மனத்தைத் துன் புறுத்தியது.

50
இப்படியிருக்கையில் ஒரு நாள் மாதவி தன்னைக் காவிரி ஆற்றங் கரைக்கு அழைத்துச்செல்லுமாறு கோவ லனேக் கேட்டாள். அவனும் அதற்கி ணங்கவே தோழியர் பின் செல்ல இரு வரும் ஆற்றங்கரையை அடைந்தனர். சிறிது நேரம் ஆற்றங்கரையிலே தங்கி இன்பமாகக் காலங் கழித்தனர். பின் இருவரும் ஆற்றில் நீராடினர். நீராடி முடிந்ததும் கோவலன் ஒருவருக்கும் பேசாமல் சடுதியாக மறைந்து விட் டான், கண்ணகையிடம் போய்ச் சேர்ந் தான்.
கோவலன் தன்னே விட்டகன்றதை அறிக் த மாதவி ஆற்ருெணுத் துயர்க் குள்ளானுள். தன் தோழியர் முதலிய சுற்றத்தோடு வீட்டையடைந்து மன தில் மிக்க வாட்டமுற்றிருந்தாள். ஈற் றில் கோவலனே த் தன்னிடம் வரும்படி ஒலே ஒன்று எழுதித் தன்னுயிர்த் தோழி யாகிய வயந்தமாலேயிடம் கொடுத்தனுப் பினுள், வயந்தமாலே ஓலையுடன் கோவ லனே அடைந்து மாதவியின் துன்பமான நிலையைத் தெரிவித்தாள். ஆணு ல், கோவலன் மாதவியிடத்திற்குத் திரும்ப மறுத்தனன். அதனு ல் மாதவியின் முயற்சி பயனற்றதாயிற்று.
அ வ ன் கண்ணகையுடன் சில காலம் தங்கினுன் மாதவியின் கூட்டுற வால் தன் பணம் முழுவதையும் இழந்து வறுமைத் துன்பத்தாற் பிடிக்கப்பட் டேனே என்பதைச் சிறிது சிறிதாக உணர்ந்தான். உணர்ந்த தும் தன் வாழ்க்கை முறையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டுமென்று உளங்கொண்டான். தன் குடும்பத்தின் நிலையை முன்போல உயர்ந்த நி லே க் கு க் கொண்டுவர வேண்டுமென்று எண்ணிக்கொண்டு தன் மூதாதையரின் தொழிலாகிய வணி கத்தில் ஈடுபட விரும்பினுன் வணிகத் துக்கு முதல் அவனுக்குத் தேவைப்பட் டது. மதுரைக்குச் சென்று தன் மனைவி யின் காற்சிலம்பில் ஒன்றை விற்று, அதிநின்று வரும் தொகையைத் தன்

Page 193
வணிகத்துக்கு முதலாக எடுக்கலாம் என எண்ணினுன், இவ்வெண்ணத் தைக் கண்ணகைக்குக் கூறியபோது அவளும் அதற்கு இணங்கினுள். ஆணுல் அவனேத் தனிய மதுரைக்கு அனுப்ப அவள் மனம் ஒருப்படவில்லை. அதனுல் தானும் உடன்வருவதாக அவனுக்குக் கூறினுள். ஒருநாள் இரவு இருவரும் புகார் நகரத்தை நீங்கி மதுரைக்குக் கால் கடையாகச் சென்றனர். பல நாள் நடந்து ஈற்றில் மதுரையின் எல்லையை அடைக்
தனர்.
56ILIEDTGOI (pl.)
அவரிருவரும் ஒர் இடைச்சியின் வீட்டில் சிலநாள் தங்கியிருந்தனர். அவள் தன் வீட்டிற்கு வந்த இவ்விருந் தினர் இருவரையும் மிக்க அன்புடனும் ஆதரவுடனும் பார்த்துவக்தாள். ஒரு காட் காலே கோவலன் தன் காலே உணவு முடித்த பின்னர் தன் மனைவி யைத் தன்னருகே அனைத்து, நாடகக் கணிகையாகிய மாதவியுடன் தான் வைத்த கூட்டுறவே தங்களுக்கு வந்த இத்தனை இடருக்கெல்லாம் காரணம், என் தீய ஒழுக்கத்தினுல் உனக்கும்
சிறும்ை செய்தேன், என் இருமுதுகுரவர் ஏவலும் பிழைத்தேன் என்று கூறி மனங்கவன்றன். இவ் வா று கூறி அவளே ஆறுதற் படுத்திவிட்டு, அவள் காற்சிலம்புகளுள் ஒன்றைப் பெற்றுக் கொண்டு, அவளை இடைச்சியின் பாது காப்பில் விட்டு, அதை விற்பதற்கு மதுரைக்குச் சென்ருன் செல்லும் வழி யில் அரமனைப் பொற்கொல்லனுெரு வனே எதிர்ப்பட்டான். அவனே முன்பு அரசியின் காற்சிலம்புகளுள் ஒன்றைத் திருடிய கள்வன். அவன் தான் செய்த களவை வேறு யார்மேலாவது சுமத்து வதற்குத் தருணம் பார்த்திருந்தான். கோவலனைக் கண்டதும் அவனுேடு நட்புப் பூண்டு அரசிக்கு அச்சிலம்பை வாங்குவதாக ஒப்புக்கொண்டு அவனே அரசன் முன்னிலைக்குக் கூட்டிச் சென் றன். இருவரும் அரசனது முன்னிலையை அடைந்ததும் கோவலன் எதிர்பார்த்த
 

தற்கு மாருக அரசியின் காற்சிலம்பைக் களவாடிய கள்வன் அவனே என்றும் தான் அவனைச் சிலம்புடன் பிடித்து வங் திருப்பதாகவும் பொற்கொல்லன் அரச னுக்குக் கூறினுன், கோவலனது கர வற்ற தோற்றத்தைக் கண்ட அரசன் பொற்கொல்லன் கூற்றை நம்பவில்லை. ஆனுற் பொற்கொல்லன் பலவகையான போலி நியாயங்களே எடுத்து மொழிந்து கோவலனே கள்வன் என்று அரசன் நம்புமாறு செய்தான். அதனுல், அரசன் கோவலனுக்குக் கொலேத்தீர்ப்பிட்டான்.
கோவலனின் கிலே இவ் வா று இருக்கையில் இடைச்சேரியிலிருந்த கண் னகை மூன்று துர்க்கனவுகள் கண் டாள். அவள் தன் கணவனுக்கு ஏதோ பேரிடர் நேரிடப்போவதாக உணர்ந்து மனந் தடுமாறினுள். அவள் தனது மற்ற க காற்சிலம்பை ஒருகையிலும் வேப்ப மரத்தின் கிளையொன்றை மற்றக் கையிலும் எடுத்துக்கொண்டு, எவரும் கண்டு அஞ்சக்கூடிய தோற்றத்துடன் மதுரைமா நகரை நோக்கி ஓடினள். வழியில் எதிர்ப்பட்டவரிடம் கோவலன் கொலேயுண்டவிடம் எதுவென்று கேட் டறிந்து அவ்விடத்தை அடைந்தாள். அங்கே தன் கணவன் பிணமாகக் கிடப் பதைக் கண்டு அவள் ஊழ்வினையை நினைந்து அரற்றினுள். வெட்டுண்டு கிடந்த இரு கூறுகனேயும் ஒன்றுசேர்த் துத் தன் கணவன் உயிர்பெற்றெழ வேண்டுமென்று விரும்பினுள். உடனே கோவலன் எழுந்திருந்து தான் கொலே யுண்ட வரலாற்றை அவளுக்குக் கூறி ஞன். பின் கண்ணகை அவனது உடலே நிலத்திற் கிடத்தவே அது முன்போலப் பிணமாயிற்று.
உடனே கண்ணகை பாண்டியன் அரண்மனை சென்று குற்றமற்ற தன் கணவனேக் கொன்ருன் என்று அரசன் மீது பழிசுமத்தினுள். அதன் காரணமாக அரசனுக்கும் அவளுக்கும் பெரிய வாக்கு வாதம் நிகழ்ந்தது. கடைசியில் கண் னகை தன் கணவன் கள்வனல்லன் என்பதை நிலைநாட்டினுள். தன து ஆராய்வின்மையால் விளைந்த பெருங் கேட்டை எண்ணி அரசன் உடனே உயிர் நீத்தான். அரசன் இறந்ததைக் கண்ட அரசியும் அவ்விடத்திற்ருனே தன்னுயிரை விட்டாள். இதனுலும் சிற் றந்தணியாத கண்ணகை மதுரையைத் தீக்கிரை ஆக்கினுள்.

Page 194
தொலைபேசி: 5 8 5
கங்கையர்
56) bf
நகைகளுக்கும்,
புகழ்பெற்று விள (3J5. GIGöI. GIÍD.
தங்கப்பவுண் கன்னுதிட்டி,
We Solicit You
PLANTATION
BUILDING MA
SANTARY FI)
WATER SERVI
PAINTS & DIS
ELECTRICAL
GENERAL HA
ESAE SUPPLIERS
REALIABLE HOUSE FOR HA
KA
Phone 4, 48

விரும்பும்
T5 ffig,
வைரங்களுக்கும்
Í136ÖI JT) ÓÍi
ககை மாளிகை
UIfll600Is.
r Inquiries For
TOOLS
TERAS
KTURES
|CE MATERALS
STEMPER
ACCESSORIES
RDWARE
CORPORATION D.
RDWARE IN UP-COUNTRY NDY.
Grams: “6 ESCO??

Page 195
VISIT
THE SWEET HC
S. K. CC
93, Colon Kal
WVHOLESALIERS
Dealers in : Thread Ite
Stationeries
Stockists of : Tobacco, Cig
With best Compliments of

Telephones 7 49 2.
DUSE IN KANDY
OMPANY
bo Street, ndy.
& RETALERS
ins, Sundry Goods, Toilets i, Confectioneries Etic, Etc.,
ars, Cigarettes & Beedies
C - V - BB HATTTT

Page 196
Sri Muruga
MANUFACTUR.
A
PAWN
No. 37A,
RATN.
Ταμαραβ
JEWELLERS &
Phone
Branch :
Kandy Road, Kilinochchi.

lewellers
ING JEWELLERS
ND
BROKERS
MAN STREET,
APURA
και ά (θα.
PAWN BROKIERS
7 O 83
225, K. K. S. Road, Jaffna.

Page 197
à
Saifee Lorry Tr
JAFFNA TO
A N
COLOMEBO
Specialists in Coffee
STOCKI,
ELLEPHANT HOU
AN
GALA LONDON
Sandry Stationery
MA(DHAMADALI
5, & 7, GRAND BA
PHONE: 5 5
COLOMBO 81, Old Moor St.
PHONE: 3 35 69
ക/ീഖ് 1ക്
வினேச்சலேப் பெருக்கு மெற்றசிஸ் டொக்ஸ் - மிளகு பொலித்தியோன் - மரக்கறி மட்டாசில் - எல்லா புழுக்களை லெபேசிட் - புடோல் பாகை வ அன்றக் கோல் - உருளைக்கி குப்ருவிற் - செம்பு பங்கசு 5ெ வீட்டுப் பூச்சி நாசினி - பேே
கிடைக்குமிடம்
"புருேவின்வில் டி3 56, கந்தப்ப 8ே (ஒட்டோஸ் கட்டிட யாழ்ப்ப
 

ansport Service
COLOMEBO D.
To JAFFNA
Roasting and Grinding STS OF
SE PRODUCTES
D.
NI COSMETICS
ld Household Goods
Y ABDULAY
|ZAAR — JAFFNA.
GRAMS: "SAFEE'
OFFICE: reet - Colombo.
GRAMS: “ “ BARVALA?”
சி நாசினி
I କାଁ) E. 605 = கக MI 5C) தம் மற்றும் நாசினின் நாய் குருமன் நோய் அழிக்கும்
பூச்சிகளை அழிக்கும் யும் அழிக்கும் பகையைப் பாதிக்கும் பழ ஈ. அழிக்கும் ழங்கு வாடல் கட்டுப்படுத்தும்
கோன் - பேற்றெக்ஸ் -
சீவியோபொஸ்ற் - இறக்குமின்
İl Öıfı BiLİGü”
Fகரம் ஒழுங்கை த்திற்குப் பின்னுல்) T60Th.

Page 198
GTrilogsfl to GT6)Gom SIG0)5t
மற்றும் பிள்ளைகளுக்குத்
பொருட்கள் மொத்தம பெற்றுக்ெ
கிழக்கிலங்கைக் காகி
விற்ப?
ருேட்மாஸ்டர் சைக்கிள்க மொத்தமாகவும் சில்லறைய
- 20 il (Dölüb (60
424 மின் வீதி, தொலை.ே
* 鳶子 Õhis -урасе
A. R. V. So NX
COLC
 

பான பாடப் புத்தகங்களும், தேவையான பாடசாலைப்
ாகவும் சில்லறையாகவும்
BITGTGTGorto. -
தக் கூட்டுத்தாபனத்தின் 50I u u FIGI fi.
sளும் அதன் பகுதிகளும் ாகவும் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
புத்தகசாலை திருகோணமலை, இ) 4 3 1
is CDeraaleal
3.
★
undaram (Co.

Page 199
༄
KANESAN
DEALERS
78, K. K.
JAF
Phone : 7 6 9
உங்கள் நம்பிக்கைக்கும், நான புது மாதிரியான நகை
GJ G) E TIJ T
ஒடர் நகைகள் குறித்த தவ செய்து கெ
GJ (6)0g5 JT JT |
(உரிமையாளர் ; கந்
நகை வியாபாரமும்
|li, alIFið 20, AlITj0;Tlfarar
 
 

ed (8u
STORES
N TEXTILES
S. Road, FINA.
Grants : KANESANTEX
பத்திற்கும், தற்காலத்திற்கேற்ற கேளுக்கும் சிறந்த இடம்
5 SD) 3 LDII als GI) 35
ணையில் உத்தரவாதத்துடன் ாடுக்கப்படும்.
1605 IDTGif605
தையா சேணுதிராசா)
தொழிற்சாலையும்
ஒழுங்கை, கொக்குவில் கிழக்கு.

Page 200
cSpace
孪 –下 SADenated
43
Watch Beeld
KATUGA
Phone : 2 4 4
DiGO)5uli ) (bill
நவீன நூதன டிசைன்களில் உ $ifi] ], j ];
பிரசித்தம
உங்களுக்குப் பிடித்தம இன்றே விஜயப்
s பிரகாஷ் நை 106, 6 JF LIQUITĩ 6; தொஆலபேசி 25 808 (3 ஜலன்க

i Industries
STOTA.
MALVAGANA STORES Prop: N. M. NAGAL NGAM 59, MADAWA LA ROAD, KATUGASTOTA.
ss Is60IßHßhs)
உத்தரவாதமுள்ள பிரகாசமான
ககளுக்கு
|ன இடம்
ானதைத் தெரிவுசெய்ய
செய்யுங்கள் 35 ID II af 6) IS, ប្រ, ស្រុTញ្ញ|-11.
ள்) தந்தி குட்லக்
ܜ

Page 201
●●●●●●●●拿亨争拿●●●●●●●拿争夺季夺夺争夺零夺°
எங்களிட கோப்பி, தேயிலை, மிளகு,
மற்றும் இலங்கை
சகல கயிறு மொத்தமாகவும் சில்லறைய
	, 29=, 35 60া 102, ஆஸ் UITODD தொஆலபேசி : 42 6
●●争令拿争令●●●令●●●●●●●●●●●●●●●●令●
●
●
●
●
●
●
இ
↔
↔
8
等
●
இ
స్ట్రే
●拳事
ు
శి
●
●●●
●●●事
●
卧
条 JSE ENA S
2427AAs7
江潭
※ S
AŽAZ 29 CAS A
ž2»žXSSSSSSSSS
●
豪
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

哆令夺夺夺夺夺夺夺*夺夺夺夺夺令令●●●《命令争夺争夺季争夺4
ம் திறம்
பாக்கு, திறம் கல்எண்ணை
விளை பொருட்களும்
ഖഞ88ബ്രഥ
கவும் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
65%
கரத்தினம் பத்திரி வீதி, TGOOT in.
意
শ্ৰেণী
●
e
豪
會↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔零↔↔↔↔↔é受零零令愛•↔@零
疹令夺令拿*令令●令令令伞令拿令令令令令令争夺夺令*参●●●
裂
Whatever Your Requirements : In Motor Spares Motor Cycle Spares Tractor Spares
3. 静 领 象 豪 YOU MAKE IT 氢 静 స్థి 事 事 * WE HAWE IT
8. 勢
發 魏
哆 R. Kanapathipilai & Co.
泰 212, Stanley Road,
Jaffna. : 鬱
霹●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●、

Page 202
ust Gu
ஆர். வி.
பாவித்து இ For
Satisfying Taste
Smoke
(7. f
MANUFACTURES| V.V. Ramasam 47, BEAC
J A F
Gram: ARVGIE TEL
Phone: 23 O.

is 85 m G
... if 5261
இன்புறுங்கள்
Beedlies
y Pillai & Sons
CH ROAD, F. N. A.
 ̄ ܢ

Page 203
பாவியுங்கள்
Ο Κ. S.
பீடிகள்
தயாரிப்பாளர்களும்
ஏகவிநியோகஸ்தர்களும்: R. K. S. Iflgä, 35H6Of கண்டி ருேட்,
கட வ த் ைத .
SRI MURUG AN 7
MANUFACTUR
No. 70, New
Coloni
PROPF
P. SOORYA
 

இம் மலரில் உள்ள
கட்டுரைகள், கதைகள் கவிதைகள் ஆகியன வற்றுக்கு அவற்றினே യ്യൈ, ഫ്ര
பொறுப்புடையவர்
களாகும்.
。
EWELLERY HOUSE
NG JEWELLERS
Chetty Street,
IETOR
N. AcHARY

Page 204
Эpace G
l,
MArS. D. Q.
Sara Van V E LA
Don't Miss
MI O H
FOR TE
- Bargains Galore
4- Valuat
Lanka Salu Sala Lt
RE MEMBER
NMA (D) —
NO. 33, MAN ST
Phone 3 59 .

THAMABAH
ai West, A IN A II -
A. N. S.
XTILES
x Genuine Reductions ble Prizes
l. Textiles on Coupons
A N N.
REET, – HATTON.

Page 205
{//t/, Els As
A. S. Sangara
COLOMBO - K.
/
 

Com2plim2ents
ppíllaí & Bro.
ANDY - JAFFNA.

Page 206
ഖിസ്ഥ17% (
ബീuി
SG. R. L
திரு. ச. மா திரு. வி. டெ
β5, στ.
ஆகியோருக்கு எ நன்/
இம் மலர் பேராதனே ப்
சங்கத்துக்காக கொழும்
அச்சங்க இதழாசிரியர அச்சிட்டு வுெ
 

σ7/ή όό/ 106υ/ήέσ07
உதவிய
ழனிச்சாமி னிக்கசிவம் ITGöTGOTübUGUib
FELITITEFIT
ഞ73/ /0ഞ7:ഗുഖ/്ക ύλοβολή
பல்கலேக் கழகத் தமிழ்ச் பு இரஞ்சனு அச்சகத்தில் ான ஆ. பாலேந்திரனல் ബീഡി 1.7.11.1 കൃ/.

Page 207
அன்றும் இன்று 3101 /*(01 ബ 0് ീട് ടൂ
தரத்திலும் மன்னத்திலும் 17:12, 67 ബി1ി 1ങ്ങ് ബ/* 5് ഞിൿ/)
ஆ LJ L Gi G. S. முத்ை
i g h 3
-
ஞானமலர்
1022-A,J韩füé打舰
தொலேபேசி 3 2 2 2
 
 

Iம் என்றுமே.
1"}, //ബ ീ1 !,ತೆಳ್ಳಿ'
I, )JI I JANI
அளவிலுங் . ܣܘܼܪܐܲܬܘܼܗ̇ ܬܬܐ ീ ബ 1, 11 മർണർ ബച്ച |
ടി, ജ
T LD IT is 3, தயா ஸ்பெசல்
oli ui I (5. lo
6Ն3 || 16 Ն ് ഖങ്ങ|(}})|| | | ,ഞ}, it - 13.

Page 208
புத்தகங்கள், சி. வார இதழ்கள், ெ திருமண அ uGuo rapp G
இன்னும் பல சிறிய
- W 6. ( ( இரஞ்சனு
98, îG 6135 TT6 635 Tg it
தொகுலபேசி 32221 தொடுப்
இாஞ்சனு அச்சகம், 98, விவேகானந்தர் பே
 

றப்பு மலர்கள், |சய்தி இதழ்கள்,
ழைப்புகள்,
வேலைகள்
வேலேகளுக்கும்
5
அச்சகம்
Îhởĩ {I00, I-13.
山-4