கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: இலங்கை முஸ்லிம்களும் இனப்பிரச்சினைகளும்

Page 1
7 RSS 223
727/ A
எம்ஐஎம். முஹியத்தின்
|-
Ze ZZZZZھیج مجھے کو 3 =NNAZ
 

றி SRI LANKA
囊韃

Page 2
இலங்கை முள் இனப்பிரச்சி
M.M.M. NOORUL HAGU EDITOR OF AL UTHA 129, OSMAN ROAD SAINTHAMARARUTHU ー 1
எம். ஐ. எம் மு
?? osnom
ട011 璽
Sri La
57 நொறிஸ் கன
கொழும்பு
 

ல் ரோட், 10,

Page 3
SRI LANKA Al ETHNC Gl
M. I. M.
Prin DEVELOPRONT 69 SRI COLO

A MUSLMS ND REVANCES
ју
VMOHIDEEN
ited at
DHARMARAMA ROAD ) MBO 9

Page 4
الހޫ,ناފހޫ/
(Լp6Ծ1ց:
இலங்கையில் சகல இனத்தவரு காரங்களை இனரீதியாகப் பகிர்ந் கான உயர்மட்டப் பேச்சுவார்த் பெறுகின்றன.
இலங்கையில் முஸ்லிம்களும் ஒரு சிங்களவர், தமிழர் போன்று ஆட்சி அதிகாரங்களை ஏற்றுக்கொ ணம் இலங்கையில் அமைக்கப்பட முஸ்லிம்களைப் பொறுத்தவரை ஒ சரித்திர முக்கியத்துவம் வா! முஸ்லிம்கள் எதிரிகளால் இருளி முஸ்லிம்கள், குறிப்பாக இளைஞ உரிமை, எமக்கு ஏற்பட்டுள்ள தீர்வுக்காக இதுவரை நடைபெற் பின்னர் வெளிவந்த பிரேரணை ஆட்சியாளரிடம் கோரியுள்ள, மு மாகாணம்-மாகாண சபை ஆகி கேனும் அறிந்திருப்பது மிக மிக இந்த விஷயங்கள் பற்றிப் பூர போதிய அறிவும் ஆற்றலும் எ6 இனத்தின் மீதுள்ள பற்றுதல் தகுந்தவாறு இச்சிறிய நூலத் பணிவன்புடன் சமர்ப்பிக்கிறேன் இவ்வாக்கத்துக்கு என்னை ஊக் க்ளான காயிதே மில்லத் அல்ஹாஜ் ஜனுப் அப்துல் அளவிஸ், அல்ஹாஜ் S.A.M. மஸ அர் மெளலான, அல் ருக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றி
எம்.ஐ.எம். (
அக்கரைப்பற்று,
கிழக்கு மாகாணம், இலங்கை, 24.03

5) I60).DJ
து கொள்வதற் தைகள் நடை
முக்கிய இனம்.
முஸ்லிம்க்ளும் : ள்ள ஒரு மாகா வேண்டியது, ஒரு அதிமுக்கிய தேவையாகும். ப்ந்த இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் ல் வழி நடத்தப்படக்கூடாது. ர்கள் எமது இன வரலாறு, புறக்கணிப்பு, இனப் பிரச்சினை ற பேச்சுவார்த்தைகள் அதன் கள், முஸ்லிம்கள் ஏகமனதாக ஸ்லிம்கள் அதிக்ப்படியாகவுள்ள ய விஷயங்கள் பற்றி ஒரளவுக்
அவசியமாகும்.
"ண விளக்கம் கொடுக்கக்கூடிய னக்கில்லாத போதிலும் எனது
காரணமாக என் சக்திக்குத் தொகுத்து முஸ்லிம்கள் முன்
க்குவித்த என் மதிப்புக்குரியவர் ஜ் கலாநிதி பதியுத்தீன் மஹ்மூத், அப்துல் W.M. அமீர், அல்ஹாஜ் ஹாஜ் A.H.M. அஸ்வர் ஆகியோ
முஹியத்தீன்
57 நொறிஸ் கனல் ருேட், கொழும்பு 10, 1987 இலங்கை,

Page 5


Page 6
இலங்கை மு இனரீதியில அரசியற் சு
அரேபியாவைச் சமஸ்கிருத *யொன்ன' என்றும், தமிழில் கிறது. இதனுல்தான் அரேபி முஸ்லிம்களைச் சிங்களத்தில் "சோனகர்' என்றும் அழைக்
இலங்கை முஸ்லிம்களின்
சோனகர் - இலங்கையின் க,ை மான அளவு நிலைகொண்டிரு லாயிரம் ஆண்டுகளாகத் தொட ரீதியில் நீண்ட காலமாக ஏற் நாளடைவில் சோனகரைத் த அன்று இ ல ங்  ைக க் க ரை தமிழ் பாஷையையும், தமிழ் நடக்கவும் அனேகமாகத் தமி வாழ்க்கைத் துணைவிகளாக்கிக் அமைந்தன.
தந்தையைவிடத் தாயின் உடை பாவனைகளையுமே பிள் வர். இதனுல்தான் இலங்கை (தனிச் சிங்களப்பகுதிகளிலும் தமிழாகவும், திருமணத்தின்டே

முஸ்லிம்களும்
fᎢ 6ᏈᎬᎢ ய நிர்ணயமும்
த்தில் 'யவன' என்றும் பாளியில் கூ
ல் “சோனகம்' என்றும் கூறப்படு ய வம்சாவழியினரான இலங்கை
“யோனக' என்றும் தமிழில்
மூதாதையர்களான அரேபியர் - ரயோரப்பகுதிகளில் அன்று கணிச ந்த தமிழ் வர்த்தகர்களோடு பல் டர்பு கொண்டிருந்தனர். வர்த்தக
பட்ட நம்பிக்கையும் நல்லுறவும்
மிழ் மக்களோடு இணைந்து வாழவும்  ேயார வர்த்தக மொழியான பழக்க வழக்கங்களையும் ஏற்று ழ் மங்கையர்களை மணம் செய்து
கொள்ளவும் பெரும் ஏதுவாக
வாழ்க்கை முறைகளையும் நடை
ளகள் பெரிதும் விரும்பிப் பின்பற்று கயில் எந்தப் பகுதியில் வாழும், ம்கூட) சோனகரின் தாய்மொழி பாது "சீதனம்' கொடுக்கல் வாங்
*

Page 7
கல் நடைபெறுவதும், மங்கள ை எடுப்பதும், மணமகளின் கழுத்தி தொடர்ந்து நடைமுறையிலிருந் உபன்னியாசங்கள் பள்ளிவாசல்க தமிழ் பாஷைகளில் மாத்திரமே இடங்களில் சிங்களம், ஆங்கில பாஷைகளிலும் இஸ்லாமிய ம பெறுவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
தமிழ் மொழியைத் தாய் பழக்கவழக்கங்களைத் தாரா6 அரேபிய வம்சாவழிவந்த சோ லாம் மார்க்கத்தில் உள்ள விச
ஒரு விஷேட தனித்துவமுள்ள வகுத்தது. இஸ்லாத்தின் தார் யாசமற்ற சமூக நடைமுறையு இன அபிவிருத்திக்கும் பெரும் அ
வழிச் சோனகரும் தாய்வழி றிணைந்த இஸ்லாம் மார்க்கத் ரீதியாக இலங்கைச் சோனகர் முஸ்லிம்கள் என்றும் அழைக்க
லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுண்சி இராமநாதன் அவர்களே தமிழ்
வேறுபட்ட இலங்கை முஸ்லிம் ஒருவர் தங்களை ஆட்சி மன்றது ஏற்க மறுத்தனர். முஸ்லிம்களை படுத்த வேண்டும் என்று கிள ஆண்டு ஒக்டோபர் மாதம் 29ஆ றஹ்மான் முஸ்லிம்களின் பிரதி Lf5 ut uLL LITri .
சில நடைமுறைச் சிக்கல் னாலும் 1923ஆம் ஆண்டு பரி பட்டது. புதிய நிருவாக சை 37 உத்தியோக பற்றற்றவர் உத்தியோகப் பற்றற்ற அங்கத் படையிலும், ஆறுபேர் இன நியமனமாகவும் தெரிவு செய்ய
6

வைபவங்களின்போது “ஆராத்தி' ல் மணமகன் *தாலி' கட்டுவதும் து வருகின்றன. இஸ்லாம் மார்க்க களிலும் பாடசாலைகளிலும் அரபு, ம நடைபெறுகின்றன. ஓரிரண்டு ம், யாவுகம், உறுது, குஜராத்திப் Tர்க்க உபன்னியாசங்கள் நடை
மொழியாகக் கொண்டும் தமிழ் Tமாகப் பின்பற்றியபோதிலும் னகர்களுக்கு அவர்களுடைய இஸ் வாசமும் பற்றுதலும் அவர்களை இனமாக இலங்கையில் வாழ வழி மீகக் கொள்கையும், சாதிவித்தி ம் சோனகரின் தனித்துவத்திற்கும் அனுகூலமாக அமைந்தன. தந்தை
(பெரும்பாலும்) தமிழரும் ஒன் கதைச் சேர்ந்த எல்லோரும் இன
என்றும் பொதுவாக இலங்கை ப்படுகின்றனர்.
லில் திருவாளர் பொன்னம்பல்ம் ம் பேசும் தமிழர்களினதும் முஸ்லிம் மிக்கப்பட்டிருந்தார். இனரீதியாக கள் வேறு இனத்தைச் சேர்ந்த த்தில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதை ா முஸ்லிம்களே பிரதிநிதித்துவப் ர்ச்சி செய்தனர். அதனுல் 1889ஆம் ஆந் திகதி ஜனுப் எம். சி. அப்துற் திநிதியாக ஆட்சிமன்றத்திற்கு நிய
களாலும், கருத்து வேறுபாடுக பாலன சபை திருத்தி அமைக்கப் பயில் 12 உத்தியோகத்தர்களும் களும் அங்கத்தவர்களானுர்கள். தவர்களில் 23 பேர் பிரதேச அடிப் அடிப்படையிலும், எஞ்சிய 8 பேர் LIL' Lulu L 66Tfi.

Page 8
இன அடிப்படையில் தெரிவு முழு இலங்கையிலுமுள்ள முஸ்லி னர். இப்படியான புதிய பரிபா ஒக்டோபர் மாதம் 15ஆம் திகதி
1927 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மா விஜயம் செய்த பிரித்தானிய அர இன அடிப்படையிலான பிரதிநிதி துக்கு மேற்பட்டவர் அனைவருக்கு தேர்தல் தொகுதிகளும் நிர்ணயிக் குப் பதிலாக ஸ்ரேட் கவுண்சில் எ னர் சபை ஏற்படுத்தப்பட்டது. இ மே - ஜூன் மாதங்களில் தேர்த ஆளுனர் சபை 1931 ஆம் ஆண் கூடியது. இந்தத் தேர்தலில் மு உறுப்பினர் மட்டுமே மட்டக்க தெரிவு செய்யக்கூடியதாக இருந்: எல்லாப் பகுதிகளிலும் சிதறுண்டு சாரத்திற்கேற்ப முஸ்லிம் பிர வாய்ப்பற்றவர்களாக இருந்தனர் பிரதிநிதித்துவம் பற்றி மர்ஹே அவர்கள் தலைமையிலான ஒரு இங்கிலாந்து சென்று அன்றைய ஆ நியாயமான அளவு பிரதிநிதித்து வாதாடியது. இந்தக் கோரிக்கை முஸ்லிம்களுக்கு நியாயமான பிர யில் தேர்தற் தொகுதி எண்ணி அல்லது அதிகரிப்போ செய்யாம பிருந்த நியமன அங்கத்தவர் மு ஒருவரும், இரண்டாவது தேசிய களுக்கான பிரதிநிதிகள் ஆளுனரா
இலங்கையில் ஏனைய இனத் வாக்குகள் மூலம் அந்தந்த இ ஆட்சிமன்றத்திற்குத் தேர்ந்தெடு சந்தர்ப்பத்தில் முஸ்லிம் இனத் முஸ்லிம்களின் வாக்கு மூலத்தால படுவது முஸ்லிம்களுக்குப் பெரும் ( மேலும் ஆட்சியாளரால் தெரிவ பெரும்பாலும் சிங்கள அங்கத்தவ பின் ஒபாரிசின் பெயரிலேயே செ

செய்யப்படும் 6 பேரில், 3 பேர்
ம்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட
Fலன சபை 1924ஆம் ஆண்டு
ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
தம் 11 ஆம் திகதி இலங்கைக்கு சியற் குழுவின் சிபாரிசுப்படி த்துவம் நீக்கப்பட்டது. 21 வய |ம் வாக்குரிமை வழங்கப்பட்டுத் ;3, L'il it Lat. Lift IITG) 60T g. 60) Ltd; ன்றழைக்கப்பட்ட தேசிய ஆளு தன் பிரகாரம் 1931ஆம் ஆண்டு ல் நடைபெற்று முதற் தேசிய டு ஜூலை மாதம் 7 ஆம் திகதி முஸ்லிம்களுக்கென்று ஒரே ஒரு களப்புத் தென்பகுதியிலிருந்து தது. முஸ்லிம்கள் இலங்கையில் வாழ்வதால் தமது இனவிகிதா திநிதிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும் இப்படியான திருப்திகரமற்ற Dம் அல்ஹாஜ் ரி.பி. ஜாயா தூதுக்குழு 1932 ஆம் ஆண்டு ஆட்சியாளரிடம் முஸ்லிம்களுக்கு வம் ஏற்பட வழிவகுக்குமாறு ப்படி பிரித்தானிய ஆட்சியாளர் திநிதித்துவம் பெறக்கூடிய வகை ரிக்கையில் எதுவித மாற்றமோ ல் 1924 ஆம் ஆண்டுக்கு முன் றைப்படி முதற் தேசிய சபைக்கு சபைக்கு இருவருமாக முஸ்லிம் ல் நியமனம் செய்யப்பட்டனர்.
தவர்கள் எல்லோரும் தங்கள் னத்தவருக்கான பிரதிநிதிகளை க்கும் வாய்ப்புப் பெற்றிருந்த தவர்களுக்கான பிரதிநிதிகள் ன்றி ஆட்சியாளரால் நியமிக்கப் இழிவாரச் செயலாக இருந்தது. செய்யப்பட்ட பிரதிநிதிகள் ர்களைக் கொண்ட மந்திரி சபை ய்யப்பட்டது. ஆகவே முஸ்லிம்
7

Page 9
களுக்கான பிரதிநிதிகள் பெரும்பா வர்களாலேயே மறைமுகமாகத் ெ
இப்படி முஸ்லிம்களுக்கு ஏற்படு பிரதிநிதித்துவ முறையால் முள அரசியற் சுய நிர்ணய உரிமை அர்த் வர்கள் பார்த்து நியமிப்பவர்க3 முஸ்லிம்கள் ஏற்று நடக்க வேண்
பெரும்பான்மைச் சிங்களவரின் அங்கத்தவர்கள் முஸ்லிம்களின் ந: பாக அவர்கள் நியமனங்களுக்குச் நலனில் அக்கரையுள்ளவர்களாகவு வருக்கே கூடுதலான விசுவாசம் உ இதனுல்தான் பெரும்பான்மைச் சி அரசியல்வாதிகளும் தலைவர்களும் மாகத் தோன்றினர்.
முஸ்லிம்களின் இன உரிமை
வேண்டுமானுல் முஸ்லிம்களால் ே பிரதிநிதிகளுக்கு அரசியல் அதிகார யத்தை நன்குனர்ந்த முஸ்லிம் ஒன்றிணைந்து 1945 ஆம் ஆண்டு சோல்பரிக் கொமிஷன் முன்னி முஸ்லிம் இன உரிமைகளைப் பேல் பிரதிநிதித்துவம் மீண்டும் அமுலா சியத்தை வலியுறுத்தினர்.
நிலமையை இலங்கையில் சோல்பரிக் கொமிஷனர், சிறுபாடு தனித்துவம், பிறப்புரிமைகள் யா பாதுகாக்கப்படுவதற்கான வை மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தினர். சிறு மாக முஸ்லிம்கள் வாழும் பகு முஸ்லிம்களால் தெரிவு செய்யக்ச குறைந்த சனத் தொகையும், சு( விஷேட தேர்தற் தொகுதிகளும் றுண்டு வாழும் முஸ்லிம் இனத்த ஆட்சி மன்றத்தில் பிரதிநிதித்து ஏற்பட்டது. சோல்பரி அரசியற் ச வரின் உரிமைகளுக்குக் கொடுக்கப்ப தான் தமிழர்களும் முஸ்லிம்களும் ஒன்றிணைந்து 7 சதவிகிதத்திற்கு தணுல்தான் அன்று இலங்கைக்கு சிறுபான்மை இனத்தவர்களான தமி சிங்களப் பெருமபான்மை இனத் ழைக்க மறுத்திருந்தால் கடந்த நா சரித்திரம் முற்றும் மாறுபட்டதாகே
8
 

*ன்மை இனத்தவரான சிங்கள தரிவு செய்யப்பட்டனர்.
த்தப்பட்ட வெட்கக் கேடான ஸ்லிம் இனத்தவர்களுக்கிருந்த தமற்றதாக மாறி பிற இனத்த ள முஸ்லிம் பிரதிநிதிகளாக டிய அவல நிலை ஏற்பட்டது.
ன் சிபாரிசில் நியமிக்கப்பட்ட ஸ்ன்களைப் பேணுவதற்குப் புறம் சிபாரிசு செய்யும் சிங்களவரின் ம் முஸ்லிம்களைவிடச் சிங்கள உள்ளவர்களாகவும் இருந்தனர். 1ங்களவர்களுக்கு வால்பிடிக்கும் முஸ்லிம்களிடையே ஏராள
இலங்கையில் பாதுகாக்கப்பட தரிவு செய்யப்படும் முஸ்லிம் ங்கள் கை மாறவேண்டிய அவசி அரசியல் இயக்கங்கள் எல்லாம் பெப்ரவரி மாதம் 5 ஆம் திகதி வே யில் சமர்ப்பித்த மகஜரில் கணிப்பாதுகாக்க இனரீதியிலான க்கப்பட வேண்டியதன் அவ
அனுபவரீதியாகக் கண்டறிந்த ன் மை இனத்தின் பாதுகாப்பு, வும் தகுந்த முறையிற் பேணிப் கயில் அரசியற் சாசனத்தில் பான்மை இனத்தவர், விஷேட திகளில் பல அங்கத்தவர்கள் கூடிய தேர்தற் தொகுதிகளும் ருங்கிய நிலப்பரப்பும் கொண்ட
ஏற்படுத்தப்பட்டதனுல் சித வருக்கு நியாயமான முறையில்
வம் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு ாசனத்தில் சிறுபான்மை இனத் ட்டிருந்த உத்தரவாதத்தின் பேரில் பெரும்பான்மைச் சிங்களவரோடு ம் கூடுதலான ஆதரவு கொடுத்த இலகுவாகச் சுதந்திரம் கிடைத்தது ழரும் முஸ்லிம்களும் ஒன்றிணைந்து 5வரோடு சுதந்திரத்திற்கு ஒத்து ற்பதுவருட இலங்கையின் அரசியற் வ அமைந்திருக்கும்.

Page 10
இலங்கை சிறுபான் புறக்கணி
சுதந்திரம் கிடைத்த பின் யான சிங்களவர் சகல அதிகா அவர்களின் ஏகபோக உரிமைய தின்போது சிறுபான்மை இனத் உரிமைகளும் பாதுகாப்பும் டெ படிப்படியாகப் பறிமுதல் செய்
இ சோல்பரி அரசியற் சாசன இருந்த பாராளுமன்றத்திற்கு
கூடியதாகவும், அவற்றுள் 42 தவர்களால் தெரிவு செய்யும்
கிடைத்து நான்கு ஆண்டுகளுக் பாக்கிஸ்தான் வம்சாவழித் குடியுரிமை நீக்கப்பட்டு வாக்கு ஆணுல் குடியுரிமை நீக்கப்பட்ட சிங்களப்பிரதேசங்களில் தேர் குறைக்கப்படாததால் பின்னர் ஆசனங்களை மாத்திரம் பிரதிந் சிங்களவர் திடீரென 80 சதவி தில் கைப்பற்றினர். இதனைத் குடியுரிமைச் சட்ட அமுலாக்க

மை இனப்
ப்பு
எண்ணளவில் பெரும்பான்மை ரங்களையும் கையேற்று ஆட்சியை பாக்கிக்கொண்டனர். சுதந்திரத் த்தவருக்குக் கொடுக்கப்பட்டிருந்த ரும்பான்மைச் சிங்களவர்களால் யப்பட்டன.
ப்படி, சுதந்திரம் கிடைத்தபோது 95 பிரதிநிதிகள் தெரிவுசெய்யக் பிரதிநிதிகள் சிறுபான்மை இனத் வாய்ப்பும் இருந்தது. சுதந்திரம் குேள் இலட்சக்கணக்கான இந்திய தமிழர்களுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் ரிமையற்றவர்களாக்கப்பட்டனர். எண்ணிக்கை அளவுக்குச் சமனுக தல் தொகுதிகள் எண்ணிக்கை
நடந்த தேர்தலில் 68 சதவிகித தித்துவப்படுத்த உரிமையுடைய கித ஆசனங்களை பாராளுமன்றத்
தொடர்ந்து ஏற்படுத்தப்பட்ட லுக்கான சுற்றுநிருபங்களால் தங்
9

Page 11
களினதும் தமது மூதாதைகளி சிப்படுத்தும்படி தமிழர்களும், மு இன்று பெரும் சந்தேகத்துக்குரி வாழ்ந்துவருகின்றனர்.
இ சுதந்திரத்திற்கு முன் 1944 இலங்கையின் ஆட்சி மொழியா தாக அங்கீகரிக்கப்பட்டு அமுல் கிடைத்த பின்பு, பாராளுமன் ஏற்படுத்திச் சிங்களவர் ஆட் சிங்களத்தை இலங்கையின் தனி ஏற்றினர். தமிழ்மொழி தரம் தமிழரும் முஸ்லிம்களும் இரண் பட்டனர். இலங்கையில் சிங் எல்லோரும் சமம் என்ற நிலை ஆளப்படுபவர்கள் மற்ற தமிழ் ஏற்பட்டது.
இ திருமதி பூரீமாவோ பண்டா சுதந்திரக்கட்சி இடதுசாரிகளே மே மாதம் 27ஆம் திகதி தேர் கைப்பற்றியது. தமக்கிருந்த ெ 1947 ஆம் ஆண்டின் சோல்பர் விட்டு 1972 ஆம் ஆண்டு மே ம சாசனத்தைப் பாராளுமன்றத் டம் செனற்சபையை ஆட்சி ( பான்மை இனத்தவரின் பாது பரிச் சாசனத்தில் உத்தரவாத நீக்கப்பட்டன. பெரும்பான்ை தவரின் உரிமைகளுக்கும் சுதந்தி வகையில் அரசியற் சாசனத் வகையில் சிறுபான்மை இனத்து ஆண்டின் பூரீமாவோ பண்ட னத்தில் இருக்கவில்லை. பிரதிநிதி சிறுபான்மை இனத்தவருக்கா மிக்கப்படும், விஷேட சலுகை
இ ஐக்கிய தேசியக் கட்சியி ஆட்சிக்கான அரசியற் சாசனம் உரிமைகளையும் சுதந்திரத்தைய திரக்கட்சி 1972 ஆம் ஆண்டு
10

னதும் பிறப்புரிமையை அத்தாட் pஸ்லிம்களும் நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டு ய இனத்தவர்களாக இலங்கையில்
1ஆம் ஆண்டு சிங்களமும் தமிழும் ாக ஸ்டேட் கவுன்சிலில் ஏகமன நடத்தப்பட்டு வந்தது. சுதந்திரம் றத்தில் அதிகப்படியான ஆதரவை சி மொழிச்சட்டத்தை மாற்றிச் யாட்சி மொழியாக அரியாசனம் குறைக்கப்பட்டுத் தமிழ் பேசும் டாந்தரப் பிரஜைகளாக ஒதுக்கப் களவர், தமிழர், முஸ்லிம்கள் - மாறி ஆள்பவர்கள் சிங்களவர், மர்கள், முஸ்லிம்கள் என்ற நிலை
ரநாயக்க அம்மையாரின் பூரீலங்கா ாடு ஒன்றிணைந்து 1970ஆம் ஆண்டு தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியைக் பரும்பான்மையை உபயோகித்து அரசியற் சாசனத்தை அகற்றி ாதம் 22 ஆம் திகதி புதிய அரசியற் தில் நிறைவேற்றியது. புதிய சட் முறையிலிருந்து அகற்றியது. சிறு காப்புக்கும் உரிமைகளுக்கும் சோல் ம் கொடுத்த 29 (2) (3) பிரிவுகள் ம இனத்தவர் சிறுபான்மை இனத் ரத்திற்கும் பங்கம் ஏற்படக்கூடிய தில் மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தாத |க்கிருந்த பாதுகாப்புகள் 1972 ஆம் டாரநாயக்காவின் அரசியற் சாச நித்துவம் செய்ய முடியாத சின்னஞ் க நியமன அங்கத்தவர்கள் நிய யும் நீக்கப்பட்டது.
ன் 1978 ஆம் ஆண்டின் தார்மீக சிறுபான்மை இனத்தவருக்கிருந்த பும் நிராகரிப்பதில் பூரீலங்கா சுதந் ஏற்படுத்திய சோசலிச அரசியற்

Page 12
சாசனத்தை ஒத்திருக்கிறது. 197 யற் சாசனத்தில் உள்ள தேர்த6 சட்டங்களும், விகிதாசாரத் தே மாவட்டத்தில் 12.5சதவிகிதத்திற வேண்டிய நிர்ப்பந்தமும், முஸ்லிம் இனத்தாரைத் தெரிவு செய்யும் மன்றத்திலிருந்து முஸ்லிம் இனத் செய்யப்படும் முஸ்லிம் பிரதிநிதி தள்ளிவிட்டது. இப்புதுமுறைத் கத்திற்கு நேர் விரோதமானது எ6
இ காணிக் குடியேற்றத்திட்டக் வதில் கடைப்பிடிக்கப்பட்ட த களாலும் சிறுபான்மை இனத்தவ வேண்டிய காணிகள் நிராகரிக்கட் தொடக்கம் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட விஸ்தீரணம் 8,28,585 ஏக்கர் - 3,9 இனவிகிதாசாரப்படி 30,168 மு ஏக்கர் கிட்டத்தட்ட 100 சதுர6 யேற்றத் திட்டங்களில் கிடைத் வட்டக் கச்சேரிகளில் உள்ள புள்ள தால் 74 சதவிகித சிங்களவருக்ே திற்கும் கூடுதலான காணிகள் பகி
சிறுபான்மை இனத்தவர்கள் களில் வெளி மாவட்டப் பெரு சிங்களவர் குடியேற்றப்பட்டதா முஸ்லிம்களுக்கு கடுமையான கா6 மல்லாமல் அந்தந்த மாவட்டங்கள்
சிறுபான்மை இனத்தவருக்குப் ப டுள்ளன.
8 நிருவாக மொழிச் சட்டத்த அரசாங்க வேலைவாய்ப்புகளில் மு பட்டுள்ளனர். மத்திய வங்கி, பு வற்ருல் வேலைவாய்ப்புப் பற்றி நட இனரீதியாக ஒப்பிடும் போது பெ நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கின்

8 ஆம் ஆண்டு ஜயவர்தன அரசி மாவட்டங்கள் ஏற்படுத்தும் தல் முறைப்படி கட்சிகள் ஒரு குக் குறையாத வாக்குகள் பெற கள் தங்கள் பிரதிநிதிகளாக தம் உரிமையை நிராகரித்து ஆட்சி துக்காக முஸ்லிம்களால் தெரிவு த்துவத்தை முற்ருக ஒதுக்கித் தேர்தல் சட்டம் முஸ்லிம் சமூ எறு கூறினுல் அது மிகையாகாது.
கொள்கைகளை அமுல் நடத்து ந்திரோபாயங்களாலும், சூட்சி ர்களுக்கு நியாயமாகக் கிடைக்க பட்டுள்ளன. 1932 ஆம் ஆண்டு அரசாங்கக் காணிகளின் மொத்த 6,952 காணித்துண்டுகள். இதில் ஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு 62,972 மைல். காணிகள் பல்வேறு குடி திருக்கவேண்டும். ஆனல் மா ரி விபரங்களைப் பரிசீலனை செய் கே ஏறக்குறைய 90 சதவிகிதத் ர்ந்தளித்திருப்பதை அறியலாம்.
கூடுதலாக உள்ள மாவட்டங் ம்பான்மை இனத்தவர்களான ல் சொந்த மாவட்ட தமிழர் Eத்தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது ரில் உள்ள இனவிகிதாசாரத்தில் அரசியற் பிரதிநிதித்துவத்தில் ாதகமான மாற்றங்கள் ஏற்பட்
ாலும் தேசிய மயமாக்கலாலும் ஸ்லிம்கள் பெரிதும் ஏமாற்றப் ள்ளிவிபரத் திணைக்களம் ஆகிய ாத்தப்பட்ட கணக்கெடுப்புகளை ரும் அதிர்ச்சியான உண்மைகளை "Ո93յl.
il

Page 13
அரசாங்கத் திணைக்களங்கள், சாலைகளே இலங்கையில் முக்கிய வனங்களாகும். இனரீதியாக முஸ் தும் 3.62 சதவிகித அரசாங்க 3 சதவிகித அரசாங்கக் கூட்டுத்த களுக்குக் கொடுக்கப்பட்டிருப்பை கின்றது.
1980, 1982 ஆம் ஆண்டின்
விகிதம், தமிழர் 11.6 சதவிகித அரசாங்கத் திணைக்கள உத்தியே சாங்கக் கூட்டுத்தாபனத் தொழி விகிதம் 10.6 சதவிகிதம் தமிழர் மனம் பெற்றிருக்கின்றனர். எம. இனவிகிதாசாரத்திற் கேற்ப உரு வேலைவாய்ப்புகளில் அரைவாசியே வில்லை என்பதாகும். ஆணுல் பெ அவர்களின் 74 சதவிகிதாசாரத்ை லான அரசாங்க இலாகா, கூட்டுத் பட்டிருப்பதாக அரசாங்கத்தின் ட காட்டுகின்றன.
1901 ஆம் ஆண்டின் குடிச6 முஸ்லிம்கள் ஏற்றுமதி இறக்குமதி போன்றவற்றைத் தொழிலாகக் விகிதத்தினர் விவசாயத்திலும் ம தனர். சுதந்திரத்திற்குப் பின் களால் காணிக்குடியேற்றம், வர் தப்பட்ட மாற்றங்களால் முஸ் மிகவும் பாரதூரமாகப் பாதிப்ப நடாத்திய ஆய்வொன்றின்படி இ வாய் உள்ள இனம் முஸ்லிம்கள் முஸ்லிம்களின் வறுமையை நம்மா
முஸ்லிம்களின் மத்தியில் நி யும், இலங்கையில் காச நோ நன்கொடை நிதி பெறுபவர்கள் முஸ்லிம்களாக விருப்பதை கொ சில உயர் மாடிக்கட்டடங்களையு
星2

கூட்டுத்தாபனங்கள், தொழிற் மான தொழில் வழங்கும் நிறு லிம்கள் 7.6 சதவிகிதமாக இருந் திணைக்கள உத்தியோகங்களும், பன நியமனங்களுமே முஸ்லிம் தக் காணக் கூடியதாக இருக்
கணக்குப்படி சிங்களவர் 84 சத ம் முஸ்லிம்கள் 3.6 சதவிகிதம் ாகம் பெற்றிருக்கின்றனர். அர ற் துறைகளில் சிங்களவர் 85 சத , 3 சதவிகிதம் முஸ்லிம்கள் நிய து புகார் என்ன வென்றல் எமது த்தான அரசாங்க நியமனங்கள், னும் முஸ்லிம்களுக்குக்கொடுபட ரும்பான்மைச் சிங்களவர்களுக்கு தயும் விடப் 10 சதவிகிதம் கூடுத தாபன நியமனங்கள் கொடுக்கப் |ள்ளிவிபர அறிக்கைகளே சுட்டிக்
ன மதிப்புப்படி 21.6 சத விகித வர்த்தகம், களஞ்சியப்படுத்தல் கொண்டிருந்தனர். 35 5 சத ந்தைவளர்ப்பதிலும் ஈடுபட்டிருந் மாறி மாறி வந்த அரசாங்கங் த்தகம் ஆகியவற்றில் ஏற்படுத் லிம்களின் தொழிற் துறைகள் டைந்துள்ளது. மத்திய வங்கி |லங்கையில் ஆகக்குறைந்த வரு என்று கூறப்பட்டிருப்பதிலிருந்து ால் ஒரளவுக்கு யூகிக்க முடிகிறது.
லவும் பஞ்சத்தையும் பட்டினியை பாளருக்கான தர்மநிதி, பொது ரில் ஆகக்கூடிய தொகையினர் ழும்புக் காலி வீதியிலுள்ள ஒரு ம், பேருவலை மற்றும் தென்பகுதி டோபத்தையும் டாம்பீகமான

Page 14
வாழ்க்கை முறைகளையும் கொன் முதலாளி வர்க்கம் எனத் அறிந்திருப்பது அவசியம்.
இ மேற்கத்தைய கல்வியும், கிறி நெருங்கிய தொடர்புடையதாக கல்வியில் நாட்டம் கொள்ளாடை 17ஆம் நூற்ருண்டுகளில் கல்விக றத்தில் தங்கியிருந்தபடியால் முஸ் முக்கியமெனக் கருதி அன்றை கல்வி கற்பதிலிருந்தும் ஒதுங்கிக் இலேசாகச் சம்மதிக்காத முஸ்லி கல்வியிற் பின்தங்கிய சமூகத்தவ சர்வகலாசாலையில் கண்டியருக்கு இரண்டு புலமைப் பரிசுகள் 6 திரத்திற்குப் பின் கண்டிச்சிங்க எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையினுல் அளவுக்கு முன்னேறியுள்ளனர். ஆ புறக்கணிக்கப்பட்டே வந்துள்ளது முஸ்லிம் பாடசாலைகளில் ஆர கள் மிகவும் குறைவு. முஸ்லிம் 1 இல்லை. கட்டடம் தளபாடங்க பாடசாலைகளில் 3822 ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்கள் விகிதம் பற்ருக்கு கிறது.
சுதந்திரத்தின்போது சராசர பெரும்பான்மைச் சிங்களவரின் ட சராசரி 72 சதவிகிதமாக அதிகரி தொகை விகிதாசாரம் 74.
சுதந்திரத்தின்போது சராசரி பல்கலைக்கழகப் பிரவேசம் இன் இருக்கிறது. முஸ்லிம்கள் சனத்
இலங்கை சுதந்திரம் பெற். மேம்பாட்டுக்கு எடுக்கப்பட்ட ந கல்வி முன்னேற்றத்திற்குத் தகுந் கப்படவில்லை என்ற உண்மை ே விபரங்கள் உறுதிப்படுத்துகின்றன

ாடு முஸ்லிம் சமூகத்தைப் பெரும் தப்புக்கணக்குப் போடுபவர்கள்
ஸ்தவ மதமும் ஒன்ருேடொன்று இருந்ததே முஸ்லிம்கள் உயர் க்கு முக்கிய காரணம். 16ஆம், ற்றல் பெரும்பாலும் மதம் மாற் லிம்கள் இனமதபாதுகாப்பையே பச் சூழ்நிலையில் மேற்கத்திய கொண்டனர். மதமாற்றத்திற்கு ம்களும் கண்டிச் சிங்களவரும் ர்களாக கருதப்பட்டுப் பழைய த இரண்டு, முஸ்லிம்களுக்கு ாற்படுத்தப்பட்டிருந்தன. சுதந் எவரின் கல்வி மேம்பாட்டுக்கு இன்று அவர்கள் கணிசமான புனல் முஸ்லிம்கள் கல்வி இன்னும்
l ம்ப, உயர்கல்விகளுக்கான வசதி பாடசாலைகளுக்கு ஆசிரியர்கள் ள் பற்ருக்குறை. 683 முஸ்லிம் .சராசரி ஒரு பாடசாலைக்கு ஆறு றை தொடர்ந்து இருந்துவரு
ரி 60 சதவிகிதமாக இருந்த ல்கலைக்கழகப் பிரவேசம் இன்று த்துள்ளது. சிங்களவரின் சனத்
2 விகிதமாக இருந்த முஸ்லிம் று சராசரி 4 சதவிகிதமாகவே தொகை விகிதாசாரம் 8.
றபின் சிங்கள மக்கள் கல்வி டவடிக்கை போன்று முஸ்லிம் த நடவடிக்கை இன்னும் எடுக் மற் கொடுக்கப்பட்டுள்ள புள்ளி
19

Page 15
இலங்கை ( இன உரிை
தகுந்த பா அவசியம்
இலங்கையில் முஸ்லிம்கள் ஒர் தொடர்ந்து கெளரவமாக வாழ வசிப்பிடம், பொருளாதாரம், அ கம், பாஷை, கலாச்சாரம் ஆகிய6 அவசியம்.
இ இலங்கை சுதந்திரம் பெற்றி யாளர்கள் சிறுபான்மை இனத்த யாகச் சூறையாடி வந்ததனுல் சி இரண்டு பங்கு முஸ்லிம்கள் இன் யாளம் காட்டக்கூடிய அடிப்ப அல்லது ஒர் கணிசமான அளவுக் இவர்களுக்குக் கோடிட்டு எல்ை முஸ்லிம் பெரும்பான்மை வசி தங்கியில்லாத சுதந்திரமான டெ இல்லை. தங்களுக்காக முஸ்லிம் செய்யும் வாய்ப்புக் கிடையாது புரியவும், மார்க்க கலாசார அடி படவும் சொந்தத் தாய்ப்பாஷை வாசல்களிலும் பொது இடங்கள் களைத் தடையின்றி நிறைவே கிடையாது.
is
14

முஸ்லிம்களின் மகளுக்குத் துகாப்பு
அங்கீகரிக்கப்பட்ட இனமாகத் வேண்டுமானுல் எமது பாரம்பரிய அரசியற் பிரதிநிதித்துவம், மார்க் வற்றிற்கு உறுதியான பாதுகாப்பு
றபின் மாறி மாறி வந்த ஆட்சி தவர்களின் உரிமைகளைப் படிப்படி ங்களப்பகுதியில் வாழும் மூன்றில் று இனரீதியாகத் தம்மை அடை டை உரிமைகளை முற்ருகவோ காவது பறிகொடுத்துவிட்டனர். ல குறிப்பிடக்கூடிய பாரம்பரிய ப்பிடம் கிடையாது. பிறரிடம் ாருளாதாரத் தொழிற் துறைகள் பிரதிநிதிகளைத் தாங்களே தெரிவு இன்று கல்வி கற்கவும் தொழில் னுஷ்டானங்களை அறிந்து செயற் இல்லை. தமது இஷ்டப்படி பள்ளி ரிலும் மார்க்க கலாசார சடங்கு ற்றும் சுதந்திரமும் பாதுகாப்பும்

Page 16
இ சுதந்திரத்தின் போது எது: வரோடு சேர்ந்து நின்றதற்குப் போது தமது தாய்மொழியான பான்மை இனத்தவரின் தாய்ப் ஆதரித்ததற்கும், முஸ்லிம் அரசி களான ஐக்கிய தேசியக்கட்சி,
நம்பிக்கை வைத்துப் பெரும்பா தானமாக வாழவேண்டும் என் சைகளை அடைவதற்காக அனுச தகுந்த சன்மானமாகச் சிங்கள் இரண்டு முஸ்லிம்களுக்குக் கிடை இன்றைய அவல நிலை. இதுதான் தேடிவைத்துள்ள நன்கொடை.
ஆணுல் கிழக்கிலங்கையில் ( உரிமை இற்றைவரை ஓரளவுக்குப் களின் இந்த ஜீவாதார உரிமைக தான் இலங்கை முஸ்லிம் இனத்தி தங்கியிருக்கிறது. கிழக்கிலங்கையிலு உரிமைகள் பறிபோகுமேயானுல் இ துவம் அழிந்து ஒழிந்து போகும்.
இனப் பிரச்சினையும் அதிகார
இனரீதியான உப-தேசிய அவைகளுக்கு மத்திய அரசா கணிசமான அளவைப் பகிர்ந்து மக்கள் தாங்கள் பெரும்பான்ை காரத்தை ஏற்று ஆட்சியில் ட பிரச்சினைகளுக்கு இலங்கையில் உண்டு என்ற அடிப்படையில் ஜூன் மாதம் 25ஆம் திகதி ச குரிய அதிகாரங்கள் பரவலாக்க தெரியவருகிறது.
அரசாங்கப் பிரேரணைப்படி உப அரசாங்க அதிபர்கள் பிரிவு தப் போவதாகவும், மாகாண ச நிதிகள் தேர்தல் முறையில் ெ தெரியவந்துள்ளது.

வித நிபந்தனையுமின்றிச் சிங்கள தனிச்சிங்களச் சட்டம் வந்த தமிழை ஒதுக்கிவிட்டுப் பெரும் பாஷையான சிங்களத் திணிப்பை பற் கட்சியைவிட சிங்களக் கட்சி பூரீலங்கா சுதந்திரக்கட்சிகளில் ன்மை இனத்தவர்களோடு சமா பதற்காக அவர்களின் அபிலா கூலமாக நடந்து கொண்டதற்கும் Tப் பகுதியில் வாழும் மூன்றில் டத்த வெகுமதிதான் அவர்களின் ா முஸ்லிம் தலைவர்கள் எமக்குத்
முஸ்லிம்களின் அடிப்படை இன
பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது. முஸ்லிம் ளை இங்கு பேணிப் பாதுகாப்பதில் நின் எதிர்காலம் பெருமளவுக்குத் லும் முஸ்லிம்களின் அடிப்படை இலங்கையில் மூஸ்லிம்களின் தனித்
ப் பகிர்வும் ஆட்சி மன்றங்களை ஏற்படுத்தி ங்கத்துக்குள்ள அதிகாரங்களில் கொடுப்பதால் வெவ்வேறு இன மயாக வசிக்கும் பகுதிகளில் அதி 1ங்குகொள்வதன் மூலம் இனப் தீர்வு ஏற்படக்கூடிய சாத்தியம் அரசாங்கம் 1986 ஆம் ஆண்டு மர்ப்பித்த மாகாண சபைகளுக் ல் பற்றிய பிரேரணையிலிருந்து
அடிமட்டத்தில் இனரீதியான -பிரதேசிய சபைகள் ஏற்படுத் பைகளுக்கான விகிதாசார பிரதி தரிவு செய்யப்படவிருப்பதாகவும்
15

Page 17
இலங்கையின் சரித்திரத் அரசியல் அதிகாரங்கள் இன வடிக்கை எடுக்கப்படுவது இ8 களவர், தமிழர், முஸ்லிம்கள் வார்கள். அந்நிய ஆட்சியாள முன்பதாக ஏற்படுத்தப்பட்ட மாகாணங்களிலும் தனித்தனி அவைகளுக்கு அதிகாரங்களைப்
சபைகளின் ஆட்சி அதிகாரத்தை பெரும்பான்மையாகவுள்ள தம் அதிகாரத்தையும் பெறக்கூடிய மாகிய முஸ்லிம் இனம் எந் பான்மை இனத்தவராக இல் பகிர்ந்தளிக்கப்படும் ஆட்சி அதி களாகிய சிங்களவர் தமிழர்க வாய்ப்பு அற்றவர்களாக இருக் மாகாண கவுண்சில் அதிகாரமும் கவுண்சில் அதிகாரமும் கொடு 1 மாகாண கவுண்சில் அதிகார
தமிழ் L IΠ 6ο) 623 Gu ரீதியாகத் தமிழர்கள் அல்ல அமைச்சர் திரு அத்துலத்மு இஸ்லாமிய நிலையத்தில் நடை அந்நிய ஆட்சியாளர்களால் களுக்கு நாம் தொடர்ந்தும் என்றும், மாகாண சபைகளுக் படுவதால் எல்லா இனத்தவர் கும் நியாயமான, ஏற்றுக்குெ சினை விரைவில் தீர்த்துவை காணி, காணி அபிவிருத்தி திரு. காமினி திசாநாயக்க தம் தும் முஸ்லிம்களின் தனித்துவ மான தீர்வுக்காகவும் அவசிய மாற்றி அமைக்கமுடியும் என்ப திருக்கின்றன. மேலும் அரசா மாவட்ட எல்லைகளை மாற்றக் திற்கு உண்டு என்றும் விஷே
I6

தில் சிறுபான்மை இனங்களுக்கு ரீதியாகப் பகிர்ந்தளிக்கப்பட நட துவே முதல் தடவையாகும். சிங் இலங்கையின் முக்கிய இனங்களா ார்களால் நூற்றண்டு காலத்துக்கு ட எல்லைகளைக்கொண்ட ஒன்பது  ாைகாண சபைகளை ஏற்படுத்தி பகிர்ந்து கொடுப்பதால் ஏழு neயாகவுள்ள சிங்களவர்கள் ஏழு நயும், மற்ற இரு மாகாணங்களில் ழெர்கள் இரண்டு சபைகளின் ஆட்சி வாய்ப்பே உண்டு. மூன்ருவது இன த ஒரு மாகாணத்திலும் பெரும் லாததால் மாகாண சபை மட்டத்தில் காரத்தை மற்ற இரு இனத்தவர் ளப்போன்று பகிர்ந்து கொள்ளும் கின்றனர். 74 விகித சிங்களவருக்கு 7 , 18 விகித தமிழர்களுக்கு 2 மாகாண படும்போது 8 விகித முஸ்லிம்களுக்கு ம் கொடுக்கப்படுவதுதான் நியாயம்.
சு வ தா ல் முஸ்லிம்கள் இன லர் என்று தேசிய பாதுகாப்பு தலி கொழும்பு மாளிகாவத்தை =பெற்ற கருத்தரங்கில் கூறியதும், நிர்ணயிக்கப்பட்ட மாகாண எல்லை அடிமைகளாக இருக்கக்கூடாது $கு அதிகாரங்கள் பகிர்ந்தளிக்கப் *களுக்கும், எல்லா மதத்தவர்களுக் 5ாள்ளக்கூடியவகையில் இனப்பிரச் க்கப்படும் என்றும் அண்மையில் மகாவலி அபிவிருத்தி மந்திரி பதெனியவில் பேசும்போது கூறிய பத்தைப் பாதுகாக்கவும், நியாய ம் ஏற்படின் மாகாண எல்லைகள் தையும் வலியுறுத்துவதாக அமைந் rங்கத்தின் பிரேரணையில் மாகாண கூடிய அதிகாரம் பாராளுமன்றத் டமாகக் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

Page 18
தற்போது நடைமுறையில் தேர்தல்படி எதிர்காலத்தில் வொரு தனி அரசியற் கட்சி றத்தில் உள்ளது போன்ற படியான பெரும்பான்மை ஆச கமாகச் சாத்தியமில்லை என்றும் சபை சம்பந்தமாக அரசியற் ச மன்றத்தால் திருத்தங்கள் பெரும்பான்மையாக வரக்கூடிய யில் ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் செய்யும் திருத்தமும் ஏற்படுத்த
முஸ்லிம் சமூகத்துக்கு இது ஒரு தேவையாகும். இந்தச் சந்தர் தில் அரசியற் சாசனத்தில் மா, காரியம்3
 

உள்ள விகிதாசார முறைத் நடைபெறும் தேர்தலில் எந்த க்கும் இன்றையப் பாராளுமன்
மூன்றில் இரண்டு அதிகப் னங்கள் கிடைப்பது அரிது. அநே கூறலாம். ஆகவே, மாகாண ட்டத்தில் இப்போதுள்ள பாராளு ஏற்படுத்தும்போது முஸ்லிம்கள்
ஒரு மாகாணத்தை இலங்கை மாகாண எல்லையில் மாற்றம் வேண்டும். இன்றைய நிலையில் முக்கியமான, இன்றியமையாத ப்பத்தை விட்டால் எதிர்காலத் ற்றம் ஏற்படுத்துவது முடியாத

Page 19
Bypå S udnæ கிழக்கு மாக உகந்ததல்ல
சிாதந்திரத்தின் பின் மாறி திட்டமிட்ட குடியேற்றத்தா யோடு நடைபெற்ற கள்ளக் யில் 1921 ஆம் ஆண்டு நா6 வாக இருந்த சிங்களவர் 198 (24) விகிதமாக அதிகரித்து அதிகமான எண்ணிக்கையில்
கிழக்கு மாகாண அ தொகுதி எல்லைகள் நிறுணயி தில் இருந்த தமிழ் முஸ்லிம் தமிழருக்கும் முஸ்லிம்களுக்கு பெரும்பகுதிக் காணி நிலம் 8 பட்டு அபகரிக்கப்பட்டதைத்
திருகோணமலை மாவட் நிலப்பரப்பில் 70 சத விகிதம் சேருவலைத் தொகுதியாகவும் 1775 சதுர மைல் நிலப்பர மைல் காணியை அம்பான அபகரித்துக் கொண்டனர்.
18

6 FSL f மக்களுக்கு
மாறி வந்த அரசாங்கங்களின் லும், ஆட்சியாளரின் அனுசரணை குடியேற்றத்தாலும், கிழக்கிழங்கை ன்கு (4) சத விகிதத்திற்கும் குறை 1 ஆம் ஆண்டில் இருபத்தி நான்கு இன்று ஏறக்குறைய 250,000க்கும்
உள்ளனர் .
ரசியற் பிரதிநிதித்துவத்துக்கான க்கப்பட்ட போது அன்று அதிகாரத் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களால் ம் பிறப்புரிமையால் சொந்தமான |ங்களவர் தொகுதிகளாக மாற்றப்
தடுத்து நிறுத்த முடியவில்லை.
டத்தில் உள்ள 1016 சதுர மைல் ான 700 சதுர மைல் காணியைச்
அம்பாரை மாவட்டத்தில் உள்ள பில் 50 சத விகிதமான 900 சதுர ரத் தொகுதியாகவும் சிங்களவர்

Page 20
தமிழ் பேசும் மக்களான த னதும் பாரம்பரிய வசிப்பிடம், களே உள்ளடக்கிய பிரதேசமான சிங்களவர் ஏறக்குறைய 1600 சது மொத்த நிலப்பரப்பான 3839 9 குறைய 42 சத விகிதமான பொன் கொண்டதுமல்லாமல் எஞ்சிய ப களிலும் ஆதிக்கம் செலுத்துகின் தடுத்து நிறுத்தக் கிழக்கு மாகா6 குடிகளால் முடியவில்லை.
கிழக்கு மாகாணத்திற்கான வத்தில் ஐந்து பேர் தமிழர்; இன் இருவர் சிங்களவர். விகிதாசார முஸ்லிம், தமிழர்கள்83.3 சத விகித தமிழ் பிரதிநிதிகளில் இருவர் கபில் களப்பு மாவட்ட மந்திரி. முஸ்லிம் அமைச்சர், இன்னும் இருவர் கிழ உள்ள மாவட்டங்களுக்கு மந்திரிக தொகுதிப் பிரதிநிதி பிரதி அமைச் மந்திரியாகவும், திருகோணமலை 1 சிங்களவர் மாவட்ட மந்திரியாக இனரீதியாக அரசியல் அதிகாரங் பெரும் பதவிகளும் கணிசமான யாளர்களால் கொடுக்கப்பட்டிருப் இருக்கிறது. ஆனல் இவர்களுக்கு தமிழ்மக்களின் அபிலாசைகளை ஒர6 வில்லை. இந்த மந்திரிகளிற் சில இலட்சிய உரிமைப் போராட்டத் தேசியக் கட்சி அங்கத்தவர்கள். டக்களப்பு என்று பிரிப்பவர்கள் ஆட்சி செய்ய இங்குள்ளவர்களு என்று சவால் விடுபவர்கள் வட முற்ருக எதிர்ப்பவர்கள்.
புதிதாகக் குடியேறிய அம்பாரைத் தொகுதி ஏற்படுத் மாவட்டமான அம்பாரை மாவ போது, இங்கு 80 சத விகிதத்தி முஸ்லிம்களும் வாழ்ந்து வந்தனர். அக்கறையுமில்லாமல் குடியேற்றப்

மிழர்களினதும், முஸ்லிம்களின சுதந்திரமான தொழிற்துறை கிழக்கு மாகாணத்திலிருந்து ர மைல், முழு மாகாணத்தின் துர மைல் நிலப்பரப்பில் ஏறக் விளையும் பூமியை, அபகரித்துக் ததியில் 400 சதுர மைல் காணி றனர். இந்த அநியாயத்தைத் னத் தமிழ் முஸ்லிம் பூர்வீகக்
பாராளுமன்றப் பிரதிநிதித்து னும் ஐந்து பேர் முஸ்லிம்கள், அடிப்படையில் தமிழ் பேசும் ம் சிங்களவர் 16.7 சதவிகிதம். எட் மந்திரிகள். ஒருவர் மட்டக் பிரதிநிதிகளில் ஒருவர் பிரதி க்கு மாகாணத்திற்கு வெளியே ள். சிங்களவர்களில் அம்பாரைத் சராகவும் அம்பாரை மாவட்ட மாவட்டத்திற்கு இன்னும் ஒரு வும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். களை ஒப்பிடுகையில் தமிழருக்கே அதிகாரங்களும் சிங்கள ஆட்சி பதை அவதானிக்கக் கூடியதாக ள்ள அதிகாரங்களைக் கொண்டு ாவுக்கேனும் நிறைவேற்ற முடிய ர் இப்போது தமிழ் மக்களின் தை அடக்கி ஒடுக்கும் ஐக்கிய தமிழரை யாழ்ப்பாணம் மட் கிழக்கு மாகாண சபையை க்கு முதுகெலும்பு இல்லையா? க்குக் கிழக்கு ஒன்றிணைவதை
Fங்களவரின் நலனுக்காகவே தப்பட்டது. புதிய நிருவாக பட்ட எல்லைகள் பிரிக்கப்பட்ட கும் கூடுதலான தமிழர்களும்
இவர்களின் நலனில் எதுவித புதிய நகரமான அம்பாரைக்கே
星9

Page 21
மாவட்ட நிருவாகக் கச்சேர் சாசனத்திற்கு முற்றும் முரணு நிருவாகம் நடைபெறுகிறது.
அம்பாரை மாவட்டத்திற் ஒரு தமிழ் பிரதிநிதியும், ஒரு சி இதன்படி அரசியற் பிரதிநிதித் 80 சதவிகிதம் தமிழ் பேசும் ஆனல் 20 சதவிகிதமான சிங்களவர் நீதி நியாயத்திற்கெ தமிழ் பெரும்பான்மையினரின் கின்றனர். 80 சதவிகிதப் சட்டப்படி அமுலாக்க வேண்ட மக்களால் நடைமுறைப்படுத்த
முஸ்லிம்கள் அதிகப்படியா தில், கல்முனை, சம்மாந்துறை, ( முஸ்லிம் தமிழ் பிரதேசங்களை டத்தை ஏற்படுத்த முக்கிய மந்திரியின் அனுசரணையோ பிரதிநிதிகள் ஐவரும் ஒன்றிணை தொகுதிப் பிரதிநிதி ஒருவரின் பேரில் தூக்கிவீசப்பட்ட மான கையில் உள்ள 17 சதவிகித கும் 83 சதவிகிதத் தமிழ் ே நிதித்துவத்திற்கும் இன்றைய கொடுக்கின்றது என்பதை நம் இதிலிருந்து பேரினவாத ம கிலங்கை முஸ்லிம் தமிழ் மக்கள் மில்லை என்பதும் கிழக்கிலங்கை கத்துக்குள் விரைவில் கொண் பித்த இலட்சியமாக இருப்பன
சிங்களப் பேரின ஆட்சி மாருகச் சிறுபான்மையினரை இன உரிமைகளைப் படிப்படியா கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றத் யில் ஏற்பட்டுள்ள இனப்பிரச் ரீதியான உபதேசிய ஆட்சிமன் மத்திய அரசாங்கத்துக்குள்ள
20

மாற்றப்பட்டது. அரசியற் கச் சிங்களத்தில் மட்டுமே இங்கு
து மூன்று முஸ்லிம் பிரதிநிதிகளும் 1ங்களப் பிரதிநிதியும் உள்ளனர். துவம் அம்பாரை மாவட்டத்தில் முஸ்லிம் தமிழருக்கு உண்டு. பிரதிநிதித்துவத்தைக் கொண்டு ல்லாம் முற்றும் முரணுக முஸ்லிம் உரிமைகளைச் சூறையாடு பிரதிநிதித்துவத்தைக் கொண்டு டியவற்றைக்கூட முஸ்லிம் தமிழ்
முடியவில்லை.
க வாழும் அம்பாரை மாவட்டத் பொத்துவில் தொகுதிகளில் உள்ள உள்ளடக்கிய கல்முனை மாவட் மான ஒரு முஸ்லிம் கபினற் டு கிழக்கிலங்கை முஸ்லிம் ாந்து எடுத்த முயற்சி அம்பாரைத் ள் தனிப்பட்ட ஆட்சேபனையின் க்கேடான அனுபவம் கிழக்கிலங் சிங்களப் பிரதிநிதித்துவத்திற் பசும் பூர்வீகக் குடிகளின் பிரதி அரசாங்கம் எவ்வளவு மதிப்புக் மால் நன்கு உணர முடிகிறது. த்திய அரசாங்கத்துக்குக் கிழக் ரின் நலனில் எதுவித அக்கறையு முழுவதையும் சிங்களவரின் ஆதிக் ாடுவருவதே அவர்களின் ஏகோ தயும் நம்மால் உணரமுடிகிறது.
சியாளர்கள், நீதி நியாயத்திற்கு ப் புறக்கணித்து அவர்களின் கச் சூறையாடியதும், நியாயமான தவறியதுமே இன்று இலங்கை நினைக்கு முக்கிய காரணங்கள். இன றங்களை ஏற்படுத்தி அவைகளுக்கு, அதிகாரங்களில் கணிசமான

Page 22
அளவைப் பகிர்ந்து கொடுப்ப தாங்கள் பெரும்பான்மையாக வ ஏற்று ஆட்சியில் பங்குகொள் களுக்கு இலங்கையில் தீர்வு ஏ என்ற அடிப்படையில் அரசாங் திகதி சமர்ப்பித்த மாகாண
பகிர்வு பற்றிய பிரேரணையிலிரு
அரசாங்கப் பிரேரணைப்படி உபஅரசாங்க அதிபர்கள் பிரிவுதிப் பிரதேசிய சபைகளை மாவ1 யாகவும் ஒன்றிணைத்து மாகான றிணைப்பை ஏற்படுத்த உத்தேசி
ஏறக்குறைய அறுபதுக்கும் அதிகாரங்களை மாகாண ச6 அவற்றை நிருவகிக்கும் பொறு ஒப்படைக்கப்போவதாகவும் கூற மத்திய அரசாங்கத்தின் கட்டுப் அரசாங்கத்துக்கும் இந்த அலு: உண்டு. மத்திய அரசாங்கத்தின் அதிகாரப் பணிப்பாளராக மா வார். மாகாண சபையால் ஏற் சதவிகிதம் அல்லது குறைந்த அதிகப்படியான ஆதரவு வா மாகாண கவனரின் அங்கீகாரம் படுத்த முடியும். இந்த விஷயங் இன்னும் முடிவு பெறவில்லை.
காணிக் குடியேற்றம் பற்றி சனைப்படி துரித மகாவலி அபில் குறைய 3,90,000 ஏக்கர் விவசா துண்டுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுச் காணித்துண்டுகளும், தமிழருக்கு களும், முஸ்லிம்களுக்கு 7.6% - அடிப்படையில் சிறுபான்மை இ தமிழர், முஸ்லிம்களுக்கு ஏறக்கு திருகோணமலை, மட்டக்களப்பு ம விருப்பதாகக் கூறப்பட்டிருக்கிற,
துரித மகாவலி அபிவிருத் மாகாண எல்லைக்குள் வரும் கா

தால் வெவ்வேறு இன மக்கள் சிக்கும் பகுதிகளில் அதிகாரத்தை ாவதன் மூலம் இனப்பிரச்சினை ற்படக்கூடிய சாத்தியம் உண்டு கம் 1986, ஜூன் மாதம் 25ஆம் சபைகளுக்குரிய அதிகாரங்கள் ந்து தெரியவருகிறது.
அடிமட்டத்தில் இனரீதியான பிரதேசிய சபைகள் ஏற்படுத் ட்டரீதியாகவும் மாகாண ரீதி எ மட்டத்தில் நிர்வாக ஒன் க்கப்பட்டுள்ளது.
கூடுதலான அலுவல்களுக்கான பைகளுக்குப் பகிர்ந்துகொடுத்து |ப்பும் மாகாண சபைகளிடம் ப்படுகிறது. இந்த அதிகாரங்கள் பாட்டுக்குள் இருப்பதால் மத்திய வல்களை நிருவகிக்கும் அதிகாரம் r - ஜனதிபதியின் நிறைவேற்று காணக் கவணர் நியமிக்கப்படு படுத்தப்படும் பிரேரணைகள் 75 பட்சம் மூன்றில் இரண்டு க்குகளால் நிறைவேற்றப்பட்டு பெற்ருல்தான் நடைமுறைப் பகள் பற்றிய பேச்சுவார்தைகள்
ச் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள ஆலோ விருத்தித் திட்டத்தின் கீழ் ஏறக் ாயக் காணிகள் 1,01,500 காணித் சிங்களவருக்கு 74% - 75,000 18% - 18,500 காணித்துண்டு 7,600 காணித்துண்டுகளும் என்ற |னத்தவர்களான தமிழ் பேசும் 1றைய 26,000 காணித்துண்டுகள் ாவட்டங்களில் பகிர்ந்து கொடுக்க gil o
தித் திட்டத்தின் கீழ் கிழக்கு ணியின் விஸ்தீரணம் ஏறக்குறைய
2.

Page 23
1,60,000 ஏக்கர், அதாவது 45,0 யில் சிறுபான்மை இனத்துக்காக துண்டுகளைவிட மேலதிகமான 1 குறைய 1,00,000 சிங்களவர் புதி ருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 18,500 30,000 இந்தியத்தமிழர்களும், 5 களும், 15,000 கிழக்கு மாகான முஸ்லிம்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள் விவசாயத்தைத் தொழிலாகக் ே முஸ்லிம்கள் மட்டுமே குடியேறு
கல் ஒயா, கந்தளாய், அல்ே ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் போல் கி உடனடியாக மாற்றங்கள் ஏற் 1981 ஆம் ஆண்டின் குடிசன மாவட்டத்தில் மட்டும் ஏறக்குை குடியேறியதாகக் கூறப்படுவதைய மாகாணத்தின் இன விகிதாசார வர் 35 சதவிகிதம், தமிழர் 40 விகிதம் என்ற நிலையில் மாற் கூறுகள் தென்படுகின்றன. இப் பிரேரணைப்படி கிழக்கு மாகா அமைத்துத் தேர்தல் நடைபெறு இருப்பதைவிட முற்றும் மாறுபட் எஸ்.எல்.எப்.பி, த.ஐ.வி மு; கட்சிகள், சுயேச்சைக் குழுக்கள் போட்டிகள் ஏற்படும். மற்ற வழக்கம் போல முஸ்லிம்களே எ4 குழுக்களிலும் போட்டியிடுவார் சில்லாங் கொட்டை சிதறுவ கிழக்கிலங்கையில் அரசியற் ப திண்ணம். அத்தோடு எந்த மூன்றில் இரண்டு ஆசனங்களைப் பதும் சாத்தியமானதல்ல ஆக கவுண்சில் ஏற்பட்டு முஸ்லிம்கள் விகித இனவிகிதாசாரத்தையோ அரசியற் பலத்தையோ சந்தர்ப் இழந்த உரிமைகளை மீளப்பெற்று ஒர் இனமாகச் சுதந்திரமாக என்பது நடைமுறைக்குச் சாத்
22

0 காணித்துண்டுகள் இக்காணி ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 26,000 காணித் 9,000 காணித்துண்டுகளில் ஏறக் தாகக் குடியேறுவார்கள். தமிழ 5ாணித்துண்டுகளில் ஏறக்குறைய 1,000 வெளிமாகாணத் தமிழர் னத் தமிழர்களும் குடியேறுவர். ள 7600 காணித் துண்டுகளில் காண்ட 38,000 கிழக்கிலங்கை
வது சாத்தியம்.
ல அபிவிருத்தித் திட்டங்களால் ழக்கு மாகாண சனத்தொகையில் படுவதைத் தவிர்க்க முடியாது. மதிப்புக்குப் பின் அம்பாரை றய 40,000 சிங்களவர் புதிதாகக் பும் ஏற்றுக் கொண்டால், கிழக்கு ம் விரைவில் ஏறக்குறைய சிங்கள சதவிகிதம், முஸ்லிம்கள் 25 சத றம் ஏற்படக் கூடிய சாத்தியக் படியான நிலையில் அரசாங்கத்தின் னத்துக்கு ஒரு மாகாண சபை றும் போது முடிவு இப்போதைக்கு டதாகவே அமையும். யு.என்.பி
இன்னும் முஸ்லிம் அரசியற்
என்ற அடிப்படையில் தேர்தலில்
இரு இனத்தவர்களையும் விட, ஸ்லாக் கட்சிகளிலும், சுயேச்சைக் கள் 25 சதவிகித வாக்குகள் து போன்று சிதறி முஸ்லிம்கள் லம் அற்றவர்களாகப் போவது வோர் இனத்தவரும் தனியாக் பெற்று நிலையான ஆட்சி அமைப் வே கிழக்கு மாகாணத்திற்கு ஒரு ரின் 1981 ஆம் ஆண்டின் 33 சத அல்லது அவர்களின் ஒன்றிணைந்த பத்திற்கு ஏற்றவாறு உபயோகித்து இலங்கையில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பாதுகாப்பேர்டு வாழமுடியும் தியமற்ற வெறும் கற்பனைக் கனவு.

Page 24
தாங்க்ள் வாழும் பிரே இனத்தவரோடு ஐக்கியமாக லிம்கள் விரும்புகின்றனர். அ இனத்தவர்களின் அபிலாசை சரித்து நடக்கவேண்டியவர்க லிம்க்ள் தமிழர்களோடு கூட் மாகாண ஆட்சியில் தமிழர்களு நாட்டின் பெரும்பான்மைச் பகுதி முஸ்லிம் தலைவர்களு பெரும் அபாண்டத்தைச் கூட்டுச் சேர்ந்த நிருவாகத்தி ஏதும் பாதகம் ஏற்படுமாயின் சிங்களப்பகுதியில் சிதறுண்டு 6 இம் சிக்கப்படவும் கூடும்.
அண்மைக் காலங்களில் மான சந்தர்ப்பங்க்ளில் சிங்க வர்கள் சிங்கள ஆட்சியாளரின் முஸ்லிம்களுக்கு வெறும் ஆ6 நாட்டு நன்கொடைகளை அர யோகஞ் செய்து கிழக்கிலங் விட்டுச் சிங்களவரோடு கட்டு மாகாணக் கவுண்சில் எந்த படுத்த முடியாமல் நிருவாக சிங்களப் பேரினவாத மத்தி அடங்கிவிடும்.
தமிழர்கள் கண்ணிரும் ( ஆவி அனைத்தையும் தியாகஞ் வருக்குப் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட கவுண்சில் மூலம் ஏற்று அவ ஈடுசெய்வதற்கு முஸ்லிம்கள் களேயானுல் நிச்சயம் கிழக்கு பகைமையும் கலவரமும் நீ கிலங்கையின் பொருளாதார லாம் மிக மோசமாகப் பாதி கூட்டம் கூட்டமாகச் சென் பிச்சை எடுக்கவேண்டிய நிர் வாத மத்திய அரசாங்கத்து சகல உரிமைகளையும் தனி கொடுத்துப் பாதுகாப்புக்க்ா

தசங்களில் உள்ள பெரும்பான்மை ஒன்றிணைந்து வாழ்வதையே முஸ் ஆந்தந்தப் பிரதேசப் பெரும்பான்மை களையும் கொள்கைகளையும் அனு ள். இதன்படி கிழக்கில் வாழும் முஸ் டுச் சேர்வதுதான் நியாயம். கிழக்கு ரும் முஸ்லிம்களும் ஒன்று சேர்ந்தால் சிங்கள ஆட்சியாளர்களும் சிங்களப் ம் கிழக்கிலங்கை முஸ்லிம்கள் மீது சுமத்துவர். தமிழர் முஸ்லிம்கள் ல் கிழக்கில் வாழும் சிங்களவருக்கு ன் அதனை ஆதாரமாக வைத்துச் வாழும் முஸ்லிம்கள் சிங்களவர்களால்
நடைபெறுவது போன்று முக்கிய 5ளப்பகுதியில் உள்ள முஸ்லிம் தலை தூண்டுதலின் பேரில் கிழக்கிலங்கை சைவார்த்தைகளைக் காட்டி, அறபு ரசியல் நோக்கங்களுக்காகத் துர்ப்பிர கை முஸ்லிம்களைத் தமிழரைக் கை ச் சேரவைப்பார்களேயானுல் கிழக்கு ஒரு தீர்மானத்தையும் நடைமுறைப் ச் சிக்கலில் அகப்பட்டு நிரந்தரமாகச் ப அரசாங்கத்தின் அதிகாரத்துக்குள்
செந்நீருஞ் சிந்தி, உடல் பொருள் ந செய்ததனுல் சிறுபான்மை இனத்த அதிகாரங்களைக் கிழக்கு மாகாணக் ர்களின் இழப்பை ஒரளவுக்கேனும் முட்டுக்கட்டையாக இருப்பார் த மாகாணத்தில் தமிழர் முஸ்லிம்கள் கிரந்தரமாகிவிடும். இதனுல் கிழக் ம், பாதுகாப்பு, போக்குவரத்து எல் திக்கப்பட்டு இங்குள்ள முஸ்லிம்கள் று சிங்க்ளப்பகுதி முஸ்லிம்களிடம் ப்பந்தம் ஏற்படும். சிங்களப்பேரின க்கு கிழக்கு மாகாண முஸ்லிம்களின் த்துவத்தையும் தாரை வார்த்துக் கத் துப்பாக்கிகளையும், கொமாண்

Page 25
டோக்களையும் யாசிக்க நேரிடும். முஸ்லிம்களும் தமிழர்களும் நிரந்த தினரால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு இ விடும். இதைத்தான் சிங்களவரும் தமிழ், முஸ்லிம் தலைவர்களும் அதி யான பயங்கரத்தையும் பாதுகாப் கூடிய கிழக்கு மாகாணசபை இ யிலும் உகந்ததல்ல.
கிழக்கு மாகாணத்துக்குத் த6 ஏற்படுவதால் எதிர்காலத்தில் ஏ ஏமாற்றங்களையும் நன்குணர்ந்த புக்கும் எதிர்காலச் சுபீட்சத்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய வடக்கும் கிழக்கு அமைவதையே தனிநாட்டுக் கே. ஆகக்குறைந்த பட்ச மாற்று ே கிழக்கு மாகாணத்துக்குத் தனி முற்ருக ஆட்சேபிக்கின்றனர்.
1981ஆம் ஆண்டுக் கணக்கெடு. ஏறக்குறைய 2,37,000 சிங்களவர் பின் சிங்கள ஆட்சியாளரின் தந்திே மாக்க்குடியேறியவர்களும், துரித வில் குடியேறுபவர்களையும்-கூட் கொண்டால் ஏறக்குறை و50 وفي 74 சதவிகிதப் பெரும்பான்மைல் மாகாணத்தில் வசிப்பர். இவர்கள மொழியே முழு இலங்கையின் இவர்களின் மதமான பெளத்தமே புக்குரிய தேசிய மதம். கிழக்கு 1 தொகையான சிங்களவர் போன்று மற்றச் சிறுபான்மையினர் வசிக்க
சிங்களத்தில் நிருவாகம் நன வாழும் பகுதியில் நிருவாக நிலை வரே முதலாந்தரப் பெரும்பா யுமே ஏனைய சிங்களவர் விரும்புல தில் வாழும் சிங்களவரும் விரு கிழக்கு மாகாண நிருவாகம் தமிழி நிலையம் தமிழ் பேசும் பகுதியில் இரண்டாந்தர மூன்ருந்தரப் பிரன
24; "

இதனுல் கிழக்கு மாகாணத்தில் 5ரமாகச் சிங்கள இராணுவத் றுதியில் எல்லாமே பறிபோய்
அவர்களுக்கு வால்பிடிக்கும் கம் விரும்புகின்றனர். இப்படி பற்ற நிலையையும் ஏற்படுத்தக் ங்குள்ளவர்களுக்கு எந்தவகை
Eயான ஒரு மாகாண சபை ற்படக்கூடிய இன்னல்களையும் தமிழர் தமது இனப்பாதுகாப் ம் ஒரளவேனும் உத்தரவாதம் ம் ஒன்றிணைந்த மாநில சபை ாரிக்கையைக் கைவிடக்கூடிய பாசனை எனக்கருதுகின்றனர்
மாகாண சபை ஏற்படுவதை
ப்புப்படி கிழக்கு மாகாணத்தில் கள் வாழ்கின்றனர். அதற்குப் ரோபாயங்க்ளினுல் கள்ளத்தன மாாவலித் திட்டப்படி விரை டு >மொத்தமாகச் சேர்த்துக் 000 சிங்களவர், இலங்கையில் யைச் சேர்ந்தவர்கள் கிழக்கு து தாய் மொழியான சிங்கள உத்தியோக ஆட்சி மொழி. இந்நாட்டின் பெரும் மதிப் மாகாணத்தில் உள்ள பெருந் வேறு எந்த மாகாணத்திலும்
டபெறுவதையும், சிங்களவர்
பம் அமைவதையும், சிங்கள
ன்மையாக மதிக்கப்படுவதை வதுபோல் கிழக்கு மாகாணத் நம்புவர். அரசியற்சட்டப்படி ல் நடைபெறுவதும், நிருவாக
அமைவதையும், சிங்களவர் ஜகளாக்ச் சிறுபான்மையினத்

Page 26
தவரால் மதிக்க்ப்படுவதையும் புதிதாக இங்கு குடியேறிய 6 ஏற்றுக்கொள்ளமாட்டார்கள்.
உள்ள தம்மினத்தவரோடு ே விசேஷ சலுகைகளைப் பெறுவ படியான விருப்பத்தின் பேரில் வதற்கு முன் பிந்தனைப்பத்துச் இணைந்து மொணருகலைக் கச்ே
ஆகவே கூட்டு மொத்தத் நியரால் ஏற்படுத்தப்பட்ட இ ஒரு தனி மாகாணசபை ஏ உள்ள எவரும் ஏற்றுக்கொள் ରylf ) ୱି. -- Tgs[i];

3,50,000 சிங்க்ளவர், விசேஷமாகப் ரறக்குறைய 2,50,000 சிங்களவர் இவர்கள் அயல் மாகாணத்தில் சர்ந்து சமமான உரிமைகளையும் தையுமே பெரிதும் விரும்புவர். இப் தான் அம்பாரைக் கச்சேரி ஏற்படு சிங்களர் ஊவா மாகாணத்தோடு சரியால் நிருவகிக்கப்பட்டனர்.
தில் கிழக்கு மாகாணத்துக்கு அந் ன்றுள்ள எல்லைகளை உள்ளடக்கிய ற்படுவதை கிழக்கு மாகாணத்தில் ளமாட்டார்கள். ஏற்றுக்கொள்ள
25

Page 27
கிழக்கிலங்கை முஸ்லிம்களுக் தனி மாகாண
லங்கையில் முஸ்லிம்களும் அங்
༣ இனக் குழுவாகும். எனவே,
யான மாகாண சபையைப் பெறு: மையாகும். ஏனைய இரண்டு பெரிய பதுபோல, இனரீதியிலான அதிக அதிகாரத்தைப் பங்கிட்டுக் கொள் பான்மையாக முஸ்லிம்கள் செறி ஒரு மாகாணசபை அமைக்க்ப்பட
இவ்வாறு பிரேரிக்கப்படும் மு கிழக்கு மாகாணத்தில் உருவ்ா அதி பெரும்பான்மையாக வாழு பொத்துவில் ஆகிய ன்றுமூ தேர் பற்று தெற்கின் எஞ்சிய பகுதியை முஸ்லிம் மாகாணசபை அமைய
தற்போதைய அம்பாரை ம کصر \ பரப்பை அடிப்படையாகக் கொ வாழைச்சேனை, ஒட்டமாவடி, மூ ஆகிய முஸ்லிம் பகுதிகளை 2 முஸ்லிம்களுக்கான மாகாண சை
26

荔要。『@盲
அமைப்பு
கீகரிக்கப்பட்டுவந்துள்ள ஒரு முஸ்லிம்களுக்கென்று ஒரு தனி வது அவர்களுக்குள்ள பிறப்புரி இனக் குழுக்களுக்குக் கிடைப் 5ாரப் பரவலாக்கத்தின் கீழ் வதற்காக போதுமான பெரும் ந்துவாழும் ஒரு பிரதேசத்தில்
வேண்டும்.
ஸ்லிம் மாகாண சபையானது கப்பட முடியும். முஸ்லிம்கள் ம் கல்முனை, சம்மாந்துறை நற் தொகுதிகளையும், வெவகம் பும் அடிப்படையாகக்கொண்டு வேண்டும். U.
வட்டத்தில் 900 சதுரமைல் ண்டு காத்தான்குடி, ஏருவூர், ரர், கிண்ணியா, தம்பலகாமம் ள்ளடக்கிய ஒரு பிரதேசமே ப் பகுதியாகும்.

Page 28
ఇ --
- R/மேலும், வடமாகாணத்தி
மாகாணத்தின் தமிழ்ப் பகுதி ஒரு நிலைமை ஏற்படும் சந்தர் களுக்கான மாகாண சபை முசலி, எருக்கலம்பிட்டி ஆகி ளடக்கக் கூடிய வாய்ப்பும் கொ
ഗ് மேற்சொன்ன ஒரே நிலத்
களனைத்தும் இனரீதியிலமைந் பிரதேச சபைகளாக முதலில்
இந்த நிலைமையில், தமிழ் மொத்த 3,72,005 முஸ்லிம் ( வீதத்தையோ அல்லது சு இந்த முஸ்லிம்களுக்கான தோடு அச்சபையின் ஆதிக்க தமிழர்களும் 40,000 சிங்களவ
ஒரே நிலத்தொடர்பில்லா சினேயானது பகிரங்க்ப்படுத்த மான ஒன்றல்ல. உதாரணத் திலிருந்த இந்தியப் பாண்டிச் நாடு, ஆந்திரப் பிரதேசம் ஆ! மாகி இருக்கின்றன. இந்த யான வெவ்வேறு மாநிலங்கள வெவ்வேருண மோழியை உை தமிழ்பேசும் பிராந்தியங்களில் தமிழையே ஒரே மொழியாக பொருளாதாரம் தொழில்வ பொதுவான முறையீடுகளையும்
ஆதலால், முஸ்லிம்கள் மு: தியாவில் உள்ளதைப்போன் மாநிலமொன்றின் நிர்வாக மான மாகாண சபையாகும்.
தனி அரசுக் கோரிக்கைக்கு இலங்கை முஸ்லிம்கள் வாதத்தையும் விரும்பவில்லே ஷைகளைத் திருப்திப்படுத்தும6 பிரதியீடு செய்து தற்போதுள்

ன் தமிழ்ப் பகுதிக்ளோடு கிழக்கு களும் இணைக்கப்படக்கூடியதான ப்பத்தில், மேற்சொன்ன முஸ்லிம் பானது, வடமாகாணத்திலுள்ள ய முஸ்லிம் பகுதிகளையும் உள் ாண்டிருத்தல் வேண்டும்.
தொடர்பில்லாத முஸ்லிம் பகுதி த உபஅரசாங்க அதிபர் பிரிவுப் உருமாற்றம் கொள்ளவேண்டும்.
b பேசும் பிராந்தியத்தில் வாழும் குடிசனத் தொகையின் 85 நூற்று மார் 3,15,000 முஸ்லிம்களையே, மாகாணசபை உள்ளடக்கும். அத் த்தின் கீழ் கிட்டத்தட்ட 60,000 ர்களும் அடங்குவர்.
த பகுதிகளை நிர்வகிக்கும் பிரச் ப்பட்டுள்ள அளவுக்கு அசாத்திய துக்கு பழைய பிரெஞ்சு ஆதிக்கத் சேரியின் பகுதிகள் கேரளா, தமிழ் கிய மூன்று மாநிலங்களுள் அடக்க மூன்று மாநிலங்களும் தனித்தனி ாக நிர்வகிக்கப்படுவதுடன் மூன்று டையன. ஆணுல், இலங்கையிலோ, வாழும் சகல முஸ்லிம்களும் கப் பேசுவதுடன், நிலம், மொழி, ாய்ப்பு போன்ற விடயங்களில் b Gg;fr6ooTL-Ghiff 356strt uit 32 - 67' Gr6orri.
ன்வைக்கும் பிரேரணையானது, இந் "ற ஒரே நிலத்தொடர்பில்லாத அமைப்பையொத்த ஒரு சமாந்தர
குப் பிரதியீடாகும் மாற்றுவழி
நாட்டுப் பிரிவினையையும், பயங்கர ஆயினும், தமிழர்களின் அபிலா ாவிலான மாற்றுவழியொன்றினைப் rள பிணக்குக்கான அர்த்தமுள்ள
27

Page 29
அரசியல் தீர்வொன்றை நடைமு அவசியத்தை முஸ்லிம்கள் உணர்சி
நாட்டிலுள்ள நிலைமையையும், இப் பார்த்தபின் நாம் பெற்றுள்ள யாட்சியின் கீழ் தரப்படக்கூடிய பதில ஒன்று 1981ன் குடிசன மதிப்பீட்ை கிழக்கு மாகாணத்திலுள்ள இன மாகாணத்தின் நிலப்பரப்பு வரையை
கிழக்கு மாகாணத்தின் மொத 7/ܥ
霹
மைலாகும். இதில் இங்கு 25 சத களுக்கு 960 சதுரமைல் பரப்பும், ழருக்கு 1,612 சதுரமைல் பரப்பும் களுக்கு 1,267 சதுரமைல் நிலப்பர
அம்பாரை மாவட்டத்திலுள்ள t தெற்கும், வெவகம்பற்று வடக்கு பரப்புடன் திருகோணமலை மா6 மையாக சிங்களவர்கள் வாழும் ே பொருத்தமானவகையில் 80 சதுர மொத்தமாகும் 960 சதுரமைல் நி தின் சிங்களப் பிரிவை உண்டாக்ச いしつ。
அம்பாரை மாவட்டத்தில் y பொத்துவில் ஆகிய தேர்தற் :ெ சதுரமைல் பரப்புடைய பகுதியுட மலை மாவட்டங்களிலுள்ளவையும் புடையதுமான காத்தான்குடி, ஏ( மாவடி, மூதூர், கிண்ணியா, தம் தேசசபை எல்லைகளை உள்ளடக்கி 1,267 சதுரமைல் மொத்த விஸ் மாகாணத்தின் முஸ்லிம் பிரிவாகக்
-மட்டக்களப்பு, திருகோணமலை 1,612 சதுரமைல் நிலப்பரப்பு கிழ பிரிவாக அமைதல்வேண்டும்.
அண்மைய அரசியற் கட்சிகள் தால் முன்வைக்கப்பட்ட பிரேரை லப்பட்ட அரசாங்கத்துக்குள்ள ப
28

மறைப்படுத்த வேண்டியதன் ன்றனர்.
இனப்பிரச்சினைகளையும் சீர்தூக் முடிவு என்னவெனில் ஒற்றை ான மாற்றீடாக இருக்கக்கூடிய ட அடிப்படையாகக் கொண்டு விகிதாசாரத்திற்கேற்ப கிழக்கு ற செய்யப்படவேண்டுமென்பதே
ந்த விஸ்தீரணம் 3,839 சதுர வீதமாக் உள்ள சிங்களவர் 42 சதவீதமாக உள்ள தமி 33 சதவீதமான முஸ்லிம் ப்பும் கிடைக்கவேண்டும்.
பிந்தெனப்பற்று வடக்கும், ம் சேர்ந்த 880 சதுரமைல் வட்டத்தில் அதிபெரும்பான் சருவிலைத் தொகுதியிலிருந்து மைல் பரப்பையும் இணைத்து லப்பரப்பு கிழக்கு மாகாணத் வேண்டும்.
கல்முனை, சம்மாந்துறை, தாகுதிகளை உள்ளடக்கிய 895 ன், மட்டக்களப்பு, திருகோண சுமார் 372 சதுரமைல் பரப்
ரவூர், வாழைச்சேனை, ஒட்ட
பலகாமம் ஆகியவற்றின் பிர
ய பகுதிகளையும் இணைத்த
தீரணமுடைய பகுதி கிழக்கு
கொள்ளப்படவேண்டும்.
மாவட்டங்களில் எஞ்சியுள்ள
க்கு மாகாணத்தின் தமிழ்ப்
ன் மாநாட்டில் அரசாங்கத் னகளின் 2ம் பந்தியிற் சொல் ாகாண எல்லைகளை மாற்றும்

Page 30
அதிகாரத்தைப் பிரயோகித் பரப்புடைய சிங்களப் பிரி வகையில் ஊவா மாகாண,
தோடும் இணைத்து மாற்றமு
தமிழ்ப்பிரிவின் 1,612 சது இணைக்கப்பட்டு வட கிழக்கு வேண்டும். முஸ்லிம் பிரிவின் மாகாணமாக எஞ்சி முஸ்லிம்க வேண்டும்.
இவ்வாறு செய்வதனுல் மடையாது ஒன்பது ஆகவ்ே ணத்தில் தற்போதுள்ள மூ இனரீதியிலான அதிகாரப் அதிகாரப் பங்கீட்டினைப் பெ
 

து மேற்காட்டிய 960 சதுரமைல் வின் பகுதிகளை பொருத்தமாகும் த்தோடும், வடமத்திய மாகாணத் டியும்.
ரமைல் பரப்பும் வடமாகாணத்தோடு மாகாணம்" ஒன்று உருவாக்கப்பட 1,267 சதுரமைல் நிலப்பரப்பு கிழக்கு ளுக்கான மாகாண சபையை ஆக்க
மாகாணங்களின் தொகை மாற்ற இருக்கும். அத்தோடு கிழக்கு மாகா ன்று பெரிய இனக் குழுக்களும், பரவலாக்கத்தின் கீழ் தத்தமக்குரிய ற்றுக்கொள்ள முடியும்
Tسے ط
* 33亨
? 三
霧g

Page 31
அதிகாரப் பகிர்வுக்கா சிறுபான்மை இனத் தனித்துவத்தைப் பா அமைய வேண்டும்
இழக்கு மாகாணத்தில் இனரீதிய ஏற்படுத்துவது சம்பந்தமாக அ வெளிவந்த வரைபடத்தில் முஸ்லி தான காணிகளும் நிலபுலன்களும் ே இப்படத்தில் காண்பிக்கப்பட்டுள்ள களும் கிராம சேவகர் பிரிவுகளும் களுக்கு இழைக்கப்பட்டுள்ள அநீ! காட்டுகின்றன. உண்மையான நி: தவருண கருத்தை ஏற்படுத்தக் க வரைபடங்களைப் பின்வரும் கருத் வது அத்தியாவசியமாகும்.
(அ) கிழக்கு மாகாணத்தில் 1921
தொக்ை நான்கு சதவிகிதம் மட்டு யேற்றத்தாலும் பேரினவாத ஆட்சி ளத்தனமாகக் குடியேறியவர்களின் மொத்தமாக 1981 ஆம் ஆண்டுக் ணத்தில் சிங்களவரின் குடிசன வி துள்ளது. பாரம்பரிய முஸ்லிம், த வரைக் குடியேற்றிவிட்டு அதன் அதிகாரத்தை உபயோகித்து அப்ப
30

α . ο Ν / A /
/' : '\)
// |
ன பிரிவுகள் தவரின் துகாக்கக்கூடியனவாக
பான மூன்று மாகாணங்களை அரசாங்கத்தால் அச்சிடப்பட்டு பிம்களுக்கு நியாயப்படி உரித் சேர்த்துக் கொள்ளப்படவில்லை. உப அரசாங்க அதிபர் பிரிவு கிழக்கு மாகாணத்தில் முஸ்லிம் தியை அப்பட்டமாக எடுத்துக் லயை மறைத்து மக்களிடையே டியனவாக இருப்பதால் அந்த துக்களோடு ஒப்பிட்டு நோக்கு
ஆம் ஆண்டு சிங்களவரின் சனத் மே. திட்டமிட்ட சிங்களக் குடி யாளரின் அனுசரணையோடுகள் எண்ணிக்கையோடும் கூட்டு
கணக்குப்படி கிழக்கு மாகா கிதாசாரம் 24 ஆக அதிகரித் மிழ் பகுதிகளில் முதலில் சிங்கள
பின்னர் தமக்குள்ள ஆட்சி குதிக்ளைச் சிங்கள உப அரசாங்க

Page 32
அதிபர் பிரிவுகளாகவும் கிரா எல்லையிட்டு இறுதியில் அரச தி க்ளைத் தயாரித்துப் பேரின ஏமாற்றுகின்றனர்.
(ஆ) திருகோணமலை மாவட்ட குப்படி தமிழர் 39% முஸ்லிம்க 1976 ஆம் ஆண்டுத் தேர்தல் தெ புதிதாகக் குடியேறிய சிங்கள கூடுதலான நிலப்பரப்பை உ தேர்தற் தொகுதியை ஏற்படுத் திருகோணமலை மாவட்டத்தில் ஆக்கிரமித்துக்கொண்டனர். 7 மிஞ்சியது ஆக 348 சதுர மைல் டத்தில் 1971 ஆம் ஆண்டுக் கண வர் 30% தமிழர் 23%. கல்ஒய குடியேறிய சிங்களவருக்கு 197 அம்பாரைத் தொகுதியின் விஸ் மைல், அம்பாரை மாவட்டத்தி மைல். இங்கு சிங்களவர் அதி ஏற்படுத்தப்பட்ட லஹ"கலே, தீரணம் 370-கூட்டு மொத்தமா ஆண்டுக் கணக்குப்படி 36% சிா மைல் - 70% க்ாணியைப் பெ யமைக்கப்பட்டுள்ளன. பேரினவி யினரின் உரிமைகளைச் சூறைய தகுந்த எடுத்துக்காட்டு.
(இ) பழைய D R.O. பிரிவு மாவட்டமும் மட்டக்களப்பு ம களப்பு மாவட்டத்தில் முஸ்லி மைப்பத்து, அக்கரைப்பத்து, ச வூர்பத்து என்னும் நான்கு பி யான கோருலைப்பத்து, ஏருவூ மண்முனை எருவில் போரதீவுப் சிங்களவர் அதிகப்படியான பிந் இரு பிரிவுகளும் இருந்தன.
(ஈ) திருகோணமலை மாவட்ட
நகரமும் கிறவட்டும், என்னும் கப்படியாகவும், கிண்ணியாப்

மசேவையாளர் பிரிவுகளாகவும் ணைக்களங்கள் மூலம் வரைபடங் ஆட்சியாளர்கள் எல்லோரையும்
த்தில் 1971 ஆம் ஆண்டுக் கணக் 1ள் 33% சிங்களவர் 28%, ஆனல் ாகுதி நிர்ணய ஆணைக்குழு இங்கு வருக்காக 700 சதுர மைலுக்கும் ள்ளடக்கிய சேருவல என்னும் தியது. 1048 சதுரமைல் பரப்புள்ள
24% சிங்க்ளவர் 70% காணியை 3% தமிழருக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் காணிமட்டுமே. அம்பாரை மாவட் க்குப்படி முஸ்லிம்கள் 47% சிங்கள பாத் திட்டத்தின்கீழ் புதிதாகக்
தீரணம் ஏறக்குறைய 880 சதுர ன் மொத்தப் பரப்பு 1775 சதுர கப்படியாக வரக்கூடிய வகையில் தமனை A.G.A. பிரிவுகள் - விஸ் ாக எடுத்துக்கொண்டால் 1981ஆம் ங்களவர்-ஏறக்குறைய 1250 சதுர றக்கூடியதாக எல்லைகள் மாற்றி பாதிகள் இலங்கையில் சிறுபான்மை ாடியுள்ளனர் என்பதற்கு இது ஒரு
முறைப்படி இன்றைய அம்பாரை ாவட்டமும் ஒன்றிணைந்த மட்டக் ம்கள் பெரும்பான்மையான பாண ம்மாந்துரைப்பத்து, கரவாகு நிந்த ரிவுக்ளும், தமிழர்கள் அதிகப்படி ர்பத்து, மண்முனை மேற்குப்பத்து, பத்து என்னும் நான்கு பிரிவுகளும், தனைப்பத்து, வெவக்ம்பத்து எனும்
த்தில் கட்டுக்குளம்பத்து கிழக்கு, இரு பிரிவுகளில் தமிழர்கள் அதி பிரிவு, கொட்டியார்பத்து என்னும்
31
3 ஆம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்ட

Page 33
இரு பிரிவுகளில் முஸ்லிம்கள் அதி கட்டுக்குளம் பத்து மேற்கு என்னு அதிகப்படியாகவும் இருந்தனர்.
(உ) சுதந்திரத்திற்குப் பின் D அதிபர்கள் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பு பெரும்பாலும் முஸ்லிம்கள் குடியி மட்டுப்படுத்தப்பட்டன. பெரு நீர்நிலைகளும் சிங்கள, தமிழ் பிரிவுகளுக்குள்ளாக்கப்பட்டு முஸ் கப்பட்டுள்ளன.
(ஊ) முன்பிருந்த முஸ்லிம் டெ பத்து D. R.O. பிரிவு - 472 சதுர யான லஹ"கலை A.G.A. பிரிவா பொத்துவில் A.G A பிரிவாகவும் சனத்தொகையைக் கொண்ட முை சதுரமைல் நிலப்பரப்பும், 7085 சிங்கள A G.A. பிரிவுக்கு 368.2 ச ரீதியில் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. முன் பிரிவு இன்றுள்ள ஹாடி கல்வி ந் அம்பாரைக் குளத்தையும், அம்பா ஒரு பெரும் நிலப்பரப்பு. இதிலிரு. காணி அபகரிக்க்ப்பட்டு வேவகம் A G.A. பிரிவுடன் சேர்க்க்ப்பட்( சனத்தொகை 65,815 விஸ்தீரண துறை முஸ்லிம் A.G.A. பிரிவு ஆக 99.1 சதுர மைல் மட்டுமே
(எ) முஸ்லிம்களைப் போலவே, 8 சிங்க்ளவரும் கரையோரப் பகுதிக களிலும் உள்ள மேட்டு நிலப்பகு மாகக் குடியிருக்கின்றனர். தமிழா லோரினதும் விவசாயக் காணிகளு களும் மீன்பிடித்தொழில் நீர்நி3 பிரிந்து வெவ்வேறு இடங்களில்த தான் தற்போதுள்ள A.G.A. பிரிவு சனத்தொகைக்கு ஏற்றவாறு அ6 பிரிவில் உள்ள காணியையும் கல் காணியையும் சனத்தொகை ரீதிய முஸ்லிமைவிட 208 மடங்கு கூடு
32

கப்படியாகவும் கந்தளாய்பிரிவு, னும் இருபிரிவுக்ளில் சிங்களவர்
R.O. பிரிவுகள் உபஅரசாங்க பட்ட போது முஸ்லிம் பிரிவுகள் ருக்கும் பகுதிகளுக்கு மட்டுமே ம்பகுதி அரசாங்க பூமியும்,
பெரும்பான்மை நிருவாக்ப் லிம்க்ள் உரிமைகள் புறக்கணிக்
பரும்பான்மையான பாணமைப் மைல்-சிங்க்ளவர் அதிகப்படி கவும், முஸ்லிம் அதிகப்படியனா பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 19,831 ஸ்லிம் A G.A. பிரிவுக்கு 103.9 சனத்தொகையைக்கொண்ட துர மைல் நிலப்பரப்பும் என்ற பிருந்த சம்மாந்துறை D. R.O. நிலையத்துக்கும் அப்பால் இருந்து ரை நகரத்தையும் உள்ளடக்கிய ந்து ஏறக்குறைய 50 சதுர மைல் பத்து வடக்கு - உகனை சிங்கள டுள்ளது. சிங்களவேவகம்பத்து ாம் 259.9 சதுர மைல், சம்மாந் சனத்தொகை 40,704 பரப்பு
கிழக்கு மாகாணத்தில் தமிழரும், 5ளிலும் பிரதான பாதை ஒரங் திகளில் தான் கூட்டம் கூட்ட ர், முஸ்லிம்கள், சிங்க்ளவர் எல் நம் க்ால்நடை மேய்ச்சல் தரை லகளும் வசிப்பிடங்களைவிட்டும் ான் அமைந்துள்ளன. இதனுல் புகள் அவ்வப் பிரிவுகளில் உள்ள மையவில்லை. லஹாகலை A.G.A. முனை A.G.A பிரிவில் உள்ள பாக் ஒப்பிடும்போது சிங்களவர் 56Ꭰ fᎢ6ᏈᎢ காணியைப் பெற்றுள்

Page 34
ளார்கள். அம்பாரை மாவட்ட கானசனத்தொ ைக்யோடு இங்கு பிரிவுக்கான சனத்தொகையே ஒப்பிடுகையில் சிங்களவர் 13 பெற்றுள்ளார்கள்.
(ஏ) மட்டக்களப்பு மாவட்ட படி ஏறக்குறைய 28,000 மு 20,000 க்கும் கூடுதலான முஸ் 27,000 முஸ்லிம்கள் வாழைச்சே றனர். இவர்கள் அனைவரும் 6 சாயக்காணிகள் கால்நடைகள நீர்நிலைகள் யாவும் இம்மாவ இற்றைவரை மற்ற இன மக் லிம்களின் வசிப்பிடங்களையும் ளடக்கிய A G.A. பிரிவு எதுவு அம்பாரை மாவட்டத்தில் அக்க உள்ள திருக்கோயிலில் 15,00 உள்ள 13,000 தமிழருக்கும் ட லஹ"கலையில் உள்ள 6500 சிங்க டத்தில் கோழுலைப்பற்றில் உள். மலை மாவட்டத்தில் கொட்டிய 12,000 சிங்களவருக்கும்,மொறெ கும் கோமரன க்டுவலவில் உள்: A.G.A. பிரிவுக்ளும் கிராமே
பட்டுள்ளன.
(ஐ) A.G.A. கிராம சேை பரப்பும், எல்லைகளும், நிர்ணயிக் கள் பெரிதும் புறக்கணிக்கப்பட் இனரீதி A.G.A. பிரதேசீய அவ்வப்பிரிவுகளில் உள்ள சன் ஒதுக்கப்பட வேண்டியது இன்
(ஒ) இனப்பிரச்சினை சம்பந்த சுவார்த்தையின்போது பதினெ இலங்கையின் முப்பது சதவிகி வடக்குக் கிழக்கு மாகாணங்களே நீதிநியாயத்திற்கு முரணுனதெ றுத்தி தமிழர் கோரிக்கையை அடிப்படையில் அம்பாரை மா

பத்தில் முஸ்லிம் A.G A பிரிவுகளுக் ள்ள காணிகளையும் சிங்க்ள A.G.A. ாடு அங்குள்ள க்ாணிகளோடும் மடங்கு கூடுதலான க்ாணியைப்
த்தில் 1981 ஆம் ஆண்டுக்கணக்குப் ஸ்லிம்கள் காத்தான்குடியிலும், லிம்கள் ஏருவூரிலும் கிட்டத்தட்ட னை, ஒட்டமாவடியிலும் வாழ்கின் விவசாயிகள். இவர்க்ளுடைய விவ ரின் மேச்சல் நிலங்கள் மீன்பிடி பட்டத்தில்தான் உண்டு. ஆனல் $களுக்கு இருப்பது போன்று முஸ் தொழிற்துறை நிலங்களையும் உள் |ம் ஏற்படுத்தப்படவில்லை. ஆனல் ரைப்பற்று முஸ்லிம் D. R.O. பிரிவில் 0 தமிழருக்கும், அக்கரைப்பற்றில் பாணமைப்பற்று D. R.O. பிரிவில் ளவருக்கும், மட்டக்க்ளட்பு மாவட் ள 11,000 தமிழருக்கும், திருகோண ார்பத்து (சேருவாவில)யில் உள்ள வவாவில் உள்ள 5,000 சிங்களவருக் ா 2,000 சிங்களவருக்கும் தனித்தனி சவைப் பிரிவுகளும் ஏற்படுத்தப்
வயாளர்கள் பிரிவுகளுக்கான நிலப் கப்பட்டபோது முஸ்லிம்கள் நலன் -டுள்ளன. அதிகாரப் பகிர்வுக்கான 5F65) L56řT ஏற்படுத்தும்போது எத்தொகைக்கேற்ப நிலப்பரப்பும் றியமையாததாகும்?
மாகத் திம்புவில் நடைபெற்ற பேச் ாட்டு சதவிகித (18%) தமிழ் மக்கள் த (30%) நிலப்பரப்பைக்கொண்ட ாத் தமிழ் தாயகமாகக் கோருவது ன்று சிங்க்ளப் பிரதிநிதிகள் வலியு நிராகரித்தனர். இந்த நீதிநியாய
வட்ட 36% சிங்களவர் இங்குள்ள
3.3

Page 35
66% காணிகளையும் திருகோணமலை வர் இங்குள்ள 70% காணிகளையும் படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்? { டக்களப்பு மாவட்டத்தில் உள்ள கோருவது எந்த வகையிலும் நிய
(ஒ) கிழக்கு மாகாணத்தில் உள் பரப்பை 1981ஆம் ஆண்டுக் குடிச6 42% - 1612 சதுரமைல், முஸ்லிம்க் சிங்களவருக்கு 25% - 960 சதுரமை கொள்வதே நிரந்தர சமாதானத் அமையும்.
முஸ்லிம்களுக்கு கிழக்கிலங்கை காப்புள்ள வசிப்பிடம், சுதந்திரமா யப்படி உரித்துள்ள காணி, அரசிய குப் பாதுக்ாப்பு, தாய் மொழியில் நடவடிக்கைகளுக்குச் சுதந்திரம், சிங்களவர், தமிழர் போன்று முஸ்லி அதிகாரத்தைச் சகல மட்டத்திலு வாய்ப்பு.
இலங்கை ஒற்றையாட்சியின் கீ கள் ஒற்றுமையாக வாழவேண்டுமா வம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் லாக்கப்படவேண்டும். ஒரு இனம் 1 முற்படக்கூடாது. வெறும் நிருவா இருந்து வந்த மாகாணம், மாவாட்ட கிராமசேவையாளர் பிரிவுகள் அனைத் கப்படும்) ஆட்சி அதிகாரப் பிரிவுகளn பிரிவுகளாகவும் விரைவில் மாறப்டே பகிர்வுக்கான பிரிவுகள் இன உரிை பேணிப் பாதுகாக்கக்கூடியனவாக அ யாத தேவையாகும்.
84

மாவட்டத்தில் 34% சிங்கள
அபகரித்துக்கொள்வதை எப் இவ்வாறே 72% தமிழர் மட் சகல காணிகளுக்கும் உரிமை "ULDT5 Tgl.
ா 3,839 சதுர மைல் நிலப் எ விகிதாசாரப்படி தமிழருக்கு ளூக்கு 33% - 1267 சதுரமைல் ல் என்ற ரீதியில் பகிர்ந்து துக்கு நியாயமான தீர்வாக
பில் வேண்டியதெல்லாம் பாது ன தொழிற்துறைக்ளுக்கு நியா பல் சுயநிர்ணய உரிமைகளுக் நிர்வாகம், மார்க்க கலாசார அரசியல் அதிகாரப் பகிர்வில் பிம்களும் பங்குகொண்டு ஆட்சி ம் அனுபவிக்கக்கூடிய நிரந்தர
ழ் சிங்களவர் தமிழர் முஸ்லிம் ானுல், நீதி, நியாயம், சமத்து b ஆட்சி அதிகாரங்கள் பரவ் மற்ற இனத்தை அடக்கி ஒடுக்க ாகப் பிரிவுகளாக இற்றைவரை ம், உப அரசாங்க அதிபர் பிரிவு
தும் (இனரீதியில் பகிர்ந்தளிக் கவும், பிரதேச நாடாளுமன்றப் ாகின்றன. ஆகவே, அதிகாரப் மகளையும், தனித்துவத்தையும் மைய வேண்டியது இன்றியமை

Page 36
அதிகாரப் ப அரசாங்க ஆ முஸ்லிம்களி
லங்கையின் அரசியல் வரல பான்மையினருக்கு ஆட்சி படுவதற்கான பேச்சுவார்த்தை வருகிறது. இந்த அரிய சந்தர்!
gia. E-IT gif.
சிங்களவர், தமிழர் சோனி முக்கிய மூன்று இனத்தவர்கள் சோனகரும்-முஸ்லிம்களும் மா காரத்தைப் பகிர்ந்து கொள்ள மாகாணம் ஒன்று இலங்கையில் கிய தேவையாகும். அந்தத் ே முன் ஏற்கனவே விபரிக்க்ட் கோரிக்கையை அகில இலங்கை கவுண்சில், கிழக்கிலங்கை முஸ்லி காங்கிரஸ், அம்பாரை மாவட்ட காத்தான்குடி பள்ளிவாசல், மு. ஏருவூர் முஸ்லிம் புனர்வாழ்வுச் பேரவை, முஸ்லிம் லீக் வாலிப க்ங்களும், கிழக்கிலங்கை முஸ்லிம் ஏகமனதாக ஏற்றுக்கொண்டு, அ

கிர்வுக்கான லோசனைகளும் iன் நிலைப்பாடும்
ாற்றில் முதற்தடவையாக சிறு அதிகாரம் பகிர்ந்து கொடுக்க்ப் கள் மிக மும்முரமாக நடைபெற்று ப்பத்தை முஸ்லிம்கள் தவறவிடக்
எகர் - இலங்கையின் பழம்பெரும் மற்ற இரு இனத்தவர்போன்று காண மட்டத்தில் ஆட்சி அதி முஸ்லிம் பெரும்பான்மையான ஏற்படுத்த வேண்டியது ஒரு முக் தவையைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக பட்டுள்ள முஸ்லிம் மாகாணக் முஸ்லிம் லீக், சிறிலங்கா முஸ்லிம் ம்ெ முன்னணி, சிறிலங்கா முஸ்லிம் டப் பள்ளிவாசல்கள் சம்மேளனம், ஸ்லிம் நிறுவனங்க்ள் சம்மேளனம் , சபை, மற்றும் முஸ்லிம் இளைஞர் முன்னணி ஆகிய முக்கிய இயக் பாராளுமன்ற அங்கத்தவர் ஐவரும் ஆட்சியாளர் முன்வைத்துள்ளனர்.
35

Page 37
இதுசம்பந்தமாக 1986 ஆம் ஆன பேச்சுவார்த்தையின் போது இல கப்பட்ட சிபாரிசுகளில் பின்வரு
*10.2 மாகாண சபைக்ள் தொட
36
கென மூன்று மாகாண சபை மூன்று மாகாண சபைக ஒன்றும் சிங்கள மக்களுக்கு ஒன்றுமாகும். இம்மூன்று ம நோக்கத்துக்காக எல்லைவை இரண்டு வாரங்களுக்குள் ஜ வேண்டும். குழு/ஆணைக்கு கப்பட்ட மாகாண சபைக கையில், இம்மூன்று சமூக கவனத்தில் எடுத்துக் கொ இவ்வினரீதியான கூட்டத் கலாசாரம், அவர்தம் வர6 களின் கிடைக்கத்தகு தன் கள் அமைக்கப்பட்டதும்
யாற்றுதற்கான சாத்தியக் கொண்டு இம்மூன்று மாக மாறு விதந்துரைத்தல் விே
"பெங்களூர் உரையாடல்களி அவதானிப்பு (பிபிசி/பீ/4-26
கிழக்கு மாகாணத்திற்கு மூ சைவு முயற்சியொன்றக் கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ் *மாகாணசபை இடப்பரப்ட இடப்பரப்புகளை நிர்ணயிக் அபிலாசைகள், மக்களின்
களது கலாச்சாரம் மற்றுப் களின் வாய்ப்பு, சபைகள் தகுந்த விதத்தில் இயங்கு கருத்தில் கொள்ள வேண்
“குறிப்பு
s - - - - - இலங்கை அரசாங்க் அரசியல் தீர்வொன்றை க உடன்படிக்கையொன்றை

ாடு நவம்பர் மாதம் பெங்களூர் ங்கைத் தரப்பினரால் தெரிவிக் ாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ர்பாக கிழக்கு மாகாணத்திற் கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும். i என்பன-தமிழ் மக்களுக்கு
ஒன்றும், முஸ்லிம் மக்களுக்கு ாகாண சபைகளையும் தாபிக்கும் ரயறைக்குழு ஆணைக்குழு ஒன்று ணுதிபதியினுல் நியமிக்கப்படுதல் ழவானது, இம்மூன்று உத்தேசிக் ளுக்குமான எல்லைகளைக் குறிக் த்தவர்களதும் அபிலாசைகளைக் ள்ளுதல் வேண்டுமென்பதுடன், தினரின் செறிவு, அவர்க்ளது ாற்றுப் பின்னணி, மூலவளங் மை, அத்துடன் மாக்ாண சபை அவை முறைமையாகப் பணி கூறு என்பவற்றைக் க்ருத்தில் 5ாண சபைகளையும் அமைக்கு பண்டும். '
ன் மீதான ஆய்வறிக்கை பற்றி - 86)
ன்று மாகாண சபைகள் முன்னி Fங்கள, தமிழ், முஸ்லிம் சமூகங் வோர் இடப்பரப்பாக மூன்று கள்' நிர்ணயிக்கப்படும் இந்த கையில் மூன்று சமூகங்களினதும் கூட்டங்களின் செறிவு அவர் வரலாற்றுப் பின்னணி, வளங் அமைக்கப்பட்டதும் அவை ம் சாத்தியக்கூறுகள் என்பன
b.**
மானது ஒத்திசைவாக்கப்பட்ட ாணும் அதன் முயற்சியில் இறுதி எய்தலாம் என்ற ஆவலுடன்,

Page 38
மேலும் சலுகைகளை விருப்பம் தெரிவிக்கின் இதற்குப்பின் இனப்பி பேச்சுவார்த்தைப்படி "1986 திசம்பர் 19 இல் ெ
ஜனதிபதி ஜே. ஆர். ஜய6 சர்கள் இருவரும் (2) முன் தொடர்ச்சியாக மேலும் சில த்தை நடத்தினர். பேச்சுவரி பிரேரணைகள் வெளிவந்தன:
(1) அம்பாரைத் தேர்தல் மாகாணமாக அமைவத கிழக்கு மாகாணமாக (i) புதிய கிழக்கு மாகாண
தாபிக்கப்படும். (i) முன்பு அதுபற்றிய பே மாகாணத்துக்கும், கிழக் நிறுவன ரீதியிலான இ வர்கள் அதனைப் பெரும6 செய்யும் பொருட்டு ே (iv) வடக்கு மாகாணத்திலு: கின்றவர்களான மக்களி நிச்சயப்படுத்துவதற்கெ வான வகைக்குறிப்பீடு மும் புதிய கிழக்கு மாக் செய்கின்றதான அமை இரண்டாம் நிலையொன் பரிசீலிக்க இலங்கை அ (w) குறித்துரைக்கப்பட்டெ நியமிக்கப்படவேண்டிய பதவியொன்றை 92 ( இலங்கை அரசாங்கம் கிழக்கு மாக்ாணத்தின் உறுப்பினர்களும் இந்தி அரசாங்கத்தின் ஆதரவு பரஸ்பர அக்கறையுடை வார்த்தை நடாத்தும்ப திசம்பர் 19, 1986
 

ழங்குவதுபற்றி ஆலோசனை செய்ய து.கொழும்பு 1986 நவம்பர் 26,
ச்சினை சம்பந்தமாக நடைபெற்ற
ளிவந்த பிரேரணைகள் ர்தன அவர்களும் இந்திய அமைச் டைபெற்ற பேச்சுவார்த்தைகளின் ருத்துக்கள் குறித்துப் பேச்சுவார் ர்த்தையின் விளைவாகப் பின்வரும்
தொகுதியை விட்டுக் கிழக்கு ான தற்போதைய ஆழ்புலம், புதிய 960) ԼՐԱյ6ÙITլԻ.
த்திற்கு மாகாண சபையொன்று
ச்சுவார்த்தை நடாத்தப்பட்ட வட கு மாகாணத்துக்குமிடையேயான ணேப்புகள், சம்பந்தப்பட்ட திறத்த ாவில் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாகச் மலும் தெளிவாக்கப்படும். ம் கிழக்கு மாக்ாணத்திலும் இருக் ன் அபிலாசைகளைத் தனித்தனியே ன உடன்பட்டுக்கொள்ளப்பட்டன ளுக்கு அமைவாக வட மாகாண "ணமும் ஒன்றிணைவதற்கு ஏற்பாடு ப்பு ரீதியிலான அபிவிருத்தியின் றுக்க்ான பிரேரணை யொன்றைப் ரசாங்கம் விரும்பும், ாரு காலத்திற்கு ஜனதிபதியால் 1U Fl GԾr துணை ஜனுதிபதியின் வாக்குவதைப் பரிசீலிப்பதற்கு ரும்புகிறது. ஐந்து (5) முஸ்லிம் பாராளுமன்ற ாவுக்கு வருகை தந்து இந்திய ன் கீழ் தமிழ் பிரிவினருடனுன விடயங்கள் குறித்துப் பேச்சு அழைக்கப்படலாம்
7

Page 39
38
மேற்கூறப்பட்ட 1986, திசம் ரணைப்படி அம்பாரைத் தொ
880 சதுரமைல் - சனத்தொ6 குப்படி கிட்டத்தட்டச் சிங்க முஸ்லிம்கள் 800 கூட்டு மொ. ணத்திலிருந்து விடுபடவிருக்கு மாகாண மொத்த சனத்தெ ரீதியிலேயே காணிப்பங்கீடு மாகாண மொத்த சனத்ெ கணக்குப்படி 9,76,475-விஸ், பாரைத் தொகுதியில் உள்ள
உரித்தான காணி 446 சது கிழக்கு மாகாணத்தில் உள்ள
மைல், 33% முஸ்லிம்களுக்கு
உரித்தான காணியை முதலி கள் அதிகப்படியான மாகாண விம்கள், தமிழர், சிங்களர் எ6 ணத்தில் உருத்தான காணின் யும் நிர்ணயித்து உத்தரவாதம் சிங்களவருக்கு உரித்தான 9 கிழக்கு மாகாணத்திலிருந்து தொகுதியில் உள்ள சனத் விஸ்தீரணம் நிர்ணயிக்கப்பட
பாடாகொட 28, தமண 27, கிராம சேவையாளர் பிரி பாரைத் தொகுதியில் வழக் பட்டுள்ளது. கல் ஒயா ஆற்று தேசம் வேவகம் பத்து A.G.A பாரைத் தொகுதியின் தென் ந்துள்ள க்ல் ஒயா ஆருக இரு சமுத்திரத்திலிருந்து முஸ்லிம் நீர்வழங்கும் வலது கை வாய் அமைந்துள்ளது. இங்குருனே குத் தேவையான 75% க்கும் லில் சம்மாந்துறைத் தொகு ணப்படுவதால் சீனித்தொ புக் காணிகளும் தொடர்ந்து உள்ள வேவகம் பத்து தெற் பதுதான் நியாயம்.

Iர் 19 இல் வெளிவந்த பிரே நதி-விஸ்தீரணம் ஏறக்குறைய }க் 1981 ஆம் ஆண்டுக் கணக் ாவர் 1,10,000, தமிழர் 2,600, தம் 1, 13,400 கிழக்கு மாகா ம் சனத்தொகைக்கு கிழக்கு கையின் சராசரி நிலப்பரப்பு நடைபெற வேண்டும். கிழக்கு தாகை 1981 ஆம் ஆண்டுக் நீரணம் 3,839 சதுர மைல், அம் சனத்தொகைக்கு நியாயப்படி ர மைல் மட்டுமே. ஆகவே 42% தமிழருக்கும் 1612 சதுர 1267 சதுரமைல், நியாயப்படி ல் ஒதுக்கி அத்தோடு முஸ்லிம் rத்தில் நிலைகொண்டுள்ள முஸ் ண்ணிக்கைக்குக் கிழக்கு மாகா யையும் அவற்றின் எல்லைகளை ம் கொடுக்கப்பட்ட பின்பு 24% 60 சதுரமைல் நிலப்பரப்பில்
நீக்கப்படும். அம்பாரைத் தொகைக்கேற்ப காணியின் வேண்டும்.
ஹிங்குருன 27A ஆகிய மூன்று \ வுகளும் தற்போதைய அம் கத்துக்கு மாருகச் சேர்க்கப் ரக்குத் தெற்கே உள்ள இப்பிர பிரிவைச்சேர்ந்த பகுதி. அம் ற எல்லை இயற்கையாக அமை க்க வேண்டும். சேனநாயக்க தமிழ் விவசாயக்காணிக்ளுக்கு கோலும் இப்பகுதிக்கூடாகவே ச் சீனித்தொழிற்சாலைகளுக் கூடுதலான கரும்பு, பொத்து திக ருந்தே செய்கை பண் ழிற்சிாலையும் எஞ்சிய கரும் பொத்துவில் தொகுதியில் தப் பகுதியோடு விட்டு வைப்

Page 40
அம்பாரைத் தொகுதி தின் சனத்தொகை ஏறக்குை முஸ்லிம்கள் 315,000 = 37%, ணம் 2,960 சதுர மைல், புதி LD1T5T600TBF65) L 9160)|LDU/LD TCG) மாகாணத்தில் ஏற்படவிரு முஸ்லிம்களுக்கும் ஏற்படக்கூ விட வேறு எதுவித நன்!ை அம்பாரைத் தொகுதி அயல் 1,10,000, சிங்களவர், தமது வரோடு சேர்ந்து பலப்பல களையும் பெறக்கூடிய வாய் களை தமிழரும் பெறவேண்டு வெளிவந்த பேரேரணைகளில் மாகாணத்தையும் இணைப்பது களில் விஷேடமாக்க் கூறப்ப களுக்கு எதுவித நன்மையும்
(11) ‘வடக்கு கிழக்கு ம
வன ரீதியிலான இை
கள் அதனைப் பெரும செய்யும் பொருட்டு
(IV) வடமாகாணமும் வதற்கு ஏற்பாடு ரீதியிலான அபிவிரு யொன்றுக்கான பி இலங்கை அரசாங்க
இவ்விரு பிரேரணைகளும் மாகாணம் ஒன்றிணைவதற் கின்றன. அதேவேளை முள் அல்லது கிழக்கு மாகாணத் ணம் பற்றியோ எதுவும் சு
பெங்க்ளூர் பேச்சுவார்த் ணத்தில் மூன்று இன மக்க படுத்தப்படும் என்ற பிரேர இந்திய அமைச்சர் இருவ முற்ருக மாற்றப்பட்டுள்ளை குக் கிடைக்கவிருந்த தனி

நீங்கலான புதிய கிழக்கு மாகாணத் றய 857,000 தமிழர், 409,000=48%, சிங்களவர் 133,000-15% விஸ்தீர நிய கிழக்கு மாகாணத்துக்கு ஒரு தனி ல் அதிகாரப் பகிர்வில் பழைய கிழக்கு த மாகாணசபையால் தமிழருக்கும் டிய ஆபத்தையும் அனர்த்தங்களையும் மயும் கிடைக்கப்போவ்தில்லை. ஆனல் ஊவா மாகாணத்தோடு சேர்வதால் பெரும்பான்மை இனச் சிங்கள நன்மைகளையும் ஆட்சி அதிகாரங் ப்பு ஏற்படும். இப்படியான நன்மை, ம்ெ என்பதற்காகவ்ே திசம்பர் 19இல் வடமாகாணத்தோடு புதிய கிழக்கு து பற்றிப் பின்வரும் (1), (IV) பந்தி டுகிறது. இப்பிரேரணைகளால் முஸ்லிம்
கிடைக்கப் போவ்தில்லை.
ாகாணங்க்ளுக்குமிடையேயான நிறு ணப்புகள் சம்பந்தப்பட்ட திறத்தவர் ளவில் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாகச் மேலும் தெளிவாக்கப்படும்'.
புதிய கிழக்கு மாகாணமும் ஒன்றிணை
செ ய் கி ன் ற தா ன அமைப்பு நத்தியின் இ ர ண் டா ம் நிலை ரேரணையொன்றைப் பரி சீ லி க் க ம் விரும்பும்'.
வடமாகாணத்தோடு புதிய கிழக்கு கு பெருமளவு அநுகூலமாக அமை ஸ்லிம்களின் இன உரிமை பற்றியோ தில் முஸ்லிம்களுக்கான தனி மாக்ா புறப்படவில்லை.
தைக்குப்பின் ஏற்பட்ட கிழக்கு மாகா ளுக்கும் தனித்தனி மாகாணம் ஏற் rணை சனதிபதி ஜயவர்த்தன அவர்கள் ருடன் நடாத்திய பேச்சுக்குப்பின் தயும் அம்மாற்றத்தால் முஸ்லிம்களுக் மாகாணம் இந்திய அமைச்சர் இரு
39

Page 41
வரின் வருகைக்குப்பின் வெளிவந்த றப்பட்டுள்ளதையும் நாம் அவதானி இப்படியான நடவடிக்கைகளால் இல் க்ான பேச்சுவார்த்தையில் இந் இலங்கை முஸ்லிம்களுக்குப் பெரும் ச புள்ளது.
வட மாகாணத்தை அடிப்படையா தில் உள்ள தமிழருக்கு அவர்களின் தாசாரப்படி உருத்தான 1,612 சதுரன வதுதான் வடக்குக் கிழக்கு மாகாணத் றல் அதற்குக் கிழக்கு மாகாண முள் கட்டையாக இருக்கமாட்டார்கள். அதே தில் உள்ள கல்முனே, சம்மாந்துரை அடிப்படையாகக் கொண்டு கிழக்கு பு முஸ்லிம் பகுதிகளான காத்தான்குடி, சேனை, மூதூர், கிண்ணியா, தம்பலகா றிணைத்து 1981 ஆம் ஆண்டு குடிக களுக்கு உருத்தான ,267 சதுரமைல் முஸ்லிம் பெரும்பான்மை மாகாண முஸ்லிம்களின் கோரிக்கையாக இருப்ப குத் தமிழர்கள் முட்டுக்கட்டையாக இ மாகாணத்துக்கு ஒரு மாகாண சபை ணத்தோடு புதிய கிழக்கு மாகாணம் சபை அமைவதையோ முஸ்லிம்கள் முஸ்லிம்களும் இலங்கையில் ஒரு சிறு காரம் பகிர்ந்தளிக்கப்படும்போது மற்ற களும் ஆட்சி அதிகாரத்தை ஏற்க அ தில் தனி மாகாணம் ஏற்படுவதைே எனக் கொள்வதுதான் முறையாகும்.
பேரினக் கொடுமையை எ! உய்வுக்கும் போராடும் இலங்கைத் சிறுபான்மையினரான முஸ்லிம் இ சீனம் செய்யமாட்டார்கள், செய்வு தமிழர் நிரந்தரமாக இந்நாட்டில் க்க்கூடாது என்பதற்காகவே திரு. ஐம்பதுக்கைம்பது சம பிரதிநிதி முஸ்லிம்களுக்கு ஒரு தனிமாகாண படுத்தப்படாவிட்டால் முஸ்லிம் (
40

ஆலோசனையிலிருந்து அகற் கக்கூடியதாக இருக்கின்றன. ங்கை இனப்பிரச்சினை தீர்வுக் யாவின் மத்தியஸ்தத்தில் தேகம் ஏற்படத் தொடங்கி
க்கொண்டு கிழக்கு மாகாணத் 1981ம் ஆண்டு குடிசன விகி மல் நிலப்பரப்பும் ஒன்றிணை தமிழரின் கோரிக்கை என் லிம்கள் ஒருபோதும் முட்டுக் போன்று அம்பாரை மாவட்டத் , பொத்துவில் தொகுதிகளை ாகாணத்தில் உள்ள ஏனைய ஏருவூர், ஒட்டமாவடி, வாழச் மம் ஆகிய பகுதிகளையும் ஒன் ன விகிதாசாரப்படி முஸ்லிம் நிலப்பரப்பை உள்ளடக்கிய &(Ե அமைப்பே கிழக்கு மாகாண தால் அதற்கு வடக்கு கிழக் ருக்கக்கூடாது. புதிய கிழக்கு ஏற்படுவதையோ வட மாகா ஒன்றிணைந்து ஒரு மாகாண விரும்பவில்லை என்பதைவிட, பான்மை இனம், ஆட்சி அதி இனத்தவர்போன்று முஸ்லிம் வர்களுக்கு கிழக்கு மாகாணத் ய பெரிதும் விரும்புகின்றனர்
ர்த்து இன உரிமைக்கும் தமிழ் இனம் தம்மைவிடச் னத்தின் உரிமைகளை உதா தும் முறையல்ல. இலங்கைத் ஒரு சிறுபான்மையாக இருக் இ.ஜி. பொன்னம்பலம் அன்று
துவத்தை வலியுறுத்தினர்.
கிழக்கு மாகாணத்தில் ஏற் னம் நிரந்தரமாக இலங்சிை

Page 42
யில் சிறுபான்மைக்குள் சிறு ஏற்படும். மேலும் ஒற்றைய பான்மை இனத்தின் இன உ இனம் எந்தவகையிலும் உத் சர்வதேச மட்டத்தில் ஏற்றுக்
இந்தக் காரணங்களுக்கா பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வரின் வருக்ைக்குப்பின் 1986 ரணைக்ளை ஏகமனதாக நிரா எழுத்து மூலம் மாண்புமிகு இலங்கை அரசாங்க்ம் இக்கடித மூலம் இந்திய அரசாங்கத்துச் பேச்சுவார்த்தையில் நடு நி திசம்பர் 19இல் வெளிவந்த அடிப்படை அம்சங்க்ளாக ஏ தமிழரைப் பேச்சுவார்த்தை தூண்ட முடியும் என்று இலா
இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில், தூதுக்குழு, டாக்டர் பதீயுத்தி மிகு சணுதிபதியைச் சந்தித்து, வைத்த கிழக்கு மாக்ாணத்தி ணம் அமைப்பதுபற்றிய கோ விம்களையும் கலந்து ஆலோசி இறுதிமுடிவு எடுக்க்ப்படும் எ
attrfi .
கடந்த பெப்ரவரி 13ஆம் கள் தூதுவர் திரு. டிக்ஸித் கித்துக்கு அனுப்பிய பதில் ஒ6 வந்த பிரேரணைகள் உட்பட தைகளின் முடிவுகள் யாவும் தீர்வு ஏற்படக்கூடிய நடவடிக் யும் என்பதை இலங்க்ை அர கிறது' என்று குறிப்பிட் திகளிலிருந்து தெரியவருகிறது
(WI) கிழக்கு மாகாணத்தின் உறுப்பினர்க்ளும் இந்:

பான்மையாக வாழவேண்டிய நிலை ாட்சியுள்ள நாட்டில் ஒரு சிறு ரிமைக்கு மற்ற ஒரு சிறுபான்மை தரவாதமளிக்க முடியாது என்பது கொள்ளப்பட்ட உண்மை.
கவே கிழக்கு மாகாண முஸ்லிம் ஜவ்ரும் இந்திய அமைச்சர் இரு திசம்பர் 19இல் வெளிவந்த பிரே கரித்துத் தமது ஆட்சேபனையை Fணுதிபதிக்குத் தெரிவித்துள்ளனர். த்தை புதுடில்லிக்கு அதன் தூதுவர் கு அனுப்பியதும் இனப்பிரச்சினைப் லைமை வகிக்கவேண்டிய இந்தியா விரேரணைகளைப் பேச்சுவார்த்தைக்கு ற்று உறுதிப்படுத்தினுல் மட்டுமே தயில் கலந்துகொள்ள எம்மால் வ்கைக்கு நிபந்தனை விதித்தது.
இலங்கை முஸ்லிம் கவுண்சில் ன்ே மஹ்மூத் தலைமையில், மாண்பு முஸ்லிம்கள் ஏகமனதாக் முன் ல் முஸ்லிம்களுக்குத் தனி மாகா ரிக்கைபற்றி வினவியபோது, முஸ் த்த பின்னரே இவ்விவகாரத்தில் ன்று சணுதிபதியவர்கள் கூறியுள்
திகதி மாண்புமிகு ஜனுதிபதியவர் அவர்கள் மூலம் இந்திய அரசாங் ன்றில் *1986 திசம்பர் 19இல் வெளி இதுவரை நடந்த பேச்சுவார்த் இனப் பிரச்சினைக்கு நிரந்தரத் க்ைகளுக்கு அடிப்படையாக அமை சாங்கம் மீண்டும் உறுதிப்படுத்து டுள்ளதாகப் பத்திரிகைச் செய் 5} .
ன் ஐந்து (5) முஸ்லிம் பாராளுமன்ற தியாவுக்கு வருகைதந்து இந்திய
4型

Page 43
அரசாங்கத்தின் ஆதரவின் பரஸ்பர அக்கறையுடை துப் பேச்சுவார்த்தை நட என்ற பிரேரணைப்படி இந் கீழ் கிழக்கிலங்கை முஸ்லிம்கள் கப்பட்டாலும் படாவிட்டாலும் இனப்பிரச்சினையில் வெளிநாடு ஒ யளவில் இலங்கை அரசாங்கம்
இலங்கைக்கு வந்த இரு இ. தித்த போது அவர்களைப் பொறு நாட்டில் அகதிகளாக இருக்கும் மட்டத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட் தியாவின் பாதுகாப்பும்தான் முக் கை அரசாங்க்த்தோடு பேச்சுவ இங்கு வந்துள்ளதாகவும், மதரீதிய இந்தியா விரும்பவில்லை என்றும் னர். அத்தோடு தமிழ் பேசும் இ கள்தான் என்பது அவர்களின் வந்த முஸ்லிம்கள் இலங்கைச் வர். இனப் பிரச்சினைக்கு இனரீதிய அதிகாரத்தை மற்றைய இனத் போன்று சோனகரும் - முஸ்லி தனி மாகாணம் அ மை வ த மாகாணம் அமைவதற்கும் : புக்குரிய இந்திய மந்திரி ஏற்று கோரிக்கை இலங்கை முஸ்லிம்க இலங்கை அரசாங்கத்திடமே ே டும் என்று கூறி முஸ்லிம் மாக்ா திய அமைச்சர் உதாசீனம் செய் இன்று எமக்கு எற்பட்டுள்ள காரணம்.
இந்தியத் தமிழ் நாடு இலங் ஆதரவின் பிரதிபலிப்பே, இந்தி கருத்துக்குக் காரணமாகுமான இலங்கை முஸ்லிம் இனத்தவர்க எமதுபிராந்தியத்தில் எம்மைச் சு இந்தோனிஷியா, மலேசியா, வி மாலைதீவு எமக்கு ஆதரவாக இரு
42
 
 

கீழ் தமிழ் பிரிவினருடனுன L வி டய ங் க ள் குறித் த்தும்படி அழைக்கப்படலாம்" திய அரசாங்கத்தின் ஆதரவின்
பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைக் முஸ்லிம்களுடைய உள்நாட்டு ஒன்று தலையிடுவதை கொள்கை அனுமதிக்கிறது.
ந்திய அமைச்சர்க்ளை நாம் சந் புத்தவரையில் இந்தியத் தமிழ் 1,35,000 தமிழர்களும், சர்வதேச ill- தமிழர் பிரச்சினையும், இந் கியம் என்றும் அது பற்றி இலங் ார்த்தை நடத்துவதற்காகவே பில் மாகாண சபை ஏற்படுவதை திட்டவட்டமாகக் கூறிவிட்ட இலங்கை முஸ்லிம்களும் தமிழர் கருத்து. அரேபிய வம்சாவழி சோனக இனத்தைச் சேர்ந்த பில் பகிர்ந்தளிக்கப்படும் ஆட்சி தவரான சிங்களவர், தமிழர் ம்ெகளும் பகிர்ந்து கொள்ளத் 5 ற் கு ம், ம த ரீ தி யி லா ன உள்ள வேறுபாடுகளை மதிப் க்கொள்ளவில்லை. அப்படி ஒரு 1ளுக்கு இருக்குமாயின் அதை கட்டுப் பெற்றுக்கொள்ளவேண் ண சபைக் கோரிக்கையை இந் ததே இந்திய மத்தியஸ்தத்தில் பெரும் சந்தேகத்துக்கு முக்கிய
கைத் தமிழருக்குக் கொடுக்கும் ய அமைச்சரின் முரண்பாடான ல் அரேபிய வம்சாவழிவந்த ளைச் சேர்ந்த அரபு நாடுகளும் ற்றியுள்ள முஸ்லிம் நாடுக்ளுமான |ங்காளதேசம், பாக்கிஸ்தான், ந்து எமது கோரிக்கைக்கு நிச்

Page 44
சயம் உதவுவார்கள் என்பதை இ பொருத்தமானதாகும். இலங்ை இந்தியத் தமிழ் நாட்டு மந்தி வதுபற்றி அரபு, முஸ்லிம் நாடுக பரம் செய்தால் இந்தியாவுக்குப் யும் ஏற்படாது.ஆனல் இலங்ை களுக்கும் பாரதூரமான பிரச்சி பதை மத்தியஸ்தம் வகிக்கும் இ உண்மையில் இந்தியாவும் தமி உதவவேண்டுமானுல் நீதி நிய லிம்களின் கோரிக்கையைக் செயற்படக்கூடாது.
Griša, Girourir GTL) 6ðLDL i Lu G) (6) நாட்டுப் பிரிவினையையும் ப இலங்கை முஸ்லிம்கள் ஆதரி: அதிகாரம் பகிர்ந்தளிக்கும்போ படக்கூடாது. இலங்கை அரச காரத்தை ஏற்று மற்ற இ போன்று இலங்கையில் தலை கிழக்கு மாகாணத்தில் நாம் அமைக்கவேண்டும். எக்காரண வேழுவிட்டால் முஸ்லிம்களை ஏ சிங்களவரே எதிர்க்ாலத்தில் சச விரும்,

இச்சந்தர்ப்பத்தில் கூறுவது மிகவும் விக் முஸ்லிம்களின் இனப்பிரச்சினை ரி தலையீட்டால் புறக்கணிக்கப்படு 5ளில் தகுதியான முறைப்படி விளம் தமிழ் நாட்டுக்கும் எதுவித குறை கைத் தமிழருக்கும், தமிழ் போராளி நினைகளை நிச்சயம் எற்படுத்தும் என் ந்தியமந்திரிகள் உணர்வது நல்லது. ழ் நாடும் இலங்கைத் தமிழருக்கு ாயத்துக்கு மாருக் இலங்கை முஸ் கொச்சையாக்கும் நோக்கத்துடன்
பகைகளிலும் புறக்க்ணித்தபோதும் யங்கரவாத நடவடிக்கைகளையும் க்கவில்லை. ஒற்றையாட்சியின் கீழ் ாது முஸ்லிம்கள் புறக்கணிக்கப் ாங்கம், முஸ்லிம்களும் ஆட்சி அதி னத்தவரான சிங்களவர் தமிழர் நிமிர்ந்து நிற்கக்கூடிய வகையில்
விவரித்தவாறு ஒரு மாகாணம் ங் கொண்டும் இக்கோரிக்கை நிறை மாற்றிய பழிக்கும் பாவித்திற்கும் 5ல பொறுப்புகளையும் ஏற்கவேண்டி
43

Page 45


Page 46
. ܓܡ இழக்கிலங்கையில் முஸ்லிம் பெரும்பான்மையாகவு {5 மாகாண அமைப் இலங்கைச் (grmg
இனப்பாதுகாப்புக்கு தகுந்த காப்புறுதி
எம்.ஐ.எம். முஹியத்
මෙම්