கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை: அக்கரைப்பற்று

Page 1
beidsful LMI
 


Page 2
&IL'èflu
முஸ்லிம் தேச
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

மாகும் உயிர்களின் கதை
அக்கரைப்பற்று
இழப்பீட்டு ஆய்வு மையம்

Page 3
Title:
AuthOr.
Language.
Publisher:
ISBN
Copy(c) Right:
Pages :
First Edition
Price
Satsiyamakum Uyirka
Deprivation Research
Tam||
Deprivation Research 268/1, New Mosque R Akkaraipatu-06 SriLanka +94674922466, +947 email: drcmnakpOya
978-955-50914-04
AuthOr
Xiv + 64
21.03, 2008
LKR 130/-
 

n Kathal
entre for Muslim Nation
Centre for Muslim Nation Oad
74124049, +947162301.61 hOO.COm
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

Page 4
ܢܠ
భభజఃభ
தகவல் திரட்டுவதில் களம் நின்று அரும்பணியா
அங்கத்தினர்கள்.
எஸ்.எம். அஸ்மிர் - செயலாளர் எஸ்.ஏ. அன்வர் அலி - பொருளாளர் ஏஜி அஸ்மி - உப செயலாளர் எம்.எச். அமீர் - உப பொருளாளர் யூஎல், முஸ்தபா - இணைப்பாளர்
எம்.கே. சஹிம் எஸ்.எல். ஹகீல் ஏ.எல். ஜலால் எஸ்ரி முசாதிக் ஏஜி றிஸ்மி ஏ.ஏ. நயீம் எம்.சி முர்சித் என்ரிஎம் றிப்கான் கே.எல். தெளபீக் ஏ.எல். உபைத் எஸ். சதாத் எம்.எம். பஜ்ரி எம்.என்.எம். பசீல் எம்.ஏ. கியாஸ் எஸ்.எல். ஹமீட்
எஸ்.எம். இத்ரிஸ் யூ.எல். நஜிம் ஜனாப் ஸலாம் ஏ.எஸ். அன்சாரி ஏஎல். ஹைேஸனுடீன்
என்ரிஎம். றிஸ்வி
貓
இன்னும் பெயர் குறிப்பிட மறந்த பல வழிகளிலு
உதவிய நண்பர்கள்
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை
 
 
 
 

றிய முஸ்லிம் தேச இழப்பீட்டு ஆய்வு மையத்தின்
ர.எல். ஆஸாத் முகம்மட் ாம்.ஐ. உவைஸ் Tம்.எச். இம்ரான்
அக்கரைப்பற்று ஜூம்ஆ பெரியபள்ளிவாசல் அக்கரைப்பற்று பொலிஸ் நிலையம் Tம்ஐ உதுமாலெவ்வை (முப2) ஆஎல். அஜ்வத் பிரதேச செயலகம்) Tம்ஐ அகமட் லெவ்வை ஓய்வுபெற்ற அதிபர்)
ஆர்.ஏ. பிஸ்றுல் ஹாபி ஆசிரியர்) Tம் றஊப் காரியப்பர் (ஸம் ஸம் பாமஸி ாம்.எச். முஸ்தாக் முகம்மட் துறைமுக அச)
ஹாலித் கென்ஸ்ரக்சன் ஸம் ஸம் பாமஸி சோஷா நலன்புரிச் சங்கம் ஈறோ லங்கா டில்கா ஹாட்வெயார்
ஆர். அப்துல்லா அஸாம் (அல் ஹசனாத் ஸ்.எல்.எம். ஆஸாத் அல் ஹசனாத்

Page 5
GFIDI
கொல்லப்பட்டு விரட்ட இழப்புக்களால் எல்லாம் ( இடப்பட்டதோ அத்தை
 
 
 
 
 

|]LJ9L)
பட்டு இன்னும் எவ்வாறான pஸ்லிம் தேசம் அடையாளம் னக்கும் இந்நூல் அர்ப்பணம்
必
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

Page 6
வேலைத்தட்டம் பற்றி.
அக்கரைப்பற்றில் இதுவரைகாலமும் காணாமல்போன அங்கவீனமுற்ற இன் தகவல் திரட்டலும் முறையாய் ஆவண
முஸ்லிம் தேச இழப்பீட்டு ஆய்வு மைய இவ் ஆவணப்படுத்தலை "நமக்காக ந களமிறங்கியது. சர்வதேச மயப்பட்டுப்போன இலங்ை தளத்தில் இருந்து விமர்சிக்கப்பட்டுக்ெ தீர்வுகளை நோக்கி சிங்கள தமிழ் தேசங் சதுரங்கத்தில் காய்களை நகள்த்திச் செல் வடக்கு கிழக்கில் நேரடியாக இ எக்காரணத்தாலும் புறக்கணிக்கப்பட மு பலிகொடுத்த, காணாமல்ப்போன, அ சொத்துக்களை இழந்த, ஒட்டுமொத் முஸ்லிம்களை சிங்கள தமிழ் தேசங்க புறக்கணிப்பதை, ஏமாற்றுவதை முஸ் இருக்க நியாயமில்லைதான். இனப்பிரச்சினைக்கான தீர்வுகளை ே கிழக்கில் வாழும் முஸ்லிம்கள் ஒரு மு பார்க்கப்படாமை வேதனைக்குரியது. ஆ இந்த சதியை உடைத்தெறியும் மிகப்ெ எடுப்பாக நமது சமூக அரங்கில் நம: எங்களை முறையாக ஆவணப்படுத்தி பிரதேசத்தில் , இனப் பிரச்சினைே காணாமல் போன, அங்கவீமுற்றவர் ஆவணப்படுத்தி இருக்கிறோம்.
05.06.2006ம் ஆண்டு இவ்வேலைத்
நெருக்குவாரங்களின் காரணமாக தாமதி
இறைவனுக்கு நன்றி கூறுகிறோம்.
67.67
15.03.2008 dp6ծ
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை
 

இனமுரண்பாடுகளால் கொல்லப்பட்ட னும் சொத்துக்களை இழந்த முஸ்லிம்களின் ப்படுத்தலும் அவர்களை நினைவு கூர்தலும்.
பம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு தனது முதல் பணியாக ாம் வேலைத்திட்டம் 01" என்று பெயரிட்டு
கயின் சமகால அரசியல் மிகவும் கூரான காண்டிருக்கின்றது. இனப்பிரச்சினைக்கான கள் மிகத் தந்திரோபாயங்களோடு அரசியல் கின்றன.
னப் பிரச்சினையோடு தொடர்புபட்ட, டியாத, எத்தனையோ ஆயிரம் உயிர்களை ங்கவீனப்படுத்தப்பட்ட கோடான கோடி தமாக இனச்சுத்திகரிப்புச் செய்யப்பட்ட ளுடன் சேர்ந்து, சர்வதேசமும் திட்டமிட்டு லிம்களாகிய நாம் இன்னும் விளங்காமல்
நாக்கி நெருங்கிய தருணத்திலும் வடக்கு க்கிய செல்வாக்குச் செலுத்தும் காரணியாக ஆபத்தானது.
பரிய வேட்கையின், இலட்சியத்தின் சிறிய து நலன் வேண்டி இனப்பிரச்சினையோடு க்கொள்ள முதற்கட்டமாக அக்கரைப்பற்று பாடு தொடர்புபட்ட கொல்லப்பட்ட களது தகவல்களை இந்நூல் ஊடாக
திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டபோதும் பல மாகியேனும் வெளிவருவதையிட்டு வல்ல
5. alpidg)ajajiradj (Dip. in Journalism) அமைப்பாளர் விம் தேச இழப்பீட்டு ஆய்வு மையம் E-mail : alhameenullahGDyahoo.com

Page 7
எமது இவ் வேலைத்திட்டம் நடைமு அசெளகரியங்களை தாங்க வேண்டிய நி இம்மடல் ஒரு ஒத்தடம் இது ஓய்வுபெற ஆதரித்து தபாலில் அனுப்பிய கடிதம் 6
MS. 41 MW to søs-t
Retd. Asst. Director of Education
*r *ーجسےXسکتے
صلvCسoجسے صبیحسب>oہیے otجگے " <ކ **<ވ.<ފص لސިޑި rడే@ تتدحرجح حيويخحكى تکلاً قسکو زیر ۲۳دیہ ۳ سیوک سے 55ے メeー一 مسچترج) لاج کے ۔ تریے سے چھتیسر േ ഴ്ച് انتخلیه سسسه ساساتش دز segrys タSっ-ーー کیطیع تغیر کs iتسکینجلس کو لکھ دستبرسمجھ سے G ഇj. -eろごらr ca)ó次つ 、一。 سب سے( hy Qجول
lasë 2, cyst ൧' ܢܐܲܢܐ Gള る
؛ حماسه که یکی ، . » انعکس لندن رویگ
アクrャー、? づox_ら 字 لے ۔ عید ضروئے سہمے اطقی ,e b sor uses بގުތަ (ޗް آس<6 2 جعقسلاویسہ غم سے حیدرستجزیہ کو തുടങ്ങൂ ട്ര്) , തുള്ള) ജ്ഞ 62pz్మత్తు 2 cenరాగ4g
 
 

றையில் இருந்த காலப் பகுதியில் பல ர்ப்பந்தம் ஏற்பட்டது. அத்தனை மனவலிக்கும் ற்ற ஒரு ஆசிரியர் எமது வேலைத்திட்டத்தை பொருத்தம் குறித்து பிரசுரிக்கப்படுகிறது.
20711, Fiscal Bad,
Akkaraipattu ö2. ***: 067 - 2277 125
t to oGo oa
>((് ' املساسكة طيخ محمويطرحم حفر مهیجی 69 కాగe2లా? @లింగ్ شمل قلعے کو (کھالا کtوتے رض کروڑ 60 ف: آج صہ“ مناسک الاقوالاعے وضعیت کسی میتھیو+eللا قسم ضرتc (کھوج کم ل حسیG ذokجعaحی )لایا تصے ۔ الد<تكسمعوޛުޗަ) İ<"88 މިތިلصحتر . لا تختمبئر طلاقع ہوچکے رفقیہ سے سلاہیے تضمیص * ○○r% ں\6 سے ‘‘کاحہ2ہے ۔cزمضمبرو(6یک وقتق آلاچیاa>G نیکو در طی تغیی نزدیکر آن ط
ഭgജ്ഞ9 മല്ലേട്) മഉപ്പ് oxت sسنتیجے ہس نوع 5 سو r٦لDء للا کسی سے
ri۹ل لاهک yeap Vys ܙܐܿܠ9---- ظوچکہ لاحکے بولنے لاً 6\ Pے مماولادت قء لو&sfھیکD 6 ܢ ܟ݁ܐܢܳܢ ܝܙ ۲۲ی لایئے تعبر حیرلا ہے5Y7fح2کے دیk<ک ج> قسکر۲* شستہ تین تک کو --ge at O2 us شے و مص (سہ Yl 5 aaノラであ 2Tらry@ ديدي لا لاصد. ら」ら@ró 。 A
الدكاترك كوكو معجم حr۲۱قع ہے لہو سکے نظڑ دیا x لیتی) متوالیعزعے (S ماری g Oeak2(Sgr@ .. حتی کہ ویسے
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

Page 8
) کو تسعی چستیرہوئے ایک متعلق کی عکصہ 26 علاع گیم طتحریک آسٹریلو (کے لڑکے - سلسلمه (نوع تlی Z (سیر SX۱که -s}cò ی کے تگ تیغ یا گیوهاX ا۲۹ میر اہ &) سے ہے کی لا بسترس (۵)9ڑے /( ♔ഉ طی روی با ۳ لاتی بھیم کیجیے کہ9یلے ۴. نیز تو نو در مکتبی در \\ لیتی سووینٹرل (ری aیئے rCorحصہ کچھ ణాం గర91 易} لنيله يحيى لمخط py2 @52* ജൂ') ) (ലൈ ഫ്രി ബ്ലേ ( ظلمت تو؟ست لوگ لکھےص طشطۓ تستری حک حتی تایید کا آඅබෙවිඳු' හි ܐܝܪ f(లిం2> @h cప్త ・○ ලැබිණrබෙනර් (Gીoા லுடூத்துகிே حdP( سر

Page 9
பிஸ்மில்லாஹிர்றர்மானிர்ரஹீம்.
சுதந்திரத்திற்கு பிற்பட்ட இலங்கையி பரந்தளவில் வெளிக் கொணரப் காலப் பகுதியிலேயே முஸ்லிம் உள்ளாக்கப்பட்டிருந்தது வரலாறுகளி
முறையான சமூக கட்டுமானமும் முஸ்லிம்களின் சமுக தளங்களில் வர்க்கத்துக்கு ஏதுவாய்ப்போயின. இ
சிங்களப் பேரினவாதத்தின் கோதா சி எதிர் விளைவு 1950க்கு பிறகு, ஜனநாt நம்பிக்கையற்று 1980களில் ஆயுதப் தனது இறுதி அத்தியாயத்தில் ஊன்றி
சிங்களப் பேரினவாதத்தின் சிறுபான்ன தமிழர்களும் சமாந்தரமாகவே பார் அரசியல் பார்வைகளும், அமைப்பா புரிதலும் மாற்று நடவடிக்கைகளு அரங்கேறிக்கொண்டேயிருந்த ஆ முஸ்லிம்களின்அரசியல் பரிமாணம்,
 

பில் சிறுபான்மை மீதான நெருக்குவாரங்கள் பட்டாலும், அன்னியர் படையெடுப்பு கள் குறிப்பாக இன ஒடுக்குமுறைக்கு ல் இருந்து தெளிவு.
ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட அமைப்புகளும் அமையப்பெறாமை இன்றுவரை ஒடுக்கும் து கதை.
றுபான்மையினர் மீது கட்டுமீறிப் பாய்ந்ததன் பக போராட்டங்களில் திளைத்திருந்த தமிழர்கள் போராட்டத்தில் நாட்டம் செலுத்தி இன்று அது
நிற்கிறது.
மயை ஒடுக்கும் நிகழ்ச்சிநிரலில் முஸ்லிம்களும் 5கப்பட்டனர். ஆயினும் ஏலவே உறுதியான கமும் தமிழர்களிடம் இருந்ததால் நேர்த்தியான 5ம் தமிழர் தரப்பால் காலத்திற்கு காலம் xதே சமயம் வடக்கு, கிழக்கில் வாழும் புவியியல் அமைப்பு, எதிர்காலம் என்றெல்லாம்
s Tu autor5tö elusi saslai 65 an5

Page 10
எதுவும் அறியாமல் வெறுமனே சிங் தெற்கின் அன்றைய முஸ்லிம் தலைமை கிழக்கின் மேட்டுக் குடிகளையும் இன்றுவரையான முஸ்லிம்களின் அ இட்டதெனலாம்.
1980களுக்கு பிற்பாடு தமிழர்களின் ஆ (வடக்கு கிழக்கு) காப்பாற்றுவதற்கான திட்டமிட்ட குடியேற்றங்கள், இன மொ தாரிகளின் எடுப்புக்களுக்கு நியாயம் ச
வடக்கு கிழக்கில் வாழும் முஸ்லி இருந்துவிடாமல் பங்காளிகளாகுங்கள் முஸ்லிம் இளைஞர்களின் இதயங்களி(
மாற்றுவழிக்கான தெரிவுகள் இல்லாடை நேர் அனுபவித்தமையாலும் ஒரே தேச இன்றும் தமிழ் என்கின்ற மொழி முறை தமிழ் ஆயுதக் குழுக்களோடு இரண இயக்கங்களோடு இணைந்த முஸ்லிம் ே முஸ்லிம் இளைஞர்களை வேகமாகத்
அன்றய சூழ்நிலையில் தமிழ் இய இளைஞர்களையும் முஸ்லிம் தேச வேண்டும். ஏனெனில் அன்று தமிழர் முஸ்லிம் தேசமும் உள்வாங்கப்பட்டிரு
இராணுவம் இயக்க உறுப்பினர்களைத் இறங்கியபோது முஸ்லிம் பிரதேசத்தி போராளிகளை அவர்கள் தமிழ் சகோ காப்பாற்றி இன்னும் ஆதரவளித்துமே தமிழ் இயக்கங்களில் இருந்த முஸ்லி விடுதலைப் போராளிகளாகவே ப புரிந்துகொள்ள முடியும்)
காலப்போக்கில் இஸ்திரத்தன்மை அமைப்புகளை மேலோங்கச்செய்யும் கொண்டது. மாற்று இயக்க உறுப்பினர்க இறங்கியது.
பின் இயக்கவயப்பட்டுப்போன முஸ்
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

கள ஆங்கில மொழியறிவோடு மாத்திரம் கள் பேரினவாதிகளோடு சங்கமமாகி வடக்கு தன்னகத்தே ஈர்த்து படைவைத்தமை அரசியல் பூச்சிய நிலைக்கு அத்திவாரம்
யூயுதம் தாங்கலான போராட்டம் மண்ணை தொனியில் எதிரொலித்தது. சிங்களத்தின் ழி ரீதியான ஒடுக்கு முறைகள் தமிழ் ஆயுத sற்பித்தது.
ம்கள் வெறுமனே பார்வையாளர்களாக என்ற கோசம் தமிழ் ஆயுதக் குழுக்களால் லே வேகமாக பாய்ச்சப்பட்டது.
மயாலும், சிங்கள நிலச்சுரண்டலை நேருக்கு த்தை அடிப்படையாகக் கொண்டமையாலும் யான உறவுகளாலும் முஸ்லிம் இளைஞர்கள் ண்டறக் கலந்தனர். அன்று பிரபல்யமான போராளிகள் தாங்கள் சார்ந்த இயக்கங்களுக்கு திரட்டினர்.
க்கங்களில் இணைந்த எல்லா முஸ்லிம்
விடுதலைப் போராளியாகவே பார்க்க ாகள் கேட்டுப் போராடிய அதே நிலத்தில் ]ந்தது.
தேடி "மண்டைபோடும்" நடவடிக்கையில் ல் உள்ள சகல முஸ்லிம்களும் இயக்கப் தரர்களோ முஸ்லிம்களோ) மறைத்துவைத்து வந்தனர். இதனை புரிந்துகொண்டால் அன்று ம்ெ இளைஞர்கள் முஸ்லிம் தேசத்திற்கான ார்க்கப்பட்டனர் என்பதனை இலகுவில்
அடைந்த தமிழ் இயக்கங்கள் தத்தம் நோக்கில் சகோதரப்படுகொலையில் நாட்டம் ளை கொன்றொழிக்கும் முயற்சியில் முற்றாக
லிம் இளைஞர்களும் தம் தலைமைகளுக்கு

Page 11
கட்டுப்பட்டு மாற்று இயக்க முஸ்லி நிர்ப்பந்தத்திற்கு உட்பட்டனர். (காக்கா6 ஏற்பட்டது) இது முஸ்லிம் பொதுமக் வித்தியாசமான பார்வையினை செலுத்தே
முஸ்லிம் இளைஞர்களை முற்று முழுவ: இயக்கங்கள் தமது நீண்ட நாள் திட் மிலேச்சத்தனத்தை அரங்கேற்றியது. இய கொன்றொழிக்கப்பட்டனர்.
சிங்கள பேரினவாதத்தைவிட பன்மடங் வாடை வீசுவதை உணர்ந்த முஸ்லிம்க இயக்கமயமாகவேண்டிய தேவை ஏற்ட இயங்கிய எல்லோருடைய கூட்டும் L முஸ்லிம் காங்கிரஸின் கீழ்த் திடீர் திரட்
இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தம் இணைந்த காங்கிரஸ் குதிப்பு புலிகளின் கைே நேரத்திற்குள் முஸ்லிம்கள் ஒட்டுமொத் பொரிவதுபோல் அடுத்தடுத்து இடம்பெ
நிராயுதபாணியான முஸ்லிம்கள்
அடக்கப்பட்டவராகவும் ஆயினர். தொ விடுதலையை சுதந்திரத்தை வேண்டி நி முதலில் உருக்கமான ஜனநாயக போராட் மக்கள் எழுச்சியை ஏற்படுத்தி ஆகுமான கைகூடாது போனால் வெற்றி அ6 உள்வாங்கப்படுவதும் தான் வரலாற்று
ஆனால், முஸ்லிம்களின், குறிப்பாக வட களமிறங்கிய முஸ்லிம் காங்கிரஸ் 19 பேரினவாதத்திடம் சரணாகதியடைந்த போராட்டம் மீண்டும் பூஜ்ஜியமானது.
ஒரு தலைவருடைய திராணி, கொள் அந்நிறுவனும் கொண்டுசெல்லப்படும் ( என்ற ஒரு வரலாற்று வாசகத்தில் இருந் அன்றைய இன்றைய அதன் நிலைமை
ஒரு அரசியல் பகடி என்னவென்றால்
 

ம் இளைஞர்களை கொல்ல வேண்டிய வை தம்பி காட்டிக்கொடுக்கும் நிலைமை க்களிடையே போராளிக் குழுக்கள்மீது வண்டிய நிலைக்கு எழுந்தமாகத் தள்ளியது.
தாக பயன்படுத்தி நிறுவனமயப்பட்ட தமிழ் .டத்தை மனவறைகளில் இறுக்கிவைத்த க்கங்களில் இருந்த முஸ்லிம் உறுப்பினர்கள்
கு அதிகமாக, வேகமாக தமிழ் மேலாதிக்க ள், உந்துணர்ச்சி பெற்றவர்கள் விரைவாக பட்டது. ஏலவே இதற்கான தயாரிப்புகளில் மர்ஹ9ம் அஷ்ரஃபுடைய தலைமையில் டாய் ஆனது.
5 வட கிழக்கு மாகாண சபையில் முஸ்லிம் யாங்கல்! வடக்கில் இருந்து இருமணி தமாய் புலிகளால் விரட்டப்படல் சோளம் ற்றன.
கையறு நிலையில் அகதியாகவும், டர்ந்தது தொடர்ந்துகொண்டே இருக்கிறது. ற்கும் ஒரு சமூகம் அல்லது ஒரு அமைப்பு டத்தை மேற்கொள்வதும் இயலாதபட்சத்தில் ன போராட்டங்களில் ஈடுபடுவதும், அதுவும் ல்லது வீர மரணம் என்ற விதிக்குள் ஒழுங்குமுறை.
க்கு கிழக்கு முஸ்லிம்களின் விடுதலைக்காக 87களில் இயங்கி ஒரு தசாப்தத்திற்குள் துரோகத்தனத்தினால் முஸ்லிம்களுடைய
ளளவு அத்தலைவர் மரணித்ததன் பின் முறையில் இருந்து புரிந்துகொள்ள முடியும் து முஸ்லிம் காங்கிரசின் தலைமையையும் களையும் புரிந்துகொள்ள முடியும்.
முஸ்லிம் காங்கிரஸ் முஸ்லிம்களுடைய
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

Page 12
விடுதலையை பெற்றுத்தராது என்று சொ அம்மணங்களை மறைக்க அலமுடி' கL பேரினவாதிகளோடு சேர்ந்து கட்டிக்கெ
புளியமரத்தில் பழுத்து இனிப்பதெப்படி. காங்கிரஸ் முஸ்லிம்களுடைய திடீர் தே உடனடி தயாரிப்பு. ஒரே கேள்வியோடு வேலி. வேலியே பயிரை மேய்ந்தது பி
திட்டமிடப்பட்டு முறையாக ஒழுங்கு ப முஸ்லிம் காங்கிரசிற்கு இப்படியொரு
இருந்தாலும் இன்னும் ஓரிரு தசாப்தத்தி விடுதலை அமைப்பை காணக்கூடிய சா அந்த இலட்சியத்தை நோக்கி பயணிக்க வேண்டிய ஒரு விபத்திப் புள்ளி
முரண்பாடுகள்தான் இருந்தாலும், முஸ் சேர்த்து எல்லோருடனும் சார்ந்து இப்டெ இந்த வேலைத்திட்டத்தையும் மிக மு போனால் மேற்கத்திய வாதம் ஈராக்கில் வி தமிழ் குழுக்கள் பிரிந்து தங்களுக்குள் 8 முஸ்லிம் தேசத்திலும் ஒரு அவல நிை
விடுதலையின் வேர்களான முஸ்லிம் இல இறங்காச் சுமையை நம் சமுகம் க சீதனத்திற்காக உழைக்க அவனது ஆய குழந்தையின் சீதனத்திற்காக உழைக்கு
ஆக சமூகம் குறித்து சிந்திப்பதற்கு நம் பண்ணுவதும் நாம் இருக்கின்ற இந்த சமு குறிவைப்பதை விடவும் நம்மில் சீதனத்தி நம் விடுதலையை விரைவுபடுத்தும்.
மரணத்திற்கு பிற்பாடே நிலையான அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு சமு காலத்தில் அடிமையாக இருப்பதென்ப
இவை எழுத நினைத்தவை.
இனி இங்கு ஆவணப்படுத்தப்பட்டிருக்
வேண்டும். 1980களிற்கு பிற்பாடு காணாமல்போன அங்கவீனமுற்ற 8
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

ல்லி அதிலிருந்து பிரிந்தவர்களும் தங்களது ட்டி மீண்டும் ஒரு கொந்தறாத்து சமுகத்தை ாண்டிருப்பதுதான்.
முறையாக ஆய்வுசெய்யும்போது முஸ்லிம் வையை பூர்த்தி செய்வதற்கு செய்யப்பட்ட இருந்த மக்கள் கூட்டத்திற்கு கட்டப்பட்ட ன்னாளில்.
டுத்தப்பட்டு தயாரிக்கப்பட்டிருக்குமானால் பரிதாப நிலை வந்திருக்காது. என்னதான் நில் ஈமானியத்தோடு கூடிய ஒரு முஸ்லிம் த்தியக்கூறுகள் தென்படத்தான் செய்கின்றன. வேண்டியவர்கள் மிகக் கவனமாக இருக்க மார்க்கப் பிரிவினைகள். எவ்வளவு லிம் என்ற அடைப்பிற்குள் எல்லோரையும் ாழுதிலிருந்தே விடுதலைக்குச் சமாந்தரமாக க்கியமாகச் செய்ய வேண்டும் அல்லாது ளையாடுவதுபோலவும் ஈழப்போராட்டத்தில் ஈகோதரப் படுகொலை செய்வது போலவும் ல தோன்றக்கூடும். கவனம் மிகக் கவனம்!
ளைஞர்களின் தோள்களில் சீதனம் என்கின்ற ட்டிவைத்திருக்கிறது. தன் சகோதரியின் |ளில் அரைவாசி போய்விடும், பின் அவன் ம்போது ஆயுளே போய்விடும்.
இளைஞர்களுக்கு சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் க வட்டம்தான். நம் எதிரிகளில் ஒருவனுக்கு ற்கு உடந்தையானவர்களுக்கு குறிவைப்பது
எ வாழ்க்கை என்கின்ற தத்துவத்தை கம் (முஸ்லிம் தேசம்) அற்ப வாழ்வியல் தை என்ன சொல்வது.
கின்ற வேலைத்திட்டம் குறித்து சொல்லப்பட இனமுரண்பாடுகளால் கொல்லப்பட்ட 5ாயமடைந்த அக்கரைப்பற்று முஸ்லிம்

Page 13
சகோதரர்களின் தொகுப்பு இது. இதி சூழ்நிலையில் இருந்துதான் விளங்கப்ப வெறுமனே தொழில் ரீதியாக முஸ்லிம்களி அது மக்களிடம் சென்றடையும் விதத்தில் ஒரு சிறு எடுப்பாகவே இந்த வேலைத்தி - 01" என்ற பெயரில் நாம் களம் நின்று
இது மாத்திரமன்றி சொத்துக்களின் இழப் எல்லா முஸ்லிம் பிரதேசங்களிலும் ஒ இருக்கிறது.
இங்கு கொல்லப்பட்டவர்களின் பேரில், வி அரசியல் சக்கரம் ஆரம்பித்து ஆடத்
இவர்களில் எத்தனை பேர் இந்த இழ புலம்புகிறார்கள் என்பது அவர்களுடன் இருந்து புரிந்துகொள்ள முடிகிறது. "வாப் என்ற அதிர்ச்சியில் இன்னும் விடுபட சகோதரர்கள் கொல்லப்பட்டதால் வா வாழாவெட்டியாக இருக்கின்ற பெண் பிள்
கனவான்களே! ஊர்ப் பெயரியார்க இப்புத்தகத்திற்குள் அடைபட்டிருக்கும்
இந்த வேலைத்திட்டத்தில் பங்கெடுத்த தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். இப்பணியின் புண்பட்டிருந்தால் மன்னிக்கவும்.
இந்நூலின் உள்ளே அடிக்குறிப்பிடப்பட் உறவினர்களிடமிருந்து பெறப்பட்டவைய எம்மோடு தொடர்புகொண்டு தெரிc திருத்திக்கொள்வதோடு, நன்றியுடையவ
இவ்வண்ணம்,
ஏ.எல். நெளஷாத்
ஸ்தாபகர் முஸ்லிம் தேச இழப்பீட்டு ஆய்வு மை 18. O3. 2008
 

ல்ெ உள்ள குறிப்புக்கள் அந்தக் கால ட வேண்டும். சார்பு நிலையாக அல்லது ன் சில ஆவணத் திரட்டல்கள் இருந்தாலும், இல்லை. அந்த இடைவெளியை நிரப்பும் ட்டத்தை நமக்காக நாம் வேலைத்திட்டம் செய்து முடித்தோம்.
புகளும் உயிர் இழப்புகளும் ஆவணமாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட வேண்டிய தேவை
ரட்டப்பட்டவர்களின் பேரில்தான் முஸ்லிம் தொடங்கியது. ஆடுகிறது. ஆனபோதும் ஒப்புகளை ஈடுகட்ட முடியாமல் அழுது களம் நின்று உரையாடிய அனுபவத்தில் பாவ வெளிக்குள்ள சுட்டுப்போட்டானுகள்" ாமல் மனநோயாளியான மகன், தந்தை ழ்வாதார வழியின்றி வயதுக்கு வந்தும் ளைகள். இன்னும் எத்தனையோ கதைகள்.
ளே! சமூக சேவை நிறுவனங்களே இவர்களை இனம்கண்டு உதவுங்கள்.
எல்லாத் தரப்பினருக்கும் மனதாற நன்றி டையில் தனிப்பட்ட யாருடைய மனமும்
ட்ட தகவல்கள் பாதிக்கப்பட்ட அவர்களது ாகும். அதில் ஏதேனும் தவறுகள் இருப்பின் விக்கும்பட்சத்தில் எமது மறுபதிப்பில் ராயும் இருப்போம்.
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

Page 14
இலங்கை தேசப்படத்தில் ஆ
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை
 

அக்கரைப்பற்றின் அமைவிடம்.

Page 15
பிரதேச
அககரைபபறறு
 

த்தின் எல்லைக் கோடுகள்
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

Page 16
கொல்லப்பட்ட திகதிகளுக் சாட்சியமாகும் உ
பெயர்: சின்னலெப்ை
விலாசம்: புறட்வே Ο1 பிறந்த திகதி 17கொல்லப்பட்ட திக யாரால் நிகழ்த்தட் தகவல்: சகோதரி ச
- குறித்த ஆயுதக் குழு அடித்துக் காயப்படு அங்கிருந்து எடுத்துச் சென்று கொல்லப்பட்டார்.
பெயர்: முஹம்மது 6î6OTeflb: 151, Lğı பிறந்ததிகதி 08 . கொல்லப்பட்டதிச யாரால் நிகழ்த்தட் தகவல் மனைவி சு
- EPRLF இனரால் எடுத்துச் செல்லப்பட்( வட்டத்திற்கு அருகாமையில் சுட்டுக்கொல்ல
3
பெயர்: அகமது லெ விலாசம்: 115, கடற் O3 பிறந்த திகதி 1930 கொல்லப்பட்டதிச யாரால் நிகழ்த்தட் தகவல்: அலித்தம்பி - மீனவரான இவருடைய உடமைகள் முழு, அக்கரைப்பற்று 9 எனும் அவருடைய வசிட முகத்துவார இறங்குதுறையை மையமாக வை இனச்சுத்திகரிப்புச் செய்யும் முதல் நடவடிக்
பெயர்: முகம்மது அ விலாசம்: 182, யூனி பிறந்த திகதி 1942 கொல்லப்பட்டதி: யாரால் நிகழ்த்தப் தகவல்: மனைவி - ஆசிரியரான இவர் பனங்காட்டிலுள்ள த ஆயுதக் குழுவால் கொல்லப்பட்டார்.
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை
 
 
 

கற்ப ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட
ர்களின் பட்டியல்
பை அஹமது முகைதீன் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01,
04 - 1960
தி. 14 - 04 - 1984 பட்டது: தமிழ்ப் பயங்கரவாதிகளால் ஹாரா உம்மா
த்ெதி வைத்தியசாலையில் உயிருடன் வைத்து பின்
இப்றாஹிம் ஆதம்பாவா ப்பள்ளி வீதி, அக்கரைப்பற்று - 05.
- 06 - 939
தி: 27 - 12 - 1984 பட்டது: தமிழ்ப் பயங்கரவாதிகளால் ல்தான் பிவி
டு அக்கரைப்பற்று பழைய சந்தைச் சுற்று ப்பட்டார்.
வ்வை அலித்தம்பி கரை வீதி, சின்ன முகத்துவாரம், அக்கரைப்பற்று - 09
தி: 1985-04-14 பட்டது: தமிழ்ப் பயங்கரவாதிகளால்
நாகூர்த்தம்பி தாக குறையாடப்பட்டு சின்ன முகத்துவாரம் ப்பிடத்தில் வைத்து கொல்லப்பட்டார். சின்ன த்து அப்பிரதேசத்தில் இருந்த முஸ்லிம்களை கையிது.
ரியன் வீதி, அக்கரைப் பற்று - 01
-10-25
தி: 1985-04-14
பட்டது: தமிழ்ப் பயங்கரவாதிகளால்
னது வயல்வெளிக்குச் சென்றபோது தமிழ்

Page 17
பெயர்: முகமட்
656,ortab: U60)
O5 பிறந்ததிகதி:
கொல்லப்பட்ட
யாரால் நிகழ்
தகவல்: நண்ப
- EPRLFஉறுப்பினரான இவர் பொலிசாரா6 சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்.
பெயர்: இப்றாெ விலாசம்: 222
பிறந்ததிகதி: கொல்லப்பட்ட
யாரால் நிகழ் தகவல்: மு.இ.
- பொத்துவில் தகரம்பளயில் தனது மாட்டு பயங்கரவாதிகளால் கொலை செய்யப்பட்ட
புட்டம்பையில்
அக்கரைப்பற்றிலிருந்து சுமார் 4 கிலோட என்ற முஸ்லிம் கிராமம் 150 வருட வரலா 300க்கும் மேற்பட்ட முஸ்லிம் குடும்பங்க உட்பட சகல முஸ்லிம் கலாசார அடைய
புறச்சூழல் தமிழ் பிரதேசங்களால் அர ஏராளமான காணிகள் அப்பிரதேசம் சார்ந்து சுமுகமாக இருந்ததோடு முஸ்லிம்களது இருந்தது.
1985.04.15ல் தமிழ் பாசிசவாதம் புட்டம் கொன்றொழிப்பதோடு அக்கரைப்பற் திட்டமிட்டது.
தெய்வாதீனமாக தகவல் அறிந்த முஸ்லிம் கடற்கரையோரங்களில் அகதியானார்கள் 9 பேரைக்கொண்ட இந்த ஏழைக்குடும்! சிறார்கள் என ஈவிரக்கமின்றி கொன்றும் பாசிசவாதம் அரங்கேற்றியது. இதோ அ
 
 
 
 
 

முஸ்தபா நவாஸ் (டியூக்ஸ் தோழர்) 2ய பொலிஸ் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01
திகதி:1985-04-14
த்தப்பட்டது: பொலிஸாரால்
> அக்கரைப்பற்று சந்தைச் சதுக்கத்தில் வைத்து
லப்பை அஹமது லெப்பை
2, பிஸ்கால் வீதி, அக்கரைப்பற்று-2
1946-04-19
திகதி:1985-04-15 த்தப்பட்டது: தமிழ்ப் பயங்கரவாதிகளால் பைதா
ப் பண்ணையை பார்க்கச் சென்றபோது தமிழ்
Tü.
நடந்த கொடூரம்
மீற்றர் தூரத்தில் அமைந்துள்ள புட்டம்பை ற்று இருப்பைக்கொண்டது. இப்பிரதேசத்தில் ள் வாழ்ந்து வந்தன. இங்கு பள்ளிவாசல்கள் ாளங்களும் ஒருங்கே அமைந்திருந்தன.
ணிடப்பட்டிருந்தாலும், முஸ்லிம்களுடைய காணப்பட்டதால், அவர்களது வாழ்வாதாரம் காணிகளுக்கும் பாதுகாப்பான ஏதுவாக
பை முஸ்லிம் மக்களை ஒட்டுமொத்தமாக ன்ெ ஒரு வாயற்கதவை தாழ்பாளிடவும்
கள் ஓட்டமும் நடையுமாக அக்கரைப்பற்றுக் தப்பியோடுவதற்குக் கூட திராணி இல்லாத த்தை தாய், தந்தை, பிள்ளைகள், சின்னஞ் பற்றவைத்தும் தனது இனவெறியை தமிழ் வர்களது பெயர்களும் விபரங்களும்.
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

Page 18
m
கண்ணீரோடு சொல்கிறார் தப்பிய C ஆதம்பாவா கதீஜா உம்மா.
01. உதுமாலெவ்வை ஆதம்பாவா 02. முகிதீன் பாவா செய்னம்பு 03. ஆதம்பாவா றகீமா 04. ஆதம்பாவா யூசுப் லெவ்வை 05. ஆதம்பாவா உதுமாலெவ்வை 06. ஆதம்பாவா முகம்மத்தம்பி 07 ஆதம்பாவா ஆயிஸா பீவி 08. ஆதம்பாவா ஜூனைதீன் 09 ஆதம்பாவா அயாத்து முகம்மது
அக்கரைப்பற்று பொலிஸ் நிலையத்தில் இக் ஆவணத்தின் பிரதி.
i rue Extract of the G - 1. B. 4 taken f
Akkarai.jpattu
Date : -3 lo: ' o rime : - Jo:2š... I'a
TSTSTSMLLLLSSSLSLLMSLLMSM LMLMMA qeSLS SLSLSLSTSqLLTLTTL LeeSAALLSSLSLLS
At na mraba wa Kathi Esau amma, age 35 years kara 'l oor housewife, residing at Hi -O1 present at the police station, Pue 4:o the terrorists activities er Eva t t a finbai, where I was living with parents and family did not return f I went with the help of my relative iia I li.if fa , t; o Fou2tt; Earnbai on. 19. O!!-- 1985 been brutally chopped and killed. W came with Ine I buri ed the bodie a of
1 - Uthau, Inaal. 69 bobe Att ha mbawa, Eage
a? - fo! cob), ide erabawa, zaiornambu (D. Co 3 . At ha mbea wa Rahima CD. O.B. 4. A thambawa, Yoosufflebbe (D. c)
t. At ha mbawa Uthu malebbe CD. O é. Ait; hai bawa, Mohamedlt hataby C
7. At ha mbawa Ayisha Beebi C : ID 83. A t; tha mtawa Junaide en C ). Ö. F3
9. N tha mbawa Ayathu Mohamed ( Ext te 21e sa mga spot at Fittambai and r rat t; o my sture reference and to obt, nt, lead oyer, and explained, admitt *2. (2. rzé7.2.-ézer. I. ré7rPC ese. tilat the above complaint has been h 1y recorded by me..్య " \\క్తి-
so ao Xes «» «» o «p
i., do hereby certify that the foreg
c - T -13 -h of Police Station, Akkaraipa my personal custody.
 

குடும்ப அங்கத்தவர்களில் ஒருவரான
- வயது 65 தந்தை
一19400812 g5ITuj - 1966.11.08 மகள் - 1968.08.29 LD566 - 1971.0128 LD&56ör - 1971.0128 மகன் இரட்டையர்கள்) - 1975.01.27 LD5Gir
一19770210 மகன் வயது 5 LD&56ör
கூட்டுக்கொலை குறித்து பதிவுசெய்யப்பட்ட
rom the Police Station,
.ge : - - 4 olls. - ... - Para: --- é? ----
요5
female, Muslim, Islam, Sri tanJira Street (No. 136 Akkaraipat; tu
Akkarai.pattu gydetes thus: upted on 1 प्र्.64-1985 fearne from my parents fand family, but my
roIII t:here - to Akkarai pat tua. When s, na anely. M. Abu bucker and A.-M.- , I found that the following have ith , the help. of the relatives who "s p n e o a so o os e o o so o a so e o so a 65 years (father) a B- 1940. O8. 12) Mother
1966. 11 - 18) i sist; er ..B. 1968. O8-29) brother
B- 1971. O1.28) brother D. o.B. 1971. O1-28) brother e o 137592 - 27 ) sist er
age 5 at the time of death) Bro. eturned home. I make this C ompilai.ro ain a.s sistanc e from the governmee di correct Get Fignature . . . . . -- was Seyye do hereby certify orane Estly and ac curat elny and correo
MLL S SSS SS ML LL SL SS SL L L L LL SLL L SL S L LSL LSL SL 0 0L SL LLLL L LSL SLL LLLL LLLLL S LLLS
oiling is a true extract of the titu , of which the original. ia in
10.00 سنٹینین
sWs a on null/vs. එස්ථා రీటిల ffic er-In-C: .
Police stati Akkaraipat tu,

Page 19
பெயர்: பூ
66)ITsui
பிறந்தத 16 கொல்ல
யாரால்
தகவல்:
- EPRLF e gjLlla01JIT607 136) i GJTajlav கொல்லப்பட்டார்.
பெயர்: (
6ήeυπ8li
17 பிறந்த
கொல்ல
யாரால்
தகவல்:
- வண்டில் மாடு உரிமையாளரான இ கொல்லப்பட்டார்
பெயர்:
விலாச
பிறந்த கொல்ல
ungrgo தகவல்
- அரசாங்க முந்திரிகை பண்ணை உதவி வாகனத்தில் செல்லும்போது கொல்லப்
 
 
 

பூசாலி அப்துல் மலிக்
135, பிரதான வீதி, அக்கரைப்பற்று. கதி:1960-06-18 ப்பட்ட திகதி: 1985-04-28 நிகழ்த்தப்பட்டது: பொலிஸாரால்
கே.எம். செய்யது பாத்தும்மா
7ரால் அக்கரைப்பற்று சந்தை சதுக்கத்தில் வைத்து
:: ঠু
சகு இஸ்மாயில் றாசிக் }: 179, வடிகால் வீதி, அக்கரைப்பற்று-01, நிகதி: 1960/1009
ப்பட்ட திகதி: 1985/09/16 நிகழ்த்தப்பட்டது: தமிழ்ப் பயங்கரவாதிகளால் இஸ்மாயில் நாகூரும்மா
வர் வண்ணார வட்டை குளத்தடியில் வைத்து
முகம்மது இஸ்மாயில் - ஆரிபின் b; 129-பீ, புதுப்பள்ளிவீதி, அக்கரைப்பற்று-04 திகதி: 1961-09-21
oப்பட்ட திகதி: 1986-03-19 நிகழ்த்தப்பட்டது: தமிழ்ப் பயங்கரவாதிகளால் அல்-ஹாஜ் எம்.ஐ.அகமது லெவ்வை (ஹனிபர்)
அத்தியட்சகரான இவர் மன்னாரில் தொழிலகத்திற்கு பட்டார்.
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

Page 20
பெயர்: முஹம்ப விலாசம்: பிர, பிறந்த திகதி:
கொல்லப்பட்ட யாரால் நிகழ்
55616) : Z.M.
- 19620826ம் திகதி அக்கரைப்பற்றில்
ஆணர்கள் வித்தியாலயம், அக் முஸ்லிம் யாழ் மகாஜனக் கல்லூரிகளில் பயின்ற7 1982ம் ஆண்டு காலப்பகுதிகளில் EPRL இந்தியாவில் போர்ப் பயிற்சியும் பெற்ற மேலதிக பயிற்சிக்கென பலஸ்தீனத்திற் பாலஸ்தீனத்தில் பயிற்சிக் காலங்களில் இ காரணமாக விசேட பயிற்சிகள் பெற்றது
EPRLF அமைப்பின் தலைவர் பத்மநாப/ 1984ம் ஆண்டு கிழக்கு மாகாண முஸ்லிம இவரின் தலைமையில் நூற்றுக்கும் அ அமைப்பில் போர்ப்பயிற்சி பெற்றனர்.
1985ல் அக்கரைப்பற்றில் ஏற்பட்ட தமி முழுவதும் பரவியது முஸ்லிம்களின் ( அக்கரைப்பற்று பொதுச்சந்தை EPRLF TE முயற்சியுடன் குண்டு வைத்து தகர்க்கட் முஸ்லிம்கள் பலர் கொல்லப்பட்டனர்.
தமிழ் இயக்கங்களின் கடந்தகால நடவடி ஊறிப்போய் இருக்கின்ற கபடத்தனபு முஸ்லிம்களை அகதிகளாக்கும் என்று சி இராணுவ அமைப்பொன்றை நிறுவுவதே
1985ன் நடுப்பகுதியில் அல் பதாஹற் இயக் சிதறுணர்டு கிடந்த முஸ்லிம் இளைஞ கொண்டார். ராபியின் நடவடிக்கையினா ராபியை எப்படியாவது கொன்றுவிட ே அமைப்பாலும் EPRLF அமைப்பாலு மேற்கொள்ளப்பட்டபோதும் முறியடிக்க
1986047 நோன்பு 8ம் நாள் இரவு 820 ம6 நபிலின் அக்கரைப்பற்று இல்லத்தில் வை சுடப்பட்டு மரணமானார்.
- இக்குறிப்பு அவரது நண்பர் நபில் ஆ
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை
 

ஹாஸிம் மொஹம்மட் றாபி ான வீதி, அக்கரைப்பற்று - 02
962-08-26
திகதி: 1986-04-17 தப்பட்டது: ஈறோஸ் இயக்கத்தால் நபீல் ஆசிரியர்
பிறந்தார். தனது கல்வியை அக்கரைப்பற்று மத்திய கல்லூரி மட்டக்களப்பு சிவானந்தா,
F ல் தன்னை இணைத்துக் கொண்டதோடு, ர். 1983ம் ஆண்டு EPRLF அமைப்பினரால் த அனுப்பப்பட்ட குழுவில் இடம்பெற்றார். இவர் காட்டிய உத்வேகம் தந்திரோபாயங்கள் டன் கேணல் தரம் Rank வழங்கப்பட்டது.
வின் நம்பிக்கைக்குரியவராய் திகழ்ந்த ராபி பிரிவிற்கான தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டார். திகமான முஸ்லிம் இளைஞர்கள் EPRLF
ழ் முஸ்லிம் கலவரம் கிழக்கு மாகாணம் பொருளாதாரத்தை அழிக்கும் நோக்குடன் LO, ஈரோஸ், புளட் அமைப்புக்களின் கூட்டு பட்டதுடன் தீயிட்டும் கொழுத்தப்பட்டது.
க்கைகள் இனப்படுகொலைகள் அவர்களின்
ான எணர்ணங்கள் என்றாவது ஒருநாள்
தித்த ராபிஇதற்கு மாற்று வழியாக முஸ்லிம்
ஒரே வழியெனத் தீர்மானித்தார்.
நத்தினை ஆரம்பித்தார். தமிழ் இயக்கங்களில் 'களை தனது இயக்கத்தில் இணைத்துக் ல் ஆத்திரம் கொண்ட தமிழ் இயக்கங்கள் பண்டும் என்று திட்டம் திட்டினர் ஈரோஸ் ம் ராபியைக் கொல்ல பல முயற்சிகள் JLJLL-607.
ரியளவில் ராபியின் பாலிய வயது சினேகிதர் த்து ஈரோஸ் இயக்கத்தினரால் ஒழிந்திருந்து
சிரியரினால் வழங்கப்பட்டது.

Page 21
பெயர்: ஆ
656,orTalib:
பிறந்த தி கொல்லப்
யாரால் நி தகவல் ஏ
- ஈரோஸ் இயக்க உறுப்பினரான இe அருகாமையில் வைத்து STF ஆல் கொ6 என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பெயர்: உ
6theoris Lib:
21 பிறந்ததி கொல்லட்
யாரால் நீ தகவல் உ - உடும்பன் குளத்திற்கு வியாபாரத்திற கிடைக்க்வில்லை.
8
பெயர்: அ
6fleuristib:
22 பிறந்ததி கொல்லப்
யாரால் நீ
தகவல் 8
- வியாபார நிமித்தமாக தமிழ் பிரதேசத்
6huuur:g
6flooms-b
பிறந்த தி கொல்ல
யாரால் தகவல்
கேப்டன் பாறூக் என்று புலிகள் இயக்க பேக்கரி வேலையில் ஈடுபட்டிருந்தே இயக்கத்திற்காக நிறைய விர திர செயல்
翔
 
 
 
 
 
 

நம் பாவா சாலித்தம்பி ஆதம் லெவ்வை 60பி, மத்தியவீதி, நகர்பிரிவு - 05, அக்கரைப்பற்று - 1 தி:1964-03.04
பட்ட திகதி: 1986-06-15 கழ்த்தப்பட்டது: STF ஆல்
பீ அலித்தம்பி
வர் அக்கரைப்பற்று ஆர்கேஎம் பாடசாலை ல்லப்பட்டார். இவர் பூஸா முகாமிலும் இருந்தார்
துமாலெப்பை நாகூர் மீரா லெப்பை
254 அலியா மரிக்கார் வீதி அக்கரைப்பற்று 6
கதி: --
IULL858: 1986.10.2O
கழ்த்தப்பட்டது: தமிழ்ப் பயங்கரவாதிகளால்
மறு லெவ்பை அவ்வாக்குட்டி
ற்கு சென்றபோது கொல்லப்பட்டார். ஜனாஸா
புபக்கர் லெப்பை சுலைமான் லெப்பை
179, முதலியார் வீதி, அக்கரைப்பற்று-04
கதி:
பட்ட திகதி 1986-10-18
நிகழ்த்தப்பட்டது: தமிழ்ப் பயங்கரவாதிகளால்
1லைமா லெப்பை முஹம்மட் உவைஸ்
திற்கு சென்றபோது
ப்றாஹீம் முகம்மது ஹனிபா
1582, ஹிஜ்ரா வீதி, நகர் பிரிவு - 01, அக்கரைப்பற்று - 01 கதி:1959-05-12 ப்பட்ட திகதி 1987-01-07 நிகழ்த்தப்பட்டது: இராணுவத்தால் இஸ்மா லெப்பை தங்கம்மா
த்தால் அழைக்கப்படும் இவர் யாழ்ப்பாணத்தில் பாது LTTE இயக்கத்தால் உள்வாங்கப்பட்டு களில் பங்கெடுத்திருந்தார்.
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

Page 22
பெயர்: பிச்சைத் 6flooris Lib: 346, பிறந்த திகதி 1 கொல்லப்பட்ட
யாரால் நிகழ் தகவல் சஹாப்
- யாழ்ப்பாணத்தில் வைத்து கொல்லப்பட் வாசலில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது.
பெயர்: சரிபுத்தம்
6floorigiLib: 175/3 25 பிறந்த திகதி 1:
கொல்லப்பட்ட யாரால் நிகழ்த் தகவல்: பதுர் நி: - வண்டில் மாடு உரிமையாளரான இவர் சென்றவேளை அடித்தும் சுட்டும் கொல்ல
பெயர்: சம்சுடீன்
விலாசம்: 59, பு பிறந்த திகதி 19 26 கொல்லப்பட்ட
யாரால் நிகழ்த் தகவல்: நண்பர்
- LTTE இயக்க உறுப்பினரான இவர் அ கொல்லப்பட்டார். இளமையில் நேர்மையும் அயலவர்களால் மிகவும் நேசிக்கப்பட்டார்
பெயர்: முஹம்மது விலாசம்: 73/1, பிறந்த திகதி 19 27 கொல்லப்பட்ட
யாரால் நிகழ்த் தகவல் மனைவி - LTE இயக்க ஆதரவாளரான இவர் இந்
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை
 
 

ம்பி அபூசாலி அல் ஹிதாயா வீதி, அக்கரைப்பற்று - 04
75
திகதி: 1987
தப்பட்டது: புலிகளால்
ன் சகோதரர்
டார். இவருடைய ஐநாஸா யாழ். சின்னப்பள்ளி
S suT6)
மத்திய மகாவித்தியாலய வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06
62-05-05
திகதி: 1987-08-20
தப்பட்டது: தமிழ்ப் பயங்கரவாதிகளால்
MOT
வட்டமடு பாலத்தடியில் வைத்து மரம் ஏற்ற ப்பட்டார்.
அபுல் ஹஸன் துப்பள்ளி வீதி, அக்கரைப்பற்று- 05
7-08-15
திகதி:1988 தப்பட்டது: இந்திய இராணுவத்தால்
புக்கரைப்பற்று நாசுவ வட்டையில் வைத்து நற்பண்பும் கொண்ட இவர் தனது பிரதேசத்தில்
அலியார் ஜூனைதீன் ஹிஜ்ரா வீதி, அக்கரைப்பற்று - 05
4.
கதி: 1988-06-26 ப்பட்டது: இந்திய இராணுவத்தால்
திய இராணுவத்தால் கொல்லப்பட்டார்.

Page 23
பெயர்: அ
விலாசம்
பிறந்த தி கொல்ல
யாரால்
தகவல்
பெயர்: உ
6fsonifib:
பிறந்ததி கொல்ல
யாரால் நீ தகவல் J
- ஈரோஸ் இயக்க ஆதரவாளரான இ செல்லப்பட்டு கொல்லப்பட்டார்.
பெயர்: '
விலாசம்
3O பிறந்தத
கொல்ல
யாரால் தகவல்: - அக்கரைப்பற்றில் வைத்து காட்டு ம கொல்லப்பட்டார்.
X
பெயர்:
66oਲਸ 31
கொல்ல
umpirgo தகவல்:
- LTE இயக்க ஆதரவாளரான இவ வைத்து கொல்லப்பட்டார்.
 
 
 

தம் பாவா முகம்மது சரிபூ&ன்
63, AVV வீதி, அக்கரைப்பற்று-06 கதி:1953-02-18 ப்பட்ட திகதி: 1988-08-12 நிகழ்த்தப்பட்டது. LTTE இனரால்
ஆதம் பாவா டீன்
"ல்லப்பட்டார்
துமா லெப்பை அப்துல் கலீல்
223, ஆலிம் றோட், அக்கரைப்பற்று-03 கதி:1958-06-10 பட்ட திகதி: 1988-11-02 நிகழ்த்தப்பட்டது: LTTE இனரால் பூ.எல். றசீதா
இவர் இரவு வேளையில் வீட்டில் வைத்து கடத்திச்
ஆதம்பாவா காசித்தீன் x இல. 8/ஏ, ஜின்னா விதி, அக்கரைப்பற்று - 05. $858: ---
ப்பட்ட திகதி 01 - 09-1988 நிகழ்த்தப்பட்டது: LTTE இனரால் சுலைமா லெவ்வை அவ்வாக்குட்டி
டு என்றழைக்கப்படும் LTE குழுவினரால் அடித்துக்
முகம்மது முகைதீன் அப்துல் மஜீட் x 54, முதலியார் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 04, திகதி: 27 - 1 - 1967 ப்பட்டதிகதி: 21-11-1988 நிகழ்த்தப்பட்டது: தமிழ்ப் பயங்கரவாதிகளால் எம்.எம்.எம். கதாவி
கடத்திச் செல்லப்பட்டு கொச்சிக்காச் சேனையில்
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

Page 24
பெயர்: ஆதம்பா6 விலாசம் 151, பு பிறந்த திகதி 0 கொல்லப்பட்ட
யாரால் நிகழ்த் தகவல் தாயார் :
- மாதுவள புகையிலைத் தோட்டத்தில் ன
பெயர்: முஹம்மது 656,onsib: 214, L.
பிறந்த திகதி 0 கொல்லப்பட்ட யாரால் நிகழ்த் தகவல்: முகம்மது
- புளட் இயக்கத்திற்கு பயிற்சிக்கு செல்லும்
பெயர்: யாசீன் பா
6floorisLib: 238/,
பிறந்த திகதி 19 கொல்லப்பட்டத
யாரால் நிகழ்த்த தகவல் தந்தைய
- - புளட் இயக்கத்திற்கு பயிற்சிக்கு சென்
வைத்து கொல்லப்பட்டார்.
35
பெயர்: சம்சுதீன்
6feomefib: 75/S,
பிறந்த திகதி 15 கொல்லப்பட்ட
யாரால் நிகழ்த் தகவல் தாய் கல
- தனது தந்தையுடன் வயலில் இருக்கும்(
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை
 
 
 
 
 
 

ா கலீல்
துப்பள்ளி வீதி, அக்கரைப்பற்று 5
3 - 08 - 1961
திகதி: 1988
தப்பட்டது: கஜபா இராணுவம் 1ல்தான் பீவி
வத்து கொல்லப்பட்டார்.
क्षं 3
இஸ்மாயில் பதுறுத்தீன் த்திய வீதி, அக்கரைப்பற்று - 05.
5 - 05 - 1967
திகதி: 1988.08.06 தப்பட்டது: இராணுவத்தால்
அபூபக்கர் முகம்மது இஸ்மாயில்
போது வவுனியாவில் வைத்து கொல்லப்பட்டார்.
வா நியாஸ்
ஆலிம் றோட் அக்கரைப்பற்று - 03
54
திகதி: 1988.08.06
தப்பட்டது: இராணுவத்தால்
JT6Ó6ir uT61st
ப்லும்போது வவுனியா செட்டிக் குளத்தடியில்
அஸ்ரப்
மத்திய வீதி, பள்ளிக் குடியிருப்பு - 01, அக்கரைப்பற்று.
- 04 - 1984
திகதி 15 - 04-1989
தப்பட்டது: LTTE இனரால் ந்தர் சபிய்யா உம்மா
போது கொல்லப்பட்டார்.

Page 25
பெயர்: அ
விலாசம்
பிறந்த தி கொல்ல
யாரால் தகவல்:
பெயர்: மு
6ferre-Lib
பிறந்ததி கொல்ல
யாரால்
தகவல்:
- எல்.ரி.ரி.இ இயக்க உறுப்பினரான கொல்லப்பட்டார்.
பெயர்: ச
آتی
விலாசம்
பிறந்ததி கொல்ல
யாரால் தகவல்:
- LTTE ஆதரவாளர் என காரணம் கூ செல்லப்பட்டுக் கொல்லப்பட்டார்.
பெயர்: 8
6ή6υπεπιί
39 O6
பிறந்த கொல்ல
யாரால் தகவல்:
- LTTE ஆதரவாளர் என காரணம் கூ
செல்லப்பட்டுக் கொல்லப்பட்டார்.
 
 
 
 
 
 

தம்பாவா இப்றாஹிம்
இல, 8/ஏ, ஜின்னா வீதி, அக்கரைப்பற்று - 05
கதி: ---
பட்டதிகதி: 07-07-1989
நிகழ்த்தப்பட்டது. LTTE இனரால் சுலைமாலெவ்வை அவ்வாக்குட்டி
ர் கடத்திச் செல்லப்பட்டு கொல்லப்பட்டார்.
கையதின் பாவா முறிஸ் ; 77/1, மத்திய வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06 கதி:19 - 04-1976 ப்பட்டதிகதி: 08 - 12 - 1989 நிகழ்த்தப்பட்டது: ஈ.பி.டி.பி. இனரால் Tib. S. DioGITGOTIT
இவர் கன்னா முனையில் நடந்த மோதலில்
ாவுது லெவ்வை சம்சுதீன்
75/பி, மத்திய வீதி, பள்ளிக்குடியிருப்பு - 01, அக்கரைப்பற்று கதி: 07 - 05 - 1944
ப்பட்டதிகதி 02 - 1 - 1989
நிகழ்த்தப்பட்டது. IPKF ENDLRF இணைந்து. மனைவி கலந்தர் சபிய்யா உம்மா
றி இரவு வேளையில் வீட்டில் இருந்து எடுத்துச்
ம்சுதீன் பதுறுதீன் : 75/பி, மத்திய வீதி, பள்ளிக்குடியிருப்பு - 01, அக்கரைப்பற்று -
திகதி: 20 - 05 - 1967 ப்பட்டதிகதி 02 - 1 - 1989 f85p55iuLL-gi: IPKF ENDLRF QG)60Tbg. கலந்தர் சபிய்யூபா உம்மா (தாய்)
g5) யூறுஇ வீட்டில் இருந்து எடுத்துச்
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

Page 26
பெயர்
விலாக
Lາmm 4O றநத கொல்
unt JT6
தகவல்
- பொத்துவிலில் இருந்து அக்கரைப் வைக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டார். ஐ
பெயர்
விலா
பிறந்த கொல்
urTJT6 தகவல்
- EPRLF இயக்க உறுப்பினராகிய இ கொல்லப்பட்டார்.
பெயர்
66bn
பிறந்த கொல்
42
unty Te தகவல் - சாகாமத்து வயலுக்கு சென்றபோது
பெயர்
விலா
பிறந்த 43 கொல்
uJTJTe
தகவ6 - EPRLF ஆதரவாளரான இவர் அக்க வைத்து கொல்லப்பட்டார். இயற்கையாக மேடை நாடகத்தை அரங்கேற்றியவர். இ வேட்டுக்களுடன் அடக்கம் செய்யப்பட
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை
 
 
 

; அப்துல் குத்துஸ் ஸாஜஹான் சம் 150, புதுப்பள்ளி வீதி, அக்கரைப்பற்று - 05 5 திகதி 17 - 08-1963
லப்பட்ட திகதி: 07 - 1 - 1989 ல் நிகழ்த்தப்பட்டது. EPRLF இனரால் p தாய் றாயிலா உம்மா
பற்றுக்கு பஸ்ஸில் பயணிக்கும்போது இறக்கி னாஸா கிடைக்கவில்லை)
ஆதம்லெவ்வை பாரீஸ் சம். 158/2, ஹிஜ்ரா வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01 5 திகதி: 08 - 01 - 1973 லப்பட்ட திகதி: 22 - 06 - 1989
ல் நிகழ்த்தப்பட்டது. LTTE இனரால் b ஆதம்லெவ்வை தாரிபா
இவர் வவுனியா செட்டிக் குளத்தடியில் வைத்து
: அபூபக்கர் முஹம்மது பாறுக் சம்: 181, மையவாடி வீதி, நகர்பிரிவு - 05, அக்கரைப்பற்று 5 திகதி: 1974
லப்பட்ட திகதி: 1989 ல் நிகழ்த்தப்பட்டது. LTTE இனரால்
0: சகோதரர் கொல்லப்பட்டார். ஜனாஸா கிடைக்கவில்லை
: முஹம்மது ஹசனார் அச்சி முகம்மது குலீல்
சம்: 219, ஜின்னா வீதி, அக்கரைப்பற்று - 04 5 திகதி 15 - 10 - 1957 லப்பட்ட திகதி 01.08.1989 ல் நிகழ்த்தப்பட்டது. LTTE இனரால் ஸ்: முஹம்மது இப்றாஹிம் அவ்வாக்குட்டி
ரைப்பற்று ஆயிஷா வித்தியாலய ஒழுங்கையில் வே கலைஞரான இவர் உயிரே உனக்காக" என்ற வரது ஜனாஸா இந்திய இராணுவத்தின் மரியாதை ட்டது.

Page 27
பெயர்: முகம் 6fleurisLib: 11. பிறந்த திகதி கொல்லப்ப யாரால் நிக தகவல்: ஏ.அ - 1989 ஆகஸ்ட் முதலாம் திகதி சற்றும் விடுதலைக்கான ஒளிவிளக்கை ஏந்திநின் என்ற எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாது அை விடிந்தது. ஆனால், அலி உதுமானின்
அவரது இரத்தம் சிந்திய இந்த மணனு மறக்கவே முடியாத ஒரு நாளாய் மாற்றி பல்லாயிரக்கணக்கான மனித உள்ளங்கள்
இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தின் காரண முஸ்லிம்களுக்கு சொல்லொணர்ணா அடிவருடிகளாய் செயற்பட்ட தமிழ் இ. முஸ்லிம்கள் முகம்கொடுக்க வேண்டி ஏ, உதுமான் தைரியமாக குரல் எழுப்பினார், ! அப்போதைய IPKF இன் அக்கரைப்பற்று உதுமான் சேருக்கும் அடிக்கடி முரை சுட்டுக்கொன்ற ENDLF இன் அக்கரைப்ப படைக்கும் அலி உதுமான் சேருக்கும் ENDLF இனர் அவருக்கு பல தடவை 3 திகதியதனது டயறிக் குறிப்பில் அவர் இ. me on the T. Phone" (fav60floi 60)Lu/675677 அலி உதுமான் சேருக்கு இவ்வாறான கெ இருந்தன. அந்த நாட்கள் அவருக்கும் த6 என அவரது துணைவியார் கூறினார்.
அவர் வாழ்ந்த கால கட்டம் முஸ்லிம நெருக்குதல்களும், அடக்கு முறையும் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக வெடித்த வன அடி மனதுள் புதையுண்டு கிடந்த இனவா பிற்காலத்தில் முஸ்லிம்களது உயிருக்கு வாழ்விடங்களில் இருந்து விரட்டி அ அடிப்படை காரணியாய் அமைந்தது நா அதன் ஆரம்ப காலங்களிலேயே அடை
அலி உதுமான் பிரதிநிதித்துவம் செய்த சமுகத்தின் உணர்வுகளையும் அபிலான வரலாற்றில் மறக்கப்பட முடியாத போ எதிர்காலத்திலும் நினைவுகூரப்படுவார்.
* துப்பாக்கி அரக்கரும் மனித விதியும்
 
 

து இஸ்மாயில் அலி உதுமான் , அலிஉதுமான் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 02
01 - 03 - 1946
டதிகதி: 31 - 08-1989 2த்தப்பட்டது: ENDLF இனரால் ர்.ஏ. பிஷ்றுல் ஹாபி
எதிர்பாராத ஒரு தருணத்தில் எங்களது சமுக ) ஓர் உன்னதமான மனிதனை இழந்து விடுவோம் றும் வழமைபோல் ஒரு சாதாரண நாளாய்த்தான் முன்னெற்றியை கிழித்த துப்பாக்கி ரவைகளும் 2ம் - அந்த நாளை வரலாற்றின் பக்கங்களில் பிட்டது. இந்த துயரச்செய்தியை நம்ப முடியாமல் ர் அதிர்ச்சியில் உறைந்துபோய் விட்டன.
ாமாக இங்கு வந்த IPKF வட கிழக்கில் வாழும்
கொடுமைகளை இழைத்தனர் அவர்களது பக்கங்கள் மற்றும் புலிகளது கெடுபிடிகளுக்கும் ற்பட்டது. இந்த அராஜகங்களுக்கு எதிராக அலி மாகாண சபை உறுப்பினராக அவர் இருந்தபோது பொறுப்பாளர் கேணல் நெஞ்சப்பாவுக்கும் அலி ன்பாடுகள் எழுந்தன. அதேபோல் அவரைச் ற்று பொறுப்பாளர் சீலனுக்கும் அவனது குண்டர் இடையே அடிக்கடி வாய்த்தர்க்கம் ஏற்பட்டது. அச்சுறுத்தல் விடுத்திருக்கின்றனர். 198905.07 ம் 56) stop 67(4pgill/?oldiáilipsti. "Seelan's Boys threatened
தொலைபேசி மூலம் என்னை அச்சுறுத்தினர்) லை அச்சுறுத்தல்கள் அடிக்கடி வந்த வண்ணமே னக்கும் சந்தோஷம் இல்லாத சோகமான நாட்கள்
களை பொறுத்தவரை மிகவும் சிக்கலானதும்,
மலிந்ததுமான ஒரு காலகட்டமாகும். 1985ல் முறைகள் ஆயுதம் தாங்கி தமிழ் குழுக்களின் த உணர்வுகளை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டுவந்தது. ம் உடமைகளுக்கும் - ஏன் தமது பாரம்பரிய டிக்கப்பட்டதற்கும் இந்த இனவாத உணர்வே ம் எல்லோரும் அறிந்ததே. இந்த அச்சுறுத்தலை யாளம் கண்டோருள் அலி உதுமானும் ஒருவர்
து ஒரு கட்சியின் கருத்தையல்ல மாறாக ஒரு
ஷகளையுமே அதனால்தான் இந்த சமுகத்தின் 7ளியாக அவர் இன்று நினைவுகூரப்படுகிறார்.
நூலில் இருந்து
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

Page 28
பெயர்: முகம்ம
விலாசம்: இ6
45 பிறந்த திகதி: கொல்லப்பட்
யாரால் நிகழ் தகவல: மு.இ.
- LTTE இயக்க உறுப்பினராகிய இவ கொல்லப்பட்டார்.
பெயர்: ஆதம்!
66)ITs Lib: 86,
46 பிறந்த திகதி கொல்லப்பட்
யாரால் நிகழ் தகவல் முகம்
- LTTE இயக்க உறுப்பினராகிய இவர் இந்தியப்படையின் உதவியுடன் EPRLF இ
பெயர்: அப்து
6fiebrefub: el
பிறந்த திகதி கொல்லப்பட்
யாரால் நிகழ்
தகவல் அப்து
- அரிசி ஆலை உரிமையாளரான இவ
பெயர்: அஹ
விலாசம்: அ 48 பிறந்த திகதி கொல்லப்ப
யாரால் நிக தகவல்: நண்
ENDLF இயக்க உறுப்பினராகிய இவர் க(
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை
 
 

து இஸ்மாயில் கலீல்
).06, புதுப்பள்ளி வீதி, அக்கரைப்பற்று - 05
15 - 03 - 1971
டதிகதி: 28 - 05-1988
த்தப்பட்டது. EPRLF இனரால்
பாததுமமா
ர் அக்கரைப்பற்ற 8ம் குறிச்சியில் வைத்து
JT6 it ef66
மாவடிச் சந்தி, அக்கரைப்பற்று - 06
1972
டதிகதி: 1989
2த்தப்பட்டது. EPRLF இனரால் மதிஸ்மாயில் அவ்வாக்குட்டி
பயிற்சி முடிந்து விடுமுறையில் வரும்போது இனரால் கொல்லப்பட்டார்.
ல் றஹீம் ஹாஜியார் முஸம்மில் ம்பாரை வீதி, பட்டியடிப்பிட்டி, அக்கரைப்பற்று
:01 - 02 - 1966
ட திகதி: pத்தப்பட்டது. EPRLF இனரால் ல் றஹீம் ஹாஜியார் நிஸாம்
ர் பட்டியடிப்பிட்டியில் வைத்து கொல்லப்பட்டார்.
Dl. 6606)u pă
க்கரைப்பற்று - 02
: 1968
ட்டதிகதி:1989 - 1990 ழ்த்தப்பட்டது: LTTE இனரால்
TLII
ளூவாஞ்சி குடியில் வைத்து கொல்லப்பட்டார்.

Page 29
பெயர்: முகம்ம
6feomeFlb: Los
பிறந்த திகதி
கொல்லப்பட்
49
யாரால் நிகழ் தகவல் முகம்
- இவர் LTE இயக்க ஆதரவாளர்
பெயர்: சரிபுத் 656,origib: 32,
5O பிறந்த திகதி: கொல்லப்பட்
யாரால் நிகழ்
தகவல். யு.எல்
- சாரதியான இவர் பொலநறுவையில் வைத்
பெயர்: காதர் (
66pmeFlb: 24,
பிறந்த திகதி:
கொல்லப்பட்
51
யாரால் நிகழ்
தகவல். அப்து
- தமிழ் பிரதேசத்தில் வைத்து கடத்தப்பட்டு (
"எனது தந்தையின் இழப்புக்கு எமக்கு ஆ மரணித்தவரது பிள்ளையொன்றின் வேண்டு
பெயர்: முகம்ம
66 TFLib: 60).
பிறந்ததிகதி கொல்லப்பட்
யாரால் நிகழ் தகவல் சரிபுத்
- LTE இயக்க உறுப்பினராகிய இவர் தமிழ்
 
 
 

து அபூபக்கர் பாயிஸ் ஜிதுல் றஹ்மான் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06
டதிகதி: 1989 - 90 த்தப்பட்டது: இராணுவத்தால் மது அபூபக்கர் சித்தி பரீதா
ம்பி செய்யது அஹமட்
மத்திய வீதி பள்ளிக்குடியிருப்பு - 02, அக்கரைப்பற்று
03 - 06 - 1967
ட திகதி: --- த்தப்பட்டது: தமிழ்ப் பயங்கரவாதிகளால்
.எம். அனஸ்
து கொல்லப்பட்டார்.
முஹைதீன் முகம்மது அப்துல் காதர்
அம்பாரை வீதி, பட்டியடிப்பிட்டி, அக்கரைப்பற்று - 06
29 - 07 - 1913
டதிகதி 10 -10 - 1990 த்தப்பட்டது: தமிழ்ப் பயங்கரவாதிகளால் ல் காதர் யாகூப்
கொல்லப்பட்டார். இனாஸா கிடைக்கவில்லை)
ஆதாரம் கிடைக்கப்பெற வேண்டும்." இது கோள்
திஸ்மாயில் இப்றாலெவ்வை )LLU6JITQ 6f6), ULQU JQůSAL-19, 9ěš560)gŮLufhgp - 06
09 - 05 - 1973
டதிகதி 05 - 03-1990 த்தப்பட்டது: தமிழ்ப் பயங்கரவாதிகளால் தம்பி சபுறா உம்மா
ஆயுதக்குழுக்களால் கொல்லப்பட்டார்
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

Page 30
பெயர்: சேகு அ
6fheorylib: 24,
53 பிறந்த திகதி: கொல்லப்பட்
யாரால் நிகழ்
தகவல் அப்து - 'தயவு செய்து எங்கள் மகன் அணி பெற்றுத்தரவும் "தகவல் திரட்டச் சென்ற வே என்ற எதிர்பார்ப்பில் அவரது தாயின் வேe
பெயர்: ஆதம்ெ
6feometh: 196.
பிறந்த திகதி:
கொல்லப்பட்
யாரால் நிகழ் தகவல் சரீனா
- LTTE இயக்க ஆதரவாளரான இவர் அம்பு இலங்கை இராணுவத்தால் கொல்லப்பட்டா
பெயர்: இலவத்
6feome-Lib: 257
பிறந்த திகதி: கொல்லப்பட்
யாரால் நிகழ் தகவல் எம்.ஏ.
- கொழும்பில் இருந்த வேளை சந்தே கொல்லப்பட்டார்.
பெயர்: முகிரீன் விலாசம்: 148 பிறந்த திகதி:
கொல்லப்பட்
56
யாரால் நிகழ் தகவல் திரும
- LTE இயக்க ஆதரவாளரான இவர் இறக்க எரியூட்டிக் கொல்லப்பட்டார்.
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை
 
 
 
 
 

Hப்துல் காதர் முகம்மது அனிஸ் அம்பாரை வீதி, பட்டியடிப்பிட்டி அக்கரைப்பற்று -08
05 - 08 - 1975
டதிகதி: 06 - 08-1990 த்தப்பட்டது: தமிழ்ப் பயங்கரவாதிகளால் ல் காதர் யாக்கூப் ஸின் நஷ்ட ஈட்டை மிகவும் சீக்கிரத்தில் ளை ஏதோ நஷட ஈடு வழங்கப்படப் போகிறது ண்டுகோள் இது
லப்பை அஸனார் ஆப்தீன்
புதுப்பள்ளி வீதி, அக்கரைப்பற்று - 05
1964
டதிகதி: 05 - 06 - 1990 த்தப்பட்டது: இராணுவத்தினரால்
பாரை விதியில் உள்ள 8ம் கட்டையில் வைத்து
தம்பி ஹஜ்ஜால் அக்பர்
', ஏ.வி.வி. வீதி, அக்கரைப்பற்று - 05
05 - 06 - 1964
ட திகதி: 1990
த்தப்பட்டது: இராணுவத்தினரால்
இலவத் தம்பி
5கத்தின் பேரில் எடுத்துச் செல்லப்பட்டு
ா சாஹிபு உதுமான் லெப்பை , முதலியார் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 03
1963
ட திகதி: 04 - 08-1990 த்தப்பட்டது: இராணுவத்தினரால்
தி. நிஸ்ரீனா அமீன் ாம சந்தியில் வைத்து இலங்கை இராணுவத்தால்

Page 31
பெயர்: சீனி மு: விலாசம்: 36, பிறந்த திகதி: கொல்லப்பட்ட
யாரால் நிகழ் தகவல் எஸ்.எ
- புளட் இயக்க உறுப்பினரான இவர் அக் இவரது அயலவர்களின் கருத்துப்படி அ இவர் விஷஐந்துகளுக்குக் கூட உபத்திர
பெயர்: நாகூர் 6foomfib: 304 58 பிறந்த திகதி: கொல்லப்பட் யாரால் நிகழ் தகவல்: மீராெ
- LTTE இயக்க உறுப்பினராகிய இவர் அ. பொத்துவில் மஜீதிடம் சரணடைந்து பெருநா திரும்பும்போது அக்கரைப்பற்று பொலிஸ் ந
பெயர்: முஹை விலாசம்: அ பிறந்த திகதி கொல்லப்ப
59
யாரால் நிக
தகவல்: முை
- புளட் இயக்க உறுப்பினராகிய இவர் பொத்துவில் மஜீதிடம் சரணடைந்து பெருந திரும்பும்போது அக்கரைப்பற்று பொலிஸ்
 
 
 
 

ம்மட் ஹக்தீன் ல்முனல்வறா வீதி, அக்கரைப்பற்று - 04
2 - 02 - 1964
திகதி 1990 - 06 - 27 தப்பட்டது: இராணுவத்தினரால்
றமீஸா
கரைப்பற்றில் வைத்து கொல்லப்பட்டார். அன்பும் கருணை உள்ளமும் கொண்ட வம் செய்ய முனையாதவர்.
நம்பி ஜார்தீன் (றியாஸ்)
ஹிஜ்ரா வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01
06 - 06 - 1971 .திகதி: 27-06 - 1990
த்தப்பட்டது: இராணுவத்தினரால் லப்பை சுலைஹா உம்மா
க்காலப் பகுதியில் எஸ்எஸ்பியாக இருந்த ளை முன்னிட்டு பொத்துவிலில் இருந்து வீடு லையத்தடியில் வைத்து கொல்லப்பட்டார்.
தீன்பாவா அன்ஸார் தார வைத்தியசாலை
1961
டதிகதி 1990. 06, 27 த்தப்பட்டது: இராணுவத்தினரால் D56ër LIGJIT
புக்காலப் பகுதியில் எஸ்எஸ்பியாக இருந்த ளை முன்னிட்டு பொத்துவிலில் இருந்து வீடு ைெலயத்தடியில் வைத்து கொல்லப்பட்டார்.
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

Page 32
பெயர்: ஆதம்!
6theory-Lib: 5/6
பிறந்த திகதி: 6O கொல்லப்பட்
யாரால் நிகழ் தகவல்: கே.எ
- LTTE இயக்க ஆதரவாளரான இவர் ( மீட்கப்பட்டார்.
பெயர்: முஹம்
6feomLib: 13
பிறந்த திகதி
கொல்லப்பட
யாரால் நிகழ் தகவல் இஸ்
- புலிகள் இயக்க ஆதரவாளரான இவர் விமான நிலையத்தில் கைது செய்யப் கொல்லப்பட்டார்.
பெயர்: முஹம்
6flooristib: 66
பிறந்த திகதி கொல்லப்பட்
யாரால் நிகழ் 雛 தகவல்: முஹ
- பொத்துவில் விதியில் உள்ள தனது தே பட்டிருந்தார் எனக் கூறி புலிகளால் சுட்
பெயர்: இஸ்ம
விலாசம்: 38
பிறந்ததிகதி கொல்லப்பட
யாரால் நிகழ் தகவல் அக
- பொலனறுவையில் வைத்து கொல்லட வந்த பெண் பிள்ளை ஒன்று இருக்கிற நிலையில் இருக்கிறோம்" இது கொல்ல
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை
 
 
 
 

ாவா முகம்மது லாபிர்
, பொது வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06
23 - 2 - 1957
ட திகதி 1990
2த்தப்பட்டது: இராணுவத்தினரால் ல், மலீஹா
கொல்லப்பட்டு ஒலுவில் கடற்கரையில் சடலமாக
மது முகைதீன் முகமட் ஹனிபா
6/1, முதலியார் விதி, அக்கரைப்பற்று
27 - 04 - 1968
ட்ட திகதி 1990 pத்தப்பட்டது: இராணுவத்தினரால் மாலெவ்வை ஆசியா உம்மா
இலங்கை புலனாய்வுத் துறையால் கட்டுநாயக்க பட்டு அக்கரைப்பற்று STF கேம்பில் வைத்து
மது இப்றாஹீம் நிலாம் h, கரீம் கட்டிட வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01
13 - 07 - 1957
டதிகதி: 21-07-1990 pத்தப்பட்டது: LTTE இனரால் ம்மது இப்றாஹீம் கமால்தீன்
னிர் கடையில் வைத்து இராணுவத்துடன் தொடர்பு டுக்கொல்லப்பட்டார்.
ாலெவ்வை அப்துல் காமிது 4/1, மத்திய வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06
:21 - 06 - 1964
டதிகதி: 16 - 09-1990
pத்தப்பட்டது: LTTE இனரால்
து லெவ்வை சித்தி பரீதா
ப்பட்டார். "எந்த வித வருமானமும் இன்றி வயது து நாங்கள் ஆணர் துணையின்றி மிகவும் கஷ்ட ப்பட்டவரின் மனைவியின் அபலக்குரல்.

Page 33
பெயர்: மு:
666briefib:
பிறந்ததி 64 to
6.8566)
யாரால் நி தகவல் மு
- வாழைச்சேனையில் வைத்து கொல்லட்
பெயர்: கலி
6fleurisLib:
65 பிறந்ததி கொல்லப்
யாரால் நி
தகவல் க
- வியாபாரத்திற்கு சென்றவர் தமிழ் ஆ இஜனாஸா கிடைக்கவில்லை)
பெயர்: மு:
6felong-Lib:
பிறந்த தி: கொல்லப்
யாரால் நி தகவல் மு
-LTE இயக்க உறுப்பினராகிய இவர் ஹிங்கு கிடைக்கவில்லை)
பெயர்: கட
6fheong-Lib:
பிறந்ததி கொல்லட்
67
யாரால் நி தகவல். சி
- களுவாஞ்சி குடியில் வைத்து கொல்லட
 
 
 
 
 
 

ஹம்மது சரீப் சஹாப்தீன் 182, காதிரிய்யா கடற்கரை வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01 கதி: 26 - 04-1969
பட்டதிகதி 08-06 - 1990 கழ்த்தப்பட்டது: LTTE இனரால் 1.கா. றவீனா (மனைவி)
பட்டார் ஜனாஸா கிடைக்கவில்லை.
ந்தர்வாவா சீனி முஹம்மட் 19 தப்லீக்றேட், பள்ளிக்குடியிருப்பு-02
55: 195o-Oз-1o
பட்ட திகதி 1990
கழ்த்தப்பட்டது: தமிழ்ப் பயங்கரவாதிகளால்
லந்தர் பாவா ஹாஜரா பீவி
யுதக் குழுக்களால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்.
ஹம்மத் காஸிம் முகம்மது முஸ்தபா
2991, ஹிஜ்ரா வீதி, அக்கரைப்பற்று. கதி:1973-05-25 பட்ட திகதி: 1991-02-07 கழ்த்தப்பட்டது: இராணுவத்தினரால்
கைதீன் பாவா செயீனம்பு
றாணையில் வைத்து கொல்லப்பட்டா ஜனாஸா
பூர் பயறுஸ் (நியாஸ்)
கிழக்கு வீதி, அக்கரைப்பற்று-01
கதி: ---
பட்ட திகதி: 1991-01
கழ்த்தப்பட்டது. LTTE இனரால்
த்தியும்மா (தாய்)
ப்பட்டார்.
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

Page 34
பெயர்: இசுமாெ 6theoristib: 236, 68 பிறந்த திகதி 1 கொல்லப்பட்ட
யாரால் நிகழ்த்
தகவல். உதுமா
- திருக்கோவிலில் வைத்து கொல்லப்பட்ட
பெயர்: முஹம்ம
6feomeFib: 77, பிறந்த திகதி: கொல்லப்பட்ட யாரால் நிகழ்: தகவல்: முஹம்
- வவுனியாவில் வைத்து கொல்லப்பட்டார்
缀
பெயர்: அகமது ! 6fleuristib: 206, 7Ο பிறந்த திகதி: - கொல்லப்பட்ட
யாரால் நிகழ்த் தகவல்: எம்.எஸ்.
- மாந்தோட்டத்தில் வைத்து கொல்லப்பட்
பெயர்: ஸவுக்கத் 6floomfib: 299, பிறந்த திகதி 9 கொல்லப்பட்ட யாரால் நிகழ்த் தகவல்:
- சம்மாந்துறையை பிறப்பிடமாகக் கொண வசித்து வந்தார். இரவு வேளையில் பொத் இருந்த பொலிஸ் அதிகாரி சந்தேகம் மேல நடத்தினார். ஆன்மீக பலம் கொண்டவர்
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை
 
 
 
 

ப்பை நாகூர் தம்பி பதுர் வித்யாலய வீதி, நகர்பிரிவு-05, அக்கரைப்பற்று-01
35
திகதி:1991-03-24
தப்பட்டது: LTTE இனரால்
லெவ்வை சரீபா உம்மா
ார். ஜனாஸா கிடைக்கவில்லை)
8
து இப்றாலெப்பை மஃஸ9க் முதலியார் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 04
1965-10-10
திகதி 1996-10-25 ந்தப்பட்டது: தமிழ்ப் பயங்கரவாதிகளால் மது இப்றாலெப்பை பதுறு நிஸா
ரோ லெப்பை முகம்மது சலாஹா
வம்மிடிய வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06
திகதி: 2001-12-21
தப்பட்டது: தமிழ்ப் பயங்கரவாதிகளால்
மெளறு நிஸா
டார். ஜனாஸா கிடைக்கவில்லை)
565uJITs பொத்துவில் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01
வயது
திகதி:
தப்பட்டது: அக்கரைப்பற்று பொலிஸாரால்
- இவர் அக்கரைப்பற்றில் ஒரு தேசாந்திரியாக துவில் வீதியால் வந்தபோது காவல் அரணில் ட சுட்டுக்கொன்றார். யாசகம் கேட்டு வாழ்வை என்றும் தகவல்கள் கிடைத்தன.

Page 35
பெயர்:
விலாச
பிறந்த கொல்:
யாரால் தகவல்
- பொலனறுவைக்கு சூடடிக்க சென்றே 5 பிள்ளைகள் இருப்பதனால் மிகவும் வ அடி மனக்கீறல் இது
பெயர்:
6feoff
பிறந்த
கொல்:
umgT6 தகவல்
- சுனாமி அனர்த்தத்தினால் வீடு ( சென்றபோது கொல்லப்பட்டார்.
பெயர்:
6felong பிறந்த கொல்
யாரால் தகவல்
- வெலிக்கந்த கொரக்கனடிக்கு குடடி
பெயர்
விலா பிறந்த கொல்
uJITUTE
தகவல் - புலிகள் இயக்கத்தில் இருந்து பிரிந்த தமது ஆதரவாளர்களுடன் இவருக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு ஆறாம் கட் கொல்லப்பட்டார் ஆதரவற்ற நிலை தந்தையிவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது
 
 
 
 
 
 

ஹனீபா ஹயாத்து முஹம்மது b: 45, கிழக்கு 2ம் குறுக்கு வீதி, தைகா நகர் திகதி: 27 - 07 - 1964 oப்பட்ட திகதி 05 - 03 - 2005
நிகழ்த்தப்பட்டது. LTTE இனரால் எஸ்.எம். ஆபிதா உம்மா
பாது கொல்லப்பட்டார். "பாடசாலையில் படிக்கும் நிய நிலையில் இருக்கிறோம்" அவரது மனைவியின்
அபூபக்கர் ஹாறுன் ம்: 124, அல்பாத்திமியா வீதி, அக்கரைப்பற்று திகதி 30 - 06 - 1970 லப்பட்ட திகதி 05 - 03 - 2005
நிகழ்த்தப்பட்டது: தமிழ்ப் பயங்கரவாதிகளால் : முஹம்மது இஸ்மாயில் ஹபீலா உம்மா
தொழில் இழந்து கொரக்கனாவடிக்கு குடடிக்க
சேகு மீராலெப்பை அப்துல் ஜப்பார் ம்: 28, ஒவ்சியர் வீதி, அக்கரைப்பற்று -1 திகதி 04 - 12 - 1954 லப்பட்ட திகதி 05 -03 - 2005
நிகழ்த்தப்பட்டது: தமிழ்ப் பயங்கரவாதிகளால் : LD660T6 pLS6IT p bLOT
க்க சென்ற சமயம் கொல்லப்பட்டார்.
அப்துல் லத்தீப் றிபாஸ் ம்: 35, 2ம் குறுக்கு வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01 திகதி 05 - 11-1978 லப்பட்டதிகதி 14 - 07 - 2005 ஸ் நிகழ்த்தப்பட்டது: இனம் தெரியாதவர்களால் ): முத்து மீராலெவ்வை முஹம்மது இஸ்ஹாக் (மாமனார்) கருணா அம்மான் முஸ்லிம் பிரதேசங்களில் திரட்டிய தொடர்பு இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. ஆட்டோவில் கூட பனமரத்தடியில் வைத்து இனந்தெரியாதோரால் பில் உள்ள மூன்று பச்சிளம் பெண் குழந்தைகளின் f
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

Page 36
பெயர்: ஹபி விலாசம்: 1
பிறந்ததிக கொல்லப்ட
யாரால் நிச தகவல் ஹ
- ஆட்டோ சாரதியான இவர் 6ம் கட்
缀
பெயர்: முகம்
6feoris-b: 5
77 பிறந்ததிக
கொல்லப்ப
யாரால் நிக தகவல் றாய
- மீன் வியாபாரத்திற்கு சென்றபோது
பெயர்: நெய்
6fheoris Lib: 5
175 பிறந்த திகதி கொல்லப்ப யாரால் நிக
தகவல் மன
- அக்கரைப்பற்று மாதா கோவில் ஒழு
பெயர்: அல
விலாசம்: 2
பிறந்த திகதி கொல்லப்ப யாரால் நிக
- விசேட அதிரடிப்படையினருடன் பயங்கரவாதிகளால் கொல்லப்பட்டிருக் பிஸ்கால் சந்தியில் உள்ள அவரது தொழ இடம்பெற்றது.
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை
 
 
 
 
 
 

புல்லா நாசர் 3, ஹிஜ்ரா வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01 3:10 - 09 - 1983 ட்டதிகதி 14 - 07 - 2005
ழ்த்தப்பட்டது: இனம் தெரியாதோரினால் புல்லாஹ் முஹம்மது அலியார்
டை பனமரத்தடியில் வைத்து கொல்லப்பட்டார்.
மது முஹிதீன் ஜாபிர் ), டீன்ஸ் வீதி, அக்கரைப்பற்று 3: 1963
ட்ட திகதி: 1989 ழ்த்தப்பட்டது. LTTE இனரால் விலா உம்மா (தாய்)
கொல்லப்பட்டார்.
K
பந்தர் லெவ்வை கால்டீன் 26ஏl1, எம்.சீ.சி. வீதி, அக்கரைப்பற்று 06. 8: 1963.10.05.
ட்ட திகதி: 2007.02.27 ழ்த்தப்பட்டது: இனந்தெரியாதோரால்
னவி
ங்கையில் வைத்து அடித்துக் கொல்லப்பட்டார்.
ாவுடீன் உபைதுல்லாஹற் 9. மின் மாற்று வீதி, அக்கரைப்பற்று 01
: 14.04.1969.
டதிகதி: 2007.10.14 pத்தப்பட்டது: இனந்தெரியாதோரால்
னவி
தொடர்புபட்டிருந்தார் என்ற காரணத்தால் தமிழ் 5லாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது. அக்கரைப்பற்று லகத்தில் வைத்து இரவு 7மணியளவில் இச்சம்பவம்

Page 37
8.
முஸ்லிம் விவசாயிகை
8
1989ம் ஆண்டின் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் நெல் வயல்களில் மூலதனம் செய ஆயத்தமாகிய வேளையது. இந்திய இ ஜனாதிபதியாக இருந்த காலப்பகுதி. சL கிழக்கும் புலிகளின் ஆயுத ஆளுை
கேவலம் முஸ்லிம் வண்டில் மாட்டு புலிகள், ஒரு ஏக்கள் நெல் வயல் அ உரிமையாளரிடமிருந்து இரண்டு மூட் சூடடிப்புக்கு செல்வதற்கு புலிகளின் நி உத்தியோகத்தர்களான குறவர்களிடம் வேண்டிய கட்டாயத்தேவையும் நை
மேலே கூறப்பட்ட புலிகளின் அடக்கு சூடடிப்புக்குச் சென்றவேளை மி6ே ஏழைப் பாட்டாளி விவசாய முஸ்லிம் அக்கரைப்பற்றுத் தொகுப்பிது.
 
 
 

6ts நிலங்களி
அறுவடை செய்த புலிகள்
தமது பொருளாதாரத்தை முற்று முழுதாக திருந்த முஸ்லிம்கள் அறுவடைக்காக ]ராணுவம் வெளியேற்றப்பட்டு பிரேமதாசா மாதானம் என்ற போர்வையில் முழு வடக்கு மக்குள் ஆட்பட்டிருந்தது.
உரிமையாளர்களிடமும் கப்பம் வேண்டிய றுவடை செய்வதாயின் ஒரு முஸ்லிம் நில டை நெல் அறவிட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள். ர்வாகம் ஏவி விட்ட கப்பம் சேகரிப்பதற்கான (ரிசிட்) அனுமதிப்பத்திரம் வேண்டிச் செல்ல -முறையில் இருந்தது.
முறைகள் அத்தனையும், ஏற்றுத்தாழ்படிந்து ச்சத்தனமாக நம்பிக்கைக்கு துரோகமாக களை கொன்று குவித்த கொடூர நிகழ்வின்
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

Page 38
78
8O
பெயர்: சாஹிது ெ 66pm afib: 19, 9. பிறந்த திகதி: -- கொல்லப்பட்டதி கொலை செய்த தகவல் கொடுப்பு
பெயர்: முகம்மது 8 விலாசம்: 21, அர பிறந்த திகதி:194 கொல்லப்பட்டதி கொலை செய்த தகவல் கொடுப்பு
பெயர்: முகமட் ஆ விலாசம்: வெள்ை பிறந்த திகதி: 196 கொல்லப்பட்டத் கொலை செய்த தகவல் கொடுப்பு
பெயர்: அப்துல் கா விலாசம்: 167-பீ பிறந்ததிகதி: 196 கொல்லப்பட்டதி கொலை செய்த தகவல் கொடுப்ட
பெயர்: அப்துல் ம விலாசம்: 112 கி பிறந்த திகதி: 195 கொல்லப்பட்டதி கொலை செய்த தகவல் கொடுப்பு
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை
 
 
 
 

O'60)L 60LDub S360s பாரை வீதி, பட்டியடிப்பிட்டி, அக்கரைப்பற்று - 06
கதி: இடம்: 4ம் கட்டை வயலில் வர்: முஹம்மட் ஹனிபா
ரிவு அப்துல் மஜீத் ப்பிக்கல்லூரி வீதி, அக்கரைப்பற்று - 05 -05-10
கதி:1989.01.10
இடம்: சாகாமம் வர்: முகம்மது அபூபக்கர் றாபியா உம்மா
நம் லெவ்வை ளப்பாதுகாப்பு வீதி, அக்கரைப் பற்று 6. 0.45
கதி:1990.85
இடம்: வட்டமடு வர்: ஏ.எல். அவ்வாக்குட்டி
தர் முஹம்மது உசைன் காதரியா பீச் றோட், அக்கரைப்பற்று - 01 0.10.08
கதி: 19908:03
இடம்: கீத்து பத்து |வர்: மு.இ. சுபைதா உம்மா
த் பறுவத் அலிசா pக்கு வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01
1.21
கதி 1990.7.16 இடம்: ஈச்சம் வட்டை வர்: முகம்மது இஸ்மாயீல் சித்தி சரீனா

Page 39
பெயர்
விலா பிறந்த கொல்
65T6
தகவ6
பெயர்
விலா பிறந் கொல்
85
65T6
தகவ
86
6huuul
விலா
87 பிறந் 65T6
656
 
 
 
 
 
 

எஸ்.எம். முகம்மது அலிக்கான் சம்: 128, பிரதான வீதி, அக்கரைப்பற்று - 02 நதிகதி:
லப்பட்ட திகதி 1990.07.16 )ல செய்த இடம்: வட்ட மடு b கொடுப்பவர் சாய்ஹிபு சஹிட்
I: முஹம்மட் சமர்த்தீன் ஜின்னா சம்: 204, அபூபக்கர் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01 ததிகதி: 1968.09.14 pலப்பட்ட திகதி 1990.8.05 லை செய்த இடம்: நீத்தை வட்டை ல் கொடுப்பவர். சமர்தீன் ஹாஜரா வீவீ
t பக்கீர் தம்பி சம்சுடீன் சம்: 219, காதிரிய்யா வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01, ததிகதி: 1953.10.12 bலப்பட்டதிகதி 1990.08.6 லை செய்த இடம்: நீத்தை வட்டை ல் கொடுப்பவர். மனைவி (சுலைஹா உம்மா)
ர்: இஸ்மாயில் அவ்பர் சம்: 310 ஏ, ஹிஜ்ரா வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01 ததிகதி: 1970
ஸ்லப்பட்ட திகதி: 1990 லை செய்த இடம்: நீத்தை வட்டை ல் கொடுப்பவர். இஸ்மாயில் ஜனுன்
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

Page 40
பெயர்: காசி 6th6)TeFib: பிறந்ததிக 88 கொல்லப்பு
6héᎦ5ᎱᎢ60Ꭷ6u 67 தகவல் கெ
பெயர்: இப் 6fheoris Lib: . 89 பிறந்த திக
685ire)6
6956066 தகவல் கெ
பெயர்: சின் 66 ITFLib: . 9 O பிறந்ததிக கொல்லப்ட
656.066 தகவல் கெ
பெயர்: முக 66orib: 91 பிறந்ததிக
685T66
65T606) 6 தகவல் செ
பெயர்: அபூ 656)n&ib: 92 பிறந்ததிக
685T606)
65606 6. தகவல் கெ
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை
 
 
 
 
 
 

ம் பாபா உதுமாலெப்பை 10, பதுர் பள்ளிவீதி, அக்கரைப்பற்று - 01 曲:1944
பட்டதிகதி 1990.08.06 சய்த இடம்: பனையறுப்பான் சந்தி ாடுப்பவர்: முகைதீன் பாபா ஆசியா உம்மா
றாலெவ்வை நசாறுதீன் 42. காதிரியா வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01
பட்டதிகதி: 19908:06 சய்த இடம்: நீத்தை வட்டை ாடுப்பவர் என். றிஜான்
னப்பிள்ளை ஹாஜ் முகம்மது இஸ்மாயில் 245, AC/10 வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06 தி: 1926.06.11
பட்டதிகதி: 1990.08.06. Iசய்த இடம்: நீத்தை வட்டை ாடுப்பவர் மனைவி
ம்மட் இப்றாகீம் சேகு முகையிதீன் காதிரிய்யா மரைக்கார் வீதி, அக்கரைப்பற்று-01. தி: 1960
յլIւ$3: $: 1990.08.06 \சய்த இடம்: நீத்தை வட்டை அக்கரைப்பற்று ாடுப்பவர் முகம்மது சரீப் ஜெஸிமா (மனைவி)
பக்கர் அலியார் காசிம் வாவா காதிரியா வீச் றோட், அக்கரைப்பற்றி-1
தி: 1959
பட்டதிகதி 1990.08.06 சய்த இடம்: நீத்தை வட்டை அக்கரைப்பற்று ாடுப்பவர்: முகம்மது இஸ்மாயில் மன்பூசா (மனைவி)

Page 41
93
94
95
96
97
பெயர்: ஜம 6feoms, b:
பிறந்ததிக கொல்லப்
65T60D66 தகவல் ெ
&
பெயர்: மத 6theoristib:
பிறந்ததிக கொல்லப்
65T60D66
தகவல் 8ெ
பெயர்: அ6
6th6)nsib: பிறந்ததி: கொல்லப்
65T6D6) { தகவல் ெ
பெயர்: ஆ
66oਲib: பிறந்ததி கொல்லப்
65606 |
தகவல் ெ
பெயர்: முஹி 6floomfib:
பிறந்த திக கொல்லப்
685T6D66 தகவல் ெ
 
 
 
 
 

ால்தீன் முஹம்மது தம்பி 1763, எம்.சீ.சீ. வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06 தி: 1949.02.10
பட்டதிகதி: 1990 செய்த இடம்: 4ம் கட்டையில் காடுப்பவர்: இம்தியாஸ் எம்.டி
ார் சாகிபு மஃறுப் 186, பள்ளிவீதி, பள்ளிக்குடியிருப்பு - 02, அக்கரைப்பற்று. தி: 1958.02.25
பட்டதிகதி: 1990.08.06
செய்த இடம்: நீத்தை வட்டை காடுப்பவர்; ஆதம் லெப்பை லெத்திபா
லித்தம்பி கமால்தீன்
161, பள்ளி வீதி, பள்ளிக்குடியிருப்பு-01, அக்கரைப்பற்று-06 நதி: 1963.05.07
பட்டதிகதி: 1990.08.06
செய்த இடம்: நீத்தை வட்டை காடுப்பவர்; இஸட்.ஏ. பசீஹா
தம் லெப்பை வெள்ளத்தம்பி
207/1, வாய்க்கால் வீதி, பள்ளிக்குடியிருப்பு-02, அபற்று கதி: 1960.0225
பட்டதிகதி: 1990.08.06 செய்த இடம் நீத்தை வட்டை
காடுப்பவர் ஆதம் லெப்பை ஹசைனா
றம்மது காசிம் சீனி முஹம்மது 147, அரசயடி வீதி, அக்கரைப்பற்று-06 கதி: -
பட்டதிகதி: 1990.08.11 செய்த இடம்: 4ம் கட்டை அம்பாரை வீதி
காடுப்பவர்: முஹம்மட் பாயிஸ்
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

Page 42
பெயர்: முகம்
666)Talib: 33
பிறந்த திகதி
கொல்லப்ப
685T606) 6
தகவல் கொ
பெயர்: ஆதம்
6floonsib: 53
பிறந்த திகதி கொல்லப்ப
685 T606) 6.
தகவல் கொ
பெயர்: கிதுறு 656,origib: 37
பிறந்த திகதி கொல்லப்ப
685T6D6) 6.
தகவல் கொ
பெயர்: ஹாசி 6fheorialb: g பிறந்த திகதி கொல்லப்ப
65T606) 6
தகவல் கொ
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை
 
 
 
 
 
 

மது முஸ்தபா செய்னுலாப்தீன்
பள்ளிக்குடியிருப்பு, அக்கரைப்பற்று-06
: 1977
ட்டதிகதி: 1990.08.06 Fய்த இடம்: நீத்தை வட்டை
டுப்பவர். உதுமாலெவ்பை சுலைகா உம்மா
லெப்பை ஜமால்டீன் பள்ளி வீதி, பள்ளிக் குடியிருப்பு, அக்கரைப்பற்று
: 1957 - 10 - O2
ட்டதிகதி: 06- 08-1990 சய்த இடம்: நீத்தை வட்டை அக்கரைப்பற்று டுப்பவர்: யு. எல். இப்றாலெப்பை
| முஹம்மது முஹம்மது காசிம் " மத்திய வீதி, பள்ளிக் குடியிருப்பு - 02, அக்கரைப்பற்று.
: 14.04.1944
ட்டதிகதி 06.08.1990
சய்த இடம்: சிறுநீத்தை டுப்பவர் உதுமாலெவ்வை கதீசா உம்மா (மனைவி)
ம் அப்துல் கபூர் ல. 121, பட்டியடிப்பிட்டி, அக்கரைப்பற்று - 06.
: 13.05.1964
ட்டதிகதி 06.08.1990 சய்த இடம்: நீத்தை வட்டை டுப்பவர்; ஆதம்பாவா பீவி பாத்தும்மா

Page 43
1Ο2
பெயர்: ஆமிது
6feoristib: 14
O1
பிறந்த திகதி கொல்லப்பட்
685T60D6D 63
தகவல் கொ
பெயர்: இஸ்ம
6feoris Lib: 211
பிறந்த திகதி கொல்லப்ப
65T6O)6) 6.
தகவல் கொ
6huuur: Si6OE
656,orte Lib: 138
பிறந்த திகதி கொல்லப்பட்
கொலை செ
தகவல் கொ
பெயர்: முஹப்
6floomsb: 10,
பிறந்த திகதி கொல்லப்பட
685IT606) 68
தகவல் கொ
 
 
 
 
 
 

லெவ்வை அசனார்
3, பழைய சினிமா வீதி, நகர் பிரிவு - 12, அக்கரைப்பற்று -
19.05.1938
டதிகதி: 06.08.1990 ய்த இடம்: நீத்தை வட்டை டுப்பவர்: முகம்மது அசனார் காலித்தீன்
ாலெவ்வை பிச்சைத் தம்பி , காதிரிய்யா பாடசாலை வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01
1940
ட்ட திகதி: 1990 - 08-06 ய்த இடம்: நீத்தைய வட்டை டுப்பவர்: சீனி முகம்மது அப்துல் சுக்குர் (மௌலவி)
த் தம்பி ஜூனைத்தீன் }, காதிரிய்யா கடற்கரை வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01
: 01 - 10 - 1965
டதிகதி 06 - 08-1990 ய்த இடம்: நீத்தை கண்டம் டுப்பவர்: ஜூனைத்தீன் முகமட் றிப்கி
மது இஸ்மாயில் ஆதம்லெவ்வை , முஸ்லிம் மத்திய மகாவித்தியாலய வீதி, அக்கரைப்பற்று-06
: 946
ட திகதி 06 - 08-1990 ய்த இடம் இழுக்குச் சேனைக் கண்டம்
டுப்பவர். எஸ்.ரி. செய்னம் பீவி (மனைவி)
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

Page 44
11O
பெயர்: ஆதம்ெ விலாசம்: 207 பிறந்த திகதி: கொல்லப்பட்
685ted6 6.3FL
தகவல் கொடு
பெயர்: முஹம்
66 nylb: 46,
பிறந்த திகதி: கொல்லப்பட்
65T606) 68
தகவல் கொ(
6huur: Shio)ef
6felong-b: 85.
பிறந்த திகதி: கொல்லப்பட்
65T66 69
தகவல் கொ(
பெயர்: முஹம்
656,ortsFib: 26
பிறந்த திகதி: கொல்லப்பட்
656D663F
தகவல் கொ
பெயர்: அலிய
6í6ore-Lb: 23
பிறந்ததிகதி கொல்லப்பட்
6hé5ᎱᎢ60Ꭷ6ub 6héᏠ
தகவல் கொ
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை
 
 
 
 
 
 
 
 

லவ்வை றாசீக் /1, பள்ளிக்குடியிருப்பு - 02, வாய்க்கால் வீதி, அக்கரைப்பற்று
25 - 10 - 1972
- திகதி 06 - 08-1990
ய்த இடம்: நீத்தை வட்டை Bப்பவர்; ஆதம்லெவ்வை ஹஸைன்
மது அலியார் ஹபீபுல் புஹாரி
தப்லீக் வீதி, பள்ளிக் குடியிருப்பு - 02, அக்கரைப்பற்று
17 - 07 - 1967
Lதிகதி 06 - 08-1990
ய்த இடம்: நீத்தை வட்டை Bப்பவர் ஆ. தாஹா சம்ஊன்
ராவுத்தர் செய்யது முகம்மது பி, மஸ்ஜிதுல் றஹ்மான் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06
06 - O - 1923
டதிகதி 06 - 08-1990 ய்த இடம்: வயல்
டுப்பவர்: உம்மு சல்மா செய்யது முகம்மது
மதலியார் முஹம்மது ஹனிபா 3, ஹிஜ்ரா வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01
16 - 03 - 1951
டதிகதி 06 - 08-1990 ய்த இடம்: நீத்தை வட்டை டுப்பவர். யு.எல். அலிமானாச்சி
ார் அஸிஸ்
0/ஏ, காதிரியா கடற்கரை வீதி, அக்கரைப்பற்று
: 04 - 10 - 1960
டதிகதி 06 - 08-1990 ய்த இடம்: நீத்தை வட்டை
டுப்பவர்: அலியார் கதிஸா உம்மா

Page 45
112
113
114
115
பெயர்: ஆதம்லெல் 6f6ortgub: 16, eli பிறந்த திகதி 19: கொல்லப்பட்டத் கொலை செய்த
தகவல் கொடுப்
பெயர் கபூர்
விலாசம்: கிழக் பிறந்த திகதி: -- கொல்லப்பட்டத் கொலை செய்த
தகவல் கொடுப்
பெயர்: முஹம்மது 656omƏFLib: ultipULU பிறந்த திகதி 19 கொல்லப்பட்ட கொலை செய்த
தகவல் கொடுட்
பெயர்: முகம்மத்
விலாசம்: 183,
பிறந்த திகதி 1: கொல்லப்பட்ட
கொலை செய்
தகவல் கொடு
பெயர்: பீஏ. றா விலாசம்: பள்ளி பிறந்த திகதி: கொல்லப்பட்ட
கொலை செய் தகவல் கொடு
 
 
 
 
 
 
 

வை ஸம்ஸPeன் ாரை வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06
55: 11-08 - 1990
இடம்: மனையறுப்பான் சந்தி
வர்: எஸ். ஸஹாப்தீன்
கு வீதி, அக்கரைப்பற்று
கதி: 1990.09. இடம்: கூழாவடி
பவர்: சித்தி உம்மா (மனைவி)
அபூபக்கர் முஹம்மது இஸ்மாயில் டிப்பிட்டி, ஏ.ஆர்.எச். வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06
35
திகதி 1990
நஇடம் பனையறுப்பான் சந்தி பவர்: முகம்மது அபூபக்கர் ஹச்சி முஹம்மது
காசிம் சல்மான் றிஜ்ரா வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01
74. 08. திகதி (0 - 12.08.1990 நஇடம்: வட்டமடுவு காணி
பவர் சம்சுடீன் முகம்மது காசிம்
Sá க்குடியிருப்பபு, அபற்று-06
வயது திகதி: 1990.06. த இடம்: நீத்தை வட்டை பவர் நிவாரண புனர்வாழ்வு நடவடிக்கை குழு
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

Page 46
116
பெயர்: ஏ.ஏ
6feontrib:
பிறந்ததிக கொல்லப்
69560D66
தகவல் செ
117
118
பெயர்: எம்.
66pme-Lib: .
பிறந்ததிக கொல்லப்ட
Ꭷh8ᏜIᎢ60Ꭷ6u 6
தகவல் கெ
பெயர்: எஸ்
656,onflip:
பிறந்ததிக கொல்லப்
65T6066
தகவல் செ
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை
 
 
 
 
 
 

ஜூனைதீன் 99மீ. ப.குடியிருப்பு. அபற்று-06 தி: 24 வயது பட்டதிகதி: 1990.06.
சய்த இடம்: நீத்தை வட்டை
காடுப்பவர்; நிவாரண புனர்வாழ்வு நடவடிக்கை குழு
எம். ஜூனைதீன். 1.குடியிருப்பு, அபற்று-06 தி: வயது 26 பட்டதிகதி: 1990.06 lefug, 8Lib: 536056)C6OL
ாடுப்பவர் நிவாரண புனர்வாழ்வு நடவடிக்கை குழு
). Bib556.
பச்சைப்பள்ளியடி, அபற்று - 01
:தி: வயது 35
பட்டதிகதி: 1990.06.
செய்த இடம் நீத்தை வட்டை
காடுப்பவர்; நிவாரண புனர்வாழ்வு நடவடிக்கை குழு

Page 47
24.03.1991 அன்று அக்கரை புலிகளால் மேற்கொள்ளப்பட கொல்லப்பட்ட சே
பெயர்: முகம்ப
66 onslib: 32
பிறந்த திகதி கொல்லப்பட
685T6006 68
தகவல் கொ
பெயர்: ஏ.கே.
விலாசம்: 32
பிறந்த திகதி கொல்லப்ப
685T6066
தகவல் கொ
பெயர்: சாலி
விலாசம்: 3
121 பிறந்த திகதி கொல்லப்ப
68s T6Od6 6.
தகவல் கெ
 
 
 
 

ப்பற்று மீன் சந்தையில் பாசிச ட்ட குண்டுத் தாக்குதலின்போது காதரர்களின் தொகுப்பு
து சேகு காசிம் 9, சென்றல் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06
1991.03.24:کیgئیL. ய்த இடம்: அக்கரைப்பற்று பொது மீன் சந்தை
டுப்பவர் மனைவி சுபைதா உம்மா
பயிறுஸ் 19, சென்றல் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06
: 1978/79
ட திகதி: 1991.03.24 Fய்த இடம்: அக்கரைப்பற்று பொது மீன் சந்தை டுப்பவர் தாய் சுபைதா உம்மா
5 தம்பி றஹீம் 25, மத்திய வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06
.
... --- ட்ட திகதி 1991.03.24 சய்த இடம்: அக்கரைப்பற்று பொது மீன் சந்தை
டுப்பவர்; மனைவி
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

Page 48
122
123
125
பெயர்: பக்கீ
66 origib: 2
பிறந்ததிக கொல்லப்ட
685 T606) 6
தகவல் கெ
பெயர்: முக
66bnty-Lib: 2
பிறந்ததிக கொல்லப்ட
65IT666
தகவல் கெ
பெயர்: அப்
66oਲb: 1
பிறந்ததிக கொல்லப்ட
65T6D66
தகவல் கெ
பெயர்: சின்
6th6)ITEFb: E
பிறந்ததிக கொல்லப்ட
65T6066
தகவல் கெ
பெயர்: முஸ்
6th6ansfib: ;
பிறந்ததிக கொல்லப்ட
685T6066
தகவல் கெ
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை
 
 
 
 
 
 

ர் லெப்பை முகம்மது அபூபக்கர் 09, பட்டினப் பள்ளி வீதி, அக்கரைப்பற்று - 04
3:10.01. 1919
பட்ட திகதி 24.03.1991 சய்த இடம்: அக்கரைப்பற்று பொது மீன் சந்தை
ாடுப்பவர் மனைவி
ம்மது அபூபக்கர் ஆதம்லெப்பை 19 ஏ, பொத்துவில் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01
3: 20.10.1938
பட்ட திகதி 24.03.1991 சய்த இடம்: அக்கரைப்பற்று பொது மீன் சந்தை ாடுப்பவர் ஏ.எல். றபீஸா (புதல்வி)
துல் ஹமீட் ஹயாது முகம்மது (சொளுக்கு) 99, ஆலிம் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 0
3: 1957
பட்ட திகதி 24 - 03-1991 சய்த இடம்: அக்கரைப்பற்று பொது மீன் சந்தை
ாடுப்பவர். உவைஸா (மகள்)
ன அகமது லெப்பை ஆதம் லெப்பை
367, டீன்ஸ் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01
தி.
பட்ட திகதி 24 - 03-1991 சய்த இடம்: அக்கரைப்பற்று பொது மீன் சந்தை
ாடுப்பவர்; மகன் மறுன்
தபா அப்துல் கபூர் 242 ஏ, சேர் றாசீக் பரீட் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01 தி; 15 - 06-1948
பட்ட திகதி: 24-03-1991 சய்த இடம்: அக்கரைப்பற்று பொது மீன் சந்தை
ாடுப்பவர் யு.எல். சாஹிறா உம்மா

Page 49
127
129
பெயர்: முகி:
6fhoolTefib: L
பிறந்ததிக கொல்லப்ப
685,606) 6
தகவல் கெ
பெயர்: அப்து
66)ITSib: 4
பிறந்ததிக
கொல்லப்ட
685T606) 6
தகவல் கெ
பெயர்: எஸ்.
6fhsonsib: E
பிறந்த திக கொல்லப்ட
65606 6.
தகவல் கெ
 
 
 
 

நீன் பாவா சரீபுத் தம்பி ழைய மக்கள் வங்கி வீதி, அக்கரைப்பற்று.
势...
ட்ட திகதி: 24 - 03-1991 சய்த இடம்: அக்கரைப்பற்று பொது மீன் சந்தை
ாடுப்பவர்: எம்.ஏ. றாஹிலா உம்மா
துல் கரீம் உபைத்துல்லாஹ் 5 அல்முனல்வறா வீதி, அக்கரைப்பற்று - 04, 毋:13一08一1960
Iட்ட திகதி: 24-03 - 1991 சய்த இடம்: அக்கரைப்பற்று பொது மீன் சந்தை
ாடுப்பவர்: ஏ.எல். றிபாயா (மனைவி)
எல். முஹம்மது இஸ்மாயில் 16, நய்னா வீதி, அக்கரைப்பற்று - 02
3: 1922
பட்ட திகதி: 24 - 03-1991 சய்த இடம்: அக்கரைப்பற்று பொது மீன் சந்தை
ாடுப்பவர்; அஸ்மா (மகள்)
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

Page 50
கட்டுக் குடியிருப்பு ஆற்றில் ட
பெயர்: அப்துல்
6theorisLib: 226,
13O
பிறந்த திகதி:
கொல்லப்பட்ட
கொலை செய்
தகவல் கொடு
பெயர்: சீனித்த efheons-Lib: 155, பிறந்த திகதி:
கொல்லப்பட்
கொலை செய்
தகவல் கொடு
பெயர்: உதுமாெ
66omਸib: 236,
01.
பிறந்த திகதி: கொல்லப்பட்
கொலை செய் தகவல் கொடு
பெயர்: முஹம் 6fsomeFib: 235 பிறந்த திகதி: கொல்லப்பட்
685IT60D6 6&F
தகவல் கொ(
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

லிகளால் கொல்லப்பட்டவர்கள்
காதர் ஆப்தீன் சேர் றாஸிக் பரீட் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01
27 - 06 - 1950
திகதி 09 - 06 - 1990 த இடம்: அக்கரைப்பற்று பாலத்தடி ப்பவர் ஆ. இன்பால்
ம்பி பள்ளித் தம்பி கடற்கரை வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01
4 - 05 - 1937
- திகதி: 24 - 03-1991 த இடம்: அக்கரைப்பற்று பள்ளிக் குடியிருப்பு ப்பவர்: முகம்மது அனிபா சாரா உம்மா
பதுர் வித்தியாலய வீதி, நகர் பிரிவு - 05, அக்கரைப்பற்று -
.திகதி: 24-03-1991 த இடம்: அக்கரைப்பற்று பாலத்தடி ப்பவர்: மனைவி ஜரீனா
து ஹனிபா மஃறுப் , சின்னப் பள்ளி வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01
1948 .திகதி: 24 - 03-1991 த இடம்: அக்கரைப்பற்று குடியிருப்பு பாலத்தடி }ப்பவர்: முகம்மது முஹைதீன் றஹீமா

Page 51
199O.O8.13 Djibgplb அக்கரைப்பற்று பெரியப தொடர்ந்தேர்ச்சையாக
GOBb CSS இதில் சுப்ஹத் தொழுை ஸ்தலத்தி அங்கவீனப்பட்டு
அக்கரைப்பற்று பெரிய பள்ளி வாசலின் முன்முகத் தோற்றம்
18:112005ம் திகதி இடம் உட்பகுதியும், மரண 须
 
 
 
 

005.11.18 ஆகிய இருதினங்களில் iளிவாயலில் தமிழ் பயங்கரவாதம் அதனது பரீட்சயமான பாணியில்
ண்டு வீசியும் தாக்கியது. கக்காகச் சென்றிருந்த இறைநேசர்கள் லேயே சஹிதாகியும்
ம் காயமடைந்தும் இருந்தனர்.
இவெடிப்பில் சேதமடைந்த இருவரது நிழற்படமும்.
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

Page 52
பெயர்: கலந்தர் பா: 6th6anslib: 150, Gu பிறந்ததிகதி 11.0 கொல்லப்பட்டதி: கொலை செய்த இட தகவல் கொடுப்ப
பெயர் ஆதம்பாவா 6th6QITsib: 63/1, ty பிறந்த திகதி: 23.( கொல்லப்பட்டதி கொலை செய்த தகவல் கொடுப்ட
- குண்டு தாக்குதலில் படுகாயமடைந்தவர் பில்
காலமானார்.
பெயர்: சம்கத்தீன்
6th6ansfib: 48, siri பிறந்ததிகதி:29, கொல்லப்பட்டதி கொலை செய்த தகவல் கொடுப்பு
பெயர்: முஹம்மது
விலாசம்: 69, ஏ.வி பிறந்ததிகதி 13:( கொல்லப்பட்டதி கொலை செய்த தகவல் கொடுப்ட
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை
 
 
 

வா சம்சுத்தீன் ரிய பள்ளி வீதி, அக்கரைப்பற்று - 4
5.1953
நதி: 1990.08.13 ம்: அக்கரைப்பற்று பெரிய பள்ளிவாயல்
வர் மகன் சம்சுதீன் முஹம்மட் சர்ஜூன்
क्षं
ஆதம்லெப்பை (சயிது மெனேஜர்) தலியார் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 03.
8.1940
கதி: 2005.11. இடம்: அக்கரைப்பற்று பெரிய பள்ளிவாயல்
வர்: முகம்மது முபீன்
ன் வைத்தியசாலையில் வைத்து
முஹம்மது இப்றாஹீம் சிம் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06.
)4.1967
கதி: 18.11.2005 இடம்: அக்கரைப்பற்று பெரிய பள்ளிவாயல்
வர்: எம்.சி. றகீஸ்
இஸ்மாயில் முஹம்மது முஸ்தபா வி. வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06
)5.1950
கதி: 18.11.2005 இடம்: அக்கரைப்பற்று பெரிய பள்ளிவாயல் வர்: மகன் மு.மு. சஹீர்

Page 53
6huur:
விலாச பிறந்த கொல்ல
65T606
தகவல்
பெயர்:
6felongபிறந்த கொல்ல
65T606
தகவல்
- தாக்குதலுக்குள்ளான இவர் ஆபத் வைத்து காலமானார்.
 
 
 
 

முகம்மது அலியார் அபூபக்கர் ): ஜின்னா வீதி, அக்கரைப்பற்று - 04 திகதி 10.02.1944
ப்பட்ட திகதி 18.11.2005
செய்த இடம்: அக்கரைப்பற்று பெரிய பள்ளிவாயல்
கொடுப்பவர் மனைவி எம்.ரி. ஹைறுன் நிஸா
அலியார் முஹம்மது அபூபக்கர் ): 73, ஏ.வி.வி. வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06 திகதி 16.08.1933
}ப்பட்ட திகதி 18.11.2005 D செய்த இடம்: அக்கரைப்பற்று பெரிய பள்ளிவாயல்
கொடுப்பவர்; கொலைசெய்யப்பட்டவரின் மகள்
அஹமது லெப்பை முஹம்மது அபூபக்கர் ம்: 235 Ali, அரசையடி வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06 திகதி 12.06.1935
oப்பட்டதிகதி: 27.11.2005 0 செய்த இடம்: அக்கரைப்பற்று பெரிய பள்ளிவாயல்
கொடுப்பவர் ஏ.எல். அப்துல் ரவிட்
தான நிலையில் பதுளை வைத்தியசாலையில்
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

Page 54
31.07.1990 அன்று இரவு அக்கரை இருந்து வீடுநோக்கி வந்த முஸ்: ஒன்று திரட்டி அக்கரைப்பற்று
இஸ்மாயில் ஸ்ரோர் முன்
கூட்டுக்கொலை
பெயர் சேகு முஹி
66brig-b: 52 B/3
பிறந்த திகதி 1944 கொல்லப்பட்டதி: கொலை செய்த இடம்
தகவல் கொடுப்ப
பெயர்: அப்துல் மஜ் விலாசம்: 283, வெ பிறந்த திகதி . கொல்லப்பட்டதி கொலை செய்த
தகவல் கொடுப்பு
பெயர்: சாலித் தம் விலாசம்: 80, 23, பிறந்த திகதி: 195 கொல்லப்பட்டதி கொலை செய்த தகவல் கொடுப்ப
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'ப்பற்று தமிழ் பிரதேசங்களில் லிம்கள் அத்தனை பேரையும்
பிரதான வீதியில் உள்ள னால் புலிகள் நடத்திய )ச் சம்பவம்
உன் முஹம்மது மீரா சாஹிபு முஸ்லிம் மத்திய கல்லூரி வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06
கதி: 31.07.1990
ம்: அக்கரைப்பற்று பிரதான வீதி
வர்: எம்.எம். பர்வீன்
ட் இப்றாஹீம் பள்ளப் பாதுகாப்பு வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06.
கதி: 31.07.1990 இடம்: அக்கரைப்பற்று பிரதான வீதி வர்: எம்.கே. முஹம்மது ஹனிபா
பி முஹம்மது இப்றாலெப்பை
பொது வீதி, அக்கரைப்பற்று - 03
கதி 31.07.1990 இடம்: அக்கரைப்பற்று பிரதான வீதி
|வர் ஆதம் லெப்பை நாகூர் உம்மா (மனைவி)

Page 55
145
147
6huuft: 86 6fhoonsib: 2 பிறந்ததிக 685T66 ul
65T60D6D 6 தகவல் கெ
பெயர்: உதுமா பிறந்த திகதி விலாசம்: 13
கொல்லப்பட்
65T606) 65
தகவல் கொ
பெயர்: முஹ 6th6ansLib: 1
பிறந்ததிக கொல்லப்ட
685IT60D66
தகவல் கெ
x:
பெயர்: முஹ
விலாசம்: 16 பிறந்ததிகதி கொல்லப்ப
685T606) 6 தகவல் கொ
பெயர்: இல்
6fsomfib:
பிறந்ததிக கொல்லப்
கொலை தகவல் ெ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

முஹம்மது அப்துல் லத்தீப் "3, அலியார் மரைக்கார் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06 }:2202.1971
ட்டதிகதி 31.07.1990 சய்த இடம்: அக்கரைப்பற்று பிரதான வீதி ாடுப்பவர்: எம்.எச்.எம். பாத்தும்மா
லெப்பை ஆதம்லெப்பை
1945
/1, சேர் ராசிக் பரீட் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01. டதிகதி: 31.07.1990 ய்த இடம்: அக்கரைப்பற்று பிரதான வீதி, டுப்பவர். உதுமாலெப்பை அப்துல் சமது
டீன் பாவா சாலித் தம்பி 40 சீ, சேர் ராஸிக் பரீட் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01.
蝴:1935
பட்டதிகதி 31.07.1990 சய்த இடம்: அக்கரைப்பற்று பிரதான வீதி
ாடுப்பவர் முகம்மது ஹஸன் பாத்தும்மா
மது அலியார் முஹம்மது பஷிர் 8, அரசியடி வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06
: 13.04.1950
டதிகதி 31.07.1990 ய்த இடம்: அக்கரைப்பற்று பிரதான வீதி, டுப்பவர். அஸ்மா
மாலெப்பை ஆதம்லெப்பை 311/1, அலியார் மரைக்கார் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06. தி:1953
பட்டதிகதி: 31.07.1990 சய்த இடம்: அக்கரைப்பற்று பிரதான வீதி ாடுப்பவர் அஹமட் லெப்பை ஆசியா உம்மா (மனைவி)
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

Page 56
பெயர்: முஹம்மது 6fleuriefb: 141, LS பிறந்ததிகதி 18. கொல்லப்பட்டதி கொலை செய்த
தகவல் கொடுப்
15O
151
பெயர்: ஆதம்லெ பிறந்த திகதி 19 66 reb: 131/1, கொல்லப்பட்ட கொலை செய்த
தகவல் கொடுட்
பெயர்: சீனி முஹ விலாசம்: 521/பி, பிறந்ததிகதி: 25 கொல்லப்பட்டத கொலை செய்த
தகவல் கொடுப்
பெயர்: முஹம்மது விலாசம்: 2638, பிறந்த திகதி: - கொல்லப்பட்ட கொலை செய்த
தகவல் கொடுப்
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை
 
 
 
 

அபூபக்கர் ஷாருத்தீன் ரதான வீதி, அக்கரைப்பற்று - 02
06.938
கதி 31.07.1990 இடம்: அக்கரைப்பற்று பிரதான வீதி
பவர்: எம்.எம். நாகூர் பாத்தும்மா
ப்பை ஹஸனார்
70
சேர் ராசிக் பரீட் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01.
திகதி 31.07.1990
த இடம்: அக்கரைப்பற்று பிரதான வீதி,
பவர். உதுமாலெப்பை அப்துல் சமது
ம்மது அப்துல் மஜீட்
எம்.எம்.எம்.வி. வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06
02.1957
நிகதி 31.07.1990
இடம்: அக்கரைப்பற்று பிரதான வீதி,
பவர்: சீனி முஹம்மது ஆயிஷா பீவி (மனைவி)
இப்றாஹீம் முஹம்மது அலியார் ஹிஜ்ரா வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01
திகதி 31.07.1990 நஇடம்: அக்கரைப்பற்று பிரதான வீதி, பவர். முஹம்மது அபூபக்கர் சல்மா பீவி

Page 57
1990.06.11ல் கிழக்கின் கை சுற்றிவளைத்த புலிகள் முஸ் பிரித்தெடுத்து பின்னா கூட்டுக்கொலையில் உயிரி முஸ்லிம் பொலிஸ் உ
பெயர்: மு
6floomfib:
பிறந்ததி கொல்லப்
65T606)
தகவல் ெ
பெயர்: கப
6floomfib:
பிறந்ததி கொல்ல
65T606)
தகவல் ெ
பெயர்: மு விலாசம்:
பிறந்ததி
685T606)
155
தகவல் ெ
பெயர்: மு
(
விலாசம்
பிறந்ததி கொல்ல
65T66
தகவல் ெ
 
 
 
 
 
 
 
 

ரயோர பொலிஸ் நிலையங்களை லிம் சிங்கள பொலிஸாரை தனியே ங்கைகளைக் கட்டி நடாத்திய ழந்த அக்கரைப்பற்றைச் சேர்ந்த த்தியோகத்தர்களின் தொகுப்பு
ஹம்மது ஜலீல் (உய பொலிஸ் செரேன், இல, 5715)
161, அல்முனவ்வறா வீதி, அக்கரைப்பற்று - 04
கதி: 03.03.1964
பட்ட திகதி 11.06.1990
செய்த இடம் கஞ்சிகுடிச்சாறு
காடுப்பவர்; தாய்
0ால்தீன் சாதிக் (உப பொலிஸ் செரேன், இல. 6103)
69பி, முத்தலிப் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01.
கதி: 05.08.1969
ப்பட்டதிகதி 11.06.1990 செய்த இடம்: கஞ்சிகுடிச்சாறு
காடுப்பவர்; தாய் பாத்தும்மா
ஹிதீன் பாவா தஸ்லீம் (உப பொலிஸ் செரேன் இல. 8150)
ஆதார வைத்தியசாலை, அக்கரைப்பற்று கதி: 1960 கொல்லப்பட்டதிகதி 11.06.1990 செய்த இடம்: கஞ்சிகுடிச்சாறு காடுப்பவர்: முஹிதீன் பாவா
ஹம்மது அலியார் சலாஹத்தீன்
உப பொலிஸ் செரேன் இல. 13310)
568/8, தேசிய பாடசாலை வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06
கதி 10.06.1961
பட்டதிகதி 11.06.1990 செய்த இடம்: கஞ்சிகுடிச்சாறு காடுப்பவர்; ஜூனைத்தீன் சித்தி நளிரோ (மனைவி)
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

Page 58
159
16Օ
161
பெயர்: முஹிடீ
விலாசம் டீன்
பிறந்த திகதி:
கொல்லப்பட்
685T606 65u
தகவல் கொடு
பெயர்: சாறுத்தீ 66 ms lib: 141, பிறந்த திகதி: கொல்லப்பட்ட
கொலை செய்
தகவல் கொடு
பெயர்: கபூர் ( விலாசம்: அ. பிறந்த திகதி கொல்லப்பட்
685T66 69
தகவல் கொ
பெயர் றிபாயு விலாசம்: வம்
பிறந்ததிகதி: கொல்லப்பட்
685T66 6F
தகவல் கொ(
பெயர்: கபூர் ( விலாசம்: அ. பிறந்த திகதி கொல்லப்பட்
685T66 6F
தகவல் கொ
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை
 
 
 
 
 

ஹஸன் (உப பொலிஸ் செரேன்) ஸ் வீதி, அக்கரைப்பற்று
952
.திகதி 11.06.1990 த இடம்: கஞ்சிகுடிச்சாறு |ப்பவர்: ஜூனைத்தீன் (சகோதரர்)
ன் ரவுப் (உப பொலிஸ் செரேன் இல. 13356) பிரதான வீதி, அக்கரைப்பற்று - 02.
)6O7.1967
திகதி 11.06.1990 த இடம்: கஞ்சிகுடிச்சாறு ப்பவர்: எம்.எம். நாகூர் பாத்தும்மா
(உப பொலிஸ் செரேன் இல. 6428)
க்கரைப்பற்று - 03
டதிகதி 11.06.1990 ய்த இடம்: கஞ்சிகுடிச்சாறு டுப்பவர் பொலிஸ் நிலையம், அக்கரைப்பற்று
2ன் (பொலிஸ் செரேன் இல. 29605) மியடி வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06.
டதிகதி 11.06.1990 ய்த இடம்: கஞ்சிகுடிச்சாறு Bப்பவர் பொலிஸ் நிலையம், அக்கரைப்பற்று
உப பொலிஸ் செரேன் இல. 29615)
கரைப்பற்று - 04
டதிகதி 11.06.1990 ய்த இடம்: கஞ்சிகுடிச்சாறு Bப்பவர் பொலிஸ் நிலையம், அக்கரைப்பற்று

Page 59
பெயர்: கலந்தர் 6fheoristib: 214, பிறந்த திகதி:
கொல்லப்பட்ட
கொலை செய்
தகவல் கொடு
பெயர்: முஹம்ப விலாசம்: 226 பிறந்த திகதி: கொல்லப்பட்
695606) 68EU
தகவல் கொடு
பெயர்: சம்சுத்
6fheoristib: 151 பிறந்ததிகதி: கொல்லப்பட்
685T606) 68தகவல் கொ(
பெயர்: உதுமா விலாசம்: 29 பிறந்ததிகதி கொல்லப்பட்
65T66 69
'தகவல் கொ
 
 

லெப்பை அன்சார் (சி.வி.எப். இல. 3316) அக்கரைப்பற்று - 01
9.03.1964
திகதி 11.06.1990 த இடம்: கஞ்சிகுடிச்சாறு ப்பவர்: ஏ.பி, கலந்தர் லெப்பை
து முஹிதீன் தைய்யிப் (சி.வி.எப். )
காதிரிய்யா கடற்கரை வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01.
30.03.1971
திகதி 11.06.1990
த இடம் கஞ்சிகுடிச்சாறு
}ப்பவர்: மையன் அலியார் முக்குலுத்தும்மா
தீன் இப்றாஹீம் (சி.வி.எப்) , ரைஸ்மில் வீதி, பட்டியடிப்பிட்டி, அக்கரைப்பற்று - 06
02.07. 1970
டதிகதி 11.06.1990
ய்த இடம்: கஞ்சிகுடிச்சாறு Bப்பவர்: எம்.பி. நாகூர் உம்மா (தாய்)
லெப்பை பஷிர் , பொத்துவில் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01.
1964
.திகதி 11.06.1990 ய்த இடம்: கஞ்சிகுடிச்சாறு Bப்பவர். உதுமாலெப்பை
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

Page 60
வெவ்வேறு சந்தர்ப்பங்களி அக்கரைப்பற்றைச் சேர்ந்த
பெயர்: முஹம் (பொலிஸ் செரே
விலாசம்: 117
பிறந்த திகதி: கொல்லப்பட்
685T606) 68-U
தகவல் கொடு
பெயர்: அப்துல்
66OITFLib: 717
பிறந்த திகதி: கொல்லப்பட்ட
கொலை செய்த
தகவல் கொடு
பெயர்: சீனி மு 6fsonsib: 252, பிறந்ததிகதி: கொல்லப்பட்ட
68Iങ്ങബ ബsu
தகவல் கொ
மனைவி
பெயர்: முஹம்! 169 6floomsb: 68, பிறந்ததிகதி: கொல்லப்பட்
6.8576.06) 68
தகவல் கொ(
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை
 
 

ல் புலிகளால் கொல்லப்பட்ட பொலிஸ் உத்தியோகத்தர்கள்.
மது இப்றாலெப்பை முஹம்மது கஸ்ஸாலி ன் இல. 20200)
ஜின்னா வீதி, அக்கரைப்பற்று - 04.
11:09.1971
திகதி: 25.01.1998 ப்த இடம்: அக்கரைப்பற்று சந்தை }ப்பவர்: மனைவி நதீரா
கபூர் அப்துல் மஜீட் (பொலிஸ் செரேன் இல. 28350) 2 பீ, ஓவுஷர் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06.
20.04.1969
திகதி: 02.04.1999
இடம் மன்னார்
}ப்பவர். அப்துல் கபூர்
ஹம்மது அசனார் (சி.வி.எப்)
ஹிஜ்ரா வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01.
14.03.1967
.திகதி 1205.2001
த இடம்: அக்கரைப்பற்று சந்தை டுப்பவர்: முகம்மது இப்றாலெப்பை ஆயிஷா உம்மா
மது அலியார் அப்துல் சலீம் ஜின்னா வீதி, அக்கரைப்பற்று - 04.
28.02.1963
- திகதி: . ய்த இடம் ஓந்தாச்சி மடம்
}ப்பவர்: பொலிஸ் நிலையம், அக்கரைப்பற்று

Page 61
பெயர்: மஷ9 விலாசம்: ஜி பிறந்த திகதி
கொல்லப்ப
17Ο
685T60d6 6.
தகவல் கொ
क्षे 缀 缀
& 毅
பெயர்: முஹ 6floor&b: g: 171 பிறந்த திகதி கொல்லப்ப
685T606) 6.
தகவல் கெ
2006.09.16 அன்று பொத்துவிலில் செய்யப்பட்ட 10 முஸ்லிம்களில்
இக்கூட்டுக் கொலைச் சம்பவம் ! அரசாங்கமும் விஷேட அதிரடிப்பன என பொதுமக்களும் சந்தேகிக்கின்
26.09.06 அன்று பொத்துவிலில் இடம்பெற்ற கூட்டுக் கொலையின் நிழற்படம்
 
 

(பொலிஸ் செரேன் இல, 26920)
டி. வீதி, அக்கரைப்பற்று
- திகதி: - ய்த இடம்: --- Bப்பவர்: அக்கரைப்பற்று பொலிஸ், நிலையம்
மட் (உப பொலிஸ் செரேன் இல. 38216) ன்னா வீதி, அக்கரைப்பற்று - 04.
ட திகதி: . ‘ய்த இடம்: . டுப்பவர்: அக்கரைப்பற்று பொலிஸ் நிலையம்
உள்ள றதல்ல குளத்தருகே படுகொலை மூவர் அக்கரைப்பற்றை சேர்ந்தவர்கள். LTTE இனரால் மேற்கொள்ளப்பட்டதென டயினரால் மேற்கொள் ளப்பட்டிருக்கலாம்
றனர்.
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

Page 62
தொழில் நிமித்தம் பொத் கொல்லப்பட்ட அக்கரைட்
பெயர்: அப்து
விலாசம்: 80 172
பிறந்த திகதி கொல்லப்பட்
65606 65F தகவல் கொ
பெயர்: அப்துல் 66)ristib: 204 173 பிறந்த திகதி: 685T6O6OLUL ULI
65T606) 63F தகவல் கொடு
பெயர்: நூஹ0 6feoris Lib: 202 பிறந்த திகதி: 6&5T6O6OLUL ULI
65T66) 68தகவல் கொ(
02.01.2008 அன்று குருநாகலில் அக்கரைப்பற்றை நோக்கி வரு
பெயர்: ஆத 6feomsb: 414
9600LLUL UTGIT
தகவல் கொ
பெயர்: ஆத விலாசம்: 14
96000LL UTGIT
தகவல் கொ
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை
 
 
 
 
 
 

நதுவிலுக்குச் சென்றிருந்த பற்றைச் சேர்ந்த மூவரும்.
ஸ் பரீட் பைசல்
ஏ.ஆர்.எச். வீதி, பட்டியடிப்பிட்டி, அக்கரைப்பற்று - 06. 14.05.1989
டதிகதி 16.09.2006
ய்த இடம் பொத்துவில்
டுப்பவர்: என்.எல். சல்மா
மஜீட் பைறுஸ் , பட்டியடிப்பிட்டி, அக்கரைப்பற்று - 06
13.09.1987 .திகதி 16.09.2006 ய்த இடம்: பொத்துவில் Bப்பவர்; சகோதரர் இர்பான்
லெப்பை அஸ்மின் /2, பட்டியடிப்பிட்டி, அக்கரைப்பற்று - 06 I0ाई, 1988
டதிகதி 16.09.2006 ய்த இடம்: பொத்துவில் Bப்பவர். தாய்
இருந்து மட்டக்களப்பின் ஊடாக ம்போது காணாமல்போன இருவர்
ம்லெவ்வை அமீன்
, காரியப்பர் வீதி, அக்கரைப்பற்று 06
அட்டை இல. 772070799 வி.
டுப்பவர்; தாய்
ம்லெவ்வை ஹறுசத் I, ஜின்னா வீதி, அக்கரைப்பற்று 04 அட்டை இல. 841783026 வி டுப்பவர்; தாய்

Page 63
அங்கவீனமடைந்தவர்க
கடந்த காலங்களில் ஈழத்திற்கா காவுகொண்ட அதேவேளை அங்கவீனர்களையும், காயங்கள்
பெயர்: முஹ
6ferryl ib: 5
A51 பிறந்ததிக
35|TujLD6OL
- பனையழு
கண்ணிவெட
பெயர்: ஆத
66pmey-b: 1
பிறந்ததிக
85muLD60L
- இலுக்குச்
தாக்கப்பட்
பெயர்: உது 6th6pme-b:
பிறந்ததிக
85mujLD60L
- முறாண
கண்ணிவெ
பெயர்: மு:
6th6amefib:
பிறந்ததி:
5TULD6D.
-gyéé607
புலிகளால்
கால் இழந்துள்ள இவர்களது குடும்பம் மிக ே
வாழ்க்
 
 
 
 
 
 
 

Sளும் காயமடைந்தவர்களும்
ன போராட்டம் முஸ்லிம் உயிர்களை வாழ்நாள் பூராகவும் வடுவாய், சில ளையும் விட்டுச்செல்ல தவறவில்லை!
ரம்மது அபூபக்கர் சாலித்தம்பி 24, எம்.எம்.சி. வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06
$0408.1942
ந்ததிகதி 10.08.1990 றுப்பானில் உள்ள தனது வயலுக்கு சென்றவேளை
டியில் சிக்குண்டு முழங்கால்வரை கால் அகற்றப்பட்டது.
・
ம்பாவா ஜமாலுத்தீன்
漆
84, வாய்க்கால் வீதி, பள்ளிக் குடியிருப்பு, அக்கரைப்பற்று - 06.
தி:2003.1948
ந்ததிகதி 18.02.2002 சேனைக்கு சென்றவேளை தமிழ் ஆயுதக் குழுக்களால்
-போது கால் அகற்றப்பட்டது.
மாலெப்பை சீனி முஹம்மது அல் முனல்வறா வீதி, அக்கரைப்பற்று - 04 தி:25.10.1938
ந்ததிகதி: 02.01.1989 7வட்டியில் வைத்து தமிழ் பயங்கரவாதிகளின்
டியில் சிக்கி கால் இழந்தார்.
கம்மது காசிம் தெளபீக் 214, எம்.எம்.வி. வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06
நதி 14.03.1956
ந்ததிகதி 16.07.1998
ப்பற்று சாகாம பொலிஸ் தடுப்பு காவலரணடியில் வைத்து நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் கால் இழந்தார்.
வதனையுடனும் பொருளாதார நெருக்குவாரத்துடனும் கை ஒட்டுகிறது.
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

Page 64
A5
பெயர்: ஷரிபுத் தம்பி விலாசம்: 28, ஒவிஷர் பிறந்ததிகதி: 20 - 0 காயமடைந்ததிகதி: - வெலிக்கந்தைக்கு
நோக்கி புலிகளால் ந
பெயர்: முஹம்மது அலி விலாசம்: 48ஏ, அல்ஸ பிறந்த திகதி 17.11.19 காயமடைந்ததிகதி:
- அக்கரைப்பற்று பன
தாக்குதலின்போது கா
பெயர்: ஜெயினுல் ஆப் விலாசம்: 42ஏ, ஓவிஷ பிறந்ததிகதி 02.01.1! காயமடைந்ததிகதி: - நிந்தவூரில் வைத்து
பெயர்: ஆதம்லெப்பை ପୌରେom&tb: 291, ଗରାର୍ଲଗ பிறந்த திகதி:
காயமடைந்ததிகதி: - இத்தாயினுடைய மக கேள்வியுற்றதுடன் ஏ ஆளானார். இவ்வா
வேதனைகள் தேங்கி
பெயர்: முஹைதீன் பா6 6isorrob: 174, 6OLDuG பிறந்த திகதி: 1969
காயமடைந்ததிகதி: - நீத்தை பாலத்தடியி
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை
 
 

நபிஸா உம்மா
வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01.
- 1962
04 - 03 - 2005 குடடிக்கச் சென்ற முஸ்லிம் குடும்பத்தை டத்தப்பட்ட தாக்குதலில் காயமடைந்தார்.
யார் ஜமால்தீன்
ாஹிரா வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01.
61
04.06.1998
ழய இலங்கை வங்கிக்கு முன்னால் இடம்பெற்ற
யமடைந்தார்.
தீன் முஹம்மது ஜௌபர் ர் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01.
968
28.03.1992
புலிகளால் தாக்கப்பட்டார்.
ஆசியா உம்மா
ாப் பாதுகாப்பு வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06.
1991
3ன் வயலுக்குள் புலிகளால் கொல்லப்பட்டதை ற்பட்ட அதிர்ச்சி காரணமாக மனநோய்க்கு று ஒவ்வொரு கொலைக்குப் பின்னாலும்
b கிடக்கின்றன.
வா அப்துல் காதர்
ாடி வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01.
15.08.1990
ல் வைத்து புலிகளால் தாக்கப்பட்டார்.
<刚

Page 65
பெயர்: மீராஸா
6fheonsib: 54/3
பிறந்த திகதி: காயமடைந்த
- காத்தான்குடி
பெயர்: ஆதம்ப 6fheorisLib: 230 பிறந்த திகதி: காயமடைந்த - மொட்டைய
பெயர்: இஸ்மா
6fheung-b: 896
பிறந்த திகதி: காயமடைந்த
- இராணுவத்த
பெயர்: சரிபுத்த விலாசம்: 238
பிறந்ததிகதி:
காயமடைநத - பொத்தான
காயப்படுத்தப்
பெயர்: யூசுப் ெ 6th6)ITF b: 42, பிறந்ததிகதி: காயமடைந்த
- அக்கரைப்ப
 
 
 
 
 
 

ஹிப் அப்துல் ரஹீம் றிஸ்வான் , மத்திய வீதி, பதுர் நகர், அக்கரைப்பற்று - 01.
O3.09.1975
திகதி: 06.08.1990
கடற்கரையடியில் வைத்து புலிகளால் தாக்கப்பட்டார்.
ாவா ஷஹாப்தீன்
ஹிஜ்ரா வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01.
19.01.1957
திகதி: 1990
ான் வெளியில் வைத்து புலிகளால் தாக்கப்பட்டார்.
லெப்பை ஆதம்லெப்பை
சேர் ராசிக் பரீட் வீதி, அக்கரைப்பற்று . 01.
02.09. 1940
திகதி 1990
ால் அடித்து காயப்படுத்தப்பட்டார்.
ம்பி முஹம்மது அப்துல்
ஹிஜ்ரா வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01.
02.07.1941
திகதி 1990 ன வட்டையில் வைத்து புலிகளால் அடித்து
பட்டார்.
லெப்பை மீராலெப்பை ஒவிஷர் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01.
08:07.1936
திகதி: 23.06.1990
றில் வைத்து புலிகளால் அடித்து காயப்படுத்தப்பட்டார்
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

Page 66
A11
பெயர்: அஹமது 6ெ 6ßl6WorT8Fib: 154, 85L4 பிறந்ததிகதி 18.0 காயமடைந்ததிக - தமிழ் தேசிய இர வைத்து அடித்துக்
பெயர்: சாலித்தம்பி
விலாசம்: 165, பெரி பிறந்ததிகதி 1807 காயமடைந்ததிக
- அக்கரைப்பற்
காயப்படுத்தப்பட்ட
பெயர்: சாயிபுலெப்ை விலாசம்: 139, சுகா, பிறந்ததிகதி 15.06. காயமடைந்ததிகதி - பள்ளிக்குடியிருப்பி
பெயர்: முகம்மது ஹ விலாசம்: 121, கடற் பிறந்ததிகதி: 03.01. காயமடைந்ததிகதி - சின்னமுகத்துவார அடித்து காயப்படுத்
क्षं
பெயர்: அஸனார் லெ விலாசம்: 221, ஹிஜ் பிறந்ததிகதி: 04.09 காயமடைந்ததிகதி - வெல்வெந்தையில்
தாக்கப்பட்டு காயப்
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை
 
 
 

ப்பை ஆதம்லெப்பை கரை வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01. 1968
: 1989.11.08
ணுவத்தால் சம்மாந்துறை வீரமுனை சந்தியில்
5ாயப்படுத்தப்பட்டார்.
ாம்சுமக்கீன்
ய பள்ளி வீதி, அக்கரைப்பற்று - 04. 1958
3: 17.05.1989
ரில் வைத்து தமிழ் பயங்கரவாதிகளால்
ή.
ப சுலைஹா உம்மா
தார நிலைய வீதி, அக்கரைப்பற்று.
1944
: 10.07. 1989
ல் வைத்து EPRLF இனரால் காயப்படுத்தப்பட்டார்
键
சீபா முஹம்மது இஸ்மாயில் sரை வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01.
1945
: 03.06.1987
விஷேட அதிரடிப்படை முகாமுக்கு முன்னால்
தப்பட்டார்.
பை சேகு முஹைடீன் ா வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01. 1937
1985
வைத்துதமிழ் பயங்கரவாதிகளால் படு மோசமாக
டுத்தப்பட்டார்.

Page 67
பெயர்: பக்கீர் மு விலாசம்: 60ஏ, பிறந்த திகதி: காயமடைந்த
- கொழும்பி
தாக்குதலின்டே
பெயர்: முகை 6fheoris Lib: 65,
பிறந்த திகதி: காயமடைந்த
- பனங் காட
பயங்கரவாதிக
18.11.2OO5 6.hurful usineffle)IITue தாக்குதலின்போது 8
பெயர்: ஆதம்பாவ விலாசம்: 122, 8 பிறந்ததிகதி 05
A1 8 பெயர்: முகம்மது
6fsorterb: 89, u
பிறந்ததிகதி:3
பெயர்: அப்துல் விலாசம்: 50, ம பிறந்ததிகதி 0
 
 
 
 
 
 
 
 

ஹைடீன் முகம்மது பரீட் சென்றல் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01.
2.01.1970
திகதி 15.07.1984 ஸ் புலிகளால் மேற்கொள்ளப்பட்ட குணர்டுத்
ாது காயமடைந்தார்.
ன்ே பிச்சை நாகூர்த்தம்பி
டீன்ஸ் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01
)4.06.1947
திகதி: - டு துறையடி பாலத்தடியில் வைத்து தமிழ்
ளால் தாக்கப்பட்டார்.
லில் இடம்பெற்ற பயங்கரவாதிகளது காயமடைந்தோர் விபரம்.
ா முகம்மது இஸ்மாயில் ாசிம் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 05.
10.1937
முஹைடீன் முகம்மது ஹாஷிம் ட்டினப்பள்ளி வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06.
.01.1944
ாதர் முகம்மது பரீட்
ரைக்கார் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06.
.04.1949
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

Page 68
பெயர்: மீராலெ 6ferry Lib: 28, பிறந்ததிகதி:
பெயர்: முகம்ம 66pmeb: 506 பிறந்ததிகதி:
பெயர்: முகம்ம விலாசம்: 128
பிறந்த திகதி:
பெயர்: முகம்ம 666)TFLib: 41, பிறந்ததிகதி:
பெயர்: அகமது
6th6prisLib: 248
பிறந்த திகதி:
பெயர்: முகம்ம A25 6floomsb: 144,
பிறந்ததிகதி:
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ப்பை சாலித்தம்பி ஹாஷிம் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06.
29.06.1936
து இப்ராஹிம் முகம்மது சித்தீக் , வை.எம்.எம்.ஏ. வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01.
09.07.1978
து அஹமட் சுமைல்
ஹாஷிம் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 05.
29.05.1992
து காசிம் முகம்மது இப்றாஹிம் அம்பாரை வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06. 05.07.1940
முகையதின் முகம்மது கியாவுதீன்
அம்பாரை வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06. O8.07.1939
அபூசாலிஹர முகம்மது மிஸ்பாஹற் அல்முனவ்வறா வீதி, அக்கரைப்பற்று.
4.01.1957

Page 69
அக்கரைப்பற்று பெரியபள்ளி காயமடைந்தோர் பற்றி அக்கரை சம்மேளனம் வெளியிட்ட அறிக்ை
பற்றிய விபரம்
பெயர்
ஆதம்பாவா ஜமால்டீன், உதுமாலெப்பை புகாரி, முஹம்மட் அலியார் கமால்டீன், எல்.ரி. அளிஸ், முஹம்மட் தஸ்லீம் மெளகுக், முஹம்மட் அலியார் கமால்டீன், அபுல் காசிம் அப்துல்லாஹற். முஹம்மட் இப்றாலெப்பை கலீலுர் ரஹ்மான், சஹாப்தீன் சக்கீல் அஹ்மத், பக்கீர் முஹைடீன் புஹாரி, ஆதம்பாவா தெளபீக், முஹம்மட் இப்றாஹிம் அப்துல் ரவீட், சீனி முஹம்மட் மீராலெப்பை, இஸ்மாலெப்பை மெளசூர், ஆதம்பாவா அஹமட் முஹிதீன், முஹம்மட் அலியார் இஸ்மாலெப்பை, ஆதம்லெப்பை முஹம்மது சரீப், ஹச்சு முகம்மது ஜவ்பர், மீரா மொஹைடீன் உமறுலெப்பை, இமாமுடீன்,
1990.08.13 அன்று அக்கரைப்பு பயங்கரவாதிகளின் துப்பா
பெயர்: முகம்ம விலாசம்: 05, பிறந்ததிகதி: இத்தாக்குதலி
6Luului: 6606)LO விலாசம்: 119
பிறந்ததிகதி:
பெயர்: ஏ.எம்
6floomfib: 16, பிறந்ததிகதி:
 
 
 

ாயல் குண்டுவெடிப்பின்போது பற்று அனைத்துப் பள்ளிவாயல் கயில் குறிப்பிடப்பட்ட ஏனையோர்
முகவரி 6)յացil
ஏ.வி.வி. வீதி, அக்கரைப்பற்று - 05, 47 64, உப தபாலக வீதி, அக்கரைப்பற்று . 01, 49 பெரியபள்ளி வீதி, அக்கரைப்பற்று - 04, 54 பள்ளிக் குடியிருப்பு, அக்கரைப்பற்று - 06, 65 40, மஜீட் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06, 48 பெரியபள்ளி வீதி, அக்கரைப்பற்று - 04, 54
ஹாஷிம் ஆலிம் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06 மாவடிச் சந்தி, அக்கரைப்பற்று - 06
204, ஏ.வி.வி. வீதி, அக்கரைப்பற்று - 04, 8 தோம்பர் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 03, 191, அல்பாத்திமியா வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01, 55 154, ஜின்னா வீதி, அக்கரைப்பற்று - 04, 63 56, பொது வீதி, அக்கரைப்பற்று - 05, 73 33ஏ, காசிம் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06, 44 காசிம் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06, 67 ஜின்னா வீதி, அக்கரைப்பற்று - 04, 64 195, பெரியபள்ளி வீதி, அக்கரைப்பற்று - 04. 568 பி, அரசையடி வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06, 28 325, ஏ.வி.வி. வீதி, அக்கரைப்பற்று - 03, 32 குருநாகல்,
பற்று பெரிய பள்ளி வாயலில் புலிப் க்கி சூட்டுக்கு இலக்கானவர்கள்
து இப்றாலெப்பை நபீல் அம்பாரை வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06. 30.04.1969 ள்போது இவரது கால் இழக்கப்பட்டது.
லெப்பை முஹம்மது மீராசாஹிப்
காசிம் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06. 10.1.1953
சம்சுதீன் அம்பாரை வீதி, அக்கரைப்பற்று 6 வயது 50
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

Page 70
24.03.1991 அன்று அக்கரைப்பற் நடத்தப்பட்ட குண்டுத்தாக்குதலி
பெயர்: முஹிடீன் ப விலாசம்: 251, ஹி பிறந்த திகதி 220
பெயர்: முகம்மது இ விலாசம்: 59, மத்தி பிறந்ததிகதி 13.04
பெயர்: முஹம்மட் க விலாசம்: 299, ஹி பிறந்ததிகதி 30.09
பெயர்: முகம்மது சரீ விலாசம்: 65ஏ, மத் பிறந்ததிகதி 09.0
பெயர்: ஆதம்பாவா விலாசம் 50, மத்தி பிறந்ததிகதி: 21.0
பெயர்: ஆதம்லெப்ை விலாசம்: ஜஸ்மில் பிறந்ததிகதி 03.0
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை
 
 
 
 
 
 
 
 

று மீன் சந்தையில் புலிகளால் lன்போது காயமடைந்தவர்கள்
வா முஹம்மது இப்றாலெப்பை ழ்ரா வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01
.1935
புறாஹீம் ஜனூஸ் ய வீதி, நகர்ப் பிரிவு - 05, அக்கரைப்பற்று
1971
னி முஹம்மட் சேப்தீன் ஜ்ரா வீதி, அக்கரைப்பற்று.
). 1964
திய வீதி, பதுர் நகர் - 05, அக்கரைப்பற்று - 01 .1944
முபாறக் ய வீதி, நகர்ப் பிரிவு - 05, அக்கரைப்பற்று - 01.
1960
ப அப்துல் காதர் வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01.
1944

Page 71
பெயர்: முகம்மது 6feorylib: 163, பிறந்ததிகதி 1
பெயர்: மொஹி 6feomalib: 193, பிறந்ததிகதி:
பெயர்: ஆதம்ப விலாசம்: 168, பிறந்த திகதி:
பெயர்: முகம்ம விலாசம்: 231 பிறந்ததிகதி:
01.02.2008 இரவு 630 மணி சபைக்கு அருகில் வைத்து
A67
A68
சூட்டுக்கு
பெயர்: முகம் 66 ms b: Log
பிறந்ததிகதி:
பெயர்:றியா: 6f6oTerb: uG பிறந்த திகதி
 
 
 
 
 

அலியார் நாகூர் தம்பி $ாதரிய்யா வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01.
07.1963
ன் பிச்சை அப்துல் லத்தீப் பெரிய பள்ளி வீதி, அக்கரைப்பற்று - 06
9.05.1948
வா முகம்மது மீராசாஹிபு காதிரிய்யா பாடசாலை வீதி, அக்கரைப்பற்று - 01
02.06.1935
து ஹனிபா அஹமது முஹிதீன்
காதிரிய்யா வீதி, அக்கரைப்பற்று . 01.
25.04.1962
யளவில் அக்கரைப்பற்று பிரதேச இனந்தெரியாதோரால் துப்பாக்கி இலக்கானவர்கள்.
மது இஸ்மாயில் சமீம் ப2உல் கைறாத் வீதி, அக்கரைப்பற்று 4 21.01.1973
ளிக்குடியிருப்பு: அக்கரைப்பற்று 06.
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

Page 72
மனிதனும் தேசழு
மனிதன் மதுவாயும் தேசம் வெறியாயும் தள்ளாடிச் செல்லும் ஒரு சாதிக் காலமிது
இரவையும் இருளையும் போலவே பிரிக்க முடியாததாய் போனது மிருகமும் மனிதனும்
ஒரு ஜனநாயக தேசத்தின் ஜனங்கள் அடிபட்டுப்போவது அதிசய அராஜகம்தான்
உனக்கும் எனக்கும்
பின்னும் இன முரண்பாடுகளைக் கடந்து ஒற்றுமையை வாழ்க்கையோடு ஒட்டித் தரும் 'மனிதர்கள்" வர வேண்டும்! 'மனிதர்கள்" வர வேண்டும்.
எம். உவை அக்கரைப்பற்று -
sim duLongib puisili sang

pLD
|ஸ்
05.

Page 73
வடக்கு கிழக்கு முஸ்லிம் சமாதான ( முஹிதீன் அவர்களால் எழு இனமுரண
AKKARAIPATTU MUSLMSL UNLAWFULLY OCCUPIED BY IN AMPARADISTRICT
அம்பாரை மாவட்டத்தில் எல்.ரி.ரி. சட்டவிரோதமாக ஆக்கிரமிக்கப்பட் அக்கரைப்பற்று முஸ்லிம்களின் க
No. DS, Division இல. பிரதேச செயலாளர் பிரிவு
1
Potuvil பொத்துவில்
2
Thirkkovi திருக்கோவில்
Thambiluvil (Thirukkovil) தம்பிலுவில் (திருக்கோவில்)
Akkaraipattu அக்கரைப்பற்று
Alayadiwembu ஆலையடிவேம்பு
Damana
Sps
Unspecified இடம் குறிப்பிடப்படாத
Total
A - GJéssir R - OffL
Cases - பாதிக்கப்பட்டவர்களி
 

பேரவையின் செயலாளர் நாயகம் எம்ஐஎம் தப்பட்ட கிழக்கிழங்கை முஸ்லிம் அரசியல் ர்பாடு புறக்கணிப்பு என்ற நூலில் இருந்து.
ANOS
LTTE-TAMLS
ஈ - தமிழர்களால்
ட்டுள்ள rணிகள்
Cases Exterit
A R
16 58 --- ---
457 1242 3 24
16 57
30 146 3 37
131 232 2 24
4. 16
4 18
658 1771 O2 05
P - Guër
ன் எண்ணிக்கை
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

Page 74
gầ: t.tắìk: tia &#ợềttiịủg tỏ சிறுபான்மை இனத்தவர்கள் கூடுதலாக ஐ.ஸ்ள : TTgemTTLL TOLOkmzTS mLmkmkkkeTekekmL S eemLLLCCLSLLSCLSSSkS BeekeLY eBkSYzLkTmTSLLLmLmLLLS SYLLLLSSSTek OkkkO OegmTTLSzzLLzTT eSLmmLm TmmkT TLLLLLLLLmmLL k T 0emLT T LLL TLketLLkOS SLLLLLLLTkT SzLLG
зниšturao u tom su i t. ti.
SsLgLL OeeekekekkeS TmLeeTT TTmLCmT S zeTkzzzSg
காடுகள்ை அழித்து தெல்வயல்கள்ாக்குலத்தில் கை Te eO mLmLmmL SYSTemLLLS LLLLLLOLOOS STmCLmLmLLTkTS SL 1930ల్లి వ్యళity6 : శ్రీజీ, బి.ళtitutift. { பல அடர்ந்த காடுகளைத் திறக்க நிர்ப்பத்திக்கப் ttT TmOT SS kT ek kL g SeTTattkTuk S LLLeg LLL TLT keeOTSGS S ALLGLkkeBTTLLLLSSSLkk keJOkL seJ eeSLtLLYTLLLLS e0YS TOL0 kkkLL kk0k krS TTTLLL SSS குடுவில்வ,ை தோட்டாச் சுருங்கிவட்.ைகே 8strict...is.
இக்காsளி&ஸ் திருத்துவதில் தைத்தல்ைtேt மூstல் tttTtLLLLTk kkkk LL0 LG TTttS tLLLLtLLeTLL zLLGS STk eeeSee :கயிழந்து ஐ:கலீrர்களான பலர் இண்றும் :ே
S00S0OL YLeezOkOyu eOkO eTT S egSLLSLLeTLYLY0GS SeLLe MtLLLL S eetCLTe eeOLCkT0 S STLTTL tGGL S S0D T zzLL LLLSS MTLLL eTtLL Ye S S tTtttLSLzttG S S LT eTMttLmLLLLge SeT kLTLLLk guJYL0k LGGtSkeeSTJ ஒதுக்கித்தள்ளிலிட்.ணர் இதனால் பாதிட்டிக்குள்ள தருவதாகக் கோடுத்த லாக்குறுதி கடந்த நற்: இக்காணிகளில் கரும்பு செய்வதற்கேனத் eOTkzukT TLLLCttLLLLSSSTe TekkCkLkTLLaLaaSTTeT TLLTT tttTe kLlLlSLeLLSOeeOLLtLLLTT eeeTTS CkLkTTkk TLLL TTSLmSeTTetttLLS ee LLLLe emeSeBgT kzCCl வி$8:த்தில் தலைசிறந்தவர்கள் லிண்று அரச tள்ைலுவதிலும் இவர்கள் எவருக்கும் அனைத்த ஆதிகாரத்திற்கு: ஒரு பகுதியில் கீதம்புச் ே ATTTtLLLLLLmmLLLmt S TT SeTeT eGTT SeTLLLLLTe Szzt கோடுக்கக்கstrது? சுதந்திர இலங்கையின் மக்களுக்குக் கொடுத்த வாக்குப்படி கரும் ZELLLYTtL S SS S tStTtST zk LLL LLSLLL ee et tTTTT ee eeee eBLtttLS tCLCL LLLLLL S S eTLTLCtttLSLSeeeS YLZLT S TL TS Lg Te eLYY YSSYLLtLY TT 0Y tg gttLOLLYOL0 k LLt S eLLL TLzLtL tTLTLLTkeL LY TS SY OktLCLtL OLeLlL STOeTTTTYLekLL SYLLLLLTT LLL ett
eeeeeeeSSeeeyee S ss eSTSZeeLLekTSkSSeeT
அம்பாரை மாவட்டத்தின் திட்டமிட்
 

OkLSLSegeTT OTT tmtmLLLLLLSLSLL TkCkmLLLTTk T eeeL mTSLkLkLkLLLSLLLS TTmm LLLTeTe eLmTeMMeTeT &{sẻ Sutritosẽ ằtgầgöịểặ. tom sut t-fằẽ65fleỏ o-sừ s# ட்டு அரசி&ற் பிரதிநிதித்துவத்தில் சிறுபாண்மை $stes.
தந்தால், கல்முனை ஆல்பாரைப் பிரதேசத்தை se MeLktLLGSegtmttt L0kS S LLet TeGtkM T S TLLLLSSYY కిణ్వళ్ళ జీణి x; த் teLettLS S emtHLLLLLLLS STOTtkTmmm TTSS ST0 திட்டத்தை ஆரம்பித்தும், முஸ்லீஸ்கள் மேலும் LLS0SYSzkT SSgSYSTThkmLmmLSDTTemeee LLL T T TLttzztLLtLLL LgaLTTmuuuukmST tktLLTS DSSSLSSSSSOOe ktLzztLLL TTOS S OTektmtSekLL keBckkekLSS T0LS OeTS OekttLg SLkkkekeYSOL OSS OeOtzOeO eOkT TtTtS *ண்.வெ:இ&itன், மகாகsண்டில், வெள்ளக்கல்
BGk e MSzz Lekk0SetgSTk Skktz T eTTtCCCttLL tLtttLLkS 0 SLL OkOk SLkLLLzBTee mLL kOYSJkTSJ0 kBSS trதிகtexத்தில் வாழ்ந்த &ே*டிருக்கின்றனர்.
ஆற்றுப்புள்ளத்தாக்கு அபிவிருத்திச் சலtயி:ம் S00LES S S BeeBOy eGG ee00000LLLLLL SeeLk Skky S eeLLTLLLLLLL
ugష##ు భ#ళశీడభుళ? ఈit{f ####utffడి S L kt ttmmLS tttzLtte eee LLL S Ge eeSYLtLLtt DLLeeLtttLL LLL z OL SLLeeTeeTCCMLLTTSSSLLLLLLLLmmLL TkLLmm kkeLS00L S LLLLLSLLeekLkLzkkt teme eekTTTkCLCkSS ekTTMLLTS
SSgLmttLtzSLzk SLLeLgLLLkkgke eeSkzS Be k kOkkOkTTOSLS yS eeLLS LMeTtSzkttLTTkeTtmgmTLLLL LmTTlmLTeOT 1, நிந்தபூர், கல்முனை குஜி முஸ்லிம்கள் ாங்கமே ஏற்றுக்கொள்கிறது. கரும்பு செய்கை stர்களால்&. கல்லுடிா ஆலிலிருத்திச் சபையின் ஜப்கை மேற்கோள்ள அரசாங்&ம் திட்டமிட்டால் aரிகளில் xேப்கை பண்ணி ஆரசாங்கத்துக்குக் LuL LLLLLtS S YSLTrSeee LLLLLLLLYzzLLLLLzSLLLeTettLL SS SOLeLLmm SYY TtltLT SLLLLSS S S eeee TT T T SY OTT TO TSTOg0L YgL S tL Y TTLLLLLLL LL0LLLT
tLLL TkeTS S LLLS tttLLLaLG S S TOTetTeTLLSSLlTLTS TtuT gttS eeLL ee MYSZz LZSyLLLYg T T TT tT Te ekLtttt SLLLLLLT LL S SmtTTu Y kLkLTtLLeet SgTL விம்கள் தட்டிக்கேற்கும் காலம் வந்துவிட்டது,
8. 5
ட அரசாங்க சிங்கள குடியேற்றம்
& 漆 滋

Page 75
&ಟಿಟ್ತಿ§§ಟಿಟಿಟಿಟಿಟ್ತಿ§§ಟ# MMM àðsorðið xxxiiiiii išsis ir išsið skipi 6 ibi.
833.888 ខ្សត្រិះយ៉ាំugឯថ្ងៃស្អំ oči šeř38žsvýěřijsků goliáššší č88 &#ಿ#ಃ#ಃ#ಃಜಿಟಿಟ್ಟಿ&ಟಿ###### LkLkZkST OkeOS gS DSS eeCkLLLLS0S00SS LLLLLLLLtttLL kLGLk eek ktk ekekk TYS YLLCL CLctGLtLLSCGCSSkLT ### ## kåíä &&#¢ಟ ಫಿಘ್ರಟಿಜಿಟಃ {1}{jia:#########టst.<థళ. #t.ty #} %¥æà¥&########gif:ಃ&#&â క్లsuetf(thఓ###fఖ}} | fatty భti (pt * SiBSSeeteeltmLLLmtT TeeSggg ekL LLk0LLtt gk0LLTTT
కళ###f gళభథశభక్తజీల్లో #}g ళg (సug: : iš Kiš688řđå šiřiştir.
ಘೆಳ್ತ&#ಣಿಃà:#ಓಟ್ಲಿಣಿ&##ಣಟಚಿಟಿ೫ಿಐ #åಃ#ಃ ಟಿಟಿಟ್ರಿà¥é&#####ಿ#àಟ್ಲಿ: ಠiffgà:ಔಟ್ಲಿ TeZYYTO S LLeLee emmmTkekT S S OLSLTLmmCkSLL LL SkkO kk &:ប្តូរុងខ្មែរអំ&&#.
ఖ.ళ#ళఖitsళ ఊళ##భశీడఓif (pళ్ళనీళ్లsణ* ఒళ్లుళ్లు భక్ష్యడు #ళళ్లు దోభథళ భక్ష S gemLmmCgSkeLLkeky etG 00 BetLLtLCLkktOO S GBSeSDB S 0S TlLLkGkMkty S kkLSLLLeSYtLtLSLLDLDuTMT kMk ఖ విశ{{శ&tttజీtళ్లు, క్ష్ముడి జీ:శళf}}{
§ಃ೬ಃಚಿಟಿಚJ&#}:೫&#§&&&ಟಿ#àಟ್ಗ &#អំខ្ច ខ្ចរខ្ចនៃប្លុងៃខែឆ្នាំ ឆ្នាឥតខ្ចង់ ಟಿ#à:&&&&&&&ಟಿಸ್ಲಿà: ಟಿà####fäåಭಟಿ: eSeS OeekOee eeLLLSkSSeee S eekLLLLSe emmLLLLLCg
భp#####ణిజ్ఞఃఖభjళభ్యుణి*ళభfభ్నీ; GemmLke0ekLSSLLLLCkTS eeTttLLYSYSeku kLCS gLLLS SYeOeOeeLLL STgS SYTTSYYLLSkSeee
cLLYSeTTtLSLee eLzOSkkkLLLLLLLLkkk LLLLYS Tk TTSeS YC S eLSLTL eLz L LLLSS
భt #hu్క
1982 స్ట్మోజిళfశీజీభ ####ుడు థ#if:th్యఖ్య భ్ర###jjజీ డజీ#tift ##ifiడభీళ్లు åf: YST S ezzCCkeSeBeTTCe TTeSkSSekek kLmmLm
{#ifణ భt్మజీళ్మttళ్లు ఓన్లు జిళ్లfళ##డt: ఈigభ&uఖ{###ళtణీ, జ్ఞళ #####ఓ##భ &u: ಒಂ¢ಟಿ&#§ §ಣಿáéಟ್ಲಿ:à& ಟಿಟಿ:8ॠà: 孪链兹。纽.慈懿比筠莎莎游aöf链。、
*LitGడళtif ఊign:tణిణి. t.l,
eemmtZS0LSmzzLS SL S SS0000S SDDSLLS SeeOCLeBe S0SLL
LSLO LLLLS Sk LL eB OOtOm S SS SSS0SSSS0S SY YTS LL SYSCCkGGLCkLSSLDLL YkO SeeZeO S000SeeSLS S TTOkSYOtmSSYk00 OMTeOe0SS TeTTeLLLLLLLSYS S Y0JS §ಭಿಃ&&ಣಿ {{} # étegéಟ್ವಿಟಿ ಟ್ವಿಟ್ಲಿ!
சிங்களவர்யாவரும் பிற மாகாணங்களிலி: அண்மைக்காலத்தில் வந்தவர்கள். ஆனால் ச் 1340 சதுரமைல் விஸ்தீரணமுள்ள காணிக்கி சதுர மைல் பரப்புக்கு மருத்துடையவர்கள் YTmCT S YYL OM LmmLLSmtLmSSZSe OYSYS SeLLLLS
ugü: Bağılıb.
2.ண்மை நிலை இப்படி இருக்க முன்னைய அ gigarrésgágió drául trágifuqué, afirg பகுதிகளிலுள்ள முஸ்லிம்களுக்குச் சொந் அபகரிப்பதிலும் ஏனைய மாவட்டங்களிலிருந் குடியேற்றுவதிலும் அதிக அக்கறையுடையவ அம்பாரை மாவட்ட பூர்வீகக் குடிகளான முள அரசியல் அந்தஸ்தையும் பாருதூரமாகப் பா
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ஐஸ் லீனி ஆலிருத்தித் திட்டத்தில் முற்றிலும் ಒಂಟಿಟಿಟ್ತಿ. &gಳ್ಲಟಃ೫ ši§§šš: (3iičik (škä $4ಣíäå¢ Ø¥¥¥&$# ಛ$#$%¥¥¥¥é«já BB tGte OkkkkLLLLSSSS mmLSS GLLGLSStt mM LL eLLLLLLe gzTTtkkee TgkktmLBe eeeLLLgO S ZTg e LLL
yOyeeekLLmLLCMCk kTkCG LLOO eOSzSTkkG SLYzS ஒரு ர&&* திருத்தப்பட்.ே &;.$ நிலமும் uOm mmkmLLkkekkeSzLGLGLSS0 Okkk0SYkrGGLk eek k00z LCCS keeek ekSSkeeemmzkeg S STS LL TeL ಘೆಟಿ§ §ಳಿ&#ಃ# ಘಿಟ್ಲಿ, Q&frás ಟಿ&ಟ್ಲಿà#ಟಿ&ಟಿ&& ಟಿಟಿಟ್ತಟಿ ಏಟ್ಲಿ ಟಿಟಿ}####
SYktCLLL TS k BOOeeLkeOmS SS SYYzYS TLSttSttSS
ஐத்திட்டமான ಟಿಘಟಿ&#.ಫಿಟ್ಲಿ ಓಟ್ಲಿ ಜಿಜ್ನಜ್ಜಿ,&#å&&&& $೫'ಟಿ' ಟಟ್ತಿàå¢#ುಟ್ತಿ &}&#ålétéà¥ಷಿ »ಒಂà&####$%# ¢:å #&&&ು### &»&
«f¢Ý'¢&ಣಿàಣಿ: #ಃ#ಃ#ಃ#ಓಓ.ಟಿ.8 ు నీళ#<fట్ట; ##it. t.##$$:భ#####.. tళళfi+###ణిణి ఖjట్ల భ$$$$1ళజీళ్లు, & ¢&ಃK "¢&&&&ಿಟ್ತಿ& &ಃ&ಿಟ್ಲy gà SDt tM SSSS S TeOtCSkmttzY tS S ekD Le ee uS SYY zLLLL L00 SkekkSee kLmmL LLLzzSS00z SeBeLeBukm S0MttD ಟಿಟುಟ್ತಿಟಿ ಘಟಿ{{yáಟ್ರೀಟಿ ಟಿಟಿ:{{{ಟಿಟ್ರಿ ಳ್ತåíä $&ಣ: ಇಟಿಟ್ತಿ:ಟಿ.ಟಿ.§ §§§Èá# &$à: Kyäಜ್ಜೆ&ಟಿ&#¢ಟ&ಣಿ&&#Χಟಿ : ಟಿ.ಘಜಃಃಃಃಃಃ& ekkCLeLLSg e0keeS kyOeLL S eeOeOLzSLkmkeeeLmkee ಫ್ಲಿàಣಿ, ಜಿಚಿಣ್ಣೀಘ್ರà: #ಃ#ಃ&ಣಿ§&ಣ್ಣಿàಿáಜ್ಞ zz LSSSS t LLLkuSgLLL Z eB SLLGe Sekkk
kkkeeTeeS STekeLLkkTTMSYS LT kz O0S SLLeLLLz T Yz tkLSSzkT Dk S S L mL ek eSeSg uL LLLLLL
gTT SSDLSDT SzSeLSSSeeeLLLzkee0zSYSeee eeLLe 'မ္လ†ရိုမ္ဘ\ိါးfi့်) & {&suß f KY . LStTTLtSzeSeTe egm eSkB SekLk OkO0 OLL000SCk CtCLCLSSS 0000YeB LTkBSkkS ekSttGtS eTTLC CkeSkLC *த்துவில் 2.xsi xர8ாஜ்க &தி:t &t*ாரின் kkTTkSOek seTLmmm kOLLLLLS LL LLLLLLL å {¥& $à: ಓಟ್ಲಿà& $&&&fééft8¢ಜ್ಜಿ
§ಟå &#&#ಓಜ್ಜೀ, }ಳೆ&#.ಜಿà, ಜಿಣಿ!8& ಟ್ವಿಟ್ಟಿ#ಣ! 000S Skkkk S k ZScS SkkkS kzS kek0L B SLt tg T §§ಳಿಸಿ &ti}}}}}} *fts& $#$೫&ಜ್ಜಿ.ಟಿಕೆ Z STT00L YLGCkSkkL ee LLL tgS gttOLOL LLLLT 'ss :fá8% *. flösu::1461) 1.14&á86á. tà
நந்து தி:மிட், குடியேற்றக் கிராமங்களில் ங்களப்பிரதேசத்தில் ஏறக்குறைய 73 சதவீதமான # &&#§ §&à# 46 #¢&#à೫$H 72ಕಿ. இருந்தாலும் முஸ்லிம்கள் பகுதியில் 263 சதுர ாரை மாவட்ட விஸ்திரனத்தின் 13 சதவீதமான
|ரசாங்கத்தின் அரசியல் அதிகாரியும் அன்றைய ருத்தப்பட்டுத் தயாரான நிலையில் முஸ்லிம் தமான நெல்வயல்களை அவர்களிடமிருந்து து சிங்கள் 2.றவினர்களைக் கொண்டுவந்து ர்களாக இருந்தனர். இந்தச் சூழ்ச்சித்திட்டம் ப்லிம் தமிழ் மக்களின் பொருளாதாரத்தையும், தித்துள்ளது.
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

Page 76
கதைசொல்லி.
எனது முழுப்பெயர் ஆதம்லெவ்வை அ 14.07.1932ம் ஆண்டு பிறந்த நான் 40 வீதி, அக்கரைப்பற்று 06 எனும் விலா 9 பிள்ளைகளுடன் மிகச்சாதாரண வாழ் வந்திருந்தேன்.
விவசாயத்தை மட்டும் அடிப்படையாக மனைவி பிள்ளைகளின் கலகலப்பும் வய ஒற்றுமையான புறச்சூழலும் வாழ்க்கை
நான் எனது தந்தை சகோதரர்கள் சேர்ந்து செய்த 6 ஏக்கள் சொந்தமான வயல் வட்டமடுவில் உள்ள 8 ஏக்கர் நில பிள்ளைகளுக்குமான ஜீவனோபாய உ
அரிசி புளி, உப்பு என்று எடுத்துச் செ6 வருவதுதான் அன்றைய வழக்காக இ நாளிகையில் சிங்களக் காடையர்
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை
 

கமட் லெவ்வை 5ஏ, புதுப்பள்ளி சத்தில் மனைவி க்கையை நடத்தி
க் கொண்டு எனது குடும்பத்தேள் நகர்ந்தது. பல் நிலங்களில் நட்டப்படாத விளைச்சலும், யில் என்நேரமும் இனிப்புத் தந்திருந்தது.
அம்பலம் ஓயாவில் காடுவெட்டி துப்பரவு
நிலமும், அதே போல் காடுவெட்டிய பமும்தான் எனக்கும் எனது மனைவி ஊற்றாயின.
ன்றால் வாரக்கணக்கில் வயல்களில் நின்று
ருந்தது. ஆனால் சற்றும் எதிர்பாராத ஒரு கும்பல் பொல், கத்தி போன்ற கூரிய

Page 77
ஆயுதங்களுடன் வந்து உடனடியாக இ இருந்து வெளியேறுமாறும், இல்லாது ே அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அதனை எதிர்த்து சகோதரனுக்கு மரக்கட்டையால் தோள்!
கள நிலவரம் ஆர்ப்பாட்டமாக இருந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஓங்கி இருந்ததாலும், அ நிலையத்தின் ஊடாக நிலத்தை மீளப் ெ
சுமார் 20 வருட காலமாக தத்தி தத்தி பெறுமானத்தை விட கூடுதலான பணம் சந்திப்பது, கச்சேரிக்கு ஏறி இறங்குவது முறை சென்றுவருவதென்று ஏகப்பட்ட குடியேற்றத்தின் திட்டமிட்ட விரட்டிய சொல்லாமல் கொள்ளாமல் போனது. L விவசாயத்தை மாத்திரம் நம்பியிருந்ததா இயலாத இடி விழுந்தது. என்னைப்
இழப்போடு எனது உலகம் அரைவாசிய
வாழ்ந்தவர்கள் நாங்கள் என்று விட்டுவி அதில் பெண்பிள்ளைகள் 6. வாழ்க்கை ஆகவேண்டும் என்ற நிர்ப்பந்தம்.
எனது அரைவாசி உலகத்தில் மீதமாய் அண்டிய எருமை மாடுகளையும் வைத் குதித்தேன்.
சிங்கள பேரினவாதத்தின் நேரடித் தாக்கு பால் கறக்க காலையடி, வட்டமடுக் விடுதலைப் பாதையில் முஸ்லிம் இளை தாங்கிய தமிழ் போராளிகளையும் கண்ணு சுரந்தது.
அந்தோ பரிதாபம், 1989 காலப்பகுதியில் நிலங்களுக்குச் சென்ற முஸ்லிம்களை வேண்டி நின்ற அதே தமிழ் இளைஞர்
மரண சாசனம் எழுதிவிட்டுத்தான் என நிலை. காலையடியில் இருந்த எ6
 

ந்த வயல் நிலங்களில் (அம்பலத்தாறு) பானால் தாக்கப்போவதாகவும் கூறினர். சற்று பேசியதற்காக எனது இளைய பட்டையில் அடித்தனர்.
ாலும், சிங்களக் கும்பலின் பலம் அந்த ங்கிருந்து பின்வாங்கி, பின்னர் பொலிஸ் பறுவது எமது நிலைப்பாடாக இருந்தது.
யாய் நான் இழந்த பூமியின் சந்தைப்
செலவிட்டு, கோடு, பொலிஸ், ஜி.ஏ.யை 1. தமண பொலிசிற்கு கிழமைக்கு ஒரு
முயற்சி. பலனேதும் இல்லை. சிங்கள Iடிப்பு காலங்கடந்து புரிந்தது. வயதும் மாற்று வியாபாரங்களில் அனுப6 மின்றி ல், எனது குடும்ப வாழ்க்கையில் தாங்க பொறுத்தவரையில் அந்த காணியின் பாய் சுருங்கியது.
பிடலாம், வாழும் வயதில் 8 பிள்ளைகள் வண்டியை எப்படியாயினும் ஒட்டித்தான்
இருந்த வட்டமடுப் பூமியும் நூற்றை துக்கொண்டு மீண்டும் வாழ்க்கைச் சமரில்
தலுக்கு ஆட்பட்டிருந்ததால் என்னவோ, காணி ஆகியவற்றுக்கு செல்லும்போது ஞர்களையும் ஒருங்கே சேர்த்த ஆயுதம் லூடாய் காணும் போதெல்லாம் நம்பிக்கை
எனது நம்பிக்கை சுக்குநூறானது. வயல் தமிழ் பேசும் மக்களின் விடுதலையை கள் சுட்டுத் தீர்த்தனர்.
து வட்டமடு காணிக்கு செல்ல வேண்டிய ாது மாடுகள் விடுதலை வீரர்களால்
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

Page 78
களவாடப்பட்டும், சூறையாடப்பட்டும்.
புயல் அடித்து நின்றதுபோல் நான் நூ எல்லா கதவுகளும் தாழ்ப்பாலிடப்பட்டன மனதை அழுத்தியது.
பிள்ளைகளின் வாழ்க்கை? யோசிப்பதற்ே
எனது வீட்டில் இருந்து 50 மீற்றர் தூரத் சாயும் நேரத்தில் தனியே இருந்துகொண் உலகம் உறுண்டது.
ஒரு நாள் இதே இடத்தில் தரவைக் மயக்கத்திற்கும் இடையிலான ஒரு மனநி இருந்த முல்லிமலையில் அம்பலத்தாறு : அதே சிங்களக் கும்பல். நெடிய ஓங்கி அது சாய்ந்துவிடாமல் இருக்க ஒலுவில் கட்டினர். அச்சம் என்னைக் கவிய மறுட பின்னால் கறுப்பு உடையணிந்த பெரி சூறையாடி என்னை எனது வட்டமடு க ஆயுததாரிகள், மூச்சு வாங்கியது எனக்
மீதமாய் இருந்த எனது வீட்டுத் திசைை சுவாசித்த புதுப்பள்ளி வீதி குல்லாச் ே முஸ்லிம் போடிமார், 15 லட்சம் ரூபா படிச்ச பொடியன பைத்துச் சொல்லி ம
எனது 6 பெண் பிள்ளைகள், 2 ஆன இறைவன்தான் காப்பாற்ற வேண்டும் எ
18.03.1993ம் ஆண்டு வியாழக்கிழமை கால மடியில் நான் மரணித்தேன்.
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

ர்ந்து ஒய்ந்தேன். வாழ்வாதாரத்திற்கான 8 பிள்ளைகள், மனைவி, நான் வேதனை
க.? எனது உலகம் இன்னும் சுருங்கியது.
தில் இருக்கின்ற தரவைக் கட்டில் அந்தி டு ஒரு சிகரட்டும் 4 வீடியுடனும் எனது
கட்டில்) இருந்துகொண்டு தெளிவிற்கும் லையில் பார்த்தேன். எட்டும் தொலைவில் காணியில் இருந்து என்னை விரட்டியடித்த
உயர்ந்த புத்தர் சிலையொன்றை நட்டி, துறைமுகத்தில் ஒரு கயிற்றை இழுத்துக் புறம் பார்த்தேன், குடியிருப்பு பாலத்திற்கு ய துப்பாக்கியுடன், எனது மாடுகளை ாணிக்குள் போக விடாமல் தடுத்த தமிழ் கு.
யை நோக்கினேன். நான் வாழ்ந்து வசித்து சேட்டுடன் வயிறு பெருத்த நான்கைந்து சீதனம்' கொழும்பில ஊடு வளவு ஒரு ாப்பிள்ளை கூட்டிக்கி செல்கின்றனர்.
ள்பிள்ளைகள் மனைவி எல்லோரையும் ன மனதாற வேண்டினேன்.
லை 7.30 மணியளவில் எனது மனைவியின்

Page 79
1989களில் புலிகள் வயல்வெளிகளில் முஸ்லி செல்லமுடியாமல் உள்ள வட்டமடு காணியின்
{###భభ ఖభx
భభ##
ళ్లఫళ::భః
భళ్ల భ
சிங்களவர்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட் காணிக்கான பேமிட்
si rieri hease abàt e R బోళఖనడక: thళ##ధి,
... *spertait usaybiškið :** » {&& LLSLLSi SSDSLLLLLS S LLLLmyG tgSeeeeeS S0kk S kkeS in eriš, tistič ošolo * }}
ji known:గీtiఖ###ళe f kkణి
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ம்களை கொன்றதற்கு பிற்பாடு இன்னும் ா கதைசொல்லியின் ன் பேமிட் பிரதி.
ட கதைசொல்லியின் அம்பலம் ஒயா
பத்திரத்தின் பிரதி.
i portion uši ... . ........................ iseiiatter referred to t3: tba.
tఖళఃశtశీణ:
SEEtL S S SD SSreyS S GLDtLLLLLLLLStt StELGS GLLL
euctra, txitxit:3x'ɛ i norities in weiting sing seveå
tLi LiiLLGLL DGryG tLLOLOggS tk SLLSttLLS kkS
đxčiai ia weersgični čvrs: pčxitiis:Not: tibi
சாட்சியமாகும் உயிர்களின் கதை

Page 80


Page 81
ჩNiñწწწწწწწ.
ჭწწ.
 

iiQG5 DUNIA (GIGLINGO AMÉGaliliki a IGN jális általub jFg görje இருந்து விமர்சிக்கப்பட்டுக் ாண்டிருக்கின்றது. இனப்பிரச்சினைக்கான வுகளை நோக்கி சிங்கள் தமிழ் தேசங்கள் Saj, gjGJITHËASTS Teut சதுரங்கத்தில் காய்களை நகர்த்தி
செல்கின்றன.
வடக்கு கிழக்கில் நேரடியாக gotinacult Q5Lil
ஏக்கரணத்தாலும் புறக்கணிக்கப்பட டியாத எத்தனையோ ஆயிரம் உயிர்கள்ை
Ang Gig, IIDsGUNG அங்கiப்படுத்தப்பட்ட கோடான கோடி சொத்துக்களை இழந்த ஒட்டுமொத்தமாக இனச்சுத்திகரிப்புச் செய்யப்பட்ட ஸ்லிம்களை சிங்கள் தமிழ் தேசங்களுடன் சேர்ந்து சர்வதேசமும் திட்டமிட்டு புறக்கணிப்பதை ஏமாற்றுவதை itu El gigi ai இருக்க நியமில்லைதான்
ឆ្ងាញ់ព្រៃធំនោះ ធ្វើពិ ់ நருங்கிய தருணத்திலும் வடக்கு கிழக்கில்
QUẢNGHågå QUgljitô HUGMilufte Initi, MGONAD 2,560 lágflug
ਮਨੁ