கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: சரித்திரம் சாகும் நாள்

Page 1
. NOO
M EDITOR OF
M
129, OSMAN SAINTHUMAR
M
 

RUL, HAGU. AL HUTHA
ROAD
*Arslaeus hussa, sae sook ulogu J.P. össä oma iN MASS MEĐỊA· seĖNoëjöÜRNALIST & Wolfeo 4298, osMAN ROAD,
sanaeth AMARUTHƯ - 05
ARUTHU - 1
*下 ప్ర్నో శ్రీక్క కొ5 అడ --
(s

Page 2
வாழ்த்துரை
சரித்திரம் சாகும் நா みあ8cm மீறிய ஒர் ஆச்சரிய உணர்வுக்குள்ள யாவை நேரடியாகத் தெரிந்து வைத்துள்ே குள்ளாக நேரிரும் , இந்த இளைஞன் தன்னுள் கீகி வைத்திருப்பத னே உணர்தல் ஓர் ஆச்
பகுான ஒளி எனும் சக் நெளபா அலி. இன்று இவரீ படைத்துள்ள ச சிறந்த படைப்பாளியின் உதயத்துக்கான பூ
தேர்ந்தெருக்கப்பட்ட மும் காத்திரமான படைப்பாளர்களின் சக கரீகளினதும் நெறிப்படுத்தலும் இவருக்குக் எழுத்தாளனுக ឆ្នាព្យរឺ பரினுமம் பெறுவது !
இவரின் இலக்கிய வேட் வாழித்துக்கள் என்றும் உரியன.
1989-10-05

ஸ் 1 எனும் கதையை நான் வாசித்த போது ானேன். இதன் ஆசிரியர் சதுறை யூரி சரலினோர் என் 8னப் போல வே ஆச்சரியத்துக்
ਨੂੰ ਟ இலக்கிய சா த னை வெறியை அட ரியமான அனுபவ மே . சிகையின் ஆசிரியரான இவரின் இயறி பெயர்
ਨੂੰ ਨੀ ਤੇ ਯT5 T6 ਫ ਡੀ . ) ਨੂੰ ډولهff பாள ஒலி எனின் மிகையாகாது
நல்ல படிப்புக்களின் வாசிப்பும் பரிச்சய வாகமும் சிறந்த வாசகர்களினதும் விமரிச, கிடைத் தால் நாரு போற்றும் ஓர் #ീസ
L
கைக்கும் கடின உழைப்பிறீ கும் எனது நலீ
அன்புடன் ع"*
மன்சூர் ஏ. காதா

Page 3
நல்லுரை
நமக்கெல்லாம் இ 11 ਨੂੰ ਨੀ ਹੈ . T ரவித்தேன். பணிவுடன் சில வார்த்தைகள்
நா 2ளய க 2லத் சித்த மன நிறை வை சரலியாவை சந்தித்த கருவுக்குள் பலதையும் சொலீலத் துடிக்கிற
வாழ்வின் வேத னை க்குள் பட்டுத் தெறிக்கிறது . இடையிடையே டும் தெரிகின்றது. இறுதியில் இன்று எம் சமூ யதார்த்த வெளிப்பாட்டையும் அவர் காட்
எப்படியோ இந்த பரப்ப வேண்டும். இந்த காலத்தின் அநாக ஒர் இளவலி இலக்கியப் பாதையில் நடை L67Lä மகிழ வேண்டும். இன்னும் அவர் எழுத வழங்குகின்றே ன் , அதனுேரு நா மெல்லாம் இ இலக்கிய வழிக்கி நல்ல பாதை காட்டிடவு
1989-1 Oー 05 நன்றி

2-- ബ
றைவன் து னே புரியட்ரும் , ம் நாள் 1 எனும் கதையை படித் தேன்.
கேட்கிறார் . மகிழ்வுடன் தருகிறேன்.
தோட்டத்தின் இள மொட்டொன்றை தரி திலி பெறுகின்றேன் . இவர் தனது சின்னக்
s
门”。
யும் , சோத னேயும் , வெறீறியும் அவர் கதை
ஆழமான நாசூக்கான சிந்த னை வெளிப்பா கத்தில் உயர் அதிகாரிகளுக்கு நடக்கும் - டத் தவற வில் லே , -
மொட்டு ( சரலியா ) விரிந்து நல் மனம் ரிக கோலங்களுக்குள் சிக்கிக் கொள்ளாது பயில வந்திருப்பது குறித்து நாமெல் லாம்
9I ġia 62) 607 JJ - - - - EIB IT Gil EB6by II) LT س- - - - னியன் சொல்லி அவர் எதிர்கால வளமான ம் வேண்டும் ,
ற மீஸ் அப்துல்லா

Page 4
7~متہ
o
இரல் அது ஆ
மனித குல வரலா
புதியவைகள் தழைத்தோங்க ଔରାଙ୍କୀ (), 'lf', மனித னே நல்லவ இநீத உள்ளங்கள் நலீலவ னை கெட்டவரு
ஏனெனில் afé Le T யின் கதாநாயகன் சப்ரியை எவீவளவே முன்னுலீ கெட்ட ரூபம் காட்டிகுறுமீ அந் 6 ਲਪ , , ܝ
நல்வாழ்வுக்கு உட மன ஆரோக்கியமும் அவசியம். அதற்கு ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கும் அதுதான் தேவை
மனிதனின் மனதைச் நாவ லே எழுதுகின்றேன் ,
சமீமா நீதுறை 4 0یم 1989 - 1 O-O 3

ரீறிலே புதிய புகல் உதயமாகும் காலம் இது
என்ற் ஆர்வம் பொங்கும் காலமும் இது
- கெட்டவன் என்று வகுப்பது உள்ளங்கள்தான்
ਤੇ ਹੈ ஐயமுமில் லே
வ லப் புரட்டிப் படித்தால் புரியும் . இக் கதை ா வேர் கெட்டவனுகக் கருதினர் . ஆருல் மக்களின் த அரச அதிபர் சப்ரியின் உள்ள ம் நூ யீமையா
லீ ஆராக்கியம் மட்டும் தான் போதுமானதல்ல உயர்ந்த கட்டுப்பாடான மனம் தான் தேவை ,
சீர்படுத்த , உயர்த்த , பக்குவப்படுத்த வே இநீ
பேர் அலி
த துறையூர் சரலியா ) ALIYAR NOWFAR ALI - EDITOR OF GAHANA OLI ''SALFYA MANZL'' SAMMANTHURA-4

Page 5
e
ܚ 2z7 .ܕ ¬ 蚤-兰
༥ - ffîn , *エ愛エ。 அந்த மா லே நிலவின் இயற்கை ரச னேயை
மன்ம் நினைத்தது: επαιο. நாவலுடன் மூழ்கியிரு
தான, கல்விப் பொதித்
ட்சையை எழுதி விட்டு திறமையானதொரு முடி , உற லோ . . . . . மறு மு னேயில் பேசுபவரிடம் கேட்டான் , போ யூரிக் கலீஜா ரியில் ஒன்முய்ப் படித்த நண்பன் மச்சான் என்னடா ரிஸல்ட் வந்துட்டாடா என் அவ னே உலுக்கியது .
சப்ரி தன் னே ஒருவ்
கும் சமயலறைப் பக்கம் ஓடினுன்
உம்மா. என்
ιρΠ 3υ ιρΠ βυμπες παπαδπί οι ημέG Η πιο με
அவன் எதிர்பார்த்த ரிஸ்ல்ட் 3  ை3 சி,
அச் சமயம் அவ ைே * ܝ னம்பு 1 என்ன மகன் என்ன"ஒன் ரிலீட் என்று உம்மா . . . . உம்ம ருத்திக் கொண்டு சொன்னுன் , 3 சீ 3 எஸ் எ

என்று தொ லே பேசி மணி ஒலித்தது.
ਨੂੰ உன் இனத்தாகு என் , நீத ப்ரி எரிச்சலுடன் போனே எடுத்
L
gഖ ി ഉ{5 ി 蕊安江口 toT颂创动 荔Tá
J 5
அவனின் தாய் செய்
-- ܓ
Τ παροι και ή σίδει τη σαι έζί 2 3) ή L
60 ਪ . ਉਸ ਨੂੰ Tਹੈ। T

Page 6
5 مسب .
அவன் அழுவதில் காரணமும் இல்லாமல் இ தனது ஊரில் ஆ மகா வித்தியர்லயத்தில் சேர்ந்தான். அவ முனேந்தவ னே அந்த ஊரில் படித்த பண்பு சூழ லே மாற்றும் நோக்குடன் வெளியூரில்
செட்டவ ஆக ਲੈ ਲ நீதி அந்தக் கல்லூரியில் தனது தாயகத் கொடுத்ததுடன் அவனுக்கும் பெருமையையு இவன் சிறந்த குரலி வளமிக்க பேச்சாள இது ஒரு சோதனைக் காலம் தான் ,
நாட்கள் பல நகர்ந் பொதுத் தராதரப் பத்திர உயர்தரக் பரீட்சை முடிவு ஒரு கலீவி பெற தகுதியான ஒரு முடிவாக இ சப்ரி உள்ளதைக் கெ ஏதோ ஒருவாறு அந்த சர்வ புகழ் கெ
தவறவுமில்லை.
இப்போது இவனுக்குக் கல்வி பயில வேண்டும் என்ற ஆசை குடி

ബ
&ు . ரம்பக் கல்வியைக் கற்று பின் தனது ஊரில் உள்ள ன் கருவாகுடன் கூடி அன்று தீய வழியில் செலீல் ள்ள தள்ளிகளில் ஒருவரான அவ னுடைய தந்தை
உள்ள கல்லூ ரியொன்றில் சேர்த் தாt , சப்ரி சூழல் மாறியவுடன் படிப்படியாகத் திரு திரீகும் பெற்றேர்க்கும் பெருமையைத் தேடிக் ம் நன் மதிப்பை யும் பெறீறுக் கொண்டான். அம் எழுத்தாள மாவான், இப்ப்டிப் பட்டவனுக்கு
தன. அவனுடைய நன்பர்கள் எல்லோரும் கல்விப்
கல்வியினை பயில பாடசாலையில் சேர்ந்து விட் சிறந்த முடிவாக இல்லா விட்டாலும் உயர்தரக்
ாண்டு திருப்தியடையும் பண்புடையவனுகையால் ாண்ட இறைவனுக்கு தனது நன்றியைத் தெரிவிக்கத்
கல்லூ ரிக்குப் போக வேண்ரும் உயர் தரக் கொண்டாடியது . அச் சமயத்தில் பதித்திரிகையின்

Page 7
s வாயிலாக கல்வி நிலையமொன்றில் ஆட்சே ளதை அறிந்தன 硫 தானுth அவ்விடம் බණ් இ)
குறித்த திகதிக்கு திறீ குச் செல்ல அவனுக்குத் தேவை யான g கணவரையும் அழைத்துக் கொண்டு
பல்லி ஏறிக் கொண்டு சென்று த லே நக கன்மையில் உள்ள கல்வி நிலையம் நோக்க
அவன் அன்றைய 6 ய்து அன்றிரவு 7 மணியளவில் அவ்விடம் ெ
. . . . . விடியறி கா லை யில் தயாரானபடியே சென்ற இடத்தில் பிரயா
கி விட்டான். கா லே யில் நித்தின் தீது விட்டு நேர்முகப் பரீட்சைக்குச் சென் க்கப்பட்டவன் சப்ரிதான்
, நேர்முகப் பரீட்
யுடன் முடிவை எதிர் பார்த்தவனுக ១_នាំញា தான். -
::iت --
 
 
 
 

6.
ஆர்வம் கொண்டான். -- முன் நேர்முகப் பரீட்சை நடைபெறும் இடத்
、
ਸੀ।56 5 ) ਸ਼ੁਸ਼ । ਪੇਸ਼ੇ ਚ ਸ਼5ਨੇ
* تصویر:3.5
க்குப் போய் அங்கிருந்து
666) பாழுதி னே பிரயாணத்திறீகாகவே செலவு செ
ឆ្នា ਤੋਂ Tổi * - ۔۔۔۔۔ .
நடைபெற உள்ள நேர் முகப் பரீட்சைக்குத்
க ளேப்பால் நேரத்திற்கு முந்தியே தாங்
விட்டெழுந்தவன் கா லேக் கட்ன்களே முடி תע (
முன் , நேர்முகப் பரீட்சையில் முதலாவது அழை
சு முடிவடைந்தவுடன் சப்ரி பூரண நம்பிக்கை
நோக்கிப் பிரயாணமாகி வீடு வந்தடைநீ

Page 8
- 7 நாட்கள் உரு ரிகையை மிக ஆவலுடன் புரட்டியவனுக்குக் பரீட்சையில் தெரிவாகவில்லை.
அப்போது அ 1 சோ தானே மேல் சோத னே போது மட வார்த்தைகள் அவனுடைய வாயினுல் அவ 3 அவ இடைய ந:
இதிலும் தோ:
கற்க வேண்டும் என்ற தீர்மானத்துடன் த
னுரிகள் ,
வகுப்புக்குச் செல்வான். வருவான். குறிப்பு எடுத்துக் கொண்ரு சுற்றித் திரிவான் .இவ்
gift 1 g 6 ட்டியது . இப் படித் திரிந்தா என்னடா முடி - FT g@វិទ្យា វិ போதே ஒரு சஞ்சிகையின் ஆசிரியனுக இ - ஆனுல் மீண்டும் தனது ஊரை சார்ந்துள்ள ஊரில் ஒரு முதி கொண்டான் , இப் போது இவன் மனம் நா எண்ணியது . எனவே அதன்படி அவன் செயறீ

---
ன்டோடின . வாரம் ஒன்றனது , வாரப் பத்தி
தான் . அவன் நேர்முகப்
ਤੇ ਡਟੇ
-
ா சாமி என்ற திச் சொறிகள் அடங்கிய னயறியாமலேயே ஒலித்தன .
ன்பர்கரும் சகோதரிகளும் அவ அனத் தேற்றி
லீலி கண்டவன் බ්‍රිෂ් எங்காவது சென்று கல்வி ன் தாயின் அனுமதியைப் பெற்றவருக டியூசன் க்க அளப் படிப்பான். தனது துவிச்சக்கர வன்டியை வாறே அவ னுடைய அன்றுட வாழ்வு கழிந்தது. ாமே இச் செய லேக் கண்டித்தது. சப்ரியை 2 (5. வு என்று தோன்றியது.
பொதுத் தராதரப் ப த்திர வகுப்பில் படிக்கும் ருந்தான். பின் ஆத னைக் கைவிட்டு விட்டான்.
அத னே ஆரம்பிப்பது என முடிவெடுத்தான். ப எழுத்தாளன் ஒருவரை சநீதிக்க அவா க் * ஒரு சரித்திர மனிதனுகத் திகழனும் என்று பட்டும் வந்தான் ,

Page 9
திங்கட்கிழமை அன்று
மான் அவர்க ளே சநீதிக்க தனது துவிச்ச 5 மைலி தொ லேவில் உள்ள அவரின் நக புரியும் கலிலுT ரிக்குப் போய் அவரைச்
சேர் எனது பெயர் என்ற சஞ்சிகையின் ஆசிரியன். என்று தன் 2 தங்களிடம் இருந்து ஒர் உதவி தேவை
என்னப்பா உதவி ( நீங்க ஏதாவது ஒf
(55U) 2) ië 5 ë617 Lj F (
இருந்தா சமூகமே இப்படி இருக்க மாட் ட்டி இது நல்ல கவிதையா ? என்று கேட்
புத்தி பல மான 劉広芝 } &m○cm。 இ 3ளய தளிர் எப்
ລູກ . இ 2ளய தளிர் முறி

கா லை யில் மூத்த எழுத் தாளர் அலி உஸ் கர வன்டியை எடுத்துக் கொன்ரு சுமார்
க்குச் சென்று அவர் ஆசிரியராகக் கடமை
ਸੁੰਨੂੰ
சப்ரி எனது ஊர் சதுறை நான் சமுகமே
அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டே எனக்குத்
s 委 16iЛфі768ї ә
சொல்லு என்றர் எழுத்தாளன் உஸ்மான் .
e. 6: Cl
சஞ்சிகைக்காக தர வேண்டும்
钴 ifað சமூகத்திலே ഭൂഖ് ഖ 参 * ● 事 参
ற வரி தனது டயரியைப் புர
上门 ー エ袋三さ 6
一、 -f , , & ff - 6)) ; ーご三。 鳕、6UT@ 三事
Li C.F. "Ligj . . .

Page 10
9 ہے
என்று கவிதையை படித்துக் கொண்டே அவன் அதிர்ந்தே விட்டான்
2. Gur ਛਯੂ நாவலரும் என்பதை ਤTਰੀ ਯੂ தபாலிவிடுவதாக உறுதியளித்தார்.
Llp - $1ಣಿ: ೭೧; Jਹੈ । ஒ/எல். படித்து பாஸ் பண்ணி விட்டு ஒ பதிலளித்தர் أم له بيده அவ னது கல 8லயை
தம்பி இந்த
அதன் பின் அவள் அவரிடம் விடை பெறீ
குன் , - - 兴
سالم و لا و لا لا و لا
அலி உருமான் சேர் ர ஸ்கூல்ல போய்
தனது பெறிறே விருப்பமின்றி விரும்ப வைத்து விட்டான் ,
சப்ரி அருத்த Gurrტრ.. '' .. '' .. ' '

தொடரலானுர் . இவரின் கவிதையைக் கேட்டு
ਹੈ । . ਯੂ . 67 மட்டுமல் மூ
பின் அக் கவிதையை ஒரு வாரத்திற்குள்
பி பற்றி விசாரித்தார். தம்பி என்ா படக் றுவது என்று யோசித் தான் . பின் சேர் :
ਨੇ T0 ) ਹੈ । பதிவின் மூலமே உணர்ந்தார்.
1) ਪਲੈ ਤੇ ਧ2) T GL.... នៅប្រាំ ខ្វាកៅ து ஊருக்கு புறப்பட்டி சைக்கிள் மிதிக்கலா
என்று அலைந்த சப்ரிக்கு எப்படியாவது சேரனும் என்ற ஆசை பொங்கியது .
ரிடம் வந்து இத ஜனக் கூறி ஒருவாறு அவர்களின்
நாள் அலி உஸ்மான் சேர் ர ஸ்கலுக்குப்
* 。

Page 11
" ஸ்தலீ பிரின்சிபல சந் தரணும் என்று வாய் தகரமல் கேட்டு
அத னைக் கேட்ட சப்
ਯੁਨੈਛੇ ( , ਲਘT Tਹੈ। ਪੀਪੁਨੂੰ தீதுக் கொடுத்து ஒரு தொழில் பார்க்க " அப் போ அதிபர் ச விட்ட்ார் \
- தோல்லி மேல் தோ: தி கிேழ்ச்சியயும்
பிரார்த்த னேயால் ம பலன் கிடைக் ஃவில் லை. அது சோதனையே சப்ரியின் வேத னேயா செய்ய்னும் ஆர்வம் எழுந்தது.
- ... . அவன்ன் முதல் சேவை முக்கிய கருவாக விளங்கியது.
த ப்ரி 17 வயது நிர டனே இனியவை கள் செய்து வந்தான் ,
EQ QUIÑEಣಿ: 5L_f gIT4
த்த சட்டத்தின் காவலாளிகளிடமும் போ

1 O
தித்த போது அவர் 'டொனேசன் ջgլլ Fr եւjք լի of LT If . ரி சேர் இந்த ஐயாயிரம் ரூபாவை கலீல ாவது இதோட இன்னும் ਪTਪੰਧ ਨੂੰ 2 லாம் தானே என்றன் -
ਹੈ। அப்பீடிய்ே செய்யுங்கள் என்று கறி
hij 2j)L (TUE என் உள்ளத் யும் த்ா என்று பலவாறும் பிரார்த்திப்பான். ட்ரும் பிரபஞ்சம் விரிக்காது என்பதற்கொப்ப T அல்லது வேத னையோ தெரியாது? ன ஒவ்வொரு மூச்சிலும் சமூகத்திற்கு சேவை
பாக இஸ்லாமிய அறிவை வளர உதவுவதே
அவ்விடம் செல்வான். சட்டத்தை நிலை நிறு ராடியுள்ளான் . ܡ

Page 12
1卫 ஆணுலி சபரி எவீ வ み。Gam @ascm。 。 இன்று கூட கேவலம் என்ற 7 . 52ਭ ਹੈ (U3 Այ சத்தியம் னெலிலும் L2)Lਘ ਨੇ ਸ਼ੇ੭ਹੈ । ஒரு சமூகத்திற்காக் இந்த ஒர் உயிாையு
சப்ரி யாருடம் மடித்துச்சிளிக்கும் )ہم با' firflLL( 4 میل: g; இருந்தது.தன் னை எவர் ஒதுக்குகிறார்களே கொண்டவன். சபரி, கவ கட யார்ைக் கண்டாலும் ஒரு புன் சிரிப் இப்படியான சப்ா போட்டும் உள்ளனர். அதற்குக் காரணம்
IgE L ' ') ਪਾ உள்ளபடி பழகும் நேர்மை உள்ளம் Q压口 களின் பார்வையில் சிக்குகிறன். இவளின் பெயர் வாங்க மாட்டான்.
qui QUT = நலம்
குவதில் லேயே .
 

ளவுதான் சமூகம் அன்று சிந்திந்தாறும் இந்த
ਨੀ ਘਟੋ , ਟੇ LJ Trf i "L G ਸੰਨੀ அகத்தியம் தோல்வியடையும் என்பதன்டிப் ଶ୍ରୀରା ଖାଁ ஒதுக்கவுமில் லே ஒதுங்கவுமில் இல் அந்த ਤੇ, ਧੀ ਹੈ । ਘT Dਲ ਓਪ ਤੇ T. சரி பல்லு வெளியில் ம் கொண்டவன். இவனிடம் ஒரு ਸੰ੭ ਨੂੰ ਪਈ। T ប្រព្យf、2៣ ព្រំ ឃុំ மீண்டும் நட்புக் கொன்
பாதையிலி ஸ்கல் பை நிகழ்த்தாமல் விடவும் மாட்டான்.
யை சில தாய்க்குலம் தப்புக் கணக்குப்
G
|
T
Յ]
LD
அவ னுள்ளம் புரியாமையே . தோழிகளுடனும் சோஉsயலாக உள் தை ன்டவன். இதனும் குறை காண முயற்சிப்பவரி )ਘ ਪ6ਸੀ। ਲੈ (ਪੰਨੇ 5 ਹੈ ।

Page 13
6 . . . . . ' - 1 காலம் விணே ஆணக் குை சென்று விட்டது. பொதுச் சேவை என்றிருந் யும் பெறீமுன், ! '
சோதனை எந்நாளுமில் கவ ஐ .புதிய நம்பிக்கை கிறீறுக்களுட்ன் "தி தாரியும் , பலிக லேக் கழக க லேப் பட்ட்த கடமை புரிகிறன். இப்ப்ோ இவனே ஒதுக்கி அவ னை வெறுத்தவர்கள் இன்று அவனை அறு அன்று கவ லேயாலி தறி ஒரு அரச அதிபராக இருந்து அவனுடைய பட்டுக் கொண்டிருந்தான்.
அவனின் கல்லூ ரிப் பகு ஒருவ &ளத் தான். ஆணுலி துர் றீறுவார் ца) а т அவளும் உயர் ஆரம் கல்வி கற்றவள் தான். இந்த அரச அதிபர் சப்ரி. ஆணுல் இவளின்
தான் . அவள் பெயர் ந திரு.ச
சபரி அக் காலத்தில் திகழிவ த
E J BJ (5; 5 T 607 ਹੈ। 6.96
ஒரு சந்திப்பில் "நதிற ஒன்ன என் மனேவிய
ன்டி என்றுன் சப்ரி,

s
2 - டந்து விரைவான வளர்ச்சியைத் தழுவிச் தவன் இஸ்லாமிய அறிவுடன் உலக அறிவை
ឱ្យ យូ កាហ្កាល T6.ਪੀ. ਹੈ। 6 கழ்ந்த கப்ரி இன்று ஒரு இஸ்லாமியப் பட்ட ாரியுமாவீரன். அவன் இன்று, அரச அதிபராக ய சமூகத்தின் விடி வெள்ளியாகத் திகழ்தான் றுகுகிறர்கள். எல்லாம் இறைவன் நியதியே. ៣-ខ្យល់ TAL Q g, IT, LU g LJ IT ரனவன் இன்று L। ଶ୍ରୀ) + ' U। ଏE ଶେଖର), ଅଜ୍ଞ 2ள நனவாக்குவதில் ஈரு
6) ਹੈ । । ਸ਼ੀਟ , ਲੈ ព្វ ឃុំ , ஒரே யொருவ 2ளத் தான் . அவனின் சில பண்பினுலி கவரப்பட்டவன்தான் ца பண்பினுல் இவ ளை வெறுத்தவ னும் சப்ரி
Lð
ாணக்கியமான அறிவை உடையவளானூறு றிகு காரண காரிய நீதியில் இவளுக்கும்
க்குட்பட்ட காலத்தில் அவளுடன் நிகழ்ச்த
T |oLITI:'റ്റ' (I To |Tl||ീ മൃതLL IT [' (L

Page 14
13
இவன் சாதாரண சவ எலிகளேயே சவாலிகள் கொருத்த ஒரு வ ரப்பிரசாதகுமாகும் .
. . ' ' . சப்ரியின் உடன் பிறப்புக் தான். சப்னி இன்று 27 வயதுடையவனுகத் த படியெல்லாம் மாறி,ஒட்டான்.
- இப்போது இவனின் தாய் ஆசைதான் .ஆனல் மகன் சப்பரி எதற்கும் முடி கவ லே யை ಒಳ್ಳೆಕ್ಕಿ ಛಿಛೋಗಿರು ಈ ಹ69 உள்ளக்
ஒருநாள் தன் மகனே ஆன்சயை நிற வுேத்துடா என்றுள் . சபீரியின் த
- சப்ரி சிரித்தவாயே ଔ1୫ ஏன்டா இனியும் இருந்து என்னடா செய்யப் ே
எதுக்கும் கவல படாத ഖു മീ. 520-4 2 என்ற தொலைபேசி இலக்க: லித்த மிஸ் நதிற ' ' , ' ' ' ஐந்து வருடத்திறீ கு முன் வாழ்நீதவ 2ளப் பற்றி சுப்ரி இன்று வரை எது LA) ქრე ந திரு இருக்காங்க மு 3னயில் இருந்து ஒலித்தது .ஒரு குரலி சற்று
 

ஈக ஏற்பவன். இது அவனுக்கு இறைவன்
களாக நான்கு பெண் பிள் 2ளகளும் சப்ரியும் நிகழ்ந்தான். இவன் 10 வருடத்துக்குள்ளும் எப்
1க்கு தன் மக 2ன டிணமர்னிகையில் கான வு கொடுக்காததாகவே இருந்தது.அவருக்கு தமுற லே அடக்க முடியாதவ்2ொக . . . . . புனுகி மகன் எண்ட கண்ணுக்குள்ள என்ட ாய் செய்னம்பூ , , , ,
க்கம்மா இவ்வளவு அவசரம் என்று கேட்டான் போறய் என்று வினு விழுப்பினுள் செய்னம்பு சங்கம்மா கெதில முடிவு சொல்றேன் . என்ற துடன் தொடர்பு கொண்மு தான் முன் காத
பிறந்த மண்ணே விட்டும் சென்ற வெளியூரில் 1வும் வினவவில் லே . இன்று தான் . . . . 1ா . . . என்றன். ஏஸ் வன்மினிட் என்று மறு
விருடிகளின் பின் ந திரு போ 2ள எடுத்தாள்

Page 15
உறலோ , , , , , யார் நான்தான் சபீரி பேசுது நாளக்கி அப்புறம் பேசிறீங்க வட் 2ெற - சபீரி தன் ஆன சுராகரித் மாளிகை காண்கிறது எப்போ என்றன்.
அவள் முன்பே எதிர்ாேர் 5 வருடங்களாக ஒருவரு இருந்தததால் திகைத்துப் போய் விட்டா ' ' ' ' ' . மிர்பா சப்ரி என்ன மல் லிச்சது உம்மதான். ஆகு இன்று நான் 5 சப்ரி அதிர்நீதே போய் விட்டான். அவ ரிசீவர் கீழே விழுநீதது.அவனுக்கு உலக காமல் மனம் அழுதாலும் மற்றவர்கள் : மீான கட்டுக் கோப்புடன் இருந்தான்.
p τριτ 3υ οι οπ அெ அவன்கற்ற கல்வி,பதவி,பட்டம் மக்கரு rifaq கள் போன்றன . துயரைத் துரத்தியது அன்று வே லே விட்டு வீ штG TT அவசரமான உதவிக்கு கதவு
مر

卫4
பேசிரீங்க என்ருள் ത്രേറ്റ് 1ീഴ്ത്തി. ഉഗ്ര ഗ്രീ_f #ff; /* + ' பிபன்ட் என்றுள் .
துக் கொண்டு நம்ம ரெண்டு ಡ್ಯ- ಅಹಿ, ೧।
த்த கேள்வியினுலி தடுமாறும கூறினுள் க்கொருவர் முகம் காணுமo தொ லைவில் ளோ என்னவோ , , , , , ' 1ணிக்கணும் நாம கலீலூ ரிப் பருவத்திலி காத ஒரு பிள் 8ளக்குத் தாயாயிட்டன் என்ற தும் னே அறியாமலேயே அவனின் கையில் இருந்த மே சுற்றியது.சோகத்தில் த லே யை உடைக்க த இனக் காணக் கூடாது என்பதறீகாக திட
|லுக்கு காதலியின் பிளவு அதிரச் செய்தாலும் :ன் மக்களாக பழகும் போது ஏற்படும் உண
வநீது பருத்துறங்க ஆயத் தமான போது ஈட்டுவது கேட்டு கதவைத் திறந்த அரச அதி

Page 16
. . . . . . . " .. 5 Uf FL ಆಗಿ uTಗೆ , sip கூட பார்த்திருக்க இருக்காது அதே வினுடிகளில் துப்பாக்கி ர விட்டது . அதே வினுடியில் கண்க ளே லே சாய் மறுகணம் அவை தானுக மூடிக் கொண்டன .
o " ' சப்ரியின் தாய் செயின
மெளத்தான செய்தி Lßl (16 இன்னுலிலிலா உறி வயின்ன இ லை உறி றஜூ%
ஜான் ஒ சமூகமே மக்களுக் IT is
வாழ்ந்த அரச அதிபர் சப்ரியை துக்ய
IJFTG UIT ? - ---
சப்ரியின் மையத்துப் Lே பாகங்களிலும் இருந்தும் பலீலாயிரக் 氹、 பல தரப்பட்ட மக்களும் துயரத்தின் வடிவ ம
- மையத்தை அடக்கும் ப்ே விழிகளில் கண்ணீர் ஒடிக் கொண்டிருந்தது . அ GFL Umfuláši (6).JF LJGŮ JE6h , LUGOJĘ 6ħ LJ LÈ SEITL "Jfi 6 . ਸ .ਡੀ. L06 மண் . ஆணுலி அவ னுடைய செயலிகளும் பணிகளு என்பது உண்மையே ஆகுலி சப்ரி ஒரு சரித் இந்நாள் சரித்திரம் ெ
சான்று பகர்கின்றன.
யாவும் ஆற்ப

oT விழி இமை வெட்டி வைகள் சப்ரியை இரத்தத் திலீ குளிக்கச் செய்து த திறந்து 'தாயின் முகத்தைப் பார்த் தன் .
bபின் அவலக் குரல் உேறா லேயும் தாண்டி
வேதத்திலி எங்கும் பரவியது.
காக தனது வாழ்க்கைகை அர்ப்பணித்து" தி நீட்டிச் சுட்ட துர்ப்பாக்கிய வாதிகள்
பாய்க் கொண்டிருநீதது .இந் நாட்டின் பல கான பல தரப்பட்ட மக்கள் வந் திருந்தனர் . T ய் சென்று கொண்டிருந்தனர் . பாது வெள்ளமாய் கடி நின்ற முனங்களின் தே போலி அவர்களின் மனத் திரையிலும் பாக ஒடிக் கொண்டிருந்தது. ரீல் , அவன் வெள்ளத்தினுல் கரையக்கூடிய களி ỗ 616ẳgạ| Lỗ சரித்திரமாய் நி லேக்கக் கூடியது திரம்தான் . மளத்தான நாள் என்பதை மக்களின் முகமே
ଅକ୍ଷୋt .

Page 17
s - 16 இவர்களுக்கு என் நன்றிகள்
மன்சூரீ ஏ காதர் பி. ஏ ( சிறப்
C. ls) ஆதிவ) ற மிஸ் அலுலீலாஉறீ ஆட்
YOpeer { :: ༡༠༽པོ་ག་ཚག་ மற்றுமீ எனக்கு பக்க 0 ஐயா.
நன்றிகள் உரித்துடையன.
பிைன் பிறைவேட்_விகிட்டெட்
*

s ).
”哥 ܢ . |- s_ტ °_>> 6-52*2*უ °C) ཞི ཙམ་))
சகோதரிகளுக்கும் நண்பர்களுக்கும்