கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்களை முறியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு

Page 1

ம்கள் எதிர்நோக்கும்
Uffìu qửuấ6ìổ dövr to röyağ5Griffüqi
Georyasdin.

Page 2


Page 3
இலங்கை முஸ்லிம்
சவால்களை
உலமாக்களி

]கள் எதிர்நோக்கும்
முறியடிப்பதில் ன் பங்களிப்பு !
موسمموا على قطر
2)
6rfluf() : காங்கிரஸ் க்ஷொல் வீதி, ழம்பு - 02.

Page 4
நூல்
வெளியீடு
அட்டை வடிவமைப்பு
பக்கம்
முதற்பதிப்பு
விலை
இலங்கை சவால்கள்
உலமாக்க
6) LO :
53, Ge. கொழும்
எம். டெ
52
09 ஒக்ே
60/-

勋
க முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும் ளை முறியடிப்பதில் களின் பங்களிப்பு
காங்கிரஸ் க்ஷொல் வீதி,
- 02.
ளஸர்
Turi 1999

Page 5
இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்களை மு
 

ரியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு iii

Page 6


Page 7
வெளியீ
'அல்ஹம்துலில்லாஹ்' மு விளங்கும் உலமாக்களின் ஓர் அமைப்பான காங்கிரஸ் தேசியத் தலைவரும் ஜன புனர்வாழ்வு புனரமைப்பு அமைச்சரும ஆலோசனை வழிகாட்டலினதும் அடி பெற்றது.
இன்று முஸ்லிம் சமுகம் சர்வே எதிர் நோக்கி வருகின்ற சவால்களுக்கு ஏற்படுகின்ற பிரச்சினைகள் பிளவுகளுக் பரிகாரம் காணும் பாரிய பொறுப்பு உலட அத்துடன் 21ஆம் நூற்றாண்டிலும் உ கொள்கின்ற சவால்களுக்கு தக்க பதில சரியான தீர்வு வழங்கும் பாரிய ப மேற்கொள்வதன் மூலமே இலகுவில் ெ
காங்கிரசின் நிலைப்பாடாகும்.
எனவே உலமா காங்கிரஸின் இலங்கையிலுள்ள சகல உலமாக்களையும் மட்டங்களிலும் பல்வேறு செய்திட்டங்கள். அவர்களுடன் கலந்துரையாடி கருத்துப் தீர்வு காணும் நடவடிக்கையில் இறங்கிய
இதன்படி உலமா காங்கிரஸ் & மாநாடுகளை நடத்தியுள்ளது.
* 1989 - கொழும்பு பை * 1990 - கண்டி ராஸிக்
இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்களை மு

‘ட்டுரை!
முஸ்லிம் சமுகத்தின் உயிர் நாடிகளாக ன உலமா காங்கிரஸ். சிறிலங்கா முஸ்லிம் திபதி சட்டத்தரணியும் துறைமுகங்கள் ான எம். எச். எம். அஷ்ரப் அவர்களின் ப்படையில் 1988ம் ஆண்டும் தோற்றம்
தச ரீதியிலும் குறிப்பாக இலங்கையிலும் ம் முஸ்லிம்களுக்கிடையே அவ்வப்போது 5கும் தகுந்த முறையில் முகம் கொடுத்து மாக்களின் கைகளிலேயே தங்கியுள்ளது. லமாக்களும் முஸ்லிம் சமுகமும் எதிர் டி கொடுத்து சமுகப் பிரச்சினைகளுக்கு ணியை ஒரனியாய் ஒன்று திரண்டு வற்றி கொள்ள முடியும் என்பதே உலமா
நோக்கங்களை மையமாகக் கொண்டு ஒன்று திரட்டி தேசிய மட்டத்திலும் பிரதேச செயலமர்வுகள் கருத்தரங்குகள் மூலமாக பரிமாறுவதன் மூலம் பிரச்சினைகளுக்கு புள்ளமை ஓர் முக்கிய அம்சமாகும்.
கடந்த காலங்களில் நான்கு உலமாக்கள்
ழைய நகர மண்டபம்
பரீத் மண்டபம்
முறியடிப்பதில் உலமர்க்களின் பங்களிப்பு

Page 8
* 1994 - கொழும்பு நா ‘சாலிகா மண் * 1996 - கொழும்பு ஸ
இவ்வமர்வுகளில் கலந்து ெ அறிஞர்களினால் இஸ்லாமிய சமூக பொரு துறைகளோடு சம்பந்தப்பட்ட பல ஆ சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. இவற்றுள் மூன்று ஆ உருவாக்கம் பெற்றுள்ளமை இங்கு குறிப்
இவ்வாறு புத்தக உரு ஆய்வுக்கட்டுரைகளையும் சமர்ப்பித்த ெ B.Com. அஷ், ஷெய்க், எம். இனாமுல்லா பியாஸ் (நளிமீ) B.A., ஆகியோரை நோக்கின்றது. அதே போல் இன்று நை 5ஆவது செயலமர்வில் சமர்ப்பிக்கப்படுக அல்லாஹ் எதிர் காலத்தில் புத்தக 6 கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது.
இறுதியாக உலமாக்களின் நபிமார்களின் அனந்தரப் பொறுப்பு புஷ்டியுள்ளதாக அமைவதற்கும் இஸ்லாமி செயலமர்வு அதன் உயரிய நோக்கங்
அல்லாஹ்வை பிரார்த்தித்து வாழ்த்துகிே
மெளலவி. எச். எம். எம். இல் பணிப்பாளர்
உலமா காங்கிரஸ்
vi இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நே ாக்கும் .

ரஹென்பிட்ட
LI ID”
ஹிரா கல்லூரி மண்டபம்
காண்ட பிரபல உலமாக்கள் மார்க்க |ளாதார கலாச்சார மற்றும் அறிவியல்சார் க்கங்களும், ஆய்வுக் கட்டுரைகளும் ய்வுக் கட்டுரைகள் இன்று புத்தக வடிவில் பிடத்தக்தாகும்.
வில் வெளிவந்துள்ள மூன்று மளலவி எஸ். எம். எம். நஸீர் (ஜமாலி) ற் (நளிமீ) B.A., அஷ், ஷெய்க் ரசீத், எம். உலமா காங்கிரஸ் நன்றியறிதலுடன் ட பெறுகின்ற உலமா காங்கிரசின் இவ் கின்ற ஆய்வுக் கட்டுரைகளும் இன்ஷா வடிவில் வெளிவர ஏற்பாடுகள் மேற்
கரங்களில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ள எமது ஒற்றுமையின் மூலம் அர்த்த புத்திஜீவிகள் அணிதிரண்டுள்ள இச் களை எய்துவதற்கும் எல்லாம் வல்ல றன்.
Suum suo
/ால்களை முறியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு

Page 9
ÉRGüGumriðu æmrihrm{
BInsnouă BăLII
|
இஸ்லாமிய இராச்சியம் என்பதி
@ສemຄົມ இராச்சியம் எ கொள்கைக்கு ஏற்படுத்திய சத்திய வழி பகுதிகளை உள்ளடக்கியதாகும். அல்குர்ஆனும் அண்ணலாரின் வாழ்க் வேண்டிய அம்சங்களாகும். என6ே அல்லாஹற்வின் ஆட்சி இடம் பெறும் இராஜ்யத்தின் பகுதிகள் எனலாம் குறிப்பிடுவதாயின் அரசியல் யாப்புகள் அனைத்தும் குர் ஆன் ஹதீஸ் என்பவற்றி வேண்டும். இத்தகைய துாய இஸ்லாமி அமைதி, அபிவிருத்தி என்பன நிலை இஸ்லாமிய இராச்சியம் என அழைக்க பெரும்பாலான அம்சங்களை அடக்கட் பகுதிகளும் அடக்கப் பெறுகின்றது.
ரஸ"ல்(ஸல்) அவர்களது கா அத்திவாரம் தோற்றம் பெற்றது. மதி: ஸ்தாபித்த இச்சாம்ராஜ்ய எல்லை நான் உமையாக்கள் அப்பாஸியர்கள் போன்
நான்கு கலீபாக்களது காலத் உயரிய பண்புகளை சிறப்புறக் கான கலீபா அலி (றலி) அவர்களது கா பிரச்சினையைத் தொடர்ந்து துாய இஸ் தொடங்கியது. என்றாலும் இஸ்லாமிய பண்புகள் இக்காலப் பிரிவிலும் காணப்ப கூற்றாகும்.(1)
உமையா வம்சத்தினரின் சுட பின்னால் அப்பாஸிய வம்சத்தினர் ஆ
இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்களை மு

புயத்தின் விழ்ச்சியும்
ஆதிக்கமும் !
ஷ்ஷெய்க் ரஷீத் எம். பியாஸ், பி. ஏ.
லிருந்து கருதப்படுவது:-
ன்னும் போது பூமியிலே இஸ்லாத்தின் முறையின் அடிப்படையில் ஆட்சி நிகழும் சத்திய வழிமுறை என்னும் போது கை முறையும் முதலில் கவனிக்கப்பட வ இறைசட்டம் நிலைநிறுத்தப்பட்டு பகுதிகள் அனைத்தையும் இஸ்லாமிய
இதை இன்னுமொரு வகையில் சட்ட திட்டங்கள் சமூக அமைப்புகள் ன்ெ அடிப்படையாக அமையப் பெற்றிருக்க ய இராச்சியங்களில் சாந்தி, சமாதானம், த்து நிற்கும். ஆனால் நடைமுறையில் ப்படுவது மேற்குறிப்பிட்ட அம்சங்களில் பெற்று நிகழ்ந்த, அனைத்து ஆட்சிப்
லத்திலே இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்தின் ாைவிலே பெருமானார்(ஸல்) அவர்கள் கு கலீபாக்களால் வளர்க்கப்பட்டு ஏனைய றோர்களால் விஸ்தரிக்கப்பட்டது.
திலும் துாய இஸ்லாமிய இராச்சியத்தின் ாக் கூடியதாயிருந்தது. என்றாலும் 4ம் லப்பிரிவிலேயே கிலாபத்தில் ஏற்பட்ட லாமிய இராஜ்யத்தின் துாயவுரு மாசுரத் இராஜ்யத்திற்குரிய மிகப்பெரும்பாலான டது என்பது பெரும்பாலான இமாம்களது
)ார் ஒரு நுாற்றாண்டு கால ஆட்சியின் ட்சிக்கு வந்தனர்.
றியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு

Page 10
உமையாக்கால பகுதியிலும் வந்த ஆட்சியாளர்கள் சில போது தகு சில போது தவறான சீரற்ற முறைக இராஜ்யத்தில் எவ்வித பாரிய வீழ்ச்சி நடவடிக்கைகளே மேற்கொள்ளப்பட்டன
அப்பாஸியர்களது ஆட்சிக் கொண்டதாகும். இஸ்லாமிய இராஜ்யத் பாரிய அபிவிருத்தியும் இக்காலப் பிரிவி
மேற்குலகம் அறிவினத்தில் மூ பிடிக்குட்பட்டிருந்த காலப் பகுதியிலே
மருத்துவவியல், உயிரியல் போன்ற முன்னேற்றத்தைக் கண்டிருந்தனர். அ என்ற நூலின் ஆசிரியர் விக்டர் ரொபின் இருளில் மூழ்கியிருந்த வேளையில், மு பிரகாசமாக ஒளிவீசிக் கொண்டிருந்தன. ஐ குர்துபாவிலே ஆயிரமாயிரம் கு கலையம்சங்களால் மிளிர்ந்து கொன
இந்த வகையில் பல்வேறு அப்பாஸியரின் இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்ய மூன்று கண்டங்களிலும் பெரும்பால காணப்பட்டது. இப்பரந்த இராஜ்யத்தின் மன்னர்கள் காணப்பட்டனர். உலகிலே ஒரு தனி ஆட்சியாளரின் கீழ் ஒன்று வரலாற்றிலே காணமுடிகின்றது. அப்பா விரிந்த அந்த பகுதி இன்று நுாற்றுக் செய்யப்படுகின்றது. அன்று எந்த பர இருந்த போதும், இராஜ்யத்தில் அ என்பன காணப்பட்டது. இடையில் பலவீனங்களினால் சிற்சில பிரச்சினைகள் பொதுவாக அமைதி நிலவியது என்றே
இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யம் நிை மேற்கிலும் வாழும் சகல மக்களும், மு8 நின்றனர். ஆட்சியதிகாரம் முஸ்லிம் இஸ்லாத்துக்கும், முஸ்லிம்களுக்கும் 6 முயன்ற கிறிஸ்தவ, யூத, காபிர்கள் ே
8 இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும்

அப்பாஸியர் காலப் பகுதியிலும் ஆட்சிக்கு தியற்ற நிலையில் காணப்பட்ட போதும், ளை கையாண்ட போதும், இஸ்லாமிய பும் ஏற்படவில்லை. மாறாக விஸ்தரிப்பு
.
காலம் சுமார் 5 நூற்றாண்டுகளைக் தின் பாரிய விஸ்தரிப்பும், பல்கலைகளின் லே இடம்பெற்றது.
ழ்கி கிறிஸ்தவ பாதிரிமார்களின் இரும்புப் , முஸ்லிம்கள் பல்வேறு துறைகளிலும் அரசியல், வானவியல், இரசாயனவியல், பல்வேறு துறைகளிலும் மிக உன்னத புதனைத் தான் "மருத்துவத்தின் கதை" சன் "ஐரோப்பா சூரிய அஸ்தமனத்துடன் pஸ்லிம் குர்துபாவிலே தெருவிளக்குகள்
ளிப்பறைகள், மாளிகைகள், அரபு டிருந்தன."(2) என்று வர்ணிக்கின்றார்.
துறைகளிலும் அபிவிருத்தி கண்ட ம் ஐரோப்பா, ஆசியா, ஆபிரிக்கா ஆகிய ான பகுதிகளை உள்ளடக்கியதாகக் ஆட்சியாளராக அப்பாஸிய கலிபாக்கள், ) இத்தகைய விரிந்த இராஜ்யம் ஒன்று றுபட்ட வரலாற்றை அப்பாஸியர்களது ஸியர்களது இராஜ்யமாக இருந்த பரந்து கணக்கான ஆட்சியாளர்களால் ஆட்சி ந்து, விரிந்த இஸ்லாமிய இராஜ்யமாக மைதி நிலவியது. சமாதானம் சுபீட்சம் டையே மாறுகின்ற ஆட்சியாளரின் , குழப்ப நிலைகள், காணப்பட்ட போதும்
கூறவேண்டும்.
லத்து நின்ற காலப்பகுதியில், கிழக்கிலும் ஸ்லிம் இராஜ்யத்தின் முன்தலை தாழ்த்தி 5ளின் கரத்தில் இருந்த வேளையில், திராக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள நால்வி கண்டனர்.
சவால்களை முறியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு

Page 11
முஸ்லிம்களை இராணுவ அப்பாஸியரின் ஐயூப்பிய ஆட்சியா6 ஆரம்பமாகியது. ஜெரூசலத்தை த முஸ்லிம்களை வீழ்ச்சியடையச் செய் இணைந்து இப்போராட்டத்தை நடத்தல ஆட்சியாளரான சுல்தான் சலாகுதின் அ ரீதியான எதிர்ப்புக்களையும் முறியடித்து
த்தம் மூலம் மேற்கத் பதிக்க முற்பட்டனர். இப்பாரிய இராஜ் இராணுவ ரீதியில் முன்வைத்த இப்பே வாழ்ந்து, ஆட்சி செய்த கலிபாக்க சலாகுதினினால் மீட்கப்பட்ட அப்புனித வரை (1918ம்ஆண்டு) முஸ்லிம்களின் இதேவேளை அப்பாஸியரின் ஆட்சிக்க கண்டிருந்தது. ஆனால் ஐரோப்பா வீழ்ச்சியுற்றிருந்தது. எனவே ஐரோப்பி மாறுவேடமணிந்து முஸ்லிம் இராஜ் இத்தகையவர்களே பிற்காலத்தில் இஸ்ல முழுதாகப் பாடுபட்டார்கள். உண்மை ஆரம்பித்து, இஸ்லாமிய இராஜ்யத்தை முக்கிய நோக்கம், அவர்களது ஆ இப்போர்களில் இராணுவ ரீதியாக தே இஸ்லாமிய இராஜ்யத்தை எதிர்நோக்கும் கல்வி கற்கலாயினர். (4)
இவ்வாறாக இஸ்லாமிய இராஜ் செயலை திட்டமிட்ட அடிப்பை மேற்கத்தியவாதிகளேயாவர். அப்பாளி அவர்களது நடவடிக் கைகள் மேற்கொள்ளப்படலாயின. அதன் விட வீழ்ச்சிக் கம்பத்தை நோக்கலாயிற்று.
அன்று இஸ்லாமிய இராஜ்யத் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளின் வலி வடிவங்களில் காணக் கூடியதாகவுள்ளது அதேவேளை இன்றுவரை உண்மைய இறையாட்சி நிலவும் ஒரு நாடு உருப்ெ
இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்களை மு

ரீதியாக ஒழித்துக் கட்டும் நோக்கில் ளர்கள் காலத்தில், சிலுவை யுத்தம் தனது பிரதேசமாக்கும் நோக்கிலும், யும் நோக்கிலும், முழு ஐரோப்பாவும் ாயிற்று. இவ்வேளையில் கூட ஐயூப்பிய வர்கள் முழு ஐரோப்பியாவின் இராணுவ து, ஜெரூசலத்தைக் காப்பாற்றினார்.
தியர்கள் அரபு நாட்டில் தமது காலடிகளை பத்தை வீழ்ச்சியுறச் செய்யும் நோக்கில் ாராட்டம் அல்குர்ஆன் சுன்னா நிழலில் 5ளால் முறியடிக்கப்பட்டது. சுல்தான் நகள் முதலாவது உலக யுத்தம் முடியும் * ஆதிக்கத்திலே இருந்து வந்தது.(3) ாலப்பிரிவில் அறிவியற்துறை மறுமலர்ச்சி ாவோ கல்வித் துறையில் மிகவும் ய கிறிஸ்தவர்கள் முஸ்லிம்கள் போல ஐயத்தில் கல்வி கற்று வரலாயினர். Uாமிய இராஜ்யத்தின் வீழ்ச்சிக்காக முற்று யில் சிலுவைப் போர்களை மதரீதியாக வீழ்ச்சியடையச் செய்ய முயற்சித்ததன் பூதிக்கத்தை நிலை நிறுத்துவதாகும். ால்வி கண்ட போது, அரசியல் ரீதியாக
நோக்கிலேயே இஸ்லாமிய இராஜ்யத்திலே
ஜ்யத்தை வீழ்ச்சியடையச் செய்யும் பாரிய டயில் செய்ய முற்பட்டவர்கள் யர் ஆட்சிக் காலப்பகுதியில் வைத்தே மிகவும் மறைவான முறையில் ரீத வடிவே இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யம்
ந்துககு எதிராக மேலைத்தேயவாதிகள் ார்ச்சிப் போக்கையே இன்று பல்வேறு து. இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்தை சிதறடித்த ான அல்குர்ஆன் சுன்னாவின் நிழலில் பெறுவதை எதிர்த்து வருகின்றனர். தவிர
றியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு

Page 12
மறைமுகமான முறையில் இஸ்லாமிய இ நோக்கத்தில் சுஹரயுனியா, மட்சூனிய்யா
போன்ற இரகசிய இயக்கங்களை அை
பொதுவாக இஸ்லாமிய இராஜ் வீழ்ச்சியைப் பெரும்பாலான அறி அப்பாஸியர்களது வீழ்ச்சிக்கான காரண மேற்கத்தியவாதிகளின் பங்கைப் பொருத்தமானதாகும்.
உண்மையில் குர்ஆன் நிழலி: அப்பாஸியரின் வீழ்ச்சி திடீரென ஏற்ப அப்பாஸியர்களது வீழ்ச்சிக்கு பல்வே கூறியுள்ளனர். அவற்றை உடனடிக் இரண்டாக வகுத்து நோக்குகின்றனர்.
முஸ்லிம்கள் இஸ்லாத்தில் நி இறையுதவி நினையா புறத்திலிருந்து இருந்தால், அஞ்சவோ, சஞ்சலப்படே உரைக்கின்றது. எனவே உண்மை மு." சம்பூரணமாக ஏற்று நடக்கின்ற போ சஹாபாக்களது காலத்தில் கிடைக்கப் டெ சான்றாகக் குறிப்பிடலாம். மேலும் இதற் கூட உதாரணமாகக் கூறலாம். ஆ இறையாட்சி நிகழ வேண்டும், என்பத முஜாஹிதீன்கள் போராடுகின்றனர். அவ நெறியில் அமைந்து காணப்படுகின்றது. இ இராணுவத்தையே தலை குனிய வை அவர்களுக்கு சில அற்புதமான முை முஜாஹிதீன்களே உரைத்துள்ளனர்.
இறை நம்பிக்கை பலவீனமடையத் ஆட்சியாளர்களையும் நம்பி வாழும் இறைவனிடம் உதவி தேடுவதற்குப் தொடங்கினர். மேலும் இஸ்லாமிய இ பல்வேறு நாடுகளிலிருந்தும் செல்வங்க வந்து குவிகின்ற அதேவேளை இறை அருகத் தொடங்கியது. தம்மிடமிருக்கும்
10 இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும்

நிராஜ்யம் உருப்பெறுவதை தடைசெய்யும் , பஹாயிய்யா, காதியானிய்யா, றோட்டரி மத்துச் செயற்படுகின்றனர்.(5)
ஐயத்தின் வீழ்ச்சியாக அப்பாஸியர்களது ஒர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். எனவே ாங்களையும் முஸ்லிம்களின் வீழ்ச்சிக்கு பற்றியும் இவ்விடம் நோக்குவது
ல் அப்பாஸியரின் வீழ்ச்சியை நோக்கின், Iட்டதொன்றல்ல என்பது தெளிவாகும். று காரணங்களை பல அறிஞர்களும் காரணம் மறை முகக் காரணம் எனவும்
ழலில் சம்பூரணமாக வாழ்கின்ற போது வந்தே தீரும். "நீங்கள் மு."மீன்களாக வோ வேண்டாம்” என்று அருள்மறை மீன்களாக, இஸ்லாத்தில் கட்டளைகளை து இறையுதவி நிச்சயம் கிடைக்கும். பற்ற அபரிமிதமான வெற்றிகளை இதற்குச் கு இன்று நடக்கின்ற சில சம்பவங்களைக் ப்கானிஸ்தானிலே தமது தாயகத்தில் தற்காகவே உறுதியான உள்ளத்துடன் ர்களது வாழ்வும் வாக்கும் இஸ்லாத்தின் இதனால் வல்லரசாகத் திகழும் ரஷ்யாவின் பத்தனர். அது மாத்திரமன்றி அல்லாஹம் றகளில் உதவி செய்திருப்பதை அந்த
தொடங்கியது எனலாம். மன்னரையும்
கூட்டம் அதிகரிக்கத் தொடங்கியது பதிலாக, அரசர்களிடம் உதவி தேடத் இராஜ்யம் விரிவடைந்ததன் காரணமாக ள் வந்து குவியத் தொடங்கின. செல்வம் சிந்தனை, இறைவனைப் பற்றிய அச்சம் செல்வத்தால், தமது ஆட்சியாளர்களால்,
சவால்களை முறியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு

Page 13
தமது விரிந்த இராஜ்யத்தின் பலத்த மனப்பான்மை அன்றைய முஸ்லிம்க காலங்களைப் போன்று அல்லாஹற்வின் அரிதெனலாம். இமாம் முஹியத்தீன் ஆ பற்றி மிகவும் கவலையுற்றவர்களா தெரிவித்துள்ளார்கள். ஒரு சந்தர்ப்பத்தி இறைவனோடு இயற்கைக் காரணிக6ை சக்தியையும் ஆற்றலையும், தம்முன முதலீடுகளையும் கடவுளெனக் கருதி அல்லாஹற்வின் அன்பு, மற்றும் வருகின்றீர்களே."(6) என்று கவலைய உதாரணமாகக் கூறலாம். இஸ்லாமிய காரணமெனலாம்.
இருந்தனர். பரந்த ஒரு இராஜ்யத்தின் அனுபவமும் அறிவும் ஆத்மீக பக்தியும், ஆனால், இந்நிலை சில கலீபாக்களிடம் இராஜ்யத்தின் நிருவாகத்தை சீரிய முறை பல சந்தர்ப்பங்களில் அமையவில்ை ஏற்படுவதுடன் பல அதிகார துஷ்பிரயே ஆட்சியாளர்கள், நிருவாகிகளது காலப்பி எதிரிகளும் சிறந்த முறையில் பயன்படுத் கொடுமைக்கும் பிரச்சினைக்கும் இலக்க இராஜ்யத்தை வீழ்ச்சியுறச் செய்ய வழி
மற்றும் பல சந்தர்ப்பங்களில்
நடவடிக்கைகளை உரிய முறையில் இஸ்லாத்தில் முக்கிய இடத்தைப் பெறு அவர்களது கூற்றுக்கள் வாழ்க்கை அ இதில் எவ்வித இடை செருகலுக்கும் மஹற்தியின் காலத்திலோ கியாப் இப்னு சார்பாக அவரிடத்திலிருந்து சில வெகு அவர்கள் கூறாத ஒன்றைக் கூறியதாக இடம் பெறுவதற்கு வெகுமதியை எதிர்பா இதையுணர்ந்த கலீபா கியாஸ்க்கு 10,0 விட்டார்.7 மாறாகப் பொய்யாக ஹதிள கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடு
{ളജ് முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்களை மு

ால், தமக்கு ஏதும் ஏற்படாது என்ற ளிடம் இருந்தது. இதனால் முன்னைய * நேரடி உதவி அவர்களை எட்டியது அப்துல் காதிர் ஜிலானி இந்நிலையைப் ாக தமது மஜ்லிசுகளில் கருத்துத் தில் "இதயம் மரணித்து விட்டவர்களே! ா இணை வைப்பவர்களே, தம்முடைய டய வாழ்க்கைச் சாதனங்களையும், தி வழிபடுவர்களே நீங்கள் எல்லாம் தொடர்பை விட்டுத் தடுக்கப்பட்டு புடனும், கோபத்துடனும் குறிப்பிட்டதை இராஜ்யத்தின் வீழ்ச்சிக்கு இதுவே முதற்
சிலர் ஆட்சிக்குரிய தி imഖ്ടണb ஆட்சித் தலைவர், மிகுந்த திறமையும், உடையவராகக் காணப்பட வேண்டும். இருக்கவில்லை. அதேவேளை விரிந்த றயில் செய்யும் திறமையான நிர்வாகிகள் ல. இதனால் நிர்வாகச் சீர்கேடுகள் ாகங்களும் இடம் பெற்றன. இத்தகைய ரிவை மேற்கத்திய உலகும் இஸ்லாத்தின்
ாகிய மக்களைக் கொண்டு இஸ்லாமிய யமைக்கவும் முற்பட்டனர்.
குறிப்பிட்ட முக்கிய பிரச்சினைகளுக்கு எடுக்கத் தவறினர். உதாரணத்திற்கு நுவது ஹதீஸாகும். பெருமானார் (ஸல்) அம்சங்கள் அனைத்தும் இதிலடங்கும். இடமளிக்க முடியாது. ஆனால் கலீபா று இப்றா ஹிம் என்பவர் கலீபாவுக்குச் குமதிகளை எதிர்பார்த்து ரஸால்(ஸல்) க் கூறினார். இவரது இப்பொய் ஹதீஸ் ார்த்ததே முக்கிய காரணமாகும். எனவே 00 திர்ஹங்களைக் கொடுத்து அனுப்பி ல்களை இட்டுக் கட்டியமைக்கு எதிராக க்கத் தவறி விட்டார். உண்மையில்
றியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு 11

Page 14
இஸ்லாமிய இராஜ்யத்தின் வீழ்ச்சி குறைகளை உண்டு பன்ன வேண்டுப் இருந்தது. கலீபாவின் இத்தகைய நட அதிகமான புனைந்துறைக்கப்பட்ட காரணமாய் அமைந்து விட்டது.
மேலும் அப்பாஸியரின் வி கொள்கையை உடையவர்களும் தமது பெருமானார்(ஸல்) அவர்கள் கூறியத் காலாக அமைந்தது. இவ்வாறாகவே ச சாம்ராஜ்யத்தில் சிற்சில சமயங்களில் உத்தரவை மீறி பல நடவடிக்கைகை சுயாட்சியாகப் பிரகடனப்படுத்தவும் முற்ட உறுதியான பதில் நடவடிக்கைக6ை வீழ்ச்சிக்கான வழிகளை உண்டு பண் ம..முனின் அறிஞர்களோடு மெய்யிய மேற்கொண்டிருந்ததைக் குறிப்பிடலாம்.
இதேவேளை கலீபாக்களால் தளபதிகள் இஸ்லாம் என்ற உயரிய கெ சிந்திக்கத் தவறி விட்டனர். இதனால் தலையோங்க தமது வம்ச உணர்வுகளு இராஜ்யத்தின் மகத்துவத்தை மதியா வேண்டும் என்பதை மிகையாக விரும்பின் சார்பாக அமைந்தது. மேலும் இஸ்லாமிய ஏற்பட்ட சில சிக்கல்களின் காரணமாக கொள்கைகள் தோற்றுவிக்கப்பட்டன. முஸ்லிம்கள் பிளவு பட்டனர். விசேடமாக பாரிய விபரீத விளைவுகள் ஏற்பட்டெ அதிக ஆர்வம் காட்டியது இதன உதாரணத்திற்காக கலீபா ம."மூன் இல்முல்கலாம் எனும் துறையில் அ ஆட்சித் துறைகளில் அதிக அக்கறை எதிரிகள் இத்தகைய துறைகளை இஸ்ல பயன்படுத்தத் தொடங்கினர். இத்தை இஸ்லாமிய போதனைகளை போதித்து இலக்காகினர். இமாம் அஹமத் இ உதாரணமாகக் குறிப்பிடலாம்.
இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும்

க்கும் இஸ்லாமிய மூலாதாரங்களில் ம் என்ற நோக்கு மேற்கத்தியவாதிகளிடம் வடிக்கையாலே பிற்காலத்தில் இன்னும் ஹதீஸ்கள் தோற்றம் பெறுவதற்குக்
iழ்ச்சிக் காலப் பகுதியில் பல்வேறு து கொள்கையை வலுப்படுத்துவதற்காக தாக ஹதீஸ்களை இட்டுக் கட்ட அது கலிபாக்களின் கீழ் இருந்த பரந்து விரிந்த பிராந்திய ஆட்சியாளர்கள் கலீபாவின் ளை மேற்கொள்ளத் தொடங்கினர். ஏன் பட்டனர். இவ்வேளையில் “கலீபா” எவ்வித ளயும் மேற்கொள்ளவில்லை. இதுவும் ாணியது. இதற்கு உதாரணமாக கலிபா பல் போன்ற துறைகளில் ஆய்வுகளை
ஸ் நியமனம் செய்யப்பட்ட இராணுவத் ாள்கையின் அடியாக பல சந்தர்ப்பங்களில் அவர்களது ஜாஹிலியா பண்பாடுகள் நக்கு உட்பட்டனர். இதனால் இஸ்லாமிய து தமது வம்சத்தினர் ஆட்சியாளராக னர். இது இஸ்லாம் விரோதச் சக்திகளுக்கு ப சாம்ராஜ்யத்தின் இராஜ்ய விடயங்களில் வும் இஸ்லாத்தின் எதிரிகளினாலும் சில இத்தகைய கொள்கை ரீதியாகவும் 3 இல்முல்கலாம் என்னும் கொள்கையால் தனலாம். சில கலீபாக்கள் இத்துறைக்கு னை மேன்மேலும் மோசமாக்கியது. அவர்களைக் குறிப்பிடலாம். இவர் திக ஈடுபாடு கொண்டதன் காரணமாக கூடச் செலுத்தவில்லை. இஸ்லாத்தின் லாத்தை எதிர்ப்பதற்கு உரிய ஆயுதமாகப் கைய காரணங்களால் உண்மையான வந்த பலர் கூட பல்வேறு துன்பங்களுக்கு இப்னு ஹம்பல் அவர்களை இதற்கு
சவால்களை முறியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு

Page 15
இதேவேளை அப்பாஸியர் காலப்பகுதியின் சூழ்நிலையை சற்று ே சிறப்புறக் கண்டு கொள்ள முடியும்.
ஐயூப்பிய ஆட்சியின் முக்கிய ஸலாகுதீன் ஆட்சி செய்து கொண்டிருந் எதிராக மேற்கத்திய உலகத்தினது எதிர் எதிர்ப்புகள் பல்வேறு வடிவங்களில் ெ ஸலாஹதீனின் வீரமும் பக்தியும் அத்த முறியடிக்கச் செய்தது. சுல்தான் சலாகு பிரகாசமே இதற்கு முக்கிய காரணமென பின்னர் அவர்களது புதர்வர்களான ஆதில் இவர்களது காலத்திலே இறைசோதனை குவிந்து ஆடம்பரமாக வாழ்ந்து வந்த ( தொடங்கியது. செல்வச் செழிப்பில் வாழ்ந் பாரதூரமாக புரியத் தொடங்கியது. இப்ப அவர்கள் தமது வரலாற்று நூலிலே வி இவ்வாறு வர்ணிக்கின்றார்கள். “கடும் வற்றாத ஜீவநதியாகப் பெருக்கெடுத் விட்டு விட்டது. அரபிய பூமி வரண்டு ச
கணக்கான மக்கள் மண்ணுலகம் ஏகின தனது சொந்தப் பணத்தின் மூலம் பட்டில் அடக்கம் செய்து கொண்டிருந்தார். ஒ இருபதாயிரம் மைத்துயிர்களை இவ்வா
கூட அந்த சடலங்களை உண்ட வண்ண பலவீனமான சிறியர்களைப் பிடித்து இந்நிலையும் மாற பலவீனமான பெரியவ அவ்வளவிற்கு வறுமை வாட்டிக் கொன
ஹிஜ்ரி 597ல் நடந்த இந் நோய்கள் பரவத் தொடங்கியது. இத உயிர் துறந்தனர். இஸ்லாமிய சாம்ராஜ் துன்பமும் இதற்கு முன்னர் ஏற்பட்டதில் ஒரளவு பலவீனமுற்றது எனலாம்.(9)
இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்களை மு:

ஆட்சிக் காலப்பிரிவின் வீழ்ச்சிக் நாக்கினால் மற்றும் பல அம்சங்களை
ஆட்சியாளராக திகழ்ந்த சுல்தான் ந்த போது இஸ்லாமிய இராஜ்யத்திற்கு புக்கள் மாத்திரம் இன்றி உள்நாட்டிலும் தாடர்ந்தன. என்றாலும் கூட சுல்தான் கைய அனைத்து எதிர் சக்திகளையும் நதீனின் உள்ளத்தில் இருந்த ஈமானின் ாலாம். சுல்தான் சலாஹதீன் மரணித்த ), பாலில் ஆகியோர் ஆட்சிக்கு வந்தனர். ா இறங்கத் தொடங்கியது. செல்வங்கள் முஸ்லிம்களுக்கு கடும் பஞ்சம் ஏற்படத் த அவர்களுக்கு, பஞ்சத்தின் கொடுமை ஞ்சத்தின் நிலை பற்றி இமாம் இப்னுகதிர் ரிவாக வர்ணித்துள்ளார்கள். ஓரிடத்தில்
வரட்சி மிஸ்ர் பூமியை ஆக்கிரமித்து தோடிய நைல்நதி பெருக்கெடுக்காமல் கரடு முரடாகியது. உண்ணவுணவின்றி வாரியாக மடியத் தொடங்கினர். இலட்சக் ார். ஆட்சியாளர் ஆதில் ஒரு மாதமாக னியால் மடிந்த முஸ்லிம்களது உடலை ரு மாதகாலத்தில் இரண்டு லட்சத்து றாக அடக்கம் செய்யப்பட்டது. மாண்ட ங்கும் காணத் தொடங்கியது. மிருகங்கள் னமிருந்தன. பசிக் கொடுமை தாங்காமல் பெரியவர்கள் உணவாக உண்டனர்.
99
ன்டிருந்தது. . (8)
த பஞ்சத்தைத் தொடர்ந்து கடும் னாலும் இலட்சக்கணக்கான மக்கள் ஜ்யத்திலே இத்தகைய கடும் பஞ்சமும் லை. இதனால் இஸ்லாமிய இராஜ்யம்
ரியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு - 13 ||

Page 16
இத்தகைய வறுமையும் துன்ப அதேவேளை அப்பாளிய கலீபாக்கள் ப மூழ்கியிருந்தனர். இதற்கு உதாரணமாக இவர் தனது ஆண்டு செலவீனமாக வந்தார். அவரது மாளிகைக்கு நிகராக இருக்கவில்லை. அந்தளவுக்கு செல்வ ஏழைகள் புறக்கணிக்கப்பட்டனர். ஸ8 தக்வாவின் அடிப்படையில் செலுத்தப்ப தாழ்வுகள் இஸ்லாமிய இராஜ்யத்தின் 6 விட்டது. ஸகாத்தாலே இஸ்லாமிய ச நிலை ஏற்படும் என்பதைப் பற்றி கலாநி ஓர் ஆராய்ச்சியையே மேற்கொண்டுள் சிறப்பாகப் புரிந்து கொள்ளலாம். (10)
இத்தகைய காரணங்கள் அ வீழ்ச்சியுறுவதற்கு மறைமுகமான கார மெளலானா அபுல் ஹஸன் அலிநத்வி அ ஏற்பட்ட ஒருசில காரணங்களின் அடிப் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இவ்வாறான பொதுக் கார வீழ்ச்சிக்கான நேரடிக் காரணம் முஸ்லி குறைவு எனலாம். ஆட்சியாளர்கள் த செய்கிறமைக்கு அப்பாஸியரின் வீழ்ச்சி
மங்கோலியர் கோஷ்டியொன குவாரிஸ்ம் பிரதேசத்துக்கு வந்தது. இருந்தனர். இவர்கள் மன்னர் குவாரி ஆனால் உளவாளிகள் எனக் கருதி காவற்காரர்களால் அவர்கள் கொ மங்கோலியரின் தலைவர் ஜெங்கிஸ் உரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்கும் செய்தி அனுப்பினான். ஆனால் ஆ நடந்தார். ஜங்கிஸ்கானின் செய்திை கொலை செய்து விட்டனர். இவ் ஜங்கிஸ்கான் குவாரிஸ்ம் பிரதேச வரலானான். (12)
இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும்

மும் இஸ்லாமிய இராஜ்யத்தில் நிலவிய லர் தம் ஆடம்பர வாழ்வில் தொடர்ந்தும்
அலாவுதீன் திட்றிஸயைக் குறிப்பிடலாம். ஒரு இலட்சம் தினார்களை செலவிட்டு பக்தாத் நகரிலே வேறெந்த மாளிகையும் ச் செழிப்பில் இருந்தனர். இந்நிலையில் காத்,ஸதகா என்பன ஒழுங்கமைப்பில் டவில்லை. இதனால் சமூகத்தில் ஏற்றத் வீழ்ச்சிக்கும் ஒரு காரணமாக அமைந்து சமூக அமைப்பில் எத்தகைய உயரிய நிதி யூசப் கர்லாவி அவர்கள் விரிவான Iளார்கள். அதனைப் பார்ப்பதன் மூலம்
ப்பாஸியரின் இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யம் ணங்களாக அமைந்தன. எனவே தான் அவர்கள் "அப்பாஸியரின் வீழ்ச்சி திடீரென u60LuT35 ge60)LDuj6,6060)6(11) 6T60Ti
ணங்களின் ஊடாக அப்பாஸியரின் ம் ஆட்சியாளர் செய்த ஒரு கவனயீனக் நம்மீதுள்ள பொறுப்புக்களை அசட்டை 1 சிறந்த எடுத்துக் காட்டாகும்.
ன்று ஹிஜ்ரி 615ல் வர்த்தக நோக்கில் இதில் சுமார் நுாறு மங்கோல்யர்கள் ரிஸ் ஷாவை சந்திப்பதற்கு வந்தனர். பிரதேச ஆளுநரின் அனுமதியுடன் ாலை செய்யப்பட்டனர். இச்செய்தி கானுக்கு எட்டியது. இதற்கு எதிராக படி ஆளுநர் முஹம்மத் ஷாவுக்குச் ஆளுநர் அதனைப் புறக் கணித்து யை எடுத்து வந்த துாதுவாகளையும் வேளை கோபாவேசம் கொண்ட சத்துக்கு எதிராகப் படையெடுத்து
சவால்களை முறியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு

Page 17
சுமார் ஐந்து நுாற்றாண்டுகள் கொண்டிருந்த பரந்து விரிந்த பரப்பு ம முழு உலகிலும் முழுப் பலமிக்க க முஸ்லிம்களின் ஆட்சி முடிவுக்கு கெ குவாரிஸ் ஷா செய்த தவறு இஸ்லா காரணமாக அமைகின்றது.
புகாரா பிரதேசத்தினுடாக மங் குவாரிஸ்ம் பிரதேசத்தை அடைந்தனர். அழித்தொழித்து விட்டு சமர்கந்து, கt பகுதிகளையும் தம் வசம் கொண்டு வ மனித உயிர்களையும் உடமைகை வரலானார்கள்.
இவ்வேளை முழு அப்பாஸிய நடுநடுங்கிக் கொண்டிருந்தது. இஸ்ல திகழ்ந்த பக்தாதும் மங்கோலியரின் அ கிழக்கில் தொடங்கிய அவர்களது பரவத்தொடங்கியது. இது பற்றி இமா போது "இஸ்லாமிய இராஜ்யத்தின் தை இருப்பிடமாக மாறியது எந்தளவிற்கு 6 தொங்கும் போர்வையை மாற்றும் பணி ! தவறாது செய்து வந்தனர். ஆனால் இக் பாவிற்கு எந்த வித போர்வையும் அ அச்சமும் குழப்ப நிலையும் கா விளக்குகின்றார்”.(13)
தாத்தரியர்கள் முஸ்லிம்கை இராஜ்யத்தை வீழ்ச்சியுறச் செய்தது ம அச்ச உணர்வையும் முஸ்லிம்களது உ இதற்குப் பல உதாரணங்களை வரல பதிந்துள்ளனர். உதாரணத்திற்கு இமா சம்பவத்தை இங்கு குறிப்பிடுவது பொரு
"ஒரு முறை தாத்தாரிய பெ8 வீட்டினுள் நுழைந்தாள். முஸ்லிம்கவே அந்தப் பெண் வீட்டில் உள்ள அனைத்
என அறிந்ததும் வீறுகொண்டு எழுந்து
இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்களை மு

ஸ் இஸ்லாமிய இராஜ்யமாக மிளிர்ந்து ங்கோலியரினால் அழியப் போகின்றது. ட்சியாக திகழ்ந்த இஸ்லாமிய ஆட்சி, ாண்டு வரப்படப் போகின்றது. ஆளுநர் ாமிய இராஜ்யத்தின் வீழ்ச்சிக்கு நேரடிக்
கோலியர் (தாத்தாரியர்) பெரிய படையுடன்
அப்பிரதேசம் முழுவதையும் அப்படியே ஸ்வீ, நைஸாபூரி போன்ற அனைத்துப் ரத் தொடங்கினர். காட்டுமிராண்டிகளாக ளையும் அதிகமாக அழித்தொழித்து
இராஜ்யமும் மங்கோலியர்களுக்கு அஞ்சி ாமிய சாம்ராஜ்யத்தின் தலை நகராகத் டாவடித்தனத்துக்கு அப்பாற்படவில்லை. து செயல் மத்திய கிழக்கெங்கும் ம் இப்னுகதிர் அவர்கள் குறிப்பிடுகின்ற லை நகரான பக்தாத் பிரச்சனைகளினது ானில் கலீபாக்களின் மரபாக க.'பாவில் நிகழ்ந்தது. இதனை மிகவும் பேணுதலாக கோலப் பகுதியில் சுமார் 21 நாட்கள் க. ற்றுக் காணப்பட்டது. அவ்வளவு துாரம் ணப்ப்ட்டது. "இமாம் இப்னு கதிர்
ள அழித்து வந்த விதம் இஸ்லாமிய த்திரம் இன்றி தாத்தரியர்களைப் பற்றிய ள்ளத்தில் இடம் பெறச் செய்து விட்டது. ாற்று ஆசிரியர்கள் தமது நூல்களிலே ம் இப்னு அதிர் அவர்களது நூல் தரும் நத்தமானதாகும்.
ண் ஆண்வேடம் தரித்து ஒரு முஸ்லிம் ா அஞ்சி நடுநடுங்கினர். இவ்வேளை து உறுப்பினர்களையும் கொலை செய்து 60mtois ர் இவள் ஒருபெண்
அவளைக் கொலை செய்து விட்டார்.
றியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு is

Page 18
சில சந்தர்ப்பங்களில் தாத்தாரியன் ஒரு தலையை இந்தக் கல்லின் மீது 6ை உன்னைக் கொலை செய்யும் வரைய பணித்து விடுவான். கொலை செய்ய க தலையை வைத்த வண்ணமிருப்பான் முஸ்லீமை வெட்டிக் கொலை செய்வா முஸ்லிம்களுக்கும் அழிவுகளை ஏற்ட கலைநுட்ப மிகு கட்டிடங்களை எல்ல பைத்துல் ஹிக்மாவில் சேகரித்து எல்லாவற்றையும் அழித்தனர். தஜ்ல கொட்டப்பட்டு அதன்மீது நடந்து செ பல்வேறு துறைகளிலும் தாக்கப்பட்டு 616ம் ஆண்டு மங்கோலியரின் ( தொடங்கியது. சுமார் 7 நூற்றாண்டுக திகழ்ந்த இஸ்லாமிய இராஜ்யம் பலமி
அப்பாஸியர்களின் இந்த சாம்ராஜ்யத்தின் வீழ்ச்சியாகவே பெரு அப்பாளியர்கள் காலத்தில் முஸ்லிம்கள் அதற்கு பின்னர் இதுவரையும் முஸ்லிம் சாம்ராஜ்யத்தின் வீழ்ச்சியின் தாக்க சமூகத்திலும் காணக் கூடியதாயிருக் மறைமுகமர்கப் பாடுபட்டு வந்த ே அச்சக்திகள் தொடர்ந்து மேற்கொண்
இத்தகையவர்களது இஸ்6 வடிவங்களில் பல்துறைகளிலும் இழந்து முடுக்குகள் நோக்கிச் செல்லலாயிற்று. பெற்று இஸ்லாமிய இராஜ்யத்தை வீழ்ச் திட்டமிட்ட விரோதச் செயற்பாடுகளே
இனி இஸ்லாத்திற்கும் சாம்ராஜ்யத்துக்கும் எதிராகப் பா ஆதிக்கத்தின்பால் எமது கவனத்தைச்
உமையாக்களது ஆட்சியின் வரை விரிவடைந்தது. ஐரோப்பாவில் கி காணப்பட்டது. பெருமானார் (ஸல்) இ மதீனாவிலும் யூத கிறிஸ்தவர்கள் ட
16 இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கு

வன் ஒரு முஸ்லிமை அழைத்து "உனது பத்துக் கொள் நான் கத்தியுடன் வந்து பில் அப்படியே இருக்க வேண்டும். என்று நீதியை எடுத்து வரும் வரையில் கல்லிலே 1. பின் தாத்தாரியன் கத்தியுடன் வந்து ன்.(14) இவ்வாறாக தாத்தாரியர்கள் முழு படுத்தினர். இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்தின் ாம் அழித்தனர். அறிவுக் களஞ்சியமான வைக்கப்பட்ட அறிவுக்கருவூலங்கள் நதியில் அறிவு நூல்கள் அனைத்தும் ன்றதாகக் கூறப்படுகின்றது. இவ்வாறாக வந்த இஸ்லாமிய இராஜ்யம் ஹிஜ்ரி நேரடித் தாக்குதலால் வீழ்ச்சியடையச் ள் இவ்வுலகிலே பலமிக்க இராஜ்யமாகத் லந்து வீழ்ச்சியுறத் தொடங்கியது.
வீழ்ச்சி உண்மையில் இஸ்லாமிய நம்பாலானோர்களால் கருதப்படுகின்றது. ர் பெற்றிருந்தது போன்ற ஆட்சியதிகாரம் கள் பெறவில்லை. அன்றைய இஸ்லாமிய ங்களை இன்று வரை முழு முஸ்லிம் கின்றது. அன்று அப்பாஸியர் வீழ்ச்சிக்கு இஸ்லாம் விரோதக் கொள்கைகளை, டே வருகின்றன.
லாம் விரோதச் செயல்கள் பல்வேறு விட்ட இஸ்லாமிய இராஜ்யத்தின் மூலை கிழக்கிலே தாத்தாரியர்கள் செல்வாக்குப் சியுறச் செய்வதற்கு மேற்கத் உலகின் காரணமெனலாம்.
இஸ்லாமியர்களுக்கும் இஸ்லாமிய டுபடுகின்ற மேலைத்தேயவாதிகளின் சற்றுத் திருப்புவது பொருத்தமானதாகும்.
போது இஸ்லாமிய இராஜ்யம் ஐரோப்பா றிஸ்தவ யூதர்களின் ஆதிக்கம் பரவலாகக் ஸ்லாத்தைப் போதிக்கின்ற போது மக்கா லமான எதிர்ப்புக்களைத் தெரிவித்தனர்.
ம் சவால்களை முறியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு

Page 19
குறைஷிகாபிர்கள் தமது எதிர்ப்பை இருந்தவர்கள் இவர்களேயாவார். மதி மேற்கொள்வதற்கு முற்பட்ட காலப்பகு ரீதியாகப் பிளவுபடச் செய்து தாம் சிறப் என்ற இரு கோத்திரங்களுக்கிடையில் இந்த யூதர்களே காரணமாகும். இத்தை போதனைகளால் தலைகுனிய வேை அவர்களது இரத்தத்திலே ஊறிக்கிடந்த எனவே தான் பெருமானார் வபாத்தா: பதிக்கத் தொடங்கினர். ஆனாலும் அ இருந்ததால் தோல்வி கண்டனர். பி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளலாயின
உமையாக்கள் அப்பாஸியர் : பல பகுதிகள் முஸ்லிம்களது தரத்துக்கு முழு உலகிலும் பல்வேறு துறைகளிலு
இராஜ்யத்தில் புகுத்தி விடுவதற்காக ப6 ஒன்று தான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட அட்
அப்பாஸியரின் வீழ்ச்சிக்குட் முஸ்லிம்களது கரம் உயரக் கூடாது மும்முரமாக செயற்படத் தொடங்கின ரீதியாகவும் அறிவியல் ரீதியாகவும் பல வழி என்பதை சிலுவைப் போர்கள் மூல தொடக்கம் இன்றுவரை இத்தகைய
மேற்கத்தையவாதிகள் முள அண்ணல் நபியின் வழிமுறை இவை
த்தின் பெரும்பகுதி வழங்கியது இவ்விரு மூலாதாரங் அறிந்திருந்தனர். எனவே இவற்றின் மீ இல்லாமலாக்குவதாலேயே முஸ்லிம்: அறிந்திருந்தனர். எனவேதான் விக்டோரிய பிரித்தானிய மக்கள் சபையில் எழுந் வண்ணம் இந்தப் புத்தகம் எகிப்தியரி சமாதானத்தையோ அமைதியையோ அ
இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்களை o

த் தெரிவிப்பதற்கு துாண்டுகோலாக னாவிற்கு ரஸலுல்லாஹற் (ஸல்) ஹிஜ்ரத் தியில் மதீனா வாழ் மக்களை கோத்திர பாக வாழ்ந்து வந்தனர். அவ்ஸ்-கஜ்ரஜ்
பல்லாண்டுகளாக போர் மூழ்வதற்கும் கய யூத கிறிஸ்தவர்கள் பெருமானாரின் டிய நிலைக்குட்பட்டனர். என்றாலும் விரோதச் செயல் சற்றும் தணியவில்லை. ன பின்னர் தமது கொடுங்கரங்களை திலும் உயர் கலிபாக்கள் உறுதியாக ன் மேற்குலகுடன் இணைந்து தமது
T.
காலத்திலே ஐரோப்பாவின் முக்கியமான வந்தன. இந்த வேளையில் முஸ்லிம்கள் ம் முன்னேற்றம் கண்டிருந்தனர். இதனால் பாதிகள் தமது ஆதிக்கத்தை இஸ்லாமிய ல்வேறு சதிகளைச் செய்தனர். அவற்றில் பாஸியரின் வீழ்ச்சியாகும்.
பின்னர் மீண்டும் இந்த உலகில் என்ற நோக்கில் மேலைத்தேயவாதிகள் ர். இதற்கு முஸ்லிம்களை கொள்கை மிலக்கச் செய்வது தான் பொருத்தமான ஸ்ம் கண்டு கொண்டனர். எனவே அன்று துறையூடாக முஸ்லிம்களை எதிர்த்து
ஸ்லிம்களிடம் இருக்கும் அல்குர்ஆன் பயிரண்டுக்கும் கடுமையாக அஞ்சினர். ளின் கீழ் வைத்துக்கொள்வதற்கு வலுவை களுமேயாகும் என்பதை அவர்கள் து முஸ்லிம்களுக்கு இருக்கும் பற்றை களை பலமிழக்கச் செய்யமுடியும் என ா கால பிரிட்டிஸ் பிரதமர் திரு.கிளாஸ்டன் து தனது கரத்தில் குர்ஆனை ஏந்திய டம் இருக்கும் வரை அந்நாட்டில் நாம்
னுபவிக்கமுடியாது.(15) என்று கூறினார்.
றியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு

Page 20
மேலும் பல மேலைத்தேய அறிஞர் அடிப்படையில் தமது வாழ்க்கையை تک ஒருமைப்பாடு, ஐக்கியம் என்பவற்ை என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
எனவே முஸ்லிம்களை கு பணியிலே அவர்கள் முக்கியமா உதாரணத்தைக் குறிப்பிடலாம். ஐக்கி தமது காலனித்துவ நாடாக ஆக்கிக் மேற்கொள்ளலாயிற்று. இவ்வேை முஸ்லிம்களாலேயே எழுந்தது. என:ே ஆதிக்கத்தின் கீழ் கொண்டு வந்து எவ் முஸ்லிம்களின் குர்ஆன் சுன்னாவில் சீர்குலைப்பதே ஒரே வழி எனப் பிரித்தா ஆராய்ந்த குழு அறிக்கை சமர்ப்பித்த முஸ்லிம்களைக் கொண்டே முஸ்லிம் ஒரு வழியை உண்டு பண்ணினர். உருவாகி முஸ்லிம்களின் ஐக்கியத்ை
பிரித்தானிய ஆட்சிக்குட்பட்டிரு எழுதுவினைஞராகப் பணி புரிந்து வந்த விலைக்கு வாங்கி அவனைக் கொண்டு மிர்ஸாகுலம் தான் ஒரு நபி என்று பின்னரும் நபிமார்கள் வருவார்கள், ! இடம் பெறும் என்ற கருத்தை முன் ை பிளவு ஏற்பட்டது. முஸ்லிம்களில் பிரித்தானியர்களுக்கு எதிராக கால எழுந்த குரல்கள் பலமிழக்கலாயிற்று. எதிராக மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு மா
இதற்கு முன்னர் பாரதப் இஸ்லாமியரின் ஆட்சி நிலவி பெரும்பாலானவர்கள் இஸ்லாத்தின் சாம்ராஜ்யத்தை முறியடிப்பதற்காக செயற்படலாயின. அதன் ஒரு மாற்றங்களைக் கொண்டு வர எத் அக்பர் பாதுஸா எம்மதமும் சம்ப மதக்கருத்துக்களையும் ஒன்றாகச் :ே
இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்

கள் முஸ்லிம்கள் குர்ஆன் சுன்னாவின் மைத்துக் கொள்கின்ற போது அவர்களது ற ஒருபோதும் குலைத்து விட முடியாது
ர்ஆன் சுன்னாவை விட்டு துாரமாக்கும் க ஈடுபட்டனர். இதற்கு மற்றுமொரு ய இராஜ்யம் (பிரித்தானியா) இந்தியாவை கொள்வதற்கு பகீரதப் பிரயத்தனங்களை ளயிலெல்லாம் கடுமையான எதிர்ப்பு வ தான் இந்தியாவை சம்பூரணமாக தமது வித எதிர்ப்பும் இன்றி ஆட்சி செலுத்துவதற்கு ன் அடிப்படையிலான ஐக்கிய சமூகத்தை ானியாவில் இருந்து வந்து இது சம்பந்தமாக து. எனவே தான் திட்டமிட்ட அடிப்படையில் களை அழிக்கும் நோக்கில் தீர ஆராய்ந்து இதுவே “காதியானியா” என்ற பெயரில் தச் சீர்குலைத்தது.
ருந்த இந்திய நீதிமன்றமொன்றில் சாதாரண 5 மிர்சாகுலம் காதியானி என்ற முஸ்லிமை S முஸ்லிம்களைச் சீர்குலைக்க முற்பட்டனர். ம், பெருமானார் (ஸல்) அவர்களுக்குப் இறுதி நாள் வரை நபிமார்களின் வருகை வத்தான். இதனால் முஸ்லிம்கள் மத்தியில் ன் ஐக்கியம் சீர்குலைந்தது. இதனால் னித்துவத்திற்கு எதிராக இந்திய பூமியில் இது இந்த நூற்றாண்டில் முஸ்லிம்களுக்கு பெரும் சதியாகும்.
பூமியிலே சுமார் 6 நுாற்றாண்டுகள் யது. முகலாய ஆட்சியாளர்களுள் நிழலில் ஆட்சி செலுத்தினர். இம்முகலாய பல்வேறு சக்திகள் பல்வேறு வகையில் வடிவமே இஸ்லாமிய கொள்கையில் தனித்ததாகும். அதன் வெற்றி நிலையே )தம் என்ற அடிப்படையில் அனைத்து சர்த்து தனிமதமொன்றை உருவாக்கினார்.
நம் சவால்களை முறியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு

Page 21
இதனால் முஸ்லிம்கள் பிளவுபட்டதுடன செல்லக் காலாக அமைந்து விட்டது. சுப கரத்திலே இருந்த ஆட்சி திட்டமி வீழ்ச்சியடையலாயிற்று.
இவ்வாறாக இஸ்லாமிய இரா வீழ்ச்சிக்கும் மேற்குலகம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்ட விதத்ை இதிலிருந்து முஸ்லிம்களது வீழ்ச்சியில் மேலிட்டு காண்பதை அவதானிக்க முடி
இனி மேற்குலகச் சக்திகள் வழிவகையில் தமது முஸ்லிம் ச நிலைநிறுத்தியுள்ளன எனச் சுருக்கமா
இஸ்லாமிய முலாதாரங்களில் ச அவற்றை விட்டு முஸ்லிம்களை து
மேற்கத்தையசக்திகள்உட்பட அதிக கரிசனை காட்டினர். இஸ்லாத்த வகிக்கும்குர்ஆன்சுன்னாஎன்பவற்றிலே, காலப்பகுதியில்குர்ஆன்படைக்கப்பட்ட ” என்ற பெயரில் தோற்றம் பெறலாயிர மூலத்தினைக் கொண்டு பிளவுரச் இக்காலப்பிரிவிலும்குர்ஆனைக்கொண் "குர்ஆனை” மாத்திரமே ஏற்றுக் கொ6 மொழிகள் மூலமே ஒதப் பெற வேண்டுட வேண்டும். குர்ஆனின் "குல்” (நபியே) அகற்றப்படவேண்டும்போன்றகருத்துக்க
மேற்கத்தைய கீழைத்தேயவாதிக
குர்ஆனைக் கொண்டு பி மேற்கத்தைய, கீழைத்தேயவாதிகள் முக் ஹதீஸ்களிலும் ஐயங்களை உண்டு விட்டு துாரமாக்குவதற்கான நடவடிக்ள்
இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்களை முற

முகலாய சாம்ராஜ்யமும் முடிவுக்குச் )ார் 6 நூற்றாண்டுகளாக முஸ்லிம்களது ட்ட இந்த மேற்கத்தைய சதியால்
ஜ்யத்தின் வீழ்ச்சிக்கும் முஸ்லிம்களின்
வகையில் தனது பூரண எதிர்ப்பு த வரலாறு எங்கும் காண முடிகின்றது. ள் பின்னணியில் மேற்குலக ஆதிக்கம்
եւվԼՕ.
எத்தகைய முறையில் எந்தெந்த 5ளுக்கு எதிரான ஆதிக்கத்தை க நோக்குவது சிறந்ததாகும்.
ந்தேகங்களை உண்டு பண்ணி ாரமாக்கல்:-
இஸ்லாத்தின்எதிரிகளும்இத்துறையில் நின் மூலாதாரங்களுள் முக்கிய இடம் அதிககவனம்செலுத்தினர்.அப்பாஸியர் துபோன்றகருத்துக்கள்"இல்முல்கலாம் ற்று. இது அக்காலப் பிரிவில் குர்ஆன் செய்த சதியாகும். அவ்வாறே டுமுஸ்லிம்களைபிளவுபடுத்துவதற்காக ர்ள வேண்டும். குர்ஆன் தத்தம் தாய் ம். குர்ஆனின் சில பகுதிகள் மாற்றப்பட நீர் கூறுவீராக" என்று வரும் பகுதிகள் 5ள்இங்குபரப்பப்பட்டுவருகின்றன.
GTS -
ளவுகளை உண்டு பண்ணுவதில் கியவிடத்தை வகிக்கின்றனர். அவ்வாறே பண்ணி முஸ்லிம்களை இஸ்லாத்தை கைகளில் மும்மரமாக ஈடுபட்டனர்.
யடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப் 9
էl

Page 22
குர்ஆனில்ஜய்ப்பாடுகளைஉ விட்டும்துாரமாக்குவதற்குமேற்கொன பெறவில்லை. எனவேஹதீஸ்துறைக ஹதீஸ்துறையில்ஆழமானஅறிவைே ஹதீஸ்களில் ஐயப்பாடுகளை உண் ஹதீஸ்களில்குறைகளைஉண்டுபண் முக்கிய நோக்கமாக இருந்தது. மாற வேண்டும்:இஸ்லாத்தைவிளங்கவே என்பன போன்ற நோக்கங்கள் இருக் அர்ப்பணித்தவர்களாக திரு.தோல்ட் டீ.எஸ். மாகோலித், டபிள்யூ.மூர் குறிப்பிடலாம்.(16)
ஹதீஸ்துறையில் அதிக ஈ அறிவிப்பாளர்களையும் நுணுக்க பண்ணியதில் கோல்ட்ஸியர் முக் ஹதீஸ்களை அதிகமாக அறிவித்த ஆயிஷா (ரழி) போன்றவர்களைப் பற்றியும் தப்பபிப்பிராயங்களை உ அதிகமான ஹதீஸ்களை நிராகரிக் இலக்காக்க முடியும் என : செயற்பாடுகளாலேயே ஹதிஸ் ஹதீஸ்கள் போலியானவை. சில ஹ சில சஹபாக்களது அறிவிப்புக்கே கருத்துக்கள் பரவத் தொடங்கிய முறையில்நடந்தார்கள்என்றும்பல் வந்து குவிக்கத் தொடங்கினர். இ; என்பவற்றைவிட்டும்முஸ்லிம்க:ை முயற்சித்தனர். என்றாலும் காலா உத்தமர்கள் தம்மால் இயன்ற வழங்கியுள்ளார்கள் என்பதும் குற ஹிபாஷிஅவர்களை இதற்குஉதார
இஸ்லாமிய வரலாற்றை இருட்
இஸ்லாத்தின் மூலதாரங் அதன்எழுச்சிக்குஉயரியதுாண்டுத் துாய இஸ்லாமிய வரலாறும் மேற்க இருந்தது.இதனால்மேற்கத்தையக
இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்

உண்டுபண்ணிமுஸ்லிம்களைஇஸ்லாத்தை Tடநடவடிக்கைகள்அவ்வளவுதுாரம்வெற்றி ளில் அதிக கவனம்செலுத்தினர். இதற்காக பெறமுயற்சித்தனர்.எத்தகையமுறைகளில் டு பண்ண முடியும். எத்தகைய முறையில் 1ணமுடியும்எனஆய்வதேஇவர்கள்கற்பதன் ாக இஸ்லாத்தை சிறந்தமுறையில் கற்க 0ண்டும்சிறந்தபட்டங்களைப்பெறவேண்டும் கவில்லை. இத்தகைய துறையில் தம்மை ஸியர், பிலிப்,ஹிட்டி,ஆர்ஏ.நிக்கல்ஸன், போன்றவைகளை எடுத்துக் காட்டாகக்
டுபாடுகொண்டுஹதீஸ்களையும் அதன் மாக ஆய்ந்து சந்தேகங்களை உண்டு க்கிய இடத்தை வகிக்கின்றார். இவர் 5 சஹாபாக்களான அபூ ஹரைரா (ரழி), பற்றியும் ஏனைய ஹதிஸ் அறிவிப்பாளர் உண்டு பண்ணியுள்ளார். இதன் மூலம் $கச் செய்து முஸ்லிம்களை சிக்கலுக்கு எதிர்பார்த்தார். இத்தகையவர்களின் கள் ஏற்றுக் கொள்ளமுடியாதவை. றதீளல்களை மாத்திரமே ஏற்கவேண்டும். ள ஏற்றுக் கொள்ளத் தக்கவை போன்ற து. மேலும் சஹாபாக்கள் மோசமான வேறுவகையில்போலிகளைக்கொண்டு த்தகைய முறைகளில் குர்ஆன், சுன்னா ளத்துாரமாக்கவழிகளைஉண்டுபண்ண காலம் இஸ்லாமிய உலகில் தோன்றிய அளவு இவற்றுக்குப் பதிலடிகளை ப்ெபிடத்தக்கது. அஷஷெய்கு முஸ்தபா ணமாகக்குறிப்பிடலாம்.(17)
டடித்தல்:-
களுடன் இஸ்லாத்தின் துாய வரலாறும் 5ல்களைவழங்கிக்கொண்டிருக்கின்றது. த்தைய உலகத்திற்கு ஒரு சவாலாகவே ழத்தையவாதிகள்உட்படஇஸ்லாத்தின்
தம் சவால்களை முறியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு

Page 23
எதிரிகள் அனைவரும் இஸ்லாமிய வ செய்யத்தொடங்கினர்.மிகவும்கிறியஅ அடிப்படையில் தமக்கிருக்கும் சர்வே பரப்பத்தொடங்கினர் இதற்கு பிலிப்ஹறி பொருத்தமானதாகும். இவர் அமெரி இலக்கியம்”என்றதலைப்பில்எழுதுை படைப்புக்கள் 19ம் நுாற்றாண்டின் கிறிஸ்தவர்களாலேயே உருப்பெற் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதன் மூலம் சர்வ இலக்கியங்கள் உயிரோட்டமற்றஇல காட்டப்படுகின்றன.
அவ்வாறேஇஸ்லாமியவரலா யுத்தங்களும் மூண்ட ஒரு வரலாறாக இஸ்லாமியவரலாற்றின்உன்னதமான மக்களது பார்வைக்கு எட்டாமல் செ உமையா, அப்பாஸிய வரலாற்றைக் ஆய்வதற்குரிய ஆய்வுநூால்களை எடு ஏற்பட்ட சிக்கல்கள், போராட்டங்கள் காணலாம். மாறாக சீர்திருத்த செம்ம அத்தகையஆட்சிகளின்உயரியவிளை
முடியாது.இதற்குத்திட்டமிட்டஇருட்டடி
அவ்வாறே இஸ்லாமிய வர! நிரம்பியதாக காட்டி அதனை முஸ்லிம்களைக்கூட ஆயுதங்களா மேற்கத்தைய வாதிகளிடம் கல் கருத்துகளுக்குப் பலியாகியதே இத களும்இஸ்லாமியவரலாற்றையும் இள நுால்களை எழுதியுள்ளனர். இதற்கு அஹமத்அமீன்தாஹாஹ"ஸைன்போ
3. உதவிகள் என்ற பெயரில் உப
இஸ்லாமிய இராஜ்யத்திற்கு இந்த வழிமுறையையே கையாளுகின் இயக்கம், மனிதாபிமான உதவி ே
இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்களை மு

ரலாற்று உண்மைகளை இருட்டடிப்பு ம்சங்களைக்கூடஅவர்கள்திட்டமிட்ட தேச ஜனரஞ்சகத்தைப் பயன்படுத்தி |ட்டியின் ஒருகருத்தைக்குறிப்பிடுவது க்க கலைக்களஞ்சியத்தில் "அரபு கயில்”உயிரோட்டமுள்ள இலக்கியப்
இறுதிப் பகுதியில் லெபனானிய றன.(18) என்ற கருத்தைக் தேச ரீதியில் மெச்சப்படுகின்ற அரபு க்கியஉருவங்களாக உலகத்துக்குக்
றுவெறும் அதிகாரப்போராட்டங்களும் ப் பரப்பப்படுகின்றது. இதன் மூலம் செயற்பாடுகள்எவற்றையும்சாதாரண ய்து விட்டுள்ளனர். உதாரணத்திற்கு குறிப்பிடலாம். இவ்விரு வரலாற்றை த்து நோக்கின் ஆட்சியதிகாரம் அதில் ர் போன்றன பற்றியே அதிகமாகக் ல்களின் சீரிய பணிகளைப் பற்றியோ ாவுகளைப்பற்றியோஅதிகமாகக்கான ப்பேகாரணமெனலாம்.
லாற்றை மோசமானதாக, குறைகள் இருட்டடிப்பு செய்வதற்கு சில ாக பயன்படுத்தத் தொடங்கினர். வி பயின்று அவர்களது நச்சுக் ற்குக் காரணமாகும். இத்தகையவர்ல்லாத்தையும்மாசுபடுத்தும்விதத்தில் உதாரணமாக எகிப்தைச் சேர்ந்த ன்றவர்களைக்குறிப்பிடலாம்.
ந்திரத்தை உண்டு பண்ணுதல்:-
எதிரானநவீனமேற்கத்தையசக்திகள்
ாறன. பொதுநல சேவை, சமூக சேவை பான்ற பெயர்களில் தமது பாதகச்
றியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு

Page 24
செயல்களை புரியத் தொடங்கினர். முஸ்லிம்களதுவிழ்ச்சியேயாகும்.இ போன்ற பகுதிகளுக்கு மனிதாபிமா6 செய்துபல்வேறுசதிகளைச்செய்துவ
4. கல்விக் கொள்கைகளில்
அடிமட்டத்திலிருந்தே எழுச்
எதிர்கால சமூகம் இஸ்லா புரியும் அனைத்து எழுச்சியையும் த நோக்கமாகும்.இந்தவகையில்முஸ் ஆதிக்கத்தைச்செலுத்ததம்மால் ஆ இதற்கு இஸ்லாத்தைச்சரியானமுள வளர்ந்தமுஸ்லிம்களைஆயுதங்கள இதற்கு உதாரணமாக முன்னர் ஒரு நியமனம் பெற்ற தாஹா ஹ"ஸை மாற்றமான பல்வேறு அம்சங்களை 6 இன்றுவரைஅவைஇடம்பெறுவதற்கு
கல்விக் கொள்கையில் இ புகுத்தப்பட்டு விட்டதால் இது பிற்கr வீழ்ச்சியுறச் செய்வதற்கு வழிவகுக்கு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. ஆ எண்ணிக்கையான முஸ்லிம்களை இத்தகைய நடவடிக்கைகள் மே கிடைத்துள்ளது. அங்கு கல்வி அ இதற்குச் சிறந்த பயனளித்து வரு எதிர்கால சமூகத்தை தமக்கியைந்த, வேண்டுமாயின் அந்தச் சமூகத்தில் என்பனவற்றிலே மாற்றம் செய்யப்ட
5. சஞ்சிகை, நுால்கள் போன்
இஸ்லாத்தின் வீழ்ச்சிக்கான விதைப்பதற்கு இத்தகைய தொடர்பு இவற்றை சம்பூரணமாகப் பயன கருத்துக்களைப் பரப்பி வருகின்ற அனைத்தும் அவர்களது கரங்களில் உள்ளது. இதேவேளை இஸ்லாத்தி
22 இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கு

இதன் மூலம் இவர்கள் எதிர்பார்ப்பது ன்றுவறுமையால்வாடுகின்றஏரிடெரியா எ உதவி என்ற பெயரில் உதவிகளைச் ருகின்றனர்.
தமது ஆதிக்கத்தைச் செலுத்தி fsou ஏற்படுத்தல்.
த்தின் நிழலில் வாழ்வதற்காக துணை டை செய்தல் மேற்கத்தவையவர்களின் லிம்களின்கல்விக்கொள்கைகளில்தமது னமுயற்சிகளைச்செய்துவருகின்றனர். mயில் புரியாததமதுகல்வித்திட்டத்தில் ாகபயன்படுத்தத்தவறவில்லைஎனலாம். நபோது எகிப்தில் கல்வி அமைச்சராக னைக் குறிப்பிடலாம். இஸ்லாத்துக்கு ாகிப்தியகல்விக்கொள்கையில் புகுத்தி இதுவழிவகுத்ததுஎனலாம்.
ஸ்லாத்துக்கு மாற்றமான கருத்துக்கள் ாலத்தில் பேருறுப் பெற்று இஸ்லாத்தை ம் என்பதை உணர்ந்தே இந் நடவடிக்கை அண்மையில் கூட உலகிலே அதிக க் கொண்ட இந்தோனேசியா நாட்டில் >ற்கொள்ளப்பட்டு வருவது அறியக் மைச்சராக ஒரு கிறிஸ்தவர் இருப்பது வதாகக் கூறப்படுகிறது. உண்மையில்
தமது கருத்துக்கேற்ற சமூகமாக மாற்ற * கல்விக் கொள்கைகள், திட்டங்கள் ட வேண்டும்.
ற வெளியிடல் :-
விசக் கருத்துக்களை சர்வதேச ரீதியில் சாதனங்களே முக்கியம் பெறுகின்றன. ர்படுத்தி தம்மால் இயன்ற அளவு னர். சர்வதேச செய்தி ஸ்தாபனங்கள் ல் இருப்பது இதற்குப் பெருத்த பலமாக ற்கு எதிரான நூல்கள், சஞ்சிகைகள்,
ம் சவால்களை முறியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு

Page 25
படங்கள், துண்டுப்பிரசுரங்கள் போ கொடுத்து சர்வதேச மயப்படுத்தி இ பரப்பப்படுகின்றன. இதற்கு உதாரண வசனங்கள்” என்ற நாவலை குறிப்ப
6. இஸ்லாமிய ஷரிஅத் சட்டங்க
இஸ்லாத்தை ஒரு குறைவுற்ற எக்காலத்துக்கும் ஏற்றவை அல்ல என்று மோசமாகவே சித்திரித்துக் காட்டி வருக பரப்பப்பட்ட மார்க்கம், இஸ்லாமிய ச மிராண்டிச் சட்டம் போன்ற கருத்துக் எதிரிகளின் இச்செயற்பாடுகளாலேயே தோற்றம் பெறலாயினர். எமது நாட்டிலு மாற்றப்பட வேண்டும், அவை குறைக இதுவே காரணமாகும். இத்தகைய சட் போது இத்தகைய சட்ட திட்டங்கள் உருப் பெறக் கூடாது என்ற நி6ை இராஜ்யமொன்று தோற்றம் பெற முடி
7. இஸ் லாத்தின் எதிர் சக்திகளு
சர்வதேச ரீதியில் இஸ் கொள்கைகள், இயக்கங்கள் போ சக்திகள் ஆதரவு அளிக்கின்ற போன்றவர்கள் சர்வதேச ரீதியில் வாதிகளே காரணகர்த்தாக்கள் ஆ6 வெற்றி பெறுவதற்கு பொருளாதார
இவ்வாறாக மேற்கத்தைய சக் பல்வேறு திட்டமிட்ட நுணுக்கமான முஸ்லிம்களையும் எதிர்த்து வருகின இஸ்லாத்தை விட்டு முஸ்லிம்கை வழிமுறைகளை எல்லாம் கையாண்டு நாடுகளிலும் முஸ்லிம்களது வாழ்வி விதத்தில் புகுந்து இருப்பதைக் காண
இத்தகைய மேற்கத்தையவ ஒன்று உலகெங்கும் வாழும் முஸ் இஸ்லாமிய இராஜ்யத்தை உருவாக் தான் சர்வதேச ரீதியில் முஸ்லிம்கள் உளவாளிகளால் சீர்குலைத்து வரு
இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்களை மு

ன்றவற்றுக்கு அதிக விளம்பரங்கள் ஸ்லாத்துக்கு எதிரான கருத்துக்கள் Dாக சல்மான் ருஷ்தியின் "சாத்தானிய விடலாம்.
களை குறைப்படுத்திக் காட்டல்:-
மார்க்கமாகவும் அதன் சட்டதிட்டங்கள் றும் கருத்துக்களைப் பரப்பி இஸ்லாத்தை கின்றனர். இதனாலே இஸ்லாம் வாளால் ரிஅத்சட்டம் மனிதாபிமானமற்ற காட்டு கள் தோற்றம் பெற்றன. இஸ்லாத்தின் ப இஸ்லாத்தை குறை கூறும் மக்கள் லும் “முஸ்லிம்களின் ஷரிஅத் சட்டங்கள் 5ள் நிறைந்தவை” எனக் கூறுவதற்கும் ட திட்டங்கள் இவ்வாறு காட்டப்படுகின்ற
அமுல் படுத்தப்படும் ஆட்சி முறை ல தோன்றும். இதனால் இஸ்லாமிய
யாது.
க்கு ஆதரவு அளித்தல்.
லாத்துக்கு எதிராக உருவாகும் ன்ற அனைத்துக்கும் மேற்கத்தைய ன. காதியானிகள் பஹாயிக்கள்
பிரபல்யம் அடைய மேற்கத்தைய வர். அவ்வாறே அத்தகைய சக்திகள் உதவிகள் கூட வழங்கப்படுகின்றன.
திகளும் இஸ்லாம் விரோதச் சக்திகளும் வழிமுறைகளால் இஸ்லாத்தையும் 1றனர். எந்தெந்த வழிமுறைகளினால் ள துாரமாக்க முடியுமோ அந்தந்த வருகின்றனர். இதனால் தான் முஸ்லிம் லும் மேற்கத்தைய ஆதிக்கம் பல்வேறு
முடிகின்றது.
ாதிகளது அடிப்படை நோக்கங்களில் லிம்கள் ஒன்றிணைந்து மீண்டும் ஓர் கி விடக் கூடாது என்பதாகும். எனவே ஐக்கியப்படுவதை தமது சக்தி மிக்க கிறது மேற்கத்தைய சக்திகள்.
றியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு 23

Page 26
மேலும் முழு உலகிலும் கு உருவாகுவதை இட்டு மேற்குலக இதனால்தான்.இஸ்லாத்தின் எழுச்சி இயக்கங்கள் என்பவற்றை முளைய ஆட்சியாளர்கள்மூலம் இதற்குரிய இதற்கு உதாரணமாகஎகிப்துநாட்டி வரும் இக்காலத்திலும் முள மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் அக்கி அரசாங்கமே இதனை முன்னின்று முஸ்லிமீன் இயக்கம் எகிப்தில்தடை உறுப்பினர்களான அஷ்ஷெய்கு ஹ போன்றோர்படுகொலைசெய்யப்பட்
இவ்வாறே தமது நாட்டில் { இஸ்லாமியநாடாகதமதுநாடுமாறவே முஜாகிதீன்கள்ரஷ்யவல்லரசுக்கெதிர போராட்டசக்தியைப்போக்கி,இவர்களி மேற்கத்தையசக்திகள்கைகோர்த்துஉ இஸ்லாமியப்புரட்சிகிழக்கினதும்,மேற்க சூடியபோதுமேலைத்தேயசக்திகள்க( தொடங்கின.
இவ்வாறாகநோக்குகின்றே உலகின் எதிர்ப்புகள் அன்று தொட் தொடர்ந்துமேற்கொள்ளப்பட்டுவரு இத்தகையசெயற்பாடுகளினாலேயே வகையானபிரச்சினைகளைளதிர்நே பிரச்சினை, இழப்பு போன்றவற்றின் ஆதிக்கம்ஏதோஒருவகையில்இடம்ெ
இத்தகையமேலைத்தேய முஸ்லிம்களுக்குப்பல்வேறுபாதக பண்ணியுள்ளது எனலாம். இதனா: முஸ்லிம்தமிழர் பிரச்சினைகள்வள படுகொலைசெய்யப்படுகின்றனர்.
இதேவேளை அதேகிழக்கு என்ற அத்வைதீகக் கொள்கைகள் பிளவுகள் உண்டு பண்ணப் பட்டும்
இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்

ர்ஆன் ஹதீஸ் அடிப்படையில் ஒரு நாடு ம் கடுமையாக அச்சம் கொள்கின்றது. சிக்காக உருப்பெறுகின்றஅமைப்புக்கள் பிலே கிள்ளி எறிவதற்கு முனைகின்றன. நடவடிக்கைகளைமேற்கொள்கின்றனர். டின்இஸ்லாமியனழுச்சிக்காகப்பாடுபட்டு ல்லிமின் இயக்கத்துக்கு எதிராக ரமங்களைக் குறிப்பிடலாம். அந்நாட்டு
செய்கிறது. எனவே தான் இக்வானுல் செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் அதன்ஸ்தாபக pஸனுல் பன்னா ஷகீத் ஸெய்யித் குதுப் டனர்.
இஸ்லாத்தின் ஜோதி சுடர் விட வேண்டும்: ண்டும்என்றதுாயநோக்கில்ஆப்கானிஸ்தான் ாகப்போராடிவருகின்றனர்.இவர்களதுஇந்தப் டமிருக்கும்ஐக்கியத்தைசீர்குலைப்பதற்காக உதவிசெய்துவருகின்றன.அவ்வாறேஈரானிய கினதும்சக்திகளுக்குமத்தியில்வெற்றிவாகை
நிமையானதன்எதிர்ப்புக்களைமுன்வைக்கத்
பாதுஇஸ்லாத்துக்குஎதிரானமேலைத்தேய டு இன்று வரை பல்வேறு வடிவங்களில் வதைக்கண்டுகொள்ளமுடியும்.இவர்களது பமுழுஉலகிலும்வாழும்மக்கள்பல்வேறு ாக்கிவருகின்றனர்.முஸ்லிம்களதுவிழ்ச்சி, பின்னணியில் மேலைத்தேய சக்திகளின் பற்றுஇருப்பதைக்காணலாம்.
சக்திகளின் செல்வாக்குநமதுநாட்டிலும் ங்களையும் பிரச்சினைகளையும் உண்டு ல் தான் இன்று வடக்கிலும் கிழக்கிலும் ர்ந்துபள்ளிவாசலிலும்கூடமுஸ்லிம்கள்
ந பகுதிகளில் தான் எல்லாம் இறைவனே ர் பரப்பப்பட்டு முஸ்லிம்கள் மத்தியில் வருகின்றன. அவ்வாறே நாம்புளுவை,
தம் சவால்களை முறியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு

Page 27
பஸ்யால போன்ற பகுதிகளில் சில க வேண்டும்,ஹதீஸ்களைஏற்றுக்கொல சிலரால்பரப்பப்பட்டது. இதன்பின்னணி பூரணநடவடிக்கைகளைமேற்கொண்டு
இஸ்லாமியஇராஜ்யம்என்றே அமைந்தஒருநாடோஇல்லாதஇக்கால பலமாகப்பரவுவதுநிச்சயம்.இதுவரலாறு
எனவேஇச்சந்தர்ப்பத்தில்ஈழ விரோதச் சக்திகளின் இலக்குகளுக் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது பொறுப்பாகும்.சமகாலத்தில்தோற்ற இஸ்லாத்தையும் இஸ்லாமியர்களை உலாமாக்களதுகரங்களிலேகாணப்ப
இப்பாரிய பொறுப்பை அல்கு மூலாதாரங்களின் அடியாக நிறைே அனைத்து எதிர்ச் சக்திகளுக்கும் இ ஏகோபித்த தீர்வுகளை வழங்க ே பிரச்சினைகளில்தீவிரமாகஆய்ந்துபிள ஒற்றுமையையும் சீர்குலைக்காத நி6 பிரச்சினைகளுக்கு ஏகோபித்ததீர்வுக காப்பதற்குமுயற்சிக்கவேண்டும்.இதுே
இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யம் ( ஆதிக்கம்செலுத்திவரும்இக்காலப்பி ஏற்றி வைப்பதற்காக நாம் அடி மேற்கொள்ளுதல் அவசியமாகும். பி அதற்குஎடுத்துக்காட்டாகக்குறிப்பிடலா 1. இஸ்லாத்துக்குஎதிராகளழும்அணி ஆய்ந்து அறிந்து அடியோடு அக கூட்டாகவும்தனிப்பட்ட ரீதியிலும்ே 2. மேலைத்தேய சக்திகள் பல்வேறு அமைப்புகளிலும் செல்வாக்கு கெடுக்கலாம்.இதற்குவிழிப்பாக எடுத்தல். 3. u6ñ6fl6uff5F6ù85606TT 60bLDuJLDT5 ஒன்றுபடுத்திகிராமத்தில்காணப் வைத்துமக்களைஐக்கியப்படுத்த
இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்களை மு

ாலங்களுக்கு முன்னர் தமிழில் தொழ 1ளமுடியாதுபோன்றகருத்துக்கள்ஒரு ரியிலும் மேற்கத்தையசக்திகள் தமது ள்ளன.
பூரணமாகஇஸ்லாத்தின்அடிப்படையில் கட்டத்தில்இஸ்லாம்விரோதச்செயல்கள் போதிக்கும்சிரியபடிப்பினையாகும்.
த்துஇஸ்லாமியர்களும்மேலைத்தேய கு உட்படாமல் இருப்பதற்கு உரிய
உலமாக்களது இன்றியமையாத ம்பெற்றுவரும்சவால்ளைமுறியடித்து ாயும் பாதுகாப்பதன் முக்கிய கடமை டுகின்றன.
தர்ஆன் சுன்னா போன்ற இஸ்லாத்தின் வற்ற முனைய வேண்டும். எழுகின்ற இவ்வடிப்படையின் அடியாக ஆய்ந்து வண்டும். சின்னஞ் சிறு சில்லறைப் வுபட்டுஐக்கியத்தைஇழந்துசமூகத்தின் லையில் சமூகத்தின் அவசர அவசியப் ளை ஐக்கியமாக வழங்கிசமூகத்தைக் வஇன்றுதேவைஎனலாம்.
வீழ்ச்சியுற்று மேலைத்தேய சக்திகள் ரிவில்மீண்டும்இஸ்லாத்தின்ஜோதியை மட்டத்திலிருந்து பல முயற்சிகளை ன்வருவன போன்ற நடவடிக்கைகளை 'b. னைத்தசவால்களையும்ஆரம்பமாகவே ற்றிவிடுவதற்கான நடவடிக்கைகளைக் மற்கொள்ளல்.
கவர்ச்சி உருவங்களிலும் மறைவான ச் செலுத்தி முஸ்லிம்களை வழி நின்றுகிராமரீதியாகநடவடிக்கைகளை
வைத்து ஒவ்வொரு கிராமத்தையும் டும்சில்லறைப்பிரச்சினைகளைதீர்த்து ல்.
றியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு 25

Page 28
ஓர் ஊரில் அனைத்து மார்க் வாசல்களினுாடாகஆய்ந்துதீர்ட் இளம் பிராயத்தில் வைத்தே தெளிவாகதெளிவானமுறையி பழக்க வழக்கங்கள், பன நடைமுறையில்கொண்டுவரச்ெ இஸ்லாத்தின் உயரியகொள்ை அன்றாட வாழ்வில் அமுலுக் கிடைக்கும்பலாபலன்களைப்பற பொதுசனத் தொடர்பு சாதன துறைகளுடாகவும் இயன்ற அ இஸ்லாத்துக்குஎதிரானசவால்க முஸ்லிம்கள்மத்தியில்கிராமமட மட்டத்திலும்தோற்றம்பெறும்பிர ஆதாரபூர்வமானதீர்வுகளைவழ கல்வியறிவைஊட்டிசிந்தனைத் பண்ணல்.
இத்தகையமுறைகளை திட்
மேற்கொண்டுவந்தால்நாம்பாதுகாக் எதிர்ச்சக்திகளும் அழிக்கப்பட்டுவிட இஸ்லாமிய இராஜ்யம் தோற்றம் ( உயர்பணியை உளத்திருப்தியோ( இலட்சியத்துடன்செய்யஅல்லாஹஎ
உசாத்துணை நூல்கள்
9.
10, . 12. 13. 4. 5. 16. 17.
18.
அலி அவாசிமு வலி கமா சிமு:- அ 21வது நுாற் றாணி டின் ஐரோப்ப அலி இஸ் ராக் வலி முஸ் ரிகூண்ட விபரங்களுக்குப் பார்க்க அலி ( ரிஜாலுல் பிக் ர் வத் த.வா அபுல் அஸ் ஸ"ன்னா வமகானது ஹாபி அல பிதாயா வண் ணிஹயா - இப் ரிஜாலுல் பிக் ர் வந் த.வா. அபுல் விரிவான விளக்கங்களுக்கு பா ரிஜாலுல் பிக் ர் வத் த.வா ஜங் கிஸ் தானி(0பக்கம் 147) ரிஜாலுலி பிக்ர் வத் த.வா அல் காமில் இப்னுல் அதிர் ஐயமும் தெளிவும் முஹம்மது கு விபரங்களுக்குப் பார்க்க அல் இ விபரங்களுக்குப் பார்க்க அஸ் அமெரிக்க கலைக் களஞ்சியமி
இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கு

ஏனைய விவகாரங்களையும் பள்ளி புக்களையும்தீர்வுகளையும்பெறல். தமது சிறார்களுக்கு இஸ்லாத்தைத் ஸ்கற்பித்துக்கொடுப்பதோடுஇஸ்லாமிய பாடுகள் என்பனவற்றைப் புகட்டி சய்தல். ககளையும் அதன்சிறப்பையும் அதனை ந கொண்டு வருவதால் ஈருலகத்தில் றியும்மக்களுக்குப்புரியச்செய்தல். ாங்களுடாகவும் ஏனைய அனைத்து அளவில் இஸ்லாத்தை எடுத்துக் கூறி ளுக்குபதிலடிகளைக்கொடுத்தல். டத்திலும்தேசியமட்டத்திலும்சர்வதேச ச்சினைகளுக்குஏகோபித்தஉறுதியான ங்கிஐக்கியத்தைப்பேணல், தெளிவைஅனைவர்மத்தியலும்உண்டு
டமிட்டஅடிப்படையில் துாயநோக்கில் கப்படுவதோடுஇஸ்லாத்தின்அனைத்து லாம்.மேலும்மீண்டும்இவ்வுலகிலேஓர் பெறவும் முடியும். எனவே இத்தகைய டு, உளத் துாய்மையோடு உயர் ம்அனைவருக்கும்துணைசெய்வானாக:
பூபக்கர் இப்னுல் அரபி ாவின் மார்க்கம்(பக்கம் 138) க்கம் 19)
ஹர காதுல் ஹத் தாமா ஹஸன் அலிநத்வி த் தஸ் ரீஇல் இஸ் லாமி. னுகதிர் பாகம் 13பக்கம் 26)
ஹஸன் அலிநத்வி க்க பிகஹல் ஸ்கா யூசுப் கர்ளாவி
துப்(பக்கம் 12) ஸ் ராக் வலி முஸ்தஸ் ரிகூண் rUTணி னா வமகானதுஹா. பக்கம் 129)
சவால்களை முறியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு

Page 29
சமூக பொருளாதார 8
இடலமாக்களது
உலமாக்கள் என்போர் யார்?
"அல்லாஹ் சுபஹானஹ" நேசிக்கின்றவர்களுக்கே ஷரிஆவ அவர்களைஇறைத்தூதர்களதுவாரிசு ஊர்ந்துசெல்லும் உயிரினங்கள்,வான வாழ்கின்றமச்சங்கள் முதல் அனைத் பாவமன்னிப்புக்கோருவதோடுபிரார்த்த இறக்கைகளை இவர்களுக்காக வி நித்திரையும் ஏனையோரின் நபில அந்தஸ்த்தைப்பெறுகின்றது.இத்தகை சமமானவர்களா? “ஆலிம்களது அந் ஆனில்அல்லாஹற்திட்டவட்டமாகக்கூறி
தலைமைத்துவம் உலமாக்களுக்கு
அல்குர்ஆனினதும்அஸ்ஸ"எ வரைவிலக்கணத்தை ஆராய்கி ரஸால்மார்களுக்கும் பின்னர் மனித ே தலைமைத்துவம் உலமாக்களிடமே 2 இறுதித்துாதர் (ஸல்) அவர்களா திட்டவட்டமான முடிவிற்கே வர மு திர்ஹம்களையோ, சொத்துக்களைே உலமாக்களுக்கு விட்டுச் செல்லவி ஆட்சிபீடம் வரை அன்றாட வா! வழிகாட்டுகின்றஇறைமார்க்கம்இஸ்ல இதன்மூலம்தலைமைத்துவம் உத்தி( உலமாக்கள்எனும்உத்தமர்களிடம்ை
இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்களை

ரசியல் நெருக்கடிகளும்
பங்களிப்பும்
அஷ்ஷெய்க் இனாமுல்லாஹ்நளிமீபீ.ஏ. முன்னாள் விரிவுரையாளர்-ஜாமியாநழமிய்யா.
வதஆலா மனிதர்களுள் தான் |டைய ஞானத்தை வழங்குகின்றான். களாகஇஸ்லாம்கருதுகின்றது.நிலத்தில் ரில் உலாவரும்பட்சியினங்கள்,கடலில் துப் படைப்பினங்களும் இவர்களுக்காக நனையும்செய்கின்றன.வானவர்கள்தமது ரிந்து கொடுக்கின்றனர். இவர்களது ான வணக்கங்களை விட உயர்ந்த ய"ஆலிம்களும்ஆலிமல்லாதவர்களும் தஸ்த்துகள் ஏகப்பட்டவை என அல்குர்
யுள்ளான்.”
5. உரியதே;
ள்னாவினதும்ஒளியில்பெறப்பட்டமேற்படி ன்ற போது நபிமார்களுக்கும், காடியை வழிநடாத்துகின்ற மகத்தான டத்தியோகபூர்வமாக அல்லாஹற்வாலும் லும் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது என்ற )டியும். நபிமார்கள் தீனார்களையோ, யா, செல்வங்களையோ, வாரிசுகளான ல்லை. மாறாக அடுப்பங்கரை முதல் ழ்வின் அனைத்துத் துறைகளுக்கும் ாமியஷரீஆவையேவிட்டுச்சென்றார்கள். யோகபூர்வமாகவடிரீஆவின்சட்டரீதியாக கயளிக்கப்பட்டுள்ளது.
முறியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு

Page 30
இத்தகைய உயரிய தலை6 காரணத்தால் தான் அல்குர்ஆனும் உலமாக்கள் அடைகின்ற அந்தஸ் சித்தரித்துக்காட்டி உலக மாந்தர் தனித்துவத்தையும், கண்ணியத்தை இத்தகைய சிறப்பம்சங்கள் உலம இஸ்லாத்தால்வழங்கப்படவில்லை.
இஸ்லாத்தில் அரசியல் கலக்க
ஏலவேசுறப்பட்டஇஸ்லாமிய அறிந்த எந்தவொரு புத்திஜீவியும் இத் என்பது திண்ணம். எனினும் ச தலைமைத்துவத்தைத்தட்டிப்பறிக்கல தனமான இத்தகைய ஐயப்பாடுகை முனைகின்றார்கள். இவர்களுக்கு இறைதுாதர்களும் சஹாப்பாக்களது பாருங்கள். நபியவர்கள் கட்டியெழுட் மேற்கொண்ட யுத்தங்களையும், கா பொருளாதார,மானிடவாழ்வுமுறைை கலீபாக்கள் முதல் நபிவழி நடந்து ந மம்லுாக்கிய,உத்மானிய கிலாபத்துக் களையும் இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்தி விட்டார்களா? அல்லது மேற்சொல் வாழ்வாலும் ஷரீஆவுக்குவிளக்கம்தர சுயநலமிகளும்,சூத்திரதாரிகளும்தான
தலைசிறந்த இமாம்கள் முஹத்தஸன்கள், உஸ"லிய்யீன் பாகங்களாகவரலாற்றுநுால்களைய புத்தகங்களையும், பத்வாத் தொ புறமிருக்கட்டும். உள்ளடக்கங்களில் மேய்தாலே இத்தகைய ஜாஹிலிய் (Մtջեւյլb.
28 இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும்

மத்துவ அந்தஸ்தைப் பெற்றுள்ள ஒரே iன்னாவும் இம்மையிலும் மறுமையிலும் த்துக்களையும் கெளரவங்களையும்
மத்தியில் அவர்களுக்கென ஒரு பும் பெற்றுக் கொடுக்க விளைகின்றன. ாக்கள் அல்லாத வேறு எவருக்கும்
NOTTDTT ?
சிந்தனைகளைமேலோட்டமாகவேனும் தகைய ஒரு வினாவை எழுப்ப முடியாது முகத்தில் சில சந்தர்ப்பவாதிகளும் விரும்புகின்றசூத்திரதாரிகளும்முட்டாள் ள பாமர ஜனங்களிடம் கிளப்பி விட நாம் கூற விரும்புவது ஒன்று தான்: ம் துாய வரலாற்றைச் சற்றுப் புரட்டிப் பிய இஸ்லாமிய சமூக அமைப்பையும் ட்டித் தந்த அழகிய அரசியல், சமூக, யயும்கீர்துாக்கிப்பாருங்கள்:நாற்பெரும் ல்லாட்சி புரிந்த உமையா, அப்பாசிய, களைச் சேர்ந்த சில வரலாற்று நாயகர்ன் இதிகாசத்தையும் இவர்கள் மறந்து லப்பட்டவர்களை விடவும் வாக்காலும், வல்லவர்கள் இத்தகைய சந்தர்ப்பவாத ፬?
முஜ்தஹத்கள், முபஸ்ஸிரீன்கள், கள், முஅர்ரிகீன்கள் பாகங்கள் ம்கோர்வைசெய்துவைத்துள்ளசட்டப் குப்புக்களையும் ஆராய்வது ஒரு * தலைப்புகளை மாத்திரம் நுனிப்புல் யத்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்திட
சவால்களை முறியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு

Page 31
ஏகாதிபத்தியவாதிகளின் சூழ்ச்சி
உலக நாகரீகத்திற்கு வித்தி வரலாறுநெடுகிலும்பலத்தபலசவால்க வந்துள்ளது. யூதர்களதுசதிகள்ஒருபுற இத்தகைய சதிகளையெல்லாம் இ6 துரதிர்ஷ்டவசமாக முஸ்லிம்களது மங்கோலியர்களது படையெடுப்பு சின்னாபின்னப்பட்டது. இத்தகைய வ ஆராய்ந்த இஸ்லாத்தின் விரோதிகள் வந்தார்கள்.
இஸ்லாமிய வரலாற்றின்ஆர முஸ்லிம்களது ஜீவநாடியாக இரு முஸ்லிம்களைவீழ்த்துவதுவிரோதிகளு காலப்போக்கில் முஸ்லிம்களது வாழ் தூரமாகிய போது எதிரிகளின் பக அல்குர்ஆனும், சுன்னாவும் அதே ஜீ முஸ்லிம்கள் அல்குர்ஆனிடமும் சுன் மீண்டும் இஸ்லாமிய எழுச்சி ஏற்படுவ எனத்திட்டவட்டமாகத்தீர்மானித்தனர்.
இத்தகைய சூழ்ச்சிகளின் க ஆத்மீகம் வேறு, அரசியல் வேறுஎன்ற இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்தின் வீழ்ச்சி காரணமாகஅமைந்தது.
இஜ்திஹாதின்வாயல்இழுத்து
காலத்துக்குக் காலம் பிரச்சினைகளுக்கும் ஈடு கொடுத் விளக்கங்களை வழங்குகின்ற இமாட அடிக்கப்பட்டது. பாரசீக, இந்திய கெடுபிடிகளுக்கும், சர்ச்சைகளுக்கு இஸ்லாத்தில்துறவறம்என்றபதியகே நுாதனஅனுஷ்டானங்களும்,கிரியை செல்வாக்குச்செலுத்தின.
இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்களை (

களும் நம்மவர் வீழ்ச்சியும்
ட்ட இஸ்லாத்தின் வேகமான வளர்ச்சி ளைஇடையறாதசவால்களைச்சந்தித்து ம்,கிறிஸ்தவசிலுவைச்சதிகள்மறுபுறம். ல்லாம் வெற்றிகரமாக முறியடித்தது.
பலவீனத்தாலும், வீழ்ச்சியாலும் டன் இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யம் ரலாற்று நிகழ்வுகளின் பின்னணிகளை ர் திட்டவட்டமாக சில முடிவுகளுக்கு
ம்பத்தில் அல்குர்ஆனும், சுன்னாவும் நந்தன. அத்தகைய ஜீவசக்திமிக்க ருக்குஅசாத்தியமாகஇருந்தது.ஆனால் }விலிருந்து அத்தகைய உயிரோட்டம் க்கம் வெற்றி திரும்பியது. ஆனால் வசக்தியை அகத்தே கொண்டிருந்தன. *னாவிடமும் மீளாது தூரமாக்குவதே தனைத் தடுப்பதற்குள்ள ஒரே மார்க்கம்
சப்பான தவிர்க்க முடியாத விளைவே சிந்தனைப்போக்கு முஸ்லிம் உலகில் க்குப் பின்னர் தோற்றம் பெறுவதற்குக்
Jeyplull-gil.
தோன்றுகின்ற தேவைகளுக்கும் து அவ்வப்போது இஸ்லாமிய சட்ட களது இஜ்திஹாத் பணிக்கு சாவுமனி , கிரேக்க தத்துவ ஞானங்களின் ம், முஸ்லிம் உலகம் பலியாகியது. ாட்பாடும்ஷரீஆவில்இல்லாதவழிபாட்டு 5ளும்முஸ்லிம்கள்மத்தியில்ஊடுருவிச்
2றியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு 29

Page 32
இறைவனது கலீபாவாக வ ஈடுபட்டசக்திமிகுறிசுவாசிஉயிரோட் நீண்டஆய்வைவேண்டும்இவ்வம்சம் தலைசிறந்த நவீன இஸ்லாமிய சிந்த தாருல்உலுாம்,நத்வதுல்உலமாபல் அலி அந்நதவி அவர்களால் எழு வீழ்ச்சியால்உலகம்இழந்ததுஎன்ன?
இஸ்லாமியக் கல்வியிலும் கலைய
இஸ்லாமிய வரலாற்றின் ஆ விரிந்த அடிப்படைகளைக் கொன பொருளாதார,கலாச்சார,பண்பாட்டு கூடியவிதத்தில்இஸ்லாமியக்கல்வி போக்கை இமாம்களது சட்டநுால்கே குறிப்பாக பத்வாத் தொகுப்புக்களின் முடிகின்றது. குறிப்பாக உஸ"ல் பிக் தெளிவுபடுத்துகின்றது.இவ்வுண்மை அவசியமற்றதெனினும்ஒருசிறியஉத யதார்த்தபூர்வத்தைதெளிவுபடுத்தல
இமாம் மாலிக் (ரஹற்) அவர்க மன்சூர் அரசியல் சாசனமாக அங்கீகரி அனுமதி வழங்க மறுத்ததனையும் சு சட்டவிளக்கங்கள் தான் முடிவான,
கருதவில்லை.இதிலிருந்துஇரண்டுஉண
1) அக்கால அரசியல், சமூக, ெ
ஈடுகொடுத்தனர்.
2) இமாம்மாலிக்தவிர்ந்தஏனைய இத்தகைய பணிகளைச் செ அமைந்திருந்தது.
இந்த வகையில் நாற்பெரு மாத்திரமல்லாது இமாம் இப்னுதைமிய மாவர்தீ,இமாம்இப்னுருஷ்த்,ழாஹிர்ம இமாம் நவவி போன்ற எண்ணிலடங்க
so இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கு

ாழ்க்கைப் போராட்டத்தில் துணிகரமாக டமிழந்தசந்நியாசியாகமுடக்கப்பட்டான். பற்றியதெளிவானஒருவிளக்கத்துக்காக னையாளர்களுள் ஒருவரான வடஇந்திய கலைவேந்தர்மெளலானாஅபுல்ஹஸன் தப்பட்ட பிரசித்தமான “முஸ்லிம்களது என்றநூலைச்சிபாரிசுசெய்யலாம்.
கங்களிலும் ஏற்பட்ட தாக்கம்
ரம்பகாலங்களில் இஸ்லாமியக் கல்வி ர்ட சமுதாயத்தின் அரசியல், சமூக, மானிடத்தேவைகளுக்குஈடுகொடுக்கக் அமைந்திருந்தது.இத்தகையவளர்ச்சிப் ரின் எண்ணிக்கையையும், தரத்தையும் ர் விசாலத்தையும் உணர்ந்து கொள்ள ஹ" நுால்கள் இவ்வுண்மையை நன்கு யைதெளிவுபடுத்தஉதாரணம்கூறுவது ாரணத்தைமுன்வைப்பதன்மூலம்அதன் TLD.
ளது"முவத்தா”எனும் கிரந்தத்தை கலிபா க்க அனுமதி கேட்டமையும் இமாமவர்கள் றலாம். இமாம் மாலிக் அவர்கள் தனது தீர்க்கமான அந்தஸ்துடையவை என்று
மைகளைத்தெரிந்துகொள்ளலாம்.
ாரளாதார தேவைகளுக்கு உலமாக்கள்
இமாம்கள்,முஜ்தஹறித்கள்சமகாலத்தில் ய்யுமளவு இஸ்லாமிய கல்வியின் தரம்
) இமாம்கள் அவர்களது மாணவர்கள் ா, இமாம் இப்னு அப்துல் ஸலாம், இமாம் த்ஹபின்ஸ்தாபகர்கள்,இமாம்கஸ்ஸாலி, த அறிஞர்களது சேவைகளை பட்டியல்
சவால்களை முறியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு

Page 33
போட்டுப் பார்க்க முடியும். மத்தியாசிய நாடுகளிலும் இத்தகைய தராதரத்தை "அல்பதாவாஅல்ஹறின்திய்யாஅல்கு இந்தியாவிலும்பாகிஸ்தானிலும்ஆப்க களதும், இமாம்களதும் அறபு
தொகுப்புக்களையும்அவதானிக்கும்ே
ஆனால் முஸ்லிம்களது பல செல்வாக்கினாலும்இஜ்திஹாத்பணியில் வரலாற்றில் இஸ்லாம் வேறு அரசியல் ஆதிக்கம்செலுத்தியதாலும்இஸ்லாமிய
கீழைத்தேய நாடுகளில் மதரஸாக்
முஸ்லிம்உலகில்இஸ்லாமிய ஏற்பட்ட தாக்கங்கள் இஸ்லாமியத் த ஆட்சியிலிருந்தும் அதிகாரத்திலிருந்து இஸ்லாமிய தலைவர்களின் சேவை வரையறுக்கப்பட்டன. குறிப்பாக கீழை பிரதிபலிக்கஆரம்பித்தது.இஸ்லாமியமூ இமாம்களின்மூலநூல்கள்கூடஒதுக்க சட்டவிளக்கவிரிவுரைகள் ፴9GU நூல்களைக் கொண்ட கல்வித் பாடவிதானத்தைச் சுருக்கிக்கொண்ட6 துறைரீதியானஆழமானகல்வியினையே
அரசியல், சமூக, பொருள் ஆலிம்களும், மதரஸாக்களும்நாடப்ப ஆத்மீகரீதியிலானபங்களிப்புக்களைம செய்தன.
நவீன சிந்தனைகளுக்கும். மாற்றீடாக இஸ்லாமிய ஆராய்ச்சிப் அவசியமும்தேவையும்மதரஸாக்களு குறிப்பாக கீழைத்தேய நாடுகளில் வெளியுலக வாழ்விற்கும் இடைே துண்டிக்கப்பட்டுள்ளதுர்ப்பாக்கியநிலை
இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்களை மு

நாடுகளில் மாத்திரமன்றி கிழக்காசிய இஸ்லாமிய கல்வி அமைத்திருந்தது. ப்ரா"போன்றசட்டத்தொகுப்புக்களையும் ானிஸ்தானிலும்தோற்றம்பெற்றஅறிஞர்உருது மொழிகளாலான சட்டத் பாதுஇவ்வுண்மைதெளிவாகின்றது.
)வினத்தாலும், ஏகாதிபத்தியவாதிகளது ஏற்பட்டஸ்தம்பிதத்தினாலும்இஸ்லாமிய வேறு என்ற ஆத்மீக சித்தாந்தமொன்று கல்விபெரிதும்பாதிப்புற்றது.
கல்வி முறை :
சிந்தனையிலும்,கல்விக்கோட்பாட்டிலும் லைவர்களை வெகுவாகப் பாதித்தன. தும் இஸ்லாம் துாரமாக்கப்பட்ட போது களும் பங்களிப்புகளும் தேவைகளும் த்தேய நாடுகளில் இதன் தாக்கம் நன்கு லாதாரநூல்கள்ஒதுக்கிவைக்கப்பட்டன. பட்டன.அறபு,இலக்கணம்,சிலகுறிப்பிட் சிலவிரிவற்றதட்ப்ஸிர்நூல்கள்போன்ற திட்டங்களுடன் மத்ரஸாக்கள் தமது ன. விரிவான ஆராய்ச்சிப்பணிகளையோ ாஇவற்றால்வழங்கமுடியவில்லை.
ாாதார, மானிடத் தேவைகளுக்காக டாததனால் கேள்விக்கு ஏற்றநிரம்பலாக ாத்திரமேஇஸ்லாமியகலையாக்கங்கள்
வாழ்க்கைக் கோட்பாடுகளுக்கும் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டிய க்கு இருக்கவில்லை.இதன்விளைவாக பயிலும் மதரஸா மாணவர்களுக்கும் யயுள்ள தொடர்புகள் முற்றாகவே
ஏற்பட்டுள்ளது.
றியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு

Page 34
உதாரணத்திற்காக சில சமகால
இன்று இஸ்லாமிய பொர பேசப்படுகின்றது. ஆனால் நவீன நடைமுறைகளுக்கும்மாற்றீடாகஅதன நாம்மொழிப்பிரச்சினையைஎதிர்நோக ஆராய்ச்சிமொழியாகவும்நவீனதொழ இரண்டாவதாக எமது பொருளாத இஸ்லாமியக்கோட்பாடுகள்தெரியாது தெரிந்தவர்கள்இருந்தாலும்அவர்களிட
இஸ்லாமிய தனியார் சட்டத்ை கொண்டர்லும்அங்கும்மொழிப்பிரச்சிை கல்விப் பின்னணி என்பவற்றினால் வேண்டியுள்ளது.
தமிழ் மொழியில் தான் மேற்கொள்வதாகவைத்துக்கொண்ட எமது மார்க்க அறிவு நவீன இஸ்லாமி ஆகியவற்றால்தோன்றும்இயலாமைக
இன்றுமுஸ்லிம்உலகில்ஏற்ப பல்வேறு துறைகளிலும் இஸ்லாமிய நடைபெறுகின்றன.ஆனால்எத்தனைஇ இஸ்லாமிய எழுச்சிப் பின்னணிகளு அறிஞர்களுக்கும் ஸ்தாபனங்களுக்கு இருக்கின்றனஎன்பதும்கேள்விக்குரிய
இன்று இலங்கையில் (υ பிரச்சினைகள் பற்றிப் பரவலாக குர மேற்கொள்ளப் படுகின்றன. இவை பரிமாணங்களும்சட்டத்தெளிவுகளும் கல்வி முறையில் எத்தகைய இடத்ை சவால்களை முஸ்லிம் உலகம் எதிர் பங்களிப்புக்கள்என்ன?நவீன போராட் கிறிஸ்தவ சக்திகள் இஸ்லாமிய உ
இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கு

லுப் பிரச்சனைகள்
rளாதார முறை பற்றிப் பரவலாகப் பொருளாதார சித்தாந்தங்களுக்கும் >னநாம்முன்வைப்பதாயின்முதலாவதாக க்குகின்றோம்.ஆங்கிலமொழியேஇன்று ழில்நுட்பத்தின்மொழியாகவும்உள்ளது. ார, வணிகத்துறை நிபுணர்களுக்கு .கொள்கைகளும்சட்டவிளக்கங்களும் -ம்நவீனநிபுணத்துவம்கிடையாது.
தைமீள் பரீசீலனை செய்வதை எடுத்துக் னை,சட்டப்பிரச்சினைசட்டத்தரணிகளின் பல சிக்கல்களை நாம் எதிர் நோக்க
நாம் பூர்வாங்க ஆராய்ச்சிகளை ாலும்முற்றும்முழுவதும்மரபுரீதியிலான ய ஆராய்ச்சிப் பின்னணி மொழித்திறன் ள்தவிர்க்கமுடியாதவையாகவுள்ளன.
ட்டுள்ளஇஸ்லாமியனழுச்சிகாரணமாகப்
ஆராய்ச்சிப் பணிகள் வெகு சிறப்பாக இஸ்லாமியக்கலையகங்களுக்கும்நவீன ஆளுக்கும் ஆராய்ச்சிப் பணிகளுக்கும் கும் இடையே தொடர்புகள் உறவுகள் விடயமாகும்.
>ஸ்லிம்களது அடிப்படை உரிமைப் ல் எழுப்பப்படுகின்றது. போராட்டங்கள் பற்றிய பூகோள மானிட வரலாற்றுப் ஆய்வுப்பின்னணிகளும்எமதுமதரஸாக் த வகிக்கின்றது? இன்று சர்வதேச நவின கொண்டுள்ளது. முஸ்லிம் உம்மத்தின் டயுக்திகளும்வடிவங்களும்எவை?யத உலகில் ஊடுருவச் செய்யும் சதிகள்
முறியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு

Page 35
எத்தகையவை? என்பவை பற்றிெ
அறிவூட்டப்படுவதில்லை.
உலமாக்களைக் குறை கூற முடிய
வரலாற்றில் இடம்பெற்ற கசட் மத்ரஸாக்களதும் உலகமாக்களதும் பட்டுள்ளன. இதற்காகப் பெரும் ந தியாகங்களோடும் ஏழு அல்லது எட்டு விட்டு வெளியேறியவுடன் சமுதா சம்பிரதாயங்களுக்கும்.அடிமைகளாக்க
குறைகூறமுடியாது.
இன்றுஅவர்கள்தமதுபொருள நிலைக்கு ஆளாக்கப்பட்டுள்ளனர்.மத் எதிர்காலத்தைஅமைத்துக்கொள்வதுட இதன் காரணமாக சுதந்திரமாக சிந் சத்தியத்தைத் தயங்காது எடுத்துச் ெ பெயரால் மலிந்துள்ள மூட நம்பிக் ஆகியவற்றை எதிர்த்துப் போராடுகின் அவர்கள்இழந்துள்ளனர்.
நிச்சயமாக இத்துர்ப்பாக்கிய கூறமுடியாது. மாறாக வரலாற்றில் எம்1 அநீதிகளையும்நாம்புரிந்துசெயற்படவே
ஆனால், இந்நிலையிலிருந் அடிப்படையில்எமதுஇஸ்லாமியக்களை பாதையிலிருந்து மீட்கும் இலட்சியப் வேண்டும். இதுவே இன்று உலமாக்கள் முதன்மையானதுமானபணியாகும்.
உடனடியாக மேற்கொள்ளப்பட ே
1) உலமாக்களுக்கான இடைக்கா செயலமர்வுகள், கருத்தரங்குக
இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்களை மு

பல்லாம் ஷரீஆ மாணவர்களுக்கு
புமா?
பான நிகழ்வுகளினாலேயே இன்றைய பங்களிப்புக்கள் வரையறை செய்யப்ம்பிக்கைகளோடும், ஆர்வத்தோடும், வருடங்களை மத்ரஸாக்களில் கழித்து யமிட்ட சட்டங்களும், சடங்குகள், கப்படுகின்றஉலமாக்களைஒருபோதும்
ாதாரவாழ்வில்கூடஅண்டிப்பிழைக்கும் ரஸாமாணவர்கள் கூட சுயமாகத்தமது பற்றியநம்பிக்கையினைஇழந்துள்ளனர். திக்கின்ற, கருத்து வெளியிடுகின்ற, சொல்கின்ற சமூகத்தில் மார்க்கத்தின் கைகள் பித்ஆத்துக்கள் வழிர்க்குகள் ாற துணிச்சலையும் வல்லமையையும்
ப நிலைக்கு அவர்களைக் குறை மீது திணிக்கப்பட்டகதிகளையும்,சமூக பண்டும்.
து நாம் மீள வேண்டும். திட்டமிட்ட Uயகங்களையும்சமூகத்தையும்அழிவுப்
போராட்டத்தை நாம் மேற்கொள்ள முன்னுள்ள அவசரமும், அவசியமும்,
வண்டிய நடவடிக்கைகள்.
லப்பயிற்சிநெறிகள்,கல்விமுகாம்கள், ள் மூலம் சமகாலச் சவால்களுக்கும்
தியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு

Page 36
ஈடுகொடுப்பதற்கான ஊக்கத் வேண்டும். 2) சகல விதமான பொருளாதார சமூகத்தை விடுவித்து சுயமாக ஸ்திரப்படுத்துவதற்கானசெயற்தி 3) சர்வதேச இஸ்லாமிய நிறுவன தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக் ெ எழுச்சியுடன்உலமாக்களைத்தெ 4) எதிர்கால சந்ததிகளின் நலன்
பாடவிதானங்களை சமகாலத்ே தரப்படுத்துதல். 5) சர்வதேச இஸ்லாமியய்ல்கலை தாய் மொழியாகக் கொண்ட வ நியமித்தல். 6) மதரஸாக்களுக்கான உயர் ச அதிகரித்துவரும்மதரஸாக்களின் 7) துறைரீதியானகல்வித்திட்டங்கை அணுகுமுறைகளையும் கெ ஸ்தாபனமொன்றைசர்வதேசதரத் 8) தற்போதுள்ள மதரஸாக்களில்
சமகாலத் தேவைகளையும், விவகாரங்களையும் அறிந்து ெ வாய்ந்தவர்களைக்கொண்டுஒ( செய்யப்படுதல்வேண்டும்.
இவ்வாறான நடவடிக்கைகை போன்ற ஒருஸ்தாபனம்நிலையானதெ விரிவான அடிப்படைகளில் மேற்கொ இத்தகைய முயற்சிகளுக்கு அல்லா ஸ்தாபனங்களதுஒத்துழைப்பும்வரவேற் நிறையஉள்ளன.
சமகாலத்தில் எத்தகைய பங்க
இதுவரையிலும் கூறப்பட்ட கண்ணோட்டத்தையேமையமாகக்கெ
இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும்

தையும் வல்லமையையும் ஏற்படுத்த
அடிமைத்தனங்களிலிருந்தும் உலமா நமது பொருளாதார வாழ்வை அவர்கள் ட்டங்களைநடைமுறைப்படுத்தல் ங்களுடன் திட்டமிட்ட அடிப்படையில் ாள்வதன் மூலம் நவயுக இஸ்லாமிய ாடர்புபடுத்தல். கருதி இஸ்லாமியக் கலையகங்களின் தவைகளுக்கு ஈடுகொடுக்கும்வகையில்
களில்கற்றபட்டதாரிகளையும்.அறபைத் பிரிவுரையாளர்களை கலையகங்களில்
ம்மேளனம் ஒன்று நிறுவப்படுவதோடு தராதரங்களைநெறிப்படுத்தவேண்டும். ளயும்நவீனகற்பித்தல்சாதனங்களையும் т60йц இஸ்லாமிய உயர்கல்வி தில்நிறுவுதல்.
பயிலும் மாணவர்களது நலன் கருதி சவால்களையும், தேசிய சர்வதேசய காள்வதற்காகக் குறைந்த பட்ச தகுதி நபொதுஅறிவுப்பாடமேனும்அறிமுகம்
ள அகில இலங்கை ஜம்மிதுல் உலமா ருதலைமையகத்தினுாடாக திட்டமிட்ட ள்ள வேண்டும். இன்ஷா அல்லாஹற். ற்வின் அருளும் தேசிய சர்வதேசிய பும்நிச்சயமாககிடைக்கும்வாய்ப்புக்கள்
fப்பினைச் செய்யலாம்?
சிந்தனைகள் பொதுவானதொரு ண்டுள்ளன.சமூகத்தில்விதிவிலக்கான
ஈவால்களை முறியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு

Page 37
திறமையும் ஆற்றலும் சமூக உணர்வு முயற்சியில் உருவான அறிஞர்களு செய்கின்றார்கள்.சிலர் இலைமறைகா இனம்காணப்படவேண்டும்.இத்தகைய, த.வா அமைப்புக்களையும் ஒன்றினை உருவாக்கப்படல்வேண்டும்.
அதே போல் முஸ்லிம் அரசி அரசியல்துறைகளில்ஈடுபாடுள்ளமுஸ் காணப்படுகின்றன. இவற்றின் பிரதி முறையொன்றையும் உலமாக்கள வேண்டும்.
இவர்களுக்கிடையே சுதந்த இஸ்லாமிய சூழலில் மிகக் கெளரவ பெறுவதற்கானவழிவகைகளைஏற்படுத் சமுதாயம் எதிர் நோக்கும் பொதுவா வைக்கமுடியும்.
இத்தகைய முயற்சிகளால் சிறந்ததொரு தலைமைத்துவத்தை போராட்டத்தில் உலமாக்களையும் R சிந்தனைகளுக்கும் சட்டதிட்டங்களுக் அதிகரிக்கும். உலமாக்களதும் மத் விருத்தியடையவும் மீண்டும் உன்னத படிப்படியாகவும்துரிதமாகவும்வளர்ச்சி
உலமாக்கள் அரசியல் சமுதாயத்திற்கு வழிகாட்ட வேண்டு தலைவர்களையும் நெறிப்படுத்துகின் செய்ய முடியும். நாளடைவில் முஸ் தலைமைத்துவத்தையேநம்பிவழிப்ப( அருளும்கிட்டும்.
மீண்டும் உலமாக்கள் உரிய கிராத்ஒதிஆரம்பித்தும்ஸலவாத்கூறி
இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்களை முறி

ம் புதிய சிந்தனைகளும் கொண்ட சுய நம் உலமாக்களும் இருக்கத்தான் ய்களாகவேஇருக்கின்றனர்.இவர்கள் அவர்களதுதலைமைத்துவத்தில்சகல னக்கக் கூடிய அமைப்பு முறை ஒன்று
யற் கட்சிகள், சமூக, பொருளாதார லிம்ஸ்தாபனங்களும்இயக்கங்களும் நிதிகள் ஒன்றிணைத்த அமைப்பு தமைமைத்துவத்தில் ஏற்படுத்த
திரமான கருத்துப் பரிமாற்றங்கள் மாகவும் ஷ"ரா முறையிலும் இடம் ந்திக்கொடுக்கவேண்டும்.அதன்மூலம் ன பிரச்சினைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி
சமுதாயத்திற்கு துாய்மையான வழங்க முடிவதோடு வாழ்க்கைப் டுபடச் செய்ய முடியும். இஸ்லாமிய குமான தேவைகளும் கேள்விகளும் ரஸாக்களதும் அறிவுப் பின்னணி மான இஸ்லாமிய தலைமைத்துவம் யுறும்.
கட்சிகளின் பின்னால் ஓடித்தான் ம் என்பதில்லை. மாறாக அரசியற் ர உயரிய பணியை உலமாக்களால் லிம்கள் யாவரும் உலமாக்களின் மளவுக்குஅல்லாஹற்வின்உதவியும்
அந்தஸ்துக்களை அடைவார்கள். முடித்துவைக்கும்பணிகளுடன்நின்று
யடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு is

Page 38
விடாது தலைமைத்துவப் பணிகளில் கொள்வார்கள்.அவர்களதுகெளரவ சமுதாயம்இஸ்லாத்தின்இனியநிழலி
உலமாக்களது தலைமைத்து
ஆகவேண்டும் .
இஸ்லாம் வேண்டுகின்ற தலைமைத்துவம் உருவாவதற்கா மேற்கொள்ளப்பட்டவைகள்கருதப்பட எதுவும்தோற்றம்பெறுவதில்லைஎன்ப
இன்ஷாஅல்லாஹற்.எதிர்கா: கீழ் சமுதாயம் வழிநடத்தப்படல் துறைகளையும் இஸ்லாமிய ஷரீஆ வல்லமையும் ஆற்றலும் கொண்டத போராடுவதும்உழைப்பதும்எம்மீதுவி
அதுவரை தடியெடுத்தவேட அனுசரித்து அமைதியாக எமதுபோ வேண்டும்.இன்றேல்முளையிலேயே வேறுயாருமில்ல. எம்மைச் சேர்ந்த ஐயமுமில்லை.மஸ்ஜித்கள்நிதிபரிப அத்தகையளதிர்காலத்தைநோக்கிஐ இலட்சியப்பயணத்தைமேற்கொள்வே
இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கு

ல் முழுமையாக தங்களை ஈடுபடுத்திக் மும்,கண்ணியமும்உயர்ந்துசெல்லும். Iல்எழுச்சிபெறும்.
வம் என்றேனும் தோன்றியே
D உன்னதமான உலமாக்களின் ன உடனடி நடவடிக்கைகளாகவே வேண்டும்.ஏனெனில்சூனியத்திலிருந்து துதெளிவு.
லத்தில்உலமாக்களதுதலைமைத்துவம் வேண்டும். வாழ்வின் அனைத்துத் , கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அத்தகைய லைமைத்துவத்தைத்தோற்றவிக்க நாம் திக்கப்பட்டதலையாயகடமையாகும்.
ர்களையும்வேதம்ஒதும்பூதங்களையும் ராட்டத்தை நாம் முன்னெடுத்துச் செல்ல எமதுபோராட்டத்தைமுறியடிப்பவர்கள் தவர்கள் தான் என்பதில் எவ்விதமான ாலனம்செய்யும்மிம்பர்கள்ஆட்சிபுரியும் ஐக்கியமாகவும்புரிந்துணர்வுடனும்எமது
TLD5:
ம் சவால்களை முறியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு

Page 39
யுகத்தின் தேவை
கல்வி
மெளல
அமைதி, நிம்மதி, சமாதா அவசரத்தேவை.தினம்உருவெடுக்கும் ஆம் நவீன யுகம் தோற்றுவித்து அடங்காதவையாகும்.
மனித இனத்தின் எழுச்சிக்கு சமைக்கும்என்றநம்பிக்கையானதுநவீன விட்டது.பிரச்சினைகளைவர்க்கவிரிசெ அமைக்கப்புறப்பட்டவர்கள்மறுசீரமைட் ஒடிஒழிந்துகொண்டார்கள்.
அமைதிக்கும்சமாதானத்திற் கூடங்கள் 6ம் நுாற்றாண்டைத் தாண்டி கொண்டு காலம் கடத்துகிறது. ஆம் கூடங்களின் பாடத்திட்டங்களை சரித்திரப்பாடம்உமையாக்களின்ஆட்சி நாட்டின் வரலாற்றை நான்கு கலிப பார்த்ததுண்டா?அரபுஇலக்கணத்துக்கு நவீனமுறையில் பயிற்றுவிக்கும் நுால் பழையநுால்களையேகட்டிக்கொண்டு
ஆம் அரபுமத்ரசாக்கள் ஆற சங்கடப்படுகின்றன. இலங்கையில் நுாற்றாண்டில் அக்கறை இல்லை. சிந்தனைகள்சுழன்றுகொண்டுஇருக்க சவால்களுக்குமுகம் கொடுக்கமுடிய
இன்றையபிரச்சனைகளுக்கு சந்தேகம் இல்லை. ஆகவே இந்த இஸ் கூடங்கள்6ம்நுாற்றாண்டில்இருந்துவெ தீர்வுக்கு வழிகாட்ட வேறு யாருமே இல்
இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்களை மு

களும் மத்ரஸா றறையும்
வி எஸ்.எம்.எம்.நஸிர் (மாலி}பிஜாம்
னம் இதுதான் இன்றைய உலகத்தின் நீராதபிரச்சினைகள்கணக்கில்அடங்கா: துள்ள பிரச்சினைகளும் எண்ணில்
ம் அமைதிக்கும் விஞ்ஞானம் வழி னயுகத்தின்ஆரம்பத்தோடுஅஸ்தமமாகி லனக்கூக்குரலிட்டுசமத்துவசமுதாயம் புக்கும,ஒளிவுமறைவின்மைக்குள்ளும்
கும்வழிகாட்டவேண்டியமார்க்ககல்விக் ஓரடி அடி எடுத்து வைக்கவும் தயங்கி இலங்கையில் உள்ள மார்க்க கல்வி ஆராய்ந்து பாருங்கள்: இஸ்லாமிய சிக்காலத்தைதாண்டியதுஉண்டா?அரபு ாக்களின் ஆட்சிக்குப்பின் ஆராய்ந்து நம்அதேகதிதான்.அரபுஇலக்கணத்தை களே தோன்றவில்லையா? இன்றும் ஏன் அழவேண்டும்.
ாம் நுாற்றாண்டைத் தாண்டுவதற்கே உள்ள அரபு மத்ரஸாக்களுக்கு 20ம்
6ம் நுாற்றாண்டில் தான் அதனது கின்றன.அதனால்தான்நவீனயுகத்தின் ாமல் முடங்கிக்கொண்டுருக்கின்றது.
ஒரே தீர்வு இஸ்லாம் மாத்திரமே என்பதில் லாத்தை போதிக்கின்ற மார்க்கக் கல்வி ளியேவராதவரை இன்றையபிரச்சினைத் லை என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது.
றியடிப்பதில் உலமாக்கரின் பங்களிப்பு 37
ァ

Page 40
எனவே இதனடிப்படையில் இஸ்லாம் கல்விக் கூடங்களில் உருவாக்கப்பட சடங்குகளின்அமைப்பல்லளன்பதுதெ
இஸ்லாம்காட்டும்வாழ்க்கை பொருளியல்,அரசியல்,சட்டம்,வர்த்த சமூகவியல் உளவியல் தத்துவம் என் பாடங்களாகமார்க்ககல்விகூடங்களில்
பொருளியல்
பாடசாலையில் பொருளாத பொருளாதாரத்தையும் முதலாளிச் ஆராய்கின் றான். ஆனால் மார்க்க எட்டாண்டுகள்படித்தும்பொருளாதார வருகிறான். ஏன் இஸ்லாம் பொருள பொருளியல் அமைப்பு , பொருளாத இஸ்லாத்தில் இல்லையா? இருக்கத் ஆழத்தைப் புரிந்து கொண்டு அதன் யுகத்தின் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர் தயாரில்லை.
இதோபாருங்கள்.நவீனபொரு வாய்ந்த காரணியாக வட்டி திகழ்கின் செய்துள்ளதுஎன்பதைமார்க்ககல்விகூ அதன்சாதகநிகழ்வுகள்பற்றியஆய்வி: கொடுப்பதுண்டா?வட்டியில்லாபொருள் பற்றிய விரிவுரைகள் நிகழ்த்தப்பட்ட நிறுவுவதற்கானவழிமுறைகளைபோத ஒன்று தான் என வாதிப்போருக்கு அ ஆய்வினை ஊக்குவிக்கும் கல்வித் ஹரமாக்கியதோபெரியதோர்பொருளா ஆய்வு மார்க்கக் கல்வி கூடங்களில் : அமைப்புஉற்பத்திஅதிகரிப்புக்கும்நிய பல்வேறுபட்ட இலாபம் நிச்சயமில்லா சமைக்கிறதல்லவா?இவைபற்றியஆய என்றசொல்லுக்குவெறும்திருப்திatis முதலாளித்துவப்பொருளாதாரம்
இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கு

ற்றியதெளிவானதோர் கருத்துமார்க்க வேண்டும். இஸ்லாம் என்பது வெறும் ளிவாக்கப்படவேண்டும்.
நெறிமுறைஒவ்வொன்றும்தனித்தனியே கம்,தொழிலாளர்நலச்சட்டம்,வரலாறு றுநன்கு வகைப்படுத்தப்பட்டுதனித்தனி >போதிக்கப்படவேண்டும்.
ாரத்தை எடுக்கும் மாணவன் கம்யூனிசப் கவ பொருளாதாரத்தையும் அலசி கல்வி கூடங்களில் பயிலும் மாணவன் ம்பற்றிஎதுவும்அறியாதவனாகவெளியே ாதாரம் பற்றி எதுவும் கூறவில்லையா? நார திட்டமிடல் பற்றிய கருத்தோட்டம் தான் செய்கிறது. ஆனால் இஸ்லாத்தின் உட்கருவை வெளிக்கொணர்ந்து நவீன வளிக்க மார்க்க கல்விக் கூடங்கள்
நளாதாரத்தைஅபூட்டிப்படைக்கும்மிகசக்தி *றது. இவ்வட்டியினை இஸ்லாம் தடை டங்கள்படித்துக்கொடுக்கின்றன.ஆனால் னைமார்க்ககல்விகூடங்களில்போதித்துக் ாாதாரஅமைப்பினால்ஏற்படும்நன்மைகள் துண்டா? வட்டி இல்லா வங்கியினை னைசெய்ததுண்டா?வட்டியும்வியாபாரமும் வற்றின் பாகுபாட்டினை தெளிவுபடுத்தும் திட்டம் உண்டா? இஸ்லாம் வட்டியை தாரமேம்பாட்டுத்திட்டமன்றோ?இதுபற்றிய ான் நிகழ்த்தப்படக் கூடாது. வட்டி இல்லா யவிலைக்கும்வழிகோலுகின்றது.மேலும் த முயற்சிகளிலும் துணிந்து ஈடுபட வழி வுகள்இடம்பெறவேண்டாமா?பயன்பtility) action)என்றுவரைவிலக்கணம்செய்கிறது
ம் சவால்களை முறியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு

Page 41
ஆனால், இஸ்லாமியப் பொரு யதார்த்தரீதியானபயனைஅதுகொண்டி மனிதர்களின் உடலுக்குத் தீங்கிளைக் திருப்தியளிக்கின்றதுஎன்றஅடிப்படையி செய்யப்படக் கூடாது என்று தடை ெ குற்றமாகவும்ஆக்கியுள்ளமைஇஸ்லாமிய தன்மைக்கு சான்றல்லவா? இஸ்லாமிய விபச்சாரவிடுதி,சூதாட்டம்இவைபோன்ற கவனிக்கத்தக்கதாகும்.
இஸ்லாமிய பொருளாதார அமைப்பி 1. கடன்கொடுத்தல்ஊக்குவிப்பு 2. ஆடம்பர மற்றும் வீணான உற்பத் தேவைக்கானஉற்பத்தியில்ஈடுபடுத் 3. விலைப்பொறி முறைப் பொருள் பொருட்களைபதுக்கிஇலாபம்உை 4. பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வை தீர்
செய்தல். ஏழைவரிநிதியத்தின்மூலம்தொழில் துயர்துடைத்தல். நாட்டுமக்களின்வாழ்க்கைத்தரத்தி 5. சமூகத்தில் உழைப்பினை வழ
பராமரிக்கவகைசெய்தல்.
இப்படிப்பாரியபொருளாதாரத் கூறியிருந்தும்இஸ்லாமியப்பொருளாத ஒரு பாடநுாலை மார்க்க கல்விகூடங்க நவீன யுகத்தின் பிரச்சனைகளுக்கு மு: இருக்கவேண்டாமா?
இதோ இஸ்லாமியப் பொருள் இரண்டுகுர்ஆன்வசனங்களினைஉங்க "உண்ணுங்கள்பருகுங்கள்வின "அந்ததினத்திலேஉங்களுக் கொடைகள் பற்றியும் வினவப்படுவீர்
மனித இனத்திற்குபயன்படக்கூ உங்களுடைய சொத்துக்கள் பற்றியும்,
இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்களை முற

}ளாதாரம் பயன் என்ற சொல்லுக்கு நக்கவேண்டும்என்றுவற்புறுத்துகிறது. கும் எந்தப் பொருளும் மனிதனுக்கு ல் அதுவும்பயன்எனக்கருதி உற்பத்தி சய்து அவற்றினை தண்டனைக்குரிய பபொருளாதாரஅமைப்பின்தன்னிகரற்ற பொருளாதார அமைப்பில் மதுபானம், வைக்குதடைவிதிக்கப்பட்டமைஇங்கு
ல் சில சிறப்பம்சங்களாவன:-
திக்கான செலவுகள், அத்தியாவசிய ந்தப்படவகைசெய்தல். ாதார அமைப்பில் அத்தியாவசியப் ழக்கும்போக்கைத்தடைசெய்தல். க்க ஏழை வரித்திட்டத்தினை அமுல்
ல்வாய்ப்பினைஏற்படுத்தல்,அகதிகளின்
னைஉறுதிசெய்தல். ங்க முடியாத ஊணமுற்றோரினைப்
திட்டங்களை இஸ்லாம் தெளிவுபடக் ாரம்பற்றிநன்குஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ளில் அறிமுகப்படுத்திமாணவர்களை கங் கொடுக்க கூடியவர்களாக ஆக்கி
ாாதார அமைப்பினை வலியுறுத்தும் ள்சிந்தனைக்குவிடுகிறோம். விரயம்செய்யாதீர்கள்” குகொடுக்கப்பட்ட அனைத்துஅருட் கள்”
டியவற்றைவீண்விரயம்செய்யாதீர்கள். அவற்றை எப்படிப் பயன்படுத்தினிர்கள்
யடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு

Page 42
என்பது பற்றியும் விணவப்படுவீர்க் அளித்தவற்றில் மக்களுக்கு நன்றா உதவுங்கள்.
எனவே இஸ்லாம் சகல துல் கிழியக்கூறிவிட்டால்போதாது. அத6 மார்க்க அறிஞர்களுக்கு உண்டு. ஆச மத்ரஸாக்களதுகல்வித்திட்டம்:நவீன இராமல் தங்களது மத்ரஸாக்களில் உருவாக்குவதன்மூலம்நிருபிக்கவேண்
ஆடம்பர அலங்காரப் ( வைப்பதை இஸ்லாம் தடை செய்து வேண்டும்எனவற்புறுத்துவதுபுரியவி
எங்கேவட்டிவீத்ததைகூட்டி என்றபயத்துடனும்குறைத்தால்வங்க என்ற பயத்துடனும் கலங்க
அமைப்புக்களுக்கு மத்தியில் இஸ் இறைவனின்சட்டம்தான்நிலையானெ தீர்வுகளைவழங்கமுடியும்என்பதைஉ
ஆகவே இவற்றை அறியா கடமைஇஸ்லாமியசட்டத்தைஒதியுை ஆகவேஅவர்களுக்குஅல்குர்ஆன் போதிக்கப்படவேண்டாமா?
கம்யூனிசப் பொருளாதாரத் அமைப்பையும் உலமாக்கள் தெரிந்த அதுபற்றிபோதிக்கப்படுவதில்லைஎன் இறை வேதத்தையும் இஸ்லாத்தைய நோக்கில் மத்ரஸாவிற்கு கல்வி கற பொருளியல்திட்டங்கள்போதிக்கப்பட மற்றய அமைப்புக்களை தெரிந்து ை நோக்கத்தைப் பொருத்தது. ஆன இஸ்லாத்தின் வழிகாட்டியாக ட திருப்திகரமான முறையில் போதிக்
40 இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கு

ள் மேலும் உங்களுக்கு இறைவன் 5 செலவு செய்யுங்கள் சமூக நலனுக்கு
றைக்கும் வழிகாட்டுகின்றது என்று வாய் னைத்தெளிவுபடுத்தவேண்டிய அவசியம் வேமார்க்க அறிஞர்களை உருவாக்கும் யுகத்தின்சவால்களைபற்றிச்சலனமற்று சவால்களுக்கு முகம் கொடுப்போரை ன்டியதுஅவசியமாகும்.
பொருட்களென தங்கத்தை சேமித்து அது உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்பட்ட 6)606)urt?
னால்உற்பத்திபாதிக்கப்பட்டுவிடுமோ கியில்சேமிப்புநிதியம்குறைந்துவிடுமோ கிக்கொண்டிருக்கம் பொருளாதார லாம் வட்டியை தடை செய்தது; ஏக பொருளாதாரஅமைப்புக்குசாத்தியமான உணர்த்தவில்லையா?
தவர்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டிய ணர்ந்தஉலமாக்களின்கடமையல்லவா? வழங்கும்.அழகியபொருளாதாரதிட்டம்
தையும் முதலாளித்துவப் பொருளாதார கொள்வதில்லைஎன்றோ அவர்களுக்கு றோஇங்குநாம்குறைபடவில்லை.மாறாக ம் முழுமையாக புரிய வேண்டும் என்ற க வந்த மாணவனுக்கு இஸ்லாத்தின் ாமைகுறையன்றோ?விமர்சனநோக்கில் வத்திருப்பதும், போதிப்பதும் அவரவர் ால் இஸ்லாமிய பொருளாதாரத்தை யிற்றுவிக்கப்படும் உலமாக்களுக்கு காமல் இருக்க முடியுமா?
சவால்களை முறியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு

Page 43
இஸ்லாம்வெறும்வெற்றுடப்பா காட்ட வேண்டிய அவசியம் இஸ்ல நுாற்றாண்டுக்கும் 60ம் நுாற்றாண்டுக்கு காட்டும். அல்லாஹ அருளிய வேத மார்க்கமாகும்.அப்படியிருக்ககாலத்துக்க முகம் கொடுக்கும் மார்க்க அறிஞர்க இறைதூதரின்போதனையையும்மைய உருவாக்கவேண்டியதுகடமையல்லவா விடவேண்டியமத்ரஷாக்கள்சமூகஅரசிய அற்புத விளக்குகளுடன் ஆலிம்களை ! கற்பனையில்தான்வாழமுடியுமேதவிரசமூ
நபியுல்லா அவர்கள் அரசியல் வாரிசாகசான்றிதழ்பெற்றவர்களுக்குத பார்வைஇல்லைஎன்றால்வெட்கக்கேடில் தீர்வு சொல்ல வழி தெரியவில்லையெ சான்றிதழ்பெற்றதன்பயன்என்ன?சமூக என்றால் இவரை எப்படிநபியின் வாரிசா மத்ரஸாக்களின்கல்வித்திட்டத்தை6ம்நு விடமாட்டோம்எனகங்கணம்கட்டியுள்ளன
எதார்த்த உலகின் சவா உலமாக்களை உருவாக்க வேண் மத்ரஸாக்கள் நன்கு திறம்படச் செய உலமாக்களின் தரம்சமூகத்தில்குன்றி
வுளுசெய்யமறந்துதொழுதா: பற்றிஉலமாக்களிடம்கேட்கவருகின்ற பற்றியோ வர்த்தக நடவடிக்கையின் பற்றியோ உலமாக்களை அதிகம் உலமாக்களுக்கு தொழுகையைத் த6 என்பது பற்றி பொது மக்களுக்குத் உலமாக்கள்பற்றிபொதுமக்கள் பெரு நாம்மாற்றியமைக்கவேண்டாமா?
வரலாறு
உலமாக்கள் யார்? இந்த வேண்டியவர்கள் அவர்களுக்கு சமுதா என்ற அரசியல் அறிவு வேண்டாமா? (36n 6oðLT DIT?
இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்களை மு

வல்ல.வெளியேதட்டித்தான்பூச்சாண்டி ாத்திற்கு இல்லை. இஸ்லாம் 20ம் தம் ஏன் அழிவு காலம் வரைக்கும் வழி நுாலை தன்னகத்தே கொண்டுள்ள காலம்தோன்றும்ஒவ்வொருசவாலுக்கும் களை; அல்லாஹற்வின் வேதத்தையும் மாகக்கொண்டுஇயங்கும்மதரஸாக்கள் "புனிதநபியின்வாரிசுகளைஉருவாக்கி பல்பொருளாதாரஅறிவுகள்எதுவுமின்றி உருவாக்கி விடுகின்றனர். இவர்களால் pகத்தில்வாழமுடியுமா?
விற்பன்னராகத்திகழ்ந்தும் அவர்களின் ற்காலஅரசியல்நிலைபற்றியளதார்த்தப் லையா?பொருளாதாரப்பிரச்சினைக்குத் பன்றால் பெருமானாரின் வாரிசுகளாக வாழ்கைபற்றியகருத்தோட்டம்இல்லை க அங்கீகரிக்க முடியும்? இதை எல்லாம் ாற்றாண்டில்இருந்துஅரைஅடிகூடநகர வர்கள்சிந்தித்துப்பார்க்கவேண்டும்.
லை எதிர் கொள்ள வேண்டிய டிய பொறுப்பினை செயல்படுத்தும் 1ல்பட தவறியுள்ளதால் தான் இன்று
யுள்ளதென்பதைமறக்கக்கூடாது.
ல்தொழுகைகூடுமா?கூடாதா?என்பது றார்கள்.ஆனால் அரசியல்பிரச்சினை செயல்பாட்டில் எழும் சந்தேகங்கள்
அணுகுவது இல்லை. ஏனெனில் விர வேறு சில விடயங்களும் தெரியும் தெரிவதில்லை. இன்று இது தான் ம்பாலானோரின் அபிப்பிராயம்.இதை
சமுதாயத்தை வழி நடத்தி செல்ல ாயத்தை எப்படி வழிநடத்த வேண்டும் தனது நாட்டின் பின்னணி தெரிய
பியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு

Page 44
மத்ரஸாக்களில் அரபு நாட் முடித்துக் கொண்டவர்கள் சொந்த சொல்லிக்கொடுப்பதுஉண்டா?இலங் என்ன?அவர்களின் வளர்ச்சி. தியாக எதிர்கொண்டபிரச்சினைகள்,இன்றை சொந்தநாட்டின்நிலையினையும்புரி எந்தவிதமான அறிவும் இல்லாமல்சீ கொடுக்கும்பக்குவம் அடிப்படை உரி தோன்றமுடியுமா?
உலகின் இன்றைய முஸ்லி காணப்படும் ஆட்சிமுறை, இஸ்லாமி உண்மை நிலை பலஸ்தீனியர்களி இஸ்லாமியநாட்டுநடப்புகள்இஸ்லாமி
வர்த்தகம்
அடுத்து இலங்கையில் வர்த்தகர்களாகஇருந்தும்மத்ரஸாக் பிரிவில்இஸ்லாத்தின்கொள்கைகள் அதுவும்இல்லை.
இஸ்லாம் வகுத்துள்ள தொழில பாருங்கள் உதாரணமாக:
"தொழிலாளியின் வியர்வை காய்வ கொடுத்து விடு"என்ற பெருமானாரி உனது வேலைக்காரர்களுக்கும் அ உனது வேலைக்காரனுக்கும் உ6 தொழிலாளர்நலச்சட்டத்தின் அடிப்ட பேச்சிற்குஇடமில்லாமல் செய்யும்ெ கொண்டுள்ள இஸ்லாமியதொழிலா வேண்டியதொன்றல்லவா?
ஏனெனில் இன்றைய யுக கவர்ந்திழுக்கும்கம்னிஸ்ட்களுக்கும்தக் அறிஞர்களுக்கு உண்டு அதற்கு தக்க வேண்டியதுமத்ரஸாக்களன்றோ?
இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கு

டின் வரலாற்றை 6ம் நுாற்றாண்டுக்குள் நாட்டின் வரலாற்றைக் கொஞ்சமேனும் கைமுஸ்லிம்களின்வரலாற்றுப்பின்னணி ம் அவர்கள் ஆற்றியதொண்டு அவர்கள் யசமுதாயப்பிரச்சினைகள்இப்படிதனது பவைக்கவேண்டாமா?இவற்றைப்பற்றி முகஉணர்வு, சமூகநலனுக்காகக் குரல் மை உண்டென்றஉணர்வுபோன்றவை
லிம்களின் நிலை, முஸ்லிம் நாடுகளில் ய நாடுகளில் உள்ள பிரச்சினைகளின் ன் உண்மை நிலை போன்ற தற்கால யநாடுகளில்அந்நியஆதிக்கம்இவை.
முஸ்லிம்களில் பெரும்பாலானோர் களில்உள்ளபாடத்திட்டத்தில்வர்த்தகப் தொகுத்தளிக்கப்படுகின்றதாஎன்றால்
ாளர் நலச்சட்டங்கள் சிலவற்றை
தற்கு முன்பாக அவனது கூலியினைக் ன் நபி மொழியும் "நீர் அணிவதையே அணியச் செய்” நீர் உண்ணுவதையே ண்ணக் கொடு” என்ற போதனையும் டையாகும்.வர்க்கப்போராட்டம்.என்ற தாழிலாளர்நலன்பேணும்சட்டங்களை ளர்நலச்சட்டங்கள் நன்கு விளக்கப்பட
த்தில் கவர்ச்சியான முழக்கங்களால் கபதில்அளிக்கவேண்டியபொறுப்புமார்க்க வாறு மார்க்க அறிஞர்களை உருவாக்க
சவால்களை முறியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு

Page 45
மேலும் இஸ்லாம், வர்த்த அடிப்படையாக அன்றே திகழ்ந்துள் Chequeஎன்று அழைக்கப்படும் காே வடிவமாகும்ான்பதிைனைவுகொள்
மேலும் வர்த்தக ஒப்பந்த ச விற்பனைத்திரும்பல்சட்டம்,எழுத்துமூல வாடகைச்சட்டம் போன்ற அத்தனையை வர்த்தகசட்டங்களாகும்.இவைமேலும் நன்குஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுஇஸ்லாமிய வேண்டியதுஇன்றையகாலகட்டத்தில்அ
அரசியல் :
அரசியலைப் பொறுத்தவரை காட்டுவதேயில்லை.அரசியல்மார்க்கத்
இடங்களில்நிலவுகிறது.இஸ்லாம்.
. வகுத்தளித்துள்ள அரசியல் சட்டங்களைநாட்டில்நடைமுறைப்படுத் இறைவனின் சட்டத்தை நிலை நாட்ட 1 இஸ்லாத்தின் கொள்கையாகும். எனே வேண்டியஆலிம்அரசியல்பற்றியதெளி அடிப்படையில் இருந்து தெரிந்திருக்க அவசியமாகும்.
பெருமானார் ஸல் தாங்கள் இறைவனுக்கு இணைவைப்போருடனு எதிராகப் போர் தொடுத்த குறை கவனிக்கத்தக்கதாகும்.இவைபற்றியும்: வேண்டும் என்று கேட்ட பொழுது தகுதியானவர்களுக்கேவழங்கப்படவே அரசியலில் வகுத்துள்ளமையும் இ6 அம்சங்களாகும்.எனவேஇவைபற்றிமுழு இஸ்லாமிய அரசியல் அமைப்பை எ சமுதாயத்தை எப்படி வழிநடத்துவது
இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்களை மு

கப் பிரிவில் நவீன கருத்துக்களுக்கு ளது என்பது வெளிப்படை. இன்றுகூட சாலை; வரிக் என்ற அரபுச் சொல்லின் 1ளவேண்டும்.
ட்டம், ஈட்டுச்சட்டம், விற்பனைச்சட்டம், வாக்குறுதிச்சட்டம்,கொடுப்பனவுச்சட்டம், பயும் இஸ்லாம் தெளிவாக இயம்பியுள்ள நவீனமுறையில்யுகத்தின்தேவைக்கேற்ப வர்த்தகம்எனஒருபாடமாகபோதிக்கப்பட த்தியாவசியத்தேவையாகும்.
மார்க்க கல்விக் கூடங்கள் அக்கறை திற்குஅப்பால்பட்டதுஎன்றுகருத்தும்சில
b யாப்பு: ஏக இறைவனால் இயற்றப்பட்ட துவதாகும்.அரசியல்தலைவன்என்பவன் பாடுபடும் அரசியல்வாதியாகும் என்பதே வே சமுதாயத்தை வழி நடத்திச் செல்ல வானகருத்துக்களைகுர்ஆன்ஹதிஸின்
வேண்டியது இன்றைய காலகட்டத்தில்
do|LJT6irGOLDuJITs S(5b5 (SuTg5 6jas ம்ஒப்பந்தம்செய்துகொண்டுதங்களுக்கு சிகளை எதிர் கொண்டமை இங்கு ஒருசஹாபிதன்னைக்கவர்னராகநியமிக்க
அதனை விரும்புவர்களுக்கு அல்ல. ண்டும்என்றுசிலவரைவிலக்கணங்களை rஸ்லாமிய அரசியல் அமைப்பின் சில ழமையானஆய்வுகள்மேற்கொள்ளப்பட்டு ப்படிச் செயற்படுத்துவது இஸ்லாமிய என்பது பற்றியெல்லாம் தெளிவான
றியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு

Page 46
விளக்கங்களைக்கொடுக்கின்றஇடமா சமுதாயத்தைவழிநடத்திச்செல்வதெ6 உணர்ந்துகொள்ளவேண்டும்.இனிடே யுகத்தின் தேவைக்கேற்ப உலமாக்க காட்டும்அரசியல்தலைவர்களைஉருவ
இன்றைய நெருக்கடியான நுணுக்கங்களை பயன்படுத்தி எப்படி எமது உரிமையை வென்றெடுக்க முடி கூடங்கள்உருவாக்கத்தவறியதன்வின வாழ்கின்றநிலைக்குத்தள்ளிவிட்டதுஎ6
ஆலிம்கள்அரசியல்தலைவர் அரசியல்வாதியாக திகழ வேண்டும் அறிவுரை வழங்கி இஸ்லாமியப் நடத்தினாலேயே போதுமானதாகும். ஒ தத்தமதுஊரில்உள்ளதலைவர்களாக முதிர்ச்சிபெற்றவர்களாகவும்திகழவே கூடங்கள்அவர்களுக்குஅளிக்கும்கல்வி
&F " Luis :
சட்டத்தைப் பொறுத்தவ6 சட்டம்,உரிமையியல் சட்டம், மார்க்க நலச்சட்டம், வர்த்தக சட்டம், தீங்கியற் சட்டம் இப்படிச் சட்டங்கள் அனைத் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். இச்சட்டங்கள் இஸ்லாமிய சட்டங்கள் என போதிக் பயிற்றப்படுபவர்கள் போன்று வெளி கோவைப்படுத்தப்பட்டுபிரிவுவகைப்படு போன்றுபடித்துக்கொடுக்கப்படுவதாலு கொடுக்கப்படுவதாலும் புதிய மார்க்க இஸ்லாம் காட்டும் சட்டத் தீர்ப்புகள் கிடைப்பதில்லை.இதனால்குகைவாசிக வேண்டிய நிலை உலமாக்களுக்கு அம்சமாகும். ஆகவே, இன்றைய அவ கோவையொன்று வகைப்படுத்தப்பட்டு தெளிவாகப்போதிக்கப்படவேண்டியது.அ
இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும்

கமார்க்ககல்விகூடங்கள்திகழும்வரை பதுபகற்கனவாகவேமுடியுமென்பதை )லாவதுமார்க்ககல்விகூடங்கள்நவீன ளை உருவாக்கி சமுதாயத்திற்கு வழி ாக்கவேண்டியதுஅவசியமாகும்.
நிலையில் இஸ்லாமிய ராஜ தந்திர எமது அரசியல் இஸ்திரத்தன்மையை, யும் என்ற கருத்தினை மார்க்க கல்வி ளஇேன்றுமுஸ்லிம்களைபிளவுபட்டு ன்பதுகுறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
களாகதிகழவேண்டும்என்பதுஅவர்கள் என்பதல்ல. அரசியல்வாதிகளுக்கு அடிப்படையில் அவர்களை வழி ஒவ்வொரு ஊரிலும் உள்ள ஆலிம்கள் த்திகழவேண்டும்.அவர்கள்வழிநடத்தும் ண்டும்.அம்முதிர்ச்சியைமார்க்ககல்வி
மூலமேவழங்கமுடியும்.
ரையில் இஸ்லாம் குற்றவியல் * அனுஷ்டான சட்டம், தொழிலாளர் சட்டம், வாரிசுரிமைச் சட்டம் விவாகச் தையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது தனித்தனி கோர்வையாக ஆக்கப்பட்டு கப் படுமாயின் சட்டக் கல்லூரியில் யேறலாம். ஆனால் இவை நன்கு த்தப்படாமல்வெறும்விவரணக்கட்டுரை ம்பழமைவாய்ந்தநுால்களே படித்துக் த் தீர்ப்பு நவீனகாலப் பிரச்சினைகளில்
பற்றிய அறிவு உலமாக்களுக்குக் ள்போன்றுவெளியேவந்ததும்திண்டாட ஏற்படுகின்றது. இது கவனிக்கத்தக்க சியத் தேவையாக இஸ்லாமியச் சட்டக் சட்ட விடயம், தீர்ப்பு நியாயம் என்பன வசியமாகும்.
வால்களை முறியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு

Page 47
உளவியல்
மார்க்க கல்விக் கூடங்கள் ந புனிதப் பணியை மேற்கொள்ளும் நிறு வெளியேறுபவர்கள் சமூகக் கண்ே இயல்புகளை நன்கு உணர்ந்தவர்கள் பெருமானாரின் போதனைகளை ம பொறுப்புள்ளவர்கள் உலமாக்கள். ஆக போதுஎப்படிநடந்துகொள்ளவேண்டும். திட்டமிட்டு செயல்பட வேண்டும் என்ப அறிந்தவர்களாகஉலமாக்கள்திகழவே
பெருமானாரின் ஹதீஸ்களை உளவியல் ரீதியாகவே தங்களது பே விளங்கும்.ஒருசம்பவத்தைப்பாருங்கள் அவர்கள்ஒருஅந்தகள் அவர்கள்பெரும பார்வை இல்லாதவன் அப்படி இரு ஆத்தாகத்தான்தொழவேண்டுமா?என வினாவினார்.அந்தஸஹாபிதனக்குசலு தான் இதனைக்கேட்கின்றார்கள். உடே வேண்டும் என்று கூறி அந்த மனிதரி சோர்வடையச் செய்ய பெருமானார் (6 ஜமாத்தாகதொழத்தேவையில்லை எ துாரம் சென்ற பின் அவரை திருப்பி அணி மீண்டும் திரும்ப அழைக்கும்பொழுது பெருமானார் (ஸல்)மாற்றாகஏதோசெ உருவாகிஇருக்குமல்லவா?ஆம்.அந் பொழுது பாங்கு ஒலி உங்களுக்கு பெருமானார்ஆம் என்று கூறுகிறார். அற அவர்கள்அப்படியானால் நீங்கள் ஜமா என்றுகூறுகிறார்கள்.இப்பொழுதுசலுை பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பில்லாமல் அவ அவருக்கு எவ்வளவுநுணுக்கமாகப்டெ என்பதைப் பாருங்கள். இப்படி உளவி சம்பவங்கள் ஹதீஸ்களில் பரவிக் கிட விபரிப்பதுஇச்சிறியபேச்சினில்சாத்தியம
இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்களை மு

பிகளாரின் வாரிசுகளை உருவாக்கும் வனங்களாகும். ஆகவே அங்கிருந்து ணோட்டம் உள்ளவர்களாக மனித ளாக அமைய வேண்டும். ஏனெனில் ]க்களுக்கு எடுத்தியம்ப வேண்டிய sவேபோதனைகளை மேற்கொள்கின்ற தனிமனிதஉளஇயல்புக்குஏற்பளப்படித் து பற்றிய உளவியல் நுணுக்கங்களை ண்டும்."
நன்கு ஆராய்ந்து பார்த்தால் அவர்கள் ாதனைகளை அளித்துள்ளமை நன்கு 1.அப்துல்லாஹஇப்னுஉம்மிமக்தும்ரலி ானாரிடம்வந்துயாரசூலல்லாஹற்!நான் ந்தும் பள்ளிவாயலுக்கு வந்து ஜமா க்கு ஏதும்சலுகைகள் இல்லையா?என லுகைகிடைக்குமென்றநம்பிக்கையுடன் னேநீங்களும்பள்ளிக்குவந்தாகத்தான் ன் எதிர்பார்ப்பை நிராகரித்து அவரை ாலல்) விரும்பவில்லை. மாறாக நீங்கள் ன்று கூறிஅனுப்பிவிட்டுஅவர்கள் சிறிது ழைக்கிறார்கள். பெருமானார் அவர்கள் நிச்சயமாக அந்த ஸஹாபியின்மனதில் ால்லப்போகிறார்கள் என்றளதிர்பார்ப்பு ததிர்பார்ப்புடன்அவர்கள்திரும்புகின்ற
கேட்கின்றதா? எனக் கேட்கிறார்கள் ந்தஸஹாபிஉடனே பெருமானார்(ஸல்) த்துடன் சேர்ந்துதான் தொழவேண்டும் கைதேடிவந்தசஹாபிக்கு உளரீதியான ரது எதிர்பார்ப்பு மாற்றியமைக்கப்பட்டு ருமானார்போதனை செய்துள்ளார்கள் யல் ரீதியாகப் பெருமானார் அணுகிய க்கின்றது. அவற்றை ஒவ்வொன்றாக
Tassig).
றியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு

Page 48
ஆகவேபெருமானாரின்போ உலமாக்கள் நன்கு திறம்பட செயலி ரீதியானநுணுக்கங்களைத்தெரிந்துeெ
ஆகவே மார்க்க கல்வி கூ சொல்லிக்கொடுக்கும் அமைப்போடு பொதிந்துள்ள சமுக அரசியல் கருத்துக்களைதெளிவுபடுத்திசமுதாய போதகர்களாகஉலமாக்களைஉருவா
உளவியல்பற்றிஇஸ்லாம்.அ வைக்கிறது. ஆனால் இது பற்றிய அ மேற்கொள்ளப்படுவதில்லை என்ப முரணானதுஎன்றகருத்தும்சிலஇடங்க
செயல்கள் யாவும் எண்ணங் மாமிசப்பிண்டம்உள்ளது.அதுதிருந்த அதுகெட்டுவிட்டால்உடல்முழுவதும் ஆய்வுக்குஆணித்தரமானஆதாரங்கள்
சமுகவியல்:
சமூகவியலைப் பொறுத்தவ6 நாகரீகமாக நடந்துகொள்வது எப்படி, அறிவினை மார்க்க கல்வி கூடங்கள் இஸ்லாம் எதையும்விட்டுவைக்கவில் உறவு முறை, அந்நிய மதத்தா சகோதரர்களுடன் நடந்துகொள்ளும் முறை, சிரிப்பது, அழுவது, நடப்பது ( நடைமுறைநாகரீகங்களை விளக்கிச இல்லை. ஆகவே சமூக வாழ்க்கையிலு எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுெ அவற்றைச் சமூகவியலாகத் தொகுத் மாணவர்களுக்குஅறிமுகப்படுத்தவே ஒன்றாகும். ஏனெனில் மனிதர்களோடு அரைவாசியாகும்என்றபெருமானார்( வலியுறுத்துகின்றதல்லவா?
இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும்

நனைகளைமக்களுக்குஎத்திவைக்கும் >பட வேண்டிய அளவுக்கு உளவியல் 5ாள்ளவேண்டியதுஅவசியமாகும்.
உங்கள் பெருமானாரின் ஹதிஸ்களை நின்றுவிடாமல் ஒவ்வொருஹதிஸிலும் பொருளாதார உளவியல் ரீதியான பத்தில்தாக்கத்தினைஏற்படுத்தக்கூடிய ாக்கவேண்டியதுஅவசியமாகும்.
பூணித்தரமானசிலகருத்துக்களைமுன் ஆய்வுகள் மார்க்க கல்வி கூடங்களில் துடன் உளவியல் இஸ்லாத்திற்கு களில்நிலவுகிறது.
களின் விளைவே என்றும் உடலில் ஒரு தினால் உடல்முழுவதும்திருந்திவிடும். கெட்டுவிடும்என்றஹதிசும்உளவியல் TT5lb.
ரை எப்படி மக்களுடன் பழக வேண்டும், எப்படிப்பேசவேண்டும் என்பதுபற்றிய அறிமுகப்படுத்த வேண்டும். ஏனெனில் லை. குடும்பஉறவுமுறை, அயல் வீட்டு நடன் நடந்து கொள்ளும் முறை, முறை, மக்களுடன் நடந்துகொள்ளும் முதல் சிறுநீர் கழிப்பது வரைக்கும் சில மூக வாழ்வியலை தெளிவுபடுத்தாமல் லும்தனிமனிதவாழ்க்கையிலும்மனிதர் Dன இஸ்லாம் வலியுறுத்துகின்றதோ து பாடநுாலாக மார்க்க கல்விக் கூட |ண்டியதுஇக்காலகட்டத்தேவைகளில் சேர்ந்து வாழும் கலை வாழ்க்கையில் roல்)அவர்களின்பொன்மொழிஇதனை
சவால்களை முறியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு

Page 49
இரண்டு பேர் பேசிக் ெ குறுக்கிடுவதாயின் மன்னிக்க வேண ஆங்கிலேய நாகரீகம் என்று நாா உண்மையில் அது இஸ்லாமிய நாகரீ பேசிக்கொண்டிருக்கும்போதுஅவர்கள் பெருமனாரின்ஹதீஸ்இங்குகவனிக்கத்
இப்படி இன்றும் ஆங்கிலேயரின் நாகரீகங்கள் இஸ்லாமிய நாக கொண்டதாகும். அவற்றினை ஒவ்6ெ நோக்கமல்ல. ஆனால் அதை நாம் பு முக்கியமானதாகும். வந்தனம் கூறுவ போன்ற அத்தனை சமூக வாழ்க்கை கூடங்களில்நடைமுறைப்படுத்தவேண்
இன்றேல் S. 6)LDITis856i இங்கிதமில்லாதவர்கள்என்றுஎள்ளிநை வரும் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது. ந இஸ்லாமிய மார்க்க கல்விக் கூடங்க பண்புகளை அறியாதவர்களாக வெ அம்சமாகும். எனவே இன்றைய மார்க்க வேண்டியமுக்கியஅம்சங்கள்சிலவற்றை
1.முதலில் மாணவர்களைத் பெற்றவர்களாகஆக்கமுயற்சிக்கவேண்டு
ஏனெனில்தாய்மொழியில்ஆற்ற புரியவும் முடியாது வெளிப்படுத்தவும் முடி போனால்இன்னொருமொழியையும்அதன் மனப்பாட்ம்செய்யத்தான்முடியுமேதவிரபு இன்று மார்க்க கல்விக் கூடங்களிலிருந்து படித்துப்புரிந்துகொள்ளமுடியாமல்திண்டா(
பொதுவாக இலக்கணம் என்ப அவற்றிடையேதொடர்பும்உண்டு.ஆகவே தாய்மொழியைக்கிரகிக்கும்ஆற்றலும்இ6 வழிகாட்டும்என்பதால்அதுபற்றிய.629
இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்களை முறி

காண்டிருக்கும் போது இடையில் டும் என்று கூறி அணுகும் முறை கள் நினைக்கின்றோம். ஆனால் கமாகும். உதாரணமாக இரண்டு பேர் lன்அனுமதியின்றிகுறுக்கிடாதீர்என்ற தக்கதாகும்.
ர்நாகரீகம் என்றுநாம்கருதும் அநேக ரீகத்தினையே அடிப்படையாகக் பான்றாக இங்கே விபரிப்பது நமது ரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதுதான் து, வரவேற்பது, பேசுவது, பழகுவது நாகரீகங்களும் மார்க்க கல்விக் டியதுஅவசியமாகும்.
நாகரீகம் அறியாதவர்கள், கயாடப்படும்நிலைக்காளாகவேண்டி ாகரீகத்தையே உலகுக்கு போதித்த ளில் இருந்து இஸ்லாமிய நாகரீகப் |ளிவருவது மிகவும் கவலைக்குரிய கல்விக் கூடங்களில் சீரமைக்கப்பட ÜLITTGoUTb.
தாய்மொழியில் சிறந்த தேர்ச்சி о.
ல்இல்லாதவரைஎந்தக்கருத்தினையும் யாது. மேலும் தாய்மொழியே புரியாது இலக்கணத்தையும்இலக்கியத்தையும் ரிந்துகொள்ளமுடியாது.அதனால்தான் வெளியேறும் பலர் அரபுநூல்களைப் }வதைக்காணமுடிகின்றது.
து எல்லா மொழிகளுக்கும் உண்டு. சுமாரானதாய்மொழிஇலக்கணஅறிவும் னொருமொழியைஇலகுவில்கிரகிக்க கறைஅரபுமத்ரஸாக்களில்எடுக்கப்பட
டிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு

Page 50
வேண்டும். மொழி ஓர் ஊடகமே த6 மத்ரஸாக்கள் ஏற்றுக் கொள்ள வேண எனவேஅரபுமொழியில்கிடைக்கும்நூா புகட்டவேண்டுமென்றகருத்திலிருந்தும
அல்குர்ஆனையும்ஹதீஸைu அவசியமென்பதால் முதல்மொழிய நவீனமுறையில்அரபுமொழியினைக்கர் வேண்டும்.ஆறுமாதங்களில்ஆங்கிலெ எட்டு ஆண்டுகள் அரபி மொழி படித்து நுால்களை உருவாக்கவோ படித்துண உலமாக்கள் வெளியேறுகின்றார்கள் மார்க்ககல்விக்கூடங்களின்நிலையை படித்து ஆங்கில நூல்களை உருவா மாணவர்கள்.ஆனால்எட்டுஆண்டுகள் எழுதுவதற்கு உலமாக்கள்திண்டாடுகி எங்கே குறை உள்ளது? இதுபற்றி சிந் கலாசாலைகளில்சமகாலஇலக்கியங்க போதிக்கப்படுவதில்லை. மேலும் இ இலக்கணமும் மொழியும் போதிக்கப்ப நுாலைக்கொண்டுஆங்கிலம்கற்பித்தா6 இங்கு அரபுக் கலாசாலைகளில் அரபு மொழியை மிக இலகுவில் படித்துக்கெ நுால்கள் உருவாகியுள்ள நிலையில் அ சேர்ப்பது மிகவும் அவசியமானதொன் நூல்களை தேவைக்கேற்ப உலமாக்க மூலத்தில் உருவாக்குவது சிரமமெனி நாடுகளிலிருந்துபெற முயற்சிக்க வே6 களைளதிர்கொள்ளும்நூல்கள்கிடைப் ஆங்கிலமொழியில்கிடைக்கும்தரமான கொள்ளவேண்டும்.
எமக்கு கருத்தே முக்கியமல் கருத்தில்கொண்டுசாத்தியமானவழிகை பயிலும்மாணவர்களைத்தரமுயர்த்தவே6
மூன்றாவதாக இன்னுமொரு அ ஒரு காலத்தில் இஸ்லாமிய மார்க்க அ
s இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும்

விர கருப்பொருள் அல்ல என்பதனை ன்டும். இது இரண்டாவது அம்சமாகும். ல்களைக்கொண்டுதான்மார்க்ககல்வி த்ரஸாக்கள்விடுபடவேண்டும்.
பும்விளங்கிக்கொள்வதற்குஅரபுமொழி ாக அரபினை நன்கு திட்டமிட்டு பிக்கும்பாடநூல்களைஅறிமுகப்படுத்த மொழியைப்படிக்கமுடியுமாகஇருந்தால் க் கொடுக்கப்பட்டும் அந்த மொழியில் ரவோ ஏன் பேசவோ முடியாதவர்களாக என்றால் அரபுமொழியைப்போதிக்கும் எப்படிவர்ணிப்பது?ஆங்கிலமொழியைப் க்குகின்றார்கள் ஆங்கிலப் பாடசாலை அரபுமொழியைக்கற்றும்ஒர்அரபுநுாலை ன்ெறனர்.இந்தநிலைமாறவேண்டாமா? தித்துச்செயற்பட வேண்டாமா? அரபுக் 5ள்தற்காலப்பேச்சுவழக்குப்பற்றிஎதுவும் Nலகுபடுத்தப்பட்ட அமைப்பில் அரபு படுவதில்லை. மாறாகச் சேக்ஸ்பியரின் ல்என்னநிலைஆகுமோஅதேநிலைதான் கற்பிக்கும் நிலையாகும். எனவே அரபு ாள்ள தற்போது எத்தனையோ புதுப்புது அவற்றினை மத்ரஸாப்பாடத்திட்டத்தில் றாகும். மேலும் அரபு மூலத்தில் புதிய sள் உருவாக்க வேண்டும். அப்படி அரபு ல் அரபுநூல்களை இஸ்லாமிய அரபு ண்டும். அப்படியும் தற்காலப் பிரச்சினை பதுஅரிதுஎனில்தாய்மொழியில்அல்லது ாநுால்களைபாடத்திட்டத்தில்சேர்த்துக்
லாது மொழி முக்கியமல்ல. இதனைக் ளக்கையாள்வதன்மூலம்மார்க்கக்கல்வி
ண்ைடும்.
அம்சத்தைப்புரிந்துகொள்ளவேண்டும். றிஞர்களாகத் திகழ்ந்தவர்கள் சட்டம்,
சவால்களை முறியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு

Page 51
கணிதம், விஞ்ஞானம், புவியியல், தத் தேர்ச்சிபெற்றவர்களாகவே இருந்துவர இஸ்லாமியப்பெரியார்களெனபோற்றப்ட செய்கின்றபோதுபுரியமுடியும்.எனவேம அடிப்படையில் இதைப் போதிப்பதில் எ கல்விக் கூடங்கள் உணர்ந்து செய பெருமானாரின்வைத்தியக்குறிப்புகள்இா
மனித இனத்திற்கு பயன்படு என்பதை உணர்ந்து மார்க்க கல்விக் மிக்கதோர் உலமாக்களின் தலைை முடியாதென்பதை மறந்து விடக் கூட இஸ்லாம் என்றால் ஏன் இன்று விஞ்ஞ மார்க்கக் கல்விக்கூடங்களில் போதி கூடங்களில் இவற்றையெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டுவிடும்என்றுகல்வியை
இத்தப்பான அபிப்பிராயத்ை முழுமையான நிறைவான கல்வித்தி வேண்டியது அவசியமாகும். அவ்வ மத்ரஸாக்களில் புகுத்தப்படுமாயின் நி முஸ்லிம்கள்அதிகஆர்வம்காட்டுவார்க
இன்றைய கல்வித்திட்டம் மலிருப்பதாலேயே மார்க்கக் கல்வி பெற்றோர்மத்ரஸாக்களுக்குஅனுப்பத் எந்தவிதமானசந்தேகமுமில்லை.கல்வி முஸ்லிம்கள் மார்க்கக் கல்வியில் குறைகூறுவதில்எந்தவிதமானஅர்த்தமு
மார்க்கக்கல்விக்கூடங்களில பரிதாப நிலையைக் கண்ணுறும் ( குழந்தைகள்ைமார்க்க கல்விபயில
நிச்சயமாக எனது குழந்தைை அனுப்பவே மாட்டேன் என உலமாக்க6ே பொதுமக்களின்நிலையைளப்படிவிபரிப்
இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்களை மு

துவம், வைத்தியம் போன்றவற்றிலும் துள்ளனர். இதனை இமாம்களினதும், டுவோர்களினதும்சரித்திரத்தைஅபூய்வு ார்க்ககல்விக்கூடங்களில்இஸ்லாமிய ந்தத் தப்பும் இல்லை என்பதை மார்க்க பற்பட வேண்டியது அவசியமாகும். பககவனிக்கத்தக்கது.
ம் யாவும் மார்க்க கல்வியே தான் கூடங்கள் செயற்படாதவரை எழுச்சி மத்துவத்தை நாட்டில் ஏற்படுத்த ாது. விஞ்ஞானத்திற்கு வித்திட்டது நானம் பற்றிய எந்தவொரு அறிவும் க்கப்படுவதில்லை. மார்க்ககல்விக் புகுத்தினால் மார்க்கக் கல்வி க்கூறுபோடுகின்றார்கள்.
த கலைத்துவிட்டு மத்ரஸாக்கள் ட்டத்தை மாணவர்களுக்கு வழங்க ாறு முழுமையான கல்வித்திட்டம் ச்சயமாக மார்க்க கல்வி பயில்வதில் ள்என்பதில்ஐயமில்லை.
முழுமையானதாக இல்லாக்காகத் தங்களது குழந்தைகளைப் தயக்கம்காட்டுகின்றார்கள்என்பதில் ச்சீர்திருத்தத்தைபுறக்கணித்துவிட்டு ஆர்வம் காட்டுவதில்லையென மில்லை.
ருெந்துவெளியாகும் உலமாக்களின் ழஸ்லிம் பெற்றோர்கள் தங்களது எப்படி அனுப்பத் துணிவார்கள்?
ப மார்க்க கல்வி பயில மத்ரஸாவுக்கு ா கூற நான் கேட்டிருக்கிறேன் என்றால் து? ஆகவேமார்க்க கல்விக்கூடங்கள்
யடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு 9

Page 52
தற்காலத்தேவைகளைகருத்திற்கொண் வேண்டியதுஅவசியமாகும்.
நான்காவதுமார்க்ககல்விக்ச நுால்களைக் கொண்ட நுாலகம் இய என்றால் அரபு நுால்கள் மட்டும் தான் நீக்கிதரமானநூல்களைக் கொண்ட தத்தமதுவிருப்பத்திற்கேற்பதங்களது வாய்ப்பினைஏற்படுத்தவேண்டியதும்.
நாளாந்தபத்திரிகைபடிப்பது நமது நாட்டில் இல்லாமல் இல்லை எ6 இவர்கள்யாருக்காகஉருவாக்கப்படுக வாய்ப்பில்லை.நாளாந்த உலக நடப் கூட தடைசெய்யப்படும் போது அணி உருவாகமுடியும்என்பதைநாம்சிந்தி: வழிநடத்தவேண்டியபொறுப்புள்ளஆ அறியமுடியாமற்செய்தால் அவரால், தீர்வு காண முடியும் என்பதனையுட சிந்தித்துணரும்பக்குவத்துடன்அணுகி
இலங்கையில் மத்ரசாக்கள் 2 மத்ரசாக்களும் உண்டு. அப்படியிருந்து படிப்பு என்ற அடிப்படையில் தற்காலப் பி செய்வதற்கான உயர்கல்வி வசதிக பட்டிருக்கின்றனவாஎன்றால்இல்லைஎன் ஆகவேண்டும்.முதலில்பாடத்திட்டம்ஆ கொண்டதாகஉருவாக்கப்பட்டுப்போதிக்
உயர்தர நிலையில் க விருப்பத்திற்கிணங்கவும்திறனுக்கேற்ப8 திறனை வெளிப்படுத்தும்வகையில் பாட நடைமுறை(இமாம்புகாரிரஹற்) அவர்க சரித்திரவாயிலாகஅறிகின்றோம்.ஏனென் கலையைப் பயில முன்வந்தபோது ஹி வழங்கப்பட்டமையும், பின்பு ஹதீஸ்கை
so இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும்

டுபரந்துபட்டஅறிவுஜீவிகளைஉருவாக்க
கூடங்களில்சகலதுறைகளிலும்தரமான பங்க வேண்டும். அரபுக் கலாசாலை இருக்கவேண்டுமென்ற பழமையினை நுாலகத்தை உருவாக்கிமாணவர்கள் அறிவனைவிருத்திசெய்துகொள்ளும் அவசியமாகும்.
ம்குற்றமெனக்கருதும்மத்ரஸாக்களும் ன்பதனை நினைத்துப்பார்க்கும்போது கிறார்கள்என்றசந்தேகம்எழாமலிருக்க புகளை அறிந்துகொள்ளும் வாய்ப்புக் Dவ பற்றிய அபிப்பிராயங்கள் எப்படி த்துப்பார்க்கவேண்டும்.ஒருசமூகத்தை லிமுக்கு:சமுகத்தின்பிரச்சினைகளை அப்பிரச்சினையைளப்படிஇனங்கண்டு ம் சற்று நிதானமாக உண்மையைச் ப்பாருங்கள்.
உருவாகி ஒரு நூற்றாண்டைத் தொட்ட ம் இன்றுவரைமார்க்கக்கல்வியின் உயர் பிரச்சினைகள் பற்றி மேலதிக ஆய்வுகள் 5ளும் வாய்ப்புக்களும் உருவாக்கப் பதைவருத்தத்துடன்ஒப்புக்கொண்டுதான் ரம்ப,நடுத்தர,உயர்தரவகுப்புக்களைக் கப்படவேண்டும்.
ட்டாயப் பாடங்களுடன் தத்தமது பும்குறிப்பிட்டபாடங்களில்முழுமையான த்திட்டம்வகுக்கப்படல் வேண்டும். இந்த ர்காலத்தில்கூட இருந்துள்ளதென்பதை ரில்இமாம்புகாரிஅவர்கள்மார்க்கச்சட்டக் மதீஸ்கலை சிறந்ததென ஆலோசனை லயைத் திரட்டிய இமாம்களில் முதலாம்
சவால்களை முறியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு

Page 53
இடத்தை அவர்கள் பெற்றார்கள் என்ப வகுப்பில்அவரவர்திறனுக்கேற்பதங்கள் மாணவர்களுக்குவழங்கப்படவேண்டும்
மேலும் உயர்கல்வியில்
இலக்கியங்கள்பற்றிய ஆய்வினையே வரலாறுஇஸ்லாத்தின்எழுச்சியிலிரு போன்றவற்றைப் பற்றிய அரச தோற்றுவித்துள்ள பிரச்சினை பற்றிய அணுகுகின்றது என்பது போன்ற ஆ அரபுக் கல்லுாரிகள் உயர் கல்வி அ மாணவர்களின் சிந்தனை ஆற்ற பிரச்சனைகளை அணுகும் பக்குள் வேண்டியதுஅவசியமாகும்.
ஐந்தாவதாக மார்க்க கல்விச் மீளாய்வுசெய்யவேண்டும்.அனேகமான எழுதவேண்டியகேள்விகளேகேட்கப்படு பற்றி ஆசிரியர் விபரிப்பதை எழுதுக? இ தப்சிரின்முகவுரையை எழுதுக? என்று கேட்கப்படுகின்றன. மாணவர்களும் சித்தியடைந்துவிடுகிறார்கள்.அவர்களு பிரச்சினையல்ல. மாறாக பாடமாக்கமு பிரச்சினை. புரிந்தும் மனனம் செய்ய மு மனனம் செய்தவன் அதிக புள்ளிகள் ெ மத்ரஸாக்களில் இன்றும் நிகழ்கின் வேண்டுமானால் இவ்வாறான கேள்வி ஆனால் உயர் வகுப்புகளில் மாணவி வகையில் கேள்விகள் அமையவேண்ட வெளிப்படுத்தும் வகையில் பரீட் திருத்தியமைக்கப்படவேண்டும்.
ஆறாவதாக மத்ரஸாக்களி சொல்லிக் கொடுப்பது தவிர்க்கப்பட் ஆராயப்படுவதுடன்மாணவர்களின்சிற அவர்கள் முன்வைத்து அவர்களது அ வேண்டும். வாசிப்பதோடும் படிப்பு
இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்களை மு

தும் நாம் அறியாததல்ல. ஆகவே உயர் துசெயற்திறனைவெளிப்படுத்தும்வாய்ப்பு
சமகாலப் பிரச்சினைகள், சமகால மற்கொள்ளவும்,அரபுலகின்பரந்துபட்ட ந்துஇற்றைவரை இஸ்லாமியசரித்திரம் சியலாய்வுகள், விஞ்ஞான யுகம் ஆய்வுகள், இஸ்லாம் எப்படி இவற்றை ,ய்வுகள் மேற்கொள்ளவும் வசதியாக பூராய்ச்சி நிலையங்களை உருவாக்கி லைத் துாண்டுவதோடு சமகாலப் பத்தினையும் அவர்களுக்கு வழங்க
5 கூடங்களிலுள்ள பரீட்சை முறைகளை அரபுக்கல்லூரிகளில்மனப்பாடம்செய்து டுகின்றன.உதாரணமாகதொழுகையைப் }ள்மு பாயிலைப்பற்றி விரிவாக எழுதுக? தான் உயர் வகுப்புக்களிலும் கேள்விகள் மனனம் செய்து அப்படியே ஒப்புவித்து நக்குப்புரிந்ததா,புரியவில்லையாஎன்பது டிந்ததா,முடியவில்லையா என்பதுதான் முடியாமற் போனவனை விடப் புரியாமல் பற்றுத் தேறும் துர்ப்பாக்கிய நிகழ்வுகள் றன. ஆகவே ஆரம்ப வகுப்புகளில் பிகள் பொருத்தமானதாக இருக்கலாம். பர்களின் திறமையை எடைபோடுகின்ற ாமா?எனவேமாணவர்களின்ஆற்றலை சைகளும் மீளாய்வு செய்யப்பட்டு
ல் வெறுமனே கிளிப்பிள்ளைப் பாடம் டு சிந்தனையைத் துாண்டும் விடயம் தனையைத்துாண்டும்பிரச்சினைகளை பிப்பிராயங்களை கூறுமாறு வற்புறுத்த தோடும் சிந்திப்பதற்குரிய நிறைய
றியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு s

Page 54
விடயங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து அவர் அல்குர்ஆனில்படியுங்கள்என்றுசிலத சிந்திக்கவேண்டாமா?சிந்திக்கவேண் இதில் உண்டு என்ற அல்குர்ஆன் பல நினைவில்வைத்துக்கொள்வதுஅவசிய
ஏழாவதாக மார்க்க கல்விட புனிதமானபணியினைமேற்கொள்ள( உருவாக்க வேண்டியது உருவாக்கப்படுவார்களேயானால்எா உள்ளதனால்எங்களதுகொள்கைக்கு மெளனமாகிவிடுகிறோம்என்றுபுலம் என்று உறுதியாக நம்பலாம். ஏனென எல்லாஉலமாக்களும் உறுதியாகஇ வழிக்கு வந்து தானே தீர வேண்டு அவர்களுக்கு மெளனம் சாதிப்பதனா பிடிவாதத்தில் உறுதியாகநிலைக்கி கோடிட்டுக் காட்ட விரும்புகின்றேன் வழங்கும் கல்லுாரிகள், அரபுமத்ரஸ இதனை மனதில் கொண்டு சம்ப முழுமையான பாடத்திட்டத்தினை உ இன்றைய தேவைகளை நிறை எதிர்கொள்ளவும் தகுதிவாய்ந்த பாடுபடுவார்களேயானால் சமூக ப அமைப்பில் எழுச்சியும் மீண்டு சந்தேகமில்லை. எனவே இவ்அரி ஆக்கபூர்வமானபணியில்ஈடுபடவேற் செயற்படஅல்லாஹற்நம்அனைவருக்கு
ஆமின்யாரப்பல்ஆலமீன்.
52 இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும்

களைச் சிந்திக்கத் துாண்ட வேண்டும். வைகள்தான்கூறப்பட்டுள்ளது.மாறாக யவர்களுக்குஎவ்வளவோவிடயங்கள் முறை வலியுறுத்துவதை இவ்விடத்தில் JLDFT5LD.
யிலும் மாணவர்களை நபிமார்களின் வேண்டியவர்கள் என்றகருத்தைஉஊட்டி அவசியமாகும். அவ்வாறு ப்களதுபொருளாதாரநிலைமோசமாக நமுரணானதையும்எதிர்க்கமுடியாமல் பும் உலமாக்கள் தோன்றமாட்டார்கள் ரில் சத்தியத்தை நிலை நாட்டுவதில் நந்தால்ஜமாஅத்தார் உலமாக்களின் ம். மாறாக ஒரு சில உலமாக்கள் ல்தானே தங்களதுமுட்டாள்தனமான ன்றார்கள் என்பதையும் இவ்விடத்தில் . எட்டாண்டுகள் முழுநேரப் பயிற்சி ாக்கள் சாதிப்பது சொற்பமே. எனவே ந்தப்பட்டவர்கள் நன்கு சிந்தித்து ருவாக்கிநாட்டினதும், யுகத்தினதும் வு செய்யவும்; பிரச்சினைகளை உலமாக்களை உருவாக்கப் றுமலர்ச்சியும், இஸ்லாமிய சமூக ம் பூத்துக் குலுங்கும் என்பதில் ய பணியினை நன்கு சிந்தித்து றுமைகளைந்துகருத்ெெதாருமித்துச் நம்அருள்புரிவானாக.
ஈவால்களை முறியடிப்பதில் உலமாக்களின் பங்களிப்பு

Page 55


Page 56
ബ് 1
ഖ ടി വി
опал о
on
ഭി 15
солар - газ сөз боп сәл сәбіз» сөзсіз.
D.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ാ
 ി
○cm @cm リエ
боло60 і 560 апрел орое
a
。
бір ата ат салма.