கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Jaffna Hindu College: Old Boys Association (U.K) 2002

Page 1
Saturday 7th at Mac Entee High Waltham StoW
 

ssociation with
'මිෂුනrtෂි Club
C.
December 2002
School, Billet Road v, London-E17

Page 2
FOUND
Sales-lettings-r
374 Harrow Road, L. Tel: 0207266 2888 - Fe 7 Spring Street, Paddingt. Tel: 02072626060 - Fa
WWW, foundatione
 
 
 
 

ée e4e
ATION
na na gennent
ondon W9 2HU X: 020 7266 3222 pn, London W23RA X: 020 7262 5838
states.co.uk

Page 3

கல்லூரிக் கீதம்
ாழ் நகர் இந்துக்கல்லூரி
புகழ்ந்திட என்றும் (வாழி)
க மணித்திரு நாட்டினில் எங்கும் தத்தவர் உள்ளம் டும் ஒரு பெருங் கலையகம் இதுவே
ர்கள் உளம் மகிழ்ந் தென்றும்
பில் கழகமும் இதுவே பல 5 கழகமும் இதுவே - தமிழர் ர்ெ கழகமும் இதுவே !
மேகினும் எத்துயர் நேரினும் னை நின்னலம் மறவோம்
என்றுமே என்றும் வாழிய நன்றே ன் தருள் கொடு நன்றே !
ம் அருந்தமிழ் ஆரியம் சிங்களம் பில் கழகமும் இதுவே ) லறிஞர்கள் உவப்பொடு காத்திடும் நங் கழகமும் இதுவே! ந கழகமும் இதுவே! கழகமும் இதுவே! கழகமும் இதுவே!
ம் வாழ்வினிற் தாயென மிளிரும் பருங் கலையகம் வாழ்க! பாழ்க! வாழ்க!
இன்றியே நீடு b வாழிய நீடு.

Page 4
Cur Compliment. for
HINDU
Residential Proper
Commercial Proper
Manag
Mortage Arı
JAY PROPERT
256 - Kilburn Road, Kilbi Tel 020 7604 4761 - |
Email: INFOG),JAYPS.COM -
 
 

the (succeful
NITE
y 9ales & Letting
Fy 9ales & Letting
2ment
"angement
"Y SERVICES
"rn, London N M/6 2BY
aχ. 020 7604.4762
VVEE: VVVVVV.JAYPS. COM

Page 5
雛
2
Pricipai A. Srikumaran BA. Dip. in Ed. SPS
கல்லூரி அதிபரின் வாழ்
இலங்கிடும் ஒரு பெரும் கலி கல்லுரரி அன்னையின் அரவை கற்றபின் நிற்க அதற்குத் தக” எனு தேறி அகிலம் எங்கும் புகழ் பர ஐக்கிய இராச்சியத்தில் இருந்து இறும்பூ தெய்துகின்றேன்.
கல்லூரி அன்னையின் வளர்ச்சிக் இராச்சியத்தில் வாழும் எமது பல பாலமாக இன்று கல் வித்து ை விளையாட்டுத் துறையின் வளர் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன்.
ஜொலி ஸ்டார் விளையாட்டுக் HINDUNITE நிகழ்சிலை பழைய மர தொடர்ந்ததும் கல்லூரியின் வளர்
வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்கின்
அ. சிறிக்குமாரன்
ឆ្មាធិ it in Sis is sees it
 
 
 

JAFFNA(Sri Lanka)
-mail: adminGhc.lk - web page: www.jhc.lk
Deputy Principal P. MaheSwaran B.Sc., (Hons), Dip.in. Ed.
2த்துரை.
லைக்கூடமாம் யாழ்ப்பாணம் இந்துக் ணப்பிலே “கற்க கசடற கற்பவை லும் வள்ளுவர் வாக்கிற்கிணங்க கற்றுத்
ப்பும் கல்வி மான்களான பலர் இன்று)
அரும்பணி பல ஆற்றுவது கண்டு
கு அரும்பணி ஆற்றி வரும் ஐக்கிய ழைய மாணவர்களை ஒன்றினைக்கும் றயின் வளர்ச்சிக்கு மட்டு மன்றி,
ர்ச்சிக்கும் வாழ்த்துவதில் மட்டற்ற
கழகத்தின் ஆதரவில் நடைவெறும் ணவர்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையாக ச்சிக்கு தங்கள் பங்களிப்பை வழங்க ஈறேன்.

Page 6
0. Compliment. for
HINDU
HEEN |
Chartered Certified Mccounta
COM
ACCOUN
TAXATION FOR NEW
BUSIN
. Audit & Account . Sole Trader Acco . Partnership Acco ... Taxation & Tax Pl . Book Keeping . VAT, Wages & Pay . Personal & Corpo . TaX & WAT Investi . Business Plans & . Business Start up . Company Format . Company Search . Computer Consul
For A Free Initial
Bahee. Raf
Telephone: 0208423 795 Fax. 020 8423 5775 Enna
48 Dudley Gardens, Hara
 

(succeful
NITE
čS CO
mts & fKegistereô J/4uôitors
PLETE
TANCY 8
9ERVICE R EX19TING E99E9
ancy ints
untS anning
/roll
rate Tax
gations
Cash Returns
Advice
ions
tation / Advice / Installation
Consultation Call han FCCA, ACMA
6 Mobile. 07968 038 543 il: pbaheeGDhotmail.com
ow, Middlesex HA2 ODQ

Page 7
Patrons: Dr. K. M. M. A Cassim Mr. RS Perinpanathan Mr. B. Nanthabalan
Mr. C. Ramanathan Mr. R. Rajalingam
President: N. Selvarajasingam
Wice President: V. Shanmugalingam
Secretary: S. Senthilnathan
Assistant Secretary: S. Umasuthan
Treasurer. P. Baheerathan
Assistant Treasurer: S. Nimalan
Committee Members: K. Baskeran
E. ThaneSWaran A. Thiruketheeswaran J. Uthayakumar S. Mangaleswaran
Hon. Auditor.
M. Prabaharan
Address: 6, Harcourt Gardens, Rainham, Gillingham, Kent ME88TG, UK. Te: O 1634 366 279 0208240 O264 O2O8423 5775
Fax. 01634 302403
Email: hoobaskGhotmail.com
யாழ்இந்துக்கல்லூரி
9th November 2002
On behalf of our ASSOciational inviting our old boys, their fam evening.
The Sports club Jolly-Stars, wł event to mark their achieveme 10th year celebration of their a
The Hindu-Nite eveninghas lies to get togetherina Social se become the venue where we rel great time we all had as Student
The School has always provided purse with the career of their ch remember their time at the Sch were involved in.
We have been fortunate to hav hope I can callupon everything School. We extend our sinceret ported this function on behalf
I wish you all good evening
Nadespillai
Selvarajasingam
President
ЈНСОВА (UK)
Ct2 73.
“es) i for SDL S LA
 
 

JOApJJ JDTDI Quissir Fiksib (2.8)
nd the executive committee, I have great pleasure ilies and Our guests to Our Hindu-Nite function this
hereby Our Sportsmen are represented, annually stage it in the field of sports in the UK. This evening is the chievements.
Decome a focal point for Our old boys and their famit up and to raise funds for Our School. This has kindle Our memories of our good old School and the S.
i various opportunities to all those who wish to oice. Many of us who are gathered here, fondly Doleither as a sportsmen Orin other activities they
e Our School education at this great institute and I
here to do their utmost to help raise funds for Our hanks to all the sponcerers who have readily Supfour School.
gs/4:sociation (4K)
Established in 1987 ாழ்நகர் இந்துக்கல்லுரரி”

Page 8
{ Coffiല് ޢައe&}
GIM I MORGA GE
Prompt & Complete in-house S
810 Harrow Road, Sudbu Te: O2O 8908 2514 / O20 890 Email: salesGegm-mortage.co.u
 
 
 

9%e uല്ലെlൾ
AW/7 TF
A ER/CEC 7 ,
pecialist Services Providers
ry, Middlesex HA0 3EL 4 504 O Fax O2O 89.08 6394 k. www.gm. mortage.co.uk

Page 9


Page 10

ricketers ond the coup tou in

Page 11
receiving the chornpion
 


Page 12
பல துறையில் பார் போற்றும் படைப்பாற்றல் மிக்கவரை உலகறிய உபகரிக்கும் உயரிந்து புத்திரர்காள்
ஜொலி விளையாட்டுக் கழக உத்தம்நல் வீரர்களே ! புலர்வெமக்குக் காணப்போய்ப் பொன்னுலகம் புக்கவரே !
துடுப்பாட்ட விளையாட்டின் சூரத் தலைவர்களே ! எடுப்பாக விளையாடி
எளிற்பரிசில் குவித்தீரே!
கூன் நிமிரக் கோல்பொருத
குகனே! தமிழேறே வான்புகழும் மானமிகும் மகனே திலீபா ! நாம்
தாயகத்தைக்
தளரா துழை தூய அடிச்சி தொடரட்டும்
ஜொலி ஸ்ரார் வின்
 
 
 
 
 
 
 

சிவனேந்திரன்
இவனே என வளர்த்த இளங்களிறே தியாகமிகு சிவனேந் திரனே திரமிகுந் செம்மல்களே !
அலையாகக் கண்ணிர் ஆறோட எமெக்கெல்லாம் 3606) u freoid 5 T'i நீரோ கிடைத்தீர்கள்?
உங்கள் கரங்களின்னை
உயிராகக் கொண்டிருந்த smáéérosáíáésfer
எரிபொருளின் உற்பத்தி?
உங்களைப் போல் உங்களுடன் ஒன்றாக நின்ற பல
சிங்க நிகர் காளைகளும் சேர்ந்தேக வந்ததுவோ?
காணவென்றே த்த உங்கள் +வட்டினிலே
தமிழினமே!
ளையாட்டுக் கழகம்

Page 13
I am happy to send this brief me Joly Stars Sports club (UK) and at the Hindu Night 2002.
Whether We are members of the aim that is the improvement anc it studies or Sports.
Whethe-We-elemenbereaft
وطالبهنساe f 8ρθείθ
At this juncture my mind goes ba was founded by the past stude Teachers and Students of J.H.C promoting sports and other acti say that the Club is still going st hampered by lack of sufficient fu
Jaffna Hinduites are proud of the in Sri Lanka and United Kingdon
Wherever We be if united We never be lowered either at home
I wish Jolly Stars Hindu Night 20
Capt. N. Somasuntharam. J.P
347 Kasthuriyar Road
Jafna
20-11-2002
 

ssage to the souvenir jointly by the the O.B.A., Jaffna Hindu College UK
OBA or Jolly Starsclub We have one I will being of the ALMA MATER be
ιe ΘΒΑ θέare θρομίe eleb We have
theA+=MAM bei
ack to 1947 in which Jolly Stars club 2nts by the paetetuelents and the
2. then, with the prime objective of vities in J.H.C.. I am really proud to rong and doing Well despite it being nds to implement its plans.
achievements of the club both here
n.
stand the Blue-and-White flag will : Or abroad.
02 all Success.

Page 14
SPRNG FK
SPRING BUREAC
Head 32 Spring Street, Padd
Te1 O2O 7723 8960
BRA 176 Earls Court Road, Ear
Te: O2O
Email adminG) springfx.c
 

GROUP LTD
J DE CHANGE LTD
Office 'ington, London W2 1JA
Faχ 020 7724 7712
NCH ls Court, London SM/59QQ 7835 O945
Om WWW. SpringfX.COm

Page 15
மைதானத்தில் இருந்து. ஜொலி ஸ்ரார் விளையாட்டுக் கழக யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரி
மாணவர்கள் ஆகியோரின் உறுதுை ந்துவின் விளையாட்டுத் துறையிை
குறிக்கோள் ஆகும்.
யாழ் எமது பழைய மாணவர் ச ஆண்டிலிருந்து இயங்கி வரும் வே6 கழகமும் எமது சங்கத்தின் விை வருடங்களாக மிளிரச் செய்து கொண்
எமது விளையாட்டு வீரர்கள் கடந்த நடைபெற்று வரும் விளையாட்டுநிக படைத்து வருவது யாவரும் அறிந்தே
எமது துடுப்பாட்ட குழுவினர் தமிழர் நடத்தி வரும் போட்டிகளில் 7 தடை சூடியதுடன் இது வரை நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் கலந்து கொண்டுள்ள ஒன்றியத்தினால் நடத்தப் பட்டு வரும் முதன்மை அடைந்திருக்கின்றோம். மேற்பட்டோருக்கான போட்டிகளிலும் பெருமைக்குறியதே.
2002 ம் ஆண்டு முதன் முறையா துடுப்பாட்ட போட்டிகளிலும், உதை சிறப்பித்து வருகிறார்கள்.
இன்றைய தாய் நாட்டு சூழலிலே கல்லூரி மாணவர்கள் போதிய நி திறமைகளை வெளிப்படுத்த மு வ்வேளையில் பழைய மாணவர்களாக வழங்கி எம் கல்லூரி சிறார்கள் தம வெள்ளை கொடி மேன்மேலும் உ கடமையாகும்.
10 வது வருடமாக நடைபெறும்
சேகரிக்கப்படும் நிதி, எமது பாடச உபகரணங்களை கொள்வளவு செய்c இருக்கின்றது. இந்நிதிக்கு பன அனைவரும் உங்கள் தாராளமான பா பெருமையை மேம்படுத்துவீர்கள் எ6

※牵* * --
ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், பழைய ண்யுடன் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. யாழ் இ ன மேம்படுத்துவதே இதன் முக்கிய
ங்கம் பிரித்தானியாவில் 1987 ம் ளையில் ஜொலி ஸ்ரார் விளையாட்டுக் )ளயாட்டுத்துறையை கடந்த 10 டிருக்கின்றது.
10 வருடங்களாக பிரித்தானியாவில் ழ்ச்சிகளில் முன்னணி வகித்து சாதனை தே!
பாடசாலைகள் விளையாட்டுச் சங்கம் வகள் சாம்பியன்களாக வெற்றி வாகை அனைத்துப் போட்டிகளிலும் இறுதி ரர்கள். மற்றும் பிரித்தானிய தமிழர் ம் போட்டிகளிலும் இரண்டு வருடங்கள்
எமது வீரர்கள் நாற்பது வயதுக்கு முதல் நிலையில் சாதனை படைப்பது
க எமது வீரர்கள் 16 வயதிற்குற்பட்ட 5 பந்தாட்டப் போட்டிகளிலும் கலந்து
விளையாட்டுத் திறமையுள்ள எமது தி உதவி இல்லாமையால் தமது டியாத நிலையில் இருக்கும் இ கிய நாம் அதற்கான பங்களிப்பை வாரி
து திறமைகளை வெளிப்படுத்தி நீல பர வழி வகுக்க வேண்டியது எமது
இன்றைய இந்து இரவு மூலமாக ாலைக்குத் தேவையான விளையாட்டு வதற்கு பயன்படுத்தப்பட
ழய மாணவர்கள் ஆகிய நீங்கள் வ்களிப்பினை நல்கி எமது கல்லூரியின்
ன்பதில் ஐயமில்லை
மா. ஜெயதேவன் விளையாட்டுக்குழு
47 ம் ஆண்டு யாழ்பாணத்தில்,

Page 16
with best Сот,
Hindu
/11. S. Thanesia Thanes ,ض .1s-s ا/
hOnc
ACCOUI
15 Otley Drive, Gant
Tel: 020851827
 
 
 

pliment. for
Nite
A Y-411. BA (Hons) ACCA
1*A 1411, BA (Hons)
3. ÖN CO
ntants
ES Hill, ESSex IG2 6SL
58/07956670025

Page 17
கொழும்பு வென்னவெத்
HOTEL
LONDON
தரமான தங்குமிடம் வசதிக
குளிரூட்டப்பட்ட அறைகள்
24 மணி நேர தொலைக்கா
விமான நிலைய போக்கு வ பயணங்களுக்கான வாகன
விமான மூலம் யாழ்நகர் செ ஏற்பாடுகள்
மற்றும் இலங்கையில் ஏற் அனைத்துக்கும்
HOTEL RICO 27-29, 40TH | Colombo Telephone: 0094.15 Fax:009
London as தொடர்புக Telephone: 020880
 

ைேத கடற்கரை குழலில்
RCO
| PTE LTD
5ள் - குறைந்த கட்டணத்தில்
F- தகுந்த பாதுகாப்பு வசதிகள்
ட்சி - தொலைபேசி வசதிகள்
ரத்து முதல் உள்ளூர்ப் வசதிகள்.
Fவதற்கான் உடன் பிரத்தியேக
படும் அவசர தேவைகள்
DH (LONDON PTE LTD) ane, WK/ella Watha | 6. Sri Lanka -86585, O0941 555549 47451 2344
ளுக்கும் பதிவுகளுக்கும் 15408,07956 369 135

Page 18
6T1
கல்லூரிப் பழைய
பலர் விடுதலைப் போராட்டத்தில் இனத்திற்காகவும் தன் இன்னுயிர்களைத் தியாகம்
மற்றும் உயிர்நீத் ஆசிரியர்கள் மற்றுப்
அண்மையில் உ கல்லூரி உதைபந்தாட்ட அமரர் கந்தையா பத் மற்றும் 1972 உதை பந்து காப்பாளராகிய அமரர்நடே ó/1262/ eg
Our Special Guests
Sponsors
Mr. K. Seveal
Mr.A.Nagendra Mr. M. Jeyadevan
Mr. M. Sritharan
Mr. K. Sivakumaran
Alpha Telecom
 
 
 

து
ப மாணவர்கள்
ம் வீரமரணம் அடைந்துள்ளனர்
நாட்டிற்காகவும் செய்த இந்த உத்தமர்களுக்கும் த மாணவர்கள்,
யிர்நீத்த எமது க் குழு தலைவர் (1972) த்மநாபன் வசந்தன் நபந்தாட்டக் குழு சபிள்ளை சிறீகரன் அவர்கட்கும்
அஞ்சவி
3:
Advertisers in the Brochure
Foundation
Heeni& Co
് GM Mortage Service Ltd.
*
Spring FX Group Ltd. Hotel Ricoh
Sunrise Radio All the Players

Page 19
talk to the uorld from only?
Direct link to Sri Lanka Free 4 digit dialing access to our network from a BT landline CL (Call Line identity) No need to enter a PN Customer Care, 7 days a week Last number redia
Sri Lanka 24p Australia 5p Canada 5p india 30p UK 4p USA 5p Mauritius 30p Malaysia 8p Singapore 8p
Western Europe from 2p
 
 
 

alpha
R E P A O
www.alphadni.com

Page 20
YY LLLL LL LL LS S L LLLL LLS S LLLLL LL LLLS S SLLL L L L L0S LLS LLLS Y L L L LLLS L L L L L L L
AAA Movies International - 46–1st Floor - K.K.Salai - Saligramam - Chennai – 93 Tel: 044-3767349/ Fax: 044-3767349 - Email: aaamoviesinti@hotmail.com
 
 

AAAMoviesnternationalt.
ĤLITÍslůLĮ ·s.r.obĩaeus Bil III GŁfillosufiji·LIJĖGŲ IĘ
பூரீ சங்கர்