கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: பரிசுத் தினம் 1997

Page 1
பரிசுத்தினம் அதிபர் அர்
பிரதம விருந்தினர் : திரு. சு. இரத்தினரா
கல்விப்பணிப்பாளர், αυα φύρνα συστώ, ωμου μυώ = Ι.
திருமதி யோகேஸ்வ
PRNC
Mrs.
 

. 1997
சா அவர்கள்
ரி இரத்தினராசா அவர்கள்
PRIZE DAY - 1997
PAL'S REPORT
CHIEF GUESTS
MR. S. RATNARAJAH Esqr
Director of Education Jaffna, Zone - 1
YOGESWARY RATNARAJAH
யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரி யாழ்ப்பாணம்
1997-11-12

Page 2
பரிசுத் தினம் - 199
2 - 1 1 - 1997
தேவாரம் :
கல்லு
வரவேற்புரை :
முதுநிை
அறிக்கை :
அதிபர்
பரிசுத்தின உரை :
பிரதம
பரிசில் வழங்கல்
திருமதி
நன்றியுரை :
திரு.
கல்லூரிக்கீதம்

f LONTGOTT Gniñ assiT
ன் சோ. செந்தூரன்
ல மாணவ முதல்வன்.
விருந்தினர்
தி யோகேஸ்வரி இரத்தினராசா
ஐ. தங்கேஸ்வரன்
பழைய மாணவர் சங்கம்,

Page 3
கல்லூரி அதிபரின் அற
அன்பும் பண்பும் மிக்க யாழ் வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர் திரு திருமதி யோகேஸ்வரி இரத்தினராசா அ மதிப்பிற்குரிய ஆசிரியர்களே! மாணவச் செல்வங்களே! பழைய மாணவர்களே! பெற்றோர்களே !
நலன் விரும்பிகளே!
உங்கள் அனைவருக்கும் நல்வரவு கூறுகி
பழமையும் பெருமையும் மிக்க எமது கல்லூரியின் இன்றைய பரிசுத் தினத் திற்கு பிரதம அதிதியாக யாழ். வல யம் ஒன்றின் கல்விப் பணிப்பாளரான திரு. சு. இரத்தினராசா அவர்களையும் அவர் தம் பாரியார் திருமதி யோகேஸ் வரி இர த் தி னராசா அவர்களையும் அழைக்கக் கிடைத்தமை குறித்து மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம்.
திரு. சு இரத்தினராசா அவர்கள் கலைப் பட்டதாரியாகவும், ti பின் கல்வி டிப்ளோமாச் சான்றிதழ் பெற்றவராகவும் பூரீலங்கா கல்வி நிர் வாக சேவையில் போட்டிப் பரீட்சை மூலம் தெரிவுசெய்யப்பட்ட
 

நிக்கை
சு. இரத்தினராசா அவர்களே! அவர்களே!
ன்றோம்.
சேவையாளராகவும் விளங்குகின்றார். எமது கல்லூரியின் பெற்றோராகவும் பிரதிநிதித்துவப்படுகின்றார்.
நல்ல கல்வியாளராகவும், காட்சிக்கு எளியனாகவும், கடுஞ்சொல் பேசாதவ ராகவும், உடனுக்குடன் பிரச்சினை களை விடுவிக்கும் ஆற்றல் மிக்கவராக வும், எல்லோருக்கும் உதவிபுரியும் நல்ல எண்ணங் கொண்டவராகவும் காலத் தின் தேவை க ரு தி செயற்படுவதில் வல்லவராகவும், துணிச்சல் மிக்கவராக வும் மாணவர்களின் ப ரீ ட் சை க ள் பொதுப் பரீட்சைகளை யாழ்ப்பாணத் தி லே யே ந டா த் தி, அதனா ல் பலபேரது போக்குவரத்துப் பிரச்சினை

Page 4
கள் தீர்வதுடன் தொழில் வாண்மை விருத்தி ஏற்பட வழிகாட்டியாகவும் விளங்குகின்றார். அவரை நாம் கல்விப் பணிப்பாளராகப் பெற்றமை எமது அதிர்ஷ்டமே. அவரை வாழ்த்தி வர வேற்கின்றோம்.
திருமதி யோகேஸ்வரி இரத்தின ராசா அவர்கள் ஒர் ஆசிரியை. கல்விப் பணியோடு வீட்டுப்பணியையும் திறம்பட நடாத்தித் தலைவனுக்கு ஒத்துழைப்பு நல்கி வாழ்வில் உயர்ச்சியடையத் துணை யாக வாழ்ந்துவருகின்றார். அவர்களும் இவ்விழாவிற்கு வருகை தந்ததையிட்டு மகிழ்ச்சியடைகின்றோம்.
பரீட்சைப் பெறுபேறுகள்
க9 பொ.த (சா/த) டிசம்பர் - 1995
ஆறும் அதற்கும் மேற்பட்ட பாடங்
களிலும் அதி விசேட சித்திபெற்றோர் - 40 க. பொ. த, (உ/த) கற்கத் தகுதி பெற்றோர்
விஞ்ஞானம் - 17:1
கலை, வர்த்தகம் an 10 எட்டுப் பாடங்களிலும் அதிவிசேட சித்தி பெற்றோர் - 02 ஏழு பாடங்களில் அதிவிசேட சித்திபெற்றோர் - 04 ஆறு பாடங்களில் அதிவிசேட சித்திபெற்றோர் - 34 பெறப்பட்ட மொத்த அதிவிசேட சித்திகள் = 621
செல்வன் கிருஷ்ணபிள்ளை குருபரன் செல்வன் லோகநாதன் பூரீராகவன் ஆகியோர் எட்டுப் பாடங்களிலும் அதி விசேட சித்திபெற்றனர்.
க. பொ.த (உ/த) ஆகஸ்ட் - 1995
பல்கலைக் கழகம் செல்லத்
தகுதி பெற்றோர் 218 --سے பெளதிக விஞ்ஞானம் 100 سے உயிரியல் விஞ்ஞானம் • 79
2

வர்த்தகம் Kaas 30 ୫ ତଥ୍ୟ) ତତ୍ତ୍ୟ) are O
பின்வருவோர் நான்கு பாடங்களி லும் அதிவிசேட சித் திபெற்றனர்
செல்வன் வில் பிரட் யூட்டெனிஸ் செல்வன் புவனேந்திரன் செந் தில் ரூபன் செல்வன் தனபாலசிங்கம் கமலே சன் செல்வன் அம்பி கைதாசன் அரவிந்தன் செல்வன் வைத்திலிங்கம் குமாரதாசன் செல்வன் விவேகானந்தன் சஞ்ஜீபன் செல்வன் தர்மராஜன் வினோதன் செல்வன் தனபாலசிங்கம் சிவருபன் செல்வன் அரியநாயகம் பூரீராம் செல்வன் யோகசிங்கம் ருத்ரா
க. பொ.த. (சா/த) டிசம்பர் 996 ஆறும் அதற்கும் மேற்பட்ட utilisi களிலும்
அதிவிசேட சித்திபெற்றோர் - 32 க.பொ. த (உத) கற்கும் தகுதி பெற்றோர்
Ꭶ6Ꮱ ᎧbᎧ -07 صس
எட்டுப் பாடங்களிலும்
அதிவிசேட ஒத்திபெற்றோர் - 03
ஏழு பாடங்களில்
அதிவிசேட சித்திபெற்றோர் - 14
பாடங்களில்
அதிவிசேட சித்திபெற்றோர் - 15
பெறப்பட்ட மொத்த
அதிவிசேட சித்திகள் - 4:21 ܐܠ செல்வன் அருளையா இளங்குமரன் டுசல்வன் நாகராஜT எழில்வண்ணன் செல்வன் முத்துலிங்கம் ஞான ரூபன் ஆகியோர் எ ட் டு ப் பாடங்களிலும் அதிவிசேட சித்தி பெற்றனர்.
996 سالة16i طفي ( تقريع) ، تقي .11 م) . تم பல்கலைக்கழகம் செல்லத்
தகுதி பெற்றோர் -113 س பெளதிக விஞ்ஞானம் - 54 உயிரியல் விஞ்ஞானம் - 34 வர்த்தகம் asssasanaee 16
565) ga இ O9

Page 5
இளைப்பாறுதல் திரு. அ. பஞ்சலிங்கம் (அதிபர்)
6TLDg கல்லூரியின் அதிபராக ஏறக்குறைய 05 வருடங்கள் சிறப்புறப் பணியாற்றிய திரு. அ. பஞ்சலிங்கம் அவர்கள் 1996 ஜனவரி 8 முதல் ஒய்வு பெற்றார்கள். இவர் தமது பதவிக் காலத்தில் ஆற்றிய பணிகளுள் கல்லூரி யின் பெளதிகச் சூழலைக் கற்றல்-கற் பித்தலுக்கான கவினுறு நிலை க் கு ச் கொண்டு வந்தமை நூலகங்களை விள் தரித்தமை, விளையாட்டு மைதானத்தை விஸ்தரித்தமை, மாணவர் ஆசிரியர் ஆகியோரின் தேவையை இனங்கண்டு பணியாற்றியமை, கலைத் துறைக்குப் புத்துயிரூட்டியமை, பெற்றோருடன் சமூக உறவினை ஏற்படுத்தியமை, கூடுத லான மாணவர்கள் பல்கலைக்கழகம் செல்ல வழிவகுத்தமை ஆகியவை குறிப் பிடத்தக்கவையாகும்.
திரு. அ. நகரத்தினம்
(alu egy SLI i.)
இக்கல்லூரியில் 16 வருடங்கள் தமிழ்ப் பாட ஆசிரியராகவும், Als TIL இணைப்பாளராகவும். பகுதித் தலைவ ராகவும், உப அதிபராகவும் கடமை யாற்றிய திரு. அ. நா க ரத் தி ன ம் அவர்கள் 39.09.1995 முதல் ஒய்வு பெற்றார். இவருடைய சேவைக்காலத் தில் கல்லூரியில் தமிழ்மொழிப்பாட வளர்ச்சிக்குப் பல வழிகளிலும் பெரும் பங்காற்றினார்.
செல்வி த செல்லத்துரை
(பாட இணைப்பாளர், கர்நாடகசங்கீதம்)
இக்கல்லூரியில் 19 வருடங்களுக்கு மேலாகக் கர்நாடக சங்கீத ஆசிரியராக ଈ| lf), l_ fl l- இணைப்பாளராகவும் கடமையாற்றிய செல்வி த செல்லத் துரை அவர்கள் 29, 10.93 முதல் ஒய்வு பெற்றார்.
இவருடைய சேவைக் காலத்தில் கல்லூரியில் கீழைத்தேச வாத்தியக்

குழு ஒன்றினை அமைப்பதற்கு பங் காற்ாற்றினார் என்பது குறிப்பிடத் தக்கது.
திரு. தி. சிறீவிசாகராசா
(விளையாட்டுப் பொறுப்பாசிரியர்)
இக்கல்லூரியில் 20 வருடங்களுக்கு மேலாக ஆங்கில மொழி, உடற்கல்வி ஆகிய பாடங்களுக்கான ஆசிரியராக வும், 05 வருடங்கள் விளையாட்டுப் பொறுப்பாசிரியராகவும், மெய்வல்லு நர் அணிப் பயிற்றுநராகவும்: நாகலிங் கம் இல்லப் பொறுப்பாசிரியராகவும் சேவையாற்றி 01.04, 96 முதல் ஒய்வு பெற்றார். ஆசிரியர் குழாத்தில் நகைச் சுவை ததும்பக் கருத்துக்களை யிடுபவரான இவர் எமது கல்லூரியில் மாணவப் பருவத்தில் உயரம் பாய்தல், தடியூன்றிப் பாய்தல் ஆகியவற்றில் 1956 இல் நிலை நாட்டிய சாதனைகள் இதுவரை முறியடிக்கப்படாதிருப்பதும்" 1991ஆம் ஆண்டில் லீவு எதுவும் எடுக் காது கடமையாற்றியமைக்காக யாழ். கல்வித் திணைக்களத்தால் நல்லாசிரியர் விருது’ வழங்கிக் கெளரவிக்கப்பட்டா ரென்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
திரு. பொ வில்வராஜா
(பாட இணைப்பாளர், வர்த்தகம்)
இக்கல்லூரியில் 24 வருடங்களுக்கு மேலாக வர்த்தக பாட ஆசிரியராக வும், பாட இணைப்பாளராகவும் கட மையாற்றிய திரு, பொ, வில்வராஜா அவர்கள் 16, 12, 96 முதல் ஒய்வு பெற் றார். இவரது சேவைக் காலத்தில் சேவைக் கழகப் பொறுப்பாசிரியராகவும், வணிக மாணவர் ஒன்றியப் பொறுப்பா சிரியராகவும், கல் இாரிக் கூட்டுறவுச் சிக்க னக் கடனுதவிச் சங்கப் பொருளாளரா கவும், நூலக ஆலோசகர்களுள் ஒருவரா கவும், ஆசிரியர் கழகத் தலைவராகவும், பொருளாளராகவும் மேலதிகப் பணியாற் றினார்.
3

Page 6
திரு. ச. சி. இரத்தினசபாபதி (ஆங்கில ஆசிரியர்)
இக்கல்லூரியில் 17 வருடங்களுக்கு மேலாக ஆங்கில ஆசிரியராகக் கடமை யாற்றிய திரு. ச. சி. இரத்தினசபாபதி அவர்கள் 15.12.96 முதல் ஒய்வுபெற் றார். இவர் ஆங்கில மொழிப் பாட வளர்ச்சிக்கு உதவியதுடன் சிறிதுகாலம் கல்லூரித் துடுப்பாட்டக் குழு வின் பயிற்றுநராகவும், துடுப்பாட்டக் குழு வின் பொறுப்பாசிரியராகவும், பூப்பந் தஈட்டக் கழகப் பொறுப்பாசிரியராக வும், பொலிஸ் படை பயில் குழு வீன் உதவிப் பொறுப்பாளராகவும் விளங்கி னTர்,
திரு. ஜெ. மனோரஞ்சன்
(பாட இணைப்பாளர் = ஆங்கிலம்)
இக்கல்லூரியில் 10 வருடங்களுக்கு மேலாக ஆங்கில பாட ஆசிரியராகவும், பாட இணைப்பாளராகவும் பணியாற் றிய திரு. ஜெ. மனோரஞ்சன் அவர்கள் 16.12.96 முதல் சேவையிலிருந்து ஒய்வு பெற்றார். இவர் தனது சேவைக்காலத் தல எந்நேரமும் வெண்மை உடையில் காட்சியளித்த மை குறிப்பிடத்தக்கது. சிறிது காலம் எமது கல்லுரியின் 15 வயது 17 வயதுப் பிரிவுத் துடுப்பாட்ட அணி யின் பயிற்றுநராகவும், பொறுப்பாசிரிய ராகவும் அரும்பணியாற்றினார்.
திரு. சு. சண்முகராசா (பகுதித் தலைவர்)
இக்கல்லூரியில் 20 வருடங்கள் சமூகக்கல்வி, புவியியல் ஆகிய பாடங் களின் ஆசிரியராகவும், 05 வருடங்கள் பகுதித் தலைவராகவும் சேவையாற்றி 23.12.96 முதல் ஒய்வுபெற்றார். இவர் இலவச பாடநூல் விநியோகப் பொறுப் பாசிரியராகவும், சென்ஜோண் முதலுத விப் படையணியின் பொறுப்பாசிரிய ராகவும், காசிப்பிள்ளை இல்லப் பொறுப் பாசிரியராகவும் மேலதிகப் பணியாற் றினார்.
آسمجھے
ళ

திரு. த. ச. கதிர்காமநாதன் ஆங்கில ஆசிரியர்)
இக் கல்லூரியில் 03 வருடங்கள் ஆங்கில மொழி, ஆங்கில இலக்கியம் ஆகிய பாடங்களின் ஆசியராகக் கட மையாற்றி 9, 12.96 முதல் சேவையி விருந்து ஓய்வுபெற்றார்.
திரு. த. திருநந்தகுமார் ஆங்கில ஆசிரியர்)
இக்கல்லூரியில் 02 வருடங்களுக்கு மலாக ஆங்கிலமொழி, ஆங்கில இலக் யம் ஆகிய பாடங்களுக்கான ஆசிரிய ாகக் கடமையாற்றி 06.01.96 முதல் சவையிலிருந்து இளைப்பாறினார். இவர் தமது சேவைக்காலத்தில் மேற் த்திய வாத்தியக் குழு வின் பொறுப் ாசிரியர்களுள் ஒருவருமாக விளங்கி Titř.
இவர்கள் அனைவரினதும் ஒப்வு கால வாழ்க்கை சீரும் சிறப்பும் பெற்று வர்கள் நீடுழிவாழ வாழ்தது கின்றோம்.
нио Јајз, сиit : திரு. செ. திருநாவுக்கரசு
பாட இணைப்பாளர் விஞ்ஞானம்)
இக்கல்லூரியில் 16 வருடங்களுக்கு HD等、丁ā இடைநிலை வகுப்புக்களின் விஞ்ஞான ஆசிரியராகவும், பாடஇணைப் ாளராகவும், அரும்பணியாற்றி 1993 செப்ரெம்பரில் இறைவனடி சேர்ந்தார் 1ள். அவருடைய திடீர் மறைவு எமக்குப் பரிழப்பாகும். இவர் ஆசிரியர். மாண பர் அனைவரினதும் அன்பைப் பெற்று விளங்கினார். அவருடைய குடும்பத் தினருக்கு எ மது ஆழ்ந்த அனுதா பங்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கின் றாம்.
பிரதி அதிபராக திரு. பொ. மகேஸ் ரன் கல்வித் திணைக்களத்தினால் 3-05- 1995 நியமிக்கப்பட்டார். இவரின் சவையைக் கல்லூரி மகிழ்வுடன் வர வற்கின்றது.

Page 7
பதில் அதிபரீ
கல்வித் திணைக்களத்தின் கடிதப் படி திரு. இ. மகேந்திரன், திரு. தா. அரு ளானந்தம், திரு. பொ. மகேஸ்வரன் ஆகியோர் சிறிதுகாலம் பதில் அதிபர் : ளாகக் கடமையாற்றினர்.
இடமாற்ற மீ
திரு. ப. சுப்பிரமணியம் கடந்த 05 வரு டங்களுக்கு மேலாக க. பொ. த . (உத வகுப்புக்களுக்கு அளவையியலும், விஞ் ஞான முறையும் பாடத்தினைக் கற் பிக் கும் ஆசிரியராக வாரத்தில் இரு நாட் ஆள் எமது கல்லுரியில் பணியாற்றி னார்கள். இவ்வருட ஆரம்பத்திலிருந்து மீண்டும் முழுநேர ஆசிரியராக மாணிப் பாய் இந்துக்கல் இாரிக்கு மாற்றம் பெற் றுச் சென்றார்.
ஒரு தி. சிவபோகலிங்கம் கடந்த 06 வருடங்களுக்கு மேலாக க. பொ. த. (உத) வகுப்புக்சளுக்கு இரசாயனவியல் பாடத்தைக் கற் பிக் கும் ஆசிரியராகக் கடமையாற்றி கடந்த செப்ரெம்பர் முதல் சுழிபுரம் விக்டோரியாக் கல்லூரிக்கு மாற் றம் பெற்றுச் சென்றார்.
திரு. சி. சந்திரமோகன் கடந்த 03 வருடங்களாக க. பொ. த. (உத) வகுப் புக்களுக்கு பொருளியற் பாடத்தையும், க, பொ.த (சா/த) வகுப்புக்களுக்கு வர்த் தக பாடத்தையும் கற்பித்து வந்தார். கடந்த 1995 நவம்பர் முதல் பம்பலப் பிட்டி இந்துக் கல்லூரிக்கு மாற்றலாகிச் சென்றார்.
திரு. இ, ஈஸ்வரதாசன் கடந்த பல வருடங்களாக க. பொ. த. (உத) வகுப் புக்களுக்கு விலங்கியல்பாட ஆசிரியராகக் கடமையாற்றி கடந்த புலம்பெயர்வின் பின்னர் மாற்றலாகிச் சென்றார்.
இவர்கள் சென்ற இடமெல்லாம் வெற்றிபெற வாழ்த்துவதோடு, இவர்கள் அனைவருக்கும் எமது பாராட்டுக்களும், அவர்கள் ஆற்றிய சேவைகளுக்கு நன்றி களையும் தெரிவித்துக்கொள்ளுகின்றோம்,

புலம்பெயர்வும், தற்காலிக இடமாற்றமும்
கடந்த புலம்பெயர்வுக்கு (1995) எமது ஆசிரியர் குழாத்தில் கடமையாற் றிய திருவாளர்கள் வ. சிறீஸ்கந்தராசா, செ. நித்தியானந்தம், ஐ, பாஸ்கரன், ந. சிவஞான சுந்தரம்பிள்ளை, ச.வே. பஞ் சாட்சரம், ச. இரமணிகரன், க. தவமணி தாசன், இ. பூரீகாந்தா, இ. சுந்தரலிங் கம், கு, கெங்காதரன், சி. சனபதிப் பிள்ளை, த. சிவகுமாரன், ம. கஜேந்திரன் வ, யோ க த ஈ ச ன், து. சிவசோதி, பொ. செ. திருநாவுக்கரசு, பொ. பூரீகந்து ராஜா ஆகியோர் புலம்பெயர்வு காரண மாக மீண்டும் எமது கல்லூரிக்கு வருகை தரவில்லை. அவர்கள் அனைவரும் மீண் டும் வந்து எமது ஆசிரியர் குழாத்திற் சேர்ந்து கல்விப் பணியாற்றுவார்கள் என எதிர்பார்க்கின்றோம்.
புதிதாகச் சேர்ந்தவர் கன்
திரு. அ. சிறிக்குமாரன் அவர்கள் அதிபராக 21.07.97 தொடக்கம் கல் லூரியின் நிர்வாகத்தைப் பொறுப்பேற் றுள்ளார்கள். திருவாளர்கள் கே. வி.குரு நாதன், பா.ஜெயரட்ணராஜா, சு. மகேஸ் வரன், சி. இரகுபதி, க, சிவபுத்திரன், த. தர்மராஜா ஆகியோர் எம்முடன் இணைந்து பணிபுரிகின்றனர்.
இவர் தம் பணி இங்கும் சிறந்து விளங்க வாழ்த்தி வரவேற்கின்றோம்.
மீண்டும் சேர்ந்தவர்கள்
திருவாளர்கள் க. விக்னேஸ்வரன், ம, சிறீதரன். நா. சுந்தரலிங்கம் ஆஇ யோர் மீண்டும் எம் ஆசிரியர் குழாத்தில் இணைந்துள்ளனர். இவர்களை மீண்டும் ஆசிரியர் குழாத்தில் வரவேற்பதில் பெரு மகிழ்ச்சியடைகின்றோம்,
தற்காலிக இணைப்புப் பெற்றவர்கள்
திருவாளர்கள் கே. கே. வாசவன் சி. சண்முகராசா செ. கோகுலானந்தன்
5

Page 8
ஆகியோர் எம் ஆசிரியர் குழ1 ல் தற் காலிகமாக இணைந்துள்ளனர் இவர்கள் நிரந்தர இடமாற்றம் பெற்று எம் ஆசிரிய குழாத்தில் இணைய வே ண் டு மென வாழ்த்துகின்றோம்.
பரீட்சை சித்தி
திருவாளர்கள் தெ ஜெயபாலன், வ. தவகுலசிங்கம், ம இக்னேசியஸ், பா. ஜெயரட்ணராஜா, கி, ச ன் முக
ராஜா, சொ. சோதிலிங்கம், கு. மோகன் ஆகியோர் பட்டப்பின் கல்வி டிப்ளோமா பரீட்சையிலும், தி ரு வ ரீ ள ர் க ள் சி. கிருஷ்ணகுமார், சி. தயாபரன் ஆகி யோர் கலைமாணிப் பரீட்சையிலும், திருவாளர்கள் ச. தயாளன், சி. தயா பரன் ஆகியோர் ஆசிரியர் ப யி ற் சி (தொலைக்கல்வி) இறுதிப் பரீட்சையிலும் சித்தியடைந்துள்ளார்கள். இவர்களுக்கு எம் பாராட்டுக்கள்
பகுதிநேர ஆசிரியர்கள்
திருவாளர்கள் ஜெ. மனோரஞ்சன், எஸ். இராமநாதன் ஆகியோர் ஆங்கில பாடப் பகுதிநேர ஆசிரியர்களாக எம் முடன் இணைந்துள்ளனர். இளைப்பாறிய சங்கீத ஆசிரியை செல்வி ரி. செல்லத்துரை அவர்களது சேவைக்கு எமது நன்றிகள்.
துணை ஆளணியினர்
திரு. சி. சுப்பிரமணியம் அவர்கள் கடந்த 10 வருடங்களாக அலுவலக ஊழியராகக் கடமையாற்றி இளைப்பாறி டன் வளார். தமது கடமைக்கு மேலதிக மாக அலுவலகத் தட்டச்சு வேலைகளை யும் பொறுப்பேற்றுக் கடமை உணர்ச்சி மிக்க ஊழியராகக் கடமையாற்றியதுடன் எவ்வளவு வேலைப்பளு இருந்தபோதிலும் தனது புன்னகையினால் அனைவரையும் இன் முகங்காட்டி ம ன ங் கோ ண | து கடமையாற்றினார். இவருடைய சேவை ஒய்வுக்காலம் சீரும் சிறப்பும் பெற்றுச் சிறப்பாக அமைய வாழ்த்துகின்றோம்.
திரு. சி தில்லைநாதன் (விடுதிச்சமை பற்காரர்) ஒரு சில வருடங்கள் எம்முடன்

பணியாற்றி புலம்பெயர்வின் போது இயற் கையெய்தினார். அன்னாரின் குடும்பத் தினருக்கு எ மது ஆழ்ந்த அனுதா பங் களைத் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.
எழுதுநர் திரு கு. இரத்தினராஜா அவர்கள் சண்டிலிப்பாய் கோட்டக் கல்வி அலுவலகத்திற்கு மாற்றலாகிச் சென்றுள் ளார். இவரது சேவையையும் பாராட்டு: தோடு புதிய இடத்தில் வெற்றி பெற வாழ்த்துகின்றோம்.
திருவாளர் பெ. அ. அருளானந்தம் (ஆய்வு கூட ஊழியர்), கி. தயானந்தன் பாடசாலை ஊழியர்) ஆகியோர் புலம் பெயர் வின் பின் மீண்டும் எமது கல்லு ரிக்கு வருகை தந்து பணியாற்றுவார்கள் என எதிர்பார்க்கின்றோம்.
திருவாளர் க. நவரத்தினம் த. இந் திரன் ஆகியோர் எழுது வினைஞர்களாக எமது கல்லுரியில் இணைந்துள்ளனர். திரு க. நவரத்தினம் ஒரு சில மாதங்களில் சாவகச்சேரிக்கு மாற்றம் பெற்றுச் சென்
திரு. 8. யோகேந்திரன் டாட சாலைக் காவலாளியாக நியமனம் பெற்று வத்துள்ளார்.
புலமைப்பரிசில் நிதியம்
அதிபர்
(ិនត្រូវកំ திரு. க. பூபாலசிங்கம்
இந் நிதியத்தில் தற்பொழுது ரூபா 485, 000 நிரந்தர வைப்பாக உண்டு. இதில் இருந்து பெறப்படும் வட்டி மூலம் பொருளாதார வசதி குறைந்த மாணவர் களுக்கு மாதாந்தம் நிதியுதவி வழங்கப் படுகிறது. ரூபா 15,000 ஐச் செலுத்தி இக் கைங்கரியத்தில் மேலும் பல தியாக சிந்தனையாளர்கள் உதவ வேண்டுமென விரும்புகின்றோம்.

Page 9
பரிசு நிதியம் தலைவர் அதிபர்
செயலரும் பொருளரும்: -
திரு. சே. சிவசுப்பிரமணியசர்மா
கல்லூரியில் வருடாந்தம் நடாத்தம் படும் பரிசுத் தினத்துக்கு பரிசில் வழங்கு வதற்கான நிதியினை முதலீட்டின் மூலம் பெறுவதற்காக 1993 ஆம் ஆண் டி ல் உருவாக்கப்பட்ட இந்நிதியம் ஒரு இலட் சம் ரூபாவுக்கு மேற்பட்ட தொகையினை முதலீடாகக் கொண்ட நிதியமாக வளர்ந் துள்ளதுடன் இன்றைய பரிசுத்தினத்துக் கான பரி சி ல் களு ம் இந்நிதியத்தால் கிடைத்த வட்டிப் பணத்திலிருந்து வழங் கப்படுவதும் ஈண்டு குறிப்பிடத்தக்கது.
, இந்து இளைஞர் கழகம்
பொறுப்பாசிரியர் திரு. த. தங்கவேல்" தலைவர் செல்வன் இ. வைத்திலிங்கம் செயலர் செல்வன் எஸ் , சிவபாலன்
பொருளர் செல்வன் சோ. செந்தூரன் செல்வன் ச. நாதசொரூபன்
இக்கழகம் தினந்தோறும் நடைபெ றும் காலைப் பிரார்த்தனை ஒழுங்குகளை நெறியாள்கை செய்து வருகின்றது. குரு பூசைத்தினங்கள் மற்றும் விசேட சைவ சமய தினங்கள் உரிய முறையில் கொண் டாடப்பட்டு வருகின்றன. சிவராத்திரி தினத்தில் விசே ட பூசை வழிபாடுகள் நடத்தப்பட்டதுடன் மாணவர்களுக்கு சிவதீட்சை வழங்கப்பட்டது. வ ழ  ைம போல் பூரீ ஞானவைரவப் பெருமானின் சங்காபிஷேகம் கல்லுரிப் பழைய மான வர் சங்கம் பாடசாலை அபிவிருத்திச் சங்கம் ஆகியவற்றின் ஆதரவுடன் சிறப் பாக நடைபெற்றது.
நவராத்திரி காலத்தை யொ ட் டி நாவன்மைப் போட்டிகள் மூன்று பிரிவாக நடாத்தப்பட்டு முதலாம் இடம் பெறும் மாணவர்களுக்கு பழைய மாணவர் சங் கத்தால் அன்பளிப்புச் செய்யப்பட்ட தங் கப்பதக்கங்கள் சூட்டப்பட்டன. விஜய

தசமி விழாவும், வெகு விமரிசையாகத் கொண்டாடப்பட்டது.
சுவாமி விவேகானந்தர் எமது கல்
லூரிக்கு விஜயம் செய்த நூற்றாண்டு
விழாவை எமது கழகம் சி ந ப் பா க க்
கொண்டாடியது அன்றை தினம் சிறப் புச் சொற்பொழிவுகளும் இசை நிகழ்ச் சிகளும் நடைபெற்றன. மேலும் சுவாமி விவேகானந்தர் முத்திரை வெளியீட்டு விழாவை தபால் திணைக்கள ஆதரவு டன் நடாத்தினோம். அத்துடன் பருத் தித்துறை பூரீசாரதா சேவா ச்சிரமம் அனு: சரணையுடன் புத்தகக் கண்காட்சியை யும் நடாத்தி மாணவர்களுக்கும் இந்து சமுகத்திற்கும் பயன்தரு விடயங் ளை
வழங்கினோம்.
நாட்டின் அசாதாரண சூழ்நி ை காரணமாக 96 காலப் பகுதியில் எம
சங்கம் வழமையான செயற்பாடுக வலுவிழந்த நிலையிலிருந்தது. எனி, புலம் பெயர்ந்து, மீண்டும் கல்லூரிக்கு வந்து, இயல், இசை, நாடகம் ஆகிய துறைகளில் மாணவர்களைப் போட்டிக் குத் தயார் நிலைப்படுத்திப் போட்டிது ளில் கலந்து கொண்டதுடன், குறிப்பிடத் தக்களவு இடங்களையும் பெற்றுக்கொண் டோம். 1997ஆம் ஆண்டுக்கான செயற் பாடுகள், 6) υσβ)ύυτά ή αυή ι
திரு. பொ. ஞான தேசிகன் தலைவர்
@gស៊ូលទៅ, (ព្រៃ មិនាមព្វសិ 64tugust
செல்வன் தி. திருக்குமரன் பொருளர் :
செல்வன் கா. ஆதவன் ஆகியோர் தெரிவுசெய்யப்பட்டு சங்கத் தின் வழமையான செ யற் பா டு கள் இடம்பெற்று வருகின்றன. தமிழ்மொழித் தினப் போட்டிகளில் கலந்துகிொண்ட எமது மாணவர்கள் கோட்டமட்டத்தில் பத்து - 1ஆம் இடங்களையும், மூன்று 8ஆம் இடங்களையும், ஒரு - 3ஆம் இடத் தையும் பெற்றதுடன், மாகாணமட்டப்
pso
۶ی

Page 10
போட்டிகளில் கலந்துகொண்ட மாண په كر வர்களில் செல்வன். கி. குருபரன் பிரிவு-5 கவிதை ஆக்கத்தில் 2ஆம் இடத்தையும், செல்வன்கள் தி, திருக்குமரன், க. சுஜி வன், கி. குருபரன் ஆகியோர் பிரிவு - 5 விவாதத்திறன் போட்டியில் 2ஆம் இடத் தையும், செல்வன் கு. செந்தூரன் கட் ஒரை ஆக்கத்தில் 2ம் இடத்தையும் பெற் பெற்றுக் கொண்ட
இவ்வருடம் தமிழ் மொழித்தினம் (29.09-1997) சிறப்பாகக் கொண்டா டப்பட்டது. இவ்விழாவிற்கு முதன்மை விருந்தினராக திரு. க. சொக்கலிங்கம் (சொக்கன்) அவர்கள் வருகைதந்து சிறப் பித்தார். சங்க செயற்பாடுகள் தொடர்ந்தும் நடைபெற்று வருகின்றன.
1 English Union
Teacher in Charge
Mr. K. V. Gurunathan President i Mas. M. Anomilan Secretary . Mas, E. Viththagan Treasurer . Mas. M Gnanarupan Editor Mas, A. Elankumaram ഗଈ
We at this institution have always stressed the importance of English and have tried our best to maintain a high standard of the language. The Bnglish Union did their best in organising competitions and conducting them from year six to year thirteen in Hand Writing, Spelling, Reading Aloud, Recitation and Oratery. The Union consist of students who are given the opportunity to conduct various com -petitions in English.
The annual English Day was held on the 15th of September. With Mr& Mrs. D. R. Arumainayagam (Assistant Director of Education) English - Zone - I as our Chief Guest, and Dr. Robert G. Porter, Representative, United Church Board Missionary, Waddukoddai as the Guest of Honour The day was a great succes With many programmes.
8

ணித விஞ்ஞானக் கழகம் பொறுப்பாசிரியர்
திரு. சி. சு. புண்ணியலிங்கம்
S(5. Cup 5l grg
திரு. இ. பாலச்சந்திரன் தலைவர்
செல்வன். வி. துஸ்யந்தன், செgலாளர் :
செல்வன் சி. கிரிஷாந்தன்
பல்துறை அறிஞர்களை வரவழைத்து மாணவர்களின் அறிவியல் வளர்ச்சிக்கு பெரும் பணியாற்றி வருகின்றது. கணித விஞ்ஞான பாடங்களில் க. பெர். த. (சா, த.) மாணவர்களுக்கு முதன்மை ஆசிரியர்களைக் கொண்டு ஊக்குவிப்பு வகுப்புக்கள் நடாத்தி அவர்களை பரீட் சைக்கு நெறிப்படுத்தியது. உலகின் புதிய விஞ்ஞானகணித கண்டுபிடிப்புக்களை உட னுக்குடன் வெளிப்படுத்தி தன்னால் இயன்ற பணியை மாணவர்களுக்கு அளித்து வருகின்றது.
விஞ்ஞான மன்றம் - 1997
எமது மன்றமானது தவணைக் குத் த வ  ைண செயற் குழுக்களை மாற்றித் தனது கருமங்களை நிறை வேற்றி வருகின்றது. இதற்கமைய 97 ம் ஆண்டில் 1ஆம் தவணைக்கும் 2ஆம் தவ ணைக்குமாக இருசெயற்குழுக்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டன.
பொறுப்பாசிரியர்கள்:
திரு. சொ. சோதிலிங்கம் திரு. ந. மகேஸ்வரன்
1ம் தவணை 2ம் தவணை தலைவர்:
செல்வன் செல்வன்
கி. குருபரன் வே, ஜெயக்காந்தன்
செயலர்
செல்வன் செல்வன்
வி, கெல்வின் கு, ஸ்கந்தராஜ் பொருளர்
செல்வன் செல்வன்
ச, அகிலன் ர, பிரசாத்த

Page 11
எமது மன்றம் வியாழக்கிழமை களில் 8ம் பாடவேளை கல்லூரி மண்ட பத்தில் கூடுகின்றது. பொறுப்பாசிரியர் களின் வழிகாட்டலின்கீழ் நடைபெறும் இக்கூட்டங்களில் விஞ்ஞான ரீதியான பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் மேடையேற்றப் பட்டும் வகுப்பு மாணவரிடையே வினா விடைப் போட்டிகள் நடாத்தப்பட்டும் வருகின்றன.
மேலும் இம்ம ன் ற ம் 1997வது
ஆண்டுக்கான தனது "இந்து விஞ்ஞானி’ மலரையும் வெளியிடவுள்ளது.
-டவிர்த்தக மாணவர் ஒன்றியம்
திரு. சே. சிவசுப்பிரமணிய சர்மா
1996/97
தலைவர் :
செல்வன் எஸ். ரவிதாஸ்
செயலர்:
செல்வன் கு. ஜெயானந்
1997/98 தலைவர்
செல்வன் வ. குலத்துங்கன் செயலர்:
செல்வன் அ. கஜந்தன்
வர்த்தக மாணவரின் மேம்பாட்டிற் காகப் பல விரிவுரைகள் ஒழுங்குசெய்யப் பட்டன. ஒன்றியத்தின் வருடாந்தச் சஞ் சிகையான 'வரவு' சஞ்சிகையின் ஆறா வது மலரை விரைவாக வெளியிடப் பூர் வாங்க ஏற்பாடுகள் நடைபெறுகின்றன.
, உயர்தர மாணவர் மன்றம்
பொறுப்பாசிரியர்கள்:
திரு. ச. இலட்சுமணன் திரு. பொ. ஞானதேசிகன் திரு. தி. சிவயோக லிங்கம்
தலைவர்
செல்வன் ப. சிவதீபன்
G)& u Jaff:
செல்வன் க, தினேஷ்குமார்

செல்வன் அ. பிரணவரூபன்
உயர்தர மாணவர் மன்றத்தின் வாராந்தக் கூட்டம் ஒவ்வொரு புதன் கிழமையும் நடைபெற்றது. மாணவர்க் குப் பயன்தரும் கருத்தரங்குகள், பட்டி மன்றங்கள் போன்ற நிகழ்ச்சிகள் நடை பெற்றன. இம்மன்றத்தின் வருடாந்த ஒன்றுகூடல் வைபவத்திற்கு முதன்மை விருந்தினராக யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக் கழக சிரேஷ்டவிரிவுரையாளர் திரு.ச.சத் தியசீலன் அவர்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தார்.
பாம்ாணவ முதல்வர் சபை
1996
ஆசிரிய ஆலோசகர்:
திரு. தச அருளானந்தம் முதுநிலை மாணவ முதல்வர்
எஸ், திருக்குமரன் உதவி முதுநிலை மாணவ முதல்வர்
எஸ். பிரபாதரத்
என் மனோர மன்னன்
உறுப்பினர் தொகை: 40
மொணவ முதல்வர் சபை 1997
ஆசிரிய ஆலோசகர் :
திரு. பொ. மகேஸ்லரன் முதுநிலை மாணவ முதல்வர் :
செல்வன் சோ. செந்தூரன் உதவி முதுநிலை மாணவ முதல்வன் :
செல்வன் ம, துஷ்யந்தன் 64tuati
செல்வன் க. ஜெகதரன் உறுப்பினர் தொகை 49
இவர்கள் கல்லூரியின் பாரம்பரியம், கட்டுப்பாடு, ஒழுங்கு ஆகியவற்றை பேணிப் பாதுகாத்து வளர்த்து வருவதில் நிர்வாகத்திற்கு பேருதவி நல்கி வருகின்
றனர்.
9

Page 12
இவர்கள் இம்முறை ஆசிரியர் தினத்தை வெகுசிறப்பாக கொண்டாடி னர். நீண்டகால இடைவெளிக்குப் பின் னர் நடைபெற்ற மாணவ முதல்வர் களுக்கான வருடாந்த ஒன்று கூடலில் பிரதம விருந்தினராக பேராசிரியர் பொ. பாலசுந்தரம்பிள்ளை கலந்துகொண்டு சிறப்பித்தார்.
மாணவ முதல்வர்களுக்கான தலை மைத்துவப் பயிற்சி வழமைபோல் இரு தினங்கள் நடைபெற்றது.
/ஆசிரியர் கழகம்
தலைவர் :
திரு. சி. கிருஷ்ணகுமார்
62 kgrw y Gwyrff :
திரு. இ, ஈஸ்வரதாசன்
பொருளர்
திரு. ம. இக்னேசியஸ்
இக்கழகமானது கல்லுரரியின் வளர்ச் சியை நோக்கமாகவும் ஆசிரியர்களின் நலன்களைக் கருத்திற் கொண்டும் அய ராது உழைத்து வருகின்றது, கல்லூரி யின் வளர்ச்சிக்காக எடுக்கப்பட்டுவரும் அனைத்து முயற்சிகளிலும் முன்னின்று தனது பங்களிப்பினை ஆற்றிவருகின்றது.
/கலை மாணவர் மன்றம்
பொறுப்பாசிரியர் :
திருமதி. மீரா அருள் நேசன் திரு. ஐ, கமலநாதன்
தலைவர் :
செல்வன், ந. சதீஸ்குமார்
6) 4:tz_y6})/7 - 8
செல்வன் சி. ஜதீஸ்குமார்
வாரந்தோறும் கூட்டங்கள் நடை பெற்று சிறப்புச் சொற்பொழிவுகளும்
கருத்தரங்குகளும் நடைபெற்றன. விரை வில் சஞ்சிகை ஒன்றையும் வெளியிட உள்ளனரி,
O

R மேலைத்தேய வாத்தியக்குழு
எமது இசை உபகரணங்கள் அனைத் தும் இடம்பெயர்வின்போது தொலைந்து போனது மிகவும் வேதனைக் குரியது. இதனால் அதன் செயற்பாடுகள் வழமை போல் இயங்கவில்லை.
* கீழைத்தேய வாத்தி ulds (5(tք
இவ்வாத்தியக் குழு 1994ம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டு கல்லூரியின் வைபவங் களிலும், வெளியிலும் - കൃJ} ി பாராட்டுப் பெற்று வந்தது,
இடம்பெயர்வால் வாத்தியங்களும் சீருடைகளும் இழந்த நிவையில் தற். போது செயற்படமுடியாத நிலையில் உள்ளது. . ܡ
/6 Guit கழகம்
ിUമg) ) ? 'f(Uf :
திரு. தா. ஞானப்பிரகாசம் ୫. ଟ୍ରଷ୍ଣ ଶୟ୍ଯାଯ} (} :
லியோ, க. ஜெகதரன் βή αίμου ή ι
லியோ, க. சஞ்சயன் பொருளர் :
லியோ. ந. சந்திரன் உறுப்பினர் தொகை 50
சுன்னாக லயன் கழக ஆதரவுடன் எமது கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கான கண்சிகிச்சை முகாம் ஒன்று யாழ் போதனா வைத்தியசாலை யில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டது. ܡ ܢ
இரத்த தானம்' பற்றிய துண்டுப் பிரசுரம் அடித்து விநியோகித்ததுடன் பாடசாலை ஆசிரியர் கழக அறைக்கு சுவர் மணிக்கூடு ஒன்றையும் வழங்கி னோம்.
யாழ் மாவட்டத்தில் சிறந்து விளங் கிய இரு லியோ கழகங்களில் ஒன்றாக எமது கழகம் தெரிவுசெய்யப்பட்டு கெளர விக்கப்பட்டது,

Page 13
இக்கழகம் பாடசாலையிலும் சூழலி லும் தொடர்ந்தும் பல சேவைகளில் ஈடு படுதல் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.
"இன்ரறக்ட் கழகம்"
பொறுப்பாசிரியர் 彝
திரு. சி. தயாபரன்
தலைவர் :
செல்வன் அ. செந்தூரன்
6ο αιώνου ή :
செல்வன் .ே திருக்குமரன்
பொருளிர் 1
செல்வன் 8, திரிபுரநாதன்
பிரார்த்தனை மண்டபத்தின் மேற் பகுதியை துப்பரவாக்கி கொடுத்தோம்.
மாணவருக்ரு குடிநீர் வசதிசெய்து கொடுக்கும் முகமாக குமாரசுவாமி மண் ட வளாகக் கிணற்றை இறைத்துச் சுத்தப்படுத்திக்கொடுத்தோம்.
// செஞ்சிலுவை வட்டம்
பொறுப்பாசிரியர்கள் :
திரு. ம. இக்னேசியஸ் திரு. சி. கிருஷ்ணகுமார் தலைவர் :
செல்வன் உ. கோகுலன் 6η σκυθυή ε
செல்வன் இ. இராகுலன் இவ்வட்டத்தினரின் பணிகள் அளப் பரியன. எனினும் கடந்தகால இடப் பெயர்வின் பின்னர் இவ்வட்டமானது தனது வழமையான பணியினைத் திறம் படவும் முழுமையாகவும் ஆற்ற முடி யாது போய்விட்டபோதும் பாடசாலைச் சூழலிலே பல்வேறு பணிகளை ஆற்றிப் பலரது பாராட்டையும் பெற்றுள்ளது. மேலும் சிறந்த பணிகளை ஆற்றமுயன்று கொண்டு இருக்கின்றது.
டசேவைக் கழகம் 1996
பொறுப்பாசிரியர் :
திரு. பொ. வில்வராசன்
தலைவர் :
துரை. பிரசாந்தன்

6η σαμουή :
ச. நவநீதன்
பொருளர் :
இ. இராகவன் 1997 6) υσιού υσό δανή :
திரு. வ. தவகுலசிங்கம் தலைவர் :
செல்வன் ச, நிஷாந் செபலர் :
செல்வன் கி. குருபரன் Quit: 'g6? []' :
சேவைகள்: கடந்தகாலங்களைப்போன்று மாணவர்களுடைய பொது அறிவை வளர்க்கும் நோக்கத்துடன் விளம்பரப் பலகையில் விடயங்களை எழுதுதல், விடை எழுதும் தாள்கள் விற்பனை செய்தல், துவிச்சக்கர வண்டிகளை ஒழுங் காக நிறுத்திவைக்கும் ஒழுங்குகளை நாளாந்தம் மேற்கொள்ளுதல் போன்ற வற்றைச் செய்கின்றோம். /சமாதான நட்புறவுக் கழகம்
1997 (கனிஷ் பிரிவு) ஆசிரிய ஆலோசகர்கள்:
திரு. அ. குணசிங்கம் ۔۔۔۔۔۔ی۔ திரு. வ. தவகுலசிங்கம் தலைவர் செல்வன் செ. கஜீவன் செயலர் : கு. சஜீவன் பொருளர் : க. யதீஸ் செமாதான நட்புறவுக் கழகம்
(சிரேஷ்ட பிரிவு)
தலைவர்: தி , திருக்குமரன்
சி. சஞ்ஜெயன்
ஆசிரிய ஆலோசகர்கள்:
திரு. இ. இரவீந்திரநாதன் திரு. வ. தவராசா
இக்கழகம் கல்வித் திணைக்களச் சுற்றுநிருபத்திற்கமைய அமைக்கப்பட் டது. கல்லூரியின் பிரதி அதிபர் பொ. மகேஸ்வரன் அவர்கள் வைபவரீதியாக
ஆரம்பித்துவைத்து "அன்பு, கருணை

Page 14
என்ற தலைப்பில் கல்லூரி அதிபர் முத லாவது சொற்பொழிவை வழங்கியிருந் தTா,
UNESCO (EPT) gršgu GFL லமர்வில் ஆசிரிய ஆலோசகர் ஒருவருக் கும் கழகத் தலைவர், கழக உப தலைவர் ஆகியோருக்கும் வழங்கப்பட்ட பயிற்சி யின் பின்னர் கழகத் தலைவர் வலய மட் டத்தில் (EPT) கழகத்தின் தலைவராக
தெரிவுசெய்யப்பட்டார்.
கழக அங்கத்தவர்களுக்கு EPT (Education For Peace and Tolerence) பிரதி இணைப்பாளர் திரு. என் . கே. சண்
ஆண்கள் s e ) முகநாதபிள்ளை அவர்கள் "நட்பு" என்ற தலைப்பில் உரை ஒன்றை நிகழ்த்தினார்.
/ சாரணர் அறிக்கை
குழுச் சாரணத் தலைவர்
திரு. மு. பா. முத்துக்குமாரு
(ஆசிரியர்) சாரணர் தலைவர்
திரு. ந. தங்கவேல் (ஆசிரியர்) துருப்புத் தலைவர்
செல்வன் சி, கங்கா
துருப்புத் தலைவர்: செல்வன் சி. அனுராஜ் (கடற் சாரணர்)
எமது கல்லூரியில் சாரணர் இயக் கம் எண்பத்தொரு ஆண்டுகளைப் பூர்த்தி செய்துள்ளது. இவ் இயக்கத்தின் ஒரு பிரிவான கடற் சாரண இயக்கம் எமது பாடசாலையில் எட்டாவது ஆண்டாக தொடர்ந்து வளர்ச்சியடைந்துவருகிறது.
1995ஆம் ஆண்டு மக்களின் இடம் பெயர்வு காரணமாக எமது சாரணர், கடற் சாரணர் இயக்கத்தின் வளர்ச்சி குறைந்ததே தவிர சேவைகுறையவில்லை மீண்டும் அவை தமது சேவையைத் திறம் படச் செய்கின்றன.
இவ்வாண்டு மூன்று நாட்கள் சார னர் பயிற்சிப் பாசறை ஒன்றைக் கல்லூரி யில் நடத்திப் பயிற்சி வழங்கினோம், மத்தியகல்லூரியில் நடைபெற்ற மாவட்ட அணித் தலைவர் பயிற்சிப் பாசறை
"1 22

யில் கலந்துகொண்டு கல்லூரிக்குப் பெரு  ைமயைத் தேடிக்கொடுத்தனர். மாவட்ட அணித் தலைவர் பயிற்சிப் பாசறையில் பல கடற் சாரணர்கள் பங்கு பற்றி எமக் குப் பெருமையைத் தேடித் தந்துள்ளனர். மேலும் இரண்டு சிரேஷ்ட கடற்சாரணர் களாகிய சி. அனுராஜ் சி. நல்லைக் குமரன் ஆகியோர் “ஜனாதிபதி விருது "க் கான பயிற்சிகளை நி  ைற வே ற் றியும் இரண்டு கடற் சாரணர்களாகிய ச.செந் தூரன், வி. யதுசன் ஆகியோர் "பச்சை நாடா' பெறும் தகுதியிலும் உள்ளனர்.
எமது துருப்பின் வளர்ச்சிப் படி களுக்கு உதவி மாவட்ட ஆணையாளர் திரு. செ. தேவறஞ்சன், உதவிச் சார ணத்தலைவர் செல்வன் மு. ஜோதீஸ் வரன் ஆகியோரும் பயிற்றுனர்களாக செல்வன் க. திருக்குமரன் செல்வன் சி, கஞ்தர் செல்வன் ச. திரிபுரநாதர் ஆகி யோர் அடித்தளமாக இருந்து வருகின்ற னர். கடற்சாரணர் இயக்கமானது சார னர் தலைவர் திரு. த. தங்கவேல் தலை மையிலும் திரு. செ. தேவறஞ்சன் தலை மையிலும் துரிதமாக வளர்ந்துவருகின்றது
எமது சாரணர்கள் நல்லூர் உற் சவ காலச் சேவைகளை வழமை போல தொடர்ந்தும் வழங்கினார்கள். தற் போதைய நாட்டின் சூழ்நிலை காரண மாக பெரியளவிலான சேவைகளை செய்ய முடியாமைக்கு வருந்துகிறோம்.
விளையாட்டுத் துறை
பொறுப்பாசிரியர்:-
திரு. சண், தயாளன் துடுப்பாட்டம்:-
15 வயதுப் பிரிவு (1997) பயிற்றுநர்:
திரு. சண், தயாளன் அணித்தலைவர்
செல்வன். சி. சுதாகர் யாழ்ப்பாண பாடசாலைகள் துடுப் பாட்டச்சங்கம் நடாத்திய சுற் று ப் போட்டியில் எமது கல்லூரி பங்கு பற் றிய 5 ஆட்டங்களும் வெற்றி தோல்வி யின்றி முடிவடைந்தன. அரை இறுதிப் போட்டி வரை முன்னேறினோம்.

Page 15
87 வயதுப் பிரிவினர் (1997)
பயிற்றுநர் -
திரு. சண், தயாளன் அணித்தலைவர்:-
செல்வன். சி. கார்த்திக் உதவி அணித்த லைவர் :-
செல்வன் அ. கலிஸ்ரன், அனோஜன் யாழ்ப்பாண பாடசாலைகள் துடுப் பாட்டச் சங்கம் நடாத்திய, சுற்றுப் போட்டியில் கலந்து கொண்டு 2 போட்டி களில் வெற்றியும் 3 போட்டிகளில் சம நிலையும் பெற்றோம். அரை இறுதிப்
போட்டி வரை முன்னேறினோம்,
மெய்வல்லுநர் நிகழ்ச்சிகள்
தலைவர்
செல்வன் ஜெ3 ஆதித்தன் இரண்டு பிரிவுகளுக்கும் தாமாகவே வந்து பயிற்றுநராக உ த வி புரிந்த பழைய மாணவர்களான திருவாளர் ந. வித்தியாதரன் . இ. கபிலன் இ. ஜெயந் திரன் ஆகியோர்களுக்கு எமது நன்றிகள்,
வருடாந்த இல்ல மெய்வல்லுநர் போட்டியில் செல்லத்துரை இல்லம் முத லாம் இடத்தைப் பெற்றுக் கொண்டது. முதன்மை விருந்தினராக எமது கல்லூரி யின் பழைய மாணவரும் யாழ்ப்பாண அரச அதிபருமான திரு. க. சண்முக நாதனும் அவர்தம் பாரியாரும் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர்.
நல்லூர் கல்விக் கோட்டப் போட்டி யில் 26 முதலாம் இடங்களையும், 8 இரண்டாம் இடங்களையும் 02 மூன்றாம் இடங்களையும் பெற்றுக் கொண்டோம் ஜெ. ஆதித்தன் 19 வயதுப்பிரிவில் முதன்மை வீரராகத் தெரிவு செய்யப்
யாப்பாணம் கல்வி வலயம்-1 இனால் நடாத்தப்பட்ட மெய்வல்லுநர் போட்டி பில் 11 முதலாம் இடங்களையும் 10 இரண்டாம் இடங்களையும் 08 மூன்றாம் இடங்களையும் பெற்றுக் கொண்டோம்.

பின்வருவோர் வீரமுதல்வர்களாகத் தெரிவு செய்யப்பட்டனர்.
15 வயதுப் பிரிவு:-
செல்வன். சு கெளசிகன்
19 வயதுப் பிரிவு:-
செல்வன். ஜெ. ஆதித்தன் மாகாணமட்டப் போட்டிக்கு பின் வருவோர் தெரிவு செய்யப்பட்டனர். செல்வன் ஜெ. ஆதித்தன்
臀 ச. சுரேன்
ந. பிரசாந்தன் இ. கோபிகரன் சி. கார்த்திக் தி. சஞ் ஜெயன் க. லெஸ்லி கணேசன் இ. கிருஸ்ணராஜா சோ. கோகுலபாலன் க. காண்டீபன் ஜே. வி. கெல்வின் 鲁懿 LJ T - List L4 澎敦 சி. சந்திரவதனன்
ச. சதுர்சன் சு. கெளசிகன் திருகோணமலையில் நடை பெற இருந்த மாகாணமட்ட மெய்வல்லுநர் யோட்டியில் போக்குவரத்து சீரின்மை காரணமாக கலந்து கொள்ள முடிய வில்லை ,
莎拿
渤莎
薯對
威多
就爱
*對
沙》
உடற்பயிற்சி 1997
கல்வித்திணைக்கழத்தால் நடாத்தப்
பட்ட கோட்டமட்ட போட்டியில் 1ம்
இடத்தைப் பெற்றுக் கொண்டோம்.
பூப்பந்தாட்டக்கழகம் பொறுப்பாசிரியர்கள்"
திரு. சி. கிருஷ்ணகுமார் திரு. சண், தயாளன். தலைவர்
செல்வன் க. ஜெகதரன் 6 3-μνου ή
செல்வன் ப. இராஜேஸ்வரன். βλενα (ό 6ητή
செல்வன் சோ கோகுலபாலன்.
1 3

Page 16
19 வயதுக்குட்பட்டோர்-அணி طر தலைவர்.
செல்வன் க. ஜெகதரன். உபதலைவர்
செல்வன் ப. இராஜேஸ்வரன்.
17 வயதுக்குட்பட்டோர் அணி தலைவர்
செல்வன் சோ. கோகுலபாலன், உபதலைவர்
செல்வன் நா. குணதர்சன்.
இவ்வணிகள் பல்கலைக்கழக அணி யுடன் சிநேகயூர்வ ஆட்டங்களில் பங்கு பற்றியது.
மென்வந்து துடுப்பாட்ஸ்ப்போட்டி
βλενα βινύω ισόβή αυή :
திரு. ச. நிமலன்
அணித்தலைவர் :
பங்குபற்றிய நான்கு ஆட்டங்களிலும் வெற்றி பெற்றோம் கோட்ட வலைய மட்டங்களில் 1ம் இடத்தைப் பெற்றுக் கொண்டோம்.
பின்வருவோர் அணியின் சார்பில் பங்கு
பற்றினர்
1. சோ. கோகுலபாலன்
2. சி. கார்த்திக் 3. ஜெ. ஆதித்தன் 4. இ. கோபிகரன் 5. வி. கெல்வின்
6. tarr - ւյր սկ 7. ம. தயாபரன் 8. வி. இராகுலன் 9. தி, ஆதவன் 10. Jr. e. LDrrás (36ö37árzör 11 அ. கீதசைலன் 12, சொ, தேவலிங்கம் 13. ஜெ. பிரதீபன் 14. அ. கலிஸ்ரஸ் அனோஜன் 15. ம. பிரதீப் 15. சு. சுதர்சன் 17. சி. நல்லைக்குமரன் 18 நா. குணதர்சன்
' &

சென்ஜோண் முதலுதவிப் ப.ை
பொறுப்பாசிரியர் :
திரு. இ. பாலச்சந்திரன் பிரிவு அத்தி பட்சகர் :
திரு. சண். தயாளன் பிரிவு உத்தியோகத்தர்கள் :
செல்வன் சோ. செந்தூரன் உறுப்பினர் தொகை 30
கல்லூரி விழாக்கள், ஆலய உற்சவங் கள் பொது வைபவங்கள், விளையாட் டுப் போட்டிகள் ஆகியவற்றில் பணி யாற்றி வருகின்றனர். வழமை போல நல்லுரர் கந்தசுவாமி கோவில், நயினர் தீவு நாகபூஷணி அம்மன் கோவில் உற் சவ காலத்தில் முதலுதவி அளிப்பதிலும் வீதி ஒழுங்கை பராமரிப்பதிலும் அளப் பரிய தொண்டாற்றி வருகின்றனர்.
சிறந்த சென்ஜோண் முதலுதவிப் படை
சோ. செந்தூரான் .
* மேசைப் பந்துக் கழகம்,
ஜிம்னாஸ்ரிக் கழகம்
அண்மைக் கால நிகழ்வுகள் காரண
மாக இக்கழகங்களின் செயற்பாடுகள் நடைபெறவில்லை.
சேது ரங்கக் கழகம்
ി), ബ്രി), കീ0 ;
திரு. க. அருளானந்தசிவம்
தலைவர் :
செல்வன் ஐா, ஆதவன் அெgyர் :
செல்வன் ஏ. பிரதாபன் பொருளர் :
செல்வன் ஆ. பிரணவரூபன் அணித்தலைவர் :
செல்வன் சோ. செந்தூரன்
எமது அணி கடந்த நான்கு வருடங் களாக யாழ்ப்பாணத்தில் ஒர் சிறந்த சது ரங்க அணியாக முன்னணியில் திகழ்கின் றது என்பதைப் பெருமையுடன் அறியத் தருகின்றோம்.

Page 17
யாழ் லயன்ஸ் கழக ஆதரவுடன் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பாடசாலை அணிக ளுக்கிடையிலான வருடாந்த சுற்றுப் போட்டிக்கு இம்முறை யாழ் ஹற்றன் நஷனல் வங்கியினது ஆதரவு கிடைத் ததும் பெண்கள் அணிகளுக்கிடையிலான சுற்றுப் போட்டி வேறாக ஆரம்பித்ததும் எமது கல்லூரியின் இரு அணிகள் பங்கு பற்றியதும் நான்காவது தடவையாகவும் எமது அணியே முதலாம் இடத்தைப் பெற்றதும் குறிப்பிடத்தக்க பாராட்டுக் குரிய விடயமாகும்.
100 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட எமது கழகத்தில் செல்வன் கா. ஆதவன் செல்வன் சி. சிவோதயன் ஆகியோர் சிறத்த சதுரங்கவீரர்ளாகத் தெரிவுசெய் யப்பட்டுள்ளதுடன் அவர்கள் கழக உறுப் பினர்களுக்கு பயிற்சியும் அளித்து வருகி றார்கள்.
/குருசேத ஆசிரியர் நலன்புரிச்
母血$tó
தலைவர் : அதிபர்
செயலர் : திரு. அ, நிமலன் பொருளர் : திரு.சி. கிருஸ்ணகுமார்
கல்வி அமைச்சினால் அறிமுகம் செய் யப்பட்ட இவ்வமைப்பு மககள்வங்கி யாழ் பாணம் நவீன சந்தைக் கிளை முகாமை யாளர் திரு. அ. சிற்சபேசன் அவர்களி னால் அங்குரார்ப்பணம் செய்து வைக் கப்பட்டது. இவ்வமைப்பு மூலம் பல ஆசிரியர்கள் நன்மை பெற்றுள்ளனர்.
, யாழ்ப்பாண இந்துக் கல்லூரி
அபிவிருத்திச் சங்கம்
யாழ். இந்துக் கல்லூரி அபிவிருத் திச் சங்கம் யாழ். இந்துக் கல்லூரிக்கு நிரந்தர அதிபர் ஒருவரை நியமனம் செய்வது தொடர்பாகக் கல்லூரியின் முழுநலனையும் கருதிச் செயற்பட்டு வந்தது. அவ்வகையில் தற்போதைய அதிபர் திரு. சு. சிறிக்குமாரன் அவர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டதையிட்டு அபி விருத்திச் ச ங் க ம் மகிழ்ச்கியடைவ

துடன் அவரை வாழ்த்தி வரவேற்றுத் தனது பூரண ஆதரவையும் வழங்குகின் றது. இக்காலப்பகுதியில் இந்துக்கல்லூரி அபிவிருத்திச் சங்கத்தின் முழுமையான செயற்பாட்டிற்கு நிரந்தர அதிபர் இல் 3\}ff GÖ) LA)  ெப ரு ங் குறைபாடாகவே இருந்து வந்தது.
யாழ்ப்பாணத்திற்கு மீண்டும் நாம் வந்த போது கல்லூரியின் பெருமளவு வ ள ங் கள் சூறையாடப்பட்டிருந்தன. இந்நிலையில் கல்லூரியின் அத்தியாவசிய செயற்பாட்டிற்கு பூரண ஆதரவை அபி விருத்திச் சங்கம் வழங்கியது. வழமை போலவே கல்லூரியில் தற்காலிக அடிப் படையில் கடமையாற்றிய ஆசிரியர் மற்றும் சிற்றுாழியர் வேதனத்தைப் பழைய மாணவர் சங்கத்துடன் இணைந்து வழங்கி வருகிறது.
சிவஞான வைரவப் பெருமானின் கும்பாபிஷேக நிகழ்வைச் சிறப்புற நடத்த உதவியமை, மைதானத்தில் உடைந்த மதில் கட்டியமை, விளையாட்டு உப கரணங்கள் வழங்கியமை, சங்கத்தின் செயற்பாடுகளுக்கு உதாரணங்களாகும்
வழமை போலவே உலக ஆசிரியர் தினத்தைப் பழைய மாணவர் சங்கத்து துடன் இணைந்து சிறப்பாக நடத்தியது. இத்தினத்தில் யாழ். இத்து ஆசிரியர் களின் சேவையைக் கெளரவிக்கும் வகை யில் யாழ். இந்துக் கல்லூரியில் கடந்த 25 ஆண்டுகளாகத் தொடர்ச்சியாகச் சேவையாற்றிவந்த நல்லாசிரியர்களான திருவாளர்கள் பொ. வில்வராஜா, சு. புண்ணியலிங்கம், சே. சிவசுப்பிரமணிய சர்மா, மு. நடராஜா, பொ. மகேஸ்வரன் ஆகியோர் தங்கப்பதக்கம் சூட்டிக் கெளர விக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும் ഗ് e ●
LUGO) lyp U KAD T6ÕÕT 6 T Ff5 35 AD
தலைவர்: பேராசிரியர்
பொ. பாலசுந்தரம்பிள்ளை
செயலாளர் திரு, ஐ. தங்கேஸ்வரன்
பொருளாளர் திரு. சி. கிருஷ்ண குமார்
15

Page 18
பழைய மாணவர் சங்கம் கல்லூரி அன்னையின் ஆரா அன்பினால் அபரி மிதமான பணிகளை ஆற்றி வருகின்றது, அல்லூரியின் பல்துறை பங்காற்றும் பழைய மாணவர்கள் திரு உளச் சீட்டு மூலம் சேகரித்த பணத்தில் மைதான விஸ்தரிப்புத் திட்டத்தில் அமைந்துள்ள தாணியில், கட்டிடங்கள் மரங்கள் ஆகியவற்றை அகற்றி மைதா னத்தை மெருகூட்டி வருகின்றது.
கல்லூரியின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு செயற்கரிய பணிகளாற்றும் இச்சங்கம் கல்லூரி பூரீ ஞானவைரவப் பெருமா னுக்கு வருஷாபிஷேகத்தை இந்து இளை ஞர் கழகத்துடன் இணைந்து சிறப்பாக நடாத்துவதற்குரிய நிதி முழுவதையும் வழங்கிவருகின்றது.
நவராத்திரி தினத்தையொட்டிய நாவன்மைப் போட்டியில் மூன்று பிரிவு களிலும் முதலிடம் பெறும் DIT 600T, 6 fiř களுக்கு இச்சங்கம் தங்கப்பதக்கங்களை வழங்கி மாணவர்களை ஊக்குவித்து விது
ஆசிரிய தினத்தன்று எமது கல்லூரி பின் சேவையில் இருபத்தைத்து வருடங் சேவையிலுள்ள ஆசிரியர்களுக்கு தங்கப் பதக்கங்களை அளித்து கெளர வித்ததுடன் இந்துவின் சமூகத்திற்கு மதியபோசனமளித்து மகிழ் வித்தது.
கல்லூரியில் நிலவும் ஆசிரியர் பற் நாக்குறையை நீக்கும் பொருட்டு தற் காலிகமாகக் கடமையாற்றும் ஆசிரியர் களுக்கு மாதம் தோறும் வேதனத்தை வழங்கி வருகின்றது. ஆங்கிலக் கல்வி பின் விருத்திக்கு நிதியுதவி அளித்து இனக்குவிக்கின்றது.
புலம்பெயர்ந்த காலத்தில் கல்லூரி யின் கணனி அறை முற்றாகச் சூறை பாடப்பட்டு சேதமாக்கப்பட்டது. மாறி வரும் கணனி உலகிற்கேற்ப எமது மாண வர்களின் கணனி அறிவின் அவசியத்தை உணர்ந்து, கல்லூரி கணனி அறையை
6

புனரமைப்புச் செய்வதற்கு முற்பணம் வழங்கியுள்ளது.
மீளக்குடியமர்ந்த வேளை எமது கல்லூரியின் வளங்கள் அனைத்தையும் இழந்திருந்த வேளையில் தட்டெழுத்து இயந்திரங்கள் (தமிழ், ஆங்கிலம்) நீர் இறைக்கும் இயந்திரம் ஆகியவற்றைக் கொள்வனவு செய்து தந்து பேருதவிபுரிந் துள்ளது, கல்லூரியின் களிபட்ட நூலகத் தினை வழமைபோல பேணிப்பாதுகாத்து மாணவர்களின் அறிவுப் பசியை தீர்த்து வருகின்றது.
நன்றி நவிலல்
எமது கல்லூரி மைதான விரிவரத் கமே தொடர்ந்தும் எமது செயற்பாடு களில் முன்னுரிமை பெறுகின்றது. பழைய மாணவர் சங்கம் இதற்காகப் பாடுபட்டு உழைத்து வருகின்றது. அவர்களுக்கு எனது நன்றி.
பிரதி அதிபர். திரு பொ, மகேஸ் வரன் பகுதித் தலைவர்கள் திரு. சே, சிவசுப்பிரமணியசர்மா, திரு. சி. புண் னியலிங்கம் திருமதி. ச. சுரேந்திரன் ஆகியோரும் மற்றும் பாட இணைப் பாளர்களும் எனக்கு நல்கும் ஒத்துழைப் பிற்கு எனது நன்றிகளைக் கூறக் கடமைப் பட்டுள்ளேன். د کصه
கல்லூரியில் தனை முக்கிய ஒரு நிகழ்ச்சியாகக் கரு தப்படுகின்றது. அதனைத் திறம்பட நடாத்த உதவுகின்ற ஆசிரியர்கள் அனை
வருக்கும் எனது நன்றிகள், ιγ
எமது கல்லூரியில் உள்ள சங்கங் கள் கழகங்கள் திறம்பட இயங்குவதனால் அதற்குப் பொறுப்பாக இருந்து வழி நடத்தும் ஆசிரியர்களின் பங்கு மகத்தா னது. அவ்வாசிரியர்களுக்கு எமது நன்றி ଅନ୍ତର୍ଜାt.
எமது ஆசிரியர்கள் தமது கடமை யினை உணர்வு பூர்வமாக நிறைவு செய்
سمتیہ
کس

Page 19
வதாற்றான் கல்லூரி தலை நிமிர்ந்து பெருமிதத்துடன் திகழக் கூடியதாக உள்ளது இவர்களுக்கும் எமது நன்றிதள்
எமது கல்லூரியின் துணை ஆளணி யினர் ஆற்றிய பணிகளுக்காக அவர் களுக்கும் நன்றி கூறுகின்றோம். 2/
எமது நல்லூர் கோட்டப் பிரதிக் ஆல்விப் பணிப்பாளர் திரு. வ. தானையா அவர்களுக்கும் மற்றும் ஊழியர்களுக் கும், அவர்கள் நல்கும் ஒத்துழைப் பிற் கும் நன்றி கூறக் கடமைப்பட்டுள்ளேன்.
வழங்குவதற்கு மனமுவந் துதவிய பெற்றோர், பழைய மr
பரிசு நிதியத்துக்குப் பங்களிப்புச்
ஆண்டுதோறும் பரிசுத்தினத்துக்கான இந்துக் கல்லூரிப் பரிசு நிதியம" " சின் நிதியத்தில் ஒருவர் ஆகக் குறைந்தது ரூப வேண்டுமென எதிர்பார்க்கப் படுகின்றது வதனால் பெறப்படும் வட்டி பரிவில் வ
இதன் பொருட்டு இலங்கை வர்த் என்ற இலக்கத்தினையுடைய சேமிப்புக்
இந்நிதியத்துக்குப் பின்வருவோர் "பா
வழங்கியோர் திரு. இ. சங்கர்
திருமதி ட் இ. கோபாலர் திரு. சு. சிவகுமாரி திரு. ச. சிவசோதி
யாழ். இந்துக்கல்லூரி கூட்டுறவுக் கடனு தவிச் சிக்கன்ச் சங்கம் திரு. தம்பையா இனகராசா

வர்கள், நலன் விரும்பிகள்/அனைவருக் கும் அதில் முழுமனத்துடன் செயற்பட்ட ஆசிரியர்களுக்கும், மாணவர் க ளு க் கும் '9, 9 മിക് ട്:l ില്ക്കുC', 22, , ,
്ലc%2 12 ജമ്മ2222;
இவ்விழாவிற்கு வருகை தந்து எங் g or கல்லூரியையும் எங்களையும் பெரு மைப்படுத்தியமைக்காக பிரதம விருத் தினருக்கும் அவர்-தக்-சரிய்சருக்கும் மீண்டும் எமது நன்றிகளைத் தெரிவிக் கின்றோம்.
இ. குரr یکھےlرس ്fിന്റെഗ്ഗർക്
‘ے بیاء 2سراسر ہو رہی<' 烹笼”云笼 聳 கிறிக்குமாரன்
- つじ ܔ മ -ബ/l. அதிபர் _', 'രൈഴ്ച<
செய்தோர்
நிதியினைப் பெறுவதற்காக "யாழ்ப்பாணம் 7ற அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந் ா இரண்டாயிரத்தை (2000/-) வைப்பிவிட 1. இப்பணத்தினை வங்கியில் முதலீடு செய் ழங்கலுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும்.
தக வங்கி யாழ்ப்பாணக் கிளையில் 25975 சீனக்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
ங்களிப்புச் செய்துள்ளனர்.
ஞாபகார்த்தம் க. பொ. த. (சா. த) வகுப்பில் தமிழ் மொழியும் இலக் கிய்மும், சைவசம்யமும் ஆகிய பாடங்களுக்கு (pé56'Tub Luffia, (இரு பரிசு) மகன் கோபாலரி சுந்தரேசன்
தந்தையார் ஆ. சுந்தரம் ஓய்வு பெற்ற அதிபரும் சமூக சேை
யாளருமான கதிரவேலு சுப்பையா, கள பூமி, காரைநகர்.
முந்நாட் சங்கப் பொருளாளர் அமரர் 8. அருணாசலம், தந்தை ம. வீ. தம்பையா தாய் தையல் மூத்து மகன் தம்பையா கீந்தர்மடம்
『ア

Page 20
6g W. S. செந்தில்நாதன்
திரு. மு. பாலசுப்பிரமணியம் திரு. வ. க. பாலசுப்பிரமணியம்
திரு. இ. குசுதாசன் திரு. க. சண்முகசுந்தரம்
திருமதி மிதிலா விவேகானந்தன்
ரேஸ்ற் லைன் இன்டஸ் றிஸ் (சொந்து) லிமிட்
1993 ஆம் ஆண்டு 18 வருப்பு
of 60 airf
திருமதி க. செந்தில்நாதன்
திரு. சி. செ. சோமசுந்தரம்
திரு. க வேலாயுதம் திருமதி, சி. குமாரசாமி
திருமதி வீ. சபாரத்தினம்
திருமதி சிவகாமி அம்பலவாணர்
வைத்திய கலாநிதி வேலுப்பிள்ளை யோகநாதன் திரு. வேலுப்பிள்ளை பாலசுந்தரம் திரு. பெ. க. பாலசிங்கம் திருமதி ஜெ. நாகராஜா திரு. ஷண்முக குமரேசன்
திரு. சோ. நிரஞ்சன் நந்தகோபன் செல்வி மதனசொரூபி சோமசுந்தரம்
திரு. க. சுரேந்திரன்
8

புத்துவாட்டி சோமசுந்தரம் (கர்நாடக சிங்கீதத்தில் அதிகூடிய புள்ளி பெறும் மிாணவனுக்கு) பொன்னம்பலம் முத்தையா வேலணை. கனிட்ட புதல்வன் செல்வன் க. பா. முகிலன்
இராசையா காண்டீபன் (நாயன்மார்கட்டு) தனது மூத்தமகன் அரவிந்தன் ஞாப கார்த்தமாக (க, பொ, த. உயர்தர வகுப்பில் இராசாயனவியலில் அதிகூடிய புள்ளி எ டு க் கு ம் (மாணவனுக்கு) செல்லப்பா யோகரட்ணம் குகன் க. பொ. த . (சிாதாரண தரத்தில்) கணி தத்தில் சிறந்த பெறு பேறுகள் பாடசா லையில்) பெறும் மாணவனுக்கு ஆண்டு 11 இல் விஞ்ஞான பாடத்திற்கு முதலாம் பரிசு வைத்தியகலாநிதி அமரர் க, குகதாசன் (பல்கலைக் கழக அநுமதிக்கு மருத்துவத் துறையில் தகுதி பெறும் மாணவனுக்கு) தந்தையார் பசுபதிச்செட்டியார் சிதம்பர் நாதச் செட்டியார் தாயார் சிதம்பரநாதச் செட்டியார் திரு
தாயார் கந்தப்பிள்ளை செல்லம்மா
முந்நாள் அதிபர் அமரர் பொ. ச. குமார ду; сол гт шct)
முந்நாள் அதிபர் அமரர் ந. சபாரத்தி னம் "நாவவர் பரிசு நிதி (ஆண்டு 11 இல் சைவசமய பாடத்துக் கான முதற்பரிசு) தந்தையார் அம்பலவாணர் வைத்தி லிங்கம் தந்தையார் கந்தையா வேலுப்பிள்னை தாயார் வேலுப்பிள்னை மாணிக்கம் "பாலசுந்தரம் வெள்ளிப்பதக்கம்"
திகுமதி ஜோய்ரட்ணம் ஞானப்பிரகாசம்
தகப்பனார் ஆ. இ. ஷண்முகரத்நம் தமையனார் ஷண்முகரத்நம் சுந்தரேசன் தாயார் சரஸ்வதி சோமசுந்தரம்
தாயார் இராசாம்பிகை கனகரத்தினம்

Page 21
திரு. ந. ஜெயரட்ணம் திரு. தி. லோகநாதன் திரு. பா. தவபாலன் வைத்திய கலாநிதி ச. சிவகுமாரன் திரு ச, தருச்செல்வராஜன் திரு. மா. சந்திரசேகரம் திரு. ம. குலசிகாமணி திரு. ஈ. சரவணபவன் திரு. நா. அப்புலிங்கம் திருமதி கு. வாமதேவன்
திரு. க. சண்முகசுந்தரம் திரு. எஸ். செந்தூர்ச் செல்வன் திரு, மா. பூரீதரன் திரு. ப. கணேசலிங்கம்
ஞாபகார்ந்த பரி
திகு. வை. மகாதேவன்
திரு. சே, சிவசுப்பிரமணியசர்மா
· f g si) a
திரு. ம. பாலை
திரு. பூரீமோகனல் திரு, கே. வி. கு
RENA
Ur t’u af g6
ஆண்டு 6
பொ. கோகுலசங்கர்
பொதுத்திறன் விஞ்ஞானம் தமிழ்மொழி சு. சத்கெங்கன்
பொதுத்திறன் 爱 வரலாறும் சமூகக்கல்வியும் 1 சைவசமயம் 3. சுகாதாரம் 多 ச. ரமணன்
சுகாதாரம்
சித்திரம்

திரு. திருமதி தில்லையம்பலம் தந்தையார் நமசிவாயம்
சபாரத்தினம் (முந்நாள் அதிபர்) அமரர் செல்லப்பா சதாசிவம் அமரர் வே. மார்க்கண்டு திருமதி மயில்வாகனம் அன்னம்மா தந்தையார் ஈஸ்வரபாதம் இ. நாகலிங்கம் அமரர் க. பொன்னுச்சிாமி முந்நாள் ஆசிரியர் யாழ் இந்துக் கல்லூரி அமரர் கந்தர் கனகசபை (ஒட்டுமடம்}
அமரர் பூரீமான் கந்தையா சபாரத்தினம்
சில் வழங்கியோர்
தந்தையார் முத்துச்சுவாமி வைத்தி லிங்கம்
தந்தையார் சு. சேதுமாதவர் தாயார் விே. ஜெகதாம்பாள்
பழங்கியோர்
கலாசநாத சர்மா
ருநாதன்
பெறுவோர்
கி. பிரணவன்
கணிதம் சித்திரம் ஆ. அகிலன்
தமிழ்மொழி ச. சிவமைந்தன்
ஆங்கிலம் 翼 ப. சத்தியராகவன்
சைவசமயம்
கர்நாடக சங்கீதம் 夏
சு. ராஜீவ்
விஞ்ஞானம்
氢

Page 22
கு, குபேரன்
கணிதம்
ப, அருள்ரங்கன்
ஆங்கிலம்
து, துஸ்யந்தன்
வரலாறும் சமூகக்கல்வியும்
கொ, ஹரிகரன்
கர்நாடக சங்கீதம் ம, வரோதயன்
சித்திரம் ஆ, பபிகரன்
சித்திரம்
ஆண்டு 7
அ. ரஜித்
பொதுத்திறன் தமிழ்மொழி சுகாதாரம் கணிதம் அ. அன்று நிசாந்தன்
பொதுத்திறன்
வரலாறும் சமூகக்கல்வியும்
சித்திரம்
செ. பிரசாத்
ଜନ୍ଧ&FରjଣFuduli,
தமிழ்மொழி
வரலாறும் சமூகக் கல்வியும்
சுகாதாரம்
செ. சஜீவன்
கர்நாடக சங்கீதம்
கோ, சுதர்சன்
ஆங்கிலம் இ. கேதார சர்மா
கணிதம் வே, சரவணன்
விஞ்ஞானம்
மு. வாகீஸ்வரன்
வாழ்க்கைத் திறன்
விஞ்ஞானம்
வி. கோகுலன்
சைவசமயம் சா, பிரசாத்
வாழ்க்கைத் திறன்
2O

ஜோ. சிவராம சர்மா
கர்நாடக சங்கீதம் சு, சுதாகர்
ஆங்கிலம் க. சுஜீவன்
சித்திரம்
ஆண்டு 8
ア。 கஜானன்
பொதுத்திறன் சைவசமயம் கர்நாடக சங்கீதம் வாழ்க்கைத்திறன் கணிதம்
செ. தேவசீலன்
பொதுத்திறன் கணிதம் விஞ்ஞானம் சமுகக்கல்வி சுகாதாரம் சித்திரம்
வி, விபுலன்
60) + 6H12:FLOL}{f} வாழ்க்கைத்திறன்
சி, சபேசன்
தமிழ்மொழி ஆங்கில மொழி கணிதம் சுமுகக்கல்வி
கு. மணிவண்ணன்
தமிழ்மொழி SFIš Suruh
ச. குணாளன்
ஆங்கில மொழி
୫. ରଥଟଣୀ ଔ&ଜଙ୍କି
விஞ்ஞானம்
ந. அநூஜன்
சுகாதாரம்
க. யதுநந்தன்
கர்நாடக சங்கீதம்
இ. பார்த்திபன்
சித்திரம்
1.
粤
雾

Page 23
ஆண்டு 9
○」。 労LGggór
பொதுத்திறன் தமிழ் மொழியும் இலக்கியமும் விஞ்ஞானம் வரலாறும் சமூகக் கல்வியும் கர்நாடக சங்கீதம் கணக்கீடு கி. கோபிநாத்
பொதுத்திறன் தமிழ் மொழியும் இலக்கியமும் கணிதம் ஆங்கில இலக்கியம் கணக்கீடு ஆங்கிலம் த. மருதராஜன்
கர்நாடக சங்கீதம் அ. கஜவதன் GODSFG SF foi JLř பே. தபேத்திரன்
மோட்டார் பொறித்தொழில் வே. சனாதனன்
சித்திரம் கி, துஸ் பந்தன்
மோட்டார் பொறித் தொழில் சர, மோகனரீவ்
விஞ்ஞானம் கணிதம் க. பாலதர்சன்
ஆங்கிலம் து. அனுஜன்
ஆங்கில இலக்கியம் இ. சோதீஸ்
சித்திரம் கே. வேணுகோபன்
வரலாறும் சமுகக்கல்வியும்
ஆண்டு 19
வி, துஸ்யந்தன்
பொதுத்திறன் 60529 GħASFAL D BIZA Liżb தமிழ்மொழியும் இலக்கியமும் ஆங்கில மொழி
3.

விவசாயம்
விஞ்ஞானம்
வரலாறும் சமூகக்கல்வியும் சி. கிருஷ்ணகுமார்
பொதுத்திறன் 2
ஆங்கில மொழி 2
வர்த்தகமும் கணக்கியலும் ! சி. சதுர்சன்
சித்திரம் சி. சிவசுதன்
ಜà:&#étéFubtith స్త్రీ மு. ராஜ்குமார்
தமிழ்மொழியும்
இலக்கியமும் 器
பூ நிதர்சன்
இணிதம் 盟 ¢ቻ . செ. ஜீவப்பிரதாப்
கர்நாடக சங்கீதம் 3. கு, கார்த்திக்
சித்திரம் மா. சகிலேந்திரா
சணிதம் 證 ப, அன்பரசன்
விஞ்ஞானம் 3. ச. உசாத்
ž
வரலாறும் சமூகக் கல்வியும் ப, வாகீஸ்வரன்
கர்நாடக சங்கீதம் 密 சி. யாஹரன் . ܡ வர்த்தகமும் கணக்கியலும் 2 கு, குமரன் -
Gasa ferrru u uħ 盛
ஆண்டு 11
அ, இளங்குமரன்
பொதுத் திறன் €೩೫೩Fututt ஆங்கில மொழி கணிதம் * விஞ்ஞானம்
வரலாறும் சமுகக்கல்வியும் செ. அகிலன்
தமிழ்மொழியும் இலக்கி * ப? மயூரன் ழியு இலக் *Ա{ւptb
வர்த்தகமும் கணக்கியலும்
2 1

Page 24
தே, ஜங்கரன்
சித்திரம் ம. அனோமிலன்
6Salaf Tulb தமிழ்மொழியும் இலக்கியமும் ஆங்கில இலக்கியம் க. கஜமுகதாஸ்
மோட்டார் பொறித்தொழில் ந. எழில்வண்ணன்
கர்நாடக சங்கீதம் வர்த்தகமும் கணக்கியலும் யோ. திருவேரகன்
த, தவசுதன்
கர்நாடக சங்கீதம் ந. உதயசேகர்
சைவசமயம் த, குறிஞ்சிக்குமரன்
சித்திரம் பொதுத்திறன் மு. ஞானரூபன்
தமிழ்மொழியும் இலக்கியமும்
ஆங்கில மொழி கணிதம் விஞ்ஞானம் வரலாறும் சமுகக்கல்வியும்
ஆண்டு 12
சு, சுதர்சன்
பொதுத்திறன் (கணிதம்) பெளதிகவியல் தூயக்ணிதம் இ, குருபரன்
பொதுத்திறன் (உயிரியல்) இரசாயனவியல் தாவரவியல் . விலங்கியல்
வ, குலத்துங்கன்
பொதுத்திறன், (வர்த்தகம்) கணக்கியல்
வணிகப்புள்ளி விபரவியல் சீ. ஜெகந்தன்
பொதுத்திறன் (கணிதம்) தூயகணிதம் பிரயோக கணிதம்
2

கை. அனுசன்
۔ ہلکی
விலங்கியல்
தாவரவியல்
பொதுத்திறன் (உயிரியல்) கஜந்தன்
பொருளியல்
வர்த்தகமும் நிதியும்
ஜகதீஸ்வரன்
இந்துநாகரீக ம்
நிசாந்தன்
பெளதீகவியல்
ஸ்கந்தராஜ்
இரசாயனவியல்
சிதம்பரக்கலாரூபன்
பிரயோக கணிதம்
பகிரங்கன்
பொதுத்திறன் (வர்த்தகம்) வர்த்தகமும் நிதியும் பொருளியல் கனக்கியல்
கோகுலன்
பொருளியல்
நல்லைக்குமரன்
வணிகப்புள்ளிவிபரவியல்
ஆண்டு 13
செ. உதயசங்கர்
பொதுத்திறன் (கணிதம்) தூயக்ணிதம் பிரயோக கணிதம் பெளதிகவியல் இரசாயனவியல்
யோ, இவாகரன்
பொதுத்திறன் (உயிரியல்) தாவரவியல்
சி.ரவிதாஸ்
பொதுத்திறன் (வர்த்தகம்) இணக்கியல் வணிகப் புள்ளிவிபரவியல் பொருளியல்
ப. இராஜேஸ்வரன்
பொதுத்திறன் (கலை} தமிழ்
புவியியல் இந்துநாகரிம்
2.
三2.

Page 25
க. தினேஷ்குமார்
பொதுத்திறன் (வர்த்தகம்) வர்த்தகமும் நிதியும் வணிகப்புள்ளிவிபரவியல் ந. கெங்காதரன்
பொருணியல் வர்த்தகமும் நிதியும் சு. நவநீதகிருஷ்ணன்
இந்துநாகரிகம் தமிழ் அ ஐங்கரன்
பெளதிகவியல் க. பூரீகந்தவேள்
பொதுத்திறன் (கணிதம்) துரியகணிதம் பிரயோக கணிதம் இரசாயனவியல் ந. சுகிர்தரன்
பொதுத்திறன் (உயிரியல்) தாவரவியல் இ. அஜந்தா
புவியியல்
க. பொ. த, (சா / த) பரீடதை டிசம்பர் 1996
எட்டுப் பாட்ங்களில் அதிவி சேட்சித்தி
1. அ, இளங்குமரன் 2. மு. ஞானரூபன் 3. நா. எழில்வண்ணன் ஏழு பாடங்களில் அதிவிசேட சித்தி பெற்றோர்
1. ந. உதயசேகர் 2. சம கஜேந்திரன்
ம. அ. அனோமிலன்
பா. தர்சன் ஏ. வித்தகன் 7. த ஆனந்த வடிவேல் 8. சி. ஜெயந்தன் 9. சி. ஜெயறோன் 10 , த குறிஞ்சிக்குமரன் 11. சி. றஜிவ் 12, த. தனேஸ் 13. வ. அபராஜ் 14. த* தவசுதன்
3.
4. க. சரவணன் 5
6
2

ஆறு பாடங்களில் அதிவிசேட சித்தி
பெற்றோர்
1. சா. ஜெகஜீவ் 2. தி. கஜேந்திரன் 3. செ. அகிலன் 1. ப. செந்தூரன் 5. கோ. மயூரன் 6, சி. பிரதீபன் 7. சீ. சுதாகரன் ஓ, சி. உதயசங்கர், 9. கு. லம்போதரன் 10. வி. இராம் 11. யோ. ஆனந்தன் 12, த, ஐங்கரன் 13. வே. கஜந்தன் 14. சு. கஜீவன் 15. யோ, கஜேந்திரன்
த, பொ. த. (உ | த) பரீட்சை ஆகஸ்ட் 1996
மூன்று பாடங்களில் அதிவிசேடசித்தி பெற்றோர்
.
2.
垒。
5. 6.
ஒ, ஜெயகோபி கிருஷ்ணா ச. சேந்தன் ப. சாயிநேசன் இ, சிவசாம்பவன் சி. அரிகரன் ஒ, விவேந்திரன்
இரண்டு பாடங்களில் அதிவிசேட
சித்
1.
2。
3.
鑫。
5.
6.
7.
8.
9.
0.
1. 12,
தி பெற்றோர்
ச, விஜிதரன் உ. ஜெயதீபன் தி. சண்முகதாசன் த. கெளரிசங்கர் யெ, ஜெயகாந்தன் ம. நிரூபன் ச. கணேஷ்குமார் கை. ஐங்கரன் இ. பிரசாந்தா ம. பிரதீபன் ந. பரணீதரன் ச, கலைச்செல்வன்
13. த. றமணன்
14.
15。
அ. காந்தரூபன் Ġ5 55 LED Ga' JT l
~

Page 26
தாய் மொழிச் செயற்பாடுகளுக்கான
செல்வன் தி. திருக்குமரன் சரணியப் பரிசு ஒறமைச் சாரணன்:
செல்வன் வே. ஜெயகாந்தன் திறமைக் கடற் சாரணர்:
செல்வன் சி. நல்லைக்குமரன் திறமைக் குருளைச் சாரணன்:
செல்வன் ஜெ. லஜீவன் சென்ஜோண் முதலுதவிப்படை
இரல்வன் சோ செந்தூரன் ஒசஞ்சிலுவைச் சங்க இளைஞர்வட்ட சிறந்த சேவையாளன் :
செல்வன் சி. பூரீகரன் ஒறந்த இன்ரறக்ட்
செல்வன் க திருக்குமரன் ஒறந்த சேவைப்பணி:
செல்வன் ச. மயூரன் சிறந்த சதுரங்க வீரன் முதுநிலைப்பிரிவு:
டுசல்வன் கா. ஆதவன் இல்வன் சி. சிவோதயன் இளநிலைப் பிரிவு:
டுசல்வன் சி. அபராஜிதன் யாழ். மாவட்டத்தில் (4 வருடங்களாக) முதலாமிடத்தைப் சதுரங்க அணி வீரர்கள்:
செல்வன் கா. ஆதவன்
赢% சி" சிவோதயன்
༧ சோ. செந்தூரன் 劈 尊 ஜே. வி. கெல்வின் 魯劇 இ. அபராஜிதன்
0 0. ப, அச்சுதன் 魯艷 ஏ. சிவரூபன் சிறந்த மேற்கத்தியவாத்தியக் குழு உறுப் t963 si: வழங்கப்படவில்லை இறந்து கீழைத்தேய வாத்தியக் குழு உறுப்பினர்: வழங்கப்படவில்லை ஒறந்த லியோ!
செல்வன் க. ஜெகதரன் பண்ணிசைப் பரிசு இளநிலைப்பிரிவு, செல்வன் ர.கஜானனன் இடைநிலைப்பிரிவு: , தி.சந்திரமௌலீ கர சர்மா முதுநிலைப்பிரிவு செல்வன் அ, ஆரூரன்
விளையாட்டுத்துறை சதுரங்க விருது செல்வன் கா. ஆதவன்
24.
 

ஒசல்வன் சி. சிவோதயன், சோ. செந் தூரன் துடுப்பாட்ட விருது வழங்கப்பட ଶ୍ଣ୍ଣ, ଶଦ୍ଦ)ର).
மெய்வல்லுநர் விருது:
செல்வன் ஜெ. ஆதித்தன்
99 ந. பிரசாந்தன் ** ஜே. வி. கெல்வின் 分雷 LIFT. Urft
இ. கோபிகரன் உதைப்பந்தாட்ட விருது : வழங்கப்படவில்லை
துடுப்பாட்டப் பரிகில்கள் :
15 வயதுப் பிரிவு :
கிறந்த துடுப்பாட்ட வீரர்:
செல்வன் ச. கோபிநாத் சிறந்த பந்து வீச்சாளர் : செல்வன் சி. சைலேஸ்வரன் சிறந்த பந்துத் தடுப்பாளர்
செல்வன் யோ, சகிந்தன் சிறந்த சகலதுறை வல்லுநர்:
செல்வன் சி. சுதாகர் 17 வயதுப்பிரிவு
சிறந்த துடுப்பாட்ட வீரர் செல்வன் அ கலிஸ்ரஸ் அனோஜன்
சிறந்த பந்து வீச்சாளர்
செல்வன் தி, ஆதவன் சிறந்த பந்து தடுப்பாளர்:
செல்வன் சி. சந்திரவதனன் சிறந்த சகல துறை வல்லுநர்
செல்வன் சி. கார்த்திக் சிறந்த துடுப்பாட்டக் காரருக்கான பரிசு
வழங்கப்படவில்லை. சிறந்த உதைப் பந்தாட்ட வீரருக்கான கான பரிசு :
வழங்கப்படவில்லை. சிறந்த மெய்வல்லுநருக்கான பரிசு :
செல்வன் ஜெ. ஆதித்தன் இராஜசூரியர் செலலப்பா ஞாபகார்த் தப் பரிசு ரூபா 1000 - க. பொ. த. (உ. த) ப் பரீட்சையில் அதி கூ டி ய மொத் த ப் புள் ளி களைப் பெற்ற மாணவனுக்கு வழங்கப் படுகிறது. 1996ப் பரீட்சையில் பெறுப ଉint சிவஞானசுந்தரம் ஜெயகோபி கிருஷ்ணா (கணிதப் பிரிவு)317 புள்ளிகள் பாலசுந்தரம் வெள்ளிப் பதக்கம் பெறும் Lontଶୟ୍ଯ ରiର୍ତt ! பரமானந்தன் சாயிநேசன் (கணிதப் பிரிவு) 311 புள்ளிகள் -

Page 27
இராகம் - அடாணு
வாழிய யாழிந்து நீடு
வாழ்வுகள் சிறந்திடும்
孕页剑 ஆண்டுகள் நூறண்மும் ஆக்கங்கள் நாட்டினி
வேண்டிடும் பல்துறை
வீறிடத் தமிழ் சைவம்
நல்லவர் நாட்டிய பண்
வல்லமை யோடென்றும் வளர்கலை கல்வி திற
கடமை புரிந்திடல் சுற்றம் எனும் படி சேர் தொண்டி லுழைக்கும்
கற்றவர் கற்பவர் பெற் கண்டு நயந்த தமிழ் ஒற்றுமை யோடுழைத்
ஓங்கிட நல்லெதிர் க
ஆக்கம்: கவிஞர் ச. வே. பஞ்சா
 ைசவப் பிர காது அச்சகம்,
 

6 gall duth
ஒற்றுமையோடு ழைத்து ஊக்க!
பாணம் இந்துக் கல்லூரியின் ண்டையொட்டிப் பாடிய பாடல்)
தாளம் - ஆதி
- தமிழ்
go
பூர்த்தி - கோடி ல் புரிந்ததோர் கீர்த்தி!
ஞானம் - தந்து } 6ỉ]6IT đ;ế6]u LD T60T Lỗ !
(வாழிய யாழிந்து) ாணே - குரு வளர்த்தனர்! உண்மை! 5 ஓங்க - தமிழ் ன்களும் வீங்க!
(வாழிய யாழிந்து) பறு - குருக்
உயிர்ப்பு மிக்கார்ந்து,
(வாழிய யாழிந்து) ருேர் - சேவை
சைவப் பற்றேர் தூக்க - ஈழம் ாலமும் காக்க!
(வாழிய யாழிந்து) ட்சரம் ஆசிரியர் யா. இ. க.)
யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரி நூற்றண்டு விழாச் சபை
யாழ்ப்பாணம். J/No 163

Page 28


Page 29
அறக்
வைத்திய கலாநிதி ஞானானந்தன்
புலமைப்பரிஇ
passú6 e um
20,000)
ஒன்றிற்குத் தெரிவாகும் பொருளாதார வசதி கு கப்படும். இப்பரிசு பெறு கூடியது ஆறு ஆண்டுகள் மீண்டும் இப்பரிசில் வழ
மகாராஜா நம்பிக்கை நிதியப்
புலமைப்பரிசு
இராஜசூரியர்
யாழ்ப்பாணம் இந்துக்கல் ஒன்றிற்குத் தெரிவு செ பெற்ற, பொருளாதார தோறும் வழங்கப்படும்.
செல்லப்பா நினைவுப் பரிசு
(முதலீடு ரூபா
9,000.) வருடந்தோறும் க. பெ இந்துக்கல்லூரியில் இருந் மாணவனுக்கு கல்லூரிப் வழங்கப்படும்.
வைத்திய கலாநிதி நடராஜா ஞாங்க
(முதலீடு ரூபா
20,000.)
எமது கல்லூரியில் இருந் தெரிவு செய்யப்படும் மி
ளாதார வசதி குறைந்த

GAZET sunu
லூரியில் இருந்து இலங்கைப் பல்கலைக்கழகம்
மிகச்சிறந்த பெறுபேறுகளைப் பெற்றவரும் றைந்தவருமான மாணவர் ஒருவருக்கு வழங் ம் மாணவரின் கல்வி பயிலும் காலம் (ஆகக் ) பூர்த்தியடைந்த பின்பே வேறொருவருக்கு
ங்கப்படும்.
லூரியில் இருந்து இலங்கைப் பல்கலைக் கழகம் Fய்யப்படும் மிகச் சிறந்த பெறுபேற்றினைப் வசதி குறைந்த மாணவர் ஒருவருக்கு வருடந்
π. த. (உ. த) பரீட்சையில் யாழ்ப்பாணம்
பரிசுத் தினத்தன்று ரூபா 1000-00 பரிசாக
If 5.5
து இலங்கைப் பல்கலைக் கழகம் ஒன்றிற்குத் கச்சிறந்த பெறுபேற்றினைப் பெறும் பொரு
இரண்டு மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும்

Page 30
யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரியில் கல்வி குறைந்த திறமைமிக்க மாணவர்களுக்கென பிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டம் ஒவ்வொரு அமைந்திருந்தது. இப்போது ரூபா 15,000 இற்றைவரை 48 பரிசில்கள் (ரூபா 485 * அச்சுவேலி பொன்னையா ஆனந்தன் நினைவாகவும், தன் சார்பாகவும் திரு. பொ, திருவாதவூரன் அவர்கள்
歌 LöGög命。 * அமரர் எஸ். ஈஸ்வரபாதம் நினை வாக திரு. ஈ. சரவணபவன்
அவர்கள் பரிசில் * அமரர் திருமதி பாக்கியம் செல் லையாபிள்ளை நினைவாக திருமதி கமலா சினி சிவபாதம் அவர்கள் பரி இல் திரு. ச. முத்தையா சார்பாக திரு. மு. கணேசராஜா அவர்கள் பரிசில் * கல்லூரி முன்னாள் பிரதி அதிபர் அமரர் பொன். மகேந்திரன் நினை வாக திருமதி பாக்கியலட்சுமி மகேந் திரன் அவர்கள் 1 பரிசில், * கல்லூரி முன்னாள் ஆசிரியர் திரு. மு. ஆறுமுகசாமி சார்பாக வைத் தியகலாநிதி. மு. வேற்பிள்ளை
* யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்க இங்கிலாந் துக்கிளை 11 பரிசில்கள். * அமரர்கள் திரு, திருமதி எஸ். கந்த சுவாமி நினைவாக திரு. கனேஸ் வரன் அவர்கள் 2 பரிசிேல்கள், * அமரர் தனபாலசிங்கம் சத்தியேந் திரா நினைவாக யாழ் பல்கலைக் கழக, யாழ். இந்து பழைய மாண
* அமரர் ஈ எஸ். பேரம்பலம் நினை வாக அன்னாரின் குடும்பத்தினர் 1
* அமரர் வை. ரமணானந்த சர்மா நினைவாக அன்னாரின் பெற்றோர் திரு. திருமதி ஆ வைத்தியநாத 霹行Lpr LöGö。
நிதி மிகுந்தோர் நினைவு நிலைக்க
*
ஏழாலை மஹாத்மா அச்சக

இல்
நிதியம்
பயிலும் மாணவர்களுள் வசதி வாய்ப்புக் ாப் புலமைப் பரிசுத் திட்டமொன்று ஆரம் அலகும் ரூபா 10,000 கொண்டதாக
ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 000) இந்நிதியத்துக்குக் கிடைத்துள்ளன.
*
彎。
கல்லூரி முன்னாள் அதிபர் அமரர் இளையதம்பி சபாலிங்கம் நினை வாக வைத்திய கலாநிதி சபாலிங் கம் ஜோதிலிங்கம் ( யா, இ. க. மாணவர்கள் 4-1-54 முதல் 1996 வரை) அவர்கள் 10 பரிசில்கள். அமரர் செல்லத்துரை நித்தியானந் தன் நினைவாக தில்லையம்பலம் செல்லத்துரை குடும்பத்தினர் பரி இல், அமரர் சின்னத்தம்பி சிற்றம்பலம் நாகலிங்கம் நினைவாக திருவாளர் கள், நா. இரத்தினசிங்கம், நா. கோபாலசிங்கம் 2 பரிசில்கள். அமரர் கு. கபிலன் நினைவாக யாழ். இந்து 92ஆம் ஆண்டில் உயர்தர LDTo args I Ligā). அமரர் வி. சிவனேந்திரன் நினை வாக வைத்தியகலாநிதி வி. விபுலேந் திரன் அவர்கள் 2 பரிசில்கள். அமரர் சபாலிங்கம் உதயலிங்கம் நினைவாக திருமதி பிறேமா உதய லிங்கம் 1 பரிசில், திருமதி கலைச் செல்வி நவேந்திரன் 2 பரிசில்கள். திரு திருமதி வே. த செல்லத்துரை நினைவாக கல்லூரி முன்னாள் ஆசி ரியர் திரு. செ. வேலாயுதபிள்ளை அவர்கள் பரிசில், அமரர்கள் பொன்னு சின்னப்பு, சின் னப்பு சுப்பிரமணியம் நினைவாக சி. சேனாதிராஜா அவர்கள் 1 பரிசில், அமரர் சின்னர் சிவசுப்பிரமணியம் நினைவாக திரு. சி. பரமேஸ்வரன் அவர்கள் 1 பரிசில், அமரர் து. சீனிவாசகம் நினைவாக அவரது மகன் திரு. சீ. செந்தூர் ஒெல்வன் 1 பரிசில்,
நிதியத்துக்கு பொற்குவை தா ரீர்!
ம், கந்தர்மடம், ந்