கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: அரும்பு 2005/2006

Page 1

ණය |
* 9 19 ක්
12

Page 2
Singithi A Lor
Singithi
Pathum 2006/07
HOW TO Singithi aso RS2,500 m can win att Singithi ac Rsă, solo will be ent
ach Bad Draw
Branch
September 2008
WAARISEN
****
4800 School Baqs 285 Wistarhes
LOTS AND LOTS OF CHANCES! Account holders get an extra chance at the Bra Draw for every multiple of Rs.2,500 they have as at dates mentioned above. For example: Rs. 5,000 = 2chances Rs.10,000 = 4chances SINGTHI CAN ALSO GET YOU IN
PATHUM VIMIANA 2006)
Even bigger prizes can be yours for the taking Singithi account holders who have a balance o or more in their accounts will qualify for Path Ask for more details at your nearest HNB cust
For more d HN8 custon
Cumail: info

vely Way To Save
IN mount holders who have a xeiningure balance of
aose in their sceounts as at 30 September 2006 be September branch bad drws. comt holders who have a minimum balance of e more in their accounts as at 31"March 2007 Bedinto the March Grand Dow!
NUTI DO
afand Dra arch 20
Book
th Rasooms
nch basalita sa Grama e in their Singili account assonkerantis
sch Worth
ато
NormŘ.50000
f Rs.10,000 euwt Viinama 2006.
ommercente.
details contact your nearest mer centre or call 2551971-5
Shunb.k website wurde, hanib.net

Page 3


Page 4


Page 5
CC
A R U
பன்னிரண்ட Linen Jubil
Q未
○
உயர்தர விஞ்ஞா
வேம்பழ மகளிர் உ
uLITupů
Advanced Level Sc
Vembadi Girls
ĝi; Jaf
 
 

༦ ཕྱི་
நம்U)
ாவது இதழ் ee Number
ன மன்றம் 05/06 யர்தர பாடசாலை, பாணம்
’ience Union 05/06 'High School, fina.
R
S

Page 6
அரும்
விஞ்ஞான மன்றம்
இதழாசிரியர்க செ.மதுராந்தகா, யோ
விளம்பர நிர்வாக
க.அபிராமி, அ.கேம
பே.திவ்வியா, ம.சில
அ.சாம்பவி
உதவி ஒய்புநோக்கு கா.மதனிகா, இ.வி
ஒவியங்கள்
சி.வித்தியாரணி, வி.
புகைய்படங்கள்
Aravinth Phot
கணனித் தட்ட துவழி, தி.தர்மி
கணினி வடிவ)ை த.ரஜீபன், எஸ்.ஐ.மதன்
அச்சுய் பதிப் /\NDR/\ Digital Im K.K.S. 6555, உப்புமடம் சந் கோண்டாவில் 021 - 459026
வெளியீடு விஞ்ஞான மன்றம் வேம்படி மகளிர் உயர்த யாழ்ப்பாணம்
 

05/06, J LJTL3, T6O)6),
).

Page 7
இராகம் : ஹம்சத்வ
மன்னுபகழ் பரவி ஒ பன்னவனே நினை மன - மொழி - மெ தினமுமே சித்தியை
பல்லவி
உண்மையிலே உள
வண்மையிலே மதி தன் - நலம் தவறா நந்நல - மகளிர் -
தொண்டொன்றே ந கொண்டனம் - நட் 86oTL6OTC8un 6haful (8.
6habIT6ooTIg86loIT(8L) o
 

pலூரிப்பா
Of தாளம் : ஆதி
ஒளியுறவே ப் பணிந்திடுவோம் ய்யதை வளர்த்திடவே
அருளிடுவாய்
ாத் திண்மையிலே
நுண்மையிலே தனிப்பெரும் வேம்படி
கழகம் - வளர்க.
நமது இலட்சியமாம் பு - கல்வி - ஜெபம்
வாம் பிழையதனை அச்சம் எதுவரினும்.
- செல்வி ஜீ.ரி.வடிவேலு
iii

Page 8
Dare to do right, l
You have a work
Do it so bravely,
Angels will haste
Chorus :
Dare, Dare, Dare
Dare, Dare, Dare Dare to do right; Dare to do right,
Dare to do right,
Other mens failu
Stand by your co
Stand like a hero
 

I Hgmmm
Dare to be true, that no other can do; so kindly, so well;
in the story to tell....
to do right to be true; Dare to be true;
to be true.
Dare to be true,
res can never Save you; nScience, your honour, your faith and battle till death...

Page 9
PRAY
O Lord, the source of love and tru
The fountain of all good,
Grant unto us in days of youth
To serve Thee as we should.
We praise Thee now for active lir
For gifts of mind and heart,
And all the loveliness of things, O Lord how good Thou art
Knowledge we seek; to us impart
Thy wisdom above,
And fill it not mind alone, but he
With Thine eternal love,
The love that seeks another's we
Intent on serving Thee;
And shares with joyful, ready Zea
Thy gifts so rich and free.
To see the right, and do it, Lord,
Our hearts with courage fill; Undaunted then We heed Thy wo
And fear pain nor ill.
(Specially composed for and sung a

YER
ith,
mbs,
art
***
ord
t the Vembadi Centenary -- 1938.)

Page 10
எமது பாடசாலையின் உ வருடந்தோறும் வெளியிடப்படுகின்ற “அ படியில் இவ்வாண்டு வெளிவரும் 12% பெருமிதம் அடைகின்றோம்.
எமது பாடசாலையில் வி( பூர்வமாகவும், பயனுள்ளதாகவும் இருப்ட வரும் கால மாற்றத்துக்கேற்ப அரும்பும் புதிய தெம்புடன் அடைந்துள்ளது. இதில் நல்ல ஆக்கங்களும் எழுத்துருவில் பதிய இவ்விதழை வெறுமனே பத்தி பயனுற வேண்டும்.
அத்துடன் இவ்விதழின் ஆ விஞ்ஞான மன்ற மாணவர்களையும் அ யும் பாராட்டுவதோடு இவ்விதழைப் போ மிளிர எனது வாழ்த்துக்கள்.
 

ாரின் ஆசிச் செய்தி
யர்தர விஞ்ஞான மன்ற மாணவர்களால், ரும்பு’ எனும் விஞ்ஞான சஞ்சிகையின் வளர்ச்சிப் வளர்ச்சிப்படியாகிய இவ்விதழை வெளியிடுவதில்
ந்ஞான மன்றத்தின் செயற்பாடுகள் ஆக்க தை நாம் அனுபவிக்கிறோம். இன்றைய வளர்ந்து தன்னை வளர்த்துக் கொண்டு 12° படிநிலையை மாணவர்களினது புதிய சிந்தனைகளும், அரிய பப்பட்டுள்ளன. ரப்படுத்திக் கொள்ளாமல் ஆக்கங்களை வாசித்து
க்கப் பணியில் தம்மை ஈடுபடுத்திக் கொண்ட வர்களை நெறிப்படுத்திய பொறுப்பாசிரியர்களை ன்று எதிர்காலத்திலும் “அரும்பு” மலர் சிறப்பாக
(.&ނربވ./A
Mrs.k. po NNAMPAlAM PRINCIPAvE BAD GRS' high School
AFF NA
Vi

Page 11
வேம்படி மகளிர் உயர்தரப் பாடசாை இவ் ‘அரும்பு தொடர்ச்சியாக பன்னிரண்டு அ கல்லூரி சமூகம் சார்பாக நாம் பேருவகை அன விந்தை செய்யும் விஞ்ஞானத்தி அனுபவங்களை இனிவரும் சமூகம் பயன்ெ சாளரங்களின் ஊடு நூலின் உள்ளே புகு முடியுமட்டும் இமைகள் மூடாமல் வாசிக் படைப்புக்களால் இம்மலர் அழகாக அலங்கரிக் பன்னிரண்டு ஆண்டுக்கொருமுறை தனித்துவம் மிக்க வித்தியாசமான பல படைட் ஆராய்ந்து பெருமிதம் கொள்கின்றது.
அத்துடன் எமது விஞ்ஞான மன்ற ஒன்றையும் முதன் முறையாக அறிமுகப்ப( கொள்கின்றது இம்மலர்.
க.பொ.த. உ/த 2006 மாணவிகள் தொகுதிகளுடன் போட்டி போடும் அளவுக் போர்ச்சூழலிலும் வெளியிடப்படுவதை பாடசா6 வாழ்க தமிழ் ப
s S SS S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
திரு. பொன்னம்பலம் விஜயகுமார்
பொறுப்பா விஞ்ஞான ம யா/வேம்படி மகளிர் :
 

ாசிரியர்கள் ணங்களிலிருந்து.
)ல மாணவர்களின் அரும்பெரும் படைப்பாக ஆண்டுகள் மலராக வெளியிடப்படுவதையிட்டு டைகின்றோம். நில், தேடல்களால் தாங்கள் பெற்ற புதிய பற வேண்டும் என்பதற்காக. நுழைவாயில் ந்த வாசக நெஞ்சங்களை பூரண தேடுதல் கக்கூடிய தரத்தில் மிகவும் காத்திரமான கப்பட்டுள்ளமை வேம்படியாளின் தனியுடமை. ற மலரும் குறிஞ்சிப் பூவைப்போல் இம்மலரும் புக்களை வெவ்வேறு கோணங்களில் அலசி
த்திற்கென கரு உட்பொதிந்த நல் இலட்சனை டுத்தி மேலும் நற் பெருமையை தனதாக்கிக்
ரின் இப்படைப்பு நவீன கணினிக் களஞ்சியத் கு மிகவும் சிறப்பாகப் படைக்கப்பட்டு இப் லை சமூகம் சார்பில் வாழ்த்துகின்றோம். Dலர்க அரும்பு!
திருமதி ரோகிணி நித்தியானந்தன்
du 156r ன்றம் 05/06 ) uIsrg5U IIITLFIT6o6o.
11

Page 12
"UNDER THE
WHO LOVES TO
THODUJOGHTS THA
THAT FOUND HEAP
TORCH BEARER 88
 

VEMBU TREE
SHARE WITH ME
TARE SO SWEET,
RTS VVOULD GREET'
PAGE - 14
Viii

Page 13
இ)ே
இதயமதில், வளைந்து
வீதியின்தொடர்ச்சியாய்,
ஓர் வேப்பமரம். பழையதுதான், கொ முக்கால் நூற்றாண்டு பழமையாலும், ெ குலுங்குகின்ற மரம் அது.
 

Š:S $
````
கிளை விரித்து, விசாலித்து நிற்கின்றது ஞ்சநஞ்சமல்ல. ஏறத்தாழ ஒன்றே பருமையாலும் பூரித்துப்போய், பூத்துக்

Page 14
அது ஓர் அழகிய இளங்காலைப் பொழு ஆம் ஆண்டின், மூசிப் பனி பெய்கின்ற மாசி ம புதியதாய் ஓர் கிளை முளைத்தது. காலங்காலம் உதிர்ந்து உலகத் தோட்டத்திற் கலந்த பின்னர் அ இந்தக் கிளையொன்றும் புதிதல்லதான்... ஆம் கிளையை அது வருடிக் கொடுத்தது. அந்தக் கி. தொடங்கி, 2004 வரை எத்தனையோ கிளிகள் ச .... இன்னும் கொஞ்சக் காலத்திற் பறந்து விடவும் நர்த்தனங்களாலும் தன்னை மகிழ்விக்கும் கி அப்படியே... அதிலேயே... அந்த வேப்பமரம். நிற்கின்ற... வசீகரமாய் வனப்புடன், விசுவ வேம்படியாள்.....!
அவள் பெயரை உச்சரிக்கும் போது உள்ளமெங்கும் உணர்ச்சிப் பிரவாகம்... அவள் தாய்... வளர்ப்பு என்பது உடம்பால் அல்ல, 2 கூட்டுப்புழுக்கள்தான்... அவள்தான் தன் வண்ன வண்ணத்துப் பூச்சிகளானோம். அவளிடம் வடு ஆனாற் தெளிவில்லை. எதுவும் புரியவுமில்லை பாதை தெரியவில்லை.... அவள்தான் எங்கம் ஒருமுறை நாம் வாழ்க்கையை ஒத்திகை பார்த்தே காய்ந்தோம்... சூரியனிலும் எரிந்தோம். வள்ளு கண்ணதாசனையும்... டார்வினையும், டாவின்சில
அறிமுகம் செய்தாள்.
விழிகளாற் 'பாருங்கள்'... செவிகளார் பேசவில்லை நாம்? எதைப் பற்றி விவாதிக்க அரசியலாகட்டும்.... ஆன்மீகமாகட்டும்... விஞ் குழம்பினோம்; குழப்பினோம்; விவாதித்தோம்; தெ ஓடினோம்... தேடினோம்... பின் களைத்துப் போய் குறும்புகளை, அவள் ரசித்தாள்...கெக்கட்டமிட்டு கண்டனத் தீயால் எரித்தாள். ஐயகோ..! அவை
தெரியாது போயிற்று..... நாம் வெந்தோம்... அவ காயங்களைத் தருபவளும் அவளே... மயிலிறக தருபவளும் அவளே...அவை நனவாகும் போது துவளாதிருக்கவும் உறுதியைத் தந்தவளும் அவ நம் கண்ணீரையும் அவளே கண்டாள்... நம் சி ஒவ்வொரு சுவரும்... கல்லும்.... மண்ணும்..தம் அவை அவளுடன் வாழும்.

2து. ஏறத்தாழ எட்டு வருடங்களுக்கு முன்னால், 1998 ாதத்தின் ஓர் நாள். . அன்று, அந்த வேப்பமரத்திற் ாய், எத்தனையோ கிளைகளைத் துளிர்த்தும், அவை தன் தழும்புகளைச் சுமந்தும் நிற்கும் அந்த மரத்துக்கு னாலும், தனக்கேயுரிய தாய்மையுணர்வில், அந்தக் ளைதான், க.பொ.த (உ/தி 2006 பிரிவு. 1998 மாசி ந்தக் கிளைக்குப் பறந்து வந்தன. கூடு கட்டின. இதோ ம் போகின்றன. தம்கீ. கீ. சத்தத்தாலும் “சல சல’ ளிகளுக்காய், அந்த வேப்பமரம் மட்டும், என்றும் அவள்தான் எங்கள் தாய். கம்பீரமாய் நிமிர்ந்து
ரூபமாய் விரிந்து விசாலித்த எங்கள் அன்னை
துதான் எத்தனை மகிழ்ச்சி. எத்தனை பெருமை. யார்? அவள் தாய் தான். நம்மை எல்லாம் வளர்த்த உள்ளத்தால், அவளிடம் வரும்போது நாம் வெறும் ாங்களை நமக்கு ஈந்து, சிறகுகளையும் தந்தாள்; நாம் நம்போது நமக்கு அறிவிருந்தது. திறனிருந்தது. கால்கள் இருந்தன. நடக்கவுந் தெரியும். ஆனாற் ரூக்கு வாழ்க்கையைக் கற்பித்தாள்.அவளுக்குள் ாம்.அவள் முற்றங்களில் உட்கார்ந்திருந்து, நிலவிலும் வரையும், வலன்ரைனையும். கலீல் ஜிப்ரானையும்
யையும் அவளே கைபிடித்து அழைத்து வந்தாள் நமக்கு
) ‘கேளுங்கள்’ என்றாள். அவள் மடியிற் கிடந்து எதைப் வில்லை? சினமாவாகட்டும். சிந்தனையாகட்டும். நானமாகட்டும். விளையாட்டு ஆகட்டும். எதற்குமே நளிந்தோம். இடையிடையே ஆடினோம். பாடினோம். அவள் மடியிலேயே விழுந்தோம். நம்பிள்ளைப்பருவக் ச் சிரித்தாள்.இடையிடையே முறைத்தாள்; நம்மைக் |யல்லாம் நம்மைப் புடமிட்ட சூளை நெருப்புகள் என்று ள் துடித்தாள். குளிர்ச்சியால் நம்மைத்தாலாட்டினாள். ால் மருந்துகளை இடுபவளும் அவளே. கனவுகளைத் துள்ளிக்குதிக்காமலும், கனவாகவே கலையும் போது ளே.நம் சந்தோஷங்களையும் அவளே அறிவாள். Iரிப்புகளையாகட்டும், சீறல்களையாகட்டும் அவளின்
முள்ளே பதிந்து கொண்டன. இனி நம் நினைவுகளாக

Page 15
காலத்துக்கென்ன. அது ஓடும் . ஒரே தில் கிளைகளாய் பிரியவேண்டியதாயிற்று கடலை அடை தம்பையா Block பக்கம் ஒதுங்கிக் கொண்டோம் வண்ணங்களில் மயங்கி, கடற்கரைக் கிளிஞ்சில்கள் தாமரைகளும் அல்லிகளுமாய் பூத்துக் கிடக்க, இல கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டோம். . அந்த இரண் வேண்டியதாயிற்று. கடுமையாய் கவனமாய் உல உணர்வுகளுக்கு உண்டா வரம்பு? அவை எல்லையில் இறுதிப்பாடவேளை உயர்தரமன்றம் என்றும், விஞ்( சுமைகள் அழுத்த மூச்சுவிடாமற் தத்தளித்தவர்கள், டோம். நிம்மதியாய் சுவாசித்தோம். நம் ஆர்வங்களி
“மன்ற நேரம் நிகழ்ச்சிகள் நடாத்தவேண் தொடங்கியது சமர். ‘ஜெய் ஜூனியர்ஸ்’ என்று தப் இறங்கினர் 'A' வகுப்பினர். முதற்தடவையாக வகுப் மாநாட்டுக்குப் போன கந்தப்பு’வைத்தேடும் தொடர்நா B வகுப்பினர் ? 'முரீ மஞாநி குழு’ என்ற ெ விளையாடினார்கள்.இப்போது "C" வகுப்பினரின் மு 6.9Ligi BTLię, 5b, 6)güurtäfu(BJ "Guest Speake கொடுத்து பெரும் அமர்க்களப்படுத்த, போட்டி சூடு பி வகுப்பில். அவர்களும் வாயால் எழுதும் (??) தொடர் அசத்தினார்கள். “திடீர் நிகழ்ச்சிகளா? 'D வகு ‘எங்களுக்கென்ன குறைச்சல்?’ என்று கோதாவிற் போட்டியெல்லாம் நடத்தி பரிசுகொடுத்தார்கள். இை தொகுத்து நம்மையெல்லாம் அசர வைத்தார்கள்.அ என்றுநம் பொறுப்பாசிரியர்களை முணுமுணுக்க வைத் இனிய நினைவுகள்.? திங்கட்கிழமை புதிர்ப்போட்டிக்கு ( பிடித்துச் செய்த கண்காட்சி. கொஞ்சம் போட்டியா ஸ்நேகமாய் செய்த நவராத்திரி வகுப்புப் பூசைகள் . மீளப்பெறவே முடியாத, விலை மதிப்பில்லாத இனிய 6 பூக்கள்; அந்த வானவில் நாட்களை திரும்பிப் பார்க்க கொண்டாலும், உள்ளத்தால் எஞ்ஞான்றும் இணைந்தி அந்தத் தடித்த சுவர்கள். அவை வெறும் சுவர்களே. கூட்டு முயற்சியே இந்த மலர்.
காலை விழித்தெழுந்தது முதல். மறுநா ஒவ்வொரு விநாடிகளிலும் ஒட்டிக்கொண்டிருப்பது வி உடற்பயிற்சிகள். ஆரோக்கிய சமையல். என்று அை முதல். ராக்கெட் ஏறி சந்திரனைத் தொட்டதுவரை. மணிக்கூட்டிலும் முட்களாய் நின்று அதிர்வது விஞ்ஞான
xi

சயில், ஒரே நதியாய் ஓடிக் கொண்டிருந்தவர்கள் வேண்டுமே? விஞ்ஞானத்தில் மையலுற்றோர் திருவிழாவிற் திரியும் சின்னக் குழந்தைகளாய், ாய் ஆசைகளைச் சேர்த்து, நெஞ்சமெல்லாம் க்கில்லா பட்டாம் பூச்சிகளாய் பறந்த நாம், ஓர் டு வருடங்கள். நம் வாழ்க்கைக்காய் வாழ ழக்க வேண்டியதாயிற்று. ஆனாலுமென்ன லா வானமாச்சே? புதன், வெள்ளி கிழமைகளில் நான மன்றம் என்றும் சந்தித்தோம். புத்தகச் அப்பொழுதுகளில் ஆசுவாசப்படுத்திக்கொண் ன் சார்பிற் சிந்தித்தோம்.
டும் பொறுப்பாசிரியர்களின் உத்தரவு பறக்க, மைத்தாமே அழைத்துக் கொண்டு, களத்தில் பில் எல்லோரும் பங்குபற்றுகின்ற, “பனங்காய் டகத்தை அரங்கேற்றி வைத்தனர். விடுவார்களா பயரில் அவர்களும் நிகழ்ச்சிகளில் புகுந்து றை, அவர்களும் தம் பங்குக்கு ‘மஜிக்' எல்லாம் r ஆக அழைத்து, IT பற்றி Talk எல்லாம் டித்தது. எல்லோர் பார்வையும் இப்போது "D’ கதைப் போட்டி, பாட்டுக்குப்பாட்டு என்றெல்லாம் 5ப்புத்தான்.” என்று புகழும் பெற்றார்கள். குதித்தனர் "E" வகுப்புனர். திடீர் கவிதைப் டயிடையே பாட்டுப்பாடிப் பாடி நிகழ்ச்சிகளைத் . ஒன்றுக்கொன்று குறைச்சலில்லை தான். தார்கள்.இவை மட்டுமா? இன்னும் என்னென்ன கேள்வி புதிது புதிதாய்த் தேடிய நாட்கள்.அடித்துப் 'ய். கொஞ்சம் பொறாமையாய். கொஞ்சம் கொலு . கோலம். அவை அழகான நாட்கள்; பாழுதுகள்; இனியொருகால் புஷ்பிக்க முடியாத வே இனிமுடியும். உதடுகளால் சண்டையிட்டுக் நந்தவர்கள் நாம். நம் வகுப்புகளிடையே இருந்த உள்ளத்தால் இணைந்திருந்த. நம்மவர்களின்
ட்காலை விழித்தெழும் வரை வாழ்க்கையின் ஞ்ஞானம். ஆடுவது, ஓடுவது, பாடுவது ஏன், னத்திலும். புள்ளிவைத்துக் கோலம் போடுவது எல்லாவற்றிலும். காலத்தை உணர்த்தும் ம் விஞ்ஞானமே வாழ்வு, வாழ்வே விஞ்ஞானம்

Page 16
ஆகிவிட்டதொரு பொழுதில், நம் கல்லூரி விஞ்ஞ வாழ்க்கையின் அந்திப் பொழுதில் நின்று கொ தேடியவற்றையும், கண்டு, கேட்டு, படித்துச் சுை உள்ளக் கடற்கரையின் ஈரமணலில் அழிய பொதிந்துள்ளோம். இங்கே நம் பதிவுகள் ஒவ் உங்களுக்கு உலகைக் காட்டும். சாளரங்கை
சுவாசியுங்கள்.
‘பன்னிரண்டு ஒரு சிறப்புத்தான். பன்னிரண்டு. மாதங்கள் பன்னிரண்டு. d ஒரடியின் அங்குலங்கள் பன்னிரண்டு.வெம்ை இரவின் மணித்தியாலங்கள் பன்னிரண்டு. செக்கன்கள், நிமிடங்கள், தமிழ் வருடங்கள் எல்ல அரும்பும் பன்னிரண்டாவது முறை துளிர்க்கும் ே தான் சிறப்பு. வாரியளித்த அன்னைக்கு எை 'இதுதானென்றால். அடடா.அவள் தந்த செ ஆனாலும் இச் சிறு மலரை, நம் நினைவுக உள்ளன்போடு அவள் காலடியில் வைத்து; அந் அவளுக்காய். மெய்நீரும், விழிநீரும் அ உழைக்கப்போகின்ற நம் சிற்பியாகிய அவளை வருங்கால. அதிபர்கள், பிரதி அதிபர்கள், ஆசிரி இளைய சகோதரிகள் அனைவருக்கும் இதனை
அள்ளிப் பருகவந்த உங்களை உள்ளே வரும்ப
øဂ်မဇာၾခံ့) όή

ன மன்றம் இந்த அரும்பை வெளியிடுகிறது. நம்பள்ளி ண்டு, இத்தனை காலமும் நாம் கற்றலின் பொருட்டு வத்தவற்றையும், நம் கற்பனைகளின் பதிவுகளையும், து பதிந்த தடங்களையும் ஒருசீர்ப்படுத்தி இங்கே வொன்றும் சாளரங்களாய். ஒவ்வொரு சாளரமும்
ளத் திறவுங்கள். தவழ்ந்து வரும் அறிவுக்காற்றை
தமிழ் உயிரெழுத்துக்கள் பன்னிரண்டு. இராசிகள் னஆண்டுகள் பன்னிரண்டு. டசின் பன்னிரண்டு. Dப் பகலின் மணித்தியாலங்கள் பன்னிரண்டு. தண்மை குறிஞ்சி பூக்கும் கால இடைவெளி பன்னிரண்டு. ாமே பன்னிரண்டின் மடங்குகள். அவ்வகையில், நம் பாது, அதிற் பங்கு பெறுபவர்கள் நாம் என்பது நமக்குத் தக் கொடுப்போம்; நம் அன்பின் அடையாளமாய்.? ல்வங்களுக்கு முன்னாள் இச்சிறு அரும்பு ஈடாகுமா? ரின் கல்வெட்டை, சிறுபிள்ளை வேளாண்மையை, நாள் முதல், இந்நாள் வரை இனி எந்நாளும்; வாழ்வும் Hவளுக்காய் . ஈந்து உழைத்த, உழைக்கின்ற, ச் செதுக்கும் உரித்துடைய, கடந்த கால. நிகழ்கால. யர்களுக்கும். அவளோடு அவளாய் வாழ்கின்ற மூத்த, rச் சமர்ப்பணமாக்கி, சிறுகைகள் அளாவிய இக் கூழை
டி இருகரம் கூப்பி அழைக்கிறோம். வருக. 1
(၏႔;?y 69ష2.!
Xii

Page 17
(i) (6 O நீயும் நானும். (90 என் unded, cy, unit she ribah ib? Lfistenuncia), 17 O (RUFrg, i
as Giorgia sit that up helpit girl சமுத்திரத்தில் சக்தி அறுவ6 as Teotiteur Dr P 53 O. Why a frill f”JU, ENES LLIFÒSpùit || 6 || 0 Lpgព្រៃផ្សៃb 67 0 66
அனுமதியில்லாமல், 65FFFLICBLb Lpr LDub 134" 191931 மந்தைகள் 明n山101 () diffili
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

சில நொடிகள்...01 0 அக்காலத் தமிழிலக்கியமும் அறிவியலும் 05
வாழ்வில் விஞ்ஞானம் 100 கணித விஞ்ஞான மறுமலர்ச்சி 12) 13 0 1 lic IReall Nitute (21' Pllysics 150 இரசாயனவியற் உயிர்கள் பற்றிப் பேசுவதற்கு... 260 விழியின் ஓசை... 290 சின்னக்
31 0 கற்றதும் (கேட்டதும் 37 0 Enter'2 y for t/ht iWinilti 410 கட 43 0 ஒளிவட்டம் தெரிகிறதா? 45 Q மாறாநியதி 49 ) தீர்வு $licci apple tur11$ thr()\W11? 55 0 பற்றீரியாக்கள் கவனம்! 57 0 மருத்துவர் வேண்டாம் இணையமே போதும்! 660 விண்ணிலும் Dளயாடும் விஞ்ஞானம் (9 0 சாதனையால் வேதனையா? 710 1. 73 ) உன்னுள் வந்துவிட்டேன் 74 0 13xtinctioli of'species 750 77 ) Actiாரீர்க் கதை கூறும்... கல்லூரி வளாக நன்னீர்... 79 ) ரம் 81 ) எப்படி நாம்? 83 ) உயர்... உயர்... 85 () மனிதரிலிருந்து எய்...: 89) () என்ன சத்தம் அந்த நேரம்?910 Tlic /\inuit)ttin1 99 ) - 0 மூக்கும் மளிக்க மறக்கும் 107 0 Stt/) சாப்பிடுங்களேன்.! 1019 சிருந்து வந்தாள்? 110 () 'llutio11 113 () க0ன யைத் தாக்கும் வைரஸ் 119 0 1 interinel 121 0 மதி மயக்கும் மது! 125 0 எங்கே போகும் இந்தப் பா 60)த? 131 (0) கார் ளியமாய்க் கண்ணீர் ஓவியமாய்.. 133 0 நெருங்கும் நிழல்கள் 134 )
உயிரிழந்த உயிரியற் காதல் 137 () காம்) றாலும் Curricint! 1400 தேடல)லத் தொடர்
தேடுவது உன் வசமாகும்...! 1410 விற்ற மின் தகவல்கள் 143 0 மறுபக்கம் 1450 அரும்பு சமையற்கட்டு 1 41) 0 செவ் வாய் செப்பியவை 154 0 திறந்திடு
சீசேம்.nil 164 0

Page 18
“ඕහth\හයිකිණීම සි
இலங்கிரும்
800th as SS sittia
கறங்களிற் று
8.085855 8 %
ਉb U
வனப்புடன் மிஸ்ரும்
&5) bug (),

ரசாய் இருக்கும் யாழ்ப்பாணம் 8வம்Uடிக் கூடம் ம் காடிடும் வெளிச்சம் 3th8) 85tt Bob
bub FT36)RT 685(Tıp டைத்திடும் Uான்மை
வைரமாய் ஏறிக்கும்
ழின் கை விளக்கே.’

Page 19
அரும்புக்கு
அதிகாலையில் Phone அலாரமாய் ஒலிக்க அவசரம் புரியாமல் மறுமுனையில் அவள். தூக்கத்தின் பிடியில் இன்னமும் மீளாமல் தூக்கத்துடனேயே ஹலோ. மறுமுனையில் மயா
விளங்கிவிட்டது இது அவள்தான். விளங்கும் நேரத்தில் விளக்காய் இருக்கிறாள். விடியும் வேளையில் விடிவெள்ளியாய் இருக்கிற விலகும் போதெல்லாம் வெளிச்சமாய் தொடர்கிற
விளங்கிவிட்டது. இது அவளேதான் அது சரி யார் அவள்?
M.C.Q கூட இவ்வளவு கஷ்டமாயிருந்ததில்லை Mutation கூட இப்படி விளங்காமலிருந்ததில்ல ஆளுக்கொரு பக்கமாய் எம்மை ஆட்டுவித்த ஆளுமை கொண்ட அந்த அவள் யார்?
சிக்கினோம் அவளுக்குள், சிதறினோம் அவளை சிரித்தோம் அவளால், சிந்தித்தோம் அவளுக்காக கண்டோம் அவளுக்குள், கலைந்தோம் அவளை கலங்கினோம் அவளால், கண்டு பிடித்தோம் அக
கடந்த காலங்களை கலண்டர் கிழியல்களாக்கி கவிதை எழுதும் பாசாங்கில் கிளனிஸ்ராவும், உலக உருண்டையை உதட்டில் நிறுத்தி உலகைப் பேசவைக்கும் உஷாந்தியும், Suicide ஐயே Suicide பண்ண வைக்கும் சக்தியை வைத்திருக்கும் ஷாலினியும், Chavaவை தாங்கிக் கொண்டு நிற்பதாய் சாமர்த்தியமாகப் பேசும் சஸ்ரூபியும்,

நள் சில நொழகள்.
JEY Juniors
ன அமைதி
Tள்.
T6T.
D6),
த்தேடி.
5.
ாத்தேடி. வளுக்காக.
උ9lගGU] 12 அரும்புக்குள் சில நொடிகள்.
1.

Page 20
2
நடனத்தின் நளினங்களை மாற்றி நினைவுடனேயே வாழும் நிஷாராவு சுற்றிக் கொண்டேயிருப்பதுதான் பூ சுற்றிக் கொண்டேயிருக்கும் சுகிர்தா அகிலமெல்லாம் அலைந்து திரிந்து அலுத்துப் போய் இறுதியில் - ஏதோ அதிர்ஷ்டவசமாய், அழகாய்ச் சொன்
அவள் எமக்கெல்லாம் 'அம்மா’ எ
தப்பும் தாளங்களை தட்டிக் கொடுக் தயவுடன் வாழும் தர்ஷனாவும், படைக்கப்பட்ட நாள்முதல் அணுஅ பிளக்கத் தெரிந்த பிரியதர்ஷினியும் சிந்தனைச் சிறைக்குள் சிறகை விரி சிட்டுக்குருவியாய் சிவாஜினியும், மலரும் மலர்களெல்லாம் அவள் ம
மகிழ்வாய்ச் சொல்லும் மகிழினியும்,
கோபமாய் இருந்தாலும் கோடை 6ெ கானமிசைக்கும் கோமகளும், சங்கீத பாஷையில் சகஜமாய்ப் பே: சபையினில் கூறும் சாலினியும், காடு, மேடெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு கனகச்சிதமாய் கதைத்து திரிந்து வி கனவில் கண்டதாய் சொன்னார்கள்
கண்மணி அவள் குரல் ‘கரும்பு’ ே
சோகங்களையெல்லாம் தானே துர சொல்லிக் கொள்ளும் சோபிகாவும், சந்தர்ப்பங்களே சாதனையைத் தீர் சரித்திரம் கூறிவிடும் சாந்தியும், மனதை அடக்கத் தெரிந்தவன் மனி மணிக்கணக்காய் பேசும் மயூராவும் அறிஞர்களே அகிலத்தை ஆள்வத அலட்டிக் கொள்ளும் அபிராமியும்,
அரும்பு 12 அரும்புக்குள் சில நொடிகள்.

அமைக்கும்
b,
மி என்று 6|b,
V
I
ானார்கள்
ன்று
கும்
ணுவாய்
க்கும்
லர்விற்கென
வயிலிலும்
சுவதாய்
CB
unio என்று.
த்தியதாய்
)ானிப்பதாய்
தன் என
y
ாய்

Page 21
பதறாத காரியம் சிதறாதாம் என படிப்பினை கற்றுத்தரும் பவித்திராவும், கேலியும், கிண்டலும் தோல்வியின் சோதரர் 6 கதையளக்கும் கேமசொரூபியும், ஊர் ஊராய் ஓடித் தேய்ந்து உரிமைக் கோஷம் முழக்கம் செய்து உண்மை ஒன்றை உருப்படியாய் சொன்னா
உறுதியில் அவள் நெஞ்சம் 'இரும்பு’ என்று
சந்தோஷப் புன்னகையால் சாதித்ததாய் சாந்தமுடன் கூறும் ஷம்பிகாவும், லய, ஸ்ருதிபேதங்களும் வாழ்வின் லாவணியமே என்றிடும் லயந்தினியும், ராஜ்ஜியத்தின் வேர்கள் நசுக்கப்பட்டதாய் ரோஷப்படும் றோகினியும், அகிலமே அமைதியில் உறங்குவதாய் அனுபவித்துக் கூறும் அஜந்தினியும்,
அறிவே அகிலத்தின் அளவுகோல் என அடிக்கடி கூறும் அபிராமியும், பசுமை நிறைந்த நினைவுகளை ஒரு கணம் பாடித் திரியும் பிரியங்கரியும், நாடு நாடாய் நடந்து திரிந்து நலிந்து போய் நட்டாற்றில் நின்று நினைத்து நிஜத்தில் சொன்னார்கள், நிஜத்தில் அவள் ஒரு “நெருப்பு’ என்று.
எல்லோரும் ஒவ்வொன்றாய்ச் சொல்ல எம்மவர்கள் என் செய்வதெனப் புரியாமல் முதலாமவர் கூறியதில் முதலெழுத்தையும் முறைக்காமல் இரண்டாமரின் இரண்டாவை மூன்றாமவர் பின்னே மூன்றாவதையும் தந்து மூடர்கள்தாமில்லையென பின்வந்தோர் கை அழகாய் வந்து நின்றது அ. ரு. ம் . பு. அந்த அவளாய் வந்துநின்றது அரும்பு.

T6OT
फि6ा,
தயும்
விட
டசியைத்தர
c9cq5tóu) 12 அரும்புக்குள் சில நொடிகள்.
3

Page 22
A EE 8 . Ο M 9 : B | 6888
ஹாய். ஹாய். ஹா ஆஆ. ய்! இந்த முறை எங்கட அரும்பு 12 செய்து Lumiirami.
மேலேயுள்ள கட்டம் ஒரு அதிசயக்
குறுக்காக மூலைக்கு மூலை என்று எப்படித்தா வரும் (அதை x என்று வைப்போம்) ஏன். எப்படிக் கூட்டினாலும் அதே எண் தான் வரு ஆனால், ஒரு சின்னச் சிக்கல். எங் type செய்ய மறந்துவிட்டார். நாங்களு அதனாலென்ன. நீங்கள்தான் கெட்டிக்காரர் பயன்படுத்தி அவற்றைக் கண்டுபிடிக்கலாம். எடுத்து 12x1 இலிருந்து 12x25 வரை எழுதி #LbLDT... 3G build-up :
x = i) 12 gain முழு எ i) 100-300 இற்கிடைப்பட்
i) அவ்வெண்ணின் நூறாம்.
கூட்டினால் 12 தான் வருட இவ்வளவு clues உம் போதும்.ஆன A- அடுத்துவரும் மூன்று முழு எண்களி எண்ணின் 12 மடங்குடன் கூட்டி (
மூன்றாவது எண்ணின் 12 மடங்கை
B - AE2
C - DE 2 D - 12 இன் இரட்டை எண் மடங்கு. அ
கடைசி இரு இலக்கங்கள்.
என்ன. எல்லாம் பூர்த்தி செய்துவிட்
- அஜ
 
 
 
 

agic 12
'special so, இங்க நாங்க 12 இல ஒரு magic
கட்டம் அதில் உள்ள எண்களைப் பக்கவாட்டில், ன் நீங்க கூட்டினாலும் ஒரே எண்தான் விடையாக புத்தகத்தைத் தூக்கித் தலைகீழாகப் பிடித்தபடி நம்.
கடypistநித்திரைதூங்கியபடி நான்கு எண்களை அந்த எண்களைத் தொலைத்துவிட்டோம். கள் ஆயிற்றே. கீழே தரப்பட்டுள்ளhing இனைப் wai. wai. அதுக்கு முன்னால ஒரு paper ஐ வைத்துவிட்டுத் தொடங்குங்கள். (உதெல்லாம்.
ண் மடங்கு.
鷺
τι στοδοτ.
பத்தாம் ஒன்றாம் தானப் பெறுமானங்களைக் ம். (உதாரணமாக 125 க்கு 1+2+ 5 = 8) ாலும் இங்க கொஞ்சம் extra ல், முதலெண்ணை 12ஆற் பெருக்கி, இரண்டாம் பெறப்படும் விடையை இரண்டால் வகுத்தாலும்,
1/2 யாற் பெருக்கினாலும் இவ்வெண்ணே வரும்.
புல்லது 2 இன் 12ஆம் அடுக்கின் பெறுமதியின்
ந்தினி சிவானந்தன், 2006 உயிரியல் 'A'
三ノ

Page 23
யற்கை பற்றிய உண்மைகளையும் முை
வகைப்படுத்தி ஆராய்வதும், செயற்கையாய்
இயற்கையையும் செயற்கையையும் மேன்பே வதும் சீர்படுத்த முயல்வதனையுமே அறிவியல் எனலாம் விண்ணை இடிக்கும் உயரம் என்பதை 2006 கிலோமீற்றர் 6 அறிவியல், நீல விழியாள்’ எனக் கவிஞர்கள் கனவு கான் ience மூலம் செயற்கையாய் உருவாக்க விளைவதே அறி கூறின் உள்ளதை உள்ளவாறும், உணர்வதை உளதாக் அறிவியல்.
அறிவியல் என்றால் ஏதோ ஐரோப்பிய கண்டத்தவரின் சொத்து என்பதே எம்மில் பலபேரின் நினை விழுந்தபோது பணியாரம் சுட்டதும், நீராவியைப் பய அவித்ததுமே நாம் கண்ட மிச்சம் என்று குறை கூறுவோரே நிலைமை இவ்வாறிருக்கையில் அறிவியல் உண்மைக வெளிப்படையாகவும், மறைபொருளாகவும் தமிழி காணப்படுவதை நாம் இன்றுவரை அறியாமல் இருப்பத் ஒன்றுமில்லையன்றோ?
இந்நிலையில் இலக்கியத்தில் அறிவியல் பகர்ந் எமக்கே அறிமுகம் செய்வதே இக் கட்டுரையின் நோக்கம்.
முதலில் வெளிப்படையாக அறிவியல் கருத் யோரை நோக்கின், நாம் அரிவரி (அதுதாங்க Nurs காலத்திலேயே எமக்கு அறிமுகமான ஒளவைப்பாட்டிக்கும் நிறையவே தொடர்பு உண்டு. எப்படியென்று சிந்திக்கிறீர்கள gr5rÉ5T6fiu6òL5606OT (Non compressibility of liquid உலகிற்கு உரைத்தவர் 17 நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த பஸ்க நாம் நன்கறிவோம். ஆனால் இதனை ஒளவையார் 6 வெண்பாவில் குறிப்பிட்டிருப்பது நம்மில் எத்தனை பேருக்
“ஆழ அமுக்கி முகக்கினும் ஆழ்கடல் நீர்
நாழி முகவாது நால் நாழி.”
எனப் பாடுகிறார் ஒள

R
றமைகளையும் சிருஷ்டிப்பதும், Dலும் சீர்படுத்து
. சாதாரணமாக ானின் அதுதான் OTLJ605 Contact வியல். சுருங்கக் க முயல்வதுமே
, அமெரிக்கக் எப்பு பனம்பழம் ன்படுத்தி பிட்டு எம்மில் அதிகம். ள் ஆங்காங்கே லக்கியங்களில்
நில் வியப்பதற்கு
த எம்மவர்களை
துக்களை கூறி ary ) படிக்கும் அறிவியலுக்கும் ா? திரவங்களின் S) கண்டுபிடித்து கால் என்பதனை ாப்போதோ தன் குத் தெரியும்?
60D6)Iu ITT.
லாவணியா கந்தசாமி 2006 கணிதம் 'C'
TUD
அரிவரிபடிக்கும்
காலத்திலேயே
எமக்கு அறிமுகமான
ஒளவைப்பாட்டிக்கும்
அறிவியலுக்கும்
நிறையவே
தொடர்பு உண்டு.
GTOUgGuirg.
சிந்திக்கிரீர்களா?
t
ΓΟΠΥ:
அரும்பு 12
அக்காலத் தமிழ் இலக்கியமும் அறிவியலும்

Page 24
“ஆழ் கடல்”, “நீர் ஆழ அமுக்குதல்” இயல்பாகவே அமுக்கம் உண்டென்பதையும், ஆழ இப்பாடல் கூறி நிற்கிறது. இதனையே Pascal பல பெண்மணியாய் 'ஒளவையார் மிளிர்கிறார்.
Dalton இன் “மேலும் பிரிக்க முடியாத பிற்காலத்தில் விஞ்ஞானிகள் புரோத்தன், இலத் பொய்யாக்கினர். ஆயினும், அதற்குப் பல நூற்றாண் எனும் தொடரின் மூலமும், கம்பர் ‘அணுவைச் சதகூ பிளக்க முடியுமென்று உரைக்கின்றனர்.
ஒளிமுறிவால் தொலைவிலுள்ள பெ அவதானிக்கலாம் என இரு வில்லைகளின் உதவியு கலிலி. ஆனால் இதனையே கி.பி. 2" நூற்றாண்டிே யாவரும் கேளிர் என உலகமயமாக்கலை உலகிற்கு
FH»FFFFFFH)Šd S^0\\X\öSÄG எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் வானியல், ஆண்டாளி “பிள்ளைகள் எல்லோரும் பாவை கள வெள்ளி எழுந்து வியாழம் உறங்கிற்று
( வியாழன் மறைவது வானில் மிக அரிதான மு.ராகவையங்கார்தன்“ஆழ்வார்களின் காலநிை குறிப்பிடுகிறார். பிற்கால விஞ்ஞானக் குறிப்புகளி: 25 காலை மணி 5 இலிருந்து 8 இற்குள் அடர் சாவ்லாவை நம்ம ஆண்டாள் முந்திற்றாங்க என்று இவ்வாறு வெளிப்படையாக மட்டுமன்றி கையாண்ட நம்மவர்களும் உள்ளனர். இனி அவர்
மீள் தன்மையுடன் (Elasticity) : வளையும்போதும், நீளும்போதும் மீள் தன்மை நிலையை அடையும். அந்நிலையில் தகைப்பும் அ என்கிறது HOOke’s Law. முற்கால போராயுத உதாரணம். அத்துடன் இது Hooke’s Law இற்கு வில் வளைவது மீண்டும் நிமிர்ந்து அம்பை எய்வ புகழ்பாடுவது மீண்டும் நிமிர்ந்து தாக்குவதற்கே எ6 “சொல்வணக்கம் ஒன்னார்கண் கொள்
தீங்கு குறித்தமை யான்” (83 அதிக
இதுபோன்றே திருக்குறளின் ஒற்றாடல் இலக்கணம் வகுத்த வள்ளுவர்,
அரும்பு 12 அக்காலத் தமிழ் இலக்கியமும் அறிவியலும்

ஆகிய தொடர்கள் அறிவியல் நுட்பம் மிக்கவை. நீருக்கு த்தைப் பொறுத்து அமுக்கம் அதிகரிக்கும் என்பதையும் நூற்றாண்டுகளின் பின் கூறினார். இங்கு அறிவியல்
துணிக்கையே அணு' எனும் அணுக்கொள்கையைப் திரன், நியூத்திரன் என்று அணுவை மேலும் பகுத்துப் டுகள் முன்னதாகவே ஒளவையார் ‘அணுவைப் பிளந்து' றிட்டகோனிலும் உளன்’ என்ற வரிமூலமும் அணுவைப்
ாருட்களை உருச்சிறுத்த விம்பமாக அண்மையில் -ன் தொலைக்காட்டியை அமைத்து நிரூபித்தார்கலிலியோ R) ஓர் தமிழன் கூறிச் சென்றார். அவர்தான் ‘யாதும் ஊரே உரைத்த கபிலர்.
\ளுக்கும், ரஷ்whகளுக்கும் மட்டும் உரியதென்று நம்மில் பலர் ன் “திருப்பாவை’ 13° பாடலில் நம் தமிழ் வசமாகிறது. ம்புக்கார்
மேற்குறிப்பிட்ட பாடலில் குறிப்பிட்டது போல் வெள்ளி தெரிய நிகழ்வு. இதனை ஆராய்ந்து அறிந்த மகா வித்துவான் >ல’ என்ற நூலில் ஆண்டாளின் காலத்தை கி.பி. 885 என்று ன்படி ஆண்டாள் குறிப்பிடும் அந்நிகழ்வு கி.பி. 885 நவம்பர் பகுகின்றது. (அப்படியென்றா வானியல் அறிவில் கல்பனா று சொல்லுங்கி அறிவியல் கருத்துக்களை மறைபொருளாக, உட்தொனியாக ற்றை நோக்குவோம்.
கூடிய பொருட்கள் தகைப்பால் (StreSS) திரிபடைந்து எல்லையை மீறாமல் இருப்பின் மட்டுமே மீண்டும் ஆரம்ப து ஏற்படுத்தும் விகாரமும் (Strain) சம விகிதத்தில் இருக்கும் Dான வில் மீள்தன்மையுடைய பொருளுக்கு மிகச்சிறந்த அமைவதாலேயே அம்பை எய்யக்கூடியதாக உள்ளது. ஆம், தற்கே, அதுபோன்றே பகைவர்களும் சொல்லால் வணங்கி ன்பதனை,
ளற்கு வில்வணக்கம் ாரம் 827 குறள்) என்கிறார் வள்ளுவர்.
அதிகாரத்தில் உளவாளிகள் எவ்வாறு இருக்கவேண்டுமென்று

Page 25
“ஒற்றொற் றுணராமல் ஆள்க உடன்மூவர்
சொல்தொக்க தேறப்படும்” (59° அதிகாரம், 5
அதாவது ஒற்றர் மூவர் கூறும் சொல் ஒத்திருந்தால் ஒருவரையொவர் அறியாமல் மூவரை விடவேண்டும். இதன ஒரு வட்டத்தினை வைத்துக்கொண்டு அதன் மையத்திை பரிதியின் மூன்று வெவ்வேறு பகுதிகளிலிருந்து செங்கு கோடுகளும் சந்திக்கும் புள்ளி மையமாக இருக்கும். இதன உளவறியப்படவேண்டிய விடயம் மையமாகக் கருதப்படி செங்குத்துக் கோடுகளாகின்றனர். வள்ளுவர் கணிதராகிற
கலிலியோ அலைவுகள் (Oscillation) பற் T=21VIg எனும் சூத்திரத்திற்கிணங்க நீளமான பொரு விரைவாகவும் அலையும் எனும் கொள்கையை வெளி சிவஞானமுனிவர் பல நூற்றாண்டுகள் முன்னரேயே ஊஞ்சலில் அமர்த்திஅலைமகளும், கலைமகளும் ஊஞ்ச விட அம்பிகையின் காதில் தொங்கும் தோடு விரைவாக ஆ
“பாயும் கயல்குலம் அசைக்கும்அவ் ஊசலில்
பாய்ந்திலது இவ் ஊசல்.’ என அமைகி ஊஞ்சலைவிட வேகமாக ஆடியது அலைவுக் கொள்கையி
இவை மட்டுமன்றி புராண இதிகாசங்களான அறிவியல் கருத்துக்களைப் பொதித்து வைத்துள்ளன. என்றும், புஸ்பகவிமானம் விமானத்தை ஒத்தது என்றும் " கோட்ஸ்’ எனும் நூல் ஆதாரங்களுடன் கூறுகின்றது.
கம்பராமாயண ஜடாயு உயிர்நீத்த படலத்தின் 7 “மண்ணின் மேலவர் தேர்சென்ற சுவடெலா ம விண்ணின் ஓங்கியதொரு நிலை மெய்யுற.”
இராவணன் சீதையைக் கடத்திச் சென்ற காலத் இருந்து பின்திடீரென்று அதன் அடையாளம் மறைந்துபே பார்க்கையில் நவீன விமானத்தின் Take Off போல தோ
கம்பர், வள்ளுவர், ஒளவையார், கபிலர் என அ நீண்டுகொண்டே போகின்றது. தமிழிலக்கியம் எனும் கட கட்டுரை எடுத்துக் காட்டியிருப்பது சிலவற்றையே. ஆயினு
ளைத்தவர்கள் அல்லர் என்பதற்குச் சான்று அல்லவா?
சற்றுநில்லுங்கள். அதோ கேட்கிறது பாரதியின் “தமிழன் என்று சொல்லடாதலை நிமிர்ந்:

19" குறள்) என்கிறார்.
அது உண்மை. ஆதலால் ஒற்றரை விடும்போது ன நாம் கேத்திர கணிதத்துடன் தொடர்புபடுத்தலாம். 0 சாதாரணமாக அறிவது கடினம். அதற்கு நாம் த்துக்கோடு வரையும்போது நிச்சயமாக மூன்று னயே உளவறிதலில் உபயோகிக்கிறார் வள்ளுவர். ன் உளவாளிகள் வெவ்வேறு புள்ளியிலிருந்தான
Π.
றிய தன் ஆய்வுகளின் முடிவில் அலைவுகாலம் ட்கள் மெதுவாகவும், நீளம்குறைந்த பொருட்கள் ரியிட்டார். இக் கொள்கையையே நம்மவராகிய தன்னுடைய பாடலில் கூறுகிறார். அம்பிகையை ல் ஆட்டுகின்றனர். அவர்கள் ஆட்டும் ஊஞ்சலினை டுகிறது.
றது பாடல். ஆம், நீளம் குறைந்த குழை தோடு பின் விளக்கமன்றோ?
மகாபாரதமும் இராமாயணமும் கூட தம்முள் பல
இதிகாசத்தில் வரும் ‘நாகஸ்திரம் அணு ஆயுதம் எரிக் வான் டானிக்கென்’ என்பவரின் ‘சரியட் ஒப் தி
8 வது பாடல் ாய்ந்து
எனத் தொடர்கிறது.
நின் சக்கர அடையாளங்கள் கொஞ்சதூரம் தரையில் வதை மேலுள்ள பாட்டில் கம்பர் கூறுகின்றார். இதைப் ன்றுகிறதல்லவா? (அட! ஆமா)
9றிவியலை இலக்கியத்தினுள் புகுத்தியோர் பட்டியல் ல்ெ கொட்டிக்கிடக்கும் அறிவியல் முத்துக்களில் இக் றும் இச் சில உதாரணங்களே நாமும் அறிவியலில்
B6b6OLIT'.
☆
அரும்பு 12 அக்காலத் தமிழ் இலக்கியமும் அறிவியலும்

Page 26
இவைெ
பக்கம் பார்க்க
169
 

பன்ன..?

Page 27
. )( e) நாஜிலேیز
ன்னை நான் அறியுமுன்பே உன்மேல் எனச் பைத்தியமே பிடித்துவிட்டது. O/L வரை விசை விளையுள் விசை உலகை எட்டிப் பார்க்க, சொல்லிவிட்டே நிர்வாகத்துறை - என்போன்றே என் வர எவரும் சட்டத்தைக் கரம் பிடிக்கவில்லை - அம்மாவின் எதிர்பார்த்தோம்- கற்பித்த ஆசிரியர்கள் காணும் போ விழவில்லை. உன்மேல் நான் கொண்ட தூயகாதல்,ஏை நாட்டு தடைகள் தாண்டி புறப்பட்டேன் உன் கரம் பற்ற,
உனை நான் முற்றுமுழுதாய் விளங்கி இரண்டல்ல ஐவரிடம் அலசிக்கேட்டேன். அடிப்படைக் கை மனிதன் மூட்டிய கோல்கள் நம் மூட்டுடைக்கப் பார்க்கின் மின் புல விசை ஈடுசெய்ய என் சமன்பாடு என்றும் நேர்கே திரிகோண கணிதத்தில் உன் சுற்று மாற் வலம்வரச் செய்தன. எம்மிருவரின் இருபடிச் சமன்பாட்டில் அதன் மெய்த்தீர்வுகள் ஆவோம் என்றும் நிதம் பல கனவு விரிவில் ஏனோ எனக்கு நாட்டம் இல்லை.
இடையே. உராய்வுவிசைகள் பல சமநிலைக்கு பலதடவை சென்று வந்தேன்.கோப விடயத் சாயாது பார்த்துக் கெண்டேன். உன் விடயம் விதிவிலக் வட்டத்தின் ஆதிஅந்தம் தெரியாமை எனக்கு வெளிப் தெரியாதிருப்பது என் துரதிஷ்டம்.
அந்திப் பொழுதினில் , எறியப் பாதை எடுத்துத் தீர்வு காணில் எனக்கோர் ஆப்புண்டோ? என்றில்லையே!
செய்து முடித்தது சிறுகணக்கென்றே 6 நெஞ்சில், அழுத்தம் உயர இயக்கம் குறைகிறது. எ செல்கின்றன. மீள்தன்மை எல்லையிலிருந்து மீளவழியு மொத்தல் , கணத்தாக்கு A/L வாழ்வி மீண்டும் என் தலை உன் பக்கம் சாய நான் என்றும் 2 எதிர்வுகூறல்கள் செவிக்கெட்ட “வரிசை மாற்றம் சேர்மா கூறிக் கொண்டேன் என்னிடத்தில் மாந்தர் கூட்ட மாய வகையிடினும் தொகையிடினும் மாறாத C^ நானாதல் ே சரணடைந்தேன்.

மதுராந்தகா செல்வரத்னம் 2OO6 3,600igib 'C'
கோர் மோகம். வேலவன் காட்டிய வழியில் உன்மீது த் தொகுதி சமநிலைக்கு ஒடுங்கி நிற்க, A/L வந்தது. ன் என் ஒருதலைக் காதல் கணிதமென்று.
னும் அமையும் என்றிருந்தேன்-அப்பா. குடும்பத்தில் ஆற்றாமை வெளியீடு. Bio மாப்பிள்ளை உனக்கு து சொல்லிக் கொண்டனர். யாதொன்றும் காதில் னய நிகழ்தகவுகளைப் பூச்சியமாக்கி விட்டது.வீட்டு,
க் கொள்ள என் பகீரதப் பிரயத்தனங்கள் ஒன்றல்ல 1ணிதத்தின் அர்த்தங்கள் புரியுமுன்பே,வெளியில் ஓர் றான். பிரயோகிக்கப்பட்ட ஈர்ப்புப்புல விசையை, உன் ாடே. வேகநேரவரைபு நேர அச்சிற்குச் சமாந்தரமாய். ]று விளையாட்டுக்கள் எனை,உனைச் சுற்றிவளைய b A2O ஆதல் வேண்டும் என்றும், நாமிருவரும் கண்டு பின் ஒர் எல்லைக்குக் கட்டுப்பட்டேன். ஈருறுப்பு
என்னை றோட் ஒரம் தாக்கிச் சென்றன.எல்லைச் தில் எனினும் என்நிலையியல், இயக்கவியல் பக்கம் த. தொடராய்ப் பல கதைகள் காதோரம் வட்டமிட்டன. படை உண்மை. ஆனால் வட்டச்சமன்பாடு கூடத்
யில் வந்து குதித்தது அம்மனிதனின் ஓர் மடக்கை. சிக்கல் எண் என்றால்தானென்ன? தீர்வில்லை
rண்ணினேன்.நிகழ்வுகள் எளிமையிசை இயக்கமாய் னக்குள் சிறுமாற்றங்கள் , என்னை வகையிட்டுச் ö0TC3LT?
ல் சகஜம் என என் தாய் புள்ளிவிபரம் காட்டி நிற்க டன் சார்பு . மீளவோர் கணத்தாக்கு உன் வாழ்வில் னத்திற்கு ஆளாக நானொன்றும் பொம்மை அல்ல” பங்கள் புரியவில்லை. ஈற்றில் முடிவு கொண்டேன். வண்டும் என்று. என் இனிய கணிதமே! உன்னைச்
-நிஜத்தை அண்டிய நிழல்கள் -
☆
அரும்பு 12 நீயும் நானும்.!
9

Page 28
ఉు లnస్త్రీల్సి ః
O
இதயமதில் ஊற்றெடுக்கும் இன்ப ஊ என் இனிய கவியே வேம்படியின் அ மலருக்கு அமுதம் சொரிந்திட நீ வார நீ வரும்வேளை எனக்குள் ஒரு புத்துை அஃது உன்னைப் படைக்க எழுதுகோ க- விதை நீயே முளைத்திட அகமகிழ்
ஈரைந்து மாதங்கள் எனைச் சுமந்து - ஈன்றெடுத்த கணம் எனை முகர்ந்து - அணைத்து கொஞ்சுகையில் - யான் = அவள் பட்ட வேதனையும் சோதனை உயர்தரத்தில் உயிரியல்வரை உயர்த்தி உணர்ந்துகொண்டேன் கருவினுள் உ யான் கொடுத்த துன்பந்தனை யான் (
அவள் தாங்கிய செயல்
மதிமுகம் காட்டி பாலூட்டி, சோறுா மதியின் ஈர்ப்புப் பற்றி யாதும் அறிே ஆறிலொன்றாம் என பெளதீகவியல் அதிசயித்தேன் ஐசக்நியூட்டனின் விந் விமர்சித்தேன் விந்தைதனை
அம்மா என முதல்முதல் அழைத்தடே முடித்து நிற்க முயன்றபோதும் அறிய நாவின் வன்கூட்டின் உச்ச பயன் - இ தொகுதி தொகுதியாய் விலங்கியல் ச இறைவன் எனையாக்கிய புதுமைதன இதமான தென்றல் எனை வருடியடே அறிந்ததை அன்று யான் அறியவில்ை மூவணுவாம் வாயுவில் மூலக்கூறாம்
பாடங்கள் செப்பியது.
அரும்) 12 என் வாழ்வில் விஞ்ஞானம்.
 

O O ნ&\sგიGoისà---
லூடிகா மீரஐா ஜெயசீலன் 2OO 6 g) u SinfluLI6o “E”
ற்றே
ரும்பு - எனும்
ΓΠτιII
SOTTjjiIgr) ாலை எடுத்திடு என்றது. வாய் இயம்புகிறேன் உனை
அன்னையவள் மழலை என் முகம்கண்டு அறியவில்லை ாயும் - இன்றெனை நிவிட்டபோதுதான் ருவாகியபோது பெற்ற இன்பமென
ட்டி, சீராட்டுகையில் யன் - புவியீர்ப்பின் இன்று கூறியபோது தை கண்டு
பாதும் - தவழ்தல்
வில்லை
ன்று ற்றதனால் எனைப் புரிந்து கொண்டேன் ன எண்ணி வியந்துகொண்டேன் பாது - இன்று
ல - ஈரணுவாம்
பெளதீக, இரசாயன

Page 29
மழையதில் நனைகையில் மின்னல் கண்சிமி ஒடோடி வந்து அன்னை மடியில் கண்களு இடி ஒசைதனைக் கேட்க அச்சமுற்ற கணங் பெளதிக குரு செப்பியது செவியினில் கேட் பாயுமாம் இடி தாங்கியதை தாங்குமாம் பற எமைக் காக்க இருக்கையில் அச்சந்தணிந்து
விதவிதமாய் ஆடையணிந்து விழாக்கோல அறியவில்லை ஆடை உற்பத்தியில் காபோ பொருளாதார முக்கியத்துவமாம் கற்றபின் நம் இலங்கைப் பொருளாதாரம்.
10 வயதில் பட்டாசு வெடித்து மகிழ்கையி HNO, 3)air LjugšT 3ašp TNT, TN.G GT67 எத்தனை வெடி மருந்து சொல்லியது இரச
இறை படைப்பின் எழில்களையே அணுஅ புதுமை படைக்கும் விஞ்ஞானமே நீ இன்று மனிதனையே இயந்திரத்தாலாக்கி Robot எ உன் வியத்தகு செயல்களை வியந்து நிற்கும் குருதியாய் சுற்றோடி நான் சுவாசிக்கையில் என் உயிர்நீடிக்க உன்னால் நான் அதனைப்
எனக்குள் நீயாய் - உனக்குள் நானாய் இரண்
விஞ்ஞானமே தாய் மண்ணில் தலைநிமிர்ந் தரணி போற்ற வாழ்ந்திட என்னுள் நீ மென்
 

ம் செவிகளும் மூடி களை நினைக்கையில் க. ஏற்றமும் )பல வழிமுறைகள்
அடுத்த வரி எழுதுகிறேன்
ம் செல்கையிலே வைதரேற்றாம் புரிகிறது
ல் படிக்கவில்லை
TuJ60TLb
ணுவாய் ஆராய்ந்து I இறை JETU GJITLib ானப் பெயரிட்டாய்
எனக்குள்
O, வாய் உட்புகுந்து படைத்திட ண்டறக் கலந்துவிட்டாய்.
து யான் நடந்திட
மேலும் வளர்வாயாக! s
c9cq5tÖU 12 என் வாழ்வில் விஞ்ஞானம்.
1.

Page 30
கணிதஞ்சார் கருத்துக்கள் மனித மனதினுள் தோ கருதலாம். அதன் முன்னேற்றத்துடனேயே அ6 விருத்தியடைந்ததனாலும், ஒழுங்கமைக்கப்பட்டதனாலு இன்று பெற்றுள்ளன. நவீன உலகில் மிகவும் சிக்கல முக்கியமானதோ அதற்குச் சமனாகவே கணித அறிவும் நவீன உலகில் நிலவும் பரந்த கணித அறிவு அ அவ்வாறே குறித்த காலவரையறையினுள் நிகழ்ந்ததுவுட ஜோன் நேப்பியர் (கி.பி. 1550 - 1617)
ஸ்கொட்லாந்தில் பிறந்த நேப்பியர் எண்சார் கணி கணித்தலுக்கான பல்வேறு சுருக்கமான முறைகளை முன் மூலம் கணித்தல் முதன்முதல் கணிதத்துட் பிரவேசித்தது அட்டவணையைத் தயாரிக்க 25 ஆண்டுகள் சென்றன (
65harl"GL (d6.1î. 1596 - 1650)
பிரான்ஸில் வாழ்ந்திருந்த தெக்காட்டே முழுமை தளக் கேத்திர கணிதம் இருபரிமாணமுடையது என அமைவொன்று OX, OY எனும் இரு நிலையான அச்சு அவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இது ‘தெக்காட்டேயின் அ பிளேசு பஸ்கால் (கி.பி. 1623 - 1662)
பிரான்சு நாட்டைச் சேர்ந்த இவர் முதலாவது கன அடிப்படையாக இது அமைந்தது. பஸ்காலின் முக்கோண இவ்வெண் முக்கோணி அதனூடாக தற்காலத்தில் மு. காட்டுவதனாலேயே கணிதத்தில் முக்கிய இடத்தை வகிக் சேர் ஐசாக் நியூட்டன் (கி.பி. 1642 - 1727)
இங்கிலாந்தில் வாழ்ந்திருந்த விஞ்ஞானியும் கண ஒருவராகக் கருதப்படும் நியூட்டன், அவரது காலத்திற்கு வழிப்படுத்துவதில் சித்தியடைந்தார். அது அவரது கணித ஒளி என்றால் யாது என்பதையும் ஒளியின் நிற விரைவாக விருத்தியடைவதற்கும்; மற்றைய விஞ்ஞான வதற்கும் வெகுவாக ஏதுவாக இருந்த வகையீட்டு நுண்க எழுதிய 'பிரின்சிபியா மெத்தமெட்டிக்கா’ எனும் நூல் மன
தெக்காட்டே
அரும்பு 12 கணித விஞ்ஞான மறுமலர்ச்சி
 
 

ஞான குறுகுலhச்சி
சாரசி ஜெயராஜா 2006 கணிதம் 'C'
ன்றியமை மனிதநாகரீகத்தின் ஆரம்பத்திலேயே நிகழ்ந்ததெனக் பர்களுள் தோன்றிய அக் கணிதஞ்சார் கருத்துக்கள் ம் சிறந்த முன்னேற்றமடைந்த தூய விஞ்ஞான அந்தஸ்தை ான மனித வாழ்க்கை செயலொழுங்கில் மொழி எவ்வளவு சிந்தனையும் முக்கியத்துவம் அடைந்துள்ளன. ந் நிலைவரை விருத்தியடைந்து தனிநபரொருவரினால் அல்ல. ) அல்ல. இவ்வாறான சில நபர்களைப் பற்றி ஆராய்வோம்.
த்தல் பால் கூடிய காலத்தை செலவிட்டார். எண்கள் தொடர்பான ாவைப்பதில் வெற்றியீட்டினார். நேப்பியரினாலேயே மடக்கைகள் து. மடக்கை முறையை முன்வைத்த அவருக்கு முதல் மடக்கை எனக் கூறப்படுகிறது.
யாக கேத்திர கணிதத்தை விருத்தி செய்வதில் ஈடுபட்டிருந்தார். அவர் எடுத்துக் காட்டினார். இதற்கேற்ப இரு பரிணாமத்தில் க்கள் தொடர்பாக சார்பொன்றினால் காட்டப்படலாம் என்பதும் ஆள்கூற்றுத்தளம்' என அழைக்கப்பட்டது.
ரித்தற் பொறியை உற்பத்தி செய்தார். நவீன கணினி பொறிக்கு ரி என்பது இவரால் முன்வைக்கப்பட்ட எண்தொடரொழுங்காகும். க்கியமாகவுள்ள தொகையான எண் கோலங்களை எடுத்துக்
கிறது.
தவியலாளருமாவார். உலகிற் தோன்றிய சிரேஷ்ட விவேகிகளுள் ப் பின்னர் உலகை விஞ்ஞான ரீதியாகப் பெரும் மாற்றத்திற்கு
விஞ்ஞான ரீதியான விதிகளினாலேயேயாகும்.
)வொழுங்கையும் கண்டுபிடித்தது நியூட்டனேயாகும். கணிதம் ங்களில், விசேடமாக பெளதீகவியலில் கணிதத்தை பயன்படுத்து ணரிதத்தைக் கண்டுபிடித்த பெருமைநியூட்டனையே சாரும். இவர் தவிவேகத்தின் மிக உயர்ந்த பேறொன்றாகவே கருதப்படுகிறது.
☆

Page 31
லைப்பைப் பார்த்தவுடன் உங்கள் சிந்தனைக் குதி: தட்டிப்பெருமுயற்சிஎடுக்காதீர்கள். ஏனெனில் இங்கு சொல்ல வரவில்லை. உறவுகள் ஆனது எப்படி என்றுதான் ெ
இன்றைய உலகில் வளர்ச்சி என்பது தனியே செயற்பாடுகளில் மாத்திரமல்ல இவ்வுலகியல்பால் யாவற்றிலு அதிலும் எம் அறிவுக்கு எட்டியவரை பளிங்குகளிலும், உய வளர்ச்சி காணப்படுகிறது. இந்த வளர்ச்சியும், விருத்தியும் விளைவாக உருவானதே 'DNA மீளச்சேர்தல் தொழிநுட்பம் Technology of DNA) ebgub.
அதெல்லாம் சரி, DNA மீளச் சேர்தல் தொழிநுட்பப் பொதுவாக பரீட்சைக்கு வந்தால்கூட நாம் பதில் எழுதுவதில் சலிப்படைய வேண்டாம். நானே பதில் சொல்கிறேன் . பரம்பரையலகானது வேறாக்கப்பட்டு இன்னுமோர் இ அங்கியின் DNA யுடன் இணைக்கப்படுவதன் மூலம் அத அமைப்பை மாற்றுதலே மீளச் சேர்தல் DNA தொழிநுட்பம்
இதன்போது முதலில் புகுத்தப்படவேண்டிய பரம்பரை DNA, eLig5S' Jiggs&p6öT 60LDu (63,56), Agarose gel மூலம் தூயதாகப் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டு, Restriction நொதியைப் பயன்படுத்திப் புகுத்தப்படவேண்டிய பரம்பரையல் படும். இதன்போது Bacteria கலங்கள் எனில் அவற்றிலி தூயதாகப் பெறவேண்டும். Plasmid என்றால் என்ன இவ்விடத்தில் சிந்திக்க வேண்டும். Plastic பற்றிக் கேள்வி அதென்னPlasmid.? சிந்தித்தால் மூளையில் Strike அ க்களில் நிறமூர்த்த DNA இற்கு மேலதிகமாக அவற்றி காணப்படுகின்ற அநேக சிறிய வட்டவடிவமான DNA மூ
ஆகும்.
சரி இனி விடயத்திற்கு வருவோம். பின் அதேவகை Nuclease 88ů uJuJ6ÖTLIGBöß Plasmid Sb6OTgl 66JL'Ięößppe புகுத்தப்பட வேண்டிய பரம்பரையலகு இணைக்கப்படும். இது நொதி பயன்படுத்தப்படும்.
இவ்வாறு மீளச் சேர்ந்த Plasmid ஆனது Ba புகுத்தப்படும். இந் நிகழ்ச்சி Transformation எனப்படு பார்க்கையில் எமக்கெல்லாம் சின்ன வயதில் படித்த "காகத்தி முட்டை பாடம் நினைவுக்கு வரும்; வரவேண்டும்.
 

சொந்தம்?
0ரகளையெல்லாம் உறவுகளைப்பற்றிச் சால்லப்போகிறேன்.
மனித இனத்தின் |ம் காணப்படுகிறது. பிருள்ளவற்றிலுமே ஒன்று சேர்ந்ததன் i” (Re Combinant
) என்றால் என்ன? லை என்றெல்லாம் - “ஓர் அங்கியின் னத்தைச் சேர்ந்த 6öT Genome S6öT ’ ஆகும்.
ரயலகைக் கொண்ட electrophoresis Endo nuclease ஸ்கு வெட்டியெடுக்கப் bibigħ Plasmids 2e என்பது பற்றி நாம் பிப் பட்டிருக்கிறோம். böLb, ob! Bacteria ன் குழியவுருவில் 6oö3op Plasmid
Restriction Endo ந்கப்பட்டு அதனுடன் sig, DNA Ligase
teria 56.3560167 ம். இதையெல்லாம் ன் கூட்டில் குயிலின்
ஒணாலனுக்கும், குக்காளிக்கும்
என்ன தொடர்பு?
சொந்தமா? பந்தமா?
இது என்ன,
“மொமடைத் தலைக்கும்
முழங்காலுக்கும் முடிச்சுப் போட்டது
போலுள்ளதே?”
என்றெல்லாம் சிந்தித்து
இறுதியில் உங்கள் வாய்
ஏதேதோ
முனுைமுலனுக்கிருக்குமே.
அரும்பு 12
யாருக்கு யார் சொந்தம்?
18

Page 32
8616)ITO Transformation Bagbibg Ba கலத்தை வேறாக்கி வளர்ப்பூடகம் ஒன்றில் வள போது அதில் காணப்படும் மீளச்சேர்ந்த Plasmi இரட்டிப்படைந்து எல்லா மகட் கலங்களினு: கடத்தப்படும். இதனால் புகுத்தப்பட்ட பரம்பரையலகி மில்லியன் கணக்கிலான பிரதிகள் உருவாக்கட் இதுதான் எங்களுக்கெல்லாம் நன்கு பழக்கப்பட்ட
எனப்படும்.
இதன்போது நாம் X Phage Viruses எனப்படும். அதெல்லாம் சரி. இன்னமும் நாம் தன புரிகிறது. தலைப்பு சொல்ல வந்த விடயம் GM Org DNA இற்கும் என்ன சம்பந்தம்? சம்பந்தம் இல் கேள்விகளுக்கெல்லாம் எம் ஒரே பதில் Genetic தொழிநுட்பத்தின் மூலம் Genome இன் அமைப்பும உதாரணமாக நெல், புகையிலை, தக்காளி, உருை முயல் என்பனவற்றின் புதிய பேதங்களும் இங்ா கரடானதாக இருப்பதைத் தவிர மிகுதி இயல்புகள்
விற்பனை அனுமதி வழங் பிறிதொ نه|
55
ப்பட்ட முதல் GM தாவரம், தக்காளி. மூலம்
தக்காளி
புதிய சாதனை” என்றெல்லாம் கட்டம் இட்டுள் கொண்டுபோய் தம்பட்டம் அடித்தோமே. நினை சொந்தமா? பந்தமா? இது என்ன, “மொட்டைத் த என்றெல்லாம் சிந்தித்து இறுதியில் உங்கள் வாய் ஏ
ஆ. என்ன சொல்கிறீர்கள்..? என்ன ? “ நானும் சொல்கிறேன். இது மாயம் இல்லை. மந்தி அதிரடி அம்சங்கள். சரி இதனால் என்ன பயன்.?
அதாகப்பட்டது. இதன்மூலம் எமக்குத் தேன hormone, Somatotrophin) Beuqub, G5C58 அகிலத்தையே ஆட்டி வைக்கும் உயிருள்ளதா, உu வானVirus இனால் உருவாகும் நோய்களுக்கு எ இம்முறையில் உற்பத்தி செய்யலாம். அது மட்டுமா அத்துடன் பிறப்புரிமைக் குறைபாட்டு நோய் பரம்பரையலகுகளினால் பிரதியீடு செய்யப்படு6 நோய்களை இல்லாமல் செய்யலாம். (அடேங்கப்
இதுபோல் இன்னமும் நிறையப் பலன்க பெறுமானம் உள்ள தாவர, விலங்குப் பேதங்க பெற்றோலிய எண்ணெய்க் கழிவுகளை சுத்திகரி மாசடைவதையும் அல்லவா தடுக்கின்றது. இப்படி இ Essay எழுத உதவியதும் “DNA மீளச் சேர்தல் பலனாகும்.
அரும்பு 12
யாருக்கு யார் சொந்தம்?
14

Icter 1a பிறப்புரிமைச் சிகிச்சை அதிகாரபூர்வமாகத் ாக்கும் தொடங்கியது, 1990 Sep 14 இல்தான். முதல் நோயா 1 உம் |ளிக்கு பிறப்புரிமைப் பொறியியல் ஆக்கம் பெற்ற Cells
ஊசி வழி செலுத்தப்பட்டன. 1991 Jan 30 இல்
T(66LD
" இரண்டாம் பிறப்புரிமைச் சிகிச்சை நடைபெற்றது. இது
T I புற்றுநோய்க்கானது.
LJ(BLD.
பல விவாதங்கள் நடாத்தக் காரணமான ‘Gene Cloning’
ஐப் பயன்படுத்தலாம். அதன் செயன்முறை Transduction }லப்பிற்குள் நுழையவில்லை என்று நீங்கள் கேட்பது எனக்குப் anisms 35(5ub. 356T66T60T GM'? General Manager Sibgub லையெனில் GM என்றால் என்ன..? இப்படி இன்னோரன்ன |lly Modified Organisms. 35T6...g5 56T6 (33 fig6) DNA ாற்றியமைக்கப்பட்ட அங்கிகளே இவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகின்றன. ளக் கிழங்கு போன்றவற்றின் புதிய பேதங்களும், செம்மறியாடு, பனம் உருவாக்கப்படும். சாதாரணமாக ஓர் அங்கியின் தோல் நல்லவையாக இருக்கும் பட்சத்தில் மென்மையான தோலுடைய ாரு அங்கியின் தோல் DNA மீளச் சேர்தல் தொழில்நுட்பத்தின் மாற்றியமைக்கப்படும். இதையேதான் “ஓணான் உடலில் த்தோல்” ”டோலி செம்மறியாடு உருவாக்கம். விஞ்ஞானிகள் ளதைச் செய்தித் தாளில் வாசித்து மறுநாள் School இல்
9) (, ,
விருக்கிறதா? ஓணானுக்கும், தக்காளிக்கும் என்ன தொடர்பு? நலைக்கும் முழங்காலுக்கும் முடிச்சுப் போட்டது போலுள்ளதே” தேதோ முணுமுணுத்திருக்குமே. பாருக்கு. யார். சொந்தம்” அப்படித்தானே? அதைத்தானே ரம் இல்லை. எல்லாம் DNA மீளச் சேர்தல் தொழில்நுட்பத்தின் புரட்ட வேண்டாம் புத்தகத்தை. அதையும் நானே சொல்கிறேன். 6Just 60T Insulin (Humulin), Growth Hormone (66Tridd உறையச் செய்யும் காரணிகளையும் உற்பத்தி செய்யலாம். பிரற்றதா என்றுகூட சொல்ல முடியாத, நுண்ணங்கிகளின் Hero திராக எமது குருதியில் உருவாக்கப்படும் Interferon 56061Tuib ? VaccineS ஐயும் நொதிகளையும் கூட உற்பத்தி செய்யலாம். களுக்கான விகாரமடைந்த பரம்பரையலகுகள் சாதாரண பதன் மூலம் (Genetheraphy) பிறப்புரிமைக் குறைபாட்டு பா. இவ்வளவு பலனா. சொல்லவேயில்லை) ள் உண்டு. அதாவது உயர் விளைச்சல், உயர் போசணைப் i உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாய் ப்பதற்கும் புதிய பக்ரீரியா வகைகளை உற்பத்தி செய்து, சூழல் }ன்னோரன்ன விடயங்களின் பட்டியல் நீண்டு சென்றாலும் இந்த தொழிநுட்பம்’தான் என்பதே இதன் மிக. மிக. மிக. முக்கிய
☆

Page 33
The Ręal “Nastu
G arly man could not understand the puzzle of nature. Sinking of stone' and 'floating of stone in the same water was beyond his mind in early days. So there was irregularity in the nature. He assumed that God and Spirit play important roles in this matter. They did not know there was a science in all these changes. The scientist like Newton and Galileo brought to the world about the law of optics and cosmic. The great scientist Lord Kelvin stood high in engineering profession in 19th century.
All these developments had an impact on believes about the human life. Out of these ideas arose the mechanistic and philosophies of the 17th & 18th centuries. In the early part of 19th century, life was considered different from non-living things of nature. They found that they were lot of Substance common in nature and human body. So, the earliest concept of the science had to be changed.
At the end of the 19th century the study of behaviour let to think man could not produce everything with machine. Radiation and gravitation is the product of nature. The study of molecules, atoms and electrons threw new light in radiation. In the early part of 19th century most of these Scientists were ridiculed. In 1917 the development of "Quantum Theory revolutionist the old believe. History may repeat itself. They began to use probability to predict the future. The invention of radiation helped doctors to photograph of our bones.

re of Physics
Ashani Arulanantham 2006 BiO “D’
From the outer space it is suggested that radiation of out space turned “Monkey into Man. Earlier it was thought that the cosmicradiation was the reason for breaking up of other atoms. From experiments it was revealed that there was an object inside a single atom. In 1917 Einstein studied the atoms and an atom. The development of atomic research made foundation stone to Quantum Theory.
Early experiments showed that light rays travel in a direct line. When studied in great details, light is found not to travel in such absolutely straight lines. From "Pin Hok Experiment, it was known that light particles travel in wave pattern. Light has several colours. It is called 'Spectrum and colour has it own wave length.
Breaking of atoms emit radiation and atom let loose energy, when it is broken. Scientists tried to explain the behaviour of light waves, particularly electrons and protons. There is a special branch of science called "Wave Mechanics’ which deals with mathematical property of atoms using physics.
Many experiments have been made in Europe, America and Asia on the reflection and refraction of electrons. If we want to understand the real nature of Physical Universe', we must turn our attention to things on small scale.
அரும்பு 12 The Real Nature of Physics

Page 34
For, if all nature obeyed the law causation, why should life be an exception? of these ideas arose the mechanis philosophies ofthe 17" & 18“ centuries. Scie appeared to think of the whole world as a g machine. The idealistic view attempted to sh that the World Was a creation of thought, therefore, consisting of though.
நம்பரில்
வீட்டு வாசலில் கோலம் எண்களில் மஜிக்' செய்து ஒரு இருப்பவற்றை try பண்ணுங்க
15873
15873
15873
15873
15873
15873
15873
15873
15873
1
11
111
1111
11111 111111 1111111 11111111 111111111
கோலத்தை - வாசலில்
-ܓܠ
அரும்பு 12 The Real Nature of Physics

Of
Dut tic
1Ꮯe
eat
and
Although were far from any real knowledge, it seems that there must be something, which we’ve so far called 'fate. Operating in nature to upset the old law of causation, the future may not be so unchangeably decided by the past as we used to
think.
ஒரு ஜீபூம்பா
போட்டுப் பார்த்திருப்பீர்கள். இதோ கோலம் எடுக்கப் போகிறீர்களா? கீழே
ΥΤ,
அல்ல - 165 பக்கத்திற் பார்க்கலாம்.
O7 C
14 - 21
28
35 42
49 R
56 C
63 C
1 R
11 111
1111
11111
111111
1111111
11111111
111111111 C
-மதனிகா காசிநாதர், 2006 உயிரியல் 'B'

Page 35
இரசாயனவிய
டப்பொருட்களின் அமைப்புப் பற்றியும்
அவற்றிற்கு இடையிலான இரசாயனத் தாக்கம் பற்றியும் அப்போது வெளியேறும் வெப்பம் பற்றியும் பண்பறிரீதியாகவும், அளவறிரீதியாகவும் கற்கும் விஞ்ஞானம் இரசாயன விஞ்ஞானம் எனப்படும்.
8
இன்றைய உலகில் இவ் இரசாயனவியல் துறை பல்வேறு தொழிற்பாடுகளுடன் பின்னிப் பிணைந்துள்ளது. இவ் இரசாயனமானது சேதன இரசாயனம், அசேதன இரசாயனம், தொழில்முறை இர சாயனம், பௌதிக இரசாயனம், இயக்கவியல் இரசாய னம் எனப் பல வழிகளில் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது.
இரசாயனவியலின் ஆரம்பகாலக் கண்டு பிடிப்புக்களை நோக்கின் முக்கிய இடத்தைப் பெறுவது நெருப்பு ஆகும். இதனைப் பயன்படுத்தி மனிதனின் உணவு உடை என்பன மாற்றமடைந்தது. இது கி.மு. 8000 ஆம் ஆண்டளவில் ஏற்பட்டது. இது கற்காலம் எனப்படுகிறது.
கி.மு. 4000ம் ஆண்டளவில் உலோகங் களின் கண்டுபிடிப்பு நிகழ்ந்தது. பிரதானமாக பொன், செம்பு என்பன கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. கி.மு. 2000ம் ஆண்டளவில் மனிதன் செம்பு, வெள்ளீய தாதுக் களை ஒன்றாகச் சேர்த்து வெப்பமேற்றி கலப்புலோக மாக வெண்கலம் தயாரித்தான். இதுவே முதன்முத லில் தயாரிக்கப்பட்டுப் பயன்படுத்தப்பட்ட கலப்புலோ கம் ஆகும். இவ் உலோகங்களும், கலப்புலோகங் களும் மனிதன் ஆயுதங்களைச் செய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டன.
கி.மு. 1500ம் ஆண்டளவில் மிக உயர் வெப்பநிலையையும் கற்கரியையும் பயன்படுத்தி இரும்புத்தாதில் இருந்து வலிமையான இரும்பை குறைந்த செலவில் பெற்றுக்கொண்டனர்.

ற் பாதையிலே...!
அபிராமி கருணநாதன்
2006 உயிரியல் 'A' ஏறத்தாழ கி.மு. 900ம் ஆண்டளவில் கிப்தியர்கள் இரசாயனவியலில் வித்தியாசமான படிவத்தைப் பயன்படுத்தினார்கள். அதாவது இயற்கையான மரம், செடி, கொடிகளின் சாறுகளைப் பயன்படுத்தி இறந்த மனிதனது உடல்களைப் பாதுகாத்து வந்தார்கள்.
வரலாற்றுக்குப் முற்பட்ட காலத்தில் அதாவது கி.மு.700 - கி.பி. 300 ஆண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் கிரேக்கர்கள் இரசாயனவியலை வளர்த்தார்கள். கிரேக்க நாட்டைச் சேர்ந்த Thales எனும் தத்துவஞானி ஒரு பொருளை இன்னொரு பொருளாக மாற்றுவது எவ்வாறு என ஆலோசனை செய்தார். இதனைத் தொடர்ந்து கிரேக்க தத்துவ ஞானிகள் உலகில் நெருப்பு, நீர், காற்று, மண் என நான்கு அத்தியாவசிய மூலகங்கள் இருப்பதாக முடிவுக்கு வந்தார்கள். இக்கொள்கை பல நூற்றாண்டு களாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. இதன் பின்னர் Aristotle “Quintaessentia” எனும் ஒரு மூலகத்தை ஐந்தாவதாக பிரேரித்தார். இது ஏதாவது ஒரு பொருளின் தூய வடிவம் என விபரித்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து கிரேக்க தத்துவ ஞானிகள் ஒரு திண்மத்தை முடிவிலி எண்ணிக்கை சிறு துணிக்கைகளாகப் பிரிக்கலாம் என முடிவு செய்தனர்.Leucippus உம் Democritus உம் ஒரு திண்மத்தை சிறு துணிக்கைகளாகப் பிரிக்கும்போது
இறுதியில் எஞ்சும் பிரிக்கமுடியாத சிறிய துணிக் கையை “Atomos” எனப் பெயரிட்டனர்.
Chiristian காலத்தின் ஆரம்பத்தில் அதாவது அல்கெமி யுகத்தில் இரசாயனவியலில் பெரும் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தன. கி.பி. 800 ம்
ஆண்டளவில் பக்தாத் நகரில் வாழ்ந்த யபிர் இபின் கய்யான் (Jabir ifn Hayyan) என்ற இரசாயன
அரும்பு 12 17
இரசாயனவியற் பாதையிலே...!|

Page 36
வியலாளர் எழுதிய நூலில் தங்கத்தைப் பெறல், பல உலோகப் பிரித்தெடுப்பு, சோடா, சவர்க்காரம் என்பன தயாரித்தல், மதுபானம் தயாரித்தல் போன்ற பற்றிச் குறிப்பிட்டுள்ளது.
கி.பி. 9OOம் ஆண்டளவில் ஏராளமான விஞ்ஞானிகள் வேறு உலோகங்களைத் தங்கமாக மாற்றுவது எங்ங்ணம் என ஆராய்ந்தர்கள் ஆனால் அது தோல்வியிலேயே முடிவடைந்தது. கி.பி. 1OOOப் ஆண்டளவில் சில மூலகங்களிற்கும் பதார்த்தங்களிற் கும் குறியீடுகளாக சில படங்களைப் பயன்படுத்தினா கள் கி.பி. 1150 இல் முதன்முதலாக தூய அற்ககோல் பிரித்தெடுக்கப்பட்டது. கி.பி. 1650ம் ஆண்டளவில் Robert Boyle SND FIT u60T6fugio 6.6TriddeODu 26m digeidigboup5LDITS, Royal Society of Scientist என்ற சங்கத்தை உருவாக்கினார்.
175OLD e9,6öOTL6IT6fl6o Phlogistal கொள்கை வெளிப்பட்டது. அதாவது உலோகங்கள் எரிக்கப்படும்போது உலோகங்கள் மூல இயல்புடைய சேர்வையொன்றைத் தருவதுடன் Phlogistan எனும் பதார்த்தம் அவ்வுலோகத்திலிருந்து வெளியேறி செல்வதாகக் கருதப்பட்டது. பின் பெறப்பட்ட மூல இயல்புடைய பதார்த்தம் கரியுடன் சேர்த்து வெப்பமேற்றும்போது உலோகம் மீண்டுப் தோன்றுவதாகவும் அப்போது கரியிலிருந்து உலோகம் Phlogistan ஐப் பெற்றுக்கொள்வதாகவும் நம்பப்பட்டது. பின் Priestly என்ற விஞ்ஞானி 1775ட ஆண்டளவில் ஒட்சிசனைக் கண்டுபிடித்தபோது Phlogistan கொள்கை பிழை என அறிந்து அது கைவிடப்பட்டது.
1775ம் ஆண்டளவில் பல வாயுக்கள் 356öoTLgi5)uUÜULʼLg5J. <9460D6)ICO,, N,, H,, O,, Cl,, SO என்பனவாகும். 1775 ஆண்டு Lavoisier என் விஞ்ஞானி மூடிய பாத்திரம் ஒன்றினுள் இரசத்ை வெப்பமேற்றினார். அப்போது அத் தொகுதியினுள் திணிவு மாறாது இருப்பது அவதானிக்கப்பட்டது ஆனால் இரசத்தின் மேற்பரப்பில் சிவப்புநிற சேர்வையொன்று தோன்றியது. ஆனால் பாத்திரL திறந்ததும் அப் பாத்திரத்தினுள் வாயுக்கள் உட்செ6 வது அவதானிக்கப்பட்டது. எனவே இரசமானது
அரும்Q 12 இரசாயனவியற் பாதையிலே.
8

T
வளியிலிருந்து ஏதோ ஒரு சடத்தை உறிஞ்சுவதா லேயே இது நிகழ்கிறது என்பது அறியப்பட்டது. Priestly என்ற விஞ்ஞானி இங்கு பெறப்பட்ட செந்நிற சேர்வையை வெப்பமேற்றிய போது தகனத்துக்குத் துணைபோகும் வாயு வெளிவருவது அவதானிக்கப் பட்டது. இங்கு பெறப்பட்ட வாயு முன்பு உறிஞ்சப்பட்ட வாயுவின் கனவளவிற்கு சமன் என நிறுவப்பட்டது. இவ்வாயுவே பின்னர் ஒட்சிசன் (Oxygen) என LaVoister இனால் பெயரிடப்பட்டது. Oxygen ஐக் கண்டுபிடித்த விஞ்ஞானி Priestly ஆவார். இது அல்கெமி யுகத்தின் இறுதிக் காலப்பகுதியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
17ம் நூற்றாண்டின் இறுதிக் காலப்பகுதிக் கும் 19ம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதிக்கும் இடையில் இரசாயனவியலில் பல கண்டுபிடிப்புகள் நிகழ்த்தப்பட் டன. 1774ம் ஆண்டு LaVoisier திணிவுக் காப்பு விதியை முன்மொழிந்தார். இவரே நவீன இரசாயன வியலின் தந்தை என அழைக்கப்படுகின்றார்.1799ம் ஆண்டு Proust என்பவர் இரசாயனச் சேர்வை ஒன் றின் தூய மாதிரிகள் யாவும் எம் முறையில் தயாரிக் கப்பட்டாலும் எப்போதும் ஒரே மூலகங்களை மாறாத் திணிவு விகிதங்களில் கொண்டிருக்கும் என்பதைத் திட்டவிகித சமவிதி மூலம் முன்மொழிந்தார்.
1803 இல் Dalton என்பவர் திணிவுக் காப்பு விதியையும் மாறா அமைப்பு விதியையும் அவதானித்த பின்பு தனது அணுக்கொள்கையை முன்மொழிந்தார். இவரது அணுக்கொள்கையில் உள்ள அம்சங்களாவன :
) மூலகங்களைத் தொடர்ந்து பிரித்துக்கொண்டு செல்லும்போது மேலும் பிரிக்கமுடியாத துணிக்கைகள் எஞ்சும், அவை அணு எனப்படும். எனவே சடப்பொருள்கள் மேலும் பிரிக்க முடியாத அணுக்களால் ஆனவை. 2) அணுக்களை ஆக்கவோ அழிக்கவோ
முடியாது. 3) ஒரே மூலகத்தின் அணுக்கள் எல்லா விதத்தி
லும் ஒரே மாதிரியானவை. வெவ்வேறு மூலத்தின் அணுக்கள் எல்லா விதத்திலும் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வேறுபட்டவை.

Page 37
4) ஒரு சேர்வை உருவாகும்போது வெவ்வேறு மூலகத்தின் அணுக்கள் தம்மிடையே மாறாத எளிய முழு எண் விகிதத்தில் சேர்ந்து சேர்வைகளை உருவாக்குகின்றன.
இரசாயனவியலின் தொடர்ச்சியான வளர்ச்சியினால் ஏற்பட்ட கண்டுபிடிப்புகள் Dalton இன் அணுக்கொள்கையில் உள்ள குறைபாடுகளைச் சுட்டிக்காட்டியது.
Dalton இன் அணுக்கொள்கையில் உள்ள குறைபாடுகளாவன:
1) தற்காலத்தில் புதிய அணுக்கள் ஆக்கப்பட்ட மையினாலேயே ஆவர்த்த அட்டவணையில் புதிய மூலகங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. 2) கருப்பிளவு, கரு ஒன்றிப்பின்போது அணுக்கள் அழிக்கப்பட்டு புதிய அணுக்கள் தோன்றுவதுடன் பெருமளவு சக்தி மாற்றமும் நிகழ்கிறது. 3) சமதானிகளின் கண்டுபிடிப்பின் பின் ஒரு மூலகத்தின் அணுக்கள் யாவும் ஒரே திணி வைக் கொண்டிருக்கவேண்டும் என்னும் கருத்து பிழையானது என அறியப்பட்டது. வெவ்வேறு மூலகத்தின் அணுக்கள் ஒரே திணிவைக் கொண்டிருக்கின்றன. இவை சமபாரங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. 4) Dalton இன் அணுக்கொள்கைப்படி இர சாயனத் தாக்கத்தில் ஈடுபடும் மிகச்சிறிய துணிக்கை அணு. ஆனால் Bequerel இன் கதிர் தொழிற்பாடு கண்டுபிடிப்பின் (1896) பின்னர் அம் மிகச்சிறிய துணிக்கை Electron S9bGLb. 5) பீசமானமற்ற சேர்வைகளுக்கிடையில் எளிய
முழு எண் விகிதம் காணப்படுவதில்லை. 6) ஐதரோகாபனின் உயர்ந்த உறுப்புக்களிலும் அவ்வாறு எளிய முழுஎண் விகிதம் காணப் படுவதில்லை.
1804 இல் Dalton என்பவரால் பல்விகித 5D6íg cup66T6hLDITuputull-gil. Berzilius, Richter என்பவர்களினால் 1800 களில் இதரவிதரவிகிதசம விதி முன்மொழியப்பட்டது.

திண்மங்களுக்கான அவ்விதிகள் கண்டு டிக்கப்பட்ட 16ம், 17ம், 18ம் நூற்றாண்டு களிலேயே வாயுவிதிகளும் பல விஞ்ஞானிகளால் முன்மொழியப்
JLL60T.
1660ம் ஆண்டில் Boyle என்பவர் ஒரு தறித்த திணிவுடைய வாயுவிற்கு மாறா வெப்பநிலை பில் அதன் கனவளவு அதன் அமுக்கத்திற்கு நேர்மாறுவிகிதசமன் எனத் தெரிவித்தார். இதுவே Boyle இன் விதி என அழைக்கப்படுகிறது.
1760 இல் Charles என்பவர் மாறா அமுக்கத்தில் ஒரு குறித்த திணிவுடைய வாயுவின் வெப்பநிலையை 1°C இனால் அல்லது 1K இனால் உயர்த்தினால் அதன் கனவளவு 0°Cஇல் அல்லது 273 K இல் இருந்த கனவளவின் 1/273 மடங்கினால் அதிகரிக்கும் எனக் கூறினார். இதுவே Charles இன் விதி எனப்படுகிறது.
இவ் விதி தற்காலத்தில் பின்வருமாறும் கூறப்படுகிறது. மாறா அமுக்கத்தில் குறித்த திணிவுடைய வாயுவின் கனவளவு அதன் தனி வெப்பநிலைக்கு நேர்விகிதசமனாகும்.
ஒரே வெப்பநிலை அமுக்க நிபந்தனை களில் வாயுக்கள் தம்மிடையே தாக்கமுறும் போது அவை ஒன்றுக்கொன்று எளியமுழுஎண் விகிதத்தி லுள்ள கனவளவுகளில் பூரணமாகத் தாக்கமடைவ தோடு விளைவுகளும் வாயுக்களாக இருந்தால் அவற்றின் கனவளவுடன் எளிய முழுஎண் விகிதத்தில் இருக்கும் என 1810ம் ஆண்டில் GayluSSac என்பவர் முன்மொழிந்தார். இது GayluSSac இன் விதி ஆகும்.
1811 இல் முன்மொழியப்பட்ட அவகாதரோ வின் கருதுகோள் காரணமாக மூலக்கூறு எனும் பதம் இரசாயனவியலில் புகுத்தப்பட்டது. மூலக்கூறு உண்டு என முதன்முதலில் தெரிவித்தவர் அவகாதரோ ஆவார்.
(BUTuS656öT6óg (Boyle's Law), grgirdeóT விதி, அவகாதரோவின் விதி ஆகிய மூன்று விதிகளையும் பயன்படுத்தி எல்லா இலட்சிய வாயுக்களுக்கும் பொருந்தக்கூடிய Pv = nRT எனும் வாயுச் சமன்பாடு நிறுவப்பட்டது.
அரும்) 12 இரசாயனவியற் பாதையிலே.
19

Page 38
இதைத் தவிர வாயுக்கள் சம்பந்தமா PV = 1/3 mNCஎன்னும் இயக்கவியல் சமன்பா உள்ளது. இதனை இயக்கவியல் மாதிரியுருவை பயன்படுத்தி நிறுவமுடியும். வாயுமூலக்கூறுக பாத்திரத்தின் சுவருடன் மோதி ஏற்படுத்தும் உந் மாற்றுவீதத்தினாலேயே அமுக்கம் ஏற்படுகின்றது கனவளவு குறையும்போது ஒரு சதுரஅலகு பரப்பி வாயு மூலக்கூறுகள் ஏற்படுத்தும் மோதல் என ணிக்கை அதிகரிக்கும். எனவே அமுக்கம் அ கரிக்கும். மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை ( அதிகரிக்கும் போது ஒரு சதுர அலகு பரப்பி ஏற்படுத்தும் மோதல் எண்ணிக்கை அதிகரித் அமுக்கம் கூடும். மூலக்கூறுகளின் உந்தம் (mC அதிகரிக்கும் மோதல் வலிமை கூடுவதால் அமுக்க கூடும். வேகம் (C) அதிகரிக்கும்போது மூலக்கூ களின் மோதுகை எண்ணிக்கை அதிகரித்து அமுக்க அதிகரிக்கும். இவ் எண்ணக் கருக்களின் அடிப்பன யில் இயக்கவியல் சமன்பாட்டை நிறுவலாம்.
Dalton வாயு சம்பந்தமான பகுதியமுக் விதியை எடுத்துரைத்தார். மாறாவெப்பநிலையில் ஒ மாறாக்கனவளவுப் பாத்திரம் தம்மிடையே இரசாயன தாக்கத்திற்கு உட்படாத பல வாயுக்களைக் கொண் ருக்கும் போது அப்பாத்திரத்திலுள்ள மொத்த அமு கம் அவ் ஒவ்வொரு வாயுவும் தனித்தனியே அப்பா திரத்தினுள் இருக்கும்போது வழங்கும் பகுதியமுக்க களின் கூட்டுத்தொகையாகும்.
இரசாயனவியலின் ஒரு பகுதியான இர யன இயக்கவியல் என்பது ஓர் இரசாயனத் தாக்க நிகழும் வேகத்தைப் பற்றிக் கற்கும் அல்லது தாக் வீதத்தைப் பற்றிக் கற்கும் இரசாயனம் ஆகும். தாச் வீதத்தைப் பற்றிக் கற்பதன் மூலம் ஒரு தாக்கத்தி பொறிமுறைநூட்பத்தை எதிர்வுகூறமுடியும்.
வாயுமூலக்கூறுகள் தம்மிடையே தாக் தாக்கத்தை நிகழ்த்துவதற்கு மூலக்கூறுகள் தம் டையே மோதுதல் வேண்டும். மோதுகின்ற மூலக்கூ களின் மொத்த சக்தி அத்தாக்கத்தின் ஏவற் சக்திக்கு சமானாக அல்லது கூடுதலாக இருக்கவேண்டு தாக்கத்தை நிகழ்த்தத் தேவையான விசேசமா
அரும்பு 12 இரசாயனவியற் பாதையிலே.

'L-
த்
தனித்துவமான சார்அணு கூலமான சரியான புள்ளியில் மோதுதல் வேண்டும். இது இரசாயன இயக்கவியலின் மோதுகைக் கொள்கையாகும்.
தாக்கத்தின் தாக்கவீதத்தை மாற்றித் தாக்கத்தின் இறுதியில் இரசாயன இயல்பிலும் திணிவிலும் மாற்றமின்றி மீளப் பெறப்படுவது ஊக்கியாகும்.
ஒரு தாக்கத்தின் ஊக்கி மீளப்பெறப்படுவ தால் ஒருதாக்கத்திற்கு சிறிதளவு ஊக்கி போதுமானது. ஆனால் குறிப்பிட்டளவு சேர்க்கப்படும்வரை தாக்க வீதம் ஊக்கியின் அளவில் தங்கியிருக்கும். அதன் மேல் ஊக்கி சேர்த்தல் பயனற்றதாகும். எனவே ஒரு தாக்கத்திற்குத் தேவையான அளவு ஊக்கி சேர்த்தல் அவசியம் என்பதால் தாக்கவேகம் ஊக்கியின் அளவில் தங்காது. ஊக்கி தாக்கத்தில் கலந்து கொள் கிறது. எனவே ஏவற் சக்தியை மாற்றும் சமநிலை அடைய எடுக்கும் நேரத்தை மாற்றும் அதாவது, தாக்கவீதத்தை மாற்றும். தாக்கத்தின் படிகளின் எண்ணிக்கையை மாற்றும். தாக்கத்தின் வரிசை, பொறிமுறை நுட்பம் என்பனவற்றையும் தாக்கவீத மாறிலியையும் மாற்றும்.
எனவே, ஒரு தாக்கத்திற்கு ஊக்கியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் ஏவற்சக்தியை மாற்றிப் பொருளாதார ரீதியாகக் குறைந்த நேரத்தில் கூடுத லான விளைவைப் பெறமுடியும். இவ்வாறு நேரத் தைக் குறைப்பதால் ஓர் உற்பத்திப் பொருளை அல்லது விளைவைப் பெறுவதற்கான தொழிலாளர் கூலி, கருவிகளின் தேய்மானம், எரிபொருள் செலவு என்பன குறையும்.
வாயு சம்பந்தமான மிக முக்கிய கொள்கை இயக்கவியல் கொள்கை ஆகும். பரிபூரணமாக நடந்து கொள்ளும் வாயு இலட்சியவாயு எனப்படும். இயக்க வியல் கொள்கையில் உள்ள அம்சங்களாவன :
) மூலக்கூறுகளுக்கு இடையிலான கவர்ச்சி
விசை புறக்கணிக்கக்கூடியது. 2) கொள்கலனின் கனவளவுடன் ஒப்பிடும்போது வாயுமூலக்கூறுகளின் கனவளவைப் புறக் கணிக்கலாம். 3) வாயு மூலக்கூறுகள் பூரணமீள்தன்மையுடை

Page 39
யன. எனவே மொத்தலின்போது மொத்த இயக்க சக்தியில் இழப்பு ஏற்படுவதில்லை. 4) வாயுமூலக்கூறு ஒன்றின் இடை இயக்கசக்தி அதன் தனி வெப்பநிலைக்கு நேர்விகித சமன். 5) பாத்திரத்தின் சுவருடன் மூலக்கூறுகள் மோதுவதால் அமுக்கம் ஏற்படும். அப்போது தனிமூலக்கூறு சக்தியை இழப்பதில்லை. 6) மொத்தலுக்கு எடுக்கும் நேரம் மிகச்சிறியது. அது இரு மொத்தலுக்கு இடைப்பட்ட நேரத் துடன் ஒப்பிடும்போது புறக்கணிக்கப்படக்கூடிய தாகும்.
இக் கொள்கைக்கு அமைந்தொழுகாத வாயுக்கள் மெய்வாயுக்கள் எனப்படும். எனினும் உயர்ந்த வெப்பநிலை,தாழ் அமுக்கநிபந்தனைகளில் மெய்வாயுக்களையும் இலட்சியவாயுக்களாகச் செயற்படச்செய்யமுடியும்.
PV=nRT எனும் சமன்பாடு இலட்சிய வாயுவிற்கு மட்டும் பொருந்துவதால் Vandar Wal என்பவர் மெய்வாயு, இலட்சியவாயு இரண்டுக்கும் பொருந்தக்கூடியவாறு பின்வருமாறு சமன்பாட்டை மாற்றியமைத்தார்.
(P+(n/v)" a) (V-nb) = nRT
இங்கு b என்பது மூலக்கூறுகளின் பருமனின் கனவளவு 1 mol பாத்திரத்திலுள்ள சுயாதீன அசையும் வெளி மூலக்கூற்றிடைக் கவர்ச்சி விசையால் ஏற்படும் அமுக்க வீழ்ச்சியை நிவர்த்தி செய்வதற்காக (n/v)’a கூட்டப்படுகிறது. இச்சமன்பாடு எல்லா வாயுக்களுக்குமே பொருந்தக்கூடியதாகும்.
மெய்வாயுக்கள் யாவுமே அமுக்கித் திரவ மாக்கப்படக்கூடியவை. ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை யின்கீழ் வாயு இருந்தால் மாத்திரமே அமுக்கித் திரவமாக்கலாம். அவ்வெப்பநிலை அவதிவெப்பநிலை எனப்படும். வெவ்வேறு வாயுக்களுக்கு இவ் அவதி வெப்பநிலை வேறுவேறாகும். இலகுவாகத் திரவமாக் கக்கூடிய வாயுக்களின் அவதிவெப்பநிலை அறை வெப்பநிலையிலும் உயர்வாக இருக்கும். முனைவுத் தன்மை உயர்ந்த வாயுக்களையும் மூலர் திணிவு
(6.

Dலக்கூற்றுப் பருமன் உயர்ந்த வாயுக்களையும் }லகுவாக அமுக்கித் திரவமாக்கலாம். ஏனெனில் Hவற்றின் அவதி வெப்பநிலை அறை வெப்பநிலை லும் உயர்வாகும். மேற்கூறப்பட்டவை வாயு ம்பந்தமான இரசாயனவியலின் ஆராய்ச்சியாகும்.
நவீன ஆவர்த்தன அட்டவணையின் உருவாக்கத்தில் ஏற்பட்ட படிப்படியான வளர்ச்சியைப் ார்ப்போமானால், முதலில் 1815 இல் prout என்பவர் தாடர்பு அணுத்திணிவுகள் அனேகமாக முழு எண் ளாக இருந்தமையால் எல்லா அணுக்களும் 1+ >ணுக்களால் ஆனது எனக் கூறினார். ஆனால் CI }ன் தொடர்பு அணுத்திணிவு 35.5 என்பதால் அக் காள்கை நிராகரிக்கப்பட்டது. 1829 இல் Obereiner (தொபரைனர்) மும்மை/திரிதங்களை வளியிட்டார். அதாவது ஒரே இயல்புடைய மூன்று Dலகங்கள் எடுக்கப்பட்டால் அவற்றினுள் ஒரு pலகத்தின் தொடர்பணுத்திணிவு மற்றய இரு pலகங்களின் தொடர்பணுத்திணிவுகளின் சராசரியா 5ம் என Dobereiner கூறினார். d தொகுப்பு மூலகங் ளில் அடுத்தடுத்து வரும் மூன்று மூலகங்கள் Obereiner இன் மும்மைக்குப் பொருந்தும். சார் 9ணுத்திணிவுடன் மூலகங்களின் இயல்புக்கு முதன் pதல் தொடர்பு ஏற்படுத்தியவர் Dobereiner ஆவார். ார் அணுத்திணிவுக்கும், மூலகத்துக்குமிடையே pதன் முதலில் prout என்ற விஞ்ஞானி தொடர்பு ற்படுத்தினாலும், அது பின் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வில்லை.
1864b 3,600TGB Newland 6T66TD 6feb நானி மூலகங்களை அணு நிறைகளின் ஏறுவரிசை வில் ஒழுங்குபடுத்தியபோது ஒவ்வொரு 8° மூலகமும் மஇயல்புடையதாக இருந்தது. இது Newland இன் 9ட்டமசுர விதி எனப்படும். அக்காலத்தில் இது ஓரளவு ரியாக இருந்ததற்குக் காரணம் சடத்துவ வாயுக்கள் ண்டுபிடிக்கப்படாமையாகும். மூலகங்களின் இயல்பு ள் சார் அணுத்திணிவுடன் ஆவர்த்தன சார்பாக 91மையும் என முதல் கூறிய விஞ்ஞானி Newland ஆவார். கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சார் அணுத்திணிவுகளில் ல பிழையாக இருந்தமை, எல்லா மூலகங்களும் ண்டுபிடிக்கப்படாமை போன்ற காரணங்களால்
c9cq5tÖth 12 இரசாயனவியற் பாதையிலே.!
2

Page 40
From : World Wide Web
Newland இன் கொள்கையில் பிரச்சினைகள் ஏற் பட்டன.
1869 இல் ஜேர்மன் நாட்டு Lothermeye என்ற விஞ்ஞானி மூலகங்களின் அனேக பெளதி. இயல்புகளை அணுநிறைக்கு எதிராக வரைபாக்கிய போது அது ஆவர்த்தன இயல்பாக இருந்தமை அ தானிக்கப்பட்டது.
இவருக்கு சமகாலத்தவரான ரஷ்ய நாட்
Mendaleev என்ற விஞ்ஞானியினால் 1871 இல் மேற்கொள்ளப்பட்ட \ ஆராய்ச்சிகள் மேலும் பா
த ர வு க ளை யு ! விளக்கங்களை யு ! தந்தன. இவரும் தொடர்பணுத் திணி ஏறு வரி சை யி 6 ஒழுங்கு படுத்த ஒவ்வொரு 8ம் மூ
கங்களும் சம இயல் கொண்டிருந்தமையினை அவதானித்தார். ஒவ்வொரு எட்டாம் மூகங்களும் சம வலுவைக் கொண்டிருந்தன Mendaleev இன் காலத்தில் எல்லாமாகக் காணப்பட் மூலகங்கள் 63 ஆகும். சடத்துவ வாயுக்கள் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. Mendaleev எட்டு. கூட்டங்களையும், 12 நிரைகளை யும் ஏற்படுத்தினார் கூட்டம் VIII இல் 9 மூலகங்களும் Mendaleev இல் குற்றாவர்த்தனத்தில் 7 மூலகங்களும், நெட்ட வர்த்தனத்தில் 17 மூலகங்களும் உண்டு. சடத்து வாயுக்கள் தவிர ஏனைய கண்டு பிடிக்கப் படாத மூலகங்களிற்கு வெற்றிடம் ஒதுக்கி ஒரே இயல்புடைய மூலகங்களை ஒரே கூட்டத்தில் வைத் தார் கண்டுபிடிக்கப்படாத மூலகத்தின் இயல்புகள்
அவற்றை சூழ்ந்துள்ள மூலகங்கள் இயல்பிலிருந்து எதிர்வுகூறப்பட்டது. சார் அணுத்திணிவின் வரிசையில் மூலகங்களை ஒழுங்குபடுத்தியபோது ஒரே இயல் டைய மூலகங்கள் ஒரே கூட்டத்தில் காணப்படாதிருந் போது இரசாயன இயல்பிற்கு முன்னுரிமை வழங்சி ஒரே இரசாயன இயல்புடைய மூலகங்களை ஒரு கூட்டத்தில் வைத்தார். இவரே 'நவீன ஆவர்த்தன் அட்டவணையின் தந்தை' என அழைக்கப்படுகிறார்
22 அரும்பு 12
இரசாயனவியற் பாதையிலே...!

க
16ம், 17ம், 18ம், 19ம் நூற்றாண்டுகளில் மின்னிரசாயனமும் படிப்படியாக வளர்ச்சியடைந்தது.
1600ம் ஆண்டு Gilbert என்பவர் உரோஞ்சும் போது மின்னேற்றம் தோன்றுகிறது என ப முதன்முதலில் கூறினார்.
1750ம் ஆண்டு Dube and Fray ஆகியோர் இருவகை ஏற்றங்கள் காணப்படுகின்றன எனக் கூறினார். 1760இல் Benjamin Franklin என்ற விஞ்ஞானி +, - என்ற இருவகை ஏற்றங்கள் இருப்பதைக் கூறினார். 1800ம் ஆண்டு Galvany என்ற விஞ்ஞானி மின்னிரசாயன நடத்தை பற்றி முதலில் கூறினார். அதே ஆண்டில் Volta என்பவர் மின்கலத்தைக் கண்டுபிடித்தார். 1800ம் ஆண்டு William Nicholson உம் Antony Carlisil எனும்
இருவிஞ்ஞானிகள் மின்பகுப்பு பரிசோதனையை
• மேற்கொண்டார்கள். இதனைத் தொடர்ந்து 1830ம் தி ஆண்டு Faraday என்பவர் மின்பகுப்பு விதியை
முன்மொழிந்தார்.
ம்
7 P க.
>
பு
ந
ஒரு மின்பொருளை மின்பகுக்கும் போது மின்வாயில் விடுவிக்கப்படும் பதார்த்தத்தின் திணிவு கரைசலினூடாகப் பாய்ந்த மின்கணியத்திற்கு நேர்விகித சமனாகும். இதுவே Faraday இன் முதலாம் விதி ஆகும்.
க்
- வெவ்வேறு மின்பகுபொருளினூடாக ஒரு ன் குறிப்பிட்ட மின்கணியம் செலுத்தப்பட்டால் " விடுவிக்கப்படும் பதார்த்தத்தின் திணிவு அவற்றின் வ
இரசாயனச் சமவலுவிற்கு நேர்விகித சமன் என்பது த
Faraday இன் இரண்டாம் விதி ஆகும். இவை மின்பகுப்பு விதிகள் ஆகும்.
ப
து ல்
T கி
மின்பகுப்பானது இன்று பல்வேறு வழிகளில் உபயோகிக்கப்படுகின்றது. மின்முலாம் பூசுதல், உலோகங்களை தூய்தாக்கல், S குழு மூலகங்கள், F, , A1 என்பன பெறல், NaOH தயாரித்தல், கலப்புலோகம் தூய்தாக்கல் போன்ற பல்வேறு செயற்பாடுகளுக்கு மின்பகுப்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதைத்தவிர Faraday இன் மின்பகுப்பு விதி காரணமாக அவகாதரோ எண் துணியப்பட்டது. இரசாயனச் சமவலு தெரியாத மூலகத்தின் இரசாயனச் சமவலு துணியப்பட்டது.
3,

Page 41
Stoney என்பவர் Electron இருக்கின்றதென்பதை முதன்முதலில் ஊகித்தறிந்தார். இவ்வாறு மின் இரசாயனமானது படிப்படியாக வளர்ச்சி கண்டுள்
ளது.
Heinrich Geissler 6T6öru6Jṁ முதன்முதலில் வெற்றிடக்குழாயை 1854 இல் உருவாக்கினார். இது பல்வேறு கண்டுபிடிப்புக்களுக்கு 6iggs, T6Slug. 1879 &6) William Crookes என்பவர் கதோட்டுக் கதிரைக் கண்டுபிடித்தார். இதிலிருந்து இலத்திரனும் அதன் இயல்புகளும் J.J.Thomsan அவர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 1885 இல் Goldstien என்பவரால் கண்டுபிடிக் கப்பட்ட நேர்க்கதிரைப் பயன்படுத்தி Proton, Rutherford அவர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
ROntgen என்பவரால் X கதிர் கண்டு பிடிக்கப்பட்டது. இவ் X கதிரைப் பயன்படுத்தி Henry Moasley மூலகங்களின் அணுவெண்ணைத் துணிந்தார்.
1897 @6ão Marie Curie SN6OTT6ò யுரேனியமும் தோறியமும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 19o9 sebb seb6öoTGB Robert Millikan 6T6ÖTLJ6Jṁ எண்ணெய்த்துளிப் பரிசோதனையைப் பயன்படுத்தி இலத்திரனின் ஏற்றத்தைத் துணிந்தார். 1911இல் Rutherford O< கதிர் சிதறல் பரிசோதனை மூலம் அணுமாதிரியுருவைநிறுவினார். James Chadwick என்பவர் கருப்பிளவு பரிசோதனை மூலம் 1932 ம் ஆண்டு Neutron ஐக் கண்டுபிடித்தார்.
19ம் நூற்றாண்டில் செயற்கை கதிர் தொழிற்பாட்டு மூலகம் Irene Curie மற்றும் Frederie Joliot Curie SN6OTT6ò 556öoT(BLSNņš,5ů
UCL-gl.
இரசாயனவியலில் காணப்படும் மூலகங்களையும் சேர்வைகளையும் அவற்றிற்கிடை யிலான தாக்கங்களையும் அவதானங்களையும் அறிவதற்கு அசேதன இரசாயனம் உதவுகிறது. அசேதன இரசாயனத் தாக்கங்களின் போது வெளியேறும் அல்லது உறிஞ்சப்படும் வெப்பத்தின் அளவை அறிவதற்கு வெப்ப இரசாயனம் உதவுகிறது.
Ll

எமது நாளாந்த வாழ்வில் நாம் பன்படுத்தும் உற்பத்திப்பொருட்களான சவர்க்காரம், மோனியா, உப்பு, சீமேந்து, அப்பச்சோடா, நீறிய ண்ணாம்பு போன்றன தயாரிப்பில் தொழில்முறை ரசாயன அறிவு பயன்படுத்தப்படுகிறது. தொழில் றை இரசாயனத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படும் உற் ந்திப் பொருட்கள் மூலப்பொருட்களை அடிப்படை ாகக் கொண்டவையாகும். எனவே தொழிற்சாலை லாபகரமாக அமைவதற்கு நாம் தொழிற்சாலையை மைக்கும் இடத்தைத்தெரிவு செய்யும் போது }லப்பொருளை இலகுவில் பெருமளவில் பறக்கூடியதாக இருத்தல் வேண்டும். மூலப்பொருள் ாய்மை கூடியதாக இருத்தல் வேண்டும். போக்கு ரத்து வசதி, தொழிலாளர் வசதி, சந்தைப்படுத்தும் சதி, உற்பத்திப்பொருளின் கிராக்கி, பக்கவிளை பாருளைப் பயனுள்ளதாகப் பயன்படுத்தல், ழிவுப்பொருளை சுகாதார ரீதியாக அகற்றுதல், நீர் |சதி, மின்சக்தி வசதி போன்றவை கருத்தில் கொள் நம்போதே குறைந்த செலவில் கூடியளவிலான உற்பத்திப் பொருட்களை உற்பத்தி செய்ய முடியும். இங்ங்ணம் குறைந்த நேரத்தில் கூடுதலான விளை வைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு தாக்கவீதம் பற்றிய >றிவும், இரசாயனச் சமநிலை பற்றி அறிவும் வண்டும். ஊக்கி பற்றிய அறிவும் இவ் தொழில் Dறை உற்பத்திக்கு சிறந்ததாகும்.
இன்று தொழில்முறையில் தயாரிக்கப்படும் ற்றைய முக்கிய பொருள் சாறெண்ணெய் ஆகும். இன்று சாறெண்ணெய்கள் சித்தமருத்துவத்தில் கமுக்கிய பங்கை வகிக்கின்றது. இதைத்தவிர ாசனைப் பொருட்கள், கிருமி அகற்றிகள் போன்றன யாரிப்பிலும் பயன்படுகிறது. இவ்வாறான பல தவைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் சாறெண்ணெய் யாரிப்பிலும் இரசாயனவியலின் அறிவு பயன்படுத் ப்படுகிறது.
சாறெண்ணெய் என்பது தாவரங்கள் 9ல்லது விலங்குகளில் இருந்து பெறப்படும் எளிதில் அபூவியாகும் சிறப்பு மணம் கொண்ட வாசனைத் தைலம் ஆகும். சாறெண்ணெய் ஆனது உயர்வெப்பநிலையில் இரசாயனமாற்றங் களுக்கு உட்படும் என்பதால் இதைப் பிரித்தெடுக்க சில சிறப்பு
அரும்) 12 இரசாயனவியற் பாதையிலே.
28

Page 42
ܢܠ .
முறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவையாவ கொதிநீராவியால் காய்ச்சி வடித்தல், கரைப்ப பிரித்தெடுப்பு, பிளிந்தெடுத்தல் என்பனவாகு இவற்றில் கொதிநீராவியால் காய்ச்சி வடித் முறையே சிறந்ததாகும். இம்முறையா6 அவத்தைச் சமநிலை, Dalton இன் பகுதியமு தத்துவத்தைக் கொண்டு மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
இரசாயனத்தில் மிகமுக்கிய இடத்ை பெறுவது சேதன இரசாயனம் ஆகும். இன்ை உலகில் நாம் நாளாந்த வாழ்வில் பயன்படுத் பல்பகுதிய உற்பத்திகள் சேதன இரசாயனத் அடிப்படையாகக் கொண்டனவாகும். சேதனச் சேர்6 என்பது ஐதரோகாபன் சேர்வை ஆகும். ஐதரோகா 36th6) Aliphatic hydrocarbon, Aromatic drocarbon, Alkyl halides, Alcohol, Eth Amines, Carboxylic acids, 9-L156), Ghupí Carbonyl compounds 6T66TUGOT 9ILigsasag இன்று நம் வீட்டில் பயன்படுத்தப்படும் பொருட்ச மருந்துகள், உணவு வகைகள், எரிபொருட்க உடைகள் பெரும்பாலும் சேதனச் சேர்வைகள் ஆகு
இன்றைய உலகை பெருமளவில் ஆக் மித்திருக்கும் பல்பகுதியங்கள் இருவகைப்ப(
960)6]uT660T :
) நேர்கோட்டுப் பல்பகுதியம் 2) முப்பரிமாணப் பல்பகுதியம்
பல்பகுதியமானது மேலும் 2 வகைகளாகப் பிரிச்
படுகிறது. அவையாவன :
) கூட்டல் பல்பகுதியம் 2)ஒடுங்கல் பல்பகுதியம்
பல்பகுதியங்களில் இயற்கைப் பல்ப யங்களும் செயற்கைப்பல்பகுதியங்கள் உண்டு. இ பர்மரத்திலிருந்து பெறப்படும் இறப்பரானது இயற் பல்பகுதியமாகும். இது நேர்கோட்டு கூட்டல் பல்பகு மாகும். இயற்கை இறப்பரின் ஆக்க அலகு ISOp ஆகும். செயற்கை இறப்பர் கூட்டல் பல்பகுதியமாகு இது பலவகைப்படும் :
, ત9l@b 12
இரசாயனவியற் பாதையிலே.

160T,
T66T
நம். தல்
எது
க்க
கப்
குதி றப்
508
திய rin
தம்.
) நியோப்பிறீன் இறப்பர் -
இது குளோரோ பிறீனின் பல்பகுதியமாகும் 2) Poly buta diene Rubber -
இது Buta 1, 3 dien இன் பல்பகுதியமாகும். 3) SBR Rubber - Sg| Styrene S60g|b
Buta dien &60 gubu6oug58uLDITgib.
பொலித்தீன் (Polyethene), பொலிபுறப்ப 656T (Polypropalene), 6hurT65605rfoöT (Polystyrene), Polypropenonitrile (Orlon), Polytetra flouro ethene (PTFE), Tefion என்பன செயற்கை நேர்கோட்டு கூட்டல் பல்பகுதியங்களுக்கு உதாரணமாகும். புரதம் OC அமினோ அமிலங்களினால் ஆன இயற்கை யான ஒடுங்கல் பல்பகுதியமாகும். Nylon ஆனது பல்ஏமைட்டுக்களால் ஆன செயற்கை ஒடுங்கல் பல்பகுதியமாகும். செலுலோசும், மாப்பொருளும் குளுக் கோஸ் ஆல் ஆன இயற்கை ஒடுங்கல் பல்பகுதிய மாகும். இன்று உடைகள் தயாரிக்கப் பயன்படும் Polyester உம் செயற்கை நேர்கோட்டு ஒடுங்கல் பல் பகுதியமாகும்.
மின்சொருகிகள், ஆளிகள் தயாரிக்கப் பயன்படும் Bakelite பல்பகுதியம் phenol ஐயும் Formaldehyde ஐயும் ஒரு பகுதியமாகக் கொண்ட முப்பரிமாண ஒடுங்கல் பல்பகுதியமாகும்.
Ureaformaldehyde u6oug5ub Urea 22ub Formaldehyde 22ub sect UgguLDIT853, கொண்ட முப்பரிமாண ஒடுங்கல் பல்பகுதியமாகும். பல்பகுதியங்களை வெப்பப்படுத்தும்போது நடை பெறும் மாற்றங்களை வைத்து இருவகையாகப்
rfd356,orTub. 31606).Jumeie,0T,
1) வெப்பம் இறுக்கும் பல்பகுதியங்கள்
(Thermo setting polymers) 2) வெப்பம் இளக்கும் பல்பகுதியங்கள்
(Thermo plastic polymers)
வெப்பம் இறுக்கும் பல்பகுதியங்கள் குறுக்குப் பங்கீட்டுப் பிணைப்புக்களைக் கொண்டிருப் பதால் இவற்றை வெப்பப்படுத்தும்போது மேலும்

Page 43
குறுக்குப் பங்கீட்டுப் பிணைப்புக்கள் தோன்றுவதால் த வன்மை அதிகரிக்கும். இவற்றை இலகுவாக உருக்க இ UpLQULIITgl. U6òILJG5ßuurňJē56řT Bakelite, Ureaformal Lu -dehyde பல்பகுதியங்கள் இவ்வகையைச் சார்ந்தவை உ யாகும். હ.
வெப்பம் இளக்கும் பல்பகுதியங்கள் குறுக்குப் பங்கீட்டுப் பிணைப்புக்களைக் கொண்டிரா ததனால் இவை வெப்பத்திற்கு இலகுவில் உருகும். சேர்வைகளின் மூலக்கூறுகளுக்கிடையே மென்மை யான வந்தர்வால் கவர்ச்சிவிசை அல்லது ஐதரசன் பிணைப்பு காணப்படும். விசையைப் பிரயோகித்து இவ் மென்மையான கவர்ச்சிவிசைகளை உடைக்க முடியாது. எனினும், வெப்பத்தினால் உடைக்கலாம்.
UL இன்று உலகில் பெருமளவில் பயன்படுத் ஆ தப்படுவது பல்பகுதியங்கள் ஆகும். ஒருபொருள் ெ நுண்ணங்கிகளால் சிதைவடையமுடியாததாக இருந் ப
இ)
அரு ருப்பவர், ஒரு
στο
னது இல்லை ஒரே ஒரு வடி என்று கூறிய இன்று வரை ஆ உலகிற்கு வழ சிறந்த வயலி தீவிர ரசிகர்.
தெரிந்து கொள்ள :
யார் இவர்??
166
 

ால் அது மாசாக்கி எனப்படும். பல்பகுதியங்களும் }தே இயல்பையே கொண்டிருக்கின்றன. எனவே ல்பகுதியங்கள் சூழலுக்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக உள்ளன. எனினும் இவ் அச்சுறுத்தலைப் பின்வரும் pன்று வழிகளில் குறைக்கலாம்.
1) பல்பகுதியங்களின் பாவனையைக் குறைத்தல்
(Reduce) 2) பல்பகுதியங்களை வேறுபொருட்களாக மாற்றி
மீளப்பயன்படுத்தல் (Reuse) 3) பல்பகுதியங்களை மீண்டும் மீண்டும் பயன்
படுத்தல். அதாவது மீளச் சக்கரப்படுத்தல் (Recycle)
இவ்வாறு இரசாயனவியலானது படிப்படி ாக வளர்ச்சியடைந்து இன்று உச்சக்கட்ட வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது. இன்று பெருமளவு உற்பத்திப் பாருட்கள் தயாரிப்பில் இரசாயனவியல் அறிவு யன்படுத்தப்படுகிறது. Y
வரைத் தெரிகிறதா?
நகே குழந்தையாய் புன்னகைத்துக் கொண்டி
உலகப் புகழ்பெற்ற பிரபலம்.
டை, வடிவம், நேரம் உட்பட எதுவும் நிலையா ! இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் மாறாத நிலையான வம் உண்டு என்றால் அது ஒளி மட்டுமே” வர் இவரே. தன்னுடைய 26வது வயதில், அனைவராலும் போற்றப்படும் கண்டுபிடிப்பை ங்கினார். நோபல் பரிசு வெற்றியாளர் (92);
ன் கலைஞர்; இசை மேதை மொஸார்ட்டின்
5° பக்கம்.
一ンク
அரும்) 12 இரசாயனவியற் பாதையிலே.!
25

Page 44
̄ ܢܓ.
1Ο.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
2O.
21.
22.
23.
24.
/ேசAத 2யிர்தல்
சர்வதேச உயிரினங்கள் தினம் விலங்குகளின் இரத்தப் பிரிவுகள் மிக நீண்ட ஆயுள்கொண்ட உயிரினம்
மிகவும் ஆதியான பறவை உலகின் மிகப்பெரிய பறவை
உலகின் இரண்டாவது பெரிய பறவை
உலகின் மிகச்சிறிய பறவைகள்
உயிர்வாழ் நகருயிர்களில் மிகவும் பெரியது
மனிதக் குரங்குகளில் மிகப்பெரியது மனிதக் குரங்குகளில் மிகச் சிறியது
மிகப்பெரிய முட்டையிடக்கூடிய பறவை
குரங்குகளில் பெரிய காதைக் கொண்டது
மிகப்பெரிய ஈ
முலையூட்டிகளில் மிகக் குறைந்த உடல் வெப்பநிை
மிக வேகமாக ஓடும் மிருகம் மிக வேகமாக ஓடக்கூடிய பறவை மிக வேகமாகப் பறக்கக்கூடிய பறவை மிக வேகமாக நீந்தக்கூடிய மீன் மிக வேகமாகச் செல்லும் பாம்பு நீரோட்டத்திற்கு எதிராக நீந்திச் செல்லும் திறனுடைய உயிர்வாழ் பறவையினங்களில் பெரிய சிறகுப் பரப்
மனிதன் முதன்முதலாக பழக்கப்படுத்திய விலங்கு மனிதனால் முதன்முதல் வளர்க்கப்பட்ட பறவை
இனிப்பின் சுவையை அறிய முடியாதது
ess ss
அரும்பு 12 பேசாத உயிர்கள் பற்றிப் பேசுவதற்கு.
 
 

Vற்றி /ேசவதற்கு.
நீரஜப்பிரியா சதானந்தன் 2OO6 8,600fgb 'C'
ஒக்ரோபர் 3
L.K.M.N நீலத் திமிங்கிலம் (5OO வருடங்கள்) ஆக்கியோப்ரெறிகன்
தீக்கோழி
(அண்ணளவாக உயரம் 2.5m, எடை 150 kg)
(முட்டையின் நீளம்
லயுடைய விலங்கு
மீன்
Ош (Wing Span) p. 60Lш5).
6TCUD
ஹம்மிங் பேர்ட்ஸ் (O.O56 அவுண்ஸ்)
கடல் முதலை (4 அடி)
கொரில்லா
கிப்பன்
தீக்கோழி
2O cm, s86op - 1,5 kg)
சிம்பன்சி
ரோபர் ஈ
எக்கிட்னா(எறும்புதின்னி) (22.2°C - 24.4°C)
சிறுத்தை (90-100 kmh')
56(35Tp) (72 kmh)
Ugbibig (270 - 290kmh")
L6öT6of (60 kmh)
ஆபிரிக்கன் மாம்பா
FIT6OLD6öT
Albatross (96jo)
(ugüL| 3.63 m')
நாய்
வாத்து
பூனை
From: WorldWideWeb

Page 45
25.
26.
27.
28.
29.
3O.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
4O.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
5O.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
6O.
உப்பு நீரை விரும்பிப் பருகும் உயிரினம் ஒரேநேரத்தில் இரண்டு இடங்களைப் பார்க்கும் தன்மை கெ தலைகீழாக நடக்கின்ற விலங்கு பாலூட்டி விலங்குகளில் நீள்வட்டவடிவ செங்குழியங்களை மனிதனைவிட நூறு மடங்கு கேட்கும் சக்தி கொண்ட விலங் தலையைத் திருப்பாமலே பின்னால் வருவதை அறியும் பிர சஞ்சீவி (இயுகலிப்ரஸ்) மரத்தின் இலைகளையும் பட்டையை Ф—6йот( பற்களே இல்லாத பாலூட்டி மிருகம் ஆறுகளின் நடுவே மரத்துண்டுகள் மூலம் அணைபோன்ற உருவாக்கு பறக்கும் பாலூட்டி மிக அதிகம் கொழுப்பு அடங்கிய பாலைச் சுரக்கும் விலங்கு
எல்லாக் காலநிலையிலும் வாழமுடிவதால் உலகின் சகல பி
குரைக்கத் தெரியாத நாய் வகை சுவாசிப்பதற்காக வாலாட்டும் பறவை வாழ்நாளில் ஒரேஒரு முட்டையிடும் பறவை மொரிவழியசில் காணப்பட்டு தற்போது முற்றாக அழிந்துவிட் சமிபாட்டிற்காகக் கற்களை விழுங்கும் விசித்திரப் பழக்கமுை அண்ணாந்து பார்த்தவாறே மழைநீரை அருந்தும் பழக்கம் மணத்தைக் கொண்டு உணவைத் தேடிக் கண்டுபிடிக்கும் ஒ தலையை நிமிர்த்தாமலேயே நீரை உறிஞ்சிக் குடிக்கக்கூடிய முன்னும் பின்னும் பறக்கும் திறனுடைய பறவை கழுத்திற் பை போன்ற அமைப்பையுடைய பறவை கூடிய பற்களைக் கொண்ட விலங்கு உருவ அளவுடன் ஒப்பிடும் போது அதிக அளவு மூளை கெ தேனீக்கள் கூட்டத்தில் மலடானவை அணுக்கதிர் தாக்கத்திற்குட்பட்டாலும் உயிர்வாழ்கின்ற உயி ஒரு கால் ஒடிந்தாலும் மீண்டும் கால் முளைத்து வரும் உயி தேனிக்களில் அதிக விஷமுடையது தலையில்லாமல் 13 நாட்கள் வரை வாழக்கூடிய உயிரினம் கூடுகட்டி வாழும் பாம்பு கீழ்த்தாடையை அசைக்க முடியாத விலங்கு Apis என்ற அறிவியற் பெயரினால் அழைக்கப்படும் உயிரி Black Widow 6T66TD60ypassiuG86.g. உயிருள்ள Fossile எனப்படும் உயிரினம் ஆற்றுக்குதிரை (River Horse) என அழைக்கப்படுவது
பெரிய பாதங்கள் எனப் பொருட்பட 'மாக்ரோ போடிடே' என
 
 

1ண்டது
உடைய விலங்கு
5
[600াীি
lub LDLGBCSLD } வாழும் விலங்கு
360)LD'60)u
b பழக்கமுடையவை
ரதேசங்களிலும்
வாழும் விலங்கு
ட பறவைகள்
>டய பறவை
260)Lu up60)6). ரே பறவையினம்
பறவை
ாண்ட பிராணி
footb
rfeoTub
ன அழைக்கப்படுவது
ஒட்டகம் பச்சோந்தி ஸ்லாத்
ஒட்டகம்
நாய் ஒட்டகச் சிவிங்கி
C35T6t
எறும்புதின்னி
பீவர்
வெளவால்
முயல்
நாய்
டிங்கோ வாலாட்டிக் குருவி
பென்குவின்
C3LTC3LT
தீக்கோழி வான்கோழி
ബി
புறா ஹம்மிங் பேர்ட்
பெலிக்கன்
நத்தை
எறுமபு வேலையாட் தேனீக்கள் கரப்பான் பூச்சி நண்டு ஆபிரிக்கத் தேனி கரப்பான் இராஜநாகம்
முதலை
தேனி ஒரு வகைச் சிலந்தி ஜிங்கோ நீர்யானை
கங்காரு
அரும்பு 12 பேசாத உயிர்கள் பற்றிப் பேசுவதற்கு.
27

Page 46
READY
CHI -COOH
CH, Good 〉།
༄།
விடை : 1844 பக்கம்
 

. 0ே.
Challange *, CH-CH
() Bye!
- லாவணியா கந்தசாமி, 2006 கணிதம் 'C'

Page 47
නිෂුද්‍රා(6)e
அக்கினி மலர் வானத்தில் ப சூரியனை ஊடுருவும் எங்க உலகினைப் பற்றிய விமர்ச6 கூர் மழுங்கிய கத்திகள் தா அனுபவச்சாணை படியாத உரிமைக்கு உயிர் என்பேன், அது இறைவனுடையதென் காலம், சுதந்திரத்தைப் புஷ்! தொடுவானம் தேடற் பொருே
ஏய் விஞ்ஞானமே என் பிரியத்திற்குரிய பிரபஞ் எத்தனை காலமாய் நீ வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறா இன்னும் உன் வளர்ச்சி முற்றுப் பெறாத தொடர்கதை இப்படியே. எத்தனை நா எப்போது நான் உன்னிடம் வருவது?
நீ ஒரு மழைத்துளியாய் இ{ நீ விழுந்த இடம் ஏன் கற்பா நீ ஒரு ரோஜாச் செடியாய் இ நீ முளைத்த இடம் ஏன் பான நீ ஒரு நட்சத்திரமாய் இருந் நீ ஏன் இரவுகளைத் தரிசிக் இன்னும் சொன்னால்.
எம்மவர்க்கு நீ ஒரு தொ6ை
சொல்லடி, என் பிரியத்தை என்று உன் ஆதிக்கம் வல்ல அன்று நீ எமக்கு வல்லுற என்று நீ நாஸாவின் நல்ல அன்று நீ எமக்கு நெருஞ்சி என்று நீ வியட்நாம் சவக்கு அன்று நீ எமக்கு விபரீதமா
இத்தனையும் தெரிந்துகெ ஏன் என்னை நேசிக்கிறாய் GaöLéßsDITuIIT?
 

う 豆ジのチ...
சுகிர்தா சிறீவரதன் 2OO6 Durfiu I6ão “A”
லருமுன்பே ரின் பேச்சு Tங்கள்
ول
வரை.
IITui.
க்கும் என்பேன், ால்ல என்பாய்.
ச அழகியே!
ui?
5u ITuil, ளூக்கு?
ருந்தும் றையானது? $ருந்தும் pலவனமானது? தும்
கவில்லை?
0ந்துபோன முகவரி.
1 பெற்றவளே! ]ரசுக்கென்றானதோ, கத் தெரிந்தாய். சேதியைக் கேட்டாயோ, dyp6iT6ITIT GOTITuiu. ழிகளுக்கு ஒப்பந்தகாரரானாயோ, ய்த் தெரிந்தாய்
என்று
උ9lග0U] l2 விழியின் ஒசை.
29

Page 48
கேளடி கண்மணி!
இன்று நான் கண்ணீரைக் கவிதையாக்கும் கோழையல்ல. உன் எல்லையில் நின்று உன்னை விடுவிக்கப் புறப்பட்டுவிட்ட சுதந்திரப் பறவை.
பகுத்தறிவு மனிதரிலேயுள்ள பலகோடிப் பிரிவினைகளால் பரிதாபமான கோலத்தோடு நீ பசித்திருந்த போது நான் வரவில்லை. உண்மைதான். ஆனால் நான் இவ்வுலகில் அப்போது
ஜனனிக்கவில்லையே?
அன்று Newton Apple ஐப் பார்த்து உனைப் பிரசவித்தான். பின் வந்த அயின்ஸ்டீனும் தன் பங்கிற்குனைப் படிக்கவைத்தான் அவரவர் கவலை அவரவர்க்கு. எல்லோரும் உன்னை உலைவைத்து ஏப்பமிட்டுச் சென்றவேளை தானடி, நான் உனைச் சந்தித்தேன்.
பக்குவமாய் இருந்த உன்னை பின் வந்தோர் Part, Part ஆக கழற்றிவி உன் மானம் காக்கவன்றோ, உன் தோழி நான் வந்தேன். ஆதலால் தானேடி, பரீட்சையில்கூட உன்னைப் பற்றி வந்தால் நான் பதில் எழுதுவதில்லையடி. என் நிலை உனக்குப் புரியுமாடி? கற்பித்த ஆசான் நான் கற்கவில்லை என் கண்ணுக்குள் இருக்கும் நீயோ கடிந்து
என் செய்வேன் நான்?
பரீட்சையில் சித்தியடைய வேண்டுமென பக்க பலமாய் உனை எடுக்க, Newton ஐப் போல் அயின்ஸ்டீனைப் போ நான் ஒன்றும் சுயநலவாதியில்லை. ஒன்று மட்டும் சொல்வேனடி. என் கரங்களுக்குள் நீ சிறைப்படமாட்டா என்று கனவில் தானும் நினைக்காதே ஏனெனில், என் கரங்கள் வெறும் வேர்களல்ல அவை விழுதுகள்.....
30
அரும்பு 12 |விழியின் ஓசை ...

ாகிறார். கொள்கிறாய்.

Page 49
த்தனையோ கோடானுகோடி ஆண்டுகளுக்கு
முன்பாகவே தோற்றம்பெற்ற எங்கள் அழகான பூமி, இன்று நீங்கள் நினைத்துப் பார்க்க முடியாத அளவு எண்ணற்ற உயிரினங்களைக் கொண்டிருக் கிறது. பூமிக்கு அழகைக் கொடுத்து, அதன் ஒவ்வொரு அசைவிலும் உயிர்ப்பசையை ஒட்டி வைத்திருப்பது எது? தவழ்ந்து வரும் தென்றலில் உயிரோட்டத்தைக் கலந்திருப்பது எது.? பச்சைப் பசேலென்ற புல் வெளிகளும், நெடுநெடுவென்ற அழகிய தாவரங் களும், சட சடவெனப் பறந்து தாழும் புள்ளினமும், தாவுகின்ற மிருகங்களும் ஏன் நாமும் கூட (??) அடங்குகின்ற உயிர்ப்பல்வகைமைதான். நம் மனிதர்களைப் பற்றித்தான் உங்களுக்கே தெரி யுமே?? ஏதோ தாங்கள்தான் புவியுலகின் முடிசூடா மன்னர்கள் என்ற நினைப்பு அவர்களுக்கு. தனக்கேற்றவாறு சூழலை மாற்றி, இயற்கையின் பெருஞ் செல்வங்களை சுயநலமாய் சுரண்டி எடுத்த தன் விளைவு, இன்று நம் பூமியின் எதிர்காலம் பாரிய தொரு கேள்விக்குறியாய் எழுந்துநிற்கின்றது. எல்லை தாண்டுகின்றமானிட செயற்பாடுகள், உயிர்ப்பல்வகை மையை அழிவுப் பாதையில் நிறுத்தியுள்ளன. IUCN இனாற் பட்டியலிடப்பட்ட, அழிவடையும் அபாயத்தை எதிர்நோக்கிய விலங்குகளில், “சின்னக் கண்ணன் ஆகிய யானையும் ஒன்று.
நம் குழந்தைப் பருவ ஆச்சரியங்களில் பெரும்பாலும் முக்கிய இடத்தை வகிப்பது யானை தான். (உடனே, “ஆனை வந்தது. காட்டு ஆனை வந்தது.” என்று அபிநயம் பிடித்துக்கொண்டு ஆட ஆரம்பித்துவிடாதீர்கள்..!) யானைஎன்பதுஓர் அதிசய மாக. பிரமாண்டமாக. ராட்சத ஆச்சரியமாக. மிரள வைக்கும் உருவமாக நம் நினைவுகளிற் பதிவுசெய் யப்பட்டிருக்கும். ஆனால், அதற்குப்பின்னாலிருக்கும் சோகக் கதைகளையாரும் கண்டுகொள்வதேயில்லை. தற்போது பூமியில் வாழ்கின்றநாற்பாதவிலங்குகளில்
 

1அழைக்கிறான்!
அபிராமியோகேஸ்வரன் 2OO62 uShifu. I6io 'A'
Tetrapoda) மிகப்பலம் வாய்ந்ததும், நீண்ட ஆயுளை உடையதும், பெரிய்.யதும் யானையே ஆகும். காலங்காலமாக யானை ஓர் அழகியற் பெறுமதி புடைய விலங்காக மதிக்கப்பட்டு வருகின்றது. ஊர்வ லங்களிலும், சாகச கூடாரங்களிலும் (Circus) விலங் கியற் பூங்கா(Zoo)க்களிலும் ஏன் பாடப்புத்தகங் களிலும் கூட நாம் யானையைக் கண்டிருப்போம். இலங்கையின் தேசிய விலங்குகூட யானைதான். எந்த வரலாறை எடுத்துப் பார்த்தாலும் அங்கு யானை ஓர் "ஹீரோ” தான். யானை, செல்வத்தையும், மரியாதையையும் குறிப்பதாகக் கூறிக்கொள்வார்கள்.
உயிரியல்ரீதியாக நோக்கினால் (பின்ன என்ன, விஞ்ஞானக் கட்டுரையாச்சே.??!! ) யானைகள் Proboscidea என்ற வருணத்தையும் (Order), Elephantidae 6T6ÖTAD G5GBILDUgë60Dg5uqub (Family) சேர்ந்தவை. இவை 54 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முற்பட்ட ‘இயோசின்’ (Eocene) அல்லது 'ஒலி கோசின் (Oligocene) காலப்பகுதியில் கூர்ப்பினாற் தோன்றியிருக்கலாம் எனக் கருதப்படுகின்றது. பல நூறு ஆண்டுகளின் முன்பு வாழ்ந்து அழிவடைந்து விட்ட மமத்துக்கள் (Mammoths), பாகுபாட்டியலடிப் படையில் யானை இனத்தின் நெருங்கிய உறவின ரெனலாம். (என்ன முறையாம்.??) மேலும், மஸ்ரடொன் (Mastodons) எனப்படும், அழிந்துவிட்ட இனமும் ஒரு வகையில் இவற்றுடன் தொடர்புடைய தாய் அமைந்திருக்கின்றது. தற்போது வாழும் உயி ரினங்களில், நீரூடகவாழியான கடற்பசு எனப்படும் Manatee, எங்கட ஆக்கள் உதத்தான் ‘கடற்கன்னி என்றவையளாம்) யானைக் குடும்பத்திற்கு நெருங் கிய தொடர்புடையதாகும்.
ஆசிய மற்றும் ஆபிரிக்கப் பிரதேசங்களில் ஏறத்தாழ பதினைந்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே யானைகள் காணப்பட்டமைக்குச் சான்றுகள் உள. ஆனாலும், வரலாற்று ஆதாரங்களின்படி,
(9lcq5tÖU 12
சின்னக் கண்ணன் அழைக்கிறான்!
31

Page 50
யானைகளைப் பிடித்துப் பயிற்சி யளித்து'வேலை வாங்குதல் சுமார் 2OOO ஆண்டுகளின் முன்பாகவே ஆரம்பமானதாகக் கூறப்படுகின் றது. ஆதிகாலத்திலிருந்தே மனித னுக்கு யானைமீது ஒரு'இது இருந் திருக்கின்றது. நம் இலக்கியங்க ளெங்கும் நிறைந்து கிடக்கின்ற 'யானை புராணங்களே இதற்குச் சாட்சி. தேவர்களின் தலைவன் இந்திரனிடம் 'வெள்ளை யானை' இருந்ததாம். முனிவரின் சாபத் தால் 'கருமை ஆகியதாம். இன் னும் எத்தனையோ உதாரணங் கள். (சரி. சரி. தூர ஓடாதீர்கள். நான் பாடத்தைப் பற்றிப் பேச வில்லை.) யானை மீது இத் தனை ஈர்ப்பு மனிதனுக்கு வருவ தற்கு, அதன் பிரமாண்ட உருவம். 'அடக்கி ஆளலாம்' என்ற துணி வைக் கொடுக்கின்ற அதன் உண வுப் பழக்கம். மேலும், மிகப் பெறு மதியான அதன் தந்தம் ( Ivory) என்பன காரணமாகவிருந்திருக்க லாம். மேலும், நம் மூதாதையர் இறந்த யானையின் தோலை எடுத்துப் பதப்படுத்தி ஆடையாக அணிந்திருக்கவும் கூடும்.
யானைகளிற் பெண் யானை 'பிடி’ (COW) எனவும், ஆண் யானை களிறு (bull) எனவும், இளம்யானை 'கன்று” (calf) எனவும் அழைக்கப்படுகின் றது. யானைகள் ஏறத்தாழ 6-11 அடி D. LuupUpLib, 7OOO — 9OOO LJ6||6öOTGB நிறையுமுடையவை. ( சர்வதேச அளவுகளில்தான் சொல்ல வேண் டும் என்று அடம்பிடிக்காதீர்கள். தேவை என்றால் 0.3O48 இனாற் பெருக்கி மீற்றரிலும், 0.4536
அரும்பு 12
சின்னக் கண்ணன் அழைக்கிறான்!
واژول
yno.--92) (്യന്റെ അം
 

>ன ேெபி%
(?M ... هAىالماهر
. . . ہائ9/۱یا)||[1G ...هAىالايكوفريC مانیالvoc) 9ے ٹاض)ۂ
႔ဇံ മ്പ്) .نقاش) اش (۲)) تالالالمل PlayMA), )ெப்ே فان)لهo\)كما^{ సిడీడిరంళీడియాంగి
MONOb M^ందినిధిని,
From:World WideWeb"
இனாற் பெருக்கி கிலோகிராமிலும் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். என்ன? அடியும் பவுண்டுமே பரவாயில் லையா..??) யானையின் தோல் அங்குல அளவுகள் தடிப்பானது. ஆனாலும் ஆச்சரியந்தரும் வகை யில் குளிருக்கு மிகவும் உறுத்து ணர்வுடையதாகக் காணப்படுகின் றது. தோல், மண்ணிறஞ் சேர்ந்த சாம்பலாக அமைந்திருக்கும். பர வியதாக, ஐதாக சிறிய உரோமங் கள் காணப்படும். யானை களின் தலை ஒப்பீட்டளவிற் பெரியதாக வும், கழுத்து குறுகியதாகவும் இருப் பதால், அவற்றினாற் தலையைத் திருப்ப முடியாது. யானையின் கண் கள் மிகச் சிறியவை.(அப்பாடா ஒரு வழியா தலையங்கத்தை நியாயப் படுத்தியாச்சு.). ஆனால், காதுகள் ஏனைய விலங்குகளிலும் விடப் பெரியவை. ஆசிய யானைகளி லும், ஆபிரிக்க யானைகளின் காது களே மிகப் பெரியவை. ஏறத்தாழ 5 அடி நீளமும் 4 அடி அகலமும் உடையவை. cm இல் சொல்வதா னால் 152.4 cm நீளமும் 121.92 Cm அகலமும். (ஹைய்யா..! எனக்கும் கொஞ்சம் 'கணக்குத் தெரியும்) இந்தக் காரணங்களா லேயோ என்னவோ யானைகளுக்கு மங்கலான பார்வைத் திறனும், கூர்மையான கேள்திறனும் வாய்த்தி ருக்கின்றன. (ஒரு கதவு மூடினால் LDgo 5ğ56), ğBpöĞ5üb COncept தான்.) மேலும் துதிக்கைகளின் மத்தியில், வினைத் திறனான நுகர்ச்சி அங்கங்களும் காணப்படு கின்றன.
'யானைகளின் நம் பிக்கை, தும்பிக்கை’ என்று நாம்

Page 51
எல்லாம் கவிதை பாடுகின்றதும்பிக்கையைப் பற்றிக் கொஞ்சம் பார்க்க லாம். யானைகளின் துதிக்கைகள் நீண்டவை, வளைதகைமை உடையவை. மேலு தட்டினதும், மூக்கினதும் தொடர்ச்சியாகக் குழாயுருவா கக் காணப்படும். ஏறத்தாழ 6-7 அடி நீளமானவை. விதவிதமான 40 OOO தசைகளாலானவை. (அம்மாடியோவ்.) துதிக்கையின் நுனி, விரலுருவான நீட்டங்களைக் கொண்டிருக்கும். துதிக்கைகளைப் பயன்படுத்தி அவற்றால் ஏறத்தாழ 2 OOO பவுண்டு எடையைத் தூக்க முடியும்; பாரிய மரக்கிளைகளை முறிக்க முடியும்; நீரை உறிஞ்ச முடியும்; சிறிய நிலக்கடலையைக் கூட தூக்க முடியும். துதிக்கையின் மேற்பகுதி அழுத்தமற்றது; உட்பகுதி மிக்க உணர்திறன் உடையது. நாமெல் லாம் கற்பனை செய்வது போல, சண்டையிடும் போது - யானை களைத்தான் சொல்கிறேன் - அவை துதிக்கைகளால் அடித்துக்கொள்வதில்லை. ஆனால், ஆபத்தை உண ரும்போது துதிக்கைகளை உயர்த்திப்பிளிறுகின்றன. யானைகள் கனவு காண்பதாகவும் (அட அவை யுமா??) , "பயங்கரக்(??)கனவு காணும்போது பயத்தில் பிளிறுகின்றன எனவும் கூறப்படுகின்றது. (ஐகத்ஜால யானைகளையே மிரள வைக்கும் பயங்கரக்கனவுகள் என்ன என்று கேள்வியோடு குதிக் காதீர்கள். எனக்கும் தெரியாது.)
யானைக்கு அழகையும், அந்த அழகினால் உயிருக்கே அச்சுறுத்தலான அபாயங்களையும் தேடித்தரும் தந்தங்களைப் பற்றிப் பார்க்கலாம். - கண்ணால் அல்ல. பெரும்பாலான 'யானை உள்ள நாடுகளின்பொருளாதாரம் யானைகளின் தந்தங் களாலும் தாங்கப்பட்டு வருகின்றது. பெரும்பாலான ஆபிரிக்க நாடுகளின் கடினமான (hard) செல்வம் இது - தந்தம் - என்று வர்ணிப்பதுமுண்டு. யானைத் 555ub- SLJUCL 6he LCBlb u6b (incisor tooth) - தூய டென்ரின் (Dentine) இனாலானது. சிறிய அளவில் 'எனாமல் (ename) இனாலான மூடியை உடையது. ஏறத்தாழ ஆறடி நீளமானது. இதுவரை பதிவுசெய்யப் பட்ட நீளங்களில் 11 அடி 5.5 அங்குல நீளமான, 293 பவுண்டு எடையுள்ள தந்தமே பெரியதாகும். ஒரு யானையின் இரு தந்தங்களும்

ஒரே அளவினதாக அமைவது மிக மிக அரிதா னதாகும். யானைகளின் வாலில் நீளமான மயிர்கள் தஞ்சம் போன்று காணப்படுகின்றன. இம் மயிர்கள் சேகரிக்கப்பட்டு மோதிரம் போன்ற ஆபரணங்கள் செய்யப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. (சிப்பி, சோகி வகை பறாக்கள் முதற்கொண்டு ஒன்றைக் கூடவிட்டுவைப்ப தில்லை நாம்.)
யானைகள் பொதுவாக கூட்டங்களாகவே herd) வாழும். சுமார் 20 முதல் 40 யானைகளினை ஏறத்தாழ ஆண், பெண் யானைகளை சமஅளவில் -கொண்ட, அவ்வாறான கூட்டங்களுக்குத்தலைவராக வயதான பெண்யானை ஒன்றே அமைந்திருக்கும். அல்லி ராச்சியம். ??) கூட்டம் என்றவுடன் ஏதோ தேன்கூடு போல என்று நினைத்துவிடாதீர்கள். ஒரு கூட்டம், ஏறத்தாழ 50 மைல் ஆரையுடைய வட்டப் பரப்பில் பரந்து வாழும். எனினும், ஓரிடத்தில் இரண்டு நாட்களுக்கு மேல் இவை தங்குவதில்லை. யானை களின் மெனுவில் இடம்பெறும் பிரதான உணவுகள் புற்கள், கரும்புகள், பழங்கள் மற்றும் தாவரப்பகுதிகள் தான். (காட்டில் வேறு என்னதான் இருக்கும்? என்று அங்கலாய்த்துக் கொள்ளாதீர்கள்). வளர்க்கப்படும் யானை ஒன்று சராசரியாக 500 பவுண்டு பச்சைத் தாவரத்தை அல்லது 150 பவுண்டு வைக்கோலையும், ஏறத்தாழ 50 கலன் தண்ணிரையும் ஒரே நாளிற் 'காலி செய்கின்றது. ஆனாலும், யானைகளுக்கு பிடித்தமான உணவு நிலக்கடலை - நம் 'கச்சான் - தானாம். (யாராம் போய்ப்பேட்டி எடுத்தது.??)
யானைகளின் முளைய விருத்திக்காலம் மிகநீண்டதாகும். ஏறத்தாழ 21 மாதங்கள். பொதுவாக யானைகள் "ஒண்ணே ஒண்ணு. கண்ணே கண்ணு'வாகப் பிறப்பவை - ஒரே தடவையில் - அதாவது ஒரே சூலில் இரட்டைக் கன்றுகளே ரொம்ப வும் அபூர்வம். மூன்று. நான்கு. சான்ஸே இல்லை. கேட்டால், தம் வழிதனிவழி என்று மோ, என்னவோ??) யானைக்கன்றுகள் பிறக்கும்போது ஏறத்தாழ 160 - 200 பவுண்டு எடையுடையதாகவே காணப்படுகின்றன. பின்பு வளர்ந்து 8 - 12 ஆண்டு களில் முழுவளர்ச்சி அடைகின்றன.
උ9lග0U] 12
சின்னக் கண்ணன் அழைக்கிறான்!
33

Page 52
நாற்பாத விலங்குகளில் நான்கு க களையும் ஒரே நேரத்தில் மடிக்கும் திறனுடைய 6 விலங்கு யானைதான். மேலும், யானைகள் குதி களைப் போலவே நின்றுகொண்டே தூங்கு
நாம்கூட சில சமயங்களில் ...) காடுகளில் உ யானைகள் தங்கள் தந்தங்களை ஒரு தாழ்வான ப கிளையில் (Stand??) வைத்துக்கொண்டு நின்றபடி தூங்கும். இதன்போது தும்பிக்கையை சுருட்டி ன துக் கொள்கிறதாம். இவ்வாறு ஒரு நாளில் ஏறத்த மூன்றுமணி நேரங்கள் தூங்குமாம் என்று, - ந அல்ல - பரிச்சயமுள்ளவர்கள் கூறுகின்றார்க மேலும் யானைகள் நன்றாக நீந்தக் கூடிய ஏறத்தாழ ஆறு மணிநேரம் தொடர்ச்சியாக நீந்து
யானைகளைப் பற்றி ஏராளமான, சு6 சியத் தகவல்கள் உள்ளன. யானைகள் சண். யிட்டுக்கொண்டால், காட்டில் உள்ள குளத்திலே குட்டையிலோ குளித்துவிட்டுத்தான் இருப்பிடம் திரு மாம்... (cool ஆக்குகிறதோ, என்னமோ... ஆனால், நாம் கூட கோபமாக இருக்கும் போ குளித்தால் - கால், கை, முகம் கழுவினாற் கூ நல்லது என்கிறார்கள் உளவியலாளர்கள்... என் நம்மிற் பலர் பேசாமல் குளியலறையிலேயே வா செய்யலாம் என்று யோசிக்கிறீர்களா...??). பூக்கள் மகரந்தச் சேர்க்கைக்கு பூச்சிகள் உதவுவதை அறி ருப்பீர்கள்..... ஆனால், மலேஷியாக் காடுகளிலும் * Rafflesia வில் மகரந்தச் சேர்க்கையை ஏற்படு வது யானைகள் தான். அதாவது பூக்களினுள் தேங்கும் மழைநீரை யானைகள் பருக வரும்பே மகரந்தச் சேர்க்கையை ஏற்படுத்துகின்றன. நாய். குதிரைகளைப் போலவே யானைகளும், புத் கூர்மையும், ஞாபக சக்தியும் உடையவை. ஆன ஒருமுறை அடிபட்டதையோ, காயப்பட்டதை! ஞாபகம் வைத்திருந்து பழிவாங்கும் என்றெல்ல 'கதை'களில் வருவது சுத்தப் பொய். (நமக்குத்த அந்தக் கெட்ட பழக்கமெல்லாம் ....) காட்டு யானை 'Grave yards' எனப்படும் புதைகுழிகளுக் குதித்துத் தற்கொலை செய்து கொள்கின்றன எ சொல்லப்படுவதும், இன்றுவரை உறுதிப்படுத்தப்ப மூட நம்பிக்கையாகவே இருந்து வருகின்றது. மே
34
அரும்பு 12 சின்னக் கண்ணன் அழைக்கிறான்!

ஒரே
ரை
T6T
Dਲੰ
ாது
SUT
DITLD
ான்
கள்
குள்
னச்
LT5 லும்
வழமையாகக் கூறப்படுவது போல யானைகள் சுண்டெலிகளுக்குப் பயப்படுபவை என்பதும் "ரீல் தான்.
யானைகள் பொதுவாக சில வேறுபட்ட இயல்புகளை உடைய இரு இனங்களாக இனங் காணப்படுகின்றன. ஆபிரிக்க யானைகள் (LOXOdonta africand), Sebafuu uurT60D6OTG56řT (Elephas maximus) என்பனவையே அவையாகும். மேலும் ஆபிரிக்க யானையிலிருந்து சற்றே வேறுபட்ட, பரு மனில் சிறிய, வட்ட வடிவக் காதுகளையுடைய ஆபிரிக்க காட்டு யானைகள் அல்லது Pygmy யானைகளை ஆபிரிக்க யானைகளின் உப இனமா G5ës (Loxodonta africana cyclotis)6Na35T6T6gJ6öOTGB. இவை மேற்காபிரிக்கப் பகுதிகளிற் காணப்படும். ஆனாற் கிழக்காசியப் பகுதிகளிற் தென்படுகின்ற வெள்ளை யானைகள் இலங்கையிலும் அவ்வாறான தொன்று அடையாளம் காணப்பட்டதாகச் செய்திகள் வந்தமை நினைவிலிருக்கலாம்.) சாதாரண ஆசிய uurT60d6OTG56f6ÖT 66J6rfgÓla5CB6T (Albino varieties) ஒழிய, தனியான இனமல்ல. இலங்கையின் இரத்தின புரி, பலாங்கொடப் பிரதேச புவிச்சரிதவியல் ஆய்வு களை மேற்கொண்ட, P.E.B. தரணியகல மற்றும் கிரான் தரணியகல போன்றோரினாற் பெறப்பட்ட சான்றுகளின் அடிப்படையில், இலங்கையின் தாழ் நிலப் பகுதியில் 50,000 வருடங்களுக்கு முன்பு வாழ்ந்து, அழிவுக்குள்ளாகியிருக்கலாம் என நம்பப் UGBéß6ÖTAD Elephas hysudricus LDjibgpjub Elephas namadicus ஆகிய இனங்கள் அடையாளப்படுத்தப் பட்டுள்ளன. எனவே, நமக்கெல்லாம் பரிச்சயமான யானையைவிட வேறுபட்ட வகையான யானைகளும் வாழ்ந்திருக்கலாம் என்பது தெளிவாகின்றது. நமக்குத் தெரிந்த - இலங்கையிற் காணப்படுகின்ற - யானை கள், ஆசிய யானைகளாகும். இவை இந்தியா, மலே வழியா, தென்மேற்குச் சீனா மற்றும் இந்தோனேஷியா விலும் காணப்படுகின்றன. இலங்கை யானைகளைச் fDŮUITG5 Elephas maximus ceylonesis 6T6örgp குறிப்பதுண்டு.
*Raffesia - உலகின் 2வது பெரிய மலர் 1818 இல் தோமஸ் ரல்ப் இனாற் கண்டறியப்பட்டது. தரையின் கீழ் வேறு தாவரத்தில் ஒட்டுண்ணியாக வாழும்.

Page 53
ஆபிரிக்க யானை (Loxodonta africana) பரம்பல்
: மத்திய ஆபிரிக்கா, சகாராவின் தென்பகு அமைப்பு நீளம்
: 10-11 அடி உயரம்
: 11 - 13 அடி நிறை
: 13000 பவுண்டு துதிக்கை
: 6-7 அடி நீளம், 225 பவுண்டு நிறை காது
: 5 அடி நீளம், 4 அடி அகலம் வாழ்க்கைக் காலம் : ஏறத்தாழ 70 வருடங்கள் சிறப்பியல்புகள்
ப : உயிர்வாழும் தரை விலங்குகளில் மிகப்
25 mile h'கதியில் நகரக்கூடியது. பழக்கப்படுத்தக் கடினமானவை.
ஆசிய யா பரம்பல்
அமைப்பு உயரம் நிறை துதிக்கை காது வாழ்க்கைக் க சிறப்பியல்புக
From : WorldWide Web
ஆபிரிக்க யானைகள் Vs ஆம்
ஆபிரிக்க யாை
கால் நகங்கள்
(ஒவ்வொரு காலிலும்) துதிக்கை நுனியில் துதிக்கை மேற்பரப்பு
முன்னங்கால் - 4 பின்னங்கால் - 3
2 விரலுருவான நீட்பு சொரசொரப்பானது தவாளிப்புக்களை உ

தி
பெரியது.
From: World Wide Web
னை (Elephas maximus)
: இலங்கை, இந்தியா, பர்மா, தாய்லாந்து,
இந்தோ-சீன பிராந்தியம்
8-10 அடி 12000 பவுண்ட் : 9 அடி நீளம் 150 பவுண்ட் நிறை
: 2 அடி நீளம் 18 அங்குலம் அகலம் காலம்: அண்ணளவாக 80 வருடங்கள்
ள் : இலகுவாகப் பழக்கப்படுத்தக்கூடியவை.
பெரும்பாலும் பெண் யானைகள் தந்தங்களைக் கொண்டிருப்பதில்லை. கிழக்காசியாவில் வெளிறி யானைகளாகக் காணப்படு கின்றன.
சிய யானைகள்
ன
ஆசிய யானை
முன்னங்கால் - 5 பின்னங்கால் - 4 ஒரு விரலுருவான நீட்டம் அழுத்தமானது
டங்கள்
டையது.
(ப©
அரும்பு 12 35
சின்னக் கண்ணன் அழைக்கிறான்!

Page 54
'சின்னக்கண்ணன்களின் எண்ணிக்ை யும்'சின்னதாக முக்கிய காரணம், நம் மனிதர்களி பெரிய பெரிய ஆசைகளே. தந்தம், தோல் மற்று இன்ன பிற காரணங்களுக்காக யானைகள் வேட்ை யாடப்படுகின்றன. இதற்காக"சிறப்பு(??) அனுமதிய (Special license)6husbap (36)||60LuITGB36örprisis இந்தியாவின் கேரளப் பிரதேசங்களில் 'கேத்த' என் சடங்கு முறைகளினாலேயே யானைகள் வேட்டை டப்பட்டு வருகின்றன. A.K- 47, நமக்கு மட்டுமல் யானைகளுக்கும் எதிரிதான்! வளர்ந்துவரும் நவீ தொழிநுட்பங்களின் பயனால் (??) பல தானி யங் கொல்லும் உபகரணங்களைப் பயன்படுத்தியாை வேட்டை தொடரப்படுகின்றது. ஆரம்ப 1990 களி உலகம் முழுவதும் சுமார் ஐந்து இலட்சம் ஆபிரி யானைகளும் நாற்பதாயிரம் ஆசிய யானைகளு( காணப்பட்டன. இதனையடுத்து 1990 இல் தற் விற்பனை உலகளாவியரீதியிற் தடைசெய்யப்பட்ட யானைகளின் வாழிடங்கள் - காடுகள்தான் வேறுபட்ட காரணங்களால் அழிக்கப்பட்டுவருதலு இவற்றைப் பாதிக்கும் காரணி எனலாம்.
யானைகள் அழிக்கப்படுவதனா அல்லது யானை சார் உற்பத்திப் பொருட்களுக் உலக சந்தையில் உள்ள மதிப்பினால், குறிப்ப தந்தங்களுக்கு தூர ஆசிய நாடுகளில் உள்ள மவு: பாதிக்கப்படுவது ஆபிரிக்க நாட்டு இயற்ை வளங்களே. 1970 களில் மிகத்தீவிரமடைந்த'யாை வர்த்தகம் காரணமாக, ஐந்து வருடங்களி சோமாலியா தனது யானைகளில் அரைவாசிை இழந்ததாகவும், உகண்டா 90% இனையும், கென் 50% இனையும் 70 - 80 காலப் பகுதிகளி பறிகொடுத்ததாகவும் பழைய புள்ளிவிபரங்க கூறுகின்றன. தந்தமும் யானைத் தயாரிப்புகளு நாட்டின் செல்வத்தின் பகுதிகள்’ என்று இட
கையைக் காப்பதற்கான அமைப்பு (Union for T
Conservation of Nature) 65rfeig556OTTC360(3 என்னவோ, உலகம் தற்போது விழித்துக்கொண் விட்டது. (அப்ப அதுக்கு முந்தி, நித்திரையோ? என் நீங்கள் கேட்கக்கூடாது. இதெல்லாம் சும்மா ? build - up க்கு எழுதுகிறது. நீங்க கண்டுகொள்
யானைகளை உடைய நாடுகள் தத்த பிரதேசங்களிற் யானைச் சரணாலயங்கள் (அல்: யானை அநாதை இல்லங்கள்) அமைத்து வரு றன. இலங்கையிலும் பின்னவெலவில் இவ்வாற தொன்று உள்ளது. மேலும், யால தேசியப் பூங்
a |c9lლGნსOU 12
சின்னக் கண்ணன் அழைக்கிறான்!

மற்றும் உடவளவை தேசியப் பூங்கா போன்றவற்றி லும் யானைகள் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. IUCN செந்தரவுப்புத்தகத்திலும் யானைகள் அபாயத்துக்குள் 6MT T6OT 6.Jftës 55LDTG5 (Endangered species) 94 gÓ 6ílds&sjLJLGB6iT6T60T. CITES (Convention of International Trade In Endangered Species of wild fauna & flora) ஒப்பந்தத்திலும் 100 நாடுகள் வரை கைச்சாத் திட்டுள்ளன. இவை தவிர ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் *UNPA அமைப்பு, 1993 ஆம் ஆண்டுமுதல் அழிவடையும் வர்க்கங்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வைத் தூண்டும் வகையில், தபாற் தலைகளை வெளியிட்டு வருகின்றது. (நாடுகள் தவிர, தனக்கெனச்சொந்தமாகத் தபாற் தலைகள் (Stamps) வெளியிடும் அதிகாரம் உடைய அமைப்பு UN என்பது நான் சொல்லித்தான் உங்களுக்குத் தெரியவேண்டும் என்பதில்லைத் தானே.??) அவ்வகையில், 1994 இல் ஆசிய யானைகளும், 1998 இல் ஆபிரிக்க யானைகளும் இடம்பெறும் தபாற் தலைகள் வெளியிடப்பட்டன. இலங்கையைப் பொறுத்தவரை யானைகள் கலாச் சாரச் சின்னமாகப் பேணப்படுவதனால் கொஞ்சம் விசேட கவனம்தான். 1986இல் ரூபா 5 பெறுமதி யான வேறுபட்டநான்கு வகையான'யானை உருவம் அச்சான தபாற்தலைகள் வெளியிடப்பட்டன. பின் 1998 மே 28 இல் இன்னும் நான்கு தபாற் தலைகள் புழக்கத்துக்கு வந்தன. அவை வேறுபட்ட பெறுமதிகளைக் கொண்டிருந்தன. அவற்றில் உயர் பெறுமதியான ரொம்ப அதிகம் இல்லையுங்கோ. இருபது ரூபா . ) தபாற் தலையில் ஒன்றை ஒன்று குறுக்கிடுகின்ற நீண்ட இரு தந்தங்களை (tuskS crossing each other) 2-60Lu urgO)60Tu56öT ULib காணப்பட்டது. (இவ்வாறான யானைகள் மிக அபூர்வமாம்..!). இவ்வாறாக, உலகப் பொது அமைப்புகள். சூழலியலாளர்கள். தன்னார்வத் தொண்டு நிறுவனங்கள் (சரி. சரி. நீங்க அடிக்கடி கேள்விப்படுகிற Blue Cross உம்தான்.) மற்றும் இன்னோரன்ன அமைப்புகள் எல்லாம் யானை களைப் பாதுகாக்கத்தம் பங்கிற்குப் போராடி வருகின் றனதான். ஆனாலுமென்ன, சட்டங்களை இயற்றி யென்ன ?? தடைகள் போட்டுமென்ன .?? இந்தச் சின்னக்கண்ணன்தன்னைக் காப்பாற்றும்படி அழுது கேட்பதை, அவனை வேட்டையாடத் துடிக்கின்ற. வணிக மயமாகிக் குறுகிப்போய் . கல்லான அந்த மனித மனங்கள் கேட்க வேண்டுமே..??? ☆
* United Nations Postal Administration

Page 55
நிறம் மாறும் பாறை
அவுஸ்ரேலியாவிலுள்ள அயேர்ஸ் பாறை (Aye சூரிய அஸ்தமனம் வரை பல நிறங்களில் மாறி மாறி கிலோமீற்றர். உயரம் 335 மீற்றர். இது W.G.கோஸ் என் அதிகாலை - ஊதா நிறம், முற்பகல் , பிற்பகல் இ செம்மஞ்சள் நிறம், இரவுப் பொழுதில் - சிவப்பு நிறம் என் காட்சிதருகின்றது.
பாறை மீது படிந்துள்ள இரும்பு ஒக்சைட்டில் சூரிய இந்த மாதிரியான நிறமாற்றத்துக்குக் காரணம் என்று ஆ
செயற்கைத் தோல்
உயிர்வாழும் பெரும்பாலான உயிரினங்கள் த உறுப்பைக் கொண்டுள்ளன. இவ்வுறுப்பானது வி சிதைவடையலாம். இந்த நிலையை ஈடுசெய்ய மருத்து: பெறப்பட்ட மனிதத் தோல் பயன்படுத்தப்பட்டது. அன் இயற்கையான எதிர்க்கும் தன்மை (Rejection Respo நாட்களுக்கு ஒரு தடவை மாற்றப்படவேண்டும்.
இதனைக் கருதி, உடலின் எதிர்க்கும் தன் அதிகளவில் தயாரிக்கக்கூடிய செயற்கைத் தோல் (Syn நூற்றாண்டு முதல் உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றது. இச் ெ tic Acid, Glycolic Acid 6T6öTu6igib60dpi u6oug55ul மெல்லிய எசுத்தர் படலமாகும். இச் செயற்கைத் தோல் உடலில் காணப்படுவதால் இயற்கை எதிர்ப்புத் தன்டை தோலின் நன்மைகளை இதில் எதிர்பார்ப்பது கடினம்தா6
குரைக்கும் மான்
குரைக்கும் நாயைப் பார்த்திருப்பீர்கள். குரைக்கு சிறுவர் பூங்காவில் அந்த மான் இருக்கின்றது கொண்டுவரப்பட்டிருக்கின்றது.
மற்றைய மான்களைப் போல் புல், புண்ணாக்கு எ போன்ற பழங்களையே அது உண்ணுகின்றது.
சத்தம் எழுப்பும்போது அசல் நாயைப் போ அழைக்கப்படுகின்றது.
 

கட்டதும்
பிரியங்கரி சத்தியசீலன் 2006 உயிரியல் 'A'
's Rock) என்ற குன்று தினமும் சூரியோதயம் முதல் க் காட்சி அளிக்கின்றது. இப் பாறையின் நீளம் 10 பவரால் 1873 இற் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. ரண்டு நேரங்களிலும் - பழுப்பு நிறம், நடுப்பகலில் - று ஒரு நாளில் பாறை பல வண்ணத்தில் மாறிமாறிக்
கிரகணங்கள் ஏற்படுத்தும் வெப்பநிலை மாறுபாடே ய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
தங்களின் உடற்கவசமாக தோல் எனும் ஓர் பரந்த பத்து, வெடிமருந்தின் தாக்கம் போன்றவற்றால் வ உலகில் தானமாகப் Tறியும் விலங்குடலின் inse) யால் இவை சில
மையைத் தூண்டாத, thetic Skin) 19 ஆம் சயற்கைத் தோல் Lacமாக்கிப் பெறப்பட்ட ஒரு அலுள்ள Lactic Acid, Glycolic Acid விலங்கு > அற்றுப் போகின்றது. எவ்வாறாயினும் இயற்கைத்
From : World Wide Web
தம் மானைக் கண்டிருக்கிறீர்களா? சென்னை கிண்டி - துருக்கியிலிருந்து குரைக்கும் மான் அங்கு
ன்பவற்றை உண்ணாமல் கரட், வாழைப்பழம், அப்பிள்
லவே குரைப்பதால் இது குரைக்கும் மான் என்று
அரும்பு 12 கற்றதும் கேட்டதும்
37

Page 56
முதல் ஆங்கிலப் புத்தகம்
உலகில் முதன்முதலில் அச்சடிக்கப்பட்ட ஆ ஆகும். இதனை பிரெஞ் மொழியிலிருந்து மொ முதன்முதலில் கண்டுபிடித்த வில்லியம் காக்ஸ்டா புத்தகத்தின் 18 பிரதிகள் மட்டுமே உலகில் இப்போ,
கீரியும் பாம்பும்
பல்லி, ஓணான் போன்றவற்றைத் தின்று எதிர்க்கும் சக்தி உள்ளது. நச்சுப்பாம்பு கடித்தால் கீ
பாம்புடன் கீரி சண்டையிடும்போது தன்னுன சிலிர்த்துக் கொள்கின்றன. பாம்பு கடிக்கின்ற கடிகள் பாம்பின் விஷம் கீரியின் உடலில் இறங்குவதில்ை
பாம்போடு போராடிய பின் கீரியானது வேலை கொள்வதற்கே ஆகும். ஆனால் வேரில் எவ்வித |
நோபல் பரிசு
உலகிலேயே மிகவுயர்ந்த பரிசு நோபல் பரி சேர்ந்த இரசாயனவியல் நிபுணரும், பொறியியல பின் தனது உயிலில் இந்த நோபல் பரிசை அறிவி
அவரது உயிலில் இரசாயனம், பௌதிகம், மனித இனத்திற்காகப் பெரும் சேவை செய்தவர்கம் என்று எழுதியிருந்தார். 1969 இல் பொருளாதாரம்
இந்த நோபல் பரிசை முதன்முறையாக 6ெ
அமைதி
ஹென்றி டு பெளதிகம்
வில்ஹெய் க மருத்துவம்
எமில்வான் 6 இரசாயனம்
ஜாக் கோபஸ் இலக்கியம்
சாலிபுரூட் தே பொருளாதாரம்
றக்னர் பிரிஸ்
1 1 1 1 1 |
இன்டர்நெட் எனப்படுகிற இணையம்
International Network என்பதன் சுருக்க இணையத் தொழில்நுட்பம் காரணமாக பரந்துவிரி ஒரு அறிவியல் நூலகத்தின் புத்தக அடுக்குகளை ! முடியும்.
ஒரே அறையில் அல்லது ஒரு அலுவலகத் இணைத்து Network என்ற பெயரில் செயற்படும் வெவ்வேறு ஊர்களிலுள்ள ஒரு நிறுவனத்தின் கின Network - WAN என்றழைக்கிறோம்.
38
அரும்பு 12 கற்றதும் கேட்டதும்

சங்கிலப் புத்தகம் The Recuyell of the historeys of Troye ழி பெயர்த்து அச்சிட்டு வெளியிட்டவர், அச்சு இயந்திரத்தை ன். கி.பி. 1473 இல் பெல்ஜியத்தில் வெளியிடப்பட்ட இந்தப் து இருக்கின்றது.
1 ஜீரணிக்கும் அளவுக்குத்தான் கீரியின் உடலில் நஞ்சை ரியும் மனிதனைப்போல் இறந்துவிடும்.
டய உடலைச் சிலிர்த்துக் கொள்வதால் அதனுடைய முடிகளே " எல்லாம் அந்த முடிகளே தாங்கிக் கொள்கின்றன. இதனால்
.
ரத் தேடிச் செல்வது சண்டையில் தேய்ந்த பல்லைக் கூராக்கிக் மருந்தும் அதற்கில்லை.
பசுதான். 'டைனமைட்டைக் கண்டு பிடித்த சுவீடன் நாட்டைச் ாளருமான அல்பிரட் நோபல் என்பவர் தனது மரணத்திற்குப் த்துள்ளார். மருத்துவம், இலக்கியம் மற்றும் அமைதி ஆகிய துறைகளில் ளுக்குத் தனது சொத்துக்களிலிருந்து பரிசு வழங்கவேண்டும் மம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. வன்றோரின் விபரம்..... னைட், பிரடெரிச் பாசி கான்ராட் ரோன்ற்ஜென்
பக்நிங் ) ஹென்றியாஸ் வான்ட்ஹாப்
ஹாம். க், ஜான் ரின்பேர்ஜின்
From : World Wide Web
மே Internet. அதையே தமிழில் இணையம் என்கிறோம். ந்த உலகம் மிகச் சுருங்கிவிட்டது. அமெரிக்காவில் இருக்கும் பாழில் ஒரு மாணவனின் படிக்கும் அறைக்குள்ளேயே காண
தில் நான்கைந்து கணினிகளை ஒரு மையக் கணினியுடன் வதை Local Area Network - LAN என்றழைக்கிறோம். ள Coinputer Network இல் இணைக்கும்போது Wide Area

Page 57
இணையம் உலகம் முழுவதிலும் நிறுவப்பட்டுள்ள சாத்தியமாக்கியுள்ளது. உலகின் பல்வேறு இடங்களில் பெ Computerகளை நிறுவி அவற்றில் வணிகம், மருத்துவ பல்வேறு துறைகள் தொடர்பான ஏராளமான தகவல்கள் அத்தகைய தகவல் களஞ்சியங்களிலிருந்து எமது வீட்ட தேவையென்றால் அவற்றை பிரதி எடுத்துக்கொள்ள மு
தொலைபேசி மூலம் உள்ளூரிலுள்ள Host Con மூலையிலுள்ள தகவல் தளக் கணினியின் முகவரியை கணினியுடன் தொடர்பை ஏற்படுத்தித்தரும். Host Com word) இவற்றைச் சரியாகத் தந்தால் விரும்பிய தகவல் தகவலைத் தேடிப் பெறமுடியும். தேவைப்படும் தகவ கண்டுபிடித்துத் தர, பிரவுஸர் (Browser) எனும் மென்ெ விளம்பரம் செய்ய வசதிஉண்டு. அதற்குரிய விளம்பரப்ட தொகுப்புக்கள் உள்ளன.
Tigon - Liger
ஆண்புலிக்கும் பெண் சிங்கத்திற்கும் பிறக்கும் ( ஆண் சிங்கத்திற்கும் பெண் புலிக்கும் பிறக்கும் ( சிங்கம் புலி இவற்றைக் கொண்டும் கலப்பினம் உ
இக் கலப்பினத்தின் உருவம் எப்படி இருக்கும்?
=कलामलालला
சூரியனைப் பற்றி.
சூரியன் ஓர் நட்சத்திரம். இதன் வயது 4.5 பில்லியன் வருடங்கள். சூரியனில் காணப்படும் பிரதான மூலகங்கள் - சூரியன் பால்வீதி எனப்படும் வெள்ளுடுத் தொகு சூரியனின் கனவளவில் பத்து லட்சம் பூமிகளை சூரியனின் ஈர்ப்பு சக்தியாலேயே பூமியில் வற்று வெப்பமான சூரியனிலிருந்தே பூமி தோன்றியது
 

கணினி அமைப்புகளுக்கிடையே தகவல் தொடர்பைச் ய பெரிய கணினிநிறுவனங்களில் மிகச்சக்திவாய்ந்த அறிவியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு போன்ற பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த அரிய தகவல்களை, லிருந்தே நம் கணினி திரையில் படித்தறிய முடியும்.
ULL D.
puter உடன் தொடர்புகொண்டு உலகின் எங்கோ ஒரு ச் சரியாகத் தெரிவித்தால் Host Computer அந்தக் uter இல் நுழையும் முன் பெயர், கடவுச்சொல் (PaSSதளத்தில் இணைப்பு ஏற்படுத்திக் கொண்டு, வேண்டிய ல் எந்த கணினியில் இருக்கிறது என்பதைத் தேடிக் பாருள் தொகுப்புக்கள் இருக்கின்றன. இணையத்தில் க்கங்களைத்தயார் செய்வதற்கென்றே மென்பொருள்
தட்டி-Tigon என்றும் தட்டி - Liger என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. உண்டாக்கப்படுகிறது என்பதை அறிந்திருந்தபோதிலும்
இ% From : World WideWeb
நைதரசன், ஹீலியம். தியில் காணப்படுகிறது. அடக்கலாம். ) பெருக்கு ஏற்படுகிறது.
அரும்) 12 கற்றதும் கேட்டதும்
39

Page 58
RSUV இன்
1. ஒளியைவிட வேகம் மிகுந்ததாகக் கரு
2 - A- 3 - C - 4 - H - 7 - N - 6 - 0 - 8
2. சிறுநீரில் Albumin அளவைக் கண்டற
5 - A - 2 --- 3, 4 - diL - 1 -M - 6 - R.
3. நைதரசன் நிலைப்பாட்டிற்குதவும் நீர்த்
1, 6 - di A - 4, 5 - di L- 3 - 0 - 2 - Z
4. குழந்தைகளின் பற்கள் பற்றிய அறிவி
10 - C - 3, 5 - di D- 2 - E- 9 -I- 7 - N
5. கடித்தால் மரணத்தை ஏற்படுத்துகின்ற
2, 14, 17 - tri A - 3, 9, 15 - tri C - 7 - 12, 19 - di S - 4, 10, 16 - tri T -
6. மாத்திரை வடிவில் விற்பனை செய்யப்
1 - A - 5 - )- 6 - N - 3 - P - 4 - R - 2
7.
கண்ணீர்ப்புகையில் உள்ள இரசாயன 1 , 9 - di C - 2 - H - 8, 11 - di |-3 -
வளிமண்டல அமுக்கத்தினை அளக்க - 2 - A - 1- B- 6, 8 - di E - 4 - 0 - 5 -
9. உயிர்ச்சுவட்டு ஆதாரத்தினடிப்படையில்
1, 5 - di A - 3 - C - 6, 10 - di E - 4 - H
10. Global warming இற்கு எதிராக 'காப
7 - A - 9 - D - 2, 5 - di E - 6 - L - 1,
விடை : 165ம் பக்கம்

பெயரீடு.1
நப்படும் கருதுகோள் நுண்துகள். - S - 1 - T- 5 -Y
lպth teSt.
8 - S
தாவரம்.
யற்துறை. - 4, 6 - di O- 1 -P - 11 - S - 8 - T
, Black widow 616OTfLIGh afloorbs 6,6085. - D - 8 - E - 1 - L - 13 - M - 18 - N - 6 - O - 5 - R
11 — V
பட்ட முதல் மருந்து - S
க்கூறு. - - 12 - N - 4, 6 - di O - 7 - P - 5, 10 - di R.
உதவும் கருவி. M – 3, 9 - di R - 7 - T
அறியப்பட்ட வரையில் முதலாவது பறவை இனம். -7 - O - 8 - P - 2, 11 - di R-9-T- 13 - X - 12 - Y
ன் வரி’ விகாண்டுவந்த நாடு. 8 di N - 3 - W – 4 -Z
- கருத்துருவாக்கம் : ALSUV 04/05
ク

Page 59
energy for
ost of the energy used all over the
comes from three resources-oil, coa natural gas. These are called fossil fuels, be they are made of the rotted, semi-fossilized rei of living things from million of years ago. Ar common energy source is biomass-recently material of products, such as wood or animal In some parts of the world, biomass in the fo fire Wood is only source of energy. Nuclearpo important in Some countries, although it bring problems of nuclear accident and nuclear wast of rain can generate electricity from the energ electric power.
A hydro electric power station makes flows through pipes containing turbines, whi water pressure pushing against the turbine blad and generate more electricity. So, to increase thi year-round supply of water, a dam is built acr dam, filling the Valley and forming a lake.
Wind, water and muscle power were until the steam engine was developed from works by swivelling its sails into the wind so t and tides carry a great deal of energy, which ( called a duck bobs up and down waves wash
Our favourite form of energy is electricity.
wires and converted into movement, light, h main sources of energy to make-fossil fuels v turbines are modern versions of wind mills, m air. However every human has the responsibi

the UOrld
Kugavathana Kuna ratnam
2006 Bio B
Vorld and
CauSC mains other iving dung. rm Of Wer is gs the 2. Countries with high mountains and plenty y of flowing water. This is called as hydro
From: WorldWideWeb
electricity from moving water. The Water ch Spin around and turn generators. As the es increases, the blades spin more powerfully e waterpressure and also to ensure a plentiful oss a river valley. Water piles up behind the
the main sources of energy for machines, the 17th century. The traditional wind mill hat they rotate with maximum force. Waves 'an be converted into electricity. A machine pass it.
it can be transported huge distances along eat, sound and other useful forms. But our vill not last forever. Aero generators or wind aking electricity from the energy in moving lity of well-handle the energy.
c9cq56U 12 Energy for the World

Page 60
1 2 S4N4.
/AN /AN NZ4 YAN
3. ܐܠz14 ܝ݇.
/AN NZ7 /AN NZ5 كأحد YAN YAN 6 N48 12
/AN S4S4 S4S4 is YAN || YAN /N YN 9 1Ο ܛܠzܝ݇
/AN
NV/ NV/ | NV/ /AN /AN/AN
இடமிருந்து வலம்
1. ஒரு பொறிமுறை அலை. முனைவாக்கப் 2. ஒலி, ஒளி இன் இவ் இயக்கத்தை கருதுகி 3. கோல்களில் உணரப்படுவது. 4. வெள்ளொளியின் சேர்க்கை. 5. இதில் ஒலியின் வேகம் அதிகம். 6. அடுத்த தடத்திலுள்ள ஒத்த துணிக்கைக: 7. இது அதிகரிக்க வளியில் ஒலியின் வேக 8. இச் செயல்மூலம் இசைக்கவையின் ஒரு
கூட்டலாம்.
9. 1" இசைச்சுரம் என்பது இவ்வகையான அ
மேலிருந்து கீழ்
1. ஓர்வகை EMW 8. செறிவில் ஏற்படும் ஏற்றத்தாழ்வு. 9. இசைக்கவையின் இப்பாகத்தை சுரமான 10. பரிசோதனையின் போது கிரமமாக மேற் 11. y = A sin (Cot - kx) && 65uggjësë 6hu 12. இச்செயலால் விருத்தியலை நிலையான
வலமிருந்து இடம்
13. அடிப்படை வகை அதிர்வை இப்பாகத்தி 14. தெளிந்த நீர் மீது இதை போட்டால் குழப் விடை :164 பக்க

அலையுடன் ஒரு போட்டி
b e960DLU JITg5]. றோம்.
ளின் அவத்தை வித்தியாசம். ம் அதிகரிக்கும்.
பாகத்தின் தன்மையை மாற்றி அதிர்வெண்ணைக்
அதிர்வு.
ரிப்பெட்டி மீது வைப்போம். )கொள்வது. ாருந்தும் வெகுவாக குழம்பியுள்ளது) T34606)urts LDIT56f(Bub,
ல் கவ்வப்பட்ட கோலில் அவதானிக்கலாம். பம் ஏற்படும். (சிறிய வட்ட அலை)
b சஸ்ரூபிபூரீஆனந்தராஜா, 2006 உயிரியல் 'A'

Page 61
சமுத்திரத்தில் சக்தி,
லகின் அவசிய தேவையான சக்தியை சமுத்திரத்தில் நோக்குவோம். இதற்குப் பிரதானமாக 3 வழிமுறை
1. சூரிய சந்திர ஈர்ப்பு சக்தி காரணமாக சமுத்திரத்த
(வற்றுப்பெருக்கு பயன்படுத்துதல் மூலம் சக்தி 2. அலைச் சக்தியைப் பயன்படுத்துதல் 3. வெப்ப சக்தியைப் பயன்படுத்துதல்
இவற்றின் மூலம் சக்தியைப் பெறும் முறைகள் றும் இற்றைவரை வர்த்தகரீதியாக செயற்படுத்
வற்றுப்பெருக்கின்மூலம்
சமுத்திர வற்றுப்பெருக்கின் மூலம் சக்தியைப் கட்டப்படும். நீரோட்டமானது அணைக்கட்டின் மீதுள்ள சு சமுத்திர பெருக்கு ஏற்படும்போது சமுத்திரபக்கம் நீர்மட்டம் நீரினை கால்வாயின் ஊடு நீர்மட்டம் தாழ்ந்த பிரதேசத்திற் சுழலச் செய்யும். சமுத்திர வற்றுதலின்போது முகத்துவார் உயர்வாகக் காணப்படும். இவ்வாறு கால்வாயினூடாக சக்தியினைப் பிறப்பிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
நீர்த்தேக்கம்
அன
R
பாசமுத்திரப்
பெருக்கு
Iேணதின் 72
அலையின் மூலம்
அலைச் சக்தியானது, நீரலைகளின் உயர்ச்சி பொருத்தப்பட்டுள்ள சுழலியினை சுழலச் செய்வதன் மூலம் கடக்கும்போது நீர் தாழும்போது, உயரும்போது என் இரு ஊடாகக் கடக்கச் செய்யும்.

அறுவடை
சுபாசினி பேரின்பநாதன்
2006 கணிதம் 'C' இருந்து எவ்வாறு அறுவடை செய்வது என இங்கு கள் காணப்படுகின்றன. தில் ஏற்படும் வற்றுதலினையும் ஏற்றத்தினையும் ைேயப் பெறுதல்.
Tயாவும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளபோதும் யாதொன் இதப்படவில்லை.
பெறுவதற்கு முகத்துவாரத்திற்குக் குறுக்கே அணை ழலிகள் மீதும் பிறப்பாக்கிகள் மீதும் ஓடிச்செல்லும். ம் உயர்வாக இருக்கும். இச் சமநிலையற்ற தன்மை, கு ஓடச்செய்யும். இது தன் பாதையில் சுழலியினைச் ஏப் பகுதியிலான நீர்மட்டம் சமுத்திரப் பக்கத்தினதும் க முன்னும் பின்னும் பாயும் நீர் பெருமளவு மின்
கர்)
அகவத் சமுத்திர
வற்றுகை
TVR
WWWா
From : Time Life I.E. of Sc. & Nature
Tழ்வுகளைப் பயன்படுத்தி, அடியற்ற மிதவையின்மீது பெறப்படுகிறது. மிதவையின் கீழே அலையொன்று சந்தர்ப்பங்களில் வளியினை சுழலித் தட்டுக்களின்
அரும்பு 12 சமுத்திரத்தில் சக்தி அறுவடை |
43

Page 62
மணி வடிவத்தில் அமைந்த மிதவைக வெளித்தள்ளும் வேளைகளில் இரட்டைச் சுழலிகள் வெளித்தள்ளுவதன் மூலமும் தாழ்வடையும் | னைச் சுழலச் செய்யும். இவ்வகைப் பிறப்பாக்கி களைக் கொண்ட கப்பலின் அடிப்பகுதி தட்டையா கக் காணப்படும்.
-
வெப்பநிலை வேறுபாட்டின் மூலம்
சமுத்திர வெப்பசக்திப் பிறப்பாக்கமா இடையிலான வெப்பநிலை வித்தியாசத்தினைப் பய அதன்மூலம் சுழலியினை இயங்கச் செய்து பி பெறப்படும்.
two-18 +
ஆவியா
சூடான மேற்பரப்பு நீர்.
மேற்பரப்பு நீரானது குறைந்த கொத்து (அமோனியா போன்ற) ஆவியாக்கும் அளவி சுழலியினை சுழற்றிவிட்டு கீழ்ச்சென்று ஆழமான இது ஓர் சக்கர செயன்முறை போன்று தொடர்ந்து
மாற்று சக்தி முதல் பற்றி எழுதத் தேவை தலைப்பிட்டு மிகுதி எழுதத் தவிப்போர்க்கு துணை
44
அரும்பு 12 | சமுத்திரத்தில் சக்தி அறுவடை

ளின் கீழ் நீரலை செல்லும்போது வளியை உள்ளிழுக்கும், 0ள சுழலச் செய்கின்றன. பொங்கும் நீர் மேலுள்ள வளியை 5ft வளியை உள்ளிழுப்பதன் மூலமும் சுழலியி
சுழலி - பிறப்பாக்கி
ਦੇ
வளியோட்டம்
நீர்மட்டம் குறைதல் -- د ٦ ---- ...
From: TimeLife .E. of Sc., 8 Nature
னது சமுத்திர மேற்பரப்பிற்கும் அதன் ஆழப்பகுதிக்கும் பன்படுத்தி, ஓர் எளிதில் ஆவியாகும் திரவத்தினை ஆவியாக்கி ன் அத்திரவத்தினை ஒடுக்கி மீளப் பயன்படுத்தல் மூலம்
பிறப்பாக்கி
ܥܛ A{= --ܠܐ
நிநிலை உடைய எளிதில் ஆவிப்பறப்பாகும் திரவத்தினை bகு சூடானதாக இருக்கும். இவ்வாறு உருவாகும் ஆவி பகுதியில் இருந்துவரும் குளிர்நீர் மூலம் குளிர்ச்சி அடையும். நிகழும்.
எழும்போதெல்லாம் “சமுத்திரத்தினைப் பயன்படுத்தல்” எனத் நிற்கும் இக் கட்டுரை என நம்புகிறேன். ☆

Page 63
ஒளிவபிடம் தெரி
இ வ் அண்டத்திலே நடைபெறும் பல நிகழ்வுகளிற்குப் சில புரியாத புதிராக விஞ்ஞானத்திற்கே சவால திருத்தமான முடிவை நோக்கிப் பயணிக்கின்ற ஓர் விடயே ®6ïfl6)JL’LLib (aura) ob(5LD.
பண்டைய ஓவியங்கள், சிற்பங்களில் க சிரசினைச்சூழ வரைந்துள்ள ஒளிவட்டம் மூலம் இன எடுத்துக்காட்டவே ஒளிவட்டம் வரையப்பட்டது என்ப உண்மையிலேயே அவர்களைச்சூழ செழுமைமிகு ஜே விஞ்ஞான கருத்து வெளிப்பாடுகள் உலக சரித்திரத்தி கதிரியக்கப் பொருள், காந்த அலைகளில் செயற்பாடுகை 5000 அளவில் தோன்றிய வேதங்கள் உபநிடதங்களில் முனிவர்கள் வளர்த்துக்கொண்டனர் என்றுள்ளது. மனே கொண்டே சீனாவின் அக்குபங்சர் (Acue Puncture) ம இதனை “Vital Energy என அறிமுகப்படுத்தியதோடு மட்( என்ற கோட்பாட்டையும் வெளியிட்டுள்ளார். கி.பி.16OO இ 6T6örplub (S.S. 17OO &6) 6LD6hoLDs "Magnetic fluid 6T6öT என்றும் இதுபற்றிய கருத்துக்களை முன்வைத்துள்ளன
மனித உடலைச்சூழ உருவாகும் ஒளிவட்டத் வோல்டர் கில்னர் ஆவார். 1930 இல் இது விஞ்ஞானபூர் அலை செயற்படுவதாகக் கூறி பின் அதனுடன் ஒளிவட் குறிப்பிட்டளவு மின்சாரம் உள்ளது. இக் காந்த, மின் கிரன பரவலாகப் பேசப்படுகின்றபோதும் மனதின் தளம்பல்
பிரதிபலிப்பு இது என ஜேர்மனியரான ருடோல்ப் ஸ்டோன
1930 ஆம் ஆண்டு சிமியோன் கிரிலியன் விஷேடவகை "கிரிலியன் கமரா’ இணைக்கொண்டு 196 தோன்றும் வர்ணஜாலம்' தனைப் படம்பிடித்தது ஒள
இருந்தது.

கிறதா?
ரேகா திருநாவுக்கரசு 2OO6 360οή5ιb Ε'
விஞ்ஞானரீதியாக விளக்கமளிக்க முடியும். எனினும் ாக அமைந்துள்ளன. அவ்வாறாக சிக்கலுக்குரிய,
ம மனிதர்களின் மனோசக்தியை வெளிக்கொணரும்
டவுள்களையும் மேன்மக்களையும் அவர்களின் ங்காண முடிகிறது. அத்தகையோரின் சிறப்பினை து பொதுக்கருத்தாயினும் புராண இதிகாசங்கள் ாதி பிரகாசித்ததாக கூறுகின்றன. ஒளிவட்டம் பற்றிய ல் அவ்வப்போது எழுந்துள்ளன. மனித உடல் ஓர் )ள ஆற்றக்கூடியது என்பது நீண்டகால கருத்து. கி.மு. யோகக்கலை மூலம் இதனை யோகிகள், சித்தர்கள், ாசக்தியை சமனிலைப்படுத்துவதை அடிப்படையாகக் ருத்துவமுறை ஏற்பட்டது. கிரேக்க ஞானி பைதகரஸ் BLD66T66f 66.6fleft(Bubo L6)usbsi) “Luminus Body' ல் வில்ஹெல்ம் வொன் லீப்னிட்ஸ் என்பவர் Monads' plub é8.LS. 18OO36b 6h6bT6öT fl6h626öTuë "Odic Force"
r.
தை நிரூபிக்க முயன்றவர் பிரித்தானிய மருத்துவர் வமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. மனித உடலில் காந்த டக் கோட்பாட்டை ஒருங்கிணைத்தனர். மனித உடலில் னங்களே ஒளிவட்டம் தோன்ற பிரதான காரணம் என்று கள், வலிமை, உயர் எண்ணங்கள் ஆகியவற்றின்
ார் நிரூபித்துள்ளார்.
, வெலன்ரினா கிரிலியன் ஆகியோர் கண்டுபிடித்த 50 இல் ரஷ்ய விஞ்ஞானி ஒருவர் மனிதனைச் சூழத்
வட்டம் பற்றிய எண்ணங்களில் திருப்புமுனையாக
அரும்பு 12 ஒளிவட்டம் தெரிகிறதா?
45

Page 64
ஒரு விஞ்ஞானியின் பார்வை பாபாவின் வானளாவிய தே:
LTäLń UG360TT6ho8 (Dr. Baranowsk, புகைப்படக் கருவியைக் கண்டுபிடித்தார். இந்தப் மண்டலத்தைப் (AURA) படமாக்கலாம். இதனை அ குணங்களையும், மனப்போக்குகளையும் அறிய வாரமாக பெங்களூரில் தங்கியிருந்து சத்தியசாயி 20ம் திகதிமாலை, பகவானின் ஆதரவில் 25 க்கு ஆன்மீக விடயங்கள் பற்றிப் பேசினார். அவர் பே
“இன்று மாலை இங்குவந்து உங்களி பேசுவதில் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். முக்கியமாக மனித அன்பு (பிரேமை) என்ற வார்த்தையில் அடங்கியுள் புகைப்படம் எடுக்கவல்ல கருவிகளைப் பற்றிக் ே கொண்டு பூதவுடலுக்கு வெளியில் அடிக்கடி நில6 எடுக்க இயலும், ஒருவனின் மன எழுச்சியாலும் உடலிலிருந்து வெளியேறுகிறது. 1969ம் ஆண்டில் மனிதர்களின் ஆற்றல், சக்தி வெண்ணிற வெளி நிறமாகுகிறது. அந்த அன்பு மேலும் பெருகினா உணர்ச்சிகள் ஏற்படும்போது அது சிவப்புநிறமாக பற்றறிகளால் எரியும் சிறு பல்ப்பை 3 மாத கா ஆகையால் தான் விஞ்ஞான, மருத்துவ சான்று
றன.
நான் இந்தியாவில் நூற்றுக்குமேற்ப ஒளிவட்டம் ஒன்று அல்லது இரண்டு அடி விட்டமு:
நான் அமெரிக்காவிலிருந்து சாயிபாப பார்க்க வந்துள்ளேன். கடந்த ஞாயிறு அன்று அ தரிசனம் தந்தார். அப்போது அவர் வெளியிட்ட ஒள ஒளிவட்டம் சாதாரண மனிதனுடையதை விடவு இருந்தது. அத்துடன் பொன்னிறம், வெள்ளிநிறம் நின்றன. இம்மாதிரியான நிகழ்ச்சிக்கு விஞ்ஞான (LOVE) அன்பு இப்போது அந்த அன்பின் உருe மூலம் : சனாதன சாரதி (தமிழ் ஆகஸ் மறுபிரசுரம் : சாயிமார்க்கம் அவதார
அரும்பு 12 ஒளிவட்டம் தெரிகிறதா?
46

யில்,
B6D
7) ஒரு ரஷ்ய நாட்டு விஞ்ஞானி. அவர் ஒரு புதுவிதமான புகைப்படக் கருவி மூலம் மனிதனைச் சுற்றியுள்ள காந்த ஆராய்ச்சி செய்வதன் மூலம் மன எழுச்சிகளையும் சிறப்புக் லாம். அவர் 1979 ஆம் ஆண்டு யூலை மாதத்தில் ஒரு கல்லூரி மாணவர்களுடன் உரையாடினார். யூலை மாதம் ம் மேற்பட்டபேராசிரியர்களுடனும் 67O குருமார்களுடனும் சியதாவது:-
-ம் “குறிப்பிடத்தக்க மானிட நிகழ்ச்சி" என்பதைப் பற்றிப் நஇனம் நான்கேநான்கு எழுத்துக்களைக் கொண்ட LOVE ளது. மனித உடலைச் சுற்றியுள்ள ஆற்றல் அலைகளைப் கள்வியுற்றிருப்பீர்கள் என நம்புகிறேன். அக் கருவியைக் |Lib LD60fg5 Q6f6JL'Lë60Dg5Ů (AURA of MAN) L6ODGÜLJLLib ஆற்றல்களினாலும் அன்பு உணர்வினாலும் ஒளிவட்டம் லிருந்து இப்புகைப்படக்கலை வளர்ச்சியடைந்து வருகிறது. ரிச்சம் உடையது. அன்புப் பெருக்கு ஏற்படும்போது நீல ல் இளஞ்சிவப்பு நிறமாகிறது. வெறுப்பு, கோபம் போன்ற Dாறும். நாம் ஒருநிமிடம் கோபம் கொள்ளும்போது இரண்டு ாலத்திற்கு எரியவைக்கக்கூடிய சக்தியை இழக்கிறோம். கள் அன்பைப் போற்றி வளர்க்க எமக்கு வலியுறுத்துகின்
ட்ட சாதுக்களைச் சந்தித்திருக்கிறேன். அவர்களுடைய ள்ளதாகவே அமைந்திருந்தன.
T என்ற இந்த மனிதரை விஞ்ஞானி என்ற முறையிலேயே ந்த மாடி முகப்பிலிருந்து கீழே கூடியுள்ள பக்தர்களுக்குத் வட்டம் சாதாரண மனிதனின் ஒளிவட்டமல்ல. வெண்ணிற b இரண்டு மடங்காக இருந்தது. நீல நிறம், எல்லைமீறி ஆகிய நிறங்கள் இந்தக் கட்டிடத்தையும்தாண்டிவானளாவி விளக்கம் இல்லை. சுவாமி இரண்டு கால்களில் நடமாடும் வத்தைக் கண்டேன்.”
1979
சிறப்புமலர் (ஒக்டோபர் - டிசம்பர் 2004)

Page 65
மனோசக்தியும் உயர்சிந்தனையும் ஆழமாக 6ெ அகலமும் விரிவடைவதாகக் கூறப்படுகின்றது. மேலும் வேறுபடுகின்றன. நீலம் - பக்தியையும், அடர்த்தியான ஜே ஆழ்ந்த சிந்தனையையும், கரும்பச்சை - மனவே வன்முறையையும், இளஞ்சிவப்பு, இளம் ஊதா - அர்ப்ப நிறங்கள் - கோபம், பசி, தாகம், அச்சம், பழிவாங்கும் என்
- மனச் சந்தோசத்தினையும் சுட்டிநிற்கின்றன.
ஒளிவட்டம் பற்றி காலம் (கி.பி) கருத்துக்கூறியே
1911 வோல்டர் கில்னர்
194O ஜோர்ஜ் டி லாவார்
193O - 195O டி ஹாலோப்,
F.S.D.6 bilgebt
195O D.L.J.G36)|L'6th)
197O-1980 ரொபர் பேக்கர்
198O-1990 விக்டர் இயுபூனிசின்
197O-1990 வெலிரிக் ஹன்ட்
மனிதனின் ஆத்மபலம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க மற்றொருவர்க்கு ஏற்படும் விருப்பு வெறுப்புக்களிலும் கருதப்படுகின்றது. சில மிருகங்கள்கூட மனிதனில் தோன் றன என்ற கருத்தும் நிலவுகின்றது.
நீங்கள் எப்போதும் உயர் சிந்தனைகளையும் உங்கள் முன் நடமாடுவோர் உங்களை கிரிலிய6 எண்ணிக்கொள்ளுங்கள். இதைவிடச் சிறந்தது உங் ஒளிவட்டத்தின் நிறங்கள் உங்கள் மனோபலத்தினால்
செயற்படுங்கள். நல்வராய் வாழ்தல் எல்லோர்க்கும் நலம

1ளிப்படுத்தப்படும்போது ஒளிவட்டத்தின் அடர்த்தியும் உணர்ச்சிகளின் வகைகளுக்கு ஏற்ப நிறங்களும் தி - செயலூக்கத்தினையும், வழக்கமான பச்சை - தனை, தோல்வி, மனமுடைவையும், சிவப்பு - ணரிப்பு சிந்தனையையும், கபிலம், சிவப்பு, மஞ்சள்
ாணத்தினையும், சிவப்புடன் கலந்த மஞ்சள், பச்சை
க்
III தலைப்பு
Aura
Emanation
Life Field
Thought Field
Electromagnetic effect
Bio - Plasma
Bio - Field
மூளையின் அமைப்பும் மாற்றமடையும். ஒருவர்மீது இவ் ஒளிவட்டம் செல்வாக்குச் செலுத்துவதாகக் றும் இவ் ஒளிவட்டத்தினை உணர்ந்து செயற்படுகின்
எண்ணங்களையும் வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். ன் கமரா கொண்டு படம்பிடிப்பதாக அடிக்கடி களை நீங்களே அடிக்கடி படம்பிடிப்பது. உங்கள் மாற்றியமைக்கப்படமுடியும் என்பதை உணர்ந்து ன்றோ? எங்கே? ஒளிவட்டம் தெரிகின்றதா?
c9cq6Öu 12 ஒளிவட்டம் தெரிகிறதா?
47

Page 66
“எல்லாம் சரிதான் நாம் இப்போதே
வேலையை ஆரம்பித்தால் நாம் இ கும் இந்த நம் வாழிடத்தையே அழி விடுவார்கள். அதனால் நாம் சற்றுநே அடங்கியிருந்து விட்டு பின்னர் வேலையை ஆரம்பிப்பதுநல்லது. என் நான் சொல்வது சரிதானே Bacillus “அதுவும் சரிதான். அதோ ஒரு பெ
பெரிய” என்ன Bacillus? என்ன நடந் தது? என்ன பெரிய?. ஐயோ! மனிதக் கை ஒன்று வரு கிறதே.இப்போது நாம் எல்லோ
ரும் தொலை
இருக்கிறதே! ஆ ஐடியா . அந்தக் கையில் தொற் கொண்டால் .” "gju Bacillus, e) fiefdb.ds pr உமக்கு? கையில் தொற்றிக்கொ டால்,கையை சவர்க்காரமிட்டு கழு னால். நாம் தொலைந்தோம்.” “சரி, அந்தக்கை நம்மை எங்கு: கிறதோ அங்குசெல்வோம். நமக் தான் சகிப்புத்தன்மை இருக்கிறதே. “ub ... asrî.”
NÄ
c91c356th 12 மாறா நியதி
 
 
 
 

நம் மனிதப்பெண்ணின்கை உணவை அள்ளி வாய்க்குக் நக் கொண்டு செல்கிறது.
''என்ன
ந்து ரம்
இது ?
நம்
ன
29)
ரிய
பட 9 பெரிய
பெரிய
மாளிகை வாசல் போலல்லவா இருக் கிறது?” எல்லா நுண்ணங்கிகளும் வியப்படைகின்றன. ''செதுக்கி வைத்த கொவ்வைப் பழம் போலல்லவா இருக்கிறது?"
மாளிகைவாயில் திறக் கின்றது. உள்ளே அழகிய தந்தக்
கோட்டை. செதுக்கிய தந்தங்கள் ...... பற்பல வடிவங்களில் மேலும் கீழுமாய் இரண்டு வட்ட அடுக்காக அடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன அவை. தந்த அடுக்கல்கள் மதில் போன்றிருக்கின்றன. நடுவே ஓர் அழகான அசையும் மிருதுவான பஞ்சு மெத்தை. பக்கச்சுவரிரண்டும் மிருதுவான தசைப்பிடிப்பான கன்னங்கள் போன்றிருக்கின்றன.
உள்ளே வந்த Bacillus, Coccus என்பன ஆச்சரியம் அடைகின்றன.
"ஏய் Coccus, மேற்கூரையைப் பார்த் தாயா? எவ்வளவு அழுத்தமாக வேயப் பட்டிருக்கிறது. இன்னும் கொஞ்சம் இந் தக்கூரை பதிந்தால் வடிவாகப் பார்க்க லாம். இல்லையா?" "ம்.... ஆ....... இந்தத் தந்தக் கோட்டை யையும், இம்மெத்தை, பக்கச்சுவர்களை யும் பார்க்கும் போது... எனக்கு ஓர் கொடூர அனுபவம் ஞாபகத்திற்கு வருகிறது." "அப்படியா? என்ன அது...?" "இல்லை, ஒரு தடவை நான் மனிதன் ஒருவன் சாப்பிடப்போகும் சாப்பாடு என்று
ரன
வது
காக
-...
றிக்
"தா
ண்
ஓவி
விடு
தத் 2)

Page 67
தெரியாமல் என் வீடான வளிமூலம் சென்று அதில் உட்கார்ந்து கொண்டேன். அம்மனிதன் தன்கையால் சாப்பாட்டை அழுத்திக்குழைத்தான். இதனால் பயந்து கண்களை மூடிக்கொண்டேன. அவன் குழைத்து விட்டு என்னைதன் வாய்க்குட் போட்டான். அதன் பின்னர் தான் நான் கண்திறந்தேன். அந்த மனிதனின் வாய்க்குள் நான் பட்ட பாடிருக்கிறதே.
99
சொல்லிமாளாது. “ஆ . என்ன இது? என்னை யாரோ
நெரிக்கிறார்களே . ජීb.... “Bacilus, நான் அகப்பட்ட வாய்போல் தான் இதுவும். இனித் தப்ப முடியாது. அந்ததந்த இடைக்குள் அமர்ந்துகொள். செளகரியமாயிருக்கும். ” “என்ன coccus இது, நான் கூட நகர முடியாதபடி இவ்வளவு கொடுரமாகவா நெரிப்பது? ஆ. கடவுளே.” தந்தக்கோட்டையின் கூரையும், தரையும் வெகுவாக அசைகின்றன. உணவு அரைக்கப்படுகின்றது. உமிழ் நீர் சுரக்கப்படுகின்றது.
“என்ன இது. உடம்பெல்லாம் எரிகிறதே
ஆ . கடவுளே. ஆ” "Bacillus,...... Bacillus...... 8360)u (Suurt, மனித உமிழ்நீரில் lyzozyme இருப்பது தெரிந்திருந்தால் கையிலேயே இருந்தி ருக்கலாமே. நல்லவேளை, நான் அடி நாக்குக்கு வந்ததால் உமிழ்நீர் அவ்வள
வாகப்படவில்லை.”
ஆ. என்ன இது? யாரோ தள்ளுவது போலிருக்கிறதே. இல்லை. பின்னா லிருந்து யாரோ இழுக்கிறார்கள். ஆ. இல்லை. முன்னாலிருந்து யாரோதள்ள, பின்னாலிருந்து யாரோ இழுக்கிறார்கள்’
66
வாய்க்குழியில் அரைக்கப்பட்ட உணவிற்கு என்ன நிகழும்?
“ஆ. அங்கே ஓர் மூடி தெரிகிறது இது
திறந்தால் நான் சுலபமாக வெளி
யேறிவிடலாம்.”
હ્યું
த

pச்சுக்குழல்வாய் மூடியை கண்ட Micrococcus, வறாக எடை போடுகிறது. மூச்சுக்குழல் வாய் மூடி றபடுகின்றது. அதிலிருந்த இறுக்கித் தசை தளர்கின் து. உணவுத்திரளைகள் மூச்சுக்குழல்வாயினுTடு ளத்தினுள் தள்ளப்படுகின்றன.
GG
என்ன இது. பெரிய குகைவழி போன் றிருக்கிறதே. ஆ. என்ன என் தலையை யாரோ அழுத்துகிறார்களே? ம். நானும் குகைவழியில் அசைகிறேன் போலிருக்கிறதே. என்ன நடந்தாலும் இந்தக் குகையைவிட்டு வெளியே போய் விட வேண்டும்.” ளத்தின்வழி சுற்றுச்சுருங்கல் அசைவுமூலம் உண புத்திரளைகள் கடத்தப்படுகின்றன.
“ஆ.குகையின் மறுவாயில் வந்து விட்டது. இனி வெளியே பாய்ந்து விட வேண்டியதுதான்.” தூகலிக்கிறது coccus, கள இதய இறுக்கித்தசை ளர்கிறது.
“ஆ . பெரிய ஓர் வீடு . எந்த
ஆடம்பரங்களும் இல்லை.” ஆஹா. இங்கேயே வாழ்நாட் பூராக இருக்கலாம் போலிருக்கிறதே.” உணவுத்திரளைகள் உடைக்கப்படுகின்றன.
GG
G. G.
என்ன இது குழைத்த உணவெல்லாம் உடைபடுகிறதே. ஆ. வீடு ஆடுவது போலல்லவா இருக்கிறது. எனக்கு மயக் கம் வருமாய்ப் போலிருக்கிறதே. கட வுளே. உடம்பெல்லாம் எரிகிறதே. ஆ. எங்கு திரும்பினாலும் ஏதோ அமி லம் பட்டது போல் சுள்ளென்கிறதே. ஆ.என்ன இது . கண்மண் தெரி யாமல் வீடு ஆடுகிறதே.” இரைப்பையினுள் கடைதல் அசைவு மூலம் உணவு சகிட்கு அரைக்கப்படுகின்றது. அத்துடன் இரைப் பைப்பாகுடன் இரைப்பைச் சாறும் சேர்க்கப்படுகிறது. இரைப்பைப்பாகு எனப்படுவது யாதெனில், இரைப் பையினுள் கடைதலசைவிற்கு உட்படுத்தப்பட்டு %டுத்த நிலைக்குச் செல்ல தயாராகும் இரைப்பையி லுள்ள உணவு
c9cq5tÖu 12 மாறா நியதி
51

Page 68
இரைப்பைச்சாற்றில் உள்ள ஐதரோக்குளோ அமிலமே நுண்ணங்கிக் தொற்றலினை தடுப் கும். இது பட்டதனாலேயே Coccus இனால் இல பையில் இருக்கமுடியவில்லை. மயக்கமடை Coccus இரப்பையை விட்டு உணவு வெளியே நிலையில் மயக்கந் தெளிகிறது.
“அப்பாடா. ஒரு மாதிரி இரண்டு கண் களிலிருந்துதப்பியாகிவிட்டது. இனி எத்தனையோ ? கடவுளே?” மீண்டும் ஓர் இறுக்கித்தசை குடல்வாயிறுக்கி த கிறது.
“கடவுளே. இந்தக் குகைவழி எங்குத
போய் முடியப்போகிறதோ’ “என்ன இது குகைவழி போகப் போ போய்க் கொண்டிருக்கிறதே. 2 ლ%ხ ........ என்ன இதமாக இருக்கிறது சிறுகுடலில் குடற்சாறு சதையிச்சாறு என் உணவுடன் சேர்க்கப்படுகின்றன. இதன் P ஆதலால் அமிலப்படுத்தப்பட்டிருந்த உணவு நிலையாக்கப் படுகின்றது. இதனாலேயே COC இற்கு இதமளித்தது.
“என்னஇது மஞ்சள் நிற சாயம் ஒ6 ஊற்றப்படுகிறதே. சீநிறமா இது. சிறுகுடலில் வைத்தே உணவுடன் பித்தம் சேர்க்கட் கின்றது. தொடர்ந்து உணவு அசைகின்றது.
“ஆ . என்ன இது? திடீரென்று கு வழியடைத்துவிட்டதே. ? ஏதா கற்கள் உருண்டு விழுந்து அடை விட்டனவோ?’ Coccus இற்கு ஆத்திரம் பொங்கிக் கொண்டு வந் எட்டி எட்டிப் பார்த்தது.
GG
G6
ஆ. என் E-coli தோழர்கள் டே ருக்கிறதே?. ஆ. அவர்கள்தா6 அவர்களிடம் போவோம்.' Micro Coccus ஒருவாறு E-coliகளிடம் வந்து ே
தது.
“என்ன நண்பா இந்தப்பக்கம்? அது
நீஎவ்வாறு இங்கு உயிருடன் வந்தா
E-coli (351"Lg).
උ9lගු0U] 12 மாறா நியதி

கப்
J60T 8=ا
நடு
CUS
ன்று
JL JOB
6○5
6)!g த்து
தது.
“அது பெரியகதை. அது சரி நீங்கள் நிரந்தரமாகவே இங்குதான் இருக்கிறீர் களா?” “ஆமாம். சிலவேளைகளில் தேவை
வந்தால் வெளியே போய்வருவோம்” “நீங்கள் மட்டும் எப்படி உயிருடன் வருவீர்
õ6ኵ?” “நீர் வந்தமாதிரி வந்தால் உயிரைவிட வேண்டியதுதான். நாங்கள் வருவது வேறுபாதை. அதையெல்லாம் உமக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்க முடியாது.” “சரி, நான் வெளியே போக வேண்டுமே.
எப்படிப் போவது.?” “ஆ . இதோ நிற்கிறதே கியூ . இது போய்முடிய . நீர் நின்று கொண்டிருக் கும் இடம் எப்போது அசைகிறதோ அப் போதுதான் போகமுடியும்.” “சரி, இந்தக் கியூஎப்போதுநகரும்?” "நகரும்போது காணவேண்டியதுதான்’ தான் இருப்பது மனித உணவுச் சமிபாட்டு மீதியில் என்று தெரியாமல் அங்கலாய்த்தது Micro Coccus, ஆனால், அதனால் எதுவுமே செய்ய முடியவில்லை. தன் இறுதிமூச்சுவரை அங்கலாய்த்துக்கொண்டே பெரிய ஓர் Nematoda இனால் உணவாக்கப்பட்டது
米米米米米米米米米米米米
பராசரரின் கணனியில் மீண்டும் ஓர் சமிக்ஞை.
“ஐயையோ. நான் பார்த்துக்கொண்டி ருந்தே ஒருயிரைக் கொன்று விட் டேனே?. இல்லையில்லை. எத்தனை உயிர்களை கொன்றுவிட்டேன்?.ம். அவற்றின் விதி அவ்வளவுதான். பராசரரின் கணனி Of ஆகிறது. அவர் நிட்டையும் கலைகின்றது. கண்விழிக்கிறார். எதிரே அறுசுவை உணவுகள் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றன!
முற்றும் (யாவும் கலப்படமுள்ள கற்பனை)
☆

Page 69
e d O O (کنسرت ミ。 பொலித்தீன், பிளாஸ்ரிக்
っ不 体 O
א NY தீர்வு கான 然 | \' : 8 تشف
ԱD றிக் கொண்டிருக்கும் மாளா இயற்கை மாட்சி காலப்படிகளில் இயற்கையை அழிவுப் L
இவ்வழிவுப் பாதையை உருவாக்குவதில் முக்கிய பங்கு வ பொலித்தீன், பிளாஸ்ரிக் பொருட்களின் பாவனை. இப்பா கடந்த சில தசாப்த காலமாக உச்சநிலையை அடைந்து செ6 இதனால் இயற்கைச்சூழல் மிகவும் சீர்கேடான நிலையில்ப பிரச்சினைகளுக்கு முகங் கொடுத்து வருகிறது.
மக்களின் அன்றாட பாவனையில் நகர்ப்புறங் இருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவுகளில் 75% பொலித்தீன் , பிளாஸ்ரிக் கழிவுகளே நிரப்பியுள்ளன. சில் சமையல் உபகரணங்கள் முதல் இரசாயன, பெற்றோலியக்
இப்பொலித்தீன், பிளாஸ்ரிக் பொருட்கள் சூழலி: மண்ணுள் புதைப்பதனால் மண்வளம் பாதிக்கப்படுகிறது தகர்வுறுகின்றது. ஏனெனில் இ6ை பிளவுஸ்லிக் நீலில் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை, சில தேக்குக் 0ேவது ஊடுருவல் பாதிக்கப்படுகிறது. அ அதீல் உள்ள நச்சுத் |கிறது. தன்டுை, இன்டுனல்ை లయ8 gటీలో08 అడ్రి
றப்படுலுகுகை ஜல் பனிைய ஹிந்தனிை உயிரினங்களுக்கு பாதகமான வி
நோய்கள், பரம்பரையலகுவிகாரா உயிரியல் ஆராய்ச்சிகள் தெரிவிக்
இக்கழிவுகளை எரியூட் இரசாயனப் பதார்த்தங்கள் வளிை
ఈd acr(8లోgర్రీ துள்ளனல்.
இவை தவிர கழிவுநீர் தடைப்படுகிறது. மழைநீர் தேங்குகிறது. இதனால் வெள் நோய்கள், தொற்றுநோய்கள் என்பன மனித சமூகத்தை
மனித நாகரிகமும், வாழ்க்கை முறை மாற்ற வருகைக்கு பெரிதும் துணை போயிருப்பது மிகவும் கவ6ை அரக்கர்களாக விளங்கும் இவற்றிற்குப் பதிலாக மாற் ஆரம்பித்துள்ளார்கள்.

மாசாக்கம்.
JGDTIL DIT?
பேரம்பலம் புஸ்பனா 2OO6 g lurfu6o 'E'
யில் படைத்த மாந்தர் இனம் ஏறிக் கொண்டிருக்கும் ாதையில் இட்டுச் சென்று கொண்டிருக்கிறது. கிப்பது
560)6OT நீலில் மிளஸ்ைலிக் துண்டுகள் கிறது. கலப்பதன் விளைவகை வருடந்தோறும் வேறு சஞசைஸ்கை ஒரு லில்லியன் கடற்பறவை களும் நூறவிலிருத்தீற்கும் மூேலவன &udent e_redir, జిలయQడాఅబిప్రత 2_ug&&dgar.
லறைப் பொதிகள், சுற்றும் பைகள்,தளபாடங்கள்,
களில்
இனை
5 கொள்கலன்கள் வரை நீக்கமற நிறைந்துள்ளன.
ல்நிலைத்துநிற்கும்தன்மை உடையவை. இவற்றை . மண்ணின் கட்டமைப்பின் இயற்கைத் தன்மை வ நுண்ணங்கிகளினால் கீழ்ப்படை பொருட்களாகப் 0தவுறுவதில்லை. இதனால் மண்ணினுள் நீர் த்துடன் நிலத்தடி நீரின் தன்மையும் மாற்றமடை
டும் போது உருவாகும் புகையில் உள்ளடங்கியுள்ள ய மாசுறச் செய்வதுடன் அவ்வளியைச் சுவாசிக்கும் ளைவுகளை உருவாக்குகின்றன. மனிதனில் சுவாச வகள், புற்றுநோய்கள் உருவாகுவதை தூண்டுவதாக கின்றன.
க்கான்களை இவை தடை செய்வதால் நீரோட்டம் ளப்பெருக்கு, நுளம்பு, ஈ என்பனவற்றால் பரவும் பொருளாதார ரீதியில் பாதிப்படையச் செய்கின்றன.
ங்களும் பொலித்தீன், பிளாஸ்ரிக் பொருட்களின் 0க்குரியதே. ஆனாலும் தவிர்க்க முடியாத நவீன றுப் பொருட்களை விஞ்ஞானிகள் கண்டு பிடிக்க
උ9lග0U] l2
5field,T600T6OITLDIT?
53

Page 70
ܓܐܘܢ
அவுஸ்திரேலிய அரசின் முயற்சியால் பிளாஸ்ரிக்’ (Bio Plastic) உருவாக்கப்பட்டுள்ள பெயரில் உக்கும் பிளாஸ்ரிக் பரிசோதிக்கப்பட்டு 6 எனும் நிறுவனம் மக்காச்சோள மாப்பொருளை ( போன்றவற்றை தயாரித்து வருகின்றனர். அ முன்வைத்தார்கள். அதாவது இங்குள்ள பிளாஸ் கவர்ச்சி எல்லைக்கு அப்பால் விண்வெளியில் உருவாக்கப்பட்ட புதிய பொருட்களைப் பயன்படுத்
ஆனால், பூமியில் இருந்து இவ்வா வலிமை g ஆனது, பூமியின்திணிவு குறைவதன தரப்படுகிறது. (இங்கு, G - அகில ஈர்ப்பு ஒருமை N உபகோளின்நிலைதான் பூமிக்கு ஏற்படும். இவ்வா கைவிடப்பட்டது.
இவ் ஆய்வுகளில் நம்பிக்கை தரும் :ெ Bio plastic சிறிதளவு வெப்பத்தில் கூட சிதைந் சிதைந்து உருமாறிவிடும். உருமாறும் போது காட Polymer Plastics,6056il 30% (560p6)ITg5ub. இந்த Bio plastic க்குகளால் ஆன பைகளில் போகிறீர்கள் என வைத்துக் கொள்வோம். அப்பே உடனே பை தண்ணித்துளிகளால் உருமாறி சின் மலிவான விலையில் இதை எப்படி மேம்படுத்துவ
ஆனால், நம் குடாநாட்டைப் பொறுத்த பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும்; செலவும் அதிக பொருட்களிற்கு பதிலாக பணம் உற்பத்திப் பொரு ஈஞ்சு தளபாடங்களையும், கடதாசி உற்பத்தி பொ பயன்படுத்தலாம்.
சட்டரீதியாக பொலித்தீன், பிளாஸ்ரிக் மாற்றுப் பொருட் பாவனையை ஊக்குவித்து சூழல பொலித்தீன், பிளாஸ்ரிக் பொருட்களிற்கு விடை 6
ஒன்றுபட்டு இவற்றினால் ஏற்படும் சூழல் மாசாக்க
ଗ୍ଯା
கீழே ing pins, 6NLD மெழுகுதிரிகளை ஆனால் எரியும் நிலைநிறுத்த முடி ஒளியை நிலைநி
[[Ti/7//:ة**گZ
அரும்பு 12
£ite site.oOTGortLDIT?
 

ஒரு சில குறைகளுடன் மண்ணோடு மக்கிப் போகும் 'பயோ து. ஜெர்மனியில் “எகோபிளக்ஸ் பயோ பிளாஸ்ரிக்’ எனும் வருகிறது. அமெரிக்காவில் 'பயோகார்ப் நோர்த் அமெரிக்கா Starch) மூலப்பொருளாகக் கொண்டு பைகள், கோப்பைகள் 1மெரிக்க விஞ்ஞானிகள் மேலும் ஒரு புதிய திட்டத்தை ரிக், பொலித்தீன் கழிவுகளை பொதி செய்து பூமியின் ஈர்ப்பு இடலாம். இதனால் நாம் மீண்டும் மீண்டும் அவற்றினால்
56) TLD.
றாக திணிவுகள் அகற்றப்படுகையில் பூமியின் ஈர்ப்புப்புல ால் குறைய ஆரம்பிக்கும். ஏனெனில் g= GMR இனால் M - பூமியின் திணிவு R - பூமியின் ஆரை) இதன்பின் சந்திர ாறான சிக்கல்களினால் இத்திட்டமானது நிறைவேற்றப்படாமல்
வற்றி பெற்றிருப்பது அவுஸ்திரேலிய ஆய்வுகள். இவர்களின் து விடக் கூடியது. மண்ணில் உள்ள ஈரப்பதம் பட்டதும் இது |னிரொட்சைட் வாயுவும், நீரும் உருவாகும். உற்பத்திச் செலவு எனினும், சில குறைகள் நிவர்த்திசெய்யப்படவேண்டியுள்ளது. ) நீங்கள் மா,சீனி போன்றவற்றை பொதி செய்து கொண்டு ாது மழைத்தூறல் விழுந்து உங்கள் பை நனைய நேரிட்டால் தைந்து போய்விடும். இதனால் தற்போது கூடுதல் ஆற்றலுடன் து? என விஞ்ஞானிகள் யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.
வரை, சூழலும் மாசுறக்கூடாது; எல்லோருடைய தேவைகளும் கமாகக் கூடாது; ஆகவே நாம் பிளாஸ்ரிக், பொலித்தீன் ட்களான பாய்கள், கூடைகள் போன்றவற்றையும், மூங்கில், ருட்களையும், வாழை, தேக்கு இலைகள் என்பனவற்றையும்
பாவனையை தடை செய்வதன் மூலம் இவற்றின் அதாவது Sன் மாசாக்கத்தை குறைவடையச் செய்யலாம். இதன் மூலம் கொடுத்து வளமான வாழ்வினை நாம் பெற்று இயற்கையுடன் கத்திற்கு தீர்வு காணலாம்.
ளியை நிலைநிறுத்துவீர்களா? தரப்பட்டுள்ள பொருட்களை, பெட்டிகளில் உள்ள, DraWழகுதிரிகள், தீக்குச்சிகள்) மாத்திரம் பயன்படுத்தி, மூன்று யும், அருகில் உள்ள கதவு ஒன்றின் மீது, கண்மட்டத்தில், போது உருகும் மெழுகு கீழே நிலத்திற் சிந்தாவண்ணம் QULLDT? றுத்துவதை 169' பக்கத்தில் அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

Page 71
Do you know?
Why a sliced app FOD - A brief analysis with
a e
B
a
F
hough we are gifted with numerous s food items to have delicious dishes,
some foods are difficult to be enjoyed in their natural state; cooks and scientists alike have found ways to make them tastier and safer to eat and each new preparation involves changes in the foods' n molecular structures. Each of these changes o involves rearrange of atoms, resulting in a different consistency and flavour. But we mustn't forget to thank God for His gift of fruits which are tasty and fresh fruits are delicious to have without being needed any preparation of cooking before eating.
Dream for a while as if you have a b nice fresh apple in your hand, being inspired t by your mind, you’ll hurry up to cut it into small pieces. When you are eating some of the pieces, you can find the rest turning f brown. It is not just turning brown apparently but your anxiety to have them also entered into the world of darkness.
r
O •
•
<
At times you may wonder why it turns brown when its flesh is exposed to air. The chemical reaction that takes place in the exposed flesh makes it to turn brown. An apple that has been cut open turns brown because molecules called phenols that are in the skin and around the seeds protect the apple. When an apple sliced or peeled,
c
f

ole turns brownie mways of prevention.
Tharshana Kugadas
2006 Bio ‘A’ pecial enzymes take Oxygen from the air nd combine it with the phenols in the Exposed flesh to produce poly phenols. The poly phenols react further with the enzyme und Oxygen. As a result, they create a form of molecule, quinone which links with other nolecules to produce brown pigment that =overs the apple's exposed flesh. The pigment forms a protective barrier that plocks the advance of harmful Oxygen nolecules through the apple's interior.
You may question yourself whether here are any ways to prevent browning. Yes, eally, to prevent a cut apple from turning vrown, it must be kept away from oxygen in he air. Placing slices in the water is the implest solution. When placing apple slices n the water, the open surfaces are protected rom oxygen that starts browning process.
Coating the exposed surfaces with Titamin C, found in products such as lemon uice or adding Vitamin C to the water will keep the apples white. Many other fruits and vegetables including bananas and potatoes urn brown for the same reason. In brief we an say the brown pigment, created by the ixidation of the exposed cells is like a hemical wall built up on the ground of fresh
lesh.
A
IGöy 12 55 Why a sliced apple turns brown?|

Page 72
Su - C
Su - do - ku LÓN55 SF6) ITU ófuluLDn இதுகளெல்லாம் செய்ய நிறைய மூளை. அறி என்று சொல்லி அலறியடித்துக்கொண்டு ES( தீர்ப்பதற்குப் பெரிதாகக் கணித அறிவு ஒன்றும் விதண்டாவாதம் செய்யும் அளவுக்குத்தர்க்க அறி தேவை என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களோ. அை ஒவ்வொரு 3x3 பெட்டியினையும் 1-9 வரையா ஆனால் ஒன்று, எந்தவொரு எண்ணும் ஒரே ெ என்னEasy தானே?
2 7
9
6
9 5 S
5
7
ܢܠ
என்ன செய்து முடித்துவிட்டீர்களா? நித்திரை கொள்ளாமல் இதேபோல Su - do - !
உதவிக்குச்சில இணையத்தளங்கள் www.Sodoku.com www.webSudoku.com www.sudoku.com.au www.brainbashers.com

༄༽
lo - ku
ன ஒரு புதிர்வகை. பார்த்தவுடனேயே. அய்யோ வு. புத்திக்கூர்மை. விவேகம் எல்லாம் தேவையே. ape ஆகப் பார்க்காதீர்கள். இப் புதிர்ப்பெட்டியைத்
தேவையில்லை. தம்பியுடன் அல்லது தங்கையுடன் வும், கொஞ்சம் பொறுமையும். இன்னும் என்னென்ன வயெல்லாம் ரொம்ப. ரொம்ப. கொஞ்சமும் போதும்.
N
2 6 4
7
5 7 9
2
8 4.
6 5 أص
From: Friday, 16th & 23 June'06 எதற்கும் 164* பக்கத்தில் சரிபார்த்துவிட்டு, அப்படியே (u களைத் தேடிப்பிடித்துச் செய்து பாருங்கள்.
- உஷாந்தினி தங்கசிவம், 2006 கணிதம் 'C' لبرسے

Page 73
பற்றி
ம் எல்லோருமே வேளா வேளைக்குச் ச
உட்கொள்வது உயிரினங்கள் அனைத்துக்கு ஒன்று ஆகும். “நீங்கள் ஏன் சாப்பிடுகிறீர்கள்?” என்று ஒரே பதிலாகத்தான் இருக்கும். "வேளா வேளைக்குப் பசி பொதுவான பதிலாக இருக்கும். ஒரு சிலர் "'உணவு உடன என்று ஓரளவுக்குத் தெளிவான பதிலைக் கூறுவார்க இருப்பதோடு உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் அடிப்படை ஏற்பட்டாலும் விலக்குகிறது என்பனவெல்லாம் உணவி சரியான உணவை முறையாக உட்கொள்ளாவிட்டால் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ளவேண்டியது அவசி சுவைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம். அவ்வா உட்கொண்டு எமது உடலுக்குத் தேவையான காபோ விற்றமின்கள், தாதுப்பொருட்கள், நீர், நார்ப்பொருட்கள் ஆரோக்கியமாக வாழலாம்.
நாம் உட்கொள்ளும் உணவு அதிக நாட்கள் அவற்றில் நுண்ணுயிர்களான பற்றீரியா போன்ற இருக்கக்கூடாது. பற்றீரியாக்கள் வளர்வதற்குப் போது வேண்டும். உணவுப் பொருட்களில் இவ்விரண்டும் இ கெடாதிருக்கும். உணவுகளில் பற்றீரியாக்கள் அழிக்கப்
இந்தக் கொள்கையின் அடிப்படையில் உன முறைகள் காணப்படுகின்றன. அவையாவன: உலரன பயன்படுத்தல், தாழ் வெப்பநிலையில் உபயோகித்தல், 2
உலரவைத்தல் :
பால், பழங்கள், பழரசங்கள் முதலிய பொ பாதுகாக்கப்படுகின்றன. போதியளவு நீர்த்தன்மை ஒ பற்றீரியா வளர்ச்சி உடன் உண்டாவதில்லை. இவ்வா! குறைய பற்றீரியாவின் அனுசேப இயக்கங்கள் தடைப்பட் குறைகின்றன. ஆயினும் பிழைத்த வித்திகள், அவ்வு வரும்போது பற்றீரிய வளர்ச்சியை உண்டாக்குகின்றன. 8 முதலிய பழங்கள் கந்தகவிருவொட்சைட்டால் பதனி அப்பழங்களின் சுவையும் நிறமும் கெடாதவாறு சேமிக்க பழங்களை உலர்த்தும் முறைகளில் பல பொறியியற் | நாளுக்கு நாள் மாற்றங்களேற்பட்டு வருகின்றன.

—
፲በufföö6Ü 66/60/0.
கோமகள் விஸ்வலிங்கம் 2OO6 plurfuelo 'A'
ாப்பிடுகிறோம். சாப்பிடுவது அல்லது உணவு மே பொதுவானதவிர்க்க இயலாததவிர்க்கக்கூடாத று கேள்வியெழுப்பினால் பெரும்பாலும் கிடைப்பது |யெடுக்கிறது; அதனால் சாப்பிடுகிறோம்.” என்பது ல வளர்க்கிறது. அதன்மூலம் உயிரும் வளர்கிறது” ள். உணவு உடலுக்கு - உயிருக்கு ஆதாரமாக -யாகிறது. நோய் வராமல் தவிர்க்கிறது. நோய் ன் அடிப்படை ஆதார உண்மைகள் என்பதுடன் உணவே பல நோய்களையும் தோற்றுவிக்கிறது யமாகும். நாம் உணவை உட்கொள்ளும்போது றில்லாது நல்ல போசாக்கு மிக்க உணவுகளை வைதரேற்றுக்கள், புரதங்கள், இலிப்பிட்டுக்கள், i போன்ற உணவுப் பெறுமானங்களைப் பெற்று
நக்குக் கெட்டுப்போகாமலிருக்க வேண்டுமானால் வை வளர்வதற்குச் சாதகமான நிலைமைகள் மான ஈரத்தன்மை, மிதமான வெப்பம் என்பவை ல்லையென்றால் உணவு அநேக நாட்கள் சுவை படுவதே சிறந்த முறையாகும்.
ாவுப் பொருட்களைப் பாதுகாக்கப் பொதுவான 4 வத்தல், இரசாயனப் பாதுகாப்புப் பொருட்களைப் உயர் வெப்பநிலையைப் பாவித்தல்.
ருட்கள் அவற்றிலுள்ள நீரை நீக்குவதன் மூலம் ரு பொருளில் இல்லாதிருந்தால் அப் பொருளில் று பற்றீரியங்களின் ஆதாரப்படையில் நீரினளவு டுவிடும். அத்துடன் பதியக் கலங்களின் தொகையும் ணவுப் பொருட்களில் தேவையான நீர்த்தன்மை இதனால் உணவு கெடுகின்றது. அப்பிள்கள், பியர்ஸ் ட்டுப் பின் உலர்த்தப்படுகிறது. இம்முறையானது க உதவுகின்றது. வியாபாரத்திற்காகப் பெருமளவில் பிரச்சினைகளுள்ளன. ஆகவே, இம்முறைகளில்
அரும்பு 12
பற்றீரியாக்கள் கவனம்
57

Page 74
58
උ9lගුෆිU] 12
பற்றீரியாக்கள் கவனம்
SBJFTLIGOT I
ਸੰ60 பழுதடைவதில் முதலியன பற் பொருட்களை ணத்தாற் பற்
அவற்றின் வ6 இறந்துவிடுகி
பழரசங்கள் மு பற்றீரியக் க இவ்வுணவுகள்
L. உதாரணம்:- ஆட்டிறைச்சி ( பாதுகாக்கப்ப உப்பு, சீனி, கரைசலாகவே உண்டாகும் ட (3grtLGB (Creo
இலற்றிக்கமி
சேமிப்பில் பா அமிலத்தன்ன றது. அமிலச் 6ort LD6) 6h35r
சாறிலேயே
தயாரிக்கும் ( எடுத்துக்காட்(
6L போரேற்றுக்க நேராகவே :ெ பொருளாக உ உப்புகள் பற்ற (spices) Frg தடைசெய்வத நெய்கள் பற் அவற்றை மr
உயர்வெப்ப 1. பாச்சர்முை
L
ص
 

பாதுகாப்புப் பொருட்கள் : 1, உப்பு, அமிலங்கள் முதலியன் உணவுப் பொருட்களைப் என்றும் காக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சீனி, உப்பு ஒறீரியாக்களின் முதலுருக்களைச் சுருக்குவதால் உணவுப் ப் பற்றீரியாக்களினின்றும் பாதுகாக்கின்றன. பிரசார றீரியா கலங்களிலுள்ள நீர் நீக்கப்படுகிறது. அதனால் ளர்ச்சி தடைப்படுகின்றது. சிலவேளைகளில் பற்றீரியங்கள் ன்றன. பாதுகாக்கப்பட்ட உணவுகளான திரட்சிப்பால், தலியனவற்றிலுள்ள வழமையான அளவு சீனியும், உப்பும் கலங்களின் முதலுருச்சுருங்கலை ஏற்படுத்துவதால்
ர் பாதுகாக்கப்படுகின்றன.
பிடுதல், உலர்த்துதலுடன் சேர்த்துக் கையாளப்படுகின்றது. மீன், இறைச்சி வகைகள் உப்பிடுவதாலும், பன்றியிறைச்சி, வகைகளில் செய்வதுபோல் உப்பிட்டுப் புகையூட்டுவதாலும் டுகின்றன. உப்பிடும் முறையிற் (curing) இறைச்சியானது NaNO,, NaNO, போன்றவற்றைத் தனியாகவோ, வா இடுவதனால் பாதுகாக்கப்படுகின்றது. புகையூட்டுவதால் பாகுத்தன்மைக்கு புகையிலுள்ள போமல்டிகைட்டு, கிரியோ sote) போன்ற நச்சுப் பொருட்களே காரணம். அமிலங்களில் லமும், அசெற்றிக்கமிலமும் நெடுங்காலமாக உணவுச் துகாக்கப்படுகின்றன. வினாகிரி, இலற்றிக்கமில நொதிப்பு மையைக்கூட்டச் செய்து உணவுப் பொருட்களைப் பாதுகாக்கி சூழ்நிலையில் பற்றீரியாக்கள் விருத்தி குறைவதோடு அல் ால்லப்படுகின்றன. உப்பிடப்பட்ட கோவாவை அதன் நொதித்தலடையச் செய்து சோர்கிராட் ( Sauekraut ) முறை அமிலங்களாற் பாதுகாக்கப்படும் முறைக்கு ஒரு
ன்சோயிக்கமிலம், சலிசையிலிக்கமிலம், போரிக்கமிலம், ள், கிரியோசோட்டு, சல்பூரசமிலம் முதலியன பற்றீரியாவை கால்லும். சோடியம் பென்சோவேற்றை உணவுக்குக் காப்புப் உபயோகிப்பதுமுண்டு. சோடியம், கல்சியம் முதலியவற்றின் ஜீரியாக்கள் வளர்வதைத் தடுக்கும். இலவங்கப் பொருட்களை காரணமாக உணவுக்குச் சேர்ப்பதால் பற்றீரிய வளர்ச்சியைத் இல்லை. ஆயினும் அவற்றிலிருந்து பெறப்படும் மணமுள்ள ஜீரியாக்களைக் கொல்லுந் தன்மை வாய்ந்தன. ஆகவே,
த்திரம் பிரித்தெடுத்து உபயோகிக்கலாம்.
நிலையைப் பாவிக்கும் முறைகள் : றைப் பிரயோகம் : (Pasteurization)
ான்ஸ் தேசத்து விஞ்ஞானி லூயி பாச்சர் (Louis Pasteur)

Page 75
என்பவர் உணவுப் பொருட்களை வெப்பமாக்குவதா வேறொரு முறையைக் கண்டுபிடித்தார். திரவம் பொருட்களில் உள்ள அநேக நோய் விளைவிக்கும் அழித்துவிடும் இம்முறையே பாச்சர் முறைப்பிரயோகம் முறையில் பால் போன்ற உணவுப்பொருட்களை 160°C 15 நிமிடங்களுக்கு சூடுகாட்டப்படவேண்டும். இதுே பாச்சர்முறைப் பிரயோகம் (Flash Pasteurization) முறையில் 145°C வெப்பநிலையில் 30 நிமிடங்கள் வேண்டும்)
இச் செய்முறைக்குப் பின், பற்றீரிய வள செய்யக்கூடிய வெப்பநிலைக்கு (அண்ணளவாக சடுதியாகக் குளிரவைக்கவேண்டும். பாச்சர்முறைப் தைபோயிட்டு, வயிற்றுளைவு, கசம் போன்ற காரணமாயுள்ள கிருமிகளை அழிக்கலாம் (இம்முறை சத்துக்களும் அழிந்துவிடுகின்றன). பால், பீர், பழரச முதலியவற்றைச் சுத்தமாக்கவே பொது பாச்சர் முன் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. பற்றீரியாக்களைக் கொன பாலை விநியோகிப்பதால் ஏராளமான மக்கள் நோய்வ என்பதை அவதானித்துப் பொதுசன சுகாதார விதிக பாச்சர்முறை வழங்கல் மிகவும் முக்கியமானதாகக் கெ
பாச்சர்முறை ஒரு கிருமியழித்தல் ( ! முறையன்று. ஏனெனில் கிருமியழித்தல் முறையில் அ உபயோகிக்கப்படுவதால், பற்றீரியாவும் அழிந்துவி வெப்பநிலைக்குக் குளிரவிட்டு, எஞ்சிய வித்திகள் | நிலையை அடைய, மீண்டும் உயர்ந்த வெப்பநிலை அழிக்கப்படுகின்றன. ஆனால், இவ்வுயர்ந்த பாற்பண்ணைப் பொருட்களிலுள்ள சேதனவுறுப்பு உறையச்செய்து ஒரு வெறுக்கத்தக்க மணத்தை உ போன்ற வேறு குறைபாடுகளையும் உண்டுபண்ணுகின் பாலைச்சுத்தமாக்குவதற்குப் பாச்சர் முறைப் பிரயோகம் கிறது. எனவே பாச்சர் முறைப் பிரயோகத்தின் வித்திகளும், ஒரு சில பதியக்கலங்களும் அழிக்கப்படப் இலற்றிக்கமில பற்றீரியாவின் எண்ணிக்கை குறை முற்றாக அற்றுப்போகமாட்டாது. அதனால் பாச்சர்முறை பச்சையான பாலைப்போன்று புளிக்கும் தன்மையுடை
2. கலங்களிலடைத்துப் பேணுதல் (Canning) :
உணவுப் பொருட்களைப் பேணும் மு முக்கியமானது கலங்களிலடைத்துப் பேணுவதே. பற்றீரியாக்களின் வித்திகளைக் கொன்று உணவுப்

ல் பாதுகாக்கும் ைேல உணவுப் பற்றீரியங்களை எனப்படும். இந்த வெப்பநிலையில் வ நவீன திடீர்ப் ஆகும். (பழைய நக்குச் சூடுகாட்ட
ர்ச்சியைத் தடை 50°C) மிகவும் பிரயோகத்தால் நோய்களுக்குக் பில் சில உணவுச் ங்கள், பாலாடை றைப் பிரயோகம் னட அசுத்தமான பாய்ப்படுகிறார்கள் ளுள், பாலுக்குப் பள்ளப்படுகிறது.
Sterilisation) அதிகளவு வெப்பம் டும். பின் அறை முளைத்துப் பதிய மக்கேற்றி, இவை த வெப்பநிலை ப் பொருட்களை ற்பத்தியாக்குவது றன. எனவேதான் உபயோகிக்கப்படு பாது, பற்றீரியா மாட்டா. குறிப்பாக, க்கப்படுமே தவிர மயூட்டப்பட்ட பால்,
யது.
From: Time Life Student Library - Human Body
மறைகளில் மிக வெப்பத்தினால் பொருட்களைக்
அரும்பு 12 பற்றீரியாக்கள் கவனம்
59

Page 76
காப்பதே கலச்சேமிப்பு முறைகள் எல்லாவற்றி முறையாகும். உணவுப் பொருட்களைச் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவை வீடுகளிற் பயன் முதலியவற்றிலிருந்து வர்த்தகத் தேவைச கிருமியழிகருவிகள் வரை வியாபித்து நிற்கும்.
பின்பு ஏற்கனவே கிருமியழிக்கப்பட்ட கண்ன உட்புகாவண்ணம் நன்றாக அடைக்கப்படுகின் நன்றாக அடைக்காவிடில் அவற்றுள் காற்றும்,
பற்றீரியாவானது, ஒட்சிசனிருப்பதால், உணை வெப்பநிலையையும் தாங்கக்கூடிய தன்ை இவ்வித்திகள் காற்றின்றிய சூழ்நிலையில் இப்பற்றீரியாக்களின் அனுசேபத்தின் காரணமா செய்து இறுதியில் வெடிக்கவைக்கும். கண்ணாடி கொள்கலன்கள் புடைத்தோ/திறந்தவுடன் ஒரு ெ பயன்படுத்தக்கூடாது. பற்றீரியாப் பிரிகையின் அழைக்கப்படும் உணவு நஞ்சேறலானது மிகவு ஆபத்தானது, இறப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய Bot எனும் பற்றீரியாவினால் உண்டாகிறது.
தாழ்வெப்பநிலையை உபயோகித்தல் :
தாழ்வெப்பநிலை மூலம் உணவைச் ே உபயோகிப்பது போன்று பனிக்கட்டி மின்சாரக்கு பாதுகாத்தல். (2) உறைநிலைச் சேமம் : இம்மு குறைந்த வெப்பநிலையில் வைக்கப்படுகின்றது உணவைப் பாதுகாப்பதும், உணவுச் சாதனத் விற்கப்படுவதும் இதில் அடங்கும். குளிரூட்டல் வைக்கப்படுகின்றது. உதாரணமாக 35°C உறைநிலையில் வைத்தல் குளிரூட்டலிலு இனப்பெருக்கம் தடைப்பட்டுவிடும். உறைநிை பற்றீரியக் கலங்களுக்குத் தேவையான நீர் இல் பதியக் கலங்களின் தொகை இம்முறையால் கு முதலிய உணவுப் பொருட்களின் மேற்பரப்பிலி வித்திகள் பிழைத்துக்கொள்ளுகின்றன. உன் உயர்வெப்பநிலை அடையாவிட்டால் அழுகு இதனால் இவற்றைக் குளிர் களஞ்சியத்திலி உறைநிலையில் வைக்கப்பட்ட உணவுப் பெ இதனால் இறைச்சி, மீன், பழங்கள், காய்கறி கெட்டுப்போகாவண்ணம் பாதுகாக்கலாம்.
eo || 69CCDÖUQ 12
பற்றீரியாக்கள் கவனம்

லும் காணும்பொதுமுறை. எனவே இது கிருமியழித்தல் கிருமியழிப்பதற்குப் பல்வேறு உபகரணங்கள் படுத்தப்படும் சிறிய வெந்நீர்க்கெண்டிகள், சூட்டடுப்புக்கள் ளுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் கொதிநீராவியமுக்க பற்றீரியா சாகும்வரையும் உணவு வெப்பமாக்கப்படுகிறது. ாடிச்சாடிகள், கொள்கலன்களினுள் வெளிக்கிருமிகள் றன. உணவுகளை உள்ளடக்கியுள்ள கொள்கலங்களை காற்றில் வாழும் பற்றீரியாவும் உட்புகநேரிடும். உட்புகுந்த பச் சேதப்படுத்தவும் கூடும். இவற்றின் வித்திகள் உயர்ந்த >யுடையவை, கொள்கலன்கள் அடைக்கப்பட்ட பின், அங்கு வளர்ந்து உணவைப் பாதுகாக்கக்கூடும். க வாயுக்கள் உற்பத்தியாகிக் கொள்கலங்களைப் புடைக்கச் க்கலனாகில் அது தூள்தூளாக உடைந்துவிடும். உணவுக் கட்ட மணத்துடனோ காணப்பட்டால், அதைச் சமைப்பதற்குப் T விளைவால் ஏற்படும் (Ptomaine) நஞ்சேறல் என |ம் ஆபத்தானது. உணவு நஞ்சேறல் வகைகளுள் மிகவும் 1lism6ISOlub GBTur"Slb. Bg Clostridium botulinum
சேமிக்க இருமுறைகள் கையாளப்படுகின்றன. டு வீடுகளில் 5ளிர்சாதனக்கலம் முதலியவற்றில் உணவைக் குளிரூட்டிப் முறையில் உணவானது 0°C - 10°C வெப்பநிலையில்/ து. கடும் உறைவுச் சாதனத்தில் (deepfreeze) வீடுகளில் தில் உணவைப் பொட்டலங்களாக்கி (Packaged food) முறையில் உறைநிலையிலும் உயர்ந்த நிலையில் உணவு - 50°C வெப்பநிலை இம்முறைக்குப் போதுமானது. ம் சிறந்தமுறை. உறைநிலையில் பற்றீரியாக்களின் லயில் வைத்தல் உலர்த்தலைப் போன்றதே. ஏனெனில் லாமல் செய்யப்பட்டு அவற்றின் வளர்ச்சிதடைப்படுகின்றது. றைந்தபோதிலும், உறைநிலையில் வைக்கப்பட்ட பழங்கள் நந்து பற்றீரியா முற்றாக அழிக்கப்படுவதில்லை. ஏனெனில் >றநிலையில் வைக்கப்பட்ட/குளிரூட்டப்பட்ட உணவுகள், ன்றன. அவற்றில் மீண்டும் பற்றீரியா தொற்றுகின்றது. ருந்து எடுத்து உடனுக்குடன் உபயோகித்தல் வேண்டும். ாருட்கள் நீடித்த காலத்துக்குக் காப்பாற்றப்படக்கூடியன. கள் முதலியவற்றைப் பல மாதங்களுக்கு/வருடங்களுக்கு

Page 77
{ 0 0
8" சிறுநீரக செ
0 0
ர)
நமது பிரதேசங்களில் அண்மைக்கா வருவதாக சுகாதாரத்துறை புள்ளி விபரங்கள் தெ உறுப்புகளில் ஒன்று.சிறுநீரகம் செயலிழப்பது பா ஆனாலும் வளர்ந்துவிட்ட விஞ்ஞானத் தொ நிலையில் சிறுநீரக செலிழப்பின் போதும், தேவை நிவர்த்தி பெறக்கூடியதாகவுள்ளது. இவ்வாறான சிறுநீரக செயலிழப்பு பற்றித் தெரிந்து வைத்தி உங்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் போதனா வைத்தியசாலை, யாழ்ப்பாணம் இனா. லிருந்து தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.
இ சிறுநீர்த் தொகுதி என்றால் என்ன? - நைதரசன் கழித்தலை மேற்கொள்வதற்கென உடலி இரு சிறுநீர்க்கான்களையும், ஒரு சிறு நீர்ப்பையை தொகுதியாகும்.
இது சிறுநீரகங்கள் (kidneys) எங்கே அமைந்திருக்கி - மனிதனின் வயிற்றறையில், சுற்றுவிரிக்குப் பின்புற
நாரி முள்ளென்பு மட்டத்துக்குமிடையே, முள்ள சிறுநீரகத்தைவிட வலது சிறுநீரகம் சிறிது கீழாக அ
இ சிறுநீரகம் எவ்வாறிருக்கும்? 8- மென்சிவப்பு நிறமான, அவரை வித்துருவான அங்
மேற்பரப்பு குவிவாகவும், நடுக்கோட்டு மேற்பரப்பு மேற்பட்டை, மையவிழையம் என இரு பகுதிகளைக் 6 கட்டமைப்பு மற்றும் தொழிற்பாட்டு அலகாகக் கொல்
6 சிறுநீரகங்கள் ஏன் முக்கியத்துவம் பெறுகின்ற - மனித உடலின் உயிருள்ள கலங்களின்அனுசேபத்தி
நைதரசன் கழிவுகளை சிறுநீரகங்களே அகற்றுகி கனவளவு, குருதி அமுக்கம் என்பனவற்றைப் ே சீர்ப்படுத்தல், பிரசாரணச் சீராக்கம், சிறுநீர் உருவாக்க சுரத்தல் என்பனவும் இவற்றின் வேலையே. அகச் பேணுஞ் செயற்பாடாகிய ஒருசீர்த்திடநிலையை இத

Fயலிழப்பு
ஷாலினி திருக்கேஸ்வரன்
2006 உயிரியல் “A”
லமாக சிறுநீரக செயலிழப்பு அதிகமாகி தரிவிக்கின்றன. சிறுநீரகம் உடலின் முக்கிய ரதூரமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தவல்லது. ழிநுட்பம் எதையும் சாத்தியமாக்கிவிட்ட யான சிகிச்சைகள் பெறுவதன் மூலம் ஓரளவு தொரு சூழ்நிலையில் நாம் ஒவ்வொருவரும் நக்கவேண்டியது அவசியமாகிறது. எனவே பொருட்டு இத்தகவல்கள் Dialysis Unit ல் வெளியிடப்பெற்ற துண்டுப் பிரசுரங்களி
லே காணப்படுகின்ற ஒருசோடி சிறுநீரகங்களையும், யும், சிறுநீர் வழியையும் உள்ளடக்கி அமைந்துள்ள
ன்றன? மாக, 12ம் நெஞ்சறை முள்ளென்பு மட்டத்துக்கும் 3ம் ந்தண்டின் இருபக்கங்களிலும் சோடியாக, இடது மைந்துள்ளது.
கம், கொழுப்பினாற் சூழப்பட்டிருக்கும். பக்கக்கோட்டு
குழிவானதாகவும் அமைந்திருக்கும். உட்புறமாக கொண்டது. சிறுநீரகத்தி Nephron) களை அடிப்படைக்
எடிருக்கும்.
அ?
ன் போது உருவாக்கப்படுகின்ற, உடலுக்குத் தீங்கான ன்றன.மேலும், உடலின் நீர்ச்சமநிலை, குருதியின் பணுகின்றன. இவற்றோடன்றி, குருதி p" இனை ம், Erythropoietin, Renin போன்ற ஓமோன்களைச் தழலின் சில கூறுகளை குறித்த வீச்சினுள் மாறாமற் ன் மூலம் பேணுகின்றன.
அரும்பு 12 சிறுநீரக செயலிழப்பு!
61

Page 78
мr. кid
வலது சிறுநீரகம்
பெருநாளம்
பெருநாடி
இடுப்புக் குழியினுள் அமைந்த பையுருவான அங்கம்; வெறுமை யான நிலையில் கோளவுருவா னது. சிறுநீரினால் நிரம்பிய நிலை யில் பேரிக் காயுருவானது. சுவரில் மளமளப்பான தசையையும் உட் பரப்பில் நிலைமாறுகின்ற மேலணி யையும் கொண்டுள்ளது.
மையவிழையம்
மேற்பட்டை
சிறுநீரகச்சிம்பி
சிறுநீரகக்கூம்பகம்
மனிதச் சிறுநீரகத்தின் நெடுக்கு வெட்டுமுகத் தோற்றம் ܢ
9(a)ibu 12 சிறுநீரக செயலிழப்பு
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ney & Co.
சிறுநீரக நாடி
42
ARs)\ ?
இடது சிறுநீரகம்
ATள்!
சிறுநீர்க்கான் (இடது)
சிறுநீரக இடுப்பிலிருந்து சோடி யாய் எழுகின்ற நீளமான குழாய் கள்; சுவரில் மளமளப்பான தசை யும், உட்பரப்பில் நிலை மாறுகின்ற மேலணியையும் கொண்டுள்ளது. சிறுநீர்ப்பையின் பின்பக்கப் புறத் தில் அதனுள் திறக்கின்றன.
சிறுநீர்வழி சிறுநீர்ப்பையின் கழுத்துப் பகுதி யிலிருந்து ஆரம்பமாகி, சிறுநீர் வழித் துவாரத்தினால் வெளித் திறக்கின்றது. ஆண்களில் நீள மானதாகவும் பெண்களிற் குறுகிய தாகவும் அமைந்திருக்கும். உட்புற மும் வெளிப்புறமும் சிறுநீர்வழி இறுக்கிகளைக் கொண்டது.
அண்மையான
மடிப்படைந்த சேய்மையான வெளிக்காவு புன்நாடி சிறுகுழாய்
மடிப்படைந்த உட்காவு புன்நாடி
சிறுகுழாய்
போமனின் உறைகலன்கோளம் -
நாடி
(IQIாயா
யா'(0
நாளம்
(Util(((((ii)
இடுப்பு
- என்லேயின் ஏறுபுயம்
ଅର)
என்லேயின் இறங்குபுயம்
குழாய்
சேகரிக்கும்கான்
என்லேயின்வளைவு
வாசாரெக்ரா
- சிறுநீரகத்தி

Page 79
ف
s
ف
ف
ف
8
சிறுநீரக செயலிழப்பு எவ்வகையாக ஏற்படலாம் L60TLQ dorsus 6h3tu65upil (Acute renal failune) [b1TL'ULL fagpỂUG5 6NaFuu6ôlypůL (Chronic renal failu என இருவகையாக நிகழலாம்.
உடனடி சிறுநீரக செயலிழப்பு என்றால் என்ன? கலன் கோளவடித்தல் வீதம் மற்றும் சிறுநீரக செயற்பா( சிகிச்சைகளின் மூலம் நாட்களில் அல்லது கிழமைகள்
உடனடி சிறுநீரக செயலிழப்பு எதனால் ஏற்படுகி சிறுநீரகங்களுக்கான குருதிவழங்கல் தடைப்படும்பே (BLDSub Acute tubular necrosis (ATN) 6T6OT JU( வதாலும், பற்றீரியாக்களின் தாக்கத்தினால் வடிகட்டல் காரணமாகவும், சிறுநீர்ப்பையில் ஏற்படும் கட்டிகளாலு
நாட்பட்ட சிறுநீரக செயலிழப்பு என்றால் என்ன? சிறுநீரகங்கள் மீள முடியாத நிலையில், உ நிலைமையாகும்.முற்றாக செயலிழக்கும் நிலை இறு Failure) 6T60T JUG&pg).
நாட்பட்ட சிறுநீரக செயலிழப்புக்கான காரணங் கலன்கோள அழற்சி, நீரிழிவு, chronic pyeloneph
நாட்பட்ட சிறுநீரக செயலிழப்பின் பாதிப்புகள் எ கலன்கோளவடித்தல் வீதம் குறைவடையும்.மேலு குறைவடைகிறது. சிறுநீரகத்துக்கான குருதிப்பாய்ச்ச6
சிறுநீரகம் பழுதடையும் போது என்ன செய்யல
ஒரளவு சிறுநீரகம் பழுதடைந்திருக்கும் போது இதற்கு முறை, உணவுக்கட்டுப்பாடு என்பனவற்றை பின்பற்ற
சிறுநீரக செயலிழப்புக்கான சிகிச்சை முறை அ6 இல்லை.சிகிச்சையின் மூலம் ஆரோக்கிய நிலையி சிகிச்சைகளின் மூலம் இறுதிநிலை சிறுநீரக செயலிழ
இறுதிநிலை சிறுநீரக செயலிழப்புக்கான சிகிச்ை இரு வழிகளுண்டு 1. p5J5 LDITfbp3CB (Kidney transplantation) 2.குருதிச் சுத்திகரிப்பு (Dialysis)

முதலாவது சிறுநீரக மாற்று அறுவைச் சிகிச்சை, 1950.06.17
அன்று. Dr.ரிச்சர்டீடு.எச்.லாவ்லங்
இனால் சிக்காக்கோ (ஐ.அ) வில் நடக்கப்பட்டது.
Bதிடீரென, பாரிய அளவிற்குறைவடைதல். ஆனால், ரில் பழைய நிலைக்கு மீளக்கூடியதாக இருக்கும்.
ன்றது?
ாது அல்லது குறைவடையும் போது உண்டாகின்றது. டும் சிறுகுழாய் மேலணி இழையங்கள் சிதைவடை 6LD6örf66, urg55 UGB36örp glomerulonephritis Jub (tumour of the bladder) SR665 bgfuG&pg).
டற் சமநிலையை பேண முடியாது போகும் plgE606) dip SJS, 65u65up L (End stage Renal
கள் எவை? rities மற்றும் உயர்குருதியமுக்கம்.
a)6)? ம் தேர்வு மீள அகத்துறிஞ்சல் மற்றும் சுரத்தலும் 66d g5gpjëséýšGBLb glomerular fibrosis dLib SJÖUGBLb.
Tib? க்காரணமான காரணிகள் கண்டறியப்படின் சிகிச்சை 0 (Մուջեւվմ».
வற்றை பழைய நிலைக்குக் கொண்டு வருமா? Iல் சிறுநீரகங்களை மீளப்பெறவியலாது. ஆனால் }ப்பு நிகழ்வதை தாமதப்படுத்தலாம்.
சை வழிகள் யாவை?
அரும்பு 12
63 சிறுநீரக செயலிழப்பு

Page 80
ف
ف
ف
ف
குருதிச் சுத்திகரிப்பு என்றால் என்ன? குருதியிலிருந்து, கழிவுகளையும் மேலதிக பாதிப்புற்றோர், உயிர்வாழும்வரை இதனை இது இரு வகைப்படும்.
1. Haemodialysis ( 2.Peritoneal dialysi
Haemodialysis 6TGörmorraio GraðrGOT? உடலுக்கு வெளியாக உபகரணத்தைப் பயன் மணித்தியாலங்கள் தேவைப்படும். ஒரு கி வேண்டும். இச் சிகிச்வைக்கு நீண்டகாலம் தேவைப்படு6 சுத்திகரிப்புநிலையங்களிலும் (Dialysis ce
Peritoneal dialysis Graörmomraio 6 raðrar? வயிற்றுக்கு உட்புறமாக இயற்கையாகச் சுத்திகரித்தல். இச்சிகிச்சையின் போது ஒரு செய்யப்படும். விசேடமாகத் தயாரிக்கப்பட்ட உட்புறம் இருப்பதோடு, நாளொன்றுக்கு 4 இது மேற்கொள்ளப்படவேண்டும்.இச்சிகி பயன்படுத்தப்படலாம்.
குருதிச் சுத்திகரிப்பு செய்வதன் மூலம் ே ஆம். சில கால குருதிச் சுத்திகரிப்பின் உணரக்கூடியதாகவிருக்கும்.
குருதிச் சுத்திகரிப்பு செய்யும் போது முன் உணவுக் கட்டுப்பாட்டையும் நோயாளி ஆம். ஏனெனில் குருதிச் சுத்திகரிப்பின் பாட்டையும் பிரதியீடு செய்யமுடியாது. என6ே அவசியமாகும்.
6 எவ்வேளைகளில் மருந்தை உபயோகிக்க
3-r
வைத்தியரின் ஆலோசனைக்கமைவாக அ மருந்துகள் உணவு உட்கொண்டபின்பு அ மருந்துகள் காலை வேளைகளில் அல்லது மருந்துகள் உபயோகிக்கும் கால அட்டவ6 வைத்திய ஆலோசனைப்படி மருந்துக இயலுமானவரை குறைக்கலாம்.
அரும்u 12 சிறுநீரக செயலிழப்பு
64

நீரையும் வெளியேற்றுவதற்கான சிகிச்சை முறையாகும். தறித்த இடைவேளைகளிற் செய்துகொண்டிருக்க வேண்டும்.
HD) ș (PD)
படுத்திகுருதியைச் சுத்திகரிக்கும் முறை ஆகும்.இதற்கு 4-5 pமையில் 2 அல்லது 3 தடவைகள்இதனை மேற்கொள்ள
பதால், வைத்தியசாலையில் மட்டுமன்றி வீடுகளிலும், குருதிச் ntre) மேற்கொள்ளப்படலாம்.
காணப்படும் மென்சவ்வைப் பயன்படுத்தி குருதியைச் விசேட குழாயை (tube) வயிற்றினுள் உட்புகுத்தி சுத்திகரிப்புச் திரவம் வயிற்றினுட் செலுத்தப்படும். இத்திரவம் வயிற்றின் -5 தடவைகள் புதுப்பிக்கப்படவேண்டும். ஒவ்வொரு நாளும் ச்சை முறை வீடுகளிலும், வேலை செய்யுமிடங்களிலும்
நாயாளி சாதாரண சுகவாழ்வு வாழலாமா? ா பின்னர் அவர்களே தமது உடல் முன்னேற்றத்தை
ாபு பயன்படுத்திய இரசாயன சிகிச்சையையும் (மருந்து), பின்பற்ற வேண்டுமா?
மூலம் சாதாரண சிறுநீரகங்கள் செய்யும் முழுத் தொழிற் வ, தேவையான மருந்து வகைகள் மற்றும் உணவுக் கட்டுப்பாடு
(3ala Gib? வர் கூறும் காலத்தில் எடுக்கப்படவேண்டும். உதாரணமாக சில 4ல்லது உணவு உட்கொள்ள முன்பு எடுக்கவேண்டும். சில மாலை வேளைகளில் எடுக்கப்படவேண்டும்.
ணையை மருந்து விநியோகஸ்தரிடம்பெற்றுக்கொள்ளலாம். 0ள உபயோகிப்பதால் பக்க விளைவுகள் ஏற்படுவதை

Page 81
6 சிறுநீரக செயலிழப்புக்குப் பயன்படுத்தப்படும் 1
9 சிறுநீரக செயலிழப்பு ஏற்படும்போது பல்வேறு வசை
960)6).JUT6)6OT:-
சிறுநீரை வெளியேற்றக்கூடிய மருந்துகள் (Diuretics)
இந்த மருந்து வகைகள் உடலில் இருந்து செய்கின்றன.கால்களில் வீக்கம் ஏற்படும் போது, சுவ
உபயோகிக்க வைத்தியரால்ஆலோசனை வழங்கப்ப இதயத்துடிப்பில் மாற்றம் ஆகிய பக்கவிளைவு ஆலோசனையைப் பெறலாம். இந்த வகுப்பைச் சேர்
என்புகளை உறுதியாக்கும் மருந்துகள்
சிறுநீரக செயலிழப்பு ஏற்படும் போது உடலில் கல்சி பேணுவதிற் பிரச்சினைகள்ஏற்படுகின்றன.இவற்றை இந்த வகுப்பைச்சேர்ந்தமருந்துகளாவன:- Calcitriol, Rocaltrol, 1- Alfa, Rejucalcium, Ca
குருதியில் Haemoglobin அளவைப் பேண உதவும் மரு சிறுநீரகச் செயலிழப்பின் போது குருதிச்சோகை ஏ சிறுதுணிக்கைகளை உற்பத்தி செய்யும் Erythropo உற்பத்திசெய்யப்படுதலாகும்.இதனை நிவர்த்திசெய்ய tablets
குருதியமுக்கத்தைக்கட்டுப்படுத்தும் மருந்துகள்
சிறுநீரக செயலிழப்பின்போது குருதியமுக்கம் அ சிறுநீரகம் பழுதடைவதைத் தாமதிக்கலாம். எனவே 6 கட்டுப்படுத்தும் மருந்துகளைப் பாவிக்க வேண்டும். குருதியமுக்கம் கூடுதலாகக் குறைவதால் தலைச் ஆலோசனையைப் பெறலாம். வழமையாகப் பயன்ட zine, Prazozine, HCT, Nifedipine, Verapat பயன்படுத்தலாம்.
விற்றமின்கள் (vitamins)
நோயாளியின் உடலிற் குறைபாடாகவுள்ள விற்றமி முக்கிய விடயம். இதில் விற்றமின் B, D, Folate ஆ
Hepatitis B 506 Libé
இரத்த மாற்றீடு மற்றும் குருதிச்சுத்திகரிப்பு செய்யவே ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, இதனைத் தடுப்பதற் ஆலோசனையின்படி பெறப்படலாம்.

Dருந்துகள் எவை? யான மருந்து வகைகள் உபயோகிக்கப்படுகின்றன.
மேலதிகமாக உள்ள நீரை வெளியேற்றச் ாசிப்பதில் கஷ்டம் ஏற்படும் போது இந்த மருந்துகளை டும்.இம்மருந்துகள் சிலவேளைகளிற் கூடிய நீரிழப்பு புகளை ஏற்படுத்தக்கூடும்.அப்போது வைத்திய
ögLD(bögJ56T-LasiX, HCT
பம். பொசுபரசு போன்ற கனியுப்புகளின் மட்டத்தைப் ச் சீர்ப்படுத்த மருந்துகள் உபயோகிக்கப்படுகின்றன.
Carbonate.
ந்துகள்
ாற்படுவது இயல்பு.இதற்குக் காரணம் செங்குருதிச் letin என்னும் ஓமோன் சிறுநீரகத்தாற் குறைந்தளவு JLJu 66TUGB5g) b LDUbbg|56ir-Erythropoietin, Iron
திகரிக்கின்றது.இதைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் வைத்திய ஆலோசனையின்படி, குருதியமுக்கத்தைக் சிலவேளைகளில் மருந்துகள் உபயோகிக்கும் போது சுற்று , மயக்கம் ஏற்படலாம். அப்போது வைத்திய IGB55Jb LDobibg51856it Aldomet, Atenolol, Hydralamil இவற்றைத் தனியாகவோ அல்லது சேர்த்தோ
lன்களை மருந்துகள் மூலம் மீளச் சரிசெய்வது மிக கியன அடங்குகின்றன.
|ண்டியிருப்பதால் குருதியாற் பரவும்Hepatis B நோய் குHepatitis B தடுப்பூசி போட வேண்டும்.வைத்திய
☆
උ9lගුෆිU] l2 சிறுநீரக செயலிழப்பு
65

Page 82
மருத்துவர் வேலை
8
ம்மிற் பலர் தம் உடல் நலம் குறித்து அக்க
கொள்வதில்லை. ஆனால், நேரிடையாக கள் உடல் நலம் குறித்து அக்கறை எடுத்துக் ெ ளாதவரும் இணையத்தின் மருத்துவத் தளங்கள் கண்டு பல தகவல்களை அறிந்து கொள்கின்ற இதனால் நாளுக்குநாள் பல மருத்துவத்தளங்கள் கினாலும், சில தளங்களே பல பயனுள்ள தக களையும் ஆலோசனைகளையும் தாங்கி வருகின்
இவ்வாறான தளங்களிலிருந்து 2 நலம் பேணுவது பற்றிய பல ஆலோசனைக இலவசமாகப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். சில த களில் உடல்நலக்குறைகள், நோய் அறிகுறி இருப்பின் அல்லது உடல்நலம் பற்றிய சந்தேகா இருப்பின், 'ஆன்லைன்' மருத்துவர்களிடம் இல் ஆலோசனைகளைப் பெறும் வசதியும் உண்டு. வொரு சந்தேகத்திற்கும், எளிமையாகவும் உடல் டனும் அந்தத் துறையில் தனித்துவம் பெற்று வி
கும் மருத்துவ வல்லுநர்கள் பதிலளிப்பார்கள்.
சில தளங்கள் மனித உடற்கூறுகளைப் விளக்குகின்றன. குழந்தைகளும் இவற்றை விள கொள்வதன் பொருட்டு எளிதான வரிப் படங்கள் விளக்கமளிக்கப்படுகின்றன. மேலும் சில தளா மருத்துவத் துறையின் அண்மைய கண்டுபிடிப்பு சமீபத்திய சாதனைகள், நவீன மருந்துகள் பற் தகவல்களை வழங்குகின்றன. பல்வேறு ே களைப் பற்றிய தகவல்கள், அவை வருவதற். காரணங்கள், அவற்றைத் தடுப்பதற்கான வழி கள், வந்தவுடன் மேற்கொள்ள வேண்டிய சிகி முறைகள் மட்டுமன்றி, மருந்து களும் அவற்றின் விளைவுகள் பற்றிக்கூட அறிந்து கொள்ள முடிய
உடலை ஆரோக்கியமாகவும் கட்டுக் பாகவும் அழகாகவும் வைத்திருக்க விரும்புவே கான தளங்களும் நிறையவே இருக்கின்
66
அரும்பு 12 மருத்துவர் வேண்டாம் இணையமே போதும்

27 70.64060706267/6/02/
திருமகள் சாம்பசிவம் 2006 கணிதம் "E"
-L6)
ளங்
பற்றி
lé
நடன்
வகள்
கள், ]றிய நாய்
35T60T
6055
ச்சை
அவற்றின் மூலம், உடல்நலம் பற்றிய பல உதவிக் குறிப்புக்களைப் பெறமுடிவதோடு, உடற்பயிற்சி செய் யும் முறைகள், அவசரகால முதலுதவிகள், உணவுக் கட்டுப்பாடுகளுக்கான குறிப்புக்கள், மனதை அமைதி யாக வைத்திருக்க உதவும் குறிப்புக்கள் என ஏராள மான தகவல்கள் இத்தளங்களில் நிரம்பி வழிகின்றது. உயரம், எடை புரதச் சத்துக்கள் சரியான அளவில் உள்ளனவா எனச் சரிபார்க்கும் அட்டவணைகளும் தரப்படுகின்றன. சில தளங்களில் குழந்தை வளர்ப்பு முறைகளும் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
கணிப்பொறி முன்பு வெகுநேரம் அமர்ந் திருப்போர், நீண்ட நேரம் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து வேலை செய்வோர்க்குத் தலைவலி, முதுகுவலி, முதுகுத்தண்டிற்சிக்கல்கள், எடை கூடுதல், தசைவலி தோன்றக்கூடும். இவற்றிற்குத் தீர்வளிக்கும் தளங் களும் உள்ளன. இவற்றைவிட ஏராளமான மாற்று மருத்துவதகவல்களை வழங்கும் ஆயுர்வேத, ஹோமி யோபதி, அக்குபஞ்சர், சித்தவைத்திய தளங்களும் உண்டு. இவற்றின்மூலமும் ஏராளமான தகவல் களைப் பெற்றுப் பயனடைய முடியும். இவ்வளவும் சொல்லியாகிவிட்டது. இனிச் சரியான தளங்களைத் தேடிப்பிடித்து தகவல்களைப் பெறவேண்டியது உங்கள் வேலை. ஆனால் ஒன்று, இவ்வளவற்றை யும் பார்த்துவிட்டு, “நாமும் “கிளினிக்’ வைத்தாற் போயிற்று.” என்று கிளம்பிவிடாதீர்கள்.
உதவிக்குச் சில தளங்கள்: WWW.galaxy of health.com www.doctor foryou.com
www.doctorsaab.com www.fitness.culture.com
WWW, doctorany where.com www.medicine.com
WWW.arogya.com www.healthy.net WWW, indimedica.com

Page 83
ܗܽܘܩ ܟܐܵܦܸܘ݂ܗ̄ܗܗܡܽܘܗܶܳ
லைகளுக்கு ஓய்வில்லை என்பார்கள் அது
ஞானிகளுக்கும் பொருந்தும். அவர்களது ஒ முயற்சியால்தான் நமக்கு இன்று புதுப்புது தொழில்நுட்ட வசதியான வாழ்வு கிடைக்கிறது என்று சொல்லலாம் கண்டுபிடிப்புகளினால் எத்தனையோ கஷ்டங்கள், சிரமங் பெற்றிருக்கின்றன. வாகன ஓட்டிகளுக்கு பெரும் தலை: வீதி நெரிசல் என்றுதான் பதில்வரும். அந்த அளவிற்கு அ தொகை நெரிசல் இவையெல்லாம் காரணம். 200 கி.மீ தூரம் 3 மணி நேரம் ஆகும் என்றால் ஒன்றரைமணிநேரம் நகரில்
போக்குவரத்து பொலிஸ் நிர்வாகத்தினரும் அரசா இல்லை எனலாம். ரயில், கேபிள்கார் என்று சில நாடு நேரங்களிலும் இவைகள் கை கொடுக்கும் என்பது ச சாதாரணமானவர்கள் செல்லக்கூடியதல்ல. மேலும் அத தளத்திற்கோ அல்லது மைதானத்திற்கோ சென்றுவிட்டு தனியாகக் காரில்தான் செல்ல வேண்டும். இது சாத்தி ஹெலிகொப்டரை உங்கள் வீடு வரை கொண்டு செல்ல முடி
அதற்கெல்லாம் விடிவு காலமாக அமெரி
nautical Engineering)
Juu6öTLIGBË55ësēFG). Qui 2 in 1 6 参 வித்தியாசமாக இயங்கக்கூ
ހަރަ& விமானமாகவும், வீதியில் گیم سپی
அதிநவீன தொழி
அமெரிக்
ogy பல்கலைக்க
கார்ல் டைட்ரிச் என்
வடிவமைத்துள்ளார். இதன்
Mode) மாறும்போது இதன் இறக்கைகளையும் வ கொள்ளும். ஒரு பறவை பறந்து வந்து இறங்கி ஓடினா
 
 
 
 
 
 
 
 

డాజీద్దాం
}ப்பில்லாத சி
சாம்பவி அன்பானந்தன் 2OO6 5600fg5 b 'C'
பங்களுடன்
). புதிய
பகள் 660) L
$j6ଧି என்னவென்று கேட்டால் திக வாகனம் பெருக்கம், மக்கள்
) உள்ள ஒரு ஊருக்குச் செல்வதற்கு மொத்தம்
ன் எல்லையைத் தாண்டவே சரியாகி விடுகின்றது.
ங்கமும் இதைத் தவிர்க்க செய்யாத முயற்சிகளே களில் பயன்படுத்துகிறார்கள். ஆனால், எல்லா ந்தேகம்தான். ஹெலிகொப்டர் என்றால் அது தற்குச் செலவும் அதிகம். அதன் மூலம் விமான அதற்குப் பின்னர் செல்ல வேண்டிய இடத்திற்குத் யப்படாத ஒன்று. ராட்சத விசிறியுடன் இருக்கும்
չեւ IIT&l.
ரிக்க பல்கலைக்கழக வானூர்தி பொறியியல் (Aeroமாணவர் ஒருவர் கார் மற்றும் விமானமாக விமானக் காரை வடிவமைத்து இருக்கின்றார். இது டியது. பறக்கும் காராக இல்லாமல் பறக்கும்போது
செல்லும்போது காராகவும் மாறிக்கொள்ளும்
னுட்பம் வாய்ந்தது.
55IT6íg|6iT6T Massachusset - Institute of Technolழகத்தில் பயிலும் வானூர்தி பொறியியல் மாணவர், Tபவர் வீதியிலும் வானிலும் பறக்கும் காரை சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், கார் நிலைக்கு (Car ால் பகுதியையும் தானாகவே மடித்து வைத்துக் ல் எப்படி இருக்கும் என நினைத்துப் பாருங்கள்.
அரும்பு 12 விண்ணிலும் மண்ணிலும்
67

Page 84
அதேபோலத்தான் இருக்கும். முக்கியமாக அ போக்குவரத்துத்துண்டிக்கப்பட்ட இடங்களுக்கும் ! உதவிகரமாக இருக்கும். பின்பு கார் நிலையிலிரு
இந்த விமானக்கார் இரண்டு இருக்கைகள் அடைத்துக் கொண்டு இருக்கும் சிரமம் தவிர்க்க லீட்டர் எரிபொருளுக்கு சுமார் 9 கிலோமீற்றர் தூரL நிரப்பிக்கொள்ளலாம். கார் நிலையில் செல்லு நெருக்கடி அதிகம் இருந்தாலோ உடனே வி இருக்கைகள் விரிக்கப்பட்டு வால்ப்பகுதிநீட்டப்பட
பறக்கும் வேகம் மணிக்கு 120 மைல் எரிபொருளைக் கொண்டு 500 மைல்கள் வை அறையில் (Cockpit) உள்ள அனைத்து க விமானிகளுக்கு மிகவும் பழக்கப்பட்ட ஒன்றானது
இப்போது ஆராய்ச்சிப் பணியில் இரு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் விலை குறைந்த பட எத்தனையோ புதுப்புது ரகக் கார்கள் வந்துவிட்ட சென்று அலுத்துப்போன வாகன ஓட்டிகளுக்கு ஒ எல்லாம் தவிர்க்கப்படுகிறது.மேலும் உங்களுக்கு இடங்களுக்கு கார்நிலையிலேயே செல்ல முடியும் நிறுவவேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டாலும் ஆ வாகனங்களுக்கு வங்கிகளில் கடன் தருவது பே தகவல் ஆதாரம் வீரகேசரி)
புரியவில்லை என்றால் 165
جسے aa ||||||||||9|ICDOU}l
விண்ணிலும் மண்ணிலும்
 

ரசியல்வாதிகளுக்கு மழை, வெள்ளம் இவைகளினால் ாதிக்கப்பட்ட இடங்களைப் பார்வையிடச் செல்வதற்கும் மிகவும்
ந்து விமானமாக மாறும்போது இறக்கைகளை விரிக்கின்றது.
மட்டுமே கொண்டுள்ளது. தேவையில்லாத அளவுக்கு இடத்தை படுகின்றது. ஆறரை அடி உயரம் கொண்ட இந்தக் கார் ஒரு செல்லலாம். எந்த எரிபொருள்நிலையத்திலும் எரிபொருளை ம்போது திடீரென அவசரமாகவோ அல்லது போக்குவரத்து Dான நிலைக்கு பட்டனைத் திருகினால் போதும். உடனே டு உடனே பறக்கும் நிலைக்குத் தயாராகி விடுகின்றது.
வேகத்தில் பறக்கிறது. ஒரு தடவை முற்றாக நிரப்பப்பட்ட >ர பறக்க முடியும். ஒரு விமானத்தின் விமான கட்டுப்பாட்டு ட்டுப்பாட்டு சாதனங்களும் இருக்கும். ஆகையால் இது
தான் என்கிறார் கார்ல்.
நக்கும் இது 2010 இல் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று சம் ஒன்றரை இலட்சம் அமெரிக்க டொலர்களாக இருக்கலாம். ாலும் இது மாதிரியான 2 in 1 விமானக் கார்கள் வீதியிலேயே ரு வரப் பிரசாதம்தான். போக்குவரத்து நெருக்கடி, நேர விரயம் 3 அருகாமையில் உள்ள விமான தளம் வரை சென்று எஞ்சிய ). இனி விண்ணிலும் ஒருபோக்குவரத்துகன்ட்ரோல் நிலையம் ச்சரியமில்லை. இரண்டு சக்கரம் மற்றும் நான்கு சக்கர ால் இனி 2 in 1 விமானக் கார்களுக்கும் கடன் கிடைக்கலாம்.
☆
ད།།༽
ன செய்கிறார்?
அருகிலிருக்கும் படம் ஏறத்தாழ பத்தொன்பதாம் நூற் றாண்டின் பிற்பகுதிக்குரியது. படத்தில் ஒரு பெண்மணி ஏதோ செய்து கொண்டிருக்கிறார். என்ன செய்கிறார் என்பது உங்
களுக்குப் புரிகிறதா?
பக்கத்திற்குச் செல்லுங்கள் புரியும்.

Page 85
விளையாடும் 6
6S ஞ்ஞானத்தின் விளையாட்டு உங்களுக்குத் தொ என்ன புதிய கதையா என்று சலித்துக் கொள்ள6ே பழையது. Base Ball இல் பெளதிகம் எப்படிப்புகுந்து விை ball இருக்கிறது; Foot Balஇருக்கிறது; இதையெல்லாம் யோசிக்கிறீர்களா? (நான் துஸ்ரா' என்று சொல்ல நீங் அமெரிக்கர்களை அசத்தும் விளையாட்டு, (பின்லேடனுக் தெரியாது). அமெரிக்காவில் கூடைப்பந்தாட்டத்திற்கு நிகர விளையாடுவார்கள். 9 இனிங்ஸ். கூடிய ஓட்டங்கள் எடுக் கிரிக்கெட் அளவுக்கு யோசித்து Match முடிய ஒரு போட்டுவிடாதீர்கள்.
Base Bali வீசப்படும்போது அது வளைந்து செல்லு Ball வளைந்து செல்லாது, அது கண்களிற்கு தோன்று ஆனால், அப்படியல்ல. இதைப்பற்றி Base Ball Players: பந்துவீச்சாளனால் பந்தை வளைந்து செல்லத்தக்கவாறு சரியாக எறியத்தெரியவேண்டும். குறிப்பிட்ட விசையைப் பாதையைத் தீர்மானிப்பதில் பந்து வீச்சாளரினால் கெr திசையும் பங்கு வகிக்கின்றன.
பெளதிகவியல் விதிப்படி ஒரு பொருள் வளியி னுடாகச் செல்லும்போது பலவிதமான பெளதிக விசைகள் தொழிற்பட்டு நிர்ணயிக்கும். ܪy ܠ ܐܨ நூ லா லா ன 氢 h .÷ ܡܸܛܠ
யில் சுழன்று Z || ||
மாறுபடுகி அமுக்க பிரே வளைந்து செல்லு
From : Time Life E. Of Sc. & Nature
 
 
 

விஞ்ஞானம்
கஜனி சிவதாஸ் 2OO6 g lurfu6) 'B'
யும். விளையாட்டில் விஞ்ஞானம் தெரியுமா? இது பண்டாம். பழையதுதான் கண்ணா ரொம்ப ரொம்பப் ளயாடுகின்றது என்று பார்க்கப் போகிறோம். Cricket விட்டுவிட்டு Base Ball பற்றி ஏன் எழுதுகிறேன் என்று 56řT No Ball GTL'LQ6f6L 6īgösbeg5 6JubL) Base Ball த பிடிக்குமா இல்லையா என்று சத்தியமாய் எனக்குத் ாகப் பிரபல்யம் பெற்றது. ஒரு அணியில் 9 பேர்கள் கும் அணி வெற்றிபெறும். 9 இனிங்ஸ் என்றவுடன் மாதம் ஆகும் என்றெல்லாம் தப்புக் கணக்குப்
லுமா? என்று மக்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கிறது. Base ம் வெறும் மாயை என்றெல்லாம் சொல்கிறார்கள். உம் விஞ்ஞானிகளும் அறிந்துள்ளனர். ஒருமுதற்தர வீச முடியும். ஒரு குறித்த புள்ளியை நோக்கி பந்தை பயன்படுத்தி எறியப்பட்ட பந்து செல்லும் வளைவான ாடுக்கப்படும் வேகத்திறனும் சுழலும்
',
அதன் பாதையை
இந்தப் பந்து சிவப்
216 தையல்களைக் கொண்டிருக்கும். பந்து வெளி பறக்கும்போது அத் தையல்கள் குறிப்பிட்ட ளிப்படையைக் காவிச் செல்லும், வளியானது பந்தின்
பக்கமாகச் சுழலும் திசை வழியே வேகமாக சயும், விரைவில் இயங்கும் வளியால் மற்றப் திலுள்ள அமுக்கத்தைவிட அவ்விடத்தில் அமுக்கம் கப்படும். அமுக்கம் கூடிய இடத்திலிருந்து அமுக்கம் த இடத்திற்குச் செல்லும் போது கால நிலைகள் ன்றன. அதுபோல சுழலும் திசையானது குறைந்த தசத்தை நோக்கிச் செல்லும் போது Base Ball
VLD.
அரும்பு 12 விளையாடும் விஞ்ஞானம்
69

Page 86
ஒரு சிறந்ததிறமை மிக்க பந்து வீச்சாளனா செய்ய முடியும். அப்போது அது தன் பாதையி அடையும். பந்து சுழலும் போது அதன் மீதான உராய்வை வழங்கும். இந்த சமப்படுத்தாத விை Magnus விசை என்பர். இது சுழலும் வீதத்திற்கும்
The Curve Ball
T
つイ
The Fast Ball
二ーエ 「言
From Time Life E. of Sc. 8. Nature
Curve Ball, Screw Ball, Fast Ball 6T6örg Curve Ball ஐத் தனது கைமூட்டை முறுக்குவதன் வீச்சாளர் கீழ் நோக்கிய வளைவுடன் மணிக்கூட்டுத் படிப்படியாக தனது எறியப்பட்ட நிலையிலும் கீழ்(
கைமூட்டை உட்பக்கமாகச் சுழற்றுவதன் தனித்துவமான இயக்கத்தை உடையது. கையிலிரு குறைந்த சாய்வுடன் விழும்நேரம் பந்து ROtate ெ விளைவால்பந்து மேல் நோக்கி எழும்புகின்றது. இ திசை, சுழற்சி என்பவற்றில் தங்கியிருக்கும். தெரி 6íC3L6OTIT? -9. Ug6hu66TDIT6) I am Very Sorry,
Do You
Most prol symbols in your mm... m. you'r male & later, for these particular : See the An
2
ܓܠ
அரும்பு 12 விளையாடும் விஞ்ஞானம்
 
 
 
 
 
 
 

ால் இலக்கை அடைய அரை செக்கனுக்கு முன் 18 தரம் சுழலச் லிருந்து 44.5 சென்ரிமீற்றர் விலகிய நிலையில் இலக்கை வளியினது தடைவிசை சுழலும் திசைக்கு எதிர்த்திசையாக ச பந்தை ஒரு குறித்த கோணத்தில் பறக்கச் செய்யும். இதை ) வேகத்திற்கும் உராய்விற்கும் நேர்விகித சமனாக இருக்கும்.
一ー○ー○デ
று முக்கிய பந்துவீச்சு முறைகள் உள்ளன. ஒரு பந்துவீச்சாளர் ன் மூலம் சுழல் பந்தை உருவாக்குவார். ஒரு வலது கை பந்து ந்திசைக்கு எதிர்திசையில் பந்தைச் சுழற்றுவார். இதனால் பந்து நோக்கி வரும்.
மூலம் Screw Ball போடப்படும். ஒரு நல்ல Fast Ball நந்து விடுவிக்கப்படும்போது அதுதள்ளுவது போல் வீசப்படும். சய்யும். இது Pitcher ஐ நோக்கிய திசையில் சுற்றும். Magnus ம் மூன்று பந்து வீச்சு முறைகளுக்குமான வித்தியாசம் வேகம், ந்த Base Ball இல் தெரியாத உண்மைகளைக் கூறி குழப்பி
༄༽
Know Why?
pably you may have seen the above textbooks. For what they are used? e right... First one is the symbol for
female. Do you know, why we use symbols to indicate male & female? swer (a) 166" Page

Page 87
ඊ"(19ශනශ[Joaréර් (8මg
சாதனா தவித்துக் கொண்டிருந்தாள்.
என்று சொல்லிச் சென்ற அரவிந்தை இன்னும் கா
104°F, 105°F என ஏறிக்கொண்டிருந்தது. நேரே
செய்வதென்று தெரியவில்லை. மகனின் காய்ச்சு
செய்துகொண்டு இருக்கும் இதயமாற்றுச்சத்திரக
என்ற பிரார்த்தனை மறுபுறம், இரவிலே தனிே புறமாக சாதனாவை வருத்திக் கொண்டிருந்தது.
அந்த ஆஸ்பத்திரியே பரபரத்துக்கொண்டி ருந்தது. பின்னே இதய மாற்றுச் சத்திர சிகிச்சை என் றால் என்ன லேசான காரியமா? அதுவும் இந்த நாட்டி லேயே நடக்கும் முதல் இதயமாற்றுச் சத்திர சிகிச்சை, ஆபரேஷன் தியேட்டருக்கு உள்ளேயும் வெளியேயு மாக 'நேர்ஸ்மாரும் உதவி 'டாக்டர்களும் நடந்து கொண்டிருந்தார்கள். எத்தனையோ அனுபவம் மிக்க டாக்டர்களையெல்லாம் விட முன்னுக்கு வந்துவிட்ட அந்தக் கெட்டிக்கார டாக்டர் அரவிந் முழுமூச்சாக ஆப ரேஷனிலேயே ஈடுபட்டிருந்தார். படித்தவுடன் வெளி நாடு சென்றுவிடும் மற்றையவர்களைப் போல் இருக் காது இங்கேயே இருப்பதெனத் திடசங்கற்பம் செய்து கொண்ட அரவிந், இலட்சியத்தின் கடைசிப்படியில்
கால்வைக்கப் போகிறார்.
இனியும் காத்திருக்க முடியாது. நளினுக்கு உடல் கனன்று கொண்டிருந்தது. சாதனா அரவிந்தை தேடிப்புறப்பட ஆயத்தமானாள். கோயில் விபூதியை நளினின் நெற்றியில் பூசிவிட்டு ஆயிரம் தரம் கட வுளை வேண்டிவிட்டுத்தன் காரை எடுத்தக் கொண்டு புறப்பட்டாள். வீதி ஆரவாரமில்லாதிருந்தது. கையின் நடுக்கத்தை அவளால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. எதிரே வந்து கொண்டிருந்த வளைவைப் பார்த்ததுமே அரவிந்தின் ஞாபகம்தான் வந்தது. “நீ என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்லை சாதனா! நீ இதில் நான் சொல்றதை மீறக்கூடாது. இந்த வளைவில் மட்டும்
5
6.

boarcoar?
அஜந்தினி சிவானந்தன் །།།། 2OO6 g lurfu6o 'A'
R
ஒன்பது மணிக்கெல்லாம் வந்துவிடுவேன் ாணவில்லை. மகன் நளினுக்கோ காய்ச்சல் மா பத்தரை ஆச்சு, சாதனாவிற்கோ என்ன Fலைப் பற்றிய கவலை ஒருபுறம், அரவிந் சிகிச்சைநல்லபழயாக நடந்தேறவேண்டுமே ய இருக்கிறோம் என்ற பயம் இன்னொரு
அவள் வியர்வையில் குளித்திருந்தாள்.
ாரை ஓட்டிக்கொண்டு வராதே’ என்று அரவிந் சான்னது சாதனா காதில் இப்பவும் ஒலிக்கின்றாற் பால் இருந்தது. என்னதான் மெதுவாகப் போக வண்டுமென்று நினைத்தாலும் அவளால் வேகத்தை ட்டுப்படுத்தமுடியவில்லை. “இரவுநேரம்தானே எந்த ாகனம் வரப்போகுது’ என்ற அசட்டையுடன் வளை பில் காரைத்திருப்பினாள். இவள் நினைத்தாற்போல் திர்ப்பக்கமாக வந்த லொறிக்காரனும் நினைத் துதான் பெரிய துரதிஷ்டம்.
சாதனாவால் பதற்றத்தை கட்டுப்படுத்தி பிரேக் போட முடியவில்லை. அந்த இடத்தையே *திரவைத்தது ஒரு சத்தம். சாதனாவின் கண்ணுக் 5ள் அரவிந்தும், நளினும் வந்து போனார்கள். %வ்வளவுதான் அவளுக்குத் தெரியும்.
அரவிந்துள்ளிக்குதிக்காத குறை. எவ்வளவு ந்தோஷம்! இதயமாற்றுச் சத்திரசிகிச்சை வெற்றி ன்றால் சும்மாவா? பெரிய வெற்றிதான். இதயம் ாற்றப்பட்ட அந்தப் பெண் இன்னும் சிலமணி நேரத் ல் விழித்துவிடுவாள். மிகப்பெரிய வெற்றிதான். 9தற்குள்ளாகவே பெரிய டாக்டர்கள் எல்லாம் அவ னைத் தேடி வாழ்த்தினார்கள். அரவிந் துள்ளிக் காண்டே வீட்டுக்குப் புறப்பட்டான். சாதனாவுக்குச் சான்னால் எவ்வளவு சந்தோஷப்படுவாள், துள் ரிக்குதிப்பாள். பாவம் அவள் இவ்வளவு நாளும் இரவிரவாக நான் படிக்கும் போது என்னோடு இருந்து
அரும்பு 12
சாதனையால் வேதனையா?
7

Page 88
எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாள். கொஞ்ச நாள் காவது லீவு போட்டுவிட்டு எங்கேயாவது போய் வேண்டும். ஆ.. சரி! நளினின் காய்ச்சல் எ யிருக்கும்? கூடினா வந்திருப்பாள் தானே. மத் னம் நான் கொடுத்த மருந்தோடேயே சரியாப்ே ருக்கும் என்று பலவாறாக நினைத்துக்கொ காரை அடைந்தான்.
"டொக்டர், டொக்டர்” என்ற நேர்ஸின் அரவிந்தைத் தடுத்தது. "டொக்டர் ஒரு அக்சிய கேஸ் ரொம்ப ஸீரியஸ் உடனே வாறீங்களா?” எ பரபரத்தாள் நேர்ஸ்.
த மறுக்க நினைத்தவன் இதெல்லாம் சா. வுக்குப் பிடிக்காது என்று நினைத்துவிட்டு நேர் பின்தொடர்ந்தான். ICU வின் வாசலில் நுழைந்த
"பிரயோசனமில்ல டொக்டர் அந்தப் ல் செத்துப் போயிட்டாள்” என்ற உதவி டாக்டரின் குரல் கேட்டுவிட்டுத் திரும்ப நினைத்தவன் எதேச்சை அக்கட்டிலைப் பார்த்தான். அடுத்த கணம் "சாதன என்ற அலறலால் அந்தக் கட்டடங்கள் அதிர்ந் சாதனாவா? சாதனா நீயா? போயிட்டியா? அ மனதினுள் சமுத்திரத்தின் பேரிரைச்சல் " என்ன தேடி என்ன சொல்ல வந்தாய் சாதனா? சொல் அவனுக்கு மனமே மரத்துவிட்ட உணர்ச்சி.
வீட்டின் “ஹோல்' இல் வந்து விழுந்த சாதனாவின் உடல் 'போஸ்மோட்டம்' இற்கு ே விட்டது. 'வாசலில் முறுவலுடன் நிற்கும் சாதனா இன்று காணவில்லை. ஏன் இனியுமே க மாட்டேன்' என்று நினைக்கும் போது எதிர்கா
- வெள்ளிய வெள்ளிக்கிரகத்தைப் பற்றி உங் தெய்வத்தின் பெயரால் Venus' என ஆங்: தொகுதியில் அதிக வெப்பமானதும், பிரகா! கோள்களிலும் புவிக்கு மிக அருகில் வரும் கே இதோ உங்கள் 'மூளை' யைப் பயன்படுத்த ஒ
'வெள்ளிக்கிரகத்தில் ஒரு நாள்' அப்படியானால் வெள்ளிக்கிரகத்தில் 'ஒரு வரு
என்ன ...?? உடனே calcula கணக்குப் பார்த்து முடித்து வி
72
அரும்பு 12 |சாதனையால் வேதனையா?
னையா?

ளக் அவனுக்கு சூனியமாகத் தெரிந்தது. 'நான் இனி வர என்ன பண்ணுவேன். எனக்கு இனி யார்?’ நளின் படி சடாரென நளினின் ஞாபகம் வர அறைக்குள் }யா சென்றான். நளின் உன்னோட அம்மா எல்லாரையும் ாயி ஏமாத்திட்டுப் போயிட்டா' என மனதுள் புலம்பிக் iண்டு கொண்டு கட்டிலில் கிடந்த நளினின் கையைப் பிடித்தான். அது 'சில்' எனவிருந்தது. ஆம்! அவன் 5ரல் இறந்திருந்தான்.
“டாக்டர் அரவிந்தின் சாமர்த்தியம் அளவிட னறு முடியாதது.அவரது திறமை எம்மை வியப்படையச் செய்கிறது” என யாரோ பிரமுகர் அரவிந்தை புகழ்ந்து
" கொண்டே போகிறார். ஆம் அரவிந்திற்குப் பாராட்டு ജ്ഞ விழா நடந்துகொண்டிருக்கிறது. அரவிந்தின் கண்கள் T6OT,
சூனியத்தையே வெறித்துக் கொண்டிருந்தன. இதய 161 மாற்றுச் சத்திரசிகிச்சை செய்து விருது பெற்றான். D63.5 ஆனால் இதயத்தையே இழந்து விட்டான். சாதனா, UT5  ܲܐ ܚ . " நளின் என்னை ஏன் இப்படி பழிவாங்கிட்டீங்க? நான் T. இனி என்னசெய்வேன்? சாதனாநான் என்ன பண்ண? চকাে, நீயே சொல்லு, "எமக்குப் பாதுகாப்புத்தர்ற இந்த சமூ ഖങ്ങ கத்துக்கு நாம் எப்படிப் பயன்படலாம் என்று யோசித் }னத
துச் செயற்படனும் அரவிந்” என்றோ ஒருநாள் சாதனா 999) சொன்னது ஏனோ தெரியாது சட்டென்று நினைவிற்கு வந்தது. “சரி சாதனா இனி நீ நினைக்கிற படியே ான். சமூகத்துக்கு நான் பயன்படுறேன்’ என்று மனதில் பாய் நினைத்துக்கொண்டதும் மனது கொஞ்சம் தெளிந்தது. வை தூரத்திலே சாதனா நளினையும் தூக்கி வைத்துக் ாண கொண்டு அரவிந்தை பாராட்டுவது போலப் பார்த்துச் \லமே சிரிப்பதைப் போன்று அவனுக்குத் தோன்றியது. *
O O ༄༽ ல் ஒரு வருவும்! களுக்கெல்லாம் தெரிந்திருக்கும். ரோமானியப் பெண் லத்தில் அழைக்கப்படுகிறது; சூரியனிலிருந்து 2° கிரகம்; மானதுமான கோள்; உபகோள் இல்லை; மற்றெல்லாக் ள். என்றெல்லாம்படி படியென்று படித்திருப்பீர்கள். சரி. ரு சந்தர்ப்பம்.
என்பது புவி நாட்களில் 243 நாட்களுக்குச் சமன். ம் என்பது எத்தனை புவிநாட்களுக்குச் சமன்.?? 07 ஐத் தேடி ஒடுகிறீர்கள் போலிருக்கின்றது. ட்டு 166 பக்கத்துக்குப் போங்க..!!

Page 89
二s
《འ་ ή ί
எப்படி அனுமதியில்லாமல் ஒரு வலைத்தளத்
இக்கேள்விக்குப் பதில் கட்டுரையிலுள்ளது. ( Ha எழுதப்பட்டுள்ளது. தவிர Hackers ஐ ஊக்குவிப்பதற்கல் 56006oflé560)6ITGu (Personal computers) 2_LGumé கோப்புக்களையோ தரவுகளையோ அழித்து விடுதல் இ8 தரவுகளுக்குப் பாதுகாப்பு மிக அதிகம். குறிப்பிட்ட நபர்களு குறித்த அதிகாரியே அதை அழிக்கவோ திருத்தவோ கூடியத அளிக்கப்படாத ஒருவர் கணனியின் ஒரு பகுதிக்குள் நுழைந்
நமது கணனியில் உருவாகும் தொகுப்பை W இணைக்கலாம். அங்கு ஒவ்வொரு தகவல்களுக்கும் பாது பாதுகாப்புக்களை உடைக்க வேண்டுமாயின் இணையம் தெ S60)600Tub Surig5866TD Windows, Unix, Linux அவ்வினைக் கலன்களின் பாதுகாப்புமுறைகளையும் அை இருந்து தகவல்களை எவ்வாறு விடுவிக்க முடியும் என்பன ஒரு மிகப் பெரிய குற்றமாகும்.
Erick. S Ramend 676óTu6)ñ gob 6hurflu Ha ஆனால் அவரை சட்ட ரீதியாக கைது செய்ய முடியாமல்
Hackers க்கு இருக்க வேண்டிய தகமைகள் பற்றிக் கூறுகி
i) HTML எனப்படும் உயர் தொடர்/எழுத்து i) Per எனப்படும் CGL நிரல்களை எழுதப் i) C, C" என்னும் கணனி மொழியில் நல் iv) Lisp - மொழி பற்றிய அறிவு.
V) Linux மற்றும் Unix வினைக்கலன்கள் Vi) இவற்றோடு விடாமுயற்சி, அயராது உழை
ஆனால், எதையும் ஆக்குவது கழனம்

Uncos.
திவ்வியா பேரின்பநாதன் 2006 கணிதம் 'C'
நிற்குள் நுழைய முழயும்?
cking தொடர்பான விழிப்புணர்வுக்கு மட்டுமே இது ல) பொதுவாக பலர் தனிப்பட்ட பாவனைக்கான த்து வருகின்றனர். அதிற் பதிவு செய்யப்பட்ட பகு. ஆனால் அது வலையமைப்பாக இருந்தால் க்கே குறிப்பிட்ட அதிகாரங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கும். ாக அமைக்கப்படும். அதனால் இலகுவில் அனுமதி து அங்குள்ளதகவல்களை சிதைத்துவிடமுடியாது.
eb Server எனப்படும் இணையப் பரிமாறியுடன் காப்பு அரண்களை அமைக்க முடியும். இவ்வாறான நாடர்பாக அவர் பலவற்றை அறிந்திருக்க வேண்டும்.
போன்ற வினைக் கலன்களில் நல்ல அறிவும், வை எவ்வாறு இயங்குகின்றன, அக்கட்டுப்பாடுகளில்
வற்றையும் அறிந்திருக்க வேண்டும். ஆனால் இது
|cker, நீண்ட காலமாகச் செயற்பட்டு வருகின்றார். Cyber Crime Department $600TO&pg). 316ir
ன்றார்.
க்குறிப்பிடு மொழியிற் திறன்.
பயன்படும் மொழியிற் பாண்டித்தியம்.
ல திறமை,
usbóluu (Upup6ODLDuurT60T 59 sól6. க்குந்தன்மை, பல Hackers இன் நட்பு.
; அழிப்பது சுலபமல்லவா? Y
c9cq6tou, 12 அனுமதியில்லாமல்.
78

Page 90
உன்னுள் உந்
74
விஞ்ஞானமே. உன்னை நான் கனவோடு தேடி வந்தேன் நனவோடு செல்வதற்காய், உன்னுள் புகுந்த வேளைதான் - உந்தன் தத்துவங்கள் எனக்கு, வித்துவமாய் இருந்தன.
இணைந்த கணிதத்தில் பிணைந்திடுவே தூய கணிதம் எனக்கு இன்னும் தூய்மை இயக்கவியலால் மட்டும் இன்றுவரை இ நுண்கணிதத்தை நுணுக்கமாய் அறிந்திட ஆனாலும் புள்ளி வரும் அதிலொன்றும்
பெளதிகமே . உன் பகுதிகளை இன்று வரை அலசியும், விடை காண முடியவில்லை உன் சில வி ஒட்ட மின்னியலால் ஒடிக்கொண்டிருக் பொறியியலை மட்டும் பொறி பறக்கச் ஒலியும் ஒளியும் அலைகள், கொஞ்சம் - அலையவே வைக்கின்றன. - இன்றுவ வெப்பவியலைக் கண்டால் வியர்த்துக் ெ பொறியியலால் வாழ்ந்திட்டேன் சில க
இரசாயனமே. நீ மட்டும் ஏன் எனக்கு எதிரியாகி நிற்கி எப்போதும் என் மனதில் இடம்பிடித்து நிலைத்து நிற்க நீ ஆசைப் பொது இரசாயனம் பொதுவாய் செய்தி சேதனத்தை மட்டும் கொஞ்சம் ஆசைய அசேதனத்தை விழுந்து விழுந்து படித்த ஞாபகத்தில் ஒன்றுமில்லை. ZScore இல் உயர்த்திவிடும் தேவியே. கண்டுகொண்டால் பிரகாசிப்பேன் என
முப்பெரும் புயல்களை உன்னுள் கொண் மூச்சுவிட நேரமின்றி உழைக்கின்றாய். நாளும் பொழுதும் மாறிக் கொண்டிருக் விஞ்ஞானக் கற்கை ஒன்றும் இலேசில்ன மூத்தார் சொல்லக் கேட்டிருப்பேன் - அ என் கனவு உனை நாட வைத்ததேனோ நனவோடு நான் செல்ல,
வழிகாட்டிடுவாய் இறை விஞ்ஞானமே.
c9cq5tbu 12 உன்னுள் வந்துவிட்டேன்

துலிப்டேன்
கீர்த்திகா இராசரத்தினம் 2006 கணிதம் 'C'
ன் - என்றால் யில்லை.
யங்கிவிட்டேன் ட்டேன்
அச்சமில்லை.
வினாக்களுக்கு. கிறேன். செய்திடுவேன்
என்னை
ரை காட்டுது - ஆனாலும்
(TGOLD, , ,
ன்றாய்.
பட்டதில்லை - என் செய்வேன். டுவேன் ாய் அணுகிடுவேன். ாலும்
நீ மட்டும் எனை நம்புகிறேன்.
னட விஞ்ஞானமே,
நீயும் N

Page 91
Extinction
Dhe extinction of animal and plant specie time, because of the high rate of at whi direct and indirect of human activities. E. is the ultimate fate of all species to become ext
One of the most dramatic features of th occurrence of major episodes of extinction. T occurred 65 million years ago, at the end of the kinds of animals became extinct. It is generally crashed into the earth, and that the impact woul leading to the release of copious amounts blocked out the Sun for a few s ίΟ massive among larger favour of this theory high abundance of from this period. It is contain considerably Earth's crust.
The Earth today, is on Earth's surface is free of W. human in is the overwhelming cause of this high rate C Earth's bird species have been driven to extin The growth of the human population and grow maintained by a number of human enterprise enterprises transform the land surface through c alter ecosystem functions resulting in loss of bi biodiversity due to man's influence are habited of plant and animal species, alien invasive s established in natural ecosystems or habitat, i biological diversity), pollution, global climat agriculture, social economic factors.
 
 
 
 
 
 

of Species
Sangeetha Arunthavanesan
2006 Bio D
S is of considerable concern at the present ich species are being exterminated by the xtinction is also a natural process and that it inct or evolve into new species.
he history of life on Earth was the periodic he most significant mass extinction event : Cretaceous, when the dinosaurs and other believed that an asteroid, 10km in diameter, d have triggered Volcanic eruption of dust that might have years. This would have led starvation, particularly animals. Evidence, in comes from the unusually Iridium in rocks that date known that asteroids more Iridium than the
dominated by humanity and no ecosystem fluence. It is indisputable therefore that man f extinction. As many as a quarter of the ction by man over the past two millennia. thin the resource base used by humanity is s such as agriculture, industry, etc. These 'ropping, forestry and urbanization and also odiversity. The major causes for the loss of i loss and fragmentation, over exploitation pecies (Non native species which become s an agent of change and threatens native e changes, genetic erosion resulting from
அரும்பு 12 Extinction of Species
75

Page 92
Srilanka possesses a rich biolo mass of 65,000 km. Due to its excep highest in Asia interims of biodiversit regard to threatened species is a matte species richness and endemism. These distribution to Srilanka), are threatened depletion of forest cover, high popul development activities. It is important of the endemic species are concentral which only about 10% of its land area cover, a high percentage of the country be under threat.
According to the list of threater freshwater fish, 61% of amphibians, 5 indigenous to Srilanka that were eval foreseeable future. Therefore conserve an important matter. As a result we cal
==–ےس From
Read each line aloud Wit mistake you MUST start again wi This is
This is
This is
This is
This is
This is
This is
This is
This is
This is
This is
Have you finished? Now g(
)C) kevin stone (www.brainbashers.com( ܓܠܠܐ
celcSoul2 Extinction of Species

gical heritage concentrated in relatively small land tional variety of life, Sri Lanka is ranked among y per unit area. In Srilanka too, the situation with r for grave concern, Srilanka has a high degree of species particularly endemics (Species restricted in with the risk of extinction, largely due to the rapid ation density, habitat degradation and unplanned to note that much of the species richness and most ed in the Wet Zone of the country - a - region in snow under natural forest. Due to the loss of forest 's indigenous flora and fauna are now considered to
ed fauna and flora of Srilanka (1999), about 50% of 5% of reptiles, 27% of birds and 39% of mammals uated are threatened with extinction in the near of tion of biological diversity should be concerned as n have a home Sweet home in near future. ☆
The Web.
thout making any mistakes. If you make a thoutgoing any further. this puzzle. is puzzle. how puzzle. to puzzle. keep puzzle. an puzzle. idiot puzzle. busy puzzle. for puzzle. forty puzzle. seconds! puzzle.
to the answer.
- Mayoorika Arulvel, 2006 Maths 'C'
"do) eu) uuOJJ eu| uoee u ! pJONA OJIH Leuh peeJ pube Xoeqo6 MON-: JeMSuw |

Page 93
ରଥ୍ଯର୍ଥ
ரம்ப காலங்களில் மக்கள் நீரை கிணறு <沙 பெற்றுக்கொண்டிருந்தார்கள். இதனால் நீரைத் ே
குடங்களிலோ பாத்திரங்களிலோ சேமிக்கவேண்
எதையுமே தனது "காலடி’யின்கீழ் கொண்டுவந்த மனிதன் பெறக்கூடியதாக குழாய்வலை வேலைப்பாடுகளை அ நீரைப்பெறக்கூடியதாக உள்ளது. உண்மையில் ஒரு நீர் பெறக்கூடியதாக உள்ளது.? துளித்துளியாய் சொட்டுச் என்ன? கீழே விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
மாநகரங்களில் அல்லது நகரங்கள், கிராமங் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. அவ்வாறானதொரு தொகுதிை அணைகள் (Dam) அல்லது நமதுநிலாவரை போன்ற பெ 5Thié565IIgs (Water - filtration Plant) dig egg) மாறா அமுக்கத்தில், வீடுகளுக்கு குழாய் மூலம் பம்பப்ப (Tap) கைபிடியைத் திருகும்போது அவ் அமுக்கம் விடுவிச்
நீங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் நீர்த்திருகுபிடி அசைப்பதாகக் கொள்ளலாம். அதன்போது, நீர்க்குழாயின் மூடப்படுகின்றது. இத் துவாரம் திறக்கப்படும் சந்தர்ப் அமுக்கத்தின் கீழ் விடுவிக்கப்பட்டு வெளியேறுகிறது. ே மாறாதிருக்கும் போது, நீர்த்திருகு குழாயின் வாய்ப்ப வெளியேறுகின்ற நீரின் அளவு அமைகின்றது. பெருமள அளவில் இருப்பதனால், நீர்க்குழாயை கையினால் மூ ஆனால் அச்சந்தர்ப்பத்தில், திருகுபிடியைச் சுழற்றி இ கட்டுப்படுத்தலாம்.
நீர்த்திருகுபிடியானது சில்லும் அச்சாண சேர்க்கையாலானது. நீர்த்திருகுபிடியிலுள்ள கைப்பிடி சில அடியில் விளிம்பு கொண்ட திருகு காணப்படும். கைப்பிடி அதன் அடியிலுள்ள திருகு அதிக விசையுடன் நீர்க்குழr அதன் தவாளிப்புக்களில் சுழற்றப்படும் போது முழு அ8 அச்சு நீர்க்குழாய் திறக்கும் வண்ணம் சுற்றப்படும் போது, நீர் செல்கின்ற பாதையிலிருந்து உயர்த்தப்படுகிறது. விளிம்புகளுக்கும் அதன் உறைக்கும் (SleeVe) இ உதவுகின்றது.

aågså
களிலிருந்தும் ஆறுகள், குளங்களிலிருந்தும்
வித்தியாரணி சிவகுருநாதன் 2OO65,600fsb 'C'
தடிப்போகவேண்டியிருந்தது. வீட்டுப் பாவனைக்காக டியிருந்தது. ஆனால் தொழிநுட்பம் வளர்ச்சியடைய, எநீரையும் இருந்த இடத்தில் இருந்து விரும்பியவாறு மைத்தான். இதன்மூலம் நீர்க்குழாய்களிலிருந்து த்திருகுபிடியைத் திருகுவதன் மூலம் எப்படி நீரைப் 3ன்ற நீர் தன்னுள் வைத்துள்ள மர்மக் கதைதான்
களில்கூட குறித்த பரிபாலனசபையால் நீர் வழங்கல் ய உதாரணமாக எடுத்துக் கொள்வோம். முதலில், ரிய கிணறுகளிலிருந்துநீரானது பாரியநீர் வடிகட்டும் ப்பப்படுகின்றது. பின் இத்தொகுதியிலிருந்து தூயநீர் டுகின்றது . நீங்கள் உங்கள் வீடுகளில் நீர்த்திருகின் கப்படுவதால் நீர் பாய்கின்றது.
ஐயைத் திருகும்போது, ஒரு வால்வினை (Valve) அடியிலுள்ள ஒரு துவாரம்திறக்கப்படுகிறது; அல்லது பத்தில், குழாயில் தேக்கப்பட்டிருந்த நீர்த்தாரை தக்கப்பட்டிருக்கும் நீர்த்தாரையின் உள் அமுக்கம் குதி துவாரம் திறக்கும் அளவினைப் பொறுத்து, ாவு நீர் வெளியேறுகின்ற போது, நீரமுக்கம் உயர்ந்த ஓ, நீரோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்துவது கடினமானது. றுக்குவதன் மூலம் அந்நீரோட்டத்தை இலகுவில்
ரியும், திருகு போன்ற எளிய பொறிகளின் ல்லாகவும், அதன் அடி அச்சாகவும் தொழிற்படுகிறது. யில் மிகக்குறைந்த விசை பிரயோகிக்கப்படுகையில் ாய்ப் பாதையை மூடுகிறது. விளிம்பு கொண்ட திருகு ச்சும் உயர்த்தப்படுகிறது அல்லது தாழ்த்தப்படுகிறது. அத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள வோஷர் (Washer) வால்வு மீண்டும் மூடப்படுகின்ற போது அச்சின் டையில் உள்ள உராய்வு வால்வு மூடப்படுவதற்கு
උ9lගර්U| l2
சொட்டும் மர்மம்
לילי

Page 94
'வோஷர்' என்பது, இறப்பர் அல்ல இணைப்பை இறுக்கமாக்க இடையே உபயோ. படக்கூடியது. நீர்த்திருகிற் பயன்படும் 'வோஷர்', (Screw) இணைக்கப்பட் டிருக்கும்.
சில நீர்த் திருகுபிடிகளில் 'வோஷர்'
இ Sliding-stem type Fixed type Hanging-stem type
- Spindle)
நீர
Screws
Ste பிடி உபா வா
Stem
washer
Stem
washer
கும்போது (மேற்படம்), நீரின் பாதை முற்றாக மூட ஆனது குழாயை படத்திலுள்ளவாறு அடைப்பத தடுக்கப்படும். நீரைப் பெறுவதற்காக நாம் கைப் கீழ்ப்படம்) 'வோஷர்' மேலிழுக்கப்படுவ வெளியேறுகின்றது. 'வோஷர்' அசைகின்ற தூரம் திருகும் அளவிலும், தேக்கப்பட்டிருக்கும் நீர் வ தங்கியிருக்கும்.
சில இடங்களில் நீங்கள் ஒற்றை நெம் - Lever Tap) காணும் சந்தர்ப்பத்தைப் பெற்றிரு திருகுபிடிகளில் நெம்பு மேல்நோக்கி அசைக்க திறந்து, நீர்த்தாரை வெளியேறுகின்றது.
Lever -'
"----- -----------
இங்கு நெம்புக் கைப்பிடி சாதாரண நி
குழாயினுள் காண வால்வாகத் தொழிற் (Ceramic disc பாதையைத் தடை 6
அகணியினாற்  ை
உயர்த்தப்படும்போ Ceramic
நகர்வதனால் நீராக disc
முற்றாக கைப்பிடின் என்ன? நீர்த்திரு கொண்டீர்களா?
Spout
From : Time Life I.E. of Sc. & Nature
78
அரும்பு 12 சொட்டும் மர்மம்

து நார் அல்லது பிளாஸ்டிக்கினாலான, திருகு க்கப்படுகின்ற அமைப்பாகும். இது அசைக்கப் டோஃநற்' (Doughnut) உருவானது. திருகினால்
ஆனது அடியுடன் அதாவது தண்டுப்பகுதியுடன் தளர்வாக வணக்கப்பட்டிருக்கம். திருகின் கைப்பிடி திருகப்படும்போது முக்கம் காரணமாக மேலெழும் (அருகே வலது; Hlanging - m வகை). சில வேறுபட்ட அமைப்புக்களில், 'வோஷர்' திருகு புடன் இணைக்கப் பட்டிருக்கும், கைபிடியைத் திருகும்போது பர்த்தப்படும். நடு மற்றும் இடது; Sliding Stem வகை, Fixed
க)
நீர்த்திருகுபிடி முற்றாகக் சுழற்றப்பட்டு மூடப்பட்டிருக் ப்பட்டிருக்கும். 'வோஷர்' ளால் நீர் வெளியேறாமல்
Handleபிடியைத் திருகும்போது தனால் நீர்த்தாரை
Screw மானது நாம் கைப்பிடியை ழங்கும் அமுக்கத்திலும்
Stem washer
புத் திருகுபிடியை (Single க்கக்கூடும். அவ்வாறான ப்படும்போது, நீர்த்திருகு
லையில் இருக்கும்போது, ரப்படுகின்ற, அசையும் படுகின்ற 'செரமிக் தட்டு'
குழாயினுள் நீரின் சய்கின்றது. இந்த 'செரமிக் தட்டு வால்வு' அமைப்பானது, ஒரு கப்பிடியுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். எனவே, கைப்பிடி து, படத்திலுள்ளவாறு குறித்த அமைப்பு கிடைத்திசையில் அது, பாயும் குழாயினுள் (Spout) வெளியேற்றப்படுகின்றது. ய மேலுயர்த்தும்போது நீரின் பாதை உச்ச விரிவை அடையும். 5பிடி எவ்வாறு தொழிற்படுகின்றது என்பதைத் தெரிந்து

Page 95
கண்ணிர்க் கதை கூறும். கல்லூரி வளாக ந6
னிதர்களே! நான் அழுதாலும் உங்களுக்கு அது தெரி கேட்கப் போவதில்லை. ஆனால் இன்னும் சிறிது அழுகுரல்கள் கேட்கப் போகின்றன. இரத்தக் கண்ணி வடிய ஆரம்பித்த உங்கள் மனித நாகரிகமும் அங்கேயே மரணி
என்தங்கை வாழும் கங்கைக்காக இந்தியாவும், 6 தெரியவில்லையா? அண்ணன் விளையாடித் திரியும் மெக்சிக்கோவும் வாய்ச்சண்டை போடுவது உங்கள் காதுகள் ஆற்றுக்காக தாய்லாந்தும், வியட்நாமும் தாக்கப்படுவதை பிரச்சினைகள் அல்ல எனும் போலியான இறுமாப்புடன் வ
நான் உங்களுடன் இருக்கப் போவது இன்னும் 8 உங்கள் வாழ்வும் அதுவரையில்தான். ஆனால் ஒ6 செயல்கள்தான் இதற்குக் காரணம். நீங்கள் இதை மறுத் நீங்கள் என்னை அளவுக்கதிகமாகப் பயன்படுத்துவதால் நீ இதனால் கடலில் இருக்கின்ற, எனக்கு உறவும் உங்களுக்கு எங்களளவு குறைகிறது.
தீவுப் பகுதிகளில் வறட்சியான காலத்தில் என் உ விவசாயிகளின் அறியாமையினால் மண்ணில் மிகையாக (நைத்திரேற்று), NO, நைத்திரைட்டு, CI (குளோரைட்டு நம் உறவுகள் நீங்கள் அருந்த முடியாத நிலைக்குத் த நியமங்களைவிட நம்மில் உயர்வான அளவில் தற்ே செயற்பாடுகளை நீங்கள் தொடர்வீர்களாயின் அது உங்களு அளவோடு பாவியுங்கள். சேமியுங்கள்.
உலகிலே ஒவ்வொரு வருடமும் நமக்காக ஒருதி என்னைப் பொறுத்தவரை அந்த ஓர் தினம் போதாது. எல்6 எனவே வேம்படி கல்லூரிச்சமூகத்திற்கும் நான் சிற்சில விட என்னோடு விளையாடி துள்ளித்திரியும் பள்ளிச் சிட்டுக்கே குழாய் வழியே நான் வீணாகிப் போகும் நேரத்தில் என்னை வடிகால் அமைப்பு மூலம் தாவரங்களுக்குப் பாய்ச்சுங்கள் வகுப்பறைகள் அமைந்திருக்கும் மாடிக் கட்டடங்கள் வழி விளையாட ஓடி வருகையில் பெரியதாங்கிகளில் என்னை பயன்படுத்துங்கள். என்மேல் வெறுப்புற்று கல்லூரியில் ஒ
நான் மேற்கூறிய செயற்பாடுகளை கல்லூரி நிறைவேற்றுவார்கள் எனும் நம்பிக்கையுடன், கண்ணிருட

таfї...
பேரம்பலம் புஸ்பனா 2OO6 உயிரியல் "E"
பப் போவதில்லை. என்னுடைய புலம்பல் உங்களுக்கு காலத்தில் நீங்கள் எனக்காகச் சண்டையிடும் போது ப்போகின்றது. நான் தழுவிச்சென்ற நிலப்பரப்புகளிலே கப் போகின்றது.
பங்காளதேசமும் முரண்படுவது உங்கள் கண்களுக்குத் அழகிய கொலராடோவிற்காக அமெரிக்காவும், ல் விழவில்லையா? என்தம்பிதுள்ளித்திரியும் மேகாய் 5 நீங்கள் கவனிக்கவில்லையா? அல்லது இவை நம் ாழ்கிறீர்களா? சிந்தியுங்கள்.
சில தசாப்தங்களுக்குத்தான். என்ன யோசிக்கிறீர்கள்? *று - நீங்கள் செய்த, செய்கின்ற பொறுப்பில்லாத துவிட முடியாது. உங்கள் குடாநாட்டைப் பொறுத்தவரை லத்தடியிலுள்ள என் உறவுகள் குறைந்து வருகின்றன. த எதிரியுமான உவர்நீர் எம்முடன் கலக்கிறது. இதனால்
றவுகள் அங்கு இருப்பதில்லை. நம்மைப் பயன்படுத்தும் ச்சேர்க்கப்படும் செயற்கை உரங்கள் காரணமாக NO, போன்ற அயன்கள் நம்முடன் மிகையாகக் கலப்பதால், தள்ளப்படுகிறார்கள். உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தின் பாது அயன்கள் காணப்படுகின்றன. இவ்விதமான நக்கேதீமையாகும். எனவே எம்மை மாசுபடுத்தாதீர்கள்.
னம், மார்ச் 22ஆம் திகதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் oா நாட்களிலும் என்னை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும். யங்களைத் தெளிவுபடுத்தவிரும்புகிறேன். வேம்படியில் ள! என்னோடு விளையாடும் நேரத்தைக் குறையுங்கள். ச் சேமியுங்கள். நீங்கள் பயன்படுத்திய என்னை சிறந்த , என்னைச் சிக்கனமாகப் பயன்படுத்துங்கள். உங்கள் யே உள்ள பீலிகளால் மழை காலத்தில் உங்களுடன் நிரப்புங்கள். பின் உங்களின் பல்வேறு தேவைகளுக்கும் Bம் கழிவுக் காணினுள் என்னைச் சேர்த்து விடாதீர்கள்.
நலனில் அக்கறை கொண்டுள்ள பல நல்லுள்ளங்கள் ன் கதைகூற வந்தவள் விடைபெறுகிறேன். ☆
அரும்U) 12 79

Page 96
ܓ
(
Hill
கேள்விக்கு
இந்தப் பகுதியில் ரொம்ப. ரொம்ப,
உங்கள் அறிவுக்கு இதெல்லாம் தூசு.! ஆன குறைந்துவிடமாட்டீர்கள்.
Banana Oil 67565,555 6.hup'U(Bé நவீன விமானங்களின் எரிபொருள் உலர் பனிக்கட்டி எதிலிருந்து உருவா Bowlingual என்பது ஒரு மொழிபெ
V) நம்மால் பகலிலா, இரவிலா அதிக ெ Vi) "சலோனி’ எனப்படும் உப்பு எதிலிரு vi) உலகின் முதல் பயணிகள் ரயிலின் ( (Big Boy / Rocket / Malla
vi) தண்ணில் எத்தனை கலோரிகள் உ ix) 'Zero watt Bulb 61556060T watt? X) இலங்ககான் சிறுதீவுகள்’ எங்கே அ xi) 'சொர்க்கத்தின் அப்பிள் எது? xi) ஒலிம்பஸ் எரிமலை எங்கே உள்ளது xiii), MCM 6T6öTLugl 6T6öT60T? xiv) மனிதனின் கழுத்தில் ஏழு என்புகள்
ஒட்டகச் சிவிங்கியின் கழுத்தில் எத்தன் XV) ஜுடோவின் மிக உயர்ந்த விருதான xvi) Group of 77 E6d 6īģ5560D60T D (DJÜL xwi) கார்க் கதவைத்திறக்கும்போது காரில்
(Courtesy light / Welcom
XVi) உலகில் அதிகமான முறை பாடப்படு xix) ஒரு கிலோ Byte எத்தனை Byte? xx) கட்ராக்ட்நோயை எவ்விதம் தடுக்கல xxi) ஆங்கிலத்தில் ஒரு எழுத்து, ஒரு மனி xxi) ஐரோப்பாக் கண்டத்தில் எத்தனை பா xxiii) "Ibéßuu6öT SINIrňJës (Indian ink) SINGO. XXiv) 5 இற்கும் 6 இற்கும் இடையில் எத்த XXV) '<946OLD3u9l6öt: 35L6ö" (Sea of tranqu
சும்மா 'பட்’ பட்டென்று விடையள
கொள்ளுங்கோ.!

ந என்ன பதில்??
. Simple ஆன கேள்விகள் கொஞ்சம் இருக்கின்றன. ாலும், விடையளித்துத்தான் பாருங்களேன். ஒன்றும்
ன்ேறது?
எது?
க்கப்படுகின்றது? யர்க்கும் கருவி. இது எதை மொழிபெயர்க்கும்? 彰 தாலைவு காணமுடியும்? ந்து பெறப்படுகின்றது? இங்கிலாந்து) பெயர் என்ன?
ard)
ண்டு?
மைந்துள்ளன?
I?
D 600TCB;
னை என்புகள் உள்ளன? வழிகான் பெற்றவர் யார்? பினர்கள் உள்ளனர்? öTg) –6íTG36íT 6Trilulub sfilsntëé86öT 6η Ιμμή στοότσοτρ. e light / Secret Light)
ib LurTL6ö 61g5I?
TLD?
த உறுப்பைக் குறிக்கின்றது. அது என்ன? லைவனங்கள் உள்ளன? ன உருவாக்கியது எந்த நாடு? னை எண்கள் உள்ளன? ility) அல்லது 'சாந்த சாகரம்’ எங்கே உள்ளது?
ரித்திருப்பீர்கள். சரி 167 பக்கத்தில் Check பண்ணிக்

Page 97
புதிதாகக் கண்டறியப்பட்
་ཚོe ༦་དང་ 134 வது c6.
1. Software assis56 (twct () Uu)66rir ast Computer Virus 23 2 (55) (tibastgtt st
2. தனக்குவமை இல்லாதான் Software தல
Virus ஆல் அழித்தல் இலகு
3. AntiVirus Utsast ÖuÓ 9Urs13 8.Botafo) D913.60(tib. Virus (38.608 (tab
4. Designing, Coding, Running 85))
esthéas 98tatus) Program
5. Password stegg5Mår Password &IFHSt திருவென மொழிSன் திறக்கும் File
6. Coding மறப்பது நன்றன்று நன்று
Programer 58rtoo DigÖ05)
7. Copy Paste செய்தாரை ஒதுத்தல் அவர்
699ist Disk % Format 95idg)]LŞ)
8. senior Junior bastigib 25.5oct95Rf. Assignment towtb Softcopy ()(tas
9. ஐந்கின் கனலியும் கற்க அஃதிலார்
கற்றலின் கல்லாமை நன்று
10. Coding எழுதினார்க்கு உய்வுண்டாம் உய்
Copy paste 98tb35ttig
 

தி35 TLD நிஷாந்தினி முத்துராஜா
2OO6 g lurfu6b 'E'
ခြုါfor
);ðs.
ல்லாம் வாழும்
மூன்றும்
வருந்த
985 tuiv
}ဂ်စဲ()ွ၇é၇
அரும்பு 12 134வது அதிகாரம்
8

Page 98
கதையி
எங்களிட்ட ஒரு எழுத்தாளர் இ திரிவா... கல்கி மாதிரி... சாண்டில்யன் | கதாசிரியர் ஆகி, இலக்கியத்துக்கு நோ நிற்கிறா... 'அரும்பு'க்கு ஏதாவது எழுது ஒருநாள் அவவுக்குத் தெரியாம, அவவின் வந்திற்றம். ஆனா வாசிச்சுப் பார்த்தா... பிடிக்கிறது' தான் ரொம்ப சுலபமான பிழை' எண்டு சொல்லுங்கோவன்.....
"18ம் நூற்றாண்டின் ஆரம்ப கால ஓர் ரம்மியமான மாலைப் பொழுது... அவள் வ நான்ஸியும். '17' இலக்கமிடப்பட்டிருந்த அ மெதுவாக அந்த அறைக்கதவின் மீது கைவை திறந்து கொண்டது. உள்ளே லினோனியம் தளபாடங்கள்... அழகான விரிப்புகள்... "இது குரலில் கிசுகிசுத்தாள் அவள். இருவரும் உ கண்களால் துழாவினாள். சுவரில் மாட்டப்பட்ட வயலின்... தொலைகாட்டி.. மெழுகுதிரி... அ அவள் பார்வை அந்த அலமாரியின் மீது கலைநயமான அலமாரி.... ஓசைப்படாமல் நட
உள்ளே ஜீன்சுகளும்... ஷேர்ட்டு இலாச்சிகள்.... ஒரு இலாச்சியை இழுத்தாள் தாள்களும்... கிறிஸ்மஸ் வாழ்த்து அட்டைகள் இழுத்தாள். பின் மற்றையது... அடுத்தது நம்பிக்கையிழந்து அந்த லாச்சியை இழுத்தா கொண்டிருந்த லாச்சி....... நேரமாகிக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. அதனால் லாச்சிக்குள்ளிலிருந்து அதை எடுத்தாள்... Edmund williams John ஊற்றுப் போ லெனானின் பாடலொன்றை முணுமுணுத்தல் அப்போது அச்சியந்திரங்கள் இல்லை. தட்டச் தாள்களைக் கூர்ந்து பார்த்தாள். "பிரெடு ஒவ்வொன்றினதும் கார்பன் பிரதியைப் பிரித்த போலிருந்தது. அவசர அவசரமாய் அலமார் கதவை நோக்கி ஓடினாள். கதவில் கை வைத் கொண்டார்கள்.... கதவு வெளிப்புறமாய்ப் பூப்
என்ன பிழை பிடித்தாகிவிட்ட (??!) 167ம் பக்கத்திற்குப் போங்கோ...!!

ல் என்ன பிழை?
ருக்கிறா... எந்த நேரமும் பேப்பரும் கையுமாத்தான் ாதிரி... அகிலன் மாதிரி.... பெரிய்...ய வரலாற்றுக் பல் பரிசு வாங்கவேணும் எண்டு ஒற்றைக் காலில் எண்டு கேட்டா ஏதோ பெரிசா 'பிகு' பண்ணினா. ர கொப்பியில இருந்து ஒரு தாளை உருவி எடுத் திட்டு ஏதோ பிழை இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. 'பிழை வேலையாச்சே... எங்கே நீங்க, 'கதையில் என்ன
கட்டம் அது. ஏறத்தாழ 1725ம் வருடமாக இருக்கலாம். அது மதுவாக ஊர்ந்து ஊர்ந்து நடந்து கொண்டிருந்தாள்; கூடவே மறக்கு முன்னால் இருவரும் நின்றுகொண்டார்கள். அவள் த்தாள். உட்புறமாகப் பூட்டப்படவில்லைப் போலும். சட்டென்று விரித்த தரை... பளிச்சென்று சுத்தமாய்... கலை நயமான பதான் ஜோனின் அறை..." நான்ஸியை நோக்கி தாழ்ந்த ரளே சென்றார்கள். அவள் ஒருமுறை அந்த அறையைக் வருந்த ஓவியத்திற் புன்னகைத்துக் கொண்டிருந்த ஜோன்... மங்கார வேலைப்பாடுகள் செய்த கதிரைகள்... சுற்றி வந்த நின்று கொண்டது. தேக்கு மரத்திற் செய்யப்பட்டிருந்த ந்து சென்று அதைத் திறந்தாள். நகளுமாய் இறைந்து கிடந்தன. ஒரு பக்கம் முழுவதும் -... பலூன்களும், வண்ண மெழுகுதிரிகளும்.... மினுங்கற் நமென நிறைந்திருந்தது. அதை மூடிவிட்டு இன்னொன்றை ... ஐந்தாறு லாச்சிகளை இழுத்த பின்பு, இறுதியில் ள்.... அவள் கண்களில் ஆச்சரியம்... அதுதான் அவள் தேடிக் - கொண்டிருந்தது... அப்போது கைக்கடிகாரங்கள் நரமும் தெரியவில்லை... நான்ஸிக்கு வியர்த்துக் கொட்டியது. பொலித்தீன் தாளாற் சுற்றப்பட்டிருந்த கோப்பு அது.. Sir னாவால் அழகாக எழுதப்பட்டிருந்தது. உற்சாகமாய் ஜோன் ாறே அதைத் திறந்தாள்... உள்ளே ஏராளமான காகிதங்கள்... சுதான். பந்தி பந்தியாய்த் தட்டச்சு செய்யப்பட்டிருந்த அந்தத் நசு.... போலிருக்கிறது....” முணுமுணுத்துக் கொண்டே தடுத்துக் கொண்டாள். வெளியே காலடி ஓசைகள் கேட்குமாற் யை மூடியைக்கொண்டு, நான்ஸியை இழுத்துக் கொண்டு 5போது... அதிர்ச்சியும் பயமுமாய், ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துக் உப்பட்டிருந்தது."
தா....? சரி, பிழை பிடிக்கத்தெரியாத நல்ல உள்ளங்கள்

Page 99
(S),
SÈKÈK È
w
s
နှုဇံရွှို
S.ரபஞ்சம் என்பது எல்லை கடந்த எங்கும் பரவியுள் சடப்பொருள், சக்திஎன்னும் மூன்று அங்கங்களைக் என்ற ஐயம் காலங்காலமாகப் பெரியதொரு கேள்விக்குறிய இன்னுங் கிடைக்கவில்லை எனினும், இப்படித்தான் தோ யூகங்களைத் தெரிவித்துள்ளனர். இவற்றுள், ஓரளவு கொள்ளப்பட்டதுமான கொள்கை, பெருவெடிப்புக் கொள் என்பவராலேயே "Big Bang’ என்ற பெயர்வைக்கப்பட்டு யின் படி ஏறக்குறைய 10° ஆண்டுகளுக்கு முன்பு , நம் பரிமாணமற்ற புள்ளியாக இருந்தது. அப்போது எதுவுபே தூரமில்லை. ஒன்றுமில்லையிலிருந்து எல்லாம் இருக்குப் புறப்பட்டது என விவரிக்கப்படுகிறது. பெருவெடிப்பு மாதிரி ! , Alexander Fried mann Ð Lb Abbe Georges Le 6)Ig6Yb, 1940 S6rfl6o George Gamow &60Ingib Sl6)y
ஏறக்குறைய ஆயிரம் கோடி ஆண்டுகளுக்கு அன்றைய பிரபஞ்சம் முழுவதும் எல்ம்' என்னும் ஒே அடைக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த எல்ம் என்பது ஒரே கூட்டுப் (
எல்ம் தன் சுய உள் ஈர்ப்பு விசையால் மிகவும் முடியாது என்ற அளவுக்கு அதிகமாகியது. அதன் விளை6 உயர்ந்தன. அதன் வெப்ப அழுத்தம் அதற்கு மேலும் நின் ஒரு மாபெரும் வெடிப்பு ஏற்பட்டது.
எல்ம் எண்ணற்ற துகள்களாக அண்டவெளி மு ஐதரசன், கீலியம், லிதியம், பெரிலியம், போரன் போன்ற இவை ஒவ்வொன்றுமே ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட் ஆனல்வ.
ஐதரசனைத் தவிர மற்ற எல்லா மூலகங்களு துணிக்கைகளை ஒவ்வொரு கருவிலும் கொண்ட6 புரோத்தன்களுக்குச் சமனான எண்ணிக்கையில் உள்ளன இந்த அணுக்களுள் ஒன்றில் ஒரு இலத்திரன் அயனாக மாறுகிறது. அணு அயனாக மாறும் செயல் பிரப நிகழ்ச்சி. அதனால் மின்னூட்டம் அதிகரித்து மின்காந்த ச இப் பிரபஞ்சம் முழுவதும் அணுக்கள் இயங்குகின்றன இணைகின்றன அல்லது அழிகின்றன. இதனால் சக்தி

சுபரம்யா விநாயகவசீகரன் 2006 கணிதம் 'C'
ள அகண்ட வெளியாகும். இப்பிரபஞ்சம் பரவெளி, கொண்டதாகும். இப்பிரபஞ்சம் எவ்வாறு தோன்றியது ாகவே இருந்து வருகின்றது. இதற்கு முடிவான விடை ன்றியிருக்க வேண்டும் என்று, ஆளாளுக்குப் பல க்கேனும், சாத்தியமானதும், பலராலும் ஏற்றுக் 605UTgbub. (Big bang Theory). Fred Hoyle ப், பின் அப்பெயரேநிலைத்துவிட்டது. இக்கொள்கை பிரபஞ்சம் அதன் அத்தனை சக்திகளும் அடங்கிய ) இல்லை. இல்லையும் இல்லை. காலம் இல்லை. ) நிலைக்கு , ஒரு கணத்தில் , ஒரு மகாவெடிப்பாகப் பற்றி முதலிற் கருத்துத் தெரிவித்தவர்கள் (1920கள்) matre உம் ஆவார்கள். இக்கொள்கையின் நவீன து சகாக்களினாலும் விருத்தி செய்யப்பட்டது.
முன் பிரபஞ்சம் சுத்த சூன்ய வெளியாக இருந்தது. ர மூலக்கருப்பொருளால் இடைவெளி இல்லாமல் பொருளாக இருந்திருக்க வேண்டும்.
சுருங்கவே, அதன் அடர்த்தியும் இதற்கு மேல் இறுக வாக எல்மின் வெப்பமும் அழுத்தமும் வரம்பு கடந்து லைகொள்ள முடியாத உச்ச நிலையை அடையவே
Dழுவதும் சிதறியது. இப்படிச் சிதறிய ஒவ்வொன்றும் இலேசான இரசாயன மூலகங்களின் கருக்களாகும். ட, புரோத்தன்கள் என்னும் நேர்த்துணிக்கைகளால்
நம் புரோத்தன், நியூத்திரன் என்னும் உப அணுத் வை. இலத்திரன் என்னும் எதிர்த் துணிக்கை
JT,
குறைந்தாலோ அல்லது அதிகமானாலோ மூலகம் ஞ்சம் முழுவதும் இடைவிடாது நடந்துவரும் இயற்கை திர்வீச்சுக்களாகப் பிரபஞ்சம் முழுவதும் மாறுகிறது. . ஒன்றோடு ஒன்று மோதுகின்றன. மோதியவை வாய்ந்த புதிய அணுக்கள் ஒன்று மற்றொன்றாக
அரும்பு 12
எப்படி நாம்?
88

Page 100
மாறுகின்றன. இதன் விளைவாக, சடப்பொருள்க உயர் வெப்பநிலை, குளிர்நிலை, உறைநிலை 3
அதேநேரம் பல்வேறு மூலகங்கள் இ தொடர் இரசாயன மாற்றங்களின் விளைவாக தி
இப்படி உருப்பெற்ற மூலகங்களின் இவ்வாறு அணுக்களின் கூட்டமைப்பான அண்ட சீர்படவே அவை ஒன்றோடொன்று மோதிக் கொள்
இவ்வாறு உருப்பெற்று பரவெளி பல்லாயிரக்கணக்கான பால்வெளி மண்டலங்க
உயிரினத் தோற்றம், அணுக்களின் 'அமீபா', 'கிளமிடோமோனஸ்' போன்றன தோ மரம் போன்ற தோன்றி வளர்ந்தன. அவற்றோடு விலங்கினம் முதலியனவும் தோன்றின. கடை வளர்ச்சியடைந்த மனித இனம் தோன்றியது.
இவ்வாறாக என்னதான் கூறினான் கண்டுபிடிக்கப்படவேண்டும். ஏனெனில், பிரபஞ் கண்டிருக்கமுடியாது. 1965 இல் ஆர்னோ பொ கண்டறியப்பட்ட, நுண்ணலைக் கதிர்வீச்சே (m ஆதாரமாகும். அதாவது தொடக்க கால அண்டத் இருக்கின்றது எனப்படுகிறது. இதனடிப்படையில் ஜூன் இல் விண்வெளிக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது அறிய முடியும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. பே டொப்ளர் தத்துவமும், ஹபிளின் (Hubble) விதி "எப்படி நாம்?'' என்ற கேள்விக்கு, தற்போதைக் என்பதேயாகும்.
* Wilkinson Microwave Anisotr
பாத்திர
உங்களிடம் A,B,C என்ற மூன் 70 ml, 50ml கொள்ளளவுடையவை. இ. நீரினைப் பெறமுடியுமா?
தீர்வு 168ம் பக்கத்தில்
84
அரும்பு 12 எப்படி நாம்?

ராக, முதல் மூலக்கூறுகள் வாயு நிலையில் தோன்றின. இவை கிய மாறுபாடுகளிற்குட்பட்ட வண்ணம் இருக்கின்றன. ணைந்து இரசாயன மாற்றங்களிற்கு உள்ளாகின்றன. இந்தத் ரவ மற்றும் திண்ம நிலை மூலகங்கள் தோன்றின. துகள்கள் ஈர்ப்பு விசையால் இணைந்து சுழலத் தொடங்கின. ங்கள் தோன்றின. அண்டங்களின் ஈர்ப்பு சக்தி காலப்போக்கிற் Tளாமல் தமக்கே உரித்தான பாதையில் இயங்கத் தொடங்கின. பில் இயங்கி வருபவையே நம் சூரிய மண்டலம் முதல் ள் வரையுள்ள பிரபஞ்ச அமைப்புகள் ஆகும். சர்க்கையால் அமைந்ததே. இவ்வாறே தனிக்கலவுயிரிகளான ன்றின. பின்னர் பல தாவரங்களான புல், பூண்டு, செடி, கொடி, 5 பல பிராணிகளான மீனினம், ஆமையினம், பறவையினம், சியாக தற்போது வாழும் உயிரினங்களிலேயே முழுமையாக
அம் , இந்த சாத்தியங்களை நம்புவதற்கான சாட்சியங்கள் சம் தோன்றியதையும், இத்தனை பரிணாமத்தையும் யாராலும் ஈஸியாஸ் மற்றும் ராபர்ட் வில்சன் இருவராலும் தற்செயலாகக் icrowave) பெருவெடிப்புக் கொள்கைக்குக் கிடைத்த நேரடி தின் மிச்ச சொச்சமே எங்கும் பரவி , நுண்ணலைக் கதிர்வீச்சாக NASA வினால், * WMAP என்ற பரிசோதனை மேடை 2001 1. இதன் மூலம் பிரபஞ்சத்தின் தோற்றம் பற்றித் துல்லியமாக மலும் ஐன்ஸ்ரீனின் சார்பியற் தத்துவமும், Red shift என்னும் பும் இக்கொள்கைக்கு வலுச்சேர்க்கின்றன. எது எவ்வாறாயினும், க்கு ஒட்டுமொத்த விஞ்ஞானிகளினதும் விடை, "பெருவெடிப்பு”
ropy Probe
ங்களை நிரப்புங்கள்
S6)
று பாத்திரங்கள் தரப்பட்டுள்ளன. அவை முறையே 280 ml, கத மூன்று பாத்திரங்களையும் பயன்படுத்தி சரியாக 110 ml

Page 101
@_1 @_卯,
‘உயரத்தை அடைவது எனவே, மனிதன் உயரங்களை அடைய சில பொறிகளை அலுவலகக் கட்டடங்கள்; விமானத் தளங்கள், பெரி பொதிகளையும் காவிச் செல்லப் பயன்படுத்தப்படுபவை El என்பனவாகும். மேல் கீழாக அசையப் பயன்படுகின்ற Ele குறிப்பிட்ட கம்பிப்பாதை வழியே இழுவைத்தொகுதி பெr அண்ணளவாக 110 மாடிகள் வரை பாதுகாப்பாக இயங் மாடியிலிருந்து மற்றைய மாடிக்கு அழைத்துச் செல்லும் ஆனால் அசையக்கூடிய படிக்கட்டுக்களையும், 6 e60)LD55, UL1905ögb. Moving Sidewalks eleb605) M. தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தியே அமைக்கப்பட்டுள் செங்குத்தாகவும் அமைவதில்லை. கிடைத் தளத்தில் சீராக பக்கவாட்டாக நகர்த்திச் செல்லும். இனி, இவற்றை மேலும்
2usiigasair (Elevators)
பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில், உயரமான பல் ஒரு மட்டத்திலிருந்து, இன்னோர் மட்டத்திற்குப் பொரு படிக்கட்டுக்களைவிட வேறு ஒரு வழிமுறை தேவைப்பட்டது. உயர்த்திகண்டுபிடிக்கப்பட்டமையே இன்று எவ்வளவு உயரr
பொறிமுறைகளைப் பயன்படுத்திப் பொருட்கை பயன்பாட்டிலிருந்தது. இந்தக் கால கட்டத்தில் ‘ஆக்கிமிடிஸ் அளவிலான தூக்கிகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. ஆனாலும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பம் வரை கண்டுபிடிக் இயங்கியது. தற்கால நவீன உயர்த்திகள், உருக்கு வடங் தற்போதும் உயரம் குறைவான கட்டடங்களிலும், பாரமான விசையே பயன்படுகின்றது.
வடங்களைப் பயன்படுத்தும் உயர்த்திகள், Sh; மேலும் கீழும் அசைகிறது. ஒவ்வொரு மாடித்தளத்திலும், ச இன் மேலே ஒரு சிறிய அறை அமைந்திருக்கும். இதனுள், ( ஆளிகள், சமிக்ஞைகளின் தொகுதி.Control Unit, நிறு என்பனவற்றைக் கட்டுப்படுத்தும் பகுதி என்பன அமைந் சுற்றப்பட்டு இயக்கும் மோட்டாருக்கு இணைக்கப்பட்டு அ6 வலுவூட்டப்பட்ட கப்பித் தொகுதியைப் பயன்படுத்தியே அ

JU.
திவ்வியா பேரின்பநாதன் 2006 கணிதம் 'C'
எப்போதும் கழனமானதுதான். ப் பயன்படுத்தலானான். இவ்வகையில், உயரமான ப கப்பல்கள் போன்றவற்றினுள் மக்களையும் Svators, Escalators LDstbob Moving Sidewalks vator (Lift- உயர்த்தி ஒரு மூடப்பட்ட கூடாகும். ஒரு றியைப் பயன்படுத்தி மேல் கீழாக அசைகின்றது. கக்கூடியது. Escalator (தானியங்கிப்படிகள்) ஒரு நகரும் படிகளாகும். தம்மிடையே இணைக்கப்பட்ட பளைதகு தடங்களையும் பயன்படுத்தி இது )Ving pavements (நகரும் நடைபாதிை உம் இதே ளன. ஆனால் அவற்றிற் படிகள் இராது. மேலும் 5 அமைந்திருக்கும். மக்களையும், பொதிகளையும் விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
மாடிக் கட்டடங்கள் கட்டுவது சாத்தியமான பொழுதே, நட்களையும் மனிதர்களையும் எடுத்துச் செல்ல, அப்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டதே 'உயர்த்தி'களாகும். ங்களையும் அடைவதைச் சாத்தியமாக்கியதெனலாம். ளத் தூக்குதல், ஏறத்தாழ கி.மு. 236 அளவிலேயே o" இனால், கயிறுகள் மற்றும் கப்பி கொண்டு சிறிய முதலாவது நடைமுறைச் சாத்தியமான உயர்த்தி, கப்படவில்லை. முதல் உயர்த்திநீரியல் விசையினால் களைப் பயன்படுத்தி இயங்குகின்றன. ஆனாலும், ா பொருட்களைத் தூக்கும் உயர்த்திகளிலும் நீரியல்
ft எனப்படும் ஒடுக்கமான நீண்ட, வெளிகளினூடு தவுகள் திறக்கக்கூடியதாக அமைந்திருக்கும், Shaft வேகத்தைக் கட்டுப்படுத்துகின்ற மின்சார மோட்டாரும், த்தல், செயற்படுத்தல், பின் நகர்த்தல் (Reversing) திருக்கும். உருக்கு வடங்கள் ஓர் உருளையின் மீது Dமந்திருக்கும். உயர்த்தியின் அசையும்கூடு (Cage) சையச் செய்யப்படுகின்றது. இதற்குத் தேவையான
அரும்பு 12
2_L町...2_L町...
85

Page 102
விசையின் அளவைக் குறைக்க, ஏறத்தாழ பயன்படுத்தப்படுகின்றது. தற்கால உயர்த்திகளி: உதாரணமாக, அசையும் கூட்டில் (Cage) வ பற்றிப்பிடிக்கக்கூடிய (Clamp) தாடைகள் காணப் தானாக நிற்கக்கூடியவாறு தடைகளும், சடுதியாக களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. Buffers அல்லது இது கூடு அடிப்பகுதியை அடையும்போது அத urg,556öT60LDurT60T 6T660T6h300T (Viscous Oil)
உயர்த்திகளில் பயணிப்போர் கூடு அல்லது அணி ஆளிகளை அழுத்தும்போது, கட்டுப்படுத்தும் அ சமிக்ஞைகள் உணரப்பட்டு உயர்த்திகள் இயங்க
அமெரி கண்டுபிடிக்கப்பட
tor) LJUJ6ÖTLJITL’lę Barfeo Crystal P தொடர்ந்து 1857 இல் Mar வந்தது. இவ் உயர்த்தி I (Hougwout Depart #–i: 鹊 மின்சாரத்தினால் இய
Control panel
Speed governor
நியூயோர்க்கின் "டீம
... Rubber pad Lift cage
undercarri
Guide rail
Plunger
Main cable -
Cylinder
டது. உயர்த் counterweight கள் எடுக்கப்ப 556T (Doubl சிக்காக்கோவி பொருத்தப்படு
Counterweight rail 播
பெரு görfluu6OD6J (Aut அழுத்தும் ஆள உட்புறமாகவுப கதவுகளும் மூடு
Huffer
Parts of a lift
From : Time Life I.E. of SC. & Nature
උ9lගුෆිU] 12 2 Lug. 9 UU.
86
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cage 22 65 L 4.0% ur gril 56 gu Counter Weight ல் ஏராளமான பாதுகாப்புத் தொகுதிகள் காணப்படுகின்றன. டங்கள் அறும்போது, தடவழிகளை (Guiderails) தாமாக படுகின்றன. மேலும், மின்சாரம் தடைப்படும் வேளைகளில் நிறுத்தப்படும்போது ஏற்படும் அதிர்ச்சியைத் தாங்கும் Buffer தாங்கற் தொகுதிகள், Shaft இன் அடியில் அமைந்திருக்கும். னை தாங்குகிறது. கூடு, Plunger இனை அழுத்தும் போது 'அதிர்ச்சி உறிஞ்சி (Shock absorber) ஆகத் தொழிற்படும். றைகளுக்குச் சென்று, தாம் செல்லவேண்டிய தளத்துக்குரிய அறைகளுக்குள் இருக்கும் Microprocessor இனால் மின் ஆரம்பிக்கும்.
55JT6OT 6T6SST (Elisha Graves Otis) (S60TT6) 'Safety brake' டதைத் தொடர்ந்து பயணிகள் உயர்த்தி (Passenger elevaற்கு வந்தது. அவரது உபகரணம், 1984 இல், நியூயோர்க் 'alace Exposition இல் மக்களுக்குக் காண்பிக்கப்பட்டது. நீராவியால் இயங்குகின்ற, பயணிகள் உயர்த்திபாவனைக்கு நியூயோர்க் நகரின் 'ஹோவோற் டிப்பாட்மென்ட் ஸ்ரோரின்’ ment Store) 5 மாடிக் கட்டடத் தொகுதியில் அமைக்கப்பட்டது. பங்கும் முதலாவது வர்த்தக பயணிகள் உயர்த்தி, 1889 இல் hggio. 35"LiqL556) (Demarest Building) LJu6öTUG55.
பட்டது. அழுத்தும் ஆளிகள் (Push button .)nter | Controls) 1894 &6b el foup5LDIT dugنان به ༈ அடுத்த வருடமே மின்சார விசையினாலி யங்கும் கப்பிகளை உயர்த்திகளிற் பயன்படுத்
தும் திட்டம் இங்கிலாந்தில் அறிமுகப்படுத் தப்பட்டது. 1915 இல் தானியங்கி கட்டுப்படுத்தி கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. மேலும் சில
ber pad Oil
ளில் கதவுகளுக்கான வலுவழங்கியும் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட் திகள் இயங்கும் பிரதேசத்தை (Shaft) சிறியதாக்கும் முயற்சி ட்டதன் அடிப்படையில் 1932 இல் இரட்டை அடுக்கு உயர்த்தி e deck elevator) அமைக்கப்பட்டது. ஆயினும், 1971 இல் left 60 gub 60608, 35"gL556) (Time - Life Building) ம் வரை அவ் வகையினை யாரும் பயன்படுத்தவில்லை.
ரும்பாலான தற்காலிக உயர்த்திகள் தானியங்கி வகைக் pmatic). ஆனால் ஆரம்பகால உயர்த்திகள் வெறுமனே ஒற்றை யின் கட்டுப்பாட்டினாலேயே இயங்கின. அனேக உயர்த்திகள் வெளிப்புறமாகவும் கதவுகளை உடையவை. இரண்டு ம்வரை உயர்த்தி செயற்படாது. மேலும், பயணிப்போர் உள்ளே

Page 103
வரும்போதோ, வெளியேறும் வரையோ கதவுகள் முடிக்8ெ electric devices)6 untiguligibágib. உயர்த்தி செங்குத்தாகவும் மூடும் ം வேளைகளில் வெளியுலகுடன் 少イー "TH
--
கள், எச்சரிக்கை மணிகள் (Alarm) டிருக்கும். ஒளி ஊடுபுகவிடக்கூடிய 9 களும் பாவனையில் உள்ளன. \. அவை பொதுவாக ஹோட்டல்களில் జా பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவ்வாறான > உயர்த்தி முதன்முதலாக 1899 இல் பரிஸ் - நகரில் உள்ள ஈபிள் கோபுரத்திலேயே (EiffeTower) பயன்படுத்தப்பட்டது.
தானியங்கிப் பழகள் (Escalators)
தானியங்கிப் படிகள்’ ஏறத்தாழ 30 பான அசையக்கூடிய படிக்கட்டுக்களாகும். உயர்த்திகளிலும் விருப்பதே இதன் சிறப்பம்சமாகும். பெரியதானியங்கிப்படி வீதம் பயணஞ்செய்யமுடியும். மேலும், தொடர்ச்சியாக பயன் இடமே போதுமானதாக உள்ளமை மற்றும் இயக்குவதற் மேலதிக அனுகூலங்களாகும்.
தானியங்கிப்படிகளின் முதலாவது மாதிரி 19 WReno) இனால் உருவாக்கப்பட்டது. அம்மாதிரி ஏறத்தா ஏறத்தாழ சில தவாளிப்புகளைக் கொண்ட, ஓர் அசையு
 
 
 
 
 
 

5ாள்ளாதவாறு ஒளி-மின் உபகரணங்கள் (photoபயணிகள் உயர்த்தி கிடையாகவும், பொருட்கள் கதவுகளைக் கொண்டுள்ளன. ஆபத்தான தொடர்புகொள்வதற்கான தொலைபேசி என்பனவும் உள்ளே பொருத்தப்பட் சுவர்களைக்கொண்ட உயர்த்தி
- Cutaway view of an escalator
rive rear
)க சாய்வில் அமைந்துள்ள, மேலும் கீழுமாக ) பார்க்க அதிகளவு மக்களை ஏற்றக் கூடியதாக }களில் ஏறத்தாழ ஒரு மணிக்கு 6 OOO பயணிகள் ண்படுத்தக்கூடியதாக உள்ளமை, ஒப்பீட்டளவிற் சிறிய தக் குறைந்த செலவு தேவைப்படுகின்றமை இதன்
81 இல் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த ஜெசி (Jesse ழ 25 பாகை சாய்வில் அமைக்கப்பட்டிருந்தது. அது, ம் பட்டியாகவே இருந்தது. சிறிது காலத்தின் பின்
அரும்பு 12
2ー山I 2-山町...
87

Page 104
கைப்பிடிகள் (handrails) சேர்க்கப்பட்டன. 1890 ! படிக்கட்டுக்கள் உருவாக்கப்பட்டன. ஒற்றிஸ் தொழிநுட்பங்களை உள்வாங்கி, முதலாவதுதான Exposition) இலும் நியூயோர்க் நகரின் சுரங்க
தானியங்கிப் படிகளிற் தம்மிடையே நெகிழ்ச்சியானசங்கிலிகளினால் இணைக்கப்பட் gears) மீது சுற்றிச்செல்லும், மேலே இருக்கும் சக் ஒருசோடி உருளைகளைக் (rollers)கொண் rails)அமைந்திருக்கும். படிக்கட்டுக்கள், driv ஒவ்வொரு படியும் மேற்பாகத்தை அடையும்பே படிக்கட்டினதும் riser உம் tread வித்தியாசமான நிலையைப் பொறுத்தே படிகள் உயர்ந்து தாழும்
தானியங்கிப் படிகளில் மாடிகளுக்கு இருக்கும். 30 பாகை சாய்விலிருப்பதால் ஒரு ப அடிகள் (8 மீற்றர்) நீளமாக இருக்கும். ஆனாலு லண்டன் நகரின் சுரங்கப் பாதைகளில் நான் ஹொங்கொங்கின் ‘ஒஷன்பார்க் (Ocean Par பெரிதானதாகும். அது ஏறத்தாழ 740 அடிகள் உயரக்கூடியதாகவும் இருக்கின்றது. ஒரு ஏற்றியிறக்கக்கூடியது. சில இடங்களில் கட்ட அவ்வாறானதொரு தானியங்கிப் படிகள் பாரிஸ்
b35d 5Libba)LUITGog (Moving Side
நகரும் நடைபாதை முற்றுமுழுதாகத இங்கு இறப்பரினாலான படிகள் கிடையாக அல் கூடியளவு தூரத்தைக் குறைந்த நேரத்திற் கட அனேக, உலகளாவிய பெரிய விமான நிலைய கட்டிடத்திற்கும் இவை அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 36GBU56)IT60T Side WalkS 2 lub 2 6óOTGB.
A1
6T(
மரங்கள் கிராமத்தின் சுவாசப்பைக இனை உள்ளெடுத்து, 1 3/4 தொன் Oږo ك 50% குறைக்கின்றன. நச்சுத் தன்மையா6 அரிப்பை. மண் சரிவை தடுக்கக்கூடியன. ஐம்பது வருடகால வயதுள்ள உயிருள் Nowadays people know th but the value of nothing 61 கழித்துப் பார்த்து மதிப்பிடுங்களேன் பார்ப்ே
சரி 168 பக்கத்திற் பாருங்கள்.
ee |c9lდნIOU) 12
D UL IT... 2D u JDJ...

ளில் சார்ள்ஸ் (Charles D.Seeberger) என்பவரினால், கிடைப் T65(36) bost 3, bu60f, (Otis Elevator Company) (85 யங்கிப்படிகளை -19OO இன் ‘பரிஸ் எக்ஸ்பொசிஷன்' (Paris பாதைத் தொகுதியிலும் (SubWay System) அமைத்தது.
இணைக்கப்பட்ட அசையக்கூடிய படிகள், ஓர் வளைதகு, ருக்கும். அச்சங்கிலிகள் இரண்டு பற்சக்கரங்களின் (Toothed கரம் மோட்டாரினால் இயங்கும். மேலும், ஒவ்வொரு படிக்கட்டும் டிருக்கும். அவை, தவாளிப்புக்களுக்கிடையே (grooved
gear இனை நோக்கி அசையும்போது மேலெழுந்து, பின் து தாழ்ந்து தட்டையான மேற்பரப்பை ஆக்கும். ஒவ்வொரு rail களினால் ஆதாரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இவ் rail களின்
இடைப்பட்ட சராசரித் தூரம் 12 அடிகளாக (3.7 மீற்றர்கள்) ாடியிலிருந்து மறு மாடிக்கான தானியங்கிப் படி ஏறத்தாழ 60 லும், சில வகைகள் பாரிய அளவிலும் உண்டு. உதாரணமாக கு மாடிகளுக்கு உயரக்கூடிய தானியங்கிப் படிகள் உண்டு. k area) இல் உள்ள தானியங்கிப் படிகள் குறிப்பிடத்தக்களவு (226 மீற்றர்கள்) நீளமாகவும் 377 அடிகள் (15 மீற்றர்கள்) மணித்தியாலத்தில் ஏறத்தாழ 4 OOO பயணிகளை உங்களில் வெளிப்புறமாகவும் இவற்றை அமைப்பதுண்டு. [b55rfl6o (Pompidou Centre - Paris) 9H6ODLDěš85ÜLJL'OB6T6ITgl.
Walks/Moving Paraments)
ானியங்கிப்படிகளின் தொழில்நுட்பத்தை ஒத்ததாகும். ஆனால் லது மிகச்சிறிய சாய்வில் அசையும். இதன் முக்கிய பயன்பாடு, க்க பெரும்பாலும் விமான நிலையங்களில் உதவுவதாகும். ங்களில், தரிப்பிடக் கட்டிடங்களிலும் ஒரு கட்டடத்திலிருந்து மறு சில விமான நிலையங்களில் கண்ணாடிகளினால் மூடப்பட்ட
öIGJ afløD@D? i என அழைக்கப்படுகின்றன. மணிக்கு 2 1/2 தொன் CO னை வெளிவிடுகின்றன. மேலும் ஒலியதிர்வை, இரைச்சலை ா வாயுக்களின் நச்சுத் தன்மையை நீங்கக்கூடியன. மண் மொத்தத்தில் மரங்கள் பயனுடையன. அதெல்லாம் சரி.
மரம் ஒன்றின் பெறுமதி என்ன தெரியுமா? e price of everything; ன்கிறார்கள். நீங்கள் எப்படி..?? எங்கே. கொஞ்சம் கூட்டிக்
ாம். முடியவில்லையா..? ம். என்ன சொல்ல.
البرس

Page 105
மனிதரிலிருந்து மந்தைக
an wimut என்ற விஞ்ஞானியின் தலைமையில்
Edinburgh என்ற இடத்திற்கு அருகிலுள்ள
விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி மையம் நவீன தொழிநுட்பத்தினைப் பயன்படுத்தி ஆட்டுக்குட்டி ஒன்றை குளோனிங் (Cloning) முறைமூலம் உருவாக்கியுள்ளது என்ற செய்தியை 1996ம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 07ம் திகதி வெளியான Nature' எனும் நாளிதழ் வெளியிட்டது. இவ் ஆட்டுக்குட்டிக்கு டோலி (Dolly) எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது என்றும் இவ்வாட்டுக்குட்டி தாய் ஆட்டின் முட்டைக் கருவில் இருந்து உருவாக்கப்பட்டது என்றும் அப்பத்திரிகை மேலும் செய்தி வெளியிட்டது. இதை அறிந்த பல நாடுகளும் குளோனிங் முறையை நிறுத்துமாறு பல அறைகூவல்களை விடுவித்திருந்தன. இச் செய்தியா னது பத்திரிகைகளின் உணர்வலைகளைத் தூண்டத் தவறவில்லை. இதன் பின்னர் 'Oregan என்னும் இடத்திலுள்ள தனியார் ஆராய்ச்சி மையம் வேறு தொழிநுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி குரங்குகளில் இவ் ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டது. இதனால் தவிர்க்க முடியாத கேள்வி ஒன்று எல்லோர் மனதிலும் உரு வானது. ஓர் பாலூட்டியை குளோனிங் மூலம் உருவாக்க முடியும் எனில் ஏன்? மனிதனை உருவாக்க முடியாதா? ஆம் உருவாக்க முடியும் என் பதே பதிலாகும்.
எவ்வளவு தூரம் சிக்கலாக இருந்தாலும் குறைந்தளவு வெற்றிவாய்ப்புக்கள் அக்காலகட்டத்தில் இருந்தாலும் குறிப்பிட்டுத் தெரிவுசெய்த மரபணுக் களைக் கொண்ட மனித இழையத்தில் இருந்து புதிய மனிதனை உருவாக்க முடியும். ஆனால், ஏன் இதை நாம் வன்மையாகக் கண்டிக்கின்றோம்? இக் குளோ னிங் முறைக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கின்றோம்? மனிதர் களாகிய நாம் மரபுத்தொழிற்பாட்டுப் பிறப்பில் ஐக்கியப் பட்டு இருக்கின்றோம். ஒத்த குணாதிசயங்களைக் கொண்ட இயற்கையாகப் பிறந்த இரட்டையர்களை
6.66c

ளாய்.
விஜிதா இராமசாமி 2OO6 plurfusio 'B'
(dentical twins) 66).pds&(3DITLDIT? &6)606055TC360T. அதற்குக் காரணம் அந்த இரட்டையர்கள் எல்லா ரபணுக்களையும் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளனர். ஆனால் குளோனிங் மூலம் உருவாக்கப்படும் மனி }ன் ஒத்த இயல்புகளைக் கொண்டிருப்பதில்லை. இதற்கான சான்றுதான் டோலியிடம் காணப்பட்ட சில ரம்பரையலகுகள் அதன் தாய் ஆட்டிடம் காணப்பட வில்லை. தாய் ஆட்டின் முட்டைக் கலத்தில் இருந்து sரு மட்டுமே டோலியின் உருவாக்கத்திற்கு பயன்பட் து. எனவே அதுகுழியவுரு (Cytoplasm), இழைமணி Mitochondria) போன்றவற்றை சுயமாகப் பெற்றது போல் சில அடையாளப்படுத்தக்கூடிய பரம்பரை அலகுகளையும் புதிதாகக் கொண்டிருந்தமையே வியக்க வைக்கும் விடயம் ஆகும். கச்சிதமாக சொல்வ தன்றால் டோலி ஆனது தன் தாய் ஆட்டினுடைய ஒத்த குணாதிசயங்களைக் கொண்டிருக்கவில்லை.
எது எப்படி இருப்பினும், ஒத்த இரட்டை பர்களிடையே சிந்தித்தல், சுதந்திரம், நடத்தைகள் போன்றன ஒருவர் மீது ஒருவருக்குப் பாதிப்பை ரற்படுத்தவில்லை. இதனால் அவர்களுடைய தனித் துவம் பாதிக்கப்படவில்லை. ஆனால் குளோனிங் ான்பது மனிதனை ஆழ்ந்து சிந்திக்க வைக்கின்றது ான்றால் அது குளோனிங் மூலம் உருவாகும் அப்புதிய பரம்பரையலகு கொண்டுள்ள சக்தியே ஆகும். இவ்வாறு மனிதனை உருவாக்கும் போது தோன்றும் புதிய பரம்பரையலகுகள் விகாரம் அடைந்தவையாகக் காணப்படின் அது மிகவும் ஆபத்தான நோய்களை உருவாக்கிவிடும்.
எனவே குளோனிங் பற்றி மக்களையும் ஆராய்ச்சியாளர்களையும் வியப்பில் ஆழ்த்திய விடயம் டோலியிடம் காணப்படும் அப்புதிய தனித் தன்மை பெற்ற பரம்பரை அலகுதான். குளோனிங் முறையில் மனிதனை உருவாக்கினால் அப்புதிய
උ9lගුෆිU| 12 மனிதரிலிருந்து மந்தைகளாய்.
89

Page 106
மனிதன் பெறுகின்ற பரம்பரையலகு எவ்வளவு து இயல்பான மனித வாழ்க்கைக்கு சாதகமான, அமையும் என்பது பற்றி யாராலும் எதிர்வுகூற யாது. ஏனெனில், அது ஊகிப்பு மூலம் அறியக்கா விடயம் அல்ல. அதுதவிர இன்னோர் சர்ச் என்னவென்றால் டோலியுடைய உடலில் காணப்பு அங்கங்களில் உள்ள கலங்கள் வெவ்வேறு வ டையனவாகக் காணப்படுகின்றன. இவ் அசாதா நிலைக்குக் காரணம் அவ்வாட்டுக்குட்டியில் கா படும் இழைமணிகளே ஆகும்.
ஆனால் இம்முறை பெரும்பா தோட்டத்துறையில் பிராணிகளை உருவா சிறந்த முறை என்பதால் தோட்டத்துறையினர் குளோனிங் முறையை வரவேற்கின்றனர். ஆனா சிலர் தமது தேவைக்கேற்ப மாற்றம் செ குளோனிங் முறையைப் பயன்படுத்துவதால் ஏற்பு விளைவுகள் விபரீதமானதாக அமையும் என்ப இதை எதிர்க்கின்றனர்.
மனிதனுக்கு ஓர் எல்லையற்ற பெற உண்டு. இதற்குக் காரணம் நம் பெற்றோ மரபணுக்களின் பிணைப்பில் உருவாக்கப்பட்டவர் நாம். இதனால் தாய்வழி இயல்புகளையும் தந்தை இயல்புகளையும் கொண்டு விளங்குகின்றே அத்துடன் நாம் ஒவ்வொருவரும் சுதந்திரமானவர் சுயமாகச் சிந்திக்கின்றோம். தனியாகத் தீர்மா எடுக்கின்றோம். குறித்த ஓர் கூற்றை ஆதரிப் அல்லது எதிர்ப்பதா என்று எம் சுயநினைவு சிந்தித்துத் தீர்மானிக்கின்றோம். ஆனால், குளோ * மூலம் உருவாக்கப்படும் மனிதன் இவற் பெரும்பாலான சுதந்திரத்தினை இழந்துவிடுகின்ற ஆனாலும், அந்த மனிதனை அவன் வாழும் பெ சூழல், அவனுக்குக் கற்பிக்கும் ஆசிரியர் புகட்டப்படும் பாடங்கள் மூலம் நெறிப்படுத்த முடி
அம் மனிதனை நாம் நெறிப்படுத்த மு என்றால் நாம் ஏன் குளோனிங் முறை : பயப்படவேண்டும்? அப் பயத்திற்கு வேறு காரம் குளோனிங் மனிதன் அசாதாரண சக்தி வாய் விளங்குவான். அந்த மனிதன் தெரிவு செய்
90
அரும்பு 12 (மனிதரிலிருந்து மந்தைகளாய்...

பாரம் தாக முடி
டிய சை
படும் யது ரண ணப்
லும்
க்கச் இக் லும் ய்து படும் தால்
பமதி ரின் ர்கள்
5வழி
னம்
றில்
மாம்.
துறையில் அவனை வெல்லும் சக்தி சாதாரண மனி கள்.
தனிடம் இருக்காது. ஏனெனில் அவன் கொண்டி
ருக்கப்போவது தெரிவுசெய்து பெற்ற சிறப்புத் பதா
தன்மையுடைய பரம்பரையலகுகள். எனவே அம் |டன்
மனிதன் சக்திவாய்ந்த ஓர் ஆட்சியாளனாக மாறினால் னிங்
நாம் மந்தைகளாகவும் அவன் மேய்ப்போன் ஆகவும்
மாறிவிடுவான். எனவே மனித இனம் அடிமை என்.
யாக்கப்படும். குளோனிங் மூலம் சிறந்த மனிதனை ௗதிக
உருவாக்கியுள்ளோம் என்று கூறுவதைவிட நம்மை கள்,
நாமே சிறந்த மந்தைகளாக மாற்றியுள்ளோம் என்று யும்.
கூறலாம். எனவே யாரேனும் பெருந்தொகையில் ஓயும்
மனிதர்களை குளோனிங் முறைமூலம் உருவாக்க முயற்சி செய்தால் அது ஓர்முறையற்ற தீர்மானம்
ஆகவே அமையும். எதற்கு வீண்வம்பு? பந்து
நன்றி : இணையம் ரயும்
க்குப்
பணம்.

Page 107
Gfhtn aà၅)(ဎ ဎ႔,၅၊၊ ၊၊
Roald Dahl, 19 ஆம் நூற்றாண்டில் பிர ஒருவர் தனது வித்தியாசமான எழுத்துப் பாணி வர் The Sound Machine என்பது இவரது சிறுக உணர முடியாத ஒலிகளைக் கேட்பதற்குச் சந்: போராட்டம். இதைச் சுற்றியே இந்தக் கதை
உயிருலகின் ஐந்து இராச்சியங்களில் ஒ தாலும், நம்மிற் பலர் தாவரங்களை உயிருள்ள “உயிர்ப்பல்வகையை அழிக்காதீர்கள்’என வி புறம் கண்டபடி பூக்களைப் பறிப்பதும், இலைக மாய் எத்துணைதூரம் உயிர்ப்பல்வகைமையை னால் அலற ஆரம்பித்தால். அதுதான் இந்தக் என்பது ஒருபுறமிருக்க, இந்தக் கதை உங்கள் ம6 சொல்ல முடியாதவை. இந்தக் கதையைப் படி உணருகிறீர்களா? இனிமேல் பூக்களைப் பறிக்க மரங்களைத் தறிக்காதீர்கள்.
இதேபோலத்தான். எம்மைச் சுற்றி அலறல்களும் எழுந்த வண்ணமே இருக்கின்ற
3guിങ്ങെ.
து ஒரு அழகிய, இளஞ்கடான மாலைப்பொழு பின்புறத்தில் அமைந்திருக்கும் தோட்டத்தை தோட்டத்தினூடாக நடந்த அவன் கால்கள் அந்த மரக் குடி திறந்துகொண்டு உட் புகுந்தான் அவன்.
மரக் குடிசையின் உட்புறம் பூச்சுக்கள் ஏதும் இல்லா ஒரு பெரிய மரத்தளமிருந்தது. அந்தத் தளத்தின் மீது ஏ கூரிய உபகரணங்களும் இறைந்து கிடக்க, நடுவே மூன்றடி
குளுஸ்னர் அந்தப் பெட்டியை நோக்கி நடந்தான். பலவித நிற இணைப்பு வடங்களினூடும் வெள்ளிக் குழ அருகே விழுந்து கிடந்த ஒரு காகிதத்தின் மீது இப்போ காகிதத்தை எடுத்து ஆழமாய்ப் பார்த்தான். திரும்பவும் வடங்களை விரல்களாற் துழாவினான். இணைப்புக்க இழுத்துப் பார்த்தான். மீண்டும் அந்தக் காகிதம் . மீண் மணித்தியாலம் கழிந்து போனது.
 

நேரம்?
ஆங்கில மூலம் : Roald Dahl (The Sound Machine)
தமிழில் : அபிராமி யோகேஸ்வரன்
"பலமாகப் பேசப்பட்ட எழுத்தாளர்களில் பியால் தனக்கென ஒரு இடத்தைப் பிடித்த தைகளுள் ஒன்று. சாதாரண மனிதக் காது தர்ப்பம் பெறும் மனிதன்... அவன் மனப் பின்னப்பட்டிருக்கிறது.
ன்றாக தாவரங்கள் இனங்காணப்பட்டிருந் ஜீவன்களாக மதிப்பதேயில்லை. ஒருபுறம் ஞ்ஞானிகள் அலறிக் கொண்டிருக்க, மறு களைக் கசக்குவதும், மரங்களைத் தறிப்பது அழிக்கிறோம் நாம்? தாவரங்களும் வலியி க் கதை... இது எந்தளவு தூரம் சாத்தியம். னங்களில் ஏற்படுத்தப் போகும் அதிர்வுகள் த்து முடித்ததும் நீங்களும் ஏதோ வலியை காதீர்கள்.. இலைகளைக் கசக்காதீர்கள்.....
ஆயிரமாயிரம் மெளன அழுகைகளும், ன. நாம்தான் எவற்றிற்கும் செவிசாய்ப்ப
ழது. குளுஸ்னர் தனது வீட்டைச் சுற்றிக்கொண்டு 5 நோக்கி வேகமாக நடந்து கொண்டிருந்தான். உசையின் முன் நின்று கொண்டன. அதன் கதவைத்
ரமல் களையிழந்து கிடந்தது. இடப்புறச் சுவரின் எதிரே ராளமான இணைப்பு வடங்களும், ஏதோ சில சிறிய ஓ உயர கறுப்புநிறப் பெட்டி ஒன்று வைக்கப்பட்டிருந்தது. திறந்து கிடந்த அந்தப் பெட்டியை நோக்கிக் குனிந்து, எய்களினூடும் தன் பார்வையை அலையவிட்டான். து அவன் பார்வை போயிற்று. மெதுவாய் அந்தக் - அதைக் கீழே போட்டுவிட்டு, பெட்டிக்குள்ளிருந்த ளை சரிபார்க்கும் தோரணையில் ஒவ்வொன்றாக கடும் வடங்கள்.... காகிதம் ... வடம்.. இப்படியாக ஒரு
அரும்பு 12 என்ன சத்தம் அந்த நேரம்?

Page 108
ܓ
அந்தப் பெட்டியின் முன்புறமாக மூன்று திருகியபடி பெட்டியின் உள்ளே இருந்த இயந்திர உதடுகள் எதையோ மென்மையாக உச்சரித்தப வேகமாய் இருந்தாலும் ஒரு வகை ஆச்சரியம் க
திடீரென வெளியே கேட்ட காலடி ஓசை அ
வந்து நின்றுபோக, கதவு திறந்தது. உள்ளே ஒரு உருவத்தை நோக்கினான். அது டொக்டர் ஸ்கொ
“அடடா இதுதான் நீங்கள் பின்னேரத்தி டொக்டர் கேட்டபடியே வந்தார்.
“வணக்கம் டொக்டர்' - இது குளுஸ்னர் “சும்மா இந்த வழியால் வந்தேன். நீங் யாருமில்லை. நேரே இங்கே வந்துவி “ம். பரவாயில்லை டொக்டர்.” “பிறகென்ன.” என்றபடி எழுந்த ஸ்கொட், ஒருமுறை குழம்பிக்கி அவர் விழிகள் அந்தக் கறுப்புப் பெட்டியின் மீது நீ ‘இதென்ன வானொலி செய்யும் முயற் “இல்லை . இது . சும்மா ஒரு . மு கதவருகே நின்று திரும்பிப் பார்த்துக் கொண்டே,
"நீங்க கோபிக்க மாட்டீர்கள் என்றால் எ குளுஸ்னர் ஒருவிததயக்கத்தோடு ஸ்கொட்டையும் மணித் துளி நிசப்தம் அங்கே நிலவியது.
“ம். ம். சரி சொல்றேன்.” மெளனத்தைக் கலைத்தான் குளுஸ்னர், எதிலி அவன் முகமெங்கும் பரவிக் கிடந்தததை ஸ்கொ
“உங்களுக்கு . ம். . உ மனிதக் காதினால் எல்லா ܓܠ
“Frf...' “ம். ஒரு செக்கனுக்கு 15 ( அதிர்வெண்ணுக்கு மேல்
போன்றை கேட்கக்கூடி “ம். கேள்
“ஆ. அது உள்ள ஏன் &Qb3,560 TL
γιά) ஒருேنام%۱/ل தொடர்ந்து தோன்றிய
வெளிறிய
"لهOعله({ماdه
-Gబnదింట ఏనింగ్ لر
அரும்பு 12 என்ன சத்தம் அந்த நேரம்?
 
 
 

ஆளிகள் இருந்தன. இப்போது அவன் அந்த ஆளிகளைத் த்தின் அசைவுகளில் கவனத்தைக் குவித்திருந்தான். அவன் டி இருந்தன. அவன் செய்கைகள் முற்றிலும் விசித்திரமாய், லந்த திருப்தி அவன் முகத்தில் நிழலாடிக் கொண்டிருந்தது.
|வன் சிந்தையைக் குழப்பியது. காலடிச் சத்தங்கள் நெருங்கி ந உயரமான உருவம் நுழைந்தது. அவன் நிமிர்ந்து அந்த
..
ல் ஒளிந்து கொள்ளும் இடமா?”
க எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று பார்க்கலாம் என்றால் வீட்டில் ட்டேன். அது சரி. உங்கள் தொண்டை எப்படி சுகமா..?”
ந்த அந்த அறையைப் பார்வையால் துழாவினார். அலைந்த நின்று கொண்டன. சி ஏதாவது.?’, கேட்டுக்கொண்டே நடந்தார்.
யற்சி”
ன்ன முயற்சி என்று தெரிந்து கொள்ளலாமா?” என்றார். b அந்தக் கறுப்புப் பெட்டியையும் மாறிமாறிப்பார்த்தான். ஓரிரு
ருந்து தொடங்குவதென்றோ அல்லது ஏதோவொரு குழப்பம் ட்டினால் உணரமுடிந்தது. உங்களுக்கு விளங்கும் என்றே நினைக்கிறேன். . இந்த .
வகையான சத்தத்தையும் உணரமுடியா தில்லையா?”
DOO அதிர்வுகளை ஏற்படுத்துகின்ற அல்லது 15OOO ஹேட்ஸ் மனிதக் காதால் உணரமுடியாது. ஆனால். நாய்கள் வ அவற்றை உணரும். ஏன் நாய்களுக்கு மட்டும் ய விசில்கள் கூட உண்டு.” விப்பட்டிருக்கிறேன்" துக்கு மேலேயும். அதுக்கு மேலேயும் அதிக அதிர்வெண் ன், மில்லியன் ஹேட்ஸ் அதிர்வெண்ணில் கூட ஒலிகள் b.” பேசப்பேசகுளுஸ்னரின் முகம் உணர்ச்சிவசப்பட்டதுபோலத் து. அவன் சிறிதேநடுங்குவதுபோலத் தெரிந்தது. அழுத்தமான அவன் முகமும், மூக்குக் கண்ணாடிகளினூடு தென்பட்ட

Page 109
அவனது சாம்பல் நிறக் கண்களும் ஏதோ குழப்பத்திலேே பார்த்தபடி நின்றிருந்தார். அவன் ஏதோ ஆழ்ந்த சிந்தன உலகியல் நிகழ்வுகளிலிருந்து ஏதோ தொலை தூரத்தில் இ அவருக்கு, அவன் பேசட்டும் என எண்ணியபடியே அவை அவர்.
“நான் நினைக்கிறேன் டொக்ரர். இந்த உலகே எங்களாற் கேட்கமுடியாத பல விதமா? ஒலிகளால் நிறைந்திருக்கிறது. ஏதோ ஒ சங்கீதம். சத்தம். எப்போதும் கேட்டுக்கொண்ே தானிருக்கும். எங்களால்தான் உணரமுடிய திருக்கிறது.” “ம். ஆனால். எப்போதும் கேட்டுக்.” “ஏணில்லை.”
குளுஸ்னர். “அந்தப் பூச்சியைப் பாருங்கள் . அது ஏதாவ ஒலிஎழுப்புவது போல் கேட்கிறதா. இல்லையே
அவசரமாய் குறுக்கிட்டா
ஆனால் அது ஒரு வேளை சீழ்க்கையடித்து கொண்டோ அல்லது பாடிக்கொண்டே இருக்கலாம். அதற்கு வாய் இருக்கிற தானே.?” பெட்டி மீது கிடந்த வடம் ஒன்றின் மேல் உட்கார்ந்திருந்த பூ
“சரி. சரி.” புன்னகைத்துக் கொண்டே கூறிய “பிறகு என்ன . அதைப் பரிசோதிக்கப் போகிறீர் “ம். கொஞ்சக் காலங்களுக்கு முன்பு ஒரு உப எளிமையான ஒலிப்பதிவுசெய்யும் அமைப்பு, நி ஒலிப்பதிவு செய்யும்போது அசைவது போ கேட்கமுடியாத சத்தங்கள் எப்படி உருவாகிறது ( “அந்த இயந்திரத்தின் மூலமாகவா..?” தளத்தின் மீது கிடந்த கறுப்பு நிறப்பெட்டியைச் சுட்டினார் ஸ்
“ம். ஆனால் எவ்வளவு தூரம் வெற்றி அளிக் சிந்தனையுடனே அந்தப் பெட்டி மீது மென்மையாகத் தொ “இந்த உபகரணம். இது ஒரு வானொலி போல இதனால் உணரமுடியும் என்று நினைக்கிறேன். “ஓ. வாழ்த்துக்கள். விளக்கங்களுக்கு மிகவும் தான். சரி நேரமாகிறது. என்ன நடந்தது என் கூறியவாறே கதவை மூடியபடி புறப்பட்டார் ஸ்கொட் தொட குளுஸ்னரின் கண்களில் இப்போது திருப்தி தெரிந்தது.
“அப்பா. என்ன பாரம்.?’ முணுமுணுத்தப நடந்தான். பெட்டியை கையில் வைத்தபடியே கதவைத் பெட்டியை பழையபடி வைத்துவிட்டு, கதவைத் திறந்து, தி

ய இருந்தன. ஸ்கொட் அவனை உற்றுப் سمجھر னெ வசப்பட்டிருப்பது போலவும், ருப்பது போலவும் தோன்றிற்று
னப் பார்த்தபடி நின்றிருந்தார்
مي -ے
LD 鑿
50
(5 “Floujer in the Crannied UJCall,
BL | l pluck yoU oUt of the cronnies,
JT I I hold you here, root and all,
in my hand,
Uittle flouer - but if COUld
5୪t Understand Uhot you Ore, root ond Call,
鲇 Cnc Call in Cl||
. I ShOUld Knouj uhot GOC Ond
க் mOn is.”
TT ܢ - Alfred, Lord Tennyson, L
ச்சியைச் சுட்டிக் காட்டினான் குளுஸ்னர்.
ஸ்கொட்.
களா. என்ன?’ எனத் தொடர்ந்தார். கரணத்தை அதற்காகத்தான் செய்தேன். அது ஒரு சப்தமான ஒரு பொழுதில், அந்த உபகரணத்தின் முள் ல அசைந்து கொண்டிருந்தது. இப்போது அந்த என்று ஆராய முயன்று கொண்டிருக்கிறேன்.”
கொட்,
தம் எனச் சொல்ல முடியாது.”
ட்டவாறே தொடர்ந்தான்.
} செயற்படும். அதியுயர் மீடிறனுடைய அதிர்வுகளை
இன்றிரவுதான் வெள்ளோட்டம்.” நன்றி. உண்மையிலேயே ரொம்பவும் சுவாரசியந்
ாறு பிறகு சொல்லவேண்டும். சரியா?”
ர்ந்து இன்னும் சிறிது நேரம் ஏதோ செய்தபடி இருந்த
டி அந்தப் பெட்டியைத் தூக்கியபடி கதவை நோக்கி திறக்க முயன்று தோற்றுப்போன அவன் திரும்ப ரும்பவும் அந்தக் கனமான பெட்டியைத் தூக்கியபடி
அரும்பு 12 என்ன சத்தம் அந்த நேரம்?
98

Page 110
N. தள்ளாடித் தள்ளாடித் தே &:....& நடுவே இருந்த மரமே
மரக்குடிசைக்கு மீண்டு, அந்த உபகரணப் பெட் கொண்டான் அவன். என் ஆர்வம். உணர்வு
வந்துகெ ومصممضويكي". அ اراگمراه کلاً (ودیع فوریا (والت Qცო Donంబ} tyard 0γι_/S விட்டதாக
() Dموا G|ନିମ୍ନ ୬୦୩୫ ηγνύβων, இருந்து
QoGong symä) Oooo,) dmiramåa | "-" தெரிந்தது "فاط(dلم3)
- GജyജGv.0ി. | ഞകിയെ
வெறுமே
பொத்தான்களில் ஒன்றை மெதுவாய் அழுத்தின அமைந்திருந்த ஒரு முள்ளினை அசைக்கத் தெ வரை குறிக்கப்பட்டிருந்தது.
முள் மெதுவாக அசையத் தொடங்கிய அசைவிருந்தது. செவிப்பன்னியுடு ஒரு மங்க ஒலியும். அவன் ஏதோ பரவசமாய் உணர்ந்தான் ஒலி உலகத்தை நோக்கிப் பயணிப்பதாகப் பட்டது கேட்டது அந்தப் பயங்கரமான அலறல். மிக போனான். சடாரென்று சுற்றும் முற்றும் தலை கண்ணுக்கெட்டிய தூரம் வரை. அவனும் அ முடியாது. ஏனெனில் அவள் அமைதியாக, தோ கூடைக்குள் சேகரித்துக் கொண்டிருந்தாள். மீண்டும் அந்த . அதே அலறல். தொண்ை ஆழமான. கூர்மையான. ஆனாற் தெளிவா காட்டுத்தனமான அலறலைக் கேட்டதேயில்லை பார்த்துக் கொண்டான். அவன் பார்வைக்கு ெ பெண்தான். அவன் பார்த்தபோது அவள் ஒரு கத்திரிக்கோலால் பூவின் கீழே சில அங்குலம் வி சரிதான். அவள் அந்த ரோஜாக்களை வெட்டும் அ இப்போது வெட்டி முடித்திருக்க வேண்டும். கூடைய
“மிஸிஸ் சான்டர்ஸ். மிஸிஸ் சான்டர்ஸ் குளுஸ்னரின் குரல் ஆச்சரியத்தில் ஏறத்தாழ உ கலவரமடைந்த அந்தப் பெண், சுற்றும் முற்றும் கத்திக் கொண்டிருப்பதைக் கண்டாள். பயப்பீதி அ
oa |c69lლ€ნსOU} 2
என்ன சத்தம் அந்த நேரம்?
 

ாட்டத்தை நோக்கி நடக்கத் தொடங்கினான். புற்தரையின் சை மீது பெட்டியை வைத்த அவன், மீண்டும் அந்தக் ஒரு சோடி *செவிப்பன்னிகளோடு திரும்பினான். அவற்றை டியோடு இணைத்து செவிப்பன்னியை காதில் அணிந்து ான நடக்கும் என்ற பயம் அல்லது. ஆச்சரியம். அல்லது 5ள் ஒரே சுரத்தில் இல்லாது ஏதோ மாறி மாறி ாண்டிருந்தன.
ந்தி சாய்ந்து கொண்டிருந்தது. காற்றுகூட நின்று ப்பட்டது அவனுக்கு. ஒரேநிசப்தம். அவன்நின்ற இடத்தில் பார்க்கையில் அழகாய்த் தெரிந்தது தோட்டம். எதிரே ான வேலிகளுக்கு அப்பால் பக்கத்துத் தோட்டமும் அழகாய்த் து. ஒரு உருவம், ஒரு பெண்ணாய்த் தானிருக்க வேண்டும், கூடையுடன் நடந்து கொண்டிருந்தது. இலயிப்பு இல்லாமல் னே பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அவன். பெட்டி மீதிருந்த ான். வானொலி அலைவரிசையை சீர்படுத்தும் திருகுபோல ாடங்கினான். அதன் வீச்சு 15 OOO தொடக்கம் 1 OOO OOO
து. ஆனால் கண்ணாற் பஈர்த்தறிய முடியாதவாறு அதன் லான ஒலி அவனுக்குக் கேட்டது. கூடவே இயந்திரத்தின் T. எங்கோ. எங்கோ ஒரு இரகசியமான. பயங்கரமான. து அவனுக்கு. முள் அசைந்து கொண்டிருந்தது. திடீரெனக் ப் பயங்கரமான அலறல். அவன் ஒரு கணம் திடுக்கிட்டுப் யை அசைத்துப் பார்த்தான். அங்கே யாருமே இல்லை. ந்த எதிர் வீட்டுப் பெண்ணும்தான். அவள் அலறியிருக்க ாட்டத்தில் பூத்துக்கிடந்த மஞ்சள் ரோஜாப் பூக்களை வெட்டி
-யிலிருந்து எழ முடியாத. மனிதத் தன்மை இல்லாத. ன அலறல் அது. அவன் இதற்கு முன்னால் இப்படி ஒரு a மீண்டும் குளுஸ்னர் குழப்பத்துடன் சூழவர ஒருமுறை தரிந்து கொண்டிருந்த ஒரே உயிரினம் அந்த எதிர்வீட்டுப் கரம் ரோஜாத் தண்டைப் பற்றியிருக்க மறு கரத்திலிருந்த ட்டுக் கத்தரித்துக் கொண்டிருந்தாள். மீண்டும் அதே அலறல். %ந்தக்கணத்தில்தான் அலறல் கேட்டிருக்கிறது. அந்தப் பெண் புடன் வீடு நோக்கி நடக்கத் தொடங்கினாள்.
l)... ச்ச ஸ்தாயியில் அலறியது. திடீரென்ற இந்தக் கூக்குரலால் பார்த்தாள். எதிர்வீட்டு குளுஸ்னர் கைகளை அசைத்தபடி வளை ஆட்கொண்டது.
* 6hs 6fluoroof - Ear phone

Page 111
“தயவு செய்து இன்னொரு பூவையும் வெட்டுங் ஏற்கனவே குளுஸ்னரின் வித்தியாசமான நடவடிக்கைக ஒருவேளை முழுப்பைத்தியம் ஆகிவிட்டதோ என்று எண்ணி என ஒரு கணம் யோசித்தாள். “சரி ரோஜாப்பூவைத்தாே என்ன” என்ற எண்ணம் மேலிட
“சரி” என்றபடியே, தனது கூடையிலிருந்த கத்த குனிந்து, ஒரு பூவை வெட்டி எடுத்தாள். மீண்டும் அதே பயங்கர அலறல். அப்போதும் அவள் பு செவிப் பன்னிகளைக் கழற்றியபடியே வேலியை நோக்கி
“ம். போதும். போதும். இனி வேண்டாம்.” அந்தப் பெண் அவனை விசித்திரமாகப் பார்த்தாள்.
“ஒரு கதை மிஸிஸ் சான்டர்ஸ். நீங்கள். நம் கூரிய கத்தரிக்கோல்களால் அந்த உயிருள்ள வெட்டும்போது அவை பெருங் குரலில் அலறி “இல்லையே. எனக்குத் தெரியாதே. உண்ை இன்னும் ஐந்து செக்கன்களில் உள்ளே ஓடிவிட வேண் அவள்.
“ஆனால் நான் கேட்டேன். நீங்கள் ஒருவேை அல்லது தொண்டை இல்லையென்றோ சொ மிஸிஸ் சாண்டர்ஸ்.” இப்போது அவன் குரலில் ஒருவித ஆக்ரோஷமும் வெ தொடர்ந்தான்.
“உங்களுக்கு எப்படித் தெரியும். உங்கள்
வெட்டும்போது உணரும் வலியை அந்த ரே அதற்கும் உயிரிருக்கிறது இல்லையா..?” “சரிதான். மிஸ்ரர் குளுஸ்னர். சரிதான். குட் அவசரமாய் திரும்பிய அவள் சடாரென்று ஓடி வீட்டினுள் L
குளுஸ்னர் மீண்டும் தனது மேசைக்குத் திரும் காதோடு இணைத்துக் கொண்டான். இயந்திரத்தின் மங் கேட்கவில்லை. அவன் மெதுவாகக் குனிந்து பார்த்தான் வெள்ளை மலர் ஒன்று பூத்திருந்தது அவன் கண்ணிற்ப அந்தப்பூவைப் பற்றிக்கொண்டு அங்குமிங்குமாய் அதை அதே அலறல். அழுகை. இறுதியில் அந்தப் பூண்டு L கதறல், அழுகை வெளிப்படுத்தும் உணர்வு என்ன என் புரியவில்லை. வலி..? ஆச்சரியம்.? எந்த வட்டத்திற்குe வேறுபட்டு நின்றது அந்த ஒலி. மனிதர்களாற் புரிந்து ெ ஒரு உணர்வை அது வெளிப்படுத்துவதாகத் தோன்றியது. இருள் கவியத் தொடங்கியது. அவன்தன் உபகரணங்கே குடிசைக்குத் திரும்பினான். கறுப்புநிறப் பெட்டியையும்,

கள். தயவு செய்து.”
ளால் அவள் கலவரமடைந்திருந்தாள். இப்போது ணத் தோன்றியது அவளுக்கு. உள்ளே ஓடிவிடலாமா ன வெட்டும்படி கேட்கிறார். பாவம். செய்தால்தான்
ரிக்கோலை எடுத்து, ஒரு ரோஜாச் செடியை நோக்கிக்
பூவை வெட்டும் அந்தக் கணத்தில்தான். அவன் தன் ஓடினான்.
>பமாட்டீர்கள். ஆனால் உண்மை. நீங்கள் இந்தக் செடிகளை வெட்டினிகள். நீங்கள் ஒவ்வொரு முறை ன. உங்களுக்குத் தெரியுமா..?”
BLDuts6)IT..?” டும் என முடிவெடுத்தவாறே தயக்கமாய்க் கூறினாள்
ள, ரோஜாவுக்கு நரம்புத் தொகுதி இல்லையென்றோ ல்லலாம். ஆனால் உங்களுக்கு எப்படித் தெரியும்.
றியும் தெரிந்தது. மிக உயர்ந்த தொனியில் அவன்
கைகளை இப்படி ஒரு தோட்டக் கத்தரிக்கோலால் ாஜா உணர முடியாது என்று எப்படிச் சொல்வீர்கள்?
99
நைட். Dறைந்து போனாள்.
பி வந்தான். திரும்பவும் செவிப்பன்னியை
イ
கலான ஒலியைவிட வேறு எதுவும் . புற்களின் ஊடே ஒரு சிறிய ட்டது. தன் விரலிடுக்குகளில்
இழுக்கத்தொடங்கினான். பிடுங்கப்பட்டுவிட்டது. அந்தக் பது அவனுக்குப் ள்ளும் சிக்காமல்
عمه مهمتری (شاملS)راG
காள்ளமுடியாத
மெதுமெதுவாய் Cلم الإما இ)ைவினிலே.ே
فالشوكول هفسلامك فريدمروها ط)ى) | قنص وظروى 6mm
சகலவற்றையும் - (2^చింు నింగ్,
උ9lග0U] 12
95 என்ன சத்தம் அந்த நேரம்?

Page 112
அதற்குள் வைத்துப் பூட்டிவிட்டு வீட்டை நோக்கிந
மறுநாட்காலை அழகாக விடிந்தது. விடி குளுஸ்னர். தனது உபகரணங்களைத் தூக்கிக்ெ படலையினூடு நடந்து, வீதிக்குக் குறுக்கே அசை நெடுநெடுவென வளர்ந்து நின்ற ஒரு பெரிய மர புற்தரையின் மீது வைத்தான். சிறிது நேரம் எங்ே கையில் ஒரு கோடரி இருந்தது. அப்போது நே கண்ணுக்கெட்டிய தூரம் வரை யாருமேயில்லை. செவிப் பன்னியை உபகரணத்தோடு இ உபகரணம் இயங்குவதால் உண்டாகிய ஒலியைவி உயர்த்தி, மரத்தின் அடியை நோக்கி ஒரே வீச்சாக அதே பயங்கர ஒலி. ஆனால். முதல் நாள் கேட் மெதுமெதுவாய் குறைந்துவந்த அலறல் இப்போ மனதில் எங்கோ ஒரு மூலையில் வலிப்பதாய் உண மீது மெதுவாய் தடவிப் பார்த்தான்.
“மன்னித்துக் கொள் மரம். நீயே பார்.
கொள்.” சிறிது நேரம் முணுமுணுத்தான். கணநேர யோ விடுவிடுவென நடந்து வீட்டை அடைந்த அ6 சுழற்றலானான். அவன் ஏதோ பரபரப்பில் உணர் சோம்பலான தூக்கக் கலக்கத்தில் இருப்பதான கு "டொக்டர் ஸ்கொட்தானே “ஆ. நான்தான்.” "டொக்டர். உடனேயே இ “யார். யார். கதைக்கிற “குளுஸ்னர் டொக்டர். நீ “ஆ. ஆ. சரி. ஆன "இல்ல டொக்ரர். நீங்க ! -R “சரி. வருகிே
് "ൡ தொலைபேசின் அவன். மீண்டு و عریا (جامه فواص 2 QPo كمولاهGلم அவன். ஆனா பி/லித்த இ7ைஞ்டி இவ்வாறு நிறு;
W54, கத்தியையோ .கத்துவானோ طلاہملحویا ((نقاشاv/ل @. இருத்தி விசித்திரமான 6 தூரத்தே படை مفGنرلحoکہلان \odoუცy(რ કૃઉિr)” பையுடன். உ oMaay “என்ன பிரச்சில் الص )2уw ܢܠ
(9lcG5tbu 12 என்ன சத்தம் அந்த நேரம்?
 

க்கத் தொடங்கினான்.
ந்ததும் விடியாததுமாக தனது குடிசையை நோக்கி ஓடினான் காண்டு வெளியே நடக்கத் தொடங்கினான். வீட்டைக் கடந்து சந்து, அந்தப் பூங்காவை அடைந்தான். பூங்காவினுள்ளே த்தின் முன்னே நின்று கொண்டான். தனது உபகரணத்தை கோ சென்று மறைந்து, சில நிமிடங்களில் திரும்பி வந்தான். நரம் அதிகாலை ஆறு மணி. சுற்றும்முற்றும் பார்த்தான்.
ஒரே நிசப்தம்.... எங்கும் அமைதி... ணைத்து, திருகிகளை முடுக்கி அதை இயங்கச் செய்தான். பிட வேறெதுவும் கேட்பதாக இல்லை..... சடாரென கோடரியை 5 வீசினான். கோடரி மரத்தினுள்ளே புதையுண்டு நின்றது.... டதைவிட பயங்கரமாய்... நீண்டதாய்... இன்னும் ஆழமாய்... து நின்று கொண்டது. அவன் ரொம்பவே திகைத்திருந்தான். சர்ந்தான். கோடரியைப் பிடுங்கி எடுத்தபடி, வெட்டுக் காயத்தின்
உனக்கு விரைவில் இந்தக் காயம் ஆறிவிடும்... மன்னித்துக்
சனையின் பின் சடாரெனத் திரும்பி நடக்கத் தொடங்கினான். வன் தொலைபேசியை எடுத்து ஏதோ இலக்கங்களைச் ச்சி வசப்பட்டிருந்ததாகத் தோன்றியது. மறு முனையில் ஒரு ரல் ... "ஹலோ" என்றது. -...?''
தங்க வாங்களேன்... தயது செய்து...'' தீர்கள்?”
ங்கதான் சொன்னீங்களே... அந்த ..... அந்த உபகரணம்'' எல் ... நேரம் ஆறேகால் தெரியுமா?" இப்பவே வரவேணும்.... டொக்ரர்...''
றன்...''
யை வைத்துவிட்டு ஒரு கதிரையில் அமர்ந்து கொண்டான் ம் ஒருமுறை அந்த அலறலை நினைவுபடுத்த முயன்றான் எல் தோல்வியே எஞ்சியது. ஒரு வேளை ஒரு மனிதனை த்திவைத்து விட்டு ஒரு கூர்மையான சவர அலகையோ,
எடுத்து கால்களின் மீது வெட்டினால் இப்படித்தான் ..? நிச்சயமாக இல்லை என்றே தோன்றியது. இது ஒரு ஒலி.. அவன் எண்ணக் குளத்தில் ஆயிரம் அலைகள்... லை திறக்கும் சத்தம் கேட்டது... சின்னக் கருமை நிறப் யரமாய்... அது... ஸ்கொட்தான். னை..” கேட்டபடியே நடந்து வந்தார்.

Page 113
"அது நீங்கள் ஒருமுறை பூங்காவுக்கு வாருங்க
அதைக் கேட்கவேண்டும்.” தொடர்ந்து கொண்டுபோன குளுஸ்னரை ஒருமுறை ஆழ! அவன் முகம் அமைதியாய்த் தானிருந்து. ஒருவே போயிருந்ததோ என எண்ணும்படியான எந்த அறிகுறியு குளுஸ்னர், ஸ்கொட்டை அழைத்துக் கொண்டு நட நிமிடங்களில் பூங்காவை அடைந்து, அதே பெரிய மரத்தின் முன் நின்று கொண்டிருந்தனர் இருவரும்.
“இந்த செவிப்பன்னிகளை அணிந்துகொள் ளுங்கள். கவனமாக அவதானத்துடன் கேளுங்கள். என்ன கேட்டீர்கள் என்பதைப் பிறகு எனக்குச் செல்ல வேண்டும் சரியா..?” புன்னகையுடன் தலையாட்டிய ஸ்கொட் செவிப் பன்னிகளை அணிந்துகொண்டார். கோடரியை எடுத்த ட குளுஸ்னர்,
“ம். ஒரு மங்கலான ஒலி. இந்த உபகரணத்தி “gf...” கோடரியை உயர்த்திமரத்தின் அடியில் மீண்டும் வெட்டமுt உணர்ந்தான் அவன். உள்ளே அந்த மரத்தின் வேர்ச அவகாசமின்றிக் கணப் பொழுதில் அவன் கையிலிருந் அவ்வளவுதான். தடதடவென ஏதோ முறியும் சத்தம். “ஐயோ ஒடுங்கள். இதென்ன. குளுஸ்னர். அவசர கதியில் செவிப்பன்னிகளை கழற்றி எறிந்துவிட்டு அப்படியே நின்று கொண்டிருந்தான். விழிகளை அகலத் சரிந்து விழுந்து கொண்டிருந்தது. தடால். நேரே குளுள் துண்டு துண்டாகச் சிதறி உடைந்தது அந்தக் கறுப்புநிறப்
“கடவுளே.”பெருமூச்செறிந்தார் ஸ்கொட் நேரே முறிந்து கிடந்த கிளையை நோக்கி நகர்ந்து கோடரி
“ஏதாவது கேட்டதா.?” என்றான் குளுஸ்னர். ஸ்கொட் இன்னும் அதிர்ச்சியிலிருந்து மீண்டதாகத் தெரிய
“எதை.?” "செவிப்பன்னியில்தான். கோடரி மரத்தைக் கொ “ம். எனக்குத் தெரியவில்லை. நான் மரம் மு பன்னியை அணிந்திருந்ததாக எனக்கு ஞாபக “ஒன்றுமே கேட்கவில்லையா.” “மரக்கிளை முறிந்து விழும்போது நான் உயிரு பார்த்துக் கொண்டிருப்பேனா. என்ன விசர்க்க ʻʻLib.... 5Frf....ʼ “சரி. வாரும் போகலாம்.” “இல்லை.”

ஊடுருவிப் பார்த்தார் ஸ்கொட் ளை அவன் புத்தி பிசகிப் ) முகத்தில் இல்லை.
ந்கத் தொடங்கினான். சில
“To him uho in the love of Nature holds Communication uith her visible forms, she speaks f various language;”
- William C. Bryant.
ball
Iடியே, “இப்போது ஏதாவது கேட்கிறதா?” என்றான்
லிருந்து வருகிறது.”
பன்ற அதே கணத்தில் நிலத்தில் ஏதோ வித்தியாசமாக sள் அசைவதாகப் பட்டது அவனுக்கு. யோசிக்க த கோடரி நழுவி தண்டின் அடியில் புதையுண்டது. தொடர்ந்து இலைகளின் பரபர உரசல்.
ஒடுங்கள்.”
ஸ்கொட் ஓடத் தொடங்கினார். ஆனால் குளுஸ்னர் திறந்து. ஏறத்தாழ அறுபது அடி உயர மரக்கிளை oனரின் உபகரணத்தின் மீது அந்த மரக்கிளை விழ, பெட்டி.
யை எடுத்தபடியே .
வில்லை.
த்தும் அந்தக்கணத்தில் ஏதாவது கேட்டீர்களா?” மறிவதைக் கண்ட பிறகு ஒரு செக்கன்கூட செவிப்
ம் இல்லை.”
க்குப் பயந்து ஓடுவேனா. அல்லது ஆறுதலாகப் sதை கதைக்கிறீர்..?”
උ9lග0U] 12 என்ன சத்தம் அந்த நேரம்?
97

Page 114
''விச
இப்போது குளுஸ்னரின் சட்டென்று கலங்கிக் கி உண்டான காயத்தை வெ "இதைத் தையுங்கள்...'' "உமக்குப் பைத்தியம் ஏ
"நான் “What dose he plant
தைய யho plants a tree?
முடிய He plants the friend
''சரி.. of sun and Skபு;
"ம்... He plants the flag of
''சரி.. breezes free;
''ஓ... The shaft of beauty
வீட்டு towering high.” - Henry. C. Bunner.
குளு
டொக் போவதுதான் ஸ்கொட்டுக்கிருந்த ஒரே வழி... அ
"சரி அயடீன் போடுவோம்...'' நடந்து சென்று, தனது பையைத் திறந்து, அதற் எடுத்துக் கொண்டார் ஸ்கொட். அந்த மரத்தை கொட்டி, காயத்தின் மீது தேய்க்கத் தொடங்கினார். பார்த்தபடியே,
"சரியா...?” என்றார்.
''காய
குளுஸ்னர் அந்த மரத்தை நோக்கி நடந்து வந்த
"நாளைக்கு நீங்கள் இங்கு வருவீர்கள் “ஓ... கட்டாயமாக” ''வந்து... இந்தக் காயங்களுக்கு அயடீ "ம்... தேவைப்பட்டால்....''
''ஓ... மெத்தப் பெரிய உபகாரம் டொக்டர் ஆனால் ... விசித்திரமான ... வன்மையான ... சென்றார். மெதுவாகத் தன் கைகளால் அவன்
''சரி... வாருங்கள்... நாம் போகலாம்” இருவரும் சேர்ந்து நடக்கத் தொடங்கினார்கள். கடந்து ... வீட்டை நோக்கி....
98
அரும்பு 12 | என்ன சத்தம் அந்த நேரம்?

ரமுகத்தில் ஒரு மாற்றம் தெரிந்தது. அவனது தெளிவான முகம் "டந்தது போலத் தெரிந்தது. கோடரி வெட்டியதால் மரத்தில்
வறித்துப் பார்த்தபடியே, என்றான். தாவது பிடித்துவிட்டதா...?” கலவரத்தோடு சொன்னார் ஸ்கொட் ன் சொல்வதைச் செய்யுங்கள். இந்தக் காயத்தைத் புங்கள்....''
எக் கதை கதையாதீர்... மனிதரின் காயத்தைத் தான் தைக்க பும்... மரத்தினதையல்ல... வாருங்கள் போகலாம்...'' ... அப்படியானால் உங்கள் பையில்..... அயடின் இருக்கிறதா?” . இருக்கிறது...'' ... இந்தக் காயத்திற்கு அயடீன் போட்டு விடுங்கள்...''
. குளுஸ்னர்.... இது என்ன பைத்தியவேலை.... வாரும் க்குப் போகலாம்...'' பத்திற்கு அயடீன் போடுங்கள்.... டொக்ரர்...”
ஸ்னரின் கரங்கள் கோடரிக் கம்புகளை இறுகப் பற்றுவதை கரர் கண்டார்... வெகு விரைவாக அந்த இடத்தை விட்டு ஓடிப் ஆனால் அவ்வாறு செய்வதை விரும்பவில்லை ஸ்கொட்.
குள்ளிருந்த அயடீன் போத்தலையும், கொஞ்சம் பஞ்சையும் நோக்கி நடந்து சென்று, பஞ்சின் மீது சிறிதளவு அயடீனைக் - ஓரக்கண்ணால் அருகில் நின்றுகொண்டிருந்த குளுஸ்னரைப்
கான். கவனமாக அந்தக் காயத்தைப் பார்த்தபடியே,
அப்படித்தானே,'' என்றான்.
உன் போடுவீர்கள்... சரியா...”
... கோடாரியைக் கீழே போட்டபடியே புன்னகைத்தான் அவன்... திகிலூட்டும் புன்னகை அது... ஸ்கொட் அவனருகே நடந்து தோள்களைப் பற்றியபடியே,
என்றார் அந்த அமைதியான ... இனிய ... நிசப்தத்தினூடு... வீதியைக்
*

Page 115
இப்போது குளுஸ்னரின் மு ܚܣܩܠ
சட்டென்று கலங்கிக் கிட உண்டான காயத்தை வெற “இதைத்தையுங்கள்.” எ
“e LD505Ú பைத்தியம் ஏதா -> நான் “Uhat dose he plant தையுங் uho plants a tree? ിr He plants the friend
of sun and sky; it. He plants the flag of “சரி. breezes free; “9.... The shaft of beauty வீட்டுக்கு touering high.” | **Tuğ:
- Henry C. Bunner: ** டொக்ரர் ܢܠ
போவதுதான் ஸ்கொட்டுக்கிருந்த ஒரே வழி. ஆ6
“சரி அயடீன் போடுவோம்.”
நடந்து சென்று, தனது பையைத் திறந்து, அதற்கு
எடுத்துக் கொண்டார் ஸ்கொட் அந்த மரத்தை நே
கொட்டி, காயத்தின் மீது தேய்க்கத் தொடங்கினார். ஓ பார்த்தபடியே,
“சரியா..?’ என்றார்.
குளுஸ்னர் அந்த மரத்தை நோக்கி நடந்து வந்தா6 “நாளைக்கு நீங்கள் இங்கு வருவீர்கள் அ
“g... 85 LITUILDITS5' “வந்து. இந்தக் காயங்களுக்கு அயடீன் “ம். தேவைப்பட்டால். “ஓ. மெத்தப் பெரிய உபகாரம் டொக்டர். ஆனால். விசித்திரமான. வன்மையான. திகி சென்றார். மெதுவாகத் தன் கைகளால் அவன் தே “சரி. வாருங்கள். நாம் போகலாம்” எ6 இருவரும் சேர்ந்து நடக்கத் தொடங்கினார்கள். அ கடந்து. வீட்டை நோக்கி.
celcSOU) la என்ன சத்தம் அந்த நேரம்?
 

pகத்தில் ஒரு மாற்றம் தெரிந்தது. அவனது தெளிவான முகம் ந்தது போலத் தெரிந்தது. கோடரி வெட்டியதால் மரத்தில் றித்துப் பார்த்தபடியே, ன்றான். வது பிடித்துவிட்டதா.?”கலவரத்தோடு சொன்னார் ஸ்கொட் சொல்வதைச் செய்யுங்கள். இந்தக் காயத்தைத்
கள்.”
கதை கதையாதீர். மனிதரின் காயத்தைத் தான் தைக்க . மரத்தினதையல்ல. வாருங்கள் போகலாம்.” அப்படியானால் உங்கள் பையில். அயடின் இருக்கிறதா?” இருக்கிறது.” இந்தக் காயத்திற்கு அயடீன் போட்டு விடுங்கள்.” குளுஸ்னர். இது என்ன பைத்தியவேலை. வாரும் தப் போகலாம்.
திற்கு அயடீன் போடுங்கள். டொக்ரர். னரின் கரங்கள் கோடரிக் கம்புகளை இறுகப் பற்றுவதை கண்டார். வெகு விரைவாக அந்த இடத்தை விட்டு ஓடிப்
ணால் அவ்வாறு செய்வதை விரும்பவில்லை ஸ்கொட்
ள்ளிருந்த அயடீன் போத்தலையும், கொஞ்சம் பஞ்சையும் நாக்கி நடந்து சென்று, பஞ்சின் மீது சிறிதளவு அயடீனைக் ரக் கண்ணால் அருகில் நின்றுகொண்டிருந்த குளுஸ்னரைப்
ன். கவனமாக அந்தக் காயத்தைப் பார்த்தபடியே,
9ப்படித்தானே,” என்றான்.
போடுவீர்கள். சரியா.”
”கோடரியைக் கீழே போட்டபடியே புன்னகைத்தான் அவன். லூட்டும் புன்னகை அது. ஸ்கொட் அவனருகே நடந்து ாள்களைப் பற்றியபடியே,
ன்றார்
ந்த அமைதியான . இனிய . நிசப்தத்தினூடு. வீதியைக்

Page 116
7/AW AANWG
- The advanced Technology i
ccording to the recent studies, made, it is turned as a 'Global village' with the adva is suffering with heart disease.
First we all should know, to what extent life. Heart is not only the pump to make blood fl. instrumental one to give us the inspiration of life
But some people are fatally unlucky. The the deposition of cholesterolor, other reasons, whic To make a definite diagnosis of blocked arteries equivocal, angiogram which actually is a method to the very patient. The angiogram also helps to c severe enough to be responsible for any symptor doctors to decide whether a patient's blockages v
By doing the angio of future heart attackst muscle.
Cardiac catheterization enables the docto your coronary arteries and if so find the size and plaque) that may have built up in your coron (atherosclerosis). This is generally done to see angioplasty to open the coronary arteries.
 
 
 
 

"OGRAAM
in Cardiac Investigations
Tharshana Kugadas 2006 Bio 'A'
proved that all over this universe, which has ncements, a considerable number of people
the heart plays a significant role to lead our OW throughout the human body but also the . Every heartbeat assures our survival.
y have blockages in coronary arteries due to ph may lead to angina, Ischemia or Infarction. when other clinical information & tests are to visualize the interior of an artery is done letermine if the blockages in the arteries are ms the patient may behaving and it lets the would be best treated by procedures such as
which long, thin plastic tubes called catheters using a local anaesthetic and then advanced ey are in the heart, the catheters can measure well as how much blood the heart is actually is know how well the heart is working. It is
well as congenital heart diseases.
brs to find out whether you have diseases in location of fat and Calcium (also called as ary arteries from coronary artery disease if you may need heart by-pass surgery or
උ9lගුෆිU] 12 The Angiogram
99

Page 117
Cardiac catheterization carries as heart tests. However, everything will be fi: doctors. Though a number of complicatio risk ranges from 1 in 1000 to 1 in 500. Ris
> Reaction to contrast medium > Stroke > Cardiac arrhythmias > Cardiac tamponade
However, the most common reaso coronary angiogram i.e. taking a picture o In brief we can call it as a special X-ray o muscles or heart valves and to see if your
The test is done in a special labo (also called Cath Labs). You may admire theatre. A Slender catheter (a thin hollow p your body (aorta) until it reaches the coror and X-rays are taken of the blood vessels
You may wonder why this corona First you must be clear enough that if the o muscle are narrowed or blocked, the heart The resulting pain is known as angina. Ap can also diagnose a range of heart problem heart wall), heart arrhythmias (irregular he
Along with the advantages, we mu arise. Some of the problematic complicatior
> Bleeding from the wound > Heart attack
·> Cardiac arrhythmia
Currently the angiogram is the most Neither stress test nor Computed Tomogra angiogram can. There is a technique callec a scan that essentially produces an angiog as the aorta and the arteries that go to brai the coronary arteries but rapid improveme
100 Göy 12
The Angiogram

lightly increased risk when compared with other est if performed by a skilled experienced team of ns, challenging, and studies proved generally the KS of the procedure include the following:-
in a cardiac catheterization is done is to perform a the arteries that supply blood to the heart muscle. your heart to look for abnormalities of your heart oronary arteries are narrowed or blocked.
ratory called a cardiac catheterization laboratory what a Cath Labs is. It is similar to an operation lastic tube) is threaded through the largest artery in lary arteries of the heart. A contrast dye is injected as the dye moves through them.
ry angiogram is done specially rather than others. oronary arteries, the suppliers of blood to the heart is starved of sufficient Oxygen as well as nutrients. art from diseased coronary arteries, an angiogram S, including aneurysm (abnormal ballooning of the artbeat) or birth defects such as hole in the heart.
st also view at the possible complications that can ls of the coronary angiogram include the following:-
accurate diagnostic test for a range ofheart diseases. phy (CT) can make a definite diagnosis the way an MRI- Magnetic Resonance Angiography which is 'am. It is quite useful for larger blood vessels such n. It is not ready today for routine clinical study of nts in the technique hold promise for the future.
*

Page 118
est
இ ருபத்தியோராம் நூற்றாண்டில் விரைந்து கொண்டிரு செல்வாக்குச் செலுத்தும் இரு விடயங்கள். தூய வளர்ந்து வரும் விஞ்ஞான உலகம் செயற்கை மருந்துகள் ஆயுள் எல்லையை சற்றே தள்ளிப்போட்டுள்ளன. ஆன மனிதனுக்குச் சவாலாகவே உள்ளன. முனைப்புடன் இய முன்னேற்றமாக, சென்ற நூற்றாண்டில் தொற்றுநோய்க அறிமுகமாகிய மையைக் குறிப்பிடலாம். மிகக் கொடு உலகிலிருந்து முற்றாக அழிக்கப்பட்டமை, பொதுச்சுகாதா நோய்கள் வக்சின் உபயோகத்தினால் ஒழிக்கப்படாவிட்டாலு காப்பு’ ஆகிய தடைமருந்துகளைப் பற்றி நாம் ஒவ்வொருவ
வரலாறு
தடை மருந்தேற்றலின் வழிகாட்டிகளாக ஜென்னரும் பாச்சருமே கருதப்படுகின்றனர். 19 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி மற்றும் 20 ஆம் நூற்றாண் டின் முற்பகுதி காலங்களிலேயே தடைமருந்தேற்றல்
வழிமுறைகளின் பெரும்பகுதி அறியப்பட்டதெனலாம். ஏறத்தாழ 200 வருடங்களின் முன்பு ஜென்னரினால்
Vaccinia’அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, ஏறத்தாழ ஒன்பது பெரிய நோய்கள், பாரிய மற்றும்
சிறிய அளவுகளில், தடைமருந்துகளைப் பயன்படுத் திக் கட்டுப்படுத்தப்பட்டன. மேலும் விசர்நாய்க்கடி மற் றும் பிளேக் போன்றவற்றிற்குதடை மருந்துகள் பயன் படுத்தப்பட்டாலும், முழுமையாகத்திட்டமிடப்பட்ட முறை யில் உலகம் முழுவதும் பயன்படுத்தப்படவில்லை.
ஆரம்பகாலத் தடைமருந்துகள் கடுமை யாக இருந்தாலுங் கூட, அவை வினைத்திறனுடன் | இறப்புக்களை சடுதியாகக் குறைப்பனவாகவிருந்தன. | 1920 களில் டிப்ரீதியா, ரெற்றனஸ், pertussis, BCG | தடை மருந்துகள் அறிமுகமாகின. வைரஸ் வளர்ப்பூ டகங்கள் அறியப்பட்டதன் வாயிலாக Yellow Fever Vaccine உம் பயன்பாட்டில் வந்தது. இரண்டாம் உலகப்போரைத் தொடர்ந்து நிகழ்ந்த தொழி நுட்பப் புரட்சியே இன்று பயன்பாட்டில் உள்ள தடைமருந்து | கள் அறியப்பட காரணமாக அமைந்தது எனலாம்.
 
 

L- பிரகாஷினி செந்தில்மணி
2006 உயிரியல் 'B'
நக்கும், இன்றைய நவீன உலகத்தின் சுகாதாரத்தில் நீரும், தடைமருந்தும் என WHO தெரிவிக்கின்றது. ா, போஷாக்கு பற்றிய ஆராய்ச்சிகளால் மனிதனின் எாலும் தொடர்ந்து உருவாகிவருகின்ற நோய்கள் பங்கிவரும் நோய்த்தடுப்பு இயக்கத்தின்அதிமுக்கிய ளை தடுப்பதற்கு வக்கீன்தடைமருந்தேற்றல்முறை மையான பெரியம்மை (வைகரி - Smallpox) ர வெற்றிகளுள் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். மேலும் பல ம், ஒடுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, நம் ‘உயிர்காக்கும் பரும் அறிந்திருப்பது அவசியமாகின்றது.
இலங்கையில் தடுப்பு மருந்துத் திட்டத்தின் வரலாறு 886 பெரியம்மைக்கான (வைசூரி)
தடுப்பு மருந்தை அறிமுகஞ்செய்தல் 949 காசநோய்க்கான s! s! s!
96.1
962
96.3
969.
978
984
985
988
989
995 slėgis ტბა
நோய்த்தடுப்பு தினம் ஆரம்பித்தல், 1996 ருபெல்லாதடுப்புமருந்தை அறிமுகப்படுத்தல் (யுனிசெப் அனுசரணையுடன், சுகாதாரக்
பிரசுரிக்கப்பட்ட செய்தியிலிருந்துவபறப்பட்டது)
அரும்) 12 காப்பு
O

Page 119
1900 - 1973 வரையான கால தடைமருந்துகளைப் பயன்படுத்தின. அந்நாடுக இதன் காரணமாக, ஒட்டுமொத்த உலகை எ பயனளிக்காதவையாகவே இருந்தன.
BCG போன்ற தடைமருந்துகள் படி எனினும், செல்வந்த குடும்பங்கள் அவற் சொல்லிக்கொள்ளும் அளவிற் பயன்பெற மு தடைமருந்து (IPV) 1955 இல் பயன்பாட்டிற்கு வர எனும் போலியோ தடை மருந்து அறிமுகமாகிய வழங்கலை உலகளவில் முன்னெடுத்து, WHO 6 இல் EPI (Expanded Programme on Immur (Tuberculosis), தொண்டைக்கரப்பன்(Diphth (Whooping cough), இளம்பிள்ளைவாதம் (P உள்ளடக்கப்பட்டன. படிப்படியாக இத்திட்டத்தில் U. படிப்படியாக வளர்ந்து வந்த EPI இன்று ஏறத்த வெற்றிநடை போட்டுவருகிறது. மேலும் வறுமை பெறுவதற்கான வழிவகைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்
தொழிற்பாடு
தடை மருந்துகள் தொழிற்படும் விதத் அறிவது அவசியமாகும். உண்மையில், ஆரோ இயற்கையாகவே பல நுண்ணங்கிகள் வாழ நுண்ணங்கிகளின் எண்ணிக்கை 1014 என்பது நுண்ணங்கிகள் உடற்கலங்களில் தொற்றுதலடை உடற்சமநிலையைக் குழப்புதலே 'நோய்' எனப் உணவு, நீர் வழியாகவோ, காயங்கள் வழியாக எவ்விதத்திலாயினும் உட்புகுந்த இந்நோயாக்கிக இதற்கு நிர்ப்பீடனத்தொகுதி (Immune System)
1. தனித்திறனற்ற (Non- Specific) ரே 2. தனித்திறனுடைய (Specific) நோ
தனித் திறனற்ற நோய் எதிர்ப்புத்திறன் ஆகும். இது குறித்த நோயாக்கிக்கு எதிராக நோயாக்கியிடமிருந்தும் பாதுகாக்கின்றது.
தனித்திறனுடைய நோய் எதிர்ப்புத்திறே - Antigen அல்லது பிறபொருளெதிரியாக்கி ) : பிறபொருளெதிரி (Antibody) எனப்படும் ஒ இயற்கையான அல்லது செயற்கையான முை இதுவாகும். பெற்ற நீர்ப்பீடனம் நான்கு வகைப்படு
102 அரும்பு 12
|காப்பு

கட்டத்தில், பெரும்பாலான கைத்தொழில் நாடுகளே ளிலும் அவை வினைத்திறனுடன் பயன்படுத்தப்படவில்லை. இத்து நோக்குகையில் தடை மருந்துகள் பெரிய அளவிற்
ப்படியாக மேற்குலக நாடுகளில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. றிலிருந்து பெரும் பயன்பெற, ஏழைக் குடும்பங்கள் ஓயாதனவாயின. ஊசி மூலம் செலுத்தக்கூடிய போலியோ ந்தது. தொடர்ந்து 1962 இல் வாய் மூலம் வழங்கக் கூடிய OPV து. 1956 இல் பெரியம்மை நோய்க்கெதிரான தடை மருந்து வெற்றி கண்டிருந்தது. அந்த வெற்றியின் உற்சாகத்தில் 1974 nization) திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இத்திட்டத்தில் கசம் 1eria), புனிற்சிசு ஈர்ப்புவலி (Neonatal tetanus), குக்கல் oliomyelitis) மற்றும் சின்னமுத்து (Measles) என்பன NICEF மற்றும் Rotary கழகமும் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டன. வாழ அனைத்து நாடுகளினதும் அனைத்துப் பகுதிகளுக்கும் மக்கோட்டின் கீழ் வாழ்வோரும் இவற்றின் மூலம் உச்ச பயன்
ளது.
தை அறிவதற்கு, நம் உடலின் பாதுகாப்புப் பொறிமுறை பற்றி எக்கியமான மனிதனின் உடலின் உள்ளேயும் வெளியேயும் ழ்கின்றன. 1013 கலங்களையுடைய மனிதனில் வாழும் ஆச்சரியந்தரக்கூடிய உண்மை. ஆனால், நோயாக்கும் ந்து, பெருக்கமடைந்து, 'தொக்சின்'களை (toxin) விடுவித்து படுகிறது. நோயாக்கிகள் வளிமூலமோ, தொடுகையினாலோ, கவோ, பாலியற் தொடர்புகளாலோ உடலினுள் உட்புகலாம். ளை எதிர்க்கும் திறனே 'நோய் எதிர்ப்பு சக்தி' எனப்படுகிறது. பாறுப்பாகவுள்ளது.நோய் எதிர்ப்புத்திறன் இருவகைப்படுகிறது. நாய் எதிர்ப்புத்திறன்.
ய் எதிர்ப்புத்திறன.
, உடலில் இயற்கையாகக் காணப்படும் நோய் எதிர்ப்புத்திறன் னதாக அமைவதில்லை. எனவே உடலை எந்தவொரு
ன பெற்ற நீர்ப்பீடனம் எனப்படுகிறது. ஒரு நோயாக்கி (பிறஉடல் உடலினுள் விடப்படும் போது, உடலினால் உருவாக்கப்படும் ருவகை புரதங்களினால் குறித்த நோயாக்கிக்கு எதிராக றகளினால் விருத்தி செய்யப்படும் நோய் எதிர்ப்புத் திறன் டுகிறது.

Page 120
இலங்கையிற் பாவ விஸ்தரிக்கப்பட்ட தடுப்பு மருந்தேற்றத்தி (தொற்று நோய் ஆலோசனைக் கு
6)ILigji
வாழ்க்கையின் முதலாம் வருடத்தினுள் குழந்தைப் பராயத்தில்
O-4 வாரங்கள் 2 மாதம் பூர்த்தியானவுடன்
(' முறை 4 மாதம் பூர்த்தியானவுடன்
(2" cup60p) 6 மாதம் பூர்த்தியானவுடன்
(3' முறை 9 மாதம் பூர்த்தியானவுடன் வாழ்க்கையின் 2 ஆம் வருடத்தினுள்
18 மாதமளவில்
பாடசாலை முன்னிலை வயதில்
3 வருடத்தினுள்
பாடசாலைக்குப் போகும் வயதில்
பாடசாலைக்குள் அனுமதிக்கப்படும் போது (5 வயதளவில் பாடசாலையில் (O-15 வயதில்
கர்ப்பந்தரித்த பெண்களுக்கு
முதற்கர்ப்பத்தின் போது
பின்னைய கர்ப்பங்களின் போது
கருவளமுடைய பெண்கள்
11 - 44 வயது

னையில் உள்ள ட்டத்திற்கான நிர்ப்பீடன அட்டவணை.
ழுவால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது)
தடுப்பு மருந்து
BCG (gglif) DPT, G8um66)GBuT
DPT, G3Lum66C8urt
DPT, GELT66)G8urt
சின்னமுத்து தடுப்பு மருந்து.
DPT (மேலதிகமுறை) போலியோ மேலதிக முறை)
MR (சின்னமுத்து-ருபெல்லா இருகூட்டு தடுப்பு மருந்து)
போலியோ6ஆம்முறை-மேலதிகமுறிை இருகூட்டு தடுப்பு மருந்து (DT) வளர்ந்தோருக்கான ஈர்ப்புவலி-டிப்தீரியா தடுப்பு மருந்து (aTd), ருபெல்லாதடுப்பு மருந்து.
ஈர்ப்புவலிக்குரியதடுப்பு மருந்து1ஆம் முறை (TT1)-12 வாரங்களின் முடிவில். ஈர்ப்பு வலிக்குரியதடுப்புமருந்து 2ஆம் முறை (TT2) - முதல் முறையின் பின், 6 - 8 வாரங்களின் பின் அடுத்த மூன்று கர்ப்பங்களின்போது, ஈர்ப்புவலிக்குரியதடுப்பு மருந்து (TT3, TT4, TT5)
ருபெல்லா
උ9lගGU] 12
காப்பு
103

Page 121
1. இயற்கையான உயிர்ப்பான பெற்ற 2. இயற்கையான மந்தமான பெற்ற நீ 3. செயற்கையான உயிர்ப்பான பெற்ற 4. செயற்கையான மந்தமான பெற்ற நீ
இயற்கையான உயிர்ப்பான பெற்ற தொற்றுதலடையும் போது உருவாக்கப்படும் பிறடெ அதாவது இவ்வகை நிர்ப்பீடனத்தினால் சிலவ பொக்குளிப்பான், சின்னமுத்து). இயற்கையான தாயிடமிருந்து பெற்ற அல்லது தாய்ப்பால் மூலம் தற்காலிகமாகவே பயன்படும்.
நம் தடைமருந்துகளே, செயற்கைய உயிர்ப்பான முறையில் Toxoid களை உட்செலு வழங்கப்பட்டு இதன் தூண்டலால் நிணநீர்க்குழியா நோய் எதிர்ப்புத் திறன் விருத்தியாக்கப்படுகின்றது குருதியினுட் செலுத்தப்படுகின்றது. எனினும், இம்
g560LLD(bib(35sbp6) (Vaccination) & குறைக்கப்பட்ட பிறஉடல்களே உடலினுள் ெ செலுத்தப்படலாம் அல்லது வாய்வழியாகச் செலு: வழங்கப்படுதலையும், போலியோ தடைப்பால் வ நோய்த் தடைப்பால் பல வகைகளில் உருவ உள்ளடக்கியதாகவிருக்கும் குக்கல் தடைமருந்து சில வகையானவை, உயிருடைய உக்கிரமற்ற ே வைரஸ் அவ்வாறானதே. மேலும் சிலவகைகள் நஞ் toxoid அவ்வகையில் அடங்குகின்றது. வேறு சி ருக்கும். InfluenZa தடைப்பாலை இதற்கான பிரபலமாகிவரும் பிறப்புரிமையியற் பொறியியலில் 25ITU600TLDITS, Hepatitis B Sigsflug,60LLDC குறிப்பிடலாம்.
பாவனையில் உள்ள தடைமருந்துக
DPT Vaccine 316io60g) dpāsējoi'(656OLLOdbi
+ DPT 865 g) 6îT6TD, Diptheria
தொண்டைக்கரப்பன், இலகுவிற் மற்றும் மூக்கினைப் பாதிக்கும். த ஆனால், சரியான முறையிற் சிகிச மற்றும் இதய செயலிழப்பை (He + DPT g65 g) 6İT6TP, Pertussis ( குக்கல் பற்றீரியாத் தாக்கத்தின பாதிக்கின்றது.
a celcólou 12
காப்பு

நீர்ப்பீடனம். ர்ப்பீடனம்.
நீர்ப்பீடனம். நீர்ப்பீடனம்.
) நீர்ப்பீடனம் ஆனது, ஒருமுறை குறித்த நோயாக்கி ாருளெதிரி வாழ்நாள் முழுவரும் நீடித்துநிற்பதைக் குறிக்கும். கை நோய்கள் ஒருதடவை ஏற்படின் மீண்டும் ஏற்படாது மந்தமான பெற்ற நீர்ப்பீடனம் என்பது முளையநிலையில் ) சிசுவுக்கு வழங்கப்படும் பிறபொருளெதிரிகளாகும். இவை
ான பெற்ற நிர்ப்பீடனம் வகைகளினுள் அடங்குகின்றன. லுத்துவதன்மூலம் உடலினுள் பிறபொருட்கள் (Antigens) வ்களாற் பிறபொருளெதிரிகள்(Antibody) உருவாக்கப்பட்டு மந்தமான முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட பிறபொருளெதிரிகள் முறை தற்காலிகமானதாகும்.
Nன் போது, நோயாக்கிகளில் இருந்து பெறப்பட்ட பாதிப்புக் சலுத்தப்படுகின்றன. இவை ஊசிமூலம் குருதியினுட் த்தப்படலாம். உதாரணமாக BCG தடைப்பால் ஊசிமூலம் ாய்மூலம்வழங்கப்படுதலையும், நினைவிற் கொள்ளலாம். ாக்கப்படுகின்றது. ஒரு வகை இறந்த நோயாக்கிகளை இறந்த Borderelapertussis இனை உள்ளடக்கியிருக்கும். நோயாக்கியைக் கொண்டிருக்கும். உதாரணமாக Rubella சுநீக்கப்பட்ட தொக்சின்களைக் கொண்டிருக்கும். ஏற்புநோய் லவகைகள் தனிப்படுத்தப்பட்ட Antigen இனை கொண்டி சிறந்த உதாரணமாகக் கொள்ளலாம். தற்காலங்களில் ன் அடிப்படையிலும், தடைமருந்துகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. ருந்து மதுவங்களைப் பயன்படுத்தித் தொகுக்கப்படுதலைக்
i
gj
தொண்டைக்கரப்பன்) வினைக் குறிக்கிறது. தொற்றுதலடையக்கூடிய நோயாகும். தொண்டை, வாய், டைமருந்தளிக்கப்பட்டால் வராமற் பாதுகாக்கப்படக்கூடியது. சை பெறப்படாவிடிப்படின், நியூமோனியா (Pneumonia) art failure or paralysis) gi)U(B5gjub. தக்கல் - Whooping cough) இனைக் குறிக்கிறது. ால் ஏற்படும் நோயாகும். நுரையீரலைப் பெருமளவிற்

Page 122
+ DPT இல் உள்ள T Tetanus (ஈர்ப்புவலி) துருப்பிடித்த உலோகங்கள் மற்றும் அழுக்கு உண்டாகிறது. காயங்களினூடு உடலிற் தெ திடீரென விரைவாக இழுத்துக் கொள்ளும் நீ ßppbgleUpL6ffluu6OITg5 B6D6O6ODLD (lockjaw
போலியோ (இளம்பிள்ளை வாதம்) தடை மருந்து.
* இளம்பிள்ளை வாதம் கால்களை இயக்
கடினமாக்குகின்றது.
MMR 356ODL Ingligy
-- MMR SN6io od 6řT6MT UPg56IOT6gi M, Measle; சின்னமுத்து, இலகுவாகத் தொற்றுதலை இருமல், மற்றும் தோலிற் புள்ளிகளை நோய்களையும், நியூமோனியாவையும் உன்
+ MMR இல் உள்ள இரண்டாவது M , Mu கூகைக்கட்டு காரணமாகதாடைகளின் கீழ் வ தலைவலியும் உண்டாகும். மேலும், m இழப்பையும் ஏற்படுத்துகின்றது.
-- MMR SN6ão DL6T6IT R, Rubella (&ggir பொதுவாக கர்ப்பிணிப் பெண்களையே பா ஏற்படலாம். அல்லது அங்கவீனமான, வள
Hepatitis B 56OLIngrigy
+ Hepatitis B (FUGoegsbé) STU600TLDITS, நிலைமைகள் தோன்றலாம். ஈரலும் பாதிப்ப
6Lmråg56 fůr Imredör (chicken pox) 5GODLInBögy
* பொக்குளிப்பான் ஒரு வைரஸ் நோயாகு
ஏற்படுத்துகின்றது. ஆகவே, என் இனிய நண்பர்களே, நம் வாழ்க் குறைவுற்ற செல்வம்’ என்கிறார்கள் ஆன்றோர்கள். அரசா இவ்வாறான தடைமருந்துகள் நமக்கு இலவசமாக வழங்கப் தாமதம் எதற்கு?
தடுப்போம் நோயை, தை
உசாத்துணை:-
1. WHO இன் இணையத்தளம் 2. U.S.food & Drug Administration g6óT g 3. 5600T600Trilés 2 uSrfugio. - V.S.Sivakuma 4. சுகாதார அமைச்சின் தொற்றுநோய் தொடர்ட

யைக் குறிக்கின்றது. தகளிற் காணப்படும் பற்றீரியாவினால் இந் நோய் ாற்றுதலடையும் இந்தநோய் காரணமாக தசைகள் $லைமை (spasm) உருவாகிறது. மேலும் வாயைத் ) யும் உருவாகிறது.
க முடியாமற் செய்வதோடு, சுவாசிப்பதையுமம்
S (சின்னமுத்து) இனைக் குறிக்கும். டயக்கூடிய நோயாகும். கடுமையான காய்ச்சல், ஏற்படுத்துகின்றது.நாட்பட்ட நிலையில் காது ண்டாக்குகின்றது. mps (கூகைக்கட்டு இனைக் குறிக்கும். லிநிறைந்த வீக்கம் ஏற்படுகிறது. மேலும் காய்ச்சல், Leningitis எனப்படும், பாரதூரமான கேட்டல்
Dன் சின்னமுத்து) இனைக் குறிக்கும். ருபெல்லா, திக்கின்றது. ருபெல்லா காரணமாக, கருச்சிதைவு ர்ச்சி குறைந்த சிசுக்கள் பிறக்கலாம்.
பயங்கரமான அசதி, மஞ்சட் காமாலை போன்ற டையும்.
ம். தோற்கொப்புளங்களையும், காய்ச்சலையும்
கைக்காலம் பொன்னானது. ‘நோயற்ற வாழ்வே ங்கத்தால் எவ்வளவோ பணச் செலவு செய்யப்பட்டு படுகின்றன. அவற்றைப் பெறுவதற்கு இனிமேலும்
டமருந்தால்.
ணையத்தளம்
al
ான துண்டுப் பிரசுரங்கள், அட்டவணைகள்.
☆
උ9lගුෆිU] 12
காப்பு
O5

Page 123
மிருந்துவலம்
1. இ: -
இட
ரம்பரையலகின் தொழிற்பாட்டினா ந்தகவிரொட்சைட்டு, நைதரசனீரெ
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Page 124
ங்கள் சாலையில் நடந்து செல்லும் போதும்,
சந்தைக்கருகில் செல்லும் போதும் அங்கிருந்து
எழும் துர்நாற்றம் உங்களை வெறுப்பிற்குள் ளாக்கக் கூடும். அழுகிய பழங்களும், மரக்கறிகளும் அகற்றப்படாமையும் வியாபாரிகளின் கவனயீனமுமே இதற்கு முக்கிய காரணங்களாகும். இதனால் உரு வாகும் பாரதூரமான விளைவுகள் பற்றி சம்பந்தப் பட்டோர் சிந்திப்பது இல்லை. இதனால் துர்நாற்றம் சுற்றாடல் எங்கும் பரவி அதன் தரத்தை கெடுத்துவி டுகிறது. துர்நாற்றத்தால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட இடம் பார்வைக்கு எத்தனை அழகாக இருந்தாலும் இர சனைக்கு என்றில்லாமல் வெறுக்கத்தக்கதாகின்றது.
ஒரு பொருளிலிருந்து எழும் கெட்ட மணத்தை எவ்வாறு நாம் உணருகிறோம் என்பதை சிந்தித்துப் பார்த்ததுண்டா? குறித்த பதார்த்தத்தின் மேற்பரப்பிலிருந்து விடுவிக்கப்படுகின்ற ஆவி மூலக்கூறுகள் நாசியறைகளை அடைவதனால் உணரமுடிகின்றது. எடுத்துக்காட்டாக, உடன் மீனை காட்டிலும் அழுகிய மீனின் மணம் கூடியளவில் வெறுக்கத்தக்கது. ஏனெனில் அழுகிய மீனில் காணப்படும் பிரிகையடைச்செய்யும் நுண்ணங்கிகள் - பக்ரீறியாக்கள் கெட்ட மணத்தை உடைய ஆவி மூலக்கூறுகளை, மீனை பிரிகையடையச் செய்வதன் மூலம் வெளிவிடுகின்றன.
இனி, அழுகிய பதார்த்தத்திலிருந்தான கெட்ட மணத்தை எவ்வாறு அகற்றலாம் என்று சிறிது சிந்திப்போம். துர்நாற்றத்தை வெளிவிடக் காரணமான பதார்த்தத்தை அவ்விடத்திலிருந்து அகற்றுவது மட்டும்தான் ஒரேவழி என்றே பலர் கருதுகின்றனர். எனினும் அவ்வாறு இல்லை. பெளதீக, இரசாயன மற்றும் உயிரியல் முறைகளால் துர்நாற்றத்தை அகற்றி மாசடைந்த சூழலை எம்மால் மாற்றியமைக்க ՓIQպtb.
 

e அகக முரககுழு
சஸ்ரூபி முீஆனந்தராஜன்
2006 உயிரியல் 'A'
முதலில் பெளதிகமுறையைக் கருதின், ைெக குளிரூட்டியில் உள்ளது போல் உயிர்ப்பாக் 5 JULL35|TU66T6 Lga.6it (Activated Carbon filters) 8 உபயோகித்து துர்நாற்றத்தை அகற்றலாம். 'உயிர்ப்பாக்கப்பட்ட காபன் வடி’ என்றால் என்ன? 3OO°C - 10OOC 660p. EDIT6flurrgo slid,5ul'L அல்லது உயர் வெப்பநிலையில் எரிக்கப்பட்ட காப னால் ஆன தேங்காயின் வெளியோடு அல்லது விலங்குகளின் எலும்பு போன்றவற்றால் ஆக்கப்பட் தேஉயிர்ப்பாக்கப்பட்ட காபன்வடி ஆகும். காபன்வடி ஆனது அதன் மேற்பரப்பில் ஆயிரக்கணக்கிலான நுண்ணிய (microscopic) துளைகளால் ஆக்கப் பட்ட காபன் பளிங்குகளை உடையது. இப்பளிங்கு களில் காணப்படும் எண்ணிலடங்காத நுண்ணிய துளைகள் காரணமாக அதன் வெளிக்காட்டப்பட்ட மேற்பரப்பின் அளவு அதிகரிப்பதன் விளைவாக மேற்பரப்பு/கனவளவு விகிதம் அதிகரிக்கின்றது.
துர்நாற்றத்தை வெளிவிடக் காரணமான பதார்த்தத்தினருகில் உயிர்ப்பாக்கப்பட்ட காபன்வடி உள்ளபோது அப்பதார்த்தத்திலிருந்தான ஆவி மூலக் கூறுகள் வளியோட்டத்தின் மூலம் எடுத்து வரப்பட்டு காபன்வடியிலுள்ள காபன் துணிக்கைகளுடன் மோதி அங்கு உள்ள துளைகளினுள் செல்வதால் சூழலை அடைவதுதடுக்கப்படுகின்றது. காபன் வடிகளை ஒத்த செயன்முறை மூலம் 'சிலிக்காஜெல்’ அல்லது உயிர்ப் JTg5. UIL (Surd.60slip ( Activated Bauxite) 28 பயன்படுத்தியும் துர்நாற்றத்தை அகற்றமுடியும். இரசாயனமுறையை கருதின், காரத்தன்மையான D600Tg5605 (alkaline odours) easiopj65sbassT3, அமிலத்தினால் நடுநிலையாக்கியும், அவ்வாறே 9LiSeog556óT6DLDut601 LD60013605 (acid odours) காரத்தினாலும் அகற்றமுடியும். எனினும், இரசாயன முறையைக் கையாளும் போது இரசாயனப்
උ9lග0U] l2
மூக்கும் மணக்க மறக்கும்
107

Page 125
பதார்த்தங்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டளவில் உபயே தல் கவனத்தில் எடுக்கவேண்டிய விடயம்.
உயிரியல்முறையைக் கருதின், இ Ej600T600flu plushiflooTriassir (micro organis அழுகிய பதார்த்தத்திலிருந்தான துர்நாற்றத் இல்லாமல் செய்கின்றன. இது எவ்வாறு என அழுகிய பதார்த்தத்தில் காணப்படுகின்ற நுண்ண கள் வளியிலுள்ள ஒட்சிசனைப் பயன்படுத்தி அ லில் உள்ள சேதனப் பதார்த்தங்களை ஒட்சியே வதன் மூலம் துர்நாற்றத்தை அகற்றுகின்ற எனினும் வெப்பநிலை, p, ஈரலிப்பு உள்ளடக் போன்ற காரணிகள் நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சி
/
།༼༄།།
ܢܠ
108 ඌlග0U] 12
மூக்கும் மணக்க மறக்கும்
 

கித்
எல்லைப்படுத்துவதால் உயிரியல் முறை பரவலான
தல்ல.
ங்கு துர்நாற்றம் பரவிய இடத்தில் நறுமணம் ms) வீசக்கூடிய பதார்த்தத்தை பிரதியிடுவதால் அங்கு தை நறுமணம் பரவி துர்நாற்றத்தின் வீரியத்தை குறித்த ல், நேர எல்லைக்கு இழிவாக்குகின்றது எனினும் இது ங்கி நிரந்தரமுறை அல்ல. மேற்கூறப்பட்ட முறைகளில் ழுக உயிர்ப்பாக்கப்பட்ட as Tueirójig (Activated Carbon ற்று filter) முறையானது நிபந்தனைகளுக்குட்படாததால் )து. துர்நாற்றத்தை அகற்றம் நோக்கில் சூழலுடன் கம் நேசமானதும் வினைத்திறன் மிக்கதும் ஆகும்.
50)
- N
O O கண்களை நம்பாதே!
多

Page 126
δομρ ፵ባ ̇ ŮéesťAGG
3F T ப்பாட்டு வகைகளிலேயே தயாரிக்க எளிதாக இ செரிப்பதும் சூப்பே ஆகும். இதனால்தான் பொ சாப்பாட்டு வகைகளில் சூப் ஒரு இன்றியமையாத வகையா: சூப்பில் பலதரப்பட்ட விட்டமின் சத்துக்களும், ! ஆரோக்கியத்தைத் தருவதுடன், நாம் உண்ணும் உணவு கதகதப்பை ஏற்படுத்துகின்றது.
உடலில் சேரும் தேவையில்லாத எடையை குை சூப்பை சாப்பிட மருத்துவர்கள் சிபாரிசு செய்கின்றனர்.
சூப் வகைகள் சீனாவில் தோன்றியதாகக் கருதப்ட 4700 ஆண்டுகளுக்கு முன் எழுதப்பட்ட சீன சமையல் ஒன்றில் சூப் தயாரிப்பது பற்றிய குறிப்புக்கள் உள்ளன. ே தானியங்களை அரைத்து சூப் செய்து நோய் வாய்ப்பட்டவ பண்டைய கிரேக்க ஒலிம்பிக் விளையாட்டு போட்டிகளின் ே ஆட்டைப் பலிகொடுத்து, அதன் மாமிசத்தை சூப் செய்து கு ஜப்பானியப் பெண்களுக்கு குறைந்தளவே ம உணவில் அதிகளவு சூப் வகைகளைச் சேர்த்துக் கொள்வது ஜப்பானியப் பெண்கள் 700 மடங்கு அதிகமாக 'ஐசோபிளா 6figLGub 6LITQ56T, ggùUT6ofi6ò National Cancer Centri ஆராய்ந்து தினமும் இரண்டு அல்லது மூன்று கப் சூப் ச தடுக்கப்படு ஆண்களும் கட்டுப்படுத்து
{
பழங்கள் க
Cancer என்றால் இலத்தீன் மொழி யில் நண்டு என்று பொருள்படும். பொது வாதப் புற்றுநோய் கபீடியாக வளர்வதால் இதனைக் நிரேக்கர்கள் நண்டுக்கு ஒப்பிe டார்கள். பின்னர் புற்றுநோய்க்கு aேncer என்னும் பெயர் அப்படியே நிலைத்து விடேது.
eancar Gapori 6366ooro (??) Big C என்கிறார்கள். சூப்பிற்கு உ ஆராய்ச்சிய சூப் செய்ய காய்கறிகள், கீரைகள், காளான்
கூறுகின்றன
6
போன்றவற்
பயன்படுத்தலாம்.இங்கிலாந்து மக்கள் நம்மூர் மிளகு இரச எடை குறைக்க விரும்புவோர் தினமும் நான்கு
எடையில் 20 வீதம்குறைவதாக கண்டறிந்துள்ளனர்.
டிப்ஸ்-வேக வைக்காத, பீரூட்டை கொதிக்கும் ச

'ciél
மயூரதிபேரின்பநாயகம் 2006 கணிதம் 'C'
ருப்பதும், ஊட்டச்சத்து மிக்கதுமாக இருப்பதும், எளிதில் ரிய விருந்துகளின் போதும், பெரிய ஹோட்டல்களிலும் க கருதப்படுகின்றது.
தாது உப்புக்களும் உள்ளன. இவை நமது உடலுக்கு விரைவில் செரிக்கவும் உதவுகின்றது. மேலும் உடலில்
Iறக்கவும் உதவுகிறது. இதனால்தான் நோயாளிகளுக்கு
5 fäggluUóUcu upgób osofg Cancer மரபணு ரெட்டினோ பிளாஸ்டோமோ.
படுகிறது. புத்தகம் மேற்கு ஆசியா பகுதிகளில் கி.மு 7000 ஆண்டுகளில் ர்களுக்கு கொடுத்த வரலாற்று குறிப்புக்கள் உள்ளன.
பாது விளையாட்டு வீரர்கள் தங்களது உடல் சக்திக்காக ஜத்திருக்கின்றனர். ார்பகப் புற்றுநோய் வருகிறதாம். காரணம் அவர்கள் துதான். அமெரிக்க பெண்களை ஒப்பிட்டு பார்க்கையில் வினய்ஸ்’ எடுத்துக்கொள்கின்றனர். இது புற்றுநோயை e இன் விஞ்ஞானிகள் 21 ஆயிரத்து 852 பெண்களை Tப்பிடும் பெண்களுக்கு மார்பகப் புற்றுநோய் வருவது கிறது என்பதைக் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.இதை ) சாப்பிடலாம். இது அவர்களின் ‘புரஸ்டேட் கான்சரை துகிறது என்கின்றனர் விஞ்ஞானிகள். இதற்கு சோயா, பீன்ஸ்,பச்சையான காய்கறிகள், லந்து செய்யப்படும் மிசோ சூப் மிகவும் உதவும் என்று T. தொண்டைப்புண், வரட்டு இருமல், மூக்கில் சளி ஒழுகுதல் ]றை உடனடியாக குணப்படுத்தும் ஆற்றல் கோழி உண்டு என்பதை நெப்ராஸ்கா மெடிக்கல் சென்டர் ாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். ாகள், மீன், கறி, கோழி, பழங்கள் போன்றவற்றை த்தை விருப்பமான சூப்பாக கருதுகின்றனர். முறை பத்து வாரங்கள் சூப் குடித்துவந்தால் அவர்களது
நப்புடன்சேர்த்தால் சூப்புக்கு நல்ல நிறம் கிடைக்கும்.
(9tcq5tóU 12
109 Soup சாப்பிடுங்களேன்!

Page 127
எங்கிருந்து வ
@സ്ത്ര/ഗത്രര്വ്വഗ്രന്നു முந்து கிடகமே இது ஆறிவு உறுகிங் 7
மனிதன் குரங்கில்இருந்து வந்தான் என் மனிதன் வந்தானா? என்ற வினாக்குறியோடு ஆ
அரும்u 12 எங்கிருந்து வந்தான்?
110
 

குதான்?
இந்துஜா மகாலிங்கம் 2OO6 g) uSrfugio B
列 ഋത്തുധർ áuരുമ്പ.
பதே இன்று எல்லோரதும் கருத்து. ஆனால் குரங்கில் இருந்து ரம்பிக்கும்இக்கட்டுரையின் முடிவு???
லெமூர்கள் எனப்படுபவை ஆபிரிக்கா கண்டத்துக்கு அருகில் உள்ள பிறைமேற்றுக்கள் ஆகும். இவை மரங்களில் தமது வாழ்க்கையை மேற்கொண்டதாவர போசணிகள் ஆகும். அமெரிக்கக் கண்டத்தில் வாழ்பவை புதிய உலகக் குரங்குகள் ஆகும். ஆனால் பழைய உலகக் குரங்குகளே கூர்ப்பில் மனிதனுடன் தொடர்புபட்டவை. Gorilla, Orangutan, Chimpanzee 6T6öTLu6OD6JGuu Lu6Oopuu உலகக் குரங்குகள். இவற்றிலும் Chimpanzee என்ற ஏப்பே (Ape) மனிதனுடன் மிக நெருங்கிய தொடர்புகொண்டது.
புவியின் கண் உயிரினங்கள் தோன்றியது 35 பில்லியன் (bilion) வருடங்களுக்கு முன்னராக என்பது விஞ்ஞானிகளின் ஆராய்ச்சி முடிவு ஆகும். கூர்ப்பின் சிறப்பு என்னவெனில் குறித்த சூழலியற் திதிகளுக்கு படிப்படியாக இனங்கள் இசைவாக்கமடைவது ஆகும். சிறந்த சூழலுக்கு நல்ல இசைவாக்கம் ஏற்பட்ட பின்னர் அதை விஞ்சியதாக மாறுதல்கள் ஏற்படுவது அச்சூழலில் வாழும் இனத்திற்கு நற் பயனை விளைவிப்பது இல்லை. எனவே அதிகமாக சிறப்ப டைந்த இசைவாக்கம் தோன்றிய நிலமைகளில் འོ།། மாறுதல்கள் ஏற்படுவது விரும்பப்படுவது இல்லை என்பதை விட பொருத்தமானது இல்லை என الأرص கூறலாம். தேர்வு ஆனது அத்தகைய மாறுதல்
"ކޯޗަޖީ
ஜூ களுக்கு எதிராக செயற்படும் செயன்முறை ஆகும்.
"سمیہ

Page 128
எனவே கூர்ப்புப் பாதையில் சிறத்தல் முறை என்பது இனங்களை பலகோடி வருடங்களுக்கூடாக மாறாது
இன்னமும் முன்னேறிய இனங்களுடன் வாழ்ந்து வருவ சூழல் மாற்றங்கள் ஏற்படும் பொழுது இனம் அழிவதற்கு
SuRVVN G :
New woe 季蒙鲁 喜 菁 * 鼻 * 等 SON K EN
سهمسيسسسسسسسسسس حمصسسسسسسسسسسسسسي
pf Sro Cese
pLéCENÉ
*書奪)むむ事を
out Go Cfb.
tortre
AfefNE
பிறைமேற்றுக்களின் ச
சிறத்தல் அடையாத பலதிசைகளில் மாறக்கூடி நன்கு காத்து வைத்துக்கொள்கின்றன. துரிதமாக கூர்ப் இனங்களை பிறப்பிக்கும் ஆற்றல் உடையவை. புதித தொடர்ந்து இசைவுவிரிகை ஏற்படுவதும் வளரும் ஓர் மரத்த கூர்ப்பு ரீதியிலான இனங்களிடையே உள்ள தொடர்பு வளரும் மையமான தண்டுகள் சிறத்தல் அடையாத பல மேலும் கூர்ப்படையமுடியாதநிலைமையை அடைந்த கிை நோக்குகையில் குரங்கும் மனிதனும் இக்கிளைகளில் மு குரங்கில் இருந்து மனிதன் வந்தான் என்பது தவறு. இரண்
栎
From: The
 
 
 

மேலும் முன்னேற வழிவகுக்காத நிலைமைகளில் இருக்கும் தோற்றத்தை எமக்களித்தாலும் அவை தை காணலாம். இதைவிட அளவுக்கு மீறிய சிறத்தல் காரணியாக அமைவது சாத்தியமாகும்.
6 | D v GF L t>
S "он 3 м в A P E S 4 Å. Ni
PA
வர்ப்புப் பாதை
ய இனக்கூட்டங்கள் மாறிக்கூர்ப்படையும் ஆற்றலை படைந்து சூழல்கள் மாறும் பட்சத்தில் பல்வேறு புதிய நாக கூர்ப்பின்வழியாக இயல்புகள் தோன்றுவதும் தில் கிளைகள் உருவாவதற்கு சமனானதாக இருக்கும். களை, கூர்ப்புத்தாவரங்களில் இருந்து இடைவிடாது திசையில் மாறக்கூடிய இனங்களுடன் ஒப்பிடலாம். Dள முனைகளினால் குறிப்பிடப்படுகின்றன. இவ்வாறு டிவில் காணப்படும் தற்சிறப்பித்த நிலைகள் இதனால் ண்டினதும் மூதாதை ஒன்று என்பதே உண்மை.
(9tcq5tÖun 12 எங்கிருந்து வந்தான்?

Page 129

படி?
- செல்வமதிதர்மரட்ணம்

Page 130
Pollutio
ow in this fast moving world the ra Environmentalists and experts on this fie
effects and mainly the human lives will i Conservationists are very much concerned abou organisations and introduced many new scher gifted environment. But the people are not ve caused by pollution and they are ignorant.
First of all we must know what is ‘Poll and then only we can find out solution for it. E take positive steps to protect the environment.
Pollution is a difficult term to define It ! which means “conservation of any feature pollution should take account of the fact that; it the environment but its addition at a rate faster
There are natural levels of chemica environment, but only if these levels exceed ce pollutants. Pollutants are not only chemicals; fo B- particles and X-rays may also be pollutan potentially harmful to life. In other words, som
Using the above criteria, it is arguable tł We know for example that Sulphur dioxide (Sc fuels, is a pollutant; and get 70% of the world activity. To avoid “natural pollution” some sci that pollution is only the results of human activi into three as Air pollution, Water pollution a

n
Gayathri Sri Kathirkamanathan 2006 BiO “B”
te of pollution is also fast increasing. ld predicted that it'll cause numerous bad pe interrupted or even destroyed in future. it the conservation. They have formed some mes through out the world to prevent this ry much bothered about the consequences
ution and what are the main causes for it, veryone should realise the fact and should
has its origins in the Latin word “Polluere” of the environment”. Any definition of 's not merely the addition of a substance to
the environment can accommodate it.
ls such as Arsenic and Mercury in the rtain critical values, they can be considered rms of energy like heat, sound, 0-particles, ts. To be a pollutant, a material has to be he harmful effect must be recognized.
hat there is such a thing as natural pollution. ),), one product of the combustion of fossil 's Sulphur dioxide is the result of volcanic entists is like to add a 4th Criterion namely ties. Generally the pollution can be divided nd Land pollution.
උ9lගුෆිU] 12 Polution
13

Page 131
Air pollution
The layer of air which support
and is known as "troposphere, while of gases in air, its composition overall re are gases added to this mixture. It ha pollution is the result of burning foss internal combustion engine.
Bad effects caused by the pollu & Smoke
Smoke is tiny particles of soot as a result of burning fossil fuels, pal effects.
> When breathed in, smoke may delicate epithelial linings. It al. bronchitis. > While it remains suspended in ground level. This may lowert > Deposits of smoke, or more pa reducing photosynthesis by pre s Smoke, soot and ash becomed
costly to clean.
8. Sulphur dioxide (SO)
Fossil fuels contain between 1 : from the chimneys. Nevertheless its e.
harmful.
> It causes irritation of the resp the alveoli. It can also irritat > It reduces the growth of man > The SO, in the atmosphere w water combine to form HSC known as Acid rain. Acid ra in the regions are extremely:
8 Carbon dioxide (CO)
The additional CO, produced
atmospheric CO, concentration. Sciel
called “Green house effect” produce
114 උ9lගTOU| l2
Pollution

s life extends about 8km above the Earth's surface here may be small localized variations in the levels mains remarkably constant. Almost all air pollutants s existed since man first used fire. Almost all air il fuels, either in the home, by industry or in the
ted air
(Carbon) suspended in the air, which are produced ticularly coal and oil. It has a number of harmful
blacken the alveoli causing damage to their so aggravates respiratory ailments, e.g.:
the air, it can reduce the light intensity at he overall rate of photosynthesis. rticularly soot and ash, may coat plant leaves, Venting the light penetrating or by blocking stomata eposited on clothes cars and buildings, they are
and 4% Sulphur and as a result a lot of SO, is emitted fects, especially in high concentrations, are largely
iratory system and damage to the epithelial lining of 2 the conjunctiva of the eye. y plants. e.g.: barley, wheat, lettuce. ill be dissolved in rain water as it falls. The SO, and ), and HSO, The rain therefore has a low P and is in is harmful to especially coniferous trees and lakes cid and many species within them have been killed.
in the burning of fossil fuels has caused a rise in rtists argue that the rise in temperature that this sowill cause expansion of the oceans and the gradual

Page 132
melting of the polar ice caps with consequent flooding of low-lying land, upon which, as it lie.
* Carbon monoxide (CO)
CO occurs in exhaust emissions from account of having an affinity for haemoglobins Continued inhalation leads to death as all haemo none to transport Oxygen. In Small concentrat Cigarette smoking is known to increase the CC smoker's haemoglobin may be combined with
* Lead
Much more dangerous is the Lead abso the air is emitted from car exhausts. While wh which remains in atmosphere and is absorbed, b effects.
> Digestive problems e.g.:- intest > Impairing the functioning of th > Nervous problems, Including C > Brain damage and metal retard:
* Ozone depletion and the greenhouse Between 15 and 40 km above the Earth effect of ultra-violet radiation on Oxygen mo potentially harmful ultra-violet radiation is ab the Earth's surface. There is evidence that this atmospheric pollution to the point where a ho possibly the Arctic too.
A number of pollutants can affect th (CFC’s) being the best known. CFC’s are refrigerators, and make up the bubbles, in m Polystyrene. They are remarkably inert and ther Along with other Ozone depleting gases S contributing to “Global warming. In additic increase in the incidence of this disease is alre

rise in sea level. This would in turn cause happens, many of the World's capital cities
cars and other vehicles. It's poisonous on ome 250 times greater than that of Oxygen. globin becomes combined with CO; leaving ions it may cause dizziness and headache. concentration of the blood; up to 10% of a CO, at any time.
bed from the air by the lungs. Most Lead in ich of this is deposited close to roads, that y the lungs could have the following adverse
inal colic 2 kidney onvulsions ation in children
effect
is a layer of Ozone which is formed by the lecules. In this way, a large amount of the sorbed and so prevented from the reaching beneficial Ozone layer is being damaged by le in it has appeared over the Antarctic and
e Ozone layer, the Chlorofluorocarbons used as propellants in aerosol sprays, in any plastic types of foam, e.g.:- Expanded fore reach the upper stratosphere unchanged. uch as Nitrous Oxide (NO), CFC’s are n, the UV radiation causes skin cancer, an ady evident.
c9cq5tÖU 12 Pollution
115

Page 133
Water Pollution
Pure water rarely, if ever exists 1 through the air, not least SO, even whe substances are found in rainwater. As we picks up minerals, organic matter and sl considered as natural additives and the
Sewage and its disposal
Sewage is quite simply anything Industry and the home (domestic). Do being organic matter. In itself, the organ for many saprophytic organisms, espe saprophytes decomposes the organic m doing use up Oxygen. This creates a B
-evels in Jr noituted Waer
Sewa: outia!
Physical and chemical ch
te || ć9lGGBÖUQ 12
Pollution
 

laturally. Rainwater picks up additives as it passes re there is little air pollution, Chlorides and other terflows from tributaries into rivers it increasingly it. If not the result of man's activities, these may be efore not pollutants.
which passes down sewers. It has two main origins, mestic effluent is 95 - 99% waters the remainder ic material is harmless, but it acts as a food source, :ially bacteria where oxygen is available aerobic laterial a process called “Putrefaction and in so iochemical Oxygen Demand (BOD)
PHYSICAL CHANGES
Oxygen
- - - - - محصے ܐ ܝ
محص۔ مح۔ محے سمي محي مح,
ه< ޗ/
Ya ”بر / Biochemical
Oxyger M demarc:
(BOD)
G Sance downstream
CHEMICAL CHANGES
Ammoniurn ons (NH, * )
Nitrate ions (NO, )
۔۔۔۔۔ ے
wn
N
܂ܢ ܢ ܝܚ ܡ *
Cistance downstreast
inges in a river due to sewage effluent

Page 134
Terrestrial pollution
Pollution of land may be separated into two par
> The dumping of wastes and deposi > The Use of pesticides
* The dumping of wastes and deposits
Many commercial activities result in the material. For the most part this waste is dumpe waste material from various mining activities, 1 from ore digging and metal refining activities, i The heaps themselves, especially when they resi to the high concentration of heavy metal ions.“ proportion of ash, cinders and other solid, 1 combustible material like paper and plastics. content of organic material leads to decompos and some other gases.
* Pesticides
It's difficult to define what exactly a ‘P organism which is in competition with man for fo to health. It may even be an organism which is s Pesticides are poisonous chemicals which kill poisonous nature is an unfortunate and unwante produced and dispensed in order to exploit the the following properties.
> It should be specific, in that it's toxic o
and harmless to all others. > It should not persist but be unstable enoi
• It’s therefore temporary and has no long > It should not accumulate either in sp
along food chains,
But, there are many pesticides being use is one of the most toxic compounds known to excess of 5000 humans. Even in minute quan called Chlorance and abnormalities in unborn

“tS
productionlf large Volumes of solid waste 2d in pits or heaps. Spoil heaps consist of ike digging gravel. Slags heaps are wastes and particularly from the mining of a coal. lt from mining metal ores, are toxic owing Domestic rubbish once contained a high non -combustible and comprises mostly Even, when rubbish is dumped, the high ition by bacteria. These produce methane
est” is. But it’s generally accepted to be an odor soil space, or is potentially hazardous imply a nuisance and so causes annoyance. pests. Unlike other pollutants, where their d property, pesticides are quite deliberately ir toxicity. An ideal pesticide should have
nly to the organisms at which it is directed
ugh to breakdown into harmless substances. -term effect. acific parts of an organism or as it passes
'dare very harmful to environment. Dioxin han, a single gram being sufficient to kill in tities it may cause cancer, a skin disorder babies.
උ9lගුෆිU] 2 17
Pollution

Page 135
Radioactive Pollution
There are two main forms of particles. Electro Magnetic waves ar wave length and therefore high energ hazardous.
Biological effects of radiation
It's probably fair to assume th therefore no absolutely safe level, but 90, for example is a particular risk bec > It's a waste product of nuclear S. It's absorbed into grass from :
their milk which is consumed > Once absorbed by humans it's to bone marrow which produc
dividing tissues in the body. > Dividing tissues are more Vuln instance, Strontium 90 can cau
The major danger of ionizing bonds in the DNA molecule; the result These mutations can of course be il chromosome mutations. As any mutati gametes and hence deformed offspring is particularly vulnerable and for this of damaging the foetus, in which mos
The somatic rather than geneti damage to the gut, blood cells and b infertility. These effects are referred to an increased risk of cancer as well as
Noise Pollution
Noise is not normally lethal, alt
It's however, often irritating and stres
released into the blood, causing incre:
2 {DUا5||9||||||||||
Pollution

radiation electro magnetic waves and sub-atomic 2 not all potentially dangerous; only those of short y content, such as X-rays and Y-rays are normally
at all ionizing radiation is dangerous and there is he risk at low levels of radiation is small. Strontium
|auSe,
Weapons and nuclear power industry. air and cattle eating the grass then concentrate it to by humans, concentrated further in bone tissue and so is adjacent 2s blood cells and as such is one of the most rapidly
erable to radiation damage than other tissues. In this Se Leukaemia.
“adiation is that it causes the breaking of Hydrogen can be the loss of a Nitrogen base, i.e. gene mutation inherited. Intense radiation doses may also cause on is the gonads may lead to production of defective , the gonads are especially at risk. All dividing tissue reason, pregnant Women are never X-rayed for risk
cells are rapidly dividing.
c effects occur in two phases. Early effects include one tissue, as well as skin burns, loss of hair and as "radiation sicknesses. Delayed effects include he possibility of hereditary defects.
hough in extreme cases it may cause hearing damage sful. Loud and sudden noise causes adrenalin to be ised blood pressure among other changes.

Page 136
Radioactive Pollution
There are two main forms of particles. Electro Magnetic waves ar. wave length and therefore high energ hazardous.
Biological effects of radiation
It's probably fair to assume th therefore no absolutely safe level, butt 90, for example is a particular risk bec > It's a waste product of nuclear > It's absorbed into grass from a
their milk which is consumed X Once absorbed by humans it's ( to bone marrow which produce
dividing tissues in the body. X Dividing tissues are more Vuln instance, Strontium 90 can cau
The major danger of ionizing 1 bonds in the DNA molecule; the result These mutations can of course be il chromosome mutations. As any mutati gametes and hence deformed offspring is particularly vulnerable and for this of damaging the foetus, in which mos'
The somatic rather than geneti damage to the gut, blood cells and b infertility. These effects are referred to an increased risk of cancer as Well as
Noise Pollution
Noise is not normally lethal, alt
It's however, often irritating and stres
released into the blood, causing incre
118 උ9lගුෆිU] 2
Pollution

radiation electro magnetic waves and sub-atomic not all potentially dangerous; only those of short content, such as X-rays and y-rays are normally
at all ionizing radiation is dangerous and there is ne risk at low levels of radiation is small. Strontium ause,
weapons and nuclear power industry. ir and cattle eating the grass then concentrate it to py humans. concentrated further in bone tissue and so is adjacent :s blood cells and as such is one of the most rapidly
erable to radiation damage than other tissues. In this se Leukaemia.
radiation is that it causes the breaking of Hydrogen can be the loss of a Nitrogen base, i.e. gene mutation. nherited. Intense radiation doses may also cause -on is the gonads may lead to production of defective , the gonads are especially at risk. All dividing tissue reason, pregnant women are never X-rayed for risk E cells are rapidly dividing.
c effects occur in two phases. Early effects include one tissue, as well as skin burns, loss of hair and
as ‘radiation sicknesses’. Delayed effects include che possibility of hereditary defects.
hough in extreme cases it may cause hearing damage. sful. Loud and sudden noise causes adrenalin to be ased blood pressure among other changes.

Page 137
னினியானது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது முதல் இன்றுவரை எண்ணிலடங்காத பயன்களைத் தரும் சாதனமாகும். அனைத்து வகையான மக்களை ulb 56 ribg'e 6055 prldLDITg56' (Global village) இற்குக் காரணமான கணினிக்கு மிகுந்த பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதுதான் கணினி வைரஸ் ஆகும். இதுதான் இருக்கும் கணினியை மட்டும் பாதிக்காமல் அதனுடன் தொடர்புடையஒரனையகணினிகளையும்பாதிக்கக்கூடியது. கணினி வைரஸ் ஆனது ஓர் Program. அழிவுகளையே விளைவாகக் கொண்ட Program. பாதிக்கப்பட்ட ஒரு கணினியுடன் மற்றைய கணினிNetWork மூலமோ Internet மூலமோ தொடர்பு கொள்ளும் போது பரவுகின்றது. மேலும் கணினிகளிடையே urfuDript LICBLb Floppy Disc, Hard Disc, CD &béu வற்றின் மூலமாகவும் பரவக்கூடியன. வைரஸ் பரவும் எல்லைக்கும் பாதிக்கும் அளவிற்கும் எல்லையில்லை.
வைரஸ் ஓர் இழப்பையோ Program இல் மாற்றத்தையோ Data வில் மாற்றத்தையோ ஏற்படுத் தும். ஓர் வைரஸ் Code, இயக்கப்படும்போதுதானாகவே இரட்டிப்படைந்து பரவக்கூடியது. ஆனாற் தனிமைப்ப டுத்தப்பட்ட System பாதிக்கப்படுவதில்லை. 剔 Software எல்லாம் பயன்படுத்த முன்பு \ வைரஸ் உள்ளதா என பரிசோதிக்கப் படவேண் ༈ டும். பலரும் பயன்படுத்தக்கூடிய Software R2 ! தினமும் பரிசோதனை செய்யப்பட வேண்டும்.">ற்*) புதிதாக வாங்கப்பட்ட Software கூட பரிசோதிக் 2
6.
கப்படவேண்டும். ()
கணினியை வைரஸ் தாக்கியதன் \الزع
G60LUIIIGITLDITõ5, 7 ) Program ஆரம்பிக்க நீண்டநேரம் எடுத்தல் / ويسة 2) வழமையைக் காட்டிலும் மெதுவானதாக | -- இயங்கல் i. 総
W. やや。
\
LY
4) Memory அளவில் விபரிக்க முடியாத குறைபாடு)
5) Screen இல் சாதாரணமானவை இல்லாது . أسست م
தோன்றுதல்
6) உடனடியாக FileS மறைந்து இருத்தல்
என்பன காணப்படக்கூடும் i
3) File களின் உருவத்தில் உடனடி மாற்றங்கள் இ%
-
 

த்த0க்குத் வைரஸ்
அர்ஜனா செல்லத்துரை 2OO6 உயிரியல் D’
வைரஸ் பாதிக்காமல் தவிர்க்கவும், பாது காக்கவும் வைரஸ் எதிர்ப்பு Programs உதவுகின்றன. வைரஸ் பாதிப்பிலிருந்து கணினியை மீட்க Antivirus Softwares 6T6T60T,
Avast AntiVirus Software, e Trust E 2 AntiVirus, F Secure, Firewell", Sophos Antivirus... p 6T6TLril 3,61)Tes' u6) Software 56t கணினியை வைரஸ் தாக்கத்திலிருந்து பாதுகாக்க 2 5686óTp60T. GLDęgub Scanner, Intergrity Checker என்பன வைரஸைக் கண்டறிய உதவும்.
1986 இல் Amjad சகோதரர்களினால் முதல் கணினிவைரஸ் "Brain' உருவாக்கப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து அழிவுபூர்வமான எண்ணிலடங்கா வைரஸ்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. மிகவும் பரவலான 50D61D6h)56TTE, Macro virus, Boot Sector virus, Parsitic virus SIT600TúLGBá86óTp6OT.
1999, 2OOO (86) up6flu Melissa Virus, I LOVe You Virus என்பன ஒரே விதமாக மிக வேகமாக பரவிய வைரஸ்களாகும். இலங்கையிலும் மாவனல்ல கலவரத்தின் எதிரொலியாக உருவாக்கப் பட்ட மாவனல்ல வைரஸ் மிக வேகமாகப் பரவியமையால் பல கணினிகள் செயலிழந்
தமை குறிப் பிடத்தக்கது.
ܟܐ--
/ YA
W༽༼ ) கணினியில் நவீன கண்டு *。 பிடிப்புகள் புகுத்தப்படினும் Virus Proస్త్ర్కకిan! உருவாக்கப்படுதலும் தொடர்ந்து
Anti Virus Program 2 (56). It is
༥ கப்படுதலும் Program எழுதுவோர் .உள்ளவரை தொடரப்போகின்றன را از \ \
-
'ட உதவி கம்யூட்டரைத் தாக்கும்
வைரஸ்களும்தீர்வுகளும் -ராஜமலர்
උ9lගුෆිU] 12 கணினியைத் தாக்கும் வைரஸ்
19

Page 138
ܓܡ
Which figure below continues the above si
O2.
Look along each line horizontally and dov line vertically and decide from the choic which you think should logically be the miss
O3. Which figure below continues the al
b) Ethio C
O4.
་།༤ is to 9ته aS S G) ON (
O5.
1 29 2 4 8 is to 56 4 as 6 9 | 8 || 1
O'S 9 '7 GH “ç O "Z (I ' : la ASuV
 
 

se The Right!
VVA
equence? A.
yn each
e given A B
ing tille.
E F G H
bove sequence?
BI {{{}} [[]]
て下へ D : () s O
A B C D
3 o . Lill L_ll L인Pll L으l포l
LSLS 0 S HH LLLL L0 S DuuDuz DuDD DDDDuD DDuDDD
1 2 3 է | 2 || 3 32 l. 3 A B C D
From: Take the IO Test

Page 139
や
W.
XÄXS
Introduction
he Internet is the World's largest computerr
all over the World. It was created in late 60's
of Defence. Its goal was to create a method for v
efficiently, even in the event of a nuclear attack
today the internet has grown to thousands of re
of users. This global network is not owned by a
Things you can do on the internet
The uses of the internet are many and varied, a
а.
Send and receive electronic mail (E-I send E-mail messages between users. send and receive messages along inte computer sites.
Transfer files between computers. Fil send (upload) or receive (download) fi Interact with the other computers. Tel to log on to another computer and run
Participate in discussion groups. New huge number of topics. Users participa sending E-Mail messages to the news
Search the World Wide Web. The WW
information source to another related S
be on the same computer or different c
 
 
 

NTE6|
Arane Thiyagalingam
2006 Bio D
network, the network of networks, Scattered
(1968) as a project for the U.S Department videly separated computers to transfer data c. From a handful of computers and users, gional networks that can connect millions
iny single individual company or country.
nd include the following. mail). The largest use of the internet is to E-mail is the process that allows you to
rnet pathways to and from users at other
e Transfer protocol (FTP) allows you to les between computers. net is software that gives a user the ability
programs. 'S groups are data bases of messages on a te in public discussions about the topic by
group.
Wallows users to quickly jump from one Source. These Sources of information may
omputers around the world.
அரும்) 12
Internet
重2直

Page 140
--
How can be access the internet?
To establish a conventional dial-up coi
a.
An account with an internet A. Nigam Ltd. (VSNL) is the on TCP/IP or shell.
A telephone connection A computer with serial port. (fc modems)
A modem (External/Internal) A communication (or termina holders will require browser etc...... ) and E-mail software Eudora, etc...... ) for shell acc E-mail Software (Pine) are av using the shell account menu.
Components of a conventional Dial
Access Provider's
User Computer
M
اس۔
Internet features
The internet is a worldwide co
governmental, commercial, individ communicate services and informat Internet services include direct co (Usenet news, E-mail discussion lis Web, Gopher), remote log in and f tools and resources. An Overview of internet are given below.
colcóOUl2
internet

nection to the internet, you will need the following, :cess Provider (In India, at present, Videsh Sanchar ly Internet Access Provider). The account can be
rexternal modems) or an expansion slot (for internal
emulation) software. SLIP/PPP (TCP/IP) account oftware (Internet Explorer, Nets cape Navigator, (Microsoft Internet Mail, Netscape Messenger, ount holders, the browser software (Lynx) and the ailable on the VSNL Server and can be accessed
- up connection
లోల్సా odem
|
つごつ
ܕܗܝܝܝܝ
lection of computer networks connecting academic, uals and organizational sites. It provides access to ion resources to millions of users around the globe. mmunication (E-mail, chat), online conferencing ts), distributed information resources (World Wide le transfer (Telnet, FTP) and many other valuable these various features and services available on the

Page 141
9
10. 11. 12. 13. 14.
15. 16.
17.
Internet Service Provider (ISP) World Wide Web (WWW)
Web page Hypertext Markup Language. (HTM Web Browser
Web Index Search Engine e.g.: Yahoo, Google Web Browsing/Net surfing IP address
Domain Name
E-mail Uniform Resource Locator (URL) Transmission Control Protocol (TCP) File Transfer Protocol (FTP) Hypertext Transfer Protocol (HTTP) Telnet
Gopher
The Uses of the internet
1.
World Wide Web This is created by Tim Bezhers lee in based on hypertext and HTTP, for pr variety of resources (text, images and E-mail Electronic mail or e-mail as popularly and receive messages between compl connection.
E-Mail address On the internet, each person has a uniq the internet uses an addressing systen which consists of three parts; a uniqu code, as shown below
Arane (@ yahoo.cc
User name
Domain name
Domail

1989. The World Wide Web is a system, Oviding, Organizing and assessing a wide sound) that are available via the internet.
known is a system that allows users to send uters in a network with or without internet
ue e-mail address or means of identification n called the Domain Name System (DNS), e user name, a domain name and a domain
D1)
in code
அரும்பு 12 ,
internet

Page 142
x - 81 இன் பெறுமானம்
log X- 2 log இல் x இன் பெறுமான
10. வெவ்வேறு நிறங்கொண்ட4 பந்திலிருந்து 2
விடை: 169ři již
 

Pure 66o Poor இல்லையென்று
Prove Lugdurggoriesgirl
5TLrfoöt placies உறுப்பின் கூட்டுத்தொகை களைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கத்தக்க சொற்கள்
பந்தைத் தெரிவு செய்யும் வரிசை மாற்றம்
நீரஜப்பிரியாசதானந்தன், 2006 கணிதம் ‘C’
ཡོད༽

Page 143
* மதி மயக்கு
துப்பழக்கமானது எமது சமூக வரலாற்றுடன் நீண்ட
பின்னிப் பிணைந்துள்ளது. இதன் பாதிப்புப் பற்றி ! கால மக்கள் அறிந்திருந்தனர் என்பது,
"கள்ளுண்டார் நஞ்சுண்பர்” என்ற வள்ளுவர் வாக்கிலிருந்து எமக்கு வெள்ளிடை ம புலனாகின்றது. ஆயினும் இன்று வரையும் எம்மிடையே ஏற்படுத்தும் ஒரு பிரச்சினையாக மதுப்பழக்கம் காண மதுவைப் பற்றியும் அதன் நஞ்சு விளைவுகள் பற்றியும், மக்களிடையே ஏற்படுத்தினால் மாத்திரமே இப் பிரச்சினைப்
பொதுவாக இலங்கையிற் பயன்படுத்தப்படும் மது விஸ்கி, ஜின் எனப் பலவகைப்படுகிறது. ஆனாலும் இசை 'எதைல் அற்ககோல்' என்ற உடலுக்குத் தீங்கு விளைவிக் ஆள் உள்ளெடுக்கும் கொள்ளளவு மாறுபட்டு இருப்பதன் தன்மை, தீங்கு உருவான காலம் என்பன ஆளுக்காள் ே அனைவர்க்கும் மதுபானம் பாதிப்பை உருவாக்கியே தீரும்.
மது தயாரிக்கப்படும் முறை
சாதாரண வெல்லத்தை மதுவத்தால் நொதிக்க வை
மதுவம் வெல்லம்
நொதித்தல் சட்டவிரோதமாக உற்பத்தி செய்யப்படும் கசிப்புக் கு அற்ககோல் (MethyIAlcohol) CH,OH காணப்படுகின்றது
உட்கொள்ளப்படும் மது இரைப்பையிற் சமிபா அகத்துறிஞ்சப்படும். குருதிச் சுற்றோட்டத்தின் மூலம் செல்லப்படும். பின் ஈரல் அனுசேபச் செயன்முறையாற் பெ
Alcohol dehydranase
C,H,OH
5 85 8
NAD
NADH

L多 Lクമൃ/
கிரிஷாந்தி தியாகராஜா
2OO6 g lurfu6b 'D'
5T6LDT55U அன்றைய முதலில் மனிதன் மதுவைக் குடிக்கிறான்; பின்னர் மது மதுவைக் குடிக்கிறது; 506 out 5 கடைசியில் மது மனிதனைக் பாதிப்பை குடித்துவிடுகிறது.
படுகிறது - ஜப்பானியப் பழமொழி விஞ்ஞான ரீதியான விளக்கமும் விழிப்புணர்வும் பிலிருந்து விடுபட முடியும். வகைகள் : கள், சாராயம், கசிப்பு, பியர், பிறண்டி, வ யாவற்றிலும் அடிப்படையாக அமைந்திருப்பது, கும் பதார்த்தமே ஆகும். எவ்வாறாயினும் ஆளுக்கு காரணமாக, மதுபானம் ஏற்படுத்தும் தீங்குகளின்
வறுபடுகின்றனவேயொழிய, தொடர்ந்து பாவிக்கும்
த்து மது பெறப்படும்.
எதைல் அற்ககோல் + CO
(снон)
2 (g)
டிவகையில் மிகவும் நச்சுத் தன்மையான மெதைல்
l.
டு அடையாமல் இலகுவாகவும், வேகமாகவும் உடலின் அனைத்துப் பகுதிகளுக்கும் எடுத்துச் ாதுவாக அகற்றப்படும்.
சற்றல்டிகைட் ச்சுத்தன்மையானது)
சற்றேற் ச்சுத்தன்மையற்றது)
அரும்U) 12 125
மதி மயக்கும் மது!

Page 144
அற்ககோல் என்பது அனைவருக்கும் தொழில்நுட்பமானது நுண்ணங்கியியல், உயிர் உள்ளடக்கிய செயன்முறையாக அமையும். ந6 பிரயோகத்திலிருந்த செயன்முறைகளை நவீனப புகுத்திப் பெறப்பட்டதேயாகும். கி.மு. 2000 ஆண்ட நொதித்தற் செயற்பாட்டினாற் பெறப்பட்டு பயன் முறைகளுக்கான வித்து எனலாம்.
நொதித்தலின் மூலம் பெறப்படும் அற்கசே அடிப்படைப் பொருள் மற்றும் மதுவத்தின் வகை மாறுபட்ட செறிவில், வேறுபட்ட மூலக்கூற்றுநிறைய பேர்பியூரல் போன்றவையும் காணப்படுகின்றன. ஆனால் நமது வடிசாலைகளில் வடிக்கப்படும் ம உட்படுத்தப்பட்டு உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது.
ድ﷽JJ፡ மதுவகைகளிற் காணப்படும் சுவை, போ6 CHOH ebar arriagasai | PH என்பவற் மதுவகை செறிவு வேறுபட்ட 6 66ir (Toddy) - 2-4% w LSusi (Beer) 6-4ے سے% உயர்ரக மது 606168T (Wine) - 8-2O% பிmப் STUTTUJub (Arrack) – 32-35% D விஸ்கி (Whisky) - 37-40% மது தயாரிக் 6öt (Gin) - 37.5% lé Sg6öOTIę (Brandy) - 4O% ணணங் 616 ITIsr (Vodka) - 40% பொறுத்து 2 gub (Rum) -4 سO% உற்பத்தி
வெல்லங்களில் இருந்து உற்பத்தி செய்யப்படக்கூ மதுவங்களின் பரம்பரை அலகுகள் மாற்றப்பட்டு பழைய செய்தித்தாள்கள், விவசாயக் கழிவுப் ெ தயாரிக்கப்படுகிறது. மேலும் பனம்களியில் உள் முயற்சியில் உயிரியற் தொழிநுட்பவியலா6 கொண்டிருக்கிறார்கள்.
மதுப் பாவனையைத் தூண்டும் காரணிக உடல், உளச் சமூகப் பிரச்சினைகளை மதுப்பாவனையைத் தூண்டும் காரணிகளாக பல 6 உளவியற் பிரச்சினை உடையவர்களாகவே இரு எனக் கருதப்படுகிறது. விருந்துகளின் போது மதுத எண்ணங்களை மற்றவர்களிடையேயும் ஏற்படுத் கலங்களின் செயற்பாட்டிற் தற்காலிகமாக பிரச்சினைகளிலிருந்து விடுபட்டதான ஒரு போலி
a colcG5tOul2
மதிமயக்கும் மது
 

பழக்கமான பதமாகும். அற்ககோல் தயாரிப்பில் உயர் இரசாயனவியல், இரசாயன பொறியியல் என்பவற்றை டைமுறையிலிருக்கும் செயன்முறைகள் புராதன காலத்திற் Dயப்படுத்தி தற்காலத்தின் விஞ்ஞான தொழிநுட்பங்களைப் ளவில் சுமேரியர்களால் அற்ககோல், வினாகிரி முதலானவை எபடுத்தப்பட்டமையே இன்றைய உயர் தொழிநுட்பவியல்
ால் பெறுதிகளின் மணம், சுவை என்பன பயன்படுத்தப்பட்ட ஆகியவற்றிற் தங்கியுள்ளது. வேறுபட்ட மதுபானங்களில் புடைய அற்ககோல், எசுத்தர், அமிலங்கள், அல்டிகைட்டுக்கள், இவற்றுள் மெதனோல் மிகவும் நச்சுத்தன்மையானதாகும். துபானத்தில் மெதனோல் இல்லை என்பது பகுப்பாய்விற்கு
ாயனப் பொருட்களின் சேர்க்கையைப் பொறுத்து மணம், 0த வேறுபடுகின்றது. நொதித்தல் நடைபெறும் வெப்பநிலை, |றைப் பொறுத்து வேறுபட்ட வகைகளை பெறமுடியும். மேலும் வகையான நுண்ணங்கிகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் |பானங்களைப் பெறமுடியும்.
புரிமைப் பொறியியல் எனப்படும் புதிய துறையினூடாகவும் கப்படுகிறது. இந்த நவீன தொழிநுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி, யின் DNA இற் பொருத்தமான பரம்பரை அலகுகளைப் உன்னதமான சுவை, மணம் கொண்ட மதுபான வகைகள் செய்யப்படுகிறது. மேலும், அற்ககோல் பொதுவாக டியது. ஆனால் தற்போது பிறப்புரிமைப் பொறியியல் மூலம் மாப்பொருள், செலுலோசு உடைய வைக்கோல், மரத்தூள், பாருட்கள் ஆகியவற்றை நொதிக்க வைத்து அற்ககோல் Tள வெல்லத்தைப் பிரித்தெடுத்து அற்ககோலாக மாற்றும் mŤ56řT FE (BLL(Bö5
மது உள்ளே சென்றதும் அறிவு வெளியேறிவிடுகின்றது. sir - தாமஸ் பேகன்
உள்ளடக்குகின்ற விடயங்கள் அமைகின்றன. தொடக்கக் கட்டத்தில் குடி மக்கள் க்கிறார்கள். மது மனதிற்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும் ஒரு பானம் ாராளமாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றமை இவ்வாறானதவறான தி விடுகின்றது. ஆனால் உண்மையில் மதுவானது மூளைக் மந்த நிலையை உருவாக்குகின்றமையினால் எமது பான, தற்காலிக சந்தோச நிலையையே வழங்குகின்றது.

Page 145
கேள்வியைக் eெ
Mா
'குடி குடியை கெடுக்கும்' என்பது பற்றி நாம் அறிந்திரு நாளடைவில் தங்கள் கேட்கும் திறனை இழந்து விடு
உத்தரப் பிரதேசம் லக்னோவில் உள்ள கி மூக்கு, தொண்டை நிபுணர்கள் இது தொடர்பாக இவர்கள் குடிப்பதற்கு முன்பு காது கேட்கும் திறன் எப்ப நிரந்தர பாதிப்பு யாருக்கு ஏற்படுகின்றது என்பது போ
இதற்காகச் சில கிளப்களில் உறுப்பின சந்தித்து இந்த கணிப்பீட்டிற்கு பயன்படுத்தி கொண் உள்ளவர்கள் இருந்தனர். சிலர் பல ஆண்டாக மொ 'பெக்' க்கு மேல் குடிப்பதில்லை.
இவர்களை ஆராய்ந்த பின்னர் தங்கள் க வித்தியாசமான தகவல்கள் கிடைத்தன. அவர்கள் சமயத்தில் அதிகபட்சம் இரண்டு 'பெக்' மட்டும் கு மாற்றமும் ஏற்படுவதில்லை. ஆனால் இரண்டு 'டெ திறன் சிறிது சிறிதாக குறையத் தொடங்குகின்றது குடியர்களுக்கு அவர்களுக்கு தெரியாமலேயே கா அறுபது வயதில் தான் அவர்களுக்கு வந்த குறைபா
எந்த ஒலி மாசுவும் இல்லாத நிலையில் சா இல்லாமல் இருந்தால் அவரால் பூச்சிய டெசிபல் (கா உணர முடியும். நகர்ப்புறங்களில் உள்ளவர்களுக்கு கருதப்படும். ஏனெனில் சுற்றுச்சூழல், ஒலி மாசு கா
அதிக பட்சம் ஐந்தாண்டு குடிப்பழக்கம் உ உள்ளது. 11 முதல் 20 ஆண்டுகள் வரை குடிப்பழ கேட்கும் திறன் என்பது 33.33 டெசிபல் அளவில்தா உள்ளவர்களுக்கு சாதாரணமான ஒலித்திறன் 39. அதாவது இவர்கள் எல்லாம் ஒரு மனிதனுக்கு இரு என்பதுதான் உண்மை. எனவே, “தொடர்ந்து குடி கேட்கும் திறன் வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டு வேறு பாதி இவ்வாறு நிபுணர்கள் குழு அறிக்கையில் கூறப்பட்டு
தேடித் தந்தவர்

கடுக்கும் குதி
. நக்கின்றோம். ஆனால் நாளாந்தக்குடிகாரர்கள் கின்றனர் என்கின்றனர் ஆய்வாளர்கள்.
ங்ஜோர்ஜ் மருத்துவப் பல்கலைக் கழக காது,
வித்தியாசமான ஆய்வை மேற்கொண்டனர். டி உள்ளது, குடித்தபின்னர் எப்படி குறைந்தது, ான்ற விடயங்கள் பற்றி ஆராய்ந்தனர்.
ர்களாக உள்ள குடி மகன்கள் 12 பேரை டனர். இவர்களில் 20 வயது முதல் 60 வயது டாக் குடியராக இருக்கின்றனர். சிலர் இரண்டு
ஆய்வு அறிக்கையை குழு வெளியிட்டது. அதில் கூறியதாவது:- மது குடிக்கும் போது ஒரு டிப்பவர்களுக்கு காது கேட்கும் திறனில் எந்த க் கைதாண்டி போகும் போதுகாது கேட்கும் இப்படி பல ஆண்டுகள் குடிக்கும் மொடாக் றன் வெகுவாக குறைகின்றது. ட்டை கண்டுபிடிக்க முடிகிறது. தாரண சூழ்நிலையில் ஒருவர் எந்தப் பாதிப்பும் து கேட்கும் அளவை) அளவில் கூடசத்தத்தை
த 10 - 15 டெசிபல்தான் சாதாரண அளவாக 1ணமாக சாதாரண அளவுமாறுபடுகின்றது. ள்ளவர்களுக்கு 3118 டெசிபல் அளவில்தான் க்கம் உள்ளவர்களுக்கு சாதாரணமான ஒலி ன் 21 முதல் 30 ஆண்டு வரை குடிப்பழக்கம் 33 டெசிபல் அளவில்தான் ஆரம்பமாகிறது. க்க வேண்டிய ஒலித்திறனை இழக்கின்றனர் த்து கொண்டே இருந்தால் அவர்களது காது ப்புக்களும் ஏற்படக்கூடும் ஆபத்து உள்ளது' 1ள்ளது.
தகவல் ஆதாரம்: வீரகேசரி
சாம்பவி அன்பானந்தன், 2006 கணிதம் 'C'
ტlceნსOU 12| aფო
மதிமயக்கும் மது!

Page 146
உடலுக்கும், உள்ளத்திற்கும் ஆற்றலைச் ஆக்கப் பொருள் மது என்ற கருத்தும் நிலவி வருகி அதிக கலோரிகளை உடலுக்குத் தந்தாலும், உடலுக்கு அத்தியாவசியமான ஊட்டச் சத்து எவையுமில்லை. அத்துடன் மது அருந்தினால் ஏ6 உணவு உள்ளெடுக்குமளவு பாதிக்கப்படுகிறது மட்டுமன்றி புரதம், விற்றமின்கள் A, B, B, மற் என்பனவற்றின் சதவீதத்தை உடலிற் குறைக்கின்ற
மது உட்கொண்டபின் ஒரு விடயம் பற்றி சிந்த தீர்மானம் எடுக்கின்ற தன்மையில் நிறைய ப ஏற்படுகின்றது. மேலும் மூளையை மயக்கி ( தற்காலிகமாக ஏற்படுத்துவதால்,மது உடல் வலியை புத்திசாலித்தனம் உருவாகும் என்ற தவறான கருத் மது அருந்துபவர்களே புத்திசாலிகள், ஆண்மைய என்ற கருத்துக்கள் எந்த விஞ்ஞான அடிப்படைய கருத்துக்களே.
மதுவினால் ஏற்படும் பாதிப்புக்கள்
குருதியில் மதுவின் செறிவுக்கேற்ப வெவ்வே
2O—4O mg மனத்தடை மற்றும் கூச்சசு
முடியும் என்ற நிலை.
40 - 60 mg தீர்மானம் எடுக்கும்திறன்பா
போலிநிலை.
6O—1OO mg பார்வை மங்கல், இரட்டைப்
கதைத்தல், ஆரவாரம். 1OO-130 mg தெளிவற்ற பேச்சு, நடையிற்
நீண்டகாலத்தாக்கங்கள் எனும்போது உடல் பாதிப்புக்களை எடுத்து நோக்கினால் அற்ககோல் : கொண்டுள்ளதால் கள அழற்சி, இரைப்பை அபூ ஆனாலும் பொதுவான நோய் குடற்புண் நோயாகு
மேலும் சதையியில் அழற்சியை உருவா மதுவினால் மிகவும் மோசமாகப் பாதிக்கப்படுவது உணவுக் கூறுகளைச் சேமித்தல், புதிய புரதங் அத்தியாவசியமான தொழில்களை ஈரல் புரிகின்றது பிரதியீடு அற்றதுமான இந்த ஈரலில் ஏற்படுந்தாக்க இட்டுச்செல்கின்றது. ஈரல் அழற்சி, ஈரல் அழுகல் ரே நோய்களாகும். இந் நோய் நிலைமைகளில் இர மலப்போக்கு போன்ற குணங்குறிகளும், இந்நிை
is cleftoul2
மதிமயக்கும் மது

பலி உணரமுடியாத நிலையைத் போக்கும், மதுஅருந்துவதனால் துக்கள் உலவுகின்றன. ஆனால் ானவர்கள், வீரமுடையவர்கள் மற்ற பத்தாம்பசலித்தனமான U
று விளைவுகள் ஏற்படுகின்றன.
பாவம் நீங்குதல், அதிகமாகக் கதைத்தல், சகஜமாகப் பழக
திக்கப்படாமல்தலைச்சுற்றல், சுகமாக இருப்பதாக உணரும்
பார்வை (Double Visior), ஒழுங்கற்ற சிந்தனை, சத்தமாகக்
தள்ளாட்டம்.
உள, குடும்ப/சமூகப் பாதிப்புக்களைக் குறிப்பிடலாம். உடல் உணவுக் கால்வாயின் மேற் பரப்பில் நேரடியாகத் தொடர்பு ற்சி, முன்சிறுகுடல் அழற்சி என்பவற்றை உருவாக்கும். b.
க்குவதனால் இன்சுலின் சுரப்பதும் பாதிக்கப்படுகின்றது. ஈரலாகும். உடலிலுள்ள நச்சுக்கூறுகளை அகற்றுதல், ளைத் தொகுத்தல், பித்தத்தைச் சுரத்தல் போன்ற மிக . உடலின் மிக முக்கியமான அங்கங்களில் ஒன்றும், வேறு மே அனேகமான மதுப்பாவனையாளர்களை மரணத்திற்கு ாய், ஈரல் புற்றுநோய் என்பன மிகவும் பயங்கரமான கொடிய த வாந்தி, வயிற்று வீக்கம், இரத்தத்துடன் கூடிய கருநிற ) தொடரின் மரணமும் ஏற்படுகிறது.

Page 147
இதயத்தில் ஏற்படும் பாதிப்புக்களும் குறிப்பிடத்தக்க இதயத் தசைகள் வீக்கமடைந்து ஈற்றில் உயர் குருதி பாரிசவாதம், மாரடைப்பு ஏற்பட்டு இவற்றினால் மரணமும் நரம்புத் தொகுதியைப் பொறுத்தவரை, தலையிடி, த மயக்கம், வலி, ஞாபக மறதி, கடுமையான சந்தேகிக்கு ஜன்னி, கைகால் விறைப்புத் தன்மை போன்றவை ஏற்படல தொகுதியில் சுவாச அழற்சி, போசாக்குக் குறைவினா போன்ற நோய்களும் ஏற்படும். ஆண்களில் மலட்டுத் தன் ஏற்படுத்தலாம். மேலும் கருவுற்ற பெண்கள் முதல் மூன்றும் உணவின் அளவு குறைவாயிருத்தலினால் நோயெதிர்ப்புச்
உளவியல் ரீதியாகப் பயம், விரக்தி, தாழ்வுணர்வு, பிரச்சினைகள் அதிகரிக்கும். இதனாற் குடும்ப சமூக 2 மனச்சோர்வு, தற்கொலை நிலையும் ஏற்படலாம். மது குன்றுவதனாலும், மதுவுக்கு ஏராளமான பணச்செலவு ஏற்பு இதனாற் குடும்ப உறுப்பினர்களின் போசாக்கு நிலை குன் செலவு குறைவதனால் குடும்ப கல்வித் தரத்தை மேம்படு நிறைவேற்ற முடியாமை, குடும்பச் சொத்துக்களை விற்றல்
சிகிச்சை முறைகள்
மதுவிற்கு அடிமையான நிலையிலிருந்து விடுபட வைத்திய நிபுணரின் ஆலோசனையைப் பெற முடியும். வைத்திய நிபுணர் மேற்கொள்வார். நஞ்சகற்றும் பொறிமு சிகிச்சை, உளவளத்துணை சாந்தப்படுத்தல் சிகிச்சை முை
ஆனால், எது எப்படியாயினும், மதுவினால் ஏற்படு பேசவும் செய்துகொண்டிருக்கும் அதேவேளை "குடி'மக்கள் நாடும் ஒவ்வொருவரும் அந்த சிறிதுநேர சந்தோசத்திற்க அழகு, இளமை, ஆரோக்கியம், குடும்பம் அனைத்தையும் உங்கள் பொன்னான வாழ்வு மண்ணாகலாமா?
Hello Mr. மூன
ஒரு விருந்து வைபவம் பி.ப 3 மணியளவில் ஆரம்பமான 4 மணியளவில் 1/3 பங்கினர் வெளியேறினர். எஞ்சியவர். மணியானதும், மீதிப்பேரில் 1/3 பங்கினர் வெளியேற 8 பேர் வருகை தந்திருந்த விருந்தினர்கள் எத்தனை பேர்?
அ. 36
ஆ. 33
இ. 30
2. நான்கு வெவ்வேறு நிறப்பெட்டிகள் ஒரு வரிசையில் அடுக்க
இருந்தது. ஆனால், நீலத்துக்கு அடுத்ததாக இருக்கவில் எனில், மஞ்சளுக்கு அடுத்ததாக இருப்பது எது?
அ. சிவப்பு
-- ஆ, பச்சை
இ. நீலம்

வையாகும்.
குடிபோதை ஒரு தற்காலிகத் அமுக்கம், > நிகழலாம்.
தற்கொலை. அது கொடுக்கும் லைச்சுற்று,
மகிழ்ச்சி எதிர்மறையானது ம் தன்மை,
துயரத்தைக் கணநேரம்தான் ாம். சுவாசத்
நிறுத்தி வைக்கிறது.
• கசநோய்
பொடரண்ட ரஸ்ஸல் மையையும் ாதங்களில் மது உள்ளெடுப்பதனால் உட்கொள்ளும்
சக்தி குறைவாகின்றது. குற்ற மனப்பான்மை, கோபம், சந்தேகம் போன்ற -றவுகளிற் பல பிரச்சினைகள் எழும். இறுதியில் புவுக்கு அடிமையானவரின் உழைப்பு, ஆற்றல் படுவதனாலும் குடும்ப பொருளாதார வளம் குன்றும். றல், சிறுவர்களின் வளர்ச்சிப் பாதிப்பு, கல்விக்கான தத்துவதில் தடை, ஏனைய குடும்பத் தேவைகளை
போன்ற குடும்பச் சிக்கல்கள் ஏற்படலாம்.
வேண்டும் என்ற மன நிலையில் உள்ளோர் உள் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட சிகிச்சை முறையொன்றை மறைச் சிகிச்சை, தேவைப்படுமிடத்து வெறுப்பூட்டும்
றகள் மேற்கொள்ளப்படலாம். நம் பாதிப்புக்களைப் பற்றி ஆளாளுக்கு எழுதவும், ரின் எண்ணிக்கையும் குறைவதாயில்லை. மதுவை ராகப் பலியாகப் போகும் உன்னதமான வாழ்க்கை, நினைவில் நிறுத்திக்கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில்
*
மள! நலமா?
பாது, ஒரு தொகை விருந்தினர்கள் வருகை தந்தார்கள். களில் 1/3 பங்கினர் 5 மணியளவில் வெளியேறினர். 6 மட்டும் எஞ்சினார்கள். ஆயின், 3 மணிக்கு விருந்துக்கு
- ஈ. 27
உ. 14
ப்பட்டிருந்தன. சிவப்பு நிறப்பெட்டி பச்சைக்கு அடுத்ததாக லை. நீலம் மஞ்சளுக்கு அடுத்ததாக இருக்கவில்லை
- ஈ. நீலம் அல்லது பச்சை உ. தரவுகள் போதாது
அரும்பு 12 129
மதி மயக்கும் மது!

Page 148
ாசரிப்புள்ளி 7
3.
1
 

பார்வையிடும் நீங்கள், அதில் 4 பக்கங்கள் விடுபட்டிருப்பதைக் :ன்றினது இலக்கம் 21 செய்தித்தாளின் இறுதிப்பக்க இலக்கம் 28. D 61606?
7,822 18922 10, 1122
ய4% இனால் அதிகரிக்கத்தீர்மானித்தது. அந்நிறுவனம் வ நம் சீரான உற்பத்திநிகழுமெனவுங் கொண்டால், ஒருநாளுக்கான |ன், வார உற்பத்தியில் 4% அதிகரிப்பை எட்டமுடியும்? இ. 言1.5% 吓,3% Φ. , 4%
மண்டபங்களை ஏழு மணித்தியாலங்களிற் பெருக்கி முடித்தால், 3
வ்களை எத்தனை மணித்தியாலங்களிற் பெருக்கி முடிப்பர்?
J56fe இ 5 மணித்தியாலங்களில் உ, 9 மணித்தியாலங்களில்
5விலுக்குச் செல்வதற்கு 3 வித்தியாசமான பாதைகள் தெரியும். கான 6 வேறுபட்ட வழிகளை அவன் அறிவான். மேலும், ல்வதற்கான 2 பாதைகள் தெரியும். ஆயின், ராமுவுக்கு வதற்கு எத்தனை வேறுபட்ட பாதைகள் தெரியும்?
36 F. 38 42
ாடத்துக்கு வேலன் பெற்ற புள்ளிகள் 76. இதன் மூலம் அவனது அதிகரித்தது. அவன் ஆங்கிலத்துக்கு எத்தனை புள்ளிகளைப் ஆக உயர்ந்திருக்கும்?
87 FF, 90 - 2 - 92
வான். இன்னோர் மனிதன் அதே அ ട്രിബ്ബെ 5 நாட்கள் 5ளில் வெட்டி முடிப்பான். எனில், மூவருமிணைந்து - அவரவர்
த்தனை நாட்கள் எடுக்கும்? இ. 1.6 நாட்கள் ஈ. 18 நாட்கள் உ20 நாட்கள்
berts மூவரும் மைதானத்தில் விளையாடிக்கொண்டிருந்தார்கள். பார்த்து'நம் மூவரினதும் முதற் பெயர்கள் கூடPeter, Edward, ார் உடனே மற்றைய இருவரில் ஒருவர், 'நான்கூடக் கவனித்தேன். தற்பெயரும் ஒன்றாக இல்லை. உதாரணமாக எனது முதற்பெயர் ஒவ்வொருவரினதும் முழுப்பெயர் என்ன? விளக்கங்களுக்காக;- 6ofis, Stephen upgpaui ரது பெயர்) ards, Robert Peters. ers, Robert Edwards. ts, Robert Edwards. rts, Peter Edwards.
யைக் கூறமுடியாது.
து B இனை அடைந்தது. கார் தனது சராசரிக்கதியை 5 kmh தாகவே B யை அடைந்திருக்கமுடியும். எனில் உண்மையிற் கார்
i 36 kmhl g I, 38 kmh
- சிவாஜினி மனோகரன், 2006 உயிரியல் “A

Page 149
6u அபிவிருத்தி மற்றும் சூழல் மாசுபாடு ஆகிய இரண்டிற்கிடையிலும் மிகப்பெரிய தொடர்பு காணப்படுகின்றது. அனேக மான சந்தர்ப்பங்களில் பொருளாதார அபிவிருத்தி யின் பொருட்டே நாடுகள் தத்தமது சூழலைப் பெரிதும் மாசுபடுத்துகின்றன. இதன் காரணமாகவே பொருளா தார அபிவிருத்தி என்பதும் சூழல் பாது காப்புக் கொள்கைகளும் ஒன்றாகச் சீர்தூக்கிப்பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்ற கருத்து அண்மைக் காலமாக வேரூன்றி வருகின்றது.
ஆரம்ப காலத்தில் இருந்தே மனிதன் சூழலு டன் தொடர்புகொண்டே வாழ்ந்து வந்தான். மனிதன் தோன்றிய ஆரம்ப காலத்தில் அவன் சூழலுடன் வேட்டைக்காரன், சேகரிப்போன் என்ற வாழ்க்கை முறையில் வாழ்ந்தான். அக்காலப்பகுதியில் மனிதன் ஓரிடத்தில் நிரந்தரமாக வாழவில்லை. இடத்துக்கிடம் உணவுக்காக இடம்பெயர்ந்தான். அத்துடன் அவனது ஆயுட் காலமும் குறைவாகக் காணப்பட்டது. மனிதன் மற்றைய விலங்குகள் போன்று சூழலுடன் இசைந்து வாழ்ந்தான். இதனால் அவன் வாழ்ந்த சுற்றாடலிற் பாதிப்பை ஏற்படுத்தவில்லை.
மனிதன் சிறிது சிறிதாக விருத்தியடைந்து, பின்னர் ‘மந்தை மேய்ப்போன் வாழ்க்கை முறைக்கு மாறினான். சில விலங்குகளைக் கைப்பற்றி அவற் றைப் பழக்கித் தனது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வளர்த்தான். இதனால் இவ் விலங்குக் கூட்டங்களின் மேய்ச்சலுக் காக இடத்துக்கிடம் இடம்பெயர்ந்தான். எனவே ஓரிடத்தில் நிரந்தரமாக வாழவில்லை. இதனால் சூழலிற் பெருமளவு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லை. எனினும் அதிகளவு மேயும் போதுநிலத்தின் மூடுபடை அகற்றப்படும். இதனால் மண்ணரிப்புஏற்பட்டுகழலிற் சிறிதளவு தாக்கம் ஏற்பட்டது.
 

?...இந்தப் V^Go09 خاروك)
அபிராமி கருணநாதன் 2OO6 g lurfu6b 'A'
3. cup. 10 OOO - 8 OOO 9600TGB35tebsg டைப்பட்ட காலப்பகுதியில் மனிதன் விவசாயியாக ாறியமையால் நீர் நிலைகளுக்கு அண்மையாகக் ாணப்பட்ட காடுகளை அழித்துப் பயிர்களைப் பிரிட்டான். தொடர்ந்து பயிரிடுவதனால் மண்ணின் ளம் குன்றும். இதனால் பல புதிய காடுகளை 1ழித்தான். இவ்வாறாக முதன்முதலில் அவன் ாழ்ந்த சூழலிற் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தினான்.
மனித சனத்தொகை அதிகரித்தமையால் ராமங்களில் விவசாயத்தில் மேலதிகமாக உற்பத்தி சய்யப்படும் பொருட்களை சந்தைப் படுத்துவதற்கு மயங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. அத்துடன் சிலர் வசாயத்திலிருந்து விடுபட்டு வெவ்வேறு தொழில் ளில் ஈடுபட்டனர். உதாரணமாக வனைத்தொழில், நசவுத்தொழில். இவ்வாறு உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பாருட்களை சந்தைப்படுத்த மையங்கள் உருவாக் ப்பட்டன. காலப்போக்கில் இவை நகரங்களாக ருவாகின. கி.மு. 4OOO - 3 OOO இற்கும் இடைப் ட்ட காலப்பகுதியில் முதல் நகரம் தோன்றியது.
காலம் கடுகதியில் நகர்ந்தது. சமீபத்தில் 18 ஆம் நூற்றாண்டில் ஏற்பட்ட கைத்தொழில் புரட்சி ாரணமாக மனிதனின் வாழ்க்கைத்தரம் உயர்ந்தது. தனால் நீர் நெருக்கடி, மண்ணரிப்பு, பாலைநிலம் ரவுதல், காடழிப்பு, உயிர்ப்பல்வகைமை இழப்பு, ாசாக்கம் போன்ற சூழற் பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டன. வ்வாறு ஏற்பட்ட அபிவிருத்தி காலப்போக்கில் |ளர்ச்சியடைந்து தற்போது நவீன விஞ்ஞான Hபிவிருத்தியின் உச்சக் கட்டத்தை அடைந்துள்ளது. ஞ்ஞான அபிவிருத்தி பாரிய வளர்ச்சியை Hடைந்திருந்தாலும் சூழல் சம்பந்தமான பிரச்சினை ளும் அதிகளவிற் காணப்படுகின்றன. எனவே ழலைப் பாதுகாக்க வேண்டியதுநமது கடமையாகும்.
උ9lග0U] 12 எங்கே போகும் இந்தப் பாதை.?
31

Page 150
சூழலைப் பாதுகாப்பதற்கு வளங்களை நிலை பயன்பாட்டு முறையிற் பயன்படுத்த வேண்டும்.
நிலைதகு பயன்பாடு’ என்பது தற்போை மனித சந்ததியும், எதிர்கால மனித சந்ததியும் பய படுத்தத் தக்கவாறு இயற்கை வளங்கள் முகாை துவம் செய்யப்படுவதெனலாம். அதாவது பொரு தார முன்னேற்றத்திற்கு நீண்ட நோக்குடன் இயற்: வளங்களைப் பயன்படுத்துவோமானால் சூழ மாசடைதலைக் குறைத்து எதிர்கால சந்ததி
ܒܓܠ
a celcStoth 12
எங்கே போகும் இந்தப் பாதை.?
 

கு இயற்கை வளங்களைப் பயன்படுத்தத் தக்கவாறு
பொருளாதார அபிவிருத்தியை மேற்கொள்ளலாம். இதன்மூலம் நவீன தொழில்நுட்ப வசதியால் ஏற்படும் சூழல் சமநிலைக் குழப்பத்தை இல்லாமற் செய்து
ܵ நாட்டை அபிவிருத்தி செய்வதன் மூலம் உலகத்தை அபிவிருத்தி செய்யலாம். அத்துடன் சுத்தமான, சுகாதாரமான, பூமியை உருவாக்கலாம். பூமியை ல் சுத்தமாக சுகாதாரமாக வைத்திருப்பது ஒவ்வொருதனி ம் மனிதனதும் கடமையாகும்.
அசைவுகளுடன் "கே த மாற்ற முடியுமா? மு

Page 151
கரவியமாய் கண்ண
விழிகள் கூறும் வலிகள் என்பதா - இல்லை விடிந்தும் விடியாத பொழுதுகள் என்பதா? சொல்லவே முடியாத சோகங்களில் மரணங்களை ஒடிய வேளைகளில் மனங்கள் அழுது கொண்ட இன்னலான நிமிடங்கள் பற்றிக் கூறுவதா? கண்ணி ஊர்வலங்களைக் கண்டு கரைக்கு - வ சுனாமி அலைகள் தந்த அழுகைகளின் அகோரா பற்றிய கதையைச் சொல்வதா?
சுடரொளி வீசும் சுபீட்சங்களைச் சுனை கெடுத்துஒன்று ஆயிரமாயிரம் உயிரை எடுத்தது இரத்த ஓட்டங்களைஉறைய வைக்கும் - இராத்திரி நேரத்தை ரணங்களாக்கி, தோள் வலிக்கும் தோல்விகளைத் தொடக்கி வைத்த - வேள்விகளில் எத்தனையோ அகோர காட்சிகள் தந்து அத்தனையிலும் எழமுடியா வீழ்ச்சிகளை அள்ளித்தந்து சென்றதா???..? சுனாமி
எழமுடியா வீழ்ச்சிகளில் எழுந்து உட்கார - நினை வேளை பூகம்பம் ஒன்று புயலானது, பூக்கள் புதைக்குழிக்குள் புதைந்தன. புரியவே முடியாத - புதியதாய் பூகோளத்தில் இருந்து புறப்படும் போது புழுவாய் துடிக்கிறது பூமி மேல் உயிர்கள் இயற்கையின் ஈரமில்லா இம்சைகளில் இழப்புக்க ஏற்று குலைந்து போன குடும்பங்களின் குமுறல்க அமைதியான கிராமங்களின் அழிவுகள் எத்தனை
பஞ்சாய் பறந்த பிஞ்சுகள் - வித்தாய் விளைந்து விருட்சமான விழுதுகள் இன்று சொத்தாய் இழந்து, செந்தாய் - போய்விட இதயம் கத்தாய் கத்தி தவிக்குது - உதிரங்கள் பாடும் பாடல்கள் உணர்வுகளில் மோதும் வேதனைத் துளிகள் காவியமாய் கண்ணிர் ஒவிய ஒவியமாய் கண்ணிர் காவியமாய் உருவெடுத்து நிற்கின்றது பூமித்தாயின் புதுமை
ஓயாத அலைகளாய் ஓடிச் செல்லும் - தேயாத பிறைகளாய் வளர்ந்து கொண்டு நெஞ்சில் மாறாத காயமாய் மனைகிறது - இதயம் துடிதுடிக்க தவிதவித்து நெஞ்சில் எழுகிறது கவி காவியமாய். கண்ணிர் ஓவியமாய் .

ഉിധഗ്രീം
கார்த்திகா திருச்செல்வம் 2OO6 9_ulrflu 16o D'
T - நோக்கி
ந்த ங்கள்
சுனாமி
த்த
புதுமைகளை
6D6T கள் - எத்தனை I?
LDTü
அரும்பு 12
காவியமாய் கண்ணிர் ஓவியமாய்.
183

Page 152
înyaFrği - Pogonat( ” "ހ,
சங்கர் பிரசாத்
நரேன்
சுஜித்
சந்தோஷ் :
9|LDir
சங்கர் சுஜித்
( ۔
༣ அமர் l8
எல்லோரும் :
C.
சந்தோஷ் - Cyc நிற்கிறார்கள். சங்
என்ன? எல்லோருப் BITThis6it Science I (5 பேரும் 5 தாவரங் சங்கர் அண்ணா இ 9HL NI'LINJTuulub 6&FT6 Wait, Wait LiSiglb சரியிருப்பின்தட்டிக் ம். தட்டிக் கொடுத் அடப்பாவி உனக்கு Drama வைப் பாரு நல்ல விடயம். யார் அமர்தான் நாடக அ (சிறிது தயக்கத்துடன் 5T6öT Programme அது நல்ல முய திறமைகளையும் ெ
முடிந்ததா? ஓம் அண்ணா. நார்
Pogonatum, Nephrol
محتصر
Cycas
Sellaginella :
-- ܓܠ݂ܵ
Cycas :
Nephrolepis:
උ9lගුෆිU] 12 நெருங்கும் நிழல்கள்
184
இப்ப என்ன நடர் ஏன் உங்களை L
ஏன்? நாங்க J( வயிற்றெரிச்சலி
அல்சரா உங்களு
இப்ப வந்தன் எ6
 

நிழல்கள்
um, p3rgir - Nephrolepis, alegã - Selaginella, as, 9II nử - Anthophyta eas (86dILLn6oofpöğJ கள் வருகிறார்)
சுகிர்தா சிறீவரதன் 2006 உயிரியல் 'A'
) இன்று திடீரெனத் தாவரங்கள் ஆகிவிட்டீர்கள். Day க்கு ஒரு Drama போடப் போகிறோம். கள் மாதிரி அசைகிறார்கள்) ன்றுநாங்கள் செய்யப் போகிற ஒத்திகையை நீங்க பார்த்து pல வேண்டும். பிழையிருப்பின் சுட்டிக் காட்டி. நான் சொல்றன். தவறிருப்பின் தட்டிக் கொடுத்து, ச்சீ. கொடுத்து.
து எம்மை ஆட்கொண்டருள வேண்டும்.
என்னடா நடந்தது? சங்கர் அண்ணா! நீங்க பயப்படாம |ங்க.
இந்த நாடகத்தை எழுதி நெறிப்படுத்தியது? ஆசிரியர். நெறியாளர். பிரதான நடிகர் எல்லாம். 5D 365T6örpL56)606). Science Day dig 6Tril 5L Class செய்யவேணும். அதுதான். ற்சி. கல்வியோட மாத்திரமே நிற்காமல் உங்கட வளிப்படுத்தவேண்டும்தானே. ஓ.கே. ஒப்பனை எல்லாம்
பக நடிக்கப் போறம்.
米 米 米 米 米
epis, Sellaginella 6T6o086OITUbıh &b56u6oo6ouqL6ör
இருக்கையில் . Cycas வருகிறார்.
ந்து போய்ற்று என்று இப்படி இருக்கிறீங்க? பாராவது குளிக்கச் சொன்னாங்களா?
ke அடிக்கச் சொல்லிக் கேட்டனாங்களா? நாங்களே ல் இருக்கிறம்.
நக்கு? சொல்லவே இல்லை.
ன்றாத் தெரியும். யாருக்கு அல்சர் என்று?

Page 153
Pogonatum :
Cycas
Nephrolepis:
Sellaginella :
Cycas
Pogonatum :
Cycas
Nephrolepis:
Cycas
Anthophyta :
Sellaginella :
Sellaginella :
Sellaginella :
Nephrolepis:
Cycas
Nephro, Cool. Cool! BIT(360T (853.p6 Anthophyta வம்சத்து எங்க மன்னருட எப்படி மன்னர் என்று சொல்லலாம்?
அடடா அதுவா இப்ப பிரச்சனை. நானே தரை வாழ்க்கைக்கு முற்றாக இசைவாக்
அதெப்படி அவ்வளவு உறுதியா உங்கள
அதுதானே! நீங்க என்ன அவங்க ஆட்
அட சும்மா போங்கடாப்பா. நான் 6
PogOவைப் பொறுத்தவரையில அவரு அப்படியிருக்கேக்க, அவரால எப்படி ஆட
சரி நான்தான் அப்படி என்றா, மிச்சப் டே
ஆ! அப்படி வாங்க வழிக்கு. Pog இந்தக்குறையையெல்லாம் வளமான சீ கொண்டு நிவர்த்தி செய்தாலும் அவே வெளிக்காட்டப்பட்டதாக இலிங்க அங்கங் தோற்றுப் போய்ற்றார்.அப்படித்தானே N
ஓம் Cycas. என்னோடபுணரித்தாவரம் எ முழுமையா ஆட்சி செய்ய முடியாமப் டே
Pogo, Nephro ësëli | Spg, Sella g இன்னொரு சிறப்பும் இருந்தாலும் அவ மூலகமும் இல்லாததால அவரோட சிறப்
(Dg5báß6ODLuî6ò Anthophyta 6556)
Hi! என்ன எல்லோரும் ஒன்றா இருக்கி
சும்மா. உங்களைப் பார்த்துப் பேசிட்டுட் (மற்றவர்களைப் பார்த்து கண் சிமிட்டுத
நீங்க! அதுவும் என்னைப் பார்த்து . உங்களைப்பற்றி. Cycas, Sella வின் பற்றித்தானே கதைச்சனிங்க. (எல்லோரும் ஆச்சிரியத்தில் இருக்க.
6T'LJLQLIT? 6TLJ12........ ?
அது அப்படித்தான். அதாலதான் அவர்
சும்மாயிருங்கடா! நான் சொல்றன் மன் முதற்சிறப்பு. அப்படியிருந்தும் கருக்கட்ட தரையில ஆட்சி செலுத்த முடியாமப் பே

ன். நாங்களும் தாவரம்தான், ) தாவரம்தான் இப்படியிருக்கேக்க அவரை மட்டும்
காரணத்தை சொல்றன். அதாவது அவர் மட்டும்தான் கம் அடைஞ்சு ஆட்சி செலுத்துறவர். அதுதான்.
T60 65-T6b60 (pLęub.?
சியில் மந்திரியாவா இருந்தீங்க.
வந்த விசயத்தைச் சொல்றன் அதாகப்பட்டது.ஆ க்கு தண்டு, வேர், இலை என்று எதுவுமே இல்லை. ட்சியை நடத்த முடியும்?
பருக்கு என்ன பிரச்சனை?
0 தான் அப்படி என்றா Nephro ஓரளவுக்கு றிலை, இடமாறிப்பிறந்தவேர், வேர்த்தண்டுக்கிழங்கு ராட புணரித்தாவரம் மெல்லியதாகவும், சூழலுக்கு பகள் இருந்ததனாலும் அவர் தன்னோட முயற்சியில ephro?
ன்னோடஒத்துப் போகாதாலதான் என்னாலதரையில
இவர்களோட குறைபாட்டை நீக்கியதோட இவருக்கு ரிட்ட காழில் கலனும், உரியத்தில் நெய்யரிக்குழாய் பும் அதன் முன்னால அப்படியே அடிபட்டுப் போய்ற்று
ஹீங்க?
போகலாமென்று வந்தம்.
நல்)
. பேசி. ஏன்டா? எனக்குத் தெரியும் தானே பல்லின இலையுண்மை, பல்லின வித்தியுண்மை
அங்க நாங்க இங்க..!
ானா. ஆம் நீங்க சொன்ன மாதிரி அது அவருக்கு லுக்கு புறநீர் ஊடகம் தேவைப்பட்டதால அவராலயும் ாச்சு
அரும்பு 12 , நெருங்கும் நிழல்கள்

Page 154
Pogonatum : (Cycas ஐப் பார்த்து) அது சரி அப்பு
Anthophyta : சரியாக் கேட்டாயடாப்பா. நீங்க எல்
இவருக்கு ஆட்சி செலுத்த வச மூடப்படாததாலும், அகநீர் ஊடகம்
போய்ற்று. Nephrolepis : அப்ப Just miss ன்னு சொல்லுங்
Anthophyta : ஓமோம்! அப்படியும் சொல்லிக் கொ
Sellaginella : அதுசரி Anthophyta க்கள் எப்படி
Cycas
நல்ல கேள்வி! அவருக்கு மெய்யா மூடியுளிகளாக இருத்தல்... இப்படி
Nephrolepis : அது மட்டுமல்ல... அவரிட்ட Colou
Sellaginella : இருந்தாலும் அவையளுக்குள்ள
பிடிக்கறவதானே?
Pogonatum : வீட்டுக்கு வீடு வாசற்படிதானே?
Anthophyta : ஓம்! ஒருவித்திலை என்றா முப்பாத்
இருக்கும்.........
Cycas
இருவித்திலை என்றால் ஐம்பாத்து இருக்கும் அப்படித்தானே?
Anthophyta : ஓமோம்! இப்பவாவது விளங்கிச்சே
Cycas, Pogonatum, Nephrolepis, Sellaginella:
இத்தகைய சிறப்புக்களால் பெரும் கரமாக நடந்து கொண்டிருக்கென் கூர்ப்புக் கொள்கைக்கேற்ப "தக்கல் வாழி! நீடுழி வாழி!.........
(சங்கரின் கரகோஷம் காற்
136 அரும்பு 12
| நெருங்கும் நிழல்கள்

உங்கட பாடு எப்படி? நம்ம நிலையோ?
லோரும் தோற்ற பிற்பாடுதான் CycaS தோன்றினவர். தியாக வித்துக்கள் தோற்றுவிக்கப்பட்டாலும் அவை | தேவைப்பட்டதாலும் அவரால ஆட்சி செய்ய முடியாமப்
கோவன்.
T6iT6T6 orTub.
வெற்றிகரமாதரையில் ஆட்சி செய்யினம்?
ன கடத்தும் இழையம், நீரில் தங்காத கருக்கட்டல், வித்து பல விடயங்கள் அவையஞருக்கு உதவி புரிந்தது.
Irs காட்ட பூக்கள், பழங்கள் என்று நிறைய இருக்கு.
ஒருவித்திலை, இருவித்திலை என்று அடிக்கடி சண்டை
து அமைப்பும், நாருரு வேரும்,சாமந்தர நரம்பு இலையும்
அமைப்பும், ஆணிவேரும், வலையுரு நரம்பு இலையும்
ம பெற்ற Anthophyta க்களின் ஆட்சி தரையில் வெற்றி றால் அது மிகையில்லை. ஆக Charles Darwin இன் னப் பிழைத்தல்’ இங்கு தெளிவாகின்றது. மன்னா! நீங்கள்
றுடன் கலக்க திரை மூடுகின்றது)

Page 155
ssss
இரு சோடிக் கண்கள் சங்கமிக்க N
இதமாக உதயமான நம் காதல் 9ٹک கண்ணிர்ச் சுரப்பியைத் தூண்டி N கண்ணிரில் நனைய வைத்ததேனோ? இ
ஒன்றிய வாழ்வாக ஒருங்கிணைந்த - எம் வாழ்வு ଚେ। ஒட்டுண்ணியாக மாறியதேனோ - DNA நீ இழையாகப் பின்னிப் பிணைந்திருந்த நாம் - RNA 6) இழையாகித்தனிமையிற் தவிப்பதேனோ? 6T6
இ
கல மென்சவ்வால் சுவரமைத்து ତୁ।
கலத்தகத்தே மையமூர்த்தத்தால் வளையமிட்டு, 6Τ. சோடியாக இருக்கும் புன்மையத்தி போல - என்றும் சேர்ந்திருப்போம் எனக் கூறிய நீ- இன்று எனை சோடியற்ற நிறமுர்த்தமாக்கி ზ9| சோகத்தில் விட்டுச் சென்றதேனோ?
நி என் இதயம் முழுக்க நிரம்பியிருப்பது எ நீயும் உன் நினைவுகளுமே என விவாதித்த - நீ B பெருநாடிகளால் எனை
வெளியேற்றியதேனோ? 왕의_
|فتg இழையுருப்பிரிவின் மகட்கலங்கள் போல் இ சர்வசமனாய் இருப்போம் என விதந்துரைத்த - நீ 85
இன்று ஒடுக்கற் பிரிவாய் மாறி மாறலை தோற்றுவித்ததேனோ?
அன்றொருநாள் அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்கள் முன்னவத்தையில் இணைவதைப் போல சோடியாவோம் என்றாய் - அதன் பின்னால் வரும் மேன்முகவவத்தையை
பற்றி அறியவில்லை நான் அன்று
 

(5Vう 2/ஆல்
மரின் வினித்தா வினோதராஜ் 2OO6 g lurfu6) 'E'
ecrobiosis போன்று ஆயுள் முடியும் வரை ழியாதது நம் காதல் என்றாய் ecrosis ஆகிநம் காதலை இடையில் றக்கச் செய்ததேனோ?
நய்யரிக் குழாயும் தோழமைக் கலமுமாய் யின்றி நானில்லை என
சனம் பேசிய நீ
ன் கறுப்பு நிறத்தைக் கண்டு து காதல் அல்ல மோன்களின் விளையாட்டின் - விந்தைகள்
ன உயிரியலை உணர்த்தினாய்
யிரியற் புத்தகங்களைப் புரட்டிப் பார்த்து
மோன்களின் விளைவுகளை விரிவாக
தந்துரைத்த நீ றம் என்பது பல்பரம்பரையலகு தலைமுறையுரிமை னும் பெயரில் DNA நடத்தும்
ாடகம் என்பதை அறியாததேனோ?
ன் இதயத்தை விட்டு நீ என்னை ாக்கி எறிந்தாலும் - என்றும் உன் னிய ஞாபகங்கள் என் மூளையத்தின்
டை நுதற் சோணையிலே.
இது
கண்களின் சந்திப்பில்
Durfluu6SI6öT FIELDb
அரும்பு 12 உயிரிழந்த உயிரியற் காதல்
37

Page 156
0%. A யில் பால் பிலும் 25% பா
 

யோக (ப்+ம்)
விலும் பால் கொண்டது. பால் அற்றது என இ அற்றது ஒவ்வோர் அளவிலும் 40% B யில் 50% 5ਹ੬9DDਲੁ பட்ட இனிப்பு அளவில் சிறியதாயும்பால் உள்ளதாயும் ooo எனின் தொகுதி ် ́` ;

Page 157
6. துணிக்கை O விலிருந்து கிடைத்தூரம் 187.5 மீற் நிலைக்குத்துச் சுவர் ஒன்றை மட்டுமட்டாகக் கடந்துசெ மீது அதன் வீச்சு 750 மீற்றர் எனின் துணிக்கை எறி
7. A என்னும் கப்பல் ஒன்று வடக்கு நோக்கி 8 kmh வே km தூரத்தில் மேற்கு நோக்கி 6 kmhவேகத்து இரண்டிற்குமிடையேயுள்ள மிகக் கிட்டிய தூரத்திற்கா
இடமிருந்து வலமாக : 1. முதலிரு எண்களின் வித்தியாசம் 7
இரண்டாம் எண்ணை இரண்டால் வகுத்து நான்கை மூன்றாம் எண்ணை மூன்றால் பெருக்க வருவது நா மூன்றாம் எண்ணுடன் இரண்டைக் கூட்ட வருவது ஐ 4. 2 மீற்றர் நீளமான இலேசான நீளா இழை OP ! இணைக்கப்பட்டுள்ளது. Pயில் இணைக்கப்பட்ட 10 k நிலைக்குத்து வட்டத்தில் இயங்குகிறது. O வினூட 60°ஆக்குகையில் இழுவை (ஆரம்பத்தில் துணிக்ை 7. AB, BC, CD, DE எனும் சம நீளமுள்ள 85N
மூட்டப்பட்டுள்ளது. கிடையான கோட்டில் உள்ள இருநீ சமச்சீராக இத் தொகுதி தொங்குகிறது. BC கோல் மூட்டில் விளையுள் விசை 8. திணிவு 1000 கிலோகிராமை உடைய கார் ஒன்று நே செல்கையில் 200 N எனும் கூடுதலான தடைக்கு எ வண்டி ஒன்றை இழுத்துக்கொண்டு செல்கின்றது. எழு 24 kmh ஆக இருக்கும்போது இழுக்கும் கயிற்றில் 9. CD யிலுள்ள இழுவை,
1O, A,B 6T6ôTL6OT 3 mso, 4.5 msoeficip(B36Ob6bu6 கடக்கும்போது வேகங்கள்210 mS1, 105 ms ஆகும் கடக்கின்றன. பின் S எனும் நிலையத்தை அை அமர்முடுகலுடன் செல்கின்றன. A,B என்பனS எனும்
660)L: 169°ućBib
 

றரில் இருக்கும் உயரம் 93.75 மீற்றரையுடைய ல்லும் அதேவேளை O வினூடான கிடைத்தளத்தின் பப்படும்போது அதன் நிலைக்குத்து வேகம்.
கத்தில் செல்கையில் தனக்கு நேர் கிழக்கே 5.625 டன் செல்லும் கப்பல் B ஐக் காண்கிறது A,B ன நேரம் (நிமிடத்தில்
கழிக்க வருவது மூன்றாம் எண்
6615 TLD 61660T.
ந்தாம் எண் இல் O எனும் நிலைத்த புள்ளிக்கு ஒரு முனை gதிணிவுடைய துணிக்கை 2 மீற்றர் ஆரையுடைய ாக மேல் நோக்கிய நிலைக்குத்துடன் கோணம் க எறியப்படும் வேகம் 10 ms ) நிறையுடைய கோல்கள் B,C,D யில் சுயாதீனமாக லைத்த புள்ளிகளுக்கு A, E தொடுக்கப்பட்டுள்ளது. நிலைக்குத்துடன் ஆக்கும் கோணம் 45°ஆயின் B
நரிய கிடை வீதி ஒன்றில் 400 N தடைக்கு எதிராகச் திராக திணிவு 600 கிலோகிராமை உடைய இழுவை ந்சின் 16 kW வலுவில் செயற்படுகின்றதெனின் கதி உள்ள இழுவை,
70 Ν
டைய இரு புகையிரதங்கள் A எனும் புள்ளியைக் மீண்டும் அவை Q எனும் புள்ளியை ஒரேநேரத்தில் -யும் முன்பாக இவை முறையே 3 mS* எனும் நிலையத்தை வந்தடையும்போதுநேர வித்தியாசம்.
- நிஷாந்தினிநாகராஜா, 2006 கணிதம் 'C'

Page 158
ன்றைய 21 நூற்றாண்டின் கால கட்டத்தி இ வருகின்றன. அவ்வாறிருந்த பொழுதிலு உற்பத்தி செய்யும் சக்திமுதலாக காற்றாலைை நடைமுறையில் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. அத இயங்குவதால் எந்த நேரத்திலும் எந்தக் காலத்திலு
இதனை ஆக்குவதற்கு பத்தொன்பது கூடியவாறான இரு குழாய்கள் எடுக்கப்பட்டு இரண் இருக்குமாறு ஆணிகளினால் பொருத்த வேண்டு இவ்வாறு 19 அடி உயரமான இரு குழாய்கள் டெ போன்ற அமைப்புடைய மூன்று இதழ்களைக் கெ பின் தொகுதியை உயர்த்தி நிலைக்குத்தாக நாட்டே வெவ்வேறு இடங்களிற் கட்டவேண்டும். அப்போது டைனமோவிலிருந்து இரு வயர்களைப் பொருத்தி, (Car Battery) 96Tpl6T (Spbit, 6Tj3i (Up6060Té வயர்களை மின்னிணைப்புக்குப் பயன்படுத்தப் இணைக்க வேண்டும். மின்னிணைப்புக்குப் பயன் பொருத்தப்படும். காற்று வீசும்போது காற்றாடி சுபூ காந்தம் ஒன்றையொன்று குறுக்கிடும் போது செலுத்தப்படுகிறது. இதன் முலம் பெறப்படும் பயன்படுத்தப்பட்டு பின்னர் மின்குமிழ்,வானொலி
இதனால் மக்கள் அன்றாட வாழ்வில் விரயத்தையும், மக்களின் மன உளச்சலையும் த கூட இக் காற்றாலையைப் பயன்படுத்தலாம். மி வாழும் மக்கள் கூட இதனால் சிறந்த பலனை அ போன்ற குறைந்த வலுவுடைய மின் உபகரணங் தற்போது வழங்கப்படும் மின்சக்தியானது திடீரென உண்டு. ஆனால் இக் காற்றாலையின் உதவியி வாய்ப்பு மிகவும் குறைவாகக் காணப்படுகிறது. க. காற்று வீசுவதால், கடற்கரையோரங்களில் வா பயனை அடையலாம். காற்ற்ாலைசிறகுகளை 虚g நிறுத்தியும், தேவையான நேரங்களிலும் பயன் தொழிநுட்பத்தில் வளர்ச்சி அடைந்துவரும் ந இந்தியாவில் ஒரு தனிமனிதனின் உழைப்பி நாட்டுக்கே மின்சாரம் வழங்கப்படுகிறது. இத6 பெற்றுக்கொள்கிறார் . இவ்வாறு பெரிய அளவி மின்சாரம் வழங்கலாம். இவ்வாறு சிறந்த ப6 பயன்படுத்தும் முறையாக விளங்குகிறது.
උ9lගුෆිU] 12 5|Tsopng|b Current
40
 
 

}Čb Curren)† 1
சிந்திகா செல்வரட்ணம் 2006 கணிதம் 'C' 3ல் நவீனமயப்படுத்தப்பட்ட மின்சக்தி முதல்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு லும் இயற்கையுடன் கூடிய செலவு குறைந்த விதத்தில் மின்னை யையும் பயன்படுத்தலாம். ஆனால் இக்காற்றாலை ஆனது த்துடன் பலர் அறிந்திருக்கவும் இல்லை. காற்றின் உதவியுடன் றும் இதனைப் பயன்படுத்தலாம். அடி உயரமான கல்வனைஸ்படுத்திய ஒன்றினுள் ஒன்று உட்புகக் ாடையும் இரண்டு அடி உள்ளே செலுத்துமாறு புகுத்தி இறுக்கமாக ம். ஏனெனில் 35 அடிக்குமேல் சுயாதீன வளி காணப்படுவதால், பாருத்தப்படுகிறது. பொருத்தப்பட்ட குழாய்களுடன் celling fan ாண்ட விசிறியையும் அதனுடன் டைனமோவையும் இணைத்துப் வேண்டும்.அதனை Stay wire (தாங்கு கம்பி) களினால் இழுத்து தான் கம்பி எவ்வித சரிவுமின்றி நிலைக்குத்தாக நிற்கும். பின்னர் இவ்விரு வயர்களையும் கூடிய அழுத்த வேறுபாடுடைய மின்கலம் வுகளுக்கு இணைக்க வேண்டும். டைனமோவில் இருந்து வரும் படும் குழாய்கள் (condiute pipes) மூலம் மின்கலத்துடன் Tபடுத்தப்படும் குழாயானது கல்வனைஸ்படுத்திய குழாய்களுடன் pலுவதால் டைனமோவும் சுழல்வதால் டைனமோவினுள் உள்ள மின்சாரம் உற்பத்தியாகிறது. இம்மின்னே மின்கலத்தினுள் ஆடலோட்ட மின்னை நேரோட்டமாக மாற்ற பாலச்சீராக்கி ,ெ தொலைக்காட்சி போன்றன பயன்படுத்தப்படுகிறது. சிறந்த பலனை எதிர்நோக்கலாம் . இக் காற்றாலையினால் பண விர்த்துக் கொள்ளலாம். வறுமையினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களும் ன்சார வசதி செய்து கொடுக்கப்படாத பின்தங்கிய கிராமங்களில் டைய வாய்ப்புண்டு. மின்குமிழ்கள், வானொலி, தொலைக்காட்சி களையும் காற்றாலையின் உதவியினால் இயங்கச்செய்யலாம். க் கூடிக்குறைவதால், மின் உபகரணங்கள் பழுதடையும் வாய்ப்பு பினால் இயங்கப்படும் உபகரணங்கள் இவ்வாறு பழுதடையும் டற்கரைகளில் மரங்களின் தடைகளில்லாததால் தொடர்ச்சியான ழம் மீன்பிடி சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களும் இதனால் சிறந்த றுத்தும் கருவியின் உதவியுடன் காற்று கூடிய நேரத்தில் இதனை படுத்தலாம் . இந்தியா, சுவீடன், நோர்வே போன்ற விஞ்ஞான ாடுகளும் கூட இதனால் சிறந்த பலனை அடைகிறார்கள். lனால் பெறப்பட்ட இவ்வகையான காற்றாலை மூலம் தமிழ் னால் தமிழ் நாட்டு அரசாங்கத்தினால் அந்நபர் பணத்தையும் 1ல் இதனை விருத்தி செய்தால் ஒவ்வொரு பிரதேசவாரியாக Iலனைத் தரவல்ல காற்றாலை எல்லா மக்களும் விரும்பிப்

Page 159
வருகின்றன. அவ்வாறிருந்த பொழுதிலும் இயற்ை உற்பத்தி செய்யும் சக்திமுதலாக காற்றாலையையும் பய நடைமுறையில் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. அத்துடன் ப6 இயங்குவதால் எந்த நேரத்திலும் எந்தக் காலத்திலும் இத6ை
இதனை ஆக்குவதற்கு பத்தொன்பது அடி உயரப கூடியவாறான இரு குழாய்கள் எடுக்கப்பட்டு இரண்டையும் இ இருக்குமாறு ஆணிகளினால் பொருத்த வேண்டும். ஏனென இவ்வாறு 19 அடி உயரமான இரு குழாய்கள் பொருத்தப்ப போன்ற அமைப்புடைய மூன்று இதழ்களைக் கொண்ட விசி பின் தொகுதியை உயர்த்தி நிலைக்குத்தாக நாட்டவேண்டும். வெவ்வேறு இடங்களிற் கட்ட வேண்டும். அப்போதுதான் கம்பு டைனமோவிலிருந்து இரு வயர்களைப் பொருத்தி இவ்விரு வ (Car Battery) ஒன்றின் நேர், எதிர் முனைவுகளுக்கு வயர்களை மின்னிணைப்புக்குப் பயன்படுத்தப்படும் குழ இணைக்க வேண்டும். மின்னிணைப்புக்குப் பயன்படுத்தப்ப பொருத்தப்படும். காற்று வீசும்போது காற்றாடி சுழலுவதால் காந்தம் ஒன்றையொன்று குறுக்கிடும் போது மின்சாரம் செலுத்தப்படுகிறது. இதன் முலம் பெறப்படும் ஆடலோ பயன்படுத்தப்பட்டு பின்னர் மின்குமிழ்,வானொலி, தொலை
இதனால் மக்கள் அன்றாட வாழ்வில் சிறந்த பல விரயத்தையும், மக்களின் மன உளச்சலையும் தவிர்த்துக் ெ கூட இக் காற்றாலையைப் பயன்படுத்தலாம். மின்சார வச வாழும் மக்கள் கூட இதனால் சிறந்த பலனை அடைய வாய் போன்ற குறைந்த வலுவுடைய மின் உபகரணங்களையும் தற்போது வழங்கப்படும் மின்சக்தியானது திடீரெனக் கூடிக்குள் உண்டு . ஆனால் இக் காற்றாலையின் உதவியினால் இt வாய்ப்பு மிகவும் குறைவாகக் காணப்படுகிறது. கடற்கரைகள் காற்று வீசுவதால், கடற்கரையோரங்களில் வாழும் மீன்பி பயனை அடையலாம். காற்ற்ாலை சிறகுகளை நிறுத்தும் 50
இ ன்றைய 21 நூற்றாண்டின் காலகட்டத்தில் நவீனப
நிறுத்தியும், தேவையான நேரங்களிலும் பயன்படுத்தலா தொழிநுட்பத்தில் வளர்ச்சி அடைந்துவரும் நாடுகளும் இந்தியாவில் ஒரு தனிமனிதனின் உழைப்பினால் டெ நாட்டுக்கே மின்சாரம் வழங்கப்படுகிறது. இதனால் தமி பெற்றுக்கொள்கிறார் . இவ்வாறு பெரிய அளவில் இதை மின்சாரம் வழங்கலாம். இவ்வாறு சிறந்த பலனைத் த பயன்படுத்தும் முறையாக விளங்குகிறது.
a cleStoul2
5|Tsiorongyub Current
 

Cuningen) |
சிந்திகா செல்வரட்ணம் 2006 கணிதம் 'C'
Dயப்படுத்தப்பட்ட மின்சக்தி முதல்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு கெயுடன் கூடிய செலவு குறைந்த விதத்தில் மின்னை பன்படுத்தலாம். ஆனால் இக்காற்றாலை ஆனது Uர் அறிந்திருக்கவும் இல்லை. காற்றின் உதவியுடன் னப் பயன்படுத்தலாம். Dான கல்வனைஸ்படுத்திய ஒன்றினுள் ஒன்று உட்புகக் ரண்டு அடி உள்ளே செலுத்துமாறு புகுத்தி இறுக்கமாக ரில் 35 அடிக்குமேல் சுயாதீன வளி காணப்படுவதால், டுகிறது. பொருத்தப்பட்ட குழாய்களுடன் Celing fan றியையும் அதனுடன் டைனமோவையும் இணைத்துப் அதனை Stay wire (தாங்கு கம்பி) களினால் இழுத்து பி எவ்வித சரிவுமின்றி நிலைக்குத்தாக நிற்கும். பின்னர் |யர்களையும் கூடிய அழுத்த வேறுபாடுடைய மின்கலம் இணைக்க வேண்டும். டைனமோவில் இருந்து வரும் ாய்கள் (condiute pipes) மூலம் மின்கலத்துடன் டும் குழாயானது கல்வனைஸ்படுத்திய குழாய்களுடன் டைனமோவும் சுழல்வதால் டைனமோவினுள் உள்ள ம் உற்பத்தியாகிறது. இம்மின்னே மின்கலத்தினுள் பட்ட மின்னை நேரோட்டமாக மாற்ற பாலச்சீராக்கி க்காட்சி போன்றன பயன்படுத்தப்படுகிறது. னை எதிர்நோக்கலாம் . இக் காற்றாலையினால் பண காள்ளலாம். வறுமையினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களும் தி செய்து கொடுக்கப்படாத பின்தங்கிய கிராமங்களில் பப்புண்டு. மின்குமிழ்கள், வானொலி, தொலைக்காட்சி காற்றாலையின் உதவியினால் இயங்கச்செய்யலாம். மறவதால், மின் உபகரணங்கள் பழுதடையும் வாய்ப்பு பங்கப்படும் உபகரணங்கள் இவ்வாறு பழுதடையும்
ரில் மரங்களின் தடைகளில்லாததால் தொடர்ச்சியான டி சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களும் இதனால் சிறந்த நவியின் உதவியுடன் காற்று கூடிய நேரத்தில் இதனை ம் . இந்தியா, சுவீடன், நோர்வே போன்ற விஞ்ஞான கூட இதனால் சிறந்த பலனை அடைகிறார்கள். பறப்பட்ட இவ்வகையான காற்றாலை மூலம் தமிழ் ழ் நாட்டு அரசாங்கத்தினால் அந்நபர் பணத்தையும் ன விருத்தி செய்தால் ஒவ்வொரு பிரதேசவாரியாக ரவல்ல காற்றாலை எல்லா மக்களும் விரும்பிப்

Page 160
தேடலைத் தொடர்.
தேடுவது உன் வச
வர் ஒரு வழக்கறிஞர்; ஐரோப்பியர்.
'பெர்மாட்’ என்பது அவர் பெயர். 17 நூற்றாண்டுகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார். கணிதப் புதிர்களை விடுவிப்பது என்பது அவருக்கு 'அல்வா’ சாப்பிடுவது மாதிரி. கணிதத் துறையில் அத்தனை ஈடுபாடு அவருக்கு, நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் “அப்பாடா..” என்று தூங்காமல், கணித ஆய்வுகளை செய்த அவர் பல புதிய கண்டு பிடிப்புக்களை நிறு வினார். ஆனாலும் தான் ஒரு முழுமையான முழுநேர கணிதவியல் ஆராய்ச்சி யாளர் அல்ல என்பதனால், தன் முடிவுகளின்நம்பகத் தன்மை குறித்த சந்தேகங்களினாலோ என்னவோ, பல முடிவுகளை அவர் பிரசுரிக்கவேயில்லை.
பெர்மாட்டின் கணித ஆர்வத்தீயை முட்டிவிட்டது'அரித்மெதிகா’ என்ற புத்தகமேயோகும். ‘அரித்மெதிகா’ ஒரு அபூர்வ புத்தகம், பல தத்துவ மேதைகளையும், அறிஞர்களையும் பூமிக்கு ஈந்த புராதன கிரேக்க தேசத்தினைச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சி யாளரான Diophantus இனால் எழுதப்பட்டதாகும். கி.பி 1453 இல் கொன்ஸ்தாந்திநோபிள் (இன்றைய இஸ்தான்புல்) துருக்கியர் வசமானதைக் தொடர்ந்து ஐரோப்பாவிற்கு தப்பியோடிய அறிஞர்கள் தம்முடன் எடுத்தச் சென்ற புராதன சுவடிகளில் அரித்மெதிகாவும் அடக்கம். பின்னர் கி.பி 1621 இல் இப்புத்தகம் ஐரோப்பாவில் மறுபிரசுரம் செய்யப்பட்டது.
“அரித்மெதிகா'வை ஆராய்ந்த பெர்மாட் அதில் காணப்பட்ட ஒரு பிரசினத்தால் ஈர்க்கப்பட்டார்.
32 + 4 = 5 என்று தொடர்புகள் ஏலவே இருக்கின்றன. இவ்வாறாக மூன்று படிகள் உயர்த்தப்பட்ட எண்கள் ஏதாவது இரண்டின் கூட்டுத்தொகை, இன்னுமொரு எண்ணின் மூன்று படியாக இருக்குமா?x+y = y ஆகுமெனின் இந்த x,y,Z யாவை என கண்டுபிடிக்கலாமா?
6
:
6

O DIG5ID 魯 அம்பிகா தேவகுமாரன்
2006 கணிதம் 'C'
இது ஒரு சிக்கலான பிரச்சினையாகும். னெனில் எண்கள் எண்ணிலடங்காதவை. ஆனால், அரித்மெதிகா’ புத்தகத்தை படிக்கும் போது அந்தப் த்தகத்தின் ஒரு மூலையில் “இந்த விடயத்தில் "+ y = z" என்பதற்கு, n=2 இற்கு மேல் இருக்கும் பாது தீர்வு இல்லை. என்பது எனக்குத் தெரியும். }தற்கான நிரூபணத்தை இந்தச் சிறிய இடத்தில் ழுத முடியாது.” என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். வேறு வருக்குமே இதைப்பற்றி அவர் சொல்லியிருக்க வில்லை. ஓரிடத்திலும் அதன் முழுமையான நிரூ ணத்தை எழுதி வைத்திருக்கவும் இல்லை. இதுவே lன்னாளில் “பெர்மாட்டின் கடைசித் தேற்றம்’ எனப்
JL16)LDIT60Tg).
இந்த விடயம் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு லையை குடைகிற விடயமாக அமைந்தது. ாலங்கள் உருண்டோடின. நூற்றாண்டுகள் டந்தன. ஆனால் கடந்து சென்ற கணிதவியலாளர் ளுக்கு இவ்விடயம் ஒரு அதிசயமான தீர்க்கப்படாத திராக இருந்தது. காலங்காலமாக அறிஞர்கள் pயற்சித்துக் கொண்டே இருந்தனர்.
1847இல்லேம் (Lame) என்ற உலகப்புகழ் பற்ற கணிதவறிஞர் தான் தீர்வைக் கண்டுபிடித்த ITG, LITrfish) 31556LLIS (Paris Academy)useo 3565 ார். தன்னுடைய முடிவுக்கு பக்கபலமாக ஜோசப் 51(SuTeilso (Joseph Liouville) &6öT ebulugihoodsOT பும் சுட்டினார். ஆனால் Paris Academy க்கு வருகை ந்திருந்த ஜோசப் லியோவில் அதிலிருந்த குறைபாடு ளைச் சுட்டிக் காட்டியதனால் லேம் இன் முயற்சி தால்வியடைந்தது. அவர் மட்டுமல்ல, பின்னாளில் முயற்சித்த எத்தனையோ பேர் இந்த பிரச்சினைக்கு நீர்வு காண்பதில் தோல்வியடைந்தனர்
கணிதவியலுக்கு மிகப்பெரிய சவால்கள் root (3L6 86 Lufri (David Hilbert) (960TT) நறிப்பிடப்பட்ட 23 கணிதப் பிரச்சினைகளில் இந்த
උ9lග්‍රෆිU] 2 重4重 தேடலைத் தொடர்.

Page 161
'பெர்மாட்டின் கடைசித் தேற்றம்' உம் ஒன்றாகும் 1900 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு மாதம் 08ம் திகதி பரி நகரில் நடந்த இரண்டாவது அகில உலக கணிதவிய மாநாட்டிலேயே டேவிட் கில்பர்ட் மேற்கண்டவாறு தெ வித்தார். இந்நிகழ்வினை தொடர்ந்து ஜேர்மனியில் Gotteingen நகரிலுள்ள பல்கலைக்கழகமொன்று பெர்மாட்டின் கடைசித் தேற்றத்திற்கு தீர்வு காணு முதல் அறிஞருக்கு 10 000 மார்க் பரிசளிப்பதா 1908 இற் அறிவித்தது. மேலும் கி.பி 2007 வல யான நூறு ஆண்டுகளுக்கு இத்திட்டம் செல்லும் யாகும். என அறிவிக்கப்பட்டது.
முடியுமா? U
(வே
-6- 5,
இங்கே வட்டங்களாற் குறிக்கப்படுப ை | ஓரெழுத்துப் பெயர் வைக்கிறார்கள்? சரி அப்படி இருக்குமா' என்று உங்கள் cross examination சைக்கிளோட்ட வீரர்கள்.. 'ஆ' என்ற நகரிலிருந்து நகர்களுக்கும் செல்ல வேண்டும். ஆனால் ஒரு நிபந்தனைகளையெல்லாம் சொல்லி, அவர்களிட செல்வேன் உறுதி," என்றாராம். அட்டா... அவர உறுதி” என்றாரம். (நம்மைப் போல், சுத்த சோம்!
சரி... இதெல்லாம் எதுக்குச் சொல்றீங் இதில் யார் சொல்வது சரி என்று கண்டுபிடிக்க முடியுமா? முடியாதா?
142 அரும்பு 12
|தேடலைத் தொடர்...

). உலகெங்கிலும் உள்ள ஏராளமான பகுதி களிலிருந்து கட்டுரைகள், ஆராய்ச்சிகள் Goteingen பல்கலைக் கழகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு வருகின்றன. யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து கூட பலர் முயற்சித்ததாக கூறப்படுகிறது. ஆனாலும் இன்றுவரை இப்பிரச்சினை ப, தீர்க்கப்பட்டதாகக் காணோம். நீங்களும் கூட
முயற்சிக்கலாம். யார் கண்டது? ஒருவேளை அதைத் தீர்க்கப் போவது நீங்களாகக் கூட இருக்கலாம்!
D "No defeat is final, until you stop tryடி ing’ என்கிறார்கள் அறிஞர்கள். எங்கே, கொஞ்சம்
முயற்சித்துத்தான் பாருங்களேன். ☆
முறை சென்ற நகருக்கு மீளச் செல்லக்கூடாது இர ம் இது சாத்தியமாஎன்று கேட்டார்களாம். ஒருவர் 'முடியும்
ல்லவோ மனிதர்) மற்றையவர் 'முடியாது. சொல்வேன் பேறிபோலிருக்கிறது)
க. என்று கேட்கிறீர்களா? உ கள் வேண்
வேண்டும். முடியாவிட்டால் 168ம் பக்கத்தைப் பார்க்க
人

Page 162
☆
விற்றமின் தகவ
உயிரிகளில் உடல் ஆரோக்கியத்தையும், அனு தேவைப்படும் சிக்கலான சேதனப் பதார்த்தங்கள் \
கேம்பிரிஜ் பல்கலைக்கழகத்தினைச் சேர்ந்த H.G.) அவற்றில் காபோவைதரேற், இலிப்பிட், புரதம் தவிர எனக் கண்டுபிடித்தார்.
போலந்து விஞ்ஞானியான Casimier Funk, 1911 எனப் பெயரிட்டார். ஆனால் இப்பதார்த்தங்கள் இரச கண்டறியப்பட்டதால் 'விற்றமின்’ எனப் பெயர்மாற்
விற்றமின்கள் குறைவுறின், தெளிவான அற தோன்றுகின்றன.
விற்றமின் A, கூட்டுவிற்றமின் B,C,D,E, K எனபத்
விற்றமின் A, D, E, K கொழுப்பில் கரைபவை. E
விற்றமின் A(Retinol), Rhodopsin என்னும் பார்வை வளர்ச்சியிலும் பங்கேற்கும். மஞ்சள் காய்கறிகளிலு காணப்படும்.
விற்றமின் A குறைபாட்டினால் மாலைக்கண் ( என்பன உண்டாகின்றன.
விற்றமின் A வெப்பத்தை தாங்கக் கூடியதாகையr போது அழியாது.
காலைச் சூரிய ஒளியினால் தோலில் விற்ற (Calciferol) தொகுக்கப்படுகின்றது. மேலும் பா6 முட்டையிலும் காணப்படுகின்றது.
விற்றமின் D யினால் உடலிற் கல்சியம் (Ca), ெ (P) அகத்துறிஞ்சல் சீராக்கப்படுகின்றது. குறைபா Rickets குழந்தைகளில், Osteomalacia (வளர்ந்தவ ஏற்படுகிறது.
6f6bDL6l6öT E (Tocopherols) UpL'60DL, LJT6io, Luë60 கறிகளிற் காணப்படுகின்றது. வெப்பவுறுதியானது.
 

Φ 6 60,567
மகிழினி சிவலிங்கம் 2006 உயிரியல் 'B'
சேபத்தினையும் பேண மிகக் குறைந்த அளவிற் 'itamins’ எனப்படுகின்றது.
Hopkins, உணவுப் பதார்த்தங்களை ஆராய்ந்ததில், வேறு அத்தியாவசிய பதார்த்தங்கள் இருக்கின்றன
இல் இப் பதார்த்தங்களை வேறாக்கி 'விற்றமைன்’ ாயனரீதியாக அமைன்களில் இருந்து வேறுபடுவது Dம் செய்யப்பட்டது.
குறிகளைக் காட்டும் குறைபாட்டு நோய்கள்
துக்கும் மேற்பட்ட விற்றமின்கள் அறியப்பட்டுள்ளன.
3, C நீரிற் கரைபவை.
நிறப்பொருள் தொகுப்பிலும் மேலணிக்கலங்களின் ம், பால், பாற்கட்டி,முட்டை மஞ்சட்கருவிலும் அதிகம்
Night blindness), Xerophthalmia, Keratinisation
லும் நீரிற் கரையாததாலும் உணவைச் சமைக்கும்
S66T D
b, மீன், கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆண்டுகள்
Vitamin ஆண்டு
JITGLIJG A 1913
B, 1936
ட்டினால В, 1935
ர்களில்) B. 1934
B 1948
C 1919
D 1925
9F355TU E 1936
K 1935
ඌlගුෆිU] 12
" TT|| 143 விற்றமின் தகவல்கள்

Page 163
விற்றமின் E கலச்சுவாசத்தில் உதவுகின்ற
6ilip SeóT K (Phylloquinone) (S60)6055 ஒளி மற்றும் வன்னமில, வன்காரங்களிe பக்ரீயாக்களினாற் தொகுக்கப்படுகின்றது.
விற்றமின் K ஆனது Prothrombin ப குறைவுறின், குருதிதாமதித்து உறையும்.
கூட்டு விற்றமின் B யில், Thiamine (B), acid, Niacin (nicotinic acid), Panatothen
கூட்டு விற்றமின் B பொதுவாக இறைச் சிறப்பாகத்தவிடு நீக்காத அரிசியிற் காண
விற்றமின் B, தவிர ஏனைய விற்றமின் கருப்புரதங்கள், RNA, DNA தொகுப்பிற் (Niacin), Dermatitis (B, , Niacine, E
6ingbpLislear C (Ascorbic acid), L6rfluild காணப்படாத ஒரே விற்றமின் இதுவாகும்.
விற்றமின் C வெப்பவுறுதியற்றது, காரா உப்பிடுதல் உலரவிடுவதனாலும் அழிவை
விற்றமின் C கொலாசின் நார்களின் ெ குறைபாட்டினால் Scurvy நோய் உண்ட
விலங்குகளாற் பெருமளவு விற்றமினை தொகுப்பதற்குரிய விற்றமின் முதல்கை உருவாக்குகின்றன.
விற்றமின்களைக் கொண்ட உணவுகளை எம்மை அணுக விடாது பாதுகாக்க முடியும்
செயற்கைத் தயாரிப்பு விற்றமின்களை அ இயற்கையாக சரிவிகித அளவு உட்கெ பயன்படுத்துபவர்களிடையே வெவ்வேறுவி தெரிவிக்கின்றனர்.
c9356th 12 விற்றமின் தகவல்கள்
 

து. நிர்ப்பீடனத்தொகுதியின் தொழிற்பாட்டை அதிகரிக்கின்றது.
ாய்கறிகளிலும், மீன், ஈரல், பழங்களிலும் காணப்படுகின்றது. எாற் செயலிழக்கக் கூடியது. பெரும்பாலும் குடலில் வாழும்
ற்றும் குருதி உறை காரணிகளின் தொகுப்பிற் பயன்படும்.
Riboflavine (B,) Pyridoxine (B), Cobalamins (B,), Folic c acid, Biotin என்பன அடங்குகின்றன.
ரி, மதுவம், ஈரல், முட்டை போன்றவற்றிற் காணப்படும். B, ப்படும்.
T B வகைகள் துணை நொதியங்களாகும். விற்றமின் B,, பயன்படுகின்றது. குறைபாட்டினால் Beriberi (B), Pellagra biotin) என்பன ஏற்படுகின்றன.
சுவையுைடைய பழங்களில் அதிகம் காணப்படும். முட்டையிற்
ங்கள் அமிலங்களாலும் செயலிழக்கும். வெட்டுவதனாலும் ஊடகிறது. கல வயதாதலினாலும் அழிவடையும்
தொகுப்பிலும், செங்குழிய முதிர்ச்சியிலும் பங்கெடுக்கின்றது. டாகிறது.
தொகுக்கமுடியாது. தாவரங்களிலிருந்து விற்றமின்களைத் ள் (Provitamins) விலங்குகள் பெற்று விற்றமின்களை
T அடையாளம் கண்டு பயன்படுத்தின் குறைபாட்டு நோய்கள்
அளவுக்கு அதிகமாக உட்கொள்வதை விட, உணவின் மூலம் ாள்வதே சிறந்தது. அதிகளவு மருந்து விற்றமின்களைப் வகையான நோய்கள் தலை தூக்கியுள்ளன என ஆய்வாளர்கள்
''விற்ற ' மீன்'... விற்ற 'மீன்'... என்று ஏதோ சொல்றாங்களே,
அது இருக்குதா?''
"???!! ''

Page 164
U ரம்பரையலகு தொழில்நுட்பத்தினால் உருவாகக்கூடிய பிரச்சினைகள் பற்றிய ஓர்
உருண்டையான பூமிப் பந்தைச் சுருக்கி மனிதனின் உள்ளங்கையில் வைத்துவிட்டு, செவ்வா யில் குடியேறலாமா? என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருக் கிறது விஞ்ஞானம், கல்லையும் கல்லையும் உரசித் தீயைக் கண்டுபிடித்தது முதல் செவ்வாயில் தண் ணிரைத் தேடும் வரை பயணித்துவிட்டது அறிவியல்,
இயந்திரவேகத்தில் விரையும் வாழ்க் கைக்கு, அதன் வேகத்தை அதிகரிப்பதில் விஞ்ஞானத் தின் சாதனைகள் துணை செய்கின்ற அதேவேளை சில பயங்கரமான தீமைகளையும் விளைவிக்கின்
றன.
ஒரு நாணயத்திற்கு எவ்வாறு இரண்டு பக்கங்களோ அவ்வாறே, கடந்த இரண்டு தசாப்த காலப்பகுதியில் பிறப்புரிமையியலிலும் உயிர் இரசாயனவியலிலும் இடம்பெற்ற பாரிய முன்
ଜୋ8F6
னேற்றங்களிற்கு சமாந்தரமாக காண=
உருவாகிய பரம்பரையலகு |ỉi I} , ?) தொழிநுட்பத்திற்கும் ஒரு 象 மறுபக்கம் உண்டு.
ஆம்! இந்த பரம் , பரையலகு தொழில்நுட்பம் மூலம் மனிதன்பற்பல நன்மை யான சாதனைகள்நாட்டியுள்ள போதும்பலதீமையானவிளைவு களிற்கும் இந்த பரம்பரையலகு தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சி
பயன்படுகிறது என்பதில் ஐய மில்லை.
இவ்வாறான தீமை
யான விளைவுகளை உயிரிய
 
 
 

a
மயூரா மயில்வாகனம் 2OO6 g lurfuelo 'A'
யுதங்கள், தலைமுறையுரிமை மாறுபாடு நக்குள்ளாக்கப்பட்ட அங்கி மூலங்களினின்று ற்றுக்கொள்ளும் உணவுகள், சுற்றாடற் ப்ேபுக்கள், முடிவாக்கும் தொழில்நுட்பம் போன்ற ம்பரையலகு தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சிப் தைகளை எடுத்து நோக்குவதன்மூலம் அறியலாம். அந்தவகையில் உயிரியலாயுதங்களால் படும் பிரதிகூலங்களை எடுத்துக்கொண்டால் இந்த பிரியலாயுதங்களை உருவாக்குவதற்கு இப்பரம் ரயலகு தொழில்நுட்பம் துணை செய்வதன்மூலம் ரித வர்க்கத்தை அழிவுப் பாதைக்கு இட்டுச் ல்கின்றது.
உயிரியலாயுதங்கள் எனப்படுபவை பிறப்பு மகளில் மாற்றங்களை உண்டாக்குவதன் மூலம், குறுகிய காலப்பகுதிக்குள் மனிதனுக்கு நோயை ளைவிக்கும் வைரஸ், பக்ரீரியா போன்ற ண்ணங்கிகள் ஆகும். இத்தகைய நோயாளிகளிற்கு ராக எந்தவிதமான சிகிச்சை முறைகளும் இல்லாத தால் பெருமளவிலான சனத் தொகையை மிகக் குறுகிய காலத்தில் அழிக்கும் தன்மை கொண்டவை. இத்தகைய நடவடிக்கைகளிற்காக பரம் பரையலகு தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவது சட்டத்தினால் தடை செய்யப்பட்டிருப்பினும் எதிர்காலத்தில் உருவாகக்கூடிய அபாயகரமானநிலையைப் புறக் கணிக்க முடியாது.தாவரங்கள், விலங்குகள் போன்றவற்றை |இலக்காகக் கொண்டு இத்த |கைய நோயாக்கி நுண்ணங்கி |களை உருவாக்குவதற்கான சந்
தர்ப்பங்கள் உண்டு.
ტlდნUOU 12|| 14
மறுபக்கம்

Page 165
இன்று எல்லா நாடுகளிலும் இவ்வாற தீமை பயக்கும் நுண்ணங்கிகளை உருவாக்குவ குப்பரம்பரையலகு தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படு வதைத் தடை செய்வதற்கு பயன்படுத்தக்கூ உபாயங்கள் பற்றிக் கவனம் செலுத்தப்படுகிறது." வாயப்படுத்தப்படாத நோயாக்கிகள், நுண்ணங்கிச எதிரான செயல்முறைகள்” (Unconventio Pathogen Counter Measures) 6T60) b &bul. திட்டம் ஐக்கிய அமெரிக்க இராச்சியத்தில் ந முறைப்படுத்தப்படுகிறது.
தலைமுறையுரிமை மாறுபாடுகளுக் ளாக்கப்பட்ட அங்கி மூலங்களிலிருந்து பெற் கொள்ளும் உணவுகளின் நன்மை தீமைகe எடுத்து நோக்குவோம்.
பரம்பரையலகுத் தொழில்நுட்பத் மூலம் நன்மையான பயன்களை மட்டுமே தரக்கூ தாவர விலங்குகளை உருவாக்குவதன் மூலம் உ வுப் பொருட்களின் தரத்தை உயர்த்திக் கொள்ள6 என்பது தற்போது எல்லோரும் அறிந்த விட ஆயினும் தலைமுறையுரிமையில் மாற்றங் செய்யப்பட்ட அங்கிகளைப் பயன்படுத்தி உற்ப செய்யப்படும் உணவுகளை நுகர்தல் விமர்சனத் குள்ளாகியுள்ளது. அபிவிருத்தியடைந்த நாடுக இத்தகைய உணவுப் பொருட்களின் ஏற்றுக்கொள் மிக அதிகமாக உள்ளது. ஆயினும் இத்தன தொழில்நுட்பம் பற்றி போதிய அறிவில்லாத களைப் பெரும்பான்மையாகக் கொண்ட அபிவிரு அடைந்துவரும் நாடுகள் இப்போதும் இத்தகைய பத்திகளைச் சந்தேகக்கண் கொண்டே நோக்கு றன. அண்மையில் இலங்கையில் இவ்வாற உணவுப் பொருளுற்பத்திகள் இறக்குமதி செய படுவது முழுமையாகத் தடை செய்யப்பட்டமை ! கான சிறந்த உதாரணமாகும்.
பரம்பரையலகு தொழில்நுட்பத்தில் வாக்கப்பட்ட புதியதாவரவர்க்கங்களிலிருந்து உற் செய்யப்படும் உணவு வகைகள் சில வருடங்கள் முன்பிருந்தே பெரும்பாலான நாடுகளிற் சந் படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இத்தகைய உண நுகர்வினால் மனித உடலிற் பாரிய பிரதிகூல
c91c35(OUl2
மறுபக்கம்

ன
6. வ டு 5 E (9
விளைவுகள் உண்டாவது பற்றி இதுவரை நற் எந்தவிதமான சான்றுகளும் கிடைக்க வில்லை.
ஆயினும் பரம்பரையலகு சேர்க்கப்பட்ட தாவர மூலங்களிலிருந்து பெறப்படும் உணவு வகைகளிற்கு எதிரான கருத்தாக அமைவது அவற்றை நுகர்வதால் ஒவ்வாமை செயற்பாடுகள் (Allergic Reactions) உருவாவதற்குச் சந்தர்ப்பம் உண்டு என்ப
தாகும். இந்தச் சந்தேகத்திற்கு அடிப்படையாக டை
அமைந்தது பிறப்புரிமை அமைப்பு மாற்றப்பட்ட
பூச்சிகளிற்கு எதிர்ப்பியல்புடைய சோளவகைகளை நள்
உண்ட விலங்குகளிற் சிலவற்றில் ஒவ்வாமை றுக் வெளிப்பாடுகள் பரிசோதனை நிலைமைகளின் கீழ் ளை அறியப்பட்டமை ஆகும்.
அதேவேளை பாரம்பரிய கலப்பு பிறப்பாக் நிதின் கல் முறைகள் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட தாவர உற்பத்தி டிய கள் பரிபூரண பாதுகாப்புடையவையா? என்பது
ண
ஆராயப்படவேண்டிய விடயமாகும். இவ்வாறான மாம் உற்பத்திப் பொருட்களால் எதிர்பார்க்கப் படாத சுகா பம்.
தாரப் பிரச்சினைகள் உருவாகியமை அறியப்பட் கள்
டுள்ளது. இதற்குச் சிறந்த உதாரணமாக அமைவது பத்தி ஒவ்வாமையிலும் பார்க்க தீவிரமான சுகாதாரப் துக் பிரச்சினைகளிற்கு ஏதுவாக அமைந்த கலப்புப் ளில்
பிறப்பாக்கல் மூலம் உருவாக்கப் பட்ட உருளைக் கை
கிழங்கு வர்க்கமாகும். இவ் உருளைக் கிழங்கு வர்க்கம் கைய உணவுச் சுவட்டுடன் தொடர்பான ஒவ்வாமை, நரம்புத்
மக்
தொகுதியுடன் தொடர்பான ஒவ்வாமை மற்றும் தோல் தத்தி நோய்கள் போன்ற பலவிதமான விளைவுகளை உற் ஏற்படுத்தக்கூடியது என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிறப்புரிமை மாற்றியமைக்கப்பட்ட தாவர ான
வர்க்கங்களிலிருந்து பெறப்படும் உணவுகளை பயப்
பயன்படுத்துவதற்கு எதிரான பிறிதொரு வாதமாக அமைவது அவை இயற்கை நியதிக்கு முரணான
முறையில் உருவாக்கப்பட்டமை ஆகும். எனினும் உரு
மனித நாகரிகத்தில் விவசாய நடவடிக்கைகள் ஆரம் பத்தி பமான காலங்களிலேயே தாவரங்கள், விலங்குகள் ற்கு என்பவற்றை மேம்படுத்துதல், புதிய வர்க்கங்களை தைப் உருவாக்குதல் போன்றவற்றில் இயற்கை நியதிகட்கு வின்
முரணான தேர்வுமுறைகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள் Pான ளன.
கின்
இதற்

Page 166
இந்த பரம்பரையலகு தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சி சுற்றாடலையும் விட்டு வைக்கவில்லை. சூழலிலும் அதன் பாதிப்பின் எதிரொலி உணரக்கூடிய தாக உள்ளது.
பரம்பரையலகு கலப்புப் பிறப்பாக்கலுக் குள்ளாகிய தாவரங்களினால் எதிர்காலத்தில் எழக்கூடிய பிரச்சினைகள் தற்போது எல்லோரது கவனங்களையும் தம்பக்கம் திருப்பியுள்ளன. களை நாசினிகளிற்கு எதிர்ப்பியல்புடைய பரம்பரையலகு கலப்புப் பிறப்பாக்கத்திற்குள்ளாக்கப்பட்ட பயிர்த்தாவ ரங்கள் பலவும் தற்போது வர்த்தக ரீதியில் பயிர் செய்யப்படுகின்றன. இத் தாவரங்களுக்குள் காணப்படும் களை நாசினிக்கு எதிர்ப்பியல்புள்ள தன்மைக்குக் காரணமாகும் விசேட பரம்பரையலகு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் மகரந்தச் சேர்க்கை மூலம் களைகளாகத் தொழிற்படும்தாவரங்களிற்குள் புகுந்து கொள்ளுமாயின் அவைகளைகளிலும் பார்க்க அதிக தீங்கு விளைவிக்கும் தீவிர களைகளாக (Super Weeds) மாறும். இவ்வாறு மாறுமாயின் இத் தீவிர களைகள் விவசாயத்துறைக்கு மட்டுமன்றி சூழல் சமநிலைக்கும் பாரிய அச்சுறுத்தலாக மாறும்.
பரம்பரையலகு தொழில்நுட்பம் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட பல்வேறு வகையான நுண்ணங்கி களைச் சூழலில் அனுமதிப்பதன்மூலம் எதிர்பார்க் கப்பட்ாத சூழலியற் பிரச்சினைகள் உருவாகலாம். தாவரப் பகுதிகள், விலங்கு மீதிகள் போன்றவை பிரிந்தழிகையுறும் வேகத்தை அதிகரித்தல், பல்வேறு காரணிகளால் சமுத்திரங்களில் சேரும் எண்ணெய் களை இல்லாமல் ஆக்குதல் போன்றவற்றை மேற் கொள்ள பிறப்புரிமை ரீதியில் மாற்றியமைக் கப்பட்ட பக்ரீரியாக்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவ் பக்ரீரியாக்கள் சூழலிலுள்ள ஏனைய உயிரிகளிற்குப் பாதிப்பை உண்டாக்கி ஏனைய இயற்கைச் செயற் பாடுகளைத் தடைசெய்யலாம் என்ற ஐயப்பாடும் நிலவி வருகின்றது. ஆயினும் இதற்கான நுண்ணங்கி கள் கடினமான பரிபாலனத்தின் கீழ் சூழலில் அனுமதிக்கப்படுகின்றன.
இற்றைக்கு ஆறு வருடங்களுக்கு முன்ன தாக உருவான முடிவாக்கும் தொழில்நுட்பம் எனக்
(

றிப்பிடப்படும் Terminator Technology பிறப் ரிமை பொறியியலில் தற்போது விமர்சனத்திற் ள்ளாகியுள்ள விடயமாகும். பரம்பரையலகு தாழில்நுட்பம் மூலம் உருவாகிய பல்வேறு அநுகூல ண்புகளைக் கொண்ட சில பரம்பரையலகு கலப்பு றப்பாக்கத்திற்குள்ளாகிய வர்க்கங்களை பயிரிட ஆரம்பித்த வேளாண்மைத் துறையினர் அடுத்த பாகத்தில் நடுகைப் பொருளாக அத் தாவரங்களில் இருந்து பெற்றுக்கொண்ட வித்துக்களைப் பயன்படுத் த் தொடங்கினர். இதனால் அத்தாவர இனங்களை உருவாக்கியவர்களிடமிருந்து மீண்டும் மீண்டும் டுகைப் பொருளைப் பெற்றுக்கொள்ளவேண்டிய தவை இருக்கவில்லை. இதனால் அத்தாவரங்களை பிருத்தி செய்வதற்கு நீண்ட காலமாக பெருமளவு ணத்தைச் செலவழித்த நிறுவனங்களிற்கு தமது முயற்சிகளினால் தாம் விருத்தியாக்கிய பரம்பரை பலகு கலப்பு பிறப்பாக்கம் செய்த தாவர வித்துக் ளிலிருந்து மீண்டும் தாவரங்களைப் பெற்றுக் கொள்ள முடியாதவாறு அவற்றைச் செயலிழக்கச் 1சய்தனர். இதனால் அவ் வித்துக்களின் முளைதிறன் ஒரு சந்ததியோடு மட்டுப்படுத்தப்பட்டது. இதனால் ஒவ்வொரு போகத்தின் போதும் விவசாயிகளுக்கு வித்துக்களைக் கொள்வனவு செய்ய வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டது.
முடிவாக்கும் தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் வித்துக்களைச் செயலிழக்கச் செய்வதால் தலை முறையுரிமை மாற்றியமைக்கப்பட்ட தாவரங்களில் காணப்படும் குறித்த பரம்பரையலகு சுற்றாடலிலுள்ள ஏனைய தாவரங்களிடையே பரவுவது தடுக்கப்படும் இதன்மூலம் தீவிர களை எனும் பிரச்சினை நிவர்த்தி செய்யப்படும். இவ்வாறு முடிவாக்கும் தொழில்நுட்பம் முலம் வித்துகள் செயலிழக்கச் செய்யப்படுவது உலகின் வளர்முக வளர்ச்சியடையாத நாடுகளில் எதிர்பார்க்கப்படாத பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். இத்தகைய நாடுகளில் நெல்போன்ற தானிய வர்க்கங்களையும் பயிர் தாவரங்களையும் செய்கை பண்ணும் வேளாண் மைத்துறையினர் தம் விளைச்சலின் ஒரு பகுதியினை அடுத்த போகத்திற்கு நடுகை பொருளாக பயன்படுத்து கின்றனர். இப் பயிர்த் தாவரங்களிற்கு முடிவாக்கும் பரம்பரையலகுகளை புகுத்தினால் அவர்களுக்கு
அரும்பு 12 மறுபக்கம்
147

Page 167
ஒவ்வொரு போகத்திலும் நடுகைப் பொருளை விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டிய தேவை ஏற்படும். இதற்காகச் செலவு செய்வது வளர்முக நாடுகளின் விவசாயிகளால் முடியாத காரியம். இதனால் இந் நாடுகளின் விவசாயிகள் சர்வதேச நிறுவனங்களின் சுரண்டலுக்கு ஆளாகி வருகின்றனர்.
இலிங்க மூர்த்த பரம்பரையலகு சிகிச்சை மூலம் உருவாகக்கூடிய சமூகரீதியான ஒழுக்க ரீதியான பிரச்சினைகளால் அத்துறையும் பெரும் விமர்சனத்திற்குள்ளாகியுள்ளது. இலிங்க மூர்த்த பரம்பரையலகு சிகிச்சைகள் மூலம் தெரிவு செய்த மனிதப் பண்புகளுக்குக் காரணமான பரம்பரையல குகள் மனிதக் குடித்தொகையுள் பரவ ஏற்பாடு செய்யப்படும். இத்தகைய நிலமைகள் உருவாகின்ற மையால் இதுவரை இயற்கையாக இடம்பெற்று வந்த மனித கூர்ப்பு அவனது விருப்பப்படி வேறு திசையில் திசைப்படுத்தப்படுகிறது. பரம்பரை யலகு தொழில் நுட்பம் மூலம் தாவரங்கள் விலங்குகள் அடங்கலாக இப்பூமியில் வாழும் சகல உயிரிகளினதும் பரிமாணச் செயற்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்தி வேண்டிய திசையில் திசைப்படுத்தலாம். ஆயினும் இதன்மூலம் உயிர்க் கோளத்தில் தற்போதுநிலவும் சமநிலையைப் பேணிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்குமா? என்ற வினாவிற்கு இதுவரை எவராலும் விடையளிக்க முடியாதுள்ளது.
மேற்கூறிய சகல விடயங்களிலும் இருந்து தெளிவாவது பரம்பரையலகு தொழில்நுட்பத்தினை
படுத்துவதற்காக இங்கிலாந்து நடாளுமன்ற உறுப்பி ஒருமுறைதான். அது “காற்று வரவில்லை. ஜன்ன
 
 

மனித வர்க்கத்தின் நன்மைகளின் பொருட்டு மட்டும் பயன்படுத்துவதுடன் அது மிகக் கவனமாக மேற் கொள்ளப்படவேண்டியதொன்று என்பதாகும். அவ் வாறில்லாதவிடத்து மனித சமூகத்தில் முன்னர் ஒருபோதும் இடம்பெற்றிராத வகையில் ஒழுக்க ரீதியான சட்டரீதியிலான பிரச்சினைகள் ஏராளமாக உருவாவது தடுக்க முடியாததாகிவிடும். அதுமட்டு மன்றி இயற்கைச் சமநிலை குலைவதனால் உரு வாகும் அசாதாரண நிலைமைகளில் மனிதன் உட்பட சகல உயிரினங்கள் மீதும் பாரதூரமான விளைவுகள் உருவாகும். அவ்வாறே பரம்பரையலகு தொழில் நுட்பம் மூலம் அடையப்படும் வெற்றிகளின் வாயிலாக அபிவிருத்தியடைந்த செல்வந்த நாடுகள் மட்டும் பயனடைவதிலிருந்து விலகிக் கொள்வது அவர்களது தார்மீக பொறுப்பாகும். பயன் ஏனைய நாடுகளுடன் பகிரப்படவேண்டும்.
நன்மையான இலக்குகள் மட்டும் மேம் படுத்திக் கொள்ளப் பயன்படுத்தப்படுமாயின் முழு மனித வர்க்கத்தினது எதிர்கால மேம்பாட்டிற்கு பரம் பரையலகு தொழில்நுட்பம் மூலம் பாரிய அடித்தள மிடலாம். எவ்வாறாயினும் பரம்பரையலகு தொழில்
நுட்பம் மனித கலாச்சாரத்தின் இன்னொரு திருப்பு
முனை என்பது சந்தேகத்திற்கு அப்பாற்பட்டது.
மூலம் பரம்பரையலகு தொழில்நுட்பமும் அதன்
புதிய போக்குகளும், கலாநிதி சிரிசேனதசநாயக.

Page 168
ஓ அ(1960
359m
** 'ரம்
டித் தேடி தன்னகத்தே சகலதுறைகளையும் தாா
சிறப்புத் தேர்ச்சி பெற்ற விடயமாம் “சமையல் அகப்பையில் கிடைத்த தலைப்பு 'அரும்பு சமையல் கட்டு'
உருளைக் கிழங்கினை எடுங்கள். தோலை உ என்றெல்லாம் அதனை வைத்தே 10-15 recipe பின்னியெ மலர்கிறாள் நம் 'அரும்பு'. சரி சமையலறைக்கு அழைத்து விருப்பமின்மையால், சமையலறை உபகரணங்களான M பௌதிகவியலின் சாந்நித்தியத்தை எடுத்தியம்பி 'அரும்பு'
முதலில் Microwave Oven இன் தொழிற்பா
Microwave Oven ஆனது கதிர்ப்பினைப் பய பயன்படுத்தும் Oven இல் வெப்பமானது உணவின் மேற்பர செல்லும். ஆயினும் நுண்ணலைக் கதிர்ப்பானது (Micr மேற்பரப்புக்களில் பட்டுத்தெறித்து மீண்டும் உணவின் ஊ
நுண்ணலைக்கதிர்ப்பானது தனது முனைவுத்த ஒர் செக்கனிற்கு பில்லியன் அளவுகளில் மாற்றிக் கொ அலைவுறும் நுண்ணலைக் கதிர்ப்பானது உணவில் 2 காரணமாக தொழிற்படுகின்றது. மறையேற்றப்பட்ட ஒரு ஒட். அணுவினையும் கொண்டமைந்த நீரும் ஒரு முனைவ முனைவுத் தன்மைக்கேற்ப நீர் மூலக்கூறும் திரும்பல் அ பில்லியன் அளவில் முன்னும் பின்னும் திரும்பலுறும். இ உரோஞ்சிக்கொள்ளும்போது உராய்வு விசையினை ஏற் விரைவில் வெப்பமேற்றப் பயன்படும்.
Magnetron -
உணர்வுவாங்கி
நீர்மூலக்கூறுகள்
எழுந்த சாதாரண அடுக்கப் எங்கும் எ

94)(OU)Ald,
மதுராந்தகா செல்வரத்னூம் 2006 கணிதம் 'C'
வ்கிவரத் துடிக்கும் அரும்பினுள் யாழ்ப்பாணத்தோர் ’ பற்றி வராவிட்டால் எப்படி? துழாவிய எனக்கு
உரித்தபின் அவியுங்கள், அவித்தபின் உரியுங்கள் டுக்க இவ்விதழ் போதாது. ஆண்டுக்கு ஒருமுறையே வந்துவிட்டேன். நிர்க்கதியில் நீவிரைநிறுத்திவைக்க icrowave Oven, Pressure Cookeretsu6)gig56) விஞ்ஞான சஞ்சிகை என நிறுவ விளைகிறேன்.
ாட்டை நோக்குவோம். ன்படுத்தி சமையல் செய்கிறது. சாதாரணமாக நாம் ப்பினை முதலில்தாக்கிப்பின் அதனூடே ஊடறுத்துச் OWave) உணவினூடே சென்று Oven இன் சுவர்/ டு செல்லும். ன்மையை அதாவது தனது நேர்மறை திசையினை T6T65tb. (High Frequency 1 GHz) 660goints உள்ள நீரின்மீது அதுகொண்டுள்ள சிறப்பியல்பு சிசன் அணுவினையும் நேரேற்றப்பட்ட இரு ஐதரசன் ாக்கப்பட்ட மூலக்கூறே. நுண்ணலையின் மாறும் டையும். இவ்வாறு நீர் மூலக்கூறுகள் செக்கனுக்கு }வ்வாறு திரும்பும் மூலக்கூறுகள் ஒன்றுடன் ஒன்று படுத்தும். இவ் உராய்வு உணவுப் பதார்த்தங்களை
மாறான தன்மை ாமாக உணவில் நீர் மூலக்கூறுகள் எழுந்தமாறாக பட்டிருக்கும். அவற்றின் நேர்மறை முனைவுகள் த்திசை நோக்கியும் காணப்படமுடியும்.
அருoQ12 அரும்பு சமையற்கட்டு

Page 169
Gig இே
நே
69
Magnetron (bairaorapGua5a)
தகடு பரிவு அறை
缀 琛
6), 60N)(SITULI (9(8GOTITCB
Microwave Oven SR6T cupdéu Ug55 ஆகும். ஆயிரக்கணக்கான வோல்ற் அளவுகளில் ே காலலாக்கக்கூடிய உலோகப்பகுதியினால் ஆன கதோட்டானது முறைமுனைவு அதனைச் சூழபல பிரி (நேர்முனைவு) சூழப்பட்டிருக்கும். இரு நிரந்த அழுத்தப்பட்டிருக்கும். மின் புலத்தினதும் காந்தப்
2 {OUلاڑ9lcCگ| to
அரும்பு சமையற்கட்டு
 
 
 

ழங்குபடுத்தல் ண்ணலைச் சக்கரத்தின் முதல் அவத்தையின் போது, மூலக்கூறுகள் தம் நேர்முனைவு புலத்தின் >றமுைனைவை நோக்கி இருக்குமாறு திருப்பப்படும்.
திரிடை நிகழ்வு த வட்டத்தின் இரண்டாம் அவத்தையின் போது புலம் ராக, நீர் மூலக்கூறுகள் தம்மைத்திருப்பிக் கொள்ளும், இச் யற்பாடே உணவினைச் சமைக்க உதவுகிறது.
ள எவ்வாறு உருவாக்குகிறது?
Magnetron S6ör (35TsbDb
Magnetron' ஆகும். இது ஒருவகை இலத்திரன் குழாய் நேரோட்ட மின்னினை வழங்கும்போது இலத்திரன்களைக் கதோட்டு சூடாகி இலத்திரன் தாரைகளை உருவாக்கும். ரிவு அறைகளைக் கொண்ட வளைய வடிவ அனோட்டினால் ர காந்தங்கள் இடையே கதோட்டும் அனோட்டும் புலத்தினதும் பருமன்கள் சரியாக செப்பம் செய்யப்பட்டு

Page 170
இலத்திரன்கள் இரு புலத்திற்கும் செங்குத்தாக செல்ல கதோட்டிற்கும் அனோட்டிற்கும் இடையில் உள்ள வெற்றி காலத்தில் பரிவுற்றுக்கொண்டும், சுழன்று கொண்டும் செல் சக்தியினை நுண்ணலைச் சக்தியாக மாற்றப் பயன்படுகின்
எண்ணக் குதிரையில் Microwave Oven பற் வெளியேறுவோம்... என பயணிக்க முனைவோர்க்கு, எது பாடசாலை போல் Pressure Cooker இனைப் பற்றியும் ? வெளியேறத் திறக்கும் என கடிவாளமிட்டு, தொடர்கிறேன் 6
சூழல் அமுக்கத்தில் தங்கியவாறு நீரானது அடிப்படையாகக் கொண்டு Pressure Cooker உருவாக்க atm எனக் கொள்ளப்படுகிறது. இந்த வெப்ப நிலையில் நீ அவத்தையில் உள்ள நீரில் சிறிது வாயு அவத்தைக்கு நீராவியாகத் தப்பிச் செல்லும். நீரானது கொதிநிலையை . வெப்ப நிலையை உயர்த்தாது. அதனது நிலைமாற்றத்தி Cooker இனுள் அமுக்கமானது 2 atm வரை உயரும். இவ்வமுக்கத்தில் நீர் நிலைமாற்றம் 100°C இல் அல்லாது 1 1/3 பங்கு நேரத்தில் உணவுப் பதார்த்தம் சமைக்கப்படு நிலைகளில் நீரைக் கொதிக்க வைக்க உதவுகிறது.
நீரின் கொதிநிலைக்கும் வெளியழு வெப்பநிலை (° C.)
140
120
100
அ 8 8 8
80)
உள்ளே உருவாகும் உயர் அமுக்கத்தினைத் , சுவர்களையும் இறுக்கமாக மூடிக்கொள்ளும் மூடியினை செம்மையான கட்டுப்பாட்டினுள் பேண விஷேடமாக வ அவையாவன,
1. Dead Weight Valve 2. Safety Valve 3. Gasket

ச் செய்யப்படும். இவ்வாறான நகருகை ஆனது டப்பகுதியில் காணப்படும் இலத்திரன்களுடன் ஏக லும் நகரும் அலையினை உருவாக்கி இலத்திரனின் றது.
றி அறிந்ததே போதும். இக் கட்டுரையில் இருந்து நடப்பினும் இரண்டு மணிக்கே முடிவுறும் வேம்படி நீங்கள் அறிந்த பின்னரே சமையலறைக் கதவுகள் என் Pressure cooker பற்றிய விளக்கவுரையை.
வெவ்வேறு வெப்பநிலைகளில் கொதிப்பதனை ப்பட்டுள்ளது. கடல்மட்ட வளியமுக்கம் நியமமாக 1 ர் 100°C இல் கொதிக்கும். கொதிக்கும்போது திரவ மாறி வளிக்குமிழ்களை உருவாக்கும். பின் இது அடைந்தபின் வழங்கப்படும் வெப்பமானது, அதன் ற்கு மட்டுமே பயன்படும். மூடித்தாளிட்ட Pressure இங்கு 130°C யிலும் நீர் திரவ நிலையில் இருக்கும் 30°C இல் நிகழ்வதனால் வழமையான நேரத்திலும் ம். அதிகரிக்கப்பட்ட அமுக்கமானது உயர் வெப்ப
பக்கத்திற்குமான தொடர்பு
அமுக்கம் (வளிமண்டலம்)
தாங்குவதற்காக Pressure Cooker வலிமையான னயும் கொண்டிருக்கும். இதனுள் அமுக்கத்தினை டிவமைக்கப்பட்ட 3 அமைப்புக்கள் காணப்படும்.
அரும்பு 12 அரும்பு சமையற்கட்டு|
151

Page 171
Dead weight valve
நீராவி வெளியேறக்கூடிய துவார மானது ஓர் நிறையினால் தடைப் படுத்தப்பட்டிருக்கும்.
நீராவியினால் உருவாகும் அமுக் கம் நிறையினை உயர்த்துவதற்குப் (விசை = அமுக்கம் X பரப்பு) பயன்பட நீராவி சீறி வெளியேறும்.
1. மூடியிடுதல்
L55LDIT விற்கருளி Safety V Dead w
படாதபோ
Safety va
இத்துணையும் பொறுமையாய் வாக
இடமளிக்காததால், இதோ! உங்களுக்காக என் Ex
26 சாப்பிட வாங்க 6)Լ 26 சண்டே சமையல் Su * சண்டே சமையல் - மீள் ஒளிபரப்பு Sh èav Rasa Risi Gee Sil èav Rasa Saraniya SW èa Harichandra - Rasamedura IT (யாவும் ஞ
* அறுசுவை நேரம் Jay செவ்வா
வீட்டில் தொடு)லைக்காட்சிப் பெட்டி இல்
வெளிவரும் சமையல் குறிப்புக்களைப் பார்வையி
மன்னிக்கவும் சற்றே ஏமாற்றியதற்கு
Haa |c69lდნOU) 12
அரும்பு சமையற்கட்டு
 
 
 

fety valve Rubber casket
Rubber gasket
ன உயர் அமுக்கங்களிற்கு ஏனைய இரு வால்வுகளும் ன் மூலம் இயக்கப்படும் தொழிற்படாது இருக்கும் வேளை alve uJuu6ÖTLUGBöEůUGBb. rubber gasket 65TygbLIGBLd. eight valve தொழிற் பாத்திரத்தினை வெடிக்கச் செய் து அமுக்கம் காரணமாக யக்கூடியளவில் அமுக்கம் அதிக lve திறக்கின்றது. ரிக்காவண்ணம் இதன்மூலம்
நீராவி வெளியேற்றப்படும்.
2. கைப்பிடியினைத்திருப்பி வளியிறுக்கமாக்குதல்
சித்த வாசகப் பெருமக்களை ஏமாற்ற என் மனச்சாட்சி tra உதவிக் குறிப்பு
ாதிகை 4.00 pm in TV 3.00 pm akthi TV 9.30 am
aSa TV 6.00 pm Varnawahini 6.00 pm N 11.30 am நாயிற்றுக்கிழமைகளில்)
ya TV 6.30 pm ய்க் கிழமைகளில்
லாதோர் தினக்குரல், வீரகேசரி, தினகரன் வார வெளியீட்டில் -வும்.
}.
Pictures From: Time Life I.E. of Sc. 8. Nature

Page 172
Tasty escul
Hello! எப்பவாவது நீங்க வீட்டில தனிய இரு விழுந்தடிச்சு(??) குசினிப்பக்கம் போய். வெண்கலக்கண போட்டடிடச்சுத் தேடி. வெறுஞ்சோறு மட்டும் இருக்க. ஒ போடத் தெரியாம. அடடா. இந்த சமையலைப்பழகாம சரி. சரி. அப்ப இந்தப் பகுதி உங்களுக்குத்தான். இ Very Very easy JT60T nutritient 3,607.905 dish.
தேவையான பொருட்கள்.
Lycopersicum esculentum @6ÖT
சுத்தமாகக் கழுவி சிறு சிறுது
2 Dacus carota இன் வேர்க்கிழங்கு
, . . தோலைச் சுரண்டி, சுத்தமாக
3 Capsicum annum @GÖT SETTÜ.
7-8 Allium ascalonium S6ÖT GLÓgþ (
இரண்டையும் சுத்தமாக்கி கு 34 தேக அயடீன் சேர்NaC1 2தேக Cirus acida வின் கனியின் சாறு 1/4 தேக Piper nigrum கனியின் உலர்த்திட் 2-3 Murraya koenigii @6ÖT SINGD6d கிழித்துப் போடவும் 1 மேக துருவிய, Cocos nucifera கனியில்
ulentum, Pnigrum S5ílu gosu / Lesculentum 56:sfluG63T gj6ö பரிமாறவும். மாறுபாடாக, துருவிய Crucifera சேர்ப் அரைத்து அல்லது பிழிந்து பெறும் சாறையும் சேர்க்கல
இந்த dish இனைநீங்கள் விரும்பும் எந்த உ
on your taste... 6 LITTgj6ITG, Oryza Satya விதைன் dish. 羲、
 
 
 
 
 

畿 ཡོད། Caro MiX
ந்து. அப்ப பார்த்து சரிய்யாப் பசிச்சு. நீங்களும் டக்குள்ள யானைபுகுந்தமாதிரி, பாத்திரங்களை நகறி கூட இல்லாம. 'ஓம்லெட் கூட ஒழுங்காப் ப்போனமே. எண்டு வயிறெரிந்ததுண்டா??. g5 &Q5 புதுவகையான.ரொம்ப tasty ULT6... 5 minutes போதும் ready பண்ண. அடுப்பே க்குள்ள போங்க.
கனி (நடுத்தர அளவு x ܡܬ ண்டுகளாக வெட்டித்தனியாக வைக்கவும்.
5
Scrape பண்ணி எடுக்கவும்.
Alium cepa குமிழாயின் 2 றுணலாக அரிந்து எடுக்க,
தேவையாயின்) பொடித்த தூள்
ண் உள்ளோட்டு

Page 173
***
0 0 0
செவ்வாய் செப்பியவை
(08
டொப்பிளரின் விளைவை இடையிடைே எரிச்சலூட்டுகின்ற, செவிப்பறையைக் கிழிக்கி கொண்டு காதை அடைக்கின்ற மனிதர்களின் 8 போகின்ற வாகனக் கரும்புகையைத் திட்டியா செய்கின்ற 'சுளீர்' வெயிலையும் பொறுத்து, ப brake அடித்து நின்று தாறுமாறாய்த் திட்டிய ஓ அவசர அவசரமாய் சொல்லி, என்னவோ நினை முதற் கணக்கைத் தீர்த்துக் கொண்டு (??!), 'பெடலை' மிதித்து, பாடசாலை gate இனை 8 இனைக் காட்டி நின்றது.
அரும்பு 12
154

1
7
முரசு
- (MA)THS)
பய ஞாபகப்படுத்தினாலும், பல தடவை ன்ற horn அலறல்களைச் சகித்துக் இரைச்சலை தாங்கி, முகத்திலறைந்து கடியே சுவாசித்து, கண்ணைக் கூசச் க்கம் மாறித் திரும்பியதால், sudden ட்டோக்காரனுக்கு 'Sorry...' ஒன்றை வில் குறுக்கே வந்த 'ஆச்சிக்குப் பேசி எதிர்க்காற்றை எதிர்த்து கஷ்டப்பட்டு அடையும் போது கைக்கடிகாரம் 10.10
செவ்வாய் செப்பியவை

Page 174
நேரஞ் சென்றுவிட்டதையுணர்ந்த மனம், “ஐயோ! இன்று “சைக்கிளை நிறுத்திவிட்டு, பாதி ஓட்டமும் பாதி நடையுப ஓடினேன். அதுதான் எங்கள் தற்காலிக ‘அரும்பு தயாரி நிரம்பி வழிந்து கொண்டிருந்தது. நூலகத்தின் உள்ளே இ தான் ஒருவாறு கெஞ்சிக் கூத்தாடி, ‘அரும்புக்காகக் ( எல்லோருக்கும் பிடித்தமானதாக இருந்தது. மூன்றுபுறம் 6 இரண்டு மேசை. ஒரு அலுமாரி. ஒரு "computer. கெ அளவான அறை. ஒரு பக்கத்திலிருந்து வெளியே பார்த்த grounds இன் View வும் அழகாய்த் தெரியும்.
“என்னப்பா. உங்கட அரும்புக்கு தண்ணி வளருதா..??” அடிக்கடி எம்மைச் சீண்டி, உற்ச அறைய, அவசர அவசரமாய் சிரிப்பும், வழியலு "Good morning miss gub. 5600T600f..... ஏறினேன். அடுத்து எதிர்ப்பட்டது பொறுப்பாசிரியர்.
"6T66T6OTGITLD printers...? front cover UL6hu “தெரியேல்ல Sir. கொடுத்திருக்கிறம்.” ெ "இல்லையில்லை. நான் இப்ப பாடத்துக்குப் ே நகரவும், சரியெனத் தலையசைத்து விட்டு, கண்ணாடியன் “அடடா. எல்லாம் வந்திறங்கீட்டுதுகளே. வா அங்கலாய்த்தவாறே, எதிர்ப்பட்ட முகங்களுக்கெல்லாம் ஒ அறையின் கதவிற்கை வைத்துத்தள்ளியவாறே. தேனொ முதலே பார்த்து விட்ட அவர்கள், என் தாமதத்திற்காய் எ6 தோன்றியது.
“ராட்சசிநம்பர் ரூ. பராக். பராக்.” அடிக்கடி அனைவரோடும் கொழுவிக் கொண்டிருக்கும்’
"வாரும். வாரும். இப்பதான் ஒன்பது மணிய ஒரு குரல் தன் பங்கிற்குத் திட்டியது.
"நீர்சும்மாயிரும். வாடா. ஏன்தலையிடியா. உயர்த்திக் கேட்டது.
** Ok... Sorry... Sorry... DU6 BUbu ( பண்ணினதில. நித்திரை பிந்தி. அப்படியே
நிலைமை உணர்ந்து சட்டென்று ‘Surrender ஆனேன்.
“ஆகா. ஆனா ஊனாஎண்டா உடன அரும்ப கீச்சுக் குரல் மீண்டும் என்னை வம்புக்கிழுத்தது. வழி மார்க்கமில்லை.
'grf.... Frf... Stop... Stop... 6T66T6OT6)imi 50566OTLDITGLDIT.....????' மீண்டும் Encyclopaedia குரல். இவ்வளவு நேரமும் புத் உருவம் இப்போது முதற்தடவையாகத்திரும்பியது.
“என்னத்தச் சொல்றது. எல்லாமே வெறுத்துப்
செவ்வாய் செப்பியவை

நீ தொலைந்தாய்.” என்றது. அவசர அவசரமாய் ாய் விழுந்தடித்துக் கொண்டு நூலகத்தை நோக்கி ப்புக் கூடம்.” நூலகம், வெள்ளைச் சீருடைகளால் நந்த, ஆசிரியர் வாண்மை விருத்திக் கூடத்தினைத் தத்தகை எடுத்திருந்தோம். அந்த அறை எங்கள் ஒளிஊடுபுகவிடும் சுவர். ஒருபுறம் சீமெந்துச்சுவர். ாஞ்சப் புத்தகங்கள்.தலைக்கு மேலே மின்விசிறி. ால், அரைவாசி School இன் View வும் அரைவாசி
| ஊத்தி, உரம் போட்டாச்சா. எப்படி? நல்லா T85 LIG5g) b Chemistry Miss &6öT gig6 35sg.so |DITú..."
உரம்” என ஏதோ புலம்பிவிட்டு படிகளிற் பாய்ந்து
b6060ITLD OK uT(3LDIT?' தாடர்ந்த என்னை, இடைமறித்து. போறன். பிறகு வந்துகதைக்கிறன்.” எனச்சொல்லி ானலூடு பார்த்ததில்,
வகிக் கட்டப் போகிறேன்.” ரு “readymade புன்னகை'யை உதிர்த்து விட்டு, rup5 (??)"Excuse me' 6T6ör(p66T, BIT66T6 (b6,605 iளும் கொள்ளும் (??) வெடிக்கக் காத்திருப்பதாகத்
கீச்சுக் குரல் ஒன்று கிறீச்சிட்டது.
JIT....?” Encyclopaedia ësē5G15ësG56ïTeUpþéßės éßLb5
??’கனிவாய் ஒரு குரல் மேசையருகிலிருந்துதலை
நேரம் அரும்புக்காக படங்கள்,web இல Search
. காலம எழும்புற நேரமும் பிந்தி.ம் . அது
ச்சாட்டுவாங்களப்பா. இதெல்லாம் ரொம்ப Over.” பலாய் ஒரு சிரிப்பு சிரிப்பதைத் தவிர எனக்கேதும்
உங்கட தோஸ்த்துக்கள். CSSay ஏதாவது
தக அலுமாரிக்குள் எதையோ தேடிக் கொண்டிருந்த
போச்சுதப்பா. ஒரு புத்தகம் வெளியிர்றது எண்டா.
ტlდნ0U 12| aი.

Page 175
போராட்டத்திலும் போராட்டம். ஒரு ஒத்து நித்திரை. எல்லாம் என்னண்டே மறந்து டே உச்சஸ்தாயியில் கத்த ஆரம்பித்தது அந்தக் குரல்.
“வர்ற செவ்வாயோட வேலை தொடங்கி. ( மறந்திற்றுது. ஆ. என்ன சொன்னன். இ 51வது நாள் Start பண்ணுது.”
இது நான்.
"அட. உங்கட வேலையின்ர திறத்தில 50 இல போய் 50g cake வெட்டிக் கொண்டாடு கூப்பிடுவம்.?” திரும்பவும் கீச்சுக் குரலின் நையாண்டி. அவளைப் பா
"எதையும் நினைத்தழுதல் இப்போது சாத்தியமில்லை மனிதத்தின் மீது நம்பிக்கை கொண்டு உயிர்த்தெழுதலே வாழ்வு' என்றேன்.
"யார் சொன்னது?.” “ஒளவை.”
"ஏன் உம்மடவழமையான ஆக்கள ஏன்வி சுவாமி. ம். என்ன பேர். ஏதோ ஒண்டு. அறை இன்னொரு ஈராக் ஆகப் போகிறதோ எனப் பய ஆனாற் கடுமையாய் குரல் வந்தது.
"இந்தமுறை நான் சொல்றன். கலீல் ஜிப்ரா6 So. இப்ப நீங்களெல்லாம் புற நினைவுகளி "I know What You mean... (905 (36.606) 'மனஸ்தாபங்கள். சண்டைகள்.” "ம். எல்லாம் சாதாரணமப்பா.” கவுண்டமணி பாணியிற் சொல்லிக் கொண்டே தொடர்ந் 'SO, கஷ்டங்கள மறந்திட்டு. எல்லாரும்
பாருங்க. அரும்பு வெளிவரேக்க . இ
போயிடும்.” தான் ஏதோ வேற்றுக் கிரகவாசி போல தொடர்ந்துகொன
“சரி. சரி. வாயைத்திறந்தா வங்காளL
matters கொடுத்து முடிக்கோணும்.” என brake போட்டது கனிவான குரல்.
“அட. அதுதானே பாத்தன். ஏன் miss 6 dose வாங்கீட்டிங்களோ..? அதுதான் ஞா தலைக்குப் பின்னால ஒளிவட்டத்தக் காணே கீச்சுக் குரலுக்கு ஒருபோதும் காலம் புரிவதில்லை.
'உமக்கென்ன எல்லாம் விளையாட்டா இரு
|é9l(GDUOU) l2
செவ்வாய் செப்பியவை

|ழைப்பும் இல்லை. சீ. மன ஆறுதல். நிம்மதி. ாச்சுது.”
சே. சே. இண்டைக்கு செவ்வாய் தானே. நாளும் ண்டையோட வேலை தொடங்கி 50வது நாள் முடிஞ்சு
வது நாள் வேற பார்க்கிறீங்களா..?? விட்டா. printers வீங்க போல?. சரி. சரி. அப்ப cake வெட்ட யாரக்
ார்த்து வெகுவாய் முறைத்துக் கொண்டே,
ட்டனி. அப்துல் ரகுமான். ஆ. வேறயாரு. அடஏதோ .” கீச்சுக் குரல் வம்புக்கிழுக்கத் தொடங்க, எங்கே நமது பந்தோ என்னவோ, மேசை அருகிலிருந்து அவசரமாய்,
ன் சொல்றாராம். மறதிசுதந்திரத்தில் ஒருவகை எண்டு. லிருந்து சுதந்திரமா இருக்கப் போறிங்க. 1 mean தொடங்கினா, கஷ்டங்கள், தடைகள், இடர்கள்.”
55g) encyclopaedia gp6). Work S6) concentrate L1660Tgogrisles....... நீங்களே ;ந்தத் துன்பங்கள், உளச்சல்கள் எல்லாமே காணாமப்
joTCB (3LT60T encyclopaedia (gugég, b5T6òT... come on... quick. Q6öoT60)Léhé60)Lu56o 90%
மிட்ட அல்லது preSS காரரிட்ட SIOW எண்டு செமையா னம் கிடைச்சது மாதிரி கதைக்கிறீங்க போல. எங்க.
க்கா. இஞ்ச எங்களுக்கு உயிர் போகுது.”

Page 176
"அதுதானே. காண்ற ஆக்கள் எல்லாரும் எ வரும் இதுதான் கேள்வி. அக்கறையாக் கேட்ட உடைந்துபோய் சிணுங்கியதில் சட்டென்று அறையினு சோபையிழந்தது.
"Don't Worry... S60fe-jugungnas GascL இல் போர்றத்துக்குப் பாத்திட்டு இருக்கிறம் LDTLig60Tib." கீச்சுக் குரல் சொல்ல, சட்டென்று இறுக்கம் கலைய, ஒன்ற சிரிப்பு’, ‘நாகேஸ் சிரிப்பு.’ என மாறி மாறிச் சிரித்து, ஒவ் "அப்பாடா. எல்லோரும் mood இக்கு வந்த அலுமாரிக் குரல், மெளனம் கலைத்து, மெதுவாய் ஆ6 அவசரமாய் SeriousneSS இனை வரவழைத்து, சில ஆக அவளைப் பார்த்தோம். அவள் தொடர்ந்தாள்.
"நீங்களெல்லாம் வலு cool ஆ, Science day என்னத்தைப் பற்றி எழுதிறது.? ஏதாவது ide "ஏன் . உங்கட வழமையான மூலகங்கள் நான் குறுக்கிட்டேன்.
"அடே. சொல்ல மறந்திட்டன். எனக்கொரு i “அதானே பாத்தன். எங்கடா இன்னும் விண்ெ "ஏய் . சும்மாயிரடா. நீ சொல்லடா.” “அதாவது நான் என்ன சொல்றனெண்டா. இ " அதென்ன . இப்ப . அந்தக் காலத்தில, ஒன் " சரி. சரி. அப்ப, கிரகங்கள். அதான் கோள் வணங்கினதுதானே..?? " அதுக்கு.” "பொறும். So, ஒன்பது. ஆ. இல்ல. பூம வந்து. அப்படி ஏதாவது. ?” கீச்சுக்குரல் தலையிலடிப்பதைப் போலப் பாவனை பண் பண்ணியபடியே, தொடர்ந்தேன்.
"Yeah.... good idea... 'Let'GLIT &ge, b & தானே?. அதையும் சேர்க்கலாம்.” புத்தக அலுமாரிக் குரல் துள்ளிக் குதித்தது. ஆனால் மற்ண “ib. gof 6фLDT." - Encyclopaedia Gде “ என்னமாதிரி விஷயங்கள் சேர்ப்பீர்கள்' - க "அத. பிறகு யோசிக்கலாம். எல்லோரும் ஏதா "கவனம். பிறகு எல்லாரும் சத்தி எடுக்கப் பார்த்து.”
இது கீச்சுக் குரல். “அது சரி. அப்ப கிரகங்கள் எல்லாம் எப் கூர்மையாய்ப் பார்த்து, தயக்கமாய்க் கேட்டது Encyclopa

ப பார்த்தாலும், அரும்பு எப்ப வரும்? அரும்பு எப்ப லும் பரவாயில்லை நக்கலாக் கேட்குதுகள்...'' ள் ஓர் இறுக்கம் பரவியது... எல்லோர் முகமும்
T, 'அடடா... உங்கட article ஐத் தான் first page எண்டு சொல்லுவம்... ஒருத்தரும் வாயே திறக்க
ய்ச் சிரிக்க ஆரம்பித்து, 'சிவாஜி சிரிப்பு', 'வடிவேலு வொருவராய் வேறு வேறு இடத்தில் முடித்தோம்.
ச்சு... நான் என்ர பிரச்சினைக்கு வாறன்..." புத்தக னால் உறுதியாய் ஒலித்தது. முகங்களில், அவசர சரியக்குறிகள். கேள்விக் குறிகளை...... ஒட்டியபடி
க்கு drama script எழுது எண்டு சொல்லிட்டிங்க.... 1 தாங்கப்பா....! 'எங்க....?” என்ற கீச்சுக் குரலின் குரலை மேவி,
dea வந்தது... இந்தமுறை விண்வெளி பற்றி...'' வெளியக் காணேல்ல எண்டு...''
ப்ப அந்தக் காலத்தில...” எடில் இப்ப... அல்லது... அந்தக் காலத்தில்..." Tகள் ஒவ்வொன்றும் தேவதைகள் எண்டு நினைச்சு
ைெய விட்டிட்டு எட்டு.... கிரக தேவதைகளும் பூமிக்கு
Tணியதைக் கண்டும் காணாதது போல பாவனை
தல்லை எண்டும் ஏதோ பிரச்சினை கிளம்பியிருக்குத்
ஊறய குரல்களில் அவ்வளவு உற்சாகமில்லை.
னிவான குரல்.
வது out line போடுங்க... பிறகு mix பண்ணலாம்.'' போகினம்... உங்கட mixture ஐ taste பண்ணிப்
பிடி கதைக்கும்..?'' கனத்த சிந்தனையின் பின், edia குரல்.
அரும்பு 12
157 செவ்வாய் செப்பியவை |

Page 177
"அதுதானே. காண்ற ஆக்கள் எல்லாரும் எப் வரும் இதுதான் கேள்வி. அக்கறையாக் கேட்டா உடைந்துபோய் சிணுங்கியதில் சட்டென்று அறையினு: சோபையிழந்தது.
“Don't worry... @6of e9HĊILJLQ u JITJIT6) igħi (335 ''LI இல் போர்றத்துக்குப் பாத்திட்டு இருக்கிறம்' எ மாட்டினம்.” கீச்சுக் குரல் சொல்ல, சட்டென்று இறுக்கம் கலைய, ஒன்றா சிரிப்பு’, ‘நாகேஸ் சிரிப்பு.’ என மாறி மாறிச் சிரித்து, ஒவ்ெ "அப்பாடா. எல்லோரும் mood இக்கு வந்தா அலுமாரிக் குரல், மெளனம் கலைத்து, மெதுவாய் ஆன அவசரமாய் SeriousneSS இனை வரவழைத்து, சில ஆச் அவளைப் பார்த்தோம். அவள் தொடர்ந்தாள்.
"நீங்களெல்லாம் வலு cool ஆ, Science days என்னத்தைப் பற்றி எழுதிறது.? ஏதாவது idea "ஏன் . உங்கட வழமையான மூலகங்கள் நான் குறுக்கிட்டேன்.
"அடே. சொல்ல மறந்திட்டன். எனக்கொருid “அதானே பாத்தன். எங்கடா இன்னும் விண்ெ 'ஏய் . சும்மாயிரடா. நீ சொல்லடா.” “அதாவது நான் என்ன சொல்றனெண்டா. இட் " அதென்ன . இப்ப . அந்தக் காலத்தில, ஒண் “ சரி. சரி. அப்ப, கிரகங்கள். அதான் கோள் வணங்கினதுதானே..?? " அதுக்கு.” "பொறும். So, ஒன்பது. ஆ. இல்ல. பூமி வந்து. அப்படி ஏதாவது. ?” கீச்சுக்குரல் தலையிலடிப்பதைப் போலப் பாவனை பண் பண்ணியபடியே, தொடர்ந்தேன்.
"Yeah.... good idea... "Let'GLIt $ge, b &e தானே?. அதையும் சேர்க்கலாம்.” புத்தக அலுமாரிக் குரல் துள்ளிக் குதித்தது. ஆனால் மற்ை "Lb. Frf 6)(bLDIT..." - Encyclopaedia 5J6. “என்னமாதிரி விஷயங்கள் சேர்ப்பீர்கள்' - கன “அத. பிறகு யோசிக்கலாம். எல்லோரும் ஏதா6 “கவனம். பிறகு எல்லாரும் சத்தி எடுக்கப் ே பார்த்து.”
இது கீச்சுக் குரல். "அது சரி. அப்ப கிரகங்கள் எல்லாம் எப்ட கூர்மையாய்ப் பார்த்து, தயக்கமாய்க் கேட்டது Encyclopae

1 பார்த்தாலும், அரும்பு எப்ப வரும்? அரும்பு எப்ப லும் பரவாயில்லை நக்கலாக் கேட்குதுகள்...'' ர் ஓர் இறுக்கம் பரவியது... எல்லோர் முகமும்
, 'அடடா... உங்கட article ஐத் தான் first page ண்டு சொல்லுவம்... ஒருத்தரும் வாயே திறக்க
பச் சிரிக்க ஆரம்பித்து, 'சிவாஜி சிரிப்பு', 'வடிவேலு
வாருவராய் வேறு வேறு இடத்தில் முடித்தோம். ச்சு... நான் என்ர பிரச்சினைக்கு வாறன்..." புத்தக பால் உறுதியாய் ஒலித்தது. முகங்களில், அவசர சரியக்குறிகள். கேள்விக் குறிகளை... ஒட்டியபடி
5கு drama Script எழுது எண்டு சொல்லிட்டிங்க....
தாங்கப்பா...! எங்க.....?'' என்ற கீச்சுக் குரலின் குரலை மேவி,
ea வந்தது... இந்தமுறை விண்வெளி பற்றி...'' வளியக் காணேல்ல எண்டு...''
|ப அந்தக் காலத்தில...''
டில் இப்ப... அல்லது... அந்தக் காலத்தில...'' கள் ஒவ்வொன்றும் தேவதைகள் எண்டு நினைச்சு
யை விட்டிட்டு எட்டு .... கிரக தேவதைகளும் பூமிக்கு
ணியதைக் கண்டும் காணாதது போல பாவனை
ல்லை எண்டும் ஏதோ பிரச்சினை கிளம்பியிருக்குத்
றய குரல்களில் அவ்வளவு உற்சாகமில்லை.
சிவான குரல். வது out line போடுங்க... பிறகு mix பண்ணலாம்.'' போகினம்... உங்கட mixture ஐ taste பண்ணிப்
பிடி கதைக்கும்...?'' கனத்த சிந்தனையின் பின், Edia குரல்.
அரும்பு 12 157 செவ்வாய் செப்பியவை |
157

Page 178
''வாயாலதான்...'' "அடச் சீ... என்ன மொழியில கதைப்பினம். “என்னப்பா... எல்லாம் கற்பனை தானே? த “ ம்... பின்ன என்ன..... கிரகங்கள், தேவதை guage உம் தெரியும்.” "அடி சக்கை... பிறகு...." " எல்லாக் கிரகங்களுக்கும் வேற வேற colou தலையெல்லாம் தேவதைகள் மாதிரியே ma
கால்...''
* {{
''ஏன் புகையும் போடுவமென்...'' " stop.. stop.. நீங்களும் உங்கட idea வும் பேப்பர்ல Front page இல் news வரும்...''
"ஐயையோ... நிற்பாட்டுங்கப்பா... இதென் உருவங்கள் உள்ளே நுழைய, அனைவரும் சட்டென்று Sound tuner களை Control பண்ணாமற் கத்திக் கெ brary miss தனது gold frame கண்ணாடியினூடாக புழு
"பதினொரு மணியாயிட்டுது... '' புதிதாய் நும் "எங்கப்பா நிண்டனீங்க இவ்வளவு நேரமும்.
"மற்ற room இல ஏதாவது facts கிடைக்கு அவசரமாய்க் குறுக்கிட்ட ஆர்ப்பாட்டக் குரலினைத்தொட canteenக்குப் போகலாம்" புத்தக அலுமாரிக் குரல் ஒல்
''நான் வரேல்ல... இப்பதான் சாப்பிட்டேன். ]
பாக்கிறன்..... நீங்க போங்க...... சொல்லியவாறே, computer க்கு முன்னாலிருந்த கதி வெளியேறினார்கள்... சட்டென்று ஒரு நிசப்தம் பரவியது
9)
Computer ஐ on பண்ணிவிட்டுத் திரும்ப க தாள்களைச் சேர்த்துக் கட்டியிருந்தது போலிருந்தது. எ நறுக்குகளினை சேர்த்து ஒட்டிய புத்தகம் 'விஜய்', 'வீரே ஒன்று விடாமல் வெட்டி ஒட்டியிருந்தார்கள்..... comp பார்க்கலாம் என்று எண்ணியவாறே, சில தாள்களை த வளையங்கள்...', 'காசினி...!', 'டைட்டன்', 'கருந்து பூமி...'யில் என் கண்கள் நிலைப்பட்டன. கீழே வரிகம் பூமியை நெருங்கியது. இப்படி நெருங்க எடுக்கும் கா இதற்குமுன் கி.மு 57 617 இல் பூமியைச் செவ்வாய் ரெ அந்த cutting. வலு serious ஆக அதை வாசி. வாசித்திருப்பேன் என்று தெரியவில்லை. கண்களைக் வாசித்தது கண்களை களைப்படையச் செய்திருந்த வித்தியாசமாய் உணர்ந்து சட்டென்று நிமிர்ந்தேன்... அ என் கண் முன்னே பயங்கர இருட்டு..... [ஒருவேளை இ
158 அரும்பு 12
| செவ்வாய் செப்பியவை

..? தமிழிலேயே கதைப்பினம்.” தயா உருவகப்படுத்திறம்.SO அவைக்கு எல்லா lan
1 இல dress. கால் வரைக்கும் flared ஆ. அப்பிடியே ke-up பண்ணி இடுப்பிலlace boW கையிலgloveS.
Science day uum? fashion show 6NIT? 6T6öOTGBÐ SUJ6ÖT
ன சத்தம். ?’ அமைதியும், ஆர்ப்பாட்டமும் என இரு நிஜ உலகுக்கு வந்தோம். ஆர்வக் கோளாறில், நமது ாண்டிருந்தது அப்போது தான் புரிந்தது. தூரத்தே Liமறைப்பது தெரிந்தது. 0ழந்த அமைதிக் குரல் மெதுவாய் சொன்னது.
ம் எண்டு புத்தகங்கள் பாத்திட்டிருந்தனாங்க.” ர்ந்து"ஐய்யையோ. பசிவயித்தைக்கிள்ளுது. வாங்க த்ெதது. English articles &6örg Soft copy 6Tril 5? BIT66T proof
ரையை இழுக்க, “ சரி ...” என்று chorus பாடிவிட்டு
l. . . .
5ண்ணிற்பட்டது அந்தப் புத்தகம். நிறைய வெள்ளைத் Bத்துத் திறந்தேன். அட.. அது. விண்வெளி பற்றிய கசரி.','தினகரன்.'தினக்குரல்' என்று சகட்டுமேனிக்கு uter ஒரு ஒழுங்குக்குள் வருவதற்கிடையில் இதைப் ட்டி, விழிகளை பக்கங்களில் மேயவிட்டேன். வியாழன் ளை. கதம்பங்களுக்கிடையே, ‘செவ்வாய் தரிசித்த ளுள் சிந்தையை ஓடவிட்டேன். 2003 இல் செவ்வாய் ால இடைவெளி அறுபதாயிரம் ஆண்டுகள். எனவே நருங்கியிருக்கும்’ என்று சுவாரஸ்யமாய்த் தொடர்ந்தது க்கத் தொடங்கினேன். எவ்வளவு நேரம் அவ்வாறு * 905éé8, 85CB60)LDuuIT6OT Concentration (???) 2_L6öT து. கண்களைக் கசக்கி விட்டுக் கொண்டேன். ஏதோ ந்த அறை . computer எல்லாமே மறைந்து போய். ந்தக் கதையை (??. அட. அப்படியா) படமாக எடுக்க

Page 179
விரும்புவோர் குறித்துக் கொள்க. இந்த இடத்திற் தான். தானப்பா. இடைவேளை’. 'இது வேறயா..??’ புலம்பாதீர்கள். ஆ. எங்கே. விட்டேன்.ம். ஐயோ. எங்கே இருக்கிறேன். எழும்பி அசையவே முடியவில்ை பொட்டாய் ஏதோ மங்கல் வெளிச்சங்கள். மயான அ6 வெளியே விழுந்து கிடந்து ‘சிவமணி’ கைப்பட்ட drum அ எழுந்து வந்த பயப்பந்து, மேலெழுந்து தொண்டை6 அழத்தொடங்கினேன். ஆனாற் கண்ணிர் வரவில்6ை தோன்றியது அப்பேரொளி. ஆ. கண்களைக் கூசச் செ கொண்டிருந்தது. நெருங்கி வர. வர. அது ஏதோ ஒரு ெ ஒரே புகை மண்டலமாய் ஏதோ பழைய பட'கனவு Scene
திடீரென்று என் பெயரை யாரோ சொல்வதா வனாந்தரத்தில் என்னை பெயர் சொல்லி அழைத்தது ய வந்து தொலைத்தார். நான் வியப்பால் விழிகள் விரிய நேரத்தில் வண்டியின் கதவு திறக்க வெளிப்பட்டது அந்த அது ‘தேவதை' தான் என்று 'பட்சி சொல்லியது. ஒருவே அலை அலையாய் கேசம் காற்றிற் பறக்க, காவி நீள : மோகனப் புன்னகையுமாய், அந்த உருவம் நடந்து. இல்
"நான்தான் செவ்வாய்த் தேவதை." அது. இல்லையில்லை அவள்தான் கதைத்தாளா? என பார்த்தேன்.
“ வா. ” கையை நீட்டி அழைத்தாள். ஐயோ! எனக்கு என்ன நடக்கின்றேனே. அவளருகிற் சென்றேன்.
"என்னோடு வா..!" மெதுவாய் என் கைபற்றி இழுத்தாள். தனது வண்டியினு: என்னை அணைத்துத் தன் மடிமீது அமர்த்திக் கொண்டா
‘ஓ!. என்னை விடுங்கள். நாங்கள் எங்( வார்த்தைகள் வரவில்லை. வெளியில் என்ன நட கொண்டிருக்கிறதா அல்லதுநகர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற எந்த வீட்டில் நின்று கொண்டிருக்கிறேன்.? இவள் வேறுெ விட்டு வைக்க மாட்டார்களே. இடையிடையே மறுபக்கம்
“என்ன . எல்லாமே அதிசயமாக இருக்கிறதா அவள் கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்வதென்றே தொ ஆமென்றுமில்லாமல் இரண்டும் கலந்தாற்போல்தலை தவழ்ந்தது.
"நான் உன்னோடு கொஞ்சம் பேச வேண்டும்
G
é • 99. LD. எ. என்.ன. ஏ. ஏன்.?

I...n...t...e...r...m...i...S.S...i...O...n... (95) நினைப்புத்தான் பிழைப்பைக் கெடுக்கும் என்று ! என்னைச் சூழ எங்குமே இருட்டு. கடவுளே நான் ல. என்ன நடந்தது எனக்கு. தூரத்தே பொட்டுப் மதி. வாழ்நாளிற் கண்டிராத ஓர் சூழல். இதயம் பூக அதிர்வது போலிருந்தது. அடிவயிற்றிலிருந்து >ய அடைத்தது. சுற்றும் முற்றும் பார்த்தேன். ). நான் எதிர்பாராத அந்தக் கணத்திற் திடீரெனத் பயும் ஒரு பேரொளி என்னை நோக்கி நகர்ந்து வந்து ான்னிற வண்டி. ஆறேழு குதிரைகள் இழுத்து வர, மாதிரியிருந்தது.
பக் கேட்டது. ‘என் பெயரே எனக்கு மறந்து போன ர்.?’ தேவையில்லாமல் வைரமுத்து ஞாபகத்துக்கு ப் பார்த்துக் கொண்டு நின்றேன். கண்ணிமைக்கும் உருவம்.ஐயோ..! என்ன உருவம் அது. ஏனோ, ளை அது தேவதைதானோ? இருக்கும். இருக்கும். உடை அசைந்தாட . நீல விழிகளும். இதழ்களில் லையில்லை அசைந்து வந்தது.
க்கு ஏறத்தாழ மயக்கமே வந்தது. அதிர்ந்து போய்ப்
நேர்ந்தது. மந்திர சக்தியாற் கட்டுண்டது போல
i ஏறிக் கொண்டாள். ஒரு தாயைப் போன்ற பரிவோடு ள்.
கே போகின்றோம்' கத்த நினைத்தேனேயொழிய, $கிறது. எதுவும் புரியவில்லை. வண்டி நின்று ா என்பதுகூடத் தெரியவில்லை. ‘அடடா.இப்போது தாற்றிக்கொண்டுவிட்டாள். பிறகு உலகத்தார் என்னை (??) வேறு பயமில்லாமல் எட்டிப் பார்த்துச் சென்றது.
யவில்லை. மெதுவாய் இல்லையென்றுமில்லாமல், யை ஆட்டி வைத்தேன். அவள் இதழ்களிற் புன்னகை
.” - இது அவள்.
උ9lගුෆිU] 12
செவ்வாய் செப்பியவை
159

Page 180
வார்த்தைகள் சிக்கிக் கொள்ள, நாக்குழற திண்டாடினேன்.
"உனக்கு ஆச்சரியமாகத்தான் இருக்கும். ஆனா நான் பெருந் துன்பத்தை அநுபவிக்கிறேன். இதே சொல்லிக் கொண்டே, தன் மேலாடையின் கைப்பகுதியை இ தழும்புகள்.
" என்ன யோசிக்கிறாய் குழந்தாய். இவையெல் ஆய்வு வாகனங்கள் என் மேனியில் உழுது வி6ை நான் வார்த்தையிழந்து போய், அவளையே பார்த்துக் கொன் "இதோ இதைக் கொஞ்சம் பார்.” சொல்லிக் கெ கண் முன்னே தோன்றியது அந்த வெண் திரை. இது வரை முள், தற்போது ஆச்சரியத்தைக் காட்டியபடி நின்று கொண்டி வெண்திரையில் ஏதோ காட்சிகள் ஓடத்தொடங்கின பார்த்துக்கொண்டிருந்தேன். எங்குமே பசுமை. பச்சைப் புல்ெ பகுதி அது?. ஏதும் காடாயிருக்குமா? அங்கங்கே ஏதோ சில கற்கள். 'மகாபாரத சீரியலிற்பார்த்த ஞாபகத்தில் அம்பு, ஈட்டி ஏதோ அழகு. நேர்த்தி அவற்றிலிருந்தது.திடீரென்று அங்கு ஓடி மறைந்தன. மேலே தெளிந்த நீலவானம். ஆங்காங்கே திடீரென்று சில உருவங்கள் தோன்றின. நான் கூர்ந்து பார்த்ே விழுந்து. நடையும் ஏதோ வித்தியாசமாய். ஆனால் அவற் பட்டது. திடீரென்று ஏதோ பொறிதட்ட
" ஆ. Homo neanderthalensis... BLLDTGOT பின்புறமாய் அகன்றது. 1500 CC. துருத்திய க ஏதோ ஞாபகத்தில் உளறிக் கொட்டினேன்.
"உனக்கு இவர்களைத் தெரியுமா?’ "ம். படித்திருக்கிறேன்.” “ என்ன . ?” “அதுதான் சொன்னேனே. திடமான தலையோ 'பரீட்சைக்காகப் பாடமாக்கியிருக்கிறாய்.”
உச்சந்தலையில் யாரோ சம்மட்டியால் ஓங்கி அறைந்தார்கள் " இதுதான். இதுதான் உங்கள் வழக்கம். உங் தூரம். வெறுமனே புத்தகங்களைப் படிக்கிறீர்கள். உங்கள் முன் படிக்கப்படாமற் திறந்து கிடக்கின்றது அட. இப்படி நன்றாகப் பேசுகிறாளே. ஒருவேளை சொர்க்க எடுத்திருப்பாளோ? ஒரே அதிசயமும் ஆச்சரியமும் அதிர் உணர்வேயில்லாமல் இயந்திரமாய் எண்ணிக் கொண்டேன். " அந்த மனிதர்களை எப்படி அழைத்தாய்?. ம். எனக்குப் பழக்கமில்லை. ஆனால், இவர்கள் உா அக்காவுக்குப் பக்கத்தில் நான் வரும் போது ப கணக்குப்படி, அறுபதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மு5
eo |c9lcG5OU 12
செவ்வாய் செப்பியவை

ல், நீங்கள். மனிதர்கள் செய்யும் செயல்களால் TUITsr..." ழத்தாள். ஓ என்ன அது.? கை எங்கும் காயத்
Uாம் நீங்கள் எனக்குத் தந்த பரிசுகள். உங்கள் Tயாடியதன் அடையாளங்கள் இவை.” Tடிருந்தேன். ாண்டேதன் கைகளை அசைத்தாள். திடீரென எம் பும் பயத்தில் நின்று கொண்டிருந்த என் உணர்வு நந்தது. 1. நான் வியப்பில் விரிந்த விழிகளை இமைக்காது |வளிகள். ஏதேதோதாவரங்கள். உலகின் எந்தப் தடிகள். கூர்ந்து பார்த்தேன்; முனைகளிற் கூரிய கத்திகளும் கிடப்பதாகத் தோன்றியது. ஆனாலும், மிங்குமாய் சில விலங்குகள் உற்சாகமாய்துள்ளி . சுதந்திரமாய்ச் சிறகு விரித்த சில பறவைகள். தன். நல்ல தேகக்கட்டும் உயரமுமாய் சற்றே கூன் றில் மனிதத் தன்மை ஒட்டிக் கொண்டிருப்பதாய்
தலையோடு, மேற்புறம் தட்டையானது. பக்கம், ட்புருவங்கள்.”
டு. 1500 CC துருத்திய.”
T. கள் அறிவுக்கும், உணர்வுக்கும் ஒளியாண்டுகள் வாழ்வு என்னும் புத்தகம் வெறுமனே, வெட்டியாய்
த்தில் திருமுக கிருபானந்த வாரியாரிடம் training ச்சியுமாய் மாறி மாறி உணர்ந்ததில், இப்போது அவள் தொடர்ந்து கொண்டே போனாள்.
. ஏதோ. உங்கள் விநோத பெயர்கள் ஒன்றும் களைப் போன்றவர்கள் அல்ல. இதற்கு முன் பூமி }வு செய்து கொண்டவை இவை. ம். உங்கள்
y 9
5TL-|...

Page 181
நான் வாய்பிளந்து நின்றேன். நவீன வீடியோ உபகரண என்னைப் பார்த்து நளினமாய்ப் புன்னகைத்தாள்.பெருமூ " நீங்கள் உண்மையிலேயே பாக்கியம் செய்தல் பூமி அக்காவைத்தான். மற்றையவர்கள் போய்விட்டார்கள். ஆதலால். அவர்களை 6 அழகானவள். எங்கள் அனைவரிலும் தாய்ை ஆண்டுகளாய் அவள் உயிர்களின் கருவறை வருகிறாள். அதனாலேயோ என்னவோ. அவ6 பொங்கும். என் சகோதரியோடு ஆயிரமாயிர ஓடோடிவருவேன்.” அவள் பார்வை இப்போது திரையில் விழுந்தது.
"அதோ. அவர்களைப் பார். என்ன இனிமைய நான்திரையைப் பார்த்தேன். முன்பு பார்த்த அே உட்கார்ந்திருந்து, என்ன பேசுகிறார்கள் அவர்கள். நெருப் போட்டு சுடுபவர்களாய் ஒரு கூட்டம். வானவெளியை அண் படபடவென மாறின. இப்போது வேறொரு வகைக் கூட்ட தெளிவான நாடியும். பெரிய கண்களுமாய். முதலில் வீன அநுபவம் உறைக்க, வாளாதிருந்து பார்த்துக் கொண்டிருந் வேட்டையாடுவது போல் ஒரு உருவம். விவசாயஞ் செய்ய பாணியில் ஏதோ சில வர்ணக் கிறுக்கல்கள். ஏதோ கே காட்சிகள் விரைவாக ஓடிக் கொண்டிருந்தன.
" பார்த்தாயா. என்ன அற்புதமான பூமி. வில அருமையான வாழ்க்கை, சுத்தமானநிலம். தெளி அந்தத் தெளிவை சலனமற்ற அமைதியை நீ பார்வையில் அவர்கள் அழகற்ற உருவங்கள்தா உணர்கிறாயா? மாசில்லாத அப்பழுக்கில்லாத இ நான் எதுவுமே பேசவில்லை. அவள் பேச்சில் இருந்த நியா " இதற்கும் முன்பு வந்த போது பதிவு செய்தவற்ை ஏதோ பாடத்தில் கேள்வி கேட்டதும் அவசரமாய் தலையசைத்து மறுத்தேன். பின்புதான், அட. ஆமென்றி திரையில் ஏதோ காட்சிகள் ஓடத் தொடங்க, நான் ஆர்வமாய் மனிதர்கள்.1ஐயோ என்ன கொடுமையிது. எலும்புந்தோலு யாரவர்கள்??. மனிதர்கள்தானா? அந்தக் கண்கள் ஏே என்ன? அந்த உருவம் என்ன செய்கிறது? தன் காற் பாதங் தின்கிறதா..? என்ன கொடுமையிது. திடீரென்று ஏதோ 6 வெடித்த நிலம். தம் சக்தியிழந்த உடல்களை, உயிரைத் தலைகளில் ஏதோ குவலயங்களைச் சுமந்து, கொளு போகிறார்கள்??? காட்சிகள் மாறிக் கொண்டே போயின. ய இடையிடையே நெளிகின்ற உயிருள்ள பிண்டங்கள். பசுமையிழந்ததாய். அட அவை தாவரங்களா என்ன?

மும் கையுமாகத்தான் அலைகிறாளோ? அவள் ச்செறிந்து விட்டுத் தொடர்ந்தாள்.
ர்கள். என் சகோதரிகளிலேயே, நான் நேசிப்பது நாம் பிறந்தபோதே தொலைதூரங்களுக்குப் னக்கு பரிச்சயமில்லை. பூமி அக்கா மிகவும் ம நிறைந்தவள் அவள் தான். கோடானு கோடி யாய் இருந்து வருகிறாள். உங்களைச் சுமந்து ா அருகில் வரும்போதெல்லாம் எனக்குள் மகிழ்ச்சி b ஆண்டுகள் பேசாத சங்கதிகளைப் பேசுவதற்கு
ான வாழ்க்கை.”
த உருவங்கள். வெட்டவெளியிற் கூட்டம் கூட்டமாய் பை வளர்த்து விட்டு அதிலே ஏதோ ஒரு விலங்கைப் 1ணாந்து பார்த்து ரசித்தபடி ஒரு கூட்டம். காட்சிகள் த்தினர் போலும். சிறிதே உயரங்கூடியவர்கள். னாக வாயைக் கொடுத்து வாங்கிக் கட்டிக் கொண்ட தேன். தூண்டில் போட்டு மீன் பிடிக்கும் உருவம். பும் உருவம். தொடர்ந்து நவீன கிறுக்கற் சித்திரப் நாணல் மாணலாய். சிலையோ? என்னவோ??
oங்குகளும் மனிதர்களும் சிநேகமாய் வாழ்கின்ற வான வானம். அவர்கள் முகங்களைப் பாத்தாயா? எங்காவது கண்டிருக்கிறாயா? உங்கள் பழுதான ன். ஆனால் அவர்களின் அழகான அகத்தை நீ தயங்கள்.” யம் என் குரல்வளையை நசித்திருந்தது. றப் பார்க்கப் போகிறாயா..??” தலையை ஆட்டுவது போல, என்னையுமறியாமல் ருக்கலாமோ. என்று தோன்றியது. அதற்கிடையிற் ப் பார்க்கத் தொடங்கினேன். யாரது.? அடநம் கால மாய், ஒட்டிய வயிறும், கம்பிய கால் கைகளுமாய். தா சொல்கிறதே அது என்ன..??? ஐயோ..! இது களின் அடியில் ஒட்டிக் கிடக்கும் தானியங்களைத் வனாந்தரம். எங்கும் வரண்டு. பாளம் பாளமாய் திரட்டி ஒவ்வொரு அடியாய் நகர்த்திக் கொண்டு. நத்தும் வெயிலில் அந்தப் பெண்கள் எங்கே த்த களங்கள். ஆங்காங்கே பிணக்குவியல்கள். வான வெளியெங்கும் புகை மண்டலங்கள்.
இன்னும் என்னென்னவோ..! மேலும் பார்க்கப்
උ9lලෙෆිU] 12
செவ்வாய் செப்பியவை
6

Page 182
பொறுக்காது கண்களை இறுகமூடிக் கொண்டே,
உச்சஸ்தாயியில் அலற ஆரம்பித்தேன். " இல்லை இதையும் பார்.” திரையில் தொடர்ந்தும் ஏதோ காட்சிகள்.
“வேண்டாம். வேண்டாம்.”
பட்டென்று திரை காணாமற் போனது.
"பார் உன்னாலேயே பொறுத்துக் கொள்ள முடிய வாழ்க்கை. என் சோதரியை எத்துணை தூரப் உறிஞ்சி விட்டு, வெறுஞ் சக்கையாய். நடைப்பி மீண்டும் திரை தோன்ற காட்சிகள் ஓட ஆரம்பித்தன.
’ அதோ. எழில் மிகுந்த அவளது காடுகள் பட்டாடைகளின் மேலே எண்ணெய்ப் படலமும், மாசுகள். அவள் உடலிற் தான் எத்தனை காயார் பிய்த்துக் கொண்டீர்கள். எத்தனை துவாரங் ஓடுகின்றது.
99
நான்தலை குனிந்து மெளனம் காத்தேன். மன ஓரங்கள் அ அவள் நியாயம் பிராண்டியது.
“சரி. நீங்களாவது சந்தோசமாக இருக்கிறீர்கே பூமிப் பந்துக்குள். நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் தனித்தனிப் ! தலை சாய்த்து,கண்ணிர் வடித்துக் கொண்டிருக்கும் அந்த மேல் அநியாயம் செய்துவிட்டு. மதுப் போதையேற்றி வி மனிதனைப் பார்.”
அவள் சொற்கள் ஒவ்வொன்றும் பிசிறில்லாமற் காணாமற் போனது. நான் அவளைப் பார்த்தேன். முக கொண்டிருந்தன. இடைவெளி விட்டுத் தொடர்ந்தாள்.
"உங்களுக்கேயுரிய விழுமியங்கள். கலாசாரங் விற்பதைப் பார். நீங்களும் அவற்றைப் பகட்டு போட்டு விடுகிறீர்கள். காயங்கள் படுவது சக மறுக்கிறீர்கள். காலங்காலமாய் அவற்றிலிருந் விட்டது. மனிதத்தின் மீதான. வாழ்வின் மீத எல்லாமே பொய் என்று பிதற்றித் திரிகிறீர்க கொண்டிருக்கிறீர்கள். உங்கள் இலக்குத்தான் ஆய்வாம். மனிதர்களை, மனிதத்தை கொன் ஆராய்ச்சி செய்வது தான் அதன் அர்த்தமா வேறென்ன..? நான் ரொம்பவும் கோபக்காரி. கிடையாது. அங்கே யாராவது கால் வைத்துப் தெரியுந்தானே. நம் சூரியக் குடும்பத்திலேயே ெ உங்களை வேண்டிக் கேட்டுக்கொண்டதுபோல்
a colcóOU. 12
செவ்வாய் செப்பியவை

வில்லை. இதெல்லாம் என்ன. இதுதான் உங்கள் b சேதமாக்கி வைத்திருக்கிறீர்கள். அவள் உயிரை ணமாய் அல்லவா நீங்கள் வைத்திருக்கிறீர்கள்.”
1. மேடுகள்.எங்கும் கரி படிந்து . சமுத்திரப் மிதக்கும் கழிவுகளும். அவள் மூச்சில் எத்தனை வகள். அவளின் ஓசோன் மேலாடையை நீங்களே கள். பார் அவள் மேனியெங்கும் இரத்த ஆறு
Hவளின் கோப அலைகளால் அரிக்கப்பட. மனதை
ாா..? உங்களையே உங்களால் ஆள முடிகிறதா? பூமிகளாய்த் திரிகிறீர்கள். அதோ. யன்னலோரம் ப் பெண்ணைப் பார். அதோ. அநியாயங்களின் |ட்டு. தூங்காமற் புரண்டு கொண்டிருக்கும் அந்த
) தெளிவாய் வந்து விழுந்தன. திரை அணைந்து ஞ் சிவந்திருக்க. இதழ்கள் கோபத்தாற் துடித்துக்
பகள். பண்பாடுகள். சந்தையில் மலிவுவிலையில் }க்காய் வாங்கி வந்து, வீட்டின் ஏதோ, ஓர் கோடியிற் ஜந்தான். நீங்களோ மருந்து போட்டுக்கொள்ள துவடிகின்ற சீழ், உங்கள் மனங்களை அழுக்காக்கி ான நம்பிக்கையே போய்விட்டது உங்களுக்கு. ள். சோம்பிக் கிடக்கிறீர்கள். எங்கே போய்க் என்ன..? இந்த லட்சணத்தில் விஞ்ஞானமாம். று புதைத்து விட்டு. புதைகுழிகளின் மேல் நின்று ? என்னிலும் வந்து வாழப் போகிறார்களாம். உங்கள் பூமி மாதாவைப் போல் இரக்கமானவள் பாருங்கள். கொன்று தொலைத்து விடுகிறேன். பரிய எரிமலை என்னிடம்தானே இருக்கிறது. ஏதோ ), ‘ஒலிம்பஸ்’ என்று பெயர்கூட வைத்தீர்களே.

Page 183
ஞாபகம் இருக்கிறதா..?? உங்களைப் பெற்ற கரங்களை . நீர் என்னும் அமுதப் பாலை உங்களைத் தாலாட்டி. சூரியச் சூடு வாங்கி உ எல்லையில்லாச் செல்வத்தைத்தந்த அவளைப் போகும் நோயாளி அன்னையை விட்டு விட்டு அவளைச் சுகப்படுத்த வேண்டாமா..? அ6 அக்கிரமங்களைச் செய்து அவளைச் சுரண்டிச்சு வெப்பத்தால் உள்ளேயும் வெளியேயும் எரிந்து ெ இதோ. சாகுந்தறுவாயில் உங்கள் வாசல்களில் பூக்களினூடு தன்னை நேசிக்கச் சொல்லி க உங்களை வருடி தன்னைக் காக்கச் சொல்லி அவளுக்குப் பேசத் தெரியாது. மொழியில்ல அவளாற் தாங்க முடியும். சற்றே நடுங்கி விட ஐயையோ. நம் குடும்பத்தின் ஒரேயொரு புஷ் குடும்பத்தில் எங்கே உயிர்கள் அரும்புமோ. காத்திருப்போ??.” நீளமாய். மிக நீளமாய் பேசி முடித்தாள் அவள். ஆக்ே முகத்தில் உணர்வுகள் பிரதிபலிக்க. அவள் நீல விழிகள் கண்ணிக் கோடுகள் வழிந்து கிடந்தன.
"ஐயையோ. இங்க வாங்களேன். என்ன நடந் "ஏன். என்ன..?” "ஏய். ஏய். எழும்படா. ” எங்கோ தொலைதூரத்திலிருந்து. ஆனால் எனக்கு ப கிணற்றுக்குள்ளிருந்து கேட்பது போல் மெல்லியதாய் அ தோள்களைப் பற்றி யாரோ உலுக்குவது போலிருந்தது. ப . சட்டென்று விழித்தேன். என்னைச் சூழவும் தெரிந்த முக எதிரே பச்சை நிற சுவர். அதில்.எனக்கு மிகவும் பரிச்சய தயாரிப்புக் கூடம். அப்படியானால், அந்தத் தேவதை. தலையைப் பிடித்துக் கொண்டு குழப்பமாய் எழுந்தேன்.
“ஏண்டா. என்ன நடந்தது.?” - புத்தக அலும "மயக்கமா. கலக்கமா..?’ எனக்குப் பிரியமா "ஏய். சும்மாயிரு. என்னடா நடந்தது.?’ - E " இது தான். நான் நெடுகவஞ் சொல்றன இரண்டுமில்ல.” அட. கனிவான குரல். "ggioTLIT... computer 22 (SLIIT' (B6í" g|"CBE55 "நாங்க உண்மையிலேயே பயந்திட்டமடா.” நான் எதையுமே பொருட்படுத்தாமல், எழுந்து நடந்து கொ: எதிரே. எதிர்காலம், கன்னங்கரியதாய். பாரிய கேள்விக்கு தோன்றியது. தூரத்தே தெளிவாய்த் தெரிந்தது மைதானம் பூச்சிகளாய். சீருடைச் சிறுமிகள். நான் அவர்களையே ஏ புள்ளிகளாய்த் தெரிந்த அவர்கள். சின்னச் சூரியர்களாய்

) தாயை . உங்களை பாராட்டிச் சீராட்டி வளர்த்த அளித்த அன்னையை. நிலவின் குளிர்ச்சியால் உங்களை குளிர் காயவைத்து. பசுமையென்னும் பாருங்கள். என்ன கொடுமையிது. நாளை சாகப் ஒரு மகன் வேறு வீடு தேடி ஓடுவானா என்ன..?? வளுக்கு நன்மைகள் செய்யாவிட்டாலும், இந்த ரண்டி ஒட்டாண்டி ஆக்குவதைக் கைவிடுவீர்களா..? காண்டிருக்கும் அவளைக் குளிர்விக்க மாட்டீர்களா? ) அவள் கையேந்திநிற்கின்றாள். தான் புஷ்பிக்கும் டிதம் அனுப்புகிறாள். மேலெழும் தென்றலாய் மனுப் போடுகிறாள். இன்னுமென்ன தாமதம். ாத ஊமை அவள். எத்தனை அடிகளைத்தான் டாளென்றால். தடக்கி நின்று விட்டாளென்றால். பவதியும் அழிந்தாகி விடுவாளே. அதன் பின்பு நம் அதற்காய் எத்தனை கோடானு கோடி ஆண்டுகள்
ராஷம், ஆவேசம். கெஞ்சல். மாறி மாறி அவள் சிவந்து கிடந்தன. கன்னத்திற் தாரை தாரையாய்
ந்தது இவளுக்கு.”
மிகவும் பழக்கமான. பரிச்சயமான குரல்கள். பூனால் நெருக்கமாய் ஒலித்தன. திடீரென்று என் ட்டென்று தொடர்புகள். நினைவுகள் அறுந்துபோக ங்கள். மேலே, உச்ச வேகத்தில் மின்விசிறி சுழல. பமான சில படங்கள். அட, இது நமது ‘அரும்பு பொன்னிற வண்டி. அவையெல்லாம் எங்கே??.
ாரிக்குரல்.
ன கீச்சுக்குரல்.
Encyclopaedia g5!J6)
T66T. Early to bed.... Early to rise... Sir
ரை கொண்டனியாடா.” - ஆர்ப்பாட்டமான குரல். - அமைதியான குரல். ண்டிருந்தேன். ஏதோ ஒரு சுமை மனதில் அழுத்த. றியாய் என் முன்னே விசுவரூபமெடுத்துநிற்பதாய்த் . ஆங்காங்கே வெள்ளைப் புள்ளிகளாய். பட்டாம் ரக்கத்துடன் பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன். சின்னப் விசுவரூபமெடுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள்.
උ9lග0U] 12
செவ்வாய் செப்பியவை
163

Page 184
t
8
Xஇனை அறிய : 100-300 இற்கிடைப்பட்ட
g IgE IE இவற்றுள் (I) இனைத் பக்கத்திலாவது எண்களை முதலாவது நிரலைக் கூட் ஆகவே X = 264. இனிமே Foo || A,B,C,D 55GOOGTL'y GML upGlor7
ལ།།
Hil Come
і. НBr/Н,О, ix. Ểit NaOH i. அற்ககோல் KOHA X. ALO/A iii. dil H,SO, xi... dil HSO, iv. PCI, xii. H/KMnO, V fi NaOH அல்லது Cu/A Vi. ej)33576ò KCN Xiii. Al2O4/A vii. HO XİV. HC|| viii. HBr/HO, XV. e9ịb6(39;IT6ò KCN
A. CO/HCI/AICI I. CH,CI/fbp AICI, B. Fe/Br, J. 1. CrOCI, C. LiAlH 2. நீர் D. H/KMnO, K. Fe/Br, E. HO L. H/KMnO, F. H'/KMnO, M. LiAlH, G. NaOH (CaO) la N. HO“ H. 1. Mg dry ether O. NaOH (CaO)/A 2. Но P. 1. Mg dry ether
HO .2 ܢܠ
a colcóbul2
திறந்திடு சீசேம்
 

ר
12 இன் ‘இரட்டை முழு எண் மடங்குகளாவன:
120, 144, 168, 192, 216, 240, 264, 288, திருப்தி செய்வது 192, 264, ஆகவே, எந்தப் க் கூட்டினால் 192 அல்லது 264 வர வேண்டும். டினால் (66+91+89), 246 ஆக வரும். 246>192; லதிக hints தேவையில்லை. 264 இலிருந்து கழித்து
D.
الصـ
r །༽
8 6 2 4. 1 9
9 7 1 2 4.
4| 5 3 6 1 8 7
6 4. 2 3 ア 9 8
3 8 9 4. ア 1 5 | 6
7. 9 5 8 6 1 4 3 2
5| 4 6 1 9 2 8 ァ 3
1 2 ァ 5 8 3 9 6 4
ム" 2 5 6 7 9 8 3 ܢ
1 2 N/ NW/11
65 (6) apau/N7N
NᏙᏃ | 4 e af læSa
术”坊|@| 弗|山
3 14 كلاهد
(6) is fir a 7N do 5
S47 O லை7NT வெ| ப் ப நி 1லை
/|5 \/ 7N க | ண்ணா டி 17N| ள 6 N48 12
11 (YI அ | ரா வு | த | ல் NV/ | NV/ NZS4 13 7N7N p 7N /N (6 5 9 και 1Ο كلاهد ඡබෝl || |p i LI GDL 7N | SI
NV/ S4N4. "4? |M′AY | I | P |7\|7N | DJ

Page 185
Attraction சாந்தி தெரியாமல் வந்த
55LULU6) LD66T60TTrfeo இறங்கிக் കെTങ്fണ്ട്
நேரில்
சந்திக்க நான் சென்றேன்
பாகுபாடு குமரன்
புதிய
Copy
ஒன்றை
Fool Gaya 6ấALLb சமர்ப்பித்தான்
Reaction குமரன் நாயைக் கண்டு Mic gei) அழைக்க நாகன் இரும்பை வெட்டி
PU
கயிறு
செய்து இளைச்ச வெருளி பிளாட்டினம் தேடி
பெண் பார்த்தனராம்
அழிவு ஒரு தேவதை பின்னால் திரும்பக் கண்டேன்
ஆறுதல் ஒன்றாய்
Science class &6)
சேர்ந்து தூங்கிய பொழுதுகள்
Sc Ti V Cr Mn Fe CO Ni Cu Zn
Kingdom Phylum Class Order Family Genus Species
K Na Ca Mg Al Zn Fe Sn Pb Η Cu Hg Ag Pt Au
Ordovician Devonian Permian Triassic Cretaceous
O S Se Te PO
1. Tachyor 2. MillarCdS 3. AZOlla 4. Pedodor 5. La CtrOde
) 11111) 111111) 1111111) 11111111) 111111111)
-ܠ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــے
(83r
படத் உரையாடிக் செ ஆர தனித்தனியான
piece) களைக்
அழைக்கப்பட்ட

ANSWERS ר
6. Asprin 7. Chloropicrin 8. Barometer
ics 9. Archaeopteryx ctUSmaCtan S 10. NeWZeland
أص
༄༽ ம்பரில் ஒரு ஜீபூம்பா
5873 Χ 7 = 111111 5873 X 14 = 222222 5873 Χ 2 1 = 333333 5873 Χ 28 = 444444 5873 X 35 = 555,555 5873 X 42 = 666666 5873 Χ 49 = 777777 5873 X 56 = 888 888 5873 X 63 = 99.9999
K 1 1 K 11 121 (111 C 12321 (1111 1234321 (11111 123454321 (111111 1234565.4321
1111111 = 12345676.54321 11111111 = 123456787654321 111111111 = 1234567898.7654321 أص
༤༽
கிறார்; அவ்வளவுதான்!
திலிருக்கும் பெண்மணி தொலைபேசியில் ாண்டிருக்கிறார். என்ன, வியப்பாக இருக்கிறதா?
>ப கால தொலைபேசிகள் இவ்வாறு GU5, b Ug5 (Mouth pieces) (35igibugs (Ear காண்டிருந்தனவாம். இவை Butterstamps என
T,
الم
அரும்பு 12 , திறந்திடு சீசேம்

Page 186
''ஒரு மி எடையுள்ள ஓர் அ E = MC2 என அ 'சார்பியற் தத்துவத் - 1955) அந்தக் குழ
From : World Wide Web
சென்றது சென்ற ஆண்டை ( உலகம் முழுவதும் தலைசிறந்த மனித
----
You may have heard the express Mars.” Although We aren't from different from the Greek symbols for Ares, the God beauty and fertility. They were consider empire, the Gods - and planets - were ren
From :- Time Life Student Library , Human bod
வெள்ளியில் ''விட்டேனா பார்...'' என்று குதித்துக் கஷ்டப்பட்டுப் பிரயோகித்து... 243x365 1/4 என்றோ சமன்பாடுகளைப் போட்டு... நீட்டி விரித்து... paper ரொம்பத்தான் அலட்டிக் கொள்ளாதீங்கப்பா...! வெள் 225 நாட்கள் தான்... 'என்ன அநியாயம் இது...'
|
விஷயம் இது தான்... அதாவது... ஒரு G குறித்த கோள் தன்னைத் தானே ஒரு முறை சுற்ற ஒழுக்குப் பாதையில் சூரியனைச் சுற்றிவர எடுக்கு! தன்னைத் தானே ஒரு முறை சுற்றிவர முன்பே சூரிய joke எல்லாம் இருக்கு... வியாழனில (Jupiter) ஒரு ஆனா ஒரு வருடம், 11.8 புவி வருடங்களுக்குச் மணித்தியாலங்கள்; ஒரு வருடம் = 29.5 புவி வ மணித்தியாலங்கள்; ஒரு வருடம் = 84 புவி வருடங் மணித்தியாலங்கள் ஒரு வருடம் = 164.8 புவி வருட
நல்ல காலம் நாங்க உந்தக் கோள்கள்ல ( ஒரு நாள் ஆக முந்தி 1st birthday முடிஞ்சிடும்.... 3 ஒரு வருடம் ரொம்ம்ம்ப... நீண்ண்ண்டதா இருக்கும்
166 அரும்பு 12
| திறந்திடு சீசேம்!

இவர்தான் அவர் கப்பெரிய சக்தியை வெளிப்படுத்த மிக மிகச் சிறிய னு இருந்தாற் கூடப் போதுமானது” எனக் கூறுகின்ற; னைத்து விஞ்ஞான உலகினரும் முணுமுணுக்கின்ற தை' உலகிற்கு வழங்கிய அல்பேர்ட் ஐன்ஸ்டினே (1879 ந்தை!
பாகம் - 5
ராற்றாண்டின் தலை சிறந்த விஞ்ஞானியான இவருக்கு, 1005) 'பௌதிகவில் ஆண்டு' ஆகப் பிரகடனப்படுத்தி, மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. நம் 'அரும்பும் இந்தத் நக்குத் தலை சாய்த்து வணக்கஞ் செலுத்துகின்றது.
ion “Women are from Venus, men are from planets, the symbols for male & female arise 1 of war, and Aphrodite, the Goddess of love, ed complementary opposites. In the Roman
amed Mars & Venus.
y, 2004. (page - 110)
ஒரு வருஷம்! கொண்டு அரிவரிப் பெருக்கல் அறிவையெல்லாம்
அல்லது உங்கள் உங்கள் அறிவுக்கு எட்டிய வகையில் - க்கு மேல் ஏறி நின்று கணக்குப் போட்டிருப்பீர்கள்... ளிக்கிரகத்தில் ஒரு வருடம்' என்பது புவி நாட்களிலjust என்று முணுமுணுக்காதீர்கள்.
கோளைப் பொறுத்தவரை, அதற்கு ஒரு நாள் என்பது, p எடுக்கும் காலம்... ஒரு வருடம் என்பது தன்னுடைய ம் காலம்... வெள்ளிக்கிரகத்தைப் பொறுத்தவரை அது பனை ஒரு முறை சுற்றி வந்துவிடுகிறது. உதவிட பெரிய நாள் என்பது 9.8 புவி மணித்தியாலங்களுக்குச் சமன். சமன்: சனியில (Saturn) ஒரு நாள் = 10.2 புவி நடம்; யுரெனிசில (Uranus) ஒரு நாள் = 17.2 புவி கள்; நெப்ரியூனில (Neptune) ஒரு நாள் = 16.1 புவி ங்கள். போய்ப் பிறக்கேல்ல... வெள்ளியில் பிறந்திருந்தா பிறந்து அதாவது பரவாயில்லை. Neptune இல் பிறந்திருந்தா... .....!

Page 187
i) மண்ணெண்ணை. i) CO விலிருந்து, iv) நாய்கள் பேசுவதை, V) @g6ñhéÄb. wi) காய்கறிகளிலிருந்து. vii) Rocket
Vi) எதுவுமில்லை.
ix) 15 W. x) மனிதனின் சதையியில். Xi) வாழைப்பழம். xii) 6NaF66JÍTujës, éßUGröß6io (Mars). xiii) 127.
இதுதான் ப 1) வாழையிலிருந்து அல்ல. நிலக்கரியிலிருந்து.
(830 ஆண்டு செப்டெம்பர் 15" திகதி முதல் பயணிகள் ரயிலின் வெள்ளோட்டம் நிகழ்ந்தது.
மேலதிக விபரங்களுக்காக.
வபாருள்
1. லினோனியம் 2. ஜீன்ஸ் 3. பலூன் 4. கிறிஸ்மஸ் வாழ்த்து அட்டை 5. கைக்கடிகாரம் 6.பொலித்தீன் 7. ஊற்றுப்பேனா 8. அச்சியந்திரம் 9.தட்டச்சியந்திரம் 10. கார்பன் தாள்
இதுதான் பின
காலத்தினடிப்படையில் கொடுக்கப்பட்ட அதாவது கதை நடைபெறும் காலம் 1725. அக் கால வாழ்த்து அட்டை, பொலித்தீன், ஊற்றுப்பேனா, த பிடிக்கப்படவில்லை. மேலும் கைக்கடிகாரமும் அச்சி அவை அப்போது பாவனையிலிருந்தன. அத்துடன் முடியாது. ஏனெனில் ஜோன் லெனான்(புகழ்பெற்றE
கண்டுபிடி பிரெடரிக் வ லீவிஸ்டிரே (8LDIT66TL (38; சேர். ஹென பார்த்தோே R.O.8F6öT
லூயிஸ் எட் ஜோன் கூட
பெல்லிகிரி:
ரால்ஃப் வெ

xiv) 7. XV) யாருமே பெறவில்லை. XVi) ரோமன் எண்ணில் 19OO. xvii) Courtesy Light. xviii) "Happy Birthday to you..."
பெட்டி & மில்டிரட்ஹில் சகோதரிகளால்
இயற்றப்பட்டது) XiX) 1024. XX) தடுக்க முடியாது. XXi) I. XXi) ஒன்றுமில்லை. Xxiii) éf6OTIT. XXiV) (UDIQ6ñ65),
XXV) 19:55u6ofi6ö.
2լք:
தரவுகளில் முரண்பாடு உள்ளமையே தவறாகும். )கட்டத்தில் லினோனியம், ஜீன்ஸ், பலூன், கிறிஸ்மஸ் ட்டச்சு இயந்திரம், கார்பன் பேப்பர் எதுவுமே கண்டு பந்திரமும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை என்பதும் தவறு. “அவள் ஜோன் லெனானின் பாடலைப் பாடியிருக்க 3eatles இசைக்குழு)1940 -1980களில் வாழ்ந்தவர்.
த்தவர் ஆண்டு ால்டன் 186O
ஸ் 185O
ால்பியர் சகோதரர்கள் 1783 எறி கோலே 1843 NOTLÓ) (SLD6ÖTL Grflıç 1462
1933
சன் வாட்டர்மேன் 1884
ன்பர்க் 1455
öTLITs 18O8
Iட்ஜ்வுட் 18O6
الم
c9captóU 12
167 திறந்திடு சீசேம்

Page 188
N) N)
மர மகாத்மியம்! ஐம்பது வருடகால உயிருள்ள மரம் ஒன் 1570000 ரூபாயாம்...! வாயைப் பிளக்காதீர்க யாரையாவது 'மரம்' என்று திட்டும் நாங்கள், 'மர வேலைகளை செயற்கையாகச் செய்வதானால், ஒரு மரம் தரக்கூடிய O, இனைத் தயாரிக்க - மண்ணரிப்பைத் தடுக்க
வளிமண்டல ஈரலிப்பைப் பேண மிருகக் கொழுப்பு CO, இனை உறிஞ்சி காற்றைச் சுத்திகரிக்க - 5 பறவை விலங்குகளின் இயற்கை வீடாக ஆக மொத்தம் 1570000/= செலவாகுமாம்...!
என்ன... கணக்குச் சரி தானே??
1 1 1 1
(J (1)
- 2
Password
இதற்கேற்ப 17226, 17406, 17046 எனும் மூன்று Passwords பொருந்தும். மிதுனா வழங்கியிருந்த Password 17046.
From : World Wide Web
(1642 - 172
மேன்
அ
வ
தை
லா
*
கா
சி
*
ப்
ல
ம்
ற்
*
ரு
ம
*
นอ
அ
*
வ
ழை *
தை)
வ
8
ழ
டை
ண்
பே
ச
ல்
ழி 10
தா
21-12-12
தொ டு ப்
பு
168 அரும்பு 12
திறந்திடு சீசேம்!

றின் பெறுமதி T.. அடிக்கடி 5' செய்கின்ற
மூளை நலந்தானே!
1. ஈ
2. அ 3. இ
4. உ 5. ஈ |
6. இ 7. உ
8. ஆ 9. ஆ
10. அ
50000/= 50000/= 50000/= 20000/= 00000/=
இரண்டு பேர் சொல்வ தும் சரி. முடியாது சொல்வேன் உறுதி. இந்த எழுத்துக்களைத் தொடர்ந்தால் நிபந்தனை களைத் திருப்தி செய்யும் பாதை கிடைக்கும்.
50000/=
நான், நானே தான்!
பௌதிகவியலின் சகல துறைகளிலும் புகுந்து விளையாடிய சேர். ஐசக் நியூட்டன்தான்; உங்களோடு பேசியவர்.
“இயற்கையின் ரகசியங்கள் இரு ளிலே மூழ்கியிருந்தன. கடவுள், நியூட்டனை அனுப்பினார். ரகசியங்கள் இருந்த இடத்தில் வெளிச்சம் பாய்ந்தது.''
இவை அவரின் கல்லறையில் பதிக்கப்பட்டிருக்கும் வாசகங்கள்.
முதலில் பாத்திரம் A இனை நீரினால் முற் றாக நிரப்புங்கள். பின்னர், A யிலிருந்து நீரை எடுத்து B இனை முற்றாக நிரப்புங்கள். பின் இதேபோல C இனை முற்றாக நிரப்புங்கள். C யில் உள்ள நீரை பக்கத்தில் உள்ள பூச்சாடியில் ஊற்றிவிட்டு, அல்லது ஜூஸ் கரைத்துக் குடித்துவிட்டு, மீண்டும் C இனை முற்றாக நிரப்புங்கள். தற்போது A யில் எஞ்சியிருப்பது 110 ml தானே? {ie, 280 - [70+ (2x50)] = 110} ''உதெல்லாம் சரியான காதுல பூ'. இது மாதிரி சரியாக 110 ml எடுக்க முடியாது. நீர் பாத்திரத்தில் ஒட்டும்...'' .அது... இது.... என்று பெளதிகத்தில் புலம்பாதீர்கள்... இது சும்மா ஒரு கணக்குத் தானே?

Page 189
"з о| (2| o
2
O
o
அவையெல்லா
ஏதோ வேற்றுக்கிரகவாசி என்று நினைத்து உடற்பகுதிகளின் உணர்தன்மைக்கு மூளையி நம் உடற்பகுதிகள் அமைந்திருப்பின், இவ்வாறு பல்லவர் கால கற்றுாண்கள் போலிருக்கிறதா? கோல்க் கலங்கள். அதிபோசணையால் உருவாகும் கொழுப்புக்க ஆதிவாசிகளின் குகைகளில் உள்ள சுவர்ச்சி
கூட்டம்.
C-93, B - 2, C - 2, A -
s
 

༄༽
ம் இவைதான்! விட்டார்களா? ஏமாந்தீர்கள் போங்கள். எமது ல் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் பரப்பிற்கு நேர்விகிதசமனாக, றுதான் நாமெல்லாம் இருப்போம்!
ஆனால் மனிதக் கண்ணில் உள்ள கூம்பு மற்றும்
லங்களாம் அவை! த்திரமல்ல: நம் உடலில் உள்ள நரம்புக்கலங்களின்
أص
3, C - 1, B - 3, C - 3.
N
ஒளியை நிலை நிறுத்துங்கள்.
என்ன. கடுமையாய் யோசிக்கிறீர்களா? லர் வீடு முழுவதும் தேடி, மெழுகுதிரிகளைத் தூக்கி ற்றிப்பார்த்து மெழுகுதிரியையும் தீக்குச்சிகளையும் 600TT58... drawing pin 5606T 31 Julguib ப்படியுமாய் சிதறவிட்டு, பலருடைய பாதங்களை 4வை பதம் பார்க்க. இறுதியில் நீங்கள் வாங்கிக் ட்டிக்கொண்டதுமல்லாமல் எமக்கும் திட்டு வாங்கித் ந்திருப்பீர்கள். விஷயம் இவ்வளவுதான். படத்தில் ள்ளது போல, பெட்டிகளை drawing pin இனால் தவோடு இணையுங்கள். பின்னர் தீக்குச்சியினால் மழுகுதிரிகளை ஏற்றி பெட்டிகளினுள் நிலை றுத்துங்கள்.
ඌlගුඹීug 12| , திறந்திடு சீசேம்
69

Page 190
/
முதலாவது வாக்கியம், ஆங்கில எழுத்து அமைக்கப்பட்ட வாக்கியமாகும். இவ்வாறான அழைக்கிறார்கள்.
ஏனைய நான்கு வாக்கியங்களையும், இ படித்தாலும் ஒரேமாதிரியாகவே இருக்கும். இவற்றை கி.மு 3 இல் கிரேக்கக்கவியான ஸோடாடஸ் என்ட ஆங்கிலத்தின் மிகநீண்ட Palindrome ஏறத்தாழ 18 எங்கே. இதெல்லாம் ஆங்கிலத்திற்தான் அந்தக் காலத்திலேயே ‘மாலை மாற்று' என்ற வ: தமிழ்ப் Palindrome வகைக்குச் சிறந்த எடுத்துக்கா “u JITLDTLDT ỀULIITLDT LDITULLITUS 5TLDT 51T6OOTI 5T60OTIT 5TLDIT 5TU5uJT LDITLDITUJTË LDITLI பொருள்:-"அற்ப மனிதர்களால் ஒன்று
உன்னால்தான் முடியும்) என்ன. மலைத்துப் போய்விட்டீர்களா? நினைக்காதீர்கள். இவ்வாறான முயற்சிகளும் அறி இவ்வாறான முயற்சிகளில் ஈடுபடலாம். நீங்களாக உருவாக்கினால், முன்பக்கத்திலிருக்கும் அரும்பு ( நீங்களே வைத்திருக்கவும்!
Tasty esc
s:
அதெல்லாம் ஒண்டுமில்ல பாருங்கோ. வேண்டுமெண்டாங்கள். அதுதான் உ பண்ணுங்கோ..!!
Lycopersicum esculentum ( 946d6Mogol Solanum lycopersicum) Daucus Carota Capsicum annum Allium ascalonium Allium cepa
NaCl,
Citrušo acida (316605 C.aurantifolia) Piper nigrum Murraya koenigii (396)6)g Bergera koenigii) Cocos nucifera Oryza sativa
(LDiopub O. aristata, O. montana)
முன்னெச்சரிக்கை
இந்த dish ஐ ஆசைய
அரும்Q 12 திறந்திடு சீசேம்!
17Ο

༄།
துக்கள் 26 இணையும், ஒரேயொருமுறை பயன்படுத்தி வாக்கியங்களை ஆங்கிலத்தில் Pangrams என
டமிருந்து வலமாகப் படித்தாலும், வலமிருந்து இடமாகப் Palindrome என்பார்கள். Sotadics என்றும் கூறப்படும். வர் இவ்வகை வாக்கியங்களைப் பிரபலப்படுத்தினார். 9 OOO எழுத்துக்களை உடையதாம்! T உண்டு. என்று புலம்புவர்களே. திருஞானசம்பந்தர் கைப் பதிகத்தைப் பாடி வைத்துவிட்டுப் போயிருக்கிறார். ட்டு அது. உதாரணத்துக்கு ஒன்று.
Test
ாயா’
பும் செய்யமுடியாது. மகாசக்தி வாய்ந்த இறைவா
ஏதோ கணக்கும் விஞ்ஞானமும்தான் அறிவியல் என்று வியல்தான். நீங்களும் பொழுதுபோகவில்லை என்றால் 3 Pangrams, Palindrome 560D6MT Đ CB6ITė,556OTLb. முகவரிக்கு ஒருதபாலட்டையில் எழுதி. அனுப்பிவிடாமல்
أص
༽
u Caro MiX
அரும்புக்கு Science சம்பந்தமாத்தான் எழுத ந்தக் கூத்து...!! சரி. சரி. கீழே check
- தக்காளி
85JL'.
- மிளகாய்
சின்ன வெங்காயம்
Bombay வெங்காயம்
- கறியுப்பு
எலுமிச்சை மிளகு
- கறிவேப்பிலை - தென்னை
- நெல்.
பாசையாய் நீங்க செய்து முடிக்க. 'அட. உது. எங்கட
கண்டு கொள்ளாதீர்கள்.!
المصر

Page 191
விஞ்ஞானமன்
تحفے
அமர்ந்திருப்போர் (இடமிருந்து வலம்) திருமதி ரோகிணி நித்தியானந்தன் (பொறு கிருஷ்ணராஜா (பிரதி அதிபர்), திருமதி கமலே கேமசொரூபி அருளானந்தம் (தலைவர்), திரு அதிபர்), திரு. வபான்னம்பலம் விஜயகுமார் (வய
நிற்போர் (இடமிருந்து வலம்) :
செல்வி ஆரணி சிவபாதசுந்தரம் (உப தலை (செயலாளர்), செல்வி மதுராந்தகா செல்வரத் யோகேஸ்வரன் (இதழாசிரியர்), செல்வி சங்க
வருகை தராதோர் : செல்வி சிவாஜினி மனோகரன் (வபாருளா6 (பொருளாளர்)
 

றம் 05/06 க் குழு
ப்பாசிரியர்), திருமதி இராஜலஷ்மி ஸ்வரி பொன்னம்பலம் (அதிபர்), செல்வி மதி சந்திராதேவி சொக்கலிங்கம் (பிரதி பாறுப்பாசிரியர்).
வர்), செல்வி திவ்வியா பேரின்பநாதன் தனம் (இதழாசிரியர்), செல்வி அபிராமி
ரி மகேந்திரராசா (உபசெயலாளர்).
t), செல்வி சாம்பவி அன்பானந்தன்

Page 192
ஒரு குடம் தண்ணீர் ஊற்றி ரெண்டு குடம் தண்ணீர் ஊர் இதுத வழமையான கதை. ஆை ஒவ்வொரு குடமாய் ஊற்ற ஊற்ற, . இப்போதுநம் தோட்டமெங்கும் வாசம் திசையெங்கும் பரவி, நாசிகளுள் நி பரவசப்படுத்தும் இந்த வேளையில், த வருகிறார்கள். நெஞ்சுருக அவர்தம் 2
FBID LULL நூலகப் பொறுப்பாசிரியர் மற்றும் அ
உதவிய கல்லூரி கணினிக்கூடத்தி அன்பும் ஆதரவும் நல்கி, உற்சா அனைவரும்.
புகைப்படங்களை எடுத்துதவியN:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 மறவற்க!
ரு பூ பூத்தது; றி ரெண்டு பூ பூத்தது' ரல், நம் கதையோ வேறு... நம் அரும்புக்கு ... முடிவிலி, முடிவிலியாய் பூத்தது பூக்கள்... .. மடி நிறைய மலர்கள்...அதன் சுகந்த நறுமணம் றைந்து, இதயமெல்லாம் நுழைந்து எம்மைப் ண்ணீர் ஊற்றிய ஒவ்வொருவரும் நம் நினைவுக்கு தவிகளை நினைந்து; உள்ளமெல்லாம் அவர் தம் ப; அவர் தம் பாதங்களை வணங்குகின்றோம். த்த அவர்கள்.....
அவசியத்தில் ஆலோசகராய், வேண்டப்பட்டன வழங்கி, , எமது அதிபர் அவர்கள். உதவியதுடன், பல்வேறு வழிகளிலும் ஒத்தாசை புரிந்த ஆசிகூறி நல்வழிப்படுத்திய அன்புநிறை ஆசிரியர்கள், விசாரா ஆளணியினர் அனைவரும். ம இன்முகத்துடன் வரவேற்று, நிதியுதவியளித்து, தம் 5 ஸ்தாபனங்கள், நிறுவனங்களின் உரிமையாளர்கள், மள அளித்த வர்த்தக சமூகத்தினர். ளை அச்சிட்டு நல்கிய பாரதி பதிப்பகத்தார். " திப்பாதையை நோக்கி எடுத்து வைக்க நெறிப்படுத்திய கிறுக்கல்களைப் பொறுமையுடன் திருத்தி சீர்ப்படுத்தி - புத்தகங்களைத் தந்துதவி, ஆக்கமும், ஊக்கமுமளித்த ஆசிரிய நூலகர்கள், கணினி சார் வேலைகளைச் செய்ய
னர்.
கமாய் உதவி புரிந்த மூத்த, இளைய சகோதரிகள்
ivinth Photos - தந்து, கிறுக்கல்களை நேர்த்தியான ஓவியமாக்கி ப் பதிப்பித்து, நம் நிழற் கனவுகளை நிஜ நனவாக்கிய, அகாமையாளர், ஊழியர்கள் அனைவரும். பிலெல்லாம் நம்மை உற்சாகப் படுத்தி, ஆர்வமூட்டி கள் அனைவரும்.
உதவியானாலும், நமக்கு அதுவே ஞாலத்தின் "ளிர்க்க உழைத்த உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் எம் நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றிகளைச் சமர்ப்பித்து, நிறை பாசத்தோடும் விடைபெறுகின்றோம்...
வாம்! மறவற்க!

Page 193
"உள்ளுறை ஆழம் உரம்
உயிருடை வேரதன் 2 நள்வானில் எழுந்து நார் நயத்தகுருவகிளை வல்லவர் துயிலார் தைய வளர்ந்தன சரியெல
வலுமிகக் கூடி வைரமா 6abugur9ăt ana
The Torch Bearer'88

- இ. சிவானந்தன்.
பக்கம் - 50

Page 194
ZOith Asest Compliments 7-zom
ر{
ROZay
¥?"
ஐசிங்கேக், சொக்லட்கேக், றோல்கேக்.,டைமன்கேக்,
சாண்விச் பாண், பேஸ்ரி, கறிபணிஸ்
பிறந்தநாள், திருமண ஐசிங்கேக் என்பன தரமாக ஒடருக்கு செய்து கொடுக்கப்படும்
ROLEX BAKE MART 118, Kasthuriar Road, Jaffna.
SR KUMARAN
HARDWARES
DELEARS IN:- Building Material
{Asbester sheets, Cements, Round iron, Tore steel, Angle iron, Flat iron, G.I. Pipes, Et
Telephone :- 222-2798 83, Stanley Roa
Jaffna.
 
 
 
 

ܝܬܼܵܐ
s
உங்களது நயம் நம்பிக்கை நாணயமுள்ள தாங்க வைர நகைகளுக்கு சிறந்த ஸ்தாபனம்
ஓடர் நகைகள் குறித்த தவணையில் 22 கரட் தங்கத்தில் செய்து கொடுக்கப்படும். தரம் நாடுவோர் தவறாமல் நாடுமிடம்
கிருபாநகை மாளிகை
தங்கப்பவுண்நகை வியாபாரம்
இல,333A, கஸ்துரியார் வீதி, தொ.இல: 2227149
LaurrqibüLBEramoKub
ரூபன் புத்தகசாலை (Quban (Book (Depot
8O5 (88.88.6F6ు 68 யாழ்ப்பாணம்.

Page 195
YOith Ásest Compliments 7-zom
Karam El
கரன் எலக்ே
T.V., Deck, Radio, Wall Cloc
Te:-021 2226807
 

ectronics றானிக்ஸ்
kWrist Watch, Gift items.
c%0്. മ4ത്ര 9ീര J72%ன.

Page 196
Tel:- O21 222 6083
O714 1824.80
கரன் நகை வாணிபம் டுகை வுைரு லிகோCாரும்
മൃത്തർജ്ജവത്സര
2ஆர2றத்துடன் 22ஆரமும் ബ്രൈ
YARLAKAM
AND
DEALERS INSPORTS GOODS
8:Exercise Machinery
568, Hospital Road, vJaffna.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SWAN STORES
Paramesuvera Junction, Thirunelvely.
TP-222 81 16
எயிட்லைன்ஸ் மருத்துவ ஆய்வுகுடத்துக்கான சாக்கோவைத்திய நிபுணர்கள் ஆலோசனை நிலையம்
നug/ഗ്രരൂമ്പt്
தோம் மருத்துவத ഗ്രസ്ത്രീ ട്രൂ8 ഗ്രാമഗ്രt് വന്നുരു ഗ്രഷ്ട്രബീu്?രൂത്തു് ag, A്, രൂത്തL ഗ്രഷ്ട്രവ2 /ർ ഗ്രഷ്ട്രവ8
ീഴ്വരൂ ഗ്രഷ്ട്രബമ ഴ്ച തു് ഗുരൂവ് ഗ്ര*?രു?
இறு.ச06, ஆங்பத்திரித,
uസ്ത്രീuത്തുte
ഔr(), 027-222-800, のアアギrzzzタギ

Page 197
70ith Sest oேmptiments tow
@ Mari-Net In
: 1 2 ! inativ6
344, Kasthuriar R
Computer Coures Computer Sales Computer Repairing Internet Browsing Calls CD Writing DVD to VCD Writing Typesetting
T.P.1 e.me
நாகரத்து
உங்களுக்குத் தேவையான அனை
பெற்றுக் கொள்வதுடன் உள்நாட்டு வசதிகளையும் நியாய விலையி
தொ.பே:- 021 2222327

te°met Center"
oad, Jaffna.
Scaптing Printing Photocopy
Fax Photo Designing CD Sales
10: O77315414/0773086808 aill: fitarinets@yahoo.com
Sarib &
சன்ஸ்
த்து மின் உபகரணங்களையும் B வெளிநாட்டு தொலைபேசி ல் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
127, ஸ்ரான்லி வீதி,

Page 198
யாழ் காலணியக YARL TRADESCENTER
AGENTS fOR BATA
II, Modern Marke Hospital Road,
TP:- 021 2223151 Jafna.
நியூரோன் எலெக்சிக்கல்
இல.440,442 ஆஸ்பதிவீதி, uомćžбо4ex4?. 6ng4.é: O21 222 2037
ஏத்தியே4bல்தரில்ரீ: எ.சி.எல் வயர் சொங்கி சுவிச், ரியூப் பிற்றிங் மற்றும் மின்சாரப் பொருட்கள் எஸ்லோன் பைப் வகைகளுக்
நாடவேண்டிய ஒரே ஸ்தாபனம்
 
 
 

D. W.M.K Jewellery
வி 22 C.T. Gold House
Genuine 22Kt Jewellery (oD Manufacturing Jewellers
ഷേ,
ஜீவலர்ஸ்
105 Power house Road, 15 Kandy Road,
学 θαffiια, Chavakachcheri.
p 0212227339 07.1232442 021 4590975 0777723021
ALLNEWARUNICE CREAM
感
s
. Ng
A 8.
5 133B, Power house Road,
faffna

Page 199
உங்களது பழைய நகைகளைக்
புதுப் பொலிவுடன் திகழ அசன் 22
785, %4tikuttgart dÄRoad, J
இafa. yel - O27 22297.06
0776273,389
WE EXPRESS OUR
WARM WISHES TO THE
BUDDING SCIENTISTS OF
VEMBAD GIRLS HIGH
SCHOOL
573,4றsறர்ந்தி/இஇைவ,
TP. O22228222
 

கொடுத்து உடனுக்குடன் தரதங்கநகைகணைத் "நாடவேண்டிய இடம்
lanthaa
2WellerS
Q5.

Page 200
ŽOith Sest Complimets 7zom
“T፲ጥp-: 2225515 175, K2KS.: R
222.5223 Jafna.
யாழ் மருந்தகம்
O
470 (250), Hospital Rp
TAP - O21 2223.188
 
 
 
 
 
 
 

தேவிகருமாரிநகை மாடம்
தங்கப் பவுண் நகை வியாபாரம்
ஓடர் நகைகள் குறித்த தவணையில் உத்தரவாதத்துடன் 22 கரட்டில் செய்து கொடுக்கப்படும்.
{! pad, 66, Kasthuriar Road, bb, assiogs dead gif
Jaffna. αμαράμπαμπώ,
T.P-: 021 22295.08
p O O 9) ødelbit løØBIGOod
பாடசாலைப் புத்தகங்கள், உபகரணங்கள், வாழ்த்துமடல்கள், டயறிகள், கலண்டர்கள், அப்பியாசப் புத்தகங்கள், கியாதுஅறிவு நூல்கள்,தாவல்கள், சிறுகதைகள், கவிதைகள், விஞ்ஞானபடங்கள் அனைத்தையும் பெற்றுக் கொள்ள
IBITL6QIGTUI ÊLib
234, K.K.S. Road, éJaffna.
TP:- O21 2222573

Page 201
7Oith /Sest Complinents 5ton
Eb6deor a Gaeo ల955 செய்துபெற்றுக்
நகை என்றதும் நாடே
துர்க்கா நை ត្រូវតែពិបតាលី 面试
ஓடர் நகைகள் குறி: தத்துடன் வச
7), கன்னதியிழ, கஸ்தூரிய T.P.222 2
WENKADE
DEALERS IN : CYCLES
12 Jaff Tel
 

}ப்புக்கவில்
Qënéfensomö edo Squ ஸ்தாபனம்
கப் பூங்கா U6 DIIbsfilst
Y.
& CYCLE PARTS
A, 127, Kasthuriar Road,
la, /Faχ - 021 2222.905

Page 202
YOith Asest Compliments 7-zom
IDD Calls, Local Calls, Fax, Photocol
என்பவற்றை ஒரே இடத்தில் பெற்றிட
AA சர்வதேச
தொலைத் தொடர்பு நிலையம்
888, ஆல்பத்திf வீதி, alagbülla gyorób.
தொலைபேசி இலக்கங்கள்: O2.1.2.2.2. 6190 02122,22409, 021222,2315 O777 448703, 0773583883,021 222. Ω901
G.S. LNGANATHAN & CO,
PA. :- O21 2223139 No.13-14, Grand Bazt
Sri Lanka,
 
 
 

(alf,
e ● O குகன் ஸ்ரோர்ஸ்
Retail and wholesale Dealers of groceries
180, Hospital Road, Jafna.
T፲ባP-: 021 222202ፖ
JAFFNA PHONE "HOP யாழ் போன் சொப்
Dialog GSM
இல.0, நவீனசந்தை மேல்மாடி, ஆல்பத்திரி வீதி, αμιράδικτό συτώ.
Τ. Ρ- 021 2227.125
O21 2223817

Page 203
YOith Asest Comptinents 7-zom
அஸ்விதா
OSVIT
றெஸ்தோனர் Dress Corner 99, பெரியகடை, யாழ்ப்பானம் இல A 99, Grand Bazaar, Jaffna.
No.
மாணவர்களுக்குத் தேவையான பாடப் புத்த
LITLön86) 2LöyGOTihö6i,
அலுவலக உபகரணங்கள் அனைத்தையும் ஒ பெற்றுக் கொள்ளநாடவேண்டிய இடம்
ஆல்சிலோன்டி
இல.212. கே.
யாழ்ப்ப
ALL CEYLON DI
No 212, K.K.S. F
 
 

வரக்ஸ்
Ο ΤΘ ΣΚ
நியூஜென்ன் கோணர் New Gents Gorner
Ungu Unsert UD. 言。 45, Modern Market (Inside) Or
3,27, geðset Sóses,
222 7659
ਰ,
ரே கூரையின் கீழ்
ஸ்ரீபியூடிடர்ஸ்
கே.எஸ் வீதி,
Tণ্ডত আLib.
STRIBUTORS
Road, Jaffna.

Page 204
70ith Asest Compliments 7-zom
SUNRSE MED CLN
Consultation X-ray Scanning Lab-Cervice ECG
ΟPD
388, Hospital Road, Jaffna. TP-021 222 6069
நாட்டின் எதிர்கால தூண்களான உங்களுடன் என்றும் நாம் இருப்போம்!
%»မြုံနိမ္ပိ
கணக்கு வைப்பாளருக்கு வைத்திய உதவி ه"
பெற்றுக்கொள்ளக் கூடிய காப்புறுதி.
9 பெற்றோர்/பாதுகாவலருக்கு ஆயுள் காப்புறுதி.
9 முதல் முறையில் க.பொ.த. சாதாரண மற்றும்
உயர் தரப் பரீட்சையில் ஒரே அமர்வில் அனைத்துப் பாடங்களிலும் அதி விசேட சித்தி பெறும் பிள்ளைகளுக்கு விசேட பணப் பரிசுகள். சேமிப்புத் தொகை அதிகரிப்புக்கேற்ப கவர்ச்சிகரமான பரிசுகள்.
toိင္ငံမ္ယ:Şift: -ံ့သွားစ္ဝာပုိင္ငံမ္ယန္တီဇွဲ ́၊ `
Y
線淡 $簽絲$ $線
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C
MAYOORA GIFT CENTRE
Dealers in Fancy Goods, Gift items, Electronic, Electrical & House Hold Goods
No. 14, New Market (Outside) Power House Road, Jaffna. Tel - 0212222084
YNKARAN MOTORS
Motorbike, Cycle, Auto & Water Pump Spare Merchants
Market View, Call me G. : 021 22254-12
02I 45.91568 Manipay. 077 725 1982

Page 205
s \; }' \;i
'Sistosos biou joj suggs suso. Nouiuoo isa itou uno, sotsuo?)
********ə tour sios ossos puu osutoį suɔpnąsossuļots ¿no s úů sɔɲəiuț (țopų g. otiņsputae sau. Norup oặupjung
ɔsɑos SIAS uto) osuplutsqələL II.a Luiop oqoutriq sut? tigas se oạpț¢putoss, spA) y uno jo sut: urbaj surteost: inos ssəəət: os patro įsivluopioapooo tɛ sɔ3 is, no A sostits 1882-83 tiitlis) utfo-s sufiĉ00 V soát S (soos tidos), OCH e uado os pɔɔti noÁ Hư sự gos oss ogsz - SH 3.1, no s jis
||
(CD)
COMMERCIAL BANK
Our Interes†ls In You,
செல்வி நை
Cbelwi Naka
தங்கப்பவுண் நகை
22 ஆரமதங்க நகைகள் ஒடருக்கு உத்தரவ
ாதத்துடன்
க்கப்பரும்
செய்து கொரு
●
4Jagdude) to.
/3, இஸ்துஸ்ர் தீதி,
 
 

을
き。
గ్రా
C
O
un today get your
1. ܒܓ "
522多イや حصحs>N> --
ni Hgam
5 வியாபாரம்
உங்கள்/நயம் நம்பிக்கை
நாணயமுள்ள தங்க வுைர நகைகளுக்கு சிறந்த ஸ்தாபனம்
1/3, Kasthuriar Road,
Jafna.

Page 206
70th Asest CZompliments 7-zom
லைடன் புடன் | LEYDENTಳ್ಳ
Dealers in textiles &
410, H.
JAZEEMA PC 6heທີ່ນອກ ນີ້
அலுவமக்ஸ் அலுமினியார்வகை இத்தாலியில் இருந்து இறக்குமதி செய்ய பலவ்ர்ண தரைவிரிப்புக்கள் (காபி) முகம்மார்க்கும் கன்னாழ, MDF போன்றவற்றைப்ெ
302, 304, 308 K.K.S. Road, Jaffna.
 

ospital Road, 410, 9,siouisia Jafna. BLITTŲpůLITERATÚT
Phone : 021222 238. *
TURE PALACE க்சர் பலஸ்
நார், பணவர்ண /ேமிக்கா வகைகள், /ம்பட்ட புட்டுவகைகள், கையிழ் வகைகள், பவைர்னமுசைன் கண்ணாழகள்,
போட், பிரைவு சீட், காட்போE சீக மற்றுக்கொள்ளலாம்.
TP - 021-2223124

Page 207
YOith Asest Compliments 7-zom
G N.
All king
122, Power
15, Modern
لنسا
O
Solutions
p Hous (PVT)LTD
# 1 K, Stanley Road, Jaffna, Sri Lanka. Tel : +94-21-2226671 Fax ; +94-21-2226672 E-mail : jaffna(Gipchouse. Ik Websit,
 
 

SEEMAT
mporters & Dealers in
of Textile and Fancy Goods.
House Road, Jaffna, Sri Lanka.
1el - OO9421 2222196 Fax :- OO94212222O2
NGAI SILKS
| Market, Power House Road, Jaffna, Sri Lanka.
}: W.pchOUSelk

Page 208
With Zest Complinents 7zom
தரமான வோல்ரைல்ஸ், புளேர் ரைல் கடந்த 25 வருடங்களக விற்பனை வ இறக்குமதி செய்யப்பட்ட கிளாஸ் வை
முன்னோடி விற்ப
தேசிய சேமிப்புவங்கி
குழந்தைகள் முதல் முதியவர் வரை சகலரை வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறந்த சேவையாற்றி வ அதிக கடன் பெற நாடுங்கள் தேசிய * தரமான பவுண் ஒன்றுக்கு ரூபா 12000 * ரூபா 1OOO/- ற்கு மாதவட்டி ரூபா 12/50 மகளிர் கணக்கு வைத்திருப்போர்க்கு ரூட * உடனடியாக நகையை மீட்கும் வசதி * பகுதி பகுதியாக கடன் மீளச்செலுத்தும் வி
O O வின் வின் பரிசுமழை
உங்கள் சேமிப்புக் கணக்குகளில் அல்லது புதிய சே
முதல் ரூபா 50 000/- வரை வைப்புச் செய்து ஒரு
மாதத்திற்கு ஒருமுறை நடைபெறும் பரிசுச்சீட்டிழுப்பி
மேலதிக போனஸ் வட்டியையும் பெறும் வாய்ப்பு. கு
பேணிவந்தால் இரண்டுமாத பரிசுச் சீட்டிழுப்பிற்கும்
இரண்டுமாத பரிசுச் சீட்டிழுப்பில் 1வ
26),
இந்தச் சீட்டிழுப்பில் 1வது பரிசு
2 வது பரிசு
3 வது பரிசு
வின் வின் பரிசுமழையில் பரிசுகளை வெல்
வங்கி யாழ்ப்பாணம் கிளைக்கு.
QMS தேசிய சேமிப்பு வ
 
 

ஸ்,குளியலறைப் பொருட்களை சய்பவர்களும் மற்றும்சினாவிலிருந்து ககள், அன்பளிப்புப் வபாருட்களின்
யாழ்நகரில், இல, 27/3 மின்சாரநிலையவிதி urbrecorb தொலைபேசி இல: O21222 3738
ரிசஹன அடகு சேவை
யும் மகிழ்வூட்டக்கூடிய அனுகூலங்களை வழங்கி ருகின்றது தேசிய சேமிப்பு வங்கி. குறைந்த வட்டியுடன்
சேமிப்பு வங்கியின் அடகு சேவையை, - வரை கடன்
LÜDL"GBGBLD
Im 1/66
|சதி
மிப்புக் கணக்கு ஒன்றை ஆரம்பித்து ரூபா 10 000/- லண்டர் மாதத்திற்கு பேணப்பட்டால் இரண்டு ல் கலந்து கொள்வதுடன் 25% முதல் 50% வரையான மித்த தொகையை ஆறு மாத காலத்திற்குப் தகுதி பெறுவர்.
பரிசு 30 லட்சம் பெறுமதியான கார் து பரிசு 50 000/- வீதம் 125 பரிசுகள்
(b (335mgebury 10 OOOOOO/- ஒரு மில்லியன் ரூபா 1 OOO OOO/- ob 60&bebum 1OOOOO/-4OOrfissi
லுவதற்கு உடன் விரையுங்கள் தேசிய சேமிப்பு
k/A7உங்கள் குடும்பவங்கி?

Page 209
YOith /Sest CZonpodimentso Gotzon
GDT TO) (
பல், மூக்கு கன
afso: LT5 s
கொடிகாமம் வீதி, 5. நெல்லியடி, (லெக்ஷ்மி தியேடீடர் அருகில்) (s
நெல்லியடியில் பார்ை
6lăcii(IIIii, aflIIngdi, 5afi... e
T.P :- O2 222556
இளவரசிே
(பட்டுப் புடவை
57, நவீன சந்ை ιιιπρύμπαστή
 
 
 

OTULT TEOOrArp é9õůò
SEEGITSOLD5ür)
2. ஆஸ்பத்திரி வீதி, ாழ்ப்பானம்,
ஸ்பத்திரி வைரவர் கோவில் முன்பாக)
UNÚGüh EMIL5 di Bgtb: 8,00 —11,30 LoQ00ofil
9, 0212229053
O Ja). GUIG). களின் சாம்ராஜ்யம்) ASTEXT LE 1 (Wedding Sarees)
தி, 57, New market,
Jafna.
:- O21 222 2503

Page 210
YOith Asest Compliments 7-zom
சாரங்க்ா Saranga 7
157A, கஸ்தூர் TP:- 021 2
உறுதியும் உத்தரவாதமும் உ எபற்ற்க்கொ
சிறுவர்களுக்கான கண்டவுடன் அ
சூபி, சாறிவகைகள் எபற்றுக் கொல்
ARTI
No.33, ON
 
 
 

நகை LDITLb dagai h7ladam
யார் வீதி, யாழ்ப்பாணம், 22 24.80 Fax:-021222
agai hiladam
5. கஸ்தூரியார் வீதி, யாழ்ப்பாணம்.
Τ. Ρ - 021 2226059
O O திரெக்ஸ்
ந்தை (உட்புறம்), யாழ்ப்பாணம்.
எழில் கொஞ்சும் அழகான ஆடைகள் அணிந்து மகிழவரடிமேட் ஆடைகள்.
மற்றும் துணிவகைகள் அனைத்தையும் iள தனிச் சிறப்புப் லயற்ற ஸ்தாபனம்
HTHY TEX
lew u/\larket (inside), Zaffna.

Page 211
With Best Compliments From
யாழ். நகரில், தரமான சைவ உணவு வகை
'ஸ்ரீ நிசே
- SRI ]
(Ve
163, மின்சாரநிலைய வீதி, (யாழ். பஸ்நிலையம் எதிரில்)
யாழ்ப்பாணம்.
06 லேடீ6
ஒரு வருட உத்தரவாதம் இரு தடவை சேவிஸ் ஒரு தலைக்கவசம்
JIALING I
மோட்டார் சைக்கிள்
இலங்கையின் ஏக இறக்குமதியாளர்
இல. 163,
มnd தொ. பே. இ

(கெ)
களுக்கு
தபவன்'
VIGETHA BHAVAN - getarian Restaurant)
சே0) டேல்ஸ்
ஸ்ரான்லி வீதி, ஒப்பாணம்
ல : 021 2222544

Page 212
இஎ ைEINSIால்
70th Best Corwxptwents #tow
PVC Pipes &
Fittings
8483
45
பார் விதி, மானிப்பாய்

தர்சன்
CABLES பேNNM11x

Page 213
ZOtth Sest Compliments 37 zom
A
Rupa Werse
Te:-021 2222479
ܢ ̄ ܠܟ ]
P00BAASING
一”/%%W密7倭驾@孪宫室
@写空%○○媛 sエ了。
Head Office :- , 340, 202 Sea Street,
Te: 2422321 Fax: 2337313 E-Mail: pbdhoQsltnet. Ik
பூபாலசிங்க
uă55 sfibuaba இறக்குமதியாளர்கள்
தலைமை : இல, 202, 340 செட்டியார் தெரு,
கொழும்பு 11, இலங்கை தொ.பே:2422321 தொநகல் : 2337313 L56öTGorgisco:pbdho (sitnet.lk

LITY
tile Trades
No.104, Stanely Road, Jafna.
HAMBOOKDEPOT
眾多。多雯委堊 P@Z/多%炙多
リ幸AWご ygyy零んggy7委。
Branches : 309 A-23, Galle Road,
ColomboO06. Sri Lanka. Te 4-515775, 2504266
A Hosta Road,
Tel-2225693 LD Llg5553ffT6006AD
நூல் வெளியீட்பாளர்கள்.
கிளை இ ை309A-23 காலி வீதி agriculoe. Sisoiseas. எத பே: 4-5157752504266 இ ை4A ஆஸ்பத்திரி வீதி பஸ்நிலையம்,
யாழ்ப்பாணம் தொ.பே:226693
Qš 经》 sy.

Page 214
70ith (Sest Compliments 7ton
KAJAMUGA
HARDWARE MERCHANTS,
IMPORTERS OF BUILDING
MATERIALS, TOKYOSUPER
MITSUECEMENT, PAINTS,
DISTRIBUTORS FORC
PAINT DISTRIBUTORS,
கஜமுகன்
T.P.: 02 O2
47, 149, ஸ்ரான்லி வீதி, யாழ்ப்பாணம்.
 

IN HARDWARE
CEMENT,
ALTEX LUBRICANTS LANKA LTD. CITIZEN, LANKA PRIDE, DULUY
ஹாட்வெயர்
21 222 2833 12227144
147, 149 Stanley Road,
Jaffna.

Page 215
குலம் சன்ஸ் 69, Stanley Road, -Jaffna
SWA "EX" "ES
Manipay
நியூ வசந்தாஸ் 154, மின்சார நிலைய வீதி, யாழ்ப்பானம்
53.360
வீழயோஸ் சென்ரர்
தபால்பெட்டிச் சந்தி, பலாலி வீதி, திருநெல்வேலி.
JAALTA MERCHANTS (Pvt) Ltd.
Dealers in General Hardwares, Building materials, Spareparts, Electrical items No.137 Palaly Road, Thirunelvely T.P : 021 4590299
பிறேம் நை
ஒடர் நகைகள் குறித்த தவனை
No. 171 Prem Plaza,
T.P : O777 241. 485
 

யோகு றேழங்கோ
332, Hospital Road, -Jaffna
Lingam Cool Bar
Kasthuriyar Road, -Jaffna
அருள்விநாயகர் றேடர்ஸ் 106, ஸ்ரான்லி வீதி, யாழ்ப்பானம்
அன்பளிப்புக்கும், அழகுசாதன, அலங்காரப் பொருட்களுக்கும்
AMBIKABATH.Y FANGY TRADERS
அம்பிகாபதி அழகுமாடம் 9 A,நவீன சந்தை, யாழ்ப்பாணம் Glg5n. Gu : O21 222 8159
Dealers in Radios, Cassettes T.V., Video Decks, Electric Fans.
WK RAUARANAM
95, Stanley Road, Jafna. T.P. O21 222 2056
கைமாடம்
யில் செய்து கொடுக்கப்படும்
Jaffna Rd, Manipay.
O773 039 572

Page 216
UNIVERSITY NGS )
X PRELIMINARY ENGLISH TEST . > FIRST CERTIFICATE IN ENGLIS
> CERTIFICATE OF PROFICIENC உலகின் எந்தப்பல்கலைக்கழகத்திலும் மே பரீட்சையில் ஒன்றைச் சித்தியடைவதன்மூலம் வயற்றுக் 100 நாடுகளில் இருந்து இந்தப் பரீட்சைக்குத் தோற்றுகி இது ஓர் உலகின் தலைசிறந்தபல்கலைக் நீங்கள் அடையும் ஓர் மகிழ்ச்சியான அனுபவமாகும். செய்யும் பாடவுநறி.
International English Langua தற்போது உலகின் மிகப்பிரபல்யமான ஆங் வைத்தியர்கள், தாதியர் மற்றும் நிரந்தரமாக வெளிநாடு ஒன்றாக இச் சான்றிதழ் கருதப்படுகிறது.
எமது நிறுவனத்தினால் நடாத்தப்படும் தகு இப்பாடவுநறியில் நீங்கள் சேர்ந்து கொள்ளலாம்.
IELTS பரீட்சைக்குத் தோற்றுமளவுக்கு உங்க அதற்கமைவான வேவறாரு பாடவநறியில் ே
BRTSH COLL
éBou), 141, ceblpu III (திருவநல்வேலிச் சந்திக்கும்
தொலைே
HAN CREAM HOUS
SHORTEATS сносоLATES FRUITS soft DRINKs
ICE CREAM
SPECIAL BEEDA,
PALALY Road, THIRUNELVELY, JAFFNs.
TP : 0776 401216
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

of CAMBRIDG KAMINATIONS
PET
H - FCE
Y IN ENGLISH - C.P.E ற்படிப்பைமேற்கொள்ள அடிப்படை ஆங்கிலத்தேவையை இந்தப் கொள்ளுங்கள். ஆண்டுதோறும் சுமார் 270 000 மாணவர்கள் ன்றனர்.
கழகம் வழங்கும் சான்றிதழ். இதனைப்வபறுவது வாழ்க்கையில் உங்களின் ஆங்கிலத் தேவையை வாழ்நாள் முழுவதும் பூர்த்தி
nge Testing System (IELTS) கிலச் சான்றிதழாகும். வெளிநாடு செல்ல விரும்பும் மாணவர்கள், களில் வசிக்க விரும்புவோருக்கான அத்தியாவசியத் தகுதிகளில்
நிகாண் (Placement Test) பரீட்ச்ைவயான்றில் அமர்வதன்மூலம்
ள் ஆங்கில அறிவு போதாதிருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் சர்ந்து படித்தபின் இந்தப் பரீட்சையை எடுக்கலாம்.
EG = (DF ENGS
ாதம் வீதி,திருநெல்வேலி. கல்வியங்காட்டுச் சந்திக்கும் இடையே) Luff : 0779 934783
E நன்கொடையாளர்கள் :
* பெட்டா எசன்ஸ் அன் சப்ளையர்ஸ்
* விக்கி கூலர்ஸ், 284, கஸ்தூரியார் வீதி, யாழ்ப்பாணம்.
* மதன் ஏஜென்சி,121, ஸ்ரான்லி வீதி, யாழ்ப்பாணம்.
* அம்பாள் கபே, கன்னாதிட்டிவீதி, யாழ்ப்பாணம்.
Nanthan Hardware, 123, Stanley Road, Jaffna.
SDS Computer Services,
125A, Stanley Road, Jaffna. TP : 021 4590686
Ghegsar Lurri Das, Hospital Road, Jaffna.
får dypøføřuDOJUTT 35GBLJI, 31, Clock Tower Road, Jaffna.
YAk Mahendran Raniya Textile, Manipay
Thurai & Co. 23/3, Stanley Road, Jaffna.

Page 217
கணனி உலகில் தரமான அதி: கணனிகளை நியாயமான விலையி யாழ் மக்களுக்கு PC Park ஸ்தாபனத்தினர் யாழ் 20 Mtjtzpf kyiu Qirtpj56lá
#633, K.K.S R Høstline : 077: Иeb : wилур,
 

at ésef of corseplate" fe0
உயர்தொழில் நுட்பம்வாய்ந்த ல் கடந்த ஒருவருட காலமாக
வழங்கி வரும் வேம்படி மகளிர் கல்லுரியின் ல் பெருமிதம் அடைகின்றோம்
oad, Jaffna. (63998 Tel 02.22295
slcoli email: info@pparksico

Page 218


Page 219
65 வயதிற்குட்பட்ட)
B (BF
கணக்கு ஆரம்பித்த 2 பாருட்களைப் பெற்றுக் ெ orfinflor gill.
6 மாத காலத்துக்குக் ( மிப்புக்கணக்கில் 20000/- O 000 ரூபாயும் பேணி வழு mrtinů க்களும் பரிசுகளும் :
ఈశ్రీక్షిణిజిఊడా8, లి கல்ஜீ வினையிஷடுே, குடை துலல் ஆழ்ந்தீடுக் (
 
 
 
 
 
 
 

எள்
ம்வங்களின் எதிர்காலத்தை எ, எதிர்பார்ப்புகள் இனிதே நதைச் செல்வங்களுக்கான
ப்புக் கணக்கு” உடனேயே அதற்குரிய பரிசுப் காள்ளலாம்.
ம் (MERIT REWARDS) தறைந்த நிலுவையாக உள்ள ரூபாயும் நடைமுறைக்கணக்கில் தம் போது வழங்கப்படும் உதவி
-வலைச் சிகிச்சை
-கம், ஒவீயம், இசை 3வளைகளில்
புதிய கண்டுபிறப்புகள்)
அனர்த்தம்
மது பிறந்த நாளன்று நதை பிறக்கும்போது
செலான்

Page 220
வேலையக்கல்வி
செலான் நகை அடகு பி
உங்கள் தங்க குறைந்த வட்டி,
- NSNN
N,
ரூபா 1000 உ
ஒன்றுக்க செலுத்த eே 74 ரூபா 14.
Huu/NN
* மிக விரைவான தன் * அதி நவீன முறைய * பகுதிக் கொடுப்பன * முற்றிலும் பிரத்தில் * அடகு நகைகளுக்கு * விரைவாக மீளப்வ * நீடித்த நேர சேவை
வார நாட்களில் காலை 9. வரையும், சனிக்கிழமைகள் மதியம் 12.00 மன
நீங்க
உ
யாழ்ப்பாணக் கிளை. தொ. பே : 021222 3047
021222 3755

്ണ ബ്രേണി പ്രre="+ "
O O . ܝ  ܼ வங்கியின் $1
f டிக்கும் சேவையில் ஆபரணங்களுக்கு
அதிகூழய முற்பணம்
கணிப்பட்ட சேவை. பில் நகைகளைப் பரிசோதித்தல். ی; வு வசதி. BuLIaJ6IDITGEST (ŝar@ob6n. 5 காப்புறுதி ஆவணம். பறும் வசதி.
, oo LDGOfUpgSão LDIraDGIO 3. oo LiDemofi வில் காலை 9.00 மணி தொடக்கம் ரி வரையும் இச்சேவையை ள் பெறலாம்.
哥
8செலான்
வங்கி
* து இ' ܐܶܠܗܐ
تقی رو به بقعه aعه بهه "
亭

Page 221
BOC 67th
Personal Loans for . Govt. Employees including
Teachers
1. Minimum take home salary of
Rs. 15,000/-per month 2. Age Group of 18 to 55 years.
Any personal need legally
acceptable.
1. 10 times of the Gross Salary 2. Up to a maximum of Rs. 2.0m
Re
Maximum 5 years
Letter of undertaking from the employer to remit the salary/ required amount periodically
to the bank.
18 plus

ligibility
'urpose
luantum
payment
Security
Housing Loans for Govt.
Employees
Permanent Employee with
5 years service.
Purchase of land, or building, repairing, & construction.
7 years consolidated Salary Maximum amount 3 million
up to age of 60 years Maximum 30 years
Mortgage over property
ලංකා බැංකුව බ්‍රඩාංගණ්‍ය බහුණු
The Bank You Can Trust

Page 222
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
雪
ATMLS, e.
蒙
மயான செய்முறை மற்றும்
விளக்கங்களுடன்
-i- Structured Cobling Networking -- Wireless Networking - Pover Line Communicotion
Based On Vin 2003 Ser Ver and LinUX Duration : 4 Months
முற்றிலும் மாறுபட்ட நவீன உலகத்தில்
தேவைப்படும் Linux யாழ் நகரில் முதன் முறையாக செய்முறை
விளக்கத்துடன் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது.
-- Red Hot / Fedoro / Mondroke
Linux Installation
-- Open Source Software introduction
- Fundo mentCls commond line
opercations.
Duration : 4 Months
зраљају урардошпа Dynamic Webpage உருவாக்கத்தில் நாங்கள் முன்னோடி ulunuras SÐ Giur G>ITIT Lib. Duration : 4 Months
隱
(cee -
Printed bo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இணைவதன் oլք6Diն அங்கீகரிக்கப்படுகிறீர்கள்.
Microsoft Office - 2003 -- Introduction to Windows Xp
-- VOrc:
- ExCel
- Access
-- Assignment -- Power Point PresentOtion
Computer Hardware
-- introduction to Hardware -- Identific Cition of Ports -- Assembling & instcliction -- Setup & Configurction -- O/S & SoftVore Instoliction -- Trouble shooting Tecchniques
Graphic Designing &Publishing
-- introduction to DTP -:- Poge Moaker
-- Photoshop *: CorelDrCIVIU -- Publishing Techniques
-i- Project vork
Internet Technology
-- Introduction to Network
-- Introduction to internet
s:- Web Server -- E - MC i
இtே)இ9ர்) FOSS 2 AV
y: ANDRA PRINTERS KK.S Road Kondavil. TP.021-4590268