கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: அரும்பு 2007/2008

Page 1

坦言

Page 2


Page 3
உயர்தர விஞ்ஞான வேம்பழ மகளிர் உ யாழ்ப்ப
Advanced Level Sci
Wembadi Girls Jafif
 

-CCKKO
DL
MGPU)
ான்காவது இதழ்
ா மன்றம் 07/08 யர்தர பாடசாலை,
ாணம்.
ence Union 07/08 'High School, ina.
-cCCKO

Page 4


Page 5
திசெ
அரு விஞ்ஞான மன்ற
அட்டை.
சிந்துஜ கவிதா.த
உதவி ஒப்புநே மயூரதி. பா லக்ஷாயினி. ப தனுஷியா. தி
ஜன
படங். அபர்னா. ஜெ வினோதா. யோ
ஆலோ. பியற்றிஸகேஷினி. திவ்வியலஷ்மி. சி ஜீன் ஜான்சிகா. ம
கணினித்தட்டச்.
கிரிஜா.
அச்சுப்பு பிள்ளையார் நேரச்சுப்
676, பருத்தித் நல்லூர், யா
இ-021 22
வெளி. விஞ்ஞான மன வேம்படி மகளிர் உய
யாழ்ப்பா

ம்பு \۱گھ
b O7/DB
● ● LULJill 10
r.t!
தர்சுஜா.பு
ாக்குனர்கள்
தர்ஷினி, உ லக்ஷனா.சொ தர்சிகா. பா
காருண்யா, வி கவிதா. த
:1p நிரோஷி, க
பிரார்தனா, தெ கார்த்திகா. ச
சு வடிவமைப்பு
GJIT
பதிப்பு பதிப்பகம், நல்லூர் துறை வீதி, ழ்ப்பாணம் 22 564O
யீடு iறம் 07/08 சர்தரப் பாடசாலை, eBartó,

Page 6
இராகம் : ஹம்சத்வனி
மன்னுபகழ் பரவி ஒ பன்னவனே நினைப் மன - மொழி - மெ 1 தினமுமே சித்தியை
உண்மையிலே உள வண்மையிலே மதிநு தன் - நலம் தவறா நந்நல - மகளிர் -
தொண்டொன்றே ந கொண்டனம் - நட்ட கண்டனமே செய்வே கொண்டிலோமே அ
 
 
 

தாளம் : ஆதி
}ளியுறவே
பணிந்திடுவோம்
ய்யதை வளர்த்திடவே
அருளிடுவாய்
பல்லவி ல்
ாத் திண்மையிலே
துண்மையிலே
தனிப்பெரும் வேம்படி கழகம்- வளர்க.
மது இலட்சியமாம் | - கல்வி - ஜெபம் ாம் பிழையதனை ச்சம் எதுவரினும்,
- செல்வி. ஜி. ரீ. வடிவேலு
III

Page 7
dare to do right, Daret
You have a work that r
Do it sobravely, so kin Angels will hastenthe
CHORUS
Dare, Dare, Dare, to dc
Dare. Dare Dare to be 1
Dare to do right; Dare" Dare to do right, to be o
Dare to do right, Dare o Other mens failures cau
stand by your conscien stand like a hero and b
 

o be true,
no other cando; dly, so well; story to tell....
) right
crue;
to be true;
true.
to be true,
in never save you; ce, your honour, yourdaith attle till death

Page 8
VNA இ797
O Lord, the - The
Grantunto
Tose
We praise T For gifts of
Andall the
O lord how
Knowledge Thy wiswdc
And fill it no
With thine e
The love tha
Intenton se
And shares
Thy gifts so
To see the ri
Outhearts w
Undauntedt
And fear pai
(specially composed for and su Ag

C
source of love and truth, fountain of all good, us in days of youth erve Thee as we should.
"hee now for active limbs,
mind and heart, love liness of things, good Thou art!
we seek; to us impart om above, ot mind alone, but heart sternal love
it seeks anothar's weal rving thee; with joyful, ready zeal rich and free.
ght, and doit, lord, rith courage fill; hen We heed Thy word n nor ill.
ing at the Vembadi centenary - 1938),
V

Page 9

IS DJS stupį, 'gnd uį dido pə um dico (suoj/) os gy

Page 10


Page 11
ട്ട്ലി~്
அதிபரின்
எமது பாடசாலையின் உயர்தரவிஞ்
வெளியிடப்படுகின்ற“அரும்பு’ எனும் விஞ்
இதழாக வெளிவருவதில் பெருமகிழ்வு அை
எமது பாடசாலைவிஞ்ஞானமன்றத்தி
மாணவிகளின் திறன்மிக்க புத்தாக்கங்களை எ
வெளிவருகிறது. .
இவ்விதழை மாணவர்கள் வெறும் க
அதனை வாசித்து நல்லறிவைப்பெறவேண்டு
பணிகளில் அயராது ஈடுபட்ட மாணவிகளை
தொடர்ந்து வரும் காலங்களிலும் அரும்பு மல
רץ.
ঈষ্ঠী)-

དེ་ངོ་བོ།()
ஆசியுரை இ
)
நான மன்ற மாணவிகளால், வருடந்தோறும்
நானசஞ்சிகை இவ் வருடமும் 13, 14 வது
டகின்றோம்.
ண்செயற்பாடுகளின்ஒர்வெளிப்பாடாக எமது
ழுத்துருவில் தாங்கிய இதழாக இவ் அரும்பு
ாட்சிப் பொருளாக மட்டும் பயன்படுத்தாது
ம், அரும்பின் இவ் இதழ்மலர அதன் ஆக்கப்
யும், ஆசிரியர்களையும் பாராட்டுவதுடன்,
இனிதே மலர எண் வாழத்துக்கள்.

Page 12
பிரதி அதிபர்
வேம்படி மகளிர் உயர்தர
விடாமுயற்ச்சியினாலும் ஊக்கத்தின
“அரும்பு” மாணவர்களின் மனதில்
இந்நாட்டில் தற்போது நிலவும்
நிகழவேண்டிய நிகழ்வுகளில் ஒன்றான
பயனுள்ள வகையில் நவீன விஞ்ஞ
சிந்தனைகளுடன் வியக்க வைக்கும் இவ்விதழில் உள்ள மாணவரின் ஆ
பசிக்குத் தீனாக அமையும் என்பதில்
இந்த இதழை வெற்றிகரமாக அவர்களை நன்கு வழிப்படுத்திய வி
மனமாரப் பாராட்டுவதோடு இந்த
இத்தகைய சிறப்புடன் எவ்விதத் தடங்
என மனமார வாழ்த்துகிறேன்.
ୱିତ
 

GD2 紫 ன்ெ ஆசிச்செய்தி இல்
விஞ்ஞான மாணவர்களின் போற்றத்தகு லும் அயராத உழைப்பினாலும் 13,14வது
மலராக மணம் வீச வெளியிடப்படுகிறது.
அசாதாரண சூழ்நிலையிலும் பாடசாலையில் விஞ்ஞான மன்ற “அரும்பு” மலர் வெளியீடு நான யுகத்திற்கேற்ப மாணவர்களின் புதிய நல்ல ஆக்கங்களுடனும் வெளிவருகிறது. க்கங்கள் சகல மாணவர்களினதும் அறிவுப்
ஐயமில்லை.
வெளியிட அரும்பாடுபட்ட மாணவர்களையும் விஞ்ஞான மன்றப் பொறுப்பாசிரியர்களையும்
அரிய “அரும்பு” மலரானது தொடர்ந்தும்
கலுமின்றி தொடர்ந்தும் வெளிவர வேண்டும்
திருமதி ச. சொக்கலிங்கம்
பிரதி அதிபர் So গোষ্ঠী

Page 13
உதவி அதிபரின்
யாழ் நகரின் புகழ் பூத்த பாட பாடசாலையின் உயர்தர விஞ்ஞான மன்றத்தி 13,14வது “அரும்பு” வெளிவருதையிட்டு .
> 66
இடர் மிகுந்த இன்றைய அசாதார செய்வதற்கு மாணவர் காட்டிய ஆர்வமான ஆளுமை விருத்தியையும் வெளிக்காட்டுக உலகில் கற்போரும் கற்பிப்போரும் பாட அர உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளவேண்டியவ உலகில் தாங்கள் தேடிப்பெற்ற புதிய அனுபவ நோக்கில் “அரும்பில்” வெளிப்படுத்தி இ
அரும்பு வெளியீட்டில் ஆர்வத்து விஞ்ஞான மன்ற மாணவிகளையும் அவர்க வழங்கி நெறிப்படுத்திய பொறுப்பாசிரியர்! * செய்த அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் பாரா
ஆண்டுதோறும் புதிய ஆக்கங்களை மலர்ந்து சர்வதேசமெங்கும் புகழ் பரப்ப கே
யா//

ஆசிச்செய்தி ള്
சாலையான வேற்படி மகளிர் உயர்தரப் னரின் படைப்புகளைத் தாங்கி புதுமெருகுடன் பருவகை அடைகிறேன்.
ன சூழ்நிலையிலும் இம்மலரை வெளியீடு து அவர்களது படைப்பாற்றல் திறனையும் வதாக அமைந்துள்ளது. இன்றைய கல்வி றிவுடன் நில்லாது கல்வியில் மாற்றங்களை ர்களாக இருக்கின்றோம். நவீன விஞ்ஞான ங்களை ஏனைய மாணவர்களும் பயன்பெறும்
ருப்பதை மனதாரப் பாராட்டுகிறேன்.
டனும் விடாமுயற்சியுடனும் செயற்பட்ட ளுக்கு அறிவுரையும் ஆலோசனைகளையும் களையும் இவ்வாக்கப் பணிக்கு உதவிகள் ட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
பும் நவீன கண்டுபிடிப்புகளையும் “அரும்பு” பண்டுமென பாராட்டி வாழ்த்துகிறேன்.
திருமதி. கெள. சுந்தரலிங்கம் உதவி அதிபர்.
வம்படி மகளிர் உயர்தர பாடசாலை
-ജ്ഞ
யாழ்ப்பாணம்

Page 14
பொறுப்பாசிரியர்
அறிவின் சிகரமாய் யாழ் மண்
விருட்சமாக இருக்கும் வேம்படி ம இன்னுமொரு புதிய “அரும்பு” 8 வதையிட்டு நாமும் கல்லூரி சமூகமும் காரணங்களினால் சென்ற அரும்பு மு முளைவிடுவது இயற்கையின் நியதி
எமது பாடசாலை மாணவிக கற்றறிந்தவையும் நினைவில் பொதிர கவிதை வடிவில் உணர்த்தப்படும் காத்திரமுமானவை என்பதை இம் மல
இவ் அரும்பு, மேலும் பல அ வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுக்களும் தெ
R -Mittana.lka
திருமதி. ரோகினி. நித்தியானந்தன்
பொறு விஞ்ஞா
யா/வேம்படி மக

"களின் ஆசிச்செய்தி
ணில் தளைத்திருந்து பல காலமாய் வேர்விட்டு மகளிர் உயர்தர பாடசாலை மாணவிகளின் ஒரு ஆண்டு மலர்களைத் தாங்கி வெளிவரு > பெருமகிழ்வடைகின்றோம். தவிர்க்க முடியாத இளையிலே கருகி இப்புதிய அரும்புடன் சேர்ந்து பும் தவிர்க்க முடியாததுமாகும்.
களின் உள்ளக் கிடக்கைகள் மற்றும் தாம் ந்தவையுமான பல விஞ்ஞானக்கட்டுரைகளும்
பல விடயங்களும் உண்மையில் கனதியும்
ரை நுகர்ந்து பார்ப்பவர்களுக்கு நன்கு புரியும்.
ஆண்டு காலம் சிறந்து வெளிவரவேண்டுமென ரிவிப்பதில் உளச்சந்தோசம் அடைகின்றோம்.
இ-01
திரு. பொன்னம்பலம். விஜயகுமார்
ப்பாசிரியர்கள்
னமன்றம் 07/08
ளிர் உயர்தரபாடசாலை
IX

Page 15
్యరియో s తిరొసెదశ Gഷീ
"முடியும் என்பது. நம்பிக்கையின் ஆர முயற்சிக்கு முன்னு
எழுச்சிக்கு வித்து
வெற்றிக்கு ஊன்று என மாவீரன் நெப்போலியனால் விதந்து கொண்டு எமது விஞ்ஞான மன்றத்தின வெளியிடப்படுவதை இட்டு நான் மகிழ்ச்சிய
பாடசாலைகளில் மாணவர்களின் மு செயற்பாடுகளை வளர்ப்பதில் மன்றங்கை செயற்பாட்டினை திறம்பட நிறைவேற்றுவதில்
அந்த வகையில் ஒவ்வொரு வருடமும் மலர் வெளியிடப்படுவது வழக்கம். ஆனால் க “அரும்பு மலர்” வெளிவரவில்லை. அதன ஆக்கங்களை சுமந்தபடி புதுப்பொலிவுடன் இம்மலரில் ஏதாவது கருத்து பிழைகள் சொ நீங்கள் மன்னித்து ஆசி கூறவேண்டும்.
இம்மலரை வெளியிட அனுமதி 6 பிரதி அதிபர் அவர்களுக்கும் மற்றும் எ ஆக்கத்திற்கும் தங்களின் ஆதரவையும் பொறுப்பாசிரியர்கள் திரு. பொ. விஜய அவர்களுக்கும் ஏனைய ஆசிரியர்களுக்கும் எ இதழாசிரியர்களுக்கும் ஏனைய மாணவிகளு
செ6

ல் இரும் .
bшIb
തj
கோல்' ரைக்கப்பட்ட அந்த முயற்சியின் துணை ால் "அரும்பு' மலர் இம்முறையும் டைகிறேன்.
க்கிய தேவையான இணைப்பாடவிதானச் ர் பெரும் பங்கு வகிக்கின்றன. இச் எமது விஞ்ஞான மன்றமும் தவறவில்லை.
விஞ்ஞான தினத்தை முன்னிட்டு "அரும்பு" டந்த வருடம் நாட்டு சூழ்நிலை காரணமாக ால் இம்முறையும் அது மாணவர்களின்
13, 14வது மலராக வெளிவருகின்றது. b பிழைகள் இருந்தால் பெரியவர்களாகிய
ழங்கிய எமது அதிபர் அவர்களுக்கும், மது மன்ற செயற்பாடுகளுக்கும், மலர் ஆலோசனைகளையும் வழங்கிய மன்றப் மார், திருமதி. ரோ. நித்தியானந்தன் னது பணிவான நன்றிகளை தெரிவிப்பதுடன் க்கும் எனது நன்றிகள்.
வி கவிதா தங்கவேல் 606)6.iit (2008 A/L) ܘܳܶ விஞ்ஞானமன்றம்,

Page 16
இடிலிலத்
ఎరొసెమినీ
வாழ்வியலில் எத்தனையோ (
இத்தனையும் தாண்டி அத்தனையும் நிறைவேற்றிய எமது கடமைகளின் ெ தவழ்கின்றான் எமது அரும்புத்தாயின் 8
மலர்கள் "தேடல் உள்ள உயிர்களு
என்பது உள்ளவரை வாழ்வில் ருசியிரு
தோல்விகள் தமிழினத்துக்கே சூழ்நிலையிலும் எம் மாணவர்கள் சுயதே
மலர் பொலிவுகொண்டு எம்கைகளில் த
பள்ளததினைநோக்கி பாய
கிரகணங்களினால் மழையாக மாற்றுவ
விண்ணைத்தொடும் சிகரமாக்கிட உதவிய
அரும்பு எனும் அணிகலனில் உ பிறர்க்கும் சுட்டிக்காட்டு மாறுவேண்டுகி
நன்
சிவகஜனி முறிக்குமார்
OUR HEART STRINGS
VEMBAD
WE ARE DEDICATING TE WITH

bali Gladian இருந்w.
தக்கங்கள், தடைகள், சோதனைகள், சவாலாக்கி தொடர்ந்த பயணத்தில் வளிப்பாடாக இன்று உங்கள் கையில் இரட்டைக்குழந்தைகளான 13வது, 14வது க்கே தினமும் பசியிருக்கும் , தேடல் க்கும்.”
புதிதல்ல. இன்றைய நெருக்கடியான டல்களிலும், சுயஉணர்வுகளாலும் அரும்பு
நவழ்கின்றாள்.
|ம் அருவியினை ஆரியன் தனது து போல் பிழைவிடும் எம்மை திருத்தி பொறுப்பாசிரியர்களுக்கு எமது நன்றிகள்
உள்ள குறைகளை எமக்கும் நிறைகளை
ன்றோம்.
றி. nu.
ஜனனி சேகர்.
ARE SINGING FOR OUR
I QUEEN
IS BOOK ON HIER FOOT KEEN

Page 17
"UNDER THE W
VV-{ } LOVES TC S THOUGHTS THAT
THAT FOUND HEART
TORCH BEARER 88
 

繆
EMEU TREE
HARE WITH ME
T,
AFPRE SO SWEE
S WOULD GREET"
PAGE - 14

Page 18
அரும்பில் த
1. குளோனிங் குழந்தையும் சோதனைக்கு 2. கனா கண்டேன் 3. S குழு மூலகங்களின் சுற்றுலா பற்றிய 4. வாங்க பழகலாம் பௌதீகத்துடன் 5. short and sweet SMS 6. தெரிந்து கொள்ளுங்கள் 7. நீரிழிவு 8. நீரிழிவு நோயின் மற்றுமோர் பரிணாமம் 9. Trig இல் ஒரு Trick 10. இரசாயனதேடல் 11. About us | 12. விசித்திர உயிரிகள் சில.... 13. அண்ணனும் தங்கையும் 14. நகல் தந்தது யாரோ? 15. Try this crossword 16. why dothey want to sunbathe? 17. உங்கள் வீட்டு சுண்டெலியை சுத்தப் 18. கண்ணில் ஏற்படும் பொதுவான குரை 19. மாற்றீட்டில் ஒரு மயக்கம் 20. விஞ்ஞானத்தின் எல்லையற்ற தேடலி 21. Arumbil oru Erumbu 22. பேப்பர் market 23. விஞ்ஞான உலகை நோக்கி.... 24. சுனாமி கற்பித்த பாடம் என்ன? 25. உயர்ந்த உயிர்கள் 26. அதிசய கட்டம் 27. கடலோரத்தில் சில நொடிகள் செலவு 28. shall we mail faster 29. செவ்வாய்க் கிரகத்தில் மனிதன் வாழ 30. நன்றியுள்ள தோழன் 31. ஐயோ! lodine 32. முதலாம் கலகமகா யுத்தம் 33. Colours around the world 34. கானல் நீர் 35. அணுகுண்டின் பிரசவம் 36. ஹாய்! Friends 37. பற! பற! பறவைக்காய்ச்சல் 38. Science and Technology in new miller 39. 21ம் நூற்றாண்டில் அதிசயம்........ 40. சூரிய குடும்பத்தில் புதிய கிரகம் கண் 41. சர்வபஷினி 42. நலிவடைந்து வரும் படைப்பலம் 43. குரங்கிற்கும் மொழிப்பிரச்சனையா? 44. அணுக்கதிர் வீச்சு அபாயம் 45. ரிஷி காளான்
எப்படி கி
இவர்
Ri |
இனம்"!
ஏப்
பாது
கோடரி
மடிய;
சிகள்
சொல்

துரிர்ந்தவை.....
குழாய்க்குழந்தையும் ஒரேபார்வையில்....
நேரடிவர்ணனை
06 08
14
18
|
ப்படுத்த.... றபாடுகளும் நோய்களும்
42 43
ல்
46 47 49
52
டெ...
வாம்
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 - A S : 3 & X 2 3 8 8 8 83 6:
nium
83 86 88 90
எடுபிடிப்பு
KII

Page 19
உலகை வியப்புக்குள்ளாக்கிய ெ 1997 பெப்ரவரி மாதம் எடினபேர்க்கில் இன்ஸ்ரிரியூட்டில் பிரசவிக்கப்பட்டதுடன் கு6ே தகவல்கள் விஞ்ஞான உலகிலிருந்து சமூக அன்று முதல் குளோனிங்முறை உயிர் பாதகங்கள் தொடர்பான சர்ச்சைகளும் எழு முதல் சோதனைக்குழாய் சிசு லுசி பிரவுன் 07 - 78 ல் ஒல்ஹம் (olhom) மருத்துவ (Steptoe), 61 (36.6m) (Zdwards) saic முயற்சியால் பிரசவிக்கப்பட்ட போதும் பா சர்ச்சைகளும் கிளம்பின. நம்மில் சிலர் கு சோதனைக்குழாய் முறையையும் ஒன்றெ தகுதியற்ற நிலையில் உள்ளோம். நமது இரண்டுமே எட்டாத துாரத்தில் இருப்பினும் 2 என்பதைத் தெரிந்து கொள்ளவாவது அவசியமாகும்.
சோதனைக்குழாய் குழந்தை; ஏன்? எப்படி?
பொதுவாக மலட்டுத் தன்மைக்குரிய குறைபாடுகள் (25வீதம்) பலோப்பியன் கு முட்டை உண்டாகாமை (20விதம்) ஏை இனப்பெருக்க அகவணி பழுதுகள் ே கருதப்படுகின்றன. பெண்ணின் ஆலகத்தில் பலோப்பியன் குழாயினுாடாகச் செல்லும் கருக்கட்டப்படுகின்றது. 10Cா நீளமும் 11 இக்குழாயில் ஏற்படும் பழுதினால் வளமா இருப்பினும் கருக்கட்டல் நிகழாமையால் குழ அதனை நிவர்த்தி செய்ய செயற்கைச் சத்திரசிகிச்சைகள் போதிய வெற்றியை குழாய் முயற்சி முன்னெடுக்கப்பட்டது.
 
 

5ழந்தையும்,
ய் குழந்தையும்,
KAV THATHANGAVEL 2008 BiOA
gibLD5 GLT65 (dolly) உள்ள றொஸ்லின் ானிங் (cloning) பற்றிய ந்திற்கு வரத்தொடங்கின. உற்பத்தியின் சாதக ழந்துவிட்டன. இவ்வாறே Gör (lousie brown) 25 - சச்சினும், மனையில் ஸ்ரெப்ரோ ஜெயசூரியாவும் யோரது வெற்றிகரமான ராட்டுக்களுடன் கூடவே @ಖ©! ளோனிங் முறையையும் பெற்றாலும் னககருதும அளவிற்கு அவர்களின் து சமூகத்திற்கு இவை உலகம் எங்கே நிற்கிறது பிரதிகள் இவை பற்றிய அறிவு தொடர்ந்து
விளாசப்
போகின்றனர்
காரணங்களாக விந்தில் ழாய் பழுது (20விதம்), னய புணர்ச்சிச்சிக்கல், பான்றவை (35வீதம்) ) உருவாகும் முட்டை போதே விந்தினால்
lm 6.5” LCplb 9 60Luu.
ன முட்டையும் விந்தும் ந்தைப்பேறு கிடைக்காது. . குழாய் பொருத்தும் தராததால் சோதனைக்
ஆனால் .
அரும்பு 13/4

Page 20
பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணிற்கு சி முட்டைகள் உண்டாக்கப்பட்டு சேகரிக் கருவியில் வைத்திருக்கப்படும் வழங்கி இரசாயனப் பொருட்கள் அடங்கிய குழா மூன்று தினங்கள் விடப்படும் 8-16 கலநி வழமையான முறையில் பிரசவிக்கப்படு
பெரும் பணச் செலவுடைய இம்( பலோப்பியன் குழாய் பழுது மட்டுமன்றி போன்றவற்றிக்கும் இம்முறை பயன்படு
"குளோனிங்" இதுவரை.
1970 களிலிருந்து குளோனிங் தாவரங்களின் பதிய முறையுடன் ஒ முறையாகும். 70களிலும் 80 களிலும் UITsië535üLJLg5). 1995 6ö GuDITBITë (Mo. குளோனிங் மூலம் பெறப்பட்டன. அ கலங்களிலிருந்து பெறப்படவில்லை.
முற்றாக சிறத்தலடைந்த கலத் இழையம் 0 அங்கம் தொழிற்படுவத (Gene) தொழிற்படு நிலையில் இருக்கு தகவல் கொண்ட ஜீன்கள் தொழிற்பட உடலின் விருத்தியை ஏற்படுத்தியது த
வழங்கி (donor) செம்மறியின் 1 தனிப்படுத்தப்பட்டது. இது ஒரு முழு உட கொண்டிருக்கும். ஆனால் பால் சுரப்பு தொழிற்படாது. இவை போசனைக்குறை State) மாற்றப்படும். தாய் ச் செம் தொழிற்படுநிலையிலுள்ள மடிக்கருவுடன் நுகம் கலத்தொகுதியாக விருத்தியடைய இதுவே குளோனிங் முறையின் அடிப்பை முற்றிலும் ஒத்த டொலி பெறப்பட்டது. ஈன்ற தன் மூலம் தனது வழமைக்கு மாற என நிருபித்துள்ளது

0 மருந்துகளைச் செலுத்தி ஆலகத்தில் பல ப்பட்டு 4 - 6 மணித்தியாலம் அடைகாக்கும் பின் விந்துக்கள் சேகரிக்கப்பட்டு 180 வகை பில் முட்டைகளுடன் செலுத்தப்பட்டு இரண்டு லையில் தாயின் கருப்பையில் உட்பதிக்கப்பட்டு
D.
ழறையில் 30வீதம் வரையே வெற்றி அளிக்கும். ஆண் மலட்டுத் தன்மை, முட்டை உண்டாகாமை ந்தப்படுகின்றது.
முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தன. இது ரளவு ஒப்பிடக்கூடிய நுண்ணிய ஒட்டுதல்
தவளைகளிலும், எலிகளிலும் பரீட்சித்துப் tag) மீகன் (megan) எனும் இரு செம்மறிகள் ஆனால் இவை முற்றான சிறத்தலடைந்த
5gs) (fully specialised cell) (5 (53.525 ந்குரிய தகவல்களைக் கொண்ட ஜீன்களே ம் முழு உடலின் விருத்திக்குத் தேவையான ாது. இத்தகைய கருவைக் கொண்டு முழு ான் டொலியின் சிறப்பம்சமாகும்.
Dடியில் (udder) இருந்து சிறப்படைந்த கலம் லின் விருத்திக்குத் தேவையான ஜீன்களைக்
தவிர ஏனைய தொழிலுக்குரிய ஜீன்கள் ப்பு மூலம் தொழிற்படுநிலைக்கு (quiescent மறியின் முட்டைக்கரு அகற்றப்பட்டு
மின் பொறி மூலம் இணைக்கப்படும். இந் ம் போது தாயின் குருப்பையில் பதிக்கப்படும் டதத்துவம். இதன் மூலம் வழங்கி விலங்கை இதே டொலி 13 - 04 - 98 ல் ஒரு குட்டியை ான பிறப்பில் எதுவிதக் குறைபாடும் இல்லை
2 அரும்பு 13/14

Page 21
1997 March 6) af6m) (Rhesus) கொள்ளப்பட்டது. எனினும் இது சிறப்படையா பெறப்பட்டது. 1998 பெப்ரவரியில் தசைக்கலங்: ஒன்று பிரசவிக்கப்பட்டது. இது 6 வாரங்களில் கி ஒரு வெற்றிகரமான சோதனையாகும்.
இரண்டும் ஒன்றல்ல.
சோதனைக்குழாய் குழந்தை முற்றிலு கருக்கட்டலுக்குரிய இடம் மட்டுமே செய எழுந்தமானமாக விந்து சேர்வதால் விரும்பிய ஒ ஒர் இலிங்கமில்முறையை ஒத்தது. இங்கு இருபா அத்தோடு குறித்த விலங்கின் கருவை மாற் செய்து கொள்ளலாம்.
பெரும் பணச் செலவும் குறைந்த குழந்தையற்றவர்களுக்கு வரப்பிரசாதமாக அணி அவசியத்தில் சந்தேகமில்லை. விலங்குகளை வேண்டியதே. தரமான தோலுள்ள செம்மறியும் நாள் உயிருடன் இருக்கும்? ஒரு விலங்கு தன் தருகிறது. எனவே தரமான ஒரு விலங்கைத் தெர முட்டையில் கருமாற்றீடு செய்து ஒரே நேரத்தி பெறலாம்.
இவற்றை விட முக்கியமான நன்மை neering) தொழில்நுட்பம் குளோனிங் முறையிலே தாவரங்களில் இத் தொழில்நுட்பத்தால் பரம் தேவையான இயல்புடைய தாவரங்களைப் ெ வழங்கியிடம் பெறப்படும் கருவில் தேவையான செய்யலாம்.
சட்ட, சமூக, மனோதத்துவப் பிரச்சனைக
இங்கு விபரிக்கப்படும் இரு முறைக எழுகின்றன. குளோனிங் முறைக்கு இன்னமும் பிரிட்டன் போன்ற நாடுகளில் மனித குே சோதனைக்குழாய் குழந்தைக்கு விந்து வழ மட்டுமன்றி விந்து வங்கிகளும் உதவலாம். பெண் எனின் கணவன் மனைவி இருவருள் கருக்கட்டப்பட்டு வாடகைத்தாயில் பதிக்கப்ப எழுகின்றன.

இனக் குரங்கில் குளோனிங் மேற் த முளைய நிலைக் கலங்களிலிருந்தே களைப் பயன்படுத்தி புதிய கன்றுக்குட்டி ருெமித் தொற்றினால் இறந்துவிட்டபோதும்
லும் இலிங்க முறை இனப்பெருக்கமே ற்கையாக வழங்கப்படுகிறது. இங்கு பரு இயல்பை பெற முடியாது. குளோனிங் ல் விலங்குகளும் அவசியமென்பதில்லை. றீடு செய்து விரும்பும் விலங்கை பிரதி
வெற்றிவாய்ப்பும் உடையது எனினும் மைவதால் சோதனைக்குழாய் முறையின் ப் பொறுத்தவரை குளோனிங் வரவேற்க » வளமான பாலுள்ள மாடும் எத்தனை
வாழ் நாளில் ஒரு சில எச்சங்களையே பிவு செய்து தரமற்ற பெண் விலங்குகளின் ல் ஏராளமான தரமான விலங்குகளைப்
பிறப்புரிமை பொறியியல் (genetic engiலயே கூடுதல் வெற்றியளிக்கும். தற்போது பரை அலகுகளை மாற்றி அமைத்துத் பறமுடிகிறது விலங்குகளில் இதற்காக மாற்றங்களைச் செய்து விட்டு குளோனிங்
கள்.
களிலும் மேற் சொன்ன பிரச்சனைகள் - சட்டம் இயற்றப்பட வில்லையாயினும் ளோனிங் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. ங்கியாக, குறித்த பெண்ணின் கணவர் மேலும் கருப்பைக் கோளாறு உடைய டைய விந்தும் முட்டையும் குழாயில் படும். இதன் போது சட்ட சிக்கல்கள்
அரும்பு 13/14

Page 22
விலங்குகளின் குளோனிங்கில் வாயில்லாப்பிராணிகள். எங்கள் டொலி கேள்வியா கேட்கிறது? அழகாகத் தன் காரர்களுக்கு "போஸ்" கொடுக்கிறது. ப பிரச்சனைகள் எழும். நூறு ஆண்டு சாத்தியமில்லையோ அப்படிதான் மனித
எனவே ஒரு காலத்தில் மனித கு ஆண் துணையின்றியே தம்மையோ தம போகிறார்கள். ஆண்கள் தான் பாவம் (அப்போது சீதனம் மாறிவிடுமோ?) பெண் ஏனெனில் பெண்குழந்தைகளை விரு பிரதியெடுக்கப்போகிறது.
டொலியின் பிறப்பில் 400 எத் இருந்தன. இத்தகைய எத்தனிப்புக்கள் IC இழைய தொழில்நுட்பம் மனித குளோ விரைவிலேயே குளோனிங் சட்டங்கள் வர பிரதியெடுப்பதை தவிர்க்க தடை உத்தர ஜெயசூரியாவும் ஓய்வு பெற்றாலும் அவர்க ஆனால் வேறுநாடுகள் அவர்களின் பிரதிெ திறமைகளைப் புகுத்தி புதிய வீரர்களை ஏன் இந்த வம்பு? இவற்றையெல்லாம் விட்டுவிடுவோமே.
Dr. ÇRobert (Edwa சோதனைக் குழாய் குழந்:
 
 

எவ்வித பிரச்சனைகளும் இல்லை ஏனெனில் என்னை ஏன் இப்படிப் படைத்தாய் என்று பிள்ளைகளுடன் ஆயிரம் ஆயிரம் புகைப்படக் னித குளோனிங் சாத்தியமாகும் போது தான் களுக்கு முன்பு விமானப்பறப்பு எப்படி குளோனிங் தற்போது உள்ளது.
ளோனிங் சாத்தியப்படப்போகின்றது. பெண்கள் து நண்பிகளையோ பிரதி எடுத்துக்கொள்ளப்
பெண்களிடம் தங்கியிருக்கப்போகிறார்கள். கள் கூடமுற்றாகச் சந்தோசப்பட்டுவிடமுடியாது ம்பாத ஒரு சமூகம் தனியே ஆண்களை
தனிப்புக்களும், 28 தோல்வி முயற்சிகளும்
மனிதனில் நீண்ட காலம் எடுக்கும் எனினும் னிங்கில் ஓர் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. லாம். பிரபலங்கள் எல்லாம் தம்மை யாராவது வு பெறலாம். காப்புறுதி செய்யலாம். சச்சினும், ளின் பிரதிகள் தொடர்ந்து விளாசப்போகின்றனர். யடுப்பின் போது Gene மாற்றங்களால் கூடுதல் ா உருவாக்கினால் என்ன செய்வது? நமக்கு விஞ்ஞானிகளிடமும் சட்டவல்லுனர்களிடமும்
irds & Patrick steptoe தை உருவாக வழிகாட்டியோர்
4. அரும்பு 13/4

Page 23
கனரக்க
உனை நான் வகையிட்டேன் - நீயோ எனைத் தொகையிட்டாய் பந்தத்தினால் உன் அன்பை பெருக்கினேன் - நீயோ எனை பிரித்தாய் சொந்தத்தினால்
சிக்கல் எண்ணுள் சிக்கியயேன்வதனம் - நின் செவ்விதழ் அழகில் சிதைந்ததெப்படி கற்பனை எண்ணுள் கலந்தவென்
கண்கள் - நின் கற்பனைக் கோட்டைக்குள் மூழ்கிய
தெப்படி
ஓரப்பார்வை வீசி நின்றாய் - என் பாதியுயிர் போனதடி! மீதிப்பார்வை பார்க்கையிலே - மிஞ்சி நின்ற மீதித் தோற்றமும் மறந்ததடி!
பாசக்கயிற்றின் கப்பியாய் நீ - அதில் பவித்திரமாய் ஊசலாடும் திணிவாய் நான் உன் விம்பம் என் கண்களிலே - இது உன்னத தெறிப்பின் உச்சமடி!
மண்டு நின் பேரழகில் முறிவடைந்தேன்
- நறை. மங்கையவள் கோலத்தில் கோண
லடைந்தேன் தையல் நின் பேரொளியால் தெறிப்
படைந்தேன் - நிறை மையல் கொண்டேயான் அலைபாய்ந்தேன்.
இனிய நேர்கோடாய் நீயிருந்தால் - உன் இருசம வெட்டு செங்குத்தாய் நானிருப்பேன் தேனே! நின் பருவ இடுக்களில் - நான் தட்டுத்தடுமாறி தகைப்படைந்தேன்.
 

ன்டேன்
SELVARATNAM. PIRABAJINI
2008 MATHS
தீஞ்சுவையாய் வழியும் மோகனமே - நின் திணிவுமையம் நானன்றோ! பொறை அணியும் பொன்மணியே - நின் பொருந்து மெய்மூலம் நானன்றோ!
வட்டப்பாதையில் நீ வாடி - உனை தொடலியாய் தொட்டுச் செல்வேனடி வட்டத்துக்குப் தொடக்கமும்மில்லை - என் ஆசைக்கொரு எல்லைதனைக்
காண்பேனடி
இருவிசைகளணைய கவனமின்றி - நாம் இணைந்து சட்டெனச் சந்திக்கையில் மூன்றாம் விகையணைய வந்தனரோ
- நம் மூத்தோர் பெற்றோர் போன்றவரோ!
எம் சட்டம் எமக்களித்த பட்டம் நிலைத்து நிற்கும் நிரபராதிகள் - ஆனால்
எம் பெற்றோர்கள் சட்டந்தனிலே அல்லலுறும் குற்றவாளிகள்
கணித பிரபஞ்சத்தில் இயக்கங்கள்
சாட்சியாய் ஊசியாய் நீயும் வளையமாய் யானும் இணைந்து மூட்டிய கோல்களாய்
வாழ்திடவே கனாக்கண்டேன் கணிதக் காதலியே.
பெண்
அரும்பு 13/14

Page 24
S குழு மூலகார்களின் அ (ൈവീക വ (S குழு நீருடன் அn
ঔৎ
ஆம் சிற்றுார்தி புறப்பட்டுவிட்ட
6L60T. BeCuplb Mgb g5 5.d56i
கொண்டிருக்கிறார்கள். அதற்கேற்றார்
கொண்டிருக்கிறார்கள். CSம் திரவமாக
Q6l6îÜLJOBġ5g5aÉ6õTABTTsf. Balib SrLib GF
இருந்து கைதட்டிக் கொண்டிருக்கிறா
இனதும் Li இனதும் கண்கள் அடிக்க
நீருடன் மெதுவாகத் தாக்கும் இயல்பி
போலும் ஆம் சிற்றுார்தி மலைகள்
கொண்டிருக்கிறது.
இந்நிலையில் ஓர் திடீர் திருப்ட
Liம் Driver ன் ரீசேட்டை இழுத்துப் பி
என்பது அவர் கோரிக்கை. பருமனில்
அனைத்து தலைகளும் ஆதரிக்கின்றன
குதித்து தளத்தை நோக்கி ஓடுகிறார்.
வந்துவிட்டார். எந்தவித தாமதமுமின்ற
சற்று நேரம் உல்லாசமாய் நீந்திக்ெ
தன்னை மறந்து குளத்தில் குதித்து
உடலிலிருந்தும் நீர்க்குமிழிகள் வெளில்
பீதியுடன் பார்த்துக் கொள்கிறார்கள். இ
தாக்கக் கூடியவர்கள் என்பது. இது
வந்த வேகத்தில் குதித்து விடுகிறார்.
எதேச்சையாக குளக்கட்டில் முட்ட
NaOH ஆக மறு உருவம் பெற்று 6 மனதில் வைத்திருந்த Mg, K og Lîle6
 

r)?സ/ სტრია ரேடி ബീതിജ്ഞരി நீக்கப்படS வேண்டும்)
க்கம் பர்சி கிளிக்கப்படுகி%)
Annet Ninthusha Emmanuval
2008 Biolo
து. கைதட்டல்களும் ஆரவாரங்களும் தொடங்கி
இனிய குரலால் கான மனம் பொழிந்து
(3LT6) K(pub Rbb (Bul' Dance sagds
5 இருப்பதால் கொந்தளித்து தன் மகிழ்ச்சியை
ற்றுபருமனில் பெரியவர்களாதலால் ஓர் ஓரமாக ர்கள். இந்த ஆரவாரங்களின் மத்தியிலும் Ca
டி சந்தித்துக் கொள்கின்றன. இருவருமே குளிர்
ல் ஒத்திருப்பதால் அவர்களுக்கிடையில் காதல்
பூந்தோட்டங்கள் பூக்களைக் கடந்து சென்று
பம். ஒரு சிறிய குளத்தைக்கடக்க முற்படுகையில்
டிக்கிறார். குளத்தில் தான் குளிக்கப்போகிறேன்
சிறிய Li ன் ஆசையை நிறைவேற்றுவது போல்
1. வாகனம் நிறுத்தப்படுகிறது. இதோ Li தூக்கிக்
இதோ நெருங்கி விட்டார். குளத்தின் வாயிலருகே
றி குதித்துவிட்டார். எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் காண்டிருக்கிறார். இதைப் பார்த்த காதலர் Ca
விடுகிறார். என்ன ஆச்சரியம் பின் இருவர்
வரத் தொடங்கிவிட்டன. ஒருவர் முகத்தை ஒருவர்
ப்பொழுது புரிகிறது தாம் குளிர் நீரில் மந்தமாகத்
எதுவுமே அறியாது எடுத்தாக ஓடி வந்த Na
அழகாக ஆரம்பத்தில் நீந்தத் தொடங்கியவர்
நேர்ந்தகால் பரிதாபகரமாக வெடித்துச் சிதறி
விடுகிறார். இந்த சமயத்தில் பழைய பகையை
ன்னாலிருந்து குளத்தில் தள்ளிவிடுகிறார். என்ன
6 ©ញ់ 3/14

Page 25
கொடுமை போட்ட வேகத்தில் K சுக்கு நூற
கொண்டிருந்த Mg ன் கண்கள் பறக்கின்றன. கூட K மனதில் கறுவிக் கொள்கிறார். வெந்ந பரலோகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் என் பெரிய Rbம் CSம் தள்ளாடி வருகிறார்கள்.
குதிக்க எத்தணிக்கிறார்கள். ஓர் எச்சரிக்கை Be சின்னப்பையன் நின்று கொண்டிருக்கிறா
உங்களுக்கு மேலிருக்கும் Na, K ற்கே அந்நிை என்கின்றான். ஆனால் Rbம் CSம் கோபம்
எச்சரிப்பதா” என்று இருவருமாக சேர்ந்து Be உற்றுப் பார்க்கிறார்கள். அங்கே எந்தக் குழப் பொறாமை கொண்டவர்களாக பக்கத்து வீட் குதிக்கிறார்கள். அந்தோ பரிதாபம் நீருக்கடியில் தாம் அடர்த்தி மட்டுமல்ல தாக்கதிறனும் கூடிய
இந்த நேரம் பொலிஸ் ஜீப் வருகிறது. தேவை அனைவரும் குளியல் உடையிலேயே
செல்லப்படுகிறார்கள்.
நீங்கள் பரதநாட்டிய இதென்ன3 கண்டுபிழயுங்கள்
途
༼ན་ར་ལ་ས་༽ ༽
... . . *標一眾,
s.
R
බ:

றாகி விடுகிறார். தள்ளிவிட்டுப் பார்த்துக்
KOH ஆக மாறுகின்ற சந்தர்ப்பத்திலும் நீர் குளம் ஒன்று கிடைகட்டும் உன்னைப் று சற்று நேரம் சென்ற பின் பருமனில் இதோ குளக்கட்டை நெருங்குகிறார்கள். க்குரல் திரும்பிப்பார்க்கிறார்கள். அங்கே ன்."குதித்து விடாதீர்கள் IA கூட்டத்தில் லயென்றால் உங்களுக்கென்னவாகுமோ?”
கொண்டு “சின்னப்பையன் Be நம்மை
ஐ தள்ளி விடுகிறார்கள். பார்க்கிறார்கள் பமுமின்றி Be நீந்திக் கொண்டிருக்கிறார். டுக்காரர் SI ஐயும் அழைத்துக்கொண்டு
போய் அல்லோலகல்லோலப்படுகிறார்கள்.
பவர்கள் என்பது இப்போது உறைக்கிறது. பயின்றி குளத்தை Disturb பண்ணியதால்
Arrest பண்ணப்பட்டு அழைத்து
பேரொளிகளா? அபிநயம்
பார்க்கலாம்?
நரிந்துகொள்ள 101" பக்கம் பார்க்க.
©ញ់ 3/14

Page 26
aM/J2, 59.2n)/
16 18 '2
أول
-
இடமிருந்து வலம்
2 - இயங்கும் பொருள் nம் செக் 4 - ஓர் குறித்த இடத்தில் ஒலிச்ெ t நேரத்தில் செங்குத்தாக செல் 6 - வலு
கோணவேகம்
0 - ஒருநெருக்கும் தகவற்ற பாயி
போதான பேணுலியின் சமன்ப
12- F F ன் இ "(...)
11 - நியூட்டனின் 2ம் இயக்க விதி 15. - மைய நாட்ட விசை
 
 
 
 
 
 
 
 

ό (ါယံaါဒ်ရှ်ခံခြုံက္ကာ(-၏
கந்தசாமி. நிரோவுதி தீதுக்குமாரசாமி பியற்றிஎம் கேஷரினி 2008 Eiዑ”
இங்கு பயன்படுத்தும் எழுத்துகள் வழமையான பெளதிககணியங்களைக்
குறிக்கப்படும்.
கனில் சென்ற துாரம் சறிவு 1 இவ்விடத்தில் A பரப்பினுாடு லும் ஒலிச்சக்தி
அருவிக் கோட்டுப் பாய்ச்சலில் உள்ள TG
ழிவுப் பெறுமானம்?
A.
6 F = ?
அரும்பு 13/4

Page 27
16. - ஓய்விலுள்ள ஒரு பொருள் t ே
ஆர்முடுகலுடன் இயங்கின் அது
(திரும்பியுள்ளது)
17.
சமநிலை - - - - سیمین سیستم
21 - எளிமை இசை இயக்கத்தை
மொத்தசக்தி (குழம்பியுள்ளது. 24 - எளிமை இசை இயக்கத்தை ஆ 26 - கூக்கின் விதியில் F = ? 28 - வாகனம் மாறா ஆர்முடுகல் a
இருக்கும் ஊசல் 9 கோணம்
மேலிருந்து கீழ்
1 - விசைக்கும் அமுக்கத்திற்குமா 2 - ஓர் வாகனம் u எனும் ஆரம்ப நேரத்தில் a எனும் ஆர்முடுகலு அடைந்த இடப்பெயர்ச்சி. 3 - வளியில் ஒலியின் வேகத்திற்: 5 - வாயுவின் வேகத்திற்கான நியூ (P எழுவாயாக்கப்பட்டுள்ளது) 6 -
N/ F
தொகுதி
7 - திணிவுப் பாய்ச்சல் வீதம்
9 - A uig).16 B60)u g A B வழியே
്യങ്ങങ്ങu|
 
 
 

நேரத்தில் O எனும் கோண து திரும்பிய கோணம் 9 = ?
us U = ?
ஆற்றும் துணிக்கை கொண்டுள்ள ) ற்றும் துணிக்கையின் இடப் பெயர்ச்சி.
யுடன் இயங்கும் போது அதனுள் சாய்ந்திருப்பின் a= ?
ான தொடர்பு F = ?
வேகத்தைக கொண்டது. அது t லுடன் இயங்கும்போது அது
5ான சமன்பாடு. ட்டனின் சமன்பாடு.
சமநிலையிலுள்ள போது u= ?
1ள யானை வட்டப்பரிதி வழியே இயங்கி டைகிறது B யிலுள்ள பூனையும் அவ் இயங்கி A அடைகிறது யானையும் ம் இயங்கிய மொத்த துாரம் யாது?
D அரும்பு 13/4

Page 28
10.
р
}h %
புள்ள
13 - டிராவிட் V வேகத்துடன் அ உயரமான h ஐ அடைந்த ே
14 - இப்பா அருந்
86606)
18 - ஏகபரிமாண ஆர்முடுகலுக்கு
தொடர்பு a ? 19 - சுழலும் துணிக்கையின் சுழ 20 - உந்தத்தின் வர்க்கத்திற்கும்
சக்தி(
ایق o6do 0 ۷ ح - - 23 வேகம் 8FLD6i س
25 - உந்த மாற்றம்
27 - F எல்ல
-> F
早弄0
 

X ல் அமுக்கம் யாது?
டித்த m திணிவுடைய பந்து அதியுயர் பாது கொண்டுள்ள சக்தி (குழம்பியுள்ளது)
த்திரத்திலுள்ள முழுநீரையும் அஜந்தா
தினாள் அவள் அருந்திய நீரின்
ഖ.
ம் கோண ஆர்முடுகலுக்குமிடையிலான
ற்சி இயக்கசக்தி
சக்திக்குமான தொடர்பு,
நள் ஒன்றில் சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் குழம்பி)
ணிக்கை உள்ள போது கொண்டுள்ள Vயின் வர்க்கத்திற்கு (v ) a யில் T(8.
லையைக் காண்க?
விடை : பக்கம் 103.
O அரும்பு 13/4

Page 29
Short and S
“SMS’’ it’s a common Word fo sms to vote for your favourite Telev your friend that you are unable to c parents that you have to stay late afte become used to seeing everybod mobilephones, It suddenly seems like 1 typing away on tiny numerical pad quickmessages.
What is SMS
SMS stands for short Messag simpleterms, it is a method of commu sends text between cellphones / Fror held computer to a cell phone. The refers to the maximum size of the tex 160 characters letters, numbers/Symb alphabets such as chinese, the maxim is 70 characters. But how do SMS me ally getto your phone?
Even if you are not talking or stantly sending and receiving informat over a pathway called a controlchan that the cellphone system knows whic you move around. Every so often your packet of data that lets both of them kn also uses the control channel for cal you, the tower sends your phone a r
 

Sweet SMS
Gnanagobal. Hajarooba
2008 BioA
r many of us these days, isn't it? you ision superstar, you sms to inform ome to school or even to tell your r school. Just when we have finally y constantly talking on his/her 10 one is talking at all. Instead they're s, using their cell phones to send
e service. In inication that ma pc / hand
"short" part et messages : -ols] for other um SMS size essages actu
SISI S > SISSA 4))
your cellphone your phone is conLon. It is talking to its cellphone tower, nel. The reason for this chatter is so h cell your phone can change cells as phone and the tower will exchange a -ow that every thing is ok. your phone I setup. when some one tries to call message over a control channel that
OIGIDy 13/14

Page 30
tells your phone to play its ring to pathway for sms messages. when message flows through the smsc tower sends the message to your control channel. - y
History
SMS was created during teachnology called GSM (Globa which is the basis for mostmoder who invented it wanted a very sim user’s mobile phones were turne sources agree that the 1st SMS m
Advantages
SMS has several advantag versation, making it the ideal formi to be over heard. It is often less til than to make a phonecall/sendan your computer like e-mail and somephones are equipped for mob a convenient way for deaf and heal
SMS is a store and forward text message to a friend. the mess: cell. The advantage of this method tobeactive/in range for youto se the smsc until your friend turns his at which point the message is del messages, Sms can be used to send at the same time other from a list particular area. This service is call

e. The control channel also provides the a friend sends you ansms message, the (sms centre), then to the tower and the phone as a little packet of data on the
the late 1980s to work with a digital l system for mobile communications) cellphones. The Norwegian engineers ple messaging system that worked when i off or were out of signal range. Most assage was sentinuk in 1992.
es. It is more discreetthan a phone confor communicating when you don't want me - consuming to send a text message e-mail.sms doesn't require you to be at instant messaging (IM) do although ile e-mailand IM Services. SMS is also ing impaired people to communicate.
service meaning that when you senda
age doesn't go directly to your friend's is that your friend's phone does’t have ld a message. The message is stored in /her cellphone çın / moves in to range, vered. In addition to person to person a message to alcurge number of people foontacts / to all of the users within a 'd broadcasting.
2 அரும்பு 13/4

Page 31
The possibilities for intergrati less. Naturallysms has limitations, ar. has outlived its usefullness.
Disadvantages
Despite thir popularity shortime criticism. Here are fewof the disadvar
w you have to pay for it 8 speedy message delivery is not qu 8. Its strictly for sending text messa ture, video musicfiles.
Alternatives
Alternative messaging service messages with EMS (enhanced massa ted text, sound effects small pictures saging service) allows you to send an WAP (wireless application protocol) i you small, simplified version of webp
A common complaint about S ture when the message centre is backe
their destination. Tomake message del new advanced technologies such as G
S6
3

gsms into your lifestyle seem endd there are some people who feel it
ssaging services have received some ltges
aranteed gessms doesnt suppor sending pic
sallow for more Elaborate types of ging service)you cansend formatand icons MMS (multimedia mesimations and audio and video clips. is also a system protocol that gives
ages
MS is its inefficient delivery strucdup. messages take longer to reach (very faster networks are using more PRS (General pocket Radio service)
அரும்பு 13/4

Page 32
Sெ
* உலகில் 80 மில்லியன் பூச்சி இ6 நிலப்பரப்பில் 250 பூச்சி இனங்களும் இனங்களும் இருப்பதாக ஆராய்ச்சிகள்
* யானைப் பறவை என்று அழைக் தீவுகளில் வாழ்ந்தன. இவை நெருப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
* உருவ அளவுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்த எறும்பு.
* முதலைகளால் நிறங்களை பகுத்தர்
* பூனைகளால் இனிப்புச் சுவையை உ உணரும் சுவை அரும்புகள் இல்லை.
* தேனீக்களின் கண்களில் 6300 6ெ
* ஹெர்ரிங் என்னும் ஒரு வகை மீன் இப்படி அழைக்கப்பட்ட காரணம் இது வி என்று நீங்கள் நினைத்தால் அது தவறு. மகிழ்வதற்கு தேவையான அளவுக்கு
5ே21
* பாடும் பறவைகள் தரையில் இரு பாதுகாப்பாக அமர்ந்திருக்கிறோம் என் பாடும்.
* பயங்கர கடற்பிராணி ஒக்டோபஸிற்
* அல்பாட்ரோஸ் என்ற பறவைகள் வரை நடுவானில் மிதந்த படியே பறக்க முடியும்.
* ஒரு திமிங்கிலம் ஒரு நாளில் மூன்று பருமனடையாதாம்.

கொள்ளுங்கள்
பாலகிருஷ்ணர். மயூரதி
2008 Bior
எங்கள் இருக்கின்றன. ஒரு சதுர மீற்றர் , , ஒரு ஹெக்டேயர் நிலத்தில் 340 வகைப் பூச்சி 1 தெரிவிக்கின்றன.
கப்படும் ஒரு வகைப்பறவைகள் மடகஸ்கார் க் கோழி இன வகையைச் சேர்ந்தன என்று
தால் பிராணிகளிலேயே அதிக மூளை உள்ளது
நிய முடியாது. இவை நிறக்குருடான பிராணிகள்.
உணரமுடியாது. இவற்றுக்கு இனிப்புச் சுவையை
மன்ஸ்கள் உள்ளன. .
கடல்களின் அரசன் என அழைக்கப்படுகிறது. ரத்திலோ / பலத்திலோ சிறந்ததாக இருக்கலாம் மற்ற கடல் வாழ் பிராணிகள் வயிறார உண்டு ஏராளமாக இனப்பெருக்கம் செய்கிறது.
-- -- - -
க்கும் போது பாடாது. மரக்கிளையில் தாம் று உணரும் போது மட்டுமே இனிமையாகப்
கு மூன்று இதயங்கள் இருக்கின்றன.
தங்கள் சிறகை அடிக்காமலே ஆறு நாட்கள் க்கூடியன. பறந்த படியே இவற்றால் தூங்கவும்
| தொன் உணவை உண்டாலும் அதன் உடல்
14
அரும்பு 13/14

Page 33
* அவுஸ்ரேலியாவிலுள்ள எமு(Emu) என்ற பெரியது. இந்தப் பறவை வேகமாக ஓடும். முட்டையிடும். ஆண் பறவை அதனை அன வெளிவந்ததும் தாமாகவே இரைதேடப் புற
* உலகிலேயே மிகப்பெரிய விலங்கு நீல 150 தொன் வரையிலான நிறையும் உடைய
* ஒட்டகத்தின் உடலில் நீரைத் தேக்கி இல்லை. ஒட்டகத்திற்கு நீரில்லாத மிகவும் நாட்களுக்கு மேல் ஒரு துளி நீரை என்றாலு உடலின் நிறை 4 பங்கு மட்டில் குறைந்தபே முடிகிறது. நீரைக் குடிக்காமல் பல நாட்கள் அளவு குறைவதில்லை. அதனால் தான் ஒ கிடைக்கும் சூழலில் வாழ்கிறது.
இதே?
ஓசை அள்
8, 1,
04
மூச்சுவிடுதல்
10dB மரங்களின் சலசலப்பு
20dB சாந்தமான உரையாடல்
20 - 30dB லெ கடிகார ஓசை
30dB அமைதியான தெருவில் ஓர் வீடு 35dB வானொலி இசை
50 - 60dB இ உரத்த உரையாடல்
60dB அலுவலக சத்தம்
60dB சிறுவிகுள் விலையாட்டு
60 - 80dB 4ெ புல் வெட்டுதல்
60 - 80dB (1 Vacuum cleaner
80dB
Je ஊர்
க4

பறவை தீக்கோழி போன்றது. உருவத்தில் பெண் நிலத்தில் ஒரு பள்ளம் தோண்டி டகாக்கும். குஞ்சுகள் முட்டைகளிலிருந்து பட்டு விடுகின்றன.
திமிங்கிலம் ஆகும். 30 மீற்றர் நீளமும்
து.
வைத்திருக்கும் பையோ வேறு எதுவோ உலர்ந்த உணவு கொடுத்த போதிலும் 3 ம் குடிக்காமல் உயிருடன் இருக்கமுடியும். ாதிலும் உயிருடன் இருக்க ஒட்டகத்திதால் இருந்தபோதிலும் ஒட்டகத்தின் குருதியில் ட்டகம் நீர் மிக அரிதாக
ஜித
rang(as motb
24க்குவரத்து சந்தடி 60 - 90dB தயகிகரி 80 - 95dB ருமிலதன்றிகள் 80க்குவரத்து 90 - 100dB Mட்டர் சைக்கிள் 105dB eunmatic drill 110dB டி, புயலி 110dB பெருக்கிகெட்டும் இசை 120dB நிறுதிஓசை 90- 120dB ட்விசான்சி புறப்படுதலி 120dB 00m இலி இருந்து)
engine 140dB
திசெலுத்தபிபடும் ஓசை 140 - 170dB
அரும்பு 13/14

Page 34
நீரிழில்
Y
ܓ݁ܶ؟
委
7
ཚིག་༽
"இதைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திரு
இரத்தாசய இரத்தநாள நோய்களினா
வைத்திருப்பவர்களில் 20% விகிதமானே
நீரிழிவு நோய் ஆராய்சியில் ஈடுட
முடிவு சென்னை நீரிழிவு ஆராய்ச்சி நிை நால்வர்களின் முடிவு வருமாறு.
"கட்டுப்பாட்டிலேயே நோயை
நோய்களினால் பாதிக்கப்பட்டோரின்
வைத்திருக்கமுடியாதோரில் 41% விகித
கைக்கொண்ட உணவுமுறை தமிழ் நாட
வேறானது அல்ல. சோற்றுணவு 250G
உட்கொள்பவர்களாகையால் இதை நிவர்
உண்ண வைத்தோம். கொடுக்கப்பட்ட
காபோவைதரேற்200 54%. 1000
புரதச்சத்து 120 26%
கொழுப்பு 40 20%
இந்த வகையான உணவில் இர
குறைந்த நிலையிலே தொடர்ந்தும் இரு

(Diabetes)
ஜெயவீரசிங்கம். காயத்திரி
2008 Bio.
க்கமுடியாதோரில் நூற்றுக்கு 51% சதமானோர்
லும் பாதிக்கப்படுகின்றனர். கட்டுப்பாட்டில்
Isrif LDL (6(3LD."
Iட்ட R.C பசினி, வைசனுவ இவ்விருவர்களின்
O)6Ou Dr. M. 66rto6.jpsTg566, M.D. (pg56OT60T
வைத்திருந்தவர்களில் இரத்த சம்பந்தமான
விகிதம் 7 மட்டுமே. கட்டுப்பாட்டில்
5மாய் கூடியது. இந்த ஆராய்ச்சி நிலையம்
ட்டு மக்கள் உண்ணும் உணவுக்கு அதிகம்
(9அவுஞ் வரை) புரோதச்சத்துக் குறைவாக
த்திப் பாசிப்பயறு, லஸ்காளப் பருப்பு சேர்த்து
உணவுகள் வருமாறு
கலரீஸ்
அரிசி, கோதுமை
480 பருப்புவகை, மீன், இறைச்சி
360 முட்டை, புரல்
த்த உணவுகள் கெதியாய் குறைவதையும்,
பதையும் அவதானித்தோம். எனவே நீரிழிவு
அரும்பு 13/14

Page 35
நோய்வாய்ப்பட்டால் அந்நோயைக் கட்டுப்பாட்டி இரத்தாசய இரத்த நாளங்கள் நோய்க்குள்
வரவழைப்பர். தொடக்கத்தில் உணவுக் கட்டு
ဎွိ ဒွဠ:3၊
Air in A
சிறுவன் eafjö55 Lig. Graiar New Fashion
இல்லை இது அவனின் உடலினுள் நடைபெறு LJL-IDITSið
/
*. 翡
تعمیر سرسید مسمومی**
ܢܠ
உட்சுவாசம் குவிவாக உள்ள பிரிமென் தகடு பதிந்து தட்டையாகிறது. நெஞ்சறைக்கூடு முன் பின்புறமாகவும் பக்க புறமாகவும் விரிந்து நெஞ்சறையின் கனவளவு அதிகரிக்கிறது. இதனால் நுரையீரலினுள் அமுக்கம் குறைக்கப்படுகிறது. நுரையீரலினுள் உள்ள அமுக்கம் வளிமணி டல அமுக்கத்திற்கு சமனாகும் வரை வளி நுரையீரலினுள் செல்கிறது.
 
 

ல் வைத்திருத்தல் வேண்டும். இல்லையேல்
1ளாகி அகால மாரடைப்பு மரணத்தை
ப்பாட்டால் மட்டுமே நோயை மாற்றலாம்.
炎
ir out
dreSS என எண்ணுகிறீர்களா? ம் காற்றுரட்டல் பொறிமுறையை விளக்கும்
N
ار
வெளிச்சுவாசம்
நெஞ்சறைக்கூடு, பிரிமென்தகடு தளர்ந்து மீண்டும் பழைய நிலையை அடைகிறது. நெஞ்சறையின் கனவளவு குறைவதால் நுரையீரலினுள் அமுக்கம் அதிகரிக்கிறது. நுரையீரலினுள் அமுக்கம் வளிமண்டல அமுக்கத்திற்கு சமனாகும் வரை நுரையீரலிருந்து வளி வெளிச் செல்கிறது.
அரும்பு 13/14

Page 36
நீரிழிவு நோயின்
சிறுநீர் அதிகமாக வெளியேறுவ இந்நோயின் முக்கிய அறிகுறி இது. எ பாகங்களையும் பாதிப்பு நிலைக்கு நோயாளியை அவதிக்குள்ளாக்குகிற நம் உடலின் செயல்களை கட்டுப்ப வாதம் என்ற 3 திரிதோசங்களுக்கும் இரத்தம், மாமிசம், மேதஸ், அள
தாதுக்களையும் படிப்படியாக பாதித்து
இந்நோய் பரம்பரையாக உண் ஜீவித நடவடிக்கைகள் என்ற இரண்டு பல நோய்களும் உண்டாகுவதற அடிப்படைக்காரணமாக கருதப்படுகிறது. நோய் படர்வதை ஜெனிடிக்ஸ் அறிவின் அதாவது தாய் - தந்தை என்ற இவ்விரு முன்னோர் சக்கரை வியாதி நோய இவர்களுக்கும் இவர்களுடைய தன உண்டாவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அ பிறந்த உடனேயே நோயின் அறிகுறிக
அவசியமில்லை.
அக்குழந்தை சிறுவயது மு உற்சாகப் படுத் துகின்ற விதத் த வழக்கமுறைகளைக் கொண்டிருக்கும் வயது முதலே இந்நோயின் அறிகுற மனநிலை தடுமாற்றங்கள், வேறு ஏ
தாக்குதல்கள் மற்றும் வித்துக்கள்
 

மற்றுமோர் பரிணாமம்
மரியகுணரெட்ணம். ஜீன் ஜான்சிகா
2008 BioA
து என நீரிழிவு பொருள்படும். வினும் நம்முடலின் மொத்த தள்ளி நீண்ட நாட்கள் ஒரு நோய் இது எனலாம். டுத்துகின்ற கபம், பித்தம், ஆற்றல் கொடுக்கின்ற ரதம், b திசுக்லாம் எனும் ஏழு இந்நோய் உண்டாகிறது.
டாவது மற்றும் முறையற்ற வகையாகப் பிரிக்கலாம். ற்கு பரம்பரையும் ஒரு ஜீன்கள் வழியாக பரம்பரை மூலம் நன்கு அறியலாம். வழிகளிலும் அவர்களுடைய ாளிகளாக இருந்தாலும் லமுறைக்கும் இந்நோய் திகம். இருப்பினும் குழந்தை 56it தெரியவேண்டும் என்ற
தலே சர்க்கரை நோயை சில உணவுப் முழக்க பட்சத்தில் மூன்று, நான்கு விகள் காணத்தொடங்கும். தேனும் நோயின் கடினத் ஆகியவற்றின் மூலமும்
3.
நீரிழிவு நோய்
இருந்தாலும் அது அடுத்த
தலைமுறையையும் பாதிக்கும் என்ற
அவசியமில்லை.
அரும்பு 13/14

Page 37
இந்நோய் இவர்களை பாதிக்க வாய்ப்பு இருந்தாலும் அது அடுத்த தலைமுறைை இந்நோய் வரலாம் என்ற முன்னேற்பாடுக முறைகளையும் பழக்கவழக்கங்களைய தாக்கப்படாமல் இருக்கலாம். என்று கூறுக இனிப்புப் பலகாரங்கள் மீதுள்ள ஈடுபாடு,
அதிகமாக உபயோகித்தல் கொழுப்பு கூடி
பால், பாலிலிருந்து உற்பத்தி செ மாமிசம், தானியங்கள் அரைத்து உண்டா மற்றும் அதிகமான உபயோகம், சரியான க போதைப்பொருட்கள் உட்கொள்வது, மு உறுப்புகளுக்கு வேலை கொடுக்காமலிருப்ப மேலதிகமான உறக்கமும், மலம் சிறு வெளியேற்றாமை, அளவுக்கு அதிக உட வேலை செய்தல், மனச்சஞ்சலம் இவைகளெ கொழுப்பையும் அதிகரிப்பதோடு கேடு வின் நடந்து கொண்டிருந்தால் நமது உடலின் செ நிறுத்தப்படுகிறது.
இப்படித்தான் ஆரம்பம்
1) அதிகமான வியர்வை வெளியேறல்.
2) உடலில் இருந்து துர்மணம் வீசுதல்.
3) அசதி, உடல் மெலிதல், இருமல், மூச்
4) கையிலும், பாதத்திலும் எரிவு.
5) கூடுதலான உறக்கம் / உறக்கமில்லா
6) கண், காது, வாய், பல் போன்றவற்றில்
7) உடல் பாரம் தோன்றுதல், தொடும் போ:
தொண்டையும் வற்றுதல், வாயில் இனிப்பு
8) வயிற்றுப்போக்கு, மலச்சிக்கல், புளித்

ன்டு. முன்னோர்களுக்கு நீரிழிவு நோய் பயும் பாதிக்கும் என்ற அவசியமில்லை. ஒளுடன் இதைக் கட்டுப்படுத்தும் உணவு ம் கைக்கொண்டால் இந்நோயினால் றெது ஆயுர்வேதம். காரணம் இவைதான் உப்பு, புளி போன்றவற்றை தேவைக்கு
ய ஆகாரங்களின் அதிக உபயோகம்,
ய்த பொருட்கள், நவதானியங்கள், மீன், $கும் பலகாரங்கள் இவைகளின் தினசரி, ால அளவுகள் இல்லாத உணவுமுறைகள், pறையற்ற பழக்கவழக்கங்கள், உடல் து, உடற்பயிற்சி இன்மை, பகலுறக்கமும், நீர் என்பவற்றை சரியான நேரத்தில் லுறவுகள், சுத்தமில்லாமை, வெப்பத்தில் ல்லாம் நமது உடலில் உள்ள கபத்தையும், ளைவிக்கவும் செய்யும். இது தொடர்ந்தும் Fயற்பாடுகள் முறையற்று கழிவுகள் கெட்டி
சுத்தினரல், மயக்கம்.
0)LD.
ஏதோ ஒட்டிப்பிடிப்பது போல் தோற்றுதல்
து தெரியாமை / வலி, விறைத்தல், வாயும்
சுவை தோன்றுதல்.
துத்திகட்டுதல், வாந்தி, மூக்கொழுகுதல்,
அரும்பு 13/14

Page 38
உருசி அறியாமை, வியர்வை, சிறுநீர்,
நகம் மற்றும் முடி ஆகியவற்றின் அதி
9) சிறுநீர் வெளியேறும் போது எரிவும்,
சமயத்தில் உண்டாகும் என்பதில்லை
பாதிப்பிற்குள்ளாகும் உடல் பாகத்திற்ே
உங்கள் வாய்க்குள் இரு கூரிய அ
காத்திருக்கும் 6), 60 காற்றென்றே இரு புறப்பட்டு விட்ட புயல் என்று புரிய
 

இனிப்பு சுவை மற்றும் கலங்களாக இருக்கும்
வளர்ச்சி.
கடுப்பும் ஏற்படல் எல்லா அறிகுறிகளும் ஒரே நோய் ஏற்படும் அதாவது நோயினாலும்
கற்ப அறிகுறிகளும் தோன்றும்.
நப்பவை வெறும் பற்களல்ல ஆயுதங்கள்
ர நம் பெயர் க்கட்டும்
6)
வைப்போம்
20 அரும்பு 13/4

Page 39
Trig ĝiras Q
நமது maths நண்பர்கள் வளையி sin, cos 6J60D6"Tuislab6ÏT 6T6ŐT AMB T6ð 3 விட்டுவைக்கவில்லை அங்கும் வளையி குறைத்து time ஐ மிச்சப்படுத்த இதே
வழமையாக வரைபுகள் வரைகையில் ஐக் கண்டு . அப்பப்பா! ஆனால்
உதாரணத்துடன் என்றால் விளக்குவது Y = 3cos 4x - 56160J60)L -It (23 X 3
4x -27C -3TC/2 -TC -TC/2 0
cos4x 1 O -1 O 1.
3 cos4X
3 coS4x - 5
முதலில் sin, COS இனுளிருப்பதற்கு 1/2 போடுங்கள்
COS4x இற்குக் குதியுங்கள் cos T/2=0
1,-1 23 1, 0, -1, 0, 1 ... என்ற ஒழுங்க இடுங்கள் பிறகு மிகுதியைப் பூர்த்தி ெ
Uż:ż
2
 

(a Trick
ஜனனி சேகர் 2008 Maths
களுடன் ஒன்றிப்போனவர்கள் அதிலும் Fjö - 5 Lò. Trignometry GinL களின் தொல்லை. தொல்லையைக்
T 69(5 easy Way
ஸ் x இற்குப் பெறுமானம் போட்டே y இந்த Trign0 இல் ஒரு Trick.
| eacy T/2 இல் வரைக
இன் மடங்குகளில் கோணங்களைப்
& cos 0=1 Gg5spbg51T6id (BLITTgbub 0, கில் முதலில் 1/2,0 ஐக் கவனித்து சய்யுங்கள்.
- A
爱
அரும்பு 3/4

Page 40
1)
2)
భ
கீழே காணப்படும் ஒவ்வொரு கூற்று ஒளிந்துள்ளது. தடித்த கோடிடப்பட்ட
மூலகங்களி6ை
அணு ஒன்றின் வெளி ஒழுக்குகளில்
இச்செயற்பாட்டிற்கு வளி, நீர் அவசி
விரைவுபடுத்தும்
காபனின் புறதிருப்ப வடிவங்களில் ஒ
ஆபரணங்கள் செய்யும்போது 'பொன்'
மூலகங்கள் தொடர்பான அட்டவணை ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருப்பதை குறிக்கு
மறைமின்வாயை குறிக்கும் பதம்
 

ܪܘܝܐGa ܗܠܝ
Sivarajasundaram. Rammiya 2008 BioA
றுகளின் விடைகளில் ஒவ்வொரு மூலகம் - எழுத்துக்களினை சேர்த்து ஒளிந்துள்ள ன கண்டுபிடியுங்கள்.
வலம் வரும் துணிக்கை
| || || || || || ||
யம் என்பதுடன் அமிலம் இச்செயற்பாட்டை
DDDDDDDD ஒன்று DOD
உடன் கலந்து செய்யும் இன்னொரு உலோகம்
DDD
ாயில் நிரையாக மூலகங்கள் நம் பதம் DDDDDDD
ODO
22 அரும்பு 13/14

Page 41
3)
4)
5)
அணு ஒன்றில் காணப்படும் ஏற்றமற்ற 芭
அணுக்கருவில் காணப்படும் நேரேற்றம்
நீர்சுத்திகரிப்பில் பயன்படுவது
சுவாலை சோதனைக்கு பச்சைநிறம் தரு
வானிலை ஆய்வுக்கு பலூன்களை அனு
பொசுபரசு சுயாதீனமாக இருக்கையில் { எண்ணிக்கை
இலத்திரனின் ஏற்றம் துணிந்த விஞ்ஞா6
ஒரு மூலக்கூறு மீண்டும் இணைவதால் 2 பதம்
இதனை மூலர்திறனிலும் அளக்கலாம்
வல்கனைசுப்படுத்துவதால் கடினத்தன்டை
அமிலகார தாக்கத்தில் விளைவாக பெற
23
 

துணிக்கை
ПL|| || || || ||
கொண்ட துணிக்கை ug
DDDDDD OOD
DDDD
ப்பும் போது அதில் நிரப்பப்படும் வாயு. DDDDD
இணைந்துள்ள அணுக்களின்
DOD
ரி OOOO
உருவாகும் பெரிய மூலக்கூறை குறிக்கும் DDDDDDD
DDD
மபெறும் ஒரு பதார்த்தம்
DOOD)
ப்ேபடுவது
DDD
விடை : 101 பக்கம் பார்க்க.
මණ්u 13/14

Page 42
Sశిక్ష Aθοι
W
Homo sapiensor human Bei vidual of the species Homo sapiens cies. The term is also applied to cer ary forerunners of Homo sapiens. members of a single species
Classification
Homo Sapiens is identi- ( fied, for purposes of classification, as an animal (Kingdom Animalia) with a backbone (phylum chordata) and segmented spinal cord (subphylum Vertebrata) that suckles its young (Class
Mammalia); that gestates its young larbone, and a single pair of mammar and that has eyes at the front of the portionately large brain (suborder A the family Hominidae, the general c
Structure and Physiology
The details of skeletal structu the nearest primate relatives - the g stem largely from a very early adap and two-footed striding walk (biped column places the centre of gravity area of supportprovided by the feet,t upright positions other mechanical n broad pelvis, a locking kneejoint, an

ut (Cs
Luxsagini Paripooranananthan 2008 BioA
ng, common name given to any indiand, by extension, to the entire spetain species that were the evolutionscientists consider all living people
with five - digited extermities, a colyglands on the chest (order Primates); head, stereoscopic vision, and a pronthropoidea). The species belongs to haracteristics of which are discussed
re distinguishing Homo sapiens from prilla, chimpanzee and orang - utan - tation to a completely erect posture alism). The uniquely s-shaped spinal of the human body directly over the husgiving stability and balanceinthe nodification for bipedalism include a -longated helelbone, and a lengthened
A. ©gu 3/14

Page 43
and aligned big toe. Although varying otheranthropoids, all have straight orb ing (Prehensile) feet, and all use the ha when moving about.
The large (averaging 1400cc) mately double that ofthe earliesthuma size in only 2 million years was achieve is the prolongation ofretention ofimm stage of brain and skull developmenti longer period oftime in relation to the rity. Unlike the early human adultskull, nent jaw, the modern humanskull - wi tions - retains into maturity a proporti rest of the body, a high-rounded dome jaw size, all closely resembling the cha nile chimpanzee. chimpanzees are born capacity, Australopithecus, an erect, to years ago, wasbornwith about 50 perc human newborns have only 25 percent an extended period of helplessness. T the rapidly growing brain must be orga longed period of dependency on and close external bond in the early years ( brain remains in complete.
Behaviour
The physiological adaptationst ible than other primates allowed for th abilities and an unparalleled versatility complexity, and slow maturation, wit through at least the first 12 years of could largely modify stereotyped, instin demands could be met by rapid adjust selection; thus, survival in a wide range ditions eventually became possible wit
25

M-19.
s degrees of bipedalism are seen in Powed spines, bent knees and graspends to bear part of the body weight
brain of Homo sapiens is approxin toolmakers. This great increase in d by a process called neoteny, which nature characteristics. The juvenile s prolonged so that they grow for a time required to reach sexual matu
with its sloping forehead and promith biologically insignificant Variapnately large size, in relation to the , straight - planed face, and reduced aracteristics of the skull in the juvea, with 65 percent of their adult brain pol - using near - human of 3 million
ent of adult brain capacity; modern E of adult brain capacity, resulting in he many neurological pathways to nized and coordinated during a prostimulation by adults; lacking this of life, development of the modern
chat made human beings more flexhe development of a wide range of in behaviour. The brain's great size, h neural connections being added life, meant that learned behaviour ctive responses. New environmental Cments rather than by slow genetic - of habitats and under extreme conhout further species differentiation.
DIGIbu 13/14

Page 44
Each new infant, however, with re number of potential behaviours, r potential as a human being.
Cultural Attributes ܨ ”
The human species has a u1 of conscious thinking and plannin social relationships, and creative integrated patterns of behaviour rec were accomplished at least 2.5 mi making, and the wearing of clothin ritualized disposal of the dead. E and art date from 30,000 to 40,000 and ethics for the complex orderi activities. from about that time the one generalized species of Homo
More sources
Web links mm)> Human Anato http://www.
Human prehi. http://users,
From )ை "Homo sapie
 

latively few innate traits yet with a vast nust be taught to achieve its biological
nique capability for culture in the sense g, transmission of skills and systems of
modification of the environment. The quired for planning and fashioning tools llion years ago, planned hunting, fire - g were well established, as was possibly vidence of religions, recorded events, years ago and imply advanced language ng of social groups required for such genus Homo began to stabilize into the sapiens.
pmy on - line
- innerbody.com/
story: An Exhibition hol. gr/- dilos / prehis.htm
ns”Microsoft R Encarta R 2006
elf in toa character, rge one for your self
- Froude
26
DIGIDY 13/14

Page 45
விசித்திர உயிர
என்ஜ்
மாக்கரோணி பென்குயின்
மாக்கரோணி பென்குயின்கள் மயில் திறன்படைத்தவை. அவை கற்களாலும் வேறு
லெம்மிங் அணில்
லெம்மிங் எனப்படும் ஒருவகை அ இவை ஒரே நேரத்தில் 8 குட்டிகளை ஈனு ஒருமுறையும் குட்டிகளைப் போடும் திறன் விருப்பமான உணவு பனி ஆந்தை ஆகும்.
மானிட்டர் பல்லி
உலகிலுன்ன *பல்லி இனங்களிலேே பெரியது. இந்தியாவில் சில பகுதிகளில் க பல்லி சுமார் 7.5 அடி நீளம் வரை வளரக் கூ
ਦੇਸ਼ ਤੇ ஆர்ட்டிக் டெர்ன்
- -- த. கண்டம் விட்டு கண்டம் செல்லும் பறவை குறிப்பிடத்தக்கது. இது ஒவ்வொர் - துருவத்திற்கு சென்று கோடையில் 8 மா வடதுருவத்துக்கு ஏறக்குறைய 35 000 km த
ஆட்டர்கள்
பேன்ஆட்டர்கள் எனப்படும் விலங்குகள் சிற கூறப்படுகின்றன. ஆட்டர்களுக்கு பிடித்தமான புத்திசாலித்தனமாக வேட்டையாடி உண்கின் பிடித்தமான பொழுதுபோக்கு கடலில் வாழும் ஏ புத்தகத்தில் (Red - data book) இடம் உரோமத்திற்காக மனிதனால் இவை அழிக்க ஆட்டர்களையும் பழக்கலாம். மீனவர்கள் ஆட்டா படுத்துவதுண்டு.
27

சிகள் சில.....
நவசக்தியா இராஜசேகரம்
2008ALBio)
மகளைப்போல் அழகாக நடனம் ஆடும் 3 சிலவற்றாலும் கூடுகள் கட்டிவாழும்.
னில் துருவப் பகுதிகளில் காணப்படும். ம். அதுவும் ஒவ்வொரு 5 வாரத்துக்கு கொண்டது. இந்த லெம்மிங் அணிலின்
ய மானிட்டர் என்ற பல்லிவகை தான் காணப்படும் "வாட்டர் மானிட்டர்” என்ற டியது. மேலும் அவை வலிமையானவை.
கே-தல்
அவர் அதிக அக்கற பறவைகளில் "ஆர்ட்டிக் டெர்ன்" என்ற ஆண்டும் வடதுருவத்தில் இருந்து தென்
தகாலம் அனுபவித்து விட்டு மீண்டும் தூரம் பறந்து செல்கிறது.
- 1 - 11
பதப்படுத்த தங்க க ந்த வேட்டைக் காரர்கள் எனச் சிறப்பித்துக் - கடல் உயிரினங்களை இவை மிகவும் றன. தண்ணீரில் நீந்துவது இவற்றிற்குப் ஒருவகை ஆட்டர்கள் தற்போது செந்தரவுப் பெற்றுள்ளன. இதன் மென்மையான பப்படுகின்றன. டொல்பின்களைப் போலவே Tகளைப் பழக்கி மீன்களைப் பிடிக்கப்பயன்
அரும்பு 13/14
தேர் நகர்

Page 46
பீவர்
பீவர் எனப்படும் விலங்குக வரையிலான வட அமெரிக்காப்பகுதிய ஏரிகளின் கரைகளில் இவை வசிக்கின மிகவும் மிருதுவாகவும் பழுப்பு நிறத்தி தோலால் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். வால் இவை கலைநுட்பம் வாய்ந்த விலங்குக தேவையான கூடுகளை சிறந்த மு விலங்குகளிலேயே சிறந்த கட்டடக்கன அதிக பட்சம் 15 நிமிடம் வரை நீ மரக்கட்டைகளை கூட சிறு துண்டுக6
ਏ ਹੈ
தி
சமநிலை
தேவையான பொருட்கள்
நு
செய்முறை
5 5 5 19 5 5
எவ்வாறு சாத்தியம்
9 2 ஓ

ளானவை மெக்ஸிகோவிலிருந்து அலாஸ்கா Iல் அதிக அளவில் உள்ளன. ஆறுகள் மற்றும் றன. இவற்றின் அகத்தோலில் உள்ள முடிகள் லும் இருக்கும். பின்புறக் கால்விரல்கள் மெல்லிய
சற்று அகலமாகவும் தட்டையாகவும் காணப்படும்.
1ளாக சிறப்பிக்கப்படுகின்றன. அதாவது தமக்குத்
றையில் அமைக்கின்றன. இதனால் இவை ல நிபுணர்கள் என சொல்லப்படுகின்றன. பீவரால் ருள் மூழ்கியிருக்கும். தன் கூரான பற்களால்
ாக்கி கூடுகட்டும்.
够令令
Uப்பறவைகள்
(12.5x20cm) Index.cards ால், பசை
3 சம பறவை வடிவை index ட்டையில் வெட்டுக. 2 சம ால்கள் பெறுக. இருபறவைகளின் டுப்பின்பகுதியில் நூலின் ஒரு ந்தத்தையும் மற்றைய அந்தங்களை ற்றைய பறவையின் சிறகுகளிலும் ஒட்டி டுப்பறவையின் அலகினை விரல் னியில் சம நிலைப்படுத்துக.
விரல் நுனியின் அண்மையில் தாகுயின் புவியீர்ப்புமையம் கொண்டு ரப்படுவதால் பறவை சமநிலையில் ள்ளது.
23 அரும்பு 13/4

Page 47
அண்ணனுசி,
தங்கை : அண்ணர இடி பலமாக கே
குலுங்குகிறதே, அதற்கு காரணம் என்ன?
அண்ணா : ஒரு கல்லை எடுத்து குளத்தி
கரைக்கு வந்து சேரும். அந்தக்கல் பெரித
அலைகள் கரையில் வந்து பலமாக மோதுக்
போலத்தான் சாதாரணமான சத்தம் உண்டா
அலைகள் அதிக பலமுடையனவாக இரு
கேட்கும். ஆனால் இடி உண்டாகும் போது ஏ
வேகமாகவும் வந்து நம்முடைய காதுக6ை
கூறி காதுகளை பொத்திக் கொள்வோம். சி
கிழிந்து செவிடாய் விடுவதுமுண்டு. அத6
வீரர்கள் தங்கள் காதில் பஞ்சை வைத்து ந6
பெரிய ஒலி அலைகள் காதுகளில் மோதி
மோதும். அப்பொழுதுதான் ஜன்னல்கள் அ
கண்ணாடிகள் வெடித்து விடுவதுமுண்டு.
தங்கை : அண்ணா! வைத்தியர் வைத்திருக்
போல் இல்லையே, அதற்கு காரணம் என்ன
அண்ணா பாடசாலையில் இரண்டு விதமா
°C வெப்பமானி / செல்சியஸ் வெப்பமானி
வெப்பமானியினுள் பாதரசம் அமைந்திருப்பது
கொண்ட வெப்பமானியை முதல் முதலாக செ
நீர் ஐஸாக மாறும் உஷ்ண / வெப்ப நி
வெப்பநிலையை 212°F என்றும் குறிப்பார்க
29

தறிகையும்
பாலகிருஷ்ணர். மயூரதி 2008 Bio'
5ட்கும் போது ஜன்னல் எல்லாம்
ல் எறிந்தால் அலைகள் உண்டாகி
ாய் இருந்தால் அப்பொழுது உண்டாகும்
கின்றன. இதை நீ பார்த்திருப்பாய். இதைப்
கும் போது அதனால் காற்றில் உண்டாகும்
க்காது. நமக்குச் சத்தம் மட்டும் தான்
ற்படும் ஒலி அலைகள் அதிக பலமாகவும் ளத் தாக்கும். இடி முழங்குகிறது என்று
ல சமயங்களில் காதிலுள்ள செவிப்பறை
னால் தான் போர்களத்தில் பீரங்கி சுடும்
ன்றாக அடைந்து கொள்வார்கள். இவ்வாறு
தாக்குவது போலவே ஜன்னல்களிலும்
திரும். சில சமயங்களில் அவற்றிலுள்ள
கும் வெப்பமானி பாடசாலையில் உள்ளது
I?
ன வெப்பமானி வைத்திருப்பார்கள். ஒன்று
மற்றையது °F / பரணைற் வெப்பமானி.
உனக்குத் தெரியும். அவ்வாறு பாதரசம் பதவர் பாரன்ஹீட் பரனைட் வெப்பமானியில் லையை 32°F என்றும் நீர் கொதிக்கும்
ள்.
அரும்பு 13/14

Page 48
செல்சியஸ் என்பவர் செல்சிய
O°C என்றும் கொதிநீர் 100°C என்றும் குறி
தான் விஞ்ஞான ஆராய்ச்சியில் உபயோக பரணைற் வெப்பமானியே. ஆனால் அது மட்டுமே உபயோகிக்கப்படுவதால் அதில்
என்றும் உச்சியில் 110°F என்றும் குறித்
98.4°F ஆகவே இருக்கும் அதனால் அ
ஒரு குறி இடப்பட்டு இருக்கும். உடல் 6ெ
அதிகமாவதில்லை. அது போல் உடல் ந6
போதும் அது 96 டிகிரிக்கு கீழ் இறங்குவ
முதல் 110 டிகிரி வரை குறிக்கப்பட்ட
இதனாலேயே இவ்வெப்பமானியை குளிர்ந
இதில் இன்னும் ஒரு வித்தியா
குமிழ் வெப்பமாகும் பொழுது பாதரஸம் ே
இறங்கிவிடும். ஆனால் வைத்தியருடைய ெ
காரணம் குமிழுக்கும் குழாய்க்குமிடையில்
தான்.
வைத்தியர் வெப்பமானியை சி
வைப்பார். அப்போது பாதரஸம் விரிந்து
ஏறும். வெப்பமானியை வாயிலிருந்து எடு
விடுகிறது. ஆனால் குழாயினுள்ளுள்ள பாத
வரமுடியாமல் குழாயிலேயே தங்கி விடுகிற
நோயாளியின் உஸ்ண நிலையை அறிந்:
விரிவடைந்த பாத இரசம் குழாயில் தங்கி 6
பார்த்துக் கொண்ட பின் வெப்பமானியை உ
போய் விடுகிறது.
3.

ஸ் வெப்பமானியை செய்தார். அதில் ஐஸ்
க்கப்படும். இந்த செல்சியஸ் வெப்பமானியை
ப்ெபது வழக்கம். வைத்தியர் வைத்திருப்பது
உடலின் வெப்பநிலையை அறிவதற்காக
அதனடியிலுள்ள குமிழுக்கு மேலாக 95°F
திருப்பார்கள். மனித உடலின் வெப்பநிலை
ந்த இடத்தில் வெப்பமானியில் X போன்ற
வப்பநிலை ஏறும் போது அது 105 டிகிரிக்கு
Uம் குறைந்து உடல் வெப்பநிலை குறையும்
தில்லை. அதனால் தான் வைத்தியர்கள் 96
- வெப்பமானியை பயன்படுத்துகின்றனர்.
ரோல் கழுவுகின்றனர்.
சம் உண்டு. சாதாரணமான வெப்பமானியில்
மேலே ஏறும். குமிழ் குளிரும் பொழுது கீழே
வப்பமானியில் அப்படி நடைபெறாது. அதற்கு ஒரு குறுகிய வளைவ் (சுருக்கு) இருப்பது
றிது நேரம் நோயாளியின் நாக்கின் அடியில்
குறுகிய வளைவில் நுழைந்து குழாய்க்குள்
}த்தால் உடனே குமிழ் குளிர்ந்து குறுகி
ரஸம் குறுகிய வளைவு வழியாக குமிழுக்கு
து. அதனால் தான் வெப்பமானியை பார்த்து
து கொள்ள சாத்தியம் ஆகிறது. இவ்வாறு
விடுவதால் தான் விைத்தியர் வெப்பநிலையை
தறுகிறார். உதறியதும் இரசம் குமிழுக்குள்
O அரும்பு 13/14

Page 49
தங்கை : அண்ணா! முட்டையை படுக்கவைத்து நிற்க வைத்து உடைப்பது கஷ்டமாயிருக்கிற
அண்ணா : முட்டையிடம் இந்த வேறுபாடு க வளைவு அகன்றும் அகல, வாட்டில் வளைவு
வளைவு குறுகியும் நீண்டதாகவும் அதிக பலமுடையதாக இருக்கும். அத்தகை கனத்தைத் தாங்க முடியும். பாரம் காரணம குறுகியதாகவும் இருந்தால் பாரத்தின் காரண
முட்டையின் நீளவாட்டில் வளைவு
படுக்க வைத்து உடைப்பது எளிதாயிருக்கிற குறுகியிருப்பதால் முட்டையை நிற்க வைத்து
வளைவுகள் சம்பந்தமான இ கட்டடங்களில் வளைவுகள் உண்டாக்கவேண். கட்டப்படுகிறது. அப்பொழுது அவை பலமாய
தங்கை : அண்ணா! சோப் குமிழ்களில் தோன்றுகின்றனவே, அதற்கு காரணம் என்ன
அண்ணா : சூரிய ஒளி அரியத்தினூடாக ெ பச்சை, மஞ்சள், செம்மஞ்சள், சிவப்பு (VIB தோன்றும். வானவில் மழை காலத்திலேயே போல் தொழிற்பட்டு சூரிய ஒளியை பிரிகை சோப் குமிழியில் உள்ள காற்றை பொதிந்து நீருறைகள் உண்டு. இந்த உறைகளும் அ சேர்ந்து அரியம் போல் ஆகிவிடுகின்றன. அத வர்ண ஜாலங்கள் தோன்றுகின்றன.
31

து உடைப்பது எளிதாயிருக்கிறது ஆனால்
து. அதற்கு காரணம் என்ன?
ாணுவதற்கு காரணம் அது நீளவாட்டில்
குறுகியும் இருப்பதுதான்.
இருந்தால் தான் அது தூண் போலவே
கய வளைவு தன்மீது வைக்கப்பெறும்
ாக முறிந்து விடாது. வளைவு நீண்டும் மாக இலகுவில் முறிந்து விடும். -
அகன்று இருப்பதால் தான் முட்டையை
3து. முட்டையின் அகலவாட்டு வளைவு
து உடைப்பது கஷ்டமாயிருக்கிறது.
ந்த உண்மையை உணர்ந்து தான்
டியிருந்தால் உயரமாகவும் குறுகலாகவும்
பிருக்கும், வெடித்து விடாது.
வானவில் போல் அழகான நிறங்கள்
சன்றால் அது ஊதா, கருநீலம், நீலம்,
GYOR) என ஏழு நிறங்களாக பிரிந்து
தோன்றும். மழைத்துளிகள் அரியம்
அடைய செய்வதே இதற்கு காரணம்.
து உள்ளும் புறமுமாக இரண்டு சோப்
வற்றுக்கிடையே உள்ள இடைவெளியும்
தனாலேயே சோப் குமிழிகளில் அழகான
அரும்பு 13/14

Page 50
தங்கை' அண்ணா! வெள்ளிக்கரண்டியி
கூறுகிறார்களே, அதற்கு காரணம் என்ன
அண்ணா அதற்கு காரணம் முட்டையி
வெள்ளியுடன் சேர்ந்து உருவாகும். வெள்ளி
படிவதனாலேயே வெள்ளி கரண்டி கறு
இருப்பதனாலேயே நாம் அணியும் வெள்
இப்படி முட்டையில் கந்தகம்
வீசுகிறது. முட்டையிலுள்ள கந்தகம் வ
சல்பைட் வாயுவை ஆக்குவதே இதற்கு
தங்கை : அண்ணா! பூனையின் கண்
காரணம் என்ன?
அண்ணா ஆம் பூனையின் கண்களின்
ஒன்று இருக்கிறது. அதை "டேப்பட்ட
வெளியிலுள்ள ஒளி பூனையின் கண்ணி
வருவதால் தான் பூனையின் கண்கள் ப
அந்தப்படலம் சிவப்பு, மஞ்சள்
இருப்பதால் வேறு வேறு விதமான ஒளி அ
ஜொலிக்கிறது. பார்க்க அழகாகவும் இரு
தங்கை : அண்ணா பழங்களும் காய்க
காரணம் என்ன?
அண்ணா நீ கூறும் தாவரப்பொருட்கள்
அழுகிப் போகும். ஆனால் தாவரப் டெ
அழுகிப் போவதில்லை.

ல் முட்டை பட்டால் கறுத்து போகும் என்று
ல் கந்தகம் இருப்பது தான். அந்த கந்தகம்
சல்பைட்டு கறுப்புநிறமாகும். இது கரண்டியில்
பக்கிறது. நமது வியர்வையிலும் கந்தகம்
ளி ஆபரணங்கள் கறுக்கின்றன.
இருப்பதால் தான் நாளான முட்டை நாற்றம்
ளியிலுள்ள ஐதரசனுடன் சேர்ந்து ஐதரசன்
காரணம்.
கள் பளபளவென்று மின்னுகிறதே அதற்கு
உட்பாகத்தில் உயிரணுக்கள் படலம் என்று -ம்” என்று ஆங்கிலத்தில் கூறுவார்கள்.
ரிலுள்ள அந்தப் படலத்தில் பட்டுத்திரும்பி
ளபளவென்று மின்னுகின்றன.
, நீலம், பச்சை ஆக பல நிறங்களுடையதாக
தில் பட்டால் அது வேறு வேறு நிறத்துடன்
நக்கிறது.
றிகளும் அழுகிப் போகின்றனவே அதற்குக்
ர் மட்டுமல்ல மாமிசப் பொருட்களும் கூட
ாருட்களும் மாமிச பொருட்களும் தாமாக
32 அரும்பு 13/14

Page 51
அவை அழுகிப்போவதற்கு கார
நுண்ணுயிர்கள் போய்ச்சேர்வது தான். அந்த
உண்ணுகின்றன. அப்பொழுது உண்டாகும்
துர்நாற்றத்தை தருகின்றன. துர்நாற்றம் த
அதிகமாக உண்டாகும்
அழுகச் செய்யும் பக்ரீரியாக்கள்
பல்கிப்பெருகுகின்றன. அதனால் தான் பனிக்
பழங்கள் கெட்டுப்போகாமல் இருக்கின்றன.
வைப்பதும் நீரில்லாமல் செய்வதற்காகவே.
இது என்ன வினோதமான விை இல்லை கலையழகு கொஞ்சும் எங்கே உங்கள் Memory ஐ ெ முடியாவிட்டால் தட்டுக்கள் பக்
33
 

ணம் அவைகளில் பக்ரீரியா உண்ணும்
உயிர்கள் பழங்கள் முதலியவைகளை
கழிவுப் பொருட்கள் தான் அழுகும்
ாவர பொருட்கள் அழுகும் போதுதான்
சூடும் நீரும் உள்ள பொழுதே அதிகமாக
கட்டிக் குளிர்ப்பெட்டியில் வைத்திருக்கும்
நாம் காய்கறிகளை வற்றல் போட்டு
- - - - a
ளயாட்டுப் பொருளா? அழகு சாதனமா? காஞ்சம் தட்டிப் பாருங்கள் ыb 102.... ܝ݂ܰ
அரும்பு 13/14

Page 52
நகல் தந்தி
இன்றைய வளர்ந்துவிட்ட வி நாம் பல்வேறு விஞ்ஞான கண்டு பிடிட் கேட்டும் ஏன் பயன்படுத்திக் ெ இருக்கின்றோம். இவ்வாறான பல் விஞ்ஞான வளர்ச்சிகளால் நா விடயங்களும், சாதனங்களும் ப Liu 60T60)Lub நாமும், இவற்றை விஞ்ஞானிகளும் அ ாவது ஒட்டு மொ "நாம் ஏதோ பெரிய கண்டுபிடி நினைத்துக்கொண்டு இருக்கின்றோம். அ உள்ளதைத்தான் நாம் திரும்பச் செய நான் சந்தேகப்படுகிறேன்.”
என்ன என்மீது உங்களுக்குக் வருகின்றதா? சற்றுப் பொறுங்கள். இ நான் அல்ல. ஒரு உயிரியல் வலி இன்னொரு விஞ்ஞானி பின்வருமா "இயற்கையோடு ஒப்பிட மனித தொழி விடயங்களில் மிகவும் பின்தங்கியுள்
ஆம் உண்மைதான் தாவரங்களு ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களாக செய் சற்று தாமதமாகவே புரிந்து ெ முற்பட்டுள்ளோம். நாம் சுயமாகவே செய்திருந்தால் கூட நாம் சிறி உயிரினங்களிடமுள்ளதைத் தான் எடுத்துள்ளோமோ என எண்ணத் தே
 

565 IGI?
விஜயரெட்ணம். காருண்யா,
ஜெகநாதன். அபர்ணா
2008 BioA
ஞ்ஞான யுகத்தில் புக்களை கண்டும், கொண்டும் கூட துறைகளிலுமான ம் கண்டுபிடித்த ம்பல. இவற்றால் 3 கண்டுபிடித்த ந்த மனித இனமும்
LLUT 6 TT356T 6T 60 ஆனால். ஏற்கனவே ப்கின்றோமோ என
(335|TLILD (885TLILDITE இவ்வாறு கூறியது லுனர் இதையே று கூறுகின்றார். ல் நுட்பம் அநேக
99
TTg5).
நம், விலங்குகளும் து வந்ததை நாம் காண்டு செய்ய புரிந்து, அறிந்து து சிந்தித்தால் நாம் பிரதி ான்றுகிறது.
4.
நாம் ஏதோ
பெரிய கண்டு பிடிப்பாளர்கள்
6f60T நினைத்துக் கொண்டு ள்ளோம். ஆனால். ஏற்கனவே உள்ளதைத்தான் திரும்பச் செய்கின்றோமோ?!
அரும்பு 13/14

Page 53
நமக்கு யார் யார் எதற்கான பார்ப்போமா? இதோ! குளிரூட்டல் (AIRCONDITIONING)
இதை நாம் copy யடித்தது யா தெரியுமா? Mr. கரை யானிடமிருந்து. புற்று பெரிய மண் மேட்டின் நடுவே அமை அதிலிருந்து மேற்பரப்பிற்கு அருடே காற்றுத்துவாரங்களின் பின்னலமைப்பிற்கு காற்று மேலெழுகின்றது. உபயோக இக்காற்று நுண்துளைகளையுடை! பக்கங்களுடாக வெளியேறுகின்றது. குளிர்ந்த காற்று மண் மேட்டின் அடிய காற்று அறைக்குள் நுழைந்து கிழிற அங்கிருந்து அது புற்றுக்குள் சுற்றி வெப்பகாலங்களில் நிலத்தில் இருந்து ே நீர் ஆவியாகி காற்றைக் குளிர வைக்க
நீருக்கு அடிய
காற்று கட்டிக்கொண்டா நேரமளவில் த ஆனால் சில
முறையில் நீ நீர்க்குமிழி ஒன்றை பிடித்துக்கொண்டு “டைவ்” அடிக்கின்றன. அந்நீர்க்கு தொழிற்படுகிறது. அது வண்டிலிருந்து விடுகின்றது. வண்டு உபயோகிக்க த எடுத்துக் கொடுக்கின்றது.
நீர்க குமிழி
திசைகாட்டிகள்
13ம் நூற்றாண்டளவில் மனிதன் உபயோகப்படுத்தினான். ஒரு திசைகாட்டி
35

நகல்களை தந்துள்ளார்கள் என
ஆவியாதல் மூலம் குளிரூட்டப்படும் புற்று
உபயோகிக்கப்பட்ட காற்று
வெளிப்புற காற்று
நிலத்தடி நீர்
சரிடமிருந்து கறையான் மந்திருக்கும். க உள்ள தள் சூடான கிக்கப்பட்ட ய அதன் சுத்தமான, பில் உள்ள மங்குகிறது. வருகிறது. மலே வரும் தின்றது. பில் சுவாசம். நிறைந்த சிலிண்டர்களை முதுகில் எல் கூட மனிதனால் சுமார் ஒரு மணி சான் நீருக்கடியில் செலவிடமுடியும். வண்டுகளோ மிக எளிமையான ருக்கடியில் வலம் வருகின்றன. அவை தண்ணீருக்குள் அழகாக மிழியே வண்டின் நுரையீரலாக
Co, ஐ அகற்றி நீருள் கலந்து கண்ணீரில் கரைந்துள்ள 0, வை
எ காந்த ஊசிகளை திசையறிய யை உருவாக்க தேவையான அளவு
அரும்பு 13/14

Page 54
காந்தத்துகள்கள் கொண்ட தொகுதி விருப்பமான சூழலுக்கு செல்ல ஆ தேனீக்கள், வண்ணாத்துப்பூச்சிகள், அநேக உயிரினங்களில் கூட இவ் வீடு திரும்பும் மாடப்புறாக்கள் பூ அவற்றின் வீடுகட்கு திரும்புவதாக அ செய்யும் பறவைகள் அவற்றின் தலை கொண்டு வழியை கண்டுபிடிக்கின் பட்டுள்ளது.
6)holdFIT Lib
இலை வெட்டும் எறும்பு காரர்களாக வேலை செய்கின்றன. த இலைகளிலும் இருந்து பெற்ற ப உணவுக்காக பூஞ்சணங்களை வள எறும்புகள் தாவரப் பேன்களை (Aph நிறைந்த தேன் துளிகளை அவற்றில் பாதுகாக்க கொட்டகைகளை கூட முதலில் விவசாயம், கால்நடை வ
அடைகாக்கும் கருவி (Incuba கடலாமை, சில பறவைகள் எரிமலைச் சாம்பலிலும் முட்டை தாவரப் பொருட்களால் முடடை பிரிகையால் வெப்பம் வெளிவிடப்ப( உக்கும் தாவரப் பொருட்களைப் முட்டை என ஆறு மாதத்திற்கு அம் முழுவதும் ஆண் மேலி தன் அலகி மேலுள்ள மணலின் அளவை கூட்டி கருவியின் வெப்பநிலையினை 33 அல்லது கொழுத்தும் வெயிலோ மாறாது உள்ளது.

கள் பக்ரீரியாக்களில் உள்ளன. அவற்றின் அவை வழி காட்டுகின்றன. பறவைகள், டொல்பின்கள், மொலஸ்காக்கள் போன்ற காந்தத்துகள்கள் அறியப்பட்டுள்ளன. பூமியின் காந்தப் புலத்தை பயன்படுத்தி ஆராய்ச்சிகள் காட்டுகின்றன. இடப்பெயர்ச்சி }க்குள் உள்ள காந்தத் திசைகாட்டிகளைக் றன என பொதுவாக ஏற்றுக் கொள்ளப்
கள் தோட்டக் ம் எச்சங்களிலும் சளைகளில் தம்
ார்க்கின்றன. சில ids) கால்நடைகளாக வளர்த்து வெல்லம் b இருந்து கறந்தெடுக்கின்றன. அவற்றைப் - அமைத்துக் கொடுக்கின்றன. என்ன ளர்ப்பில் ஈடுபட்டது மனிதனா? எறும்பா?
tors)
1 சூடான மணலிலும், சில பறவைகள் இடுகின்றன. சில பறவைகள் உக்கும் களை மூடி வைக்கின்றன. இவற்றின் நிம். மேலீ பறவை பெரிய குழியொன்றில் போட்டு மூடி வைத்து வாரத்திற்கு ஒரு மேட்டில் முட்டை இடுகின்றது. அச்சமயம் ன் மூலம் வெப்பநிலையை பரிசோதித்து அல்லது குறைத்து தனது அடைகாக்கும் °C ல் பேணுகின்றது. உறை பணியோ எந் நிலையிலும் அதன் வெப்பநிலை
36 அரும்பு 13/14

Page 55
மின்சாரம்
சுமார் 500 வகை மின்சார மீன்களி பூனை மீன் 350V மின்சாரம் உற்பத்த மின்சார விலாங்கு மீன் 886V மின் அ குடும்பங்களில் மின்சார உறுப்புகளை அறியப்பட்டுள்ளது. ,
ஒளி
நாம் ஒளி பெறும் சாதனங்கள் ஏ ற்கும் அதிக சக்தியை வெப்பமாக வெ6 இதனால் ஒளியின் பிரகாசம் குறைகி மின்மினிப்பூச்சி வெளிவிடும் ஒளி குளிர்ச்சி அதன் சக்தி முழுதும் ஒளியாகி பி அவ்வாறே அநேக கடற்பஞ்சுகள், பூஞ்ச அழகாக ஒளி வீசுகின்றன.
ஜெற் உந்துவிசை
SöGLTLI6rd, 6sbG56) , Nattil ஜெலிபிஷ், சில வகை கடல் வாழ் மிதப்பி ton) போன்றவை இவ்விசையால் இடம்ெ இவை விசேட அறை ஒன்றுள் நீரை சக்தி வாய்ந்த தசைகளால் அதை 6ெ போது எதிர்த்திசையில் இடம்பெயரும்.
வெப்பமானி
நுளம்பின் உணர்கொம்பு வெ
காணப்படினும் கண்டு பிடிக்கின்றது. ஒரு
1200°C வெப்பமாற்றத்தை 35மில்லி செ
சோனார்
வெளவால், டொல்பின், திமிங்கி அனுப்பும் மிகை ஒலி சமிக்ஞைகள் பொருட்களில் பட்டு திரும்புவதால் அ பற்றி புரிந்து கொள்கின்றன.
37

ல் மின்கலங்கள் உள்ளன. ஆபிரிக்க B செய்கின்றது. தென் அமெரிக்க திர்வை உண்டாக்குகிறது. 16 மீன் கொண்ட மீன் வகைகள் உள்ளது
றக்குறைய 75% ளியேற்றுகின்றன. பன்றது. ஆனால் யானது. இதனால் பிரகாசிக்கின்றது. சணங்கள், பக்ரீரியாக்கள், புழுக்கள்
us நத்தை, கள் (Plankபயர்கின்றன. எடுத்து பின் வளியேற்றும்
ப்பநிலையில் 1/600°C மாற்றம் வகை பிரமாண்ட மலைப்பாம்பு 1/ க்கன்களுக்குள் கண்டுபிடிக்கும்
பலம் போன்றவை எதிரே உள்ள வை தம் பாதை
அரும்பு 13/14

Page 56
நீர் முழ்கிக்கப்பல்
Natilus நத்தை தன் ஒ அறைகள், Cuttlefish ன் எலும்பி என்பவற்றில் உள்ள நீர், வளி மாற்றியமைப்பதால் மேலே, கீழே
உறை எதிர்ப்பு திரவம்
கார் றேடியேட்டர்களில் உை கிளைக்கோல் பயன்படுகிறது. ஆனா6 ஏரிகளிலுள்ள சில நுண்ணிய தாவர தடுக்க இரசாயன ரீதியில் கிை கிளிசரோலை உபயோகிக்கின்ற குறைவான வெப்பநிலையில் வசிக்கு இதைக் கொண்டுள்ளன.
இப்போது என்ன சொல்கிறீ என்றீர்களா? மனிதன் முதலில் செ முதலில் செய்தனவா?
சரிசரி. உங்களையே கே அரும்புக்காக நாம் தேடியவற்றில் சி
விருந்துக்காக தந்தோம். அவ்வளவு
மூலம் :- உயிர் - எப்படி தோன்றிய

ட்டிற்குள் உள்ள லுள்ள துளைகள் விகிதங்களை செல்கின்றன.
ற எதிர்ப்பு திரவமாக b அந்தாட்டிக்காவில் ங்கள் உறைவதை ளக்கோலை ஒத்த ன -20°C க்கும் நம் சில பூச்சிகளும்
fகள்? மனிதன் copy யடித்து விட்டான் ய்தானா? இல்லை ஏனைய உயிரிகள்
ஸ்வி கேட்டு குழப்பிக்கொள்ளாதீர்கள் ல துளிகளை உங்கள் அறிவுப் பசியின் புதான்.
து? பரிணாமமா? படைப்பா?
28
33 eligiu 3/4

Page 57
TRY THIS CR
Across
1.
U A
- G -
The colour of Mn* aquous. a noble gas. An alloy metal is called like this. It consists of Aland Zn. This is the element, which has the mo {last three letters are missing+ back The common word of stock nomeno
When we divide the numbers of mo get this.
39

OSSWORD.
Birathayini Sathiyaseelan
2008BioA
|
pst melting point.
ward} clature. {backward} tecules by Avagadro constant, we can
DIGIDY 13/14

Page 58
Down
1. It is a metal element, One of its
catalyst. The shape of CN (six letter w
3. Inacomplex compound, ifthe IUPAC nomenclature.
One base can react with this ea
8. This elementis very costand w
(one box indicates one letter of
கண்ணை நம்பாதே 2 உண்மை அறிந்த கெ
 

oxides is used in contact process as a
ord} 'earethree ligands we use this for the
sily and forms a salt. 'e can get this as a puremetal from the earth
the metal)
Page: 103
༄༽
-ன்னை ஏமாற்றும் ாள்ள 102 பார் ?
AO அரும்பு 13/4

Page 59
OWShfY qDO O99pY OWASN6)
Just like you turtles needs to produce enough vitamin D to keeptl ing weak.
to to Drying out in the sun helps animals that have become attached to th
Turtles need sunlight to regulat they are cold blooded animals their bo by temperatures around them. If turtle become sluggish from the low tempe warmup and feel active again.
But if they stay in the sun too long and feel well. So once they have had enoug
4霞
 
 
 

DO SUCNGB-AO'HIGE?
\
Niroshy Kandasamy 2008 Biolo
unshine inorder fortheirbodies heir shell and bones from becom
turtles to get rid of any plants or heir bodies.
2 their body temperature. Because dy temperature is strongly affected 's in cold water for too long, they rature. They need to sunbathe to
get too warm, the turtles will not hsun, they must go back into the
。禹
அரும்பு 13/14

Page 60
உங்கள் வீட்டு சுண்வ
என்ன உங்க mouse பழுதாகிவிட்டதா? இனிமேல் mouse ஐ அடிக்கடி சுத்தப்படுத்,
சரி எப்படி சுத்தப்படுத்துகிறது என்று கே நான் சொல்கிறேன் கவனமாகக் கேளுங்
முதலில் நீங்கள் எந்த mouse இனை ரை Manual” இனைப் படியுங்கள் அதில் சில இனி...
கணணியை sut down செய்யுங்கள் mouse ஐ அதன் Board இலிருந்து mouse ஐ கவிழ்த்துக் கொள்ளுங்க
mouse பந்தினை மூடியிருக்கும் பி காட்டிய திசையில் திருப்புங்கள்.
(அம்புக்குறி இல்லையெனின் சோடாமூ வளையத்தையும் பந்தையும் கழற்ற பந்தை சூடான நீரில் கழுவுங்கள் |
பஞ்சை/ஒரு மென்மையான துணித் தோய்த்து அதனால் பந்தில் இருக்கும் து அதன் மூன்று ரோலர்களை ஒரு பேப்பு நீக்குங்கள் (இதனை மென்மையாக செய் ரோலர்களை அற்ககோலில் தோய்த்த mouse பாகங்கள் உலர்ந்த பின் அ mouse இனை computer இல் இனை
நன்றி:- PCTIMES

பலியை சுத்தப்படுத்த......
Sorubalingam. Laksana
2008 Bio்
தினீங்கள் என்றால் உங்க mouse பழுதாகாது.
கட்கிறீர்களா? பகள்
வத்திருந்தாலும் அதனுடன் வந்த "Owener's ல வழிமுறைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கும்.
| எடுங்கள்
கள்
ளாஸ்டிக் மூடியை அதில் அம்புக்குறி
டி திறப்பது போன்று திறவுங்கள்) பங்கள்
துண்டை ஐசோப்ரொப்பைல் அற்ககோலில் நூசை நீக்குங்கள். பர் கிளிப்பால் கவனமாக சுரண்டி றப்பரை ப்யவும்)
பஞ்சால் அல்லது துணியால் துடையுங்கள். |வற்றை அசெம்பிள் செய்யுங்கள். னயுங்கள்
சச்
42
அரும்பு 13/14

Page 61
மனிதனின் அவ்யங்களில் மிக கண். அவ்வாறான கண்ணைப்பற்றிய ரே ஒரளவேனும் நாம் அறிந்துவைத்திருத்த
உதாரணமாக :-
கண்ணில் தூசி உட்சென் அதனை அலட்சியமாக விடின் 6îţ}666ăLIL-6og5gólso (corneal ulcer) இதனால் பார்வையை இழக்கவேண்டிய எனவே கண்ணில் தூசி உட்சென்றால் க கூடாது. கண்ணைக் கழுவலாம். பின் உறுத்தல் காணப்பட்டின் கண் 6 ஆலோசனையைப் பெறுதல் வேண்டும்.
* பாடசாலைப்பிள்ளைகளில் கண்ணில் (myopia) பொதுவாக காணப்படும்.
துாரப்பார்வை தெரியாது. இவர்கள் சரி வில்லையைப் பாவித்து நிவர்த்தி செய்
* வெள்ளெழுத்து குறைபாடானது பொது 40 வயதிற்கு மோற்பட்டோருக்கு ஏற்படு வயதிற்கேற்ப கண்ணாடி வில்லையைப் ப மூலம் கிட்ட வேலைகள் செய்வதற்கு (வ எழுத) முடியும்.
* மேலும் விற்றமின் A குறைப விழிவெண்படலம் காய்ந்து விடும் (xeros அதே நேரம் மாலைக் கண் (NightBlin பின் விழி வெண் படலத்தில் சா வெண்நிறமான பொருள் படியும் இது bito இதன் பின்பு கரு விழி மெதுமையடைர்
●3
 

ஆரையாடுகடித் Mேல்கடிக்
தனபாலசிங்கம். காயத்திரி
2008 Bio
முக்கியமானது நாய்நிலைகளை
ல் வேண்டும்.
றுவிட்டால் நாம் கண் ணின்
புண்ஏற்படலாம். இறந்த பும் ஏற்படலாம்.
ண்ணைக்கசக்க பின்னும்
வைத்தியரிடம்
6.arp......
asa
) குறும்பார்வை தானம்
இவர்களுக்கு
யான கண்ணாடி Garfienpasse
J6OTib.
வாக 38 அல்லது }வது. இவர்கள் usin (6 தன் ாசிக்க, தைக்க,
ாடு இதனால் sofconjuntive)
dness) 6gbU06ub ம்பல் கலந்த Spot எனப்படும்.
g5. keratomata
அரும்பு 13/14

Page 62
எனப்படும். இந்நிலையில் புரதச்ச இதனால் பார்வையை மட்டுமன்றி கல் தவிர்க்க கரட், பச்சை இலைக்கறி போன்றவற்றை 2 60ö600T6)Tib.
Cataract (கற்றறக்ட்) ܦ 莺”
இது பொதுவாக வயது வந்: குறைவாகவும் ஏற்படலாம். கண் வி படிவம் படிவதனால் கண் பார்வை த தடுக்க முடியாது. அறுவைச் சிகிச்
முற்காலத்தில் சத்திரசிகிச்ை இன்று அந்நிலை மாறி சில நிமிடங்க மாறிவிட்டது. கண்ணின் வலியை போட்டு பின் நவீன முறையில் கன மணியைச் சுற்றியுள்ள கண் விழி உயர் அதிர்வு அலைகளால் சிதைவு எடுத்து விடுவர். அதன் பின் பார்ல் lens) எனும் கண்ணாடியை கண்ணு
GLUGOMA (фGlђdi (3a5пшт)
கண்ணில் அமுக்கம் கூடுத விடக் கூடுதலாகக் காணப்படின் கு
வகைப்படும்.
»k Angle Clu k OpenAngl
ANGLE CLUSRURE GLUGOM
கண்ணில் நீர்வடியும், கண்கள் நோ, தலையிடி, வாந்தி ஏற்படும். இல்

த்து ஊட்டச்சத்து குறைபாடு ஏற்படும். ன்ணையே இழக்கவும் ஏற்படும். இதனைத் கள், மஞ்சள் பழங்கள், மீன் எண்ணெய்
தவர்களில் கூடுதலாகவும் மற்றவர்களில் ல்லையின் மேல் வெண்படலம் போன்ற டைப்படும். இதனை மருந்துகள் மூலமாக சை மூலமாகவே மாற்றமுடியும்.
சை ஆபத்தான செயலாக கருதப்பட்டது. ளில் நடக்ககூடிய அறுவைச்சிகிச்சையாக குறைப்பதற்கு ஒரு ஊசியை மாத்திரம் ன் விழியில் ஒரு துவாரமிட்டு கண்ணின் |ப்படல சதை வளர்ச்சியை (cataract) வடையச் செய்து மென்மையாக உறிஞ்சி O)6). Gigb6f 6JTg5 66TBlab (Intra ocular
றுள் பொருத்துவர்.
6) T(5lb.(Intra ocular pressure)20mmg தளுக்கோமா எனப்படும். இது இரண்டு
Srure Glucoma e Glucoma
A66)
ா சிவப்படைந்து காணப்படும். கண்களில் வ்வலியை இவர்களால் தாங்க இயலாது.
●● මෙlණ්u 13/14

Page 63
Open Angle Glucoma வில்
எந்த விதமான முன்னெச்சரிக்கை பார்வைக் குறைவு மட்டும் காணப்படும். 20mmg லும் கூடுதலாகக் காணப் கண்வைத்தியரிடம் அணுகி வைத்திய பார்வையை ஆவது மீட்கலாம். கண் தானம்
கண்ணின் விழித்திரையில் கா ஒளியானது கண்ணினுள் செல்ல முடியா விழித்திரையை மாற்றி ( corneal graf பெறமுடியும். இதற்கு விழித்திரையை பெறமுடியும். ஒருவர் இறந்த பின்பு மற் கண்தானமாகும். கண் தானம் செய்பவ இருந்து 6 மணித்தியாலம் வரை அவர ஒருவர் இறந்தவுடன் அவரது கண்ணுள் மருந்தினை விட்டு கண்ணை மூடிவிட சிறிதளவு ஐஸ் கட்டி வைப்பது நல்லது கண்சிகிச்சைப் பிரிவிற்கு தொலைபேசி | வந்து கண்ணை எடுத்து பின்பு கண் மூ இருக்குமாறு செய்து விடுவார்கள்.
மஞ்சட்காமாலை, எயிட்ஸ், கான்ச கண்தானம் செய்யமுடியாது.
நன்றி
மனதை எவர் ஒருவரால்
அவர் பூரண ஞான
ஜ
45

கயான அறிகுறிகளும் தென்படாது. இவர்களின் கண்களின் அமுக்கம் பபடும். இவர்கள் உடனடியாக ம் பெற்றால் தான் அப்ப இருந்த
யம், கண் புண் என்பன ஏற்பட்டு மல் பார்வையற்று போனவர்களுக்கு 1) செய்தால் இழந்த பார்வையை இறந்த ஒருவரிடம் இருந்து தான் றவரிற்கு செய்யக்கூடிய உபகாரம் ர் இறந்து 1/2 மணித்தியாலத்தில் ரது கண் தானம் செய்யப்படலாம். - chloromphenicol எனும் சொட்டு வேண்டும். மூடிய கண்ணின் மேல் 1. இதன்பின்பு வைத்தியசாலையில் மூலம் அறிவித்தால் வைத்தியர்கள் டிய நிலையில் உள்ளது போலவே
ர், செப்ரிசீமியா நோயுள்ளவர்கள்
= ஆள முடிகிறதோ ரம் பெற்றவர்.
அரும்பு 13/14

Page 64

ல் ஒரு மயக்கம்
Kavitha Thangavel
2008 BioA
ਨਾਮ
Hਤ ਬਨ ਕੋਲ
|
ਦੇ ਸੰਕੇਤ
Bb
'ਤੇ ਹੋ
OH
COOCH,
12
- OCOCH,
COCI
Page : 104
46
©(Bus 4

Page 65
விஞ்ஞானத்தில்
கட்டாந்தரையில் கால்நீட்டி கனவுகண்ட மனிதனின்று எல்லைகள் விரிந்ததையெல் ஏமாப்புடன் சிரிப்பதென்ன.
பிறந்திட்டோம் வாழ்வோமெ பிடிப்பின்றி இல்லாமல் இங் அழியாத கால் தடங்களை ஆங்காங்கே விட்டுச் சென்ற
எறும்புகள் பார்த்தன்று ஏராளமாய்க் கற்றிட்டான் சிலந்திதனைக் காணும்போ, சிந்தைதனை செப்பமிட்டான்
பலதடவை வீழ்ந்தபோதும் பக்குவமாய் எழுந்து நின்று மறுபடியும் தன் வழியில் மறுபாடின்றி முயன்றிட்டான்
பறவைதனை பார்த்திட்டான் பலதடவை சிந்தித்தான் | விண் முட்டிப் பறந்திடவே விமானத்தை ஆக்கிட்டான்
செவிக்கு இன்பம் தர செய்திட்டான் வானொலியை
47

ன் எல்லையற்ற தேடல்
Srikumar. Sivakajni 2008 BioA
ன்னி
@
Π6ό
அரும்பு ?".

Page 66
கண்ணுக்கு காட்சி தர கண்டிட்டான் தொலைக்
தொலைபேசி செய்திட் தொலைந்த நண்பனை பெற்றிட்டான்
கையடக்கமாய் இருந்தாலென்ன? வென் காட்டிட்டான கைவரிசை
தனித்தனியாய் இருந்த தாமதமாய்போகுமென்று அனைத்தையும் ஒன்றா ஆக்கிட்டான் கணணித
மின்னஞ்சல் தொலைந மிகையாய்ப் போச்சு வ பாரமின்றிச் சொகுசாய் பழைய நிலை திரும்பி போயிற்று
நன்மை செய்தான் மனிதனென்று நிமிர்ந்தபடி சொல்லிநிற் ஆணவமான மனிதனை அரை நிமிடம் சிந்தித்ே
அறிவுப் பசியை ஆற்றி அவன் அமைத்த வகை
பூவிற்று வாசம் பெற்றது
C2C

5காட்சியில்
T60
க்கொள்ள
களிங்கு போல
4名 அரும்பு 13/14

Page 67
ASRSMSB-19. O'R
(Anantin “A
Mu
Althought theré is great variety trait they all share - all ants livei
Like all insects the ant is an in bone) with a body divided into three m 1. Head 2. Thorax 3. Abdomen
The head of the anthas several ofan antare the most noticeablestructu of smell and touch, performing tasks 1 and fingertips. This also used in comm very small eyes or no eyes at all. Mo: eyes - compound eyes one on each sid placed close together that workto produ eyes or ocelli, are near the center ofth ness and the direction of light. Using 1 light a form of light humans can't see. the position of the sun in the sky.
The thorax is an middle part of legs attached to it. The front legs are th and the hind legs. These are to dig thro and the hind legs are very smaller insi;
Anant’s abdomen has 3 majorp to thorax, this called the propodeum. C has spines ridges or bumps that are ul middle part or pedicel is made up ofo
毒令
 

SÇI qpÖSRSgI9MCCBCI
rumbu’)
thukumarasamy Beatrice Keshinee 2008 BioB
in how ants live, there is one in colonies.
vertebrata (animal without a backlain sections.
important structures. The antennae ure of the head. This serve as organs much like those of the human nose hunication. Some kinds of ants have stants have two different kinds of le of head are made of many lenses Ice asingle visual image. The simple e head. The ocellisense the brightthe ocelli, ants can sense polarized Using polarized light ants can find
an ant's body. There are 3 pairs of nicker and storinger than the middle ugh soil. In most of ants the middle
ZG.
arts. The first part which lies closer Dnits surface, the propodeum often nique to each species of ants. The ne or sometimes to moveable seg
அரும்பு 13/14

Page 68
ments. The large rounded part att species of ants have a sting at the veloped from an "egg-laying dev. Inside the body
The nervous system of an ant cons The brain is very tiny but it is one The brain serves as the control processess. Like other animals, an respiration. The blood system ofth food to the organs, muscles and ne material. An ant's digestive syste mouth to the end of the gaster. The members of the colony
Ant colonies contain male : the time the colony is populated o least one queen who is more of a There are also male worker and i have short life spans appearing ing Once their job-flying out and ma other colony - is accomplished, th of workers, small wingless female have larger, big-headed workers o
The Ant's Life cycle
SE
There are four stages in the and adult. The mating flights of m ning of the cycle. During the flight Dinside aqueen's body. The queen
eggs. Within a few days of being 1 Wom like forms called larvae (plu by the queen. Depending on what t either queens or workers. The larv ing, (grow in) size over the next f plete, they enter the pupa stage. Af

ne abdomen known as the gaster. Some end of the gaster. Because the sting deice” only the female can have a sting.
sists of the brain,nerve cord and nerves. of the largest brains in the insect world. centre for all the body functions and ts take in Oxygen during the process of me ant is resposible for bringing digested ervous system. It also takes away waste m is a long tube that extends from the
and female members. However most of Enly by females. Each ant colony has at n egg - producing factory than a ruler. major worker in the colony. Male ants reat numbers during the mating season. iting with the winged queens from ansy die. Most of the colony is composed s that do not breed. some colonies also called major workers.
development of an ant:egg, larva, pupa ales and young queens mark the begin, a male deposits sperm (male sex cells stores the sperm until she is ready to lay aid, the eggs hatch. From the eggs, the ral of larva) emerge. The larvae are fed hey are fed, the larvae will develop into ae, which spend most of their time eatew weeks. When their growth is comer about two /three weeks, its develop
50
DIGIDų 13. **

Page 69
mentis complete and the adultant emer
The ant’s home
Mostants make their homes in SC wood consist of chambers and narrow 1 reach the chambers and the outside. In plants.
Kingdom . Animalia phylum Arthropoda Class Insecta Order Hymanoptera
The body structu.
ཚོམ་མམ་ had →
hbhera അr
frent leg middle les h
5篡
 

geS.
ilor roting wood. Nests in soil or unnels. Ants travel the tunnels to the tropics many species nest in
-abdomen --
志 20 *مرdట్టణిజీive Hact termachܬܐ الله تبيعنهއއް ކޯޗް.
social stemaleh နီa!#gဧ rkestine ٤يhird g
- rectaria *-sting
pasisan gland
அரும்பு 13/4

Page 70
Θυδωλ
நிலம், தி, காற்று, ஆக உணர்வுகளுள்ளபடியால்தான் மனிதன் உணர்ச்சியைப் பூகம்பம், காட்டுத்தி, சூற
ஆனால் என்ன ஆச்சரியம் தன் கேட்டுக்கூடத் தண்ணிர் மாறுகிறதாமே,
மனித உணர்ச்சிகளை நீர் பி
என்ற ஜப்பானியர் கண்டறிந்துள்ளார். இ
ter htm வெப்பத்தளத்தில் நீர் பற்றி முக்கியசெய்தி' என்ற நூலை எழுதியுள்
 

MARKET
யம், நீர் எனும் ஐம்பூதங்களுக்கும் தனக்குத் தீங்கிளைக்கும்போது தன் கோப ாவளி, அமிலமழை என்று அள்ளிப்பொழிகிறது.
ன்னிருக்கு ஒரு விசித்திர உணர்வு. சங்கீதம்
ரதிபலிக்கிறது. என்பதை மலபாரு எமோடா 6565ujstil856i Miraculous messages from wab குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவர் நீர் கூறும்
IGHTT.
உதயன் பத்திரிகையிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட செய்தி திகதி 02.12.2007
52 அரும்பு 13/4

Page 71
3979ஆம் ஆண்டில் செப்டெம்பர் அதிகாலைப் பொழுதில் ஒரு நாள் வளி தூசி மயம் திடீரென அமிலம6 யாழ்ப்பாணத்தில் வீதியில் நடமாடும் ம சிறு பிள்ளைகள் பாடசாலைக்கு 1 கொண்டு செல்வதைப்போல் பிராணவா சிலிண்டரை முதுகில் சுமந்தபடி பரL கொண்டிருக்கின்றனர். எல்லோரி கண்ணாடியினால் அமைக்கப்பட்டிருந்த வளியை சுத்தப்படுத்தும் கருவிகள் பொ
வீட்டினுள் எட்டிப் பார்க்கிறேன் வெளிக்கிடவில்லை அவள் அ6 வெளிக்கிடுவதைப் பார்க்கப் பாவமாக இ போன எங்கள் முதல் சந்ததிகள் எல் மாசுபடுத்தியதால் தான் எங்களுக்கு இ பாவம் செய்தோமோ தெரியவில்ை கொண்டேன்.
லக்ஷிக்கு வயது 22தான். அழ பார்ப்போரை சுண்டி இழுக்கும். அழகு காதலித்து மணமுடிக்க வைத்தது. ந பற்றி நான்கு மாதங்கள்மட்டும் தான் ஆ
நானும் லக்ஷியும் வேலைக் பொழுது சந்தோஷமாகப் போகிறது. வீதிக்கு இறங்குவதை நினைத்தால் பை புத்தகப்பையை போலிருக்கும் இ சிலிண்டரைக் கொழுவிக்கொள்ளவேண்
53
 

தேக்கி சிறுகதை
கிரிசாந்தி கந்தசாமி
2008 Mathsoo
24ம் திகதி அன்று மண்டலம் எங்கும் ழை பொழியும் க்கள் எல்லோரும் புத்தகப்பையைக் யுவான ஒட்சிசன் பரப்புடன் சென்று னதும் வீடுகள் நன. வீடுகளினுள் ருத்தப்பட்டுள்ளன.
லக்ஷி இன்னும்
வசர அவசரமாக Nருந்தது. பாழாய்ப் லோரும் சூழலை ந்த நிலை என்ன லை. அலுத்துக்
கிய உடற்கட்டும் ம் தான் என்னை ான் அவள் கரம் பூகி இருக்கின்றன.
குப் போவதால் * வீட்டை விட்டு த்தியம் பிடிக்கும். ந்த கண்றாவிச் டும். இது மட்டுமா
*sffsail sílfeb
வீதிக்கு
இரங்குவதை
நினைத்தால்
பைத்தியம்
பிறக்கும்.
பரழரய்மோன
ஏஇள்
முதல்
சந்ததிகள்
ஆழலை
மாசுபடுத்தியதால்
தான்
எமக்கு
இந்நிலை”
அரும்பு 13/14

Page 72
இரண்டு மாதத்துக்கு ஒட்சிசன் நிரப்பே விதி. எல்லா மக்களும் தன்னிறைவ முன்னர் மக்கள் ஏழை பணக்காரர் உ வாழ்ந்தார்களாம். அந்நிலை இப்போது சுவாசிக்க முடியாது மடிந்து விடுவா வெடித்துவிடும் போல் இருக்கிறதே. “என்ன அபய் நின்றபடியே பகற் கனல் காண்கிறீர்கள். இன்று பின்னேரம் ஜொ பார்க் கூட்டி போவதாக சொன்னீர்க6ே ஞாபகமிருக்கா” என்று கேட்டாள்.
“'என் னால் எவ் வள 6 கஷ்டப்படுகிறாய்? லக்ஷி வேலைக்கு போய் வீட்டு வேலைகள் நிறையச் செய்து
சமைத்து எப்படித்தான் உன்னால் தெரியவில்லை. உன்னை நினைக்க எனக் தெரியுமா? எப்படித்தான் உன்னால் ( கேட்ட கணவனைப் பார்த்து.
“எல்லாம் என் கணவன் அனுக் அன்பாய் இருக்கிறார் தெரியுமா? இப் தவம் செய்தேனோ” என்றாள் மனைவி
“ம்.... என்று இழுத்தவாறு ம புறப்பட்டான்.”
அன்று பின்னேரம் ஜொலி பா பாதுகாப்பாளரிடம் ஒப்படைத்து விட்டு ! நல்ல நடன நிகழ்ச்சி கண்ணைக் கவர்ந் இதன் இசை இவர்களது மேசையினரு பார்த்த போது அங்கு அபய் பிரண்ட் நின்றிருந்தான்.
சிறுவனை லக்ஷி ஆசையுடன் சந்துரு தடுத்தான் “வெயிட் லக்ஷி” இ வயது முப்பது இவ்வளவு காலமும் சு கசிவில் சிக்கி உருமாறி விட்டார்” என்
54

வண்டும். இது எல்லோரினதும் தலை எக வாழ்வதால் பிரச்சினையில்லை. யர்ந்தவர் - தாழ்ந்தவர் என பிரிந்து இருந்தால் பாவம் ஏழை எல்லோரும் ர்கள். அம்மா நினைக்கவே நெஞ்சு
இவ்வளவும் செய்ய முடிகிறதோ? க்கு எவ்வளவு பெருமையாக இருக்குது முடிகிறதோ தெரியவில்லை” என்று
க்கிரகம் தான் என்னோடு எவ்வளவு படி ஒரு கணவன் கிடைக்க என்ன
பதிலுக்கு னைவியை அழைத்துக் கொண்டு
மூக்கில் தத்தமது சிலிண்டர்களைப் எல்லோரும் உள்ளே செல்கிறார்கள். ததுடன் மனதுக்கும் இதமாயிருந்தது. கே நிழலாட - இருவருமே திரும்பிப் , சந்துரு ஒரு சின்னப்பையனுடன்
தூக்கி கொஞ்ச முற்பட்ட போது வர் என் அண்ணன் சுமன் இவருக்கு பிஸ்லாந்தில் இருந்தவர் விஷவாயுக்
றான்.
கம்
அரும்பு 13/4

Page 73
வெட்கி நின்ற மனைவியைப் | “அபய் எங்கள் கம்பனியில் வேலை ! மாதிரியே உருமாறி விட்டார்கள் என பார்க்கப்பிடிக்கவில்லை. அதனால் நா
கூறினான்.
நிகழ்ச்சி முடித்து தம்பதியின திடீரென கார் மக்கர் பண்ணியது. அ
ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தபோது.
“என்னங்க றோட்டில் ஒருவரை மனைவி கேட்டாள். “அதுதான் எனக்கு
“மறந்தே போனேனே ஒவிசில் ! நியூசில் சொன்னதாக சொன்னார்கள் க வாருங்கள் சீக்கிரம்” என்று லக்ஷி வாய் தொடங்கியது.
நிமிர்ந்த அபய்க்கு அமில ப தொடங்கியது. “அம்மா....... ஐய்யோ அபயின் கூக்குரலைக் கேட்டு கார்க் 8 லக்ஷியும் எரியத் தொடங்கினாள். அ சத்தத்தில் கத்தினார்கள். அபய் கொண்டிருந்தான்.
சில்லென்று முகத்தில் தண்ண எரியுது என்று அழுகிறாய் கண்ட கண்ட பயங்கர கனவுகள் வரும் என்று தானே வாசி என்று சொன்னேன். இப்போது சத்தம்.” அம்மாவின் அன்புத் திட்டம் “வாணி மேசை மேல் ரீ வைத்திருக்கிறோம்
அம்மாவின் குரல் கேட்டது.
ஒடு
55

பார்த்து அபய் புன்னகை புரிந்தான். செய்த ஐந்தாயிரம் பேரும் என்னை எக்கு தொடர்ந்தும் அங்கு வேலை "டு திரும்பி விட்டேன்.” என்று சுமன்
ர் காரில் வந்து கொண்டிருந்தனர். பய் காரிலிருந்து இறங்கி டிக்கியை
யும் காணவில்லையே ஏன்? என்று ம் புரியவில்லை” என்றான் கணவன்.
இன்று அமில மழை பெய்யும் என்று கார் டிக்கியை மூடி விட்டு காருக்குள் ப மூடமுன்பே கறுப்பு மழை பெய்யத்
மழை பட்டு உடலெங்கும் எரியத்
யாராவது காப்பாற்றுங்கள்” என்று கதவை திறந்து கொண்டு இறங்கிய ம்மா உடலெங்கும் எரியுதே பெரிய சொஞ்சங் கொஞ்சமாய் செத்து
ஓர் தெளிக்கப்பட்டது. “ஏன் எரியுது விஞ்ஞான புத்தகங்களை வாசித்தால் இரவில் வாசிக்கவேண்டாம் பகலில் பார் அம்மா.......... எரியுது என்று மல வாங்கிக் கொண்டு எழுந்தேன். ன்” என்று வீட்டின் பின்பக்கத்திலிருந்து
அரும்பு 13/4

Page 74
ahzGDHdi5 asritJfiii
* சுனாமி என்றால் என்ன?
சுனாமி என்றால் என்ன? அதன் தோற்றம்,
இலங்கைக் கல்விச் சீர்திருத்த ஆணை
Curriculam) உள்வாங்கப்பட்டு கற்பிக்க
* எமது வளரும் சமுதாயம் அறி
பிள்ளைகளுக்கு முன்கூட்டி எச்சரிப்பதற்
திகதி காலை 8.45 மணியளவில் ந
ris
அனுஷ்டிக்கப்படல் வேண்டும்.
* கடலுக்கு எல்லையுண்டென சட்டமி
வேண்டும்.
* 12,000 இற்கு அதிகமான சிறார்கள்
கத்தோலிக்க பாடசாலைகள், த
அறநெறிப்பாடசாலைகளில் படித்துக்கெ
கொள்ளப்பட்டனர். காரணம் 30 - 40 சி
வழங்கியமை தெரியவந்துள்ளது. தற்காலத்
பராமரித்து பாதுகாக்க முடியாத போ!
மேற்பட்ட சிறார்களைப் பாதுகாக்கமுடிய
* இதன் மூலம் நாம் கற்றுக் கொ
பிரதேசங்களில் இவ்வாறான சிறார் பாடச
சிறார்களைப் பாதுகாக்க ஓர் ஆசிரியரா

a Lib GiIGI?
மரியகுணரெட்ணம். ஜீன் ஜான்சிகா
2008 Bio
அனர்த்தம், வருமுன்காப்பு போன்ற விடயங்கள்
யாளரினால் பாட விதானத்தில் (Education
ப்படல் வேண்டும்.
ந்து கொள்வதற்காகவும் பிறக்கப்போகும்
காகவும் ஒவ்வொரு வருடமும் மார்கழி 26ம்
நினைவஞ்சலி செலுத்தி சுனாமி தினம்
யற்றி 100 - 200 மீற்றர் வரை ஒதுக்கப்படல்
கரையோரங்களில் உள்ள மதராசா, ஞாயிறு
fLD usTL& T606) as6s, (Dharma School)
காண்டிருந்த போது கடலலையினால் காவு
றார்களுக்கு 1 - 2 ஆசிரியர்களே பாதுகாப்பு
நதில் ஓர் பெற்றோரினால் மூன்று பிள்ளைகளைப்
து எவ்வாறு 1 - 2 ஆசிரியர்கள் 30ற்கும்
quib.
ாண்டது யாதெனில் கடற்கரையை அண்டிய
ாலைகளை அமைப்பதைத் தவிர்ப்பதும் பத்து
வது இருத்தல் வேண்டும்.
56 මෙiqණlibu 13/14

Page 75
* சுனாமியின் பின் வதந்திகளினால் பல்லாயி
உள்ளானார்கள். காரணம் செய்திப்பரிமாற்றம் மாவட்டத்திற்கும் அத்தாட்சிப் படுத்தக் சு
நியமிக்கப்படாமையும் ஆகும். இதனால் பொ
அதிகாரிகள் தொலைபேசி, தொலைநகல், ெ
மணித்தியாலமும் பொதுமக்களுக்கு உண்ை
"ష్టి
* இலங்கையில் பாடசாலைகள், தேவாலய
அனர்த்தத்தின் போது பெரும் பங்களிக்கி இடப்பெயர்வின் போது f000 - 3000 ற்கு
கொடுத்தாலும் சுகாதார வசதிகள், குடிநீர் வ காணப்படுகின்றது. எனவே அரச சார்பற்ற
போதியளவு மலசலசுடங்கள், குடிநீர் பெறக் போன்றவற்றை இவ்விடங்களில் அமைத்துக் கூடிய கவனம் எடுத்து 1500 பிள்ளைகள் படி
மலசலசுவடங்கள் குடிநீர் வசதிகள் போன்றவ
* அனர்த்தங்களின் போது பொலிசார் வாகன
செய்திகளை அறிவித்தல், கோவில், தேவால
வாசல்களில் ஒலி பெருக்கி மூலம் எச்சரிக்க
* மேலும் அனர்த்தம் ஏற்படும் போது
நோயாளர்கள், சிறுவர்கள், கர்ப்பிணிகள், சிை
சீரிய நடைமுறைகள் எடுக்கப்படுவதுடன் இை
(Rehersal) பார்ப்பதின் மூலம் அழிவைத் த(
* இக்காலத்தில் அத்தியாவசிய சட்டங்கை
மக்களில் உடமைகள் அரசசொத்துக்கள் க
57

ரக்கணக்கானோர் பெரும் இன்னல்களுக்கு
) ஒருங்கிணைக்கப்படாமையும் ஒவ்வொரு չնգամ அதிகாரிகள்(Authorised officers)
து அனர்த்தத்தின் போது தகுதி வாய்ந்த
தொலைக்காட்சி, வானொலி மூலமாக 24
ம நிலையை எடுத்துரைத்தல் வேண்டும்.
ங்கள், பள்ளிவாசல்கள், புத்தவிகாரைகள் ன்றன. இருப்பினும் திடீரென ஏற்படும்
ம் மேற்பட்ட மக்களுக்கு அடைக்கலம்
சதிகள் போன்றவை வெகு குறைவாகவே
ஸ்தாபனங்கள் இனிவரும் காலங்களில்
கிணறு, நீர்த்தாங்கிகள், கொள்கலன்கள்
கொடுத்தல் வேண்டும் யுனிசெவ் (Unicef க்கும் பாடசாலைகளில் 10ற்கும் மேற்ப்ட்ட
ற்றை அமைத்துக் கொடுத்தல் வேண்டும்.
ஒலிபெருக்கி மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட
யங்களில் அபாய மணி ஒலித்தல், பள்ளி
கை செய்தல் அவசியமாகின்றது.
மக்கள் சனநெரிசல்களில் அகப்படாமல்
றயில் உள்ளவர்கள், உடன் வெளியேற்ற
வ பற்றி ஆண்டுக்கோர் தடவை ஒத்திகை 685856)Tib. ་་་་་་་་
IT (Emergencylaw) si(p6)L(655. Gurg
ளவு போகாமலும் சூறையாடப்படாமலும்
өф5ibu з/т- ".

Page 76
காப்பாற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படல், !
தண்டனை வழங்கல், அத்தியாவசிய சேை
போன்றன அமுல்படுத்த வசதியாக இரு
* சுனாமி பிரச்சனையின் படி 65% ஆ
இதனால் ஆறிவுறுத்தல்களை பெண்கள்
வேண்டும். இதனால் பெண்கள், சிறார்கள்
弟 சுனாமியின் பின் பல கடற்கரைே மணல் ஆகியவற்றைக் கொண்டு ட அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது. இவை உட
சாஸ்திரப்படி நாட்டில் பெரு வெள்ளம் வர்
செல்ல (Radial Gate) வெள்ளக் கதவுக
* சுனாமி போன்ற 20 - 30 அடி உயரம சென்ற பின் இயற்கையாக பத்து
அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே கட்ட
நின்றால் கிணறுகளில் நீர் உவராக்கும்
* உதாரணமாக 1962ல் கடல் நீர் மன்
கண்டல், மாந்தை போன்ற பிரதேசங்களி
சென்றதினால் 2000ம் ஆண்டுகள் வரை
உவர்நிலமாக மாறியுள்ளதை அவதானிக் முறையில் கடல் வரும் போதும் பின் க திறக்கும் seigOLDIGOL (Automaticaliy Ex
3 si6Orirg5555 (Disasterfund) goir
கொடிதினம் மூலமும் சேகரிக்கப்படலாம்

உதவித் திட்டங்களில் துஷபிரயோகத்திற்கு
வச்சட்டம், விடுமுறைகளை இரத்துச் செய்தல்
க்கும்.
ன இறப்பு பெண்களும் சிறுவர்களும் ஆகும்.
பாடசாலைகளில் விசேடமாக கற்பித்தல்
ளின் அழிவுகளைக் குறைக்கலாம்.
யாரப் பிரதேசங்களில் கட்டிட இடிபாடுகள், பாரிய மணலரண்கள் அமைக்கப்படுவது
னடியாக சரியாகச் தெரிந்தாலும் பூகோள
3து நீர்தேங்கி மேலதிக வெள்ளம் கடலுக்குள்
ள் அமைக்கப்படல் வேண்டும்.
ான அலைகள் நாட்டிற்குள் 500 - 700 மீற்றர்
நிமிடத்தின் பின் கடலுக்குள் செல்வது
ப்பட்ட மணலரனால் கடல் நீர் நாட்டிற்குள்
வாய்ப்புகள் உண்டு.
ானார் மாவட்டத்தில் உள்ள திருக்கேதீச்சரம்,
ல் புகுந்து மூன்று மணித்தியாலங்கள் தங்கிச்
இவ்விடங்கள் பயிற்செய்கைக்கு உதவாத
கலாம். எனவே மணரலனுடன் போதிய நவீன
டல் நீர் கடலுக்குள் செல்லும் போதும் கதவு
it Gate) அமைத்தல் அவசியம்.
றை ஒவ்வொரு வருடமும் குறித்த நாளில்
. இந்நிதி ஒவ்வொரு மாவட்ட அதிகாரிக்கும்
58 அரும்பு 13/4

Page 77
கையிருப்பில் இருத்தல் அவசியம். கனரக
உலருணவுப் பொருட்கள் நீர்ப்பம்பிகள், நீர்
அம்புலன்ஸ் போன்றன மாவட்டம் தோறும் சாதி மாவட்ட அதிகாரி பொறுப்பில் இருத்தல் அல்.
* இராணுவம், பொலிஸ், கடற்படை, மனித
மாவட்டம் தோறும் தயார் நிலையில் இருத்த
* அனர்த்த முகாமைத்துவப் பயிற்சிகள் நிலையங் களிலும் பல் கலைக் கழகங்
உத்தியோகத்தர்களுக்கும் போதிக்காமை நிவாரணங்களில் 70% ஆனவை உரியவர்க துஷ்பிரயோகம் செய்யப்பட்டமையும் 10%
களஞ்சியசாலைகளிலும் பழுதாகிப்போனமை.
* அனர்த்தத்தின்போது ஒற்றுமைப்பட்ட பல
நிரந்தர சமாதானத்துக்கு ஒன்று சேர்க்க முடிய
படிப்பினைகளைக் கொண்டும் இலங்கைக்கு
உதவிகளைக் கொண்டும் குறுகிய கால நீண்டக
அமுலாக்கி ஹிரோசிமாவின் அழிவின் பின்
நாட்டை உருவாக்கி எமது எதிர்கால சந்ததி
* எம்மால் இதை நிச்சயம் சாதிக்கமுடியுபெ திடசங்கற்பம் பூணுவோம் வாரீர் அனைவரும்.
59

வாகனங்கள், மருத்துவப் பொருட்கள், சுத்திகரிக்கும் இரசாயனப் பொருட்கள்,
சமய மொழி வேறுபாடின்றி முன்கூட்டியே பசியம்.
ந நேய அமைப்புகளின் சேவை என்பன கல் வேண்டும்.
(Disaster Management) உயர் கல்வி களிலும் , அரசாங் க, தனியார், மயினால் கிடைக்கப்பெற்ற அனர்த்த
நக்குச் செல்லாமையும் 0.5% ஆனவை
மானவை துறைமுகம், விமானத்தளம், பலரினாலும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
இன மத மொழி மக்களை இலங்கையின்
புமெனவும் சுனாமி முரண்பாட்டில் ஏற்பட்ட
கிடைக்கப்பெற்ற அபரிமிதமான நிதி
கால (Short term Long term) திட்டங்களை
னர் யப்பான் போன்ற வளமுள்ள ஒரு
யிெனருக்கு சமர்ப்பிக்க முடியும்.
மன நம்புவோமாக, எம்மை மாற்றுவோம்.
அரும்பு 13/14

Page 78
Puñi
நிமிர்ந்து நிற்கும் ஒற்றைக்கால்க கார்முகில்கள் உனது ஈரக்கைக்கு மழைத் துளிகள் கூட உனக்கான இலைகளும் வாய்களாகின்றன நீ
வேர் மண்ணுக்குள் புதையுண்டு (
முகம் நிமிர்த்தி எதைத் தேடுகின் இறைவனோடு உரையாட முயற்சி
பச்சைப் புன்னகைகளே! இந்தப் பூமி தேசத்தை ஈரலிப்பாக்
பசுமைக்கன
உலகம் உயிருள்ளது என்பதை நீங்கள் தான் நிரூபித்துக் கொண் மேகத்தைப் படைக்க நீர்க்கடன் சூரியனின் கோபத்தை தணிக்க உ பூமி தேகத்தின் பசுமை ரோமங்க புற்கள் மரங்கள் விரித்துப் போட்ட செடி கொடிகள் விருட்சங்களின் ே தாவரங்களே! நீங்கள் குளிர்ச்சியி
மலட்டு மரங்களுக்கு மதிப்பில்லை விண்மீன்கள் கூட இருட்டு விருட்ச காலங்களை மனிதனுக்கு நீதானே
இலை ஆடை களைந்து உதிர்கா
 

ந்த உயிர்கள்
நிரோஷி கந்தசாமி 2008 Biolo
ளே!
தட்டைகள்.
கடிதங்கள்தான். ஒளி குடிப்பதனால், போகும்போது
நீ வானத்தில் றாய்?
க்கின்றாயா?
கும்
கள் நீங்கள் தான்.
மரங்களே
டிருக்கிறீர்கள். 藝。 நீங்கள் கொடுக்கின்றீர்கள். டங்கள் வியர்வை தேவைப்படுகிறது. ள் மரங்கள்.
- Juu?
Fu uT?
ன் தாயா?
); சிலமனிதர்களைப் போல. த்தில் காய்த்த கனிகள் தான்.
அடையாளப்படுத்துகிறாய்.
லம் என்கிறாய்.
60 அரும்பு 13/4

Page 79
மலர்களை தென்றலுக்கு அறிமுகமாக்கி ஆயுள் கூடிய மரங்கள் பூமியின் இதயங் நோயில்லாத விருட்சங்கள் நிலத்தின் ெ மரங்கள் இல்லாத தெரு குட்டிப் பாலை காடுகள் இல்லாத நாடுகள் மழையமுத ஒரு தேசத்தின் உதயமே வண்ண வண்ை
காற்றைத்துவைக்கும் சலவைத் தொழில இரவைக் கரியமில வாயுவால் போர்த்து பகலைப் பிராணவாயுவால் வசீகரிக்கின்ற பூமி என்ன பேசுகிறது என்பதைக் காட்டும் மரங்கள் இல்லையென்றால் இந்தப் பூமி
மரங்கள் இந்த விஞ்ஞான நச்சுலகத்தை உன் முதல் வணக்கத்தை அவற்றுக்கு உன் வாழ்த்தை நீரால் மட்டும் காட்டாே வார்த்தைகளால் ஆசீர்வதி. உன் வாரிசுக்கு மரங்களின் மகிமை பற் இலட்சம் சொத்துக்களை விட கொஞ்சம் கொஞ்சம் மரங்கள் மேலானை குயில்களும் குருவிகளும் இசைக்கச்சேரி
பறவைகள் உன் தலையில் குந்துவது ! மனிதன் மீது அவற்றுக்கு நம்பிக்கையில் பறவைகள் விருட்சங்களை நம்புகின்றன. விருட்சங்கங்களோ இயற்கையைத் தான் விருட்சங்கங்களுள் என்று வசிக்க ஆசை
உன்
மரத்தையும் உறவினனாக என்று ஏற்றுக் அன்று தான் நீ மனிதனாகவே மாறுகின்ற மாணவனே! நீ மனிதனாகி வர, மரங்களுக்கு விழா எடுப்போம்.
6.

வசந்தம் காட்டுகிறாய்
கள்.
சல்வங்கள்
வனம் போன்றது. ம் பருகாதவை. ண வனங்களில் தான் வசிக்கிறது.
ாளிகள் தான் விருட்சங்கள்.
ம் நீ,
ாய்.
கண்ணாடிகள் தான் விருட்சங்கள். எப்போதோ நெருப்புக் கோளாக
மாறியிருக்கும்.
சுத்தப்படுத்துவதால்
சமர்ப்பணம் செய்.
莎、
றி உயில் எழுதியவை.
D6)
செய்யும் மேடைதானே
விருட்சங்கள்.
இல்லையே.
)6O6).
நம்புகின்றன. சப்படுகின்றாயோ அன்று தான்
இதயம் சுத்தமடைகிறது. கொள்கிறாயோ றாய்.
அரும்பு 13/14

Page 80
Det,
1899
66 || 81
91 16
89 68
அருகிலுள்ள கட்டத்திலுள் குறுக்காகவோ மூலைக்கு மூலையா
அதியம் என்னவென்றால் இந் கொண்டு எப்படிக் கூட்டினாலும் அே
Never say “No, Nevers infinite Even time and s pared with your nature everythingyou are almig - Swa
 
 
 
 

status
Archanampika. Selvaraja 2008 Bio'
86 61
98 19
69 88
11 | 96
ாள எண்களைப் பக்க வாட்டிலோ கவோ கூட்டினால் 264 தான் வரும்.
தக் கட்டத்தை தலைகீழாக வைத்துக் த தொகை தான் வரும்.
--مي
ay, “I cannot” For you are pace are as nothing comyou can do anything and lty
my Vivekananda.
2
அரும்பு 13/14

Page 81
|
丝
L*_後
8Q『
N
丝
绝
丝
仁该
ZI
````
N
忽劑
@Ę109||9||
Tm-109-ā ņ93?Ids) móstogąomocą9łę qisĞRođì)đĩ) Q9-T-ā ĢĒĶīļog) ș1909 eseudopouỊųɔā (ZI @ığıQ9Ų9 m-109-ā @ề In-Tootmı909go@IGĖ 3 œIIGIGŪsiņ@s@fī) (3 oQ9|(91ņogi Inđić09Țng?? (o "Golglię 1091.gif@rm-109-æ 1909 o sal on sı Çı sını 19 gì sẽ ņ980) # 19Ě gi ĝi ợıs@109 um lae Țistē gi so sisto esnpəW (g. @ığıQ9Q 9 GÊgjųog) șR909 epodoseqdəO (z 용병편ks T長9트田G) 1ļ9?Q911? 8 sēņi ļog) șR909 eəɔɛŋsnuɔ (I g G9തg
...............「영?*Owooovvio23osovo-oore
Ģillito ļņ91ņ9gj –īņ0911330 11909@hqılolo) șosrı gĒĶīļog) ș1909 esejoļuəsoɔ (II HIIGI09łG TIÇ0911330) 1909@googorgırı o urnų síol ? Ti so ɑ9 £ n ŋoo ĝi (O I @ņIQ9Ų9 quốī)||19 őIZIĜ ĝąjįog) șR909 eəəensnup (6 eosn IsoVN mųíri@sogi qıổùIsto ollqıños@jjtose) q999-ig (9 ĢIglio Tn -109-æ 1909@@@jiff 109II19@hmɑ90919 109IIGII19ĝi őIII og Z ĢĒĶĪĻog) ș1909 eļoəsus (ç @ığıQ9Ų9 m-109@google șńc0911@gião (I qıcı919 Nogi@gi-itēs
© QQ

(குழம்பி)
10. Crustacea வைச் சேர்ந்த பசுஞ்சுரப்பி, 13) Anthozoa வைச் சேர்ந்த polyp நடக்கும் கால் கொண்ட அங்கி வடிவம் ஆட்சியான அங்கி.
றா
110
விடை : 105 பக்கம் பார்க்க...
By:- அபாணா.ஜெ 2008 Bio்
அரும்பு 13/14

Page 82
SHALL WE I
“I wrote a letter to my friend tw reply. So, I made a phone call to her and I didn't get it.” Exactly, I don't haven through telephone. What to do? The “st
This is the story of most people much time. What can we do to his? Any with high speed and low cost? Yes, the message transaction way which is so che receiver will be able to receive the messa many of us know about it? About its orig the message is the only thing in E-mail.
mailing faster. Here, in this passage, let's
E-mail is a way of sending me: mail , you can mail or receive personal a pictures and even with music also.
As soon as the mailer create tl server. Then the transaction is between m receiver can view it. This transaction tak
To receive the mail, e-mail addr connect the internet and log in to your m sorted ways as "unreaded messages”, ir
To send an e-mail, we need an i over here is Simple Mail Transfer Proto POP servers. When we send a mail, the server varifys the receiver's mail server

MAIAC FASTERP
Nirooshika. Sothinathan 2008 BioA
o weeks ago. Tillyesterday I didn’tgether asked her aboutit, she said “What? Letter? nuch money to talk to her all mythoughts upid postal department.”
2 here. Actually the letter transaction took solutions??? Is there any transaction way are is. The e-mail- electronic mail is the ap and as soon as we send the message, the ge. Today mostofususe e-mail. But, how in? Wethink that just creating and sending But, there are so manythings that make our know something briefly about e-mail.
SSage from one computer to another. Ineind official documents with attached files,
he message, it is directly sent to the mail ailservers. And through hismailserver, the esjust few seconds.
ess is a must. To view the mailyou have to ail adress. There you can find the mails in
-box, outbox etc.
nternet connection. The standard protocol col (SMTP). It works in conjunction with computer sendit to mail server. The mail and send the mail there in binary form or
54 Sidibų 3/ 4

Page 83
throughlight signals.
Now let's have a look at e-mail's formats - main parts. They are header and t write to whom are we mailing and in the cart mail addresses to whom we have to send the viewers can see to whomielse the message i under the column Blind Carbon Copy (BCC) is being sent.
In the body part, there wetype ourm throughfontsizeandcolour, Inane-mail, pri card. So, It is adviceable to avoid confidentia
As attachments, we can sendformatt The way of attaching depends on the e-mail have to click the “attach” button in the tool attach. Mostly you can attachmore thanone
Now let's have a look on mail addres user name. The second thing is “(a)" signan name refers to the server name asyahoo, goo It comes after the dot () as in.lk.aus. Creati really easy to handle if we are used to e-ma
Iknow what you are thinking. Youar a proper using way like this?"Definitely. By make it more effective and more powerful.
And, if we use e-mail, then surely
transaction way and our contacts will be prop share messages in all formats.
@5

format. An e-mail message has two body. In the header there we have to poncopy (CC) column, wecanattach copy of the mail. In this column, other s being sent. But, if we sent message , others can't see to whomelse the mail
essage and also we can format the text vacy is not keptmostly. It's like apost lmaters. _-
eddocuments, photos, and videofiles. programme we use. In mostmails, we bar. Then select the files you want to file.
ss. It has several parts. The firstone is d the next one is host name. The host gle, etc. The finalone is domain name. nga maladdressis also simpleandits il.
e wondering"Wow! Is this e-mail has
using e-mailin proper way, you can
we can have a low cost, high speed er Then without wasting time, we can
。酸
eigsbu 3/1

Page 84
செவ்வாய் கிரக
செவ்வாய்க் கிரகத்தில் மனிதன் | கடந்த பல நூற்றாண்டுகளாக இர நாஸா விண்வெளி ஆய்வு நிலைய செய்மதி ரோபோ ஒன்றை அனுப்பியது புகைப்படங்களை அனுப்பிய போதும்
இப்போது அமெரிக்க விண் வெளியிட்டுள்ள செவ்வாய் கிரகம் | வாழக்கூடிய சூழ்நிலை உள்ளது என
சர்கள்,
கடந்த வருடம் லேசர் ஒளி விஞ்ஞானிகளுக்கு பல விடயங்கள் அந்தப்படங்களில் நீல நிறத்திலுள்ள ஏனைய நீரேந்து பகுதிகளை காட்டும். பகுதிகள் மலைசார்ந்த மற்றும் வாழ
ஆரம்பத்தில் அமெரிக்காவின்
இறங்கியதால் தவறாக தகவல்களை உதவியால் அதன் தெற்குப் பகுதியி அனுப்பவுள்ள விண்கலம் நீர் நிலைகள் (http : pa0. 95fc. nasa.gor /gsfc / sp இன்டநெற் விலாசத்தில் பெற்றுக்கொ

தில் மனிதவி வாழலாம்
Archanamoika. Selvaraja 2008 BioP
ாழக்கூடிய சூழ்நிலை உள்ளதா? என்ற சந்தேகம் நீது வந்துள்ளது. கடந்த வருடம் அமெரிக்கா இந்த விவகாரங்களை ஆராய தன்னியக்கச் அது சூரியசக்தியில் தொழிற்பட்டு பல செய்மதிப் பாறை ஒன்றுடன் மோதி செயலிழந்து போனது.
வெளி ஆய்வு நிலையமான நாஸா புதிதாக பற்றிய மூன்று படங்கள் செவ்வாயில் மனிதன் பதை எடுத்துக் காட்டியது.
$கதிர்களால் எடுக்கப்பட்ட இந்தப்படம் நாஸா 1ள வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பகுதி கடற்பரப்பை அல்லது ஆற்றுப்பரப்பை அதேவேளை மஞ்சள் சார்ந்த நிறத்தில் உள்ள கூடிய பயிரிடக்கூடிய பகுதியையும் காட்டியது.
ல் அனுப்பப்பட்ட ஆய்வுவாகனம் இடம் மாறி தந்தது. ஆனால் தற்போது லேசர் கதிர்களின் நீர் நிலைகள் இருப்பதை காட்டின. அடுத்து பற்றி ஆராயவுள்ளது. ஏனைய தகவல்களுக்கு 2Ꮎ sci/pictures / mó / a / mars 3d.htm) 6T6örgo
ளலாம். செவ்வாய் தொலைவில் இல்லை.
66 அரும்பு 13/14

Page 85
நன்றியுள்ள 6
நாய் தான் மனிதனுக்குத் தோழ6 பாரதியார் பாப்பாவுக்குப் பாடிய பிராணிதான் நோக்கில், குறிப்பாக விலங்கியல் துறை பார்க்கும்போது பல சுவையான தகவல்கள் 2 காலத்தில், மனிதனைப் போல் காட்டுவிலங். இன்று நாட்டில் மனிதனுக்குத் தோழனாகவும் | உறவாடி வாழ்கிறது.
இன்று உலகில், மனிதனோடு வாழும் போல் நாயும் வாழ்கிறது. நாய் வாழாத ! எனலாம். பனிபடர்ந்த இப்லாந்து நாடு தொடக்க வரை நாய் வாழ்கின்றது. அதைவிட தற்போது நாய் களை வாடகைக்கு விடுகின் ற
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது நாம் விரும்புவர்கள் அவற்றை வாடகைக்கு எடுத்து வரை வளர்த்துவிட்டு அதற்குரிய கட்டணத்து திருப்பிக் கொடுப்பதாகும். இம்முறைய மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்று கானிடே (Canidae) என்ற விலங்குக் கூட்டத்
கானிஸ் லூபஸ் (Canis Lupus) என் கானிஸ் ஓரேஸ் (Canis Aureus) என்ற நரி பெமிலிரியஸ் (Canis Familiaris) என்ற 1 அலோபெக்ஸ் லாகோபஸ் (Alopex Lag நரிவகையும், லைக்கோன் பிக்டஸ் (Lycaon Pic வேட்டை நாய்வகையும், கரிசோக்யோன் பிரக்கை Brachyurus) என்ற விசேட ஓநாய் வகையும் எ நாய்கள் இருக்கின்றன. மேலும் கானிஸ் டி இனம் மட்டுமே தூயநாயினமாகக் கருதப்படு
67

தாழன்....!
தர்ஷிகா பாஸ்கரன்
2008 Bio்
அடி பாப்பா! என்று ன் நாய்! அறிவியல் யில் நாய் பற்றிப் உள்ளன. முன்னொரு காக வாழ்ந்த நாய், சேவகனாகவும் ஒட்டி
» மாடு, ஆடு, பூனை இடமே இன்றில்லை நம் ஆபிரிக்ககாடுகள் து பிரித்தானியாவில்
ஒரு நிறுவனம் ப்களை வளர்க்க ப குறிப்பிட்ட காலம் படன் நாய்களையும் பானது அந்நாட்டு பள்ளது. நாயானது
தைச் சேர்ந்தது.
} {itii4tl:11. 4
பல இடங்களில் நாய்கள்
தேசிய விலங்காக பிரகடனப்
படுத்தப் பட்டுள்ளன.
முதலில் விண்வெளிக்கு
சென்ற உயிரியும் நாய்தான்.
ற ஓநாய் வகையும், வகையும், கானிஸ் வீட்டுநாய்வகையும், ppus) என்ற பனி tus) என்ற ஆபிரிக்க கயுரஸ் (Chrysocyon ன பல்லினவகையில் ங்கோ என்ற வகை கின்றது.
அரும்பு 13/11

Page 86
உலகிலேயே ஐரிஷ்வூல்வ் கெள்
அடி முதல் 3.5 அடி உயரம் வரை வள chin) என்ற நாயினம் மிகவும் குட்டை உயரம் உடையதாக இருக்கும். நாயின் ர (Saint Bernard) 6T6őTAMB B'Tu î60Tb 140kg hua) என்ற நாயினம் 2kg எடையுை பொமேரியன் இனம் 1.4kg நிறை உை
நாய்களின் நிறங்களைப் பொறுத் நீல நிறத்திலும் ஐரிஷ் டெரெயிரர் (Irish' (ChumberSpaniel) LD6b&6Í sögSSaYb L(German Pointer), eI6q6rü(3g65)uu6ör Qg நிறத்திலும் இருக்கின்றன. இதைவிடப் நிறங்களிலும் கரும்புள்ளி, வெண்புள்ளி
நாயின் உரோமம் இனத்துக் உயரமாகவும் குட்டையாகவும் இருக்கும் என்ற நாய் இனத்துக்கு உரோமம் ஓரடி 6söLI6öflu6ð (American water spaniel) உரோமமும் இருக்கும். எஸ்கிமோ நாய (Retreiver) வகை நாய்களுக்கும் சுருட்6 அமெரிக்கன் சான்ட் டோக், சைனிஷ்கி உடலில் உரோமம் மிக மிகக்குறைவு.
உணவு உண்ணும் பிரமாணத்த வித்தியாசம் இருக்கிறது. இத்தாலியன் நாயினங்கள் மிகவும் குறைவாகவும் பெ இலாப்டர் ரெட்ரீவ்வர் போன்ற நாய்கள் மேலும் இலாப்லாந்து நாட்டிலுள்ள எஸ்.
பொதுவாக நாய்களுக்கு மோட் வகை நாய்களுக்கு நாசி, ஏகக்கூர்மை, இ உணர்வுகளை அறியக்கூடிய சக்தி அதி அதிகம். பிரெய்ட், பூல்டில், சலுகி வகை அதிகமாகும். மேலும் கொலிபுஷன்ட், கி அபரிமிதமாக இருக்கும். பெரிக்குவேய்,

என்ட் (Irish Wolf Hound) என்ற நாயினம் 2.5 ரும். சீனாவிலுள்ள இம்பீரியல் சின் (Imperial யானதாகும். இது- 8cm முதல் 15cm வரை நிறையைப் பொறுத்தமட்டில் செயின்ட் பெனார்ட் எடையுள்ளதாகவும் சிஹுசிஹுவா (Chihuaடயதாகவும் இருக்கும். இதிலுங் குறைவாக டயதாக இருக்கிறது.
தேமட்டில் கெரி புளு (Kerry Blue) என்ற நாய் Terrier) சிவப்பு நிறத்திலும் சும்பர் ஸ்பானியல் பாஷ்கவுன்ட் (Dachshound), ஜேர்மன் பொயின்டர் ஹலி (Australian Kalie) போன்றவை கபில பொதுவாக நாய்கள் வெண்மை, கருமை நிறங்கொண்டவையாகவும் இருக்கின்றன.
த இனம் வித்தியாசமாகவும் நீளமாகவும் 1. கிளைடெஜ் டேல் ட்ரெய்யிரர் (Clydesdale) க்கு மேல் நீளமாகவும் அமெரிக்கன் வாட்டர் என்ற வகை நாய்களுக்கு சுருட்டையான ப்கள் மற்றும் பல வகையான ரெட்ரெயிவர் டையும் நீளமுங்கொண்ட உரோமம் இருக்கும். ெெரஸ்டெட், இந்தியராம்பர் போன்றவற்றுக்கு
திலும் அளவுகளிலும் நாய்களுக்கு நாய்கள் கவுண்ட், சின்சூ, பைரியன்மஸ்ரில் போன்ற பல்ஜியன் ஜீப் டோக், கொக்கர் ஸ்பானியல், மிகவும் அதிகமாகவும் உணவை உண்ணும். கிமோ நாய்கள் மீனை மட்டுமே உண்ணும்.
பேசக்தி அதிகம். குறிப்பாக கவுன்ட் என்ற இரைகளில் கோபம், களைப்பு, மணம் போன்ற கம். இதேபோல் நாய்களுக்கு செவிப்புலனும் நாய் இனங்களுக்குச் செவிப்புலன் உணர்வு றெகன்ட் போன்ற நாய்களுக்கு கண் பார்வை அமெரிக்கன் பொக்ஸ் கன்ட் போன்றவை
68
அரும்பு 13/11

Page 87
திசை அறியும் திறன் கூடியவை. மேலும் ஆ வகை நாய்கள் சுத்தம் பேணும் உயர்குணமு
நாய் இனத்தைச் சேர்ந்த ஓநாய் ந குரைக்கமாட்டாது. ஆனால் ஊளையிடும். ெ ஊளை இடாது! ஆனால் சிலவேளைகளில் சி ஊளையிடும். அவென்பின்சர், கவார்ட் பே குரைக்கவல்லன. நாய்களுக்கு இசைஞா அறிவியலாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். மேலு மனிதனை நன்கு புரிந்துகொண்டு வாழக்கூடிய
1856ல், 1931ல் நாய்கள் வண்டிகள் இக்காலத்தில் கடத்தல்காரர், கொலையாளிகள், கண்டுபிடிப்பதற்கும் பொலிசாருக்கும் துப்பறிே
வேட்டை நாய்களைப் பல வழிகளி அடையாளங் காணவும் துரத்திப்பிடிக்கவும் ப பொயின்டர், கிறெ கவுன்ட், ஹறியர், வோக்ஸ் மேலும் மாசிடிவ் வகை நாய்களை உரோமர் இறக்குமதி செய்துள்ளனர்.
நாய்களின் பெருமைக்காக அவற்றி காணப்படுகின்றன. பிரிட்டனில் புல்டோக், பொளி ஸ்பிட்ஸ், ஜப்பானில் அக்கிடோ போ6 பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ரஷ்யாவில் முத நாயே உதவியது.
இவ்வாறு மனிதனுக்கு உதவும் தவிர்ப்போமாக.
உசாத்துணை விஜய் Paper
畿畿器

க்கைடா, டேல்மிசியன், கைசூ போன்ற
)ள்ள நாய்களாகும்.
ரி - டிங்கோ’ போன்றவை நாய் போல் பாதுவாக நாய்கள் குரைக்குமே தவிர ல நாய்கள் ஏதோ உணர்வு உந்தலால் ான்ற நாய்கள் இடிமுழக்கம் போல் ானம் இருப்பதாகவும் விலங்கியல் லும் பூடுல் (Poodle) என்ற நாய் இனம்
lğ5l.
இழுக்கப்பயன்பட்டன என்றும் மேலும் திருடர்கள், திருட்டுப் பொருட்களையும் வாருக்கும் பேருதவியாகவும் இருந்தது.
ற் பயிற்றுவித்து அவை இரைகளை ழக்கி பயன்படுத்துகிறார்கள். அவற்றில் டெரெய்ர் போன்றவை பிரபல்யமானவை. இங்கிலாந்திலிருந்து போர் அணிக்காக
lன் நினைவுச்சின்னங்கள், சிலைகள் ஸ்டன் மாநிலத்தில் டெரியர், பின்லாந்தில் ன்ற நாய்கள் தேசிய விலங்காக ல் விண்ணாய்வுக்கு “லைய்கா" எனும்
ம் நாய்களை துன்புறுத் துவதை
அரும்பு 13/2

Page 88
ஐ.ே/
குழந்தைகளின் மூளை வளர்ச்
உடல் வளர்ச்சி குறைபாட்டிற்கு அயே
காரணமாக அமைகிறது. பூமியில் வின்
பொருட்களில் அயோடின் சத்து மிகக் கு
அதனால் நாம் சாப்பிடும் உணவின் மூல
அளவு அயோடின் கிடைப்பதில்லை. தாய
குறைவாகவே இருக்கும் காரணத்தின
குழந்தைக்கும் இப்பற்றாக்குறை ஏற்
ஏற்படுத்துகிறது. இப்பிரச்சனைக்கு தீ
அவசியமாகும்.
அயோடின் சத்து குறைவே
குறைபாட்டிற்கு மிக முக்கிய காரணமாக
குறைபாட்டை முற்றிலுமாக அ
அரசாங்கங்களுக்கு ஒரு முக்கிய சுகாதார
இலக்காக இருக்கிறது. இக் குறைப
சாத்தியமானதே.
ஒரு தாயின் தைரொய்டு சுரப்பி
குழந்தையின் எதிர்கால நரம்பியல்
வளர்ச்சியின் மீது பாதிப்பை ஏற்படுத்தக் கூ
வெளிவந்த பல வெளியீடுகள் குறிப்ட்
இருக்கும் காலத்தில் முக்கியமான நிை
பிறகு நான்கு மாத காலத்திற்குள்ளும் ம
பின்னர் ஆரம்ப கால நிலையின் போது

! Iodine
தர்ஷினி உருத்திரகோடீஸ்வரன்
2008 Bio்
சி குறைபாடு மற்றும் ாடின் சத்துக்குறைவே ளையும் இயற்கையான கறைவாகவே உள்ளது.
ம் நமக்குப் போதுமான
பக்கு அயோடின் சத்து பால் கருவிலிருக்கும், பட்டு பிரச்சனையை
அறிவு வளர்ச்சியை மேம்படுத்து
வதற்கான சாத்தியத்திற்கு அயோடின்
ர்வு காணவேண்டியது
குறைபாடுள்ள
மூளை வளர்ச் சிக்* இருக்கிறது. அயோடின் கற் று வ து அநேக மற்றும் சமூக வளர்ச்சி ாட்டை அகற்றுவது
குழந்தை கட்கு அயோடின்
உணவை கொடுப்பதன் மூலம் உதவ
முடியும்.
நீரின் நிலை, அவளது
சார்ந்த மனநிலை டியது, என்று சமீபத்தில் பட்டுள்ளன. கருவுற்று லகளான கருவுருவான நறும் குழந்தை பிறந்த ம், அயோடின் சத்து 70
அரும்பு 13/12),

Page 89
குறைவாக இருப்பது மூளையில் குறைபாட்டு
அநேக உறுப்புகளின், குறிப்பாக மூன
வளர்ச்சி செயற்பாட்டின் மீது தைரொ செயலாக்கப்பணியை ஆற்றுகின்றன. இ
இணைப்பாக்கத்திற்கு அயோடின் தேவைப்படு
நான்கு மாத வளர்ச்சி பெற்ற கருவி
தாயின் வழியாக வருகிறதென்று விரிவான ஆ
தாய்வழி வரும் தைரொய்டு ஹார்மோன்கள் ந
பழைய கால கருத்துக்களை இது பொய்யென்
கருவின் ஆரம்ப கட்டத்தில் மூளை வளர்ச்சிக்கு
தைரொய்டு ஹார்மோன் கர்ப்பத்தின் முதல்
கருவின் தைரொய்டு செயல்படுவதற்கு முன்
மிதமான அய்ோடின் குறைபாடுள்ள பு
அறிவு வளர்ச்சியை (10) மேம்படுத்துவதற்கா
செறிவை எட்ட அயோடினை உணவில் எடு
மூலமாக உதவமுடியும் என்று சமீபமகால அ
மிதமான அயோடின் குறைபாடு மற்று
தாய்மார்களுக்கு பிறந்த குழந்தைகளிடம் கவ
துறுதுறுவென ஏதாவது செய்யும் மிகச் செ
என்றும் இந்த ஆய்வில் தெரிவிக்கிறது. அயோடி இருக்கிறது என்றும் அயோடின் குறைபாட்டு அகற்றுவது மூளையில் சேதம் ஏற்படுவதை த காண்பிக்கின்றன. அயோடின் குறைபாட்டை அக
சேர்த்து உட்கொள்ளல்.
匙曼竖
7

டன் கூடிய வளர்ச்சிக்கு காரணமாகிறது.
ளயின் ஆரம்ப உருவாக்க நிலை மற்றும்
ப்டு ஹார்மோன்கள் மிக முக்கிய
|ந்த தைரொய்டு ஹார்மோன்களின்
}கிறது.
ன் தைரொய்டு ஹார்மோன் ஒரு பகுதி
ய்வுகள் வெகு தெளிவாக காட்டுகின்றன.
ச்சுக்கொடியை தாண்டுவதில்லை என்று
ாறு நிரூபித்து விட்டது. மாறாக, வளர்ந்த
தாய்வழி வரும் தைரொக்சின் எனப்படும்
மூன்று மாதங்கள் உட்பட உருவாகிய
மிக முக்கியமானதாகும்.
பகுதிகளிலிருந்து வரும் குழந்தைகளின்
60] சாத்தியத்திற்கு சிறுநீரக அயோடின்
த்துக் கொள்வதை உறுதி செய்வதன்
ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.
ம் ஹைப்போ தைராக்சினிமியா உள்ள
னம் செலுத்துவதில் குறைபாடு மற்றும்
யல் நோய் அதிகளவில் இருக்கிறது
}ன் சத்து குறைவாக இருப்பது பரவலாக
ன் காரணமாக விளையும் நோய்களை
டுப்பதற்கு என்றும் ஆய்வுகள் தெளிவாக
கற்ற சரியான வழி உப்பில் அயோடினை
அரும்பு 13/4

Page 90
முதலாம் :
புரோக்கரியோட்டாகலம் :-Hi யூ யூக்கரியோட்டாகலம் - ஏய் sil விசாரிக்கிறியா? அதுக்கு உனக் செலுலோசால் ஆன கலச்சுவர் விசாரிக்கிறியா?
Pro - ஏய் யூ என்ன சொல்றாய் இல்லைதானே. அத்தோட என்ன அப்ப நீயும் நானும் equal தானே
Eu - என்னட்ட விலங்குகலத்தில் என்ர தாவரக் கலத்திலே கலச்சு எல்லாக் கலப்புன்னங்களும் இரு Dog கிடைச்சமாதிரி உன்னட்ட இருக்கு. அதுவும் என்னட்ட இருக் Ribosome தான் உன்னட்ட இரு
Pro - இழைமணி, பச்சையவுரு தொழில்களைச் செய்யுறதுக்கு மென்தட்டையும் வச்சிருக்கன். எ6
மாதிரி ஹி ஹி ஹி.
Eu - ஒரு திட்டமான கரு இல்லா use?
Pro - பல்லாங்குழியின் வட்டம் பா துளைகள் பார்த்தேன் ஒற்றை ந
 

கலகமகா யுத்தம்
நிரோஷி, கந்தசாமி 2008 Biolo
How are you?
y prokaryotic என்னப் பார்த்து நீ நலம் 5கென்ன தகுதியிருக்கு. உன்னட்ட ஒரு கூட இல்லை. நீ என்னைப்பார்த்து சுகம்
, உன்ர விலங்குகலத்தில்கூட கலச்சுவர் ட்ட மியூரினால் ஆன கலச்சுவர் இருக்கு.
.
மட்டும் தான் கலச்சுவர் இல்லை. ஆனால் வர், இழைமணி, பச்சையவுருமணி மற்றும் க்கு. ஆனா நீயோ பாவம் வைரவருக்கு மென்சவ்வற்ற Ribosome மட்டும் தான் கிறதை விட ரொம்ப சின்னதா 70S வகை க்கு, அதமுதல்ல ஞாபகம் வச்சுக்க.
மணி இல்லாட்டா என்ன நான் அந்தத் எண்டு மீசோசோமையும் ஒளித்தொகுப்பு ன்னட்ட ஒண்டு இருந்தாலே 100 இருக்கிற
த உனக்கு வேற எல்லாம் இருந்து என்ன
ர்த்தேன் ஒற்றை நாணயம் புல்லாங்குழலின் ாணயம் சிரிக்கும் கண்களில் கண்மணி
72 elgiu 13/14

Page 91
Eu :- 6 Juliu shutup. (5 T6ôr 616ô160T GaFT பெரிய சின்னக்குயில் சித்ரா எண்டு
Pro - அட இது கூட உனக்குப் பு கருவுக்குப் பதிலா வட்ட DNA இ சும்மாதான் பருப்பு:சீண்டிப்பாத்தா ெ
Eu - நீ என்ன பருப்பா இல்ல நெ உன்ன விழுங்கப்போறன் எங்க உன் (இழைமணி வருகிறார்)
இழை - ஏய் தள்ளுங்கப்பா, Stop st நான் சொல்றத கொஞ்சம் கேளுங்க
Eu - நீ என்ன பெரிய கருத்துக் கந்
இழை - நான் தான் உன்ர சக்திவ கோபப்படாம கேளு. முன்பு நானும் ஒ இருந்தனான். நீ என்ன விழுங்க
மேற்கொண்டதாலதான் இட்ப இழைமணி இல்லை என்றால் உனக்கு நான் கின்
Pro - சபாஷ் நண்பா. நீ சொல்லுறது புரிஞ்சுகொண்டால் எல்லாருக்கும் ந6
இழை - புரோக்கரியோட்டாகலம் ச வந்திட்டு நீமட்டும் ஏன் J.VP மாதிரி சொன்தை எல்லாம் யோசிச்சு நல்ல மு பச்சையவுருமணியையும் உன்னில இ
Eu - Oh Dear eÚLuiço 35UT60 (p, 6T606)Tib friends o.k.

ல்றன் நீ என்ன பாட்டுப்பாடிறா. மனசில நினைப்பா?
யலயா கையோ! கையோ! என்னட்ட ருக்கெண்டு சொல்லவந்தனான். நான் நருப்பு.
ருப்பா எண்டு இப்ப பார்ப்போம். நான்
ர Power ஐக் காட்டு பாப்பம்.
op Stop உங்க சண்டைய நிறுத்திட்டு
தசாமியா? கருத்துச்சொல்லுறதுக்கு
லுவீடு, So நான் சொல்றத கொஞ்சம் ஒரு புரோக்கரியோட்டாகலமாகத்தான் உன்னில அக ஒன்றிய வாழ்வை ரியா இருக்கிறன், புரோக்கரியோட்டாகலம் டைச்சிருக்கமாட்டன்.
| தான் correct இதை மத்தவங்களும் b6)gl.
ண்டைய விட்டுட்டு சமாதானத்துக்கு எப்பவும் சண்டைக்கே நிக்கிறா. நான் pடிவுக்கு வா இல்லையெண்டா நானும்
}ருந்து வெளிநடப்புச் செய்திடுவோம்.
வு எதையும் எடுத்திடாத இனி நாங்க
3 ©ញច្រាំ 19/14

Page 92
CO9OCISRS ASRO
We live in a colourful world various things, they are used to expr your favorite colour and see what it
GREEN COLOUR.
3. Many Muslim countries use gre 3: Ancient Egyptians colored the * Inacient Greece, green symboli * In the Highland of scotland, peo 3: Green is the national colour of I 3: Green means “go”. When all sys in order. * The Green room of a concert ha before going on stage. : A Greenborn is a new comer or 3: Green is youthful. 3. A person with a “Greenthumb'i 3: Green is a healing colour, the co
RED COLOUR
3: For the ancient Romans, ared fl. 3. Because of its visibility, stopsi equipments are all painted red. 3: In Russia, red means beautiful. 3. In India red is the symbol for as 3: In south africa, red is the colour 3. In china, red is the colour of gc Wedding colour. Chinese babies ar. emony. 3. It is considered good luck to tie
 

ICNCD O HEGE CWO9RgUSD
Alocious, Dilini sharmica
2008 BioA
. In many countries, colours represent eSS feelings and enliven language. Find
means around the world.
en in their flags. loors of their temples green. zed victory. ple woregreen as a mark of honour.
reland. tems are green, It means everything is
ll ortheater is where performers relax
unsophisticated person.
Sgood at making plants grow. lour of nature.
ag was a signal for battle. gns stop lights, brake lights, and fire
oldier.
of mourning. od luck and is used as a holiday and : given their names at a red-egg cer
ared bow on a new car.
4 அரும்பு 13/14

Page 93
3: Superstitious people think red frigh 3. To paint the townred is to celebrate & Red is the colour most commonly f 3. To “see red” is to be angry.
3. If business “in the red” it is losing in
BLUE COLOUR /
3. In ancient Rome, public servants v public servants wear blue. 3: Inchina, blue is for little girls. & Blue was used as protection against the colour. 3: If you are “trueblue' you are loyala & Blue stands for love, which is whya wear something blue on her wedding da & “feeling blue” is feding sad. “Blued & Something “out of the blue” is fron pected time. 3. Ablue Blood is a person of nobled blue veins of the fair- complexioned ari & A“blue nose” is a strict, puritanical
PURPLE, VIOLETCOLOUR
& Purple is a royal colour. 3. The Egyptian queen Cleoatra love Tyrian purple dye. She had her servants days. * In Thailand, purple is worn by a widi “Purple prose” is writing that is full o ornamentation. 3: “Purple prose” is writing that is full ornamentation. 3: Purple in a child's room is said to hel ing to colour theory. & “Leonardo da vinci” belived that the times when done inapurple light, as in
75

tens the devil.
pund in nationalflags.
noney.
vore blue.Today, police and other
witches, who sypposedly dislike
nd faithful. birde in some countries carries or
y. evils' are feeling of depression. n an unknown source at an un ex
lescent. This is probably from the stocrats who first used these terms.
person.
d Purple. To obtain one ounce of soak 20,000 Purpura snails forten
ow mourning her husband's death exaggerated literary effects and
of exaggerated literary effects and
develop the imagination accord
-2
power of meditation increases 10 he purple light of stained glass.
அரும்பு 13/14

Page 94
YELLOW COLOUR
* In India, yellow is the symbol foi 3: In India, Hindus wear yellow to c 8. In France during the 10th centil were painted yellow. 3: If someone is said to have a, “yel acoward. 3. Ayellow ribbon is a sign of supp 3: Yellow is the symbol of jealousy * *Yellowjournalism.* refers to irr
WHITECOLOUR
3. A white flag is the universal sym 3: Inchina and Japan, white means r : The ancient Greeks wore whitet 3. It is considered good luck to be n & A white list contains favored iten 3. A “white sepulcher” is a person v the outside - a hypocrite.
BLACKCOLOUR
& Black often stands for secrecy. & Black is associated with sophis eventis formal. 3: Inchinna, Black is for little boys & A“Black-hearted” person is evil 3: If a business is “in the Black,” it i 3. A “Black list” is a list of persons punished. 3: Inkarate, a Blackbelt identifies a 3. The ancient Egyptians believed th & “Blackmail” is getting things by So did you findsomething about you colourfull life.

ra merchant or farmer. elebrate the festival of spring. y, the doors of traitors and criminals
low streak,”that person is considered
port for soldiers at the front.
and deceit. esponsible and alarmist reporting.
bol of truce.
mourning. Osleep to ensure pleasant dreams. married in a white garment. ns(as opposed to a blacklist). who is evil inside but appears good on
tication and elegance. A “Black tie”
smaking money.
s or organizations to be boycotted or
un expert.
at Black cats had divine powers.
threat.
Irfavorite colour?. I wish you all fora
'6 அரும்பு 13/14

Page 95
t
ஆபிரிக்காவின் சகாரப் பாலை6 அந்த இரு ஒட்டகங்களும் நடந்து ெ “கெய்ரோ" நகரத்தை நோக்கி அவற் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தது. சற்று இளைட் கீழே விழுந்து கிடக்கும் நிழல் துண்டங்கள் தேடின.
வெகு தூரத்திற்கு ஒன்றுமே தெ மணல்! மணல்! ஒரே மணல் கால்களின் உள்ளுக்குள்ளே த்ெறிக்கும் ஊமை வலி மத்தியானம் "இனிமேல் என்னால் நடக்க என்றது "பண்டேலா” என்ற ஒட்டகம்.
“எனக்கும் தான் படுக்கவேண் ஒவ்வொரு உறுப்பும் கெஞ்சுகின்றது. செய்வது? புறப்பட்டுவிட்டோம். யாத்திரை நிறுத்தக்கூடாது. "இன்னும் வா கொஞ்ச என்றது "மோத்தா” என்ற மற்ற ஒட்டகம்
உடலை எரிப்பது போல் தாக் மெதுவாக நடந்தன இரண்டும் “மு. இல்லாமலே இப்படி மெல்லமாய் நடக் அலுத்துக்கொண்டது பண்டேலா. "ஆ அந்தா. பேரீச்சமரமும் தண்ணிரும் தெரி கெதியாய் வா." என்று திடீரென துள்ளி
அது சுட்டிய திசையில் மற்றையது பார்த்
77
 

க்கதை
நீர்
2008 Biolo
ஜெயவீரசிங்கம். காயத்திரி
வனத்தினூடாக காண்டிருந்தன. 3றின் பயணம் பாறலாம் என்று ளை ஆவலுடன்
ன்படவில்லை.
ல் மெளனமாய் ! நேரம் உச்சி வே முடியாது”
*டும்” என்று ஆனால் என்ன யை இடையில் ம் பார்ப்போம்"
D.
கும் வெயில். துகில் பாரம் கிறம்” என்று . அந்தா.
புது. வா.வா. யது மோத்தா. 3து. "ஆமாம்.
சூரியனின் வெப்பம்
காற்றின்
260 BS
வந்தாலும் பூமியின் மேற்பரப்பு
அதிகம்
வபபமாகுது.
அரும்பு 3/4

Page 96
ஆமாம்... இரண்டு பேரீச்ச மரங்க மற்றையது.
“ஒட்டகம் தண்ணீர் குடிக்க எடுத்த நாங்களே இந்த பாடுபடே இரண்டும் விரைந்தன. இவை ஓட இருந்தது. “இதென்னப்பா கைக்செ
“கானல் நீர் போலத் தள்ளி கானல் நீரோ?” “அப்படித்தான் இரு “நான் பள்ளிக்கூடம் போனேன். சி “கானல் நீர் தெரியும் கவனம் என் பேரீந்து மர நிழலில் குந்திக்கொன பேரீச்ச மரத்தின் விம்பம் கீழே நிற்குதென்று நினைச்சு ஏமாந்திட்ட
“நீர் இல்லாமல் விம்பம் எ காற்றினூடாக வந்தாலும் பூமியின் “ம்..” “இந்த வெப்பம் அருகில் உ போய்ச்சேருகிறது” “சொல்லு” “கீழே உள்ள காற்றுப்படை அதற் அடர்த்தி குறைஞ்சு இருக்கு.” “சரி” இருந்து அடர்த்தி குறைந்த ஊடக “வரட்டன்” அப்ப செவ்வனை விட்டு விலகி மு “ம்” “ஒரு நேரத்திலை முற்றாக முழு - “கீறிக் காட்டு பாப்பம்...” “சூரிய ஒளிக்கதிர் முழு அகத் கதிர்ப்படமாய் கீறிக் காட்டியது பா “விளங்கிட்டுது” “எங்கட கண் ஒளி நேர்கோட்டில் !

5ளும் நீரும்.” என்று துள்ளி ஓடியது
ாமல் பல நாள் இருக்கும் என்று பெயர்
வண்டி இருக்கு” என்று கூறிக்கொண்டே ஒட. நீரும் அப்பால் ஓடிக் கொண்டே
5ட்டினது வாய்க்கெட்டுதில்லை."
532. G6
த் தள்ளி போகுது." "அப்ப. இதுதான் க்கவேணும்” “உனக்கு எப்படி தெரியும்?" றிது காலம் அப்ப ரீச்சர் படிப்பிச்சவா" றோ?' "நான் விளங்கப்டுத்திறன்” என்று டது பண்டேலா. “சரி சொல்லு" "இந்தப் தெரிஞ்சிருக்கு அதுதான் நாங்கள் நீர்
9
D
ப்படித் தெரியும்?” “சூரியனின் வெப்பம் மேற்பரப்புதான் அதிகம் வெப்பமாகுது' ள்ள காற்றுப் படைகளுக்கு மெதுவாகப்
கு மேலே உள்ளகாற்றுப்படையை விட "சூரிய ஒளி அடர்த்தி கூடிய ஊடகத்தில் த்திற்கு வருது.”
2றியும்”
அகத்தெறிப்பு அடையும்.”
நறிப்பு அடையும் முறையை மணலில்
வரும் என்று தான் நினைக்கும்”
73 அரும்பு 13/4

Page 97
"அதனால் விம்பம் கீழே தெரியும்.” "பாத்தியே உனக்கும் விளங்கிட்டுது.”
எனக்கு விளங்காதோ?”
"அப்ப, நீ மனிசரை விட கெட்டிக்காரே "ஓ! அது தானே அலை எனக்கு மேலே கதை காணும் நாம் றிரயாணத்தை :ெ "இரண்டும் கெய்ரோ நகரை அடைந்த6
الأبد
3:
உங்களால்
தேவையான ெ சோடாபோத்தல் செய்முறை : சிறிய கடதாசி போத்தலினுள் perball 8 9 Ľ 35|Tib60)sG Lj6)LD ball போத்தலுள் உங்களால் மு
எவ்வாறு சாத்தி
வளியால் உள்
மேற்பரப்பு வை வரும் வளி வெளியேறும் போதுமான வெளியமுக்க குறைக் கப்டிரு விழாது.
79

இந்த மனிதருக்கெல்லாம் விளங்குது
50III?” ) ஏறிப் பிரயாணம் செய்யினம். “சரி ாடர்வோம்”
99
ST
漆
(UDIglu-Dmir?
பொருட்கள் : வெற்று plastic ), dilu Paperball சோடாபோத்தலின் மேல் ஒரு துண்டை இட்டு அதன் மேல் சுயாதீனமாக புகக்கூடிய Paபுகாதவாறு மெதுவாக வைத்து ாக ஊதுவதன் மூலம் Paper விழுத்த உங்களால் முடியுமா?
டியாது அல்லவா!
யம் : போத்தலில் நிலையான அமுக்கம் உண்டு பந்தின் ளந்த மேற்பரப்பு ஆகையால்
பந்ததின் பக்கங்களால் போத்தலுள் வளி செல்ல இடமிருக் காது. ஆகவே ம் உள்ள முக்கத்திலும் ப்பதனால் பந்து உள்ளே
ܕܝܢ
அரும்பு 13/14

Page 98
அணுவின் தன்மையைப் பற்றிப் பு பேரறிஞர்கள் பல காலத்துக்கு முன்பே அறி அதனைக் கொண்டு அழிவுக்கு வழிே முயற்ச்சிக்கவில்லை
அணுவைப்பற்றிய தத்துவ ஆர நின்றிருந்தார்கள். ஆனால் பிற்கால மே முறைகளைக்கையாண்டு அணுவின் தொடங்கினார்கள். எனினும் அணுவினாற் பற்றி அவர்களில் எவரும் சிந்தனை செலு
கிறிஸ்துவுக்கு முன்பே ஐரோப்பா நுாஸிபர், டிமோகிரேட்டஸ் ஆகிய அணுவைப்பற்றி அறிந்திருந்தார்கள். இ வாழ்ந்த டிமோக்கிரேட்டஸ் பொருள்கள் யா புலனாகாத அளவு அவை மிகச் சிறிய 6 கூட்டுப்பொருள்களேயாகும் என்று கன துகள்களுக்கு அவர் இட்ட பெயரே கிரேக்க என்பது, இதுவேஅட்டம் (atom) என்றாகிய சிதைக்க முடியாதவை என்று பொ( பொருள்களை மேலும் சிறிய பகுதிகளாகப் அவை கடைசி நிலையில் நிற்பதாக அவ
இவருக்குப் பின் பலர் அணுக்ெ சிந்தித்தனர். ஆனால் எந்தக் கோட்ப செய்வதால் ஏற்படும் முடிவையே நம்பவேை பிற்காலத்தில் ஏற்படலாயிற்று. அதன் விை போன்ற விஞ்ஞானிகள் பல சோதனைகை
 

பிற9விடு [ܐܝܟܼ
லக்ஷாயினி பரிபூரணானந்தன் 2008 BioA
ாரத நாட்டுத் தத்துவப் ந்திருந்தார்கள். எனினும் தடுவதில் அவர்கள் அணுகுண்டு
வெடித்தாற்
கதிரியக்க ாய்ச்சிகளோடு மட்டும் மேகங்கள் ல் நாட்டார் சோதனை
உண்டாகி தன்மையை அறியத்
குண்டு தயாரிப்பதைப் காற்றோடு லுத்தவில்லை. சென்று உலகிலுள்ள விற் கிரேக்க நாட்டில் e.
- 55Ա5ԱII இரு அறிஞர்களும் 西 வர்கள் கி.பி 400இல் 516. U 15 வும்மனிதக்கண்ணுக்குப் களையும் எண்ணற்ற துகள்களில் உயிரினங்
டுபிடித்தார். இந்தத் 5 மொழியில் அட்டம்ஸ் 岳 து. அட்டம்ஸ் என்றால் அழித்து ருள்படும். ஏனெனில் இப் பிரிக்கும் முயற்சியில் 냉,மியை ர் நம்பினார்.
உயிரற்ற
காள்கைகளை பற்றிச் கோலமாக்கி T60)Lujib சோதனை விடும்
ன்டும், என்ற கொள்கை ளவாய் லெவாய்ஸியர் ள நடாத்தினர்.
O ©ញ់ 3/14

Page 99
அணுவின் சில electron கள் செய பிளப்பது என்பது அணுக்களை உடைப்பத ரதர்போட் என்பவர் கண்டார். ஈபோமி என்ற அணுக்களால் இலத்திரன்களைத் தாக்கி பெறவில்லை
முடிவில் ரோஹீோன் என்ற பேர்லின் தாக்கிச் சிதைத்து அணுச்சக்தியை கண்டு பரிசு கிடைத்தது. அவர் தான் அணுகுண்டு 2 (atom bomb) 56 Tulasg,60iiG (hydrogenbo வேண்டுவது யூரோனியச் சத்து. இதை யூரேனி தாக்கினால் அபாரசக்தியுடைய அணுக்க சக்தியுள்ளது நெப்ரியூனியம் இதிலிருந் அனுப்புறப்படுகின்றது. இப்படி சங்கிலித் தொட தாக்கிப் புறப்படுகின்றன. ஆதலால் ஊரையே விடுகின்றன்
அணுகுண்டு வெடித்தாற் கதிரியக்க உலகிலுள்ள எல்லாத் தாவரங்களையும் : உயிரற்ற கோலமாக்கிவிடும் என்று விஞ்ஞ
1943இல் மாபர் ஒப்பர் ஹெமர் என் விஞ்ஞான ஆராய்ச்சித்திட்டத் தலைவராக அணுகுண்டு செய்யும் ரகசியத்தைக் கண்டு 1945 ஜீலைமாதம் 6ஆம் திகதி அணுகுண்
இதுதான் இரண்டாவது உலக யுத் ஆகிய இரு ஜப்பானிய நகரங்களை அழித் வேண்டாம் எனப்பல நாடுகள் கண்டிக்கின்றன
இன்றைய இளைய சமுதாயம் நா6 வழிவகுக்காமல் நல்லமுறையில் பயன்படுத்
8.
 

ற்கையாகப் பிரிக்கப்படுவதே அணுவைப் ால் அபார மின்சக்தி வெளிப்படுவதைக் இத்தாலிய பொளதீக அறிஞர் நியூட்ரோன்
உடைத்தார். இருந்தாலும் முழுவெற்றி
விஞ்ஞானி யூரேனியத்தை நியூற்ரோனால் பிடித்தார். அதற்காக அவருக்கு நோபல் உற்பத்திக்கு அடிகோலியவர். அணுகுண்டு mb) முதலியன செய்வதற்கு அவசியமாக யன் 238 என்று குறிப்பர். இதில் நீயூட்ரோன் 5ள் வெடித்துவிடும். அவற்றுள் அதிக து புளுட்டொனியம் என்ற மற்றோர் ர் போன்று அணுச்சக்திகள் ஒன்றையொன்று தாக்கக்கூடிய சக்தி உண்டாகி அழித்து
மேகங்கள் உண்டாகி காற்றோடு சென்று உயிரினங்களையும் அழித்து இப்பூமியை ானிகள் கூறுகின்றனர்.
பவரை அமெரிக்கயுத்தப்பகுதி அலோமஸ் நியமித்து இத் திடடத்தின் கீழ்தான் இவர் நிபிடித்தார் இவரது ஆராய்ச்சி முடிவுகள் டுப் பரீட்சையாகப் பரிணமித்தது.
ந்தத்தின்போது ஹிரோஷிமா, நாகசாக்கி, தது இதனாலேயே அணுகுண்டு யுத்தம் ஆனால் அதைக் கேட்போர் யாருமில்லை
ளை இன்னோர் உலக யுத்தம் உருவாக துவது அவர் தம் கைகளிலேயே உண்டு
,轟
அரும்பு 13/14

Page 100

ự0!{{800Z Imų,9@llo -qılono:Ismoņs
·109@1ņ9@HTIGĖ Į9€Œn-ā đỉIIIo, ĝi IỆılmɑɑ9-ē ļģi 19ų9đì)? Q91||09@@ -qı@ıms@@-@@@się TiŋfƆsƆ őrziososyon sẽ giốù19 siirtoso@ TÊQŪĻogođùagoyang, Ļ9đĩ) IŤ gjo ? @@@@@9-ā ņ9 || 109ft) · @@jgo ĝiųnię IĜIITIg) qıhn@loo-ą įgi IỆRoll@r@ 109@199.§HTIGĖ q9ơılırnajogo-ą 1,9€/glú, $ds) o 119osso Q91|rıç09rı 109Inqomsıņ@g 199ựgi 1991@gif qiqi IỆ@ ₪ 1193?!ĝī£1,919 qigoog-a IỆH 19ņ919 sĒĢ spuəȚII InIsTĒ
அரும்பு 13/4
攀壽拳逐*
繁缕**餐释
慈逐
32

Page 101
లగ966 లగ966 లగ)
அது என்ன பறவைக்காய்ச்சல்?
இது பறவைகளுக்கு வரும் ஒரு புளுயன்ஸா என நம்பப் படுகிறது பறவைகளுக்கு மட்டும் வருவது என்று மனிதனுக்கும் தாவக்கூடியது. மணி இன்னொரு மனிதனுக்குத் தொற்றுவ அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அது எங்கெங்குள்ளது?
தாய்லாந்து, வியட்நாம், இந் கம்போடியா, தென்கொரியா, ஜப்பான், ை கிழக்காசிய நாடுகளில் உள்ளதாகக் பெப்ரவரி, மார்ச் மாதங்களில் இது பற்றி செய்திகள் வெளியாகின. தாய்வாந்திலும் இப்பறவைக் காய்ச்சலால் மனிதர்கள் பா; அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் மனிதர்கள் 1997இல் ஹாங்காக்கில் தான் முதலில் கை அது முதல் பெரும்பாலும் ஆசிய நா அவ்வவ்போது தோன்றி வந்தது. என்ற நெதர்லாந்திலும் இத்தொற்று பரவியதா
எப்படி வந்தது?
தொற்று கண்ட பறவைகளின் எ மூக்கு சுரப்பி நீர்களின் மூலம் இவ் வை இது வரையில் நோயுற்ற பறவைகளு
33
 

లిa22/hషణీణ్యS
தர்வதினி உருத்திரகோடீஸ்வரன்
2008 BioA
வகை இன். இது வீட்டு கூறப்பட்டாலும் தனிடமிருந்து தில்லை என
இது
வீட்டு
பறவைகட்கு
5தோனேசியா, மட்டும்
தவான் போன்ற வருவது
கூறப்படுகிறது. என்று
ப பரப்பரப்பான கூறப்பட்டாலும்
வியட்நாமிலும் மனிதனுக்கும்
நிக்கப்பட்டதாக தாவி
டம் இருப்பது 6))08upიrtb ன்டறியப்பட்டது.
டுகளில் தான் லும் 2003இல் 5 கூறப்பட்டது
ச்சில், எச்சம், ாஸ் பரவியது. நடன் தேடித்
அரும்பு 13/4

Page 102
தொடர்புடைய மனிதர்களுக்குத் தா பறவை, "புளுக்காய்ச்சல் மனி L(Glpuj6iron).T6L6ór (Influenza Fulu) சேர்த்து ஒரு கொடிய புதிய ரக 6 விடுமோ என்று அறிவியலாளர்கள்'
பறவைகளின் நோயறிகுறிகள்
9 பசியின்மை
 ேஇறகுகள் பளபளப்பிழத்தல், உ 9 காய்ச்சல், பலவீனம் 9 கழித்தல் 9 அளவுக்கு அதிகமான தாகம் 9 வீக்கம்
வைரஸ் செயல் திறனுடன் இ வரையில் இருக்கும்.
மனிதர்களிடம் நோய் அறிகுறிக
 ேகாய்ச்சல், இருமல், தொண்டைL 9 கண் தொற்றுகள் 9 நிமோனியா சளிக் காய்ச்சல் 9 கடுமையான மூச்சு மண்டலக்கே 9 மூச்சுத்திணறல் 9 வைரஸ் நிமோனியா
மனிதர்களுக்கான மருத்துவம்
இவ்வைரஸ் வகை எளிய ை tadine, Remantadine (3ur6õr36iji என உலக நலவாழ்வு நிறுவனம் இன்னும் விரிவான மருத்துவ முறை முயன்று வருகின்றன.

என் இந்நோய் வந்திருக்கிறது. எனினும் தருக்கு வரும் வழக்கமான இன்ஃ. தொடர்பு ஏற்படுத்திக் கொண்டு கூட்டு வைரஸாக மாறி கொள்ளை நோயாகி கவலைப்படுகின்றனர்.
திருதல்
இருந்தால் இறப்பு வீகிதம் 50%- 100%
ள்
புண், தசை வலிகள்
ாளாறு
வரஸ் எதிர்ப்பு மருந்துகளான Amanத எதிர்ப்புடையனவாய் காணப்படுகிறது (WHO) குறிப்பிட்டுள்ளது. எனினும் களைக் கண்டறிய அறிவியலாளர்கள்
54
அரும்பு 13/14

Page 103
உணவு முறைப் பாதுகாப்பு
கோழி - இறைச்சி, முட்டை உற்ப இவ் வைரஸ் தொற்று பரவும் என்பதற்கு உடல் நல வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர். 8 இவ்வைரஸ்கள் அழிந்து விடுகின்றன. குறைந்தது 70டிகிறி செல்சியஸ் வெட்ப அலி என்று உலக நலவாழ்வு நிறுவனம் கூறு பணியாற்றுபவர்கள் வேலை முடிந்ததும் கொள்ளவேண்டும். பிற பொருட்களை க உலக நலவாழ்வு நிறுவனம் குறிப்பிடுகின்
巴6@@@邻
கறுப்புத்தட்டை நிறத்
தேவையான பொருட்கள் : Indexcard, b செய்முறை : 6cm ஆரை வட்டத்தை 11 வடிவை blackmarker ஆல் வரைக. தடியை இருக்க ஒட்டுக. தடியினை பிடித்து விரைவாக திசை, வேகத்தை மாற்ற தோன்றும் நிறங்களு
எவ்வாறு சாத்தியம் : வெள்ளை எல்லா நி கறுப்பு எல்லா நிறக்கதிரையும் உறிஞ்சும். க விரைவான மாற்றத்தை அவதானிக்கும் போ போல் தோன்றும். நிறங்கள் வெள்ளையுடன் : பொறுத்து மாறுபடும்.
85
 

பத்திப் பொருட்களை உண்பதால்
ஆதாரம் எதுவும் இல்லை என்று Fமைக்கும் போது வெப்பத்தினால் கோழி உற்பத்திப் பொருட்களை ாவில் நன்கு வேக வைக்கவேண்டும் கின்றது. கோழிப் பண்ணைகளில் தங்கள் கைகளை நன்கு கழுவிக்
ளங்கப் படுத்தக் கூடாது, என்றும் ன்றது.
sibly b : WHO
blackmarker, g5ọ, 5b dexcard ல் வெட்டி காட்டியவாறான மையம் ஊடுசெலுத்தி நிலையாக சுழற்ற நிறங்கள் தோன்றும். சுற்றும் ரும் மாறும்.
றக்கதிர்களையும் தெறிக்கச்செய்யும். ண் கறுப்பு வெள்ளைக் கலவையின் து அங்கு நிறங்கள் வெளிப்படுவது கலக்கும் போது கறுப்பின் நிறத்தைப்
அரும்பு 13/14

Page 104
Science and Oechnos
ܒ݁ܰܫܦ
In Science knowledge is gaine be proved by experiments whenthis sci industry then the process is termed as gavebirthto Technology. Scientists inve using these Scientific inventions have b man’s living.
Science has contributed a great the three essential requirements offood the 19th century man had to Sweat an have invented machines which could pr ing to quicktransportfooditems reachl try has been replaced with heavy-Mac to the advance civil Engineering cheap the comforts to make life full and plea television have solved most of our daily
The entire populationingenera efited fully by scientific-Technology spend hours attending to dulland heavy Kitchen. Avastrange of labour-saving sits listening to the Radio or watching Ti ing place neat and tidy, when practically of Electric power. Even cloth-washing. ery in the past, has been taken overb Housewives do have plenty of leisuret
The farmertoo has derived imn Advanced Science and Technology. Prac to pounding is done by machines. In the
 

ጋ፴Y in the new millenium
Thusyanthy Tharmanayagam 2008 Bioo
labout the five elements on facts which can 2ntific knowledge is used in practical ways in echnology. Hence it is obvious that Science ntin the Laboratory. Engineers and technicans rought about technological novel changes in
dealin revolutionizing the speedy supply of , clothing and shelter. Up to the beginning of i toilhard to obtain these. Today scientists ovide all we need without much labour. Owusin double quicktime. Hand-loom Indushine operated Textile weaving Mills. Owing and safe Houses have been erected with all sant. The telephone, electricity, Radio and
problems.
land the house wife in particular have ben
The house wife is no longer compelled to workin the domestic front, especially in the - devices are being implemented, while she :levision. Vaccum-cleaners keepherdwellall preparation offood is done with the help which had been the most unpleasant drudg7 Electric washing machines. present day ) indulge profitable pastimes.
Lense benefits by the application of Modern tically, all the manual labour from ploughing department of Agrarian Services, there is a
名6 அரும்பு 13/14

Page 105
specjaldivision called "Mechanized Agric cians. By applying the modern scientificki position of cultivating a wide stretch of pad - chemical Manure for better yield. Alsc weedicides and pesticides to preventinfecti Agricultural - scientific, Technology enabl quantity and quality.
Last, but not the least, computers pertinent Role increating a wonderful “Glc tronics, the Distance inspace hasbeen red is being conducted after thoughtful designs gressingata very rapid Rate. Computerized being introduced to suit the present world. attending to the work of ordinary humanb breakthrough in the field of medicine iesurg caused by Nature-Tsunami, cyclone, floc trous. Present-dayhighly Sophisticated-s instruments do definitely give pre-warnings boats help to alleviate human suffering. N struction like the atom-bombing of Hirosh of Scientific Technology is caused by nonmoralobligationisfulfilled, Modernscientific in the NewMillenium.
37
 

:ulture”manned by well trained Techninowledge; the Rural farmer is in a stable dy lands. He is instructed to use artificial he uses systematically - insecticides, on and disease. The liberal application of eshim to get the maximum yield, bothin
science and its Technology is playing a pbalvillage.“ Bythe application of Elecuced from infinity to zero. Space-travel i. High - Information Technology is proi-Audio-visual Methods of Teachingis Computerized"Robots” are efficiently eings. Science cum Technology have a ery, diagnosis andScanning. Destruction ods and fire are very harmful and disasscientific-Technological computerised ignals. During Disasterhelicopters, speed fuclear weapons could cause Mass Deima and Nagasaki. This negative aspect compliance of ordinary ethical code. If Technology will make lifefulland blissfull
அரும்பு 13/14

Page 106
21 ஆம் நா??
நண்பர் ஒருவரைச் சந்தித்து உரை அவரது இல்லத் துக் குச் சென்று பொருத்தப்பட்டிருந்த ஆளியை அழுத்தி ஒலிக்கிறீர்கள் அதே வேளைஅந்த ஆ பட்டிருந்த கமெராவின் கண்கள் உங் கண் டுவிடுகின் றது. இல் லத் தலை தெரிவிக்கப்படுகின்றது. அவரது கையிலி தொலைத்தொடர்புக் கருவி வீடு நாடி விபரங்கள் அனைத்தையும் எடுத்துச்சொல் அவர் 'நண்பரை உள்ளே உட்காரச்சொல் எனக் கட்டளை பிறப்பிக்கின்றார்.
ஆணை நிறைவேற்றப்படு கதவு தன்னியக்கமாக திறந்து வழிவிட 'உ ஆகுக. தயவு செய்து உள்ளே வந்து அ ஐயா வந்து விடுவார்! என பணிவாக அசரீ குரல் கேட்கிறது. நீங்கள் ஆச்சரியத்துடன் கொண்டதும் அங்கிருந்த மின் விசிறி மெ பேச்சுக்கொடுத்தது. வெயில் கொழுத்தி விசிறியை போட்டுவிடவா? என வினவுகிறது உடனே மின்விசிறி இயங்க ஆரம்பிக்கிறது. தொலைக்காட்சிப் பெட்டி உங்களுடன் உல கிண்ணகிரிக்கெட் போட்டி லைவா கொண்டிருக்கிறது. பார்க்க விரும்புகிறீர்கள் தொடுக்கிறது.
அதே சமயம் சமையலறைப் புறம் குரல் ஒலிகள் கேட்கின்றன. மின் அ வந்திருக்கும் விருந்தினருக்கு தேனீர் தயாரி, சுடுநீர் வேண்டுமா? அடுப்பை பற்றவைத் வைக்கவா? என அம்மாவிடம் விசாரிக்கிற இந்த வெயில் நேரத்தில் தேநீர் அவசி 'கூலாகக்' கொடுத்தால் நல்லது. என்கிறார் குளிர்சாதனப் பெட்டி தன்னிடம் இருக்கும்

\శాశ్కీనే ஆக்ஜீலம்
தனுசியா திரிபுவனேஸ்வரன்
2008 Mathso
பாட விரும்பிய நீங்கள் அங்கு வாயிலில் 6 (56035 LD60os30)ul ரியுடன் இணைக்கப் 560)6T 960)LuIII6Tib வருக்கு தகவல் ருந்த கம்பியில்லாத் வந்திருப்பவர்களின் ), அலுவலாக இருந்த b இதோ வருகிறேன்'
கின்றது. முன்வாசல் ங்கள் வரவு நல்வரவு' மர்ந்து கொள்ளவும். ரி போல ஒரு பேச்சுச்
சென்று உட்கார்ந்து துவாக உங்களுடன் எரிகிறதா சார்? மின் து "ஆம்" என்கிறீர்கள் தொடர்ந்து அங்குள்ள ரயாடுகிறது. உலகக் க ஒளிபரப்பாகிக் ா சார்? என கேள்வி
ாக பல்வேறு பேச்சுக் டுப்பு பேசுகின்றது! $து பரிமாறுவதற்காகி து நீரை கொதிக்க து. அதற்கு அவர் பமில்லை. ஏதாவது
இதை செவிமடுத்த தளிர்பான ரகங்களை
“வுதாபிந்து
vollegisth6
தொலைக்
GILölf Calif Ip
உரையாடுகிறது
இகைக்கிவின
கிறிக்கற் போட்டி
606066
ஒளிபரப்பாகிக்
685 606:06
இருக்கிறது
fré55
விரும்புகிறீர்கள”
அரும்பு 13/14

Page 107
விபரித்து இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றை பரிமா இவ்வாறு இல்லத்தில் இருக்கும் மின்கருவிகள் கொள்வது. மட்டுமல்ல தங்களுக்குள்ளேயும் உ துரிதமாகவும், ஒழுங்காகவும், அழகாகவும், செ அங்கு நீங்கள் அவதானித்து ஆச்சரியப்படுகிறீர்க வரும் தேவலோகத்தில் அல்லது ஸ்டார்டெக் நடைபெறுவதாக எண்ணி விடாதீர்கள் இப்பூவுலக இவ்வாறு வரவேற்பு பிரமாதமாக இருக்கும் 6 அமெரிக்க ஆய்வாளர் டக்ளஸ்பினெல்ட் தொழில்நுட்பத்தில் விளைந்த 'செயற்ை பின்னணியிலிருந்து இயக்கங்களை நெறிப்படு: பினெல்ட்.
ஏற்கனவே பல்வேறு துறைகளில் மனித பல பிரச்சினைகளை கம்பியூட்டர் சுலபமாக தீ கணிதத் துறையில் எத்துணை சிக்கலான பி தீர்த்து விடைதருறுகிறது. வைத்தியத் துறைகளில் முடியாத சில நோய் வகைகளை கம்பியூட்டர் மனித குரலால் மின்கருவிகளுக்கு ஆணையிட, 'றோபோட்' என்னும் எந்திரங்கள் மனித க உங்களுக்குத்தெரியும்.
இவ் இயக்கங்கள் யாவும் 'மனி ஒப்பானவையாயினும் கம்பியூட்டர் தொழில்நு நெறிப்படுத்துகின்றன. மேற்குறிப்பிட்ட செயல்கள் உட்பட்டவையாக இருப்பதாலும் பல கட்டளைகை புரோகிராம் தயாரித்தளிக்கக் கூடியதாக இருப் இயங்குகின்றன.
இருப்பினும் இந்த செயற்கை மூளை மு கணத்திலே அவர் யார் என அடையாளம் உளப்பிரதிபலிப்புக்களை கம்பியூட்டர் காட்டுமா இன்னமும் தொலைவிலிருந்தாலும் அதன் வளர் விட்டது. என்றுமட்டும் திட்டவட்டமாகச் சொல்லு
எதிர் காலத்தில் கம்பியூட்டரைத் தெ பாவனையாளர்களுக்கு நல்ல சினேக மு முன்னேற்றமான சேவை கிடைக்கும். செயற்கை தெரிகிறது. அதன் விளைவாக 21ஆம் நூற்றா உலகாக மாறப்போகிறது.
89

றலாம் என அறிவுரை வழங்குகிறது. யாவும் மனித குலத்தவருடன் தொடர்பு உரையாடி வேலைகள் அனைத்தையும் ப்து நிறைவேற்றிக் கொண்டிருப்பதைக் கள். இவை எங்கோ சிறுவர் கதைகளில்
நவீனங்களில் வரும் விண்ணுலகில் ல்ெ 21ஆம் நுாற்றாண்டில் இல்லங்களில் என்பதைக் கற்பனையில் காட்டுகிறார்.
அக்காலகட்டத்தில் கம்பியூட்டர் க மூளையே' மின் சாதனங்களின் ந்தி வழிநடத்தும் என்கிறார் டக்ளஸ்
மூளையால் இலகுவில் தீர்க்க முடியாத ர்த்துவைப்பது உங்களுக்குத் தெரியும் ரச்சினகளாயினும் நொடிப் பொழுதில் 5 டாக்டர்களால் இலகுவில் கண்டுபிடிக்க வழுவின்றி கண்டுபிடிக்கின்றது. மேலும் அவை அவற்றை ஏற்று இயங்குவதும் கட்டளையை ஏற்றுத்தொழிற்படுவதும்
த மூளையின்' தொழிற் பாட்டிக்கு ட்ப செயற்கை மூளையே இவற்றை யாவும் சில வரைவிலக்கணங்களுக்கு ளை எழுதிக் கோர்வையாகக் கம்பியூட்டர் பதாலுமே நிகழ்ச்சிகள் வெற்றிகரமாக
ழுமையானதல்ல. நாம் ஒருவரைப்பார்த்த கண்டு விடுகிறோம். இததகைய ? “செயற்கைமூளை” முழுமைபெறுவது ச்சிக்கு இன்று திடமான வித்திடப்பட்டு லுவது சாத்தியம்.
காழிற்படவைப்பது மேலும் இலகுவாகி றையில் மலிந்த ஆனால் மிகவும் மூளை எனும் இலக்கு ஒளி சமீபமாகத் ண்டு மிகவும் மாறுபட்ட ஓர் ஆச்சரிய
அரும்பு 13/14

Page 108
சூரியனை மையமாகக் கொன செவ்வாய், வியாழன், சனி, யுரேனஸ், நெ ஒன்பது கிரகங்கள் தன்னைத் தானே சுற் சூரியனை வலம் வந்து கொண்டிருப்பதை 9 கிரகங்களுடன் தற்போது சூரியனிலிருந் தொலைவில் புதிய கிரகம் சூரியனை வருவது கண்டு பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
சூரிய குடும்பத்தின் ஒன்பதாவது 1930ம் ஆண்டு கண்டு பிடித்த நாள் தெ புதுக் கிரகமும் கண்டு பிடிக்கப்பட புளுட்டோவிற்கு அப்பால் விண்வெளித் அடங்கிய "குயிபர் பெல்" ட்டையும் உ இருக்கும் கிரகத்தை வெற்றிகரமாகக் கண் சாதனை என்றே கூறலாம்.
விண்வெளியில் சூரிய குடும்பத் குடும்பங்களும் பிரகாசமான கிரகங்கள், உ விண்கற்கள் நட்சத்திரங்கள் சடத்துவப் அனைத்தையும் முழுதாக தன்னகத் கருத்துவாரங்களும் ஏராளமாகக் காணப் போல காணப்படும் ஏதாவது ஒரு தொகு புவியிலுள்ள சூழல் போன்று நமக்குத் ெ வாழக் கூடிய சாத்தியம் உண்டா என தீவிர ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொண்டு வரு
இவ்வகை ஆய்வுகளில் முன்னணி ஒன்றாகிய (அமெரிக்க விண்வெளி நிறுவ இயங்கிவரும்) கலிபோனிய தொழில்நுட் விஞ்ஞானி மைக்கல் பிரவுண் என்பரே இ நிகழ்த்த பெரிதும் காரணமாக இரு
 

5 கிரகம் ஆண்டுபிடிப்பு
தனுஷியா திரிபுவனேஸ்வரன்
2008 Mathso
ாடு புதன், வெள்ளி, பூமி, ப்டியூன், புளுட்டோ முதலிய றியபடி நீள்வட்டப்பாதையில் நீங்கள் அறிவீர்கள். இந்த து 1700 கோடி கிலோமீற்றர் நீள்வட்டப் பாதையில் சுற்றி
கிரகமாகிய புளுட்டோவை 5ாடங்கி இன்று வரை எந்த வில்லை. அதேவேளை தூசுகளும் விண்கற்களும் ஊடுருவி அதற்கு வெளியே ஈடுபிடித்திருப்பது ஒரு பெரும்
தைப் போன்றே பல்வேறு பகோள்கள், நட்சத்திரங்கள, பொருட்கள் சக்தி போன்ற தே விழுங்கி ஏப்பமிடும் படுகின்றன. சூரிய குடும்பம் நதியில் உள்ள கிரகத்தில் நரிந்த வகை உயிரினங்கள் விண்ணியல் நிபுணர்கள் கின்றனர்.
வகிக்கும் நிறுவனங்களில் னம் நாசாவின் ஆதரவுடன் ப நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த இந்த அரிய கண்டுபிடிப்பை ந்தவர். சக்தி வாய்ந்த
90
ஆரிய
tly நிலையில் உரை LAGífuras
96.53
கிடக்கும்
அரும்பு 13/14

Page 109
பிரமாண்டமான தொலைநோக்கி மூலம் எதேச்சையாக வான்பரப்பை ஆராய்ந்து கொண்டிருந்த பிரவுண் தற்செயலாக சிவப்பு நிறத்தில் தோன்றிய இக்கிரகத்தை கண்டுபிடித்தார்.
ஆட் டிக் சமுத்திரத் திலுள் ள உயிரினங்களைப் படைத்த பெண்தெய்வ மென நம்பப்படும் செட்னாவின் பெயரையே பிரவுண் அக்கிரகத்திற்குச் சூட்டினார்.
முதன் முதலில் 14 நவம்பர் 2003ல் இக்கிர 12” என்ற பெயரையே அக்கிரகத்திற்குச்
ஆய்வுகளின் விளைவாக இக்கிரகம் செவ்வா ை ஏறத்தாழ 1000 மைல்கள் விட்டமுடைய சிறிய விட்டம் 8000 மைல்கள்). சூரியனிலிருந்து இது காணப்பட்டது. செட்னாவின் தட்ப வெப்பநிக சூரிய ஒளிபடாத நிலையில் அக்கிரகம் 4 கண்டறிந்தனர். சூரியனை நீள்வட்டப்பாதையில் 10,500 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு தடவைதான் கு தன்னைத் தானே சுற்றும் வேகம் மிக மெ காலம் எவ்வளவு நேரம் பிடிக்கும் இரவு 6 விஞ்ஞானிகளால் இன்னமும் கண்டுபிடிக்க மு சந்திரனும் உண்டு. அதைப் பற்றிய ஆராய்ச்சி. கொண்டே இருக்கின்றன.
இது காலவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முக் மனித வாழ்வில் பெரும் தாக்கத்தை உண்டு தமது வழிபாட்டுத் தலங்களில் முக்கிய கிரகங். வடித்து பூஜித்து வருகின்றனர். ஜோதிடக் கன பெரும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றன. இப்பு தாக்கத்தை உண்டு பண்ணுவது சாத்தியமென இருப்பினும் இப்புதிய செட்னாக்கிரகம் மிகவும் புவியிலிருந்து 1300 கோடி kmக்கு அப்பால் நிராகரிக்கத்தக்கது என பிரபலஜோதிடர் ஒருவ எமது ஜாதக பலன்களின் தாக்கம் ஏற்படுத்து அவசியமில்லை. எமது பாரம்பரிய பிறந்ததின வேண்டிய அவசியமும் தற்போதைக்கு இல்ல

கம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட போது "2003VP சூட்டினார். தொடர்ந்து நடாத்தப்பெற்ற யப் போல செந்நிறமாக காட்சியளிப்பதும் கிரகம் எனவும் அறியப்பட்டது. (புவியின் 1700 கோடி கிலோமீற்றர் தொலைவில் லை மைனஸ் 400 பாகை பரனைட்டாகவும் உறைபனியாகவும் இருக்கின்றதெனவும் ல் வலம் வந்த வண்ணமிருக்கும் செட்னா நரியனுக்குச் சமீபமாக வருகிறது. அது துவாக நடைபெறுவதால் அதன் பகல் எத்தனை மணித்தியாலங்கள் என்பதை மடியாதிருக்கிறது. "செட்னா” விற்கு ஒரு கள் இன்னமும் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக்
கிய கிரகங்களும் சூரிய சந்திரர்களும் பண்ணி வருவதாக நம்பும் இந்துக்கள் கள் ஒன்பதை தெய்வங்களாக சிலையில் ரிப்புகள் இக்கிரகங்களின் நிலைகளுக்கு திய கண்டுபிடிப்பு ஜோதிடத்தில் பெரும் சில மக்கள் விசனம் தெரிவிக்கிறார்கள். சிறியது வெகு தொலைவில் (அதாவது > இருக்கிறது. எனவே இதன் தாக்கம் ர்-குறிப்பிடுகிறார். இப்புதிய கண்டுபிடிப்பு பம் என நாம் கவலையடையவேண்டிய ஜாதக கணிப்புகளை திருத்தியமைக்க ல.
அரும்பு 13/14

Page 110
66 e
8 FT6
பிரபல சோவியத் விஞ்ஞானி ஏ.
அவ்வாறு தான் அழைத்தார். உலகில்
தனிமம் எதுவுமில்லை. இயற்கையில் சுய
இதனை காணமுடியாது. சேர்மங்களின்
லத்தீனில் “fluo” என்றால் “fo ஆங்கில பெயரான “fluorine“ ஏற்பட்
ரஷ்ய பெயரான “for” என்பது "அ
என்பதன் கிரேக்க சொல்லிலிருந்து உ
அட்டவணையின் 7வது தொகுதி
இத்தனிமத்துக்கு இப்பெயர், இதன் முக் இரண்டாவது பொருத்தமான சொல் ஆ
"ப்ஞரினை சேர்மப் பிணைப்பிலி
மரணத்தின் நிழல் படிந்த தென்று" செ அலங்கார சொற்கள் மட்டுமல்ல updf
கண்டுபிடித்துள்ளான். புதிய பொருட்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இன்னல் கை
முன்தெரிந்திராத இத்தனிமத்தை தேடுவ பெரிய முயற்சி எடுத்துக்கொண்டார்கள்
வேதி பிணைப்பிலிருந்து விடுபட்ட உயிர்களை குடித்திருக்கிறது. தனி அடையும் முயற்சியில் இறந்தவர்கள்
ஐரிஷ்விஞ்ஞானக் கழக உறுப்பினரான ந
 

பக$ணி”
&FJ 60 uur.
வாகிஸ்வரன்
2008A/L
இ. "பெர்ஸ்மான் இதனை
இதனைவிட மூர்க்கமான
ப அல்லது தனிநிலையில்
வடிவில்தான் காணலாம்.
W” என்பதிலிருந்து இதன் டுள்ளது. ஆனால் இதன்
ழிக்கும் சக்தி வாய்ந்த”
உண்டாகிறது. மென்டலீவ்
யின் பிரதிநிதியான
கிய குணத்தை குறிக்கும்
கும்.
ருந்து விடுவிக்கும் பாதை
Fால்லப் படுகிறது. இவை தன் 104 தனிமங்களை ளை தேடும் முயற்சியில்
)ள சமாளித்தார்கள்.
தில் விஞ்ஞானிகள் மிகப்
தனி உருவத்தில் ப்ஞரின்
நிலையில் fluorine 83
பட்டியல் நீளமானது.
ாக்ஸ், பிரெஞ்சு விஞ்ஞானி
萄2 ,
\JN
༥་་ ༣སྙི་ ཉིདི་ 'ಬ್ಲ್ ܪܓܠ ܐ . ܨܬܐ؟
“இவை
அலங்காரச் சொற்கள் tpt.” (Atpණ්ණය மனிதன்
104
தனிமங்களை கண்டு ຫນີ້) துள்ளான்.”
அரும்பு 13/14

Page 111
நிக்ஸெஸ் போன்றோர் இந்த "சர்வபகஷணி’க்கு
பயங்கரமாக காயமடைந்தார்கள். இவர்கள் சேர்மங்
தோற்றவர்கள்.
1836 ஜூன் 26ம் திகதி பாரிஸின் விஞ அடைவதில் தான் கடைசியில் வெற்றி பெற்று விட்
ஒரு கண்ணின் மேல் கட்டு போட்டுக் கொண்டி
பிரெஞ்சு விஞ்ஞானியான இவரே தனித்
எப்படி இருந்தது என்று அறிந்த முதல் வி
இத்தனிமத்தை வைத்து சோதனை புரிவதற்கு
20ம் நூற்றாண்டு விஞ்ஞானிகள் fluorin
சேனம் பூட்டும் முறையையும் அது மனிதனுக்கு
கண்டுபிடித்துள்ளனர். குப்பியிலுள்ள பயங்கர "
கொண்டு பலதரப்பட்ட நவீனகுளிர் பதனப்பெட்டிக
பொருளாக பயன்படுகிறது. விஞ்ஞானிகள் இது
என்ற பெரிய சிக்கலான பெயரை வைத்தனர்
முடியாத அம்சமாகும்.
தானே அழிக்கும் சக்தியுடையதான fluo சேர்மங்களை தோற்றுவிக்கிறது. அவை எரி
காரங்களிலும் அமிலங்களிலும் கரையாதன
தாக்குவதில்லை. ஆர்டிக் பிரதேசக் குளிரினாலும்
இவை பாதிக்கப்படுவதில்லை. இவற்றுள் சில திர6
பொதுவான பெயர் ப்ளுரோகார்பன்கள் என்பது
முடியாத இச்சேர்மங்கள் மனிதனால் தோற்றுவிக்க
மிகவும் பயனுள்ளது என அறியப்பட்டது.
குளிரவைக்கும் திரவமாகவும் விஷேத்தன்மை கெ
துணிகளின் இழைகளுள் செலுத்தும் பொருளா
粤器

ந இரையானார்கள் இன்னும் அநேகர்
பகளிலிருந்து fluorine ஐ பிரிக்கமுயன்று
ந்ஞான கழகத்தில் தனி fuorine ஐ
ட்டதாக அறிவித்த ஹென்றி மாய்ஸனின்
ருந்தார்.
த நிலையில் fuorine என்ற தனிமம்
ஞ்ஞானியாவார். பல விஞ்ஞானிகள்
பயந்தனர்.
e உடைய மூர்க்கத்தனத்தை அடக்கி
தொண்டு புரியவைக்கும் வழியையும்
பூதத்தை அடக்கி விட்டனர். இதனை
ளில் ப்ரீயோன் (FreOn) குளிரவைக்கும்
தற்கு டைப்ளுரோடைக்ளோரோமீதேன்
இச்சேர்மத்தில் fluorine தவிர்க்க
rine எதனாலும் அழிக்கப்பட முடியாத
வதில்லை, கெடுவதில்லை, மேலும்
)வ; தனி fluorine அவைகளைத்
திடீர் உஷ்ணநிலை வேறுபாடுகளாலும்
வம் மற்றவை திடபொருட்கள். இவற்றின்
. இயற்கையினால் கூட உண்டாக்க
'அட்டவை. காபன், Fluorine சேர்க்கை
ப்ளுரோகார்மன்கள் மோட்டர்களில்
ாண்ட துணிகள் தயாரிக்கும் முறையில்
கவும், நீண்டகாலம் தாங்கும் மசவுப்
அரும்பு 13/4

Page 112
பொருள்களாகவும் தொழில் முறைவேதி
பொருளாகவும் உள்ளது.
அணுசக்தியை அடக்கி பயன்ப யுரேனியம் ஐசோ டோப்புகளான யுரேனி பிரிக்கவேண்டியிருந்தது. இதற்கு யுரே சேர்மானத்தின் உதவியால் வெற்றிய
எண்ணியிருந்தபடி மந்த வாயுக்கள் 6ே
நிரூபிக்க fluorine உதவியது. முதன்மு fuorine உடன் இணைந்ததால் ஏற்பட்ட
குறிப்பேடு பார்த்தீர்களா?
/
தேவையான பொருட்கள் (22x28cm) செய்முறை : இரு புத்த இடைவெளியில் (கடதாசி பங்கு இடைவெளியில்) வைக்கும்போது கடதாசி ഖങ്ങണub. இரண்டாவது கடதாசியை தடவை மடித்து (படத்தி வைக்கும் போது கடதாசி GLITTU5856ïT (Pencil, Eras LDIO U IT35. எவ்வாறு சாத்தியம் ம தடுக்கும். ஒரு கடதாசி நிறையைத் தாங்கும். More Science fun: 6Tib. கடதாசிப் பாலம் அமைக் ܢܠ
 

பலில் பல அரிதில் கடத்தியாகவும் கட்டுமான
டுத்தும் வழிகளை தேடிக்கொண்டிருந்த போது
Iம் - 235, யுரேனியம் - 238 யைத் தனித்தனியே
னியம் ஹெக்ஸாப்ளுரைடு என்ற சுவாரசிய படைந்தார்கள். பல்லாண்டுகளாக யாவரும் வதி இயலின் "சோம்பேறிகள்" அலை என்று
தல் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஸெனானின் சேர்மம்
து தான். எத்தகையது fluorine செயற்திறன்
2 புத்தகம், 2 துண்டு கடதாசி
கங்களையும் குறித்த
வைக்கக்கூடிய கடதாசியின் 3/4
கடதாசியை புத்தகங்கள் இடையே புத்தகங்களின் இடையில் \
நீளம் வழியே னு வடியில் 5 ல் உள்ளவாறு புத்தகங்கள் மீது
வளையாது. வேறு சிறிய ser, Paper Clip) SAGBubGLJITg5 a5 Lg5 Tf
டிக்கப்பட்ட கடதாசி வளைவதை மடிக்கப்படும்போது அது கூடிய
த நீள எந்த வகைக் கடதாசி $க சிறந்தது? . لر
零轟 அரும்பு 13/4

Page 113
(Sவிடை%ே விரு
ஓசோன் படலத்தில் விழுந்துள் 6 காரணமாக வெளியே சூரிய ஒளியில் செல்லப் L காற்றில் என்னென்ன வேதி வாயுக்கள் கலந்து தெரியாமல் காற்றைச் சுவாசிக்க மறுக்கிறேன். நீங்களும் தான் . உங்களால் சீரமைக்கத்தெரியாவிட்டால் தயவு செய்து சி
சிதைத்தால் சின்னா பின்னமாவதும் நீங்கள்
இயற்கை பூமிக்கு கொடுத்த ஒரு எல்ல ஓசோன் படை. இப்படை தனது கண்காணிப்டை 20 - 40km ஆற்றி வளிமண்டலத்தில் அணிவகு பிரித்தானிய குழுவினரின் 1970ல் நடத்திய முதலில் படையில் ஏற்பட்ட நலிவினை ஆ பிரதேசத்தில் கண்டு கொண்டது.
ஓசோன் படையின் தடிப்பு ஓசோன் ப செய்த விஞ்ஞானி G.M.P டொப்சன் இன் நிை Unitab sej676ilLCILIGub (eg:-400 Dobson uni அயனப்பகுதியில் மெல்லிய படலமாக 26 துருவப்பகுதியில் தடிப்பாகவும் படை அமைந்
படையின் பாதுகாப்பு பணியாக சூரியன் புற ஊதா கதிர்கள் (Ultra violet-B) ஐ உறி ஒளியை பூமிக்கு அனுப்புகின்றது. இந்த வடி இன்று ஓட்டை ஏற்படத் தொடங்கியுள்ளது. அசுரத்தனமான வளர்ச்சி, வளிக்கு சொந்தமில் இரசாயன வாயுக்கள், மனிதனால் கழிக்கப் பு புளோரோ காபன் (CFC) போன்ற வேதிப் டெ ஓசோன்படையை பதம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கி ஒட்சைட் வாயுவும் அலசன் சேர்வைகளும் கூட ஒ
鲁5
 

ö Uoc_ðcðeSG
மு. பியற்றிஸ் கேஷினி,
2008 Bio
ா ஓட்டைகள் பயப்படுகின்றேன்.
துள்ளன என்பது
நான் மட்டுமல்ல
இவற்றைச் தைக்காதீர்கள். தான். CFC தரையில்தான் லைப்படை தான் பரமசாது. தரையிலிருந்து ஆனால் s in வானில் த்து நிற்கின்றது.
. . ஆராயவு முதல Egiáraóø6. Angio. }600TLTL19856 TL பயங்கர வாதத்தை தடுக்க டையில் ஆய்வு அதிரடிப் னவாக Dobson f6), 6). t = 4mm) இது அனுப்புவோமா? 0Du ஆகவும்
துள்ளது.
ரிலிருந்து வரும் ஞ்சி தீங்கில்லா
கட்டியில் தான் அறிவியலின் லாத பல புதிய படும் குளோரோ
ாருட்கள் தான் ன்றன. நைத்ரிக்
சோன் படையை
அரும்பு 13/4

Page 114
கணிசமான அளவு சேதாரத்தை உண்
என்னவோ CFC தான்.
*'
CFC உண்மையில் பாவனையில் பரமசாது ஆனால் வானில் மகா பயங்க கரையும் இயல்பு இல்லாததால் மழையி வளிமண்டலத்துள் நிரந்தரமாகவே தங்க ( சிந்தாமல் சிதையாமல் நிலைத்து நிற்கும் பெரும் பிரச்சனையாக உருவெடுத்துள்
சாவகாசமாக பயணம் செய்து ஓசோன்
சாவக
காட்டத்தொடங்கிவிடும்.
ஒட்சிசன் ஓசோனாகத் தோன்று வெவ்வேறு அலை நீளமுள்ள புற ஊதா நடைபெறும் மாற்றமாகும். இயற்கையில்
ஆக்கலும் அழித்தலும் படையில் எந்த 6 CFC கொன்று குவிக்கும் ஓசோன் படை படையை அடைந்து புற ஊதாக் கதிர்க விடுவிக்க இக்குளோரின் ஓசோன் படை ப மாற்றுகிறது.
சிறிய ஓசோனைப் பிளந்தவுடன் கு தொடராக ஓசோனை மீளமீளப் பிளந்து ஓசோன் படை மூலக்கூறுகளை அழித்! இவ் பொத்தல்களை மெழுகுவதற்கு இ
இதனால் பாதிக்கப்படுவது மனித தான். இதே நிலை தொடர்ந்தால் இற வெள்ளிக்கு நிகழ்ந்தது தான் எமக்கு 6 வெப்பம் 4700C வளிமண்டல அமுக்கம் CO, வாயு இடையிடையே சல்பூரிக்கமில் சூழல் அங்கே. அங்கும் ஒரு நாள் ஓசே கொண்டுவந்தது எனதான் அவர்கள் கூறு தகர்வுறாது பாதுகாத்து பெ.த்தல்க அதிரடிப்படையை அனுப்புவோமா'

பண்ணுகின்றன. ஆனால் பிரதான வில்லன்
ன் போது தீங்கில்லாதது தரையில்தான் அது வாதி. வளியுடன் கரைந்த இந்த CFC நீரில் ல் கழுவிச் செல்லும் வாய்ப்பும் பறிபோய்விட தொடங்கி விட்டது. பாவனை முடிந்த பின்னரும் ) அதன் உறுதித் தன்மை தான் இப்பொழுது ாது. வளியில் 40 வருடங்களுக்கு மேலாக
படையை அடைந்தால் தன் கைவரிசையை
பதும் பின்னர் ஓசோன் ஒட்சிசனாக அழிவதும் கதிர்களால் படையில் ஏற்படும் இயற்கையில் சமகதியில் நிகழும் இந்தப் படை மாற்றத்தால் விதமான பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது. ஆனால் க்குப் பிராயச்சித்தமே இல்லை. CFC ஓசோன் 5ளால் சிதைவடைந்து குளோரின் அணுக்கள் மீது அதிரடியாக தாக்கி சிதைத்து ஒட்சிசனாக
s
ளோரினின் தாக்கம் குறையாது. இது சங்கிலித் து ஒரு குளோரின் அணுவே ஒரு இலட்சம் தொழித்து விடுவதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. யற்கையிடம் எந்த மருந்தும் இல்லை.
sனும் அவனைச் சூழ உள்ள அங்கி, சூழலும் தி முடிவுதான் என்ன? காதல் தெய்வமான ன விஞ்ஞானி கூறுகின்றனர். இங்கு கொடிய எம்மைப்போல் 90 மடங்கு வளிமண்டலத்தில் ) 6). Tu முகில்களுமி உயிர்கள் வாழமுடியாத ானின் ஏற்பட்ட ஓட்டைதான் இந்த நிலைக்கு கின்றனர். ஏன் நமக்கும் இந்நிலை படைப்பலம் ளை மெழுக பூமியில் இருந்து விசேட
96 அரும்பு 13/14

Page 115
ரோகிர்கும் oெnt
நாட்டில் வட்டார மெரீழி வழக்குகள் எம் மைத் தொல் லைப் படுத் துவது போலவே குரங்குகளுக்கும் வட்டார வழக்கு பிரச்சனை இருப்பதாக ஜப்பானிய ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்ட றிந்துள்ளனர். மனிதர்களைப் போலவே குரங்குகளும்
அவை வாழுமிடத்திற்கு ஏற்ப பேச்சு மொழியை கியோட்டோ பல்கலைக் கழகத்தின் மா நோபுலோமஸாட்டாக்கா கூறுகிறார்.
1990 முதல் 2000 வரையில் ஜப்பான
என்ற குரங்கு இனத்தின் இரண்டு குழந்தை ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆராய்ந்தனர்.
ஒரு குழுவில் தெற்கு ஜப்பானில் உ6 குரங்குகள் இருந்தன. இன்னொரு குழுவில் அே ஜப்பானில் ஒஹிரா மலையில் வசிக்கும் 30 ஒஹிரா மலைக் குரங்குகள் 1956இல் யக்குல சென்றவை. மத்திய ஜப்பானின் மலைக் குரங்கை குரல் 110Hz அளவுக்கு ஓங்கி ஒலித்ததாம். தீவில் உயரமான மரங்கள் இருப்பதால் தடைப்படுத்துகின்றன. எனவே தீவுக்குரங்கு உ இதற்கு மாறாக ஒஹிரா மலையில் குட்டையான குரங்குகள் ஓங்கிப் பேசவேண்டிய தேவை ஏற்பட தாம் வசிக்கும் இடத்தின் தேவைக்கு ஏற்ப தங்கள் இந்த தொனி வித்தியாசம் மரபணுக்களால் LD6m)TLLT35T.
இந்தக் குரங்குக் குரல் ஆராய்ச்சி மனி என்ற ஆராய்ச்சிக்கு உதவக்கூடும் என்று நம்ட
97
 

பிறகிணிை./?
கவிதா தங்கவேல் 2008 BioA
மாற்றிக் கொள்கிறது என்று ஜப்பானின் னிடப் பண் புத் துறை பேராசிரியர்
ரிலுள்ள மக்காகா புஸ்காட்டாயக்குயி நகளுக்கு உள்ள குரல் தொனியை
iள யக்குவழிமா தீவில் வசிக்கும் 23 த இனத்தைச் சேர்ந்த ஆனால் மத்திய குரங்குகள் இடம்பெற்றிருந்தன. இந்த ழிமா தீவில் இருந்து குடி பெயர்ந்து விட தெற்கு ஜப்பானின் தீவுக்குரங்கின் இதற்கு என்ன காரணம் யக்குவழிமா
அவை குரங்கின் தொனியைத் ரத்த குரலில் பேச வேண்டியுள்ளது. மரங்கள் இருப்பதால் அங்கு வசிக்கும் வில்லை. ஒவ்வொரு குரங்குக் குழுவும் து மொழிப்பேச்சை மாற்றிக்கொண்டன. ற்படவில்லை என்கிறார். பேராசிரியர்
。臀
3ர்களின் மொழி எவ்வாறு உருவானது ப்படுகிறது.
அரும்பு 13/14

Page 116
அணுக்
அமெரிக்காவின் நாஸா விண்eெ
கோணங்களில் பிடிக்கப்பட்ட சூரியனின்
விண்வெளி ஆய்வுக்கலம் ஒன்று சூரியனை வைத்தது. சூரியனில் ஏற்படும் காந்தப்புலக் "திரட்டுவதற்கு இந்தப் படங்கள் பேருத
கூறுகின்றனர்.
மேலும் இது போன்ற காந்த மனிதர்களுக்கு பலவித பாதிப்புகளை ஏற் என்றும் விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர். பு பலவிதமான நோய்கள் இந்தக் கதிர் எச்சரிக்கின்றனர். பூமியிலிருந்து 400k இருக்கின்றன. இதற்கு வான் ஆலன் கத என்று பெயர். இதில் எலக்ட்ரான்களும்
அடுத்தடுத்ததாக புரோட்டான்களும், அல்ப சூரியக் கிளர்வுகள்.
மூன்றாவதாக அண்டவெளியில் கதிர்வீச்சுகள் (cosmic radiation) இந்த 3 ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி மனித உயிர் இயற்கையே உண்டு பண்ணி மனித கதிர்வீச்சுகளுக்கு அப்பால் மனிதன் செப் உருவாகின்றது. என்று கூறப்படுகிறது. < கோளங்களில் இருந்து ஏற்படும் பாதிப்புகள் உந்து சக்தியைத் தரும் அணுக்கரு பாதிப்புக்கள் புவி மண்டலத்திற்கு அபாயத்

-கதிர் வீச்சு
செளமியா மகாதேவா 2008 உயிரியல் பிரிவு D
வளி ஆய்வு மையம் அண்மையில் மூன்று
படங்களை வெளியிட்டது. நாஸா அனுப்பிய ன பல பரிமாணங்களில் படம் எடுத்து அனுப்பி 5 கிளர்வு, காந்தப்புயல் பற்றிய தகவல்களைத் வியாக இருக்கின்றன என்று விஞ்ஞானிகள்
ப் புலங்களினால் ஏற்படும் கதிர்வீச்சுகள் படுத்துகின்ற அபாயத்தை கொண்டிருக்கின்றன ற்றுநோய், கண்நோய், தோல் நோய் என்று வீச்சினால் ஏற்படக்கூடும் என்று அவர்கள் cm உயரத்தில் கதிர்வீச்சு வளையங்கள் திர்வீச்சு வளையம் (van allen radiation belt) புரோட்டன்களும் அதிக அளவில் உள்ளன. ரதுகள்கள், கனமான அணுக்கருக்கள் அடர்ந்த
இருந்து பூமியைத் தாக்குகின்ற பிரபஞ்சக் வகையான கதிர்வீச்சுக்கள் புவி மண்டலத்தில் களுக்கு பாதகத்தை உண்டு பண்ணுகின்றன.
இனத்திற்கு எதிராக ஏவுகின்ற இந்தக் ப்கின்ற காரியங்களாலும் கதிர்வீச்சு அபாயம் ஆய்வுக்காக பூமியைச் சுற்றிவரும் துணைக் ள், விண்வெளியைச் சுற்றிவரும் கலங்களுக்கு - உடைகள் ஆகியவை உண்டு பண்ணும் -தை கொண்டு வருபவையாகவே இருக்கின்றன.
98
அரும்பு 13/14

Page 117
நிலி உரிon
மூலிகை வகைகளில் தலைசிறந்த ஒன்று
காளானாகும். இது மென்றகடற்ற Basidio myce சேர்ந்த பங்கஸாகும். Polyporacete குடும்பத்ை
இது அடர்த்தியான மரங்களையும் உயர்
குறைந்தளவு ஒளி கிடைக்கின்ற மலைப்பகுதிகளி
3800 வகை காளான்கள் காணப்பட்ட ே
வகை காளான்களே மனிதனால் உண்ணத்தக்கை
200 வகை காளான்களே மருத்துவ தன்மை
இதில் 6 வகை காளான்கள் நோய் தடுக்கும் ச
தீர்க்கும் சக்தியையும் கொண்டவையாக விளங்
960)6) JULIT660T 1) Akashiba
2) Kuroshiba
3) Aoshiba
4) Shiroshiba
5) Kishiba
6) Murasakishiba
ரிஷி சத்துணவு வகைகளில் ஓர் உயர்
பெற்றுள்ளது. அத்துடன் மேலைநாடுகளில் 30
மேலாக மேற்கொண்ட நவீன அறிவியல் ஆ
உயர்சக்தி வாய்ந்த மருந்தின் மாற்றாகவும் பu
இது அரிதாகவே கிடைப்பது என்பதால் 1
மாமன்னர்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கக்கூடியத
99
 

Sobana Kaneshaligam
2008. Bio P
ரிஷி என்கின்ற
te வகுப்பைச்
தை சேர்ந்தது.
ஈரலிப்பையும்
ல் வளர்கிறது.
リ
பாதிலும் 2000 மன்னர்கள்
கொண்டவை.
- அதிகரிக்க க்தியும் நோய்
குகின்றன. தேடிப்
LUIGÜT
LIUGğšuğSG - • • • •
ந்த இடத்தை
ஆண்டுகளுக்கு
ய்வின் மூலம்
பன்படுகின்றது.
பழங்காலத்தில்
ாக இருந்தது.
அரும்பு 13/14

Page 118
சீனாவின் முதல் மாமன்னரான ஷிஹ நீண்ட ஆயுளை அளிக்கக் கூடிய ரிஷி
காட்டுரிவதி என்பது மிகவும் ரிஷிகாளான்கள் மட்டுமே காண இய்து இருந்தபோதிலும் இது இலகுவாக ப மாமன்னர்கள் மட்டுமே இதைப் பயன்படு பொதுமக்களும் பெருமளவில் ரிஷிகாளா உயிர்ச்சத்தான மைசீலியம் மிக அதிக
மிக எளிதாக ஜீரணிக்கக் கூடியது.
ரிஷியின் மருத்துவ குணங்களை
எடுக்கப்பட்ட மைசீலிய உயிர்ச்சத்தின்
ரிஷி மனிதனின் நோய் எதிர்ப்புசக் அத்துடன் பல்வேறுபட்ட ஒவ்வாமை தாக் கொழுப்பை நீக்குகின்றது. ஈரல் நோய் நீரிழிவு, அஸ்துமா, இதய சம்பந்தமான ரே மருத்துவ நலன்களை கொண்ட ரிஷிை
பெறுவோம்.
வாழ்வில் முன்னேற நான்கு "C" க
C - Courtesy (நவநாக C-Curiosity (ஆர்வம் C - Confidence (தன்னம் C - Consistency (கொள்ள

யான்தி இளைஞர்களை காட்டிற்கு அனுப்பி யை தேடிக் கண்டுபிடித்துப் பயன்படுத்தினார்.
அரிதானது. ஒரு காட்டில் 1 அல்லது 2 மம். ரிஷியில் பயன்தரும் உயிர்ச்சத்துக்கள் பிரிடமுடியாது என்பதால் ஆரம்பகாலத்தில் த்தினர். நவீன கால தொழில் நுட்ப வளர்ச்சி னை பெற வகை செய்துள்ளது. ரிஷிகாளானில் ளவில் காணப்படுகின்றது. இந்த மைசீலியம்
ஆராய செய்யப்பட்ட ஆய்வுகள் அதிலிருந்து மீதே மேற்கொள்ளப்பட்டன.
தியை வலுப்படுத்தி நீண்ட ஆயுளை அளிக்கும்.
கங்களுக்கு சிறந்தது. உடலின் அதிப்படியான
க்கு சிறந்த நிவாரணியாக காணப்படுகிறது. நாய்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமைகிறது. ய பயன்படுத்தி ஆரோக்கியமான வாழ்வை
ள்
கச் செயல், உபச்சாரம்) உடைமை)
க்கை) க மாறாது நிலையாய் இருத்தல்)
வால்ட் டிஸ்னி 35 முறை ஆஸ்கார் பரிசு வென்ற கார்ட்டூன் பட தயாரிப்பாளர்)
+-+4444444eritutiyatutti441,டிபடி11:44
**lெt+++++419
00
அரும்பு 13/4

Page 119
66nol a
1) இலத்திரன்
துருப்பிடித்தல் மூலகம் : இரும்பு
வைரம்
செப்பு
2) ஆவர்த்தனம்
கதோட்டு மூலகம் : ஆகன்
நியூத்திரன்
3) புரோத்திரன்
குளோரின் மூலகம் : புளோரி பேரியம்
ஐதரசன்
இதுதான் பேசாமடந்தைகள் பேசு அதாவது ஆங்கில எழுத்து
然父e摩、
A B C D
༡་རྗེས་༼༽ལྟ/(/
J L
K
I
**隨一及唐
Q R S T Y
இனிமேல் பேசுங்களேன்
Ο

4) நான்கு
மிலிதன் மூலகம் : நாகம்
பல்பகுதியம்
5) செறிவு
இறப்பர் மூலகம் : செப்பு 9 ÜL
iம் மொழியின் அட்சரங்கள்
க்கள் 26உம் ஆகும்.
ళ్ళే శ్లో 忍隆隆、
M
V W X

Page 120
Galileo
என்ன இப்போது கன
அருகே சிரித்துக்.ெ கலிலியோகலிலி.
இவரால் கண்டுபிடிக்க கலிலியோ தொலைக்
யானையின் நிறைமை Osmium உலோகத்

alilei (1564-1642)
ஈடுபிடித்து விட்டீர்களா?
காண்டிருக்கும் இவர்தான்
ப்பட்டதுதான் நீங்கள் பார்த்த
க்காட்டி,
Osmium
ப சமப்படுத்தும் இத்துண்டு த்தின் சிறுதுண்டாகும்.
ノ
O2 அரும்பு 13/14

Page 121
р u + a/2 2n
4.
A I t
十 ”v2 6
11 巧
in a mg
16, 18 19 h t? O. /2
р r I
17 - 21 22
g | P, | V (02 %
25
f x2
24
a | sin || () t k
1. 2
V I Ο A ØØA 4.
N E Ο
A 么
5
D E V A
I ØØA 7
9 U C A
10
M Ο L
03

- 환』 -나下>
圈一圈
■■ =_*_예_. *|=。
·S
р 1, 14
2E
அரும்பு 13/4

Page 122
An
Fe/Br,
CON.H, SO, CON.HNO,
Mg/Dry Ether
CH, CI
Sin / HIC
NaOH / 15t
KMNO/H, SO,
NaNO / HIC
CH,OH /H2SO,
CH, Cl/Dry AlCl,
i) Sn / con HCl ii) NaOH (aq) (கட்டுப்பட்ட
CH COCl / OH
PC
5

|SWΘΙ"
1.
ΚΣ
B
B
r
Ν
О,
Mig Br
5
Ο
H,
܂y-ko »
C
H
NHCI
签
N
H,
Н,
응
O
H
C
Н,
98765432
« »
Ο
Н,
1
O
Ν
O,
Ο
Н,
1.
1.
N
O,
ососн, COOH
«Σ
O4. அரும்பு 13/4

Page 123
韶
B5
T
公
த
前ண்
(5
நாம் விரும்பினால் சோகம்
தோல்வி என்ப
நல்லத என்பத கெட்டதில்
முடியாதத எண்
செயல்கள் மெளனத்தில் இ
எண்ணங்கள் அற்ற மன
O5

ီဂရှူ
(up
*து Lb | Loĵ Z
ர மீ | ண் 須 12. ன் 2 LT 6b Z 6ð
5 ". 65 (UD r 606
6) 须 / ளி
யப் 么
ம் சந்தோஷமாக மாறும்
தே இல்லை
இருந்த உற்பத்தியாகிறது
பத இல்லை
ருந்த உற்பத்தியாகின்றன
மே தெளிவான மனம்
ரீ அரவிந்தர்
தெய்வீக வாழ்வு நூலிலிருந்து.
s
මෙIElihu I3/14

Page 124
வ மரணித்த பின் ஜ
இவர்கள் யுத்தத்தால் சிறார்களல்ல. அன்று ஜப்பானி நகரங்களின் மீது வீசப்பட்ட ச வரை எதிரொலிப்பதை பிரதிப
அணுகுண்டின் கதிர்வீக விகாரங்களே சந்ததிசந்ததியா
புல் கூட முளைக்காத இன்று உலக பொருளாதார, வித்திட்டது அந்நாட்டு மக்! ஒருமைப்பாடும் தேசப்பற்றுமே
பல்வேறுபட்ட வேற்று நாட்டுக்கு ஜப்பான் ஒரு சிறந்

னனித்த ஜப்பான் G25
கைகளை இழந்த நம் நாட்டு ன் ஹிரோசிமா, நாகஷாகி ஆகிய அணுகுண்டின் பாதிப்புக்கள் இன்று லிக்கும் துயரச் சின்னங்கள்!
Fலால் பரம்பரை அலகில் ஏற்பட்ட
க ஜப்பானியர்களை துரத்துகிறது.
பூமியை கொண்டுள்ள ஜப்பான்
த்தின் முதுகெலும்பாக விளங்க
களின் விடாமுயற்சியும் தேசிய
ஆகும்.
மகளால் பிளவுபட்டுநிற்கும் நமது த உதாரணமாகும்
அரும்பு 13/14

Page 125
நன்றிய
“வித்தகக் கலைஞன் விறகுக் கட்டை கூட
* எனும் கவி வரிகளுக்கேற்ப ெ ஆக்கங்களை சுமந்து அரும்பின் இன் நல் உள்ளங்களை இவ்வேளையில் ந
* எமது அரும்பு அரும்புவதற்கு அணு அதிபர் அவர்களுக்கும்,
* நாம் சோர்ந்துவிட்ட வேளைகளில் இம்மலர் வெளியிடுவதற்காக எமக்கு வழங்கிய பிரதி அதிபர், உப அதிபர் கல்விசாரா ஆளணியினருக்கும்.
* வெற்றியின் சிகரத்தை தொட ( அரவணைத்து அறிவுரை வழங்கிய
* எமது அரும்பு இதழிற்கான ஆக்க பெறுவதற்குரிய புத்தகங்களை வழங்கி
சார் ஊழியர்களுக்கும்
蓉 தோழமையுடன் நமக்கு உதவி மாணவிகளுக்கும்
* நாம் கனவில் கண்ட அரும்பு ( படைப்பாய் அழகு நிறைந்த மலராய்
முகாமையாளர், மற்றும் ஊழியர்களுக்
* அரும்பு மலர்ந்து மணம் வீச உள்ளங்களிற்கும்
நவில்கின்றோம்
s

டன் நாம்.
தொட்டுவிட்டால் வீணையாகி விடும்”
வறும் வைக்கோல் தாள்களும் இன்று எம் னார் இதழ்களாக விரிவதற்கு துணை புரிந்த ன்றியுடன் நினைவுகூற கடமைப்பட்டுள்ளோம்.
றுமதியும், அறிவுரையும் வழங்கி வழிகாட்டிய
எம்மைத் தட்டியெழுப்பி எம் மன்றத்தினால்
ஆலோசனைகளையும், உற்சாகத்தையும் , பகுதித் தலைவர்கள், ஆசிரியர்களுக்கும்
முனைந்த எம்மை நெறிப்படுத்தி அன்புடன்
மின்றப்பொறுப்பாசிரியர்களுக்கும்
ங்களை அழகுபடுத்துவதற்கான படங்களை உதவி புரிந்த நூலக ஆசிரியர்கள், கணனி
விக் கரம் நீட்டிய எமது பாடசாலையின்
இதழை நம் கண்களின் முன் ஓர் அற்புத கொணர்ந்த பிள்ளையார் நேரச்சுப்பதிப்பக கும்
ல வழிகளிலும் உதவிய அனைத்து நல்
... A
நன்றிகள் பலகோடி!

Page 126


Page 127


Page 128


Page 129


Page 130
గిరా G كيد ذوي