கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: அரும்பு 2009/2010

Page 1


Page 2


Page 3
  

Page 4
೨೮೬೨೮೬೨೮೬೨೮೬೨
ଧ
உதவி ஒட் சி. சுமங்கு
引。
கணி:
கணின்
59
ଜୋ விஞ்ஞான (36 ILDLJILọ LD56îT u JINTL
2G2G2G2G 2
 

9E9E9E9E9E9
C
tটvM - 16
மன்றம் உ009/2010
ாசிரியர்கள்:
, இ. சாஜிபானு
புநோக்குனர்கள்:
5
, த, நிலஜா
GOLČULUб: சுமங்கலி
சித்தட்டச்சு: ?
வடிவமைப்பு: த.தீபன்
*சுப்பதிப்பு:
பிறின்டேர்ஸ்
'soydffü5წდგ: மன்றம் 2009/2010
உயர்தர பாடசாலை, DLJUT600TLD.
శ్రీ器
െ
III

Page 5
ge *єнеot
Dare to do right, Dare to You have a Work that no Do it SO bravely, SO kind Angels Will hasten the sto
Chorus:
Dare, Dare, Dare to do ri Dare, Dare, Dare tO be tr Dare to do right; Dare to Dare to do right, to be tri
Dare to do right, Dare to Other men's failures Can Stand by your conscienc Stand like a herO and bat
III
 
 

M - A Si3
be true, Other Can do; y, SO Well; Dry to tell.....
ght Lle
De true;
e.
be true,
never SaVeyOu; e, your honour, your faith tle till death....

Page 6
O Lord, the sour
The founta Grant unto us in
To serve T
We praise Theer
For gifts of And all the loveli
O Lord how
Knowledge we s
Thy wisdor And fill it not mir
With Thine
The love that see
Intent on s And shares with
Thy gifts so
To see the right,
Our hearts Undaunted then
And fear pa
(Specially composed for and

PAYER
ce of love and truth, in of all good, days of youth hee as we should.
now for active limbs,
mind and heart, Iness of things, v good Thou art!
eek; to us impart n above, and alone, but heart
eternal love.
eks another's weal
erving Thee; joyful, ready zeal o rich and free.
and do it, Lord,
with courage fill; We heed Thy word ain nor ill.
sung at the Vembadi Centenary - 1938)
IV

Page 7
எமது கல்லூரியின் உய மன்றத்தினால் வெளியிடப்படும் கொணர்வதை இட்டு பெருமகிழ்ச்சி
விஞ்ஞான மன்றத்தினரது டெ யும் வெளிவரும் அரும்பு பல் தன்பால் சேர்த்து மலர்கின்றது. மான வளர்த்து, அதன் வெளிப்பாடாக 8 வாக்கிய முயற்சியே “அரும்பு வெளி
"அரும்பு" இதழானது விஞ வழிகாட்டலில் மாணவியரது ஒட்( தொடர்ந்தும் வெளிவருவது பாரா மானது மென்மேலும் வளர்ச்சிய வெளியீடாக அமையவும் எனது நல்
 
 
 

కొర్రెలైనిన్రా
ໄມຸangufຄໍາ
ர்தர விஞ்ஞான மாணவர்
“அரும்பு இதழ்-16” வெளிக் அடைகின்றேன்.
பரும் பொக்கிஷமாக இம்முறை வேறு புதிய விடயங்களையும் னவிகள் தமது சுய ஆற்றல்களை சிறந்த ஆக்கங்களை எழுத்துரு ரியீடாகும்.
நஞான மன்ற ஆசிரியர்களது டுமொத்தமான முயற்சியினால் ாட்டுக்குரியதாகும். இம்மன்ற புறவும், "அரும்பு" தொடர் லாசிகள் பற்பல.
Vembadi Girls' High School Jafna.

Page 8
ভঙ্গভঙ্গভঙ্গভঙ্গ
స్టాలో
లైX
నిల్వ
பிரதி அதிபர்
வேம்படி மகளிர் உயர் மன்றத்தினரால் வருடா
அரும்பு' சஞ்சிகைக்கு கல்லு ஆசிச்செய்தி வழங்குவதில் (
இன்றைய உலகு வி பாரிய மாற்றங்களை உள்வி ஏற்படும் விளைவுகளையெ முகங்கொடுக்க ஏற்றவகை சிந்திக்கவும் செயற்படவும் விஞ்ஞான மன்றத்தின் செய
அத்தகு செயற்பாடு மாணவர்களின் ஆக்கங்க அவர்களின் தேடலை உ படைப் பாற்றலையும் இ ஆக்கங்களைத் தாங்கி அம்சமாகும்.
விஞ்ஞான மன்றத்த
அரும்புகின்ற அரும்பு இ மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்.
 

త్రాASXలత్రాలత్రాలత్రాస్త్రాASAలత్రాలత్రా?
3.
वर्ग ஆசிச்செய்தி
தர பாடசாலையின் விஞ்ஞான வருடம் வெளியிடப்பட்டு வரும் ாரி யின் பிரதி அதிபர் என்ற வகையில் பெரிதும் மகிழ்ச்சியடைகின்றேன்.
ஞஞான தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியால் பாங்கி வருகிறது. இம்மாற்றங்களால் பல்லாம் சாதகமாக்கி சவால்களுக்கு யில் விஞ்ஞான அணுகுமுறையில்
தூண்டும் வகையில் அமைவனவே ற்பாடுகள்
களின் விளைவுகளில் ஒன்றாக எமது ளைத் தாங்கி மலரும் அரும்பு ஊக்குவித்து சிந்தனையாற்றலுடன் இணைத்து பல்வேறு வகையான
வெளிவருவது குறிப்பிடத்தக்க
தினரின் தொடர்ச்சியான முயற்சியால் ம்முறையும் சிறப்பாக அரும்ப எனது
„stFAs" ug: a. R.蓟 طoولأجه 50 مليون ولا تكون " " .Mrs.
Giás VN e قشتقاقه -
VI

Page 9
త
X
లై7
లై7
లై7
Message. From the T
It is indeed a great pleas the magazine "Arumpu" pul Science Students of the Ja SChIOOl.
s
We are happy that 16t 3 successfully released. We like thank all those Who Contribute S. Congratulate the students fo
their annual magazine Arump bDatCheS.
ܣܛܐ
We are Confident that th be a useful and informative ( memories and mile Stone of th
We Wish all the Sixteel 3-) productive and prosperous fut
Mr. P.Vijayakumaran
Teacher. In SCienCe Union J/Vembadi Girls
&
 
 

o
ల7
లై
లై7
లై7
ينتج
eacher in charge
ure to Write this message to Dlished by the 2010 A/L affna Vembadi Girls' High
in branch of Arumpus has 2 to take this opportunity to d to this magazine. Also we r their decision to publish ou as done by the previous
he magazine would prove to document to keep the good is batch.
in Arumpu student a very
U62.
β. \ftحجيران حمص من الأ
Mrs. R. Nithian anthan
charge 2O09/2O 1 O
High School

Page 10
999999X
தலைவரின் சி
அரும்பின் இதழ்கை பார்ப்பதற்கு முன்பதாக, அரும் உங்கள் மூச்சுக் காற்றினில் முன்பதாக நூலின் நுழைவு வழமையான வாசகர் மறிப்பு.
"அரும்பு” இது எங்க பிரசவிப்பு. அன்னைத் தமிழெ கட்டுரையாய், கவிதையாய், கதைகளுமாய் அறிவியலின் உ பதினாறாவது இதழாய் இம்மு "அரும்பு”.
பெருவிருட்சமாம் எ ஏணிகளாக அமையாவிடினு. வேனும் அமையும் என்பதில் உண்டு.
தன்னம்பிக்கையோடு த சோதனைகளை சாதனைகளாச் தோளோடு தோள்கொடுத்து களிற் கும் என் மனமார்ந் கொள்கின்றேன்.
"சரியல
AAAAA

స్తోత్రాస్త్రాలత్రాలైARPAలస్తోత్రా?
ந்தனையில்.
ள உங்கள் கரங்கள் புரட்டிப் ம்பு மலர்கையில், மலரின் சுகந்தம்
கலந்து, கரைந்துகொள்வதற்கு ாயிலில் மன்றத் தலைவியின்
5ள் மன்றத்தாயின் வருடாந்தப் டுத்து, அந்நியமும் அதிற் கலந்து ஒவியமாய், வியத்தகு விந்தைமிகு ன்னதத்தை அழகாக எடுத்தியம்பி, மறையும் மிடுக்குடன் மிளிர்கிறது
ம் அரும்பின் கனிகள் ஏற்றமிகு ம் அவ் ஏணிப்படிகள் சிலவாக எமக்குத் திடமான நம்பிக்கை
நடைக்கற்களைப் படிக்கற்களாக்கி, கி இம்மலர் இனிதே மலர்வதற்கு உதவிய அனைத்து நல் உள்ளங் த நன்றிகளைத் தெரிவித்துக்
தத் துணிந்து செய்"
சுமங்கலி சிவகுமாரன்
தலைவி விஞ்ஞான மன்றம் 2009/2010
யாவேம்பழ மகளிர் உயர்தர பாடசாலை.
VIII
چرچ&
*

Page 11
இதழாசிரியர்களின் இத
வேம்படியாளின் மடியதனில் இ விஞ்ஞான மன்றமதில் விளைவி இதழொன்று இன்புற்று மலர்கிற வியாபித்து தொடுவானத்தை முத்த தேவையறிந்து உங்கள் கரங்களில் தவி
விரைவாய் நகரும் விஞ்ஞான உல முடமான கால்களுக்கு இயலாது என் எம் கோரப்பசிக்கு ஒர்தினி. எங்கள் ே எங்கள் கால்களுக்கு முதற்கட்ட சிகி ஒர் ஆரம்ப பயிற்சி.
எங்கள் நீண்ட கனவுகளை மாக்கி எங்கள் உழைப் பால் து சமர்ப்பிக்கின்றோம். எங்கள் அ தொடர்கின்ற மலராக மலர்ந்து மண
எங்கள் மலரின் இதழ்களை உங்கள் தேடல்களின் வெளிப்பாட்டை ம விமர்சியுங்கள். அணைபோடும் செ முயற் சியே! ஆனாலும் அன் ட வேண்டுகின்றோம்.
TULTDਰੰਭ
DT பள்ளிப்பருவத்தின் ே படிக்கட்டுக்களில் ஒ
-9|([Եւbւկ”
லதா கோபாலசிங்கம்
இதழாசிரி விஞ்ஞான மன்றம்
யா வேம்பழ மகளிர்
IX
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ఖాతాలూకాస్త్రానాస్త్రానా
|uslsassúருந்து.
ருந்து வரும் பெரும் முத்தாய் ந்த விழுதொன்றாய் "அரும்பு" து. விஞ்ஞானத்தின் விந்தைகள் தமிடும் வேளையிலே காலத்தின் ழ்கிறது அரும்பு.
கோடு ஒத்து ஒடுவதற்கு எங்கள் பது இயல்பே. ஆயினும் அரும்பு, தடல்களுக்கு ஒர் களம் முடமான ச்சை எங்கள் சாதனைகளுக்கான
எதிர்பார்ப்புக்களை வரிவடிவ உறுதிப் படுத்தி உங்கள் முன் ரும்பு வருகின்ற நாட்களிலும் ம் பரப்பும் என்பதில் ஐயமில்லை.
கரங்களால் புரட்டுங்கள். எங்கள் திப்பிடுங்கள். ஆக்க பூர்வமாய் பற்பாட்டில் இது அணிற்பிள்ளை பான ஆதரவை அகத்தாலே
ளை இட்டது -எம்
த செய்து முடித்தது தேடல் பாதையில் ஒன்றாய் அரும்புகிறது.
சாஜிபானு இராஜேந்திரன்
யர்கள்,
2009/2010
உயர்தர பாடசாலை,

Page 12
"UNDER TI
VVHCP LCDVES " THOUGHTS TH
THAT FCUND HE
"TOR OCH EBEARER" 8EB
 

keğiş?
HE VEMBU TREE
TO SHARE WITH ME
HAT AFRE SC SVVEET,
ARTS WOULD GREET"
PAGE - 14.

Page 13
K)
மலரின் இதழ்க அரும்பே உனக்காக
காற்றுக் குதிரையிலே.
எனக்குள் இயங்கும் இயந்திரம்.
தலைமைச் செயலகம்
விழித்திரு மனிதா
வறிப்னோட்டிஸம் பற்றி உங்களுடனர்.
ஒரு கைதியின் கடிதம்
இயல்பியலுடன் சில நிமிடங்கள். The Mystery of Bermuda Triangle
gru JGlgsfTGfrgs)
சூரியத் தாயின் பத்தாம் (10ம்) பிரசவ
குருதிக் குடியர்களால் விஷ்வரூபம் (
2010 தேர்தல் விஞ்ஞாபனம் - ஒர் சி
ஒன்றின் கீழ் ஒரு கோடி தொழினுட்ப
GUGCστ σε πεδGCDGστuυπGπή - 35σύLGστπ σει
அயடீன்
Oral Health and Dental Diseases
GurrGCDg5u5)Gcft GölGCDGITG)
சிறுநீரகக்கல்
புளுட்டோ ஏன் நீக்கப்பட்டது?
Noble Prize
2ulub ajas Lob
ஐன்ஸ்டீன்
GfJg-stu JGUTGéluGólgð d Block SpGU&r
Google Chronne மயிரிழையில் பூமி $ல் அதிகுருதியமுக்கம், மாரடைப்பு, சல The real doomsday 21 Decemb Drug abuse NetMeeting
3. “×”
ΧΙ

ಕಣ್ರ
K3 5Grfeo)....
锐
ம்
எருக்கும் டெங்கு
றப்புக் கண்ணோட்டம்
шb
TGöGJIT
ங்களின் சபதம்
ரோகம் தொடர்பான ஆலோசனைகள்
er 2 O 1 2 ??
င့္အမ္ဘိဒိ|
බ්‍රශිශිශිශිශිශිශිශිශිරිවහිදී

Page 14


Page 15
Sitting (L-R):
Mrs.A.Thavarangith (Vice Principal) Mrs. Mrs. K. Ponnampalam (Principal), Ms.S.Sun Deputy Principal), Mr.P.Vijayakumaran (T. Mrs. S. Jevapalan (Vice Principal).
|
NA SAN :
S nding(L - R): Misis. Pakerathy (Secretary), Ms.B.Arani (Vice
is A. Subaha (Vice secretary), Ms. R. Saajibha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R. Nithiananthan (Teacher in charge), angali (President), Mrs. R.Muthukumaran acher in charge),
resident), Ms. G. Latha (Editor), ܐܘ u(Editor), MS.S.Mathanki (Treasurer)

Page 16


Page 17
அரும்Uே உனக்காக
வேம்படியின் விஞ்ஞான மன்றத்தில் வேரூன்றிய வித்து-நீ அகவையில் பதினாறாய் அக்கினிச்சிறகசைக்கும் அருவி-நீ புயலாக மாறிய
புதிய சகாப்தம் - நீ
பூமி தேசத்தின் புல்லரிக்கும் நாடி நரம்பு-நீ பூகோளத்தை புரட்டும் புதியதோர் புரட்சி-நீ
விரைந்து வளரும் விஞ்ஞான வளர்ச்சியிலே நதியின் சாரலாய் வந்த நர்த்தன இசை-நீ புதுசுதிசேர்த்த புன்னகைப் பூபாளம்-நீ பூத்துக் குலுங்கிய உணர்வுகள் பூரிக்கும் பூகோளப் பிரசவம் - நீ கடலோரஈரற் காற்றாய் வந்து கலை தந்த கரு- நீ
"விளக்குகளை ஏற்றிக்கொண்டே இரு - ஏனென்றால், இன்னும் எங்களுக்கு விளக்குகள் வேண்டும் - ஒளிவீச
 

லதா கோபாலசிங்கம் சாஜிபானு இராஜேந்திரன்
காலங்கள் கடந்து நின்றும் காவியம் படைக்கும் கவி - நீ இதய வீணையின் இதமான இராகம் -நீ ஓவியச் சுரங்கள் ஒன்று சேர்ந்த சுருதி-நீ தென்றலின் சுகமாய் வந்த தெம்மாங்குப்பாட்டு - நீ நறுமணம் பரப்பி வரும் நந்தவனச்சோலை - நீ உலகின் ஒவ்வோர் அணுவினதும் உயிரின் பிரளயத்துடிப்பு - நீ கனவென்னும் கானல்நீரை நிஜமாக்கிய நீர்த்துளி- நீ இதயத்தை குருடாக்கும் இருட்டின் அரங்கத்தில் உதயசூரியன் - நீ படமெடுத்தாடும் மயில் - நீ காவியம் பல புரிந்த காலத்தூசி படியாத ஒவியம்-நீ
விடிந்து விட்டது என்பதற்காக விளக்கை எறிந்து விடாதீர்கள் மீண்டும் இரவு வரும் அதை மறந்து விடாதீர்கள்'
A ru/uMMpu/u/-16
SCÚeAMLCe/UU WALÚOyuv

Page 18
* கற்றுக் குதிரையிலே.
謬 ܠ
கூர்ப் பின் அடியிலே குரங்குகள அலைந்து கொண்டிருந்த மனிதன சிந்தனைத் தோற்றமும் அதன் வளர்ச்சி ஏன்? எதற்கு? எப்படி? என அவன் மன எழுந்து கொண்ட கேள்விகளிலிருந்து து விடத் தொடங்கியது. அதனடிப் ப6 யில் மனிதன் ஆசைப்படத் தொட னான். 'ஏன்' என்ற கேள்வி மனித6 "சிந்தனையாளனாக மாற்றியது. "எத என்ற கேள்வியின் விடைகள் தத்தவங்க உருவாக்கின. விடை தெரியாத பே 'கடவுள்' என்றோ அறியமுடியாத அனுமானிடம் என்றோ ஒரு கருத்தி உருவானது. ‘எப்படி என்ற கேள்வி மனிதனை விஞ்ஞானியாக்கியது. தன்ை சுற்றி இருப்பவைகளையும் நடப்ப களையும் உணர் னிப் பாக கவனிக் தொடங்கினான். தன்னைச் சுற்றியிரு சூழலை' தனக்கேற்றவாறு வளைக்க பழகிக் கொண்டான். உணவு முதல அடிப்படைத் தேவைகளுக்காக அலை கொண்டிருந்த மனிதன் அவற்றை தனதி துக்கே கொண்டு வரும் அல்லது உரு க்கும்வித்தைகளைக் கற்றுக் கொண்ட அன்றிலிருந்து உருப் படியான கன பிடிப்புக்கள் உதயமாகத் தொடங்கி புவியின் மிகச் சிறந்த விலங்காக மனி மாறினான். மனிதனின் வளர்ந்து வ தேவைகள் - தேவைகள் யாவும் ஆசை அடிப்படையிலேயே உருவாகின. அவ6 பயண வேகத்தை அதிகரிக்கும் அல் பயண நேரத்தைக் குறைக்கும் அவசியத் உருவாக்கின. ஆரம்பத்தில் தன்னை6 உடல் வலியாதான வேகமாக ஒடக்கூ பாரம் சுமக்கக்கூடிய மிருகங்களை தன அடிமையாக்கப் பழக்கிக் கொண்ட பின்னர் அவற்றால் இழுத்துச் செல்லப்ப வண்டிகளை உருவாக்கினான். தொட வளர்ச்சிப் பாதையிலே வண்டிகளில் மிரு களுக்கு பதிலாக "எந்திரங்களை பிரதி செய்யும் புரட்சியையும் ஏற்படுத்தின ஆனால் 'வரலாறு தொடங்கிய கால லிருந்து மனிதனின் மனதில் 'பறக்கும் ஆ மனிதனை ஆட்டிப் படைத்துக் கொன

நிலஜா தனபாலசிங்கம் 2010 - உயிரியற் பிரிவு
ங்கி
கத் இந்த வும்
பாக
ருந்தது. இதற்கு ஆதாரமாக சகல பிரதேசங்க ன்
ளினதும் புராதன இதிகாசங்களிலும் ஏனைய யும்
இலக்கியங்களிலும் 'பறக்கும் இயந்திரம்' தில்
ஒன்றைப் பற்றியதான கற்பனைக் கதைகள் ளிர்
பரவலாக இழை யோடியிருப் பதைக் டை
காணலாம்.
னை
இந்த அதீத கற்பனை 'விமானங்கள்' ற்கு'
மற்றும் பறக்கும் பஞ்சகல்யாணிக் குதிரைகள் ளை
யாவும் ஒரு மனிதனிலும் மேம் பட்ட ராது
சக்தியொன்றாலோ, அல்லது 'கடவுளின்' ஒரு
அருளாலோ இயங்கியதாகவே இதிகாசங் கள் யல்
கூறுகின்றன. அத்துடன் சிறகு முளைத்த யே
தேவதை மனிதர்கள் (Angeles) போன்றவற் னச்
றின் கற்பனைகளுக்கும் பறக்கும் சக்தி வை
கொண்ட மனிதர்களைப் பற்றிய கற்பனைக ளுக்கும் குறைவிருந்ததில்லை. இவ்வாறு பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக மனித
னின் மனதினை உலுப்பிக் கொண்டிருந்த ான
பறக்கும் ஆசை நிறைவேற 19ம் நூற்றாண்டு ந்து
வரை காத்திருக்க வேண்டிய தாயிற்று - நிற்க
இக்கட்டுரையின் நோக்கம் பறக்கும்
இயந்திரம் கண்டு பிடிக்கப்பட்டதும் பறக்க என்.
விடப்பட்டதுமான 'ரைட் சகோதரர்களின்' ன்டு
வரலாற்றை மீட்டிப் பார்ப்பதல்ல ஒரு ன.
விமானப் பறப்பின் பின்னால் இயங்கிக்
கொண்டிருக்கும் இயற்பியலை விபரிப்ப பந்த
தாகும். முதலில் விமானமோ மனிதனோ, பின்
பறவையோ எந்தப் பொருளாயினும் காற்றில் னது
பறப்பதற்கு அதன் நிறைக்கு சமனான விசை
அதன் மீது மேல் நோக்கி வழங்கப்பட தை
வேண்டும். அந்த விசையை வழங்குவது யார்?
அல்லது எது? பறவைகளும் விமானங்களும் டிய
காற்று வெளியில் பறக்கும் அதிசயத்தை க்கு
நிகழ்த்தும் அந்தக் காற்று குதிரைஎது... என்.
இந்தக் கேள்விக்கான விடைகளில் மூலக் கருவை உருவாக்கியவர் 'பேணுலி' என்பவ ராவார். 'ஒரே அருவிக் கோட்டில் செல்லும்
பாயியில் வேகம் அதிகமாக இருக்கும் என்.
புள்ளியின் அமுக்கம் குறைவாக காணப்
படும் '. இதை எளிதில் விளக்குவதற்கு சை'
தரையில் வைக்கப்பட்ட ஒரு தாளின் மேலாக ஊதும் போது தாள் மேலெழுவதை அவதா
டத்
நவா
தன்
லது
விட
டும் இந்த கேங்
யீடு
த்தி
ன்டி
+Aruutpu-16 Science Union

Page 19
னிக்க முடியும். இதற்குக் காரணம், ஊதும் காற்றின் வேகம் தாளுக்கு கீழே உள்ள காற்றின் வேகத்தை விட அதிகமாயி ருப்பதால் அங்கே ஒரு தாழமுக்கம் உருவா கிறது. இதில் தாளின் கீழுள்ள உயரமுக்கக் (ஒப்பீட்டளவில்) காற்று தாளை மேல் நோக்கித் தள்ளுவதனாலாகும்.
எனவே, மென்றகடு ஒன்றின் இரு புறத்தி லும் வேகங்கள் வித்தியாசப்படுத்துவதன் மூலம் மேலே அதிகவேகம் மேல்நோக்கிய ஒரு விசையை உருவாக்கமுடியும். இது உயர்த்தும் விசை (Lifting Force) எனப்படும். இவ்வாறான வேக வித்தியாசத்தை உருவாக்கு வதற்கான மிகச் சிறந்த கேத்திர கணித உருவமாக Aerofoi பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவ் Aerofol வடிவத்தை குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றமாக கொண்டவையாகவே விமானத் தின் செட்டைகள் வடிவமைக்கப்படுகின்றன. பறவைகளின் இறக்கைகள் கூட இவ்வடி வமைப்பையே அடிப்படையாக கொண்டன.
இவ் Aerotoi இன் கேத்திர கணித வடிவமே இதன் மேற்புறத்திலும் கீழ்ப் புறத் திலும் பாயியின் வேகவித்தியாசத்தை ஏற் படுத்த காரணமாகிறது. அதாவது சாதாரண மாக வளி Aerotoil ஐ கடக்கும் போது இலட்சிய நடத்தையாக கீழ்வரும் படத்தி னுள்ளபடி கடக்க வேண்டும். ஆனால் இயற் கையில், இவ்வாறு இடம்பெற முடியாது படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள புள்ளி A இல் கூரான முனை காணப்படுகிறது. அவ்வாறான இடத்தில் பாயி வளைந்து ஒடுவதில்லை.
இது பாயியின் ஒரு அடிப்படை இயல் பாகும். எனவே காற்றானது பின்வரும் படத்தி லுள்ளவாறு உடனடியாக தன்னை இசைவு
படுத்திக் கொள்ளும்,
இங்கு புள்ளி B யிலிருந்த பூச்சியவேகம் நகர்ந்து கூர்முனையான A யை வந்தடையும் இதனால் மேற்பகுதிகளுக்கான பாயியின்
 
 

வேகம் அதிகரிக்கும். அதாவது பாயி ஆர்மு டுக்கப்படும். எனவே கீழே உள்ள பாயி அமர் முடுக்கப்பட்டு அதன் வேகம் குறைவடையும் இந்த வேகமாற்றங்களானது ஒரு "சுழற்சி (Vortex) ஐ உருவாக்கும். மேற்கண்ட வேக வித்தியாசத்தால் ஏற்படும் அமுக்க வித்தியா சமானது மேல் நோக்கிய விசை ஒன்றை வழங்கும் இது Lifting Force என அழைக்கப் Լյ6)ւb.
Ayerse
இனி . இந்த மேல் நோக்கிய விசை விமானப்பறப்பிற்கு எப்படி உறுதுணையா கின்றது எனப் பார்ப்போம். வளி நிலையாக உடற்பகுதி மேற்பரப்புக்கும் வளிக்குமான உராய்வு பின் நோக்கிய விசை ஒன்றை 2 (D.6) Taji(5lb. g.gil Dragging Force GT60T அழைக்கப்படும். இருக்கும் போது விமான மானது முன்நோக்கி அதன் எந்திரத்தால் உந்தப்படும். எனவே வளியை செட்டை ஊடறுத்துச் செல்லும், அதாவது செட்டை சார்பாக வளி பின்நோக்கிப் பாயும் எனவே மேலே குறிப்பிடப்பட்டAerofoi களை வளி கடந்து செல்வதால் Lifting Force மேல் நோக்கியே உருவாகும். மேலும் விமானச் செட்டை, உடற்பகுதி மேற் பரப்புக்கும் வளிக்குமான உராய்வு பின் நோக்கிய விசை ஒன்றை உருவாகும். இது Dragging Force என அழைக்கப்படும்.
மேலும் இறக்கை முடியுமிடத்தில் இறக் கைக்கு கீழே உயரமுக்கமும் இறக்கைக்கு மேலே தாழமுக்கமும் காணப்பட வேண்டி யிருந்தாலும் இறக்கைக்கு வெளியே உள்ள புள்ளி ஒன்றில் இவ்வாறு வேறுபட்ட அமுக்கம் இருக்க முடியாது. எனவே இறக்கையின் முடிவில் இறக்கைக்கு கீழே செல்லக் கூடிய அருவிக் கோடுகள் சுழன்று இறக்கைக்கு மேலாகக் கடக்கும்.
Aru/uM/Mapu/u/-16
SCûe/LCe/Ü(Vuto'yv

Page 20
இவ்வாறு சுழற்சியடையத் தொடங் வளியானது விமான இறக்கையை கடக் போது ஒரு சுழலாகவே கடந்து செல்ல அதாவது விமான இறக்கையின் இரு அந் களிலும் சுழல் (Vortex) ஒன்று உருவ கப்படும்.
இவ்வாறு சுழல் உருவாதலானது இ கையின் திறனைக் குறைக்கவல்லது. (Tiplo: எனவே இவ்வாறு சுழல் உரு வாவ தடுப்பதற்கு, பலவழிமுறைகள் கையா படுகின்றன. End plates எனப்படும் முறைய இறக்கையின் முடிவிடங் களில் இறக்கை செங்குத்தாகத் தகடுகள் பொருத்தப்படு ன்றன.
சில விமானங்களில் இறக்கைகள் அமைப்பானது நீள்வட்ட வடிவமாகே அல்லது அது சார்ந்த ஒரு கேத்திர கன அமைப்பாகவோகாணப்படும்.
சர்க்க
இம்முறையில் இறக்கை ஓரங்கள் குறுக்கு வெட்டுப்பரப்பாக உள்ள aero வடிவங்களின் நீளம் குறைந்து சென பூச்சியமாகவே ஆகிவிடுவதால், மேலு கீழும் காணப்படும் அமுக்க வித்தியாச படிப்படியாக குறைந்து மறைந்து விடும்.
மேலும் twisted winks என்ற முறை ! இறக்கையில் ஓரங்களில் வடிவத்தை இழக் செய்து இவ்வமுக்க வித்தியாசம் இல்லா செய்யப் படுகின்றது.
இவ்வாறு ஓரங்களில் உருவான சு னால் ஏற்படும் பிரச்சினைகள் (Tipl தீர்க்கப்பட்டாலும், விமான இறக்கை ஒரு படலமே (Vortex layer) தொடர் வருவதை காணக்கூடியதாக உள்ளது.

தம் |
அதாவது மேலே கூறியது போல, நம் Dragging force எனப்படும் உராய்வு விசை ம். பின்னோக்கியும் Lifting force எனப்படும் தங் உயர்த்தும் விசை மேல் நோக்கியும் உருவா எக் கும். இவற்றின் விளையுள் விசையே
விமானத்தை உயர்த்தும் விசையாகத்
தொழிற்படும். றக் s).
ஆனால் மிக மெல்லியதான aerofoil தே அமைப்பில் இந்த Dragging force ஆனது எப் புறக்கணிக்கத்தக்கதாகவே காணப்படும். பில்
இனி நாம் மேலே கூறிய Vortex layer க்கு உருவாகும் விதத்தைப் பார்ப்போம். சுழல் கி Vortex ஆனது திண்ம மேற்பரப்பொன்றி
லிருந்து தொடங்கி முடிவிலியில் முடியலாம் ன்
அல்லது வட்டவடிவில் இயங்ககலாம்.
முதலில் நாம் பார்த்த foil ஐ சுற்றி உருவாகும் Vortex ஆனது முடிவிலியில் தொடங்கி முடிவிலியில் முடியும் வகை யாகவே காணப்பட வேண்டும் அதாவது ஒவ்வொரு aerofoil வடிவிலுள்ள குறுக்கு வெட்டிலும் உருவாகும் Vortex களானவை ஒன்றாகத் திரண்டு இரு தனித் தனி Vortex களாகச் செல்லும்.
வா
ரித
{
11 "
சில்
foil
சறு
11 11 2
அசைவைடி
பம் மும்
எகச்
இந்தத் திரட்சியானது இரு Vortex layer களை உருவாக்கும். இந்த Vortex layer பில் உருவாக்கமானது, விமான இறக்கைகளில்
மட்டுமல்லாது பறவைகளின் பறப்பிலும் மற் உருவாக்கப்படுகின்றது. பறவைகள் கூட்ட
மாக பறக்கும் போது, அவை ஒரு 'V'
வடிவான கோலத்தில் பறப்பதை அவதானிக் மலி
கலாம். முதற் பறவையின் Vortex layer இல் »ss) அகப்படாமல் பறப்பதற்காகவே அவை
இவ்வொழுக்கைப் பின்பற்றுகின்றன.
யை
த்து
Arukvtpu-16 Science union

Page 21
C
70. 9 1 :
இனி... பறக்கும் அந்த இராட்சத 6 உலோகப் பறவைகளின் கட்டுப்படுத்தும் த முறைகளை விளக்கிக் கொள்ளலாம். அதற்கு முதலில் ஒரு விமானத்தின் முற்று முழுதான அமைப்பினை அறிந்திருத்தல் வேண்டும்.
விமானத்தில் வால் பகுதியில் அமைந்தி ருக்கும் சிறு இறக்கைகளே விமானத்தில் ஏற்ற இறக்க கோணங்களை தீர்மானிக்கின்றன. விமானத்தின் பிரதான இறக்கைகளின் தத்துவத்திலேயே இயங்கும் இச்சிறு இறக் கைகள். தமது அமைவொழுங்கை மாற்றி | யமைப்பதன் மூலம் மேல் நோக்கியோ கீழ் | நோக்கியோ உயர்த்தும் விசை (Lifting force) F ஐ பிரயோகிக்க வல்லன. இவற்றை விட B நடுவில் அமைந்திருக்கும் நிலைக்குத் தான இறக்கையானது விமானத்தில் அச்சுப் பற்றிய திருப்பத்தை கொடுக்க வல்லது. இவை இரண்டும் உஞற்றும் திருப்பங்கள். (y அச்சு, X அச்சு) அச்சுப் பற்றியதான ஒரு திருப்பத்தை உருவாக்கும்.
இது Gyroscopic moment எனப்படும் விமானம் ஒரு பக்கம் சரிவதனால், விமான த்தின் நிறை மற்றும் மேலுதைப்பு விசைகளின் விளையுள் y திசையில் தொழிற் படும் இவ் விசையை மையநாட்ட விசையாக கொண்டு விமானம் திரும்பும்.
1
இன்று இப்பறப்புத் தொழில்நுட்ப மானது மாபெரும் வளர்ச்சியடைந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு கிராமத்தையே தன்னுள் சுமந்து கொண்டு பறக்கவல்ல இராட்சத
“wெay"யும் இருக்கிரது "எலி”யும் இருக்கிரது! ஆனால் இந்த நவீன எலி Uெnyக்கு வரலாலேயே கட்டளையிடுகிரது

விமானங்களையும், பல விமானிகளின் றமைகளை தன் னகத் தே கொண் ட ானியங்கு விமானிகளையும் (Autopilot) காண்டு, ஒலியை விட பல மடங்கு வகத்தில் செல்லக் கூடிய கலங்களாக ரிணமித்து மனிதனின் பறக்கும் ஆசையை றைவேற்றி மற்றுமொரு துறையில் மனிதன் ரு சிறப்பான விலங்கு என்பதை நிரூபி துள்ளது.
eferenCe:
Hall, M.G., in Numerical Methods for luid Dynamics (eds Morton, K.W. and aines, M.J.), Oxford, 1986, vol II.
... Bill Husa Airfoil Selection found at the rl http:// WWW. Oriontech nologies, net/ locuments/Airfoil.htm
(நன்றி. நுட்பம்)
Aru/u/MMpu/u/-16
SCÚe4/ALCe/UU VALúOyuv

Page 22
எனக்குள்ளே இயங்கும் ஒர் இய அதன் இயக்கம்தான் எ கருவறை வாழ்வில் தொடங்கிய நின்றால் அது என் வாழ
உடலின் இயக்கம் சகலதும் அது இயங்கும் குருதி சுற்றினு மூளைக்கு அவசிய ஒட்சிசன் வ அவயவங்கள் இயங்கிட
உறுப்புகள் வளர்ந்திட தேய்ந்த வேண்டிய போசணை உடலினை காத்திட கிருமிகள்
அதனை அழித்திட பன
உணவினால் கிடைக்கும் போச குருதிக்குள் வாங்கி சே! சேமித்த சக்தியை திரும்பவும் ெ அங்கங்கள் செயற்பட
சுற்றிய குருதி மாசடையும் வே6 அறைக்குள் செலுத்திே குருதியில் கரைந்துள்ள கழிவுக சிறுநீரகத்தினுள் செலு
இத்தனை செயலும் செய்யும் இ முழுமையாய் தன்னிய இவ் உள்ளிட்டல் கடத்தல் தெ அந்திமம் வரை அயரா
படைப்பினால் அதன் ஆயுள்1 வாழ்முறை கேட்டினா சிற்றின்பம் தந்திடும் நிக்கொட் அளவிற்கு மிஞ்சினால்
விஞ்ஞானம், அதைக்காக்க மரு
வாழ்வின் நெறிமுறை செயற்கை இயந்திரம் பாவனை அதனை மிஞ்சிடும் வ:
ஒழுக்கம் வழக்கம் போசணை பயிற்சி அமைதி இலை இதயத்தின் பணி இதை அறிே
வாழ்நெறிமுறை வழி
 

திறம்.
வறம்சத்வனி ருக்மினிகாந்தன் 2010 - உயிரியற் பிரிவு
ந்திரம் ன் உயிரின் ஒட்டம்
இயக்கம் வின் அந்தம்.
iனால்
|ள் அடக்கம்
pங்கும் - சக்தியும் வழங்கும்.
வை தேறிட அனைத்தையும் வழங்கும் புகுந்தால் டபலம் அனுப்பும்
ணை அனைத்தும் மிக்க இயங்கும்
பற்று திறனாய் இயங்கும்.
ய சுத்தமும் செய்யும் ள் அனைத்தும் த்தியே வடிகட்டி எடுக்கும்
யந்திரம் க்க செயன்முறையாம் ாகுதியாவும் து உழைக்கும்
20 ஆண்டுகள் ல் 40 இலும் அடங்கும் டினும் அற்ககோலும் ஆளையே கொல்லும்
த்துவம் கண்டினிலும் நான் அதைக் காக்கும் யில் இருப்பினும் லமை பெற்றிடவில்லை.
ஈருக்கம்
அதைக்காக்கும் JITLibourifit அதைக்காப்போம்.
Aииwирил-16
SCÚeA^uCe/ UAC VučO^uvo

Page 23
தலைமைச் Q4.JOJátē
葯
உங்கள் மூளையில் ஆசியான அரைக்கோளத்தை இதோ:
"எண் சாண் உடம்புக்கு சிரசே பிரதா னம்' என்ற பழமொழி தலைக்குள் இருக்கும் மூளையைத் தான் குறிப்பிடுகின்றது. மனித மூளை அதிசயமானது. அதன் செயற்பாடுகள் வியப்பானவை, புதிரானவை, மருத்துவ மேதைகளும் விஞ்ஞானிகளும் தொடர்ந்து ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நமது உடலை அடக்கியும் கட்டளைகள் பிறப் பித்தும் எம்மையெல்லாம் வழி நடத்திக் கொணர் டிருக்கும் மூளையை எதற்கு ஒப்பிடுவது? அப்பப் பா. தலைமைச் செயலகமல்லவா எமக்கு அது..?
நம் எல்லோருக்கும் இரட்டைக்குணம் இருக்கிறது எனப் பலர் சொல்கிறார்கள். சில சமயங்களில் பூனை மாதிரி இருக்கும் நாம் பல சமயங்களில் புலியாகப் பாய்வதேன்? சில வினாடி சிந்தித்துப் பாருங்கள். எமது மூளை தெளிவாக வலது, இடது பகுதியாகப் பிரிந்திருக்கிறது. இவற்றை வலது இடது
அரைக் கோளங்கள் எனச் சொல்வோம்.
வலது இடது மாற்றம் ஒன்று மூளை க்குச் செல்லும் நரம்புகளில் நிகழ்கிறது. அதாவது எமது வலது பாகச் செயற்பா டுகளை இடது மூளைய வரைக் கோளமும், இடது பாகச் செயற்பாடுகளை வலது மூளையவரைக் கோளமும் கட்டுப்படுத்து கின்றது. எமது மூளையின் இடது மூளைய வரைக் கோளமானது பேச, எழுத கணக்கிட தர்க்க ரீதியில் சிந்திக்க உதவுகிறது. சட்டத்தரணிகள், கணக்காளர் கள் போன் றோருக்கு இடது மூளையவரைக் கோளமே பிரதானமாக ஆட்சியாக இருக்கும். அதற்காக வலது மூளையரைக் கோளம் அவசியம் இல்லை என்றில்லை. இரண்டு கையும் தட்டினால் தான் சத்தம் வரும். வடிவங்களை உணர்வதற்கும் கலை நயம்மிகு கவிதைகளை எழுதவும் மயில் போல் ஆடவும் குயில் போல் பாடவும் உணர்ச்சி பொங்க கதைக்க வைப்பதும் வலது மூளையரைக் கோளமே ஆகும். வலது மூளையரைக் கோள ஆதிக்கம் கூடுதலாக இருப்பவர்கள். நடிகர்கள்,
ل
 
 

சாஜிபானு இராஜேந்திரன் பவஹரிணி மோகனசுந்தரம்
குரிந்து கொள்ளுங்கள். 2010 - உயிரியற் பிரிவு
ாடகர்கள், ஒவியம் வரைவோர், வாத்தி 1ங்கள் வாசிப்பவர்களாக இருப்பார்கள்.
என் இனிய சகோதரிகளே. என்றால் இடது மூளையரைக் கோளம் ஆட்சியுடை வர்களாக இருப்பர். என் இனிய இரத்த உறவுகளே என்றால் வலது மூளையரைக் காளம் ஆட்சியுடையவராக இருப்பார்கள். ரி நீங்கள் இடது பாதிக்காரரா, வலது பாதிக் ாரரா என அறிய விரும்புகிறீர்களா? கீழ்க் ாணும் கேள்விகளுக்கு பதிலளியுங்கள். அடைப்புக் குறியில் இலக்கங்கள் இருக்கும் அதனைக் குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதற்காக பெரிய இலக்கம் உள்ளதை தெரிவு செய்து ஏமாறாதீர்கள்
) ஏதாவது பிரச்சினை ஏற்பட்டால் நீங்கள்:-
O) நடந்து திரிவீர்கள், சிந்திப்பீர்கள்,
தீர்வை சிந்திப்பீர்கள் (7) O) எல்லா சாத்தியங்களையும் சிந்தித்து ஒரு தாளில் எழுதி வைத்துக்கொண்டு அதில் ஒன்றைத் தெரிவு செய்வீர்கள்
(1) C) கடந்த காலத்தில் இதற்கு முன் இந்த பிரச்சினை ஏற்பட்ட போது என்ன செய்தோம் என யோசிப்பீர்கள் (3) C) என்ன நடக்கிறது பார்க்கலாம் என்று
தள்ளிப் போடுவீர்கள் (9)
1) பகல் கனா என்பது
C) GBU விரயம் (1) O) நகைச்சுவை (5) C) நிஜமாகவே பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு
காணும் ஒருமுறை (7) C) எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்க ஒரு கருவி
(9)
1) ஏதாவது பிரச்சினை வந்தால்
O) சட்டென்று உங்களுக்கு இது செய்ய
வேண்டும் என்று தோன்றுகிறதா (9)
Aиилири,-16
SCÚeyCe/UU WALÚOWAV

Page 24
b) தோன்றும் ஆனால் அதன்படி நட
தில்லை.(7) C) சிலவேளை தோன்றும் (3) C) அதெல்லாம் எனக்கு நம்பிக்
இல்லை. பிரச்சினையைச் சிந்தி: சந்திக்க வேண்டும். (1)
4) ஒவ்வொரு நாளும் எப்படி?
O) இன்று செய்யவேண்டிய காரிய ளை எழுதி வைத்துக் கொள்வீர்கள்
b) எங்கெங்கே போகணும் என்ன என செய்ய வேண்டும் என்று மன. நினைத்துக் கொள்வீர்கள் (7)
C) அதெல்லாம் இல்லை. நினைத்த
செய்வீர்கள். (9)
C) இது அது எத்தனை மணிக்கு என
திட்டமிடுவீர்கள் (3)
5) வீட்டில் ஒவ்வொரு பொருளும் அ கென்று ஒரு இடத்தில் தான் இரு வேண்டுமா? C) —gegLib (1) b) இல்லை (9)
6) வீட்டில் ஒவ்வொரு பொருளை (நாற்காலி, மேசை, கதிரை) அடிக் இடமாற்றுவீர்களா? C) ஆம் (9) b) இல்லை (1)
7) உங்களுக்கு பிடித்த விடயங்களை ச காணும் பட்டியலில் தேர்ந்தெடுங் (பிடிக்காதவை என்றால் விட்டுவிடுங்க
C) நீச்சல் (9) b) டென்னிஸ் (4) C) குளியலறையில் பாட்டுப்பாடு ( d) வாத்தியம் வாசிப்பது (4) e) வீட்டை ஒழுங்காக வைத்
கொள்வது(3) f) சமையல் (5) g) படம் பார்ப்பது (5) 1) போட்டோ எடுப்பது (3)

g (1)
Tଜ୪T ல்
பும் 55Lq—
@r. ள்.)
துக்
j) gFL bLD/T இருப்பது (9) K) பயணம் (5) 1) சைக்கிள் (8) m) எழுதுவது (2) n) சதுரங்கம் (2) O) [5L LLJL Jg (8) O) ஒடுவது (8) C) முத்தமிடுவது (பொதுவாக) (9) () தொட்டுப் பேசுவது (7) S) அரட்டை அடிப்பது (4) 1) விவாதிப்பது (2) U) நடனம் ஆடுவது(7)
8) பேசப் பிடிக்குமா? பேசும் போது தெளிவாக உங்கள் கருத்தை வார்த்தை திணறாமல் சொல்லமுடிகிறதா?
C) glb(l) 0இல்லை (9)
9) ஏதாவது வழி சமையல் குறிப்பு / பெயர்
ஞாபகம் வைத்துக்கொள்ள அதை C) எழுதி வைப்பீர்கள் (1) b) மனதில் அமைத்துக் கொள்வீர்கள் (7)
10) பார்த்த முகங்கள் உங்களுக்கு சுலபமாக
ஞாபகம் இருக்குமா? 0ஆம் (7) O) இல்லை (1)
11) பேச்சில் உங்களுக்கு எது பிடிக்கும்
C)G5Lug (6) O)Gu3215 (3)
12) கடிகாரத்தை பார்க்காமல் எத்தனை
மணி என்று சொல்லமுடியுமா? 0ஆம் (1) b) இல்லை (9)
13) தனியாக இருக்க பிடிக்குமா? அல்லது
பலருடனோ? O)தனியாக (3) b) பலருடன்(7)
14) பள்ளியில் கணக்கில் பிடித்த பாடம்
O) அட்சர கணிதம் (1) b) கேத்திர
கணிதம்(9)
15) கிரிக்கெட், கையெழுத்து O எதிலும் நீங்கள் இடதுகையை பயன்படுத்துவீர்களா?
Aru/u/MMapu/u/-16
SCíeYLCez L(MlíOMV

Page 25
C) ஆம் (9) O) இல்லை(1) 16) திரைப்படம் ஒன்று பார்த்தபின் ஒரு நல்ல பாட்டு இருந்தால்
O) மெட் ைமட்டும் முணுமுணுப்பீர்க
6TIT? (9) b) பாடல் வரிகளே ஞாபகமிருக்கும் (1)
17) அடிக்கடி மூட்-அவுட் ஆகுமா?
O) ஆம் (9) * b) இல்லை (1)
18) விவாதத்தின் போது
C) நிறைய பேசுவீர்களா? (3) b) மேற்கோள்காட்டுவீர்களா?(1) C) என்ன பேச்சு" என்று சும்மா இருப்பீர்
களா(7)
C) மேசையைக் குத்தி ஆக்ரோஷமாக
வாதாடுவீர்களா?(9)
நன்கு உணர்ச்சி
6J3Fů JLILL6)JT நடுத்தரம்
1. 5 5
இடது மூளைக் ខ្លាំ១៦{866061 B_6iចំகாரர். வசம், மற்றபடி
யதார்த்தவாதி
Ffori:8äiš: šöšys
Motor speech. ৪৪e৪৪ of Bégপুত্ৰ
3ot
Longitudinal fissare
- - Fresitat jobe
Pfeffictor ätes
Perg
Precentral gysus
Postcents af gyftss
Paristgate:
Occipia šobe
 
 
 
 
 
 
 
 

) ஒரு விஷயம் சரியானது என்று எப்படி
தீர்மானிப்பீர்கள்? O) உள்ளுணர்வில் தோன்றுமா? (9) Oதகவல் சேகரித்து தீர்மானிப்பீர்களா?
(1)
இப்போது நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த விடைகளுக்கான இலக்கங்களைக் பட்டி மொத்த இலக்கங்களால் பிரியுங்கள்
மிகுந்து அடிகுணர்ச்சி,
கலையுணர்ச்சி D 60.LUGift. உணர்ச்சிவசப்படுவது அழுவது இதெல்லாம் சகஜம்
7 9
வலது மூளைக் யதார்த்தவாதி காரர் பெரும்பாலும் உணர்ச்சிவசம்
மூலம்:- தலைமைச் செயலகம்
By:- சுஜாதா
慈懿
därig Fiprehefisieri 酸建
O:ខែ
c88.
Sensory
speech
äf酸ac棒
Wergigkë
Cerejeitun
iš gibxOfigšašå
Aru/u/MMpu/u/-16 SCie/LCe/Ü(yuf Otyv

Page 26
விழித்திடு மனித\!
குண்டு தந்த புகையதுவும் உண்ட விட்ட உயிர்களது பூமிகளைத்ததடா! புண்பட்டு போனது நெஞ்:
தறிக்கப்பட்ட மரங்களாலு பறிக்கப்பட்ட வளங்களாலு சூழல் திகைக்குதடா
சுருண்டே மனிதமும் வீழுே
இரசாயனங்கள்தான் கொ அரசாளும் விவசாயிகளால் சிதைந்து போனதெடா!
சீரின்றி நிலங்கள் வரண்டே
* Polythene” LUITGAJGODGOT galgá நிலத்திற்கு தீமை முளைத்தி அலுத்தே போனது சீலமெ போக்கிட வழிதனை காட்
இயற்கைதனை நீவாழ்வித் இயற்கையும் உனை வாழ்வி தனை நீதவிர்த்திடெடா
தளைகளால் பசளை இட்டி
வீட்டிற்கொரு மரம் வளர் நாட்டிற்கு நன்மை செய்தி குவலயமது நிறையுமெடா குதுரகலங்கள் வந்து தங்கு
 

துர்க்காயினி பத்மநாதன் 2010 - கணிதப் பிரிவு
) - கண்டு
மடா!
ம் பும் - குறியின்றி
தடா!
ன்டு ) - சிரசே
தெடா!
கரித்து
பங்கு டா!
டிடெடா!
தால் பிக்கும் - செயற்கை
டெடா!
த்து ட்டால் - சுமையில்
மெடா!
02
9Y 47
Aruwww-16 Science Union

Page 27
ஹிப்னோட்டிஸம் Uர்? உங்க
எமது மனதில் உருவாக்கப்பட்ட எண்ணங்கள், உருவாகாத எண்ணங்கள் எல்லாம் எமது உள் மனதிலேயே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும். நமது வெளிமணமே அதை விரைவில் மறந்து விடும். உதாரண மாக, சிலருக்கு சிறு வயதில் சில விடயங்கள் பற்றி பயம் என்பது ஏற்பட்டு விடுகிறது. இந்தப் பயம் சிறு வயதில் அறியாமை காரணமாகக் கூட இருக்கலாம். ஆனால் வயதாகி விட்டாலும் அந்தப் பயம் இருந்து கொணர் டே இருக் கும் கார ண ம என்னவெனில் சிறு வயதில் உள்மனதில் பயம் அழிந்து விடுவதில்லை. பல வருடங்கள் கழிந்ததும் அது தலை விரித்தாடத் தொடங்குகிறது.
ஒருவருடைய உள்மனதில் பதிவாகிப் பாதுகாக்கப்பட்டு வரும் விடயத்தை நாம் எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது? ஒருவருக்கு மயக்க நிலையை உருவாக்க வேண்டும். வெளி மனமானது உள்மனதிற்குள் நுழைந்து, பதிவாகி இருக்கும் விடயங்களை வெளியே கொண்டு வருகிறது.
உள் மனதற் கு வெளி மனம் கட்டளையிட்டால் தான் அது உள்மனத்தில் பிரதிபலிக்கும். இத்தகைய வெளிமனதை செயற்கையாக தூங்கச்செய்து நாம் இட்ட கட்டளைக்கு உள் மனத்தை கீழ் படிய செய்யும் முறையே ஹிப்னாடிஸம் ஆகும். இதுவே ஹிப்னாடிஸத்தின் அடிப்படை தத்துவம் ஆகும்.
ஹரிப்னாட்டிஸம் என்பது உள் மனத்தை கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வரும் ஒரு முறையாகும். இதற்கு வெளி மனதை கனவுநிலை போன்ற நிலைக்கு மயக்க வேண்டும். இதை எப்படி செய்வது?
இதோ தூங்க போகின்றாய், தூங்கி விட்டாய், தூங்கு எனக் கட்டளையிடுவது.
 

e
• • •60l-اSYb
வறம்சத்வனி ருக்மினிகாந்தன் 2010 - உயிரியற் பிரிவு
உங்கள் வலது கை ஆள்காட்டி விரலை நோயாளியின் கண்களுக்கு சுமார் ஒரு அடி தூரத்தில் இருக்கும் படியாக செய்து உங்கள் விரலை வட்டமாக ஆட்டிக் கொண்டே இருக்கச் செய்வது. அப்போதே நோயாளியின் இரண்டு புருவங்களின் மத்தியிலுள்ள இடத்தை நீங்கள் உற்று பார்த்து கொண்டு இருப்பது இவ்வாறு நோயாளியை மயக்க தூக்க நிலைக்கு தூண்டுதல் செய்யும் உங்கள் மனமும் அவருக்கு மயக்கம் ஏற்பட்டுவிட்டது. தூங்கிவிட்டார் என உறுதியாக நம்ப வேண்டும்.
உங்களுடைய மனம் சிதறாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். மேற்காணும் முறைகளை திருப்பித் திருப்பிச் செய்வதன் மூலம் நோயாளி பத்து நிமிடத்தில் தூங்கி விடுவர்.
தூக்க மயக்கத்தை அளித்ததும் சிகிச்சையளிப்பவர் உள்மனத்தை தன்பால் ஈர்த்து கொள்கின்றார். உள் மனத்தின் ஆணைப்படி உடல் உறுப்புகள் இயங்கு கின்றது அல்லவா? உள் மனத் தரிற் கு ஆணையிட்டு அதன் ஆணையின்படி உடல் உறுப்புகளில் உண்டான கோளாறுகளை நிவர்த்தி செய்கின்றார். ஒருவருடைய உறுப் புக ளினி செயல களை நாம்
Aиииирил-16
SCÚeAWALCe/UA VALúOyuv

Page 28
சரிப்படுத்துவதற்கும் நோய்களைத் தீர்ப்பத கும் உள்மனத்தின் ஒத்துழைப்பு கிடைத் விட்டால் வெற்றி நிச்சயம் என்று சொல் aft alsTib.
உதாரணமாக பக் கவாத நோ ஏற்பட்டு உடலிலுள்ள ஒரு பகுதி உறுப்புக செயலற்று போய்விட்ட அந்த நோயாளிக் தூக்க மயக்கத்தை ஏற்படுத்தி "உனக்கு எர் நோயும் இல்லை, எல்லாம் குணமா விட்டது உடல் உறுப்புகள் எல்லா சக்தியுடன் இருக்கின்றன. கோளா போய்விட்டது. மறுபடியும் வராது" என் உள்மனதிற்கு கட்டளை இட்டால் அ இதனைக் கேட்டு அதைக் கவனித்து உடே கோளாறுகளை நீக்கி விடுகின்றது.
உறுப்புகள் பழையபடியே பல பெற்று விடுகின்றன. உடனே நோயா நோயிலிருந்து விடுதலை பெற்றுவிடுகி றான். ஹிப்னாடிஸம் என்பது உள்மனத்தி ஏற்படும் அழுத்தங்களுக்காக சரியான தீர்ை வழங்குவதற்காக தற்போதைய மனோதத்து நிபுணர்கள் செய்யப்படுகின்ற ஒன்றாகு நாம் எதற்கெதற்கோ எல்லாம் வருத்தப்பட் அழுகின்றோம். சில சமயங்களில் அதற்கா தெளிவான காரணம் கூட எங்களுக் தெரியாமல் இருக்கும். மன ஆரோக்கிய இழந்தால் அனைத்து உடல் இயக்கங்களு சீரற்றதாகும்.
மனம் இருக்கின்றதல்லவா? அது நா
 

亡元
விழிப்புற்று இருக்கும் போது நினைக்கின் றோம். கற்பனை செய்கின்றோம். முடிவுகள் செய்கின்றோம். ஆசைபடுகின் றோம். இவையனைத் தும் மனம் என பதே செய்கின்றது என்று நினைக்கின்றோம். நாம் அதை மனம் என்று எண்ணுகின்றோம் ஆனால் அதற்கும் அடியில் உள்மனம் என்பது இருக்கின்றது. உள்மனம் எப்போதும் உறங்குவதில்லை. நாம் தூங்கும் போதும் அவ் உள்மனம் வேலை செய்கின்றது.
1795ம் ஆண்டு அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் என்ற பட்டம் பெற்ற ஜேம்ஸ் பிரெய்டு என்பவரே செயற்கை தூக்கம் என்பதை கண்டுபிடித்தார். இது நமது கட்டளைக்கு ஏற்ப பிறரை தூங்க வைக்கலாம் என்பதனையும் அப்போது விழித்திருக்கும் உளமனத்திற்கு கட்டளையிட்டால் அது கீழ்படியும் எனும் தத்துவத்தை பிரேரித்தார்.
இவரது காலத்திற்கு பின்னர் Dr. பென்ஹிப் Dr. ப்ராம்வெல் ஆகியவர்களும் இது தொடர்பான ஆராய் ச் சிகளை மேற்கொண்டனர். பல்வேறு தவறான எண்ணக் கருக்கள் இப் புதிய மருத்துவ சிகிச்சை முறைபற்றி நிலவியபோது, 1889ம் ஆண்டில் நடைபெற்ற அறிஞர் மாநாட்டில் "செயற்கை தூக்க ஹிப்னாடிஸம் முறை நோயாளிகளை குணப்படுத்து வதற்காக பயனர் படுத் தும் சிறந்த முறை" என நிரூபிக்கப்பட்டது. இதன் விளைவாக 1892ம் ஆண்டு மனோதத்துவ ஆராய்ச்சி நிலையம் ஒன்று இங்கிலாந்தில் நிறுவப்பட்டுள்ளது.
இப் படிப் பட்ட ஹரிப் னாடி ஸ் செயற்கை தூக்கத்தை பயிற்சி அளிப்பவர் களே அன்றி பயிற்சி அற்றவர்கள் மேற் கொள்வது சிறந்ததல்ல. எனவே தற்காலத்தில் ஹிப்னாடிஸ் முறைபற்றி நேரிலும் கடிதங்கள் மூலமும் பயிற்சி அளிக்க உலகெங்கும் கல்வி ஸ்தாபனங்கள் தோன்றியுள்ளது.
இவ்வாறு அபரிமிதமாக வளர்ச்சி அடையும் கலையான ஹரிப் னாடிஸம் எதிர்காலத்தில் மருத்துவ துறையில் முக்கிய பங்கொன்றைவகிக்கும் என எதிர்ப்ார்க்கப்
படுகின்றது.
Aиилири-16
SCCeyLCe/U(MMOyv

Page 29
* ஒரு கைதியின் கடிதம்
பாவாடைப் பாவையே, பயிற்றங்காய் ( கண்ணே!
கருவைச் சுற்றும் இலத்திரனைப் போல் உ அளவெடுக்க முடியாமல் நீட்டிவிட்டேன்மடல்.
ஈடுசெய்த ஊசலின் ஒயிலான நடையிலே உதட்டிலே, பினோப்தலின் உடன் உறவாடிய கா கூட்டு நுணுக்குக்காட்டி போன்ற விழிகளிலிருந்து நோக்கும் போதெல்லாம் குளோரினை அபா திற்குள்ளாகிறேன். கட்மியம் சல்பேற்றுப் பளிங் என்னைக்கவர்கின்றன. கல்சியமொட்சைட்டின் ே உதடுகள் திறந்து திறந்து மூடுகின்றன.
கூம்புச் குடுவையின் கழுத்துப்போன்ற என்னைப் பார்க்கும் போது உன் மூக்கு HSஐ நுகர் திரும்புவது ஏன்? எல்லோருக்கும் இனியவளான என்கிறாய்? உன்னைப் பற்றிய இனிய நினைவுக எல்லாம் நீரில் நனைந்த CuSO போல் பொடிப் புறக்கணிப்பால் நீ என்னை பரிசோதனை குழாய் இது தகுமா?
நான் ஒரு காபன் குற்றி என்பதனாலா நீ இருந்தது அயன் பிணைப்பே தவிர வந்தர் வி பிணைப்பை பிரித்தது? நீ ஒரு சோடி இலத்திரை என் முகம் அயன்களின் கவர்ச்சியால் ஏற்பட்ட கேட்டபோது நீ நீரில் இட்ட சோடியத்தைப் பட்டவன் போல் அரிப்புக்குள்ளானேன். நான் உன்
போல் ஆகிவிட்டதே.
இக்கடிதத்தை பார்த்த பின்பாவது என் கிறேன். உன் ஈர்ப்புக்காக நான் காத்திருக்கின்றே மனதைக் கரைக்க அரசநீர் கொண்டு வருவேன்.
 
 

பவவுறரிணி மோகனசுந்தரம் 2010 - உயிரியற் பிரிவு
மேனியே, கொவ்வை வாயே, குழிவிழுந்த
-ன்னைச் சுற்றும் என் உள்ளத்தின் வேகத்தை
), ஸ்ரோஞ்சிய (Sr) சுவாலையின் சிவப்பை ரத்தின் செம்மையை கன்னங்களிலே தேக்கி, காந்த விசைக்கோடுகள் புறப்பட நீஎன்னை ரிமிதமாக நுகர்ந்தவன் போல் மயக்கத் குகளைத் தோற்கடிக்கும் அழகான பற்கள் வெள்ளொளி பூத்து மறைவது போன்று உன்
உன் இடை என்னை வளைக்கின்றது. நீ வது போல் வடக்குக்கு 30 கிழக்கு நோக்கித் நீ என்னோடு மட்டும் ஏன் பேச மாட்டேன் ளால் நான் கட்டிய இன்பக் கோட்டைகள் பொடியாகி விட்டதை நீ அறிவாயோ? உன் உடைப்பது போல் உடைத்துவிட்டாயே!
என்னை வெறுத்தாய்? உனக்கும் எனக்கும் பாலிசுவின் கவர்ச்சி அல்ல. எச்சக்தி இப் ன இழந்தது போல் உன் செருப்பை இழக்க பிணைப்பல்லவோ? அன்று நான் காதலை போல் வெடித்தாய். அன்றிலிருந்து HSO, னக்கு எழுதிய முதல் கடிதமே அப்லோ 13ஐப்
மேல் ஈர்ப்பு விசை உண்டாகும் என நம்பு ன். இனியும் உன்மனம் இளகாவிடின் உன்
இப்படிக்கு, பீAவுடில் வAடும் அன்புக் காதலன்
6
Aиииири-16
SCÚe4/AuCe/UU WALÚOWAV

Page 30
இJலியிலுடன் சில நிமிட
அணுக்கள் தொடக்கம் அண்டம்வ நம்மைச்சூழ நிகழும் எந்தவொரு நிகழ்வு யும் இயல்பியலைக்கொண்டு விளக்கி வி முடியும் இயல்பியல் (பெளதிகவிய என்பது இயற்கை உலகின் கணிதவடி மாகும். அத்தகு இயல்பியலிலுள்ள ஒரு பிரயோகங்களும் சந்தேகங்களும் இரு விளக்கப்படுகின்றன.
I "அமுக்கம் எண்ணிக்கணியமா? காவிக் கணியமா?"
அமுக்கத்திற்குத் திசை இல்லை ஆதல அது ஒர் எண்ணிக் கணியம் என சி. நினைக்கலாம. அமுக்கமானது மேற்ப பிற்குச் செங்குத்தாகத் தாக்கும் எனவு விசைக்குத் திசை உள்ளதால் அமுக்கத்திற்கு திசை உள்ளது. ஆகவே அமுக்கம் காவிக் கணியம் என மேலும் சில நினைக்கலாம். "பொருளின் மேற்பரப்பு செங்குத்தாக செயற்படும்" என்பதில் இருந் அமுக்கம் எண் ணிக் கணியமா காவ கணியமா என்பது பற்றிய தர்க்கரீதியா முடிவெதனையும் அடைய முடியாது. இ பெளதிகவியல் சிந்தனை எதனைய கொண்டிருக்கவில்லை. உணர் மைய அமுக்கம் ஒர் எண்ணிக் கணியமாகு ஏனென்றால் ஒரு புள்ளியில் எல்லாத் தி களிலும் அமுக்கம் சமனாகும். அமுக்கத்தி குறித்த ஒர் திசை இல்லை. இதனால் தி கருத்தற்றதாகின்றது.
III
குரும்பையொன்று மரத்திலிருந்து கீ விழுதலானது கோண உந்தக்காப்பு விதிய விளக்கப்படக்கூடிய ஒன்றாகும். குரும்: ஒன்றை உயரத்திலிருந்து கீழே சுழற்றி 6 விடும்போது அது வெடிப்பது இல்ை ஏனெனில் சுழல்வதால் அதன் அடிப்பாக புவியுடன் மோதுகிறது. இது வலிமைய பகுதியாகும். இது ஏனெனில் குரும்பை நிலைக்குத்தாகக் கைவிடும் போது அ
 

လှီဂျီ
துவாரகா புவனேஸ்வரன் 2010 - உயிரியற் பிரிவு
TGü)
ரப் կւb 5ւb
ஓர்
P
恋)巴F
^
0)LI
)ᏛᏓ) .
GLD
TGÖT
Õ) LLI
தன்
கோண உந்தம் நிலைக்குத்தாக இருப்பதால் திசையை மாற்ற மறுக்கும். அப்போது புறமுறுக்கத்தினால் அதன் கோண உந்தத்தை மாற்றுவது மிகக் கடினமாகும். இதனால் குரும் பையை வெடிக்காமல் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
III
Gyroscope எனப்படும் கப்பல், விமானம் என்பவற்றை திசைப்படுத்துவதற்குப் பயன் படும் கருவி Gyroscopic எனப்படும் ஒரு கோட்பாட்டிற்கு அமைய இயங்குகிறது. Gyroscopic கோட்பாடு எனப்படுவது ஒரு பொருளானது தனது கோண உந்தமான காவியை மாற் றாமல் வைத் தரிருக்க முயல்வதாகும் பிரயோக Gyroscope களில் தனது சுழலும் அச்சை எத்திசையிலும் மாற்றக்கூடிய வகையில் தட்டு கருவியின் Frame இல் இணைக் கப் பட்டுள்ளது. வேகமாகச் சுழலும் Gyroscope ஒன்றை இழையொன்றில் சமனிலைப்படுத்தலாம். படத்திலுள்ளவாறு Gyroscope ஒன்றை இழையினால் கட்டித் தொங்கவிட்டால் புவியீர்ப்புவிசை காரணமாக கீழே விழாது. இதற்குப்பதிலாக ஏறத்தாழ கிடைவட்டப் பாதையில் இயங்கும். Gyroscope இன் சுழல் தட்டுக்களானது அதனுடன் இணைக்கப் பட்டுள்ள வளையம் (Frame) எத்திசை உடையதாயினும் தட்டின் கோண உந்தத்தின் திசையை கோண உந்தக்காப்பு விதிப்படி அமைத்துக் கொள்ளும்.
பூனையின் உட்காதும் Gyroscope போன்று
Aиииирил-16
SCCeんCe/Us/vCorレ 1 4

Page 31
தொழிற்படும் மேலிருந்து விழும் பூனை ஒரு செக்கனளவிலான காலப்பகுதியில் தனது பாதங்கள் நிலத்தை நோக்கிக் கொண்டு வருவது அதன் உட்காது Gyroscope போன்று தொழிற்பட்டு அது திசையை திருத்திக் கொள்வதன் மூலமாகும்.
IV
புவியை விலத்தி அசையும் உடு ஒன்று வெளியிடும் ஒளியை ஆராயும் போது அதன் திருசியம் அதிகமாக சிவப்பும் சிவப்பு சார்ந்ததுமாக அமையும் (Red Shifted) இது தொப்லரின் விளைவால் விளக்கப்படக் கூடிய ஒன்றாகும். இதற்குக் காரணம் கோள் புவியை விலத்தி அசைவதால் அவதானிக் கும் ஒளியின் மீடிறன் குறைகிறது. அதாவது அலைநீளம் அதிகரிக்கிறது. கட்புல ஒளியில் கூடிய அலைநீளம் உடையது சிவப்பாகும். எனவே இதிலிருந்து அண்டம் விரிவடை கிறது எனும் நவீன கருத்து ஏற்றுக்கொள் ளப்படக் கூடியதாகவுள்ளது. இவ்வாறே புவியை நோக்கிவரும் உடுவொன்றை எடுத்தால் அதனால் விடப்படும் ஒளியின்
நிறம் நீலமும் நீலம் சார்ந்த பகுதியில் அமையும் தொப்லரின் விளைவுக்கமைய அதன் தோற்ற அலைநீளம் சிறியதாக இருத்தல் வேண்டும். இவ்விரு ஒளி அலை களின் மீடிறன் வித்தியாசத்தை அளப்பதன் மூலம் புவியின் சுழற்சி வீதத்தை அளக்கலாம்.
W புவியை விலத்தி') * நோக்கி அசையும் உடு \ அசையும் உடு
-- ২৯ 7 ܐ.ܠ சிவப்பு )نی நிலப
நீரைக்கொண்ட முகவையொன்று நெருக் கற் தராசு ஒன்றின் மேல் வைக்கப்பட்டு உள்ளது. நீர் மட்டத்திற்கு சற்றுக் கீழே அமிழ்த்தப்பட்டுள்ள திண்மப் பொருளானது முகவையின் அடியின் மீது ஒய்வுக்கு வரும் வரை மெதுவாக முகவையினுள்ளே தாழ்த்
'PHYSICS IS THE MEANING OF
OF MATHEM
 
 
 
 
 
 

தப்படுகிறது. நீரினுள் பொருள் இருக்கும் போது தராசு பொருளின் நிறையை உணர் பதில்லை. அப்பொருளின் மீதான மேலு தைப்புக்குச் சமனானதும் எதிரானதுமான ழுதைப்பையே உணருகிறது.
எனினும் பொருள் அடியை அடைந்ததும் ராசு அதனி நரிறை யை உணரும் . பொருளானது அடியில் இருக்கும் போது ராசுத் தட்டில் கீழுதைப்பு எனும் விசை இல்லை எனும் கருத்து நிலவுகிறது. பொருள் அடியை அடைந்தபின்னர் அதன் மீது செயற்படும் விசைகள் படத்தில் காட்டப் பட் டு ள ள ன. இழை தொய வாக இருப்பதனால் அதன் இழுவை பூச்சியம் ஆகும். ஆகவே RFU=W உண்மையில் தராசு Wஐ அன்றி RFU இனையே உணருகிறது. ானினும் இது W இற்கு சமனாவதால் பொருளின் நிறையை தராசு உணருகின்றது.
R
VN
சர்க்கஸ் கண் காட்சிகளில் நீண்ட கோலொன்றின் ஆதாரத்துடன் சமனிலை யைப் பேணி இழையில் நடப்பவர்களைப் பார்த்திருப்பீர்கள். கோலின் நுனிகளில் திணிவு அதிகமாகும். மற்றும் பிடிக்கப்பட் டுள்ள OO இடத்திலிருந்து முடிவிடங் 5ளுக்கான தூரம் அதிகமாகையால் AA பற்றி கோலின் சடத்துவத்திருப்பம் அதிக மாகும். எனவே சுழல மறுக்கும் தன்மை அதிகரிக்கும் ான வே மனிதன் இழையில் தனது மனிலையைப் பேணுவது இலகுவாக இருக்கும்.
NATURAL WORLD INTERMS ATICS"'
Aиилири-16
SCÚe4/ALCe/UU WALÚOyuv

Page 32
The myth of disappearances and strange events through the years. The Bermuda tri and planes and people have disapp have claimed that these disappear error or acts of nature. Some of thes paranormal, a Suspension of the being by popular culture Though a numerous incidents to have been i
auth OrS.
This triangular boundary has Florida, San Juan Puerto RiCO, and past 100 years, the Bermuda, triang
inordinately high number of unexpla
The mystery of the triangle por disappearance in 1945, when five cause of the disappearance was e reasons unknoWn". some of the most notable disappear
1. The U.S.S Cyclops, 1918 refuel British ships in the south A February 1 O. and was never seen c
passengers & Crew were gone withic
2. U.S Navy Avengers Flight 19
story is the mystery surroundin
 

sermuda Triangle
NiShathika WamaSiVan 2O 1 O - Bio
the Bermuda triangle, the mysterious as generated much interest all over the World ngle is very real place where dozen of ships ared with no good explanation. Some People nces fall beyond the boundanes of human 2 disappearances have been attributed to the aws of physics or activity by extraterrestrial
Substantial documentation eruists showing
naccurately reported or embellished by later
its points somewhere on the Atlantic cost of the mid Atlantic island of Bermuda. Over the
le has seen, what some say is a significant and
lined disappearances of planes.
obably took hold with the first well publicized Navy avengers disappeared in the area. The
entually convinced to the Navy as "causes of
al:1CCS 310 - The Cyclops was Sheduled to sail to Brazil to tlantic. She set out from Rio de Jeneiro, On heard after a brief stop in Barbados, All 506
Jta tra Ce.
1945:- The most famous Bermuda Triangle
five missing Navy Avengers in 1945 The story
ArLUM1pu/u/-16
SΟύργιCeνίί γνίο γν

Page 33
of flight 19, is, Summarized in this way, with five highly experienced student
receiving transmissions from the flight
were not working and everything looke
and no Clues Were there to explain the di
5. DC-3 flight NC - 16002, 1948:- On D
Lindquist of flight NC - 16002 was piloting D
to Miami. He radioed Miami When they wer
instru Ctions Mianmni radioed boaCk With the ir
ne Ver arri Ved and WaS neV er heard. SO nne O
are, 1. The S.S Marine Sulpher Queen
2. Milwaukee's 44-Oth Airlift Wing, pola
Theories that explain how the Bermuda Tria
1. Magnetic abnormalities :-
Many people have reported S
strange swirling lights sometimes
distortion electromagnetic distorti
cause a time storm, and the disappea Bruce Gernon, who publish
believes that powerful electromagne
through the Surface and Come int
disappeared leaving electronic fog
scientist, magnetism is weaker in the
Which may be why the fog happens in
2. Methane gas hydrate
Scientist have now explana
Cause it is not an extraterrestrial it
hydrate, which is methane created

a routine patrol Set Out On a Sunny day pilots Suddenly, the tower began leader, that they were last Compasses
d Wrong". They were never seen again
Sa DD€aranC€.
ecember 28, 1948 Captain Robert
)C 5 Commercial flight, from San Juan
e 50 miles away and requested landing
1structions, but got no reply The plane
ther ships and planes that disappeared
ane 1680, 1965.
angle works.
eeing portals opening in cloudy skied
accompanied by sounds. temporal
Ons Called "electronic fog" that Can arances of planes and ships.
ed this theory with Rob Mac Gregor,
'tic Storms from Within the Earth break
O the atmosphere where they soon
J. According to Gernon, a Swedish
2 triangle than anywhere also on Earth.
hore there than anywhere else.
tion for these phenomenon and the
but Chemical. It goes by methane gas
by decomposing organic debris, by
ArUUMʻnpUU/-16
SCAe/uCevUVāOv 7

Page 34
bacterias, that has been ento for the formation of this gas sea floor where the pressure : of this gas.
In 1981, Richard Mclv along the North American C Bermuda Triangle. Such land down huge boulders which ru floor, freeing the gas that is liberating huge amounts of m
The moment CH, 9) suddenly surges from the se erupting, on the surface withi such a blow out would be do the depth, where it would blowout, settles back on the such deadly fall out.
3.
Compass malfunction
Compass problems ar incidents. This Bermuda is o compass points to truth Nor that this causes compasses to
4.
Weather patterns and Toj
The area is subject to changes. These storms can undetected by satellite sur passing plane or ship are e

nbed in an ice crystalline conditions are ideal n areas of permafrost. Another area is deep ind the temperature are ideal for the creation
er, stated that massive landslides often occur ontinental shelf, which lies to the north of slumps can occur over a large area, bringing pture the layer of gas hydrate beneath the sea trapped beneath the hydrate "cap" and also ethane trapped with in hydrate itself.
pockets ruptures, a vast reservoir, of gas a bed, arising up in a huge amount. before n seconds, without warning. A ship caught in pmed, the water beneath it would plunge into
be covered as sediment disturbed by the sea floor. In fact, planes too could full prey to
re one of the cited phrases in many Triangle one of the only two places of Earth, where a th rather than magnetic north. Theorists say o malfunction and ships and planes to get off.
pograph
violent and unexpected storms and weather
build up quickly dissipate quickly and go -eillance. Waterspouts that could destroy a also uncommon. A water spout is simply a
Arumpu-16 Science Union

Page 35
tornado at the sea that pulls water f feet high into the sky.
The underwater topography goes from a gently sloping continent In fact, some of the deepest trenches
5.
The Gulfstream The gulf stream where the Tri turbulent. It can pose extreme navi inexperienced sailors. The gulf strea
5 mph in some areas, more than fas miles off. Course, if they don't comp
6.
Human Error. One of the most cited explan of any air craft or vessel is human er humans have been known to make and losses within Bermuda Triangle a
Miami.
Gulf of Mexico

rom the ocean surfaces thousands of
of this triangle may also be a factor. It al shelf to an extremely deep drop off. in the world are found in this area
angle is located is extremely swift and gational challenges, especially for the
m has been reported to move faster in t enough to throw sailors hundreds of ensate correctly for the current.
ation in official inquiries as to the loss 'ror. Whether deliberate or accidental, 2 mistakes, resulting in catastrophes, are no exception.
ue Ocean
Bermuda
Bermuda Triangle
San Juan Puerto Rico
Arumpuw-16 Science Union

Page 36
*ბა ტrს.JQტnGMof
சுகமாசந்திரன்? gregEL DIT?
கொழும்பில் மழையா? எந்த மழை பெய்தென்ன? உன் அக்கினி விரல் அணையாதே
வேண்டாம் புகைப்பிடிப்பதைப் பொசுக்கிவிடு
கைகழுவினாலும் போகாதிருக்க அது ஒன்றும் கைரேகையன்று!
சிகரெட் பெட்டிகள் சின்னச்சின்னச் சவப் பெட்டிகள்! மரணம் அவற்றுள் உறங்கி வசிக்கின்றது.
ஒவ்வொரு முறை உறிஞ்சும் போதும் சிகரெட்டின் மூக்கு
சிவக்கிறதே! அபாய அறிவிப்பு அல்லவா அது?
உனக்கு நீயே கொஞ்சங் கொஞ்சமாய் ஏன் கொள்ளி வைத்துக் கொள்கிறாய்? சிகரெட் பெட்டியின் உள்ளட்டை வெள்ளியில் இருப்பது
மரண ஒலையை அச்சிடத்தானோ?
சிகரெட் மூடியிருக்கும் சரிகைக் காகிதத்தின் சலசலப்பு - உனக்குச் சங்கீதம் என்பாய்! ஆனால் அன்பனே! நான்தான் அறிவேன் அது நாகரிக ஒப்பாரி1 உன் விரல்களில் சிகரெட் பிடித்த தழும்பு சிரிக்கிறது
 
 

நிதர்ஷா உதயகுமார் 2010 - கணிதப் பிரிவு
உன் அஸ்தியின் அடையாளத்தை. நீசுண்டிவிடும் சாம்பலில் கண்டு கொள்ளவில்லையா?
நிறுத்திவிடு!
உன் நுரையீரல்கள் கறுப்புத்தாமரைகளாய்க் கருகிவிடும்
விட்டுவிடுவாயா? மீண்டும்- அந்தச்
சாம்பல் மீதேசத்தியம் செய்யாதே!
புன்னகைக்கு மட்டுமே உன் உதடுகள் உற்பத்திசெய்யப்பட்டவை!
Aruиири-16 SCLe*uCe/Usrusorレ
2O

Page 37
2 சூரியத் தா\பின் பத்தாம் (toம்) 5)
2003ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 14ம் திகதி 'விண்வெளி” மருத்துவ மனையே அல்லோலகல்லோலப் பட்டுக் கொண்டி ருந்தது. "நாசா” பிரசவ அறையில் பல்லாயிர க்கணக்கான மின் விளக்குகளும் தொலை நோக்கிகளும் கம்பியூட்டர்களும் Satellite களும் சூரியத் தாயினை மிகத் தீவிரமாக பரிசோதித்துக் கொண்டிருந்தனர். பாவம், நாசாவைத்தியர்களினால் எத்தனையோ EGG, Scan என்பன செய்தும்கூட சூரியத் தாயின் கருப் பையில் இருக் கும் குழந்தையை தெளிவாக கண்டு பிடிக்க முடியவில்லை. உடனே நாசா பிரசவ அறையின் Chief Doctor அவரின் ஆதரவுடன் இயங்கும் “கலிபோனிய தொழில் நுட்ப” பிரசவ அறைக்கு தகவல் வழங்கினார். கலிபோனிய பிரசவ அறை Doctor விஞ்ஞானி “மைக்கல் பிரவுண்” மிகவும் ஆழ்ந்த அறிவு படைத்தவர். நாசா Doctors னால் குழந் தையை கண் டு பிடிக்க முடியவில்லை என்பதை அறிந்தவுடன் “பனை மரத்தில் வெளவாலா, மைக்கலுக்கே சவாலா?” என்று கடுப்பாகி நான் கண்டு பிடிக்கிறேன் குழந் தையை என்று களத்தில்
குதித்தார்.
அதே நேரம் கலிபோனிய பிரசவஅறை Wardல் பிரசவவலியுடன் படுத்திருந்தாள் சூரியத்தாய். 63 வருடங்களின் பின் மீண்டும் ஒரு பிரசவவலி அவளால் தாங்கமுடிய வில்லை. அவளின் பிரசவ வலி கணத்துக்குக் கணம் அதிகமாகிக் கொண்டே வந்தது. தாய் வலிதாங்காது தவிப்பதை பார்க்க முடியாத அவளின் மூத்த, புதன், வெள்ளி. பூமி, செவ்வாய், வியாழன், சனி, யு ரெனஸ், நெப்டியூன், புளுட்டோ ஆகிய ஒன்பது குழந்தைகளும் அவளைச் சுற்றி நீள்வட்டப் பாதையிலும் தலைசுற்றி தம்மைத் தாமே சுற்றிய படியும் அலைந்து கொண்டிருந் தார்கள்.
திடீரென கலிபோனிய பிரசவ அறையில் பரபரப்பு கண்டுபிடித்துவிட்டேன், கண்டு

சவும்
லதா கோபாலசிங்கம் 2010 - உயிரியற் பிரிவு
பிடித்துவிட்டேன் என்று தனது கழுத்தி லிருந்த தொலைநோக்கி ஸ்ரெதஸ்கோப்பை பிடித்த படி துள்ளிக் கொண்டிருந்தார். மைக் கேல் மைக் கேலின் தோழர்கள் மைக்கலைச் சுற்றி நின்று அவரைத் தட்டிக் கொடுத்தபடி நின்று கொண்டிருந் தனர். மைக்கல் சூரியத்தாயின் அடிவயிற்றில் கருப் பையிலிருந்து 1700 கோடி மஅ தொலைவில் இருந்த அவளது 10வது குழந்தையைக் கண்டு பிடித்து விட்டார். உடனே சூரியத்தாயின் கருப்பை, கம்பியூட்டர் திரையில் பிரசன்ன மாகியது. மைக்கேல் தன் சக Doctor க்கு தான் குழந்தையினை கண்டு பிடித்ததைப் பற்றி பெருமையாகச் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். Dr. தெரியுமா உங்களுக்கு சும்மா தான் நான் இந்த தொலைநோக்கி ஸ்ரெதஸ்கோப்பை சூரியத்தாயின் அடிவயிற்றில் வைத்தேன். திடீரென்று ஒரு துடிப்பு! சற்று கூர்ந்து பார்த்தேன். அங்கே தான் விண்வெளித் தூசுக்களும் விண்கற்களும் அடங் கிய குயில் பெர் பெல் ”ட்டையும் தாண்டி அசைந்து கொண்டிருந்தது. குழந்தை நான் தற்செயலாக தான் குழந்தையை கண்டு பிடித்தேன்” மற்ற Doctors அனைவரும் ஆச்சர்யத்துடனும் அதே நேரம் ஆர்வத்து டனும் கேட்டுக் கொண்டிருந்தனர்.
குழந்தையைக் கண்டுபிடித்துவிட்டார்கள் என்ற செய்தி கேட்டவுடன் தான் சூரியத் தாயின் முகத்தில் பலகோடி மின்னல் வெளிச்சத்தில் ஒரு புன்னகை, ஒரு பிரகாசம். அப்புறம் சந்தோஷம் இருக்காதா என்ன. புளுட்டோவை தனது ஒன்பதாவது குழந்தை பாக பெற்றெடுத்த 63 வருடங்களின் பின் மீண்டும் ஒரு புதுக்குழந்தை இருந்தாலும் சற்றுக் கலக்கம் இருக்கவே செய் தது சூரியத்தாய்க்கு.
அதே கலக்கம் சந்தோஷத்தில் துள்ளிக் குதித்துக் கொண்டிருந்த மைக்கேலுக்கும்
Arutpu-16 Science Uniow

Page 38
இருந்தது. சூரிய குடும்பத்தில் காணப்ப பிரகாசமான கிரகங்கள், உபகோள் நட்சத்திரங்கள், விண்கற்கள், நட்சத்தி சடத்துவ பொருட்கள் போன்றவற் யெல்லாம் முழுதாக தன்னகத்தே விழு ஏப்பமிடும் கருந்துவாரங்கள் பற்றிய கவ தான் மைக்கலுக்கும், சூரியத் தாய்க்கும் நடத்தும் Operation Success ஆக மு வேண்டுமென்று மைக்கலும் தன் : குழந்தை கருந்து வாரங்களினால் 6 ஆபத்திற்கும் உள்ளாகாமல் நல்ல படி பிறக்க வேண்டும் என்று சூரியத்தா கடவுளைப் பிரார்த்தித்தபடி இருந்தனர்.
இயற்கையில் தானாகப் பிறக்கு இல் லை சிசேரியன் செய் து த. குழந்தையை எடுக்க வேண்டுமோ? யோசித்து குழந்தையின் அசை அவதானிக்கத் தொடங்கினார் மைக்ே குழந்தையை பற்றி பல தகவல்களைக் க கொண்டிருந்தார் மைக்கேல். * குழந்தை சூரியத்தாயின் 4ம் குழந் யான செவ்வாயின் சாயலில் இருக்கிற செந்நிறமாக இருக்கிறது. * ஏறத்தாழ 1000 மைல்கள் விட்டமும்
சிறிய குழந்தை என்றும் * தாயிலிருந்து 1700 கோடி km தொலை கருவுற்று வளர்ந்திருக்கிறது. என்றும் குழந்தையின் உடல் வெப்பநிலை ! எனவும் சூரியத்தாயின் உடற்சூடும் ஒளிப் வையும் படமுடியாத நிலையில் குழ! உறைப்பனியாக இருக்கிறது என் ஆச்சர்யமூட்டும் பல தகவல் க சொன் ன மைக்கல் அதிரவைக் இன்னுமொரு செய்தியையும் .ெ
னார்.
அச்செய்தி பிரசவ Ward ல் சி யனுக்கு தயாராகிக் கொண்டிருந்த சூ தாய்க்கு தூக்கி வாரிப் போட்டது. அ சூரியத்தாயை கலங்க வைத்த செய்தி எ

டும்
ள், திர றை ங்கி லை ான் டிய மம் ந்த பாக யும்
சூரியத்தாயின் 10வது குழந்தை தன் தாயைப் பார்ப்பதற்கு 10,500 ஆண்டுக ளுக்கு ஒரு தடவை தான் தாய்க்கு சமீபமாக வருமாம். காரணம் இக்குழந்தையின் உடல்நிலை சற்று மோசமாக இருப்பதால் இது தன்னைத் தானே சுற்றும் வேகம் குறைவாக காணப்படு கிறதாம். பெற்ற மனம் பித்து அல்லவா? 10,500 வருடங்க ளுக்கு ஒரு முறைதான் தன் ஆசைக் குழந்தையைப் பார்க்க முடியும் என்று கவலைப் படத் தொடங்கி விட்டாள்
சூரியத்தாய்.
மைக்கலோ தன் Operation Success ஆக முடிப்பதற்கு போராடத் தொடங்கினார். ஒரு வழியாக 2003ம் ஆண்டு நவம்பர் 14ம் திகதி இரவு 8 மணியளவில் வெற்றிகரமாக சூரியத் தாய் தனது 10வது குழந்தையைப் பிரசவித்தாள். மைக்கல் சந்தோஷத்தில் துள்ளிக்குதித்தார்.
மா? Tன் என வை கல். உறிக்
தை து.
10ம் குழந்தைக்கு பெயர் சூட்டு விழா ஆரம்பமாகியது. குழந்தை கருவில் இருக் கும் போது அதற்கு "2003 VP' எனப் பெய ரிட்டார் மைக்கல். குழந்தை பிரசவித்த வுடன் நாள் நட்சத்திரம் பார்த்து பெயர் சூட்டுவதற்கு நேரம் குறிக்கப்பட்டது. அந்நன்நாளிலே ஆர்டிக் சமுத்திரத்திலுள்ள உயிரினங்களைப் படைத்த பெண் தெய் வமான செட்னாவின் பெயரை | சூரியத் தாயின் 10 ம் குழந் தைக் கு சூட்டினார்கள். இப்பொழுது அக்குழந்தை செட்னா எனும் பெயருடன் வளர்ந்து வருகிறது.
டய
வில்
400F
ஆனாலும் மைக்கேலும் நாசா மருத்துவ மனையும் இன்னமும் செட்னாவின் உடல் நிலை பற்றி வெகு தீவிரமாக பரிசோதித்து வருகின்றனர்.
பார் கதை றும் ளை கும் சான்
தன் 10 புதல்வர்களுடன் உல்லாச மாக வாழ்ந்து வந்து கொண்டிருந்த சூரியத்தாய் தன் 9வது குழந்தை யாகிய புளுட்டோவை அதனது சில மாறான இயல்புகளின் காரணமாக 'குள்ளிக் கோளர்” குடும்பத் திற் கு தத்துக் கொடுத்து விட்டார். தற்போது மீண்டும் தன் ஒன்பது குழந்தை களுடன் சூரிய குடும்பத்தில் சந்தோஷ மாய் வாழ்ந்து வருகிறார்.
சேரி
சியத்
பபடி
ன்ன?
Aruupu-16 Science Union

Page 39
குருதிக் குடிJAகடிெல் விஷ்வரு
சமீபகாலத்தில் அதிகமாக கேள் விப்படும் காய்ச்சல்களின் ஒன்றுதான் டெங்கு காய்ச்சலாகும். இக் காய்ச்சல் இரண்டுவகை உண்டு.
1. டெங்கு காய்ச்சல் 2.டெங்கு இரத்தப்போக்கு காய்ச்சல்
டெங்கு காய்ச்சலின் காரணியும் பரவும் முறையும்.
டெங்குக் காய்ச்சல் டெங்கு வைரஸ் எனும் நுண் கிருமியினால் ஏற்படும் காய்ச்சலாகும். டெங்கு வைரஸ்களிலே நான்கு வகை வைரஸ்கள் இருக்கின்றன. இக்காய்ச்சல் ஏடிஸ்ஈஜிப்டை (Aedes agept) எனும் நுளம்புகளின் கடியினால் பரவும் இந்த நுளம்புகள் கடிக்கும் போது டெங்கு வைரஸ் எனும் "அர்போ வைரஸ்" (Aboviras) கிருமியினை உடலுக்குள் செலுத்திவிட்டால் அதன்விளைவாக காய்ச்சல் ஏற்பட்டுவிடும்.
மனிதனுக்கு காய்ச்சல் வந்தபின் மூன்றரை நாட்கள் வரையிலும் இரத்த உணவை உட்கொள்ளும் நுளம்புகள் இந்த நோயினை பரப்புகின்றன. இந்த கால கட்டத்தில்தான் இரத்தத்தோடு சேர்த்து உறிஞ்சும். பின்னர் நலமாக இருப்பவர்களைக் கடிக்கும் போது அந்த வைரஸ் கிருமி அவர்களின் உடலினுள் சென்று காய்ச்சலை ஏற்படுத்திவிடும்.
 
 

/ம் எடுக்கும் டெங்கு
துளசி முருகதாஸ் 2010 - உயிரியற் பிரிவு
இரத்தத்தை உறிஞ்சிய நாளிலிருந்து 2 நாட்களுக்குள் இந்த காய்ச்சலை நுளம் கள் பரப்பும். இக் கொசுக்கள் தேங்கி ருக்கும் தண்ணிரில்தான் தம் இனத்தை பருக்கும். இன்னும், சொல்லப் போனால் டிக்கவோ அல்லது குளிக்கவோ சேகரித்து வத்திருக்கக் கூடிய மழைநீரிலேதான் |வ்வகை நுளம்புகள் தம் இனத்தைப் பருக்கும்.
டங்கு காய்ச்சலின் அறிகுறிகள்
டெங்கு காய்ச்சல் குழந்தைகள் முதல் தியவர்கள் வரை யாருக்கும் வேண்டு ானாலும் வரலாம். இருந்தாலும் அது திகபட்சமாக குழந்தைகளைத் தான் ாக்கும். டெங்குவைப் பரப்பும் கொசு டித்ததில் இருந்து 6 நாட்களுக்குள் க்காய்ச்சல் வந்துவிடும். ஒரு சிலருக்கு }க்காய்ச்சல் சாதாரண காய்ச்சலைப் போல ந்து விடும். ஆனால் ஒரு சிலருக்கு டுமையாக இருக்கும்.
1. நோயின் ஆரம்பக் கட்டத்தில் காய்ச்சல் வந்த தைப் போன்ற உணர்வு, தலைவலி இருக்கும்.
2. பின்னர் ஒரிரு நாட்களில் உடல்
முழுவதும் வலி.
3. கணி களிலும் மூட்டுக் களைச் சுற்றியும் கடுமையான வலி இருக் கும்
4. கண்விழி அசைவு வலியுடனும்,
கணி கூசுதலும், கண் சிவந்தும் ,
கண்ணில் நீர் வந்துகொண்டும்
இருக்கும்
குமடடல
பசியின்மை
gD LL GüLIG26), fağTLib
தூக்கமின்மை
மூக்கில் சளி ஒழுகுதல்
0. லேசான இருமல் போன்றவையும்
இருக்கும்.
Aиилири-16 SCÚeAWALCe/U(WALÚOyuv 25

Page 40
11. இதனால் பாதிக்கப்பட்ட நோய ளிகளுக்கு 103Fஇலிருந்து 106Fவை ஏழி லிருந்து எட்டு நாட்கள் வரை கூ காய்ச்சல் இருக்கும். உடல் முழுவது சிவந்து அம்மை போட்டது போ தோல் தடிப்புகள் இருக்கும். காய்ச்ச வந்து மூன்று நாட்களுக்குப் பின்ன ஒரிரு நாட்களுக்குக் காய்ச்சல் இருக்கு உடலிருக்கும் நிணநீர் சுரப் பிக பெருத்து இருக்கும்.
12. தாழ்வு மனப்பான்மையும், மிகவு பல மரின் றரி இருப்பது போலவு குறைந்த இருதயது டிப் புடம் ஒ சிலருக்கு இருக்கும்.
13. மூக் கரி ல இரத் தடம் வடிதல் தோலில் சிவந்த புள்ளிகள் ஒருசி குழந்தைகளுக்கு இருக்கும்.
14. இவ்வாறு இருந்தால் வைத்தி சாலைக்கு கொண்டு செல்லவும்.
குழந்தைகளின் டெங்குகாய்ச்சல்
1. குழந்தைகளுக்கு மேலே சொன் அறிகுறிகளோடு தொட்டாலேே உடல் முழுவதும் வலி இருப்ப போன்ற உணர்வு இருக்கக்கூடும்.
2. மூக்கிலிருந்து இரத்தம் வருவன விழுங்கிவிடுவது வாந்தியாகவே அல்லது மலத்திலோ வரக்கூடு அதை உணவு மண்டல இரத்த போக்கு என தவறுதலாகக் கூ எண்ணத்தோன்றும்.
3. குழந்தைகளுக்கு காய்ச்சல் வந் பிறகு நீண்டகால பலவீனமு மனத் தளர்ச்சியும், பொதுவா நாடித்துடிப்பும் பெரியவர்களுக் ஏற்படுவதைப் போல வருவதற் வாய்ப்புகள் மிகக்குறைவாம்.
டெங்கு இரத்தப்போக்கு காய்ச்சலின் அறிகுறிகள்
இக் காய்ச்சல் முழுக்க முழுச் குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய காய்

t
FGF
லாகும். இவ்வகைக் காய்ச்சல் ஏற்பட்ட குழந்தைகள் மிகவும் நோய்வாய்ப்பட்டிருப்
LITigh.
I.
6
ஆரம்ப கட்டத்தில் காய்ச்சல் வந த து போ ன ற உணர் வு திடீரெனத் தோன்றும்.
Tu
தலைவலி
வாந்தி
LIFufairsolf
மேலும் இரு மல் இருக் கும் .
இரண் டு முதல் ஐந்து நாட்கள் கழித்து குழந்தையரின் நிலைமை மோசமாக குழந்தை இறக் கக் கூடும்.
இரண்டாம் கட்டகாய்ச்சலால்
1.
2.
10.
கை கால்கள் ஜில்லாக இருப்ப தோடு சூடான உடல்பகுதி இருக் (35LD. முகம் சிவந்திருக்கும் அதிக வியர்வை வரும் அமைதியின்மையும் எரிச்சலுடனும் குமட்டல் வயிற்றின் நடுப்பகுதியில் பசியிடனும் இருப்பர் இக்குழந்தை
பின்னர் முன்தலையிலும் (நெற்றி), கை கால்களிலும் ஆங்காங்கே சிவந்த இரத்த நிறப் புள்ளிகளும் தானாக தோலுக்கு கீழ் ஏற்படும். இரத் தக் கசிவு ஏற் படுவது பம் |5 = Վւք, சுலபமாக தோலரில் புணர் கள் ஏற் படுவதும் இரத் தப் பாரி சோதனைக்காக இரத்தம் எடுத்த இடத்தில் இரத்தக் கசிவு ஏற்படுவ தும் நிகழும் தோலில் தடிப்புகள் ஏற்படுவதோடு உடலின் புறப்பகுதியில் நீலம்பூத் தலும், வாயைச் சுற்றி நீலம் பூத் தலும் தோன்றும் மூச்சு வேகமாக வரும் நாடித்துடிப்பு பலவீனமாகவும், வேகமாகவும் ஏற்படும். இருதய ஒலிகள் மிகவும் பலவீன மாகவும் அதாவது ஒலியினளவு குறைந்தும் கேட்கும்.
Aиииири-16
SCÚeAWALCe/UU WALÚOyuv
24

Page 41
11. இரத்த அழுத்தம் மிகவும் குறை
வாகவோ அல்லது அளக்கமுடியாத அளவிற்கோ இருக்கும்.
12. கல்லீரல் பெருத்துவிடுவதோடு (Liver enagement) ஒருசில குழந்தை களுக்கு உணவு மண்டலத்தில் இரத் தப் பெருக்கு ஏற்பட்டு அதிர்ச்சி நிலை (Shock) ஏற்பட்டு விடும்.
13. குணமாகக் கூடிய குழந் தை களுக்கு 24இலிருந்து 36 மணிநேர போராட்டத்திற்குப் பிறகு வேகமாக குணமடைவார்கள். உடல் வெப் பம் சகஜநிலைக்குத் திரும்பும்.
டெங்கு காய்ச்சல் மற்றும் டெங்கு இரத்தப் போக்குக் காய்ச்சலின் நிர்ணயம்.
1. இக் காய் ச் சலை நிர்ணயிக் க இரத்தப் பரிசோதனை (Blood Test) செய்தல் வேண்டும். இரத்தப் பரிசோதனைகளே இக் காய்ச்சல் நிர்ணயிக்க பெரிதும் உதவும். 2. LDITTL GT56i)GIJ (Chest X-ray) LILLћ எடுத்தால் நுரையீரலைச் சுற்றியுள்ள சவ்வில் நீர் சேர்ந்திருக்கும். 3. வயிற்றுப் பகுதியின் அல் ட்ரா g-G|GöörL' Gi)(39,6ổT (Ultrasound scan obdominal) பரிசோதனையும் இக் காய்ச்சலை நிர்ணயிக்க உதவும். பார்க்கும்போது நலமாக இருக்கும உறுப்புக் களுக்கும், நோயால் பாதிக்கப்பட்ட உறுப்புக்களுக்கும் வித்தியாசம் தெரியும். 4. இருதய மின்னலை வரைபடமான ஈ. சி.ஜி (E.C.C.) பரிசோதனை யிலும் மாறுதல்கள் தெரியும்.
டெங்கு இரத்தப்போக்குக் காய்ச்சலில் நோய்குறிமாறுதல்கள்
இக்காய்ச்சல் ஏற்பட்ட குழந்தை களின் ஜீரண மண்டலத்தில் இரத்தப் போக்கும், மூளையில் இரத்தப் போக்கும் இருக்கக் கூடும். நுரையீரல், கல்லீரல் அட்ரீனல் சுரப்பி போன்றவற்றிலும் இரத்தக் கசிவு ஏற்பட்டு இருக்கும்.

N/1ーtS二ら
கிச்சை
1.
4.
சாதாரண டெங்கு காய்ச்சலுக்கு முழுமையான படுக்கை ஒய்வளித் தலும், வைத்திய ஆலோசனைப் படி மாத்திரைகள் உள்ளெடுக் கப் பட வேண்டும் . (மூலிகைக் குடிநீர் கொடுக்கலாம்.) போதியளவு திரவங்களை உடலுக் குள் செலுத்த வேண்டும். டெங்கு இரத்தப்போக்கு காய்ச்சல் உடையவர் களுக்கு இரத் தம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.
தவிரசிகிச்சையும் ஒட்சிசனும் அத்தகைய நோயாளிகளுக்குத் தேவை.
டெங்குகாய்ச்சலை தடுக்கும் முறை
I.
டெங் கு காய் ச் சலை தடுக் க நுளம்புக் கடியிலிருந்து தப்பிக்கும் வழிமுறைகளைக் கையாள்வது அவசியம் . இந் நுளம் புக ளின் முட்டைகளை அழிக்கக் கூடிய தெளிப்பு மருந்துகளை தெளிக்க வேண்டும்.
நுளம் புவலையை உபயோகப் படுத் துவது மிகவும் நல்லது. நுளம்புவர்த்திச் சுருள், நுளம்புகளின் களிம்புகள்போன்றவை நல்லதல்ல. ஏனெனில் அவற்றால் அலர்ஜி எனும் ஒவ்வாமை ஏற்பட வாய் புகள் அதிகம்.
டெங்கு இரத்தப்போக்கு காய்ச்ச லால் அதிர்ச்சி நிலையில் இருக் கும் நோயாளிகளில் 40-50% பேர் இறப்பதற்கு இருக்கும் நோயாளி களில் ஆனால் தீவிர சிகிச்சை அளித்தல் 2% நோயாளிகளே இறந்துவிடுவர். இந்தக் காய்ச்ச லால் உயிர் பிழைப்பது தீவிர சிகிச்சையைப் பொறுத்தே ஆகும்.
நீர் வழங்கும் பொருட்களை (சிரட்டை), பேணி, ரயர், வெற்றுப் பாத்திரங்கள்) எரித்து அல்லது
புதைத்துவிடலாம்.
Aиилирил-16 SCúeAWALCez UlyLúOTYV

Page 42
5. பூச்சாடிக்குள் சிறிது உப்புநீரை விடலாம். ஏனெனில் உப்பு நீ நுளம்பு வாழமாட்டாது. 6. நீர் வடிகால்கள் நீரோட்டத் தடைசெய்யும் கழிவுகளை அக விடலாம். ஏனெனில் ஒடும் நீ நுளம்பு வாழமாட்டா. 7. ரயரிலுள்ள நீர்த் தேக்கத்த மணல் இடலாம். அல்லது து ரம் இடலாம். 8. நீர்த்தேக்கம் எல்லாவற்றை
கவனத்திற்கு எடுக்கவும். (தண்ணீர்த் தாங்கி, தண்ணி தொட்டிகள்) 9. பொலித்தீன் பைகளின் பாவ6 யை குறைத்தலும் அவற்ை கண்ட படி வீசாது விடுதலும்.
Corrosion by acid rain. A statu
 

IIT
ர்த்
)ଘ0T pj;
10.
11.
12.
சுற்றாடலை தூய்மையாக வைத்
திருத்தல், டெங் கு இரத் தக் காய் ச் சல் நோயரில் ஆரம் பத் தரிலேயே சிகிச்சை பெறின் தொடர்ச்சியான தவிர விளைவுகளைத் தடுக் க முடியும். இந் நோய் நிலையில் அடிக்கடி வைத்தியரை மாற்ற வேண்டாம். அவ்வாறு மாற்றிக் கொள்ளும் போது சரியான சிகிச்சைக்கான காலதாமதம் அபாயகரமான நிலைமைக்கு இட்டுச் செல்ல συΠLib.
நன்றி
வீனை சஞ்சிகை
egradation.
Aиииири-16 SCieyvCe/Ulyliovu

Page 43
2010 தேர்தல் விஞ்ஞnUனம் -ஒ
எமது வாக்காளர் பெருமக்களே!
இரசாயனவியலின் பிரதான பங்காய் விளங்கும் அசேதனத்தின் பெரும் பிரிவாய் விளங்கும் தாண்டல் மூலகங்கள் நடாத்தும் மாபெரும் தேர்தலில் இரு பெரும் பிரதான கட்சிகள் பங்கேற்கின்றன.
உங்களுக்குப் பிடித்த வேட்பாளர் களுக்கு வாக்களித்து உங்கள் பிரதி நிதியை நீங்களே உறுதி செய்யுங்கள்.
எங்கள் வெற்றி உங்கள் கைகளிலே. இதோ உங்கள் பிரதிநிதிகள் சில நிமிடம் உங்களுக்காய்.
கட்சிகள் 1 GreenPalace group
வேட்பாளர் இல.
1. Cr(OH), O6 2. Ni(OH), O3
2. COCOGroup (Copper Cobolt)
வேட்பாளர் இல.
1. Co(OH), 04 2. Cu(OH), O2
1) Green Palace group
1. Cr(OH),
என இனிய வரிஞ ஞான மாண வ மாணவிகளே!
அனைவருக்கும் என் இனிய அசேதனம் சார் வணக்கங்கள். இம்முறை தேர்தலிலே Green palace group gai) drid, air Liugig5until பங்கேற்று உங்கள் பிரச்சினைகளை தீர்த்து
 

A சிyப்பு கண்னேAட்டம்
சாஜிபானு இராஜேந்திரன் 2010 - உயிரியற் பிரிவு
வைக்க முன்வந்துள்ளேன்.
உங்களுக்காய் நான் மிகை செறி NaOH உடன் தாக்கி எனது நிறமாகிய உங்கள் கண்ணைக் கவரும் பச்சைப் பசேலென்ற கரைசலையே தருவேன். எனக்கு யாரிடமும் சோலிக்குப் போகப் பிடிக்காது. எனினும் உங்கள் பிரச்சினைக் காய் களத்தில் குதிப்பேன்.
மச்சான் NH உடன் நான் சோலிக்குப் போவதில்லை. எனினும் மச்சான் மிகையாக செறிந்து வரும் போது உங்களுக்காய் அவனுடன் தாக்கி என்னையே மஞ்சளாக மாற்றுவேன்.
உங்கள் உயர்ச்சிதான் எனக்கு முக்கியம். எனவே நான் CrO ஆய் உருவெடுத்து உங்களை உயர்த்தி விட்டு (ஒட்சியேற்றி) என்னையே தாழ்த்திக் கொள்வேன். உங்கள் விருப்பத்தால; CrO' மஞ்சள் நிறமாக உருவெடுக்கும் நான், உங்களுக்காய் அமில ஊடகத்தில் நீந்தி (Cr,0) செம்மஞ்சளாய் மாறு வேன . ம°ண டு மீ உங் கள விருப்பத்திற்கிணங்க நீங்கள் காரம் சேர்க்கும் போது உங் கள மு ன மணி டு ம புதுப பொலரி வுட ன மஞ சளாய உலாவருவேன். உங்கள் பிரச்சினையைத் தீர்ப்பதற்காய் நீருடன் எட்டுத் திசையிலும் பரவி எணர் முகரி வடிவமெடுப் பேனர். எப்போதும் என்சேவை உங்களுக்காய்.
எனவே எண் இனிய அசேதனக் குழந்தைகளே, என்றும் உங்கள் தோழன் Cr(OH), இற்கு இல 06 இல் புள்ளடி இட்டு அமோக வாக்குகளால் வெற்றிபெறச் செய்யுங்கள்.
2. Ni(OH),
என்இனிய இரசாயனக் குழந்தைகளே!
அனைவருக்கும் என் வணக்கங்கள். என்னை உங்களுக்கு நன்றாகத் தெரிந்திருக்
Aиииири-16
Science Lutov/

Page 44
கும். நான் எனது தனித்துவத்தை யாருக்க வும் விட்டுக் கொடுப்பதில்லை.
நான் பச்சை நிறமானவன், மிகைய NaOH இட்டாலும் நான் எந்த மாற்றத்தைய காட்டுவதில் லை. எனினும் உங்க முன்னேற்றம் தான் எனக்கு முக்கியம் என மிகையாக NH, வரும்போது அவனுட சேர்ந்து அவனுடன் ஒத்துப் போவத நீலமாக மாறுவேன். எனது வலிமை.ை சோதிக்க நீங்கள் எனக்கு மிகையாக Con F இட்டால் அவனைக் கண்டு நான் அழு மாட்டேன். உங்களுக்காய் அவனுட தாக்கி மஞ்சட் கபில நிறமுடைய (Nic எனும் சிக்கலாக மாறுவேன். நான் யாரை கழித்து விடுவதில்லை. அனைவரும் என சமனானவர்கள் தான் எனவே தான் நீங் NaS/(NH)S இட்டால் அவர்களுடன் தே கொடுத்து கறுப்பு நிறமாக (NiS) ம அனைவரையும் சமமாக மதிப்பேன்.
யாரும் என்னைச் சிண்டிப்பார் (up up fgg, NH, Gaff dimethyl glyox இட்டால் உடனே மென்சிவப்பு நிறம சுருண்டு எழுவேன். என் சேவை என்று D (515Elbådstus). Étig Gir, Alkene, Alkyne g இருந்து நிரம்புவதற்கு ஆசைப்பட்ட உங்களை நான் ஊக கரி வித து முன்னிலையில் நிரப்பி விடுவேன். உங் மீது நான் கொண்ட அக் கறையா தேவைப்படுமிடத்து சேர்ந்திருக்கும் பே கூட பூச்சிய நிலையிலும் வர Ni(C தயாராக உள்ளேன்.
நான் செய்வது உங்களுக்கு தெரிய எனவே உங்கள் பிரதிநிதி Ni(OH), இல 0 தெரிவு செய்து என்னை வெற்றி டெ
செய்யுங்கள்.
2) COCOgroup 1. Co(OH),
என் இரசாயன உறவுகளே!
அனைவருக்கும் என் இனிய d-block வணக்கங்கள். இம்முறை d-block இன தேர்தலில் COcogroup கட்சி சார் 1 போட்டியிடுவதையிட்டு பெருமகிழ்

Cl
EfTft
அடைகிறேன். உங்களுக்கு நான் என்னைப் பற்றி சொல்லத் தேவையில்லை. நான் நீலநிற மானவன். மிகவும் மென்மை யானவன், நான் தனித்திருக்கையில் நீருடன் இணைந்து எட்டுத் தரிசையிலும் எண் முகியாய் அறுவருடன் இணைந்து மென் சிவப்பாக மாறிடுவேனர் என  ைன வ ளி யரிலே வைத்திருந்தால் நான் கபிலமாக மாறி உங்களுக்கு சேவை செய்வேன். எனக்கு சோம்பேறியாக இருப்பது பிடிக்காது. எனவே மிகை NH, சேர்க்க நீலமாய் மாறுவேன். தொடர்ந்தும் ஒரே மாதிரி இருக்க விருப்பமின்மையால் வளியின் உதவியுடன் கபிலம்/ மஞ்சள் கபிலமாக மாறுவேன். என்னைச் சீண்டிப் பார்க்க விரும்பி மிகை Con HCI சேர்த்தால் நீலநிற (CoC1) மாறி உங்களுக்காய் போராடுவேன். நான NaS(NH)S உடன் இணைந்து கறுப்பு நிறமாக மாறிவிட்டேன். எனின் யாருக்கும் அஞ்ச மாட்டேன். என் மன உறுதியை (CoS) சோதிக்க HCI என்ன HNO, இட்டாலும் அசையாமல் கறுப்பாகிக் கிடப்பேன்.
என்னைச் சோதிக்க NH, சேர் dimethyl Glyoxine இட்டால் கபில நிறமாக மாறி தனித்துவமாக இருப்பேன். உங்களுக்காய் என்றும் நான். நீங்கள் KCN இடும் போது செங்கபிலமாக படியும் நான் மிகையாக KCN வருடம் போது அவனுடன் கரைந்து ஒத்துழைப்பேன். எனவே என் மனவலிமை தெரிந்த நங் கள் உங்கள் அமோக வாக்குகளால் என் னை வெற்றிபெறச் செய்யுங்கள். எனது வெற்றி உங்கள் கைகளிலே!
2. Cu(OH),
ਪਰੰਪਯGT நான் தான் உங்கள் நண்பன் Cu(OH), வெண் நலமாய் இருக்கும் நான் யாருக்கும் அஞ்சமாட்டேன். மிகை NaOH இட்டாலும் அசையாது அப் படியே இருப் பேனர். உங்களுக்காக மிகை NIH உடன் தாக்கி கருநிலமாக மாறுவேன். எனக்கு Con HCI இல் மரிகுந்த விருப் படம் , எனவே உங்கள் பிரச்சினையை அவனுடன் சேர்ந்து தீர்த்து வைப்பேன். ConHC1 ஐ நீங்கள் இட்டதும் நான் பச்சையாக மாறி பின் மஞ்சளாக

Page 45
சிக்கலாக மாறுவேன். உங்கள் தேவைக்காய் நீங்கள் நீர் சேர்ப்பின் மீண்டும் மென் நீலமாக மாறுவேன். நான் தனித்திருக்கும்போது (Cu)H.S உடன் இணைந்து கறுப்பாக மாறுவேன். (CuS) இந்நிலையில் நீங்கள் di HCI இட்டால் கரையாது கறுப்பாகவே இருப்பேன். தொடர்ந்து பிடிவாதம் பிடிக்கக் கூடாது என்பதால் நீங்கள்dil HNO, இட்டால் பட்டென்று கரைவேன். மேலும் உங்களை உயர்த்திவைத்து நான் தாழ்ந்து செல்ல தயாராக உள்ளேன். ஏன்? என்குழுவில் Fe ஐ தவிர வேறு யாருமே ஒட்சியேற்றாத 1ஐ நான் 1 ஆக ஒட்சியேற்றுவேன். என்னைப் பற்றி நானர் சொல் லிக் கொணி டி ரு ப் பது சரியில் லை. எனவே நீங்கள் உங்கள் ஆதரவால் என்னை வெற்றி பெறச் செய்து அளப்பெரிய நன்மைகளை பெற்றிடுங்கள்.
நான் என்றுமே உங்களுக்காய்.
எனது இல 02 என்னை அமோக வாக்கு
22Χ14 1. 15 1售
19
27
雀8 19 冈 1. 14 3.
雷2
6 22
4 -
How to play fill in the 9 without repeating any nun must be filled in With numbe in the shaped. box at the top

களால் வெற்றிபெறச் செய்யுங்கள். என்றும். நன்றியுடன் உங்கள் Cu(OH),
இவ்வருடத்திற்கான இத் தேர்தலில் இரு பிரதான கட்சி வேட்பாளர்களுக்கும் மாணவிகள் வாக்களித்ததற்கிணங்க Co(OH), COH) ஆகிய இருவருக்கு இடையே பெரும் போட்டி நிலவியது. இதனடிப்படையில் வளியிலேயே எமக்காய் சேவை செய்யும் COOH) இற்கு பலர் வாக்களித்த போதிலும்
பல தாக்கங்களை கொடுப்பவன் என்பதன் glglucolia Green palace group gait C(OH), அமோக வாக்குகளால் வெற்றியீட்டி உள்ளார். எங்கே உங்கள் பாராட்டுக்கை
முதல்வன் COH) தரிவித்துக் கொள்
2 Κ. 3
30
1 Ο Κ16
O
4
19
blank Squares. Using 1 to nber in any line. The lines 2rs that add up to the total
or begining of each line.
Aиииири-16
SCeyuce, Ulvuov

Page 46
* ஒன்றின் கீழ் ஒரு கேடி ெ
s
*
நவீன விஞ்ஞான யுகத்தில் புதிய தொ நுட்பமாக நனோ தொழில் நுட் அறிமுகப்படுத்தப் பட்டுள்ளது. நே என்றால் 10 ஆகும். அதாவது 'கீழ் கோடியாகும்(1000000000) ). இது மனித உ மத்தின் விட்டத்தின் ஒரு இலட்சம் மட சிறியது. அத்துடன் அணு ஒன்ற விட்டத்தின் மூன்றிலொரு மடங்கு சிறிய நனோ தொழில் நுட்பத்தில், நனோ பரு உள்ள துணிக்கைகள் அல்லது மூலக்க களைக் கொண்டு ஒரு தெளிவான கட் பாடான, ஒழுங்கான முறையில் பு: தன்மைகள் உடைய புதிய பொருட்க உருவாக்குவதாகும். தற்போது 1 தொடச் 100nm (நனோ மீற்றர்) விட்டமு 6 துணிக்கைகளைக் கொண்டு திரவியங்க பொருட்கள் உருவாக்கப்படுகின்றது.
நனோ தொழில் நுட்பத்தின் எண்ணக் முதன் முதலில் 1959ம் ஆண்டு Rict Feynman என்ற பெளதிகவியலாளரால் மு வைக்கப்பட்டது. அவர் அணுக்கள், மூ கூறுகள் போன்ற அடிப்படைத் துை கைகளை ஒழுங்காக அடுக்கி உருவாச் படும் பொருள்கள் தரமானதாகவும் கு பாடுகளற்றதாகவும் இருக்கும் என்றார். பொறிமுறையை அவர் "அடியிலிருந்து ே (Bottom up) எனப் பெயரிட்டார். அதன் 1980 களில் "Eric Drexier என்ற விஞ்ஞ "நனோ தொழில் நுட்பம் என்ற சொல் பிரபல்யப்படுத்தினார். இவர் ஒரு கலத் விட சிறு துணிக்கைகளால் ஆன இயந்த றோபோட், கணினிகள், மோட்டார் போன்றவற்றை கூடிய வினைத் திறனு உருவாக்க முடியும் என்ற கருத் வெளியிட்டார். அடுத்த 10 ஆண்டு களில் புதிய விஞ்ஞான உலகிற்கு அழைத்து செ புதிய தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கினா
இலத்திரனியல் சாதனங்கள், மருத்து தயாரிப்புகள், விளையாட்டு உபகரணங்க
 

நnழினுட்Uம்
(83. TUGOTIT (5GobsTUSb 2010 - உயிரியற் பிரிவு
D6)o
ഞ 5 32O5
வாகன உதிரிப்பாகங்கள், சவரக் கத்திகள், உடுப்புகள், முலாமிடுதல், படப்பிடிப்புக் கருவிகள், சூரியத் திரைகள், வாசனைத் திரவியங்கள் போன்ற பல பொருட்கள் நனோ தொழில் நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படுகின்றன. இத்தொழில் நுட்பத் தில் துருப்பிடிக்காத சமையல் பாத்திரங்கள் உருவாக்கப்படுவதுடன் நீண்ட காலம் மங்காமல் இருக்கக் கூடியதாக வாகனங் களில் வர்ணப் பூச்சுகளும் தயாரிக்கப் படுகின்றன.
வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளில் இத்தொழில் நுட்பம் விரைவாக ஆதிக்கம் செலுத்தியுள் ளது. ஏறக்குறைய எல்லா தொழிற்சாலை களிலும் இத் தொழில்நுட்பம் புகுத்தப் பட்டுள்ளது. இது மிகவும் உன்னதமான நீண்ட காலம் நிலைத்து நிற்கக் கூடிய சுத்தமான பாதுகாப்பான, வீட்டுக்குத் தேவையான பொருட்களை ஆக்கக் கூடிய ஒரு தொழில்நுட்பமாகும். இதன் மூலம் தொடர்பாடல், மருத்துவம், போக்குவரத்து, விவசாயம், கைத்தொழில் போன்றவற்றிற்கும் புதிய நுட்ப முறைகளில் கருவிகளும், செயற்பாடுகளும் அமைந்துள்ளன.
முன்பு மின்சாரம், கணினிகள் போன்று இன்று நனோ தொழில்நுட்பம் மிகவும் சிறப் பான முறையில் விருத்தி அடைந்த நிலை மனித வாழ்வில் எல்லாத் துறையிலும் பங்காற்றுகின்றது. இது ஒரு பொதுவான நோக்கம் கொண்ட தொழில் நுட்பம். ஆகையால் இது இரட்டைப் பயன்பாடு கொண்டது. அதாவது மனிதனுக்கு ஆக்க பூர்வமான அதிசயமான நன்மைகளைச் செய்யும் அதேவேளை மிகவும் சக்திவாய்ந்த ஆயுதங்கள், உபகரணங்கள் உற்பத்திக்கு உதவுகின்றது. இச் செயற்பாடு சமூக அழிவிற்கு இட்டுச் செல்லவும் சாத்திய முண்டு. எனவே இத் தொழில் நுட்பம் புரட்சிமிக்க சக்தி வாய்ந்த, நன்மையுள்ள, ஆபத்தான ஒரு தொழில்நுட்பமாகும்.
Aиииири-16
SCíeYLCe/ U VlÚOMV 3O

Page 47
Uெண் சாதனைMASA - கல்Uன.
ஒரு ஆய்வின் விஞ்ஞானியாக இருந்த கல்பனா சாவ்லா 1994 NASA குழுவினரால் தெரிவு செய்யப்பட்டு மொத்தம் 31 நாள் 14 மணி 54 நிமிடங்கள் வானில் பறந்து சாதனை புரிந்த இந்திய பெண் விஞ்ஞானியாவார். தான் பறந்த கடைசி நிமிடத்தில் வானில் தன் குழுவினரோடு வெடித்து சிதறியபோது விஞ்ஞான உலகம் மட்டுமல்ல, முழு உலகமுமே கண்ணிருடன் ஸ்தம்பித்துப் போய்வானைப் பார்த்தது.
இந்தியாவில் பிறந்து வளர்ந்து அமெரிக்காவில் விண்வெளி வீராங்கனையான இவர் STS-107, STS-87 என்ற இரு வான் பயணங்களில் ஈடுபட்டிருந்தார். கடைசியாக STS-107, இனை முடித்துவிட்டு கொலம்பியா விண்கலத்தில் பூமிக்கு திரும்பிக்கொண்டிருந்த போது வான் வெளியுள் வெப்பம் தாளாமல் கொலம்பியா வெடித்து சிதற தன்னுடன் வந்த 6 பேருடன் கல்பனா சாவ்லாபஸ்பமாகி வானுடன் கலந்துவிட்டார். கல்பனாவுடன் நெருங்கிப் பழகிய சில அமெரிக்க இந்திய நண்பர்கள் அவளது அந்த அழகிய புன் சிரிப்பை மறக்க முடியாமல் தவிக்கின்றார்கள்.
கல்பனா சாவ்லா, கர்னாஸ் என்ற ஊரில் ஹரியானா மாநிலத்தில் ஒரு இந்துக் குடும்பத்தில் பிறந்தார். சிறுவயதிலேயே J.R.D. Tata என்ற இந்திய விமானியை பார்த்துப் பார்த்து அவரை போலவே தானும் வானில் பறக்கவேண்டும் என்ற ஆசையில் உந்தப்பட்டார். Worado பல்கலைக் கழகத்தில் தன் டாக்டர் பட்டத்தைப் பெற்றார். அவர் அங்கு தன் கணவனாக Jean Pierre Harrison இனை கைப்பிடித்தார். இவர் ஒரு விண்வெளி எழுத்தாளரும், விமான ஒட்டியின் கட்டளை வழங்குனராகவும் இருந்தார்.
கல்விப் பயணம்
விண்வெளி பொறியியல் கல்வியை அவர் பஞ்சாப் பொறியியல் கல்லூரியில் கற்றார். 1982 இல் பட டப் படிப் பை முடித் து வெளியேறிய 3 பெண்களில் இவரும் ஒருவாரா வார். 1982இல் அமெரிக்கா சென்ற கல்பனா அங்கு தன் MSC பட்டப்படிப்பை விண்வெளி GLITou îu laolal) (aerospace Engineering) (pL-5 g/ LaxaSS பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து வெளி யேறிய கையோடு 1986இல் இயந்திரப்
 

n 3-AGQJA
நிலஜா தனபாலசிங்கம் 2010 - உயிரியற் பிரிவு
பொறியியலிலும், 1988இல் PILDயை Colorado பல்கலைக்கழகத்தில் பெற்றுக்கொண்டார். அதன்பின்னர் NASA ஆய்வுமையத்திற்காக வேலை செய்யத் தொடங்கினார். கல்பனா Commercial Pilot gig)/LD5 L155ulb GLuip) பின்னர் உயர்தர ஒட்டுனர் அனுமதிப் பத்திரம் (KDSESF) Guppirit. 1983g)Gů Jean-Piere Harrison இனை மணமுடித்து 1990இல் அமெரிக்காவில் குடியுரிமை பெற்றார்.
1995இல் NASA விண்வெளி ஆய்வு மையத்தினால் விண்வெளி வீராங்கனையாக சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டார். அவர் விண்வெளி யில் முதன்முதலில் பறந்தது 1996இல் ஆகும். முதன்முதலாக 1997 நவம்பர் 19-ம் திகதி ஆறு விண்வெளி வீரர்களுடன் S75-87 விண்வெளிப் பயணத்தை மேற்கொண்டிருந்தார். கல்பனா இரண்டாவதாக விண்வெளியில் பறந்த இந்திய வீரரும், முதல் வீராங்கனையுமாவார். முதல் வீரர் சுராகேஷ் சர்மா (1984 சோலியற் விண்கலம்) கல்பனா தன் முதல் கன்னிப் பயணமான STS87இல் 10.4 மில்லியன் மைல்களுக்கு மேல் பயணித்திருந்தார். இது சராசரியாக 252 தடவைகள் பூமியை வட்டமடித்துப் பறந்தது ஏறத்தாழ 360 மணித்தியாலங்கள் விண்வெளியில் இருந்தார். STS-87இன் வெற்றிக்குப் பின் 2000ம் ஆண் டில் அவர் STS-107இற்கு தெரிவு செய்யப்பட்டார். எனினும் இந்தப் பயணம் சிறு சர்ச்சைகள், தொழில்நுட்ப காரணங்களுக்காக தள்ளிப் போடப்பட்டு வந்தது. கடைசியாக 2003 ஜனவரி 16ம் திகதிதான் இந்தப் பயணம் ஒப்பேறியது. அதுவே தனக்கு கடைசி பயணமாக அமைந்து விடும் என கல்பனா கனவில்கூட நினைத்திருக்கமாட்டார்.
கல்பனா கடைசியாக 1991-1992இல் தன் கணவருடன் இந்தியா வந்து தன் குடும்பத் தினருடன் தங்கியிருந்தார். இருந்தபோதும் அவர் விண்வெளி வீராங்கனையாகியபின் பல் வேறு காரணங்களுக்காக இந்திய அரசின் அழைப்பை ஏற்று இந்தியாவுக்கு வர முடிய வில்லை. பின்னர் வரலாம் அல்லது தன் வாழ்வின் பின்நாளில் இந்தியாவில் வசிக்க லாம் என எண்ணியிருக்கலாம்.
கல்பனா சுத்த சைவம் மட்டுமல்லாது ஒரு சிறந்த பாடகியும்கூட அவர் தன் கடைசிப் பயணத்தில் ஒரு ஆசிரியர் வாழ்த்துச் செய்தி
Aи“илири-16
SCeyloe/Ulyi Oyv

Page 48
மடலையும், 2 டசின் (CD) இறுவெட்டுகளை தன்னுடன் கொண்டு சென்றார். அபிதா பிர யாகுதி மேனுகின், ரவிசங்கர் போன்றே. பாடல்களும் அதில் அடங்கும். அடிக்கடி . கூறிக்கொள்ளும் வாக்கியம் “I was not bor one corner the whole world is my native பிரசித்தமான தத்துவஞானி Lucius Anr Sencca இன் வாக்கியம் அது. 2003 பெப்ரவரி திகதி Texas மாநிலத்தை நோக்கி தன் 2. விண்வெளிப் பயணத்தை முடித்துக்கொ வளிப்படுக்கையில் நுழைந்து கொண்டி கொலம்பியா விண்கலம் கண்ணிமைக் நேரத்தில் வெடித்துச் சிதறியது. கொலம்

யும்,
fண்,
ரின் அவர் i for and” acus 1-ம் வது ண்டு நந்த கும் பியா
விண்கலம் புறப்பட்ட போதே அதில் இருந்த TPS (Termal Protection System) பாகம் ஒன்று உடைந்து வீழ்ந்ததை அவதானித்த NASA விஞ்ஞானிகள் சிலர் இதன் விளைவுகளை எதிர்வு கூறியிருந் தனர். இருந் த போதும் NASA உயரதிகாரிகள் இதன் மீதான ஆய்வுகளை மட்டுப்படுத்திவிட்டனர். இதனால் இதற்கான முழுப் பொறுப்பும், அவர்களையே சாரும். ஒருவேளை அதை சரிசெய்தால் இவர்கள் தப்பியிருக்கலாம். எது எவ்வாறாயினும் நாம் ஒரு விஞ்ஞானியை இழந்தது மட்டும் உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி.
பாழடைந்த நுரையீரல்
ஒரு நாளைக்கு ஒரு தரம்தான் சிகரெட் பிடிக்கலாம் என்று டாக்டர் சொல்லி விட்டாராம்...!
Arutpu-16 Science Union

Page 49
2 அயடீன் (உப்பில் ஏன் சேர்க்கப்
மனித உடலின் செயற்பாட்டுக்கு தைரொயிட்டு சுரப்பியின் பங்களிப்பு மிகவும் அவசியம் ஆகும். தைரொயிட் சுரப்பியினால் சுரக்கப்படும் ஓமோன் தைரொட்சின் ஆகும். இத் தைரொட்சின் ஓமோன் உற்பத்திக்கு அயடின் என்னும் கனிப்பொருள் அவசியமாகும். உடலுக்குத் தேவையான அளவு அயடின் கிடைக்காத பட்சத்தில் தை ரொட்சின் ஓமோன் உற் பத்தியும், அதனுடன் தொடர்பான செயற்பாடும் குறையும். இந் நிலையில் அயடின் பற்றாக்குறையினால் ஏற்படும் நோய்களுக்கான அறிகுறிகள் தென்படும்.
அயடீன் பற்றாக்குறையினால் ஏற்படும் பாதகமான விளைவு
தை ரொட் சின் ஓமோனான து மனிதனின் உடல், உள வளர்ச்சியில் முக்கிய தாக் கத்தை ஏற்படுத்துகின்றது. இது வளர்ச்சி யின் ஆரம்பக் கட்டங்களில் மிகக்கூடிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றது. கர்ப்பிணித் தாயின் உணவில் அயடீன் பற்றாக்குறை ஏற்படும் பொழுது கர்ப்பத்தில் இருக்கும் சிசு வின் வளர்ச்சியில் அது பாதிப்பை ஏற்படுத் தும். அப்படியான குழந்தைகள் அநேகமாக பிறப்பில் நிறை குறைந்தவர்களாக. பூரண வளர்ச்சியடையாதவர்களாக காணப்படுவர். தாயின் அயடீன் பற்றாக்குறை மிக மோச மானதாக இருப்பின் பிறக்கும் சிசு மந்த புத்தியுடையதாக அமையலாம். மேலும் அத்தகைய குழந்தைகள் காது கேட்பதில் குறைபாடுடையவர்களாக, முற்றாக செவி டானவர்களாக, பேசுவதில் குறைபாடுடைய வர்களாக காணப்படுவர்.
ஒரு குழந்தையின் சீரான வளர்ச்சிக்கு பிறப்பிலிருந்தே அதன் உணவில் போதுமான அளவு அயடீன் அடங்கியதாக இருக்க வேண்டும். அயடீன் குறைபாடு காரணமாக மூளை வளர்ச்சி பாதிக்கப் படுவதுடன் உடல் வளர்ச்சியும் குன்றி குள்ளமானவர்களாக இருப்பர். இப்படியான பிள்ளைகள் பருவ மடைவதில் தாமதம் ஏற் படும். சிறு

படவேண்டும்)
லதா கோபாலசிங்கம் 2010 - உயிரியற் பிரிவு
வயதிலிருந்தே குழந்தைகளின் உணவில் போதுமான அளவு அயடீன் சேர்க்கப் பட்டிருக்க வேண்டும்.
கழலை
அயடீன் பற்றாக்குறை காணப்படும் அநேகமான மக்கள் மத்தியில் கழலை எனப் படும் தைரொயிட் சுரப்பி வீங்கி நோவுற்றிருப் பதைக் காணலாம். கழுத்தின் முற்புறமாக தள்ளப்பட்டுத் தென்படும் வாயுக்கட்டி அயடீன் பற்றாக்குறையை வெளிப்படையாக எடுத்துக் காட்டுகிறது. அதேபோல் இக் கழலை உடலில் உட்புறமாக கூட வளர்ச்சி யடையக் கூடும். தைரொயிட் சுரப்பியின் பருமன் அதிகரிப்பதனால் மூச்செடுப்பதற்கு கஷ்டத்தை உண்டு பண்ணும். சில கழலைகள் புற்று நோயாக மாறுவதற்குரிய சந்தர்ப் பங்களும் உள்ளன. மிகவும் பருத்த நிலையி லுள்ள கழலையை சத்திர சிகிச்சை செய்வதன் மூலம் அகற்றலாம்.
குழந்தைப் பருவத்திலிருந்தே தேவை யான அளவு அயடீன் சத்தைக் கொண்ட உணவை உள்ளெடுப்பதன் மூலம் மேற் குறிப்பிட்ட நிலைமைகளிலிருந்து இலகுவாக தப்பித்துக் கொள்ளலாம். அயடீன் எனும் கனிப்பொருள் முக்கியமாக மண்ணிலே காணப்படுகிறது. ஒரு இடத்தில் மண்ணில் அயடீன் செறிந்து காணப் படுமாயின் அங்குள்ள நீரிலும் அங்கு விளையும் பயிர் களிலும் அயடீன் கனிப்பொருள் இயல் பாகவே அடங் கியிருக்கும். எனினும் துர்திஷ்டவசமாக எமது நாட்டின் பல பகுதி களிலும் உள்ள மண்ணில் போதுமான அளவு அயடீன் காணப்படுவதில்லை. மேலும் கடும் மழை வீழ்ச் சி உள் ள ஈர வ ல ய ப் பிரதேசங்களிலுள்ள மண்ணில் காணப்படும் அயடீன் உட்பட்ட ஏனைய கனிப்பொருள் களும் மழை நீரில் கரைந்து வடித்து செல்லப்படுகிறது.
Aruupu-16 Science Union

Page 50
கண்டி, மாத்தளை மாவட்டங்களி களுகங்கைக் கரையோரப் பகுதிகளில் பாடசாலை செல்லும் பெண் பிள்ளைகள் சுமார் 45%னர் வாயுக்கழலை எனப்ப கண்ட கழலை நோயினால் பாதிக்கப்பட் ளனர் என்பது ஆய்வுகளின் மூலம் தெ வந்தது. இதிலிருந்து எமது நாட்டில் மீ பெருந் தொகையானோரின் உணவு அயடீன் பற்றாக்குறை காணப்படுகிறெ பது தெளிவாகிறது. இந்நிலையைத் தவ துக் கொள்வதற்கு அன்றாட உணவு அயடீன் சேர்த்துக் கொள்வது மிக அவ மானதாகும்.
அயடீன் சேர்க்கப்பட்ட உப்பு
அயடீனை உணவில் சேர்த்துக் செ ளக்கூடிய மிகவும் இலகுவானதும் பாதுக பானதுமான முறை அன்றாடப் பாவன காகப் பயன்படுத்தப்படும் உப்பில் அய சேர்த்துக் கொள்வதாகும். தேசிய உப் கூட்டுத்தாபனம் தற்போது இருவகைய உப்புக்களை உற்பத்தி செய்கிறது. ஒன்று நீண்ட காலமாகப் பயன்படுத்தும் சாதார உப்பாகும். அடுத்து அயடீன் சேர்க்கப்ப பக்கட்டுகளில் அடைத்து விற்கப்ப உப்பு. இது அயடீன் கலந்த உப்பு எ படும். அயடீன் கலந்த உப்பில் அய
Normal Tyroid

E 2. 3. 2. 2. [• E 4. b• 4. b• D"
சேர்க்கப்பட்டிருப்பது மிகவும் குறைந்த அளவிலாகும். இதனால் உணவு சமைக்கும் போது இவ்வுப்பைப் பயன்படுத்துவதால் உடலுக்குத் தேவையான அளவு அயடீனை மிக இலகுவாகப் பெற்றுக் கொள் ள முடிகிறது. அயடீன் நீரில் மிக இலகுவாக கரையக் கூடியதாகும். எனவே அயடீன் கலந்த உப்பை பயன் படுத்து முன்னர் சாதாரண உப்பைப் போன்று கழுவும் பழக் கத்தை தவிர்த்துக் கொள்ளவேண்டும். அயடீன் கலந்த உப்பைப் போத்தலில் களஞ்சியப்படுத்தி வைப்பது மிகவும் பாது காப்பானதாகும். உணவு சமைக்கும் போது கரைப்பதற்காக நீரைச் சேர்த்து உப்புநீரை நேரடியாக கறியில் கலப்பதுவே சிறந்தது ஆகும்.
Tள்
எப் எக் உன்
புக் Tன ாம் Tண
டும் னப்
உன்
Goiter
ப ப ப ப
-Thyrod
&tage
Typs
Trachea
Arutpu-16 Science Union

Page 51
Oral Health and Dei
Dentistry, is the practice of preventing and treating diseases of the teeth, gums, and tissues of the mouth. Unlike other human tissue, such as skin, that continuously grows and self - rejuvenates, dental structures generally cannot repair themselves and require regular care to retain their health and vitality. If not treated, dental health problems can lead to complications in other parts of the body. Thorough and timely dental care is not only important for maintaining healthy teeth and gums, it is essential to overall human health.
The sensitive nerves and blood vessels at the center of each tooth are protected by several layers of tissue, the outermost (the enamel) being the hardest substance in the body. Under the enamel, surrounding the pulp from crown to root, lies a layer of bonelike dentin. A hard tissue called cementum separates the root from the periodontal ligament, which in turn holds the root in place and cushions the tooth against the gum and jaw during the grinding, jarring activity of chewing.
Dentists and dental hygienists are health care professionals trained and licensed to provide dental care. General dentistry emphasizes treatments that prevent oral health problems, especially dental caries, commonly called tooth decay Tooth decay is one of the most prevalent diseases in the United States, second only to the common cold. Dentists help prevent tooth decay by cleaning teeth to remove buildup of calculus or tartar,

ntal Diseases
Lovusiyah Patkunarajah
2010 - Bio
which forms when plaque, a sticky film of bacteria, hardens on the teeth. As they feed on sugar and food residue on the teeth, the bacteria produce acids. If not removed regularly, these acids eat. away the tooth enamel, leaving decayed holes in the teeth called cavities To help prevent cavities, dentists apply fluoride (a mineral that strengthens tooth enamel) to teeth.
During a dental checkup, dentists take X-rays of teeth and perform physical examinations to look for the presence of tooth decay. If a tooth is found to have a cavity, dentists use a high-speed drill to remove the decayed part of the tooth and then fill the cavity with gold, porcelain, plastic or a mixture of silver and mercury called amalgam. Dentists usually fill cavities while the patients is under local anesthesia. The use of an anesthetic, such as procaine (Marketed under the brand name brand name Novocain) or lidocaine. (marketed under the brand name Xylocine), numbs the area of the mouth where the dentist is working, reducing the patient's pain and discomfort.
If tooth decay is not caught in time, it may reach an interior portion of the tooth called the pulp, where it can cause pain and infection. To correct
his problem, dentists perform a procedure called root canal therapy, during which they remove the pulp, replace it with artificial material, and cement a crown - a tooth like cap made pf plastic, porcelain or gold - onto the damaged tooth. If tooth decay is
Arumpu-16 Science Union

Page 52
severe, a dentist may need to ex the tooth and replace it with a bri also known as a fixed partial dent This artificial tooth replacement co the space where one or more t have been lost. To attach a bridg dentist Cements the fabricated too adjacent teeth to anchor it in pl More and more often, dentists
patients elect to use tooth impl instead of dentures or bridges. At implant is an artificial tooth the surgically attached to the jawbone anchor is embedded in the jawb and after the surrounding gum ti and bone has healed from the surg a post is attached to the ancho artificial tooth made of porce metal, or plastic is fixed to the post
IUMAN TEETI
Teeth are hard bony struct in the mouths of humans and ani used primarily to chew food, but for gnawing, digging, fighting, Catching and killing prey. Teeth are body's hardest most durable Org long after bones and flesh dissolved, archaeologists find preserved teeth from humans Other animals that liVed thOuSand yearS agO.
Teeth are anchored in the ja their roots, Which fit into SOcketS O Spongy bone. In a growing Child roots of the deciduous teeth gradually absorbed into the b When a baby tooth falls out it is r just the loose Crown. dislodged t incoming permanent tooth, emerges from the gum line. Left to are incisor, Canine, premolar mOlar.
Humans use teeth to tear, g and Chew food in the first ste digestion, enabling enzymes

ra Ct lge, e.
VESCIS eth
e, a h to
Ce. and ants DOth it is An
Dne,
SSU €
ery, An lain,
UICS nalS also
and the
an - la Ve Well
and is of
w by f the the
262
OGC. eally y an that right and
rind, p of and
lubricants released in the mouth to further break down food. Teeth also play a role in human speech-the teeth, lips and tongue are used to from words by controlling airflow through the mouth. Additionally, teeth provide structural support to muscles in the face and form the human Snile.
Adult humans typically have 52 teeth- 16 in the upper jaw and 16 in the lower jaw-that fit together and work in concert to chew food. Teeth on the right side of each jaw are usually identical to the teeth on the left side and matching teeth on opposite sides are referred to as sets, or pairs. Humans are heterodonts-that is, they have teeth of different sizes and shapes, that serve different functions, such as tearing and grinding. In Contrast the homodont teeth found in many animals are all the same size and shape, and perform the Sanne function.
Humans have four types of teeth, each with a specific size, shape and function. In the front are the incisors On either Side of the incisors are the Canines, named for their resemblance to the pointy fangs of dogs. The u po per can in es are sometimes called eyeteeth. There are two Canines in each jaw and their primary role is to tear food. Behind the canines are the bicuspids or premolars, that teeth with pronounced cusps that grind and mash food. There are two sets or four bicuspids are the molars, where the most vigorous chewing OCCurs. There are tWelve molars - three sets in each jaw-referred to as the first, SeCOnd and third nin Ollar S. Third nn OlarS are Often Called Wisdon teeth.
Source: Junior Star Suppliment of Chinakural
ArUUMʻnpuMV-16
SCÚeAYLCe/UU WALÚOyuv

Page 53
UேAதையின் gifଠେୋ1Q
 
 

தர்சிகா குலேந்திரராசா 2010 - உயிரியற் பிரிவு
Aru/u/MMpu/u/-16 Science/Uvolv

Page 54

சுமங்கலி சிவகுமாரன் 2010 - கணிதப் பிரிவு
Aиииири-16
SCeYCe/Ü(MOMv

Page 55
BIOபன்றிக் 4
பெயர் ஆண்டு தோன்றிய இடம் : குடும்பம் வைரஸ்: பரவல் உருவாக்கம்
வயதெல்லை அறிகுறிகள்
பன்றிக் காய்ச்சல் 1918 ஆம் ஆண்டு
ஸ்பெயின் “ஆர் தோமைசோ எச்-1, என்-1 சுவைன் புளு பன்றி கோழி பன்றி, கோழிப் ப எவ்வயதினருக்கு இடைவிடாத கா
மூக்கில் நீர் வடிதம் தொண்டை வலி வயிற்றுப்போக்கு மயக்கம் பசியின்மை வாந்தி எடுத்தல் இவ்நோய் தாக்கப் விலகியிருப்பது. தற்பாதுகாப்புக்கு வாழும் இடத் தும்முதல், இருமு; தும் மிய, இரும் கழுவுதல் மற்றவர்களுடன் ( உங் கள் கண், தொடாது இருத்த
ஆலோசனைகள் :
நோயாளருக்கு
தாக்கம்
சிறுவர்களுக்கு :
மூச்சுவாங் தோல் நீல சோர்வுத், உணர்ச்சி இருமலுட
வளர்ந்தோருக்கு:
சுவாசிப்பு நெஞ்சு அ திடீர் மய
குழப்பமா அடிக்கடி
தடுப்பு வழிமுறை:
இந்நோன மருந்துகள்
முதலிலே கண்டுபிடித்து சிகிச்சை அல்

Swine flu)
ண்ணைகளில் பணியாற்றுபவர்கள் b
ய்ச்சல்
iii)
பட்ட நபர்களிடமிருந்து
முகமூடி அணியலாம். தை துர யப் மையாக வைத் திருத்தல், தலுக்கு கைக்குட்டை பாவித்தல் பிய பின் கைகளை சவர்க்காரமிட்டு
தொடர்பு கொள்வதை தவிர்த்தல்
மூக்கு, வாயை உங்கள் கையாலே 5ல்,
பகுதல்ழசசுவாசிக்க சிரமம் நிறமாக மாறும்
தன்மை
pЈgгLJLIL 6) டன்கூடிய இடைவிடாத காய்ச்சல்
தில் சிரமம் டிவயிற்றில் வலி 535lb ான மனநிலை
வாந்தி
ய தடுக்க தடுப்பூசி வைரஸ் எதிர்ப்பு ள் பயன்படுத்தி ஆபத்தை தவிர்க்கலாம்.
ரித்தால் உயிரிழப்பைத் தவிர்க்கலாம்.
Aиииири-16 | SCûe/LCe/Ulvio'yu 59

Page 56
க சிறுநீரகக் கல்
அந்த காலத்தில் எல்லாம் இப்படி ஓர் நோய் இல்லை
பல்வேறு நோய்களைக் குறித்து பேசும் போது வெளிப் படுத்தப் படும் இத்தகைய அங்கலாய்ப்பு, சிறுநீரகங்களில் ஏற்படும் கல் அடைப்பு பற்றிய உரையா டலின் போது அந்தக் காலத்தில் எல்லாம் இப்படி நோயே இல்லை என்ற கருத்து ப லரிடம் வெளிப் படு கிறது. இது உண்மையா?
7000 ஆண்டுகள் பழமையான எகிப்து மம்மிகளின் சிறுநீரகங்களில், கல் இருப் பதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
அப்படியானால் சிறுநீரகத்திற்குள் கல் உருவாகும் தன்மை மனித இனத்தின் தொடக்கம் முதலே இருந்து வந்துள்ளது என்பதை இதன் மூலம் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது.
தற்போது ஆண்டுக்கு சுமார் 30 இலட்சம் பேர் இந்த நோயினால் பாதிக்கப் பட்டுள்ளதாகவும், இவர்களில் 5 இலட்சம் பேர் வரும்போதே அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்படும் நிலையில் வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
ஆனால் தற்போதைய அனைத்து மருத்துவ முறைகளிலும், சிறுநீரகத்தில் கல் உருவாவதை தடுப்பதற்கும், உருவான பின்னர் கரைப்பதற்கும் எளிய சிகிச்சை முறைகள் வந்துவிட்டன. இந்த நோய் எந்த அளவிற்கு பரவலான நோயாக மாறி இருக்கிறதோ அந்த அளவிற்கு எளிதில் குணப்படுத்தக்கூடிய நோயாகவும் உள்ளது.
Right adrenal gland
-Right
kidney
Right ureter
AIAM.

துவாரகா ஜெகதாஸ் 2010 - உயிரியற் பிரிவு
சிறுநீரக கல் என்றால் என்ன?
சிறுநீரில் பல வேதிப் பொருட்கள் கலந் துள் ளன. அவற்றுள் சில மணிச் சத்துக்கள், சில உயிரியற் பொருட்கள், இவை இரண்டும் தகுந்த விகிதத்தில் இருப்பதால் தான் அவை படிகங்க ளாகவோ, திடப் பொருட்களாகவோ, சிறு நீர்த் தாரைகளில் படியாமல் இருக்கின்றன. சிலருக்கு ஏற்படும் வளர்ச்சி மாற்றங் கள் இவற்றின் விகிதங்களை மாற்றி இவற்றைச்சிறு துகள்களாகவோ, கற்க ளாகவோ படியவைக்கின்றன. இவையே நாளடைவில் கற்களாக உருவாகின்றன.
சிறுநீரகத்தில் கற்கள் உருவா
வதற்கான காரணங்கள்
சிறுநீரகத்தில் கல் உருவாவதற் கான காரணங்களை அறுதியிட்டுக் கூறமுடிய வில்லை.
இந்நோய் சுலபமாக ஏற்படுவதற் கான உடல்கூறு கொண்டவர்களுக்கு, உணவுப்பொருள் ஒரு காரணமாக இருக்க லாம் என்று விஞ்ஞானிகள் தெரிவிக்கின்ற னர். ஆனால் உணவுப் பழக்கம் மட்டுமே இதற்கு காரணம் என்று கூறமுடியாது எனவும் கூறுகின்றனர்.
கல்சியம், பொஸ்பேட் மூலகங்கள் அடங்கிய கற்களே மிகுதியாக காணப்படு கின்றன. இம்மூலகங்கள் சிறுநீரில் கூடுத லாக வெளிப்படும் நோய்களில் இவை தோன்றுகின்றன. பாராதைராய்டு மிகுதி நோயும் (Hyperparathyroidism), சிறுநீர்ப் பாதையில் தொற்றுகள் (Urinary tractin fections), சிறுநீரக நோய்கள் (Cystic kidney diseases) போன்ற நோய்களும் இவ்வகைக் கற்கள் ஏற்பட முக்கியமான காரணங் களாகும்.
Aruwpu-16 Science Union
40

Page 57
யூரிக் அமிலம், புரதச் சத்து சிதைப் பிற்கு பின்பு உண்டாகும் கழிவுப் பொரு ளாகும். இது இரத்தத்தில் 6 மில்லி கிராம் அளவில் இருக்க வேண்டும். பிறவி நொதிக்குறைகள் சிலவற்றில் யூரிக் அமிலம் இந்த அளவை தாண்டும்போது மிகுதியான யூரிக் அமிலம் சிறுநீரில் வரும். அப்போது அது கற்களாக படிவதுண்டு.
நாம் உண்ணும் உணவில் இருந்து தேவையான கல்சியம் நமக்கு கிடைக் கிறது. அதிகப்படியான கல்சியம் நாம் மாத்திரை களாகவோ, உணவாகவோ எடுக்கும்போது அவை சிறுநீரில் கழிவுப் பொருளாக வெளியேறுகிறது. இப் படிப் பட்ட சமயங்களில் கல்சியம் மூலகங்கள் oxalate மற்றும் phosphate உடன் சேர்ந்து சிறுநீர் தாரைகளில் படிகங்களாக படிந்து பின் கற்களாக மாறுகின்றன.
சில சிறுநீர் பெருக்கி மருந்துகள் (Diuretics) கல்சியம் கலந்த antacid மருந்துகள் கல் உருவாகக் கூடிய வாய்ப் புகளை
அதிகரிக்கிறது.
பிறவியிலேயே ஏற்படும் சில நொதிக் குறைகளில் சிறுநீரில் ஒக்ஸாலிக் அமிலம் (Oxalic acid) சிஸ்டீன் போன்ற வேதியல் பொருள்கள் மிகுதியாக வெளிவரும். இவைகளும் சிறுநீரகத்தில் கல் உருவாக ஏதுவாகிறது.
சிறுநீரகத்தில் கற்கள் யாருக்கு
வரும்
பொதுவாக 40 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆண்களுக்கு இந்த நோய் வருகிறது. பெண்களைப் பொறுத்தவரை, 50 வயதைத் தாண்டும்போது இந்த நோய் வருகிறது. ஒரு வருக்கு ஒருமுறை சிறுநீரகத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கற்கள் வந்துவிட்டால் அடுத்தடுத்து கற்கள் உருவாவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் உண்டு. நோயாளியின் பெற்றோருக்கோ அல்லது முன்னோர் களுக்கோ இந்த பாதிப்பு இருந்தாலும், இந் நோய் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம்.

சிறுநீரகக் கல் அறிகுறிகள்
சிறுநீரகத்தில் இருந்து கல் வெளி யேறி குறுகிய சிறுநீர்க்குழாயில் நுழைந்து வெளியேற முடியாமல் தடைப்படும்போது தாங்க முடியாத வலி ஏற்படும்.
சிறுநீர் வெளியேறுவதில் சிக்கல் உண்டாகும். சிலநேரங்களில் சிறுநீர் இரத்தத்துடன் கலந்து வெளியேறும். நீர்த் தாரையில் எரிச்சல் உண்டாகும்.
அளவில் சிறியதான கற்கள் சிறுநீர் மூலமாகவே வெளியேறிவிடும். தண்ணீர் அதிகம் அருந்தினால் சிறுநீர் கல் தானாகவே கரைந்து வெளியேறும் தவிர்க்க முடியாத சந்தர்ப்பங்களில் அறுவை சிகிச்சை மூலம் கல்லை வெளியேற்ற வேண்டிய அவசியம் ஏற்படும்.
சிறுநீரக கற்களை X-கதிர், கணினி அச்சு வெட்டு, நுண் ஒலி துருவு படங்கள் ஆகியவற்றின் மூலம் அறியலாம். சிறுநீரக கற்கள் உள்ள நோயாளி தாமாகவே வெளிக்கொணரும் கற்களை ஆராய்ந்து அதில் கல்சியம், பொஸ்பேட், ஒக்ஸலேட் களும் மிகுதியாக இருப்பதை அறியலாம். இவற்றை கொண்டு கற்கள் உருவாவதற்கான காரணங்களை அறிந்து அவற்றை அகற்ற வேண்டும்.
Aru/uMMpu/u/-16
SCíeylCe/ L(MúOVV

Page 58
* புளுட்டே ஏன் நீக்கப்பட்டது
புளுட்டோவின் நிகழ்காலம் இறந்த காலமானது!
1930 ஆம் ஆண்டு புளுட்டோ கண்டு பிடிக்கப்பட்ட காலம் முதலே அது பரிதி மண்டலத்தின் ஒர் அண்டக்கோள் என்னும் கருத்தில் அடிப் படை ஐயப் பாடுகள் விஞ்ஞானிகளிடையே எழுந் திருந்தன. 2006 ம் ஆண்டில் புளுட்டோ உலக விஞ்ஞானிகளால் பரிதிக் குடும்பத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டு புதிய கோள குழுவில் ஒன்றாகக் "குள்ளிக்கோள்” (Dwarf Planet என்று அழைக்கப்படுகின்றது.
புளுட்டோ ஏன் பரிதி குடும்பத்தி லிருந்து நீக்கப்பட்டது?
2006 ஆம் ஆண்டில் உலக வானியல் 6îGjG 5 TG5f5 Gir (International Astronomica Union (IAU) ஒன்று கூடி, புளுட்டோ அண்டச் கோள்களின் பண்பாட்டு நிலையை ஒத்திருச் கவில்லை என்று முடிவு செய்து அதைப் பரிதிக் குடும்பத்திலிருந்து நீக்கி விட்டார்கள் பரிறகு அதைக் கோளினி மதரிப் ட நிலையிலிருந்து தாழ்த்திக் குள்ளிக் கோள் என்னும் புதிய குழுவில் தள்ளினார்கள். 199 இல் கியூபெர் வளையத்துக் கோள் (Kuipe Belt Object) ஒன்றைக் கண்டுபிடித்த பிறகு David Jewitt, Jame Luu. LDjibgp/Lib falv 6 ITG:sful JG நிபுணர்கள், வளையத்துக்கு அருகிலே சூரி மண்டலத்தில் ஏராளமான புதிய அண்ட (gairaf3, 306td, (70,000 small planet bodies கண்டார்கள். அவற்றில் எரிந்து போன் வால்மீன்கள், விண் கற்கள் நெப்டியூன் கோளுக்கு அப்பால் பரிதியிலிருந்து 2.8 - 4. பில்லியன் மைல் தூரத்தில் இருப்பை நோக்கினார்கள். அத்தகைய புதிய கோ குள்ளிகளைக் கியூபெர் வளையத்தி கண்டுபிடித்தது விஞ்ஞானிகளுக்குக் கோள் ளைப் பற்றிய புதியதோர் கருத்தை உருவா கியது.
 

2
அபிராமி (நீகாந்தன் 2010 - கணிதப் பிரிவு
புதிய கண்ணோட்டத்தில் கோள்கள் என விஞ்ஞானிகள் குறிப்பிடுபவை
2006ல் பிரேஸிலில் கூடிய உலக வானியல் விஞ்ஞானிகள் கோளுக்கு ஒரு புதிய குறிவிளக்கம் தந்தனர்.
முதலாவது: கோள் என்பது விண்வெளியில் ஒரு விண்மீனைச் சுற்றி வருவது. அது விண் மீனும் இல்லை வேறு ஒரு கோளின் துணைக்கோளும் இல்லை.
இரண்டாவது அதன் நிறை முழுவதும் FFiTLI பாற் றலால் இழுத்துச் சுருக்கப்பட்டுக் கோளமாய் உருட்டியிருக்க வேண்டும்.
மூன்றாவது அதன் வடிவம் பெரிதாக
இருந்து சுற்று வீதியில் ஏதுமில்லாது விலக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
கோள் குறிவிளக்கம் தர்க்கத்துக்குள்.
உலக விஞ்ஞானிகள் பலர் முடிவு செய்த குறி விளக்கத்தை ஏற்றுக் கொள்ளாத விஞ்ஞானிகள் சிலர் இருக்கிறார்கள். நாசாவின் புதிய தொடுவான் விண்ணுளவிக் (gp3) Liaofu fair g560)Guajir (New Horizon Space Probe Mission Leader) Alan Stern IAU Góî65G 5 TGóî கள் கூறிய மூன்றாவது விளக்கம் தவறு என்று சொல்கிறார். ஆகவே மூன்றாவது விளக்கம் தர்க்கமுள்ளதாக ஆகிவிட்டது. எப்படி? பூமி, செவ்வாய், வியாழன் கோள் நெப்டியூன் ஆகிய நான்கும் மூன்றாவது விதிக்கு முரணாக உள்ளன. அந்த நான்கு கோள் களைச் சுற்றிலும் உள்ள தளப் பாதைகளில் எண்ணற்ற விண்கற்களின் குறுக்கீடுகள் உள்ளதால் கோள்கள் எனப்படும் குறிவிளக் கத்திற்கு அவை முரண்படுகின்றன என்று Alan Stern போல் எதிர்ப்பவரும் சிலர் இருக்கிறார்கள். பின்னால் IAU விஞ்ஞானி களின் குறிவிளக்கத்துக்கு மேம்பட்ட செம்மை விளக்கமும் வெளிவந்தது.
Aиилирил-16
SCíeYLCe, L(MlíOVV

Page 59
மேம்பட்ட விளக்கம்: -
1. விண்மீன் ஒன்றை சுற்றி வருவது கோள்
2. பெரிதாக உருண்டை வடிவில் இருப்பது
கோள்
3. அது Brown Dwarf போல் பெரிதாக
இருக்கக்கூடாது.
கோள்களின் குறிவிளக்கம் எதிர்காலத் தில் நுட்பமாக இன்னும் செம்மைப் படலாம் அல்லது மாறலாம்.
புளுட்டோவின் நீள்வட்டக் கோணச்சுற்று வீதி
பரிதியைச் சுற்றிவரும் புளுட்டோவின் நீள் வட்டச் சுற்றுவீதி மட்டும் மற்ற கோள் களின் சீர்மட்ட வீதிகள் போலன்றி 17 பாகை கோணத்தில் சாய்ந்துள்ளது. மேலும் அதன் சுற்று வீதி நெப்ரியூன் சுற்று வீதியைத் தனித்துவ நிலையில் இரண்டு இடங்களில் வெட்டிக் குறுக் கிடுகிறது. மேலும் புளுட்டோவின் நீள்வட்ட வீதி, கியூபெர் வளையத்தை ஊடுருவிச் சென்று மீள்கி ன்றது. நெப்டியூனும், புளுட்டோவும் தம் பாதைகளில் சுற்றிவரும் போது எப்போ தாவது, இரண்டும் ஒன்றை ஒன்று நெருங்கும்
இசைக்கவர் ஒன்றினால் வயலின் ஒன்றினால் 2 சுரத்தினின்றும் வேறுபடுகிற
* இரண்டின் சுரத்தையும் வே
அவற்றின் பண்பு ஆகும். * வயலினில் இருந்து உண றொனியுடன் பல மேற் இருக்கும். * அதே சுருதியுள்ள இசைக்க ஒத்த சுரம் முதற்றொனிஇருக்கும்

தருணத்தில் புளுட்டோ நெப்டியூனில் மோதிக்கொண்டு, தகர்ந்து போய் விடலாம். அல்லது நெப்ரியூன் ஈர்ப்பு மண்டலத்தில் புளூட்டோ சிக்கிக் கொண்டு நிரந்தரமாய் அதன் துணைக் கோளாகி விடலாம். அத்தகைய தோர் வித்தைக் காட்சி எப்போது நிகழும் என்று கணணி மூலம் நுட்பமாக காலத்தைக் கண்டு விடலாம்.
(Spectroscopic Analysis) ஒளிநிறப் பட்டை ஆய்வில் புளுட்டோவில் எந்தவித வாயுவும் இருப்பதாக அறிய முடியவில்லை. புளுட் டோவின் வாயு அழுத்தம் மிகமிக பலவீன மானது. காரணம், புளுட்டோ மண்டலத்தின் கடும் குளிரில் 230 டிகிரி H,, He தவிர மற்ற எல்லா வாயுக் களும் குளிர்ந்த திரவமாகும். புளுட்டோ வலு வற் ற ஈர் ப் பு சக்தி கொண்டிருப்பதால் தணிவாகாத வாயுக்கள் விண் வெளியில் பறந்து போய் விடும். புளுட்டோ ஒரு காலத்தில் நெப்டியூன் கோளுக்குச் சந்திரனாய் இருந்து, ஓடுகாலித் துணைக்கோளாய்த் தன்னை விடுவித்துக் கொண்டு பின்னர் பிரிந்திருக்கக் கூடும் என்று எண்ணப்படுகின்றது.!
உண்டாக்கப்படும் சுரம் உண்டாக் கப்பட்ட ஒத்த
மது ஏன்?
பறுபடுத்தி அறிய உதவுவது
சடாகும் ஒரு சுரம் முதற் றொனிகளும் கலந்ததாக
வரினால் உண்டாக்கப்படும் மட்டுமல்ல, தூய சுரமாக
கலைமாபைல் 5
Arumpu-16 Science Union

Page 60
Nobel Prize
Nobel prizes are annual monetary a Wards grante d to i ni di Vidu al S O r i n Stitut i O n S f O r outstanding Contributions in the fields of physics, Chemistry, physiology or medi Cine, literature, international peace, and economic Sciences. The Nobel prizes are internationally recognized as the most prestigious awards in each of these fields. The prizes were established by Swedish inventor and industrialist Alfred Bernhard Nobel, who set up a fund for then in his will. The first Nobel prizes Were awarded On December 10, 1901, the fifth anniversary of Nobel's death.
Alfred NObel after his Own experiments led him to the lucrative invention of dynamite, Alfred Nobel established a fund to reWard Other innovators " "Contributing most mate rially to the benefit of mankind'. the Nobel prizes are awarded in the fields of Chemistry, Physics, Physiology or Medicine, literature, international peace, and economic Sciences. The awards reflect Nobel's interests, in addition to performing Valuable chemical research, he spoke several languages, traveled widely and wrote
poetry.
NOBEL FOUNDATION
In 19 OO the Nobel foundation was established to manage the fund to administer the activities of the institutions charged with selecting winners. The fund is controlled by a board Of directors, Which Serves for
 
 

Darsa Mahendrarajah Maithirayee Parameswaran 2O O - Maths
two - year periods and consists of six members; five elected by the trustees Of the awarding bodies mentioned in the will, and the sixth appointed by the Swedish government. All six memberS are either. Swedish Or Norwegian citizens.
In his Will, Nobel directed that nn Ost Of his fortune boe in Vested tOfOrinn a fund, the interest Of Which was to be distributed annually in the form of prizes to those who, during the preceding year, shall have conferred the greatest benefit on mankind.' He stipulated that the interest be divided into five equal pats, each to be awarded to the person who made the most important contribution in one of fi Ve different field S. In additi On tO the three Scientific awards and the literature award, a prize would go to the person who had done the most or the best work for fraternity among nations, for the ab Olition Or reduction Of standing armies, and for the holding and promotion of peace congresses.' NObe also specified Certain institutions that Would Select the prizewinners. The will indicated that nO COnSideration Whatever Shall be given to the nationality of the Candidates, but that the most Worthy shall receive the prize'.
All the prize -awarding bodies have set up Nobel Committees consisting of three to five people who nake re COn n en dati On S in the Selection process. Additional Specialists with expertise in relevant fields assist the Committees. The Nobel
Aиииириу-16
SCίe γιορνίί γιίο γν

Page 61
committees examine nominations and
make recommendations to the prize - awarding institutions. After deliberating various opinions and recommendations, the prize awarding bodies vote on the final selection, and then they announce the winner. The deliberations and voting are secret, and prize decisions cannot be appealed.
PRIZES
A prize for achievement in a particular field may be awarded to an individual, divided equally between two people, or awarded jointly among two or three people. According to the Nobel Foundation's statutes, the prize cannot be divided among more than three people, but it can go to an institution. A prize may go unawarded if no candidate is choarsen for the year under consideration, but each of the prizes must be awarded at least once every five years. If the Nobel Foundation does not award a prize in a given years, the prize money remains in the trust. Likewise, if a prize is declined or not accepted before a specified date, the Noble Foundation retains the prize money in its trust.
The prize amounts are based on the annual yield, of the fund capital. In 1948 Nobel prizes were about $32,000 each; in 1997 they were about $1 million each. In addition to a cash award, each prizewinner also receives a gold medal and a diploma bearing the winner's name and field of achievement. Prize winners are known as Nobel laureates.
SELECTION OF PRIZE WINNERS
Nominations of candidates for the prizes can be made only by those who have received invitations to do so. In the fall of the year preceding the award, Noble committee distribute

invitations to members of the prize - awarding bodies, to previous Nobel prize winners, and to professors in relevant fields of certain colleges and universities. In addition, candidates for the prize literature may be proposed by invited members of various literary academies, institutions, and societies. Upon invitation, members of govern ments or certain international organi zations may nominatecandidates for the peace prize. The Nobel foundation statutes do not allow individuals nominate themselves. Invitations nominate candidates and the nominations themselves are both confidential.
Nominations of candidates are due on February 1 of the award year. Then, Nobel committee members and consultants meet several times to evaluate the qualifications of the nominees. The various committee cast their final votes in october and immediately notify the laureates then they have won.
PRIZE CEREMONIES
The prizes are presented annually at ceremonies in Stockholm Sweden, and in Oslo, Norway on December 10, the anniversary of Nobel's death. In Stockholm, the king of Sweden presents the awards physics, chemistry, physiology,
medicine, literature and economic sciences. The peace prize ceremony takes place at the University of Oslo in the presence of the king of Norway. After the ceremonies, Nobel Prize winners give a lecture on a subject connected with their prize-winning work. The winner of the peace prize lectures in Oslo, the others Stockholm. The lectures are late printed in the Nobel Foundation annual publication.
Arumpu-16 Science Union
45

Page 62
உMAJ) சங்கமும்
உயிரியலின் உள்ளகத்தி உதித்தது ஒர் உயிரியற் உன்னில் உயர்ச்சி கான உயிர் பலவகைமையை
தொழிற்படும் தாவரத்ை தொழிற்பட்டேன் வில உயிரியல் நதியின் உட் உயிரின் தொடர்ச்சி உ
டார்வினின் கர்ப்பினா மனிதனும் சூழலை மா நுண்ணங்கி அறிமுகம் ே உயிரியற் பிரயோகத்தை
நீண்டு செல்லும் தெருக் நின்று நிதானித்து சிந்தி: மூளையில் முடக்குகளா தவணைக்கொரு தரிப்பி
சேதனக் கூர்ப்பிலே சிர் Larmark இன் கொள்ை மனிதக் கூர்ப்பினிலே பு அங்கிக் கூர்ப்பினிலே
நீதந்த விளக்கங்கள் எ நின்னினிய தத்துவங்கள் விந்தை மிகு உயிரியிே உயர்தரத்தில் இது ஒர்
 

மாதங்கி செல்வகுமார் 2010 - உயிரியற் பிரிவு
னிலே துடிப்பு
உணர்விற் கலந்து
த துணிந்தெதிர் கொள்ள ங்காய் தொலை தூரம் தாண்டி பிரவேசத்திலே ன்னதமாய் கனிந்துவிட
லே ரசித்த உயிரியலை சுபடுத்திட நாயையும் தீர்த்திட [ நோக்கி ஊர்ந்த என் பயணத்திலே...
களாய் உன் பாடப்பரப்புகள் த்த திருப்பங்கள்
ய் முடங்கிய கொள்கைகள் டமாய் உன் அலகுப் பரீட்சைகள்.
கதித்தேன் உன்னை ககளால் ரசித்தேன் உன்னை மகிழ்ந்தேன் உன்னால் அறிந்தேன் உன்னை
ன்றும் நெஞ்சில் " என்றும் நினைவினில் ல என்றும் உன்னுடன் உயிரியற் சங்கமம்.
Aruumpu-16 Science Uniow
40

Page 63
கதிரவன் கீற்று காலத்தின் பிரம்மா தத்துவம் சொல்லி E=mc இலகுவாய் சொல்லி ஏற்பதா விடுவதா ெ அண்டத்தின் நகர்வு அழகழகாய் தந்தாய அவனியில் வேறுை ஞானி உன்போல்!
ஆக்கமே நோக்காய் அணுசக்தி தந்தாய்
நோக்கமே மாறியே நொந்து போர் ஆன இழந்த காலம் திருப் எடைகூட நிலைஇ இறைவனும் இயற்ெ இணைந்த வேதம் இ இருபதாம் நூற்றான இணையிலா மெய் அவனியில் வேறுண ஞானி உன்போல்!
 
 

வறம்சத்வனி ருக்மினிகாந்தன் 2010 - உயிரியற் பிரிவு
புரியவில்லை
விெட்டாய் தரியவில்லை தன்னை
J
rGBL IT?
-G
DLIGUITLD ழக்கலாம் கையும்
து 1ண்டின ஞானியே
TG T?
Aru/uMmpu/u/-16
SCíeylCe/ L(MlíOýv

Page 64
2 இரசாயனவியலில் d bl
எழுத்தாளன்:- d தொகுப்பு மூலகங்களில் Fe, Co, Ni, Cu, Zn எனும் மூலகங்கள் தமது போது அவர்கள் எவ்வாறு தமது இரு போடுவார்கள் என்பது பற்றிய ஓர் விபரி
காட்சி!
(Fe, Co, Ni, Cu என்பன தமது இ மாத்திரம் வெறுந்தரையில் உட்கார்ந்து மெண்டலீவ் என்பவர் நெருங்குகிறார்.) மெண்டலீவ்: - அடேd தொகுப்பு பெடி Fe:-
ஏதோ நல்லா இருக்கிறம் Co:-
இதுவரைக்கும் நல்லாத்தான் தெரியும்
நானும் அதைத்தான் நினைத்தே Cu:-
என்ன விசாரிக்கிறியள் உங்கன்ரா (இவ்வாறு அவருடைய கேள்வி தலையை தொங்கப்போட்டபடி
Ni:-
மென்டலீவ்:- நான்குபேரும் ஏதோ !
அமைதியாய் இருக்கிறான். அவ வைத்திருக்கிறியள் போல.
Fe, Co, Ni, Cu நால்வரும் ஒன்றா
இருப்பினும் நாங்கள் உயர்ந்த 8
சார்ந்தனாங்கள். இவன் எமது ஜ மெண்டலீவ்: - என்னன்ட்டா நீங்கள் இ
Fe:-
அது ஐயா, எமது அயன் நிலை நிலையமைப்பு உடையது. ஆன
Zn:-
(மெதுவான குரலில்) நான் எல் 3d" என்று தான் வருகிறது. எனி நிலையில் ஈற்றயல் ஓடான பெறப்படும் மூலகங்கள் ஆகு வகையில் கூட எனக்கு கரிம்
செய்யவேண்டும். (இவ்வாறு Zn இன் உருக்கமான மன ( நான்கு தாண்டல் மூலகங்களினதும் அ வழி அம்மூலகங்கள் தமது நிலையை மு மத்தியில் மெண்டலீவ் தமது கலகத்தை நாரதர் இவர்தான் போலும்........)

o 'CK હp(\60601 Jદ્વાર્ટ
விஷ்ணனுகா 2010 - உயிரியற் பிரிவு
அணுவெண் 26 தொடக்கம் 30 வரை அமைந்துள்ள இருப்பிடங்கள் தொடர்பாக ஒர் பிரச்சினை ஏற்படும்
பிடத்தைத் தக்கவைப்பதற்காக தமக்குள் போட்டி )ணயே இதுவாகும்.
ருப்பிடங்களில் ஒர் கதிரையில் அமர்ந்து இருக்க Zn இருந்தது. அப்போது அவர்கள் இருக்கும் தானத்தை
பயல்களே என்னடா செய்யிறீங்க?
இருந்தோம் எனி என்னவோ கடவுளுக்குத் தான்
立
பாடு எப்படிப் போகுது? க்கு Fe, CO, N, Cu பதிலடி கொடுக்க Zn மட்டும் உட்கார்ந்து இருந்தது)
விதண்டாவாதம் கதைக்கிறியள் ஒருவன் மட்டும் னை என்ன நீங்கள் எல்லாரும் அடக்கி பயப்படுத்தி
க: - ஆமாம் நாங்கள் ஐவரும் d தொகுப்பாக ஜாதியான தாண்டல் மூலகங்கள் எனும் வர்க்கத்தைச் தியல்ல.
ப்படி உங்களுக்குள் ஜாதி பிரிக்கின்றீர்கள்?
கள் எல்லாம் பகுதியாக நிரப்பப்பட்ட இலத்திரன் ால் இவன்ர அப்பிடியில்லை.
ான செய்ய என்ர அயன் Zn" இல் இறுதி ஒட்டில் னும் நாங்கள் எல்லோரும் S ஒழுக்கு நிரப்பப்பட்ட d ஒழுக்கில் இலத்திரன்கள் நிரப்பப்படுவதால் ம். எனவே இவர்கள் d தொகுப்பு மூலகம் என்ற னை தருவதில்லை. ஐயா நீங்கள்தான் ஏதாவது
வண்டுதலைக் கேட்டு மனம் உடைந்த மெண்டலீவ் கம்பாவத்தைக் குறைக்க விரும்பினார். இதற்கு முதல் தலில் உணர்ந்துகொள்ள வேண்டும். எனவே அவர்கள்
தொடக்க எத்தனித்தார். நவீன விஞ்ஞான யுகத்தின்
Aru/UMʻnpu/u/-16
SCiLey Ce/UYulov

Page 65
காட்சி 11
(Zn மெதுவாக பதுங்கிக்கொண்டு எழுந்து அ நான்கு தாண்டல் மூலகங்கள் ஆன Fe, Co, பார்த்தவண்ணம் காலுக்குமேல் காலை ே இவர்களுக்கு தமது கருத்தை வெளியிட தொட
மெண்டலீவ் சரி Zn ஒரு விடயத்தில்தா
Fe:-
விட்டீர்கள். நீங்கள் எல்லோரும் அதாவது ஒரேகுட்டையில் ஊறிய மட்
என்ன சொல்லுறியள் எனது பலத்து களில், எனது உலோக பிணைப்பின் இலகுவில் உடைத்து உருக்கமுடிய போனானே சின்னப்பயல் Znஐ சிறி உருக்கிவிடலாம். (420°C)
Niஉம்,Cuஉம்-அடேய் உன் பெருமையை
Fe:-
Co:-
Cu:-
Fe:-
Cu:-
வலிமையான ஆள் என்றவுடன் கூட என்னசொல்லவா வேணும். அதிலே நா
நாங்க நாலுபேருக்குள்ளும் 1-ம் அய (743kJmoll)
(இந்தநேரத்தில் 1-ம் அயனாக்கற் சக்தி முடியாமல் துரதிஷ்டவசமாக சென்றுவ
+2, +3, எனும் ஒட்சியேற்ற எ எடுக்கமுடியும். அத்துடன் எனது + அத்துடன் +3 அயனின் மஞ்சள்நிறம் எ
உந்த இரும்பு பெடியன் ஒட்சியேற்ற பெருமை அடிக்கிறான். ஏதோ என்ற என்னுடைய Co" அயனின் கண்னை இவனால் நிற்கமுடியுமா?
டேய் நிறுத்துங்கடா என்னுடைய நீர்க் என்னுடைய Cu அயனின் நிறமும் போல், அதனால்தான் நான் ஆகாயம் அ
(திடீரெனFe இதற்குள் மூக்கை நுழைத் Cu தம்பி இஞ்ச கொஞ்சம் பாருட கலரினை ஏன் சொல்லாமல் மறை தண்டவாளம் ஏறிவிடும் என்று பயந்தா
எனக்கு பயமா? என்ன ஜோக் அடிக் பெரிய ஒர் புதினமில்லை. மற்றவருக்குட மற்றய வல்லமைகளை கூறினால் துணியைக்காணம் என்று ஒடுவீர்கள்.

புவ்விடத்தை விட்டு விலகிவிட்டது. ஏனைய
Ni, Cu அகம்பாவத்துடன் மெண்டலீவ் ஐ பாட்டுக்கொண்டு இருந்தனர். மெண்டலீவ் Ђljila,TПff)
ான் குறைந்துவிட்டான். நீங்கள் உயர்ந்து ஒரேதரத்தில் இருக்கிறீர்கள் போலகிடக்கு. டைகள்போல.
க்கு ஈடான எவர் உண்டு மிகுதி மூன்றுபேர் ன் அதீத வலிமையால் என்னை எவராலும் ாது. (539°C). அத்துடன் இப்போ உள்ளே து நேரம் செலவழித்தால் போதும் உடைத்து
நிறுத்து. ஏதோ எங்களைவிட கொஞ்சம் பிதற்றுகிறாய். எங்கட அடர்த்தியை பற்றி Tši 5535/TGör Hero (8.93 gcm)
பனாக்கற் சக்தி இந்தப் பிரபுவுக்குதான் கூட
கூடிய Znதனது ஆதிக்கத்தை வெளிக்காட்ட fil “ Ligj. (908KJmolT) -
ண் கள் என் னைத் தவிர வேறெவரால் 2 அயனின் மெல்லிய பச்சை நிறம் எங்கே? ங்கே ஏதாவது உங்களால் கதைக்க முடியுமா?
) எண்களையும், நிறங்களையும் கூறி ஏதோ அயன் நீர்கரைசல் நிறம் இல்லாத மாதிரி ன பறிக்கும் மென் சிவப்பு நிறத்துக்கு முன்
கரைசல் நிறமும் (Ni) பச்சைதான் நீலம்தான். இது கிட்டத்தட்ட வானத்தைப் |ளவு உயர்ந்தவன்.
து Cuஇனை கேலிசெய்ய எத்தனிக்கிறது) ம் உம்மன்ர Cu, அயனுடைய பலவர்ணக் ரக்கிறீர். ஏன் உம்முடைய வண்டவாளம் r?
கிறாயா? Cu அயனுக்கு நிறமில்லை என்பது
ம் இவ்வாறு சில குறைபாடுகள் இருக்குது. என்ற நீங்கள் அனைவரும் துண்டைக் காணம்
Aиииири-16
SCíeYLCe/ LC MlúOVV

Page 66
Cu:-
Co:-
Fe:-
(Cu இனை பார்த்து) நீயும் ஆரம்பி துண்டு அவிழ்ந்துமானம் போகிறது நான் கடவுள் மாதிரி தூணிலும் CuFeS., CuS, CuO, CuCO, Cu(OH), ( ite) போன்ற இருக்கையில் இருப்பன இனால் தாழ்த்தி புத்துயிர் பெறு அலுப்பு ஆனால் என்ரமச்சான் மு. CuO, சிவப்புநிறCu,0இனையும் தவ அடேய் Cu நான் என்ன வா6 சல்பைட்டுக்களாக இருப்பன்.
வெப்பநிலையில் தாழ்த்தினால் கன நீலம் கலந்த வெண்பிரகாசமா வளியுடன் N கடின நிபத்த6ை Olive பச்சைநிற சேர்வை CoO இ6ை நான் என்ரை இருக்கைகளின் ெ Niஇற்கு வாந்திவரும் CO இற்கு ஏமரைற், மக்னரைற், லிமோன இத்தாதுக்களை வளியில் வறு தாழ்த்தினால் நான் அவதாரம் எ( முறை O உடன் தாக்கி இர குழந்தையான Fe.0 ஐ உருவ முறையில் தாக்கியும் உருவாக்குவே ஐயாமார்களே உங்கன்ர பிரசங்க கேளுங்க. நானும் சல்பைட்டுகளா H இனால் தாழ்த்தினால் நான் வ தாக்கமாட்டேன் செஞ்சூடான நிை
மெண்டலீவ்: ஐயா நீங்கள் இவ்வளவு
Fe:-
CU:-
மாத்திரம்தான் சொல்லுறியள் ஏ வெவ்வேறு சேர்வையுடன் த உருவாக்குவீர்களா? அதை கெ எனக்கு ஒன்றையே கேட்டு அ போகத்தானே வேண்டும்.
எமது குருவே கொஞ்சம் எனது
gju u Gör NaoH D L GiốT Fe(OH), LJjF6 வழி படி வையும் உருவாக்கு குறிப்பிட்டவையே நான் உரு பச்சைநிறமாக மாற்றும். Fe" KCNS/NH, CNS gd LLGaOTT Fe'i ceg,505 K, Fe(CN) உடன் Fe வெண்வீழ் படிவையும் உருவாக்கும். Fe" அ உருவாக்கும். அத்துடன் என் F
நானும் எனது பெருமையை G கரைசலுடன் SO, செலுத்தும் உருவாகும். CuSO HI உட6

துவிட்டாயா எங்க பாப்பம் சொல்லு யாருடைய என்று இப்ப தெரியும்.
துரும்பிலும் இருப்பன் என்று சொல்லாமல் LITGirpg) (1556.05uigi (Copper Pyritee, Cuprite. Malach இவற்றில் ஒன்றை யேனும் வளியில் வறுத்து C வன். எனக்கோ தாக்கம் அடைவதற்கு சிறிதளவு றO,உடன் சூடான நிலையில் தாக்கி கறுப்பு நிற ப்புதல்வர்களாக பெற்றெடுப்பேன். ாத்தில் இருந்து உதித்தேனோ? நானும் சில ானது ஒட்சைட்டை H, OT C இனால் உயர் ணெதிரே வந்துநிற்பேன். எனது மேனியின் நிறம் னது. ஆனால் இலகுவில் தாக்கமாட்டேன். ாயில் தாக்குவேன் கொதிநீராவியுடன் தாக்கி ா உருவாக்குவேன். பயரைச் சொன்னால் Cu இற்கு மயக்கம் வரும் காய்ச்சல் வரும் என்ன செய்ய சொல்லுறன் னற், சிதரைற், Iron pyrites எனபல உண்டு. த்து உயர் வெப்பநிலையில் CCO கொண்டு டுப்பேன். செஞ்சூடான நிலையில் என்ர நண்பன் ட்டைக் குழந்தை ஒன்று சேர்த்து ஒற்றைக் ாக்குவேன். இதனை கொதிநீராவியுடன் மீளும்
GóТ. ம் முடிந்துவிட்டதா என்ர கதையை கொஞ்சம் க இருப்பன் வெப்பமேற்றிய எனது ஒட்சைட்டை ருவேன் நான் சாதாரண நிலையில் வளி, நீருடன் லையில் கொதிநீராவியுடன் தாக்குவேன்.
நேரமும் உங்கன்ர பிறப்பும், தாக்கத்தையும் தோ சண்டையும் பிடிக்கிறீர்கள். நீங்கள் ஏதோ ாக்கி வெவ்வேறு நிறமுள்ள சேர்வைகளை ாஞ்சம் முன்வைந்து சண்டையை பிடியுங்கள்.
லுத்து விட்டது. எனக்கு கொஞ்சம் பொழுது
சுவாரசியமான விளையாட்டை கேளுங்கள் எனது சைநிற வீழ்படிவையும் Fe"அயன் Fe(OH)3 கபிலநிற ம் அத்துடன் NH3 (a உடனும் மேலே வாக்குவேன். Fe" அயன் H /K.Cr,O, இனை அயன் Br(aq) இன் கபிலநிறத்தை நீக்கும் திச்சிவப்பு நிற (Fe(CNS)") உருவாக்கும் அத்துடன் படிவும் பின் நீலநிறமாகும். Fe'நீலநிற வீழ் ன் இனை ஆக ஒட்சியேற்றி 1, கபிலகரைசலை 'அயன் HKMnO இன் நிறத்தையும் நீக்கும்.
சால்லுகிறேன் கேளும். எனது சேர்வை CuSO, போது செங்கட்டிச் சிவப்பு வீழ்படிவு Cu,0 தாக்கி வெண்ணிற Cu1உம் 1, இனையும்
Aru/u/MMpu/u/-16
SCíeylCez L(MlÚOýV

Page 67
Co:-
உருவாக்கும். எனது அயன் Cu இற்குN: வாகும். NH, சேர்க்கும் போது NH,3)Gij 360)Js5gs (Cu(NH3), 2 (5. (CuC) கரைசல் உருவாகும். இதற்குள் வீழ்படிவு உருவாகும். மிகையில் (Cu( K(Fe(CN)) தாக்கி கபில வீழ்படிவு உரு conHNO, இல் கரையக் கூடிய CuS வீழ் என்ன நீங்கள் மட்டுமா இந்த திருவி திருவிளையாடல்கள் செய்வேன். Ni' அ மஞ்சள் கபில கரைசலையும் NH, வீழ்படிவு உருவாகி மிகையில் நீலநிறச் வீழ்படிவு உருவாகும் (NH)S உட அயன் இன்னொரு விதமான திருவிளை gyoxine உடன் மென்சிவப்பு நிற வீழ் நானும் இவர்கள் கூறிய அதிசய 8 கரைசலிற்கு செறிந்த HCI சேர்க்க உப்புக் கரைசல் மிகை NH, சேர்க் வளித்தொடர்பில் மஞ்சள் (Co(NH). எனது சாதனை.
மெண்டலீவ் உங்களுடைய கருத்துக்களை
தீர்ப்பு வழங்கமுடியவில்லை. உங்க என்ன சொல்ல. ஐவரும் சேர்ந்து
Znஉம் இவ்விடத்துக்கு வரவேண்டு. எனவே உங்களில் யாராவது ஒருவர் செ
(மெண்டலீவ் வேண்டுகோளுக்கு இை விட்டு நீங்கினார். மிகுதி மூவரும் அை
g5 TTL "f) III
(Fe ஆனதுZn ஐ அழைத்துககொண்டு அவ்விட
மெண்டலீவ் என்னZn எங்கே போயிருந்தீர்க
Zn:-
எனக்கு இங்கே என்ன வேலை. சொன்னார்கள். பெரியவர்கள் வாதம் எனது மூக்கை நுழைக்கவேண்டும் என்
மெண்டலீவ்:-Zn உம்மைப் பற்றி கொஞ்சம் செ
Zn:-
நான் என்னைப்பற்றி சொல்ல என்ன இவைகள் மாதிரி நிறமானவை அல் மஞ்சள்நிறம். ஏதோ NaOH உட மிகையில் கரைவேன். ஏதோ நான் சந்தோசப்படுகிறேன். பித்தளை கல படுத்தல் என்ற சிலவற்றை கூறலாம்.
(மெண்டலீவ் Zn இன் இப்பணிவான பதி:
ஆவேசமாக ஏனைய தாண்டல் மூலகங்களைப

1OH சேர்க்கும் போது வெண்நீல Cu(OH) உரு இதே வீழ்படிவு உருவாகும் எனினும் மிகை வாகும். conHcl சேர்க்கும் போது மஞ்சள்நிற CNஅயன் சேர்க்கும்போது Cu(CN), பச்சை CN)) அயன் கரைசலை உருவாக்கும். நானும் வாக்குவேன். H.S உடன் ஐதான HCI கரையாத ம்படிவு உருவாக்குவேன். விளையாடல் செய்வீர்கள். நானும்தான் இந்த புயன்கரைசல் conHCI சேர்க்கும் போது (NiC)
சேர்க்கும் போது பச்சை Ni(OH), முதல் கரைசல் உருவாக்கும். NaOH உடன் பச்சைநிற ன் கறுப்பு வீழ்படிவு உருவாகும். எனது Ni" யாடல் நிகழ்த் தும். NH, சேர் dimethyl படிவு உருவாகும். Fம்பவங்களை நிகழ்த்துவேன். எனது உப்பு நீலநிறக்கரைசலை உருவாக்குவேன். எனது க நீலநிறக்கரைசல் (Co(NH)) உருவாகும். | உருவாக்கும். இப்போது தெரிந்திருக்கும்
ஆராய்ந்து பார்த்தபின் என்னால் ஒரு நல்ல ளில் சிறந்தவர் யார் என கேட்டும் நான் சிறந்தவர் யார்? எனக் கூறவேண்டுமாயின் ம். Zn உம் தனது கருத்தை கூறவேண்டும். ன்றுZnஐ அழைத்து வாருங்கள்.
னங்க Fe, Zn ஐ அழைப்பதற்கு அவ்விடத்தை மயாக இருந்தனர்.)
த்துக்கு வந்தது.)
ள். உங்களை இங்கே காணம்
இவர்கள் தாம் பெரியவர்கள் என்று புரியும் இடத்தில் நான் வீணே இருந்து ஏன் றுதான் நான் விலத்திவிட்டேன். ால்லுங்கள்
இருக்கிறது நான் உருவாக்கும் சேர்வைகள் ல. ஏதோ ZnO மட்டும் சூடான நிலையில் ன் தாக்கி வெண்மை Zn(OH), உருவாகி மனிதனுக்கு பயன்படுகிறேன் என்றளவில் ப்புலோகம் தயாரிப்பு இரும்பு கல்வனைசு
லைக் கேட்டவுடன் மனம் உடைந்துபோய்
ார்த்து)
Aru/uMMnpu/u/-16
ScúeylCez LIMúOýv

Page 68
மெண்டலீவ் அடே தாண்டல் மூலக அடர்த்திகூடியவன், நிறமுள் என்றெல்லாம் ஒருவரையொருவ இயற்கையின் நியதி ஆகும். Zn2 Zn மாத்திரமே உங்களில் ஈரியல் தன்மையை கொண்டது. இவ கூறமுடியும். Zn உங்களில் அய கூறச்சொல்லும்போது சரி தனது பயன்பாட்டையே சொன்னது. உங்களால் நிற்கமுடியுமா? இன் கேட்கிறேன் உங்களில் சிறந்தவர் ய
Fe.CoNi,Cu (நான்கும்):- எங்களை மன் வருந்துகிறோம். Znஐ புறக்கணித மாதிரி ஒரு மூலகம் எண் ப சர்வசமனானவர்கள். எனினும் Z என்பதை கூறிக்கொள்ள விரும் மன்னிப்பை கேட்டுக்கொள்கிறோ
மெண்டலீவ் - நீங்கள் அனைவரும்
அலங்கரியுங்கள். எனது வாழ்த்துச் (இவ்வாறு மெண்டலீவ் கூறி மறை Znஇன் வாழ்வில் வசந்தம் வீசத்தெ
 
 
 

ங்களே நீங்கள் ஏதோ நான்வலிமையானவன்,
சேர்வைகள் உருவாக்குவதில் சிறந்தவன்
பார்த்து வாதிட்டீர்கள். இவை அனைத்தும் ம் தான் நினைத்தால் உங்களிடம் வாதிடலாம். | உடையது Zn தனது ஒழுங்கில் முழுநிரம்பல் றை போல் Zn வாதிட்டால் நீங்கள் என்ன எாக்கற் சக்தி கூட Zn இடம் தன்னை பற்றி பெருமைகளை கூறாமல் அடக்கத்துடன் தனது 1னவே Znஇன் அடக்கமான குணத்திற்கு முன் யாவது நீங்கள் திருந்துங்கள் இப்ப நான் τη 2
ரித்துவிடுங்கள் எமது பிழையை எண்ணி மனம் தது எமது பெரிய தவறாகும். Zhஉம் எங்களை தை மறந்துவிட்டோம். நாங்கள் ஐவரும் எமது குணத்திலும் அடக்கத்திலும் சிறந்தவர் கிறோம். மீண்டும் உங்களிடமும் Zn இடமும்
D.
ஒற்றுமையுடன் d தொகுப்பு சரியாசனங்களை கள் எப்போதும் உங்களுக்கு இருக்கும் ந்து விட்டார். மெண்டலீவ் வருகையின் பின்னரே
ாடங்கியது.

Page 69
எண்களில
குளிர்பானங்களில் 'கட்டாயம் கலக்கப்படும்
வாயு எது? கரியமில வாயு என்பது. உங்கள் பதிலானால் 8ம் எண்ணுக்குள் செல்லுங்கள்.
மெதைல் ஜலோ சஜனைட் எனில் 12ம்
எண்ணுக்கு. செல்லுங்கள்.
96
தவறான சரியான பதில் 08ம் எண்
செல்ல
பிறக்கும் போது வரிக்குதிரையின் நிறம்
என்ன? முழுவதும் White என்போர் 2ம் எண்ணிற்கும். பழுப்பும் வெள்ளையும் என்போர் 9ம் எண்ணிற்கும் செல்லுங்கள்.
இரும்பு என்பது பதில், சரியா
தெரிந்து 15-ம் என
செல்
சரியான பதில் கரிய அமிலவாயு எனப்படும் CO, ஆகும். இதனை கட்டாயம் குளிர்பானங்களில் சேர்க்கிறார்கள். அடுத்ததாக 4ம் எண்ணிற்கு செல்லுங்கள்
தூண்டற் தொழிற்பாடு | படி குறைப்பு
என். 14-ம் எண்ணிற நிலைமாற்றி 17ம் என
செல்

நரம்புகள் சீராக செயற்பட 2தாதுக்கள்
LS6). தேவை. ஒன்று Na, மற்றது லை அறய எது? Fe என்பவர்கள் ಇಂಗ್ಲೆಅ 10ம் எண்ணுக்கும்
K என்பவர்கள் 15ம் எண்ணுக்கு
gfuT60 6.. அடுத்த கேள்வியை 18ம் எண்ணில்
5 616-gs
நிலைமாற்றி சரியான பதில் uff அடுத்து வரும் கேள்வியை )(95 LD L dlç290 —LULIT அறிய 7-ம் எண்ணிற்கு நி என்போர் செல்லுங்கள் ாணிற்குச்
സെഖഥ
Aиилирил-16
Science/ UCLoyly
53

Page 70
வன் கூட்டுத்தசை என்பது தவறான பதில் இவற்றில் வரிகள் மட்டுமே காணப்படும். சரியான பதிலை அறிய 13ம் எண்ணிற்கு
இரத்தினக் கற்களின் நிறையை அளக்கும் அலகு எது? கரட் என்போர் 11ம் எண்ணிற்கும் கிராம் என்போர் 16ற்கும்
படிகுறைப்பு நிலை மாற்றி என்பது தவறான பதில் சரியான பதிலை அறிய 17ம் எண்ணிற்கு
 

யத்தசை கரட் என்பது
சரியான பதில், வினாவிற்காக அடுத்து வரும் கேள்வியை எண்ணிற்கு அறிய 7ம் எண்ணிற்கு
ல்லுங்கள் செல்லுங்கள்
வரிகளையும்.
றான பதில் 550) 61Ta:560)6TULLİb. G15560öTL 1/5 கிராமிற்கு 5ഞ5 எது? னும் இரத்தினக் வன்கூட்டுத் தசை என்போர்
இதில் அளக்கப்
666 அறிய 1ற்கு
Ե6Ն6Ս6ՎLD
6ம் எண்ணிற்கும் இதயத்தசை 6া6008. Tা 13:Lib எண்ணிற்கும் செல்லவும்.
U19 2 Ugbg. நிலை மாற்றியின்
தொழிற்பாட்டை ஒத்தது
என்பது சரியான பதில்
IԱքնվլք 1606IIավլքT651 ள கொண்டுதான் து நாளடைவில்
றுப்பாகிவிடுகிறது. 3ம் எண்ணிற்கு ல்லுங்கள்.
முற்றும்
Aru/UMMapu/u/-16 SCίe γιCeνίί γιίο γν 5钊

Page 71
Google Chrome
இணையத்தின் பெரும் சக்தியான Google Chrome Operating Systemg (O/S) திறந்தவெளி (Open Source) மென்பொரு ளாக 19 November 2009 அன்று அறிமுகப் படுத்தி உள்ளது. Google புதிய இயங்குதள தயாரிப்பில் ஈடுபட்டு இருப்பதாக, அதற்கு Google Chrome O/S GTGiro GLuft G. 2009 July மாதம் அறிவிப்பு வெளியிட்டிருந்தது.
Google Chrome O/S 6TG3TLg a T63687? அது என்னவெல்லாம் சேவை வழங்கப் போகிறது என்பதை சற்றே விளக்கமாக பார்ப் போம். கணினியை பொறுத்தவரை சராசரி பயனாளர் என்ன பயனர் பாடுகளுக்கு உபயோகிக்கிறார்?
நாம் கணினியை Boot செய்தபின் நேரடியாக இணைய உலாவியை (Web browser) gộpjög5/G255 TGiraf; GfD ITLib. E-mail, youtube J5GööTLİT5G5LGör 9|UTL ' GöDL (Chat ting) இணையத் தளங்களை வாசித்தல் என்று பெரும்பாலும் நமது நேரத்தை இணைய த்தில் செலவிடுகின்றோம். முடிந்தவுடன் இணைய உலாவியை மூடிவிட்டு கணணியை Shut-down GSF Ligil GîNGGÉ G3 DTL ö. 5 L Dg5 பெரும் பாலான நேரம் இணைய உலாவியில் தான் செலவாகிறது.
கணினியில் உள்ள மற்ற Programe களை மென்பொருட்களாக உபயோகிப்பது என்பது மிக குறைவே. இந்த விடயத்தை தான் Google தனது Chrome O/S இயங்கு தளத்திற்கு மூலமந்திரமாக எடுத்துள்ளது. பெரும்பாலும் மற்ற மென்பொருட் களை உபயோகிக்காத போது அவற்றை கணினியில் ஏன் அடைத்து வைக்க வேண்டும்? Virus பாதுகாப்பு என்று பயனாளரை சிக்கலுக்கு உள்ளாக்க வேண்டும்? Google Chrome O/Sஐ பொறுத்தவரை நீங்கள் உங்கள் கணணியில் எதையுமே நிறுவத் தேவை யில்லை. அனைத் துமே இணைய Applica tions தான் அவை மென்பொருள் நிறுவன ங்களில் Server இல் பாதுகாப்பாக இருக்கும் Google Chrome O/S கணினியைத் தசிறந்த வுடன் அது இணையத் தரிற் கு சென்றுவிடும். உதாரணத் திற்கு நீங்கள் ஒரு

கௌசல்யா இராமச்சந்திரன் 2010 - கணிதப் பிரிவு
ஆவணத் தை உருவாக்க Edit செய்ய வேண்டும். சாதாரணமாக நீங்கள் Microsoft Word உபயோகித்து வந்திருப் பீர்கள்.
Google Chrome O/Sg GLITD155, வரை இணையத்தில் அதற்கான ஒரு Application வழங்கப்படும். அதனை நீங்கள் உபயோகித்து கொள்ளலாம். உதாரணத்திற்கு Google docs.http://docs.google.com. மற்றும் Windowsஇல் EXE Fie போன்று இங்கு எதனையும் இயக்கமுடியாது. அதற் கான தேவையும் இங்கு இல்லை. இது போனர் று உங்கள் பெரும் பாலான தேவைகளுக்கு (படங்களை உருவாக்குதல், வீடியோ உருவாக்குதல்) இணையத்திலுள்ள Applications வழங்கப்படும் எதையும் நீங்கள் கணினியில் நிறுவி வைத்துக் கொள்ளத் தேவையில்லை. உபயோகித்த பின்பு நீங்கள் உருவாக்கும் File களை நீங்கள் இணையத்தில் சேமித்து வைக்கலாம் or உங்கள் USB இல் சேமித்துக் கொள்ளளலாம். சுருங்கச் சொல்ல வேண்டுமெனில் உங்கள் Fileகளை Google மென்பொருள்நிறுவனங்களே இணையத்தில் பாதுகாக்கப் போகிறது.
நீங்கள் உலகில் எங்கிருந்து வேண்டு மானாலும் அவற்றை அணுகிக்கொள்ளலாம். இதன் சாதகங்கள் என்ன என்று Google சொல்வதைப் பார்ப்போம்: 01) Google Chrome O/Sg) Gör g5 TT5 மந்திரம் வேகம், எளிமை மற்றும் Lurigg, ITIL Speed, Simplicity, and Security Golgin Google Chrome O/S 915 Galaggigi) திறக்கும் என்கிறார்கள். தற்போது ஏழு வினாடிகளில் Boot ஆகிறது. a Taifa.0LD: Google Chrome gp556 air இணைய உலாவிதான் எல்லாம். அதிலேயே அனைத்தும் இருக்கும். இணைய உலாவியை உபயோகிக் கத் தெரிந்த அனைவரும் 6Taifa) Du IITS, Google Chrome gll Gustafá53, συΠLib. பாதுகாப்பு: அனைத்து Application களும் இணைய மென்பொருட்கள் என்பதால் எந்த மென் பொருளும் உங்கள் கணணியில்
Aиилири-16
SCÚeAWALCe/UU VALÚOyuv

Page 72
நிறுவுவதற்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்படவில்லை. g)5 GT Tgi Virus A dWare GLU Tai p தாக்குதலுக்கு வாய்ப்பில்லை. 02) Google Chrome O/S GgTöpögai) Chrome இணைய உலாவியைப் போன்றே இருக்கும். இடது புறத்தில் இணைய Application க்கு என்று தனியே ஒரு Tab இருக்கும் ஒவ்வொரு இணையத்தளத்தையும் நீங்கள் தனித்தனிTabகளில் திறந்து பார்ப்பது G3 LJ ITGör gol Google Application 35 GOD GIT தனித்தனி Tab திறந்து வேலை செய்து @gTarGTQUTLD. 03) Cameraவில் Mobileஇல் வைத்துள்ள புகைப்படங்கள், Fies போன்றவற்றை அணுக நீங்கள் அவற்றை கணணியுடன் இணைத்து இணையத்தில் நேரடியாக பதிவேற்றி வேலைகளை செய்து கொள்ள முடியும்.
எல்லாம் கேட்க நன்றாகதான் இருக் gìị091. Google Chrome O/Sệg GTỦLILg வாங்குவது, கணணியில் எப்படி நிறுவுவது? Google Chrome O/S goof. Gu DVDggi வாங்கி கணணியில் நிறுவது என்ற வேலை gai606), GibJugust 3, Google Chrome O/S கணணிகளாகவே வாங்கவேண்டியதுதான். உதாரணத்திற்கு நாம் Mobile வாங்கும் போது அந்த நிறுவனத்தின் இயங்கு தளத்துடன் அனைத்தும் நிறுவியே வரும். அதுபோல, Google Chrome கணினிகள் என்று தனியே விற்பனைக்கு வரும். இதற்கான முயற்சிகளை Indel, ASus, HP போன்ற நிறுவனங்களுடன் Google எடுத்து வருகிறது. Windows போல நீங்கள் Google Chrome O/S அனைத்து கணினிகளிலும் நிறுவிக் கொள்ளமுடியாது.
Google Chrome O/S GT"IGLITg5 61J' போகிறது? இன்னும் ஒரு வருடத்தில் பயனாளர் களுக்கு கிடைக்கும் என்று காலம் நிர்ணயித்து உள்ளார்கள். இது ஆரம்பத்தில் Desktop கணினிகள், Laptop கணினிகளுக்கு வரப் போவதில்லை. Note Book கணினி களுடன் மட்டும் ஆரம்பத்தில் வரும் நாளடைவில் அனைத்துவிதமான கணினி களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும்.

Note Book கணினிகள் என்பது சிறிய அளவிலாக Laptopகள் ஆகும் 8 முதல் 111nch திரைகளுடன் எங்கும் எளிதில் கொண்டு சென்று உபயோகிக்கும்படி சிறிய அளவில் வருகின்றன. இவை மிகவும் அதிகமாக பரவி வருவதால், இதன் தேவை அதிகரித்து இருப்ப தால் Google இங்கிருந்து ஆரம்பிக்கிறது. இது என்ன விலை இருக்கும்? மிகக் குறைந்த அளவில் வரலாம். Google கூறுவதைப் பார்த் தால் இந்த கணணியில் Hard disck தேவைப் படாது. இந்திய ரூபாயில் பதினைந்தாயிரம் ரூபா விலையில் ஆரம்பிக்கலாம். தொலைக் காட்சிப் பெட்டிகள் போன்று Google Chrome O/S பெட்டிகள் இல்லங்களில் ஆக்கிரமிக்கலாம். இதனுடைய நீட்சி எந்த அளவில் இருக்கும்?
மென்பொருள் நிறுவனங்கள் மென் பொருட்களை வரிற் பதுடனர் மென பொருள்களை இணையத்தில் வாடகைக்கு விடும் சேவையை வழங்கலாம். உதாரண த்திற்கு ஒரு புகைப் படத்தில் வேலைசெய்ய உங்களுக்கு Photo Shop மென்பொருள் தேவைப் படுகிறது. அதன் விலை பல இலட்சம் ரூபாய்கள். அதை எந் நேரமும் உபயோகிக்கப்போவதில்லை. சில மணி நேரங்கள் மட்டுமே தேவைப்படுகிறது. நீங்கள் அந்த மென்பொருளை இணையத்தில் சில மணி நேரங்கள் உப யோகித்துக் கொள்ளமுடியும். அதற்கு சிறிய அளவு வாடகை மட்டும் வசூலிப்பார்கள். இந்தக் கட்டணம் கூட உங்கள் தொலைபேசி, இணைய Bilகளில் வரும் அளவு அதன் மூலம் செலுத்தும்படி இதன் பயன்பாடுகள் நீளலாம். இலங்கையில் இது எந்த அளவுக்கு சாத்தியப்படும், இலங்கையில் இணைய இணைப்பு என்பது இன்னும் தடுமாற்றத் gag:Tai 2 676Tg Mobile Phone 3,626T செல்லும் இட மெல்லாம் உபயோகித்து கொள்வது போல செல்லுமிட மெல்லாம் இணைய இணைப்பு பெற இன்னும் 5 வருடங்கள் ஆகலாம். இது போன்ற G5u 550ab gTair Google Chrome O/S gair பயன்பாடு முழுமையாக கிடைக் கும். இணைய இணைப்பு இல்லை என்றால் Google Chrome O/S எதற்கும் பயன்படாது.
Aиииири-16
SCÚe4YLCe/UU WAMúOyuv

Page 73
ריי ריי ריי ריי ריי ריי ריי ריי ריי " . மyதி ைவிெ
"நான் நல்லாதான் படிக்கிறேன். ஆனாலும் பரீட்சைன்னு வந்தா படிச்ச தெல்லாம் மறந்து போகுதே ஏன்? இப்படி கவலைப்படற குழந்தையா நீங்க? அப்படி என்றால் உங்களுக்கு இருப்பது இலேசான மறதிக்குறைபாடு.
"மறதி என்பது குறிப்பிட்ட சம்பவம் அல்லது நிகழ்ச்சி அல்லது செய்தியை சரியாக நினைவு கொள்ளக் கூடிய திறமையின் குறைபாடு
ஒரு காகிதத்தையும், பேனாவை யும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். கீழே இருப்பது மறதிக்கான உளவியல் பரிசோதைனை முறை
இவற்றில் ஒவ்வொரு வரிசையையும் ஒருமுறை பார்த்துவிட்டு எழுதத் தொடங்குங்கள். உதாரணமாக முதல் வரிசையான "283"ஐ எழுது பிறகு அடுத்த வரிசையைப் பார்த்துவிட்டு அதை எழுதவும் ஐந்து இலக்க எண்கள் வரை பிரச்சினை இல்லை. அதன் பிறகு பாதியிலேயே மறந்துவிடும். சரி1 முடித்து விட்டீர்களா? அடுத்து இதே எண்களை கடைசி இலக்கத்தில் இருந்து முதல் இலக்கம் வரை எழுதிப் பார்க்க வேண்டும். "283 என்றால் "382% என்பது போல.

ப்லெலாம்
இடமிருந்து வலம் வரும் இலக்கங்களில் ஆறையும், வலமிருந்து இடம் வரும் இலக் கங்களை எழுதும் போது நான்கையும் சரியாக எழுத முடிந்தால் உங்கள் ஞாபக சக்தி சராசரியாக இருக்கிறதென்று அர்த்தம். அவ்வப்போது மறந்துபோகும் விஷயங்களைப் பற்றிக் கவலைப்பட வேண்டாம். இதற் கும் குறைவான எண்களை எழுதியவர்கள் ஞாபசக்தியை அதிகரிக்க வேண்டும். இடமிருந்து வலம் எழுதப் படும் இலக் க ங் களை விட வலமிருந்து இடம் எழுதப்படும் இலக்கங் களை அதிகமாக எழுதினால், நீங்கள் அதிகம் உணர்ச்சிவசப்படுபவர் என்கிறது உளவியல் மருத்துவம்.
- "மறதி யில் இரண் டு வகை இ ருக் கு . ஒன் று நிரந் தர மறதி, இன்னொன்று தற்காலிக மறதி. ஒரு விஷ யம் நடந்து பல வருடங் கள் ஆன்பிறகு அந்த விஷயத்தைப் பற்றியே ஞாபகம் இல்லாமல் இருப்பது நிரந்தர மறதி. மிக மிக முக்கியமான விஷயமாக இல்லாத பட்சத்தில் அவற்றை மறப்பது எந்தத் தொல்லையும் தராது. ஒன்றிரண்டு நாட்களில் நடந்ததை மறப்பது, பரீட்சை சமயத்தில் மறப்பது போன்றவை எல்லாம் தற்காலிக மறதி லிஸ்டில் சேரும்”. "மறதிக்கு முக்கியமான முதல் காரணம் தூக்க மின்மை. சராசரியா ஒரு நாளைக்கு ஏழு முதல் எட்டு மணி நேரமாவது தூங்க  ேவ ண டு ம். ஆனால் பாட  ைச நேரமானால் குழந்தைகளால் எதையும் நினைவுக்கு கொண்டுவர முடியாமல் போகிறது. தங் களுக் கு வசதியாக அதிகாலை, இரவு எப்போது வேண்டு மானாலும் படிக்கலாம். திட்டமிட்டு முழு மனதோடு படித்தால் அதிகாலைப் படிப்பு மட்டுமல்ல, இரவுப் படிப்பும் பலன்தரும். டென்ஷன், கோபத்தினா லயும் மறதி வரும். தலையில் அடிபட்டி ருந்தால் மூளையின் சேமிப்புக் கிடங்கான "டெம் போரல் லோப் ” பகுதியில் அடிபட்டுக் கூட மறதி வரும். அடிக்கடி கோபப்படுகிறவர்களுக்கு மறதி ஏற்படும்.
Arumpuu-16 Science Union

Page 74
எண்களில்
உங்கள் நண்பரிடம் 100/100ற்குள் ஒ இந்த அட்டவணையைக் காட்டுங்கள். அதிக இலக்கங்களில் அவர் நினைத்த எண் உள்ளதா உள்ளது எனச் சொல்லும் கட்டங்களைப் ப எண்களைக் கூட்டுங்கள். அதுவே அவர் பாராட்டைப் பெறுங்கள். அவசரப்பட்டு தப்ப
2:56:6651313 92186:16612313
0) 5 5 7 9 11/13 15) 17|19 |21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 4143145 4749 51 55 55 57 59 61 63 6567 69 171/75175177 79
81 83 85 87 89 191 95 95 97 99
6) 9 10 11 12) 13 14 15 24 25 26 27 28 29 30 31 40 41 42 43 44 45 46 47 56 57 58 59 60 61 62 63172175174 |75 76 77 78 79 88 89 90 91 92 93 94 95 1)

ஓர் ஜாலம்
| இலக்கத்தை நினைக்கச் சொல்லுங்கள். பின் உள்ள ஒவ்வொரு (1-7) கட்டத்திலும் உள்ள எனக் கேளுங்கள். அவர் தான் நினைத்த எண் ருங்கள். அக்கட்டங்களில் வட்டமிடப்பட்ட நினைத்த எண். தைரியமாக சொல்லுங்கள்,
க கூட்டிவிடாதீர்கள்.
2) 5 6 7 10 |11/14 15 18 19 |22 25 26 27 29 31 34 35 38 39 42 43 46 47 49 51 54 55 58 59 62 63 66 67 69 71 74 75 78 79 82 83 86 87 89 |91 94 95 98 99
9) 5 6 7 (12) 13 14 15 20 21) |22 23 28 29 30 31 36 37 38 39 44 45 46 47 52 53 54 55 60 61 62 63 68 69 70 71 76 77 78 79 84 85 88 87 93 |94 95/1od
Aruupu-16 Science uniow

Page 75
17
18
19
2O
21
22
23
24
25
26
27
28
29
5O
31
48
49
5O
51
52
53
54
55
56
57
58
59
6O
61
62
63
8O
81
82
83
84
85
86
87
88
89
9 O
9
92
93
33
37
38
42
43
47
48
52
53
57
58
62
63
99
1 OO

62.6566.6768 697O 7 7273
747576 7778
798O8 8283
8485 8687-88
899 O 9 1929.3
94.9596 97.98
991 OO
|45|46
5556
19798
மேரி கியூரி ஜோன் பீற்றர் 2010 - உயிரியற் பிரிவு
Aиилирил-16
SCÚeylCe/ L(MÚOlyv

Page 76
tol,5Áoogl56ů 4,é Šš.
வானம் வெகுவாக இருட்டிய போது தான் தாராவிற்கு வீட்டிற்கு போக வேண்டும் என்ற நினைவு வந்தது. அவ்வேளையில் ரேகாவிடம் விடைபெற்று கொண்டு அவள் வீட்டு முன்னால் நிறுத்தியிருந்த காரையும் எடுத்துக்கொண்டு தன் வீட்டிற்கு விரைந் தாள்.
அண்டவெளியில் விண்வெளி ஆராய் ச்சி தொடர்பான தகவல்களை பெறவே தாரா ரேகா வீட்டிற்கு சென்றிருந்தாள். அவளது இந்த ஆர்வம் வானம் இருட்டியதைக் கூட மறந்துவிடச் செய்தது. ஆம் பிரபஞ்ச உண்மைகளை தெரிந்து கொள்வ தில் தாராவிற்கு அலாதியான பிரியம். தற்போது அவள் தனது வீடு நோக்கி நீண்டிருக்கும் நெடுஞ்சாலை வழியே சென்று கொண்டி ருந்தாள். செல்லும் போது அவளுக்கு சற்று பயமாகத்தான் இருந்தது. "வேளைக்கு போகணும், அம்மா இப்பவே வீட்டிற்கு வெளியாக நிற்பா" என்று அவள் தனக்குத் தானே சொல்லிக்கொண டாள். இவ்வேளை தனது வேகத்தை சற்று அதிகரித்தாள். நிசப்த வேளையில் திடீரென கேட்ட சப்தம் அவளை நிலைகுலைய வைத்தது. ஆம் ஏதோ ஒன்று வேகமாக தரையிறங்கியதை போல அவள் உணர்ந்தாள். இல்லை இல்லை அவள் தன் கண் கூடாக அதைக் கண்டாள். அது ஒரு உருவம், உள் மனதில் ஏதோ ஒரு பயம் இருந்தும் தன்னை தைரியப்படுத்தி அதை பார்க்கிறாள். ஆறடி உயரம் இருக்கும் வளைந்த புருவங்கள், திடமான உட6 கட்டமைப்பு, சுமார் 30 வயதிருக்கும் என்று அவளுக்கு தோன்றியது.
அவள் தனது காரை நிறுத்திவிட்டாளி அவ்வேளையில் அவ் உருவம் இல்லை இல்லை அவன் ஒரு மனிதன். அவள் அருே வந்தான். “Madam இது தான் பூமியா?" அந்த கேள்வி அவளை தூக்கி வாரிப் போட்டது ஏன் இவன் இப் படிக் கேட்கிறான அப்படியானால் இவன் பூமிக்குரியவ
 

வறம்சத்வனி ருக்மினிகாந்தன் 2010 - உயிரியற் பிரிவு
இல் லையா? அல்லது இவன் சும் மா சொல்கிறானா? இது அவளது சந்தேகம்.
அவன் மீண்டும் "Madam, இது தான் பூமியா? என் பெயர் யஷ் ஷா, யூரோ கிரகவாசி" இம்முறை அவனது விளக்கம் அவளது சந்தேகம் அனைத்தையும் தீர்த்தது.
இவள் தன்னை ஒருவாறு திடப்படுத்திக் கொண் டு தைரியத் தை வருவித் துக் கொண்டாள்.
"நீங்கள் உண்மையாகவே ஒரு வேற்று கிரகத்தை சேர்ந்தவரா?" "ஆம்" "நீங்கள் எங்களை இன்னும் அறியவில்லை உங்க ளிடம் உள்ள தொழில் நுட்பங்களால் எங்களை அறிய போதாது. ஆனால் நாங்கள் உங்களை நன்கு அறிவோம்."
“உங்களை போல உங்கள் கிரகத்திலும் பலர் இருக்கின்றனரா? "ஆச்சரியத்தில் அவள் கண்கள் அகல விரிந்தன.
"ஆம் எங்கள் கிரகம் மட்டுமல்ல. அங்கு உயிரினங்கள் வாழும் சுமார் 300 கிரகங்கள் உள்ளன.”
உண்மையாகவா? என்னால் நம்பவே
முடியவில்லை.
உங்களை பார்த் ததரில் எனக் கு சந்தோஷம். அது சரி நீங்கள் ஏன் பூமிக்கு வந்தீர்கள்?
அவன் "பூமியை அழிக்க." அவள் இருதயம் ஒருமுறை நின்ற மாதிரியே உணர்ந்தாள். மீண்டும் உணர்ச்சி வந்தவளாய் "பூமியை அழிக் கவா? ஏன்?" அவள் வியப்புடன் கேட்டாள்.
"எங்களுடைய இரு கிரகங்களிடையே பாலம் ஒன்றை அமைக்க வேண்டியுள்ளது. அதற்கு இடையூறு உங்கள் பூமி தான். அதனால் பூமியை அழிக்க வேண்டிய தாயிற்று."

Page 77
"நீங்கள் பாலம் கட்ட எங்கள் அனைவ ரையும் கொல்லப் போகிறீர்களா?" இது தாரா வின் பூமித்தாய்ப் பாசம்.
"பலர் நன்மையடைய சிலர் உயிர்த் தியாகம் செய்தால் அது தவறில்லையே? இது உங்கள் பூமியில் சொல்வதுதானே.”
“என்னதான் நீங்கள் கூறினாலும் இதை ஏற்க மாட்டேன். எங்கள் பூமியில் உள்ளவர் கள் அப்பாவிகள், ஏன் அவர்களை கொல்ல நினைக்கிறீர்கள்."
அவன் சற்று கோபம் கொண்டவனாக “உங்கள் மக்கள் அப்பாவிகளா?" நாடு களிற் கிடையே போர்கள் உள்நாட்டு யுத்தங்கள் இதைத் தவிர பூமியின் இயற் கை நிலைமையே குலைத்து விட்டீர்கள். ஜாதி, மதம் இனம் என்று சண்டை பிடித்தீர்களே! எல்லோரும் மனிதர்கள் என்ற சமத்துவத்தை நினைத்தீர்களா? உங்களிடம் தான் மனித நேயமே இல்லை.
தாரா வாயடைத்து நின்றாள். அவளால் எந்தப் பதிலும் கூற முடியவில்லை. தனது பூமியை நினைத்து அழ மட்டுமே முடிந்தது. செய்வதறியாது திகைத்து நின்றாள். அவனது பேச்சில் நியாயம் இருப்பதை உணர்ந்தாள்.
"இன்னும் எவ்வளவு நேரத்தில் அழிப்ப தாக உள்ளீர்கள்?" அவளது குரல் தழும்பி Ligil.
"இன்னும் 15 நிமிடங்கள்." அவன் திடமாக கூறிவிட்டான். “Er S70 எனும் ஏவுகணை இன்னும் சிறிது நேரத்தில் பூமியை அழித்து விடும்."
"இதை நிறுத்த முடியாதா?” "இல்லை, என்னால் முடியாது. அறை எண் 13இல் உள்ள தலைமை நிபுணரால் மட்டுமே நிறுத்த முடியும் அது தற்போ தைக்கு எள்ளளவும் சாத்தியமில்லை."
தங்களை தாங்கிய பூமித்தாயின் இறுதி 15 நிமிடங்களை நினைத்து ஏங்கியவளாய் யஷ்ஷாவிடம் இருந்து விடை பெற்று அந்தச் சிறு நேரத்திற்குள் தன் குடும்பத்தாரைக் காண நினைத்தவாறே வீட்டிற்கு காரை வேகமாக செலுத்தினாள்.
இது இவ்வாறிருக்க இங்கு நடக்கும் பல செயற்பாடுகள் யஷ் ஷாவிடம் இருந்து வேற்றுக் கிரகத்துக்கு அனுப்பப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது. அங்கிருந்தும் | / 6Ն) தகவல்கள் அவனுக்கு அனுப்பப்பட்டுக்

கொண்டிருந்தது. இந்தத் தகவல்கள் உலக நாடுகள் பலவற்றிற்கும் பரவிக் கொண்டிருந் தது. உலக நாடுகளின் விஞ்ஞானிகள் மற்றும் உலகத் தலைவர்கள் செய் வதறியாது திகைத்து நின்றனர். இது உண்மையா? பொய்யா? என ஆராய அவர்களிடம் கால அவகாசம் இருக்க வில்லை.
- பூமியை நோக்கி ஒரு பெரிய பொருள் நெருங்குவதை அவர்கள் உணர்ந்திருந்தனர். அவர்கள் தங்கள் கடமைகளை மறந்து தத்தமது வீடுகளுக்கு சென்றனர். உலக நாடு க ள் மு ழு வ த லும் வே ண டி ய பொருட்கள், தாராளமாக எடுக்குமளவிற்கு அநாதரவாகின. கோயில்கள், வணக்க ஸ்தலங்கள், சனத்திரளால் நிரம்பியது. தங்களுக்குள் சண்டையிட்டவர்கள் சேர்ந்து கொண்டனர். இறுதி 15 நிமிடத்தை சந்தோஷமாக கழிக்க நினைத்தனர்.
இவ் வேளை பூமி மெல்ல மெல்ல நெருங்கி வரும் பொருளினால் இருட்டத் தொடங்கியது. இன்னும் இருப்பது ஒரு நிமிடம் மட்டுமே. அடுத்து 50 செக்கன்... 30s.10s.......2s..... அனைத்து உள்ளங் களும் இறைவனிடம் சரணடைந்தன.
இன்னும் பூமி வழமை போலவே இருப்பதை யஷ்ஷா பார்த்தான். அவனுக்கு பெரும் ஆச்சரியம். தனது தலைமைப் பீடத்துடன் தொடர்பு கொண்டான். அங்கிருந்து அவனுக்கு கிடைத்த பதில் "Sorry Mister யஷ்ஷா” பூமி அழிக்கப்படும் திட்டம் கைவிடப்பட்டது.
“ஏன் திடீரென இப்படியொரு முடிவு”
இப்போது கிடைத்த தகவல்களின் படி அந்தப்பாலம் பூமியிலிருந்து 0.0000000001 m அளவு விலகிச் செல்கிறது. எனவே பூமியை அழிக்க வேண்டிய தேவை இல்லை. நீங்கள் உடனடியாகவே இங்கு திரும்பலாம்.
யஷ்ஷா திரும்பி ஒரு முறை பூமியை பார்த்தான். தனக்குள் சிரித்தவாறே தனது ஒடத்தை வேகமாக செலுத்தினான். கண் இமைக்கும் நேரத்தில் பூமி மறைந்து விட்டது.
Arutpu-16 Science Union

Page 78
மேலைத்தேச மக்கிகளின் வாழ்க்கை முறைகளைத் தழுவிப் பழகிவிட்ட இன்றைய கீழைத்தேச மக்களின் வாழ்வில் வேகமும் பரபரப்பும் அதிகரித்து விட்டது. இன்றைய எமது நாட்டின் சூழ்நிலையில் மக்களின் வாழ்க்கைக்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக அமைவது அதரி குரு தனி அமு கி க ம , மாரடைப் பு, சல ரோகம் போனர் ற நோய்களாகும். இந்நோய்களின் தீவிரத் தனர் மை யை உணர்ந்து கொள்ளாது பெரும்பாலான மக்கள் தமது அன்றாட பழக்கவழக்கங்களிலேயே வாழ்கின்றனர். இந் நோய்கள் ஏற்படாது தவிர்ப்பது பற்றியும், கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் பற்றியும் ஒவ்வொருவரும் விரிவான அறிவைக் கொண்டிருத்தல் மிக மிக அவசியமாகும். எனவே மேற் கூறிய நோய்களுக்கு கீழ்க்கூறப்படும் ஆலோச னையைக் கடைப் பிடிப்பதன் மூலம் அவற்றைத் தவிர்த்துக் கெள்ளலாம் அல்லது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கலாம்.
1. அதிகுருதி அமுக்கம், மாரடைப்பிற்கான
ஆலோசனைகள்
A உணவு ** தவிர்க்கும் உணவுகள்
1. கொழுப்பு நிரம்பிய பொருட்களான தேங்காய் எண்ணெய், தேங்காய் ப் பால், பட்டர், சீஸ், நெய் மற்றும் பால் பொருட்கள், விலங்கு கொழுப் பு க ைள உண வரி ல சோர் ப் பதை தவிர்த்தல். i. கோப் பரி, தேநீர் எண் பனவற்றை
அதிகளவில் பருகுதலை தவிர்த்தல். i ஊறுகாய், மோர் மிளகாய், வற்றல் கள், கருவாடு, ரின்மீன் போன்றவற்றை தவிர்த்தல், iv. உப்பை குறைந்தளவு சேர்த்துக்
கொள்ளுதல். V. அ டி க க டி உண வு உண ப  ைத
 

m, ଏବେv6୬^&lମି
வினோஜா சிவராஜா 2010 - உயிரியற் பிரிவு
தவிர்த்தல்.
** சேர்க்கக் கூடிய உணவுகள்
1. முள் ளங் கி, தோள் காய் ப் பூக் கரை,
ii.
iii
iV.
Vi.
வெள்ளரி, சுரைக்காய், நீற்றுப்பூசணி, பார்லி போன்றவற்றை சேர்க்கலாம். உண வரி ல உளர் ளரி, வெ நர் காய பம் என்பவற்றை சேர்த்துக் கொள்ளுதல் திட்டாத அரிசி, குரக் கண், சாமை, இலைக் கறிகள், காய்கறிகள், பழங் கள் சேர்க்கலாம். கொழுப்பு அற்ற அசைவ உணவு களை குறைந்த அளவில் உண் ண Gυ Πιρ.
சமையலுக்கு சோயா எண்ணெய், எள்
எண்ணெய் சூரியகாந்தி எண்ணெய், போன்றவற்றை சிறிய அளவில் பயன் படுத்துதல்.
இருதய நோயாளிகள் இரவு உணவை இரவு 6 மணிக்கே இலகுவான உணவாக உண்பது நல்லது.
B மனஅழுத்தங்களை குறைத்தல்
i.
iii.
Wi.
தொழில் பழு கூடியவர்கள் ஏனைய வருட னி வேலை யை ப கரிார் நீ து கொள்ளுதல்.
விடுமுறைகளை பயன்படுத்தி பொறுப்
புக்களில் இருந்து ஒய்வு எடுத்தல், வாழ்கையில் ஏற்படும் பிரச்சினைகளை தீர்க்க உளவளத்துணைஆலோசனையைப் பெறல்.
போதுமான அளவு ஒய்வு எடுத்தல்.
இறைவழிபாடு செய்தல் மன அழுத்தம் அதிகரிக்கும் பொழுது மந் தரிர உச் சாடனம் , தரியானம் போன்றவற்றை செய்தல்,
wi. யோகாசனம் செய்தல்.
wi. கோபம், பயம், கவலை இவற்றை
பெரிதுபடுத்தாமல் விடுதல்.
Aиииири-16 SCÚeAWALCe/U(WALúOyuv

Page 79
A ) L
இலகுவான உடற்பயிற்சி செய்தல். உடற்பயிற்சியினால் உடல் பருமன் குறைவதுடன், மன அழுத்தமும் குறையும். புகைப் பிடித்தலை தவிர்த்தல் மது அருந்துதலை தவிர்த்தல் காலை 10-11 மணிக்கிடையில் * மோர் * காய்கறி சூப் * மாமைற் * தேசிக்காய் தண்ணீர் (சீனி இல்லாதது) * அப்பிள் 1/2 திராட்சை 15, மாதுளம் பழம் 1/2 கொய்யாபழம் 1, ஒரேஞ் 1, இவற் றின் ஏதாவது ஒன்றின் பழச்சாறு.
மேற்குறிப்பிற்றவற்றில் ஏதாவது ஒன்றினை ஒரு கப் பருகலாம்.
மதியம்: 11 - 12.30 மணிக்கு மதிய உணவு
பச்சையரிசி அல்லது புழுங்கல் அரிசி சோற்றுடன் (1சோசர்) சாம்பார், ரசம், கீரை வகைகள், மோர், காய்கறி.
மதிய உணவின் பின் பப்பாசிப்பழம் அல்லது ஒரு கதலி வாழைப்பழம் எடுக்கலாம்.
மாலை: 3.30 - 4.30 மணிக்கு இடையில்
* * *
வேகவைத்த கடலை சிறிதளவு வேகவைத்த பயறு சிறிதளவு கிறீம்கிரேக்கர் பிஸ்கட் இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றுடன் சர்க்கரை இல்லாத தேநீர், அல்லது கோப்பி குடிக்க லாம்.
F35 ஆs ஆம் 3
1928able
ஆடிடக்டிக்கலாம்
6:19கsை, கே36 நா* :

இரவு 8.00 மணிக்கு இரவு உணவு
குரக்கன் பிட்டு அல்லது ரொட்டி ஆட்டாமா ரொட்டி அல்லது பிட்டு அவித்த பயறு (1கப்) இடியப்பம் (2,3)
தோசை (2,3)
இட்லி (2,3)
பூரி (2)
ரவை உப்புமா
காய்கறிசூப்
* சோளம் கஞ்சி இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றை இரவு உணவாக உள்ளெடுக்கலாம்.
இரவு 10.00 மணிக்கு பால் அல்லது மாமைற் ஒரு கப்பருகலாம்.
குறிப்பு:
பயன்படுத்தக்கூடிய காய்கறிகள்
கரட், கத்தரிக்காய், புடோல், கறிமிளகாய், பப்பாளிக்காய், வாழைப்பூ வாழைத்தண்டு, தக்காளி, லீக்ஸ், அவரைக் காய், முருங்கை க்காய், வெண்டிக்காய், முள்ளங்கி, பயறு, தாமரைக்கிழங்கு துவரம் பருப்பு போஞ்சி, வெங்காயத்தாள்.
மாமிசம் உண்பவர்கள் கொழுப்பு இல்லாத இறைச்சி, மீன் உண்ணலாம். சமைப்பதற்கு சூரியகாந்தி எண்ணெய், ஒலிவ் ஒயில், நல்லெண்ணை என்பவற்றை குறைந்தளவு பயன்படுத்தலாம்.
ArUUMMpu/u/-16
SCiLeCe UMLO// 63

Page 80
எனவே இன்றிலிருந்து வாழ்வில் (New Start) என்னும் சொல்லிலேயே
NU
Trust-in DiVine POWer
தெய்வீக
சக்தியில்
நம்பிக்கை
வைத்தல்
Rest ஆே ஒய்வு H
Air
தூய வளி
Tenn
* சலரோக நோயாளிகளுக்கான ஆலோசனை
** தவிர்க்கபடவேண்டியவை:
ii: iii. iV.
Vi. vii.
Viii. IX.
வெறுங்காலுடன் நடத்தல் கொப்பளங்களை ஊசியினால் குத்துத காயங்களை துணியினால் இறுகக் கட் இனிப்பு, தேன், வெல்லம், சீனி, சர்க்க: கேக் கிறிம்பிஸ்கற், ஐஸ்கிறீம், யூஸ் கிழங்கு வகைகள், பூசணி, பீற்றுாட், வ வெண்ணெய், நெய் பொரித்த உணவு மதுபானங்கள், குளிர்பானங்கள் ஹெ அசைவ உணவுகளில் கொழுப்புச்சத்து
 
 
 
 

புதிய ஆரம்பத்தை அரம்பிப்போம். ஆரோக்கியத்தின் அர்த்தம் புதைந்துள்ளது.
rition
pിഞgu|ങ്ങി ഖ
EXCerCise
உடற்பயிற்சி
ாக்கியம் *、 Water ealth =അ நீள்
Sun Light
சூரிய ஒளி
pOren Ce
தன்னடக்கம்
எகளும் உணவுமுறைகளும்
ଗi) டுதல் ரை கலந்த பலகாரங்கள்
ாழைப்பழம் வகைகள் ார்லிக்ஸ் போன்விற்றா க்கள் அதிகம் உள்ளவை.
Aииwири-16 ScᏍeᏎ/vᏟezᏓᏗ ᏤᏁᏗᏯOᏉᏙ 6.

Page 81
* உண்ணக்கூடிய உணவு வகைகள்:
சலரோக நோயாளிகள் அதிகளவில் குளுக்கோசின் அளவு அதிகரிக்கிறது. இதன களுக்கு ஒரு முறை உணவினை எடுக்கலாம். அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
* காலை 6-7 மணிக்கு இடையில் கீழ் குறிப்பிட
米 சர்க்கரை இல்லாத பால் அல்லது தேநீர் 来源 வரகு கூழ் k ரவை கஞ்சி
米
காலை 8.00 மணிக்கு இடையில் காலை உண
குரக்கன் பிட்டு அல்லது ரொட்டி ஆட்டாமாபிட்டு, அல்லது ரொட்டி அவித்த பயறு (1 கப்)
தோசை (2,3)
இட்லி (2,3)
பூரி (2)
ரவை உப்புமா
இவற்றில் ஒன்றை சாம்பார் அல்லது சட்னியுடன்
'Health i. "நோயற்ற வாழ்வே
Z2Χ12 12 15 7 1 9
8 19 7 须18 4. 2 8 3 19
5 1. 4. 9 14 14 3.
9 5 12 2 1
9 4. 27
3. 2 6 9 22
2 7 5 4.
4.

ல் உணவு உண்ணும் போது இரத்தத்தில் ால் சிறய அளவில் இரண்டு மணித்தியாலங் சலரோக நோயாளிகளின் உணவு முறை கீழ்
ப்பட்டவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை பருகுதல்.
அல்லது கோப்பி
TQ |
ன் எடுக்கலாம்.
S Wealth' குறைவற்ற செல்வம்"
X 3
2 3
K.
1O
2 1
19
7 || 3 || 9
须 4 8
Z 1 Z
s
2 || 1 Z 须
Z4 aparta 16
Co: ||6ಠ್ಯ

Page 82
The Mayan civilization predicted that happen to the World We know som
civilization value systems and the way
What does that means? ACCO Something Strange is happening beh potar reversal peaks are Coming with 2O2. Innunerable UFOs are SCOutin approach that day. The tectonic plate landslide and Tsunanies are increasin are increasing. The earth's magnetic strange disturbances. The numbers of
folds.
Scientists who look beyond co Hyperspace that contain our universe is happening in Our universe. The mult a parallel universe may be predictings Our Solar system is part of a planets called The milky Way. We're I slightly on the top of the narrow disc. of the disc. This change from top to be day, something will happen that's nev The eliptic of our solar system will i "Galactic Equator of the Milky way wh amazing coincidence, not only we'll E. we'll be doing this precisely aligned maximum gravity, which means expo
According to National Earthqu
 

december 201222
NiShanthika WamaSiVam 2O1 O - Bio
On December 21, 2012 something will thing will happen that will change our
e knOW hunnan Civilization fore Ver.
ding to the scientists and technologists ind the SCenne. The terrestrial and Solar in three weeks of that day, December 21, our skies regularly and increasing as we shifts, underwater volcanoes, earthquakes at rates never seen before the solar flares Sphere and ionosphere are experiencing
typhools & cyclones have increased many
nventional Science point out that, that the is also showing sign that something strange idimensional time research is showing that range effects. huge disc shaped collection of stars and cated somewhere on the edge of the disc But very soon well be moving to the bottom ttom begins on December 21, 2012 on this Sr happened for thousands ofeons of time. tersect will the Galacting plane called the regalactic gravity is the strongest. By some 2 intersecting with the Galactic Equator, but ith the center of the Galaxy where there is ential increases in solar disruptions.
ke Information service of the US Geological
Aиииири-16 SCÚeAWALCe/ ULWALúOVV

Page 83
Survey, earthquakes have gradually i
1890 and 1899 tO 765 frOnn 2OOO - 2 OC
movement towards this Galactic Equato
NASA predicts that a terrific sola
will be 50 - 50 precent greater than any
when Jupiter and Saturn are aligned
maximum (the period when we have
weakesr; when they are on apposite sid
strongest. The positions of these two pla
extreme solar activity.
Solar flares are pieces of the
radiation and strong electrical currents t
fall back to the Surface of the Sun. Some
Mass Ejection (CME) actually leaves the
the sun towards the planets like a bulle
Earth could Zap the ionosphere and i
organism that it touched.
It's also important to stress that (
maximum, Which means more influence
means exponential increases in solar (
day. Whew! It looks like this gravitation
scorch the earth. That means that only
the underground cities, caves & submar
too Long because Such an activity will
activities and the earth's protecting
vegetation & animal life will have been d
It doesn't look good for the few
end of the world. Unless, a greater powe
Man is a miserable Creature that kills and
So, try to accomplish somethin
ends. Love is all we have. (But it's enoug

increased from 1 severe quake between )4 Could this be due to our solar systems
【、
tr Storm Will hit the earth in 2012. Which
thing before it Scientists have noted that On the Sanne side of the Sun, the Solar
the most sun spots and flares) is at its
es Of the Sun the Solar maximum is at its
anets. On December 21, 2012 are ideal for
sun which leap into space, discharging
Ihat travel outward into space. They often times, a very strong flare called a Coronal
Sun and this deadly mass shoots out from
2t. In theory, a large flare impacting the
rradiate the surface, killing every living
Dn December 21, 2012 the gravity will be
e from these barycenters in our sun. That
disruptions... all Coinciding on the same
al COSnis tsunami Could Cause the Sun to
immediate Survivors would be people in
ines. However, even they may not survive
Cause earth quakes, flooding, Volcanic
magnetic shield may gone. All Surface
estroyed.
that survive 2012. It may very will be the
r Comes to rescue uS. But are We Worth it?
| destroys himself & other living things.
(g Completely unselfish before your life
h)
Aru/u/Mʻnpu/u/-16
SCÚeAYLCe/. UWALÚOyuv

Page 84
A Drug abuse
A drug is any substance that cau person. All drugs can be placed into one drugs, over the Counter drugs, prescri illegal drugs and unrecognized drugs.
Herbal drugs, such as herbal teas have an effect, though mild, herbal drugs Over The Counter (OTC) drugs C. prescription. Two examples of OTC prep Prescription drugs are drugs that prescription is a doctor's writternorder t to purchase a drug. A prescription inclu and amount of the drug to be used. Pres than over the counter drugs.
Tobacco products contain the products are cigarettes, cigars, snuff distilled liquors all contain the drug alco age of 21.
Illegal drugs are substances th: used. Powder cocaine, marijuana, crac illegal drugs.
Taking drugs properly and in the say you wake up One morning with a s doctor, Who takes a throat Culture and doctor gives you a prescription for anti strep throat. When you take the antibio proper drug use.
Drug misuse is the improper us
take the Wrong amount of a prescribe
 

RukShika SandrabOSe 2O1 O - Bio
2S a physical or emotional change in a f the following seven Categories: herboal
ion drugs, tobacco products, alcohol,
can be classified as drugs because they are not controlled by law.
n be legally bought with out a doctor's ration are aspirin and Cough medicines. require a doctor's prescription to buy. A D a pharmacist that a patient be allowed des the drug's name, direction for use,
Cription drugs are usually more powerful
drug nicotine Examples of tobacco and chewing tobacco. Beer, Wine and
hol, which is illegal for persons under the
it cannot be legally Sold, purchased or
Cocaine and heroine are all examples of
correct amounts is called drug use. Let's ire throat and a high fever. You go to the tells you that you have strep throat. The iotics, which fight the bacteria that cause
C as the doctor directs, you are practicing
of drug. One way of misusing drug is to
drug. If you doctor told you to take two
Aиилири-16
SCÚeMyuCe/U( VALÚOyuv

Page 85
tablets of a certain medicine each day, drug. Taking too much of a medicine C dangerous and even fatal.
Another way to misuse a drug is to you to take two tablets a day until you fi soon as you feel better, you would be mis Taking medicine prescribed for sc misuse. If you have a sore throat and take sister's Sore throat, you are misusing a someone else can be very dangerous.
Drug abuse occurs when a persc reason or an illegal drug for any reason a to get high is abusing drugs, even thoug smokes marijuana is abusing drugs, beca of drug abuse include smoking crack taking heroin.
Many that are abused have psych an effect on a person's mOOd Or tranquilizers and heroine are all example The abuse of a drug can lead t addicted to a drug, it means that he ol
the drwithdrawal symptoms are nausea, C
 

but you take four, you are misusing the an lead to an over dose, which can be
stop taking it too soon. If the doctor told nished the entire bottle, but you quit as using the drug. ome one else is another example of drug e the medicine that is prescribed for your i drug. Taking medicine prescribed for
on takes a legal drug for a nonmedical tall. A person who takes Cough medicine n cough medicine is legal A person who ause marijuana is illegal. Other instances cocaine, sniffing powder cocaine, and
oactive effects. A psychoactive effect is
behavior Alcohol, coffeine, nicotine, s of psychoactive drugs. o addiction. When a person becomes r she has developed a physical need for cramps, trembling and nervousness.
ABUSE
at pppst.com
De pe D
Arumpuw-16 Science Union

Page 86
Net Meeting GTGổTLuigi Windows L GổT GIGI05L b ஒரு உரையாடல் மென்பொருள். இதன் மூலம் ஒரு கணினி வலையமைப்பிலோ அல்லது இணையம் வழியிலோ ஒருவரோ டொருவர் பல வகைப்பட்ட தொடர் பாடலை மேற் கொள்ள முடியும், Yahoo, M.S.N. GLJITGör gp Internet MeSSenger 5Gńfaði வருகைக்கு முன்னர் நெட் மீட்டிங்கே பிரபலமான ஒரு இணைய உரையாடல் மென்பொருளாய் இருந்தது விண்டோஸின் பதிப்புகளான விண்டோஸ் 95/98/200 மற்றும் எக்ஸ் பி பதிப்புகளில் இது இணைக் கப் பட்டுள்ளது. எனினும் அண்மைய பதிப்பான விஸ்டாவில் நெட் மீட்டிங் இணைக்கப்படவில்லை. பதிலாக வேறு Applicantions களை பரிந்துரை செய்கிறது மைக்ரோஸொப்ட்
நெட் மீட்டிங்கில் என்ன வசதிகள் கிடைக்கின்றன?
File களையும் மென்பொருள்க ளையும் பரிமாறிக் கொள்ளலாம். Text Chatting எனப்படும் எழுத்து வடிவ உரையாடல், குரல் வழி மற்றும் வீடியோ உரையாடலில் ஈடுபட முடியும் ஒரு கணினியின் Desktopஐ பகிர்ந்துகொள்ள முடியும். இதன் மூலம் ஒரு கணினியில் நடப்பதை ஏனையோர் தமது கணினியில் பார்வையிடமுடியும் மல் டி மீடியா ப்ரோஜெக்டர் தேவையை இந்த வசதி மூலம் ஒரளவு நிவர்த்தி செய்யலாம்.
White Board GTGOTILIGILD MS Pain போன்ற ஒரு Application இல் வ6ை யமைப்பில் இணைந்துள்ள பல்வேறு பலபேர் சேர்ந்து ஒரே படத்தை ஒே நேரத்தில் வரைய முடியும் தகவல்களை பரிமாற முடியும்.
 

அமுதப்பிரியா 2010 - உயிரியற் பிரிவு
நெட் மீட்டிங் தரும் வசதிகளைப் பயன்படுத்தி கணினி இணையத்திலோ அல்லது ஒரு உள்ளக வலையமைப்பிலோ இணைந்திருத்தல் அவசியம். இரண்டு கணினிகளை இணைப்பதன் மூலமும் இந்த வசதிகளைப் பரீட்சித்துப் பார்க்கலாம்.
நெட் மரீட் டிங் முதலில் எவி வாறு ஆரம்பிப்பது?
Start 'Programs 'Accessories' Communications 2) GITL LT-55 Net Meeting og தெரிவுசெய்யுங்கள். அல்லது Start Run தெரிவுசெய்து Conf எனும் கட்டளையை Type செய்யுங்கள். அப்போது ஒரு Wizard தோன்றும் அந்த Next Click செய்து அடுத்த கட்டத்திற் குச் செல்லுங் கள். அங்கு உங்களைப் பற்றிய தகவல்களை வழங்கிய பிறகு மீண்டும் Next Click செய்யுங்கள். அடுத்து தோன்றும் கட்டத்தில் Directory Server என்பது அவசியமில்லை எனின் தெரிவுகளை மேற்கொள்ளாமலே அடுத்த கட்டத்திற்குச் செல்லலாம்.
அங்கு பொருத்தமான இணைப்பு வகையைத் தெரிவுசெய்யவும். ஒரு உள்ளக assosuusolo Li stafair Local Area Network என்பதைத் தெரிவுசெய்து அடுத்த கட்டத் திற்குச் செல்லவும். அங்கு விரும்பினால் Puta Shortcut on my Desktop 3Tait 16053, G5sfa செய்து அடுத்த கட்டத்திற்குச் செல்லலாம்.
g|Gigi Audio Tuning Wizard தோன்றும். இங்கு Micro Phone ஐ இணைத்து அதனைப் பரீட் சித் துக் கொள்ளவேண்டும். Audi / Video வசதிகள் தேவையில்லை எனின் அடுத்த கட்டங் களைப் புறக்கணித்துவிட்டு இறுதியாக Finish Command a jafi, G.Fulu alsTib. Audio / Video வசதிகளை நெட் மீட்டிங் Configure செய்த பின்னரும்கூட சேர்த்துக்
G3, ITGiGITGUITLD.
Aиииирил-16
SCCe41Ce/び(rvCorレ

Page 87
நெட்மீட்டிங்கில் அடுத்தவருடன் இணைப்பை ஏற்படுத்துவது எப்படி?
முதலில் நெட்மீட்டிங் திறந்து கொள்ளுங்கள். பிறகு நெட் மீட்டிங் விண் டோவில் இணைப்பை ஏற்படுத்த விரும்பும் கணினியின் IP முகவரியை அல் லது கம்பியூட்டர் பெயரை Type செய்து Enter Keyஐ அழுத்த இணைப்பை ஏற்படுத்த விரும்பும் கணினியில் பணியாற்றுபவரின் சம்மதத்தைக் கேட்கும். அவர் Accept க்ளிக் செய் ய இரண்டு கணினிகளும் நெட் மீட்டிங்கில் இணைந்து கொள்கின்றன. இவ்வாறு ஒரே நேரத்தில் ஒன்றுக்கு மேற் பட்ட கணினிகளுடன் தொடர்பை ஏற் படுத்தி அதன் வசதிகளை பயன்படுத்தலாம்.
IP முகவரியை எவ் வாறு அறிந்து கொள்வது?
விண்டோஸ் இயங்கு தளத்தில் Start மெனுவில் Run தெரிவு செய்ய வரும் பொக்ஸில் cmd என டைப் செய்து ஓகே

செய்யுங் கள். அப் போது தோன்றும் விண்டோ வில் ipconfig என டைப் செய்து Enter Keyஐ அழுத்த உங்கள் கணினியில் IP முகவரியைக் காணலாம். இது வலை யமைப் பரில் அல்லது இணையத்தில் இணைந்திருந்தால் மட்டுமே IP முகவரியைக் காணலாம் என்பதையும் நினைவில் கொள்ளுங்கள்.
Computer Name Garfig Gastora ģ எப்படி?
My Computer Icon LEgil Right Click செய்ய வரும், Context Menu விலிருந்து Properties ஐ தெரிவு செய்யுங்கள். அப்போது G5ITGirolin System Properties Lu Gaitá, GLI13,656) Computer Name giggllb Tab gi)
ĝ56ńĝ, Gage Liu Lu Full Computer Name Lug535ĵuĵai) உங்கள் கணினியின் பெயரை அறிந்து @gTGr@TលrTh.
Groo NEWS AT THE CURRENT KATE OF GLOBA WAKA R&G și E. SHOULD BE ASLE. To Just Swim over
TEKE. AND AT HA IN 錢 1 AnDER FEVE YEARS.

Page 88
9E9E9E9E
நவில்கின்றோம்
* எவ்வேளையிலும் எம்மை ஆ ஆலோசனைகளை வழங்கி, அரு அதிபர் அவர்களுக்கும்,
* உரிய தருணத்தில் இம்மலரை ே வழங்கிய பிரதி அதிபர், பகுதி படுத்திய மன்றப் பொறுப்பாசிரி செய்த கல்விசார் கல்விசாரா ஆவி
தமது ஆற்றல்களுக்கு எழுத்துருவி Lртодото?) களுக்கும்,
தங்களது விளம்பரங்களைப் பி பெருமக்களுக்கும்,
米
மலரை மிகச் சிறந்த முறையி பிரசவிக்க வழி சமைத்த No ஊழியர்கள் அனைவருக்கும்,
米
நவில்கின்றோம் நன்றிகள் பலகே
TEGNEGNEGNEGNE
 
 

ー》○プー)○プー)○プー》○プー)○フ
நன்றிகள்.
ற்றுவித்து பல்வேறு வழிகளிலும் ம்பு அரும்ப அனுமதி அளித்த எமது
الم)
வளியிடுவதற்கு ஆக்கமும், ஊக்கமும் த்தலைவருக்கும் ஆசி கூறி நல்வழிப் யர்களுக்கும், வேண்டிய உதவிகளைச்
ாணியினருக்கும்,
ம் தந்து மலருக்கு இதழ் சேர்த்த எம் சக
ரசுரித்து, நிதியுதவி நல்கிய வர்த்தகப்
ல் விரைவாகவும், நேர்த்தியாகவும் ble Printers இன் முகாமையாளர்,
TLς ΙΙ
G ള്ളട്
Ar LU-16 SCüeyl-Ce/UU/LüOVV

Page 89
V. K. RAJARATNAM
2c, Stanley Road, Jaffna T. Phone 2222056
NATIONAL TELEVISION
WCD DVD RED/OS CASSETTES ELECTRICALS & ELECTRONICITEMS
AWDALL ACCESSORIES
13, 14 Grand Bazaar, Jafna. ஜி.எஸ்.
 
 
 

Wanaham
Phone City
No. 64/16, Stanley Road, Jaffna. 6 TT (Sampath Bank Opposite)
Flore Sales G Repairing இல. 64/16, ஸ்ரான்லி வீதி, யாழ்ப்பாணம். (சம்பத்வங்கி முன்பாக)
Wholesale & Relai Dealers in Textiles Specialist in Wedding Sarees
#41 Grand Bazaar, Jaffna, Sri Lanka. Tel No. 2222063

Page 90
Ramanan
077 6333,000
ell
Phone & Accessories Sales and Repairing
cellcityOlive.com 187, K.K.S. Road, Jaffna
சிறி முத்துமாரி அம்மன் បព៌ាបាបប្រចាំ 6)IIT60íluÍD
ஆளப்பத்திரி வீதி, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 

Noble Phone. Accessories. Sales ៣deparing
No.7 New Market T.P. 02222886.
(upstair), Jaffna. Fax- 021 2224363
sRIRANGAN
E N T E R P R S. E.
Gener Cul Merch Clint & Commission Agents
370, Hospital Road, Jaffna. Phone: 021 22.22027

Page 91
எரிக் கனேஷ்
முக்கு கண்ணாழ அகம்
OPICAANS
564,566, Hospital Road, Jaffna. Tele/ Fax - 2222486 Branches
91, K.K.S. Road, 86, K.K.S. Road, Kokuvit. Chun nakam. TP - 2225233
பூபாலசிங்கம் புத்தகசாலை
IMPORTERS, EXPORTERS, SEUERS & PUBLISHES OF BOOKS, STATIONERS AND NEWS AGENTS
இல4A ஆஸ்பத்திரி வீதி, யாழ்ப்பாணம். தொ.பே 2226693
 
 

வல்லும், ஜாபிர்
பாடசாலை அப்பியாசப் கொப்பிகள், மாணவர் பயன்பாட்டு உபகரணங்கள் அலுவலக காகிதாதிகள் மொத்த சில்லறை விற்பனையாளர்கள்
MANDELA BOOK DEPOT
No.02, Hospital Road, Jaffna.
R
57 நவீன சந்தை, الدينية u ITL p LiL JIFT6OOTLD. كلائی کئی’’
معنى نهنګامي &y
(ٹالسٹ
Specialist in Uzerbioing Sare
57, New Market, Jaffna. Tel 021. 2222,503

Page 92
N 203, (65)K.K.S. Road, Jaffna. ༄ T.P-2223O34, 22222197
Wholesale & Rela is Dealers in Textiles Specialist in Wedding Sarees
ACANESA/V STORES
201, K. K.S. Road, Tel No. 2222830 Jaffna, Sri Lanka.
 
 

Cé (0. MAR
Phone & Accessories Whole Sale
No. 287, K.K.S. Road, Jaffna.
6ીz^6ીદ્વUá6
697 (1/4
optical Service Te: O21 2227631
Dental an
No. 516, Hospital Road, Jaffna. (Trint of O.PT)

Page 93
MILLENIUM
Fashion (& BOMBE BazddR
மிலேனியம் பெஷன் பொம்பே பஸார்
T.P: 021 2229399, 021 4590174 Fax: 0212222967 Mobile: 077 7311486, 07731144701 இல. 10. மின்சார நிலைய வீதி, பெரியகடை, யாழ்ப்பாணம்.
அன்னக்கிளி பல்பொருள் அழகுமாடம் Annakkili Multi Goods & Fancy House
இA)
ச
பரமேஸ்வரா சந்தி. திருநெல்வேலி.
இல. 140, கண்டி வீதி. கச்சேரி.

Alpha Mixture
பி.
No. 140, Parameswara Junction, Palaly Road, Thirunelvely. T.P - 021 2226695
Tution Centre தரம் 4 முதல் O/L வரை A/L கலை, வர்த்தக, கணித அனைத்து வகுப்புக்களும் சிறப்பாக
நடைபெறுகின்றன.
நிரு ரியூசன் சென்ரர் Station Road, Kondavil.

Page 94
மகிழ்
நெறிக்கல்வி நிலையம்
៣puterdam
your (6est Choice
Station Road, Konda Vil.
 
 
 
 
 
 

அருள் விநாயகம் — CLhasö
Digital Photography
Digital Studio
Digital Album Making Station Road, Kondavil.

Page 95
தரம் 6 முதல் ே
ENIGLISH IMIEDIU வகுப்புகளிற்கு
யாழ் நகரின்
எடிஷன்
யாழ்ப்பாணம், நல்லூர், கொக்குவி
 
 
 

III)
PHONE SHOP
205/1, Kasthuriyar Road, Jafna TP No. 021 2224112
C) D/L 616ОдшпGOT
VI TAML MEDUM
கல்வி நிறுவனம்
EL
ல், வட்டுக்கோட்டை சண்டிலிப்பாய்
Ο

Page 96
| 25/4, FARAMESWARA UN
emoil: nitovt@nol
MOTHER
Ꮛ Ᏼ48Ꮴ Ꮳ.
ܥܠ ܐ
சிறுவர்களுக்கான ஆடைகள் அன்பளிப்புப் பொருட்கள் அழகுசாதனப்பொருட்கள் சிறுவர்களுக்கான வண்டிடில் சிறுவர்களுக்கான விளையா
பிரசவ தாய்க்குத் தேவையா
 

"ணிசேவைகளுக்கும்
பா
nation ies Pvt Ltd
"ANALIN
Ialormation Technologis Pvt Ltd
InN TP:0212221163, 17/7667974) ninfotech.com
4RE
ள், தொட்டில்கள் ட்டுப் பொருட்கள் ன பொருட்கள்
இல. 108/l, பலாலி வீதி, திருநெல்வேலி,
யாழ்ப்பாணம்

Page 97
DEALERS IN EL
|- EcRICAL & EL
Authorized Dealer for Albans LtC
DISTRIBUTORS FOR KML CABLE
AND KTK PVO PIPES
Colombo Office 67A.Wolfendhal Street, Colombo - 13 Te-O112439993 Fax - 0112-439.993
141, Power House Road, 94. Jaffna. Ja Te - O212225766 Te
Fax - 0212228.378 Fa
 
 
 
 
 
 

CANZ
eesan16@yahoo.com ECTRONIC
L
Bu' UE-D'<
(6), Stanley Road, ffna. |- 021 2222353
X - 021 2224302

Page 98
நீங்கள் ஏன் யூனியன் அஷ்யூரன்
யூனியன் அஷ்யூரன்ஸிலுள்ள நாம், புள்ளிவிபரங்களில் 1 எங்களுக்கு அதிமுக்கியமானது. நாம் இலங்கைய நிறுவனங்களில்ஒன்றாக விளங்கினாலும்வாடிக்கையாள எமது விசேட அக்கறையைக் காட்டுகின்றோம்.
வலிமையான மூலதன அடித்தளம், நேர்த்தியான நிறுவ உலகத்தரமான சேவைகளுடன் பல்வேறுதனித்துவமான நாம் செய்யும் எல்லாக் காரியங்களிலும் பேரா இடம்பெறும்ஒவ்வொருவரும் உங்களுடனான ஒவ்வொ பொறுப்புணர்வு, வெளிப்படையான தன்மை என்பவற்றை யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் உங்கள் மிகச் சிறந்த தெரிவாக
யூனியன் அவற்பூரன் பிரதான வீதி, பருத்தித்து: தொலைபேசி 01515815 Ghaufugamrůb — www.union
s
 
 

பியன் பூரன்ஸ்
ஸ தெரிவு செய்ய வேண்டும்?
மாத்திரம் கவனம் செலுத்துவதில்லை. உங்கள் மன நிம்மதியே பிலுள்ள மிகப்பெரிய ஆயுள் மற்றும் பொதுக்காப்புறுதி சர்களான உங்களுக்கு அதிசிறந்த சேவை வழங்குவதிலேயே
ன முகாமைக் கொள்ளைகள் என்பவற்றால் உந்தப்பட்ட நாம், கோப்புறுதி வசதிகளை உங்களுக்கு வழங்குகிறோம். ர்வம் காட்டுகிறோம் யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் அணியில் ந கொடுக்கல் வாங்களிலும் உயர்ந்த தொழில் நிபுணத்துவம், இப் பிரதிபலிக்கின்றோம்.
இருக்க வேண்டியதற்கு இதுவே காரணம்.
யன் சிaமக களின் எதிர்கால
வாழ்வுக்கு றுதியான த்திவாரம்
பூனியன்
சுமக
யூனியன் சுப்பர் பெனிபிற் செலுத்தும் போதே வருமானம் தரும் நம்பிக்கையான காப்புறுதி
யூனியன் சுப்பர் பெனிபிற்
யன் யூரன்ஸ் மளய நம்பிக்கை, இன்றே
ஸ் PLC (பருத்தித்துறை கிளை) றை. 3, ஈ-மெயில் life@ualink.lk assurance.lk

Page 99
OIL தக
B.Sc.
குறைந்த
3 6ே).
முதல் 2 s!
NORTH LANKA IIT பan Street, Chankanai. 0214920779 =113, Laen Plaza, Navalar Road, Jaffna.
2 அடுத்த 2 0213214305, 0217390110
ADVA ஒரே வளாகத்தில்
Cambridge A ஒரே பட்டப்படிப்பில்
\, இறுதி 2 S ஒரே காலத்தில்
Isles Interna
பட்டங்கள் B.Sc.i
மேற்படி கா 2ம் 3ம் வரு. இதன் போது !
\ முத
எம் அங்கீகாரங்
WicroS
B.Sc. MCP MCSA MCSE)
Our Excellent P EPC SPOT
முற்றிலும்)
பகோLY SOUTH,
0214900630 பாவணELY.
0772395823
DIPLON
DIPLOM DIPLOMA IN MS OFFICE
DIPLOM DIPLOMA IN INTERNET & E-MAIL
DIPLC DIPLOMA IN VIDEO EDNING
CIRTIFI | DIPLOMA IN PROGRAMMING
CIRTIFI
CIRTIFI DIPLOMA IN WEB DESIGNING DIPLOMA IN HARDWARE ENG. DIPLOMA IN COMPUTERIZED ACCOUNTING
MICI DIPLOMA IN DESKTOP PUBLISHING 0/L ICT, A/L GIT GROUP OR PERSONAL CLASS சிறுவர்களுக்கான கணினிப் பயிற்சி நெறிய சிங்கள. ஆங்கில கற்கைநெறி
அனைத்து Diplom: - சுற்கைநெறிகளும்...
T.p- 07

மையுடன் பட்டதாரியாகுங்கள்! in Computer Science கட்டணத்தில் சர்வதேச தராதரமுடைய சான்றிதழ்கள் Emester சுளைப் பூர்த்தி செய்த பின்பு
DIPLOMA IN COMPUTER ICIENCE semester களைப் பூர்த்தி செய்த பின்பு
NCED DIPLOMA IN COMPUTER SCIENCE "ssociation of Managers ஆல் வழங்கப்படும் emester களைப் பூர்த்தி செய்த பின்பு
B. C. IN COMPUTER TICIENCE tionale Universit8 - EU/Commonwealth
' ஆல் வழங்கப்படும் n Multimedia-1 Year
கைநெறியின் முதல் வருடத்தை எமது நிறுவளத்திலும் art Time Job + Visa ஒழுங்குகள் செய்து தரப்படும் லாம் வருடத்தைப் பூர்த்தி செய்த பின்பு
DIPLOMA IN MULTIMEDIA Cambridge Association
of Managers ஆல் வழங்கப்படும்
ங்களை விரும்பிய வெளிநாடு ஒன்றிலும் தொடர முடியும்
த களில்
artners...
இன் புதிய பயிற்சிநெறிகள்
MSP! இன் புதிய
-லிர்த்தல் செயல்சார் கற்கைநெறிகள் 1 ம்
A IN MICROSOFT OFFICE A IN DESK TOP PUBLISHING IN HARDWARE ENGINEERING MA IN MULTIMEDIA FATE IN INTERNET & EMAIL FATE IN KIDS PROGRAMME FATE IN SCREEN PRINTING
eek Days Classes lanuary 25, February 08 திகதிகளிலும் /eek End Classes Janauary 30 ம் திகதியும் ஆரம்பமாகின்றன. . 10 SYSTEM DEVELOPMENT CENTRE
Jaffna Road, Manipay "2487082, 0779560477, 0213218462
SPOT இனது புதிய கிளை ஏழாலையில்... பெரிய சங்கக் கட்டிடம் (மேல் மாடியில்), ஏழாலை மேற்கு, சுன்னாகம்.
30-01-2010 முதல் ......
பதிவுகளுக்கு
முந்துங்கள்
GIT.T மாஜம் கிடசாணை: (Rதையர்த்தக்கால்
பகுப்புக்களும் தடைபெறும்

Page 100
(பாரத் ஸ்ரூ தொ.0ே - 02122
 

டியோ அருகில்) 24353, O77 7225292

Page 101
Wia
18+ | Yout! speci how
In31
- - - - - - - - - - - - - - -
18

Page 102
- z. SSஅதன்
இன: ബയ്ക്കൂ,