கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: The Torch Bearer 2000

Page 1


Page 2


Page 3

設。。
*م مم معنی - ما چیخت| so. . . . . . . " 0މ இது
· =– * " " " التي يط 1 م
is a
سے... } <2"}
- , ,قشتققتشفوہ یتیمیہ

Page 4


Page 5
HONOU MINISTERO
It is with great pleasure that I issue thi brought out to mark the Millennium by V. principal, Staff and student of the School for amidst the unconduoive atmosphere.
Vembadi Girls' High School being th Lanka is not only claim to fame by producin highest pedestal as the only National Scho Vembadi Girls' High School has contributed it past, by extending its services beyond the bol
The School Stands in the heart of Jai Girls' in Jaffna, therefore it is assured of unhin
I wish the School all succ
A.D.Susil Premajayantha Minister of Education.
 
 

JURABLE F EDUCATION
S message of the felicitation to the souvenir to be ambadi Girls' High School. I congratulate the their untiring effort in publishing the magazine
e oldest Methodist educational institution in Sri g universal intellectuals, it is also stands on the ol for girls by pioneering curricular activities. S share in steering the destiny of the nation in the undaries ofJaffna.
fna Peninsula and only the National School for dered progress.
ess in its future endeavours.

Page 6
அறிவுச்சாளரமாக வேம்படி
பெருமையடைகின்றேன். இந்த உன்னதமான ப பெருந்தகைகளுக்கும் அங்கு கல்வி கற்கும் மாணவ அக்கல்லூரியின் நலன் விரும்பிகள் ஆகியோருக்கும் கொள்கிறேன்.
இந்த வேளை, இக்கல்லூரி தனது கல்விச் ெ முலம் எமது சமுகத்தின் ஆரோக்கியமான எழுச்சி ஒன்றிற் எமது தமிழ் பேசும் சமுகத்தின் அனைத்துத் தரப்பின அறிவினையும் நவீன தொழில் நுட்பத்தையும் ஒன்றுதிர வேம்படி மகளிர் கல்லூரி திகழ வேண்டும் என வாழ்துகின்
கெளரவ கே.என்.டக்ளஸ் தேவானந்தா (பா.உ) செயளாளர் நாயகம், ஈ.பி.டி.பி, வடக்கு அபிவிருத்தி, புனர்வாழ்வு, புனரமைப்பு மற்றும் வடக்கு கிழக்கு தமிழ் விவகரங்கள் அமைச்சர்.
 
 
 

மகளிர் கல்லூரி திகழட்டும்
வேம்படி மகளிர் கல்லூரி தனது வருடாந்த சஞ்சிகையை வெளியிடுவதில் மகிழ்ச்சியடைகின்றேன். பிரித்தானியர் ஆட்சிக்காலத்தில் தொடங்கப்பட்ட வேம்படி மகளிர் கல்லூரி, யாழ் குடாநாட்டில் பெண்களது கல்வியறிவை வளர்த்தெடுப்பதில் பெரும் பங்காற்றியுள்ளது. யாழ்ப்பான பெண்கள் சமுகத்தின் அறிவுக்கூடமாக திகழ்ந்து அவர்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்துவதில் பெரும் பாடுபட்டு வருகின்ற ஒரு மாபெரும் அறிவு நிறுவனமாகவே வேம்படி மகளிர் கல்லூரியை நான் கருதுகின்றேன்.
கடந்த இரு தசாப்தங்களாக எமது மண்ணில் தலைவிரித்தாடிய யுத்த நடவடிக்கைகளுக்கு முகம் கொடுத்து பல்வேறுபட்ட அழிவுகளை சந்தித்த பின்வரும் மிடுக்குடன் தனது கல்விப்பணியை வேம்படி மகளிர் கல்லூரி தொடர்வரதயிட்டு
னிக்காக அங்கு பணியாற்றும் அதிபர், ஆசிரியப்
ச் செல்வங்கள் மற்றும் அவர்களின் பெற்றோர் சமுகம் எனது பாராட்டுதலையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக்
சயற்பாட்டை மேலும் முன்னெடுத்துச் செல்லவும், இதன் கு வித்திட வேண்டும் எனவும் விரும்புகின்றேன். இதற்காக ாரும் விழிப்போடு செயலாற்ற வேண்டும். விஞ்ஞானபூர்வ ட்டி எமத மண்ணுக்குள் பாய்ச்ச, ஓர் அறிவுச்சாளரமாக றேன்.
NG

Page 7
MEASSAGE FROM Su po e rint en Cient M in i Ster, M et fn o di i St. Ch i rich of Sri
With great jo y and thanksgis publishing the magazine “Tor gracious. He has led, guided a principals teach ers and pupilis «
al these years.
V e Ymi ba di ựyf as found as the W i Sic
this regio ni i po raise and thank { faithful to their vision. To da Sri La ni ka a nd other ec o ui intri ses
congratu late Verm ba di for its p .
No doubt Wern badi Wil contin Lie visi o in through this magazin e .
LLLLLS S eJLJLL YE SS LLLS LLLLLLLZLL L0LLL LLLL S SJLsS SYLLS
The promise of the liv ing Lord will be with you as lays, t ) th su rey his promis e ir with y cu.
and wisdom to p r Jr. ote your ta
REVO. K. KARUNA SEKARA B C

än ka, Jaffna, Circuit,
ring to G ori, i join you in
ch rafers”, G o ci has b e e
d i e ss e i the missionaries,
of Vem har ti i Girl’s High School
n a f d cating our women in
G é c t h a tři se s cho cội has bɔ e sê ri
in ar y lle a di ing citizers ir
a : e s t cients of Wife rin to a rii.
i b 1і ::; t o f* .
a faithful in fulfilling its
* À, il a osc continue to e qui p
at f he challae ng es a head.
f Jesus Christ is “Surely, l e very end of the age.' And May God grant you the visjon
sk v ja “Torch beare Ts”.
(Spram), M.th (Spore)

Page 8
E N N U R O
i i gives n e ti very gr e di f ej i c i †, c, † i ciri o fin, † * e c c c C sj cor : LL L L Yu e SS u SK LLLL LL LLLLL LL LLLLLtLLL S S L L S SLS ext end my sin o ere Cind w a rin Werno a di Girls' High School,
i grm fui y Cwy car e f h, ki og f No F f h, es po e c i c i y j ciff n c Per difficulties ou e i o the milii ci problems fhe educational decid institų † e Qs one of the e cacji ing C c r ffîn gè fi i i ko || G.
As p e opie iving in the b : grect r es po on sibility of Iecavim future ge nef afi Or). Let us co responsibilities for the future mic 한c cs e ere c es .
in C, dS O hei p You Cli Education under the obile guic cfd: #ff e Hicrinor cibo e Minis † er , h { † o de i w ef Cn excelernt systern o "co rin foi e f e po e rison" not by k compet en cies, but with op en good understanding of other de Wel op h Car rn Orhi Ous Sc C | C |
| airm fully confident th cail i charis rn cafic le cadership in mou integrity and discipline who are dan od v is i Corn of the 3 * * rinį į ef y
t <> c> crn c ui de, Wish t o jʻ ef1 por of ec † † he integrity of this bo € LL LLLL CSH kL LLG LLLLLLS uK Sut K LLLLLLLYLLLLLLL K
p e cicë.
+ \ự ị $ h Î F. C. f } fh & \f errh bà đã đị caspi r of j o ns of † h e urbo ci n can
Dr. T C C de Me Se c ef C y Ministry of Educ otion.

歌雪H 路註為RER - 200@。
po il e ci s ur e t o is s J e this rm essage of
f issuing this mcgczine to mark the
Y Becar er — 2000. I congratu toate and LLLLLL L uuu K S S LL tLL K f o f f h i F F S WA car ding en de ca w os ur .
nosi ai of you who are living in the hin sui c. h.c. ve und erg one v. Crious f y cop er citi i o r. i Fin s po it se of cał i h c se ership role pi dyed by you I exemplary girls schools in the province is highly
aginning of new century, we howed g Sorne rne C ning fu benefits for the aa LLLLLL LLLL YS a L K L KK S SSL LLLLS YSSS SS a L LL in kind irrespective of face, religion of
| rn y our en ci e ca v C2 ur, i h e Ministry of Crnce of Hief Excellerncy the President as formulated plans with a new vision
L S kuLLL se LL u SSSSSSSLLL LLLL L LL KK K LLLLS couisition of knowledge, skills and
LLL Luu LL LLLLL uu LLL LLLL K a LL LSS e copie and with ciciudi behavious io e Cf i o r s .
four schio o vi cui ci continue fo give C fiding the young girls into persons of è Wei equipp ed io meef in challenges hium.
Arnd you ca † o commit your seves to SC ui i fui i Cind Cand sovereignty of the rs of our future generotion to live in
Girls' High School would meet the Od r u r a gir is in Joff no Peninsulo.

Page 9
5 66 60
66 666 25 கலி லுTரிகளுக்குள் வேம் படி 1
668 ] [ 5 ] [ 60 ਉ .
あe5 ef Leó a」のみこ み○○
ஆகியவற்றால் மாவட்டத்தின் 36 56 ਉਧਣeਹੈ। நின்று நிலைக்கக் கூடிய வெளிய 6 . . 66 65
0065,66
8601 56 ] ੦੦
எஸ் தில் லைநடராசா
8006ਣeਕ ਣ6 266 60 ਤ இக ருபாய
பத் தரமுல் ல.
 

LIJNLIJEDLJÓSið IIID:GIOử
றைக் கொண் டதும் , சறப்பான துமான யாழ்ப் பாண மாவட் டக்
மகளிர் உயர்தரப் பாடசாலைக்கு
pಷ್ರ (ಹಿ.
த துறை, வரிளையாட்டுத் துறை திறமையை உயர்த்திய பெருமையில் லுTரிக்கு கணிசமான பங்கு உண்டு. tடுகள் பலவற்றைத் தந்த கல்லூரி ஆண் டில் புதரிய மலரொன் றை
தருகன் றது.
* * 5 i SSG || f 直登]重
ராக மலர்ந்ததிட நல் வாழ்த்துக்கள்.

Page 10
ஆசிச்
ឡាញ៉ា 6 Ö 6 தங் கியூஸ் விது. அந்த வகை சில் பல கலீ விரி t B ன் க ைஎ , அறிஞர் 8 கொடுத் துளி எது சமூகத் தனி | . ஆம் நரி வரும் இப் பாடச8 ைலயரின்
இருக் க முடி 11 து
இனி றைய கால கட்டத் தில் கல விச் செல்வம் மட்டுமே அத மரிக் க தானம் கல் வித் தான ஏற்றுக் கொண் டு எர் 6 து. அத் த 66 , 66 அதிபர்களும் , ஆசிரியர்களும் ខ_នូ ឆ្នាំ ឆ្នាំ | L சாதனைகளையும் , வரலாறுகை ஒரு விர ல நீ நுக் கடமை பா குக் தஈர்ப் பாரீயத் தை உணர்த் து செ மகளிர் பாடசாலை பூரின் ஆதரி ( மேலும் விகா கி க மு ஐ சி செப் வித வெளியூரிட முன் வித் துள் வி:ை டே மாணவர்களதும் அறிஞர் பெரு தாங் கி க ம ன ஒரு நூலாக வ
தெரிவித் துக் கொள் வதரில் பு

es
출
赛
을 覆劃E
லேயே அச் சமூகத்தின் உயர்வும் 6: : : : : : ਸੁ ਸੁ6 பாடசாலை ளை அச் சமூகத்திற் குப் பெற்றுக் உயர் விஜி காகவும் , அதன் துரதேச
பும் , கலைப் பணியையும் சிறப்புற
莆 £夺@äó每垂直拉 _事萝言LL言ésé
ਨੂੰ 5 66 னால் தானங்களிலெலி லாம் சிறப்பு 1ல் எண் பதை முழு சமூகமுமே ைதி தை வழகக் குவிதந் கு களமாக பாடசாலைகளில் பணியாற்றும் தரும புரூஷர் கள வார்கள் கல வரி 1றி படும் a 5 assi
យុប ஆவணப் படுத்த வேண்டியதும் அந்த வகையில் தமது பனியரின் பற் பட்டு வரும் வேர் படி உயர் தர
.
நீ கு மலர் ஒண்டறையும் இவ் வாண் டு ਤੇਲੁ । ਲੁs 5 க் களதும் ஆக்கங்கள் பலவற்றைத் வேண் டுமென எனது நல் லாசியைத்
ਨੀ ਮਨੀ
திரு. க. பரமே எல் வரன் , 5 a Lisa Tai.
ਪ வி ைஎச பாட்டுத் தறை அமைச் சு,
வடக்கு - கிழக்கு மாகாண ம் ,
திருகேசன மலை .

Page 11
MESSAGE FROM THE SECRE Ministry of Education, Cultural Affairs a North-East Province, Trincomalee.
fe el extrera el y happy
long-standing traditions - - - יר
Way to the e di tication of Girl
majợr i ro ie in the e di U, catio i the pe o pie of Jaffna,
WENYEB A DY S a Nati performances in studies and of being a me de ' and em u Ťatio a i E y est is , ÅS, SE Creti , performances at the (3, C. Examination in recent years top few in the Province. Th. -- Netball an di Athletics iad
LSLLLLL YLLLL L LLuJLYS SYYS OLLL L 0 Y L JYYzSS YJJSS giris have represented the Ni good thing to note the great the i ves of the people of a
consider myself had personal Connections wi of my daughters are iucky functioned as Secretary C Society, it Wäs a po e as Uire to School Principal am ei o ti e r : The tone of the school was regard the entire community
We are living at a tim thinking and taking of the While being happy in cong .achievements, I wish the sic ni E. WAY Expectatio II ar di chailem
SUNDARAM DO WAKALA

TARY indi Sports,
y to send this message of gazine, VEMES ADY is a school and has contributed in a big is in Jaffna. It has played a and social development of
on a school with outstanding sports. It's a school worthy lation at the Provincial and airy I have observed their E O/L) and C. C. E. (AFL) and consider it among the e School’s performances in Deen extremely good and Drd is that Some Of the Oid ation al teams. It's in de ed a influence the school has in ffma. -
as Very fortu mate in having th. Wem badly. My wife and two
o idi giris of the School. 1 if the School Development have worked ciosely with the m em bers of the Committee. highly significant in the high
has of the school.
& When the Whole World is Nie w Millennium Challenges. ratulating the school in its hool well to face up to the ges of the future,
A. ,

Page 12
Ali Elis Éiry if Eğiti North-East revice,
fairly long career in the field positively impressed by man High Schooi - living testin in cui cates. The sa ii ing had A má Mater she a so had he
●重量彗会 masses ●言 彗。『貴重。三 rene vry et vigour and youth t arti o rig tihe ea ing toeges, cormimit na ents of the past an the College, Riy high regard
C
the feuda era vas, not givi The west had violently ta' Lug . and Š Ö file iiሽ ! and organizatică și i si ii ce rei emergé righteous women ༈ རྒྱུ་ 葺ea彗三 三言彗 aす言e幸。 with ಸ್ಕ್ರಿಕೆ: " ಕ್ಲಿ reaching their fill height w
Otto
KKANTHASA菁Y
Povicial Decor of EducaticNo
 
 

NCIA DIRECTOR
| Sports
i to issue this message of | Aliagazine released on the 韋 量劃委員劃書, hawe great ation your este e med institution i ti i giris sin da its inception With aracteristic of its founder in my of Education i have ai ways been v a paşi pupil of Af emba di Girls” 은 C 은 은 sc c를
lot always been smooth for your
share of trials and tributations
he had always come out with o take iure her place of eminence due to tinti ring efforts and high d eset principas and staff of s and respect are due to them. the decadence of our society in ing the rightful place to women. it is the futility of our approach 3 arting their ideais. of work et hics f Wish that out of your porta is wil πίν ofte få in the i est of Easterni ethics and organization of West
lic are to Do Right your worthy
h -East Province, Trinconnaiee.
O

Page 13
** リea* リeaリ
. .
卷e藍茜*轟 韋義
.
苇
*e記載。窓誌重á km a重s● km ●。 —
リ、きをき 五章幸季重リae rリ幸。"Wき ż trapatted English edy cation gęi
te e를 를 홍 Ja量謚 韋委韋義 重重拿韋 電轟e 善蓋弱 リ リ幸e é 参考。 リéリ 。計
彗星圭 拿辜星蚤窦 置掌&韋議急診韋韋拳重韋章韋 拿章 軍盡量議 懿善委畫委
e
3 . . ** 堂墓e リs**リe堂。零e ●誓
s
క్లాస్ట్రీ * === కె కేee a d == }
를 불을 출 속 = e 출를 選る。室器。登き茎 幸き幸 a幸言蓋**e* に● 。茎e
Y S K L 출를 를
is e p e kina e the siseh es ei 莓 翠亨 等瓮夺皇室。拿e壹幸章至寺皇萎 . ,
 
 
 

蠶蠶露麗電*寶 摯韋。喜轟韋韋翼義上
. s霹e盏 、 蒜建é营
춘 % t: © ෆ flදු පූ 4ණ්. එ එ 4 ජූa t% ඝ 墨 安蟲尋e毒 ee懿轟善堂蟲藝溫e 爵a蠶為第e器
.
를
リ *ee km asき●●望リe尋 琴蓋を製。 リ。
early part of 1930s when my Se茎aee重。曹選** をリe rese堂を重き露。●リ
sae || .
e a e eee茎asをリcリ a cリ
華で
Lu 00 L L L L L 0 e Z K LLL kk LL LYS KK s Y J S YYS SKS ul sSS S SS lt ll 0LLl Y u uu KYS LS
ਸ਼
羞
རྒྱུ་

Page 14
s
பாழ்ப்பாண மாவட்ட
폭. 墨
யாழ் மாவட்டத்திலேயே இட
விளங்குவது Lu BFF jassib Alla 變_ü
- 출 - 参见 リ_尋エリ
3:քifաi&ch, hւյt;&gniscii, lie»ւքա
യ്ക് அக்கறையேயாகும். இப்பாடசாலை
ரீதியாகத் தமிழர் வாழும் இட
அவர்களின் 2ளுக்குவிப்பும் ஒத்து
சமுகத்தை கல்வி ஒiபிவிருத்தியில்
蔷 நடந்து முடிந்த அனர்த்தங்களால்
ਸੁਤੰਤ ਭੇਤ ਕੁੰਡੀ ।
ਓLL
இப்பாடசாலையின் தேவைகளை
கொடுக்கும் பட்சத்தில் மேலும் ஆக்கி
இப்பாடசாலையின் ஆதிபரின் சி
முகாமைத்துவமும் ஆசிரியர்களின்
香
மாணவர்கள் விஞ்ஞானரீதியான
@f ဓါးj_1ဇံရွှံ့4႕®န္တု၊ படைக்கக் 季雷霆
ஒெளிப்பாடே இம் மலர் வெளியீடு:
撃”

- மேலதிக மாகான
வாழ்த்தச் செய்தி
| s
ர்தரப்பாடசாலை ஆகும். இப்
... ਤੇ
மாணவர்கள் ஆகியோரின் ஒருமித்த
a Gਤ ਤੇ ਕੁਝ
ங்கள் ஒஇர வியாபித்துள்ள ஆர்.
| L
s ترجمجھے 5 خیبر 委 ܣܛ శ్లోకీ_క్రైస్తీశ్లేతో క్రితోస్తోకే ఇక్కొద్దోక్తి= 5_gఈు
曼 曼 器
- - -
ਏ - ਰੁਕ
ਤੇ
அறிந்து அவற்றை நிறைவேற்றிக்
கவிருத்தி வளர்ச்சியடையும்.
1றந்த தலைமைத்துவத்துடன் கூடிய
ஒத்துழைப்பும், வழிகாட்டலும் பகுப்பாய்வு, சிறந்த ஆக்கங்கள்
அத்தகையதொரு
幸
it 35E is
ஈ. நா. தணிகாசலம் பிள்ளை.

Page 15
塞
尋
GRE
瑟 f
ESSAGE TO
BAB
「義雲 耆 真子辜
출활*„o확현황„*幫*
"በከብጸሰብ###### - 壽*T制論議·*,* ** 현황r.**활慧 ****: * 即 * 番樹 其 B*}慧程寧國: . 藏*: : ,**轉鱷
·**)**" ",|-
·hæ,*(**·* 器 à 长 需通部 **----slae---- 言",„s, *한출}"接器 ±贯: slo", ............ 를...参见* 亨熹sae",慧"《:) 限"善衰"言
క్షేక్లోజ్ఞప్తిక్షా,
zona o
 

rr sae w, mm配· sen幫· 毫**鱷** 能"議劑初难**& 鱷"Ësh永嘉封孚m言m-亨 *환활登3연혁慧플 言·출활*--#· 출w}群ህ፡毒拜毫 藏拿sae출활盘*현출활 案慧亨尹奉韃影奏 桑"辯衰亨桑學理를 雾溪}*每 君**器尋............��韃· 君毫彝·轉言鱷シ登©辩辖衰*毒铅 黛琴|-*譯歴辩转韃#* 譯% 的 후 % *雪曼*-"연혁**· 幫為接"와嗜详。建 影()藏寶***韓*"慧 **譯활尋慧籍登韓 瑟警-堯*尋| 落舒#言()...,m,『활----.........mm. 毒" 真言藏·堯言............... 활동照即“圈爱 sae释·毒*拿释양慧 露*韶*』*鱷 *靈%,·韓國

Page 16
VAi i th B :

- ܥ- -- ܒ - ܕ ܝܣ - ܢܚ ܢܚܗ݈ܝ ܒܸܰ ܬܵܐ ܥܗ܂ قصہ .یہ sitécm 、きffria se豆e了a ti重モs i言
ad the opportunity to see this
television in recent times.
: St W is he s.
R. Abevickreisa. Sirecto I Scii oo I V oE ks Ministry of Edis Catileg

Page 17
షో
*、
གང་བ། ཟས་ཟ་ཡ་མཐའ་
. வழங்குவதில் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகின்ே
பாரம்பரியத்தைக் கொண்டது. இது ஆாழ் பாடசாலையாகும். யாழ் நகரின் மத்தியில்
LLOS STeTTTO uek z u YT T Te SYu eseOO kuOeOBO ஏற்படுத்தியது. எனினும் அதிபர், ஆசிரி மாணவர்கள். susiječDTñ ST5:55, el Litt.
தொடர்ந்தும் செயற்பட்டு வருகிறது.
1883இல் இ_ற்ற்ெறு ஆஜ் ஆழ்
---- ஆற்படுத்தியது. கட்டிட விரமைப்பு பன
திஷனக்களம் ஆகியவற்றின் ஒத்துழைப்பூ சிறந்து முறையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட செயற்பாடுகளுக்கு அதிபர், திருமதி ஒத்துழைப்பை வழங்கியமை நன்றியும் அபிவிருத்திச்
Lਸ
ழடியும் என்பது எனது திடமான நம்பிக்
பூாடTஓல அபிவிருத்திச் சங்க செயற்பா
வேண்டும், நேர்மையும், நிர்வாகத்திறை
LL
நாட்டிற்கும் தமிழ் சமூகத்திற்கும் நற்
ផ្លយឆ្នាំ១%9-
க. கனகரட்னம்
tநிதியாளர், யாழ். பல்கலைக்கழகம்),
 

墨
醫
墨
를
體
玺
=
ബ
—
自尊
-
சஞ்சிகைக்கு ஆசிச்செய்தியை றன். இப்பாடசாலை ஓர் நீண்ட காலப்
மாவட்டத்தில் பெண்களுக்கான தேசிய 蠱 註章皇一姦軍氨 அமைந்ததனால் கடந்த b இப்பாடசாலைக்கு பாரிய இழப்புக்களை ர்கள், ஊழியூர்கள், மாணவர்கள், பழைய
ந ஒற்சி காரணமாக இப் பாடசாலை
இப்பT_Tஜலுக்க ਸ਼ੁ ਉਸੁ SSSMSSSMSSSS SS SS qSSSS SSqqSSSSS ܚܡܤܨ-- - ܗܝܡܨܐܚܡܹ=ܡܨ”
ரிகள் கல்ஜி அனுழச்சு, யூாழ், ஆல்வித்
டன் பூாடசாலை ஆபிவிருத்திச்சபையினால்
பாடகரஒல அபிவிருத்தி சங்க க. பொன்னம்பலம் அவர்கள் பூரண டன் நினைவுகூரத்தக்கது. பாடசாலை ாணவர் சங்கமும் சிறந்த முறையில் நளர்ச்சிக்கு நல்ல பங்களிப்பை ஆற்று
இகsாகும். எனினும் கல்வித்தினைக்களம்
நிகளுக்கு பூரண ஒத்துழைப்பினை வழங்க Eயும், உறுதிவான உள்ளமும் கொண்ட
ப் பாடசாலை மேன்மேலும் வளர்ச்சியூற்று
பிரஜைகளை உருவாக்கும் எண்பதில்

Page 18
 

Page 19
Vembadi has survived
%,#
*
* si;
· sı,
-......
sự sae to,
*li)
翡
many challenges
with
: 言
拿 s)
字體:
tur
重
rection of better
in the di
 

ons of recent
품
tria ! and tibi at
...rrr...
چتي ...
to
·

Page 20
家詩)
0 0 note
ESAAA
. has-aiways sup
dŞ İ0.
fois is the “Age of C3 !
SS PARA
ne e cis--nn-O, fe finern befS foi su
knowledge in “Computer Sc
hove-be en Sen f o Scho o C
og i jojn -h-k-n-
de rn Ciro (d.

©
*-
측) ∞
, き
습)
, ,
•••••
篇》 壽
---
T} ! 출} き
辽
를
©
---- ()
· ---- ~> : : Lae
•)
•)
- 鼻 *
封 {)}
登接
---- ---- ----
sɔ
·
|- |-
! ∞
**
sɔ )
器 *ae
#3
{)}
*
-iv- sin ܗ ܗ ܦ = - ܡ ܗܝ- --
Stiff e Feci į ryn. Ymsen
. .
el-Airnod morffer ond funds
poffeci fh
y overse-as öfancines. Aimo naies
Op ort hef fo me et ever increasing
Every student should go in
m puter”.
ience" ío enfer 21o Century. We-vill
-education.
iS

Page 21
THE PRESIDENT. VEM BAD - C
『:
*.
参w
亨 藝 sae *: : .. 亨 ** 詩 !mae
,”
Շe \f a dive it: fo
*: į);
sae soo
རྒྱག
· q ruum
ま 출활 尋 („*
확 *
ċi,
ܐܝܟ
aਪ ਦੇ ਦੇ
+. 羲
We are happy
家詩
sos
a * 蹈 菇。
参见
艺
{ /ሣ)
heip to
Se
薰委彗
\,
{ }
osau.
my committe
ܢ
ܐܦ
s
a
' ' Alma Mat
er", al the very bes
( 数。
蠢蠢蠢
*
as fra is fregr
தி 4
AasaffFA F
シ
* : ܘ ܐ .
܌ܨ ܣ̣ܨ
ܡ ܲ ܡ ܲ ܨܬ
, ܝܵܨܦ ܧܝܨܕ
魯
·
 

靜。電。
轟
se
C
M
畫
C
-
量
C
H.
Éig anti enth i šią Sic Senior Patron
mi hack in Sri t_ anka . My sincere
or fuit, tre gen erations.
, Wolid ike to Wish our and hope that she wil grow from
e to be one of the leading schools
ese ao gimnas ag agafera fins )

Page 22
ཧྥུ་ D 6 ന
G ့် D ip. in D
ܚܢܠ
 
 

UT6T60TLDL6 D Hons),
Pub Ad. SLPS-I)
اور

Page 23


Page 24
རྒྱུ རྗེ་
意
مم؟
彗
출
크
翡
호
W
출
蓋
封
蠶
현
箕
ears, consider myself for
teaching carreer at Werin badili
選975、 員。専e C奪重電ri言裏電e○ 電○ リ
Gf. V ser adii in both the Carrio
Tre ● he Y重●t電○。”Da専e tむ 建む
dear boson, a sense of tip righ
di Stilguish SS therft a Part iJ. W.
vu hichever piaCe they are Athei
Sydney, Canada or Zurich,
The massive exouds of 1995.
impact on Wembadi. Due to it
no a cie funct. Jaffna Fort VeFH b
oblige di to function under th
Ch, a wakach chleri Ladies Coleg
this opportunity to express
Chavakachcheri Ladies Colleg

A PRA ACAPAA
f hesitation that I too k over the
on the ist of February 1996, It
ies of Principai of the Majestic
ors of Chavakachcheri Ladies
self was a refugee functioning in
atmosphere at Chavakachcheri.
to e ad the die Sties of this
has a rich heritage of over 160
timate ii having had a long
since my first appointment in
ud witnessed the steady growth
iar and co-curricular activities.
right” in stilled in the giris Who
aad those Ah o are kept in her
tness, rectitude and resolve that
aate. V er position they adora in
the ịt be Africa, Britai, Briai,
- no Wonder, had a disastrolus
s proximity to the Historic but
a di was very vulnerable and was
S S Hades Of Jak tre SS at the
e compound. I would like to take
our debt of gratitude to the
2 community for their hospitality.
21

Page 25
I would like to place on
co-operation rend ered by c.
after o G. Cia SS ES for G " |
destitute refugees.
On the 3' of May 1996, we
the reassembly in front of
distresse di C fin di Cur dea
her buildings had collapse
part of the bo |Lini dary vva1s
a重d the 重a窪1。誌。ard 建3○ kmé
resources i Citādi ing the piji,
ioo te di. The S CHOQI began
reSources, The SCh og Offi Cé
scow Croft building. To do at
On the 16" of May 1998, the
visi te di gur sch oci, hi e fe. It si
assure di speedy rehabitati
de yelopment are taking piac
Edication, in sty of Re
de. We 1opa mynegat of the Hiorth. --Ei
and the Old Giris's Associat
from the Jaffa District sino
Wenn badi. I wish to say a
parties, i is ny by Unde n i t
to Pr. K., Kanagarat Karri , É
De wel Op Theïst Society,

record may appreciation of the
är academic staff in condicting
Studients, in spite of their being
returned to our premises and had
T罰a重量yah Böck。曹e 寅ere 宣 顕Ch
old lady in a ruined state. Most of
While ce thers were roofless. À good
ad been rooted out. Even the gates
ce taken away. All the physical
pis” desks a重○ Chairs ha○ bee重
to fiction WA, itin very innite di
2 functioned at the entrance of the
i tis vas vera badis valorst period.
Horolabie Minister of Education
orry for our pathetic situation and
ci, Gradually reconstruction and
i.e. with inputs from the Ministry of
1ä。議量電at OY 『e C○重Strücti○重 a1○
ast. The School D velopment Society
ion. All the members of Parliament
Af a keen interest in the welfare of
fery big *Thank you o to ai i these
ty to say a special word of thanks
he Secretary of our School
ר ר
سعة منك.

Page 26
}t is hearteming to_see, Thạmf
he renovation. I hope it won
를
鄞
maestically to an exalted pc
quick glance at the record attain Rhen is Of Our Stü de Fat. quantitativ ei y as well as quaii ai táje i AisilerS to stretch a
the playground and the build
May the rich heritage of th enriched and enhanced in t
confide at that with the act interested in Vembadi, siae
schools 重 Sr難しa貧茎a.
My best wishes to “The Torch
reach greater heights in the
-=r,s;;;." :"تیز ہو:
M/i FR S . K. P O N NAAVIPALARA/i
 

iah нан gleaming gracefully after t be long before Wl em, badii toYAiers sition 量重量he リeart ●f Jaff算a。鼻 s academic and co-curricular
so" aaraply iii ui strate our growth
3
懿
尋
y
y, fier Cai to her och girls nei ping han di in the expansion of
ing of a pavilion is resounding.
is Grand Old Lady be further he years to come. I am quite
Iive co-operation of a those
will be core one of the best
Bearer'. I hope her beams will
fears to Conale.

Page 27
199 | ii utzi zFIT62962)
வரிளையாட் டு தி து 1 Lê Ô ô Œgo 6 66 flo, 6 Ş 31 Ş 6 វ៉េ ஆதி துடண் 1993 இலிருந்து, ! i Ir i Fir SP 62 i fifå ga D 5 6i குறிப் பீடத்தக் கதாகும். விளை செலீ வி. ச. தன் மலிகள் கடல் கட el 11 y 15 F5) G.J.Ló 36 ir Lugo செல் வி. ச. தர்மலரிங்கம் அவர் សិទ្ធ ន ប ទ្រៀ , ខ្ទា ភ្ញា ច្រ គ្មា, off தரும தரி. சி. மனோகரன் , ஒரே தீ கத் திறனினா லி , எமது g ភ្ន .. 1998 ប៊្រុចសំ 66 5 கரு ைப-ராஜா பொறுப்பேற்றுக்
ਮ6 .
1959, 8 , 1939 g. 6ö IF
: : : : : : : : ।
,&៩រឺ ប្រសា អ៊ិ-ឆ្នាំ ទៅ 1 { * #ួន ៥ ឃុំ សឺង ង៉ែ ! ឆ្នាំ ត្វា ... ឃុំ
. 6
-- ܐܰܨܳܝܶ±.
 
 

6 இலிருந்து விளையாட்டுத்துறை
FÈB D 12f6ŭ ĝF Eš ES ET EA) i பகுதியிலி , ճt tք 5: ார் ச் சி கண்டுள்ளது. வருடாவருடம் இன் ல கச் சிறப் பாக, நடைபெற்று வருகின்றன. இல் ல வரி ைஎ பாட் டு ப் போட் டி எமது tத் தில் நடைபெறி நறு 6ն Ա5 6}} :: பாட்டுத்துறைத் தலைவியாக 1997 வரை, மையாற் றினார் . இவரது காலப் பகுதியும் , வரலாறி நுடன் இணைந்த ஒன்றாகும் . களின் ஒப் வுக்குப் பின்னர் நிரந்தரமான 31 ஒருவர் நியமரிக் கப் படாதவிடத் தும் , தரும தரி. ல | ம கே லி வரன் ஆகியோரது மT ஒன வர் ஆவிரி ஓர் திறமைகளிர் இனங் 1ாட்டுத்துறை தலைவியாக திருமதி. அ. கொண்டார். அவரது சேவைக் காலத்தில்
ட் டு கி குரியது.
டைபெறி ஐ வலய மட்ட உடற் பயிற் சிப் மது பாடசாலை பூசின் கனிஷ் ட, சிரேஷ் ட 1ற் றன். இவற்றை விட வலைப் பந்தாட்டம் , போன்றவற்றிலும் எமது மாணவர்கள் மிக
.

Page 28
பாடசாலை இல்ல விe
சத்தியப் பிரமான விளையாட்(
பாடசாலை இல்ல விe
சத்தியப் பிரமாணம் எடுத்துக்கெ
செல்வி
 
 
 

N
ளையாட்டுப் போட்டி 1999
னம் எடுத்துக்கொள்ளும் டுத்துறைத் தலைவி
ளையாட்டுப் போட்டி 2000
ாள்ளும் விளையாட்டுத்துறைத் தலைவி கு. நளாயினி

Page 29
பாடசாலை இல்ல வி
பாடசாலை பான்ட் வாத்தியக் குழுவினர் மைதானத்
பிரதம விருந்தினர் கப்டன் சோமசு சிறப்பு விரு
2000 ஆண்டிற்கான இல்லத் த6ை பாடசாலை இல்ல விளைய
 
 
 

ளையாட்டுப் போட்டி
துக்குப் பிரதம விருந்தினரை அழைத்து வருதல். ந்தரம், திருமதி சோமசுந்தரம், ந்தினர் குழுவும்.
Uவர்களும், உப தலைவர்களும் ாட்டுப் போட்டிகளில்.
البرسے

Page 30
2000 ஆம் ஆண்டில் புதிதா கூடைப்பந்தாட்
1999 மாவட்ட மட்டப் போட்டிக்குத் தெரிவுசெய்யப்பட்ட 19 வயதிற்குட்ப்ட்ட வலைப்பந்தாட்டக் குழுவினர்.
 
 

க நிர்மானம் செய்யப்பட்ட -ட மைதானம்.
அதிபர் திருமதி. க.பொன்னம்பலம், உப அதிபர் ச.சொக்கலிங்கம், பயிற்றுவிப்பாளர் திரு. வசந்தகுமார் ஆகியோருடன்,

Page 31
ܢܠ
1998 இல் நடைபெற்
கல்விக் கண்காட்சியில் மாயாஜால வித்தைக் காட்சியின் தோற்றம்.
 
 

༄༽
ற கல்விக் கண்காட்சி
கல்விக் கண்காட்சி
மனைப் பொருளியல் பிரிவு.

Page 32
கல்விக் கல
விழாவை ஆரம்பித்துவைத்த மேலதிகக் கல்
கல்விக் கல
குஞ்சுபொரிக்கும் இயந்திரத்துடன் பிரத
 
 

iண்காட்சி 1998
விப் பணிப்பாளர் திரு.ச.நா.தணிகாசலம்பிள்ளை.
iண்காட்சி 1998
ம விருந்தினரும், அதிபரும், மாணவிகளும்.

Page 33
கடல் நீரேரி உருவகத்தைப் பார்வையிடும் பிர
கல்விக் கண்க
கல்விக் கண்காட்சியில் ஆங்கிலப் பிரிவின் ஒரு
- திருமதி அ.கி
 
 

ாட்சி 1998
தம விருந்தினரும், சிறப்பு விருந்தினரும்.
காட்சி 1998
பகுதியில் ஆங்கிலப் பிரிவுப் பொறுப்பாசிரியர் நபைராஜா.
للر

Page 34
星獸醫馨 鑫零尋畫
量勢魯魯 蕊蕊》重連f零Q雷<凈 $f இனைப் பாடவிதான செ1 கன்னோட் ட {LE LTT _ శ్రా క్లే డ్రా GT ఇమే {{
Lਤ : t
”۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
. .
ਕਸ਼ੂ : : ਭੇਕ ਲੇਰ ਕ
. . ਭੇਸੰ - ਸੁ ਮੈਂ ਲੈ ਭੈ ਤੇ
ਕੁ ਲੇ: : : : ।
.
துண் கலை பூண் நம் பெருமளவில் ஒத் து
ਰੀ
Lਰੋਕਤ 홍
6 . :
E: జాక్ ఇగే రౌక్స్ హోబ్లాక్ క్తి ప్రస్త్రి ఇ ఓ ఇజ్
ஒளர்க் கும் நோக் கிலும் , நவீன து
|-
ఛక్ట్
. .
ਤੇ ਤਕ 3 .
ஒரு கன்றன.
பூான வரிடையே ஆங் இல 349 ਭੇਡੂੰ ਏ ਕਰ
. . ஆக முறையே ஆங் கல மண் ஓம் ம ஒன கழகம் , சதுரங்க கழகம் ஆகயவை மிக ਏ . ॥ - . ਰਤ-ਭੰ நடாத்தி வருகன் றமை குறிப்பிடத்தக் க
ਘਰਪਹੈ । விழிப் புனர்வை மானவர்களிடையே ஏ ழானவர்களுக்கு பயிற் சிகளை வழங்கு
படைப் பிரிவு மண் நம் பெரும் பங்கு
중
 

GAJ Ĥ Li ĝ5 Äśouf35_64 KD & LA FEL & T 623 3A) (afgaŝi * பாடுகள் தொடர்பான * == 2 - 6 - - - - -
அவர் க எளிடையே இணைப் பாடவிதான
ਰ Lచే డి ఇg
ல் விஅமைச் சின் சுற்றுநீருபத்துக் கு டியும் தா ன வரிடையே மொழித் திறனை சிறது. வருடந்தோறும் தமிழ்த் தினமும்
3ਰਤ ல் பங்கு பற்றி சி ஆற்றியூரீட் டிஓடி யை
:
ழைப்பு வழங்க வருகின்றது.
கழகம் , ਸੀ। ஆகசிடி ஒரு வ
函蚤重亭南亨 விழுமியங்களையும் ,
பாடுபட்டு வருகன் றன.
a- 圭 s میر t s ருத்தி:ைபு: & சந்ததன கனை பு:ம்
. .
ாடுக்
T mm S OO kT u u L Ty LLT TOT Omm u OO uu மீ விஞ்ஞான மண் நம் , கலைமன் றம்
FS
s is ܒܸ e ےي-s. 翌。、。。* 、 YY L ek S T se LLL se eke LT Oe OLLL LLL uu L T LLLLSSS
-
ఇ} as ug | ug at , డౌ హౌఖికీ క్కె భౌఢర్క్ ఉfఉు i Trifů foč ஈடுபாட்டை . . ਏ . . Ka t u Tu u s K T S yT TT T LL S LLLL uu LLLLLS e TuT ச் சிறப்பாக சி தாழிற்பட்டு வருகின்றன. 1 ஒாது, யாழ் E வட்ட உயர் கர தாறும் , ஒன்றுகூடல் வைபவ மொன்றை
ம் சிதஈற்று நோய்கள் தொடர்பான படுத்தவும் , முதலுதவி முறைகளில் திேலும் , சேன் ஜோன் இல் முதலுதவி
கன் றமை குறிப்பிடத்தக் கது.
2
5

Page 35
研曇藝琶 蠢這一重毒香 寧藝重* . .
வக 1 13து 18 வரும் ஆதரிதி ததே.
. ਨੂੰ ਨੂੰ ۔ s
வருக இன் ந த.
蠢蠢 岳登 壺言看 彗言每a華 | . ਸੁ க: ஐப் படுகின் தது. இப் பாடச ஐ 山再露叠垂琵金 垂翰 每蚤章彗重夏言垂 季曼 த டைக் கதர் க ைஎா தமது வ என் க் சிக் சிறந்த நிலைக் கு கொன் டு வருவது செயறர் பா டு களி லி வெளிப் படுத த ஒன் த சுக 13 1993 ஆம் ஆன் டு ஐ வெளி இத தி 4 வசிதம் மானவர்
.
இக் கண் காட் சி மூன் து போதும் பங்கு பத் ரீம் 31 என் பெறுகி ਨੂੰ i . . .
இங்கு 9 சனவர்கள் பங்கு கொண்ர் ட புத் துT க் கத் தை வழங் கி புதிய ஆக்
அவதானி & க முடித தது.
ਉ . ਨੂੰ முறையில் தனித் துமி ஒரூனித் துல்
: 5 .

நரினாலும் கல் வின் 11 பே தமது சொத்தாக : பூ ம ன வட்டத் தில்ே Lே ஒண் கஷ் விக்கான மகளிர் உgர் தர டசாலை முன் னணி அந் த வி ஓ க சில இடர் 11 டச எ லை யானது எ வர் க ைன் கர்த் தக வாக r கொண் டு
களின் கீழ் விசார் நடவடிக் கைகள் நீண்டு ப5 ல் த சிலே ஓ 6ம் வேF மை லீ கறி கனா ஆ
s டக இ ைஎதிர் கொ ஒன் ட பே5 தும் ஏறி பட்ட குரிய படிக் கற் களாக மாற் றி தம மை ஓர் ல் தாழ் இது ஒல் ல ஓர் கவர் என்பதை பல்வேறு இரு பரி ஜம கடும் வீச் செயற் பாடுகளிலப்
s
கள் துர் கண் காட் சிசி ஒதும் தரம் எத் தகு
茜再季 领酸莓塾莲岳再主二母且彗。
தி ஜிங் கதிர் நட# தி த திட்ட சீடர் பட்டிகுந்த
தெt இக அதிகரித் தமையால் மேலும்
£ইট
a த் தக் க ஒ ஓ க 5 , H க் விளங் கியிருந்தது.
வீ இேச்சஞ சத் தர்ப் பங்களும் அவர்களுக்கு
월
கந்த ஓவி சித் திக் த துண்டியிருந்தஒறயை
1 இன் தங்களும் இஸ்ன்ந்து மிகச் சிறப்பான இக் கவின் ஐ எட் சிtை வடிவமைத் திருந்தனர்.
.
து சிறப் பித்தார். அவர் இக் கன் காட்சியை

Page 36
பார்வையிட்டதன் சின் ஏவி வாறு இவர் கக் இஒதப் பார்த்து நF அச் பெருகி தி டர் படுக எண் 88 திஸ் ஒலித் துக்கே ஒன் டிரூக் கின் : செலுத் தி யு ஈ என்ற திகதி துல் லf t பF ஐ எட்டப் பட வேண் டிய ஒன்றே என் வ: ஒளிப் பதிவு செய்து வைக் கத் தவறி வி சத் தர்ப் பத் தி லீ கூறியதில் இருந்து இக்
எ வர் 1 ைத புர் 5 சிக் எ ல உணர முடி
இக் கண் கா ட சக சூ ஐ ம மட்டு: ண் தி க்ேகு மேற்பட்ட பாடசாலை 量重壁。雷事国二一蚤蚤莓 拿彗星彗雷é菲 | L விரைவில் 95 வி இல் க ஒலி சென் நடை:
அ ைம நீ தருந்தது.
ਪੰਕਤ ਪੰਕ து ஒற ரீதியா ைஆக் கங் கன்ன s ஐ க் 6 . 6 , 665 . து ஒன வர் களின் மசிகப் பெரி பூ , சிற 16. : 3 F தி ரீ உருக க என க வடிவமை த து
ஐ ஒ ஓர் ஆரிஜ் விவிக் கபூரின் ஒi 1ை 1ே1 என் துர் குதி பி டட் டு எச் எனர். இவர்கள் L0 OOO mm SZ Y TB SS S
ஐயமிலி லை எண் ஜூ ம குறிப் பரீட் டு எர்
岳零拿壹星琴雪、 விஞ ஞ 山再毛、琵”莓每é垂 莓运再掠 பt g ஐ ட் இக் குளியதே. 9ெ த தத் தி லீ இ ஏ ைஒ$ே15 து: +1 இன் பாட்டிற் கு ஒற்ற
. ਮਝੁ : .
彗事领é音岳é菁 壹_溪莓 彗事事主工菲

சின் முயற்சியை பாராட் டுவேன் என்றும் ஈர் தேன் என் துர் குதிப் பிட்டது இன் ஓர்
. . 6 த த் தெரி க ஒர் ஐது என் வூதி இது
கூறினார். மேலும் இக் கண் காட்சியை ட் ஜர்களே என் தன்து ஆதங்கத்தை இச்
கஜி கட்சியின் தரம் கிபி ஐ இதுத் தது
து கோட் ட , வலப பாடசா ைஒப் களி களை அழைத் தி ரூத் தோர் . இருப் பீனும் இன் 15 டச5 இ லகள் இங்கு ஆளுகை தத் து ਤਸੁ . | .
ஈர்கள் பல குச் சுருகை தத்து தத் தமது
க ரூத் துக்
சித்துச் சென் துனர் எனர். இதை அவர்கள்
க வன்ம 8 ஐ க ஒர் ஆற் று
நி த தொரு முயற் சி' என் ஐ எர் என்ர் . ார் கீ க முடி 18 த அமீ சகக் க ைவிக் கூட as si : ” afi i L G 5 g, u g, si ep të të u a? க்க இக் கண் கட்சி வழிசமைத் துன்னது * மட்டுமன் ஹரி பார்வையிட் டுச் சென் ற ரி க ச சிறந த கண் காட் சி என் பதில்
இத் துறை என் து டி ட் டு 18 லீ ல துே ஒழுங் க ை19 அக் கபர் 11 டி ரூநக் த து T S S L0 Ou L Y S a 00Y OTBO TTC u OLB TTTL 0LCL T LL முறை சிலி வடிவமைக் கப் பட்டு மாணவ துலங் கலை கொடுத்துள்ளது என்றால் ல் ஈடுபட ட அதிபர் , ஆசிரியர் க எர்
டர் பட ஐே ஒ ஓ 4 வர் க விே
善藝爭勢↔勢 -

Page 37
真感藏표 ----靈-----# er 雪露膏翻,*** 활 s.}|! !Ĥį斑雪!# 員 尋釋,尋尋£; 尋尋 發酵變尋尋尋彗韃聽 * ** 變墓雲鎮*藏尋聽藝 m * * ** * * *攀言 **
翼慕
کترا
藝員
 
 
 

| - தலைவிகள்
를
爵
蚤
출
蔚蚤 莓
零雲 翡重委事重工受毒說
ஒளி ஒன்ஆனிலிங்க
வரையில் பாடசாலை
}ளயாட்டுத்துறுை தலைவிகள்
ஆர்ஜர் கத்தேக்க இதிக ஜேஆதிக்கல்கிரசின்
箏
ਡਡਸ
திேத் 彝 垂醇季再證會
ਝ
$$$$ந்தி செல்ஷ்ரீரட்இன்றும்
இந்த இகை சிஷ்ராஜா

Page 38
199 7 LITTLEFIT60D6A) LI
-
அதிபர் திருமதி க.பொன்னம்பலம், பிரதி
1999 பாடசாலை
接
அதிபர் திருமதி.க.பொன்னம்பலம், பிர ܢܠ
 
 

மாணவத் தலைமைகள்
&
அதிபர் செல்வி ப.தர்மலிங்கம் ஆகியோருடன்,
ாணவத் தலைமைகள்
அதிபர் திருமதி க.சோமசுந்தரம் ஆகியோருடன்,
ான மாணவத் தலைவிகள்.
தி அதிபர் ச.சொக்கலிங்கம் ஆகியோருடன்,
s

Page 39
LTLFT6O)6) )T600T
L (TLSFIT60)6) LDIT 600 பதவியேற்கத் தயாராகும் 1998 ஆம்
※
பதவிப் பிரமாணம் செய்துகொள்ளும் 2000
N
 
 

வத் தலைமைகள்
வத் தலைமைகள் ஆண்டுக்கான மாணவத் தலைவிகள்

Page 40
്
பாடசாலைப் ப
19
1998 பாடசாலைப் பரிசளிப்பு விழ பிரதம விருந்தினர் திரு. இ. குமாரவடி
யாழ்/பல்கலை
UTL5 fT606ulu Lur
செல்வி ப. சின்னப்பா, பழைய திரு. ஆ. இராஜகோபால், யா திரு. தில்லை நடராஜா திருமதி க. பொன் திரு. ச. நா. தணிகாசலம்பிள்ளை, திரு. க. கனகரட்ணம், பாடசாலை
திருமதி ச. பிறைகு
 
 

ரிசளிப்பு விழா 98
ாவை ஆரம்பித்து வைக்கும் வேல் (பீடாதிபதி, விஞ்ஞானபீடம்
க்கழகம்)
சளிப்பு விழா 1999
மாணவர் சங்கத் தலைவர் p/கோட்டக் கல்வி அதிகாரி
பிரதம விருந்தினர் எம்பலம், அதிபர்
மேலதிகக் கல்விப் பணிப்பாளர் அபிவிருத்திச் சங்கச் செயலாளர் டி, பிரதி அதிபர்

Page 41
பாடசாலை நிறு
29.06.
இடமிருந்து வலமாக முன்னாள் அ அதிபர் திருமதி க. பொன்னம்பலம் செல்வி ப. சின்னப்பா. விழாவின் சி
சங்க உறுப்பினருமான செல்
பாடசாலை பரிச6
மாணவ தலைவி செல்வி கா ( திருமதி இரட்ணராஜா. அதிபர் திருமதி அமரர் சு. இரட்ணராஜா (கல்விப் ட பாடசாலை அபிவிருத்திச் சங்கச் ெ பிரதி அதிபர் க.
 
 

புனர் தின விழா 1999.
திபர் செல்வி இ. இராஜரட்ணம்.
பழைய மாணவர் சங்கத் தலைவர் றப்புப் பேச்சாளரும் பழைய மாணவர்
வி மனோகரி பரஞ்சோதி,
ரிப்பு விழா 1997
த்சனா செல்வரட்ணம் (1997)
க.பொன்னம்பலம். பிரதமவிருந்தினர்
னிப்பாளர் யாழ்/ கல்விவலயம்-1997)
செயலாளர் திரு. க. கனகரட்ணம்.
சோமசுந்தரம்.

Page 42
கல்லூரிக்கான உள்:
சேவை ஆ
அதிபருடன் மாகாணக் திரு.க.க பாடசாலை அபிவிருத் தொலைத் தொடர்பு சாத کے ..5])lئی
 

ாகத் தொலைபேசிச் ரம்ப விழா
5 கல்விப் பணிப்பாளர் ந்தசாமி, திச் சங்கச் செயலாளர், னத் திணைக்கள அதிகாரி அன்ரன்.
༄༽

Page 43
Z
வேம்படி மகளிர் உ கல்வி, கலை, அனைத்துத் துறைகளிலும் எமது வாழ்
தினக்ரேப்
Andereden Dail Voice nan
தமிழ்பேசும் வாசக இதயங்களில் முத்திரை பதித்த 'தனக்குரல் '
BG56ososolds. G
சுவாரஸ்யமான ே வர்த்தக செய்திக அரசியல் விமர்ச6
560062 U FT SOM 35 356 சிறுவர்-பெண்கள் Draggersg,&gs மாதந்தோறும் { சினிமா ரசிகர்களு
புதன் வசந்தம்
UNITED NEWSP
68, ELLIE HOUSE R TEL: 522555, 523216,5292
40-6 பசல்ஸ் ஒழுங்கை
 
 
 
 

யர்தரப் பாடசாலை
விளையாட்டு என்றும் சிறந்து விளங்க 2த்துக்கள்!
குறு
:
en weg, Je ni
குறுகிய காலத்தில் இடம்பிடித்து த்திரிகையை தினமும் படியுங்கள்
சய்திகள் ਲuਲੀਲ6
6.
o866 ପୌ), <!-- Götଅ56it
பகுதி வாரவித்தியாரம்
refl3563em__b
நக்கு சினிக்குரல்
APERS (PVT)LTD
OAD, COLOMBO-15 33,074-618938,074-618939
308 GEGES
unipun Te=ax

Page 44
வேம்படி வீதி மண்டபத்திற்க மேலதிகக் கல்விப் பணிப்பாளர் :
பேராசிரியர் பொ. பாலசுந்தரம்பிள்ளை
 

ன அடிக்கல் நாட்டு விழாவில் ரு. ச. நா. தணிகாசலம்பிள்ளை.
(துணை வேந்தர் யாழ் பல்கலைக்கழகம்)

Page 45
1999 ல் வலய மட்டத்தில் முதலாம் இடம்பெ
விளையாட்டுத்துறைப் பொறுப்பாக அதிபர் திருமதி க. பொன்னம்பலம், உ ஆசிரியர் திருமதி !
1999 ல் வலய மட்டத்தில் முதலாம் இடம்ெ விளையாட்டுத்துறைப் பொறுப்பா அதிபர் திருமதி க. பொன்னம்பலம், 2
ஆசிரியர் திருமதி
 
 

]ற பாடசாலை உடற்பயிற்சிக் குழுவினர்
சிரியர் திருமதி ல. மகேஸ்வரன்,
ப அதிபர் திருமதி க. சோமசுந்தரம், F சொக்கலிங்கம்.
பற்ற பாடசாலை உடற்பயிற்சிக் குழுவினர் சிரியர் திருமதி ல. மகேஸ்வரன்,
.ப அதிபர் திருமதி க. சோமசுந்தரம், ச. சொக்கலிங்கம்.

Page 46
THE ENGL
- A G Lo Rio US GLANC
雪體委 English 薰G置,as彗
efficientily in maintaining the si this aim, the Union displayed
English in the school premises
Write Pro verbs daily on the b1a
its Airlin UK a English Day om i ć
출
un conductive
atmosphere. The
rought Out on an in Staat St: having Mrs. K. Ponnampalam,
honoured Chief Guest. The hi
welcome song, the Hat Dance,
in 1997, the English Day
the renovated, gleaming stage
Mr., D. R. Ar li mall in a y agam , . De
(English Zone and Mrs. .
○頭をs数s。T封e draリas。ー “The D
about Nothing " the songs, Chi
Dance enchante di everyone.

SH UIYIONY
麗 事蠶尊舊 劃勢摯墓 - 鞏鬱鬱鬱
the past, performe di its diuties
candard of English. To achieve
name boards and posters in
It also encourages students to
国 Kbむaris。
| the English Union celebrated i' October 1996 even in an
talents of our students were * ԱՅ in the COÑECE 3 CCk
○誌賞 量éä賞 P宣重C
註
pal as the
ghlights of the day were the
the songs by the kids and the
W as heid with visuai giamour om on 6 November 1997, having
puty Director of Education Arunainayagam as our Chief Departed" and "Much Ado
pral Recitation and the Country

Page 47
Our next English Day
were honoured by having Re
College as our Chief Guest.
the dragina's - 'The Pearl of
Wei C e o an di “WAKO S featif
Recitation. Ai e vjolaid i ike
exhibition Was hed fron t
1998. Car students display
both in English Language :
appreciated. The explanati
both with the subject matte
In 1999, English Day y
Mr. S. G. Sivagarti Mathan, Le C
Centre, the University of Jai
our Chief Guests. The welco
the drar a S , A SC e Me On Ror
the Shot Gun were the eye -
De to the in Cord Ci'
for the Millennium year was 2" December 2000, having
as the Chief Guest. O. We
successful with the songs
interviewing the well-know
Civ er TvåJist.
30

was held on 12" October 1998. We w, Fr, Bernard, Rector, St Patrick's
The dia y WAyas a grand success with
CGI te mit Erit” , “The FerChant of
Ji', the songs, dances and Choral
to point o ut that the School he 14 October to 16 October,
fe di charts, diagrams and models
and Literature which were highly
ons exposed their acquaintance
2 r ard the iaiguage .
was celebrated on 16" July, having
turer, English Language Teaching
fna and Mrs. S. Sivagurunathan as
ne song, the baroon Dance, and
ne. O am di ju liet, The THE C Kia C e and
catching events,
vez circumstances the Englishi Day
a ciose, function. It was held on
řír. A. Thiyagarajah, I.S. A. English
wer it turned out to be highly
, country dance, B.B.C. reporter
personalities and the scene om

Page 48
se: c, i red in atij piaces in the
corr petitions. They participate
LeVé1○○rmpetiti○重s and Wo重 p1。
翼
る。
童
e proud to say that 95 in English Language includiri
看。莺。蚤。《拿A彗至辜a蚤a堑。彗蚤
the stude its passed in English
We take this opportunity to our Principai Mrs. K. Ponianapaiai
.
the standard of English in our s
A very special word of th advisors, the teachers of Englis
3世aff t建e Y G重 aca○e言重量○ き電a雪
t
English Union for their un tiring :
통
We wish a better perfor in a
藝藝藝藝

annually in copy writing, aposition, creative writing,
ises from years 6-13, Erninent
other schools judged the
ratory, The Union says a 'Big
YS L J J 0 LLu SuLY LLS S 0 L S u L LL uuuLLL LLL LLL LLLLLL
District Level English Day
in the Fro yi Cịa ami Faisai
鲨器。
墅
2
{}
و%
플로
i
蓟
毫
彗
香
重
翼
翼
量
●
i eXte i C1 Sir Cere tangs to
in for giving us all the support
ys ready to help us to improve
C量○○■。
anks to the dynamic staff -
h, the other renbers of the
and the coiii mittees of the
is sistance and Co - Operatio 1.
垂○○ Y f議電誌『○。
勤

Page 49
Year 93
# . Zofią i se vye
Creativợe var riting - 1 ***
Cai or - 1st
! }} {{-} 1 -۔;st }
and Writing - 2『
feative writing - 3'
C
iciāti - 2nd
ictati o .8 كم في سي
Han divvi riting - 2o
3. Natio saa eve
Cai ( , مه ۲چ
Year 1999
ZIEGFR a E VE Ë
Creative e vry riting -- 1 *** F
- antivAy iting -ة 241 سd
స్తోన్న జీ
Los Erict deve
2
S.
creative writing - 2" |

Place - Sumangaii Kailain at han
Place - Suma nga i Kai ai nathan
Place - 8 i riya ngari Sathiyase eilan o Piace - Vythi Ey Aru mugami
Pace - Su mangai Kailainathan
Piace - Su mangai Kailainathan
Piace- Biri ya ngari Sathiyase eian
Foi a ce -- fwythii y Arum Lugam
Place - Suma ngai i Kai ia inathan
” ac e. -- Sturman gall i Kai iai na than
Place - Yajintha. N
Flace - Sumanga i Kaita in a than

Page 50
R
Creative Ariting - i Pace
- Place
韓リ\『糞華言 - می تغی ia cبه خ
Ar 3 to fy : - 230 چه چین هم
 

e = Sumangali Kailainathan
= Sumangai Kai ainathan
- Surina ngai Kaitain a than
-- Yajintha. Ni
a - Àra , S.
S - Åb i 3 fi, S
e - Suma nga i i Kai ai nathan
e -, Sumangati Kai a in at han
e - Mythily Arum ligam
3
3.

Page 51
இம் மன் றம் ஆண் உறுப் பசினர் களைத் தெளிவு திறம் பட ஆற்றி வருகின்றது. தமிழ் தி தின விழா .
1997 ஆம் ஆணி (
(385 FF Ll L 6a: a) u i LIDFT & FT 62525 Di L_11
பல பரிசில களையும் பெறி
எமது பாடசாலைய கலி விக் கண் காட்சியில் தமிழ் SAX விடயங்களும் ශිෂ්ඨ ජීඝ්‍ර ! விளக்கப் படங்களும் வைக் கப் போட் டியூரில் தேசியூழட் டல் வ பாடசாலைக் கும் புகழ் சேர் : இடையிலான தமிழறிவு வினவி
拉直G氰G蔷音岛G醇 2A) T 6: E. L. D.
பெற்றுக் கொண் டனர்.
செயற் குழு ஆண் டு விழாவுக்கு தனது பார் கணிப் இங்கு குறிப் பிடத் தக்க அ!
 

டு தோறுமி புதிய செயறி குழு செடி து தனது செயறி பாடுகளைத் இதன் வெளிம்பாடே வேம் படியானின்
S தமிழ் தி தினம் போட் டிகளில க் களில் எமது மாணவர்கள் பங்குபற்றி
கி கெH கிள் டனர் .
ல 1998 ஆம் ஆணி டு இடம் பெற்ற ம் பாடத் திற்கு பாடநூல் சம்பந்தமான யெழுத் து சிரதி ஆக கங் களும்
பட்டிருந்தன. 1998, 1999 தமிழ்த்தின ரை கலந்து கொண் டு வெற்றி பெற்று த் துக் கொண் டனர் . குழுக் களுக்கு விடைப் போட்டியில் எமது பாடசாலை
ட் டத் தலம் இரண் டாம் இடத்தைப்
தோறும் நடைபெறும் தமிழ் தி தின ாக நிகழ்ச்சிகளையும் வழங்கி வருவது
&F to TT 5 Lö .

Page 52
தமிழ் ம
தேசிய மட்டத்தில் பங்
பிரியங்கரி சத்தியசீலன் ال(
 
 
 

ன்றம்
குபற்றியவர்கள்
மங்கலி கைலைநாதன்

Page 53


Page 54

ல் பாடசாலை
ழுவினர்.

Page 55
G EU 研 田 历 牙U 丘5U E 일
CO © © *-------
 
 
 
 
 

சயற்குழு 1999
பாடசாலை யுவதிகள் கழகம் நடாத்திய ஒளிவிழா நிகழ்வில் மாணவிகள்.

Page 56
ଔ, ଌ, ୡ II)
ஆண் டு தோறுமி இந துமனி செப் த சிறப் பாகச் செயர் பட்டு மாணவர்களிடையே சமய அறிவைக் ச பக்தியைக் கூட்டு முகமாகவும் அவ
நடாதி தி வருகனின் றது.
இதன் பிரகாரம் 1997-20 ஓவி வொரு வருடமும் சுவாமி விே *" விவேகானந்தர் விழா' சிறப்பாகக் இடப் பெயர் வகள் காரணமாக 1998ஆ
முடியாம லி போய விட்டது.
1995-2000 Յս 632 5 u: tr e: { குருபூசையும் பக்திபூர்வமாக அனுஷ்டி ஒரிஜயதசமி உட்பட பத்து நாட்களும் ப கசிர் நது அளிக் கப் பட்டு செவி வே நவராத் திரி பூசையை முன் னிட் டு ம1 அபிராமி அந்தாதிப்
éug国éü山LLü。爱懿 666 ಸ್ತ್ರಿ ೩೨ à: 64ು ® 56f அறுபதி த ந 1 விர் குர்
6նքiւ ւ: (3 Lii Lö .
SBk Y Bu u BT L S am m முதலியவற் ற எலி நடாத் தப் படும் 5 மாணவர்கள் தோற்றுவதற்கான ஒழு பரீட் சைக் கு தோற்றினார்கள் , இதில்
பெற்றனர்.
இவர் வாறாக எலி லTம் வ8 பாடசாலையரில் இந்து மன்றம் செ
வாணி விழா வின் போது அ சைவத் தழிழிப் புலவர்களையும் அ

གང་
寶 蠶麗
蠱
ற மீ உறுப் பீன்ர் களைத் தெரிவு வருகின்றது. இதன் பிரகாரம் A (6gph. LDT EE. SALô, அவர்களிடையே
|ர்களிடையே பல நிகழ் வகளை
00 வரையான காலப் பகுதயரில வகானந்தர் பரிற நி த தின மண் று கொண்டாடப்படுகின்றது. ஆனால்
மி ஆண்டு விழாவைக் கொண்டாட
ஐவி வொரு வருடமும் நால வர் க்கப் பட்டது. நவராத் திரி விழாவில் ஓவி வொரு தர மாணவர்களிற்கு னே பூசைகள் நடாத் தப் பட் டன் இவர்களிடையே கோலப் போட்டி,
போட்டி முதலியன் நடாத்தப் பட்டு தரிநT எR 8 வரிஜயதசமி அணி நூறு Fடப் பட்டது. இந் நாளில் தேவியரை
செறிந்த கலை நகழி ச் சிகளால
றும் கறி பகவிநாயகர் ஆலயம் சைவ சமய அறிவுப் பரீட் சைக் கு க்குகள் செய்யப்பட்டு மாணவர்கள் ឃុំ ខ្លាំង ឈ្មោះ ឡៅ of 6 fl៩ាស ស ខៅ្ម ឃុំ
ல் ல இறைவன் துனையால் எமது
வி வனே செயலாறி நரி வருகின்றது.
6 696 នៃឆ្នាំ ៩ឆ្នាំ និu៩ 6ធំ ត្វា, ទ្រចាំ
3
5

Page 57
உயர்தர து
D . . ਓ - * *., ք.) - 5չ: it: 5 գ, உயர்த அB கதி த வர்களாகக் கொண் 1
ਨੂੰ L
.
$!.!! !! !!; it {}, {}, {6 ! $ ଔ ଅଞ! முறை படம் செயூர் பட் டு வருக ges, perfi. Ez a Elf GTD Lulj (&L FF : " ç (84 f. அழைத்து கருத்துரை வழங்கிய sy, ës, 5 , f. 5: IP Të Gër uji i i ti (6 6j ( Deចរចារ ទូទាំgs_Gសំ ចៅ ស ចេម ឆាំ្ម
.
Ճt in 5 thin 5 545 to fi வர்த் தக மாணவர் 10 ன் ற சுெ வுெ ஓர் ஒளிக் கிழமை தோறும் வர்
6.
3) Eg Giu í 6ð (í giltList & கலர் டி ருக் கும் வே ைவிசயரிலி எ கொடுத்து பெருமை தேடிக் ெ À LÉ D Giã 3 lið 1996 (càği, T & Isuf 5. : 1999, 2000 உயர் தர வகுப் பு 16.1 LL Gë, iT 63i - Liff Lit ëf GS) 60 Dit 635, 6Asti
35
 

 ைவர் மன்றம்
பள் தர மாணவர் மண் றம் , வரிஞ ஞான, f ற r ஒன ஓர் களர் அனைவரையும் து. மாணவர்களினி அறிவு, ஆற்றல் ,
ல் இம் மன்றம் ஆர்வத்துடன் செயற்பட்டு
p மை தோறும் மன் றம் கூடி, சிறந்த ஒன்றது. கவிதை அரங் கம் , விவாதம் , ண் றவற்றை நடாத்தியும் அறிஞர்களை பும் மாணவர்களின் அறிவு வளர்ச் சிக்கு ருகின்றது. அத்துடன் வருடாந்த உயர்தர ளை மதியபோசன வைபவத்துடன் 1997,
ற நீ த முறை டிரிலி நடாதி தியுள் ளது.
நக மன்றம்
னைவர் மண் றர் ஒலிம் வொரு வருடமும் யற் குழு தெளிவு செய்யப் பட் டு பரிரத த்தக மாணவர் ஒன்றுகூடலை சிறப்பாக
வணிகக் கலி வரி இன்று துரித வளர்ச்சி LP 5 i öii 62 60 வணிக மன் றமும் ஈடு 51 இல் டிருப் பது பாராட் டுக் குரியதாகும். 1000 ஆண்டு வரையான காலப் பகுதியில் ஒெளிபரிட் டு எர் ளது. 5 வது இதழானது BF ஐவர் களால் இல் முறையும் வெகு இவ் வெளியீட்டுவிழாவின் போது கலந்து களிடையே வினாடிவினாச் சுற்றுப் போட்டி

Page 58
?
நடாத் தம் பட்டு வெறி நரி பெற்ற ம
வழங் கt பட்டது.
வணிகமானவர் களுக்கு பா பல கனி லக் கழக விரிவுரையாளர் கக ரீதியான குறுவினாவிடைப் போட்டிக
நடாத் தப் பட்டு சான்றிதழி களும் வ
1999 ம் ஆண் டு யாழி . ம 3 ஜாவர்-மன்றத் தரினா லி நடாத்தம் பB குறி நரி 1999 உயர்-தர வகுப்பு.
முதல 3 வது இடத்தைப் பெறி நார் .
2000ம் ஆண் டு யாழி மதி
மன்றத் தாலி நடாத் தப்பட்ட யாழ் வ: 66 1666 1 வது இடத் தைப் பெற்று வெறி நரிக் கே! ஆத துடண் யா இந துக் கலி லு ரியரின் நடாத் தப் பட்ட வினாடி வினா ப் போ
மா ஒன ஹரி செ லீ வி. வி. ஒரிஜிந் தன
வணிக உலகின் புதிதா சஞ சிகைகள் , தகவல களி , என் பு மானவர் களுக்கு வாசித் துல் வரு
பயனர் படுத் தக் கூடிய வகை யரிலும்
கொக் குவில் இந் துக் மன்றத் தாலி நடாத் தப் பட்ட விாைடில்
க. அனுஷா 1 வது இடத்தைப் பெ

என வர் களுக்கு பரிசிலிகளும்
டரீதரியான பயிற்சிப் பரீட் சைகள், சினாலக் கருத்தரங்குகள், பாட ர், பட்டிமன்றங்கள், கவிதைகள் ழங்கப் பட்டன.
ல கலைக் கழக முகாமைத் துவ பட்ட வினாடி வினாப் போட்டியசிலி மானவி செல.வி. வாலாம் பரிகை
... "*- - - <
திய கலி லுTளி வணிக மாணவர் லய பாடசாலைகளுக்கிடையிலான எமது பாடசாலை மானவர் குழு டயத்தை தனதாக்கிக் கொண்டது. Gal 60Oflas Dr. Goor Gurf up Göt Bg5 45 m 65 ட்டியரிலி 2000 உயர் தர வகுப் பு
ரி 3 வது இடத் தைப் பெற்றார் .
க வெளிவரும் அறிக் கைகள் , வறிறைச் சேகரித் துமி ஏனைய நகர் கால வணிக மானவர் களர்
பேணி வந்துள் ளது.
கலி லுT ரியரின் வணிக மான வ
சீனாச் சுற்றுப் போட்டியிலி செலி வி
ឆ្នាំ .
37

Page 59
Sasi B
இக் கழகம் 1984ஆம் செயற்பாடுகளை செவ்வனே ஆ தனது செயறி திட்டங்களை பாட போதும் தறி போது சமூக மட் விருத் தி செய்து மேற் கொண்டு
சமூக மட்ட செயறி த
பாடசாலை மாண்வர்கட் காக குறிப் பிடத் தக்கது. பாடசாலை பராமரித் தலி , நூலகத் தை சீ மூலம் சீரமைத் தலி ஆகிய 1999ஆம் ஆண் டி லி யாழி ,
ஆளுமையை விருத்திசெய்ய கொண் டு பெருமளவு இலாபம் பெற்றுக்கொண்டது. இக் கழகத்த 1999 ஆம் ஆணி டி லி வெளியரி
இவர் ஆண் டு புலபம் ெ உதவரிகளை மேற் கொண் டது ரூபா.1500ஐ வழR கரிய மையும் விருதுகளை பெறி நுக் கொணி
இக் கழகத்தின் வளர்
நடாத் தப் ப்ட் டு கணிசமானள.
குறிப் பரிடத் தக் கது.
38

|க்ட் கழகம்
ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டு தனது கழகச் நரி வருகின்றது. இக் கழகம் ஆரம்பத்தில் சாலையை மையப் படுத்தி மேற்கொண்ட டத் தரிற் கு தனது செயறி தரிட் டங்களை வருகின் றமை மகிழ் விற்குரியதாகும் ,
ரிட் டத் தரின் முதற் கட்டமாக நவீலி ட் ரூபா. 15,000ஐ அணி பளிப்பு செய் த ைம மட்டத்தில் பாடசாலை பூந்தோட்டத்தை ர மைத்தல் , மைதானத்தை சிரமதானம் செயற் தட் டங்களை மேற் கொண் டது. றோட் டறரிக் கழகம் மாணவர்களின் நடத்திய கடல் பனிப் போட்டியில் கலந்து ஈட்டியதுடன் சிறந்த விருதினையும்
சின் முதலாவது செய்திமடலான "துடிப்பு'
L- Li Li L Lg5i.
பயர்ந்த மகி களு கி கு குறிப் பரிடத் தக்க டன் இருதய நோயாளி ஒருவருக் கு யாழி றோட்டறிக் கழகத்தின் சிறந்த L61) Du Lis குறிப் பரிடத் தக்கதாகும் .
ச் சிக்காக “அக் கினி பெருமூச்சு" நாடகம்
வு நரிதரியை சேகரித்து கொணர் டமை

Page 60
இந்தியாவின் இராமகிருஷ்ண ஆச்ச் போது எமது பாடசாலைக்கு வருை இடமிருந்து வலமாக சுவாமி
(LD L சுவாமி (கொழு GTLD5 சுவாமி (இராம
சுவாமி
ܢܠ
 
 

ர் குருபூஜை நிகழ்வு.
சிரம சுவாமிகளின் யாழ்.வருகையின் க தந்த நிகழ்வு.
அரஜாத் மகானந்தாஜி களப்பு இராமகிருஷ்ண ஆச்சிரமம்),
ஆத்மகனாந்தாஜி ம்பு இராமகிருஷ்ணஆச்சிரமம்), அதிபர்,
ஜித்மகானந்தாஜி மகராஜ் கிருஷ்ண ஆச்சிரமம், ராஜ்கட், குஜராத்) சித்ரூபானந்தா (சாரதா சேவாச்சிரமம், பருத்தித்துறை)

Page 61
o -ތ
உயாதர மாண
1997 இல் நடைபெற்ற மதியபோசன விருந்தில் பிரதL செல்வி செ.காஞ்சனா, அதிபர் திருமதி. க.(
1998 இல் நடைபெற்ற மதியபோசன விரு அதிபர் திருமதி க.பொன்னம்பலம், மன்றத் தை திரு. பொ.பாலசிங்கம் (மாநகர ஆை
1999 இல் நடைபெற்ற மதியபோசன விரு திரு. ரகு (முகாமையாளர், மக்கள் வங்கி, சாவகச்
அதிபர் திருமதி க.பொன்ன
ܢܓܠ
 
 
 

D விருந்தினர் திரு.க.குணராஜா, மன்றத் தலைவி பொன்னம்பலம், திருமதி க.குணராஜா.
ந்தில் செல்வி மனோகரி பரஞ்சோதி, லவி செல்வி துவாரகா, பிரதம விருந்தினர் ணயாளர்), திருமதி பாலசிங்கம்.
XXXXXXX:
ந்தில் உரையாற்றும் பிரதம விருந்தினர் சேரி), மன்றத் தலைவி செல்வி மாசுகன்யா,
திருமதி ப.ரகு. لمحے

Page 62
பாடசாலை சமூகக்கல்வி
 

୫. ସ୍ନt
அ மடலன்
உறுப்பின
O
D

Page 63

*:
:غيعو

Page 64
நுணகலை
ܢ
Ꭿ- ᎥᎢ ᏍᎼᏍ
H-IT
li li TL9FT63) 6)
 
 

ர்கள்
க் குழுவின
மனற உறு
ரணிய

Page 65
=ܠ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*。

Page 66
୍ତ୍ତୀ ଓ ଈ ଭ) ।
இமீ மன்றம் 6 If 5 t i fi i č f ஆசிரியர்களின் ஆலே ச ைன் பி படி ம1 கொண் டு இயநக் கரி வருகின் றது.
பாடசாலை யசில நிகழும் எந் தயார் படுத் தி ஊக் குவித்து செயற்படுத் மதழ் விரிப் பூ தோடு மானவர் கணினி த செபம் கஃறு து
#{ffiệp gồ (5ì6#i (344 m L tạo, 6ưì6ã ஒத் துழைத்து இசை, நடனப் பே5ட் டிக வி
6 . 6 66 ਨੂੰ । । . . 5 ਕੁ : பெறும் திறமையை பெற ற மை பாரா
6 . . 6 66 ਲ பங்களிப் பினை வழங்குகின்றது. மேலும் எமது பாடசாலை மான விகள் வலய, ! L thaՂ8j & Sit Gւ լի ք Ջ էր Այլք (5քhti thւ,
சித் திர மன்றமும் தனது செ வருகின்றது. 1999இல் கல்வி மேற்பாட்டு ਮਲ6 ਉ ।
15 ਏ । ஓ வரிப 11 போட் டியரில இ. அரிதா பெறி நுக் கொண் டார். இதைவிட யாழ் . ஓவியப் போட் டிரில் "E" பிரிவிலி செ 66 66 D2ਉ குறிப் பரிடத் தக் கது.
1.6 B 6 வலு பூ பட்டத் திவி 1ம் இடத்தை தட்டிக நாட் டி டி நாடகம் மா கB ன மட்டத் திதி @, 5 gi5 n 4 ́ 1g 14 1 of La Li அ ைன் வர து குறிப் பரிடத் தக் கது. இம் ம ன் ந ம ன் து நாட் டி நாடககக் களையும் , நடன நிகழ் பாராட் டுக் குரியதாகும் .

மணிறம் -
ன் லச் சநர் கத, சித் தர
ಕಿ- ಕೌಠಿ # - ܣܝ ܢ விைர்களை உறுப் பரினர்களாக
த விழாவிற் குத் B னவர்களை
། -. * "مجھتی ݂- ܚ ஐ ஒ புற் வெனிக் ஆொ ஓர வழி
போதுத் தமிழ் 9 ஓர் றத் துடன் சில மாணவர்களைப் பங்குபற்றி - .
អ៊ី អ៊ុំ ព្រោយ ក៏ភ្ញា ឆ្នាវិជ្ជា ញូ ហ្សឺ ម អ ត្រាច } 655fថ្ងៃ ប្រេះ ឆ្នាឆ្នាំ ញ៉ា , អ្ហ៊ែះ g អ៊g
இம் மன்றத் தின் ஒத்துழைப்புடன் மாகா ஒன, தேசிய மட்டB களில்
ܪܸܣܛ
ਤੇ .
11ம் பசி டுகன் எ திறம் பட நடத்தி ப் பிரிவு 2 இனால் நடாத்தப் பெற்ற
சி. சுவஸ் திக 4ம் இடத்தைப்
புநர் த சர்வதேச சிறுவர் தரின் Ֆ (tց 2 Յ. Յմ க் இடதி தை கோட்டத்தின்ாலி நடாத்தப் பட்ட ஜனனி 1 ம் இடத் ஒதயும் “'ே ைதயும் பெற்றுக் கொண் ட ை:)
விர 1998ம் ஆண் டில் கோட் ட கொண்ட “சில பல் பு தெறித்தது'
. ਨੂੰ 山車事事L霹量一1芷 பெற் றது தஜி போது ஓர் ஒர பலி வேறுபட்ட வுகளையும் நடாத் தி வருவதும்
3.
9
5 ಕ್ಷé தி மேடையேற்றி அனைவரையும்

Page 67
85ՅIII
எமது பாடசாலை யரி அங் குரார்ப் பணம் செய்யப் பட்
வருகின் றது.
இனிறைய புதரிய கடு தொடர்புகள் பற் தரிய அறிவு மீ 2: Les DTEOTalfi, Gi (p5 U fild II p. 65 , -(g, g ë (a e tij gj. U ft 6 மூலம் பல அனுபவங்களைப்
எமது மன்றம் ப ĝ68) -6&ST Li { { { {_6hflĝ5 fT 654 ஒத் துழைப்பினை வழக்கசி-க:ை நரிகர் தானே என வரிளங்கு கழகத்தினால்-நடாத் தப் படு1 போட்டிகளிலடலரியோக்க-எர். கொண்டனர். இம்மன்றம்-1ாடச
விருந்துபகாரங்களிற்கும்.1ெ
156 விருத்தி கெயூப் புத் இதற்கு-6 ஒத் ஆலடிப் டி-வழங் குல்-ல்ை

пећ č5 ређ15
6ử 6ời{&{i_j ff {# 5 \p 5 tổ 1993, g4, tổ gặ,6öổi {6 டு பல செயற்பாடுகளுடன் நடாத்தப் பட்டு
* விச் சீர் திருத்தத்தின் கீழ் சமுதாயத்
க முக்கியமா6தFகும். இக்கழகத்தின்
த் தொடர்புகள், கருத்தரங்குகள், உண்கி; களர் போன்ற பல வேறு செயற்பாடுகள்
பெற்றுக் கொள் கண் றனர்.
ாடசாலை மட்டத் தலி நடைபெறுமி
ធ្វើ Ş 5 6f ឆ្នា அளவரிலான * கவர் நிகழ்ச்சிகளாக்குவதில் தனக்கு நகரின் றது. 1ாழி ஐ வட்ட லயன் ஸ் L S TluuuS 0m Y0Y LS 0aL0 S S S L L T TTT S TL u TTLL பங்குபறி நரி பல பரிசில்-களைத் தட் டிக்
ரும் பநவ் காற்றி வருகின்றது. _ س-- "
மேலு:ங் மாணவர்களது செயபுற்பட்டுகளை புறது-ஆரிம8-க் கழகம் சகல விதத்திலும் து லியோ க்கழகத் தசின்-நம்பிக்கை.

Page 68
USTL 5 T SVP) (A)
ல மனையும் மங்ை
Left $)
 
 

%%%%%%%%%%
涇
Triadis
-
y 3 உறுப்
ப்பினர்க
கயும் மன்ற உறு

Page 69


Page 70
இம் மன் றமானது ஆண் டு உறுப் பரினர் களைத் தெளிவு செபூப் து ஒன்று கூடி வருகின்றது. இம் மண் றமா விஞ்ஞான தொழில் நுட்ப அறிவைப் வரினா வரி ைடகள் போன்ற போட்டிகன் பல வேறுபட்ட ஆய் வக் கட்டுரைகள் பட் டி மன் றங் களை அரங் கேந் நரியூர் வருடந் தோறுமி நடாத் தப் படும் வி சஞ்சிகையான " " அரும் பு” வெளியிட முதலாவது இதழை வெளியிட்ட இடம் இனை வெளியிட்டுள் ளது. 1998 நடாத தப் பெறி ற கலி விக் கண் க கண் காட்சியை இம் மன்றம் பொறு கண் காட் சியரிலி " " மாயாஜால கி க
நடாத் தப் பெருமை பெற் றது.
இம் மன்றத் தில் எமது கல் ឈ្មោះ ឡៅ ល រឺ 5 ភ្ញា ហើ க.பொ. த . அநர் கத் தவர்களா வார்கள் பாடசாை வரினா டி வரினா , வரிஞ ஞானக் கட்டுை
மன் றம் பங் குபறி நரி வருகனின் றது.
ԵՅԹՅՍ ԱՌ,
ਉ 6 கூடு கசின்றது. கலைப் பிரிவு உயர்தர கொண் டது. தமிழ் மொழியரிலும் எ ை பாணி டித் தரிபம் பெறத் தக் க வகை தயார் படுத் தும் நோக் களிலும் நரிகழ் 8 நடாத் தி வருகனின் றது. அது மட்டு ம கோவை ைபூர் தயாரித்து மான
வரிவேக தி ைதயும் அளவரிட் டு >اڑ گ
வளர்க் களின் றது.

மலர் நரம்
தோறும் புதிய செயறி குழு பிரதி வெளி எரிக் கிழமை தோறும் னது மாணவரிடையே நவீன கால பரப்பும் நோக்கமாக, கட்டுரைகள் எா நடாத் தி வரும் அதேவேளை, ர் போன்றவை வாசிக் கப் பட்டும் , வருகன் றது. இம் மன்றத் தாலி ஞ ஞான விழா வரிலி விஞ ஞான ப் படுகின்றது. 1992ம் ஆண்டு தனது மன்றம் 1999 ல் அரும் பு இதழ் - 5 ஆம் ஆண் டு பாடசாலை பாலி ஈ ட் சில விஞ ஞான பரிவுக் ப் பேற் று நடாத் தரியது. கல வரிக் ட் சி' ஒனி றையூர் இம் மன் றம்
s) fuflói el Goñi (6 6-11 661 y 16i 6r
5 i sy pH 63T 6. f : (g15 f லக் களிற் கிடையிலி நடைபெறும் U li të i ri ti ç sy, giti i 6uj gjigj i f. 61 p.gs
等 冢 னறம
எ னிக் கழமை தோறுமி ஒன்று Dானவர்களை அங்கத்தவர்களாகக் ஒய துறை ரீதியான வளர்ச்சியிலும் சில நவீன உலகறி து தமி ைம சித் திட்டங்களை ஒழுங் குபடுத் தரி ன் றி வfஐ வநர் கரி' என்ற ஓர் பூர் களினி G F 5 அறிவையும் வர் கனரின் ஆற் றலை மேலுமி
41

Page 71
. 6 ਸਨੂੰ . ਉਡ . .
6 . . .
ਡੀ .
1998 ஆம் ஆஜர் டிஜி அஐ சரணை புடன் if g . é
j L6 5 மானவர்கள் பங்குகொர்ை டு வெ மேலும் யாழி . வலய கல விதி
Ĝ3 Li nt i oi igi ĉ5 6Tř63) , ö 67 tipo ĝis nomo CGESY 6aj fi
يقع في تتعليم يبقيه ثقة وهي قة قة 9 1
நட ச த தம் பட்ட போட்டிகளிலும்
அங் கத்தவர்கள் தனியாக வெறி றிக் கேடயங் களை 壹
பல்கலைக் கழகதி தரிஸ் வெ5ர் சதுரங்க கற்றுப் போட்டிகளிலு: அத்துடன் மக்கள் வE கியரின்
நடாத் தப் பட்ட சுற்றும் பேட்:
- :............پیوند ہو, += "، ”گ;++ * تکبیر", வெற்றிட 5
எமது கழகம் அன் நரில்
Lਤੇ . s
Qp 6ủ up f 63ĩ ở gầ!!} +i ở Li + } u_f}{}} *ế எதிர் காலத்திலி பாடசாலை கி
6 6 ul g, গ্ল'h6ল্লী ফ্লো 16 .
42
 

پتقييم
蚤
SYSSS L L La0mLmT S Tu S S TTS 0 0LTT LLLL S YY TT Te
}பம் பது பேர் இக் கழகத்தரில் அங் கம் த்தவர்கள் சதுரங்க சுற்றுப் போட்டிகளில்
பாடசாலை கீ கு பெருமை சேர்த் து
i ஹற் றன் நஷனல் வநர் கரியரின் š :; šiš či eů svoj Frťiu fi6j நடாதி தப் பட்ட ர் குட் பட்ட, மேற்பட்ட பிரிவுகளில் எனது ற் றரிக்கேடயத்தைப் பெற்றுக்கொண்டனர்.
தினைக் களத் தினால் நடாத் துப் பட்ட
கர் பகர் கு கொணர் டு, வெறி நரியfட்டினர்.
tர் ஹர் ற என் நஷனலி வங் கலியரினாலி
S லயப் போட்டிகளிலும் எமது கழக ம்ெ குழுவாகவும் பங்குபறி நரி 13 த கீ ஆகி 食岳事5瓯 L6潭章。 ш гт p - னிவரிபூ வை முன் னிட்டு நடாத்தப்பட்ட எமது மாணவர்கள் பங்கு கொண்டனர். அஐசரனையுடன் மத்திய கலி லுTரியரில்
பூமி எமது மாணவர்கள் பங்குபற் றரி
ருந்து இன்று வரை வெற்றிப் பாதையரில் i. e. 1, 3, a g 1ó (Chess CÍock) a 65 6f ர்ே. இவர் ஒறை பி பெற்றுக்கொண் டாலி
குல் த1) க் கும் பெருமை தேடுவார்கள்

Page 72
மனையும்
6 . t பகுதியானது 6இலிருந்து 11 வரை ஏறு
= } ឆ្នាំ g1 = G = ២ == pgs - D 6 5 ៖
| LD6 ।।।।
S si an DL sai afla Tri G இடத் தைப் பெறுவது வாழ் கி ைகத் ஏட்டுக் கல வியுடன் நின்று விடாது ஒக எண் பன ஒழுநர் கு முறையாகச் செபூப்
பெறுகின் றன்ர் .
எமது மன்றம் 1998ம் ஆண் மட் டத் தல நடாத தப் பெற்று பல ர கொண் டமை குறிப்பிடத் தக்கது. அத் நடாத் தப் பெற்ற போட்டிகளில் 5ானவி ( _ ទ្រី ឆ្នាទៅ ភា ១គី - இம் மன்றம்
வரிரு நீ துப சாரங் களிலும் பெரும் பு
6яцp + шрбәйрtй Сёно6* (3цѣggiій
விருத் தி செய் பும் என் பது தனி ன

மங்கையும்
* Այլն լք եi &#} & {ւյth G Յ Ա iք Լiff է (6ւմ து ஆசிரியர் களாலி திறமையுடன் களிடையே தலைவர் செயலாளர்
க் கப் படு கன் றது.
ஐயூறி பாடுகளிலி மிக முக் கியூ திறன் கல வரிய ஈ கும் . வெறும் ទើថា 6 Ö ភ្ន សំ ចាំ
11 க் கற்றுக் கொள் ஞம் திறனைப்
டுக் கவின் காட்சி ஒன்று பாடசாலை து பாது H ட் டுக் க ைவி பி பெறி நுக துடன் கல வித் திணைக் களத்தால் சர் கள் பங்குபற்றிப் பரிசில களைப் 毽彗言翡_亭翡爵萝蔷 நரி கழி வகளிலும ; நீர் காற் றி வருகன் றது.
ானவர் களது ஆக்கத்திறன்களை
.
43

Page 73
Kao i 55 ||
யாழி மாவட்டத் தரிசு குழுவினர் கூட்ட 8 களி வெளி 6 வருகன் றன. மா ன வ ரின் ஆ நேர நீ தவறாமை, கடமையுன
செய்வதில காரணிய இயக் க
i 9 9 8 & 6ö. 5 Tg FARTfuli år
Lift. Lẽ rĩ 662.6ò{if}6ử-5 i_ff-ệ $53 t_{i_j--
இந்து மகளிர் கல்லுTRரிலி
பயிற்சியரிலும் கலந்து கொல
1998 ஆம் , 1999 ஆம சாரணியர் சிந்தனை நாள் எமது சாரணியக் குழுவினர் அந் ந சிறப் பரித்தனர்.
2000 ஆம் ஆணர் டிறிக நிகழ்வுகள் யாழ். கண்டிக்குனி
Fry 68fយ ងូ ច, អ្នda_៩g 6) | i . ਮ66 பயிற்சி நெறிகள் , கலந துை
கொண்டு வருகனின் நஒர்ே.
| 5
பகi களிப் பரினைச் செய்து வருகி g6 Tទ្ធ ច... Tš៩៦ឆ្នាំ ថ្ងៃ , 1993 ឆាំ្ម
ஜேன் சங்கீதா பெடிகிற் , 200
La IT LEFTH GE-EVO u fi Sisi ៩ថ្ងៃ ត្វា ... பெற்றுக் கெ*ஆர்-டன்-ஸ்ட
=چھt +ا

* IT J্য টেক্সটuি_utf8
ர் 3 வது அணியா கசிய எமது சாரணர் ரிக் ரிழமை-தோறும் நடாத் தப் பட்டு ஆளுமை விருதி தரி, தலைமைத் துவம் , ர்வு போன்ற பணி புகளை வரிருத் தரி
1ம் பெ ருமி பகர் காற் றரி வருகன் றது.
இணைவு வைபவம் நடாத்தப்பட்டது. சாரனியஸ் பயிற்சி நிகழ் வில் மாணவியர் சாரவிய அணித் தலைவர்கள் யாழி , 5 டைபெற்ற அணித் தலைவர்களுக்கான
រំ ... ច តំ .
ஆலன் டு களில் யாழ். வலய மட்ட பாடசாலையில் நடைபெற்றபோது எமது
சிகழ்வுகளு கி குத் தலை மைதா நவ் கச்
52 is it is வலயமட்ட சிந்தனை நாள் மகளிர் கல்லுTரியில் நடைபெற்றது. அந் ம்ே பக்கன் னியர் மடத்தில் நடைபெற்ற த மாணவிகள் பங்குபற்றி ஏனையோரின்
.
வழிகாட்டிகளுக்காக நடாத்தப்படும் பாடல களில ஆசிரியர்கள் கலந து
e gr நளிகழ வுகளிலும் சாரணியர் தமது 696. Li LaF-606) LDL Lig, gloš 1997 (365 j - 2ịijñi ŞFIRITT I FT GAo Glü flig LDGOflu uLiö, 1999É6ỗ இல் தக்சினி-சண்முகலிங்கம் ஆகியோர் | 29 Ulu (1525fu filgö 85 at: 684 பரிசிலிகளைப்

Page 74
சமூக கி கல் வ
இந் 19 ஏர் நடு ஒது ஓே க ச து மாறி ற நi க் ஓ எ யும் , செபூப் திகளை புத் முகமாக பயன் தரு கருத் தர நம் குகள் கட்டுரைகள் , பட் டிமஸ் றகர் கள் ஆகிய
ற் ற லீ களை வெளிக் கொணர பாடுப
5 ல் திகதி சூழல் தன தி தை மு னி ன்
ஆ
தொடர் பாளி சித் தரப் போட் டி க 5 ஓரிருந் தவிர க யாழ் அரச அதிபர்
".3
அசின் பூ தி திருந் தேஎம் . 1999 ஆம் ஆண்
பயூர் தரும் வகையில மிகப் பெரிய அ தயாரித் து சூழல தன தி தன் று யாழ் அருளானந் தம் அவர் கள லி திரை நீதி பூட் டு பூண் நரி நாளாந தம் நடைபெறும் ெ :ெ ரூட் டு அறிவுப் புப் பல கை (NG
T m m um m Y uu u ma L T TT வருகிறது.
彗_子萱萱 சூழ லீ த ஐ.நா தரிசனத் தின் போதும் சகோதர கொண் டு சிறப் பரிப்பது மகிழ் ச் சிகி சூரி போட்டிகளை பூர் நடாத் தி மாணவர் க
பெரும் பநம் காற் றுகளின் றது.
 

H ஐ ஒ ஓர் ஆ ஒரிஜி கு அறிவிக் கும்
க ஆரிஜ் தகடூர் , அறிக் கேக ஒர் ,
வற் றை நடாத் தி மாணவர் களின் டுகின்றது. 1995, 1998களில் யூன்
(S சூழலி மாசடைதல ' ைவிபுல் நடாத் தயது பரிரதம திரு க ச ஓர் முகநாத இ ன் 11ம்
டு H ஐ 51 கவர் அன்ை வி ரிஜி ஆகும் எ வரிலான உலகப் படம் ஒன்றைத் கோட் டக் கலி ஓரி அதிகாரி திரு.
கத் செந்து ன் விக் கப்பட்டது. அது
ச1 திக ஒளி ஒ1 ஓவர்கள் அறியும்
tte & Be a d) தா ரிக் கப் பட் டு
ட செய்திகள் அதிலே எழுதப்பட்டு
ஒfஐ : கி களின் போதும் ாடசாலை மாணவர் களும் பங்கு யூதா கும் . மேலும் வினாடிவினாப்
எரிஒர் ஆளு ைத ஓர் வளர் பி பதில்

Page 75
LTL F3) 6
3ë e Ebi 5 të 20 & Gi, L. கூட்டுறவுச் சட்டதட்டங் களு நலன் பேணும் ஒரு சங்கமாகஇலாபப் பனம் கூட்டுறவு ஆை சார்பான செலவினங்களுக்க
இச் சங்கத தல . அங்கத் தவர்களாகவும் , உய உறுப் பினர்களாகவும் , அவர்க ត្រូធំ ស ៩៦ ៩៩ L g_ញ fl6 56 இந் நிர்வாக சபையரில் ஆசிரிய பரிரதிநிதி ஒருவரும் அநுர் கமீ soġġel Li ii 6 . 36 தன் GLi Tipi Urt 6 T 565 , Carr (56
கட்டட வசதிகள் 6 të 5 63 6u i i 6ti (up & Li Li (6 g, g, Li Lj (6
இளம் விவ
இளம் விவசாயரிகள் கழகத் தனி நரிர்வாக அங் க
செயறி பாட்டை நடாதி த வ!
1996ஆம் ஆண் டு ( காலப் பகுதியரில இக் கழக Lu T L EF Mr GGD 6u u f’Garí (typ gij LD Lö Li காட்சி அளிக்கின்றது.
1997ஆம் ஆண்டில குறிப் பரிடத் தக்கதாக அத வட்டப் படிகளில் பூங்-கண்டறுகை
லயனிடஸ்-கழகமும் இக்-கழக 46

亨 拳 等 教 ւԼ (ԵԱ) 6ւ Ժ Ժ IE ՅsԼh விகளுக்கு மேலாக இயங் கி வருகிறது. க்கு அமைவாக ஆசிரியர், மாணவர் இது இயங்கி வந் தபோதும் கிடைக்கும் னயாளர் அனுமதியின் பேரில் பாடசாலை
ாக வழங்கப் பட்டு வருகிறது.
அனைத் து பாடசாலை மாணவரும் ர் தர வகுப் பு மாணவர்கள் பொதுச் சபை IflóOL (8u GSrfis GSui uú u6ló 138i í Gló கவும் கொண் டு செயற்பட்டு வருகிறது. 1ப் பிரதிநிதி ஒருவரும் பெற்றோர் சார்புப் வகளிர்ப் பர் பதவி வழியாக பாடசாலை SL 6UH H & 5\} Lö , se afinfluñ ஒருவர் ,
L mm Lm L Tk LmaT S T Y LL S aTC TTTT m TBmmmmmS
ாற் படுத்தப் பட்ட பின் ஏர் இச் சங் கத்தின் G D 6. எதிர் பார்க் கிறோம் .
8. It lifeb6ft 6 pebb
கழகம் ஒவ்வொரு வருட ஆரம்பத்திலும் தி தரினரை த தெளிவு செய்து தநர் களர் நகரின் றது.
தொடக் கடற் 2000 ஆம் ஆண்டு வரையான ó மேற் கொண்ட முயற் சியாலேயே
5 மையாகவும் பார்ப்பதற்கு அழகாகவும்
இக் கழகம் மேற் கொண்ட பணிகளில் Li fil 6gi அலுவலகத் தரிற் கு முன் பாக வளர்த்தது. பழைய மாணவர்-சநஷ்கமும்,

Page 76
பாடசாலை விளையா
 
 

ள்
ாட்டு விரா

Page 77
*'s 。 。。
 
 
 
 
 

−.
-
, , * . . . .

Page 78
இப் பணவுதவியாலி புச் சா டிகளும் செப் பபட்டு அதிபர் அலுவலகத் தின் YY uT Y u a u T TT LLLLm mT ek u T T T Y u T S Smm mmam K வரையறுக் கப் பட்ட பகுதிக் குளிர் அழகுத்
岳言二一茜二雷 úf幸é)二L酶。
중 重言星 L垂垂 பராமரிக் கப் பட்டதுடன் மூலிகைத்
இவர் வா ஒன் டின் இறுதிப் பகுதtல 1: அவர்களால் கோழி முட்டை அடைக
6 . t
1999 ஆம் ஆலன் டிவி ஆே உபகரணத் தில் முட்டைகள் வைக் கப் வரிற் பனை செய்யப் பட்டது. தமி விட 11 ១ {} = 3, ... ឃុំ == L = 5 Ş
| LD
பங்களிப்பாக பூச் சாடிகளையும் பூங் கன்
மரிலேனியத் தில் ஒதுக் கப் பt நாட் டலும் பராமரித்தலும் மேற் கொ6 துந் ஒபபா மண்டபத்தின் முன் இரு 198 நாட்டப் பட்டதுடன் கனநர் நை க்
暴
பகுதியரினுள் சில புநர் கன் று ஆ எச் ரு
எமது கழகச் செயற்பாட்டின்
ஹ பி போ கன் றது என்பது பி ட் டு பு

பூ, ங் கண் நகளும் கொள் வன வ
மூ ஓர் இவர் கீ க 1 பட்டன், அத்துடன் ருத்திச் சபை பூந் தோட்டத்திற்கான ஈத் ஒதச் செப்து உதவியது. இவ்
தாவரங்களும் குறோட்டன் களும்
6 .
தே8 ட் டல் ஆ இ மக் கப் பட்டது.
* }} * (&g {}_{#i gầ: t_ śup (#5(} {Đt}} {{#ử
.
ஈழ முட் டை ஆஐ டகா கீ கும் பட்டு ஒருநாள் கோழிக் குஞ் சாக
1) ஜீ டபத் திறர் கு அருகானி மரில் Dច្ច សំ ប្រាំ សណ្តាំ ៖ ឃឹម គឺឆ្នាំ ឆ្នាសោះ ចំ க்காக இன் ர றக் கழகமும் தன் து
ខ្សទី៩ ធ្នូឆ្នាំ ១ឆ្នាសំ វិ ធ្ឫ៩ឆ្នាំ ទ្រភ្ញា...
( _ ទ្វិ_E ឆ្នាំ ចំថ្ងៃស្អំ தி கன் ஐகளை
彗堑 ர் எப்பட்டு வருகிறது. முக்கியமாக நங்கிலும் சில அழகுத் தாவரங்கள்
អ្វី ហ្រ្វថ្ងៃ ១ 5 6 ...
ஈட்டப் பட் டு ஒர் 5 இ .
ால் பாடசாலை பூஞ்சோலை பாப்
* உறுதி.

Page 79
அதிபரின்
1995லி இக் கல ஜா ரியரினி கான பட்டபோதும் , நாளடைவி சீராகியது. ஆசிரிய தொ ைகtல்
ឆ្នា... A__ធំ ឆ្នាំ នៃថ្លា តំ យេ ច ធំ ធ្ឫទ្វិយ
is ig gis Gi i sa Git is a si Li பெற்றோராலும் , கல் வித் தினை @ dx + 5 6 Ş 6 Ê ê Ë ë
முன்னேறி து t கர்ை டு ஒர் எ ஐ B :
1996 இலிருநது இன் துவ 5
பொறுத் தவரை ខ្ញុំ ថ្ងៃ ទី ឆិ 36قوگہR செயறி பாடுகளுக் குடல் , நளிர் 6 T
அ ை10 நி த ைதயரிட் டு ரிகவும் 1
எமது பாடசாலை பின் சகல கறி சித் தல பெறுபேறுகள் மிக
எனது ஆசிரிய குழ முடன் இ ஈ
5 565 .
= ហ្សី ទ្រី ៩ ៖ ជា ... 1997 , 1998 = * LLLLLL mmLY Y S TT Tm L S Y mm m u KS புற நர் கண் டு பெற்றோரும் நலன் வி
குறிப் பரிடத் தக் கது.
விளையாட்டுத் துறை வே1 இத்து இது யும் இ ைண ந து வரல அறிக் கைகள் மூலம் நாம் கs குறிப் பிடாம லி விட முடியாது. விளையாட்டுப் போட்டிகள் யாவும் நடைபெற்று வருகின்றன. 1997
தலைவியாக இருந்த செல் வி. ச 48

மா என வர் தொகை யரிலி விழுகி காடு | 165 66
படிப் படியாக புதிய நியமனங்களாலும் ,
சியமையாலும் சுமாராகக் காணப்பட்டது.
றுசீரமைக் கப்படவேண்டியதன் அவசியம் க் களத்தாலும் உண்ர்வுபூர்வமாக ஏற்றுக் எ மேற் கொன எ ப் பட்டு இன்று பாளிய
நகர் களி யாவரும் அறிந் ததே.
ਉ ਲੁ : . D தt என சூழ் ந ைல , கலம் வரிகள் க ந விட முறை களு கி கும் சாதகமாக
6 . .
செயறி பாடுகளிலும் , கல் விகள், கற்றல் உன் ன த நசிலை யசில திகழ் வ ைதயரிட்டு
* ைஐந்து சீகி கபெருமை படைகிறேன் .
சயறி பாடுகளுடன் மிக முன் னேற் றல் சளிப் புவிழா ஆறிக் கைகளில் யாவும் பட்டுள் என நாட்டுச் சூழி நிலை யைப் சிரும் பசிகளும் எந் மோடு ஒத்துழைத் தமை
படி பூரின் க ஓர் விசார் நடவடிக் கைகளிலி ாறு படைத் த ைமயைப் பறி நரி வருடாந்த ர் அறிந் தரும் பரினும் சில வற் றை க் 1996 இலிருந்து இன் று வரை இல ஸ் எமது பாடசாலை மைதானத்திலேயே ம் ஆண்டு வரை விளையாட்டுத் துறைத்
நேTஜினி தர்மலிங்கம் அவர்கள் ஆற்றிய

Page 80
ஆஷா பி புரிய சேவை அவர் காட் டியூ 莓亭莒重茎。G爵拿司彗言L等墨
6 66 . தரூப: த லலிதா ந் பரிகை ஓகே எம் வ
15 ஒH ஒல பின் தரத் தைத் தக் க ை
, 6 m - ஆ. சிருபை ராஜா அவர்களினதும் கறு amm m S S a m u uK T T OT Y0Y பெறப் இல் லுனர் போட்டிகளில் ஒட்டுமல் சதுரக் கடல் போன்றவற்றிலும் குறிப்பிட
5
பெற்றோர் களின் ஒத் துழைப் பு செயறி திறனும் மிக அழகான கூை அளித் துளி எ மை நன் நரி கூறத் தக் கது நுட் பங்களுக்கும் துரித #opಹ 6 &#ff * இத் துறை வளர்நி த புகழ் தேடும்
- ܵ
ஒரிஞ ஒான கணித பட்டதாரி
66 வர்த் தகப் பட்டதாரிக விர் تخلH_flu 621 642 وif
亭建至莓a 季 等言蚤 வரிசேட பரிந் சி பெறி துே சர்
பகுதிநேர ஆகள் கசில பக்

வழி சில தொடர்ந்து சென்று துறை கீ கென் நர நீ தர ஆசிரியர் 5 , இத் துறையில் திறமை கொண்ட ஏ ஓர் ஆன கி கத் துடன் செt நீ பட் டு வத் துளிர் எ மை குறிப் பிடத்தக் கது.
டுத் துறைத் தலை வரி தரும த. கறுப்பும் , ஆக்கத் திறனும் கொண்ட ராட்டுக்குரியது. இக் கால் கட்டத்தில் 5) வலைப் பந்தாட்டம் , மென் பந்து,
த்தக் களவு புகழைத் தேடியுள்ளனர்
ம் பாடசாலை அபிவிருத் திச் சங்க டப் பநி த ட் டக் கள தீ ைத எமக் கு ஒன்றாகும் தொடர்ந்தும் நவீன * சிக் கும் முகம் கொடுக் குமுகமாக
என் புது எ ஐந்து நம் பரிக் ைக.
1999.
க ஓர் 7
- 7
O 3
- O
b (2.
5

Page 81
ஆசிரியர் இளைப் பஈறல்
ஆரிரு மத, க. சோமசுந் தர
இவர் பரிக நல ட க1 ஆசிரியையாக பகுதத் தலை L I La TG) 6, Gu GT i si gluflaj Li E பெற்றுக் கொண்டவர், அகவை
க. சோமசு நீ தரபூர் அவர் க ைவி
ஜிரும ஜி. ப. செல் இரத் து
இவர் உயர்தர வகுப்பு உ சொந்த விருப்பில் ஓய்வுபெற் பாராட் டுவதோடு அவரது எதி
துரு மதி. ம. சிவசுப்ரமணி
விஞ்ஞான ஆசிரியராகக் பேரிலேயே ஓய்வு பெற்றுச் ெ அவரது எதிர் காலம் ஒளிமய
இடமாற்றம் புெற்றுச் ெ
தரும் ஜி.இ. செஸ் ஆராத இவர் ம ைஓயரிய லீ பகுதி கடமையார் நரியவர். அவரது சந தர்பு பத் தை பெறி நதையரி
துரு செ உநடேச காந்து 8 இவரும் எமது பாடசாலையில் வேறு பாடசாலைக் கு இடம {நர் LA T L FT GÄ3) 6a) u fi6aj 5 frá h. 5): 4p6TFAL æíäåg 6ಕí :
0

ல் ம க எமது கலம் லுரியரின் ஆரிைத வராக பிரதிஅதிபராகக் கடமையாற்றி வரலாற்றிலும் மிகமுக் கசிய இடத் தைப் அறுபதில் ஓய்வு பெற்றுச் சென்ற திருமதி. п ч бі லாண்டு 6 if p வாழித்துகிறேன்.
னர் :
-யிரியல் ஆசிரிராகப் பணியாற்றித் தன் றுச் சென்றுள்ளார். அவரது சேவையைப் Bìử thā 6à tổ சிறப்புற வாழி த துகளிறேன்.
ரியூ மீ :
கடமையாற்றிய இவர் தன் சுய விருப்பின் មញ្ញន នាក់ . அன்பும் பண்பும் நிறைந்த மாதம் என றே நம் புகலிறேன் .
பொறுப் பாசிரியராக நணர் டகாலம் குடும் பத்துடன் இணைந திருக் குமி டட் டு மன மகரிபூ வ ைடகளிறோபர் .
霞書
அளவையியல் ஆசிரியராகப் பணிபுரிந்து றம் பெற்றுச் சென் றார். அவரது புதிய |ச் செவி வனே ஆர் நரி நற் பெயர் பெற ஆசி

Page 82
செலி வரி. ஆர். மதுர வானி, செலி திருமண பந தத் தின லீ என் மை வ 5. 6. ਰ5 5 . :
வ1 பூ தி துகளிறேன் .
தொழில் வான் மை பெற் நே
கற்றல் கற்பித்தல் செயற்பாட்டுத்த
666 ) பT ல சுப் பிரமணியம் , திருப த ந ஆசியோரையும் , யாழ் புலி கலைக் கலை மானி பட்டப் படிப் ை 1ே 66 ஆகக் கல 6ਲ : மேலும் பயனுடையதாக அன்பு 1
莓氢喹直_堑委_奧
gy if 6 - 1 亨奉亨
12 - 13 鑫重奉
GL P1 g = f' 중
பூஜிய உான வர் அனுமதி:
: . Լու (8 3ւք g, g tք ճsi = sյլոց:la: Ֆւն է : { TTS mm m S S u Y u Y
6 . LL uS T aaY OTL Y OOO ஆடிப் படையிலி அனுமதி வழங்கினே! ਸੁ| : 車L言言每蚤 季_彗章壹亨 国芭車 魏
. சிஎச் ஐ ஏ களுக்கு அனுமதி பெற வி 1றி றிக் குறைகள் நிவர்த் தி செய்ய
鑫卒言é章每 琶>醇彗。

வி. சி. சிவதர் சினி ஆகபே ரூம்
. .
: : .
畫
ஐ ஒ ஓ மேலும் வளர்க் கும் வகையில் லீ சித் தரிய ஒடந்த தரும த ஜ்
கழகத்தில் ஆங்கில மொழி மூலமான கெT எர் 6 1ழ்ப் பூ விடுமுறை பூரில்
ஆசிT ஜூ யூ தரு : துரி, ផ្ទះ ឆ្នាំ
* ធ្នូ g = ៥ ឆ្នាំ ប្រថៃសំ ឆ្នាថា ៩៩ និង ថា៖
6. .
: சில சித் து: ஒடந் த 10 1 என வர்கள் S u m u T um S S0 TTT STTS S LL S mkm mm aSS ாக் குறை காரணமாக சித்தியடைந்த சிக் க முடியர் ஈத தனி ல பரில் ஐந் து 0 0Tmm T Yk mmm mm L mm mmmTtT SL T T TtTTk kL 11ம் இதேபோல க.பொ.த (சாத) இலி
னவர் களு கி கும் அவர் கவி கறி ற ல்ே லாத மாணவர்களுக்கும் அனுமதி றோர் இப் ப ட த ைல சிலி ಟ್ರಿ # ಪ್ಲೆ! ரும் புகறர்கள் மேற் குறிப் பிட்டவை
1 படுமானால் அதுபற்றிக் கவனத்தில்
5

Page 83
பொதும் பரீட் சைப் பெறு
星鲁鲁鲁 s。食u西。乐 《专百#s》
தோறர் நரியோர் - சித் தரிய டைந் தோர் . விசேட சித் தரி
19 (3 li i ii - 1. 0 D
2 1 C3 i ni - 9 CC
14 (8 it - 8
1998 ஆக ஒலி பூட் க. இப் பூ , த
தோற் றியோர் - பல கலைக் கழகத் துக் கு
பல கலை கி கழக அலு மத
பாடசாலை அபிவிருத்த
இக் கால கட்டத் தில பாட பிற நீ துவிட இயலாது. திரு. க ஊக் கமு 1ம் நிர்வாக குழு ஒரிஜி வரலாற்றுடன் கலந் த ைவ. வே கீழ் தள வேலைகளும் பூர்த்திய வேலை களு 1ல் பூர்த் தய ஈ கும் குநரிப் பரிட விரும் புகலிறேன் . ெ இந் நறு வன்த் தனி வளர்ச் சிகி
நம் புகலிறேன் .
6f6ØD 6TT ULFT L G:
1999 ம் ஆண் டு வழ ை போட்டிகளில் மாணவர்கள் ழ ! sifieii, 6пштi (5 ili (šuri i g. 1999.04. வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது
5
2.

Liga asai :
畫尋毒
星毒事
உத
2秀雯 懿主圭苗 தகுதி பெற நோர் - 195
(all ii fg (3 ft) fi fi 59
*# ar 63 x = 2
சாலை அரிவிருதி திச் சபையின் பணியை கனகரட் னம் அவர்களின் தனிப் பட்ட ரிண் ஒத் துழைப் புற் பாடசாலை டிரின் ற் படி வீதிக் கட்டிடம் அத் திவாரமிடப்பட்டு இடந்து முதலாம் , இரண்டாம் மாடிக் கான தனிலை யரிலி இருப் ப ைத மனமகிழி வுடன் தாடர்ந் தம் இச் சபையும் பெற்றோரும் கு ஒத் துழைப் பு நல குவார்கள் என்
0 போல இல் ல நம் களு கி களிடையேயான ஈடுபாட்டுடன் பங்குபற்றினர் வருடாந்த 6 அன்று எமது பாடசாலை மைதானத்தில்
பிரதம விருத்தினர்களாக திரு. திருமதி.

Page 84
சோமசுந் தரம் (ஓய்வுபெற்ற பிரதி கெளரவித் தோர்.
இல் லப் போட்டிகளில் கிரீடி இ6 கொண் டது. ஆசிரியர்களும் மாண் வ இந நகழி வைச் சிறப் பரிதி த மை பெ
மெய் வலி லுனர் போட்டிகளில கழ் பட்ட அணியும் 19 வயதுக் குக் கி
பெற் றுப் பாராட் டைப் பெற் றன் .
எமது வலைப் பந்தாட்ட அணிபு வெகு சிறப்பாக விளையாடிய ை கு வலய மட்டத் தல 1ம் இடத் தைப் ெ சதுரங் கமி போன்ற விளையாட் டு முன்னணியில் திகழ்கின்றனர். கூடைப் கூடைப் பந்தாட்டப் பயிற் சியரிலும் ம
விளையாடுகிறார்கள் .
இக் காலத் தல வரிளையாட் டு கி தரும தரி. லலிதா மகே எல் வரனுக் கும் கரு பைராஜா அவர்களுக்கும் என் து விளையாட்டு சிரேஷ்ட மாணவத் தலை கனிவர் ட மாணவத் தலை வரி செ ஒல்
ஆகயோ ருக் கும் எனது பாராட் டு க்
ਨੂੰ 5 ॥
பொறுப் பாசிரியர்கள் திருமதி
செ லி ஹரி,
த ைல வ ர் - p. 3, it is
: : : : : ਮ

திபர்) அவர்களை அழைத் துக்
ல் லம் 1ம் இடத்தைச் சுவீகரித்துக் ர்களும் ஆர்வத் துடன் பங் சூt ஐந் நூரி ឬកូ ១៩ឆ្នាំ ត្រា ឆ្នាំ ២ វិg.
வ வர் ய மட்டத் தலி 15 வயதுக் குக்
fiğ į jį į išsifiti į 5 í ið ĝis 65 g, i
வலt மட்டத் தில் பங்குகொண்டு நரிப் பிடத்தக் கது. 17 வயது அணி 1றி நறது. இவ் ஜி நை விட பு, ப நீ து, க் களிலும் எமது மானவர்கள் நீ தாட்டக் களம் நிர்மானிக்கப்பட்டு,
லிவர்கள் ஆர் இத்துடன் பங்கேற்று
குப் பொறுப் பt tரிருந்த ஆசிரியர் விளையாட்டுத் தலைவி திருமதி. மனமார்ந்த நண் நரிகள் . அத்துடன் வி செலீ வி. வாசுகி திருநாவுக்கரசு, வி. நஷா ந தி செலி வர ட் ண் பர்
கர்ே .
& க ஓர் இன ஓர்
எ ல | வ | ம தேவ னிர்
翡
5
3.

Page 85
எமது மாணவர்கள் இவி வி பங்குபறி நரி தமக் கென ஓரிடத பாராட்டுக்குரியது. பல மாணவிகளு வார மொரு முறை ஒரு பயரிற் றுண் வருகன் றனர் . சதுரங் கம் இனி பூ ga_6aii 687 ĝ5 6nfl68) 6HT u I FT L " (6 6 65asi u 60p :
பB குபறி நரி வெற் றிகாண எண்
மாணவ முதல் வர் சங்க
பொறுப் பTளர் சிரே ஷி ட மாணவத் தலைவி
மா ன வ முதல வர் தொ ை
ஆண் டுதோறும் பாடசாலை வரை மாணவத் தலைவர்கள் தெர கல வித் தரிற மை , வரவு, நடத ை போன் ற வை வகுப் பாசிரியர்கள் , ஆலோசனையரினி 니 முகாமையாளர்க எர் , அதிபர், பரி பரிசீலனை செய்யப்பட்டு மாணவ இவர்களின் இப் பாடசாலையரின் ரீதரியாக பொறுப் பரினை ஏற் று த செய்து வருகன் றனர். மு கான ஒத் துழைப் பு நல கும் இவர்கள்
உயர் தர மாணவர் மண்
பொறுப் பாசிரியர் : திரும
திரும தலைவர் : .
Gg u 6) 11 611 it : & Gàit

ருடமும் பல சுற் றுப் போட்டிகளிலி
தை த கீ க வைத் துக் கொணி டமை நம் ஆர்வத்துடன் பங்குகொள்கின்றனர். ரின் கீழ் மேலதிக பயரிற் சி பெற்று உலகளாவிய ரீதியரிலி பேசப் படும் த மாணவர் உணர்ந்து ஊக் கத்துடன்
வாழி த் துக் கள் .
5 :
திருமதி. க. சோமசுந் தரம் சநர் கதா போ கரட் னம்
5 : 33
மான வரிடையே தரம் 6இலிந்து 13 ரிவுசெய்யப்படுகின்றார்கள் . இவர்களது த பாடசாலைக் கருமங்களில் ஈடுபாடு பிற பாட ஆசிரியர்கள் ஆகியோரது |ள் எரிகள் வழங் கப் படும் . பகுதி ரதி அதிபர்களால் , மேற் படி புள்ளிகள் த் தலைவர்கள் தெரிவு நடைபெறுகிறது. பாரம் பரியத் தைக் கையேற்று வைபவ மக் குப் பணிக்கப் பட்ட கடமைகளைச் } மதி துவம் ஒழுங் காகச் செயறி பட
சேவை பாராட் டுக் குளியது.
DD.
தரி. கெள - சுந் தர லிங் கம் தரி. ரோ , நரித் தரியானந் தன்
* zi, ei un
ட் கரிசா நீ தி

Page 86
இம் மன் றம் உயர் தர வகுப் பு மாணவர்களையும் (வரிஞ ஞாண் , அங் கதி த வர்களாகக் கொண் டது. இவி வருடமும் 13ம் வருட மானவர் சிறப்பாக நடைபெற்றது. மக்கள் வந தரும தரி. பதி மலோ சினி ரகு அவர் நனி நரியுடன் நரினைவு கூறுகிறோம்
விஞ்ஞான மன்றம் (உயர்
பொறுப் பாசிரியர் : தி
மண் ற தி தலைவர் ġie
ਲ66
ទ្រឹត្តិ ០ ទៅ ក្លា លី fly 5 6 6 5 6f6 = விஞ ஞான தொழுரிலி நுட்ப அறிவ மாணவர்களின் ஆக்கங்கள் தயாரிக் அத் துடண் பொது அறிவுடன் கூடிய உள் ளடக் கக் கூடிய வினாடி வினா இம் மன்றம் வழமைபோல இவர் வரு கொண் டாடியது. இம் மன் ற வெது வெளியிடப் பட்டதும் குறிப்பிடத்தக்க அவர்கள் விழா விருந் தினராகக் கலந இம் ம ன் த த் தரின் செயறி பாடு து கால கட்டத் தை உணர்ந்து செ1 ஐ
வாழி த துக் கள் .
இந்து மன்றம் 1999
Gu Tiiu Tartu : 蛋 உதவி ஆசிரியர் : 堑
இபம் மன் றம் , காலை இ ைது
வெளி எரிக் கரிழமை தோறும் கூடிய வருகிறது. வருடந் தோறும்

ல கல வி பயரிலும் சகல தர
வர்த் தக , 5 5 EA} , கணித) ஓவி வொரு ஆண் டும் போல அணிக் கான ஒன்றுகூடலி வைபவம் iai (pai 6). Di 6i yg, அவர்களும்
நஞர் கலந து சிறப் பரித் த ைமயை
தர மன்றம் )
ருமதி. அ. தவ ரஞ சித் ள சிகா தேவ அருள் ராஜா
சோதா பரம் சோதரி
ழ மை தோறும் கூடுகிறது. நவீன ைன வ ளம் படுத் தும் வகை யரிலி கப் பட்டு, மேடையேற்றப் படுகின்றன. விஞ ஞானி அறிவரின் பரம் ப ைல விகழ வுகளும் இடம் பெறுகின்றன. தடமும் தரினத் தைச் சிறப் பாகக்
f_f_ ទ្វ ** គ្មាញ ចំ ** pសា ឆ្នាំ 6 து. இந் நாளில் திரு. க. குகதாசன் து சிறப் பித்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. த கதியரிலி வளர வேண் டிய
பட்டு வளர எனது மனமார் நீ த
விருமதி. சென, சரவணபவானந் தன்
ரும தரி. ந , தவ சீலன்
வனக் கபம் தொடக் கமீ பரிர தரி பரிரார்தி தனைகளையும் நடாத் தரி vif insi விவேகான நீ தர் விழா,
55

Page 87
ぎ
நாய னிர் மார் களின் குருபூசை தி L, 6 Ê ê ធ្វ ធ្នូ ឆ្នាំ 5 Ş பூண் சக் கு பிரதம விருந்தனரா அழைக்கப் பூட்டார். மானவர்கt இம் மன்றம் வருடாவருடம் செப் ೬ ಕ್ಷಣೆ ಕ್ಲಿà: 5 கல வித்தரினைக் 1 டசF ஐ லகளுடன் கூட்டுறவ1 குறிப் படத் தக்க அம் சமாகும் , சரவ பை வான் ந தனி அவர்களி . . t பொறுப் பாசிரியர்கள் சேவை ஒ
தமிழ் மன்றம்
Gl Haiti u Hafflui i : gilt உத வரி ஆசிரியர் : தரு 55ಣಾ 6ು & f: 5 i if (A B u 6P II 6If í : ggib li fi
Fậtó HD 6ă 9 Lió * * 5 li rifupi G S D Typ நாடள ஈ வரியரீதியரில் மானவர்க நடவடிக் கைகளுக் கும் பெH ஐ வருடா வருடம் தமிழ் மொழித் அமைச் சிலர் சுநர் று நருங் க to6) 11 b_1 3 1 56sfi65 Gà, 3, ị '' ($ 6) g 2 Lê Lfìnểỉ6ifì6ủ (àè; Gẻ 6àỉ Gì i pi 5 ini è5i i 5 e 25 g5 665 36 தமிழ் த் தன் வரிழா வடிக் குப் பரி
கல வரிப் பணிப் பாளர் தருமதி
சிறப் பரித்தனர். இம் மன்றத்தின்
தொடர -எமது வாழ்த்துக்-கள்

இநர் கள் , நவரTத் திரி பூசைகள் பக்தி ருகன் றன் . இவர் வாண் டு வரிஜயதசமி திரு. சுடர் மகேநஆரேனி அவர்கள் தக் கு பிரசாதம் வழங்கும் சிறப்பையும் து வருகிறது. 1999ம் வருட தீபாவளிப் எதி தரின் அனுசரனையுடன் இதர க சிறப் பாகக் கொண் டாடப் பட்டது இம் மண் ஜப் பொறுப் பாசியர் திருமதி. ன் சேவை ச் சிறுப் பை நன்றியுடன் ரிக ஈட்டலரின் அனுபவம் பெர் ஐ புதரிய பதி தொடரூவர்கள் என நம்புகிறேன் .
ü萤。ā。蚤一町町夺言 மதி. வி. புஸ் பநாதன் னி இர ஞ சன் ணிை புண் ணிய லிங்கம்
" சம்பந்தப் பட்ட சகல போட்டிகளிலும் ளைப் பங்குகொள் ளச் செய்வதற்கான i 11 க இus கரி வருகின்றது. அத்துடன் தினத் தறி கான போட்டிகளை கல வரி
ਲੁ ਸੁ ( LLLD L. தளிவு செய்யப்பட்டனர். தேசிய மட்டத்தில் பீரியs கரி சத்தியசீலன் 1ற் இடத்தைப் கரித்துக் கொண் டமை பாராட்டுக் குரியது. தம விருந் தரினர் பாழி வலய உதவிக்
எளில் கா நர் கேயன் அவர்கள் கலந்து
செயற்பாடுகள் மேலும்-ஆக்கபூர்வமாகத்

Page 88
இசை மன் றம்
សិ ម្ចា பாசிரியர்கள் தரும த.
த
:
GJ J so Teri :
இம் ம ன் நம் பாடசாலை பூ சிலர் தன் ஐஐ சநசிகழ வுகளின் மாணவர்கள் 巨再L母可āé国é քh= Աքւն 3F és 6.) இசை நிகழ்வுகளில் மானவர்கள் பநi அளித்து வருகிறது. மேலும் தமிழ் த்த T00 Le L0 0LL SS u u u LLLL LS mm u uuS
மானவர்கள் பங்குகொள்ள பயிற்சி அ
நடன மன்றம்
(au II inlui L I al flui ; glui, le gl.
இபூர் மன் றம் ஒரேயொரு ஆசிரி மிகவும் திறமையாகச் செயற்பட்டு வரு ஒத் துழைப் புடன் விழாக களுக் கும் , தயார் படுத் தரி, ਸD6 ਨੂੰ நக பூ வுகளு கி கான நடன நிகழ் ை மகிழி வைத் தந்து வரும் இம் மன் றரு பரிரார் தி தக் கிறேன் .
ԼD635 601 եւ Լճ ԼD E 50 & սկլճ
பொறுப் பாசிரியர்கள் தரும த. செ ல வரி,
தலைவர் : செல் வரி,
G寺山é重éüf செலி வி.

செ. அருண்களித T ஐ ஈ
நமதி. ச. சிவ R ன் ந தமி ல வரி. ஐ . சொ கி கலிங் கமி லீ விரி. ஆ. சிவ கெவி ரி லி வரி. த . கதர் சினி
(LPfi 5 SS) i Gli i njō &F nr 65 SA) iš aša, பங்கேறி க தயார் படுத் துஆறது. விழாக் களிலும் ប៊្រុ ... ឆ្នា குகொள் எ ஆக்கமும் ஊக் கமும் சின் பாடசால்ை மட்ட, கோட்டமட்ட, எளில் தமிழ் மன்றத்துடன் இணைந்து
எரித்தும் ஊக் குவித்தும் வருகிறது.
வ. குஞ சீதபா தம்
16 ரக் கெF ஆண் டிருக் கறபோதும்
கிறது. இசையாசிரியர்களின் பூரண போட்டிகளுக் கும் மான வரை த் ருகிறது. 轟訂彗_哥重尋醇 விழா வயும் அளித் து எமக் கு மரிக் க
க ஒர் தொடர்ந் தும் உயர் வடை
ஜே. ஆர் . மரிய நாயகர் e. புற சிஓ 9 மணி
a. ஐனித் ரா ஜெ. பரிதரிலா
5
7

Page 89
இம் மன் றர் மனையரிய லி உள்ளடக் கியது. பாடசாலை பரி மரிக முக் கசிய பB களிப் ை! விருந் தோம் பலி , சிக் கனம் , கிே வருகிறது. பாடசாலைகளுக்கின ைதய ல ஆகரிய போட்டிகளில் மாணவர்களுக்கு பாராட் டுகன்
செயற்பாடுகளுக்கு நன்றி கூறி,
வணிகமானவர் மன்ற Qu Tipiti un offlui si : 5 6 6) 6. f:
G5 u : 6) 5 ft
{32} {p # ofầm”ìụ ị ữ
பரத வெளி எரிக் கழமை
உலகியல் ரீதியாக வணிகக்க வேளையில் எமது பாடசாலை.
- தேடிக்கொண்டிருப்பது பாராட் 5வது இதழை 6 . வர்த்தக மன்றத்துடன் இ ைை வர்த்தக இதழின் 5வது இதtை விருந் தினராக திருமதி. ஞா. பணிப்பாளர், கல வரி முகT ஐ um Uf Lí Lifi SILö }, ef g í t! Siflegh 5 g (மு தனிமை ஆசிரியர் , வர்த் த மெருகூட்டினர். வணிகமானவர்க பீடத் தரினா லி நடாத் தப் பட்ட எழுத்துப் போட்டியிலும் , ஏனைய gsgj6 f.67 11 g of GT Tij Gët ! Tu qu fig வெற்றிகேடயத்தினையும் பெற் LJ M Lifou i HSR – Luu flg. Eft i Luff GA களினால கருதி தரக குகளு பு பட்டிமன்றங்கள், கவிதைகள்
58,
-

லி வி கற் கும் சகல மாணவர்களையும் நடைபெறும் சகல வைபவங்களுக்கும்
த லீ குவதோடு , மான வரிடையே பரிப்பு ஆகிய பண்புகளையும் வளர்த் து டயே நடைபெற்ற மனைப் பொருளியல் , * பங் குபறி நரிப் பரிசுகளைப் பெறி ற ஒளத் தெரிவித்து, இம் மண் றத் தரின் மேலும் கேவை தொடர வாழ்த்துகிறேன்.
5
செலவி, த, புண் ணியமூர்தி தி செல் வரி. ப. சுஜித் தா
ਸ666 செல் வரி நரி க தனி
தோறும் இம்மன் றம் கூடுகளின் றது. லி வி இன்று-துரித வளர்ச்சி-கண்டிருக்கும் வணிகமன்றமும் ஈடுகொடுத் துப் பெருமை டிற்குரிதாகும். இம் மன்றம் 1999ம் ஆண்டு த் தீர்மானித்த போதும் 2000ம் ஆண்டு நீது 29001ல் ஆண் டு சித் திரை மாதம் } வெளியிட்டது. இவ்விழாவிற்குப் பிரதம தெய வேந்திரராஜாவும் (பிரதிகல வரிப் த் துவம் , ஷல யூக் கல்வி திணைக்களம் , னராக அெலி வி. ந. வேலுப்பிள்ளையும் கம் ) வருகை தந்து விழாவிற்கு மேலும் 5ர் யாழ் பல கலைக்கழக முகாமைத்துவப் யாழி மாவட்ட ரீதரியான வினாடி வினா பாடசாலைகளுக்கிடையில் நடாத்தப்பட்ட ம்-முறையே வெள்ளிப் பதக்கத்தினையும் , றுக்கொண்டனர். வணிகமானவர்களுக்குப் சகள், பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளர் குறுவன ஈ வரிடைப் போட்டிகள் ,
ன்பன்-நடாத்தப்பட்டு சான்றிதழ்களையும்

Page 90
வழங் கரியது. வணிக உலகில புதிதா சஞ சிகைகள் , தகவலி கள் என்பனவர் 6 மாணவர்களும் வாசித் தும் , வருங் பயனர் படுத் தக் கூடிய வ ைகபூரில் பேணி வளர்ச் சியினை பர்ட் டு பெ ருமிதம ே
வாழ் த துகளிறேன் .
யுவதிகள் மன்றம்
பொறுப் பாசிரியர்கள்
ց, 3) Ես ճll fi
莓言 王 - శ్రీ కే {
ஜிஐரிஷ் தவ மானவர்களை பூந் கெ செயறி பாடு பிரதி வெளி எரிக் கிழ ை வழிபாடு மாகும் .
। । ਉਹ 166) கட்டுரைப் போட்டியிலும் எமது உயர்த வெறி நரியரீட் டியதுடன் சான் நளிதழ் க ை5 பெற் றுக் கே ன் டனர். எமது பாடச1 ஏ நாயகியாக விளங் கசிய முன் னாள் ஆர களிநேர எல் வடிவேலு அவர் கவர் கர்த் தகு இரக கல கூட்டமும் பிரான் தி தனையும் (8L {I 6մ 861 6ւ Ա5ւմ = otheմաn 5 toi à ֆ: ஆசியுடன் கே ர்ை டாடப் பட்டது. பி 5
66 55
இளம் விவசாயிகள் கழக பு
: தரிரு
தலைவர் :
ਐ6 :
 

க வெளிவரும் அறிக் கைகள் , இறுக் சேகரித் துமி ஏனைய சகல
: FTE} வணிக 6
வந் துளி எது. இம் மனி நதி தன்
காளி வதுடன் மேலும் வளர
தி. அ. கரூ பை ராஜா தி. ஆர் . ஜே. மரியநாயகம் விரி பேண் சக கரீதா பெனடிற் சிகா தேவி அருள் ராஜா
f ஒர் ட எமது மன்றத்தின் முக் கியூ
தோறுமி காலை ஆராதனையும்
வில் தவ மாணவ மன்றம் நடத்திய ர வகுப்பு மாணவிகள் பங்குபற்றி បចំ រឺស ( អា ហ្វ្រ ៩៖ ច ឆ ឃ ឃុំ லயரின் புகழ் புத் த வரலாற் று ற் பப் பாடசாலை அதிபர் செல் வி. க் கு5ர் ஐக் கசியமானதையொட்டி நடாத் தப் பட்டது. வருடா வருடம் த் துக் குரிய அண் புராஜ் அவர்கள் ண் தத்தின் செயற்பாடுகள் மேலும்
a.
பூ த ரோ நரித் தரியான நீ த பம்
டிசி , வ ஐ ஈ ம தேவ னி 3 வரி, த. கலை மத
ឍ ច. ( ភ្ន វិចf
5
9

Page 91
೬} {{{... ತ್ರಿ # ಕೌÉ é} ಟ್ರೆ ಕ್ಲಿ} ಔ}é ಸ್ತ್ರೀಕ್ಷಿ ប្រទះ ក្លាយ វិស័ និង និង ហ្វ្រិច្ឆាg , அ ைட காக் கும் உபகரணத த5 விற்பன்ை புல் முக்கிய செயற்ப பயனுள் ள முறை பல தொழி
சென் ஜோன் எல் அம் பு
@ ញ្ញ ថវិអវិ ធំ ។ គ្រូ ៗ
இப் படைப் பசிளிவு 64 அநள் 3 * 55 6ն լք 6ài ! ! ! ! ! Ճáí å» tք ձել են:
தொண் டார் ஹரி வருகினி தன்ர்
பாடசாலை களில் நடைபெ
நடைபெற்ற முதலுதவிப் போட்டி தோற் றிருந் த ஈர்கள் . இப் ப பாதக் கப் பட்டோ ரூ கி சூ , ப ஈட ទី៩ ខែវិឆ្នាំ , ខ_5_6 Do L ចំ
சேவை வரி ைன் பரவலாக் கரி ந
பெண் ச1 ரனியம்
த ைலு வரி : துணைத் தலை வரி செt துருப் புத் த ைல வரி தர்
ਲ6 5 : தர்
எ1) து சF ர னிய கி குழா : இவர்களுக்கு கடமை , கண் ை தல மைத் துவ மி போன் ந ப ை பtfறி சிகள் வழங் கப் படுகினி கல வரிவல ய மட்டத் தரிலும் ஒ என்பனவும் நடாத்தப் பட்டன. அ
பக குகொண் டு உணவு பரி1
6

பரவாகவும் அழகாகவும் பயனுள் ள } செடிகள் வளர்ப்பு குநரிட் பீடத்தக கது. மூல பல் கோழிக் குஞ் சு உறி பத் தரியும் டாக செய்து வெற்றி கண்டது. மேலும்
L ட எனது ஆசிகள் .
ன் எல் படைப் பிரிவு
வி. அ. தர்ம லிகர் கமி
6 . ਸ . ਓ . . ਉ66
p போ ஓர் ஐ மனித நேயப் பணி புடன்
றும் சகல நிகழ்வுகளிலும் சேவையாற்றி ரு கண் நனது. அகில இலங்கை ரீதரியாக ப் பரீட் சைபூரில் 1999ல் 67 தொன்ை டர்கள் டைப் பரிரிவினர் , யுத த நிகழி வகளா லி சாலை 19 ட் டத் தல உடுபுடவைகளைக் பாராட்டுகின்றேன் . இப் பிரிவு மேலும் தன்
இல் பெற எண் வாழ் தி துக் கள் .
ல வரி. மே கல துரைரா சா ம் வி. எம். டி. எஸ் செபஸல் ரியாம் பிள்ளை சினி சனி மு கலக கம்
பூரினி வே லா புதல்
33 : 56 ਭ66Li. சிய பர் , கட்டுப் பாடு, கழி படிவு, அன் பு, புகளை வளர்த் துக் கொள் வதநர் கான் றன . 1999 ல சிந தனை நாளர் ' யாழி DD Tu TLLS S TT S TmT mm S BT Smmu mT mm m mm T m த் துடன் பாடசாலை நிகழ்வுகளில் முக்கிய
ா ஐ ல , மண் டப ஒழுங் குகள் , நகழ் வ

Page 92
ஒழுங் கமைப் பு என் பவற் றரிலும் உறி குறிப் பரிடத் தக் கது. எதிர் காலத் தி லுப வே ணி டுமென வாழி தி துகிறேன் .
இன் ர றக் ட் கழகம்
பொறுப் பாசிரியர் : செ ல வரி. த
இந் p னி நபர் 1999 லீ ரிக முக ஆரி ஆற்றியுள் ளன. குறிப் பாக, இரத்ததா எ கருத் தர நம் கு ஒழுங்குசெய்யப்பட்டு ைவ
அவர்களின் கருத் துரை இடம் பெற்ற
o_ụ_j fio J. LDH Göö{6}f}{{, 6ỉ ëp 60 tổ tūlū L அமைக் கப் பட்டு, மிகவும் இலாபக து titä & H 6tist & {EH & Gló. Hli H 5000 LIII L& T6 வழங் கப் பட்டது. கழக அங்கத் தவர் நேர் கொ ஒர் டு ரூபா 15000 கைதடி 6 பாடசாலை க் கு வழங் கனர் . இக் க
பங்குகொண் டு செயலாற் றிய அ ைத
6in (8u Tai 6 pasti
பொறுப் பாசிரியர் : திருமதி. ( த இல் வர் : நோ ரினா
{A g 111 63 ईा 6ा मैं : சங் கதா ெ
இக் கழகம் பாடசாலை நகழி வ மிக விபுர் சிரத் தையோ டு மேற் கொ 8

ாகத் துடன் ஈடுபட்டு வருவது இநர் நன்றே நநர் சேவை பாற் ற
ர் சிகா குணசிங் கமர்
செயூறி நரிட் டங்களை சிறப் புற த் தின் முக்கியத் துவ1ம் பற்றிய த்திய கலாநிதி திருமகள் சங்கர்
னி ஒன்று விற்பனை நிலையமாக மாக செயறி பட் டு ஒரு பகுதி }ல பூந்தோட்ட விருத்திக்காகவும் களர் நதி சேகரிப் பு ஒன் ைற பூரிப் புலன் அற்றோர் (நவீ லட்) ழ கப் பொறுப் பாசிரிய ரை புபல்
வரையும் பாராட் டுகன் றேன் .
யோ. பறி குனராசா உதய நீ தரிகா
பெனடிதர்
க் கான மணி டப அலங் கார தி தை சர் டு வரு கரிறது.
OI

Page 93
mai ntaining the stan deri g
the zonal level conpetitio
allowed to take part at tr
am proud to note, a s usu s at thì sẽ &{}#ìal afì đ district
present situation our stat
ail the skiflis at the provin
in the year to corre. The
、he!○ リ Mr、S、SWak覇童調
Siin Ceir E. and gir East tina KSS, {
量
.
the standard of English,
bright fUit Ure,
(52
 

is as to airaiah -
A fa a at ha a ku na Tas a may
s its usual duties, provides a o the students to promote and di abilities in Various skilis
e earning, Competitions were
ng as school level. The selection
Crimination with an intention of
and the dignity of the school. At
重き。電計* sti選む選を重ts se計ected Were
le distriot level competitions. I
level Competitions. Due to the
ents Could not participate a in inciali level competitions held in
union hop es and plans to do
romote the standard of English
English day celebrations were
Fatihan as the Chief Ciu Est, Our io all the teachers of English for
ts and supports in maintaining
est Wishes for a prosperous and

Page 94
Literature is as universal
an Ci€ fit. Il a il a ges, and in a ! written - and eagerly read or people, by soldiers, seryaats, secie Titists. Ciergynen, philosphe
羅載量s 重eVer restric電e○ 電○ リ 3cmC量を
to bert Frost says - Poetry bag
de light, This is true in al litera
Actually a piece of literatu ћ и нnam Ъody and the the me is al The techniq Li es lised in that pie
ás d量計書e言e章章 features ●重蚤
- Hence a literary piece si om c & This approach would he i While reading the reader väri il f
further reading he will understa By brea King the Literary pie C2 reader identifies and appreciate
臺畫e a轟重重夸章。

ལྷོ་
尋輯雪璽夏 評委言電顫委韋。意。琵。璽尋崖-翼
as language and aimost as
Conties, poetry has been
listened to - by all kinds of
lawyers, doctors, farriers,
rs, pa 44 pers, kings and que ens. . .
ti class, it the origs to a, As j7 s jr., je fig f; f“ ist does give
tiroke,
re is a concrete thing like the
n abstract thing like the soul. ce of li terature can be vari ed
body.
ould be taken as a whole at i the reader to Ancierstand it.
rst identify The se i Armage. By
di The e The e EEG e of the piece.
or scanning through it the
s "Tähe e te en regg es used by

Page 95
ਉ
The inhage is vise di in ii
of readers, it he ips to ide
known setting. The author
which directs the reader to the reader is tempted to
example in the poema “Nobo
presents "frog’-and "bog" -
Though everyone tries his sh
to become some body, in War
“ Are you
An image can be ta. Sed for Y Z
positive cootation or a reg
it is associate di With a pi.
sorrowful experience.
For exampie “The vid
*stopping by Woods on a
and ** The Ayo sɔ ci s Creep ing
pro-E na ” C ig . Po e fin?” Sy
experiences in the Ining di Of !
the first provicies
em tertainment; ut the at
intruder. Thus, by Choosing
correct manner poets car 1
54一

terature to explani di the perception
stad the therne through a Wei
pictures -and paints it in a A ay
react in a certain Way. Naturally
er best to prit out his manne and
upily says "yes" for the question;
arous purposes. ie. It can have a
atİYY e o se diepending on whether
e as ribe experience or with a
ids Teation ed in the poera
Sagyry evening” by Robert Frost
f : 'a ti? & 3 Cidier's Ho L'Se' in the
Arthur Valjey bring different
the readier. The image ** Woods” in
te Standis for seclusion or as
an in age and presenting it in the
Lot on y heip to create pictures in

Page 96
a readiers mind buat also su
imaginative associations. This
estabilish the atmosphere or no C
Eg: "The failing of snow'
creates a quiet, almost mystica
microbe in “The Micro be " im pa
Another advantage of image
Just a few words enable poets to
readers and to approximate the
Croate.
Eg: "No body" by Emily Dickens
The eight lines of this poem ena i
the specific emotion.
實體委 重量善書善
The theme of a work of
dominant idea. Theme is not the
重e壹s 黄蚩 壹c鲨 壹 垂s sG壹贰
summary of Premchand's "The T
attempt of Gangi to get a bu
attempt turned into a total re.
*The Tha辜彗重*s 宣e津”蚤 a彗ü翡
tradition" could define the sub,
the me of this story would have t
plot or identify its subject. It wo

ggest a great it in be of
를
sociation helps poets to
d of the poem.
in “Stopp ing by Āyo o dis”
i nood, Eat the image of
rtS hun Oür.
es is their extreme economy.
evoke specific emotions in
2 Xperience the poet wishes to
[}|## ,
Die the readiers to experience
literature is its Central or
same as piot or Subject, t’WAQ
es confused. A simple pilot
hakki r's We ” couid be the
cket of water and how the
Se重賞重é重t. The S電a霊e重e重t。
the H dia society and its
ect of the story. However the
2 do more, tham Summarise its
Luld hawe to convey the values 55

Page 97
and i di Eas Expressed by the Complex, expressing ric Thakur's well' is no excep
Thakur's Wei suggests th
(i), Social injusti
iiiiinam Wai
sympathy et
i), Exploitation
jistice a di
(iii), Rottesma Deteci,
gan bie, g:
(iv), The peilight C.
(v), ignorance –
iem ce, tie tie ne
beyond the bo van daries of i
the real WGrid.
When ideratifying
宣eる建&業S S豊む事項選○ む○茎 ā 鶴
techniques used in that pi
ai usions ad sounds -
cs> Tan Li Raš Cafe the sa Tie Kie
”The łazy one” by Pabio Fi
(i.

story. Many effective stories are
LLLLLL S SLz LY SS S0YJK SLY JYu SuBuY SS S S uu K
io Ha. for instance the story “The
a foi o Wựing as its thennes.
e caused by the caste system - ie. üLS k€ KI II & SS, Charity, LOVe,
C aire, forgotten.
Of POW er, bräbery and de CeiYing
es Capi Fig front panishment, s of high class peopie - theft, iust,
ssip etc.
}f ựự Gĩĩ} &ĩì – “ĩafe. Cha L} \in isĩĩn
une di u Cated,
; Should be an idea that extends
he piece of literature applying to
the theme of a literary piece Ot iom iyo the image , but a is o the
eCe - ie its form , voi Ce, language, of course a Poem may mot aning to every reader. For instance
erki da,

Page 98
In this po em a reader ni his country casts on him" anot
with nature". Some other might
by the modern man" as therne
晉醫委疆疆委 雪藝* -轟重 彎轟轟電委 委匯疆發
Ransom talks of ine vitability i
paradoxical theme that 'after d present than she was when she
The Technique,
Technique deas VĂjitih
expressed his idea. The tec
understand the piece of literatu
clearly. A reader may approach a
pleasure. But a student of litera
into many components. Sc} Te {
tone, diction, figures of spel
rhythm.
Tone of a literary piece
ie either in St. DerSOn narratiQ
The following poems in the collie
person narration.
eSas S
* Plead Mercy'', 'À Pois
* Stopping by vм о сds o
The Lazy One The

night identify the spell that her might identify “harmony
diis cover, “po i u tion caused
S. O tři se o třiér haiki Ágie
s 53 a Lig šis te T* By John Crowe
of death, it also suggest a
leath a pers on may be in oire
vyř as a i j ij e ***
the way how the writer had
niques help the reader to
fe and to experience it more
A piece of literature purely for
a ture s ho i je break Éře piece
of the main cornponents are
ech, affusions, rhymes and
considers the poem's voice, m or in 3“ Person narration.
oction of antho Ogy are in first
pe”, “The loney Scare crow”
: eo pri "Tio ege * * Ö di Po e ne *
In a s novựy Even ing * Van he kije d' * Nobody'.

Page 99
Ai the oÈhe except ol of
The baiädä * 4 o fo de Rafn d io i speech. While the 1' pei Èrtist & Yery Řj ordi Ayitiio It
Creat ES interest as if the brings dramatic effect to
CQ ffe Cit #Q flie, which Vụ Q{{}d
Diction or YAyo:
be conne the focal S of the
knC W in OW In Chi Legiti E 2 choose them with great Ca
more that they state. For
in the poe (m. “Thế
repetition of words 'i' " in
be.com es se f-conscious b
order of this poem too s
confissed by his stipe press
* I to is it rt tot my wra
The poets also
Create an Effectiye picttir Woods on a snow y Even
sounds - to Create the st

Randoi" are in 3' person narration. is on the other hand in direct
son arration helps the reader to guestion, the 3' person narration were hearing stories. Direct speech the poem. The poets choose the
be more Suitab je to their therme,
"di choice and VÁ, ordi ordier tendi to Aork. The authors especially poets cit individual word carries, and they re...often selecting words that imply
A Foo is on Tree” by Åstili iam Blake the " e” and “ an do shows h ová the poet iy his aggressive feelings. The word hows how the poet is emotionally
ed anger,
th rid grow"
se AOrds Aiti particuliar Soun (S tO P. for instance, in the stopping by ing * the poet uses si bilants. ie: “S’
and of the wind,

Page 100
* The only other sour
of easy Wind and do YA
目 ○言○er t○ 頼重○を宣sta建
shovalidi identify its figures of Si
personification , hyperbolie, Syr
Although figurative lan
writing, poets in particular rect
readers beyond the literal și ea
figures of speech are utilized in
only samples. Readers may de
fiction.
(i) Simile -- The Lazy o ie ** The first Wim e is pli
is sweet as a te fati ës Here sve et is com i
(ii) Metaphor - " A Poison T. T重e T了ee is 員se○ āき 重 The anger turned in to
(iii) Personification : “The Lo 翼義翼龜
* F * జ్ఞప్తి జ్ఞా
༈ ཟླ་ gཀྱི་བློ་
pe af S4
(iv) Hyperbote : - * Macavity - T
**="s 。『●誓き許 e
law of gravity.
nake a fakir St. Here the die e i

I dois the sweep
雷菲
幫
출
I my
di a poem vi e il the reader
De Ech – i. e. The tapohor, sinnile ,
i eccio che, apostrophe etc.
giảage is is E i in ai kimis of 2 giĩ1ỉZe the P Q ựựer of it to take ing of a WAF CYdi, The following
the following poeias. They are
y eligop it to o tři er poems and
” by Patrio Ferdia
k
c計画目cm" }aifeid to a fë in de Ciid,
re e * by Ajii iam Blake eta piac r a pois o tree.
rely scare crow “ by James
g are crow' 3 ita e S Caret o W. S.
ified.
he Mystery Cat “ by T. S. Eliot. very his man low, he breaks the i is og G W er S Gf i avitati Gra W Guid
순"
s of the catare ex agge fated,
59

Page 101
{ y } Åg ostro pagine: -- **The SF
yii) Symboo :- 至玉
謹慎s C 1s a言e 頭se建 Q リs量
Biblica ai visions i C e il Cid
* The one y sc:
“ 4 besar my cros
- Here je siis Christ is I:erre
In addition Rhyme an Rhyt.
the image as real.
Rhyme is the same soung Af
in a poem. They her to ti
Eg: I hEa a Stadije:
|
This rhyme schere
S.
bò bò, Schen ES ai 32ä È . . .
readers.
70
 
 

are by Jarnes Stephens'. O FN i CGI. iiititie C e .
s ess슨 손준.
rro, Áforman ** by Afifi iam Carlos ༈ .
tie fovers tipright as atgrca ' cit is a symbol of en Eighten ment.
rats: the the nine. Poets mostly use
aÈ Èer idea. For e g, in
3 ff cro ựự “ - by Jafnes Kirkup
;S, i 53 o r a ti ”.
リ。
u YS S L uu u J L J L JJK LL JSL JJ LLs
Cy is a 5 萎辩 ry 3:ja::1 {a翼
}
i ki, a i.). There are po e mS Yå †th ala,
The ray be easily identified by

Page 102
Rhythm is the invisible :
*I hear a sudden cry of pa
丁鑫三言圭 is a 言a彗蓋重蚤茎 s籍
This rhythm is called i ambic. Ti
章觐
ythm of English.
He箕こe, a 目terar\ DieCe vie vu. État a good piece of app
重axi言km ide重量量育icati○重 ●f the km
貴重○青eー了。重電 S建○袁量○ 詩é can be done by anyone irrespect 釜囊é薰a量s●拿é重a拿é重鲨Q às壹台 be a rigid form to appreciate.
○○リe重垂 ●重量重e重子 ○専重、○垂 リais
comprehensive nor absolute. Thi
ਵੈ ,
$ || 1

輯 魯 轟員委
may be icoked at in any reciation de pe entis on the
さas 員s○○ 重 tha piece,
note di that an appreciation ive of professional skii, it ration til at the re, Can NS Ver
Ti e readers are free to
basis, this article is neither
s is just an effort to guide,
曾鑫會巖韓舍f諺考羞y
ffiਏ #if:
71.

Page 103
ay ang o , Q saigi ĝift:fillig til
{ j * T షో కు క్లికి a g_ E_ இனிது
கட்டுரை
క్రోన్ట్వే స్టో fit as a
தஐரி இசை li' if' gi 2
_ff'@ 3
உச கFE திட உதிக்
3.
fff SR 4
:
1988 ஆம் ஆணர் கூநர் கான இவை ஐ டி ஆகளி_{தமிழ்_இ 21 ஜூஜி ஜிந்
கட்டுரை
வாசிப் பு Lffs 2
கட்டுரை í Frf Gri á
தமிழ் அறிவு வினாவிடை
蚤。运翠
ஜீ. பூ
கு. க
季
i
蚤
了
i fi
ff
ଝଞ୍ଝା
爱
下2。
 
 
 

கான்ர்ட்டர் களில் மேர்ன் வர் விபரமர்'.
தெ சஜிதிறு சின்
மூ. நீரோஜினி- முதலாம் இடம். శజ్ఞ. త్రవిడిపరీ-aff-gEQIt తీL. ඩී. ධ්‍රැෆි' කුං#බ්‍රහී පින් බේ' (F- ෆු ෂී>ශf t5 හී L-15 ஜீ. ஜீமகள் -முதலாம் இடம்
கி. த5ரணி-முதலாம் இடம்
ஜீ. ஜீ மகள் -முதலாம் இடம்
இ. காரணி-முதலாம் இடம்
ஐ ட் ட F1 கான கட்ட தேசிய தி ட் ட
লিf__
ச. பிரியங்களி-முதலாம் இடம் சி. மகழினி-முதலாம் இடம்
சி. நிருத்ததிகா-முதலாம் இடம்
# &ಣ್ಣಿ {
ஈங் கலி இரண்டாம் இடம் ံအူး၊ ရွှံ့ဝံ့ ခြွ႕”ွားf”
யத் திரி
ஒ. பிரியால் கரி. முதலாம் இடம் ச. மகழினி - இரண்டாம் இடம்
சி. நிருத்திகா- மூன்றாம் இடம்
ம்
ச, பிரியாம் கரி- முதலாம் இட

Page 104
 

Page 105

ܐܷ؟
ថ្ងៃ ព្រោup guិg

Page 106
مرتد
安
夔
葵
ཁོ་ཟླ་ཝཆ་ཚ ཟ ཆ་ ཐཟ ....................................... - ====圭<===、蹄蓋
 

YLYCCC LL CCCCLLC LL LLLCCC LLLL CLLLLCCCLLL CLL A S
季 *=丰率甲*李彦翠司é率é酯*牵率爵率串串**ā超é寺理é画目**目蚤é串串踪兽**
捻
事

Page 107
奪奪)為龜罰 藝》幫藝
- 주 - , 축
蘿蕙 這y 難韋全, 羲亨e
t
a重算○窪藝 リ 翼 選議藝e F Q『●議Cé
introduced třie Bursing profess
Af O S (Sfter CAS i "Father G
ikiti o in as the 'iad y \ith the la
’’ËRS - Thai și reas O. f.
personality is fiot be că i se iau
LuJJYta 0 Y S S uu LL LLu iku u u LY SY S J S K GLiL Services for the Care of Sick, p.
零諸種尋委躍彗“。
* 影
i
Grence ightingale
Edwardi Tighi tingai e and frariti 1 829 in Fiorence, Itai y vier ieni 3 p c3rariiy ii yiHig, 5i1e g#“e SA/
選.む譲望む譜。リむé W鉄き éき詣読む。繊。
ܢ
༈
སྒྲོ་
壹
莲
-
○置éék. リ。リ
her life. Sie read Widei FI Ir
?spired by God, si: was a humanitarian service persons in Way". "S'i iş ilin %fÇği yedi and understanding the feel in
qualities that touched my he Nightingaie as any favourite p.
FEF"

體 囊_蠶量 臺}罰擊事
学 * * 感 é é# * 参弓、亨寺寺鲁 é委寺。圭 * 委争争
0 C CC u L aa LELCCCLL C CCJ LL0LLCLLL LL LL Ls Lz
i ghi tiga e because it is . She Who što na to this YA orld. Like Hippocrates Medicine" Fiorence Nightingaie is
Mlip *.
fe yɛ i šio a of i fless and prGrimotion of
ಕ್ವಿ: the se conti daighter of Liliana s Smith. She was born on May 12" e fier ặeii -- Q - dio pareia is Wifere {{# if: {}eft: ? shif&, lĩampshire afi đ i år gai y by te fait hier who tá jgħii hier
Histry and Philosophy, Throughout
if looking after the sick and injured
g feeding dressing listening gs of pati ents it is the S e una
Y S EELS EK KY K E LS K S LL LS KKLLJJY S LLYYLLLLLLSS
ersonality and write an essay about

Page 108
A量 a 載i選é リé リ
si Cięży, Writing an e Saşa y on i
hope this afficie Wiii definitie
Fiorence fligiitii gaie is it in ore,
Continued to y 3 time:F LAF ses in 3 GS på
拳一
My a n bitio.
A the people in this A
S K tLL y Y LL Y KK kL YZ Lu u L KzKK E ZLLLLS
K iBu LLLY ZYK LL LLL LuuLJ GG um L LLLLLLLLu
ZLLlt t L L L LSSS SLL LLLL LLL LLLL tu L L S LS
KK C S LLu uK SYL L L0 Y LL YYYY Lu S u
Whe fief ef go to hos
황
tre atti rag the pati e nts. Their si rigici
i m p r es s e di FM y litte heart. 4 É o o Aya T
M e si i ca i F rice f g s S i o n is suppo
When be core a doctor shall not g s ha il be my a im When I be come a di
degree. I will study further and a chiev
day and night to serve my nation esp
attention to prevent diseases and to
“P『き奪emti●n is be貴重き言重ha重 C駐言e
 

ities are act respected in our
բic is a go iden oքբ ծrtunity, I
Fe, C. tīf fe:{{{} \ự Stoặđents, T#1G {{g}}
, ti i Her services are stili
氧。翼疆蒙龜曾鑫電難爸難魯
韋計論疆登 魯 「露°
一拿
རྒྱུ་ 费 in Life
rif a re a T tại Gius. Ní a f p e o foi e
F è a Siti es. i C e ha e a
. .
see ਦੇ ਦੂੱ ਹੈ।
ers Ca e t 를 준 -
! 言きき建 まき ●豊きer専e 電詩e ●●●電●『零
ya kiind ness a Fid die Yie FR to dtify
ht to be corii e a doctor in fut re.
posed to be a no be profession.
o after ge a tři g fagie s Et Service
6 ctor i w G n’t $to pi \ự ịith *. 8 - B - $
e
a constitant grade. sha work
e cila i ty the pi gar. I shai i pay To re
bring o. It A í Ea í thy co Fra Fi tif ity •
ea
ha Shana Kuga da S
G r a di e 8 * B *
75

Page 109
翡
བློ་
讚
.
*
榜尊輯曹 語言毒 靜請輯雲委重 亨委言曹 韃電輯要
బ్రౌ
བློ་
韋
重
碧
議
雷
한
བློའི་
奪
雞
重
у
割
ਛੂਣ ਢੂੰ
. .
const". Citi f : y o y.
Å physica # # orker ca |
eis i re. E vi e rry G ne gets the i igihÈ
ਖੁ .
. A .
books.
A in i Fate ie cti Sa i så rik :
p r o ự di e the is est physica i exer
s . .
stro ng and sm at it is said " A
LS L K S YZ S YYY Y L L L L L L YL Y uu L L LSL
雪尋罰堊畫劃罰臺。量畫 囊 諡疆曹疆盡萄鬱劃委畫尋 蠶委藝
a di the si si es,
76

蒙影 甘菁影
s
. :
Siti pied. The F se is a ni a b Fager Fra i
황
존
。As a res誌書き kma km 輔as 誇ec幸詳e 誌誌sy。
--
IS É Sy in thinking a di pia FFFg. So his
ich is 3 f sig filifica ince only if G ne häs
专s彗委事蚤雷彗醇建亨
事
출연
事
출
를
ëisirë is
靶重重鲁雷彗经蓋翡雷登蓋鲁鲁重黄鑫重受事。
di te filip Fro y e the quia ility of york i ne.
rein ember that hours of eist are shot id
彝語等重 哲e s善e重重重彗efü輯曹箏
할
준
囊
황
률
སྒྲོ་
촌
read so fre books during the hours of
of kino Yay Hedge by Teading books. This
Fases is to a Chieve success in the feid
is FF: Bisch greater pleasure fro FH reading
at is ay play some fight gan es. Ganes
is e to a mil a m... Games make o iu r body
ion and entertainment. Games take is
o Lad mind ves onty in a Sound body".
Er of books after having had payed for
in a healthy balance betw een the games

Page 110
e rece e eters e s
ts t c a 를
Stamps of tarious countr
e vents, some festivais and nation
冒委重工貴重青雲重e韋委曹韋雪重重雪 魯輯藝電劃委
Lse fui. Televisionis one of the a te
ifin proyement over the radio. Televisio
no longer a luxury. It has bec gate of
■sefi』計mess ●f t=se青重siQ言 cá km言○世 あe
Gardening is also a usef way
garden ma kes the home and environ
h e i pe us to get a smal in co rin e .
Lse
usefully. It teaches a tra is a it.
One shoe
drinking etc. in the name of ië is
 

: Tậe by : lecting stam pe S, VAY heñ
fag im fgreign C. Fitries. He is a be
tivi e starra ps of va rio ii s designs. ut different personages historica
; i o r i i terii a fie și a f days -
曾 way to speċi fidi o ii r ie fis li re til Ħnie
SS Y ZYYY L Y LS L LLLLL YLKS L YY
Fi press. Its Sight and So Fidi. T. W is
le y f the necessites of life. he
in der e3 finated.
to spend the he is sure time. Fi o wer
F : FÈ ES att fi a i. V egeta bio je gardie FRS
g, is p: e in d to li is í leis use tine
曹
ti. Ç se iş hçe induige in gam biling,
翡翼”毫。
S, Biriya riga ri ( Fade à "C''
77

Page 111
MY
Every per so H in Ist h
. .
interesting hobby is never tired
.
pe G på i a r h go bo by a i o ver the AFC) foi a go a n d now i ha ve about two :
and fra Ti Yarios co lijnt Fries, The
e f i in e FRH a 5" e o f d i f f g a" e f f is i a
i 露受重s電盆爵事s 髻髻 *
big the also helps are til to lect :
ia e a beatif i sta
birthday present. Á hef í get si
華き Cá章 編を露『戦 。 編尋書 釜豊島彗電・重he C誌
.
The first sta T p VI as
a re issued to mark of a rio u s
independe a C e day, Olympic
ex y : G Fatig Hä etC.
Stamp Collecting is
co si no o ney a Fad used star
a i fx i FM a : C y e a fyth ing es e. i
78

E:
۔
통
를출
g
重
| s
촌 한 s e res c t를 존 큰 a 를 존 ,
n of an expensive hobby, se di stars
m p r g i di : f : y coiection.

Page 112
Ha risi
Peel at
하ses a - ----------- e e e.
eep
O da man is better egippo :
莓s鲨辑s G誓*ersé<、壹。亨彝会言、
and great advancement it, Science
Consequently the miennium man y
experienced.
While the ancients had to gi
ਰੂ eoces.
*Xertiem. *schines jo 重○st ●誓言論é リ
fooded with tarious types of instan Tele\isiens Radies, Cef言p駐ters
c teless
Everything is dome for Than by tie re
霹ar擎菲 é彗4●手e °亨拿率éco、
------- -
ifa in future

F, F of a Ne W FF i et ni i Hi Fith high
a i eự a fi 3 etter Way of life. They
i FF FF e a ins the da Ay F f f a new age.
iš šis its kā višji je dage in F a Friciis fields
as 3 een 3. Fa exposic. En ef kino Way edge
and Technology in recent times.
i I be come more know fedgeabie and
i fabo i a fik s og Eat, fri af to day leads
# e:g C G fiĩ fo ffg ##y a fi đi ự ẵth G #t a my
oric for hire. The narkets are being
t foods riaders Coolers Mixers,
a F d Re ky o Ës. Even if indi i stry and ut steadily rap ia ced gian ia dabour. portion of bara in چچا! وہ g" aمچg_of. CGF;g: dو۔
it 2 a a rich us other gadgets.
end of a was cerent it is hoped that
å få ti, i je a di ih in to a letter why ay of

Page 113
s警
а з везе в зев в в в
THE MO
in the night,
The stars sh il
The place is f
Which is c re a í
in the in o o n !
Farm rats scar
| n search of F
They p ay an
Be a ns of mo o
And sh o a frig
Stra y nois es o
Show how di re
in the night,
Yo is couid hea
T h e d e wAy I n th
And a in a
ཙོ་ ༧ གྲུa- ཝe བྱe བྱ, e, བྱe, གྲྭ བྱ, se, །

s = e s = e s p r s p r s e s as a
OWLAT WAGHT ".
豪
s o co Íd a n d breezy
he brightly in the sky
tied with silver light
led by the roof light
ight, a cross the fiefd
n-pe th to ugh the weeds
ip e corri and seeds
d dance as th ei r needs
night, flow th rough the jungie
htenig sh a do As of the tre es
f bats and ow is
a di fi : the night can be.
tih ro iugh th e tre es
| Fr the rijs te of the fea Wes e tre e shin e in the light
it is a Wond er fu i sig ht.
Raia niya Rajaratnan
Grade f 0. A .
爱
s
叠 * * ܦ ܤ ܤ ܗ ܘ ܗ ܗ ܣܸܕ݂ ܗܼ ܗܼܝ ܗܼ ܗ ܗ ܗ ܗ ܗ ܤ ܗܸ ܡ̣ܢ ܗܸܕ݂ ܡܸܕ ܗ

Page 114
Such a beautiful saying, թ2 That encourages tās to tie 蚤e *薰堑彗重s罩é言sé,翼辑
言彗rd 彗 彗é 蚤蓋爵黄拿重重量
it was a norning so b right ,
instead making my birthia
Smile was a iii iss, in Y ri
盖
bird 重量書e リ is \○『量量
There are things in life, wi Try our best is the to est > Li
As a child I want everythi
A bird in the faan di $5, $ải Gr
*گ کیAg کہ و#

플출 할 를 A 鑿鑿鑿劃
cked up with meaning, satisfied with G it fuss.
Ci right get sia y a tease
Wệ 3 ši šie > S ,
no bo iy krio WAfs mí y Sadi po fight,
y Caike, ray in other gave rise
a Chocolate pack.
Otier Said Aii a ki55
i Ty, o in të e ty ; si: ,
s our main di into Strife
be ready for the worst
di rever forget in
remembering
i , two in the îi ușii ,
'ra ye eine Fai f: A fear ## #a7 Å&#####FFFF sa ### *
محمجھ ٹیڑھا کہ چیے # کے چھے ۔چو نیچے
f
المر
81

Page 115
A
THE NA
and sports are
リ ●リ●彗 選。
Té議達議き リ &説C aré km
Hockey, Wolley ball, Tiet ball
堑yese惠erc蔷它蚤o Gür bQ建立。
Ġam es irripro We do i r iig
Smart. These ganes nake 0.
Ŵŵ e fŞCaistī£, JA VĀ GSE, OG EEf gy
our body is released. S.
addition iš prevents heari tiif
.
sake of sport and not to fee
를
kma量森重Cé 羅蜜 リ W● リ 。
 
 
 
 

their education in compete. They are
1e refore to make o Lur body healthy, iere are two types of games, one is
3 O Ltd of games, Chess, Caliform, Table door games. Cricket, football, Rugby,
etc., are out door games. Whatever is ii
estive system and na ke Li S sÈrong a si 翡 body elastic. When we play a game , SC, to give energy the fał garierę di i i pre vents extra gathering of fai, ia
.
選裏é。CYCKé量 a道建 F●●彗書al 専e 龍aWe ●
ow to fork in teams. They in-still into
healthy competition, discipline, irii, They teached us to play for the i di : Ferres sed in the eyent of defeat. It
頸雪嶺**輩電é,
b}} they Can’t only play. The Wis est balance between the games and the pementary to each other. If we in aye EąY E a si CCÈS SfLi f'LA İLiřE. Iii a II y Case,
Dr F.E. rond de velopment of one’s
Taj 32 Singa B 曹委疆魯 體電 *墨*

Page 116
書看青評彗了棗譯 轟體
People fro言 every where al
and corner you indi compier i 置重a圭圭s圭éo彗g。a莓亨重s蚤só、
重a蚤令莓委参夺莓e QG彗。S参豆壹量器
Computer is a magnifice
Éire mendio Luis change in info rrm aĝiĝo Em the initiative but Charles Babag
wonderful machine. At the begin his
keep accounts only graduality e. gadjets to sit heir neelis. Ās リQ言リa彗es 重 a kmー誓e題重き。董 。董 km
- .
eXte詳 km ○e軍e!○ped Cóリe3. ito asenoid iten in every notase. Thi
壹亨己蓋口镇穹 壹己 彗o 鑫专蚤薰薰
, - - e e es 를
●宣萱 ây es苷ab辑s堑e垂翼莓

Page 117
"Ai aste or Spifili a drop of gaigai
da e Aith the e p of this i rap
The neX. È siep, if yo i fia
reagi ai y book GT, ainy prini sted:
sitiiig isä yötä F röö: jääsi 3fe
ri a Chine tti e copi ter, The E
, ,
books, even fruits, vegetabi
S Creeti í DL CSIII See Cí tD g | it
your hem é, With in few Facil
de Hiyere 4 ai yeti F (İ99r. Her &
La sef L4 i is a comp Later i 2 a hi torris, es:
The Daily disa di, ai i Ëage increases tдti etmpioуtвіёiії і ёс
*Í L is a Li í Hes faster til AII a
As s : Ch any Թ.Հոբio yer it Quiti
because once he pay for it it
pay ea ci na on th, Tři oliga iře a
i Kärý titi, the Case iš Erafi
i fetě se Čgii 5. i brief Cji
AG Äiki i 3 Iye 3 possess,

L S S uu KY CCY uL YLmu C LLLLLLLaaLLL
言。 pa詳誌s. W誤○。
Í SAF gery, ife.
墅
출e
를
C
彗
i
鲨
擎
韋賽
劃
妻
를
를
fe istie ina žeria EË YAřeb a CCESS, yo : Co. iiidi
i materia i from i brary i ie Merid.
eLLL L LLLLL Y CCC Yz L L LL LCkazYS Y u aLLLLLLL
S SS L L L L S i kk LL K KJ KCC Cm
LL LLLL SL u L JS L u L YS K LuYL YY L LLL JSS : s on yo šir Coři po Liter
yo tir ia sie and can Greier i hem from rs yo ii f plificha sed goods Wiii be
SS S K LCK CCC K 0K KCCaLLLL LL L LYu L LL u L0 LOL
를
翡
LLL D K K KK SYu KLY LLK u SSS
ܝܗܒ
C족를
main very effectively and efficientiy,
ZJ SL S J K SY YYYL L L L L L YLKLY
羅s リis普1○○ リ for a 筆a kmé km&s 誌Q
rice of a compliter is high, it is not a
as is to get any amount of work doie
Hier is a spiendid item wist Châ asyone
G CÔ YA SIG A YA HA T H E WA G F ad e 1 1 o 3o

Page 118
臺를를를 출 활를 출."를를 를 틀를 를 를 를 출
Sri Lai i Aka is annai iai y ai'i ag Eric sai
○○頭重も『Y委『e sリe○言で言 C頼誌豆a誌○組。琵
When foreigners Conguered C
C 주 .
a forlag, the Coast They regie:CÈSE Ëft
f3 ci Cops to Lid be grgii, iii.ě iř
. ਪੂ .
This resulted = the p {
Y LuuLLLLLL S u Y
Sa as
The present goverraria e ?it
education and is paying in are atten
is a Welcome sep. The pubiit, a di
With the Government an di figlinį įste
Steps must be taken i
奪
羲
龚
를
5 - :
Ca言単○彗 be km言eー ●誌誌。『重e 頭言語講e建 é
Sri Lanka voäid be abie to proää
S
雪量]しa重蜜a。

曾轟臺囊實 羅鬣 鑿麗醫 劃。轟轟韋轟
È tra i contry MesÈ parts e f tie
통
oirí go firio ins of thi e i and are
i
翡意
. .
by foreigners as the "Eden of
2a St. Srilaraka has as X mai 4 fall
aリ○議a 量a詩ks a籍。 Ca譲as。T嶺é
董
Care for agriculture,
e yic in they riacie use of the hii is
The coconut pairms were grown
e piai is vựhere paddi ý aní oËİher
5ysiétii of é di Caiti Qin was Sid Cft
.
Faas Charlige gå ha e Syster of
tio ni tio agriculture. This imdeed
Èře parer. És sino Luigi Co-operate
f{ặ{}{ã {{#is e:S ##à 3 Tỉian kä.
a te e very in C# of and available
KK m Y u s L ZmmL JLuu C YYGu LLL LLLLL L
f a## the # a fig majị ịies of
g
శ్రీకి
ܢ
seas at aid prosperous

Page 119
羲
リ 爵を委Y リ リ。晋。 in gig their titas for horsey.
the child protective centre
11. So it e geaith y
dari esis Werkers are at Lise
YY LCKYE L Y ELL J LLLLL LL uKKY u S S SYZJ
da ger Q4ÁS Criminas,
S. t

O C H H H D AB SE
LLLLu YS S S K LY u mma u L L L SSSY LuKLY LLu
ܝܼܲܪ...
ܒ ܒ 월 È vasa --
ailway stations inside the markets According to the reports released by 5 marra y chilidiren, have tu Arned into
eir parenës targe this professioni,
ee c #aiidiirema ita eiiag ii sed as dio igi estic se, These po or chidren face hard Work
if ä ge , iri is ö îie ho iises thies e CHiilidire Fa.
བློ་
s5 .
servants we neglect their edication,
LL KYLLL Lu LY LYYu ZZ L KLJ S LLLL Ju SKY
ina ay they become
r
i
f
翡
할
조
F.
e Cre tieyes and
姜
●
囊
y
T
墊
●
한
f
h

Page 120
Tourism is orale of the la
chi i dren are spoiled and abus ed
Western Countries They are usei
them With money. The Wictims of
poor children. They are motivate
se - 를
The refore the goverinae ji 3 s
ਤੇ Sa COC.
こ語議員選語言育● ● kmー エa謹言ま季議垂é選。○語
high Grecia Grid a re feia
를 -e ----> as as
C를
K KK S S S S S L LLLL
L K C S S S Y uL YLK
poverty and child abuse are y organizations should find Sor:
problems. The message for the in
Chiid builds up a lie althy nation"

LL LE SYZa sLs S ZLLLLLL LL LYYSLL LCLG LLS
{}y {#e t{} {{#{ ự}}{} {amặệ #f{}fĩa for their various needs by 1 uring this habit wiii spread to other to follow the wrong path, Many
fire geir eration by to Arists,
i Rip 35 ed Fria iliy sÉric i ries on
鲨封
茜
한
碧
f
懿
劃
意
ËS E SEVES ,
彗
委
를
●
蓋
等
登
き
ཟློ་
蚤
u Y S L uu LLu K L uu L u CS KLL0 mL K K L L L S L L
y Corri potetti a, irid
S SYK S L KK L S uu u L J LiL LL S LLuYY S SYu K
Therefore the se two concepts ery much inter reiated Sociai
S u LL uZ LLLKK S LLLS S LLk CLL LC S S SLLL LLL sY ew Millenitarfi , wo tặld be "Healthy
Sea both is a Srirajeswarai
電訂論疆變 靜蠶 醫證 *轟°
S
7

Page 121
COMP
P
.
e Faiis si C. ad ai 5 55ie computer it looses its funci
storage system.
a tři e cořip liter Wož
aid Reso ii r Cies li jader St Cra
If in the computer ti the other program raes in the
Virus. This Virus Programs &
言
ལྟ་
盔
岱
f
డై
སྦྱོ་
盘
盖
р
སྒྲ་
སྒྲོ་
靈畫蠻
준
懿
憩
圣
2. 璽委訂罰
Generaii y farmiess
compliter, tāti. Ai i not affet,
Í GECE È ef i 3 & 7
F G grāfrifie ai iš CIJEÇtei iš
S i FIS fik
Ał żha Ù Éçai e za É> ö E;
se vera copies, When a pers
infected complater, the Viru;
ܢ δAS

KL K L L ZYYZ SS K JLLL LLLZY YYZ LLLZS ge is apset. Å hem it attacks a
on siovis down and läpset is data
C kk kuku uu L L YLYLK SS S SSL LLuLLLLSSSLE LLLLL0 K LL LLL } dt} eS F G í me a H af y ge FHS Gr
幸。
generai y Lis ed irà i fie rie dica field.
ere is e programme thai Aoid 1pset
gerous Wirts.
tess Wiris . Wirus Wii i biock the memory of the
t the programme.
L tu u 00 tO L YS SSLLLJYGL K 0SLG0L JY L LSL OLL L L0 LLLJ K
to the IBM computerised communicate
25 0, 000 people were Utilising this iTi e this Prografie maiti pied into sh links his computer to such a Virts
programme gets into the programme

Page 122
of the ney CC Hputer and til Lis His
흥
鲁
"##ị
type of Vir us will not harm any
On the Gither hand, the d
programme and has the tenden programinie. These programin es voi: according to time or according to ee kC YY LL Y CC SS s . s
ihe Way in Wilich ine Progra II me is
-
Tii S firis Wii í Þritsg afssi
. 순흥를
2. 翼を尋誌むき ○○]
3é. 翠彗<茎季壹会
晏。 Computer
General y Virus programma linked to a file and is spread from
LLL Y S S SZS S L LLLLLL0YLLYY0LLLLLLL LLL LLL LLL YJ Z u aL LY
copied soft Ware,
Certa i FN ki n ds of con po i ter * i ET
Boči ščiciji Vifiš.
Fé『設置達証尋衰 W議r袁S。
Fiji e ilife Cor.
, Traja. Ħioase Vir AS.
5
。聖●『歪s。
6. Drop pers.

anger Virus gets into the main y to hide itself inside the
di have been YÀfritten to operaie he prografire usage. This will given to i i realšies a fayo Lira fisie
i aiad offers si? Äri acGriigi
Ar šie.
es are small ones and usually is Computer to Compute through
e-nai internet and iniawfily
i S

Page 123
Names of certain comput{
శ్లో చై
癸 彗ཟློབློ་d
藝
ܕܡܨ܊
5. Diana.
3.
. Feiissa.
, inici e
8, love you. fi a in es of Cert 3 in 3 m îi Vii
Watch day.
i), Sigiri as Too it.
RTG ÅT.
T} f i Ål i Wffiliŝ .
5. Pog - šiiiiii
Methods of a few er ti f g | W |
. Firtřia sing of prografie:
2, C 9 71 g liter sigiliid il 9ť iš
peers GĦAS .

རྒྱུ་
Vi
རྒྱུ་
한
a i V aC Ciri e p r og ra ñ m. e.
|『誌さ 目言fe C重i尋言。
S fra i a Jiři Crise di SiiËLiÈİORS,
S uK CLL CCC LG S k L S KK L SC C YYYCCCC CCY
WäCCiii e ProgramTimes,
di programmes in system.
to ascertain whether computer speed

Page 124
裴電*雲轟雪體S實實鬍露
speed icial science aid facilia
LL L Y L k ms s
ihai = H - - et sad Van tages to G. żerrible isalvantages is ie ii
e족
la es basica y se fish = - were born peace siit sees or family,
ਚੁਟ
When he i2 = an one simpie pro disobey to on this one Cori 3. God. Ham kent Inis own in de pend the oni One ho Can gije him ič
Create
エリー エ重三吉華竜類 リー
K S SSSS LL YS J LL accept the basic reason and Cau: * a = = world?
"I am rong with the world".
Fighting and killing &
things that people can di" sai Violence brings more icience, I
量単量ー。『fーエー雪 琴e リー 重藝e 『リ豊輔○ 豊喜
- -

in various fields i rì a very rapid
Ziggy are gearing the peak. Even rosti s ciē Fičifič Š š i des i iš a pity
Orie of the rii o si horrible arid
of this se fish
We Consišie:ť
on a broade
r
| Theo Boath of the Conse que : ces hisition. Man understood 量輯姦藝 量重 a di Yaş t} i Ej EC i fellowship with ent way and fost fellowship with
ZJ S SL YY L JYY LLL tLLLLLLLLYSzJ tkt L0
ii, Řitř jis gate, tři tři iai s faily oÈ stop Air beca i se e Aili ot je fof War. As orie mai has Said
KYu K O u Lu L u uu S mLLLL LLLS S LLY Ltu S
ach other are the most stupid
one of India's late president,

Page 125
Äi af& CaRa ibse C3 { discontentmeni among differen
po verty and un employment are
tatise for the deaths of many
iiSa. È iei.
Ĉio W a days War has
reały wige this out, Ałe must to
HE YAY Can Wựe bring pe
heart is very essential for this
Crude Way of thinking must tul
war victims, Next they must lie
partiality." These are some of
lingual multi racial and multi
Peace festored by a
pea Ce a Chie VSC Hy War, Sire i
as the future generation of thi
peace ili C Air Cotik try a iad aisJ
* "fa HäkíHá žiš šť pá,
il pi fa
قية
2

ised in many ways, political † races, minoriÉy-majority probiems, Some of theři, Tře se Wars are the
innocent civilians. Many are even
becore a greai pro biem. Ve ist ring peace aid harmony, So what is is Caled peace, The ai serace of War lation Can dievei p ir may Ways
ace? First and fore most a change of "Interested political parties with a fin their heads to the appea is of the ar in to rute the country without any
the Ways to brim
雪
р
준
2.
C
i
鑫
蟹
Li
羲
religious nation.
on — violence asis i onger tinan the loving words win at last. Therefore
s nation we miast striwe to bufid – up
is sur sijo rid,
.
- JOHN.F. KENNEDY, 1961. - Simangali Kailainatha in - 200 í 3ío * 3 *

Page 126
people of al ages Lise al kinds of
to sleep drugs to wake up and drug
KY L S S S z S YZ L SYLJ LLL uS
taking of drugs changes people's
The worry Calised by
K J S S Y S L L L LS SS
Heroim and opium can be yery dan
載○誇aCCC a重○ a に○重● ●誘○ km2写○ リ言
The problem of drinking and Smoki
they are so widely used in Inary so
of the greatest health hazards of
●f Ca重こer。
points that The earlier a person
risk of developing lung cance as
diseases. A person who starts sis
od is fifteen fines more i ke
smoker. There is also greater risi
b『o重chitis for th○se 専重○ start 。罰
damaging facts are not kio WR to
developing countries,
Young people’s Crinking
more and more teenagers are łąki i
 
 

o zas St. Ciáše Věřitř teenagers. Yė
^Y .gs rega arły, There are dirigas
S to tirea FM WAyiih. Some are lega
Stinction is to what die gree the
į ựeş,
foi ing people taking frugs is
es. Though it legal drugs such as
gere lis, 3 lich Common drugs as
Reaching hea it in Consequences. ng Casses less concern because
Cieties by a digits, 5 to king is one
3 tier iles ad a Tajor cause
IR { YPF, H, C, } Ařich i El a survey
begins if Simoke the greater the
; wel als Cther life threaten ing
g before he is for teen years
esop iu ng Cancer than a non
. Cf e 3 di S e 25 e a di Chrca i C
oking in their te ens, Yet these
a in a to fity of you h e o ie in
s
ZJ uS e S S S S S LL LS S LSLYK S JS SLLGYJC LLY S S SSKY
ng to drinks.
93.

Page 127
s
Ilegali dirigis Clearl
se of the fi ilivyo. Y es e ris
ko A Ā tai ihe 3re injecting the risk of te eing inyo ved in
Young Heroin users up of ther as crimiinais. Tine
Éeenager starts kising Fier) in |
リ翻 kmé 電意
un cierstanding of the young A
Wfa0 is e Cöffie de piëind & Fit 6 understanding and tre airie
die en tient i Fieron , a Cořit)
Drug use can be
군
and heait. És miay prove to be

threate young people's health. The of death by poisoning as they do not
into their veins. Drug users also run
the se if die structive ways of life,
suffer because society tends to ook
LL K SYY u i L S mL0KYJS uL z S SL LY L0YLLLS K
言e ○r s詣é Cá 駐é奪e 誌é C誌『é○ リ重電髄é
Preach sh Gt: ị sĩ Ðe to have greater ho take to di rugs, It is only a minority
.
翡
ni.. This is so whether they are
or smoking.
'adicated. The new Craving fer fitness
the best Vija y it e 2 d t flag atë Lise .
Mythig y Kanaga ratnam
2 CO : Comm e ce.

Page 128
மிள்சார உபகரணங்கள் Litupölufit

ឆ្នា ញ៉, @6666.
AeMLMLMSS SSSSMMMMMSMSMMMSS S S STTTTMTTMS SMSMSTSS SSSS SSSSSSMSSSMSSSMSTSS SSSS SSrSSMSMSSSS
"صص

Page 129
堯
藏
警
NAH
f
V
S
;“, 登
封瑟 拜瑟
罩
 
 


Page 130

)* ,
**

Page 131
வேர் படி மகளிர் க ஒல் பெண் த லி வரி 1 ன் வரலாற1 சூர்
இநர் ைறக் கு ஏறத் தாழ 2 0ே ஆ பெண் களி நிலை எவி வாறு இரு பெண் கள் மனிதரா ப் பிறந்தும்
. .
፴5
藝藝爭 றே க ச த க இருந் தது. ( : கி க கூட் டு புழு க் க எர் । ।
} வட் டத் தி ஜினி சுழன் ஐ கெF 5 . கோ ஒf ன் , வீடு எண் 1 ன் வறி ரிஷ் பெ நீர் த ரூத தார் கள் தொ 19 நம் கீ ே : | த | ந த இரத் தன் B கதிர் ே
பூ ஓர் தந்து தனது இள விழ யை விரய பெண் கதிர் த 10 து அது ை5 புள்
. . ਨੂੰ பெண்க் கண் வி சீது ஆன் நைய ஆவி
ஜி கீத் து உணர முடி கீ ஜி ஐது.
இந் த அடக் கு ஒ ஓ க்
உ1" ஐ B போராட் டர் அது சி:
ਸ . .
ਨੂੰ . ਉਸ பெண் ஆளி ை மறுக் கப் பட் ட
ਤੇ ਕੁਤੁ
ܝܝ ܝܝܝܝ
穹
இஒ} ஐ ஒ கபூரி ஒர் தென் 1 குதி tல் 1
ܭܼܲܧܝܼܬܝܼܕ
த ரூக் ச ஒ1; பினர் காலம் பதித் தன்ர்.
த
. . : வேர் 11 டி தன் து நீது இன்க் நக 6
 
 
 

6 a.
š6EARED 4 KK LÄSTE 6 . . . . . . . . . . . .
யூ ஈ பூர் ந கலே நிறுவர் 13 ட் ட முத நில ஈ வது நவமான சிறப்பும் இக் கலி லு ரிக்கு உண்டு. வின் டு களுக்கு முன் னர் உல்க அர ந கலே
து தது என i ன் ன்ே ஈ சீ கிக் பார்க் கையில்
1ற எரி தர ஐப் பிற வாதது பே 尋程*郵每每輯學 ஓர் . யாழ்ப் பானை பெண் ஜீஸ் நதி ஓல இதே விட
: : . :
星辈 E}
ஒெ ஏரி பூே 岳等拿岳言星 – 事轉售事藝茜事麗
.
ஒன் டு இருந்தனர். இவர் கவி எழுதி தநரி வு
ਡੇ ਯੁ . ਸ .
ਉਮ
து ஒர் பு
彗
s
晏
野
璽
தே என்ற கவிஞன் 8ே5 ன் துை போல ஆழர் எச் சூழ் ந த அடி சில இருக் கசின் த விலை
藝
5 ல் கூர் , ஒரு வருபூ க் கF
ஆற் றலையும் L பனி படுத் தச் சந் தர்ப் பர் , . ਓ
ஓர் கள் கொண்டிருந்த 5 சுப் பாங் கை எம் பால்
கு முறைக் கு எதிராக ஆரல் சித் ததே பெண் வி சமூக பொருளாதார சமத் துவத் தி நீர் காக, 1 ல் ஆரம் சித் த போராட் டீ வெறி நரி * து பெண் எனினர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது.
இத் த ைகய சூழி நிலை யி லீ இறைபணி இருத்து புறப் பட்டு பல இடர் களையும் தாங்கி 814 பூன் 29ந் திகதி ஷெர்ஸ் லிபன் மெதடிஸ் த சர்களால நிறுவப் பட்டதே வேர் படி மகளிர்
3.
வர்கள் இல் நன் னில் கால் பதித்த நாளையே
垂

Page 132
u T C Y OeO 29 , ਕਸ਼ੇ ਲੇ
வருகின்றனர். இத் தினத் திலே மி B ன
ਸੁ
புலமை பி பளிசவி களையும் வழங்க வ
●-● 玺蚤兽每蚤 景 参岳虽垂 手= 每 =萱寺旁至L再司 ஆங் கிலேய ஆட்சியாளர்கள் இவர் க இருந் தனம் ஓர் அந் நிவ மண் இனி வி அற
Aups H ugi selului .
. .
(HP H L i fl SI
பா குடாநாட்டில் பெண் கல் ਛੁਡੇ ਭੂ : ਉ66-66 .
ਛਕਣਕ ਨੇ ।
- - இடத திவி திருச சபையினரால் ஆங்கில இதன் ஆளி களும் பென் களும் கன் கலி ஒளியின் வேறி படி மணி டபம் ஆவி லா ந தன் கட்டிடம் 1824 ஆம் ஆவி 盒、 、幸é 巨再上手声●● 垂亡尊-委委 琶 -重車車工L事。穩毒頓重爵
LL ।
t
. இப் பாடசாலையுடன் வேர் படி வளாக
பெண் கள் இருந்தனர். அவர் க ஆள்

வர் சங் கபர் 1992 தொடக் கறி பூண்
| வர்கள் தமது நிறுவுனர் பறி நரி புர் , நரி புர் ஆதரிந்து கொ எர் வதநர் கு க ஒளி ஊக் குவிக் குறி வகையில்
.
1 ரூ சி சன் 1 1 ன் ர் தேன் னில் ங் இ கtலி : .
எf ன் வ ஆகை கீ கு அனுசர ஒன பாக க் தசியக் கலாசார பூ , பண் பாடுகளுடன் தம் விம இசைவாக்கி, நிலைப் படுத்தி .
முயர் சி ை1 : y : ட் டE ஐ ல் இருக்க
t
fiš, j i ti je
। $தனர். அந்த ஒளி பாழ் குடா நாட்டின்
.ਡ .
-
த் தி பூ கலி லு ரி 19 ஈர் டர் இருக் கும்
தத் து வித தனக் வேர் படி மகளிர் டத் தி லி இருந் த பாரிய
* டி லி சபைக் குக் கிடைத் தது. யாழ்
ம் எட் டு ஆண் டு களின் பf ன் இக்
1825 ஆம் ஆண்டிலேயே வேம் படியில் ਸੁ6 . ਮ . ੬ 0 S TmY T Tm lt T 0 m Lm 0Y OL O OOL L L0LLL u TT -நரிக் ஓ க {நீலி குறிப் சிடப் பட்டு ஓர் எது. நீ தி லிருந்த திருச் சபை இல் லத்திலும்
. .
ஒருவர் மட் டு பூர் தமிழ் பெண் .
9
7

Page 133
ஆர் ஆர் கே f ன் ஒரு
է: Ց tք է: ՃՀյք է: Ց
寻
.
.
r>
. . ۔ ।
.
.
註事記一季菲尋尋彗重尋 ès茜章尋等重登 這毒義 : : . ਉ என் பி ட் டன் 11 ஜ் பா எனத் தின்
என பேர் சி ஒலி குறிப் பரீட் டார்.
.
ୱି! !। ଶଙ୍ଖ ୫ ଶୁକ୍ଳ, ଓଁ ଖୁଁ ଖୁଁ ଖୁଁ ଖୁଁ ଖୁଁ ஆத B : தி த 5 துணிக ஏ ஐ ஈ 彗重尋疆毒章事毒 鑫電喜藝語章。靈韋章毒
牟 荃蓋
ஒரூ விடுதித் தலைவி ஒ:புச் பின் னர் " " வேர் படி மகளிர் உயர்
ஆகவுள் வார் ச சி
.
:
ச ரி 1 19 ## இருந் தது. ஆனி H ஒலி ே
எழுதி தநரி வு பெறுவதைத் தாம் :
.
ஒ ஓ க் க ரூ த ர்ை .
সুই
 
 
 

ஜி . நெறிப் படுத் தி
5- ܕ -ܗܘܝ ܘ - ج مي
. . f སྔོ་ க் + சி ஒன் டர் டஷ்
ஒல் ஒர் யூ ஜி
ஈ தா? : ரூ 8 கு ஆ லீ ஒரி
கைக் கு இன் நி:ைதது' எனத் திடஐ ஈ ஈ
இல் திருச் சபை பூசி ஓர் தலைவரானார். யாழ் .
ਡਤ
۔
துடன் சி நரி t | ஈ | ச | ஒ ஓ க ஒளி லீ கலி விஷ் :
参亨 s
|
। வ 125 ஒன வக்க இ ஈ வழங் சூல் : டசF இலகள்
நிதி திi 6 இருந்த ஆங்கில் பாடசாலைக் கு
۔ 鹽堊 奢奪 岳奇毒 彗言這一哥事象尋彗事毒 尋零尋 鑫尋釁
莓蚤 毫蚤曼彗 茜言里一亭事季é、彗懿茜茜G蓋 ஐ தனி பூ பூ பெனி கலர் அதன் தொடக் க ஞக் குப் பாடசாலை வசதிகள் 193 தி திர தி ஜீ தி : : . 藝事 這章 浮章尋a° 薔重量 °°擊a義髻 ü每司輯首
.
ஓ ! இந்த கு பேர் சிவலி பேருந் தன் க எடுத் த | . ਸ . 5. 6. tர் சிவலோ அதனிலும் உயர்ந்த சிந் தனி ன் t ஓர் ஈதர் பூ ஒருபுறம் இருக்க பெண் கள் ா ரே தடுத் தனர். ஓர் அன் னிய சூழலிலே
. ਸ .

Page 134
ਸੁਲੇ । ਕ . நேரடிக் கண் கணிப் பும் பெண் கல் 8
=
ਵੀ ਓ ਓ । 堑 壹萱 隼国 国
- - -
. . = அ ைப வ ை ஆஒ தில் ஆண் இகளுககு மேலாகத் தமி பின்
.
---
டைந து ை அடைவுக ைஎ தி1
号
苷
N .
நுழைவாயிலிலி இருந் து ܒܗ ܣܵ5ܒ݂ܸܢ
காலத் தவி சிறந்த இல் லத் தர சிகளை வந்தது. அதற் குளிய முறையின் கன் தையலுக் குவிய கலைகளும் கற்பிக் ஆப்
p5 .
தெளிவாவே அவர்களுக கு முன் ஒளி 6
ܒ ܒ ܬܐ ܕ ܐ ܢ ܘ ܢܝ. is 1 a
ஒரு ஆணுக் குக் க ச்ே மட்டு நாள் வழுவி கியதாகும் ' எ s-、-穹季擎。莓 季一重 덕 - - 6 . இவறு படிக கு ைடு நட்சத் தர உ . ஹீட் டைவிட்டு வெளியே வராத 11 பூ ਕ, ਸੰਮੂ பெண் ஒரு வேல் படியா எ என் ஐ ே

இருத த போதிலும் வேர் படியசிலி
. ចំណ៍ ... ប្រ ឆ្នាំ ម អ្នក if ல ஆவர் கொண் ட ஆக் கறையும்
. । ஐ ஈ ஒர் தமிழ் மொழியில் புலமை கொண்டு க் களிடையே தங்கு தடைgtண் நீர் பணி
தி பேர் சிவல் தொடக் கற் செல் வி. மேரி ம ப போ லிவுடைய அதிபர்கள் 100
. 5 . .
ஐ வேர் ஈரி வஈ கண் ஐனர் . ܦܘܗܝ "مركبة س++ "'+--سے ܒܢܝܗܘܢ
நனது : f ன் ஈழ வளர்ச் சி யூரிலி த ர்ை எதஐ க + க நீர்ை றதோ அதனை சி சமூக * எத் தவறு இது இல் இல. என்ற உண்மை வெளியேறு பர் 19 H என வர் கண் 1 லி . உருவாக்குவதிலேயே கவனம் செலுத்தி லத் தி ட் டத் தி லுதி எண் எழுத் துடண் பட்டன. ஒரு விட் ஓடச் சிறந்த இல் லமாக 1. வேபர் படி 1 ன் ஐ f ன வ களி சறந த ர் கொ ஒர் டவர் கர்ை , திரு ஐ ஈ ேபணி
இB இன் து கூட வழ்ங் கி வருவதை நாம்
வி வழகச் சின் H இல் அது ஒரு வருகி கு ற கருத்து ஆன் றைய கல்வி முறையில் ஓ 9 க ைஎ வென் றேடுக் கும் வகையிலும் L L K u uTu D u BB Y TT Tu LLLLL S LLLL uu TY L aLLT 蛋事萝每莓岳司 36) fi 35 Gi 3 Gi G) p l i மி , மு: ஓர் : தி: த ைஈ கவுர் உள் என்க். ம் பா ைபெண் கள் கடல் கடந்து சென்று பத் துறை பின் பட்டக் பேஜ் த முதற் தமிழ் சூ ை1 கி குளி பூ வர் செ லி வி. நலி லம் மா

Page 135
2. . இரத் தினம் க ச த வரெட் என ெ இலக் கி யதி தி லீ முதலாவதாக தங்கப் பதக்கத்தையும் ਸੰ தமிழ் பெனர் Քl 5, 1 : : # 5 ճւյմ - 85 sa 6afi 3 Li ssagiiiii ii i ta' sig ijj fi 85 saqi fi ii i sisoflui ii செய் யூ வும் பெனி கள ஈ லீ இயூ : வேர் 13 டியா ன் எண் ணும் சிறப் பரிந்
: போல அன்றும் வேபர் படி முன் ன்
அடைகிறேன் .
1942 இல் t H டசி ஐ ஷ் ஸ் ਸੁ: . இருந் தாள். அதுவே அன் ஐேt 13: இனி து மெலி லச் சிறகு விரி த உலகின் மேற் பரப் சில உலவி வ
கொள் கிறோம் . எமது பிரதேசத் து சு கதி துக் கா கப் i ii ii iffi ġġi 寺辑垂 ਸੁ : . ஆதத் தனை புவி வழ நீர் க உத
நசிறுவுனர் கள் .
{3, a gi g: If ü: if is ii தல வரி 1 : கை விர H லி சைவ சம 1 தடுக் கதி தவிர Tத ஆர்வத்துடன் 5 இப் போது மேலெழுந்துள்ளோம் . தகுதியையும் ன்ே ந துன் 5ே u will ୱିଥ୍‌ ସନ୍ଦ !-- ଅଛି ୫, ଶଙ୍ଖ $H ಸ್ತ್ರೀ. . இனங் க ைஈ விட கிறிஸி g5 6.ht Li T L பெரும் முன்னேற்றத் தினையும் கல வி பெறுவதில் காட்டும் ஆர்
ஆ5 கிலேயே ஆட் தேசிய அதிபர் க எஈ லி பொதும் இவர்களுள் ஆநர் கிலேtர ஈஸ் ஷ்
அவர் களின் சக தமி வே மீ
| ԱԱ

ரத் தனா செ லி லை யா பீன் னர் த ரும த.
ਸੀ। ਸ. தேரி சீ ஐப் பூ பட்டத் தைப் பெற் ஐ தோடு க்க எண் டார். இராமநாதன் கல்லூரியின் முதல் வட் டத் தி ஓர் முதற் பூெ ஒர் ற் நீ வேர் படிக்கு புகழ் சேர்த்தார். - 86 p; மி என தி ரூபசித் து முதற் தமிழ் பெண் குரியவர் திருமதி தேசம் சரவணமுத்து, இவர் தி பயின் அங்கத் தவராக இருந்தவர். இன் து
ஜூனியில் நின்றது எனக் கூறுவதில் பெருமிதம்
இலச் சில ன் அம்ை த த ஆனி றை1 அதிபர் வரும் வண் ணத் துப் பூச் சி: ஒளி சித் தனித்து பூர் ப் பானைப் பெண் களின் நிலையூாக இருந்தது. து பென் மை பின் டுே ஓர் பை போடு அழகுடன் 1ஆவது பெண் விடுதலை வேட் கைக்கு கிடைத்த
i . நிற்குரிய பனைமரம் போல உறுதியூடன் , பிறர் ਉ அ ைலக் கபூரிக் கப்படாது ங் தி டு" என்ற மகுடவாசகத் தையூர் பாடசாலை
LaL S 0S ST T T Om u OTD S SLLL L TT
ਲ ਨੇ . கசி தரி ஒப் த வ பப் பிள் ைள களில் ஒற் படுத் திய தா கீ க ம டுத்த முயற்சிகள் எல்லாவற்றிலிருந்துத் நாம் ஆவர்களுடைய பணிகளையும் நாம் மதிக் கும் t பூ பி பான்றி அப பணி கன லி ரீ க ஷ்ரீ S; Uý gél Suð இல ஐ ஒ ஆழ ஆர் 6y 59 69. 1 சாலைகளில் பெற்ற ஆங்கிலக் கல்வி மூலம் பலன்பும் அடைந்துள் ளனர். இன்று கூட தசம்
வ16 அன்றைய பல பலன்களின் பிரதிபலிப் பே.
யf ன் ஆளப் த ம ன தி தி ஜீ குப் பின் வேர் படியும் பேற் து வழிநடத் தி சேன் லப் பட்டு வருகிறது. ார்த்தெடுக் கப் பட்ட செல் வி 9ே பிள் தர் ஒபடி:
டியூர் லீ பேண் கவி வit ன் இன் றைய விரிவான

Page 136
a گے۔ مجیے دیے جمج
விருத்திக் கு அடிநாதமாக அமைந்திரு ச் சிறந்த 30 ஆண் டுகளை இப் பணி
彗事彗_于事等拿彗菲季 彗輯
萱。堑 鑫曼彗重星母 盘每彗 அதரி முகம் செய்து வைத் த பெரு ை19 ஆ | . பொறி கன ம்ை எனவும் கூற முடிகிறது. * அரச பாடசாலையாக மாறு 1ம் பே
நிதானத் துடனும் படிமுறையாகவும் முன்
பாடசாலைகளை அரசு பூ, ை YYYY q T TOTCL 0 t LLL செவி வதோடு தனித துவத் தையூமர்
வழி வழி வ5 த அதிபர்கள் வேர் படி பின் பேணுவதுடன் கன் னியத் துடனும் கையளிக் கப் பட்ட நிலை பூரிலும் பார்
தத் தி லும் பனியா ந் நரி வருக விண் த) {
委事事寺 垂二寺堡叠勇 臣一弹 குறிப் பிடலாம் அவர்களிலே மே 18ம்
0Y Y T q S S S S SL L L L 0 Sa OL0
கவி லுணியை வழிநடத்தியவர் செல் வி கலி ஒளிவிவி அதிபராக கடமை புரிந்த - ցg = = = -ւ - տ - 5ւ 6 ti ! : # է` ն, ւ- ց: ஆற்றி னாள் ஆறுமுகம் மே டர் ஷஐ இருக குறி மண் டத் திலே ஓர் அசF த அத் தளவு துர கவி லுரி யை வழிநடத் இராஜரட் ம்ை அவர் கவர் 1981-1989
. suus சூழ் நி த வே ைஈ டிபிலும வளர்ச் சிக் காக எதுவித எதிர் பFள் ப் புல்
拿琶章。
இவரைத் தொடர் தி து செ லி காலப் பகுதியில் அதிபரானார். இவர் த 22 வருடன் களாக வேல் படியில ஆசிரி பணிபுரிந் தார்.

க் கிறது. இவர் தனது வாழ்க் கையில் க்கு அர்ப் பணித்தவர் வேம் படியை ஒரு ணவர்களுடன் கையேநம் து 2. 3 (0.
பாடசாலை யாக ஆக் கஃ க லீ கூரி, ல் களிஜ் வேர் படிபை கல்வி உலகிற்கு விளின் செயற் திறண் களுக் குக் சா ர்ை று
சிறி சி' என வும் " " அவர் கால மர் ஒரு கிறிஸ்தவ திருச் சபைப் பாடசாலை ாது ஏறி பட்ட ந ைல யை மிகவும்
* னெடுத் துச் சென்று வெற்றி கண் டார்.
னமாகக் கட்டுப் படுத்தத் தொடங்கியது. ஒரு போட்டிச் சமூகத் துடன் இல் நை து ந ைலநாட்ட வேணி டியதா யுனி எது, செழுமை : கி க | ர 1ம் பரிபூங் களை கடமை புண் ர் ஷடனும் , தமக் கு க் க மேலும் மெருகூட்டி பல இடர்கள்
ਸ .
தா ர என நம் க எ க பரிணி வருபவர் களை தமர் பை யூ அவர்களுக்கு அடுத் ததாக * பவறி றை தனி இரு கண் களாக கருதி
P, ஆறுமுகம் . இவர் 1971 - 1981 வரை ஈர். தனது கடமைக் காலத்தில் கல்லூரி பம் புரி எர்வதறி கனக அருந தொணி டு நகரி ஓர் ஐt i ' எ ஓர் ற ர லீ டி 1 ன வர் கூடி ர ன அ ைமத குடி கொண் டு விடும் . தினார். இவரைத் தொடர்ந்து திருமதி. கால பகுதியிலி அதிபரானார். இவர் மீ படிக் காக அருந் தொண் டார் நரி னாள். வேர் படியிலேயே தங்கி வேம் படியின்
இன் நரி தண் ஒன அர்ப் பணித்த அசன் னை
வி, இராஜரட் ஐம் இவர்கள் 1989-1993 எது சேவைக் காலத்தில் ஆண் ண் எ வாக
யராக கடமை யாற்றி பின் னர் அதிபராக
Ol

Page 137
ஐே ஒ ஓ க் க ச ல தி
蛋
அர் பணித் தவிர். இவரது ஆ ை து வே பூச் படி சின் புத ஒலி ஒளி களிடையே
. தா ஐ பி பகுதி சில அதிபர ர ன் ஈர். ஆசிரியராக கடமை 15 நம் நரி ப் கலி வித் தினை க் களத்திற் கு செனர் அதிபராக கடமை ஒற்றார். இவர் சி சூழி நரி ைஒல் இரூத த பேச துர் த கண் டிப் புடனும் கனிவுடனும் வழிந கார மை க இவர் விடக் கு கிழக் கு
.
இடம் பெயர் வைத் தொ கட்டிடங் கள் இடிபாடு அடைந் த அழிக் கப் பட்ட வே இ ஈ சீ லு பூச் பு துணிவுடன் த ரூடி த. க. பொ ன்
பf ஐ ஒத் துடனர் வளர்ந்து கொ ஒர்
36 ក៏លា ទ្វ ៤ ខែ ឆ្នា
தமர் சிகி ைகயூ எச் த ஈ ரீ கஜ த் தி 8
. । 遏事爵6莓希函é辑 கல்வியில் அக் கறை
. 6 : . ೩.೬ ಕ್ಷೇತ್ಲಿ ಕ್ಲಿ, ೪# & வ ை தி த ந ஒர் ெ செஓர் லுகின் ஐன்ர். பிரதிக் கல்விப்
4. gj. : ; ë.
لأنه أقة رقي لإقنية قوية تقي خية : 6 . . ਉ ।
வேம் படியின் பணி சிறந்த வகைய
O2
i
 

நில பெரும் பகுதியை வேபர் படிக் காக A ன் தும் , சா நி த ஐ f ன் தும ைதோற் ற மி
ஆழ 10 க ப த நத் து விட் ட ஒனர் று.
5 . 93-9 இவர் சிறிது க ச ஓர் ஏர் கலி லு ரியில
பதவி 垒一彗章金菲 1ெ நீர் து . ਮ ਨੂੰ ਸੰ । நிது காலன் தான் அதிபராக கடமை யாற்றும் ஈது சேவைக கால தி த ஒப் த லீ லு ரி பை டத்தினார். பின் என் ஏற்பட்ட இடம் பெயர் விண்
ஈ கF ஓர் கலி வி அமைச் சிலி பதவி இ யல் வ
டர்ந்து சீன் டும் பாடசாலை ஆர் பித்தபோது நிலை டிரிலும் அலுவலக ஆவண நம் தள் . னர் பல ம் ஆவர் க எச் 1996 இலி அதிபராக ? த உழை ப லீ இன் நு வேபர் படி புதரிய டு இருக் கின்றது. அவரது பணி தொடர்ந்து,
புதுப் பெ 1 லிவுடன் மளிருவா ளர் எண் ற
.
19 ஆம் 11 நம் க + அ ஆசிரியர்கள் சிறந்த புடை பெற்றோர் விசுவாசம் உள்ள பழைய லணி வி ரூபர் பரி க எச் ஆகசியோர் பேர் சிவ லி ஐ ஜி ஆடசி லீ வேபர் படி யை வழிநடதி திச் 1ண்ணி 1 ன் ராயிருந்த அமரர் இ. சிவானந்தன் கூரி tது :ேஈ ல வேம் படியா ழி ஓர் கை ஒரே ஒரு தேசிய பாடசாலையாக, கலங் கரை 1ங் பப் படும் ஒரு பாடசாலையாக மிளிருகின்ற
ல் தொடர இறைவனை பிராத்திக் கின் றேன்.
ஆரீனி புணர் ணய லிங் கம்
2000 Arts.

Page 138
எம் மக்கள் இதயத்தின் துடிப்பினைக் கேளும் - அ இப்போரால் சோகத்து வடிப்பினைப் பாருற்
தமிழ்ப்பிஞ்சு நெஞ்சுள்ள்ே வெடிப்பொன்று வேண்டாம் பகுசு மனத்துள்ள்ே
ஒழப் பொன்று வேண்டா!
எம் நாடு வளம் கண்டல இடிப்பிங்கு வேண்டாம் - தேச சந்தோசம் முடிப்பிங்க வேண்டாம்
எமக்கொல் லாம், ககம் ! பிடிப்பிங்கு உண்டு ஆண் === <äfeỗ #ữ வடிப்பிங்கு உண்டு
சமூகத்தின் போக்கை நா வெண்மையாய்த் தேய்ப்ே போரிடும் உலகின்ை வேரோடு சாய்ப் போல்
 

ஆதில்
அதன்
போம்! - இந்தப்
ஆக்கம் : கோ துே வில் இரண் அராபரி
-- (6 6°

Page 139
jáį -
கரும்பே : அரும்பு அமுது உ
ਹੰ காட்டிக்
@_ថា பூசை ெ 2 Liiiiii GTE 魯_fàn
குறும்பு ெ
: နှီး تن
சிறந்த பு
356625 গ্রােঞ্জন্ট্রি ষ্ট্রী: என்றும்
 
 

இந்த தெய்வம் என்றும் தெய்வம் போன்ற தெய்வம்
ਮ ਓ । க் காட்டும் தெய்வம்
ն (:Լիraյլն նահ:
போல் 10லர்ந்து
ட்டும் தெய்வம்
காட்டி நாளும் {3} ^এা এী ব্রািটয়ে এটা செப்த தெய்வம்
பச் சிதறித் துெப்வம்
LUFTSKI Gg. Sith
ਪੀ
ல் கண்ட தெய்வம் போக்கும் தெய்வம்

Page 140
காட்டிலே எண் :
எம்மைச் சுற்றி இருள் சூழ் நிதிபட்டு ஓசை எழும்பின. மனித சஞ்ச பயங்கரமாக இருந்தது. பெரிய பெரிய பூ பரப்பி உயர்ந்து நின்றன. பத்துப்பேர் சே மரங்களின் அடிப்பாகம் பருத்திருந்த கிளைக்கரங்களை சூரிய ஒளியால் ெ மயமாயிருந்தது. காற்றிலே சலசலத்த ஜ்6 பிரமையை ஏற்படுத்தியது. எமது கால்கள் பிதிகொள்ளும் வண்ணம் மரத்தின் வேர் பச்சைக்கம்பளம் விரித்தாற்போல் கீழ்
செடிகளும் கொடிகளும் செல்லும் பா
நான்கள் சென்று கொண்டி ਵੀ ਗੁਰੁ இன்னிசையும் கொடியமிருகங்களின் உறு தாவித்திரிந்த மந்திக் குரங்குகள் எம்மை எம்மேல் எறிந்தன. குயில்களின் கூவலு இனிமையாக இருந்தன. ஆனால் அதே =____ _ ===6f6 នៃផ្សៃយ៉ាំ மெதுமெதுவாக பயப் பிராந்தியை ஊட்
66 6
ஆனால் என் நண்பன் இன் ======= DFs. De, gyfឆ្នាំនៃអ័ក្ត
பேரின் சூப்பாக்கியை எடுத்து தோளில் நேரத்தில் ஒரு வித்தியாசமான சலசலப் திரும்பிப் பார்த்தோம். ஒரு மான் கூட்டப் உடனே எனது நன்பன் எதைப் பற்றி:
கட்டுவிட்டான். அது தான் என் நன்

த் திருந்தது. கால்களின் கீழே சருகுகள் ாரமற்ற கானகத்திலே சருகுகளின் ஓசை தங்கள் போல் மரங்கள் சடைத்து கிளை *ந்து கூட கட்டிப்பிடிக்க முடியாதளவிற்கு து. குடைபோல் காட்டை மூடி நின்ற வற்றி பெற முடியவில்லை. காடே இருள் ஒல்கள் ஒரு ராட்சதனின் சிரிப்பைப் போன்று சின் கீழே பேசி மலைப்பாம்புகளோ என்ப் 5ள் நிலத்திலே பரவியிருந்தன. நிலத்திற்கு வளரிகளும் பாசி இனத்தாவரங்களும்
தேtெங்கும் நிறைந்திருந்தன்.
ருந்தது ஒரு அடர்ந்த பயங்கரமான் காடு ந்திருக்கும். அங்கே இனிய பறவைகளின் மலும் சேர்ந்தே கேட்டன. மரக்கொப்புகளில் வேடிக்கை பார்த்தன். கிளைகளை ஒடித்து ம் கிளிகளின் கீச்சிடும் ஒலிபும் செவிக்கு த நேரத்தில் துரத்தில் கேட்ட புலிகளின்
நரிகளின் இளையும் அடிவயிற்றிலே டிசி, மொத்தத்தில் இது ஒரு பசுமையான
இயற்கையை ரசித்ததாக தெரியவில்லை.
என்று பார்த்தவாறு வந்தான். எனக்கு து. ஆனால் என் நண்பனின் வற்புறுத்தலின் மாட்டிக் கொண்டு வந்திருந்தேன். இந்த புச் சத்தம் கேட்டது. சத்தம் வந்த திசையில் தல்ைதெறிக்க ஓடி வந்து கொண்டிருந்தது. க் சிந்திக்கவில்லை. உடனே ஒரு 19ாவின்
பின் செய்த பெரும் பிழை.

Page 141
அவன் சுட்ட அதே மான கொண்டிருந்தது. புலிகள் ஒரு மான் பார்க்கும். அதேவேளை குறிபார் வேட்டையாடும். இப்போது புலி குறிட புலியின் இலக்கு தவறிவிட்டது. அதன் ஒருபோதும் தோல் வியை தழுவுவத தாங்கவும் முடியாது. தோல்விக்கு கா புவி, கையில் துப்பாக்கியுடனும் பெருமிதத்துடனும் நிற்கும் என் ந6 கொலைவெறி தாண்டவமாட எனது ந ៩ថ្ងៃវិស្ណឃុំ ចៅខ្លាំពុំបារាំឆ្នាំ រg 6ទាំ ក្រ
ஒடத்தொடங்கினான்.
எனக்கு என்ன செப் வ காணவில்லை, புவியையும் காணவு நண்பன்ை நினைக்க பயமாய் இருந்த போலிருந்தது. மனம் உடைந்து போர் @g_B đ36ទ្ធទាំ ខាំផ្ទៃផ្សៃ ឆ្នាធំ G அடியில் போப் இருந்து அடுத்து தொடங்கினேன். அப்பொழுது மிக உறுமலும் கேட்டுத் திடுக் குற்றேன்
நான் சுதாகரித்து எழுந்து இருந்த திசைநோக்கி பாப்ந்து வ ஊகிக்கக்கூடியதாக இருந்தது. நை இவ்வளவு நேரமும் எப்படிபோ புலிக் புலியை சுட்டு விட்டான். ஆனால் கு ஆவேசமாய் வருகிறது. காயம்பட்ட படுபவர்களையெல்லாம் கடித்துக் தற்காத்துக் கொள்ள துப்பாக்கியை சுட்டேன். ஒரே ஒரு சூடு தான்

ன ஒரு புவி குறிபார்த்து கலைத்து வந்து கூட்டத்தில் ஒரே ஒரு மானைத்தான் குறி த்த மானை மட்டுமே எப்பாடுபட்டாவது ார்த்த மானை என் நண்பன் சுட்டுவிட்டதால் விரத்திற்கு இழுக்கு எற்பட்டுவிட்டது. புலிகள் ல்லை. தோல் வி ஏற்பட்டால் அவற்றால் ரணமானவனை பழிவாங்கியே தீரும். திரும்பிய கண்களில் மானை வேட்டையாடிய * பனைக் கண்டு விட்டது. அதன் கண்களில் ன்பனைக் கலைக்கத் தொடங்கியது. இதனை
ன்ைபன் அடர்ந்த காட்டுக்குள் புகுந்து
தென்றே தெரியவில்லை. நண்பனையும் சில்லை. செல்லும் வழியும் தெரியவில்லை. து. அவனை புலி நிச்சயமாய் கொன்று விடும் ப் சோர்வுடன் கால் போன போக்கில் நடக்கத் ன்நபின் திரண்டு பருத்திருந்த ஒரு மரத்தின் என்ன செப்பலாம் என யோசிக்கத்
அருகில் ஒரு சூட்டுச்சத்தமும் பயங்கரமான
நின்று பார்த்த பொழுது காயம்பட்ட புலி நான் ருவதைக் கண்டேன். நடந்ததை என்னால் ன்பனை புலி கலைத்துச் சென்றிருக்கின்றது. த போக்குக்காட்டிய எனது நண்பன் கடைசியில் றி தப்பிவிட்டது. காயம்பட்ட புலி வலி தாங்காது புலியைப் பற்றி நான் அறிவேன். அது கண்ணில் குதறிவிடும். இதை அறிந்த நான் என்னை எடுத்து புலியின் நெற்றிப்பொட்டில் குறிபார்த்துச் புலி சுருண்டு விழுந்து விட்டது.

Page 142
எனக்கு ஒரு கொடிய புவிடை வரவில்லை, மாறாக ஓர் உயிரை அநீடி கவலைதான் மனதில் சூழ்ந்தது. தனது திசைதிருப்பி என் கையால் நானே கொ கோபம் வந்தது. புவியின் பின்னாலேயே கத்தியபடி ஓடிவந்து என்னைக் கட்டித்த மகிழ்ச்சியில் பங்கு கொள்ள முடியவில்றிை மரத்தின் கீழ் இருந்து உண்டோம். என் திறமையடா என்ன விரைவாக குறிபிசகாம
கூறினான் நாள் எதுவுமே பேசவில்லை
Dim saosului Ts5.jō Ujiji (Riffi * உனது வீரதீரத்தை பறைசாற்று இப் புல் செல்வோம்" என்று. நான் மறுத்தேன், வேண்டுமென்றான். இறுதியில் நன்பனின் பாரமாயிருந்தது. அப்படியிருந்தும் புலியின் ஒரு காட்டுத்தடியில் கட்டி சுமக்க முடிய அயலவர்களும் எனக்கு புகழாரம் சூட்டின் அப்புவியின் முகத்தைப் பதப்படுத்தி எங்கள் அந்த புவியின் முகத்தைப் பார்க்கும் " காட்டிலே சுதந்திரமாகத் திரிந்த என்ன கேட்பது போவிருக்கும். என் இதயம் ரன நண்பன் அழைத்தாலும் நான் வேட்டைக் வித்தியாசமாகப் பார்த்தாலும் என்னால் ஆ
ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை.

பிக் கொன்றுவிட்டேன் எனப்பெருமை ாயமாகப் பலி எடுத்து விட்டேன் என்ற இரையூைப் பிடிக்கச் சென்ற புலியைத் ல்வதற்குக் காரணமான நண்பன் மீது
s
வந்த நண்பன் " சபாஷ்டா ராம்" எனக் பூவிக் கொண்டான். என்னால் அவன் }. இருவரும் கொண்டு வந்த சாப்பாட்டை நண்பன் 'ஆஹா ! உனக்கு எவ்வளவு
ல் புலியை கட்டுவிட்டாய்” என்றெல்லாம்
, சியை தடியில் கட்டி வீட்டிற்கு எடுத்துச் நண்பன்ோ வீட்டிற்கு ஆொண்டு போக வாதமே வென்றது. அந்தப் புலி மிகவும் நான்கு கால்களையும் காட்டுக்கொடியால் ாமல் சுமந்து சென்றோம். வீட்டினரும் ார்கள். எனது வீரத்தின் சான்று என்று கூறி வீட்டில் ஒவத்திருக்கின்றார்கள். எனக்கு பொழுதெல்லாம் அம்முகம் என்னிடம் னைக் கொன்று விட்டாயே! பாவி” என்று ாகி இரத்தம் சொட்டும். இதன் பின் எனது தப் போவதில்லை. அனைவரும் என்னை
அப்பாவி திருங்களை வேட்டைபஈடுவதை
இரமாவத்தயா இராமச்சந்தரணி தரமீ - 108

Page 143
ត្រា ឆ្នាឯងៃ
siyaAssA\ கண் தனிலே
ஆஈர்க:
அன்பின் உt #$#
gi ti i ili துக் கமீ
அன்பை அழு Lö Ü வெல்ல மெ5
fl6_36
அேப் எந்தன்
காப் த் தாய் அன் தனித்தி
pប្រ6, គឺ
ទ្រឹត្តិទ្រៀង காதலென் ஆம் பிண்ைத்
காதலினால் உ EFFT 5 FT 5ð líð மரத்துக்கு
குலத்துக்கு உலகத் து கன் கன்
08
 

& LiligüLili (BLDT
îică s-Gottsiu_8uit
கருனை கொஞ்சும்
ற்று மனம் மளிரும் ,
நவெடுத்து அதில் பின் வடிமைத்து ரிவுடன்ே எம்மைத் lன்றிக் காத்திடுவாய்.
தாக்க அத்துடன் 83Liti Liitsoireis லும் பாசத்தை அதிலிட்டு பாலர்க்கு ஊட்டிடுவாய்
மனம் செந்தனலாப் திடும் போதெல்லாம் பென்ற தன்னிரால் டுவாய் அனைத்திடுவாய்
டன் கருனை மாதா
த உன் பாசம்
கயிறு கொண்டு எம்மை
திட்டாயப் பிரியாமல் இணைத்திட்டாப்
it s2 bi (3ips 6i ST lift Flf Čកាg ឆ្នាំ សde
நிழலாகக் காப்பவளே மாந்தர் க் கெல்லாம் - தெய்வம் நிதானே.
ஆக்கம்: யஜிந்தா நடராஜா ක්‍රිෂුණ්r($ 10 “B"

Page 144
ஆராட்டுப் பாடியதும் தபூரிே அரும் மழலை பேசிய քյու (Ելք փուլն (Atքոլքեւյլն :5 சிவன் தந்த இலக்கண் ஒராட்டும் அன்னை:வள் த
LF G Löសាខ្មៅធំ ឆ្នា
பாங்கு நிகர் 31 ரூனிக்
தெள்ளு தழிழ்க் கலைமகg । 13 । அவனிதனில் இசிப்பது விள்ளு புகழ் பெரு:ேtெ is
■ G国 每量莓 蛋 கொள்ளு மெனத் துளத்திரு Ե-Յ.5մլն է: 6չյուի 5, Ցյմ:
தென் பொதிகைத் திந்ததிே தெவிட்டாத தென் விழி பொன்னிலங்கு புவி தனிந் 5. . அன்புடனே எம்மொழிக்கு
=յքեւ: Կ*Ելք Ֆլմեք {{#if: இன்புடைய எண்துள்ளத்திலி
ஏற்றதெஷ் லாஜ் இனி :
6. ਮੋ அணியிலே பறந் திட்ட இந்நிலத்தில் அடில் சுற்று
ՀeiԿԱթլՇài (եւ մեւ 5iւ பின் அளக்கு நிகரேது பெற் t உன்னையன்றே சாருமோ உன்னடியே தஞ்சம்ெ
இ.
 
 

p i taj tišijiti. தும் தழிழே1:ன்றோ ឆ្នា គ្រូ ឆ្នាំ ទ្រឹទ្ធ
ទ្រឃុំ ឆ្នាឆ្នាំ (ម្ភៃ
蟹
ថ្ងៃមិន្ទ្រ ឆ្នាំ ទ្រឹស្កែ
គ្រូ ឆ្នាំ ថ្ងៃ சூ தTஓேபன்றோ.
酵藝蠱義
கேட்கக் கேட்கக்
{5}{{ಕ್ಲಿà: ## #
է:
ਲ ஈ பெருக :பெல் ஸ்எம் பூசின் ஆட்டும் அன்அப்
i
{
g

Page 145
போர் மேகங்கள் சூழ்ந் குருதி மழை பொழிகிறது. மக்கள் புயற் காற்றில்ே நிலை தடுமாறி தத்
இரத்தக்கறை படிந்து விட்டது. பூ ஆர்ப்பளித்துக் கொண்டிருக்கிறது.
சூரியனைக் கண்ட பனி இன்று விலை பேசும் கடைச் சரக்கா அதனை வாங்க முடிவதில் லைே
பெறுமதியாயப்ப் போப் விட்டது.
ទ្រឹទ្ធិបញ្ញា ឆ_សាយរ៊ិហ្វ អ៊ិតា កា தேசியங்கள், பல்வேறு நாடுகள், இனவாதம், மொழிவாதம், மதவாதம் சமாதானம் எங்கோ ஓடி பூஐைந்து
இன்று பலர் சமாதான ஆனாலி சமாதானம் ஒன்றால் என் ៩ថ្ងៃម៉ៃ ៩ញប្រា៩ 

Page 146
ஒவ்வொருவரினதும் இன் பத்தில் ஒட்டுக் துவழகின்ற வேளையிலும் கூ போதும், என்ற குறுகிய வட்டத்திலுள் இ வாழவைக்க வேண்டும் என்ற பரந்த நோ
। ਮੈਂ .. ।
இவ்வாறு நாட்டிற்குள் புகும் ਕੁਕ ਨੇ ਲੈ : பலநாடுகளில் தலைவிரித்தாடுகிறது. சட்
ਨੂੰ வைத்திருக்க வேண்டும் எனக்கு கீழேயே
6 . . தலைசாப்ப்பவராக இல்லை. தக்கு விட்டுக்கெடுப்பதாப் இல் இல் இவி வ நாட்டுக்குள்ளேயே சமாதானத்தை கட்டி
լրք = siյ Եւք =ւDւոր Ֆ. Յիգւն է:58)ւ Յւrf
ՅԵԼ եւin tր: ឆ្នាំ និងៃ உலகமக்களனைவரும் எதிர்நோக்கும் அனுப்பரிசோதனை என்று நோக்கில் ஆணு செப்கின்றன. அமெரிக்கா, ஜப்பான், ! அப்பப்பா பட்டியன் நீண்டு கோன்டே தயாரித்து வைத்துக்கொண்டு சிந்தா ==5======_យនៃសំ រ៉ាំអៃ ម៉ែត្វ រឺម្ភៃ அணுகுண்டை எடுக்கிறேன் இதே போடு ஆனால் இன்றைய நிலையில் அணு இருக்கின்றனர்.

னைத்து அவர்களுடன் பழக வேண்டும். பங்கு கொள்ளாது துன்பத்தைக் கண்டு நீக்க வேண்டும். நான் வாழ்ந்தால் மட்டும் ខ្ញុំឆ្នាំ១៦ឆ្នាំ பிறரையும் வாழ விடவேண்டும், க்கில் செயற்பட வேண்டும். இவ்வாறு ஒரு
.
ச19தFrழ் பல்வேறு சவால்களை எதிர் பயங்கரவாதம் என்ற பேப் இன்று
s
டத்தின் முன்னிலையில் அனைவரும் சமம் கிய நான்ே ஆட்சிதிகாரம் முழுவதையும்
១ឆ្នាំ៦ ថ្ងៃទ្រឹស្ណ , អ៊ី ស៊ែរ អ្វី ឆ្នាំ ៩ថ្ងៃម្ស ឆ្នាំថ្ងៃ៦ ថ្ងៃខែឆ្ង ,ព្រំប្រេឆ្នាំ தனிநாடு கோருகிறார்கள் ஒருவரும் YY uT Ym T T TTm mmT T S m mmm S Tez யெழுப்புவதற்கு வழி நாட்டின் அனைத்து
மைகளை வழங்குவதேயாகும்.
3uан 5,11 68ңі உருவாக்கப்பட்டாலும் பெரியூ சவால் அணுகுண்டுகளேயாம். குண்டுகளை எல்லா நாடுகளும் உற்பத்தி இங்கிலாந்து, பாகிஸ்தான், இந்தியா. செல்லும். இவை யாவும் அணுக்குண்டை ஆ58 வற்புக்கு இழுக்கின்றன். இரு ச்சின்ை வந்தால் போதும் ஒரு நாடு கின்றேன் என்று மற்றவனை மிரட்டுகின்றது.
குண் ஒட பயன்படுத்தவும் தயாராகவே

Page 147
ஆஈTல் அவர்கள் tiன்படு ខ្ចរខ្ច_66 ឆ្នាំថ្ងៃ៦ អ៊ុំ ថ្ងៃ ឆ្នាំ ថោះ ផ្ល_ច៤ ម៉ែក៏ កំ ធម៌៤ប្តខ្លាំថ្ងៃសំ ឆ្នា
ஏற்பட்ட பாரிய அனர்த்தங்கள் ர்ன்று:
உயிரிழப்புகள் அங்கவீனர்கள் ஆட்
இஷ்வாறானதொரு அழிவை எதிர்பு
ទ្រឹត្តិសំ សពព្រះអាទិ៍ ធ្វថ្ងៃសុ86 ~ இவ்வாறு தொடரும் அழிவுகளை ந TTTTSLLLLLLmmmmmmmm mTmTmmTkmmmTkemL mmmmmm S TTu வாழ்கின்றனர். காரணம் அவர்கள் ஒ மக்களிடையே போட்டிகள் பொறான
ទ_6 ឆ្នាំខ្លាំងៃសំ 55 និង D ក្តា) {
நெருங்கிவிட்ட புத்தாடி கட்டியெழுப்ப பாடசாலைகளில் சமாத
- .قدسةال - - جيسي
g_5 ភ្ញា _ ទចំរៀងៃ <} ផ្ទះ
புகும் சமூகத்திலும் சமாதானமாக
ប៊្រុ6_ថ្ងៃ១ធំ ម្សថ្រា _៦៩ វិច្ឆិប៊ិ- ខ្មាំឆ្នាំឆ្នាំ <អ្_ថ្ងៃ உங்களிடையே சமத்துவம், சகிப்புத்த நூற்றாண்டிலே போர் என்று அரக்கை __ ទ្រៀវសំ គាំ នៅឆ្នាំខ្លាំងៃ ក្រុង

இத்தி விட்டனர். உலகவல்லரசான அமேரிக்கா னக்கு பழிவாங்கும் நோக்குடன் இரண்டாம்
து அணுகுண்டுகளைப் போட்டது. அதன்ால் கூட நிலைத்துவிட்டன. எத்தனை அழிவுகள்
பின் அணுகுண்டைப் போடும்போது அமெரிக்கா
ார்த்திருக்காது.
அன்று மட்டுமல்ல இன்றுமே தொடர்கின்றன. நிறுத்த வேண்டும். மக்கள் இன்று பழைய ர், ஒருவனை ஒருவன் அழிப்பதாலே அவர்கள் நவரை ஒருவர் புரிந்து கொள்ளாமையாகும். மை என்று பல திய குனங்கள் இவ்வாறான
தான்றப் போகின்றது.
பிரமாம் ஆண்டிலாவது சமாதானத்தைக் க்ைகல்வி என்ற பாடத்திட்டம் நடைமுறையில் ஈதானத்தை வளர்த்தானாயின் பின்னர் தான்
Si Pat Siji făi.
லே உலகமக்கள் அனைவரிதும் எதிர்பார்ப்பு
ஈ: எட்ட வேண்டுநாயின் மக்களே நீங்கள் ன்மை, சகோதரத்தவத்தை வளருங்கள். புதிய ன ஒழித்து சமாதானம் என்ற தேவதையை ஒளி
OOm mm mm mS S uaaa T Ymm mmLmmLm STmmT TTT
வசித்தா இராமச்சந்திரன்,
ஆண்டு 11 8

Page 148
புதிய அத்தியா மொட்டுக்கள் எல்லாம் மலர்வது மில்லை \pẹùñ 55.5eeỉ 545ử Güff tổ பூக்களும் இல்லை
ஆழ்ந்து சிந்திப்பவனுக்கு வெறும் சொற்களே கவிதைகள் சிந்தியாதவனுக்கு கவிதைகள்
புரிந்து கொண்டவனுக்கு
.
E=t == === ==ð Sð
புரிந்தவன் அல்ல சிரியாதவன் எல்லாம் புரியாதவன் அல்ல
நினைப்பவை எல்லாம் நடப்பவை அல்ல El Gustos sisè stö நினைத்தவை அல்ல
நித்திரை கொள்பவனை விட நித்திரை போல் நடிப்பவனை sigeliss– 5 நிகவும் கவுரமாகும்.
கடைசியாக ஓடுபவனிடம் கூட திறமை
இருக்கிறது G உருவாக்கப்பட வேண்டும் 1 ܠܡܐ ܠܐ ܢe s÷s
கட்டுப்பட்டிருந்தால் காற்று விச முடியுமா தரையுடன் முட்டிக் கொள்ள மறுத்தால் அலைகள் வாழத் தான் முடியுமா? தோல்விகள் மாடியின் இறுதிப்படி
- உன் கால்களும் கைகளும் உனக்கேதான் உரித்துடையவை உன் ஒன யாராலும் ஏன்

FA så
உன்னால் கூட அழித்துவிட முடியாது!
இறப்பு உன்னை அழிக்கவில்லை - உன் உடலைத் தான் அழிக்கிறது.
ஒவ்வொருவருள் ஆளும்
அடக்கியிருக்கிறது அந்த உலகள் இந்த உலகை விட எவ்வளவு பெரிதெசு நீ உன் அசல் தான் உணர்ந்து கேள்வி
நடக்க நின்ைத்தால் கடல் கூட தரை தான் பறக்க தினைத்தால் தென்றல் கூட சிறகுகள் தான் ஒருவன் சிங்ககும் போது - அவன் இன்னொருவனை அழவைக்கிறான் விளங்கிக் கொண்டால் 6ல்லாவற்றுக்கும் சமனும் எதிருமான நிறுதாக்கம் உண்டு
விரல்கள் கிளைகள் - அவை வளர்ந்து விண்ணையும் முட்டக் கூடியவை, மூன்று விரல்
சிறையிலிருந்து எத்தனையோ சிறைகளை உஒடக்கக் கூடிய இப் பேனாவிற்கு முதுகெலும் பில்லை
மூன்றால் முயற்சிகளே முதுகெலும் பு முயலாதவனின் முதுகெலும் பு សិក្ខា ឆ្នាំថ្ងៃ សេចក្ដីអំភ្នំ ថ្លា
ਦੇ ਓ।
இஷ்ட iெளி
நிரப்பப் படா
வெற்றிடங்களாப் அங்கங்கே தெரியும் வாழ்க்கைக் கனக்கு வரவு நிகழ்வுகள் வரவேற்கப்பட வேண்டியவை வெற்றி புதிய அத்தியாயத்தை வாழ்க்கைப் புத்தகம் திறக்கிறது-அதில் முயற்சி என்று எழுத்துக்களை விரல்கள் பொறிக்கிறது.
ஆக்கம்
சுஜிதா சக்திவேல் 2001 sa airfu ay

Page 149
翠 ਸ਼ r“–š நல்லதோர் விை
ஓங்காரத்தின் உட்பொருளாக, ஒgs\Sytல் கலிலதகளுக்கு இரு ரீங்காரம் பாடிய தேனுறும் கவி
DH udst nå Så &st så LIOSA om SArmé
ஆம்! கவிபாடும் சிறுமகளுக் தெளிவாகத் தெரிந்திடவே கவிய தாதல் அந்த தாதத்தின் ஓவிவ:
சிந்தையின் ஆழ்நரம்பு அதை
முந்தியே முட்டிமோதி முயலுகிர நாட்டிலே நம்மவர்கள் நவில் கின்
வீட்டிலே விடிவில்லை! வினையூ ஒட்டிலே ஒத்திட்ட ஏன்ை விட
எட்டியே வெருண்டு ஓடி எங்கோ மேட் டிலே முளைத்திடாத பு:பிரிக மனக் கூட்டில்ே அடைபட்டு சிை எதைப் பாட எதைவிட எதைஎழுத இதையெல்லால் இதtத்திலே இ
சதை கொண்ட மானுடல் 151 சிதையுண்டு சிதறிஜனும் துே
ஏப் 1 மானுர்டமே! அதோ பார் உன் அறிவினத் சதாநாட்டில் விடாத சண்டை
மாளுகிறது 露菇再 ក្តដាំ ਉ இல்லை . மனித . இ ஏதோ போகட்டும்
புளுதிமண்னில் புரண்டு புது
விழுமியங்கள் விலங்குகளா கருதியின்றி ஸப்தவில் வரமின்
புவியதனில் புளுதியதில்

蚤下
2 -essessessee
萱
ஒசையின் ஒலிவடிஷ்ாக -ஆலt&, கருவின் திரு உருவாக, து சிகரம் ஈடேறும் - உவகையினால்
வேகம் = ஓர் கொண்டிட்டதே
புரியாத சில புதிர்கள் டத் தொடங்குகிறேன். வத்தில் மானுடம்
- மயங்காது போய்விடாது ட்டிடவே ஆசைகொண்டு
து அோக வேக அலை
நார் நாளாந்தம் நாம்
- அதை அறியாதவரல்ல
ட இசைவில்லை!
பங்களும்
நிற்பதால் ஈம் போல மனித - எனக் கணங்கள் ற பட்டதே பரிதாபம் எதைத் தவிர்க்க ! ழுத்தரைத்து மா வாக்கி
இயலுமட்டும் சேர்த்துவிட்டேன் சவ விதை கொண்ட பயிராக துவாகவே முனைத்திடுதே!
தவில் அழிகின்றது - மனித இனம்
அதனால் மானுடம்
Fitts í போகிறது
துதான் நாம் எதிர்பார்த்தது
ப் ஒல. நீ
ழ்ே வில் தாயிதனில் இறங்கிவிடாதே
- அதை மட்டும் நான்
சொல்வேன் ண்டு. புதையுண்டு
- போகிறது ஓர் இனிய வீனை
வியாபித்தே வாழ்வதினால்
அவ்வினை LSDy (8u Ingu i
- புன்ைபோல ೬ಕ್ಲಿàêàêಣೆ - ஓவியமாய்
- மீட்டாமல் கிடக்குதம்மா !!

Page 150
 

Page 151
6 Ê
நரின் நான் தலையை தரிரூப் பும் எங்கும் இருட்டு, இருள் சமுத் தி நன்று கொண்டிருந்தானி ஆமி, அண்டவெளியில் பெரிய சிறரிய அவனைத் தான் டி சென் ஐ கொ
அச் சுறுத் தரிக் கொண் டு இருந்
இது 2100, ஜனவரி 1 இயந கிக் கொண் டிருந்தது, ! உருவாக்கிய அமெரிக் காவில் உலகண் வரிஞ ஞானிகள் அக அ ைன்வ ருமி ஆவலுடன் தமது
இணைக் கப் பட்ட 0ேmputer இல்
ஜன் நடமாட் டமே இனி நரி, ஊர
எட் வேட் ஒரு சாத அவனுக் கு எநர் பட் டு ஸ் எ நரி ை எட் வேட் டை- நோக் கசி தப் பரிள நல ல வேளை எட்வேட் குனிந்து மேலாக செலி களிறது. அவன் இ ஆடித் துக் கொள் கரிறது. அவ செலி கசின்றது. ஆல் 1 2010, ஐ6
NASA வினர் வெளி தளம் , விஞ !
சேவை தவிர் அனைத் தும் போ , எட் வேட் வரிண் வெளி ஓடத் தரி:
காட் டிவிட்டு ஏறிக் கொண்டது அ
 

tட் செய்வதறியாமல் தரிகைத் து
இடமெங் குல் இருட்டு. மேலே , கீழே " ரத்தில் மிதந்த வண்ணம் அந்தரத்தில் ஆம் அவன் மீதந்து கொண்டிருப்பது
ஒளி வீசும் கலர் போன்ற பொருட்கள் ண் டிருந் தன். சில மே ஈதரிவிடும் போல
த ஒன் ,
. உலகத் முழுவதும் மிகப் பரபரப் பாக உலக நாடுகள் அனைத் தும் சேர்ந்து அமைந் திருந்த விண்வெளித் தளத்தில் னைவரும் கூடியசிருந் தன்ர் மக்கள்
வீடுகளுக் குள் ளே பே hternet இற்கு
ர் முன்னால் அமர்ந்திருந்தனர் வீதிகள்
டகர் குவேளை போல காட் சிதந்தது.
ர ன விண் வெளி வரன் . ஆனாலி
வில் தான் அசாதாரணமானது. இதோ மி பு போல ஒரு உருண்டை வருகிறது. கொள்கிறான். உருண்டை தலையின்
இதய மே 1 135 தடவை கி கும் மேலாக . கச் நின்ை வலை களர் பரின் னோக் கரிச்
ஐ வரி 1 மஓரி 9, 30 , அமெரிக் கரவரின்
ஒானிகள் கூடியிருக்க, தொலைக் காட்சி டி போட் டு நேரடி அஞ்சலி செய்ய ஆள் தன் 3 வயது மகனுக்கு டாடா
வண் மனக் கண் முன் விரிகிறது. Rocket

Page 152
அனைத்து விஞ்ஞானிகள்
உயர்ந்து பூமியரின் FF fi Li Li Li Li 6
அ ைசிவ ருபா ஆலு லுடலும் அகன் ற
ஆம் உலகம் முழுதுமே
அனுப்பும் ஆற்றல் படைத்தது. வேறு
.
பலத்த கரவென வியரின் ம கக் கிடி ஹண் இனம் புறப் பட்டு புவியூசி
வெளியீல நுழைகிறது.
அஓர் வெளியூரிஒ ஓ அ #ìịpì$ 9, ư5 RC C ketệg 6ưỉi I (6 (36,4 6if தன் கட்டு பி பாட டை இழந்து புவரி வரிட்டது. வரியம் பு மாறாமலே தெரி வண் ண் பக் கடலுளி விழுவதை மக் எட் வேட் டிற் கான அஞ் சலிக் கூட்ட
நடைபெற் றது.
cce : காந் தம் இழுப் பது போல அதி த இழுப் பதாக எட் வேட் உண்ர்ந்து த
மீளி வ தற் காக ைக. காலை க் கெ போட் டான் முடியவில் லை. அது உ5ர் விே ஒரு தரக் பதவியுடன் கக Rocket 45 T 6zi 6 6zi 1454 s fiega B கனிர கங் களின் Recket ஆக விருதி கடிகார பூர் மணி 10 ஐக் காட் டியூ தியான தி தில் அமர்ந் து tal é எதிர் நோக கப் போகும் பிரச்சனை
5, 6.
 
 

தி ைதயும் தாண்டிச் சென் ற ைத விழிகளுடனும் பார்த் திருந்தனர்.
பரபரப் புக் கொள் ளக் காரணம் , முயற்சியில் தயாரிக்கப்பட்ட நவீன Tiña Gaulli i fö GÈL FT 5i தனக்கு அருகில் ஈர்ந்தாலும் தன் . . . . . .
| 66
ΑΕΣ s
sisti i Bii i பF5i தாக லுடல் சந்தோ ஓம் தெரிந்தது. இதோ
ன் ஈர்ப்புப் புலத்தை தாண்டி அண்ட
! ஐ டநி த தும் எட் ஷேர்ட் ஆப் வினி i të ti i 6 f, g, it i afisë: Hig (3u Rocket, Hரின் ஈர்ப்புப் புலத் திஓர் நுழைந்து F6; 60 g si i efi i fisi Rocket si një g, ககள் பார்த் து அதர்ந்து நின்றனர்.
விகள் உலகின் பல பாகங்களிலும்
குமோ? என் றொரு பூ பற் பரவியது.
து பெற என்றாகக் க ஓர் க ைஐ மூடி 1 ன் டா கி , ஏனெனில தானி
. ਮ . .

Page 153
b6af 65 pas Rocket ge
தகவலி கிடைத்து விஞ்ஞானிக ஏர் பாடுகளை மிகத் துரிதமாகத் Rocket Li'ati (Gli Gaugi gji sy i
Rocketஐ திறந்தார்கள் . எண் எ விஞ்ஞானிகள், பயம், ஆச்சரியம் வேற் றுக் கசிரகவாசிய ஈ.டி இ8
விஞ்ஞானிகள் அவனை அணு
கூச் சலி கேட்டுத் தி! வெளியே வந்தான் எட் வேட்
பொறிக்கப்பட்ட உடையைக்-க பயமும் பறந்துவிட்டது. மூத்த 6 விஞ்ஞானிகள் எட்வூேட்டுடன் உ பயூங்-கரமான-அனுபவத்தை ே
எண்ணி-வியந்து நின்றனர்.
மரீட் கப் பட்ட செய் த hterhe
அனைத்துலக மக்களும் அடிை விழா வொன்றும் உடனடியாக
தனி னை விட வயது வீடு நேrக்கிச்-சென்றஈண்டவுட் 6ே மகன் எ வர் வாது இருந் தானோ, விளையாடிக் கொண்டிருந்தது. அ 40 வயது நரம் பிய ஒருவர் எட்ே 59;i ili Li T g — ni ĉ5 öö) 645 ii ii i gj při 67 li உங்களைச் கானும் பாக்கியம் அவர் இறந்த தினம்-இன்று தா6 வயது பேரனை எவி வாறு அை
நரம்பரிய எட்வேட் விழித்து
3

டமிருந்து கட்டுப் பாட்டுத் தளத்திற்கு ள் ஆவலுடன் Rocketஐதரையிறக்க மேற்கொண்டனர். 2111, ஜனவரி 3 Dாக தரையிறங் கரியது. ஆவலுடன் - ஆச்சரியம் ! அதனுள் ஒரு மனிதனி. சந்தோஷம் கலந்து கூக்குரலிட்டனர். " - . தக்குமோ? என்று சநீ தேகத் தோடு - - - -
டுக் கிட்டு-ஷிழரித்து Rocket இலரிருந்து, எட் வேட் அணிந் திருந்த NASA பெயர் ண் டதுமிடவிஞ்ஞானிகளின் சந்தேகமும் . விண்வெளி வீரர் என்ற ஒளியாதையுடன் உரையாடத் தொடங்கினர். எட்வேட்டின் -
கட்டு. மீண்டு வந்த அதிசயத்தையும்
இல் வடுகள் தோறும் பறந்தது. ழக்கப்பட்டு, மிகப் பரிரமாண் டமான
ஏறி பாடு செய்யப் பட்டது.
கூடிவிட்டமகனைக் காணும் ஆவலிலி. பூட் , அங்கே தான் செலிலும் போது தன் அவச்-வாறே ஒரு குழந்தை வெளியே ழைப்பு மணியை அழுத்தினான் எட்வேட் வட்டை எதிர் கொண்டார். "" வாருங்கள் போதும் 66 கூறுவார். ஆனாலி அவருக்கு கிடைக்காமல் போய் விட்டது, ர்" என்றார். தன்னை எதிர் கொண்ட 40 1ழப்பது என் று புரியாமலி 30 வயது
நரின் நாண் சீர் .

Page 154
言
്). ഇ
曼每
義2メ義エき。
ԼՈւ
քa
Z.
"कु ,
རྟཚོ་
盛
*** 衰
6)
다. محتشکی
अकृ*
च्या”
彗 * .........
猛
Ħ奥 酒釀 野镁 虽E 宣m)
•mae出
き き き き*** き き *
会 +,+,。安 曼 ,* * 会 学 * * 争 * 争 宁 争 * * * 母 * 争 争 >***************专*
e e 는 e - - 는 - - - - - - = - - - - - - - - - - - - - = - - - - - = - - - - - - - - - -
"
 
 
 
 

永昌亭wwwww旁寻自身旁******""*"""争。争名empāhāgā喜者要自安良寺自e身旁*****ww哥哥哥崔毒等身高帝孝专者竞争w每每名学每每需寻唱*****” 4: 玉 毒 * ! (李 き * た ** 至
스 = - = 는 촌 =
*
:*.瑟*.瑟 ***...] -
;シ多-兄女
|班 %旁
, 홀琴笑き、『瑟
i
エラ
۔--سے تيرية
AA q q q q i q S S S C S C q q A AAA q q q Sq qq S S S S S S S SM T ST ST S S S S SC C C C C C S

Page 155
66
 
 
 
 
 

(36ñð Sigur
ப் பானம்,
16Ꮝ . 2905
கங்கள்.
***нничн нь
。リー
“خشنl:==#:پیچی...
*******ش:ess:gesپہ:ہب

Page 156
gastefa Goa
[5 != D L് ബ!==
புதிதா ரசிரம சம ஆ
புதவிதாய A/L பாடத புட்டுப் புட்டு வைத தார புரிய வேனும மு பல
பெயரள விரிவி மு னி ஐ !
பெயர்த து விட டார் சகதே துரத கெ#கச் டேச சர் ?க தெர ஐச் சி ஈ சல? பேது: வித தடேச சமானது துே சேல தி
கொஞ சரி பனி நி1
ம?க கழக?ன் எச் சக ம?தத து?டு: கிெத இச் த ல் சித??ர்து த சீ கி? தன் ரதி ட்டர் ஆத க' நேரட எடுக க தத தோகரது : எர் 6
செயனர் முறையே மு:
த ைA க்கு ச்ே சிே த ல் 8 கி கு ஒரு
தேநீர் க?ன்?சிகிச் துே நசநர் பது பேர் வகு 1 பிற
நான்கு 'பரிபூஜார் ' தவற ஒனர் ஐ உ9 டத
த கவிடுதத கோர் பே தானி முழுது த கிரா?
தாவித கு ப?று க ச?
 
 
 
 
 
 
 
 

உதவிலுே
இறு சொல ஒ?
தவிட டச்
r = 5 =
கன றோம - இயலவ?ல ைல.
ாடர் - ஒனர் றை ஒனர் ஜித உத பரிவர்
தி ஆன்#இரகச்
தி ஒதச சதுச்
iz fij
?னி துே சர் .
தி கூடTதார் ஒ? ஐ ஆதிதாச்
டு திெ சிது சர்
க தேர்த தடுமோ ?
5 களுக்
முது தி ககர்களும்
ஓரிட
云翡声了
12 கி கு.
க?ய :e r G - ஈல வார்
# ஆ?ச?து? புதிதர் '
Tதி
தி ஜி?தி திச் .
க?க கு தானும?ல ைல து?ழ Tே ஈடுtர் ந?லை
குது தே கவி செடதபீடதுச் .
119

Page 157
O
ஈ சீ து; இத தி துே ଶ ଶof # !!! !!! !!; left # கணி ஓர் : வித த
சூழல் தேச குதச் சென் து 5ே:வி அதர் ஜே ஆதி கி ஆதி சசி
தேதி சீக செர்ச் கி
5 ಘೇ ಕ್ರೌ Ã Ãಕ್ರ à சறு ஒனது கூடை சிஜி ஜி ஓஒர் (?) து அதித? பூத தT ே
?* تو پھر بھی ”گلیے 3 گھ بھی تو "وچتیتو پھر یورپیچھپے ہو ೬{ಿ್ರಿ ಬಿರಿ (Fಿಸ್ ಡಿಷ್ # # ## ಪ್ಲೆ: ೯೩
பதவி Fெ ஆ
 
 
 

F 5iaji Ai i y_j க? : தி நிர் is. I. I. B ti : ஈசீக கு
ஐசேதத் து?தி சேது .
?டு: p ைவர்தம மை
Fது சிச் சதுக் க?கச் சீசிச் சுரே
ப? சற் றுே ப?சக?ன்ா வி ஓர் பெது கன்ற நாதர் களி
தடவ சம எண் புது வ"தமர் .
சில வசதி தை கT ஜூடே ட டார் F தி ஓர்
சிதச் சீக
"ܢ
_-_-_- - 亨亨重丁亨夏。
துெ சிது ச சிகிச் #
திTF ஒர் த 5ர்
க்க விமர் மாதது களி முறை ஈ குமர்
கேர் கோ ஒா ? இது க# முழத்த வா?
பேH a * செp?Tர## எனிநபிடுவர் அவர்க கு ஐ ஒ ஓர் எ18 ஜூலே "
? விஜே ைஐ குதி தமர் , கணிப படு, ஒட படைகள் :ார்து தடுமா ? - இல ைல து தடுமா ?
35 ல் ர் தானி ,

Page 158
==
— -
—
-థ్రో
 
 

SAN :
u_1 ព្រោt. ທີ່ມີ ຂຶ
Th.
Ν

Page 159
르 = 트르 한 본
லோட்டஸ் மிதி வி
C..C.
பொது வியாபாரிகள் தர
 

로
2
2.
3.

Page 160
1999 STAFF LIST
千ー
S.N.O.
O O2 O3 O4. O5 O6 O7 O8. O 9
O.
7
2
܀
R
3
盲a重e
Mrs. K. Ponnampalam
替rs。
Mrs。 Mrs. |Mrs.
. Somnasundar arান
Praisoody Sockalingam Veerasamy Arunagirirajah . Kauranty , Sarawanabayananthan , Sewa fatriaff . Selvarajah
Sunt haralingam . Sivasu brarianiam Mrs. R. J. Mariyanayagam Mrs. P. Kirubairajah Miss. U, Masiaman Mr. K. Wei in rail if Mrs. P. Sathiyanandan
Mrs. R. Balasubramanian Mrs. K. Thiruchse war Mîrs, S. eyabalan Mrs. V. Puspanathan Miss, T. Punnamo erthy
逢リ
彗s。
rs
義毒-<
Mrs,
Mrs.
Mr. V. Navaratnarajah Miss.T. Rajaratnam Mr.S. Nadesakanthan
. Miss, T.Gunasingam Mrs. K. Sivagnanara
 

Qualification
Sc.(Hons), Diplin Ed, Dip, in Pub. Admmin, SLPSI
aths.Sp.Trained A. (Hons), Dip, in Ed, II. Sp.Trained. Sc, Dip, in Ed. aths. Sp. Trained C. Sp. Trained A. , Dip, in Ed, Sc., Dip, in Ed, aths, Science, Sp. Trained Com, Dip, in Ed. . Sp.Trained. aths, Science, Sp. Trained ngish, Sp. Trained .Sc., in Horne Science 1gish, Sp. Trained om merce Sp. Trained Corn. Dip. in Ed. A, Dip, in Ed, Sc. Dip, in Ed. A., Dip, in Ed. A, Dip. in Ed. aths Sp. Trained A , Dip. in Ed, Sc., Dip, in Ed. A, Dip, in Ed, p, in Music S., Dip. in Ed. A, Dip. in Ed.
莒,
Sc, Dir, in Ed. Sc, Dip, in Ed. Sc. Dip, in Ed.

Page 161
34
rs., Mahes.Araram
. Uthayakumar
Vär, G.SFridharan
35 | Mrs.A.Thavaranjit 36 Mrs.R. Mithiyananthan 37 Mrs.S.Anandarkumarasamy 38 Mrs. K. Naguianantharuby 39 Mrs.V. Thayaparan
.器
r. 1, Gnanasunt haram
44 Mrs.V. Kunchithapatham 45 Mrs.S.Sivarajah
粤6 Miss V. Nailaiyah
车7 48 Miss. A. Kanthapillai
49 fr.K. Sēnfinii vya divētu 50 Mrs. W. haya aran
5 r, P. Wijayaktámaran
罩
Taitneyan Karmeenthravathy
ajinidwi
菲蚤圣箕 athuravany A. harmalingam
章
중
-
"
5.
R
f
f
絮
蚤
, ,
S
巽
سی=
Mrs. T. Mahalingam
菁
를
2
"iş S.K.Mustfaliamları
A. ܪ ܘ -
8 3
65
| Ñrs. A. Tharabiah
 
 
 
 

B.Sc. Dip, in Ed. i B.Sc. Dip, in Ed. i B.Sc. Dip, in Ed.
Engish Sp. Trained | B.A., Dip. in Ed, B.A. Dip, in Ed.
Commerce, Sp.Traind B. Com, Dip, in Ed. B.A., Dip, in Ed. B.Sc., Dip, in Ed, Dip, in Dance Maths, Sp, Trained I B.A. Dip, in Ed,
Science Sp. Trained B.Sc.,
B.Sc., Art. Sp. Trained
B.Sc:,
B.Sc., BA.
i B.Sc, Dip, in Ed.
B.Sc.
Physical Education, Trained.
B.A.,
N.D.E. in Science, | Ret. Custer Principal, English, Sp. Trained
B.A.
E. A. Dip, in Ed
i B.Sc., Dip, in Ed., M. Phil | B.A., Dip, in Ed.
i B.A., Dip. in Ed.
t
t

Page 162
22 கரட் தக்க த.ை ஜஉத்தரவாதத்துடன் செய்
 
 

ம்
க வியாபார
s 愛リ }+ ឆ្នាំឆ្នា, f
.--—" "~
g, ' ' + gr. Scro C" 2A}{Y' ۔۔۔۔۔۔۔۔[_ چکA... l3|اط
! کs ... ھم........................-,"k}}؟.....") AC
.の三?
7 ܠܐܝܪܚܥܬܐ---- ܕܩ ܝܡ ܐ܂ ܗ. ܘܢܝܚ
2 */ ;1 ۔ ۔ *{, JVCーで、"、"
: 'Ei
* * * * * ۔ --، ہہsilvk ؟؟ ہم \ C
- 노그--
டகம் *

Page 163

‚ቆ»ፆ • “... -

Page 164


Page 165