கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: துடிப்பு 2000

Page 1
2
O2
 

ال
2000

Page 2
.
|- |-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Page 3
துடிப்பின் வாசகர்களே,
உங்களை எமது இரண்டா பெரும் மகிழ்வு அடைகின்றோம்.
உங்கள் துடிப்பில் உங்க இணைத்துள்ளோம்.
அட்டைப்படத்தில் பி சிந்தனைக்கு விடப்பட்டுள்ளது. உணர்வுகளை கவிதையாக மார் கவிதைகள் பிரசுரிக்கப்படும் மெளன: வரைந்து அனுப்பலாம்
உங்கள் விவேகமான வின கணனியார் காத்திருக்கின்றார். உ ஒருபக்கம் ஒதுக்கியுள்ளோம். தொடுத்துத்தான் பாருங்களேன்!
குறுக்கெழுத்துப் போட்டிக் தவறாமல் படிவத்தையும் நிரப்பி அ
மேலும் உங்கள் ஆ எதிர்பார்க்கின்றோம்.
யாவற்றையும் அனுப்ப தெ
“துடி
இன்ர (a)ight

வது துடிப்பு இதழுடன் சந்திப்பதில்
ளுக்காக, பல புதிய பகுதிகளை
ரசுரிக்கப்பட்ட படம் உங்கள் உங்கள் உள்ளங்களில் பிறக்கும் iறுங்கள், அனுப்புங்கள். சிறந்த மொழியாக படங்களைக்கூட நீங்கள்
ாக்களிற்கு விடையளிக்க, இங்கே பங்கள் வினாக்களிற்காக இங்கே வினாக்கணைகளை நீங்கள்
கான விடைகளை அனுப்பும்போது தனுடன் அனுப்புக,
க்கங்கள், விமர்சனங்களை
ாடர்புகொள்ளவேண்டிய இடம்,
ւնւլ”
றக்ட் கழகம் படி மகளின் கல்லாரி,
བ་ལ་ལས་ཀ་ས་ཡ་
1963; . 一 nsa ai Girls' ich School
հ)z 12d ༡ ཚེས་ ༥ ༡ : ... O6C
- - - -

Page 4
2
ஓ தடிப்பின் வாசகர்களே
ஓ" 2000ம் ஆணர்டிற்கா
இச் 1999ம் ஆணர்டிற்கா
ஐ"இண்ரறக்ட் கழக சேர்
ஈ சேவையின் புனிதம்,
8"பகராட்டுகின்றோம்
ஜ* குறுக்கெழுத்தப்போட்
18Fகரையைத்தேடி
சே இரசித்த கணர்களும்
ஐ அங்கிகள் தொடர்பான
igo Interact
° Florence Nightingale
军

ாடக்கம்
ண நிர்வாகக் குழு
ன நிர்வாகக் குழு
ஒவயில்
அண்னை தெரசா:
(இ)ரணம் பட்ட உடலும்
விஞ்ஞான துணுக்குகள்

Page 5
2000ம் ஆண்டிற்
58 تجسیمہ---م۔م۔م۔--سس۔مصح۔
பொறுப்பாசிரியர் -
தலைவர் ۔۔۔۔۔۔۔
உபதலைவர் -- செயலாளர்
உதவி செயலாளர் -- பொருளாளர்
இயக்குனர்கள்:
mt. 6b6ol, ejiesjbġġ Int. SluD. Lu III 60III i Int, பு:பிரசாந்தி Int. இ.சுஜித்தா
நாலாசிரியர்கள்;~
Int. F. jiggybit Int. சி.சிவரஞ்சனி Int. ம.கஜப்பிரியா Int. இடாருணி

கான நிர்வாகக் குழு KoKPsh-----
செல்வி த.குணசிங்கம் Int. Libbsfloof Int இ.இரஜந்தி Int g. FITL66 Int பூ கிருபாலினி Int B.60)LD565
சிபானி
**** చె-S
ܥ ܒܝܕ ܓ ܚܐܼ ܨ. ܊ 4
a te *○○ 。
. "... ཙམ་; ༥ , ,
- |-

Page 6
SiSiiS ii iiii iiiii S iAAS Aii iASiiHiiS iAeAS ASSiiAiiSi iiiSieSiiSiA
1999ம் ஆண்டிற்க
بیچیچہ ہندسہ---میسس، ست یہ صحس۔
-
பொறுப்பாசிரியர்
தலைவர் உபதனை 7ர் - G FLL5's Sni - உதவி செயலாளர்
பொருளாளர் -
இயக்குனர்கள்:
tm கமைதிலி Int சி.சிவரஞ்சினி [ni. 2. Syggsög;
நலாசிரியர்கள்:-
Int. N. figsly Irbisof
int தி.வாசுகி Int. Libb56ts
4
 

ான நிர்வாகக் குழு
eachers---
செல்வி த.குணசிங்கம் திருமதி Nதவசீலன்
Int ச.சிவானுஜா Int Plly 66OTT Int B.அபிராமி
T* at 1rt - Trt rf. 1rt - ? AYA YYS YLSLJc LqSqAq qSALL AAAA L AASAAA SqqS S qAMq
Int N.Lig, Dufu IIT

Page 7
சேவை என்றும் ம தேடிப்போகின் மக்கள் நலனுக்கா சேவை செய்க கால்வலிக்கும், பெ சோரப்போவதி எம் கடமைகளைச் உறுதியாக நி இன்ரறக்ட் கழக ே மக்களுக்கென் இன்னல்கள் வந்தே இனையில்லா நண்பர்கள் பலர் ே இன்ரறக்ட் கழ அகிலத்தில் அலை
அணிதிரண்டு தனிமனிதன் என்று
சமூக சேவை தரணிதன்னில் மக்க துடைத்து நிற் துன்பப்படுவோருக்கு நாளும் துணை வையத்தில் வாழ காட்டிநிற்கும் எல்லோருக்கும் பணி துணிந்து நிற்கு

3 சேவையில்.
க்களுக்கென்றே, 8gBILb! கவே - நாம், கின்றோம்! மய்வலிக்கும், ல்லை!
செய்வதிலே,
ற்போம்!
8Ꭽ60Ꭰ6ll , றும் தேவை! போதும், ச் சேவை செய்வோம்! 5-Ír{36}jTLb! கத்தில் சேர்வோம்! எவருக்கும், சேவை செய்வோம்! ம்,
செய்து, கள் துயர், கவேண்டும்!
3.
ாநின்று.
வழி
எம் கழகம்! f(QFujuu, தம் கழகம்!
ம.கஜப்பிரியா, 2001. Bio B

Page 8
S, 1968 இல் அமெரிக்க
ஸ்தாபிக்கப்பட்டது.
bد ا15o5-o2 - 23I د ل`
நகரில் போல்.பி.ஹரில் கழகம் நிறுவப்பட்டது.
N. ROTARY ACTION =
INTERNATIONAL -
令。 ரோட்டறி குடும்பத்தில் கிளை நிறுவனங்கள் உ
(l) றோட்டரக் க (2) இன்ரறக்ட் 8
Ꮮffft ᏧfᎨᏍDᏋᎸ] Ꭵ

வில் முதலாவது றோட்ரக்ட் கழகம்
தி அமெரிக்காவிலுள்ள சிக்காக்கோ எண்பவரால் முதலாவது றோட்டறிக்
ROTARACT
ACTION as INTERACT
றோட்டறிக் கழகம் தவிர மேலுமிரு ண்ைடு. ழகம் (18-30 வயதுடையோர்) கழகம் (18 வயதுக்குக் கீழ்ப்பட் மாணவர்கள்)
நன்றி
Achehaani

Page 9
a.............a...I.T.T. **
சேவையின் புனிதம்
தடுமாறுகிறது! - என்பேனா துக்க மிகுதியால். தாய்மையின் ஓடு (ழ்ச்சு, இழந்த செய்தி கேட்டு, தடுமாறுகிறது என் பேனா துக்க மிகுதியால்! ỞNGINOOT LITT GÄSTähis6bTGöppi, அணைந்துவிட்டது! விடியா இடுளொன்று, படிந்து விட்டது. எம்மையார், இடுட்டறைக்குள், இறுகக் கட்டிப்போட்டது?
சேfக முடிச்சது, ßalbif(blọff Ti, மனதில் வீழ்ந்தது! மனிதம் எங்கே, மரித்துப் போனது!
அகிம்சைக் கரத்தால், அராஜகத்தை அகற்றி கருணைக் கதிர்வீச்சால், கடும் போர்களை (க்) கருக்கினாய்! fിഖി, மொழிபெயர்ப்பால்,
ಕಿವಿ...

, அன்னை தெரேசா
BđТОШ &уђ, സ്ത്രിമ്ന, சூட்சுமமாய் - ஓடு சாவனைத்துப் போகையிலே சரித்திரமே மரிக்குதம்மா! சாமரைகள் கடுகுதம்மா!
எம் உள்ளங்களில், உலவிவந்த இவ், அன்புத் தென்றலை அiளிச்சென்ற புயலே, உனக்கு இதயம் இல்லையா?
ീര6|. [fi്ടിത് - jp மெளனித்திருக்கிறாய்! உன் கல்லறையில் பூ த்திடுக்கும் ByT2 Ti Gig (p56i in L மறுக்கின்றன! - நீ மறைந்துவிட்டாய் GUGLJþENKON!
ஆக்கம், சுஜீதா சக்திவேல்
2001. B10-A

Page 10
எமது கழகச் செயற்திட் பாடசாலைக்கான நிதி
பெருமூச்சுக்கான நிதி சேக நிதி சேகரித்து உதவிய In பாராட்டுகின்றோம்.
1999-2000 இற்கான றோ
கிடைக்கப்பெற்றோர்
சிறந்த தலைவர் சிறந்த செயலாளர் சிறந்த கழக சேவை
இயக்குனர் சிறந்த சமூகசேவை சிறந்த இன்ரறக்ட்
அங்கத்தவள் சிறந்த கழக சஞ்சிகை
ஆசிரியர்
II
 

கின்றோம் &
டங்களில் ஒன்றான நவீல்ட் சேகரிப்பிலும் , அக் கினிப்
ரிப்பிலும் ஈடுபட்டு பெருமளவு t, டாருணி இரவீந்திரராஜாவைப்
ட்டறிக்கழகத்தில் விருதுகள்
nt. நந்தினி புவனேந்திரன் 1. சாமினி சண்முகசுந்தரம்
nt. சுகந்தி வைரமுத்து t. டாருனி இரவீந்திரராஜா
t. இராஜந்தி இராமச்சந்திரன்
சிவரஞ்சினி சிவகுருநாதன்,

Page 11
ܢ-ܝܢ-ܖ 3
குறுக்கெழுத்துப்போட்
1. 2
厉一丽一阙
3 4 5
須韦一 25 26 7
31 ジ 须 杨须 貓
3
3
? (1) உலகைக் கவர்
(5) நினைவாலயத்ை (10) காட்டில் வாழும் (13) மனிதனால் மட்டு
என்பதனால் குழ (23) பல, வேறுபட்ட (25) இன்று குடி மக் (33) அறிவு, விவேகம்
(1) இது எழுதும் பழ (2) அரசியலுடன் சே (5) தொலைவில் (6) činLIT 5 '6)IF 5ubo (15) அபாயத்தைக் கு (25) இது கேட்க குழ

2
须18
--
)(3 须 ޙަ%
*-سمبر سمجھے 3. )ޗަޗަޗަ
محمیہ"-برم ޙަޗަޗަޗެޙަޗަ
须
ந்த பெண்களில் ஒருவர். த இவ்வாறு கூறுவர். ஒரு விலங்கு மே செய்யக்கூடிய செய்கை ம்பிப்டோயுள்ளது. என்பதற்கு ஒத்த சொல் கள் நாடுவது
ஒத்தசொல்
க்கம் நல்லது ாத்துக்கூறுவது.
றிக்கும் நிறம், ந்தைகளுக்கு ஆசை.
நந்தினி புவனேந்திரன்
2001 Bio B

Page 12
இப் போட்டியில் நிர்வாக இ இதில் முதலிடம் பெற்றவருக் விடைகளை எழுதிய பக்g வெளிவரும் . இப்போட் வைக்கவேண்டிய இடம்.
FIJ මුණි வே
шп
r
................... : أللا سالم)
6) Ֆւ IL} . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ꭵ.llᎢ i_ ᎦᎬᏑ046Ꮈ* : ,. , , ......, , . ., , , , ,
un -ܠ ܐ
 

tங்கத்தவர் பங்குபற்றலாகாது. கு பரிசிலும் கூடுதலான, சரியான ப்பேரின் பெயர்கள் துடிப்பில் டி விடைகளை அனுப்பி
Forrefosffr.-- ர்ரறக்ட் கழகம் நம்படி மகளிர் கல்லூரி, ழ்ப்பாணம்
S SLLLL LL LLL L S LSCLLLLCL L LCLLLLLCLLL LSLLLSLSLLLSLLLLSLSSSSLSLSSLS S LSSLSSLLLL
SSCSCLS S S00SLLL CCSS S SLLSLS LS LS CC S SCSS SCSSLSLLLS 0 0L C S SCS S0S C0LL C S SCSS SCCS
S SC S S SC0CS SLSCCSSSLSSSLS0C LLL CC S SCLSLSLS LLLSL SCSS S SCLS S S CC S0 CC S CS LSSS
S S S S S CLLS S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S L S S C S S S S S S C S LS LS S S SSS SSSCLS S S S S S
SSSLSLS S LSL LS SSSLS S SLLSLS LS C L L S 0LLSS LS SLS S SS C S LS SLLLS S S SS S LS SL L LS SSLS S S S S LLLS
10

Page 13
“நாட்கள் நகர்கின்றன - உ நினைவுகளைச் சுமந்து கெ தேடுகின்றன நிழல்கள், நிஜத்தை தொலைத்துவிட்டு
Dனதுக்கு மட்டும் மீண்டும் வாசித்தாள் செ உச்சரிக்கும்போதும், புதுப்பு கீதங்களாய், இதயத்தை உ உணர்வுக் குமிழ்கயாய் 1டைத்திருக்கிறான். ஆதித் மூச்சுக்காற்றுக்களால் மீட்டப்
" தாமினி, இஞ்சை அம்மாவின் அனுங்கல் ஒலி ே பத்திரப்படுத்திவிட்டு, புள்ளிய
“என்னம்மா, எத்திை தூக்க வேண்டாமென்று.” பார்த்துக் கத்திவிட்டு, விறகு ஒவ்வொன்றாய் எடுத்து சாக் அடுக்கியவள், அதை இரு சுமந்தபடி குசினிக்குள் சென்
எளிய சமயலறை, ஒ தட்டுக்கள். அதில் முதலாலி சரக்குச் சாமன்களும், அடு
1.
རྗེས་ཐོབ་རྗེ་གསས་
 

தீத்தேடி09
ாண்டு,
கேட்கக்கூடியதாய், மீண்டும் ளதாமினி, ஒவ்வொருமுறை புது அர்த்தங்களாய் ஆனந்த டைத்து வெளிப்படத்துடிக்கும் எவ்வளவோ கவிதைகளைப் தன் எல்லாம் செளதாமியின் பட்ட வீணைத் தந்திகள்,
ஒருக்கா வாம்மா” முற்றத்தில் கட்க, டயறிக்குள், கவிதையை ானாய் ஓடினாள்.
னமுறை சொல்லிறது. பாரம் மூச்சிரைக்க வந்த தாயைப் க்கட்டைக்கு அருகில் வந்தாள். கொன்றில் குறுக்குமறுக்காக கைகளாலும் அனைத்து, று சுவரோரமாய் கொட்டினாள்.
ருபுறம் அடுக்கடுக்காய் மூன்று தில் மல்லி, மிளகு டோன்ற த்த தட்டில் பாத்திரங்களும்

Page 14
JSiiSii iS iiiSiSiiSSieSASASeAASSeSqAiSTiiii iiiiiSiSiieeS
இடம்பிடித்திருந்தன. ஒருவி இடமும், இருவர் அமர்ந்து இருந்தது. தூசு துணிக்ே புகைக்கூண்டு. எளிய சை இருக்குமாறு தாமினி பார்
வீடென்றால் மிகவு சிறிய அrைகளும் முன்ன நான்கு கதிரைகளைக் அ
வாசலில் சைக்கி சிரிக்கும் சத்தம் எல்லாம் ஒ தர்மினி சமையலறைக் செய்வதைப்போல் பாசாங்க பாக்கிறது” என்று அன்ன கொட்டியதிலிருந்து அவ ஏறியிருந்தது.
“தாமினி ரீ ரெடியா? நுழைந்தான் வாசலில் சைக் தேய்ந்து வழுக்கையாகிவி போய் வந்த ஒரு "ரொக்கட்! அவள் சிரித்தும் விட்டாள்.
கொதித்துக்கொண்டி வார்த்து, தேயிலையும், சீனி வடித்துவிட்டு கொண்டுடே நீட்டினாள்.
படித்துவிட்டு வேலை ஒருவன், பெயருக்குப்பின்ன
*

பள் நின்று சமைக்க போதுமான உண்ணப்போதுமான இடமும் கைகளற்று, நிமிர்ந்து நின்றது. மயலறை எந்நேரமும் துட்புரவாக த்துக்கொள்வாள்
ம் எளிமையானதுதான். இரண்டு ால் சிறய வரவேற்பு இடம் அது டைத்துக்கொண்டிருந்தது.
ள் விடுகிற சத்தம் உரத்துச் ருமித்து காதுகளை அடைக்கவும். குள் நுழைந்து எதையோ, கித்தாள். "என்ன றோட்டை வாய் னன் நேற்று தன் எரிச்சலைக் ளூக்கு சற்றுப்பயம் உள்ளுற
சேட்டைக் கழற்றியபடி உள்ளே bகிள் தனியாய் நின்றது. ரயர்கள் ட்டிருந்தன. தூகமண்டலத்திற்கு டின் நிலையாய்ப்பட, "பக்கென்று
டிருந்த நீரை ஒரு கப்புக்களவாய் பும் அளவாய்ட்போட்டு சாயத்தை பாய் அண்ணனின் கைகளில்
தேடும் பட்டதாரிகளில், அவனும் எால் பீ.ஏ என்ற அடைமொழி
12

Page 15
நீண்டிருந்ததேயொழிய, சொந்த அம்மாவின் நச்சரிப்புக்களைய
“லொக்கு லொக்கு” இருமிக்கொண்டிருந்தாள். அவ போட்டுக் கொடுத்து அருந்த 6 யாதலால், இரவுக்கு பான் வந்திருந்தான். இரவுச் சுமை ச மனம் சந்தோசக் கோலங்கள் விளக்கை ஏற்றி சஷ்டி கவசம்
“சஷ்டியை நோக்கி” சரணம்” என்று உருப்போட ஒருமுகப்படுத்துவதே பெரிய, கண்கள் பிதுக்க அம்மா, பரி இருவருடத்தொலைப்பில்காலணு அப்பா, கனடாவில் ஐந்து வ செய்து ஒரு கடிதம் கூட டோடா அத்தான். இத்தனைக்கும் ே முகத்துடன் ஆதித்தன். அதா6 கணவனாய் வரப்போகின்றவ: இத்தனை முகங்களும் மன ஒருவாறு வள்ளி , தெய்வா6 சாமியை நினைத்து கவசத்துக்
பதினோராம் வகுப்பில் அரும்பிய காதல், இன்று இ{ புதுப்பூவாய் மலர்ந்திருக்கிறது. புதிய அத்தியாயத்திற்குள் எடுத்துவைத்தனர் இருவரும். ப பெறுபேறு போதாதென்று கைன்
13

த உழைப்பு இல்லையென்று, பும் தாங்கவேண்டியிருந்தது.
என்று வாசலில் அம்மா ஒளுக்கும் சற்று சூடாக கோப்பி வைத்தாள். வெள்ளிக்கிழமை வாங்கிக்கொண்டு அண்ணன் ற்று குறைந்ததை நினைத்து, T போட்டது. சுவாமி அறை இசைக்கத் தொடங்கினாள்,
என்று தொடங்கி, சண்முகா ட்டு முடியும் வரை மனதை
தொல்லையாக இருந்தது, தாய முகத்துடன் அண்னா, றுடன் கரைந்து போய்விட்ட ருடங்கள் முன்பு திருமணம் ாத அக்கா, கோப முகத்துடன் மலாக, எந்நேரமும் சிரித்த வது , எதிர்காலத்தில் அவள் ன். தற்போதைய காதலன். தில் திரைக்காட்சியாய்விழ, னையுடன் நிற்கும் ஆறுமுக க்கு முற்று வைத்துவிட்டாள்.
ல் ஒன்றாகப் படித்தபோது ருவரின் உள்ளத்திலும் ஒரு
ஓ.எல் தான்டி, ஏ.எல் என்ற கலைப்பிரிவினுடாக காலடி ல்கலைக்கழகம் இவர்களின் யை விரித்துவிட்டது. தாமினி,

Page 16
குடும்ப வேலைகளை ட வெளிநாட்டிற்கு அனுப்பு ஓடித்திரிந்தார்கள்
“தாமினி இன்னும் பிரியிறதை எண்ணிப்பார்க் எப்படி இதைத் தாங்குவாய
"நீங்க எங்க போனா விட்டு போகுமா? வீணா 6 போனில நாங்கள் எட்டவும் என்று ஒருவாறு தேற்ற மு திரையை மறைக்கமுடியுமா லிருந்து சொட் டுச்சொட்டா களை ஈர:மக்கியது. கண்க கொண்டாள்.
“தாமினி, என்6ே; கொன்ைடிருப்பாயா,? உன்னே நித்திரையும் வராது" உண்ல தான் போய்விட்டான். கண்க அழுததை இமைகள் வீர கொண்டிருந்தன. தாமி விக் நாள் மிகவும் துக்கமாய் இ
நான்குமாதங்கள் ஓ உணர்வுகளில் நிறைய ம போன புதிதில் வந்த ஒரேெ மிருந்து எந்தத் தகவலும் மாதங்களின் துக்க அர்ப்பண் வாய் குதித்து, வாங்கினாள். பத்தாள்.

ASSASSASSASSASSAiASAiSiAiASASASiASAASASASASASAiAiSAS SSASAASAASAASAAS AASiSASA S SJS
ார்த்துக்கொள்ள ஆதித்தனை வதற்காக அவன் பெற்றோர்
ஒரு மாதத்தில் உன்னைவிட்டு க என்னால முடியுதில்லை. நீ ?" அழுகையாய்க் கூறினான்.
லும், உங்கட நினைட்பு என்னை ன் கவலைப்படுறிங்கள்? ரெலி கதைச்சுக்கொண்டு இருப்பமே.” யன்றாள். என்றாலும் உள்ளத் ? உள்ளம் அழுதது. கண்களி ப் கன்னிராய் வீழ்ந்து கன்னங் ளை கைக்குட்டையால் ஒற்றிக்
ாட நெடுகலும் கதைச் சுக் ாட குரல் கேட்காம , எனக்கு மயில் அவன் மிகவும் உலர்ந்து ள் சிவந்திருந்தன. இரவிரவாய் கிப்பருத்து வெளிப்படுத்திக் க விக்க அழுதாள் அன்றைய ருந்தது.
விட்டன. என்றாலும் தாமியின் ற்றங்கள் வேரூன்றி இருந்தன. ாரு கடிதத்தின் பின், அவனிட வரவில்லை மீண்டும் இரண்டு ப்பின் பின் ஒரு கடிதம், மகிழ் அறைக்கு ஓடிச்சென்று பிரித்துப்
4.
iశో

Page 17
གང་ལས་བབས་
அன்பின் தாமினிக்கு நான் நலம். நீயும் நம்புகிறேன். உனக்கு மாப் பட்டேன். வேறு விஷேடமெ
இக்கடிதம் வந்ததின்மேல் வ செளதாமினிக்குப் பட்டது. "எ குழைந்து எழுதுவானென்று
இது பேரிடியாக வந்திறங் உடனேயே பேனாவும், கைய
ஆதித்தனுக்கு,
நீங்கள் என்னை மற திருமணம் செய்யப்போவதில் உல்விடம் கூட்பிடப்போகிறீ ஆவலாய் இருக்கிறேன்.
பதிலுக்கு ஆவேசமாய் வந்
"நீ இன்னும் என்ன நீ அந்த அறியாத வயதில் நாம் உண்மைதான். அதற்காக உ. அந்த நினைவகளை உடனடி பத்துலட்சம் சீசனத்துடன் ெ அனுப்பவும் டோகிறார்கள். லாயக்கு இருக்கிறதா? வீண் பெற்றோர் பார்க்கும் ை
-------------------

நலமாய் இருப்பாய் என்று பிள்ளை பார்ப்பதாய், கேள்விப்
ன்றுமில்லை.
ஆதரித்தன்.
ராமல் விட்டிருக்காலாமே என்று ன்னன்ெனவெல்லாம் குழைந்து எதிர்பார்த்திருந்த தாமினிக்கு கியது. பதில் எழுதுவதற்கு புமாக அமர்ந்துவிட்டாள்.
ந்து விட்டீர்களா? நான் எங்கும் லை. நீங்கள் எப்போது என்னை ர்கள்? உங்கள் கரம் சேர
அன்புடன், தாமினி
தது ஆதித்தனின் கடிதம்,
நினைத்துக்கொண்டிருக்கிறாய்? ஒருவரையொருவர் நேசித்தது ன்னை திருமணம் செய்வதா? யாக அறுத்துக்கொள் எனக்கு பண் பார்த்து இருக்கிறார்கள். உன்னிடம் அவ்வளவு தர கற்பனைகளை வளர்க்காமல், பயனைக் கட்டிக் கொண்டு
שקבעה במכללששששת המבלבלבמשולבלבד:ג5

Page 18
சந்தோஷமாய் வாழ். நான் கடிதங்களையும் உன் இதயத் இதுதான் நான் உன்னிடமிரு
சுக்குநூறாய் கிழித்தெ இதழ்கள் துடித்தன, “என்6 ஆண்கள் எலலாம் இப்படிட்பட எவ்வளவு அன்பு ஒழுக ஒ வந்தான், கெட்டவன், அவனுக் என் இதயத்தை, உயிரைக் சென்று, நிம்மதியாய் வாழப்ே தக்கமிகுதியால் சபித்தது. பொத்திக்கொண்டு விக்கிவிக்கி அதுதான் நிறைந்திருக்கும் ெ
"என்ன செல்லம் கன இரவு நித்திரை கொள்ளேல்ை தன் கூசிட்போன விழிகளால் : என்பததை நினைக்க வெட் என்று மெதுவாக நழுவிக்ெ தாயுடன் கூட பகிர்ந்துகொள்
அண்ணன் நெடுநேர தேடிக்கொண்டிருப்பதைப் தேடுறிங்கள்” என்று கேட்டாள். வந்து, மேசையில் வைச்செ அதுதான் தேடுறன்” என்றான்

எழுதிய கவிதைகளையும், த்திலிருந்து தூக்கி எறிந்துவிடு. ந்து எதிர்பார்ப்பது.”
ஆதித்தன்
தறிந்தும் ஆத்திரம் அடங்தாமல் ன திமிர். என்ன ஆதங்கம், ட்டவர்களா? சந்தர்ப்பவாதிகள், }ழுக பின்னால் சுற்றிச்சுற்றி நகு காதலென்றால் வேடிக்கை, கொன்றுவிட்டு, நீ எங்கேயும் போவதில்லை” பெண்ணுள்ளம் இருகைகளாலும் முகத்தைப் அழுதாள், கண்ணி வற்றுமா? செல்வம் ஆயிற்றே,
*னெல்லாம் சிவந்து கிடக்கு, லயோ? தாய் அந்த வயதிலும் ஊன்றிக் கவனித்து விட்டாள் கமாய் இருந்தது. “ஓமம்மா” கான்டாள். தன் துயரத்தை ள அவள் விரும்பவில்லை.
ரமாய் அறைக்குள் ஏதோ பார்த்து, “என்ன அணன்லா "ஒண்டுமில்லை ஏதோ லெற்றர் தண்டு அம்மா சொன்னவா,

Page 19
  

Page 20
ஜூளா
அவ்விடத்தை விட்டகன்றா6
எங்கேயோர் மூலை எடுத்தாள். தூசு தட்டினாள்.
“வரட்டுப் பாலைவனமென்று என்ை வர்ணித்திருக்கும் வஞ்சகனே! - நீ மறந்துவிடுவாய் என்னை - ஆனால் மறந்துவிடப்போவதில்லை உன்னை பாலைவனங்களில் கூட பால்நிலவு என்வாழ்விலும் வரப்போகிறது - ஒரு நான் வசந்தத் தென்றலாய் உலவுகி. வட்டுச் சூறாவளியாய் வரத்தான் ே ஆனால் இனி எந்த ஜென்மத்திலும் என்னிடமிருந்து சூறையாடமுடியாது உன்னால் என் இதயத்தை!
விரல்களோடு சேர்த சவியெழத்தொடங்க, தாள்க வசந்தத்திற்காய், டயறியை { வைத்த கைகள் கண்களை

II,
பில் ஒளிந்துகிடந்த டயறியை டேனா விரல்களில் உருண்டது.
வருவதுண்டு - அது நநாள
ன்றபோது - நீ ாகிறாய்!
ந்து விழிகளும் கண்ணிரால்
ள் நனைகின்றன. இன்னொரு
முடி பழைய இடத்தில் ஒளித்து
துடைத்துக்கொள்கின்றன.
சுஜிதா சக்திவேல்

Page 21
葵考 毒囊
4\ y /ν இரசித்த ཡང་ཡང་ سمصص (
~
சொந்த இடம் பிரிந்து தொ:ை மீள நான் ஊர் புகுந்த கடலோரச் சொரிமணலில் கா:
அலையில் நனையாத
நீ எனக்கெந்த உறவுமில்லை!
ஆனாலும் என்னைக் மெல்ல அடியெடுத்து, உன்ன
விரல்களால் வருட, . சீறவில்லை, சிணுங்கவில்லை, ஆர்வம் அதிகரிக்க, 2. பார்த்துவிடும் ஆசைக்கிளர்ச்சி கரையோரம் நான் அம தடையேதும் வரக்கூடும் - த. உன்னைநான் முழுபை உசிதம் என நினைத்து
கைகொடுத்து உனைத் நீயும் என் அங்கங்களும் சிதறி
முளையில் உன்பெயர்

YYYYLLLYYYYSYYLLLYzYLiLmuumYYzLLLSLYYzLLYY0YLLLSLLLLLLSY0LYzzYLLLL LLLLLLLmmLmzzYYYLLLYYLLurekLS
---------------- ------- ------ ---- ܐܸ؟' ܗܝܟ-- ܙ -ܥ ܚܝܟܝ
கண்களும் இ) ரணம் பட்ட உடலும்
லதுாரம் அலைந்து, 5 surgil. . . . . . . . ... லார நான் நடக்க, ஆாரத்தில் கரையோரம் -
- நீயிருந்தாய்!
என்றுமே பார்த்ததில்லை! கவர்ந்தாய்! ருகே நான் அமர்ந்து,
· · · · · · · · · 9figurigilib · · · · · It';
2-gigsfl-issisi. . . . . . உன்னை முழுமையாகப்
F - - - - - - - - - - - ர்ந்து உன்னைப்பார்த்திருக்க, ஈரிமையிலே
Dயாகப் பார்ப்பதே
bağirdik:35 •••••••••••••••••••••••••
ய கனப்பொழுதில்தான்
பளிச்சிட்டது.
“மிதிவெடி” என்று.
x 16un sif. V 2001 Biolo
ほ
辽
i
*
--- . ܕ ܗܘ ܓܙܡܘ ܙܘܙܝ . - - ܘ ܗܘܐ ܡܚܝܗܝ ܫܝ ܚ ܗ
SLkLDSuHuzYmekSYSzuSuu YYYYY uuu uuS uu JLkT uuuuS uuuS uu zuzqeTzz -

Page 22
རྫ་བ་ SSSLLLSSLSSLSSLSLSSLSLSSLLSSSqSSqSqSqSLSSLSqSqSS0SSSLSSLLLSLLLLS
அங்கிகள் தொடர்பான
*மனிதனால் அழிக்கப்பட்ட Auk(18446), Dodo(1
*மனிதனால் அழிக்கப்பட்ட
Mfalmmoths
*பறவைகளினதும், பாலூட் உயிர்ச்சுவட்டு பறவை
Archaeoteryx
*பாலூட்டிகreா ஒத்த பாது
நகருயிர்
herapioid
* வாழும் உயிர்ச்சுவடுக Lingula - தம்பல Limulius -{{গ্ল্যা8F Ichthyophis - E6orço
* முள்ளந்தண்டு அற்றவை
இனங்கள். கணவாய் இனங்கள்.
* உலகில் அதிக எண்ணி
விலங்குக்கூட்டம். பூச்சிகள்,
ട്ടു.
 

விஞ்ஞானத் துணுக்குகள்
பறவை இனங்கள் 6806)), Passengerpigeoni 10146))
பாலூட்டி இனம்
டிகளினதும் இயல்பை ஒத்த
லூட்டிகளின் மூதாதையான
ளான இனங்கள் சில:
காமம் குடாவில் உண்டு.
நண்டு, குதிரைலாட நண்டு)
வாவியில் உண்டு.
யில் மிக விரைவாக நீந்தக்கூடிய
க்கையான இனங்களை உடைய

Page 23
* தற்போது அழியும் ஆபக்ை
நீலத்திமிங்கிலம், க gb(56&h&isgọ, Florid சிறுத்தை,
* நீந்தக்கூடியவை
பென்குயின்,
* பறவைகளின் இயல்பைக் தாரா அலகு பிளற்
* 2-Groegair Larrifau &lygfa 350ad Dinosaurs, Trilobite
சில
வாழ்க்கை ஒரு ெ உலராமல் காப்பதும் a
6LJI
kuuemannaeon ....................................سی...............سس~~~---------------سمبر ஒவ்வொரு புதுச்து 9).áň č56rň:5IDT63i IJá)
ry 966)--

த எதிர்நோக்கியுள்ள இனங்கள் கடலாமை, இராட்சத பன்டா, amannatees «glg60)göCheetan
காட்டும் பாலூட்டி றிப்பஸ்.
fற்கு உட்பட்ட இனங்கள். es, Ammonites.
ரஞ்சனி சிவகுருநாதன்
2001 Biolo
dī)D)Jrī . Š9:Db sசக்கி எறிவதும் உண்னைப்
fயண் உதிக்கும் போதும் ழய ஆடையை கழற்றிவிட்டு
போட்டுக்கொள்.
$2
21

Page 24
st/hat is Vaterae! η
_外 is a service cal ή 4 ή 8. J'leract stand
Jl. As! club : 'lil, 1ԼS 4 in f : nézet tiz : with éoዖጓe 1,5
ܚܝ 7. O Ο ) clubs εν ζ3 coι
!t/í... ! is the purpose of
ང་ l, provido ұ2и пg p y die in a worla. Člad ~', ĉe un tionatothdersl.
'I/l. сокрове i?
%mlerale і; сp4
4&# of the four e3rg f 4.
lf, iversity fel. Jി. αι
4Cረ} ጸጕ9ዶ?ጎ lased.
lt/կ«է de s%teract C Vinterae! ell arcíi
a ta' carried oit hy εί
t
StutuLTTT LLDS gDLL L T l eTTLL TeTe LAL LLLLLLYLLLL LLL LLLL LL LS

Air students or yои пž ppl, டிை25
fr പീilanational_lon.
FZ3 astallikad έκι /// lourne, *62. Čhday εί έ3 α thriving orgaO,OOO members i ve ranoroe than
لا۔abanae 17
oops apparlie nity έο work έοീushp dedicated to service and
忍者棘 ing.
κι ίο leth na and Amals έκι ekolin nedalal, proceding th
sal fᎮ?Ꮞg le either school based or
ild? ινίίίe3 and prjel 必リé initialed l mombore themselas. ے/ d by

Page 25
豹
their elected offer, 30یمه programmes and projects.
Jýnteract dvele and
ενέσει project fon και δίκη
worth causes to working (;
the ellers, and others in Čachell carries out att ();ം serves the school 2月" thers international unders sist their *ропЗoring Κ.ία, service projects to make 岛
Sponзейн, Óll
ĉvory - %atara et e4, 4 in ell which έ3 alo Pಿಕ್ಕಿಬ2೫4 c2niіниing basis. -4 stee, in parl, on the activo pa.
2 Κ оtarian sponsors.
Jി S -Lak ዖ?፳ó2፥'é been organized Jl Kita Valeract ells έει ീifia.

tch ell deterroinos its own
carry oul a wide ೫೫೭ es 42
irontof*e35èt/e 3 u{ r?ʻn3 a топеу for f. f. A. β.
sirectly with disal delli dren, community wha need ka4%. 2así tuvo service projects 4 %ed F . сотти пity and tha other ftanding. Valeractors also g3
('ll 'f ιεί ο κι ινε νέοι 4 community
の# ί, better in: the Conn na nily.
at at te sponsored ly Katary ill. providing guidance ó莎 峦树
sssss Vateraet club depend, "ticipation and διερρογί f its
than 7O Unteract ells have
y ell o///#ha 3pon3ов3 f 5

Page 26
ăiăii: ilii ;
FORENCE
"THE LADY W
She was borr on 12 May was the se cond daught Nightingale. Her parents w great deal of time, travellir they were in Florence. It we to name her Florence. S returred to England.
Florerick: never went to i fether and a Lady tutor. Sh learned to read and under which included German. Fr. As he griev calde her para
different frcm her sisters ar.
Ole of the things that u the sick and poor. She wan p(xoplა.
Hic spitals; in those days v to hospitals. There was sp le: in the hcspitals. T and ther e xwere rio trained nu ir a hospital. When she me they work horrified. These
familjes nevergo to work in
She kept very much to he either reading cr thinking. clothers.
ਜi : tak भमैभtप्त भfil; Swissists ཕྱིན་ཏེ་ལྷ་ཀ་ཁ་ཅ་ཆ་ཤས་

NG-HIT NGA LE TTH THE LAMP"
1820 in Florence in Italy. She er of Mr & Mrs. Edward rere quite wealthy and spent a ng abroad. She was born when as this reason that they decided pon after her birth the family
school She was taught by her Le was a very keen pupil. She stand many other Languages, ench Creek, Italian and Latin. ents noticed that she was very ld other young women.
pset florence that suffering of ted to devote herself to these
vere filthy. Only the poor went always shirtage of medical he doctors were over worked Erses. Florence wanted to work antioned these to her parents, days young women from good
a hospital.
self and spent all her freetime She never enjoyed parties or

Page 27
U__)


Page 28
ം ܘ ܂ - ` 奕
ANANTHAN COMP No. 42, Brown R. Jaffi
~- —
 

UTER PRINTING `N pad, Neerasiady,
A.