கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: ஆரம்: இந்துவின் ஆவணக்களஞ்சியம்

Page 1
Old 6oys 74ssociatio,
/29a66 na f. 7Dyоидt,
="映
இந்துவின் ஆவ
 

4, Coto/aốo , 

Page 2
நோ
யாழ்ப்பாணம் இந்துக்கல்லு ஆவணங்களையும் ஆவ காலத்தால் அழியாதவன வருங்கால சந்ததிக்கு கொ தற்போது வெளிவரும் இ ஆவணப்படுத்தி இணையம் மூ சேர்த் இதன் தொடர்ச்சியாக இt யாழ்ப்பாணம் இந்துக்கல்லு ஊக்குள்

ந்
b
ாரியின் அனைத்து விதமான ணப்படுத்தலும் அவற்றை ண்ணம் பேணிப்பாதுகாத்து ண்டு செல்லலும். தழ்களை உடனுக்குடன் முலம் உலகெங்கும் கொண்டு ந்தல். வ் ஆவணங்களின் மூலம் ாரியின் மீதான ஆய்வுகளை வித்தல்.

Page 3
இந்துவின் ஆவ
14-10-2

ணக் களஞ்சியம்
013

Page 4
யாழ். இந்துவின் மைந்தர்கள் பூ யாழ். இந்துக் கல்லூரியின் மேன் ப்படுத்தும் முயற்சியின் முதற்படிய இதற்கு அடுத்த கட்டமாக மேலு ஆவணப்படுத்தப்படவுள்ளன.
நூல் ஆரம் முதற்பதிப்பு : 14.10.20 தொகுப்பு : நிஷாந்தி
வலைத்தளம் : WWW.O

நூலக நிறுவனத்துடன் இணைந்து மை மிகுந்த வரலாற்றை ஆவண ாக இவ்விதழ் வெளியிடப்படுகிறது. ம் பல நூல்கள் வருங்காலத்தில்
3 னி சிவானந்தராஜா olaham.org

Page 5
அதிபரின் al
யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரி நூ பின்னணியைக் கொண்ட உலக இந்து அன்னையின் அரவணைப்பு முழுதும் தலைநிமிர் மனிதர்களா பதித்துள்ளார்கள். பழைய மாணவர்களின் அர்ப்பணி இந்து தலைநிமிர் கழகமாக அவர்தம் பங்களிப்பு கல்லூரியி உறுதுணையாக இருக்கின்றது. அதன் ஒரு தொடர்ச்சியாக யா நூல்களை ஆவணப்படுத்தி பயனளிக்கக் கூடிய விதமாக ஆவணக்களஞ்சிய இறுவட்டாக உருவாக்குவதற்கு பங்களித் மைந்தர்களுக்கும் நூலக நிறுவ மாணவர் சங்க கிளையினரு பாராட்டுக்களையும் நன்றிகளையு
இம்முயற்சி தொடர் எல்லாம் வல் துணையிருப்பாராக.
திரு. வீ. கணேசராஜா அதிபர் யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரி.

முத்துச்செய்தி
ற்றாண்டுக்கு மேற்பட்ட வரலாற்று புகழ் பெற்ற தமிழ் பாடசாலை. பில் கல்வி கற்று இன்று உலகம் க இந்துவின் மைந்தர்கள் தடம்
ப்பான ஆதரவுடன் இன்றும் யாழ் வீறுநடை போட்டு வருகின்றது. ன் அத்தனை வளர்ச்சிகளிலும்
ழ் இந்துவிலிருந்து வெளிவந்த எதிர்கால மாணவர்களுக்கு ‘ஆரம்' என்கின்ற இந்துவின் வெளியிடுகிறார்கள். இதனை *த அனைத்து இந்துவின் பனத்திற்கும் கொழும்பு பழைய க்கும் எனது மனப்பூர்வமான ம் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். )ல சிவஞான வைரவப்பெருமான்

Page 6
வாழ்த்து
எங்கள் மண்ணின் தனித்துவ வருடங்களுக்கு முன்னர் நிறுவட் இன்று ஈழத்தில் மட்டுமல்ல உல மைந்தர்கள், நமது சமயம், மெ முதலியவற்றைப் பேணிப் பாதுகா பெருமை தரும் விடயமாகும். நாம் எம் இந்து அன்னையிடம் இ பயனாக, சமூகத்தில் மதிப்புடைய எம்மை அரவணைத்த கல்லூரி தடைகளையும் தாண்டி மேலும் 35L60LDu IIT(5b. அதன் இன்னொரு பரிமாணமாக ய நாள் தொட்டு இன்று வரை வெளியிடப்பட்ட வரலாற்றுப் பணி உலகினி நுகர் விற்கேற்ப
இன்னுமொரு மைல்கல். நூலக நிறுவனம் மற்றும் இந்து எடுத்துக்கொண்ட இம்முயற்சி வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும். காலங்களிலும் தொடர்ந்து, எ ஆவணங்களையும் அடுத்த & இப்பணிக்கு எனது வாழ்த்துக்கள்.
நன்றி.
திரு. த. சச்சிதானந்தன்
தலைவர் கொழும்பு பழைய மாணவர் சங்க யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரி

6Gadiff
பத்தைக் காப்பதற்காக நூறு பட்டது யாழ். இந்துக் கல்லூரி. கத்தின் பல பாகங்களிலும் அதன் ாழி, கலாசாரம், கலை பண்பாடு த்து வருகின்றனர் என்பது எமக்கு
ருந்து பெற்ற கல்விச் செல்வத்தின் வர்களாக உயர்ந்து நிற்கின்றோம்.
அன்னையை எதிர்ப்புகளையும்
பாழ் இந்துவில் இருந்து அன்றைய மாணவர்களால் இதழ்களாய் டைப்புக்கள் நவீன தொழில்நுட்ப எணினிமப் படுத்தப் பட்டு லே யாழ் இந்துவிற்கு இது
வின் இளம் பழைய மாணவர்கள் க்கு எனது மனப்பூர்வமான
இந்தப் பணி இனிவரும் ங்களது அனைத்து வரலாற்று Fந்ததிக்கு கொண்டு செல்லும்

Page 7
Gibso
இலங்கைத் தமிழ் பேசும் சமூகங் அறிவுச்சேகரங்களையும் ஆவணப்படுத் கிடைக்கச் செய்யும் இலக்குடன் நூலக அவ்வகையில் நூலக வலைத்தளத் அதிகமான எழுத்தாவணங்கள் பதிவு ெ பத்திரிகைகள், பிரசுரங்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இணைய நூலகத்தில் பதிவு செய்யப்படு மூலையிலிருந்தும் எந்நேரத்திலும் மி அத்துடன் எண்ணிம வடிவத்தில் ப எதிர்காலச் சந்ததியினருக்கும் எடுத்துச் தமிழ் இலக்கிய, சமூக, சமய, கலை, ஆ பங்காற்றி வருகின்றன. ஆனால் இத அரிது என்பதால் கால ஓட்டத்தில் காண நிவர்த்தி செய்து வருகிறது. யாழ் மண்ணில் பழமை வாய்ந்த பாட இந்து கல்லூரியினது இதழ்க ஆவணப்படுத்தியுள்ளதை இட்டு பெரு ஆண்டு முதல் 2013 வரை வெளிவந் எமது வலைத்தளத்தில் ஆவணப்ப ஆவணப்படுத்தியுள்ள யாழ் இந்து விபரங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள6 வெற்றியடைவதற்கு பாடசாலையின் பங் யாழ் இந்துக் கல்லூரியினது பங்களிப்ை தொடர்ந்தும் அவர்களது பங்களிப்பினை யர்ழ் இந்து கல்லூரியின் பழைய மா இந்நிகழ்ச்சி இனிதே நடைபெறுவதற்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்
நிஷாந்தினி சிவானந்தராஜா, நிகழ்ச்சித்திட்ட அலுவலர், நூலக நிறுவனம்.

ισΟΙ
களின் தகவல் வளங்களையும் திப் பேணிப்பாதுகாத்து அனைவருக்கும் நிறுவனம் செயற்பட்டு வருகிறது.
$65 (www.noolaham.org) 12000 சய்யப்பட்டுள்ளன. நூல்கள், இதழ்கள், எனும் பகுப்புக் களாக 960) 6.
ம் தகவல்களை எவரும் உலகின் எந்த க இலகுவாகப் பயன்படுத்த முடியும். ாதுகாக்கப்படும் ஆவணங்கள் எமது செல்லப்படுகின்றன.
அறிவியல் வரலாற்றில் இதழ்கள் பெரும் ழ்கள் மறுபதிப்புப் பெறுவது அரிதிலும் ாமற் போய்விடுகின்றன. அதை நூலகம்
டசாலைகளில் ஒன்றான, யாழ்ப்பாணம் ளையும் நூலகம் நிறுவனம் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். 1933 ஆம் த நூற்றிற்கும் அதிகமான இதழ்களை டுத்தியுள்ளோம். இந்நூலில் நாம் கல்லூரியின் இதழ்கள் தொடர்பான எமது இச்செயற்திட்டமானது களிப்பு முக்கியமானது. அந்தவகையில் பயிட்டு பெருமிதமடைகின்றோம். எனவே எதிர்பார்க்கின்றோம். ணவர் சங்கம் கொழும்பு கிளையினது 'நூலகம் நிறுவனம்' சார்பாக எமது றோம்.

Page 8
நிறுவன ஆவணப்ப
அறிமுகம்
நீண்ட கலாசார ,பாரம்பரிய ,பண்பா கொண்டுள்ள இலங்கை தமிழ் பேசு நிறுவனமயப்படுத்தப்பட்ட பல்வேறு ே வருகின்றன. உதாரணமாக முற்கா ஒருங்கிணைந்து செயற்பட்டு வெற்றி மேற்கொண்டவர்கள் தொடர்ந்து விள சந்தைப்படுத்த சங்கங்களை நிறுவின் நிறுவனமயப்படுத்தல் செயற்பாடு அ செயற்பாடுகளிலும் தாக்கம் செலுத்த
இவ்வாறு தமிழ் பேசும் சமூகங்களின் செயற்பாடுகளை பின்வரும் வகைக
1) கல்வி நிறுவனங்கள் 2) தமிழ் நூலகங்கள் 3) வழிபாட்டுத்தலங்கள் 4) சனசமூக நிலையங்கள் 5) பல்கலைக்கழகங்கள் 6) இதர நிறுவனங்கள்
கல்வி நிறுவனங்கள் எனும் பிர கல்லூரியை ஆவணப்படுத்தல் உள்ளடக்கப்படுகின்றது. இச்செயற்தி உள்ளடக்கி இருக்கிறது.
1.நூல்கள், எழுத்தாவணங்கள்
(கையெழுத்துப்பிரதிகள்,ஒலைச்சுவ போன்றவற்றை எண்ணிமப்படுத்தல்

född 6Q0JustiffLib)
ட்டு அம்சங்களை தன்னகத்தே ம் சமூகங்கள் மிக நீண்ட காலமாக செயற்பாடுகளை மேற்கொண்டு லத்தில் விவசாயத்தில் கரமான அறுவடையை சாய உற்பத்திகளை ாார்கள். இவ்வாறு இவர்களின் அனைத்து துறைகளிலும் அனைத்து தி நிற்கின்றது .
நிறுவனமயப்படுத்திய களாக பிரிக்கலாம்.
ரிவுக்குள் "யாழ்ப்பாணம் இந்துக் 5" எனும் இச்செயற்திட்டம் ட்டம் பின்வரும் உப திட்டங்களை
டிகள்), கையேடுகள்

Page 9
2.புகைப்படங்களை எண்ணிமப்படுத் தற்போதைய கட்டிட வடிவமைப்ை ஆவணப்படுத்தல் .
3.தகுந்த தகைமை உடைய ஆரா இந்துக் கல்லூரியின் வரலாற்றைய முன்னாள் அதிபர்கள், ஆசிரியர்கள் உதவியோடு ஆராய்ந்து ஆவணப்
Bandar SC B56
இம்முயற்சி முழுமை பெறவேண்டுமா எல்லா இதழ்களும் ஆவணப்படு உபதிட்டங்கள் யாவும் நிறைவு செ நாம் ஆவணப்படுத்தியுள்ள யாழ்ப்ப இதழ்களின் விபரங்களை தொகுத் இதுவரையில் ஆவணப்படுத்தப்படா ஆவணப்படுத்த உதவுவதுடன் ஏ செய்வதற்கும் முன்வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
நன்றி.
உமாதரன் சிவதாஸ், செயற்திட்ட இணைப்பாளர், நிறுவன ஆவணப்படுத்தல் செயற்திட்

நல் .
புகைப்படங்களாக
ப்ச்சியாளர்கள் மூலம் யாழ்ப்பாணம் ம் ,வளர்ச்சிப்போக்கையும் ர், பழையமாணவர்களின் படுத்தல் .
யின் இதுவரை காலமும் வெளியான த்தப்படுவதுடன் மேற்கூறப்பட்டுள்ள ய்யப்பட வேண்டும். இச்சிறு நூலில் ாணம் இந்துக் கல்லூரி தொடர்பான துள்ளோம். இந்நூலை பயன்படுத்தி துள்ள அனைத்து இதழ்களையும் னைய உபதிட்டங்களை நிறைவு
உங்கள் ஒவ்வொருவரையும்

Page 10
நூலகத்தில் ஆவணப்படு கல்லூரி இத
நூலக நிறுவனத்தினால் ஆவணப்ப தலைப்புக்களும் குறித்த இதழ்களின்
தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்து இளைஞன் 19 இந்து இளைஞன் 19. இந்து இளைஞன் 19 இந்து இளைஞன் 19 இந்து இளைஞன் 19
இந்து இளைஞன் 19 இந்து இளைஞன் 19 இந்து இளைஞன் 19
இந்து இளைஞன் 19 இந்து இளைஞன் 19 இந்து இளைஞன் 19 இந்து இளைஞன் 19 இந்து இளைஞன் 19
இந்து இளைஞன் 19 இந்து இளைஞன் 19 இந்து இளைஞன் 19 இந்து இளைஞன் 19 இந்து இளைஞன் 19 இந்து இளைஞன் 19 இந்து இளைஞன் 19 இந்து இளைஞன் 19
இந்து இளைஞன் 19

த்தப்பட்டுள்ள யாழ் இந்துக் ழகளின் விபரம்
டுத்தப்பட்டுள்ள இதழ்களின் ன் ஆசிரியர் விபரமும் இங்கே
39 43 48 49 53
54 55 56
57 59 60 6. 62
|63 64 67 68 69 7O 71. )72
973
M. Padmanathan C. Tyagarajah P. Kamalendran S. Satchithananthan N. Paramagnanam V. Rajaratnam
. M. Nadarajah
P. K. Balasingam, S. Ganeshan N. Thevarajan
K. Indra Kumar S. Sri Wigneshwera Rajah சு. சோமாஸ்கந்தன் வு. அருளானந்தம் மா. சின்னத்தம்பி க. விஷ்ணுமோகன் தி.சிவதெட்சணாமூர்த்தி சு. ஜெயகுமார் சோ. வேலும்மயில் S. Sivaratnam A. Kandeepan

Page 11
இந்து இளைஞன் 19,
இந்து இளைஞன் 19, இந்து இளைஞன் 19
இந்து இளைஞன் 19,
இந்து இளைஞன் 19
இந்து இளைஞன் 2O
இந்து இளைஞன்: 19
வைரவிழா மலர்
இந்து இளைஞன்: 2O புத்தாயிரமாம் ஆண்டு மலர்
Prize Giving 19 பரிசளிப்பு விழா 19 பரிசளிப்பு விழா 19 பரிசளிப்பு விழா 19 பரிசளிப்பு விழா 19 பரிசுத்தினம் 19 பரிசுத்தினம் 19 பரிசுத்தினம் 19 பரிசளிப்பு விழா 19 பரிசுத்தினம் 19 பரிசுத்தினம் 19 பரிசுத்தினம் 19 பரிசுத்தினம் 19 பரிசுத்தினம் 19 பரிசுத்தினம் 198
பரிசுத்தினம் 198

74
75 36
78-1985
38-1989
O9-2O1O
97
O1
53 54 S5 56 S7 58 59 71.
72 73 74 75 76 78 3O 32
S. Gnanapratheepan V. Sivayogalingam
M. Mahesenan K. Karthigeyan S. K. Mathurangan S. Mahinthan E. Sabalingam & P. S. Cumaraswamy
J. Vinu S. Sivaprasanth P. Murugathas M. Agnel Anomilan
G. Senthuran V. Thusyanthan

Page 12
பரிசுத்தினம்’
பரிசுத்தினம்
பரிசுத்தினம்; பரிசுத்தினம்; பரிசுத்தினம்: பரிசுத்தினம்: பரிசுத்தினம்: பரிசுத்தினம்; பரிசுத்தினம்; பரிசுத்தினம்; பரிசுத்தினம்; பரிசுத்தினம்; பரிசுத்தினம்; பரிசுத்தினம்; பரிசுத்தினம்: பரிசுத்தினம்; பரிசுத்தினம்:
வரவு
வரவு
வரவு
வரவு
வரவு
வரவு
வரவு
வரவு
அதிபர் அதிபர் அதிபர் அதிபர் அதிபர் அதிபர் அதிபர் அதிபர்
அதிபர்
அதிபர் அதிபர் அதிபர் அதிபர் அதிபர் அதிபர்
இந்து விஞ்ஞானி இந்து விஞ்ஞானி இந்து விஞ்ஞானி இந்து விஞ்ஞானி இந்து விஞ்ஞானி யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்கம் கொழுப் யாழ். இந்துக் கல்லூரி பழைய ப நூற்றாண்டு மலர்
அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2 2 2 2 2 2 2 2 1. 1. 1. 1. 1. 2 2 2 1. 1. 1. 2 2
1.

986 987 992 993 994 995 997 998 999 OO1 OO2 OO3 OO)4 OO5 OO6 OO9 OO 991 993 994 995 998 சி. கங்கா
OO1 பு. இராஜகுமாரன்
S
தயாபரன்
சிறிகுமார் சிறீரங்கன்
O08 . அஜித்
OO9 . Mathusan
995 கதிர். குலேந்திரன் 997 ம. தயாபரன் 999 வி. துஸ்யந்தன் OO2 சி. சபேசன்
OO3 வே. சுதாகரன்
bL 1979
Dாணவர் சங்கம் கொழும்பு சிறப்பு
994 V. Ambalavanar
10

Page 13
கலையரசி 2OC யாழ். இந்து பழைய மாணவர் சங்க மலர் (1910 - 2010) 2010 கந்ை Jaffna Hindu College: Old Boy's Ass Jaffna Hindu College: Old Boy's Assi
இந்து இளைஞன் 2OC இந்து இளைஞன் 2OC கலையரசி 2OC கலையரசி 199 கலையரசி 199 கலையரசி 2OC கலையரசி 2O1 யாழ் இந்துக் கல்லூரி சிவஞான ை LD605 V 198 நூற்றாண்டு மலர் (1905-2005)
காந்தி மலர் 196 பன்னிரு திருமுறைத் தொகுப்பு 198 நவமலர்: விஜயதசமி 2OC நவமலர்: விஜயதசமி 2OC நவமலர்: விஜயதசமி 2OC நவமலர்: விஜயதசமி 2OC நவமலர்: விஜயதசமி 200 நவமலர்: விஜயதசமி 2O1 யாழ் இந்துக் கல்லூரி சிவஞான ை LD6) 2O1
மனிதன்: 13வது ஆண்டு நிறைவு ம மனிதன். 18வது ஆண்டு நிறைவு ம மனிதன். 20வது ஆண்டு நிறைவு ம தேனமுதம்: யாழ்ப்பாணம் இந்துக் க தேனமுதம்: யாழ்ப்பாணம் இந்துக் க
தேனமுதம்: யாழ்ப்பாணம் இந்துக் க
1.

O ம் (கொழும்பு) நூற்றாண்டு விழா தயா நீலகண்டன் }ciation (UK) 1994 pciation (U.K) 2002
2
4 8
8 9 |4
வரவ கோவில் குடமுழுக்கு விழா 9
2005 Prof. K. kugabalan 9 9 1. 2 )4 5 9 O வரவ கோவில் குடமுழுக்கு விழா 3 லர் 2004 இ. காண்டீபன் லர் 2009 மு. நவநீதசர்மா லர்2011-2012 ப. லக்ஸ்மன் ல்லூரி 2005 ப. கரிகாலன் ல்லூரி 2008/2009
சு. சோபிகன்
ல்லூரி 2011 க. மயூரன்
சி. ரிஷிகேஷன்

Page 14
தேனமுதம்: யாழ்ப்பாணம் இந்துக்
கலைவிழா மலர்
கலைமலர் 1976-1977 Jaffna Hindu College Scout Troop யாழ்ப்பாணம் இந்துக்கல்லூரி சாரணர் குழு ஆண்டு விழா 196
யாழ்ப்பாணம் இந்துக்கல்லூரி சாரணர் குழு ஆண்டு விழா 19
யாழ்ப்பாணம் இந்துக்கல்லூரி சார 70வதுஆண்டு நிறைவு மலர் 19
யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரி சா 75ம் ஆண்டு நிறைவு மலர்1916Jafna Scrabbler 2005-2006 நூற்றாண்டு மலர் யாழ்ப்பாணம் இ (1910-2010)
The Leader
சங்கம்
கவின் தமிழ் கனிவு: 10வது ஆண்டு நிறைவு ம
The Hindu Sports 2008.07-09 The Hindu Sports 2008.10-11 By Laws of the Jaffna Hindu Colle The Jaffna Hindu College Prospect The Jaffna Hindu College Prospect Exhibotion & Fun-Fair தியாகராசா பாராட்டு மலர்

கல்லூரி 2012 ப. மதிசாந்
1976
ப. ஐதுஷன் M. Thevajegan
எழுவை மகேசன்
Field Day 1964
58
70
ணர் குழு 82-1986
ரணர் குழு 1992 1992
2OO6
S. Amarnath S. Hariharan
T. Muhunthan N. Murugananthan ''
Shan. Johnson
T. Dominic
Ravindraraj
S. Sivamynthan
ந்துக் கல்லூரி விடுதி
2010 2005 1995 2002 லர் 2009
2008
2008 ge 1933 us for the year us for the year
1971
12
Prof. K. Kugabalan T. Suganthan
இ. முகுந்தன்
இ. சுவிஸ்ரன் ச. நிதர்சனன்
1939
1940
1960 M. Karthigesan
E. Mahadeva V. Mahadevan

Page 15
சபாலிங்க மலர் 1988
சுரபி 1994
பஞ்ச அமிர்தம் 1997 நேர் முகம் 2009 தகர விழா மலர்: 10வது ஆண்டு Souvenir 80 2OO Battle of the Hindus: Kokuvil Hind
2010 Kokuvil Hindu College VSJaffna F
2012
தற்போது வெளிவ
சில இதழ்
தற்போது வெளிவந்து கொண்டிருக்கும்
நவமலர் - யாழ். இந்துக் இந்து விஞ்ஞானி - யாழ். இந்துக் க வரவு - யாழ். இந்துக் க தேனமுதம் - யாழ். இந்துக் க சங்கம் " யாழ். இந்துக் க மனிதம் - யாழ். இந்துக் க சாரணியம் யாழ். இந்துக் க
English Literature Guide - Bilingual

க. கதிர்காமர் தி. சஞ்ஜீவன் லோ. துவழிகரன்
நிறைவு விழா
V. Sivasupramaniam 1 VS Jaffna Hindu College
lindu College
ந்து கொண்டிருக்கும் 56 for 6)
இதழ்களின் பட்டியல் இதுவாகும்.
கல்லூரி இந்து இளைஞர் கழகம் கல்லூரி விஞ்ஞான மன்றம் ல்லூரி வர்த்தக மாணவர் ஒன்றியம் ல்லூரி கலை மாணவர் மன்றம் ல்லூரி தமிழ் மாணவர் மன்றம் ல்லூரி சேவைக் கழகம் ல்லூரி சாரணர் இயக்கம் Education Student's Union

Page 16
நூகைம் வி
(BJT6)85 6606)556IT$gs) (www.no மாதம் வரை நூல்விபரப்பதிவு செய விபரம் வருமாறு:
மொத்தப் பதிவுகள் நூல்கள்
இதழ்கள் பத்திரிகைகள்
ஏனையவை
இந்தப் பதிவு தொடர்பான பகுப்புக்
இதழ்த் தலைப்புக்கள் பத்திரிகைகள் தலைப்புக்கள் எழுத்தாளர்கள் 2 வெளியீட்டு ஆண்டுகள்
நூகைம் வலைத்தள மைல்கற்கள்
நூலக வலைத்தளம் இந்திய முக்கியமானதொன்றாகும். 2005 நூலகம் 12,500 இற்கும் எழுத்தாவணங்களைக் கொண்டதாக
OO ஆவணங்க 5,OOO ஆவணங்க 10,000 ஆவணங்க 12,800 ஆவணங்க
இலங்கைத் தமிழ் ஆவணங்கள் அலி மின்னூல்கள் பற்றிய விபரங்க சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும்
வலைத்தளங்கள் தொடர்பான தரவுக

பைைதிதளம்
olaham.org) 2013 GlasůIGILLöLuğ ப்யப்பட்டுள்ள ஈழத்து வெளியீடுகளின்
2,881 944 485 987 465
களின் விபரம் வருமாறு:
489
3O 219 109
மொழி எண்ணிம நூலகங்களில்
இல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த எண்ணிம அதிகமான இலங்கைத் தமிழ்
வளர்ச்சியடைந்துள்ளது.
ள் டிசெம்பர் 2005 Sir டிசெம்பர் 2009 Sir நவம்பர் 2011 s செப்டெம்பர் 2013
ஸ்லாத சுமார் 600 இற்கும் அதிகமான ள் அயலகம் எனும் பகுதியில் ஏறத்தாழ 3000 நிறுவனங்கள், களும் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன.
14

Page 17
நூலகத்தின் ெ
இலங்கைத் தமிழ் பேசும் சமூகம் ஆவணப்படுத்தல் மட்டுமன்றி பல்வே நூலக நிறுவனம் முன்னெடுத்து வரு மாணவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் வினாத்தாள்கள் போன்றனவற்றை
மூலம் வெளியிடுவதற்கு மேற்கொள்ள
அத்தோடு "கையெழுத்து பிரதிகள் Archive) 6Tgjib செயற்றிட்டத் ஆவணங்களை ஆவணப்படுத்தும் நட அந்தவகையில் முதற்கட்டமாக ஆவணப்படுத்தல் நடவடிக்கைகளில் வருகின்றது.
நூலக நிறுவனம்
நூலகத் திட்டம் ஆரம்பிக்கட் நிதி பயன்படுத்திய முதற் ெ முதல் நிதிச் சேகரிப்புச் செ முதல் இணைந்த செயற்றிட் நூலக நிறுவன அமைப்பு அலுவலர்கள் இணைக்கப்பட முதலாவது ஆண்டறிக்கை நூலக நிறுவன வலைத்தள நூலக நிறுவனம் பதிவு செ செய்திமடல் ஆரம்பிக்கப்பட் யாழ் பொது நூலகத்தில் பு முதலாவது வியூகத் திட்டமி தனியான அலுவலகம் 7 வது ஆண்டு விழா

சயற்றிட்டங்கள்
தொடர்பான எழுத்தாவணங்கள் வகையான செயற்றிட்டங்களையும் கின்றது. அந்தவகையில் பள்ளிக்கூட மாதிரி வினாத்தாள்கள், கடந்தகால
"பள்ளிக்கூடம்" செயற்றிட்டத்தின் Tப்படுகின்றது.
ஆவணப்படுத்தல்" (Manuscripts தினூடாக கையினால் எழுதப்பட்ட -வடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.
ஒலைச்சுவடிகளை (Ola leaf) ல் நூலக நிறுவனம் செயற்பட்டு
பட்டது 2OO5 சயற்றிட்டம் 2OO6 பற்பாடு 2007 டம் 2007
2008 L60Ti 2O09 2008 இற்கானது) 2OO9 b 2010 ப்யப்பட்டது 2010 -து 2011 திய கிளை 2011 டல் 2011
2012
2012

Page 18
பள்ளிக்கூடம் செயற்றிட்டம் தமிழ் ஆவணப்படுத்தல் மாந நிறுவன ஆவணப்படுத்தல் ெ யாழ்ப்பாணம் கட்டைப்பிராய் பள்ளிக்கூடம் செயற்றிட்டத்தி புதிய அலுவலகம்
நூலக நிறுவனத்தினைத் தொடர்பு ெ
Noolaham F No 7,57t Colomb(
Teleph +94 112
Ema noolahamfoundati
Digital L www.noola
We www.noolahamf
16

2012 mG6 2013 2013 சயற்றிட்டம் 2013 பிரதேசத்தில் ற்கான
• 2013
காள்ள
oundation h Lane, Dー06.
OC 363261
Lil on(agmail.com
library ham.org
b oundation.org

Page 19


Page 20