கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: யாழ்ப்பாண நினைவுகள் 1

Page 1


Page 2
யாழ்ப்பாண நி
பாகம் 0
(தினக்குரல் வாரமலரில் பிரசு எழுத்துக்களின் முத
வேதநாயகம் தே
B.Com (Jaf), PGDPopulation Devel M.A in Development St
சிவகாமி பதிப் தேன் தமிழ் கைதடி வடக்கு, ை யாழ்ப்பாணம்

னைவுகள்
1
ரமாகிய கட்டுரை ற்பாகம்)
பந்திரன்
opment Studies (Jaf) u dies (Jaf)
U5b
கதடி,

Page 3
யாழ்ப்ப
யாழ்ப்பாண வாழ்வியல் கு
14O/1 LI
IS

நூல்: ாண நினைவுகள் பாகம் 01
6illujLib: றித்தான காலப் பதிவுகள்
ஆசிரியர் வேதநாயகம் தபேந்திரன்
முதற்பதிப்பு: 2014 ஜூலை
வெளியீடு: சிவகாமி பதிப்பகம் “தேன் தமிழ்” கைதடி வடக்கு, கைதடி, யாழ்ப்பாணம். vethabenGyahoo.com
படிவமைப்பும், அச்சுப்பதிப்பும்: (8.5ah Printers ானிப்பாய் வீதி, யாழ்பாணம். O2151OO467 Deviprinters.Com Deviprinters(alive.com
பக்கங்கள்:
194
விலை
இலங்கை ரூபா : 390
BN No 978-955-41392-0-6

Page 4
dэtoóóо6
எழுத்துலகின் என் மூதற்கு
அமரர். வேலுப்பிள்ளை வேத
எம் தந்தையினதும் எம் குடும்ப ஒளியூட்டிய என் பெரிய தந்6
அமரர்கள் கோவிந்தசாமி சரள் இந் நூல் சமர்ப்
 
 

Otö
ரு என் தந்தை
நாயகம் அவர்களுக்கும்
த்தினதும் உயர்வுக்கு தை, பெரிய தாயார்
0வதி தம்பதிகளுக்கும் பணம்,

Page 5
வாழ்
ஞாயிறு தினக்குரல் பத் கள் என்ற தலைப்பில் தொடர் தொகுத்து ஒரு நூலாக வேதநா யிட்டு மகிழ்ச்சியடைகின்றோட கால வரலாற்றின் சுவாரஸ்யமா படுத்தும் இந்த நூல் உள்நாட் தமிழர்கள் மத்தியிலும் பெரும் என்ற நம்பிக்கை எனக்குள்ளது.
யாழ்ப்பாணத்தின் பண்ப டது. இந்தப் பண்பாடு ஒரு கட்டு ளின் உரிமைப் போராட்டத்தின் கிய காலத்துக்குள்ளேயே பல போர், அதனால் ஏற்பட்ட புலம் துறையில் ஏற்பட்ட முன்னேற்ற சடுதியான பல மாற்றங்களை பாணத்தின் பண்பாடும் அத6 இதனால் மாற்றத்தைக் கண்டிரு
இந்தப் பின்னணியில்த நினைவுகள் என்ற இந்தக் கட் பெறுகின்றது, யாழ்ப்பாண வ அல்லது மறக்கப்பட்டுவிட்ட தைத் தொடும் பல விடயங்கை துகின்றார். இது வெறுமனே ஒ எமது சமூகத்தின் வாழ்வியல் ப; கவனிக்கப்பட வேண்டும்.
அதனால்தான் இந்தக் சார்ந்தவர்கள் மத்தியிலும், ப

துறிை
திரிகையில் யாழ்ப்பாண நினைவு ஈசியாக எழுதிய கட்டுரைகளைத் பகம் தபேந்திரன் வெளியிடுவதை ). யாழ்ப்பாணத்தின் அண்மைக் ன அம்சங்கள் பலவற்றை நினைவு டிலும் புலம்பெயர்ந்தும் வாழும் வரவேற்பைப் பெற்றுக்கொள்ளும்
ாடு பல சிறப்பம்சங்களைக் கொண் நிக்கோப்பானதும்கூட. தமிழ் மக்க தலைநகரான யாழ்ப்பாணம் குறு மாற்றங்களைக் கண்டிருக்கின்றது. பெயர்வு மற்றும் தொழில்நுட்பத் ம் என்பன யாழ்ப்பாண வாழ்வில் ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது. யாழ்ப் ன் சிறப்பம்சங்கள் பலவும் கூட க்கின்றது.
ான் தபேந்திரனின் யாழ்ப்பாண டுரைத் தொடர் முக்கியத்துவம் ாழ்வியலில் அற்றுப்போய்விட்ட சுவாரஸ்யமான மற்றும் உள்ளத் ாதபேந்திரன் இங்கு நினைவுபடுத் ந நினைவுபடுத்தல் என்றில்லாமல், திவாகவும் இருந்துள்ளது என்பதும்
கட்டுரைத் தொடர் சமூகவியல் ஸ்கலைக்கழக சமூகத்திலும் பெரு

Page 6
வரவேற்பைப் பெற்றிருந்தது.
எதிர்கால ஆய்வுகளுக்கும் இது பய6 செம்மையாகத் தொடர்வதற்குத் தேவை றுக்கொள்வதற்காக கடினமான தேட தபேந்திரன் இருந்துள்ளார். சளைக்காத யாக இதனை அவர் மேற்கொண்டிருக்கி
இந்தக் கட்டுரைத் தொடர் ப. கொண்டிருந்த காலத்தில் பெரும் வர குறிப்பாக புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் பல தொடர்புகொண்டு கூடஇந்தக் கட்டு களை வெளிப்படுத்தியிருந்தார்கள். இ நூலாக்கப்பட்டிருப்பது வரவேற்கப்பட பாண வரலாற்றின் முக்கியமான சில தபேந்திரன் ஆவணப்படுத்தியுள்ளார்.
தபேந்திரன் எழுதியிருக்கும் மு: அமைந்துள்ளது. ஏனெனில் இந்தத் தெ த்த ஏனைய பகுதிகள் மற்றொரு நூலாக மாகக் கூறமுடியும். அவரது இந்த முய துக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோ
68, எலி ஹி

ன்படலாம். இந்தத் தொடரை பயான தகவல்களைப் பெற் Rல் ஈடுபடவேண்டியராக 5 கடினமான ஒரு முயற்சி
த்திரிகையில் வெளிவந்து வேற்பைப் பெற்றிருந்தது. ர் தொலைபேசி மூலமாகத் ரை குறித்த தமது உணர்வு ந்தத் தொடர் இப்போது வேண்டிய ஒன்று. யாழ்ப் பகுதிகளை இதன் மூலம்
தலாவது பகுதியாக நூல் 5ாடரை அவர் எழுதி முடி வும் வெளிவருமென நிச்சய ற்சி தொடர எமது வாழ்த் ம்.
பாரதி இராஜநாயகம், ஆசிரியர், ஞாயிறு தினக்குரல், றவுஸ் வீதி, கொழும்பு - 15

Page 7
நினைவுகளின்
யாழ்ப்பாணத்தில் வ திய ஆக்கங்கள் எட்டுடன் ே தாக எனது பூத்திடும் பனந்தே வந்தது.பெரு வரவேற்பைப் இலங்கை கலை இலக்கியப் ே
யாழ்ப்பாண வாழ்வி வர்கள் மிக அரிது. தொடர்ந்து தாளர்கள் சிலரும் மதிப்பிற்கு தனர்.
நினைவுகளின் தடம் 1 தம ஆசிரியர் திரு.இராஜநாய தந்தார். வாசகர்களின் பலத்த இருபத்தொரு மாதங்களாக நீ போதும், தொலைபேசி மூல கருத்துக்கள் புதிய புதிய அ தகவல்கள் இத் தொடரின் நீடி
மூத்த எழுத்தாளர்கள் எனக்கு ஊக்க மாத்திரையாக ஒவ்வொரு கிளைகளாக வளர் கைகளில் கிடைக்க வழிகாட்ட
வாராவாரம் பொருத் உழைத்து தேடிப்பிடித்தும் படங்களை பிரசுரித்தும் உத குழாமிற்கு என் நன்றிகளும் ! படுத்துதல் எனும் விடயத்தி மிகவும் பலவீனமாக உள்ளை

நுழைவாயிலில்.
ாழ்வியல் நினைவுகள் குறித்து எழு சர்த்து 29 ஆக்கங்களைக் கொண்ட ாப்பு நூல் 2012 பெப்ரவரியில் வெளி பெற்றது. இந்நூலுக்கு சான்றளித்த பரவைக்கும் என் நன்றிகள்,
யல் நினைவுகள் குறித்து எழுதுப து எழுதுங்கள் என புலமைசார் எழுத் ரிய வாசகர்களும் வேண்டுதல் விடுத்
பதிக்க தினக்குரல் வாரமலரின் பிர கம் பாரதி சாளரம் பகுதியில் இடம் வரவேற்பு இத் தொடரின் ஆயுளை டிக்கச் செய்துள்ளது. நேரில் காணும் மாகவும் அபிமான வாசகர்கள் கூறிய ஆக்கங்களுக்கு தேடல்களுக்கு தந்த .ப்பிற்கு உதவியது.
சிலர் மனம் திறந்து பாராட்டியது அமைந்தது. யாழ்ப்பாண நினைவுகள் ந்து இன்றைய விருட்சம் உங்களின் டயவர்கள் யாவருக்கும் என் நன்றிகள்.
தமான படங்களை மிகக்கடுமையாக அவ்வப்போது நான் அனுப்பும் விய தினக்குரல் வாரமலர் ஆசிரியர் ாராட்டுக்களும். வாழ்வை ஆவணப் ஸ் உலக இனங்களில் எம் தமிழர்கள் மயையிட்டு வருத்தப்படுகிறேன்.

Page 8
யாழ்ப்பாண மண்ணின் நிை தவற்றை, தெரிந்த காலத்தை ஆவண நாட்டின் ஏனைய தமிழ் பேசும் பு ஆவணங்களை முன்வைக்க வேண்டுெ வேண்டுகோளுமாகும்.
யாழ்ப்பாணத்தின் நினைவுகள் பெற மிகக் கடுமையாக உழைத்துள்ளே பல செய்தும் தகவல்களைப் பெற ே என் எழுத்துக்களில் சில இடைவெளி டுங்கள். அடுத்த பதிப்புக்களில் திருத்தி
இத் தொடரை பிரசுரித்து ஊக்க நிறுவனத்திற்கும் நன்றிகள் கோடி. இத் போதெல்லாம் உறுதுணை புரிந்த அ உதவிய என் அன்பு மகன்மார் இலக் ருக்கும் நன்றிகள்.

னவுகளில் எனக்குத் தெரிந் ாப்படுத்தியது போல எமது Dக்களும் தமது வாழ்வியல் மன்பது என் பெரு விருப்பும்
மிகத்துல்லியமாக இடம் ன். இதற்காக பிரயாணங்கள் வண்டியிருந்தது. இங்குள்ள கள் இருப்பின் சுட்டிக்காட் க் கொள்ளலாம்.
5ம் தந்த தினக்குரல் நாளிதழ் தொடரை வீட்டில் எழுதும் லுன்பு மனைவிக்கும் எனக்கு கியன், இந்துயன் ஆகியோ
வேதநாயகம் தபேந்திரன் “தேன்தமிழ்” கைதடி வடக்கு, கைதடி, யாழ்ப்பாணம், 2014 - ஜூலை 03

Page 9
நினைவுகள்
1. சந்தைகளுடன் பிணைக்கப்பட்
2. நினைவுகளில் நிற்கும் தட்டிவ
3. சமூகக் கூட்டுறவும் யாழ்ப்பா
4.
. திருமணப்பந்தல் முதல் திருப
5. சமூக எழுச்சியில் பணவரவு
6. போர்க் கால அச்சுத் தொழில்
7. கிளாலிப் படகும் தென்பகுதிப்
8. மே தினமும் சினிமாத் தியே
9. கப்பல்களும் பயணங்களும்.
10. விமானங்களும் எமது பயன
11. போர்க்காலம் கற்றுத்தந்த ெ
12. அருகிவரும் சிறுவர் விளை
13. கொம்படி ஊரியான் பாதை
14. போர்க்கால வாழ்வாதாரத்
15. அருகிவரும் கைத்தொழில்
18. கிராமிய வறுமை தணித்த

ரின் சுவடுகள்
ட மக்களின் வாழ்க்கை முறை
பான்.
ண மக்களும்.
மன மண்டபம் வரை.
வைபவம்
பயணங்களும்.
ட்டர்களும்.
னங்களும்.
சொற்கள்.
யாட்டுகள்.
யும் பயணங்களும்.
தொழில்கள்.
கள்.
அற்ஹோம் முறைமை.
O1
O7
17
21
27
34
40
45
52
58
63
69
76
92

Page 10
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
வாகனங்களும் வாழ்வியலும்.
உலக சாதனை முயற்சிகள் மீளும்
யாழ்ப்பாணத்தில் சம்போ இல்லாத ச
வானொலியும் யாழ்ப்பாணத்தவரும்.
கால வெள்ளத்தில் கரைந்து போன ெ
வெற்றிலையும் எம்மவரும்
சனசமூக நிலையங்களும் சமூகமும்.
கிணறும் வாழ்வியலும்.
சினிமாப்பாடல் புத்தக காலங்களில்.
பொப்பிசைப் பாடல் யுகத்தில்.
இசைக் குழுக்களின் காலங்களில்.
துறைமுகப் பட்டினமொன்றின் கதை.
சவாரிப் போட்டிக் காலங்கள்.

97
நினைவுகள் 107
T6)h. 12
118
தொழிற்சாலைகள். 127
135
142
149
155
164
169
175
181
188

Page 11
"பட்டங்கள் வழங்கு நீங்கள் அறிவீர்கள். ஒரு பல்கலைக் கழ அரசியல், பொருளா eleODLDL, 6,618 ful விடயங்களையும் உ வளமும் பற்றிய விட கற்றுக்கொள்ள முடி நீங்கள் பெறும் அணு 2) Liffu85606IT (UPUp LDe
 

ம் பல்கலைக்கழகம் பற்றி பத்திரிகைத்துறையும் கம் தான். இத்துறையில் தாரம், சமுதாய ம், கைத்தொழில் போன்ற உலக மக்களின் வாழ்வும் ரங்களையும் நீங்கள் யும். இவ் விடயங்களில் றுபவமும் முதிர்ச்சியும் 0ரிதனாக்கும்.”
எஸ்.ரி.சிவநாயகம் வீரகேசரி அமுதவிழா 0ே ஆம் ஆண்டு) சிறப்புமலர் 06.08.2010

Page 12
யாழ்ப்பாண நினைவுகள் 01
சந்தைகளுடன்
மக்களின் வ
யTழ்ப்பாணத்தின் பெரும்ப முறை விவசாய விளைபொருள்கள் : வகையில் பிணைக்கப்பட்டே உள்ளது இரண்டறக் கலந்த சந்தைகள் பண்ப கூரத்தக்க ஒன்றுதான், விவசாயம் சார் ளாதாரத்தில் நெல்விவசாயம் சிறியளவு கால்நடை வளர்ப்பு பெரும் பகுதியாக ஒன்று இருந்தால் விற்பதற்கு சந்தை எ தானே. ஆம் சந்தைகள் உருவாகின, இ
றன.
ஆனால் மாற்றம் என்ற சொல் செய்துவிட்டது. ஒரு நாற்பது வருட அன்றைய சந்தைகளின் அழகிய அ கவனிப்போம். கால நதியின் மீது நீ கும் வருவோம். அன்றைய நாளில் யா
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

பிணைக்கப்பட்ட வாழ்க்கை முறை
ாலான மக்களின் வாழ்க்கை சந்தைகளுடன் ஏதோவொரு து. மக்களின் வாழ்வியலுடன் ாட்டம்சங்களுடன் நினைவு ந்த யாழ்ப்பாணத்தின் பொரு வாகவும் மரக்கறி, உப உணவு, கவும் உள்ளது. உற்பத்தி என்ற ன்ற ஒன்று இருக்க வேண்டும் இருந்தன, இன்றும் இருக்கின்
ல் அவற்றையும் மாற்றமுறவே ம் பின்னோக்கிப் பயணித்து ம்சங்களை முறைமைகளைக் ந்தி பின் இன்றைய சந்தைக் ழ் குடா நாட்டில் இரு மிகப்
-010

Page 13
பெரும் சந்தைகளாக தென்மர கச்சேரி சந்தையும் வலிகாம சந்தையும் தான் இருந்தன.
அன்றைய சாவகச்சேரி செவ்வாய், வியாழன், சனிக்கி திங்கள், புதன், வெள்ளி நாட் எம்மவரும் உலகப் பொது வ போலத்தான் தெரிகின்றது. < தான். சுன்னாகம் சந்தைக்கு உள்ள மருதானார்மடம் சந்தை
சனி, ஞாயிறு தினங்களில் கூடு
1970 களின் ஆரம்பத் சந்தை இலங்கையின் மிகப்ெ கிழமைகளில் கூடியது. ஏ6ை டிப் போயிருக்கும்.அது பே மருதனார்மடம் சந்தைகளும் போயிருக்கும். தென்மராட்சி இறுதியில் சந்தையொன்று உ நாட்களில் மட்டும் கூடியது. இ பண்டத்தரிப்பு, அச்சுவேலி, நெ ஊர்காவற்றுறை, திருநெல்வே களும் இருந்தன.
ஆனால் விவசாய வி பாரங்கள் இங்கு நடைபெறு சந்தைகளிலேயே அவை தாரா தியாளர்களால் தன்னிச்சைய சாவகச்சேரி, சுன்னாகச் சந்:ை னர். கொடிகாமம் சந்தை ே சாவகச்சேரிச் சந்தை மாம்பழ றுப்பாக இருக்கும். பங்குனி இச்சந்தை மட்டுவில் கத்தரிக்

- (ဇီးသံၾ/ywJauဇံ ၅၆)ပÂဟ၏ - ாட்சியில் 1933 இல் உருவாகிய சாவ ம் தெற்கில் உருவாகிய சுன்னாகம்
ரிசந்தை கூடும் நாட்களாக வாரத்தின் ழமை இருக்கும். சுன்னாகம் சந்தை களில் கூடும். ஞாயிற்றுக்கிழமையை பிடுமுறை நாளாக மதித்துள்ளார்கள் அன்று சகல சந்தைகளுக்கும் ஒய்வு தெற்குப்புறமாக கூப்பிடு தூரத்தில் த பின்னாளில் செவ்வாய், வியாழன், ம் சந்தையாகியது.
ந்தில் உருவாக்கப்பட்ட கிளிநொச்சி பரிய மரக்கறிச் சந்தையாகச் சனிக் னய நாட்களில் சந்தை வெறிச்சோ ாலத்தான் சாவகச்சேரி, சுன்னாகம், ஏனைய நாட்களில் வெறிச்சோடிப் யின் கொடிகாமத்தில் 1950 களின் ருவாகி அது திங்கள், புதன், வெள்ளி இதனை விட சங்கானை, மானிப்பாய், நல்லியடி, பருத்தித்துறை, வேலணை, பலி, கல்வியங்காடு போன்ற சந்தை
ளைபொருள்களின் பெருமளவு வியா றுவதில்லை. முன்சொன்ன ஏனைய ளமாகப் புழங்கியது. விவசாய உற்பத் ாக உருவாக்கப்பட்ட சந்தைகளாக தகளைத் தான் மூத்தோர் கூறுகின்ற நங்காய்க்குப் பிரபலமாக இருந்தது. ம், பலாப்பழ சீசனில் மிகவும் சுறுசு , சித்திரை, வைகாசி மாதங்களில் கோயால் நிறைந்து இருக்கும். அது

Page 14
போல ஆனி ஆடி, ஆவணி மாதங்கள் வாசம் வீசும்.
புரட்டாதி, ஐப்பசி, கார்த்தி பருவமழை கழிந்த பின்புதான் மரக் சந்தைகளில் காணலாம். சாவகச்சே ளில் வரும் விவசாய விளைபொருட்க ராட்சியின் நெல்லியடி, பருத்தித்துறை சந்தைகளில் காணலாம். அதைவிட ஊ காட்சிகளையும் சந்தை ஒரங்களில் கா முதல் மழைத்துளி மண்ணில் பட்டது களின் வருகை அதிகமாகி விலையும் விதைப்பைப் பாதுகாக்கத்தான் கோழி படும்.
சாவகச்சேரி, கொடிகாமம், ெ சந்தைகளில் தட்டிவானில் ஆட்களும் போவதுமாகக் காணப்படும் ஆரவார, வான் என்றால் என்ன அதன் வரலாறு அழகொளிர இன்னொரு நாளில் பார்ப் நீதிமன்றத் தீர்ப்பொன்று தட்டிவாை விட்டது. பழவகைக் காலங்களில் என் கச்சேரி சந்தைக்குப் போய் ஆசைதிர னும் உண்டது மறக்கவொணா நினை வாழைக் குலைக்குப் பிரபலமாக இரு வாழைக்குலை வியாபாரிகள் சங்கடெ அன்றைய நாளில் உருவாகி இன்றும் ெ வலிகாமம் பிரதேசத்தின் வளமான ம குலைகளின் பெரும் பகுதி சுன்னாகம் கும், சகல பிரதேசங்களுக்கும் செல்வ இன்றும் பெருமை பொங்க நினைவு கூ
சாவகச்சேரி சந்தையிலும் டெ சந்தைப்படுத்தப்பட்டன. வலிகாமம் பெருமளவுக்கு இச்சந்தைக்குத் தான் வ
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

Gayጓኅላፊነ%ò அபேர்திறன்
ரில் கச்சாய் கத்தரிக்காயின்
கை, மார்கழி மாதங்களின் கறிகளின் அணிவகுப்பைச் ரி, கொடிகாமம் சந்தைக ளில் கணிசமானவை வடம சந்தைக்கு அணிவகுப்பைச் ார்க்கோழி முட்டை விற்கும் ணலாம். புரட்டாதி மாதம் ம் சேவல், பேட்டுக் கோழி குறைவாக இருக்கும். வயல் கெள் இறைச்சிக்காக விற்கப்
நல்லியடி, பருத்தித்துறைச் , பொருட்களும் வருவதும் ம் தனி அழகுதான். தட்டி என்னவென்பதையெல்லாம் போம். 2009 ஆம் ஆண்டின் ன சேவையிலிருந்தே தட்டி பேரனுடன் ரக்சியில் சாவ பழங்களும் வடை, வாய்ப்ப எவுதான். சுன்னாகம் சந்தை ந்தது. நீர்வேலியில் ஐக்கிய மனும் கூட்டுறவு அமைப்பு வெற்றி நடை போடுகின்றது. ண்ணில் விளைந்த வாழைக் சந்தை வந்து குடாநாடெங் தை அன்றைய விவசாயிகள் ருகின்றனர்.
பருமளவு வாழைக்குலைகள் பகுதியின் கறணைக்கிழங்கு பரும்,சாவகச்சேரி, கொடிகா
--OO3D

Page 15
மம் சந்தைகளில் வரும் விவசா னவை வடமராட்சியின் நெல் வியாபாரிகளால் எடுத்துச் செ6 மழைகாலத்தை அண்டிச் செய் சாவகச்சேரி சந்தையை அலங்க பழையின் உயர்ரக வெற்றிலை சுன்னாகம் சந்தையில் மதிப்புட
மேலே சொன்ன சந்ை மணியளவில் ஆரவாரத் திரு உச்சிவெயில் சரியச் சனக்கூட்ட லாத நாட்களில் வெறிச்சோடி, நாட்களில் சலசலப்புடன் தோ எனச் சிற்றுாண்டி வியாபாரங்களு
நானும் தம்பி தாத்தாவுட டன் சென்று வாங்கி உண்ட சுவையூட்டுகிறது. அன்றைய லைபேசியோ, சி.டி.எம்.ஏ தொ புக்களோ இல்லை. அதனால் சி வரத்தையும் சில நமிடங்களில் ட
1990 ஆம் ஆண்டின் ஆ முறையில் விவசாயியிடம் ஒவ்ெ ஒரு கிலோ கழிக்கும் நீதியற்ற ெ ஊர்கூடித் தேரிழுத்த ஒற்றுள் திகழ்ந்தது. அன்றய கிளிநெ சந்தைக்கு இலங்கையின் சகல கள் வாங்க லொறிகள் வந்து நி! பணம் புழக்கம் செய்தன. வட ளின் அழகுக் கண்காட்சிக் கூட றைய நாளைப்போல கிருமிநா குறைவாகவே இருந்தன.
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

- (ဇီးသံၾ/ywJaဇံ ဈ၆ပßဂ်ဟရံ - ய விளைபொருட்களில் கணிசமா லியடி, பருத்தித்துறை சந்தைக்கு ல்லப்படும். பூநகரிப் பிரதேசத்தில் யப்படும் விவசாய பொருட்களும் ரித்தன. மாவிட்டபுரம், தெல்லிப் லகளும், திராட்சைப் பழங்களும் ன் விற்பனையாகின.
தைகள் எல்லாம் அதிகாலை 4 விழாக்களாக ஆரம்பித்து மதிய மும் வற்றி அடங்கிவிடும். தினமல் நிசப்தமாகவே இருக்கும். சந்தை சை, இடியப்பம், பிட்டு, அப்பம், ரும் களை கட்டும்.
டன் சென்று சில சமயம் அப்பாவு இனிமை இப்போதும் நாவில் நாளில் இன்று போல கைத்தொ ாலைபேசிகளோ, கேபிள் இணைப் Fந்தையின் விலையையும் பொருள் மாற்ற முடியாதிருந்தது.
ரம்பத்தில் உருவாக்கப்பட்ட புதிய வாரு 10 கிலோ பொருள்களுக்கும் வியாபாரமும் அன்றிருக்க வில்லை. மையின் பண்பாடாகவே சந்தை நாச்சியின் சனிக்கிழமை வாரச் பாகங்களிலும் இருந்தும் மரக்கறி ற்கும். வங்கிகள் படு சுறுசுறுப்பாக க்கின் விவசாய விளை பொருள்க டமாக கிளிநொச்சி இருந்தது. இன் சினிகள், உரப்பாவனையும் மிகக்

Page 16
சமூக வலுவூட்டல் (Social N நாட்டவரும், உள்நாட்டவரும் சு றைய சந்தை முறையில் அது எம்மிட சுழன்றது. யுத்த மேகம் எம் மீது மா கட்டமைப்பை அடியோடு புரட்டிப் கிக்க வந்தவர்களை நாள் சந்தை மு வருமானம் ஒன்றை மட்டும் குறியா சந்தைகளையும் நாள்தோறும் இயங்கு இலங்கையில் மாபெரும் மரக்கறிச் ச தையை மூன்று தசாப்த கால யுத்தம் விட்டது. சந்தைக் குத்தகையாளர்களி விவசாயிகளின் வருமானத்திற்கும் வே
பகலிரவாக இயற்கையுடன் ( பணத்தைக் கொட்டி கொண்டு டே வியாபாரிகள் மலிவு விலைக்கு வாங் கக் குமுறுகின்றனர். மரக்கறிகளுக்கு ஒ ஒரு கிலோ கழிவெடுக்கும் புதிய மு தாகவும் குறைபடுகின்றனர். கைத்:ெ பொருள்களின் வரவையும் விலையை கிவிட்டமை கால மாற்றம் தான். ம வான்களும் காணாமல் போய் லான்ட் ட்ராக்டர்களும், ஆட்டோக்களும், 6 கிள்களும் அந்த இடத்தைப் பிடித்த தான். சாதாரண தராசு மட்டுமிருந்த புகுந்து பவுண் அளப்பது போல பொ( இறாத்தல், போத்தல் அளவை முறைச கிராம், லீற்றர் முறைகள் வந்ததுவும் கr
கொட்டில்கள், தறப்பால்களா சுவடுகள் அழிந்து போய் கொங்கிறீ காலம் தந்த பதிவுகள்தான். ஒரு சந்ை டென்றால் கைத்தொலைபேசி மணி வன்னி என்ன, யாழ்ப்பாணத்தின் பி
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

GaJጓሳላ፦Jêê ၅၆ပßဂ်ဟရံ - lobilization) GTGör gp (oaJGf? றுகின்றனர். ஆனால், அன் -ம் இருந்தது. காலச் சக்கரம் ரி பொழிந்தது. சந்தைகளின் போட்டது.சந்தையை நிர்வ றைகளை மறுதலித்தார்கள். கக் கொண்டார்கள். எல்லாச் ம் சந்தையாக மாற்றினார்கள். ந்தையான கிளிநொச்சிச் சந் கோரமாகத் தின்று தீர்த்து ன் நாட்டாண்மைப் போக்கு ட்டு வைத்துவிட்டது.
போராடி, வியர்வை சிந்திப் ாகும் தமது உற்பத்திகளை கி அதிக இலாப மீட்டுவதா ஒவ்வொரு 10 கிலோ விற்கும் றையால் தாம் நட்டப்படுவ தாலைபேசிகளின் பாவனை பயும் தீர்மானிக்கும் சக்தியா ாட்டு வண்டில்களும் தட்டி மாஸ்ரர்களும், கன்ரர்களும், ாம்.டி.90 மோட்டார் சைக் தும் காலம் எழுதிய வரிகள் சந்தையில் டிஜிற்ரல் தராசு ருள் அளக்கும் முறை வந்தது. ள் காணாமல் போய் கிலோ லத்தின் மாற்றம்தான்.
Uான சந்தையின் கிராமியச் ற் கட்டிடங்கள் வந்ததுவும் தயில் பொருள் தட்டுப்பா ஒலித்தால் தம்புள்ள முதல், சந்தைகளிலிருந்தெல்லாம்
-05)

Page 17
பொருட்கள் விரைந்து வரும் பின்னர் யாழ்ப்பாணச் சந்ை றைக் காணக் கூடியதாகவு: சந்தைகளைவிட திருநெல்வே ரித்து அது குறிப்பிடத்தக்கள சந்தைப் புறோக்கர் தொழிலு இப்போது இல்லை. நவீனத் களையும் மாற்றித்தான் விட் ஆவணமாக்கிச் சந்ததிகள் பா
நன்
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

- ၆းသံၾywJ&ဇံ ၾ၆)ပ/ဂ်ဟရံ -
விலை விழுந்து விடும். 1990 களின் நகளில் முக்கியமான மாற்றம் ஒன் "ளது. குடாநாட்டிலுள்ள ஏனைய மிச் சந்தையின் முக்கியத்துவம் அதிக வு விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. முன்னையதைப் போல ஒகோவென துவம் எமது யாழ்ப்பாணச் சந்தை டது. வாழ்ந்த வாழ்வின் சுவடுகளை க்க எழுத்தாக்கம் செய்துள்ளேன்.
றி. தினக்குரல் வார வெளியீடு 2012.03.18

Page 18
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 02
திரைவழிப் போக்குவரத்தில் இ தொழில் நுட்ப வேகத்தால் ஈடுகொ போன ஒன்று தான் தட்டிவான். யாழ்ப்ப வொணாத பாகத்தில் ஒன்றாக இதுவு முழுமையாக அமைக்கப்பட்ட உறுதி எமது தட்டிவான். ஆள்களும், சாமான்க கூடியதாக அமைக்கப்பட்ட வாகனத்தி பலகையிலான தட்டியை அமைத்து சங் இவ்வாகனத்திற்கு தட்டிவான் என எம்ப
பிரித்தானியக் கம்பனியால் Chav அமைக்கப்பட்டு எமது நாட்டிற்கு க ளாக்கப்பட்டு அனுப்பப்பட்டதே இவ்வ துப் பாகங்கள் பொருத்தப்பட்டு அது த உலா வந்தது. ஜப்பானியர்கள் விவசா உருவாக்கிய லான்ட் மாஸ்டர் என எ
ugTsoor 5rpor355 0
 

புகளில் நிற்கும் தட்டிவான்
இருந்து கால மாற்றத்தால், டுக்க முடியாமல் விலகிப் ாணப் பண்பாட்டில் மறக்க ம் உள்ளது. இரும்பினால் யான ஒர் வாகனம் தான் ளும் உள்ளேயிருந்து போகக் ன்ெ பின் புறம் உறுதியான கிலியால் பினணத்த போது Dவர் பெயரிட்டனர்.
alat Lorry Giglib Guuflasi) ப்பல் மூலமாகப் பாகங்க ாகனம். கொழும்பில் வைத் ட்டிவானாக எம் மண்ணில் ய நிலங்களை உழுவதற்கு ம்மவர்கள் கூறிய சிறியரக
-07)

Page 19
உழவு இயந்திரத்திற்கு பெட்ட தவர்கள் அல்லவா. அதனை சவ்லட் லொறிக்கும் செய்து கள். தட்டிவான் இலங்கையி னாலும் கூட அது மக்களால் கொள்ளப்பட்ட இடமாக யா
வடக்கின் ஏனைய 4 ம யில் ஒரளவு பங்கை வகித்தாழ பிரதேசத்தின் தலைப்பட்டின பிரதேசம் தான் தட்டிவான கொண்ட இடமெனலாம், வேலி, கொடிகாமம் போன் தட்டிவானில் உள்ள பெரிய மூடப்பட்ட கதவுகளோ யன்: றோட்டத்தை அனுபவித்தவ
போக்குவரத்துப் பெ காலத்தில் தட்டிவானின் பி இருந்தும் பயணம் செய்தார் பருத்தித்துறையிலிருந்து யாழ் கொடிகாமம், பூநகரி, பரந்த சங்களுக்கெல்லாம் சேவையி காமம் சேவையிலேயே தட்ட கொழும்பிலிருந்து காங்கேச கொடிகாமம் புகையிரத நிை ராட்சி பிரதேசத்திற்கென இதனால் வடமராட்சிப் பிர லும் நாட்டின் பிற பாகங்களி களை தமது ஊர்களுக்கு எடுத் வரத்து தேவைப்பட்டது.
அதற்கு வசதியானதா ஆள்களும் பொருள்களும் நீ
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

- (ဇီးသံၾ/ywe.Jauဇံ ၅၆)ပßဂ်ဟရံ - டயடித்து எம்மவர்கள் சாதனை புரிந் யொத்த சாதனையை 1920 களில் நட்டிவான் எனப் பெயர் சூட்டினார் ன் சகல பாகங்களிலும் அறிமுகமாகி விரும்பப்பட்டு நீண்ட காலம் ஏற்றுக் ழ்ப்பாணம் தான் இருந்தது.
ாவட்டங்களிலும் தட்டிவான் சேவை லும் யாழ்ப்பாணத்தின் வடமராட்சிப் ம் என்று கூறக் கூடிய பருத்தித்துறை உரிமையாளர்களை அதிகமாகக் அதற்கடுத்ததாக நெல்லியடி, அச்சு ற பிரதேசங்களைக் குறிப்பிடலாம்.
நன்மையென்ன வென்றால் இதற்கு னல்களோ கிடையாது. அதனால் காற் ாறே செல்லலாம்.
ாலிஸாரின் கெடுபிடிகள் இல்லாத ன் தட்டியிலும் கூரையிலும் ஏறியும் rகள். 1970 களில் எமது தட்டிவான் ம்ப்பாணம், மானிப்பாய், அச்சுவேலி, ன், உடையார் கட்டு போன்ற பிரதே ல் ஈடுபட்டது. பருத்தித்துறை, கொடி டவான் கூடுதலான பங்கை வகித்தது. ன்துறை நோக்கி வரும் புகையிரதம் லையத்திலும் நின்று போகும். வடம புகையிரதப் பாதைகள் இல்லை. தேசத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் கொழும்பி லும் இருந்து எடுத்து வரும் பொருட் து செல்ல வசதியான வாகனப் போக்கு
எமது தட்டிவான் இருந்தது. அதில் றைய ஏற்றப்பட்டு காற்றோட்ட வச
*Ꮹ08Ꭰ

Page 20
தியுடன் பயணம் செய்து தமது இருட் ஏனைய வாகனங்களில் காற்றோட்ட ருக்கும் ஆனால் எமது தட்டிவானில் கவே வந்து போகும். திறந்த வெளிக தட்டி வானை இதனால் பலரும் விரும் இதனால் தட்டிவானும் தனித்துவமான
வருடத்தின் மிகப் பெரும் கா எமது பிரதேசத்தில் தட்டிவானில் ஏ பெ.ரி.ய.விருப்பம் தான்.
வடமராட்சி பிரதேசத்தில் உ அதிகம் விரும்ப்பட்டதால் பருத்தித் தோர் அதிகளவிலும் நெல்லியடி கணிசமான அளவிலும் தட்டிவான் னார்கள். பிரித்தானியர்கள் பெற்றோ? தான் இயங்கக் கூடியதாக தட்டிவாை னங்களை உருவாக்குவதிலும் புத்தாக்க வர்களல்லவா. யாழ்ப்பாணத்தவர்கள்.
மூளை சுறுசுறுப்படைந்து சிந்: பெற்றோலால் இயங்கிய வாகனத்:ை னமாக்கினார்கள். கொடிகாமச் சந்தை பிரபலமாக இருந்தது. தென்னை வ யின் தேங்காய்களின் மிகப் பெருமள நிலப்பரப்பின் தேங்காய்களில் கணிப் மம் சந்தைக்குத் தான் வரும்.
திங்கள், புதன், வெள்ளி நாட் சந்தையின் தேங்காய்களை சாக்கு மூ பெரும் போக்குவரத்து வாகனமாகத் தட்டியின் பின்புறம் தேங்காய் மூடை
1940 கள் 1950 களின் காலப்
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

GoJጓኅላzJ%® ဈ၆ပßဂ်ဟရံ பிடங்கள் திரும்பினார்கள். வசதி குறைவாகத் தானி ஸ் காற்று மிகத் தாராளமா ளைக் கொண்டது போன்ற பினார்கள்.பயணித்தார்கள். ா பிரபலம் பெற்றது.
லமும் வெய்யில் எறிக்கும் ரறுவதென்றால் மக்களுக்கு
ள்ள மக்களால் இச்சேவை துறை பிரதேசத்தைச் சேர்ந் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்தோர் சொந்தக்காராகளாக மாறி ல் எரிபொருளைக் கொண்டு ன வடிவமைத்தார்கள். சிக்க கம் செய்வதிலும் பேர் போன
தித்தது. விடை கிடைத்தது. த டீசலால் இயங்கும் வாக தேங்காய் வியாபாரத்திற்கு ளம் செறிந்த தென்மராட்சி ாவு பங்கும், வன்னிப் பெரு பிடத்தக்க வீதமும் கொடிகா
களில் கூடும். கொடிகாமம் டைகளில் ஏற்றிச் செல்லும் த் தட்டிவானே திகழ்ந்தது. களால் நிரம்பியிருக்கும்.
பகுதியிலிருந்து 1980 களின்
一@

Page 21
இறுதி வரையில் ரவிக்கை கத்தை மூடிக் குறுக்குக் க பயணிப்பதைக் காணக் கூட நடுத்தர வயது, முதுமை கட்டுடன் பயணிப்பது சர்வ நாகரீக மாற்றத்தை ஏற்படுத் யாழ்ப்பாணத்தில் தேடியும் ஏற்படுத்திவிட்டது. மங்கல, ளில் எமது தட்டிவான் தான்
எனக்கு ஏழுவயதிருச் வாய் கிராமத்திலிருந்து கிலி துக்கு திருமண நிகழ்வொன் ஞாபகமாக மனதில் பசுமை ஹோர்ண்சத்தம் எழுப்ப இர தப்பட்டிருக்கும். பீம்.பீம். துவமானது. சைக்கிளில் மீன் ஒலியை இச்சத்தம் ஒத்ததாக
கோயில் திருவிழாச் வற்றாப்பளை கண்ணகை அட கட்டிபக்தர்கள் சென்று வந்த னில் யுத்தம் தொடங்கி யாழ் குமான தரைவழிப் போக்கு சங்குப்பிட்டி, கிளாலி படகு பயணங்களை மேற்கொண்ட அரசால் திறந்த பொருளாத வரத்தும் தனியார் துறைக் மினிபஸ் யுகமொன்று நாட எமது தட்டிவானுக்குப் போ யும், ஜப்பானிய உயர் தொ! காணாமல் போகச்செய்தது. 6 சில தட்டிவான்கள் உலா வ அதிகமானோர் மினிபஸ் யுக
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

- (ဇီးသံၾyywe.Jauဇံ ၅၆ပßဂ်ဟရံ - அணியாது நூல் சேலையால் மார்ப ட்டணிந்த பெண்கள் தட்டிவானில் -யதாயிருக்கும். இளம் பெண்களும் அண்மித்த பெண்களும் குறுக்குக் சாதாரணமாயிருந்தது. கால மாற்றம் தி குறுக்குக் கட்டணிந்த பெண்களை கண்டு பிடிக்க முடியாதநிலையை அமங்கல, பிற நிகழ்வுகளுக்கு அந்தநா பெருமளவுக்கு ஒடும்.
கும் போது வடமராட்சியின் அல் ரிநொச்சியின் வட்டக்கச்சிக் கிராமத் றிற்கு தட்டிவானில் சென்று வந்ததாக யாக நிழலாடுகின்றது. தட்டிவானின் ாப்பரினாலான குழல் ஒன்று பொருத் என்று அது சத்தம் எழுப்புவது தனித் பெட்டி கட்டி மீன் விற்பவனின் குழல் இருக்கும்.
களிற்கு குறிப்பாக முல்லைத்தீவு, ம்மன் கோயிலுக்கு தட்டிவானில் களை காலங்கள் பசுமையானவை. 1990 ஜூ குடாநாட்டிற்கும் வெளியிடங்களுக் வரத்து தடைப்பட்ட போது கேரதீவு த் துறைகளுக்கும் சில தட்டிவான்கள் -ன. 1977 இல் ஜே.ஆர். ஜெயவர்த்தன ாரக் கொள்கை வந்த போது போக்கு 5 திறந்து விடப்பட்டது. அப்போது டில் எங்கும் விஸ்வரூபம் எடுத்தது. ட்டியாக வந்த மினிபஸ்களின் கவர்ச்சி பில் நுட்பமும் மெல்ல தட்டிவானைக் டமராட்சியை மையப்படுத்தி மட்டும் தன. தட்டிவான் உரிமையாளர்களில் த்துள் உள்வாங்கப்பட்டனர்.
-G10

Page 22
கொடிகாமச் சந்தையின் தேங் ஏற்றிக் கொண்டு பயணித்த எஞ்சிய சோதனைக் காலம் வந்தது. 2008 ஆ திலிருந்து தட்டிவான் பலகையில் தே போது எருவன் எனுமிடத்தில் பின் 13 வயது பாடசாலை மாணவனின் மூடைகள் விழுந்து மரணத்தை ஏற் காயப்பட்டனர். அதன் விளைவாக த கைத் தட்டை கழற்றிய பின்தான் சேை நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டது.
சிம்மாசனம் இல்லாத ராஜா போல தட்டிவானும் சேவையில் இரு வான் உரிமையாளர்கள் மினிபஸ், ட பாதையைத் தேடிக் கொண்டார்கள். பழமையிலும் பெருமையிலும் அழகு னசாலையில் வைத்தால் தான் இனிப் றத்தின் சுவடுகள் மீது நடந்து எம்தட் திற்குள் ரசிப்போம்.
நன்றி-தினக்குர
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

- (ဇီးသံၾ/ywJ»ဇံ ၾ၆)ပÂ2ရံ -
காயையும் பயணிகளையும் சில தட்டிவான்களுக்குச் ம் ஆண்டில் கொடிகாமத் ங்காய்களை ஏற்றிச் சென்ற பலகைத் தட்டு அறுந்தது. முகத்தின் மேல் தேங்காய் படுத்தியது. இருபயணிகள்
ட்டிவானின் பின்புறப் பல வயில் ஈடுபட முடியுமென்ற
இருக்க முடியுமா என்பது ந்து நின்றேபோனது. தட்டி ாட்டா பஸ் வாங்கி புதிய யாழ்ப்பாண வாழ்வியலின்
செய்த தட்டிவானை நூத பார்க்க முடியும். காலமாற் டிவானின் அழகியலை மன
ல் வாரவெளியீடு- 25-03-2012

Page 23
யாழ்ப்பாண நினைவுகள் 03
சிமூக அணிதிரட்ட இன்று அரச துறையிலு! சரி உச்சரிக்கப்படுகின்ற தும் இச்சொல் சர்வசாதா விட்டது. யாழ்ப்பாணத்த ஆனால் யாழ்ப்பாண மக்க அணி திரட்டல் என்ற இச் இருந்தது. மிகப்பலமாக காலத்தை மூத்தோரின் து போம்.
யாழ்ப்பாணம் என்ப கூட்டமைப்பாகவே ஒருக சுவடுகள் காலத்தின் மாற் றது. சமூககூட்டுறவு முறை
யாழ்ப்பாண நினைவுகள் 01
 

சமூகக் கூட்டுறவும் யாழ்ப்பாணமக்களும்
at) (Social mobilization) 6Talip Gly-ITG) ம் சரி, அரசசார்பற்ற துறையிலும்
சொல்லாகிவிட்டது. நாடு முழுவ ரண உத்தியோகப் பேச்சு வழக்காகி சிலும் இச்சொல் கேட்கும் தானே. ளின் பாரம்பரிய வாழ்வியலில் சமூக :சொல் சமூககூட்டுறவின் சின்னமாக ஒருகாலம் இருந்தது அந்தப் பொற் ணை கொண்டு நினைவூட்டிப் பார்ப்
து கிராமியக் கட்டமைப்பின் பலமான ாலத்தில் இருந்தது. இன்றும் அதன் றங்கள் சிலவற்றுடன் தொடங்குகின் களின் தரிசிப்பிற்குச் செல்வோம்.

Page 24
போம். அடிப்படைத் தேவைகளில் பெரும்பாலும் தென்னை ஒலையால் அல்லது பனை ஓலையால் வேயப்
இருப்பதில்லை. வீடு வேய்வது என்ப இடம் பெற்றது. ஒருவரின் வீட்டின் பணியில் அயலில் உள்ள குடும்பங் களும் இணைந்து வேலை செய்வார் பிடிப்பது கிடையாது. முறை வைத் கச் சமூக கூட்டுறவு அடிப்படையில் தேநீர் என்பவற்றைக் குறித்த வீட்ட போலவே வளவு, பூவரசு, கிளுவை ம தல், வேலி அடைத்தல் போன்ற வற் ஒற்றுமையாகவே செய்தார்கள்.
ஒர்மிக மூத்த அரச அதிகாரி என கூறினார் "அந்தக் காலத்தில் வறுமை : பிழைக்கும் போது ஆடை அழுக் அவர்களின் மனமோ மிகவும் தூய்ை இக்காலத்தில் பணவசதிகள்கூடி ஆடைக இருக்கும். ஆனால், மனம் தான் அழுக் அந்தக் காலத்து மனிதர்களின் மன இதன் மூலம் காணமுடிகின்றது. அக் உழுவதற்கு மாடு பூட்டிய கலப்பையை தோட்ட நிலத்தை மண் வெட்டியால் கள். ஒருதரம் தோட்டத்தைக் கொ துவது ஏழுமுறை கலப்பை பூட்டி உ விவசாயி ஒருவர் கூறினார். தோட்ட கூட சமூகக்கூட்டுறவின் அடிப்பை இப்போதைய பணக்கார வருத்தங்க போன்றவை அக்கால விவசாயப் பெ தெரியாது.

- أسودGة فولدمولمG - பயணத்தை ஆரம்பிப் ஒன்றாகிய வீட்டின் கூரை பின்னப்பட்ட கிடுகாலோ பட்டதாகவோ இருக்கும். 1ள் அக்காலத்தில் பெரிதாக து சமூகக் கூட்டுறவாகவே r கூரையை புனரமைக்கும் களின் ஆண்களும் பெண் கள். கூலி கொடுத்து ஆள் து ஒவ்வொருவரின் வீடா ஈடுபட்டோருக்கு உணவு, ாரே வழங்குவார்கள். இது ரங்களின் கதிகால் வெட்டு றையும் கூலி கொடுக்காது
ன்னுடன் கதைக்கும் போது காரணமாக வேலை செய்து காக இருக்கும். ஆனால், மையாக இருக்கும். ஆனால் ள்எப்போதும் பளிச் சென்று காகி விட்டது பாருங்கள்.” த் தூய்மையின் உயர்வை காலத்தில் தோட்டங்களை பயே பயன்படுத்தினார்கள். ) கொத்தி பண்படுத்தினார் த்தி மண்ணைப் பண்படுத் டழுவதற்கு சமமென மூத்த - நிலத்தைக் கொத்துவது டயிலேயே செய்தார்கள். 5ளான சலரோகம், பிறசர் ருமக்களுக்கு என்னவெனத்
-C13)

Page 25
பயிர்நடுதல், களைபி( தல், சந்தைக்கு வண்டியில் லாம் கூட சமூகக்கூட்டுறவின் இப்பண்பு கிராமங்களின் ஒ வாழும் பண்பைக் காட்டியது குத் தேவையான மதித்தல், ளல், என்பதெல்லாம் அக்கா வலுவாக இருந்தது. இயற்ை தன்மையை ஆசீர்வதித்தது.
யாழ்ப்பாணம் என்று யாளப்படுத்திப் பார்க்கும் வ ஆனி ஆடி மாதங்கள் வர பல பழங்கள் மரத்தால் மெல்ல ஒடியோடி சேகரிப்பார்கள். ந6 ருந்து வெட்டி விழுத்துவார்கள் வண்டிகளிலும் சேகரித்து பனம் பாத்தி போடும் இட புரட்டாதி மாதம் முதல் போடும் படலம் ஆரம்பமா ஒன்றுகூடி முறை வைத்து ட மாதங்களில் பணம் பாத்தி ! இந்நிகழ்வுகளில் எல்லாம் பேசி மகிழ்ந்து உண்பார்க என்ற பெயரில் மேற்கத்தை தர முற்படும் சமூகக்கூட்டுற
அக்காலத்தில் திருமண விழா என்பவை வீடுகளில் தான் களில் நிகழ்ந்து வீட்டிற்கு வார்கள். இப்போதையதை மிகப் பெருமளவில் இல்ல சுடுதல், பந்தல் போடுதல் உயர்வான ஒற்றுமையின் சி
யாழ்ப்பாண நினைவுகள் 01
 
 

GaJጓሳላፊነ%Ö ဈ၆)ပßဂ်)၏ டுங்குதல், அறுவடை, மூடைகட்டு எடுத்து செல்லல் என்பவையெல் அடிப்படையிலேயே இயங்கியது. ற்றுமையைக் கூட்டியது. சேர்ந்து து. மனிதவாழ்வின் முன்னேற்றத்திற் கீழ்ப்படிதல், நன்றியுணர்வு கொள் ல மனிதர்களிடையே இயல்பாகவே கயின் நியதி அவர்களின் உண்மைத் அதனால் உயர்ந்தார்கள்.
சொன்னாலே பனையை அடை பழக்கம் அன்றும் இன்றும் உள்ளது. னங்காய் என அழைக்கப்பட்ட பணம் மெல்ல விழ ஆரம்பிக்கும் அவற்றை ன்கு முற்றிய பனங்காய்களை மரத்தில ள். அவற்றைக் கடகங்களிலும் மாட்டு தமது வீட்டு வளவிற்கோ அல்லது த்திற்கோ எடுத்துச் செல்வார்கள். மழை கண்டவுடன் பனம் பாத்தி கும். அப்போதும் குடும்பங்கள் பல ாத்திபோடுவார்கள். மாசி, பங்குனி கிண்டி பனங் கிழங்கு எடுப்பார்கள். ஊர் கூடிச் சமைத்து கலகலப்பாக ர். இங்கும் சமூக அணி திரட்டல் ய நாட்டவர் எமக்கு இன்று கற்றுத் வு உயர்வாக இருக்கும்.
ாம், மங்கைப் பருவ மங்கல நீராட்டு நிகழும் திருமண வைபவம் கோயில்
மணமக்கள் அழைத்து வரப்படு ப் போல திருமண மண்டபங்கள் ாத காலம். அப்போது பலகாரம்
எல்லாமே ஊர்கூடித்தேரிழுக்கும் ன்னமாக இருந்தது. கிராமங்களின்
G140

Page 26
சந்தோச சாம்ராச்சியங்களாக மங்கல
பெரிசு, சிறிசு, இளசு கிழடு 6 நடைபெறும் வீட்டிலும் சுற்றாடலி கலப்பாக சந்தோசப் பரிமாறல்களுட தார்கள். உறவு முறை பாராட்டி உரி முகந்தெரிந்தது முகவரியும் தெரிந்தது தானே. அணி திரட்டல் என இத பெயரிடா விட்டாலும் கூட அதனை இது இருந்தது. ஒருவர் நோயுற்ற ே ஓடோடிச் சென்று அது தங்களுக்கு வ பார்கள். உணர்வு பூர்வமாக நோயாளி தார்கள்.
மரணம் நிகழ்ந்து விட்டால் அந்த முழு ஊரும் திரண்டு விடும். பந்தல் க1 அவ்வீட்டுக்கு எடுத்து வரப்படும், ! தல் போடுவார்கள். அமங்கல நிகழ்வு வார்கள் மெளனமாக ஆனால், உறுத மரண வீட்டை ஒரிரு மணித் துளிக நான் முந்தி நீ முந்தியெனப் போட் திற்கு உதவுவார்கள். ஊர் பெண்கள் பார்கள். இறந்தவரின் பெருமை, கிரா ஓசையோடு இணைந்த அழகிய நா பாரிவரும். மரண வீட்டில் உள்ளோ6 சமைக்க விடாமல் முறை வைத்து க உணவு கொடுப்பார்கள். தமக்குள் ஒர் உணவளிப்பார்கள்.
இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் ச தில் இருந்தது. கோயில் திருவிழா வ துப்பரவாக்குதல், பந்தல், தண்ணிர் பந் துப்பராவாக்குதல் என எல்லாவற்றி பெரியோர்கள், மூத்தோர்களின் செ
u ITPL Arsoor Lm5o3Orissir 01
 

- (ဇီးသံၾywJaဇံ နျ၆ပßဂ်/2ရံ - நிகழ்வுகள் இருந்தன.
என எல்லோருமே நிகழ்வு லும் இருப்பார்கள். கல ன் நிகழ்வை ஒழுங்கமைத் மையுடன் கதைப் பார்கள் 1. அது ஒர் பொற் காலம் ற்கு அப்போது அவர்கள் ன விட உயர் பண்பாடாக பாது முழுக் கிராமமுமே ந்தது போலப் பதைபதைப் களுக்கு ஆதரவைக் கொடுத்
த வீட்டிற்கு அடுத்த கணமே ால்கள் ஊரெங்கும் இருந்து ஊரோடு ஒன்று கூடி பந் விற்குரிய தோரணம் கட்டு தியுடன் உணர்வு பூர்வமாக ளில் ஒழுங்கமைப்பார்கள். டி போட்டு அக்குடும்பத் ஒன்று கூடி ஒப்பாரிவைப் மத்தின் பெருமை எல்லாம் ட்டார் பாடல்களாக ஒப் ரை அந்தியேட்டி வரையும் ாலை, மதியம், இரவு என புரிந்துணர்வை ஏற்படுத்தி
மூகக் கூட்டுறவு அக்காலத் ந்து விட்டால் சுற்று சூழல் தல் அமைத்தல், கோயிலை லும் ஊர்கூடி இயங்கும். ாற்கேட்டு ஊர் இயங்கும்.
-(15)

Page 27
வாசிகசாலை ஆண்டு விழா லாவற்றிலுமே சமூக கூட்டு களில் நிகழும் கலை விழா இத் தன்மை ஒளிரும்.
சமூக அணிதிரட்டல் 6 சமூகங்கள் இயங்கிய ஒற்றுை மேற்கத்தைய நாகரிகங்கள் ஆங்கிலப் பெயர்களிலும் ஆனால், அவையெல்லாம் புதுப் பெயர் கொண்டு அை
நனற
sss
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

- (ဇီးသံၾywJaဇံ ၅၆)ပßဂ်ဟရံ - ா, விளையாட்டு கழக நிகழ்வுகள் எல் றவு மேலோங்கி நிற்கும். பாடசாலை ா, விளையாட்டு விழா, யாவற்றிலும்
ானும் சொல் தெரியாத அக்காலத்தில் எம் மை அதினிலும் மேலானதாக இருந்தது. ள், கல்வி முறைகள் எத்தனையோ சுருக்கச் சொற்களிலும் கூறலாம். எம் மூத்தோரிடம் இருப்பதைத் தான் ழக்கின்றன என்பதே மெய்யானது.
ரி. தினக்குரல் வார வெளியீடு. 01.04.2012

Page 28
யாழ்ப்பாண நினைவுகள் 04
திருமணப் திருமண ம
இருமனம் இணையும் திருமண முதன்மையான ஒன்று. யாழ்ப்பாணப் ட நிகழ்வு பெரும் பாரம்பரியங்களைக் செ காலமாற்றம் நாகரீக மாற்றத்தை ஏற்ப கட்டமைப்பின் அசைவு பண்பாட்டு மு ஏற்படுத்துகின்றது. திருமணப்பந்தல் பண்பாட்டின் தொன்மைகளைக் கூறுப் பந்தல் முறைமை அற்றுப் போய் திருப நவீனத்துவத்தினுள் வந்து நிற்கின்றது. மையை பார்ப்போம் . முன்னைய காலத பெரும்பாலும் வீட்டில் நிகழும் ஒர் இருந்தது.
கோயில்களில் திருமணம் நிகழ்ந்
அழைத்து வரப்படுவதும் நிகழ்ந்தது. மணப் பந்தல் போடப்படும். திருமண
ாப்பான நினைவுகள் 01
 

பந்தல் முதல் ண்டபம் வரை
நிகழ்வு மனித வாழ்வில் பண்பாட்டிலும் திருமண 5ாண்டதாகவே உள்ளது. டுத்தி விட்டது. சமூகக் 1றைகளிலும் மாற்றத்தை என்பது யாழ்ப்பாணப் ) ஒன்றாகும். திருமணப் )ண மண்டபம் என்னும் திருமணப் பந்தல் முறை த்தில் திருமணம் என்பது
சடங்கு முறையாகவே
து மணமகள் வீட்டிற்கு ஆனாலும் வீட்டில் திரு நிகழ்விற்கு 11 நாள்கள்
-G17)

Page 29
முன்னதாக திருமணப் பந் தங்கள் ஆரம்பமாகும். உற6 தடிகள், பந்தல் கால் மரங்க வுள்ள வீட்டிற்குச் செல்வா யோர் ஒருவரால் முதல் பந்த மரங்கள் நடப்பட்டு பந்தல் மரத்தினால் ஆக்கப்பட்ட
படும். பந்தல் புத்தம்புதுக் வெள்ளை கட்டப்படும். பர் அல்லது வர்ணப் பேப்பர ளில் பல பல வகைகள் இ கூரைப்பந்தல், தான் பெரும் தல் மரண வீடுகளில் போடப் அதனையாருமே திருமணப்
பந்தல் திருமண நிகழ் யின் அளவிற்கேற்ப பருமனில் ரின் வழிகாட்டலில் பந்தல் ே பலகாரம் சுடுவதில் ஈடுபடுே போன்ற போசனைப் பெறும லத்தில் பலகாரம் சுடுதலில் தம் இருக்க சின்னஞ் சிறு அளைந்து வியர்த்து நனை சிறியோர் உறவு முறை பா கவே அக்கால திருமண நிகழ ஒற்றுமையின் சின்னமான தி தான் நிகழும்.
மின்சாரத்தின் வருகை வெளிச்சத்தில் மணமக்கள் திரண்டு வருவது கண் கொ கூட நட்பும் உறவும் விருத்த திருமண நிகழ்வு அமைந்தது கேட்கத் தொடங்கியது.
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

Gavaүүлыa,05 ةGفموق 5ல் போடப்படுவதற்குரிய ஆயத் பினர்கள் தமது வீட்டிலுள்ள மரத் ள் கொண்டு திருமணம் நடைபெற ர்கள். நல்ல நாள் பார்த்து பெரி ல் கால் நடப்படும். பின்னர் பந்தல் அமைப்பு உருவாக்கப்படும். பனை பந்தல் கால்களே இவ்விதம் நடப் கிடுகளால் வேயப்படும். உள்ளே தல் கால்களைச் சுற்றி ரிசுபேப்பர், ால் அழகுபடுத்தப்படும். பந்தல்க நந்தாலும். சொக்கட்டான் பந்தல், பாலும் போடப்படும். தட்டிப் பந் படும். அமங்கலப் பந்தல் ஆகையால் பந்தல்களில் போடுவது இல்லை.
}விற்கு கூடும் மக்கள் எண்ணிக்கை ல் மாறுபடும். இளைஞர்கள் மூத்தோ பாடுவதில் ஈடுபடுவார்கள். பெண்கள் வார்கள். அரிசி, மா, பயறு, உழுந்து தி கூடியவற்றைக் கொண்டே அக்கா ஈடுபட்டார்கள். இவர்கள் இவ்வி சுகள் ஒடியாடி விளையாடி புழுதி வார்கள். இளையோர், பெரியோர், ராட்டி மகிழும் சந்தோச மன்றமா வு அமைந்தது. ஊர்கூடித்தேரிழுத்த ருமண நிகழ்வு பெரும்பாலும் இரவு
குறைந்த அக்காலத்தில் பெற்றோமக்ஸ் ஊர் வலமாக அழைத்துவர ஊரே ர்ளாக் காட்சிதான். உறவுகள் ஒன்று யெடையும். சந்தோச சங்கமமாகவே . யுத்தத்தின் சத்தம் மெல்ல மெல்ல இளைஞர்கள் சுயபாதுகாப்பு தேடி
-G18)

Page 30
புலம் பெயர நேரிட்டது. குடும்பங்களு திருமணப்பந்தல் போட கூலிக்கு ஆ மாற்று வழியாகத் தகரப்பந்தல்கள் கோல மொன்று முளைத்தது. கூட தலில் போடும் பழக்கமும் வந்தது. ஆ மையில் மக்கள் திருப்தி கொள்ளவி நாள் மரண வீட்டில் போடப்பட்ட ப தநாள் திருமண வீட்டை அலங்கரித் இந்த தகரப் பந்தல் முறையும் பெரி தது குறிப்பிடத்தக்கது. மங்கலம், மாறி மாறிச் சென்ற தகரப் பந்தலிற் னர். திருமண மண்டபங்கள் மெல்ல துள்ளன.
கொழும்பு போன்ற இட நெரு இருந்த திருமண மண்டபமுறை யாழ் தோர் வரவாக வெற்றிநடை போட திசை ஒன்றாகத் திருமண மண்டபங்க இளைய தலை முறையினரில் பெரும் புலம்பெயர திருமணப் பந்தல் என்ப பட்டது. திருமண மண்டபங்கள் பே ஊரவரால், கோயில்களால், தனிப்பட ஆரம்பிக்கப்பட்டது. எவ்வளவுதான் தாலும் திருமண மண்டபத்தில் செ என்ற கட்டாய நிலை உருவாகியது. இ பண்பாட்டுக் கோலமாகியது. இரவுத் அற்றுப் போனது. பகல் நேரத் திரும தில் செய்தால் சமூக வேறுபாடின்றி தும் ஒர் காரணம் எனலாம்.
ஊர், உறவுகள் கூடி நின்று அ6 முறைகள் காணாமல் போக அவதி, அ திருமண மண்டபங்களுக்கு செல்லும் ஒர் திருமண நிகழ்விற்கும், மனைவி
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

- (ဇီးသံၾ/ywå&ဇံ ၅၆ပÂ2ရံ - ၊ ம் இடம் பெயர நேரிட்டது. ர் பிடிக்கும் நிலை வந்தது. எனும் புதிய பண்பாட்டுக் வே, தகரக் கதிரைகள் பந் பூனால், தகரப்பந்தல் முறை ல்லை. சில வேளை முதல் ந்தலும் கதிரைகளும் அடுத் தன. 1985 இன்பின்பு தான் தும் பிரபல்யம் ஆகியிருந் அமங்கலம் இரண்டிற்கும் கு மாற்றீடு காண முயன்ற மெல்ல முளைக்க ஆரம்பித்
}க்கடி மிகுந்த இடங்களில் ப்பாண வாழ்வியலில் புதிய ஆரம்பித்தது. ஊர் ஒன்று, 1ள் முளைக்க ஆரம்பித்தன. பாலானோரும் ஊரவரும் து முற்றாகவே கை விடப் ாட்டி போட்டுக் கொண்டு ட்டவர்களால் கட்டப் பட பெரிய வீடு வளவு இருந் ய்தால்தான் மதிப்பார்கள் துவும் புதியதொரு நாகரீக திருமணங்கள் முற்றாகவே ணங்கள் ஆகின. மண்டபத் ாவரும் வருவார்கள் என்ப
மைதியாக கழிந்த திருமண அவதியாக ஒரேநாளில் பல முறையும் வந்தது. கணவர் ஒர் திருமண நிகழ்விற்கும்
-(19)

Page 31
ஒரே நாளில் ஒடியோடிப் ( மணமக்களை அட்சதை விட வயதில் மூத்த குடும்ப முறையும் காணாமல் போக அட்சதை போடும் பழக்க வந்தது.
மணமக்களின் தலை பது சரியான முறையாகும் திக்கும் இம்மங்கலகரமான கிரியைகளில் செய்வது ே அட்சதை போடும் பிழைய ளால் செய்யப்படுகின்றது. தெரிந்தோர் குறைப் படுகி யாக தெரிந்து வைத்திருக் கால மாற்றம், நாகரீக ம துவது தவறானது எனப் ெ
கிராமியக் கூட்டுற திருமணப் பந்தல் முறை6 காணாமல் போனது கவ6ை சத்தின் பண்பாட்டு வேர்க வாழ்வியல் மாற்றங்களை ளின் விரிவாக்கமும் சமூகக் மானிக்கின்றன. திருமணப் வெள்ளத்தில் மெல்ல பெ கட்டும், செலவினங்கள் உச்ச நிற்கின்றது.
வாழ்ந்த வாழ்வின்சுவ விரும்புவோர் எம்மில் பல மூத்தோர் ஞாபகப் பக்கங் எழுத்து ஆவணம் ஆக்கியு
நன்
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

GaJጓኅላፊነ%ò ၾ၆)ပÂ2ရံ பாகும் சந்தர்ப்பங்களும் அமைந்தன. போட்டு ஆசீர்வதிப்பது அவர்களை ஸ்தர்களால், மட்டும் செய்யும் சரியான த் தொடங்கியது. சிறிசு பெரிசெல்லாம் ம் மரபை மறுத்து புதுப்பழக்கமாக
யில் இருந்து கால் நோக்கி ஆசீர்வதிப் உயிருடன் இருப்பவர்களை ஆசீர்வ முறையிலும் மாற்றம் வந்தது. அபரக் பால காலில் இருந்து தலை நோக்கி பான வழக்கமே பெரும் பாலானவர்க என இந்துமதச் சடங்கு, ஆசாரங்கள் ன்றனர். மதச் சம்பிரதாயங்களைச் சரி காது பிழை பிழையாகச் செய்வதைக் ாற்றமெனக் கூறி சிலர் நியாயப்படுத் பரியோர்கள் கூறினர்.
வின் உயர் பண்பாடாக இருந்த மை கால வெள்ளத்தில் அள்ளுண்டு லக் குரியதுதான். ஒர் இனத்தின் பிரதே 1ளை தேடிப் போக வேண்டிதுள்ளது. விஞ்ஞான வளர்ச்சியும் பண வசதிக கட்டமைப்பின் அசைவியக்கமும் தீர் பந்தல் எனும் உயர் பண்பாடு கால }ல்ல அமிழ்ந்து ஆடம்பரங்கள்களை த்தில் ஏறும் திருமண மண்டபமாக வந்து
டுகள் மீது பின்னோக்கி நடந்து பார்க்க ர் இருப்பார்கள் அல்லவா. அதற்காக களில் இருந்து தகவல்களைப் பெற்று ஸ்ளேன்.
ரி. தினக்குரல் வாரவெளியீடு, 03.04.2012

Page 32
யாழ்ப்பாண நினைவுகள் 05
öFS
யTழ்ப்பாணத்தின் பொருள திய ஒர் பொருளாதார முறைமையா ளது. சமூக ரீதியில் தாழ்த்தப்பட்ட அடையாளப் படுத்தப்பட்ட மக்கள் வளர்ச்சியில் வாழ் கைத் தரமேம்பாட்டில் தக்கது. கிறிஸ்தவ மதப்பிரிவினர் இத் என அழைக்கின்றனர். ஆனால் இத டாலும் இது ஓர் சமூக கூட்டுறவு பெr மறுகருத்திற்கு இடமில்லை. பொருள் தங்கி யிருந்த தாழ்த்தப்பட்ட சமூக வர்கள் தமது மக்களின் பொருளாதார படுத்தலாமெனச் சிந்தனை வயப்பட்
வடபகுதிக் கூட்டுறவின் தந் கோலோச்சிய காலத்தில் தாமும் கூ ளாதாரத்தை வளர்த்தால் என்னவெ
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

மூக எழுச்சியில் வரவு வைபவம்
ாதார வளர்ச்சியை ஏற்படுத் க பணவரவு என்பதும் உள்
சமூகம் எனச் சமூகத்தில் பகுதியினரின் பொருளாதார இதன் பங்களிப்பு குறிப்பிடத் நனை அற்ஹோம் (Athome) ன் வடிவங்கள் மாறு பட் ாருளாதார முறை என்பதில் ாதார ரீதியில் மிகவும் பின் மக்களில், தோன்றிய தலை வளத்தை எவ் விதம் மேம் டனர்.
தை வீரசிங்கம் தோன்றி ட்டுறவு முறையில் பொரு ன இத்தலைவர்கள் சிந்தித்

Page 33
தனர். அதன் பெறுபேறாக மியப் பொருளாதாரக் கூட் பெருவெள்ளம் என்பார்கள் துவம் என்பார்கள். அது ே உருவானது. 1920 களின் யில் உருவாகுவதற்கான லாம். பிரதேசத்திற்குப் பிர ஆரம்பங்கள் அமைந்தன. இவர்களின் கிராமிய குல அமைந்தன.
கோயில்களில் வார உண்டியல் போல துளை காசுகளைப் போடுவார்கள். கட்டியும் தேங்காய்ச் ெ சீட்டு போடப்பட்டு ஒருகு தொகை முழுவதும் வழா இரண்டு சதம், 5 சதம், 10 என்பவையெல்லாம் பெறு 10 ரூபா வழங்குவது என்பது வறிய மக்களின் வாழ்க்ை ஓரளவிற்கு உதவியது. கிழ இடுவதும் திருவுளச் சீட் நிகழ்வை இலம்பைச் சடங்
இலம்பை என்றால் வ வறுமை நீக்க உருவான சட
காலம் செல்ல இவ்ை கும் நிலை வந்தது. கோயில் மெல்ல மெல்ல வீடுகளில் பெறுமதி தேய்வும் கூடக் கொடுக்கும் அளவு கூடியது ஊர் எழுதும் வழக்கமும்
யாழ்ப்ான நினைவுகள் 0

Op Gفاندلعالم ၾ၆)ပßဂ်)၏ re பணவரவு எனும் அற்புதமான கிரா டுறவு முறையை வகுத்தனர். சிறுதுளி ர். காப்புறுதித்துறையில் பகிர்தல் தத் பால இப் பணவரவு பொறிமுறையும் ஆரம்ப காலத்தில் பணவரவு முறை அடித்தளம் உருவாக்கப்பட்டது என rதேசம் மாறுபட்ட முறையில் இதன் ஆரம்ப காலங்கள் பெரும்பாலும் தெய்வங்களின் முன்னிலையில் தான்
த்தில் ஒர் நாள் கூடிச் சீலை கட்டி யிட்ட பானை ஒன்றில் சில்லறைக் அங்கு சமூகமளித்த மக்களுக்கு பனங் சாட்டும் வழங்கப்படும். திருவுளச் டும்பம் தெரிவு செய்யப் பட்டு பணத் ங்கப்படும். அக்காலத்தில் ஒருசதம், சதம், 25 சதம், 50 சதம், ஒரு ரூபாய் மதியாக இருந்த காலம். ஒருவருக்கு து பெரிய ஒரு தொகையாக இருந்தது. கைத் தரத்தை உயர்த்த இப்பணம் மைக்கு கிழமை உண்டியலில் பணம் டு இடுவதும் தொடர்ந்தது. இந் கு எனவே அழைத்தார்கள்.
றுமை என்று தமிழில் பொருள்படும். ங்கு முறைதான் இது வாகும்.
வபவம் பணச் சடங்கு எனவும் அழைக் களில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந் நிகழ்வு செய்யும் சடங்கு ஆகியது. பணத்தின் கூட பணவரவு வைபவத்தில் பணம் . வீடுகளில் கொப்பி வைத்து பெயர்,
வந்தது. ஒருவர் முன்பு கொடுத்த
-C22)

Page 34
பணத்தை பழையது எனவும் புதித எனவும் கொப்பியில் எழுதிக் கொள் பணம் முன்பு கொடுத்திருந்தால் அ நிகழ்விற்கு வரும் ஒருவர் அதற்கு 2 ரூபா கொடுத்து அம் முறையிலிருந். 10 ரூபா பழையதற்கு 10 ரூபா புதிய6 ரூபா கொடுத்து தொடர முடியும்.
ஒருவர் தனது வீட்டு நிகழ்வில் வாங்கும் போது மற்றையவர்கள் குை டுள்ளார் எனக் கண்டால் பின்பு வரவுக் கொப்பியைப் பார்த்து தனது முடியும். தனக்குரிய வருமதியை அ பணவரவு முறையும் சீட்டு முறையை எனலாம். வறிய வீட்டுப் பெண் ஒ பெற சீதனம் தேவையாயின் ஊர் டெ பண வரவு நிகழ்வு ஒழுங்கு செய்யப்ட
அவரது ஊரவர், உறவினர் பணத்தை வழங்குவார்கள். மொத் அவ்வறியவர்கள் தனது உழைப்பிலி செய்வார்கள். ஒரு வீட்டில் பணவ கழ்வை நடத்த உள்ள ஏனையோ டீஸ்களை ஒட்டுவதைக் காண முடி ஒன்று கூடி இவ் வருடம் யார் யா தீர்மானிப்பார்கள். பணவரவு வீட் கென கிடுகுப் பந்தல் அமைக்கப்படு டிற்குரிய பிள்ளையார், முருகன், லட முன்னால் சுபநேரம் பார்த்து கை வார்கள். கைவிசேசம் கொடுப்பவர் தொகை கொடுப்பது வழமையாகும்
பணவரவு வைபவம்நிகழும் வீட் பெருக்கியை பனை, தென்னை போ6
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

- ஷேகம் பேரிறன் - ாகக் கொடுப்பதை புதியது ளுவார்கள். ஒருவர் 10 ரூபா வரது வீட்டிற்கு பணவரவு ரூபா வட்டி போட்டு 12 து விலக முடியும். அல்லது தை வழங்கி மொத்தமாக 20
b தான் கொடுத்த பணத்தை றவான தொகையைப் போட் அவரது வீடு சென்று பண தொகையை உறுதி செய்ய அறவிட முடியும். இதனால் ப ஒத்த ஒர் வங்கி முறையே ருவருக்கு திருமணம் நடை பரியவர்களால் அவ்வீட்டில்
படும்.
எல்லோரும் ஒன்று கூடி தமாக கிடைத்த பணத்தை ருந்து மெல்ல மெல்ல ஈடு ரவு நிகழும் போது இந்நி ர் தமது நிகழ்வின் நோட் டயும். ஊர்ப் பெரியவர்கள் ர் பணவரவுவைக்கலாமென டில் நிகழும் போது அதற் ம்ெ. அதில் இறை வழிபாட் ட்சுமி ஆகிய தெய்வங்களின் விசேசம் பரிமாறிக் கொள் முதல் தொகையாக பெரும்
டை அடையாளப்படுத்த ஒலி ன்ற மரங்களில் உயரக் கட்டி
—€23D

Page 35
விடுவார்கள். அந்தக் கால பாடல்களை கேட்கக் கூ ருக்கு மதிய உணவு வழங் வருவோருக்கு பணிஸ், ே பந்தலில் ஆண்கள் ஒரு பு கூடியிருந்து உரையாற்று ஆண்களுக்கு தனியான ே பெண்களுக்கு தனியாக
றுக் கணக்கான ஆண்கள் பதியும் கொப்பியில் ஊ ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும். பல போடப்பட்டு ஆள்கள் இ பழையது, புதியது, மொ யப்படும். இதன்மூலம்நிதிக் ளில் கல்வியறிவுகுறைந்த
பங்களாதேசில் ே மக்களின் வறுமை குறை நுண்பாகக் கருத்திட்டங் சிறு குழுக்கள் ஆக்கினார். தது. உலகெங்கும் பேசL வழங்கி உலகமே கெளரவ யல் பேராசிரியர் அமர்த்த ளின் வாழ்க்கையை ஆரா மக்களாக சேரிவாசியாக கள் வசித்தார்.
அதன் அனுபவ அ! இல் பொருளியல் துறை ஆனால் யாழ்ப்பாணத்தி மிய வறுமையை மிகப் ( பணக்கார வர்க்கம் ஒன்ை முறை குறித்து இங்குள்ள மொழி மூலம் புதியதொ
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

- (ဇီးသံၾywJauဇံ ၅၆ပßဂ်ဟရံ - ப் பகுதிக்குரிய மக்கள் ரசனைக்கு ரிய டயதாயிருக்கும். நிகழ்விற்கு வருவோ கப்படும். மதியம் 3 மணிக்குப்பின்பு நநீர் அல்லது வடை, வழங்கப்படும். றமாகவும் பெண்கள் ஒரு புறமாகவும் வார்கள். பணத்தின் வரவைப் பதிய காப்பி ஒன்று வைக்கப்பட்டிருக்கும். கொப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கும். நூற் ஒன்று கூடும் பணவரவு நிகழ்வில் வரவு ர்களுக்கு எனத் தனியான பக்கங்கள் னவரவு தனித் தனியாகவும் மேசைகள் ருப்பார்கள். அவற்றில் வரவுத் தொகை த்தம் எனப்படும் 3 நிரல்களிலும் பதி கம்பனி, வங்கிமுறைமையொன்று அந்நா இம்மக்களிடம் பேணப் பட்டது.
பராசிரியர் முகமது யூனூஸ் கிராம க்க கிராமின் வங்கியை ஆரம்பித்தார். களை உருவாக்கி கிராமிய மக்களைச் இத்திட்டம் பாரிய வெற்றியை அளித் ப்பட்டது. அவருக்கு நோபல் பரிசும் ம் வழங்கியது. இந்தியாவில் பொருளி தியாகுமார் சென் நகரப்புறச் சேரி மக்க ப புதுடில்லியின் சேரியில் மக்களுடன் தன்னை இனங் காட்டாது இரு வருடங்
வுெ புத்தகமாக வெளிவந்த போது 1998 'கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது. ) தாழ்த்தப் பட்ட சமூக மக்களின் கிரா பருமளவில் குறைத்து பலமான புதுப் ற உருவாக்கிய பணவரவு, அற்ஹோம்
பேராசிரியர்கள் ஆராய்ந்து ஆங்கில ரு தத்துவமாக உலகிற்கு வெளிப்படுத்

Page 36
தவில்லை இக் குற்றச் சாட்டை சமூக கின்றனர்.
இதனை ஒரு இழிவான ச அவர்கள் வைத்திருந்தமையால் தான் எனவும் குற்றம் சுமத்துகின்றார்கள். வில்லை. இதன் நூற்றாண்டு கால வ ளாதார துறையில் கலாநிதி (ph.D) எம்மவரின் கிராமிய வறுமையை மி இந்த தத்துவத்தை சர்வதேச அரங் நோபல் பரிசு கூட கிடைக்கலாம். ( செய்வது தான் உயர்வானதென்ற உ எமது திறமைகளை உலகறியச் செ தேடி வரும். பணவரவு நிகழ்வின் ட 1970 களின் இறுதியில் மத்திய கிழ தேடிச் செல்லும் புதிய யுகமொன்று ஐரோப்பிய, வடஅமெரிக்க, ஒசானி புலம்பெயரும் நிலை வந்தது. அப்ே ரூபா பணம் தேவைப்பட்டது. அதற் வியது.
தாழ்த்தப்பட்ட சமூக மக்களில் சமூக அமைப்பொன்றின் வேகமான தரிகளுக்கு திருமணம் செய்து வை வாங்குதல், தோட்டம் வாங்குதல், சாலைகள் நிறுவுதல் வாகனம் வாங்கு உயர் வெல்லாம் ஏற்பட்டது. மூலதன; வளர்ச்சியின் அடிப்படை என்பார்க் வரவு நிகழ்வின் ஊடாக பெரும் சமூ உயர்வைக் கொண்டு வந்தது.
பணவரவு முறைமையில் ஒர் பின் பற்றப்பட்டது. ஒரு குடும்பம் இ தைப் பெற்றுக் கொண்டால் பெற
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

Gفاندلعالم ၅၆ပÂ2ရံ
கவியலாளர் பலர் முன் வைக்
டங்காக வகுத்து மனதில் ன் அவ்வாறு செய்யவில்லை
இப்போதும் காலம் போக ரலாற்றை ஆராய்ந்து பொரு
பட்டம் கூடப் பெறலாம். கவும் திறமையாகக் குறைத்த வ்கிற்கு வெளிப்படுத்தினால் வெளி நாட்டவர் சொல்வது உளப் பாங்கை மாற்றுங்கள். ய்யுங்கள். மதிப்பு தானாகத் பக்கம் மீண்டும் போவோம். க்கு நாடுகளுக்குத் தொழில்
வந்தது. 1980 களில் மேற்கு ரிக் நாடுகளுக்கு அகதிகளாக பாது இதற்காக பல்லாயிரம் ற்கு இப்பணவரவு முறை உத
பொருளாதாரம் பலம் மிக்க வளர்ச்சிக்கு உதவியது. சகோ த்தல், வீடுகட்டுதல், காணி
வியாபாரம், கைதொழில் ததல் போன்ற பொருளாதார த் திரட்சி தான் பொருளாதார கள். அந்த கோட்பாடு பண கமாற்றத்தை வாழ்க்கைத்தர
உள்ளக ஒழுங்கு முறையும் ந்நிகழ்வை வைத்துப் பணத் ற்ற பணத்தின் குறிப்பிட்ட
-G25 •

Page 37
வீதத்தை மீளளித்த பின்ன இந்நிகழ்வின் மூலம் திரட் நூறு ரூபாக்களாக இருந்த ரம் ஆகியது. இந்நாளில் என ஆகியது. பணவரவின் பெரும் செல்வந்தர்கள் ஆ கண்மண் தெரியாமல் ெ கொடுக்க வகையற்று ஒட் நிகழ்வை முறைதலையற்று
சமூகபொருளாதார மேம்ட நிறுவினார்கள்.
இவ்வமைப்பிற்கென நிகழ்வுகள் ஓர் ஒழுங்கு மு வடமராட்சி பிரதேசத்தில் நிகழ்வு காலத்திற்கேற்ப ந பொருளாதார முறைமைய நாட்டின் ஏனைய பிரதே 15 வருடகாலத்தில் அற்று ராட்சி பிரதேசத்தின் சில டாட்டம் எனும் பெயரில்
ஆயினும் திருமண
எழுதி கொடுத்த பணத்ை நடைமுறை ஒன்று இன்னழு கிராமிய பொருளாதாரத்தி
முறைமையின் பெறுமதிக
டிய ஒன்றேயாகும்.
亚
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

GلمAفهله ၅၆)ပßဂ်ဟရံ
டிய பணம் ஆரம்ப காலங்களில் சில து. பின்னர் சில ஆயிரம், பல ஆயி இவை சில இலட்சம், பல இலட்சம் r மூலம் பெற்ற பணத்தை முதலிட்டு ஆகியவர்களும் உள்ளனர். பணத்தை சலவழித்து பெற்ற பணத்தை மீளக் டாண்டி ஆகியோரும் உள்ளனர். இந் ச் செய்வதைத் தடுத்து ஒழுங்கு முறை பூண்டில் வடமராட்சி பிரதேச மக்கள் பாட்டுச் சபை என்ற ஒர் அமைப்பை
ா ஒர் யாப்பு நிறுவப்பட்டு பணவரவு றைக்குள் கொண்டுவரப் பட்டுள்ளது. ன் பல கிராமங்களில் இப் பணவரவு வீன வடிவம் பெற்று பலமான சமூக ாக வெற்றிநடை போடுகிறது. குடா சங்களில் இம் முறைமை அண்மைய ப் போய் விட்டது எனலாம். தென்ம கிராமங்களில் பிறந்த நாள் கொண் நிகழுகின்றது.
ம், புதுமனைப்புகு விழா, மங்கைப் போன்ற நிகழ்வுகளில் கொப்பி வைத்து த பழையது, புதியது என வாங்கும் மும் தொடர்கின்றது. யாழ்ப்பாணத்து ன்ெ அச்சாணியில் பெரும்பாய்ச்சலை ன் வாழ்வில் ஏற்படுத்திய பணவரவு ளும் நிச்சயம் ஆவணப்படுத்த வேண்
ன்றி. தினக்குரல்வாரவெளியீடு . 15.04.2013

Page 38
யாழ்ப்பாண நினைவுகள் 06
GITTöðBTGuo é9
இலங்கையின் முதல் தமிழ் பத் ஆம் ஆண்டில் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து காலத்தில் அச்சு இயந்திரங்களின் வரு:ை பாரம்பரியங்கள் பெருமைகளைக் கூறக் யம் யாழ்ப்பாணத்தை அடிப்படையா தில் இருந்திருக்கின்றது.
ஒல்லாந்தர் 1658 இல் யாழ்ப்ட ரங்களை வந்தடைந்தனர். 1707 இல் ய காணம்) தேசவழமைகளுக்கு சட்ட யாழ்ப்பாண மாகாணம் என்பது வளி ருந்து வடக்காக வரும் இன்றைய 5 ட பயன்பட்டுள்ளது.
அதனால் போர்க்கால அச்சுத்தொ டங்களினதும் புலத்தில் பார்ப்போம் 19
 

ாச்சுத் தொழில்
திரிகை 'உதய தாரகை” 1924 தான் வந்தது. பிரித்தானியர் க நிகழ்ந்தது. கைத்தொழிலின் கூடியதாக அச்சுப் பாரம்பரி கக் கொண்ட வடமாகாணத்
பாணம், மன்னார் கரையோ ாழ்ப்பாணமாகாண வேடமா
அந்தஸ்து வழங்கினார்கள். புனியா ஈரற்பெரியகுளத்திலி மாவட்டங்களையும் குறிக்கப்
ாழில் என்பதை இந்த 5 மாவட் 90 யூன் 10 ஆம் திகதி கிழக்கு
-(27)

Page 39
کسےہے۔ மாகாண மட்டக்களப்பில் உ
15 ஆம் திகதியன்றுதான் வட டது.
போர் முகத்தின் ஒ அரசாங்கப் படைகளின் க ஆளுகைக்குள் உட்பட்ட ந பொருளாதாரத் தடையொன்
இக் காலப்பகுதியில் விடயத்தை மட்டும் தரிசிக்க காலப்பாரம்பரியம் வழிவந்த இருந்தது.
ஈயக்குற்றிகளில் செது: ஒன்றில் அச்சுக் கோர்த்து மின் அச்சுக் கோர்ப்பார்கள். சிறி பாவித்து கையால் இயக்கவு அச்சுக்கோர்ப்புமுறையைப் பு கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத பி
நடந்தது என்பதை வி கள் எனக் கூறுவது தான் டெ பாணத்தில் உதயன், முரசொ ஈழமுரசு என்ற பெயரில் 198 தழ்கள் வெளிவந்தன.
இந்நாளில் உதயன் ந தம் முரசொலி என்பவை க போனமை வாசக நெஞ்சங்க
அதுவும்இற்றைக்கண கொழும்பிற்கு வெளியேயாழ்ப் ஈழநாடுநாளிதழ்முற்றாகவே அ
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

Gفاندلعالم ၾ၆)ပÂ႔၏ }க்கொண்ட இரண்டாவது ஈழப்போர் கில் தனது முகத்தைக் காட்டிக் கொண்
வெளிப்பாடாக வடமாகாணத்தில் டுப்பாடின்றி விடுதலைப் புலிகளின் லப்பரப்புக்களின் மீது இறுக்கமான று விதிக்கப்பட்டது.
போர்க்கால அச்சுத் தொழில் என்ற ஒர் செல்வோம். 1990 யூனில் நூற்றாண்டு அச்சுத் தொழில் முறைமை புழக்கத்தில்
க்கப்பட்ட எழுத்துகளை இரும்புத் தகடு சாரத்தில் இயங்கும் இயந்திரம் மூலமாக பளவு இயந்திரங்களை உடல் வலிமை ம் முடிந்தது. இந்தப் பாரம்பரியமான பயன்படுத்தி வடக்கில் அரச படைகளின் ரதேசங்களில் அச்சுத்தொழில் நடந்தது.
ட கடும் போராட்டத்துடன் நடத்தினார் ரய்யானது. அக்காலத்தில் (1990) யாழ்ப் லி, ஈழநாடு, ஈழநாதம் (இது முன்னாளில் ஒக்ரோபர் வரை வந்தது) ஆகிய நாளி
ளிதழைத் தவிர ஏனைய ஈழநாடு, ஈழநா ாலவெள்ளத்தில் அமிழ்ந்து காணாமல் ருக்கு கவலைக்குரிய மனப்பதிவுதான்.
கில்50 வருடங்களென வரலாறு கூறக்கூடிய ாணத்தில்வெளிவந்து வெற்றிநடை போட்ட றுப்போனதும்கவலைக்குரியது.
•28•

Page 40
1990 ஜூன் மாதத்தின் பின்பான ருப்பை வைத்து அச்சுத்தொழில் நடந்: கான நியூஸ் பிரிண்ட்தாள்கள் தென்பகு வருவது தடைசெய்யப்பட்டிருந்தது. ( என்ன செய்வதென்ற வினா பத்திரிை எழுந்தது.
வர்ணநிறத்திலான நீளப் பேப்பர் பைல் கவர் மட்டைகளைப் பயன்படு வெளிவந்த பத்திரிகைகள் சில பக்கங்க யாகியது. ஈழநாடு நாளிதழ் ஒரு காலக மட்டையில் மட்டும் வந்தது.
அப்போது பாடசாலை மாண காலங்களில் பைல்கவர் வாங்க வசதி இ ஈழநாடு பத்திரிகை வந்த பிரிஸ்டல் டே சென்றது ஞாபகத்திரையில் நிழலாடுகிற
அக்கால பொருளாதாரத் தடை கஸ்டங்கள் கணக்கில் அடங்காது. ெ மாணவர்கள் பட்ட கஷ்டங்களுக்கு இ வடபகுதியில் அரச படைகளின் கட்டு சங்களில் எல்லாம் இந்நிலையிருந்தது.
யாழ்ப்பாணத்தில் விமானக்குண் அஞ்சி பதுங்கு குழியினுள் இருந்தும் ப இருந்தது. ஒரு கட்டத்தில் அச்சு இயந்தி எனப்படும் பதுங்கு குழியினுள் வைத்திரு நிறுவனம் ஒன்றும் இருந்தது.
மின்சாரம், தொலைபேசி, தொ இல்லாத அக்காலத்தில் நிருபர்கள் வ/ தொலைக் காட்சியான ரூபவாகினியின் திரட்டப்பட்டது. அக்காலத்தில் இப்ே

- லேyடிகம் பேர்திறன் - சில மாதங்கள் பழைய கையி தது. பத்திரிகை அச்சிடுவதற் தியிலிருந்து வடக்கே எடுத்து இவற்றின் கையிருப்பு முடிய க நிறுவனங்களின் முன்பாக
களைப் பயன்படுத்தினார்கள். த்தினார்கள். பல பக்கங்கள் ள் உள்ளதாக மட்டும் வெளி கட்டத்தில் பிரிஸ்டல் போட்
வர்கள் பரீட்சை நடக்கும் |ல்லாது கஷ்டப்பட்டவர்கள் பாட் மட்டைகளை எடுத்துச்
து.
யினால் மாணவர்கள் பட்ட பாருளாதாரத் தடையினால் இது மிகச்சிறந்த உதாரணம். ப்பாட்டில் இல்லாத பிரதே
டு வீச்சுத் தாக்குதல்களுக்கு த்திரிகை நடத்திய நிலையும் ரங்களைப் பாதுகாக்க பங்கர்
நந்து பத்திரிகை வெளியிட்ட
லைநகல் வசதிகள் எதுவும் /னொலிச் செய்திகள் அரச செய்திகள் மூலமே தகவல் போதைய இணைய, மின்ன
-C29)

Page 41
ஞ்சல் கேபிள் தொலைக்காட் அலை வரிசைகள் வட மாக ஏனைய பகுதிகளிலும் இருக்க:
தொலைத்தொடர்பு யுக இருந்தது. ஆயினும் அச்சவான சிட்டு வெளியிட்டனர்.
1991 மே மாதம் 21 ஆட திய தமிழகத்தில் சிறிபெரும் மொன்றில் கலந்து கொண்டி காந்தி தற்கொலைக்குண்டுதாரி
லண்டன் பி.பி.சி (B.B.C தியாலத்திற்கொருமுறை ஒலிட 11.30 மணிக்கு ஒலிபரப்பியது திரிகை நிறுவனமொன்றின் ே செய்தி தேடலுக்காக காத்திரு ஒலிப்பதிவு செய்தார். எழுத்து பத்திரிகைக்கு போட்டிருந்த மு பட்டிருந்த பெட்டி கழற்றப்பட
இச்செய்தியைத் தாங்கி ளால் அச்சுக்கோர்க்கப்பட்டது போட்ட அக்காலத்தில் இந்த யும் பேரதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கிய அடுத்த நாள் காலை வெளியிட
தகவல் தொழிநுட்பத்தி நிகழ்த்தப்பட்டதை இன்று வ உள்ளனர்.
அச்சடிக்க காகிதங்கள் தாளிலும் பிறவுண் பேப்பரிலு

- Gفاندلعالم နျ၆)ပÂ2၏ — சி வசதிகள், தனியார் தொலைக்காட்சி ாணத்தில் மட்டுமல்ல இலங்கையின் பில்லை.
த்தின் இருண்ட யுகத்தினுள் வடபகுதி ல வெற்றி கொண்டு செய்திகளை அச்
ம் திகதி இரவு 10 மணி 10 நிமிடம் இந் புதுரரில் தேர்தல் பிரசாரக் கூட்ட
ருந்த இந்திய முன்னாள் பிரதமர் ரஜிவ்
ஒருவரால் கொல்லப்பட்டார்.
) உலகச் சேவை அச்செய்தியை மணித் ரப்பாகும் ஆங்கிலச் செய்தியில் இரவு . யாழ்ப்பாணத்தில் வெளியாகும் பத் செய்தி ஆசிரியர் ஒருவர் கண்விழித்து தந்தார். அவர் இச்செய்தியை உடனே ருவில் செய்தி ஆக்கினார். அடுத்த நாள் மன்பக்கத் தலைப்புச் செய்தி கோர்க்கப்
l-gil.
ய ஈய எழுத்துகள் செய்தியாக கைக 1. 4 பத்திரிகைகள் வெளியாகி போட்டி ப் பத்திரிகை மட்டும் முழுஉலகத்தை ரஜீவ் காந்திபடுகொலைச் செய்தியை .lقہL
ன் இருண்ட யுகத்திலும் இச் சாதனை
ரை யும் சிலாகித்துக் கூறும் வாசகர்கள்
தட்டுப்பட்ட நேரங்களில் புள்ஸ்காப் ம் கூட பத்திரிகைகள் அச்சிடப்பட்டன.
-GO

Page 42
அச்சுமை இல்லாத நிலைமையையும் ம பிரயோகித்து ஈடுசெய்தனர்.
பத்திரிகை விநியோகிக்க மோட்ட வாயிருந்த அக்காலத்தில் சைக்கிள்கள் விநியோகிக்கப்பட்டன. உள்நாட்டு அக்காலத்தில் யுத்தச் செய்திகளைத் தாங் வாக விற்று முடிந்து விடும்.
பத்திரிகை நிருபர்கள் செய்தித் ே தான் செல்வார்கள். சைக்கிள் ஒடி களை வந்து செய்தி எழுதுவார்கள்.
அக்காலத்தில் யாழ்ப்பாணத்திலி அறிவுக் களஞ்சியம் என்ற 3 மாதாந்த இத திகளின் தட்டுப்பாட்டுடன் போட்டி டே தவரினதும் பெரியோரினதும் அறிவுப்ப
நங்கூரம், சஞ்சிகை 1996 ஆம் ஆன மீண்டும் வரத் தொடங்கியிருப்பது குறிப் எழுத்துத் திறமைகளை பல வகையிலும் சஞ்சிகை யாழ் வேம்படி மகளிர் கல்லூரி டிடத்திலிருந்து வெளியாகியது.
இதனூடாக எழுத்துத்துறையில் பி முறையொன்று இன்று நிலத்திலும் ட யில் பிரகாசிக்கின்றது. சாளரம் சஞ்சிகை பி
யாழ்ப்பாண இடப்பெயர்வின் பின்பாக
அறிவுக்களஞ்சியம்எனும் பொது அ எழுத்தாளர் வரதரின் ஆனந்தி பதிப்பகத்தில் அறிவுப் பசியைப் போக்கியது. நங்கூரம் அ பருவ இதழ்கள் இளையோரை எழுத்தாள இன்பின்பான காலங்களில்நின்று போனது.

နျ၆ပßဂ်/2ရံ قاعدهAلمG - ாற்றுத் தொழிநுட்பங்களைப்
டார் சைக்கிள்கள் மிகக் குறை மூலமாகவே பத்திரிகைகள் யுத்தம் தீவிரமடைந்திருந்த கிவரும்பத்திரிகைகள் விரை
தடலுக்காகச் சைக்கிள்களில் ாத்து வேர்த்து விறுவிறுத்து
விருந்து நங்கூரம், சாளரம், தழ்கள் வெளிவந்தன. காகிதா பாட்டு இவை கல்விச் சமூகத் சியை தீர்த்தன.
ண்டிற்குப் பின்பாக தற்போது பிடத்தக்கது. இளையோரது ம் வளர்க்க உதவிய சாளரம் க்கு அருகாமையிலுள்ள கட்
ரவேசித்த இளையோர்தலை புலத்திலும் எழுத்து துறை ன்னாளில் 1995 ஒக்டோபர் நின்று போனது.
றிவு மாதாந்த வெளியீடு மூத்த ன் வெளியீடாக வந்து பொது அறிவுக்களஞ்சியம் போன்றவை ர்களாக்கியது. இதுவும் 1995
இவற்றை விட அக்காலத்தில்
-61O

Page 43
அவ்வப்போது தோன்றிய பருவ
அக்கால அச்சுக்கூடத் வாய்ந்த அச்சுக்கோர்க்கும் ெ இருந்த அச்சுக்கூடங்கள் பாட தாள்கள், அச்சிடக் காகிததா யின்தாள்களை எடுத்து அச்சி
பல்கலைக்கழகம் :ெ பாராட்டு விழாவின் போது றுள் கொப்பியில் அச்சிட யவர்களாகி தாய், தந்தை ஆ இளையோருக்கும் காலத்தி தைக் காட்டும் போது இப்பட கேட்டு அதிசயப்படுகின்றன
அச்சுத் தொழில் இன மின்னஞ்சல் உலகினுள்ளும் மின்சாரமின்றிய அக்காலத்த அச்சுக்கோர்க்கும் போது அ பதிவுகளாக்க வேண்டுமல்ல
அக்காலத்தில் புகைட் ஸ்கான் செய்து போடவோ, னஞ்சல் மூலமாகப் பெறவே
புளக் செய்தல் எனும் பெற முடியும், சதுரப் பலன் கம் ஒன்றைவைத்து இரசாய ப்படங்களை பிரதியாக்கம் செ ற்ப புளக்கின் அளவு தீர்மானி மட்டும் பத்திரிகைகளில் பட
இப்போதைய கணினி
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

- ၆éသံၾywJaဇံ ဈ၆ပßဂ်)၏ - இதழ்கள்பல இருந்தன.
தொழிலும் நூற்றாண்டு கால பழமை தாழிலாகவே இருந்தன. வட பகுதியில் சாலை மாணவர்களின் பரீட்சை வினாத் திகள் இல்லாத போது சீஆர் கொப்பி
சிட்டனர்.
தரிவாகிய மாணவர்களுக்கு வழங்கிய வழங்கிய பாராட்டுப் பத்திரம் ஒற்றை ட்டு வழங்கப்பட்டது. இன்று பெரி பூகிய அவர்கள் தமது பிள்ளைகளுக்கும் ன் பதிவாகிய அப்பாராட்டுப் பத்திரத் டியெல்லாம் வாழ்ந்தீர்களா என அவர்கள்
ワー
iறு கணனி யுகத்தினுள்ளும், இணைய
புகுந்து வெற்றி நடை போடுகின்றது. தில் பாரம்பரியமான ஈய எழுத்துகளால் வர்கள் பட்ட கஷ்டங்களை காலத்தின்
JIT.
படங்களை இப்போதையதைப் போல Pendriveஇல் பிரதியாகப் பெறவோ, மின் Tமுடியாது.
தொழிநுட்பத்தின் மூலமாக மட்டுமே கைக்கட்டை ஒன்றில் ஈயம் போல உலோ னக்கலவை மூலமாக ஒற்றிஎடுத்தே புகைய்தனர். அச்சிடும் அளவு பார்த்து அதற்கேத்து செய்வார்கள். கறுப்பு வெள்ளையில் டங்கள் வரும்.
முறை போலப்படத்தை அளவு கூட்டிக்
C32Ꭰ

Page 44
குறைக்கமுடியாது. இவ்வளவு வசதிகுறை எரிபொருள், வாகன வாழ்க்கைத்தர வ லும் பத்திரிகைகளாக, சஞ்சிகைகளாக சேவைகள் போற்றுவதற்கு உரியவை.
மாறும் உலகத்தில் மாறும் வாழ் கள் மறைந்து போகக்கூடாது அல்லவா.
ஒன்றினுள் பிரவேசித்து விட்டோம்.
இவர்களது பேர் மறைந்து ே இயந்திரங்களுடன் போராடி கல்வி உ மல் ஒளியூட்டிய அச்சுத்தொழில் வி ஆவணப்படுத்தி இனி வரும் சந்ததிக இலத்திரனியல் யுகத்தின் ஆட்சியினு
காலச்சுவடுகளால் வாசகர்களால் ஏற்றி
நன்றி-தினக்கு
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

- ၆éသံၾ/ywJ&ဇံ ၅၆ပßဂ်)/2ရံ - வுகளுக்கு மத்தியிலும் உணவு, சதி குறைவுகளுக்கு மத்தியி அச்சிட்டுத் தந்த அவர்களின்
வியலில் அவர்களது சேவை போர் யுகம் மறைந்த காலம்
போகக் கூடதல்லவா அச்சு லகம் இருளடைந்து விடா ற்பன்னர்களின் சேவைகளும் ள் தெரிய வைத்துள்ளேன். ள் இவர்கள் சேவைகளும் ப்போற்றப்படுவது நிச்சயம்.
ரல் வாரவெளியீடு - 22.04-2012

Page 45
யாழ்ப்பாண நினைவுகள் 07
தென்
யTழ், குடாநாட்டுப செய்யவும் வெளிமாவட்டத் வருடங்கள் பயன்பட்ட கிளா
யாழ்ப்பாணக்குடாநா வைக் கடந்து தென்பகுதி ெ அது போல கேரதீவு - சங்குட் இதர பாகங்களுக்கும் செல் வடமராட்சி கிழக்கின் நா: பற்று, தாளையடி, கட்டைச் நல்லதண்ணித் தொடுவாய், டுவைச் சென்றடையும் வழி
ஆனால், இது மக்கள் பாதையாகும். அப்பாதை யி மாத்தளன் செல்லும் ஓர் வழ
யாழ்ப்பாண நினைவுகள் 01
 
 
 

*
கிளாலிப் படகும் பகுதி பயணங்களும்
]க்கள் வெளி மாவட்டங்களுக்கு பயணம் தவர்கள் யாழ் மாவட்டத்திற்கு வரவும் 3 லிப்படகு பாதையும் நினைவிற்குரியது.
டு யாழ் கண்டி வீதி ஊடாக ஆனையிற சல்லும் வழி ஒன்றைக் கொண்டுள்ளது. பிட்டி ஊடாக பூநகரி சென்று நாட்டின் லும் வழியொன்றைக் கொண்டுள்ளது. நர்கோவில், மருதங்கேணி, செம்பியன் காடு, நிச்சியவட்டை, வண்ணாங்குளம், சுண்டிக்குளம் ஊடாகச் சென்று விசுவம ஒன்றும் உள்ளது.
நடமாட்டம் மிகவும் குறைந்த ஒழுங்கற்ற ல் சுண்டிகுளம் ஊடாக முல்லைத்தீவின் யும் உள்ளது. ஆனால் இதுவும் மிகவும்

Page 46
சிக்கலான ஆளரவமற்ற பாதையாகும்.1 பகுதியில் ஆரம்பித்த உள் நாட்டு யுத் றவுப் பாதை தடைப்பட்டுப் போனது.19 இரணுவநடவடிக்கை காரணமாக கேரதீ தடைப்பட்டுப் போனது.
அதே காலப்பகுதியில் திறக்கப்பட பாதையும் 1993 மே மாதம் பலவேகய இடம்பெற்று வெற்றிலைக்கேணி, கட்ன ஆனையிறவுடன் இணைக்கப்பட்ட போ அப்போது பொது மக்களின் பாவனைக் லிப் படகுப்பாதையின் நினைவுகளை இங்
யாழ், குடாநாட்டினுள் கிளிநெ பரப்பினுள் பச்சிலைப்பள்ளி பிரதேசத்திலு கிராமம் தான் கிளாலி யாகப்பர் கோயில் பகுதி கிறிஸ்த வர்களால் மட்டும் பெருமள மம் இது.
பூநகரிப் பெருங்கடலுடன் இணை குறுக்காக இருந்த அலைகள் பெரிதும் அடி கிராமம்தான்கிளலி. தென்னைமரச்சோை அமைதியான யாகப்பர் கோயில் அருளாட் மே மாதத்தின் பின் ஊடகங்களில் பெரிது மாகியது. கிளாலியிருந்து கடல்நீரேரி ஊட நாடு, நல்லூர் போன்ற இடங்களுக்கு பட கிளாலி எனப் பொதுவாக கூறப்பட்டாலு இறங்கு துறை வாய்க்கால் புலோப்பளை தான் படகுப்பயணம் ஆரம்பிக்கும்.
இங்கு ஆள்கள் ஒரிடமாகவும் சைக் உணவு ஏனைய பொருட்கள் வேறிடமா படகுத் துறைகள் இருந்தன. அதேபோ தில் மட்டுவில் நாடு, நல்லூர் எனப் பல பு செல்லும் படகுகள் தரிக்கும். அங்கு ஆட்
ாழுப்பான நினைவுகள் 01
 

- ၆လံၾywJaဇံ ၅၆)ပÂ2ရံ - 990 ஜூன் 15 இல்வட தம் காரணமாக ஆனையி 91 ஒக்டோபரில் வலம்புரி வு - சங்குப்பிட்டி பாதையும்
ட்ட கொம்படி ஊரியான் இராணுவ நடவடிக்கை டக்காடு படைத்தளங்கள் து மூடப்பட்டு விட்டது. காகத் திறக்கப்பட்ட கிளா கே மீட்டுப் பார்ப்போம்.
ாச்சி மாவட்ட நிர்வாகப் றுள் வரும் ஒர் கடற்கரைக் ஒன்றின் காரணமாக வட ாவு அறியப்பட்டிருந்த கிரா
ந்ததாக ஆனையிறவு வரை க்காத பரவைக்கடல்சார்ந்த லகள்அடர்ந்த ஆளரவமற்ற சிபுரியும் இக்கிராமம் 1993 ம் பேசப்பட்ட ஒரு கிராம டாக பூநகரியின் மட்டுவில் குச்சேவை நடைபெற்றது. 2ம் கூட அப்பிரதேசத்தில்
ஆகிய இடங்களிலிருந்து
கிள் மோட்டார் சைக்கிள், கவும் ஏற்றும் வேறுபட்ட லவே பூநகரிப் பிரதேசத் பிரதேசங்களில் இங்கிருந்து கள் இறங்கியவுடன் ட்ராக்
-O35 •

Page 47
டரில் ஏற்றப்பட்டு ஆலங்கேணி லப்படுவார்கள்.
சீரற்ற மண்பாதைகளி: நொந்த படி பயணம் நடச் டர் சில்லுபுதைய சாமம் சா படலமும் நடக்கும். டட்ராக் தவிர்ந்த வாகனங்கள் இப்பகுதி ஒன்றாகும்.
ஆலங்கேணியில் 6ை வான் ஆட்டோ போன்ற Ge பிரதேசமாகிய பன்றிக்கெய்த மாதம் கிளாலி படகுப் பாை ரி விடுதலைப்புலிகளும், கட யது. படகுப் பயணிகளான G யில் சிக்குண்டு இறந்த சம்பவங்
இக்காலத்தில் தான் ட வின் பெரும்பான்மை ஹிட்டு இனமக்கள் கொன்று குவி ருவான்டா நாட்டின் தலை! பலமாக அடிபட்டது. அது யும் கடல் நீரேரி யுத்தகளத் ஒசையில் கிளாலி கிகாலி டெ நிகழ்ந்தது.
அக்காலத்தில் பாதுச பயணம் இரவில் தான் நிகழு உதயன், ஈழமுரசு நாளிதழ்க இன்று கிளாலிப்பட குச் ே கண்ணுற்றதும் வெளி மாவட ஆயத்தங்களுடன் இன்று அ புகையிரத நிலையத் திற்குட் ளின் கீழ் கூடுவார்கள்.
uTipirrar நினைவுகள் 01

- (ဇီးသံၾ/ywJaဇံ ၅၆éပÂ2၏ - E எனும் இடத்திற்கு அழைத்து செல்
ல் ட்ராக்டர் துள்ளத் துள்ள உடம்பு ாகும். மழை காலமென்றால் ட்ராக் மமாக அதனுடன் போராடி மீட்கும் டர், சைக்கிள், மோட்டார் சைக்கிள் தியில் ஒடுவது என்பது மிகக் கடினமான
வத்து தான் றோசாமினிபஸ், தட்டி ஈவைகளைப் பெற்று வவுனியா வடக்கு குளத்தைச் சென்றடைவார்கள். 1993 மே த திறக்கப்பட்டதும் கிளாலி கடல் நீரே ற்படையினரும் மோதும் யுத்த களமாகி பொது மக்களும் யுத்தக்களத்தின் இடை களும் பல நிகழ்ந்தன.
மத்திய ஆபிரிக்க நாடான ருவாண்டா டு இன மக்களால் சிறு பான்மை டுட்சி க்கப்பட்டனர். உலக ஊடகக்களத்தில் ப்பட்டினமாகிய கிகாலி நகரின் பெயர் போல தீவிர யுத்தகளமாகிய கிளாலி தின் தீவிரம் இருந்தது. பி.பி.ஸி. தமிழ்
யர்கள் மாறுபட்டு உச்சரிக்கப்பட்டது
ாப்பு அச்சம் காரணமாக கிளாலி படகுப் )ம், அந்நாட்களில் வெளிவந்த ஈழநாடு, ரில் முன்பக்கத்தில் பெட்டிச் செய்தியாக வையென செய்தி இருக்கும். அதனைக் ட வவுனியா பயணம் செய்வோர்பயண ழிவடைந்த நிலையில் இருக்கும் யாழ் பின்புறமாக ஸ்ரான்லி வீதியின் மரங்க

Page 48
அது தான் அன்றைய நாளைய லயம் அங்கிருந்து மத்தியான மளவி பகல் நேரம் கிளாலியை அடைவார் கன் எடுத்தபடியே தென்னஞ்சோன அங்கு யாழ்குடாநாட்டின் அனைத்து பகுதியின் அனைத்து மாவட்ட யாழ்ப் காணமுடியும்.
அப்பிரதேசத்தில் தேநீர்க் கடை அவை இரவு முழுவதும் படு சுறுசுறுப் கரை நோக்கி பயணிகள் அழைத்து கால் அளவு தண்ணிரில் நடந்து சென்று அக்காலத்தில் மிகக் கடுமையான பெ எரிபொருளுக்கு மிகவும் கட்டுப்பாடு இயந்திரம் இயக்கப்பட்டு ஏனைய இணைக்கப்பட்டு தொடுவையாக கட செல்லும்,
படகில் வெளிச்சம் ஏதும் காட்ட கந்தவுஷ்டி கவசம் அபிராமி அந்தாதி பயணிகள் எடுத்துச் சென்று மனப்ட மெல்ல முணுமுணுப்பார்கள். வெடிச் உருவானால் அல்லோல கல்லோலட் வெனக் கத்துவார்கள். தூரத்தே வெ இஷ்ட தெய்வங்களை யெல்லாம் உர பார்கள்.
பயப்பிராந்தியுடன் கூடிய உன் தின் கொடுமை அனுபவித்துப் பார்த்; கிளாலி நல்லூர் இடையேயான 15 க கணக்கான பயணிகள் கடக்கப்பட்ட களாக்கப்படவேண்டியவை என்பது ட பயணமாகையால் முன்னிரவு பின்னி
கள். மின்சாரமற்ற காலத்தில் இயற்கை
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

- أمونGة فاهدهم ولمG - யாழ் கிளாலி பஸ் தரிப்பு நி-ை ல் பஸ்ஸில் புறப்பட்டு பிற் கள். அங்கு படகுக்கு டோக் லையின் கீழ் இருப்பார்கள். |ப் பிரதேச மக்களையும் வட பாணம் வந்த பயணிகளையும்
கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். பாக இயங்கும். கிளாலி கடற் ச் செல்லப்பட்டதும் முழங் று படகில் ஏற்றப் படுவார்கள். ாருளாதாரத் தடை இருந்தது. அதன் காரணமாக ஒரு படகு படகுகளில் கயிறு மூலமாக லில் ஒன்றின் பின் ஒன்றாகச்
டாத வாறு இருளாக இருக்கும். ,ெ செபமாலை ஆகியவற்றைப் ாடம் செய்தவற்றை மெல்ல
சத்தங்கள் கேட்டு யுத்தகளம் ப்பட்டு குய்யோ முறையோ டிச் சத்தம் கேட்டால் தமது க்க கூவி துணைக்கு அழைப்
னர்வு பூர்வமான அக்கட்டத் தவர்களுக்குத் தான் தெரியும். டல் மைல் தூரத்தை ஆயிரக் வேதனைகள் காலத்தின் பதிவு மறுப்பதிற்கில்லை. இரவு நேர லவு பார்த்து பயணப்பட்டார்
வெளிச்சம்தான் உதவியது.
-67)

Page 49
கிளாலி படகு பயணக் பொதுமக்கள் பிரயாணம் ெ டார் சைக்கிளாக ஜப்பானிய யாழ்குடா நாட்டிலிருந்து கி இருந்து குடாநாடு நோக்கியுட் சாமநேரப் பயணமாக இருந்த நேரமும் இரவு நேரமும் பயண
கிளாலி கடல்நீரேரி : ஒன்றிணைத்துக் கட்டிய பட னங்கள் கொண்டு செல்லப்ப பாதை தடைப்பட்ட காலங் பயணம் தடைப்பட்டு நாள் சி களும் இருந்தனர். இலங்கை நீ சேவை என அகில இலங்கை ( தோற்றமுடியாமல் பாதிக்கப் தோற்றி வெற்றி கண்டவர்க மளிக்க முடியாமல் உயர்பதவி
நோயாளிகள் பலர் சி செல்ல முடியாது பரிதவித்த குடாநாட்டிலிருந்து கிளாலி காலங்களில் நள்ளிரவுப் பயண வவுனியா வடக்கில் ஓமந்ை குளத்தை அடைந்தார்கள். அ களின் நிலப்பரப்பு ஆளுகைய வைத்து விடுதலைப்புலிகளிட ப்பத்திரம் (Pass) கையளிக்கப்
பின்பு பயணிகள் ஓமந் டிற்குள் நொச்சிமோட்டை LuG5555ibG5 (No Mans எந்நேரமும் மோதல் நிகழ தில் சைக்கிள் மூலமாக பயன
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 
 

- லேyடிகம் பேரிறன் - காலங்களில்இருகரைகளிலும் இறங்கும் சய்ய பயன்பட்ட பிரபலமான மோட் தயாரிப்பு Honda MD 90 இருந்தது. ளொலி ஊடாகவும் பூநகரி, நல்லூரில் ம் வரும் பயணங்கள் ஆரம்பத்தில் இரவு து ஆனால் 1993 டிசம்பர் முதல் பகல் ாம் செய்யக் கூடியதாக மாறியது.
ஊடாக மண்ணெண்ணை பரல்களை குப்பாதை அமைப்பின் மூலமாக வாக பட்டன. கடலில் யுத்தம் காரணமாகப் களில் அக்கரையிலும் இக்கரையிலும் கணக்கில் சில வாரங்கள் தவித்த பயணி நிர்வாக சேவைப் பரீட்சை திட்டமிடல் சேவைப்பரீட்கை பிற பரீட்சைகளுக்குத் பட்டோர்ஆயிரக்கணக்கில் இருந்தனர். ள் சிலர் நேர்முகப் பரீட்சைக்கு சமுக பி வாய்ப்பினையும் இழந்தனர்.
சிகிச்சைத் தேவைகளுக்காக கொழும்பு சம்பவங்களும் நிறைய இருந்தன. யாழ்
ஊடாக பூநகரி சென்றோர் ஆரம்ப மென்றை மினிபஸ்களில் மேற்கொண்டு தக்கு அருகாமையுள்ள பன்றிக்கெய்த அருகிலுள்ள ஓமந்தை விடுதலைப் புலி பின் இறுதி இடமாக இருந்தது. அங்கு டம் பெற்றுக்கொண்ட பயண அனுமதி படும்.
தையிலிருந்து இராணுவக் கட்டுப்பாட் பாலம் வரையில் உள்ளயுத்த சூனியப் Land) நடந்து செல்லமுற்படுவார்கள். லாமென்ற ஆபத்துள்ள இப்பிரதேசத் னிகளை ஏற்றிச் சென்று உழைக்கும் ஒரு

Page 50
தொழிலாளவர்க்கத்தினர் இருந்தார்கள்
இவ் இடைத் தூரத்தைக் கடக் ஈடுபட்டது. வவுனியா போவோ ருக்( போது 100 ரூபாவும் கட்டணம் அறவி வலயமும் மோதல் நிகழ்ந்தால் மூடப் த்து தடைப்பட்டு விடும். மோதல் களி இறந்த வரலாறும் உள்ளது.
பயணிகள் எடுத்துச் செல்ல உ பொருட்களுக்கும் அரச படையினர் க ஏப்ரல் மாதம் 19 ஆம் திகதி 1996ஆம் நகரம் கோப்பாய்புத்தூர் பிரதேசங்க ளின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்த தென்மர முன்னேறினார்கள். ஆனையிறவு, கிள அப்போது கிளாலிப் பிரதேசம் பெருட யும் தடைப்பட்டுப் போனது.
1996 மே மாதம் கிளாலிப் தடைப்பட்ட போதும் வன்னிப் பிரே பாதையாக இப்பாதை தொடர்ந்து தி இரவு பகல் என 24 மணி நேரப் போ விட்டது. சகலவித வாகனங்களும் தரை வழிப் போக்குவரத்து இல்லாத ந அனுபவித்த துன்பதுயரங்கள் காலப் ே கப்பட வேண்டியவையே.
வாழ்ந்த தலை முறைக்கு, வரட கும், எழுத்தாலாகிய ஆவணம் கிளாலி திப் பயணங்களும் இருக்க வேண்டுமல்
நன்றி, தினச்
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

Gفاعلعالم ၅၆ပßဂ်ဟရံ
ܚ ܝܠ ܐ க லொறியொன்றும் சேவையில் கு 50 ரூபாவும் திரும்பி வரும் டப்பட்டது. இந்த யுத்த சூனிய பட்டு பயணிகள் போக்கு வரரில் அகப்பட்டு பொது மக்கள்
-ணவுப் பொருட்களுக்கும் பிற ட்டுப்பாடுகளை விதிப்பார்கள். ஆண்டு மே மாதம் யாழ்ப்பாண ள் ஊடாக விடுதலைப் புலிக ாட்சிப் பிரதேசத்தை நோக்கி ாலி வரை முன்னேறினார்கள். ம் யுத்தகளமாக பயணப் பாதை
படகுப் பயணம் முற்றாக தச மக்கள் வவுனியா செல்லும் கழ்ந்தது. 2010 ஜனவரி முதல் க்குவரத்திற்கு A9 பாதை வந்து கூவிக் கொண்டு பறக்கின்றன திலைமையில் வடபகுதி மக்கள் பெட்டகத்தில் சேமித்து வைக்
ப் போகின்ற தலை முறைகளுக் ப் படகுப்பயணமும் தென்பகு JauG IIT.
*குரல் வாரவெளியீடு - 2012.04.29
C39 •

Page 51
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 08
G
மே முதல் திகதி மே நூற்றாண்டுகள் கடந்து கொ நாளில் தொழில் சங்கங்கள் அ துக் கூட்டங்களையும் நடத்து இலங்கையிலும் போர்க்கால ஆ நாள் 1993 ஆம் ஆண்டின் ே கொழும்பு ஆமர் வீதியில் ரணசிங்க பிரேமதாஸ தற்செ கொல்லப்பட்டார்.
உலகெங்கும் உள்ள சக கப்படும்ஒர்நாளென்றால் அது தினமும் சினிமாத்தியேட்டர் ளின் மதிப்புக் குறைவாக எழு வேண்டாம் எம்மைக்கடந்து றைப் பதிய வேண்டுமென்ற ஆ
யாழ்ப்பாண நினைவுகள் 01
 

மே தினமும் மாத்தியேட்டர்களும்
தினம் என உலகத் தொழிலாளர்களால் ண்டாடப்பட்டு வருகின்றது. அன்றைய ரசியல் கட்சிகள் ஊர்வலங்ளையும் பொ வது ஒர் மரபாகவே இருந்து வருகின்றது. ரசியலில் மே தினம் மறக்க முடியாத ஒர் D தினத்தன்று நடைபெற்ற ஊர்வலத்தில்
வைத்து அப்போதைய ஜனாதிபதி ாலைக் குண்டுத்தாக்குதல் ஒன்றின் மூலம்
ல நாடுகளாலும் பொதுவிடுமுறை வழங் மேதினமாகத்தான்இருக்கமுடியும் மே ளும் என்ற தலைப்பிட்டு தொழிலாளர்க த முற்படுவதாக தயவு செய்து நினைக்க சென்றுவிட்ட வாழ்வியல் அம்சமொன் வல் காரணமாகவே இன்று இப்பத்தியை
-C4O

Page 52
எழுதுகின்றேன்.
மேதினம் வரும் நாளில் சினிப கட்டணத்தில் படம் காட்டும் மரபு ஒ இருந்தது. அன்றையதினம் குறைந்த கட்ட பணத்தொகை தியேட்டர் ஊழியர்களுக்கு கொடுக்கும் நடைமுறையொன்றும் இரு டர்களில் படம் பார்க்க செல்வோர் உட 56uğa (Gallery) g|QJ60öT_TLD 6uGğı"L, (Secand (First Class) LIGisai (Balcany) GTGOT-9G).55.
பல்கனி என்பது மேல்மாடியாகத் எல்லாத் தியேட்டர்களிலும் இருக்காது. ய தியேட்டர்களில் பல்கனி இல்லை. ர எங்கேயென யாழ்நகரம் தெரிந்த நீங்கள்ப குப் புரிகின்றது. யாழ்ப்பாண நகர பஸ் நி கடைகளுடன், வேறு கடைகளும் கலந் ளைய ராணி தியேட்டர் இருந்தது. லிே வீதியில் கஸ்தூரியார் வீதிச் சந்தியில் கிழ இருந்த இடத்தில் தான் இப்போது பல அ இருக்கின்றது. கடந்து போன யுத்தம் தி எச்சங்களாக விட்டுச்சென்றதியேட்டர்கள்
அக்காலத்தில் சாந்தி தியேட்டர் இந்நாளில் செல்லா சினிமாஸ் என்ற ெ மட்டும் பல்கனி சுப்பர் பல்கனி (Super B கனி இருந்தது. கலரி எனப்படும் வகுப்பு செல்லப்பட்டமென்று சூட்டி அழைக்க குறைந்த கட்டணத்தில் படம் பார்க்க சு தால் அவ்விதம் அழைக்கப்பட்டது. கதிரைகளைப் பார்த்தால் கொடுக்கும் தரம் இருப்பதைப் பார்க்கலாம் பணம் கூ தன்மை, தரைஅமைப்பின்தரம் கூடும்கள் கள் அல்லது பலகை வாங்கில்கள்தான்ே
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

GلمAفاعله அபேரிறன்
மாத் தியேட்டரில் குறைந்த ஒன்று முன்னைய நாட்களில் -ணத்தில்படம்காட்டிச்சேரும் த முதலாளிமாரால் பங்கிட்டுக் நந்தது. அக்காலத்தில் தியேட் ட்கார்ந்திருக்கவென கதிரைகள் |Class), ODC (UgouTub GJ3/II ப்பட்டிருக்கும்
5 தானிருக்கும். ஆனால் இது
ாணி தியேட்டர் இப்போது னக்கண்ணால் தேடுவது எனக் லையத்திற்கு வடக்காக Abans துள்ள இடத்தில் தான் அந்நா டா தியேட்டர் யாழ்ஸ்ரான்லி க்கு மூலையில் இருந்தது. இது அடுக்கு கடைத்தொகுதி ஒன்று ன்று தீர்த்து பெயரை மட்டும்
இவை,
என்ற பெயரில் இயங்கியது. பெயரில் இயங்குகிறது. இங்கு alcany) என இரண்டடுக்கு பல் காந்தி கிளாஸ் என எம்மவரால் ப்பட்டது. ஏழை, எளியவர்கள் கூடியதான வகுப்பு அது என்ப அந்நாளைய தியேட்டர்களின் பணத்திற்கேற்ப கதிரைகளின் ட கூட கதிரைகளின் சொகுசுத் Uரிக்கு வெறும் பலகைக்கதிரை பாடப்பட்டிருக்கும்
-(410

Page 53
சில கிராமப் புறத்திே வைத்துப்படம் பார்த்ததும் கலரி ளில் கலரியில் படம் பார்ப்ப அறிவேன். அப்போது பல்க இருந்தது. பணத்தின் மதிப்பு செல்லச் செல்ல பணத்தின் ( யால் தியேட்டர்களுக்கு மக் படம்பார்க்கும் வகுப்புகளில் ட முதலில்காணாமல்போனது. வசதி குறைந்தோரின் இரண்ட னாளில் முதலாம் வகுப்பு 0. வந்தது. அந்நாளில் தியேட்டர் மாகப் பார்ப்பது, நண்பர்களு லாம் வாழ்வின்பண்பாட்டு அ
திருமணமாகிய தம்ப துக்கொண்டு சென்றுபடம் 60LDLIT), g(5.55gil, M.G.R நாளே பார்ப்பதற்காக ரசிகர்கள் யில் நின்று விழித்திருந்து அடு: பார்த்ததும் நிகழ்ந்தது. புதுப் தியேட்டர் ஊழியர்களுக்கும் முதலாளிமார் போட்டுக்காட் டரில் ரசிகர்கள் நிறைந்ததும் : முதல் நாள் நெருக்கியடித்து 6 விலையில் பல மடங்கு தொ6 கும் நிகழ்வுகளும் நடந்தன.
புதுப்படமொன்று தி கப்பட்டு சனத்திரள் குறைந்து ரசிகர்கள் வரும்போது புதிய இருந்தது. தியேட்டர்ஊழியர் 12 வயதிற்கு குறைந்தோரின் பெறுமதியில் படம் பார்க்கும்
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

- Gaኳጓኅላፊነéé ဈ၆ပßဂ်ဟရံ
பட்டர்களில் வெறும் தரையில் உட்கார பில் நிகழ்ந்தது என்நினைவு தெரிந்த நாட்க தற்கு இரண்டு ரூபா வசூலிக்கப்பட்டதை னியில் படம் பார்க்க ஐந்து ரூபாவாக உயர்வாக இருந்த காலங்கள் அது. காலம் பெறுமதி குறைய VDO, டெக் வருகை 5ள் செல்வது குறையத் தியேட்டர்களில் Dாற்றம் வந்தது. காந்தி கிளாஸ் என்ற கலரி சற்றுப்பின்னாளில்நடுத்தரவர்க்கத்தவரின் ாம் வகுப்புமுறை கைவிடப்பட்டது. பின் DC, பல்கனி என்ற வகுப்புகள் மட்டுமே களில் சென்று மாதமொரு படம் குடும்ப டன் சென்று படம் பார்ப்பது என்பதெல் ம்சங்களில் ஒன்றாகவே இருந்தது.
தியினர் தமது இனசனத்தவரை அழைத் பார்ப்பது என்பதும் ஓர் சந்தோச முறை நடித்த சிவாஜி நடித்த படங்களை முதல் ள் இரவிரவாக தியேட்டர்வாசலில் வரிசை த்தநாள்காலையில்ரிக்கெற்எடுத்துப்படம் படத்தை முதல்நாள் இரவு 9.30 மணிக்கு அவரது குடும்பத்தவர்களுக்குமெனவும் டிய நிகழ்வொன்றும் நடந்தது. தியேட் ஹவுஸ்புல் என்ற போட் ஒன்று தொங்கும் பாய்ச்சண்டையிட்டு ரிக்கற் எடுத்து அதன் கைக்கு கறுப்புச் சந்தையில் விற்றுக் காசாக்
ரையரங்கம் நிறைந்த காட்சிகளாக காண்பிக் தியேட்டரின் ஆசனங்களில் அரைவாசி டைமுறையொன்று சில தியேட்டர்களில் களுக்கு தெரிந்தவர்களின்குடும்பங்களுக்கு அரைத் ரிக்கெட் (அரைவாசிக் கட்டணம்) சலுகை வழங்கப்பட்டது.
-(42)

Page 54
அக்காலத்தில் முன்னனித்தியேட்ட செல்வாக்கானவர்களாக சமூகத்தில் திகழ் பின்கதவால்ரிக்கெட் பெற்று படம் பார்த்
வல்வெட்டித்துறை, பருத்தித்துை துறை மன்னார் போன்ற கரையோரக் கி திரப் படகில் ரகசியமாகச் சென்று தென நகரப் பிரதேசங்களுக்குச் சென்று படம் ட வாத்தியார் என அவர்களால் செல்லமாக அ படங்களே அவ்விதம் மிகக்கூடுதலாகப்ப
யுத்தத்தின் சத்தங்கள் எதுவுமே இலங்கை அரசாங்கத்திற்கு இப்போை பலமான கடற்படையொன்று தேவைய படம் பார்த்து வருவதுடன் கள்ளக்கடத்த மிகத்தாராளமாகவே நிகழும்
ஆட்களின் பெயருடன் கள்ளக்கட இருந்தது. இப்போதையதைப் போல அ உலக நாடுகளெங்கும் ஒரேநாளில் சினிமா
இந்தியாவில் வெளியாகிய முன்ன வருடம் இருவருடம் கழித்த பின்பே எம: அந்நாளில் வல்வெட்டித்துறை போன்ற க்கள்தமது வீடுகளில்நிகழும்திருமணம் விழா,புதுமனைப் புகுவழா போன்றவற் சென்று உடுபிடவை, பாத்திரம் பண்டங்
தென்இந்தியாவின் வேதாரண்ணி துறை ஊரவர் குடியிருந்து வருவதற் தெருவை யாழ்ப்பாணத் தெருவென அை அவ்விதம் தான் அழைக்கப்படுவதாக அ னர், எமது மேதின சினிமாப்படம் நோக்கி
utilitarisosorogir ol

GلمAفاعله နျ၆ပßဂ်ဟရံ ர்களில் வேலை செய்வோர் ந்தனர். அவர்களைப் பிடித்து நநிகழ்வுகளும் அரங்கேறின.
) மாதகல்பலாலிகாங்கேசன் ராமங்களில் வசித்தோர் இயந் இந்தியக் கரைகளில் இறங்கி ார்த்து வந்ததுவும் நிகழ்ந்தது. அழைக்கப்பட்ட எம்.ஜி.ஆரின் ார்க்கப்பட்டது.
கேட்காத அக் காலப்பகுதில் நயதைப் போல அப்போது ாக இருக்கவில்லை. இதனால் ல் எனும் பொருள் கடத்தலும்
த்தல் எனும் பட்டப்பெயரும் ப்போது இந்தியா, இலங்கை ாப்படம் வெளியாகுவதில்லை.
னிநடிகர் ஒருவரின் படம் ஒரு து மண்ணை எட்டிப்பிடிக்கும் கரையோரக் கிராம மீனவமமங்கைப்பருவமங்கல நீராட்டு றிற்கு படகில் தென்னிந்தியா கள்வாங்கிவந்தது நிகழும்
பம் கிராமத்தில் வல்வெட்டித் கென உருவாகிய வீடுகளின் ழப்பார்கள். அது இப்போதும் ங்கிருந்து வருவோர் கூறுகின்ற மீண்டும் செல்வோம்
-(43)

Page 55
அந்நாளில் இலங்கை கூட்டங்களுக்கு உணர்வுள்ளே அதேபோல கலரி வகுப்புக் அன்றைய தினம் சினிமா ர வாசலில் அலை மோதுவார்கள்
இவர்களில் மிகப் பெ சிறுவர் இளைஞர் நடுத்தர வ முண்டியடித்துக் கொண்டு டே
வழமையான நாட்களி
முழுமையாக இருப்பதில்லை. படத்தின் நேரம் குறைக்கப்படு
மேதினப் படக்காட்சிச போவதில்லை. விசிலடிச்சா? கேளிக்கை தினமாக்குகின்றன னர் காலச்சக்கரம் மெல்ல பெ ளர் தினத்தை முழுமையாக ( காட்டப்படுவதை அரசாங்கம்
யுத்தத்தின் சத்தங்களுப் டிவிடி பிளேயரின் வரவுகளு செய்து விட்டது.
மேதினம் என்றவுடன்( மாப் பட நினைவுகளும் கூட வாழ்வியல் அம்சம் ஒன்றை க ஆவணமாக்கி உள்ளேன்.
III soor 5).Jrbair 01

Gفاندلعالم ၅၆ပÂဟရံ பூராகவும் மேதின ஊர்வலம் அரசியல் ார் பெருந்திரளாக ஒன்று கூடுவார்கள். கட்டணத்தில் படம் பார்க்கவெனவும் சிகர் கூட்டமொன்று தியேட்டர்களின் T. ரும்பாலும் ஆண் ரசிகர்களாக அதுவும் யதினரே மிகக் கூடுதலாக இருப்பார்கள் ாயிருந்து படம் பார்ப்பார்கள்.
ல் காட்டப்படும் படம் போன்று படம் சில இடங்களில் ரீல்ஸ் வெட்டிக் குறைத்து கிறதெனவும் ரசிகர்கள்கூறுகின்றனர்.
5ளிற்கு கெளரவம் பார்க்கும் குடும்பங்கள் ன் குஞ்சுகளே தொழிலாளர் தினத்தை ர் என அக்காலம் தெரிந்தோர் கூறுகின்ற }ல்லச் சுழன்றது. மேதினமாகிய தொழிலா கெளரவிக்கும் முகமாக அந்நாளில் படம் நிறுத்தியது.
0 தொலைக்காட்சி டெக் , சிடி பிளேயர்,
ம் பல தியேட்டர்களைக் காணமல் போகச்
தொழிலாளர் கெளரவிப்பு நிகழ்வுடன்சினி வே வருகின்றன. எம்மைக் கடந்து சென்ற ால நீட்சியில் தொடர்ந்து செல்ல எழுத்து
தினக்குரல் வாரவெளியீடு 05.05.2012

Page 56
யாழ்ப்பாண நினைவுகள் 09
கப்பல்களும்
போர்க்கால வாழ்க்கையில்1990 யிறவு ஊடான யாழ் கண்டி வீதிப் ே அன்று தடைப்பட்ட பாதை 2002 ஆம் ஆ சர்வதேச செஞ்சிலுவைச் சங்கத்தின் வழி மட்டுப்படுத்தப்பட்டதாக மீளவும் திறக் காலத்தில் கேரதீவு - சங்குப்பிட்டி ஊ கொம் படி- ஊரி யான் பாதை ஊடாக கடல்நீரேரி ஊடாக 1996 ஏப்ரல் வரைய குவரத்து பல இடர்பாடுகளுடன்நடந்தது
1996 மே மாதம் யாழ்.குடா நாடு டுப்பாட்டிலிருந்து முழுமையாக இலங் றது. அப்போது ஆனையிறவுக்குத் தெற்கு யிலும் விடுதலைப் புலிகளின் கட்டுப்பா போக்குவரத்து நடைபெறவில்லை. அப்ே திற்கென கப்பல் பயன்படுத்தப்பட்டு பய6
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

பயணங்களும்
ஜூன்15 ஆம் நாளன்று ஆனை பாக்குவரத்து தடைப்பட்டது. பூண்டு ஏப்ரல் 08 ஆம் நாளன்று த் துணையுடன் பகல் நேரம் ஈகப்பட்டது. அதற்கு முந்திய டாக 1991 இறுதி வரையும் , 1993 மே வரையும் கிளாலி |மாக சகட ஒட்டத்தில் போக்
i.
விடுதலைப் புலிகளின் கட் கை அரச படைகளிடம் சென் ாக வவுனியா, ஓமந்தை வரை ட்டில் இருந்ததால் தரை வழிப் பாதுதான்கடல் போக்குவரத் ணிகள் செல்லத் தொடங்கினார்
-(45)

Page 57
கள். விடுதலைப் புலிகளின் போது ஐரிஷ்மோனா என்ற யிலிருந்து திருகோணமலை நோயாளிகள், அரச அதிகாரி பெற்ற பொதுமக்கள் பயணப்
அக்காலத்தில் யாழ் தீவு, நயினாதீவு, பிரதேசங் ஐரிஷ்மோனாகப்பல்மூலம் படையினரின் கப்பல்கள் சிறிய படகுகள் மூலம் நெடுந் னர்.
இதனை விட முதல் ெ ஊரியான், கிளாலி கடல்நீரே ஏதாவது ஒன்றில் பயணம் ( யாவை அடைந்தனர். அங்க சென்று பின்னர் முதற் சொ தமது பிரதேசத்தை அடைந்த
யாழ்.குடாநாட்டினும் அல்லது ஓரிரு மணி நேர சென்றடையும் இடங்களைட செலவில்அலைச்சல் உலைச்சு
1996 மே மாதம் யா கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்தது சதிற்குமான கப்பல் போ நாட்டு மக்கள் கப்பல் மூலப வேண்டிய நிலை வந்தது.
அதற்கு முந்திய கா தென்னிலங்கையில் நடை காப்புத் தேடி கப்பல் மூலப தரைவழிப் போக்குவரத்து இ மாக பல்லாயிரக் கணக்கா
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

- أمون د3) فهلعولمG - கட்டுப் பாட்டில் யாழ்.குடாநாடு இருந்த கப்பல் மூலம் பருத்தித்துறை கடல் பகுதி நோக்கிய பயணம் இடம்பெற்றது. இதில் 5ள் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் அனுமதி
செய்தார்கள்
குடாநாட்டின் தீவகப் பகுதியில் நெடுந் களிலிருந்த பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் திருகோணமலை சென்று அங்கிருந்து கடற் முலம் காரைநகருக்குச் சென்று பின்னர் தீவு, நயினாதீவு பிரதேசங்களுக்குச் சென்ற
சான்ன கேரதீவு - சங்குப்பிட்டி, கொம்படி ரி ஆகிய பாதைகளில் அக்காலத்திற்கேற்ப செய்துதரைவழிப் பாதை ஊடாக வவுனி கிருந்து பஸ் மூலமாகத் திருகோணமலை "ன்னவாறு கடற்படைக் கப்பல் மூலமாக தனர்.
ள் யாழ் நகரிலிருந்து அரை மணி நேர ப் பயணத்தின் மூலம் இன்றைய நாளில் லநாள்பயணத்தின்மூலம்பல்லாயிரம் ரூபா லுடன் சென்றடைந்தனர்.
pகுடாநாடு முழுமையாகவே இராணுவக் ம் அவர்களுக்கும் யாழ்ப்பாணப் பிரதே க்குவரத்து முடிவுக்கு வந்தது. யாழ்.குடா ாகவே வெளி மாவட்டங்களுக்குச் செல்ல
லத்திலும் 1977,1983 ஆம் ஆண்டுகளில் பெற்ற இனவன்முறைகளிலிருந்து பாது ாக யாழ்ப்பாணம் வந்தனர். அக்காலத்தில் ருந்த போதும் பாதுகாப்பு அச்சம் காரண ா தமிழர்கள் கொழும்புத் துறைமுகத்தில்
(46)

Page 58
இருந்து யாழ்.காங்கேசன்துறை நோக்கி கப்பல் பிரயாணக் கதையைக் கொண்டு நாவல் ஒன்றும் வெளிவந்தது. திலகர் என்ட வாழ்வியல் ஆவணம்தான்.
இலங்கைத் தமிழர்களுக்கும் கப் கால உறவு உள்ளது. பிரித்தானியர் இ வல்வெட்டித் துறையிலிருந்து அமெரிக் னும் கப்பலைச்செலுத்தி வெற்றியடைந்த
1996 மே மாதத்திற்குப் பின்பாக கப்பல் போக்குவரத்துக் காலத்திற்குப் பே வில் யாழ்ப்பாணத்திற்கும் காங்கேசன் குவரத்து ஆரம்பமானது.
இருமணி நேரப் பயணத்தில் சென் கும் ஏனைய வன்னிப் பிரதேச மாவட்டா கோணமலை சென்ற பின்பு தான் அை இலவசமாக ஆரம்பித்த கப்பல் போக்கு கட்டணம் செலுத்தும்போக்குவரத்தாக
1996 ஜூலை மாதத்தின் பின்பு யா நிலையில் திடீர் இறுக்கம் ஏற்பட்டது. இ காப்பு அனுமதி clearance பெற வேண் ஏற்படுத்தப்பட்டது.
இராணுவத்தினரின் குடும்ப அட்ை கிராமசேவகர் ஊடாக விநியோகிக்கப்பட் வத்தினரின் விசேட அடையாள அட்டை என்பவை பயண அனுமதி பெறுவதற் பிரதேசங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு நிர்வாகத்தின் கீழ் கையளிக்கப்பட்டு பயன இப் பயண அனுமதியானது. கப்பல் விட கொடுக்கப்பட்டது.
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

- أموالGة فولدمولمG - கப்பலில் தான் வந்தனர் 1977 லங்காராணி என்ற முழு நீள பவரால் எழுதப்பட்ட இதுவும்
பல்களுக்கும் பலநூற்றாண்டு லங்கையை ஆண்ட போது கா நோக்கி அன்னபூரணியெ தாக வரலாறு கூறுகின்றது.
2002 ஏப்பிரல் வரையிலான ாவோம் 1996ஜூன் மாதமள துறைக்குமான கப்பல் போக்
றடையக்கூடிய கிளிநொச்சிக் வ்களுக்கும் கூட கப்பலில் திரு டய முடிந்தது. ஆரம்பத்தில் நவரத்து சில நாட்களிலேயே மாறியது.
ாழ்.குடாநாட்டின் பாதுகாப்பு இராணுவ முகாம்களில் பாது ண்டிய நடைமுறையொன்று
டை பிரதேச செயலகம் மூலம் ட குடும்ப அட்டை இராணு தேசிய அடையாள அட்டை கு கட்டாயமாக்கப்பட்டது. பகுதியாக இராணுவத்தினரின் ன அனுமதி வழங்கப்பட்டது. மானம் எனத் தனித் தனியாகக்
-(47)

Page 59
ஒருவர் ஒரே நேரத்தில் அனுமதியைப் பெறமுடிந்தது மாற்றுவது இலகுவாயிரு விமானப் பயணத்திற்கு மாற் அனுமதி வழங்கப்படுவதற்: கான காரணங்களும் பலவாற யான பயணிகள் கப்பல் பய நிகழ்ந்தது1997இல் நியூகோ ஏற்றுவதற்காகவெனதனியார் ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் சர்டு துணையுடன் சிற்றி ஒப் றிங் நிறைந்த பயணிகள்கப்பலொ
இதனைத் தவிர போ கப்பல்களே ஆகும் சரக்குக்க முறை இரு முறையென நன கொரு போக்குவரத்து நடைே கையைப் பொறுத்து தமது கே
1997 இறுதி காலத்தி பல்லாயிரம் பேர் வவுனியா மூலமாக காங்கேசன்துறைமூ கோணமலை உப்புவெளி ச நகரத்தில் சங்கமித்தா விடு போது திருகோணமலையி மக்களுமாக நாளாந்தம் நுற்று
அதனால் யாழ்ப்பா மலை பயணமாக முடிந்தது. எனப்பல பெயர்களுடைய ச
அக்காலத்தில் வன்னி பூநகரியின் நாச்சிக் குடா, பிற மூலமாக யாழ்ப்பாணம் குரு
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 
 

Gavaүүлыató ၅၆ပÂ2၏
கப்பல் அல்லது விமானத்திற்கென பயண விமானபயணஅனுமதியைகப்பலுக்கு ந்தது. கப்பல் பயண அனுமதியை றுவது மிகவும் கஷ்டமாயிருந்தது. பயண 5ான கால எல்லை கூடிக் குறைந்ததற் ாக இருந்தன. கப்பல் பயணத்திற்கெனதனி பன்படுத் தப்பட்டது மிக அரிதாகவே என்டியூரன்ஸ் எனும் கப்பல் பயணிகளை கம்பனி ஒன்றால் ஈடுபடுத்தப்பட்டது.2000. பதேச செஞ்சிலுவைச் சங்கத்தின் வழித் 55IT City of Trinco Gigilb JGTG. Jugly,6it ன்று போக்குவரத்தில் ஈடுபட்டது.
க்குவரத்தில் ஈடுபட்டவை யாவும் சரக்கு ப்பல்கள் சில காலங்களில் மாதத்திற்கு ஒரு டபெறும் சில நேரத்தில் இருமாதத்திற் பெறும் இவை பொதுமக்களின் எண்ணிக் ஈவைகளை மேற்கொண்டன.
லிருந்து வன்னிப் பிரதேசத்திலிருந்து ஊடாக திருகோணமலை சென்று கப்பல் முலமாக யாழ்ப்பாணம்திரும்பினர். திரு ண்ணாடித் தொழிற்சாலை கட்டடம், திகளில் தங்க வைக்கப்பட்டனர். அப் லிருந்து இடம்பெயர்ந்தோரும் உள்ளுர் றுக் கணக்கில் திரும்பினார்கள்.
னத்திலிருந்து பலநூறு பேர் திருகோண லங்கா முடித, சஜிந்தா, அட்லான்ரிக் றிபர் க்குக்கப்பல்கள்பயணத்தில் ஈடுபட்டன.
பிரதேசத்திலிருந்த யாழ்ப்பாண மக்கள் கரையோரப் பிரதேசங்களிலிருந்து படகு நகர் இறங்குதுறையை வந்தடைந்ததும்
-(48)

Page 60
பதிவிற்குரியது. சரக்குக் கப்பல்களில் பய நிறைந்த துன்பமுள்ள ஒன்றாகும்
யாழ்ப்பாண நகரப் பிரதேசத்திலி பல இடங்கள் பயன்பட்டன. சிங்கள மக் மணியம்ஸ் கட்டிட முன்புறம், யாழ். கம் என காலத்திற்குக் காலம் இது ம எனவும் பாஸ் (Pass) எனவும் பொதுமக்கள் துண்டுகள் பயண ஆயத்தங்களுடன் அதி க்கிச் செல்வார்கள்.
அங்கு வரிசையில் நின்று சில மணி பஸ்ஸில் ஏறி காங்கேசன்துறை நோக்கிச்செ நேரம் காத்து நிற்பார்கள். பின்பு மாலைபட் பயணத்தை ஆரம்பிக்கும் தரைவழியிலிரு சென்று கப்பல் பயணத்தைத் தொடரும்
அக்காலத்தில் கப்பலுக்கு பாதுகாப் படைக்கப்பல்களும் செல்லும் நடுக்கட லைப் புலிகளின் கடற்புலிகளுக்குமிடைே களை ஏற்றிய சரக்கு கப்பல் பயணிகளும் தங்கள் நெருங்கி வரக் கேட்டால் கூக்குரலி காரணமாக பயணம் புறப்பட்ட கப்பல்கள் வரபயணிகள்ஏமாற்றத்துடன் வீடு சென்ற
சரக்குக் கப்பலில் சென்றபோது எல்லாவற்றையும் பயணிகள் தாங்கிக் கெ இறங்கிய நிகழ்வும் நடந்தது. நடுக்கடலில் சத்தி எடுத்து அரை மூச்சையுற்று கரை நிகழ்ந்தது.
இரவு புறப்பட்ட கப்பல் அ;
அடைந்துவிடும் சில வேளைகளில் மதிய அடைந்தது. திருகோணமலையிலிருந்து
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

- أمور3) فهلعولمG - 1ணம் செய்தமை விசித்திரம்
ருந்து பயணிகளை ஏற்றப் கா வித் தியாலய முன்றலில், புகையிரத நிலைய வளாாறுபட்டது. கிளி யரின்ஸ் அழைத்த பயண அனுமதித் காலையே யாழ் நகரை நோ
நேர சோதனைக்கு பின்பாக Fல்வார்கள். அங்கும் சில மணி டதும் இரவு நெருங்க கப்பல் ந்து நீண்ட தூரம் ஆழ்கடல்
புவழங்கவென அரசின்கடற் லில் கடற்படைக்கும் விடுத யே சமர் மூண்டால் பயணி அந்தரிப்பார்கள். வெடிச்சத் டுவார்கள். இந்தக் கடல் சமர் சில நேரங்களில் கரைதிரும்பி நிகழ்வும் நடந்தது.
அதன் தூசிகள் அழுக்குகள் ாண்டு கோலம் கெட்டு கரை கப்பல் ஆட்டிய ஆட்டத்தில் இறங்கிய அனுபவங்களும்
திகாலையில் கடற்கரையை நேரம் தான் கப்பல் கரையை புறப்பட்ட கப்பல் மதியம்
-(49

Page 61
காங்கேசன்துறையை அடை மைகள் லொறிகளின் மூலம் தடைய மாலையாகிய நாட் உயர் பாதுகாப்பு வலயத்தில் பட்டின சபை வளாகத்தில்த தமது ஊர்களைச்சென்றடை
அப்போது திருகோன நாளில் தான் பயணிகளுக்கு ( னமும்துழலும்பிரதேச செய6 பாதுகாப்பு அமைச்சின் அ ஆரம்பிப்பார்கள்
திருகோணமலை என்டி யூரன்ஸ் கப்பல் பய ளின் சேவையைப் பெறுவத விலுள்ள பிறீமா துறைமுகம் போன்றவற்றிற்கு செல்வார் ஏறுவார்கள்.
இதன் போது யாழ் களை எடுத்துச் செல்லும் 6 அன்னாசிப்பழம், தோடம் இவற்றின் வகைகளுள் அட பொருள்களுக்கு நிறையில் ம கூடியதால் பொருள்கள்சிலவ
கப்பல் பயணிகள் ப லொட்ஜ் எனப்படும் விடுதிக தன. யாழ்ப்பாணம் செல்வோ திகழ்ந்தது. 1998 ஆம் ஆண் நோக்கி கப்பல் பயணங்கள்
கப்பல் ஒன்று வெ
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

- ၆ီသံၾ/ywJ&ဇံ ဈ၆ပßဂ်)၏ - து பயணிகள் இறங்கி பயணிகளின் உடை காங்கேசன்துறைப் பட்டின சபையை வந் களில் இரவுத் தங்கல் அங்கேயே நிகழும் இருந்த காங்கேசன்துறையின் முன்னாள் ங்கிய மக்கள் அடுத்த நாள் காலையில்தான் வார்கள்.
ணமலையில் புறப்பட்ட பயணம் 3 ஆவது முடிவைத் தந்தது. திருகோணமலை பட்டி லகத்தில் பயணிகள் பதிவை மேற்கொண்டு னு மதியைப் பெற்ற பின் பயணத்தை
உள்த்துறைமுகத்திலிருந்து நியூகோ பணத்தை ஆரம்பிக்கும். ஏனைய கப்பல்க ற்கு அங்கிருந்து பஸ் மூலமாக சீனக்குடா பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனதுறைமுகம் கள். அங்கு வரிசையில் நின்று கப்பலில்
ப்பாணத்தில் தட்டுப்பாடான பொருட் வியாபாரிகளும் இருந்தனர். வெற்றிலை, பழம் அப்பிள்பழம் உடுபிடவைகள் என ங்கும் பயணி ஒருவர் எடுத் துச் செல்லும் ட்டுப்பாடு விதிக்கப்படும். இதனால் நிறை
பற்றை கவலையுடன்கை விடுவார்கள்.
ல நூற்றுக் கணக்கில் வந்து சேர்ந்ததால் ளும் திருகோணமலையில் பெருக ஆரம்பித்
ரின் மத்திய நிலையமாகத் திருகோணமலை டில் மன்னாரிலிருந்தும் காங்கேசன்துறை
நிகழ்ந்தன.
றுமனே நின்ற நிலையில் எரிக்கப்பட்ட

Page 62
போது அப்பயணம் முடிவுக்கு வந்தது. 20 போக்குவரத்து முகமாலை, ஓமந்தை
பெற்ற போது போதுமான பயணிகள் ளில் கப்பல் போக்குவரத்து நின்றுபோ
2006 ஆகஸ்ட் 11 இல் இறுதி ஈழ தரைப் பாதை மூடப்பட்டது. பின்பு அவ் கப்பல் போக்குவரத்துநடைபெற ஆரம்பித் கரையிலிருந்து 50 கடல் மைல் தொலைவ மேற்கொண்டது. அப்போது கப்பலின் ஆட மிகுந்த உபாதைபட்டனர்.
இப்போதும் பயணிகள் இராணுவ அனுமதி பெற்று பயணிக்கும் நிலையே ágjaöt 323FT6ofië, (Green Ocanic) 6169/Lb3!'Lk யது. வாரத்தில்3நாட்கள்கப்பல்பயணம் இ இறுதியுடன் உள்நாட்டுப் போர் முடிவுக் முதல் தரைவழிப் பாதை மட்டுப்படுத்தப் 2010 ஜனவரி முதல்தரைப்பாதை 24 மணி திறக்கப்பட்டது. கப்பல் மூலம் பயணிக்கு னது. போர்க்கால வாழ்க்கையில் கப்பலு ஆவணப்படுத்தப்பட வேண்டியவையே.
நன்றி தினக்கு
ஆண்யான நினைவுகள் 01

GJMJ2లీ ၅၆ပßဂ်ဟရံ 02 ஏப்ரல் 8 இல் தரைவழிப் மையங்களுாடாக நடை இல்லாததால் சில நாட்க னது.
ப்போர் தொடங்கிய போது வருட இறுதி முதல் மீளவும் தது. இக்காலத்தில்கப்பல்கள் பில் ஆழ்கடலில் பயணத்தை ட்டம் காரணமாக பயணிகள்
முகாம்க ளின் மூலம் பயண கடைப்பிடிக் கப்பட்டது. ல் பயணிகளை ஏற்றி இறக்கி ]டம்பெறும் 2009 மே மாத கு வந்ததும் ஜூலை மாதம் பட்டதாக திறக்கப்பட்டது. நேரமும் கட்டுப்பாடுகளற்று ம் தேவை யும் அற்றுப்போ Iம் அதன் பய னங்களும்
ல்வாரவெளியீடு -202-05-13

Page 63
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 10
"பஸ்ஸில்போவதெ கப்பலில் போவதென்றால் னில் போவதென்றால் எயாே போட்டு பிளேனில்போவதற் றெயில்வேஸ்ரேசனுக்கு ஏன
அந்தச் சிறுமி தகட் அவளுக்கு எப்படிச் சொல்லி பக்கத்தில் நின்றவர்களும் 6 போனதென மனவேதனை
"சேர், யாழ்ப்பாணப் கண்டி வீதி ஒரு நீண்டதூர றியள் பிறகேன் சேர் நாங்க
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 
 
 

விமானங்களும் எமது பயணங்களும்
காட்சி-1
ன்றால்பஸ் ஸ்ராண்டுக்குப்போக வேணும் துறைமுகத்திற்குப் போக வேணும் பிளே பாட்டுக்குப் போக வேணும் அதை விட்டுப் கு உடைந்து போன அதுவும் ரெயின்ஓடாத ப்பாகூட்டிவந்துள்ளீர்கள்"
பனைப் பார்த்து இவ்வாறு கேட்டாள். ப்ெ புரிய வைப்பதெனத் தந்தை திகைத்தார். மது வாழ்வு மட்டும் ஏன் இப்படியாகிப் |டன்சிறுமியின்கதையை ரசித்தார்கள்.
காட்சி - 02
குடாநாடு என்று படிப்பிக்கிறியள். யாழ் பெரிய வீதியாக இங்கிருக்கிறதென சொல்லு ர் பஸ்ஸிலோ, றெயினிலோ வெளி மாவட்

Page 64
டங்களுக்குப் போகாமல் கப்பலிலையும் பிே
அந்தப்பிஞ்சு மாணவனின் கேள்விக் இவனுக்கு எமது நாட்டு நடப்பை எவ்வித பலத்த யோசனையில் ஆழ்ந்தார்.
போர்க் காலம் முடிந்து விட்டதாக கால வாழ்வியலில் கேட்கப்பட்ட வினாக்க சிக்கலான வினாக்கள் என்றாலும் வாழ்வில்
9606).
1996 மே முதல் 2002 ஏப்ரல் வரை பின்னரும் 2009 டிசெம்பர் வரையும் யாழ் யிடங்களுக்கும் கப்பலும் விமானங்களும் உதவின.
விமானங்களுக்கும் எமக்கும் நிை றது. வலிகாமம்வடக்கில்பலாலியில்பிரிட்டி கருதி விமான நிலையமொன்று அமைக்க கைதடி - நீர்வேலி தரவை வெளியில்தான்பர் அடிமைகளைக் கெண்டு விமான நிலையம் விமானங்களும் இராட்சத இரைச்சலுடன் அவ்வருடம் கடும் வெள்ளப் பெருக்கு கா பலாலிக்கு மாறியதாக காலம் தெரிந்த மூத்ே
பலாலியில் விமான நிலையம் அ யாவின் திருச்சிசென்னை இடங்களுக்கு துடன் திருகோணமலை சீனக்குடா, ெ போன்ற இடங்களுக்கும் உள்ளூர் பயணங் லத்தில் அரச உத்தியோகத்தர்கள் தமது ஒ விடுமுறை கால புகையிரத ஆணைச்சீட்டுச சென்று வரும் விமானப் பயணச்சீட்டை கொழும்பிலிருந்து விமானத்தில் பலாலி போன்ற பரீட்சைகளுக்குக் கற்பித்து வி திலேயே திரும்பினார்கள். யுத்த காலம் வந்
ாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

- أمون د3) فهلعولمG -
ளனிலையும் போறம்"
த எப்படி விடை சொல்வது, ம் புரிய வைப்பது ஆசிரியர்
க் கூறுகின்றார்கள். போர்க் ள்தான் அவை.விடை கூறச் மறக்க முடியாத பாகங்கள்
யும் 2006 ஆகஸ்ட் 11 இன் ழ் குடாநாட்டிற்கும் வெளி தான் பயணம் செய்வதற்கு
றயவே உறவுகள் இருக்கின் டிஷ்காலத்தில்யுத்த நோக்கம் ப்பட்டது. அதற்கு முன்னர் ரிட்டிஷார் ஆபிரிக்க காப்பிலி ) அமைக்க முற்பட்டார்கள். தரை இறங்கிச் சென்றன. ரணமாக விமான நிலையம் தார்கூறுகின்றார்கள்.
அமையப் பெற்றதும் இந்தி விமானங்கள் பறந்தன. அத் கொழும்பின் இரத்மலான கள் இடம்பெற்றன. அக்கா ரு வருடத்திற்கான 3 செற் ளையும் வழங்கி ஒரு முறை ப் பெற்றார்கள். அப்போது வந்து இலண்டன் ICMA ட்டு மாலையில் விமானத் தது. பலாலி விமானத் தளம்
-ෙ53 •

Page 65
சிவில் சேவையிலிருந்து இரா
ப்பு வலயங்களாக பெரும்பி
இந்திய அமைதி கா காலம் 1989 ஜூன் மாதத் போது இளைஞர்கள் வீதிக பஸ்ஸிலோ, றெயினிலோ ெ அதற்கான அரசியல் சூழை திசைமாறி அரசியல் விவாத
அந் நாட்களில் சுழி சென்று அவ்ரோ ரக விமா அப்போது பாதுகாப்பு அ வில்லை. 1996 மே மாதம் மு: அரசபடைகளின்கட்டுப்பா வழிப் போக்குவரத்து தடை மூலமும் பயணிக்க வேண்டி
1996 ஜூன் மாதம் ( ஆயிரம் ரூபா கட்டணம் ஒ யினர் பயணிகளை ஏற்றின இராணுவத்தினரிடம் பயண ஈடுபட வேண்டியிருந்தது. தேச செயலரின்குடும்ப அட் தின் தேவைகளை நிரூபிக்கு பயண அனுமதியைப் பெற
ஒரு படிவத்தையும் ஆ காசு சில நூறு ரூபாவாக இ கால்கடுக்க நின்று பல நாள் கள்கிளியரன்ஸலிக்காக அை தொலைந்து போய் பல மா; வுகளும் சிலவேளைநடந்தது
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

GJMJ2లీ နျ၆ပံßဂ်ဟရံ ணுவச்சேவைக்கு மாறியது. உயர்பாதுகாரதேசம் அமைந்தது.
க்கும் படை (IPKF) நிலை கொண்டிருந்த தில் ஏற்பட்ட அசாதாரண சூழ்நிலையின் 1ளில் உலாவமுடியாத நிலையேற்பட்டது. கொழும்பு போக முடியாத நிலை வந்தது. ல விபரிக்கப்புறப்பட்டால் இப் பத்தியின் மேடையாகிவிடும்
த்ெது நெளித்து பலாலி விமான நிலையம் னமேறி கொழும்பைச் சென்றடைந்தார்கள் அனுமதி (Clearence) முறைமை இருக்க தல் யாழ் குடாநாடு முழுமையாக இலங்கை ட்டின்கீழ் வந்தது. யாழ் - கண்டி வீதி, தரை ப்பட்டது. கப்பல்கள் மூலமும் விமானங்கள் யதேவை வந்தது.
முதல் அவ்ரோ ரக பயணிகள் விமானத்தில் ரு வழிப் பயணத்திற்கு வாங்கி அரச படை ார்கள். அக்காலத்தில் யாழ்குடாநாட்டில் ா அனுமதி (Clearence) பெற்றே பயணத்தில் இராணுவத்தினரின் குடும்ப அட்டை பிர டை, விசேட அடையாள அட்டை, பயணத் ம் ஆவணங்கள் ஆகியவற்றைச் சமர்ப்பித்தே வேண்டி வந்தது.
ஆவணத்தையும் போடோ கொப்பி எடுக்கும் ருந்தது. கிளியரன்ஸ் வந்து விட்டதா எனக் திரிந்த அனுபவங்களும் வரும் ஒரிரு மாதங் லந்தவர்களும்இருந்தனர். கிளியரன்ஸ்பைல் தங்களின் பின்பு புதுப் பைல் போட்ட நிகழ்
s

Page 66
திருமணம், மரணவீடு, சுகயினம் செல்ல முடியாது போனமையும் நிகழ்ந் டைவிட்டு பதவி உயர்வில் பின்தங்கியடை காலப்பகுதியில் சாதாரணமாகவே நிகழ்ந்த
ஆரம்பத்தில் அவ்ரோ ரக விமான 1996 செப்டெம்பர்முதல்லயன்எயார்(Lio சேவை நிறுவனம் பயணிகள் சேவையில் ஈ
சில மாதங்களின் பின்பு மொனரால் தனியார் நிறுவனமும் இணைந்து கொண் நாட்டிலிருந்து கொழும்பு இரத்மலானை வழிப்பயணச்சீட்டு மட்டும் வழங்கப்பட்ட
அவ்வாறு சென்றவர்கள் கொழு பிரதேசங்களிலோதாம்தங்கியிருக்கும் பிர டாக பயண அனுமதிக்கு விண்ணப்பித்தா பயணத்தை மேற்கொண்டார்கள். இதற்கா வேண்டியும் வந்தது காலத்தின் கொடுமை
சில மாதங்களின் பின்பு கொழும்பி யாழ்.குடாநாட்டு மக்களுக்கும் இருவழிப்
LULL 607.
பயணிகள் செல்லும் விமானங்கள களின் தட்டுப்பாட்டிற்கேற்ப வெற்றி போன்றவையும் வியாபாரிகளால் எடுத்து
பயணிகளின் எண்ணிக்கையைப் ெ சேவை இரண்டு அல்லது மூன்று தடவை திருவிழா போன்ற உற்சவகாலங்களில் விே றன. பயணிகள் நிரம்பி வழிந்த காலங்களி ரம் இரண்டாயிரம் எனத் தமக்கு வாங்கிச்
நிகழ்ந்தது.
4. Teorí6anosorio255ñT 01

Gفاهالعالم ၾ၆)ပßဂ်ဟရံ , பரீட்சை போன்றவற்றிற்கு தன. பரீட்சைகளைக் கோட் ம 1990 யூனுக்கும் பின்னரான
ჩატl•
பகள் பயணத்தில் ஈடுபட்டன. n Air) எனும்தனியார்விமான டுபட்டது.
TuIITir(MONARA AIR) Gigpub டது. ஆரம்பத்தில் யாழ்.குடா
செல்லும் பயணிகளுக்கு ஒரு
-து,
ம்பிலோ, நாட்டின் ஏனைய தேச பொலிஸ் நிலையங்களுா ர்கள் அனுமதி கிடைத்ததும் க சில மாதங்களைச் செலவிட
தான்.
லிருந்து வருவோர்கள் போல பயணச்சீட்டுக்கள் வழங்கப்
ாக இருந்த போதும் பொருட் லை, அப்பிள், உடுபிடவை துச் செல்லப்பட்டன.
பாறுத்து நாளாந்தம் விமான கள் இடம் பெற்றன. நல்லூர் சட சேவைகளும் இடம்பெற் ல் புறோக்கர்கள் ஐநூறு ஆயி கொண்டு ரிக்கெற் விற்றதும்
-(55)

Page 67
விமானப் பயணத்ை பயண ஆயத்தங்களுடன் வளாகத்திற்குச் செல்வார்கள் சிங்கள மகா வித்தியாலய வ த்திற்கேற்ப பயண இடம் அ ருந்து பஸ்ஸில் பலாலி செ காத்திருந்து உடல்சோதனை னம் ஏற்றுவார்கள்.
யாழ் நகரிலும் பஸ் கள் நிகழ்ந்தன. ஒரு சில நூ. பயணத்திற்கு ஐயாயிரம் பத் பக்கத்தில் இருக்கும் கிளிெ மாவட்டத்தினுள் வரும் பி சென்றோ, கப்பலில் திருகே மையான காலம் அது. 19 எயார்” பயணிகள் விமான குடாவில் வைத்து சுட்டு வி அத்துடன் இத் தனியார் வி
றன.
இத்தனியார் விமான ஒன்றியத்தின்கீழிருந்த உக்ெ கள். 1999 இறுதியில் இலா விமானக் கம்பனியின் பெய சேவையில் ஈடுபட்டது.
2000 ஆம் ஆண்டு மொன்று அனுராதபுரம் வி மல்படையினர் சென்ற நிை பாக பயணிகள் விமான சே
பின்பு மீளவும் ஆர பூரணமாகப் பூர்த்தி செய் சில தினங்கள் போக்குவ
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

GaJጓኅላፊነéé ၾ၆ပßဂ်)၏ த மேற்கொள்ள விரும்பும் ஒருவர் தனது அதிகாலையே யாழ் புகையிரத நிலைய : 1984 ஏப்ரலில் அழிவடைந்த அந்நாளைய ளாகத்திற்கும் செல்வதும் எனக் கால மாற்ற புமைந்தது. அங்கு ஓரிரு மணி நேரம் காத்தி ஸ்வார்கள். அங்கும் ஒரு சில மணித்தியாலம் உடைமைச் சோதனைகளின் பின்பு விமா
ஏற்றும் போதும் இதேபோன்ற சோதனை று ரூபாவிற்கு கொழும்பு செல்ல வேண்டிய தாயிரம் எனக் கொடுக்க வேண்டியிருந்தது. நாச்சிக்கும் அதுவும் யாழ்ப்பாணத் தேர்தல் ரதேசத்திற்கும் கொழும்புக்கு விமானத்தில் ாணமலை சென்றோ வர வேண்டிய கொடு 99 செப்டெம்பர் 29 ஆம் நாளன்று லயன் ம் மன்னார் குடாக் கடலில் பூநகரி பள்ளிக் ழுத்தப்பட்டு பயணிகள் யாவரும் இறந்தனர். மானங்களின் பறப்புக்கள் தற்காலிகமாக நின்
ாங்களின் விமானிகளாக முன்னாள் சோவியத் ரய்ன்நாட்டு விமானிகள் கடமையாற்றினார் வ்கை விமானப் படை ஹெலி ரூர்ஸ்" எனும் பரில் யாழ் - கொழும்பு பயணிகள் விமானச்
ஏப்ரல் மாதம் இக்கம்பனியின் விமான ல்பத்துக் காட்டுப்பகுதியில் பயணிகள் அல்லா }லயில் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டது. அதன் பாதிப் வையும் ஒரிரு மாதங்கள்தடைப்பட்டது.
பிக்கப்பட்டது. பொதுமக்களின் தேவையை ப முடியாவிட்டாலும் கூட அவ்வப்போது த்து தடைப்பட்டாலும் கூட இச்சேவை

Page 68
தொடர்ந்தது.
2002 ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் ஏ எனும் தனியார் சேவை நிறுவனம் விமான 2002 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 08 இல் தரைவழிப் சில மாதங்கள் ஏரோ லங்கா விமான நியூ தொடர்ந்தது. பயணிகள் போதுமான அளவு னசேவை இடைநிறுத்தப்பட்டது.
2006 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 11 ஆம் தொடங்கியதும் தரைவழிப்பாதை மீண் மாதங்களின் பின்பு மீண்டும் கப்பல் விமா யாழ் குடாநாட்டையும் வெளிமாவட்டங் குவரத்துப்பாலங்கள்ஆயின. அப்போது எ ஏரோலங்கா (AEROLANKA) போன்ற நிறு
அப்போது அதே கிளியரன்ஸ் நடை பழைய குருடி கதவைத்திறவடி’ என்பது ே மே மாத இறுதியுடன் ஈழப்போர்முடிவுக் கூடிய சிறியரக விமானமொன்று த6ை பயணத்தை மேற்கொண்டது. 2009 டிசம் மணிநேரப் போக்குவரத்திற்கு திறந்து விட
ஒரிரு மாதங்களில் விமானப் போக் பகல், இரவாக தரைவழியாக ஆயிரக்கன கின்றன. போர்முகத்தில் வாழ்ந்த காலத்த கொடுத்த பணங்கள் பல யாழ்ப்பாணங்கை நூறு ரூபா தூரத்திற்குப் பல்லாயிரம் ெ விட்டது. ஆனாலும் காலத்தின் கோலங் ளாக இருக்க வேண்டுமல்லவா?
நன்றி - தி
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

GلمAفاهله ၅၆)ပÂ2ရံ
BIT GurigiT (AERO LANKA) ன சேவையை ஆரம்பித்தது. பாதை திறக்கப்பட்ட போதும் றுவனம் தனது சேவையைத் இல்லாத காரணத்தால்விமா
) நாளன்று இறுதி ஈழ யுத்தம் டும் தடைப்பட்டது. ஓரிரு னப் போக்குவரத்துகள் தான் களையும் இணைக்கும் போக் rjaivGLIT GTuTj (EXPO AIR), வனங்கள்சேவையை வழங்க
ட முறைகள் மீளவும் வந்தன. பால வாழ்க்கை வந்தது. 2009 கு வந்தது. 4 பேர் பயணிக்கக் லக்கு 30,000 ரூபா வாங்கி பருடன் யாழ் - கண்டி வீதி24 ப்பட்டது.
ஈகுவரத்தும் நின்று விட்டது. ாக்கில் வாகனங்கள் பயணிக் தில் கப்பல், விமானங்களுக்கு ளக் கட்டப் போதுமானவை. கொடுத்தோம். காலம் மாறி நள் எம் வாழ்வியல் சின்னங்க
னக்குரல் வாரவெளியீடு - 20.05.2012
-G57)

Page 69
யாழ்ப்பாண நினைவுகள் 11
இலங்கைத் தீவை அ தளங்களையும் அசைத்து விட விட்டது. முற்றுப் பெற்று களையும் கற்றுத்தந்து விட்ே
அவை தமிழ் சொற் கவும் உள்ளன. சொற்களைப் மாணவர்கள் மட்டுமறிந்த மி சம் போன்ற சொற்கள் யாவும்.
இவற்றின் தத்துவார்த் பந்தியின் திசையும் மாறிவிடு ஜகம் என்ற சொல் தமிழர் வி உபயோகிக்கும் சொல்லாகிவ புறம்பான செயலெனச்சுருக்க
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

போர்க்காலம் கற்றுத் தந்த சொற்கள்
ஆட்டிப் படைத்து வாழ்வின் அனைத்துக் ட்ட மூன்று தசாப்த காலப் போர் முடிந்து
விட்டபோர் சில சொற்களையும் மரபு - போயுள்ளது.
களாகவும் உள்ளன. ஆங்கிலச் சொற்களா
பார்ப்போம் அரசியல் விஞ்ஞானம் கற்ற தவாதம் தீவிரவாதம் பயங்கரவாதம்பாசி அன்றாடம் தெரியும் சொற்களாகிவிட்டன
த கருத்துகளை விபரிக்கப் புகுந்தால் இப் ம் பத்தியின் சுவையும் கெட்டுவிடும் அரா டுதலைப் போராட்ட இயக்கங்களிடையே பிட்டது. இச்சொல்லின் கருத்து நீதிக்குப்
மாகக் கூறலாம்
-G58)

Page 70
பொலிஸ்என்ற சொல்லை மட்டுப் (Army), Gpo7 (Navy), GTurijGurijoi) (Air Fol வல்படை, துணைப்படை, எல்லைப்படை என்ற சொற்களை மிகச் சாதரணமாகவே ெ விடுதலைப் போராட்ட அமைப்புகளைக் என்ற சொல் வட மாகாணத்தில் புழக்கத் ணத்தில் பார்ட்டி (Party) என்ற சொல் பா எனும் சொல் சுற்றி வளைப்பைக் குறிக்கின் எல்லோர்வாயிலும் வந்தது.
Sentry எனும் சொல் காவலுக்கு என்ற கருத்தைத் தருகின்றது. சென்றிக்கு நிற தெரியாமலே பலராலும் உச்சரிக்கப்படும் ெ
விமானக்குண்டு வீச்சுநிகழ்ந்த கால காக பதுங்கு குழி அமைப்பது வழக்கத்திற்கு குழி என்ற சொல்லும் அதைக் குறிக்கும் பங் சொல்லும் சாதாரண சொற்களாகினதாக்கு அற்ராக் (Attack) எனும் சொல்லும் மிகச்சாத
1987 ஜூலை 30 ஆம் திகதி முதல் யில் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் இந்தி டிருந்தன. இந்தியப்படைகளை IPKF (Indi அழைக்கும் வழக்கம்இருந்தது. IPKF என்ப; வியாக்கியானங்களும் இருந்தன.
யுத்தம்தந்த புதியவரவாக ஊரடங்கு இருந்தது. இதனைCurefew எனும் ஆங்கி பதும் பாமரமக்கள்முதல் படித்தோர் ஈறாக
போர் நடைபெற்ற காலங்களில் இ தம் ஏற்பட்டது. இதனைக் குறிக்கும் Ceaseவாயிலும் மிகச்சாதாரணமாகவே உச்சரிக்கப் Base), g)ulu&#ëg6l6ðuU BITLinu'u (Camp), sufik சொற்களும் சாதாரண வழக்கிலுள்ள ஆங்கி

Gفاعلعالم နျ၆)ပÂ/2ရံ )தெரிந்த பொதுமக்கள் ஆமி rce - விமானப்படை), ஊர்கா , கூலிப்படை, உளவுப்படை சொல்லத் தொடங்கினார்கள். குறிக்கும் இயக்கம்பெடியள் திற்கு வந்தது. கிழக்குமாகா Ja060735 Quiggi). Round up iறது. இது சாதரணமாகவே
நின்று தகவல் அனுப்புதல் ற்கின்றார்கள் என்பது கருத்து சால்லாகியது.
வ்களில் அதிலிருந்துதட் O வந்தது. அப்போது பதுங்கு Ksü (Bunker) 616öp gyiláslavj. தல் என்ற சொல்லைக்குறிக்க நாரண சொல்லாகியது.
1990 மாச் மாத இறுதிவரை யப் படைகள் நிலை கொண் an peacekeeping forces) 6T60T தற்கான ஆங்கில நகைச்சுவை
* சட்டம் என்னும் சொல்லும் லச்சொல் கொண்டு அழைப்
இருந்தது.
இடையிடையே போர் நிறுத் fire எனும் சொல்லும் யாவர் பட்டது. இயக்கத்தின்ரபேஸ் 55IIb (Army Camp) 6T6ip லச்சொற்களாயின.

Page 71
நடப்பீர் கதைப்பீர் G8JIT36) (WALKY TALKY) லாகிவிட்டது. அதற்குரியது
மிகள் பெரும் பகுதியைத் தமது மாவட்ட போராளிகளின் பாவனையில் இருந்தது. மட gläGgfT 6TLöL16röl (Trinco Em பயன்பட்டன.
Embasy GIGölpTGü gin அந்தந்த மாவட்ட மக்களுக் யமாக இந்த முகாம்கள் பட்டது. Pass (பாஸ் பெறுத பயண அனுமதியைப் பெறு சாதாரண மக்கள் பாவிக்கும்
விமானங்கள் தொட குறிப்பாக குண்டுவீச்சுவிமா போன்றவை யாவரும் உச்ச f'll Gangir (Sea Plane) 6TGirl கப்பட்டன. சீபிளேனைவை
அழைத்தனர்.
ஷெல் அடித்தல் னைட் தாக்குதல் பிஸ்ரல் : தாக்குதல் மிதிவெடி,கண் மாகக் கூறும் சொற்களாயி எடுக்கினம் என்ற சொல் கெ
எதிராளி ஒருவரைச்
தூயதமிழ்ச் சொற்
uurimi Itamar súộDROIDIJ, ir 0
 

Gفاعلعالم ၅၆)ပÂ2၏ - என்றால் என்னவென புரியாது. வோக்கி எனும் சொல் மக்கள் தெரியும் புதுச் சொல் பதமிழ்தான்முற்சொன்னநடப்பீர்கதைப்பீர்
ஆளுகைக்குள் வைத்திருந்த போது வெளி முகாமைக் குறிக்க புதிய சொல்லொன்று டக்களப்பு - அம்பாறை Embasy (எம்பஸி), basy), மன்னார் எம்பஸி போன்ற சொற்கள்
தரகம் என்ற கருத்தைத் தருகின்றது. இங்கு கான போக்குவரத்துப் பாஸ் வழங்கும் நிலை தொழிற்பட்டதால் இவ்வாறு அழைக்கப் ல்என்ற சொல்லும் சாதாரண சொல்லாகியது. ம் கிளியரன்ஸ் (Clearence) என்ற சொல்லும் சொல்லாகியது.
ர்பான சொற்களும் புழக்கத்திற்கு வந்தன. னங்களானசியாமார்செட்டி, புக்காரா, கிபிர் ரிக்கும் சொற்களாயின. அவ்ரோ பிளேன், வையும் யாவராலும் சாதாரணமாக உச்சரிக் ண்டு, கோள்மூட்டி என்ற சொற்கள்கொண்டு
ஆட்டிலறி தாக்குதல் மிசின் கண் சூடு, கிர நாக்குதல் 50 கலிபர் தாக்குதல்கிளைமோர் Eவெடி போன்றவை யாவரும் சாதரண ன. வேவு பார்த்தல் என்றசொல்லை றெக்கி ாண்டு அழைப்பது சாதாரண ஒன்றாகியது.
சுட்டுக் கொல்வதை மண்டையில் போடுதல் ல்குழு என்பதும்சாதாரணசொல்லாகியது.
கள் குறித்த விழிப்புணர்வு உருவாகிய காலம்

Page 72
ஒன்று வந்தது. அப்போது நடுவப்பணியக செயலகம் பொறுப்பாளர், வெதுப்பி (ட (பணிஸ்), குதப்பி கேக்), மாட்டு உருளை (B உருளை (Mutton Rol), வண்ணச்சோலை (! குளிரோடை, குளிர்க்களி வைப்பகம் (வங் சொற்கள் ஏராளம் நடைமுறைக்கு வந்தன. அ வாழ்கின்றன.
பொது நிகழ்வுகளில் "நிகழ்வொழுங் றல்" போன்ற சொற்கள் அறிமுகமாகின. "சா இரங்கல் உரை, ஈகைச்சுடரேற்றல்" போன்ற களில் எம்மிடையே புது வரவாக நிகழ்ந்தன.
பயண இடங்களில் சோதனைச் சா? கமாகியது. இராணுவ நோக்கில்முன்னரங்க சொற்கள் புதிதாக வந்தன.
இந்தியப் படைகள் இருந்த காலத்தில் தற்கு "சலோ" எனும் சொல்லை பயன்படுத்தி வரையிலும் ஓரளவிற்கு புழக்கத்தில் இருக்கிற
அதுபோல "மல்லி மாத்தையா, கெ மொகக்த" போன்ற சிங்களச் சொற்களும் சா திற்கு வந்தன. படையினருடனான தொட கற்க வேண்டிய தேவையும் வந்தது. செஞ்சி sIIIšg,6r NGO, LNGO, INGO GLIT6öp Glg{T அறிமுகமாகின.
வடமாகாணத்தில் முன்பு ஊர்ப் பெ அங்கு போகின்றோம் என்பார்கள் யாழ்ப்பா கரவெட்டிக்கு போகிறேன்என்பார். ஒரு சமய பார் உடையார்கட்டுக்கு போகிறேன், வேல
போர்க்காலத்தில்நிலப்பிரதேசரீதியாக மரபிலும் மாற்றம் வந்தது.முன்பு கரவெட்
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

Gقاعدهم ولم ၅၆)ပßဂ်)၏ - b வட்ட அவை, கோட்டச் ாண்) இனிப்பு வெதுப்பி eaf Roll l foil Gip'TGi), sgy (B) புடவைக்கடை), நகையகம் கி), தெரு சாலை போன்ற புவற்றில் பல இன்னும் உயிர்
கு, அகவணக்கம் சுடரேற் வு அறிவித்தல் துயர் பகிர்வு, சொற்கள் அமங்கல நிகழ்வு
வடி எனும் சொல் அறிமுநி ைல, காப்பரண் போன்ற
ஸ் அவர்கள் போங்கள் என்ப னொர்கள். அச்சொல் இன்று ბატნl
ாய்த யன்ன, ஒக்கொம, நம தரண சொற்களாக வழக்கத் பாடலால் சிங்கள மொழி லுவைச்சங்கம் ICRC நிறுவ ற்களும் பொது மக்களுக்கு
பரைச் சொல்லித் தான் தாம் ணத்தில் உள்ள ஒருவர்தான் ம்மீசாலை போகிறேன்என் ணை போகிறேன்என்பார்.
நிர்வாகம் வந்த பின்னர் இம் டக்கு போகிறேன் என்றவர்
-•61 •

Page 73
இப்போது வடமராட்சிக் குறித்துச் சொல்லுவது சு தென்மராட்சி, வலிகாமட பொன்று விருத்தியாகிநின
புலம்பெயர் பயண போவது, றுட் அடிபட்( விடுகிறன்” போன்ற சொற்
இடம்பெயர்வு அ அட்டை பெயர் பதிதல் வலயம் போன்ற சொற்க யர் நாட்டிலுள்ள நமது ( வரவழைப்பதைப் பார்சல் அழைத்தனர். அதேபோல இங்கு வைத்து அலங்கரித் நடத்துதலை நட்டுப்பூட்(
1996 இல் யாழ் கு சங்களில்மக்கள்மீளக்குடி நிலப் பரப்புக்கள் இரண் அப்போது மண் அணை மரபொன்று உருவாகியது
பட்டியல் இட்டெ ம்முள் புழக்கத்தில் இரு எமது மொழியில் மட்டு களை ஏற்படுத்திவிட்டது
இவையும் எமது வ வேண்டியவையே. இத்து களையும் ஆவணங்கள் உ என்கோரிக்கையாகும்
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

- GaJጓኅላፊነé® ဈ၆)ပßဂ်)၏ து போகிறேன் என்று பெரிய நிலப்பரப்பைக் தாரண ஒரு முறையாகியது. அதுபோலவே ம், தீவகம், வன்னி என அழைக்கும் புதுமர }லபெற்று விட்டது.
வ்கள் வந்த போது "ஏஜன்ஸி அந்த றுட்டால் டுப் போ யிற்று, உண்டியலில் காசு போட்டு களும் பலரது நாவில்தவழ்ந்தன.
அகதி மீள்குடியேற்றம் நிவாரணம் குடும்ப விடுவிக்கப்பட்ட பிரதேசம் உயர் பாதுகாப்பு ளூம் மிகச் சாதாரண சொற்களாகின. புலம்பெ இளைஞர்கள் மணப் பெண்ணை இங்கிருந்து ஒன்று வருகுது என்ற சிலேடைச் சொல்லால் மணமகன் வெளிநாட்டிலிருக்க மணமகளை து திருமணம் செய்வது போன்ற ஒரு விழாவை டுதல் என்ற சொல் கொண்டழைத்தனர்.
டாநாட்டில் யாழ்ப்பாணம் வலிகாமப் பிரதே யேறியபோது மண்அணைகள்போடப்பட்டு டாக பிரிக்கப்பட்டுச் சிலகாலம் இருந்தது. களை (Bund) பண்ட் என மக்கள் அழைக்கும்
.
பற்றில் அகப்படாது தப்பிய சொற்கள் பலவும் க்கலாம் மிக நீண்ட போர்க்கால வாழ்க்கை மல்ல, பண்பாடுகள் பலவற்றிலும் புதுவரவு!
ாழ்வியல் ஆவணங்களாகப் பதிவிற்குட்படுத்த றை தொடர்பாகவும் பொருத்தமான ஆய்வு ருவாக்குதலையும் செய்ய வேண்டும் என்பது
நன்றி-தினக்குரல்வாரவெளியீடு-27.05.2012
•62 •

Page 74
யாழ்ப்பாண நினைவுகள் 12
சிறுவர் விை
2ர்ெகூடித் தேரிழுக்கும் ஒற்றுமை பல எமது வாழ்வியலில் இருந்தன. அ மறைந்து விட்டன. பல அருகிச்செல்கி பண்பாட்டம்சங்களில் ஒன்றாக சிறுவர் றைக் கூறலாம்.
மகாகவி பாரதியாரும் "காலை எ கனிவு கொடுக்கும் நல்ல பாட்டு, மாலை இதை வழக்கப்படுத்திக் கொள்ளு பாப்பா
இதையொத்த வாழ்வியல் மு நாட்டின் முழுப் பிரதேசங்களிலும் மூவில் தன. கிராமியச் சிறுவர் விளையாட்டுக: வொரு பிரதேசத்திலும் தனித்துவப் பண்பு
தரை அமைப்பு, கிடைக்கத்தக்
Dugiau Tramor fô52010 ribo 255ïr 01
 

அருகிவரும் 1ளயாட்டுக்கள்
ப்பண்பாட்டின் அம்சங்கள் புவற்றில் சில முற்றாகவே ன்றன. அருகிச் செல்லும்
விளையாட்டுகள் பலவற்
ழுந்தவுடன் படிப்பு, பின்பு முழுவதும் விளையாட்டு, என்று பாடினார்.
றைமையொன்று எமது மக்களிடையேயும் இருந் எண்ணற்றவையாக ஒவ் களுடன் இருந்தன.
பொருட்களின் தன்மை,
-63)

Page 75
இனப் பாரம்பரியம், ஒ கேற்ப கிராமிய விளையா மாறு பட்டிருந்தன. யாழ் ததாக கிராமிய சிறுவர்க இன்று பல விளையாட்( சென்று விட்டன. பல அரு
இவற்றையும் ஆவி கருத்துக் கூறிய அன்புள் பிரதேச சிறுவர்களின் கி
விட்டதற்கான காரணம் மு
ரியூசன் எனப்படு ழுச்சி இதற்கான முதற்கா பரீட்சைக்கு அளவுக்கு மீ ஒய்வு நேரத்தை விழுங்கி 6
ஒடு ஓடு ரியூசணு பெற்றோரின் வேண்டுத பெயர்வுகளும் ஓரளவுக்கு
சிறுவர்களுக்கு 8 முடங்கி குட்டி சுட்டி அ தல் என்பதில்தான்நாட் தின் ஆட்சியினுள் எமது அன்றைய சிறுவ குச் செல்வோம்.
“போர்த்தேங்க பொங்கல் தினத்தை அ காய்ந்த தேங்காய் ஒன்ை யைக் கொண்டு அதன் ( தேங்காய் உடையும் ே விளையாட்டு இன்று
யாழ்ப்பாண நினைவுகள் 01

o GaJጓሳላcነêê ၅၆ပßဂ်ဟရံ ப்வு நேரத்தின் தன்மை ஆகியவற்றிற் ட்டுகளின் தோற்றம், தன்மை என்பவை ப்பாணப் பிரதேசத்திலும் இதனையொத் ள் விளையாட்டுகள் பல முன்பிருந்தன. டுகள் இல்லையெனச் சொல்லுமளவுக்கு கிவிட்டன.
பணமாக்க வேண்டுமென ஆவல் கொண்டு ாங்களால் இப்பத்தி மலர்கின்றது. எமது ராமிய விளையாட்டுகள் அருகிப் போய் மதலில் நோக்கப்படல் வேண்டும்.
ம் தனியார் கல்வி நிறுவனங்களின் பேரெ ாரணமெனலாம். தரம் 5 புலமைப் பரிசில் றி கொடுக்கும் முக்கியத்துவம் சிறார்களின் விட்டது.
றுக்கு காலையும்ஒடு, மாலையும்ஒடு எனப் ல் உள்ளது. இதனைவிட யுத்தமும், இடப் 5 செல்வாக்குச் செலுத்தின.
ஓய்வு நேரம் கிடைத்தாலும் கூட வீட்டினுள் லைவரிசை பார்த்தல், ரீவி.கேம் விளையாடு டம் செலுத்துகின்றனர். இலத்திரனியல் யுகத்
சிறுவர்களும் விழுங்கப்பட்டு விட்டனர்.
களின் விளையாட்டு வகைகள்,முறைகளுக்
ய்" அடித்தல் எனும் விளையாட்டு தைப் ண்மித்ததாக விளையாடப்படும். நன்றாக ஒரு புள்ளியில் வைத்து இன்னொரு தேங்கா மல் எறிந்து உடைக்கும் விளையாட்டு இது. ாது புள்ளி கிடைக்கும். போர்த் தேங்காய் |ங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாகவே நடை
-C640

Page 76
பெறுகின்றது.
கிட்டியடித்தல் எனும் விை விட்டது.நன்கு முற்றிய ஒன்றரையடி நான்கு அல்லது ஐந்து அங்குல சிறு தடி நில அமைப்பில் வைத்து ஊன்றி எறிய அதனை எறிந்தவர் நோக்கி எறியப்படும் புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.
"பேணிப்பந்து" என ஒரு வை பேணிகள் பலவற்றை ஒன்றின் மேல் ஒன் பந்தால் அவற்றை நோக்கி எறிந்து விழுத் அடுக்கப்படும் தன்மைக்கேற்ப பிரதே பட்ட முறையில் விளையாடப்பட்டது.
"கெந்திப் பிடித்தல்” என்பது ச யாட்டாகும். ஒற்றைக்காலில் ஒருவர் ெ பாய்ந்து பாய்ந்து சென்று புள்ளி பெறும் பிரதேசத்துக்குப் பிரதேசம் மாறுபட்ட மு பட்டது.
"ஒப்பு" என ஒரு வகை விளைய தமிழகத்தில் இன்றும் பிரபலமாக ஆட யாட்டை ஒத்தது எனலாம். இதனை பார்கள். வட்டமாகவோ அல்லது சதுர அதனுள் எதிரணிவீரர்கள் அனைவரும் வீரர்கள் ஒவ்வொரு வீரராக அவ்வீரர் வரல் வேண்டும். அவர்கள் மடக்கிப் வரல் வேண்டும். மடக்கிப்பிடித்தால் இ னர் போராடுவார்கள். முரட்டுத் தனமா விரும்பி ஆடப்பட்டது.
“போளையடித்தல்" என்ற வி வுக்கு கிராம மட்டத்தில் நடைபெறுகின்
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

- ၆ီသံၾywJaဇံ ၾ၆)ပÂ2ရံ -
ளயாட்டும் இன்று அருகி
நீளமான தடியொன்றால் டயை சிறிய பள்ளம் போன்ற ப்படும். பின்னர் அச்சிறுதடி போது அது அடிக்கப்பட்டு
க விளையாட்டு இருந்தது. றாக அடுக்கி வைத்து விட்டு தப்படும். பேணிகள் திருப்பி சத்துக்குப் பிரதேசம் மாறு
வாரஸ்யம் மிக்க ஒர் விளை கந்தியவாறு பெட்டிகளைப் விளையாட்டாகும். இதுவும் Dறைகளில் புள்ளிகள் வழங்கப்
ாட்டு இருந்தது. இது இந்திய ப்பட்டு வரும், கபடி விளை ச் சடுகுடு எனவும் அழைப் மாகவோ ஓரிடம் கீறப்பட்டு நிற்பார்கள். மற்றைய அணி களைத் தொட்டு வெளியே பிடிக்காதவாறு இவர் தப்பி வரை மீட்க அவரது அணியி ன விளையாட்டு என்றாலும்
ளையாட்டு இன்றும் ஒரள 1றது. இரு கோடுகள் ஒரு சில
-(65)

Page 77
அடி தூரத்தில் கீறப்படும். றைய கோடு நோக்கி உருட்டி உள்ளவர் முதலில் தன்னிடமு ளில் ஒன்றை குறிவைத்து எறி அந்த போளைகள் முழுவது
அடுத்த முறையும் அ6 களை கோட்டை நோக்கி உள்ளவர் முதலில் போளை க யாக ஒரு போளையில் பட்ட அவரிடம் முழு போளைகளு குக் கிராமம் மாறுபட்ட முன
“GorGiv” (Chess) GITGI விளையாட்டும் எம்மவரிடமி சங்களில் அழைக்கப்பட்ட ஆட்டமென அழைக்கப்பட் கும் நுட்பமான ஒரு விளைய
"றைற்றோ றைற்றோ நான்கு பெட்டிகள் அருகருே யில் சிறிய சப்பட்டை சீற்துை அது விழுந்து போகாதவாறு பெட்டிகளில் கால் வைத்து வைக்கக்கூடாது. நெற்றியிலு பதற்கு ஏற்ற முறையில் புள்ளி
"குளம்,கரை" என்ற வட்டக் கோடுகீறப்படும் கு வேண்டும் கரைஎனக்கூறின மாறிச் செய்தல் வேண்டும், ! கழிக்கப்படும்.
"தாயக்கட்டை" வி
u I LIIII oor 55) ir D35 ňr 01

- ၆ီသံၾyywJaဇံ ဈ၆ပßဂ်)၏ – ஒரு கோட்டிலிருந்து போளையை மற் விடுவார்கள். பின்பு கோட்டிற்கு கிட்ட |ள்ள போளையால் மற்றைய போளைக வார். இலக்குத் தவறாது அடித்தவருக்கு ம் சொந்தமாகும்.
ப்வாறே எல்லாச் சிறுவர்களும் போளை விடுவார்கள். கோட்டிற்கு கிட்ட ளை நோக்கி மீண்டும் உருட்டுவார். சரி - தும் யார் அவ்விதம் உருட்டினாரோ நம் வழங்கப்படும். இதுவும் கிராமத்திற் றயில் விளையாடப்பட்டது.
ாப்படும் சதுரங்கத்தைப் போன்றதொரு ருந்தது. நாயும் புலியும் எனச் சில பிரதே து.வேறுசில பிரதேசங்களில் ஆடுபுலி டது. மூளைக்கு மிகவும் வேலை கொடுக் பாட்டாக இது இருந்தது.
" என ஒரு விளையாட்டிருந்தது. நான்கு கே வரையப்பட்டிருக்கும். ஒருவர் நெற்றி ண்டு போன்ற ஒன்றை வைத்துக் கொண்டு நெற்றியை மேலாக உயர்த்திக் கொண்டு க் கொண்டு நடப்பார். கோட்டில் கால் |ள்ள சிறு சீற்துண்டு விழக்கூடாது. நடப்
வழங்கப்படும்.
ஒரு வகை விளையாட்டு இருந்தது. ஒரு ளம் எனக் கூறினால் கரையில் இருத்தல் ால்குளத்திலிருத்தல் வேண்டும். செய்கை ரியாகச் செய்தல் பிழையென புள்ளிகள்
ளையாடுதல் பிரபல்யமான ஒரு சிறுவர்
-ෙ66 •

Page 78
விளையாட்டாக இருந்தது. தாயக்கட் ஏற்ற வகையில் பெட்டிகள் கீறப்படும். வரோ இணைந்து தாயக்கட்டைகளின் மூ வர்கள் மட்டுமின்றி இளைஞர், நடுத்தர யாவரும் ஆர்வத்துடன் விளையாடும் வி பரீட்சைகளின் நுண்ணறிவு வினாவாகத் கேட்கப்படுகின்றது. தாயக்கட்டை விலை களை இலகுவாகப் பெற்று விடுவார்கள் உருட்டிப் பழக்கமில்லாதோர் கற்பனை வேண்டியுள்ளது.
புளியங்கொட்டைகளின் உதவி சிறு கிடங்குகளைக் கிண்டி விளையாடு விளையாட்டும் இன்று காணாமல் போ பயன்படும் புளியங்கொட்டைகளைப் ெ விளையாடுவார்கள்.
"பட்டம் ஏற்றுதல்" சிறுவர் இன்றும் இருக்கின்றது.இதனை வயது போக்காக யாவரும் கடைப்பிடித்தார்கள் பிரதேசங்களில் அருகி வந்தாலும் வட இன்றும் செல்வாக்கு மிக்கதாகவே உயிர்த் எட்டுமூலை, கொக்குப்பட்டம், ! பருந்தன், ஆறுமூலை, வெளவால் சாண ளில் பட்டம் ஏற்றப்படும். பட்டத்தில் பற்றரிகள் வைத்து இரவு நேரத்தில் ஒளிர போது தனி அழகாகத்தானிருக்கும்.
சிறுவர்கள் பட்டம் கட்டும் கன ருந்து பழகினார்கள். பட்டம் ஏற்றுவதற்க பிரதேசம் காலநிலை மாறுபாட்டைப் ெ கையான வர்ணத் தாள்களை ஒட்டி பட்ட தனி அழ்காகும்
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

Gقاعدهم ولم နျ၆)ပßဂ်ဟရံ டைகள் விளையாடுவதற்கு இருவரோ அல்லது நால் லம் விளையாடுவார்கள் சிறு வயதினர், முதியவர்கள் என ளையாட்டு இது. இன்றும் தாயக்கட்டை உருட்டுதல் ாயாடியவர்கள் அதிக புள்ளி ர். நிஜத்தில் தாயக்கட்டை யில் உருட்டி விடைகாண
யுடன் வட்ட வடிவமன ம்ெ விளையாட்டு பாண்டி ாய்விட்டது. சமையலுக்குப் பாறுக்கி வைத்து பாண்டி
விளையாட்டாக அன்றும் வேறுபாடின்றிப் பொழுது : பட்டமேற்றுதல் ஏனைய மரட்சி பிரதேசத்தில் இது துடிப்புடன் உள்ளது. 5ாலுமூலை, செம்பிராந்தன், ன் எனப் பலப் பல வடிவங்க மின்குமிழ் வைத்து சிறிய விட்டபடி பட்டம் ஏற்றும்
லயைப் பெரியவர்களிடமி ான காலம் பிரதேசத்திற்குப் பாறுத்து இருந்தது. வகைவ டம் கட்டி ஏற்றப்படுதல் ஒர்
-(67)

Page 79
“பல்லாங்குழி” வி ட்டை ஒத்த ஓர் விளைய விளையாட்டுகள் அவற்றுக்
இங்கு கூறப்பட்ட இருந்தன.கிராமத்திற்குக் கி ளிலும் மாறுபாடுகள் இருக் கால மாற்றம் சிறு பெருமளவில் வழங்காது வி தவகை விளையாட்டுகள்ப ஆவணங்களில் இவையும் ட
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

- (ဇီးသံၾvywe.Jauဇံ ၅၆ပßဂ်)/2ရံ - ளையாடுதல் என்பது பாண்டி விளையா ாட்டாகும். கிராமங்களில் சிறுவர்களின் த அழகு கோலங்களைக் கொடுத்தன.
பற்றை விட வேறுபல விளையாட்டுகளும் ாமம் அவற்றின் பெயர்களிலும் வடிவங்க கின்றன. றுவர்களுக்கு விளையாடும் நேரத்தைப் ழுங்கிவிட்டது. இன்றைய சிறார்கள் இந் லவற்றை அறியாது உள்ளனர். வாழ்வியல் திவிற்கும், ஆய்விற்கும் உரியவையாகும்.
ன்றி-தினக்குரல் வாரவெளியீடு - 03.06.2012

Page 80
யாழ்ப்பாண நினைவுகள் 13
6.d5III பாதையும்
கொம்படி ஊரியான் பாதைய கத்திரையில் மங்கலாகச் சிலருக்கிருக்குப் துன்பங்களும் தெரியாத தலைமுறைெ வடபகுதி மக்கள் போர்க்கால வாழ்வி வழிப் போக்குவரத்து இன்றிப் பட்ட வேண்டியவையே.
1991 அக்டோபர் மாதம் வலம் யின் மூலம் யாழ்ப்பாணத்தின் தீவகப் பி கைப்பற்றப்படட்டது. அப்போது பூநகர் இடத் திலிருந்த இராணுவத்தினர் ச நகர்ந்து வந்து நிலை கொண்டனர்.
அதனால் கேரதீவு சங்குப்பிட (Ferry) மூலமான போக்குவரத்து தடை ஆரம்பித்த மூன்றாம் ஈழப்போர் காரண
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

ம்படி ஊரியான் பயணங்களும்
ாலும் போன காலம் ஞாப ), அந்தப் பாதையும் அதன் யான்றும் வந்து விட்டது. பலில் பாதுகாப்பான தரை துன்பங்கள் ஆவணப்படுத்த
புரி இராணுவ நடவடிக்கை ரதேசங்கள் முழுவதுமா கக் ரியில் 4 ஆம் கட்டை எனும் வ்குப்பிட்டித்துறை நோக்கி
ட்டித்துறை ஊடான பாதை பட்டது.1990 ஜூன் 15இல் Dாக ஏற்கனவே யாழ் கண்டி
-C69 •

Page 81
வீதி(A9) ஆனையிறவுமுகா நிலைக்கு வந்து விட்டது.
இவ்விரு பாதைக கண்டு பிடிப்புகளின் தாய்" ஆங்கிலேயரின் பழமொ படி ஊரியான் பாதை க3 LumTGODg5 206MILITH ULJITyp. (g5L பிற்கும் இடையே போக்கு
யாழ்.குடாநாட்டு பின்பு வவுனியா ஊடாக சென்றடை வார்கள். வன்
பிரதேசத்திற்குச் செல்லப்ப
1990 ஜூனில் யுத்த ருந்து தெற்கு நோக்கியதாக அரச படைகளின் கட்டுப் லான நிலப்பகுதிகள் விடுத் இதனால், வன்னிப்பிரதேச சிலகாலம் கண்டி வீதியூட
அப்போது ஓமந்ை காக வயல்ப்பாதையூடாக தார்கள். பின்பு அங்கிருந்து வவுனியாநகரம் போனார்: அப்பயணம் மரணத்தின் ெ
மழை காலங்களில் மேடுகளுாடாகச் செய்த தான்.சில மாதங்களின் பின் பாலத்தின் ஊடாகப் போ அப்போது விடுதலைப் பு மதி பெற்று பயணம் செய்
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

- أمونG, فاهلعynولمG - முடாகப் போக்குவரத்து செய்யமுடியாத
நம் தடைப்பட்டபோது "தேவை தான் necessity is the mother of invention) Gigllb மியை மெய்ப்பிப்பது போல கொம் ண்டறியப்பட்டது. கொம்படி ஊரியான் ாநாட்டிற்கும் வன்னிப் பெருநிலப்பரப் வரத்து நடைபெற்றது.
மக்கள் வன்னிப் பிரதேசம் சென்று தமக்குத் தேவையான பிரதேசங்களைச் னிப் பெருநிலப்பரப்பு மக்கள் வவுனியா ட்டதுன்பங்களும் பதிவிற்குரியதே.
ம் தொடங்கிய போது வவுனியா நகரிலி B யாழ் - கண்டி வீதியில் குறுகிய தூரமே பாட்டில் இருந்தது. வடக்கின் பெரும்பா தலைப்புலிகளின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்தன. த்தின் ஊடாக செல்லும் பொதுமக்களுக்கு கப் போக முடியாத சூழ்நிலை இருந்தது
தக்குத் தெற்காக கண்டி வீதியின் கிழக் சாந்தசோலை எனும் இடத்தை அடைந் பூந்தோட்டம் எனுமிடத்தை அடைந்து 1ள். யுத்த சன்னதம் உச்சம் பெற்ற காலத்தில் ளிம்பில்தான் நடந்தது.
வயல் சேற்றில் விழுந்தெழும்பி காடு பயணங்கள் பெரும் துன்பியல் நாடகம் பாக கண்டி வீதியில் நொச்சிமோட்டைப் 5குவரத்துச் செய்யக் கூடிய நிலை வந்தது. விகளிடம் பாஸ் (Pass) எனும் பயண அனு
வேண்டியிருந்தது.
-C7O

Page 82
அதுபோல் வவுனியா சென்ற பின் பெற்றே பயணம் செய்ய வேண்டியிருந்தது இப்பாதை அடிக்கடி இருந்தது.பொதும களும் நடைபெற்ற போதும் பயணம் தெ
1997 மே மாதம் 13 ஆம் திகதி ! க்குறு (வெற்றி நிச்சயம் ) இராணுவ நட கப் பெருமெடுப்பில் தொடங்கப்பட்டது
அப்போது யாழ் குடாநாடு கட்டுப்பாட்டினுள் வர அவர்கள் கப்பல் மாறினார்கள்.ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கை போக்குவரத்து தடைப்பட்டது. இதனா மாந்தை மேற்குப் பிரதேசம் சென்று பூந காய் குளம் போய் உயிலங்குளம் சென்றா
அங்கு வைத்து இராணுவக் கட்டு மன்னார் நகரத்திற்கு அழைத்துச் செல்ல றவுக் கட்டிடத்தின் முன்பாக வரிசையில் நீ வவுனியா சென்று அங்கிருந்து தமக்கு தே பயணம் செய்தார்கள்.
வவுனியாவிலும் பாஸ் வழங்கப்ப திற்குக் காலம் வயது வகுப்பிற்கு ஏற்ட கள் கடைப்பிடிக்கப்பட்டன. அவை த6 டியவை. சிலகாலம் சென்ற பின்பு உயில் விற்கு நேரடியாகச் செல்ல அனுமதிக்கப்ட
மன்னார் பிரசேத்தின் மடுவிற்கு ஊடாக வவுனியாவிற்கு பயணம் செய்ய னியா பறையனாலங்குளம் வந்து பின்பு சிலகாலம் புழக்கத்திலிருந்தது.
இராணுவ நடவடிக்கைகளுக்கே கடிதடம் மாறியது.இடம் மாறியது. 199
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

Gفاعلعالم ၅၆)ပÂ2ရံ ா இராணுவத்தினரிடம் பாஸ் 1. இருபகுதி மோதல் களமாக க்களில் சிலரின் உயிரிழப்புக் ாடர்ந்தது.
இராணுவத்தினரால் ஜெயசி டவடிக்கை கண்டி வீதியூடா
.
முழுமையாக இராணுவக் 2 விமானப் பயணங்களுக்கு காரணமாகக் கண்டி வீதிப் ல் வன்னிப் பிரதேச மக்கள் கரி மன்னார் வீதியில் கறுக் ர்கள்.
ப்பாட்டுப்பிரதேசம் சென்று ப்பட்டார்கள்.அங்கு கூட்டு ன்ெறு ஒரு நாள் பாஸ் பெற்று வைப்பட்ட இடங்களுக்குப்
டுவது தொடர்பாகக் காலத் மாறுபட்ட நடைமுறைEயாக ஆராயப்பட வேண் Uங்குளம் ஊடாக வவுனியா பட்டனர்
வந்து பிரமணாலங்குளம்
ம் காலமும் இருந்தது. வவு வவுனியா சென்ற பாதையும்
]ப இப்பாதைகளும் அடிக் 9 இறுதியுடன் ஜெயசிக்குறு
-G710

Page 83
இராணுவ நடவடிக்கை பி பிரதேச மக்கள் கண்டி வீதியூ ப்ரவரி மாதத்துடன் வந்தது
எமது கொம்படி ஊ யாழ்.குடாநாட்டின் பெரும் பள்ளி பிரதேசத்தின் இயக் பயணம் ஆரம்பிக்கின்றது.
இயக்கச்சி கோவில்வய கொம்படி, ஊரியான், மிசன் வெலிகண்டல் சந்தி என { கண்டல் சந்தி, பரந்தன், முல் சச் செயலர் பிரிவிலுள்ளது. யிறவு முகாமின் பின்புறம் பயணம் செய்தனர்.
இன்றும் கண்டாவ தில் மல்வில் கிருஷ்ணன் பயணித்து வழிபாட்டிற்கு 6 புகழ்பெற்ற மாதா கோயில்
யாழ்ப்பாணத்திலிருந் கொம்படி சென்று ஊரியா படி ஊரியான் பாதை என பட்டது.
1991 ஜூலை மாதம் இராணுவ நடவடிக்கை எ6 மூர்க்கமாகத் தாக்கினார்க டைக்காட்டில் தரை இறங் பின்பாக ஆனையிறவைச் ெ
சில காலத்தின் பின்
டைக்காட்டிலும் ஆனைய
Ioor 55)or DIJsr 01
 

နျ၆)ပßဂ်)၏ قاعدهAلمG - ன்வாங்கலுடன் முடிவுக்கு வர வன்னிப் பூடாகப் பயணிக் கும் நிலமை 2002 பெ
ரியான் பாதை நோக்கி பயணிப்போம். நிலப்பரப்புகளில் ஒன்றாகிய பச்சிலைப் கச்சி பிரதேசத்திலிருந்து இப்பாதையின்
ல் நித்தியவெட்டை, புல்லாவெளி ஊடாக சந்தி ஆவாரம் சாத்தி பண்டிசுட்டான், இப் பயணப் பாதை அமைந்தது.வெலி பலைத்தீவு வீதியில் கண்டாவளை பிரதே சுருக்கமாகச் சொல்லப் போனால் ஆனை கிழக்காகச் சுற்றிச் சுழன்று பொதுமக்கள்
ளை தர்மபுரம் மக்கள் கோடை காலத் கோவிலுக்கு இப்பாதை ஊடாகவே வருகின்றனர் புல்லாவெளிப் பிரதேசத்தில்
து செல்வோர் இயக்கச்சியின் ஊடாக ன் சென்றடைந்து பயணிப்பதால் கொம் த் தான் இது பெரும்பாலும் அழைக்கப்
விடுதலைப் புலிகள்ஆகாய கடல் வெளி ாப் பெயர் சூட்டி ஆனையிறவு முகாமை ள். அப்போது வெற்றிலைக்கேணி, கட் கிய இராணுவத்தினர் பெரும் மோதலின் சன்றடைந்தனர்.
பாக அவர்கள் வெற்றிலைக்கேணி, கட் றவிலும் மட்டும் முகாமிட்டிருந்தனர்.

Page 84
அதனால் ஆனையிறவு முகாமுக்கு
இருந்த புல்லாவெளி, கொம்படி, ஊரி வெற்றிடமாக இருந்தன. விடுதலைப்பு மக்கள் இதனுடாகவே பயணம் செய் முகாம்கள். இடையால் பயணம் பா இரவில் மட்டுமே இப்பயணம் பெரும்
மழை காலங்களில் கொம்படி வரையிலான பிரதேசம் கடல் நீரால் அக்காலத்தில் வள்ளத்தில் தான் பயண தால் சேறும் சகதியுமான இப்பிரதேச குளியலுடன் தான் பயணம் நிகழும். இரவில் சைக்கிள், ட்ராக்ரர், மோட்டா ழும்பாதுகாப்பு அச்சம் காரணமாக வ போடுவதில்லை.
ட்ராக்ரரில் உடல் குலுங்க து பயணங்களில் பட்ட உடல்வலி பெரு கள் முன்னிலவு, பின்னிலவு பார்த்தே வெளிச்சம் எதுவும் போட முடியாத இ பயணம் செய்தார்கள்.
வெளி கொண்ட இப்பரதேசத் ஆதாரமாகக் கொண்டு பயணம் நிக சைக்கிளில் பயணம் செய்வது கூடிய பட்டது.கரடுமுரடான பாதைகளில் வ ணம் கொடுமையானது.
சைக்கிளில் செல்வோர் காற்றடி கரணங்கள், சைக்கிள் ரயர் ரியூப்பில் சீர் செய்ய தேவையான ஆயத்தங்களு வேண்டியிருந்தது.
வவுனியாவிலிருந்து யாழ்.குட பொருட்கள்யாவும்இப்பாதை ஊடாக
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

- ၆ီယံၾ/ywillaဇံ ၾ၆ပÂ2ရံ - பின்புறம் கிழக்குப் புறமாக யான்பிரதேசசதுப்புநிலங்கள் லிகளின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்த தனர். இருபுறமும் இராணுவ துகாப்பு அச்சம் காரணமாக பாலும் நிகழ்ந்தது.
- துறையிலிருந்து ஊரியான் நிரம்பி கடல்போல இருக்கும். ாம் நிகழும்.இடைமழை பெய் த்தில் விழுந்தெழும்பி சேற்றுக்
மழை இல்லாக் காலங்களில் ர் சைக்கிளில்தான்பயணம் நிக ாகனங்கள் இரவில் வெளிச்சம்
ள்ளி விழுந்தெழும்பிச் செய்த ந்துன்பகரமானது. பொதுமக் பிரயாணத்தைச் செய்தார்கள். இப்பாதையில் நிலவு பார்த்துப்
த்தில் நிலவின் வெளிச்சத்தை ழ்ந்தது.முழுநிலவுக் காலத்தில் 1ளவுக்கு மக்களால் விரும்பப் விழுந்தெழும்பிச் செல்லும் பய
க்கும் பம், பழுது பார்க்கும் உப ஒட்டை விழுந்தால் அதனைச் நடன் தான் பயணம் செய்ய
நாட்டிற்கு எடுத்துச் செல்லும் வேஎடுத்துச்செல்லப்பட்டது.
-(73)

Page 85
மழை காலங்களில் சைக்கிளி றில் விழுந்தெழும்பிப் பட்ட சேற்றுக் கிடங்கினுள் விழுந்து மூச்சுத் திணறி இறந்த சம்பவ
போர்க் காலத்தில் ெ செய்தோர் இப்பாதையில் ெ வீசும் காலங்களில் இப்பான கஷ்டப்பட்டார்கள்.
இரவு நேரப் பயணத்த சைக்ககிளை இழுத்துத் தள் மண் ஊசி போலக் குத்தும்,ெ நித்திரை விழித்து பயணம் இ
இப்போதையைப் டே டார் சைக்கிள்கள் இல்லை.6 தேசிய வாகனம் அதற்கு ஏது உதிரிப் பாகங்கள் வாங்குவ கொம்படி ஊரியான் பாதை இயற்கையின் அனைத்து : பயணம் செய்ததின் துன்பம்
1991 நவெம்பரில் ஆ வுக்கு வந்தது. வெற்றிலைச் டிருந்த இராணுவத்தினர் ப நடவடிக்கை ஒன்றை மேற் நகர்ந்து இராணுவ தொடர்
அதனால் புல்லாெ இராணுவப் பிரசன்ன மாகி ஆளுகைக்குள் இருந்த ம பயன்படுத்தப்பட முடியாது
விதி ஒரு பாதையை
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

Gفاعلعالم ၅၆ပÂ2၏ b பொருட்களை எடுத்து வந்தோர்.சேற் சீரழிவுகள் ஏராளம்,ஏராளம், இரவில் பொருள்மூடை ஆளின் மேல் விழுந்து வ்களும் ஓரிரண்டு நடந்தது.
5ாழில் இழந்து சைக்கிளில் வியாபாரம் பருந் துன்பப்பட்டனர் சோளகக் காற்று தயால் சைக்கிளில் செல்வோர் மிகவும்
ல் ஊரி மண் மழை மாதிரி வீசும் காற்று ளும்.கண்களை மண் நிறைக் கும்.ஊரி பரும் உடல் வருத்தத்துடன் இரவிரவாக Iருபக்கமும் தொடரும்,
பால அப்போது வீட்டுக்கு வீடு மோட் சைக்கிள் தான் மிகப் பெரும்பாலாரினது தும் பழுது வந்தால் கூடத் திருத்துவதற்கு தானால் யானைவிலை, குதிரைவிலை, யால் மழை, வெய்யில், பனி காற்று என உபாதைகளையும் தாங்கி இரவிரவாகப் பட்டவர்களுக்குத் தான் தெரியும்
ரம்பித்த பயணம் 1993 மே மாதம் முடி கேணி கட்டைக் காட்டில் முகாமிட் லவேகய எனும் பெயரிலான இராணுவ கொண்டு மீளவும் ஆனையிறவு நோக்கி வேலிகளை அமைத்தார்கள்.
பளி, கொம்படி பிரதேசங்கள் யாவும் பது. விடுதலைப் புலிகளின் நிலப்பரப்பு க்களால் இப்பாதை போக்குவரத்திற்கு போய்விட்டது.
மூடி விட்டால் நம்பிக்கை மறு பாதை
-C740

Page 86
யைத் திறந்து விடுமெனக் கூறுவார்கள்
பச்சிலைப்பள்ளியின் கிளாலித் துறை : குவரத்து தொடங்கியது. இப்பயணட் தொடரில் பார்த்து முடித்து விட்டோட
முப்பது வருடப் போர்க்காலம் ( மக்கள் இக்காலப்பகுதியில் ஒழுங்கான போக்குவரத்து இல்லாமல் பட்ட கொ(
இன்று இரவு, பகலாக நாட்டி வாகனங்கள்ஓடுகின்றது.பாலங்கள்கட் கள் போடப்படுகின்றது. நவீனங்கள் நி விட்டது. போர்க்காலத்தில் பட்ட து எமது ஞாபகத் திரையிலிருந்து மறந்துப்
எமது வாழ்வியலின் வேர்களை ஒன்று புறப்படும் போது அவர்களுக் ஒன்று தேவையல்லவா. கொம்படி - சென்ற போது கண்ட அனுபவங்களை களாக இங்கு வடிவமைத்துள்ளேன்
நன்றி-தினக்
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

Gفاعلهم ولم မှ၆ပßဂ်ဟရံ அது போலத் தான் அப்போது ஊடான கடல் நீரேரிப் போக் பாதையை ஏற்கனவே இத்
D.
முடிந்து விட்டது.வடமாகண பாதுகாப்பு அச்சம் இன்றிய நிந்துன்பங்கள் ஏராளம்,
ன் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் டப்படுகின்றது. காப்பெற்வீதி றைய வாழ்வியலில் நுழைந்து ன்பங்கள் கால வெள்ளத்தில் ) மறைந்தும் போகலாம்.
ாத் தேடி எதிர்காலச் சந்ததி கு எழுத்தாலாகிய ஆவணம்
ஊரியான் பாதை வழியாகச் எமது வாழ்வியலின் கோலங்
Gysð anyboarefluðb - 10.06.2012

Page 87
யாழ்ப்பாண நினைவுகள் 14
GITr
போர்க்காலமொன் போது இயல்பு நிலை 1 தொழில்களும் பாதிக்கப்பட் மாயின் இங்கு தரை வழிப் தாரத் தொழில்கள் பாதிக்க விடுதலைப்புலிகளின் ஆளு மின்சாரம் வழங்கப்படா வழங்கப்படாமை, எரிபொ தலும் பொதுப் போக்குவர காரணங்களாலும் வாழ்வாத
அதேவேளை பொரு ணெய், பெற்றோல், டீசல், ! பல மடங்கு விலையிலும் வி தைப் பாதித்தது. இலங்கை சாத்திடப்பட்ட987ஜூலை
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

க்கால வாழ்வாதாரத் தொழில்கள்
று முடிவடைந்து விட்டது. போரின் பாதிக்கப்படும் போது வாழ்வாதாரத் டு விடும். வடமாகாணத்தைப் பார்ப்போ பாதை தடைப்படும் நிலையால் வாழ்வா கப்படுதல் முதற் காரணியாக உள்ளது. கைக்கு உட்பட்ட நிலப்பரப்புக்களுக்கு மை, தொலைத் தொடர்பு வசதிகள் ருளுக்கு தடையும், மட்டுப்பாடு விதித் த்து வசதிகள் மறுக்கப்படுதல் போன்ற ரத் தொழில்கள் பாதிக்கப்படுகின்றது.
ட்கள் அதிகவிலையிலும் மண்ணெண் ஒயில், சவர்க்காரம் போன்ற பொருள்கள் ற்கப்படுவது மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத் - இந்திய சமாதான உடன்படிக்கை கைச் 129 வரையான காலப்பகுதியை முதலாம்

Page 88
ஈழப்போர் என்கிறார்கள். 1987 ஒக்டே முதல் 1990 ஆம் ஆண்டு முற்பகுதி வரை இடம் பெற்ற மோதல் காலப் பகுதியை இ கின்றார்கள். -
1990 ஜூன் 10 ஆம் திகதி முதல் யான காலப் பகுதியை 3ஆம் ஈழப்போர் 19ஆம் திகதி முதல் 2002 ஆம் ஆண்டு பெட் பகுதிப் போரை நான்காம் ஈழப்போர் என் 11 முதல் 2009 மே 18ஆம் திகதி வரையில தாவதும் இறுதியுமான ஈழப்போர் என்கின்
இக் காலப் பகுதியில் வட பகுதிம த்தை நடத்தச் செய்த விஷேடமான தெ உள்ளடக்கப்படுகின்றன. முதலாம் ஈழப்ே பகுதியில் பங்கர் (Bunker) எனப்படும் பதுங் புதிய தொருதொழிலாக உருவாகியது. வி என்பது போல வீட்டுக்கு வீடு, பொது இ ருந்தது. விமானக் குண்டு வீச்சிலிருந்து பா நோக்கமாகும்.
பதுங்கு குழி வெட்ட உடல் வ திற்கு ஆள் பிடித்து வெட்டிய போது, ெ மரங்களைத் தறித்து குற்றிகள் தயாரித்த ே லாக உருவாகியது. கிராமங்களில் கூட்டு தொழில் செய்யப்பட்டதும் நிகழ்ந்தது. ஏற்பட்ட போது சைக்கிளில் சென்று மண் கடைகளுக்கு கொடுக்கும் வியாபாரே மண்ணெண்ணெய் வீதியில் வைத்து விற்ட கியது.
மின்சார மற்றநிலையில் இருட்டில் 6 நடவடிக்கைக்கு, நீரிறைக்கும் இயந்திரம் ணெண்ணெயின் தேவை மிகப் பிரதானமா
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

Gفاعلعالم ၾ၆)ပßဂ်)၏ ாபர் 10 ஆம் திகதியன்று இந்தியப் படையினருடன் ரண்டாம் ஈழப்போர் என்
994 ஒகஸ்ட் மாதம் வரை என்கின்றனர்.1995 ஏப்ரல் ரவரி 22 வரையான காலப் கின்றார்கள். 2006 ஒகஸ்ட் ான காலப் பகுதியை ஐந்றார்கள்.
க்கள் தமது வாழ்வாதார1ாழில்களும் இப்பத்தியில் பார் நடைபெற்ற காலப் கு குழி வெட்டும் தொழில் ட்டுக்கு வீடு வாசல் படி டங்களில் பதுங்கு குழியிதுகாப்பு பெறுவது இதன்
லு இல்லாதோர் சம்பளத் தன்னை, பனை, போன்ற பாது புதிய தொரு தொழி றவு அடிப்படையில் இத் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ணெண்ணை கட்டி வந்து மான்று உருவாகியது. தும் சாதாரண தொழிலா
விளக்கு வைத்தல், விவசாய இயக்குவதற்கு என மண் க இருந்தது. 1990 இல் 10
-C77)

Page 89
ரூபா மண்ணெண்ணெய் 50 யிருந்தது. இந்தநிலை அடுத் தம் வரையிலும் தொடர்ந்த அதிகரித்த விலைகளில் இரு
1990 முதல் 1996 ே தோட்டங்களில் துலா மிதித் தொழிலும் சில இடங்களில் சாரத்தைப் பயன்படுத்தும் தொழிலாளர்கள் சிலர்கள்ளு
1991 முதல் 1997 மோட்டை யுத்த சூனியப் ளில் பயணிகளை ஏற்றி இற பத்தான இத் தொழிலைச் ே னர். 1990 ஜூன் முதல் 1991 பாதையும் 1991 நவம்பர் மு - ஊரியான் பாதையும் யாழ் துப் பாதைகளாக இருந்தன
அப்போது சைக்கி மண்ணெண்ணெய், சவர்க் வகைகள் பற்றரிகள் எனப் பாரமொன்று நிகழ்ந்த்து. சென்று சைக்கிள் ஒன்ை வாங்கி வந்த அச் சைக்கிளி வந்து, சைக்கிளையும் பொ
சைக்கிள் டைனமே குதல் என்பன நிகழ்ந்தத இருந்தது. பற்றரியில் இய வவுனியாவில் வாங்கி வர்
உருளைக்கிழங்கு ே
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

- ၆ီသံၾ/ywe.Jaဇံ ၅၆)ပßဂ်ဟရံ - ரூபா முதல் 300 ரூபா வரை விற்ற நிலை த வருடங்களிலும் 2009 மே இறுதி யுத் து. விலை காலத்திற்கேற்ப பல மடங்கு தது.
ம வரையில் யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டில் து கிணற்று நீரை இறைக்கும் பாரம்பரியத் ) நடந்தது. கட்டிடத் தொழில்கள், மின் தொழில்கள் செயலிழந்த போது கூலித் சீவும் தொழிலைச் செய்ததும் நிகழ்ந்தது.
மே மாதம் வரையில் ஓமந்தை,நொச்சி பிரதேசத்தில் 2 மைல் தூரத்திற்கு சைக்கி க்கும் தொழில் ஒன்றும் நிகழ்ந்தது. உயிரா செய்யும் போது உயிரிழந்தோரும் உள்ள ஒக்டோபர் வரை கேரதீவு, சங்குப்பிட்டி தல் 1993 மே மாதம் வரையில் கொம்படி bகுடாநாட்டு மக்களுக்குப் போக்கு வரத்
ளில் வன்னிப் பிரதேசம் வவுனியா சென்று கார வகைகள் உருழைக்கிழங்கு, சம்போ பல பொருள்களை வாங்கி வரும் வியா இக்காலத்தில் வவுனியா நகரத்திற்குச் ]ப் புதிதாக வாங்கி டைனமோ பூட்டி ல் தட்டு பாடான பொருள்களை கட்டி நள்களையும் விற்றது நிகழ்ந்தது.
ாவில் றேடியோ, தொலைக்காட்சி இயக் ல் அவற்றுக்கு மதிப்பு மிக அதிகமாக ங்கும் சிறிய ரகவானொலிப் பெட்டிகள் து விற்கப்பட்டது.
ான்ற தோற்றமுள்ளராணிசோப்பை மண்

Page 90
பிரட்டி உருளைக் கிழங்குகளுடன் கல பிரதேசத்து ஆண்களும் பெண்களும் நா? மரக்கறிகளையும் ஏனைய அத்தியாவசி பாரம் தாங்கக்கூடிய பைகளில் எடுத்து
இக்காலத்தில் சாக்குத் துணியா ஒன்று சந்திரிக்கா பாக் என்ற பெயரில் பிடத்தக்கது. இராணுவக் கட்டுப் பாட களின் கட்டுப் பாட்டுப் பிரதேசங்களு பொருள்களை வாங்கி விற்கவென உருவாகி இருந்தனர். தடை செய்யப் ரியை பல்வேறு உத்திகளைக் கையான களும் இருந்தனர். அகப்பட்டு அடிவா பேர் வருடக் கணக்கில் சிறையில் வாடிய
வவுனியா நகரத்தில் மரக்கறிகள் நாளாந்தம் விற்கும் வியாபாரிகள் குழுே வக் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத பகுதிகள் றிகளே அவ்விதம் எடுத்து வரப்பட்ட குடும்பங்களின் பெண்களே இத் தொ இவர்களுக்கு விடுதலைப் புலிகளால் ப மதிவாராந்த அல்லது மாதாந்த அடிப்ப
1990 ஜூனில் ஆரம்பித்த போருட புகையிரத சேவைகள் யாவுமே நின்று மொறிஸ்மைனர், ஏபோட்டி போன் போக்கு வரத்திற்காகப் பயன்பட்டன. மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவில்தான் இ
லான்ட்மாஸ்டரின் இயந்திரத் பயன்படுத்தும் புதிய வகைத் தொழில் கிள் டைனமோவை சைக்கிள் றிம்மு கேட்டல், தொலைக் காட்சி பார்த்த கொடுக்கும் தொழில்திறமையுள்ளோர்(
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 0

- أسودGة قاعدهم ولمG -
ந்து வந்து விற்றனர். வன்னிப் ர் தோறும் வவுனியா சென்று யப் பொருள்களையும் கைப்
வந்து விற்றனர்.
ல் செய்யப்பட்ட பாக் (Bag) பிரபலம் பெற்றிருந்தது குறிப் ட்டிலிருந்து விடுதலைப் புலி க்கு இவர்கள் எடுத்து வரும் வியாபாரிகள், தரகர்கள் பட்ட பொருட்களான பற்ற டு கடத்தி வரும் வியாபாரி வ்கியும் மாதக் கணக்கில் சில தும் நிகழ்ந்தது.
ளை மட்டும் எடுத்து வந்து வொன்று இருந்தது. இராணு ரில் தட்டுப் பாடான மரக்க டது. வறுமையில் வாடும் ழிலில் அதிகம் ஈடுபட்டனர். ாஸ் எனப்படும் பயண அனு டையில் வழங்கப்பட்டது.
டன் வடபகுதியில் அரச பஸ், விட்டது. அப்போது ரக்சி, ற கார்வகைகளே அதிகம் மினிபஸ்களும் வான்களும் ருந்தன.
தை மின்பிறப்பாக்கியாகப் ஒன்றும் உருவாகியது. சைக் -ன் பிணைத்து வானொலி ஸ் போன்றவற்றைச் செய்து தழாம் ஒன்றும் உருவாகியது.
-(79)

Page 91
ஜப்பானியத் தயாரி தீவு - சங்குப்பிட்டிப் பயண வழியிலும், கிளாலி - யாழ் வன்னிப் பிரதேச போக்கு கியது. இம்மோட்டார் ை களை ஏற்றியிறக்கும் தொ கிளின் பின்புறம் இருவன கொண்ட பயணப் பொதி ரவாகப் பயணம் செய்து உ மனக் கண்ணில் நிழலாடு றோமக்ஸ் விளக்கை வாட இடங்களில் இருந்தது.
யாழ்குடாநாட்டிற்கு அத்தியவசியப் பொருள்க கப்பட்டது. அப்போது இருந்து பாஜ் எனப்பட்ட இறக்கி வரும் தொழிலாள இருந்து இறக்கிய பொருள்
கொண்டு சென்று ஒப்பை
கிளாலி படகுத் துல் சத்திலும் ஆலங்கேணிநல் ஏற்றுதல் இறக்குதலுக்செ னத் தொழிலாளர் கூட்டெ மோசமாகக் காணப்பட்ட நித்திரை விழிக்கும், பாதுக பலநூறு பேர் ஈடுபட்டன தனியாக இருந்த இடத்தை
பாஜ் எனப்பட்ட தில் மண்ணெண்ணெய் வ அதனை ஒர் மிதவைப் ப ட்ராக்டர் போன்ற வாகன
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

Gabaүүлыatö ၅၆ပÂ2၏ பான MD 90 மோட்டார் சைக்கிள் கேர வழியிலும் கொம்படி - ஊரியான் பயண ப்பாணம், பூநகரி, ஆலங்கேணி ஊடான வரத்திற்கும் உறுதிப் பாடான வாகனமா சக்கிளை வைத்திருந்தோர் பலர் பயணி ழில்களைச் செய்தனர். மோட்டார் சைக் ர இருத்தி அவர்களின் பெரும் பாரம் ளையும் கொண்டு பெரும்பாலும் இரவி ழைத்துக் கொள்ளும் காட்சி இப்போதும் கின்றது. மின்சாரமற்ற காலங்களில் பெற் கைக்கு விடும் வியாபாரமொன்றும் சில
கொழும்பிலிருந்து கப்பல் மூலமாகவே ள் அரசாங்க அதிபருக்கு அனுப்பி வைக் பருத்தித்துறை துறைமுகத்தில் கப்பலில் இழுவைப் படகு மூலமாக பொருள்களை ர் குழாம் ஒன்று உருவாகியது. கப்பலில் களைபாரஊர்திஎனப்பட்டலொறிமூலம் டக்கும் தொழிலொன்றும் உருவாகியது.
றை செயற்பட்ட காலத்தில் கிளாலி பிரதே லூர் பிரதேசத்திலும் பொருள்களை படகில் ன தொழிலொன்று உருவாகியது. இதற்கெ மான்றும் உருவாகியது. வடபகுதியில் மிக தொழிலின்மை காரணமாக இரவிரவாக ாப்பு உத்தரவாதம் குறைந்த இத் தொழிலில் ர், கிளாலியில் பொருள்களை ஏற்றியிறக்கத் ச் "சாமான்றுட்” என அழைத்தார்கள்.
இழுவைப் படகுகள் இல்லாத அக்காலத் நம் வெற்றுப்பரல்களை இணைத்துக்கட்டி டகாக்கினார்கள்.அதன்மேல் கார், லொறி, வ்களை ஒவ்வொன்றாக இக்கரைக்கு, அக்க
-ෙ80 •

Page 92
ரைக்குமாக இடம் மாற்றி உழைக்கும் ே உருவாகியது.
ஆயுதமோதல் நடுவே சிக்குண்டு சங்கமமாகிய வாகன உரிமையாளர்களி மின்சாரம் அற்ற காஸ் (Gas) அற்ற மண் குதிரை விலையெனக் கிடைக்கும் அக் யல் தேவையை முழுவதுமாக நிறைவு ளில் மட்டும் விறகு விற்ற நிலை மாறியது மரங்களைத் தேடிச் சென்று வெட்டி சை முடியாத சுமையுடன் விறகைக் காவி வி ளர் குழாமொன்றும் உருவாகியது.
மழை, வெய்யில் கடுங்காற்றுடன் பாகங்களின் உச்ச விலையுடன் போரா பரிதாபகரத் தொழில் கவலைக்குரியது. இறுக்கமாக நடைமுறைக்குப்படுத்தப் வர்கள் கூட விறகு வெட்டுதல், ம போன்ற மாற்றுத்தொழில்களைச் ெ நிலையிருந்தது. வன்னிப்பிரதேசமீனவர் பொருள்கள் போன்றவற்றை யாழ்ப்பான வரும் தொழிலைச் செய்ய வேண்டியிருந்
அரசசேவையில் இருந்தோரில் கூட ஒழுங்கற்ற நிலையிருந்தது. கொ( கொண்ட திணைக்களங்கள் சபைகள் றவை 3அல்லது 4 மாதங்களுக்கொரு மு வழக்கம் இருந்தது.
இங்குள்ள தலைமை அதிகாரிகள் பெற்றுவருவார்கள். அந்த இடைப்பட் யப் பொருள்களின் பலமடங்கு விை தொழில் தேடும் நிர்ப்பந்தமொன்றுட ஆண்டின் ஆரம்ப மாதங்களில் 500 ரூ
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

- ၆éသံၾynzJaဇံ ဈ၆ပßဂ်/2ရံ - தொழிலாளர் வர்க்கமொன்று
கடலில் கவிழ்ந்து உவர்நீரில் ன் நிலை பரிதாப கரமானது. ணெண்ணெய் யானை விலை காலத்தில் விறகு தான் சமை செய்தது. விறகு காலைகது. சைக்கிளில் கோடரியுடன் ஈக்கிளின் பின் கரியரில் தாங்க டு வீடாக விற்கும் தொழிலா
ன், போராடி சைக்கிள் உதிரிப் டி விறகு விற்ற இவர்க ளின் கடல் வலயத் தடைச் சட்டம் பட்ட அக்காலத் தில் மீன ண்ணெண்ணெய் விற்றல் சய்ய வேண்டிய கட்டாய கள் சிலர் அரிசி, உப உணவுப் ாத்திற்கு சைக்கிளில் கொண்டு
தது.
பலருக்கு வேதனம் பெறுவது ழும்பைத் தலைமையகமாகக் கூட்டுதாபனங்கள் போன் றையே சம்பளம் கொடுக்கும்
கொழும்பு சென்று சம்பளம் ட மாதங்களில் அத்தியாவசி லயைச் சமாளிக்க மாற்றுத் ம் உருவாகியது. 1996 ஆம் பா 1000 ரூபா தாள் காசுகள்
-(810

Page 93
மாற்ற சிரமப்பட்ட காலே கூரை தகடுகள் (சீற்றுகள்) ஒ பட்டிருந்த போர்க்காலத்தில் கமானதாக இலாபம் தரும் ெ
யாழ் குடாநாட்டின் தென்மராட்சி, வடமராட்சி ( போது புதிதாக வீடுகள் அ கிடுகுகளின் விலை பல மட இலாபகரமான தொழிலாகிய
அக்காலத்தில் சிக்க சூட்டடுப்பு ஒன்றைக் கட்டு இச்சூட்டடுப்பைக் காவியவ தொழிலொன்றும் உருவாகிய மண்ணெண்ணெயைக் காய்ச் உருவாக்கி விற்கும் தொழிலு திருகோணமலைக்கும் இடை ளில் வெற்றிலை, அப்பிள்பழ தேவைப்பட்ட பொருள்களை ஒன்றும் உருவாகியது.
அதுபோல விமான டான பொருள்களை இங்குட யது. விமானமொன்றையே 6 இலத்திரனியல் உபகரணங் இருந்தது. 2006 ஒகஸ் 11 இ யாழ் பல நோக்கு கூட்டுறவி யவசியப் பொருள்களைத் தரு பிடத்தக்கது. தொழிலற்ற இது போன்ற இன்னும் எத் திருப்பார்கள்.
உயிர்காக்க உணவு
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 
 

أسودGة فاعلعالمG - மான்றும் இருந்தது. அஸ்பெஸ்ரஸ் திகள் இங்கு எடுத்து வரப்பட விதிக்கப் கிடுகு பின்னும் தொழில் நல்ல உற்சா நாழிலாக உருவாகியது.
பெரும்பாலான மக்கள் 1995 நவம்பரில் பன்னிப் பிரதேசத்திற்கு இடம் பெயர்ந்த மைக்கும் தேவை உருவாகிய போது ங்கு உயர்ந்தது. கிடுகு பின்னுதல் மிக
து.
ண அடுப்பு எனப்பட்ட இரட்டைச் ம் தொழில் உருவாகியது. சைக்கிளில் ாறு திரிந்து வீடுகளில் அடுப்பு கட்டும் து. பெற்றோல் இல்லாத அக்காலத்தில் சி பெற்றோல் போன்ற திரவமொன்றை ம் உருவாகியது. யாழ் குடாநாட்டிற்கும் டயே பயணிகள் கப்பல் ஒடிய் காலங்க pம், அன்னாசி, உருளைக்கிழங்கு எனத் ாக்காவிச்செல்லும் வியாபாரிகள்குழாம்
ாப் பயணிகளாகச் சென்று தட்டுப்பா b அங்கும் விற்கும் தொழிலும் உருவாகி பாடகைக் கமர்த்தி உணவுப்பொருள்கள், 5ள் கொண்டு வந்து விற்ற காலமும் ன் பின்பான யுத்த நிலைமையின் போது ச் சங்கம் விமானங்களின் மூலம் அத்தி 1வித்து பொது மக்களுக்கு விற்றது குறிப் போர்க்காலத்தில் பஞ்சம், பசி போக்க தனையோ தொழில்களை மக்கள் செய்
தேட உழைக்க நடத்திய போராட்டங்
482Ꭰ

Page 94
களும், செய்த தொழில்களும் காலெ திருக்க ஆவணப்படுத்தி உள்ளேன்.
நீளுகின்ற காலத்தின் பின்னே ந
போகின்றவர்களுக்கு இது நிச்சயம் தகவ ஆவணமாகி சாட்சி பகரும்
நன்றி. தினக்குரல்வாரவெளியீடு
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

Gفاندلعالم နျ၆ပßဂ်)၏ -
வள்ளத்தில் கரைந்து போகா
ாம் வாழ்ந்த காலத்தை தேடிப் பல்களைச் சொல்லும் எழுத்து
- 2O12.06.17, 2012.05.24 gasgassa

Page 95
யாழ்ப்பாண நினைவுகள் 15
அருகிவ
யாழ்ப்பாண வாழ வரும், மறைந்து போன ாக இன்று இக் கட்டுரை ம வருகை யுத்தம், பணவசதிக முறையை அடியோடு மாற்ற எமது வாழ்வியல் தளங்கை பார்ப்போம்.
சைக்கிள் வாடகை முன்பு யாழ்ப்பாணத்தின்பலி சைக்கிள் திருத்தும் கடைகே திருந்து வாடகைக்கு விடுவ சைக்கிள், பெரிய சைக்கிள் 6
சின்னச் சைக்கிளை யில் கொப்பி ஒன்று வைக்
பா ைநினைவுகள் 01
 
 

ரும் கைத்தொழில்கள்
pவியலின் நினைவுப் பக்கங்களில் அருகி சிறு கைத்தொழில்களின் ஞாபமூட்டலலர்கின்றது. தொழிநுட்பங்களின் தாராள ளின் பெருக்கம் ஆகியன எமது வாழ்க்கை ரிப் போட்டு விட்டது.மாறும் வாழ்வியல் ள மாற்றிப் போட்டதன் கோலங்களைப்
க்கு விடும் சேவைக் கைத்தொழில் ஒன்று )பிரதேசங்களில்இருந்தது. பெரும்பாலும் ள அவ்விதமாகச் சைக் கிள்களை வைத் து வழக்கமானதாகும். சைக்கிள் சின்னச் ான இருவகையாக இருந்தது.
சிறுவர்கள் வாங்கி ஓடினார்கள். கடை கப்பட்டிருக்கும். அதில் பெயர், முகவரி

Page 96
நேரம் பதிந்து விட்டு சைக்கிளை எடுக்க அறிமுகமானவர்கள் மட்டுமே சைக்கின தியால அடிப்படையில் வாடகை வசூ ஐம்பது சதம், ஒரு ரூபா பெரிய காச வாரவிடுமுறை, பாடசாலை விடுமுறைக் வாடகைக்கு எடுத்து ஆனந்தமாக ஒடித் இன்றும் மனதில் இருக்கின்றது.
பெரிய சைக்கிளைச் சொந்த வாடகைக்கு எடுத்து தமது தேவைகளைட் தியால வாடகையைக் கொடுத்த பின்ப வர்கள் பெரிய சைக்கிளை எடுத்து ஓடி காலமாற்றம் இத்தொழிலை இன்று முற்றா சைக்கிள் வீடுகளுக்குள் சர்வசாதரணமாகி
பிரம்பு தயாரிக்கும், பிரம்பினாலா தயாரிக்கும் தொழிலாளர் குடும்பங்கள் ஒரு பகுதியில் இருந்தது. வன்னிப் பிரே லிருந்து பிரம்பு மரக்கொடிகளை வெட விற்பார்கள்.
அதனைக் கதிரை பின்னும் பி கதிரை, சாய்மனைக் கட்டில் போன் தப்படும். இக்கைத்தொழில் முற்றாகவே பிரம்பின் இடத்தைப் பிளாஸ்ரிக் வயர் விட்டது காலத்தின் கொடுமைதான்.
முன்னைய காலத்தில் சைக்கில போர் அதிகம் பேர் இருந்தார்கள். தற்டே விட்டது அக்காலத்தில் சிறிய தள்ளு வைத்து மீன்காரன் வைத்திருக்கும் றப்ப ஹோர்ணாக ஒலிக்க விட்டு "ஐஸ்பழட ஐஸ்பழப் பெட்டியுடன் சாக்கு ஒன்று கட்
நாம் எமது வீடுகளிலுள்ள் வா6
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

- موقG و فاهلهم ولمG - வேண்டும் கடைக்காரருக்கு ளைப் பெறமுடியும். மணித் லிக்கப்படும். அக்காலத்தில் ர். எனது சிறு பராயத்தில் காலத்தில் சின்னச் சைக்கிள் திரிந்தது பசுமை நினைவாக
மாக வைத்திருக்காதோர் பூர்த்தி செய்தபின்பு மணித் தாக கையளிப்பார்கள். சிறு டப் பழகியதும் நிகழ்ந்தது. க மறையச் செய்துவிட்டது.
விட்டது.
கிய பாவனைப் பொருள்கள் அரியாலைப் பிரதேசத்தின் தேசம், கிழக்கு மாகாணத்தி ட்டியெடுத்து வந்து இங்கே
ரம்பாக மாற்றி விற்பார்கள். றவை பின்னப் பயன்படுத் அற்றுப் போய்விட்டது. கள் முற்றாகவே கைப்பற்றி
ரில் திரிந்து ஐஸ்பழம் விற் ாது இது மிகவும் குறைந்து வண்டியில் ஐஸ்பழங்களை ர் குழலைப் போல ஒன்றை ) விற்பார்கள். அப்போது டப்பட்டிருக்கும்.
ரிக்கம்பி, பழைய அலுமினி -ෙ85 •

Page 97
யப்பாத்திரங்கள், பித்தளை ஒன்றைக் கொடுத்து ஐஸ்பழ தம் கொடுத்து வாங்கும் 6 விட்டது.
சைக்கிளின் பின்புறப் வாங்கும் வியாபாரிகள் கூட் இந்தச் சேவை கைத்தொழி அருகிவிட்டது.
பட்டாசு வெடி ! அம்மியில் நன்றாக அரைத் வேற்றும் வண்ணம் வடிவங் இக் கைத்தொழிலை முற்றா ஆனால் தென்பகுதியில் இ பெரிய கைத்தொழிலாக வலி
நாடக மேடைகள் ஒன்று இருந்தது. அக்காலத் கைக்கு கொடுக்கும் தொழி பழைய பூங்கா வீதியில் வாழ கலையின்தந்தையாகப் பே
ஸ்பீக்கர் (ஒலிபெரு விடும் கைத்தொழில் அக்க மானதாகவும் இருந்தது. ய னம் இதில் முதன்மை பெற் னங்கள் சொந்தமாக இவற்6 ளவுக்கு இத்தொழில்நடை
1977 ஜூலை மா தாரம் தாராளபொருளாதா தொலைக் காட்சி, டெக் வரவாக நிகழ்ந்தன. இவற்ை கொடுக்கும் கைத்தொழில்
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

- (ဇီးသံၾywJaဇံ ၅၆)ပÂ2၏ - பாத்திரங்கள் என்பனவற்றிைல் ஏதாவது ம் வாங்கிச் சுவைப்போம். இன்று இவ்வி கைத்தொழில் முற்றாகவே அற்றுப்போய்
மரப்பலகையால் பெட்டி அடித்து ஆடு டம் ஒன்று பரவலாக இருந்தது. இன்று ல் எனச் சொல்லுமளவுக்கு முற்றாகவே
மருந்தை தென் பகுதியிலிருந்து வாங்கி து வாடிக்கையாளரின் விருப்பத்தை நிறை பகளைச் செய்வார்கள். யுத்தத்தின் வருகை கவே எம்மிடமிருந்து பறித்து விட்டது. க் கைத்தொழில் இன்று சிறிய, நடுத்தர, ார்ந்து வாழுகின்றது.
கூத்துகள் கொடி கட்டிப் பறந்த காலம் தில் மேடை திரைச்சீலை (சீன்ஸ்) வாட ல் ஒகோவென இருந்தது. சுண்டுக்குளி, ம்ந்து மறைந்த பெஞ்சமின் ஐயாதான் இக் ாற்றப்படுகின்றார்.
|க்கி), பொக்ஸ் என்பவற்றை வாடகைக்கு ாலத்தில் பிரமாண்டமானதாகவும் பிரபல ாழ் ஈச்சமோட்டையிலிருந்த றிகல் நிறுவ றிருந்தது. இன்று பல கோயில்கள். நிறுவ றை வைத்திருப்பதால் ஒரளவு எனக் கூறும பெறுகின்றது.
த்தின் பின்னர் இலங்கையின் பொருளா மாகத் திறந்து விடப்பட்டது. அப்போது வீடியோ, கொப்பி என்பன எமக்கு புது ற நாளாந்த அடிப்படையில் வாடகைக்கு
ஒன்று உருவாகியது. பட்டி தொட்டி
<86•

Page 98
யெங்கும் வெற்றி நடை போட்டது. இ காணாமல் போய் சிடி பிளேயர் (CD என்பவை அந்த இடத்தைப் பிடித்துவி சி.டி.டி.வி.டி.என மாற்றம் கண்டது.இ கும் தொழிலும் இன்று முற்றாவே இ அற்றுப் போய்விட்டது.
கிடுகு பின்னுதல் தொழில் கிராம வேறுபாடின்றி யாவருக்கும் இருந்தது. பன்னாங்கு எனும் ஒரு வகை இறந்த இந்துக்களின் உடலை வைப்ப இழைக்கத் தெரிந்தோரை இன்று தே வேண்டியுள்ளது.
வீட்டுக் கூரைகளைத் தகரம், ஒடு, அமைக்கும் நிலை பரவலாக எங்கும் தின் பெருமை கூறும் கிடுகுவேலிகள் நில கிறீற் தூண்களும், முள்ளுக் கம்பி வேலி பின்னும் கைத்தொழில் மிக அருகிவிட்ட யவே நிற்கின்றது. தென்னோலைகள் ப அழிகின்றது.
தகரக் கதிரைகள் (Steel Chairs) வ
தொழில் முன்பு இருந்தது. அது இப்டே லாக மாறிவிட்டது.
குருநகர், பாசையூர் போன்ற மி விடியற்காலையில் வீதியோரம் அடுப்பு சுட விற்கும் பெண்கள் இருந்தார்கள். அ மணிவரை வியாபாரம் படுசுறுசுறுப்பா தொழில் முற்றாகவே அற்றுப் போய்விட
அக்காலத்தில் ஊருக்கு ஊர் இ அப்பம், குழல்ப்பிட்டு என்பவை செய் இருந்தன. பஞ்சம் காத்த தொழில்களா
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

Gة قاعدهم ولمGفوقد - இத்தொழிலில் பின்னர் டெக் டிவிடி, பிளேயர் (DVD) ட்டது. வீடியோ கொப்பியும் வற்றை வாடகைக்கு கொடுக் ல்லையெனக் கூறுமளவுக்கு
பாழ்ப்பாண மக்களில் நகர, உரியதாக ஒரு காலத்தில் 5 கிடுகு பின்னுதல் அமைப்பு பதற்கு பயன்பட்டது. அது டிக்கண்டு பிடிக்க அலைய
அஸ்பெஸ்ரஸ் சீற்கொண்டு பெருகியது. யாழ்ப்பாணத் றைய மதில்களாகியது.கொங் களுமாகியது. இன்று கிடுகு து. தென்னைமரங்கள் நிறை ல இடங்களில் தேடுவாரற்று
ாடகைக்கு கொடுக்கும் கைத் ாது பிளாஸ்ரிக் கைத்தொழி
னவக் கிராமங்களில் முன்பு
மூட்டி பால் அப்பம் சுடச் திகாலை முதல் காலை 9,10 க இருக்கும். இன்று இக்கைத்
-ஆதி
டியப்பம், தோகை இட்டலி நு விற்கும் குடும்பங்கள் பல வும் இருந்தன. வீதிக்கு வீதி
-670

Page 99
யெங்கும் வெற்றி நடை போட்டது. இ காணாமல் போய் சிடி பிளேயர் (CD என்பவை அந்த இடத்தைப் பிடித்துவி சி.டி.டி.வி.டி.என மாற்றம் கண்டது.இ கும் தொழிலும் இன்று முற்றாவே இ அற்றுப் போய்விட்டது.
கிடுகு பின்னுதல் தொழில் கிராம வேறுபாடின்றி யாவருக்கும் இருந்தது. பன்னாங்கு எனும் ஒரு வகை இறந்த இந்துக்களின் உடலை வைப்ப இழைக்கத் தெரிந்தோரை இன்று தே வேண்டியுள்ளது.
வீட்டுக் கூரைகளைத் தகரம், ஒடு, அமைக்கும் நிலை பரவலாக எங்கும் தின் பெருமை கூறும் கிடுகுவேலிகள் நில கிறீற் தூண்களும், முள்ளுக் கம்பி வேலி பின்னும் கைத்தொழில் மிக அருகிவிட்ட யவே நிற்கின்றது. தென்னோலைகள் ப அழிகின்றது.
தகரக் கதிரைகள் (Steel Chairs) வ
தொழில் முன்பு இருந்தது. அது இப்டே லாக மாறிவிட்டது.
குருநகர், பாசையூர் போன்ற மி விடியற்காலையில் வீதியோரம் அடுப்பு சுட விற்கும் பெண்கள் இருந்தார்கள். அ மணிவரை வியாபாரம் படுசுறுசுறுப்பா தொழில் முற்றாகவே அற்றுப் போய்விட
அக்காலத்தில் ஊருக்கு ஊர் இ அப்பம், குழல்ப்பிட்டு என்பவை செய் இருந்தன. பஞ்சம் காத்த தொழில்களா
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

Gة قاعدهم ولمGفوقد - இத்தொழிலில் பின்னர் டெக் டிவிடி, பிளேயர் (DVD) ட்டது. வீடியோ கொப்பியும் வற்றை வாடகைக்கு கொடுக் ல்லையெனக் கூறுமளவுக்கு
பாழ்ப்பாண மக்களில் நகர, உரியதாக ஒரு காலத்தில் 5 கிடுகு பின்னுதல் அமைப்பு பதற்கு பயன்பட்டது. அது டிக்கண்டு பிடிக்க அலைய
அஸ்பெஸ்ரஸ் சீற்கொண்டு பெருகியது. யாழ்ப்பாணத் றைய மதில்களாகியது.கொங் களுமாகியது. இன்று கிடுகு து. தென்னைமரங்கள் நிறை ல இடங்களில் தேடுவாரற்று
ாடகைக்கு கொடுக்கும் கைத் ாது பிளாஸ்ரிக் கைத்தொழி
னவக் கிராமங்களில் முன்பு
மூட்டி பால் அப்பம் சுடச் திகாலை முதல் காலை 9,10 க இருக்கும். இன்று இக்கைத்
-ஆதி
டியப்பம், தோகை இட்டலி நு விற்கும் குடும்பங்கள் பல வும் இருந்தன. வீதிக்கு வீதி
-670

Page 100
சென்று இவற்றை விற்றுப்பி பதவிகளை அலங்கரித்தவர்க கும் இக்குடிசைக் கைத்தொ ஒரளவுக்கு இயங்கி வருகின்ற
வாழை நாரை எடுத் வேலைப் பொருள்கள் தயா த்திலிருந்தது வாழைநாரின இருந்தன. இன்று இத்தொழி வுக்கு அற்றுப் போய்விட்டது
கைத்தறி நெசவு யா பிரதேசங்களில் வீட்டுக் கைத் பிரசித்தம் பெற்ற இலாபகர அரசின் உள்நாட்டு உற்ப பொருளாதாரக் கொள்கை கள் இலாபகரமான தொழில கைத் தொழில் முயற்சியாள இக் கைத்தொழில் முற்றாகே ழந்து விட்டது.
கத்தி, கத்தரிக்கோ ஆட்டுக்கல், திரிகைக்கல் ெ தில் முதன்மையானதாக இ சிறிய ரக இயந்திரத்தை ஊர் கோல் என்பவற்றைச் சாலை
அம்மி, பிற கல் உபச லாம் இயந்திரயுக ஆட்சியி ரைக் காலவெள்ளத்தில் ஆ யலறை எங்கும் இயந்திர உ உள்ளது.
மட்பாண்டம் செய்
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

- (ဇီးသံၾywJaဇံ ၅၆)ပÂ2၏ - ன்பாடசாலை சென்று படித்துப் பெரும் ளும் உள்ளார்கள். இன்று உணவு தயாரிக் ழில் குறைவடைந்த நிலையிலாயினும்
து.
து அதில் கயிறு தயாரித்தல், சில கை ரிக்கும் கைத்தொழில் நீர்வேலிப் பிரதேச ாலாகிய இவை மிகவும் உறுதியானதாக ல் முற்றாகவே இல்லையெனக் கூறுமள
bill
ழ் குடாநாட்டில் அரியாலை உட்பட பல ந்தொழிலாக1970 - 1977 காலப்பகுதியில் மான தொழிலாக இருந்தது. சிறிமாவோ த்திகளை ஊக்குவிக்கும் மூடப்பட்ட காரணமாகவே கைத்தறி நெசவுத் துணி )ாயிருந்தது. அக்காலம் தான் உள்நாட்டுக் ார்களின் பொற்காலமாயிருந்தது. இன்று வே இல்லை எனக் கூறுமளவுக்குச் செயலி
ல், சாணை பிடித்தல், அம்மி குழவி பாழிதல் எனும் கைத்தொழில் ஒரு காலத் ருந்தது. சைக்கிளில் சாணை பிடிக்கும் r ஊராக எடுத்துச் சென்று கத்தி, கத்தரிக் ண பிடித்து உழைத்தார்கள்.
ரணங்களைப் பொழிந்த தொழில்களெல் ன் நீட்சியால் கைத்தொழில் முயற்சியாள pத்தி மூழ்கடிக்கச் செய்து விட்டது சமை பகரணங்களே பெரும்பாலான வீடுகளில்
யும் தொழில் சங்கானை போன்ற ஒரு சில
-688D

Page 101
பிரதேசங்களில் அதிக வருவாய் தந்த கு தொழிற்சாலைக் கைத்தொழிலாகவும் இ னிய, உருக்கு பாத்திர, சில்வர் வருகை ம குப் பெரும் அடியைப் போட்டுவிட்டது கும் கடையைத் தேடியலைய வேண்டியு
இக்கைத்தொழிலும் பெருமள பனை, தென்னை மரங்களில் கள்ளுச்சீவு தில் அதிகம் இருந்தது. உயிராபத்தான ளவுக்கு குறைந்துவிட்டது. இத்தொழிலி பெறும் நிலையிருந்தும் இதனைக் கை யிரக் கணக்காக உள்ளன.
பனை, தென்னை மரத்தில் க சுண்ணாம்பு தடவி கருப்பணி எனும் பத தாச்சியில் காய்ச்சி பனங்கட்டி தயாரிக்( யாழ் குடாநாட்டில் இருந்தன. 1970 - 1 மிகவும் இலாபகரமான தொழிலாக இ வள அபிவிருத்திக் கூட்டுறவுச் சங்கம் எ நிறுவனமாக உருவாகியது.
இன்று பனங்கட்டித் தொழிற் விட்டன. வீடுகளில் கருப்பணி காய்ச் யும் விரல்விட்டு எண்ண வேண்டியுள்ள அருந்திஉணவு தயாரித்து ஆரோக்கியம சீனியை அதிகம் பாவித்து நீரிழிவு நோய
னர.
ஆடி, ஆவணி புரட்டாதி மாதப் பனங்காய் (பனம்பழம்) காலம். அப்போ எடுத்து அதன்களிஎடுத்து பரண்கட்டி ஒ வைத்து பனாட்டு தயாரிக்கும் கைத்த்ெ றும் பனாட்டு தென்பகுதிச் சந்தைகளுச் போகும். பனாட்டு பஞ்சமும் காத்தது ப
IIIIor 65 oTJ5ňr 01

o Gفاعلعالم அபேரிறன் டிசைக் கைத்தொழிலாகவும் ருந்தது. பிளாஸ்ரிக் அலுமி ட்பாண்டக் கைத்தொழிலுக் 1. இன்று மட்பாண்டம் விற் ள்ளது.
வுக்கு குறைந்து விட்டது. ம் கைத்தொழில் ஒரு காலத் இத்தொழில் இன்று பெரும ல் ஈடுபட்டு அதிக வருவாய் விட்ட குடும்பங்கள் பல்லா
ள் இறக்கும் பானையில் நநீர் இறக்கி அதனை பெரிய தம் தொழிற் சாலைகள் பல 977 காலப் பகுதியில் இவை இருந்தன. பனை, தென்னை னும் அமைப் பும் பலமான
Fாலைகள் பல செயலிழந்து சும் தொழில் செய்வோரை து. பனங்கட்டியுடன் தேநீர் ாக வாழ்ந்த மக்கள் கூட்டம் ப்க்கு உட்பட்டுத் தவிக்கின்ற
b வந்தால் யாழ்ப்பாணத்தில் து பனம்பழத்தைப் பிசைந்து லைப்பாயின்மீது பரவி காய நாழில் பரவலாக இடம்பெ $கு பெரும் மவுசுடன் விலை னங்காய் சூப்பி பசி போக்கிய
—89D

Page 102
காலமும் இருந்தது.
ஆனால் இன்றோ யெனக் கூறிப் பெற்றோரைத் உண்டு நோயாளியாகும் தை
யாழ் நல்லூர் கந்த சுல காலமொன் றும் இருந்தது. வட்டிக் கட்டு களாக வைத்து பிரதேசங்க ளிலும் ஆடுமா கைத்தொழிலும் நடந்தது. கிவிட்டது.
சுருட்டுச் சுற்றும் பி கம், வடமராட்சியின் சில பி வேலியில் மிகவும் அதிகம இவை எண்ணற்றோருக்கு G த்தின் சுழற்சியில் சிக்குன நசிந்து விட்டது கவலைக்கு
சைக்கிளில் பெட்டி னியம், பித்தளைப் பாத் இருந்தது. இவற்றை வாங்க் கப் பொருள்கள் கொடுப்பு பட்டியலில் சேர்ந்துவிட்ட
கொழும்புத்துறை ரிக்கும் கைத்தொழில் ஒரு பலகை கட்டையுடன் பின் நூற்றலைச் சாதாரணமாகச் தும் யுத்தத்தின் சத்தம் இக் செய்து விட்டது. ரயர்நூ விலையுடன் போட்டி போ
(антиит от 5» отырып о10—

- أسونسG, فاهلعynولمG -
பனாட்டுப் போடுவது நாகரீகம் இல்லை தடுத்து கண்ட கண்ட சிற்றுாண்டிகளை லமுறையொன்று வந்துவிட்டது.
வாமி கோயில் சந்தியில் புல்லு கட்டு விற்ற யாழ் நகரப் புல்லுக்குளத்தில் புல்லு-ெ து சிலர் விற்பார்கள். அக்காலத்தில் நகரப் டு வளர்ப்பார்கள். அதனால் புல் விற்கும் காலவெள்ளம் இத்தொழிலையும் விழுங்
ரபலமான கைத்தொழில் வலிகாமம் தீவ பிரதேசங்களில் நிகழ்ந்தது. யாழ் திருநெல் ான சுருட்டுக் கொட்டில்கள் இருந்தன. வேலைவாய்ப்பை வழங்கின.காலச்சக் கர ன்டு ஏராளம் சுருட்டுக் கொட்டில்கள் ரியது.
கட்டி பழைய சரிகைச்சாறி, அலுமி திரங்கள் வாங்கும் வியாபாரமொன்று விெட்டு பணம் அல்லது வீட்டு உபயோ ார்கள். இதுவும் காணாமல் போனோர்
ஆதி.
பிரதேசத்தில் வீட்டுக்கு வீடு கயிறு தயா காலத்தில் இருந்தது. சைக்கிள் றிம்மை ணத்தது போன்ற உபகரணத்தில் கயிறு காணமுடிந்தது. கயிறுக்கு தேவை இருந் கத்தொழிலாளர் பலரை அற்றுப்போகச் ன் வருகையும் தென்பகுதி கயிறுகளின் -முடியாத நிலையும் ஓர் காரணம்,

Page 103
பெட்டி, பாய், கடகம் தொப்பி, தட்டு போன்ற பனைஒலையால் ஆகிய ெ தொழில் வீட்டுக்கு வீடு இருந்தது
பிளாஸ்ரிக் பொலித்தீன்,றெக்சீன்வ காரணமாக இக்கைத்தொழிலும் மிகவும் வேலைக் கைத்தொழிலெனச் சுருக்கமாக ததும் குறிப்பிடத்தக்கது அப்பளம், போ ரித்தல், சீமெந்து பையில் (Bag) ஒட்டுதல் தொழில்களும் இன்று பெருமளவுக்கு தையல் மெசினில் தைத்து உழைத்து குடும் ஏராளம் இருந்தன. றெடிமெற் ஆடைகளி தையல் கடைகளின் வளர்ச்சி காரணம வடைந்துள்ளது.
மின்சாரம் எல்லாக் கிராமங்களுக் இருந்தது. அப்போதெல்லாம் பெரிய அள இடங்களிலும் வாடகைக்கு விடவென இ துவிட்டதெனக் கதைப்பார்கள். மின்சார பரவிய காலம் வந்தபோது லைற் என்ஜின் விட்டது.
உரலில் அரிசி இடித்து பின் மாவறு வறுமைப்பட்ட பெண்கள் பலரது வாழ் லாக இருந்தது. ஈரஅரிசியை அரைத்துக் ெ போது கோதுமைமாவின் தாராளப் புழ. இடித்துக் கொடுக்கும் தொழிலும் மிகவும்
இப்படி எத்தனையோ கைத்தொழ அற்றுப் போய்விட்டன. குறைந்து போய்வு சுவடுகளாக இவையும் உள்ளன. இதன் மீ சுக அனுபவத்துடன் விடைபெறுவோம்.
நன்றி- தினக்குரல் வாரவெளியீடு 010
uurzor 5 soorsnijbrir 01
 

Gفاعلهم ولم နျ၆)ပßဂ်)၏ நீத்துப்பெட்டி,இடியப்பத் பெருள்கள்தயாரிக்கும் கைத்
பருகை பணவசதிகூடியமை குறைந்து விட்டது. பன்ன இப்பொருள்களை அழைத் டுதல் மோர்மிளகாய் தயா போன்ற வகையான கைத் குறைவடைந்து விட்டது. ம்பம் நடத்திய குடும்பங்கள் ன் வருகை காரணமாகவும்
ாக இத்தொழிலும் குறை
கும் இல்லாத ஒரு காலம் ாவு மின் பிறப்பாக்கிகள் பல ருக்கும். லைற் என்ஜின் வந் ம் எல்லா இடங்களுக்கும் தொழிலும் குறைவடைந்து
றுத்துக் கொடுப்பதென்பது வாதரத் தொழிலாகப் பரவ கொடுக்கும் ஆலைகள் வந்த க்கம் வந்த போதும் அரிசி
அருகிப் போனது.
மில்கள், தொழில் முறைகள் விட்டன. வாழ்ந்த வாழ்வின் து மீண்டும் நடந்து பார்த்த
7.2o12, ob.07.2O2 5assassi
-go

Page 104
UTOUTGT நினைவுகள் 16
கிரா
யாழ்ப்பாணத்தில் தார முறைமைகளில் அற்ே தார முறைமைக்கும் பெரு முறைமை குறித்து ஏற்கனே யொத்த ஒர்முறைமையே இ
கிறிஸ்தவ மக்களின் ஒரு காலத்தில் ஏற்படு: யாழ்ப்பாண நினைவுப் ப வேண்டியதே.
பொருளியல் அறிஞ (Micro Economy System) வாழ்வில் வெற்றிகரமானத
மேற்குலகிலிருந்து
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

மிய வறுமை தனித்த அற்ஹோம் முறை
கிராமிய வறுமையை தணித்த பொருளா ஹாம் (At Home) எனப்படும் பொருளா ம் பங்கு உண்டு. பணவரவு பொருளாதார வ ஒரு பத்தியில் பார்த்துள்ளோம் இதனை இதுவாகும்.
வாழ்வில் பொருளாதார மறுமலர்ச்சியை திய இப்பொருளாதார முறைமையும் கங்களில் நினைவு மீட்டிப் பார்க்கப்பட
ர்கள் நுண்பாகப் பொருளாதார முறைமை ான அழைக்கும் இவை எமது மக்களின் க இருந்திருக்கிறது. இருந்து வருகிறது.
திய புதிய பெயர்களில் இன்று கவர்ச்சி
-G92)

Page 105
கரமாகக் கூறப்படும் பல கோட்பாடுகள் 6 ஏற்கனவே தோற்றம் பெற்றுள்ளன. எமது நிறைவு செய்யும் இக்கோட்பாடுகள் எம ளின் தளத்திலிருந்தே தோற்றம் பெற்றுள் நேரத் தேவைகளை இவை முழுமை செய்
அற்ஹோம் பொருளாதார முறைை றுதிக் கோட்பாட்டில் கூறப்படும் பகிர்தல் யொற்றியதாகவே இம்முறையும் உள்ளது என்பார்கள்.அது போல பலரிடம் உள்ள சி சேர்ந்து பெரும் தொகையாகி உதவுகிறது.
இந்து மத மக்களில் ஒரு பகுதியின யிலிருந்து விடுபட பணச்சடங்கு என மு பணவரவு பொருளாதார முறைமையை போலவே கிறிஸ்தவ மக்களின் இம்முை அற்ஹோம் முறை ஆரம்ப காலங்களில் மங்களில் பணச்சடங்கு என அழைக்கப்பட
பின்னாளில்இது அற்ஹோம் என்ற ( பணப் பொருளாதார முறைமையில் இது தில் கரையோர சமூகங்களில் ஒரு மாதிரிய சமூகங்களில் வேறொரு மாதிரியாகவும் ெ
கரையோரப் பிரதேசங்களில் கட பிணைக் கப்பட்டதாக வாழ்வு இருக்கின் அற்ஹோம் நிகழ்வானது கரையோரக் மாலை 6 மணி முதல் இரவு 10 மணி ( இருக்கும். இரவில் தொழிலுக்குச் செல்ே களை விற்று தமது உடல்க்களைப்பை மாலை நேரத்தில்தான் ஒய்வாக இருக்கும்
உணவுப் பொருட்களின் விலைவா
தில் மதிய உணவு கொடுத்தே இந்நிகழ்வு
uursor 5 soornissir 01
 

- أمواد3) فهل دمولمG - எமது பண்பாட்டிலிருந்தது வாழ்வியல் தேவைகளை து அடிப்படைத் தேவைக ளன.எமது பண்பாடு, கால துள்ளன.
மக்குள் செல்வோம். காப்பு ஸ் எனும் தத்துவத்தை அடி 1. சிறுதுளி பெருவெள்ளம் சிறியளவு பணம் ஒருவரிடம்
ார் தமது வறுமையின் பிடி ன்னாளில் அழைக்கப்பட்ட அறிமுகம் செய்தனர். அது றயும் தொழிற்படுகின்றது. பல கடற்கரையோரக் கிரா
Ι Φl.
பெயரைப் பெற்றது. கிராமிய செல்வாக்கு வகித்த காலத்
ாகவும் கரையோரமல்லாத
காண்டாடப்பட்டது.
டற்றொழிலுடன் பின்னிப் றது. அதனால் முன்னாளில் கிறிஸ்தவக் கிராமங்களில் வரையும் படுசுறுசுறுப்பாக வார் விடிகாலை வந்து மீன் யெல்லாம் போக்கிய பின் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்.
சி குறைவாக இருந்த காலத் நடைபெற்றது. பின்னாளில்
-G93)

Page 106
மாலை நேரத்தில் கேக் வை அதுவும் செலவு கூடியதா: மளவில் கேக் குளிர்பானட வால் கிடைக்கக்கூடிய பன வுச் சுருக்கங்கள் வந்துவிட்ட
அற்ஹோம் அழைப் யும் நடைபெறுமென அ சென்று தமது பணக் கெr நாட்களெனப் போடாவிட கொண்டாட்டமாக நிகழு
நிகழ்வில் பணம் பயன்படுத்தப்படும். இதில் தொகையை பழையது, ட பழைய தொகையெனக் குற டுச் செலுத்தும் முறையுமி பழைய தொகையைச் சம மாவோ வழங்குவார்கள்.
வடமராட்சிப் பிரே மையில் உள்ளது போல எழுதும் முறையும் பெண் மையில் இருந்ததாக அறிய
ஆரம்ப காலங்களி வாங்கிப் போடும் முறை யப்படுகின்றது. பின்னாட் பணத்தை வைக்கும் பழச் வருகின்றது.
கரையோரக் கிராம
திலும் கிறிஸ்மஸ் வரும் டி முறைமை நடைபெற மாட
IIğıITorr)) or)19ir 01

GلمAقاعده பேரிறன் டை, றோல்ஸ், குளிர்பானம் என மாறியது. கப் போக இம்முறைமை தற்போது பெரு ) எனச் சுருங்கிவிட்டது. அற்ஹோம் நிகழ் ாத்தின் வரவை அதிகரிப்பதற்காகவே செல
-ஆ.
பிதழில் கொண்டாட்டம்3 நாட்கள்வரை ச்சிடப்பட்டிருந்தால் அந்த 3 நாட்களும் டுப்பனவைச் செலுத்தலாம். அவ்வாறு 3 ட்டால் அந்த ஒரு நாள் மட்டும் பிரதான
D.
வாங்குவதற்கு கொப்பி ஒன்று எழுதப் ல் பெயர், முகவரியுடன் கொடுக்கப்படும் புதியது எனக் குறிப்பிட்டுப் பதிவார்கள். ரிப்பிட்ட பணத்திற்கு 10 வீத வட்டி போட் ருந்தது. புதிதாக வழங்கப் படும் காசை ப்படுத்தும் விதமாகவோ, அல்லது அதிக
தசத்தில் பணவரவுப் பொருளாதார முறை ஆண்களுக்கு தனியான கொப்பி வைத்து களுக்குத் தனியாகவும் அற்ஹோம் முறை ப்படவில்லை.
ல் வாங்கும் பணத்தை சாரக் கட்டினுள் மை சில இடங்களில் இருந்ததாக அறி களில் சூட்கேஸ், தோல்பை போன்றவற்றில் |கம் உருவாகி இப்போது நிலை பெற்று
ங்களின் தேவாலயத்திருவிழா கால மாதத் சம்பர் மாதத்திலும் அற்ஹோம் வைக்கும் ட்டாது. உள்கிராமங்களில் பந்தல் போட்டு
G94)

Page 107
இம்முறை கொண்டாடப்படும்.
கரையோரக் கிராமங்களில் வீ பரப்பில் இருக்கும். இதன் காரணமாக வீதிகளின் குறுக்கே பந்தல் போடப்படும் தில் அந்தக் காலத்திற்குரிய பிரபலமான டிருக்கும்.
இவ்வழக்கம் இப்போதும் சில ளில் காண முடிகின்றது. கடற்றொழில அற்ஹோம் முறைமைக்கான திகதிகளை யோரக் கிராமங்களில் உள்ளதை மர அற்ஹோம் வைத்துப் பணத்தைப் பெற்ற தில் கணிசமான பகுதியை மீளளித்த பின் முடியும்
ஆனாலும் திருமணம், புதுமனை மங்கல நீராட்டுவிழா, பிறந்த தின விழா ( போல வைத்துப் பணம் வாங்கும் முறைை தும் இருப்பதைக் காண முடிகின்றது. 5 இந்நிகழ்வை அற்ஹோம் போல நடத்துவ கூட்டுறவுச்சங்கத்திற்கு அறிவித்தல் கொடு
கடற்கரையோரக் கிராமங்களைப் காலகட்டத்தில் ஏழைக் கடற்றொழிலா படகு வாங்க வலைகள், உபகரணங்கள் மையினால் பணத்தைப் பெற்றுக் கொண் சம்மாட்டி எனப்படும் பெரிய முதலாளி பெரிதும் உதவியுள்ளது. அதேபோலகாண வாகனம் வாங்குதல், பெண் பிள்ளைக்குத் நாடுகளுக்கு செல்லல், சிறு தொழில்கள் நி இம்முறைமை கைகொடுத்து உள்ளது.
கரையோரம் தவிர்ந்த பிரதேச ம
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

- லேடிMடிகம் பேரிறன் -
டுகள் மிகச் சிறிய நிலப் அற்ஹோம் கொண்டாட ஸ்பீக்கர்கள் பெரிய சத்தத் பாடலை ஒலித்துக்கொண்
கரையோரக் கிராமங்காளர் கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் வழங்கும் முறை பல கரை பாகக் காணமுடிகின்றது. ஒரு குடும்பம் பெற்ற பணத் ானர் தான் மீளவும் வைக்க
ப்புகுவிழா, மங்கைப்பருவ போன்றவற்றை அற்ஹோம் மை அப்போதும், இப்போ கரையோரக் கிராமங்களில் தாயின் கடற்றொழிலாளர் ப்பது அவசியமாகின்றது.
பொறுத்தவரையில் ஒரு ளி ஒருவர் சொந்தமாகப் வாங்க அற்ஹோம் முறை டனர். சிறிய முதலாளிகள் களாக மாற இம்முறைமை ரிவாங்குதல் வீடுகட்டுதல் திருமணம் செய்தல் வெளி றுவுதல் போன்றவற்றிற்கும்
க்களும் இந்த வகையான
95Dهـ

Page 108
நன்மைகளை அனுபவித்து ரவுப் பொருளாதார முறை: வடிவமெனலாம். இன்றய வலுவிழந்து வருவதைப் பர
கரையோரக் கிராமா வுக்கு கடைப்பிடிக்கப்பட்டு பெருமளவுக்கு வழக்கற்று தரம் பெருமளவுக்கு உயர்ந்து காட்டி பணம் பெறும் முன பணத்தைக் கொடுத்து வா உருவாகிவிட்டதும் இதற்கு மெங்கும் தனது கால்களை கடன் எடுப்பது இலகுவா குறைந்து விட்டது.
இன்றைய இளைஞ வாங்குவது தம்மை ஏழைக றோரைத் தடுக்கின்றார்கள் குச் சென்று விட்டதும் ஒ பொருளாதார மறுமலர்ச் அற்ஹோம் முறையும் ஆ தொன்றாகும். காலமாற்றட டையச் செய்து விட்டது.
அற்ஹோம் என்ற ே ளின் ஊடாகத் தொடரத்த பொருளாதார நலன்களை ஆய்விற்கு உட்படுத்திஆவ இதனைக் கவனித்துக் கொ
நல
uu III oor 550) for D135 ňr 01
 

- أمواد3) فهلعynولمG - ர்ளனர். சுருக்கமாகக் கூறுவதாயின் பணவ மையை கிறிஸ்தவர்கள் கைக்கொண்ட ஒர் காலத்தில் இந்த அற்ஹோம் முறைமை வலாகக் காணமுடிகின்றது.
பகளில் இப்பொருளாதார முறைமை ஓரள தி வருகின்றது. ஏனைய இடங்களில் இது ப் போய்விட்டது. மக்களின் வாழ்க்கைத் துவிட்டநிலையில்வறுமையைக் காரணம் பறமையை பெருமளவில் விரும்பவில்லை. ங்குவதை இழிவாக எண்ணும் சமுதாயம் காரணமெனலாம். வங்கிகள் கிராமப்புற ப் பதித்து விட்டது. இதனால் தேவைக்கு "கி விட்டதனால் அற்ஹோமின் தேவை
ர்கள் பலர் அற்ஹோம் வைத்துப் பணம் ளாக சமூகத்தில் காட்டுமெனக் கூறிப் பெற் கிராமிய வறுமை மிகக் குறைந் தளவுக் ர் காரணம். யாழ்ப்பணக் குடாநாட்டின் சியில் கணிசமான பங்கைச் செலுத்திய வணமாகப் பதிவிற்குட்படுத்த வேண்டிய ம் இம்முறைமையைக் கணிசமாக குறைவ
பயரைத் தாங்காமல் பிறமங்கல நிகழ்வுக ான் போகிறது. மக்கள் தமது வாழ்வியலின்
உயர்த்தும் இது போன்ற முறைமைகள் ணப்படுத்த வேண்டும். புலமைசார் சமூகம் ள்ள வேண்டுகிறேன்.
றி தினக்குரல் வாரவெளியீடு - 2012.யூலை.15

Page 109
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 17
வாகனங்களும்
LDனித வாழ்வின் நலமான அசை அவசியமானவை. போக்குவரத்து தரை, வழிகளில் இடம்பெறுகின்றன. வடபகுதி னங்கள் காலமாற்றத்துடன் உள்ள நி6ை உள்ளடக்கப்படுகின்றது.
தரைவழிப் போக்குவரத்தின் களைப் பார்ப்போம். முதலில்வாகன இ களையும் வாழ்வியலையும் பார்ப்போம். ட் தில் தான் இயந்திர வாகனங்கள் எம்நாட QITs607 gau555 55G).56ir CY, EY, CN, ஆங்கில எழுத்துக்களுடன் இலக்கங்கள் செய்யப்பட்டன.
1957 ஆம் ஆண்டு சிங்கள சிறீ
இலக்கங்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.
III zor 53949r olybir 01
 
 

) வாழ்வியலும்
வியக்கத்திற்கு வாகனங்கள் கடல் ஆகாயம் எனப் பல மக்களின் வாழ்வியல் வாக லமை இன்றைய பத்தியில்
காலமாற்றத்தின் கோலங் }லக்கங்களின் காலமாற்றங் பிரித்தானியர்ஆட்சிக்காலத் ட்டிற்கு வந்தன. அப்போது
EN என்றவாறாக உள்ள சேர்க்கப்பட்டு அறிமுகம்
எழுத்துக்களுடன் வாகன சிங்கள பூரீ எழுத்தை வாக

Page 110
னங்களில் அழிக்கும் போர மேற்கொண்டமையும் குறி இறுதியில் சிங்கள பூரீ கை முகம் செய்யப்பட்டது.
துடன் பார்க்கப்பட்ட சிங் மயப்பட்ட பதிவுக்கு பூரீ எ காரணம். 1997 ஆம் ஆண் மாகாண ரீதியில் அடைய SG, UP (yp60)p60)LD -9)gó(upé951
பாதுகாப்பு படை திலிருந்து வருகின்றது எ செய்யப்படுவதாக அரசாங் இலக்கங்கள் மாகாணக் கு துடன்தொடங்கப்பட்ட ( G.A என தொடங்குவதான
இவ் ஆங்கிலத் தெ காலப்போக்கில் அறிமுக டுடன் ஆங்கில எழுத்துச் ஆண்டில் வாகன இலக்க: கிக்கும் நடைமுறை வந்த தான் வாகன இலக்கத்தக வாகன இலக்கங்கள் வா றும் இருந்தது. CY செல் என வாகன இலக்கங்களு இன்று காணமுடியாது.
வாகனங்களின் வ( கள் வடபகுதித் தமிழர்கள் தியது. ஒற்றை நாம்பன் ப கல் வண்டி என அழைச் மாடுகள் பூட்டிய வண்டி கப்பட்டது. இலங்கையர்
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 
 

Gقاعدهم ولم ၅၆éပÂ2၏ ாட்டத்தை தமிழ் அரசியல் தலைவர்கள் ப்பிடத்தக்கது பின்பு 1987 ஆம் ஆண்டின் விடப்பட்டு - (டாஸ்) அடையாளம் அறி அத்துடன், இனவாதக் கண்ணோட்டத் கள பூரீ யுகம் முடிவுக்கு வந்தது கணனி ழுத்தை உள்ளடக்கவில்லை என்பதும் ஓர் ண்டு ஜனவரியில் வாகன இலக்கங்களை T6Tib 5IIglub NP EP WP SP, NC, NW, CP ம் செய்யப்பட்டது.
யினரால் வாகனங்கள் எந்த மாகாணத் ன அறியும் நோக்குடன் இது அறிமுகம் பகத்தால் கூறப்பட்டது. அப்போது வாகன நறியீட்டுடன் GA என்ற ஆங்கில எழுத் Bungi Goverment Agentgisepp)555Tair ா அபிப்பிராயம் பலரிடம் ஏற்பட்டது.
ாடர் இலக்கத்திலும் வேறுபட்ட வகைகள் ம் செய்யப்பட்டது. மாகாணக் குறியீட் நகள் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட 1997 ஆம் த் தகடுகளை அரசாங்கம் மட்டும் விநியோ து. அதற்கு முன்பு வாகன உரிமையாளர்கள் டுகளைத் தயார் செய்து பொருத்தினார்கள். ழ்வியலுடன் இணைந்திருந்த காலமொன் லையா, 1 பூரீ சிங்கராயர், 4000 கந்தையா டன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட வாழ்வியலை
1கைக்கு முந்திய காலத்தில் மாட்டு வண்டி ன் நாளாந்த வாழ்வில் செல்வாக்குச் செலுத் ாட்டைப் பூட்டிய வண்டில் ஒற்றைத் திருக் கப்பட்டது. அதுபோல இரண்டு நாம்பன் b இரட்டைத் திருக்கல் வண்டி என அழைக் கோன் என்ற புகழ் பெற்ற சிறுகதை எழுத்
<98•

Page 111
தாளரின் வெள்ளிப்பாதரசம் என்ற சிறுக மாட்டு வண்டியில் போகும் போது கொலுசு கேட்கும் சுவையான கதையாக உ பலகையிலான வட்டச் சில்லுக்கு ஆரப் மட்டை (பொச்சு மட்டை) கட்டப்பட்ட கிய வில்லுத் தகடு பூட்டப்பட்டது. பின் வண்டில்களும் பாவனைக்கு வந்தன.
இயந்திர வாகனங்களின் எழுச்சி ம பெருளவுக்கு இல்லாமல் போகச் செய்து வண்டிச் சவாரிப் போட்டிகள் இன்றும் கொண்ட பெரியதொரு நிகழ்வாக நடை(
றிச்சோ எனப்படும் ஒருவகை 6 இருந்தது. மனிதனை வைத்து மனிதன் இது. யாழ்ப்பாணம் கொட்டடி, நல்லூ என்பனறிச்சோ இழுக்கும் தொழிலாளர்க இருந்தன.
இதுவும் சாதியை அடிப்படையாக கையால் பின்னாளில் கை விடப்பட்டது றிச்சோவின் உருவ அமைப்பில் மாட்டி வாகனத்தை கைகளால் தாங்கி இழுப்ப ஒரு காலம் பலமாக வந்ததும் ஒரு காரண லத்தில் பிரபுக்கள் செல்லப்பயன்படுத்தப் குதிரைகள் பூட்டியதாக பின்னாளில் மா வாகனங்களின் பேரெழுச்சி அங்கு இவ் ( குக் கொண்டு போய்விட்டது.
றிச்சோவின் அமைப்பை சைக்கிஞ யாழ் நல்லூர் பிரதேசத்தில் பாடசாலை ஏற்றியிறக்கும் சேவையை ஒர் ஐயா இ றார். சைக்கிள் யுகத்தின் வருகையும் ய யாத பக்கங்களாக உள்ளது. வடமாக
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

- موقG و فاعلعمودمG - தை வல்லிபுரக்கோயிலுக்கு நாகம்மாள் எனும் பெண் ள்ளது. மாட்டு வண்டிலுக்கு ம்ப காலங்களில் தென்னை டது. பின்பு இரும்பினாலா னாளில் ரயர் பூட்டப்பட்ட
ாட்டு வண்டில்களை மிகப் விட்டது. ஆனால் மாட்டு ) பெருமளவு ரசிகர்களைக் பெற்று வருகின்றது.
வாகனம் போக்குவரத்தில் கையால் இழுக்கும் வண்டி ர் பிரதேசத்தின் ஒரு பகுதி
ளைக் கொண்டபகுதிகளாக
கக் கொண்ட ஒரு தொழிலா 1. மாட்டு வண்டிலை ஒத்த ற்குப்பதிலாக மனிதன் இவ் து இழிவாகக் கருதப்பட்ட ம், பிரித்தானியாவில் ஆதிகா பட்ட இவ் வாகனம் அங்கு ற்றம் கண்டது. மோட்டார் வாகனத்தை நூதன சாலைக்
நடன் பிணைத்த வகையில் ஆரம்ப வகுப்பு மாணவரை ப்போதும் செய்து வருகின் ாழ்ப்பாணத்தில் நினைவழி ாணத்தின் பெரும்பாலான
—ggD

Page 112
நிலப்பரப்புக்கள் சமதரையா
றலி, ஹம்பர் போன் கத் திகழ்ந்தன. அதிலும் றல பெரும் பணக்காரர் மட்டு லம் இருந்தது. சைக்கிளில் சைக்கிளை விடுப்பு பார்ப் இருக்கும் சைக்கிளை வைத் தப்பட்டது.
ஹம்பர் சைக்கிள் இரட்டை பார் (Bar) o 6r தன்மை காரணமாக இன்ற இதனை விரும்பாவிட்டா பாரம்பரியம் எனப் போற்றி
பிற்காலத்தில் றலி சங்கங்கள் கடன் அடிப்பை மெல்ல நடுத்தரக்குடும்பங் சைக்கிள்கள் கொடுக்கும் ருந்தது. சைக்கிள் ஆண்கள் மட்டும் ஏற்றிச் செல்லக் கூ
ஒர் ஐயா கூறினார்: ரப்பகுதியில் தமது மனை இளைஞர்கள் கூக்குரலி தாராள பொருளாதார மு யாழ்ப்பாணப் பெண்கள் கேலி செய்யப்பட்டாலும் ஒடுவது, பாடசாலைக்கு 6 கியது. அது இன்று மோ ரண ஒன்றாக வியாபித்துவ
1977 g)Gü ASLA B
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 
 

- ၆လံၾywå&ဇံ ဈ၆ပßဂ်)၏ -
ாக இருப்பது சைக்கிள் ஓட வாய்ப்பானது.
iற சைக்கிள்கள் பிரசித்தம் பெற்றவையா லி சைக்கிள் முதன்மையானதாக இருந்தது. மே சைக்கிள் வாங்கக் கூடியதாக அக்கா ல் ஒருவர் பாதையால் போவதென்றால் பதற்கென்று ஒரு கூட்டம் கிராமங்களில் திருப்பது பெரும் சமூக அந்தஸ்தாகக் கரு
முன்புறம் இரட்டை போக், பின்புறம் ளதாக அந்நாளில் வந்தது. இதன் உறுதித் )ளவிலும் உலாவுகின்றது. இளைய சந்ததி லும் கூட பழைய சந்ததி இதனைத் தமது
வருகின்றது.
சைக்கிளைப் பலநோக்குக் கூட்டுறவுச் டையில் வழங்கிய போது சைக்கிள் மெல்ல களின்கைகளுக்கும் போனது. வாடகைக்கு வியாபார முறையும் 1980 கள் வரையிலி மட்டும் ஒடும் வாகனமாகவும் ஆண்களை டியதாகவும் மிக நீண்டகாலம் இருந்தது.
நான் 1968இல் திருமணம் செய்து யாழ் நக வியைச் சைக்கிளில் ஏற்றிச் சென்ற போது ட்டுக் கேலி செய்தார்களாம். 1977 இல் றைமை வந்த போது தான் சைக்கிளையும்
ஒடத் தொடங்கினார்கள். ஆரம்பத்தில் கூட பின்னாளில் சைக்கிளைப் பெண்கள் டுத்துச் செல்வது சர்வசாதாரண விடயமா ட்டார் சைக்கிள், கார் ஒடுவது வரை சாதா ளது
ke (ஏசியா சைக்கிள்) வருகை நிகழ்ந்தது.
(100

Page 113
ஐப்பானிய தொழில்நுட்ப பொருள்ச தாராளமாக வரத்தொடங்கிய போது அக்காலத்தில் மிகவும் பிரபலமானதாக சைக்கிள்களை மட்டும் ஒடிப் பார்த்த எ கிரோ, ஈஸ்ரேன் RM, சீனாவின் பி6ை கிள்களையும் பாவிக்கத் தொடங்கினா வைத்திருந்த சைக்கிள் இப்போது ஏழை, ! வைத்திருக்கும் சாமானியப் பொருளாகி கிள் இல்லாத வீடுகளே இல்லையென பாவனை வளர்ந்துள்ளது.
சைக்கிளோட்டப் போட்டிகளும் யாட்டாக மாறியது. யுத்தத்தின் வருை சைக்கிளை மறக்கவொணாத பாகமாக் யின்மை, வாகனங்கள் எடுத்துவரத் தடை கிள்தான் கைகொடுத்தது.
இடம்பெயர்வுகள் நிலவிய காலா தவியாக இருந்தது. தொழில் வாய்ப்ட தான் பலவித வியாபாரங்களைச் செய்ய தந்தது.1990 களின் முற்பகுதியில் வவுனி பொருள் ஏற்றி வந்து விற்கும் வியாபார
1990 இன் பின்பு யாழ்பல்க6ை துணைவேந்தர் (VC) வடமராட்சி வதி சைக்கிளில் யாழ்பல்கலைக்கழகத்திற்கு நாள பயணித்தது யாவரும் அறிந்த ஒன்றே
பின்னாளில் மோட்டார் இய தொட்டி யெல்லாம் பரவிய போது அ மாகிய சைக்கிள் இப்போது ஏழைகளுக் வாகனமாகிவிட்டது. சைக்கிள் மட்டு யாகப் பார்க்கும் நிலை வந்து விட்டது.
யாழ்ப்பாணத்தவரின் மோட்ட
யாழ்ப்  ைநினைவுகள் 01
 

- أسود3) فهلعولمG - ளெல்லாம் இலங்கைக்குள் ஏசியா பைக்கும் வந்தது. விளங்கியது. இங்கிலாந்து ம்மவர் பின்னாளில் இந்தியா ாயிங் பிஜன் போன்ற சைக் ார்கள். பணக்காரர் மட்டும் நடுத்தரவர்க்கமென யாவரும் பது. யாழ்ப்பாணத்தில் சைக் க் கூறுமளவுக்கு சைக்கிளின்
ம் பிரபலமான ஒரு விளை க எம்மவரின் வாழ்வியலில் கியது. எரிபொருள் வருகை - நிலவிய காலங்களில் சைக்
ங்களில் சைக்கிள் தான் பேரு பற்ற காலங்களில் சைக்கிள் பும் தொழில்களைக் கற்றுத் பாவிற்கு சைக்கிளில் சென்று மும் இருந்தது.
0க்கழகத்தின் அப்போதைய ரி கிராமத்திலிருந்து தனது ாந்தம் 70 கிலோமீற்றர் வரை
ந்திர வாகனங்கள் பட்டி |ன்றைய பணக்கார வாகன குமட்டும் கைகொடுக்கும் ம் வைத்திருப்பவர் ஏழை
ர் வாகன வகையில் தட்டி
-Oob)

Page 114
வான் என எம்மவரால் அ பாக மும் மறக்க முடிய வடமாக ராணமெங்கும் பி வியாபாரத்தில் பிரபலமான
இதனை நாம் ஏற்க தொரு அத்தியாயமாகத் த கையும் யாழ்ப்பாண வாழ் தானியாவில் உற்பத்தி செய் மைனர், மைனர், பரீனா A நினைவில் கொள்ளப்படும்
இவற்றில் பல இ6 இருப்பதைக் காண முடிச் மக்களை ஏற்றுவதற்கு இ6 பணக்கார வீடுகளில் குடு தன. கோயில் திருவிழாக் சமூக அந்தஸ்தாக இருந் குடும்பங்களும் நடுத்தர காலமும் உருவாகியது.அ படக் காட்சிகளுக்கு இக்க
தியேட்டர்களின் ( நிற்க மக்கள் குதூகலித்து ஒர் அற்புதமான பொற்கா பிளேயர் தெரியாத, தொன் லத்தில் தியேட்டர்களின் கார்கள் கிராமத்தில் ஒன்ே
நன்மையாதீமைய உரிமையாளர் இருப்பார். யாவராலும் மதிக்கப்பட் னம், கார்க்கார அருள் என மாக வாகனமும் இருந்தது

- موند3) فهدمولمG - '60opéensL'ul ul 'l Chavallot lorry g)60Tgp ாதது.பொது மக்கள் போக்குவரத்திற்கு பலமான ஒன்றாக இது இருந்தது. சந்தை ா வாகனம் இது.
னவே தினக்குரல் வாசகர்களுக்கு தனியான ந்திருந்தோம். மோட்டார் கார்களின் வரு வியலில் மறக்க முடியாத ஒன்றாகும். பிரித் பப்பட்டு ஒக்ஸ்போர்ட், கேம்பிறிஜ் மொறிஸ் 40, பென்ஸ் போன்ற கார்கள் இன்றளவும் வாகனங்களாகும்.
ன்றும் குடும்ப வாகனங்களாக வீடுகளில் கின்றது. திருமண வைபவங்களுக்கு மண வை விருப்பப்பட்டு பிரபலமாக இருந்தது. ம்ப வாகனமாக இவ்வகைக் கார்கள் இருந் களுக்கு இவற்றில் செல்வது நெடுங்காலம் தது. மேல் நடுத்தர வருமானம் பெறும் குடும்பங்களும் இக்கார்களில் செல்லும் ப்போதுமாலை 6.30 மணி, இரவு 9.30 மணி ார்களில் செல்லும் வாழ்வியல் இருந்தது.
வெளி வீதியில் பல கார்கள் அணி வகுத்து சினிமாப் படங்களைப் பார்த்த அக்காலம் லம்தான். கேபிள் ரிவி, DVD பிளேயர் CD லைக்காட்சிப் பெட்டியைக் காணாத அக்கா சிப்புத்தன்மை மிக உற்சாகமாக இருந்தது. ரா, இரண்டோ தான் இருக்கும்.
ாகூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடி வருபவராக கார் வாடகைக்கு கார் விடுவோர் கிராமங்களில் - மனிதராக இருந்தார். கார்க்கார இரத்தி அவர்களின் பெயரும் அடையாள ஆவண
Ꮹ102Ꭷ

Page 115
லண்டன் கார்கள் அலங்கரிக் பலவித வர்ணப் பல்ப்புகள் பூட்டப்பட கெள்ளாக் காட்சியாக இருக்கும். மணம இந்தக் கார்கள் மதிப்பு மிக்கதாகத் திகழ்ந் காலத்திலும் இந்தக் கார்கள் பொதுமக்க களை வழங்கியது.
முள்ளிவாய்க்கால் இறுதி யுத்த கார்களும் மக்களுக்கு உதவியது. ஜேர்மன யாழ்ப்பாண மக்களின் மிக விருப்பத்திற்கு ரக்சி வாடகை வாகனமாக தனிப்பட்டே மோட்டார் சைக்கிளின் வகையும் மக்களி யது. BSA எனப்படும் பெரிய அளவு மோ பிரபலமாக இருந்தது. அதனை இன்று நூ வேண்டியுள்ளது.
ஸ்கூட்டர்களின் யுகமும் திரும்பிப் இத்தாலிய லம்பிறட்டா ஸ்கூட்டர்களும் ஸ்கூட்டர்களும் மக்களிடையே பெரு வ பெரிய உத்தியோகம் பார்ப்போரின் அடை வம்மிக்கதாக ஸ்கூட்டர்கள்இருந்தன. அவ தேடித்திரிய வேண்டிய அளவுக்கு அருமை
1977 இல் தாராள பொருளாதாரச் கப்பட்ட போது ஜப்பானிய வாகனங்களின் பெரும் புரட்சியை உண்டு பண்ணியது. அதுவரை இருந்த தரைவழிப் போக்குவர் திறந்து விடப்பட்டது. அப்போது ஜப்பா ளின் வருகை பெரும் புரட்சியை உண்டு ப6
கூடவே ஜப்பானியத் தயாரிப்பு பே 90, CD 125, CD 200 ஆகியவற்றின் வருகை போது இங்கும் நிகழ்ந்தது.
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

-နျ၆)ပßဂ်)၏ u فهلعولمG -
கப்பட்டு ஆடம்பரமாக ட்டு பவனி வந்தது. கண் க்களை ஏற்றி இறக்குவதில் தன. உள்நாட்டு யுத்தத்தின் ளுக்கு மிகச் சிறந்த சேவை
ம் வரையிலும் லண்டன் ரிய வொக்ஸ்வேகன் காரும் ரிய வாகனமாக இருந்தது. ார் வாகனமாக இருந்தது. ன் வாழ்வியல் பதிவிற்குரி ட்டார் சைக்கிள் அந்நாளில் தனசாலையில் தான் தேட
பார்க்க வேண்டிய ஒன்று. LippstG56fair LML, Vespa ரவேற்புப் பெற்றிருந்தது. டயாள வாகனமாக, கெளர ற்றின் பாவனையை இன்று யாகிவிட்டது.
கொள்கை கடைப்பிடிக் ர் வருகை வாகன யுகத்தில்
அரசுடமையாக மட்டும் த்து தனியார் துறைக்கும் னிய தயாரிப்பு மினிபஸ்க ண்ணியது.
ாட்டார் சைக்கிளான MD நாடு முழுவதிலும் நிகழ்ந்த
—OD

Page 116
மினிபஸ்களின் வரு புதுப் பணக்கார வர்க்கத்ை சரிவர நிர்வகிக்கத்தெரியா ருந்தனர். சந்நிதி முருகன், ம பஸ்களின் பெயர்களால் இருந்தன. மினிபஸ்களின் வ கூட்டியது. அரசபோக்குவ செய்த மினிபஸ்களின் வருை புழக்கத்தில் இருந்தது. இன குச் செலுத்தின.
மினிபஸ்களின் வருை கிய தட்டிவானின் செல்வா கோயில் திருவிழாக்கள், சுழி போக்குவரத்துகள் அதிகரித்
அச்சுவேலி, கொடிக் ளில் வீட்டுக்கு வீடு மினிட அவற்றின் வியாபகம் இருந் வுக் காலங்களில் மினிபஸ்க மரக்கறி எண்ணெய் கலந்து
பொதுமக்களின் வ பெருமளவில் ஓடியது. வை அணி வகுத்து நிற்கும். ெ இடங்களில் இவை நிற்கும். நிகழ்ந்தது. மினிபஸ்களின் போல ஆட்டோக்களின்வ குறைத்து விட்டது. கார், ! ஆட்டோக்களின் கட்டண ஆட்டோக்களின் பாவனை
ஆட்டோக்கள் முச் கப்பட்டு அவற்றுக்கான
(யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01)-

- أسود3) فهلعولمG - க வாகன உடமையாளர்களாக உள்ள த உருவாக்கியது. மினிபஸ் தொழிலைச் நொந்து மிக வறுமைப்பட்டோருமி ாவைக்கந்தன், கலிகைக் கந்தன் என மினி அடையாளப்படுத்தப்படும் குடும்பங்கள் ருகை வடபகுதியில் மக்கள் நகர்வுகளைக் ரத்துத் துறையின் செல்வாக்கை மங்கச் கயில் றோசாமினிபஸ்கள் பெருமளவில் வ அக்கால போக்குவரத்திரல் செல்வாக்
கை கிராமிய மக்களின் ராஜாவாக விளங் க்கை பெருமளவில் குறைத்து விட்டது. }றுலாப் பயணம் எனப் பொதுமக்களின்
தன.
காமம், நெல்லியடி எனச் சில கிராமங்க பஸ்கள் உள்ளன எனச் சொல்லுமளவுக்கு தது. உள்நாட்டு யுத்தத்தின் இடம் பெயர் ள் டீசலுக்கு பதிலாக மண்ணெண்ணெய்,
எரிபொருளாகப் பாவித்து ஓடின.
ாடகை வாகனமாக கார், ரக்சி என்பன த்தியசாலைகளின் வெளியே இவை தான் பாது மக்களின் நடமாட்டமிகு முக்கிய 990களில் ஆட்டோ(Auto) க்களின் வரவு வரவு பெருஞ்செல்வாக்குச் செலுத்தியது ாவுகார், ரக்சி என்பவற்றின்செல்வாக்கைக் க்சி என்பனவற்றின் கட்டணங்களை விட ம் மிகக் குறைவானதால் பொது மக்கள் யை பெரிதும் விரும்பினார்கள்.
ës5uajGoing (Three Wheelar) 67607 - 9160pës தரிப்பிடங்களும் தனியாக ஏற்படுத்
(1040

Page 117
தப்பட்டன. கார்களைகுடும்ப வாகனமா முறைமை மாறி ஆட்டோக்களை வைத்தி
1977 திறந்த பொருளாதார யுகத்து புழக்கமும் போக்குவரத்து துறையில் பாடசாலைச் சேவை என்பவற்றுக்கு இல் பெற்றிருந்தது. அக்காலத்தில் வந்த ஜப்ட இன்றளவும் போக்குவரத்தில் ஈடுபட்டுள்
பஸ்களை எடுத்துக் கொண்டால் இ அசோக் லேலண்ட் பஸ்களின் செல்வாக் யலில் முக்கியம் பெற்றது. யாழ்ப்பாண மதிப்பு மிக்க பாகத்தைக் கொண்டிருந்தது
1990 ஜூன் முதல் 1996 இறுதி எரிபொருள் பெற முடியாதநிலை யாழ். மண்ணெண்ணெய், மரக்கறி எண்ணெய் வட பகுதியில் இராணுவக் கட்டுப்பாட ளிலும் இதேநிலை 2002 ஏப்ரல் வரை வரும், டீசல் வருமென யாரும் காத்திருக்கள் சக்தி வளங்களைப் பயன்படுத்தினார்கள்.
ஒடமும் ஒரு நாள் வண்டி யில் டே ஒடத்தில் போகும் என்பதைப் போல 199 வரை யாழ் குடாநாட்டுக்குத் தேவையான எடுத்து வரப்பட்டன. இந்த நிலை 2006 அக்டோபர் வரையிலும் இதே நிலை தெ
1990 களில் தெற்காசிய சலுகை வ (SAARC) அமைப்பு நாடுகளிடையே ை தியத் தயாரிப்பு வாகனங்கள் இலங்கையி பெற்றன. அதன் தாக்கம் யாழ்ப்பாணத்த ஆம் ஆண்டிற்குப் பின்னர் சீன நாட்டு டிற்குள் வந்தன. ஆயினும் யாழ்ப்பாணத்
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

- أسودGة قاعدهم ولمG - கக் கொண்டிருந்த வாழ்க்கை ருக்கும் பழக்கம் வந்தது.
துடன் ஹைஏஸ் வான்களின் நிகழ்ந்தது. சிறிய சுற்றுலா, ப்வகை வான் (Van) பிரபலம் ானியத் தயாரிப்பு வான்கள்
எளது.
இந்தியத்தயாரிப்புடாட்டா, த இலங்கைத் தீவின் வாழ்வி வாழ்வியலும் இந்த பஸ்கள்
l
வரையில் வாகனங்களுக்கு குடாநாட்டில் வந்த போது கலந்து வாகனங்கள் ஓடின. டற்ற ஏனைய மாவட்டங்க தொடர்ந்தது. பெற்றோல் வில்லை. கிடைக்கின்ற மாற்று
பாகும். வண்டியும் ஒரு நாள் 6 ஜூன் முதல் 2002 ஏப்ரல் ா வாகனங்கள் கப்பல் மூலம் செப்டெம்பர் முதல் 2009 ாடர்ந்தது.
1ணிக உடன்படிக்கை சார்க் கச்சாத்திடப்பட்டதும் இந் ன் சந்தைகளில் செல்வாக்குப் நிலும் எதிரொலித்தது 2005 வாகனங்களும் எமது நாட் தில் அது அத்தனை தூரம்
-059

Page 118
செல்வாக்குச் செலுத்தவில்
ஒரு காலத்தில் லண லத்தில் ஜப்பானிய வாகன கள் என வாழ்யவில் கோல்
நீண்ட தூரப் போ வரை இருந்தது. 2002 ஏட் பின் இது பகலிரவுப் பே தரைப்பாதை 24 மணி ே வரத்தில் இது பெரும்ப
1990 இல் தடை போக்குவரத்து இன்று ப டின் அனைத்துப் பிரதேச மீளவந்து விட்டது. யாழ் திலும் எழுச்சியிலும் வீழ்
ஞாபகங்களும் ஆவணப்

Θωήγειου နျ၆)ပÂ)၏
bலை.
ன்டன் தயாரிப்பு வாகனங்கள் ஓடின. பிற்கா ாங்கள் அதற்குப் பிறகு இந்திய, சீன வாகனங் uத்தில் வாகனங்களும் மாறின.
ாக்குவரத்திற்கு சொகுசு பஸ்கள் 1990 ஜூன் ரல் 08 கண்டி வீதித் தரைப்பாதை திறப்பின் ாக்குவரத்தாக மீள வந்தது 2009 டிசம்பரில் நரமாகத் திறக்கப்பட்டதும் இரவுப் போக்கு ங்கை வகிக்கின்றது.
ப்பட்ட சகல மாவட்டங்களுக்குமான பஸ் மிகத் தாராளமாக நடைபெறுகின்றது. நாட் த்திற்கும் பஸ்களில் போகக் கூடிய நிலைமை ப்பாண மனிதர்களின் இன்பத்திலும் துன்பத் ச்சியிலும் பின்னிப் பிணைந்தவை. இவற்றின் படுத்தப்பட வேண்டியவையே.
நன்றி-தினக்குரல் வாரவெளியீடு 29-07-2012

Page 119
யாழ்ப்பாண நினைவுகள் 18
உலக சாதை மீளு
யTழ்ப்பாணத்தில் உலக சாதனை ஆவல் கெண்டு இருந்த காலமொன்று இ பிரதேசங்களிலும் 1977ஆம் ஆண்டைத் ெ முயற்சிகள் இளைஞர்களால் முன்னெடுக்க யாழ்ப்பாண இளைஞர்களையும் வசீகரித்த
1970 இல் ஆரம்பித்த இம்முய நாட்டு யுத்தத்தின் தீவிர வரவைக் கூறிய ( ற்கு நீடித்தது. இளைஞர்களின் நாகரீகப் த்திற்குக்காலம் தோன்றும். அது போன்ற இதுவும் ஒர்காலத்தின் பதிவாகையால் இ
கின்னஸ் சாதனைப் புத்தகத்ை மில்லை எனலாம். உலக சாதனை ஒன்றை இலண்டன் கின்னஸ் சாதனைக் குழுவின் பரசீலிக்கப்படும். சரியான சாதனையாயின்
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

ன முயற்சிகள் ம் நினைவுகள்
முயற்சிகளில் இளைஞர்கள் ருந்தது. இலங்கையின் பல தொடர்ந்து வந்தது போன்ற எப்பட்டது. அதன் பாதிப்பு து சாதாரணமானது தான்.
ற்சிகள் 1980,81 களில் உள் முழக்கங்கள் வரை ஓரளவிபழக்க வழக்க அலை காலஒன்றே இதுவுமென லாம். ன்று மலர்கின்றது.
5ப் பற்றி அறியாதவர் யாரு ஒருவர் நிகழ்த்துவாராயின் நடுவர்களால் நேரடியாகப் ர் அது கின்னஸ் சாதனைப்
-(107)

Page 120
புத்தகத்தில் இடம்பெறும்
சாதனை முறி படுமாயின் அதுவே இப்பு றைய உலகில் நாளுக்குநாள் புத்தகத்தில் பதியப்பட்டுக் ே
யாழ்ப்பாணத்திலும் நிலவியது. உலக சாதன்ை தப்பபிப்பிராயம் கொள்ள குமரன், ஆனந்தன், பரீட் ந சாதனைகள் நிகழ்த்தினார்கள்
ஆனால் ஊருக்கு : இளைஞர்களின் மேடை ஆ வலாக நிகழ்ந்தது. 1970 களி முயற்சி என்ற அலையினுள் டனர். இவ்வலை 1980 இன்
டது.
உண்மையாகவே நீ முதலில் பார்ப்போம். வடட மு.நவரத்தினசாமி என்பவர் கலாகப் பிரிக் கும் ஏறத்தாழ ணையை நீந்திக் கடந்தார். செய்யப்பட்டது.
சில ஆண்டுகளின் பி ஆழிக்குமரன் ஆனந்தன் எ6 பட்டது. மு.நவரத்தினசாப ளில் நீந்திக் கடந்து புதிய ச தொடர்பான சாதனையை னம் ஆழிக்குமரன் என்ற பட யாளப்படுத்தும் ஆவணமா
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01)-

- ஷேகம் பேரிறன் -
யடிக்கப்பட்டு புதியசாதனை நிகழ்த்தப் த்தகத்தில் புதிதாகப் பதியப்படும். இன் பலதுறைகளில் நிகழ்த்தப்பட்டு கின்னஸ் கொண்டே இருக்கின்றது.
உலகசாதனைக் காய்ச்சல் அதிகமாகவே களைக் கொச்சைப்படுத்துகிறேன் எனத் வேண்டாம். மு.நவரத்தினசாமி, ஆழிக் சீர் போன்ற சிலர் உண்மையாகவே உலக
ஊர் உலகசாதனைமுயற்சி என்ற பெயரில் ஆட்டம் தான் ருவிஸ் நடனம் எனப் பர ன் மத்திய காலப்பகுதியில் உலக சாதனை இளைஞர்கள் சிலர் அகப்பட்டுக் கொண் r தொடக்கத்துடன் அடங்கிப் போய்விட்
நிகழ்த்தப்பட்ட உலகசாதனையாளர்களை மராட்சியின் தொண்டமானாற்றை சேர்ந்த "இலங்கையையும் இந்தியாவையும் குறுp 30 கிலோ மீற்றர் தூரமுள்ள பாக்கு நீரி
இது ஒர் உலகசாதனையாகப் பதிவு
ன்பாக வல்வெட்டித்துறையைச் சேர்ந்த ர்பவரால் பாக்கு நீரிணை நீந்திக் கடக்கப் மியை விடக் குறைந்த மணித்தியாலங்க ாதனை நிகழ்த்தப்பட்டது. இவரது கடல் ப் பாராட்டி வீரகேசரி பத்திரிகை நிறுவ ட்டத்தை வழங்க அதுவே அவரை அடை கிவிட்டது.
(108)

Page 121
ஆழிக்குமரன் ஆனந்தன் யாழ் இலங்கையின் பல பாகங்களிலும் பல சாத6 இலங்கையின் உலக சாதனையாளர்கள வாய்ந்தவராகத் திகழ்ந்தார். ஒரு சமயம் கெ றில் சிக்கி உடலெங்கும் பாரதூரமான க லிருந்து ஓரளவு மீண்ட பின்னரும் சில சாத
பின்னாளில் லண்டன் தேம்ஸ் நதி சாதனை முயற்சியின் போது மரணத்தை கர்களையும் குறிப்பாக இலங்கைத் தமிழ் ஆழ்த்தி விட்டார்.
யாழ்ப்பாண நகரத்தில் முஸ்லீம் மக் பேர் செறிந்து வாழ்ந்த ஐந்து சந்திப் பிரே உலக சாதனை இளைஞன் தோன்றினான் முயற்சிகள் பலவற்றைச் செய்தார். அப்பி னியா கல்லூரி மைதானத்தில் கண்ணாடி கள் பலவற்றுடன் பல நாட்கள் இருந்து சா
இச்சாதனையைப் பார்க்கவென அ பல பிரதேசங்களிலிருந்தும் பொது மக் ரியை நோக்கிக் கூடுவார்கள். ஐஸ்கிறீம் ச இனிப்பு பண்டங்கள் ஆகியவற்றை விற்பை அங்கே முளைத்துவிடும். பொதுமக்கள் பெருமளவில் கூடி இச்சாதனை முயற்சியை முஸ்லிம் தெருக்கள் சன வெள்ளத்தில் ஆழ்
கிராமப்புறங்களிலிருந்து வருவோர் சியைப் பார்த்துவிட்டு மனோகரா தியேட டர்கள் ஏதரவதொன்றிலும் தமக்கு விருப்பு மணிக் காட்சியாகப் பார்ப்பார்கள்.
தியேட்டர்களுக்கிருந்த கவர்ச்சியும் வாழ்ந்த சந்தோசமான பொற்காலங்களும்
யாழ்ப்ப ைநினைவுகள் 01
 

- Gفاعلعالم နှ၆)ပÂ2ရံ ப்பாணத்தில் மட்டுமல்ல னைகளைநிகழ்த்தியுள்ளார். ர்களில் இவர் முதன்மை ாழும்பில் வீதி விபத்தொன் ாயங்கள் ஏற்பட்டது. அதி 1னைகளை நிகழ்த்தினார்.
யை நீந்திக் கடக்கும் உலக தழுவி உலக சாதனை ரசி ழ் மக்களையும் சோகத்தில்
கள் ஒரு காலத்தில் அதிகம் தசத்தில் பரீட் நசீர் எனும் 1. இவரும் உலக சாதனை ரதேசத்திலிருக்கும் ஒஸ்மா க் கூண்டுக்குள் விசப்பாம்பு தனை படைத்தார்.
க்காலத்தில் வடபகுதியின் கள் ஒஸ்மானியாக் கல்லூ கடைகள், கடலை கச்சான், னை செய்யும் கடைகள் பல இரவு வேளைகளில் மிகப் பார்ப்பார்கள். குறுகலான ந்து இருக்கும்.
பரீட்நசீரின் சாதனை முயற் ட்டரிலும், ஏனைய தியேட் பமான படமொன்றை 6.30
மக்கள் அவற்றில் லயித்து அவை, பரீட்நசீரால்ருவிஸ்
-09

Page 122
நடனமாடுதல் கொழும்பிலி பின்னோக்கி ஒடுதல் வேகர தப்பட்டன. அவற்றை மக்க ரசித்தார்கள்.
1990 ஆம் ஆண்டு இட சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ருவிஸ் நடனத்தைப் பார்த்த சனசந்தடி மிக்க இடமொன் முற்பட்டனர்.
இந்த அலை சில கால போடப்பட்டிருக்கும். சாதன மாலை அணிவித்து, மங்கல ஆரம்பிப்பார்கள். அவர்களது கள் சைக்கிள் போன்ற சில பரி தில் கட்டித்தூக்கி இருப்பார்
ஒலிபெருக்கி, பொக்ல சினிமாப் பாடல்கள் ஒலித்து வாரமாகக் கைதட்டி உற்சா ருவிஸ் நடனமாடுவார். இர ஒரு நாள் சென்ற பின்பு அவரி
மாலை, இரவு வேலை கூடி ரசிப்பார்கள் மற்றும்படி நடனமாடி நிறைவு செய்ய ( விழுந்து நிறுத்தியவர்களும் !
இளைத்துக் களைத்து திருநாள் கொண்டாடியவர்க ருவிஸ் நடனமாடுதல் நடை க்கு இதன் மீதான கவர்ச்சிப களும் அடியோடு நின்றுபே
யாழ்ப்பாண நினைவுகள் 0

- أمون د3) فهل دمولمG - ருந்து யாழ்ப்பாணத்திற்கு சைக்கிளில் டை போன்றபல சாதனைகள் நிகழ்த் ர் பல்லாயிரக் கணக்கில் ஆரவாரமாக
டப் பெயர்வுடன் புத்தளம் சென்ற இவர் இயற்கை எய்திவிட்டார். பரீட் நசீரின் இளைஞர்கள் பலர் தமது ஊர்களிலும் றில் மேடையமைத்து சாதனை செய்ய
ம் நீடித்தது. உயரமான மேடையொன்று னை நிகழ்த்த விரும்பிய இளைஞனுக்கு
விளக்கேற்றி வைபவமொன்று வைத்து து ஊரவர்கள், மிக நெருங்கிய உறவினர் சுப் பொருள்களை மேடையின் ஒருபுறத்
3.5GT.
ஸ் செற்றில் அக்காலத்தின் பிரபலமான க் கொண்டிருக்கும். பொது மக்கள் ஆர கப்படுத்துவார்கள். அந்த இளைஞனும் வு பகலாக நித்திரை விழித்து ஆடுவார். ல்களைப்பும் தளர்வும் தெரியும்.
ாகளில் தான் மக்கள் பெரும் கூட்டமாக் - சனத்திரளைக் காண்பது அரிது. ருவிஸ் இயலாமல் மேடையில் மயக்கமடைந்து
கண்கள் சிறுத்து ஆடிமுடித்து வெற்றித் ளும் உண்டு. பரவலாக எல்லா இடமும் பெற நாளாவட்டத்தில் பொது மக்களு கவும் குறைந்தது. இதனால் இம்முயற்சி னது.
(110

Page 123
1980களின் ஆரம்பத்தில்யுத்தத்தின் கேட்க ஆரம்பித்ததும் பிரதான காரணமெ நினைவுப் பக்கங்களில் இந்த இளைஞர்க ஆவணப்படுத்தப்படவில்லை. சிலரின் சா குறித்துக்கூற முடிகின்றது. இளைஞர் தன் முயற்சிகள் வரலாற்றில் உச்சரிக்கப்பட வே றில் இவர்களின்தடங்களும் தேடிப் பாதுச
நன்றி-தினக்குர6
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

- أسود3) فهلعولمG - சத்தங்கள் மெல்லமெல்லக் னலாம். யாழ்ப்பாணத்தின் 1ளின் முயற்சிகள் எல்லாம் ாதனைகள் மட்டும் பெயர் லைமுறை ஒன்றின் உற்சாக ண்டும் வாழ்வியல் வரலாற் ாக்கப்பட வேண்டும்.
ở GiannyGarsfsb - 05.OB.2012

Page 124
யாழ்ப்பாண நினைவுகள் 19
UITU
dibGLIIT (Shampoo) G. னலாம். ஆங்கில மொழிச் ( போக்கி முழுகுவதற்குப் பா திரவம் இது. சம்போவில் ட அறிந்த ஒன்று தான்.
சம்போவின் வரவு நாட்டில் நிகழ்ந்தது. அப்ப மக்கள் தலை முழுக எதைப் தவற்றைப் பயன்படுத்தி இய
உடலைக் குளிர்டை திருக்கும் இயற்கையின் வர வடபுல யாழ்ப்பாண மக்க உடல் தூய்மையைப் பே ததாக வாழ வேண்டுமெ6
யாழ்ப்பாண நினைவுகள் 01)-
 

ப்பாணத்தில் சம்போ இல்லாத காலம்
ானும் சொல் தெரியாதவரே இல்லையெ சொல் இது. தலைமுடியின் அழுக்கைப் விக்கும் ஒரு வகை களித் தன்மையுள்ள ல வகைகள் உள்ளது நீங்கள் யாவரும்
1970 களின் நடுப்பகுதியில் தான் எமது டியாயின் அதற்கு முன் எமது நாட்டு பாவித்தார்கள். இயற்கையில் கிடைத்ற்கையுடன் இணைந்து வாழ்ந்தார்கள்.
யாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வைத் ப்பிரசாதங்களைப் பயன்படுத்தினார்கள். நம் இயற்கையுடன் இணைந்து தமது ணினார்கள். இயற்கையுடன் இணைந் ர் பதில் பழமை பேணுவதில் பெரு

Page 125
விருப்பம் கொண்டவர்கள்.
அவர்களது முன்னைய வாழ்க் போது சித்த மருத்துவக் குறிப்பு ஒன்று நினைக் கக் கூடும். ஆனால், இவற்றை அ அறியவும் வேண்டும். இம்முறைகளை இ இயற்கையுடன் இணைந்தே வாழ்கின்றார்
சம்போ வரவு இல்லாத காலத்ை சிகைக்காய், வெந்தயம், பயறு என்பவற்ை நன்கு ஊறிய பின் அம்மியில் அரைத்து வார்கள். இவற்றை நன்கு ஊற வைத்தபி யில் வைத்து முழுகுவார்கள். இவற்றை வெ அதனுடன் தேசிக்காய்க் கோதையும் 5ITL அரைத்து பொடியாக்கி தகர டப்பாவி குக்கு எடுப்பார்கள்.
இவ்வாறு முழுகுவதற்கு முன் ணெயை தலையில் வைத்து அடுத்த ந இருக்கின்றது. சனிக்கிழமைகளில் காலை நல்லெண்ணெய் தேய்த்து, தலையிலுப் பிரட்டி, வாயிலும் சிறிதளவு நல்லெண் பார்கள். p
இது உடல் சூட்டைத் தணிக்க ! குளிர்ந்த உடலில் முழுகும் பதார்த்தங்கள் முழுமையாகவே குளிர்மையடையும், ! இருந்து முழுகிய பின் ஆட்டிறைச்சி பாரம்பரியமாக இருந்தது. இப்போது இ ழமைகளிலும் தலைமுழுகுதல் வழக்கம் றது. '
யாழ்ப்பாணத்தில் கடாய் வெட் மிகப் பிரசித்தமான ஒன்று. புலம்பெயர் ளுக்கு கடாய்வெட்டி விருந்து படைப்பத்
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 0

Gمواد3)ة فاعلعالم
கை முறையை வாசிக்கும் எழுதப்பட்டுள்ளதாக சிலர் அறியாத தலைமுறை ஒன்று இன்றும் ஒரு சிலர் பாவித்து
so
த நோக்கிப் பயணிப்போம். றை தண்ணிரில் ஊற வைத்து தலையில் வைத்து முழுகு ன் அவித்து அரைத்து தலை பய்யிலில் நன்கு காயவைத்து வைத்து மில்லில் கொடுத்து ல் போட்டு வைத்து முழுக்
பு முதல் நாள் நல்லெண் ாள் முழுகும் வாடிக்கையும் ) எழுந்து உடல் முழுவதும் b நிறைய நல்லெண்ணெய் ணெய் விட்டுக் கொப்பளிப்
உதவும். நல்லெண்ணெயால் ளை வைக்கும் போது உடல் சனிக்கிழமைகளில் ஒய்வாக
உண்பது விரும்பப்படும் இது அருகிவிட்டது. புதன்கி அன்றும் இன்றும் இருக்கின்
டி இறைச்சி பங்கு போடுதல் நாடுகளிலிருந்து வருபவர்க நன்நாட்டத்தைப் பார்த்தால்
-(1)

Page 126
இதன் மவுசு தெரியும். இன்று முழுக்குச் சாப்பாடு என அை பிரதேசங்களில் தொடர்கிறது.
சிகைக்காயைச் சீயாக்கா
LITüö56ir.
இதற்கு அடுத்ததாக அ லிட்டு அவித்து தலையில் ை அரப்புடன் மாங்காய் அவித்து ளில் மாங்காய் கிடைக்கும் கr அவ்வழக்கம் இன்றும் தொட
அதேபோல புளியங்க அரப்புடன் சேர்த்து அவித்து மு சிலரால்கடைப்பிடிக்கப்படுகின் வழக்கில் இருக்கின்றது. இன்ன
அரப்புடன் தேசிக்கா கடைப்பிடிக்கப்படுகின்றது. புல் அம்மியில் அரைத்து தலையில் களைக் காய வைத்து அரைத்த
உடலுக்கும் குறிப்பா இந்த முழுகுதல் இருக்கும், ! காயவைத்து பின்அவற்றை உ பொடியுடன் வெந்நீரைச் சேர் தலையில் வைத்து முழுகுவார்
சிலபேர் இதனுடன் நன்கு ஊறி அரைக்கப்படும் ( தாக இருக்கும். இதனால் அே இதனைச் சேர்ப்பார்கள்.
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01)-

- லேyடிகம் பேரிறன் - ம் ஆட்டிறைச்சி சாப்பிடும் நிகழ்வை ழக்கும் மரபு தென்மராட்சி போன்ற
ய் எனத் தான் பேச்சுவழக்கில் அழைப்
அரப்பு, தேசிக்காய் என்பவற்றை நீரி வத்து முழுகும் முறை பிரபலமானது. து முழுகும் முறையும் சில பிரதேசங்க ாலங்களில் கடைப்பிடிக்கப் படுகிறது. ர்கிறது.
ாய் கிடைக்கும் காலங்க ளில் அதனை முழு குதலும்வழக்கில்இருந்தது. இன்றும் றது. இம்முறையும் மிகப் பெருமளவில் மும் தொடர்கிறது.
ாய் அவித்து முழுகுதல் பெருமளவில் ஸ்லாந்தி இலையைப் பச்சையாக எடுத்து ஸ் தேய்த்து முழுகினார்கள். இவ் இலை பின் முழுகுதலும் நிகழ்ந்தன.
க கண்ணுக்கும் குளிர்மை தருவதாக மருத மர இலைகளை எடுத்து நன்கு ரலில் இடிப்பார்கள். இடித்து வரும் த்து பிசைந்து வரும் களித் தன்மையை கள்.
வெந்தயம் சேர்ப்பார்கள். வெந்தயம் போது நுரைக்கும் தன்மை கொண்டனகமான உள்ளூர் இலைவகைளுடன்
-(1140

Page 127
குழந்தைப் பிள்ளைகளுக்கு மு( யதைப் போல பேபி சம்போ அப்போது கொடி" எனும் ஒரு வகை செடியின் இை அதனை இடித்து அதன் சாற்றை குழந்ை வார்கள். பின்தலையில் சாற்றை வைத்து
அதேபோல், முள் முருங்கை இலைகள், குருத்தை எடுத்து அதனை அம்மியில் அரைத்து சாற்றை எடுப்பா யின் உடல்தலையில் தடவி முழுக வா குளிர்மையையும் ஆரோக்கியத்தையும் மும் ஒரளவு புழக்கத்தில் உள்ளன. மாது அரப்புடன் சேர்த்து தலையில் வைத்து
அரப்பு என்பது கிடைக்கத்தக்க சேர்த்து முழுகும் பிரதான பொருளாக றது. பனம்பழம் (பனங்காய் என்பது காலங்களில் அதன்களியை எடுத்து தனி போக்கி முழுகும் முறையும் சில பிரதேச
சொறி சிரங்கு நோய் வந்தவ எடுத்து அரைத்துக் கூழாக்கி தலை ( பூசி முழுகினார்கள். அதேபோல் புளி உடம்பெங்கும் தடவி முழுகினார்கள். இ கும் போது சிரங்கு நோய் நீங்கியது. இ ளவாயினும் தொடர்கிறது.
ஆவரச மர இலைகளை எடு அவற்றை உரலில் இட்டு இடிப்பார் வரும் அச்சாற்றை தலையில் வைத்து குளிர்மையாகவும் உடலுக்கு தனித் தெப்
நெருஞ்சிச் செடியின் இலை முற்றுவதற்கு முன் பிஞ்சு இலைகை
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

- ဈ၆ပßဂ်ဟရံ فاعلهAلمG - ழகவார்ப்பதற்கு இப்போதை கிடையாது. "கறுத்தப் பூக் லயை எடுத்து பச்சையாகவே தையின் உடல் எங்கும் தடவு முழுக வார்ப்பார்கள்.
இலையில் முற்றாத பிஞ்சு உரலில் இடித்து அல்லது ர்கள். அதனையும் குழந்தை ர்ப்பார்கள். குழந்தைகளுக்கு தரும் இம்முறைகள் இன்ன துளம்பழக் கோதை எடுத்து
முழுகினார்கள்.
5 உள்ளூர் மூலவளங்களுடன் அன்றும் இன்றும் தொடர்கி பேச்சுவழக்கு) கிடைக்கும் லையில் தேய்த்து அழுக்கைப் ங்களில் இருந்தது.
ர்கள் வேப்பிலைத் துளிரை முதல் உடம்பெங்கும் நன்கு யமர இலைகளை அவித்து இம்முறைகளைக் கடைப்படிக் ம்முறைமை இன்னமும் சிறித
டுத்து தண்ணிரில் நனைத்து கள். அது நிறையச் சாறாக முழுகும் போது கண்ணுக்கு bபையும் தரும்
களில் முள் வைத்து நன்கு )ளப் பிடுங்குவார்கள். அவ்
-(19

Page 128
இலைகளுடன் சிறிது தண் அது நுரைத்து சாறாக வரு துவார்கள்
பொக்குளிப்பான்நே இலைகளை பிஞ்சுநிலையில் வெம்மை தணித்து ஆரோ
செவ்வரத்தம் பூ வீடுகளே அன்றும்இன்றும் இலைகளைப் பிடுங்கி சிறி உரலில் இடித்தோ, அம்மி நன்கு தலையில் வைத்து இம்முறையும் மிகப் பெரு யாக அன்று இருந்தது. இன்
சம்போ வகைகள் பாணம் பண்ணையிலே தே நிறுவனம் மிகப் பிரட தயாரித்த சிகைக்காய் ப போல, உள்ளூார் தயாரிப்
1975 ஆம் ஆண்டி ஊடுருவத் தொடங்கியது. யுகத்தின் வருகையுடன் சம் யது. பல்தேசியக் கம்பனிக பெருமளவு முதலீடுகளைச்
மக்களைக் கவ செய்யப்பட்டன. மக்கள் தால் அம்மியும் நகராதா எ கள். சும்மாவசியம் இல்லை
மிகப் பெருமளவாே
unior) only, it ()
 

Gفاعلعالم နျ၆)ပßဂ်ဟရံ ாணிர் சேர்த்துப் பிசைவார்கள். அப்போது iம். அதனையும் தலை முழுகப் பயன்படுத்
ாய்வந்தோர்முழுகுவதற்கு ஆனைநெருஞ்சி ல் எடுத்து இடித்து முழுகுவார்கள் உடலின் க்கியத்தை கொடுக்கும்.
மரங்கள் இல்லாத யாழ்ப்பாணத்தவர் )இல்லையெனலாம். செவ்வரத்தம்பூக்கள், து தண்ணிர் சேர்ப்பார்கள். பின்பு அவற்றை யில் அரைத்தோ நன்கு சாறாக்குவார்கள். ம் உடம்பெங்கும் தடவி முழுகுவார்கள். மளவில் கடைப்பிடிக்கப்பட்ட ஓர் முறை *னமும் ஓரளவு தொடர்கின்றது.
பெருமளவு வருவதற்கு முன்பு யாழ்ப் j6) air diLuigisGir(Thevan Products) 6Tgllb பலமாக இயங்கியது. இந்நிறுவனம் வுடர் மிகப் பிரபலமாக இருந்தது. அதே பு நிறுவனங்கள் பல இயங்கின.
டில் சம்போ மெல்ல மெல்ல மக்களுக்குள் 1977 ஆம் ஆண்டின் திறந்த பொருளாதார போவும் பேரெழுச்சி கொள்ளத் தொடங்கி ளும் இந்தியக் கம்பனிகளும் இத்துறையில் செய்தன.
ரும் பிரமாண்டமான விளம்பரங்கள் ஈர்க்கப்பட்டார்கள். அடிக்கு மேல்அடித் ான்ன மக்கள் சம்போவில் வசியப்பட்டார் 0. பெ.ரு.ம். வசியப்பட்டார்கள்.
னோர் முதல் சொன்ன இயற்கைப் பொருட்

Page 129
களின் முழுக்கு முறையைக் கைவிட்டார் புகுந்தார்கள்.
ஆற அமர இருந்து வாழ்ந்த வ திர கதியில் அகப்பட்ட மனிதர்களுக்கு இருந்தது. பாரம்பரிய ஆரோக்கியம்தரும் ( டிக்க மூலப் பொருட்களைத் தேடிப் போ யும் குடும்பச்சூழலில் கிடைப்பது குறைந்
ஆனாலும் இயற்கையுடன் இை ளின் தொகை இருக்கத்தான் செய்கின்றது. யுத்த காலத்தில் சம்போ கிடைக் மக்கள் இயற்கை முழுக்கு முறைக்குத் ே வரும் போதும் இயற்கையுடன் இணைய ரிய முழுக்கு முறைகளை விடாது அதன் போரை பழசு, பழம் பஞ்சாங்கம் என விளி வந்தது.
கால மாற்றம் மனித வாழ்வியல் ழக்கங்களைப் பெருமளவில் தகர்த்தெற எப்படியெல்லாம் வாழ்ந்தோமென தேடி ஆர்வலர்களுக்கு இவ்வாழ்வியல்முறைை நம்புகிறேன்.
நன்றி
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

Gة فاهدهم ولمGأسود - கள். சம்போவிடம் தஞ்சம்
ܝ ܢ .\
ாழ்க்கை தொலைந்து இயந் சம்போ நல்ல நிவாரணமாக முழுக்கு முறையை கடைப்பி க நேரமும் இல்லை. அவை
தது.
சந்து வாழ விரும்பும் மக்க
க தடையேற்படும் போது தடிப் போனார்கள். நோய் ப விரும்பினார்கள். பாரம்ப னை மட்டும் கடைப்பிடிப் க்கும் வாழ்வியல் கோலமும்
b முறைகளில் பல பழக்கவ பிந்து வருகின்றது. எப்படி, ப் பார்க்கும் தேடிப்போகும் மஆவணமாக இருக்குமென
ßsOTášgysö Banyumboj 12.DB.2013

Page 130
யாழ்ப்பாண நினைவுகள் 20
யTழ்ப்பாணமக்கள் லம் இரண்டறக் கலந்திருந்த எம்மவருக்கு மட்டுமல்ல, ப சாதமாக மிக நீண்டகாலம்
உலகக்கண்டு பிடி வற்றில் வானொலியும் ஒ கண்டுபிடித்தது மார்க்கோ றது. இன்று கைத்தொலை வானொலி வடிவங்களின் 6
ஆரம்பத்தில் வந்: வில் இருந்தது. பாரமானத கடினமானதாக இருந்தது. றேடியோ (Radio) என்ற இருந்தது. அச்சொல்லைே
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 
 

வானொலியும் யாழ்ப்பாணத்தவரும்
ரின் உயிருடனும், உணர்வுடனும் ஒருகா ஒர் இலத்திரனியல் உபகரணம் வானொலி னிதகுலம் யாவற்றுக்கும் பெரும் வரப்பிர நிலைத்துள்ளது.
.ப்புகளில் தலையாய பொருட்கள் சில ன்று. அதனால் தான் வானொலியைக் E என குழந்தைப்பிள்ளைகளும் கூறுகின் பேசியிலேயே வானொலிவந்து விட்டது. ருகையை முதலில் பார்ப்போம்.
வானொலிப்பெட்டி மிகப்பெரிய அள கவும் இருந்தது. அதனைதூக்கிவைப்பது வானொலி எனத்தூய தமிழ் இருந்தாலும் ஆங்கிலச்சொல் தான் பரீட்சயமானதாக நாமும் இனிப்பாவிப்போம். அந்த நாளில்

Page 131
றேடியோவில் அலைவரிசைகள் சிற்றன மட்டுமே இருந்தது. அதனால் றேடியே தற்காக உயரப்பனை, உயரவேப்பமரம் எ% அன்ரனாகட்டி வயர் கொண்டு வந்து அலைவரிசை இடையிடையே தெளிவற் கேட்பது பேரானந்தமாக இருந்தது.
அக்காலத்தில் பிலிப், குரூண்டிக் பிரசித்தமானவை. இங்கிலாந்து நாட்டுத்த பார்த்து வாங்குவார்கள். இங்கிலாந்து ெ பார்கள். சற்றுக்காலத்திற்கு பின்பாக ட கள் வந்தது. 1970 களில் இலத்திரனியல் வடிவங்களை எடுத்தது.
பிலிப், குரூண்டிக் றேடியோக்கள் மட்டுமே றேடியோ வைத்திருந்தார்கள். அப்படித்தானிருந்தது.
றேடியோ வைத்திருந்தோர் டெ வார்கள். அதில்பாட்டு, செய்தி கலைநிகழ் ஒன்று கூடுவார்கள். சில இடங்களில் சனசமூக நிலையங்களில் றேடியோ ஒன்று தசில நேரங்களில் றேடியோ போடப்ப(
கிராம முன்னேற்றச் சங்கக்கட் றேடியோ இருந்தது. இவையும் குறித்த நிகழ்வுகளைப் போட்டது. அக் காலத்தில் பரவலாக மின்சாரமில்லை. அதனால் போடப்பட்டது.
யாழ்நகர சுப்பிரமணியம் பூங்க றில் றேடியோ ஒருகாலம் இருந்தது. உ ளுமன்றத் தேர்தல் நடைபெற்றால் ே வாசிகசாலை, கிராமமுன்னேற்றச் சங்கங்
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

- أمون د3) فهلهم ولمG - Guujai (SW - Short Wave) பா நிகழ்ச்சிகளைக் கேட்ப ன ஏதாவதொன்று பார்த்து தொடுத்தார்கள். றேடியோ று இருந்தாலும் அதனைக்
ஆகிய றேடியோக்கள் தான் 5unlfil (Made In England) பாருள் என்றால் தான்மதிப் ட்ராசிஸர்வகை றேடியோக் றேடியோ வந்து புதுப்புது
வந்த காலத்தில் பணக்காரர் அக்கால வாழ்க்கைமுறை
பரும் சத்தத்துடன் போடு pவுகளைக் கேட்க ஊரவர்கள்
வாசிகசாலை எனப்பட்ட இருக்கும். நாளாந்தம் குறித் டும்.
ட்டிடங்கள் சிலவற்றிலும் சில நேரங்களில் றேடியோ b இப்போதையதைப் போல பற்றறியில்தான் றேடியோ
ாவில் உயரக்கட்டிடமொன் ள்ளுாராட்சிசபைகள் பாரா தர்தல் முடிவுகளைக்கேட்க களுக்கு முன்பாகத்தான் ஊர்
-டு19

Page 132
மக்கள் கூடுவார்கள். தேர்தல் மு
தமக்குப் பிடித்தமான றால் அங்கேயே வெற்றி ஆர தலும் நடக்கும். தேர்தல் திரு சைகள் மட்டும் வானொலி ே யாழ். மண்டை தீவில் இல கோபுரம் அமைக்கப்பட்டது
அது முதல் மத்திய அணி றேடியோ கேட்கும் வசதி றேடியோ நிகழ்வுகளை கேட் போர்பெரும் போராக வெடிச் அஞ்சல் அலுவலகம் மூடப்பட
அது இன்று வரையும் தீவு நிலையம் இயங்கிய போ லியின் பொற்காலம், அக்கான சொத்து என்ற நிலமை மாறி
டது.
பின்னாளில் ஏழைகளி றேடியோ பெற்றது. றேடி அழைக்கப்பட்ட இலங்கை 6 உணர்வுடன் இரண்டறக் கல
அதிகாலையில் பக்திட் கும் பக்திபூர்வமாக பொழுது கோவிந்தராஜன், ரி. எம்.செ உணர்வைத்தரும் காலையில் கள் ஒலிக்கும்
மதியம் 12.45 மணிக் புறக் கோட்டைச் சந்தைய
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

Gفاعلعالم ၾ၆)ပßဂ်ဟရံ —
டிவுகளைக் கேட்பார்கள்.
கட்சி அல்லது நபர்கள் வெற்றி பெற் வாரம் நடக்கும். பட்டாசு கொளுத் விழாகளைகட்டும். சிற்றலை (SW) வரி கட்டமக்களுக்கு 1976 ஆம் ஆண்டில் ங்கை வானொலியின் அலைவரிசைக் பெரும் வரப்பிரசாதமாக அமைந்தது.
Da Gufa Osu Sai) (Medium Wave - MW) வந்தது. இப்போது மிகத்தெளிவாக க முடிந்தது. 1983 யூலை உள்நாட்டுப் *க ஆரம்பித்த போது மண்டைதீவு உப.lنۍLه
ம் திறக்கப்படவே இல்லை. மண்டை து தான் யாழ்ப்பாணத்தவரின் வானொ vத்தில் றேடியோ பணக்காரவீடுகளின் நடுத்தர வர்க்க வீடுகளுக்கும் வந்துவிட்
ன் தொடர்பு சாதனமென்ற நிலையை யோ சிலோன் (RaioCeylon) என பானொலி பொதுமக்களின் உயிருடன்
தது.
பாடல்கள் தேநீர்க் கடைகளில் ஒலிக் விடியும். கே.பி.சுந்தராம்பாள், சீர்காழி ாந்தர்ரஜனின் பக்திப்பாடல்கள் இறை செய்தி கேட்பார்கள். பின்னர் பாடல்
த செய்தி ஒலித்த பின்னர் கொழும்பு ல் மரக்கறிகள் என்ன விலைகளில்

Page 133
அன்றையதினம் விற்கப்படுகின்றதெனக்க செத்தல் மிளகாய் போன்றவை நல்லவில் இரவு கொழும்புக்குச் செல்லும் 6ெ அனுப்புவார்கள். விலை மலிவாயின் வரையில் பொறுத்திருப்பார்கள்.
மாலை 6 மணிக்கு செய்தி இசைஒலி தமது பிள்ளைகளைப் படிக்க ஆயத்தப்ட கடிகாரம் பார்க்காமல் செய்தி இசைவழ செய்தியின் ஆயத்த இசை மிகவசீகரமா செய்தி அறிக்கைக்குப் பின்பாகவும் மரண கும். குறிப்பாக இரவு 9 மணிச் செய்தியி: மரண அறிவித்தலை உன்னிப்பாக கேட்பா
கொழும்பில் இருந்த ஒருவர்தமது ே இறந்ததை அறிந்தால் அதிகாலை 5.30 மண புகையிரதத்தை பிடித்து மதியம் 1.30 மன விடுவார். அக்காலத்தில் பாடசாலை உய யல் (Physics) கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் வ தொடர்பான செய்முறைப் பயிற்சிகளை தக்கது.
றேடியோ சிலோனில் சனிக்கிழை நாடகங்கள் போடுவார்கள். இவை அக்ச களை படம்பிடித்து காட்டும் நகைச்சுை இருக்கும்.
1977ஆம் ஆண்டைத் தொடர்ந்து ! தொழில் வாய்ப்பு பெற்றுச் சென்ற யுகம் திலிருந்து கொழும்புக்குதமது மகனைஅன காரனிடம் பணம் கட்டிவிமான மேற்றில் வீட்டிற்குவந்தார். அவர் வருவதற்கு முன் மகன் வீட்டிலிருப்பதைக்கண்டு அதிசய கேட்ட போது ஏஜென்சிக்காரன் கொழு
ாப்ான வினைவுகள் 0)--

- أسود3) فهلعولمG - கூறுவார்கள். வெங்காயம், லை போனால் அன்றைய லாறியில் மூடைகட்டி நல்ல விலை வரும் நாள்
லிபரப்பாகப் பெற்றோர்கள் படுத்துமாறு கூறுவார்கள். f நடத்தியது. அக்காலச் ாக இருக்கும். ஒவ்வொரு ன அறிவித்தல் ஒலிபரப்பா ன் பின்னர் ஒலிபரப்பாகும் ர்கள்.
நெருங்கிய உறவினர் ஒருவர் ரிக்கு புறப்படும் யாழ்தேவி னிக்கு யாழ்ப்பாணம் வந்து ர்தர வகுப்பில் பெளதீகவி பானொலியை தயாரிப்பது வழங்கியதும் குறிப்பிடத்
மகளில் 3 சின்னச் சின்ன ால வாழ்வியல் சூழ்நிலை வ ததும்பும் நாடகங்களும்
மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு உருவானது. யாழ்ப்பாணத் ழைத்துச்சென்று ஏஜென்சிக் பிட்டு தந்தை யாழ்ப்பாண ன்பதாகவே விமானமேறிய ப்பட்டார். என்னவெண்டு ம்பில் பிளேன் ஏற்றி விட்
-O20

Page 134
டான். ஒரு மணித்தியாலம் கழ தெரிந்தன. என்ன வென்று ப மல் வீட்டை வந்திட்டன். ஏே என அழும் நாடகமொன்று நி நாடகங்கள் வரை எழுதி மக்கள் லியூர் ந. சுந்தரம்பிள்ளை விள விற்பன்னராகத் திகழ்கின்றார்.
வெள்ளிக்கிழமை சைவ துடன் கேட்பார்கள். அதுபோ கேட்பார்கள். ஞாயிற்றுக்கிழை கான வானொலி மாமா எனு கேட்பார்கள். அதனைக்கேட் அனுப்பியசிறார்கள் சிலர் பி பரிணமித்தார்கள் ஞாயிற்றுக் ஒலிபரப்பான தணியாததாகம் துக் கட்டிப்போட்டு வைத்தது
அன்றைய நாட்களில் ளில் ஆள்களைப்பார்ப்பது نوے ஒன்றித்துப் போனார்கள். அர் னர்கள் வந்தால் கூடவெறுப்பு வரணியூரான், சில்லையூர் ( ரும் புகழ் பெற்றார்கள்.
தணியாத தாகத்தை அ தொடர் நாடகம் ஒலித்தது. . பார்கள். அடுத்து ஞாயிறு வி துடிப்பார்கள். நாடகம் கேட்
யாழ்ப்பாணத்துப் பிர லாம் றேடியோவில் நேரடி ஒ போல ஒலிபரப்பாகி இருந்தா கைச் செலுத்தியது.
(பண வினைவுகள் -

Gفاعلعالم பேரிறன் மியபிளேன் இறங்கிய போது பனைகள் ார்த்தால் பலாலி எயார்போர்ட் பேசா ஜென்சிக்காரன் ஏமாத்திப் போட்டான் னைவில் நிற்கிறது. றேடியோவில் 1000 ர்மத்தியில் பிரபலம் பெற்றவராக அரா ங்கினார். வானொலி தமிழ் நாடகத்தின்
பப்பிரசங்கம் றேடியோவில் பக்திரசத் ல கிறிஸ்தவ இஸ்லாமிய நிகழ்ச்சிகளும் மை காலை 10 மணிக்கு சிறுவர்களுக் ம் நிகழ்ச்சியை சிறுவர்கள் மெய்மறந்து டு ரசித்து சிறுசிறு ஆக்கங்கள் எழுதி ன்னாளில் பெரிய எழுத்தாளர்களாகப் கிழமைகளில் பிற்பகல் 3.30 மணிக்கு நாடகம் எம்மவரை மயக்கி வசீகரித்
.
அந்த நேரத்தில் யாழ்ப்பாண வீதிக பூர்வம் தணியாத தாகத்துடன் மனம் த நேரத்தில் வீட்டிற்குயாரும் விருந்தி டன்தான் பார்ப்பார்கள். அதில் நடித்த செல்வராசன் போன்றோர் மிகப்பெ
டுத்து இரை தேடும் பறவைகள் எனும் அதனையும் மிக்க ஆர்வத்துடன் கேட் ரைவாக வந்துவிட வேண்டும் என்று பதில் அவ்வளவு கொள்ளைப்பிரியம்
பல கோவில்களின் திருவிழாக்கள் எல் ஒலி பரப்பாகியது. இப்போதும் அது லும் அப்போது அதுபெரும் செல்வாக்

Page 135
றேடியோ சிலோன் அறிவிப்பாளர் உள்ளங்களில் நட்சத்திர அந்தஸ்தைப் ெ கலந்து கொள்ளும் கலைநிகழ்வுகளைப் ெ தமது திருவிழாக்களில் ஒழுங்கு செய்வார்ச யோவெனக் கூறுமளவு மக்கள் வெள்ளப் லாம் அலை மோதுவார்கள்.
றேடியோசிலோன்உருவாக்கியட சர்வதேசம் மதிக்கும் முதல்தர தமிழ் அறில் போன்ற திறமை மிகு அறிவிப்பாளர்கள் ெ யாகச் சொல்லலாம்.
றேடியோ சிலோனில் இசையும் க குறுக்கெழுத்துப் போட்டி, பொங்கும் பூப் பூவும் பொட்டும் மங்கையர் மஞ்சரி, ஈழ சைப் பாடல்கள் என ரசிகர்களைக் கெ கள் ஏராளம், மக்கள் றேடியோவின்பக்கம் படைத்த பொற்காலம் அது.
வானொலி மூலம் பேனா நண்ப யும் சென்றோரும் உள்ளனர். பீ.எச் அப்து டுக்குப்பாட்டு எனும் நிகழ்ச்சி சர்வதேச நீ இப்போது தொலைபேசி மூலம் குறுந்தக் ளின் விருப்பத் தெரிவுகளை ஒலிபரப்பு தபாலட்டை நேயர்கள் என ஒலிபரப்பின வரிசைக் கோபுரம் அமைக்கப்பட்டதன்பி றேடியோ சிலோன் தெளிவாகக் கேட்க ஆ
கவிஞர் வைரமுத்து, பாரதிரா ளிட்ட பெரும் கலைஞர்கள் எல்லாம் இத தார்கள். அதனால் தான் கலை உலகில் த கள். யாழ்ப்பாண மக்கள் றேடியோ சிலே தமிழகத்தின் திருச்சி, சென்னை வானெ விரும்பிக் கேட்டார்கள்.
ITIII voor Groorlog, sir 01
 

Gفاعلعالم နျ၆)ပßဂ်)၏ கள் எல்லாம் தமிழ்பேசும் பற்றிருந்தார்கள். அவர்கள் பரும் கோயில்கள் எல்லாம் 5ள். தலையோ கடல் அலை ம் அந்த நிகழ்வுகளில் எல்
பி.எச்அப்துல்ஹமீத் இன்று. விப்பாளராக உள்ளார். அது பயரை மிக நீண்ட வரிசை
தையும், இன் றைய நேயர், ம்புனல், நீங்கள் கேட்டவை, pத்துப் பாடல்ஸ், பொப்பி ாள்ளை கொண்ட நிகழ்ச்சி ஈர்க்கப்பட்டு கலைகளைப்
ர்களாகித் திருமணம் வரை ல் ஹமீத் உருவாக்கிய பாட் திகழ்ச்சியாக மாறி விட்டது. கவல் (SMS) மூலம் நேயர்க வது போல அக்காலத்தில் ார்கள். மண்டைதீவு அலை ன்னர் தென்னிந்தியாவிலும் பூரம்பித்தது.
ஜா, சிவாஜிகணேசன் உள் தன் தீவிர ரசிகர்களாக இருந் ாம் வளர்ந்ததாகக் கூறினார் ஸ்ானை மட்டுமல்ல இந்திய ாலிகளின் நிகழ்ச்சிகளையும்
-(23)

Page 136
மாநிலச்செய்திகள் தில் ஆவலுடன் கேட்டார் இடைக்காலப் பாடல்கள் ஒ தென்கச்சி சுவாமிநாதனின் பல நிகழ்ச்சிகளை விரும்பிக்
இலங்கை இந்திய களைக் கொள்ளை கொள்வ ரிப்பாளர்கள் மிகவும் அர் களை எழுத்துருவாக்கம் செ
லண்டன் BBC த ஆத்மார்த்த உறவு ஒன்று இ மூளும் முன்னர் சிறிய தொ போர்க்காலத்தில் பி.பி.சி 6 வும் ஆர்வம் கொண்டனர். போது றேடியோவைச் சூழ ஆனந்தி ஆகியோரின் வ கேட்பதில் மிகவும் ஆர்வம்
யாழ்ப்பாணத்தில் ( யுத்தத்தால் சீர்குலைந்திருந் பொது மக்களின் தகவல்ப
குறிப்பாக 1990 ஜூ சாரம், தொலைத் தொடர் செய்திகள் தான் யாழ்ப்பா பெருமளவு தகவல்களைத் தீ
நாட்டின் ஏனைய அறியத் தந்தது. அந்தத் தகடு இந்திய, இலங்கை, பிலிப் வரிசைகள்தான்நிறைவு ெ
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

- GلمAفهده பேர்திறன்
; டெல்லிச்செய்திகள்எல்லாம் யுத்தகாலத் கள். இந்த அலை வரிசைகளில் பழைய, ஒலிபரப்பாகும் நேரமறிந்து கேட்டார்கள். இன்று ஒரு தகவல் நிகழ்ச்சியைப் போல க்ேட்டு அறப்பண்புகளை வளர்த்தார்கள்.
வானொலிகளில் ரசிகர்களின் உள்ளங் தற்காக அறிவிப்பாளர்கள், நிகழ்ச்சித் தயா ாப்பணிப்புடன் உழைத்தார்கள். நிகழ்ச்சி Fய்வதில் மிகுந்த போட்டி போட்டார்கள்.
மிழோசைக்கும் யாழ்ப்பாணத்தவருக்கும் ருந்தது. இலங்கையில் உள்நாட்டுப் போர் ாகையில் பி.பி.சி தமிழோசை கேட்டனர். ான்ன சொல்கின்றதெனக் கேட்பதில் மிக இரவில் பி.பி.சிதமிழ்ச் செய்தி நேரம் வரும் இருப்பார்கள் சங்கர் என்ற சங்கரமூர்த்தி சீகரக் குரலில் ஒலிக்கும் செய்திகளைக் காட்டினார்கள்.
தொலைத் தொடர்புச்சேவைகள் உள்நாட்டு த காலங்களில் பி.பி.சி செய்திகள் தான் ற்றாக்குறையை நிறைவு செய்தது.
ஜூன் முதல் 1996 மே மாதம் வரையில் மின் பு ஆகியவை இல்லாத காலத்தில் பி.பி.சி ணத்தில் வெளியாகிய பத்திரிகைகளுக்கு நந்தன.
பகுதிகளில் என்ன நடக்கின்றன. என்பதை வல் யுத்தத்தின் இருண்ட நாட்களை பிபிசி
பைன்ஸ் வெரித்தாஸ் வானொலி அலை FligaOT.
-(1240

Page 137
யுத்த காலத்தில் வெரித்தாஸ் யாழ்ப்பாணத்தில் பி.பி.சிக்கு அடுத்ததாக -1996 காலத்தில் மின்சாரமில்லை, றேடியே 200 ரூபா முதல் 400 ரூபா வரை விற்றது. இ கிள் டைனமோவில் ரயரின் ரியூப்பை நாட முடன் பிணைத்து சுற்றி மின்சாரம் பெற்று உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு வானொலிகளை காலத் தொழில்நுட்பம் பதிவிற்குரியது.
தொலைக்காட்சி அலைவரிசைக நுட்பத்தின்மூலம் பார்த்தார்கள். மின்சாரட மல் பலவித மாற்றுச் சக்தி வளங்களை வடட அக்காலமும் தனியான பதிவிற்குரியது.
யுத்த காலத்தில் ஊரடங்குச் ச தப்படும் தகவல் இடம்பெயர்வு பற்றிய தான் முழுதாகத் தங்கியிருந்தார்கள்.
1987அக்டோபரில் இந்திய அமை (IPKF) விடுதலைப் புலிகளுக்கும் இடைய அப்போது நடை பெற்ற உலகக் கிண்ணக் நேர்முக வர்ணனையை றேடியோவில் கே DGl.
1990 ஜூனுடன்தரைவழிப்பாதைத அறிவித்தலை பரிமாறும் பிரதான ஊடகப இலங்கை வானொலிகளின் தமிழ்ச் சேன
என்பன யாழ்ப்பாண மக்களை வசீகரித்து ப
விடுதலைப் புலிகளின் ஆளுகைக்கு புலிகளின் குரல் வானொலியும் ஒலிபரப்பா தின் பின்னர் கொழும்பு சர்வதேச வானெ டையே பிரபலம் பெற்றது. இதற்கான ரசிட் பெருகியது. வேறு இலத்திரனியல் ஊடகங்
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

- فصول 3)و فاعلعولمG -
வானொலிச் சேவைக்கும் நேயர்கள் இருந்தனர். 1990 T பற்றிகள் சோடியொன்று தனால் அக்காலத்தில் சைக் ா போல் இணைத்து றிம் றேடியோ கேட்டார்கள். இவ்விதம் கேட்ட போர்க்
ளைக் கூட இத்தொழில் b வருமென்று காத்திருக்கா குதி மக்கள் கண்டு பிடித்த
ட்டம் நடைமுறைப்படுத் விபரமறிய றேடியோவில்
திகாக்கும் படைகளுக்கும் பிலான யுத்தத்தின் போது கிரிக்கெட் போட்டிகளின் ட்டது நினைவில் நிற்கின்
1டைப்பட்ட பின்பு மரண ாக வானொலி இருந்தது. வ 1.2 வர்த்தகச் சேவை யக்கிப் போட்டன.
5 உட்பட்ட நிலப்பரப்பில் கியது. 1990 ஜூன் மாதத் ாலி வடபகுதி ரசிகர்களி புத் தன்மை உருவாகியது. களைப் பாவிக்க முடியாத
-(125)

Page 138
யுத்த கால கட்டத்தில் வானொ
பின்னாளில் FM என வாக்கு இழந்தன. பலாலி இர படையினரால் ஒலிபரப்பப்பட யாழ்ப்பாண மக்கள் தகவல் ெ சக்கரம் மெல்ல மெல்ல உருண் சியின் வருகை நிகழ்ந்தது. அ ஆண்டின் பின்னர் இணையச்
1990களின்நடுப்பகுதி வனங்களும் இயங்க அரசு அ காட்சி அலைவரிசைகளும் யாழ்ப்பாண மக்களை வானொ அளவிற்கு இவற்றால் வசீகரிக்க
யாழ்ப்பாணத்தில்வா தொகை சுருங்கிவிட்டது. கடி வாழ்வு, கட்புலக் காட்சியுடன் ஆட்சி இச்சுருக்கத்தின் காரண மக்களின் பசுமை நிறைந்த நிை ஒர் பாகம் என்பது பதிவிற்குரி
நன்றி-தினக்கு
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 
 

- فصول 3)و قاعدهم ولمG - ாலிதான் கோலோச்சியது.
எப்பட்ட சிற்றலை வரிசைகள் செல் ாணுவத் தளத்திலிருந்து பாதுகாப்புப் ட்ட வானொலி அலைவரிசையையும் பெறுவதற்குப் பயன்படுத்தினார் காலச் டோடியது. 1978 இல் தொலைக்காட் து மக்களைக் கவர்ந்தது 2000 ஆம் சேவைகளும் வந்தன.
நியின்பின்னர்தனியான வானொலிநிறு னுமதி வழங்கியது. கேபிள் தொலைக் நிறைய நிறைய வந்தன. ஆனாலும் லிவசீகரித்து, மயக்கிக் கட்டிப் போட்ட 5 முடியவில்லை.
னொலிஅலைவரிசைகளை கேட்போர் டகாரம் ஒட முன் நீ ஒடு என்ற அவசர கூடிய இலத்திரனியல் சாதனங்களின் னமெனலாம். ஆனாலும், யாழ்ப்பாண )ணவுகளில் வானொலி மறக்க முடியாத
Լ15l.
sö SamyGassób - 19.08.2012. 25.DB.2012

Page 139
யாழ்ப்பாண நினைவுகள் 21
ST6) கரைந்து போன தொ
தொழிலாளர்களை வரவழைக் லிகள் யாழ்.குடாநாட்டில் எங்கேனும் கே இல்லையென்ற விடைமட்டும் தான் எம். னால் யாழ் மண்ணில் தொழிற்சாலைகே இருந்திருக்கின்றது. இன்னமும் சில வாழ்க
கடின உழைப்புக்குப்பேர் போன் ளால் பல தொழிற்சாலைகள் இயக்கப்பட அமைத்த பல தொழிற்சாலைகளும் இருந்
30 வருட உள்நாட்டு யுத்தம் இ விட்டு விட்டது. பொருள்களை வாங்குெ வழிக்கும் நுகர்வுக் கலாசாரம் ஒன்றுக்குள் உள்ளதாக பொருளியளாளர்கள் குற்றம்
மக்களை வாட்டிய உள்நாட்டு
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

வெள்ளத்தில் ாழிற்சாலைகள்
கும் தொழிற்சாலை சங்கொ ட்கின்றதா? இக் கேள்விக்கு மிடம் உள்ளது. அப்படியா ள இருந்திருக்கவில்லையா?
கின்றன.
ன யாழ். மண்ணின் மக்க ட்டிருக்கின்றன. அரசாங்கம் திருக்கின்றன.
வற்றில் பலவற்றை ஏப்பம் வதற்குப் பணத்தைச் செல "யாழ்.மக்கள் பழக்கப்பட்டு சாட்டுகின்றனர்.
யுத்தம் முடிவுற்றபோதும்
-(1270

Page 140
யாழ்ப்பாணத்தின் பொருள தொழிற்சாலைகள் மீளவும் கு படவில்லை யாழ்ப்பாணத்தி பார்ப்போம் காங்கேசன்துறை முதலாவதாகக் குறிப்பிட வேண படுத்துவற்குப் பனை மரங்களு இருப்பது போலக் காங்கேசன் காலத்தில் கூறப்பட்டது.
தமிழ்த் தலைவர் ஜி விஞ்ஞான அமைச்சராக இருந் தொழிற்சாலை, பரந்தன் இரச காகித ஆலைத் தொழிற்சாலை
1952 இல்யாழ்ப்பாண கின் துறை முகப்பட்டினமா தொழிற்சாலை ஒன்று நிறுவட் பாதை மூலமும் மூலப் பெ ஏற்றி இறக்கக் கூடிய வசதியா இருந்தது. காங்கேசன்துறை எ கருப் பெயர் கொண்டு பரவலா
இத்தொழிற்சாலை 3 வாய்ப்பையும் ஆயிரம் பேருக் யும் வாரி வழங்கியது. அதனை பல இலட்சம் கட்டிடத் தொழ தும் வாழ்வாதாரத்தினதும் எல்
KKS சீமெந்து தொழி லாளர்களுக்கு காலை, மதிய வழங்கி ஆயிரத்திற்கு மேற் மாவிட்டபுரம் பிரதேசத்திலி படுவது இல்லை. கதவு இல் பார்கள். ஏனெனில் இருபத்து ந
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

- Gavaүүлыatö ဈ၆ပßဂ်)၏ ாதார எழுச்சியை உண்டாக்க வல்ல றிப்பிடத்தக்க அளவில் ஆரம்பிக்கப் ல் இயங்கிய தொழிற்சாலைகளைப் சீமெந்து தொழிற்சாலையைத்தான் ண்டும். யாழ்ப்பாணத்தை அடையாளப் ரூம், நல்லூர் கந்தசுவாமி கோயிலும் துறை தொழிற்சாலை பற்றியும் ஒரு
.ஜி பொன்னம்பலம் கைத்தொழில்
த போது காங்கேசன்துறை சீமெந்துத்
ாயனத் தொழிற்சாலை, வாழைச்சேனை
என்பன ஆரம்பிக்கப்பட்டன.
ாத்தின் நில வளமிக்க வலிகாமம் வடக் கிய காங்கேசன்துறையில் சீமெந்துத் பட்டது. கப்பல் மூலமும், புகையிரத ாருள்களும், முடிவுப் பொருள்களும் ன அமைவிடமாகக் காங்கேசன்துறை ன்ற ஆங்கிலப் பெயரை KKS என்ற ாக அழைப்பார்கள்.
000 பேருக்கு நேரடியான வேலை கு மறை முகமான வேலை வாய்ப்பை ா விட நூற்றுக் கணக்கான லொறிகள், ழிலாளரென இதன் வேலை வாய்ப்பின லைகள் இன்னமும் நீளும்,
ற்சாலை இருந்த போது அதன் தொழி ம், இரவு உணவுகள், சிற்றுண்டிகள் பட்டோர் வருமானம் உழைத்தனர். ருந்த கடைகளின் கதவுகள் பூட்டப் லாக் கடைகளென மக்கள் அழைப் ான்கு மணிநேரமும் இயங்கிய சீமெந்து
-(128)

Page 141
தொழிற்சாலையின் தொழிலாளர்கள் அ றுண்டி வழங்கவென இக் கடைகளும் செய்தன. தூங்காத நகரமாக காங்கேசன்து
உள்நாட்டு யுத்தத்தின் கோரமுகம் வைக்கவில்லை. சிதைத்து விட்டது. குரு கட்டிடங்களில் 1997, 1998 ஆம் ஆண்( ருந்த யாழ்ப்பாண மக்கள் படகு மூலம் இடைத்தங்கல் முகாமாகப்பயன்பட்டது.
சிநோர் நிறுவனத்தை மிக பாரம்பரியகைத் தொழில் மற்றும் சிறுை கடல் (NorthSea) நிறுவனம் எனும் பெய துள்ளது ஆனால், நாட்டின் ஏனைய ப பெயரில் தொடர்ந்தும் இயங்கிவருகிறது
யாழ்ப்பாணத்தில் சோடாக் கம்ப பல இடங்களில் தெருக்கள் உள்ளன. சோ யாழ். குடாநாட்டில் பரவலாக இருந்த சுப்பிரமணியம் கம்பனி தயாரித்த பேபி தாயிருந்தது. அதேபோல யாழ்ப்பாணத் சோடாவும் மதிப்புமிக்கதாயிருந்தது. 197 பகுதியில் இறக்குமதிகளுக்குத் தடை வி சோடாக் கம்பனிகளின் பொற் காலமாக
1977 இல் வந்த திறந்த பொருள யுத்தத்தின் அதிர்வுகளும் சோடாக் கம்பன் விட்டன. 1990-1996 காலப் பகுதியில் வ தாரத் தடை விதிக்கப்பட்ட போது யா றவு அமைப்புக்களால் சோடா உற்பத்தித் கப்பட்டு வெற்றிகரமாக இயங்கின.
சோடா எனும் போது தான் சிங் எனக் கேட்டு பிளேன் சோடா வாங்கி
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

GayጓሳላፊJ%® နျ၆ပÂဟံရံ திகாரிகளுக்கு உணவு, சிற் கதவு மூடாமல் வியாபாரம் பறை இருந்தது.
இந்நிறுவனத்தையும் விட்டு நகரில் அமைத்த சீநொரின் டுகளில் வன்னிப் பகுதியிலி கடல் வழியாக வந்த போது
அண்மைய ஆண்டுகளில் கத் தொழில் அமைச்சு வட பரில் மீள இயக்க ஆரம்பித் குதிகளில் சீநோர் எனும்
]-
னி லேன் எனும் பெயரில் டாக் கம்பனிகள் ஒர் காலம் ன. வல்வெட்டித்துறையில் மார்க் சோடா புகழ் பெற்ற தில் தயாரிக்கப்பட்ட சீதா 0-1977ஆம் ஆண்டு காலப் திக்கப் பட்டிருந்தகாலத்தில் இருந்தது.
ாதார யுகத்தின் எழுச்சியும் Eகளைப் பெயர்த் தெறிந்து டபகுதியின் மீது பொருளா ழ்ப்பாணத்தில் பல கூட்டு தொழிற்சாலைகள் அமைக்
களக் கடைகளில் சோடா அவதிப்பட்டது ஞாப
-(129)

Page 142
கத் தில் நிழலாடுகின்றது. சோடா மட்டுமே சோடா என எழுதப்பட் தல்களில் நெக்ரோ, ஒரேஞ்ச்பார்லி
தப்பட்டிருக்கும். தமிழர்களாகிய நா என்கின்றோம்.
1970 - 1977 இல் அரசாங்க தடைக் கொள்கையால் சீனியும் இ நிறுத்தப்பட்டது. அப்போது கள்ை காய்ச்சும் குடிசைக் கைத்தொழில் கி நடந்தது. 1972 ஆம் ஆண்டில் பை கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் வடபகுதிெ தன. சீனிக்குப் பதிலீடாக உடல் ஆ ளின் உற்பத்தி தொழில்களும் எழுச்
தனியாரும் பனங் கட்டித் ஆர்வத்துடன் அமைத்து இலாபம் டிவம், நீள்சதுரம், பார்சவர்க்கார வடிவங்கள் அமைந்தன. வடக்கிலி டிகள் சென்ற காலம் அது. வழமை ( ளாதார யுகம் இத் தொழிற்சாை விட்டது.
யாழ்ப்பாண நகரில் பொன்ன யொன்றை இப்போதைய தலை முன் திரத்துச்சந்தி என அழைக்கப்பட்ட மில்ச்சந்தி என அழைக்கப்பட்ட ஊற்றும் மிகப் பெரிய தொழிற்சாை இணைந்ததாகப் பெரிய வளாகம் இ கள், வங்கிகள் பல இவ்வளாகத்தில், விட்டது.
பீடி (Beed) தொழிற்சாலை தில் இருந்தன. வல்வெட்டித்துறை
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

Gaúጓኅላፊነ%ó ၅၆)ပßဂ်)၏ வகைகளில் பிளேன் சோடாவில் டிருக்கும். ஏனையவற்றின் போத் கொகா கோலா, பெப்சி என எழு ம்தான் எல்லாவற்றையும் சோடா
ம் கடைப் பிடித்த இறக்குமதித் இறக்குமதி செய்வது பெருமளவு ளக் கருப்பணியாக்கி பனங்கட்டி ராமப் புறமெங்கும் ஒ கோவென ன, தென்னைவள அபிவிருத்திக் பங்கும் தோற்றம் பெற்று வளர்ந் ரோக்கியம் தரும் பனங்கட்டிக சி பெற்றன.
தொழிற்சாலைகளைப் பெரும் உழைத்தனர். குட்டான், வட்டவ
அளவு என பனங்கட்டிகளின் ருந்து தென்பகுதிக்குப் பனங்கட் போலவே 1977 இன் திறந்த பொரு லகளை பெருமளவில் ஒழித்து
ம்மா மில்சந்தி என அழைத்த சந்தி றைக்குத் தெரியாது. இப்போது சத் இடம் முன்னாளில் பொன்னம்மா து. இங்கு தேங்காய் எண்ணெய் லை ஒன்று இருந்தது. மில்லுடன் }ருந்தது. இன்று தனியார் கம்பனி அமைத்து மில் காணமல்ப் போய்
கள் ஒர் காலத்தில் யாழ்ப்பாணத் பில் இருந்த ஆர்வீஜி (RVG) பீடிக்
-୯130୬

Page 143
கம்பனி மிகப் பிரபலமாக இருந்தது. அதுே பிரதேசங்களிலும் பீடித் தொழிற்சாலை பட்ட குடும்பத்துப் பெண் பிள்ளைகள் இ; சுற்றப் போவார்கள். அக்காலத்தில் பீடி வந்தது. ஆயிரம் பீடி சுற்ற ஐந்து ரூபா கூ6 சுற்றும் சிறிய கைத்தொழிலாளர்கள் இனை தார்கள். தொழிற்சாலைகளில் சுற்றப்பட்ட ஒட்டும் வேலை வீடுகளில் நடந்தது.
சீயாக்காய் (சிகைக்காய்) தயாரித் பிரபலமாக இருந்தது. சம்போ தெரியா; சீயாக்காய் தனி மதிப்பு மிக்கதாயிருந்தது
1980 களில் புலம்பெயர் நாடுகளுக் வரும் போதெல்லாம் காவேரி சீயாக்காய் கேட்கிறார்கள்.
கடற் கரையோரக் கிராமங்களி தொழில் பரவலான குடிசைக் கைத்தொழி இது மிகவும் குறைந்து விட்டது.
ரொபி தொழிற்சாலைகளும் குட இருந்தன. மானிப்பாயிலிருந்த ரோஸ்பான மிகப் பிரபலமாக இருந்தது. அதுபோல அரியாலை, புங்கன்குளம் சந்தியிலிருந்த தொழிற்சாலையும் பிரபலமாக இருந்த
கண்ணாடித் தொழிற்சாலைகளும் வலாக இருந்தன. மாவிட் டபுரத்திலும் நீ தன. யாழ்.நகர் ஸ்ரான்லி வீதியிலும் டெ கண்ணாடித் தொழிற்சாலை இருந்தது. றையும் கெளவி எடுத்து விட்டது.
கொக்குவில் தொழில் நுட்பக் கள்
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

- ၆ီယံၾywå&ဇံ ဈ၆ပßဂ်/2၏ - போல கோப்பாய், நீர்வேலி கள் இயங்கின. வறுமைப் த் தொழிற்சாலைகளில் பீடி இலை இந்தியாவிலிருந்து மி கொடுக்கப்பட்டது. பீடி ணந்து பீடிச் சங்கம் அமைத் பீடிகளுக்கு கம்பனி லேபல்
த காவேரி என்ற கம்பனி த அக்காலத்தில் காவேரி
குச் சென்றோர் இப்போது ப் எங்கே கிடைக்குமெனக்
ல் கருவாடு தயாரிக்கும் லொக இருந்தது. இந்நாளில்
ாநாட்டில் பல இடங்களில் ர்ட்ரொபித் தொழிற்சாலை
நல்லூர், முத்திரைச் சந்தி, அரஸ்கோ எனும் ரொபித்
து.
ம் குடாநாட்டில் மிகப் பர ர்வேலியிலும் இவை இருந் னின்சுலா எனும் பெயரில் வன்செயல் வாழ்வு இவற்
லூரிக்கு முன்பாக பழைய
-(1310

Page 144
ரயரைப் புதுப்பிக்கும் தொழ பெயரில் இயங்கியது. தேய்ந் பூப்போடுதல் என அழைப்பார் இருந்து அழிந்த பூப்போன்ற அ இத்தொழிற்சாலையும் கால ெ
புன்னாலைக் கட்டுவ தில் மஸ்கன் சீற் தயாரிக்கும் ெ கப்பட்ட அஸ்பெஸ்ரஸ் சீற் ெ களுக்கும் எடுத்துச் செல்லப்பட
ஐஸ் கட்டி உற்பத்தித் எங்கும் இருந்தன. இலங்கை பங்கை யாழ்ப்பாண மீனவர்க பிடிக்கப்படும் மீன்களை ஐஸ் பாகங்களுக்கும் அனுப்பினார்க (பிறிட்ஜ்iridge) இப்போதைய காது. வைத்தியசாலைகள், ஐ6 காண முடியும். பெரும் செல்வ
அதனால் வீடுகளில் ஐஸ் தொழிற்சாலைகளில் செ6 வாங்குவார்கள். சைக்கிள் கரி சேர்த்துக் கட்டுவார்கள். பின் கட்டியை சுத்தியலால் உடை மிதக்கும் ஐஸ் கட்டித் துண்( தருகிறார்கள் என்று கூறினார் இன்று பல ஐஸ் தொழிற்சாலை
1977 ற்குப் பிற்பட்ட க பிரதேசத்தில் அன்றுாஸ் கம்பன் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இங்கு இ நாடுகளுக்கும் அனுப்பப்பட்ட ஒருவரால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட
யாழ்ப்பாண நினைவுகள் 01)-

Gفاندلعالم ၅၆ပßဂ်ဟရံ மிற்சாலை நொதேன் கம்பனி எனும் த ரயரைப் புதுப்பிப்பதை ரயருக்குப் கள். அதாவது ரயரின் அடிப்பாகத்தில் புமைப்பை புதிதாக உருவாக்குதலாகும். வள்ளத்தில் அமிழ்ந்து போய்விட்டது.
ன் பிரதேசத்தில் ஈவினை என்ற கிராமத் தாழிற்சாலை இருந்தது. இங்கு தயாரிக் லாறி மூலமாக நாட்டின் நாலா பாகங்
-gil.
தொழிற்சாலை கரையோரகிராமங்கள் பின் மொத்த மீன் உற்பத்தியின் காற் ள் வழங்கிய காலம் அது. மிகையாகப் கட்டியுடன் போட்டு நாட்டின் நாலா ள். அக்காலத்தில் குளிர்சாதனப் பெட்டி தைப் போல பரவலாகக் காணக்கிடைக் ஸ் கிறீம் கடைகளில் தான் அவற்றைக் ந்தர் வீட்டில் தான் பார்க்கலாம்.
மங்கல நிகழ்வுகள் நடைபெற்றால் ன்று ஐஸ் கட்டியைக் காசு கொடுத்து யரில் சாக்கில் வைத்து மரத்தூளும் பு வீட்டிற்கு எடுத்து வரப்பட்ட ஐஸ் த்து சர்பத்தில் கலப்பார்கள் சர்பத்தில் டுகளை பார்த்து கற்கண்டு போட்டுத் கள். யுத்த மேக மாரியில் நனைந்து 0கள் கரைந்து போய் விட்டன.
காலத்தில் தென்மராட்சி நாவற்குழிப் னி எனும் பெயரில் ஒர் தொழிற்சாலை இறால் பதனிடப்பட்டு அவை வெளி டன. தென்பகுதிச் சிங்கள இனத்தவர் - இத்தொழிற்சாலையில் பணிபுரி
G132)

Page 145
யும் தொழிலாளர்களை வீடுகளில் ஏ இருந்தது.
யுத்தத்தின் வருகை இத்தொழிற்ச மாற்றிய பின்னாளில் இத்தொழிற்சாை தென்மராட்சியின் நுணாவில் பிரதே ஒன்று 1986 காலப் பகுதியில் ஆரம்பி இயங்கிய இத் தொழிற்சாலை 1990 ஐ வடைந்தே போனது.
நாவற்குழியில் சிக்மா கம்பன தொழிற்சாலை யொன்றும் இயக்கப்பட அழித்தது. தும்புத் தொழிற்சாலைகள் குறிப்பாகக் கொழும்த்துறைப் பிரதேச தொழிலாக இயங்கிய இவையும் பின் மல் போய் விட்டன.சிலர் தற்போது இ
மாவிட்டபுரத்தில் டொலர் எ தொழிற்சாலை ஒன்று இயங்கியது. சே இது மாவிட்டபுரம் பாத்திரம் எனக் கூ கேட்கின்றது. மாவிட்டபுரத்தில் எல்வி சாலை ஒன்று இயங்கியது. இங்கு தய இலங்கை முழுவதும் பிரபலமாக இருந்
ஊரெழுவில் அலுமினியப் பா சாலைகள் ஒன்று முன்னாளில் ஆரம்பி தில் நீந்திப் பிழைத்து இன்றும் உ எனப்பட்ட கல் உடைக்கும் தொழிற்சி ஆரம்பிக்கப்பட்டன. ஏழைப் பங்கா இவை உதவின. யுத்த காலம் இவற்றில் அப்பளத் தொழிற்சாலைகள், ஊறு பல இடங்களிலும் குடிசைக்கைத் ே வெற்றிநடை போட்டன. காலச் சுழற்சி விட்டன. சில தப்பிப் பிழைத்திருக்கின்
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

- နျ၆ပÂ)၏ قاعدهم ولمG - ற்றிவர பஸ் சேவை ஒன்றும்
ாலையை இராணுவ முகாமாக லை அழிவடைந்தே போனது. சத்தில் டயர் தொழிற்சாலை க்கப்பட்டது. குறுகிய காலம் ஜூன் யுத்த வருகையுடன் அழி
ரியால் நீரிறைக்கும் இயந்திர ட்டது. யுத்தம் இதனைமுற்றாக பல இடங்களிலும் இருந்தன. த்தில் சிறியளவில் வீட்டுக்கைத் னாளில் பெருமளவில் காணா த்தொழிலை செய்கின்றனர்.
னும் பெயரில் அலுமினியத் காயில் திருவிழாக் காலங்களில் விவிற்றது இப்போதும் காதில் கேம் எனும் பெயரில் தொழிற் ாரித்த வாளிகளின் தரச் சிறப்பு
தது.
ாத்திரங்கள் வார்க்கும் தொழிற் விக்கப்பட்டது. கால வெள்ளத் பிர் வாழ்கின்றது. கல்குவாரி Fாலைகளும் குடாநாடெங்கும் ளர்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கு | பலவற்றை விழுங்கிவிட்டது. றுகாய்த் தொழிற்சாலைகள் தொழிலாக ஆரம்பிக்கப்பட்டு சியில் அகப்பட்டு பல அழிந்து
p607.
-39

Page 146
பழப்பாகு எனப்பட்ட ஜr பல சிறியளவில் இருந்தன. பேர் பெற்ற யாழ்ப்பாணத்தில் நடை போட்டன. பின்னாளில் உ பலவற்றை அகற்றி விட்டது.
Gielgig Guit (Studio) தொழிலும் பிரமாண்டமானதா பணக்காரர்களின் கைப் பொரு தேவைகளுக்கும், மங்கல அம எடுப்பதற்கு ஸ்ரூடியோக்கை காலத்தின் மாற்றம் கமெரா சாதாரண பொருளாகிய போது வேகம் குறைந்தது போல யாழ்
ஆறுகள், மலைகள், ! பாணத்து மக்கள் தமது விடா ( சாலைகளின் பட்டியல் இன்னும்
கால நீட்சியில் கானா வேண்டும். நாட்டின் தென் ப இருக்கும் தொழில் விற்பன்னர்ச கும் கைத்தொழில் யுகம் வர பேரவா.
பொருட்களை நுகர் ளாக அல்லாமல் உற்பத்தித்திற மாறும் பொற்காலத்திற்காகக் விடையைக் கூறட்டும்
நன்றி
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

Gavaүүлыatö နျ၆ပßဂ်)၏
ம் (lam) உற்பத்தித் தொழிற்சாலைகள் மா, பலா, வாழைப் பழங்களுக்கு ] இத் தொழிற்சாலைகள் வெற்றி உருவான அசாதாரணதுழல் இவற்றில்
எனப்பட்ட புகைப்படம் பிடிக்கும் யிருந்தது. கமெரா என்பது பெரும் ளாக இருந்த அக்காலத்தில் ஆவணத் ங்கல நிகழ்வுகளுக்கும் புகைப்படம் ளத்தான் நாட வேண்டியிருந்தது. நடுத்தர மக்களும் உபயோகிக்கும் நாடு முழுவதும் ஸ்ரூடியோ தொழில் ற்ப்பாணத்திலும் குறைந்தது.
பெரும்குளங்கள் எதுவுமற்ற யாழ்ப் முயற்சியின் மூலம் அமைத்த தொழிற் ம் நீளலாம்.
மல் போன அவை மீண்டும் உருவாக குதியிலும் புலம்பெயர் நாடுகளிலும் 5ள் தொழிற்சாலைகளை மீள அமைக் வேண்டுமென்பதே அனைவரினதும்
$து பணத்தைச் செலவழிக்கும் மக்க ன் மிக்கவர்களாக யாழ்ப்பாணமக்கள் காத்திருக்கின்றார்கள். காலம் தான்
I-தினக்குரல் வாரவெளியீடு- 02-09-2012
(134)

Page 147
யாழ்ப்பாண நினைவுகள் 22
வெற்றிலைய
வெற்றிலையும் எம்மவரும் என்றவு அசைபோடப் போகிறேன் என நினைத்து மக்களின் வாழ்வுடன் பின்னிப் பிணைந்: எமது நாட்டிலுள்ள சகல மக்களின் வ கலந்த ஒன்றாக வெற்றிலை உள்ளது.
அதிலும் இந்து மதப் பண்பாட்6 மக்களின் பண்பாட்டில் மங்கல, அமங்க ளில் எல்லாம் வெற்றிலை கட்டாயமிருக் வலைகளை நோக்கிப் பின்னோக்கிப் பயன்
யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டின் வ6 தான் வெற்றிலைகுத் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த மாவிட்டபுரம், வீமன்காமம், கொல்ல இளவாலை போன்ற பிரதேசங்கள் வெற்ற பெற்ற பிரதேசங்களாக 1990 ஜூன் மாதப்
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

பும் எம்மவரும்
டன் அரசியல் விடயம் பற்றி விடாதீர்கள். யாழ்ப்பாண த ஒன்று தான் வெற்றிலை, ாழ்வியலுடன் இரண்டறக்
டைப் பின்பற்றி வரும் தமிழ் ல (நன்மை, தீமை) நிகழ்வுக கும். வெற்றிலையின் நினை Eப்போம்.
லிகாமம் வடக்குப் பிரதேசம் ஒரு பிரதேசமாக இருந்தது. ன்கலட்டி, மாரீசன்கூடல்
லைச் செய்கைக்குப் பெயர் வரையில் இருந்தன.
-35)

Page 148
இப்பிரதேசம் மண்வள திறமை காரணமாக இங்கு பயிர் உயர்தரமாக இருந்தன. குடாநா ளில் சிறியளவில் வெற்றிலை பய வலிகாமம் வடக்குப் பிரதேச தான் மதிப்பு.
தென்னிலங்கைச் சிங் பயிரிடப்பட்டாலும் கூட யாழ் லைக்கும் அங்கு உயர் மரியான வெற்றிலையை இராச பயிர் என தான் இராசா அதாவது அரசன்
அக்காலத்தில் சூத்திரக் பயிருக்கு நீரிறைப்பார்கள். அ தாக இருக்கிறதே என நீங்கள் எமது முன்னோர்களின் பாரம் இன்னொரு நாளில் நினைவுகள
வலிகாமம் வடக்கின்
வளப்படுத்தி வெற்றிலைக் வெற்றிலைச் செடி வளர ஆர முள் முருங்கை மரத்தின் கதி தில் வோட்டர் பம்ப் (Water p திரங்களோ, இப்போதையதை க்கும் இயந்திரங்களோ கிடைய
ஆறுகளும் குளங்களுப் யாழ்ப்பாணத்தில் ஆழக் கிண சூத்திரக் கிணறு முறையில் தான
றைப்பார்கள்.
வெற்றிலைச்செடி வளர்ர்
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

- (ဇီးလံၾywJaဇံ နှ၆)ပÂ2ရံ -
ாம், காலநிலை, விவசாயிகளின் தனித் ரிடப்படும் வெற்றிலைச் செடிகள் மிக ாட்டின் ஏனைய செம்புலக் கிராமங்க பிரிடப்பட்டாலும் கூட மேற்சொன்ன விவசாயிகளின் வெற்றிலை என்றால்
களப் பிரதேசங்களில் வெற்றிலை ப்பாண வலிகாமம் வடக்கின் வெற்றி தை இருந்தது. யாழ்ப்பாணத்தவர்கள் ன்பார்கள் பயிர்வகைகளில் இதனைத் என்கிறார்கள்.
கிணறு மூலமாகத்தான் வெற்றிலைப் ட இதென்ன சூத்திரக்கிணறு புதி கேட்பது என் காதில் விழுகின்றது. பரிய நீரிறைப்பு முறையான இதனை ாக நடந்து பார்ப்போம்.
செம்புலக் கிராமங்களில் மண்ணை கொடியின் துளிரை நடுவார்கள். ம்பித்ததும் அதனைத் தாங்கி நிற்க கால்களை நடுவார்கள். அக்காலத் ump) எனப்படும் நீரிறைக்கும் இயந் ப் போன்ற மின்சாரமூலம் நீரிறை
ாது.
ம் நீர்ப்பாசனம் வழங்க இல்லாத றுகளில் மாடுகளைப் பயன்படுத்தி ர் வெற்றிலைத் தோட்டங்களுக்கு நீரி
து நன்கு படர்ந்து இலைகள் விட்டு

Page 149
வந்ததும் இலைகளைப் பறிப்பது (பிடுங்கு என்பார்கள். ஏனைய தோட்டப் பயிர்கள் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவார்கள். ஆன செய்கையின் சகல கட்டங்களிலும் ஆ வார்கள். பெண்கள் ஈடுபடுத்தப்படுவதில் ரீதியான காரணங்களைக் கற்பிக்கின்றார்க
அக்காலத்தில் வலிகாமம் வடக்கி தான சந்தையாக சுன்னாகம் சந்தை திகழ்ந்த ஆகிய நாட்களில் தான் சுன்னாகம் சந்ை இருக்கும். ஏனைய நாட்களில் சந்தை வெ இந்த நாட்களில் சந்தையில் வெற்றிலைக களாகிய ஞாயிறு, செவ்வாய், வியாழன் ளில் தோட்டங்களில் வெற்றிலைக் கொ( ஆண்களால் பரபரப்பாக செய்யப்படும்.
பறிக்கப்பட்ட வெற்றிலைகள் நன் ளில் எண்ணப்பட்டு அடுக்கப்படும். மிகவு கவும் அடுக்கப்பட்ட வெற்றிலைகள் கூட ஆரம்பிக்கும் சுன்னாகம் சந்தைக்கு செல்லப்படும். அக்காலத்தில் தலைச்சுபை முதலே நடக்க ஆரம்பித்து வெற்றிலை செல்வார்கள் சைக்கிளிலும் தட்டிவான், ளிலும் வெற்றிலை சுன்னாகம் சந்தைக்குப்
அதிகாலை 3 மணிக்கு வெற்றிலை நடைபெறும். விவசாயிகளிடம் வாங்கப் கச்சேரி, கொடிகாமம் சந்தைகளுக்கு விடி துச் செல்லப்படும். அங்கு அதிகாலை 5 ம வெற்றிலை வியாபாரம் நடை பெறும். ளுக்கும் குடாநாட்டின் ஏனைய பிரதேசங் யின் வெற்றிலை செல்லும்,
வெற்றிலைகள் விற்று வீடு கட்டியே
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

Gفاعلعالم அபேரிறன் தவது) கொழுந்து பறித்தல் ரில் பெண்களும் விவசாய னால் வெற்றிலைப் பயிர்ச் ண்கள் மட்டுமே ஈடுபடு லை. இதற்குப் பண்பாட்டு
ன் வெற்றிலைகளின் பிர தது. திங்கள், புதன் வெள்ளி தை கூடி படுசுறுசுறுப்பாக பறிச்சோடிப் போயிருக்கும். ளை விற்கவென முதல்நாட் நாட்களில் மாலை நேரங்க ழந்து பறிக்கும் வேலைகள்
கு காய்ந்த வாழைத் தடல்க பும் நேர்த்தியாகவும் அழகா
அதிகாலை 3 மணிக்கு
விவசாயிகளால் எடுத்துச் Dயுடன் நள்ளிரவு ஒரு மணி ப் பொதிகளைக் கொண்டு டக்சி போன்ற வாகனங்கபோகும்.
) வியாபாரம் ஆரவாரமாக பட்ட வெற்றிலைகள் சாவ டகாலைப் பொழுதில் எடுத் )ணி முதல் 6 மணி வரையும் நாட்டின் ஏனைய பகுதிக களுக்கும் சுன்னாகம் சந்தை
ார், நகை நட்டுத் தேடியோர்,
-(137)

Page 150
பெண் பிள்ளைகளுக்கு சீதன வாகனங்கள் வாங்கியோர் என
நீண்டது.
1980 களில் மெல்ல ( ஆரம்பித்த உள்நாட்டுப் போ கப்படத் தொடங்கினார்கள். வடக்கில் வெடித்த ஈழப் போர் பேரிரைச்சலுடன் போர் இை தடி நீராக மண்ணுடன் பின் செம்புல விவசாயிகள் தாய் ப டார்கள். மிக நீண்ட கொடிய தள்ளப்பட்டார்கள்.
வேரறுந்த பூமியில் நூ பட்டார்கள். அவர்களின் வெர் இழக்க நேரிட்டது. இடம்ெ தாம் சென்ற செம்புலக்கிராமங் செய்கையை கற்றுக் கொடுத்த
வெற்றிலையைத் தாம் வழக்கம்தமிழர்வாழ்வில் உள் தரித்தல் என்பார்கள். வெற்றின் துவம் தெரிந்தோர் அழைக்கின் வெற்றிலை மிகப் பிரதானம கொடுத்தல், வெற்றிலைச் சாறு யாரிமார்கள் குடாநாடெங்குட்
வெற்றிலையை முதன் லைப்பரியாரி எனப்பட்டம் : நாட்டில் இருந்தது. தமிழர்களி கட்டாயமிருக்கும். வீட்டில் நீ கும் நிறைகுடம் வைக்கும் போ
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 
 

Gayጓሳላፊነ%ò ၅၆ပíနှိဂ်)၏ ம் கொடுத்தோர், காணி வாங்கியோர், வளம் பெற்ற விவசாயிகளின் பட்டியல்
மெல்ல தலையெடுத்து தீவிரம் பெற ரால் வெற்றிலை வியாபாரிகள் பாதிக் 1990 ஜூன் மாதம் 15 ஆம் நாளன்று ா காங்கேசன்துறைப் பிரதேசத்தில்தான் ரச்சலாகியது. வேரடி மண்ணாக நிலத் னிப் பிணைந்த வலிகாமம் வடக்கின் மண்ணிலிருந்து பெயர்த்தெடுக்கப்பட் இடம்பெயர்வு வாழ்க்கை முறையினுள்
லறாத நினைவுகளுடன் வாழத் தள்ளப் ற்றிலைப் பாரம்பரிய விவசாய வாழ்வை பயர்ந்த அந்த விவசாயப்பெருமக்கள் களிலுள்ள விவசாயிகளுக்கு வெற்றிலைச்
னர.
பூலம் எனச் சிறப்பித்து அழைக்கும் ளது. வெற்றிலை உண்பதைத்தாம்பூலம் லையை முழு மூலிகை எனத்தான் மருத் *றனர். ஆயுர்வேத மருத்துவ முறையில் ானது. வெற்றிலையில் சுற்றி மருந்து படன் மருந்தைக் கொடுக்கும் தமிழ் பரி ம் இருந்தார்கள்.
1மைப்படுத்தும் பரியாரியை வெற்றி சூட்டி அழைக்கும் வழக்கம் யாழ் குடா ரின் வாழ்விலும் தாழ்விலும் வெற்றிலை கழும் மங்கல காரியங்கள் அனைத்திற் து வெற்றிலை கட்டாயம் இருக்கும்.
-(138)

Page 151
குருதட்சணை, கைவிசேடம் போ வெற்றிலையில் வைத்து தான் கொடுப் போதும் வெற்றிலையின் மீது கை ை வலிமை மிக்கதாக நம்பப்படும் வழக்கம் Ա25].
நன்மை காரியங்களில் உணவ வெற்றிலைத் தட்டத்தில் வெற்றிலை, என்பவை வைக்கப்பட்டிருக்கும். அவற்ை ப்பாக வாய் தெரிய உண்பது தனி அழகு
வெற்றிலைக் கொடியைத் தாங்கி முழுவதுமாக அழிந்த நிகழ்வு 2006 அவ்வருடம் வந்த சிக்குன் கூனியா காய் தெரியாத நோய் ஒன்று தோன்றி முள்மு ஏற்படுத்தி விட்டது. அவ்வருடத்தில் ஏ இதற்கு ஒர் காரணமெனலாம்.
இன்று கிளிசறியாமரத்தைப் பயன் பயன்படுத்தி வெற்றிலைச் செய்கை நடை மக்களின் மரணவீடுகளில் இன்றும் தட்ட சுண்ணாம்பு, புகையிலை வைக்கும் மரபு வோர் வெற்றிலையை வாயில் மென்றபடி
நாதஸ்வர வித்துவான்கள் வெற்றில் டபடியே இசை வெள்ளத்தை அள்ளி ( தான். இரவு முழுவதும் நித்திரை விழி திகளுக்கு உறுதுணை செய்யும் ஒன்றாக முள்ளது.
பிரபலமான சில கோயில்களின் ளின் போது வெற்றிலையை வாயில் ெ செய்வதைத் தவிர்க்க வேண்டுமென இந் றார்கள். யாழ்பாணத்தின் தீவகப் பிரதே
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

Galaүүлыгыб နျ၆)ပßဂ်ဟရံ ன்றவை கொடுக்கும் போதும் பார்கள். சத்தியம் பண்ணும் வத்துச் செய்யும் சத்தியம் இன்றுவரையும் தொடர்கின்
ருந்திய பின்னர் பித்தளை பாக்குச் சீவல் சுண்ணாம்பு ற வாயிலிட்டு சிவப்புச் சிவதான்.
நின்ற முள் முருங்கை மரம் ஆம் ஆண்டில் நிகழ்ந்தது. *சல் கால கட்டத்தின் இனந் ருங்கை இனத்தின் அழிவை ற்பட்ட கொடும் வறட்சியும்
படுத்தி கிளுவங்கதிகாலைப் பெறுகின்றது. யாழ்ப்பாண உங்களில் வெற்றிலை, பாக்கு ள்ளது. மரண வீட்டிற்கு வரு . இருப்பார்கள்.
லையை வாயில் அசைபோட் வழங்குவது ஒர் தனி அழகு த்து வாகனம் ஒட்டும் சார
வெற்றிலை இன்று வரையு
குருககள் பூசை வழிபாடுக மன்றபடியே கிரியைகளைச் து மத ஆர்வலர்கள் கூறுகின் த்தைச் சேர்ந்த மக்கள் வியா
-(139

Page 152
பாரம் செய்வதற்கென நாட் காலப்பகுதி ஒன்றிருந்தது.
1940, 50, 60 களில் இ போது வெற்றிலை வியாபா னோர் சென்றனர். சிங்களக் லைக் கடையிருக்கும். அங்கு யிலை என்பவை விற்கப்படும் சீவலாகச் சாப்பிட மாட்டார்
தோல் நீக்கிதுண்டு துண்டா
பெரிய வெற்றிலைக் வெற்றிலை சார் பொருட்க தோறும் எடுத்துச் சென்று ஒன்றையும் யாழ்ப்பாணத்தல் பாரத்தில் ஈடுபட்ட சிறுவி ஓரிடத்தில் நிரந்தரக் கடை நிகழ்வும் நடந்தது.
காலப்போக்கில் நிக ஏராளம் வெற்றிலைக் கடை கில் வெற்றிலைக்கேணி என வெற்றிலை இருந்தாலும் அங்
31. תקנ_וח-ébGLןפ- 1995 இடப்பெயர்வு ஏற்பட்டது. குடியேற்றம் நிகழ்ந்தது. அ மங்களின் வெற்றிலைச் செடி
1996 ஜூன் மாதம் மு குடாநாடு போக்குவரத்திற்க ரூபா வரை ஒரு வெற்றிலை யிலிருந்து வெற்றிலை ஆயி பாரம் நடந்தது.அதில் திடீர்
பழ்ப்பான நினைவுள் ()
 
 

Gقاعدهم ولم பேரிறன் டின் சகல பிரதேசங்களுக்கும் சென்ற
இது பெருமளவினதாக இருந்தது. அப் ரம் செய்யவெனவும் ஆயிரக் கணக்கா கிராமமொன்றில் பெரியதொரு வெற்றி வெற்றிலை, பாக்கு, சுண்ணாம்பு, புகை பாக்கு எம்மவர்கள்சாப்பிடுவது போல கள். கமுகம் பாக்கை பழுத்த நிலையில் கநறுக்கிச் சாப்பிடுவார்கள்.
கடையிலிருந்து கொள்வனவு செய்த ளை தெருக்கள் தோறும் கிராமங்கள் விற்பனை செய்யும் வழி வியாபாரம் பர்கள் செய்வார்கள். இந்த வழி வியா யாபாரிகள் பலர் காலப்போக்கில் - அமைத்து பெரிய முதலாளியாகிய
ழ்ந்த இனவன்முறைகள் காரணமாக -கள் மூடப்பட்டன. வடமராட்சி கிழக் மீனவக் கிராமம் இருக்கின்றது. பெயரில் கு வெற்றிலை பயிரிடப்படுவதில்லை.
ஆம் திகதி வலிகாமம், யாழ்ப்பாண 1996 ஏப்ரல் கடைசி வாரம் முதல் மீள் ப்போது யாழ்ப்பாணச் செம்புலக் கிரா கள் யாவும் அழிந்து போயிருந்தன.
pதல் கப்பல் விமானங்கள் மூலம் யாழ் ாக தொடர்புபட்டது. அப்போது பத்து விலை போன போது தென் ஒரிருபகுதி ாக் கணக்கில் எடுத்து வரப்பட்டு வியா பணக்காரரான சிலர் இருந்தார்கள்.

Page 153
வெற்றிலைக் கொடிகளின் மீள்ந கமும் வரும் வரையில் கப்பல் விமானம் பாரம் ஓரிரு வருடங்கள் களை கட்டி வெற்றிலை விவசாயக் கிராமங்கள் சில { அனுமதிக்கப்பட்டு விட்டன. ஆயினு தத்தை அவர்களால் மீட்டெடுக்க முடிய
வெற்றிலை விற்பன்ன விவசாயத் கோலங்கள் கடந்த இருபது வருடங்களி இழந்து போன அந்தக் கிராமியக் கட்ட மீண்டும் வராதா என ஏங்குகிறார்கள்.
யாழ்ப்பாணத்தவரின் வெற்றி நீளமானது. குறிப்பிடத்தக்க நினைவுத் துள்ளேன்.
நன்றி-தினக்குரல்
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

Gقاعدهم ولم அபேரிறன் டுகையும் உற்பத்திப் பெருக் மூலமான வெற்றிலை வியா யது. வலிகாமம் வடக்கின் இன்று மீள்குடியேற்றத்திற்கு ம் இழந்த வெற்றிலை வசந் துள்ளது.
தலைமுறையின் வாழ்க்கைக் ல் மாற்றம் கண்டு விட்டன. மைப்பும் கூட்டுறவு வாழ்வும்
லை நினைவுகள் மிக மிக தடங்களை இங்கே பதித்
வாரவெளியீடு 2012.செப்ரெம்பர்16

Page 154
யாழ்ப்பாண நினைவுகள் 23
சனசமூ
சினசமூக நிலையம், வா
சொற்களும் ஒரே கருத்து தருவத பவையாகும்.
1990 களில் முற்பகுதியி பதிலாக சனசமூக நலனோம்பு ( கருத்துள்ள சொல் ஒன்றும் வழக்
யாழ்ப்பாணச் சமூகத்தி றுமையின் பண்பாட்டு அம்சங் சனசமூக நிலையம் என்பதுமாகும் யாளப்படுத்தும் ஒன்றாகச் சனசமூ
யாழ்ப்பாணத்துக்கே உ ஒர் கண்ணாடியாகத் தான் ச6 அன்று தோற்றம் பெற்றது அத்த
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

Dக நிலையங்களும் சமூகமும்
சிகசாலை, படிப்பகம் இந்த மூன்று ாக யாழ்ப்பாணச் சமூகத்தில் வழங்கு
ல் சனசமூக நிலையம் என்பதற்குப் மூலவள நிலையம் என்ற பலநோக்கு காற்றில் வந்தது.
ல் ஊர் கூடித் தேர் இழுக்கும் ஒற் களில் நீக்கமறக் கலந்த ஒன்று தான் ம். கிராமங்களில் சமூகங்களை அடை ழக நிலையம் உள்ளது.
ரிய சாதி அடையாளத்தைக் காட்டும் னசமூக நிலையம் என்ற அமைப்பு கைய கட்டமைப்புத் தான் இன்றும்
(142)

Page 155
தொடர்கிறது. கிராம மக்கள் தம்மை அடை மாக சனசமூக நிலையங்களைத்தான் இன்று
ஒருவர் தான் குறித்த சனசமூக நிலை கூறினால் அவர் எந்தச் சாதியைச் சேர்ந்த தப்பட்டனர். தமது வீட்டு முகவரியை எழு லயத்தின் பெயரைஎழுதிஅடையாளப்படுத் ளில் கிராம சேவகர்கள் குடும்ப அட்டைச் நிலையத்தை குறிப்பிடுகின்றனர். நகர்ப்புற இத்தகைய தன்மை ஓரளவுக்கு குறைவாக இ
யாழ்ப்பாணச் சமூகத்தில் சனசமூக றுவாயை நூறு ஆண்டுகளுக்குள் தான் வன சனசமூக நிலையங்கள் எழுச்சி பெற்ற ஒர் சனசமூக நிலையங்களின் பெயர்கள் கால மாற்றம் பெற்று பின்னாளில் நிலை பெ நிலைத்தது வழக்காறாக மாறியது.
கணபதி படிப்பகம் என உருவாக்க சனசமூக நிலையம் என பின்னர் பெயர் ட நிலையம் எனப் பெயர் மாற்றம் பெற்று ( நிலை பெற்று விட்டது போல பல சனசமூ லாறு உண்டு. அந்தக் காலமாற்றங்களின் செ றத்தில் செல்வாக்குச் செலுத்தின.
இவ் அமைப்புடன்இணைந்ததாக கி மாதர் சங்கம், பாலர் பாடசாலை, கல்வி நி: அமைப்புகளும் உருவாகி நிலை பெற்ற வரல
சிறந்த கிரா மத்தின் பண்புள்ள மக்க குவதற்காக சனசமூக நிலையங்கள் செய்து வரலாறு உள்ளது. கிராமங்களில் மக்களிை ளைத் தீர்க்கும் பஞ்சாயத்து மன்றமாகவுப் அன்று திகழ்ந்தன.
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

Gفاعلعالم ၅၆)ပßဂ်/2ရံ டயாளப்படுத்தும் ஆவண ம் கூறுகின்றனர்
யத்தைச் சேர்ந்தவர் எனக் வரென அடையாளபடுத் தும் போது சனசமூக நி-ை துகின்றனர். சில இடங்க$கு முகவரியிட சனசமூக சனசமூக நிலை யங்களில் ருக்கிறது.
நிலையங்களின் தோற் ரயறுக்கலாம். ஆனாலும் காலப்பகுதியிலிருந்தது. மாற்றத்திற்கேற்ப பெயர் ற்ற பெயர் இன்றுவரை
கப்பட்டு விக்கினேஸ்வரா மாறி இளங்கோ சனசமூக இளங்கோ என்ற பெயரே மு நிலையங்களுக்கும் வர ல்வாக்கு இப் பெயர் மாற்
ராம அபிவிருத்திச்சங்கம் லையம் நூலகம் போன்ற ாறும் உண்டு.
கள் கூட்டத்தை உருவாக் வரும் பங்கு தொடர்பாக டயே ஏற்படும் பிணக்குக b சனசமூக நிலையங்கள்
-(143)

Page 156
இத்தகைய நீதிமன்றம் ( மூலம் இன்றுவரையும் தொ காணலாம். இன்று நீதிஅமை, கள் என்ற அமைப்பை சனசமூக சனசமூக நிலையம் ஒன்றிற்க பொதுக்கூட்டம் ஓர் குட்டித் ே
வாசிகசாலைத் தலைவ பெரிய மதிப்பிருக்கும். சனச முன்னாளில் யாழ்ப்பாணத்தில் கும் கணிசமான பங்கு இருந்தது
சுருட்டு சுற்றும் தொழி ஒருவரை நியமிப்பார்கள். இத் பெற்ற பத்திரிகை தகவல்களைச் நோக்கில் சனசமூக நிலையங் தொழிலாளர்களின் கல்வி ெ நிலையங்கள் ஊடாக நடைமு வளர்ந்ததும் தனியாக ஆராயப்
கிறிஸ்தவ தேவாலயங்க் ளின் பெயரைத் தாங்கியதாக உருவாகின. கிராமங்களில் சே லது நன்கு படித்த ஊர்ப் டெ தலில் முன்நின்றார்கள். ஆரம் வேப்ப மரம், நாவல் மரம் டே இவை உருவாகின.
அதனால் நாவலடி சன போன்ற பெயர்கள் கூட இட வரலாறும் உள்ளது. இவ்வாறு ளாகவோ, பனைஒலைகளாக கிராம மக்களின் உறவுப் பாலப
யாழ்ப்பாண நினைவுகள் 01)-

- موقGة فاعل عمولمG - போன்ற அமைப்பு சமூக ஒற்றுமையின் டரும் சில கிராமங்களை இன்றும் ச்சு உருவாக்கியுள்ள மத்தியஸ்த சபை 5 நிலையங்கள் சிறப்பாக செய்துள்ளன. ான நிர்வாகத்தை தெரியும் ஆண்டுப் தேர்தல் போல நடந்த காலம் இருந்தது.
ர் எனக் கூறினால் ஊரில் அவருக்குப் மூக நிலையங்களின் தோற்றுவாயில் இயங்கிய சுருட்டுக் கொட்டில்களுக்
հl.
லாளர்கள் பத்திரிகை வாசிப்பதற்கென தொழிலாளர்கள் தாம் கேட்டறிவால் 5 கிராம மக்களும் பெற வேண்டுமென்ற களை அமைத்தார்கள். இவ் ஏழைத் நாடர்பான சிந்தனைகள் இச்சனசமூக றைப்படுத்தப்பட்டு கல்வியால் சமூகம் படுவதற்கு உரியது.
களுடன் இணைந்ததாக தேவாலயங்க உருவான சனசமூக நிலையங்களும் வை நோக்குள்ள ஒரளவு படித்த அல் பரியவர்களே இவ் அமைப்பை நிறுவு ப காலங்களில் ஆலமரம், அரச மரம், ான்ற பெரு விருட்சங்களின் கீழ் தான்
சமூக நிலையம், வேம்படி படிப்பகம் ப்பட்டு இன்று வரையும் நிலைபெற்ற று மர நிழல்களில் கிடுகுக் கொட்டில்க வோ உருவாகிய சனசமூக நிலையங்கள் )ாகத் திகழ்ந்தன.
-(1440

Page 157
இவற்றின் அருகாமையில்கூட்டுற6 சாலை, கோயில் என்பவை அமைந்திருக் குப் பிந்திய நாட்களில் சனசமூக நிலையச் புறமாகவும், நடுத்தரவயதினர் ஒரு புறமா புறமாகவும் இருந்து புதினங்களை உரைய நிலையத்தில் அன்றைய நாளிதழ்களான போன்றவற்றில் ஏதாவது ஒன்று அல்ல; கென இடப்பட்டிருக்கும். அத்துடன் வாசிப்பிற்கென வைத்திருந்த நிகழ்வுகளும்
கிடுகுக் கொட்டிலால் இருந்த சன டிடமாக்கும் முயற்சியில் கிராம மக்கள்க( கண்டனர். காலச் சுழற்சியில் பெரிய கட் டமாகவும் உயர்ந்த சனசமூக நிலையங்கை
எழுத்துத் துறையில் ஆர்வமுள்ள பொலி, முரசொலி போன்ற பெயர்கள் பெயரையிட்டு கையெழுத்துச் சஞ்சிகைக
சனசமூக நிலையங்களின் ஆண்டு ளில் சித்திரைப் புத்தாண்டு, தீபாவளி ( இணைந்து நடக்கும்
ஆண்டு விழா என்பது கிராமத்தின் களைகட்டும். விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஊரே கூடிக் குதூகலிக்கும். இரவு நேரத் அல்லது இரண்டு நாளாக நடக்கும். இய தமிழ் கோலோச்சி கலைகள் மீதான ஆர் உருவாகி வளர்ந்தார்கள்.
அயல் கிராமங்களின் புகழ் பெற்ற றும் அக்காலத்தின் புகழ்பெற்ற சினிமாட் தாக சமூக நாடகங்கள், நகைச்சுவை நாட விடிய கலை நிகழ்ச்சிகளால் மக்கள் மகிழ்
யாழ்ப்பாண நினைவுகள் 0

Gفاعلها ولم அபேரிறன் வுச்சங்கக்கிளை, ஊர்ப்பாட கும். விவசாய அறுவடைக் Fசூழலில் இளைஞர்கள் ஒரு கவும் முதியோர் இன்னொரு ாடி மகிழ்வார்கள். சனசமூக தினபதி, வீரகேசரி, ஈழநாடு து அவையாவும் வாசிப்பிற் தமிழகச் சஞ்சிகைளையும் ம் உண்டு.
சமூக நிலையத்தை சிறு கட் டுமையாக உழைத்து வெற்றி டிடமாகவும் மாடிக் கட்டி ளையும் பார்க்க முடிகின்றது.
வர்கள் ஒன்றிணைந்து சிலம் ரில் தமக்குப் பிடித்தமான ள் வெளியிட்டார்கள்.
தி விழாக்கள் பல இடங்க போன்ற பண்டிகைகளுடன்
Ꮺ
ன் கோயில் திருவிழா போல ர்சில தினங்களாக நடக்கும். தில் கலை விழா ஒரு நாள் ல் இகை நாடகம் என முத் வம் மேலிட்டு கலைஞர்கள்
கலைநிகழ்ச்சிகளும் அரங்கே பாடல்களை உள்ளடக்கிய கங்கள் அரங்கேறும்.விடிய ச்சியில் திளைப்பார்கள்.
-(145)

Page 158
ஆரம்ப காலத்தில் கள் இல்லாத போது பெ நடைபெற்றன.
காவோலைகளைச் தின் வெப்பத்தில் கலை நினைவு கூர்ந்தார். மிக வ ருந்தது.
ஒலிவாங்கி ஒலிெ குரலோசையுடன் தான்க நடிகர்களாக மேடையேற பெண் வேடங்களில் நடித்
பின்னாளில் மின் போது ஆண்டு விழாக்க விட பாரதி விழா, கம்பன யார்களின் பெயரில் விழ காலமும் இருந்தது. வாசி வட்டங்கள் காதல் கொ யாட்டு நிகழ்வுகள்களம்
வானொலி பண வானொலிப் பெட்டியெ பொழுது போக்கு வழங்கி
1978 ஆம் ஆண்டி போது அதனை வாங்கி : சனசமூக நிலையங்களுக் சேவை மனப்பான்மை மி களாக்கிய வகையில் இவ
சனசமூக நிலைய அவற்றின் குறித்த காலகட்

Gаулыastú ၅၆ပßဂ်)၏
இரவு நேரம் ஒளியூட்ட மின்சார வசதி ற்றோமக்ஸ் வெளிச்சத்தில் கலை நிகழ்வுகள்
சேர்த்து நெருப்பு மூட்டி அந்த வெளிச்சத் நிகழ்வுகளைப் பார்த்ததாக ஒர் மூத்தவர் றிய மக்களின் சனசமூக நிலையம் அவ்வாறி
பருக்கிவசதிகளில்லாத அக்காலத்தில் உரத்த லை நிகழ்வுகள் நடந்தன. ஆண்கள் மட்டும் பியதாக அக்காலம் இருந்தது. ஆண்கள்தான் ந்தார்கள்.
பிறப்பாக்கிகள், மின்சார வசதிகள் வந்த ளின் தரம் கூடியது. ஆண்டு விழாக்களை ர் விழா, இளங்கோ விழா எனத் தமிழ் பெரி ாக்கள் வெகு விமரிசையாக எடுக்கப்பட்ட கசாலை நிகழ்வுகளில் பங்கெடுத்த இளைய ண்டு திருமணம் செய்யவும் கலை, விளை அமைத்தன.
க்காரப் பொருளாக இருந்த காலத்தில் பான்றை வாங்கி ஊர் மக்களுக்கு செய்தி, கிய நிகழ்வுகளும் நடந்தன.
-ல் தொலைக்காட்சி எமது நாட்டிற்கு வந்த தம் மக்கள் மகிழச் செய்த பெருமையும் இச் கே உண்டு. சிறுவர்களை, இளைஞர்களை க்கவர்களாக வளர்த்து நல்ல சமூகப் பிரஜை ற்றின் மதிப்பு உயர்வானது.
ங்களின் வரலாற்றை எடுத்துப் பார்த்தால் ட்ட வளர்ச்சிக்கு சிலரின் பெயரை குறிப்பிட்

Page 159
டுக் கூறுவார்கள். சில மனிதர்கள் தமது தமது வாழ்வை அர்ப்பணித்து வாழ்ந்: மனிதர்களால்தான் இவை நிலைத்து உய
கட்சி அரசியலில் புகுந்த போ தலைமைகள் தமது மக்கள் யாவரை ஆதரவாளர்களாக்கினார்கள் கட்சியின் தேர்தலிலும் வாக்களித்தார்கள். தேர்: (பட்டாஸ்) கொளுத்தி ஆரவாரம் செய்
தமிழீழ விடுதலைப் போராட்ட இ ஒவ்வொரு சனசமூக நிலையமும் ஏ தொடர்புபடுத்தப்பட்டது. இது தவிர்
Ա&l.
வீடுகளில் நிகழும் மங்கல, அப சாலை உறுப்பினர்கள் கைகொடுத்து தொடர்கின்றது. நிகழ்வுகளின் வேை செய்வார்கள்.
ஒரு கிராமத்திற்கென ஒரு அங்கத்தவர்களிடையே கருத்து வேற்று இரண்டாக, மூன்றாக நான்காகப் பிரிந் யதும் நிகழ்ந்தது. சனசமூக நிலையங்க யாக மாதர் சங்கங்களும் உருவாகின.
உள்நாட்டு யுத்தத்தின் வர6 பட்டன. புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் தமது ஊரின் சனசமூக நிலையங்களை நிதி திரட்டினார்கள் கலை விழாக்கன றவை அங்கும் நிலை நாட்டினார்கள்.
தமது தாயக நிலையத்திற்கும் ப சிறுகட்டிடமாக இருந்த நிலையம் ெ
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

GaJጓኅላፊነéé அபேரிறன் ஊரின் வாசிகசாலைக்காகவே து முடித்தார்கள். அத்தகைய பர்ந்தன.
து சனச்மூக நிலையங்களில் யும் குறித்த ஒர் கட்சியின் வெற்றிக்காக உழைத்தார்கள். நலில் வென்றபோது வெடி நார்கள்.
இயக்கங்கள் தோன்றிய போது தோவொரு இயக்கத்துடன் க்கமுடியாத காலமாற்றமாகி
Dங்கல நிகழ்வுகளுக்கு வாசிக உதவுவது இன்று வரையும் லகளை தாமே முன்னின்று
1 சனசமூக நிலையம் இருந்து றுமைகள் வந்தபோது அவை து வேறு பெயர்களில் இயங்கி 1ளில் பெண்களுக்கெனத் தனி
பால் புலம்பெயர்வுகள் ஏற் சென்றடைந்த இளைஞர்கள் அங்கும் தோற்றுவித்தார்கள். )ள நடத்தி கிராமியக் கூட்டு
ணம் அனுப்பினார்கள். இங்கு பரிய கட்டிடமாகவும் மாடிக்
-(1470

Page 160
கட்டிடமாகவும் மாறின. கல்வி விழா கெளரவிப்பு விழா என விழாக்கள் ெ
தமது நிலையத்தின் பெயரில் கணக்குகளை திறந்தும் இணையத் தேசமயப் படுத்தி உள்ளார்கள். சன: உள்ளூர் மட்டத்தை தாண்டி சர்வதே
அதேவேளை, உள்ளூரில் ச களை நடத்த சேவை மனப்பாங்கு வற்றிப் போனது. ஆண்டுப் பொதுச் தேடிப் பிடிக்க வேண்டியளவுக்கு புல ளின் சனத்தொகை குறைந்து போன தரம் கூடியதால் பத்திரிகைகள், ச அவற்றை வாசிக்கப் போனவர்களின்
தன.
யாழ்ப்பாணப் பண்பாடு எனு ஒன்றாகச் சனசமூக நிலையங்களும் ட காலமாற்றம் இவ் அமைப்பில் பல ம லும் கூட நிலை பெற்ற அமைப்பாகத்
நன்றி.
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

- ၆éသံၾ/ywå&ဇံ ၅၆ပÂ2၏ - ; விளையாட்டு விழா, முதியோர் பருகின.
Face Book, Twitter GLIstøjpopgbløb தளங்களை உருவாக்கியும் சர்வ சமூக நிலையம் என்ற அமைப்பு சமயமாகியது.
னசமூக நிலையங்களின் நிகழ்வு உள்ள இளைஞர்களின் தொகை கூட்டம் நடத்தவே ஆள்களைத் Uம்பெயர்வுகளால் பல கிராமங்க து. பொது மக்களின் வாழ்க்கைத் ஞ்சிகைகள் வீடுகளுக்கு வாங்க தொகையும் வெகுவாகக் குறைந்
றும் விருட்சத்தின் விழுதுகளில் மறக்க முடியாத ஒர் பாகம் தான். ாற்றங்களை ஏற்படுத்தி விட்டா த் தான் உள்ளது.
தினக்குரல்வாரவெளியீடு 23.09.2012

Page 161
யாழ்ப்பாண நினைவுகள் 24
கிணறும்
ஆறுகள் பெருங்குளங்கள். நன் மலைகள் எதுவுமேயற்ற நிலப்பரப்புத்தான் யாறு பருவ மழையின் போது பெருக்கெ மறைந்து விடும். நிலம் வரண்டு விடும். சு மலை என ஊரின் பெயர்களில் மலை இ யிருக்காது சமதரை ஊர்கள் அவை,
ஆனாலும் இயற்கை அன்னை யா சிக்க வில்லை. தரைக்கீழ் சுண்ணக் கற்பான சுவையான நீரைத்தந்துள்ளாள். நிலத்தை அ நீரைப் பெற்று வாழ்ந்து வருகின்றார்கள்.
மகாவலிகங்கைத் தண்ணீரைக் என்றார்கள். அதைக் காணவில்லை. இர
வருமென்றார்கள் இப்போது ஏற்பாடுகளு னப் பார்த்திருக்கின்றார்கள். கிணறு என்
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

வாழ்வியலும்
னிரேரிகள், நீர்வீழ்ச்சிகள், யாழ்ப்பாணம், வழுக்கை டுத்து ஒடும். கோடை வர துமலை, கீரிமலை, கம்பர் இருக்கும். நிஜத்தில் மலை
ழ்ப்பாண மண்ணை வஞ் றைகளைத் தந்து அதன் கீழ் அகழ்ந்து கிணறு அமைத்து
கொண்டு வருவோம் ணை மடு குளத்தண்ணீர் நம் நடக்கின்றன. வருமெ ற நீர்நிலை யாழ்ப்பாணப்
-(49

Page 162
பண்பாட்டு விருட்சத்தின் ழுக்கும் ஒற்றுமையான பன தாக இருந்தது. இப்போதும் இப்போதைய மனிதர்கள் உ கின்றார்கள். கிணற்று நீரைட இப்போது குறைவு.
கிணறு இல்லாத வீ முன்பொரு காலம் அப்படி கும். தோட்டப்புறங்களில் மனைகள் உள்ள இடங்களி கிணற்றடியில் பூவரசு மரப் வைத் தரும், குடிநீர் பெற தற்கே அதன் கிணறுகள் த அடிப்படையாக கொண்டு தோட்டத்துக் கிணற்றடி, ெ கிணற்றினை அடையாளப்
கிணற்றை அடிப்பை "வத்தை" என்ற சொல் ஒட்டி இன்றும் அப்படியே இருக் கொண்டிருப்பாராயின் நிச் பார். ஆழம் குறைந்த கிணறு பட்டிருக்கும். யாழ்ப்பாண கொடுமைகள் அரங்கேறிய சமூகவியலாளர்களும், வ கிணற்றைச் சொந்தமாக மி திருந்தனர். தாழ்த்தப்பட்ட சொந்தக் கிணறில்லாத அள் உயர்சாதியினரின் வீடுகளில் வெளிவீதியிலிருந்து கிணற்
இக்கிணறுகளில் த ளாக இருந்தனர். அவர்கள் வேண்டும் மீறித் தண்ணீர்

- ஷேகம் பேரிறன் - விழுதுகளில் ஒன்று. ஊர்கூடித் தேரி பாடு ஒன்று கிணற்றை அடியொற்றிய மிகச் சில இடங்களில் தொடருகின்றது. யர்வான வாழ்க்கைத்தரத்தை அனுபவிக் பெறுவதற்கு மகா கஷ்டப் பட்டகாலம்
ட்டை விரல் விட்டு எண்ணி விடலாம்.
பல்ல. ஊரில் சில கிணறுகள் தான் இருக் கிணறு தாராளமாக இருந்தாலும் குடி
ல் நான்கைந்து கிணறுகள் தானிருக்கும்.
) நிற்கும். அதன் இதமான நிழல் மகிழ் வோ, குளிப்பதற்கோ, ஆடை துவைப்ப ான் தஞ்சம். ஊரின் குறிச்சிகள் கிணற்றை குறிக்கப்பட்டிருக்கும். சின்னக்கிணற்றடி,
தன்னைக் கிணற்றடி, வயல் கிணற்றடி என படுத்திப் பெயர் இடப்பட்டிருக்கும்.
டயாகக் கொண்ட ஊர்களின் பெயர்களில் யிருக்கும். இம்மரபுவழி ஊர்ப் பெயர்கள் கின்றன். கிணறு ஒன்றை ஒருவர் வீட்டில் சயம் அவர் நிலப்பிரபு வாகத்தான் இருப் புள்ள கிராமங்களில் இந் நிலை சற்று மாறு த்துக்கே உரித்தான சாதிப்பாகுபாட்டின் இடங்களில் ஒன்றாக கிணறுகளைத்தான் ரலாற்றாய்வாளர்களும் கூறுகின்றனர். கப்பெருமளவில் உயர்சாதியினரே வைத் சாதியினரில் மிகப்பெரும்பான்மையினர் லற்பட்ட மக்கள் கூட்டமாக இருந்தனர். உள்ள கிணற்றை அல்லது கோயில்களின் றை நம்பி வாழ்ந்தன்ர்.
ண்ணிர் அள்ளுவதற்கு உரிமையற்றவர்க நண்ணிர்அள்ளி ஊற்றும்வரை காத்திருக்க அள்ள முடியாது. காரணம் சொந்த நில
(150

Page 163
மற்றஇம்மக்கள்கூட்டம் ரோசம்காட்டி விடும். இன்றைய நவீன இலத்திரனியல் மலையளவு உயர்ந்த காலத்திலும் கூட இ எச்சசொச்சங்கள் மிகச் சிலவாகப் பரவிக்
சாதி அடக்குமுறைக்கு எதிரான போர்க்களமாக இருந்தது. பேசுபடு பொ களத்தின் உக்கிர இடங்களாகவும் இருந் உணர்வு பாராட்டி தண்ணிர் அள்ளிய நிகழ்ந்தன. அதன் விளைவாகக் கிணற் நாயை வெட்டிப் போடுதல் என்பன சில
மக்கள் எழுத்தாளர் அமரர்.ே எனும் நாவல் தாழ்த்தப்பட்ட சமூகம் எ தண்ணிர் போராட்டத்தை உணர்வு பூர்வ வேண்டி கிணறு வெட்டும் மக்களின் வெட்டும் தொழில் முறைகள் ஆகியவர் கமழக் கூறுகின்றது. தண்ணிருக்கும் தவிப்பை கூறும் விதத்தை டானியலை ருக்க முடியாதுதான். கிராமங்களில் கr தண்ணிர் குடத்தை இடுப்பில் சுமந்தப போது காண்பது அரிது. தென்னிந்திய லாம்.
மூத்தோர் குடிநீரைப் பெறுவதற் தின் கொடுமைகளை வேதனைகளுடன் காலையில் துயில் எழுந்து ஒட்டமும் ! நோக்கிச் செல்வார்கள். அங்கு ஊர்ப் வார்கள். பேச்சும் சிரிப்புமாக பல ெ வேளை காரசாரமான கதைகளும் இருக் ரையும் எல்லோருக்கும் தெரிய வைக்கும் இருக்கும் இளசுகள் சோடி சேர்ந்து வாழ் ததும் சில நிகழ்ந்தன.
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

- موقGة فولدمولمG - னால் வாழ வழியற்றுப்போய் யுகத்திலும் வாழ்க்கைத் தரம் ப்பாகுபாட்டு வாழ்க்கையின் கிடக்கின்றன.
போராட்டங்களில் கிணறும் ருளாயிருந்தது. போராட்டக் தன. அக்காலத்தில் சமத்துவ நிகழ்வுகளும் ஆங்காங்கே றில் கழிவு ஒயில் ஊற்றுதல், இடங்களில் நிகழ்ந்தன.
க.டானியலின் "தண்ணிர்” ான விழிக்கப்படும் மக்களின் பமாக கூறுகின்றது. தண்ணீர் ர் உணர்வலைகள், கிணறு ]றை கிராமிய மண்வாசனை வறிய மக்களுக்கும் உள்ள விட அழகாக யாரும் கூறியி rலை, மாலை வேளைகளில் டி போகும் காட்சியை இப் சினிமாப் படங்களில் காண
கு படாதபாடுபட்ட காலத் நினைவு கூறுகின்றனர். அதி நடையுமாகக் கிணற்றடியை புதினங்களை அசைபோடு பாழுதுகள் இருக்கும். சில கும். கிராமங்களில் எல்லோ முகவரியாக கிணறுகள்தான் க்கைப் பாதையில் கைகோர்த்
-டு)

Page 164
ஆதலால் பாதாள ஆழ காலையே குளித்து முடிப்பன வழக்கமாகக் கொண்டிருப்பா (plglungil.
காரணம் ஒருவாளி தண் ஊற்ற முன்பு தேகம் காய்ந்து பதை நினைத்தும் பார்க்க முடி ளாக இருந்த ஒரு காலமும் இரு
அதிகாலை தொடக்கம் தொடக்கத்திற்கு முன்பாக கிை ஊறாது. மெல்ல மெல்ல நீர் உ நேரம்பிடிக்கும். ஆண்கள்சைச் தோட்டத்துக் கிணற்றில் குளி நீர்ப்பிரதேச மக்களின் தண்ண கவே அன்று இருந்தது. இன்று
அக்காலத்து வறிய ெ நனைந்த சாறியின் ஒரு புகுதிை காய்ந்த பகுதியை உடுப்பார்கள் பது இப்போது போலக்கின பிரதேசங்களில் பிறந்து வளர்ந் சத்தை நோக்கிப் போய்விட் யாழ்ப்பாணத்தின் சில கிராம வனாந்தரமாகிவிட்டன.
திருமணம் பேசும்போது தம் செய்வார்கள். நீர்வளம் கு ளிலிருந்து யாழ் நகரம் நோக் குடிபெயர்ந்த மக்கள் நன்னீர் 4 தார்கள் காணி, பூமி, வீடு, வளி
குடிதண்ணிரின் தட்டு யர்வை உண்டாக்கியது. கிை
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 
 

Gفاندلعالم ၅၆ပÂ2ရံ - க் கிணறுகளுள்ள கிராமங்களில் அதி த, குடத்தில் தண்ணிர் அள்ளுவதை ர்கள். வெய்யில் ஏறினால் குளிக்க
னிர் மேலில் ஊற்றி மறுவாளி அள்ளி விடும். சவற்காரம் போட்டுக் குளிப் யாது. சவர்க்காரம் ஆடம்பரப் பொரு ந்தது.
நீர் அள்ளத் தொடங்கினால் வெய்யில் ணறு வற்றி விடும். பிறகு கிணற்றில் நீர் ஊறிக் கிணற்றில் நீர்மட்டம் கூட வெகு கிெளிலோகால்நடையாகவோ சென்று ரிப்பார்கள். தண்ணிர் வளம் குறைந்த ரீர் வாழ்க்கை பெரும் போராட்டமா ம் ஓரளவிற்கு அந்த நிலைதான்.
பண்கள் சாறிகட்டிக் குளிப்பார்கள். யை மரத்தில் கட்டிக்காய விடுவரர்கள். ர். அவ்வளவு வறுமை, துவாய் பாவிப் டையாது. அதனால்தான் உவர்நீர்ப் தோர் வசதி வந்ததும் நன்னீர்ப் பிரதே டார்கள். இவ் இடப்பெயர்வுகளால் ங்கள் இன்று ஆள்கள் வற்றிப்போய்
து நன்னீர் வளமுள்ள இடத்தில் சம்பந் றைந்த தீவுப் பிரதேசத்துக் கிராமங்க கி வியாபாரம், உத்தியோகம் நிமித்தம் வளமுள்ள இடங்களில்தான் குடியமர்ந் வு தேடினார்கள்.
ப்பாடு காலத்துக்கு காலம் குடிப்பெ எற்று நீர் மூலம் விவசாயம் செய்வ

Page 165
தற்கு வாய்ப்புக் குறைந்த வடமராட சேர்ந்த மக்கள் விவசாயம், தொழில் வா சத்திற்கும், நாட்டின் ஏனைய பகுதிகளுக்
இதனால்தான் வடமராட்சி தீவ நாலா புறங்களிலும் வசித்து வருவதை கட்டும்போது ஈசானமூலை எனப்படு கிணறு அமைக்கப்படும். சமையலறை ற்குள் கிணறு வெட்டப்படும். நீரும் ெ வேண்டுமென்ற மரபின் வழிவந்தது.
கிணறுவெட்டும்போது நாளுக் வெட்டிய கிணற்றில் தண்ணிர் கண்டது படையல் நடக்கும் அதற்குமுன்நீர் ஊற்று பலி கொடுக்கப்படும். கிணறு வெட்டி வழங்குதல் கைவிஷேடம் வழங்குதல் எ ரதாயம் மாறாமல் கடைப்பிடிக்கப்பட் கிணறு வெட்டியோர் ஒருவராகவும் டெ ஒருவராகவும் உள்ள சமூகப்பாகுபாடும்
ஆழம் கூடிய கிணறுகளில் தண் தப்படும் தோட்டக் கிணறுகளில் தண்டு இடம்பெறும். இம்முறையைத் தற்போ இவ்விடயத்தை தனியான ஒர் பத்தியில் கப்பி மூலம் தண்ணிர்அள்ளும் முறையு தும் உள்ளது. நீரிறைக்கும் இயந்திரம், மி வரும் வரையும் துலாவும் கப்பியும் கே நீரிறைக்க சூத்திரக் கிணறும் பயன்பட்ட கும் முறை வந்தபோது பாரம்பரியக் நுட்பத்தில் மாற்றமேற்பட்டது.
மொத்தமான மிக நீளமான கூர்க் யிட்டு ஆழ்நீரோட்டத்திலிருந்து நீரைப் றுமுறை வந்தது. குழாய்க் கிணறு அ
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

- ၆လံၾywzမ»ဇံ ဈ၆ပßဂ်ဟရံ - ட்சி, தீவகப் பிரதேசங்களை ய்ப்புத் தேடி வன்னிப் பிரதே கும், குடிபெயர்ந்தார்கள்.
கப் பகுதி மக்கள் நாட்டின் க் காண முடிகின்றது. வீடு ம் வடகிழக்குத் திசையில் பிலிருந்து 60 அடி தூரத்திநருப்பும் அருகருகே இருக்க
த மண் எடுத்தல் நிகழும். |ம் கிணற்றுப் பொங்கல் என வக் கண்டதும் கோழி வெட்டி யோருக்கு புத்தம் புது சாறம் ான்பன இன்றுவரையும் சம்பி டு வருகின்றன. ஆனாலும், ாங்கல் பொங்குவோர் வேறு நிலவுகிறது.
னிர் அள்ள துலா பயன்படுத் aர் இறைக்க துலா மிதித்தல் து காண்பது அரிதாயுள்ளது. பின்பொருமுறை பார்ப்போம் ம் வழக்கில் இருந்தது தற்போ ன்சாரம் மூலம் நீர் இறைத்தல் ாலோச்சின. தோட்டங்களில் டது. குழாய்க்கிணறு அமைக் கிணறு வெட்டும் தொழில்
கம்பி மூலம் நிலத்தில்துளைபெறுவதற்கு குழாய்க் கிண மைக்கும் கைத்தொழிலாளர்
-059

Page 166
குழாமொன்றும் உருவாகியது கியது.
கிணறு அமைக்க பெரி மைக்கு மாறாக குறுகிய நிலப்பு வரவேற்பைப் பெற்றது. கிண காயப்படுவது போன்ற ஆட வரவேற்பைப் பெற்றது. ஆனாலு றப்பட்டு நன்னீர் வளம் குறைகிற
பின்னாளில் மின்சார இ துளையிட்டுக் குழாய்க்கிணறு தன. ஆயினும் அடிக்கடி மின் வாழ்க்கையில் வெட்டிக்கட்டிய
வீட்டுக்கு வீடு கிணறு உறவாடிய வாழ்க்கைமுறை கிட போனது. இணைப்பு குளியலன் ளின் வாசலை வசதிகள் பல எட் மூலம் குடிநீர் பெறும் முறையும்
ஆனாலும் ஏழ்மை அதி கிடைத்த சந்தோஷம், உறவுகளி ஏங்கும் உள்ளங்கள் நிறையவே கூட தாய் நிலத்துக் கிணற்றடிய தொடர்கதைகள் பல பிரசவமா றடிகுறித்த இலக்கியங்கள் பல போற்றப்படுகின்றன.
கிணற்றுநீரை மட்டும் உயர்ந்த மக்கள் கூட்டத்தின் வ இனிக்கும். நடந்து வந்த பா6 கிணறும் ஆவணத்துக்குரியது.
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

பேரிறன் قاعدهم ولمG - 1. புதியதொரு தொழில் விருத்தியா
ப நிலப்பரப்பு தேவைப்படும் முறை பகுதியில் கிணறு அமைக் கும் முறை ற்றில் ஆட்கள் விழுந்து இறப்பது த்துகள் அற்ற குழாய்க் கிணறு லும் நிலத்தடிநீர் வேகமாக வெளியேற் து எனும் ஆபத்துமுள்ளது.
பந்திரங்கள் மூலமாக நிலத்தில் ஆழத் அமைக்கும் தொழில்நுட்பங்கள் வந் சாரத்தைத் தொலைத்த யாழ்ப்பாண கிணறுகளுக்குத்தனிமதிப்பு உள்ளது.
வந்தபோது கிணற்றடியில் ஊர்கூடி ட்டத்தட்ட முற்றாகவே தொலைந்து றை, தண்ணீர்த் தாங்கிகள் என வீடுக டி உள்ளே வந்துவிட்டன. குழாய் நீர்
பரவலாகி வருகின்றது. கெம் இருந்த போது கிணற்றடியில் ன் ஒன்றுகூடல் மீண்டும் வராதா என உள்ளன. புலம்பெயர் தேசங்களில் பின் சுகம் குறித்து கவிதை, சிறுகதை, கி உள்ளன. எமது நாட்டிலும் கிணற் நல்ல சமூகப் பதிவுகளாக இன்றும்
ஆதாரமாக்க கொண்டு வாழ்ந்து ந்த நினைவுகள் நினைக்கும் தோறும் தயின் மகிழ்ச்சிப் பொழுதுகளில்
5ośgsóbry6ersfińb 30.09.2012
-(1540

Page 167
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 25
Eg j6DöÍD GOTTF 5GJIFői அளிக்கும்
பத்மினி
B.R.Lisbglgy hig - fiព្រះភ័ក្ត្រ
čfasfDT
சினிமா என்ற ஊடகம் மக்கை ஒரு ஊடகமும் வசீகரிக்கவில்லை என் தமிழ்ச் சினிமாப் படங்களைப் பொறு பலம் படத்தின் வெற்றியை சொல்லும் கள் சிறு புத்தகங்களாக வந்த காலமெ அண்மைய சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னா
அதன் இனிக்கும் நினைவுகளே மானது சுகமானது. சந்தோஷத் தெ அந்த இன்பப் பொழுதுகளும் எமது 6 ணப்படுத்தப்பட வேண்டியவை தான். பயணிப்போம்.
இப்போது சினிமாத் திரைட்
இலங்கையிலும் ஒரே நாளில் திரைய பத்து வருடங்களுக்குள்தான் இந்த வழக்
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

கண்ணதாசன் சக்தி கிருஷ்ணசாமி
ப்பாடல் புத்தக காலங்களில்.
ள வசீகரித்த அளவுக்கு எந்த பதை உறுதியாகக் கூறலாம். பத்தளவில் பாடல்களின் பிர எனலாம். அத்தகைய பாடல் )ான்று இருந்தது. அக்காலம் ல் மறைந்து விட்டது.
நினைக்கும் தோறும் இத நன்றலாய் சங்கீதம் இசைத்த வாழ்வியல் பக்கங்களில் ஆவ அவற்றின் காலத்தை நோக்கிப்
படங்கள் இந்தியாவிலும் விடப்படுகின்றன. அண்மைய க்கம் வந்தது.
-355)

Page 168
முன்னைய காலத்தில் தமிழ் தியாவில் திரையிடப்பட்டு இரண் ளின் பின்பாகத் தான் சிலோன் என அரங்குகளுக்கு வரும், தென் இந்தி தான் புதுப் படம் திரைக்கு வரும், வர் யன்று சென்னை, திருச்சிராப்பள்ளி ( விருப்பம் பகுதியில் புதுப் படங்களில்
புதுப்படம் வெளியாவது பற் களில் ஏற்கனவே, செய்தி வெளிவந் கிழமையன்று நேயர் விருப்பம் பகு வானொலியின் முன்பு இங்குள்ள மக்
புதிய படத்தின் பாடல்கலை இரசிப்பார்கள். தென் இந்தியாவில் தின் பாடல்களைத் தாங்கிய பாட்டு வந்த சில தினங்களில் தபால் மூலம கள் மூலமாகவே யாழ்ப்பாணத்திற்கு
அக்காலத்தில் யாழ் நகரத்தில் யம் எனும் புத்தகசாலை இருந்தது. ( முற்பகுதியிலேயே எதிர்பாராத விதட புத்தக நிலையம் இயங்கிய காலத்தில் பாட்டுப் புத்தகத்தையும் படங்களின் படங்களையும் பெற்றுக் கொள்ளும்
பின்னர் யாழ்ப்பாணத்தில் சிடப்படும் பாடல் புத்தக்தில் பட இருக்கும். பாடலாசிரியர் படத்தின் குநர், இசையமைப்பாளர் போன்றோ பெற்றிருக்கும்.
பாட்டுப் புத்தக அட்டையி ஒன்று போடப்பட்டிருக்கும். அத தலைப்பில் படத்தின் கதை இரத்தில்
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

- (ဇီးသံၾyywJ&ဇံ ၅၆)ပßဂ်ဟရံ - சினிமாப் படங்கள் தென்னிந் டு அல்லது மூன்று வருடங்க Tப்பட்ட எமது நாட்டின் திரை யாவில் வெள்ளிக்கிழமைகளில் த பின்பு வரும் ஞயிற்றுக்கிழமை திருச்சி) வானொலிகளின் நேயர்
ன்பாடல்கள் ஒலிக்கும்.
றி யாழ்ப்பாணத்தின் பத்திரிகைதிருக்கும். அதனால் ஞாயிற்றுக் தி பாடல்களைக் கேட்பதற்காக கள் கூடுவார்கள்.
ா வெகு ஆனந்தமாகக் கேட்டு படம் வந்தவுடன் அங்கு படத் ப் புத்தகம் வந்து விடும். படம் ாகவோ கப்பல், விமானப்பயணி ம் வந்துவிடும்.
தமிழ்ப் பண்ணை புத்தக நிலை இப்புத்தக நிலையம் 1970 களின் Dாக மூடப்பட்டு விட்டது. இப் தென்னிந்தியாவில் வெளியாகிய முக்கிய காட்சி அடங்கிய புகைப்
).
வைத்துப் பாடல் புத்தகம் அச் -த்தின் காட்சிப் படம் ஒன்று கதாநாயகன், கதாநாயகி, இயக் ரின் விபரமும் சுருக்கமாக இடம்
ன் உள்புறம் படத்தின் காட்சி னுடன் படச் சுருக்கம் எனும் ாச் சுருக்கமாக விறு விறுப்பாக
-ଏ156୭

Page 169
போடப்பட்டிருக்கும். படத்தின் கன சொல்லப்பட்டிருக்காது. மிகுதி வெள் பட்டிருக்கும். வாசிப்போரின் இரசனை6 படம் எப்போது வருமென ஆவல் கொ6
வடமராட்சி, வலிகாமம், யாழ் மங்கள், மன்னார், கரையோரக் கிரா விசைஇயந்திரப் படகு மூலம் கள்ளத்தல் இப்போதையதைப் போன்ற அரசாங் அப்போது இல்லை. போரற்ற காலத்தி
இதனால் தென் இந்தியாவிற்கு நீ தியமானது. அங்கு சென்று திரைப்பட கடத்தல் பொருட்களை விற்று இலாபம் பண்ணை புத்தக நிலையத்தில் யாழ்ப்பா டுப் புத்தகத்தின் உள்பக்கம் கதைச் சுருக் றின் ஆரம்பத்திலும், பாடியவர் பெயர், விபரங்கள் உள்ளடக்கப் பட்டிருக்கும்.
அப்பாடல் புத்தகங்கள் ஐந்து சத களில் தான் விற்கப்பட்டன. அவற்றை ப நண்பர்கள் இருவர் சேர்ந்துதலாஐந்து சு பாடல்களின் மெட்டசை வைப் போலத்
இன்றைய காலத்தில் 70, 80, 90 வாழும் முதியோர்கள் பலர் தமது நீடித் கள் தந்த மகிழ்வும் உற்சாகமும் ஒர் காரண
தமிழ்ப் பண்ணை புத்தக நி6ை வேம்படி மகளிர் கல்லூரி வீதியிலிருந்த தக நிலையம் சினிமாப் படப் பாடல் ட இவ்வாறு வெளிவந்த பாடல் புத்தகங்க கடைகளின் முன்புறம் மேற்புறமாகத் ே பலசரக்கு கடைகள், தேநீர்கடைகளின் ( பட்டு விற்பனையாகும்.
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

ၾ၆ပßဂ်ဟရံ فاعلهAلمG - த சொல்லப்பட்டு முடிவு ளித்திரையில் எனப் போடப் யைத் தூண்டிய படச்சுருக்கம் ஸ்ள வைக்கும்.
yப்பாண கரையோரக் கிரா மங்களைச் சேர்ந்தோர் சிலர் னமாக இந்தியா செல்வார்கள். க கடற்படை விரிவாக்கம் ல் தேவையுமிருக்கவில்லை.
நினைத்தவுடன் செல்வது சாத் த்தைப் பார்த்ததுடன் கள்ளக் சீட்டியும் வருவார்கள். தமிழ்ப் "ணத்தில் அச்சிடப்ப்டும் பாட் கத்துடன் பாடல் ஒவ்வொன் பாடலாசிரியர் போன்றோர்
5ம், பத்து சதம் போன்ற விலை Dக்கள் வாங்கிப் படிப்பார்கள். தம் போட்டு வாங்குவார்கள். 1 தாமும் பாடி மகிழ்ந்தார்கள்.
வயதுகளை அடைந்து உயிர் த ஆயுளுக்கு அக்கால பாடல் ணம் என்கின்றார்கள்.
லயம் மூடப்பட்டதும் யாழ்
டேவிட் லிகோரி எனும் புத் புத்தகங்களை வெளியிட்டது. 5ள் யாழ்ப்பாணத்தின் புத்தகக் தொங்கும். உள்ளூரில் பெரிய முன்புறமும் காட்சிப் படுத்தப்
-(1570

Page 170
பாட்டுப் புத்தகங்களை ரித்து பைன்டிங் முறை மூலம் ஒருவர் தான் படித்த பாடல் பு வரிடம் உள்ளதை வாங்கிப்படி
ஆலமர நிழல், அரச மர பலா, மா, தென்னை மர நிழ பாடல்களைப் பாடி இன்ட இல்ல ராத யாழ்ப்பாணத்து வீ களும் பாடல் இரசிகர்களாக கண்டி க்க மாட்டார்கள். தாமு பாடப் புத்தகங்களுடன் பாடல் டுப் படித்து பாடசாலையில் இருந்தார்கள்.
இதனை பறித்து கள்ள இருந்தனர்.
தென்னிந்தியாவில் வெ இரண்டு மூன்று வருடங்களா பாடிப் பாடி வானொலியிலு கேட்டுக் கேட்டு பழசாகிவிடும் புதுசு அல்லவா. அதனால் பட டர்களில் முண்டியடிப்பார்கள்
முதல் நாளே தியேட்டர் சையில் நின்று படம் பார்த்தல் முதல் காட்சியில் படம் பார்க் ரும் இருந்தார்கள். தியேட்டர் பாரமும் களை கட்டும். அவ்வளி யாகிய வசூலில் சக்கை போடு( போது மக்கள் கூட்டம் அலை
இதனை உணர்ந்த பட
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

Gفاعلعالم နျ၆ပßဂ်)၏
வாங்கிப்படிப்போர் அவற்றைச் சேக கட்டி புத்தகம் போல ஆக்குவார்கள். த்தகத்தை மாற்றாகக் கொடுத்து மற்ற ப்பார்கள்.
நிழல், நாவல் மர நிழல்கள், பூவரசு ல்கள் தோறும் பாட்டுப் புத்தகத்தின் |றுவார்கள். பாடல் புத்தகங்கள் டுகளே இல்லை எனலாம். பெற்றோர் இருந்த இடங்களில் பிள்ளைகளைக் ம் பாடல்களைப் பாடி மகிழ்ந்தார்கள். ) புத்தகங்களை எடுத்துச் சென்று பாட் தண்டனை வாங்கிய மாணவர்களும்
மாகப் பாடி ரசித்த ஆசிரியர்களும்
ளியாகிய படம் இங்கு திரைக்கு வர கி விட அப்படத்தின் பாடல்களைப் லும் நிகழ்வுகளில் ஒலிபெருக்கியில் 1. பாடல் பழசு என்றாலும் வரும் படம் ம் வந்ததும் அதனைப் பார்க்க தியேட்
r வாசலில் நித்திரை விழித்திருந்து வரி பர்களும் இருந்தார்கள். முதல் நாளில் கும் வழக்கத்தைக் கொண்டிருந்த சில ரிக்கெற்றின் கறுப்புச் சந்தை வியா ாவு மோகம், தென்னிந்தியாவில் வெளி போட்ட படம் இங்கு திரைக்கு வரும் மோதிப் பெரும் நெருக்கடி வந்தது.
த்தை இறக்குமதி செய்து கொடுத்த (158)

Page 171
இலங்கைத் திரைப்படக் கூட்டுத்தா பெருநகரங்களில் ஒரே நேரத்தில் இ காண்பிக்க அனுமதி வழங்கியது.
என் சிறு பராயத்தில் எம்.ஜி. பன் திரைப்படம் சிறிதர், மனோகரா நேரத்தில் திரையிடப்பட்டது. ஞாட பல படங்கள் திரையிடப்பட்டதாக எ தார்கள்.
ஒரே படப் பிலிம் சுருள்களைக் ளில் படம் காண்பிக்கப்படும் ஒரு தி பிற்பகல் 2 மணி மாலை 6 மணி இ இடம்பெற்றது. மற்றைய தியேட்டரில் காலை 10.30 மணி, பிற்பகல் 2.30 மணி 9.30 மணிக்கு எனக் காட்சி நேரங்கள் < 9.30 மணிக்கு ஆரம்பிக்கும் காட்சி மு கும். கால் நடையாக சைக்கிளில் கார்ச பார்கள். பஸ் கிடைக்காத நள்ளிரவு நே குச் செல்வார்கள்.
காலை 10 மணிக்கு படக் காட் லிருந்து முதலாவது படச்சுருள் சைக்கி ப்புக் கருதி ரக்சி மூலமாகவோ அப்பி தும் மற்றைய தியேட்டருக்கு எடுத்து தாக படம் திரையிடப்படும் தியேட்ட பிலிம் சுருள் பெட்டிகள் மீண்டும் முதல வரப்பட்டு விடும்.
இவ்வாறே நான்கு காட்சிகளு மாறி நாள் தோறும் எடுத்துச் செல்ல பூர்த்தி செய்யப்படும் சினிமா நடிகர்க மிகப் பிரமாண்டமாகத் தயாரிக்கப்பட்டு கப்பட்டிருக்கும்.
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

GلمAقاعده பேரிறன் னம் யாழ்ப்பாணம் போன்ற ரு திரையரங்குகளில் படம்
ஆரின் உலகம் சுற்றும் வாலி ஆகிய தியேட்டர்களில் ஒரே கத்திலிருக்கிறது. அதுபோல ம் மூத் தோர்கள் நினைவு கூர்ந்
கொண்டு இரு திரையரங்குக யேட்டரில் காலை 10 மணி, ரவு 9 மணி எனக் காட்சிகள் அரை மணிநேரம் பிந்தியதாக E, மாலை 6.30 மணி, இரவு அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இரவு pடிவுற நள்ளிரவு 12 மணியா 5ளில் வந்து தான் படம் பார்ப் ரம் கால் நடையாக வீடுகளுக்
சி காண்பிக்கப்படும் தியேட்ரி ள் மூலமோ அல்லது பாதுகா லிம் சுருளின் காட்சி மூடிந்த் ச் செல்லப்படும். இரண்டாவ ரிலிருந்து படம் முடிந்த்தும் ாவது தியேட்டருக்கு எடுத்து
க்கும் படச் சுருள்கள் மாறி ப்பட்டு இரசிகர்களின் ஆவல் ளின் படக் கட் அவுட்டுகள் திரை அரங்க வாசலில் வைக்
-(159)

Page 172
நடிகர், நடிகைகளை மணியம் போன்றோரின் ஒவிய வருகின்றன. டிஜிற்றல் பிறின்ற் திறமைக்கு முதலிடம் என்ற டே
அக்காலத்தில் படத்தின் தென்னிந்தியாவில் அச்சிடப்ட செய்யப்பட்டு யாழ்ப்பாண ! தக் கதை வசனப்புத்தகங்கள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை. அட் வசனத்தைப் படித்து இன்புற். பின்பு அதன் வசனங்களைப் ே தார்கள்.
உள்ளூர் நாடக மேடை போல தாமும் பேசி நடித்து அ அக்காலப் பிரபல சினிமாப் காட்ட பெரு ஆரவாரம் எழுந்த ணத்தில் உருவாகிய பராசத்திப "ஓடினாள் ஓடினாள் வாழ்க்ை வசனமும் வீரபாண்டிய கட்டே துரையைப் பார்த்து சிவாஜி ே கதை வசனங்களின் நீளம் மிக மி
எமது சினிமாப் படப் ப மீண்டும் பயணிப்போம்.உன ஓய்வை நாடிய உள்ளங்களுக்கு இப் பாடல்களே இருந்தன. "ந சீவி நடந்த இளந்தென்றலே"பே கவித்திறமைகளை வளர்த்தது. கருத்துக்கள் மக்களை நல்ல மணி
மக்கள் பாடல்களை ெ கேட்கவில்லை, பாடவில்லை, ச யத் தன்மையான கருத்துக்களை
யாழ்ப்பான நினைவுகள்
 
 

- أمواد3) فهلعynولمG - தத்தரூபமாக வரையும் ஆட்டிஸ்ற் த் திறமைகள் இன்றளவும் பேசப்பட்டு வந்துள்ள இன்றைய காலத்தில் ஒவியத் ச்சை இல்லாதாக்கி விட்டது.
கதை வசனங்களை தாங்கிய புத்தகம் பட்டது. அப்புத்தகங்கள் இறக்குமதி டைகளிலும் விற்பனையாகின. அந் இங்கு அச்சிடப்பட்டதாக தகவல்கள் புத்தகங்களை வாங்கி படத்தின் கதை றார்கள். படம் இங்கு வந்து பார்த்த பசி தாமும் நடித்துப் பார்த்து மகிழ்ந்
_களில் சினிமாப் பட வசனங்களைப் மோக கை தட்டலைப் பெற்றார்கள். பாடல்களை மேடைகளில் நடித்துக் து. கலைஞர்கருணாநிதியின் கைவண் டத்தில் சிவாஜி கணேசன் பேசி நடித்த கயின் ஒரத்திற்கே ஓடினாள்" என்ற பொம்மன் படத்தில் வெள்ளைக்காரத் பசிய வசனங்களும் என பிரபலமான க அதிகமானது.
ாடல் புத்தகங்களின் தரிசனம் நோக்கி ழத்துக்களைத்த உள்ளங்களுக்கும் ம் உவப்பான சந்தோசச் சாப்பாடாக தியில் விளையாடி கொடியில் தலை ான்ற பல அற்புதமான பாடல் வரிகள் பாடல் வரிகளில் வெளியாகிய அறக் தர்களாக்கியது.
lவறுமனே இரசனைக்காக மட்டும் லைஞர்களாக மாறினார்கள் இலக்கி ாக் கேட்டு தாமும் கவிதை புனையச்

Page 173
சிலர் கற்றுக் கொண்டார்கள். குரல் வ6 இசைக் குழுக்களில் இணைந்து பாடகர்க இருந்தார்கள்.
இக்காலப் பாடல்கள் போல அச் கள் இசையின் ஆக்கிரமிப்பிற்குள் மூச்ச தாலாட்டத் தமிழ் அன்னை பாடல் வரி செய்வாள். கேட்பவர்கள் இசையால் வ போவார்கள்.
ஆபாசம் கொப்பளிக்காத நாகரிகட் கள் இருக்கும். அதனால்தான் அவை கால வாழ்கின்றன. மதிக்கப்படுகின்றன. சினிம G5ITGil (Old Is Gold) 6T60T 65uigi, J.DIlbl.
ரி.எம்.சௌந்தர்ராஜன், சீர்காழி பி.பாலசுப்பிரமணியம், கே.ஜே.ஜேசுதாஸ் எல்.ஆர்.ஈஸ்வரி என இதயங்களைக் கொ களின் பட்டியல் நீளமானது. கவியரசர் கோட்டை கல்யாணசுந்தரம், வாலி, புலடை ணகவி, மருதகாசி என மக்கள் மனம் கவ பலர் இருந்தார்கள். கே.வி.மகாதேவன், வி இளையராஜா, குமார், எம்.எஸ்.விஸ்வ என சுப்பர் ஹிட் (Super Hit) பாடல்கை ளர்களின் இரசிகர்களானோர் பலர் இருந்தா
இதே போலநடிகர்கள், இயக்குநர் பாட்டுப் புத்தகங்களை வாங்கியும் இரசித்த பாடல் இது. சிவாஜி பாடல் இதுவெனத்த கூறிப் பாடினார்கள்.
1970 களின் ஆரம்ப ஆண்டுகளி புகழ்பெற்ற அறிவிப்பாளர் பி.எச்.அப்து பாட்டு எனும் புதுமை இசை நிகழ்ச்சி அற இது பிற்காலத்தில் சர்வதேச நாடுகளில் ே
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

- (ဇီးသံၾywzမ»ဇံ ၅၆éပßဂ်ဟရံ - ாத்தை வளர்த்து உள்ளூர் ளாகிப் புகழ் பெற்ற சிலர்
காலப் பாடல்களின் வரி டங்கிப் போகாது. இசை களால் அழகு ஆலாபனை சீகரிக்கப்பட்டு மயங்கிப்
ம் மிகும் தமிழ் பாடல் வரி ம் கடந்தும் இன்றும் உயிர் ா இரசிகர்கள் ஒல்ட் இஸ் பாடல்கள் அவை.
கோவிந்தராஜன், எஸ். , பி.சுசீலா, எஸ்.ஜானகி, ள்ளை கொண்ட பாடகர் r கண்ணதாசன், பட்டுக் Dப்பித்தன், உடுமலைநாரா ர்ந்த பாடலாசிரியர்களும் ஸ்வநாதன், இராமமூர்த்தி நாதன், சங்கர் கணேஷ் ளத் தந்த இசையமைப்பா ர்கள்.
களின் பெயர் சொல்லிப்
ார்கள். எம்.ஜி.ஆர் பாடிய நான் பெரும்பாலனவர்கள்
ஸ் இலங்கை வானொலி ல் ஹமீத்தின் பாட்டுக்கு முகம் செய்யப் பட்டது. மடை நிகழ்ச்சி ஆகியது.
-ଏ16]୬

Page 174
அப்துல்ஹமீத்தின் சினிமாப்பா கொடுத்த கொடை தான்.
அக்காலத்தில் யாழ்ப்பா பாட்டு இசை நிகழ்ச்சி பிரபல்ய படப் பாடல் புத்தகங்களுக்கு கங்களை வாங்கி மனனம் செய் டுக்குப் பாட்டு நிகழ்வில் உள்ளு பெற்று வானோலியின் பாட்டு சிலரும் இருந்தனர்.
சிவாஜி, எம்.ஜி.ஆர் முத் திரன், ஜெமினிகணேசன், ஜெ போன்ற நடிகர்களும் பத்மினி ச கேஆர்.விஜயா, லதா, மஞ்சுளா, ராதா என நீளும் நடிகையர்களுட புத்தகங்களும் ஒர் காரணம்.
பிற்காலத்தில் சிறந்த எழு வயதில்பாட்டுப்புத்தகம், கதை கைகொடுத்தாகக் கூறுகின்றார் ஆவான் அல்லவா. காலச்சக்கரட தகவல் தொழில்நுட்ப விஞ்ஞ் தொலைக்காட்சி, VDO வருை கிய திரைப்படம் ஒரு சில நாட் பாடல்களும் கசெற்றில் பதிவு
பாட்டுப் புத்தகம் வாங் 5gi]. பழைய பாடல்கள் பல ரீ யான இசை வடிவத்தைப் பெ தலைமுறையும் ஆவலுடன் இர
இலத்திரனியல் ஊடகங் தர வர்க்கத்தினரும் வாங்கிப் இதன் வருகை அச்சிடப்பட்டு

GلمAفاعله ၅၆éပ/ဂ်)၏ டல் வரிகளின் ஞாபக சக்தி இறைவன்
ணத்து மேடைகளிலும் பாட்டுக்குப் ம் பெற்றது. அப்போது இச்சினிமாப் புது மெளசு வந்தது. பாடல் புத்த து மெட்டுடன் பாடினார்கள். பாட் நார் மேடைகளில் பங்குபற்றிப் பரிசு க்குப் பாட்டு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற
துராமன், சிவகுமார், எஸ்.எஸ்.ராஜேந் ய்சங்கர், கமலஹாசன், ரஜனிக்காந்த் ாவித்திரி சரோஜாதேவி ஜெயலலிதா,
செளகார்ஜானகி சிறிதேவி அம்பிகா, ம் பிரபலம் பெற இச்சினிமாப்பாட்டுப்
த்தாளர்களாகிய பலர்தாம் தமது சிறு வசனப்புத்தகங்கள் படித்த அனுபவம் கள். கண்டதும் கற்கப் பண்டிதன் ம் மெல்ல மெல்லச் சுழன்றது. ஆனால் ஞானம் மிக வேகமாக வளர்ந்தது. க நிகழ தென்னிந்தியாவில் வெளியா களிலேயே சின்னத்திரைக்குள் வந்தது. செய்யப்பட்டு உடனேயே வந்தது.
கி பாடி மகிழும் தேவையை குறைத் மிக்ஸ் (Remix) முறை மூலம் புதுமை ற்று வரத்தொடங்கி விட்டது. புதிய ாசிக்கின்றது.
கள் இமாலய வளர்ச்சி பெற்றது. நடுத் பாவிக்கக் கூடிய விலைக்கு வந்தது. பாவனையில் இருந்த சிலவற்றைத்
с1622

Page 175
தேய்வடையச் செய்தது. பாடலைப் பா இல்லாமல் செய்து பாடலை எங்கும் எப் நவீன வாழ்க்கைக் கோலத்தை தந்தது.
அது மட்டுமின்றி பாடலை அப்படி கைத்தொலைபேசிகளிலோ இணையத்திே றவற்றிலோ பார்த்து மகிழும் காலமும் வந்த
கூகுல் தேடுதளம் தமிழ் மொழியி யைப் பொறித்து தேடலைக் கொடுத்தவுட இசையுடன் கொடுக்கும் அளவுக்கு நவீனங்
தனியார் வானொலி நிலையங்கள் முன்ப தாகவே வெளியிடப்பட்ட பாடல் குத் தரத் தொடங்கினார்கள். இந்தியாவிலு நாடுகளிலும் ஒர் படம் ஒரே நாளில் திரைய ஆனால் முன்பு போலக் குடும்பமாகச் செ காலங்களும் 100 நாள், 200 நாளென பட காலங்களும் தொலைந்தே போனது.
சினிமாப் பாடல் புத்தகங்களின் பிற விட்டன. இன்றைய மூத்தோர்கள் வாழ்ந் நினைவுகளை அவ்வப்போது இரை மீட்ட வாழ்ந்த காலங்கள்தான் உளமகிழ்வைத்த ன்றனர். அக்காலம் மீண்டும் வராதா, இன்ன அனுபவிக்காதா என ஏங்குகின்றனர்.கால ( சினிமாப்பாடல் புத்தக வரவைக் காலப் பெ
தினக்கு
uitgint zors5Sporozoï 01

Gaiyүлыa,5 နျ၆)ပÂ2ရံ டி மகிழ்ந்த தேவைகளை போதும் கேட்டு மகிழும்
யே சின்னத் திரைகளிலோ லா ஐபாட் (pad) போன் து.
ல் பாடலின் முதல் வரி ன் நாம் கேட்ட பாடலை கள் பெருகிவிட்டது.
படம் வெளிவருவதற்கு களை வாங்கி நேயர்களுக் ம் இலங்கையில்லும் உலக பிடப்படும் முறை வந்தது. ன்று ஆவலுடன் பார்த்த ம் ஒடிச் சாதனை புரிந்த
ப்பையும் அவை தடுத்து த அக்காலத்தின் பசுமை டிப் பார்க்கின்றனர். தாம் த பொற்காலங்கள் என்கி றைய தலைமுறை அதனை வெள்ளம் அள்ளிச் சென்ற ட்டகத்தில் சேமிப்போம்.
ரல் வாரவெளியீடு 14.10.2012

Page 176
யாழ்ப்பாண நினைவுகள் 26
பொப்பிசை
சை உலகில் மறக்க களின் காலம், இலங்கைத் தமி பெடுத்த இசை வடிவம் தான் பிரஸ்லி எனும் இசைக் கலை அடிப்படையாக வைத்துக் ெ இசைப் பாடல்கள் உலகப் களின் தொடக்கத்தில் நித்தி ச வர் அமெரிக்க பொப் பாட பாடல்களை உருவாக்கத் தொ
அவரால் உருவாக்கப்ப வீதியில் சிறிதர் தியேட்டருக்கு எனும் ஒலிப்பதிவுக் கூடத் அவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட யில் மட்டுமல்ல, உலகத்தமிழ் களை உருவாக்கப்பட்ட பொ உந்துதலாக அமைந்தது.
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 0
 

Fப் பாடல் யுகத்தில்.
முடியாத காலம் பொப் இசைப் பாடல் ழ் இசை உலகில் யாழ்ப்பாணத்தில் பிறப் பொப் இசை அமெரிக்காவில் எல்விஸ் ஞர் பொப் கிற்றார் இசைக் கருவியை கொண்டு ஆங்கிலத்தில் பாடிய பொப் பிரபலம் பெற்ற தொடங்கியது. 1960 கனகரட்ணம் எனும் இசை ரசனை மிக்க ல்களைப் பின்பற்றித் தானும் தமிழில் டங்கினார்.
பட்ட பாடல்கள் யாழ் நகர் ஸ்ரான்லி முன்பாக இருந்த நித்தி றெக்கோடிங்பார் தில் ஒலிப்பதிவு செய்யப்பட்டன.
பொப்பிசைப் பாடல்கள் இலங்கை ழ் இசை உலகில் பெரும் அதிர்வலை ப் இசைப் பாடல்கள் இவர்களுக்கு ஒர்
(1640

Page 177
1966 ஆம் ஆண்டு யாழ்.மத்திய கல்லு விளையாட்டு போட்டி நடந்ததும் ஒலிபர கனகரட்ணம் பாடிய பொப் இசைப் பாட போடப்பட்டது. "சின்ன மாமியே உன் சில குச் சென்றாளோ, படிக்கச் சென்றாளோ, அ அழகு மருமகா பள்ளிக்குத் தான் சென்றாள் ஐயோ மாமி அவளை அங்கே விடாதே." தது. அதன்பின்னர்"கள்ளுக்கடைப் பக்கம் பிடித்துக் கெஞ்சுகிறேன்.” எனும் பாடல் ஒ ஊரே கெட்டுப் போச்சு..." எனும் பாடல் டுப் போட்டி முடிந்த பின்பு ஒலித்த இப்பா உற்சாகமாக நடனமாடினார்கள். மைதான எதிர்ப்புக் கிளம்பினாலும் கூட பெரும் ஆர கள் வரவேற்கப்பட்டது. சின்ன மாமியே வாய் கிராமத்தைச் சேர்ந்த கமலநாதன் எ6 தாகும். இதன் மூலப் பிரதியை நேரில் சென்
சின்ன மாமியே பாடலை ரசிகர்கள் வரிகளை மாற்றிப்பாடுவார்கள், இப்பாட தருகின்றது. இலங்கைத் தமிழ் இசை வானி யாழ்.மத்தியகல்லூரி மைதான இசை நிக மாமியே உன் சின்ன மகள் எங்கே” எனும் ப கழகங்களில் இளைஞர் களியாட்ட நிக வருவதைக் காணலாம். அன்று புறப்பட்ட ( இலங்கையினதும் இசை வரலாற்றில் புதி தோற்றுவித்தது சிங்கள மொழி இலங்கையி ஒர் மொழியாகும்.
ஆனால் உலகத் திசை யெல்லாம் , மொழிக்கு இலங்கையின் தலைபோல அ ருந்து புறப்பட்ட பொப் இசைப் பாடல்கள் நித்தி கனகரட்ணத்தையே தமிழ் பொப் இை யாகப் போற்றி வருகின்றனர். போர்த்துக்கி டிலும் பொப் இசை பாடல்கள் பெரும் ே தாக இசை வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர்.
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

Gفاعلعالم ၅၆)ပÂ2ရံ
லூரியின் வருடாந்த இல்ல ப்பாளர் நித்தியால் நித்தி டல்கள் ஒலிபெருக்கியில் ான மகள் எங்கே, பள்ளிக் அட வாடா மருமகா என் படிக்கத் தான் சென்றாள். என நீளும் பாடல் ஒலித் போகாதே உன் காலைப் லித்தது பின் "ஐயையோ ப் ஒலித்தது. விளையாட் டல்களுக்கு ரசிகர்கள் மிக ாம்களை கட்டியது. சிறு வாரத்துடன் இப் பாடல் பாடல் வடமராட்சி அல் ன்பவரால் இயற்றப்பட்ட று பார்த்தேன்.
தமது உற்சாகத்திற்கேற்ப ல் மிகுந்த கலகலப்பைத் ல் ஒர் திருப்பு முனையாக ழ்ச்சி இருந்தது. "சின்ன Tடல் இன்றும் பல்கலைக் ழ்வுகளில் பாடப்பட்டு பொப் இசைப் பாடல்கள் பதொரு அத்தியாயத்தை ல் மட்டுமே பேசப்படும்
ஆட்சி செலுத்திய தமிழ் மைந்த யாழ்ப்பாண்திலி புதிய வரவாக இருந்தது. சப் பாடகர்களின் தந்தை சரின் இசைப் பண்பாட் சல்வாக்கைச் செலுத்திய
-65)

Page 178
யாழ்ப்பாணத்தில் நித்தி இசைத்த பொப்பாடல்கள்பிரட பொப் பாடகர் உருவாகினார். பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றன "இலங்கை என்பது நம் தாய்தி இயற்கை நல் நாடு, மாணிக்க மு மனதைக் கவர்ந்திடும் நாடு, ய சுவை ஊறும், பனை மரமும் தனின் நல்லூர் கண்டு கடல்வ6 தானே, மீன் பாடும் தேன்நாடு பேசாலை மன்னாரில் உண்டு ம உண்டு, கோணேசர் கோயில் ெ சன் ஞாபகமும் வருகுது அங்கே மயக்கிடுமே கண்களால் காண
என்றவாறே இப்பாடல் ஒ சிங்களப் பொப் பாடலின் மெட இசை நிகழ்ச்சிகளில் மிகவும் ஆ சியின் இறுதியில் மேடையில் இலங்கையில் வாழ்ந்த பறங்கிய எனப்பட்டது. அதனைப் பின் பாடிய போது அதனை பை ளிடையே தான் இது பிரபலம்
பொப் இசைப் பாடல்க காலப் பகுதியில் இருந்தது. இ ளில் இசை நிகழ்ச்சி நடக்கும் ( களுடன் பொப் பாடல்களை னது, றேடியோ சிலோன் எ சனி, ஞாயிறு, திங்களில் 15 நி நேயர் விருப்பமாக ஒலிபரப்பட தீவிலிருந்து அலைவரிசை நில பெரும்பாலான இடங்களில் கேட்டது. இதனால் எம்மவரி பிரபலமாகிப் பாடப்பட்டன.
(யாழ்ப்பான நினைவுகள் 0

- (ဇီးသံၾ/ywå&ဇံ ၅၆)ပÂ2ရံ -
கனகரட்ணம் பொப் கிற்றாருடன் பலமாக ஏ.ஈ.மனோகரன்எனும் அற்புத
அவரது குரலில் ஒலித்த பாடல்கள் 1. அதில் மிகவும் பிரபலமான பாடல் ருநாடு, எழில் மிகுந்த வளம் நிறைந்த pத்துக்களும் மாண்புறும் காட்சிகளும் ாழ்ப்பாணம் என்று சொன்னால் தேன் புகையிலையும் ஒன்றாக வளரும், கந் ாம் நிறைய உண்டுமங்காத காட்சியும் கிழக்கிலே உண்டு, எண்ணெய் வளம் ருதமடு நாயகியின்மங்காத காட்சியும் காண்ட திருமலை ஊரில் இராவனே 5. கந்தளாய் இனித்திடுமே, கல்லோயா அழைக்குதே."
ஒலித்தது. மிகப் பிரபலத்தைப் பெற்றது. ட்டைத் தழுவிய இப்பாடல் அன்றைய ரவாரத்துடன் பாடப்பட்டது. நிகழ்ச் பாடி ஆட ரசிகர்களும் ஆடினார்கள் பர்கள் பாட்டுப் பாடி ஆடுவது பைலா பற்றி எம்மவரும் மேடையில் ஆடிப் லா என்றழைத்தார்கள். சிங்கள மக்க பெற்றிருந்தது.
ளின் உச்ச யுகம் 1970 - 77ஆம் ஆண்டு லங்கையின் தமிழ் பேசும் பிரதேசங்க போது தென்னிந்திய சினிமாப் பாடல் பும் கலந்து பாடும் வழக்கம் உருவா னப்பட்ட இலங்கை வானொலியில் மிட நேரம் பொப் இசை பாடல்கள் பட்டன. அக்காலத்தில் யாழ்.மண்டை லையம் மூலமாக தென்னிந்தியாவின்
றேடியோ சிலோன் தெளிவாகக் ன் பொப் இசைப் பாடல்கள் அங்கும்
369

Page 179
பொப் பாடல்களில் நித்தி கனகரட் யோருடன் எஸ்.ராமச்சந்திரன், ஸ்ரனி சிவ திரன், கனகாம்பாள் சதாசிவம், அமுதன் எனப் பலர் பிரபலமாக இருந்தார்கள். இதி யின் பாடல்கள் தனித்துவமான திறமைய சிங்களப் பாடகர்களான எம்.எஸ்.பெர்ன பால, திறீஸ்ரார்ஸ் எனப்பட்ட சிங்களப் ெ கிகளும் பிரபலம் பெற்றிருந்தனர். தமிழ்ட் இசை நிகழ்ச்சிகளுக்கு இவர்கள் பெரு ( பட்டார்கள். அவர்கள் பாடிய சிங்களப் ெ எம்மவரால் பாடிப் பிரபலம் பெற்றது.
அவற்றில் ஞாபகத் திரையில் இருப்ட 1) சூட மாமி கேபலாண்ட ஜனவ ே 2) சுராங்கனி, சுராங்கனி, சுராங்கனிக் மாலு சுராங்கனிக்க மாலு கெனாலி 3) போர்த்துக்கீசக் காரயா.
இசைக்குழுக்களில் கலந்து பாடப்ப கள் நாளடைவில் தனியே பொப் பாடல்கள் 15spjf.5GTT), d (056. IITiao.T. Super gold in ch சைனிஸ்) எனும் இசைக் குழு மிகப் பிரபலப்
திருமண நிகழ்வுகளில் கோயில் தி யார் நிறுவன திறப்புவிழாக்களில் எல்லா கச்சேரிகள் தனியே வைக்கும் யுகமொன்று கச்சேரிகள் நடக்குமிடங்களில் பல்லாயி திரண்டார்கள். ஆடினார்கள், ஆனந்தமடைந் மாப் பாடல்களைத் தமிழ் மொழியில் பதிே கூகுள் தேடுதளத்தில் தமிழ் மொழியில் பா செய்தவுடன் வருகின்றது. அதைப்போல இந் களையும் பதிவேற்றம் செய்ய முன்வர வேண் இசைமரபு சாகாவரம் பெற முடியும்,
யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெற்ற டெ சிகளுக்கு அரியாலையைச் சேர்ந்த லோே
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

- موقGun و فولدمولمG - ணம் ஏ.ஈ.மனோகரன் ஆகி ானந்தன், டேவிட் ரஜேந் அண்ணாமலை, முத்தழகு ல் அமுதன் அண்ணாமலை |டன் பிரபலமாயிருந்தது. ாண்டோ, எச்.ஆர்.ஜோதி பண் சகோதரிகளான பாட பிரதேச மேடை பொப் வரவேற்புடன் அழைக்கப் பாப் இசைப் பாடல்களும்
பவற்றைப் பார்ப்போம். Du lf. நீக மாலு கெனாவா, மாலு
LITT...
ட்ட பொப் இசைப்பாடல் ளை மட்டும் பாடும் இசை ines (சுப்பர் கோல்ட் இன் ) பெற்றிருந்தது.
ருவிழாக்களில் அரசு தனி ம் பொப் இசைப் பாடல் மலர்ந்தது. இவ் இசைக் ரக் கணக்கில் ரசிகர்கள் தார்கள் தென்னிந்திய சினி வற்றம் செய்துள்ளார்கள். டலின்முதல் வரியை ரைப் தப் பொப் இசைப் பாடல் ன்டும். அதன் மூலம் இந்த
ாப் இசைப் பாடல் நிகழ்ச் கஸ் என்பவர் அறிவிப்பா
-(167)

Page 180
ளராகக் கலந்து கொண்டார். இவரது மாக இருந்தது. ஒலி வாங்கியைப் பிடித்து விதத்தைக் கண்டு ரசித்துப் பலர் பி வானொலியில் செய்தி வாசித்த சிலர் இல் பின்பற்றியதாகவும் நினைவுகூருகின்றன இப்போதிருந்ததிற்கு முன்பிருந்த நிலை தில் பெரும் பொப் இசைக் கச்சேரி ஒன்று மக்கள் திரண்டிருந்து ரசித்தார்கள்.
எம்மவரால் காலத்திற்கு காலப் பாடல்கள் சிலவற்றைப் பார்ப்போம்.
1. அடிடா சுந்தரலிங்கம், அடிடா
சுந்தரலிங்கமய்யா. 2. மால் மருகா எழில் வேல் முருக 3. ஒ சீலா ஒலீலா, டோன்ற் லுக் 4. ஹாய் கூய் மீனாட்சியின் எலிச அங்குமிங்கும் ஒடிடியோடி ஒ' போனாலும் வம்புகளோதாரா ஒரே கும்மாளம், 5. வாடா இராசநாயகம், வாடா! வாடா மசாலா வடை இராசந 6. வடை வடையென விற்று வந்: 7. சோழன் சோறு பொங்கட்டும. பொங்கட்டுமா சொல்லுங்கே
இப்பாடலை ரசிகர்கள் தங்கள் மாற்றியமைத்துப் பாடுவார்கள். அது மி இப்போதும் பெறுகின்றது. இப்பாடல்கள் இசையமைத்து போன்ற விபரங்களைச் 4 ஆனாலும் இப்பாடல்களை இன்றுவை ரசிகர்கள் நிறையவே உள்ளனர். இப்பா இசைத்தட்டுகளையோ, பெறமுடியாத
தினக்குரல்வா
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

- موقGة فاهدهم ولمG - அறிவித்தல் பாணி தனித்துவ துக் கொண்டு இவர் அறிவித்த ன்பற்றினார்கள். இலங்கை பரது அறிவிப்புப் பாணியைப் ர், யாழ்ப்பாணபஸ் நிலையம் யத் திறப்பு விழா வைபவத் வ நடந்தது. ஆயிரமாயிரமாக
ம் பாடி ஆடி ரசிக்கப்பட்ட
r சுந்தரலிங்கம்,
SIT... அற் மீ.
56TT LlLLL LITGITLD, ரே கும்மாளம். வாலறுந்த ளம், நாலு காலில் ஒடியோடி
இராசநாயகம், கொண்டு TLJó5Lh. நாள் வாயாடிக் கிழவி. ா, இறுங்கு சோறு T மருமகனே.
வசதிக்கேற்றவாறு வரிகளை குந்த வரவேற்பைப் பெற்றது. ளையார்இயற்றியது யார்? யார் ரியாகப் பெற முடியவில்லை. ரயும் முணுமுணுக்கும் இசை ாடல்களின் புத்தகங்களையே மை கவலைக்குரியதுதான்.
Glassfib 21.10.2012, 28.10.2012
-(168)

Page 181
யாழ்ப்பாண நினைவுகள் 27
துலா மி
தூலா இந்தச் சொல் இரண்டு வ கமாயிருக்கும். தோட்டங்களிற்கு நீர் இ தொழில்முறையாக இருந்தது ஒரு வகை யுத்தத்தில் போரில் ஈடுபட்ட இரு தரட் டிகளை ஏற்படுத்தியபோது வீதியை ம இரும்புக் கேடர்களும் துலா எனப்பட்ட வீதியைக் கடக்க அனுமதி வழங்க இந்த கப்பட்டது.
நாம் எமது விவசாயத் துறையி பயன்பட்ட துலாவின் மீள் நினைவுகள் செல்வோம் யாழ்.குடாநாடு தோட்ட ெ போன இடமாக அன்று இருந்தது. ெ கிராமங்களில் உற்பத்தியாகிய மரக்கறிக கும் சென்றன. ஆறுகளோ, நீர்ப்பாசன யாழ்ப்பாணத்தில் கிணறுகளை நம்பியே
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 
 

தித்தல் காலம்
கையில் உங்களுக்கு அறிமு றைத்த வகையில் புராதன நடந்து முடிந்த உள்நாட்டு ப்பினரும் சோதனைச் சாவ றிக்கப் பயன்படுத்திய நீள து. தேவைப்பட்ட போது துலா உயர்த்தி தடை விலக்
ன் நீர்ப்பாசன முறைக்குப் ரின் மீது நடந்து பார்க்கச் விவசாயச் செய்கைக்கு பேர் சம்புல, இருவாட்டி மண் ள்நாட்டின் நாலா திசைக் க் குளங்களோ எதுவுமற்ற
கோடை காலத் தோட்ட
-69

Page 182
விவசாயம் இருந்தது. இப்போதும்
Dģiļ.
இயந்திர யுகத்தின் வருகை வைப் பெரிதளவும் பயன்படுத்தி து எனும் பாரம்பரிய பொறிமுறைக இறைக்கப்பட்டது. எமது இன்றைய மையின் தரிசனத்திற்குச் செல்வோம்
சுண்ணக்கற்பாறைகள் பெரு குடா நாட்டின் செம்புல விவசாயக் பெற விவசாயிகள் துலாவைப் ப ஆழம் கூடியவையாகச் சில இடா இடங்களில் நடுத்தர ஆழமாக இரு ஆழம் குறைந்ததாக கிணறுகள் இ துலா மிதித்தல் மூலமாக தோட்ட போது இருந்தது போல கிணறுகள் இருக்கவில்லை.
தோட்ட உரிமையாளர்கள் ! வாக ஒர் கிணறு இருந்தது. இதனை தக் கிணற்றில் துலா மூலம் நீரிறைப் முறைவைப்பார்கள் இன்று மண்ெ நீரிறைக்கும் இயந்திரங்கள் வந்துள் யாளர்கள் முறை வைத்து நீரிறைக்கு
தோட்டங்களின் போதும், க எழுதப்படும் போதும் காணியின் திசையைக் குறிப்பிட்டு குறித்த கி உரித்தும், நீர் வரை வழிவாய்க்கால எழுதப்படும். அவ்வழக்கம் இன்று காணிகளுக்கு உறுதிப் பெயர் இ வெள்ளன் புலம், சவரை, ஆவிரம்பி நீளும் உறுதிப் பெயரைக் கொன
IT IT oor 5 voor Jňr 01
 

- ၆ီသံၾvywJaဇံ ၅၆ပßဂ်/2၏ – அந்த நிலை தான் தொடருகின்
1க்கு முன்பாக மனித உடல் வலு துலா மிதித்தல், சூத்திரக் கிணறு ளினூடாக கிணற்றிலிருந்து நீர் ப பதிவான துலா மிதித்தல் முறை
மளவு வியாபித்திருக்கும் யாழ். கிராமத்தின் கிணறுகளில் நீரைப் யன்படுத்தினார்கள். கிணறுகள் வ்களில் இருக்கும். இன்னும் சில |க்கும். இன்னும் சில இடங்களில் ருக்கும். எப்படியிருந்த போதும் த்திற்கு நீர் பெறப்பட்டது. இப் பரவலாக தோட்டங்கள் தோறும்
பலரது தோட்டங்களுக்கு பொது கிணற்றுப் பங்கு என்பார்கள். அந் பதற்கு கிணற்றில் பங்குதாரர்ககள் ணன்ணெய், மின்சாரம் மூலமாக Iள போதும் தோட்டச் செய்கை ம் வழக்கம் தொடர்கின்றது.
ாணி விற்று புதியவருக்காக உறுதி பெயரைக் குறிப்பிட்டு அதன் ணற்றிலிருந்து நீர் இறைப்பதற்கு ல் பாவிப்பு உரித்தும் உள்ளதென றும் தொடர்கின்றது. தோட்டக் இருக்கும். இலட்சிங்கள் ஒல்லை ட்டி, பூத்ததிடல் என இப்பெயர் ண்டு குடும்பங்களை அழைக்கும்
—(170

Page 183
வழக்கமும் அன்று இருந்தது. இன்றும் ஒ
தோட்டக்கிணற்றில் நீரிறைக்கு பகலில் ஒருவருக்கு முறை ஒரு போகம் போகம் இரவில் நீரிறைக்கும் முறை வ தவருக்கு பகலில் மாறிவரும், ஏழுநாட்கள் தோட்டக் கிணற்றை நீரின் கொள்ளவுக் இயந்திரத்தின் மூலம் நீரிறைக்கும் போ டும். ஆனால், துலா மூலம் இறைக்கும் தர்ப்பம் மிகவும் குறைவு. இதனால் நன்நீர் இப்போது இயந்திரங்களால் நீரிறைத்து செய்வதால் உவர் நீரின் தன்மை யாழ் வருகின்றது.
இரவுமுறை நீரிறைக்கும் போது வ பனிக்குள் விறைத்தபடி மிகவும் கஷ்டப்ப றடியில் இரண்டு பூவரசு மரங்கள் வளர் மேல் வைரம் பாய்ந்த பனைமரம் ஒன்று இப்பூவரசுகளை ஆடுகால் பூவரசு எ6 பொருத்தி ஆடும் தன்மை உள்ளதால் அ தால் செய்யப்பட்டதுலா பொருத்தப்படு
துலாவில் நீரிறைக்கும் செயற்பாடு இருவர் முன்னும் பின்னும் போய் வரு பெறுவதற்காக ஒருவர் நிற்பார். கிணற் பனை ஒலையில் செய்யப்பட்ட பட் இப்பட்டை வாளியின் அமைப்பை ஒத்த லீற்றர் தண்ணிரைக் கொள்ளக் கூடியதாக
இப்பட்டை இழைப்பது ஒர் த6 வெளியே சிந்தாமல் பெரிய வாளி டே அமைந்திருக்கும். சுன்னாகம் சந்தை இவ் தான சந்தையாக இருந்தது. துலாவில் இரு வேகத்தில் நடக்க ஒலைப்பட்டை கிை
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

Gفاندلعالم ၅၆ပÂ2ရံ ரளவு தொடர்கின்றது.
ம் முறை வைக்கும்போது
வந்தால் அவருக்கு அடுத்த ரும். இவ்வாறே இரவில் வந் ளைக் கொண்ட ஒர் வாரத்தில் கு ஏற்பமுறை வைப்பார்கள். து கிணறு முற்றாக வற்றிவி போது இவ்வாறு நிகழச் சந் "வளம் பாதுகாக்கப்பட்டது. கிணறு அடியோடு வற்றச் b.குடாநாட்டில் அதிகரித்து
பரும் காலங்களில் கொட்டும் பட்டு நீரிறைப்பார்கள். கிணற் க்கப்படும். பூவரசு மரத்தின் குறுக்காகப் போடப்படும். ன்பார்கள். அதாவது துலா ப்பெயர் வந்தது. பனைமரத் ம்ெ,
நடக்கும் போது துலாவில் }வார்கள். துலாவில் நீரைப் றில் நீரைக் கோலுவதற்காக டை உபயோகிக்கப்படும். ருக்கும். 50 தொடக்கம் 100 இப்பட்டை இருக்கும்.
ரிக்கலையாக இருந்தது. நீர் ான்ற அமைப்பில் பட்டை ஒலைப்பட்டை விற்கும் பிர வர் முன்னும் பின்னும் சீரான ாற்றிலிருந்து நீரைக் கோலி
-(170

Page 184
வரும் தண்ணீரை கொண்டு வரும் ஒ பிரியாமல் இருக்க தண்ணிர் போகும் போட்டு வைப்பார்கள். இறைக்கட் ளுக்கு பாய்ச்ச யாழ்ப்பாணத்தவரின் மண்வெட்டியுடன் ஒருவர் நிற்பார்.
கேத்திர கணிதம் தெரியாத எ விரயமாகாது வழிந்தோடச் சிறந்த மு வமைத்தார்கள். துலாவில் இருவர், ந பாய்ச்ச ஒருவர் எனக்குறைந்தது 4 ே யுகத்தில் ஒருவர் பல பரப்பு பயிர்களு ஆனால் அந்நாளில் 4 பேர் தேவைப்ப
கடும் வெய்யில் காலங்களில் காய்ந்து விடும் என்பதற்காக அதிக வெளிச்சம் அதிகம் வரமுன்பு இறைப் மிதித்து முடிந்த பின்பு ஒலைப் பட்டை பின்பு வீட்டிற்குள் பாதுகாப்பாக வை
இரவில்ரீரிறைப்புமுடிந்தால்கி ஒலைப் பட்டையைக் காய வைப்பார் செய்ய குறைந்தது 4 ஆள்கள் தேவை நிறையப் பிள்ளைகள் இருப்பார்கள். என4 பேர் தோட்டத்தினுள்துலாமி
சொந்த அண்ணன், தம்பிகள் சகோதரர் ஈடுபடுவார்கள். மூத்த பணிந்து சகோதரர்கள் நடப்பார்கள். கான முறையில் கட்டமைக்கப் வலிமையான உடற்கட்டு தேவைய இடையே தலைமைத்துவப் பண்பு வ
தோட்டத்தில் பயிர் நட்ட க வார்க்கவென மண் பானைகளே ப
யாழ்ப்பாண நினைவுகள் 0

Gفاهدها/الم ၅၆ပßဂ်ဟရံ ബ ஓலைப் பட்டை நிலத்தில்பட்டு இடத்தில் வாழைச்சருகுகளைப் படுகின்ற தண்ணிரை பயிர்க தனித்துவம் கூறும் தோட்ட
மது மூத்தோர் வாய்க்கால் நீர் மறையில் தோட்டங்களை வடி ரீரிறைக்க ஒருவர், பயிர்களுக்கு பர் தேவை. இன்றைய இயந்திர ருக்கு நீர் பாய்ச்ச முடிகின்றது.
LLITJ56T.
இறைக்கும் நீர் வாய்க்காலில் ாலையே துலா மிதித்து சூரிய பை முடித்து விடுவார்கள். துலா உயை வெய்யிலில் காய வைத்து ப்பார்கள்.
டங்கு ஒன்றினுள்நெருப்புமூட்டி கள். துலா மிதித்து நீர்ப்பாசனம் 1. அக்காலத்துக் குடும்பங்களில் இதனால் அண்ணன் தம்பிகள் திப்பதில் ஈடுபடுவார்கள்.
இல்லாவிட்டால் ஒன்றுவிட்ட அண்ணனின் சொல்கேட்டுப் குடும்ப உறவு முறைகள் ஒழுங் பட்டிருக்கும். துலா மிதிக்க ாயிருந்தது.இதனால் சகோதரர் ளர்ந்தது.
ாலங்களில் பயிருக்கு தண்ணிர் பன்பட்டன. மண் பானையில்
-(172)

Page 185
தண்ணிர்எடுத்து சொட்டுச்சொட்டாக ஊற் இருக்கும்.
இரவிரவாக கொட்டும்பனியில் தோட் ருந்து விடிகாலை துலா மிதித்து தோட்டத்தில்
மாற்றிய பின்ஒட்டமும் நடையுமாகப் பாட
இவ்வாறு படித்தவர்களில் பலர் பிற் பதவிகளை அலங்கரித்துள்ளார்கள். இன்று டிருக்கிறார்கள். மிகவும் கஷ்டப்பட்டு பொ அவர்களுக்கு கல்வியின் பெருமையையும் ! தார்கள். கஷ்டப்பட்டு உழைத்துப் படித்த த நினைவுகளை அவ்வப்போது இரை மீட்பது தோஷம் தான்.
பெண்கள் வீட்டு வேலைகள் செய்வ கழிக்க வேண்டியிருந்தது. மாடுகளுக்குத் கிழிக்கும் வேலையை கண்துரங்கத், கண்து விழிக்க வேண்டியிருந்தது. இதனால் பெண் கவே இருந்தன.
பாரம்பரிய துலா மிதிப்பு முறையில் மக்களுக்கு இயந்திர யுகத்தின் வருகை டெ GouTL" I r LЈLibyo (Water Pump) GTGOTHILL" I д வருகை பெரும் புரட்சியைச் செய்தது. 3 பேர் ( ஒரு இயந்திரம் தன்னந்தனியாக சிறப்பாக உற்பத்தியாகிய அல்கன், வூல்ஸ்லி ஜப்பானில் ஆகிய நீரிறைக்கும் இயந்திரங்கள் மதிப் இருந்தது.
நீரிறைக்கும் இயந்திரத்தின் வருகைய யில் கல்வியைத் துறந்து ஈடுபட்ட பென பெருமளவு குறைந்தது. இதனால், பெண் யது. இது குறிப்பிடத்தக்க ஓர் மாற்றம். மின்
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

- லேyடிகம் பேரிறன் - றுவது மிகவும் கஷ்டமாக
உத்து வாய்க்காலில்படுத்தி ல் வைத்தே குளித்து உடுப்பு
சாலைக்குச் செல்வார்கள்.
காலத்தில் பெரிய பெரிய ம் அலங்கரித்துக் கொண் ாருளாதாரத்தைத் தேடிய நன்றாகத் தெரிந்து படித் மது கடந்த கால பசுமை அவர்களுக்கு தனிச் சந்
பதில் பெரும் நேரத்தைக் தீவனமாக பனை ஒலை ாங்க இரவு வெகுநேரம் கல்வி மிகவும் குறைவா
ல் மிகவும் கஷ்டப்பட்ட ரும் ஆறுதலாயிருந்தது. நீரிறைக்கும் இயந்திரத்தின் சேர்ந்து செய்த வேலையை ச் செய்தது. லண்டனில் ) உற்பத்தியாகிய ரொபின் பாகவும் பிரபலமாகவும்
பால் தோட்டச் செய்கை ன்களின் வேலைச் சுமை கல்வி உயரத் தொடங்கி சாரம் கிராமப்புறங்களை
-(173)

Page 186
எட்டிப்பார்க்க மின்சார நீரிறைக்கும் ( நீரிறைக்கும் இயந்திரங்களின் இடத்ை தன. யுத்தத்தின் வருகையால் தடைட் ணெண்ணெய் கிடைக்காத போதும் 19 யாழ்ப்பாணத்தின்சில இடங்களில்துலா
ஆனால், இப்போது துலா 1 களையும் காணமுடியாது. ஆடுகால்ப் முடியாதுள்ளது. சில வீடுகளில் துல அல்லது இரும்பு பிணைக்கப்பட்டு ச நீர்அள்ளும் முறைமை இப்போதும் 2
இயந்திர யுகத்தின் எழுச்சி எம மைகள் பலவற்றை அற்றுப்போகச் தொழில்முறைகளில் சிறந்த உடற்பயிற கியமாக வாழ்ந்தான்.
நீவீன இயந்திரங்களின் வருை பின் தேவையைப் பெருமளவில் குை காலத்தின் நவீனங்கள் எமது மண் றைக் காணாமல் போகச் செய்துவி யாழ்ப்பாண வரலாற்றின் நினைவுப் ஆவணம் தான்.
நன்றி.
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

Gفاعلعالم அபேரிறன் o இயந்திரம் புழக்கத்திற்கு வந்தது. த இவை பல இடங்களில் பிடித் பட்டுப் போன போதும், மண் 990 ஜூலை முதல் 1996 வரையில்
மிதித்தல்மீளவும்நடைபெற்றது.
மிதித்தலை மட்டுமல்ல துலாக் பூவரசுகளையும் தேடியும் காண ாவின் அடிப்புறம் பாரமான கல் கயிற்றின் உதவியுடன் கிணற்றில் உள்ளது.
து பாரம்பரியத் தொழில்முறை செய்து விட்டன. பாரம்பரிய ற்சி கிடைத்தது. மனிதன் ஆரோக்
கை மனிதனது உடல் உழைப் றைவடையச் செய்து விட்டது. ணின் பாரம்பரியங்கள் பலவற் ட்ட போதும், துலா மிதித்தல்
பக்கங்களில் பதிவிற்குரிய ஒர்
தினக்குரல்வாரவெளியீடு 04.1.2012

Page 187
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 27
&of
சினிமா இசையும் பக்தி இசையும் தமாகக் கோலோச்சிய நினைவின் தடங் போம். இந்தியாவில் சினிமா பெரும் கைத் ளம் பேருக்கு வாழ்வளிக்கும் துறையாக உ விட்டாலும் கூட சினிமாப் பாடல்களை பல யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்தன இன்றும் அந்த நாட்களில் இசைக் குழுக்களுக்கு இரு
இப்போதையதைப் போல தொை டிவிடி பிளேயர், இணையம் என்பவை இ டர், வானொலி, இசைக்குழுக்கள் என்பை பாடல்களை இரசித்தார்கள். சினிமாப் பா வசீகரித்த விதம் மிகப் பெரியதாக இருந்தது
கண்ணன் இசைக்குழு அக்காலத் இருந்தது. இக்குழுவின் தலைவரான இை
IIğıITor T65)zor.)5öir 01
 

Б குழுக்களின் காலங்களில்
யாழ்ப்பாணத்தில் உன்ன களை நோக்கிப் பயணிப் தொழிலாக உள்ளது. ஏரா ள்ளது. அதுபோல இல்லா இசைத்த இசைக் குழுக்கள் இருக்கின்றன. ஆனாலும் ந்த மதிப்பு மகத்தானது.
லக்காட்சி சீடி பிளேயர், ல்லை. அதனால் தியேட் வ ஊடாகத்தான் சினிமாப் டல்கள் என்பது மக்களை
-
தில் மிகப் பிரபலமாக சவாணர் கண்ணன் தான்
-(175)

Page 188
பிற்காலத்தில் தமிழீழ விடுதலை பு இறுவெட்டுகள் பலவற்றை உருவ ரில் கலாலாயா இசைக்குழு, மண்ட இருந்தன. கல்வியங்காட்டில் அரு யோரப்பகுதியில் நெல்சன் இசை இசைக்குழு, ராஜன்ஸ் இசைக்குழு,
எனஇவ்இசைக்குழுக்களின்பட்டி முழுப்பாகத்திலும் இயங்கிய இை ஞர்களும் தேடி பாதுகாக்க வேண்
ஒருசில இசைக்குழுக்கள்தா யாக இருந்தன. ஆனாலும் இவற்ற கர்களும் பெருமளவுக்கு வறுமைக் தான் இருந்தார்கள். பொருளாதார இசைக் கருவிகளை வாடகைக்கு எ தினார்கள், கிற்றார், பேஸ் கிற்றார், கிற்றார் போன்ற கருவிகள் நாளாந்த பரவலாக நடந்தது.
யாழ் ஈச்சமோட்டைப் பகு கைக்கு விட்ட ரீகல் சவுண்ட் சேர்6 வாடகைக்கு விட்ட வகையில் மு: கூலி வேலைக்குப் போகும் இசை இசைக்கருவியை வாங்க முடியாது வாடகைக்கு ஐம்பது ரூபாவும் த6 ரூபா வாங்கினார்.
இசைக் கச்சேரிகள் குடாநா லத்தில் இசைக் கருவிகளை வாட ரமானதாக இருந்தது. தற்போது இ ழில்களின் பட்டியலில் சேர்ந்து திருவிழாக்களே இசைக் குழுக்களி இருந்தது.
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

Galaүүлыató ஆபேரிறன் லிகளின் இசைப்பாடல் தட்டுகள் பாக்கிக் கொடுத்திருந்தார். நல்லூ -லேஸ்வரன் இசைக்குழு என்பவை 5ணா இசைக்குழு, யாழ்நகர் கரை க்குழு, யாழ் கச்சேரியடி ரங்கன் கோணேஸ் - பரமேஸ் இசைக்குழு பல்மிகநீளமானது. குடாநாட்டின் சக் குழுக்களின் பெயர்களும் கலை டிய ஆவணம் தான்.
ன்பொருளாதாரவளம்மிகுந்தவை றின் இசைக் கலைஞர்களும் பாட கோட்டிற்கு உட்பட்டவர்களாகத் வளம் குறைந்த இசைக் குழுக்கள் Tடுத்து இசைக் கச்சேரிகளை நடத் ட்றம், எலெக்ரிக்கிற்றார், பொக்ஸ் 5ம் வாடகைக்கு வழங்கும் தொழில்
ததியில் ஒலிபெருக்கிகளை வாட விஸ் நிறுவனம் இசைக் கருவிகளை தன்மை பெற்றிருந்தது. நாளாந்தம் க் கலைஞனால் சொந்தமாக ஒரு . இதனால் வாடகைக்கு எடுத்தார். னக்கு ஐம்பது ரூபாவுமென நூறு
டெங்கும் பரவலாக நடந்து அக்கா கைக்கு விடும் தொழில் இலாபக துவும் மறைந்து போன கைத்தொ விட்டது. இந்துக் கோயில்களின் ரின் மேடையாகப் பெருமளவுக்கு
——OZO

Page 189
பொது மக்களும் கோஷ்டி பார்க்க தலையணை, பெட்சீற் சகிதம் புறப்பட்டு தேர் இழுக்கும் ஒற்றுமைப் பண்பாடாக இரு நாளில் அருகேளுகே இரண்டு மேடை, மூன் பட்டு ஒவ்வொரு மேடைக்கும் ஒவ்வொரு பாட்டுகள் போட்டிக்குப்பாடப்பட்டதும் சில
பெரும் பணக்காரர்கள் திருவிழா ! இடங்களில் இதெல்லாம் சர்வசாதாரணம காட்டும் இடமாக திருவிழாக்கள் இருப்ட குற்றஞ்சாட்டப்படுகின்றது. சொந்தப் ப போட்டி போட்டு கடனுக்கு திருவிழா ெ ஊரை விட்டோடிய சிலரும் இருந்தனர். அச் இரவுத் திருவிழா முடிய ஒன்பது பத்து மணி இசைக் கச்சேரிகள் நிகழும் மேடை அமைப்ட னமானது.
முன் சொன்ன ஈச்சமோட்டை ஹி நூற்றுக்கு மேற்பட்ட ஸ்பீக்கர், பொக்ஸ் , தனர். ஒலிவாங்கி (மைக்) தொழில்நுட்பத்த நுட்பங்களை றிகல் உள்வாங்குவதால் பெ றார்கள்.
ஒளி அமைப்பிற்கு கோப்பாய் மனே நிறுவகங்கள் இருந்தன. திருவிழா மேை தொடங்கும் போது முதல் வணக்கப் பாட லொன்று ஒலிக்கும். அடுத்தும் ஒரு பக்திப் ட
அதன் பிறகு அக்காலத்தில் மிகப் பாடல் ஒலிக்கும். அத்துடன் சனத்திரளுட தொடங்கிவிடும். அக்காலத்தில் பிரபலமா ஒலிக்கும் போது சபை தம்மை மறந்து ரசிக்கு கைதட்டல்வானைப்பிளக்கும். கோஷ்டிபா யிரக்கணக்கில் வருவார்கள். ஆனாலும் சலி
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

Gفاعلعالم ၅၆)ပßဂ်)၏ ப் போகிறோமென பாய், விடுவார்கள். ஊர் கூடித் ந்தது. திருவிழாவில் ஒரே று மேடை எனப் போடப் கோஷ்டியாக மாறி மாறி 0 இடங்களில் நிகழ்ந்தன.
உபயகாரர்களாக இருந்த ானது. பணச் செருக்குக் தாக அன்றும் இன்றும் ணக் கையிருப்பு இன்றி சய்து இரவோடிராவாக $காலத்தில் கோயில்களில் ரியாகிவிடும். அதன் பிறகு இசை நிகழ்ச்சிக்கு பிரதா
கல் சவுண்ட் சேர்விஸ் ஆகியவற்றை வைத்திருந் நில் வரும் புதிய தொழில் ரும் வரவேற்பைப் பெற்
Tா லைற்ஸ் போன்ற பல டயில் இசைக் கச்சேரி லாக பிள்ளையார் பாட ாடல் ஒலிக்கும்.
பிரபலமான சினிமாப் ம் ஆரவாரமும் பெருகத் ன சினிமாப் பாடல்கள் ம் பாடல் முடிந்தவுடன் ர்க்க இளைஞர்கள் பல்லா சலப்பு கரைச்சல் எதுவு
-(17)

Page 190
மின்றி அமைதியாகவே இசைப் பயணம் இசைக் கச்சேரிகளும் இளசுகளை ஒன்று வாக இருந்தது. அது இன்றும் தொடருகி
குறித்த கோயிலைச் சேர்ந்த இளை ஆயிரக்கணக்கில் நிற்பார்கள். கோஷ்டி காரணமாக இருக்கலாம். இப்போது க றோம் முன்பு பைலாப்பாட்டு அது போ பாடலை டப்பாங்குத்துப் பாடல் என்பா வும் ரசித்தார்கள்.
ஆனாலும் மிக நாகரிகமாகவே
இசைநிகழ்ச்சிகளை நடத்துவதற்கு தயங்கு இளசுகள் செய்யும் அட்டகாசங்களே இத
அக்கால இசை நிகழ்ச்சிகளில் டெ தாகவே காணமுடியும். இதனால் ஆண்ப பெண்குரலில் பாடினார்கள். பாடகர்கள் வறுமைப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் ச மதிக்கப்பட்டார்கள். இசைக் குழுக்கள் தைய இசைக் கருவிகளான கிற்றார், ட்றம் பயன்படுத்தினார்கள். நாடளவில் தமிழ் மிருதங்கம், நாதஸ்வரம் என்பவற்றையும் இ பயன்படுத்தினார்கள்.
அந்நாளில் ஒகன் (Organ) இசைக் ே பதிலாக எக்கோடியன் எனும் இசைக் க( கள் இசைக் கண்லஞர்கள் முழுவதும் ஆ இசை நிகழ்ச்சிகள் கோயில் திருவிழாக்க நிலையங்களில் ஆண்டு விழாக்கள், தனி நடந்தன. இதனை விட நிதி சேகரிக்கும் ே சிகளும் நடைபெற்றன. இப்போதையதை காட்சி இசை நிகழ்ச்சிகள் அறவே இல்ல குழுக்களின் நிகழ்ச்சிகளுக்கு சனக் கூட்ட
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

- موقGة فولدمولمG - ) நிகழும். திருவிழாக்களும் சேர்க்கும் பண்பாட்டு நிகழ் ன்றது.
ாஞர்கள் பெரியவர்கள் சில சுமூகமாக நிகழ இது ஒரு ானாப் பாடல்கள் என்கின் ல் ஆட்டம் போடக் கூடிய ர்கள். அப்பாடல்களை மிக
ரசித்தார்கள். இக்காலத்தில் நகிறார்கள் வரம்பு மீறிச்சில ற்கு காரணம்.
பண் பாடகிகளை மிக அரி ாடகர்களே சில நேரங்களில் இசைக் கலைஞர்களில் பலர் முகத்தில் இசை ரசிகர்களால் ரில் ஆரம்பத்தில் மேற்கத் போன்றவற்றையே அதிகம் இசைக் கருவிகளான தவில் இசைநிகழ்சிசிகளில் சேர்த்து
கருவி கிடையாது. அதற்குப் நவியைப் பயன்படுத்தினார் ண்களாகவே இருந்தார்கள். ரில் மட்டும்மல்ல சனசமூக யார் நிறுவன நிகழ்வுகளில் நாக்குடன் நிதி உதவிக்காட் ப் போல கேபிள் தொலைக் ஸ்ாத அக்காலத்தில் இசைக் ம் களைகட்டும். யுத்தத்தின்
-(178ම්

Page 191
சத்தம் கேட்காத அக்காலத்தில் பொதுமக்க டமைப்பு சிதறாமலும் சனக் கூட்டம் வெளிே
சினிமா இசைப் பாடல்கள் மட்டுமல்ல கச்சேரிகளும் கோயில் திருவிழாக்களில் நட தராஜன் ரிஎம் செளந்தராஜன், கேபி சுவுந்த தாஸ் என பாடகர்களின் வருகையும் அை கோவிந்தராஜன் வரணி கிராமத்தில் சிட்டி லின்திருவிழாவில் பாடவந்தார். அதன்பின்ட கோயில் திருவிழவில் பாடிய போது சனக் கூ அலைமோதியது.
பார்வையாளர்கள் இருக்க இடமில்ல திருவிழா உபயகாரர்கள் அருகிலிருந்த மிள மையாளர்களுடன் தொடர்பு கொண்டனர். முழுவதையும் வெட்டி அகற்றி அதற்குரிய கொடுத்தனர். பின்பு கச்சேரி நடந்தது. இசை ளவுக்கு இருந்தது.
ஈழத்துப் பாடகர் பொன் சுந்தரலிங்க் கர்களின் பக்திப் பாடல் இசைக் கச்சேரிச மாப் பாடல்கள், பக்திப்பாடல்கள் இசைக்க போது தமது விருப்பத்திற்குரிய பாடல்கலை துண்டு கொடுத்து விடுவார்கள்.
நேயர் விருப்பங்களாக அப்பாடல்கள் மணித்தியாலக் கணக்கில் நீடிக்கும் இசைநிக மறந்தார்கள். சினிமா சங்கீதத்தின் ஊடாக இ தால் கர்நாடக சங்கீதம் மறந்தும் பிறழ்ந்தும் வலர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
இசைக் கச்சேரிகள் சினிமாப் பாடல்க பிசைப்பாடல்களின்வரவுடன்தடம்மாறியது பொப்பிசைப்பாடல்கள் பாடப்பட்டு மிக வி
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

GJMJఖలీ பேரிறன் ளில் கிராமங்களின் கட் யறாமலும் இருந்தது.
) பக்திப் பாடல் இசைக் ந்தன. சீர்காழி கோவிந் நரம்பாள், கே.ஜே.ஜேசு மந்திருந்தது. சீர்காழி வேரம் அம்மன் கோயி புன்னாலைக்கட்டுவன் ட்டம் ஆயிரக்கணக்கில்
ாமல் போனது. உடனே ாகாய்த் தோட்ட உரி
மிளகாய்த் தோட்டம் முழுப் பணத்தையும் ரசனையின் உச்சம் அந்த
கம் போன்ற பல பாட 5ள் களைகட்டும். சினி ச்சேரிகள் நடைபெறும் ாப்பாடுமாறு ரசிகர்கள்
ள் ஒலிக்கும். இதனால் ழ்ச்சிகளில் மக்கள் மெய் சையை மக்கள் பயின்ற
போனதாக இசை ஆர்
ளில் ஆரம்பித்து பொப் து. ஆரம்பகாலத்தில் சில விரைவில் பொப் இசைப்
-ଏ17୭

Page 192
பாடல்கள் மட்டும் இடம்பெறும் இை
பின்பு சினிமாப் பாடலும் பெ பெறும் நிகழ்ச்சியாக மாறியது. விடுத காலத்தில் போராட்ட எழுச்சிப் பா வழிவகுத்தது.
கொழும்பிலிருந்தும் இசைக்கு நடாத்தியபோது ஆரவாரமாக வரவே வல்வெட்டித்துறையில் நடந்த இந்தி அதிகம் காண முடிந்தது.
1980 களில் பிறந்த யுத்தத்தின் தொடங்கவே இசைக் குழுக்கள் ே வாகவே ஓடி மறைந்தன. இசையால் பெரும்பாலானோர் மேற்கு நாடுகள் தார்கள். நாடுகள் தோறும் ஆயிரக்கண போது அங்கும் இசைக் குழுக்கள் மீன் இங்கு இசைக் குழு மரபு அடங்கிப் உருவானது. மேற்கத்தைய நவீன இ காசமாக உபயோகித்தார்கள். இங்கு ய இசை மரபொன்று உருவாகியது. புதி ஞர்களின் வருகைக்கும் வழி வகுத்தத றார்கள்.
யுத்தம் முடிவுற்ற இப்போதைய தோற்றம் புத்துயிர் பெற்றுள்ளது. ஆ ஆட்சியால் அவற்றின் செல்வாக்கு மு ரசிகர்கள் கூறுகின்றனர். யாழ்ப்பாண காலங்களும் பதிவிக்குரிய ஒர் ஆவண
நன்றி. தின
யாழ்ப்பா ைநினைவுகள் 01
 

Gة قاعدهم ولمGأمواد சைநிகழ்ச்சியாக மாறியது.
)ல்லிசைப் பாடல்களும் இடம் லைப் போராட்டம் ஆரம்பித்த டல்கள் எனும் புது மரபிற்கு
ழுக்கள்வந்து இசைநிகழ்ச்சியை ற்கப்பட்டது. வடமராட்சியின் ர விழாக்களில் இதன் சிறப்பை
சத்தம் மெல்ல மெல்ல கேட்கத் காலோச்சிய காலங்கள் விரை ரசிகர்களை மகிழ்வித்த மிகப் ளை நோக்கிப் புலம் பெயர்ந் ாக்கில் எம்மவர் அங்கும் சேர்ந்த ாவும் உருப்பெறத்தொடங்கின. போக அங்கு இசைக்குழு மரபு சைக் கருவிகளை மிகவும் சாவ புத்தத்தின் மத்தியில் போராட்ட ய தேடல்களுக்கும் புதிய கலை ாக இசை ஆர்வலர்கள் கூறுகின்
காலத்தில் இசைக் குழுக்களின் னாலும் இலத்திரனியல் ஊடக ன்பு போல இல்லை என இசை r மக்கள் மகிழ்ந்திருந்த இசைக்
ம் தான்.
க்குரல் வாரவெளியீடு 2012 நவம்பர்1
-ଏ180୬

Page 193
யாழ்ப்பாண நினைவுகள் 29
துறைமுகப் பட்டினபெ
"தோனி போனாலும் துறை பே ரின் அனுபவ மொழி துறைமுகம் (Har என்றனர். யாழ்.குடாநாடு துறைமுகங்கள் வாணிபத்தில் சிறப்பாக இருந்தது ஒரு க்ா? முகங்களும் பல இருந்தன. இன்னும் டெ குடன் இயங்குகின்றன.
காங்கேசன்துறை எனவும் கே.கே.எ கப்பட்டதுறைமுக நகரின் தரிசனமாக இ6 தூங்காத நகரமர்க காங்கேசன்துறை இ செய்யுங்கள் என்ற வாசக உள்ளங்களின் ே பெறுகின்றது.
வேரறுந்த பூமியில் நூலறாத நினை அமைகின்றது.
பண்டைக்காலத்தில் கயாத்துறை எ
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 
 

ான்றின் கதை
ாகாது"இது எம் முன்னோ )our) என்பதையே துறை பலவற்றை கொண்டு கடல் Uம் சிறியளவிலான துறை ருமளவில் மீன்பிடி நோக்
Fib (K.K.S.) GTGTGayub அழைக் ாறையநாள் மலருகின்றது. நந்த காலத்தையும் பதிவு வண்டுதல் இன்று நிறைவு
வுகளாக இன்றய தரிசனம்
ா அழைக்கப்பட்ட இவ்வி
-080

Page 194
டம் பின்னாளிலேயே பெயர் ம வல்லி குதிரை முகம் நீங்கி தென்ன காங் கேசன் என அழைக்கப்ப சிலை களைக் கொண்டு வந்தார் இறக்கியதுறைதான் பின்னாளில் க
யாழ்ப்பாண குடாநாட்டின் முதன்மையைப் பறை சாற்றுவத திகழ்ந்தது. காங்சேன்துறை நகர சீமெந்து தொழிற்சாலை, புகையிர சுவாமி கோயில் கீரிமலை நகுலே கேணி, மயிலிட்டி மார்பு நோய் சி தானமாகக் கொண்டிருந்தது.
கே.கே.எஸ். எனச் சுருக்கம பார்கள் இங்குள்ள சீமெந்து தொழி நாடு முழுவதும் மதிப்பு இருந்தது. ழில் அமைச்சராக இருந்தபோது 1 1950இல் சீமெந்து தொழிற்சாலை
இப்பிரதேசத்தில் கிடைத்த யம் காபனேற் (CaCO3) உடை அமைவிடத்திற்குப்பிரதாணகாரணப் கிளே எனப்பட்ட ஒரு வகை மண் எடுத்துவர கிளே ரயின் ஓடியது. வராதபோது கைதடி அரச முதியே பிரதேச மண்பதிலீடாகப் பாவிக்க
காங்கேசன் சீமெந்து தொழ வைத்து 24 மணிநேரமும் தொழிற்சி காலை 8 மணி, பிற்பகல் 2 மணி இ வேலை முறைகள் இருந்தது. வே. சத்தத்துடன் சங்கு ஊதப்படும்.
அதேபோல புகையிரத
யாழ்ப்பான நினைவுகள் (1
 

Gفاعلعالم ၅၆)ပÂ2ရံ ாற்றம் பெற்றது. மாருதப்புரவீக னிந்தியாவிலிருந்து கடல் வழியாக பட்டவர் முருகப் பெருமானின் காங்கேசன் (முருகன்) சிலைகள் ாங்கேசன்துறை என வந்தது.
வலிகாமம் வடக்கு பிரதேசத்தின் ாக காங்கேசன்துறை பிரதேசம் ாம்சார் பிரதேசம், துறைமுகம், த நிலையம் மாவிட்டபுரம், கந்த ஸ்வரம், கீரிமலை புனித தீர்த்தக் கிச்சை நிலையம் என்பவற்றை பிர
ாகவே இப்பிரதேசத்தை அழைப் ற் சாலையின் சீமெந்தின் தரத்திற்கு ஜி.ஜி. பொன்னம்பலம் கைத்தொ 948 இல் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு திறந்து வைக்கப்பட்டது.
சுண்ணாம்புக் கல் 98 வீதம் கல்சி யதாக இருந்தது தொழிற்சாலை n சீமெந்து உற்பத்திக்குத்தேவையான ணை மன்னார். முருங்கனிலிருந்து யுத்த காலத்தில் முருங்கன் கிளே ார் இல்லத்திற்கு முன்பாக இருந்த ப்பட்டது.
விற்சாலையில் 4 வேலை முறைகள் Fாலை இயங்கியது. காலை 6 மணி, இரவு 10 மணி என தொழிற்சாலை லை ஆயத்தம், முடிவிற்கு பெரிய
நிலையமும், துறைமுகமும் 24
-(182)

Page 195
மணிநேரமும் படு சுறுசுறுப்பாக இயங்கி வலகம் காலை 8 மணிமுதல் பிற்பகல் 4 நாளுக்கு 5 முறை சங்கு ஊதப்பட்டது. நகரம் மூடாத கடைகளுடன் தூங்காத ந: ஏற்றும் லொறிகளும் எந்நேரமும் பயணித்
சீமெந்து தொழிற்சாலையின் புண் கும். எந்நேரமும் புகையைக் கக்கிக் கொண நகைச்சுவை வார இதழ் யாழ்ப்பாணத்தில் யர் சுந்தர் (சிவஞான சுந்தரம்) கேலிச்சித்தி
புகைபோக்கியை பார்த்து இது புட்டவிக் கிறாங்கள்." என வரைந்தது கூரப்படுகிறது. துறைமுகம் அமைந்திரு கிலோமீற்றர் தூரம் தள்ளி புதிய துறைமுக ஆண்டில் அப்போ தைய பிரதமர் டட்6 நாட்டினார். 1977 இல் புதிய துறைமுகப் நாட்டின் நாலா பாகங்க ளிலிருந்தும் பொருட்கள் கப்பலில் வந்தன. இலங்கை வலகமொன்று இருந்தது. கப்பல் பொரு கள்ளக் கடத்தல், கள்ளக்குடியேற்றம் தடு இருந்தது.
பழைய துறைமுகம் இருந்த பேர்ஸ் ஆகியவற்றை மட்டும் கொண்டு கப்பல் என்றார்கள். அரிசி, மா, சீனி, உர கொண்டு வரப்பட்டன. இங்கிருந்து கே.கே உப்பு, பரந்தன் இரசாயனத் தொழிற்சாலை செல்லப்பட்டன.
கப்பலில் இறக்கப்பட்ட பொருட் யிலிருந்து கிட்டங்கி என அழைக்கப்பட் பட்டன. பின்னாளில் கிட்டங்கிகள் உள்பு நாவற்குழி, சுன்னாகம், பருத்தித்துறை போ கப்பட்டன. துறைமுக வாசல் ரேவடி என
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

- أمون د3) فهل دمولمG - யது. தொழிற்சாலை அலு 1 மணி வரை இயங்கியது. இதனால் காங்கேசன்துறை கரமாக இருந்தது. சீமெந்து துக் கொண்டிருக்கும்.
கைபோக்கி வானுயர இருக் டிருக்கும். சிரித்திரன் என்ற ) வந்த போது அதன் ஆசிரி ரமொன்றை வரைந்தார்.
என்ன? பட்டாளத்துக்குப்
இன்றளவிலும் நினைவு நந்த இடத்திலிருந்து ஒரு ம் அமைப்பதற்கு 1966 ஆம் லி சேனாநாயக்க அடிக்கல் J திறந்து வைக்கப்பட்டது.
வெளிநாடுகளிலிருந்தும் ச் சுங்கத் திணைக்கள அலு நட்களைப் பரிசோதிப்பது, ப்பது இவர்கள் கடமையாக
காலத்தில் தோல்பொருள்,
வந்த கப்பலை பெட்டிக் ம் போன்ற பொருட்களும் .எஸ்.சீமெந்து, ஆனையிறவு, U, உற்பத்திகளும் கொண்டு
கள் ஆரம்பத்தில் கடற்கரை டகளஞ்சியத்தில் வைக்கப் றங்களிலும் கோண்டாவில், ன்ற இடங்களிலும் அமைக் அழைக்கப்பட்டது.
→C18)

Page 196
கப்பலில் இறக்கப்பட்ட ெ ஏற்றப்படும். இவ்வத்தைகளை ஒரு வரும் வத்தை என்பதுமரப்பலகைய இருக்கும். வத்தைகள் கரைக்கு வர் மையில் தொழிலாளர்கள் இறங்கு தொழிலாளர்களை வகுப்புத் தொழ வழக்கும் இருந்தது. இப்போதும் இ பொருட்களின் விபரங்களைப் பதி dian ITjö, (Landing Clerk) 6T60T-960) ருட்கள் லொறியில் ஏற்றப்படும் ே வோர் இருவர் டெலிவரி கிளார்க் பட்டார்கள்.
இவ்வளவு நடவடிக்கைகள் இலங்கை சுங்கத் திணைக்கள அ வத்தைகளில் பொருட்கள் மறைத்து திக்கவென இரு எழுதுநர்கள் இ( கிளார்க் என அழைத்தார்கள். பின் போதும் இந்த நிர்வாகக் கட்டை சேர்ந்தவுடன் கப்பல் கப்டனுட தங்குவதற்கென றெஸ்ற் ஹவுஸ் () பயணிகள் விரும்பும் இடமாகக் கா
இயற்கை வனப்புமிகு கட கேணி, யாழ்.குடாநாட்டின் மிகப் 6767d5(5- Light House) GTGil J606) இழுத்தன. றெஸ்ற்ஹவுஸ், ஹாபர் பயணிகள் தங்குமிடங்களாக இருந்
காங்கேசன்துறை புகையிர் பாக இயங்கியது. காலை 6 மணிக் கடுகதி (Express), மாலை 6.10 மணி இரவு 8.30 மணிக்கு நகர்சேர் கடுக நாளாந்தம் கொழும்பு நோக்கி ஓடி
போன நினைவுகள் 09

- ஷேகம் பேரிறன் - பாருட்கள் ஐந்தாறு வத்தைகளில் இயந்திரப்படகு கரைக்கு இழுத்து பால் செய்யப்பட்டவள்ளம்போல ததும் கங்காணி ஒருவரின் தலை வார்கள். பொருட்களை இறக்கும் Iலாளர்கள் என அழைக்கும் பேச்சு நக்கிறது. இவ்வாறு இறக்கப்படும் யும் இரு எழுதுநர்கள் லாண்டிங் ரக்கப்பட்டார்கள். பின்பு இப்பொ பாது பதியும் வேலைகளைச் செய் (Delivery Clerk) GT60T -960p55ll
ளையும் மேற்பார்வை செய்வதற்கு திகாரிகளும் உடனிருப்பார்கள். து வைக்கப்பட்டுள்ளதைப் பரிசோ ருப்பார்கள். இவர்களை நமீச்சிங் னாளில் துறைமுகம் விரிவடைந்த மப்பு இருந்துள்ளது. கப்பல் கரை ன் உத்தியோகத்தர், ஊழியர்கள் Rest House) g(Diggi. 2 Giangll ங்கேசன்துறை இருந்தது.
டற்கரை, கீரிமலை, புனித தீர்த்தக் பெரிய வெளிச்ச வீடு (கலங்கரை சுற்றுலா செல்வோரைக் கவர்ந்து வியூ ஹொட்டல் என்பன சுற்றுலா
தன.
தநிலையம் எந்நேரமும் சுறுசுறுப் கு உத்தரதேவி, மதியம் 2 மணிக்கு Eக்கு மெயில் ரயின், பின்னாளில் தி இன்ரசிற்றி-Intercity) என்பவை
Լlgil.
-(184)

Page 197
இன்ரசிற்றி புகையிரதம் கே.ே யாழ்ப்பாணம், அநுராதபுரம், பொல்க மட்டும் நின்று கொழும்பைச் சென்றடை இதர பொருட்களை எடுத்து வரும் கு முன்னர் சொன்ன கிளே ரயின், ஒயில் யவையும் ஓடியது.
கொழும்பு செல்வோர் ரயினில் துறைக்கு பஸ்ஸில் செல்வார்கள். கமலார கூடாரம் அடித்த கொட்டகை சினிமாத் இயங்கியது. காலப் போக்கில் இவை { ராஜநாயகி, யாழ் என இரு தியேட்டர்கள்
அக்காலத்தில் சினிமாத் தியே மணிக் காட்சியை மோனிங் ஷோ (Mo மணிக் காட்சியை மெட்னி ஷோ, மாலை G)Lu@wiofjb Göanq#fT (First Show), 9QJTQj 9.30 LD Gap IT (Second Show) 6T607Gilb-gyoop55ITj
யாழ்நகரில் மாலை 6.30 மணிப் இரவு 10.00 மணிக்கு யாழ்நகரிலிருந்து புறப்படும் 769,764வழித்தடங்களைபடப அது தான் அன்றைய கடைசி பஸ்ஸாக என்பதே அதற்கான பெயராக இருந்தது.
சினிமாவுடன் மக்களுக்கு இருந்த படபஸ், சீமெந்து தொழிற்சாலை, கப்பல்க காங்கேசன்துறை நகரம் இரவு 10, 11 மணி மிகுந்த தாயிருந்தது.
இரவு 10 மணிக்கு யாழ்நகரிலிரு துறை வந்த 769, 764 வழித்தட புஸ்கள் அ பஸ்ஸாக காங்கேசன்துறை நகர பஸ் நீ வார்கள்.
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

ΘωγήΛωΑυ မှ၆)ပÂ2ရံ க.எஸ்.ஸில் புறப்பட்டால் Tவெல ஆகிய இடங்களில் டயும். இதனை விட உணவு, "Giv pulsår (Goods Train) ரயின், சன்டிங் ரயின் ஆகி
சீற் பிடிக்கவென காங்கேசன் ாக்கீஸ், இந்திராராக்கீஸ் என தியேட்டர்கள் முன்னாளில் முடப்பட்டது. பின்னாளில் இயங்கியது.
ட்டர்களில் காலை 10.30 rning Show), l 5?jibLu956ib 2.30 ) 6.30 மணிக் காட்சியை (F) னிக் காட்சியை செக்கண்ட்
கள்.
படக்காட்சி முடிந்த பின்னர் காங்கேசன்துறை நோக்கிப் ஸ்எனத்தான் அழைத்தார்கள். இருந்த போதும் படபஸ்
5 வசீகரம் அப்படியிருந்தது. 5ள், புகையிரதம் காரணமாக ரிவரையும் சனநடமாட்டம்
ந்து புறப்பட்டு காங்கேசன் புதிகாலை 4 மணிக்கு முதல் லையத்திலிருந்து புறப்படு
-ଏ85୭

Page 198
மாவிட்டபுரம், கருகம்பனை என்பவை வெற்றிலை, முந்திரிகைப் ப இருந்தன. தையிட்டி, போயிட்டி கிர யில் ஈடுபட்டன. மயிலிட்டிப் பிர யத்திற்கு கொழும்புச் சந்தையிலும் துடன் மயிலிட்டியில் குரக்கன், சான பயிரிடப்பட்டன. மயிலிட்டி மீன்பி முதன்மை பெற்றிருந்தது. மயிலிட்டி : யாழ்ப்பாணம் எங்கும் வாயூற இன்றுட
ஒல்லாந்தர் கட்டிய கோட்ை துறைமுகத்திற்கும் ஒல்லாந்தர் கோட இடம் காவற்கடவை எனப்பட்டது கடவை என மருவி உச்சரிக்கப்பட்டது
மயிலிட்டிக் கடல் காற்று L இருந்ததைக் கண்ட பிரித்தானிய ஆ ரமாக மார்பு நோய் (காச GBT it-TB) அது இன்று அழிந்து போய்விட்டது. சத்தின் நிர்வாகத்திற்கென பட்டின யது. பின்னாளில் திருகோணமலை, ஒடிய போது ரி.சி.(TC) எனப்பட்ட பயணிகள் இறங்கினார்கள். இங்கிரு இம்மண்ணில் பிறந்து வாழ்ந்தோர் á ஏக்கத்துடன் அசை போட்டதைப் காலச் சக்கரம் மெல்ல ம்ெல்லச் சுழன் களில் யுத்த காலங்களில் எல்லாம் தபோது மக்களின் வாழ்விட இருப்பு 1990 ஜூன் 15 ஆம் நாளில் இரண்டா அது துறைமுகப்பட்டினத்தினதும் ! காமம் வடக்கினதும் மக்களின் வாழ்வ
பரம்பரையாக வேரூன்றிய பெயர்ந்து குடாநா டெங்கும் நாட்ட உலகின் நாலா திசைக்கும் இடம் ெ
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

- Galaүүлыatö Go/%Def – கொல்லன்கலட்டி, பன்னாலை யிர்ச் செய்கைக்குப் பிரபலமாக ாமங்களும் விவசாயச் செய்கை தேசத்தில் விளைந்த வெங்கா தனிமதிப்பு இருந்தது. அத் மை, மரவள்ளி போன்றவையும் டித் துறைமுகம் மீன்பிடியில் கடல் மீன்களின் தனிச்சுவையை ம் நினைவுகூருகின்றனர்.
ட மயிலிட்டியில் இருக்கிறது. ட்டைக்கும் இடையே இருந்த . இது பின்னாளில் காட்டுக்
bil.
மருத்துவத் தன்மை மிகுந்ததாக ஆட்சியாளர்கள் கடற்கரையோ வைத்தியசாலை அமைத்தனர். காங்கேசன்துறை நகரப் பிரதே g-GOLu (Town Council) guild கே.கே.எஸ். பயணிகள் கப்பல் இப்பட்டின சபை வளாகத்தில் ந்தும் ஏறினார்கள். அப்போது நம் கடந்த கால நினைவுகளை பலமுறை கேட்டிருக்கின்றேன். று யுத்த மேகம் சூழ்ந்தது. 1980 அமைதியற்ற பொழுதுகள் வந் பெருமளவில் குலையவில்லை. ாம் ஈழப்போர் ஆரம்பமாகியது. சூழவுள்ள கிராமங்களதும் வலி பிட இருப்பைக் குலைத்தது.
தம் மண்ணிலிருந்து இடம் டின் நாலா பிரதேசங்களுக்கும் பயர்ந்தார்கள். புலம் பெயர்ந்
-(189

Page 199
தார்கள். காலச் சுழற்சி யுத்தத்தின்நிறைவி மீள்குடியேறும்நிலையை உருவாக்கியது.
ஆனாலும், சில பிரதேசங்கள் மீ உட்பட வேண்டியுள்ளது. தம் தாய் மண்ணி ஒரு தலை முறையும் தோன்றிவிட்டது. கூட்டுறவு வாழ்வை மீண்டும் ஏற்படுத்த ( இழந்து போன வசந்த காலங்கள் மீளவும் வயதை, முதுமையை அடைந்த தலைமுை
ஓமந்தை முதல் காங்கேசன்துறை கள் அமைக்கும் பணி நடக்கிறது. கீரிமை கூட்டம் அலை மோதுகின்றது. வலிகாம காலம் வேகமாக நகருகின்றது.
துறைமுகப்பட்டினத்தின் ஈழத்து இ போற்றப்படும் நடிகமணி வி.வி.வைர மு சன்துறை மண்ணைச் சேர்ந்தவர் தான். றமை நாடெங்கும் பெரும் புகழாக இன்று நடிகர்திலகம் சிவாஜிகணேசனிடம் கூடட் கலைஞன் இவர்.
அரிச்சந்திர மயான கண்டம் என்ற தான் என்பார்கள். இவரது அரிச்சந்திரன் ே படுகிறது. நடிகமணியின் பாதிப்பு இல்6 நடிக்காதவர்கள் யாருமே இல்லையெனத் மண்ணின் புகழ் கூறும் வசந்த கானநாடக டுத்து இன்று வரையும் வெற்றி நடை ே
இப்பத்தி துறைமுகப் பட்டி னத்தி அறியாதவர்கள் அறிய வேண்டுமென அ
குடன் நிறைவு பெறுகின்றது.
சிற்றி தினக்குரல் 6
III in oor 5x)) for 35 añT 01

Gفاعلهم ولم பேரிறன்
பின் பின்னர் மெல்ல மெல்ல
ள்குடியமர்விற்கு இன்னும் ன் வாசனை நுகராமலேயே ஊர்கூடித் தேரிழுக்கும் முனைப்புக்கள் நடக்கிறது. கிடைக்காதா என நடுத்தர ற ஏங்குகிறது.
வரை புகையிரதப் பாதை ல புனித தலத்திலும் பக்தர் ம் வடக்கின் மீள் எழுச்சிக்
இசை நாடக தந்தை எனப் முத்து அவர்களும் காங்கே
இவரது இசை நாடகத்தி ம் வியந்து கூறப்படுகிறது. பாராட்டுப் பெற்ற பெருங்
ால் நடிகமணி வைரமுத்து வடம் இன்றளவும் புகழப் லாமல் இசை நாடகத்தை துணிந்து கூறலாம். இம் சபா நாடெங்கும் பெயரெ பாடுகிறது.
ன் உன்னத காலங்களை ஆவணப்படுத்தும் நோக்
ரவெளியீடு 2012நவெம்பர்.18
--8ே)

Page 200
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 30
சவாரிப் போ
LDக்கள் மனம் மகிழ்ந்து பார்த் ளில் மாட்டுவண்டிச் சவாரிப் போட்ட நகைச்சுவை மாத இதழ் இருபது வருட தில் வெளிவந்தது.
அதில் சவாரித் தம்பர் எனும் சவாரிப் போட்டிகளின் ரசனை எந் என்பதைக் குறிக்க இது நல்லதோர் 2 மிய வாழ்வில் பெரும் செல்வாக்கைச் ளின்தடங்கள் மீது இன்று நடந்து பா
மேற்கு நாடுகளில் கார் ஒ பிரபலமாக இருக்கின்றதோ, அது ( வண்டிச் சவாரிப் போட்டிகள் மிகப் இருக்கின்றன. இவற்றை எம்மவரின் ச பாரம்பரியமான விளையாட்டுகளில்ப
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

பட்டிக் காலங்கள்
த கேளிக்கை விளையாட்டுக்க டியும் ஒன்று. சிரித்திரன் எனும் உங்கள் வரையில் யாழ்ப்பாணத்
கேலிச் சித்திரப் பகுதி வந்தது. தளவுக்கு உயர்வாக இருந்தது உதாரணம், யாழ்ப்பாணக் கிரா செலுத்திய சவாரிப் போட்டிக ப்போம்.
ட்டப் போட்டிகள் எவ்வளவு போல எம் மண்ணில் மாட்டு பிரபலமாக இருந்தன. இன்றும் ார் ரேஸ் எனலாம். எம்மவரின் மிக மதிப்பு வாய்ந்ததாயிருந்தது.
-ଏ88୭

Page 201
ஊருக்கு ஊர் விளையாட்டு மைதானம் ே இருந்தன. ஊரின் மேட்டு நிலப் பகுதிகளே திடல்களாக இருந்தன. ஆயினும் பிரபல திடல்களாக நீர்வேலி, அளவெட்டி பிண நாரந்தனை மாவிட்டபுரம், பூநகரி வட்டு எனப் பிரதேசங்கள் தோறும் சவாரித் திடல்
அந்நாளில் மாட்டு வண்டில் வைத்த மிக்கவர்களாக பணவசதி படைத்தோராக கிள் பார்க் கார்ப்பாக் இருப்பது போல டெ வண்டிக்கு இடமிருந்தது. மாட்டு வண்டி காலத்தில் மாட்டு வண்டிச்சவாரிப் போட்டி
இன்றைய கார் பெற்ற மதிப்பை வண்டிகள் பெற்றன. மாட்டு வண்டிச் சவா ற்பது உயிராபத்துமிக்க வேலையாகையால் வேலை" என அந்நாளைய பெரியவர்கள் கூற டியில் வெற்றி பெறுவது ஆண்மையின் கு தாக அக்காலம் இருந்தது.
சவாரிப் போட்டியில் வென்ற ஆ6 களாக மதிக்கப்பட்டார்கள். இந்திய தமிழ அடக்கும் ஜல்லிக்கட்டுப் போன்ற போட் ழவில்லை. ஆயினும் அதற்கு நிகராகவே போட்டிகள் பார்க்கப்பட்டன. வெற்றி பெ யாகவும், மாட்டுக்குத் தனியாகவும் பரிசு இருந்தது. இன்றைய காலத்தைப் போல :ே போக்குகள் மிகக் குறைவாயிருந்த அக் கா சவாரிப் போட்டிகள் இருந்தது. ஆண், பெ கூடி ரசித்தார்கள். புரட்டாதி மாதம் முதல் நடைபெறும் செம்புல இருவாட்டி மன திகை மழை ஒய்வுடன் மரக்கறிச் செய்கை ெ
சித்திரை, வ்ைகாசி மாதங்கள்
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 0

Gفاعلعالم பேரிறன் பால சவாரித் திடல்கள் T பெரும்பாலும் சவாரித் மும் சனத்திரளும் மிக்க ாக்கை ஊர்காவற்றுறை க்கோட்டை மட்டுவில் 5ள் இருந்தன.
திருப்போர் ஊரில் மதிப்பு இருந்தனர். இன்று சைக் ாது இடங்களில் மாட்டு ல்கள் பரவலாக இருந்த -களும் அதிகம் இருந்தன.
அன்றைய நாளில் மாட்டு ாரிப் போட்டியில் பங்கே "மாட்டு வேலை மோட்டு பினார்கள். சவாரிப் போட் றியீடாகப் பார்க்கப்படுவ
ரன்கள் ஊர்களில் ஹீரோக் கத்தில் காளை மாடுகளை டிகள் எம்மண்ணில் நிக மாட்டு வண்டிச் சவாரிப் றும் சவாரி வீரனுக்கு தனி வழங்கப்படும் வழக்கம் வறு வகையான பொழுது லத்தில் மாட்டு வண்டிச் ண் இரு பாலாரும் ஒன்று மழையுடன் நெற்செய்கை ர் தோட்டங்களில் கார்த் தாடங்கிவிடும்.
வந்தவுடன் தோட்டச்
———OBO

Page 202
செய்கை ஓய்ந்து விடும் நிலம் மழை வரும் காலம் வரையில் விளையாட்டுகளில் ஒன்றாக இருந்தது. சித்திரைப் புத்தாண் டிகள் பரவலாக நடந்தன. ம வண்டி, இரண்டைத் திருக்கல் மாடு பூட்டிய வண்டியை ஒருெ வண்டியாகும். இரண்டு மாடுக இருவரோ, ஒட்டிச் செல்வது மாட்டு வண்டியில் கூடாரம் ே மாக மங்கல அமங்கல வீட் ழாக்களுக்கும் செல்லும் வழக்க
விளையாட்டுக் கழக திச் சங்கங்கள் தமது நிதி திர களை அன்று நடத்தினார்கள். முன்பாக இருக்கும் முற்றவெளி சைக்கிள் ஒட்டம் மரதன் ஒட்ட சவாரிப் போட்டிகளையும் நட கவே சவாரிப் போட்டிகள் நடர் காரருக்கு பரிசாக இலண்டன் 1 றைக்கும் இயந்திரம் வழங்கப்பட நிகழ்வும் அந்நாளில் பிரபலமாய
போட்டிகளின் பே தவென பொலிஸ் குதிரைப்பை யினுள் குதிரை கட்டும் லாயமி பெறும் நாள் பெரும்பாலும் ஒ ரக்சி அல்லது காரில் ஒலிெ போட்டிக்கு முதல் நாளும் போ செய்யப்படும் கட்டணம் அற மைதானத்தின்பாதைகளை வழி வாங்குவதற்காக ஒரு வழிப்ப படும் ஊரின் பெரியவர்களுட
Io), (0
 

= ၆ီသံၾ%;/izaaဇံ ဈ၆)/;ဂ်/2၏ - வெறுமையாகிவிடும். அதன் பின்பாக பொழுது போக்காக நடைபெறும் Dாட்டுவண்டிச் சவாரிப் போட்டியும் டுடன் அண்மித்ததாக சவாரிப் போட் ாட்டு வண்டிகள் ஒற்றைத் திருக்கல் வண்டி என இருவகை உள்ளது. ஒரு ர் ஒட்டிச் செல்வது ஒற்றைத் திருக்கல் ள் பூட்டிய வண்டியை தனி ஒருவரோ, இரட்டைத் திருக்கல் வண்டியாகும். பான்ற அமைப்பை ஏற்படுத்தி குடும்ப டு நிகழ்வுகளுக்கும் கோயில் திருவி மிருந்தது.
ங்கள், கோயில்கள், கிராம அபிவிருத் ட்டும் முயற்சியாக சவாரிப் போட்டி
யாழ்ப்பாண நகரில் கோட்டைக்கு யில் தினகரன் பத்திரிகை அந்நாளில் ம், வாண வேடிக்கை என்பவற்றுடன் டத்தியது. கட்டணமின்றி இலவசமா தன. முதலாமிடத்தைப் பெற்ற சவாரி பாட்டி உற்பத்தியாக்கிய வூல்ஸ்லி நீரி ட்டது. தினகரன் பத்திரிகையின் இசை பிருந்தது.
ாது திரளும் மக்களைக் கட்டுப்படுத் டயினர் இருந்தனர். யாழ். கோட்டை நந்தது. மாட்டு வண்டிச் சவாரி நடை ர் ஞாயிற்றுக்கிழமையாக இருக்கும். பருக்கியை இணைத்துக் கொண்டு ட்டி அன்றும் ஊர் ஊராக அறிவிப்புச் விடப்படும் போட்டியாயின் சவாரி மறித்துகாவல்நிற்பார்கள் கட்டணம் தையே பெரும்பாலும் அமைக்கப் ன் இளைஞர்கள் இணைந்து நின்று
(190

Page 203
கட்டணம் வாங்குவார்கள்.ஆக முந்தி என இருந்து ஐம்பது சதம் ஒரு ரூபா வி
போட்டி நடைபெறும் மைதா கரையாக இருக்க தடுப்புக் கயிறுகள் கம் பார்வையாளர்கள் நிற்பார்கள். ச ஒட்டுபவர்களும் போட்டி நடைெ பார்கள்.
விசில் அடித்தோ அல்லது ஆரம்பித்து வைக்கப்படும் ஒற்றைத் மட்டும் ஒடக்கூடியதாக சவாரிப் பே இரட்டைத் திருக்கல் வண்டியாயின் கள் நடைபெறும் போட்டி நடைடெ தமது தெரிந்தவர் மாடுகள் ஒடும் போ தெரிவித்து ஆரவாரம் செய்வார்கள்
சவாரியாளர்கள் உற்சாகம் தூரம் ஒன்று முதல் இரண்டு கிலோமி சவாரியில் ஒடும் நமது மாடு முதலாவ: குடன் பல உத்திகளைக் கையாளுவார்
கையில் ஆணி வைத்திருந் உண்டாக்கி வேகமாக ஒட வைப்ப திக் கொண்டு ஓடினால் அதன் ஆத் திரும்பும், ஆணியால் குத்தும் வேக இருக்கும். மாட்டின் பின்புறம் குத்தி இ
பாரகள.
அந்நாளில் மிருகவதைச்சட்ட வலுப் பெற்றிக்கவில்லை. இதனால் பார்த்திருக்க மாட்டின் வேகத்தைக் கூட் ஈனச் செயல்களைக் கண்டு கொள்வதி
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

- லேடிகம் அபேrதிறன் - ப காலங்களில் 5 சதம், 10 சதம் பரை வந்தது.
ானத்தில் பார்வையாளர்கள் ஒரு கட்டப்பட்டிருக்கும். அப்பக் வாரி வண்டில்களும் அதனை பறும் ஆரம்ப இடத்தில் நிற்
கொடி அசைத்தோ போட்டி திருக்கல் வண்டியாயின் அவை ாட்டி அமையும் அதேபோல அவை மட்டும் ஒடும் போட்டி பறும் போது தம்மூர் மாடுகள், து பார்வையாளர்கள் உற்சாகம்
பொங்க ஒடுவார்கள். சவாரித் ற்றர் தூரம் வரையும் இருக்கும். தாக ஒட வேண்டுமென்ற நோக் 56.
து மாட்டுக்கு குத்தி வேதனை ார்கள் மற்றவனின் மாடு முந் திரமும் தமது மாட்டின் மீதே கம் இன்னமும் அதிகமாகவே இரத்தம் கசியக் கசிய ஒட வைப்
ங்கள் இப்போதையதைப் போல பல்லாயிரம் பார்வையாளர்கள் டச் செய்யப்படும் இது போன்ற ல்லை .
-(9)

Page 204
சினிமாப் படங்களில் காட்( துடன் வெறியூட்டும் தன்மை கலந்: லாம். மாட்டுக்கான ஊக்க மருந்துச் இன்றும் எம்மண்ணில் இல்லை. இதன வாய்ப்பு இல்லை. அந்நாட்களில் சவா கல் வண்டிகளாகவோ, இரட்டைத் தி தது. ஆனால், இந்நாளில் அங்கொ சவாரிப் போட்டிகள் இரட்டைத் திரு மட்டுமே நிகழ்கின்றன.
சவாரிப் போட்டிகள் A,B. நடைபெறும் முறை இருக்கின்றது. டைத் திருக்கல் வண்டியில் நடைபெறு இளம் மாடுகளை வைத்து நடைெ வளர்ச்சியடைந்த சின்னப் பருவ மா சவாரிப் போட்டிகள் மூன்றாவது வை
சவாரிப் போட்டிகளில் வில களின் பெயருடன் சவாரி என்பது ஒ சேர்ந்த ஒருவர் சவாரிச் சபாபதி எ தொடர்ந்து பத்து வருடங்களாக சவு பரிசைப் பெற்றார். அண்மையில்தான்
அதேபோல, அச்செழு கிரா துரையும் சவாரிப் போட்டிகளில் பிரட சவாரியால் பிரபலம் பெற்றவர்கள் ஊ
சவாரிமோகத்தால்தமது கல் இழந்தவர்களும் பலர் இருந்தார்கள். வாரங்கள்முன்பாகவே சவாரித்திடலில் நடைபெறும் போது மாடுகள், வ முட்டி மோதி இறந்தவர்களும் சிலர் ஊனமுற்றவர்களும் இருந்தார்கள். மா தெறித்தோடி பொது மக்கள் காயப்
III Toor 5x555-ir o

- ஷேகம் பேரிறன் - டுவது போல மாட்டின் தீவனத் தும் சிலரால் வைத்திருக்கப்பட சோதனைகள் அன்றுமில்லை. ால் அத்தகைய சோதனைகளுக்கு ாரிப் போட்டிகள் ஒற்றைத் திருக் ருக்கல் வண்டிகளாகவோ நிகழ்ந் ன்று, இங்கொன்றாக நிகழும் நக்கல் வண்டிப் போட்டிகளாக
C என மூன்று வகைகளாகவும் நலம் போட்ட மாடுகள் இரட் வது ஒரு வகை நலம் போடாத பெறுவது இன்னொரு வகை. டுகளை வைத்து நடைபெறும்
D.
ண்ணர்களாகியவர்களுக்கு அவர் ட்டியிருக்கும். மயிலிட்டியைச் ன அழைக்கப்பட்டார். இவர் ாரிப் போட்டியில் முதலாவது
T காலமானார்.
மத்தைச் சேர்ந்த சுருளி சின்னத் பலம் பெற்றிருந்தார். இதுபோல ருக்கு ஊர்பலர் இருந்தார்கள்.
வியைத் துறந்து பொன்பொருள் சவாரி நடைபெறுவதற்குப் பல பயிற்சிகள்நடைபெறும் போட்டி ண்டில்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று இருந்தார்கள். படுகாயப்பட்டு டுகள் பார்வையாளர்கள் பக்கம் பட்ட நிகழ்வுகளும் நடந்தன.
—192

Page 205
ஆனாலும் சவாரிப் போட்டிகளின் மீது ே தமது முழுநேரப் பொழுது போக்காகக் ெ தார்கள்.
கைக்கொடிச் சவாரி எனும் ஒ டியும் இருந்தது. மாட்டின் கழுத்தின் மாடு முன்பாக ஒட கயிற்றைப் பின்புறமா வார்கள். சில வேளை மாடு வேகமாக ஒ கையைவிட வேண்டியிருக்கும். இவ்வகைட் கொடிச் சவாரி என்பார்கள்.
மெல்ல மெல்ல ஆரம்பித்த யுத்த தாராள புழக்கமும் மாட்டு வண்டிச்சவாரிப் பெருமளவு குறைத்தது.
குறைவான தேவைகளுடன் வா போட்டிகள் மதிப்பு மிக்கதாயிருந்தது. டெ கள் அதிகரிக்கவும் யுத்தத்தின்தீவிரமும் சவ காலத்தை மங்கச் செய்து விட்டது.
காலச்சக்கரம் மெல்ல மெல்லச் சுழ மீண்டும் தந்துள்ளது. சவாரிப் போட்டிகள் றாக இப்பொழுது நிகழ்கின்றன. ஆயிரக்க தார்கள். இப்போதோ பலநூறு பேர் ரசிக் யாட்டாகச் சுருங்கிவிட்டது. சவாரித்திட இருக்கின்றன.
ஆனால், சவால் விட்டு விளைா குறைந்து விட்டது. புலம்பெயர் நாடுகளி மாத விடுமுறைக் காலங்களில் வரும் எப் தீவிர ரசிகனாக இருந்து இறந்து போனத போட்டிகளை நடத்துகின்றார்கள். பார இந்நிகழ்வுகள் வரவேற்கத்தக்கவை.
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01

Gفولدمولم ၅၆)ပÂဟရံ மாகம் கொண்டு அதையே காண்டவர்கள் பலர் இருந்
ரு வகைச் சவாரிப் போட் மீது கயிற்றைப் போட்டு க பிடித்துக் கொண்டு ஒடு ட கயிற்றைப் பிடிப்பவர் ப் போட்டியைத் தான்கைக்
மும் தொலைக்காட்சியின் போட்டிகளின் செல்வாக்கை
ழ்ந்த மக்களுக்கு சவாரிப் ாழுது போக்குகள் தேவை ாரிப் போட்டிகளின் உச்சக்
ன்று யுத்த மற்ற காலத்தை இங்கொன்று அங்கொன் ணக்கில் மக்கள்முன்பு ரசித் தம் ஒரு பாரம்பரிய விளை ல்கள் பல அப்படியே தான்
டும் தீவிர போட்டி யுகம் ல் இருந்து ஜூன், ஜூலை மவர்கள் சவாரி வீரனாக ம் உறவுகளின் நினைவாகப் ம்பரியமாகத் தொடரும்
-(1930

Page 206
ஊர் கூடித் தேரிழுத்த ஒற்று ஒன்றாகிய சவாரிப் போட்டிகளை அ குவோம்.
நன்றி. தினக்கு
யாழ்ப்பான நினைவுகள் 01
 

Gفاندلعالم ၅၆)ပÂဟံရံ -
மைப் பண்பாட்டின் வேர்களில் தரித்து மறையாத சொத்தாக்
ரல் வாரவெளியீடு 2012.நவம்பர் 25

Page 207
இந் நூலா 60ILLDJII é
கையின் த திரன் அவர்
முத்து" என்
D
என்ற பார்வையினூடே நான் எப்ே மாவட்ட சமூகசேவை உத்திே தனிமனித சமூக ஈடேற்றத்திற்கான வாழ்நிலைப் பதிவுகளுக்காய் தன் ஒரு சமூகவியலாளர் ஆவார்.
இவர் இது வரை பன்னிரண்டு
தேசிய மற்றும் மாகாண சர்வதேச வாழ்நிலை பயனத்தில் தொட்டு தேடலாளர் ஆவார். இவரது பதிவு ஆழமான அத்திவரமாகும் இப் விளங்கும் அவரது தேடல் பயனத் குறிகாட்டியாக நிற்கின்றார். திருதே புதையலாக விளங்குவார் என்பது பு
(856. Printers, Jaffna
 
 

ரியர் திரு.வேதநாயகம் தபேந்திரன் யாழ் அல்வாய் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர். இலங் லைசிறந்த வரலாற்று பதிவாளரான தயேந் கள் சிறந்த குடும்ப சமூக, கலை இலக்கிய ல் இருந்து உருவான நம் சமூகத்தின் ஒரு
அவரைக் கூறமுடியும்
காலம் விதைத்து செல்கின்ற உயர்ந்த மதிப்பீடுகளை சுமந்து நிற்கின்ற ஒரு கா புருஷனாக நீ இருக்கின்றாய்"
தும் அவரைப் பார்ப்பதுண்டு கிளிநொ ாகத்தராக கடமைபுரியும் தபேந்திரன் g ஊன்று கோலாக நின்று separises னை அர்ப்பணித்து அதனூடே Jugorofilégi
திவுகளை நூலாக வெளியிட்டுள்ளதுடன் கலை இலக்கிய விருதுகளையும் மிக சிறு தொடர்ந்தும் Lugnägi 55 gepas நம் சமூகத்தின் இருப்புக்காய் போடப்படும்