கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: வணிக மலர் 1976-1977

Page 1
****
长拳拳拳拳拳单羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊
sae sos. o : ( )
 
 
 


Page 2
تع
*"U YYA 園リ@
அ ன் ப வரி ப் பு
a
-- ܓ .
தரமுள்ள பை
篮
எம்மிடம் தெ
雞
篇
தெங்கு பன
உற்பத்தி
கூட்டுறவு
23
முகாமையாளர்
隧
 

శొgడ్లే (క్రైస్డ్
வெல்லத்திற்கு
-ܥܝܠrܠܝ
శ్లో
ாடர்பு கொள்ளவும்.
魯
ாம் பொருள் விற்பனவுக் |ễ GAÑJEGLÓ
அரியாலை
B
ھے.ق
କ୍ଷିଙ୍କି
懿

Page 3
(УANIKA. M
1●?●ー1●"
பத்திராதிபர் செல்வ துணேப் பத்திராதிபர் செல்வ
பிரதம நிர்வாகி செல்வன்
P
வணிகமாணவ மன்றம், பல்தொழில் நுட்ப நிறுவனம், யாழ்ப்பாணம்
 

「*て|| Dani
ALAR)
*了 リ
S. மாலதி
|L
blished by:
Commerce Student's Association, Poly Technical Institute, Jeaffirmas.

Page 4
SqSAAS S SAAAAS s SAAAS S AAAASJs SAA s A SYS AAAAA SASAAA S L SAAA S MS
ே
D60
இராகம் பிலஹரி
靛息
வாழ்க வாழ்க வாழ்கே வணிக மன்றம் வானுய வையம் வாழ்த்தவே.
PHIBك பல் தொழில் நுட்பக் லுரரி வாழ்கவே! கற்றுத் தொழில் மிக்கு கலைகள் வாழ்கவே! நியூசிலாந்து தந்த நிதி அத்திவாரமே! நிகரிலாது வானளாவி நிற்கும் கூடமே! ஆயிரத்துத் தொளாயிர ஐம்பத் தொன்பதில் அமைந்த தொழில் நுட் லூரி வாழ்கவே! பழமை பேசும் யாழ் ந புதுமை காணவே! பலரும் சேர்ந்து தொழி பயிலுஞ் சாலையே! கொக்குவில் எழுந்து வி முட்டுஞ் சாலேயே! மிக்குயர்ந்த நுண் கலேக விளங்குஞ் சாலையே! வணிகம் கணக்குப் பதிவு வளர்க்க வாழ்கவே வாணிபத்தின் தரமுயர வையம் வாழ்கவே! சுருக் கெழுத்தில் பிட்ம சொல்லும் மார்க்கமும் சுப்பிரமணியன் கண் சு பயிலும் மன்றமே!
தட்டொடு சுருக் கெழு:
தரமு மோங்கவே
தமிழினுேடு ஆங்கிலமும் தழைத்து வாழ்கவே!
(~്യ~nn~ (~ജൂ~n~ ~ M
S
 
 

പ്ര8-ൽ പ്രശപ്രേരിപ്പ്അപ്രൽപ്പരപ്പേ -~";
D debiD
Gష్ట్ర *ந்து
| lଂ) ଛୁର୍ଛୁ
Luara
வின் நுட்பம்
ਟੇ
பியலும்
ன் முறை
ந(று)க்கு
துத்
தாளம்: ဈန္ထန္တရ
(வாழ்க)
(வாழ்க)
(வாழ்க)
(வாழ்க)
வாழ்க)
(6ытуфа%)
(வாழ்க) -
S S
S
S
@
S S
S s s S S S S
S S
S S S
隱
S
S. S
தி இன் இஇைஇைன்ஆன் இஇைஇை ைஇை

Page 5
வரிைத
重9?G一重
மலர்க் குழு உ
செல்வன் J. P. பாக்கியராஜ M. N Guurr sigurnirse செல்வி S. மாலதி (பத்திர செல்வன் A, F, மரியசீலன்
C. குலசபாநாதன் Qge die M. ELDGPT Geof செல்வன் T. கணேசராஜா
LOSufi 9,66uT62
திரு. S. குலசேகரசி S. இராமலிங், {{بھیج دئیے V = IE. agrT , A. D. R. Gas S. சுந்தரம்பிள்
像数

Of
G**
Jüstorff
ஜா (தலைவர்) ா (செயலாளர்) ாதிபர்) (உப-பத்திராதிபர்)
Të gjttp
ஜேம்
Eph
பநாதன் Toliño
リエ

Page 6
பல்தொழில் நுட்ப நிறு
GRIGONOf 6 LAAT GOOGIAJ LI
செயற்குழு உ
a
திரு. சீ டீ ஜெய
g) L-ALU 05 ASJA.
திரு. சி. இராசேந்திரா (உப-அதிபர் திரு
பெரும் பெ திரு. க. ஜெயரத்தின
செயற்குழு உ திரு. J. P பாக்கியராஜா , N வேலாயுதம் (உட
M. W. யோகரஈஒர , R. கணேசலிங்கம் (உ , 4 தெய்வேந்திரன்
S. N இராஜநாயகப் செல்வி S. மாலதி (பத்திர திரு. A, F மரியசீலன் (உ
வகுப்புப் பி
செல்வன் ச சந்திரயோகன்
யோ. மரியநாயகம்
曇 வே ஞானசூரியர்
த சண்முகசுந்தரமூர்த்தி
க ஆனந்தராசா
診 @ செ செல்வகுமார்
酶酸 அ. கேதீஸ்வரன் செல்வி க. ரீரமணி
飘飘 த, ஞானேஸ்வரி

ாவனம் யாழ்ப்பாணம்
poipiji 1916-17
றுப்பினர்கள்
雷5歳
சிங்கம் (அதிபர்)
蓟6歳
W, E பாக்கியநாதன் (ப வ துரு தலைவர்
ாருளாளர் ம் (விரிவுரையாளர்)
றரப்பினர்கள்
tూడిఐ)
தலேவர்)
உப செயலாளர்) பொருளாளர்)
(உப பொருளாளர்) rursuri) உப பத்திராதியர்)
ரதிநிதிகள்
செல்வி இ. பரமேஸ்வரி இ வ.தனராணி
, a... pm L Jr செல்வன் த சிவானந்தன்
க. கருணுநிதி
@ 變 சி. குலசபாநாதன்
** க. பாலசந்திரமூர்த்தி 飘飘 த ராஜ்மோகன்
மு. விவேகானந்தன் 飘象 ଜିଣf. ଜି.jୋiଞ୍ଜିଛିgtୋଳୀ

Page 7
-
வாக்கு
புதுமையி, புதுப் பா மெதுவாக மேதினியி EIDIL L4
வணிக ம
ළ இம்மலை

மூலம்
ற் பூத்துப் பொலிந்திடீவென்று தை படைத்திட - கவன்றி மேடு பள்ளம் வென்று ல் மேன்மைநிலை சமைத்திடப் டட்ட புதுமைமிகு போரர்ளிகளாம் ாணவக் கண்மணிகளுக்கு
ர உரித்தாக்குகிருேம்.
மலர்க் குழுவினர்

Page 8
RAKUNATHA ரகுநாதன் இரு
கிறில் கேற் பூட்
LDII.
265, பிறவுண் ருேங்
கிறில் கேற், பூட்டுக்கள் .ெ எம்மிடம் பெற்
மு. கு. ஒடர்கள் குறித்த த
கால்நடைத்தீன், கோழித்தீன், முட்டைகள், மருந்துகள்
சில்லறையாகவும் மொத்தமாகவும்
எம்மிடம் பெற்றுக்கொள்ளலாம்
கவுரி போறேஜ்
ஆஸ்பத்திரி வீதி, நவீன சந்தை,
யாழ்ப்பாணம்.
புதுவித தையல் வகைகளுக்கு
நியூ டிசைன்
நவீன சந்தை யாழ்ப்பாணம்

NIRAN WORKS ம்புத் தொழிற்சாலை
டுகள் தயாரிப்பாளர்
குநாதன்
-- யாழ்ப்பாணம்,
மாத்தமாகவும் சில்லறையாகவும் ற்றுக்கொள்ளலாம்.
வணையில் செய்து கொடுக்கப்படும்.
குமரலக்ஷன் இன்ஸ்ரிரியூட்
leB, 7, 8, N.C.G.E.; H.N.C.E.
- G, C. E. O/L. Ail L.
வகுப்புகள் நடைபெறுகின்றது.
அனுபவம் வாய்ந்தவர்களால்
போதிக்கப்படுகின்றது.
Kumaralakshan Institute
165, 4th Gross Street.
萝 JAFFEINWA
அதிபர்

Page 9
நான் கொண்ட சந்தேகம்
யோகங்கள் தனயிங்கு வென்ருகினளோ-தங்கக் கலசங்கள் பலசேர்ந்து ஒன்ருகினளே! ராகங்கள் முந்தும் பண்ணுகினளோ-ஆனந்த சாகரங்கள் தனிலேயவள் பெண்ணுகினளே!
மலர் கையில் ஏந்தினளோ -இல்லே மலர்க்கைவில் மலர் ஏந்தினளோ மலர் கையில் மலர்ந்ததோ -வதனம் மலர்கையில் மலர் மலர்ந்ததோ!
'வணிக மலர்' எனும் 6 அணிகமலம் அதில் ஈடானே மணித் தமிழிங்கு கருவானே மணி(க்) கரத்தில் உருவான
 

ஒi காட்டும் தீபமோ -இல்லே ஒளிகூட்டும் விழிப் பாவமோ! அழியாத இளமைத் தேகமோ – வந்து அளிமொய்க்க வேண்டிநின்ற தாகமோ!
பூமரத்திற் பதிந்த பனிக்கூட்டமோ -இல்லை மாமரத்து மறைவினிலே கனித்தோட்டமோ வானிலத்த வண்ணமதி யாட்டமோ-விரைந்து வானலேயில் வந்தயிசை நீட்டமோ
ரடானதே -ஏந்திய தா!
தா-அம்
தோ!
சகசி, தமிழினி

Page 10
ஆசியுரை
அநேகமான இளைஞர்கள் தங்களுை கல்வியைப் பெற்றிட பல்கலைக்கழகம் காணப்படுகின்றனர். தமது கல்வியை தேவையான தொழில் வாய்ப்பைப் பெற் நுட்ப நிறுவனங்கள் இயங்குகிறது.
தொழிற் கல்விக்கு முக்கிய இடம் இது போன்ற தொழில் நுட்ப நிறுவன படுவதனுல் வேலைவாய்ப்பை மாணவர்க வேலையின்மைப் பிரச்சனை ஓரளவுக்கு தீ
யாழ் பல் தொழில் நுட்ப நிறுவன: மலர்' சஞ்சிகை வெளியிடுவதையிட்டு ஆக்கவேலையில் ஈடுபட்ட அனைவரும் பா மன்றம் தமிழ்மீது பற்றுக் கொண்டத கொண்டதாகவும் காணப்படுவது மிக கல்லூரியில் கற்பவர்கள் ஊக்கத்துடன் பட்டு எதிர்கால வாழ்க்கையை வளமான
9 - 1 -76
 

திரு. சி. அருளம்பலம்
தே. அ. பே உ நல்லூர் அரசியல் அதிகாரி யாழ். மாவட்டம்
டய கல்லூரிப் படிப்பினை முடித்து, உயர் சென்றிட வாய்ப்பு வசதி அற்றவர்களாக த் தொடர்ந்து எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு றுக் கொள்வதற்காக இப்படியான தொழில்
கொடுக்கும் புதிய கல்வித்திட்டத்திற்கமைய ங்களில் தொழில்சார் கல்விமுறை புகட்டப் ள் பெறக் கூடியதாக இருக்கிறது. இதனுல் ரக்கூடியதாக உள்ளது.
த்தில் பலகால இடைவெளியின் பின் "வணிக
நான் மிகவும் மகிழ்கிறேன். இதற்கான ராட்டுக்குரியவர்கள். 1976ம் ஆண்டு வணிக ாகவும் சேவை மனப்பான்மை நிறையக்
மகிழ்ச்சிக்குரியதாகும். தொழில் நுட்பக் கல்வியைக் கற்று திறமையாகச் செயல் தாக்கிட வேண்டுமென்று வாழ்த்துகிறேன்.
திரு. 编。 அருளம்பலம்

Page 11
ഗ്ഗ, κA. α
(7...i.al Čl.
'ഗക്ഷ
I am very pleased to send published by the Commerce Union o Jaffna. I have observed that convenient medium for the ex regarding the relevant academi Commerce and Busine SS Studies Polytechnical Institute, Jaffna.
I wish the Commerce Union Jaffaia success and hope the feature,

ク ഗല
catiott)
καλα ബ ദ്ധഗ്ദ് ഗ്ഗ
this message to the magazine f the Polytechnical Institute. this magazine has been a very pression of ideas and views c subjects of the courses in which are available at the
of the Polytechnical Institute magazine Would be an annual

Page 12


Page 13
ஆழ்ந்த சிந்தனையி
 

ல் எமது அதிபர்
ஜெயசிங்கம்

Page 14


Page 15
திரும்பிப் பார்க்கிறேன்
நெடுந்துர நினைவுகளும், அதைத் தொட இழுத்துச் செல்கின்றன. ஆறு ஆண்டு இை நாதமாக முழங்கும் மலர்தான் "வணிக மலர் மத்தியிலும் இந் நிறுவனத்தைப் பொறுத்த வேண்டும். அவற்றின் ஒரங்களிலே படர்ந்து கோலங்களை இங்கு எழுத முனைகிறேன் - 6 அடங்குமா - கடமைகள் தனிமனிதனுக்கும் உண்டு. ஆண்டு தோறும் கலே விழாக் கொன் பங்கள் நிறை வேறுமா? முடியாது -
மாணவர்கள் என்ற ரீதியில் எமக்குக் இ படுத்தி நாமும் முன்னேறி வருங்கால சந் ஒரளவுக்காகவாவது கூறி அறிவு, வித்திட ( நாம் ஒவ்வொருவரும் மறந்துவிடக்கூடாது
தூற்றுவார் தூற்றட்டும் - போற்றுவர் தான் எடுத்த முயற்சியில் எதுவித களங்க டது. பல சாதனைகளை வெற்றியுடன் முடித் உரியது.
* மாணவர் கல்விப் பிரச்சனை ★ * பஸ்தரிப்பு நிலையம் * வகுப்பறைப் யில் தட்டச்சுப் பொறிப் பிரச்சனைகள் 膏 வசதிகள் * கன்டீன் வசதிகள் விரிவுரைகள் சுற்றுலா இப்படி பல பிரச்சனைக பூர்த்திசெய்தும் வந்துள்ளது மன்றம். இதற் யும் செயல்படுத்தியும் வந்துள்ளோம். ஆறு யில் மலரை ஆறுமாதங்களில் பிரசவித்திட அடைந்துள்ளது என்பது எடுத்தியம்ப முடிய
நிதி தேவை
ஏனைய மன்றங்களுடன் ஒருங்கிணைந்து - கூறப்போகின் எமது நிறுவனத்தில் மரம் : மாணவ மன்றப் பிரதிநிதிகள் எம்முடன் சோ நிகழ்ந்த தேர்தலில் கூறிய வாக்குறுதிகளை முனைந்து வெற்றி பெற்றிருக்கிருேம் - கடந்த வெளிப்பாட்டின்போது பாதிக்கப்பட்ட அ இலங்கை மாணவர்கள் சார்பிலும் கல்வி விடுத்தோம். 5 பாடங்களில் சித்தி எய்தி ஆடு வர்களுக்கு நூண சித்தி வழங்க வேண்டும் தோம். 1975ஆம் ஆண்டில் பரீட்சையில் ஆங்கில, தமிழ் சுருக்கெழுத்தாளர்களுக்கும் தக்கது. இவ்வண்ணம் கூறி நடவடிக்கை எடு வணிக மன்றத்துக்கே உரியது.
ରj 2
 
 
 

ர்ந்த சிந்தனைகளும் என்னை எங்கெங்கோ டவெளியின் பின்னர் வணிகத்தின் அடி * 1976ஆம் ஆண்டு, சகல இன்னல்கள் வரையில் வணிக ஆண்டென்றே கூற = தொடர்ந்து வந்த காலச் சுவடுகளின் ழுத முடியுமா - இல்லே ஏட்டில்த்தான் உண்டு-அவனைச் சூழ்ந்த சமூகத்திற்கும் எடாடி கைதட்டுவதில் மட்டும் இலட்சி
டைத்த வாய்ப்புக்களை எல்லாம் பயன் ததியினருக்கு வேண்டிய வழிவகைகளே வேண்டும். இது கடமையுங்கூட இதனே
போற்றட்டும் என்ற நிலயில் மன்றம் முமின்றி பெரும் பணியை மேற்கொண் த பெருமை 1978 வணிக மன்றத்துக்கே
மாணவர்கள் போக்குவரத்துப் பிரச்சனை பிரச்சனைகள் * பரீட்சைகள் மத்தி மாலை நேர மாணவருக்கான வெளிச்ச தமிழ் வளர்ச்சிக்கான கலைப் போட்டிகள், ளுக்குத் தீர்வு கண்டும்-சில சேவைகளைப் காக நாம் நிர்வாகத்தை ஊக்கப்படுத்தி ஆண்டுகளாக வெளிவிட முடியாத நிலை எமது மன்றம் எத்துணை சிரமங்களை TgJ.
ற மன்றங்கள் முனைந்து ெ
já
ஒத் இழை த்து செயல்பட்டோம் சான்று ாட்டு விழா நடந்தபோது - தொழில் *ந்துழைத்ததைக் கூறலாம். அவசரமாக பகைமை பாராட்டாது நிறைவேற்றிட 5 வருட வணிகப் பரீட்சை முடிவுகளின் னேக மாணவர்களுக்குமாக - அனைத் அமைச்சில் சில வேண்டுகோள்களை றுவது பாடத்தில் சித்தியெய்தத் தவறிய என்று அமைச்சிற்கு கோரிக்கை விடுத் தோன்றி சித்தியெய்தத் தவறிய சகல
நூண சித்தி வழங்கியது குறிப்பிடத் க்கச் செய்த பெருமை 1976-ம் ஆண்டு

Page 16
இன்று நேற்றல்ல 8 ஆண்டுகளு கல்லூரியாக மலர்ந்து இன்று பல் தொ எமது நிறுவனம் இது தானுக பெற்று கல்லூரிக்களித்து நினைவுகள் என்ன? க பார்க்கலாம் என்றுமே அதற்குப் பதில் விட மன்றங்கள் அதிகம் தேர்தல் நட நிழற் படங்கள் தொங்குகின்றன. வே. யாட்டு மைதானம் வெறிச்சோடிக் கிடக் போகின்றன. விளையாட்டுத் ஆனல் நிர்வாகும் இவ்வண்டு
திலேயும் கட்டி முடித்தது பெருமைக்கு பணி இடையில் அறுந்துவிடாது இனே கிருேம் தொடர்ந்து செல்லுங்கள் - கு களை நாம் ஏற்கின்றுேம் எதிர்கால மா பங்குட்டும். இன்று மலரும் வணிக தாழில் நுட்ப மலராக மலரட்டும்.
ஆசிகளுடன் அன்புகளுட
 

க்கு முன்னர் கனிஷ்ட தொழில் நுட்பக் ழில் நுட்ப நிறுவனமாக நிறைந்து நிற்கிறது க்கொண்ட நிறைவு ஆலுைம் மாணவர்கள் ாட்டிய கைமாறுகள் என்ன? சொல்லுங்கள் மெளனம்தான்? ஆனல் செய்த சேவைகளை ஆக்கின்றன. மன்றங்களின் நிர்வாகிகளினது றென்ன? ஒன்றுமில்லை என்ற நில விள இந்து விளையாட்டுப் பொருட்கள் உளுத்து நியமித்தவர்கள் ஆறங்கிக் கிடக்கிறர்கள். யை ஒரு கட்டுக்குள் 蠶。 ரியூ வணிக ஆன்டான 9 லே தொட்ட த்துவிட்டோம் இடைவெளி நிரப்பி இருக் பன்று வெல்லுங்கள் நிறைவேறும் சாதனை வை மன்றம் தனித்துவமாக ஒன்றினந்து மலர்' தொழில் நுட்ப நிறுவனத்தில் நாளே
டன் உங்கள் சேவையிலுள்ள
J. P. பாக்கியராஜா
(தலைவர்)

Page 17
ക്രഖ്
திரு. அ. இரத்தினம் (புலமைப் பரிசில் பெற்று பிரான்சு சென்றுள்ளார்)
பெரும் பொருளாளர்
திரு. க. ஜெயரத்தினம்
 
 

பதில், வணிகத்துறைத் தலேவர்
திரு வே. இ. பாக்கியநாதன்
சுருக்கெழுத்துத்
துறையில் வெள்ளி விழாக் கண்ட
போதனுசிரியர்
திரு. சி. இராமலிங்கம்

Page 18


Page 19
അ " ,ബ
மன்றங்கள் எதற்கு? சங்கங்கள் எதற்கு
இவைகள் சேவை செய்வதற்கென்றே அ செய்ய வேண்டும். வெறும் விழா மட்டு போடுவதுதாஞ? வெறும் பதவிக்கு பார்ை
ஏன் இந்தக் கேள்வியை எழுப்புகிறே6 அமைக்கப்பட்டு அற்றுப்போன வணிகமான நிலைமையே இதற்குக் காரணம். கடந்தகா6 போன வணிக மன்றங்களில் சுவடுகளைத் ே யைக் கேட்பதிற் தவறில்லைத்தானே? பெய ஒருவருட காலத்துக்கு என்பதற்குமட்டும்
リcm リ。
நிை ā 、
-ी एक्छ: 麗麗* - ஒரு சிலரின் நன் நிறை வற்றுவதற்காகவே மாணவர்கள் நடந்த கால - துரங்கிக் கிடந்தகால சரி. என்று நீங்கள் கேட்கும் கேள்வி எனக்குப் வணிகத்துறை படர்ந்து வந்த பாதையில் நல்லதும் இயல்பும் தானே, ஆனுலும் கடந் புரட்டினேனுே அதே வேகத்தில் மூடிவிட்டே 1976 வணிக மாணவர் மன்றமும் ெ தேர்தலுக்கு முன் அணியற்ற நிலையில், அமைப்பில் அணிசேர்ந்தார்கள், எந்தவொ திக்கத்தைக் கட்டுப்படுத் தவில்லை. கட்டுப்பு நிர்வாக சபைப் பிரதிநிதிகள் ஒருங்கு கே திட்டங்களை எம்மால் மேற்கொள்ளக்கூ * ஆசிரியர்கள் மானவர்கள் விடயத்தில் இங்கு பேசப்படுகின்ற போதிலும் இந்த வ யில் அப்படி ஒரு இழிவு நிலை இருந்ததாக இருந்தாலும் அதற்கு ஒரு சில மாணவர்க இருக்கும் என்பது எனது தாழ்மையான கரு வணிகத்துறையில் உள்ள பிரச்சனைகள், ! நலன்கள், என்பவற்றை எமது மன்றம் நன் ( எமது மன்ற பிரதிநிதிகள் சிலர் பிரதம க மேற்கொண்டார்கள் குறிப்பாக கடந்த அவர்கள் கரிசனை கொண்டிருந்தனர். என். களில் சித்தியெய்தியும் துர் அதிஷ்டவசமாக வர்கள் நன்கு பாதிப்படைந்துள்ளார்கள் களுக்கு சுட்டிக்காட்டினுர்கள். அதற்கு கல் தாகவும் உறுதி கூறி நடவடிக்கையும் எடுத் சித்தி வழங்கியது எமது மன்றத்தின் குரலு மன்றத்தை நாம் மிகச் சிறந்த முை பெற்றுள்ளோம். பல இக்கட்டான நிலேடை சந்திப்புகளே எம்மில் முந்தி வந்த சிந்தனைக வர்களின் நலன் கருதியே எத்திட்டத்தையும்
வழமைப் பிரகாரம் இருந்த சந்தாக் கட் நாம் மிகவும் குறைத்து மூன்று ரூபாவாக்கி
 
 

52
மைக்கப்படுகின்றதென்ருல் அது எதைச் ம் செய்வதுதான? விழாவிலே மாலே வயாளராக இருப்பதற்காகத்தானு? ன் என்றல், கடந்தகால வரலாற்றில் 1ணவ மன்றங்களின் நடவடிக்கை அற்ற ல வரலாற்றில் அமைக்கப்பட்டு அற்றுப் தடி அலுத்த நிலையில் நான் இக்கேள்வி ரளவில் மட்டும் மன்றமாக இருந்தது சான்றுகள் என் முன் தோன்றின. இறிப்பாக வணிகமாணவர் மன்றங்கள் யில்-அறிவற்ற செயல் வழியில்-ஸ்திர
மைக்காகவே ஒரு சில நோக்கத்தை கூறுபோடப்பட்டனர். கடந்த காலத்திரத்தை ஏன் புரட்டு கிறேன் புரிகிறது. நடந்து வந்த பாதையில், சற்று எம் கவனத்தைத் திருப்புதல் தகால ஏடுகளை எவ்வளவு வேகத்துடன் - ග්‍රි’ ,
வழமைப்பிரகாரம் உருவாக்கப்பட்டது. இருந்து வெற்றி பெற்றவர்கள் மன்ற ரு தனிமனித ஆதிக்கமும் மன்ற சுயா டுத்த இடம் கொடுக்கவுமில்லை. மன்ற Fர்ந்து காணப்பட்டதினுல் பல நல்ல
ாயிருந்தது
தலையிடுகிருர்கள் என்று வழக்கமாக ணிைக மன்ற ஆண்டைப் பொறுத்தவரை கூறமுடியவில்இ தற்செயலாக அப்படி ளின் அறிவற்ற போக்கே காரணமாக ருத்தாகும். *ற்றுத்தேறிய மாணவர்களின் எதிர்கால த ஊன்றிக் கவனித்துள்ளது. இதற்காக ல்வியதிகாரிகளுடன் பேச்சு வார்த்தை வருடப் பரீட்சைகள் சம்பந்தமாகவே சி. பி. எஸ். பரீட்சையில் ஐந்து பாடங் ஒரு பாடத்தில் சித்தியெய்தத் தவறிய என்று மன்றப் பிரதிநிதிகள் அதிகாரி வி இலாகா தக்க நடவடிக்கை எடுப்ப இது சுருக்கெழுத்தாளர்களுக்கு நூன அக்கான எதிரொலிப்பாகும். ஏறயில் நடத்த முற்பட்டு வெற்றியும் மகள் எமைச் சூழ்ந்தன. இக்கட்டான 5ளால் உந்தித் தள்ளிவிட்டோம். மாண
மேற்கொண்டோம். டணமான கூடிய தொகையை (ரூபா 5/-) கினுேம், இதனுல் மாணவர் மீது நிதி

Page 20
சம்பந்தமான சுமையேற்றலைக் குறைத் யாளரிடமும் மன்றத்தின் நலனுக்கு இ செலவுகள் யாவும் மாணவர்களுடையது எந்தவொரு இயக்கமும் திறம்பட தேவை. இந்தவகையில் எமது மன்றத்தி உருவாக்கி அதைச் செயல்படவும் செய் "அதிஷ்ட லாபச் சீட்டு' மூலம் நிதிய சகல மாணவர்களும் ஒத்துழைப்பை சந்தாப்பன மூலமும் நிதியினை நாம் பெ பிரதிநிதிகளும் எமக்கு சிறந்த ஒத்துழை வகையில் என். சி. பி. எஸ் "சி" (1 -ம் வ குமார் மாலே முதலாம் வருட சந்தை. ஆகியோர் தமது பணியை எமது மன்ற எமது மன்றத்தின் பெரும் பொருள் எமக்கு சகல சுதந்திரத்தையும் வழங்கி மீது அவர் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையை அடிக்கடி வழங்கினுர்,
பிரசுர சாதனே என்பது ஒர் பிரசவ சஞ்சிகையை வெளியிட முனைந்த எம் இதைக் கூறுகிறேன். சஞ்சிகை வெளிய காக துவிச்சக்கர வண்டியில் அலேந்து - டயர் மாற்ற வேண்டியதாயிற்று. இது சேவையை அவர் சிறப்பாக மேற்கொன
*வணிக மலர்' சஞ்சிகைக்காக குழுவின்ர் எமக்கு வேண்டிய சந்தர்ப் வழங்கினர்.
வணிகச் சஞ்சிகையில் இடம் பெற வேண்டும் என்ற வினு எழுந்த வேளையி @安山碗LLGLnh。
எமது மன்றம் நடத்திய கலேப்போ மாணவர்கள் அனைவருக்குமாக அமைந்த எத்தனிக்கவில்லை. இதில் சகல துறையில் பிடத் தக்கது.
வணிக மாணவர்கள் அனேவருக்கும மன்றம் மேற்கொண்டது மாணவர்களின்
இங்கு நடந்த தட்டச்சுப் பொதுப் களின் நலன் கருதி அவர்களுக்காக முன் யாக்கி கொடுத்து உதவியது எமது மன் செலவையும் குறைக்க உதவியது.
எமது மன்றத்தின் வேண்டுகோளுக் பஸ்தரிப்பு நிலையத்தை நிறுவன முன்றல் இது பெரும் வசதியை ஏற்படுத்தியுள்ள
விழிமீது ஒளியாகி என்றும் அழியாத் தனினே கலே விழா எடுத்து - நிலைகொ ஆளேச் செய்து முடித்து - வரலாற்றுப் ப இந்த நிறுவனத்தில் வணிகத் துை காலத்தில் கற்றுத் தேறப்போகும் அச் யமைப்பைப் பெற்று சிறப்புற இந்த ம வாழ்த்துகிறேன்.
@』○エ

தோம் முக்கியமாக எந்த ஒரு விரிவுரை ம்முறை பணம் வசூலிக்கவில்லை. சாதனைச் என்பதைப் பெருமைப்படக் கூறுகிருேம். செயலாற்றவேண்டுமாயின் நிதி அவசியம் ற்கு நிதியினைச் சேர்த்திட பல திட்டங்களை தோம். தலைவரின் ஆலோசனையின் பெயரில் னே ஒரளவுக்குச் சேர்த்தோம். இதற்காக மிகச் சிறந்த முறையில் நல்கினர் மற்றும் ற முடிந்தது. இந்த வகையில் சகல வகுப்புப் ஒட்டை நல்கியபோதிலும், குறிப்பிடக்கூடிய ருடம்) வகுப்புப் பிரதிநிதியான செ. செல்வ வகுப்புப் பிரதிநிதியான ச. சிவானந்தன் த்திற்கு நல்கினுர்கள். ாளர் திரு. க. ஜெயரத்தினம் அவர்கள் எம்மைச் செயல்படவிட்டார். மானவர்கள் இச்செயல் வலியுறுத்தியது. ஆலோசனைகளை
வேதனே, "வணிக மலர்' எனும் வணிகச் க்குக் கிடைத்த அனுபவத்திலிருந்துதான் டுவதற்காக நமது தலைவர் விளம்பரத்திற் அவரது துவிச்சக்கர வண்டிக்கு மூன்றுமுறை அப்பட்டமான உண்மை. தலைவருக்கான 缸L厅厅。
அமைக்கப்பட்ட சஞ்சிகை ஆலோசனைக் பங்களில் தங்கள் சிறந்த ஆலோசனைகளே
வேண்டிய ஆக்கங்கள் எவ்வகையில் இருக்க ல் திறமைக்கு முதலிடம் கொடுத்து நாம்
ட்டிகள் நமது பல்தொழில் நுட்ப நிறுவன து. இதனுல் நாம் திறமைக்கு வரம்புபோட னரும் பரிசில்களே தட்டிக்கொண்டது குறிப்
ான ஒர் சுற்றுலாவை வணிக மாணவர் ன் நட்புறவுக்கு இது வழி சமைத்தது.
பரீட்சைக்கு நமது பழைய-புதிய மாணவர் ானின்று தட்டச்சுப் பொறிகளைச் செம்மை றம் இது மாணவரின் வசதியீனங்களையும்
கிணங்க மில்க் வைற் ஸ்தாபனத்தார் ஒரு பில் அமைத்துத் தந்தனர். மாணவர்களுக்கு தி
ந எழிலான மொழியான தமிழ்ப் பொழில் ண்ட புகழாரம் சூடி - அணி மிகுந்த பணி ாதையிலே சுவடுகள் பதிய நடக்கின்ருேம். றயில் கற்றுத்தேறிய அனைவரும் - எதிர் னவரும் மிகவும் ஒளிமயமான வாழ்க்கை ன்றத்தின் செயலாளர் என்ற முறையில்
ாக்கம்3
மு. நா. யோகராசா
(செயலாளர்)

Page 21
eASASeeS eSeSAA AAS BeSMAseSASASeeSeeS SSSSSSMSSSMSSSMShSMeSeSeSeS
உள்ளே ஒரு உலா.
143
கைத்தொழிற் பேட்டைகள்
தொழிலாளரும் தொழிலுறவும் சமூகப் பண்பாடும் சமூக நியமங் இலங்கையின் பொருளாதார அ
கணக்கியல் இரட்டைப் பதிவுத் தி ஈழத்து ஆக்க இலக்கியத் துறைக சென்மதி நிலுவையும் இலங்கையி
இலாபப் பகிர்வுத் திட்டம் உணர்வில் எழுதிய சிலை இலக்கியத்தில் வணிகம் ஏடெடுத்து நான் கவிதை எழுத செவ்வாய்த்தோஷம் இலங்கையின் ஏற்றுமதி இறக்கும
இந்து சமுத்திரம் சமாதானப் பிர
பெறுமானத் தேய்வு
மனிதனின் சிறப்பிற்கு உறுதுணை கமத்தொழிற் காப்புறுதித் திட்ட வரவேண்டும் அவன் வாழ்க்கையி Indexation. A Useful Application Vhat Women heye Done Towards மத்திய வங்கியினது பணிகள்
வெளிநாட்டு உதவியும் இலங்கை The Place of Commerce Educatio

களும் பிவிருத்திக்கு
முகாமையின் பங்கு தத்துவமும் நடைமுறையும் ளிற் பெண்களின் பங்கு ன்சென்மதி நிலுவையின்
போக்கும்
வேண்டும்
தி வர்த்தகத்தில் ஒரு
கண்ணுேட்டம் rதேசமாகப் பிரகடனப்
படுத்தல் வேண்டும்
சூழ்நிலையா? இலட்கியமா? டம் பில் வசந்தம்
the Progress of Mankind .
5պւb in in Society
●●●
5
9
2垒 魯9
霹9
45
47
4&
50
葛卫
57
份盛
岱4
67
7.
74
78
85
89
93

Page 22
3- ممي.
Space Donated by:
Y.
NORTHERN
TYRE RET
T. Phone: 2,158
Space Donated by:
Leading Embovium for Quality Fαηcν Goodς.
(FANCY HOUSE
68, Grand Bazaar,
JAFFNA.
Space Donated by:
SHAKTHI YA i HARD WARE STORES
86, Bankshall Street,
Small Bazaar. JAFFNA.
 
 

INDUSTRIES
READERS
III 2, Stanley Road,
JAFFNA.
T. Grams: NORTHEND
v^^^^^^ ^^^^^^
அன்பளிப்பு
பாண், கேக், பிஸ்கட்
போன்ற உப உணவுகளுக்கு
நாடுங்கள்
வூட்லண்ட்ஸ் பேக்கரி
கல்வியங்காடு.
e^^Ma^\,^_^.

Page 23
கைத்தொழிற் பே
இ. இலங்காதுரை
இலங்கை இந்தியா போன்ற நாடுக ளின் பொருளாதார வளர்ச்சித் திட்டங்க ளிற் கைத்தொழிற் பேட்டை அமைப்புக்கு மிகுந்தமுக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகின்றது. இவ்வமைப்பின் ஊடாக அரசாங்கம், சிறு கைத் தொழிலாளர்கள் தமது குறைந்த மூலதனத்துடன் கைத்தொழில்களை ஆரம் பிக்கக் கூடியவாறு அவர்களுக்கு வேண் டிய நிலம், கட்டிடம், மின்சாரம், நீர், போன்ற ஆரம்ப வசதிகளை ஏற்படுத் * திக் கொடுக்கின்றது. எனவே கைத் தொழிற் பேட்டை அமைப்பு என்பது அதிகப்பற்ருக பின்தங்கிய கிராமப் பகுதி களில் சிறு கைத்தொழிலின் வளர்ச்சியைத் துரிதப்படுத்துவதற்காக கைத்தொழிலா ளரூக்கு வேண்டிய ஆரம்ப வசதிகளை ஏற் படுத்திக் கொடுப்பதற்காக உருவாக்கப் பட்ட ஓர் அமைப்பாக கருதப்படுகின் றது. அரசாங்கம் அதிகப்பற்ருக கிராமப் புறங்களில் குறிக்கப்பட்ட இடங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து ஒரே அமைப்பில் பல தரப்பட்ட கைத்தொழில்களை ஆரம்பிக்கக் கூடிய வசதிகளை கைத்தொழிற் பேட்டை அமைப்பின் ஊடாக ஏற்படுத்திக் கொடுக் கின்றது.
கைத்தொழிற் பேட்டை அமைப்பு உலகின் அதிகப்பற்றன நாடுகளில் கைத் தொழில்களின் வளர்ச்சிக்கு பெருமளவுக்கு சாதகமான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தியுள் ளது. இவ்வமைப்பு கடந்த 70 வருட காலமாக பலதரப்பட்ட நாடுகளில் அமுல் செய்யப்பட்டு வருகின்றது. ஐரோப்பா, அமெரிக்கா, ஆபிரிக்கா, இந்தியா, மேற் இந்திய தீவுகள் ஆகிய இடங்களில் பல வருட காலமாக அமுல் செய்யப்பட்டு அந் நாடுகளின் சிறு கைத்தொழில்களின் வள ர்ச்சிக்கு பெரும் அளவுக்கு உதவியிருக்கின் றன. இந்தியா கடந்த பல வருட கால மாக கைத்தொழிற் பேட்டை அமைப்பின் ஊடாக பெருமளவு பலாபலனை அனு பவிக்கக் கூடியதாக இருக்கின்றது. இந்தி யாவில் முதன் முதலாக 1952ம் ஆண்டு பூணு என்னும் இடத்தில் கைத்தொழிற் பேட்டை அமைப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ஆனல் 56ம் ஆண்டு தொடக்கம் 61ம்
வ. 8

ங்யாங்கில்ட் ஐந்தாண்டுத் ட்டத்திலேயே கைத்தொழிற் பேட்டை மைப்புக்கு தகுந்த முக்கியத்துவம் அளிக் ப்பட்டது. இத் திட்டத்தின் ஊடாக றத்தாழ 111 மில்லியன் ரூபா கைத் தாழிற் பேட்டை அமைப்புக்காக ஒதுக் ப்பட்டு ஏறத்தாழ 110 கைத்தொழிற் பட்டைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. தமிழ் ாடு, உத்தரப் பிரதேசம், கேரளம், வங் ாளம் ஆகிய இடங்களில் கைற்தொழிற் பட்டை அமைப்பு இத்தியாவினுல் பெரும் புளவுக்கு அமுல் செய்யப்பட்டது. 1961ம் ஆண்டு தொடக்கம் 1966ம் ஆண்டு காலம் ரைக்கும், இந்தியாவினல் அமுல் செய் பப்பட்ட ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் 225 மில்லியன் ரூபா கைத்தொழிற் பேட்டை அமைப்புக்காக செலவு செய்யப்பட்டு றத்தாழ 300 புதிய கைத்தொழிற் பேட் டைகள் நாடு பூராவும் தாபிக்கப்பட்டன. அதிகப்பற்ருக சிறு கைத்தொழிலின் 1ளர்ச்சியை உற்சாகப்படுத்துவதற்கு கைத் தொழிற் பேட்டை அமைப்பு கிராமப் றங்களில் அரசாங்கத்தினுல் அமுல் செய்யப்படுகின்றது. இலங்கை அரசாங் மும் அண்மைக் காலத்தில் சிறு கைத் தொழில்களின் வளர்ச்சியில் கூடிய அக் 1றை செலுத்துகின்ற காரணத்தினுல் கைத்தொழிற்பேட்டை அமைப்பில் தகுந்த அக்கறை செலுத்தி வருகின்றது. இலங் கை அரசாங்கத்துன் வரைவிலக்கணத்தின் பிரகாரம் நிலம கட்டிடம் தவிர்ந்த ஏனைய நிலையான சொத்துக்களில் 5 இலட்சம் நபாவுக்கு அதிகரிக்காத மூலதனத்தை ஈடுசெய்கின்ற சகல கைத்தொழில்களும் சிறு கைத்தொழில்களாகக் கருதப்படுகின் Dன. இத்தகைய கைத்தொழில்களின் வணர்ச்சியை உற்சாகப்படுத்துவதற்காக அரசாங்கம் கை த் தொழிற் பே ட் டை அமைப்பில் தகுந்த அக்கறை செலுத்தி வருகின்றது. அதிகப்பற்ருக கைத்தொழிற் பேட்டைகள் கிராமப்புறங்களில் அமுல் செய்யப்படுகின்ற காரணத்தினுல் பொரு ாாதார வளர்ச்சியில் பின்தங்கி இருக்கும் இப்பகுதிகளின் நிலமைகளை இவ்வமைப் புக்களின் ஊடாக மேம்படுத்தக் கூடிய நாக இருக்கின்றது. மேலும் சிறு கைத்

Page 24
O
தொழில்களின் வளர்ச்சியை கிராமப்பு களில் கைத்தொழிற் பேட்டைகள் ஊடாக துரிதப்படுத்துவதனுல் கிரா புறங்களில் கூடிய வேலைவாய்ப்பு 6 படுத்தி கிராம மக்கள் மத்தியில் நில6 வேலைப்பற்றக் குறைப் பிரச்சினை ைய குறைத்து அவர்களுடைய வருமாளத்ை யும் வாழ்க்கைத் தரத்தையும் மேம்படு தக் கூடியதாக இருக்கின்றது. அதிகப்ட ருக பெரும் கைத்தொழில்கள் நகரப்புற
ஆரம்பிக்கப் படுகின்றமைய பெரும் அளவு கிராம மக்கள் நகரப்புற களுக்கு வேலை வாய்ப்புக்களைத் தேட செல்வதனுல் அப்பகுதிகளில் சன நெரு கடிப் பிரச்சினைகள் ஏற்படுகின்றன. கை தொழிற் பேட்டை அமைப்பின் ஊட கிராமப்புறங்களில் சிறு கைத்தொழி வளர்ச்சியை உற்சாகப்படுத்தினுல் கிர மப்புற மக்கள் நகரப்புறங்களுக்கு வே வாய்ப்புக்களே த் தேடிச் செல்ல வேண்டி நிர்ப்பந்தம் ஏற்படாது இதன் விளேவ நகரப்புறங்களில் நிலவும் சனநெருக்கடி பிரச்சினையை பெரும் அளவுக்குக் குறை கக் கூடியதாக இருக்கும் கைத்தொழி பேட்டைகள் கைத்தொழிற் பெரும் தோ டங்கள் எனவும் அழைக்கப்படும்.
இலங்கையில் கைத்தொழிற் பேட்ை அமைப்பு ஆரம்பிக்கப்படல வேண்டு என்ற உத்தேசம் 1936ம் ஆண்டு தொட் இருந்து வந்த பொமுதும் 1958ம் ஆன் டுக்குப் பின்பே இவ்வமைப்பு படிப்படியா அ மு லு க் கு க் கொண்டு வரப்பட்டது முதன்முதலாக இலங்கையில் கைத்துெ ழிற் பேட்டை அமைப்பு 1962ம் ஆண்டி யாஎலவில் உள்ள எக்கல என்ற இட தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு 1966ம் ஆண் முடிவுக்குக் கொண்டு வரப்பட்டது. எக் லவில் உள்ள இக் கைத் தொழிற் பேட் டையில் 82 ஏக்கர் நிலம் ஈடுபடுத்தப்பட டுள்ளது 43 கைத்தொழில்களே ஆரம்பி கக் கூடியவாறு 43 தொழிற்சாலைகள் தாபிக்கப்பட்டு இருக்கின்றன. யாவும் இன்று இயங்கி வருகின்றன இவற்றில் ஒன்று இலங்கை தோ பொருட் கூட்டுத்தாபனத்துக்கு உடமை யானதாகவும் மற்றைய தொன்று இல கை தேயிலே ஆராய்ச்சிக் கழகத்துக்கு உடமையானதாகவும் இயங்கி வருகின்றது இலங்கையின் மற்றையதொரு கைத் தொழிற் பேட்டை கண்டியில் உள்ள பல் லேகலை என்ற இடத்தில் தாபிக்கப்பட் டுள்ளது. இதில் 34 கைத்தொழில்கள் இயங்கி வருகின்றன. இவற்றில் ஒன்று இலங்கைப் போக்குவரத்துச் சபைக்கு உட

ബ
ad
மையாகவும் மற்றைய தொன்று பெரும் தோட்டத் தொழிற்துறை உடமையான தாகவும் இயங்கி வருகின்றது. யாழ்ப்பா ணத்தில் உள்ள அச்சுவேலியில் ஆரம்பிக் கப்பட்டிருக்கும் கைத்தொழிற் பேட்டை யில் 38 கைத்தொழில்கள் இயங்குவதற் கான வசதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. காலி யில் உள்ள பூச என்னும் இடத்தில் தாபிக் கப்பட்ட கைத்தொழிற் பேட்டையில் 20 கைத்தொழில்கள் ஆரம்பிக்கப்படுவதற்கு இடவசதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 1975ம் ஆண்டில் கெக்கராவையிலும் ஒர் கைத் தொழிற் பேட்டை ஆரம்ப நடவடிக்கை கள் அரசாங்கத்தினுல் மேற்கொள்ளப் பட்டன. இலங்கையின் கைத்தொழிற் பேட்டைகளின் வளர்ச்சிப் பொறுப்பு 1960ம் ஆண்டில் இருந்து 1970ம் ஆண்டு வரை கைத்தொழிற் பேட்டைக் கூட்டுத் தாபனத்தினுல் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந் 亭茎。 1970ம் ஆண்டில் இருந்து இப் பெர்றுப்பு அரசாங்கத்தினுல் கைத்தொ ழில் அபிவிருத்திச் சபையினிடம் ஒப் படைக்கப்பட்டது. இச் சபை தற்பொழுது சிறு கைத்தொழில்களின் வளர்ச்சியிலும்
அவற்றுக்காக கைத்தொழிற் பேட்டை
அ மை ப் புக் க ளே ஏற்படுத்துவதற்கும்
தகுந்த அக்கறை காட்டி வகுகின்றது.
அன்பளிப்பு
ཨོཾ་། ར་
s
ABA SORES
-94 LÖJLIGTIGT GTU GJATĩa பலசரக்கு மாளிகை ஸ்ரேசன் ருேட் ஊரெழு வடக்கு, சுண்ணுகம்.
வை. ரெங்கநாதன்

Page 25
தொழிலாளரும் தொழில் உறவும்
மா. சின்னத்தம்
கைத்தொழிற்துறை, வர்த்தகத்துறை என்பன வளர்ச்சிபெறும் சமூகங்களில் அவற்றுடன் இணைந்து வளர்ச்சிபெறும் முக்கிய பிரச்சினை தொழிலாளர் உறவு தொடர்பானவையாகும். மூலதனவுடை மையற்ற முறையில் தமது உடலுழைப்பை நகர்ப்புற தொழிற்துறைகளுக்கு கூலிக்கு விற்கும் உழைப்பாளர் படையே தொழி லாளர் எனப்படுகின்றனர். இன்று பரவ லாக விவசாயத்துறை விவசாயிகள், குடி யானவர் தவிர்ந்த தனியார்துறை, அர சாங்கதுறை என்பவற்றைச் சார்ந்த உற் பத்தி, வர்த்தக நிறுவனங்களின் ஊழியர் அனைவருமே தொழிலாளர் என்ற பிரிவில் அடக்கப்படுகின்றனர். இவர்களது பங்கு தொழிற்துறையபிவிருத்தியின் மையக் கல் லாக விளங்குகிறது.
தொழிலுறவுகளை சீராக வைத்திருப் பதே இன்றைய தொழிற்றுறையின் தலை யான முயற்சியாகவுள்ளது. தொழிலாளர் தொழில் வழங்குவோனின் எல்லையற்ற நிபந்தனைகளுக்கு கட்டுப்பட்டிருப்பது இயற்கையானது, சரியானது என்ற பழம் கருத்து இன்று ஏற்கப்படுவதில்லை. தொழில் வழங்குவோன் கொண்டுள்ள, அல்லது அதி லும் பார்க்க கூடுதலான உரிமை தமக்கும் உண்டென தொழிலாளர் கருதுகின்ற காலமாக இன்றைய நிலை மாற்றம் பெற் றிருப்பதால் தொழிலாளர் உறவுகளைச் சீராகப் பேணுதல் என்பது முக்கியத்துவம் கூடியதாக காணப்படுகிறது. கைத்தொழிற் சமூகங்களில் அதிகரித்துவரும் வேலை நிறுத் தங்கள், தொழிலாளர் குழப்பங்கள், கதவடைப்புக்கள், என்பன தொழிலாளர் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்துகின்றன. இவற்றுக்குரிய காரணங்களைக் கண்டு கொள்ளுதலும், அவற்றுக்குரிய தீர்வு முறைகளைத் தேடுதலும் முக்கியமானவை யாகப் பரிணமிக்கின்றன. நிறுவனங்களின் தொழிளின் நிருவாகப் பகுதியினரும், தொழிற்றிணைக்களமும், தொழிற்சங்கங் களும், தொழில் மன்றுகளும் இவ்விடங்த் தில் ஆழ்ந்த அக்கறை செலுத்துகின்றன.
இலங்கையில் முழுமைபெற்ற கைத் தொழிற்துறை வளர்ச்சியுருமையினுல்

B. A. (Econ.) B. Phil. (Hons)
தொழிலாளர்கள் பெருந்தோட்டத்துறை பிலேயே காணப்படுகின்றனர். அத்துறை பில் 1960-ல் 123 வேலைநிறுத்தங்கள் ஏற் பட்டிருந்தன. இதனுல் இழந்த ஆள் வேலை நாட்கள் 2, 59, 948 ஆகக் காணப்பட் டன. இதே ஆண்டில் பிறதுறைகளில் இழந்த ஆள் வேலை நாட்கள் 15,139 ஆக வும் காணப்பட்டன. ஆணுல் 1968-ல் அதிகூடுதலான வேலே நாட்களின் இழப்பு காணப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது. இவ் வாண்டில் 164 வேலைநிறுத்தங்களினுல் இழந்த ஆள் வேலை நாட்கள் 4, 5 6 5 ஆகும். வேலைநிறுத்தங்களிற் பங்கு கொண்டோரின் தொகையும் இவ்வாண்டில் மிக அதிகமாகும். பெருந்தோட்டத்துறை யிலும், பிற துறைகளிலும் மொத்தம் , 42, 85 பேர் வேலைநிறுத்தத்திலீடுபட் டுள்ளனர். இத்தனை பெரியளவான வேலை நிறுத்தங்களும், மனித உழைப்பின் விரய மும் மிக இலகுவில் ஈடுசெய்யக் கூடிய தல்ல. இதற்குரிய அடிப்படைச் சிக்கல்களை நீக்குவதே தொழிலுறவுகளை சீர்செய்தற் குரிய நடவடிக்கையாகும்.
தொழிற்துறைகளில் தொழிலாளர்நிர்வாக-முகாமை பகுதியினரிடையிலான உறவு முறைகள் சீரற்றுப் போவதே இதற் குக் காரணமாகும். இது பல்வேறு காரணங் களினுல் உருவாவதாகும். கூலிக்கு உழைப்பை விற்பதே தொழிலாள்ர் பிர தான நடவடிக்கையாக்கப்பட்டிருப்பதால் வேதன முறைகளில் தொழிலாளர் அதிக கவனம் செலுத்தவேண்டியுள்ளது. விவசா பத்துறையினர் போன்று மெய்வருமான மாக எதுவும் பெறமுடியாதவராகவுமிருப் பதால் பணவருமான அறைகளில்-கூலி நிர்ணயமுறைகளில் - அதிக அக்கறை செலுத்துகின்றனர். கூலி நிர்ணயம், கூலி புயர்வுகள், சேமலாபநிதிக் கொடுப்பனவு ஒழுங்குகள், ஒய்வூதியமுறைகள், வரு டாந்த இலாப ஈவு வழங்குதல் ஆகிய நடவடிக்கைகள் ஒழுங்கற்றனவாக்கப்படும் போது தொழிலாளர் உறவுகள் சீரற்றுப் போகின்றன. இலங்கையில் கூலி வீதங்கள் ாத்துணை தூரம் சமனற்றுக் காணப்படு கின்றன என்பதை 1952-ம் ஆண்டை

Page 26
சிற்றுண்டிகள்
கேக் வகைகள்
குளிர்பானங்கள பழவகைகள்
*நியூ டி
ஸ்பெஷல் மறந்து விடாதீர்கள்
திருநெல்ே
யாழ்ப்
ZY LA TSLLSL AA SLSL A SLSLSAAA eSLSALASA SLSAS SeLA SeSAeAeA SLALA eieLAMA
Leyden Orni
R
seulen, 9,
MANUFACTURERS O.
READYMAD
12 26 DS
7, Hospital Road,

sTBeYYSATeYeLeeLeYeTLA LiLssTesTesTssesTTLYSASJLYY BssieissBese eYZS
SCu
திருநெல்வேலி
Գլ-րr
கினேவு படுத்துங்கள் காஸ் கபே? வேலிச் சந்தி, பாணம்.
MSqLSAAeqLSAA eBiLSLSTAL LeLLAA BSqLSAT BMLSSLAA MLqLA TLS eA MeLAE TALAS MSMSLMLSSZ
dustries Ltd
From
dusies -0ll
F BANIANS, SOCKS AND E GARMENTS.
JAFFNA.
est Compliments
Tel No: 29
LL eSiBiSMeiSiSiiSL esesesBssessesBsSiSieSeSMSSLLLSLLLLLLLS

Page 27
அடியாண்டாகக் கொண்டு கணிக்கப்பட்ட கூலிவிகிதக் குறிகாட்டிகள் காட்டுகின்றன. கைத்தொழில், வர்த்தகத் தொழிலாளர் களின் குறைந்த அளவுக் கூலிவிகிதக் குறி காட்டிகளுக்கும் உண்மைக் கூலிவிகிதக் குறி காட்டிகளுக்குமிடையில் எப்போதும் சம மின்மை காணப்பட்டதுடன், அவற்றிடை யிலான வேறுபாடும் தொடர்ந்து அதிகரித் தும் வந்தன. 1955-ல் குறைந்தளவுக் கூலி விகிதக் குறிகாடடி 01:4ஆகக் காணப்பட உண்மைக் கூலி விகிதக் குறிகாட்டி 10 ஆக மாத்திரம் காணப்பட்டது. 1975-ல் இவை முறையே 1387 ஆகவும் 1014 ஆகவும் காணப்பட்டன. இத்தகைய சமமின்மை பிற துறைகளிலும் காணப்பட்டன. இவ் விரண்டு கூலி விகிதக் குறிகாட்டிகளுக்கு மிடையிலான வேறுபாடு குறிப்பிட்ட இரு பது வருடகால இடைவெளியில் கூலி நிர் ணய சபை வாய்ந்த தொழில்களின் தொழி லாளர்களிடையே முறையே 955-ல் 1059ஆகவும் 1054ஆகவுமிருந்து 1975-ல் 24 45ஆகவும் 1283ஆகவும் காணப்பட் டது. இவ்வாருண் உண்மைக் கூலி மட்டங் கள் குறைவாக இருப்பதே தொழிலாளர் அதிருப்திக்குரிய காரணமாக இருந்துள் Tெது. கூலியுயர்வுக் கோரிக்கைகளே தொழில்வழங்குவோரைப் பொறுத்த முக் கிய பிரச்சினையாக காணப்படுகிறது. இதனை நீக்குதற்குரிய முயற்சிகள் அதிகரிக்கப்படு தல் மிக அவசியமாகும். அரசாங்க சேவை யிலுள்ள உத்தியோகத்துறை சார்ந்தோ ருக்கு ஓய்வூதிய முறை மீண்டும் அறிமுகப் படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆனல் கைத்தொழிற் தனியார்துறைகளில் இலாப ஈவுகளை வழங் கும் நடவடிக்கைகளை துரிதப்படுத்தலும், இயன்றவரை ஏற்றுமதி விலைகளைப் பாதிக் காத வகையில் கூலி மட்டங்களை வாழ்க் கைச் செலவுச் சுட்டெண் மாற்றங்களுக் கேற்ப அதிகரிப்பதிலும் கவனம் செலுத்த வேண்டியுளது. பெருந்தோட்டத் துறையில் மிகப் பெரிய தொழிற்சங்கங்களிருக்கின்ற போது கூலியுயர்வு தொடர்பான தெளி வான பொதுக் கொள்கைகளை அவை நடை முறைப் படுத்தாதிருப்பது பிரச்சினையாக உளது: பெருந்தோட்டத்துறை கைத் தொழிற்துறைக்குரிய தன்மைகளைக் கொண் டுள்ள அதேவேளை விவசாயத்துறைக்குரிய நிரம்பல் நெகிழ்ச்சிக் குறைவினை குறைந் தளவான வருமானம் சார் கேள்விநெகிழ்ச் சியையும் கொண்டுள்ளன. இத்தகைய பல வீனமான தன்மைகளையுமது கொண்டிருப் பதாற்ருன் இத்துறையின் கூலி நிர்ணயப் பிரச்சனைக்குரிய பொதுத்தீர்வு எதுவும்
ଇue 4

18
பெறப்படாமலிருக்கிறது. அரசியற் கொள் கைச் சார்புகளும் பலதடைவைகளில் கூலி புயர்வுக் கோரிக்கைகள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்திவந்திருப்பதும் இப்பிரச்சினைக்கு சீக்கலான தன்மை ஏற்படக் காரணமா கும். தனியார்துறையில் நியாயமான கூலி பளவினை நிர்ணயிப்பதில் கூலி நிர்ணய சபைகளும் அதிக அக்கறை செலுத்தி வருகின்றன. ஊழியர் சேமலாப நிதிச் செலுத்துகையுடன், இலாப ஈவுகளை நியாய மான அளவில் வழங்குதற்குரிய முயற்சி களும் கையாளப்படல் அவசியமாகிறது. எவ்வாறேனும் இலங்கையில் எதிர்காலத் தில் குறைந்தளவுக் கூலி விகிதக் குறிகாட் டிக்கும் உண்மைக் கூலி விகிதக் குறிகாட் டிக்குமிடையிலான வேறுபாட்டை எல்லாத் துறைகளிலும் குறைப்பதற்கான முயற்சி களை தீவிரப்படுத்துவது தொழிலாளர் உற வைச் சீர்ப்படுத்தற்குரிய முக்கிய தேவை பாகும்.
பணவருவாய்களுடன் தொழிலாளர் நலன் பாதுகாப்பு வசதிகளை பெருக்கிச் செல்வதையும் தொழிலாளர் எதிர்பார்க் கின்றனர். முதலீட்டாளரின் முதலீடுகளுக் குரிய இலாபத்திறனை அதிகரிப்பதில் ஈடு படும் தொழிலாளர் உண்மையான ஊக் கத்தைப் பெறல் வேண்டும். இதற்குரிய முறையில் தொழிலாளர் நலன் வசதிகளை தொழில் வழங்குவோர் பெருக்குதல் வேண் டும். தமது வருடாந்த இலாப பெருக்கத் தில் குறிப்பிட்ட சதவீதத்தை இவற்றுக் காக செலவிடுதல் விரும்பத்தக்கது. தொழி லாளர்கள் தொழிற்சங்கங்களூடாக இத் தகைய நிபந்தனைகளை விதிக்கின்றனர். நிறுவனங்கள் அவற்றை ஏற்று நடை முறைப் படுத்தும்வரை தொழிலாளர் உற வுகள் சீராக அமைகின்றன. அசாதாரண தொழிற் சந்தர்ப்பங்களுக்கமைய நிறு வனங்கள் அவ் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற் றத் தாமதிக்குமிடத்து அல்லது தவறு மிடத்து வேலைநிறுத்தங்களாக அமைதி யின்மை வெடிக்கின்றது. தமது தொழி லாளர் தொடர்பான செலவினங்களைக் குறைக்கவும், தொழிலாளர் மெய் வரு மானத்தைக் கூட்டவும் விரும்பி பல நலன் வசதிகளை தொழிற்சங்கங்கள் கோருகின் றன. தேனீர்ச்சாலையும், உதவிப் பணச் சலுகையும், தங்குமிடவசதிகள் பொருட் பாதுகாப்பு வசதிகள், ஒய்வறைகள், பொழுதுபோக்கு வசதிகள், வைத்திய பாது காப்பு முறைகள் போன்ற பலவற்றையும் தொழில் வழங்குவோர் தருதல் வேண்டு மென்ற எதிர்பார்க்கை தொழிலாளர்

Page 28
4
உலகில் நியாயமானதாகவும் அத்திய வசியமானதாகவும் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்( விட்டது. இவற்றை வழங்குவதால் உரிை யாளர்கள் தொழிலாளர் நலனில் அக்கை கொண்டுள்ளனரென்ற கருத்து தொழில ளரிடையே ஏற்பட முடியும், இதனு அவர்களிடமிருந்து அதிகூடுதலான உழை பை தொழிலமைப்பு பெற்றுக்கொள் முடியும். இவற்றினை நியாயமான அள வழங்கும் தொழிலமைப்புக்கள் தொழில ளர் உறவினர் சீராக வைத்திருக்கமுடியும்
இன்று தொழிலாளர் தமது தொழிலி சூழல் நிலைகளைப் பாதுகாப்பதிலும் அதி விழிப்புடையோராகவுள்ளனர். தொழி புரியும் நேர அளவுகளைக் கட்டுப்படுத்தல் மாற்றுதல், ஒய்வு நேரங்களை நியாயமான அளவில் நிர்ணயித்தல், என்பவற்றுடன் காற்ருேட்ட வசதி, வெளிச்ச வசதி இயந்திரப் பாதுகாப்பு, இயந்திர உதவி தளவாடங்கள் என்பவற்றை ஒழுங்குபடு. தல் ஆகியவற்றிலும் தொழிலாளர் அதி பங்கும, உரிமையும் கொள்ள விரும்புகின் றனர். இவற்றை மாற்றுவது பற்றிய தீ மானங்களை மேற்கொள்வதிலும் தொழ லாளர் கருத்துக்களுக்கு மதிப்பளிக்கப்ப வேண்டுமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது தொழிலாளர் - நிர்வாகத் தொடர் முகாமையியற் தொடர்பு என்பன கூட் தாபனங்களிலதிகரிப்பதாலும் தொழில ளர் உறவுகள் சீராகப் பேணப்படுகின்றன இதே நிலை பிற தொழிற் துறைகளிலு நிலைப்படுத்துதற்குரிய நடவடிக்கைகள் ஏற்படுத்தப்படுதல் வேண்டும்.
தொழிலாளர் தெரிவு கடமைகை வழங்குதல், மேற்பார்வை, கட்டுப்படு, தல், வழிப்படுத்தல், தொழிலிறுதிநி3 மதிப்பீடு என்பனவும் நியாயமான ஒழுங் களின் கீழமைதல் வேண்டுமென்பது முக்கியமானதேயாகும். உரிமையாளர் முகாமையாளர் மாத்திரம் தாம் நினைத் முறையில் இவற்றை மாற்றியமைத்த விரும்பப்படுவதில்லை. இவற்றில் பொது நியதிகளை தீர்மானிக்கும்போது முகாமை, துறையினர், தொழிற்சங்கப் பிரதிநிதிகள் தொழிலாளர்கள் ஆகியோரையும் சேர், தல் வேண்டும் எனப்படுகிறது. பத6 யுயர்வு, பதவிநீக்கம். தொழிற்படும் கா: முடிவு என்பனபற்றிய தீர்மானங்களி: தொழிலாளர் நியாயமான உரிமைகை எதிர்பார்க்கின்றனர். தொழிற்பாதுகா! புச் சட்டங்கள், தொழில் மன்றுகள் எ6 பனவும் தொழிற்சங்கங்களுடன் சார் முறையில் தொழிலாளரது இத்தகைய

உரிமைகளைப் பேணமுயல்கின்றன. இவற் றை சீர்ப்படுத்தல் தொழிலுறவைப் பேணு தற்குரிய தலையான நடவடிக்கையாக கருதப்படுகிறது.
தொழிலாளர் தமது கருத்துக்களையும், தொழில்முறைப் பிரச்சினைகளையும், தொழி லாளர் பாதுகாப்பு தொடர்பான உரிமை களேயும் வெளியிடுதற்குரிய சங்கங்களை நிறுவுதற்கும், அவற்றை செயற்படுத்துதற் கும் நிறுவன முகாமைத்துறையினரிடமிருந் து இணக்கம் எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ளது. இது சனநாயக அரசியல் உரிமை தொடர் பான வெளிப்பாடாகக் கொள்ளப்பட லாம். தொழிலாளர் சங்க நிர்வாகக் குழு வுடன் ஒழுங்குமுறையான தொடர்புகளை யே வைத்தும் தொழிலாளர் உறவைப் பாதுகாத்தற்கான வழியாகும்.
இவையெல்லாவற்றிலும் பார்க்க சட்ட முறையான குழுக்கள் (Formal Groups) தீங்கற்ற முறையில் இயங்குமாறு பார்த் துக் கொள்ளுதல் மிக அவசியம். அதே வேளை சட்டமுறைமையற்ற குழுக்கள் Informal Groups) தொழிற்சாலை நட வடிக்கைகளின் சிறு குறைபாடுகளை கரு வாகக் கொண்டு தோன்றவும் வலிமை பெறவும் இடமேற்படும். இதற்குரிய தலை மையும் பலமடையவும் கூடும். இவற்றில் தொழிலாளர் நிர்வாகப் பகுதியினர் தொடர்ச்சியான அக்கறை செலுத்திவர வேண்டுமென்பதுடன், ஏற்ற இடத்தில் சாதுரியமான நடவடிக்கைகளையும் கை யாளுதல் வேண்டும். அல்லது வேலை நிறுத் தங்களும், தொழிலாளர் பிரிவினையும் வலுப்பட்டு தொழில் நிறுவன ஒழுங்கு முறைத் தொழிற்பாட்டைப் பாதித்து விடும்.
இவ்வாருண் எல்லா விடயங்களிலும் கவனம் செலுத்துதற்குரிய பயிற்சி எந்த வொரு தொழில் நிறுவன முகாமைத் துறையினர்க்கும் குறிப்பாக தொழிலாளர் நிர்வாகப் பகுதியினர்க்கு வழங்கப்படுதல் வேண்டும். இடைக்கிடையே தொழிலாளர், நிர்வாக-முகாமைத் துறை இணக்க முயற்சி களே பெருக்கும் நடவடிக்கைகளையும் கை யாளுதல் வேண்டும். இவ்வாறு செய்தாற் முன் தொழிலாளர் உறவினைப் பாதுகாக்க வும், அவர்களிடமிருந்து அதிகூடிய உழைப் பாற்றலேப் பெறவும், அதிக இலாபத்திற னுடன் நீண்டகாலம் இயங்கவும் முடியும். இவ்வடிப்படையிற்ருன் முகாமையியலில் இம்வம்சத்தின் மீது கூடுதலாக அக்கறை செலுத்தப்பட்டு வருகிறது என்பது குறிப் பிடத்தக்கது.

Page 29
சமூகப் பண்பாடும்
சமூக நியமங்களு
ஏ. எச்.
மனிதன் இயற்கையிலேயே தனித்து தனித்துவாழ முடியாதவன் இதஞல் அவன் தன் தேவைகளை இலகுவாகவும் விரைவா கவும் நிறைவு செய்வதற்காக மற்றவர்க ளுடன் ஒன்றுகூடி வாழ்கின்ருன் மனித னுடைய தேவைகள் எண்ணிறைந்தவை அவற்றை அவன் பாதுகாப்பு, அ ைமதி என்பவற்றிற்காகவே நிறைவு செய்ய முந் படுகிருன். ஆகவே மனிதர்கள் ஒன்றுகூடி சமூகமாக வாழ்வதற்கு பா து கா ப் பு அமைதி என்பவையே பிரதானமாக அமை கின்றன எனலாம். இவற்றைச் சமூகத்தின் பொது இலட்சியங்கள் என்றும் கூறலாம். எனவே, "சமூகம் என்பது பொது லட்சி யங்களை அடைவதற்காக மனிதர்கள் ஒன்று கூடி வாழ்வதாகும்' என்று வரைவிலக் கணம் செய்யலாம். ஒன்றுகூடி வாழ்கின்ற பண்பு மனிதரிடம் மட்டுமல்லாது வேறு ஜீவராசிகளிடமும் காணப் படுகின்றது. எனினும் நாம் ஏனைய ஜீவராசிகளின் சமூக த்திலிருந்து மனித சமூகத்தை வேறுபடுத்தி அறியலாம். மனித சமூகம் தனக்கென சில விசேட பண்புகளைக் கொண்டிருக்கிறது. வேறுபிரித்தறியக் கூடிய விசேஷ பண்புக ளில் ஒன்றுதான் மனித சமூகப் பண்பாடா கும். இத்தகைய சமூகப் பண்பாட்டை - பண்பாட்டு வளர்ச்சியினை ஏனைய ஜீவராசி களின் சமூகத்தில் காண முடியாது. மணி தன் கண்டு பிடித்த மொழியும் ஏனைய கரு விகளும் பண்பாட்டுநிலைபேற்றிற்கும் வள ர்ச்சிக்கும் பக்கபலமாக அமைகின்றன.
மனிதர்கள் ஒன்றுகூடி சமூகமாக வாழ் கின்ற போது தமக்கு வேண்டிய சில பொது நியதிகளையும் பழக்கங்களையும், மரபுகளையும் ஏற்படுத்திக் கொள்ளுகின்ற னர். இப்படியும் வாழலாம் என்ற ஒழுங் கற்ற நிலை இல்லாது இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்பதற்காகவே மேற்கூறிய நியதிகளையும் பழக்கங்களையும் ஏற்படுத்திக் கொண்டார்கள். இவற்றையே நாம் கலாச் சார ம் - பண்பாடு - பாரம்பரியம் எ ன் று பல்வேறு சொற்களால் அழைக்கின்ருேம், சமூக இயலாளர்கள் மனித சமூகப் பண்

747)
fog Dr B. A., (Cey.) Dip, in Ed
ஈட்டு வளர்ச்சியை பல காலக்கட்டங்க ாாக வகுத்துள்ளனர். பண்பாடு என்பது ர ல வளர்ச்சிக்கும் மாறுதல்களுக்கும் ாற்ப புதுப்புது அம்சங்கள் சேர்க்கப்பட்டும் வண்டாத அம்சங்கள் நீக்கப்பட்டும் திருத் *ப்பட்டும் அமைவுறுகிறது. ஈ. பி. ரேயி ர் (B. B. Tylor) என்பவர், "சமூகத்தின் அங்கத்தவர் என்ற நிலையில் ஒரு மனிதன் பெறுகின்ற அறிவு, கலை, நம்பிக்கை, ஒழுக் ம், விதிமுறைகள், வழக்குகள் இ ைவ போன்றவற்றின் கூட்டுத்தொகுதியே சமூ $ப் பண்பாடு' என்று வரைவிலக் கணம் செய்கிருர் இ த ன் படி சமூகப்பண்பாடு ான்பது சமூகத்தில் வாழுகின்ற மனிதன் ரவ்வாறு வாழவேண்டும் என்று கூறுகின்ற ரு வாழ்க்கைநெறி அல்லது வாழ்க்கை முறை எனக் கூறலாம். மேலும் அது ஒரு பரம்பரையினரால் இன்னுெரு பரம்பரையி னருக்கு வழங்கப்படுவதும் வளர்த்துச் செல் Uப்படுவதுமாகும். எனவே அது கற்கப் படுவதும் பின்பற்றப்படுவதுமாகும். ஒரு மனிதனின் சமூக நடத்தை அவன் சார்ந் துள்ள சமூகத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படு பதாகவும் பின்பற்றப்படுவதாகவும் அமை புமானுல் அது சமூகப்பண்பாட்டின் அம்ச Dாக மாறுகிறது.
மனித சமூகம் இன, மத, பிரதேச அடிப்படையில் உலகின் பல பாகங்களி லும் பிரிந்து காணப்படுகின்றது. இதனுல் சமூகப் பண்பாடு இடத்திற்கு இடம் காலத் நிற்குக்காலம் வேறுபடுகின்றது. இத்தகைய வேறுபாடுகளை ஏற்படுத்துவதற்கு இயற்கை அமைப்பு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள், மதம், வேறுபட்ட நம்பிக்கை என்பன காரணிக ாா க அமைகின்றன. இக்காரணிகளுள் புவியியல் காரணிகளின் தாக்கம் ஆரம்ப மனித சமூகத்தைப் பெரிதும் பாதித்த து எனலாம். உணவு, உடை உறையுள் மற் றும் பழ க் க வழக்கங்கள் என்பவற்றில் Fமூகப் பண்பாடு வேறுபட்டுக் காணப்படு வதற்கு இயற்கை அமைப்பு காரணியாக அமைந்தது. மனித சமூகத்தின் அடிப்ப டைத் தேவைகளில் ஒன்ருகிய உணவுத்

Page 30
அன்பளிப்பு
பூந் கணே
99, பருத்தி
நல்லு
யாழ்ப்
உரிமையாளர்- செ. சிறீஇந்த
Compliments of
SIAD GAN
99, Point Nallu
A F
Prop:- Shree Indran
 

சன் பேக்கரி
தித்துறை ருேட்
ார் சந்தை,
ப்பாணம்
திரன்
VLSAN
BA AY
pedro Road r Market,
F. F. N. A.

Page 31
தேவை மனித சமூகம் நீடித்திருப்பதற்கு அவசியம் வேண்டப்படுகிறது. உயிர் வாழ் வதற்காக ஏதோ ஒரு வகை உணவை நாம் உண்ண வேண்டியவர்களாக இருக்கி ருேம். எனினும் உணவு வகையும் உண்ணும் முறையும் அ த னை த் தேடுமே முறையும் சமூகத்திற்கு சமூகம் வேறுபடுகின்றது. இயற்கை சூழலுக்கேற்ப இத்தகைய வேறு பாட்டை சமூகம் ஏற்படுத்திக் கொண் டது. மலைப்பாங்கான பிரதேசங்களிலும் பாலைநிலப் பகுதிகளிலும் வாழ்ந்த சமூகம் ஆறழைத்து உண்ணும் (வழிப்பறி) பண் பாட்டைக் கொண்டிருந்ததாக நாம் அறி வோம். கடலோரங்களை அண்டி வாழ் வோர் கடலிலிருந்து பெற ப் படுகின்ற உணவுவகைகளை உண்டனர். இதுபோலவே உடைப்பழக்கத்திலும் புவியியல் நிலை க் கேற்ப பண்பாட்டு வேறுபாட்டை நாம் காணலாம். குளிர் பிரதேசங்களில் வாழ் வோர் கம்பளி ஆடைகளையும் தொப்பி, சப் பாத்து போன்றவைகளையும் அணிகின்ற பண்பாட்டை மேற்கொண்டனர். இதற்கு மா ரு க உஷ்ண்வலயப் பிரதேசங்களில் வாழ்வோர் சூட்டைத் தாங்கக்கூடிய மெல் லிய உடைகளை அணிகின்றனர். வீடு கட் டு ம் முறையிலும் புவியியலின் தாக்கம் தன் செல்வாக்கைக் காட்டுகின்றது. பனிக் கட்டிப் பிரதேசங்களில் வாழும் எ ஸ் கி மோவர் பணி மலைகளைக் குடைந்து வீடு களை அமைக்கின்றனர் ஆணுல் வேறு பிர தேசங்களில் வாழ்வோர் சூழலுக்கேற்ப கற்களாலான வீடுகளைக் கட்டி வாழ்கின் றனர். எனவே உணவு, உடை, உறையுள் என்பன மனித சமூகத்தின் அத்தியாவசிய தேவைகளாக இருந்த போதிலும் அவற் றின் தன்மைகளும் அவற்றைப் பெறும் வகைகளும் இயற்கை அமைப்புக் காரண மாக வேறுபட்டிருப்பதை நாம் கா ண லாம். அத்தியாவசிய தேவைகள மாத்திர மல்லாமல் மனித உணர்வுகளும் இயற் ைக யி ன் தாக்கத்திற்கு உட்படுவதாக ஆராய்வாளர் கூறுகின்றனர். உஷ்ண ப் பிரதேசங்களில் வாழ்வோர் மிக விரை வி ல் கோப உணர்வுக்குட்படுவதாகவும் அவர்களிடையே பாலியல் உணர்வு கூடுத லாகக் காணப்படுவதாகவும் கூறுகின்றனர். இதற்கு மாருக குளிர் பிரதேசத்தில் வாழ் பவரிடையே பாலியல் உணர்வு குறைவா கக் காணப்படுவதாகவும் கோப உணர்வு மிகத் தாமதமாக ஏற்படுவதாகவும் கூறு கின்றனர். எனவே இயற்கை அமைப்புக்கு ஏற்ப மனித சமூகம் தன் நடத்தையில் வேறுபட்ட பண்புகளைக் கொண்டு விளங் குகிறது.
6.

மனித வாழ்க்கை முறையைப் பண் ாடு என நாம் அழைக்கின்ருேம். வாழ்க் க முறையை புவியியல் காரணி மாத் ரமல்லாமல் வேறு பலவும் நிர்ணயிக்கின் ன. சில சந்தர்ப்பங்களில் ஒரே விதமான வியியல் சூழலில் வாழ்கின்ற இரு சமூ ங்களிடையே வேறுபட்ட வாழ் க் ைக 1றையை நாம் காணுகின்ருேம். மேலும் னிதன் இயற்கையோடு போராடி வெற்றி பற முற்படுவதால் புவியியல் தாக்கம் ற்காலத்தில் பாதித்ததைப்போல் தற் ாலத்தில் பண்பாட்டில் அதிக பாதிப்பை ற்படுத்துவதில்லையெனலாம். இன, மத, ரதேச ரீதியாக மக்கள் பல்வேறு சமூ ங்களாகப் பிரிந்து வாழும்போது அதற் கற்பவும் பண்பாட்டில் வேறுபாடுகள் ற்படுகின்றன. வாழ்க்கை மு ைற ைய நாக்கும்போது சந்தர்ப்பசூழலின் தாக்கம் ண்பாட்டில் மாற்றத்தை உண்டு பண்ணி தென நாம் காணலாம் உதாரணமாக:
திருமணம் என்பது எல்லா சமூகத்தா லும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு பண்பா டு அம்சமாகும். எனினும் யார் யாரைத் ருமணம் செய்யலாம், திருமணச் சடங் களை எவ்வாறு நடத்தலாம்.ஒருவர் எத் னை பேரைத் திருமணம் செய்யலாம் என்ப ற்றில் பண்பாட்டு வேறுபாடுகள் காணப் டுகின்றன. சில சமூகங்களில் ஒரு தார ணம் (Monogamy) ஏற்றுக்கொள்ளப்பட் ள்ளது. வேறு சில சமூகங்களில் பலதார னம் (Polygamy) ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். ன்னும் சில சமூகங்களில் ஒரு பெண் பல ஆடவரைத் திருமணம் செய்கின்ற முறை ம் (Polyandry) காணப்படுகின்றன. எஸ்கி மாவரில் குறிப்பிட்ட சில பூர்வீக மக்க ரிடமும் மத்திய ஆசியாவில் திபத்திய மூகத்திலேயும் ஆபிரிக்காவில் சில பகுதி ளும் தென்மேற்கு இந்தியாவில் நாயர் Nayars) தென் இந்தியாவில் ரோடா சமூ த்திலும் (Toda3) ஒரு பெண் பல ஆட ரை திருமணம் செய்யும் முறை இருந்த ாக அறிகின்ருேம். ஆபிரிக்காவின் பல குதிகளிலும் தென் அமமரிக்காவில் ரியூ பிஸ் நியூகினி போன்ற பகுதிகளில் மட ஸ்காரிலும் பல தார மணம் ஏற்றுக் காள்ளப்படுகின்றது. கெளரவம் சந் 3ர்ப்ப சூழ்நிலை என்பவற்றைப் பொறுத்து லதார மணம் சமூகத்தில் ஏற்றுக்கொள் ரப்படுகின்றது. இஸ்லாமிய மதத்தவரி டையே இம் முறை காணப்படுகின்றது. இஸ் லா ம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட காலத்தில் ராளமான யுத்தங்களை எ தி ர் நோக்க வண்டியிருந்தது. யுத்தத்தில் ஆண் கள்

Page 32
8
இறந்தமையால் சமூகத்தில் ஆண்கள் ெ கை குறையவும் பெண்கள் பலர் வித6 களாகவும் நேரிட்டது. இதனுல் ஏற்ப கூடிய, வேண்டத்தகாத விளைவுகளைத் த பதற்காக சமூகத்தில் பலதார மணம் றுக்கொள்ளப்பட்டது. மேலும் யார்ய பலதார மணம் புரிந்து கொள்ளலாம் 6 பதற்கும் எச்சந்தர்ப்பத்தில் புரிந்து கொ ளலாம் என்பதற்கும் விதிமுறைகள் ஏ, படுத்தப்பட்டன. எனவே இஸ்லாமி திருமணப் பண்பாட்டில் பலதார மன என்பது சந்தர்ப்ப சூழலின் தாக்கத்தி விளைவேயாகும்.
நாகரீக வள ர் ச் சி காரணமாக புதிய புதிய விஞ்ஞான கண்டு பிடிப்பு வியாபார வர்த்தக வளர்ச்சி, அன்ன நாடுகளின் ஆதிக்கம் என்பவற்றின் க ணமாகவும் உலக நாடுகளிடையே மி நெருங்கிய விரைவான தொடர்புகள் ஏ படுகின்றன. ஒருவரோடு ஒருவர் கல கொள்ளவும், ஒரு சமூகத்தோடு இன்னெ சமூகம் நெருங்கி உறவாடவும் சந்தர்ப் உண்டாகின்றது. இதனுல் கலாச்சார மாற்றம் ஏற்படுகின்றது. சமூகங்களு டையே ஏற்படும் தொடர்பும், காலம றமும், பண்பாட்டு அம்சங்களில் மாற்ற தை உண்டுபண்ணுகின்றன. பழையன ச தலும் புதியன புகுதலும் என்பது ப பாட்டில் இடம் பெறுகின்றது. இது அ சியமானதும், தவிர்க்க முடியாததும் ஆகு சமூகப்பண்பாடு மனித வாழ்க்கையி பல்வேறு அம்சங்களை உள்ளடக்குவதா அது பல்வேறு கூறுகளின் தொகுப்பு எ லாம். நாம் சமூகத்தின் அங்கத்தவஞ வாழும்போது அச்சமூகப் பண்பாட்டி ஏற்ப இப்படித்தான் நடந்து கொள் வேண்டும் என்று எதிர் பார்க்கப்படுகின்ற இத்தகைய எதிர்பார்ப்புகளேயே சமூ நியமங்கள் (Social Norms எனப்படுகி றன. சமூக நியமங்கள் சமூகப் பண்பா டின் கூறுகளாக அமைகின்றன. சமூக மங்கள் நாட்டுநடப்பு, நியதிகள், சட்ட as air (Folk ways, Modes, Laws) at 3OTLI. வகைப்படும். இவை ஒவ்வொன்றும் அ6 றின் தன்மைக்கு ஏற்ப வேறுபடுத்தப் கின்றன.
நாட்டு நடப்பை ஒருவர் மீறி ந கும்போது சட்டப்படி தண்டிக்கப்படுவ இல்லை. ஆ ைல் நியதிகளை மீறும்போ மறைமுகமான தண்டனையையேனும் .ெ கின்ருர், உதாரணமாக நம் சமூகப்ட பாட்டில் ஆண்கள் வேட்டி, நீண்ட க சட்டை ஆகியன அணிவதும், பெண்

rற் ள்
சேலை போன்றவற்றை அணிவதும், ஏற் றுக் கொள்ளப்படுகின்றது. இதனை மீறி பெண்கள் நீண்ட காற்சட்டை அணிவதா லோ ஆண்கள் பெண்களைப்போல் முடி வளர்ப்பதாலோ சட்டப்படி தண்டிக்கப் படுவது இல்லை. ஒரு நாளைக்கு மூ ன் று வேளை சாப்பிடுவது என்பது நாட்டுநடப் புக்கு மற்ருெரு உதாரணமாகும். இதனை மீறி ஒருவர் நான்கு நேரமோ அதற்கு மேலோ சாப்பிட்டால் அல்லது சாப்பிடா மல் விட்டாலோ தண்டிக்கப்பட மா ட் டார். நியதிகள் நாட்டு ந ட ப் பி லு ம் பார்க்க சிறிது வலிமை கூடியவையாகும். நியதிகள் மீறப்படும்போது மறைமுகமான தண்டனையேனும், ஒரு வர் பெறலாம். உதாரணமாக பாதரட்சையுடன் கோவி லுக்குச் செல்லுதல், கோவிலுக்குள் புகைத் தல் என்பவற்றைக் கூறலாம். சமூக நிய மங்களில் சில சமூகத்தின் அமைதிக்கும் பாதுகாப்புக்கும் அவசியம் வேண்டப்படு கின்றபடியால், அவை எழுதது உருவம் கொண்ட சட்டங்களாக மாறுகின்றன. சட்டங்கள் மீறப்படும்போது ஒருவர் சட் டப்படி தண்டிக்கப்படலாம். நாட்டு நடப் புகள், நியதிகள் சட்டங்கள் என்பனவே மனித சமூகப்பண்பாடாக பர்ணமிக்கின் றன. சமூகத்தில் வாழுகின்ற அங்கத்த வர்கள் சமூகப்பண்பாட்டிற்கு ஏற்ப நடந்து கொள்ள எதிர்பார்க்கப்படுகின்றனர். ஒரு வர் சமூகப்பண்பாட்டை மீறும்போது சமூ கத்தோடு முரண்படுகின்ருர் எனவே நாம் எச்சமூகத்தில் அங்கத்தவனுக வாழ்கின் ருேமோ அச்சமூகப்பண்பாட்டிற்கு ஏற்ப நடந்து கொள்ளவும் பண்பாட்டை வளர்க் கவும், திருத்தங்களையும் மாற்றங்களையும் வேண்டியபோது ஏற்படுத்திக் கொள்ளவும் பொறுப்பும் கடமையும் உடையவர்களா ($ଗunt[b.
- அன்பளிப்பு
'56oT @00) LGPL LAT”
巴哥 o
வைத்து பயன் பெறுங்கள்
சிலை o
கண்ணு பீடா, திருநெல்வேலி.

Page 33
இலங்கையின் பொ
அபிவிருத்திக்கு
முகாமையின் பங்கு
சி. அருளான
மூேகத்தின் சகல நடவடிக்கைகளுக் கும் முகாமை ஒர் மூலகாரணமாய் அமைந் துள்ளது என்பதை சமூகத்தின் பல்வேறு செயல் முறையின் மூலமும் நாம் அறிகின் ருேம். அதாவது ஒர் நீர்ப்பாசன வாவியை கட்டுவதாயினும் சரி, தொழிற்சாலைகளை நிர்வகிப்பதாயினும் சரி, வியாபாரத்தாப னங்களை நடாத்துவதாயினும் சரி அல்லது காரியாலயங்களை நடத்துவதாயினும் முகா மைத் தொழிற்பாடு அவசியம் என்பது புலப்படுகிறது. இங்கு முகாமையானது பல் வேறு வகைகளில் கிடைக்கும் வழங்களே மனித சக்தியுடன் தொடர்பு படுத் தி அவற்றின் மூலம் உற் ப்த் தி யாகவோ, சேவையாகவோ வெளியீடு செய்வதையும் அறிவோம்.
மேலும் முகாமையின் கருத்தை அன்றி அதன் அவசியத்தை உணர்வதாயின் ஒப்பீட் டாய்வையோ ஒரே தொழில் சார்புடைய இரண்டு நிறுவனங்களிடையே, ஒரே அள வில் மூலப்பொருட்கள் நிதி, மனிதவலு ஆகியவற்றினை உட்செலுத்தி அவர்களினி டையே தொழிற்பாட்டில் வினைத்திறனுன தொழிற்பாடும் வினைத்திறனற்ற தொழிற் பாட்டினை அடைவதை நாம் அவதானிப் பதுடன் மேலும் அத்தகைய நிறுவனங்க ளால், அடையப்பட்ட நோக்கங்களில் வித் தியாசமான நிலைகள் காணப்படுவதை அவ தானிக்கலாம். எனவே இதிலிருந்து அறி யக் கூடியதாக இருக்கிறது என்னவென் முல் நிறுவனங்களிற்கு கிடைக்கும் வழங் கல்கள் அடிப்படையாகத்தான் அவற்றின் நோக்கங்கள் நிறைவேற்றப் படுவதல்ல வென்றும் முகாமையின் தொழிற்பாட்டின் பங்கினுல்த்தான் நோக்கங்கள் அடையப் படுகின்றன என்பது வெள்ளிடைமலை.
இதுவரை ஆராயப்பட்ட விடயங்களே ஆதாரமாகக் கொண்டு சமூக நடவடிக் கைக்கு முகாமையின் தொழிற்பாடு அவ சியம் என்பது புலப்படுகிறது. அளவற்ற மூலவளங்கள் கிடைக்கும்போதோ அ ல் லது சேதமடைகின்ற போதோ அல்லது மூலவளங்கள் பற்ருக்குறை ஏற்படுகின்ற
ந்
蠶

ருளாதார
a rail B. Sc. (P. A. D.) Special
வளையிலும் சரி முகாமையானது எல்லாச் ந்தர்ப்பங்களிலும் பயன்படுத்த வேண்டி தாக இருக்கிறது. இத்தகைய நிலையை ட்டி ஆராயும் பொழுது இலங்கை போன்ற றை அபிவிருத்தி நாடுகளுக்கு முகா மத் தொழிற்பாடு அவசியம் என்பது யத்துக்கிடமின்றி அறிவதுடன் இவை மே
ரம் பொருளாதார அபிவிருத்தியடைய
காமையின் பங்குதான் மிக முக்கியமென் தையும் ஆணித்தரமாக வலியுறுத்தலாம்.
எமது நாட்டை அபிவிருத்தியடையச் சய்வதில் ஏற்படும் பிரச்சினைகளை நோக் ன் அதாவது இன்றைய நிலையில் எது த கட்டுப்பாடற்ற சூழ்நிலையில் பெருக் ப்படும் சனத்தொகைப் பெருக்க வீத தி ற்கு ஈடாக நாட்டின் தேசிய உற்பத்தி ய அதிகரிக்க வேண்டியதுடன் வாழ்க் கத் தரத்தையும், உயர்த்த வேண்டியது வசியமாகிறது. மறுபுற தில் இ ைவ ற்றி கூறின் அஃதாவது நாட்டின் தற் பாதைய சந்ததியினருக்கு வேலைவாய்ப் ல் இருக்கும் மந்த நிலையைப் போக்குவ டன் மனிதவலுவில் ஏற்படும் அதிகரிப் ற்கேற்ப வேலைவாய்ப்பு அளிக்கவேண்டி துமாகும். அடுத்த படியாக குறை அபி ருத்தி ந்ாட்டில் காணப்படும் குணஇயல் க்கேற்ப எம்மிடம் காணப்படும் மூ ல ளங்களான மூலதனம், வெளிநாட்டுச் சலாவணி போன்றவை பற்ருக் குறை ாக இருக்கின்றன. இவையே தற்போ தய மூன்ரும் உலகின் உற்பத்திக் காரணி எளில் முக்கிய பங்கினே ஏற்கிறது. எமது ாட்டில் காணப்படும் எ ன் ண ள எற்ற குப்பினரான தொழிலாளர்கட்கு வேலை ழங்குவதில் கஷ்டங்களுள. த்தகைய வளங்கள் இருந்த போதிலும் ற்பத்தித்திறன் குறைவடைந்தே காணப் டுகிறது. இருக்கிற மூலவளங்களைத் திற கவும், உற்பத்தித் திறனுடனும் செயற் டுத்தி நாட்டில் இலகுவில் பெறக்கூடிய னிதவலுவைப் பாவிப்பதற்கும், நாட் ன் பொருளாதாரத்தை முன்னேற்றுவ ற்கும் முக்கியம் முகா ைமயின் பங்கே னலாம்.

Page 34
உயர்ந்த சேவை!
நிறை
தரமான ge fri it
திறமான சிற்று இன்றே
மக்கள் ே
(விசேட ஆடர்கள்
கடன் வசதி பெற, அ
கூட்டுறவுக்
* உழவு இயந்திர
24 விவசாய இரசா
* நுகர்ச்சித்
* எரி ெ
சி ற ர்
66O)6.
ப.நோ.

குறைந்த விலே!
ந்த பலன்!!!
ாட்டு வகைகளுக்கும் லுண்டி வகைகளுக்கும் ற நாடுங்கள்
உடன் கவனிக்கப்படும்)
டைவு பிடிக்கச் சிறந்த இடம்
கிராமிய வங்கி
உதிரிப் பாகங்களுக்கும் A பனப் பொருட்களுக்கும் A
தேவைகளுக்கும் X
பாருட்களுக்கும் A
5 த இட ம்
சி வடக்கு Sin. GħJEGLÓ
ங் த ன்.
-

Page 35
மூலதனத்தினை திறனுக பயன்படுத்து வதாயின் திறமையான முகாமைத்துவ தொழிற்பாடு அவசியமாகும். விவசாய கைத்தொழிற் துறையில் திட்டமிடப்பட் டுள்ள வெளியீட்டில் கணிசமான அளவு அதிகரிப்பினை நாம் அடைய வேண்டுமா யின் அத்தகைய துறைகளில் முகாமைத் தொழிற்பாடு நடைமுறைப்படுத்தல் அவ சியமாகும். திறனுன முகாமைத் தொழிற் பாடு நடைமுறைப்படுத்துவதனுல் உலக சந்தையின் விலைக்கும், தரத்திற்கும் ஏற்ப நமது நாட்டு உற்பத்திப் பொருட்களை : உற்பத்தி செய்வதுடன் அதன் பெறுபே' ருக வெளிந்ாட்டு ஏற்றுமதி வருமானத் தி னை அதிகரிக்கவும் முடியும், சேமிப்பு முதலீட்டுக்கு சமனனது என்று வலியுறுத் தப்படும் பொருளியல்வாதிகளின் கூற்றை யும் நனவு படுத்த வேண்டுமாயின் அங் கெல்லாம் எமது வினைத்திறனை அதிகரிக் கக்கூடிய வகையில் திறனுன முகாமைத் தொழிற்பாடு நடைமுறைப்படுத்தப் பட வேண்டும். அதாவது சேமிக்கப்படும் பண மெல்லாம் முதலீடு செய்யப்படாமல் போதாது அவற்றை திறனுன முறையில் நிர்வகிப்பதற்கு முகாமையின் பங்கும் அவ சியம் வேண்டப்படுகிறது.
அடுத்தபடியாக அபிவிருத்தியில் முகா மைப் பிரச்சனைகளை கவனத்திற்கு எடுத் துக் கொள்ளல் வேண்டும். பொருளியல் வளர்ச்சி என்று குறிப்பிடுவதிலும் பார்க்க பரந்த கருத்து ஆழம் கொண்ட அபிவிருத்தி எ ன்று அ ைழ ப் பது பொருத்தமாகும். வளர்ச்சியுடன் சேர்ந்து இன்னும் சிலவற் ைற அடக் கி யதே அபிவிருத்தியாகும். வளர்ச்சி எனும்போது வெளியீட்டின் அதி கரிப்பால் நாட்டின் தேசிய உற்பத்தியில் அதிகரிப்பு ஏற்பட்டதின் பிரதிபலிப்பாக தலாவருமானம் அதிகரித்தலாகும். எ ப் படி இருந்தபோதிலும் அபிவிருத்தியானது வளர்ச்சியுடன் கூடிய சில அடிப்படை மாற்றங்களாகும். இலங்கை போ ன் ற நாடுகளில் மாற்றமானது மக்களுடைய வாழ்க்கை முறைகளிலும், சமூகக் கட்டுக் கோப்பிலும் ஏற்பட்டிருப்பதை அவதா னிக்க முடிகிறது. எனவே முகாமையா னது நிறுவனங்கள் இலாபத்தில் இயங்க மட்டும் அல்லவென்றும் முகாமை நடை முறையானது விவசாய நிலச் சீர்திருத்தத் துடன் தொடர்புடைய சமூகம் என்பவற் றிலும், நடைமுறைப்படுத்த வேண் டி இருக்கிறது. அண்மையில் ஐக்கிய முன் னணி அரசினுல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நிலச்சீர்திருத்த சட்டத்தின் பிரதிபலனுக பெருந்தோட்டங்கள் தேசியமயமாக்கப்பட்
வ, 6
 

2.
டபின் முகாமைத்துவம், நிர்வாகம் என்று வற்றில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டன. தோட்டத்து அல்லது அண்மைய கிராமிய மக்கள் இப்புது நிர்வாக சபைகளில் இடம் பெற்றனர். முறையான முகாமைத்துவம் நிர்வாகம் இன்றிப் பெருந் தோட்டங்கள் இலாபகரமாக இயங்காதென்பது தெளிவு. புது நிர்வாகம் எவ்வளவு தூரம் இலாப கரமாக தோட்டங்களை இயக்குகிறதென் பதை எதிர்காலமே உணர்த்தவல்லதாகும்.
அபிவிருத்திக்கு முகாமைத் தொழிற் பாடுகள் அவசியம், என்பது புலப்படும் வேளையில் அபிவிருத்தி நோக்கங்கள் நிறை வேற்றப்பட வேண்டுமாயின் முகாமையிய லும் அபிவிருத்தியடையச் செய்யவேண் டும். குறை அபிவிருத்தி நாடுகளில் அபி விருத்தித் திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட வேண்டுமாயின் முகாமைத்திறன் அதிகரிக் கப்படுவதுடன் அதற்கான மூக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட வேண்டும். குறை அபிவிருத்தி நாடுகளில் மேற்கூறிய முறைகளில் அனுப் பப்பட்டதாலேயே, (பிரிஒ) முகாமைத் திறன்கள் வலுவற்றதாகக் காணப்படுகி றது. இக்காரணியை கருத்தில் கொள்ளப் படாததாலேயேளதிர்பார்க்கப்பட்டவிளைவு கிடைப்பதில்லை. முகாமைக்கும், அபிவிருத் திக்கும் இடையில் நெருங்கிய தொடர் பினை உணருமிடத்து அபிவிருத்தி திட்ட மிடும்போது முகாமை அபிவிருத்தி திட்ட மிடலும் ஒரு பகுதியாகக் கருதப்படுதல் வேண்டும். இலங்கை சுதந்திரமடைந்ததும், பொருளாதார சுதந்திரம் அடையும் நோக் குடன் பொருளாதார அபிவிருத்தித் திட் டங்களை ஆரம்பித்தது. அத்தகைய திட் டங்கள் யாவும் தோல்வியையே தழுவி நின்றன. நாட்டில் அமைந்துள்ள இயற் கை வளங்களையும், மனித வளத்தையும் நிதி முறைமைகள் போன்ற வளங்கள் பற்றிய தரவுகள் சேகரிக்கப்படுதல், அத் தரவுகளை அலுவலகங்களில் அலசி ஆராய் தல், அத்தரவுகளின்படி திட்டவரைபடத் தை உருவாக்குதல் ஆகிய மூன்று முக்கிய திட்டமிடல் கருமங்களை திறனுக இயங்கு வதற்கு முகாமை அவசியமாகிறது.
முதலாவதாக முகாமை அபிவிருத்தி செயற்பாட்டுத் திட்டத்தில் நிர்வாக அபி விருத்தித் திட்டத்தினை அபிவிருத்தி அடை யச் செய்யும் வழிமுறையில் அணுகுதலா கும். நிர்வாக ரீதியாக அணுகுமிடத்து அதிகரிப்பு விகித சம அளவிற்கு ஏற்ப சிக்கனமாக பொதுவான நோக்கை அடை யலாம். இதனுல் சமமான நிர்வாக ரீதி யில் அபிவிருத்தி உண்டாகும். உதாரண

Page 36
22
மாக:- ஆளணி முறைகள் திட்டமிடல் அரசின் நிதி செயற்படுத்தல், திட்ட ெ யல் முறைகள் மூலம் அபிவிருத்தி ஏற்பட உதவும். சமூக நடைமுறைமூலம் அணுகு அபிவிருத்தி நிர்வாக முறையானது சமூ பொருளாதார, அரசியல் நிலைகளில் மாறு றத்திற்கேற்ப பொது நிர்வாக முறைகள லும் மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தப்படுவதாகும் உதாரணமாக:- காலனித்துவ காலங் ளில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட நிர்வா முறைகளைத் தவிர்த்து நாட்டின் அ பி வி ருத்தியுடன் தொடர்புடைய நிறுவன : களை நிறுவுதல் போன்றதாகும் இவ்விரு வகை அணுகுதல் முறைகள் மூலம் அபிவி ருத்தி நடைமுறைக்கான கொள்கை வகுத் தல், திட்டம் வகுத்தல், செயற்பாட்டு திட்டங்கள், திட்டங்களைச் செயற்படு: தல் என்பவற்றில் நிர்வாக முறைகளிலும் அபிவிருத்தித் திட்டங்களுக்கு ஏற்ப நி வாக நடவடிக்கைகள் அமைய வேண்டும் இன்றேல் அபிவிருத்திக்கு ஏற்ப நிர்வாகம் நடைபெற மாட்டாது உதாரணமாக: அண்மையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பர வலாக்கப்பட்ட வரவு செலவுத் திட்டம் போன்றதாகும்.
எமது பொருளாதாரத்தைப் பொறுத் தவரை உற்பத்தித் துறைகளிலும், கொள் கை வகுத்தலிலும் பின்வருவன கவனத் தி ல் கொள்ளப்பட வேண்டியனவாகும் வேலைமுறைகளும், நடைமுறையும், குழு களிடையே ஏற்படும் தொடர்புகள், சூழல் தொடர்புகள், அவற்றினுல் ஏற்படும் மாறி றங்கள் என்பனவாகும். அபிவிருத்தி அடை யும் நிறுவனத்தின் செயற்பாட்டுத்திட்ட களில் புத்தாக்கம், புதுப்பித்தல், மாற றங்களை ஏற்படுத்தல் போன்றன அடங்கி யதாக இருக்க வேண்டும். ப ல் வேறு தொழிற்பாடுடைய நிறுவனங்கள் நம் நாட டில் காணப்பட்டாலும் அவற்றினிடையே இது போன்று எல்லாத் துறைகளிலும் செயற்பாட்டுத் திட்டங்கள் யாவும் நிறை வேற்றப்பட சமூக பொருளாதார அமை! பில் மாற்றத்தினை ஏற்படுத்தும்.
முன்னேற்றகரமான தி ட் டமி ட 6 முறைகளினுல் நிறுவனங்களின் நோக்கா களுக்கிணங்க கொள்கைகளை வ குத் து அவற்றினை நடைமுறைப்படுத்த முற்படும் போது தெரிவுப் பிரச்சனைகள் எழாது திறம்பட தெரிவு செய்யும் ஆற்றலை உடை யதாக இருப்பதால் ஒரு ஸ் திர மா எ அமைப்புக்குட்பட்டு தீர்மான வழி கலை சுலபமாக அடையக்கூடியதாக இருக்கும் தொழில் நிறுவனங்கள் ஊடாக மக்களை

T
யும், வளங்களையும் தொடர்புபடுத்தி அவற் றின் மூலம் எதிர்பாராத விளைவை அடைய முடியும். முன்னேற்றகரமான நவீன விஞ் ஞான முகாமை தொழிற்பாடான தகவல் தொடர்பு முறைகள், கொம்பி யூட்டர் தரவுமுறைகள் என்பன மூலம் தீர்மானம் எடுத்தலில் எதுவித சிக்கல்களையும் ஏற் படுத்தாது திட்டத்தின்படி தங்குதடை யின்றி நிறைவேற்றக்கூடியதாக இருக்கும்.
உற்பத்தி முகாமையின் வளர்ச்சியின் பிரதிபலிப்பே நாம் இன்று காணும் சிக் கன உற்பத்தி முறைகள் மூலம் மலிவான பொருட்கள் உற்பத்தி செய்தலாகும். மறுவார்த்தையில் கூறுவதாயின் தலா உற்பத்தி விளைநிறன் அதிகரிப்பினை ஏற் படுத்தி உள்ளது. இதுவே இன்று உற்பத் தியை ஆகக் கூடிய உயர்ந்த அளவு உற் பத்தி செய்ய உதவுகிறது. மறுபுறத்தில் ஆளணி முகாமையின் வளர்ச்சியானது ஆளணிக்கு ஆட்களே தெரிவு செய்தல், பதவியிடல், முகாமைத்துவத்தில் அபி விருத்தி, ஊழியர்களை பயிற்றுவித்தல், ஊழியர்களை ஊக்குவித்தல் போன்றவற் றினை அபிவிருத்தியடையச் செய்துள்ளது.
இதன் காரணமாக மனித வலுவை எவ்
வாறு வினையாண்மையுடன் பாவிக்கலாம் என்பதை அரசாங்க முயற்சிகளிலும் சரி முகாமையானது அறிமுகம் செய்துள்ளது. இதே போன்ற முன்னேற்றம் நிதி முகா மையிலும் அபிவிருத்திக்கேற்ப நிதி திட் டமிடல், வரவு செலவுத் திட்டம் மதிப் பீடு, ஒதுக்கீடு செய்தல் என்பனவற்றில் காணப்படுகின்றது. மற்றும் சந்தைப்படுத் தும் முகாமையின் அபிவிருத்தி எமது இலங்கை போன்ற நாடுகளின் பொருளா தார அபிவிருத்திக்கு அவசியமாகும். அதாவது ஏற்றுமதி, இறக்குமதிப் பொரு ளாதார அமைப்பினைக கொண்ட பொரு ளாதார அபிவிருத்திக்கு பாரம்பரியமற்ற ஏற்றுமதிப் பொருட்களுக்கு சந்தையைக் கண்டுபிடித்தல் அத்தகைய துறைகளில் விசேட கவனம் செலுத்துவதற்கு சந்தைப் படுத்தும் முகாமையின் பங்கு முன்னேற்ற கரமான நடைமுறைப் படுத்தியிருந்தால் நமது நாடு இன்று அனுபவிக்கும் அந்நி யச் செலாவணிப் பிரச்சனையை எதிர் நோக்காத முறையில் முகாமை எதிர் காலத்தையிட்டு முக்கிய கவனம் செலுத்தி அதற்கமைவாக எமது பொருளாதாரப் போக்கினே மாற்ற நடவடிக்கை எடுத்தி
ருக்கும். அதாவது சந்தை ஆராய்ச்சி,
புதிய சந்தைகளை அறிமுகம் செய்து உலக சந்தையின் போட்டிக்கேற்ப எமது நாட்

Page 37
டுப் பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதற்கு பt வழிவகைகளை தோற்றுவிப்பதோடு மட் யி டும் நில்லாது வேலையில்லாத் திண்டாட் இ டத்தையும் குறைக்க நடவடிக்கை எடுத் ெ திருக்கும் என்பதில் ஐயம் இல்லை. for( இலங்கையின் கைத்தொழில் அபி விருத்திக்கு முக்கிய தடையாகக் காணப் பி படுவது மூலப்பொருட்களின் தட்டுப்பாடே எனலாம். அத்தகைய மூலப் பொருட்களை எப்படி வரவழைக்கலாம்; எவ்விதம் வர சீ வழைக்கப்பட்ட மூலப் பொருட்களே முடி வுற்ற பொருட்களாக மாற்றி மீண்டும் , ஏற்றுமதி செய்ய முடியுமா? என்பதை ஜ யிட்டும்; அதனுல் நாம் எவ்வளவு வருமா டு, னத்தைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என் தீ பதையிட்டு திட்டமிட்டுச் சிறந்த முறை .ெ யில் நடைமுறைப்படுத்துவதாயின் முகா , மையின் அவசியம் வேண்டப்படுகிறது. {ւՔ இத்தகைய முயற் சி யி ன ல் நாட்டில் தி காணப்படும் தொழிலாளிக்கு ஊதியம் கொடுத்து லாபம் பெறமுடியுமா? என் ே பதையிட்டு முடிவுகளை முகாமையே திறம் g பட திட்டமிட முடியும் என்பதால் இதன் 15 L அவசியம் மேலும் வலியுறுத்தப்படுகிறது. இ. முகாமையானது தனது தொழிற் ஆ பாடான இருப்புக் கட்டுப்பாடு, தரக் பா கட்டுப்பாடு போன்ற பகுதிகளையும் உள் வி ளடக்கி இருப்பதால் ஒரு உற்பத்திக்குத் டே தேவையான மூலப் பொருட்கள் எவ் வி வேளையில், எவ்வளவு, கட்டளையிட்டு வர அ. வழைக்கப்பட வேண்டும், அது எத்தகைய த தரமுடையதாக இருக்க வேண்டும் என் யு.
@ 三エニる三エニ。三エリニエニエリニ
அன்பளிப்பு
தெ ப. பொ.
STSqMSLeeTuqSBYL SLMiLiSSiTDSSYYTMSiSLSLeLTeSSSLSLSYYSMSLeeMSDSSSYYYS
 

23
தையிட்டு தீர்மானிப்பதற்கு முகாமை ன் அவசியம் வலியுறுத்தப்படுகிறது. லங்கையில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பாருட்கள் உலக சந்தையில் தரத்திற்கு டு கொடுக்கத் தக்கதாக இல்லை என அறி தில் நாம் காணும் குறைவு என்னவென் ல் முகாமையின் கண்காணிப்பு குறை வயாகும். எனவே ஒரு நாட்டில் சிறந்த தாழில் நுட்ப உற்பத்திக்கு முகாமை வசியம் எனலாம்.
மற்றும் முகாமையின் இறுதிப் பகுதி ானது கட்டுப்படுத்தலைக் கொண்டிருத்த யும் அவதானிக்கலாம். த ந் கா ல ப் பாருளாதார அபிவிரு த் தி க் கெ ன த் ட்டப்படும் திட்டங்கள் யாவும் தோல் யை தழுவியதின் முக்கிய குறைபாடு ன்னவெனில் திறனுன கட்டுப்படுத்தல் றை நடைமுறைப் படுத்தாததேயாகும். ட்டங்கள் பகுதி பகுதி யாக் கப் பட்டு வை, அக்காலங்களுக்குக் குறிப்பிட்ட 5ாக்கை அடையத் தவறுவதாயின் அவற் க்கான காரணங்களை ஆராய்ந்து மாற்று டவடிக்கைகளை கைக்கொள்ள வேண்டு மன்பதை தீர்மானித்தல் அவசியம். ஞல் முகாமையின் அபிவிருத்திக் குறை டே இலங்கையின் பொருளாதார அபி ருத்திக்கு எதுவித பங்கையும் ஆற்ருது
ாயின. எனவே பொருளாதார அ ருத்திக்கு முகாமையின் நடைமுறைகளை றியப்படுத்தினுல் நாட்டின் பொருளா ார விருத்தி நோக்கை அடைய முடி ம் என்பது வெள்ளிடை மலேயாகும்.
葛 リ二リ三ニリニリニリニー●●エ。
வளர்ப்போம்
பெறுவோம்
xf167f5rTëêà

Page 38
கணக்கியல் - இரட்டைப்பதி நடைமுறையும்
புறப்போதனுசிரியர்
உதவியாசிரியர்,
ர்ெத்தகக் கல்வி இன்றைய முக்கியத்துவம் பெற்றுவிட்டது. அரசு மாறி மக்கள் தாமே தொழிலைத் தே சீர்செய்யப்பட்ட நிலையில் அந்தத் தெ பத்தியை சந்தையில் எவ்விதம் ஈடுப வினங்களை எவ்விதம் கணிப்பிடுவது கொள்ள வேண்டுமென்ற வகையில் மாக, தொழில் முன்னிலைப் பாடமாக வர்த்தகம் என்ற பகுப்புள் க களை ஒழுங்காகக், காலக் கிரமமாக, மொத்த விளைவைக் கணிப்பீடு செய் தில் நடவடிக்கைகளை பதிவு செய்வது கணக்குப் பதிவினை நாம் இரட்டைட் இங்கு இரட்டைப் பதிவு என்னும் ே என்று மட்டும் உணர்ந்து கொண்ட முறையில் இது தேவையை நிவிர்த் யில் ஒரு தர்க்க நியாயம் உண்டு என்
எந்த ஒரு நடவடிக்கையிலும் மைகளைப் பெறுவதற்காக நடைமுை இழக்க வேண்டும் இது ஒரு பொது டைப் பதிவு தர்க்கிக்கப் படுகின்றது. 10 கொடுத்து வாங்குகின்றனென்ருல் 10ம் ஆக அமைகின்றது. இங்கு ரூட மென்னவெனில் புத்தகத்தை வாங்க சில நன்மைகளைப் பெற்றிருப்பான். நன்மைகளை இழந்து விட்டானென்பே கொண்டு நடவடிக்கையின் பெற்ற சத்தைச் செலவிலும் பதிய முற்பட்ட
பெற்ற பயன் அம்சம் இழந்த பயன் அம்சம்
இதுவே இரட்டைப் பதிவாகும். மேற்பார்த்த உதாரணத்தில் படையாக நேரடியாகத் தோன்றுகி அம்சங்கள் வெளிப்படையாகத் .ே உதாரணமாக ஒருவனுக்கு சம்பளமா கொள்ளும் போது பெற்ற பயன் அ மாகவும் அமையும். இங்கு பெற்ற

அத்தத்துவமும் Ο
இ. திலகரெத்தினம் B. Com, (Cey.) (பல்தொழில் நுட்ப நிறுவனம், யாழ்ப்பாணம்) யாழ்ப்பாணம் மத்திய கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம்)
கல்வி அமைப்பில் முதன்மை பெருவிட்டாலும் மக்களுக்குத் தொழில் தேடிக் கொடுக்கும் நிலை நடிக் கொள்ளத் தக்க வகையில் கல்வி அமைப்பு ாழிலால் அல்லது சேவையால் பெறப்பட்ட உற் டுத்துவது அதில் ஏற்படும் வருமானங்கள் செல என்பனவற்றை ஒவ்வொருவரும் உணர்ந்து வர்த்தகம் இன்று பொதுவான, முக்கிய பாட 5 அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ணக்கியல் ஒன்ருகும். கணக்கியல், நடவடிக்கை முறையாகப் பதிவு செய்து நடவடிக்கையின் பும் தொழில் நுட்பமெனக் கூறலாம். இக் கருத் மிக முக்கியமான ஒரு அம்சமாகும்3 இன்றைய பதிவு முறையென்று கூறிக் கொள்கின்ருேம் பாது ஒரு வரவுப் பதிவுக்கு ஒரு செலவுப் பதிவு ால் போதுமெனச் சிலர் கருதுகின்றனர். நடை தி செய்வதாக அமைந்தாலும் இதன் பின்னணி எபதை நாம் மறந்துவிடலாகாது,
ஒருவர் சில நன்மைகளைப் பெற்ருல் அந்த நன் றயில் சமமான பெறுமதியுள்ள பிற நன்மைகளை நியதி இந்த நியதியினடிப்படையிலேயே இரட் உதாரணமாக இராமன் ஒரு புத்தகத்தை ரூபா இங்கு இராமன் பெற்ற பயனுக பணம் ரூபா ா 10ஐ இழந்த பயனெனக் கருதுவதன் காரண rது அவன் அந்த ரூபா 10 த்தை வைத்திருப்பதால் தற்பொழுது புத்தகத்தை வாங்கியதனுல் அந்த தேயாகும். எனவே இத்தர்க்கத்தை நியாயமாகக் பயன் அம்சத்தை வரவிலும் இழந்த பயன் அம்
GOTIT. (புத்தகம்) ଈugTରy 10
(காசு) செலவு 10
பெற்ற பயன், இழந்த பயன் அம்சங்கள் வெளிப் ன்றன. ஆணுல் இந்தப் பெற்ற, இழந்த பயன் நான்ருது மறைமுகமாகத் தோன்றுவதுமுண்டு. க ரூபா 300 கொடுக்கப்பட்டது என எடுத்துக் ம்சம் சம்பளமாகவும் இழந்தபயன் அம்சம் பண
பயன் அம்சமான சம்பளம் மறைமுகமாகவே

Page 39
பயனை வெளிப்படுத்துகின்றது; அதாவது ச உழைப்பைப் பெற்றுள்ளோம். எனவே பெற் வெளிப்படுகின்றது. இன்னும் வருமதியாளன் நிலையில் அவனை அறவிட முடியாக் கடன் எ பெற்ற பயன் அம்சம் அறவிட முடியாக் கட யாளனின் வருமதித் தன்மை எனவும் அமைய
அறவிட முடியாக் கடன் உரிய வருமதியாளர்
எனப் பதிவோம். வருமதித் தன்மையை இழப் வைக்கப்பட்டுள்ளது; ஆனல் அறவிட முடிய தத்துவ விளக்கம் என்னவெனில் அக் குறிக் கருதி நாம் பணத்தையும் நேரத்தையும் விரய இதுவே நாம் பெற்ற் பயனகும். இதனவே பெற்ற பயன் அம்சமாக கருதப்பட்டு வரவு
இத்தகைய விதத்தில் இரட்டைப் பதி லும் நடைமுறையில் இத் தத்துவத்தைக் க னல் இரட்டைப் பதிவின் தர்க்க நியாயத்ை மூலம் அண்மையில் விளக்க முற்படுகின்றனர்.
ஒருவன் தனது உழைப்பில் இருந்து ரூட என எடுத்துக் கொண்டால் அவனது சொத்; தாக அமையும். எனவே
சொத்து E. உரிமை
இந்நிலையில் தனது நண்பன் ஒருவனிடம் இவ னேயானுல் தற்போது இவனது சொத்து அதே வேளையில் நண்பனுக்கு ரூபா 1000ம் வான். எனவே=
சொத்து = உரிமை + பொறுப்பு
இந்த ரூபா 6000த்தை வியாபாரத்தில் றிருப்பானேயானுல் இவனுக்கு வருமானம் - கிடைத்திருக்கும். அத்துடன் சொத்து ரூபா 7
சொத்து = உரிமை + பொறுப்பு + இந்த சொத்து 7125ல் உரிமையாளன் பற்றியுள்ளான் என எடுத்துக் மொண்டால் ஆகும். எனவே
சொத்து = உரிமை + பொறுப்பு + (வ இச்சமன்பாட்டை தீர்ப்பின்
சொத்து + செலவினம் + பற்று =
இச் சமன்பாட்டின்படி இடது பக்கத்தில் உ பன கணக்குப் பதிவில் வர்வுப் பதிவாகவும், வ வருமானம் என்பன கணக்குப் பதிவில் செல பக்கத்தில் உள்ள அம்சங்கள் அதிகரிக்கப்பட தல் வேண்டும் . குறைக்கப்படவேண்டுமாயின் தல் வேண்டும். அதே போல வலது பக்க: வேண்டுமேயாயின் அக் கணக்குகளின் செல வேண்டுமாயின் வரவில் பதிதல் வேண்டும். இத
சொத்து செலவினம் பற்று
வ, 7

25
ம்பளம் கொடுப்பதால் நாம் அவனது bற பயன் அம்சம் இங்கு மறைமுகமாக ஒருவன் வருமதியை இறுக்க முடியாத னக் கருதிப் பதிவு செய்கின்ருேம், இங்கு ணுகவும் இழந்த பயன் அம்சம் வருமதி பும். எனவே
வரவு
செலவு
பதால் வருமதியாளன் கணக்கில் செலவு ாக் கடன் கணக்கில் வரவு வைத்ததன் கப்பட்ட வருமதியாளர் தருவார் எனக் மாக்காது பாதுகாத்துக் கொள்கின்ருேம். யே அறவிட முடியாக் கடன் கணக்கு வைக்கப் பட்டுள்ளது.
வின் தத்துவம் தர்க்கிக்கப்பட்ட போதி டைப்பிடிப்பது இலகுவானதன்று; இத த ஓர் அட்சர கணித சமன்பாட்டின்
பா 5000தைச் சேமித்து வைத்துள்ளான் தான ருபா 5000 அவனுக்குரிமையான
ஆகும். ன் ரூபா 1000ம் கடன் வாங்கியிருப்பா ரூபா 6000 (5000 + 1000)ம் ஆகும். கொடுக்க இவன் பொறுப்புடையவனு
ஆகும்.
ஈடுபடுத்தி 7125/= வருமானம் பெற் செலவினம் (7125 - 6000) இலாபமாக 125வாக அதிகரித்திருக்கும். எனவேவருமானம் - செலவினம்) ஆகும். தனது சொந்த தேவைக்காக ரூபா 400 சொத்து (712 5 - 400) 6725 ரூபா
ருமானம் - செலவினம்) - பற்று ஆகும்.
உரிமை + பொறுப்பு + வருமானம்
என அமையும். ள்ள சொத்து, செலவினம், பற்று என் து பககத்தில் உள்ள உரிமை, பொறுப்பு, வுப் பதிவாகவும் அமையும். இங்கு இடப் வேண்டுமாயின் வரவுப் பக்கத்தில் பதி அக் கணக்கின் செலவுப் பக்கத்தில் பதி ந்தில் உள்ள அம்சங்கள் அதிகரிக்கப்பட வில் பதிதல் வேண்டும். குறைக்கப்பட னை பின்வரும் பட்டியலால் விளக்கலாம்.
உரிமை பொறுப்பு வருமானம்

Page 40
வரவு
சொத்து வரவு செலவு
செலவினம் வரவு செலவு
மேற்காட்டியபடி வரவு செலவு மேலும் சில விபரங்கள் அவதானிக்கப்ப
சொத்து என்ற கருத்தில் நிலையா சொத்துக்கள் அடங்கும். நடைமுறை எமது சொத்தை நாம் கடனுக்கு ஒ என்ற முறையில் எமக்குச் சொத்தாகின் வனவு செய்த சரக்கு ரொக்க விற்பனை ரூபா 21:25க்கும் விற்ருல் ரொக்கமும் தாக அமையும். எனவே வருமதியாளரு
செலவினம் என்னும் பொழுது இ பரம் போன்ற செலவினங்களையும் அற நட்டங்களையும் அடக்கும்.
உரிமை என்னும் பொழுது இது படும் நிலையான உரிமை ஆரம்ப மூல மீறிய வருமானமாகிய தேறிய இலாபப - பொறுப்பு என்னும் பொழுது நீல என வேறுபடும். இதில் நடைமுறைப் குறுங்காலத்துக்குள் செலுத்தும் அடிப்ப கின் உரிமையாளர் அதாவது சென்ம எனவே இந்த நிலைமைகளை அடக்கி சம நிலையான சொத்து
முதலீடுகள் வருமதியாளர் = நடைமுறைச் சொத்து
'}செலவினம் பொறுப்பு நிL--LD
Lusig) வருமானம்
மேற்பார்த்த சமன்பாட்டினை க னிக்கின்ற பொழுது உருவாகக் கூடிய

உரிமை வரவு செலவு
—അ അ അ അ അ —
-
பொறுப்பு 6upT6j செலவு ---------- |
வருமானம ର10tଭା! செலவு
— = − ====
+
ப் பதிவுகள் இடம் பெறும். ஆனல் இதில் ட வேண்டும். ான சொத்துக்கள், முதலீடுகள், நடைமுறைச் சொத்தை எடுத்து பார்க்கின்ற பொழுது ருவருக்கு விற்ருல் அந்த நபர் வருமதியாளர் ஈருர் உதாரணமாக 6000 ரூபாவிற்கு கொள் யாக ரூபா 5000த்துக்கும் கடன் விற்பனையாக வருமதியாளரும் சேர்ந்தே ருபா 7125 சொத் நம் சொத்தாகும்
து சம்பளம், கூலி, வாடகை, வட்டி, விளம் விடமுடியாக் கடன், கொடுத்த கழிவு போன்ற
நிலையான உரிமை, திரள் உரிமை என வேறு தனமாகவும், திரள் உரிமை செலவுகளுக்கு ாக அதாவது ஒதுக்காக அமையும் ண்ட கால பொறுப்பு, நடைமுறைப் பொறுப்பு பொறுப்பினை எடுத்துப் பார்க்கின்ற பொழுது டையில் கடனுக்கு கொள்வனவு செய்த சரக் தியாளர் எமக்குப் பொறுப்பாக அமைவர் ன்பாட்டை வரையும் போது
சொத்து
உரிமை {:* உரிமை (மூலதனம்)
திரள் உரிமை (ஒதுக்கு) நீண்டகாலப் பொறுப்பு நடைமுறைப் பொறுப்பு - சென்மதியாளர்
என அமையும். ணக்குப் பதிவுப் புத்தகங்களினூடாக அவதா அனைத்து கணக்குகளையும்

Page 41
16 நபர் கணக்குகள் 2 நபரில் கணக்குக நிறுவனம் சரக்கு விற்பனையை அடிப்படைய கினைக் கடனுக்கு வாங்குபவர் வருமதியாளர் னுக்குக் கொள்வனவு செய்யும் போது செ ருர், கணக்கியல் விளக்கப்படி இவர்களே அம்சங்கள் அனைத்தும் நபரில் கணக்காகவே
நபரில் கணக்கையும் இரு பிரிவாகப்
18 மெய் கணக்கு 2. பெயரளவுக் கண ளுள் சில மெய்யானவையாக, கண்ணுல் பா அமைகின்றன. உதாரணமாக காணி, கட்டி லாம். ஆணுல் மற்றையவை பெயரளவிலே றைப் பார்த்து அறிய முடியாது. 牟一垒历f பொறுப்புக்களைக் கூறலாம். எனவே மேற்பா கிய அம்சங்கள் அனைத்தையும் மேற்பார்த் இதனைப் பின்வரும் பட்டியல் மூலம் அவதா
ଈugTର!
நிலையான சொத்து முதலீடு
வரவு செலவு வரவு செலவு הרהרהר הדרדרד
நடைமுறைச் சொத்து வருமதியாளர் நீ
வரவு செலவு வரவு செலவு
SS SMS SMS SMS MMSMS SMS SMS SMS S SMSSSS + - + - செலவினம் நட்டம் வரவு செலவு வரவு செலவு
SLS SLSLLLS SMMMMS LLLLSS S SSSM MSS SLLSLS LS SL MS
+
ԼJADԱ/ வரவு செலவு
ബ അl b== + - நபர் கணக்கு மெய்க் கன வருமதியாளர் நிலையான ெ சென்மதியாளர் முதலீ
நடைமுறைச்
இப்பகுப்பின்படி நபர் கணக்குகள்
னத்திடம் இருந்து நபர் பெறுபவராக இருட் வனத்துக்கு கொடுப்பவராக அமையின் அ மெய் கணக்குகளை பொறுத்த வரைய அந்த மெய்க்கணக்கு வரவுப் பதிவாகவும் போது அம் மெய்க்கணக்கில் செலவிலும் பதி
 

६६९
1ள் என பகுக்கலாம். அதாவது வியாபார
பாகக் கொண்டு அமைவதனுல் அச் சரக்
நபராகவும், அச் சரக்கினை நாம் கட
ன்மதியாளர், நபராகவும் கருதப்படுகின் நபர்களாகக் கருதப்படுவதால் மற்றைய கருதப்படுகிறது
?rflöşesga) (Tib.
க்கு, அதாவது நபரில்லாத கணக்குக ார்த்து தொட்டு அனுபவிக்கக் கூடியதாக டடம், தளபாடம் போன்றவற்றைக் கூற யே கணக்குகளாக அமைகின்றன இவற் ாரணமாக உரிமைகள், செலவினங்கள், Fர்த்த நோக்கில் சமன்பாட்டுக்குள் அடங் த மூன்று கணக்குகளுக்குள் அடக்கலாம். னிக்கலாம்.
செலவு நிலையான உரிமை திரள் உரிமை (ஒதுக்கு)
வரவு செலவு வரவு செலவு - + - + ண்டகால பொறுப்பு நடைமுறை பொறுப்பு
வரவு செலவு வரவு செலவு - + - + சென்மதியாளர் வருமானம்
வரவு செலவு வரவு செலவு - + - +
னக்கு பெயரளவிற் கணக்கு சாத்து செலவினம் உரிமை
நட்டம் பொறுப்பு சொத்து பற்று வருமானம்
iன்வருமாறு பதிவு செய்யப்படும். நிறுவ பின் அந் நபர் கணக்கு வரவாகவும் நிறு ந் நபர் கணக்கு செலவாகவும் அமையும். 1ல் நிறுவனத்துக்கு உள்வரும் பொழுது நிறுவனத்தை விட்டு வெளியேற்றப்படும் வு செய்யப்படும்:

Page 42
28
பெயரளவுக் கணக்கை பொறுத்த வினம், நட்டம் பற்ருக அமையின் உரிமை, பொறுப்பு, வருமானமாக ஏனெனில் இரட்டைப் பதிவு விரிவாக்கட் பிரத்தியேகமான ஒரு கணக்கு தயாரி படையில் மேற்பார்த்த விளக்கம் இரட
வர்ணிக்கப்படுகின்றது.
கணக்குகளின் வகை 1. நபர் கணக்கு 2. மெய் கணக்கு 3. பெயரளவுக் கணக்கு | @ଥF%
இந்த நிலையில் இரட்டைப் பதிவு லும் நடைமுறையில் தொடர்ச்சியான னதாக அமையும் என்பது பலரின் அபி
@
YLYSJLLSLLLSLSLLLSYSTzSLS SJYSJS0eLLLLSSYSJLLLLYLLSLLSLLLLJL0LLSLLLYzLLLYLLS
With the best Compliments
OO S.
Manufacturers of Pure Silk,
Factory Thirunelvely JAFFNA. Telegrams: “CEYMASILK” Telephone: 7170
o-seo ->00a0 e oscosa

வரையில் பெயரளவுக் கணக்கம்சங்கள் செல வரவுப் பதிவாகவும் அப்பெயரளவு அம்சம் அமையின் செலவுப் பதிவாகவும் அமையும். பட்ட நிலையில் ஒவ்வொரு நடவடிக்கைக்கும் ப்பது நடைமுறையில் உள்ளது. இதன் அடிப் ட்டைப்பதிவின் மூன்று பொன் விதிகள் என
வரவுப் பதிவு செலவுப் பதிவு பெறுபவர் கொடுப்பவர் உள் வந்தால் வெளியேற்றப்பட்டால் ஸ்வினம் நட்டம் உரிமை பொறுப்பு பற்று ஒதுக்கு SaabLDT60TLD
தர்க்கிக்கப்பட்டு நியாயம் கூறப்பட்ட போதி பயிற்சி பதிவினை விளங்கிக் கொள்ள இலகுவா ப்பிராயமாகும்.
LSSLS0SST LLLSSLLSSY0YLLJSLLSLSLLL0LLLLYSLLLLLSJSLLLJYSLLJY0SLLLSSeeSLLLSLLSLLqSLSL
beYOOla,
INDUSTRIESLIDI
Rayon Synthetic & Cotton Textiles
Office No, IOO, Bankshall Street
COOMBO-1 Telephone 35910
o
O
=ed ASD-selo Dels -->00000 de Deo 0tes

Page 43
Mallaa /
Provides the Following Services
Throug,
CONSUMER SECTION,
CO - O.P., RURAL BANK
NATIONAL MILK BOAF
TEXTILE POWER LO CO - OP. HOSPITAL
Phone: 35O
ഉ(~@്വ~ge്വ~രൂ~രൂ~രൂ~@~ആ~@~ആ~ആശ
P 1 βρα 5 e / I S ί ι
R A JU. S.
For Your Req
Milk Foods, Toilet, I
Glass - Enamal & Rice Hullers, Grinders Electric Motors, E All Kinds of Essence other Sundry G.
67, & 69, Kast ʻʻRAJU BU JAFF Phone 372
M.

uniei palth S. Cimited.
- to the People of Jaffna. h Its.
RD AGENCY, OM FACTORY.
ETC.. ETC.
74/3, Alfred Duraiappah Road,
JAFFNA.
eTAMAeSesMAASi L TMMAeSB eASeSeusAhASe eMASAeSe eMMAeS eM ASAeSiYTATSBiTLTAB
FORES
Iuirements of
Tanoy Sports Goods
Plastic - Wares & their Spare Parts lectric Accessories
s, Food Colours and pods Etc. Etc.
huriar Road, ILDING * *
NA .
Grans: “ “ RAJUVoo
LLAMMeLS eeLeLeeLeLeLeLeLS

Page 44
M
மாணவ றணிகளே!
ஒளிமயம
ஒளி நிலை B. A., G. C. E. O/L
ஆகிய வகுப்புகளுக்கு பயிற்சி ( பாடநெறிகள் புக!
பி றைற்
முக்கிய குறிப்பு
1976 ல் நடந்த க. ெ யில் கூடியளவு மாணவ கழக நுளைவுக்கான வா எமது நியைம்.
134, கந்தர் யாழ்ப்ப
வணிக மாணவ மன்றத்தி
உங்களுக்குத் தேவை பிடவைத் திணிசுகளு
ஒம் ெ
49, நவீன சந்தை,
தலைமை ஸ்தாபனம்:
பெணுறிவு
159, கா

ான எதிர்காலத்தை ஏற்படுத்த யம் காத்திருக்கிறது.
22 G. A. O. ,
G. C. E. A/L
பெற்ற விரிவுரையாளர்களினல்
ட்டப்படும் நிலையம்
O O சென் ர ர்
பா. த. பத்திர உயர்தரப் பரீட்சை
பர்களே சித்தி பெறச் செய்து பல்கலைக் ய்ப்பினைப் பெற்றுக் கொடுத்துள்ளது
மடம் சந்தி, ானம்,
நிற்கு எமது நல்லாசிகள்
வயான சகலவிதமான நக்கு விஜயம் செய்யுங்கள்
டக்ஸ்
யாழ்ப்பாணம்.
ஸ் சில்க் ஸ்ரோர்ஸ்
ங்கேசன்துறை வீதி,
யாழ்ப்பாணம்,

Page 45
வணிக மன்றத்துக்கு ஆசிகள் பல.
மங்கள
எம்மிடம் தெ
சோதி ே
பொற்பதி வீதி,
அன்பளிப்பு அெ
ஜெயம் நகைமாளிகை |ஆ
மங்களகரமான வைபவ்ங்களுக்குத்
தொடர்புகொள்ளவும் நெ
M
 

5ரமான வைபவங்களுக்கு
ாடர்பு கொள்ளவும்
蛇
பக்கரி
கொக்குவில்,
ன்பளிப்பு
டைஅலங்காரத்தில் நாட்டமிகு
அனைவரும் நாடுவது
|_4,LOT i qL60)Gai 6ßlo)JATLITgib"
அங்கு
ண்ணத்திற் கேற்ற மோஸ்தர் லக்கேற்ற தரம்
ர்ந்தெடுப்பதற்கேற்ற ரகங்கள் அத்தனையும் உண்டு
பூமன் ரெக்ஸ்ரைல்ஸ் ல்லியடி கரவெட்டி

Page 46
கவர்ச்சியான, அழகான,
ХК ШТdioBuТ" * அ,
24 B600 tailВ6TSJIM60 anal
நீங்கள் தொடர்பு
O O IJJJб, 6)
82/1 கஸ்
யாழ்
போன் : 252
eYSASLLYYYSqSLT0SLLLeMSLeLeeLSAALEeLSqSqeALZeLeLSATSeLLLLSSSLASLSYLSSL
வணிகமலர் சிறப்புட k B. Com.
B. A.
* GA、Q
G. C
BILLIAN
Sivanpa
JA
M

MAMMAMMY
முறையில் படம் பிடிப்பவர்கள்!
றிமுக அட்டை X போஸ்காட்
வங்களுக்கான படங்கள் எடுக்க
கொள்ளும் ஸ்தாபனம்
ஸ்ரூடியோ தூரியார் வி தி,
ப்யாணம்.
Phone: 252
=00<=> p = (35 s="0 0<=-005–200<=0 ostease 0<=0
ன் மலர வாழ்த்துகிருேம்.
E. A/L & O/L.
INSTITUTE
nnai Road,
AFFNA.
v^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^wn

Page 47
soos 1951) fű, soqru owo
ZZ61 - 9/61 quos 1990, sae 1,910i ogogoro
 

lyseoseisoou@ ‘o ‘sawond soñ o 'goudaeore · @ *()/fedogo) uo u drugo un olurie, o(prigo) qisosyɛnnoo) olu- og ' (singos now) u aeg gjogou ús og*(4) renogo oso ore ori) og uairngoluri oss - fet, SYZLLLSLLL LLLLLL L SLL SLLLLLLLYSLLL L L SLLLLL SY SLLLLLL L SLL SYS YZLLLLL000Z @壩4GI處過雷屬dD ZYYZSLLLLLLLLL0 S LLLLLLLLLJYJLL SYSZLLLLLYZJ Y LLLLYYYZSY LLYYLSY0SZLS000SY SLYZLLL YL LZZZS ZSLLLL SL SZSLLZZSLLLLLLL SY SLLLLLLLSYJSZZLL0LLZLLSZSYZL LLYYSY SLLLLLLLLLL SLLL SLLL LLLLLLSK 0L LLZSZSYYLL LLLSZ 0YSY oog o ureg · @ o usou domosoɛ og SZZLS0LYSLLLLLLLLL S LLLLL LYL SLLS L SS L SLL YYLLLSYSLL LLLLLLL

Page 48


Page 49
ஈழத்து
ஆக்க இலக்கியத்
பெண்களின் பங்கு
ஈழத்து ஆக்க இலக்கியப் பின்னணி
தமிழிலக்கிய வரலாற்றிலே 19-ம் நூற் ருண்டின் சில புதிய போக்குகள் தமிழ் இலக்கியத்தின் வளர்ச்சிக்கும் எழுச்சிக்கும் காரணங்களாக அமைந்தன. அந்தப் புதிய போக்குகளிற் சில ஈழத்திலும் காணப்பட் - 687. ஈழத்துத் தமிழ் இலக்கிய வர லாற்றினது ஆரம்பகாலமாகவும் இக்காலத் தைக் கொள்ளலாம். 19-ம் நூற்ருண்டின் ஆரம்பகாலத்தில் ஈழத்திலே நிலவிய அர சியல், சமய, சமூகக் காரணிகள் இப்புதிய போக்குகளை உருவாக்குவதற்கு முக்கிய மானவையாயமையினும், பிற நாட்ட வரது வருகைதான் இக் காலப்பிரிவினை இனங்கண்டு கொள்வதற்குத் துணைசெய்த தெனலாம். -
ஈழத்தின் போர்த்துக்கேயரும் ஒல்லாந் தரும் ஆட்சி செய்த காலத்தில் இலக்கியத் தில் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சியினைக் காண முடியாதிருக்கின்றது. ஆனல் ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக் காலத்தில் இவ் வளர்ச்சியின் ஆரம் பத்தினையும் அதன் சிறப்பினையும் உணர முடிகின்றது. கிறிஸ்தவ மதப்பரம்பலும் மதப் போதகர்களது தொண்டும் அவர் களது சமயப் பரம்பலுக்கு மட்டுமன்றி இலக்கிய விழிப்புணர்வுக்கும் காரணங்களா யின. கிறிஸ்தவப் போதகர்களது கல்வி யறிவு மக்களைக் கவர்ந்தது. போதனை மூலம் சமயக் கருத்துக்களைப் பரப்புவதற் காகப் பாடசாலைகளை அவர்களமைத்து நாட்டில் கல்வியறிவினைப் பரப்பினர். இத ணுல் ஆங்கிலக் கல்வி மட்டுமன்றித் தாய் மொழிக் கல்வியும் வளரத் தொடங்கியது. இக் காலச் சூழ்நிலையில் ஈழத்தில் குறிப்பிடத்தக்கவராக நாவலர் சமயப் பணியிலீடுபட்டது மட்டுமன்றி இலக்கியப் பணியிலும் ஈடுபட்டுத் தொண்டாற்றினுர். அவருக்குப் பின் அவரது பரம்பரையின ரான சி. வை. தாமோதரம்பிள்ளை, சபாபதி நாவலர், காசிவாசி செந்திநாதையர்,
ରJ. &
மனுேன்
EFI

துைறகளிறி
ணிை சண்முகதாஸ் B. A (Ho)
திரைவேற்பிள்ளை, குமாசாமிப்புலவர் பான்ருேர் பிற்பட்ட காலங்களில் ஈழத்து லக்கிய வளர்ச்சிக்கு உறுதுணை புரிந்தனர். ாவலர் 1823-ல் பிறந்தவர். குமாரசாமிப் லவர் 1922-ல் மறைந்தவர். இவ்விடைப் ட்ட நூற்ருண்டுக் காலத்தில் ஈழம் இலக் ய வளர்ச்சியில் தென்னகத்திற்கே வழி ாட்டிய பெருமை பெற்றிருந்தது. இக் ாலப் பகுதியில் இலக்கியப் பணியிலே பண்களெவரும் பங்கு கொண்டதாகத் தரியவில்லை. ஆனல் 1914-ல் தெல்லிப் ளே மங்க ள நாயக ம் தம்பையாவின் நர் ரு ங் குண்ட இரு த யம் என்ற ாவல் ஈழத்து முதல் பெண் எழுத்தாள து நாவலாக வெளிவந்தது.
இது வரை கால மும் ஈழத் து |லக்கிய வளர்ச்சியிலே பெண்களது பணி ற்படாமைக்கும் இப்போது ஏற்படுவதற் ம் சில காரணங்களைக் குறிப்பிடலாம். றிஸ்தவ மதப் பரம்பலுக்காக ஏற்பட்ட ல்விச் சீர்திருத்தங்களின் பலனுகப் பெண் ல்வியும் அக்காலத்தில் நாட்டில் வளரத் தாடங்கியது. "தேச முன்னேற்றத்திற் ப் பெண் மக்களும் காரணர்" என்ற குத்து இக்காலத்திற் பரவத் தொடங் யது. ஈழத்திலே இக் கருத்துக்குச் சாதக ாயும் பாதகமாயும் பல கருத்து மோதல் ள் ஏற்பட்டன. கிறிஸ்தவ சமயத்தின் காள்கைகளால் இதுவரை பெண்களேப் பாறுத்த வளவில் கடைப்பிடிக்கப்பட்டு ந்த சில மூட நம்பிக்கைகளும் சமுதாய ரபுகளும் மறையத் தொடங்கின. இந்த ரபுகள் அழியவே பெண்களும் சுதந்திர ாக நாட்டு நடப்புக்களில் பங்கு பற்றக் டிய வாய்ப்புக்களேற்படத் தொடங்கின. பண் கல்வி வளர்ச்சிக்காகப் பல பாட ாலைகளும் நிறுவப்பட்டன.
இக் கருத்தினை ஈழத்துப் பெண் நாவ ாசிரியையான மங்களநாயகம் தம்பையா
மது நாவலின் முன்னுரையிற் குறிப்பிட்

Page 50
30
டிருக்கும் செய்தியுடன் இணைத்துப் பார் கும்போது அக்காலத்திய சூழ்நிலையை நா தரிசிக்க முடிகின்றது.
சென்மார்க்க விேயத்தின் மாட்சிமைை உபதேசத்தால் விளக்குவதிலும் இதர ணங்களால் விளங்குவது மிகவும் தன்ை பயத்தற்கேதுவாகுமென்றெண்ணி இ கதையை எழுதத் துணிந்தேன். இக் கதையை வாசிக்கிறதனுல் ஒரு ஆ மாவுக்குத்தானும் அருட்சியுண்டாகும் யின் அதன் மகிமை கருணை நிறைந் எம் பெருமானுக்கேயுரியது.”* இவ்வாறு சமயக் கல்வியும் சமூகச் 8 திருத்தங்களும் பெண்களை ஆக்க இலக்கிய துறையிலே ஈடுபடுத்தினவெனலாம்
பெண் எழுத்தாளர்களின் பங்கு:
ஈழத்து ஆக்க இலக்கிய வளர்ச்சியிே பெண்களது பங்கு பற்றி ஆராயுமிடத் அவர்களது பங்களிப்பு மிகக் குறைவா தென்று அறியக்கிடக்கின்றது.
*எழுத்துத் துறையிலே பெண்களுடை முயற்சிகள் திருப்தி தரத்தக்கதாக இ லை. எழுத்துத் துறையிலே தென்னக பெண்மணிகள் முன்னணியில் நிற்கிருர் ளென்பது உண்மையாகும். தமிழ் நா டிலிருந்து வெளிவரும் எந்தப் பத்திரிை யையோ விசேட வெளியீடுகளையே புர டிப் பார்த்தால் நாம் எத்தனையோ த மான எழுத்தாளர்களைச் சந்திக்க மு கின்றது. ஆனல் ஈழத்தில் பல்கிப் பெரு யுள்ள பட்டதாரிகள், தமிழாசிரிை களென்னும் பகுதியிலிருந்து கூட விர விட்டு எண்ணக்கூடிய எழுத்தாளர்க தாமும் தோன்றவில்லை" என்று கூறும் ஈழத்திலக்கிய வளர்ச்சி நூலாசி பரான கனகசெந்திநாதனது கருத்தோ மாறுபடுவதற்கும் சில காரணங்களுண்டு பாரதியுகத்தில் பெண்ணுக்குச் சுதந்திர பெருமளவு வழங்கப்பட்ட போதிலும் ஏ மேலே நாடுகளைப் போல கீழைநாட்டு பெண்களுக்கு எழுத்துச் சுதந்திரம் கிடைக் வில்லை. குடும்பத் தொல்லைகளையும் பொறு புக்களையுமே தன்து முக்கிய காரியங்கள கப் பெண் கருதி வந்தாள். அந்த எண்ண தைச் சர்வதேச மகளிர் ஆண்டுப் பிரக னம் கொஞ்சமாவது குறைத்தாலும் இ னும் பெண்களினது பொறுப்புக்கள் ஆர பத்திற் குறிப்பிட்ட நிலையிலேயே இரு கின்றன். இலங்கை போன்ற சிறிய நா டிலே பொருளாதார வளத்தை நீர்

உழைக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பத்தில் இவர் களுக்கு இலக்கியப் பணிக்கேற்ற சூழல் களும் இல்லாதொழிந்தன.
எனினும் கல்வியறிவு படைத்த ஒரு சில பெண்கள் ஆக்க இலக்கியத்துறைகள் சிலவற்றில் தமது பங்களிப்புக்களைச் செய் துள்ளனர். இருபதாம் நூற்ருண்டின் முற் பகுதியிலே பெண் கல்வியானது,
"இல்லற வாழ்க்கையின் பரம்பரை வழக் கங்களைத் தகர்த்து வழமையாக அவர் களுக்கென ஒதுக்கப்படும் கடமைகளைச் செய்வதற்கு முடியாதவர்களாகவோ அல் லது செய்ய விருப்பமற்றவர்களாகவோ பெண்களை ஆக்கிவிடும் 14 என்ற கருத்தில் ஈழத்தில் பெண் எழுத்தா ளர் தோற்றம் பெறவில்லை யெனலாம்.
மதச் சார்பினடிப்படையில் கல்வி யறிவு வளர்ச்சியடைந்த காலக் கட்டத்தில் பெண்களின் அறிவு விருத்தியடைந்ததைக் காண முடிகின்றது. கிறிஸ்தவ மிசன் பாட சாலைகளே இதற்குக் கார ண மென த் தோன்றுகிறது. ஆண்களிலும் பார்க்கப் பெண்களே கிறிஸ்தவ மதக் கொள்கை களுக்கமைய பற்றுடன் ஒழுகியபடியால் ஆரம்பத்திவிருந்தே மிசனிமார் பெண் கல் விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தனர். அத் துடன் கிறிஸ்தவ மதத்தின் மீது பெண் களுக்கிருந்த அன்பும் பற்றும் வாழ்க்கை யின் பின்னும் மத வழக்கங்களுடன் நன்கு இணங்கியிருந்தன. 5
இத்தகையதொரு காலப் பின்னணி யிலே ஈழத்துப் பெண்களின் ஆக்க இலக் கியப் பணியின் ஆரம்பத்தினையும், நாம் இனங் கண்டுகொள்ள முடிகின்றது. ஈழத்து முதற் பெண் நாவலாசிரியரான மங்கள் நாயகம் தம்பையா இத்தகையதொரு சூழலி லிருந்தே தோன்றினர். இவரெழுதிய நாவலாகிய நொறுங்குண்ட இருதயம் சென்னைக் கிறிஸ்தவ இலக்கிய சங்கத்தின் ஆதரவில் வெளியிடப்பட்டது. இவர் இதை விட அரியமலர் என்ற நாவலையும், அனுபவக் களஞ்சியமென்ற கட்டுரைத் தொகுப்பினையும் எழுதியுள்ளார். இவ் விரண்டு நூல்களும் கிறிஸ்தவ சமயப் பின்னணியில் யாழ்ப்பாணத்துச் சமூகத் தைச் சித்தரித்துக் காட்ட முற்பட்டுள் ளன. இவரது முகவுரை இதனை வலியுறுத்தி நிற்கிறது. இவரது அனுபவக் களஞ்சியம் என்ற கட்டுரைத் தொகுப்பு ஆக்க இலக் கியப் பணியிலிடுபட்ட ஈழத்துப் பெண் எழுத்தாளரான இவரது நோக்கத்தைப் புவப்படுத்துகின்றது.

Page 51
"அனுபவக் களஞ்சியம்' என்னும் இச்
சிறிய புத்தகத்தின் முழுநோக்கமும் நம்
சகோதரிகள் கிறிஸ்துவின் அன்பில் வளர்ச்சியடையத் தெண்டிக்க வேண்டும் என்பதும் தம் நாட்டிற்குக் தமக்கும் நன்மை பயக்கும் நோக்கங் கொண்டு தேசபத்தியை வளர்க்குங் காரியங்களில் தம் மனதைப் பதிய வைக்க வேண்டும் என்பதுவுமே. நம் சிறந்த நாட்டில் நன்கு வாசித்தும் கற்றும் உலக காவியம் சீர் திருத்தம் முதலியவற்றிற் செவ்வனே தேர்ந்த அநேக சீமாட்டிகளிருக்கின்ற னர். அவர்கள் தாம் கற்றவாறும் அறிந்த வாறும் கிறித்துவமார்க்க வளர்ச்சிக்குரிய காரியங்களில் மற்ருேர்க்கு உபயோக மாயிருக்க முன்னேறி வரத் தெண்டிக்க வேண்டுமென்பதே நமது வாஞ்சை.ே படித்த பெண்கள் பலர் இக் காலத் திலிருந்த போதும் இலக்கியப் பணியிலோ அன்றேல் கருத்து வெளிப்பாட்டிலோ அவர்கள் கவனஞ் செலுத்தாமையும் இத னுல் நன்கு புலப்படுகிறது. தமது காலத் துப் பெண்களது மனுேபாவத்தையும் அதே நேரத்தில் தனது எழுத்துப் பணியின் நோக்கத்தையும் புலப்படுத்திய மங்கள நாயகம் தம்பையா ஈழத்துப் பெண்களில் ஆக்க இலக்கியப் பணியில் முன்னுேடியா கத் திகழ்கின்றர்.
"இவருக்குப் பின்னர் இத்துறையிலீடு LJL-L- பெண்ற ஒரியா இ இராசதுரை என்னும் நாவலே எழுதிய செ. செல்லம் மாளைக் குறிப்பிடலாம். இவரெழுதிய இராசதுரை என்னும் நாவல் 1924-ல் வெளியானது. துணிந்தெழுதிய முதல் நாவலாசிரியை என்றபடியாலும் தொகை யில்லாவிட்டாலும் கதைத் தன்மையிற் பொறுமை காணமுடியுமென்பதாலும் தமிழ் நாட்டுக் கோதை நாயகியாருடன் இந்த அம்மையாரை ஒப்பிடுவது தவிர வேறெதுவும் சொல்வதற்கில்லை 7 என்ற சில்லையூர் செ ல் வ ரா சனி ன் கருத்து இங்கு கவனத்திற் கொள்ளத்தக் கது. 1914-ல் எழுதிய மங்களநாயகம் தம்பையாவை விடுத்து அவர் செல்லம்மாளே ஈழத்து முதல் நாவலாசிரியை எனக் குறிப் பிட்டுள்ளார். ஏறக்குறைய இராசதுரை 10 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் வெளியிடப் பட்டுள்ளது. ஆனல் நாவலின் கருத்தமைதி யில் நொ ருங் குண்ட இருதய நாவலின் பண்பினை இ ரா சது ரை யி லு ம் 蕊f了Gö矿 முடிகின்றது. இதனை நாவலாசிரியையான செல்லம்மாளின் கூற்றினைக் கொண்டறிய முடிகிறது.

3.
வாசிப்பவர்களின் இருதய கமலத்தை bவழிப் படுத்தவும் அதிருசிகரமான இராசதுரை” என்னுமிக் கதை துர்த் * துட்டஸ்திரி முதலியோரின் கொடிய ந்தனையையும் அவர்களின் மர்மமான சய்கைகளையும் நன்கு வெளிப்படுத்தி ப்படிப்பட்ட பாவிகளோடு கூட்டுறவு Fய்யாமலும் வார்த்தையாடாமலும் வர் திருஷ்டி கோசரம் செய்யாமலும் த்தி சாதூரியத்தால் விலக்கி சற்சங்கத் ால் அறம், பொருள், இன்பம், வீடு ன்னும் நான்கு புருஷார்த்தங்களையும் சவ்வனேயடைந்து வாழும்படி என் ற்றறிவிலுதித்த அனு பவ த் தைக் காண்டு நலமாக எழுதப்பட்டது' ன் மூலம் மங்களநாயகம் தம்பையா ல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட எழுத்து மரபை இவரும் பின்பற்றினுர் என்பது தெளி கின்றது.
1929-ல் அ. இராசம்மாள் என்ற லாசிரியை ச ர ஸ் வ தி அல்ல து அமற் போன பெண்மணி என ஒரு லே எழுதியதாக அறியப்படுகின்றது.9 நாவலின் பிரதி இல்லாமையினுல் ன் பண்பினைப் பற்றியும் ஆசிரியரது த்துவம் பற்றியும் எழுத்துப் பற்றியும் பும் குறிப்பிட முடியாதிருக்கின்றது. இதன் பின்னர் சிலகால இடைவெளிக் பின் 1950 அளவில் ஈழத்துப் பெண் இலக்கியப் பணி ஆரம்பிக்கின்றது. 9-ம் ஆண்டில் மT . மங்களம்மாள் b மகள் என்ற பத்திரிகையை நடத் பணியாற்றினுர், இப் பத்திரிகையில் பெண் எழுத்தாளர்கள் கட்டுரைகள் திப் பணி செய்தனர். இதற்கு முக்கிய ணமாக அக்காலத்துச் சூழ்நிலையைக் ப்பிடலாம். "தேச முன்னேற்றத்திற் பெண் மக்களே காரனா' என்ற துப் பரவத் தொடங்கிய காலமிது.9 மங்களம்மாளுடைய கட்டு ை கள் எகளின் உணர்வினைத் துண்டக்கூடிய
இருந்தன. ஒரு நாட்டின் பெருமை அந்நாட்டின் பண்மணிகட்கிடையே கானக்கிடக்கின் து. ஆண்களிடத்தில் இருந்து பெருங் ரியங்களை வேண்டி நிற்காதவோ அல் து எதிர்பாராதவோ நாட்டில் ஆண்கள் ரியவர்களாகின்றனர். அன்றியும் Eத்தனியான புருஷர்களிடமிருந்து பற்கைக்கு விரோதமான உயர்வை ஒரு பண் எதிர்ப்பாளேயானுல் அவன் மிக

Page 52
With the Best Compliments
A. K. S.
Jewel 68, Kannathiddy,
Phon
qSAML LsSq AAS Ls MASTLSqLSAS TLSAMS TLSSASLSSASLSSASTSqSAA CTLASLLL
மெலிந்தவர்கள் பொலிய பொலிந்தவர்கள் இன்னும் பொலி ஊட்டம் தரும் உணவுகளுக்கு சிறந்த இடம்
ஒரே இடம்
இதோ
பூரீ முருகன் கபே' (ஒடர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்)
திருநெல்வேலிச் சந்
AeLeL SLLLLLAALLLSS SSMMLMLMLMMLLLLSSS - ANVINYYMNMNMNM
 
 

JAFFNA.
e: 519
ALLL SASeSAS sS ASTTSAS sSA AAAS eeeSAA TqSASTTSASTS AA TTLA AAAAA TTqAq Ss
சித்திரம் சித்தரித்துக் காட்டும் ய சித்திரகலா படம் பிடித்துக் காட்டும் சகல வித படப்பிடிப்புத் தேவைகட்கு நீங்கள் விஜயம் செய்ய வேண்டிய
ஒரே இடம்
当》尝 উর্দ()
சித்திரகலா
70, K. K. S. Road, சுண்ணுகம்.
旁

Page 53
வும் எளியவனுகின்ருன் இதற்காகவே பெண்ணுனவள் தனது சொந்த அபிப் பிராயத்தை வெளியிடுவதற்கு வேண்டிய செளகரியங்களை அவளுக்குச் செய்து கொடுப்பது அவசியம்.11
இவ்வாறு மங் களம் மாளுடைய கட் டுரைகளால் கவரப்பட்டுப் பல பெண் எழுத்தாளர்கள் கட்டுரைகள் எழுதத் தொடங்கினர். 1950க்குப் பின்னர் படிப் பும் அடக்கமும் கொண்ட சில பண்டிதைகள் நீண்ட கட்டுரைகள் வாயிலாகத் தமது பணியை ஆரம்பித்தனர். இவர்களுள் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் பண்டிதை வேத நாயகி, சத்தியதேவி துரைசிங்கம் என்பவர் களாவர். சத்தியதேவி அவர்கள் சமயத் தத்துவக் கட்டுரைகளை எழுதிய போதும் அவற்றினே அக்காலத்தின் போக்கோடு இணைத்துக் காட்டினர்.
'மனித நீதியை விற்றுப் பணத்தையும் ஆன்ம சிந்தனைகளை விற்றுச் சுபயோகங் களையும் விலைக்கு வாங்கும் மேல் நாட்டு நாகரீகம் வெகு துரிதமாகப் பரவிய போதும் நமது பண்பாட்டை முற்ருக அழித்துவிட முடியவில்லை. காரணம் நமது தாய்மார்களின் உறுதிப்பாடே யாகும். இனியும் உறுதி தவருது நின்று நமது வாழ்க்கைத் தத்துவங்களே உல குக்கு எடுத்துக் காட்டுவது அவசிய மாகின்றது. 112 என்ற இவரது கருத்து பெண்களைப் பற்றி அவருக்கிருந்த அபிப்பிராயத்தினைப் புலப்படுத்துவதுடன் மட்டுமன்றி மேல் நாட்டுக் கலாசாரத்தின் தாக்கம் பெண் களைப் பலவீனத்துக்களாக்காத ஒரு நிலை யையும் காட்டி நிற்கிறது. இவரோடு பண் டிதை வேதநாயகியும் கருத்தில் ஒற்றுமைப் பட்டு நிற்கின்றர்.
பெண்களைப் பற்றிய கருத்துக்களைச் சாடிப் பல கட்டுரைகளை எழுதியவர் பண்டிதைக. இராஜேஸ்வரி, 'பெண்ணறிவு என்பது பெரும் பேதமைத்தே' என்னும் வீண் கொன்கை இடைக் காலத்தில் தான் தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்டதென்று கூறினர். இவரது கட்டுரைகள் பெண்களின் சீர்திருத் தத்தினை வலியுறுத்துகின்றன.
"தமிழ் நாட்டுப் பெண்கள் சிலரின் ஆங் கில நாகரீக மோகம் இன்று தமிழ் வளர்ச்சிக்கும் தமிழர் நாகரீக உயர்ச்சிக் கும் இடையூருகவுள்ளது. 18
என்ற இவரது கூற்று இவர் காலத்தில் பெண்களின் பண்பாட்டில் ஏற்பட்ட மாற் றத்தைப் புலப்படுத்தி நிற்கின்றது. இவ்
வ, 9

33
று கட்டுரைகள் வாயிலாக வளர்ந்த ஸ்க்கியப் பணியினுேடு ஒரு புலவரின் 1ளும் இளமுருகனுரின் மனைவியுமான ண்டிதை பரமேஸ்வரியின் பணி சிறிது பறுபட்டமைந்தது. அவர் நாமகள் புகழ் லேககு அரியதோர் உரை எழுதியதுடன், ரைச்சிலேடை வெண்பா விருத்தி யுரை ), சிறுவர் செந்தமிழுக்கு பதவுரை ரையும் எழுதியுள்ளார். இவற்றேடு கையற்கரசியார் என்னும் நாடகத்தை b, கதிரை முருகன் கலிப் பாவை யும் பற்றியுள்ளார். இவர் பணி ஈழத்துப் பண்களின் இலக்கியத் துறையினை அணி Fய்கிறதெனலாம்.'
எனினும் 1960க்குப் பின்னர் ஈழத்துப் பண்களின் பங்கு சிறுகதை நாவல் துறை ரில் ஒரளவு குறிப்பிடத்தக்கதாகவுள்ளது. தலில் சிறுகதைகளை எழுதிப் பின்னர் "வல்கள் எழுதிய பல பெண் எழுத்தாளர் ள் இக்காலத்திற் தோன்றியுள்ளனர். ாலேஸ்வரி, அன்னலட்சுமி இராசதுரை ருவரும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கவர்கள். rலேஸ்வரி எழுதிய முதல் நாவலான டர்விளக்கு வீரகேசரியால் தொடர் தையாக வெளிவந்து அக்கால வாசகரது ாராட்டினைப் பெற்றது. தொடர்ந்து னை வு நீங்காதது, உள் ளக் கோ யி ல், ஸ்கே நீயோ அங்கே உன்னுேடு, தந்தை டு தூது, பூஜைக்கு வந்த மலர் முத ான பல தொடர்கதை பத்திரிகைகளில் வளியாயின பத்திரிகைகளின் ஆதரவால் பண் எழுத்தாளராகப் புகழ் பெற்ற ாலேஸ்வரிஇவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார். "எழுத்தாளராக வேண்டுமென்று நான் இளமையிலே கொண்டிருந்த எண்ணம் என்ன எழுதும்படி தூண்டிற்று. எழுதி னேன். எழுத்திலுருவான என் சிருஷ்டி கள் சுதந்திரன், வீரகேசரி, தினகரன், கலைச்செல்வி, அமுதம், ஈழச்சுடர் போன்ற ஈழத்துப் பத்திரிகைகளிலும் கல்கி, உமா, பூந்தொட்டி போன்ற வெளிநாட்டுப் பத்திரிகைகளிலும் வெளி வந்து வாசகர்களின் பாராட்டைப் பெற் றன. '14
லங்கையின் அரசியல் ரீதியாக ஏற்பட்ட ாற்றங்கள் எழுத்துலகத்தினையும் பாதிக்க ரம்பித்த காலத்தில் பாலேஸ்வரியும் ழுதத் தொடங்கினர். ஆணுல் ஏனைய ண் எழுத்தாளர்களின் எழுத்துக்குச் ழ்நிலை முக்கிய காரணமாக அமைந்தது பாலப் பெண் எழுத்தாளராகிய இவரது ழுத்தினை அச் சூழ்நிலை பாதித்ததாகத்

Page 54
34
தெரியவில்லை . இதற்கு முக்கிய காரணம அக்காலத்தில் ஈழத்தின் அரசியலில் பெ களின் பங்கு குறிப்பிடத்தக்கவளவுக்கில்லி திருந்ததைக் குறிப்பிடலாம் திருகோ6 மலே எழுத்தாளர் சங்கத்தின் வெளியீடா 1960 ம் ஆண்டு இவரது சுடர்விளக் என்ற நாவல் வெளியாகியது. காலத்தி தேவைக்கேற்ப இலக்கியங்களின் போக் மாறுபடுவது வரலாற்று அடிப்படையி முக்கியமானதொரு அம்சமாக இருந் தெனலாம்; மங்களநாயகம் தம்பைய செல்லம்மாள் போன்ற பெண் எழுத்த ளர்கள் தமது காலச் சூழ்நிலையை கருத்தி கொண்டு அதற்கேற்றதொரு இலக்கிய பணியினை மேற்கொண்டனர். ஆணுல் அவ களோடு ஒப்பிடுமிடத்துப் பாலேஸ்வரியி எழுத்து காலத்தோடு ஒட்டிய மாற்றத்தி அவசியமெதனையும் சுட்டிக்காட்டுவதா வோ அன்றேல் அதனுடன் இணைந் செல்வதாகவோ அமையாதிருப்பதிங் குறிப்பிடவேண்டியதொன் ருகும்.
புதுமுறைக் கல்வியினுல் சமுதாயத்தி அச் சமயம் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் பென களைப் பலவாறு பாதித்தன. ஆனுல் அ னைப் பற்றிய எழுத்துக்கள் பெண்களா வழங்கப்படவில்லை. பெண்களைப் பொறுத் வரையில் தமக்குரிய தொழில்களைப்பற்றி திருப்தியுடனிருந்தமையால் அவர்கள: அபிப்பிராய பேதங்களைச் சரியாக அறி முடியவில்லை. பாராளுமன்றம் @/წმშ) அவர்களுக்கு உரிமைகள் வழங்கப்பட்ட போதும் அதனே எல்லோரும் பயன்படு தினர் என்று கொள்வதற்கு இல்லை. இ காலத்தில் பல பெண்கள் வேலை வாய்ப்பு பெற்று தமது குடும்பத்தினத் தாே தோள்களிற்ருங்கி நிற்கக்கூடிய வல்ல.ை பெற்றவர்களாக இருந்தனர். 15 இந் நிலையினையே ਓਪLD . விளக்கு நாவலில் பிரதிபலித்துக் காட் முற்பட்டிருக்கின்ருர், "படித்துப் பட்ட பெற்ற பெண்களாக இருந்தாலும் தம மரபான சமுதாயக் கட்டுப்பாட்டுக்கே மீறுவதென்பது அவர்களைப் பொறுத் வரையில் மிகப்பெரியதொரு சாதனையா வே கருதப்பட்டது.16 என்ற கருத்துக் இவராலும் மாறுபட்டுப் போக முடிய மையையே அவரது நாவலில் காணமு கின்றது.
ஆணுல் பின்னர் தோன்றிய பெண் எழுத்தாளர்கள் இத்தகைய நிலேயினை சற்று ஆய்வுக் குட் படுத்தியவர்களாக காணப்படுகின்ருர் அவர்களுள் முக்கி

r
இடத்தைப் பெறுபவராக "யாழ் நங்கை' எனப் புனை பெயர் பெற்று எழுத்துப்பணி செய்யும் திருமதி - அன்னலட்சுமி இராச துரையைக் குறிப்பிடலாம் இவருக்கு முன்பாகவும் ஓரிரு பெண் எழுத்தாளர்கள் ஈழத்தில் தோன்றியுள்ளார்கள். சிறு கதைத் துறையில் சசிதேவி தியாகராசா, பவானி, சாந்தினி, குறமகள், புதுமைப் பிரியை, குந்தவை, பாலாம்பிகை நட ராசா, ஆகியோரைக் குறிப்பிடலாம். சசிதேவி தியாகராசா அவர்கள் ஈழகே சரி, உதயம் போன்ற பத்திரிகைகள் நடத்திய சிறுகதைப் போட்டிகளிலே பரிசு பெற்று எழுத்தாளரானவர். 'தெளிந்த
நடையையும் காண்டேகரின் FT L Gi) கொண்ட உவமானங்களையும் இவரது கதைகளிற் காணலாம்" என்று கண்க
செந்திநாதன் விமர்சனம் இவர் எழுத் துப் பற்றியதாக இருந்தாலும் அக் காலத் துப் பெண் எழுத்தாளரது நடையினைப் பற்றிய பொதுவான விமர்சனம் போலவே தென்படுகின்றது.
பெண் எழுத்தாளர்களிலே துணிச்ச லானவராகப் பவானி விளங்குகின் ருர் . மேல் நாட்டு இலக்கியங்களில் அவருக்கி ருந்த பயிற்சியை அவர் கதைகளில் காண முடிந்தாலும் கதை கூறும் தன்மையில் எந்த விதமான சிறப்புமில்லையென்றே உணர வேண்டும். தமிழ்ப் பண்டாட்டிற்கு ஒவ்வாத விடயங்களை அதிர்ச்சியுடன் கூறினுலும் சமு தாயப் பணியென்று பார்க்குமிடத்து அதில் எவ்வித பங்கும் இரு ப் ப த க க் கொள்வதற்கில்லை. சாந்தினி, குறமகள் புதுமைப்பிரியை போன்றேர்களது சிறு கதைகளும் காலத்தின் தேவை யை ப் பூர்த்தி செய்யும் பணியில் பின்தங்கியே நிற்கின்றன. தெளிவான நடையும், கதை சொல்லும் பாணியுமிருந்தாலும் இலக்கி யப்பணியென்று மதிப்பிடுமிடத்து இவர்க
ளேப் பற்றிச் சிறிது சிந்திக்க வேண்டியுள்
துெ.
1956ம் வருடம் இலங்கையின் சமூகப் புரட்சி நடந்தது. தேசிய விழிப்புணர்வு நாடெங்கும் பரவிற்று. சில சமயங்களில் வகுப்புக் கலவரங்களும், இனவாதப் போராட் டங்களும் காணப்பட்டன. இதன் பின்னரே இலங்கைத் தமிழர் தம் மை அயல்நாட்டுடன் இறுகப் பிணைத்து தமது தேசியவுணர்வினைக் காட்டினர். இத் தேசியவுணர்வு ஈழத் தமிழ் எழுத் தாளரிடையே புதிய உணர்வினைத் தோற்றுவித்தது. ஈழத்துக்கெனத் தனி

Page 55
யொரு இலக்கியப் பாரம்பரியம் வேண்டு மென்ற குரல் கிளம்பிற்று. இலக்கிய இயக்கம் ஒன்று தோன்றிற்று"17 என்ற கலாநிதி - சிவத்தம்பி அவர்களின் கூற்றினை ஈழத்துப் பெண் எழுத்தாளர்க ளது சிறுகதைகளிற் பொருத்திப் பார்க்கு மிடத்து இது தெளிவாகின்றது. சிறுகதை கள் மக்களால் விரும்பி வாசிக்கப்பட்ட இச் சந்தர்ப்பத்தில் ஏனைய ஆண் எழுத் தாளர்களது கதைகளிற் சிறப்பினைக் காண முடிவது போலப் பெண் எழுத்தா ளர்களது க தை க ளி ற் சிறப் பி னே க் காண முடியவில்லை இதனுல் இதுவே அவர்களது வளர்ச்சிக் குறைவுக்கு காரண மானது போலவுந் தெரிகின்றது.
**இலங்கை எழுத்தாளர் பலர் இலக் கிய நோக்குடனும் தத்துவ நெறியுட னும் எழுதுபவராதலின் சிறுகதையாசி ரியர் நிலையிலிருந்து நாவலாசிரியர்களாக வளர்ச்சியுறுவதைக் காணலாம் 18 என்ற அடிப்படையில் ஈழத்துப் பெண் எழுத்தாளர்கள் நாவலாசிரியைககளாக வந்தார்கள் என்று கூறுவதற்கு இல்லை. தென்னிந்தியப் பெண் எழுத்தாளர்களது வளர்ச்சியினை இந்த அடிப்படையில் இல குவில் கணித்துக் கொள்ள முடிவது போல ஈழத்துப் பெண் எழுத்தாளர்களது வளர்ச் கியினைக் கணித்துக் கொள்வது சற்றுச் சிர மமாகவே இருக்கின்றது.
இந்நிலையில் ஈழத்துப் பெண் எழுத்தா ளர்களைச் சற்றுத் திசை திருப்புபவராக அன்னலெட்சுமி விளங்குகிருர் கலைச் செல்வி மூலம் அறிமுகம் ஆகி இன்று வீரகேசரியில் உதவி ஆசிரியயையாகப் பணிபுரியும் இவரது எழுத்துப் பணிக்கு ஒரு இடம் ஈழத்து ஆக்க இலக்கிய வர லாற்றில் உண்டு என்பதில் ஐயமில்லை. கலைச்செல்வி முதலாவது இதழில் "அன் னேயின் ஆவல்' என்ற கவிதையை எழுதி வளரும் எழுத்தாளராக அறிமுகமான இவர் பல சிறுகதைகளையும், கட்டுரைகளே யும் எழுதியுள்ளார். வீரகேசரி நிறுவனத் தாரின் ஜோதி வார சஞ்சிகையின் பொறுப்பாசிரியையாகக் கடமையாற்றிய வராதலால் வாசகர் தரம் அறிந்த எழுத்தா ளர் இவர் எனலாம். இரசிகமணி கனக செந்திநாதன் தனது அணிந்துரையில் இவர் பற்றிய தமது கருத்தினை வெளியிட்டுள் 31T Tsje
**வெறும் சாதி, அடிமை, குடிமை, மேல்தட்டு வர்க்கம், கீழ்தட்டு வர்க்கம் என்றெல்லாம் எழுதி ஆகா, நாங்கள்

35
தான் மக்களைப் புந்ேது கொண்டு மக்க ளுக்காக எழுதுபவர்கள் என்றெல்லாம் ஆர்ம்பரிக்கின்ருர்களே அவர்கள் இக் காலத் தமிழ்ச்சாதியில் = முக்கியமாக யாழ்ப்பாணத் தமிழரில் - தோன்றியிருக் கும் மற்ருெரு வர்க்க வேறுபாட்டை நோக்குகிறர்களில்லை. அவை டாக்குத் தர் வர்க்கம், இஞ்சினியர் வர்க்கம், பட் டதாரிகள் வர்க்கம், ஆசிரியர் வர்க்கம் எனப்பல. இவை எல்லாச் சாதிக்குள் ளும் இருக்கின்றன. இந்த வர்க்கம் கேட்கும் சீதனம், நன்கொடை தமிழ்ச் சமூகத்தையே திகைக்க வைக்கிறது. இதனுற் கண்ணிர்விடும் பெற்ருேர் பலர். கலியாணமாகாமல் இதயங் குறுதறும் கன்னியர்கள் பலர். விழிச்சுடர்' என்ற நாவலில் ஆசிரியை பல இடங்களில் தொட்டுக் காட்டியும், இடித்துரைத்தும் காலத்துக்கேற்ற தொண்டைச் செய்து வாசகர்களைச் சிறிதாவது சிந்திக்க வைத் திருக்கிருர் ஒரு பெண் எழுத்தாளர் (யாழ் நங்கை) இதைச் செய்திருப்பதில் நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேன்.' 19
இக் கரலத் தமிழ் ச் சமூக த்திலே லவுகின்ற சம்பவங்கனைப் படம் பிடித் க் காட்டுவது போல யாழ்நங்கையின் ாவலில் பல சம்பவங்கள் அமைகின்றன. வறெவரும் எழுதத் துணியாத சில ருத்துக்களை இவர் பெண் எழுத்தாளராக ருந்தும் துணிந்தெழுதியது சிறப்புக்குரி து ஆசிரியை தனது உரையில் 'பாம் ன் காலைப் பாம்பறியும் என்பார்கள் ங்கையருலகினை வாட்டி நிற்கும் பிரச் *୍t, எழுச்சிகள், ன்ப துன்ப உணர்வுகள் ஆகியன என் வனத்தினை முற்றிலும் ஈர்த்துக் கொண் ருப்பதில் ஆச்சரியமெதுவுமில்லை. சகல றைகளிலும் பெண்ணினம் சமத்துவமான ரிமைகளைப் பெற்று முன்னேறி புள் ள பாதும் வாழ்க்கைச் சூழலில் அவள் அனு விக்கின்ற க ஷ் டங் க ள் குறை நி த Tடில்லை"20 என்று கூறியது அவரது ழ்ந்த சமுதாய உணர்வினைப் புலப் டுத்துகின்றது. தனக்கு முன்னர் எழு ய பெண்கள் செய்யத் தவறியதை இவர் சய்துள்ளார். வெறும் கற்பனு ரீதியான ாழ்க்கைச் சித்தரிப்பை விடுத்து யதார்த் மான சித்தரிப்பின் மூலம் சமுதாயத் ற்குத் தனது இலக்கியப் பணியை ஆற் யுள்ளார். பிற்காலப் பெண் எழுத்தா ர்களுக்கு இவ்வகையில் இவர் ஒரு வழி ாட்டியாக அமைவாரென்றும் கூறலாம்,

Page 56
MMMMMMMMM
தாகமா?
tu9ufT?
வேண்டாம் கவலை
அவற்றைப் பூர்த்திசெய்ய உடனே விஜயம் செய்யுங்கள்
Lổlg; LẤlg, Lổlz, சிறந்த
“றுபன் கபே'
உங்களுக்காகவே.
திருநெல்வேலிச்சந்தி,
யாழ்ப்பாணம்.
தயாராக இருக்கின்
5Т6la
உரிமையாளர்: K. G. குணசேனு

LLeLeeLLLLLLLLMS
,35ע"LD60חT
உள்நாட்டு வெளிநாட்டு
மதுபானங்களுக்கு
நாடுங்கள்
“G3P (TLDMTGO"
வேம்படி வீதி,
காரைநகர்.
கக், "இ பிஸ்கட் )
ன்னும்
பண்டங்கள்
றன, உடனே நாடுங்கள்
பேக்கரி
தாவடி

Page 57
மகளிர் ஆண்டாகச் சென்ற ஆண்டினைப் பிரகடனஞ் செய்ததின் மூலம் மகளிர் சம உரிமை தேடிய இலக்கியத்தின் வரிசை யில் இவரையும் இணைத்துக் கொள்ளலாம். ஈழத்துத் தமிழ்ப் பெண்களின் நிலையை யுணர்ந்து தனது எழுத்தின் மூலம் அவர் களின் வாழ்க்கைக்கு ஒரு விதத்தில் விமர் சகராக இவர் அமைவதே இவரது எழுத் தின் வெற்றியெனலாம். துணிந்து கருத் ಪ್ಲೀರ್ಷಿಕೆ கூறும் அவரது இலட்சிய நோக்
னை
"போயும் போயும் தெரிந்து கொண்டு திருமணமான பெண்ணை மனைவியாக்கிக் கொள்வதா? என்று நினைக்கத் தான் செய்தேன். ஆனல் ஆண் சமூகம் சுய நலத்தின் பாற்பட்டுச் செய்கின்ற துரோ கங்களுக்கு பெண் சமூகம் என்றைக்கும் துன்பப்பட்டே மாய்வதா? இதனைத் துடைக்க என்னளவில் நான் ஒருத்தணு வது ஏன் முயலக்கூடாது? என்று என் அறிவு என்னைக் குத்திக் குடைந்தது" என்ற வாசகங்கள் நிரூபித்து நிற்கின்றன: சிறுதுளி பெருவெள்ளம் என்பது போலச் சீர்திருத்தங்களைச் செயற்படுத்த முனைந்த இந் நாவல் ஆசிரிவை இந்தியப் பெண் நாவலாசிரியையினின்றும் கருத்தளவில் வேறுபட்டு நிற்பதும் ஈழத்து இலக்கியத் தின் தனித்துவமெனலாம்.
கடந்த ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன் னர் வீரகேசரி நிறுவனத்தாரால் வெளி யிடப்பட்ட தூ ரத்து ப் பச்சை நாவல் மூலம் கோகிலம் சுப்பையா ஈழத்தில் அறி முகமானுர் அவர் நாவல் 1964ல் சென் னைத் தமிழ்ப் புத்த கால யத்தினரால்" வெளியிடப்பட்டு வீரகேசரியில் இரண்டாம் பதிப்பாக வெளிவந்தது. எனவே காலத் தால் முந்தியவரானுலும் அறிமுகத்தால் பிந்திய நாவலாசிரியையான கோகிலம் சுப்பையா இலங்கையின் பொருளாதாரத் தின் முதுகெலும்பாக வாழ்ந்த மக்களது வாழ்க்கையைப் பற்றிய கதையாகத் து ரத் துப் பச்சை யை ப் படைத்திருக் கின் ருர், பெண் எழுத்தாளராக இருந்த போதும் அக்கால அரசியல் தாக்கத்திற்குட் பட்ட பெண் எழுத்தாளராக இவர்விளங்கு வது குறிப்பிடத்தக்கது. தோட்டத் தொழி லாளருடன் நெருங்கிப் பழகி அவர்களோடு கூடிவாழ்ந்து அவர்களது சுகதுக்கங்களில் நேரடியாகப் பங்கு கொண்டதால் பிறந்த இவரெழுதிய தூரத்துப் பச்சை விமர்சகரால் போற்றப்பட்டது; இந்தியாவில் பிறந்த போதும் ஈழத்தின்
ରy ... 10

37
லை வைத்து இலக்கியம் சிருஷ்டித்த யால் ஈழத்து இலக்கிாத்திற்கே இவர் ரி சேர்கிறது,
TGOopului"
ண் எழுத்தாளர் பங்கு:-
இன்றையப் பெண் எழுத்தாளர்களது Eயினை நோ க் கு மி ட த் து ப் படித்த ண்கள் பலரிருந்த போதும் சமுதாய ணர்வற்றவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டி பவர்களே பலராக இருக்கின்றனர். நஞல் எழுத்துலகில் அவர்கள் ஈடுபடு தும் குறைவாகவே இருக்கின்றது. த நிலை மாறுவதற்குப் படித்த பெண் தான் மாற வேண்டும் . வெறும் படம் பெற்றுத் தமக்கு வசதியான ாழில்களைத் தேடிக் கொள்வதுடன் உடும் நின்றுவிடாது எதிர்காலப் பெண் னத்தைப் பற்றியும் சமுதாயத்தில் வர்களது நிலைமை பற்றியும் ஒரு தெளி ன கருத்தைப் பரப்புவதற்கு முயற்சி ய்ய வேண்டும். இன்றையப் பெண் ழத்தாளர் தமது மரபுமரபான கருத் $களைச் சீர்தூக்கி இன்றைய காலகட் த்திற்கு ஏற்றவைகளையே எடுத்துத்
து எழுத்தில் வடிக்க வேண்டும். "எப்படியாயினும் பெண்களுக்கு மாத் திரம் சுதந்திரமோ, தன்உணர்வோ ஏற்படப் போவதில்லே. கரண்டல், மயக் கம் ஆகியவையற்ற புதிய மதிப்பீட்டு முறையினை வன்மை மிகுந்த சமூக மாற்றமே உருவாக்க வல்லது. இம் மதிப்பீட்டு முறையே எதிர்கால எழுத் தாளர்களைப் புதிய போக்கில் திசை திருப்பவல்லது" ன்ற லசுஷ்மியின் கூற்ருேடு இன்றையப் 1ண் எழுத்தாளர்கள் அணி சேர்ந்து 1ளியாற்ற வேண்டும். குறிப்பாகப் பெண் ழத்தாளர்கள் கொஞ்சம் குறுகிது ாக்குடையவர்களாகவும் மரபை மீறுவ ற்குப் பயந்தவர்களாகவும் ஈழத்தைப் பாறுத் த வரை கா ன ப் ப டு ன்ருர்கள். இந்த நிலேயே பெண் எழுத் *ளர்கள் பெ ரு க் கத் தி ன் குறைவுக் ம் காரணமாகலாமோ என்ற சந்தேக ம் தோன்றுகின்றது. ஆனல் படித்துப் ட்டம் பெற்ற ஈழத்துப் பெண்கள் பல க இருந்த போதும் ஆக்க இலக்கியத் றையில் முழு மூச்சுடன் உழைப்பவர் எவரையும் குறிப்பிட முடியவில்லை. றிப்பாகப் பல பல்கலைக்கழகப் பட்டதாரி
விேஜஐ.

Page 58
38
கள் இருந்த போதும் அவர்களுக்கு எழு துப்பணியில் ஈடுபாடு இருப்பதாகத் தெரி வில்லை. அவ்வாறு ஈடுபாடு கொண்ட ஒ சிலரும் பரந்த நோக்குடையவராக இன் சுயநலத்துக்காகவே எழுத்துத் துறையி அங்கம் வகிப்பவர்களாக இருக்கின்றனர் தமதினத்தவரைப் பற்றிய எண்ணமும் சி தனையும் அற்றவர்களாக அவர் க வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதால் பெண்ணு கத்தின் முன்னேற்றத்திற்கும் வழியில் றிக் காணப்படுகின்றது. இந்த நிலைமா, வேண்டுமானுல் படித்த பெண்கள் சமுத யச் சீர்திருத்த நோக்கோடு எழுத்து பணியாற்ற வேண்டும். அப்போதுதான் ஈழத்து ஆக்க இலக்கியத் துறையிலு அவர்கள் பங்களிப்புப் பெருமளவில் ஏ, பட இடமுண்டாகும்.
அடிக்குறிப்புக்கள்
1. சிவபாதம் அ.
தேச முன்னேற்றத்திற்குப் பெண் மக்கள் காரணர் ஈழகேசரி ஆண் மடல் 1935 பக். 75–80,
.ே மங்களநாயகம் தம்பையா
நொறுங்குண்ட இருதயம் முகவுரை 1944, Lj. 3.
3. கனகசெந்திநாதன்
ஈழத்து இலக்கிய வளர்ச்சி 1964 கொழும்பு அரசு வெளியீடு பக். 129 4. கிரிசேன யூ. டீ. ஐ.
"எழுத்தறிவு விருத்தி இலங்கையி கல்வி நூற்றண்டு விழா மலர் 1969 கொமும்பு இலங்கை கல்வி கலாச் சார அலுவலமைச்சின் வெளியீடு Lsji. 6) 2 .
5. மேற்குறிப்பிட்ட கட்டுரை: பக். 613 6. மங்களநாயகம் தம்பையா
அனுபவக் களஞ்சியம் முகவுரை 7 செல்வராசன் சில்லையூர்,
ஈழத்தில் தமிழ் நாவல் வளர்ச் (முதற் பதிப்பு. 1967) பக். 21.
8. செல்லம்மாள்
இராசதுரை பக் 92.

г.
9 நாடு சுப்பிரமணிய ஐயர்
Mg Ag பட்டத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப் பட்ட ஆய்வுக் கட்டுரை 10. கனகசெந்திநாதன்
ஈழத்து இலக்கிய வளர்ச்சி பக். 129
l 1 : LDT LDlălălbLDITair 12. சத்தியதேவி துரைசிங்கம்
* வாழ்க்கைத் தத்துவம்' ஈழகேசரி வெள்ளி விழா மலர் 1956. பக் .232 e Iے I1911
13 இராஜேஸ்வரி க (பண்டிதை)
"தமிழ்ப் பெண்கள் பண்புள்ளம்" இலங்கைத் தமிழ் விழா மலர் 1957 - 2 0 2 ضد 6 9 ه قة وم
14. பாலேஸ்வரி பா.
சுடர் விளக்கு முதற் பதிப்பு 1966 முன்னுரை
5. Education of Women for InVOLUlment, in Nati. Onal Development.
Report of Regianal Seminar
S. E. Asia. 1975. 16. Siriwardena. B. S.
The life of Ceylon Women Women in the ne W. A. Sia P. 150 - 172. 17. சிவத்தம்பி கா.
தமிழிற் சிறுகதையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் 1987 மதருஸ் பாரி நிலைய வெளியீடு. பக். 149. 18 மேற்படிறிப்பிட்ட நூல் பக். 152. 19. யாழ் நங்கை
விழிச் சுடர் முகவுரை. 1970. தமிழ ருவி வெளியீடு 20. யாழ் நங்கை
விழிச் சுடர் பக். 66, 21. Luxmy C. S.
Tradition and Modernity of Tamil Women Writers. Social Scientist april 1974; Ps 44-45

Page 59
மு. நச சேகராஜர
பொருளாளர்
言。*
A தெய்இேந்திரன்
 
 
 

%ari
பத்திராதிபர்
găá ffosfaas ஐ'
S, W. இராசநாதுர்கம்

Page 60


Page 61
சென்ம தி நிலுவை இலங்கையின் சென்ம தி நிலுவை
தோ, க. தே. த
சென்மதி நிலுவை பற்றிய ஒரு பின் னணியைக் கூ றி இலங்கையின் அண்மைக் கால சென்மதி நிலுவையின் போக்குக்களை ஒரளவு எடுத்து முன்வைப்பதே இக் க ட் டு ரையின் நோக்கமாகும்.(Baland of Paymem) என்ற ஆங்கிலச் சொல்லிற்க்கு 'சென் மதி நிலுவை என்ற பதம் தமிழில் வழங் கப்பட்டிருக்கிறது. ஆணுல், இந் த சொல் லைப் பார்த்தவுடன் உபயோகிக்கப் பட்ட க நோக்கத்திற்கு மாருன ஒரு விளக்கம்தான் அநேகரின் மனதில் தோன்றக்கூடும். இத ஞ ல் செல்மதி நிலுவை என்ருல் எ ன் ன என்பதை எந்த ஒரு ஆரம்ப மாணவனும் ே சொல்லின் போக்கினேக் கொண்டு உடன டியாக உ ண ர முடியாமல் தடுமாறுவது த வி ர் க் முடியாததொன்முகி விடுகின்றது: ஆங்கிலத்திலும் இச் சொல்லைப் பாவிக்கும் பொழுது சர்வதேச வர்த்தகம் தொடர் பாக "வருமதிக்கும் மேலான செலுத்தை Gu’’ (Excess of Payment over receipt) குறிப்பதாக ஆரம்பத்தில் கருதப்பட்டது. பொன் நி யம த் திட்டத்தின் கீழ் பொன் னின் வெளியேற்றத்தையே இது பெரிதும் சுட்டி நின்றது ஆணுல், இச் சொல் மிக விரைவில் "சர்வதேசக் கணக்குகளின் மீதி 15%)'' (State of the Balace of international Accounts) என்று பக்கம் சாராத மு ைற யிலே வழக்கிற்குக் கொண்டு வரப்பட்டது. இதன் விளைவாக "செல்மதி நிலுவை என் பது சர்வதேசக் கணக்கிலுள்ள வரு மானங்களினதும் செலவுகளினதும் ஒரு கூற் ருகும்' என்று வரைவு படுத்தப்படுகின்றது இன்றைய உலகில் எந்த ஒரு நாடும் தனியாக இயங்குவதென்பது இயலாததொ ன்ருகும். ஒவ்வொரு நாடும் ஏ னை வநாடுக ளுடன் வர்த்தக ரீதியில் தொடர்புபட்டே ஆகவேண்டிய ஒருநிலையை உலகப்பொருளா தார அமைப்பு ஏற்படுத்தியுள்ளது. இத ணுல் ஒரு நாடு ஏ னை ய நாடுகளிடமிருந்து பொருள்களையும், சேவைகளையும் இறக்கு மதி செய்வதும் அதே போன்று உலக நாடு
ଓଁ
i

39
Iպւք =
O O O பயின் போக்கும்
· gurger மரியநாயகம் 5. ப. சந்தைப்படுத்தல் (இறுதி வருடம்)
ளுக்கு அவற்றை ஏற்றுமதி செய்வதுவும் வசியமான பொருளியல் நிகழ்வுகளாக மைந்து விட்டன. இந்த வகையில் நாடு ளிடையே ஏற்படும் வர்க்கத்தை "சர்வ 5éF a ri: 5 5 g Lib International Tra de) ன்று அழைக்கப் படு கி ன் ற து, எனவே ாடுகளிடையே ஏற்படுகின்ற இ ச் ச ர் வ தச வர்த்தகமும் ஏனைய நிதித் தொடர்பு ளும் ஒன்று இன்னென்றுக்கு செலுத்துக் ளேக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியத்தை ற்படுத்தியுள்ளன. இவ்வாகுன நிலையில் ரு நாடு ஏனையநாடுகளுக்கு கொ டு க் க வண்டிய செலுத்துக்களுகும். ஏனேய நாடு ளிடமிருந்து கிடைக்க வேண்டிய மொத்த ருமதிகளுக்கும் இடையேயுள்ள தொடர் னே க் காட்டுவதாலே சென்மதி நிலுவை மைகின்றதெனலாம்,
செ ன் ம தி நிலுவையைப் பிரதிபலிக் ன்ற சர்வதேசக் கணக்கில் அ ட ங் கும் ருமதிகளையும், செலுத்துக்களையும் மூன்று கையாகப் பிரித்து நோக்குவார்டு
(1) கட்புலகுைம் வியாபார நிலுவை
The Visible Balance Trade (2) கட்புலனுகா அம்சங்கள்
In viscible Items (3) மூலதன மாற்றுக்கள் Gapital tranjers பிரதான வருவாய்களும் செலுத்துக் ளும் பொருள்களே ஏற்றுமதி இறக்குமதி சய்வதின் மூ ல மே பெறப்படுகின்றன. சன்மதி நிலுவையில் இவ்வியாபார நட டிக்கைகளே பெ ரு ம் பங்கை வகிக்கின் ன, இவ்வாருண் ஏற்றுமதி இறக்குமதி ளின் தொடர்பை எடுத்துக் காட்டுவதே ட்புலனுகும் வியாபார நிலுவையாகும். 605 så unrup til Øy6oa Balance of Trade ன்று அழைக்கப்படுவதும் உண்டு
நாடுகளிடையே நடை பெறுகி ன் ற சவைகள் மூலமும் ஒரு நா டு வேருேர் ாட்டிற்கு கொடுக்க வேண்டியும், வேறு

Page 62
(Uitl, tla Best
A. Vaith ilir
I38. K. K.
JAF
SLLLLLSLLLLS00JSYSLLSJ0LLSSYS0LLSYLLSLLYLSLSqSL00LSSSJLe sSJSLSLSJJS
சுத்தம் ! உங்கள் உடம்புத் துய்மைக்கு
நீம் வாசனை சோப்
எண்ணெய் முழுக்கு ஒலிவ் ஸ்ற உங்கள் உடைத் துய்மைக்கு
மில்க்வைற் நீல சோப்,
வில்க்வைற் பார் சோப்,
உங்கள் உறைவிடத் து7ய்மைக்கு
நீம் சுகாதார தூபம் (இதைத் தணலில் இட்டுப் புகைத் த
அணுகா.)
fo@ລ) ଅର[i];
G)57
79, மெஜன்சர் வீதி,
கொழும்பு - 12 605 TT čavGLJSF): 36O63 -
 

al
gат ć Со.
E. S. Road,
FINA.
LLYJJJS0zYJS0sLSYSJSeYTeLYeSJSLTSLLLLLSJLSLSSLLLLLLSJheu JSSS0
சுகம் தரும்
கானப் பவுடர்.
நியூ மில்க்வைற் சோப்
மில்க்வைற் சலவைப் பவுடர்,
ால் ஈ. கொசு, நுளம்பு, சிலந்தி ஆகியவை
ாரத் தொழிலகம்
யாழ்ப்பாணம். தொலைபேசி: 7233

Page 63
நாடுகளிலிருந்து பெற வேண்டியும் இருக்க லாம். அதாவது கப்பல் சேவைகள், வங் கிச் சேவைகள் காப்புறுதிச் சே ைவ க ள் வெளிநாட்டு முதலீட்டு வருமானம், சுற் றுலா, கல்விச் சேவைகள், இன்னும் பிற சேவைகள் போன்றவற்றினுல் நா டு களி டையே கொடுப்பனவுகள் ஏற்ப ட லா ம் எனவே இவ்வாருண சேவைகள் தொடர் பாக ஏ ற் படும் கொடுக்கல் வாங்கல்களை கட்புலனுகா அம்சங்கள் என்ற பிரிவின்கீழ் அடக்கப்படுகின்றன,
மூலதன அசைவுகளும் சென்மதி நிலு வையைப் பாதிக்கலாம். ஒரு நாடு வெளி நாடுகளில் முதலிடுவதால், அல்லது உள்ள முதலிட அனுமதிப்பதால், ஒரிடத்திலிருந்து இன்னுேரிடத்திற்கு மூலதனத்தை மாற்று வதால், ஏனைய நாடுகளுக்கு கடன் கொடுப்பதால் அல்லது ஏனைய நாடுகளி. மிருந்து கடன் பெறுவதால் ஏற்படுகின்ற நிகழ்வுகள் சர்வதேச ரீதியில் சாதாரண மாக ஏற்படும் நிகழ்ச்சிகளாகும். இவ்வா முக நடவடிக்கைகளை மூலதன மாற்றுக்கள் என்ற வகையில் அடக்க முடியும்
ஆயினும், மேற் கண்டவாறு வருவாய் களையும், செலுத்துக்களையும் மூன்று வகை யாகப் பிரித்த பொழுதிலும், சென்மதி நிலுவைக் கணக்கில் இவை யாவற்றையும் தொகுத்து இரு பெரும் முக்கிய பிரிவுகளுக் குள் அடக்கலாம்:
(1) நடைமுறைக் கணக்கு
(Current Account) (2) மூலதனக் கணக்கு
(Capital Account) மேற்கூறிய கட்புலனுகா, கட்புலணுகும் நடவடிக்கைகளை ஒன்றினைத்துக் கூறுவதே நடைமுறைக் கணக்காகும். இதில் பொருள் களினலும், சேவைகளினுலும் ஏற்படும் கொடுக்கல் வாங்கல்களினது தொடர்புகள் எடுத்துக் காட்டப்படுகின்றன. சர்வதேச கொடுக்கல் வாங்கல்களை பிரதிபலிக்கும் இந் நடைமுறைக் கணக்கினைக் கொண்டே ஒரு நாட்டினது சர்வதேச வர்த்தக நிலைமை யின் போக்கினை அவதானித்துக் கொள்ளக் கூடியதாக இருக்கும்.
நாட்டுக்குள்ளும், வெளியேயும் ஏற்படு கின்ற மூலதன அசைவுகளை எடுத்துக் காட்டும் பகுதியாகவே மூலதனக் கணக்கு அமைகின்றது. இக்கணக்கினக் கொண்டே ஒரு நாட்டின் வெளிநாட்டுச் சொத்துக்களே நிலைமையை இலகுவில் கவனித்துக் கொள்ள லாம். செல்மதி நிலுவையின் நடைமுறைக் கணக்கில் ஏற்படுகின்ற பற்ருக் குறைக்கு
வ, 11

4.
வெளிநாட்டுச் சொத்துக்கள் மூலமே ரும்பாலும் நிதியீட்டம் செய்யப்படுவ *ண்டு. வெளிநாட்டு சொத்துக்கள் குறை க இருக்கும் பட்சத்திலேயே பற்ருக் றையை நிரப்புவதற்காக கடன்களும், ாறு உதவிகளும் நாடப்படுகின்றன.
செல்மதி நிலுவையின் மீதி எவ்வாறு மைகின்றது என்பதைப் பொறுத்து அதன் தக, பாதக நிலைமையினை உணர்த்து தற்காகப் பலவகையான அடைகள் ர்த்துப் பாவிக்கப்பட்டு வந்தன. மெக் டலிஸ்ற் காலத்தில் (Favourable) என்று தக மீதியையும் (Unfavourable) பாதக தியையும் அழைத்தனர். ஆணுல், இது rண திருப்தியைத் தராத காரணத்தினுல் தக, பாதக நிலேமையினை, (Activ, ssive) GT Går gojih 976ö7 L ( Positive, Negative) ன்றும் குறித்தனர். இவையும் ஒரு தற் லிகமான பாவனையாக அமைந்தன. ன்று சாதக, பாதக நிலைமையைக் குறிப் தற்கு முறையே (Surplus) மேலதிகம் ன்றும் (defici) பற்ருக்குறை என்றும் ழக்கிற்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இச் தக, பாதக நிலைமைகள் நடை முறைக் னக்குகள் மீதியைக் கொண்டே கணிக்கப் கிென்றது. நடைமுறைக் கணக்கு மீதி தகமாக இருந்தால் "மேலதிகம்" என் ம் பாதகமாக இருந்தால் "பற்றக் றை' என்றும் கணிக்கப்படுகின்றது. டைமுறைக் கணக்கின் சாதக மீதி மூல னக் கணக்குடன் சேருகின்றது. அதே ான்று பற்ருக்குறை ஏற்பட்டால் முன்பு றியது போன்று, வெளித்தேசச் சொத் க்களைக் கரைப்பதன் மூலமும் மூலதன ள் வருகை, திட்டக்கடன், உதவிகள், னய கடன்கள் ஆகியவற்றின் மூலமும் நியீட்டம் செய்யப்படுகின்றது. எனவே Fல்மதி நிலுவை என்ற சர்வதேச வர்த்தக லமைக் கூற்ருனது எக்காலமும் செலவு நம், வரவுகளும் சமனுவதாக இருப்ப தயே காண்பிக்கும். அதாவது நடை றைக் கணக்கில் ஏற்படுகின்ற மேலதிகங் அல்லது பற்ருக்குறைகள் எவ்வகை ாயினும் நிதியீட்டம் செய்யப்பட்டு வதேசக் கணக்குச் சமன்படுத்தப்படு ன்றது என்பதையே இது குறிக்கின்றது. பங்கையின் செல்மதி நிலுவைப் பாக்குகள்:-
இலங்கை இன்று செல்மதி நிறுவனப் ருக்குறையினுல் அனுபவிக்கின்ற பொரு rதார நெருக்கடிகளோ அனேகம். இச் ஈன்மதி நிலுவைப் பற்ருக்குறைப் போக்

Page 64
42
கானது கடந்த ஒரு தசாப்தத்திற்கு! (Decade) மேலாகவே இருந்து வந்திரு. கின்றது. முதன் முதலாக இப் பிரச்சனை 1950-ம் ஆண்டின் பிற்பகுதியிலேயே தோன்றியது எனலாம். இதற்கு முன்ன 1950-51-ம் ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட கொ augir (og Ali Scalayth (Korean Boom 195456-ல் ஏற்பட்ட தேயிைேச் செழிப்பினுலும் (Tea Boom) கிடைத்து செலாவணி உழை பினைக் கொண்டு போதியளவுக்குப் பண்டா களை இறக்குமதி செய்வதற்கு இலங்கைக்கு வாய்ப்பிருந்தது. ஆணுல், கடைப்பிடிக்க பட்டு வந்த கட்டுப்பாடற்ற இறக்குமதி: கொள்கையினுலும், பாதகமான வெள நாட்டு வியாபாரப் போக்கினுலும் 1956- ப் ஆண்டிலிருந்து நாட்டின் வெளிநாட்டுக் சொத்துக்கள் குறைந்து செல்லும் போக் கினைக் காட்டியது. 1957-ம் ஆண்டிலிருந்து 1965 தவிர்ந்த ஏனைய ஆண்டுகளில் இலங் கிையின் நடை முறைக் கொடுப்பனவானது வருவாய்களை விட அதிகரித்துச் சென்றுள் ளது. 1057-60ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதி யில் சென்மதி நிலுவைப் பற்ருக்குறைக்கு முதன்மையான காரணம் இறக்குமதிக் கேள்வியானது இறக்குமதி இயலளவை (Import Caplasty) விட கூடிச் சென்றுள்ள மையாகும். இறக்குமதிக் கேள்வி அதிகரிட் பிற்கு வரவு செலவுத் திட்டத்தின் வி வடைந்த பற்ருக்குறையினுல் ஏற்படுத்தட் பட்ட நுகர்வுப் பொருள்கள் மீதான கொள்வனவு சக்தி அதிகரிப்பும் காரண மாக அமைந்தது எனலாம்.
இத்தகைய போக்கினுல் மேலும் இலங் கை தடையற்ற வர்த்தகக் கொள்கையைக் கடைப் பிடிக்க முடியாது என்பதை 1960-ம் ஆண்டில் உணரக் கூடியதாக இருந்தது. காரணம் இலங்கையின் வெளி நாட்டுச் சொத்துக்களின் வேகமான வீழ்ச்சியேயா கும். 1956-ம் ஆண்டில் 195.5 மில்லியன் ரூபாய்களாக இருந்த வெளிநாட்டுச் சொத் தானது 1960ம் ஆண்டில் 4577 மில்லிய ணுக பாரதூரமாக வீழ்ச்சியடைந்தது. இப் படியான வீழ்ச்சிக்கு இலங்கையின் ஏற்று மதிஇறக்குமதிகளின் போக்குத் தான் முக் கியபொறுப்பை ஏற்க வேண்டும் எனலாம்.
சென்மதி நிலுவைப் பற்ருக்குறைக்கு முக்கிய காரணிகளில் ஒன்ருக நாட்டின் ஏற்றுமதிகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பாதக மான விலையைக் கூறலாம். இலங்கையின் மரபுவழி ஏற்றுமதி பொருள்களான தேயி லே, மதன்னை, இறப்பர் ஆகியன உலக சந்தையில் விலைத் தளம்பலை எதிர் நோக்க வேண்டியிருந்ததோடு, இத்தளம்பல் நிலை

யானது கீழ் நோக்கிய ஒரு சரிவையுங் காட்டிச் செல்கின்றது. 1947-1970 காலப் பகுதியில் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட தேயிலை யின் அளவானது 60%ஆல் அதிகரிக்க வருமானம் 19% மட்டும் அதிகரித்துள்ள மையைக் காணக் கூடியதாக இருக்கின்றது. இது உலக சந்தையில் தேயிலைக்கான மந்த விலையைப் பிரதிபலித்துக் காட்டுகின்றது. தேயிலையைப் போன்றே இறப்பரும் ஏற்று
அளவில் கூடிய போதும் அதற்கேற்ப (نقوLD விலையில் கூடிச் செல்லாத தன்மையைக்
காணக் கூடியதாக இருக்கின்றது. 195657, 1962, 1964-ம் ஆண்டுகளில் இறப்பர் விலையானது மோசமான மந்த நிலையை அடைந்து 1987-68 ஆண்டுகளில் மிகவும் தாழ்ந்த விலை மட்டத்தை எட்டியிருந்தது. இதைப் போன்று தென்னையின் உற்பத்தி அதிகரித்த பொழுதிலும், ஏற்றுமதி அள வில் தளம்பலேக் காணக் கூடியதாக இரு க் கின்றது. இதற்கு முக்கிய காரணமாக உண்ணுட்டு நுகர்வுப் போக்கின் மாற்றத் தையே முன் வைக்கப்படுகின்றது. இலங்கை யின் ஏற்றுமதிப் பொருள்கள் இவ்வாருக விலையில் தளம்பலை எதிர் நோக்கியமைந்த மைக்குக் காரணமாக செயற்கைப் பொருள் களுடன் போட்டியிட வேண்டியிருந்தமை யையும், பிரதான நுகரும் நாடுகளின் நிச்சயமற்ற கையிருப்புக் கோட்பாட்டினை யும் கூறலாம்.
ஏற்றுமதியின் தாக்கத்தைப் போன்றே,
எதிராக இறக்குமதிகளின் தாக்கமும் சென்
மதி நிலைவையைச் சீர்கெடச் செய்தது எனலாம் தொடர்ச்சியாக அதிகரித்து வந்த இறக்குமதிப் பொருள்களின் விலைப் போக்கானது, இறக்குமதிகளின் அளவைக் குறைக்கவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்தை ஏற் படுத்திய போதிலும் கூடுதலான விலேயைச் செலுத்த வேண்டிய நிலையை உருவாக்கி யது. உதாரணமாக 1970-ல் இறக்குமதி அளவுச் சுட்டெண்ணுனது 102-ல் இருந்து 1974-ல் 56ஆக, குறைய இறக்குமதிப் பொருள்களுக்கான விலைச் சுட்டெண்ணுனது 140-ல் இருந்து 370ஆக உயர்ந்து சென் றுள்ளது. இவ்வாருண போக்கு அண்மைக் கால எரிபொருள் விலையேற்றத்துடன் வலுவடைந்த உலக பண வீக்க நிலைமை யினுல் மேலும் தீவிரமடைந்து செல்கின் றது. இத்தகைய போக்குகள் செல்மதி நிலுவைப் பிரச்சனைக்கு இன்று கூடிய அழுத்தத்தைக் கொடுக்கின்றதெனலாம்.
1960-ம் ஆண்டிற்குப் பின் சென்மதி நிலுவையின் பாதக நிலைமையை உணர்ந்த மையினுல், அதைப் பாதுகாப்பதற்கான

Page 65
மரம்நாட்டு விழாவில் ணமது அதிபரும் " மையானரும், மாணவர்களும்
பஸ் தரிப்பு நியேத் திறப்பு விழாவில் எ சாலே அதிபரும் = மில்க் வைற் உரிமையாளரும்
 
 

இல்க் வைற் உரி
8
மது அதிபரும் ை
@
= இரணஇன்களும்
உப செயலாளர்? R இஜேஒலீஜ்கம்
羲
உப பத்திராதியர்?
A.

Page 66


Page 67
நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியமானதெனக் கருதப்பட்டது. இத ஞல், இக்காலத்திலிருந்து உயர்ந்த இறக்கு மதித் தீர்வை விதிக்கப்பட்டதோடு, அந் நியச் செலாவணிக் கட்டுப்பாடுகள் விரி வாக்கப்பட்டு இறுக்கப்பட்டன. அத்தோடு சென்மதி நிலுவைக்கு ஆதரவு அளிக்கும் முகமாக இலங்கை மத்திய வங்கி விசேட ஒதுக்கு வீதத்திட்டத்தை (Scheme of special reserve requiments) 1961-th gait (5)
அறிமுகப்படுத்தியது. இதன்படி சட்ட
முறை ஒதுக்குடன் 38% ஒதுக்குசெய்யப்பட வேண்டுமெனக் கோரப்பட்டது. இது 1975 வரை நீடித்த பின் வணிக வங்கிகளின் கடன்கள் மீதான கட்டுப்பாட்டுடன் இத் திட்டம் நீக்கப்பட்டது இக்காலத்தில் அடுத்த நடவடிக்கைகளில் ஒன்றே மத்திய வங்கி தனது வங்கி வீதத்தை நான்கு தடவைகள் உயர்த்தி 1965-ல் 23% ஆக
இருந்ததை தற்பொழுது 63% ஆக்கியுள்
துெ.
இவற்றைவிட 1967-ம் ஆண்டு ரூபா வின் மதிப்பை 20% ஆல் மதிப்பிறக்கம் செய்ததோடு, 1968-ம் ஆண்டு அந்நிய செலாவணி உரிமைச் சான்றிதழ்த் திட்டத் தையும் அறிமுகம் செய்து வைத்தது. அந் நியச் செலாவணி உரிமைச்சான்றிதழின் செயற்பாட்டினல் வழமை சார்பற்ற ஏற்று மதிகள் உற்சாகப்படுத்தப்பட்டு, வளர்ச்சி யடைந்து வருவது ஒரு நல்ல அறிகுறி UIT (5tf).
இவ்வாருக நடவடிக்கைகள் எடுக்கப் பட்டதோடு மட்டுமன்றி, ஏற்றுமதி ஊக்கு விப்பு ஆகிய செயற்பாடுகளும் பூரண வெற்றியை அளித்ததெனக் கூறிவிட முடி யாது. செல்மதி நிலுவைப் போக்கானது தொடர்ந்து ஒரு பற்ருக்குறையான கடந்த காலங்களில் சுட்டிக் காட்டுகின்றது. உதா ரணமாக செல்மதி நிலுவைகளில் முக்கிய பங்கினை வகிக்கும் வர்த்தக நிலுவையானது 1960-ல் பாதக மீதியாக 210 மில்லிய னெனக் காட்ட 1970-ல் 315 மி. ஆகவும், 1974-ல் 1863 மி. ஆகவும் உயர்ந்து சென் றுள்ளதெனக் காணக்கூடியதாக இருக்கின் றது. இதனுல், நடைமுறைக் கணக்கில் தொடர்ந்து பற்ருக்குறை ஏற்படுவதைத் தவிர்க்க முடியாதிருக்கின்றது. இப் பற்ருக் குறையை 1980-ம் ஆண்டுவரை இலங்கை யின் வெளிநாட்டுச் சொத்துக்கள் மூலம் நிதியீட்டம் செய்யப்பட்டது ஆணுல், அக் காலங்களின் பின், இது இயலாமையினுல், மூலதன உட் பாய்ச்சல் திட்ட உதவிகள்

43
rojects aid) 2.56 Golgirrao 55 air (grante) கியவற்றின் மூலமும், மீதிக்கு சர்வதேச தித் தாபனத்திடமிருந்து கடன் பெறு தன் மூலமுமே நிவர்த்தி செய்யப்பட்டது. 82-65 காலப் பகுதியில் 4 பங்கு பற்றக் றையானது இக்கடன்கள் மூலமே நிதி ட்டம் செய்யப்பட்டன என்பது குறிப் டத்தக்கதாகும். சென்மதி நிலுவைப் ற்ருக்குறைக்கு நிதியீட்டம் செய்வதற்கா பெறப்பட்ட கடன்களின் அதிகரிப் ானது சென்மதி நிலுவையில், பாதகமான ர்த்தக மாற்றுடன் சேர்ந்து கூடிய அழுத் த்தைக் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக கொடுத்
வந்துள்ளது. இவ்வாருக, பிரச்சினைக் ரிய கூருண சென்மதி நிலுவையைப் பாது ப்பதற்காக கடுமையான இறக்குமதிப் ட்டுப்பாடுகள் எடுக்கப் பட்டமையினுல் கர்வுப் பொருள்கள் மூலப் பொருள்கள் கியவை குறைந்த அளவிலேயே இறக்கு தி செய்ய வேண்டிய நீர்ப்பந்தம் ஏற் ட்டது. இதனுல், ஒரு புறம் அதிகரித்துச் Fல்லும் வரவு செலவுத் திட்டத்தின் ற்றக் குறையினுல் உண்டாகும் பண் வீக் போக்கினுல் நுகர்வுப் பொருட்களுக் “ன கேள்வியை உள் நாட்டில் அதிகரித் ச் செல்லுகின்ற அதே வேளையில் பற்றக் றையான நுகர்வுப் பொருள்களில் கிடைப் “னது வாழ்க்கைச் செலவை மிகவும் உய * தள்ளிச் செல்கின்றது. அத்தோடு ாட்டா முறையிலான மூலப் பொருள் ரின் இறக்குமதியானது இருக்கும் கைத் தாழில்களில் முழு இயலளவையும் (Ful pasity) பாவிக்க முடியாத நிலையை ருவாக்கியுள்ளது. இது பெரும் பொரு ாதார இழப்பாகும். இவையன்றி புதிய கத்தொழில்களை ஆரம்பிப்பதற்கும் சென் தி நிலுவையானது ஒரு பிரச்சினைக்குரிய முக இருப்பதனுல், அழுத்துகின்ற வேலே ன்மைப் பிரச்சனைக்கு போதியளவு நிவா னம் கைத்தொழில் துறையினுல் கெர்டுக்க டியாதிருக்கின்றது.
எனவே, இலங்கைக்குப் போதியளவு சலாவணி கிடைக்குமாயின் அநேக பொரு ாதார சமூகப் பிரச்சனைகள் தீர்க்கப் டலாமென்று கருதப்படுகின்றது. ஆயி ம் சென்மதி நிலுவையைச் சாதகமாக "ற்றிக் கொள்ள இலங்கை பல முயற்சி செய்த போதிலும் உன்னுட்டுப் பொரு ாதார போக்குக்களும் சர்வதேச பொரு ாதார ஒழுங்குகளும் சென்மதி நிலுவை ப ஒரு பிரச்சனைக்குரிய விடயமாக "ற்றிக்கொண்டு செல்கின்றது;

Page 68
நில்லு கூட்டுறவுச் சங் நுகர்ச்சியாளரின் தேவைகளை
* சிறந்த புடவைகள்
°一厦 மற்றும் முக்கிய ே
அ சேமிப்பு அடைவு மூலம் L
(ԼՔՑ56
கிராறி கொக்குவில்,
○/"、一/○○○/*ー/○○愛/*へ/●●●/T、ィーS@ノ
* கிருமிநாசினிகள்
நிதான விலை பெற்றுக் கெ
 

பலநோக்கு கம், திருநெல்வேலி.
பூர்த்தியாக்குவதே எமது நோக்கம்
விவசாய மருந்துகள் * வகைகள் தேவைகளுக்கு நாடுங்கள் ரத்தோடு னம் பெறுதல், கடன் வசதிகள் பியவற்றிற்கு
திருநெல்வேலி,
BeTeSASAS0sYseSeSeSeSqSAAA LsJSMeSASSLsTAMeSAMssTASAS ALs0ASAeS qATs
前
* உரவகைகள்
யில் எந்நேரமும் ாள்ள சிறந்த நிலையம்
}[[ ]][[ff 5606 B26DLL)
இணுவில்,
உரிமை: K. V.ஜெயரட்ணசிங்கம்

Page 69
இலாபப் பகிர்வுத்
தே. தொ
இலாபப் பகிர்வுத்திட்டம் பேரளவு உற்பத்தியின் விளைவாக தொழிலாளர்க ளின் நலன் கருதி அமுலுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு திட்டமாக கருதப்படுகின் றது. இத்திட்டத்தின் பிரகாரம் தொழில் ஸ்தாபனங்களுக்கு ஏற்படும் லாபத்தின் ஒரு பகுதி தொழிலாளர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கப்படல் வேண்டும் என்ற கோட் பாடு வலியுறுத்தப்படுகின்றது. வழமை யாக தொழில் ஸ்தாபனங்களில் ஏற்படும் லாபம் முதலாளிவர்க்கத்துக்குரித்துடைய த ரி க கருதப்பட்டு வந்தது. ஆன ல் தொழில் ஸ்தாபனங்களில் ஏற்படும் பெரும் லாபத்துக்கு முதலாளிமார்கள் மட்டுமன்றி தொழிலாளர்களும் காரணகர்த்தாவாக அமைகின்றதனுல் லாபத்தின் ஒரு பகுதி பங்குகளாக அல்லது பணமாக தொழிலா ளர்களுக்கும் வழங்கப்படல் வேண்டும் என் பது இத்திட்டத்தினூடாக வலியுறுத்தப் படுகின்றது: இலங்கை அரசாங்கமும் வெகு அண்மைக் காலத்தில் 24 அரசாங்க கூட் டுத்தாபனங்களிலும் 20 பெரும் தனியார் ஸ்தாபனங்களிலும் லாபப்பகிர்வுத் தி ட் டத்தை அமுல் செய்வதற்கு உத்தேசித் துள்ளது.
இத்திட்டம் அ மு ல் செய்யப்படுவத னுாடாக நாட்டின் பொதுவான சமுதாயத் துச கும் பல சாதகமான விளைவுகளை ஏற் படுத்தலாம் எ ன எதிர்பார்க்கப்படுகின் றது. இதனை பரவலாக அமுல் செய்வத னுரடாக நீண்டகாலமாக, லாபம் மு த லாளி வர்க்கத்துக்கு மட்டும் உரித்துடை யது என்று கருதப்பட்ட தவறுதலான தத்துவத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கக் கூடியதாக இருக்கின்றது. இத்திட்டத்தினை தீவிரமாக அமுல் செய்வதனூடாக தொழி லாளர்களுடைய வருமானத்தை அதிகரிக் கக் கூடியதாக இருக்கும். இவ்வாறு ஏற் படும் வருமான அதிகரிப்பின் விளைவாக தொழிலாளர்கள் கூடிய திருப்தியுள்ளவர் களாக ஸ்தாபனத்தின் வளர்ச்சியிலீடுபடு வார்கள். இதன் விளைவாக ஸ்தாபனம் பெரும் லாபத்தை அனுபவிக்கக் கூடிய தாக இருக்குமாதலால் அதனூடாக முத லாளி வர்க்கமும் தொழிலாளி வர்க்கமும் தகுந்த பலாபலனை அனுபவிக்கக் கூடிய
வ: 1.2

O திட்டம்
நா. இராசநாயகம் க. த. ப. கணக்கியல் (இறுதி வருடம்
ாக இருக்கும். மேலும் முதலாளி தொழி ாளி நல்லுறவை ஸ்தாபனங்களில் ஏற் டுத்துவதற்கு லாபப்பகிர்வு தி ட் ட ம் தாபனங்களிலும் சாதகமான சூழ்நிலை ய உருவாக்கக் கூடியதாக இருக்கும். தன் விளைவாக காலத்துக்குகாலம் தொழி ாளி வர்க்கத்துக்கும் முதலாளி வர்க்கத் க்கும் இடையில் ஏற்படும் பிரச்சினைகள் பருமளவுக்கு குறைக்கப்பட்டு ஸ்தாபனம் ரிதமாக வளர்ச்சியடையக் கூடியதாக ருக்கும்.
முதலாளி தொழிலாளி வகுப்புப் பேதங் குறைப்பதற்கும் இது உதவியாக |60ւք եւյլն : Gun Lւb இதுவரை காலம் ரையும் முதலாளி வர்க்கத்தினுல் மட் ம் அனுபவிக்கப்பட்டதனுல் முதலாளி தாழிலாளி வகுப்புப் பேதங்கள் பெரு ளவுக்கு வளர்ச்சியடைந்தன. ஆணு ல் ாபப் பகிர்வுத்திட்டத்தினூடாக லாபத் ன் ஒரு பகுதி தொழிலாளர்களுக்கும் 'ரித்துக் கொடுக்கப்படுவதினுல் இ ைத முல் செய்வதனூடாக முதலாளி தொழி ாளி வகுப்புப் பேதங்களை குறைப்பதில் ட்டுமன்றி முதலாளித்துவத்தின் துரித ான வளர்ச்சியையும் கட்டுப்படுத்தக் டியதாக்வும் இருக்கும். தொழிலாளர் ளின் வருமானம் இதனூடாக அதிகரிக் ப்படுவதனுல் அவர்களே நாட்டின் சமு ாயத்தின் பெரும் பகுதியினராக இருக் ன்ற காரணத்தால் அவர்களின் வருமான திகரிப்பு நாட்டின் பொது சமுதாயத் ன் வருமான அதிகரிப்பை ஏற்படுத்தக் டியதாக இருக்கும். இவ்வாறு சமுதா த்தின் வருமான அதிகரிப்பு ஏற்படுவத ல் அவர்களுடைய கொள்வனவு சக்தி திகரித்து அதனூடாக உள்நாட்டில் உற் த்தி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு ಸ್ಕ್ರೆ சந்தை வாய்ப்பும் ஏற்படுத்தப்
நாட்டில் அதிகப்பற்றன சமுதாய கேத்தினர்களுடைய வருமானம் குறை ாக இருக்கின்றதஞல் அர சாங் கம் ன து வ ரு மா ன த் தி ல் பெ ரு ம் குதியை இலவச கல்விச் சேவை இலவச காதார சேவை போன்ற சமு த T ய சவைகளில் ஈடுபடுத்த வேண்டி இருக்கி

Page 70
46
. றது. லாபப்பகிர்வுத் திட்டத்தை அழு
செய்வதனூடாக நாட்டின் தொழிலால் களுடைய வருமான அதிகரிப்பு ஏற்படு தப்பட்டு அதன் பிரதிபலனுக அரசாங் தின் சமுதாயப் பொறுப்பு குறைக்கப் கின்றது. எனவே அரசாங்கம் தனது வ மானத்தின் பெரும் பகுதியை நாட்டி பொருளாதார வளர்ச்சியிலீடுபடுத் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தக் கூடி தாக இருக்கும் தொழிலாளர்களின் வ மானம் குறைவாக இருக்கின்ற காரண தினுல் அவர்கள் மத்தியில் சேமிப்பும் . று க் குறையாக க் காணப்படுகின்றன லாபப் பகிர்வுத் திட்டத்தை அமுல் செ வதனூடாக தொழிலாளர்களின் வருமா அதிகரிப்பை ஏற்படுத்தி அதன் விளைவா நாட்டின் பொது சமுதாயத்தின் மத்தியி சேமிப்புப் பண்பை வளர்க்கக் கூடியதா இருக்கும் சேமிப்புப் பண்பு வளர்ச்சிமாை வதன் விளைவாக நாட்டின் முதலாக்க முதலீடு ஆகியவை பெருமளவில் ஏற்படு தப்படுவது மட்டுமன்றி வங்கி அமைப்பி வளர்ச்சியையும் துரிதப்படுத்தக் கூடியதா இருக்கும்.
லாபப் பகிர்வுத் திட்டம் பலதரப்பட் சாதகமான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின் பொழுதும் ஒருசில பிரச்சிளேகளையும் ஏ படுத்துகின்றது. இத்திட்டம் நா ட்டி சகல ஸ்தாபனங்களிலும் அமுல் செய்ய படாது ஒருசில ஸ்தாபனங்களில் மட்டு அமுல் செய்யப்பட்டால் தொழிலாளர்க மத்தியில் இது பிரிவினையை ஏற்படுத்து லாபப்பகிர்வுத் திட்டம் அமுல் செய்ய படும் ஸ்தாபனங்களில் தொழில் புரிய தொழிலாளர்கள் ஏனைய ஸ்தாபனங்க லுள்ள தொழிலாளர்களிடமிருந்து தம்ை வேறுபடுத்தி நடப்பார்கள். இதன் வி: வாக தொழிலாளர்கள் மத்தியில் ஒற்றுை குறைக்கப்படுவது மட்டுமன்றி தொழி சங்கங்களின் வளர்ச்சிக்கு பாதகமான கு நிலையும் உருவாக்கப்படுகின்றது. இவ்வா தொழிலாளர்கள் மத்தியில் ஏற்படும் ஒ றுமைக் குறையை முதலாளி வர் க்க தமக்கு பாதகமாக மாற்றி அமைத்து கொள்ளலாம். மேலும் லாபப் பகிர்வு திட்டத்தினூடாக தொழிலாளர்களுக் உடனடியாக லா பம் வழங்கப்பட்ட லாபபதினூடாக பங்குகள் வழங்கப் டால் தொழிலாளர்கள் பிற்போடப்பட் வருமானத்தையே அனுபவிக்கக்கூடியத இருக்கும். ஆனல் பணப்பலம் குறை தொழிலாள வர்க்கம் வழமையாக பி

16:T
յն | th
1ழ்
ինձ
போடப்பட்ட வருமானத்தை விரும்பமாட் டாது தொழிலாளர்களுக்கு லாபத்தினூ டாக பங்குகள் வழங்கப்பட்டால் ஸ்தா பனங்களுக்கு ஏற்படும் நட்டத்திலும் அவர் கள் பங்குபற்ற வேண்டிய கட்டாயம் ஏற் உடும் ஆனல் பணப்பலம் படைத்த முத லாளி வர்க்கத்தை போலல்லாமல் தொழி லாளி வர்க்கம் அபாய நட்டங்களே ஏற் பதற்கு பெருமளவுக்கு விரும்பாது, லாபப் பகிர்வுத் திட்டம் அமுல் செய்யப்படுவதன் காரணத்தினுல் இதுவரை காலமும் முத லாளி வர்க்கத்தினரால் அனுபவிக்கப்பட்ட
லாபம் தொழிலாளர்களுக்கும் பிரித்துக்
கொடுக்கப்படுகின்றது. ஆனுல் லாபத்தை
அடிப்படை நோக்கமாகக் கொண்டு மூல
தனத்தை ஈடுசெய்யும் முதலாளி வர்க்கம் இதன் விளைவாக ஏற்படும் அதிர்ப்தியினூ டாக முதலீடுகளையும் பெருக்காதிருந்தால் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி பாதிக் கப்படும். வழமையான பொருளியல் தத் துவங்களின் பிரகாரம் தொழிலாளர்களி லும் பார்க்க முதலாளி வர்க்கம் கூடிய சேமிப்புத் தன்மையுடைய வர்க்கமாகக் கருதப்படுகின்றது. எனவே இதுவரை கால வரையும் முதலாளி வர்க்கத்தினுல் மட்டும் அனுபவிக்கப்பட்டு வந்த லாபம் நுகர்வுத் தன்மைகூடிய தொழிலாளர்களுக்கும் பிரித் துக் கொடுக்கப்பட்டால் நாட்டில் நுகர்வு அதிகிரிக்கும் சேமிப்பு குறையும். இதன் விளைவாகவும் நாட்டில் பொருளாதார வளர்ச்சியும் பாதிக்கப்படும். லாபப் பகிர்
வுத் திட்டம் அமுல் செய்யப்படும்பொழுது
முதலாளி வர்க்கத்துக்குரித்துடைய லாபம் எது தொழிலாளர்களுக்கு ரித் துடைய லாபம் எ து என்பதை நிர்ணயிப்ப
தும் தொழிலாளர்களுக்காக ஒதுக்கப்படு
கின்ற லாபம் பணமாகவோ அல்லது பங் குகளாகவோ வழங்கப்பட வேண்டும் என் பதும் பிரச்சினைகளாக எதிர் நோக்கப்பட இந்த லாபப் பகிர்வுத் திட்டம் இத்தி கைய குறைபாடுகளை உடையதாக கருதப் படுகின்ற பொழுதும் இத்திட்டம் தொழி லாளர்களுக்கு பெருமளவுக்கு சாதகமான சூழ்நிலையையே ஏற்படுத்தும் என்று கரு தப்படுகின்றது.

Page 71
உணர்வில் எழுதிய
(Gみ。 G);
தேன் சிந்திடும் பொன்னெழில் ம வான் தந்திட்ட வண்ண நிலவே - இந்தச் சுந்தரச் சோலையில் இன்ட சந்தணச் சிலையாய் நிலைகொள் வ
மானென்று உனைக் கவிஞர் பாடிய நானுனை வில்கொண்டு வேட்டை மெளனத்தை நிலையாக்கி மனத்.ை கானத்து மழை பெய்யாது சிலேய சேலென்று பாவலர் விழிகளை நே தூண்டிலர் அங்கு வந்திடுவாரென் சேலே விலக்கி வேலையெடுத்து வை சிறிதும் அச்சம் வேண்டாம் உயிர்
ஒடிகின்ற இடைகண்டு ஒராயிரம் ஒடி வந்தரங்கே கலே படித்திடுவாெ நடிக்கின்ற கலை நிறுத்தி நாயகியே நில கொண்ட எழில் வண்ணச் சி.
அசைகின்ற உன்னெழில் அபிநயம் ஆருத்துயரில் அவமானம் அடைந் வசைமாரி கொண்டு தேவ கன்னி வந்துன்னத் திட்டிடுவாரென்ருே
பனித்திரையில் பருவ நிலைகள் மன பண்பு தவறிப் பலர் வந்திடுவாெ கனிந்திருக்கும் உன் நிலையை காத் காவியமே கனிமொழியே நீ சிலேய கண்ணயர்ந்து காதல்க் கனவில் பு கள்வரைப் போலங்கு களவாக ஒட் வண்டினம் மணம் தேடி வந்தடையு வடிவழகே வசந்தமே நீ சிலையாளு
முன்னமெலாம் நடையினிலே தா முழுச்சிறப்பும் பெற்றுப் புகழ்பூத் அன்னமெலாம் உன்நடைகண்ட
அழகே அசையாது அப்படியே சி:
கம்பர் பாடிவிட்ட இன்பக்கவி ே கலையாத நிலைகொண்டு ஏன் சிலை கொம்பர் தழுவும் கொடியினைப் கோல வெழிற் கலைவண்ணமே உய
தழுவும் நேரம் பார்த்து நிற்கின்ற தழுவும்வரை கற்பினை காக்கவென் எழுதிவைத்திட்ட தமிழ்ப் பண்பா எனயாளும் கவியரசியே நீ சிலை
 

鲇。砷 ஈ. க. த . பல கணக்கியல் இறுதி வருடம்)
நீ
தேனுே?
தால் பாடிடுவேனென்ருே
Gਓ ானுய்
க்கியதால் ருே சிலையானுய்? க்கிறேன் த்துவிடு
பேர்கள் ரன்ருே
லையானுய்
கண்டு
திங்கு
நீ சிலையானுய் றைந்து நிற்க ரன்ருே, திடும் பண்பாலோ, ானுய்.
ஆக்கையிலே
巽 ம் என்ருே
}AEL
மே மேலென்று து வெள்ளே பாருமைச் சபிப்பால் லயானுயோ? கட்டுமிங்கே
பானுய்? பார்த்துமிங்கே ஓர் கொள்ளாயோ?
யோ - துனே ஈருே - உணர்வில் ட்டு மாதிரசே ானுய்

Page 72
இலக்கியத்தில் G
மனிதன் தான் உற்பத்தி செய் பொருட்களில் தனது தேவையைப் பூர்த் செய்து எஞ்சுவனவற்றை வேருெரு பொ ளுக்காகப் பண்டமாற்றுச் செய்ய தொடங்கியதே வணிக வரலாற்றின் ஆரம் மாகும். இவ்வரலாற்றின் வளர்ச்சியிலே மனிதன் உள்நாட்டில் செய்த வணி முயற்சிகளையும் வெளிநாட்டுடன் கொண் வணிகத் தொடர்புகளையும் நாம் காணு கின்ருேம். தமிழ் மக்கள் தாம் மே கொண்ட உள்நாட்டு வெளிநாட்டு வணிக பற்றிய பல தகவல்களைத் தமிழ் இல கியங்கள் எமக்குத் தருகின்றன.
வணிகம் பற்றிப் பல செய்திகள் கூறு தமிழ் இலக்கியங்கள் வணிகர்கள் வண்புக பலவற்றையும் விதந்து பேசுகின்றன. வான கஞ் செய்வாரின் குணநலம் எப்படியிருக் வேண்டுமெனக் கூறவந்த வள்ளுவர்,
"வாணிகஞ் செய்வார்க்கு வாணிகம்
பேணி, பிறவுந் தம்போற் செயின்" என்று கூறுகிறார். "பிறர் பொருளையு தம்பொருள் போல் பேணிச் செய்யின் வாணிகஞ் செய்வார்க்கு நன்ருய் வாணி மாம்" என இக்குறளுக்குப் பரிமேலழக பொருளுரைக்கின்றர். வணிகர்கள் போர் குழப்பம் போன்றனவற்றை விரும்பா, வர்கள் . ஏனெனில் அவை தி வணிக முயற்சிகளுக்குத் தடையாயிருப்ப ணுலேயாகும். இதனுல், வணிகர்கள் அற கருத்துக்கள் பலவற்றை நடைமுறைப்படு: தவும், அவைபற்றிப் பேசவும் தலைப்ப( வர். இந்நிலையினையே, பண்டைத் தமிழ் வணிகர்கள் பண்புபற்றிப் பேசும் தமிழ் இலக்கியங்களும் எமக்கு எடுத்துக்காட்( கின்றன. "பண்டைக் காலத்தில் தமிழக தில் வணிகம் உலக நன்மைக்காகவே நட து வந்தது. பொருள் ஈட்டுவது என்னும் இருத்தால் மட்டும் அவர் இத்தொழிை நடத்தவில்லை" என கலாநிதி சு. வித்தி யானந்தன் வணிகர் பண்புபற்றித் தனது தமிழர் சால்பு என்னும் நூலிலே கூறுகிருர் பட்டினப்பாலே என்னும் சங்க இலக்கிய நூலிலே,
"நெடுநுகத்துப் பகல்போல
நடுவுநின்ற நன்னெஞ்சினுேர் வடுவஞ்சி வாய்மொழிந்து

வணிகம்
கலாநிதி அ. சண்முகதாஸ்
தமவும் பிறவு மொப்ப நாடிக் கொள்வதுஉ மிகைகொளாது
கொடுப்பதுTஉங் குறைகொடாது' என்று காவிரிப்பூம் பட்டினத்து வணிகர் நலன் பேசப்படுகின்றது: கலப்பையின் நீண்ட நுகத்திலே பொருத்தப்பட்டுள்ள பகலாணிபோல நடுவுநிலை தவருதுள்ள நல்ல மனத்தையுடையவராகவும், பிறர் குறை கூறுவரென அஞ்சி உண்மையே பேசு பவராகவும், தம்முடைய பொருளைக் கொடுக்கும்போது குறைத்துக் கொடாம லும் பிறர்பொருளைக் கொள்ளும்போது மிகுதியாகக் கொள்ளாமலும் இருவர் பக் கப் பொருள்களையும் ஒரே தன்மையாய் நோக்குபவராகவும் காவிரிப்பூம்பட்டினத்து வணிகர் விளங்கினர் என மேற்காட்டிய பாடலடிகள் கூறுகின்றன. இவை தமிழ்ப் புலவர்களால் உயர்வுநவிற்சியுடன் கூறப் பட்டனவென்று கொள்வதற்கில்லை. பிற நாட்டு வரலாற்ருசிரியர்களும, யாத்திரி கர்களும் இப்பண்புகளை எடுத்துக்கூறியுள்ள னர். பன்னிரண்டாம் நூற்ருண்டு யூத யாத்திரிகஞன பெஞ்சமின் தமிழகத்துத் துறைமுகத்தில் தொழில்புரியும் சோழ உத்தியோகத்தர்களின் நம்பத்தகு பண் புடையார் எனத் தன் குறிப்புகளிலே கூறி யிருப்பதாக வரலாற்றுப் பேரறிஞர் நீல கண்டசாஸ்திரி கூறுவர்.
இன்று மேலை நாட்டில் Burton The Tailor, Martin The Barker GTsirospájarth பெயரிட்டு விளம்பரஞ் செய்வதைக் காண லாம். இதேபோன்று தமது சிறப்பு வணி கப் பெயர்கொண்ட பலரை எமது பழந் தமிழ் இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. நெல் முதலிய தானியங்களை விற்கும் கார ணத்தால் சீந்தலைச்சாத்தனுர் என்பவர் கூல வாணிகன் சீத்தலைச் சாத்தனுர் என அழைக்கப்பட்டார். ஆடை வியாபாரஞ் செய்த காரணத்தால், அறுவை வணிகன் இளவேட்டனர் என்னும் பெயர் உண்டா யிற்று. மதுரைப் பண்ட வாணிகன் இள நந்தனர் என்பவர் பலசரக்கு வியாபாரஞ் செய்தவாராவர்
தமிழகத்தின் உள்நாட்டு வணிகத்தில் உப்பு, மிளகு, நெல், தயிர், மீன், தேன், கிழங்கு, இறைச்சி, கரும்பு போன்ற பொருட்கள் இடம் பெற்றன. பண்ட

Page 73
மாற்றே இவ்வணிகத்தின் போக்காகவிருந் தது. நெல்லைக் கொடுத்துப் பிறபொருட் களைப் பெறுவதே பெருவழக்காயிருந்தது:
'உப்பை மாறி வெண்ணெற் றரீ இய' என்று குறுந்தொகைப் பாடலடி உ ப்பை விற் று ெவ ண் ைம ய ர ன நெல்லைப் பெறுவதுபற்றிக் கூறுகின்றது. மீன் பிடிப்பவர்கள் தமது மீனைக் கொடுத்து நெல், பயறு, உப்பு முதலிய பொருட்களைப் பண்டமாற்ருகக் கொள்வர். உள்நாட்டு வணிகப் பொருட்களைக் கொண்டு செல்வ தற்கு எருதுகள் பூட்டிய வண்டிகள் உப யோகப்படுத்தப்பட்டன; சில சந்தர்ப்பங் களில் எருதுகளுக்குப் பதிலாககக் கழுதை களும் வண்டியிழுக்கப் பயன்படுத்தப்பட் டன. பெரும்பாணுற்றுப்படை என்னும் சங்க கால இலக்கிய நூல், உப்புப் பொதிகளை ஏற்றிய வண்டியினைப் பெண்கள் ஒட்டிச் செல்வதையும், அவ்வாறு செல்லுமிடத்து அவ்வண்டியின் இரண்டு பக்கங்களிலும் உப்பு வணிகர் வண்டியின் அச்சு முறியாமற் பாதுகாத்து நடப்ப்தையும், வண்டியில் முன் பூட்டிய எருதுகள் இளைத்தால், அவற் றின் இடத்திற் பூட்டுதற்குச் சில எருதுகளை மேலதிகமாக நடத்திச் செல்வதையும் பற் றிக் கூறுகின்றது.
தமிழ் நாட்டில் பிறநாட்டு வணிகம் பண்டைக்காலந் தொட்டே சிறப்புற நடை பெற்று வந்தது. இதன் காரணத்தால் தமிழ் நாட்டுத் துறைமுகப் பட்டினங்களில் பிறநாட்டு வணிகர் குழாங்கள் இருப்பிடங் கொண்டிருந்தன. காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் வேறுவேறு மொழிகளைப் பேசுவோர் வாழ்ந் தனர் என்பதைப் பட்டினப்பாலை,
"மொழிபல பெருகிய பழிதீர் தேஎத்துப் புலம்பெயர் மாக்கள் கலந்தினி துறையும் முட்டாச் சிறப்பிற் பட்டினம்" என்று கூறுகின்றது. இவ்வாறு வாழ்ந்த வேற்று நாட்டு வணிகருள், யவனர் எனத் தமிழ் இலக்கியம் குறிப்பிடும் கிரேக்கர் முக்கியமானவர்களாகும்.
பிறநாட்டு வணிகர்கள் வாழ்ந்த பட் டினத் துறைமுகங்களில் பண்டகசாலைகள் பல அமைக்கப்பட்டிந்தன. ஏற்றுமதிக்கா கப் பொருட்களைச் சேகரித்து வைக்கவும், இறக்குமதிசெய்யப்பட்ட பொருட்கள் உரிய இடம் சென்று சேரும் வரையும் பாது காப்பதற்கும் இப் பண்டகசாலேகள் உத வின. பொருட் பொதிகளிலே பெயர்களை எழுதிப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கும் வழக்கம்பற்றி சிலப்பதிகாரம் கூறுகின்றது;
G.J. Z 3

49
வம்ப மாக்கள் தம் பெயர்பொறித்த கண்ணெழுத்துப் படுத்த எண்ணுப்
பல்பொதி வேற்று நாட்டினின்று வந்த புதியோர், ம் பெயர் எழுதிய அடையாள எழுத்தினை லச்சினையாகப் பொறித்த பலவாகிய ண்களையுடைய பண்டப் பொதிகள் காவிரி ன் கடைமுக வாயிலோரங்களிலே குவிந்து டந்தன. கண்டார்க்கு அச்சத்தை ஊட்டு வரும் வலிய கால்களையுமுடைய காவற் னிமக்கள் இப்பண்டகசாலைகளைக் காவல் ரிந்தனர்.
வணிகத் துக்கு உபயோகப்படுத்தப் ட்ட கலங்கள் பற்றிப் பெரிப்பளுஸ் Saifuti (The author of The Periphis the Erythraen Sea) பின்வருமாறு கூறு முர் சோழநாட்டுத் துறைமுகங்களில் ரையோரமாகத் தமிரிக்கா (Damirica) ரையும் செல்லும் கப்பல்கள் உள்ளன: ன்னும் மரங்களைப் பிணைத்துச் செய்யப் AL SF iš sur (Sangara) எனப்பட்ட பரும் கப்பல்களும் அங்கு உள்ளன. கிரிசி Chryse) என்ற ஊருக்கும் கங்கை நதிக்கும் சல்லும் கப்பல்கள் கொலண்டியா (Colara) எனப்பட்டன. கொலண்டியா என் ம் இக்கப்பல்கள் மிகப் பெரிய உரு த்தை உடையன. பெரிப்பிளுஸ் ஆசிரியர் றிப்பிட்ட கப்பல் விபரங்கள் பற்றிக் றிப்புரை வழங்கும் தமிழர் சால்பு ஆசிரி ர் கலாநிதி சு. வித்தியானந்தன்,
*பெரிப்புளுசு ஆசிரியர் இங்கு மூன்று வகைக் கப்பல்களைக் குறித்திருக்கிருர், கரையோரங்களிற் செல்லும் கப்பல்கள் ஒருவகையைச் சார்ந்தன. தமிழ் இலக் கியத்தில் பஃறி, தோணி, அம்பி என்று வழங்குவனவோடு 9,606. பொருந்துவன. பரந்த இடத்தை யுடைய பெருங் கடலிற் செல்லும் கப்பல்கள் யாவும் மற்றைய இரண்டு வகைகளையும் சார்ந்தன. அவையே சங்க நூல்களில் நாவாய் எனவும் வங்கமெனவும் வழங்கின."
ன்று கூறுகின்றர்.
தமிழ் நாட்டிலிருந்து பிறநாட்டுக்கு ற்றுமதி செய்யப்பட்டனவாக மிளகு, ந்தனம், அகில், பவளம் ஆகிய பொருட் ன் அமைந்தன. யவனர்களுடைய கப் ல்கள் தமிழ்நாட்டுக்குப் பொன்னை இறக்கு திப் பொருளாகக் கொண்டுவந்து, மின னை ஏற்றிச் செல்வன என்று அகநானூறு பறுகின்றது:

Page 74
50
'யவனர் தந்த வினைமா னன்கலம் பொன்னெடு வந்து கறியொடு
பெயரும்
இறைச்சி முதலிய உணவுகளைப் பழு படாது வைப்பதற்கு மேல்நாட்டவர்க்
மிளகு
உதவியது. கிரேக்க - உரோ
வைத்தியர்கள் மிளகை மருந்துக்குப் பய படுத்தினர். இதனை இந்திய மருந்து எ அவர்கள் அழைத்தனர்.
R
-
எடெடுத்து நான் எழுத வேண்டும்
ஏடெடுத்து நான் கவிதை எழு என் கவியின் கருவாக நீ மா, பாடுபடும் உந்தனுக்கு நல்ல பாரிதனில் பறந்தோடி வரவு! மாடாக நீயுழைத்த உழைப்ை மாடிமேல் மாடி வீடு கட்டுமர் கேடு கெட்ட பணக்காரக் கு ஓடாக மாற்றும் நிலையிொழிய தெருத்தெருவாய் கால்கள் ே தெருவினிலே ஏழை நீ படுக்கு பருத்தவுடல் பணக்காரக் கும் வழிக்காது அழைத்தவர்கள் ப இத்தனையும் இந்நாட்டில் இல் ஏழை இனி உனக்கெங்கே நல் துரயவனே உன்துயரைத் து.ை துணிவுடனே கவி சமைப்பேன் மங்கையரை மதிநிலவைப் பா மலரதனைக் குரைகடலேப் பா உண்ணவொரு வழியற்ற உந்த உயர்வற்ற வாழ்விங்கு இருக்கு கன்னியரைக் காட்சிதனைப் பா காமத்தின் சுவை ததும்பப் ப உழைத்து வரும் தொழிலாளி உருவாகும் கவியாவும் உதிக்க தூயநெறி ஏட்டிலிருந் தென்ன தூயவர்கள் துயரடைந்து வாழு வாழவழியற்ற தொழிலாள வர்க்கமது வழியற்று வாழும்ே (கவிதைப் போட்டியில்
R

பிறநாட்டு வணிகம் காரணமாக பிற நாட்டு மொழிச் சொற்கள் தமிழ் மொழி 9 பில் வந்து சேர்ந்தன. அதேபோன்று தமிழ்மொழிச் சொற்கள் பல பிறமொழி களிற் சேர்ந்தன. அரிசி என்ற சொல் கிரேக்க மொழியிலும், துகி என்னுஞ் சொல் ஹிபிரு Hebrer) மொழியிலும் இடம்பெற்றதை உதாரணமாகக் குறிப் பிடலாம்.
கவிதை
K. திருறவீந்திரநாதன்
தமிழ் சுருக்கெழுத்து மாலை
ழதவேண்டும் றவேண்டும் வாழ்வு ம் வேண்டும்! பத் தின்று
தக்
ம்பலுன்னே
வேண்டும்! தய வண்டியோட்டி ம் போது பலுன்னை ழகவேண்டும்!
லை என்ன்ருல் ல வாழ்வு டக்கவெனத்
நித்தமிங்கு! டியென்ன நித்தமொரு டியென்ன னுக்கு - ம் போது!
டியென்ன டியென்ன
உந்தனுக்காய்
வேண்டும்!
6ծր լաւի ஓம் போது
Јтgl! முதலாவது பரிசு பெற்றது)

Page 75
செவ்"வாய்த்
தேயே உயர்
வழக்கம்போல், அந்த பஸ் ஹோல்ற் றில் பஸ்ஸை நிறுத்தினேன்.
* அன்ரீ' ஊளையிடுவதுபோல் எழுந் தன பல குரல்கள்.
"அன்ரி இறங்கப் போருவடா வழியை விடுங்கோடா .'
''