கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்

Page 1
இதயத்தில்
இரு ம
மாத்தறை


Page 2
இதயத்தில்
இரு ம
47)
- 3
9 ('
மாத்தளை
:11-13 , 34 ..
13 2 1 2 '
சசி 9
(5ார் 87
குறிஞ்சி | 129 / 25, ஜெ
கொழும்

வெளியீடு ,
ம்பட்டா வீதி ) L - 13

Page 3
a BBLIOGRAP
Title
Author *
ر Language : Edition FCopyright | r 4 p **عیبر Size : Printing Péints Pages Copies,
. . . Subject
Type Setters
Wrapper Design
Printers
Price
 
 
 
 

HICAL DATA
Ethayathii enintha eru malargal
Mattalai Rohini
/Feb - 1997 t Authoy NCA
10 $240
1200
Nove
Parkar Computers Phone: 8266637.
V. Karunanithy
Page Offset
Rs. 50/- (India)
கருணாநிதி
} + \

Page 4
4. சக 4 : 14 படிவம் - 1142
விர என்ன
டேம் 9ம் போது திரு
என்  ை0 ைD
மலையகத்தில் மண் வா நாவல்கள் வெளிவந்திருந்த ளிடையே சென்றடையவில்ல லாயிற்று. இந்தக் குறைபாட ஓர் உணர்வு என்னுள் எ கொண்டே இருந்தது. இல்
* இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில், எழுத்தாளருமான திரு. கு. சந்திக்கும் போதெல்லாம் எ டேயிருந்தார். இந்தத் தூண் சிறுகதைகளை எழுதும் எனக்கு ஏற்படுத்திக் கொ நாட்டான்” என்ற பெயரில் எழுதினேன். மற்றும் ' வீரகேசரி, தினகரன் பத்தி களை எழுதினேன். இருந்த கள் எழுத வேண்டும் என்பதில்
1983ம் ஆண்டு இனக்க மூத்த எழுத்தாளரும், கவிய சங்க நிர்வாகப் பொறுப்பாக பிள்ளை அவர்கள் ஒரு ! தொழிற் சங்க ரீதியாக பக் செயல்படும் வாய்ப்பு எங்கள்
நாவல் எழுத முற்பட்ட சிரமத்தின் மத்தியில் பலநா நினைவு வந்தவராக அதையெ போட்டு விடுவார். இதைப்

>
1 AMਆਲ ਵਿਦਾ ਲਈ
கே :)
~ 21:17:11 வரை எசனை நிரம்பிய ஒன்றிரண்டு Tலும், அவை அந்த, மக்க லை என்ற குறைபாடு தோன்ற ட்டை நீக்க வேண்டுமென்ற ந்நேரமும் எழுச்சி பெற்றுக்
எனது நண்பரும் கலைஞரும் இராமச்சந்திரன் என்னைச் ழுதுமாறு தூண்டிக் கொண் எடுதலின் பிரதிபலன் மூன்று
ஆர்வத்தை முதன்முதலில் நித்தது. அதன்பிறகு "மலை ல் அரசியல் கட்டுரைகளை 'ரோகிணி” என்ற பெயரில் ரிகைகளில் பல கட்டுரை நாலும், எனது தாகம் நாவல் லேயே அடங்கியிருந்தது. கலவரத்தின் பின்பு மலையக நரும் தொழிலாளர் தேசிய ளருமான திரு. ஸி.வி. வேலுப் நாவல் எழுத முற்பட்டார். கத்துப் பக்கத்தில் அமர்ந்து
இருவருக்கும் கிடைத்தது. - ஸி. வி. அவர்கள் மிகவும் ள் எழுதுவார். பின்பு ஏதோ பல்லாம் கோபமாகக் கிழித்துப் பலமுறை அவதானித்து வந்த

Page 5
நான் ஒருநாள் அவரிடம், “எ போடுகிறீர்கள்” என்று கேட் தலைவரே நான் ஒரு நாவு ஆனால் அதை எங்கே இன்னும் தெளிவு ஏற்படவி சொன்னார். ஆம்! அவர் என் அழைப்பார்.
அப்போது நான் அ6 விட்டு அடுத்த வாரம் தொட நான் ஒரு நாவல் தருகிறேன் யாக நாவலின் “கரு” தோன் அதை அவரும் ஏற்றுக் கொன அதன் பின்பு நான் த அவர்கள், மலேசிய ரப்பர்த் வாசனையையும் கொண்டு காட்டினிலே’ என்ற நாவ6 அவர்களிடம் ஒப்படைத்ே முடித்ததோடல்லாமல், அே பித்தார். அவர் எழுதிய ஒ என்னிடம் கொடுத்து வாசி அவற்றில் சில இடங்களில் டிருந்தால் அதை உடனடி இதைப் புரிந்து கொண்ட துங்கள்” என்று உற்சாகமூ பெற்றது. அதுதான் ‘வீரசே சியாக ஐம்பத்திரண்டு வார மாட்டேன்” என்ற நாவலா புதுப்பிக்கப்பட்டுப் புத்தகம இத்தருணத்தில்தான் வி கள் என்னையும் எழுது அவரின் உற்சாகத்தில் எழுத

ன்ன எழுதி எழுதிக் கிழித்துப் ட்டேன். அதற்கு அவர், “ஆம் 1ல் எழுத எண்ணியுள்ளேன். ஆரம்பிப்பது என்பதில்தான் ல்லை” என்று கவலையோடு ானைத் “தலைவர்” என்றுதான்
வரிடம் “இந்த வாரம் விட்டு பங்குங்கள். அதுக்கு முன்பதாக ா, அதை வாசித்தால் உடனடி றிவிடும்” என்று சொன்னேன். ởøTLITrir. மிழக எழுத்தாளர் “அகிலன்’ தோட்டச் சூழலையும், மண் தி எழுதிய “பால் மரக் லை ஸி. வி. வேலுப்பிள்ளை தன். அதை அவர் படித்து தவேகத்தில் எழுதவும் ஆரம் வ்வொரு அத்தியாயத்தையும் க்கச் சொல்வார். அப்போது ) வசன மாற்றங்கள் ஏற்பட் யாகத் திருத்தம் செய்வேன். அவர், "தைரியமாகத் திருத் pட்டினார். நாவலும் நிறைவு iசரி’ பத்திரிகையில் தொடர்ச் ங்கள் வெளியான “இனிப்பட கும். அந்த நாவல் தமிழகத்தில் ாக வெளிவந்து விட்டது. பி. வி. வேலுப்பிள்ளை அவர் மாறு உற்சாகப்படுத்தினார். ஆரம்பித்த நான் ஒரு நாவலை

Page 6
எழுதி முடித்தேன். அதுதான்" நாவலாகும். இது தினகரன் ப வெளிவந்தது. இதுவே எ6 அதன்பின்பு அடுத்தடுத்ததாச “அவனுக்கு அவள் துணை”, மலர்கள்” என்று மூன்று நாவ தினகரனில் தொடர்ச்சியாக ெ
"இதயத்தில் இணைந்த நாவல் ஒரு தொழிற்சங்கவா வாழ்க்கையில் அனுபவித்த ப கள், காதல் தோல்விகள், இறு வசந்தியின் தற்கொலை, மறு மாமன் மக்ள் போராட்டத்தி தியாகி ஆனது, இறுதியாக வளர்ப்பு மகன் அருணோடு ( ஒரு சேவையாளனின் வரலாறு
எனது நாவல்களைப் மென்பதில் பலர் ஆர்வம் ச கலைஞரும் எழுத்தாளரும் எ கார்த்திகேசு அவர்கள் இற கொண்டுவர முயற்சி ன்டுத்து அவருக்கும் அவருக்கு உதவி செயல்படும் வே. கருணாநிதி கும் நன்றி கூறக் கடமைப் பட் மலையகத்தில் நாவல்க என்ற எண்ணமும் இதன்மூலம்
இல; 51/1,ஆற்றங்கரை வீதி, களுதாவெல, மாத்தளை.

வந்த துன்பம் போதும்” என்ற த்திரிகையில் தொடர்ச்சியாக னது முதல் நாவலுமாகும். - "பூங்கோதை புயலானாள்", "இதயத்தில் இணைந்த இரு கல்கள் எழுதினேன். அவையும் வெளிவந்தன.
இரு மலர்கள்” என்ற இந் தியின் கதை. அவன் தனது ல்வேறு கஷ்டங்கள், துன்பங் பதியில் மனமுவந்து காதலித்த றுமணம் புரியக் காத்திருந்த ல் உயிரைப் பறி கொடுத்துத் கத் துறவிக்கோலம் பூண்டு பொதுப் பணிகளில் ஈடுபட்ட வதான் இந்த நாவல்.
புத்தகமாகப் போடவேண்டு காட்டியபோதும், இறுதியாக னது நண்பருமான மாத்தளை ந்த நாவலைப் புத்தகமாகக் புக் கொண்டு செயல்பட்டார். யாகச் சென்னையில் இருந்து (ெமட்டக்களப்பு) அவர்களுக்
டுள்ளேன். கள் எழுதுபவர்கள் உண்டு
ம் நிறைவு பெறுகிறது.
அன்புடன், மாத்தளை ரோகிணி.

Page 7
ராமு தொழிற்சங்கப் பணி படுத்தியிருக்கும் ஒரு சிறந்த சேவை உடம்பு, காந்தக் கண்கள், புன்னல தோற்றம் பார்ப்போர் எவரையுமே க சேவை கருத்தாழம் மிக்க பேச்சு, இ யான பொறுமை, ஆராய்ந்து பேசு தொழிலாளர்கள் மத்தியில் ஓர் ஆழம் உருவாக்க ஏதுவாக அமைந்தன.
மாவட்டச் செயலாளராக இரு மூலம் கடந்த தேர்தலின் போது மத்த உயர்த்தப்பட்டிருந்தான். ராமு காரிய கலகலப்பு. அவனின் அன்பு கலந்த மனம் குளிர்ந்து போவார்கள்.
ஒருநாள் ராமு மத்திய செயலக கொம்யூட்டர் வேகத்தில் தட்டச்சு | மிட்டுக் கொண்டிருந்த பெண்ணை இருபது வருடங்களாகத் திருமணம் இதயம் ஏனோ அன்று துடிக்க ஆரம் நுழையும் முன்பு ராமு இருமுறை அ பார்த்துக் கொண்டான்.
“சார் வணக்கம்” என்று கூறி அமர்ந்த ராமுவிற்குப் பதில் வணக்கம் கண் சிமிட்டாமல் பார்த்துக் கொண்டி
"என்ன சார் அப்படிப் பார்க் பார்த்துப் புன்னகை பூத்தான்.
“இல்லை ராமு உன்னுடைய வற்றையும் ஆராய்ந்து பார்க்கும் பே நம்பிக்கை நியாயமானதுதான் என்று மெளனமானார்.
"என்ன சார் மெளனமாயிட்டீங்க

பில் தன்னை முழுமையாக ஈடு யாளன். அவனின் கட்டுமஸ்தான க பூத்த முகம், கவர்ச்சிகரமான வர்ந்திழுக்கச் செய்தன. அவனின் பக்கத்தின் தலைமைக்குத் தேவை ம் ஆற்றல், சிந்தனை எல்லாமே ான நம்பிக்கையை அவன் பேரில்
ந்த ராமு, தனது சேவைத் திறன் திய கமிட்டி உதவிச் செயலாளராக ாலயத்துக்குள் நுழைந்தாலே ஒரே
நலம் விசாரிப்பில் எல்லோருமே
கத்திற்குள் நுழைகிறான். அங்கு இயந்திரத்தில் விரல்களால் தாள ப் பார்த்து அசந்து விடுகிறான். வேண்டாம் என்றிருந்த ராமுவுக்கு பித்தது. செயலாளர் அறைக்குள் ப்பெண்ணைத் திரும்பத் திரும்பப்
க்கொண்டே ஒரு நாற்காலியில் தெரிவித்த செயலாளர் அவனைக் நந்தார்.
கிறீங்க” என்று செயலாளரைப்
திறமை, அழகு, குணம் எல்லா து எனக்கு உங்கள் மீது ஏற்பட்ட
தோன்றுகிறது” என்றவர், சற்று
என்றான்ராமு.

Page 8
“ராமு கடந்த வாரம் செயற் தின்படி இந்தத் தேர்தலில் ே ஆதரவாகத் தேர்தல் வேலைகளை முன்னு முடிவு செய்தோம். இதை கடிதம் போட்டு அழைத்தேன்.”
"கவலை வேண்டாம் சார். ஏற்பாடுகளோடு இங்கு வந்து தங் "அதுதான் சரி” என்று கூ யானவற்றை எல்லாம் எப்படி எப்ப போட்டுச் சொன்னார். அதைச் கொண்டு வந்திருந்த பேக்கைத் செயலாளரிடம் ஒப்படைத்தான். இ மாவட்டங்களுக்குச் சென்று : நிலைமைகளைத் தெளிவுபடுத்து ஒப்படைத்திருந்தான். அவற்ை “ராமு நீங்கள் செய்த காரியங்க திருக்கிறீர்கள்” என்று ராமுனி பாராட்டுகளைத் தெரிவித்துக் கொ திறமைசாலிகள் தாமாக கண்டெடுத்து ஊக்குவிப்பதன் களைச் சமூகத்தின் முன்பு மிளிர சமுதாயத்தில் எங்கே என்னை அவனை மட்டம் தட்டி வைப்பதிலு அவனுக்கு முட்டாள் பட்டம் கட் யோடு செயல்படுகிறார்கள்.
சமூகத்தின் மீது உண்பை தேவைக்குத் திறமைசாலிகளைத் செயலாளர் மாணிக்கம் ஒரு நேர்ை செய்யக் கூடிய ஆற்றல் பெற நேர்மையாகக் கண்டிப்பவர். இ கோபம். இந்த ஆள்கிட்ட வேலை என்று பலரும் அவரைப் பேசுவார். அதேநேரத்தில் ஒருவர் ே வைத்திருக்கிறார் என்பதைத் படுத்திவிடுவார். அச்சமயம் அ தவர்கள் கூட அவரின் நேர்மைக்கு

மாத்தளை ரோகினி
குழுக் கூட்டத்தில் எடுத்த தீர்மானத் பாட்டியிடும் நமது தலைவருக்கு ாக் கவனிக்க உங்களை நியமிக்கலா ப் பற்றிச் சொல்லத்தான் உங்களைக்
இன்னும் ஒரு வாரத்தில் அதற்கான கி வேலைகளை ஆரம்பிக்கிறேன்.” றிய செயலாளர் அதற்குத் தேவை டிச் செய்ய வேண்டுமென்று பட்டியல் செவிமடுத்த ராமு, தன் கையோடு திறந்து சில கடிதங்களை எடுத்துச் இயக்க வேலைகள் தொடர்பாகப் பல திரும்பியிருந்த ராமு, அங்குள்ள தும் கடிதங்களையே செயலாளரிடம் றப் பரிசீலனை செய்த செயலாளர், களை மிகவும் திறமையாகச் செய் வை நிமிர்ந்து பார்த்துத் தனது ாண்டார். 5 உருவாவதில்லை. அவர்களைக் மூலமே உண்மையான திறமைசாலி ச் செய்யமுடியும். ஆனால் இன்றைய ஒருவன் மிஞ்சி விடுவானோ என்று லும், இவனுக்கென்ன தெரியும் என்று டி விடுவதிலும்தான் பலர் அக்கறை
Dயான பாசம், பற்றுள்ளவன் அதன் தயார் செய்கிறான். அந்த வகை யில், மையானவர், கடமையைச் செவ்வனே ற்றவர், குற்றம் கண்ட இடத்தில் தனால் மாணிக்கம் மீது பலருக்குக் செய்ய முடியாது, சரியான சிடுமூஞ்சி கள். மல் அவர் எந்த அளவிற்கு மதிப்பு தனது பேச்சாற்றல் மூலம் வெளிப் புவரைப் பற்றித் தவறாக நினைத் த் தலைவணங்குவார்கள்.

Page 9
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
சிந்தனையில் ஆழ்ந்திரு கொண்டு வருவது போல் சலங்ை பார்த்தான். வாசலில் நிழலாடியது அழைக்கவே கையில் ஒரு கட்டு அந்தப் பெண் செயலாளருக்கு மு வைத்துவிட்டு ஒதுங்கி நின்றாள்.
அவள் வேறு யாருமல்ல. போது அமர்ந்திருந்த பெண்தான் அவளும் இவனைப் பார்த்துப் புன்ன இதைக் கவனித்தவர் போல் ராமு. உதவிச் செயலாளராகக் கட களைக் கவனிக்க மத்திய செய6 விருக்கிறார்” என்று ராமுவை களுக்கு ஒப்பமிட்டுப் பைல்களை எடுத்துக் கொண்டு அவள் வெளியே ராமுவிடம் விடைபெற்றாள்.
இதுவரை காலமும் திரும சமூகத்திற்காகப் பணி செய்வ வந்த ராமுவின் இதயத்தில் இ சலசலப்பை ஏற்படுத்திவிட்டாள். ர உணர்விற் குப் பெயரென்ன? ந புரியாது, மீண்டும் அதே எண்ணி முக்காடிக் கொண்டிருந்தான் ராமு.
“டிரிங். டிரிங். டிரிங்” எ கினுகினுத்தது. ரிசிவரை எடுத்து இருக்கிறார் சார். இருங்க பேக் உங்களோடுதான் தலைவர் பேச கொடுத்தார்.
“ஹலோ சார் வணக்கம் இன் செயலாளர் சொன்னார். இந்த என்று ரிசிவரை வைத்துவிட்டுத் திரு "தலைவர் என்ன சொல்கிறார் “தேர்தல் வேலைகளை இந் அதனால் உடனடியாக அங்கு வரே அப்போ நான் வருகிறேன்” என்று கொண்டு புறப்பட்டான்.

T
ந்த ராமுவை சுயநினைவுக்குக் க ஒலி காதில் கேட்கவே நிமிர்ந்து து. உள்ளே வருமாறு செயலாளர் ப் பைல்களுடன் உள்ளே நுழைந்த }ன்னால் மேசை மேல் பைல்களை
ராமு செயலகத்தினுள் நுழையும்
அவள். நிமிர்ந்து பார்த்தபோது, கையொன்றை உதிர்த்தாள்.
செயலாளர், "வசந்தி இவர் பெயர் மையாற்றுகிறார். தேர்தல் வேலை \லகத்திற்கு வந்து வேலை செய்ய அறிமுகப்படுத்தியவாறே கடிதங் அப்பெண்ணிடம் கொடுக்க அதை பற முனைந்தபோது, ஒரக் கண்ணால்
}ணம் என்ற வார்த்தையை மறந்து தில் தன்னையே அர்ப்பணித்து ந்த வசந்தி ஒரு இனம் புரியாத ாமுவின் இதயத்தை நெருடிய அந்த ட்பா? பாசமா? காதலா? என்று ா அலைகளினால் சிக்கித் திக்கு
ன்று மேசையிலிருந்த டெலிபோன் "ஹலோ” என்ற செயலாளர், "இதோ சச் சொல்றேன்” என்றவர், "ராமு ஈணுமாம்” என்று டெலிபோனைக்
றுதான் வந்தேன். எல்லாவற்றையும் வாரமே புறப்பட்டு வருகிறேன்." ரும்பிப் பார்த்தான். - ராமு.”
த வாரமே தொடங்க வேண்டுமால். வண்டுமென்று சொன்னார். சரி சார், எழுந்த ராமு, பேக்கையும் எடுத்துக்

Page 10
“எப்படியோ ராமு இந்தத் ே பெற வைப்பது உங்க பொறுப்பு” எ விடைகொடுத்தார்.
ராமு முன் ஹோலைக் கடந் மனம் வசந்தியை நினைத்துக் கொ: என்ன சொல்லுவது என்று யோசித்து பகுதிக்கு வந்துவிட்டான். நான் ஏன் குலையவேண்டும்? இவள் யார்? வழைத்துக் கொண்டே முன்னேறின. குறிப்பிட்ட இடத்தைக் க திருந்த இடத்தை நோக்கி அவனின் பெண் யாரோ ஒருவரிடம் ஏதோ கார ராமுவைக் கண்டதும் அவள் பெட் யொன்றை உதிர்த்தவாறே “வணக்க ராமுவும் பதில் வணக்கம் தெ விட்டு வெளியேறும்போது எதிே வந்து கொண்டிருந்தார். அவை அரவணைத்துப் பக்கத்திலுள்ள ெ விசாரித்தார். அத்தோடு நின்றுவி “இவரைத் தெரியுமாம்மா. இவர்த திறமைசாலி. தலைவர் இவர்மேல் என்று அவனின் புகழ்பாடிக் கொண் “இந்தாங்க ஒரேயடியாகத்த திடப் போராங்க. மிஸ் இவரு ெ வசந்தியைப் பார்த்து.
“உள்ளதச் சொன்னா என்னப்பு நம்ம செயலகத்திற்கு வந்து ஒரு வ தோட்டத்தில் ஞானம் தலைவர் இரு வசந்தியை அறிமுகப்படுத்தினான்
"அதுதானே பார்த்தேன். ஒன்னு இருக்குன்னு” என்று உ உதிர்த்தான் ராமு.
“அடப்போப்பா நீ எந்தப் பிரயோஜனம்? உனக்குத்தான் பொ “இல்லைங்க முனுசாமி அ6 நொந்து போனவன். எங்கோ என்வா இந்த நிலைமைக்குத் தள்ளிடிச்சி

மாத்தளை ரோகினி
தர்தலில் நம்ம தலைவரை வெற்றி ான்ற செயலாளர் ராமுவைப் பாராட்டி
துதான் போகவேண்டும். அவனின் ண்டது. அந்தப் பெண் இருப்பாளோ க் கொண்டு செயலகத்தின் முக்கிய இந்தப் பெண்ணைக் கண்டு நிலை
நான் யார்? என்ற துணிவை வர
65.
)
டக்கும்போது, அப்பெண் அமர்ந் ா கண்கள் சுழன்றன. அங்கே அந்தப் சாரமாகப் பேசிக் கொண்டிருந்தாள். டிப் பாம்பாகச் சுருண்டு புன்னகை ம் சார்” என்றாள். ரிவித்துக் கொண்டு அந்த இடத்தை ர மாவட்டச் செயலாளர் முனுசாமி னக் கண்டவுடன் ஓடோடி வந்து பெஞ்சில் அமர வைத்துக் குசலம் பிடாமல், வசந்தியைக் கூப்பிட்டு, ான் உதவிச் செயலாளர் ராமு. பெரிய தனியான மதிப்பு வைத்திருக்கிறார்” டிருந்தார். ான் அளக்காதீங்க. அவுங்க பயந் சொல்லுறத நம்பாதீங்க” என்றான்
பாகுத்தம்? ராமு இவ பெயர் வசந்தி. பாரம்தான் ஆகுது. சமுத்திர வல்லித் நக்காரில்ல, அவரோட மகள்” என்று முனுசாமி.
யார்டா இங்க புதுப்பொண்ணு உற்சாகமாகப் புன்னகையொன்றை
பொண்ணக் கண்டு என்னப்பா rண்ணக்கண்டாலே பிடிக்காதே." ண்ணே. நான் வாழ்க்கையில் மிகவும் ழ்விலும் ஏற்பட்ட தாக்கம்தான் என்ன மத்தபடி நீங்க நினைக்கிற மாதிரி

Page 11
,
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
ஒன்னும் இல்ல. நான் எப்போது கொண்டவன். பெண்களை மதிப்ப குறை சொல்லக் கூடாதுன்னு நிை இவர்களின் உரையாடலை செயலகத்தின் மற்றொரு பகுதிக்கு பெண்ணிடம் ஏதோ சொல்லிவி இருக்கையில் அமர்ந்து கொண் கொண்டு ராமு புறப்பட்டபோது, “ டம்ளர்களில் தேநீரைக் கொண்டு கொடுத்தாள் வசந்தி.
தேநீரைப் பருகிவிட்டு டம்ள கொடுத்த ராமு. முனுசாமியைப் என்று கூறி விடைபெற்றதோடு, பூத்துவிட்டுச் செயலகத்தைவிட் நினைக்கநினைக்க அவனின் மனதி குறிப்பாகச் சொல்லப் போனால் ர பறிகொடுத்த நிலையிலிருந்தான், ராமு வெளியேறும்வரை கா மிகவும் நல்லவர், எல்லோருடனு போல உதவியும் செய்வார். ஒரு அதைச் செய்து முடிப்பதில்தான் மு நம்ம இயக்கத்தின் தலைவர், ெ வட்டாரத்தில் தொழிலாளர்களால் போனா நல்லாக் கவனியுங்க” என் அறையை நோக்கிச் சென்றார்.
அன்று தேர்தல் தொடர் கூட்டத்தைச் செயலாளர் முனுசாமி குழுவையும் அழைத்திருந்தார்.
பகல் உணவருந்தச் சென் முகமெல்லாம் சிவந்திருக்கு. என்ன இழுத்தாள்பார்வதி.
"சும்மா போடி, அப்படியெல் காதலும் கத்திரிக்காயும்” என்று ெ கொண்டு உணவுப் பார்சலைப் சோற்றைப் பிசைந்து கையில் எடு முகம் அவள் கண்முன் காட்சியளித்த

5
மே பெண்களோடு நிறைய அன்பு வன். நம்ம பெண்களை மற்றவர்கள் எப்பவன்.”
க் கேட்டு கொண்டிருந்த வசந்தி குச் சென்று அங்கிருந்த இன்னொரு விட்டு வந்து, மீண்டும் தனது டாள். உரையாடல்களை முடித்துக் சார் தேநீர் குடிங்க” என்று இரண்டு வந்து ராமுவுக்கும் முனுசாமிக்கும்
ாரை வசந்தியிடம் கொண்டுபோய்க் பார்த்து, “மீண்டும் சந்திப்போம்” வசந்தியைப் பார்த்துப் புன்முறுவல் டு வெளியேறினான். வசந்தியை ற்குள் ஒரு கிளுகிளுப்பு ஏற்பட்டது. ாமு தனது உள்ளத்தை வசந்தியிடம்
த்திருந்த முனுசாமி, "வசந்தி இவர் ம் கலகலப்பாகப் பழகுவார். அதே காரியத்தைப் பொறுப்பெடுத்தால் pழுக் கவனத்தையும் செலுத்துவார். சயலாளர்களுக்கு அடுத்து வெளி
புகழப்படுபவர். இவர் வந்தாப் ாறு கூறிவிட்டுக் கூட்டம் நடக்கும்
ர்பாகப் பேசுவதற்கு மாவட்டக் ஏற்பாடு செய்து, மகளிர் இளைஞர்
ற வசந்தியைப் பார்த்து “என்னடி காதல் கீதல் என்று ஏதாவது. என்று
லாம் ஒன்றும் இல்ல. நமக்கென்ன சொல்லி வெட்கம் மேலிட குனிந்து
பிரிக்க ஆரம்பித்தாள் வசந்தி. த்தபோது ராமுவின் புன்னகை பூத்த 5து.

Page 12
வாய். ஆ. வென்றிருக்க, இருக்க, முகத்தில் ஓர் இனம் திருந்தாள் வசந்தி.
சாப்பிட்டு முடித்துவிட்ட "அடியேய் இன்றைக்கு உனக்கு 6 கைகளைப் பிடித்து உலுப்பவே, நினைவே வந்தது. உடனே அவசர
இரண்டு பேரும் தங்கள் இ முதல் முதலில் பார்வதிதான் பேச்ை “நம்ம ராமு சாரைக் கண்டது அவரிடத்தில் அதெல்லாம் செ பெண்கள் அவரோட அன்பிற்கும் . முயன்று தோல்வி கண்டுட்டாங்க ஒருத்தி. ஆனாலும் ராமு சார் ரொம் இயக்கத்தில் எல்லோரும் இவ திருக்கிறார்கள். இவர் பெண்களே பார்த்துக் கதை கட்டியதுண்டு. கட்டியவர்களைச் சில நேரங்களில் ( விடாதே வசந்தி” என்றர்ள்.
“இல்லை பார்வதி, இவர் எனக்குத் தோன்றுகிறார்”என்றாள்: “அதெல்லாம் விட்டுவிட்டு வேலைகளைக் கவனிக்க ஆரம்பித் இவள் சொல்வதிலும் உண்: சாரும், ராமு சாரும் பேசிக் கொ வாழ்க்கையில் மிகவும் நொந்து உண்மையா இருக்குமோ? அப்ப அந்தச் சம்பவம்தான் என்ன? இ சிந்தனையில் ஆழ்ந்தாள் வசந்தி.
அவளைச் சுயநினைக்வுக் "வசந்தி, ராமு சார் இருக்காரே, ! இருந்து முன்னுக்கு வந்தவர். செய்பவர். நம்ம இயக்கத்தில் முழு விபரத்தையெல்லாம் சொல்லி முடி வீட்டிற்குப் புறப்பட்டு, பள் எனக்கு என்ன நடந்த்து என்று தன்ன

= 1,4 ,
ம் மாத்தளை ரோகினி
கையில் உருட்டியசோறு அப்படியே "புரியாத புன்னகையோடு அமர்ந்
பார்வதி வசந்தியைப் பார்த்து, என்னடி நடந்தது?” என்று அவளின் - அப்போதுதான் வசந்திக்குச் சுய அவசரமாகச் சாப்பிட்டு முடித்தாள்.
ருக்கைகளில் வந்து அமர்ந்தவுடன் ச ஆரம்பித்தாள். வம் காதல் கொண்டு விட்டீர்களோ? ல்லுபடியாகாதம்மா. எத்தனையோ அழகிற்கும் மயங்கி காதல் கொள்ள 5. அப்படி ஏமாந்தவர்களில் நானும் -ப நல்லவர். கண்ணியமானவர். நம்ம பர்மேல் தனியான மதிப்பு வைத் ளாடு பழகுவதை எத்தனையோ பேர் இவை எதிலுமே சிக்காமல், கதை முட்டாளாக்கி விடுவார். நீயும் ஏமாந்து
ஏனோ ஒரு நல்ல நண்பரைப்போல் வசந்தி. ) வேலையைப் பாருடி" என்று தன்
தாள் பார்வதி. கி.
மை இருக்குமா? அப்போ முனுசாமி ண்டிருந்த போது, ராமு தான் ஏதோ து போனவராச் சொன்னாரே அது டி அவரின் வாழ்க்கையைத் தாக்கிய இதை யாரிடம் கேட்பது? - என்ற
14 குக் கொண்டுவரும் தோரணையில் அவர் தோட்டத்திலே தொழிலாளியா ஊதியம் எதிர்பார்க்காமல் வேலை ழநேரமாக் கடமை புரிகின்றார்” என்ற டத்தாள் பார்வதி. லஸில் ஏறி அமர்ந்த வசந்தி இன்று ஊனத்தானே கேட்டுக் கொண்டாள்.

Page 13
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
பு: 14 " :)
கடமை, கண்ணியம், கட்டும் அவர்கள் கழகக் கண்மணிகளை நோ அவர்கள் கொள்கையாகக் கடைப்பிட
ஆனால் இப்போதெல்லாம் கருதப்படுவது பணமும் பட்டமும் பத்
கண்ணியம் என்ற சொல்லின் தாய்க்கும், தாரத்திற்கும், சகோதரி தோன்றித்தனமும் அத்துமீறிய eெ உலகில் அதிகாரத்தின் பெயரால் கட்
ஆனால் ராமு இவற்றையெல் மந்திரமாகக் கொண்டு செயல்ப( எத்தனையோ சோதனைகள் தோன் நிற்பவர். இப்போது அவருக்கு மு தெட்டு வயதுக் காலத்திலும் தம் பிறரின் மேல் அன்பு கொண்டு 2 போதெல்லாம் துணையாக நின்று அரவணைக்கும் ஒரு ஆடம்பரமில் அன்பையும் பாசத்தையும் இவரிடம் .
வீட்டிற்குச் செல்வதற்காக பல் அமர்திருந்த ராமு, பஸ்ஸில் இரு விட்டுத் தனக்குத் தெரிந்தவர்கள் . பார்த்துக் கொண்டான். ஆனால் அ அந்த பஸ்ஸில் இருக்கவில்லை.
மடியில் வைத்திருந்த பேக் புத்தகத்தை எடுத்து அதன் பக்கங்க இடம்பெற்ற புரட்சியைக் குறிக்கும் எழுதிய உலகை உலுக்கிய பத்து ! படித்துக் குறை வைத்திருந்த பந்தி படிக்க ஏனோ மனம் இடம்கொடுக்க எண்ணமெல்லாம் அன்று காலை
இருந்தது.
யார் இந்தப் பெண்? எனக்கு எந்தப் பெண்ணையும் கண்டு மயா மயங்கியது ஏன்? சின்ன இடை, வ

ப்பாடு என்று பேரறிஞர் அண்ணா ாக்கிச் சொன்ன பொன்மொழிகளை டித்தனர்.
கடமையைவிட முக்கியமாகக் வியுந்தான். அர்த்தமே பலருக்குத் தெரியாது. க்கும் வித்தியாசம் தெரியாது தான் சயற்பாடுகளும் நிறைந்த இந்த டுப்பாட்டையும் மீறுகிறார்கள். ல்லாம் தன் வாழ்க்கையில் தாரக டுபவர். அவரின் வாழ்க்கையில் றியும் அசந்துவிடாமல், நிமிர்ந்து ப்பதெட்டு வயது. இந்த முப்பத் னது சுகபோகத்தை விரும்பாது, புவர்களுக்குத் துன்பம் நேரும் உதவிசெய்து, ஆறுதல் சொல்லி pலாத மனிதர். வயதுக்கு மீறிய B6sT6õõT6AD TLD . ஸ்ஸில் ஒரு ஓரமாக இடம் பிடித்து ந்த சனத்தை ஒருதரம் நோட்டம் யாராவது இருக்கிறார்களா என்று வனுக்குத் தெரிந்தவர்கள் யாருமே
கைத் திறந்து உள்ளே இருந்த ளைப் புரட்டினான். ர யா நாட்டில்
“ஜான் ரீடுஸ்" என்ற எழுத்தாளன் நாட்கள் என்ற புத்தகம்தான் அது. யைப் புரட்டிய ராமுவிற்கு அதைப் கவில்லை. ஏனென்றால் அவனின் சந்தித்த வசந்தியைப் பற்றியே
ம் இவளுக்கும் என்ன தொடர்பு? ங்காத நான் இவளைக் கண்டதும் ண்ணமயில், அன்னநடை இப்படிப்

Page 14
பெண்களைப் பற்றிப் பலரும் வர் ஆனால் இன்றுதான் அப்படியான கிறேன். ஒருவேளை, இவைகள்த தெரியவில்லை.
எல்லோரும் சொல்வார்கள், ஓடுவான் என்று. உண்மையிலே( வெறுப்போ, பயமோ இல்லை. எ கூடாது என்பதுதான் எனது மே6 புரிந்து கொள்ளாமல் வேறுவித குற்றவாளி? நான் என்ன சாமியாரா மனிதன்தானே. எனக்கும் இதயம் : ஏன் நினைப்பதில்லை? - இப்ப விற்குக் கடந்தகால வாழ்க்கை நிழலாடத் தொடங்கியது.
ராமு ஒரு சாதாரண தோட்ட தாயும் தந்தையும் அவன் மீது மி படிக்க வைத்தார்கள். அவர்களின் முன்பே அவனின் தந்தை கண் அவனும் அவன் தாயும் பட்ட அவனை வளர்த்து ஆளாக்க அவ. அனுபவித்தாள்.
தோட்டத்தில் பிள்ளைகளை அவனுக்கு வயது போதாது 6 போட்டார்கள். ஒருவருடம் அந்த அவனின் தாயும் அவனும் அவர்க அவர், அவன் தோட்ட வேலை செய தெரிந்த ஒரு கடையில் அவனை செய்தார். இதற்கு அம்மாவும் சம் தேவையான உடுப்புகளை எடுத் வேலைக்குச் சென்றான் ராமு.
அவன் வேலைக்குச் சேர்ந் அவனின் அறிவு வளர்ச்சிக்கு உ ஏற்படுத்தியது. கடையில் வேை போதெல்லாம் புத்தகங்கள் பத்திரி
ஐந்து வருட காலமாக சிந்தனைக்கு விருந்தாக அமைந்த அவனுக்குக் கிடைத்தது.

மாத்தளை ரோகினி
"ணிப்பதைத்தான் கேட்டிருக்கிறேன். ஒரு பெண்ணை நேரில் கண்டிருக் ான் என்னை அவள்பால் ஈர்க்கிறதோ
ராமு பெண்களைக் கண்டாலே விலகி யே எனக்குப் பெண்கள்மேல் எவ்வித ந்தப் பெண்ணுக்கும் தீங்கிழைக்கக் லான எண்ணம். இதை மற்றவர்கள் மாக நினைத்தால், அதற்கு யார் ? இல்லையே. நானும் ஒரு சாதாரண என்று ஒன்று இருப்பதை மற்றவர்கள் டி யோசித்துக் கொண்டிருந்த ராமு ச் சரித்திரம் அவனின் நினைவில்
டத் தொழிலாளியின் மகன். அவனின் கெவும் அன்பு கொண்டு அவனைப் ா ஆசைகள் பூரணமாக நிறைவேறும் ணை மூடிவிட்டார். அதன் பின்பு கடந டம் கொஞ்சநஞ்சமல்ல. ன் தாய் எத்தனையோ க டங்களை
பெயர் பதிய ஏற்பாடு செய்யும் போது ான்று கைக்காசு புல்லு வெட்டப் த் தொழிலைச் செய்தான். ஒருநாள் ளின் மாமா வீட்டுக்குப் போனார்கள். ய்வதை விரும்பாததால், அவருக் குத் வேலைக்குச் சேர்ப்பதற்கு எற்பாடு மதம் தெரிவித்தாள். வீட்டிற்கு வந்து ந்துக் கொண்டு குறிப்பிட்ட நாளில்
த கடை ஒரு புத்தகக் கடை. இது -ரமிடுவது போன்றதோர் உணர்வை ல செய்வதோடு, ஓய்வு கிடைக்கும் கைகள் வாசிக்கத் தவறமாட்டான்.
அவன் செய்த தொழில் அவனின் ததோடு, பலரோடு பழகும் வாய்ப்பும்

Page 15
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்க
ஒருநாள் திடீரென்று கடை யாகத் தோட்டத்திற்குப் போக6ே கொண்டிருப்பதை அவதானித்த அழைத்து என்ன விசயமென்றுக் ே "தோட்டத்தில் ஆள் கணக் வர்களின் கூப்பன்களைக் கச்ே அதுதான் மகனைக் கூட்டிக் ெ ராமுவின் தாய்.
ராமுவின் மேல் அன்பு செ அனுப்பினால் என்னம்மா. அவன் ச சொன்னார். ராமுவின் தாய் கேட்ப பார்த்து கூட்டிக் கொண்டு பே தொழிலை விட்டுப் போவதற்கு வ பத்தொன்பது வயதாகி விட்டது கையோடு தோட்டத்தில் பெயர் யாகி விட்டான். ஆனால் படிக்க அவனைத் தூண்டிக்கொண்டே இ பத்திரிகைகள், புத்தகங்கள் வாங்கி
தோட்டத் தொழிலாளர்கள் உழைப்பை வழங்கும் இவர்கள் குடும்பத்தைப் பற்றியோ சிந்திப்ப
தோட்டத்தில் பாடசாலை பக்கத்தில் இருக்கும் தோட்டப் பா இதன் காரணமாகச் சில பிள்: தந்தையர்களுக்குத் தேநீர் கொண் கவனிக்கவும், விறகு தேடவும் தொழிலாளர்களுக்கு நோய் வந்தா உடல் சக்திக்கு போஷாக்கான ஒவ்வொரு நாளும் இரத்தத்தை விற்கு இந்த வாழ்க்கையைத் தெ பிரியவும் மனமில்லை. வெறுப்டே ஒரு தைப்பொங்கல் தின சுத்தப்படுத்திக் கொண்டிருந்தான் படங்களை அழகாகத் துடைத்து தோட்டங்களில் தமிழ் நாட்டுத் தை இருந்தன. அத்தோடு நேரு, க தேசத் தலைவர்களின் படம் ை

st 9
க்கு வந்த அவனின் தாய், உடனடி வண்டுமென்றாள். இவர்கள் பேசிக் 5 முதலாளி, ராமுவின் தாயை கட்டார்.
கெடுக்கிறார்கள். வீட்டில் இல்லாத சரிக்கு அனுப்பி விடுவார்களாம்.
காண்டு போக வந்தேன்” என்றாள்
5ாண்டிருந்த முதலாளி, "கூப்பனை நடையிலேயே இருக்கட்டுமே” என்று தாயில்லை. கையோடு கணக்கைப் ாய்விட்டாள். ராமுவிற்கும் அந்தத் ருத்தம் தான். அவனுக்கு அப்போது என்பதால், ஆள் கணக்கு எடுத்த பதிந்து அவனும் ஒரு தொழிலாளி க வேண்டுமென்ற ஆவல் மட்டும் இருந்தது. அவனின் வசதிக் கேற்பப் கிவாசித்தான். படும் க டம் கொஞ்சநஞ்சமல்ல. , தங்களைப் பற்றியோ, தங்களின் தில்லை.
இல்லை. அநேக பிள்ளைகள் டசாலைகளுக்கே செல்ல வேண்டும். ளைகள் வேலை காட்டுக்கு தாய் டு போகவும், கைக்குழந்தைகளைக் உபயோகப் படுத்தப் பட்டனர். ால் நோய் தீர்க்கும் மருந்து இல்லை. உணவு இல்லை. கூலி உழைப்பு உறிஞ்சிக் கொண்டிருந்தன. ராமு ாடர முடியவில்லை. தாயை விட்டுப் ாடு கடுமையாக உழைத்தான். ம். விட்டை சுண்ணாம்பு அடித்து ராமு. தமிழ்நாட்டுத் தலைவர்களின் சுவரில் மாட்டிக் கொண்டிருந்தான். லவர்களின் படங்கள்தான் அதிகமாக ாந்தி படங்களும் இருந்தது. நமது
வப்பதில்லை என்று பலர் பேசக்

Page 16
10
கேட்டிருக்கிறான் ராமு. அது மட்( தொழிலாளர்களுக்குத் தேசிய உண கேட்டிருக்கிறான்.
இதற்குக் காரணம் தோட்டத்து கூடிய அளவிற்கு நம் நாட்டுத் தலை அத்தோடு, இனக் கலவரமும், இன இன்னுமொரு காரணம்.
ராமு நாள் காட்டி கலண்டர் ஒன் தொங்கவிட்டான். பலரும் இதுபற்றி ஆரம்பித்தனர். ஏனென்றால், அவ என்பதையே அப்போது அறியாதிரு. அவனின் செலவில் இருபத்தைந்து இளைஞர்கள், தொழிலாளர்கள் வி மாட்டிவிட்டான். தோட்டத் தொழில. னால் கண்ணீர்தான் கொட்டும்.
முதலாளிமார்களோ உழைப்பு மரியாதையையும் உழைக்கும் | பதில்லை.
வெள்ளையர்கள் உழைப்பை. நாட்டுக்குக் கொண்டு சென்றார்கள்.
முதலாளிகளோ தொழிலாள தங்களின் சுகபோகத்தை மாத்தி இந்த நிலையில்தான் ராமுவும் ெ கொண்டிருந்தான்.
காலையில் ஆறு மணிக்கு கே ஆறு மணிக்குத்தான் வீட்டுக்குத் தோட்டக் கணக்கில் பாணும், பரு கொழுந்தெடுக்கும் பெண்களுக்கு
இருக்கும் தாய்மார்களுக்கு மாத்தி செல்ல முடியும்.
இந்த துன்பத்தைச் சுமக்க பெரிய ஆர்ப்பாட்டம் செய்துவிடு பல தண்டனைகளுக்கும் ஆளாகியி மான தண்டனை. ராமுவிற்குத் தா கங்காணியையும் நியமித்து விடுவ. தொழில் செய்துள்ளான் ராமு.

மாத்தளை ரோகினி
டுமல்ல, பல கருத்தரங்குகளில் ர்வு இல்லை என்று பேசுவதைக்
மக்களின் மனதில் இடம் பிடிக்கக் வர்கள் எதுவுமே செய்யவில்லை. க் குரோதமும் ஓங்கி இருந்ததும்
ாறை விநாயகர் படத்துடன் சுவரில் புதுமையாக அவனிடம் விசாரிக்க ர்கள் கலண்டர் என்றால் என்ன ந்தனர். ஆச்சரியம் கொண்ட ராமு கலண்டர்களை வாங்கி முக்கிய tடுகளில் தானே ஆணி அடித்து
ாளர்களின் நிலைமையை எண்ணி
க்குக் கொடுக்கும் மதிப்பையும் தொழிலாளர்களுக்குக் கொடுப்
ச் சுரண்டி வருமானத்தை வெளி
ர்களிடம் உழைப்பை உறிஞ்சி ரம் பெருக்கிக் கொண்டார்கள். தாழிலாளியாகக் கடமையாற்றிக்
வலைக்குப் புறப்பட்டால், மாலை திரும்ப முடியும். பகல் உணவு ப்பும், தேநீரும் வழங்குவார்கள். b இந்த நிலைதான். குழந்தைகள் ரம் ஒரு மணி நேரம் வீட்டுக்குச்
முடியாத ராமு சில நேரங்களில் வான். இதற்காக நிர்வாகத்தின் ருக்கிறான். இது ஒரு விசித்திர ரியாக ஒரு வேலைபோட்டு ஒரு ார்கள். இப்படி பலநாள் தனியாக

Page 17
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
கங்காணி ஒருவருக்கு வேண் யாராவது தப்பித் தவறி ஏதாவது ெ நாள் தோட்டக் காரியாலயத்தில் நி என்றெல்லாம் நடந்துவிடும். இதற் என ராமு மட்டுமல்ல, அங்குள்ள தான் எத்தனை. பாவம் தோட்ட மக் முன்வந்தார்கள்?
ஒருநாள் ராமு எதிர்பார்க்காத தொழிலாளியை தோட்ட அதிகா அடித்துப் புரட்டிக் கொண்டிருந்தா நின்றிருந்த பல இளைஞர்கள் வெ தாக்க முற்பட்டு விட்டனர். இது ர தீனி போட்டது போலிருந்தது. ஒருவனாகச் சேர்ந்து கொண்டு தே தீவிரம் காட்டினான். பிரட்டுக்களம் கொண்டிருந்தது.
தோட்ட அதிகாரிக்கு உதவிய தோட்டமே ஸ்தம்பித்து விட்டது. ெ மறுத்தனர். பெண் தொழிலாளர்கள் களம் நோக்கி அணிதிரண்டு விட்டன நிலைமை மோசமாகி விட் பட்டது. அடுத்தென்ன செய்வதெ அச்சத்தோடு பிரட்டுக்களத்தில் குழு தகராறு நடந்த ஒரு மணி ே தோட்டத்திற்குள் வந்து நேரே ஆ பொலிசார்துப்பாக்கிகளோடு குதித் பிரட்டுக் களத்திற்கு நேரெ அங்கு என்ன நடக்கிறது என்பதை லாளர்கள் தெரிந்து கொள்ள மு சிறிது நேரத்தில் பெரிய துை புறப்பட்டு பிரட்டுக் களத்திற்கு கீ பறந்துச் சென்றது.
அந்த வழியாக பிரட்டுக்களம் காரில் போகிறார் என்று பதற்றத் தோட்ட ஆபிசிலிருந்து இரண்டு வந்துகொண்டிருந்தனர். அவர்களி:

டியவர்போல் நடித்துக் கொள்வார். ால்லிவிட்டால் போதும். அடுத்த றுத்தப்பட்டு விசாரணை அடி தடி கெல்லாம் ஒரு முடிவு இல்லையா தொழிலாளர்கள் ஏங்கிய நாட்கள் $களுக்கு யார்தான் உதவி செய்ய
ஒரு சம்பவம் நடந்துவிட்டது. ஒரு ரி பிரட்டுக் களத்தில் வைத்து ர். திடீரென பிரட்டு வரிசையில் ளிப்பட்டு, தோட்ட அதிகாரியைத் ாமுவின் விடுதலை உணர்விற்குத்
அவனும் அவ்விளைஞர்களில் ாட்ட அதிகாரியைத் தாக்குவதில் அல்லோல கல்லோலப் பட்டுக்
ாக காவல்காரர்கள் ஓடி வந்தார்கள். தாழிலாளர்கள் வேலைக்குப் போக நாலா பக்கத்திலிருந்தும் பிரட்டுக்
MT。 டதால் பொலிசிற்கு அறிவிக்கப் ன்று தெரியாது தொழிலாளர்கள் ழமியிருந்தனர். நரத்திற்குள் பொலிஸ் ஜிப் ஒன்று பூபீஸ் முன்னால் நிறுத்தப்பட்டது. தனர. திர தோட்ட ஆபிஸ் இருப்பதால், பிரட்டுக்களத்திலிருந்தே தொழி டியும். பொலிசார் வந்திறங்கிய ரயின் கார் பங்களாவைவிட்டுப் ழ் பக்கம் வழியாக மிக வேகமாக
நோக்கி வந்த கந்தன், பெரியதுரை துடன் சொன்னான். அதேசமயம், பொலிசார் பிரட்டுக் களம் நோக்கி * கைகளில் துப்பாக்கி இருந்தது.

Page 18
12
கூடியிருந்த தொழிலாளர்க ராமு எல்லோரையும் அமைதியாக இ அவர்களை நெருங்கிய பொலிசா சொல்லி இருக்கா” என்று சத்தம் பே எல்லோரும் ஒருவர் முகத்தை தவிர, ராமு யார் என்பதைக் க நேரத்தில், பிரட்டுக்களத்தில் கூட் பட்டு, நான்தான் ராமு என்று செ கொண்டான்.
"ஆங் நீ பெரிய ஆள்தான். செய்கிறது. வாஆபீசிற்குப் போவே தொடர்ந்தான்.
தொழிலாளர்களோ ஒரே குரல என்று சத்தம் போட்டனர். இந்த ச ஒன்றிணைப்பதுபோல் எதிரொலித் பார்த்த ராமு “ஆத்திரப்படாமல் கூறிவிட்டு, பொலிசாருடன் ஆபிை
ஆபிசில் அமர்ந்திருந்த ராமுவைப் பார்த்தான். "ஆ. சண்டி நின்று கொண்டு, “அடே, ஏன் நீ துல் 'நான் துரையை அடிக்கவி முன்பு படார் என்று ராமுவின் ச அடியும் விழும் முன்பு ராமு சற்று பின் அடுத்து பிரட்டுக் களத்தில் 6 திகைக்கச் செய்தது.
محبر
“தொழிலாளர்களே ஒன்று கூ வர்க்கத்திற்கு விடுக்கப்பட்ட அை
“தொழிலாளர்கள் ஓரணியாக சங்கங்களின் ஏகோபித்தக் குரல்.
ஒரே தொழிலில் ஈடுபட்( இயக்கங்களில் பிரிந்து இருந்தாலு

மாத்தளை ரோகினி
ள் பதற்றத்தோடு நின்றிருந்தனர். இருக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டான். ரில் ஒருவன் "யார் இங்கே ராமு பாட்டான். த ஒருவர் பார்த்துக் கொண்டார்களே -ாட்டிக் கொடுக்கவில்லை. அதே படத்தோடு நின்றிந்த ராமு வெளிப் பல்லி தன்னை அறிமுகப்படுத்திக்
நீ தானே தோட்டத்தில் குழப்பம் ாம்” என்று முன்னே நடக்க, ராமு பின்
பில், "ராமு தம்பி போக வேண்டாம்" த்தம் விண்ணையும் - மண்ணையும் தன. தொழிலாளர்களைத் திரும்பிப் அமைதியாக இருங்கள்'' என்று சநோக்கி நடந்தான். சார்ஜன்ட் பொலிசாருடன் வரும் ஒயன் வர்ரது” என்று பக்கத்தில் வந்து ரைக்கு அடிச்சது” என்று கேட்டார். ல்லையே' என்று சொல்லுவதற்கு கன்னத்தில் அடிவிழுந்தது. மறு ன்வாங்கினான். எழுந்த ஒலி பொலிஸ் சார்ஜன்டையே
டுங்கள்" இது உலகத் தொழிலாளர் றகூவல். கத் திரள வேண்டும்” இது தொழிற்
டுள்ள தொழிலாளர்கள் பல்வேறு லும் இது போன்ற நேரங்களில் அவர்

Page 19
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
களின் ஒற்றுமை தங்களுக்குக் கி
குரல் மலைமுகடுகளில் எதிரொலித்
ஆம்... அடக்குமுறை கட்டவி அவ்வடக்கு முறைக்கு எதிராக ஆர் பேதமில்லை. கருத்து மோதல்கள் திரண்டு குரலெழுப்பி நியாயத்திற்க இயற்கையாக ஏற்படும் ஒற்றுமை
அது போலவே ராமுவை டே பிரட்டுக்களத்தில் நின்றிருந்த நு ஆத்திரமுற்றனர். அதற்கெதிராக கு வந்தனர்.
அடுத்து என்ன நடக்குமோ உத்தியோகஸ்தர்கள் கைகளை கொண்டிருந்தனர். சார்ஜண்ட் ஆபீ.
அமர்ந்து விட்டார்.
தொழிலாளர் கூட்டம் ஆபீன களுக்கு எதிரான போலிஸின்
குரலெழுப்பியது.
இத்தனை நேரமாக அமை பெற்று நிலைமை மோசமாகிவிடு! களை முன்னேற விடாது தடுத்து நிற
"இப்போது நாங்கள் 8 தொழிலாளர்களைப் பெரிதும் பாதி
இரண்டு மூன்று பேர் துணை விசயத்தைப் பற்றி பொலிசாருட செய்து கொஞ்சம் பொறுமைய தொழிலாளர்களைக் கேட்டுக் கொன்
கூட்டம் அமைதியடைந்தது நீண்ட திகைப்புக்குப் பின் தொழில் சிவலிங்கம், சின்னத்தம்பி, தர் ராமுவிற்குத் துணையாகச் செல்ல !
"நாங்கள் ஐந்து பேரும் இது சொல்கின்றோம். நீங்கள் எல்லே போங்கள்” என்று ராமு தொழில கிணங்க மன்னனின் ஆணைக்குக் க பிரட்டுக்களத்தை நோக்கி அமைதி

13
டைத்துவிடும் என்ற நம்பிக்கைக் துக் கொண்டிருக்கிறது. ழ்த்து விடும்போது தொழிலாளர்கள் த்தெழுந்து விடுகின்றனர். இங்கு இல்லை. ஒரே குறிக்கோளில் ஒன்று ாகப் போராட முனைகின்றனர். இது பாகும். ாலிஸ் சார்ஜண்ட் அடிக்கும்போது ற்றுக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் ரல் எழுப்பியவாறு ஆபீசை நோக்கி
என்ற அச்சத்தால் தோட்ட நிர்வாக பிசைந்த வண்ணம் நின்று
ஸ் உள்ளே சென்று ஒரு கதிரையில்
ஸ முற்றுகையிட்டு “தொழிலாளர் அட்டகாசம் ஒழிக" என்று
தியாக நின்றிருந்த ராமு உணர்வு ம் என்பதை உணர்ந்து தொழிலாளர் லுத்தினான். செய்யும் ஒவ்வொரு செயலும் க்கும். ஆகவே, என்னோடு யாராவது க்கு வாருங்கள். இன்று நடந்த ன் பேசுவோம். மற்றவர்கள் தயவு ாக விலகி இருங்கள்” என்று STL60.
. யார் முன்னுக்கு வருவது என்ற ஸ்ாளர்கள் மத்தியிலிருந்து நடேசன், மலிங்கம் ஆகிய நான்கு பேரும் ழன் வந்தனர். பற்றிப் பேசி உங்களுக்கு முடிவை ாரும் அமைதியாக பிரட்டுக்களம் ாளர்களைக் கேட்டுக் கொண்டதற் ட்டுப்பட்டது போல் தொழிலாளர்கள் யாகச் செல்ல ஆரம்பித்தனர்.

Page 20
v
,
4.
இவைகளை கவனித்துக் ெ வந்து “உங்களுக்கு என்ன வேண் செய்கிறீர்கள்” என்று மூடிமுழுங்கிச் “நாங்கள் ஒன்றுமே கேட் களத்தில் நட்ந்த தகராறை பேசி திருக்கிறீர்கள். பொலிசார் விசாரை இதை எப்படி தொழிலாளர்கள் அ காலமாக தொழிற்சங்கத்தில் கூட யாகத்தான் வேலை செய்து வந்தி களின் அமைதியைக் குலைத்தது பதில் சொல்ல வேண்டியது நீங்கள் வைத்தான் ராமு.
“ரொம்ப கதை வேண்டாம். ஒ போய் சேர். உன் விருப்பம் அ அடித்தது. அதற்குத்தான் பொலிள் "துரையை நாங்கள் அடிக்க துரை நடந்து கொண்டது சரியில்ை தொரை பிரட்டுக் களத்தில் ன தனால்தான் அவன் திருப்பி அடித்த
அந்நேரத்தில் வெளிப்பட்ட கதை வேண்டாம். இந்த தொரை நடேசன், சின்னத்தம்பி, தர்மலிங் சிருக்கு. இப்போ துரையை ஆஸ் அதனால்தான் நாங்கள் கைது ஜீப்பிலே ஏற வேணும். இல்லா போவோம்” என்றார்.
சார்ஜன்ட் சொல்லிக் கொண் இவர்களைத் தள்ளிக்கொண்டு ே தொழிலாளர்கள் சற்றும் எதிர்பார்க்
பிரட்டுக் களத்தை ஜிப் பாதையில் குறுக்கே நின்று மறி ஒரு பொலிஸ்காரன், “பாதைை சுட்டுப் போடறது”என்று சத்தம் டே எத்தனை தொழிலாளர்கள் வழி நடத்த ஒர் ஆள் இல்லாவி என்பதை இங்கு அடுத்து நடந்த நீ

மாத்தளை ரோகிணி
$ாண்டிருந்த சின்னதுரை வெளியில் டும். ஏன் இந்த மாதிரி குழப்பம்
கொண்டு கேட்டான்.
கவில்லை. காலையில் பிரட்டுக் த் தீர்க்காமல் பொலிசை அழைத் ணை இன்றி எங்களை அடிக்கிறார். னுமதிப்பார்கள்? இத்தனை வருட சேராது தொழிலாளர்கள் அமைதி ருக்கிறார்கள். அந்த தொழிலாளர் தோட்ட நிர்வாகம் தான். இதற்குப் ர்தான்” என்று பேச்சைத் தொடங்கி
னக்கு சங்கம் சேர விருப்பம் என்றால் து. ஆனா ஏன் தோட்டத்துண்ரயை p வந்திருக்கு.”
வில்லை. ஆனால் பிரட்டுக்களத்தில் ல. அதுதான் தகராறு முற்றியது. வத்து சின்னத்தம்பியை அடித்த ான்.' சார்ஜன்ட், "அடேய் வாய் மூடி இரு. றிப்போர்ட் கொடுத்திருக்கு. ராமு, கம் நாலு பேரும் துரையை அடிச் பத்திரிக்கு கொண்டு போயிருக்கு. செய்ய வந்திருக்கு. மரியாதையா ட்டி அடி கொடுத்துதான் கொண்டு
டிருக்கும் போதே ஏனைய பொலிசார் பாய் ஜிப்பில் ஏற்றினார்கள். இதை கவில்லை. ஜிப் புறப்பட்டது.
கடக்கும்போது தொழிலாளர்கள் த்தார்கள். துப்பாக்கியுடன் குதித்த யவிட்டு ஒதுங்குங்க. இல்லாட்டி
TLLT6ST.
ஒன்று திரண்டாலும் அவர்களை ட்டால் ஒற்றுமை சிதைந்துவிடும் கழ்ச்சி உறுதிப்படுத்தியது.

Page 21
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
கூட்டம் கலையாததைக் கண் உரத்துக்கூறவே துப்பாக்கிக்.குண் ஆரம்பித்தன.
தொழிலாளர்கள் சிதறிவிட் விட்டது. ஜீப்பில் இருந்த ராமு சிவலிங்கமும் ஒருசில தொழில போல் நின்று கொண்டிருந்தார்கள்.
தோட்டமே அல்லோலகல்ே தைரியம் சொல்ல யாருமே இல் அச்சத்தோடு வீடுகளில், வா நின்றிருந்தார்கள்.
காலையில் பிரட்டுக்களத்தி களைக் கைது செய்து கொண்டு தோட்டத்திற்கு எடுத்துச் சென்றா6 அந்தத் தோட்டத்தில் தொழிற்சங்க நேரே தலைவர் கந்தசாமி விஷயத்தைச் சொன்னான். ஆத்தி தொழிற் சங்கத்தில் இருக்க ே நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்”
கந்தசாமித் தலைவர் நல்ல தொழிலாளர்களுக்கு சேவை செய்து சிவலிங்கம் தலைவருடன் தொழிலாளர்கள் விஷயத்தை அறி நடந்த கலவரம் காலையிலேயே இ அமைதியாக இதுபற்றி மே உடனடியாக தொழிற்சங்கக் காரி சிவலிங்கத்தையும் அழைத்துக் சங்க காரியாலயத்தை அடைந்த பிரதிநிதி யிடம் விபரமாகச் சொன்ன “உங்கள் தோட்டத்தில் தொ இந்த விசயங்களை நேரடியாக ஆனால், இந்த நிலைமையில் வேண்டுமென்று சொன்னவர், சிறி பேசியில் யாருடனோ பேசினார். பி ஒன்றை உதிர்த்தவர், மத்திய செய செயலாள்ர் இருந்தார். உடனடிய

r- 15
ாட சார்ஜண்ட் பொலிசாரிடம் ஏதோ டுகள் வானத்தை நோக்கி வெடிக்க
டார்கள். பொலிஸ் ஜிப் பறந்து p வெளியே எட்டிப் பார்த்தான். ாளர்களும் திக்பிரமை பிடித்தது
லாலப்பட்டது. ஆறுதல் சொல்ல, லாத நிலையில் தொழிலாளர்கள் சல்களில் கூட்டம் கூட்டமாக
ல் நடந்த விசயத்தையும் நண்பர் போன விஷயத்தையும் பக்கத்துத் ன் சிவலிங்கம். அண்மையில் தான் ம் அமைத்துக் கூட்டம் நடந்தது.
வீட்டுக்குச் சென்ற சிவலிங்கம், ரப்பட்ட தலைவர் “தொழிலாளர்கள் வண்டுமென்பதை இப்போதவாது எனறாா.
திறமைசாலி. நீண்ட நாட்களாக நு அனுபவப்பட்டவர்.
பேசிக் கொண்டிருக்கும்போதே யக் கூடிவிட்டார்கள். தோட்டத்தில் வர்களுக்குத் தெரிந்துவிட்டது. பாசித்துக் கொண்டிருந்த தலைவர் யாலயத்திற்குப் போவோம் என்று கொண்டு புறப்பட்டார். தொழிற் கந்தசாமி தலைவர் விஷயத்தை Tj. ழிற்சங்கம் ஒன்று இருந்திருந்தால், நிர்வாகத்தோடு பேசியிருக்கலாம். வேறு வழியைத்தான் கையாள து நேர யோசனைக்குப் பின் தொலை ன்பு எங்களைப் பார்த்துப் புன்னகை பலகத்துடன் தொடர்பு கொண்டேன், ாக பொலிசிற்குப் போய் அவர்கள்

Page 22
16
எங்கள் உறுப்பினர் என்று பேசும் இருவரையும் அழைத்துக் கொண்டு அங்கு ரிமாண்டில் இருந்த நால் பெற்றுக் கொண்டார்.
கந்தசாமி தலைவர் உள்6ே களின் முகத்தில் மகிழ்ச்சிக்கான அ பேரிடமும் பேசிவிட்டு, ஏ.எஸ். சென்றார்.
காரியாலயத்தில் கால் வை பிரதிநிதியைப் பார்த்து, “ஹலோ கேட்டார்.
“ஏ.எஸ்.பி. இருக்காரா" நாற்காலியை இழுத்துப் போட் விசயங்களைச் சொல்லவே, எல்ல ஏ. எஸ். பி.யோடு தொடர்பு கொண்
தோட்டத்துரை கொடுத்த கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாகச் ஆஸ்பத்திரியில் இருப்பதாகவும், என்றும் சொன்னார்.
நிலைமை நமக்கு சாதக தொழிற்சங்க காரியாலயம் வந் வேண்டிய நடவடிக்கைகள் பற்றி கி கந்தசாமி தலைவரின் யோசனையி: போவதாக முடிவு செய்தனர்.
மாலை ஆறு மணிக்கு கந்த சிவலிங்கம் மூவரும் காரில் சென்று செய்தி அறிந்து தொழிலாளர்கள் ஒ
எல்லோருக்கும் வணக்கம் பேச ஆரம்பித்தார்.
“உங்கள் தோட்டத்தில் ந மூலமாகக் கேள்விப்பட்டோம். இ பட வேண்டியதில்லை. கைது செ பிணையில் எடுக்க ஏற்பாடு தொழிற்சங்கப் பிரதிநிதி டிக்சன் "வைத்தார்.

மாத்தளை ரோகினி
படி சொன்னார்” என்றவர், எங்கள் டு பொலிஸ் ஸ்டேசனை அடைந்தார். வரையும் பார்த்துப் பேச அனுமதி
ா நுழைவதைக் கண்டதும் அவர் அறிகுறிகள் காணப்பட்டன. நான்கு பி.யை சந்தித்துப் பேசுவதற்குச்
த்தவுடனேயே ஒரு பொலிஸ்காரர் ா டிக்சன் என்ன விசேஷம்” என்று
என்று கேட்டுக்கொண்டே ஒரு டுக்கொண்டு அமர்ந்தவர் வந்த ாவற்றையும் செவிமடுத்த சார்ஜன் டு விசாரித்தார்.
புகாரின் பேரில்தான் இவர்கள்
சொன்னவர், துரை இப்போது அதனால் சார்ஜண்டோடு பேசுங்கள்
மில்லை என்பது தெரிந்தவுடன் து இதுபற்றி அடுத்து எடுக்க கலந்துரையாடினார்கள். அதன் பின் ன்படி, தோட்டத்திற்கு பிரதிநிதியுடன்
நசாமி தலைவர், டிக்சன் பிரதிநிதி,
று இறங்கினார்கள். சிறிது நேரத்தில்
ன்று கூடி விட்டார்கள்.
தெரிவித்த கந்தசாமித் தலைவர்
டந்த பிரச்சனையை சிவலிங்கம் னிமேல் தொழிலாளர்கள் கவலைப் ய்யப்பட்டவர்களை பொலிசில் பேசி செய்துள்ளோம். இவர்தான் நம்ம ” பிரதிநிதியை அறிமுகப்படுத்தி

Page 23
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
பெரியவர்கள் இளைஞர்கள் மு. தெரிவித்தனர். எல்லோருக்கும் ஆ "இனி நீங்கள் பயப்பட வேண்டியதி பிரச்னைகளை நம் சங்கம் கவனித்து கைது செய்தவர்களை கோர்ட்டில் ை செய்துள்ளோம். அதன் முன் உங்கள் வேண்டும், தொழிற்சங்கக் கூட்டம் தெரிவு செய்யும்வரை தற்காலிகமாக தேர்வு செய்துள்ளோம். இதை நீங்க உங்களின் கரங்களை உயர்த்தி ஆதரை பிரதிநிதி சொன்னதுதான் தா! கணக்கான கரங்கள் உயர்ந்தன. " என்று தொழிலாளர்கள் கோஷம் உற்சாகத்தைக் கண்ட பிரதிநிதி மகிழ் செய்ய வேண்டுமென்று கலந்து பேசில இதற்கிடையில் சிங்காரி பிஸ் வற்றை ஒரு தட்டில் வைத்துக் கொ முடிந்ததும் பிரதிநிதி, "அடுத்து நீ உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தொழி பது. அதுவே உங்களை இந்த மாதி உங்களை மீட்க உதவும்” என்றார்.
சிறிது நேரத்தில் சிவலிங்கம் ெ பட்டியலுடன் பணத்தையும் பிரதிநிதி தான். அதைப் பிரித்துப் பார்த்தவர், பேர் அங்கத்தவர்களாக இணைந்திரு மகிழ்ச்சியைத் தந்தது. இதைப் உறுப்பினராக்க வேண்டும் என்றும், பிரச்சினைகளனைத்தும் தீர்த்து வைக்க
சரியாக இரவு ஏழு மணிக்கு பிரதிநிதியும் எல்லோரிடமும் விடை போனபோது கூட்டத்திலிருந்து ஒப் பெரியம்மா முன்னே வந்து,
"ஐயா என் பிள்ளையைக் கொ6 கதறி அழுதாள்.
யார் என்று விசாரித்தார் கந்தச அறிமுகப்படுத்தினார்கள்.
2

7
ன்வந்து பிரதிநிதிக்கு வணக்கம் வூறுதல் சொன்ன பிரதிநிதி, ல்லை. இன்றிலிருந்து உங்கள் ரக் கொள்ளும். திங்கட்கிழமை வத்துப் பிணை எடுக்க ஏற்பாடு ளில் ஒரு தலைவரை நியமிக்க போட்டு தலைவர் ஒருவரைத் சிவலிங்கத்தைத் தலைவராகத் ள் ஏற்றுக் கொள்வதாயிருந்தால் வத் தெரிவிக்கலாம்” என்றார். மதம், ஒரே நேரத்தில் நூற்றுக் எங்கள் தலைவர் சிவலிங்கம்” போட்டனர். தொழிலாளர்களின் ழ்ச்சியடைந்தார். அடுத்து என்ன னார்கள். கட், வாழைப்பழம், தேநீர் ஆகிய ண்டு வந்தாள். விருந்துபசாரம் ங்கள் செய்யும் முதல் வேலை. ற்சங்க உறுப்பினராக இணைப்
ரியான சூழ்நிலையில் இருந்து
சய்த ஏற்பாட்டின்படி ஒரு பெயர்ப் யிடம் கொண்டு வந்து கொடுத் ஆச்சிரியப்பட்டார். அதில் 115 ந்தனர். இது அவருக்குப் பெரும் பின்பற்றி ஏனையோர்களையும் அப்போது தொழிலாளர்களின் கப்படும் என்றும் கூறினார்.
கந்தசாமித் தலைவரும், டிக்சன் பெற்றுக் கொண்டு காரில் ஏறப் பாரி வைத்துக் கொண்டு ஒரு
ண்டு போய் விட்டார்களே' என்று
Fாமி. ராமுவின் தாயார் என்பதை

Page 24
18
"பயப்படாமல் தைரியமாக திங்கட்கிழமை வீட்டுக்கு வருவார் சொன்னார்.
இந்தக் காட்சி எல்லாரை காரில் ஏறி அமர்ந்த பிரதிநிதி கைல "வாழ்க எங்கள் பிரதிநிதி டிச் என்று கோசமிட்டு வழியனுப்பி 6ை
தோட்டத்தில் நடப்பதை நிர்வாகம் சும்மா இருக்குமா? தீட்டியது. அதனால் ஏற்படப்போகு தொழிலாளர்கள் அமைதியாக வீடு
அச்சுறுத்தலும் அடக்குமுை யைச் சீர்குலைக்க எடுக்கும் தந்தி களின் பலத்திற்கு நடத்தப்படும்ப உற்பத்திப் பொருளுக்குக் தையும் உழைப்புக்குக் கொடு முதலாளி பேதம் இங்கிருந்துதா மனதில் உறுதி கொண்டுவிட்டா பெற்று விடுவார்கள்.
அன்று இரவு தோட்டங்க உறங்கிக் கொண்டிருந்த நேரம யாக கற்கள் வந்து விழுந்த வண் விழித்துக் கொண்டார்கள். யாருை முடியாத நிலையில் தடுமாறினர். தாக்குதல் என்பது அவர்களுக்குத் கடுமையான கல் வீச்சு. தெ வரப் பயந்தார்கள். அவர்கள் சத்தத்தைச் செவிமடுத்த சிவலி மில்லை என்று மெதுவாக கதவை கற்கள் வருந்திசையை நோட்டம் வி

மாத்தளை ரோகினி
இருங்க அம்மா. உங்களின் மகன் ”என்று கைகளைப் பிடித்து ஆறுதல்
பும் கண் கலங்க வைத்துவிட்டது. யை அசைத்து விடைபெற்றார். sசன். வளர்க் தொழிலாளர்ஒற்றுமை” வத்தார்கள் தொழிலாளர்கள். ஒற்றர்கள் மூலம் அறிந்த தோட்ட இரவோடு இரவாக திட்டம் தம் விளைவைத் தெரிந்து கொள்ளாத களுக்குச் சென்றனர்.
4
றையும் தொழிலாளர்களின் ஒற்றுமை ரெ நடவடிக்கையாகும். தொழிலாளர் லப் பரீட்சையாகும்.
கொடுக்கப்படும் மதிப்பும், மரியா க்கப்படுவதில்லை. தொழிலாளி - ன் ஆரம்பிக்கிறது. தொழிலாளர்கள் ல் எந்த எதிர்ப்பையும் எதிர்க்க பலம்
ளில் தொழிலாளர்கள் நிம்மதியாக து. திடீரென லயங்களில் சாரமாரி ாணமிருந்தன. தொழிலாளர்கள் கண் டைய வேலை எனத் தெரிந்து கொள்ள நிர்வாகம் தீட்டிய திட்டம்தான் இந்தத்
தெரிய நியாயமில்லை.
ாழிலாளர்கள் வீட்டைவிட்டு வெளியே வீட்டிலிருந்தே சத்தம் போட்டனர். ங்கம் இனியும் தாமதிப்பதில் அர்த்த த் திறந்து கொண்டு வெளியில் வந்து
பிட்டான்.

Page 25
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
அப்போது பலர் வீடுகளைத் வந்தனர். அவர்களை நோக்கி சிவலி நடந்து சென்றான். எல்லோரும் கல் வந் சென்றார்கள். ஓர் இடத்தில் இரண்டு கல் வீசுவது தெரியவந்தது. இவர்கை சென்ற தொழிலாளர்கள் சிலரை ை கொண்டனர்.
இவர்கள் போட்ட சத்தத்தில் அடித்தவர்கள் ஓடிவிட்டிருக்க வேண்( விட்டது.
பிடித்த மூன்று பேரையும் லய அவர்கள் அருகிலுள்ள கிராமத்தைச் ஒன்றும் செய்யாது கிராம சேவகர் வி தோட்டத்தில் வேலைக்குவரும் பல கேட்டு வெளியில் வந்து விசாரித்தா பட்டு அவர்களும் சேர்ந்து கிராமசே ஒப்படைத்தார்கள்.
கிராம சேவகர் தொழிலாளர் உடையவர். அது மாத்திரமல்ல, இந்: இன்னல்களை நேரில் கண்டவர். பிடி விசாரணை செய்தார். அவர்கள் டெ நிலைமையிலிருந்து தப்பிக்க வேண்டு சொல்லி விட்டார்கள்.
தோட்ட நிர்வாகம்தான் அவர்களு அடிக்கச் சொன்னதாகக் கூறியதோடு பெயர்களையும் சொல்லி விட்டார்கள். கூப்பிட்டு இப்போது என்ன செய் சார் இவர்களை ஒன்றும் செய்ய வேண் செய்ய வேண்டாமென எச்சரிக்கை செய் தொழிலாளர்களின் பெருந்தன்ை எச்சரித்ததோடு மற்றவர்களையும் க பதாகச் சொன்னார். கிராமத் தொழில அநியாயங்களை நிறுத்த தாங்களு வாக்களித்தனர்.
மகிழ்ச்சியோடு எல்லோரும் வி லயங்களில் எல்லோரும் தூக்கம் விழி

9
திறந்து கொண்டு வெளியில் ங்கம் அடி மேல் அடி வைத்து த திசையை நோக்கிப் பதுங்கிச் மூன்று பேர் கும்பலாக இருந்து ளச் சுற்றிப் பதுங்கிப் பதுங்கிச் கயும், களவுமாகப் பிடித்துக்
ஏனைய லயங்களுக்கு கல் டும். கல்விழும் சத்தம் நின்று
திக்குக் கொண்டு வந்தார்கள். சேர்ந்தவர்கள். இவர்களை பீட்டிற்குக் கூட்டிச் சென்றனர்.
தொழிலாளர்கள் சத்தத்தைக் ர்கள். விசயத்தைக் கேள்விப் ஈவகர்கள் வீட்டில் இவர்களை
சார்பில் ஒரே கொள்கையை தத் தோட்டத்தில் நடக்கும் பல பட்ட மூன்று பேரையும் வைத்து பாலிசிற்குப் போக வேண்டிய மென்பதற்காக உண்மையைச்
ளுக்குப் பணம் கொடுத்து கல் அதில் சம்பந்தப்பட்டவர்களின் கிராமசேவகர் சிவலிங்கத்தைக் ய வேண்டுமெனக் கேட்டார். ாடாம். இனிமேல் இந்த மாதிரி தால் போதும் என்றனர்.
மையை உணர்ந்து அவர்களை ாலையில் கூப்பிட்டு எச்சரிப் ாளர்கள் தோட்டத்தில் நடக்கும் ம் ஒத்துழைப்புத் தருவதாக
வீடுகளுக்குத் திரும்பினார்கள். த்துக் காத்திருந்தனர். எல்லோ

Page 26
2O
ருக்கும் விசயத்தைச் சொல்லிவிட் சிவலிங்கம்.
தொழிலாளிகளை அடிமை நடிவடிக்கைகளை மேற்கொள்கி கள் வழமைபோல் பிரட்டுக்கள வரிசையாக நின்றார்கள். பெண்க பணிய கறுத்த ரோட்டில் நின்றி கொடுக்கும் கங்காணியும் நின்றி களம் நோக்கி நடந்தார். எல்லே “உங்களுக்கு வேலை இல்லை” 6 சிவலிங்கம் முன் சென்று அதை துரையிடம் கேட்டுக்ெ என்று கூறிவிட்டு கிராமத்தில பார்த்து அவர்களுக்கு மாத்திரம் பி முதல் நாள் இரவு செ கொடுத்தால் தாங்களும் செய்6ே மறுத்துவிட்டனர்.
"தோட்டத்து ஆட்களுக்கு ே மாத்திரம்தான் வேலை கொ( அனுப்பி யிருக்கிறார்.” கணக்கபி தொழிலாளர்கள் அதிர்ச்சியடை பிடிவாதமாக மறுத்துவிட்டனர். எ படையெடுத்தனர். ஆபீசை அை னித்துக் கொண்டு துரை ஆபீசி களைக் கண்டவுடன் வெளியில் பார்த்துவிட்டு, கூட்டத்திலிருந்த
"ரண்பண்டா ஏன் தோட்டத் வேலைக்குப் போக மறுக்கிறது கூடிவிட்டது. அதைக் குறைக் நிப்பாட்டியிருக்கு. நீங்க சிங்கள் உங்களுக்கு இன்னைக்கு நான் ட "தொரைக்கு நான் ஒன்னு ( தொழிலாளிகளுக்கும் வேலை இல்லாட்டிபோக மாட்டோம்” என் நிலைமை மோசமாகிக் ெ துரை அதைச் சமாளிக்க எல்லோருக்கும் வேலை கொடுக்க

மாத்தளை ரோகினி
டு தன்னுடைய வீட்டிற்குச் சென்றான்
ப்படுத்த நிர்வாகங்கள் பலவிதமான ன்றன. மறுநாள் காலை தொழிலாளர் ம் நோக்கிச் சென்று அமைதியாக ள் துண்டு வாங்கிக் கொண்டு போக, ருந்தார்கள். வழமையாகத் துண்டு ருந்தார். கணக்கப்பிள்ளை பிரட்டுக் 0ாரையும் ஒருமுறை பார்த்து விட்டு ான்றார்.
கேட்டான். “எனக்குத் தெரியாது காள். துரையின் உத்தரவு இது” லிருந்து வந்த தொழிலாளர்களைப் ரட்டுக் கலைக்க முற்பட்டார். ான்னபடி "எல்லோருக்கும் வேலை வாம்' என்று கிராமத் தொழிலாளர்கள்
வேலையில்லை. நாட்டு ஆட்களுக்கு டுக்கச் சொல்லி துரை துண்டு பிள்ளையின் இந்தப் பதிலைக் கேட்டு ந்தார்கள். ஆனால் நாட்டு ஆட்கள் ால்லா தொழிலாளர்களும் ஆபீசிற்குப் டைந்தபோது நிலைமையை அவதா ல் உட்கார்ந்திருந்தார். தொழிலாளர் ) வந்து எல்லோரையும் ஒருமுறை ரண்பண்டாகங்காணியை அழைத்து, து ஆட்கள் பேச்சைக் கேட்டுக்கிட்டு J. தமிழ் ஆளுகளுக்கு கொழுப்புக் கத்தான் அவன்களுக்கு வேலை ஆளைக் கூட்டிக்கொண்டு போங்க. புள் சம்பளம் தருகிறது”என்றார். சொன்னா கோபிக்கக்கூடாது. எல்லா கொடுத்தா நாங்களும் போவோம். றான், ரண்பண்டா. காண்டிருப்பதை உணர்ந்த தோட்டத் கணக்கப்பிள்ளையைக் கூப்பிட்டு கச்சொன்னார்.

Page 27
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
தொழிலாளர்கள் மகிழ்ச்சியே சென்றனர். அன்று வேலைக் காட்டில்
திங்கட்கிழமை சிவலிங்கம் காரியாலயத்தை அடைந்தனர். ரி1 சகாக்களை அன்றுதான் பிணையி பட்டிருந்தது.
எல்லோரையும் வரவேற்ற பிர நான் புரொக்டரோடு வந்து விடுகிறேன் புரொக்டருடன் கோர்ட்டுக்குக் ஆட்கள் உட்கார்ந்திருக்கும் இடத்தி மையை விளக்கினார். வழக்கு வரிசையாக பெயர்கள் அழைத்தார்கள் இறுதியாக ராமு, நடேசன், ! வரும் சிரித்தமுகத்துடன் வந்தார்க டுக்கு வந்திருப்பவர்களை நிமிர்ர் தலையசைத்தான்.
நிர்வாகத்தின் சார்பில் வந்திரு பிணையில் விடக்கூடாது என்பதற்கு தொழிலாளி சார்பில் எழுந்த புரொக் பிணைகேட்டார்.
இருபக்க வாதங்களையும் ( நால்வரையும் பிணையில் விட அனும தோட்டத்துரை முகத்தில் கடுக படுத்தாத தொழிலாளர்கள் முகத் வந்தார்கள்.
தொழிற்சங்கக் காரியாலயம் அத்தனை அட்டூழியங்களையும் விட்டான். தொழிலாளர்கள் தொழிற்ச தற்காலிக தலைவராக நியமித்திரு மகிழ்ச்சியடைந்தான்.
“ராமு உங்களைக் கைது செ பல காரியங்களை என்னி டத்திற்குக் மன்னியுங்கள்” என்றான்சிவலிங்கம். “நம்ம கந்தசாமித் தலைவரும் நம்ம பிரதிநிதிக்கும் நன்றி சொல்லனு

2
பாடு பிரட்டுக்களம் நோக்கிச் இதே கதைதான்.
உட்பட பலர் தொழிற்சங்கக் மாண்டில் இருக்கும் தங்களின் பில் எடுக்க ஏற்பாடு செய்யப்
திநிதி, “கோர்ட்டுக்குப் போங்க, *’ என்றார். ச் சென்ற பிரதிநிதி குறிப்பிட்ட நிற்குச் சென்று அமர்ந்து நிலை விசாரிக்க ஆரம்பிக்கப்பட்டது. T. தர்மலிங்கம், சின்னத்தம்பி நால் 1ள். தோட்டத்திலிருந்து கோர்ட் 3து பார்த்த ராமு நன்றியோடு
ந்த புரொக்டர் நிறையப் பேசினார். பலமாக வாதிட்டார். அதன் பிறகு டர் தகுந்த காரணங்களைக் கூறி
கேட்ட நீதிபதி தொழிலாளர்கள் தித்தார்.
கடுப்பு தோன்றியதையும் பொருட் தில் புன்னகையுடன் வெளியில்
சென்றதும் தோட்டத்தில் நடந்த
கேட்டு ராமு பெருமூச்சு :ங்கத்தில் சேர்ந்து சிவலிங்கத்தை ந்ததைக் கேட்டவுடன் மட்டற்ற
ய்து கொண்டு போனவுடன் நான் ச் செய்தேன். குறை இருந்தால்
பெரும் பாடுபட்டார். அவருக்கும் பம்” என்றான்.

Page 28
22
"அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனைகளைத் தீர்த்தல் எல்0 அது எனக்கும் பெருமையாக கமிட்டி அமைக்கவும் கூட்ட பிரதிநிதிக்குச் சொன்னார்..
“அதற்கான ஏற்பாடுகளை போங்கள்” என்று தலைவரை வழி
பிரதிநிதி போக ஆயத்தமா பிடித்துக்கொண்டு "எப்படியே அமைக்க உங்கள் நடவடிக்கை 2
“அடிக்கடி சந்தித்துப் டே தொழிற்சங்கத்தை தாபிக்க ந உறுதியுடன் விடைபெற்றான். --4 தோட்டத்திற்குச் சென்ற ர கூட்டமே திரண்டிருந்தது. கூட்ட 'தலைவர் சிவலிங்கம் வாழ்க, கோசமிட்டனர். பெண்கள் அ4ை றனர். இந்தக் காட்சி போருக் வரவேற்புக் கொடுத்தது போல 8
கூட்டத்திலிருந்து வெளிப் ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்றாள்.
சிவகாமி ராமுவின் அக்க போது ராமு அடிக்கடி அவர்கள் இன்று எத்தனை மாற்றம், இன்ற காட்சியளித்தாள்.
திரண்டிருந்த கூட்டத்தை !
"பெரியோர்களே, தாய்ம ஒற்றுமையைக் காண வேண்டுெ அது இன்று நிறைவேறியிருக்கி நம்ம சின்னத்தம்பிதான். இவர் உண்டாக்கியவர். அதன் மூ தொழிற்சங்கத்தில் சேர முடி விமோசனம். சங்கம் சேர்ந்து 6 வேண்டாம். அமைதியாக ந தயாராவோம்.'' --

{{6&i rti (13 ( 2 மாத்தளை ரோகினி
- வேண்டாம், தொழிலாளர்களின் லாருக்கும் மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. இருக்கிறது” என்றவர் தோட்டத்தில் ம் போடவும் ஏற்பாடு செய்யுமாறு
- நான் செய்கிறேன். கவலைப்படாமல் "யனுப்பிவைத்தார் பிரதிநிதி டிக்சன்.
கும்போது ராமு பிரதிநிதியின் கையைப் ர தோட்டத்தில் தொழிற்சங்கத்தை றுதுணையாக இருந்தது” என்றான். பசுவோம். இந்தப் பகுதியிலே நமது என் அயராது பாடுபடுவேன்” என்று
ாமுவையும் சகாக்களையும் வரவேற்க டம் நிற்கும் இடத்தை அண்மித்தவுடன் போராட்ட வீரர் ராமு வாழ்க' என்று னவரையும் ஆராத்தி எடுத்து வரவேற் குச் சென்று திரும்பிய வீரர்களுக்கு இருந்தது. 'ம்' பட்ட சிவகாமி ராமுவுக்கு விசேஷமாக
ாள் மகள். வேறு தோட்டத்திலிருந்த வீட்டிற்குப் போயிருக்கிறான். ஆனால் று சிவகாமி புதுமையான பெண்ணாகக்
Cith : நாக்கி ராமு பேச ஆரம்பித்தான். பர்களே, தொழிலாளர்களே இப்படி மன்று எத்தனை நாள் கனவு கண்டேன். றது என்றால், அதற்கு யார் காரணம். தான் பிரட்டுக்களத்தில் பிரச்னையை லமே தொழிலாளர்கள் துணிந்து ந்தது. இனி நம் அனைவருக்கும் பிட்டோம் என்று ஆர்ப்பாட்டம் செய்ய ம்ம உரிமைகளை வெண்டெடுக்க மே 1 மே 14,

Page 29
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
"கடமை, கட்டுப்பாடு காப்போ நடந்து எமது பலத்தை அணிவகுப்பே பலத்த கை தட்டலோடும் 'வாழ் கலைந்தது. தோட்டத்திற்கு வந்த ர முத்தமிட்டாள்.
வீட்டிற்குப் போன சிறிது நேரத் வந்து எச்சரிக்கை செய்தார்கள். “து இருக்கிறார். அதனால நீ கொஞ்சம் உன்னை மூட்டிவிட்டு வேடிக்கை சொன்னார்கள்.
"தொரையைப் பத்தி நாம கவன ஆட்கள் வம்புக்குப் போகாமல் இரு ராமு. சிறிது நேரமாக ராமுவுட புறப்பட்டுச் சென்றார்கள். அங்கு நடந்த விசயங்கள் அனைத்தையும் ரா அதைக்கேட்ட ராமு உடன செய்வதோடு அதற்கு முன் முக்கியஸ்தர்களை அழைத்துப் பே சொன்னான். அந்நேரத்தில் ராமுவே வந்தார்கள். எல்லோரும் சேர்ந்து கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்தார் கொண்டிருந்தவர்கள் புறப்பட்டுச் ெ வீடுகளில் ஒரே குதூகலம் ஏற்பட்டிரு இரவு சாப்பாட்டிற்குப் பின் தூக்கம் வர்மறுத்தது. அவனின் சிந்த பற்றியே இருந்தது. தோட்டத் தொழிலாளர்களும் ஒரே மாதிரி இ அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருந் கெட்டவர்கள், துணிச்சல் பேர்வழிகள் அஞ்சுபவர்கள் இப்படி பலவித எல்லோரையும் அரவணைத்துச் பெறமுடியும். இப்படி பலவாறு அவ காலையில் ராமுவை அவனின் தான் எத்தனை மணிக்குத் தூங்கினே கடன்களை முடித்துக் கொண்டு ே நிறுத்தினாள். கணவனை மனதில் நீ

23
ம். எல்லோருடனும் கண்ணியமாக ாம்” என்று கூறி முடித்தான்.
க’ என்ற கோஷத்தோடும் கூட்டம் ாமுவைத் தாயார் கட்டிப் பிடித்து,
தில் ராமுவின் மாமாவும் அக்காவும் துரை உன் மேல்தான் கோபமாக
கவனமாக இருக்கணும். ஆளுக க பார்ப்பார்கள்” என்று புத்தி
ாலப்படத் தேவையில்லை அக்கா, ந்தால் அதுவே போதும்” என்றான் ன் பேசிக் கொண்டிருந்தவர்கள் வந்த சிவலிங்கம் தோட்டத்தில் முவிடம் சொன்னான். டியாக கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு ஒரு கமிட்டியை அமைத்து சவேண்டும் என்றும் ஆலோசனை ாடு ரிமாண்டில் இருந்த மூவரும் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை கள். நீண்ட நேரம் கதைத்துக் சன்றார்கள். இன்று தொழிளாளர் ப்பதைக் காண முடிந்தது.
நித்திரைக்குச் சென்றவனுக்கு நனை எல்லாம் தொழிலாளர்களைப் திலிருக்கும் முந்நூற்றைம்பது இருக்க முடியாது. எத்தனைதான் தாலும் அதில் நல்லவர்கள், ா, பயந்தவர்கள், அடக்குமுறைக்கு மாக இருப்பார்கள். இவர்கள் சென்றால்தான் உரிமையைப் னின் சிந்தனைகள் சுழன்றன. தாய் தேநீர் குடிக்க எழுப்பியபோது னாம் என்று சிந்தித்தான். காலைக் வலைக்குப் புறப்பட்டவனை தாய் நினைத்து தன் பிள்ளைக்கு எதுவும்

Page 30
24
வராமல் பாதுகாக்க வேண்டிக் கெ வைத்து தொட்டுக் குப்பிடச் செ இட்டு அனுப்பி வைத்தாள்.
அன்று பிரட்டுக்களம் மி கூட்டத்திலிருந்த ராமுவைப் புன்னகையோடு தன் கடமையை வந்த துரை பிரட்டு வரிசையை பேரும் துண்டாநில்லு” என்று சொ வரிசையைவிட்டு வெளிே தனியாக நின்றனர். ஏனென்ற கே. களைக் கண்களால் ராமு அமைதி இந்த நான்கு பேரையும் கல்து போய்விட்டார்துரை.
இதில் ஏதோ சூழ்ச்சி
கொண்டவர்கள், கல்லுதுரக்கும் இ
தோட்டத் தொழிலாளர்கள் சமமானது. உழைப்பு, உழைப்பு, 2
தொழிலாளி நன்மையடை சுகபோகத்தைப் போக்கிக் ஒற்றுமையைச் சீர்குலைப்பதிலும் நிர்வாகம் தன்கெட்டிக்காரத்தனத்ை
அதிகாலை முதல் சேவல் சு விடுவார்கள். இவர்கள் எழுந்த ட் மூன்று என்பதை அறிவிக்க கா மணியை மூன்று முறை அடிப்பா6 தங்களின் காலைக் கடன்களை குறிப்பாகச் சொல்லப் போனால், பரபரப்பில் இருப்பார்கள். இ தொழிலாளர்மத்தியில் இடம்பெறு

மாத்தளை ரோகினி
ண்டு விபூதி தட்டில் சூடத்தைப் பற்ற ல்லி விபூதியை எடுத்து நெற்றியில்
கவும் விறுவிறுப்பாக இருந்தது. பார்க்க கணக்கப்பிள்ளை ஒரு ச் செய்யத் தொடங்கினார். அங்கே ப் பார்த்து “அந்த மறியகாரன் நாலு 60T60TTT. பறிய ராமு உட்பட, நான்கு பேரும் ள்வியோடு நின்றிருந்த தொழிலாளர் ப்ெபடுத்தினான். “கணக்கப்பிள்ளை க்கப் போடு” என்று கூறிவிட்டுப்
இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து இடத்திற்குச் சென்றார்கள்.
S
ரின் வாழ்க்கை இயந்திரத்திற்குச் உழைப்பு. எந்நேரமும் உழைப்புதான். யாவிட்டாலும் முதலாளிகள் தங்கள்
கொண்டனர். தொழிலாளர்கள் அவர்களைப் பிரித்து வைப்பதிலும் தைக் காட்டிவிடும். உவும்போதே தொழிலாளர்கள் எழுந்து பிறகுதான் தேயிலை ஸ்டோரில் மணி வல்காரன் 'டாங் டாங் டாங்’ என்று ா. வீடுகள் தோறும் தொழிலாளர்கள் ச் செய்ய ஆரம்பித்து விடுவார்கள். போர்முனைக்குப் போவது போன்ற இது அன்றாடம் தோட்டங்களில் மும் சம்பவங்கள்.

Page 31
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
ஸ்டோர் மலை முகட்டில் பிரட் ராமு அவசர அவசரமாக, பாயைச் கரித்துண்டை எடுத்துக் கொண்டு 2 14 பல தொழிலாளர்கள் காலை எதிரே வந்து கொண்டிருந்தனர். சு இழுத்துவிட்டுக் கொண்டே எதிரில் ராமு நேரத்தோடு பிரட்டுக் களத்திற் வேலைக்குப் போட்டாலும் போடு பொறுமையா நடந்துக்குங்க. இல் வான்” என்றார். சுப்பையா இந்தத் வாழ்பவர். தன் அனுபவத்தைக் ெ களுக்குப் புத்தி சொல்லி வந்தார்.
"எந்த வேலைக்குப் போட் செய்திட முடியாது. நாம் எடுத்த கார் சொல்லிவிட்டு ஆற்றை நோக் முடித்துக்கொண்டு திரும்பினான்.
5 தாயார் தயார் நிலையில் எடு சம்பலையும் சாப்பிட்டு முடித்த புறப்பட்டான். அவனின் தாய் அனுப்பினாள். . - வீட்டை விட்டு வெளியேறும் வீட்டிற்குள் நுழைந்த அக்கா மகள் வந்திருக்கிறேன் சாப்பிட்டுட்டுப் காதில் வாங்கிக் கொள்ளாமல் பிரட் ராமு. 4)
பிரட்டுக்கள் மேடையில் ஆகியோர் நின்றிருந்தார்கள். ரா கடைசியாகச் சென்று நின்று கொண்
இதை எதிர்பார்த்துக் காத் இவ்வளவு நேரம் சுணங்கி வாரது. நில்லு" என்று சின்னத்துரை செ வெளியில் வந்து தனியாக நின் வேலைக்கு பிரட்டுக்கு கலைத்து . சின்னத்துரை தனியாக ஸ்டோருக்கு
"இவனுக்கு ஸ்டோர் அடு பெரியதுரை வந்து பார்த்துக் கொ விட்டார்.
'': R 5) " உட்

25
டு தப்பு அடிக்கும் சத்தம் கேட்டது. சுருட்டி வைத்துவிட்டு அடுப்பில் பூற்றை நோக்கிச் சென்றான்.
க் கடன்களை முடித்துக்கொண்டு ருட்டைப் பற்ற வைத்து புகையை வந்த பெரியவர் சுப்பையா, "தம்பி கு வந்திருங்க. நேற்று மாதிரி தனி வொன். கொஞ்சம் எல்லோரும் லாட்டி வம்புல, தும்புல மாட்டிடு தோட்டத்தில் ஐம்பது வருடமாக காண்டு அவ்வப்போது இளைஞர்
டாலும் இந்த ராமுவை ஒன்றும் ரியத்தை முடித்தே தீருவோம்” என்று கி ஓடிய ராமு கடமைகளை
}த்து வைத்திருந்த ரொட்டியையும் வன் பிரட்டுக்குப் போவதற்குப் அவனை எச்சரிக்கை செய்து
போது கையில் ஒரு பாத்திரத்துடன் சிவகாமி "மாமா புட்டு கொண்டு
போங்க” என்று சொன்னதையும் டுக் களத்தை நோக்கிச் சென்றான்
கணக்கப்பிள்ளை சின்னத்துரை மு தொழிலாளர்கள் வரிசையில்
LT60. திருந்தவர்போல், "அடே என்ன பிரட்டில் நிற்க வேண்டாம் துண்டா ால்லவே ராமு வரிசையைவிட்டு ாறு கொண்டான். மற்றவர்களை அனுப்பிவிட்டு ராமுவை மாத்திரம் கூட்டிக் கொண்டு போனார். ப்பு விறகு வெட்டப் போடுங்கள். ள்வார்" என்று கூறிவிட்டுப் போய்

Page 32
26
விறகு வெட்டும் காம்பராவுக் அடுப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி கோட தோட்டங்களில் தொழில் புரியும் ே வழிகாட்டியாக வருகிறானோ அ போட்டு சித்திரவதை செய்து பழ அஞ்சாத ராமு விறகு வெட்டுவதில் பகல் பதினொரு மணிக்கு : பார்த்து, “தோட்டத்திற்கு எதிரா வேலைகளையெல்லாம் தான் ெ கேட்டுக்கிட்டு சங்கம் சேர்ந்திரு சோறு போடாது. நான் வேலை ெ சும்மா சங்கம் அது இது என்று த உனக்கு நல்ல வசதி செய்து கொடு
தொரை எதற்கோ வலை பதில் பேசாமல் சொல்வதை கொண்டிருந்தான்.
“ராமு கோடாலியை வச்சி பெரியதுரை, “நீ நல்லா படிச்சவன் வேலை கொடுப்பேன். லயத்தை 6 தருவேன். நான் சொல்வதைக் கே! ளோடு சேர்ந்து கொண்டு சங்க அதனால் கரைச்சல்தான் வரும். தெரியுமா. நான் நினைத்தால் : யோசித்து முடிவு செய்” என்று இருந்தவர் மறுபடியும் அவன் பக் பாரு”என்று கூறிவிட்டுச் சென்றா அத்தனையும் செவிமடுத்த ஆலோசனைக்கு நன்றி. நீங்கள் எ நான் ஏற்றுக் கொள்கிறேன். ஆனா என்னைப் பிரிக்க முடியுமென நீங் சுருக்கமாக.
"அடே நீ அவ்வளவு பெரிய கையிலிருந்த கம்பால் ஓங்கி கீே விட்டார்.
‘என்ன அகம்பாவம், தொழி குற்றம். தொழிலாளர்களுக்கு உரி ஒரு தொழிலாளியைக் கொண்

('வ.4: 143 ) இது மாத்தளை ரோகினி
குப் போன ராமு விறகு கட்டைகளை ரியால் வெட்டிக் கொண்டிருந்தான். தொழிலாளர் களுக்கு எவன் ஒருவன் புவனை இப்படித்தான் தனியாகப் நிவாங்கு வார்கள். இதற்கெல்லாம்
மும்முரமாக இருந்தான். ) அங்கு வந்த பெரியதுரை ராமுவைப் நடந்த இந்த மாதிரி க டமான காடுப்போம். நீ ஆளுக பேச்சைக் க்கு நல்லா நம்பு. சங்கம் உனக்கு காடுத்தால்தான் நீ சாப்பிட முடியும். நிரியாமல் நான் சொல்வதைக் கேள்.
ப்பேன்” என்றார். வீசுகிறார் என்பதை உணர்ந்த ராமு கேட்டவாறே விறகை வெட்டிக்
:15 14:5 - 1) ட்டு இங்க வா” என்று கூப்பிட்ட ன். நான் நினைத்தால் உனக்கு நல்ல விட்டு கொட்டேஜ் வீட்டுக்கு மாற்றித் ட்கவேணும். நீ இந்த தொழிலாளிங்க ம் சேர்க்கிற வேலைக்குப் போகாத. நான் எவ்வளவு பெரிய பணக்காரன் எதையும் செய்ய முடியும். நல்லா - கூறிவிட்டுப் புறப்பட்டுப் போக கம் திரும்பி “புத்தியோடு பிழைக்கப் ர். வேலைகளை நோட்டம் விட்டார். 5 ராமு, "துரை அவர்களே, உங்கள் ந்த தண்டணை கொடுத்தாலும் அதை ால் தொழிலாளர்களிடமிருந்து மட்டும் பகள் நினைக்க வேண்டாம்" என்றான்
' 1142 ஆளா. பார்ப்போம்” என்று கோபமாக ழ தட்டிவிட்டு ஸ்டோருக்குச் சென்று
லாளர்களின் உரிமையைக் கேட்டால் மையைக் கொடுக்க முடியாதவர்கள். டு நூற்றுக்கணக்கான தொழிலாளர்

Page 33
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
களைப் பழி வாங்கப் பார்க்கிறா சம்மதிக்கக் கூடாது விறகை வெட் ஆத்திரத்தால் குமுறியது.
அன்று மாலை வீட்டுத் திண் பேசிக் கொண்டிருந்த ராமு, சங்க கூடாது என்ற தோட்டத்துரையின் களுக்கு விளக்கிக் கொண்டிருந்த வதற்கு தொழிலாளர்களின் ஒற்று: உணர்ந்த அவர்கள் அதை அவ்வ6 மறுநாள் பிரதிநிதியைச் சந்தித்துப் பிரிந்தார்கள்.
மறுநாள்“தம்பிமார்களே. இந்த மாதி சகஜம். அதற்கு நாம பயப்படக்கூ தொழிற் சங்கக் கொடியை ஏற்றி பயப்படாதீர்கள். அதன் பிறகு அவ விட முடியாது” என்றார். இதைப் அனுபவம் அவரை அப்படிப் பேசன் பிரதிநிதியின் உற்சாகமும், யோருக்கும் சிறிது தைரியத்தைக் முக்கிய தொழிலாளர்களைக் கூப்பி தொழிலாளர்களோ, பிரச்சை முதலில் தோட்டத்தில் தொழிற்சி ஆலோசனை சொன்னார்கள்.
'அதுவும் சரிதான். முதலில் விட்டால் அதன் பிறகு பிரச்னைகள் ராமுவின் யோசனையைத் தொழிலா
அன்றிரவு சாப்பிட்டு வி வரவில்லை. தோட்ட நிர்வாகம் ெ குலைக்க எப்படி எப்படியெல்ல அநியாயம் எந்த நாளும் நிலைக்கட் முன் இவர்கள் பதில் சொல்லித்த போட்டுக் கொண்டே புரண்டு படுத்
*,

r 27
ர்கள். இதற்கு நான் ஒருநாளும் டிக் கொண்டிருந்த ராமுவின் உள்ளம்
ணையில் அமர்ந்து நண்பர்களுடன் த்தை தோட்டத்திற்குள் வர விடக் சதித் திட்டத்தைப்பற்றி நண்பர் ான். என்றாலும் சங்கத்தை நிறுவு மை சாட்சியாக அமைந்திருப்பதை ாவாக அலட்டிக் கொள்ளவில்லை. பேசுவதாக கூறிவிட்டு எல்லோரும்
திரி தோட்டத்தில் நடப்பது எல்லாம் டாது. கூடிய சீக்கிரம் தோட்டத்தில் கூட்டத்தையும் நடத்திடுவோம். பர்களாக உங்களை ஒன்றும் செய்து போல பல துரைமார்களைக் கண்ட வைத்தது.
ஆறுதலும் ராமுவிற்கும் ஏனை கொடுத்தது. வீட்டுக்கு வந்த ராமு ட்டு விசயத்தை விளக்கினான். னகளைப் பற்றி பின்னால் பேசலாம். சங்கக் கூட்டம் நடக்கணும் என்று
) தொழிலாளர்களை ஒன்றுபடுத்தி ளை சுலபமாகத் தீர்த்திடலாம்' என்ற ளர்கள் வரவேற்றனர். ட்டுப் படுத்தவனுக்குத் தூக்கம் தொழிலாளர்களின் ஒற்றுமையைக் ாமோ நடவடிக்கை எடுக்கிறது. ப் போவதில்லை. ஒரு நான் நீதிக்கு நான் ஆக வேண்டும் என்று அசை தான.

Page 34
28
6
அன்பு உலக மகா சக்தி என் சொல்லி இருக்கிறார்.
தாய்மையோடு பிறந்தது த சகோதர பாசம் என்று சொல்வதுண் வரைந்தவர்களே தமிழர்கள்தாம். மட்டுமல்ல உண்மையான மனித ே வதே நட்புக்கு முழு அர்த்தமாகும். என்ற உறவுகளையெல்லாம் பணம் விட முடியாது.
ஆமாம், அந்த சிறந்த உறே சிவகாமியை நேசித்தான். இது தெரியும். சிவகாமியும் இவனை வில்லை. இவர்கள் திருமண நா6 காத்திருந்தார்கள்.
ஒருநாள் ராமுவின் தாயார் இ யோடு பேச ஆரம்பித்தாள்.
ஆனால் ராமுவின் மாமாவோ'உ பெண் தர நான் என்ன முட்டாளா? என் "ஏன்டா தம்பி இப்படி பேசு) வயசிலிருந்தே பொண்ணு - மாப்பி இப்படி வெட்டு ஒன்னு துண்டு ரென "நீ எனக்கு அக்காவா இரு கொடுத்தேதான் ஆகணுமுன்னு சட்ட இந்த பேச்சு எடுக்கவே கூடாது.”
தம்பியின் வார்த்தை தாக் அழுகையைக் கட்டுப்படுத்த சே6ை கொண்டு வீட்டிற்குள் நுழைந்த பெ உட்கார்ந்து விட்டாள்.
வெளியில் சென்றிருந்த ராமு கேள்விப்பட்டு கொம்பேரி மூக்கன் அடுத்து என்ன நடக்குமோ என்று ெ கல்வாத்துக் கத்தியோடு மாமா வீட் என்று தன் சகோதரியை அழைத்தால்

- 181: இ மாத்தளை ரோகினி
- \ : 124 E '21 (41018 | ) , 21:34
ஆA கோ 11, 12 மறு ஒரு பேரறிவு படைத்த ஞானி
* : 48 இ க , ஏய் பாசம். உலகில் தாய் பாசம், எடு. இந்த நட்புக்கு இலக்கணம்
நட்பு என்பது முகஸ்துதிக்காக நேயமுள்ள இதயங்கள் ஒன்றிணை
இத்தகைய அன்பு, பாசம், நட்பு 5 என்ற புறநோட்டிற்குள் அடக்கி
வாடுதான் ராமு தன் மாமன் மகள் தோட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் உள்ளன்போடு நேசிக்கத் தவற ளை எதிர்பார்த்து தோட்ட மக்களே
இந்தப் பேச்சை தம்பியிடம் உரிமை
ஊர் சுற்றும் ஒரு பிச்சைக் காரனுக்கு சறு கேட்டு விட்டார். ற. ராமுவும், சிவகாமியும் சின்ன ளைன்னு வளர்ந்தவங்க. இப்போ ன்டா பேசினா எப்படி?” க்கலாம். அதற்காக நான் பெண் டம் இல்ல. இனிமே இந்த வீட்டுல
11 இல் கம் காரணமாக பொங்கி வந்த லத் தலைப்பால் வாயைப் பொத்திக் வருமாயி அம்மா அப்படியே அசந்து
- ம் (25 ) > வீட்டுக்கு வந்ததும் விசயத்தைக் போல் கொதித் தெழுந்துவிட்டான். பருமாயி எண்ணுவதற்குள், கையில் டிற்குள் நுழைந்த ராமு, 'ஏய் அக்கா'
ன்.

Page 35
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
என்னமோ ஏதோவென்று வி அக்கா செண்பகம் ராமுவின் ஆவே இருப்பதையும் பார்த்து பேயறைந்த நிலைமையைச் சமாளிக்க "6 கையுமா வந்து நிற்கிற” என்ற கைகளைப் பிடித்துக் கொண்டாள்.
"நான் ஒரு பிச்சைக்காரன் ஊ கொடுக்க முடியாதுன்னு மாமா கெ ஒன்று கேட்டுட்டுப் போலமுன்னு வ ராமுவின் கூச்சலைக் கேட்டு மாமா ராமசாமி வந்து "ஆமா செ பிச்சைக்காரனுக்கு என் மகள கொ இப்ப அதுக்கு என்னடா செய்யப் முன்னேறிச் செல்லவே அவனின் ம வைக்கத் தொடங்கினாள்.
இந்த சத்தத்தைக் கேட்டு அ கூடி விட்டார்கள். ராமுவின் நண்பன் கட்டிக் கொண்டான்.
இதைக் கண்ட ராமசாமி “ே இங்கிருந்து அனுப்பிடு. இல் கிட்டிருந்தா இப்பவே போய் துரைக் மாட்டிடுவேன் ஆமா.”
சிவலிங்கம் ராமுவை அணை சென்றான்.
ராமசாமியின் வார்த்தைக்கு துணிவு வரவில்லை. ஏனென்றால் ஆ உயிருக்குயிராக நேசித்த சிவகாப என்ன எதுவென்று அவனை வந்து ( தன் அப்பன் பேச்சக் கேட்டுக்கிட்( தயாராயிட்டாளோ என்ற சிந்தை ராமுவை,
“என்னப்பா ராமு உனக்கு இன்னைக்கு வந்திச்சி. எனக்ே சுயநினைவுக்குக் கொண்டு வந்தால் ராமு தனக்கு நடந்த துயர சொன்னான். அதைக் கேட்ட சிவ வேதனைதான் பட முடிந்ததே தவிர (

t 29
ரீட்டிற்குள்ளிருந்து எட்டிப் பார்த்த சத்தையும் அவனின் கையில் கத்தி வள் போலானாள்.
ான்ன நடந்தது ஏன் இப்படி கத்தியும் வள் அருகில் சென்று அவனின்
ஊர் சுற்றி. அதனால எனக்கு பெண் Fான்னாராமே. அதுதான் ரெண்டில் ந்திருக்கிறேன்.”
உள்ளே சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்த ான்னந் தாண்டா. உன்ன மாதிரி டுக்க மாட்டேன்னு சொன்னந்தான். போற” என்றவன் ராமுவைத் தாக்க னைவி செண்பகம் 'ஒ'வென ஒப்பாரி
க்கம் பக்கத்திலுள்ளவர்கள் எல்லாம் சிவலிங்கம் ஒடிச்சென்று ராமுவைக்
டேய் சிவலிங்கம் இவன இப்பவே
ல அதிகாரம் கிதிகாரம் பேசிக்
க்கிட்டே சொல்லி அவன பொலிசில்
த்துக் கொண்டு வீட்டிற்குள் கூட்டிச்
மறுவார்த்தை பேச ராமுவுக்குத் அவனை இத்தனை வருட காலமாக கூெட இத்தனை ரகளை நடந்தும் கேட்கவில்லை. ‘ஒரு வேள சிவகாமி டு வேறு யாருக்காவது தலை நீட்ட ன சிறைக்குள் அடைப்பட்டிருந்த
என்றுமே இல்லாதக் கோபம் க ஆச்சரியமாக இருக்கு” என்று
சிவலிங்கம். ம் முழுவதையும் சிவலிங்கத்திடம் லிங்கத்திற்கு ராமுவின் நிலைக்கு வேறெதும் செய்ய முடியவில்லை.

Page 36
30
- மு: 2011
"சிவலிங்கம் சிவகாமியும் பழகினோம். மாமாக்குதான் புத்தி கெ கூடவா இத்தனை ரகளை நடந்தும் கேட்கமா போவதுதான் எனக்கு கே இதவிட பெரிய அவமானம் இதுவ என்று மனம் சோர்ந்து சொல்லிய ராமு
“சரிப்பா அவசரப்படாம கொ இதுக்கொரு முடிவெடுப்போம். இ என அவனை அமைதிப்படுத்தி வழி
2001 மறுநாள் தோட்டம் முழுவது இருந்தாலும் நம்ம ராமசாமி இப்ப எவ்வளவு நல்ல பையன். அவள் ராமசாமி எதுல கொறஞ்சிட போறா தொடங்கினார்கள். 4
அன்று மாலை ராமுவின் உற கொண்ட பெரியவர்கள் சிலரும் எ அக்கறையோடு பேசினார்கள். ' தாமல் நாங்கள் ஒரு நாளைக்கு உ கேட்போம்' என்று பேசி முடிவெடு ராமுவும் எற்றுக் கொண்டான்.
18 சண்டை முடிந்து ஒரு வாரம் போகும் சிவகாமி இப்போது நிறுத்தியிருந்தாள்.
என்னதான் சண்டையாக இரு, இருக்கிறதல்லவா? கூடப் பிறந்த ராமசாமியின் வீட்டுக்குப் போன ெ "அக்கா எங்க வீட்டுக்கு அனாவசிய சொன்னதும்.
' "ஏன் தம்பி அப்படி சொல்லும் பண்ணிட்டோம்” என்று பாசமிகுதி பெருமாயி அம்மா.
அந்நேரம் வீட்டுக்குள்ளிரு. ''அத்தை உங்க மகன் எப்ப கத், படியை மிதிச்சாரோ அன்னைக்ே முடிந்து விட்டது. இப்ப நீங்க ஏன் கீங்க” என்றதும், "மக நீ வாய மூடி வளர்த்த லெட்சணத்ததான் நேரில் |

13 4:41:3h 1 மாத்தளை ரோகினி
'', :
நானும் இன்னைக்கு நேத்தா கட்டுப் போச்சுன்னா, சிவகாமிக்குக் என்ன எதுவென்று அவனை வந்து வதனையா இருக்கு சிவலிங்கம். ரைக்கும் எனக்கு ஏற்பட்டதில்லை"
வை, ஞ்சம் நிதானமாக யோசித்து நாம பப்ப நீ தைரியமா வீட்டுக்குப் போ" யனுப்பி வைத்தான் சிவலிங்கம். தும் இதே பேச்சுதான். "என்ன டி நடந்திருக்கவே கூடாது. ராமு னுக்கு பொண்ணு குடக்கிறதில்ல சரு" என எல்லோரும் குறை கூறத்
மவினர் சிலரும் அவன் மீது அன்பு வந்து நடந்த விசயங்களைப்பற்றி இந்த சண்டையைப் பெரிதுபடுத் ன் மாமா வீட்டுக்குப் போய் பெண் மத்தார்கள். இவர்களின் முடிவை
எகிவிட்டது. வழமையுமாக வந்து அங்கு வருவதை முற்றாகவே
ந்தாலும் ரத்தப்பாசம் என்று ஒன்று - தம்பி என்ற பாசப்பிணைப்போ டு பாருமாயி அம்மாவைக் கண்டதும் பமா வர வேண்டாம்” என்று ராமசாமி
ற. உனக்கு நாங்க என்ன துரோகம் யால் கண்ணீர் விட்டு அழுதாள்
ந்து வெளியே வந்த சிவகாமி தியைத் தூக்கிட்டு எங்க வாசற் க அக்கா தம்பி உறவெல்லாம் ன் இங்க வந்து அழுதுக்கிட்டிருக் க்கிட்டு உள்ளே போ. பிள்ளையை பார்த்தோமே. இனி என்ன் அத்தை

Page 37
இதயத்தில் இணைந்த இருமலர்கள்
மாமா உறவு கிடக்குது” என ராமசா விட்டாள் சிவகாமி.
அதற்கு மேலும் அங்கு நிற்! அழுகையுடன் வீட்டுக்கு வந்து விட்ட நடந்த விசயத்தைக் கேள்விட் ஏனென்றால் அவன் சிவகாமியை தன்னை யார் கைவிட்டாலும் இத்தை சிவகாமி அவனைக் கைவிடமாட்டா முடிவை அவன் எதிர்பார்த்திருந்தான். குறிப்பிட்ட நாளில் முறை உறவினர்களும் பெரியவர்கள் சில வீட்டுக்குச் சென்றார்கள். வந்தவ அழைக்கப்பட்டு "என்னம்மா ராமு. விருப்பமா?” என்று ஒரு பெரியம்மா “இதுல நான் என்ன சொல் சொல்லறததான் நான் செய்வேன்” என்
ஒரு பெரியவர் ராமசாமியைப் என்று கேட்டார்.
“என் முடிவு என்னான்னா எம் ெ ராமுவுக்கு கொடுக்கப் போறதில்ை மாப்புள்ள பார்த்துட்டோம் இதுல டிருக்க எதுவுமே இல்ல” என்று ராமசாமி.
இதற்குப் பிறகும் அங்கு இ கூட குடிக்காமல் எழுந்துவிட்டார்கள். இதைக் கண்ட ராமசாமி "எ இருங்க. சாப்பிட்டிட்டுப் போகலாம் “நாங்க வந்த வேலையில் பா நேரத்தில சாப்பிட்டுட்டு நாங்க அவ நேரம் பார்த்துக்கலாம்” என்று கூறிவி இந்த ஏமாற்றம் ராமுவின் உருவாக்கியது. அவன் இத்த:ை சிவகாமியும் அவனை கைவிட்டு கொள்ளவே முடியவில்லை. சிவ இலேசாக மறந்துவிட முடிந்தா ஏனென்றால் அவன் அவள்மேல் கொ

ாமி அதட்டியதும் உள்ளே சென்று
க விரும்பாத பொருமாயி அம்மா
Tej. பட்ட ராமு ஆத்திரப்படவில்லை. முழுமையாக நம்பியிருந்தான். னை நாள் அன்புக்கொண்டு பழகிய 'ள் என்ற நம்பிக்கையில் அவளின்
ப்பட பெண் கேட்க ராமுவின் நண்பர்கள் புடைசூழ ராமசாமி Iர்கள் முன்னிலையில் சிவகாமி வை திருமணம் செய்ய உனக்கு கேட்க, ல இருக்கு. என் தாய் தகப்பன் ாறு கூறவே. பார்த்து, “நீ என்னப்பா சொல்லுற”
பான்ன எந்தக் காரணம் கொண்டும் லை. அவளுக்கு வேற எடத்தில
திருப்பி திருப்பி சொல்லிக்கிட் ஆணித்தரமாக மறுத்து விட்டான்
ருக்க விரும்பாதவர்கள், தேநீரைக்
ன்ன எல்லோரும் எழுந்திட்டீங்க.
என்றதும், க்கி பட்டுப்போச்சு. இந்த மாதிரி மானப்பட விரும்பல. இன்னொரு ட்டுப் புறப்பட்டு விட்டார்கள். ா மனதில் பெரிய பாதிப்பை ன காலமாக அன்போடு நேசித்த விட்டதை அவனால் தாங்கிக் காமியால் ராமுவை எவ்வளவு லும் ராமுவால் முடியவில்லை. ண்டது தூய்மைய்ான காதல்.

Page 38
32
இதற்குப் பிறகு ராமுவின் குடும்பத்தாருக்கும் இடையே டெ இரு குடும்பமும் பகையாளிகள் ே ராமுவுக்கு தான் வேறொரு தி எண்ணமே அவன் உள்ளத்திலிருந்து ஒருசில மாதங்களில் காதுப் யின் திருமண ஏற்பாடுகள் நடந்தன வெறுப்போடு திருமணத்தில் கலந் மாப்பிள்ளை பக்கத்து தோட் படைத்தவன் என்பதையும் திரு. நண்பனின் மூலம் அறிந்து கொண் அடிமையாகி விட்டாள் என்ற உண்ை ஆனால் சிவகாமியின் திரு வில்லை. நெஞ்சுவலி காரணமா விதவையாக்கிட்டுப் போய் விட் குழந்தையுடன் தகப்பன் வீட்டில் தகு தன் மகள் இவ்வளவு சீக்கிரட என ராமசாமி கனவிலும் நினைக்க: கணவன் ஒரு நீண்டகால நோயாளி அறிந்திருக்க நியாயமில்லை. வ சிந்திக்க வைக்கவில்லை. சிவ அவர்கள் எல்லோரையும் ஏமாற்றி வ மகளின் விதவைக்கோலம் மாற்றி அவனை படுத்த படுக சிவகாமியும் தோட்டத்தில் வே6ை னதும், அவளின் தாயினதும் 6 காப்பாற்றி வந்தது.
ஒருநாள் ராமுவின் தாய், "ரா இருக்காருப்பா. அவர் ஆயிரந்தான் இந்த நேரத்தில் நாம பார்க்காம சொல்லும்ப்பா. அதனால் ஒரு ர மாமாவ பார்த்துட்டு வந்துடுவோம்
கூடப் பிறந்த பாசம் தன் உணர்ந்த ராமு, தன் தாயின் கூற்று ஒருநாள் இருவருமாக ர ராமசாமி ராமுவின் கைகளைப் பற் புத்திக்கெட்டுப் போய் என் பொன் வாழவிடாம செய்திட்டேம்பா இந்த

மாத்தளை ரோகினி
குடும்பத்தாருக்கும் ராமசாமியின் ரிய இடைவெளி ஏற்பட்டு விட்டது. பால் பிரிந்தே இருந்தன. அத்தோடு ருமணம் செய்ய வேண்டுமென்ற து அழிந்து விட்டிருந்தது. ம், காதும் வைத்தது போல சிவகாமி ன. தோட்டத்திலுள்ளவர்கள் வேண்டா து கொண்டனர். டக்காரன் என்பதையும், ஒரளவு வசதி மணத்திற்குச் சென்று வந்திருந்த ாட ராமுவுக்கு சிவகாமி பணத்திற்கு மை புரிய ஆரம்பித்தது. மண வாழ்க்கை நெடுநாள் நீடிக்க க சிவகாமியின் கணவன் அவளை டான். கையில் இரண்டு மாதக் ஞ்சம் புக வந்துவிட்டாள். மாக கைம் பெண்ணாக வந்து நிற்பாள் வில்லை. ஏனென்றால், சிவகாமியின் என்பதை சிவகாமியோ, ராமசாமியோ சதியான மாப்பிள்ளை அவர்களைச் காமியின் கணவனின் திடீர் சாவு பிட்டது.
ராமசாமியை ஒரு நோயாளனாக க்கைக்குத் தள்ளியது. இப்போது iல பெற்றுச் செய்கிறாள். சிவகாமியி வருமானமே அந்த குடும்பத்தைக்
மு உங்க மாமா படுத்த படுக்கையா ா நமக்கு துரோகம் செய்திருந்தாலும், இருந்தா ஊர் நமக்குத்தான் கதை நாளைக்கு நீயும், நானும் போயிட்டு
தாயிடம் துளிர்விடுகிறது என்பதை க்கு மறுப்பு தெரிவிக்கவில்லை. ாமசாமி வீட்டுக்குப் போனார்கள், ]றிக் கொண்டு, “ராமு அநியாயமாக ண்ணையும் வாழ விடாம உன்னையும் பாவிய மன்னிச்சிடு ராமு.”

Page 39
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
“என்ன மாமா இதெல்லாம். நீா அதை யோசனையோடுதான் செய் கிறதுக்கு என்ன இருக்கு”
"இல்ல ராமு, நீ என் மகள எ ஒ ஆசையை கெடுத்த பாவிதாம்பார பேருமே வாழா வெட்டியா நிக் அடைக்குதப்பா.”
"மாமா அது முடிஞ்சி போன ச பேசிக்கிட்டிருக்கீங்க."
"இல்ல ராமு அவ கெதிதா6 ஒரு நல்ல பொண்ணா பார்த்து கட்டிச் "மாமா சிவகாமியைப் பார்க்கு என்கிற நினைவே எனக்கு ஏற்படுது திருமணம் என்கிற ஒரு வார்த்ை வருஷமாசசு.
"இல்ல ராமு, உனக்கு நாங் விடாது. உனக்கென்ன நீ ராஜாவாட் இருக்கும்போதே உன் திருமணத்த ச "மாமா என் திருமணத்தப் பத் பேசாதீங்க. இவ்வளவு காலமா நாங் இருக்கிற கொஞ்ச காலமாவது நாம போவாம்.”
இப்படித்தான் ராமு இத்தனை மலேயே காலத்தைக் கடத்தி விட்டா6 சாமியார் என கேலி செய்யத் தொடங்கி
மரணம் மனிதனை விட்டு 6 சிக்கியிருக்கும் ராமசாமியின் மன அவன் செய்த காரியங்கள் ஒவ்வெ பலிக்கின்றன. ஆர்ப்பாட்டமில்லாம விம்முகிறான். ராமசாமி இறுதி ே கெல்லாம் பரிகாரம் காணத்துடிக்கிற
3

ங்க பெரிய மனுசர் எது செய்தாலும் திருப்பீங்க. இதுல நான் மன்னிக்
வ்வளவு ஆசையோடு விரும்பின. நான். இன்னைக்கு நீங்கள் ரெண்டு கிறதப் பார்த்தா என் நெஞ்சே
sதை. இப்ப ஏன் மாமா அதப்பத்தி
* அப்படியாகி விட்டது. நீயாவது கப் பாரு ராமு.”
ம்போது எனக்கு எதற்கு திருமணம் மாமா. என்னப் பொறுத்தவரைக்கும் தய நான் மறந்து எத்தனையோ
பக செஞ்ச பாவம் எங்கள சும்மா
டம் இருக்கிறது. நாங்க உயிரோட
sண்குளிர காணணும்.”
தி தயவு செய்து இனிமே யாரும்
பக பிரிஞ்சி இருந்திட்டோம். இனி
சந்தோசமா ஒன்னா இருந்துட்டுப்
ஆண்டுகளாக திருமணம் செய்யா ன். தோட்டத்துப் பெண்கள் ராமுவை கிவிட்டார்கள்.
s
r
வைப்பதில்லை. மரணப் பிடியில் த் திரையில் கடந்த காலங்களில் ான்றாக திரைப்படம்போல் பிரதி ல் அடங்கிப் போய் குழந்தையாய் நரத்தில் தான் செய்த தவறுகளுக் ான்.

Page 40
34
கால தேவனின் காலில் விழு எவர் மனு போட்டாலும், அவன் இல்லை. மரணமும் ஒத்திப் போ தான் ராமசாமியின் மனுப் பத்திர மனைவியையும், மகளையும், பேர ஒரு முறை எல்லோரையும் மூடுகிறான். உயிர் உடலை விட் ராமசாமியைக் கட்டிப்பிடித்துக் கத ராமசாமி இறந்த சேதியோடு கொண்டு வீட்டிற்குள் நுழைந்தாள் எத்தனைதான் மாமா தனக் அவரின் இழப்பு வேதனையைத் த உடனடியாகச் சென்று ஆக வே4 முன்னின்று செய்து முடித்தான், தோட்டத்தில் வேலை வாங்கிக் கெ ராமுவைக் காணும்போதெ6 மனம் குறு குறுக்கச் செய்யும். குனிந்து கொள்வாள்.
ஆனால் சிவகாமி எதிர்ப்ப( பழைய தாக்கம் வந்து மோதும். மாமாமாமா என்று சுற்றி வருபவள் விட்டாளே என்று ஒரு வித துயர இந்த வேதனையை மறக்க அ அக்கறை கொண்டான்.
சிவகாமியின் மகன் அரு அருகிலுள்ள பாடசாலையில் சே படிப்பான். சுறுசுறுப்பானவன். ர நெருங்கிப் பழகிவிட்டான். எப் இருப்பான். இத்தனைக்கும் ம கடுமையான உத்தரவு போட்டிருந் "அம்மா நான் இருக்கும் அனாவசியமா வரக்கூடாது என்று கேட்ட அவனின் தாய்,
"ஏம்பா அப்படிச் சொல்ற, உன்னை விட்டா அதுகளுக்கு என்றவள், கண்கலங்க, "ராமு உன் அப்பனும் இல்லாத நேர்த்தில

மாத்தளை ரோகினி
ழந்து மரணத்தை ஒத்திவைக்கும்படி அந்த மனுவை ஏற்றுக்கொள்வதும் டப்படுவதுமில்லை. அதே போலத் மும் ஏற்றுக் கொள்ளப்படவில்லை. னையும் அருகில் அழைத்த ராமசாமி, சுற்றிப் பார்த்துவிட்டு கண்ணை டுப் பிரிந்தது. மூன்று ஜீவன்களும் றுகின்றனர்.
), ராமுவின் அக்கா ஒப்பாரி வைத்துக்
க்குத் துரோகம் செய்ந்திருந்தாலும் ந்தது. பழையதையெல்லாம் மறந்து ண்டிய காரியங்கள் அனைத்தையும் ராமு. அதன் பின்பு சிவகாமிக்கும் ாடுக்க ஏற்பாடு செய்தான். ல்லாம் சிவகாமியின் குற்ற உணர்வு அவனைக் கண்டதும் தலையைக்
டும்போதெல்லாம் ராமுவின் மனதில் முன்பெல்லாம் ராமுவைக் கண்டால், , இன்று இப்படி மெளனமாகிப் போய் ம் ராமுவின் இதயத்தைத் தாக்கும். வன் அவளுக்கு உதவி செய்வதில்
}ணுக்கு ஐந்து வயது முடிந்ததும் ர்த்து விட்டாள். அருண் நன்றாகப் ாமுவோடும் அவனின் பாட்டியோடும் போதுமே ராமுவின் தாயாரிடம்தான் த்தியில் ராமு அவனின் தாய்க்குக் தான். அது என்னவென்றால்,
போது சிவகாமி நம்ம வீட்டுக்கு
சொல்லி வைங்க” என்றான். இதைக்
D
அந்தப் புள்ள உன் மாமா மகதானே.
வேற யாரு துணை இருக்கா?” ான கெஞ்சிக் கேட்டுக்கிற. இப்ப அவ அவ மனசுல நிறைய வேதனிைகள்

Page 41
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
இருக்கும்பா. இந்த நேரத்துல நீ ே புண்படும்படியா ஏதும் சொல்லிடாதப் "அம்மா அவ என் மாமன் மக ஊரார் எல்லோருக்கும் தெரிந்த விச வேறம்மா. அவளோ கணவனை இ மனிதன். நம்ம குடும்பக் கதை எல்லே மனிதர்கள் நரம்பு இல்லாத நாக்குப் விதமா பேசுவாங்க” என்றான்.
“ராமு ஒல வாய மூடுனாலும் சொல்லுவாங்க. ஊரார் எதப் பேசினா நம்ம ரத்த பாசங்களை அறுத்துட முடி "அம்மா ஊரார் என்னப்பத் பரவாயில்ல. ஏன்னா நான் ஆம்புள் அவளுக்கு கெட்ட பேர் வந்தா அ. குழந்தையும் சேர்ந்துதான் துன் முன்னெச்சரிக்கையாசொல்லி வைக்கி “ராமு ஊருக்குப் பயந்துக்கிட் வேண்டாமுன்னு எப்படிப்பா சொல்லுற முகத்தை ஏறிட்டுப் பார்த்து அவ6 பெருமாயியம்மா.
"அம்மா நான் சொல்ல வேண்ட பாடு, சிவகாமி பாடு. நாளைக்கு ஏ பேசினா அதுக்கும் நீங்க பதில் சொல் மட்டும் என்ன இரும்பு இதயம் ! அருண் என் மேல் உயிரையே வைத்தி என்றவன் மேலும் ஏதும் பேச விரு பெருமாயியம்மாவும் தனது வேலைகள ராமு வெளியில் சென்று மாலை ஏதாவது வாங்கிக் கொண்டுதான் வரு அவனை அறியாமலேயே அருண் மீது அருணும் ராமுவை அப்பா அ அந்த அளவிற்கு ராமு மேல் அ திருந்தான்.
மறுநாள் ராமு காலை பிரட்டு வெளியேறும்போது திண்ணையில் திருந்தாள் சிவகாமி.

35
வற அவசரப்பட்டு அவள் மனம் பா” என்றாள்.
ள் என்கிறது நமக்கு மட்டுமில்ல யம்தான். ஆனா இப்ப நிலைமை ழந்து வந்திருக்கா. நானோ தனி ாருக்கும் தெரிந்திருந்தாலும் ஊர் படைத்தவர்கள். நாளைக்கு நாலு
ஊர் வாய மூட முடியாதுன்னு லும் நமக்கென்னப்பா. அதுக்காக யுமா?” தி எத பேசினாலும் எனக்குப் 1. ஆனா சிவகாமி ஒரு பெண். தனால அவ மட்டுமில்ல அவ ாபப்படனும். அதனாலதாம்மா கிறேன்” என்றான். டு நம்ம புள்ளைய வீட்டுக்கு வர து”என்று கவலையோடு மகனின் ன் பதிலுக்காகக் காத்திருந்தாள்
டியத சொல்லிட்டன்.இனி உங்க தாவது யாராவது வம்பு தும்புன்னு லத் தயாராக இருக்கணும். நான் படைத்தவனா? சிவகாமி மகன் திருக்கான். நானும் அப்படித்தான்" ம்பாதவனாக வெளியே வந்தான். ளைத் தொடர்ந்தாள்.
வீடு திரும்பும் போது அருணுக்கு தவான். மகன் என்ற பாச உணர்வு
படிந்துவிட்டது.
ப்பா என்றுதான் கூப்பிடுவான். ன்பையும், பாசத்தையும் வைத்
க்குப் புறப்பட்டு வீட்டைவிட்டு தலை குனிந்தவாறு அமர்ந்

Page 42
36
ராமுவைக் கண்டதும் வெடு என்னை வீட்டுக்கு வர வேண்ட களாம்” என்றாள். ராமு பேசாமல் நி "ஏன் அத்தான் எதுவுமே எப்போதோ ஏற்பட்ட கோபம் இ6 அபலைக்கு உங்க அன்பு கூட இ கண்களில் கண்ணீர் சிதறி விழ வி
வாசல் படியைத் தாண்ட அழுவதைப் பார்த்துத் திடுக்கிட் வீட்டுக்கு வர வேண்டாமென்று வாய்க்குப் பயப்பட வேண்டியிரு வீட்டிலிருக்கும்போது உன்னை சொன்னேன். அதுவும் உன் நன்: எது வேண்னாலும் சொன்னாலும் ஆனா, நீ பெண். உனக்கு ஒ வரக்கூடாதுன்னுதான் அப்படி சொன்னதால உன் மேலேயோ உ பாசமும், அக்கறையும் இல்லன் என்றான்.
"இதுக்குப் பிறகு எனக்கு எனக்குன்னு சொந்தம் - பந்தம்ன் தான் இருக்கீங்க. உங்களுக்கு என்ன எப்படியெல்லாமோ தண் தையும் பொருட்படுத்தாம வித கொழந்தையோட கடபட்டுக்கிட் நீங்களும் அத்தையும்தான். நா6 துரோகத்துக்குப் பிராயச்சித்தம் துணையா இங்க வந்து போறே நிறுத்தச்சொன்னா நானும், எம் இருந்திடுறோம்” என்று கூறிவி “நில் சிவகாமி. நான் உ உண்மையான அன்பைச் செலுத் அதை ஊரார் வேறு விதமாகப் டே பழிச் சொல்லுக்கு ஆளாக நே அப்படிச்சொன்னேன்” என்றான்.
"அத்தான் நீங்கசொல்றது விலகிப் போகாதுங்கிற மாதிரி ந ன்னைக்குமே அழியப் போற

மாத்தளை ரோகினி
டுக்கென்று எழுந்தவள் "அத்தான் ஏன் ாமென்று அத்தைக்கிட்ட சொன்னிங். ன்றான்.
பேச மாட்டேங்கிறீங்க. என்மேல் ள்னும் தீரல்லையா. ஏனத்தான் இந்த இல்லாம இப்படி நடத்துறிங்க” என்று க்கித்தாள். கால் எடுத்து வைத்த ராமு சிவகாமி டு, திரும்பி சிவகாமி “நான் உன்னை சொல்லவில்லை. ஆனா நாம ஊர் நக்கு சிவகாமி. அதனாலதான் நான் ா வர வேண்டாமுன்னு சொல்லச் மைக்குத்தான். நான் ஆம்புள, எனக்கு ) அது என்ன பாதிக்கப் போறதில்ல. ரு கெட்ட பேர் அதுவும் என்னால ச் சொன்னேன். நான் இப்படிச் ங்கட குடும்பத்து மேலேயோ எனக்குப் ர்னு முடிவு கட்டக்கூடாது சிவகாமி”
ன்னு என்ன நன்மை இருக்கு அத்தான். னு சொல்லிக்க நீங்களும், அத்தையும் நான் செய்த துரோகத்துக்கு கடவுள் டிச்சிட்டாரு. நான் செய்த துரோகத் தவைக் கோலத்தோட கையில ஒரு டு இருந்த எனக்கு ஆதரவு தந்தது ண் உங்களுக்கும் அத்தைக்கும் செய்த தேடிக் கொள்ளத்தான் அத்தைக்குத் }ன். அதையும் ஊராருக்குப் பயந்து புள்ளையும் இனிமே இங்கே வராம ட்டு வெளியேற முயன்ற சிவகாமியை, ன்னில் மாத்திரமல்ல. அருண் மீதும் துகிறேன். அவன் என் உயிர். ஆனால் சக் கூடாது. அதனால் தான் நாளைக்கு ரிடும். அதனால்தான் அம்மாக்கிட்ட
எனக்குப் புரியது. ஆனா நீரடிச்சு நீர் ம்ம சொந்த - பந்தமும், ரத்தப் பாசமும் தில்ல. ஊரார் பலதப் பேசினாலும்

Page 43
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
நமக்கென்ன அத்தான். நம் ந. கடவுளுக்குத் தெரிஞ்சா போதாதா? ஆழத்தைப் புரிந்து கொண்ட ராமு அவளின் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் !
"சரி சிவகாமி வீணா மனதப் | பாரு. நான் ஏதும் தவறா சொல் என்றவனை,
"அப்படியெல்லாம் சொல்லா, மன்னிக்கணும். இந்த விசயத்தக் கே தூக்கமே இல்ல. எப்போ விடி கேக்கணும் அப்படின்னு காத்துக்கி காலையிலே நான் இத உங்ககி இருந்தா என்ன மன்னிச்சிடுங்க அத்
''சரி.. சரி.. எனக்கு நேரமாகி 4 பிரட்டுக்குப் போய் விட்டான்.
இது நடந்து இரண்டு வார சிவகாமி ராமு கண்களில் படுவதேம் பெரும் க டமாக இருந்தது. அருக வீட்டில்தான் தங்கியிருக்கிறான். அ ராமுவே கவனித்து வந்தான். அருமை
இப்போது தோட்டத்து வே களுக்கும் சென்று தொழிலாளர்களை ராமு. தொழிற்சங்கத்தின் மீது ராமு தொழிலாளர்களிடத்தில் மதிப்பும், திகழ்ந்தான்.
இப்போது அருண் நகரத்தில் கல்வி கற்று வந்தான். இப்போது 2 பாடசாலை விட்டு வீட்டுக்கு வரும் பாட்டி வாங்கி வரச் சொல்லி அனுப்ப வந்து கொடுப்பான்.
பெருமாயியம்மாவுக்கு எல்ல! சாப்பிடக்கூட மாட்டாள். அவன் பேருமாகச் சாப்பிடுவார்கள்.
இப்போது சிவகாமியின் தா பென்சன் எழுதிவிட்டு வீட்டில் இ பத்தின் முழுப் பொறுப்பையும் சிவக்க ராமு இல்லாத நேரங்களி - வி மகனையும் கண்டு பேசி விட் ப் போ

37
ட்பு எப்படிப்பட்டதுன்னு அந்த ’ என்ற சிவகாமியின் வார்த்தையின் அவளைத் திரும்பிப் பார்த்தான். பெருக்கெடுத்து ஓடியது. போட்டு அலட்டிக்காம வேலையப்
லியிருந்தா என்ன மன்னிச்சிடு”
தீங்க அத்தான். நீங்கதான் என்ன கட்டதுல இருந்து நேத்து எனக்குத் பும், அத்தான்கிட்ட இதப்பத்தி ட்டே இருந்தேன். அதனாலதான் ட்ட வந்து கேட்டுட்டேன். தப்பா தான்” என்றாள் சிவகாமி.
விட்டது. நான் வாரேன்” என்று ராமு
மாகிவிட்டது. இப்போதெல்லாம் பில்லை. இது ராமுவின் மனதிற்கு ண் இப்போதெல்லாம் ராமுவின் புவனுடைய சகல தேவைகளையும் ண நன்றாகப் படிக்க வைத்தான். லைகளோடு ஏனைய தோட்டங் ளச் சேர்ப்பதில் ஆர்வம் காட்டினான் கொண்டுள்ள ஆர்வத்தால் அவன் மரியாதையையும் பெற்றவனாகத்
ஒர் பாடசாலையில் சேர்க்கப்பட்டு புவன்தான் வீட்டுக்குப் பெரிய ஆள். bபோது தேவையான சாமான்களை ப்பினால் அத்தனையையும் வாங்கி
ாம் பேரன்தான். பேரன் இல்லாமல்
வரும்வரை காத்திருந்து இரண்டு
ாயும் தொழில் செய்ய முடியாமல் ருந்துவிட்டாள். இப்போது குடும் காமிதான் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளாள். ட்டுக்கு வந்து அத்தையையும் ாவாள்."

Page 44
38
தோட்டத்தில் தொழிற்ச ஆரம்பித்த ராமு தொழிலாளர்க மாத்திரமல்ல, விடுதலை வீர6 சொல்வதைத் தோட்ட மக்கள் ே எடுக்கும் சகல நடவடிக்கை நல்கினார்கள்.
தோட்ட மக்களின் விடுத இருந்தது. அந்த இலட்சியம் உறுதியோடு செயல்பட்டான்.
தோட்டத் தொழிலாளர்களில் வைத் தோட்ட நிர்வாகம் விட்டு களுக்குப் பலவித இடையூறுகை பல்வேறுபட்ட துன்பங்களைக் கெ இதற்குச் சற்றும் அசை வரினும் அதை எதிர்கொண்டு செயல்பட்டு வெற்றியும் கண் தொழிலாளர்களைத் துன்பப்பட அ ராமு இப்போதெல்லாம் முழு ஈடுபட்டிருந்தான். தோட்டத்தில் ஏ யோடு நிதனமாகத் தீர்வு கண்டு ெ திகழ்ந்தான்.
ராமுவின் திட்டப்படி தோட் தலைவராக சிவலிங்கத்தைத்தான் ராக இருந்தான். என்றாலும் தோ தூண்டுபவன் ராமுதான் என்று வில்லை. அவனை எப்படியும் தீர்த் செலுத்தியது.
பஸ் ஒரு குலுக்கலோடு நீ புத்தககம் கீழே விழுந்தது. 8 கொண்டிருந்த ராமு சுய நினை எடுத்தவன் வெளியே எட்டிப் ! இடத்தில் பஸ் நிறுத்தப்பட்டி இறங்கித்தோட்டத்தை நோக்கிச் நீண்ட நாட்களாக வெளியில் திரும்புவதைக் கண்ட நண்பர்க கொண்டு சுகம் விசாரித்தார்கள். சுகம் விசாரித்த ராமு வீட்டை நே திண்ணையிலமர்ந்து அரிசியில் ெ

மாத்தளை ரோகினி
ங்கத்தை மிகவும் கடப்பட்டு ள் மத்தியில் மதிப்பிற்குரியவனாக னாகவும் பவனி வந்தான். JIT(p வதவாக்கு போல நம்பினர். ராமு 5களுக்கும் பூரண ஒத்துழைப்பு
லைதான் ராமுவின் இலட்சியமாக நிறைவேறும் காலத்தை நோக்கி
* நம்பிக்கையாளனாகத் திகழும் ராமு வைக்குமா? ராமுவின் இலட்சியங் ள ஏற்படுத்துவது போல அவனுக்குப் ாடுத்துக் கொண்டேயிருந்தது. ந்து கொடுக்காத ராமு எத்துன்பம் பொறுமையோடு ஏற்றுக் கொண்டு ாடான். அவன் துன்பப்பட்டாலும் வன் ஒருபோதும் விரும்பியதில்லை. ழமையாகத் தொழிற்சங்கப் பணியில் ற்படும் பிரச்னைகளுக்குப் பொறுமை தாழிலாளர்களுக்குத்துணைவனாகத்
டக் கமிட்டி அமைத்து விட்டார்கள். தேர்ந்தெடுத்தார்கள். ராமு செயலாள "ட்ட நிர்வாகம் தொழிலாளர்களைத் எடுத்த முடிவில் மாற்றம் கொள்ள துக்கட்டவேண்டு மென்பதில் கவனம்
நின்றபோது ராமுவின் கையிலிருந்து சிந்தனையோடு பிரயாணம் செய்து ாவு பெற்று குனிந்து புத்தகத்தை ார்த்தான். தான் இறங்கவேண்டிய ருந்ததைக் கண்டு மிக வேகமாக சென்றான். ) சென்றிருந்த ராமு தோட்டத்திற்குத் ள் ஓடி வந்து ராமுவைச் சூழ்ந்து பதிலுக்கு அவர்கள் எல்லோரையும் க்கிச் சென்றபோது பெருமாயியம்மா நல் பொறுக்கிக் கொண்டிருந்தாள்.

Page 45
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
"அம்மா” என்று ராமு அவை வந்திருப்பதை உணர்ந்து பெருமா என்று அப்படியே அவனைக் கட்டிக் "என்னம்மா சுகமில்லாம இரு இளைச்சிப் போயிருக்கு” என்று ரா “அடப் போப்பா, நான் நல்ல மெலிஞ்சு போயிட்ட” என்றவள், வாரன்” என்று உள்ளேபோய்விட்டா ராமு வந்திருந்த செய்தியை வீட்டிலிருந்து ஓடி வந்த சிவகாமி உ கொண்டு, "அத்தான் சுகமா" என்று
96).j606)T ஏறிட்டுப் பார்த்த விட்டு, “நல்ல சுகம் சிவகாமி, நீ எட் கேட்டு வைத்தான்.
"அத்தான் புண்ணியத்துல எ என்று ஏதோ சொல்ல முற்பட்ட குனிந்து கொண்டாள்.
தோட்டமென்றால் அங்கே மக்களுமே நிறைந்திருப்பார்கள். காடுகள் என்று சொல்லி எள்ளிநை ஆனால் அந்த 'தோட்டக்க தமிழர்களின் பாரம்பரிய பழக்க முறைகளும் நிலைகொண்டு ஒரு பாட்டை உறுதிப்படுத்தி வருகின் என்றுமே சோடை போனதில்லை. உணரப்பட்டு அந்த மக்கள் மத்தி வருகிறது.
ஆம். வசந்தி குடும்பத்தில் கண்ணை மூடிக் கொண்டார். தா. சகோதரர்களுமே நிவர்த்தி செய்து
பள்ளிப் பருவம் வந்ததும் யில் சேர்த்துப் படிக்க வைத்தார்க

r 39
ளக் கட்டிப் பிடித்தபோதுதான் மகன் பிம்மா, "வந்திட்டியாப்பா என் ராசா' கொண்டு உச்சி மோந்தாள். நந்தீங்களா? உடம்பு என்ன இப்படி மு அவளைப் பார்த்துக் கேட்கவே, ாத்தான் இருக்கேன். நீதான் நல்லா "இரு தேத்தண்ணி ஊத்திக்கிட்டு ர், பெருமாயிம்மா. க் கேள்விப்பட்டு சந்தோஷத்துடன் உள்ளே வரத் தயங்கி, ஒரமாக நின்று கேட்டாள். ாமு புன்னகையொன்றை உதிர்த்து படி இருக்க?” என்று பதிலுக்காகக்
ந்தக் கொறயும் இல்லா. ஆனா.” சிவகாமி தயங்கியவளாகத் தலை
படிப்பறிவற்ற மக்களும், பசியுள்ள அந்த மக்களை சில பேர்தோட்டக் கயாடுவதுமுண்டு.
ாடு' என்ற தோட்டப்புறத்தில்தான் வழக்கங்களும், பாரம்பரிய உறவு சமூகத்தின் உண்மையான நிலைப் ாறன. அந்த வகையில் மலையகம் இப்போது கல்வியின் முக்கியத்துவம் யில் புதிய சிந்தனையைத் தூண்டி
ஒரே பெண். தாயார் சிறு வயதிலேயே இல்லாத குறையைத் தகப்பனும், வநதாாகள.
அவளைத் தோட்டத்துப் பாடசாலை ர். தோட்டப் பாடசாலையில் ஐந்தாம்

Page 46
40
வகுப்பு மட்டும்தானே கல்வி கற்க அவர்களுக்குத் தெரிந்த ஒரு மதர் அங்கேயே போடிங் செய்து விட்டார்
அடிக்கடி சகோதரர்கள் அவளுக்குத் தேவையானவைகை வந்தார்கள்.
கொன்வெண்டில் வசந்திக்கு இவளும் எல்லோருடனும் பணி கொள்வாள். அதுமட்டுமல்லாது, ப திகழ்ந்தாள். சகோதரர்கள் போகு பெருமைப்படுவார்.
தாய் இல்லாத குறையைத் கரிசனையும் கொண்டு தங்கைை வந்தார்கள்.
ஒருநாள் திடீரென மதரிடமி( யோடு காவல்காரன் ஜெகதீசலை பிரித்துப் பார்த்தபோது, வசந்தி ப உடனடியாக வரும்படி குறிப்பிட்டு ! என்னவோ ஏதோவென்று ப தந்தையிடம் விஷயத்தைச் சொ கொன்வண்டிற்குச் சென்று மதரைக் பார்த்து “தனியாகவா வந்தீர்கள். என்று கேட்டுவிட்டு புன்னகையொன்
"இல்லை மதர் விசயத்தைச் கையைப் பிசைந்து கொண்டு நின்றி “இது பதற்றப்பட வேண்டிய வேண்டிய விஷயம்” என்று விஷயத் சென்று பெண்கள் யாராவது இ வாருங்கள்” என்று அவனை அனுப்பு ஜெகதீசனின் மனதை ஆயிரம் பக்கம் மகிழ்ச்சி, மறுபக்கம் வேத வணங்கினான் ஜெகதீசன்.
"அதெல்லாம் வேண்டியதில் காரியத்தைப் பாருங்க” என்று அவன் ஓட்டமும் நடையுமாக வர் சொல்லிவிட்டு பக்கத்து வீட்டில்

* 2
ம் - மாத்தளை ரோகின
முடியும். அதன் பின்பு நகரிலுள்ள மூலமாக கொன்வென்டில் சேர்த்து கள். 35 சென்று சகோதரியைப் பார்த்து
ள எல்லாம் வாங்கிக் கொடுத்து . 2ம் (1) கத் தனியான மரியாதை உண்டு. வோடும் அன்போடும் நடந்து டிப்பிலும் பலே கெட்டிக்காரி யாகத் ம் போதெல்லாம் மதர் சொல்லிப்
12
தீர்ப்பதில் மிகவும் அக்கறையும், ய வளர்ப்பதில் கவனம் செலுத்தி
22 ( 10 ) நந்து தந்தி வந்தது. இந்தத் தந்தி னத் தேடி வந்தான். தந்தியைப் டிக்கும் கொன்வண்டிலிருந்து மதர் இருந்தார்கள். தறிப் போன ஜெகதீசன் வீட்டில் ல்லிவிட்டுப் புறப்பட்டான். நேரே ச் சந்தித்தான். மதர் ஜெகதீசனைப் பெண்கள் யாரும் வரவில்லையா'' எறை உதிர்த்தார். சொல்லுங்க” என்று பதற்றத்தோடு
ருந்தான் ஜெகதீசன்.
விஷயமில்லை. சந்தோஷப்பட தைச் சொன்ன மதர், “உடனடியாகச் ருந்தால் அழைத்துக் கொண்டு பிவைத்தார். எண்ண அலைகள் வந்து மோத, ஒரு நனையோடு கையெடுத்து மதரை
லை. உடனடியாக ஆக வேண்டிய மன அனுப்பி வைத்தார் மதர். இது விஷயத்தைத் தந்தையிடம் 5 தங்களுக்கு வேண்டிய இரு

Page 47
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
பெண்களையும் கூட்டிக் கொண்டு புற முன் வீட்டில் என்ன செய்ய வேண்டு இன்னும் இரு பெண்களிடம் செ செய்யும்படி சொன்னார்கள்.
நகரில் இறங்கியவுடன் பெண் களை வாங்கிக் கொள்ள கடைகளுக்கு கற்கண்டு வாங்கிக் கொண்டு புறப்பட் கொன்வேண்டில் மதரைச் சந்தி கடையில் வாங்கி வந்திருந்த பழம் மகிழ்ச்சியான செய்திக்குப் பரிசாகக் ே வசந்தி வீட்டுக்குப் போவதறி குழுமிவிட்டார்கள். ஜெகதீசன் வாங் எல்லோருக்கும் வழங்கினான். பின்ட வந்தனர். அருகில் வந்த மதர், வசந் அனுப்பி வைத்தார்கள்.
காரில் சென்று வீட்டிற்கு மு பெண்கள் ஒன்றுகூடி அழைத்துச் செ திரை போட்டார்கள்.
ஜெகதீசன் வந்த கையோடு வேலைகளைக் கவனித்தான். இத உதவி செய்தனர்.
தந்தையின் ஏற்பாட்டின்படி வ ஆள்மூலமாகச் செய்தி அனுப்பப்பட்ட அவர்களும் சீர்வரிசையோடு வந்தன முத்தமிட்டவள், ‘என்றும் சிரஞ்சீவியாக
"வசந்தி தாயில்லாப் பெண் நீங்கள்தான் அவளைக் கவனித்துக்கெ "அந்தக் கவலை உனக்கு வே அத சீர்வரிசையோடு கவனிக்க வே. வசந்தியின் மாமி.
"இல்ல அத்த அவ சின் எங்களுக்கு கவலை இல்லை. இனி தனியா அவள எப்படி குறைவில்லா கவலைப்பட்டேன்” என்றான்.
“சரி தம்பி அத விட்டுட்டு செ
டோபிக்குச் சொல்லுங்க” என்றாள்.

4.
}ப்பட்டான் ஜெகதீசன். புறப்படும் டும் என்பதை அந்தப். பெண்கள் ால்லி அதற்கான ஏற்பாட்டைச்
கள் குறிப்பிட்டபடி சில சாமான் குச் சென்றார்கள். கடையில் பழம், LLITTSBS 6. த்ெது வணங்கிய ஜெகதீசன் தான் ம், கற்கண்டு இவற்றை அந்த கொடுத்தான். ந்த சக மாணவிகளும் அவளைக் கிவந்த இனிப்புப் பொருட்களை வசந்தியை காருக்கு அழைத்து தியை முத்தமிட்டு ஆசிர்வதித்து
ன்னால் இறங்கிய வசந்தியைப் ன்று ஓர் அறையில் அமர வைத்து
அடுத்துச் செய்ய வேண்டிய ற்கு நண்பர்களும் முன்னின்று
சந்தியின் தாய் மாமன் வீட்டுக்கு டது. பக்கத்து தோட்டம் என்பதால் ார். மாமி வசந்தியை அணைத்து வாழனும் என்று வாழ்த்தினாள்.
என்ற குறை வராமல் அத்தை, ாள்ளணும்” என்றான்ஜெகதீசன்.
ண்டாம். இது எங்க பொண்ணு. ண்டியது எங்க கடமை” என்றாள்
எனப்பிள்ளையா இருந்தபோது ரிமே அப்படியில்லை. எங்களால
ாம வளர்க்க முடியும். அதுதான்
ய்ய வேண்டியதபாரு. உடனடியா

Page 48
42
“அடுத்து என்ன செய்ய வே கலந்து ஏற்பாடு செய்யப்பா'என்ற “தோட்டத்து ஜனங்களுக் தனியான பாசம் உண்டு. அவளு எல்லோரும் காத்திருக்காங்க” என் உடனடியாக முறைப்படி ே மூலம் எழுதினான். இன்று மாலை கடிதத்தில் விளக்கியிருந்தான்.
முதலாவது டோபி வீட்டு விசயத்தைச் சொன்னதோடு புது மஞ்சள் தண்ணீர் தெளித்து சை களுக்கு மாலை எழு மணிக்கு த6 ஏற்பாடு செய்தான் ஜெகதீசன்.
தப்புக்காரன் கந்தசாமியி: பாக்கு பணம் வைத்து ஏழு மணிக்( வேண்டுமென்று சொன்னான். மாமாவும் மாமியும் சீர்வரிசையே யைக் கட்டிப்பிடித்து முத்தமி வேண்டுமென்று வாழ்த்தினார்கள் மாமா வசந்திக்கென்று 6 கொண்டு குச்சு வீடு கட்டினார். வி தேநீர் வழங்க ஏற்பாடு செய்தார் கந்தசாமி தன் குழுவோடு வந்து கேட்கும்படி செய்துவிட்டார்கள். வந்தார்கள். ஒவ்வொருவரும் வரப்பட்டார்கள். உறவுமுறைக தோட்டக் கமிட்டி ஏற்பாட்டில் மா குறிப்பிட்ட நேரத்தில் சுமங்கலி முக்காடிட்டு வெளியே அழைத்து வசந்தியைக் குளிப்பாட்டினார்கள் சீக்காய் கழித்து மாமா வசந்தியி கட்டிய குச்சு வீட்டில் அமரவைத்
வந்தவர்களுக்கெல்லாம் பட்டு, வெற்றிலைப் பாக்கும், கடமைகள் இத்தோடு முடிந்துவி விட்டார்கள்.

மாத்தளை ரோகினி
பண்டும் என்பதை உங்க மாமாவோடு றாள். கு வசந்தி மேல எப்போதுமே ஒரு நக்கு ஒரு நல்ல காரியத்தைச் செய்ய று அத்தை சொன்னாள். தாட்டத் தலைவரைக் கண்டு கடிதம் ) என்னென்ன செய்ய வேண்டு மென்று
க்கு வந்து சேர்ந்தான். அவனிடம் வேஷ்டியில் பத்து ரூபாவை முடித்து, $யில் கொடுத்து தோட்டத்து ஜனங் ண்ணி ஊத்தும் செய்தியை அறிவிக்க
ன் வீட்டிற்குச் சென்று வெற்றிலை குத் தண்ணீர்ஊத்தும்போது வந்துவிட மாலை ஐந்து மணிக்கு வசந்தியின் ாடு வந்துவிட்டார்கள். மாமி வசந்தி ட்ெடு சீரும் சிறப்போடும் வாழ
வீட்டின் ஒரு மூலையில் மாவிலை பருகிறவர்களுக்குப் பழம், கற்கண்டு, கள். ஆறேமுக்கால் மணிக்கெல்லாம் தங்கள் கடமையை எல்லோருக்கும் தோட்டப் பெண்கள் சீர்வரிசையுடன் முறைப்படி தப்படித்து அழைத்து ள் முடிந்தவுடன் பொது சீர்வரிசை. தர் சங்கத்தினர் கொண்டு வந்தார்கள். ப்ெ பெண்கள் புடைசூழ வசந்தியை து வந்தார்கள். பெண்கள் புடை சூழ 1. வண்ணான் மாற்றுடையை உடுத்தி ன் கையைப் பிடித்து மாமியுடன் தான் தார். கற்கண்டு, பழம், தேநீர் வழங்கப் பழமும் வழங்கினார்கள். இந்தக் டவே அனைவரும் வீட்டிற்குச் சென்று

Page 49
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
இப்போது குடும்பத்தினரும் அமர்ந்து அடுத்துச் செய்ய வேன் வசந்தியைத் தொடர்ந்து படிக்க வே சடங்கு செய்து முடிப்பதென்று முடிவு
அத்தோடு, பதினாறாம் நாள் தங்குவதற்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட
சட்டம் - ட. - பாட்டில் 27 0 - 42 - பட )
-1)
பதினாறாம் நாள் உறவின. களுக்கும் முறைப்படி வெற்றிலை விடுத்து, சடங்கை வெகு விமர்சை சடங்கிற்கு வந்த உறவினர்களும் eெ பார்த்து வசந்தியை மீண்டும் கொன்! தொடரவிட்டனர்.
வசந்தி படிப்பில் கெட்டிக்கா ஆண்டும் பரீட்சையில் நல்ல ம. வசந்தியின் வளர்ச்சியில் தந்தை 4 அடுத்தாண்டோடு அவளின் படிப்பு இல்லாத நிலையில் தன்னால் மகன் என்ற கவல அவரை வாட்டத் தொட மகனுக்குத் திருமணம் செய்ய முடிவு மகள் ராணியைப் பேசினார்கள். . திருமணத்திற்கு ஒத்துக் கொண்டா தோட்டத்து மாரியம்மன் கோவிலில் வசந்தி அண்ணியோடு ஒட்டிக் கொ. கள் எல்லாம் வாய்க்கு வாய், 'இ மருமகள். உன் கணவனுக்கு ம தலைவியாகவும், ஒரு தாயாராகவு வாழ்த்தினார்கள். ( இப்போதெல்லாம் வசந்தி தன வந்து அண்ணியோடு கழிக்கலா ஒருவரோடொருவர் பாசத்தோடிரு வீட்டிலிருந்த வசந்தியைத் தொட வேண்டுமென ஆசைப்பட்டார்கள்.

43
), பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களும் ாடியதைப் பற்றிப் பேசினார்கள். ண்டுமென்பதால் பதினாறாம் நாள் பு செய்யப்பட்டது. நம் வசந்தியின் மாமி அங்கேயே 一gJ·
ர்களுக்கும் தோட்டத்திலுள்ளவர் லப் பாக்கு வைத்து அழைப்பு Fயாகச் செய்து முடித்து விட்டனர். சன்று விட்டார்கள். ஒரு நல்ல நாள் வென்டுக்குச் சேர்த்துப் படிப்பைத்
ரியாகத் திகழ்ந்தாள். ஒவ்வொரு ார்க் பெற்று சித்தியடைந்தாள். நானத்திற்கு கவலை ஏற்பட்டது. முடிந்துவிடும். வீட்டில் ஒரு தாய் ளக் கவனிக்க முடியாதிருக்கிறதே ங்கிற்று. இந்த நிலையில், மூத்த செய்தார்கள். சொந்த மைத்துனர் அவர்களும் தட்டிக் கழிக்காமல் ர்கள். முறைப்படி திருமணத்தை நடத்தினார்கள். திருமணத்திற்கு ண்டாள். திருமணத்திற்கு வந்தவர் ந்த வீட்டுக்கு நீதானம்மா முதல் னைவியாகவும் குடும்பத்திற்குத் ம் இருந்து கவனிக்கணும்' என்று
து விடுமுறை நாட்களை வீட்டுக்கு னாள். மாமன் மகள் என்பதால், ந்தனர். பரீட்சை எழுதி விட்டு .ர்ந்து ஏதாவது படிக்க வைக்க

Page 50
44
வசந்தியின் விருப்பப்படி, ஆங்கிலம் கற்பதற்கும் ஏற்பாடு டைப்பிங் கற்றுக் கொண்ட வசந் இடங்களுக்கும் மனுப் போட்டாள். கல்லூரியைவிட்டு விலகி வேலையொன்றும் கிடைப்பதாக போதுமா? சிபார்சு தேவையல்லவ ஒருநாள் வசந்தியின் தோழி யிருந்தாள். தனக்குத் தெரிந்: வைத்திருப்பதாகவும் அங்கு கட கோருகிறார் என்றும், நீ விருப்ப அல்லது நேரில் வா ஏற்பாடு செய் தொழில் செய்தேயாக வேண்டுெ மகிழ்ச்சியைத் தந்தது.
தந்தையிடமும், சகோதரர்க கொண்டு வேலையைப் பார்த்துவர ரமணியின் தந்தை நகரில் ட தார். வசந்தி முன்பு அடிக்கடி அங்கு
வீட்டுக்குத் தேடி வந்த டிஸ்பன்சரிக்குச் சென்று டாக்ட தோழி ரமணி. விபரங்களை அறிந் வர்களை எடுத்தால் எனக்கும் வச, சிறிது நேரத்திற்குப் பின்பு, சரி மற்ற இரண்டு பெண்களையும் படுத்தி வைத்தார்.
ங்கு வேலை செய்வதை கலந்து பேசி விட்டு டாக்டரிடம் வருவதாகச் சம்மதம் தெரிவித்தாள் காலை ஒன்பது மணி முதல் ஒவ்வொரு நாளும் வீட்டுக்குப் ே குடும்பத்தினரும் சம்மதம் தெரிவி மூன்றாண்டுகளாக இந்தத் போது, டாக்டர் வெளிநாடு போ அதனால் டிஸ்பென்சரியை வே அவர் ஏற்கெனவே வேலை ெ வில்லை. தனக்கு வேண்டிய ெ

மாத்தளை ரோகினி
நகரில் டைப்பிங் பழகுவதற்கும் செய்து கொடுத்தார்கள். முறைப்படி தி, தொழில் செய்ய விரும்பிப் பல
மூன்றாண்டுகள் கடந்துவிட்டன. இல்லை. திறமையிருந்தால் மட்டும் ா. நாட்கள் நகர்ந்தன. ரமணி வசந்திக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி த டாக்டர் ஒருவர் டிஸ்பென்சரி மையாற்ற ஒரு பெண் பிள்ளையை ப்பட்டால் எனக்குக் கடிதம் எழுது, கிறேன் என்று இக்கடிதம், ஏதாவது மன்றிருந்த வசந்தி மனதிற்கு சற்று
ளிடமும், அண்ணியிடமும் சொல்லிக் ாப் போனாள். புடவை வியாபாரி. கடை வைத்திருந் குபோய் வந்திருக்கிறாள்.
வசந்தியைக் கூட்டிக் கொண்டு ரிடம் அறிமுகப்படுத்தி வைத்தாள் 3து கொண்ட டாக்டர் வேலை தெரிந்த தியாக இருக்கும் என்று யோசித்தார். இவள் இங்கே வேலை பழகட்டும். கூப்பிட்டு வசந்தியை அறிமுகப்
தப் பற்றி சிறிது நேரம் தோழியுடன் முதல் தேதியிலிருந்து வேலைக்கு
. b மாலை ஐந்து மணி வரை வேலை. பாய் வர வசதி என்பதால் வசந்தியின் த்திருந்தார்கள். தொழிலைச் செய்து கொண்டிருக்கும் க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. றொரு டாக்டர் பொறுப்பெடுத்தார். சய்தவர்களைச் சேர்த்துக் கொள்ள பண்கள்ை ஏற்பாடு செய்திருந்தார்.

Page 51
இதயத்தில் இணைந்த இருமலர்கள்
இதனால் வசந்தியினால் இந்தத் முடியவில்லை. அவள் வீட்டில் ஆரம்பித்தாள்.
அப்போதுதான் தோட்டக் கமி சங்கத்தில் வேலைக்குச் சேர்க்கப்ட டைப்பிங் தெரிந்திருந்ததினால் இ விட்டது. நேர்முகப் பரீட்சைக்குப் பி பட்டாள். தொழிற்சங்க வேலை இ விட்டது. -
இப்போது வசந்தி இருபத்த கின்றாள். ஆனால் இந்த இருபத்தாழ காதல் என்ற வலையில் சிக்கியதி தையை நினைத்துப் பார்த்ததுமில் ராமுவின் வரவு திசை திருப்பியது காதல் என்ற ஒரு நிரூற்று அ ஆரம்பித்தது. அவளின் சிந்தனைகள்
'ராமு நான் உங்களிடம் என் காதல் கொண்டேன். என்னுள் என் புதிதாக என் உள்ளத்தில் தோன்றுகிற உங்கள் முகம்தான் எனக்குத் தெரிகி யாரிடம் போய் சொல்வேன். என அல்லது என்னைப் போல் நீங்க தவிக்கிறீர்களா? இதை அறிய நான் ஒரு பதில் இல்லையா?”
"அடியேய் வசந்தி என்ன வ பிடித்து உலுக்கியபடியே பார்வதி சுயநினைவுக்கே வந்தாள்.
“என்னடி நீ. ஒரு சுகமான கல் கெடுத்திட்டியேடி’ என்ற வசந்தியை “யாரடி அந்தப் பகற்கனவுக் என்று கண்சிமிட்டியபடியே கேட்டா6 "உனக்குத் தெரிந்தவர்தான்ப “எனக்குத் தெரிந்தவராயார் அ ஆழ்ந்தாள்.
"சொன்னால் நீயே அசந்துபோ

45
தொழிலில் தொடர்ந்தும் இருக்க தங்கி மீண்டும் வேலை தேட
11}2737418
ட்டித் தலைவர் மூலமாக தொழிற் பட்டாள். ஏற்கனவே வசந்திக்கு து வசந்திக்கு வசதியாகப் போய் ன்பு வசந்தி வேலைக்குச் சேர்க்கப் வளின் மனதிற்கு மிகவும் பிடித்து
ாறு வயதுப் பெண்ணாகத் திகழ் று வயதிலும் கூட அவள் இதுவரை ல்லை. காதல் என்ற ஒரு வார்த் மலை. அப்படிப்பட்ட வசந்தியை . அவனைச் சந்தித்த பிறகுதான் வள் இதயத்தில் ஊற்றெடுக்க ராமுவைத் தேடி ஓடின. ப உள்ளத்தைப் பறி கொடுத்தேன். றுமில்லாத இன்ப ஏக்கம் இன்று தே. காணும் பொருட்களிலெல்லாம் றது. இது என்ன வேதனை. இதை க்கு மட்டும்தானா இந்த ஏக்கம். ளும் என்னை நினைத்து ஏங்கித் 7 யாரைத் தூது விடுவேன். எனக்கு
-1 2 3 , 6/ ந்தது" என்று அவளின் கையைப் ) கேட்ட அப்போதுதான் வசந்தி
னவுலகில் சஞ்சரித்தேன். அதைக்
17 -1
காதலன். எனக்குத் தெரியாமல்" ள் பார்வதி. பார்வதி.”' 11111,18 காவடி புது?” என்று பார்வதி யோசனையில்
11 பேரும் தப்பா" ாய் விடுவாய் பார்வதி."'க00 பர்ச

Page 52
46
"யாருடி அந்தக் காதலன் எங்களாலான சின்ன உதவிடை கேலியாகச் சொன்னாள் பார்வதி.
“வேறு யாருமில்ல பார்வதி. வந்தாரே இணைச் செயலாளர் ர கிள்ளிக் கொண்டவர்" என்றாள்
“அடி ஆத்தாடி இத்தனை இந்த மாதிரி மோகம் ஏற்பட்டதி: அவர் மீது காதல் ஏற்பட்டது” பார்வதி.
“அதுதான் பார்வதி என இல்லாத ஒரு வித மாற்றம் எனக்கு எப்படிச் சொல்றதுன்னே புரியல.”
"வசந்தி நீ நல்லாத்தான் ப நிலைய புரிஞ்சிக் கிட்டாத்தான் உ “எப்படியோ பார்வதி நீ தான் பார்வதியின் கைகளைப் பற்றிக் ெ
"எ.என்னது நானா, உதவி சொல்ற”தயக்கத்துடன் கேட்டாள் "ஆமா பார்வதி, என்னோட நம்பிக்கையோட சொல்லிட்ட, நீ அவரோட விருப்பத்த தெரிஞ்சிக்க "இதோ பார் வசந்தி. ஒரு முதல்லா இதப்பத்தி பேசுறது ! இந்த விசயத்த ஒரு ஆண் மூலமா; "அய்யய்யோ நீ என்ன பார்வ “பதட்டப்படாத வசந்தி. இ முனுசாமியில்ல. அவர் மூலமா ரா அவர் ராமு சாரோட நல்ல நண்ப மாட்டார்.”
“எனக்கென்னமோ பயமாயிரு “எதுக்குப் பயப்படுற” "இல்ல ராமு சார் திருமண பூண்டிருக்காரே” என்றாள் வசந்தி.

மாத்தளை ரோகினி
விபரத்தைச் சொன்னால் தானே யயாவது செய்ய முடியும்” என்று
அன்று தலைமை செயலகத்திற்கு ாமு. அவர்தான் என் உள்ளத்தைக் வசந்தி பெருவிரலைக் கடித்துக்
வருடமா அவரோடு பழகும் எனக்கே ல்ல. நேற்று வந்த உனக்கு எப்படி என ஆச்சரியம் மேலிடக் கேட்டாள்
க்கும் தெரியல்ல. என்னைக்குமே கு இப்போ ஏற்பட்டிருக்கு. அத நான்
மயங்கிட்ட, முதல்ல அவரோட மன ன் காதல் நிறைவேறும்.” ள் எனக்கு உதவி செய்யனும்” என்று காண்டாள் வசந்தி.
செய்யிறதா என்ன வசந்தி, நீ என்ன பார்வதி.
மனசில உள்ளத நான் உங்கிட்ட தான் இத எப்படியாவது ராமுக்கிட்ட கணும்.”
பொண்ணு ஒரு ஆண்கிட்ட முதல் அவ்வளவு நல்லாயில்ல. அதனால த்தான் வெளியிடணும்.”
தி சொல்ற” ந்த விசயத்தை மாவட்டச் செயலாளர் மு சார்கிட்டச் சொல்லுலோம். ஏன்னா Iர். அவர் சொன்னா ராமு சார் தட்ட
நக்கு பார்வதி.”
மே வேண்டாமுன்னு பிரமசாரி வேடம்

Page 53
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
"அந்த பிரமச்சாரி வேடத்தத்தா6 வசந்தி ஜாடையாகப் பார்த்தாள்.
“என்ன முனுசாமி சார் வ இருப்பியா, இல்ல.” என்று இழுத்த
“அட போம்மா இந்த குறும் கெஞ்சலாக விடைபெற்றுக் கொண்ட
10
உண்மை சேவையை தொழி அதற்கு நன்றியாக அவர்களைப் பே உண்மையை எல்லோரும் தெரிந்து கொண்டவர்கள் மாத்திரமே தொழி உழைக்கின்றார்கள்.
உலக வரலாற்றில் கூட தொ தலைவர்களைப் போற்றி அவர்களை ரீதியாக எண்ணி அவ்வழியில் செல்கின் இப்படிப்பட்ட தலைமைகள் : தொழிலாளர் வர்க்கத்திற்குச் சேவையி அந்த வகையில் செயலாளர் உண்மையான தலைவனாகப் போற்ற (yp(q. (UTg5J.
செயலாளர் மாணிக்கம் பொது பண்பாகப் பழகுபவர். அவரிடம் என்பதற்கே இடமில்லை. நேர்ை தொழில் விசயத்தில் மிகவும் கண் ஏமாற்றுபவர்களைக் கண்டாலே ஆத் நிலைகளைக் கூட மறந்து சத்தம் போ தொழிலாளர்கள் இவரை, செ தலைவர் என்றுதான் கூப்பிடுவார்க பாராது தொழிலாளர் மேம்பாட்டிற்கா வாழ்க்கையே தொழிற்சங்கம்தான்.
பலர் பதவிக்கு வரலாம். பட்ட சொகுசான வாழ்க்கையையும் வாழ

47
ா நீ கலைச்சிட்டியே” என்றவளை
ரும்வரைக்கும் பொறுமையாக
Jé0)6)T, தானே வேணாங்கிறது” என்று rள் வசந்தி.
லாளர்கள் மறப்பதே இல்லை. ாற்றி கெளரவிப்பார்கள். இந்த கொள்வதில்லை. தெரிந்து லாளர்களுக்காகக் கடுமையாக
ழிலாளர் வர்க்கத்திற்கு உழைத்த இலட்சியவாதிகளாக கொள்கை ன்றனர்.
அதிகாரத்தால் தோன்றவில்லை. ன் மூலமே வெளிப்படுகிறார்கள். மாணிக்கம் தொழிலாளர்களின்
றப்படுவதில் ஆச்சரியம் இருக்க
வாக எல்லோருடனும் அன்பாகப் பொய், வஞ்சகம், பொறாமை
டிப்பானவர். தொழிலாளர்களை திரமும் கோபமும் கொண்டு சூழ் ட்டுக் கண்டிப்பார்.
பலாளர் என்று அழைப்பதைவிட, ள். அந்தளவு இரவு பகல் என்று கப் பாடுபட்டுழைப்பவர். அவரது
ந்தையும், பணத்தையும் கொண்டு லாம். இதையெல்லாம் மக்கள்

Page 54
48
கண்டு கொள்வதே இல்லை. :ெ களையே தெய்வமாக வணங் மக்களால் தலைவர் என்ற ெ செயலாளர் மாணிக்கம் இதை பல இருந்தும் அதை விட்டுக் கொடு அன்று பிற்பகல் செயல வேலைகளில் கவனம் செலுத்திக் கவனத்தைக் கலைப்பது போல்,
"சார் வணக்கம்” என்று உ முனுசாமி எதிரே இருந்த கதிரைய “வணக்கம் முனுசாமி என்6 மீண்டும் தான் பாக்கி வைத்த 6) DeCTITji.
முனுசாமி தொழிற்சங்க பிரச்னை என்றாலும் பேசித் தீர் கெட்டிக்காரர். இந்த மாவட்ட மதிப்பே உண்டு. எல்லோருடனும் நேர்மையாக கடமை புரிவார். இ மதிப்பு வைத்திருந்தார்கள். நீண்ட “என்ன சார் வந்ததிலிருந்து செயலாளர் மாணிக்கம் "சார், ! நினைக்கிறீங்க” என்று மெதுவாக "ஏன் சார் ஒரு நாளும் இல்ல "இல்ல சார்சும்மாதான்.” "சார் ராமுவைப்பற்றி நான் வர்கள் சொன்னால்தான் நல்லாயி முக்கியமா தேவைப்பட்ட ஒரு அ தையும் உற்றுக் கவனித்தால் தெ தைப் பெற்று வருகின்றார் என்று குத் தெரியுமா சார், ஒருமுறை வார்த்தையில் சரியான முடிவு ஏ அவ்வளவு பேரும் வேறு தொழிற் ராமு தொழிலாளர்களை கெஞ்சி களுக்கு உண்மை நிலையை எ( கமிட்டித் தலைவர்கள் இவருக்கு அதுதான் இவன் இப்படிப் பே நினைத்தார்கள். சம்பளத்தப்பத்தி

மாத்தளை ரோகினி
தாழிலாளர்களுக்குச் சேவை செய்பவர் குவார்கள். அந்த அடிப்படையில் பெருமையோடு அழைக்கப்பட்டார். Dமுறை அவரே கண்டித்ததும் உண்டு. ப்பதாயில்லை.
ாளர் மாணிக்கம் தனது காரியாலய கொண்டிருந்தார். அப்போது அவரின்
ள்ளே நுழைந்த மாவட்டச் செயலாளர்
பில் அமர்ந்தார்.
ன விசேஷம்” என்று கேட்ட செயலாளர் வேலையில் கவனத்தைச் செலுத்த
த்தில் அனுபவமுடையவர். எந்தப் ாப்பதில் சமரசம் செய்து வைப்பதில் த்தில் இவருடைய பேச்சுக்குத் தனி ) அன்பாகப் பழகுவார். உண்மையாக, இதனால் அவர் மீது எல்லோரும் தனி இடைவெளிக்குப் பின்,
பேசாம இருக்கீங்க” என்று சொன்ன நம்ம ராமுவைப் பற்றி நீங்க என்ன கப் பேச்சை ஆரம்பித்தார். oாம அப்படி கேட்கிறீங்க?"
சொல்வதைவிட உங்களைப் போன்ற ருக்கும். அவர் நமது ஸ்தாபனத்திற்கு ஆள். அவரின் பேச்சு செயல் அனைத் ாழிலாளர்களை வழிநடத்தும் பக்குவத் தான் சொல்ல வேண்டும். உங்களுக்
அவர் தோட்டத்தில் நடந்த பேச்சு ற்படவில்லை என்று தொழிலாளர்கள் ) சங்கத்தில் சேர்ந்து விட்டனர். அப்ப கண்ணீர் விட்டுக் கதறினார். அவர் டுத்துச் சொன்னார். ஆனால் தோட்டக் கு சங்கத்தில் சம்பளம் கிடைக்கிறது. சுகிறான் என்று ராமுவைத் தவறாக தி நமக்குதானே"தெரியும். சில நேரங்

Page 55
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
களில் சங்கத்தின் வளர்ச்சிக்காக அ4 செலவு செய்திருக்காரே அன்றி, ஸ்த கொடுத்ததில்லை. ஒரு நாள் ராமுதே எனக்கு கடிதம் எழுதினார். நான் ஆ தொடர்ந்து செயல்படுங்கள். உண்ை திருந்தலாம் என்றேன். அதுமட்டுமல் எத்தனை இம்சைகளை அனுபவித்த உலை வைக்கத் திட்டம் போட்டா திருந்தும் அதற்காக அஞ்சாமல் பு சந்தோசமாக நடந்து கொண்டார். அ ஒரு நாள் திடீரென்று தொழிலாளர்கள் வந்து நடந்தவைகளுக்கெல்லாம் மன் சாரோட தலைமையில் தொழிலாளர் தார்கள். இது உங்களுக்கும் தெரிய செயலாளர் மாணிக்கத்தைப் பார்த்துக் "உண்மைதான் முனுசாமி. ஒ( நடந்த பிரமாண்டமான கூட்டத்தில் நா ராமு பேசிய பேச்சைக் கேட்கும் போன்றிருந்தது. அவ்வளவு ஆணி தொழிலாளர்களை மேம்படுத்தும் க யிட்டபோதே நான் அவரைப் பற்றித் நான் உறுதியெடுத்தேன். இவரை மு யில் ஈடுபடுத்த வேண்டுமென்று” என் “உண்மைதான் சார். நீங்க எடுத் முயற்சி வீண் போகல்ல. இன்றைக் கடமையுணர்வுள்ள பிரமுகராகத் திக நேர்மையான சேவையும்தான் காரணம் இவ்வளவு விசேஷமாக கேட்கிறீர்க ஏறிட்டுப் பார்த்தார்.
“தேர்தல் பொறுப்புகள் ஒப்பை "சார் தேர்தலுக்காக அவர ஏ தான். நிச்சயமாக ராமு சார் அந்த பெ முடிப்பாருங்கிற நம்பிக்கை எனக்கி தேர்தலுக்குப் பிறகு நீங்களும் ெ மெதுவாக அறையை விட்டு வெளிே வெளியே வந்த முனுசாமியை "சார் நீங்க எப்ப வந்தீங்க. வசந்தி உங் என்றவள் வசந்தியிடம் முனுசாமியை

49
வர் தன் சொந்த பணத்தைத் தான் ாபனம் அவருக்கு எந்தப் பணமும் ாட்டத்தின் நிலைமையை விளக்கி அமைதியாக - பொறுமையாகத் மயைத் தெரிந்து தொழிலாளர்கள் ல அந்தத் தோட்டத்தில் ராமு சார் ார். அவரோட உயிருக்குக் கூட ர்கள். அத்தனையையும் தெரிந் |ன்னகையோடு எல்லோருடனும் வர் பட்டதுன்பம் வீண் போகல்ல. T முக்கியஸ்தர்கள் ராமு வீட்டுக்கு னிப்பு கேட்டார்கள். அதோடு ராமு கள் தொழிற்சங்கத்தில் இணைந் பும்தானே சார்” என்று முனுசாமி கேட்டார். ரு நாள் ராமுவோட தோட்டத்தில னும் கலந்து கொண்டேன். அப்போ போது மாநாடுகளில் பேசுவது த்தரமா அவர் பேசினார். அவர் ருத்துக்களை உருக்கமாக வெளி தெரிந்து கொண்டேன். அன்றே pழுமையாக தொழிற்சங்க சேவை ாறார் செயலாளர்.
3த முடிவு நல்லதுதான். ராமுவோட கு தொழிற்சங்கத்தில் அவர் ஒரு கழ்வதற்கு ராமுவின் திறமையும், ”என்ற முனுசாமி, "ஏன் சார் ராமுவ ள்” என்று செயலாளரின் முகத்தை
டச்சிருக்கேன் அதா.” ற்பாடு செய்தது ரொம்ப நல்லது ாறுப்ப சரியான முறையில் செய்து ருெக்கு. அவரோட திறமையைத் தரிந்து கொள்ளலாம்” என்றவர் ப வந்தார். த் தற்செயலாகக் கண்ட பார்வதி, களுக்காகக் காத்துக்கிட்டிருக்கா" அழைத்துக் கொண்டு போனாள்.

Page 56
வசந்தியைக் கண்ட முனு பார்த்துக்கிட்டிருந்தியாமே என்ன உதவிய செய்யிறேன்” என்றவ விரித்தார்.
இத்தனை நேரமா எதை கொண்டிருந்தாளோ அவை வ இதனால் ஏதும் விபரீதம் நடந்: ஏற்பட்டது. இத்தனை நேரமாக கொண்டது.
பத்திரிகையை மடித்து ை முனுசாமி “யாராவது விசயத்தை தெரிந்து கொள்ளலாம்” என்றார்.
இதைக் கேட்ட ப்ார்வ: விசயத்தைச் சொல்லு. முடியுமுன் உற்சாகப்படுத்தினாள். வசந்தி அவள் முகம் குப்பென்று சிவந்தி அழுது விடுவாள் போலிருந்தது. வசந்தியின் முகத்தை ஏறிட்டு தலையை அசைத்தாள்.
பார்வதி விசயத்தைச் சொல் கேட்க முனுசாமிக்கு ஒரு ப சந்தோஷமாகவும் இருந்தது. 6 வசந்தியைப் பரிதாபமாகப் பா அப்படியொன்றும் உன்னைக் காட விசயத்தை முழுமையாகப் எதிர்பார்த்த ஒன்றுதான். என்ற பெண்ணைக் காதலித்தாலும் அெ முன்னு ஆசைப்பட்டேன். உன் ஆ விடக்கூடாது என்று இறைவ.ை அடுத்த வாரம் ராமுசார் இங்கே ஒ தங்கியிருக்கப் போகிறார். அப் அதோட, இந்த ஒரு மாதம் இ பேசக்கூடிய சந்தர்ப்பம் நிறைய புரிந்து கொண்டால் உன் காதல் நீ அவரின் புத்திமதியைக் ே நன்றிசொல்றதுன்னே தெரியல்ல என்னோட விசயத்தமனம்விட்டு ெ

மாத்தளை ரோகினி
சாமி, "என்ன வசந்தி என்ன எதிர் விசயம் சொல்லு. என்னால முடிஞ்ச பர் பக்கத்திலிருந்த பத்திரிகையை
ப் பேச வேண்டும் என்று துடித்துக் ார்த்தைகளாக வெளிவர மறுத்தன. து விடுமோ என்ற பயம் அவளுக்கு இருந்த துணிவு இடம் மாறி அச்சம்
வைத்து விட்டு பார்வதியைப் பார்த்த தச் சொன்னால் என்ன செய்வதென்று
தி "வசந்தி சார்கிட்ட பயப்படாம ானா கட்டாயம் உதவி செய்வார்” என்று எப்படி சொல்வதென்ற தயக்கத்தில் திருந்தது. இன்னும் சிறிது நேரத்தில் . “சரி நானே சொல்லட்டுமா?” என்று ப் பார்த்தாள். வசந்தி மெதுவாகத்
)லத் தொடங்கினாள். அதைக் கேட்கக் க்கம் வருத்தமாகவும் மறு பக்கம் விசயத்தைச் சொல்லி முடித்த பார்வதி ார்த்தாள். “பயப்படாத வசந்தி. சார் ட்டிக் கொடுத்திட மாட்டார்” என்றாள். புரிந்து கொண்ட முனுசாமி "இது நான் றாவது ஒருநாள் ராமு சார் எந்தப் வருக்குத் திருமணம் செய்து வைக்கணு பூசைக் கனவுகள் நிராசையாகிப் போய் ன வேண்டி உன்னை வாழ்த்துகிறேன். ஒரு மாதம் தேர்தல் வேலைகளுக்காகத் போ நான் இது பற்றிப் பேசுகிறேன். இரண்டு பேரும் அடிக்கடி சந்தித்துப் இருக்கு. ராமுவோட மனநிலையப் ச்ெசயம் நிறைவேறும்” என்றார். கட்ட வசந்தி "சார் உங்களுக்கு எப்படி 1. என் சகோதரரைப் போல உங்களிடம் சொல்லியிருக்கிறேன்" என்றாள்.

Page 57
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
“நீ பயப்படாதம்மா ராமு சாருக் காலமாக இருந்தால் அதை யாரால் உங்கள் காதல் நிறைவேறும் என்ற கவலையை விட்டுவிட்டு வேலை முனுசாமி சார் கவனித்துக் கொள்வா உன் காதலர் இங்கு குடியேறிவிடும் காட்டு. காரியத்த சாதிக்க வேண்டிய கிண்டலாக.
"ஆமா பார்வதி. நீ சொல்றது வெட்டலாம். அதில் தண்ணீர் ஊத்தி டியது உங்க கடமை'' என்றவர், மீன் சென்று சிறிது நேரம் உரையாடிய வெளியே வந்தவர், வசந்தியையும், விஷயம் என் கவனத்தில் இருக்கிறது
முற்காலத்தில் உறவு முறை! மாப்பிள்ளை விட்டார் சென்று பெண்
ஒருவன் ஒருத்தி மீது காதல் இல்லத்தரசியாக ஆக்கிக் கொள்ள தோழனைத் தூது விடுவான். இது கா
கண்டவுடன் காதல் கொண்டு கோத்து பார்க், பீச் என்று திரிந்து இறு முறைகேடான காதல். இந்த வ< காலத்திற்குச் சென்று முறையாக நண்பனை தூதுவிட நினைத்து அவ எழுதுகிறான்.
மாலையில் விட்டுக்குச் சென்ற தெய்வானை கடிதம் ஒன்று வந்திரு
அவனிடம் கொடுக்கிறாள்.
"என்ன கடிதமா? யார் 8 கடிதத்தைப் பெற்றுக் கொண்ட மு: இருக்கு. குடிக்க தேத்தண்ணீ செ என்றவர் கடிதத்தை மேலோட்டம்

51
கு இது திருமணம் ஆக வேண்டிய மும் மற்ற முடியாது. எப்படியோ
நம்பிக்கை இருக்கிறது. இனி யைக் கவனி. எல்லாவற்றையும் ர். இன்னும் இரண்டு நாட்களில் ார். அப்புறம் உன் திறமையைக் து என் கடமை” என்றாள் பார்வதி
ம் சரிதான். நம்ம வழியத்தான் நிலத்தை உழுது பயிரிட வேண் ண்டும் செயலாளரின் அறைக்குள் பின் விடை பெற்றுக் கொண்டு பார்வதியையும் பார்த்து “உங்கள் ”என்று கூறிச் சென்றுவிட்டார்.
ப் பெண் இருக்கும் இடம் தேடி கட்பது குல மரபு. ஸ் கொண்டு அவளையே தனது முனையும் போது தனக்காக தன் fg56\) LD JJ[-.
நேரடியாகவே பேசி சிரித்து, கை பதியாக அனுமதி கேட்கப் போவது கையில் நம்ம ராமு இலக்கிய காதலியைச் சந்தித்துப் பேச னிடம் கடிதம் மூலம் உதவி கோரி
று முனுசாமியிடம் அவள் மனைவி ப்பதாக சொல்லி ஒரு கடிதத்தை
புனுப்பியிருக்கிறா” என்றவாறே னுசாமி, "தெய்வானை களைப்பா காஞ்சம் இருந்தா கொண்டு வா" ாகப் பார்த்தார். அது ராமுவின்

Page 58
கையெழுத்தில் அனுப்பப்பட்டிரு திண்ணையில் அமர்ந்து கடிதத்ை கடிதம் ராமுவால் எழுதப்பட்டிருந்: வசந்தியைப் பற்றியே எழுதியி தையும், மகிழ்ச்சியையும் ச்ெ மறந்திருந்தார். வீட்டிற்குள்ளிரு தெய்வானை, “என்ன ஒரே கொண் எழுதியிருக்கா” என்றவாறே கணவ "ஆமாண்டி அம்மா இது சா, அதான் இவ்வளவு ஆர்வமா பt முறைத்துப் பார்த்துவிட்டு,
"அட மீச நரைச்சாலும் ஆச அவ யாரு உங்களுக்கு காதல் கட் இரண்டு மொத்து மொத்திட்டு ர கேட்டுட்டு வந்திடுரேன்” எனச் தலைப்பை இடுப்பில் செருகிக் ெ "அட ஆத்திரப்படாத தெய் ஒரு காதலன் தன் காதலியைப் பற் “ஒகோ. நீங்க அவங்களு ஏங்க இந்த வேலையெல்லாம். சுப் இப்படி ஊர் வம்புகளை கவனிக் இன்றைக்கு லீவு நாள். ஒரு 6 வக்கில்லை. காலையில் போனவ யெழுத்து கடப்படுகிறேன்.”
“சரி சரி அழாத ஒரு பெ செய்யணும். இல்லாட்டி நாலு பே இருக்காரே பாத்தியா. அவர் செய்யிறார். அதேபோல நாமலும் "ஆமா அவருக்கென்ன ஒன தொல்லையும் இல்ல. சோறு கள நீங்க என்ன அவர் போலவா. உங் பொஞ்சாதின்னு இருக்காங்க.”
“என்ன புள்ள ராமு சார அ சோறு கண்ட எடம்முன்னு ெ மதிப்பாங்க. சோறு தண்ணியில் நாலு பேர்மதிக்கிறாங்க."
“சரி சரி கதைய விட்டுட்டு இருக்கிங்கிறத் வாசித்து சொல்லு

மாத்தளை ரோகினி
ப்பதை உணர்ந்து ஆச்சரியப்பட்டவர், தெ. ஆவலுடன் படிக்க ஆரம்பித்தார். நது. அதுவும் அதில் முழுக்க முழுக்க ருந்தையும் அவருக்கு ஆச்சரியத் காடுக்கவே, கடிதத்தில் தன்னை ந்து தேநீருடன் வெளியே வந்த ாடாட்டமா படிக்கிறீங்க. யார் கடிதம் னின் அருகில் தேநீரை வைத்தாள்.
தாரண கடிதம் இல்ல. காதல் கடிதம். டிக்கிறேன்” என்றவரை ஒரு முறை
நரைக்காத கதையாயில்ல இருக்கு. டிதம் எழுதினவ. சொல்லுங்க. அவள நாக்குதெறித்த மாதிரி நாலு கேள்வி சொல்லிக் கொண்டே தன் சேலைத் காண்டாள். வானை. காதல் கடிதம் எனக்கில்ல. றி கடிதத்தில் விசாரித்திருக்கிறான்.” க்கு என்ன புரோக்கரா? உங்களுக்கு மாவீட்டு வேலைகளை கவனிக்காம, கிறதில என்னத்தான் கெடைக்கிதோ. விறகு தேடிக் கொண்டு வருவதற்கு பரு இப்பதான் வர்நீங்க. என் தலை
ாறுப்பை எடுத்தா அத உருப்படியாச் ர் நாலு விதமா சொல்வாங்க. ராமு சார் r எவ்வளவு மக்களுக்காக சேவை செய்ய வேணாமா?”
ண்டிக் கட்ட குடும்பமா, குட்டியா ஒரு *ண்ட எடம் சொக்கமுன்னு திரியிறாறு. களுக்கு குடும்பம், புள்ளக்குட்டிங்க,
ப்படி எலக்கமா சொல்லிட்ட, அவரு சார்க்கமுன்னு திரிந்தா அவர யார் லாம க டப்பட்டதனாலத்தான் அவர
கடிதத்தில் அப்படி என்னத்தான் எழுதி லுங்க.”

Page 59
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
"ஒரு பிரச்சினையும் இல்லா கதையாகிவிட்டது அவ்வளவுதான்.”
"சும்மா மூடுமந்திரம் போ வாசிங்க. அப்படி என்னத்தான் பழ எழுதிப்புட்டாரு.”
"கடிதத்தை வாசிக்கிறேன். க இந்த முனுசாமி யாருன்னு உனக்கு கொண்ட மனைவிக்கு கடிதத்தை வாசி 'மதிப்பிற்குரிய நண்பர் முனுசாப இக்கடிதத்தை நண்பர் என்ற ( வாசிக்கும்போது இது கனவா - ந, ஆனால் இது முற்றிலும் உண்மை என் வாசியுங்கள். விபரம் புரியும்.
நீண்ட இடைவெளிக்குப் பின்ட சிறிது காலமாக ஏற்பட்டுள்ளது. இe கொள்வதே சரி என்று எழுத துணிந் எழுதும் காரணம், என் வாழ்க்கையில் அற்புத பெண் உங்கள் அருகில் இரு நீங்கள் சரியானவர் என்று நினைத்ே மல்ல. அன்று நான் மத்தியக் காரிய அறிமுகப்படுத்திய வசந்தி தான். மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியவள். என் உ உறங்கிப் போய்விட்ட உணர்வுகளும் உயிர்பெற்று என்னை வாட்டி வதை ஏக்கத்தையும் நீண்ட நாட்களுக்குப்பி பல நாட்கள் சிந்தித்தேன். இறு இக்கடிதத்தை எழுதுகின்றேன். என் என்பதை புரிந்து கொண்டேன். ந இல்லையா என்பதுபற்றி நான் சிந்திக் நீங்கள் என் அன்பு வேண்டுகே தூது சென்று அவள் மன விருப்ப நினைக்கிறேன். நான் நாளை மறு ந போது, நீங்கள் சொல்லும் பதில் இ என்ற நம்பிக்கையில் விடைபெறுகின்
சிரமத்திற்காக மன்னிக்கவும்.

ம பழம் நழுவிபாலில் விழுந்த
ட்டுக்கிட்டிருக்காம கடிதத்தை ம் நழுவி பாலில் விழுற மாதிரி
வனமா கேட்டுக்க. அப்பத்தான் விளங்கும்” என்றவாறே ஆர்வம் த்துக் காட்டுகிறான் முனுசாமி. சொருக்கு என் அன்பு வணக்கம். முறையில் எழுதுகிறேன். இதை னவா என்ற சந்தேகம் ஏற்படும். பதை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டு
என் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம், தைப்பற்றி உங்களிடம் பரிமாறிக் தேன். முக்கியமாக உங்களுக்கு ) மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய அந்த நப்பதால்தான். அதைப் பற்றி பேச தன். அந்தப் பெண் வேறு யாரு பாலயம் வந்திருந்தபோது நீங்கள் அவள் தான் என் வாழ்க்கையில் ள்ளத்தில் எங்கோ ஒர் மூலையில் , இன்ப கிளர்ச்சிகளும் இப்போது க்கிறது. இந்த வாட்டத்தையும், ன்போட முடியாது. றுதியாக முடிவு எடுத்த பின்புதான் வாழ்க்கையில் புதிய தீபம் வசந்தி ான் எடுத்த முடிவு சரியானதா - க்கவில்லை. ாளை ஏற்று எனக்காக வசந்தியிடம் த்தை அறிந்து கொள்வீர்களென ாள் உங்களை வீட்டில் சந்திக்கும் னிப்பாக, சந்தோசமாக இருக்கும் rறேன்.
இப்படிக்கு, அன்பு சகோதரன், ராமு

Page 60
54
கடிதத்தை வாசித்து முடித்த ஏறிட்டுப் பார்க்கிறார்.
“என்னங்க இது, ராமு சார் ஆச்சரியமாயில்ல. என்ன இருந் தாங்க. யாருங்க அந்த வசந்த் வைப்போம். நமக்கும் புண்ணியம் “எதுக்கும் காலம் நேரமுன்னு சொல்வாங்கல்ல. அந்த நல்ல ே யிருக்கு. வசந்தி நம்ம காரியா திருக்கிற பொண்ணு. அட வேறு தோட்டத்தில ஞானமுன்னு ஒருத் பொண்ணுதான் இந்த வசந்தி.
"அப்படி சொல்லுங்க அதுத் தான் என் பெரியப்பாவும் இருக்கா என்றவள், ஏதோ நினைத்தவளாக முன்னால ஏதோ பழம் நழுவி பாலிலி அப்படி ஏன் சொன்னீங்க?”
"உனக்கு கதையே தெரிய றேன். நான் ஞாயிற்றுக்கிழமை வசந்தி ராமுவ காதலிக்கிறதா பா கிட்டன். அவங்க ரெண்டு பேரும் செய்யும்படி என்னிடம் கேட்டாங்க அப்படின்னு மனசுக்குள்ளேயே நி நான் ராமுக்கிட்ட இந்த விசயத்ை தெரிந்து எற்பாடு செய்யிறேன்னு போட்ட போடுல இத மறந்து பே கடிதத்த பார்த்துவுடன்தான் நி:ை காரியத்தில இரண்டு பேரும் ஒரே நம்ம வேலை சுலபமாயிடும் சொன்னேன்.”
“தொழிலாளியின் பிரச்சின் லிட்டு போயி இந்த புரோக்கர் என்றாள் தெய்வயானை பொய்கே “ஐய்யய்யோ அப்படியெல் என்ன தப்பா நெனைக்கப் பே இல்லாட்டி இத்தோடகை கழுவி
“நீ சரியான ஆளுய்யா. ’கொடுத்த, இங்க ராமு சாரு

மாத்தளை ரோகினி
வர் பக்கத்திலிருந்த தெய்வானையை
திருமணத்தப் பத்தி எழுதியிருக்காரு தாலும் இது மகிழ்ச்சியான விசயந் தி, நானும் வரேன். பேசி முடிச்சு தானே.”
று ஒன்று இருக்கின்னு பெரியோர்கள் நரம் ராமு வாழ்க்கையில் உதயமாகி லயத்தில புதுசா வேலைக்கு சேர்ந் று யாருமல்ல, நம்ம சமுத்திரவல்லி தர் இருக்காருள்ள, அவரோட ஒரே
தானே பார்த்தேன். அந்த தோட்டத்தில ர். அவர விட்டுப் பேசிட்டால் போச்சு” அது சரிங்க கடிதத்தை படிக்கிறதுக்கு 0 விழுந்த மாதிரின்னு சொன்னீங்களே.
ாது தெய்வானை, கேட்டுக்க சொல் ஆபீசிக்குப் போனேனா. அப்ப நம்ம ர்வதிங்கிற பெண் மூலமா தெரிஞ்சிக் ) கூட இதைப்பற்றி சொல்லி உதவி 3. நான் இதென்னடா வம்பாப் போச்சி னைச்சிக்கிட்டு, ‘கவலைப்படாதீங்க தப் பத்தி பேசி அவர் நோக்கத்தையும் சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். இங்க நீ ாயிட்டேன். நல்லவேளை ராமுவோட எவுக்கு வந்தது. சரி, நம்ம நினைச்ச மாதிரியாகத்தான் இருக்காங்க அப்ப கிற அர்த்தத்துலதான் அப்படி
னையை பேசப் போறேன்னு சொல் வேலையைத்தான் செய்றிங்களா" பத்துடன்.
லாம் சொல்லாதேடி நம்ம ஆளுக றாங்க. நீ சரின்னா செய்யிறேன். விடுறேன்.”
அந்தப் பொண்ணுகிட்ட வாக்குக் ம் உதவி கேட்டிருக்கிறார். இந்த்

Page 61
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
நிலைமையிலே நீங்கள் முடிய துரோகமில்லையா?”
"அப்ப கதைய விடு. நாளை பொண்ணுக்கிட்டப் போய் விசயத்தை நினைக்கிறேன்.
"ஆமாங்க. இது வைகாசிமாச சாதான் ஆவணியிலயாவது கல்யாண சொல்லியாவது ஒரு கல்யாணத்த ெ சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல அவங்களைச் சேர்த்து வைக்க நாட புண்ணியமாப் போகும்.”
"நீ சொன்னா சரி, அப்ப எனக் கைகால்களைக் கழுவிவிட்டு வார திரும்பிவந்து,
“பசங்க எங்க சாப்பிட்டாங்களா "அவங்க சாப்பிட்டுட்டு துர என்று சாப்பாட்ட எடுத்து வைத்தா சாப்பிட்டார்கள்.
படுக்கையில் கிடந்த முனுசாமி முனுசாமி இந்தத் தோட்டத் அவனுக்கும் அவன் மாமா பொண்ணு கோவிலில்தான் திருமணம் நடந்த இரண்டு பிள்ளைகள், இரண்டு பே பாடசாலையில் படிக்கிறார்கள்.
இந்தத் தோட்டத்திற்கு முனு கொண்டு வந்தான். எத்தனையோ எதி அவை அனைத்திலும் வெற்றி கண்ட தலைவர் பதவியோடு மாவட்டச் ெ பேற்று உள்ளான். இவனுடைய வள ராமுவின் சேவை மனப்பான்மையும், இத்துறையில் ஈடுபடத் தூண்டிய வுக்கும், முனுசாமிக்கும் தொடர்பு விட வயதில் இளையவனாக இரு பெற்று விளங்குபவன். அப்படிப் திருமணம் முடித்து வைக்கும் பா கடவுள் செயல்தான். என்னைவிட நண்பர்களாக இருக்கிறார்கள். இ போனான் முனுசாமி.

55
ாதுன்னு கையவுட்டா அது
ாக்கு காலையில் நேரே அந்தப் சொல்லிட்டு வர்றது நல்லதுன்னு
5 தானுங்களே. இப்பவே ஆரம்பிச் ம் முடிக்கலாம். ஆயிரம் பொய்ய சய்து வைப்பாங்க. நாம பொய்ய . இரண்டு பேரும் விரும்புறாங்க ம் உதவி செய்வோம். நமக்கும்
கு சாப்பாட்ட எடுத்துவை. நான் ன்” என்று வெளியே சென்றவன்
?” என்றான். ங்குறாங்க, நீங்க சாப்பிடுங்க” rள். இரண்டு பேருமா அமர்ந்து
தன்னைப்பற்றி சிந்திக்கலானான். தில் பிறந்து வளர்ந்தவன்தான். ணு தெய்வானைக்கும் தோட்டத்து து. இப்போது அவர்களுக்கு ருமே பையன்கள். தோட்டத்துப்
றுசாமிதான் தொழிற்சங்கத்தைக் ர்ப்புகள், போட்டிகள் உருவாகியும் ான். இப்போது தோட்டக் கமிட்டித் சயலாளர் பதவியையும் பொறுப் ர்ச்சியில் ராமுவுக்கும் பங்குண்டு. தியாக உணர்வும்தான் இவனை து. இதன் மூலமாகத்தான் ராமு ஏற்பட்டது. ராமு முனுசாமியை ந்தாலும், எல்லோர் மதிப்பையும் பட்ட ஒரு சேவையாளனுக்குத் க்கியம் தனக்கு ஏற்பட்டிருப்பது
எத்தனையோ பேர் அவருக்கு ப்படியே சிந்தனையில் உறங்கிப்

Page 62
56
1
மறுநாள் காலை தெய்வா முனுசாமியை எழுப்பியபோது தி நல்லா விடிஞ்சிப் போச்சே. கொ கூடாதா” என்று கேட்டுக் கொண்ே "இன்னைக்கு என்ன வே6ை எழுந்திருக்கட்டுமுன்னு தான் எழு படுக்கையை விட்டு எழு முடித்துக் கொண்டு கடிதத்தை புறப்பட்டார். காரியாலயத்திற்கு சார்” என்ன காலையிலேயே வந்து என்று கேட்டார் பிரதிநிதி.
"அப்படியொன்றும் இல்ை போட்டு அமர்ந்து கொண்டவர், பார்வையைச் சுழலவிட்டார். வ நிலையில் காணப்பட்டாள். பார்வ “இன்று காலை செயலாள கிளைக்கு மாற்றம் செய்யப் போல லேயிருந்து அழுதுக்கிட்டு இரு பார்த்திட்டேன். கேட்டப் பாடில்ல விலகப் போறதா. நல்ல நேரம் நீங் எடுத்துச்சொல்லுங்க” என்றாள்.
வசந்தியைக் கூப்பிட்டு : உனக்காகத்தான் வேலைக்குக் கிறேன். ஏன் வந்திருக்கிறேன் என் கண்ணை துடிச்சிட்டு சந்தோசமா சட்டைப் பையிலிருந்த ராமுவின்க இந்த கடிதம் யாருடைய என்று ஒன்றுமே புரியாமல், கடித் வாசிக்க ஆரம்பித்தாள். கடிதத்ை அவளுக்கு ஆனந்தம் ஏற்பட்டது. "சார் என்னால் நம்பவே முடியல வருவீங்கன்னு” என்று நன்றி பார்த்தாள்.
இதை சற்றும் எதிர்பார் ஆச்சரியமாகப் போய்விட்டது. "

மாத்தளை ரோகினி
2
rனை தேநீர் கோப்பையுடன் வந்து டுக்கிட்டு விழித்தவன், "ஆகா. ஞ்சம் முன்னாடியே எழுப்பியிருக்கக் ட தேநீரைக் குடித்தான்.
லக்காகப் போகப் போநீங்க, மெதுவா
JLJ6). ந்த முனுசாமி காலைக் கடன்களை பும் பத்திரமாக எடுத்துக் கொண்டு நுழைந்த முனுசாமியை “வணக்கம் து விட்டீர்கள். “ஏதும் பிரச்சினையா”
ல” என்று ஒரு கதிரையை இழுத்துப் வசந்தி இருக்கும் இடத்தில் தன் சந்தியின் கண்கள் கலங்கியிருந்த தியிடம் கேட்போதுர் கூப்பிட்டு சங்கத்தின் இன்னொரு வதாக சொன்னாராம். அவர் சொன்னதி க்கா. நானும் எவ்வளவோ சொல்லிப் ). இப்ப சொல்றா வேலையைவிட்டு க வந்தீங்க சார் அவளுக்கு கொஞ்சம்
அருகில் அமர வைத்தவர், “இன்று கூடப் போகாமல் இங்க வந்திருக் ாறு தெரிந்தால் நீயே ஆச்சரியப்படுவ. இந்தக் கடிதத்தை படி” என்றவர் தன் கடிதத்தை எடுத்துக் கொடுத்தார். து. ஏன் என்னிடம் கொடுக்கிறார் தத்தை வாங்கியவள் அதைப் பிரித்து த வாசிக்க வாசிக்க உண்மையிலேயே கடிதத்தை வாசித்து முடித்த வசந்தி, நீங்க இப்படியொரு கடிதத்தோடு பெருக்கோடு அவரின் முகத்தைப்
க்காத பார்வதிக்குக் கூட பெரும் காலையில் பட்ட கவலைக்கு இப்ப

Page 63
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
மருந்து கிடைச்சிருக்கு, கவலய உனக்கு அடிச்ச அதிர் டம் யாருக் எங்களையெல்லாம் மறக்காம இ சொல்வேன்” என்றாள் கிண்டலாக,
அப்போது முனுசாமி அமைதி பெற்று நீங்கள் வீட்டுக்குப் பக்கத் சந்தோஷமாக ஒத்துக்கிட்டுப் போா நேரம் காலம் வந்தா எல்லாம் தானா மனசு போல ராமு சாரோட மன தங்கித்தான் வேலைகளை செய்யப் தூரத்தில் கண்களில் படாம நீங்க ெ காதலுக்கு நல்லது. நான் என்னுe கடித்தை வாசிச்சிட்டிங்க. இதுக்கு தான் சொல்லணும்' என்று கூறிய ஏறிட்டுப் பார்த்தார்.
"சார் இனிமேதான் உங்க க நான் எத்தனைதான் விரும்பினாலும் வேணுமில்ல. அந்தக் காரியத்தையும் "அப்ப பொண்ணு கேட்டு வரச் ஒரு வார்த்தை கேட்டிட்டு முறைப்பு எனக்கு நேரமாகிறது. நீ ஒன்றும் க இதுப்பத்தி பேசி முறைப்படி : கேட்கிறேன்” என்றவர் விடைபெற்று எப்படியும் இந்தத் திருமண வைப்பேன் என்று ஏதோ சபதம் வசந்திக்குக் கொஞ்சம் ஆறுதலாக ஏற்பட்ட மாற்றம் உள்ளத்தில் ஏற் முகத்தில் தெரியும் என்பது போல் பிரதிபலித்தது.
முனுசாமி போவதையே பார் “என்னடி சார் சபதம் போட்டு பே பார்வதி.
"ஆமா பார்வதி எனக்கென்னே இருக்கு."
"இதில் பயப்பட என்ன இரு அவரும் விரும்பி கடிதம் மூலம் ெ இந்த விசயத்தை விட்டுக் கொடுத்

57
விட்டுட்டு வேலையைப் பாரு. கடி அடித்திருக்கு. எப்படியோ ருந்தா சரி. அவ்வளவுதான் நான்
யாகச் சொன்னார். "இடம் மாற்றம் திற்குத்தானே போகப் போநீங்க. பக. எல்லாம் நல்லபடியா முடியும். வரும்முன்னு சொல்வாங்க. உங்க சும் இருக்கு. அவரும் இங்கே போகிறார். அதனால் கொஞ்சம் 1ண்டு பேரும் இருந்தா அது உங்க டைய கடமையை செய்திட்டேன். என்ன பதில் எழுதுறதுன்னு நீங்க
முனுசாமி வசந்தியின் முகத்தை
டமையே ஆரம்பமாகப் போகிறது. ), வீட்டில் பெரியவர்கள் அனுமதி
நீங்கதான் செய்ய வேண்டும்.” * சொல்றீங்களா. சரி ராமு வரட்டும் படி வருகின்றோம்” என்றவர், “சரி வலைப்படாத. நான் ராமு சாரோட உங்க வீட்டுக்கு வந்து பெண் க் கொண்டு போய் விட்டார். ாத்த நான் தடையின்றி முடித்து போட்டவர் போல் சொன்னதில் இருந்தது. வசந்தியின் முகத்தில் பட்ட உணர்வு அகத்தின் அழகு கண்ணாடி போல் அவள் முகத்தில்
த்துக் கொண்டிருந்த வசந்தியை, ாறார்” என்று திசை திருப்பினாள்
மா வீட்ட நெனைச்சா ரொம்ப பயமா
க்கு வசந்தி. நீ விரும்பியது போல
வெளிப்படுத்தி விட்டார். அவரும் திடமாட்ட்ார். ராமு சாருக்கு ஆதரவா

Page 64
எல்லோரும் கிளம்புவாங்க, அப் கொடுக்காமல் என்ன செய்வாங்க?" பார்வதியின் வார்த்தைகள் வ யைக் கொடுக்க, மாலை காரியால வசந்தி.
தோட்டம் என்றால் சிலர் இ நினைக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த கொண்டுள்ள சமூகப் பழக்கவழக் மாத்திரமே தோட்டம் என்ற சொல்லு மலையக கலாசாரத்தின் ஜீவ அது தோட்டத்தின் சமூகப்பிரச்சி உதிரத்தோடு கலந்து உயிர்த்துப அந்த சமூகக் கட்டுப்பாட்டின் அ தங்களின் வாழ்க்கையை அன அன்போ டும் நடத்துகின்றனர். பழங்கால வழிமுறைகள் இன்னும்
ஆனால் இன்றைய நவநாகர் காதல் திருமணம் என்பது சர்வசாத கட்டுண்ட ஆண்-பெண் இருபா6 அனுமதியைக் கட்டாயமாகப் பெர தங்களை உட்படுத்திக் கொள்வதி தங்களின் வாழ்க்கையை அமைத்து
ஆனால் இந்த நவநாகரிக முடியவில்லை. அவள் எவ்வளவுதா பழங்கால பழக்க வழக்கங்களை, பாடுகளை மீற அவள் விரும்பியத் தன் காதல் வெற்றி பெற்றாலும் கட்டுப்பாடுகளை எண்ணி அவள் அ அதேநேரம், தேர்தல் வே6 செயலகத்தில் ஒரு மாதம் தங்கி தாயாரிடமும், நண்பர்களிடமும் வ பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்தா சமூகத்தின் மேம்பாட்டிற்க கிடைக்கும் சந்தர்ப்பம் சாதாரண ஒருவனுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட வ பார்க்கிறாங்க. பொதுப் பணியைத் திற்கும் பயன்படுத்துவதையே முக்

(2ம் மாத்தளை ரோகின
புறம் வீட்டிலுள்ளவர்கள் அனுமதி ' என்றாள் பார்வதி. பசந்தியின் மனதிற்கு சற்று நிம்மதி யம் முடிந்து வீட்டிற்குப் புறப்பட்டாள்
இளக்காரமாக நினைத்து ஒதுங்கிட த் தோட்டத்து மக்களிடையே குடி கங்களை நேரில் பார்த்தவர்களுக்கு
க்கு அர்த்தம் புரியும். நாடி எங்கே என்று தேடிப் போனால், னையோடு, ஏன் அந்த மக்களின் டிப்புடன் இருப்பதைக் காணலாம். த்திவாரத்தின் மேல்தான் பெண்கள் மெதியோடும், பொறுமையோடும் தோட்ட மக்களின் வாழ்க்கையில் மிளிர்வதைக் காணலாம். ரிக யுகத்தைப் பொறுத்தவரையில், ாரணமான ஒன்றாகிவிட்டது. இதில் லரும் தங்களின் குடும்பத்தினரின் D வேண்டும் என்ற கட்டாயத்திற்குத் ல்லை. அவரவர்களின் விருப்பப்படி பக் கொள்கிறார்கள்.
யுகத்திற்கேற்ப வசந்தியால் வாழ சன் படித்த பெண்ணாக இருந்தாலும், தோட்டங்களிலுள்ள சமூகக் கட்டுப் தில்லை. இதன் காரணமாகத்தான், ., தன் குடும்பத்தின், சமூகத்தின் அச்சம் கொள்கிறாள். லைகளைக் கவனிப்பதாக மத்திய - வேலை செய்வதற்காக ராமு தன் விடை பெற்றுக் கொண்டு பஸ்ஸில்
ன். காக ஒருவனுக்குப் பணியாற்றக் னமானதல்ல. இது இறைவனால் ரம். இதை எத்தனை பேர் சீர்தூக்கிப் த் தன் சுயலாபத்திற்கும், சுகபோகத் ககியமாகக் கருதுகின்றனர். இதைப்

Page 65
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
பயன்படுத்தி மற்றவர்களை அடக்கி முனைகின்றனர்.
ஆனால் இவர்களில் ராமு அ மக்களின் மேன்மைக்காக, சமூக மே மென்ற இலட்சியத்தை மேற்கெ காகவே இத்தனை காலமாக தன் வாக்கிக் கொண்டு செயல்பட்டவன். கையில் துணைக்கரம் ஒன்று நீண் அந்த வசந்தியை எண்ணியவாறே பிர
இத்தனை வருடம் திருமண என்னை வசந்தி சிந்திக்க வைத்துவிட கடிதம் கிடைத்திருக்குமோ? அவ. திருப்பாரோ? இதற்கு வசந்தி என் அவள் மறுத்திருந்தால், அப்பப்பா இருக்கிறது. அப்புறம் எப்படி அவ: அப்படியெல்லாம் நான் நினைக்கிற என்ன வெறுக்கமாட்டாள். எப்படியும் தந்தாலும், அவங்க குடும்பத்தவங் வேளை அவங்க அவள வேறொருத வசந்திதான் வேரொருத்தன விரும்பு யெல்லாம் இருக்காது, அவள் மு: இருப்பதாக எனக்குத் தெரியவில்ை சந்தித்தா எல்லா விபரத்தையும் தெரி பஸ் ஒரு குலுக்கலோடு நி பட்டவன் பஸ் நிலையத்தை அ6 அவசரமாகப் பெட்டி படுக்கையே தேநீர் அருந்தும் கடைக்குச் சென்றா "வாங்க சார்” என்று வரவேற் வேலைக்காக வந்திருக்கீங்க போலி "ஆமா சார், அதற்காகத்தான் எங்கே ஒட்டுப் போடப் போநீங்க. உங்கள் ஒட்டு எங்களுக்கில்ல.”
"ஐயோ சார் ஒரு காலத்தில உண்மைதான். ஆனா இப்ப சிந்தி இந்த முறை எங்க ஒட்டெல்லாம் : பயப்பட வேண்டாம்” என்று சொ பட்டான்.

59
தனக்கு அடிமையாக்கிக் கொள்ள
ப்பாற்பட்டவன். பொதுப் பணியை ன்மைக்காகப் பயன்படுத்த வேண்டு ாண்டு செயல்படுபவன். அதற் னை ஒர் பிரமச்சாரியாகவே உரு ஆனால் இப்போது அவன் வாழ்க் டதுபோல் வசந்தி எதிர்ப் பட்டாள். யாணத்தைத் தொடர்ந்தான் ராமு. த்தைப் பற்றியே சிந்திக்காதிருந்த ட்டாளே. நான் முனுசாமிக்கு எழுதிய ர் இதப்பத்தி வசந்தியோட கதைத் ன சொல்லியிருப்பா? ஒரு வேளை அதப்பற்றி நினைக்கவே அச்சமாக ள் முகத்தில் விழிப்பேன்? சேச்சே. மாதிரி நடக்காது. வசந்தி நிச்சயமா ம் சம்மதம் தருவாள். அவ சம்மதம் க என்ன சொல்லுவாங்களோ? ஒரு த்தருக்கு நிச்சயித்திருந்தா, இல்ல றதா இருந்தா. சேச்சே. அப்படி கத்தில அப்படியானதொரு நிலை ல. எப்படியோ இன்று முனுசாமிய ந்து கொள்ளலாம். ன்றது. சிந்தனையிலிருந்து விடு டைந்து விட்டதையறிந்து அவசர ாடு இறங்கியவன், வழமையாக
'60. ற கடை முதலாளி “என்ன தேர்தல் ருக்கே” என்றார். வந்தேன். நீங்கல்லாம் எங்களுக்கு நாங்க எப்படித்தான் சொன்னாலும்
அப்படியெல்லாம் ஒட்டு போட்டது ச்ெசிதானே போடணும். அதனால உங்களுக்குத்தான். நீங்க ஒன்றும் ன்னதும் ராமு மிகவும் சந்தோஷப்

Page 66
60
128 :
கடிகாரத்தில் மணியைப் ப தெரிந்து கொண்டவன், தூரத்தில் முக்கிய பிரிதிநிதி ஒருவர் கடையை
இவர் சங்கத்தின் வளர்ச்சி ஒருவர். சங்கத்தில் மேல் மட்டப் தோல்வி கண்டு சங்கத்தின் ச உண்மையிலேயே இவரைப் ே படையில் ஆபீசில் உயர் பதவி வ சங்கத்தில் கடமையாற்றுபவர்கள் இந்த இடத்திற்கு மற்றவர்கள் கொடுக்க மாட்டார்களே. இவ் ராமுவின் நினைவை "வணக்கம் ராகு
பதிலுக்கு வணக்கம் சொல் எங்கிருந்து வருகிறீர்கள்?” என் உள்ளே அழைத்துச் சென்று இரா தேர்தல் வேலைகள் பற்றி கதைத்து
சிறிது நேரத்தில் வெளியே இன்று முள்ளங்கித் தோட்டத்தி வருகிறேன்” என்று விடைபெற மு பஸ் நிலையத்திற்கு வாரன்" என்
விடைபெற்றுக்கொண்டு பிரதிநிதி
பஸ் 4.30 மணிக்குத் த இருவரும் சிறிது நேரமாகக் கண வந்தது. நாளை சந்திப்போம் என பஸ்ஸிற்குள் ஏறவும், பிரதிநிதி த
ராமு இறங்க வேண்டிய இ கொண்டான்.
குறிப்பிட்ட இடத்தில் பஸ் நி நேராக முள்ளங்கித் தோட்டத்தி சென்றான். இந்தத் தோட்டத்திற்கு என்று அழைப்பார்கள். தோட்ட வா தான் செல்லும். இப்பாதையில் பாதை வரும். அந்த வழியாகத்தான் வேண்டும்.
குறுக்குப் பாதையில் ராமு விதமாக ராமுவைக் கண்டு கொன வந்து கட்டிப் பிடித்துக் கொண்டு

மாத்தளை ரோகினி
ார்த்த ராமு, நேரம் 3.30 என்பதைத் தேர்தல் வேலைகளைக் கவனிக்கும்
நோக்கி வருவதைக் கவனித்தான். சிக்கு அயராது பாடுபட்டவர்களில் பதவிக்குப் பலமுறை முயற்சித்தும் டமையைச் செய்து வருகின்றார். பான்றவர்களுக்கு சேவை அடிப் பழங்க வேண்டும். ஆனால் தொழிற் எல்லாம் பதவி கிடைத்துவிட்டால் ளை அமர்த்துவதற்கு சந்தர்ப்பமே வாறு நினைத்துக் கொண்டிருந்த முசார்”என்று கலைத்தார். ண்ன ராமு, “என்ன இந்த நேரத்தில ாறு கேட்டுக் கொண்டே அவரை *ண்டு தேநீருக்கு ஆர்டர் செய்துவிட்டு நுக் கொண்டிருந்தார்கள்.
வந்த ராமு, பிரதிநிதியிடம் “நான் ற்குப் போய் நாளை காலையில் யலும் போது, "இருங்க சார் நானும் று கொண்டே கடை முதலாளியிடம் யுெம் ராமுவும் புறப்பட்டார்கள். ான் இருப்பதாகச் சொன்னார்கள். தத்துக் கொண்டிருந்த போது, பஸ் ன்று விடை பெற்றுக்கொண்டு ராமு ா பயணத்தைத் தொடர்ந்தார். டத்தில் பஸ் நின்றவுடன் இறங்கிக்
ன்ெறவுடன் இறங்கிக் கொண்ட ராமு, ற்குப் போகிற வழியில் நடந்து ப்போகும் வழியை கருத்தை ரோட்டு கனங்கள் கூடுதலாக இந்த வழியில் நேராக சென்றபின் ஒரு குறுக்குப் ன் முனுசாமியின் லயத்திற்குச் செல்ல
சன்று கொண்டிருந்தான். எதிர்பாராத ண்ட முனுசாமி அவனை நோக்கி ஓடி வீட்டிற்கு அன்ழத்துச் சென்றான்.

Page 67
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
1.
தொழிலாளியை மதிக்காத நா அனுபவ ரீதியாக எழுந்த பழமொழி. உலகில் மனிதனுக்கு இன் உடை, வீடு. ஆனால் தோட்டத் தொழி ஆராய்ந்து பார்த்தால், அவர்கள் : இருநூறு ஆண்டுகளுக்குப் பின் கொள்ளாமல் இருப்பது வேடிக்கைய ஒரு மனிதனின் சாதாரண தே முடியாதவர்கள், நாங்கள் ஜனநாயக முன்னேறிவிட்டது என்றெல்லாம் பெ பத்தடி அகலமும், பன்னிர தோட்டத் தொழிலாளர்களின் வீடு. எத்தனை பரம்பரைகள் வாழ்ந்திரு தலைமுறை உருவாகி விட்டது. சர்வி மனிதனின் வாழ்க்கை முன்னேற்றம் பொறுத்திருக்கின்றது என்று.
ஆனால் எமது நாட்டில் பத்து முடிந்து, அந்த வீடுகளை அரசா வழங்கியுள்ளது. இத்திட்டத்தில் ஆண்டு காலமாக வாழ்ந்து நாட் பெருக்கித் தருகின்ற இந்தத் தோட்ட ஒரு வீடேனும் இதுவரை வழங்க லயன்கள் யாரால் கட்டப்பட்டது என் காண முடியாத நிலையில் உள்ளது.
ஆட்சியாளர்கள் இந்த மக்க இயந்திரமாகவே கருதுகின்றனர். ( கூடுதலான உழைப்பைக் கொடுத் தொகையைப் பெறுவதால், போஷ மூலமாகத் தான் கேட்டறிந்திருட் அவர்கள் சுவைத்ததில்லை.
முனுசாமி இருக்கும் லயம் பதி இந்தப் பதினான்கு குடும்பத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் வசிக்க செய்த ராமு, முனுசாமியின் கைத் அந்த வீட்டின் அழகை ரசித்துக் கொ

6
3
டு ஒருபோதும் செழிக்காது என்பது
றியமையாத தேவைகள் உணவு, லொளர்களின் வாழ்க்கை நிலையை வாழும் உண்மையான நிலையை பும் ஆட்சியாளர்கள் தெரிந்து ாகும. வைகளைக் கூடப் பூர்த்தி செய்ய அபூட்சி நடத்துகிறோம், எங்கள் நாடு ருமையடிப்பதில் அர்த்த மில்லை. ண்டு அடி நீளமும் கொண்டது இந்த வீட்டிற்குள் தான் எத்தனை நக்கும். இப்போது நான்காவது பதேச ரீதியில் கூட கூறுகிறார்கள், அவன் வாழ்ந்து வரும் சூழலைப்
லட்சம் வீடுகள் கட்டும் திட்டம் ாங்கம் மக்களுக்குச் சொந்தமாக
கூட தோட்டங்களில் இருநூறு .டின் அன்னிய செலாவணியைப் மக்களுக்கு மாத்திரம் சொந்தமாக கியதில்லை. அது மட்டுமல்ல, ாபது கூட இப்போது அடையாளம்
5ளின் உழைப்பை வாங்கும் ஓர் இவ்வியந்திர மனிதர்கள் தங்களின் த்து வேதனமாக ஒரு சில அற்பத் ாக்கு உணவு என்பதை வானொலி பார்களேயன்றி, அதை மனதார
னொன்கு அறைகளைக் கொண்டது.
மொத்தமாக சிறுவர்கள் உட்பட கிறார்கள். ஆத்திரத்தோடு சிந்தனை திறமையால் பொலிவு பெற்றுள்ள ாண்டிருந்தான்.

Page 68
62
“என்ன சார் அப்படிப் பார்க் வேலை. சினிமா போஸ்டர்களை கிறார்கள்.”
“அதுவும் நல்லாத்தான் இ( மூளை வளர்ச்சிக்கேற்ற விதத்தி மூட்டத்திலிருந்து உருமாற்றியிரு முறை என்றுதான் மாறப் போகி பார்த்துப் புன்னகையொன்றை உதி “என்ன செய்யிறது ராமு ச வீடிடிந்து விழுந்து செத்துப் போயி யாருமே கவலைப்படுடறதில்ல. ஆண்டவன் இன்னமும் துணை இ உயிரோட வாழ்ந்துகிட்டிருக்காங்க “என்னங்க வந்தவங்கக்கிட் இருக்கீங்க. அவங்களுக்கு தேத் போலிருக்கே” என்றவாறு தண் வீட்டிற்குள் நுழைந்தாள்.
அப்போதுதான் தன் பக்கத்தி அதை எடுத்து மடக்கென்று ( கொண்டு, “வாங்க முனுசாமி ஒரு விட்டு வருவோம்” என்று முனுசாமி தோட்டத்தைச் சுற்றிப் பா இடையிடையே சந்தித்த தொழில வீட்டிற்குத் திரும்பும்போது இரவு கை கால்களைக் கழுவிக்கொண்டு
தெய்வானை சாப்பாட்டைத் யையும் ராமுவையும், பிள்ளை சாப்பாட்டைப் பரிமாறினாள் தெய்வ சாப்பிட்டு முடிந்தவுடன் மு பாய் போட்டு அமர்ந்து கொண்டன சிந்தனையிலிருந்து ராமுவினை மு ஆரம்பித்தான்.
“உங்க கடிதம் கிடைத்தது. இருக்கு” என்றதைக் கேட்ட சாப்பிட்டது போலிருந்தது. மே
99 ம். சொல்லுங்க” என்றான்.

மாத்தளை ரோகினி
கிறீங்க? இது நம்ம பையன்களின் வீடு பூராவும் ஒட்டி வைத்திருக்
ருக்கு முனுசாமி. ஏதோ அவர்களின் ல் ஒரு மாதிரியா வீட்டை புகை க்கிறார்கள். ம். இந்த வாழ்க்கை றதோ” என்றவாறு முனுசாமியைப் ர்த்தான். ார். எத்தனையோ தொழிலாளிகள் விருக்காங்க. செத்தவங்களை பத்தி என்னமோ நம்ம மக்களுக்கு அந்த இருக்கிறதால இன்னைக்கு அவங்க ”என்றான் முனுசாமி. ட ஒங்க பாட்டுல கதைச்சிக்கிட்டே தண்ணிய கூட குடிக்க உடமாட்டீங்க ணிக்குப் போயிருந்த தெய்வானை
ல் தேநீர் இருப்பதை ராமு உணர்ந்து குடித்தவன், உடைகளை மாற்றிக் முறை தோட்டத்தைச் சுற்றிப் பார்த்து
யை அழைத்தான். ர்த்துக்கொண்டே வந்த இருவரும் ாளர்களையும் கண்டு பேசினார்கள். மணி ஏழாகிவிட்டது. வந்த வேகத்தில்
உள்ளே நுழைந்தார்கள். தயாராக வைத்திருந்தாள். முனுசாமி களையும் ஒன்றாக அமர வைத்து UT63)6OT.
னுசாமியும் ராமுவும் திண்ணையில் ர். பேச்சை எப்படி ஆரம்பிப்பது என்ற ந்திக்கொண்டு முனுசாமியே பேச்சை
விஷயம் உங்களுக்கு சாதகமாத்தான் ராமுவுக்கு ஆரம்பமே பால் பழம் லும் விஷயத்தை அறியும் ஆவலில்

Page 69
இதயத்தில் இணைந்த இருமலர்கள்
"நீங்க எப்படி வசந்திய கண் வசந்தியும் நீங்கவந்த நாள் முதலா இதைத் தெரிந்துகொண்ட நான் : உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்டு வி பிறகுதான் இதுபற்றி நீங்களும் பார்த்து, நீங்க ரெண்டு பேரும் என்பதை உணர்ந்து கொண்டேன். ம வசந்திய போய்ச் சந்திச்சேன். அ தையும் கொடுத்தேன். கடிதத்தை செய்வதென்று புரியாமல் தடுமாறி கிறதுக்கு முன்னால இருந்த சந்ே பார்த்தபிறகு ஒரேயடியாப் பறந்து போனவளா இருந்தா, ஏன்னு சே என் குடும்பத்தினர் சம்மதிக்கணு சொல்வேன் என்ற தடுமாறிவிட்டா6 வேண்டிய பொறுப்பையும் நானே முடிவை தெரிந்துதான் அவர்கள் என்றவர், “அதோட, இன்னொரு மு: முனுசாமி விசயத்தைக் சொல்லா பாாததான.
“எதுவானாலும் சொல்லுங்க இதயம் படைத்தவன். தைரியமா! படுத்தினான்ராமு.
"அப்படி சீரியவஷான விஷயம் திருமணம் செய்ய உங்கள் குடும் தெரிந்து கொள்ளணுங்கிறதுக்காகத் "சார் நீங்க சொல்றது எனக் வரை நான் சாதி, சமயங்களுக்க எப்படி நாம் மனித ஒற்றுமைகளை என் சுயவாழ்விலும் கடைப்பிடிப்ப8 முடிவை எதிர்ப்பவங்க யாருமே இ தாலும், அது நியாயமானதாக அவங்க நல்லா புரிஞ்சிகிட்டிருக்க கொஞ்சமும் கவலைப்பட வேண்டிய "இல்ல ராமு சார் நான் இதப் நினைககக கூடாது. ஏன்னா நாளை இந்த மாதிரியான கேள்விகனைக் சொல்ல தயாரா இருக்கனுமில்ல."

r 63
ாடு மயங்கினீங்களோ அதேபோல உங்க ஏக்கத்திலேயே இருந்திச்சி. எப்படியும் உதவி செய்வேனென்று ட்டுக்கு வந்தேன். வீட்டுக்கு வந்த ம் கடிதம் அனுப்பியிருக்கிறதப் எவ்வளவு ஆழமா நேசிக்கிறீங்க றுநாள் நான் வேலைக்குப் போகாம வக்கிட்ட நீங்க அனுப்பிய கடிதத்
வாசித்தவள் மகிழ்ச்சியால் என்ன விெட்டாள். ஆனா உங்களப் பார்க் தாஷமெல்லாம், உங்க கடிதத்தப் போச்சு. வசந்தி ரொம்பவும் பயந்து 5ட்டதற்கு, என் காதல். நிறைவேற மே. இதை எப்படி நான் வீட்டில் ள். அதோட வீட்டுக்குப் போய் பேச ா எடுத்துக்கொண்டேன். உங்கள் வீட்டுக்குப் போக வேண்டும்” க்கிய விஷயம்” என்று சொல்ல வந்த மல் ராமுவின் முகத்தை ஏறிட்டுப்
க சார். நான் எதையும் தாங்கும் கச் சொல்லுங்க” என்று உற்சாகப்
ஒன்றுமில்ல. நீங்கள் வசந்தியைத் பத்தினர் சம்மதிப்பாங்களா என்று த்தான் கேட்டேன்.” குப் புரியுது. என்னைப் பொறுத்த ப்பாற்பட்ட ஒருத்தன். சமூகத்தில் ாப் பற்றி பேசுகிறோமோ அதையே வன். எங்க குடும்பத்தில என்னோட ல்ல. ஏன்னா நான் எந்த முடிவெடுத் த்தான் இருக்கும். அப்படின்னு $ாங்க. அதனால வீட்டப்பத்தி நீங்க
தில்லை.” பற்றி சொன்னதற்காக நீங்க தவறாக க்கு பெண் வீட்டுக்காரங்க என்னிடம் கேட்டா அந்த நேரம் நான் பதில்

Page 70
64
"உண்மைதான்சார்.”
"அதோட, பெண் வீட்டாரப் தாயில்லாத பெண். தந்தையும் சே மற்றது சீர்வரிசையைப் பற்றி பிற "சார் நான் வசந்தியத்தான் ே இல்ல. எனக்கு வசந்தியப் பிடி சிருந்தா அதுவே எனக்குப் பே துளிகூட வேண்டியதில்ல. வக் காப்பாத்தக்கூடிய தைரியம் எனக் “தம்பி நாம எத்தனைதான் வங்க தன்னோட பொண்ணுக்கு செய்யாமப் போயிடவா போறாங்க நம்ம வசந்திய நாளை முதல் வே சொன்னா. அதனால வேலையை நான்தான் அவசரப்படாம கடன எப்படியும் நிறைவேற்றி வைக்கி( வந்தேன்.”
"ஏன் இந்த திடீர் மாற்றம்" சந்திக்க முடியாமல் போய்விடுமே "கவலைப்படாதீர்கள் சார். நீ போகிறீர்கள். எப்படியும் வசந்திய தானே.”
வசந்தி இல்லாததும் ஒரு தூரத்தில் இருப்பதால் அன்பும் ப அத்தோடு, இப்போது நான் எ( முறையில் செய்து முடிக்க வசந்தி அவள் இருந்தால் என் கவனம் எ அதனால், அவள் வேறு இடத்தி தான். இப்படி அவனால் இலகுவி பிரிவின் ஏக்கம் அவன்முகத்தில் பி “சரி சார் கவலையை விட்டு கொள்ளவோம்” என்று படுக்கைன திண்ணையில் பாய் விரித்து போர்த்திக் கொள்ளதுப்பட்டியும் 6 படுக்கையில் படுத்த ர அடுத்து என்ன செய்வது என்ற யே

மாத்தளை ரோகினி
பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம். கோதரர்களும் மாத்திரம்தான் துணை. குபேசிக் கொள்ளலாம் தானே.” நசிச்சேனே தவிர அவளோட சீர்வரிசய ச்சிருக்கு. வசந்திக்கு என்னப் பிடிச் ாதும். மற்றபடி சீர்வரிசை எனக்கு சந்திய என் சொந்த உழைப்பால் கு இருக்கு.”
சொன்னாலும், பெண்ணை வளர்த்த குச் செய்ய வேண்டிய சீர்வரிசைய . அதோடு ஒருமுக்கியமான செய்தி. 1றொரு கிளைக்கு மாற்றப் போறதா க்கூட விட்டுடப் போறதா சொன்னா. மய செய். உன்னோட எண்ணத்த றேன்னு அவட மனச தணியவச்சிட்டு
? அப்போ நாளை என்னால் வசந்திய ா?” என்று சோர்ந்துவிட்டான் ராமு.
நீங்கள்தான் ஒரு மாதம் தங்கியிருக்கப் சந்திச்சுப் பேசும் சந்தர்ப்பம் கிட்டும்
விதத்தில் நல்லதுதான். ஏனென்றால் ாசமும் அதிகமாக வளரும் என்பார்கள். டுத்திருக்கும் பொறுப்புகளை நல்ல அருகில் இல்லாததும் நல்லதுதான். ல்லாம் அவள் மேல்தான் இருக்கும். ல் இருந்து வேலை செய்வது நல்லது ல் நினைக்க முடிந்தாலும், வசந்தியின் ரதிபலித்தது. ட்ெடுத் தூங்குங்க. காலையில் பேசிக் யக் காட்டினான் முனுசாமி. து, அதன் மேல் தலையணை ஒன்றும் ாடுத்து வைத்திருந்தாள் தெய்வானை. ாமுவுக்குத் தூக்கமே வரவில்லை. ாசனையில் ஆழ்ந்திருந்தான்.

Page 71
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
இத்தனை வருடம் இல்ல வெளிப்பட்டது. பெரியவர்கள் சொல் கணவன் - மனைவியாக வாழ்ந்தவ துண்டு. அவர்கள் பிறப்பது வெ. ஒன்றாக இணையும் வாய்ப்புண்டு எ முற்பிறப்பில் என் மனைவியாக வாழ்ந்
இப்படியே காதல் நினைவுகளி மயக்கத்திலேயே உறங்கிப் போனான்
14
கனவு இது எந்தவொரு மனித தில்லை. இக்கனவு என்ற ஒரு சொ உரித்தானதொன்றாக இருந்தாலும், குரிய தொன்றாக இதுவரை அன மேலத்தேய நாடுகளில் உள்ள மக்கள் அதிக கவனமோ, நம்பிக்கையோ ெ மல்ல, எமது நாட்டிலும் இந்தக் ச கருத்திற் கொள்வதில்லை. அதில் களை அவர்கள் புரிந்து கொள்வது மி மில்லை. இது ஒரு சிலரின் கொள்ை
இன்றைய விஞ்ஞான வேகத் உருவாகிக் க்ொண்டிருந்தாலும் எதி யாக யாராலும் கூறிவிட முடியாது. தீமைகளை ஒருவருக்கு விபரிக்கு ஒரு சொல்லுக்குள் அடங்கியிருக்க தன்மையைப் பொறுத்திருக்கும்.
இந்தக் கனவு என்ற ஒரு யதார்த்த உணர்வுகளைப் புரிந்து இதனால் அன்று முதல் இன்று வரை அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து நாளை நடக்கப்போகும் செயல்கள் இந்தக் கனவின் மூலம் அறிந்து மக்களுக்கே உண்டு. தமிழர்களி: அவர்கள் தாங்கள் காணும் கனவு திட்டங்களையும் மாற்றிக்கொள்வார்
5

65
த காதல் இப்போது எப்படி வார்கள். முற்பிறப்பில் அன்பான கள், மீண்டும் ஒரு தரம் பிறப்ப வ்வேறு இடமாக இருந்தாலும் ன்று. ஒரு வேளை இந்த வசந்தி திருப்பாளோ?
ல் தன்னை மறந்திருந்த ராமு அந்த
4
ஜீவராசிகன்னயும் விட்டு வைப்ப ல் உலக மக்கள் அனைவருக்கும் அது எல்லோரினதும் நம்பிக்கைக் மைந்து விடவில்லை. குறிப்பாக இந்தக் கனவு என்ற சொல்லுக்கு சலுத்துவதில்லை. அங்கு மட்டு $னவு என்ற சொல்லை ஒருசிலர் உள்ள யதார்த்தங்களின் தன்மை ல்லை. புரிந்து கொள்ள முயல்வது கயைப் பொறுத்தது.
தில் உலகில் பலவித மாற்றங்கள் Iர்கால விளைவுகள் பற்றி உறுதி ஆனால் நாளை நடக்கும் நன்மை ம் தன்மை இந்தக் கனவு என்ற கிறது. இதில் ஒருவரின் கனவின்
சொல்லுக்குள் அடங்கியிருக்கும் கொண்டவர்கள் தமிழர்கள்தான். அவர்கள் கனவு என்ற சொல்லுக்கு வந்துள்ளார்கள். வருகின்றனர். நன்மையா, தீமையா என்பதை கொள்ளும் திறமை நமது தமிழ் ண் பண்பாட்டைப் பொறுத்தவரை ற்கமையவே தங்களின் செயல்
956T.

Page 72
66
இப்படி உலகத் தமிழ் மக் கனவு உலகம், ராமுவையும் விட்டு முனுசாமியும், ராமுவும் சமு விட்டிறங்கி நேராக வசந்தியின் வீட் போன போது வசந்தி அங்கு இரு முனுசாமியைக் கண்டதும் “வாங்க வீட்டுக்குள் நுழைந்த இ ராமுவைப் பார்த்து இவர் யார் எ பார்த்தார்கள்.
"இவர் பெயர் ராமு. நம்ம கடமையாற்றுகிறார். தேர்தல் கிறார்,” என்று அறிமுகப்படுத்தி 6 எல்லோரும் தேநீரை அரு பேச்சை ஆரம்பித்தான். "என்ன கிறீங்க”
அப்போது வெளியில் சென் வீட்டிற்குள் நுழைந்து கொண் வணக்கம் தெரிவித்துக் கொண்ட கொண்டார். ஜகதீசின் மனைவி : வந்து வைத்தாள். தேநீரை அருந் "இவர் யார்”என்று முனுசாமியை முனுசாமி எழுந்து ராமுவை ஞானத்தின் முகத்தில் கோபத்தின் இருக்கையை விட்டு எழுந்தவர் புறதா சொன்ன ராமு இவர்தானா ராமு எழுந்து ஆமா, நான்தான் எ6 அவனின் கையை அமர்த்தி, “ே பேசலாம்” என்று சமாதானப்படுத் “என்னய்யாநிதானம் வேண் அனுப்புரோமா இல்ல இவர்கி சத்தம் போட்டு கத்திவிட்டார். 1 தியும் அவர் கட்டுப்படுவதாயில் வந்திருக்கிறீங்க” என்று கேட்டார் "அப்பா கொஞ்சம் அமை படுநீங்க. அவங்க வந்த விசய சத்தம் போட்டு ஆர்ப்பாட்டம் செ படுத்த முனைந்தார்கள். ஆனால்

மாத்தளை ரோகிணி
களின் நம்பிக்கைக்குரியதொன்றான
வைக்கவில்லை. pத்திரவல்லித் தோட்டத்தில் பஸ்சை ட்டை நோக்கிப் போனார்கள். அவர்கள் க்கவில்லை. அவளின் சகோதரர்கள் ஐயா" என்று வரவேற்றார்கள். இருவரையும் அமரச் செய்துவிட்டு ன்று கேட்பது போல் முனுசாமியைப்
சங்கத்தின் உதவி காரியதரிசியாகக் வேலைகளைக் கவனிக்க வந்திருக் வைத்தார்.
ந்திக் கொண்டிருந்தனர். ஜெகதீஸ் விசயமா இந்த நேரத்தில வந்திருக்
ாறிருந்த வசந்தியின் தந்தை ஞானம் டே வந்திருப்பவர்களைப் பார்த்து ார். வந்தவர்களுடன் தானும் அமர்ந்து அவருக்கும் ஒரு தேநீரைக் கொண்டு திக் கொண்டே, ராமுவைப் பார்த்தவர், ப் பார்த்துக் கேட்டார்.
அறிமுகப்படுத்தி வைக்கும்போதே சின்னங்கள் வெளிபடத் தொடங்கின. , "ஓகோ என் மக வசந்தியை விரும் ?” என்று ஆத்திரத்துடன் கேட்கவே, ன்று பதில் சொல்வதற்குள், முனுசாமி கோபப்டாதீங்க கொஞ்சம் நிதானமா தும் தோரணையில் கூறவே, டிக் கிடக்கு. எம் புள்ளைய வேலைக்கு ட்ட சரசமாட அனுப்புரோமா” என்று மகன்மார்கள் எவ்வளவு கட்டுப்படுத் லை. "இப்ப என்ன விசயமா இங்க
தியா இருங்க. ஏன் இப்படி ஆத்திரப் த்தை சொல்லும் முன்பே ஏன் இப்படி ய்யிறீங்க” என்று அவரை அமைதிப் அவர் விடுவதாயில்லை.

Page 73
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
“இவனுக ரெண்டு பேரும் எ மகள கல்யாணம் செய்து தரப் போறி ப்பாங்க” என்றவர், “யாராலும் இந்த அப்புறம் நான் பொல்லாதவனா மா குறை சொல்லக்கூடாது ஆமா” என்று "அய்யோ அப்பா அவர்கள் வர் தேவையில்லாத ஆர்ப்பாட்டமெல்லாப் "சரி, கேட்டுக்க அவங்க இங் ஆனா ஏ பொண்ணு பேச்ச மட்டும் எனக்குப் போதும் ஆமா.”
"சார் நம்ம வந்த நேரம் சரியில் வோம். பொண்ணும் வேணாம், மண் முனுசாமியின் காதில் முனுமுனுக்கத்
"அவசரப் படாதீங்க ராமு. இ. விசயத்த சொல்லிட்டுத்தான் போகலு படுத்தினார் முனுசாமி. அது மட்டும ஞானத்தைப் பார்த்து, "ஐயா பெரிய வந்திருக்கோமுன்னு நீங்களே தெரி மிகவும் நல்லவர். உங்கள் பொண்ணு இல்லாம வாழலாம். அதோட, ரெ மனதார நேசிக்கிறாங்க” என்று மிகவு "இந்தக் கதையெல்லாம் வே. காலி பண்ணுங்க. உங்களுக்கெல்லா அப்போது வீட்டுக்குள் நுை களைப் பார்த்து வணக்கம் கூறிக்ெ பார்த்த ஞானம், "ஏம்மா வசந்தி இத படிக்க வைச்சேனா. இவர்தான் ஒ என்று எடுத்த எடுப்பிலேயே கேட்டு எ “வந்துப்பா” என்று ஏதோ சொல் மார்கள் கையமர்த்தினர்.
“இந்தாம்மாநான் உன்ன பெத் விரும்பினது உண்டா இல்லையான்னு எழுந்துவிட்டார்.
இதுவரை வீட்டில் என்ன நடர் அமர்ந்த அனைவரையும் ஒருமு.ை முகத்திலும் கடுகடுப்பு இருப்பது பயமுறுத்துகிற மாதிரி நின்று ச்ெ

67
துக்காக வந்திருப்பாங்க. உங்க ங்களான்னு கேட்கத்தான் வந்திரு வீட்டுல பெண் கேட்டு வந்தீங்க. றிடுவேன். அப்புறம் என் மேல்
உள்ளே நுழைய முற்பட்டவரை, ந்த விசயத்த கேட்கும் முன்பே ஏன் ம் செய்யிறீங்க.” க எதுக்காக வந்திருந்தாலும் சரி, அவங்க இங்க பேசாமயிருந்தா
ல போலிருக்கு. வாங்க போயிடு ாணாங் கட்டியும் வேணாம்” என்று தொடங்கினான்ராமு. த்தனை நடந்த பிறகும் நாம வந்த ணும்” என்று ராமுவைச் சமாதனப் ல்ல, அமைதியாக அமர்ந்திருந்த பவரே நாங்க எதைப்பற்றிப் பேச ஞ்சிகிட்டதுக்கு நன்றி. இவர் னும் எந்தவிதமான கஷ்டங்களும் "ண்டு பேரும் ஒருவரையோருவர் ம் அமைதியாக எடுத்துச்சொல்ல, ண்டாம். உடனடியாக டத்தை ாம் ஒரு பொண்ணு கேடா.” ழந்த வசந்தி, அமர்ந்திருந்தவர் காண்டாள். அவளை முறைத்துப் நற்குத்தான் ஒன்ன கஷ்டப்பட்டுப் னக்கு கிடைச்ச மாப்பிளையா?” விட்டார். ல முற்பட்ட வசந்தியை அண்ணன்
த அப்பன் கேட்கிறேன். நீ இவரை று எனக்குப் பதில் சொல்லு” என்று
ந்தது என்பதைப் புரியாத வசந்தி, ற சுற்றிப் பார்த்தாள். எல்லோர்
தெரிந்தது. ஒருவரையொருவர் காண்டிருந்தார்கள். இறுதியாகத்

Page 74
68
தந்தையின் முகத்தை ஏறிட்டுப் பார்க்காமலேயே "நான் இவர வீட்டுக்குள் ஓடிவிட்டாள்.
இதைக் கேட்ட ராமு அதி இறுக்கிப் பிடித்துக் கொண்ட6 விடுவோம். இனி நமக்கு இா விட்டான்.”
முனுசாமியும் அதிர்ந்தே கூறிய வசந்தியா இப்போது திடீ யோடு எழுந்தான்.
அப்போது வசந்தியின் தந் சரிதானே. எம் பொண்ணு ஒன் வசந்தியின் சகோதரர்களைப் பார்:
உள்ளே சென்ற வசந்தி செவிக்குள் விழவே. ராமு’வசந்தி இந்த சத்தத்தைக் கேட்டு முனுசாமி சுருட்டிக்கொண்டு : ராமு ஏதேதோ முனங்கிக் கொண் “ராமு சார் ராமு சார் என்ன ஏதா என்று அவனை மெதுவாக எழு மெதுவாகக் கசக்கியவாறே அப்போதுதான் இதுவரை கண்ட புரிந்தது.
ராமுவின் முகத்தில் பயL கொண்ட முனுசாமி “என்ன சா தூண்டினார்.
"இல்ல சார்”என்று சமாளி "இல்ல நீங்க ஏதோ ஒ வசந்தின்னு கத்துறப்போவே வசந்தியப் பத்தியதாத்தான் சரிதானா” என்று அவனின் முகத்
"ஆமா சார் கனவுதான்” 6 தான் ராமு.
இதைக் கேட்ட முனுசாமி, வேரோடியிருக்குமுன்னு நான் f பேசிக் கொண்டதை நினைத் அதான் இப்படியான கனவுகள் வ

மாத்தளை ரோகிணி
பார்த்துவிட்டு பயத்தோடு ராமுவைப்
விரும்பல”. என்று சொல்லிவிட்டு,
ர்ந்தே போய் விட்டார். முனுசாமியை வன், “வாங்க முனுசாமி சார் போய் வ்க என்ன வேலை என்று புறப்பட்டு
போய் விட்டார். தன்னிடம் நேரில் ரென்று மாறி விட்டாள் என்று சிந்தனை
தை ஞானம், “எப்படி நான் சொன்னது றும் தரம் கெட்டவளில்லை” என்று த்து தன் மார்பில் தட்டிக் கொண்டார்.
விம்மி விம்மி அழுவது ராமுவின் " ’ என்று கத்தி விட்டான். டு ராமுவின் பக்கத்தில் படுத்திருந்த எழுந்தவன். ராமுவைப் பார்த்தான். டிருந்தான். அருகில் சென்ற முனுசாமி வது பயங்கரக் கனவு கண்டீங்களா” ப்பினான். அப்போது ராமு கண்களை எழுந்து அமர்ந்து கொண்டான். து வெறும் கனவு என்று அவனுக்குப்
ம் குடி கொண்டிருப்பதை உணர்ந்து ர் என்ன நடந்தது” என்று அவனைத்
க்க முற்பட்டவனை, ரு கனவு கண்டிருக்கிறீங்க, நீங்க நான் புரிஞ்சிக்கிட்ட, அந்தக் கனவு இருக்குமின்னு. என்னா சொல்றது தைப் பார்த்துக் கேட்டார் முனுசாமி. ான்று தான் கண்ட கனவினை விபரித்
“சார் உங்கள் காதல் இந்த அளவிற்கு நினைக்கவே இல்ல. நேற்று மாலை துக் கொண்டே தூங்கியிருப்பீங்க. ந்திருக்கு” என்றான்.

Page 75
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
“இது கனவாகவே இருக்கட் ராமுவை,
"கவலைப்படாதீங்க சார். நீ நடக்காது. கனவுல உங்க காதலுக் அது நனவுல நல்லபடியா முடிய கவலைப்படாம தைரியமாப்படுத்து படியா நடக்கும்” என்று அவளைபடு
படுக்கையில் சரிந்த ராமு எண்ணியபோது வெட்கப்பட்டான். புறக்கணிச்சிருந்தா அப்பப்பா அத முடியாது என்று எண்ணியவன், சி முனுசாமியின் தைரியம் அவனின் இருந்தது. அந்த இதமான சுகத் ஆழ்ந்து போனான்.
1.
தேர்தல் வேலைகளைக் கவ: காலம் குறித்துப் பேசுவதற்காக அ மறுநாள் காலையில் தேநீர்சாப்பிட்டு காரியாலயத்தை வந்தடைந்தார்கள் வைத்த ராமு அப்படியே அதிர்ந்து முடியாது’ என்று நினைத்து கவ: அவளே வந்து அவன் எதிரே நின்றா வசந்தியை காண முடியாதோ என ராமுவுக்கு அதிர்ச்சியையும், மகிழ் நேற்று இரவு கண்ட கனவிற்கும் தொடர்பில்லாமல் போய்விட்டது. ர மகிழ்ச்சியைக் கொடுத்தது.
அதேசமயம் செயலாளர் அ4 வசந்திக்கு ராமுவின் உருவம் தெ வேதனையைம் கொடுத்தது. குனி வந்தவள் எனக்கு இடமாற்றம் சொல்லும்போது அவளின் நிலத்தை வந்து தொட்டன.

69
டும். நிஜமாகிவிடக்கூடாது" என்ற
ங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் $கு முட்டுக்கட்ட ஏற்பட்டிச்சின்னா ங்கிற அறிகுறிதான். அதனால் துத் தூங்குங்க. எல்லாம் நல்ல க்க வைத்தான் முனுசாமி.
தான் கண்ட கனவை மீண்டும் உண்மையிலேயே வசந்தி என்ன ந மட்டும் என்னால தாங்கிக்கவே றிது மனவேதனை அடைந்தாலும் இதயத்திற்கு சிறிது இதமாக தில் ராமு மீண்டும் நித்திரையில்
5
னிப்பதற்காக வந்த ராமு தன் எதிர் ன்று முனுசாமி வீட்டில் தங்கினான். விெட்டு இரண்டு பேரும் புறப்பட்டு ா. வாசற்படியில் காலடி எடுத்து து போய்விட்டான். யாரைக் காண லைப்பட்டுக் கொண்டிருந்தானோ ள். அதுதான் வசந்தி. இது எங்கே
ஏங்கித் தவித்துக் கொண்டிருந்த pச்சி யையும் கொடுத்தது. தான்
இன்று நடக்கும் சந்திப்பிற்கும் ாமுவின் இதயத்திற்கு அளவில்லா
றைக்குள்ளிருந்து வெளியே வந்த ரிந்ததும் மனதிற்கு இதத்தையும் ந்த தலையுடன் ராமுவின் அருகில் செய்து விட்டார்கள் என்று 5ண்களிலிருந்து கண்ணீர்த்துளி

Page 76
70
வசந்தியை நிமிர்ந்து பார்த், போலிருந்தது.
“அதற்கெல்லாம் கவலைப் இங்கே தங்கி வேலை செய் வேலைக்கு வருவோம். அப்போ இந்த சந்தர்ப்பத்திலே உங்க வீ பேசி விடலாம் என்று நினைச்சிருக்
"வசந்தி நீங்க கவலைப்ப அடிக்கடி சந்திப்பேன்” என்றான் ரா
முதன் முதலாக ராமு வசந்தியின் மனதிற்குச் சிறிதளவு நிமிர்ந்து பார்த்து புன்னகையொ களிடம் விடை பெறுவதற்குச் செ
அவள் போவதையே பா மீண்டும் அவளிடம் ஒரு வார்த்தை
வசந்தி காரியாலயத்தை 6 ராமுவைப் பார்த்து புன்னகை கினாள். அவள் கூடவே சென்ற மு: ஏற்பாடுகளை செய்து கொள்கிறே (4“சார் அவருக்கு முதல்ல எ என்ன சொன்னார்?” என்று கேட்டா
“கரும்பு தின்ன கூலியா ே அவனும் இருக்கான். உடனடியா பாக்கி” என்றான் முனுசாமி.
"அப்போ சரி நான் வாரே. ஓரக்கண்ணால் பார்த்து அவனிடம்
முனுசாமி காரியாலய சே முனைந்தான். ராமு செயலாளரி கத்தைத் தெரிவித்துக் கொண் ஆரோக்கியம், குறிப்பிட்ட நாளி மகிழ்ச்சியடைந்தார். தேர்தல் ே வேண்டியதன் அவசியத்தைத் ெ கடமையை ஆரம்பிக்கத் தயாரான
அன்று மாலை மாவட்டக் க தலைவர் கலந்துகொண்டு ே என்பதற்கான விளக்கத்தைக் கொ

மாத்தளை ரோகிணி
ந ராமுவிற்கு மனதில் இடி இடித்தது
படாதீங்கம்மா. சார்தான் ஒரு மாதம் யப்போராரே. அந்தப் பகுதிக்கும் சந்திக்கலாம். இதைவிட முக்கியமா ட்டிலேயும் உங்க விசயத்தைப் பத்தி
கோம்” என்றார் முனுசாமி. டாதீங்க. நிச்சயமா நான் உங்களை
மு. தன்னிடம் பேசிய வார்த்தைகள் நிம்மதியைக் கொடுத்தது. ராமுவை ன்றை உதிர்த்துவிட்டு சக ஊழியர் ன்றாள் வசந்தி. ர்த்துக் கொண்டிருந்த ராமுவிற்கு த பேச வேண்டும்போல் இருந்தது. விட்டு வெளியேறும் போது மீண்டும் யான்றை உதிர்த்துவிட்டு படியிறங் னுசாமி, "நீங்க போங்கம்மா நான் மற்ற பன்” என்றார்.
ன்ன பிடிச்சிருக்கான்னு கேட்டீங்களா, ள். கேட்பான். உங்க நிலைமையில்தான் ரபேசி முடிவு செய்ய வேண்டியது தான்
ன்” என்று விடைபெற்றவள் ராமுவை மும் விடைபெற்றுக் கொண்டாள். வலைகளைக் கவனிப்பதில் ஈடுபட ன் அறைக்குள் சென்று தனது வணக் டாள். அவனைக் கண்ட செயலாளர் ல் பொறுப்பை ஏற்க வந்ததில் அவர் வலைகளை உடனடியாக ஆரம்பிக்க தரிவித்துக் கொண்டு அன்றே தனது என் ராமு.
கூட்டம் நடந்தது. அந்தக் கூட்டத்தில் தர்தலில் நாம் போட்டியிடுகிறோம் சடுத்தார்.

Page 77
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
வேலைகளை எப்படி எங்கிரு என்பதற்கெல்லாம் தெளிவாக விளக் செயல்பட்டு நமது வேட்பாளர் ( வேண்டுமெனக் கேட்டுக் கொண்டார் தலைவர் வெள்ளைச்சாமி இந் நாற்பதாண்டுகளுக்கு மேலாக தெ தார, அரசியல் மேம்பாட்டிற்காக களுக்குச் சேவை செய்ததை புனிதம பாராது பாடுபடுபவர். இவரைத் தெ இருக்க முடியாது. அந்த அளவிற் சேவைக்கு பிரசாரம் செய்யாமலேயே தேர்தல் என்றாலே பொய்யும் தலைவிரித்தாடும். இதில் திறை விடும். அந்தக் காலக் கட்டத்தில் நடிக்கிறார்களோ அவனுக்குத்தான் பணமும் எங்கிருக்கிறதோ அங்ே சேரும்.
ஆனால் இங்கு உண்மைக்( போராட்டம் நடக்கிறது. இதில் தேர்தலின் வெற்றிக்கு உந்து சக்தி ஒரு மாத தேர்தல் பிரசாரங்கள் முடிவு மறுநாள் வாக்குச் சாவடியை போல அணிவகுத்தனர். அங்கு அ வாக்கு போடுவது என்பதுகூட தொழிற் சங்கத்தையே தொழிலாளர் தேர்தல் முடிவுகள் வெளி கடுமையான போராட்டத்தின் பின்பு தொழிலாளர்களின் வெற்றி என்பை தொழிலாளர்களுக்கு நன்றி தெரிவித் மாலையில் நடந்த வரவேற்பு தொழிலாளர்கள் கலந்து கொண்டு : கொண்டனர். தலைவர் நன்றி போது, ‘வாழ்க தலைவர் என்று ( எதிரொலித்தது. தலைவர் வெள்ளை “இங்கே கூடியிருக்கும் ச( தோழர்களே, அனைவருக் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் வதைவிட் இந்த தேர்தலில் என்து

7
நந்து ஆரம்பிக்கப் போகின்றோம் கம் கொடுக்கப்பட்டது. அதன்படி வெற்றி பெறுவதற்கு உழைக்க
த மாவட்டத்தில் பிறந்தவர். கடந்த ாழிலாளர்களின் சமூகப் பொருளா அயராமல் நிமிர்ந்து தொழிலாளர் ான கடமையாக ஏற்று இரவு பகல் ரியாதவர்கள் இந்த மலை நாட்டிலே கு பிரசித்திப் பெற்றவர். இவரின்
வெற்றி பெறும் வாய்ப்புண்டு.
, புரட்டும் ஏமாற்றுத் தனங்களும் மயெல்லாம் செல்லுபடியற்றதாகி ல் யார் வேசம் போட்டு நாடகம் செல்வாக்கு அதிகம். அதிகாரமும் கதான் அதன் வெற்றியும் போய்
கும், பொய்மைக்கும் இடையில் தொழிலாளர்களின் பலம் இத் யாக அமையும் என்பது நிச்சயம். 1ற்றது. ப நோக்கி வாக்காளர்கள் எறும்பு மைதி நிலவியது. யாருக்கு யார் தெரியாதவர்களாக இருப்பதால் கள் ஏமாற்ற முனைகின்றார்கள். பாகிவிட்டது. எமது வேட்பாளர் தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தார். இது த தலைவர் உணர்ந்து உடனடியாக துக் கொண்டார். க் கூட்டத்தில் ஆயிரக் கணக்கான நங்கள் மகிழ்ச்சியைத் தெரிவித்துக் தெரிவிக்க மேடைக்குச் சென்ற தொழிலாளர்கள் எழுப்பிய கோசம் ச்சாமி பேச ஆரம்பித்தார்: கோதர, சகோதரிகளே, பாட்டாளி கும் முதற் கண் எமது நன்றியைத் முதலில் என்னைப் பற்றி சொல் வெற்றிக்காக உழைத்த உங்கள்

Page 78
72
அனைவருக்கும் குறிப்பாக என: பாராது உழைத்த ராமு அவர்களு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இ வெற்றி உங்களாலும் ராமுவாலு கருதுகிறேன். எனது வெற்றிக்கா துணிந்த ராமுவின் வீரச் செயலுக்கு நாட்களாக தேர்தல் வேலைகளு எனக்குக் கிடைத்துள்ள வெற் முடியாமல் இரண்டு நாட்களுக் தாக்குதலில் - பாதிக்கப்பட் இருக்கிறார். அவரின் சேவைக்கு கொள்கிறேன்.
அதேசமயம், தொழிற்சங்க மன்றம் செல்வதை எண்ணி பெரு அடிப்படை பிரச்சனைகளுக்கு கு பட்டம் பதவிக்கு அப்பால் செ6 மன்றத்தில் தொழிற்சங்கப் பி ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் உரிமை நாட்டில் ஐக்கியம், சமாதானம், களுக்கமைய எனது சேவையைத் களை வென்றெடுப்பேன்’ என்று அமர்ந்தார்.
அங்கு கூடியிருந்த ெ கருங்காலி கூட்டம் ஒழிக’ எனக் ே கூட்டத்தை முடித்துக்கெ குச் சென்ற தலைவர் வெள்ளை சொன்னார்.
“உங்கள் வெற்றி என் துன் இரண்டொரு நாளில் வெளியேறி சொன்னான்ராமு.
ராமுவிற்குத் தேவையான யேறிய தலைவர் வெள்ளசாமி மாலைசூடி அவரின் வெற்றிக்கு தலைவர் வெள்ளசாமி தமிழர், சி தொழிலாளர்களுக்குச் சேவை ே மக்கள் நன்கறிவர்.
எல்லோரிடமும் விடை வீட்டிற்குச் சென்றுவிட்டார்.

மாத்தளை ரோகிணி
து வெற்றிக்காக இரவு, பகல் என்று ளுக்கும் இதயபூர்வமான நன்றியைத் இன்று எனக்கு கிடைத்துள்ள இந்த லும் கிடைத்த வெற்றியாகவே நான் க தன் உயிரைக்கூட தியாகம் செய்யத் குதலை வணங்குகிறேன். இவ்வளவு க்காக அரும்பாடுபட்ட ராமு, இன்று றியினை எம்மோடு அனுபவிக்க கு முன்பாக கருங்காலிகள் நடத்திய இன்று மருத்துவமனையில் ம் உழைப்புக்கும் நன்றி தெரிவித்துக்
3 வரலாற்றிலே பிரதிநிதியாக பாராளு நமை கொள்கிறேன். எமது மக்களின் ரல் கொடுத்து தீர்வு காண்பதற்கு நான் ன்று செயல்படுவேன். நான் பாராளு ரதிநிதியாக மாத்திரமல்ல, அடக்கி யை வென்றெடுக்கச் செயல்படுவேன். சகோதரத்துவம் என்ற கோட்பாடு த் தொடங்கி எமது மக்களின் உரிமை தனது பேச்சை முடித்துக்கொண்டு
தாழிலாளர்கள் தலைவர் வாழ்க, காஷம் போட்ட வண்ணமிருந்தனர்.
ாண்டு நேரடியாக மருத்துவமனைக் ாச்சாமி, ராமுவைக் கண்டு ஆறுதல்
ாபத்தைப் போக்கிவிட்டது. இன்னும் செயல்படுவேன்” என்று உறுதியாகச்
ாவைகளைச் செய்துவிட்டு வெளி ைெய மருத்துவமனை ஊழியர்கள் வாழ்த்துத் தெரிவித்துக் கொண்டனர். ங்களவர் என்ற பேதமற்ற முறையில் செய்தவர் என்பதை இந்தத் தொகுதி
பெற்றுக்கொண்ட தலைவர் நேராக

Page 79
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
ராமு தாக்கப்பட்டு மருத்து காட்டுத் தீ போல் மக்களிடையே பர பெருந்திரளான தொழிலாளர்கள் நா மிருந்தனர்.
அன்று மாலை பல நண்பர்! மனைக்கு வந்திருந்தார்கள். அவர் டிருந்தவன், தான் மருத்துமனையில் சொல்ல வேண்டாமெனக் கேட்டு இன்னும் இரண்டொரு நாளில் வீ சொல்லிக் கொண்டான்.
சிறிது நேரத்திற்குப் பின் ந சிறிது ஆறுதலைக் கூறிவிட்டுச்செ
1.
நோயின் கொடுமையில் வீழ்ந் சொன்னாலும், அது அவன் அன்புடனு நேயங்களுக்கு ஒப்பானதாக அமை வாழ்க்கையில் ஏங்குவது பணத்திற் யான அன்பிற்காகவும்தான். ஒருவ வரின் அன்பையும் ஆறுதலையும் ே கருதுகிறான்.
தேர்தல் வேலைகளின் பே தாக்குதலுக்குச் சிக்குண்டு மருத் வரும் ராமுவின் முகத்தில் சோக முடிந்தது. அந்த சோகத்தில் தான் ஜீவன்களைக் காணவில்லையே எ6 யோடு கட்டிலில் புரண்டு படுத்த வலியும் அவனை இணைத்துக் செ போராட்டத்தின் மத்தியில், ஏதோ $ பக்கம் தன் பார்வையைச் செலுத்த உடல் வலியோடு, மனவலியும் அவ
ஆம். இதுவரை யாரின் வ கொண்டு காத்திருந்தானோ அதே அதுதான் வசந்தியும், முனுசா கொண்டிருந்தார்கள்.

73
வமனையில் இருக்கும் செய்தி விவிட்டது. அவரைப் பார்ப்பதற்கு ள்தோறும் திரண்டு வந்த வண்ண
sள் ராமுவைப் பார்க்க மருத்துவ ளோடு கலந்துரையாடிக் கொண்
இருப்பதை தனது வீட்டாருக்குச் க் கொண்டான். அதோடு, தான் ட்டுக்கு வந்துவிடுவேன் என்றும்
ண்பர்கள் எல்லோரும் அவனுக்கு ன்றுவிட்டனர்.
6
தவனை எத்தனை பேர்தான் ஆறுதல் றும் பாசத்துடனும் நேசிக்கும் மனித யாது. ஒவ்வொரு மனிதனும் தன் கும் பட்டத்திற்குமல்ல. உண்மை ன் தான் ஆழமாக நேசிக்கும் ஒரு காடி உள்ளங்களுக்குச் சமமாகவே
ாது போட்டிக் கட்சிக்காரர்களின் துமனையில் சிகிச்சை பெற்றும் $ம் உருவாகியிருப்பதைக் காண உள்ளன்போடு நேசிக்கும் இரண்டு iற ஏக்கமும் கலந்திருக்க கவலை ான் ராமு. உடல் வலியோடு மன ாண்டது. நீண்ட நேரம் சிந்தனைப் ரு எதிர்பார்ப்புடன் வெளிவராந்தா யவன் அதிர்ந்தே போய்விட்டான். னை விட்டு மறைந்துவிட்டது. ரவுக்காக ராமு வேதனைப்பட்டுக் அன்பான உள்ளங்கள் இரண்டு, யுெம் அவனை நோக்கி வந்து

Page 80
74
முகத்தில் மகிழ்ச்சி பொங் உற்சாகத்துடன் கட்டிலை விட்டு கீ இப்போது அவனின் உடலி சோகமில்லை. இதையெல்லாம் இருந்திருந்தது போலும். வசந்தில் புத்துணர்வு பெற்றுவிட்டான்.
ராமுவின் கட்டிலை நெருங்க முகத்தை மூடிக் கொண்டு குமுறிக் “ராமு என்ன மன்னிச்சிடுங் விசயம் நேற்றுத்தான் எனக்குத் விசயத்தை தெரிஞ்சிகிட்டு உங்க நீங்க எங்கே இருக்கிறீங்கங்கிற என்று தன்னுடைய இயலாம்மை வசந்தி.
"சார் என்ன சார் நீங்களாவ கூடாது” என்று ராமுவின் கைகை முனுசாமி.
"இல்ல முனுசாமி வேரெது காப்புக்காகத்தான். சம்பவம் நட கொண்டு வந்து சுகம் பார்க்க ஏற்ப கொடுப்பத நிறுத்திட்டன் என்றான் “தேர்தல் முடிஞ்சவுடனே எல் அக்கறை கொண்டாங்க. இதனா முடியாமல் போய்விட்டது. நேற் பரமலிங்கம் சார் மூலமா தெரிஞ்
தங்கச்சிக்கிட்ட இந்த விசயத்ை
போயிட்டாங்க. உடனடியாக ஆ வீட்டுக்குப் போயிட்டதா சொன்ன கடிதம் போட்டு விட்டு திரும்பி வரு சந்திச்சேன். அவன்தான் விஷயத்த “சரி. சரி. நடந்ததவிடுங்க தான் இந்த விசயத்த நம்ம வீட்டுக் சொல்லியிருந்தேன். ஏன்னா அவங்களாள ஆஸ்பத்திரி வீடுன்னு அதோட, சாதாரண விசயத்திற்கே இப்ப நீங்க வேற கடிதம் போட் பூகம்பத்தையே ஏற்படுத்தப் போகு நிற்க போவுது பாருங்க” என்றான் ர

மாத்தளை ரோகிணி
க வந்தவர்களை வரவேற்க புதிய ழே இறங்கினான்ராமு.
ல் வேதனை இல்லை. உள்ளத்தில் தீர்க்கும் மருந்து வசந்தியிடம்தான் யைக் கண்டவுடன் ராமு முழுமையாக
கிய வசந்தி, தன் கைக் குட்டையால் குமுறி அழுதாள் வசந்தி. க. நீங்க ஆஸ்பத்தியில இருக்கும் தெரியும். பத்திரிகை மூலமா ள வந்து பார்க்கத் துடிச்சேன். ஆனா த யாரும் சொல்ல மறுத்திட்டாங்க” யை நினைத்து மனம் வருந்தினாள்
து ஒரு தகவல் அனுப்பியிருக்கக் ளைப் பிடித்துக் கொண்டு கேட்டான்
நுக்காகவும் இல்ல. எல்லாம் பாது ந்த பிறகு தலைவர் என்ன இங்க ாடு செய்தார். அதனால தான் தகவல் JFT(p. லோரும் வெற்றி விழா எடுக்கிறதுல ல உங்களப்பற்றி தெரிந்து கொள்ள றுக் காலை எதிர்பாராமல் நம்ம சிக்கிட்டப்புற்ம் தான் உடனடியாக த சொன்னேன். தங்கச்சி கலங்கிப் பூபிசிற்கு வந்து கேட்டப்போ நீங்க ாங்க. உடனடியாக வீட்டுக்கு ஒரு ரும்போது எதிர்பாராமல் நம்ம பழனிய
சொன்னான்.” . எல்லாம் சில காரணங்களுக்காகத் குத் தெரியப்படுத்த வேண்டாமுன்னு அம்மாவுக்கு வயசு போயிடுச்சி. று அலைஞ்சிக் கிட்டிருக்க முடியுமா. 5 அவங்க பதறித் துடிச்சிடுவாங்க. டிருக்கீங்க. இது வீட்டுல பெரிய து. தோட்டமே திரண்டு இங்க வந்து ாமு.

Page 81
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
“சரி, எனக்காவது ஒரு கடித வந்து பார்த்த பிறகு கடைசியா ஏற்பட்டுவிட்டது”என்று கண்ணைக் "இல்ல வசந்தி. உண்மை! தெரிஞ்சிருக்குமுன்னுதான் நான் நி ஏன் இன்னும் வரவில்லை என்கிற படுத்துக் கிடந்தேன். எத்தனை பேர் வந்து பார்க்கிற மாதிரி இருக்குமா தான் இத்தனை நாளா வழிமேல் வி அவளின் முகத்தை ஏறிட்டுப் பார்த்த
ராமுவின் வார்த்தைகளைக் வசந்தியின் கண்களில் கண்ணிர் உ மறைக்க முடியவில்லை. இந்த அதிர்ச்சியடைந்தான். இதயம் கு கண்கள் கலங்கிய நிலையில் கட்டிலி இந்தச் சூழ்நிலையில் அங் என்பதை உணர்ந்த முனுசாமி, ெ யேறினான்.
"இல்ல ராமு உங்களுக்கு ! தெரிந்தால் உடனடியாக வந்திருப் போய்விட்டது. நேற்று மாலை முனு. சொன்ன உடனே பதறிப் போய கவலைப்பட்டார்கள். உங்களுக் கடவுளை வேண்டிக்கிட்டேன்.
"வசந்தி, உன் அன்பினால் துன்பமும் ஏற்பட்டு விடவில்லை. படாமல் அடிகள் விழுந்ததில் போய்விட்டது. அதைவிட பெரிய ே அதனால்தான் இங்க இத்தனை திருந்தேன். உங்களைக் கண்டது விட்டது” என்றான் ராமு.
தன்மீது ராமு எந்த அளவிற் மனதில் நினைத்துப் பெருமிதத்ே வசந்தி.
"வசந்தி நான் ஒன்று கேட்பே என்று வசந்தியின் முகத்தை ஏறிட்டு "ம். கேளுங்கள்” என்றாள்வ

75
) போட்டிருக்கலாம் தானே. ஊரே ஒப்புக்கு நாங்க வந்த மாதிரி கசக்கினாள் வசந்தி. பிலேயே உனக்கு இந்த விசயம் னைச்சிருந்தேன். அதனாலதான் நீ கவலையோட இந்தக் கட்டில்ல என்ன வந்து பார்த்தாலும் நீ ஒருத்தி வசந்தி. உன் வரவை எதிர்பார்த்துத் மி வைத்துக் காத்திருந்தேன்” என்று ான் ராமு. கேட்டு அவனை நிமிர்ந்து பார்த்த டைப்பெடுத்தது. அதை அவளால் அன்பின் பிணைப்பால் ராமு முற தானும் உணர்ச்சிவசப்பட்டு ல்ெ அமர்ந்துவிட்டான். கிருப்பது அவ்வளவு உசிதமல்ல மெதுவாக வார்டை விட்டு வெளி
இத்தனை துன்பம் ஏற்பட்டிருப்பது பேன். எனக்கு தகவல் தெரியாமல் சாமி சார் வீட்டுக்கு வந்து விசயத்த பிட்டேன். வீட்டிலும் எல்லோரும் கு ஒன்றுமே வரக் கூடாதுன்னு
எனக்கு எந்தவிதமான பாரதூரமான திடீர் தாக்குதல் என்பதால் காயப் உடம்பெல்லாம் இரத்தம் கட்டி நாய் நீ வரவில்லையே என்பதுதான். நாளாக ஒரு நோயாளியாகப் படுத் தான் என் நோயெல்லாம் மறைந்து
கு அன்பு கொண்டுள்ளார் என்பதை ாடு ராமுவை ஏறிட்டுப் பார்த்தாள்
ண் மறைக்காமல் பதில் சொல்வியா?” ப் பார்த்தான் ராமு.
சந்தி.

Page 82
76
"நீங்க என்ன உண்மையிலே விட்டு குனிந்து கொண்டான் ராமு.
ராமுவின் இந்தக் கேள்வி செய்தது. "ஐயோராமு இன்னொரு கேட்காதீர்கள்” என்றாள்.
"வசந்தி நான் கேட்டது தவ! விடு. நான் உன் மீது கொண்டுள்ளது இப்படிக் கேட்டேன்.”
"ராமு நீங்க என்மேல் வை யானதோ அதே தூய்மையான செலுத்துகிறேன். இத வெளிப்ப. எனக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கா பயப்படுற" என்று தேம்பித் தேம்பி
"வசந்தி அழாத. கொஞ்சம் 4 நாம ஒன்று சேர்ந்து வாழுற கால் நெருங்கிக்கிட்டுத்தான் இருக்கு எனக்கு இனிமே இல்லன்னுதான் ந
இப்படிக் கூறிய ராமுவை வரும் என்ன பேசுவதென்றே தெ பார்த்துக் கொண்டனர். இந்த மெள வசந்தி கட்டிலில் அமர்ந்திருந்த ரா என்று அழைத்தாள்.
வசந்தியின் மென்மையான க மெய்மறக்கச் செய்து விட்டது.
ஆகா வசந்தி எத்தகைய அக என் வாழ்வில் நான் செய்த பாக்கியா எனக்குப் புதிய வழியை இ இல்லறத்தையே மறந்திருந்த என் தானே, இவளைச் சந்தித்த பின்பு அப்பப்பா காதல் வியாதி பெ அனுபவத்தில்தான் சொல்லி கை இருந்த ராமு, அத்தான் என்ற வக் தன்னிலை உணர்ந்தான். "வசந்தி 2 செய்தனோ தெரியவில்லை. இனி என்றான்.
"அத்தான் நான் கொடுத்த இதய வீணையை மீட்டின உங்க பணி புரிய தவம் கிடக்கிறேன்” என்,

மாத்தளை ரோகினி
யே நேசிக்கிறியா?” என்று கேட்டு
வசந்தியை சிறிது தடுமாறத்தான் தரம் இந்த மாதிரியான கேள்வியைக்
றாக இருந்தால் என்னை மன்னித்து தூய்மையான அன்பின் காரணமாகவே
த்துள்ள அன்பு எவ்வளவு தூய்மை அன்பையே நான் உங்கள் மேல் டையாக நிரூபிச்சிக் காட்டுறதுக்கு மல் போயிடுமோன்னுதான் நான் அழுதாள் வசந்தி. பொறு. என்னப் பொறுத்த வரைக்கும் லம் மிச்சந் தூரமில்ல. அது நம்ம . வசந்தி நீ இல்லாத வாழ்க்கை ான் வாழுறன்.” நிமிர்ந்து பார்த்தாள் வசந்தி. இரு ரியாமல் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் னத்தைக் கலைத்தவள் வசந்தி தான். முவின் கைகளைப் பற்றி "அத்தான்”
ரம் தன் மேல் பட்ட கிளர்ச்சி ராமுவை
ன்பை தன் மேல் கொண்டிருக்கிறாள். ம்தான் இத்தனை ஆண்டுகள் கழித்து றைவன் ஏற்படுத்தியிருக்கிறான். ண்ன தட்டி உசுப்பி விட்டவள் இவள் நான் பட்டபாடு எத்தனை எத்தனை. ால்லாதது என்று சொன்னவர்கள் வத்தார்கள். இப்படி சிந்தனையில் *ந்தி மீண்டும் அழைத்த போதுதான் டன் அன்பு கிடைக்க நான் என்ன தவம்
நீதான் என் வாழ்விற்கு ஒளிவிளக்கு”
து வைத்தவள். கள்ளமில்லா என் ளை அடைந்து வாழ நாளெல்லாம் றாள் வசந்தி.

Page 83
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
"வசந்தி உன்னை இதுவரை நான் நினைத்திருந்தேன். ஆனால் பெண் என்பதை இப்போதுதான் பு வசந்தி என் இருண்ட வாழ்க்கை வாழ்க்கையில் நான் எதை அ கொண்டிருந்தேனோ, அதை உன் என்றான் ராமு.
“இல்லை அத்தான். உங்க வீரரை அடைவதற்கு நான் தான் மு வேண்டும்” என்றாள் வசந்தி.
"ஆமாவசந்தி நம்ம திருமண கேட்டான் ராமு.
"இல்ல அத்தான். நான் இ முனுசாமி சார் ஒருநாள் அவரே வ யிருக்கிறார்”என்றாள்.
இதுவரை அவர்களைத் தனி மீண்டும் அவர்களை நோக்கி வந்: வசந்தி பவ்வியமாக ஒதுங்கி நின் அவரிடமே கேட்டுக் கொள்ளுங்கள் “என்னிடம் என்ன கேட்கப் பே சிரித்துக் கொண்டவர் "என்ன ச சிட்டீங்களா, இல்ல இன்னும் மி கொண்டு இரண்டு பேரின் முச முனுசாமி.
"நாம பேச இன்னும் எவ்வள வசந்தியை ஜாடையாகப் பார்த்துவ பேருக்கும் பாலமா நீங்கதானே சார் ஒளிவுமறைவு வேண்டிக்கிடக்கு”
அப்போதுதான் தாங்கள் ராமு இன்னும் சாப்பிடவில்லை “சார் நேரமாயிட்டுது. முதலில் சாப் அதுவரை சாப்பாட்டைப் பற் வசந்தி தன் தவறை உணர்ந்தவள பரிமாறினாள்.
"சார் இது கடை சாப்பாடு. தங்கச்சி வசந்தி கையாலேயே உ என்றான் முனுசாமி கிண்டலாக,

7ר
ஒரு சாதாரணப் பெண் என்றுதான் நீ அறிவும், ஆற்றலும் நிறைந்த பிந்துகொண்டேன். உண்மையாகவே யில் ஒளியேற்றிய தீபம் நீதான். டைய முடியாது என்று ஏங்கிக் மூலமாக மீட்டெடுத்து விட்டேன்”
ளைப் போன்ற நேர்மையான செயல் ற்பிறப்பில் புண்ணியம் செய்திருக்க
விசயமா வீட்டில் பேசினியா?” என்று
இதுப்பற்றி ஒன்றுமே பேசவில்லை. ந்து இதுபற்றி பேசுறதா சொல்லி
மையில் விட்டுச் சென்ற முனுசாமி து கொண்டிருந்தார். இதைக் கண்ட று, "இதோ முனுசாமி சார் வர்றார் " என்றாள். ாறீங்க" என்று இருவரையும் பார்த்து கார் எல்லாவற்றையும் பேசி முடிச் கச்ச மீதி இருக்கா" என்று கூறிக் கத்தையும் மாறி மாறிப் பார்த்தார்
வோ இருக்கு முனுசாமி சார்” என்று பிட்டு சொன்ன ராமு, "எங்க ரெண்டு இருக்கிறங்க. நமக்குள்ள என்ன சார் என்றான் ராமு சிரித்துக்கொண்டே. கொண்டு வந்திருந்த சாப்பாட்டை என்பது முனுசாமிக்கு தெரிந்தது. பிடுங்க” என்றான். றியே நினைவிற்குக் கொண்டு வராத ஏக தான் கொண்டு வந்த உணவைப்
இன்னும் கொஞ்சகாலம் பொறுங்க. ங்களுக்கு பரிமாறச் சொல்கிறேன்”

Page 84
78
"அந்த நாளைத்தான் நானு முனுசாமி சார், உங்க ஆசீர்வாதத்த முடியனும்” என்றான்ராமு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு முடிந்ததும் “வீட்( வசந்திராமுவிடம் கேட்டாள்.
"நீ ஒவ்வொரு நாளும் வரு மானாலும் இருப்பேன். எனக்கு மறுநாள் போகலாம் என்று டாக்டர்ெ "ஆமா சார் நீங்கள் இப்ே வீட்டுக்குப் போகணும். இல்லன் விழுந்தடித்துக் கொண்டு இங்கே 6 அதேநேரத்தில், பார்வைய ஒலித்தது. “அம்மா வசந்தி நேர அவசரப்படுத்தினான் முனுசாமி.
வசந்தி ராமுவின் அருகில் 6 வருகிறேன் அத்தான்” என்று கொண்டிருந்தாள்.
நிலைமையைப் புரிந்து செ விட்டு "வருகிறேன் சார்” என்று மு சந்தர்ப்பத்தைப் பயன்படுத்திக் ெ முத்தமிட்டு “நாளை மறுநாள் வ கொண்டாள்.
முத்தமிட்ட கையை நெ ராமு, அதனால் ஏற்பட்ட உஷ்ண போவதையே பார்த்துக் கொண்டிரு
1
உலகில் தாய்ப் பாசத்திற்கு இது மனித இதயம் படைத்தவர் யாகும.
ஒரு தாயுள்ளம் தன் பிள்ை பட்டவுடன், அதைவிட பெரி தோன்றிவிடும். இதை அவன் ! விளக்குவாள்.

மாத்தளை ரோகிணி
ம் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கிறேன் ாலதான் நம்ம திருமணம் நல்லபடியா க் கொண்டே.
டுக்கு எப்போது போகிறீர்கள்” என்று
வதாயிருந்தால் ஒரு மாதம் வேண்டு உடம்பு குணமாகிவிட்டது. நானை சான்னார்”என்றார்.
பாதுள்ள நிலையில் உடனடியாக னா வயசான காலத்தில உங்கம்மா வந்து நிப்பாங்க” என்றான் முனுசாமி. ாளர்கள் நேரம் முடிவதற்கான மணி ம் சரி. கிளம்பு” என்று வசந்தியை
வந்து, “நாளை மறுநாள் காலையில் சொல்லிவிட்டு அப்படியே நின்று
$ாண்ட முனுசாமி கையை குலுக்கி pன்னே நடக்க ஆரம்பித்தான். இந்த காண்ட வசந்தி, ராமுவின் கையில் பருகிறேன்” என்று விடைபெற்றுக்
ஞ்சோடு இணைத்துக் கொண்ட
த்தின் இன்ப கிளர்ச்சியுடன் வசந்தி ந்தான்.
7
நிகரான பாசம் வேறொன்றுமில்லை. களின் தெளிவானதோர் நம்பிக்கை
ளைக்குத் துன்பம் என்று கேள்விப் ப துன்பம் அவளின் மனதில் தன் உபாதையால் மற்றவர்களுக்கு

Page 85
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
ஆபத்தில் சிக்கியிருக்கும் தன் உள்ளம் துடிக்கும்போது ஏற்படும் உ தையும் நெகிழச் செய்யும்.
ராமு மருத்துவமனையில் இ மாயிம்மா என்ன பாடு பட்டிருப்பாள்.
முனுசாமியின் கடிதம்தான் இந் வந்தது. எந்தச் செய்தி தன் தாய்க் நினைத்தானோ அந்தச் செய்தி கிடைத் பேரன் அருண்தான் கடிதத்தை செய்தி அவனுக்கே அழுகையைத் தீ அம்மாவுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும்? ராமு ஆஸ்பத்திரியில் அனும களுக்குத் தெரிந்த சிறிது நேர திரண்டுவிட்டது. அந்தச் சத்தம் சே வந்த சிவகாமியும் என்னமோ ஏதோெ கூடையோடு ஓடி வந்தாள். வந்த6 கேட்காமல் மகனையும், அத்தையை அழுதாள். பக்கத்து வீட்டுப் பெண்க என்ன என்று கேட்பதற்குள் பெரும் பாட இவர்களின் அழுகைச் சத்தத்ை அருணின் கையிலிருந்த கடிதத்தை வ விஷயத்தைப் புரிந்து கொண்டவ விபரித்துக் கூறினான். எல்லோரும் பங்குகொண்டனர்.
நான் அடிக்கடி சொல்வேன். அ யெல்லாம் வேணாம். என்றை பிரச்சனைதான் என்று. கேட்டால் தானே பயந்து பின்வாங்கிவிட்டால் வேலைகளையெல்லாம் செய்யிறது அன்றைக்கே உண்டு. அதைப் பத்தி சாவு, நூறிலும் சாவு தலைமேல் இ தேசிங்கு மகாராஜன் சொல்வதுபோ அம்மாதனது மகனின் பெருந்தன்மைை “பாட்டி இப்ப என்ன நடந்ததுன்னு "இன்னும் என்னப்பா நடக்க மகன். அவனுக்கு ஒரு ஆபத்துன் முடியும். கடவுள் ஒருவரைப் நம்பி ஒ(

79
பிள்ளையைக் காண ஒரு தாயின் உணர்வு அயலவர்களின் இதயத்
ருப்பதைக் கேள்வியுற்ற பெரு
த துன்பச் செய்தியைக் கொண்டு ங்குத் தெரியக் கூடாதென ராமு துவிட்டது பெருமாயிம்மாவுக்கு.
வாசித்துச் சொன்னான். அந்தச் தந்தது என்றால் தாய் பெருமாயி
திக்கப்பட்டிருந்த செய்தி அவர் த்தில் அந்த லயமே அணி 5ட்டு கொழுந்து நிறுத்து விட்டு வென்று அறியாமல் கொழுந்துக் வள் விஷயத்தை என்னவென்று பயும் கட்டிப் பிடித்துக்கொண்டு ள் இவர்களை அமர்த்தி விஷயம் -ாகி விட்டது.
தக் கேட்டு அங்கு வந்த நகுலன் ாங்கி வாசித்தான். கடிதத்திலுள்ள 1ன் அதை மற்றவர்களுக்கும் பெருமாயிம்மாளின் கவலையில்
புட தம்பி உனக்கு இந்த வேலை க்கும் சங்கக்காரன் என்றால் ன. எது சொன்னாலும், அம்மாநாம வேறு யாரும்மா இந்த s. சாவு என்கிறது பிறந்த கவலைப்படவேண்டாம். ஆறிலும் இருக்கு என்று அந்தக் காலத் ல் சொல்வான்’ என்ற பெருமா யை எடுத்துரைத்தாள். வஇப்படி ஒப்பாரிவைக்கிறீங்க”
இருக்கு. என்க்குள்ளது ஒரே னா என்னால எப்படிப்பா தாங்க ருவரைப் படைக்கவில்லை என்று.

Page 86
80
வேதாந்தம் பேசுவானே, இம் வந்துடிச்சே, எம் மகனைய நான் ஆழ ஆரம்பித்தாள். அவளோடு அருணும் சேர்ந்து கொண்டு அழ
"ஐயோ நீங்களெல்லாம் றீங்களா. இப்ப ராமு அண்ணா அவரு ஆஸ்பத்திரியில இரு. அழுதுகிட்டிருந்தா எப்படி. உ அவ்வளவுதானே. கவலையை வி போக ஏற்பாடு செய்யிறேன்” எ அமைதியானார்கள்.
கூடியிருந்தவர்களும் " கொண்டிருப்பதில் பிரயோஜன. கழுவிட்டு வேலையைப் பாரு ஆறுதல் சொல்லிக் கொண்டிருந் பு"ம்.. இனி எனக்கு என்ன கை வைத்து அமர்ந்துவிட்டாள் சிவகாமி ஓட்டமும் நடையுமாக விட்டு மறுநாள் போவதற்கான ஏ,
எத்தனைதான் உழைத்தா விட்டால் முதலில் செலவுக்குப் கடன் வாங்கத்தான் வேண்டும் சம்பளம் அவர்களின் சாப்பாட்ட கடையில் கடன்பட வேண்டிய மாத்திரம் என்ன விதி விலக்கா?
நேராக கங்காணி வீட்டிற் தைச் சொல்லி போக்குவரத்து திரும்பினாள். வீட்டிற்குள் நுழை சாப்பாட்டை தயார் செய்து வை தவளைப் பார்த்து “யார் கடிதம் டே
"இலக்கன் கூட்டத்தில ே தாக்கி விட்டர்களாம். அதோட ஒன்னா வேலை செய்யிற முனுக அவருக்கும் அத்தான் ஆஸ்பத் போல, அதான் இங்க கடிதம் என்று விசயத்தைத் தெரிந்து அவரோட கடிதத்த பார்த்த பிறகு நாங்க புரிஞ்சிக்கிட்டோம்."

மாத்தளை ரோகினி -
ப அவண்ட உயிருக்கே ஆபத்து எப்படி போய் பார்ப்பேன்” என மீண்டும் சேர்ந்து மருமகள் சிவகாமியும் பேரன் ஆரம்பித்தார்கள். கொஞ்சம் அழுகையை நிப்பாட்டு ருக்கு என்ன ஒரு சின்ன அடி தடியில க்காரு. இதுக்குப் போய் இப்படி களுக்கு ராமு அண்ணன் பார்க்கணும் எடுங்க. நான் காலையில் கூட்டிக்கிட்டு என்று நகுலன் சொன்னதும், மூவரும்
அதுதான் சரி. சும்மா இங்கே அழுது மில்லை எந்திரிங்கம்மா. முகத்தைக் தங்க” என்று பெருமாயியம்மாவுக்கு
தனர். [ வேலை கிடக்கு" என்று கன்னத்தில் பெருமாயியம்மா. இதைக் கவனித்த வீட்டிற்குப் போய் கூடையை வைத்து ற்பாட்டைச் செய்தாள். லும் இப்படி திடீர் பயணங்கள் ஏற்பட்டு பணம் கையில் இருக்காது. அதையும் .. தொழிலாளர்களுக்குக் கிடைக்கும் டிற்கே போதாது. மாதக் கடைசியில் நிலைமைதான். இதற்கு சிவகாமி
ற்குப் புறப்பட்டுச் சென்றவள் விபரத் திற்குப் பணம் பெற்றுக் கொண்டு ழயும் போதே சிவகாமியின் தாய் இரவுச் மத்திருந்தாள். உள்ளே சென்று அமர்ந் பாட்டிருக்கா. என்ன விசயம்?” கேட்டாள். பசிவிட்டு திரும்பும் போது காடையர்கள் -, கடிதத்த அவர் எழுதல்ல. அவரோட காமினு ஒருத்தர் தான் எழுதியிருக்காரு. திரியில இருக்கிற விசயம் தெரியாது போட்டு அத்தான் எப்படி இருக்கிறார்
கொள்வதற்காக எழுதியிருக்கிறார். ததான் அத்தானுக்கு ஏதோ ஆபத்துன்னு

Page 87
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
"அப்போ தம்பி ராமு எங்ே தெரியாமல் நீங்க எப்படிம்மாநாளைக்
"நம்ம நகுலன் தம்பி தோட்ட கொண்டு வருவதாகச் சொன்னான். தெரிந்து கொள்ளலாம்” என்று புறப்ப "இந்தா இந்த தேநீரை குடி சாப்பாட்ட எடுத்துக்கிட்டுப் போ” தாய் தெய்வானை.
தேநீரைக் குடித்து முடித்த போணியில் போட்டுக்கொண்டு புற இருங்க. நாங்க காலையில போனா என்று சொல்ல.
"நீ மாமிய கூட்டிக்கிட்டுப் ே வா. முடிஞ்சா தம்பியயும் கை என்றாள் தெய்வானை.
“அதெல்லாம் அங்கே போ என்று பார்த்த பிறகுதான் செய்வோ கிட்டுப் போறோம்” என்று சொல்லிவி சிவகாமி மாமியின் வீட் பெருமாயிம்மா கடிதத்தைப் பார்த் உட்கார்ந்திருந்தாள். சிவகாமிக்கு இன்னும் இருவரும் அங்கே அமர்ந்: சாப்பாட்டை வீட்டிற்குள் வை திருந்த மாமியை ஆறுதல் சொல்லி ( நாம இப்படி பித்துப் பிடித்த மாதிரி ஒன்றும் நடக்காது. முகத்தைக் கழுவி கூடாதுன்னு கடவுள வேண்டிகிட்டு சிவகாமி மகன் அருணையும் கை க உணவைப் பரிமாறிக் கொண்டே ந( விபரம் தெரிந்ததா?” என்று கேட்டா6 "ஆமாக்கா எட்டாபிசிற்கு ே மெண்ட் ஆஸ்பத்திரியில சேர்த்திரு வீட்டுக்கு வரலாமெனவும் சொன்ன ஒருதரம் போய் பார்த்துவிட்டு வருவ இவர்களோடு பேசிக்கிட்டிருந்தேன்' மற்றவர்களும் "ஆமாம்மா, ! போய் பார்த்துட்டு வாங்க. அப்ே நிம்மதியா இருக்கும்" என்றனர்.
6

க இருக்கிறார் என்று விசயம் குப்போகப் போநீங்க?" ஆபீசிற்குப் போய் விபரம் தெரிந்து ாமி வீட்டிற்கு போனா விபரத்தைத் டத் தயாரான சிவகாமியிடம், ச்சிட்டு, மாமிக்கும் அருணுக்கும்
என்று சொன்னாள் சிவகாமியின்
சிவகாமி, சாப்பாட்டை ஒரு ப்பட்ட சிவகாமி, "அம்மா கவனமா பின்னேரம்தான் திரும்பி வருவோம்”
பாறது சரி. கவனமா போயிட்டு யோடு கூட்டிக்கிட்டு வாங்க”
ாய் அத்தான் எப்படியிருக்கிறார் ம். நகுலன் தம்பியையும் கூட்டிக் பிட்டுப் போய்விட்டாள் சிவகாமி. டை அடைந்தபோது அங்கே த துயரம் நீங்காமல் அப்படியே
முன்பதாகவே நகுலன் தம்பியும் திருந்தனர். பத்துவிட்டு திண்ணையில் அமர்ந் வீட்டிற்குள் கூட்டிச் சென்று, ‘மாமி கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருந்தாள் பிட்டு, அத்தானுக்கு எதும் வந்துடக் சாப்பிட வாங்க” என்று சொன்ன ால் கழுவிட்டு வரச்சொல்லி இரவு குலனைக் கூப்பிட்டு “தம்பி ஏதும் 亦。
பாட்டுக் கேட்டோம். கண்டி கவர் ப்பதாகவும், இன்றோ நாளையோ ார்கள். இருந்தாலும் அக்கா நாம துதான் நல்லது. அதப் பற்றிதான்
எனறான.
நாளைக்கு காலயில எல்லோருமா பாது எல்லோருக்குமே கொஞ்சம்

Page 88
82
சிறிது நேரத்திற்குப் பின் காலையில் ஆறு மணிக்கு ரம்பன தோட்டத்திற்கு வரும். அதில் எல் வர எவ்வளவுன்னு பேசி முடிச்சிழு தயாரா இருங்க. நான் காலையி இருவரோடும் புறப்பட்டுப் போக, “தம்பி நகுலன் கொஞ்சம் குடிச்சிட்டுப் போங்க” என்று சிவ வந்து வைத்தாள்.
அருண் சீனி போத்தலை டம்ளரில் சாயத்தை ஊற்றி ை நாவால் நக்கிக் குடித்தான்.
எவ்வளவுதான் சாயத்தில் கையில் துளியளவு சீனியை குடிப்பதும், சீனியைக் தொட்டு தனியான சுகம்தான். பெரிய வ கையில் சீனியை எடுத்து நக் திருக்கிறோம். அவர்களிடம் க என்பார்கள்.
தோட்டத்தில் மாத்திரமல் சீனியைக் கையில எடுத்துக் ெ பான்மையாகவே எல்லோரிடமும் னால் ஏது சிக்கனம் என்று நிை எடுக்கும் போது ஒவ்வொருவரும் கொள்வார்கள். சீனியும் கூடுத நகுலனும், மற்ற இருவரும் ே வீட்டிற்குச் சென்றுவிட்டார்கள்.
பிள்ளையின் நிலை குறித் காரர்களுடன் கதைத்துக் கொண் போக வேண்டிய ஏற்பாடுகை சிவகாமி மாமியோடு சம்பா சம்பாசணை முடியவே, மாட படுக்கைக்குப் போய்விட்டாள்.
அருண் தனியாக பாய் விரி சிந்தனைகள் அனைத்தும் ராமுை 'அப்பாவுக்கு ஏதும் துன் கவனிப்பம் செவதற்கான வசதிய எல்லோருமே அனாதையாகி வி
 

மாத்தளை ரோகிணி
நகுலன், “சிவகாமி அக்கா நாளைக்கு *ண்டா முதலாளியோட ஹில்மன் வேன் oலோரும் போய் திரும்புவோம். போக ருக்கேன். ஆறு மணிக்கு எல்லோரும் லேயே வந்துடறன்” என்றவன் மற்ற ப் போனவர்களை,
இருப்பா. தேத்தண்ணி ஊத்திட்ட காமி தேநீரை அவர்கள் முன் கொண்டு
0க் கொண்டுவந்து வைத்துவிட்டு கயில் சீனியை எடுத்துக் கொண்டு
சீனியைக் கரைத்துக் குடித்தாலும் வைத்துக் கொண்டு சாயத்தைக் க் கொள்வதிலும் இருக்கும் சுகமே சதி படைத்தவர்கள் கூட சிலநேரம் 5கி தேநீர் குடிப்பதை நாம் பார்த் ாரணம் கேட்டால், ஒரு ‘சேஞ்சிக்கு
ல கிராம, நகர்ப்புறங்களில் கூட காண்டு குடிக்கும் பழக்கம் பெரும் இருந்து வருகிறது. இப்படி செய்வத னைக்க முடியாது. கையில் சீனியை b தங்களின் தேவைக்கேற்ப எடுத்துக் 5லாக செலவாகும். அதேபோலவே தநீரைக் குடித்துவிட்டு அவரவர்கள்
5து பெருமாயிம்மா அடுத்த வீட்டுக் ாடிருந்தாள். மாலையில் புறப்பட்டுப் ளச் செய்துவிட்டு வெளியே வந்த சணையில் கலந்து கொண்டவள், மியையும் அழைத்துக் கொண்டு
த்துப் படுத்துக்கொண்டான். அவனின் வப் பற்றியதாகவே இருந்தது.
பம் என்றால் இந்த குடும்பத்த யார் பது. நான் அம்மா, அம்மம்மா - பாட்டி
விடுவோம்' என்று நினைத்துவனுக்கு

Page 89
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
அம்மாவை நினைத்தவுடன் சிறு ஆழ தொழில் செய்கிறாங்க. எப்படியும் சம ஏற்பட்டால், நான் ஏன் மற்றவர்களைப் ( தோட்டத் தொழிலாளர்களின் நிலை இருக்குமட்டும்தான படிப்பு வசதிெ படிப்பைப் பார்க்க முடியுமா? இப்ே ஆகுது. அப்பா நமக்கு எவ்வளவு கொண்டிருப்பார். நானும் குடும்ப ெ நிறுத்தினால் ஒன்றும் குறைந்து போ இருக்கும் போது நான் த்னியாக இை அப்படி ஒன்று என்றால் அம்மாசொன்ன இப்படியே சிந்தனையில் ஆ உறங்கிப் போனான்.
படுக்கையில் கிடந்த சிவகாமிக் அவள் கண்முன்வந்து நிழலாடின.
18
தாயாரை சமாதானப்படுத்தி அ கலங்கிய கண்களோடு நின்று ெ அருணையும் அருகில் அழைத்தான். போது "அப்பா எப்படியப்பா இரு சொல்லவில்லை” என்று கதறினான்.
இந்தக் காட்சியைக் கண்ட வச தோன்றிவிட்டது. 'யார் இந்தப் பைய சொல்கிறான். அவள் யார்? நல்ல கட் பையனின் அம்மாவாக இருக்குமே ஏற்கனவே திருமணம் முடிந்து குடு ஐயோ கடவுளே இது என்ன சோதை இத்தனையும் இவர் நடத்திய நாடக சொன்ன வார்த்தைகள் அனைத்தும் பெ முனுசாமி சார்கூட என்னிடம் ெ சிந்தனையில் திளைத்திருந்த வசந்தி அவள் கண்கள் கலங்கிய நிலையில் விட்டு அங்கிருந்து வேகமாக அகன்று

83
றுதல் கிடைத்தது. 'ம்... அம்மா ரளிக்கலாம். அப்படியே க டம் போல தொழில் செய்யக் கூடாது. இதுதானே . குடும்ப உதவி பல்லாம். குடும்பம் என்றவுடன் போ எனக்கும் வயசு பதினான்கு காலத்துக்குத்தான் உழைத்துக் பாறுப்ப ஏற்க என்னோட படிப்ப ய்விடாது. அம்மா என்ற துணை தப் பற்றிச் சிந்திக்க வேண்டும். அதைக் கேட்பதுதானே முறை.'
மந்திருந்த அருண் அப்படியே
க்குத் தம்பி நகுலனின் உதவிகள்
புருகில் அமர வைத்தான் ராமு. காண்டிருந்த சிவகாமியையும், அருணை அணைத்துக் கொண்ட நக்கிறீர்கள். ஏன் எங்களுக்கு
ந்தியின் மனதில் சிறு சந்தேகம் பன். ஏன் இவரை அப்பா என்று
டான அழகியாக இருக்கிறாளே. ா. அப்படியானால் ராமுவிற்கு இம்பம் ஒன்றும் இருக்கிறதா? மன, நான் ஏமாந்து விட்டேனா?
மா? என்னைக் காதலிப்பதாகச் பாய்யானதா? இந்த உண்மையை சால்லவில்லையே.' இவ்வாறு
யை ராமு ஏறிட்டுப் பார்த்தான். ) ராமுவை முறைத்துப் பார்த்து
விட்டாள்.

Page 90
84
"வசந்தி இங்கே வா எங் அறிமுகப்படுத்தி வைக்க வே வசந்தியை அழைத்தான் ராமு.
“போதும் போதும் உங்க பெண்களை ஏமாற்றுவதில் 6 வேண்டும். இன்னமும் வேண்( போதே பார்வதி சொன்னாள். நீ ந இந்த ரூபத்தில் வரும் என்று ந எந்த முகத்தோடு இனி உயிர்6 வார்ட்டை விட்டு கோபத்துடன் ெ கோபத்துடன் வெளியேற முனுசாமி வந்து கொண்டிருந் அழுதுகொண்டு போகிறாய். தடுத்து நிறுத்திக் கேட்டார்.
பதில் சொல்லாமல் சே கொண்டு கேவிக்கேவி அழு ஏமாந்துவிட்டேன். இப்படி ஏம
என்று அழுது கொண்டிருந்தாள். “தங்கச்சி வசந்தி நட ஆறுதலாகக் கேட்டார்.
“ராமு தனி மனிதன், பிரம் துங்கி போவார். திருமண சொன்னீர்களே.”
"ஆமா சொன்னேன். இனி என்ன நடந்தது. விபரத்தைச்செ
நகுலன் பெரியசாமி கங் லின்றி வீட்டில் இருக்கிறான். படித்துக் கொடுக்க இரவு பா தோம். நகுலன் நல்ல ஒழுக்கமு ஏதும் நடந்தால் கூப்பிடாமலே தனியான பற்றுக் கொண்டவன் களுக்குச் செய்யும் சேவையே மு ராமு தோட்டத்திலும் ச சரி உண்மையான பாசத்தையும் துன்பத்தில் இருந்தால் ராமு: என்ன உதவி தேவையோ அன என்றுமே பிரதி உபகாரத்தை

மாத்தளை ரோகினி
கே போகிறாய். இவர்களை உனக்கு 1ண்டும்” என்று கோபத்தில் இருந்த
ள் உபசாரம். ஆண்களே இப்படித்தான். கைதேர்ந்தவர்கள். எனக்கு இதுவும் டும். உங்களைப் பற்றி நினைக்கும் ன்றாக ஏமாறப் போகிறாய் என்று. அது நான் கனவில்கூட காணவில்லை. நான் வாழ்வேன்” என்று பொரிந்து கொண்டு
வளியேறினாள்.
நிக் கொண்டிருந்த வசந்தியின் எதிரே தார். “என்னம்மா வசந்தி ஏன் இப்படி யாரும் ஏதும் சொன்னார்களா” என்று
லைத் தலைப்பை வாயில் வைத்துக் ழதாள் வசந்தி. "ஐயோ சார் நான் ாறுவேன் என்று எனக்குத் தெரியாது”
ந்த விசயத்த சொல்லம்மா” என்று
மச்சாரி. பெண்களைக் கண்டாலே தூர ாமே செய்யவில்லை என்றெல்லாம்
அது உண்மைதானே. அதுக்கு இப்ப Т6060LD I DJ. காணியின் மகன். படித்துவிட்டு தொழி தொழிலாளர்களின் பிள்ளை களுக்குப் டசாலைக்கு ஏற்பாட செய்து கொடுத் pள்ள பையன். தொழிலாளர்கள் வீட்டில் யே வந்து உதவி செய்வான். ராமு மீது . இதற்கு ராமு தோட்டத் தொழிலாளர் }க்கிய காரணம். ரி வெளியில் உள்ள நண்பர்களிடமும் பற்றையும் கொண்டிருந்தான். யாராவது வால் தாங்க முடியாது. உடனடியாக தச் செய்வதில் அக்கறை காட்டுவார். எதிர் பார்த்ததே கிடையாது. அதனால்

Page 91
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
தான் தோட்டத் தொழிலாளர்களில் கொண்டிருந்த ராமு இன்று சமூக ே யிருக்கின்றார். ராமுவுக்கு ஏதும் ஆப வந்துவிடும். நேற்று வந்த கடிதம் எ வேதனையைக் கொடுத்திருந்தது. ெ ராமுவின் வீட்டிற்குத் திரண்டு வந்துவி ராமு மீது கொண்டுள்ள பாசத்தை உண ஆழ்ந்திருந்த சிவகாமி சிந்தனையோே மறுநாள் காலை. “தம்பி அருள் என்று சிவகாமி எழுப்பிய் போது அருே கடன்களை முடித்துக் கொண்டான். ஆ சாமான்களைத் தயார் பண்ணிக் பெருமாயியம்மா “அருண் சாப்பிடவ சாப்பிட போனபோது, அங்கே பாட் அலங்கரித்துக் கொண்டு மகனைப் முகம் பிரதிபலிக்க நின்று கொண்டிருந் இதில் பெருமை கண்ட அரு ரொட்டியைச் சாப்பிட ஆரம்பித்தான். ச தேநீர் கொண்டு வந்து வைத்தாள். சி. திற்கென்று எடுத்து வைத்திருந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போகும் சா கொண்டு வந்து வைத்தாள்.
லயத்தின் மேல் புறத்தில் வே6 சத்தமும் கேட்டது. வேன் வந்துவிட்டது பார்த்தான். நகுலன் வேனிலிருந்து வீட்டீர்களா” என்று வாசற்படியில் வந்து
"இதோ வந்து விட்டோம்” வேண்டியதை எடுத்துக் கொண்டுவே “வழியில் போகும் போது மற் போவோம்” என்று கூறிக்கொண்டே அமர்ந்து கொண்டான். பக்கத்தில் அரு ரன்பண்டா “முதலாளி போவே வேனை ஸ்டார்ட் செய்ய வேன் புறப்பட் சரியாக பன்னிரெண்டரை ம அடைந்தது. அவசர அவசரமாக நோக்கிச் சென்றனர். குறிப்பிட்ட அங்கே அவர்களை அதிர்ச்சியை

ஒருவனாக புல்லு வெட்டிக் சவையில் இவ்வளவு முன்னேறி த்தென்றால் தோட்டமே திரண்டு ல்லாத் தொழிலாளர் களுக்குமே சய்தி அறிந்த தொழிலாளர்கள் பிட்டனர். இதன் மூலம் அவர்கள் ாரலாம். இப்படியே சிந்தனையில் ட உறங்கிப் போனாள். ண் எழுந்திரு. நேரமாகிவிட்டது” ண் தாமதியாமல் எழுந்து காலைக் ஸ்பத்திரிக்குக் கொண்டு போகும்
கொண்ட அருணை பாட்டி ா” என்று அழைத்தாள். அருண் ட்டி தன்னைப் புதுப்பெண்ணாக பார்க்கப் போகிற மகிழ்ச்சியில் தாள். ண் அம்மா சுட்டு வைத்திருந்த ாப்பிட்டு முடியும் போது சிவகாமி வகாமி சாப்பிட்டுவிட்டு பயணத் ச்ேலையைக் கட்டிக் கொண்டு மான்களை வெளித் திண்ணையில்
ன் வரும் சத்தமும் ஒன் பண்ணும் து என்று அருண்வெளியில் எட்டிப் து இறங்கி வந்து “புறப்பட்டு து நின்றான்.
என்று கூறியவாறே எடுக்க னில் அமர்ந்து கொண்டனர். றவர்களையும் ஏற்றிக் கொண்டு நகுலன் வேனில் முன் சீட்டில் 5ணும் அமர்ந்து கொண்டான். ாமா” என்று கேட்டுக் கொண்டே
• آف5یا. ணிக்கு வேன் ஆஸ்பத்திரியை வேனை விட்டிறங்கி வார்ட்டை வார்ட்டுக்குள் நுழைந்ததும் டயச் செய்து விட்டது அந்தக்

Page 92
86
காட்சி. அவர்களின் மனதில் விற்குப் பக்கத்தில் அமர்ந்தி கேள்வியே அது.
மனிதர்கள் எதிர்பார்க்கா நடந்து விட்டால் அதிர்ச்சியும், சமயம் எதிர் பார்ப்பவை நிஜமா துவ உணர்வும் மனிதர்களின் இ
உள்ளே நுழைந்தவர்களை கட்டிலை விட்டிறங்கி எதிரே கொண்டான். இதைக் கண்டு விட்டிறங்கி அமைதியாக நின்று
தாயார் பெருமாயிம்மா " எங்களுக்குத் தெரிவிக்கவில்ை இந்த நிகழ்ச்சியைப் பார்க்க உள்
பெருமாயிம்மாவின் ஒப்ப, விட்டது. அவள் கண்களிலிரு! பாசம் தாய்ப் பாசத்திற்கு ஈடு
அப்போது அவளுக்குத் தன் தாய 14 "உள்ளே போய் பாருங்க நீங்களும் சேர்ந்துதான் ஏமாந்திரு
"சரிம்மா நான் போய் பா அமைதியாக என்னோடு வா. நீ அந்தப் பொறுப்பை நான் ஏற்றுக்
"இன்னும் என்ன சார் ப அழகா ஒரு மனைவி, கைக்கு இருக்கிறத நான் மறுபடியும் பா
"வசந்தி கொஞ்சம் பெ மனைவியும் வந்திருக்காங்களா. பழி சுமத்த சொல்ற கதையாயிரு மாதிரி நேரத்தில பெண்கள் பெ விளங்கிக்கொண்டு ஏதும் முடி ஏதோ வாய்க்கு வந்தபடியெ அர்த்தமில்ல” என்ற முனுசாம் வார்டினுள் போனார்.
உள்ளே சென்ற வசந்தி ''வாம்மா; தம்பி இப்பத்தான் உன்

மாத்தளை ரோகினி
கேள்விக்குறி. ஆம் கட்டிலில் ராமு ருக்கும் அந்தப் பெண் யார் என்று
த நேரத்தில் எதிர்பாராத நிகழ்ச்சிகள் குழப்பமும் அடைகிறார்கள். அதே கும் போது நட்பும், அன்பும், சகோதரத் தயத்தில் இடம் பெறுகின்றன. ளக் கண்டு பேரானந்தம் கொண்ட ராமு வந்த தாயாரைக் கட்டிப் பிடித்துக் அதிர்ச்சியுற்ற வசந்தி கட்டிலை கொண்டாள். மகனே உனக்கு என்ன நடந்தது. ஏன் ல” என்று ஒப்பாரி வைத்து விட்டாள். ாளவர்கள் கூடி விட்டனர்." ாரி வசந்தியை நிலைகுலையச் செய்து ந்து கண்ணிர் துளிகள் சிந்தின. என்ன இணை உண்டோ என எண்ணினாள். பின் நினைவு வந்தது. உண்மை புரியும். நான் மாத்திரமல்ல }க்கிறீர்கள்” என்று சொன்னதும். ர்த்து வருகிறேன். நீ கொஞ்சம் நேரம் சொன்னபடியே ஏதும் நேர்ந்திருந்தால் 5 கொள்கிறேன்” என்றார் முனுசாமி. ார்க்க இருக்கு. ராமுக்கு கண்ணுக்கு உதவியா ஒரு பிள்ளை எல்லோரும் ர்க்க வேண்டுமா?” ாறுமையா இருங்க. என்ன மகனும், யார் சொன்னது. இது அவர் மீது யாரோ நக்கும். நீங்க என்னோடு வாங்க. இந்த ாறுமையா இருந்து விசயத்த தெளிவா வெடுக்கணும். அத விட்டுட்டு சும்மா பல்லாம் பேசிக்கிட்டிருந்தா அதுல  ெவசந்தியை அழைத்துக் கொண்டு
யை ராமுவின் தாயார் பெருமாயிம்மா, ன்னைப்பற்றி சொன்னான். நீ எங்களைக்

Page 93
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
கண்டவுடன் வெளியே ஒடிட்ட” என் அணைத்துக் கொண்டாள்.
பெருமாயியம்மாவின் அரவ வசந்திக்கு அளித்தது. தான் நினை விடக் கூடாது என அவள் கடவுை உள்ளம் இன்னும் குமுறிக் கொண்டி பக்கத்தில் நின்றிருந்த சிவ தேடி தேடி நல்ல அழகானப் திருக்கிறார்”என்றாள்.
"அப்ப நீங்க யார்?" என்ற காமியை ஏறிட்டுப் பார்த்தாள். அத்தான் நீங்கள் தேடி எடுத்த பெ என்றாள் சிவகாமி மீண்டும்.
வசந்தியின் உள்ளத்தில் மீ சொல்லுறாள் என்று சிவகாமியை ெ "வசந்தி எங்க அத்தானுக்கு என்றாள் வசந்தியைப் பார்த்து.
பெரும் தடுமாற்றத்திலும் த டிருந்த வசந்தியை ராமு நிமிர்ந்து பா "வசந்தி நீ ஏன் இப்படி த தெரியும். முனுசாமி சார் எல்லா வசந்தி நீ நினைத்தது அத்தனையு. எந்த முடிவையும் எடுக்கக் கூடா எத்தனையோ மனிதர்களின் வாழ், இப்படி என் அருகில் வா” என அ கையில் நான் இந்த மாதிரியான காரணமாக இருந்த பெண் இ அருண். சிவகாமியோட மகன். க. வீட்டோடு வாழ்கிறாள். அருண் கிறான். இவனுக்கு நான் பெரி பாசத்தில்தான் அருண் என்னை அ சிவகாமியை நான் என் மனைவி மகனாகப் பிறந்திருப்பான். என் து னால் இன்று அவள் தன் வாழ்ச் நிற்கிறாள். சரி எங்கள் குடும்பக் & என்று சொன்ன ராமு வசந்தியை வைத்தான்.

87
று அருகில் அழைத்து வசந்தியை
ணைப்பு ஒரு தாயின் சுகத்தை த்தது அத்தனையும் உண்மையாகி ா வேண்டிக்கொண்டாள். அவளின் ருந்தது. காமி அருகில் வந்து, "அத்தான் பெண்ணைத்தான் தேர்ந்தெடுத்
கேள்வி குறியோடு வசந்தி சிவ “உண்மையாகவே சொல்கிறேன் ண் உண்மையிலேயே அழகிதான்”
ண்டும் அதிர்ச்சி. இவள் என்ன வறித்துப் பார்த்தவளை சிவகாமி,
ஏற்ற மனைவியா நீங்க வாழனும்”
விப்பிலும் திக்குமுக்காடிக் கொண் ாததான.
டுமாறி விட்டாய் என்று எனக்குத் வற்றையும் என்னிடம் சொன்னார். ம் உண்மை இல்லை. ஆத்திரத்தில் து. அப்படி எடுக்கின்ற முடிவுகள் க்கையை சீரழித்துள்ளது. வசந்தி ழைத்த ராமு, "வசந்தி என் வாழ்க் ா பிரம்மசாரியத்தை மேற்கொள்ள தச் சிவகாமிதான். இவன்தான் னவனை இழந்த சிவகாமி தன் தாய் என் தாயாரோடுதான் தங்கியிருக் தும் கடமைப்பட்டுள்ளேன். இந்த ப்பா என்று அழைக்கிறான். வசந்தி யாக ஏற்றிருந்தால் அருண் என் ரதிர்ஷ்டம் என் மாமா செய்த தவறி கையையே இழந்து விட்டு வந்து தையே பற்றி பின்னால் பேசுவோம்” எல்லோருக்கும் அறிமுகம் செய்து

Page 94
"அம்மா உங்களுக்கு ஒரு நேரமும் என்னை நச்சரித்துக் . குறையை இந்த வசந்தி தீர்த்து .ை வா. இவளைத்தான் நான் திரும வசந்தியை அருணுக்கு அறிமுகப்ட அதற்கு அருண் “அப்ப இவ கைகளைப் பற்றிக்கொண்டு “சித் விட்டான்.
சிவகாமி ராமுவின் அருகில் வாழ குடுத்து வைக்கல. அந்த இ பூராதுணையா இருக்க ஆசீர்வதிக்க வசந்தியின் மனதில் ஏற்பட் விடை கிடைத்துவிட்டது. மகி சந்திரன் போன்ற புன்னகையோ பார்த்தவள் மீண்டும் தலையை குை எத்தனைதான் இவர்கள் கா: பேர் முன்னிலையில் இவள்தான் எ சொல்லும் போது பெண்களுக்கு விடுகிறது.
சற்று முன்பு அங்கு ஏற்ப எல்லோர் முகத்திலும் மகிழ்ச்சி ஏற்படுத்தி விட்டதுபோல் ஒருவன பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள்.
ராமு இன்று வீட்டிற்குப் பே மற்ற ஏற்பாடுகளை நகுலன் செய்து நுழைந்தான்.
அவர்கள் எல்லோருக்கும் 6 தான் ராமு. எல்லோருக்கும் ராமுவி கொடுத்தது. ராமு எப்போது தி திருந்தவர்களுக்கு இது ஒரு நற்ெ நேரமும் ஓடிக் கொண்டிருந்த வசந்தி” என்று முனுசாமி வசந் இருந்தான்.
இதைக் கவனித்த ராமு போவோமே பஸ் ஸ்டாண்டிற்கு" டாக்டர்களிடமும் நர்ஸ்மார்களி கொண்டான். ராமு அந்த மருத்து

மாத்தளை ரோகிணி
மருமகள் வேண்டுமென்று எந்த கொண்டிருப்பீர்கள்தானே. அந்தக் வக்கப் போகிறாள். அருண் இங்கே ணம் செய்யப் போகிறேன்” என்று படுத்தி வைத்தான்.
ங்க என் சித்தி” என்றவன் வசந்தியின் தி சித்தி” என அழைக்கத் தொடங்கி
வந்து, “என்னாலதான் அத்தானோட இடத்தை நீ நிரப்பு. அவருக்கு காம் கிறேன்” என்று உச்சு மோந்தாள். ட்ட அனைத்து சந்தேகங்களுக்கும் ழ்ச்சிப் பொங்க முகத்தில் பூரணச் டு ராமுவின் முகத்தை ஏறிட்டுப் ரிந்து கொண்டாள். தலர்களாகப் பழகியிருந்தாலும், பல ன் மனைவியாகப் போகிறவள் என்று இயற்கையாவே நாணம் ஏற்பட்டு
ட்ட பரபரப்பு அடங்கி இப்போது பொங்கி ஒரு குடும்ப உறவை ர ஒருவர் பிரிய முடியாத உறவுடன்
ாவதற்கு டிக்கட் வெட்டியிருந்தான். விட்டு நண்பர்களோடு வார்ட்டுக்குள்
வசந்தியை அறிமுகப்படுத்தி வைத் ன் திருமணச் செய்தி மகிழ்ச்சியைக் திருமணம் செய்வார் என்று பார்த் சய்தியாகும்.
தது. "நேரமாகி விட்டது புறப்படுங்க தியை அவசரப்படுத்திக்கொண்டு
"அவசரப்படாதீங்க, எல்லோருமா என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்த ராமு. டமும் சென்று விடைபெற்றுக் துவமனையில் எல்லோர் மனதிலும்

Page 95
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
நன்மதிப்பை பெற்றிருந்தான். டா ராமுவிற்கு விசேடமாகவே சேவை செ பக்கத்து கட்டிலில் இருந்த ப8 விடை பெற்றுக்கொண்டு அவர்க கொண்டான்.
"அத்தான் சங்கத்தில் மாத்திர திரியிலும் நிறைய சேவை செய் வசந்தியைப் பார்த்து கண்சிமிட்டி செ “ம். இனிமேல் இவருக்கு ே பொறுப்புதான் என்று வசந்தியின் சிவகாமி.
“முதலில் துணிச்சலோடு தாலி பார்ப்போம்” என்று பதிலுக்கு கிண்ட6 இதைக் கவனித்த பெருமாயி உங்களுக்கு ஒரே கிண்டலாக இருக் "அப்படி ஒன்றும் இல்லை : ஒரே குதூகலத்தோடு சொல்லிக்ெ யேறினார்கள். இப்போது அருண் வ பேசிக் கொண்டே வந்த ராமு ஒண்ணுமே சொல்லல்ல. பெண்ணை "உனக்குப் பிடிச்சிருந்தால் 6 எப்போ திருமணம் செய்வேன்னு காத்திருக்கு. அவங்களுக்கு இந் சந்தோசப்படுவங்க தெரியுமா” என்ற முனுசாமி அருகில் வந்து "இ நாங்க இன்னும் பெண் கொடுப்பத நிறைய பேச வேண்டியிருக்கு” என்று “பெண்ணுக்கும் மாப்பிளைக் என்னப்பா பேச வேண்டி இருக்கு. எ இருந்து இந்தக் கல்யாணத்த சீரு என்றாள் பெருமாயியம்மா.
"இந்த மாதத்துல நல்லதே வீட்டுக்கு வந்து கேட்டு முடிவு பண்ணு கிழமைபோய் சொல்லி வைக்கிே முன்னால கடிதம் போட்டுட்டு வ

89
க்டர் நேர்ஸ்மார்கள் எல்லோரும் Fய்து வந்தார்கள்.
iல நோயாளி நண்பர்களிடம் சென்று ளின் விலாசத்தையும் குறித்துக்
ம் சேவை செய்யவில்லை. ஆஸ்பத் திருக்கார் போலிருக்கு” என்று ான்னாள் சிவகாமி, வலை செய்ய வேண்டியது உங்கள் கையைப் பிடித்து சிமிட்டினாள்
யக் கட்டச் சொல்லுங்க. அப்புறம் லாகச் சொன்னாள் வசந்தி.
ம்மா "என்ன என் புள்ளய பார்த்தா கா” என்றாள். அத்தை” என்று இரண்டு பேரும் காண்டே வார்ட்டைவிட்டு வெளி சந்தியைத் தொத்திக் கொண்டான். அம்மாவைப் பார்த்து, “என்னம்மா ப் பிடிச்சிருக்கா” என்று கேட்டான். ானக்குப் பிடித்த மாதிரிதாப்பா, நீ நான் மாத்திரமல்ல இந்த ஊரே த விசயம் தெரிஞ்சா எவ்வளவு ாள். இந்தப் பேச்செல்லாம் சரி வராது. ா உறுதித் தரல்ல. அதுக்கு முன்பு
ஆரம்பித்தான். கும் பிடித்தால் இடையில் நாம் ல்லாம் அந்த பகவதிஅம்மாள்தான் ம் சிறப்புமா நடத்தி வைக்கணும்”
ார் நாளப் பார்த்து நீங்க பெண் ணுங்க. நானும் முன்கூட்டியே இந்த றன். அதோட நீங்க வாரத்துக்கு ாங்க. அப்பத்தான். அவங்களும்

Page 96
90
அவங்களுக்கு வேண்டியவர்களு என்றான் முனுசாமி.
“அதெல்லாம் முறைப்படிெ முதல் காரியமா எப்போ வருே உங்களுக்கும் தெரியப்படுத்துகி ராமு வசந்தியோடு கைகே விபரத்தையும் சொல்லிவிட்டான் வண்ணம் வந்து கொண்டிருந்தாள் எல்லோரும் பஸ் நிலைய வசந்தி போகிறதுக்கு பஸ் இருக் பஸ்கூட இல்லை. அருகிலுள் கேட்டான். மூன்று நாற்பதுக்கு தெரிந்து கொண்டு வந்து கூ இருந்தது என்பதைத் தெரிந்து ெ வசந்தியை விட்டுப்பிரிய ம ராமு, "வசந்தி போனதும் கடிதம் ே "சார்நாங்கள் பஸ் வந்தது முனுசாமி. இதை இரண்டு பே புரிந்து கொண்ட முனுசாமி அரு நேரம் போறது தெரியல்லயா” என் எல்லாரும் விடைபெற்றுக் யம்மாவும் வசந்தியைக் கட்டிப்ட அருண் அருகில் வந்து, “சித்தி வீட்டுக்கு வந்திடுங்க” என்றான். அவனை இறுக அனை வாழ்க்கையெல்லாம் உங்களோ போனதும் கடிதம் போடுங்கள்" வாறே விடை கொடுத்தாள் வசந்த்
அதேநேரத்தில் வசந்தி முனுசாமி ஓடிச் சென்று இடம் சென்ற ராமு “உன்னை இன்று எ “என் நிலையும் அதுதான் எற்பட்ட மகிழ்ச்சிப் பெருக்கில் தோன்றுகிறது”என்றாள் வசந்தி. "எல்லாம் காலம் வரும்ே பஸ்ஸில்" ஏறு வசந்தி என்று 6

மாத்தளை ரோகினி
க்குச் சொல்லி எற்பாடு செய்வார்கள்”
சய்வோம் தம்பி. வீட்டுக்குப் போனதும் வாம் என்று கடிதம் போடுகிறோம். றோம்” என்றாள் பெருமாயியம்மா. ார்த்தவாறே அருணைப் பற்றிய எல்லா . அருணை அன்போடு அரவணைத்த
வசந்தி. த்தை அடைந்தவுடன் ராமு முதலில் க்கிறதா என்று பார்த்தான். அங்கு ஒரு ாள டிப்போ டைம் கீப்பரிடம் போய் நத்தான் பஸ் இருக்கிறது என்பதை றினான். ராமுவிற்கு பஸ் தயாராக காண்டு வந்த கூறினான் நகுலன். மனமில்லாமல் துடித்துக் கொண்டிருந்த பாடுங்கள்” என்றான். ம் போகிறோம். நீங்க போங்க” என்றான் ரும் காதில் வாங்கவில்லை. இதைப் கில் வந்து “என்ன ரெண்டு பேருக்கும் ாறான்.
கொண்டனர். சிவகாமியும் பெருமாயி பிடித்து முத்தமிட்டு விடை பெற்றனர். நான் போயிட்டு வாறன். சீக்கீரமா எங்க
னத்துக்கொண்ட வசந்தி "இனி என் டுதான் அருண். கவலை வேண்டாம். என்று உச்சந் தலையில் முத்தமிட்ட 5). போக வேண்டிய பஸ்ஸஸும் வந்தது. பிடித்தான். பஸ்ஸிற்குள் அழைத்துச் ன்னால் பிரிய முடியவில்லை” என்றான். அத்தான். இன்றைக்கு என் மனதில் உங்களோடு வந்து விடலாமா என்று
பாது சரியாக வந்துவிடும். இப்போ ரறிக் கொண்ட முனுசாமி, ராமுவிற்கு

Page 97
இதயத்தில் இணைந்த இருமலர்கள்
விடை கொடுக்கவே இருவர்களி பஸ்ஸை நோக்கிச் சென்றான். பஸ் ராமுவின் பஸ்ஸையே ப கண்களிலிருந்து வழிந்த கண்ணிரை இன்று எனக்கு என்ன நட கண்டவுடன் என் மனதில் அப்படிெ நான் கொஞ்சம் பொறுமையாக இ பற்றி என்ன நினைத்திருப்பார்கள் அவசரப் புத்திக்காரர்கள் என்று போய்விட்டது. ம். ஒரு வகையி நல்லதுதான். அதனால்தானே உ முடியாத அன்பும் பாசமும் ஏற்பட் உண்மையிலேயே நான் கொடுத் வீட்டிற்குப் ப்ெண் கேட்டு வரு இல்லாமல் நல்ல முறையில் ந கடவுளை வேண்டிக்கொண்டாள்.
“டிக்கட் டிக்கட்” என்று கேட்டபோதுதான் தான் பஸ்ஸி அப்போதுதான் அவசர அவசரமாக ( மூன்றாவது சீட்டில் அம பேருக்கும் டிக்கட் எடுத்து விட் அவரைக் கூட நாம் மறந்துவிட்ே வசந்தி வேதனைப்பட்டாள்.
குறிப்பிட்ட இடத்தில் முனு காக இறங்கிக் கொண்டார். இ சென்றால்தான் வசந்தி இறங்க வே பஸ் வசந்தி இறங்க வேண்டிய இ இருளத் தொடங்கிவிட்டது. பஸ்ை நோக்கிச் சென்றாள் வசந்தி. இை எதிர்ப்பட்டார். "ஏன் இவ்வளவு நேர பதிலுக்கு காத்திராமலேயே சென்று
தப்பித்தோம் - பிழைத்தோம் காதில் விழுந்த அந்த வார்த்தை அப்படியே சமையல் கட்டிற்குள் பூ பிடித்துக் கொண்டாள்.

r 9.
டமும் விடைபெற்ற ராமு தனது ஸ"ம் புறப்பட்டது. ார்த்துக் கொண்டிருந்த வசந்தி த் துடைத்துக் கொண்டாள். ந்து விட்டது. ஏன் அவர்களைக் யாரு புயல் தோன்றியது. அப்பப்பா இருந்திருக்கக் கூடாதா? என்னைப் 1. சே, சே பெண்கள் எல்லோரும் சொல்வார்களே. அது சரியாகப் பில் அப்படி நடந்து கொண்டதும் ண்மை தெரிய வந்தது. பிரிக்க டது. ராமுவை திருமணம் செய்ய நது வைத்தவள்தான். அவர்கள் நம்போது எந்தவித இடையூறும் நடந்தேறணும் என்று மனதிற்குள்
பஸ் கண்டக்டர் அருகில் வந்து ல் இருப்பது நினைவு வந்தது. முனுசாமியைத் தேடினாள்.
ர்ந்திருந்த முனுசாமி, இரண்டு டதாகச் சொன்னார். அப்போது டாமே என்ற நினைவு தோன்றவே
சாமி தங்கள் வீட்டிற்குப் போவதற் இன்னும் இரண்டு மைல் தூரம் பண்டும். மாலை ஆறு இருபதுக்கு டத்தை அடைந்தது. கருகருவென ஸை விட்டிறங்கி வேகமாக வீட்டை டயில் அவளின் அண்ணன் ஒருவர் ாம்” என்று கேட்டு அவர் வசந்தியின் விட்டார்.
என வீட்டிற்குள் நுழைந்த வசந்திக்கு நிலை தடுமாறச் செய்துவிட்டது. நுழைந்தவள் அண்ணியைக் கட்டிப்

Page 98
92
1.
குடும்பத்தில் பெண் பிள்ளை அடுத்தடுத்து சுப காரியங்களில் கt வரும் மரபாகும்.
மலர் மொட்டாகியிருக்கும் நி பரப்பும் போதுதான் அதனுள் இரு வட்டமிட்டுக் கொண்டிருக்கும். இது அதேபோல, ஒரு பெண் கும காளையர்கள் கண் வீச்சிலிருந்து தட் உறவினர்கள் தங்களின் கடமையை இது தமிழர்களின் மரபாகும்.
'மாப்பிள்ளை பெண்ணைப் பார்த்து சரியென்று சொன்னால் அ6 பெரியவர் சொன்னதைக் கேட்டுத்தா முன்னறையில் பெண்களும், திருக்க, நடுவில் பெரிய தாம்பாலத் ஆக்கிரமித்திருந்தன.
"அண்ணி இது என்ன வீட்டு என்ன விசயம்” என்று கேட்டாள் வசந்த “எல்லாம் உன்னைப் பற்றிய வி தான் நீ இப்படி தனி மரமா இருப்ட ஒன்று வேண்டாமா. அதுதான் மாட கேட்க வந்திருக்காங்க” என்ற வசந்தி கழுவிக்கிட்டு உடையை மாற்றிக்:ெ தேநீர்கொண்டு போய் கொடுக்கணு “எனக்கு இப்ப திருமணத்திற் கேட்காமல் இந்த திருமண எற்பாட்ன “இதுல உன்ன கேட்க என்ன இ திருமணம் செய்து வைங்கன்னு த6 லாம் பெரியவங்களா பார்த்து செய் இந்த ஏற்பாடு. பேசாம போய் சீச் தயாரா இரு” என்று அவளை அவசர
"அண்ணன் நீங்க ரெண்டு வச்சிருக்கீங்க. உங்களை என் வ வணங்கிறன்” என்றாள் வசந்தி."

மாத்தளை ரோகினி
9
கள் பிறந்து விட்டால் உறவினர்கள் \லந்து கொள்வது தொன்று தொட்டு
லைமை மாறி, மலர்ந்து சுகந்தம் க்கும் தேனைக் குடிக்க வண்டினம்
இயற்கையின் நியதியாகும்.
ரியாகி பூத்துக் குலுங்கிவிட்டால் ப முடியாது. இந்த நேரத்தில்தான் எண்ணி பெண் கேட்டு வருவார்கள்.
பார்க்க வேண்டியதில்லை. நாங்க வர் ஏற்றுக் கொள்வார்” என்று ஒரு ன் வசந்தி அதிர்ந்து போனாள்.
ஆண்களும் பாய் விரித்து அமர்ந் நதில் வெற்றிலை பாக்கு பழங்கள்
க்கு யார் யாரோ வந்திருக்காங்க, 5). விசயம்தான். எத்தனை நாளைக்குத் 1. உனக்கென்று குடும்பம் என்று ப்பிள்ளை வீட்டார் உன்னை பெண் யின் அண்ணி,“சீக்கிரமாமுகத்தைக் காண்டு வா. எல்லோருக்கும் நீதான் ம்” என்று அவசரப்படுத்தினாள். கென்ன அவசரம் அண்ணி. என்னக் டஏன் செய்தீர்கள்?” இருக்கு வசந்தி. ஒரு பெண் எனக்கு ன் வாயால கேட்கமாட்டா. அதெல் ப்ய வேண்டிய வேலை. அதுதான் $கிரமா உடையை மாற்றிக்கிட்டு ப்படுத்தினாள் அண்ணி.
பேரும் என்ன நல்லா புரிஞ்சி ாழ்க்கையில் தெய்வமா மதித்து

Page 99
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்க
"வசந்தி நீயும் நானும் சாதா உடன் பிறந்த தங்கை. உன் தே6 நாள் பூராவும் உன்னைப் பாது கடமையாகும்” என்றான் ஜெகதீஸ் “சரி வாங்க சாப்பிட்டுக்கிட் போகணும்” என்று காலை உண அண்ணி.
சாப்பிட அமர்ந்த வசந்திக் ராமுவைப் பற்றி ச்ொல்லிவிடுே புடம்போட்டுப் பார்த்தாள். ஒப்புக் என்று கூப்பிட்டுக்கொண்டே அரு “என்னசொல்லு” என்று தேநீ "நான் சொன்னா தப்பா நி6ை வசந்தி.
“தப்பா ஒன்னும் நினைக்க ப தைரியப்படுத்தினாள்.
"அண்ணி நேற்று வந்தவர்க பட்டு வந்தவர்களா?” என்று கே பார்த்தாள் வசந்தி.
“நமக்கு சொந்தமென்று செ மூலமாகத்தான் கேள்விப்பட்டு 6 வர்ரதே நமக்குத் தெரியாது. எல் தெரியும். கடிதம் போட்டுட்டு வ கேட்டார். அவர்கள் கடிதம் போ கடிதம் எங்களுக்கு கிடைத்திருக் வந்து பெண் கேட்க வந்தோமுன் ஒடல, காலும் ஒடல. அப்பொழுது உள்ள பெரியவர்களை அவசரமாக “அதுவும் ஒரு வகையில் ந எவர்னுகூட தெரியாத நிலையி சொன்னார்கள். நீங்களும் அவ கொள்ளாமல் என்னை பெண் ெ தெளிவாகப் புரிந்து கொண்டேன் வந்தது” என்று கூறி தேநீரை வா போகிறேன். பஸ்ஸிற்கு நேரமா தயாரானாள் வசந்தி.

ள் 93
ரண மனிதர்கள். அதுவும் நீ எனக்கு வைக்கு மாத்திரம் அல்ல. என் வாழ் காப்பதும் இந்த அண்ணனுடைய
-டே பேசலாம். நானும் வேலைக்குப் வை எடுத்து வைத்தாள் வசந்தியின்
$கு சாப்பாடு கசப்பாக இருந்தது. வாமா என்று பலமுறை மனதிற்குள் கு சாப்பிட்டு எழுந்தவள், "அண்ணி” கில் போய் நின்றாள். ரைஊற்றிக் கொண்டே கேட்டாள். னக்க மாட்டீங்களே அண்ணி” என்றாள்
மாட்டேன். தைரியமா சொல்லு" என்று
ள் நம் உறவினர்களா, இல்ல கேள்விப் ட்டுவிட்டு அண்ணியின் முகத்தைப்
Fால்வதற்கில்ல. உங்கள் பெரியம்மா வந்திருந்தாங்க. இவங்க வீட்டுக்கு லோரும் வந்த பிறகுதான் விசயமே ரக் கூடாதான்னு உங்க அண்ணனே ட்டுட்டுதான் வந்தார்களாம். அந்தக் காதுன்னு சொன்னாங்க. திடீரென்று னு சொன்னவுடனே எனக்கு கையும் தான் உங்க அண்ணன் தோட்டத்தில் அழைத்துப் பேசினார்.
ல்லதுதான் அண்ணி. அவர்கள் யார் ல் பெண்ணைப் பிடித்திருப்பதாகச் பர்களின் விபரங்களைத் தெரிந்து காடுக்கப் போவதில்லை என்பதை . இப்பத்தான் என் மனதில் நிம்மதி ங்கிக் குடித்துவிட்டு, “அண்ணி நான் கிவிட்டது” என்றவாறே புறப்படத்

Page 100
94
“கொஞ்சம் அவசரப்படாமல் தானே” என்ற வசந்தியை நிறுத் அண்ணி, “அது சரி நான் உனக் சொன்ன. ஆனா நீ உன் மனசில உ என்றாள் வசந்தியின் அண்ணி.
"அண்ணி எனக்கு தாய் இல்ல என்ன வளர்த்து ஆளாக்கிட்டீங்க. உங்களிடத்தில் நான் எதையும் ம செய்தால் இத்தனை நாள் நீங்க 6 துரோகம் செய்தது போலாகும். அ வைத்திருக்கிறாங்க. அவர்களிட மறைத்தால் என்னிடம் அன்பு ெ பாடுபடும். அண்ணி நான் என் மனதி போகிறேன். அத நீங்க தவறாக எடு "இதோ பார் வசந்தி, இதுல : சுத்தி வளைக்காம விசயத்த செ களிடமிருந்து கடிதம் ஏதும் வந் விசயத்த நாம தெரிஞ்சிகிட்டாத்த என்றாள் வசந்தியின் அண்ணி.
"அண்ணி நான் வேலை செய்ய நேசிக்கிறன். அவரும் என்னை விரு செய்து கொள்ளவும் சம்மதம் தெ அடுத்த வாரமோ அவர்கள் என்ன ெ முன் பின் அறியாத ஒருத்தரோடு ப6 வாழுறதவிட என்னை நன்றாகப் பு நிம்மதியா வாழுறது மேலில்லையா "அது சரி அவரு யாரு எங்க ே வசந்தியின் அண்ணி.
"அண்ணி நான் வேலை செய் சேவை செய்கிறார். அவர்கள் வீட்ட விட்டது. இந்த வீட்டு சம்பந்தம் வகையிலுமே பாதிக்காது. நேற்று வந்தேன். அப்போதான் அவரோட அவங்களும் ரொம்ப நல்லவங்க”எ இதைக் கேட்ட வசந்தியின் உங்க தங்கச்சி சொல்லுறத. நாம ம அவளே பார்த்து பேசி முடிச்சிட்

மாத்தளை ரோகிணி
இரு அடுத்த பஸ்ஸில் போகலாம் தி வைத்துக்கொண்டே அவளின் கு சொல்ல வேண்டியத எல்லாம் உள்ளத சொல்லாம போனா எப்படி”
. ஆனா அந்த குறை தெரியாம நீங்க இப்ப எனக்கு நீங்கதான் தாய். )றைக்க வேண்டியதில்ல. அப்படி என்மேல் காட்டிய அன்பிற்கு நான் புண்ணன்மார் என் மேல் உயிரையே ம் என் மன நிலையை சொல்லாம கொண்டவர்களின் உள்ளம் என்ன ல் உள்ளதை உங்களிடம் சொல்லப் த்துக்கக்கூடாது.” தப்பா எடுக்கிறதுக்கு ஏதும் இல்ல. ால்லு. ஏன்னா நாளைக்கு அவர் தால் நாம பதில் எழுதணுமில்ல. தானே எதுவுமே செய்ய முடியும்”
பும் இடத்தில ஒருத்தர மனப்பூர்வமா நம்புகிறார். அவரை நான் திருமணம் ரிவித்துள்ளேன். இந்த வாரமோ பெண் கேட்டு வருவார்கள். அண்ணி ல கஷ்டங்களை அனுபவச்சிக்கிட்ட ரிந்து கொண்ட ஒருவரை மணந்து ووج
வேலை செய்யிறார்” என்று கேட்டாள்
பும் சங்கத்தில உயர்ந்த மதிப்போடு ாருக்கும் என்னை நன்றாகப் பிடித்து நம்ம குடும்ப கெளரவத்த எந்த கூட நான் அவரை சந்திச்சிட்டுதான் - தாயாரையும் சந்திக்க முடிந்தது. ன்றாள் வசந்தி. அண்ணி, "என்னங்க கேட்டீங்களா ாப்பிள்ளை பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி டு வந்திருக்கா. இத்தன நாளா

Page 101
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
எங்கிட்டக்கூட இதப்பத்தி சொல் என்றவாறே ஜெகதீஸிடம் விஷயத்தை “காலையில் தங்கச்சிட முகத்த ஏதோமனசுல வச்சிக்கிட்டிருக்கான்னு
"வசந்தி. வசந்தி. இங்கே பயத்துடன் வெளியே வந்தாள்.
“என்ன வசந்தி ஒ அண்ணி என் லாம் உண்மையா? இதப்பத்தி இவ்வ சொல்லாம மறைச்சி வச்சிருக்க இல் "இல்லண்ணா சமயம் வரும்ே என்று இழுத்தாள் வசந்தி.
*அது சரி. யார் அவர் எங்கே இ முடிக்கிறன். உனக்கு வாழ்வில் எல்ல தேடிக்கொள்ள உனக்கு உரிமை இ கின்ன சில கடமைகள் இருக்கில்ை வளர்த்தவனும் ஒரே விதமாகத்தான் துன்பத்தையும் ஏற்றுக் கொள்கிறோம் நாங்களே பேசி முடிப்போம். இதுக்க கூடாது”என்றான் ஜெகதீஸ்.
"அண்ணே அந்தக் கவலையெ நான் உங்கள் அன்பில் வளர்ந்தவள் படாமல் பார்த்துக் கொள்வது என் கட் கேட்டு வருவாங்க” என்றாள் வசந்தி.
"பரவாயில்லையே நீ இன்னு நினைச்சிருந்தோம். ம். ஆள ரொ கிண்டலாகச் சொன்னாள் வசந்தியின் தலைகுனிந்தாள்.
"பரவாயில்ல வசந்தி. அவரோ பதிலுக்காகத் தங்கையின் முகத்தைப் "அண்ணன் அவர் வேறு யா தெரிந்தவர். அவர் பேரை சொன்னா பத்தி சாய்ந்தரமா பேசுறன். எல்லாத்து ரெண்டு பேரோட ஆசீர்வாதந்தான் தே6 “சரிம்மா எல்லாம் நல்லபடிய பிரார்த்தனை. வயதான காலத்துல இருக்கும்”என்று தங்கையை வழிய

95
லாம மறைச்சி வச்சிருக்கிறா"
ச் சொன்னாள்.
பாத்ததுமே நெனைச்சேன். அவ எனறவன,
வா” என அழைக்கவே, வசந்தி
னென்னமோ சொல்லுற, இதெல் 1ளவு நாளா அண்ணிக் கிட்டக்கூட
பாது சொல்லலாமுன்னுதான்.”
இருக்கார், சொல்லு. நானே பேசி ாமாக இருக்கப்போகிற ஒருத்தர ருக்கு. அதே சமயம், எங்களுக் லயா? பெண்ணப் பெத்தவனும், வாழ்க்கையில இன்பத்தையும் . நீ யார விரும்புற என்று சொன்னா ாக நீதப்பான முடிவேதும் எடுக்கக்
பல்லாம் உங்களுக்கு வேண்டாம். ா. உங்கள் கெளரவம் பாதிக்கப் டமை. முறைப்படி அவங்க பெண்
ம் சின்னப் பிள்ளைன்னு நாங்க ாம்பத்தான் முன்னேறிட்ட” என்று ர் அண்ணி. வசந்தி வெட்கத்தால்
- பெயரையாவது சொல்லு”என்று
பார்த்தான் ஜெகதீஸ். ருமல்ல. எல்லோருக்கும் நன்கு நீயே ஆச்சரியப்படுவ. நா இதப் துக்கும் அண்ணன்-அண்ணி உங்க வை” என்றாள் வசந்தி. ா நடக்கட்டும். அதுதான் எங்கள் அப்பாவுக்கும் இது நிம்மதியாக னுப்பி வைத்தான் ஜெகதீஸ்.

Page 102
96
வசந்தி போன பின்பு, மன லாம மறைச்சு மறைச்சு பேசுறா சொல்றேங்கிறா. எனக்கு ஒன்னு
"உங்க தங்கச்சியப் பத்தி எத்தனையோ தடவை கேட்டுப் சொல்லல்ல” என்றாள் வசந்தியி.
வசந்திக்கு என்ன செய்வ ஒப்புக்காக முகத்தைக் கழுவி, கொண்டு, பளிச்சென்று நெற்றி, கொண்டாள்.
வசந்தியின் அண்ணி, வ கொடுத்து "அவசரப்படாமல் , எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம் பண் சென்ற வசந்தியை, "வசந்தி இரா இருந்த பூவை அவள் கூந்தலி வசந்தியை அனுப்பி வைத்தாள்.
எல்லோருக்கும் தேநீரைக் வைத்து எல்லோரையும் ஒரு | கும்பிட்டாள் வசந்தி.
அருகில் அமர்ந்திருந்த வ. தான் என் தங்கை” என்று வசந்தி
மாப்பிள்ளை வீட்டுப் பக். எழுந்து வசந்தியோடு குசினிக் பெரியம்மா என்று அறிமுகப்பு பற்றிய முழு விபரத்தையும் தொ பற்றியும் நிறையவே அளந்து செ
மாப்பிள்ளை தோட்டத்தி என்றும். குடும்பத்தில் மூத்த இருப்பதாகவும், மாமா, மாமி ந இருக்காது. நீ தொடர்ந்து ே வர்ணித்துக் கொண்டிருந்தாள். )
வசந்தி இவைகளையெல் டிருந்தாளே தவிர, வாய் திறந்து வெளியில் வந்து கூட்டத்தே கொண்டாள்.
பெரியவர் ஒருவர், இவர் வேண்டும், "பெண்ணை எங்கள்

மாத்தளை ரோகினி
"னவியிடம், "வசந்தி உள்ளதை சொல் - ஏதும் கேட்டால் வேலை விட்டு வந்து
மே புரியல்ல" என்றான். தான் உங்களுக்குத் தெரியுமே. நானும் பார்த்துட்டேன். ஒரு வார்த்தைகூட ன் அண்ணி. தன்றே புரியவில்லை. இருந்தாலும் க் கொண்டு, ஒரு சாரியை அணிந்து யில் குங்குமப் பொட்டையும் வைத்துக்
சந்தியின் கையில் தேநீர் தட்டைக் சென்று தேநீரைக் கொடுத்துவிட்டு, ணிக்கணும்” என்றவள், தேநீர் தட்டுடன் ங்கே வா" என அழைத்து தன் கூந்தலில் பல் வைத்து "இப்ப போம்மா" என்று
கொடுத்துவிட்டு தட்டை, ஒரு புறமாக முறை நிமிர்ந்து பார்த்து கைகூப்பி
சந்தியின் அண்ணன் ஜெகதீஸ், "இவள் யை அறிமுகப்படுத்தி வைத்தான். கமிருந்து வந்திருந்த ஒரு பெரியம்மா த வந்தவள், தன்னை மாப்பிள்ளையின் டுத்திக் கொண்டாள். வசந்தியைப் ரிந்து கொண்டவள், மாப்பிள்ளையைப் காட்டினாள்.
ல் சுபவைசர் வேலை செய்கிறார் வர் என்றும், இரண்டு தங்கைமார்கள் ல்லவர்கள், உனக்கு எந்தக் குறையும் வலை செய்யலாமென்பதைப் பற்றி
கலாம் மெளனமாகக் கேட்டுக் கொண் து ஏதும் சொல்லவில்லை. மீண்டும் எடு அந்தப் பெரியம்மா சேர்ந்து
மாப்பிள்ளையின் தகப்பனராக இருக்க க்குப் பிடித்திருக்கு. என் மகன் கிட்ட

Page 103
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு உங்க வந்த விஷயத்தை முடித்துக் ெ அங்குதான் விருந்து. எல்லோரு ஒரு பக்கம், பெண்கள் ஒரு பக்கம பட்டது.
வசந்தி தன் அண்ணியோடு அவளுக்கு தூக்கம் வரவில்லை. வேரொன்று நடக்கிறது. இந்த நி: யோசித்துக் கொண்டிருந்தவள், அட் அதிகாலையில் அண்ணி எழு உடனடியாக செய்ய வேண்டிய காை அண்ணிக்கு உதவியாகச் சேர்ந்து ெ
வசந்தியின் அண்ணிதான் “என்னம்மா வசந்தி மாப்பிள்ளை இதைக்கேட்ட வசந்தி கலகலலெ சிரிப்பிற்கு அர்த்தம் புரியாமல், சொல்லாம பைத்தியக்காரி மாதிரி கேட்டாள்.
"அண்ணி கோபப்ப்டாதீங்க. மாப்பிள்ளை பிடித்திருக்கிறதா மாப்பிள்ளையே வரலியே. அப்ப நா அப்போதுதான் வசந்தியின் கொண்டாள். “சரி உனக்கு மாப்பி என்று கேட்டாள்.
"அண்ணி மாப்பிள்ளை வீ இல்லையோ, இந்த சம்பந்தமே நறுக்கென்று பதில் சொன்னாள். அ8 வசந்தியின் அண்ணி, "ஏன் வேறு வைத்திருக்கியா?” என்று அதேவே அவளின் கேள்வி வசந்தியை சொல்வதா இல்லை என்று சொல் கெண்டிருந்தாள்.
“என்ன மச்சினி யோசனை. 4 அதட்டினாற்போல் கேட்டவள் வேை பக்கத்தில் வந்து அண்ணி “ஏன் அண்ணி நான் யாரையும் கட்டி வைக்காவப் போநீங்க."

r 97
ரூக்கு கடிதம் எழுதுகிறோம்” என்று காண்டார். இரவு எல்லோருக்கும் நம் சாப்பிட்டு முடிய ஆண்கள் ாக படுப்பதற்கு ஆயத்தம் செய்யப்
குசினியில் படுத்துக் கொண்டாள். நாம் ஒன்று நினைக்க இங்கு லைமைக்கு என்ன செய்வது என்று படியே தூங்கி விட்டாள். ப்பும்போது திடுக்கிட்டு எழுந்தவள், லக் கடன்களை முடித்துக் கொண்டு காண்டாள். முதலில் பேச்சை ஆரம்பித்தாள். பிடிச்சிருக்கா” என்று கேட்டாள். பன சிரித்து விட்டாள். இவளின் “என்ன என்று கேட்பதற்கு பதில் சிரிக்கிற” என்று முறைப்போடு
உங்க கேள்வியே சரியில்ல. ஏன்னா என்று கேட்டீங்க. ஆனா இங்க எப்படி பதில் சொல்வேன்” என்றாள். அண்ணி தன் தவறை உணர்ந்து lள்ளை வீட்டாரை பிடிச்சிருக்கா?”
ட்டாரை எனக்கு பிடிச்சிருக்கோ எனக்குப் பிடிக்கவில்லை” என்று வளைகோபமாக முறைத்துப் பார்த்த யாரையும் நீ முடிவு பண்ணி கத்தோடு கேட்டு விட்டாள்.
த் தடுமாறச் செய்தது. ஆமா என்று வதா என்று தவிப்பில் தடுமாறிக்
உள்ளதை சொல்வதுதானே” என்று லயில் மூழ்கி விட்டாள்.
யைத் தழுவிக்கொண்ட வசந்தி விரும்பியிருந்தால் நீங்க என்னக்

Page 104
98
“சரி வேலையைப் பார். வந்த போகுது” என்று சொல்லவே வச கொண்டு துறுவ ஆரம்பித்தாள்.
இரண்டு பேருமாக சேர்ந்து பரிமாறினார்கள். சாப்பிட்டவர்கள் ஆயத்தமானார்கள். புறப்பட்டுப்போ பிடித்திருப்பதால் என் மகனும் அ6 போய் கடிதம் போடுகிறோம்” என்று
ஆண்கள் விடைபெற்று ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாக இ விடைபெற்றனர்.
அவர்களை வழியனப்பச் ( தங்கச்சியைக் கூப்பிட்டார். “வச நீ தலையை நீட்ட வேண்டிய அவ வெளிப்படையாகச் சொல்லிடணு இருந்தக் காலத்தில் எப்படி எட் எடுத்தோமோ அதேபோல நீ திரு எந்த குறையும் இல்லாம இருக்க இப்படி செய்திட்டாரே என்று கண் மேலும் விருப்பம் இருந்தா அத எா இது உன்னுடைய வாழ்க்கைப் பி என்றான் ஜெகதீஸ்.
வசந்தி பதில் சொல்லமல் நி பெருந்தன்மையான குணமும் ஆனந்தத்தை அளித்தது. கண்கள் நிமிர்ந்து பார்த்தாள்.
“காலையில காட்டியும் 4 அண்ணன்கிட்ட எதையும் மறை நிறைவேற்றி வைப்பதுதான் இந்த இதைக் கேட்ட வசந்தி அ. அவன் மார்பில் முகத்தைப் கொண்டிருந்தாள். இவளின் அழு வேலை செய்து கொண்டிருந்த நடையுமாக வந்து, என்ன நடந்தது இவர்கள் இருவரின் நிலைை தலைப்பை வாயில் வைத்துக்கொ வசந்தி பெண்கள் அழுவத் அவர்கள் அழுதா நிச்சயமாக அந்

* 9 ..
மாத்தளை ரோகினி
வர்கள் காதில் நம்ம பேச்சு விழுந்திடப் ந்தி தேங்காய் துறுவலை எடுத்துக்
எல்லோருக்கும் காலை சாப்பாட்டை காலை முதல் பஸ்ஸில் போவதற்கு ரகும் முன்பு "பெண்ணை எங்களுக்குப் லட்டிக் கொள்ளமாட்டான். ஏதுக்கும் ய சொல்லிவிட்டுப் புறப்பட்டார்கள்.
வெளியே செல்ல, பெண்கள் இரண்டு பெண்களிடமும் பேசிவிட்டு
சென்ற அண்ணன், திரும்பி வந்து =ந்தி நாங்க பார்க்கிற இடம் என்று சியம் இல்ல. உன் மனதில் உள்ளத பம். உன்னை சின்னப் பிள்ளையா பபடியெல்லாம் செல்லமா வளர்த்து மணம் செய்து போகும் இடத்திலும் கணும். அதுக்குப் பிறகு அண்ணன் ன் கலங்கக் கூடாது. உனக்கு யார் ங்கிட்ட மறைக்காம சொல்லு. ஏன்னா பிரச்னை. அத நீ நினைவு வச்சிக்க”
ன்று கொண்டிருந்தாள். அண்ணனின் எண்ணமும் அவளின் மனதிற்கு ரில் கண்ணீர் துளிர்விட அண்ணனை
என்னம்மா இப்படி அழுதுகிட்டு. க்காம சொல்லு. உன் விருப்பத்த -அண்ணன்ட கடமை." பண்ணா என அழைத்துக் கொண்டு
புதைத்த வண்ணம் குமுறிக் கைச் சத்தத்தைக் கேட்டு வீட்டிற்குள் வசந்தியின் அண்ணி ஓட்டமும், என்று ஒன்றும் புரியாமல் கேட்டாள். யப் பார்த்து அவளும் சேலைத் கண்டு குமுறினாள். தற்கென்றே பிறந்தவர்கள். அப்படி த அழுகைக்கு ஏதாவதொரு காரணம்

Page 105
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
உண்டு. இப்படி பெண்கள் தொட்ட டிருப்பதால்தான் இந்த சமுதாயத் கொண்டிருக்கிறது. நீ படித்தவள். லுள்ளவள். நீ இப்படி அழுதால் இருக்க வேண்டும். அந்த விசயத்த புரியும். அதவிட்டுவிட்டு இப்படி 3 பிரயோஜனமும் கெடக்கப் போறதில்ல "ஆமாங்க உங்க தங்கச்சிக்கிட மாப்பிள்ள பிடிச்சிருக்கான்னு. அவ இல்ல இந்த சம்பந்தமே எனக்குட சொல்லிட்டா. அப்போ நீ யாரையும் வி விரும்பினா அத நீங்க செய்து வைப் அப்பவே எனக்கு விளங்கிப்போச்சு. கிட்டுத்தான் இப்படி. சொல்றான்னு. உள்ளத தெரிஞ்சிக்கிட்டா அப்புறமா கலாம்” என்றாள் வசந்தியின் அண்ணி.
“சரி சரி கோவச்சிக்காத பர்வதம் அறையில் ஆடினா அம்பலத்துக்கு வ பார்த்திடுவோமே” என்றவாறே எழுந்து தொழிலைக் கவனிக்கச் சென்றுவிட்ட
மனிதன் பிறக்கும் போதே ெ தில்லை. அவனவன் முயற்சியும், அறி தானாக வந்தடையச் செய்கிறது.
மனிதனின் உயர்வுக்கு அவனி கொள்கை, இலட்சியங்களே முக்க குடிசைக்குள் பிறந்த எத்தனையோ அறிஞர்களாக தலைவர்களாக மக்கள் இதற்கு ஒரு உதாரணம்தான் தொழிலாளியின் மகனாகப் பிறந்து ெ தோட்ட மக்களின் கஷ்டங்களையும் ந உணர்ந்து கொண்டான். இந்த உண எழுச்சியே அவனைத் தொழிலாளர்களு முக்கிய காரணம். அவனின் உணர்வு காரியத்திலும் இறுதிவரை விடா மு உழைத்து வருபவன். ராமு என்ற இன்று தொழிலாளர்களின் இதயத்தி பிடித்துக் கொண்டன.

99
தற்கெல்லாம் அழுதுக் கொண் தில் பல காரியங்கள் நடந்து நாலு பேரோட பழகும் ஆற்ற அதற்கு ஏதாவது அர்த்தம் சொன்னால்தானே எங்களுக்கும் லுழுதுக் கொண்டிருந்தால் எந்த ”என்றான் ஜெகதீஸ்.
ட நா காலையிலேயே கேட்டன். ள் மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரர்கள பிடிக்கவில்லை அப்படின்னு விரும்புறியான்னு கேட்டபோது நா பீங்களா அப்பிடின்னு கேட்டாள். இவ எதையோ மனசுல வச்சிக் உங்க தங்கச்சியோட மனசுல என்ன செய்யறதுன்னு யோசிக்
ம். அவ சின்னப் புள்ள. அதோட , ந்துதானே ஆகணும். யார்னுதான் துகொள்ள, இருவரும் தங்களின் 60TT.
பயருடனும் புகழுடனும் பிறப்ப வுமே பெயரும், புகழும் அவனை
ன் உழைப்பும், தியாகம், பண்பு, கியமாக அடித்தளமிடுகின்றன. பேர் இன்று உலகம் புகழும் மத்தியில் திகழ்கின்றனர். ராமு. ராமு சாதாரண தோட்டத் தாழிலாளியாக தொழில் செய்து ஷ்டங்களையும் அனுபவ ரீதியாக ார்வு பூர்வமாக ஏற்பட்ட சுதந்திர ருக்குப் பணிபுரிய தூண்டியதற்கு கள் மூலம் அவன் எடுத்த எந்தக் யற்சியோடும் உண்மையோடும் இந்த இரண்டெழுத்துக்கள் ல் ஒரு தெளிவான இடத்தைப்

Page 106
OO
இந்த உயர்வுக்கு வழு எத்தனையோ எதிர்ப்பு, போட்டி, அத்தனையையும் பொறுமை தொடர்ந்து தொழிலாளர்களின் ந6 மருத்துவமனையில் இ ராமுவை தோட்டத் தொழிலாளர் தங்களின் அன்பைத் தெரிவித்துக் இப்போது ராமு வீட்டிற்கு தோறும் நண்பர்கள், பெரியவ கொண்டிருந்துவிட்டுப் போ6 பெருமாயியம்மாவினால் முடிய சிவகாமி வேலைக்குப் போகா வருகிறாள்.
இந்த ஒரு வாரமாக ராமு விட்டான். அதேபோல, நாள்தே கடிதம் எழுதிக் கொண்டிருந்த உற்சாகப்படுத்துவதாக இருந்த
கடிதங்களுக்குப் பதில் சமூகத்தின் எதில்கால நில்ை சொற்றொடர்கள் தாராளமாக அச் இந்தத் தொடர்பும் நட்பு அபிப்பிராயத்தை ஏற்படுத்திய கவர்ந்த வசந்தியிடமிருந்து அக்கடிதம் உடலுக்கு விட்டமின் உற்சாகத்தையும் கொடுத்தன.
ராமு திருமணம் செய்ய விட்டது. இதை எல்லோரும் நல் தலைவருக்குத் தெரிந்து போட்டிருந்தார். இச்செய்தி 2 வாழ்த்துக்கள் என்ற அக்கடிதத்தி திருமணத்தை விரைவி6ே ஆர்வம் காட்டினார்கள். ஒரு கா அதன் தேவைகளைப் பற்றி சிற் நிலைமையைச் சிந்தித்துப் ப சாப்பிடுகிறாள். மாதா மாதம் இருக்கிறது. பணத்தை யாரிடம் விட்டு வெளியேறி பஸ் நிலைய
மனதில் பலவிதமான கேள்விக

மாத்தளை ரோகிணி
நவதற்கு முன்பும், பின்பும் ராமு பொறாமைகளை எதிர்நோக்கினான். என்ற அணிகலனினால் வென்று ண்பனைப் போல் பணிபுரிகின்றான். இருந்து புறப்பட்டு வீட்டுக்கு வந்த fகள் பெருந் திரளாகத் திரண்டு வந்து க் கொண்டனர். 5 வந்து ஒரு வாரமாகிவிட்டது. நாள் ர்கள் இப்படி பல பேர் கதைத்துக் வார்கள். இவர்களை உபசரிக்க ாது என்பதால் இந்த ஒரு வாரமாக மல் வீட்டு வேலைகளைக் கவனித்து
எத்தனையோ நண்பர்களைச் சந்தித்து ாறும் அவனுக்கு பலர் நலம் விசாரித்து ார்கள். இந்த இரண்டுமே ராமுவை 360T.
எழுதுவதில் ஓர் ஆர்வம். அதில் , ஒருவர் செய்யவேண்டிய பணியின் $கடிதத்தை ஆக்கிரமிக்கும். மே மக்களிடம் ராமுவிற்கு நல்லதோர் து. இந்த ஒரு வாரத்தில் தன் இதயம் இரண்டு கடிதங்கள் வந்திருந்தன. மாத்திரைகள் போன்று உறுதியையும்,
ப் போவது தோட்டம் பூராவும் பரவி ல சகுனம் என வரவேற்றார்கள்.
அவரும் ராமுவிற்கு ஒரு கடிதம் உண்மையானால் என் மனம் நிறைந்த தில் குறிப்பிட்டிருந்தார். ல முடித்து வைப்பதிலேயே எல்லோரும் ரியத்தில் இறங்கத் தீர்மானித்த பின்பு திக்கின்றோம். ராமு தன் பொருளாதார ார்க்கிறான். தனது உழைப்பில் தாய் வருவாய் கைக்கும் வாய்க்கும் சரியாக கேட்பது என்ற சிந்தனையோடு வீட்டை பத்தை நோக்கி நடை போட்ட ராமுவின் ள் எழி ஆரம்பித்தன. பொதுப் பணியில்

Page 107
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
ஈடுபட்டவன் எப்போதும் வறுமையில் இவ்வாறு சிந்தனைக்குள் தன்னை ஆ அன்று காரியாலயத்திற்குள் அ பிரதிநிதி, “என்ன சார் ஏதோ கவன கேட்கவே,
"இல்ல சார் நாம் யார் யாருக்ே என்று ஒரு பிரச்சினை வந்துவிட்டால், என்றான் ராமு.
"அது சரிதான். இருந்தாலும் கொள்ளும் அளவிற்கு என்னதான் ! பிரதிநிதி.
“பொதுவா எல்லோருமே அப்பட அவங்க அவங்களுக்குள்ள இருக் அறிந்து கொள்ளமாட்டாங்க. உ எடுத்துக்கோங்க. நாளைக்கு எனக் வந்திச்சு. கையில ஒரு தம்பிடி இ சமாளிக்கிறது?”
“என்ன சார் அப்படி நினைக்கி சொன்னா யாரும் உதவி செய்யாமல முயற்சி செய்தால் சங்கத்தில் கூட பன “சேச்சே அந்த நினைப்பே வ இருக்கும் வரை நம்மால முடிந்த நேரத்திலதான் அதப்பத்தி சிந்திக்கலு இருக்குல்ல. அதைச் செய்வதில் மற்றவர்களின் உதவியை நாடணும்.”
2 (
அன்று மாலை வீட்டிற்கு 6 கடிதத்தைக் கொடுத்தாள். அது அரசு பார்த்தபோது உள்ளே காசோலை ஒன எடுத்துப் பார்த்தபோது, இருபத்து மூ ஒன்று இருந்தது. அதை நன்றாகப் சிவகாமியின் பெயருக்குத்தான் எழுத

101
வாட வேண்டியது நியதிதானோ? ட்படுத்தி இருந்தான். அமர்ந்திருந்த ராமுவைப் பார்த்த லயோடு இருக்கிறீங்க” என்று
கா உதவி செய்கிறோம். நமக்கு அதை நாமதானே சமாளிக்கணும்”
இப்ப நீங்க கவலைப்பட்டுக் நடந்துவிட்டது” என்று கேட்டார்
டித்தான் நினைப்பாங்க சார். ஆனா கிற பிரச்சினைகளை யாருமே தாரணமா இப்ப என்னையே குத்தான கல்யாணம் காச்சின்னு இல்ல. எப்படி அந்தச் செலவை
றீங்க. உங்களுக்கு ஒன்னுன்னு லா இருக்கப் போறாங்க. நீங்க னம் எடுக்கலாம்.” பரக்கூடாது சார். நம்ம கையில 5 அளவு செய்யணும். இறுதி ணும். நமக்குன்னு சில கடமைகள் தாமதம் ஏற்பட்டால் மாத்திரமே
24 11.ெ 2 3 4 பல் . | 121
18:22:16 03 A12 11:14 '
வந்த ராமுவிடம் சிவகாமி ஒரு சாங்கக் கடிதம். அதை உடைத்துப் ன்று இருந்தது. அதை வெளியில் மவாயிரம் ரூபாவுக்கான காசோலை பார்த்தான் ராமு. அக்காசோலை ப்பட்டிருந்தது.

Page 108
O2
கையில் காசோலையோ( கேள்விக் குறியோடு பார்த்தான்
"என்னத்தான் அப்படி ட அப்பாவின் பிரவிடாண்பண்ட் ட இப்போதான் வந்திருக்கு. நல்ல என்று சொன்னவள், வெளியே உங்கள் பிரச்னையே தீர்ந்து கல்யாணத்திற்கு ஏற்பாடு செய் நல்ல காரியத்துக்கு உதவட்டுே மாத்திட்டு வாங்க. அதன் பிறகு சிவகாமி.
"உன் திட்டம் என்ன சி. கடிதத்தையும் காசோல்ையைய ராமு.
"அத்தான் இந்தக் காசோ காலையில் வருகிறேன். அ சல்லியை மாத்திக்கிட்டு வருவே "நான் என்னத்துக்கு சிவ போய்மாத்திட்டு வா’ என்று தட் "அத்தான் பணம் எடுத்த ஒரு பகுதிய அருண் பேரில் ே செலவுக்கு வைத்துக் கொள்ளணு ராமுவின் பேச்சைக் கே "அவதான் கூப்புடுறாயில்ல. ே எவரோ மாதிரி பதில் சொல் இடையில் சிவகாமி,
"ஆமாஅத்தை அத்தானு போலிருக்கு. எப்பவுமே என் கிட்டிருக்காரு” என்றாள்.
“சரி சரிரெண்டு பேரும் ( போவோம்” என்ற ராமு, காசோ அந்த நேரத்தில் வீட்டில் எங்கே போகப் போநீங்க?” என் “நாளைக்கு அப்பா நீ போயிட்டு வரணும். அதைத் கொண்டிருந்தேன்."

மாத்தளை ரோகிணி
பக்கத்தில் நின்றிருந்த சிவகாமியை "Л(Up. ார்க்கிறீங்க. இந்தப் பணம் அருண் ணம். போன மாதம் எழுதினோமில்ல. நேரத்தில்தான் பணம் கிடைச்சிருக்கு” வந்த பெருமாயியம்மாளிடம், "அத்தை போச்சு. அத்தானுக்கு உடனடியா ப வேண்டியதுதான். இந்தப் பணம் ஒரு ம. அத்தான் நாளைக் காலையில இதை கு என் திட்டத்தை சொல்றேன்” என்றாள்
வகாமி?” என்று கேட்டுக் கொண்டே ம் சிவகாமியின் கையில் கொடுத்தான்
லை உங்களிடமே இருக்கட்டும். நான் ருணையும் கூட்டிக்கொண்டு போய் பாம்” என்றாள் சிவகாமி. காமி, அருணையும் கூட்டிக் கொண்டு டிக் கழிக்கப் பார்த்தான் ராமு. தும் வீட்டுக்குக்கொண்டுவரக் கூடாது. பங்கில் போடணும். மற்ற பகுதியைச் றும்” என்றாள் சிவகாமி. ட்டுக் கொண்டிருந்த பெருமாயியம்மா, பாயிட்டு வாயேம்ப்பா. என்னமோ யாரோ லிக்கிட்டிருக்க” என்று சொல்லவே,
க்கு இன்னும் ஏமேலுள்ள கோபம் தீரல்ல ன யாரோ எவரோ மாதிரி நினைச்சிக்
காஞ்சம் பேசமாஇருங்க. காலையிலே லையையும் வைத்துக் கொண்டான்.
நுழைந்த அருண் “என்னம்மா அவசரம் ாறு கேட்கவே,
நான் மூன்று பேரும் டவுனுக்குப் தான் அம்மா அத்தானிடம் சொல்லிக்

Page 109
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்க
“என்ன விசேஷம்” என்று த கொண்டு கேட்டான் அருண்.
“உங்க அப்பாவின் பிரவிடா எடுக்கப் போக வேணும்” என்ற சிவ
"அத்தான் நான் காலையில் அம்மவோடபோயிட்டு சீக்கிரம வா ராமு காசோலையைக் ை ணையில் சாய்ந்து உட்கார்ந்து ெ பெருமாயியம்மா
“தம்பி சிவகாமி சொன்னத ே தீர்ந்து போச்சுதுன்னு சொன்ன அ செலவுகளைப்பத்தி நாம பேசிக் ெ காசு வந்திருக்கு. அதுதான் நம் எவ்வளவு இரக்க சுபாவமுள்ளவசி
"அம்மா அந்தப் பணம் அவளுக்கும் அருணுக்கும் செந்த கூடாது. அதற்கு நமக்கு எந்த உ தவறிக் கூட நாம அவக்கிட்டபேச "இல்லப்பா உன்ன ஒன்னு ல்ல. உனக்கு தேவையானத திருப்பிக் கொடுத்திடலாம் தானே. "அம்மா திருப்பிக் கொடு விசயம். இந்தப் பணம் இப்ப வர் அதத்தான் நாம செய்யணும். ஆ6 நம்ம சந்தர்ப்பத்துக்கு பயன்படுத் என்றான் ராமு கோபமாக.
“என்னமோப்பா நான் என் மேல் உன் இஷ்டம். நான் ஏன் கடன் கட்டப் போறேன்” என்ற பெருமாயியம்மா.
மறுநாள் காலை மூன்று ே தபால் கந்தோர் சென்று காசோனி வரும்போது சிவகாமிதான் முதலி "அத்தான் இந்த பணத்து பேங்கில் போட்டு வைப்போம். எ
வேனும்தானே” என்று சொல்லும்

方 103
ன் ஆத்தாவின் கைகளைப் பிடித்துக்
ண்பண்ட் பணம் வந்திருக்கு, அதை காமி, வர்றேன்” என்று புறப்படவே “அருண் "என்று அனுப்பி வைத்தான் ராமு. கயில் வைத்துக் கொண்டே திண் காண்டான். அவன் அருகில் வந்த
கட்டியாப்பா. நம்பிரச்சினை எல்லாம் து என்னத் தெரியுமா? உன் கல்யாண காண்டிருந்தோம். இப்ப அவளுக்கு ம பிரச்சினை தீர்ந்ததா சொன்னா. வகாமி” என்றவுடன், நமக்குச் சொந்தமானதல்ல. அது 5மானது. அத நாம செலவு செய்யக் உரிமையும் இல்ல. இதப்பத்தி தப்பி க்கூடாது.” ரம் பணத்த சும்மா வாங்க சொல்ல கேட்டு வாங்கினால் அப்புறம் நாம
க்கிறதும், கொடுக்காததும் வேற ந்திருக்காட்டி என்ன செய்திருப்போம். எா அவளுக்கு கெடச்ச பணத்த நாம திக்கலாங்கிற மட்டும் மறந்துடுங்க”
யோசனையை சொன்னேன். அதற்கு கடன் கேட்கப் போறேன். நானா வாறே உள்ளே நுழைந்துவிட்டாள்
ரும் புறப்பட்டுப் போனார்கள். நேரே லயை மாற்றிக்கொண்டு வெளியில் b பேச்சைஆரம்பித்தாள்.
ல பத்தாயிரத்தை அருண் பேரில் திர்காலத்தில அவன் தேவைக்கென்று போது இடையில் குறுக்கிட்ட ராமு,

Page 110
104
"ஏன் மிகுதிப் பணத்த என்6 அருண் பேரில. போட்டு வைக்கி கஷ்டமா இல்லையே” என்றான்.
“இல்ல அத்தான். நான் ெ எவ்வளவோ செலவிருக்கு” என் சிவகாமி.
அருணுக்கு வயது போதாது ஏற்பாடு செய்தான். இதுபற்றி செய்தான். அங்கிருந்து புறப்படும் சாப்பிட்டுப் போகலாம்” என்று த கூட்டிக்கொண்டு போனான்.
உள்ளே நுழைந்ததும் "சார் வந்திருக்கிறீங்க. என்ன விசேஷம்? இருந்த சர்வரை கூப்பிட்டு சாப்ட முதலாளி.
சாப்பிட்டுவிட்டு கடைத்ெ சிவகாமிக்கும் பெருமாயியம்மா6 தேவையானவற்றை வாங்கினாள் சி. அத்தானுக்கு என்ன வாங்கி கொண்டே"என்னவேண்டும் அத்தா “எனக்கு ஒன்றும் வேண்டா வாங்கிக் கொள்ளுங்க” என்று ெ அருண்"அம்மா அப்பாவுக்கு நல்ல என்றான். அவர்களின் வற்புறுத்த வாங்கிக் கொண்டராமு "இந்தபேன ஞாபகமாஎன்னிடம் இருக்கும்” என் "நீங்க எங்கள மறந்தாலும் நா அம்மா” என்று சிவகாமியின் முகத் னான். அருணின் பேச்சிலிருந்து அ நிரூபித்தான்.
அன்று தொழிற்சங்கக் காரி துக்குப் போக பஸ் நிலையம் வந்த பஸ்” என்று காட்ட மூன்று பேரும் அ. மனிதன் நினைப்பதெல்லாம் களில் எதிர்பாராத நிகழ்ச்சிகள் நட தேவைக்காக தன்னை அர்ப்பணிக் பற்றி அவன் சிந்திப்பதில்லை.

நட்ட 3 4
மாத்தளை ரோகிணி
ன செய்யப்போற? எல்லாத்தையும் றதுதானே. இப்ப உனக்கு என்ன
"சால்கிறபடி செய்யுங்க. எனக்கு று பேங்கை நோக்கிப் போனாள்
என்பதால் சிறுவர் கணக்கில் போட பேங் மனேஜரிடம் பேசி ஏற்பாடு போது ராமு “நேரா கடைக்குப் போய் னக்குத் தெரிந்த கடை ஒன்றுக்கு
28 : 1421 1 ) வாங்க. என்ன விருந்தாளிகளோட ” என்று கேட்டுக் கொண்டே உள்ளே பாட்டிற்கு ஏற்பாடு செய்தார் கடை
தருவுக்குப் போய் அருணுக்கும் வுக்கும் சிவகாமியின் தாய்க்கும்
வகாமி.. க் கொடுப்பது என்று யோசித்துக் ன்” என்று கேட்டாள். ம். உங்களுக்குத் தேவையானதை சால்லவே, இடையில் குறுக்கிட்ட ) பேனா ஒன்று வாங்கிக் கொடுங்க" லின் பேரில் ஒரு பாக்கர் பேனாவை ரா என்றும் உங்கள் இரண்டு பேரோட றான்.
3 7:31:43 ங்க உங்கள மறக்கமாட்டோம். என்ன தைப் பார்த்தவாறே அருண் சொன் வன் சின்ன ஆள் இல்லை என்பதை
பாலயம் போகாமல் நேரே தோட்டத் ராமு, அருண், "அதோ நம்ம போர தில் ஏறி அமர்ந்து கொண்டனர். நடப்பதில்லை. நினைக்காத நேரங் ப்பதுண்டு. ஒரு மனிதன் சமூகத்தின் கும் போது, தன்னுடைய தேவைகள் தன்னைப் பற்றி சிந்திக்கும்போது

Page 111
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
எத்தனை துன்பங்களையும், துயரங் என்பதைப்பற்றி கவலையின்றி 'போ நிலையில் பணியைத் தொடர்கிறான். நான் திருமணம் செய்ய நிை பணம் இருந்தது. இப்போது இந்த போது கையில் பணமில்லை. என் ஆழ்ந்திருந்தான் ராமு.
அப்போது சிவகாமி கையில் 4 இப்போது ராமுவிற்கு வரும் கடிதா பொறுப்பை சிவகாமிதான் ஏற்றிரு கொடுத்துவிட்டு உள்ளே சென்றுவிட் கடிதத்தின் மேலுள்ள விலாசத்ை எழுதிய கடிதம் என்பதை உணர்ந் உள்ளத்தில் இன்ப உணர்வுகள் ஊற் கடிதத்தைப் பிரித்து மெளனமாக வாசித்துக் கொண்டே இருந்தான். . அவனுள் நிலை கொள்ளாத தவிப் உணர்வோடு எழுந்து நடைபோட்டா6 திறக்க ஆரம்பித்தன.
'வசந்தி நீ யாரோ நான் யாரோ எ6 இத்தனை வருடமாக என் அடி மனதி உணர்வுகளை உன் பார்வையால் மீ நீயில்லாமல் நான் இல்லை என்ற உள் நீ வாழ வேண்டுமென்ற இன்பக்கி: இதற்கு என் நண்பர்கள் சொல்கி செய்யாமல் உன் உணர்வுகளை அ என்று. இப்போது அது உன்னா இனியும் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் பூட் உணர்வு பூர்வமாய் அனுபவிக்கிறா இதை கூடிய விரைவில் நாங்கள் தீர்; என்றெல்லாம் சொல்கிறார்கள். ஆம நீதானே வசந்தி. என் இதயத்தில் கு உன் இதழ்களில் புன்னகை தவழும்ே இருக்கிறேன். நீ உன் நாடகத்ை சிந்தனையில் லயித்திருந்த ராமுவின் படபடத்தது. திடுக்குற்று சுய நினை வாசிக்கலானான்.

O5
களையும் எதிர் நோக்குகிறோம் னால் போகட்டும் போடா' என்ற
னக்காத நேரத்தில் கை நிறைய காரியத்தைச் செய்ய துணிந்த ன உலகமென்று சிந்தனையில்
கடிதங்களுடன் வந்தாள். ஆமாம் ங்களையெல்லாம் வாங்கி வரும் ந்தாள். ராமுவிடம் கடிதத்தைக் டாள் சிவகாமி.
தைப் பார்த்த ராமுவிற்கு அது யார் து கொள்ள முடிந்தது. அவன் றெடுத்தது. அவசர அவசரமாக வாசித்தான். திரும்பத் திரும்ப அந்தக் கடிதத்தை வாசித்தவுடன் பு ஏற்பட எதையோ அடையும் ன். அவனின் சிந்தனைக் கதவுகள்
ன்ற நிலையில் இருந்திருக்கலாம். ல் உறங்கிக் கொண்டிருந்த இன்ப ட்டி விட்டாய். இப்போதெல்லாம் ாளப் பெருமித்தோடு என் அருகில் ார்ச்சியில் சிக்கித் தவிக்கிறேன். றார்கள். நீ காலத்தோடு பயிர் டக்கிப் பூட்டி வைத்திருக்கிறாய் ல் திறந்துவிடப்பட்டு விட்டது. டி வைக்க முடியாது. இதை நீ ப. இந்தக் காதல் பொல்லாதது. த்து வைக்க முயற்சி எடுக்கிறோம் ம் என் இதயக் கதவை திறந்தவள் டி புகுந்தவளும் நீதானே வசந்தி. பாது என்னையே மறந்த நிலையில் த தொடங்கிவிட்டாய். இப்படி கைகளிலிருந்து கடிதம் காற்றில் வுபெற்ற ராமு கடிதத்தை மீண்டும்

Page 112
O6
அன்புள்ள அத்தானுக்கு உங்கள் அன்பு வசந்தி எழு உங்களோடு மருத்துவம கொண்டதை இன்று நினைக்கும் ஏற்படுகிறது. இந்த அளவிற்கு யார், எனக்கு என்ன உரிமை இ முறை யோசித்ததுண்டு. அன்று யாக இருக்குமா என்று நினை சிதறிவிடும் போலாகிவிட்டது. மேல் நான் உயிரினும் மேலான உண்மையைத் தெரிந்து கொன அவசரபுத்தியையும் நினைத்து ( அன்று அப்படி நான் நடந்து பாடுப்ட்டிருக்கும் என்பதை நான் அத்தான் நேற்று முனுசாய வாரம் வீட்டுக்குப் பெண் கேட்டு செய்தியை எப்படி எனது அண்ை தயங்கினேன். இறுதியில் என் வெளிப்படுத்தினேன். இதனைச் யடைந்தார்கள். நான் நிலைை விருப்பத்தைத் தட்டிக் கழிக்க மு அப்பா இன்னும் சந்தேகத் என்று நாம் சொல்லிவிட்டாலு எதிர்ப்பார்கள். அதனால் நீ துன் கொள்ள முடியாது. நன்றயாக யே மருத்துவமனையில் உங் சந்தித்துப் பேசியது பற்றியும் விட்டுத்தான் இந்த நாடகமா எல்லோரும் என் பக்கம்தான் இ நீங்கள் எப்போது வருவீர்கள் எ தான் முனுசாமி சாரின் கடிதம் பார்த்துக் காத்திருக்கும்,
கடிதம் கிடைத்த மறுந அடுத்த புதன்கிழமை பெண்பா சாருக்கும் கடிதம் எழுதிவிட்டர்ன்

மாத்தளை ரோகிணி
திக் கொள்வது! னையில் வைத்து நான் கோபித்துக் போதும் என்னில் வியப்பும் திகைப்பும் கு உங்கள் மேல் கோபம் கொள்ள நான் இருக்கிறது? என்றெல்லாம் நான் பல நான் கண்ட அந்தக் காட்சி உண்மை ாத்தபோது என் இதயமே வெடித்துச் இதற்கு முக்கிய காரணம், உங்கள் பாசம் வைத்துள்ளேன் என்பதால்தான். ண்ட பின்பு என் முட்டாள் தனத்தையும் வேதனையும், வெட்கமும் கொண்டேன். கொண்டதால் உங்கள் மனம் என்ன இப்போது உணர்கின்றேன். மி சார் கடிதம் போட்டிருந்தார். அடுத்த வருவாங்க என்று. இந்த மகிழ்ச்சியான ணன் மார்களிடம் சொல்வேன் என நான் அண்ணி மூலமாக என் விருப்பத்தை கேள்விப்பட்ட அண்ணன்மார்அதிர்ச்சி மயை விளக்கிச் சொன்ன பிறகு என் டியாத நிலையில் இருக்கிறார்கள். த்தோடுதான் இதை அணுகுகிறார். சரி ம் உங்கள் சொந்தக்காரர்கள் இதை பப்பட்டால் அதை எங்களால் தாங்கிக் ாசித்து முடிவு செய் என்று சொன்னார். கள் அம்மாவையும், அண்ணியையும் சொன்னேன். இவ்வளவு நடத்தி என்று கேட்டுவிட்டார். இப்போது இருக்கிறார்கள். இனி உங்கள் பாடு. ன்று எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த போது கிடைத்தது. உங்கள் வரவை எதிர்
உங்கள் இதயராணி, வசந்தி.
ளே உறவினர்களோடு கலந்து பேசி ர்க்க வருவதாக வசந்திக்கும், முனுசாமி r JJJT(yp.

Page 113
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்க
இப்போதெல்லாம் ராமு மாள கொண்டு மாலையில் வீட்டுக்கு சங்கத்தின் முடிவின்படி, ஒவ்6ெ பொறுப்பெடுத்துக் கவனிக்க ஏற்! மாலை நேரங்களில் ராமுவி வந்து பேசிய வண்ணமிருப்பார் திருமணத்தைப் பற்றியே பேசுவார்
ஒருநாள் வேலை முடிந்து கட்டுகளை அத்தை பெருமாயிய பணத்த பத்திரமா வெச்சிருங்க. உதவும்” என்று சொல்லவே, தி வாங்க மறுத்தாள். மகன் ராமு கே பயந்தாள். “வேண்டாம்மா. இது உ இழந்துட்டு வந்து நிக்கிற. உ6 தேவைகள் இருக்கு. இதுக்கு தட்டிக் கழிக்கப் பார்த்தாள்.
"அத்தை, ஏன் அத்தை என் பணம் என்னோட புருஷனோடதுத் கள்ள பங்கு கொள்ற உரிமை எ பணத்த வாங்கிக்கிங்க” என்று வற் "சிவகாமி நீ சொல்றது உன் பணத்த வாங்கினா ராமு என்ன பெருமாயியம்மா.
"அத்த அத்தானப் பத்தி எ6 பிடிவாதக்காரர்தான். இருந்தாலு எவ்வளவு சம்பளம் வாங்கிறார், ! எனக்குத் தெரியும். இதோ பாரு பட்டவங்க எல்லாம் எப்போதுே இருக்க முடியும். தயவு செய்து கிங்க அத்த. இல்ல இன்னை என்றாள் சிவகாமி.
“என்ன சிவகாமி நீ என்ெ பணத்த வாங்குறதில எனக்கொன் தான் எனக்கு பயமா இருக்கு."
"அத்த அத்தான்கிட்ட நான் எடுத்து வைங்க, கூடக் குறைய உங்களுக்கு சும்மா தரல்ல. உ தந்திருக்க. அத்தையோட சேவிள்

7 107
ட்டத்தோடு வேலைகளை முடித்துக் வந்து விடுவான். . அண்மையில் ாருவரும் ஒவ்வொரு பகுதியைப் ாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. ன் வீட்டில் இரண்டு மூன்று நபர்கள் 5ள். கூடுதலான நேரம் ராமுவின் கள். - வந்த சிவகாமி, கொஞ்சம் பணம் ம்மாவிடம் நீட்டி, "அத்தை இந்த அத்தான்ட திருமண செலவுக்கு டுக்குற்ற பெருமாயியம்மா அதை கள்விப்பட்டான் கோபப்படுவான் என உன்னோட பணம். பாவம் நீ புருசனை னக்கு எதிர்காலத்துல எத்தனையோ இந்தப் பணம் உதவட்டும்” என்று
ன வேற்று மனிசியா நினைக்கிறீங்க. தான். ஆனா உங்களோட சுக துக்கங் னக்கு இருக்கு. அதனால இந்தப் புறுத்தினாள்.
ண்மையா இருக்கலாம். ஆனா இந்த சொல்வானோ தெரியல்ல" என்றாள்
னக்கு நல்லாத்தெரியும். அவரு ஒரு ம், அவரோட தொழில் என்ன. அவர் எப்படி செலவு செய்கிறார் என்பதும் ங்க அத்த, பொது சேவையில ஈடு ம ஏழைகள்ட நண்பர்களாகத்தான் இந்தப் பணத்த நீங்க வாங்கிக் யோடு நம்ம உறவு முறிஞ்சிடும்”
னன்னமோவெல்லாம் பேசிக்கிட்டு. னுமில்ல. ஆனா ராமுவ நினைச்சாத்
பேசிக்கிறேன். நீங்க இந்த பணத்த பேசினா, இந்தப் பணம் ஒன்றும் நான் பக திருமணத்திற்காக கடனாத்தான் பணம் வந்தவுடனே திருப்பித்தர்ங்க.

Page 114
அப்படின்னு ஒரு போடு போட்( யோசிக்கதிங்க. நேரம் வரும்பே பணத்த எடுத்து பத்திரமாவைங்க”6 “சரிம்மா நீயே மன சந்தோஷ எப்படி மறுக்க முடியும், இதுல எவ்5 "பத்தாயிரம் ரூபா இருக்கு அ போனா அதற்கும் ஏற்பாடு ெ இதப்பத்தி ஒன்றும் அத்தான்கிட்ட வாரேன்” என்றுபோய்விட்டாள்.
சிவகாமி போவதையே பார்த் அவளின் பெருந்தன்மையை கொண்டாள்.
‘ம்.எப்படி இருந்தவ இன்ன வங்கபட்ட கடனை புள்ளகள சேரு அவ அப்பசெஞ்ச அந்த கல்யான யிட்டா. இன்னைக்கு தன்னோட சுக காக, அவனை ஆளாக்க வேணு படுறா. இவளோட உழைப்பைத்த மகனும் நம்பிக்கிட்டிருக்காங்க. இ கிடைச்சபணத்த எங்கிட்ட குடுத்து யில் ஆழ்ந்தவள், சிவகாமியின் உரு பெற்றவளாக உள்ளே சென்று பணத்
2
ஒருநாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட்டம், அதற்கு அருணையும் கூட்டத்தில் ராமு பேசியதையும், ெ பார்க்க அருணுக்கு அளவில்லா மகி
கூட்டம் முடிந்து வீடு திரும் அழகா பேசுவீங்கன்னு எனக்கு ெ பேச்சுக்கு எப்படி மக்கள் கை தட் சொன்னான் அருண்.
“என்னத்த பேசி என்னப்பாபிர சிந்திக்கவே மாட்டாங்க. பேசும்ே அப்புறம் என்ன பேசினோம் என்

மாத்தளை ரோகிணி
டெறேன். அத்த நீங்க ஒன்னும் து அத்தானோட பேசுறன். நீங்க ன்று பணத்தை கையில் திணித்தாள். த்தோட கொடுக்கும்போது என்னால் பளவு இருக்கு.”
புத்தை. கடைசி நேரத்தில் போதாம சய்து வைத்திருக்கிறேன். நீங்க சொல்லாதீங்க. நான் போயிட்டு
துக் கொண்டிருந்த பெருமாயியம்மா நினைத்துப் பெருமைப்பட்டுக்
னக்கு இப்படி போயிட்டா. பெத்த முன்னு சொல்லுவங்க. அதுபோல எத்தால அநியாயமா இவ பலியா துக்கங்கள மறந்து மகனின் நலனுக் ங்கிறதுக்காக இவ்வளவு கஷ்டப் நான் அவளின் வயது போன தாயும், இந்த நிலையில இவ வேர இப்படி ட்டுப்போறா. இப்படியே யோசனை நவம் மறைந்தவுடனே சுய நினைவு ந்தைப் பெட்டியில் வைத்தாள்.
1.
), பக்கத்து தோட்டத்தில் பொதுக் கூட்டிக் கொண்டு போனான் ராமு. தொழிலாளர்கள் கை தட்டியதையும் ழ்ச்சி.
பும்போது, "அப்பா நீங்க இவ்வளவு தரியவே தெரியாது. நீங்க பேசின டினாங்க” என்று ஆச்சரியத்தோடு
யோசனம். நம்ம ஜனங்க இதப்பத்தி பாது மாத்திரம் கை தட்டுவாங்க. கிறதையே மறந்து விடுவாங்க.

Page 115
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
இதுக்கு அவங்கள குத்தம் சொல் நம்ம பேச்சை மறக்கடித்து விடு! போராட வேண்டும். அதுதான் இ என்றான் ராமு.
"நீங்க சொல்றதும் உண் பாடசாலை வாசகசாலையில் ஒரு அப்புத்தகம் பேரறிஞர் அண்ண ஒன்றில் ஆற்றிய உரையாகும். நீ அந்தப் புத்தகம் வெளிவந்திருந் குறிப்பிடுகிறார்
ஐந்து மாடி கட்டிக் கொண்டி மாடியில் நின்று நினைக்கிறான், அ வந்து விட்டோம் என்று. அது அ மாலையில் அதே தொழிலாளி த நுழைகிறான். அது அவனது நிலை நிலைக்கும் சம்பந்தமே இல்லை மென்று பேரறிஞர் அண்ணா சொல் எவ்வளவுதான் உழை த்தாலும், அ இல்லை. அதை சட்டரீதியாக மாற் மாற்றங்களைக் காணமுடியாது என
அருண் நீ நான் நினைத்தை6 இந்த மாதிரி புத்தகங்களை எத்தகையது. எமது மக்களின் புரிந்துகொள்ள முடியும். உலகில் ஒருசிலரே மற்றவர்களுக்கு வழிக தகைய நூல்கள் மற்றவர்களுக்கு அறிவுக்கண்களைத் திறக்கிறது. ஒரு சமுதாயத்தை நோக்கும் ஆ வர்க்கம் என்றுமே வறுமையோடு துவ சித்தாந்தம். சமத்துவத்ே தொழிலாளித்துவம். இந்த இரண் துள்ள போராட்டங்கள் தான் உலக கின்றன. ஏழை பணக் காரன் எ பொருளாதாரப் பிரச்சினை களு வறுமையும் உலகில் தொடரத் தா சட்டங்கள் மாத்திரம் உதவி செய் தோன்றியுள்ள நோய்க்கு மருந்து வேண்டும். மேல்மட்ட சட்டத் திட்ட

109
ல முடியாது. அவர்களின் நிலைமை ம். இதை மாற்ற வேண்டுமானால் ப்பநாங்க செஞ்சிக்கிட்டிருக்கோம்”
மைதான் அப்பா. ஒருநாள் நான் புத்தகத்தை எடுத்து வாசித்தேன். T சென்னையில் பல்கலைக்கழகம் லையும் நினைப்பும் என்ற பெயரில் ந்தது. அதில் அவர் ஓரிடத்தில்
ருக்கும் ஒரு தொழிலாளி ஐந்தாவது அப்பாடா நாம எவ்வளவு உயரத்திற்கு வனுடைய நினைப்பாகும். ஆனால் நனது குடிசைக்குள் கூனிக் குறுகி . ஆகவே மக்களின் நினைப் பிற்கும், ). இந்நிலை மாற்றப்பட வேண்டு ஸ்கிறார். அதேபோல நம்ம ஜனங்கள் அவர்கள் நினைப்பதற்கேற்ற நிலை றாத வரை எமதுஜனங்கள் மத்தியில் ா அருண் கூறினான்.
விட வேகமாக முன்னேறி வருகிறாய். வாசிக்கும்போது தலைமைத்துவம் சராசரித்தேவை என்ன என்பதைப் பலர் வாழ்ந்து சென்றார்கள். இதில் காட்டியாக வாழ்ந்துள்ளார்கள். இத் வழி காட்டுகின்றன. பள்ளிப் பாடம் அறிவு நூல்கள் பரந்து விரிந்த ற்றலைத் தருகின்றது. உழைக்கும் வாழவேண்டுமென்பது முதலாளித் தாடு வாழவேண்டும் என்கிறது iண்டு வார்க்கத்திற்குமிடையே எழுந் கில் பல நாடுகளை ஆட்டிப் படைக் ன்ற வித்தியாசம் இருக்கும் வரை ம் வேலையில்லாத் திண்டாட்டமும் ன் செய்யும். இதை மாற்றியமைக்க யாது. சமுதாயத்தின் அடிமட்டத்தில் து கண்டு பிடித்து சுகம் பார்க்க உங்கள் மக்களை மயக்கும் தந்திரங்க

Page 116
O
ளாகத்தான் அமையும். இதைத் சமுதாயத்தின் வேற்றுமைகள், ஏ சகோதரத்துவமும் ஏற்படும். அரு வதைவிட, ஒருவன் அனுபவ ரீ: படுவதன் மூலமே சமுதாயத்தின் உ பரிகாரம் காணமுடியும்.” இப்ப வீட்டிற்குள் நுழைந்தார்கள்.
இருவரையும் வரவேற்ற ெ கொடுக்கவே அதைப் பருகிவிட் புறப்பட்டார்கள்.
அன்றிரவு திண்ணையில் அப "அம்மா அடுத்த புதன் கிழமை ! வருவதாகக் கடிதம் எழுதுகிறேன்”
அவனின் பக்கத்தில் அமர்ந்த போடாமல் உடனே ஏற்பாடு செய். போதே ஒரு நல்ல காரியத்த செய்து விட்டால் எனக்கு மகிழ்ச்சிதான்” என் V "அப்படியெல்லாம் சொல்: ஆசையை நிறைவேற்றி 65)6) வந்திருக்கு” என்றவன் உள்ளே பேனாவும் எடுத்துக்கொண்டு வ கடிதத்தை எப்படி எழுதுவது, எப்ப ஆழ்ந்தான்.
மனித உறவுகளில் குடும்ப2 குடும்ப உறவுகளே கூட்டு வாழ்க் ஆணையும் பெண்ணையும் இன உறவு, சமூக வளர்ச்சிக்கும் குடும்பத்தை விரிவடையச் செய்வ ஒரு குடும்பம் கணவன் ம. விடுவதில்லை. அண்ணன், தம்பி பிள்ளைகள் என்று விரிவடைகிறது. சிந்தனையிலிருந்து விடுப முனுசாமிக்குத்தான் அங்கு வந்து கடிதம் எழுதியதோடு அதை கேட்டிருந்தான். பின் தன் காதலி எழுதி அதில் முக்கிய குறிப்பு எ கேட்டு வருவதையும் குறிப்பிட்டிரு

பகல் : மாத்தளை ரோகிணி
தெளிவாகப் புரிந்து கொண்டால் ற்றத் தாழ்வு நீங்கி, சமத்துவமும் கண் இதை யெல்லாம் நான் சொல் தியாகப் புரிந்து கொண்டு செயல் உண்மையான நோய் என்ன என்பதற்கு டியே பேசிக்கொண்டு இருவரும்
பெருமாயியம்மா தேநீரை ஊற்றிக் -டு இருவரும் ஆற்றை நோக்கிப்
மர்ந்திருந்த ராமு தாயாரை அழைத்து, நல்ல நாள். அன்று பெண் பார்க்க என்றான். தவாறே "ஆமா ராமு நாளை சுணக்கிப் இந்த கட்டை உயிரோடு இருக்கும் து கண்களால் பார்த்துவிட்டு உயிரை | ன்றாள் பெருமாயியம்மா.
லாதீங்கம்மா. உங்கள் நீண்ட நாள் க்க இப்பதான் எனக்கு தருணம் பார்த்து "அருண் ஒரு பேப்பரும் பா” எனக் குரல் கொடுத்த ராமு, டி ஆரம்பிப்பது என்ற யோசனையில்
உறவு முக்கியத்துவம் பெற்றதாகும். ககைக்கு அடித்தளமிடுகின்றன. ஓர் மணக்கும்போது ஏற்படும் குடும்ப உறவு முறைகளை ஏற்படுத்திக் எதற்கும் காரணியாக அமைகின்றன.
னைவி என்பதோடு மட்டும் நின்று , அக்கா, தங்கை, மாமா மைத்துனர்
Tாடர் : பட்ட ராமு முதலில் தன் நண்பன் ப பெண் வீட்டுக்குப் போவது பற்றி
அவர்களுக்குத் தெரிவிக்குமாறும் க்ெகு வழமைபோல் ஒரு கடிதத்தை என்று குறிப்பிட்டு அவர்கள் பெண் தந்தான்.

Page 117
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
கடிதத்தை எழுதி முடித்தவ சாய்ந்தான். தூக்கம் வரவே. இல்ை படுக்கை முள்ளாகத் தைத்தது.
மறுநாள் காலை நேரம் சென் நன்றாகத் தூங்கிக் கொண்டிருந்தான் கனவுகளைக் கண்டு கொண்டிருந்த மனமில்லாமல் அயர்ந்து தூங்கிக் கொ "அப்பா இரவு நீண்ட நே எழுதினிர்களே. எங்கே அதை தபாலில் என்று கேட்டுக் கொண்டே பாடசா6 அருண்.
அருணின் சத்தத்தைக் கேட்டு திடுக்குற்று எழுந்தான். எத்தனை அவனுக்கே தெரியவில்லை. சூரி எழுந்திருக்காமல் தூங்கிவிட்டதை உ தலையணைக்கு அடியில் இரண் கொண்டுபோய் தபாலில் சேர்த்துவிடு போவேன். நீ புறப்பட்டுப் போ” என்றா “இருங்க தேத்தண்ணி எடுத்து சென்ற அருண் இரண்டு கோப்பைச ஒன்றை ராமுவிடம் கொடுத்துவிட்டு,
"அப்பா நான் போயிட்டு வர்ே அருணை நீண்ட நேரமாகப் பார்: “என்னப்பா நேரமாகிவிட்டது. எழு சாப்பிடு” என்று சொல்லவே, அவ விட்டு எழுந்தான் ராமு.
காலைக் கடன்களை முடித் நடந்தவன், அப்படியே குளித்துவி தலையில் எண்ணெய் வைத்து சீப்ை நின்று தலை வாரினான்.
திடீரெனத் துணுக்குற்று கண் தலைமுடிகள் செம்பட்டை நிறமாக மா இத்தனைநாள் இதை கவனிக் என்ற பெருமிதத்தோடு, கண்ணாடிை முடிகள் அங்கொன்றும் இங்கொன்று ராமுவிற்கு கவலயாகவும் பே கவனிக்காமல் இருந்துவிட்டோமே

111
பன் அப்படியே படுக்கையில் ல. புரண்டு புரண்டு படுத்தான்.
று விட்டதையும் உணராத ராமு . அப்போது அவன் பல இன்பக் தான். அந்த சுகத்தில் எழும்ப
ண்டிருந்த ராமுவை, -ரம் தூங்காமலிருந்து கடிதம் - கொண்டுபோய் சேர்க்கட்டுமா?” லைக்குப் போக ஆயத்தமானான்
இன்பக் கனவுகள் கலைய ராமு மணிக்குத் தூங்கினோம் என்று யன் பார்வை தன்மீது பட்டும் ணர்ந்தவன், "ஆமா அருண் அதோ டு தபால்கள் இருக்கின்றன. 2. நான் கொஞ்சம் சுணங்கித்தான்
என்.13
வக்கிட்டு வாறன்" என்று உள்ளே களில் தேநீரைக் கொண்டு வந்து மற்றதை அவன் அருந்தினான். றேன்" என்று புறப்பட்டுப் போன த்துக் கொண்டிருந்த ராமுவை, ந்து முகத்தைக் கழுவி விட்டு பசர அவசரமாகப் படுக்கையை
துக்கொள்ள ஆற்றை நோக்கி ட்டு வீட்டுக்குத் திரும்பினான். ப எடுத்துக் கண்ணாடி முன்னால்
நணாடியைப் பார்த்தான். அவன் சறிவிட்டிருந்தன.
காத ராமு, இன்று புதுமாப்பிள்ளை யப் பார்த்தபோது தலையிலிருந்த ம் நரை விட்டிருந்தன. சாய்விட்டது. நாம் இதைக்கூடக் என்றவன் அழகாக வாரிவிட்டு

Page 118
2
புன்னகையோடு வீட்டினுள்ளி( உணவுகளை எடுத்து வைத்துவி “என்னப்பா அப்படி பார்க்கிற” எ பெருமாயியம்மா.
"அம்மா என் தலை முடி நரைக்கத் தொடங்கியிருக்கு. இ இல்லம்மா” என்றான் ராமு கிண்ட “ராமு இப்ப நீ பெரிய என்னைக்கும் நீ சின்னக்குழந்: சம்பந்தமே இல்ல ராமு. அதவி பெருமாயியம்மா.
அலங்காரம் செய்து கொ சுவரில் மாட்டப்பட்டிருந்த சுவ வணங்கியவன், பக்கத்தில் L தினையும் தொட்டுக்கும்பிட்டான் அப்பா நீங்கள் இல்லாவி மில்லாம வளர்த்து ஆளாக்கிட்ட திற்காக உங்கக்கிட்ட ஆசீர்வாத என்ன ஆசீர்வதிக்க தவறட்டீங்க பெண்ணை மனைவியாக அடை நீங்கதான் ஆசீர்வதிக்கணும். எ6 நீங்கதான் பாதுகாக்க வேண் கொண்டவன், விபூதியை நெற்றி அவனின் கண்களில் கண்ணிர் உ துடைத்துக் கொண்டு சாப்பிட அ சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந் வைத்த பெருமாயியம்மா, "என்ன ஏற்பாடு செஞ்சிருக்க. நம்ம உ போக ஏற்பாடு செய்யப்பா” என்ற "அம்மா நம்ம முனுசாமி கிழமை நாங்க ஏழு பேர் வர்றத ஏற்பாடு செய்யசொல்லி இருக் நம்ம சித்தப்பா, சின்னம்மா இ மொத்தமாக ஏழு பேர்போக ஏற்ப "ஆமாப்பா. அதுதான் நல்: ஏதும் பிசகு இல்லாம போயிட்டு
துணையா இருப்பாரு” என்றாள்

மாத்தளை ரோகிணி
நக்கும் தாயைப் பார்த்தான். காலை ட்டு தலைநிமிர்ந்து மகனைப் பார்த்து, ன்று ராமுவின் முன்னால் வந்து நின்றாள்
யைப் பார்த்தீங்களா. முடியெல்லாம் இப்ப நான் பெரிய மனுசனாகி விட்டேன் 6) J35.
வனோ இல்லையோ ஆனா எனக்கு தை தாம்ப்பா. வயதிற்கும் முடிக்கும் ட்டுட்டு வந்து சாப்பிடப்பா” என்றாள்
"ண்ட ராமு, நேராக வீட்டு மூலையில் ாமி படங்கள் முன்னால் வந்து நின்று Dாட்டப்பட்டிருந்த தந்தையின் படத் T. 'ட்டாலும், அம்மா என்ன ஒரு குறையு ாங்க. நான் எப்பவோ என் திருமணத் ம் கேட்டிருக்கணும். ஆனா அப்ப நீங்க . இப்ப நான் தேர்ந்தெடுத் திருக்கிற -ஞ்சு சீரும் சிறப்போடும் வாழ என்ன னக்கு எந்த குறையும் ஏற்படாம என்ன ாடும், என மனதிற்குள் வேண்டிக் யில் இட்டுக் கொண்டு திரும்பினான். உடைப்பெடுத்து வேட்டித் தலைப்பால் 'மர்ந்தான். தவனுக்கு தேநீரைக் கொண்டு வந்து ாப்பா எப்போ பெண் வீட்டுக்குப் போக றவுக்காரங்களையும் கூட்டிக்கிட்டுப் ாள். க்கு கடிதம் போட்டிருக்கேன். புதன் ா. அங்கிருந்து ஒன்பது பேரா போக கேன். இங்க இருந்து நான், அருண் இன்னும் மூன்று பெரியவர்கள் ஆக ாடு செய்திருக்கன்” என்றான் ராமு. லது. கடவுள் நம்மைக்கைவிட மாட்டார். வாங்க. உங்க அப்பாவும் உங்களுக்கு பெருமாயியம்மா.

Page 119
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
"அம்மா திருமணத்த ஏற்பாடு திற்கு எங்கே போறதுன்னுதான் தெ உதவி செய்யிற நிலைமையிலும் இ இருக்கன்” என்றான் ராமு.
"ஆமா ராமு நானும் அதப்பத்தி நீதான் ஊருக்கு உழைக்கப் பிறந்த6 யார் உனக்கு உதவி செய்வா. நம்மி நமக்கு நல்லது.”
"அம்மா நீங்க எதுக்கும் கல கைவிடமாட்டார். யாராவது உதவி களுக்கு நான் வாழ்க்கைப் பூரா நன்றி ம். நேரம் வரும்போது எல்லாம் நல்ல "ராமு அப்படி யாராவது பணம் முன்வந்தா நீ அத சந்தோசமா ஏற்று முகத்தை ஏறிட்டுப் பார்த்தாள் பெரும "நீங்க கேக்கிறதப் பார்த்தா யாரோ வைத்திருக்கிற மாதிரியில்ல செய்ய முன்வந்தது”என்று கேட்டான் “அதப்பத்தி இப்ப பேச ே பாட்டையும் செய். பணத்தப் பத்தி பணத்தப் பத்தி நீ யோசிக்கிறத வி ராமு”என்றாள் பெருமாயிம்மா.
மேலும் அம்மாவோடு வாதா தாலும் அம்மாவின் உறுதிமொழி ரா ஆனாலும், அம்மா யாரிடம் பணம் ே ராமுவின் மனதிற்குள் எழுந்தது. அந் கழுவிவிட்டு “அம்மா போயிட்டு புறப்பட்டான்.
மாலையில் ராமு வீட்டிற்கு "இதோ அத்தான் வந்திட்டார்” என்று நுழைந்தவள், பெருமாயியம்மா : கொண்டு வந்து ராமுவின் கையில் 4 கிழமை பொண்ணு கேட்கப் பே சொன்னாங்க, மிகவும் கவனமா 6 வாங்க. பெண் உங்க வரவுக்காக கா என்ன சொல்லுறாங்களோ தெரியல் அதனால நாமதான் கொஞ்சம் "எச்
8

செய்திடலாம். செலவுப் பணத் ரியல்ல. அதோட, நமக்கு யாரும் ல்ல. அதுதான் யோசிச்சிக்கிட்டு
தான் யோசிச்சிக்கிட்டு இருந்தன். பனாச்சே, இந்த மாதிரி நேரத்தில் டம் நாலு காசு இருந்தால்தானே
ப்படாதீங்க. நம்மை ஆண்டவன் செய்ய முன்வருவாங்க. அவர் சொல்ல கடமைப் பட்டிருக்கேன். ாவே நடக்கும்.” கொடுத்து உனக்கு உதவி செய்ய றுக் கொள்வியா” என்று ராமுவின் TLS)LubLDT. , என்னமோ பணத்தை தயாரா இருக்கு சொல்லுங்க யார் உதவி
UNT(gp. வேண்டியதில்ல. நீ எல்லா ஏற் பிறகு பார்த்துக் கொள்வோம். ட்டுட்டு மத்த ஏற்பாடுகளப் பாரு
ட ராமு விரும்பவில்லை. இருந் முவிற்கு பெரும் ஆறுதல் தந்தது. கட்டிருப்பாங்க என்ற சந்தேகமும் த சந்தேகத்தோடு எழுந்த ராமு கை
வாறன்" என்று காரியாலயம்
முன்னால் எதிர்ப்பட்ட சிவகாமி, று சொல்லிக்கொண்டே வீட்டினுள் ஊற்றி வைத்திருந்த தேநீரைக் கொடுத்துவிட்டு, "அத்தான் புதன் ாகப் போறதா அத்த எங்கிட்ட ால்லாத்தையும் பேசி முடிச்சிட்டு த்திருப்பா. அவங்க வீட்டிலேதான் ல. அவங்கள நமக்கு உறவுல்ல, Fரிக்கையா நடந்து கொள்ளணும்.

Page 120
114
அதோட வசந்தியும் இதப்பத்தி எழுதியிருக்கிறா. முனுசாமிை பயப்பட வேண்டியதில்ல. ம். சன்னியாசியா வாழ்ந்திட்டீங்க. குறை நிவர்த்தியாகணுமுன்னுதி வேண்டிக்கிறன். அத்தான் உங்க சந்தோசமா, நம்பிக்கையோட | போதே அவள் கண்களிலிருந்து டோடியது. "அப்போ நான் போ போயிட்டு வாரன்” என்றவள், வீட்
3. சிவகாமி போவதையே பா. நுழைந்து "அம்மா அவன் சொன். பல்:2 : “கேட்டேன்; கேட்டேன்.. 1 பொண்ணு. அவ அப்பங்காரன் வாழ்க்கையே கெட்டுப் போச்சு. அதுக்கு நாம என்ன செய்ய முடிய ( "அம்மா நான் சிவகாமி ே குமே மறக்க மாட்டேன். இ இல்லாத குறையைத் தீர்த்து கை
"சரி சரி சாப்பிட்டிட்டு ! நேரத்தோடு வேலைக்குப் போ டிருக்கும்போதே அருண் வீட்டிற்
“வாப்பா அருண். சாப்பி ராமு சாப்பிட அமர்ந்தான். ம் (டி) "ம்... இந்த வேலைய ? எனக்கு நிம்மதி” என்று கூறிக் பரிமாறினாள் பெருமாயியம்மா.
1 11 11 {S3 | - பு: ப 19iforn 22, 9:10 (1)
1:23 2012 23:13 1:15 15 அன்று புதன்கிழமை.
சமூகத்தில் பெண் பா திருமணத்தின் முன் நடைபெற அமைகிறது. பெண் பார்ப்பது எ நிறைய வேறுபாடுகள் உண்டு அதன் இரண்டாம் கட்டம் கேட்பது

Nis: இ மாத்தளை ரோகிணி
வீட்டுல சொல்லிவிட்டுதானே கடிதம் யயும் கூட்டிக்கொண்டு போறதால இத்தன வருசமா என்னால நீங்க ஒரு
இனி வசந்தி மூலமாவது இந்த தான் நான் காலை, மாலை கடவுளை 5 நல்ல மனசுக்கு ஒரு குறையும் வராது. போயிட்டு வாங்க” என்று சொல்லும் து கண்ணீர் உடைப்பெடுத்து உருண் யிட்டு வாரன் அத்தான். அத்தை நான்
டை நோக்கி நடக்கலானாள். ர்த்துக் கொண்டிருந்த ராமு, வீட்டிற்குள்
னதைக் கேட்டீங்களா” என்றான்..) ம்.. அவ நம்ம வீட்டுக்கு வரவேண்டிய 7 பேச்சைக்கேட்டு இன்னைக்கு அவ எல்லாம் அவங்கவங்க தலைவிதிப்பா. ரம்?” என்றாள் பெருமாயியம்மா..
மலே வச்சிருக்கிற அன்பை என்னைக் ப்போதெல்லாம் என்கொரு சகோதரி வக்கிறதே இந்த சிவகாமிதான்.” வெள்ளனவே தூங்குங்க. காலையில் கணுமில்ல” என்று சொல்லிக் கொண்
குள் நுழைந்தான்.
(79). டுவோம்” என அழைத்துக் கொண்டே 117 ஒருத்தி பாரம் எடுக்கணும். அப்பதான் கொண்டே இருவருக்கும் சாப்பாட்டை
31.
பட்) 13
தட்ட (1) 12 ர 22 மே (265:12 12:23:54 715 Lா. 5 ਪਿਘ 12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਕ ਸ਼ਾਹ, 3tià ர்க்கப் போவது - கேட்கப் போவது றும் ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான சடங்காக ன்பதற்கும் பெண் கேட்பது என்பதற்கும் 1. பெண்ணைப் பார்த்துப் பிடித்தால்
து. 118"

Page 121
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
தமிழ் மக்கள் பெண் கேட்ப திருமணத்திற்கு முன்பு கட்டியம் கூறு அந்த கட்டியத்திற்கிணங்கவே சமுத் பெண் கேட்டு போக ஆயத்தமாகிறான் அன்று ராமுவின் குடும்பத்த விட்டனர். முதல் பஸ்ஸில் போவ செய்தார்கள். பெண் வீட்டிற்குப் பே தவர்களும் முன்கூட்டியே வந்து சேர்ந்து போக ஆயத்தமான ராமு பெரு கும்பிட்டபோது,"எல்லோரும் கவனம காரியம் நல்லபடியா நடக்கணும்” என் விபூதியை எடுத்து ராமுவின் நெற்றி கொண்டு விம்மினாள். கூடியிருந் படுத்தினார்கள். பிறகு பெரியவர்கள் தவுடன் பெருமாயியம்மாவிடமிருந்து இவர்கள் புறப்பட்டு பிரதான வரவும் சரியாக இருந்தது. கைன எல்லோரும் ஏறிக்கொண்டார்கள். கான அவ்வளவாக இல்லை. ஒரு சிலரே இ பஸ் புறப்பட்டவுடன் ராமு திரு பலர் லயத்திலிருந்து இவர்கள் போ தார்கள். அவர்களிடம் கையசைத்து அருணைப் பக்கத்தில் அமர வைத்து என்னென்ன பொருட்கள் வாங்க வேண் கொண்டே போனார்கள்.
பஸ்ஸைவிட்டு இறங்கியதும் ஓரிடத்தில் ஓட்டல் ஒன்றுக்கு அழை ஏற்பாடு செய்தான் ராமு.
ஒட்டலிலிருந்து வெளிப்பட்டு பதினொரு மணிக்குத்தான் பஸ் இ ராமு. எல்லோரையும் ஒரிடத்தில் நி அருணையும் கூட்டிக்கொண்டு கடை முனுசாமி வீட்டிற்கும் பெண் வீட்டிற் யான சாமான்களை வாங்கிக் கொண்டு பஸ் வருவதற்கும் இவர்கள் பே பஸ்ஸில் ஏறுவதற்கு நிறைய கூட முண்டியடித்துக் கொண்டு முன்னா பிடித்துக் கொண்டன்ர்.

15
து அல்லது முடிவு செய்வதே ம் ஒரு சடங்காக நடத்துகின்றனர். ந்திரவல்லி தோட்டத்திற்கு ராமு
ார் விடிகாலையிலேயே எழுந்து நற்கு தயாராக ஏற்பாடுகளைச் ாவதற்காக அழைக்கப்பட்டிருந் துவிட்டார்கள். மாயியம்மாவின் காலில் விழுந்து ாபோயிட்டு வாங்கப்பா, ராமு உன் று சொல்லி கையில் வைத்திருந்த பில் பூசி, அவனை ஆரத்தழுவிக் தவர்கள் அவளை அமைதிப் ராமுவிற்கு விபூதி பூசி ஆசீர்வதித் விடைபெற்று புறப்பட்டார்கள்.
ரோட்டுக்கு வரவும் எதிரே பஸ் யக் காட்டி பஸ்ஸை நிறுத்தி லை முதல் பஸ் என்பதால் கூட்டம் இருந்தனர். ம்பித்தோட்டத்தைப் பார்த்தான். வதையே பார்த்துக் கொண்டிருந் து விடைபெற்றுக் கொண்டவன், ரக் கொண்டான். பெண் வீட்டிற்கு ண்டுமென எல்லோரும் கதைத்துக்
முதல் வேலையாக எல்லோரையும் த்துச் சென்று தேநீர் குடிப்பதற்கு
பஸ் நிலையத்தை அடைந்தனர். ருப்பதாக தெரிந்து கொண்டான் றுத்திவிட்டு, சின்னம்மாவையும் -யில் சாமான் வாங்கச் சென்றான். கும்கொண்டு போவதற்கு தேவை பஸ் நிலையத்தை அடைந்தான். ாவதற்கும் சரியாக இருந்தது. ட்டமிருந்தது. அருணும் ராமுவும் ல் ஏறி எல்லோருக்கும் இடம்

Page 122
6
பஸ் சரியாக பதினொ( விட்டிறங்கும் போது முனு. நின்றிருந்தான். எல்லோரையு சென்றான். அன்று பகல் செய்திருந்தான். வீட்டுக்கு வந் உபசரித்தான் முனுசாமி.
ராமு வரும் செய்தி முன்ே தோட்டத்தில் பல இளைஞ இருந்தனர். அவர்களைச் சந்திப்போமென விடைகொடுத்
முனுசாமியும் அவரின் அழைத்து கைக்கழுவ தண், கைகளைக் கழுவிவிட்டு வ முன்னால் அமர்ந்து கொண்டனர் பரிமாறினார்கள்.
சாப்பிட்டு முடிந்ததும் சமுத்திரவல்லி தோட்டத்திற்கு சாமியின் ஏற்பாட்டின்படி அங் முடிவு செய்யப்பட்டது. அங்கு மணிக்குவேன் தோட்டத்திற்கு
பெண் வீட்டுக்கு கொண் நோட்டம்விட்ட முனுசாமி, "எல் கான்னு பார்த்து சொல்லுங் கேட்டான்.
ஐந்து மணிக்கு வேன் வர் கொண்டனர். சீர்தட்டுக்களையு இப்பயணம் சாதாரணப பயணமாகும். வேன் சமுத்தரவல் வசந்தி வீட்டைப் பொறு கும். ஆகவே இதை பலர் மகி பெண் வீட்டார் வீடு திருமண வீ முன்பு திரளான இளைஞர்கள் காத்திருந்தனர்.
வேன் சமுத்திர்வல்லி ே கெல்லாம் அடைந்தது. வே. வரவேற்றனர். வீட்டை நோ ஆச்சரியத்தோடு பார்த்தான்.
 

மாத்தளை ரோகிணி
ரு மணிக்குப் புறப்பட்டது. பஸ்ஸை சாமி , பஸ் நிலையத்தில் தயாராக. ம் வரவேற்று வீட்டுக்கு அழைத்துச்
சாப்பாட்டை முனுசாமி எற்பாடு த எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்று
பே முனுசாமிக்குக் கிடைத்திருந்ததால் ர்கள் ராமுவைச் சந்திக்க தயாராக சந்தித்துப் பேசிவிட்டு மீண்டும் து அனுப்பினான்ராமு.
மனைவியும் எல்லோரையும் சாப்பிட ணிர் கொண்டு வந்து கொடுத்தாள். ரியாகப் போடப்பட்ட இலைகளுக்கு 1. பக்கத்து வீட்டுப் பெண்கள் உணவைப்
வெளியில் அமர்ந்து மாலையில் ப் போவதுபற்றிப் பேசினார்கள். முனு கிருந்து ஒரு வேனில் போவது என்று ள்ள இளைஞர் மூலமாக மாலை ஐந்து வர ஏற்பாடு செய்தார்கள். டு போகும் சீர் தட்டுக்களை ஒருமுறை லாம் சரியா; இல்ல ஏதும் குறையிருக் க” என்று மற்றவர்களைப் பார்த்துக்
ந்தது. எல்லோரும் அதில் ஏறி அமர்ந்து ம் வரிசயைாக எடுத்து வைத்தனர்.
0ாக ஒரு மணி நேரத்தில் செல்லும் bலிதோட்டத்தை நோக்கிப் புறப்பட்டது. த்தவரை, இது ஒரு பொன்னான நாளா ழ்ச்சியுடன் அறியக் காத்திருந்தார்கள். டாகக் காட்சி அளித்தது. பெண் வீட்டின் ள் கூடி நின்று ராமுவை வரவேற்கக்
தோட்டத்தை சரியாக ஐந்தரை மணிக் ன் சத்தம் கேட்டு பலர் ஓடி வந்து க்கிச் சென்றவர்கள் திகைக்க ரீாமு

Page 123
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
அங்கே ராமுவிற்கு வரவேற்பு இளைஞன் ராமுவிற்கு மலர் மாை குங்குமத் திலகமிட்டான். அதோ என்பதால் தொழிலாளர்கள் அதிக எல்லோருக்கும் நன்றி சொன்ன ) அழைத்துச் சென்றாள். வந்திருந்த மகிழ்ச்சியை ஊட்டின.)
: வீட்டினுள் பெண்களும், இ குழுமியிருந்தனர். வீட்டின் நடு முற்ற பாய்கள் விரிக்கப்பட்டிருந்ன. சீர் தட் விட்டு இரண்டு வீட்டாரும் இருபக்க
வசந்தியும், அவள் தோழியு கினார்கள். அறிமுகத்தை முனுசா ஒருவருக்கொருவர் வணக்கம் தெரி வீட்டார் சார்பில் முனுசாமிதான் (பு எல்லாவற்றையும்கூறி முறைப்படி சொன்னார்.
பெண்வீட்டார் சார்பில் பொன்ன விடயத்தில நாம கூடுதலா ஒன்ன இரண்டு பேரும் முடிவு செய்துவிட்ட நமக்கு மாத்திரமல்ல, நம்ம ஜனங்க எங்க பொண்ண கொடுக்கிறதுல 4 என்று கூறிவிட்டு பெண் வீட்டாரி அவர்களும் பொன்னுசாமி கங்ககாண -பி வசந்தியின் தந்தை ராமுவைப் எனக்கு ஒரே மகள் - தாயில்லாம் இப்போ அவளுக்கு எல்லாமே என் ம தான். நீங்க என் மகள் எப்படி விரும் வரை அவள கண் கலங்காம வைக்க இரண்டு பேரும் முன் பின் தெரியாத பூரண விருப்பத்திலேதான் இத்திரும முனுசாமியையும் பொன்னுசாமியை தந்தை. 5) * ஆகா -பி ( இடம் அ ேமுனுசாமி எழுந்து நின்று, "உ பூரண சம்மதம் தெரிவிச்சதுல எங்க வெற்றிலை பாக்கு பழம் நிறை! தகப்பனார் ஞானத்திடம் கொடுக்க கொண்ட ஞானம், "உங்க ரெண்டு

17
அமர்க்களமாக இருந்தது. ஒரு 0 சூட, இன்னொரு இளைஞன் டு ராமு தொழிற்சங்கப் பிரமுகர் மரியாதை செலுத்தினார்கள். ாமுவை வசந்தியே முன்னின்று Iர்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி பெரும்
ளைஞர்களும், பெரியோர்களும் த்தில் உட்காருவதற்கு வசதியாக நிக்களை நடுமையத்தில் வைத்து மாக அமர்ந்து கொண்டனர்.
ம் எல்லோருக்கும் தேநீர் வழங் மி சார் தான் நடத்தி வைத்தார். பித்துக் கொண்டனர். மாப்பிள்ளை pதலில் பேசினார். சுருக்கமாக பெண்கேட்டு வந்திருப்பதாகவும்
றுசாமிகங்காணி பேசினார். "இந்த றும் பேசுறதுக்கில்ல. ஏற்கனவே ார்கள். அதே நேரத்தில் ராமு தம்பி ளுக்கே வேண்டியவர். அவருக்
ாங்களுக்கும் ரொம்ப சந்தோசம்” ன் முகத்தை ஏறிட்டுப் பார்த்தார். ரியின் கூற்றை ஆமோதித்தார்கள்.
பார்த்து சொன்னான், “தம்பி வசந்தி எங்க பொறுப்பில் வளர்ந்தவள். கன்மார்களும். மருமகள் மார்களும் பினிங்களோ, அதேபோல கடைசி sணும். இதுதான் என் ஆசை. நம்ம வங்க. உங்க இரண்டு பேருடைய ணத்தை முடிவு செய்தோம்” என்று பும் பார்த்து சொன்னார் வசந்தியின்
ங்கள் பொண்ண கொடுக்கிற நீங்க ளுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி" என்றார். த தட்டை எடுத்து வசந்தியின் , அதை சந்தோஷமாக பெற்றுக் பேரொட வாழ்க்கையில ஏற்பட "

Page 124
போற மாற்றம்தான் நம்ம இரு செய்யும்” என்றவர், “திருமணத் செய்து எமக்கு அறிவிச்சா அ; செய்யத் தயார்” என்றார்.
இந்த நிகழ்ச்சி முடிந்தவு பட்டது. கைகழுவ தண்ணீர் ச்ெ யாக அமர இலை போட்டு உன வசந்தி ராமுவிடம் வந்து, "அத் ஏற்பாடு செய்திட்டாங்க. இனி ராமுவிற்கு பக்கத்தில் நின்று சாட் சாப்பாட்டு வேலைகள் மு செய்ய வேண்டியவைகளைப் பற் "சார் இனி நீங்கதான் தி பார்த்து திகதியை நியமிக்கணும் சொன்னவர், "நீங்க திகதி தீர்ம மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கு வரு நடத்திடுவோம்” என்றார்.
இரண்டு பேருக்கும் தே மாப்பிள்ளை என்ன சொல்லுகிறா "வசந்தி என்ன இன்னைக் எற்பாடு செய்தீட்டிங்க, இன் மட்டும்தானே நடந்தது. அது தேவைதானா?” என்றான் ராமு.
"இல்ல அத்தான், எங்க 6 எனக்கு திருமணம் என்றவுடன் என்று ஆசைப்பட்டார்கள். அத் ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு பெண் கொடுக் சந்தோசம்” என்றாள் வசந்தி.
"என்னமோ நான் எடுத்த ெ நீங்கள் ரெண்டு பேரும்தான் பா பார்த்தான்.
"சார் சார் அவசரப்படாதீங் பொறுப்புகாத்திருக்கு,அதமறர் சொன்னான்.
"ஆமா சார்பாதியிலே எங்க தீங்க. எங்க திருமணத்த நீங்கத என்றாள் வசந்தி.

மாத்தளை ரோகிணி
வீட்டு உறவுகளையும் பலமடையச் திகதிய மாப்பிள்ளை வீட்டார்கள் முடிவு தற்கு ஏற்றவாறு நாங்களும் ஏற்பாடு
டன் சாப்பாட்டிற்கு ஏற்பாடு செய்யப் ாடுக்கப்பட்டது. எல்லோரும் வரிசை ாவு பரிமாறினார்கள். சந்தடி வாக்கில் 3தான் எல்லாம் நம்ம விருப்பப்படியே உங்க பாடுதான்” என்று கூறியவாறு பாட்டை பரிமாறினாள்.
டிந்து எல்லோரும் அமர்ந்து அடுத்து றி பேசத் தொடங்கினர்.
திருமணத்திற்கு ஒரு நல்ல நாளாகப் b” என்று முனுசாமி ராமுவைப் பார்த்து ானித்த பிறகுதான் பெண் வீட்டார்கள் வாங்க. அன்றே நிச்சயதார்த்தமும்
நீர் கொண்டு வைத்த வசந்தி, “சார் ர்” என்று கேட்டாள்.
கு உங்க வீட்டுல பெரிய விருந்துக்கே 1னைக்கு பெண் பார்க்கும் படலம் க்கு இப்படி பெரிய விருந்தெல்லாம்
பீட்டுல நான் செல்லமா வளர்ந்திட்டன். அதையே பெரிய விழாவா நடத்தணும் தான் பெண் பார்த்து முடிவு செய்வது குதூகலமான நாள்தானே. அதிலும் கிறதுல எங்க வீட்டாருக்கு ரொம்ப
பாறுப்பை நிறைவேற்றிட்டேன். இனி த்துக் கொள்ளணும்” என்று கை நழுவ
க. இனிமேதான் உங்களுக்கு நிறைய திடாதீங்க'என்று ராமு இடைமறித்துச்
$ள விட்டுட்டு போகலாமுன்னு பார்க்கா ான் முன்னின்று நடத்தி வைக்கணும்”

Page 125
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
"நான் என்ன முடியாதுன்னா வீட்டுத்திருமணம் தானே” என்றான் "அது சரி அத்தான். அ இருக்காங்க, எங்கே அருணக் காே பார்த்தாள் வசந்தி. அங்கே அருள் களுடன் விளையாடிக் கொண்டிருந்: "வசந்தி அம்மாவுக்கு உன் உன்ன கொண்டு போய் சேர்க்கு கிறேன்” என்றான் ராமு.
"அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன சார் நீங்களும் பாத்துக்கிட்( முனுசாமியைப் பார்த்து, ே
"வசந்தி என் வாழ்க்கையில் உன்னை மறப்பேனா? நான் உன்ன் தெரியுமா. எத்தனையோ பெண்கள் களிடமெல்லாம் வெளிப்படாத என் என்னுள் உறங்கியிருந்த வீணை நினைவிலேயே வாடினேன். பல வேண்டாமென்றிருந்த என்னோட ம உன்ன அடைவதில்தான் என் எதிர்க என்றான் ராமு.
"அத்தான் சிறு பிள்ளைய தடுத்து நிறுத்தியது உங்கள் வரவு துவண்டேன். முனுசாமி சாருக்கு அ தெரியுமே. நம் திருமணம் இவ்வ நினைக்கவில்லை அத்தான்” என்று “என்னமோம்மா ராமு சார்தி சாரியா கடமையே கண்ணா இருந்த செய்தி நம்ம வட்டாரத்திலேயே எற்படுத்தியிருக்குன்னா பாரேன்"எ ராமு சாரின் பணி நல்ல முறையில் துணையா இருக்கணும்” என்றார்.
“எந்தப் பணியில் இருக்கு ஏற்பட்டதோ, அந்த பணிக்காக உை வசந்தி.
"அந்த வார்த்தை ஒன்றுதான் மாக இருக்கச் செய்யும்" என்றார்மு

r- | 19
சொன்னேன். இனிமே இது என் முனுசாமி. த்தை, அக்கா எல்லாம் எப்படி ணாம்” என்றவாறே சுற்றும்முற்றும் ண் அவன் வயதையொத்த சிறுவர் தான். ன ரொம்பவும் பிடிச்சிப் போச்சி. ம் பொறுப்பதான் நான் ஏற்றிருக்
ான்னப் பிடிக்கல்ல அப்படித்தானே. டு இருக்கிறீங்க” என்றாள் வசந்தி
- Lur ஒளியேற்றிய தீபமே நீதான். நான் ா எவ்வளவோ ஆழமா நேசிக்கிறேன் ளை பார்த்திருக்கேன். ஆனா அவர் 2-600TT6) 2 6076060TL LJ TT55 LDL6) னயை மீட்டிவிட்டது. நான் உன் நாள் சிந்தித்தேன். திருமணமே னஉறுதியை மாற்றினவளே நீதான். ால வாழ்க்கையே அடங்கியிருக்கு”
ாட்டமா துள்ளித் திரிந்த என்னை தான். அதிலிருந்து மீள முடியாமல் ப்புறம் நடந்த முழுக்கதையும் தான் பளவு சீக்கிரமா நடக்குமென நான்’ நாதமுதழுக்கச்சொன்னாள் வசந்தி. நமணமே வேண்டாமென்று பிரம்மச் ார். இவர் திருமணம் செய்யப் போற ஒரு மகிழ்ச்சியான பரபரப்பை ன்றார் முனுசாமி. "எதிர்காலத்திலும் இடுக்கண் இல்லாம தொடர நீதான்
ம்போது எங்கள் தொடர்புக்கு வழி ழப்பது எனது கடமை சார்” என்றாள்
உங்களின் எதிர்காலத்தை பிரகாச
னுசாமி.

Page 126
120
"அத்தான் என்ன யோச.ை வசந்தி, "இதோ அண்ணனும் பேசுங்க” என்றாள்.
"என்ன வசந்தி அவங்க கேட்டுக் கொண்டே அருகில் கொண்டனர். இந்த சந்தர்ப் அவர்களோடு ஒட்டிக் கொண்டால் "தம்பி திருமணத்த ஆடம் இந்தக் காலத்துல பல பேர் பல போறது. நீங்கதானே” என்று வ ஆரம்பித்தாள்.
“எங்களப் பொறுத்தவரை தான் செய்யணும். அப்பாவும் திகதியை நியமித்துவிட்டு, பின்ட பத்தி பேசுவோம். நீங்க போ6 ஜெகதீஸ்.
"ராமு அப்ப நேரமாகுது. ஆயத்தப்படுத்தினான் முனுசாமி.
"இந்த இரவில ஏன் போக தானே” என்றான்ஜெகதீஸ்.
"இல்ல தம்பி அதுதான் ே திரும்பிப் போறதுக்கு வசதியா கோம்” என்றான்ராமு.
இதற்குள் எல்லோரும் புற முகம் சூம்பிப் போனதை ராமு கள நம்ம திருமணத்தை சீக்கிரமா செய்யிறேன்” என்று அவளிடமிரு வீட்டிற்கு முன்பு திரண்டிரு யிருந்தது. இதற்கு முனுசாம் அத்தோடு, ராமுவையும் பேசுமாறு
"அன்பான பெரியோர்களே, இங்கு வந்தபோது நீங்கள் கொ( செய்துவிட்டது. நான் சிறிது நே விட்டேன். இந்த உற்சாகத்தைய இந்தத் திரும்ணம் ஒரு புதிய மார் வேண்டும். சுயநலம், சுய தேவை சென்று நமது மக்களின் விடுதை

மாத்தளை ரோகிணி
னயில் ஆழ்ந்திட்டீங்க” என்று கேட்ட அண்ணியும் வாராங்க. கொஞ்சம்
ளோட பேசிக்கிட்டிருக்கிற” என்று வந்து இரண்டு பேரும் அமர்ந்து த்தைப் பயன்படுத்தி வசந்தியும் . பரமா செய்யாம சீக்கனமா பாருங்க. தையும் சொல்லுவாங்க. ஆனா வாழப் சந்தியின் அண்ணி பர்வதம் பேச்சை
வசந்தியின் கல்யாணத்த சிறப்பாத் அதத்தான் விரும்புறார். முதலில் எப்படி எப்படி செய்ய வேணுங்கிறதப் னதும் கடிதம் போடுங்க” என்றான்
நாம போகலாமா?” என்று ராமுவை
$ப் போநீங்க? காலையில போலாம்
வன் இருக்கே போயிடலாம். நாங்க கத்தான் வேனையும் நிப்பாட்டியிருக்
ப்பட ஆயத்தமானார்கள். வசந்தியின் வனித்தான். "வசந்தி கவலைப்படாத, முடிக்க வேண்டிய ஏற்பாட்டை ந்து விடைபெற்றான் ராமு. ருந்த சிலருடன் ராமு பேச வேண்டி தொன் ஏற்பாடு செய்திருந்தான்.
கேட்டுக்கொண்டான். சகோதர, சகோதரிகளே. இன்று நான் டுத்த வரவேற்பு என்னைப் பிரமிக்கச் ரம் வந்த காரியத்தைக் கூட மறந்து பும் அன்பையும் நான் மதிக்கிறேன். bறத்தையே நம் மத்தியில் ஏற்படுத்த பகளுக்கு அப்பால் ஒரு படி மேலே லைக்காக போராட நாம் தொடங்கிய

Page 127
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
பணியைத் தடையின்றித் தொடர்ே ஆதரவை நான் இயக்க ரீதியாக க கொண்டுள்ள பற்று அதில் க எதிர்காலத்திலும் நமது பணிகள் திருமண விழா இயக்கத்தின் முக்கி விரும்புகிறேன். அடுத்து நடக்கும் உறவினராகப் பாசத்தோடும், அன் இணைப்புக்கு உறுதுணையாக மறந்துவிடக் கூடாது என்றும் கேட் முடித்துக் கொண்டு விடை பெற்றான ஞானம் தலைவருக்குப் பெரும் செய்யப் போறவர்மக்கள் மத்தியில் என்பதால், வேனில் ஏறிய ராமுவுக்கு வசந்தி வேனுக்கு அருகில் வி எழுதுங்கள்” என்று கூறிவிட்டு "அம்மாவைக் கேட்டதாகச் சொல்” எ இரவு பத்து மணிக்குவேன்பு சோகம் இரு வீட்டார் இதயங்களிலு உணரமுடிந்தது.
2.
மக்களிடையே சமத்துவம், ச போது போட்டியும், பொறாமையும், தூக்குகின்றன.
சமத்துவம் என்கின்றபோது அரசியல் சமூக, பொருளாதார ரீதிய ஏற்படும் ஏற்றத் தாழ்வுகள் இனக்கு இனக் குரோத வன்செயல்க மக்களே பெரிதும் பாதிப்படைகின்ற மக்கள் இருப்பதால் இவர்களே தாக் ராமு தோட்டம் போய்ச் சேர் பகுதியில் தேர்தல் தோல்வியுற்ற களுக்குமிடையில் பெரும் மோத தொடர்ந்து இனவாதமே தோன்றி :

121
வாம். நீங்கள் இன்று கொடுத்த ணிக்கிறேன். இயக்கத்தில் நான் லந்திருப்பதை உணர்கின்றேன். வீறு நடை போடவேண்டும். என் ய நிகழ்ச்சியாக நடப்பதையே நான் என் திருமண விழாவில் உங்களை போடும் எதிர்பார்ப்பேன். எங்கள் இருந்த முனுசாமியை நாங்கள் டுக் கொள்கிறேன்” என்று பேச்சை ன். ம் மகிழ்ச்சி. நம்ம மகளை திருமணம் சேவையாற்றி புகழ் பெற்ற ஒருவர் மகிழ்ச்சியுடன் விடை கொடுத்தார். யந்து, "அத்தான் போனதும் கடிதம் ""அருணின் கன்னத்தில் தட்டி,
ன்றாள். றப்பட்டது. பல நாள் பழகிப் பிரிந்த ஷம் குடிகொண்டிருந்ததை அங்கே 11 25 12:24:1 Ber 9 tir ரில் தரம்
காது 12:53: 191 '.. 24 2 மே 25 : 14 இரு' 1 2 ) 5 6 ல், 017.( 10 (142, 4t:39 873 பு: தர்
க்கு தட்டப் 3 கோர் ம உரிமை என்ற நிலை இல்லாத இன விரோத செயல்களும் தலை 11 17: 1514 4 மொழி ரீதியாக, இன ரீதியாக, பாக மதிப்பிடப்படுகிறது. இங்கு
ரோதமாக உருவெடுக்கின்றன. கள் ஏற்படும்போது சிறுபான்மை னர். இங்கே சிறுபான்மைத் தமிழ் கப்படுகிறார்கள். 191216 . (1014 ந்த இரண்டு நாட்களில் அந்தப் வர்களுக்கும், வெற்றி பெற்றவர் ல்கள் இடம் பெற்றன. இதைத் சில நாட்களில் தமிழர்கள் தாக்கப்

Page 128
122
பட்டார்கள். அவர்களின் உடைை பறிக்கப்பட்டன. இந்த இன தொகையான இனவாதிகளும், க வன்செயல்கள் காரணமாக கண் அச்சமும் ஏற்பட்டன. பலர் இரு பாடசாலைகளில் அகதிகளாகத் த
ராமு இருந்த தோட்டம் கி தோட்டத் தொழிலாளர் பெரிதும் களின் குடியிருப்புகள் தீயிட்டுக் ெ யாடப்பட்டன. தோட்டத் தொழி அகதிகளாக தஞ்சம் புகுந்தனர்.
ராமு செய்வதறியாது தடும டெலிபோன் இணைப்புகள் துை வரத்தும், மனித நடமாட்டமும் இ இந்நிலை நீடித்தது. இது ராமு. பாதித்தது.
சிவகாமியின் வீடு கொளுத் நிலையில் வீட்டிற்குள் அகப்பட்டு பின்பு தோட்ட மக்கள் கருகிய உ தண்ணீர் தண்ணீர் என்று முனங்கி கொடுத்த தண்ணீரை ஒரு முடக் பார்த்தாள். அவளின் பக்கத்தில் டிருந்த ராமுவை நோக்கி கையை ராமு அவளின் அருகில் வந்தான்.
தாயைக் கட்டிப்பிடித்துக் ெ சிவகாமியும், பேரன் அருன்ணயு. விட்டு கண்ணை மூடிவிட்டாள்பா சற்று முன்பு ஏற்பட்ட அ தொழிலாளர்கள், ராமுவின் குடும் கொண்டனர். நிலைமையை அg லாளர்களின் உதவியோடு ராமு 3 செய்தான்.
ஒருவாரம் இந்த துன்பத்தி தவித்தாள். பெண்களின் ஆறுதல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அமைதிய எத்தனை நாட்களுக்குத்தா யிருக்க முடியும். பெரியவர்கள், Oஅதிகமான்ோர் அகதியாகிவி

மாத்தளை ரோகிணி
மகள் சேதமாக்கப்பட்டன. உயிர்கள் வாத வன்செயல்களில் பெருந் ாடையர்களும் கலந்து கொண்டனர். டிப் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பும், ந்த இடத்தைவிட்டு உயிருக்காகப் ந்சம் புகுந்தனர். ராமத்திற்கு அருகில் இருந்ததால் பாதிக்கப்பட்டார்கள். தொழிலாளர் காளுத்தப்பட்டன. உடமைகள் குறை லாளர்கள் மாரியம்மன் கோவிலில்
ாறினான். போக்குவரத்து இல்லை. *ண்டிக்கப்பட்டன. வாகனப் போக்கு இல்லை. ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக வின் குடும்பத்தையும் வெகுவாகப்
தப்பட்டது. சிவகாமியின் தாய் எரிந்த க் கொண்டாள். பெரும் சிரமத்திற்குப் டலை வெளியே கொண்டு வந்தனர். ய பார்வதி யம்மா அவசர அவசரமாக கு குடித்துவிட்டு சுற்றும், முற்றும்
குலுங்கி குலுங்கி அழுது கொண் நீட்டினாள். அதைப் புரிந்து கொண்ட
கொண்டு அழுதுக் கொண்டிருக்கும் ம் ராமுவின் கைகளில் ஒப்படைத்து ர்வதி.
புச்சத்தையும், பயத்தையும் மறந்த பத்திற்கு ஏற்பட்ட சோகத்தில் பங்கு னுசரித்து அன்று மாலையே தொழி அத்தை பார்வதியம்மாவை அடக்கம்
திலிருந்து மீள முடியாமல் சிவகாமி மொழியாலும் ராமுவின் அன்பினாலும் டைந்தாள்.
ன் தொழிலாளர்கள் கோயிலில் தங்கி சிறியவர்கள் என்று முந்நூற்றுக்கும் ட்டனர். உணவுப் பிரச்சினையை

Page 129
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
தோட்டத்துரை அங்கிருந்த கூட் வைத்தார். இந்த வாழ்க்கையை உட சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. தொழிலாள அடைந்த ராமு துரையுடன் பேச்சு வா துரை தொழிலளர்களிடத்தில் “நான் என்ன செய்ய வேண்டுமோ ( என்று ராமுவைப் பார்த்தார்.
"சார் இப்போதைக்கு நம்ம அவங்க வீட்டை சரி பண்ணிக் கொ தொழிலாளர்கள் தங்களின் தளபாட செய்ய வேண்டும். அதற்கும் த்ெ ஏற்பட்டதும் தொழிலை ஆரம்பிக்கல சொன்னான். சிறிது நேரம் சிந்த காரியாலயத்தில் இருந்த குமாஸ்தத் சிலர் பாதிக்கப்பட்டிருந்தனர். சிறிய கட்டும் பாஸ்மார்களையும் காவ கட்டிடங்கள் கட்டும் பாஸ் தோட்டத் தொழிலாளர்களின் குடியிருப்பை என்பதைப் பார்த்துக் குறிப்பெடு அங்கிருந்து புறப்பட்ட பாஸை இ இரண்டு மூன்று நாட்களில் தெர வேணும். அதனால் தொழிலாளிங் வேலையை ஆரம்பிக்கணும்” என்று “நீங்களும் கொஞ்சம் உதவி செய்யலு அதற்கு ராமு “நாங்க என்ன ! செய்யத் தயாரா இருக்கோம் துரை” “ராமு நீங்க தொழிற்சங்கத் தொழிலாளிங்க வேலை செய்தால், ஏற்பாடு செய்வேன். பொலிசில் நீங்க அவங்க நடவடிக்கை எடுக்கட்டு செய்ய வேண்டிய உதவி செய்வோம்' “சார் தோட்ட நிர்வாகி என்ற மு நாங்க என்னைக்குமே மறக்க மாட்ே விடைபெற்ற ராமு, தொழிலாளிகை லயத்திற்குப் போவோம்” என்று செ புறப்பட்டனர். அவர்களோடு துரைய
“ராமு இந்த மாதிரி நடந்ததுக்கு இது நம்ம ஊரு. இங்கே

டுறவு கடை மூலமாகத் தீர்த்து னடியாக மாற்றியமைக்க வேண்டிய ர்களுடன் தோட்டக் காரியாலத்தை ர்த்தை நடத்தினான்.
ல் நன்மதிப்பைப் பெற்றிருந்தார். சொல்லுங்க. அதை செய்யிறேன்”
தொழிலாளிங்க இருக்கிறதுக்கு டுக்க வேண்டும். அதற்குப் பிறகு உணவு சாமான்கள் வாங்க உதவி தாழிலாளிங்க மத்தியில் அமைதி ாம்” என்று ராமு தோட்டத்துரைக்கு னையில் இருந்த"துரை தோட்டக் ங்களை அழைத்தார். அவர்களிலும் ஆலோசனைக்குப் பின்பு கட்டிடம் ல்காரன் மூலமாக அழைத்தார். தில் குடியிருந்தான். பாஸ் வந்ததும்
திருத்த என்னென்ன தேவை
க்குமாறு பணித்தார். அதோடு டைமறித்து, “சிறிசேன இன்னும் ாழிலாளிகளுக்கு வீடு கொடுக்க களையும் கூட்டிக் கொண்டு போய் சொன்னதோடு, ராமுவைப் பார்த்து னும்” என்றார். உதவி செய்ய வேண்டுமோ அதை என்றான்.
தலைவர். நான் தோட்டத்துரை. நான் பேர் போட்டு சம்பளத்திற்கு களும், நானும் கொடுத்த புகாருக்கு ம். இப்போ நாம ஜனங்களுக்குச் 'என்றார்தோட்டத்துரை. pறையில் நீங்க செய்த உதவிகளை டாம் சார்” என்று துரையிடமிருந்து ளப் பார்த்து"சரிவாங்க. எல்லோரும் Fால்லவே, எல்லோரும் ராமுவோடு
ம் புறப்பட்டார். குநான் மிகவும் வெட்கப்படுகிறேன். ருக்கும் எல்லோரும்" எங்களின்

Page 130
124
சகோதரர்கள். இதை காடையர்கள் நடந்திருக்காது. அது மட்டுமல்ல மக்களை இப்படி தூண்டி விடுகிற அந்த அநியாயங்களைச் செய்யி நாட்டைப் பற்றியும் நாட்டு மக்க அவர்கள் மக்களை ஏமாற்றி ஒட்டு எ தான் இந்த மாதிரி குழப்பம் செய ஆட்கள் பாவம்தானே. அவங்கத உதவி செய்கிறாங்க. அவங்களை வேண்டும். சில பெரிய ஆட்கள் தூண்டிவிட்டு லாபம் தேடப் பார்க்க கொடுப்பான்.” இப்படி தொழிலா ஒவ்வொரு லயமாகப் பார்வையிட்ட
மறுநாள் காலையில் வீடுக தொடங்கிவிட்டன. தொழிலாளர்கள் செய்தனர். வேலைத் தளத்திற்கு ஒருவரைப் பார்த்து, "என்ன பெரியம் V "துரை புண்ணியத்துல எந்த மகாராஜன் நீங்க நல்லாஇருக்கணு
“ம். என்ன செய்யிறது பெரிய உழைப்புல மற்ற ஆட்கள்தான் ப பயனில்லை. நமக்கு யாரும் உதவி தைப் பார்த்தீங்களா எப்படி இரு விட்டது. நாட்டு ஆட்கள் எல்லாம் ஒரு ஆள் சரி இந்த அநியாயத்தை ராமு மாதிரி பொயன்கள் இங்க இரு கிடைக்கிறது. இல்லாட்டி போன துலதான் இருக்கணும்” என்றார் துன்
“தொரை சொல்றதும் சரிதா இல்லாட்டி போனா நாங்கல் எ போயிருப்போம்” என்றாள் ஒரு ப்ெ
துரை அங்கிருந்து போனவுட பார்த்து, "இந்த துரை தோட்டத் மாச்சு. எத்தனையோ முறை இ. சொன்னாங்க. ஆனா கொம்பனி இதுக்கு காரணமே தொழிலாளிங் அப்புறம் தோட்டத்தில இருந்து வ பின்ன ஏன் மாத்தப்போறங்க. ஆன

li, "R, மாத்தளை ரோகிணி
தெரிந்து கொண்டால் இந்த மாதிரி , இந்த கட்சித் தலைவர்கள்தான் ாங்க். அதனாலதான் அவங்களும் றாங்க. அரசியல் வாதிகளுக்கு ளைப் பற்றியும் கவலையில்லை. டுத்து அரசாங்கத்தைப் பிடிப்பதால் ய்யத் தூண்டுறாங்க. தோட்டத்து ான் இந்த நாட்டுக்கு உழைத்து அரசியல்வாதிங்கதான் காப்பாற்ற பின்னுக்கு இருந்து இந்த மாதிரி கிறது. அதுக்கு கடவுள் தண்டனை ளர்களோடு உரையாடிக் கொண்டே ார்துரை. கள் ரிப்பேர் செய்யும் வேலைகள் ாதங்களுக்கு முடிந்த வேலைகளைச் வந்த துரை வயதான பெண்மணி மா சுகமா” என்று கேட்டார். நக் குறையுமில்லாம இருக்கோம். ம்’ என்று துரையை வாழ்த்தினாள். பம்மா. தோட்டத் தொழிலாளிங்கள்ட யனடையிறாங்க. நமக்கு ஒன்றும் செய்ய முன்வாரதுமில்ல. தோட்டத் ந்தது, இன்னைக்கு இப்படியாகி இங்கே வந்து வேலை செய்யிறது. வந்து பார்க்க இல்லையே. இந்த நக்கிறதாலதான் உங்களுக்கு உதவி ாா நீங்க எல்லாம் பெரியகஸ்டத்
or. ங்க. ராமு தம்பி இந்த தோட்டத்தில ல்லாம் குருவி போல பரதேசம் 600T. உன் அந்தப் பெண் மற்ற பெண்ணைப் துக்கு வந்து இருபத்தைந்து வருச வரை மாத்தணும் மாத்தணுமுன்னு இவரை இங்கேயே வச்சிருக்கு. களோட எந்தக் கரைச்சலுமே இல்ல. ருடா வருடம் ஆதாயம் கிடைக்குது. ா என்ன இருந்தாலும் தொழிலாளிங்

Page 131
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
களுக்கு ஒன்னுன்னா மனுசன் ( அப்புறம் செக்ரோலில் பார்த்துக் ெ உதவுறதுதானே மனுசத் தன்மை அவளின் கூற்றை ஆமோதித்தாள்.
அன்று மாலையே சில குடு செய்து கொடுக்கப்பட்டது. அடி வந்து போய்க் கொண்டிருந்தது. ெ எல்லாம் நடந்து முடிந்த பிறகுதான் வன்செயல்காரங்க எல்லாம் மாயமா அன்றிரவு கோவில் வராண் அருணும் படுத்துக் கொண்டனர். சிவகாமியும் ராமுவின் தாய் பெருமா கண்ணயரும் போது தோட்டத்து கொண்டு வந்து கொடுத்தான். அ டவுனுக்குப் போனபோது கொண்டு அதன் மேல் விலாசத்தை பார்த் மறந்திருந்த வசந்தியின் ஞாபகம் நி அவசர அவசரமாகக் கடிதத் சத்தில் வாசித்தான்.
ராமுவின் தோட்டத்தில் ஏற்ப பட்டு கண்ணீர் கொட்டி எழுதியிருந்: கிடைக்கவில்லை என்பதால் பை அக்கடிதத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தாள் மேலாகத் தொடர்பில்லாமல் இருந்த ‘ம். நானும் வசந்திட வீட்டு ஆகிவிட்டது. இன்னும் ஒரு கடித தான் அவகாசமே கெடக்கலியே. விளையாட்டுத்தான் காரணம்' கொண்டவன், சந்தோஷத்துடன் எ காட்டினான்.
“நம்ம நிலைமை அவங்களு உடனடியா அவங்களுக்கு கடித சிவகாமி.
“ஆமா சிவகாமி. நானு எல்லாத்தையும் மறந்தே போயிட்ே பக்கம் ஒன்னும் கரைச்சலா தெரியல் மறுநாள் காலை முதல் வேை எழுதி கடிதத்தை தபாலில் சேர்த்

r 25
முழு மனதோட உதவி செய்வார். கொள்வார். இருந்தாலும் ஆபத்துல ” என்றவுடன், மற்ற பெண்ணும்
ம்பங்கள் லயத்தில் குடியேற வசதி க்கடி தோட்டங்களுக்கு பொலிஸ் பாலிஸ்காரர்கள் என்ன செய்வார்கள், வருவாங்க. அவங்க வர்ற நேரம் மறைஞ்சிடுவாங்க. டாவில் பாயை, விரித்து ராமுவும் தூரத்தில் ஓரிடத்தில் பெண்களோடு யியம்மாவும் படுத்துக் கொண்டனர். க் காவல்காரன் ஒரு கடிதத்தைக் அந்தக் கடிதம் மாலையில் லொறி வந்த கடிதமாக இருக்கவேண்டும். த ராமுவிற்கு, இத்தனை நாளாக னைவிற்கு வந்தது. தைப் பிரித்த ராமு லாம்பு வெளிச்
ட்ட அசம்பாவிதங்களைக் கேள்விப் தான். ராமுவிடமிருந்து தகவல் ஏதும் த பதைத்துப் போய் இருப்பதாக 1. அப்போதுதான் ஒரு மாதத்திற்கு ததை ராமு உணர்ந்தான். க்குப் போயிட்டு வந்து ஒரு மாதம் ம்கூட போடல்ல. எங்கே அதுக்குத் எல்லாம் இந்த வன்செய்ல செய்த என்று தனக்குள்ளே நினைத்துக் ால்லோரையும் எழுப்பி கடிதத்தைக்
க்குத் தெரியாததுதானே. அதனால ம் போடுங்க அத்தான்” என்றாள்
ம் இங்க ஏற்பட்ட குழப்பத்துல டன். கடிதத்தைப் பார்த்தா அவங்க bல” என்றான்.
லையாக இங்குள்ள நிலைமைகளை
துவிட்டுத் திரும்பிய ராமு, நேரே

Page 132
26
ஆற்றுக்குக் குளிக்கப் போனான். சிவகாமி அவனை நிறுத்தி, "அ வீட்டை ஒழுங்கு பண்ணுங்க. நா திண்ணையிலேயே குடும்பம் நட அத்தான், அம்ம்ா இறந்தும் பதிெ காரியம் செய்யணும்” என்றாள்.
“சரி நான் குளிச்சிட்டு வந்: ஏற்பாட்ட செய்வோம்” என்று வேகம் UTOp.
“அருண் அப்பாவை சாப் இன்னைக்கு நமக்கு வீடு வேணும் போட்டுட்டு வந்திடுறேன்” என்றாள்
இதைக் கேட்ட ராமு, “சி இருக்கப்போற. நான்தான் கேட்டு யில்லை” என்று சத்தம் போட்டு விட்டாள்.
தோட்டத்து லொறியில் ரேச 'கிளாக்கர்தான் எல்லோருக்கும் வழா அங்கு குழப்பம் ஏற்பட்ட பொருட்கள் கொடுக்கும் போெ வேண்டுமென்று துரை பணித்தி குடும்பங்கள் வீடுகளில் குடி குடும்பங்கள் மாத்திரமே கோவிலி காரன் வந்து ராமுவை துரை கூ ஆபீசுக்குப் போனான் ராமு. அங்கே தர்களும் இருந்தனர்.
“ராமுவைக் கண்ட துரை பார்த்தோம். ஏன்னு சொன்னா, நா6 ஆரம்பிக்கப் போறோம். தலைவ யிருக்கிறேன். நீங்களும் அதுக்( என்றார்.
"நான் என்ன சார் தொழி போறேன். இதை நானும் வரவே தொழிலாளிங்களும் வேலையில்ல "அதோட ஒரு முக்கியமா கோவில்ல இருக்கவேண்டியதில் கொட்டேஜ் வீடு கொடுக்கப்

மாத்தளை ரோகிணி
எதிரே தண்ணீர் குடத்துடன் வந்த த்தான் இன்னைக்காவது நமக்கு ம எப்படித்தான் இன்னும் கோவில் த்தறது, மாமியும் பாவம். அதோட னட்டு நாளயிட்டுது. அதுக்கு ஒரு
துடுறேன். அப்புறமா வீட்டுக்கான Dாக ஆற்றை நோக்கிப் புறப்பட்டான்
பிடச் சொல்லு. நானும் போய் மின்னு துரைக்கிட்ட ஒரு வார்த்தை ா சிவகாமி. வகாமி நீ ஏன் சும்மா போய்கிட்டு ஏற்பாடு செய்யிறேன்னு சொன்னே சொல்லவே சிவகாமி அமைதியாகி
ன் சாமான்கள் வந்திருந்தன. சின்ன ங்கினார்.
பின்பு தோட்டத்தில் உணவுப் தல்லாம் ராமுவுக்கும் கொடுக்க ருந்தார். அன்றும் பெரும்பாலான யேறிவிட்டன. இன்னும் ஐந்து ல் இருந்தன. அன்று மாலை காவல் ப்பிடுவதாகச் சொன்னான். நேராக 5 துரையோடு ஏனைய உத்தியோகத்
ராமு வாங்க. உங்களத்தான் எதிர் ளைக்கே தோட்டத்திலே வேலையை ார் மார்களிடமும் சொல்லியனுப்பி கு ஒத்துழைப்புக் கொடுக்கணும்”
லாளிங்க விரும்பினா தடுக்கவா ற்கிறேன். எத்தன நாளைக்குத்தான் ாம இருக்க முடியும்” என்றார்ராமு.
ன விசயம் ராமு, நீங்க இனிமே லை. உங்களுக்கு புதுசா கட்டின போறேன். அந்த வீட்டுல நீங்க

Page 133
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
குடியிருக்கலாம்" என்று சொன்ன பார்த்து, "அந்த வீட்டை திறந்து விடு
“ரொம்ப நன்றிங்க. நாமும் இருந்தேன்” என்று எல்லோரையும் களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள் அம்மாவிடம், சிவகாமியிடம் விச மகிழ்ச்சியடைந்தார்கள். ஆனால் ரா நெருடுவது போல் தென்பட்டதால் .
விட்டான். 1,334) 131 tie 113 Labt தொழிலாளர்களுக்குத் தலைல பரத்தையோ எதிர்நோக்கினால் அவ அனைத்தும் செல்லறித்த பேப்பரு தொழிலாளியை வழி நடத்துபவன் கலந்து சகல நடவடிக்கைகளிலும் கொள்கையாகும். தொழிலாளர்களி அவர்களுடைய அடிப்படை தேவை பரிகாரம் காணுவதில் உறுதி பூண் என்று கூறுவார்கள்...!
ரி'லயத்தில் காம்பரா கேட்கப் தருவதாக நிர்வாகம் எடுத்த முடிவு முறைதானா? என்ற யோசனையில் அதை ஏற்றுக் கொண்டால், தொழி போடுவார்கள். அவர்கள் மத்தியில் இடமுண்டா என்பதைப் பற்றியெல்ல
- 1800 1 பிப் - 2 - மே 1 - 4 (2ர எரி
--193 ) 12 (4கப்
2.
- - -
AIAS,
புதிய வீட்டில் குடியேறும் முன் களிடமும் அறிவிக்க வேண்டும் என தலைவரைக் கூப்பிட்டு நேற்று மா தெரிவித்தான். இதைச் செவிமடுத்து கள் மறுக்க மாட்டார்கள். தப்பாக உறுதியாகச் சொன்னார். இந்த உ ஆறுதலாக இருந்தது. அன்றே அ< ராமு புதிய வீட்டில் குடியேறிய செய்தி

127
துரை, கணக்கப்பிள்ளையைப் ங்க” என்று உத்தரவிட்டார். இன்னைக்கு வீடு கேட்கத்தான் பார்த்துச் சொன்ன ராமு அவர் எடு நேராக கோவிலுக்குப் போய் பத்தைச் சொன்னதும் அவர்கள் ரமுவின் மனதில் திடீரென ஏதோ அமைதியாக சிந்தனையில் மூழ்கி
(13 மெயேற்பவன் சுகத்தையோ ஆடம் னின் இலட்சியம், கொள்கைகள் க்குச் சமமானதாகி விடுகிறது. தொழிலாளியோடு இரண்டறக் முழுமையாக பங்கு பற்றுவதே ன் மேன்மைக்கும் மாத்திரமல்ல, களைக் கண்டு பிடித்து அதற்கு Tடிருப்பவர்களை இலட்சியவாதி - 1 , 3)
தி போன தனக்கு வசதியான வீடு பு சரிதானா! அதை நாம் ஏற்பது மூழ்கியிருந்த ராமு, அப்படி நாம் லாளர்கள் நம்மை எவ்வாறு எடை ) தப்பான அபிப்பிராயம் எற்பட எம் ஆராய்ந்தான்.' 11 2011 1:1-4) - Li, 13T12 (1) ப- 24 THE: 13)
"2012ாம்பரம் 23 1 ) தே! ( 3 ,,
ன்பு இதுபற்றி சகல தொழிலாளர் எண்ணினான். தோட்டக் கமிட்டித் கலை நிர்வாகம் எடுத்த முடிவைத் த தலைவர், "இதை தொழிலாளர் நினைக்க மாட்டார்கள்” என்று றுதி ராமுவின் மனதிற்கு சற்று வன் புதிய வீட்டில் குடியேறினான். தோட்டம் பூராவும் பரவி விட்டது.

Page 134
128
அன்று மாலை நன்றாக கு சடையன், “தொழிலாளியின் குடியேறிட்டியா” என்று ராமுவின் வெளியில் வந்த ராமு "எ பேசினா எப்படி” என்றான்.
“வேற என்னப்பா பேசச் ளிக்கு வேண்டியவன் மாதிரி இ என்று கேட்க,
'ஐயோ ஆண்டவனே இது நாளா செய்த தியாகமெல்லாம் பட்டு விட்டதே' என்று வருத்தட் வாங்க, அமர்ந்து பேசுவோம் நா என்னைக்குமே நடக்க மாட்டே "அப்படித்தான் நாங்களும் பெரிய குடும்பமெல்லாம் லய களுக்கு இந்த வீட்டைக் குடுத் மதிச்சிருப்பேன்’ என்றவாறு ெ இந்த சத்தத்தைக் கேட்டு தோ குழுமி விட்டனர். சடையனைசய போனார்கள். இருந்தாலும் சன மனதை வெகுவாகப் பாதித்து விசயத்தைச் சொன்னான். துரை, பெரிய வீடு கொடுத்ததப்ப பேசினாங்களா? ராமு நீங்க பே எல்லாம் சரியாகப் போய்விடும்”
“இல்ல சார் எனக்கு லயத் திருத்திக் கொடுத்திடுங்க. இ முங்க” என்றான் ராமு.
"மிஸ்டர் ராமு நான் சொல் வீட்டுக்குப் போய் நல்லா ே சொல்லுங்க” என்றார்துரை.
ராமு நேராக கோயிலுக் தலைவர் சுப்பிரமணியமும் எதி( சொல்வது என்று புரியாமல் மு நடந்துக் கொண்டிருந்தார்.
யார் முதலில் பேசுவது என் "நான் அப்பவே துரைக்கிட்ட ெ

மாத்தளை ரோகிணி
தடித்துவிட்டு மதுபோதையுடன் வந்த பெயரை வைத்து நீ பங்களாவில் வீட்டு வாசலில் நின்று கத்தினான்.
ன்ன சடையண்ணெ நீங்களே இப்படி
சொல்ற, இதுக்குத்தான் தொழிலா இத்தனை நாளா வேசம் போட்டியோ"
து என்ன சோதனை. நான் இத்தனை இந்த சின்ன விசயத்தில பாதிக்கப் பட்டவன், "சடையண்ணெ வீட்டுக்கு தொழிலாளிகளுக்கு விரேதாமா ன்” என்றான் ராமு.
நெனைச்சிருந்தோம். உன்னைவிடப் த்து காம்பராவில் இருக்கே. அவங் திருந்தா நான் உன்னோட சேவையை பொரிந்து தள்ளிக் கொண்டிருந்தான். ட்டத் தலைவர் உட்படப் பலர் அங்கு மாதானம் செய்து கூப்பிட்டுக்கொண்டு டையனின் இந்தப் போக்கு ராமுவின் விட்டது. தோட்ட ஆபிசிற்குப் போய் ஆச்சரியப்பட்டார். “என்ன உங்களுக்கு த்தி மத்தவங்க இப்படியெல்லாம் சாமல் வீட்டுக்குப் போங்க. நாளைக்கு என்று ஆறுதல் சொன்னார். நதிலே நான் முன்பு குடியிருந்த வீட்டை ந்த கெட்டப் பெயரெல்லாம் வேண்டா
றதக் கொஞ்சம் கேளுங்க. இப்ப நீங்க யாசனை பண்ணி காலையில் வந்து
கு வரும்போது தோட்டக் கமிட்டித் ரே வந்து கொண்டிருந்தார். ராமு என்ன ன்னே நடக்க பின்னால் சுப்பிரமணியம்
ாற அமைதியை ராமுதான் கலைத்தான். சொன்னேன் சுப்பிரமணியம் அண்ணே.

Page 135
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
தொழிலாளிங்க தப்பா நெனைப் முன்னு. கேட்டாதானே. இப்ப அது "ராமு தம்பி சடையன் செ வந்துடக்கூடாது. நீங்க இந்த வீட்ட பூர்வமா ஏத்துக்கிட்டிருக்காங்க” என் "அதெப்படி அண்ணே நம எதிர்த்து பழி சுமத்தும்போது ம குமின்னு சொல்ல வேண்டியதில்ை “ராமு தம்பி சடையன் குடிடே இப்ப அவன கூட்டிக்கிட்டு வர வந்திருக்கேன்"என்றான்சுப்பிரமணி "அண்ணே ஏன் இந்த வம்பெ தாறுமாறா பேசினா நமக்குத் தா போவதுதான் சரி” என்றான்.
“ராமு தோட்டத் தொழிலாளி நீதான் ஏதோவெல்லாம் கற்பனை எல்லாம் நீ வசதியா வாழுறதத்தான் சிவகாமியும் இனி உங்களோட நிலைமையில் லயத்தில ஒரு கா வசிக்கப் போநீங்க. அப்புறம் இ கட்டலாம். அதெல்லாம் வராம கொடுத்த வீட்டுக்குப் போவதுதான் சுப்பிரமணியின் பேச்சு ராமு போலிருந்தது. "ஆமா சிவகாமியுட போறார். இந்த நிலைமையில லயத் “ராமு தம்பி எதப்பத்தியும் ே குடுத்த வீட்டுக்கு போங்க. அதன அதோட, உங்களோட கல்யாண வசதியா இருக்குமில்ல” என்றார்.
"ஆமா அண்ணே நீங்க ச்ெ வேண்டிய உதவிகள செய்யுங்க” எ நுழைந்தனர்.
உள்ளே வேலையாக இருந்த “போன காரியம் என்னாச்சி அத்தான் "அதெல்லாம் நல்லபடியா மு ரெண்டு பேருக்கும் தேத்தண்ணி ெ அமர்ந்து கொண்டான்.
9

129
பாங்க. அதனால எனக்கு வேணா சரியாப் போச்சு.” ான்னதை 'வச்சி எந்த முடிவுக்கும் டிற்கு குடிவந்தத எல்லோருமே மனப் றான்சுப்பிரமணி. க்கு வேண்டிய சடையனே இதை ற்றவர்கள் நிலைமை எப்படியிருக் ". טפ பாதையில அப்படிச் சொல்லிட்டான். சொல்லி ஆள் அனுப்பிட்டுத்தான்
. ல்லாம். அவன் மறுபடியும் ஏதாவது னே கேவலம். நான் லயத்துக்குப்
சிங்க அப்படி நினைக்கவே இல்ல. பண்ணிக்கிட்டு இருக்க. அவங்க விரும்புறாங்க. அதுமாத்திரமல்ல, தான் இருக்கப் போவுது. இந்த ம்பரா எடுத்துக்கிட்டு நீங்க எப்படி இதே ஆட்கள் வேறு கதைகளையும் இருக்கணுமின்னா நீங்க துரை ாநல்லது” என்றான் சுப்பிரமணி.
வின் மூளையில் பொறி தட்டியது ம் இனி நம்மலோடுதான் இருக்கப் துல எப்படி..”அவன் யோசித்தான். யாசிக்காம நீங்க தைரியமா தொரை ால் உங்கள் பிரச்சினையும் தீரலாம்.
த்துக்குப் பிறகும் அது கொஞ்சம்
சால்கிறபடி செய்யிறேன். அதுக்கு ன்றவாறே இருவரும் கோவிலுக்குள்
s த சிவகாமி இவர்களைக் கண்டதும், ”என்றாள். pடிஞ்சிருச்சி சிவகாமி. இப்ப எங்க காண்டுவா’ என்றவாறே படிக்கட்டில்

Page 136
30
அகதிகளாக இருந்த அை தங்களின் வீடுகளில் குடியேறி செய்யவும் ஆரம்பித்து விட்டார்க நாளை வீடுகளில் குடியேறி வி தீர்ந்தது.
2
காலையில் தோட்டக் கா பெரிய கிளாக்கர் வரவேற்றார். ' தீர்த்துக் கொண்டீர்களா? என்ன மு "ஆமாங்க சார் தொரை கு செய்திட்டேன்” என்றான்.
“ராமு ஜனங்க பலதைச் நேர்மையின்னு தெரியுதோ அதைக் "எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்யு
என்றார்.
அங்கிருந்து புறப்பட்ட ராமு ராமு போகும் முன்பே சாமான்க6ை விட்டார்கள். அன்று முழுவதும் பல வீட்டு முன் விராந்தையைத் கொண்டான் ராமு. சின்ன கட்டில் கொண்டான். -அந்த வாரம் முத6 விட்டான். அருணும் பாடசாலை குழப்பங்கள் நிறைந்த இடங்கள் தொடங்கியிருந்தது. மக்கள் போ தமிழர்கள் மத்தியில் ஏற்பட்ட அச் வில்லை. இரவு பிராயணங்க6ை களும், சிங்களவர்களும் ஒருவை பழக ஆரம்பித்தனர். பலர் கலவி விட்டனர். மற்றவர்கள் மீண்டும் ஆரம்பித்தனர்.
இப்போது ராமுவும் பல இ களைச் சந்தித்துப் பேசிவந்தான். கேள்வி தமிழ் மக்களை இன்னு
அவன் உணர்ந்தான்.

மாத்தளைரோகிணி
எவரும் இப்போது மீண்டும் தங்கள் விட்டனர். வழமைபோல் தொழில் ர். மிச்சமுள்ள இரண்டு குடும்பமும் டும். இத்தோடு இந்தப் பிரச்னை
5
ரியாலயத்திற்குச் சென்ற ராமுவை ‘என்ன ராமு வீட்டுப் பிரச்னையைத் டிவு பண்ணிங்க.”
5டுத்த வீட்டுக்கே போறதா முடிவு
சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு எது * செய்வதில் குத்தமில்ல. நீங்க போய் ங்க. நான் துரையிடம் சொல்றேன்"
நேராக புதிய வீட்டிற்குப் போனான். ாயெல்லாம். கொண்டு வந்து சேர்த்து >ர் உதவியாக வேலை செய்தார்கள்.
தனது அறையாகப் பயன்படுத்திக் மேசை நாற்காலி என்று போட்டுக் ல் தனது கடமைகளை ஆரம்பித்து )க்குப் போய்க் கொண்டிருந்தான். ளெல்லாம் சற்று அமைதி நிலவத் க்குவரத்தும் அதிகரித்தது. ஆனால் *சம் மாத்திரம் விலகியதாகத் தெரிய ா தவிர்த்துக் கொண்டனர். தமிழர் ரயொருவர் சந்தேகக் கண் கொண்டு பரம் காரணமாக இந்தியா சென்று பழைய வாழ்க்கையை மேற்கொள்ள
இடங்களுக்குப் போய் தொழிலாளர் இதன் பின்பு என்ன நடக்குமோ என்ற ம் பயமுறுத்திக் கொண்டிருப்பதை

Page 137
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
தமிழர்களுக்கு ஆறுதல் சொ6 இல்லாதிருந்தபோது தொழிற்சங்கத் களையும் ஏனைய மக்களையும் உற்சாக புதிய வீட்டில் இப்போது அ தான் எல்லா வேலைகளையும் செய்து ெ கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருந்தது. சிவ ராமுவின் குடும்பத்தையே நம்பியிருக்கு ஒருநாள் மாலை ராமு வீட்டிலிரு கொண்டு சடையன் வந்தான். வந்த என வாசலில் நின்றவாறே கேட்டான்.
உள்ள்ே இருந்து வெளியே வர் என்ன விசயம்?” என்றான்.
"தம்பிராமு சார்இருக்காரா' என் "ஆமா இருக்கர்” என்றவன்,"ஏ கும் ஏதாவது சண்டை போட வந்திட்டி டிருக்கும்போதே உள்ளே இருந்து வ படுத்திவிட்டு, “என்ன சடையண்ணே கொண்டே அவன் அருகில் போனான்.
“தம்பி ராமு அன்றைக்கு நா பேசிட்டேன். என்ன மன்னிச்சிடுப்பா" சடையன்.
"அண்ணன் நான் அதயெல்லா வாங்க உள்ளே உட்கார்ந்து பேசுே அழைத்துச் சென்றான் UT(p.
“அருண் அம்மாவிடம் போய் தே அவனை உள்ளே அனுப்பிவிட்டு, “சரி விசயமாவந்திருக்கிங்க” என்று கேட்ட “தம்பி எல்லோரும் இந்திய செய்யிறாங்க. அதப்பத்தி கேட்டுட்டுட் "அண்ணே இந்த நேரத்தில அத நாட்டு நிலைமை அமைதியடையட்டு பேசுவோம்” என்றான் ராமு.
"இல்ல தம்பி, எங்கப்பா இந்தி அதனால் இந்த ஊரில சாகிறதவிட, ! ஊருக்குப் போகலாமுன்னு நினைக்கி "அண்ணே அது உண்மைதா யோசித்து எந்த அவசரமான முடிவிற்

bலக் கூடிய நிலையில் யாரும் தலைவர்கள்தான் தொழிலாளர் கமூட்டி, ஆறுதல் கூறி வந்தனர். த்தைக்கு உதவியாக சிவகாமி பந்தாள். ராமுவின் மனதிற்கு இது காமி இப்போது தன்னந்தனியாக கும் நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது. ருக்கும் போது அவனைத் தேடிக் வன் “வீட்டில் யாரு இருக்கா?”
it,
ந்த அருண் “ஓ, சடையண்ணனா
கேட்டாள் சடையன். ன் அன்னைக்கு மாதிரி இன்னைக் உங்களா” என்று கேட்டுக் கொண் பந்த ராமு, அருணை அமைதிப் என்ன விசயம்” என்று கேட்டுக்
ான் குடி போதையில் ஏதேதோ என்று நா தழுதழுக்க சொன்னான்
ம் அன்னைக்கே மறந்திட்டேன். வாம்” என்று அவனை உள்ளே
நத்தண்ணி வாங்கிட்டு வா" என்று ரிசடையன் அண்ணேஇப்ப என்ன
60. ாவுக்குப் போறதுக்கு ஏற்பாடு ப்போகலாமுன்னுதான் வந்தேன்.” ப்பத்தியெல்லாம் சிந்திக்காதீங்க. ம். அதற்குப் பிறகு அதப்பத்திப்
தியாவுக்குத்தான் மனுப்போட்டார். புள்ளைக் குட்டிகள கூட்டிக்கிட்டு றேன்.”
ன். ஆனா இப்ப அதைப் பற்றி கும் வந்துடாதங்க. நேரம் காலம்

Page 138
132
வரும்போது நானே ஏற்பாடு இதற்கிடையில் அருண் தேநீர் தேத்தணியி குடிங்க. முதல்ல இருக்கும் பதற்றத்தப் போக் விசயத்தைப் பற்றி பேசணும்” என் தேத்தண்ணியைக் குடித்து நான் போயிட்டு வாரன். அண்டை என்று சொன்னதும், “அதெல்ல சடையண்ணே. அண்ணே இன் இருக்கும்போதே உங்க மகளே ஊரிலே போய் செய்யலாமுன் சட்டுபுட்டுன்னு காரியத்த முடி நினைக்கிற மாதிரி எதுவும் நடக் இந்த ஊரிலே ஒரு நல்ல ை வைக்கப்பாருங்க. அப்புறம் உ இருக்கும்.
“அதப்பத்திதான் தம்பி ஏங்க தங்கச்சி மகன் ஒருத்த வீட்டுக்கு வந்து போயிக்கிட்டுதா "அப்புறம் எதுக்கு யோசி திருமணத்த முடிச்சிடப்பாருங்க? "இருந்தாலும் தம்பி என் க சொல்லிக்கிட்டிருக்கா. நீங்கத பேசிப் பார்க்கட்டும்.”
"அதுக்கென்ன வந்துட்ட வீட்டுக்கு வந்து அக்காக்கிட்ட அவங்க கேட்காமலா போவாங்க புள்ளய வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சி
“சரி தம்பி நேர மாயிட்டு ராமுவிடம் விடைபெற்று வீட்டை அவன் போவதையே பார்த்து அன்றைக்கு அந்த மாதிரி பேசில் என்று அருண் கேட்டான்.
“அருண் தொழிலாளிங்க மனசுல நிறைய சுமைகளை ே நேரங்கள்ள அவங்க இப்படி பொருட்படுத்தக்கூடாது" என்ற

மாத்தளை ரோகிணி
செய்து தர்றேன்” என்றான் ராமு. r கொண்டு வரவே, "சரி அண்ணே நாம இப்ப நம்ம ஆளங்க மத்தியில் கணும். அதன் பிறகுதான் மற்ற ாறான். ** விட்டு எழுந்த சடையன், "அப்ப தம்பி க்கு நடந்தை மனசில வச்சிக்காதீங்க” ாம் நான் அன்னைக்கே மறந்திட்டன் னொரு விசயம், இந்த ஊரில நீங்க திருமணம் செய்து கொடுத்திடுங்க. னு நினைச்சு காலத்தக் கடத்தாம க்கப் பாருங்க. இந்தியாவுல நீங்க காது. நீங்க உடனடியா உங்க மகளை பயனா பார்த்து திருமணத்த செஞ்சி உங்களுக்கும் பாரம் குறைஞ்ச மாதிரி
நானும் யோசிச்சிக்கிட்டு இருக்க. ன் இருக்கான். அவனும் அடிக்கடி ான் இருக்கான்.” க்கிறங்க. ஒரு நல்ல நாளாப் பார்த்து ייכ
சம்சாரம்தான் கொஞ்சம் இழுத்தாப்புல ான் அவக்கிட்ட ஒரு நாளைக்கு வந்து
ப் போச்சு. நானே ஒரு நாளைக்கு நிலைமையை விளக்கிச் சொன்னா . எத்தனை நாளைக்குத்தான் ஒரு வயசு ருக்கப் போறாங்க." துெ. நான் போயிட்டு வாரன்” என்று
நோக்கிப் புறப்பட்டான் சடையன். துக் கொண்டிருந்தராமுவை, “என்னப்பா எவன் இன்னைக்கு இப்படி பேசுறான்”
5 ரொம்ப நல்லவங்கப்பா. அவங்க சுமந்து கொண்ட திரியிறவங்க, சில
நடந்து கொள்றாங்க. இத நாம ான் ராமு.

Page 139
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
R. "அப்பா உங்களுக்கு இருக்கிற இருக்காது. நீங்க எல்லோரையும் ஒ என்றான் அருண். 18a 13 ti2012 (ita ( 2 ) 10 105. "அருண் தொழிற் சங்கத்தில் பொறுமையும், அமைதியும் மிக மி. பையன். உனக்கு எங்கே இதெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும்போதே
அழைத்துக் கொண்டு பணிய லை என்னமோ ஏதோவென பதட்டத்துடன் வந்து பார்த்தார்கள். -
பார் கோபாலுக்குப் பின்னால் வந்த யடைந்துவிட்டான். அருண் அவர்க ஓடோடிச் சென்றான். '21 ப ப் 31, க2வ:31
ஒருவன் துன்பத்தில் துவழும் ஆதரவு கரம் நீட்டுவதே உண்மையான. 1ian 77 ஆபத்துக்குப் பாவமில்ல என் மனிதனுக்கு ஆபத்து என்று கேள்வி ஆறுதல் கூறுவதற்கு நல்ல நேரம், நாட்டில் ஏற்பட்ட இனக் கலவரத்தில் பாதிக்கப்பட்டார்கள். அத்தகைய பா தவர்களில் ராமுவும் ஒருவன்.
ராமு வசந்திக்கு எழுதிய கடி அண்ணனையும், அண்ணியையும், கூறுவதற்கு அனுப்பி வைத்தாள். 8 எதிர்கொண்டழைக்கச் சென்றான். : வரவேற்றான். இது எதிர்பாராத சந்த மட்டுமல்ல, வசந்தியின் அண்ணனு சியுடன் இருந்தனர்.
சத்தம் கேட்டு உள்ளே இருர் மாவும் வெளியே வந்து எட்டிப் பார்த்த அறிமுகப்படுத்தி வைத்தான் ராம் கொண்டிருக்கும்போதே பெண்கள் க தழுவிக் கொண்டனர்.
(வசந்தியைப் பற்றியும் விசாரித் ஆனால் ராமுவுக்கு வசந்தியைக் காண
சிறிது நேரத்திற்குப் பின்பு எ: கலவரம் நடந்தது முதல் ஏற்பட்ட அனு பேசிக் கொண்டனர்.

133
றப் பொறுமை வேறு யாருக்கும் ரே நிலையில்தான் பார்க்கிறீங்க" 4, 85 132 - பட்ச்-பி.
பணி புரிரவங்கக்கிட்ட இந்த க முக்கியம் அப்பா. நீ சின்னப் - விளங்கப் போகுது” என்று ராமு ப"அருண்... அருண்” என்று பத்து கோபால் ஓடி வந்தான். 5 ராமுவும், அருணும் வெளியே
வர்களைக் கண்டு ராமு அதிர்ச்சி -ளை எதிர்கொண்டு வரவேற்க
3 Feg3) 12 க்காக கோர்ட் பாது அவனுக்கு ஆறுதல் கூறி நட்புக்கு இலக்கணமாகும். எபார்கள். அது போல ஒரு ப்பட்டவுடன் யாரும் அவனுக்கு கெட்ட நேரம் பார்ப்பதில்லை. னால், பெரும்பாலான தமிழர்கள் ஏதிப்புகளால் சிக்குண்டு இருந்
மதத்தைப் பார்த்து அவள் தன் நேரடியாகச் சென்று ஆறுதல் அவர்களைக் கண்டுதான் அருண் வந்தவர்களை ராமு அன்போடு திப்பு அல்லவா. அதனால் ராமு
ம், அண்ணியும் பெரும் மகிழ்ச்
ந்த சிவகாமியும், பெருமாயியம் தனர். வந்தவர்களை வீட்டாருக்கு டி.சுகசேமத்தை விசாரித்துக் ண்ணீர் சிந்த ஒருவரையொருவர்
த்துத் தெரிந்துக் கொண்டார்கள். வேண்டுமென்ற ஆவல் ஏற்பட்டது. ல்லோரும் தேநீர் அருந்திவிட்டு பபவத்தை எல்லாம் மனம் விட்டுப்

Page 140
34
“இத்தனை அட்டூழியும் வில்லையே” என்றான் ஜெகதீஸ் "ஆமா வசந்தியின் கடித வந்திச்சு. எங்க இங்க நடந்த தெரியாமப் போச்சே” என்றான்ரா “உங்க கடிதம் கெடச்ச6 அண்ணேன்னு வசந்தி சொன் போக்குவரத்து நிலைமைய தெரி என்றான் ஜெகதீஸ்.
“இந்த நேரத்தில் நீங் சொன்னதுக்கு எனக்கு ரொம்ப வந்தா அவங்கட நண்பர்கள் வகையில உங்களுக்கு நான் ெ JITCup.
"தம்பி உங்களிடம் கொடு கொடுத்தாள்” என்று ஒரு டெ வசந்தியின் அண்ணி.
“என்ன பார்சல்” என்றவ ஆச்சரியம், அத்தனையும் உடுது பட்டது பார்சலின் உள்ளே இரு பிரித்து வாசித்தான்.
அன்புள்ள அத்தான், உங்களுக்கு ஏற்பட்ட நிை தெரிந்து கொண்டு பெரிதும் ச வந்து பார்க்க வேண்டும் போல எ எண்ணத்தை வெளிப்படுத்தி6ே காரணம் என்னை உங்கள் வீட்டு செய்த பின்பு திருமணத்திற்குப் முறை என்று கூறி விட்டார்கள்.
இந் நிலையில் என் ம6 நீங்கள் புரிந்திருப்பீர்கள் என நீ அண்ணனையும் அண்ணியையும்
அத்தோடு உங்கள் எ அன்பளிப்பும் அனுப்பி .ை கொள்ளுங் கள். அவற்றில் எ கின்றன. மாமிக்கும், சிவகாமி முத்தங்கள்.

மாத்தளை ரோகிணி
நடந்தும் ஒரு கடிதம்கூட போட
- o ம் வந்தபின்தான் எனக்கு சுயநினைவே கொழபத்துல என்ன செய்யிறதுன்னே (Up. வுடனே போய்பார்த்துட்டு வந்துடுங்க னா. அதற்குப் பின்பு இந்தப் பக்க ஞ்சப் பின்புதான்புறப்பட்டு வந்தோம்”
க ரெண்டு பேரும் வந்து ஆறுதல் சந்தோஷம். ஒருத்தருக்குத் துன்பம் கூட விலகிப் போயிடுவாங்க. அந்த ராம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன்" என்றர்ன்
டுக்கச் சொல்லி வசந்தி ஒரு பார்சலைக் பரிய பார்சலை ராமுவிடம் நீட்டினாள்
ாறே வாங்கிப்பிரித்தான் ராமு. என்ன துணிகள். முதலில் ராமுவின் கண்களில் ந்த கடிதம்தான். அதை அவசரமாகப்
லைமையை உங்கள் கடிதம் மூலமாகத் வலைப்பட்டேன். உங்களை ஓடோடி ன் மனம் பரபரத்தது. அண்ணனிடம் என் னன். அவர் என்னைத் தடுத்துவிட்டார். மருமகளாக அனுப்ப அவர்கள் முடிவு பின்புதான் போக வேண்டும். இதுதான்
f நிலை எப்படி இருந்தது என்பதை நினைக்கிறேன். அதனால் உடனடியாக
அனுப்பி வைத்தேன்.
ல்லோருக்கும் என் இதயம் கனிந்த வக்கிறேன். மறுக்காமல் பெற்றுக் ன் இதயபூர்வமான அன்பு கலந்திருக் அக்காவுக்கும், அருணுக்கும் என் அன்பு
te, .الدرجة الدان -

Page 141
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
விரைவில் என்னைச் சந்திக்கும்
கடிதத்தை வாசித்து முடித் இருப்பது போன்ற உணர்வு ஏற்ப களை அப்போதே எல்லோரையும் அ எல்லோரும் சாப்பிட்டு விட்டு நீண்ட திருமணத்தைப் பற்றியும் பேசினார்க “இன்றைய சூழ்நிலை சிறிது ஏற்பாட்டைச் செய்வோம். இந்த வா குப் புறப்பட்டார்கள். தோட்டத்துை துல தொழிலாளிங்க ரொம்பத்தால் பட்டினி போடர்ம பார்த்துக் கொண்ட என்றான் ராமு.
மைத்துனர் ஜெகதீஸ் மறுந போவதாகச் சொன்னான்.
அதை எவரும் வரவேற்கவில் எதிர்பாராத விருந்தாளியா வந்தி தங்கிட்டுப் போகலாம்தானே' என்றா இதை ராமுவும் ஆமோதித்த போறேன் என்கிறீங்க. நாளை மறு ந அட்டூழியங்களையும் சுற்றிப் பார்த்து "ராமு நீங்க சொல்லறதத காதீங்க. உங்களைப் பர்த்துப் ஆறுதல். இதைத் தெரிந்து கொள் பார்த்துக் காத்துக்கிட்டிருக்கும் காலையிலேயே புறப்படுறோம். போகிறோம்” என்றான் ஜெகதீஸ்.
நீண்ட நாட்களுக்குப் பின் ராழு டிருந்தது. ராமுவிற்கு மனதில் பெரு ஒரு மாதமாக அவன் பட்ட துன்ப மருந்தாக அமைந்தது.
நாட்டு நடப்புகளைப் பற்றி தவர்கள் படுக்கைக்குச் சென்ற வீட்டிற்குள் படுத்துக் கொண்டனர் தாவில் படுத்துக் கொண்டனர்.

ாறு அன்புடன் வேண்டுகின்றேன்.
என்றும் உங்கள் அன்பு வசந்தி. த போது வசந்தியே அருகில் ட்டது. பார்சலில் இருந்து உடை ழைத்துக் கொடுத்தான். அன்றிரவு நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். 6. மாறட்டும். அதன் பின் அதற்காக ரம்தான் தொழிலாளர்கள் வேலைக் ர ரொம்ப நல்ல மனுசன். குழப்பத் ா கஷ்டப்படுறாங்க. அவங்கள தே இந்த தோட்டத்து துரைதான்”
ாள் காலை தாங்கள் புறப்பட்டு
bலை. "என்ன அண்ணி வீட்டுக்கு ட்டீங்க. இரண்டு மூன்று நாள் ள் சிவகாமி. ான். "ஆமா ஏன் அவசரப்பட்டுப் ாள் போகலாம். தோட்டத்தில் நடந்த துட்டுப் போகலாம்தானே”என்றான். ட்டிக் கழிக்கிறோம்ன்னு நினைக் பேசியதில் எங்களுக்குப் பெரிய ள ஒரு உயிர் நாளை காலை எதிர் தெரியுமில்ல. அதனால நாங்க பின்பு ஒரு நாள் வரத்தானே
pவின் வீட்டில் மகிழ்ச்சி குடி கொண் ம் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. கடந்த $திற்கு இவர்களின் வருகை அரு
சிறிது நேரம் பேசிக் கொண்டிருந் னர். பெண்கள் மூன்று பேரும் ஆண்கள் மூவரும் வெளி விராந்

Page 142
36
2
மறுநாள் காலை நேரத்தோடு சாப்பாட்டிற்கு வேண்டியதைச் செ யின் அண்ணி பர்வதமும் அவளோடு எல்லோருக்கும் தேநீரைக் ெ முடிந்த பிறகுதான் எனக்கு கொ புட்டுன்னு செய்ய நீங்க எல்லோருட "நாங்க இப்பன்னாலும் தயா! போன வன் செயல்தான் இப்ப என்றான் ஜெகதீஸ். 11 ܀
காலைச் சாப்பட்டை எல்:ே டார்கள். அருண் பாடசாலைக்குப் "மாமா சித்தியைக் கேட்டதா ெ போனான்.
“ராமு நம்ம குடும்பத்திற் போலிருக்கு. இவ்வளவு அன்பே விட்டோம். அருண் வசந்திய எவ்வ குடும்பம் உண்மையிலேயே அன்பு வசந்தி இங்கே மருமகளா வர ஜெகதீஸ்.
"அப்படியெல்லாம் சொல்ல முன்னிருந்தேன். இப்போ நான் தி ருக்கும் ரெரம்ப சந்தோசமா இரு ருக்கும் நல்லாவே பிடிச்சுப் போச் பேசிக் கொண்டனர்.
அங்கு வந்த ஜெகதீசின் மன விட்டது. புறப்படுங்க” என்று அ படத் தயாரானாள். சிறிது நேர கொண்டனர். ராமு அவர்களை வழி புறப்பட்டான்.
வாசற்படியை விட்டு இறங் பிரிய முடியாத நிலையில் சேலை மூன்று பெண்களும் நின்றிருந்தனர் பிணைப்புதான் ஒரு சமுதாய வளர்ச்

T1052) மாத்தளை ரோகிணி
Uਦਾਤਰ ਖਿਨ a e) ਜਾਨ
விழித்துக் கொண்ட சிவகாமி காலை ய்ய ஆயத்தமாகி விட்டாள். வசந்தி
சேர்ந்துகொண்டு உதவினாள். கொடுத்துவிட்டு, "மகள் திருமணம் ஞ்சம் பாரம் குறையும். அத சட்டு ம் முயற்சி எடுக்கணும்” என்றாள். சாத்தான் இருக்கோம். அந்த பாழாப் காலத்த தள்ளிக்கிட்டுப் போகுது”
1) 18 ! லாரும் ஒன்றாக இருந்து சாப்பிட் புறப்பட்டு விட்டான். போகும்போது சொல்லுங்க” என்று கூறிவிட்டுப்
ਹੈ, ਉਘ
(1) fie கு பூர்விகத் தொடர்பு இருக்கும் பான்யமாக நாம நெருங்கி வந்து ளவு நேசிக்கிறான் தெரியுமா. உங்க நிறைந்த குடும்பம்தான். என் தங்க கொடுத்து வச்சிருக்கா” என்றான்
5:57 ாதீங்க. நான் திருமணமே வேணா ருமணத்திற்கு சம்மதிச்சது எல்லோ நக்கு. அதுவும் வசந்திய எல்லோ சு" என்று கலகலப்பாக இருவரும் கேஆர் வி மனவி பர்வதம் “என்னங்க நேரமாகி வசரப்படுத்தியவாறு தானும் புறப் ந்தில் இருவரும் விடைபெற்றுக் பனுப்பி வைப்பதற்கு அவர்களோடு
1, கிய ஜெகதீஸ் திரும்பிப் பார்த்தார். த் தலைப்பால் கண்ணீர் விட்டவாறு - இது ஆனந்தக் கண்ணீர். இந்தப் சிக்கே வித்திடப் போகிறது.

Page 143
இதயத்தில் இணைந்த இருமலர்கள்
இவர்களை பஸ்ஸில் ஏற்றிவிட் நோக்கிச் சென்றான் ராமு. அவை இருந்தனர். காரியாலயத்தினுள்ளே வணக்கம் கூறிக்கொண்டு தனது வந்திருந்தவர்களை என்ன விசயமாக ஒரு இளைஞன் முன் வந்து சார் “எங் இருக்கு சார். இந்த கிராமத்த பிரிஞ் வரவோ முடியாது. அந்த அளவுக் பயமுறுத்துறாங்க சேர். ஒவ்வொரு நா கொள்ளை அடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங் அது மட்டுமில்ல கையில ே துன்புறுத்தாறாங்க. தொழிலாளிங்க வந்தா அத அடிச்சுப் பறிச்சிறாங்க மறுநாள் வீட்டுக்கே வந்து தகராறு செ நான் என்ன செய்ய, சங்கத்திலே போ ரொம்ப கரைச்சலா இருக்கு சார். போனதாலதான் நாங்க உங்க உதவி என்றான் அந்த இளைஞன்.
பொலிசில் புகார் செய்தால் பி அப்ப இதுக்கு என்ன செய்யிறது டிருக்கும்போதே புஞ்சி பண்டா கங் அவரை அமரவைத்து இந்த விசயத்ை
"சார் நான் இதுக்கு ஒரு வழி இருக்கிற கிராம சேவகர் எனக்கு ே அவரிடம் விசயத்தைச் சொல்வோம். அதன்படி செய்வோம்” என்று சொ யோசனையை ராமுவும் பிரதிநிதியும் போவதற்கு ஒரு திகதியையும் தே! திகதியில் எல்லோரும் அங்கே போ கொண்டு வந்திருந்தவர்களிடமும் செ "ஆமாங்க சார் நாங்களும் ே சேவகர் ரொம்ப நல்ல மனிதர் என்று. பெரிது படுத்தாமல் நேரடியாகப் பே வந்திருந்தவர்கள்.
“நானும் உங்களுக்காகவே , புறப்பட்டுவிட்ட புஞ்சி பண்டாவைத் கள்"சார் அப்ப நாங்களும் போயிட்டு

37
ட்டு தொழிற் சங்கக் காரியாலயம் ன எதிர்பார்த்து சிலர் அமர்ந்து சென்ற ராமு எல்லோருக்கும் இருக்கையில் போய் அமர்ந்து வந்திருக்கீங்க என்று கேட்டான். ாக தோட்டத்த சுற்றி ஒரு கிராமம் சி வெளியில் போகவோ, உள்ளே கு கொள்ளைக்காரங்க எங்களப் rளும் வாரவங்க போரவங்கக்கிட்ட
க. கெடக்கிற ஆயுதத்தால அடிச்சி ஏதாவது பொருட்களை கொண்டு 5. யாராவது எதிர்த்து நின்னர், ய்யிறாங்க. துரையிடம் சொன்னா ய் சொல்லுங்கிறார். எங்களுக்கு துரைக்கிட்டே பேசி முடியாம பிய கேட்டு வந்திருக்கோம் சார்”
ரச்னை இன்னும் அதிகரிக்கும். என்று ராமு யோசித்துக் கொண் காணி ஆபிசுக்குள் நுழைந்தார். தப் பற்றிச் சொன்னார். சொல்றேன். கேளுங்க. அங்கே வண்டியவர். நாம அங்கே போய் . அதற்கு அவர் பதில் தருவார். ன்னான் புஞ்சி பாண்டா. அந்த ஏற்றுக் கொண்டார்கள். அங்கே ர்ந்தெடுத்துக் கொண்டு அந்தக் ாய் பேசுவதென்று முடிவு செய்து ான்னான்ராமு. கள்விப்பட்டோம். அந்தக் கிராம பொலிசில் போய்ப் பிரச்னையைப் சி முடிப்பது நல்லது” என்றார்கள்
அங்கே காத்திருப்பேன்’ என்று தொடர்ந்து வந்திருந்த இளைஞர் வாரம்” என்று புறப்பட்டபோது,

Page 144
138
"தம்பி எதுக்கும் பயப்படாம திகதியில நிச்சயமா வந்து தீர்த் வழியனுப்பி வைத்தான் ராமு.
குறிப்பிட்ட திகதியில் ராமு போனார்கள். அவர்களின் வரவி காத்திருந்தான். ஒருசில இளை கிராம சேவகரை சந்திக்கச் சென்றிருந்தார். அவரின் வரவுக் எல்லோருக்கும் வணக்கம் தெர இடத்தை அடைந்தார்.
விசயத்தைக் கேட்டு அதி இப்படி நடக்கிறது நமக்குத் நாங்களே அடக்கியிருப்போம். ( என்று அங்கலாய்த்தவர் வந்திரு “உங்களின் ஊருக்காவது அவா! என்று கேட்டார்.
வந்திருந்த இளைஞர்கள் யாளங்களைச் சொல்லவே, முரு கொண்ட கிராம சேவகர், அவர்க சிறிது நேரத்தில் வெறும் மேே அவர்களை ஆவேசத்துடன் பார் அப்படி நடந்துகிட்ட பொறவு எ எச்சரிக்கை செய்தார்.
அவரின் எச்சரிக்கையை வந்திருந்தவர்களைப் பார்த்து"இ சேர்ந்தவர்கள். அவர்களுக்குப் நடக்கணும். அதுதான் போற வ யைக் காட்டுறாங்க. பாவம் சாப் நடக்காது. நான் பார்த்துக் கொ6 எங்ககிட்ட வாங்க. நான் பொலிசி கிராம சேவகரிடம் விடை "இவர் சொன்னதுனால ஒன்று இரண்டு மூன்று நாளைக்கு கைவரிசையை ஆரம்பிச்சுடுவ எச்சரிக்கையா இருக்கணுமுன் புஞ்சிபண்டா, ராமுவிடம் விடை தன் கிராமத்தை நோக்கிப்புறப்ப

மாத்தளை ரோகிணி
போயிட்டு வாங்க. நாங்க குறிப்பிட்ட து வைக்கிறோம்” என்று அவர்களை
வும் பிரதிநிதியும் அங்கே புறப்பட்டுப் ற்காக புஞ்சி பண்டாவும் அங்கே ஞர்கள் வந்திருந்தார்கள். அவர்கள் சென்ற சமயம், அவர் வெளியில் காக எல்லோரும் காத்திருந்த போது, வித்தவாறே கிராம சேவகர் இந்த
iந்து போனவர், இந்தக் கிராமத்திலே தெரியாது. இல்லாட்டி அவங்கள இது தேவையில்லாத வேன்லதானே" நந்த சில இளைஞர்களைப் பார்த்து ங்கள அடையாளம் காட்ட முடியுமா?”
தங்களால் முடியுமென பல அடை ழ விபரங்களையும் குறிப்பெடுத்துக் ளை அழைத்துவர ஏற்பாடு செய்தார். லோடு ஐந்து பேர் வந்து நின்றனர். த்த கிராம சேவகர். "இனி இப்படி
ன்ன குத்தம் சொல்ல வேண்டாம்” என
ஏற்ற அந்த ஐவரும் சென்று விடவே, வர்கள் வேலையில்லாத கூட்டத்தைச் பொழுது போகணும். பொலப்பும் ாரவங்கக்கிட்ட இப்படிக் கைவரிசை ாட்டுக்கு வழி வேணுமே இனி இப்படி ாறன். மேற்கொண்டு ஏதும் நடந்தால் ற்குப்புகார்செய்கிறேன்” என்றார். பெற்றுக் கொண்டு புறப்பட்டபோது, ம் நடக்காது என்றிருக்க வேண்டாம். சும்மா இருப்பாங்க. அப்புறம் ாங்க. அதனால தொழிலாளிங்கள னு சொல்லி வைங்க” என்று கூறிய பெற்றுக்கொண்டு வேறு வழியாகத் L.

Page 145
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்க
2
ஒரு மனிதன் எத்தனைதான் கொண்டிருந்தாலும், அவனுக்கெs துவண்டு இதயத்தில் இணைந்து செயல்படும்போது அது சுய நல யோசிப்பதில்லை. உடனடியாக 8 செய்வதில் ஈடுபடுகின்றான்.
இத்தகையதொரு சூழ்நிை மறந்தவனாகச் செயல்படுகிறான சேருவதுண்டு. உண்மையை உ கொள்வதுண்டு.
இனப் பிரச்னையால் ஒடு மக்களோடு ஒன்றிருந்த ராமு, இட் களிலும் முழுமையாக ஈடுபடலானா இடையில் ஏற்பட்ட தேக்க தொழிலாளர்கள்ை உற்சாகப்படு: இருந்தான். வீட்டையே இப்போது அந்தப் பகுதியில் சங்க வளர்ச்சியி ஒருநாள் ராமு வசந்தியை போவதற்கு முன்பாக முனுசாமிக் லயத்தின் உள்ளே நுழைந்த ரா வரவேற்றார்கள். வசந்தியைத் தி இப்போது எல்லோருக்கும் தெரிந்: ராமு வசந்தியைச் சந்தித் காத்திருந்த வசந்திக்கு ராமுல இவர்களின் சந்திப்பு நீண்ட நாட மனதில் உள்ள எண்ணங்களை ஒ முடியாதல்லவா. ராமுவும் வசந்தி விடுபட்டனர். வசந்திதான் முதலில் "அத்தான் நீங்கள் இப்படிக் நான் நினைக்கவே இல்லை” என்ற "ஏன் வசந்தி அப்படி செ கொடூரம் செய்திட்டன்” என்றான்.
"அத்தான் நாட்டில் குழப்ப பட்டதெறு கேள்விப்பட்டேன். உ

r 139
7
கடமையுணர்வோடு செயல்பட்டுக் ாறு சில துன்பங்கள் ஏற்படும் போது - விடுகிறான். அந்நிலையில் அவன் மா பொது நலமா என்பதைப் பற்றி ாதைச் செய்ய வேண்டுமோ அதைச்
லயில் தன் சுற்றுச்சூழலைச் கூட ர். இதனால் பொல்லாப்பு வந்து ணர்ந்தவர்கள் உறுதியான அன்பு
க்கப்பட்ட நிலையில் தோட்டத்து போது சுறுசுறுப்பாக சகல பிரச்னை TeST.
நிலையை சரிப்படுத்திக் கொண்டு த்துவதிலும், கண்ணும் கருத்துமாக து காரியாலயமாக மாற்றிக் கொண்டு ல் ஈடுபட்டுழைத்தான். பக் காணப் புறப்பட்டு விட்டான். கு கடிதம் போட்டிருந்தான். காரியா முவை பிரதிநிதி உட்பட சகலரும் ருமணம் செய்யப் போகும் விசயம் த விசயமாகி விட்டது. தான். ராமுவையே எதிர்பார்த்துக் பின் வரவு மகிழ்ச்சியைத் தந்தது. ட்களுக்குப் பின் இடம் பெற்றதால் ரே வார்த்தையில் பேசி முடித்துவிட யும் நீண்ட நேரம் மெளனத்திலிருந்து
பேசினாள். கல் நெஞ்சுக்காரரா இருப்பீங்கன்னு
T6. ால்லிட்ட நான் இப்படி என்னதான்
ம் வந்து உங்கள் பகுதியும் பாதிக்கப் ங்களிடமிருந்து கடிதம் வரும் வரு

Page 146
140
மென்று எதிர்பார்த்த ஒரு மாதத்திற்கு கடிதம் எழுதி கேட்க வேண்டிய நிலை “என்ன மன்னச்சிடு வசந்தி. . எல்லாத்தையுமே மறந்து விட்டேன். எத எதத்தான் கவனிப்பேன். தோட் இல்ல குடும்பத்தக் கவனிக்கிறதா. ஒடல்ல. வீடு தீப்பற்றி எரியும் பே வச்சிட்டதா அத்தை எரியும் நெருப் நுழைஞ்சிட்டாங்க. அப்புறம் | அவங்கள தோட்டத்து ஆட்களோடு வெளிய கொண்டு வந்து என்ன உடம்பத்தான் பார்க்க முடிஞ்சுது கிட்டிருந்தாங்க. உயிர் போர நேரத் கூப்பிட்டு இரண்டு பேரையும்.எங் அவங்கட கதை முடிஞ்சுது. தோட் காப்பாத்திக் கொள்ள நாளா பக்க இறந்ததை மறந்து நான் என் கட இருந்தேன். தொழிலாளிகளைத் ே பாதுகாப்பா இருக்கச் சொல்லி சந்தித்துப் பேசி தொழிலாளிங்க செய்து கொடுத்துவிட்டு, அத்தய பண்றது. நெலம வேற மோச மாலையே அத்தையோட காரிய செஞ்சு முடிச்சேன். அத்தையிட மர6 வாட்டி வதைத்தது. தொழிலாளி சாப்பாடில்லாம தவிச்சிக்கிட்டிருந்த எழுதுறதாமுக்கியம் எனக்கு” என்றா "இருந்தாலும் அத்தான் நா விட்டீர்களே. அதுதான் எனக்கு பெரு "வசந்தி, கடிதம் போடல்ல எ உன்ன மறந்துட்டதா நீ நினைக் தவிச்சிக்கிட்டிருக்கிறப்போ நாம செய்யாட்டா அது மனுசத் தன்மை முடிஞ்ச உதவிய நான் தொழிலாள் துரையும் எனக்கு நல்ல துணையா இ கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்காங்க." கதையைக் கேட்டுக் கொண்ட கண்ணீர் பெருக்கெடுத்தது. "வசந்த

மாத்தளை ரோகிணி
குப் பிறகுதான் நான் உங்களுக்குக் மை ஏற்பட்டிச்சு” என்றாள் வசந்தி. அங்கே உள்ள சூழ்நிலையில் நான் தோட்டமே தீப்பற்றி எரிந்தது. நான் டத் தொழிலாளிகள கவனிக்கிறதா அந்த சமயத்துல எனக்கு ஒன்னுமே து ஏதோ நகையை வீட்டுக்குள்ள பையும் பொருட்படுத்தாம உள்ளே நீண்ட நேரத்துக்குப் பிறகுதான் வெளியே கொண்டு வந்தோம். பிரயோஜனம் அவங்கட கருகிய அத்த உயிருக்கே போராடிக் துல அருணையும் சிவகாமியையும் கிட்ட ஒப்படைச்சாங்க. அதோட டத்து ஜனங்க எல்லாம் உயிரைக் மும் சிதறி ஓடினாங்க. அத்தை மையைச் செய்வதில் மும்முரமாக தாட்டத்துக் கோவில் மண்டபத்துல விட்டு, தோட்டத் துரையைச் தங்குற துக்கு சில வசதிகளைச் வந்து பார்த்தேன். ..ம் என்ன மா இருந்ததாலே அன்னைக்கு ங்களைத் தொழிலாளிங்களோடு ணம் ஒரு பக்கம் எங்க குடும்பத்தை ங்க வேற இருக்க இடமில்லாடி, ாங்க. இந்த நிலை மையில கடிதம் ன் ராமு. ான் ஒருத்தி இருப்பதை மறந்து நம் கவலையா இருக்கு." ன்கிற ஒரே காரணத்துக்காக நான் கிறீயா. வசந்தி தொழிலாளிங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது உதவி இல்லதானே. என்னமோ என்னால சிங்களுக்குச் செய்தேன். தோட்டத் இருந்தார். இப்போ தொழிலாளிங்க
டிருந்த வசந்தியின் கண்களிலிருந்து தி ஏன் அழுவுற”என்று கேட்டான்.

Page 147
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
(T13
"இல்ல அத்தான் சிவகாமி போதுதான் எனக்கு வேதனையா இ போனவங்களுக்கு என்ன நடந்திச் உங்கட கடிதம் கெடச்ச பிறகுதா யையும் அனுப்பிவச்சேன்” என்றாள் புபே “வசந்தி இப்போ அழுறது. கடவுள் புண்ணியத்துல நல்லபடிய பட வேண்டியதில்லை. உன் அன். செயல்பட வைச்சிருக்கு.”
இவர்களின் நிலைமையை க இரண்டு பேருக்குமே தேநீர் அழை சம்பாஷணையில் பிரதிநிதியும் கல ஐம்பது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்.! முடையவர். நேர்மையானவர். 1
“என்ன சார் வசந்தி சொல்லு முகத்தையும் பார்த்தார்.
22 - "தெரியவில்லையா சார். வ தெரியும்தானே. சார் வசந்தி கண்ண இப்ப அழுறுதுல என்ன பிரயோஜ. காரியத்த பத்திதான் யோசிக்கணும்
"இனி என்ன யோசனை சார். போயிடும். எத்தனை நாளைக்குத் இருக்கப் போறீங்க."
த "நல்லாச் சொல்லுங்க சார்” ஒன்றை உதிர்த்தாள் வசந்தி.காம்
"அப்பா இப்பத்தான் முகத்; சரி இன்னைக்கு அரை நாள் 6 போகலாம். முனுசாமியும் இப்பு சொல்லவே, வசந்தி முறைப்படி வி கொடுத்துவிட்டு வீட்டுக்குப் புற உள்ளே நுழைந்தான்.
ஆ“வாங்க சார் உங்களத்த என்றவன் வசந்தியைப் பார்த்து " எழுந்து கொண்டான்.
'},11 1:13 12 TE% அங்கிருந்து புறப்பட்ட மூ சைவ ஓட்டலுக்குள் நுழைந்தனர்.

141
அக்காட அம்மாவ நெனைக்கிற ருக்கு. நம்ம வீட்டிலயும் வந்துட்டுப் சா என்று கவலையா இருந்தாங்க. ன் நான் அண்ணனையும் அண்ணி வசந்தி.. க்கு ஒன்றுமே இல்லை. எல்லாம் எக முடிஞ்சிட்டுது. இனி கவலைப் பு ஒன்றுதான் என்னை பலசாலியா 1295 (17) 0.
வனித்துக் கொண்டிருந்த பிரதிநிதி, ப்பித்துக் கொடுத்தார். அவர்களின் ந்து கொண்டார். பிரதிநிதி சிங்காரம் நீண்ட நாள் தொழிற்சங்க அனுபவ்
((( து" என்று கேட்டு இரண்டு பேரின் 121) மே 2011 (1) பசந்தியின் முகத்தைப் பார்த்தாலே நீர் விட்டுக்கிட்டே இருக்கா. வசந்தி னம். நாம் அடுத்து நடக்க வேண்டிய ” என்றான் ராமு. திருமணத்த முடிக்க பாருங்க. சரியா கதான் நீங்களும் ஒண்டிக்கட்டையா
- 11 (17) என்று ராமுவைப் பார்த்து புன்னகை
(11)
தில கொஞ்சம் சிரிப்பு வந்திருக்கு. லீவு போட்டுட்டு வா. வீட்டுக்குப் போது வந்திடுவார்” என்று ராமு விடுமுறைக்கான கடிதத்தை எழுதிக் ப்பட ஆயத்தமான போது முனுசாமி 12 இ என் பார்த்துக் கிட்டேயிருக்கேன்” வா பேசிக்கிட்டே போகலாம்” என்று
8 ) 2)
ல் : 14 ன்று பேரும் பிரசித்தி பெற்ற ஒரு இவர்களைக் கண்டதும் முதலாளி,

Page 148
42
"வாங்க ராமு சார் என்ன நீண்ட வழமையான உபசரணையோடு மணியைத் தட்டிவிட்டு "அடேய் ை சொன்னார்.
இனி என்ன சொல்ல வேண் களைக் கவனிக்க ஆரம்பித்தான். ப சோறு சாப்பிட்டார்கள். சாப்பிட்டு தைக் கட்டி விட்டு வெளியேறின் முதலாளியை ஒருவாறு சமாளித்து புறப்பட்டார்கள்.
ராமு வசந்தியின் வீட்டுக்குப் களை வாங்கிக் கொண்டு பஸ் நில போக வேண்டிய பஸ்ஸ9ம் வந்தது நேரம் இருப்பதால் பஸ்ஸில் அவ் பேரும் ஏறி வசதியாக அமர்ந்துக் கெ வசந்தியும், ராமுவும் அருக கலமாக பேசிக்கொண்டே பிரயாண ஏற்பட்ட கவலையெல்லாம் மறை யளித்தாள். முன் சீட்டில் அமர்ந்திரு நாளைக்குத்தான் தள்ளிப் போட பே வசந்தி கழுத்தில மூணு முடிச்சப்பே “முனுசாமி சார் இன்னை போறதுக்கு இதுவும் ஒரு முக்கிய தையும் தெளிவாபேசி முடிச்சிடவே “இப்படியே கதைத்துக் கெ கடத்துங்க. விஷயத்தை சட்டுபுட் சொன்னதும், இரண்டு பேரும் மெள "வசந்தி உங்களுக்கு ஒரு பி பிரச்சினை இருக்குல்ல. எப்படி பார்ப்போம்” என்றார் முனுசாமி.
"ஆமா சார். அம்மாக்கூட செ கண்ணமூடமுன்னு ஒரு காரியத்த பிறகுதான் நான் கண்ணமூடனுமுன் "அதுதான் சார். அவங்களு காலாகா லத்துல திருமணத்த முடி "அத்தான் ஆடம்பரமா ெ சிறப்பா செய்து முடிச்சாபோதும்”

மாத்தளை ரோகிணி
நாளா ஆளையே காணல்ல” என்ற வரவேற்றார். மேசை மீதிருந்த யா, சேர் வர்றார் கவனிங்க” என்று
டியதில்லை தானே. பையன் அவர் கல் நேரம் என்பதால் மூன்று பேரும்
முடித்தவர்கள் பில்லுக்குப் பணத் ாார்கள். இடையில் குறுக்கிட்ட விட்டு பஸ் நிலையத்தை நோக்கிப்
போவதற்குத் தேவையான சாமான் லயத்தை அடைந்தான். அவர்கள் இன்னும் பாடசாலை விடுப்புக்கு வளவாக கூட்டம் இல்லை. மூன்று காண்டனர். ருகில் ஜோடியாக அமர்ந்து குதூ ம் செய்தனர். காலையில் முகத்தில் ந்து வசந்தி மகிழ்ச்சியோடு காட்சி நந்த முனுசாமி "கல்யாணத்த எத்தன ாறீங்க. நேரம் காலத்தோட தங்கை ாட்டுடுங்க” என்று சொன்னான். க்கு உங்களை அழைச்சிகிட்டுப் காரணம்தான். இன்னைக்கு எல்லாத் |ண்டியதுதான்” என்றான் ராமு. 5ாண்டு ரெண்டு பேரும் காலத்தக் டுன்னு செய்யாதீங்க” என்று வசந்தி னமாகி விட்டார்கள். ரச்சினை. ஆனா ராமு சாருக்கு பல யோ இந்த வருஷத்துல முடிச்சிடப்
ான்னாங்க. காலம் கெட்டிருக்கு நான் செய்து முடிக்கினுமுன்னு. அதுக்குப் னு சொன்னாங்க” என்றான்ராமு. நக்கும் வயது போயிக்கிட்டிருக்கு. ந்கப்பாருங்க” என்றான் முனுசாமி. சய்ய வேண்டியதில்ல. சிக்கனமா ான்றாள் வசந்தி.

Page 149
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
“என்ன வசந்தி அப்படி சொல்லி எங்களுக்கு ஒரே புள்ள. அதனா செய்யணுமுன்னு. நீ என்னடான்னா இ "அத்தான் கல்யாணத்த சி சொன்னாங்க. அதுக்காக பணத்த சொல்லலியே. அதையேதான் நானும் செய்யணுமுன்னு” என்றாள் வசந்தி.
"சரி சரி. இரண்டு பேரும் வீட்டிலே போய் இதப்பத்தி பேசி போறோம், அத மறந்திடாதீங்க” என்ற ராமு அப்போதுதான் நிலைை வனாக வசந்தியின் முகத்தைப் பார்த் ஆலோசகர் தேவைப்படுமுன்னு தெரி மாட்டோம் சார். எங்களை மன்னிச்சி( யைக் கிண்டல் செய்தனர்.
"பேசாம போனா ஊமையின் கதையை விட்டுட்டு வேற ஏதாவ சொன்ன முனுசாமி ராமுவைப் பார்த்து தங்கப் போநீங்க” என்று கேட்டார்.
“என்ன சார் அப்படி கேட்டிட்டீங் வீட்டுல அம்மா எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இ ஜன்னல் வழியாக வானத்தை பார்த்தா "ஆமா உடன போயிடுங்க. அ களுமில்ல பார்த்துக்கிட்டிருக்குங்க திரும்பிடுங்க” என்றாள் கோபமாக,
"சார் நீங்களும் என்ன சார்நிலை திருமணம் முடியிறதுக்கு முன்னால ெ சொல்லுவாங்க, பின்னால நாலு டே என்றான் ராமு.
"ஆமா ஆமா. இவர் இங்கதா வோம் பாருங்க. இருந்தா இரு அதப்பத்தி எனக்கென்ன கவலை” பக்கமாகத் திருப்பிக் கொண்டாள் வச
"இப்ப என்ன ரெண்டு பேரும் ச நாம் இறங்க வேண்டிய இடமும் வந் போட்டுக்கலாம். இப்ப இறங்கப்ப

143
ட்ட, உங்க வீட்டுல சொன்னாங்க ல் திருமணத்த நல்ல சிறப்பா ப்படி சொல்ற.” றப்பா செய்யணுமுன்னுதானே வீணா செலவழிக்கணுமுன்னு சொல்றேன். சிக்கனமா, சிறப்பா
கொஞ்சம் அமைதியா வாங்க. க்கலாம். இப்ப நாம பஸ்ஸில )ான் முனுசாமி.
மையை உணர்ந்து வெட்கப்பட்ட $துச் சிரித்தான். “எதுக்கும் ஒரு யாமலா சொன்னாங்க. இனி பேச டுங்க.” என இருவரும் முனுசாமி
னு முடிவு கட்டுவாங்க. இந்தக் து பேசிக்கிட்டு வாங்க” என்று ','சார் இங்க எத்தனை நாளைக்கு
க. நான் உடனே திரும்பியாகணும், இருப்பாங்க” என்று சொல்லிவிட்டு ன் ராமு.
பும்மா மட்டுமில்ல புள்ளக் குட்டி அதனால் வீட்டுக்கு வந்ததுமே
மையை புரிஞ்சிக்காம பேசுநீங்க. பண் வீட்டுல தங்கக்கூடாதுன்னு ார் நாலு விதமா பேசுவாங்கல்ல”
வ்கினா நாங்க கடிச்சித் திண்ணுடு க்கட்டும், போனா போகட்டும். ான்று கோபமாக முகத்தை வேறு ந்தி. ண்ட்ைபோட ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா. துட்டு. வீட்டுல போயி சண்டைப் ாருங்க” என்றார்.முனுசாமி.

Page 150
44
மூன்று பேரும் பஸ்ஸை முனுசாமிதான் பேச்சை ஆரம்பித் கோபத்தை விட்டுட்டு சந்தோச வங்க பயந்திடப் போறாங்க” எ6 பார்த்து புன்னகை ஒன்றை உதி பேரும் மெதுவா வாங்க, நான் விட்டு ஓட்டமும், நடையமாகச் ெ
பின்னால் சென்றவர்கள் சத்தம் போட்டவாறே ஓடினார்கள்
துன்பம் மனிதனை எப்ப கிறது என்பதை ஒருவன் தனக்கு கொள்ள முடியும். இதை அனுப ஜீவன் தான் ஆழமாக நேசித்த ஜீவனுக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டால் முடியாது.
பஸ்ஸை விட்டிறங்கிய வ செல்லும்போது திடீரென கால் பின்னால் போய்க் கொண்டிரு காட்சியைக் கண்டு அதிர்ந்து வீட்டிலுள்ளவர்களை வெளியே வேகமாக அருகில் சென்ற ராமு அவளைக் கையில் பிடித்துக் கெ காலில் பலத்த அடி பட்டி வில்லை. மிகவும் கஷ்டப்பட்டு இறுக்கப் பிடித்துக் கொண்டாள் வெளியில் வந்த வசந்தியி என்று அருகில் வரவே, சுய நீ நின்றாள் வசந்தி. இவர்களின் நீ தம்பி அவள வீட்டிற்குக் ச சொல்லிவிட்டு அவள் முன்னால் ராமுவின் கையைப் பிடி சென்றவள், அப்படியே நாற்காலி

மாத்தளை ரோகிணி
விட்டிறங்கி மெளனமாக நடந்தனர். தான். “வீட்டுக்குப் போகும் போதாவது மாப் போங்க. இல்லாட்டி வீட்டிலுள்ள *றதும் இருவரும் ஒருவரையொருவர் திர்த்துக் கொண்டனர். “நீங்க ரெண்டு முன்னே போகிறேன்” என்று சொல்லி சன்றாள் வசந்தி. தங்களையும் மறந்து 'வசந்தி என்று
28
டியெப்படியெல்லாம் ஆட்டிப் படைக் த ஏற்படும் விபத்தின் மூலம் உணர்ந்து வ ரீதியாகக் காணலாம். அதிலும் ஒரு தன் உயிரோடு இணைந்துவிட்ட ஒரு அதை அவனால் தாங்கிக் கொள்ளவே
சந்தி வேகமாக வீட்டை நோக்கி ஓடிச் இடறி தடுமாறி கீழே விழுகிறாள். ந்த ராமுவும், முனுசாமியும் இந்தக் விட்டார்கள். ராமு போட்ட சத்தமே அழைத்து வரக் காரணமாக இருந்தது. 'வசந்தி’ என்று சொல்லிக் கொண்டே ாண்டான். டருந்ததால் வசந்தியால் எழும்ப முடிய எழுந்தவள், ராமு மீது சாய்ந்து அவனை
ன் அண்ணி பர்வதம் "என்னம்மா ஆச்சு” நினைவு பெற்றவளாக சற்றே விலகி நிலைமையைக் கவனித்த பர்வதம் “சரி கூட்டிக் கொண்டு வாங்க” என்று சென்றாள். த்தவண்ணம் படியிறங்கி வீட்டிற்குள் யில் அமர்ந்து விட்டாள்.

Page 151
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
கையில் ஏதோ மருந்து போத்தலு பர்வதம், "வசந்தி எங்க அடிபட்டிச்சு” 6 அருகில் வந்து அமர்ந்து கொண்டு அ தேய்த்து விட்டாள். நல்ல நேரம் காயம் 6 அப்போது வீட்டிற்குள் நுை ஜெகதீசன் இவர்களின் நிலைமயை என்ன நடந்தது” என்று கேட்டுக் .ெ வந்தவன் ராமுவையும் கண்டவுடன் இ தான். தங்கையைப் பற்றி விசாரிக்கு “எப்படி சுகமாக இருக்கிறீர்களா, விசாரித்துக் கொண்டான்.
“நாங்களும் வசந்தியும் ஒன்றாகத் கால் இடறி வசந்தி கீழே விழுந்து விட்ட காயம் ஏதும் இல்லை” என்று ராமு சொ “என்னம்மா வசந்தி பார்த்து வ பிள்ளமாதிரி வர்றது” என்று தங்கை ஜெகதீசன்.
"இல்லண்ணா இவர்கள் வருவ மென ஓடிவந்தேன் அதான்” என்றாள்.
இவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கு பர்வதம் எல்லோருக்கும் தேநீரும் கொடுத்தாள். வசந்தி நாற்காலியிலிரு பொருட்படுத்தாமல் ராமுவுக்கு தேநீரை
தேநீரைக் குடித்துக்கொண்டே வரவேற்புக் கொடுத்துவிட்டாள்" எ சொல்லவே, வசந்தி வெட்கத்தால் தலை ராமு அவளைப் பார்த்து ஒருந1 தான். பதிலுக்கு வசந்தியும் சிரித்து இவங்களோட பேசிக்கிட்டிருங்கள் சாப்பாட்டுக்கு ஏற்பாடு செய்யிறன்” எ சென்றுவிட்டாள். :) : 1) Ալ Ա
தோட்டத்துநிலைமைகளைப் கொண்டிருந்தவர்கள் இப்போது திரும6 "நான் இன்னைக்கு உங்களைத் திருமணம் தொடர்பா உங்களோடு ( முனுசாமியைப் பார்த்தான்.

145
டன் வந்த வசந்தியின் அண்ணி ன்று கேட்டுக் கொண்டே அவள் டிபட்ட இடத்திற்கு மருந்தைத் துவும் இல்லை.
ழந்த வசந்தியின் அண்ணன் நீ கண்டு பதறியவனாக "என்ன காண்டே வசந்தியின் அருகில் ருவருக்கும் வணக்கம் தெரிவித் ம் முன்பு இவர்களைப் பார்த்து எப்போது வந்தீர்கள்?” என்று
தான் வந்தோம். வீட்டிற்கு முன்பு டாள். காலில் அடிபட்டுவிட்டது. ன்னான்.
ரக்கூடாது. இப்படியா சின்ன கயை ஆதரவாகக் கண்டித்தார்
தை அண்ணியிடம் சொல்லலா
நம்போதே வசந்தியின் அண்ணி பிஸ்கட்டும் கொண்டு வந்து நந்து எழுந்து கால் வலியையும்
எடுத்துக் கொடுத்தாள். “உங்களுக்கு வசந்தி நல்ல ன்று ஜெகதீசன் கிண்டலாக
குனிந்தாள். மட்டுச் சிரிப்பொன்றை உதிர்த் துவிட்டு "சரி அண்ணா நீங்க நான் அண்ணியோடு சேர்ந்து ான்று கூறிக்கொண்டே உள்ளே
பற்றி சிறிதுநேரம் பேசிக்
ன பேச்சை எடுத்தார்கள்.
தேடி வந்தது முக்கியமா நம்ம பேசத்தான். என்னா’ என்றவன்

Page 152
ராமு கூற்றை உணர்ந்து ெ நிலத்தக் கடத்தாம இதுக்ெ வேண்டியவங்களுக்கு சொல்லி என்று சொல்லிவிட்டு ஜெகதீசன “இதுல நாம என்ன சொல் நான் முடிவுச் சொல்லணும். ெ பிறகு அதற்கான ஏற்பாட்ட ம வேண்டும்? என்றான் ஜெகதீசன் “நீங்கள் சொல்றதும் சரித ான்செயல் காரணமாக இந் 1ற்பட்டிச்சு, இப்ப அந்த நிை இப்போ அதப்பத்தி பேச வந்ே ாமுவின் முகத்தைப் பார்த்தார்.
இப்படி அவர்கள் பேசி சந்தை ஞானம் அங்கு வந்து இ 'தம்பி ஜெகதீஸ் ராமு ச கொண்டே ஒரு கதிரையில் அம "என்ன சொல்றார்னா' ஏற்பாடு செய்யணுமுங்கிறார்” எ "ஆமா தம்பி நாங்களும் *S). i).íLI சீக்கிரத்துல திருமணத்த உங்களுக்கு கொடுக்கிறதா நேரத்தையும் வீணாக்குறதுல இப்படி அடிக்கடி வந்துக்கிட ஈஞ்சிக்குவாங்க. அவங்களு ஃபாவுது என்றார் ஞானம்.
"வர்ர தை மாசத்துல சொல்றார்” என்றான் ஜெகதீசன் "ஆமா ஆமா அதுரொம்ப ஜெகதீசைப் பார்க்கிறார்.
"அதோட அப்பா நாம !ெ ருந்தே ஆரம்பிச்சிடணும். வர் விட்டுக்கு அழைக்க ஆசைப்ப( பட்டா முறைப்படி அவங்க வீ. சொன்ன ஜெகதீசன் பதிலுக்கா “இதுல என்ன இருக்கு.
என்ற ஞானம் பதில் சொல்ல, அ

மாத்தளை ரோகிணி
காண்ட முனுசாமி, "ஆமாசார். இனியும் காரு முடிவு செஞ்சிட்டா, சொல்ல திருமணத்திற்கு ஏற்பாடு செய்யலாம்” ரின் முகத்தைப் பார்த்தார்.
}ல இருக்கு. மாப்புள்ள வீட்டுக்காரங்க பண் கொடுக்க நாங்க முடிவு செஞ்சப் ாப்புள்ள வீட்டுக்காரங்கதானே செய்ய
நான். நம்ம கெட்ட நேரம் பாழாப் போன த விசயத்துல கொஞ்சம் தடங்கள் லமை மாறிவிட்டது. அதனாலதான் தாம்” என்று முனுசாமி சொல்லிவிட்டு
க்கொண்டிருக்கும் போதே வசந்தியின் வர்களோடு கலந்து கொண்டார். ார் என்ன சொல்கிறார்” என்று கேட்டுக் ர்ந்து கொண்டார். கூடிய சீக்கிரத்துல திருமணத்துக்கு ான்றான் ஜெகதீசன்.
சும்மா காலத்தவீணாக்க விரும்பல்ல. முடிச்சிடனும். ஏன்னா, வசந்திய நாங்க முடிவு செஞ்சப்புறம் காலத்தையும் அர்த்தமில்ல. அதோட, நீங்களும் ட்டிருந்தா பார்க்கிறவங்க அத தப்பா க்கு நம்ம பிரச்சினை எங்கே தெரியப்
திருமணத்த வச்சிக்கலாமுன்னு ராமு
தந்தை ஞானத்தைப் பார்த்து. நல்ல யோசனை’ என்று சொன்னஞானம்
சய்ய வேண்டிய வேலைகளை இப்போதி ற சனிக்கிழமை ராமு சார் உங்களை டுகிறார். அதனால உங்களுக்கு வசதிப் ட்டுக்குப் போய் வர்றது நல்லது" என்று கதந்தையின் முகத்தைப் பார்த்தான்.
புறப்பட்டு போய் வந்துட்டாப் போச்சு" தை எல்லோரும் ஆமோதித்தார்கள்.

Page 153
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
சிறிது நேர உரையாடலுக்கு படலாமா” என்று ராமுவின் முகத்தை
இதைக் கேட்ட ஜெகதீசன் " போங்க. அப்படி என்ன அவசரம்” என் "இல்ல சேர் வீட்டுல அம்மா6 வந்தேன். அவங்க தேடுவாங்க” என் “என்ன சேர் வந்தவங்க நேர கன்னு அவங்களுக்குத் தெரியும். அ வேண்டியதில்ல” என்றான் ஜெகதீசன் "ஆமா ராமு சார், இப்பவே பிறகு பஸ்ஸப் பிடிச்சுப் போக அண்ணி பர்வதம்.
"நீங்க சும்மா இருங்க அ அவங்களுக்காக நான் இவ்வளவு அவருக்கு தெரியாம போயிடிச்சு” எ சமையல்றைக்குள்ளிருந்து வெளிே முறைத்துப் பார்த்து விட்டு இ6 கொண்டாள்.
ராமுவால் மேலும் எதுவுமே ே உணர்ந்தவனாக மெளனமாக இருந்து அன்று இரவு சாப்பாட்டிற்கு ஒரு தீர்க்கமான முடிவிற்கு வந்து அ வீட்டிற்குப் போய் வருவது என்று முடி ராமுவிற்குப் படுக்கையை வி தனிமையாகப் பேசிக் கொண்டிருந்த "அத்தான் திருமணத்த சிச் யாரிடமும் பணம் கேட்காதீங்க. செய்வோம். எவ்வளவு சிக்கனமா செ நல்லது. நம்ம குடும்பத்துக்கு நல்ல “அதெல்லாம் இருக்கட்டும் 6 வேலை செய்யனுமாங்கிறதுக்கு நீ6 எங்கம்மா அவங்க மருமகள் திருட போகக் கூடாதுன்னு சொல்றாங்க.”
"அத்தான் இதப்பத்தி )D 6-جيا நீங்கதான். ஆனா ஒன்று நீங்களும் செய்தா தொடர்ந்து நான் தொழில் ெ இடமாற்றம் கிடைச்சா நான் வீட்டு

147
ப் பின்பு "அப்போ ராமு சார் புறப் ப் பார்த்தார் முனுசாமி. ‘என்ன சார் இருந்து நாளைக்குப் ாறு சொன்னதும், வுக்கு உடனே வர்ரதா சொல்லிட்டு றான் ராமு. ம் போனதால தங்கிட்டு வருவாங் ஒதனால நீங்க ஒன்றும் கவலப்பட
.
நேரம் ஐந்தாயிட்டு, இதுக்குப் முடியுமா?’ என்றாள் வசந்தியின்
ண்ணி. போறவங்க போகட்டும். வேதன் பட்டிருக்கன். அதுக்கூட ான்று கூறி கோபித்துக் கொண்டே பவந்த வசந்தி ராமுவை ஒரு முறை ள்னொரு அறைக்குள் நுழைந்து
பசமுடியவில்லை. நிலைமையை து கொண்டான். ப் பின்பு வீட்டிலுள்ள அனைவரும் டுத்த சனிக்கிழமை மாப்பிள்ளை டிவு செய்து விட்டார்கள். ரித்துப் போட்ட வசந்தி அவனோடு freif. $கனமா நடத்தலாம். இதுக்காக உள்ளதைக் கொண்டு நல்லதை ய்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு நமக்கு து" என்றாள் வசந்தி. வசந்தி. திருமணத்துக்குப் பிறகு நீ எனக்கு பதில் சொல்லணும். என்னா மணத்திற்குப் பிறகு வேலைக்குப்
வூ செய்ய வேண்டியது நானில்ல.
நானும் ஒரே இடத்துல தொழில் சய்றதுல தவறில்ல. ஆனா எனக்கு ல இருந்து வேலைக்குப்போய் வர

Page 154
148
வசதியாக இருக்கும். எதுக்கு பேசி முடிவு செய்யுங்க."
"வசந்தி, நீ வேலை செய்ய நல்லாப்படிச்சவ. உன்ன கொண் எனக்கு சோறாக்கிப் போடுன் விரும்பல்ல. உன்னுடைய அபிப் "அத்தான் எனக்கென்று ஒ தான். திருமணத்துக்கு அப்புற அபிப்பிராயமாக இருக்கும்.”
"வசந்தி நீயும் இப்போ நள் அதப்பத்தி நாம ரெண்டு பேரும் விருப்பப்படியே எதுவும் நடக்கும் "அத்தான் இதெல்லாம் தி களை மயக்க சொல்லும் வார்த்ை பெண்களின் விருப்பங்கள் எல் பாட்டுக்குள் தவிடு பொடியாகி குடும்பத்துல நாம பார்த்திருக்கிே "நம்ம குடும்பத்துலயும் அ வசந்தி.”
"இல்லத்தான். நான் உங்க சொன்னேன். நம்ம குடும்பத் நம்ம ரெண்டு பேரொட ஒத்துழை "வசந்தி நான் தொழிற் அதனால் மேடைகள்ல பெண் விவாதங்கள் நடத்தியிருக்கிறே எவ்வளவோ பேசியிருக்கிறன். களின் மேம்பாட்டிற்காகத்தான் மு "நீங்க உரிமையைக் கெ குடும்பக்கட்டுப்பாட்டையும் பண் அத்தான். எனக்கு நீங்கதான் முக் அத்தை, சிவகாமி அக்கா, அரு பதையே நான் பெருமையாக நிை வசந்தி.
"இந்த சபதமெல்லாம் இட் இப்படி உறுதிமொழி கொடுத்த மறந்துடுறாங்க. குடும்பத்தோ .தனியாகக் கூட்டிக்கிட்டுப்போற

மாத்தளை ரோகிணி
ம் நீங்க உங்க அம்மாவோடு கலந்து
-
பிறதுல எனக்கு சந்ததோசம் தான். நீ டு போய் ஒரு மூலையில போட்டுட்டு னு நான் உன்ன கட்டாயப்படுத்த பிராயம் என்னன்னுதான் கேட்டேன்.”
ரு அபிப்பிராயம் திருமணத்தின் முன்பு )ம் உங்கள் அபிப்பிராயம் தான் என்
bலா பேசக் கத்துக்கிட்ட பரவாயில்ல. அப்புறமா முடிவு செய்வோம். உன் கவலை வேண்டாம்” என்றான் ராமு. ருமணத்திற்கு முன்பு ஆண்கள் பெண் தகள். ஆனால் திருமணத்திற்குப் பின்பு லாம் அவங்க கணவன்கள்ட கட்டுப்
விடுகின்றன. இதை எத்தனையோ றோம்.”
அந்த மாதிரி நடக்குமுன்னு சொல்றியா
sளைச் சொல்லல்ல. உலக வழக்கத்த துல அது நடக்கிறது நடக்காதது ப்பைப் பொறுத்தது.”
சங்கத்தில் கடமையாற்றுகிறவன். கள் சம்பந்தமா நான் எத்தனையோ ன். பெண்களின் சமத்துவத்துக்காக அதனால நம்ம குடும்பத்துல பெண் ன்னுரிமை வழங்கப்படும்.” ” t ாடுத்திட்டிங்க என்கிறதுக்காக நான் rபையும் மீறி நடந்திட மாட்டேன். சரியா கியம். அது மட்டுமல்ல குடும்பத்திலே நண் எல்லோரும் ஒற்றுமையா இருப் னத்து வாழ்ந்து காட்டுவேன்" என்றாள்
போவேண்டாம். ஏன்னா பெண்கள்கூட திட்டு திருமணத்திற்குப்பின்பு அதை - சண்டை போட்டுக்கிட்டு கணவனை தையும் நாம பார்த்திருக்கோம்.”

Page 155
இதயத்தில் இணைந்த இருமலர்கள்
"அத்தானுக்கு இப்பவே அ கவலை வேண்டாம். இந்த வ அண்ணன்மார்களோட ஆதரவில வ வந்து இத்தனை வருஷமாச்சு. ந எதிர்த்துப் பேசினதில்ல. இதனால் ( மேல பல பேருக்கு பொறாமை."
"பயப்படாத வசந்தி. அந்த தொடரும். எங்கம்மாவோ சிவகாமி இருப்பாங்க. அதனால அந்த கs தில்ல. ஆனா ஒண்ணு, என்னான் போறதுல இஷ்டமிருக்காது. அன கணும். நம்ம பேச்சை அம்மா மீற கொள்ளை அன்பு வச்சிருக்காங்க." “சரி அத்தான் நேரமாயிட்( எழுந்தபோது, அங்கே வந்த முனுசா “என்ன ரெண்டு பேரும் க கேட்டார்.
"இல்ல சார். இன்னும் கதை நேரமில்ல” என்று ராமுவின் முகத்ை "இருங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்று வீட்டினுள் நுழைந்து விட்டாள் குசினியில் வசந்தியின் அ சாப்பாட்டிற்காக மாவு அவித்துக் கண்டதும் "காலையில் நேரத்தோடு 6 என்றாள்
“சரி அண்ணி” என்றவாறே இரண்டு கப்களில் ஊற்றிக்கொண் சென்று கொடுத்துவிட்டு தனது கொண்டாள்.
தூக்கம் கண்ணோடு சேர மா படுத்தாள். தோட்டத்து ஸ்டோரில் ஆ என்பதை ஞாபகமூட்டியது.
விவசந்தி ஒருக்கலித்துப் ப( நிழலாடியது திடுக்கிட்டுப் பார்த்தா

r 49
ாந்தப் பயமெல்லாம் வந்திருச்சா? சந்தி தாய் இல்லாம, தந்தை ளர்ந்தவ. ஏங்க அண்ணி வீட்டுக்கு ாங்க யாருமே ஒருவருக்கொருவர் தோட்டத்துல கூட எங்க குடும்பத்து
த நிலை நம்ம வாழ்க்கையிலும் யோ உனக்கு ஏற்றவங்களாத்தான் வலையெல்லாம் நமக்கு வேண்டிய னா அம்மாவுக்கு நீ வேலைக்குப் தையும் நீயும் நானும்தான் சமாளிக் மாட்டாங்க அதுபோல உன் மீதும்
டுது தூங்குங்க” என்று வசந்தி மி, .
தச்சி முடிச்சிட்டீங்களா?” என்று
|க்க நிறைய இருக்கு. ஆனா இப்ப தப் பார்த்து கேலி செய்துவிட்டு,
தேநீர் கொண்டுவந்து தரட்டுமா?”
ண்ணி பர்வதம் மறுநாள் காலை 3 கொண்டிருந்தாள். வசந்தியைக் எழுந்திரு. இடியப்பம் அவிக்கணும்"
) பிளாஸ்கில் இருந்த தேநீரை டு ராமுவின் படுக்கை அறைக்குள் து அறையில் வந்து படுத்துக்
ட்டேன் என்கிறது. புரண்டு புரண்டு புடித்த மணியோசை நேரம் இரண்டு
டுத்தபோது அறையில் வாசலில் 6if.

Page 156
150
க்கள் இரு வடி)
பெண்மைக்கு இலக்கணம் போன்ற நாற்குணங்களாகும். ! அணிகலன்களாகும். பெண்களின் த ஏற்படப் போகும் இன்னல்களி. கொள்ளப் பயன்படுத்தப்படும் ஆம்
குடும்பப் பெண்கள் உற்றார் வாழ்ந்தாலும் அவர்கள் உள்ளத்தில் கொண்டு விடுகின்றன. இது பொ
1.உவசந்தி தன் அறை வாசலில் அச்சமும் கொண்டு விட்டாள். உட திரையை நீக்கி உள்ளேவந்த வ.
வசந்தி தூங்காம இருக்க” என்று
அப்போதுதான் நிழல் அ உணர்ந்து கொண்டாள். அவளு "'நீங்களா அண்ணி நான் பயந்தே வியர்வையைத் துடைத்துக் கொன்
“சரி சரி தூங்கு. காலையில் முதல் பஸ்ல போகணுமின்னு சாப்பாட்ட செய்யணும்” என்று பர்வதம்.
"அண்ணி காலையில என்ன பெட்சீட்டை இழுத்துப் போர்த்திக்
“வசந்தி என்ன இப்படித் தூ வசந்தியின் அண்ணி பர்வதம் வந் நன்றாகத் தூங்கியிருக்கிறேன் என்
"அண்ணி மணி எத்தனை'' படுக்கையில் அமர்ந்து கொண்டா
“இப்போதுதான் ஸ்டோரி சொல்லி சமையல் கட்டுக்குள் நுல
முகத்தைக் கழுவிக் கொண் தேநீரை எடுத்துக் கொண்டு ராமு நிம்மதியாகத் தூங்கிக் கொண் தெளித்தாள்.

மாத்தளை ரோகிணி
9
அச்சம், நாணம், மடம், பயிர்ப்பு இவைகளே குடும்பப் பெண்ணின் துணிச்சலும் சாதுர்யமும் அவர்களுக்கு லிருந்து அவர்களை விடுவித்துக் தமாகும். , உறவினர் என்ற வட்டத்தில் சுழன்று ல் அச்சமும் அதிர்ச்சியும் கூடவே குடி றுப்புள்ள பெண்களின் நிலையாகும். ல் நிழலாடியது கண்டு அதிர்ச்சியும், ம்பெல்லாம் வியர்த்துக் கொட்டியது. சந்தியின் அண்ணி "பர்வதம், என்ன கட்டாள். |ண்ணியுடையது என்பதை வசந்தி க்கு சற்று நிம்மதியாக இருந்தது. போயிட்டேன்” என்று சொல்லிவிட்டு 5T Te6jT. - ல் நேரத்தோடு எழும்பணும். அவங்க சொன்னாங்க. நேரத்தோடு காலை சொல்லிவிட்டு பாயை விரித்தாள்
நேரத்தோடு எழுப்புங்க” என்றவாறே கொண்டு படுத்து விட்டாள் வசந்தி. ங்குற, எழுந்திருநேரமாயிட்டு” என்று து எழுப்பும் போதுதான் வசந்தி தான் பதை உணர்ந்து கொண்டாள்.
என்று கேட்டுக் கொண்டே எழுந்து 6. ல் ஐந்து மணி அடிச்சாங்க” என்று ழைந்து விட்டாள் பர்வதம். ாடு சமையல் கட்டுக்குள் வந்த வசந்தி படுத்திருந்த அறைக்குள் சென்றான். டிருந்தவன் மேல் குளிர்ந்த நீரைத்

Page 157
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
“என்ன சார் நல்ல தூக்கம் பே என்று அருகில் தேநீரைக் கொண்டு சத்தம் கேட்டு முனுசாமியும் எழுந்து வி “என்னம்மா இரவு தூங்கல்வி கொண்டு வந்திருக்க” என்று கேட்டு பெற்று ஒரு மடக்கு குடித்து ச்சா என்ற "நீங்க முதல் பஸ்ஸில போனுட நேரத்தோட அண்ணி என்ன எழுப்பிட்ட வாங்க. முகம் கழுவ தண்ணி எடுத்து இதற்குள் ஜெகதீசனும் எழுந் செய்து கொடுப்பதில் ஈடுபட்டார். முடித்துவிட்டு திரும்பும்போது காலை * காலை உணவாக இடியப்பமு தார்கள். அந்த வீட்டிற்கு ஏற்றாற்ே இரண்டு நாற்காலியும் போட்டிருந்த வசதிக்காக அவள் அண்ணன் ஜெகதீ சாப்பிட ஆயத்தமானதும் வசந்: எடுத்து வைத்து சம்பலையும், குழம் கையோடு தலை குனிந்தவாறே சாப் சார் பெண் பிள்ளையாட்டமா வெட் கிண்டல் செய்தார் முனுசாமி.
சாப்பிட்டு முடியும் வரை அவர் வசந்தி. அதற்குள் வசந்தியின் அண் தேநீரைக் கொண்டு வந்து மேசைமே இன்னும் இரண்டு இடியாப்பத்தை கைகளை வேண்டாமெனத் தடுக்கும் எதிர்பாராது நடந்த இந்த நிலை6 பட்டாலும், கையை விடுவித்துக் ராமுவோ பிடித்த கையை விடா பார்த்தான். அவள்தலை கவிழ்ந்து நி "சார் கையை விட்டுட்டு சாப் தும்தான் இருவரும் திடுக்கிட்டு 8 குற்றத்தைச் செய்து விட்டது போலத் “என்ன தடுமாறுறிங்க. இப்ப சார்தேநீரைக் குடிங்க நேரமாயிட்டுது உள்ளே போன வசந்தி அறைய கொண்டுராமுவின் கை பட்ட சுக உ அவள் உடலில் மின்சாரம் பாய்ச்சிய

ால இருக்கு. இந்தாங்க தேர்
போய் வைத்தாள். இவர்களில் Iட்டான். லயா? இந்த நேரத்தில தேநீர் க் கொண்டே அவரும் தேநீரை }வாறே டம்ளரை கீழே வைத்தா ன்ென சொன்னீங்களாம். அதுத ாங்க.சரி தேத்தண்ணி குடிச்சிட்டு வைத்திருக்கிறேன்.” து விட்டான். ஏனைய வசதிகை
இவர்கள் காலைக் கடன்களை ) சாப்பாடு தயாராக இருந்தது. ம், பருப்புக் குழம்பும் செய்திரும் பால் சிறிய சாப்பாட்டு மேசையும் ார்கள். இதெல்லாம் வசந்திப் ஸ் செய்தது. as தி எல்லோருக்கும் இடியாப்பத் பையும் பரிமாறினாள். ராமு 16 பிட்டுக் கொண்டிருந்தான். "...r. கப்படுநீங்க” என்று அவ:
ーリ''
களை அருகில் நின்று கவனித்த னி தேநீர் தயார் செய்து விட்டால் ல் வைத்துவிட்டு ராமுவின் தட்டில் ாடுத்துப் போடப்போன வசந்தியின் வகையில் பிடித்துக் கொண்டான். யை உணர்ந்து வசந்தி வெட்கப் கொள்ள அவள் விரும்பவில்லை. மல் அவள் முகத்தை ஏறிட்டுப் ன்றாள். விடுங்க” என்று முனுசாமி சொன்ன *ய உணர்வுக்கு வந்து செய்யாத தடுமாறினர். ஒன்னும் தப்பா நடந்திடல்ல. ராமு ’ என்றார் முனுசாமி. ல் போடப்பட்ட கட்டிலில் அமர்ந்து ணர்வால் மெளனமாகிப் போனா8,
து போன்றிருந்தது.

Page 158
152
'எனக்கு என்ன நடந்தது. அவர் கை என்மேல். பட்டதும் : உணர்வு என்னை ஆட்கொண்டு இன்ப சிந்தனையில் ஆழ்ந்து விட் ராமு என் கையை வேண்டு மாகப் பிடித்தாரா. சரி எப்படி இ கட்டிக் கொள்ளப் போகிறவர் தா வந்தவள் ராமுவைக் கண்டு ெ நுழைந்து கட்டிலில் அமர்ந்து கெ ‘ச்சே இவரைச் சந்திக்கும் இப்போதெல்லாம் அவரைப் ப வில்லையே! அவரை நான் கா கடிதங்களைப் பலநாள் படித்துர ஏக்கம் என்னை வாட்டி வதைக் வெட்கம் என்னை அவரைப் பார் சிந்தனையில் லயித்திருந்த வசந்: "வசந்தி இங்கே உட்க அவங்க போறதுக்கு தயாராயிட்ட இருக்க” என்று அறைக்குள் வ வெளியில் சென்று விட்டாள் அணி "இதோ வந்திட்டேன் அண் வசந்தியைக் கண்டதும் ர இருந்தான். நாங்க போயிட்டு பெற்றுக் கொண்டு வீட்டை முனுசாமியும். அவர்கள் கூடவே ஏன் ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறீர்க
"வசந்தி இன்று உன்னை இருக்கிறது. இதை மகிழ்ச்சி எ வில்லை. நான் போனதும் கடித் பதில் போடு. நானும் சீக்கிரம கிறேன்” என்றான்.
ராமுவின் இந்த வார்த்தை "அத்தான் என் நிலையை நான் எ6 உங்களுடனே வந்திடலாமா என முறை போல கடிதம் போடாமல் நான் எதிர்பார்த்து காத்திருப்பேன் வந்து விட்டார்கள். பஸ் வருகி
 

மாத்தளை ரோகிணி
ராமுவின் கைகள் என்ன மின்சாரமா? ான் இந்த படபடப்பு, என்றுமில்லாத விட்டது போல் இருக்கிறதே என்ற டாள் வசந்தி. மென்று பிடித்தாரா அல்லது எதார்த்த ருந்தால்தான் என்ன. ராமு என்னைக் னே என்ற தவிப்பில் எழுந்து வெளியே வட்கப்பட்டு மீண்டும் அறையினுள் TecoTLff67. வரை நான் நல்லாத்தானே இருந்தேன். ார்க்காமல் என்னால் இருக்க முடிய ணாத போதெல்லாம் அவர் எழுதிய சித்ததுண்டு. அவர் வரமாட்டாரா என்ற கும். இப்போ அவர் வந்திருந்தும் க்கவிடாமல் தடுக்கிறதே! இப்படியே தியை, ார்ந்து என்ன பண்ணிக்கிட்டிருக்க? ாங்க. நீ மூலையில் உட்கார்ந்துகிட்டு பந்து வசந்தியிடம் கடிந்து கொண்டு TGoof). ணி” என்று வெளியில் வந்தாள் வசந்தி. ாமு ஏதோ குற்றம் செய்தவன் போல் வாரோம் என்று எல்லாரிடமும் விடை விட்டு வெளியேறினார்கள் ராமுவும் சிறிது தூரம் சென்ற வசந்தி "அத்தான் ள்" என்று கேட்டாள். விட்டு பிரிவதில் எனக்கு ஏதோ போல் ன்பதா துன்பம் என்பதா என்றே தெரிய நம் போடுகிறேன். நீயும் உடனடியாக ாக திருமணத்திற்கு ஏற்பாடு செய்
கள் வசந்தியைத் தடுமாறச் செய்தது. எனவென்று சொல்லுவேன். இப்படியே ான் மனம் சொல்கிறது. அத்தான் போன
இருந்திடாதிங்க. உங்க கடிதத்தை இப்படி பேசிக்கொண்டேரோட்டுக்கு தற்கு இன்னும் பத்து நிமிடங்கள்

Page 159
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்க
இருந்தன. முனுசாமியைப் பார் பத்திரமாகூட்டுக்கிட்டு போங்க” 6 "இதோ பஸ் வருகிறது” எ திசையைப் பார்த்தார்கள். அதற்கு இரண்டு பேரும் ஏறிக் கெ பெற்றனர். பஸ் கண்ணுக்கு மன கொடுத்தவள் மாதிரி மெளனமாக 6 ஜெகதீஸ் பிரட்டுக்குப் ே வேலைக்குப் போகும் அவசரத் கொண்டிருந்தார். வசந்தி அமைதிய “என்னம்மா இன்னைக்கி ே கேட்டுக் கொண்டே அருகில் 6 சொன்னார்?" என்று கேட்டாள்.
அண்ணியின் இந்த வார்த்ள கடிதம் போடுறதா சொன்னார்” எ வாறே சொன்னாள்.
"வசந்தி உனக்கு என்னாச்சி குழப்பிக்காம வேலைக்குக் கிளம் வச்சிருக்கேன். பகல் சாப்பாடு அ கேன். கவனமா வேலைக்குப் பே யைச் செய்ய புறப்பட்டுவிட்டாள்ப பிரசில் பற்பசையை எடு; காலைக் கடன்களை முடிப்பதில் வேலைக்குப் புறப்படத் தொடங்கி அவசர அவசரமாக சாப்ட் கொண்டு காரியாலயம் போகத் இவளுடன் நகருக்குப் படிக்கப் ே "அக்காரெடியா” என்று கேட்டுக் ெ
"இதோ புறப்பட்டுட்டேன் மாட்டியபடி திரும்பிப் பார்த்தாள் 6 உடையில் இல்லாமல் நீல நிற க யுடன் நின்றிருந்தது வசந்திக்கு வி “என்ன நிர்மலா இன்னைக்கு என்று கேட்டுவிட்டு அவளை மேலு
"இல்லக்கா இன்னைக்கு அதற்கு வீட்டிற்கு கொஞ்சம் ச

Fir 153
த்த வசந்தி அண்ணே "இவரைப் ான்றாள்கிண்டலாக, ன்று ஜெகதீசன் சொல்ல, பஸ் வந்த ள் பஸ் அருகில் வந்து நின்றது. ாண்டதும் கையை அசைத்து விடை றையும் வரை நின்றவள் ஏதோ பறி வீட்டை நோக்கிச் சென்றாள் வசந்தி. பாய் விட்டார். அண்ணி பர்வதம் 3தில் வேலைகளைக் கவனித்துக் ாக ஒரு மூலையில் அமர்ந்திருந்தாள். வலைக்குப் போகல்லையா?” என்று வந்த பர்வதம் "மாப்பிள்ளை என்ன
தையில் திடுக்கிட்டவள் “போயிட்டு ான்று சோர்வோடு பூமியைப் பார்த்த
. இந்தாம்மா வீணா மனசப் போட்டுக் பு. சாப்பாடெல்லாம் தயாரா எடுத்து அதோ கெரியரில் எடுத்து வச்சிருக் ாய்ட்டு வா” என்றவாறே தன் கடமை ர்வதம். த்துக் கொண்டு வெளியில் போய் ஈடுபட்ட வசந்தி, வீட்டுக்கு வந்து னாள். பிட்டுவிட்டு உடைகளை மாற்றிக் தயாரானாள் வசந்தி. வழமையாக பாகும் நிர்மலாவும் வீட்டிற்கு வந்து காண்டே உள்ளே நுழைந்தாள். நிர்மலா” என்று காலில் செருப்பை வசந்தி.அங்கே நிர்மலா பாடசாலை $வுன் அணிந்து கையில் ஒரு கூடை யப்பாக இருந்தது. குப் பாடசாலைக்குப் போகலையா?” மும் கீழுமாகப் பார்த்தாள். அண்ணனும் அண்ணியும் வர்ராங்க. ாமான்கள் வாங்கிக் கொண்டு வரச்

Page 160
154
சொல்லி அம்மா சொன்னாங்க. அ நிர்மலா..
"வீட்டுக்கு விருந்தாளிங்க வ நிர்மலா. எங்கே அண்ணன் சுரேஷ்.
"அண்ணன அனுப்பினா வே இல்லாமல் போகும். அதனாலதா சொன்னாங்க.''
"'நிர்மலா இதுனாலதான் நம் பாடசாலைக்குப் போகாம மட்ட விளைவுகளை எங்கம்மா சிந்திக் இல்லாம போகும் என்பதைத்த உங்கம்மா.”
"இதெல்லாம் நான் சொன்ன விளங்க மாட்டேங்குதே அக்கா."
"அவங்க பேச்சை கேட்கவும் ஸ்கூலுக்குப் போகாம் வீட்டு ( உனக்கு ஏற்படுகிற பாதிப்புபத் மில்லியா?"
"நானும் எவ்வளவோ சொ அம்மா, நீ என்ன படிச்சி உத்தி ே கிருந்தாலும் நீ இன்னொருத்தன்
அதனால எழுத வாசிக்க தெரிஞ் சொல்லுறாங்க. இதுக்குமேல நான் 2ம் "என்ன செய்ய நிர்மலா. நம் என்னப்பாரு. நான் படிச்சி இ படிப்புங்கிறது நிர்மலா உத்தியரே வளர்ச்சிக்கும், சமூக முன்னேற்றம் இத நீயாவது உணர்ந்து அக்கா போகலாம் நேரமாயிட்டுது" என்று வைக்கும் இடத்தில் வைத்து விட்டு
"அக்கா நேத்து நம்ம அம்மா "அப்படி என்ன இன்னொன்ன
"இங்க பாரு நிர்மலா. 8 சகோதரங்க எவ்வளவு படிக்க வை. வந்திட்டாரு. இனி வேலைய 6 அதனால நீயும் தோட்டத்தில பொ அப்படின்னு சொன்னாங்க."

அல்: 133: 2 மாத்தளை ரோகிணி
தான் புறப்பட்டு வந்தேன்” என்றாள்
ந்தாலும் நீதான் சாமான் வாங்கணுமா அவன அனுப்பி வைக்கலாந்தானே." மலை கெட்டுப் போகும். சம்பளமும் என் அம்மா என்னப் போயிட்டு வரச்
ம சமூகம் முன்னேறுறதே இல்ல. நீ ம் போட்டா அதனால் ஏற்படுகிற கலையே, அண்ணனுக்கு சம்பளம் ான் முக்கியமா பார்த்திருக்காங்க
னா அம்மாவுக்கும் அண்ணனுக்கும்
- வேணும்தான். இருந்தாலும் இப்படி வேலைகளை செஞ்சிக்கிட்டிருந்தா தி அவங்க நெனச்சிப் பார்க்கணு
22: ய ரல்லிப் பார்த்துட்டேக்கா அதுக்கு யாகமா பார்க்கப் போற. என்னைக் வீட்டுக்குப் போகப் போறவதானே. ந்சா மட்டும் போதும் அப்படின்னு எ என்ன சொல்ல வசந்தியக்கா."
ம மக்கள் நிலைமை அப்படி. இப்ப ப்போ உத்தியோகம் பார்க்கலயா. யாகம் பார்க்க மட்டுமில்ல. அறிவு த்திற்கும் படிப்பு ரொம்ப அவசியம். ஒறயோடு படிக்க வேணும். சரி வா
வீட்டை பூட்டி சாவியை வழமையா திப் புறப்பட்டார்கள்.
இன்னொன்னும் சொன்னாங்க.'' வசொன்னாங்க.'' இப்ப நம்ம வசந்திக்காவ அவங்க ச்சாங்க. இந்தா மாப்புள்ள வீடு தேடி விட்டுட்டு போக வேண்டியதுதான். பர் பதியும் போது பேர் கொடுத்திடு. 4) வா 1 கட்!

Page 161
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
“இவ்வளவையும் கேட்டுட்டு இருக்கிற நிர்மலா. நிர்மலா உங்க அ நினைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. நீய படிப்பில் ஆர்வம் காட்டி நல்லா படி. கெடைக்கும். நீயும் மத்தவங்களை இன்னைக்கு வேலை விட்டு வந்து அ - "ஆமாக்கா. நீங்க வந்து சொல் நா சொல்லறத அவங்க காதுல போ. சோதனையும் இருக்கு. ஒழுங்கா ப என்று சொன்னபோது நிர்மலாவின் திருந்தது.
ப இருவரும் பேசிக் கொண்டு பாதையை அடைந்தனர். அங்கு பாட செல்வதற்கு பஸ்ஸிற்காகக் காத்தி கேட்டது. எல்லோரும் அமைதியடை தயாராக இருந்தனர். பஸ் நின்றது இடங்களைப் பிடிக்க ஆர்வம் காட்டின இடமில்லாமல் நின்று கொண்டிருந் கிளம்பியது.
பஸ்ஸினுள் ஒரே இரைச்சல். அரட்டை அடிப்பதிலும் மும்முரமாக உடையில் இல்லாதிருப்பதைக் கண் செய்தார்கள். திடீரென பஸ் ஒரு . இருந்தவர்கள் ஒருவர் மீது ஒருவர் . கைப்பிடியை விட்டு விட்டு எதிரே இ கொண்டாள். அதே நேரத்தில் அ. கொண்டிருந்தது. அந்த உருவத்தை போல் சிலையாகி விட்டாள் வசந்தி.
- 1, 2
அர - 1 3 7 ( -- L 11121314
" AL Cha்பு : எதி
1 11 11'
வாழ்க்கையில் வில்லன் பாத் வாழ்வில் உயர்வதற்கும் எதிர்ப்பும் . மனிதன் எந்தப் பொருளையும் இழக். அந்தப் பொருளை மீட்டெடுக்க மு ஒருவன் தான் விரும்பிய அல்லது

நீ எப்படி இத்தனை சந்தோசமா ம்மா இன்னும் அந்த காலத்தையே Iம் மக்குத்தனமா இருக்க. நீ உன் நிச்சயமாக உனக்கு உத்தியோகம் ப் போல நல்லா வரலாம். நான் ம்மாவைக் கண்டு பேசுறான். ானாத்தான் அம்மாவுக்குப் புரியும். ட்டுக்கிறதே இல்ல. இந்த மாதம் டிக்காட்டி பாஸ் பண்ண முடியாது” முகத்தில் கவலை ரேகை படர்ந்
ட குறுக்கு வழியாக பிரதான சாலை மாணவ மாணவிகள் பள்ளி ருந்தனர். பஸ் வரும் சத்தமும் ந்து பஸ்ஸில் இடம் பிடிப்பதற்குத் தும் எல்லோரும் ஏறிக்கொண்டு ார். வசந்தியும், நிர்மலாவும் உட்கார தார்கள். பஸ் பெரிய சத்தத்தோடு
பள்ளி மாணவர்கள் கதைப்பதிலும் இருந்தார்கள். நிர்மலா பாடசாலை ாடு சில மாணவ மாணவிகள் கேலி குலுக்கலோடு நின்றது. உள்ளே சாய்ந்து கொண்டனர். வசந்தி தன் ருந்த சீட்டின் கம்பியைப் பிடித்துக் வளை ஓர் உருவம் முறைத்துக் ப் பார்த்து திக் பிரமை பிடித்தவள்
3திரமே முக்கியமானது. ஒருவன் போட்டியும் அவசியமாகிறது. ஒரு கலாம். ஆனால் மீண்டும் அவனால் டிகிறது. ஆன்ால் வாழ்க்கையில் காதலித்த ஒருத்தியை அடைய

Page 162
156
முடியாமல் போகும் போது அதை வாழ்வில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரும் இழப்பை அவனால் என்றுமே ஈடு வாழ்க்கையில் ஏற்படும் 6 கெளரவம், அந்தஸ்து ப்ோன்றன கின்றன. அதற்கு இடையூறுக பிரச்சினையாகக் கருதுகிறான். முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறான்.
வசந்தி சிலையாகிவிட்டதற் செய்த பஸ்ஸில் அவள் ஏறி விட அவள் அதிர்ச்சியோடு மிரண்டு வேர்த்துக் கொட்டியது. அவ6 பயப்படுவதற்கும் காரணம் உண்( அனந்தராமன் வசந்தியின் து அவன் வசந்தியை பெண் கேட் வைத்திருந்தான். வசந்தியைத் தி நாட்களாக மனதில் எண்ணியிருந்த முகமாக தன் பெற்றோர்களை அனு விரும்பிய பெண் வேரொருவனி அவன் மனம் புழுங்கிக் கொண் ஏற்பட்ட பெரும் தோல்வியாகது பட்டுக் கொண்டிருந்தான். அத்தே அவளது குடும்பத்திற்கும் நல்ல எடுத்துக் கொண்டான். அதோடு போட்டிருந்தாள்.
அக் கடிதத்தில், நான் வசந்தியை அடைந்தே வாழ்க்கையை சின்னாபின்னப் தங்கையை நீ காப்பாற்ற நினை மறந்து விடச் சொல்லு. அதோடு 6 சொல்லு. இல்லே உன் அருமைத் போய்விடும் ஜாக்கிரதை,
அவனின் கடிதத்தைப் ப விட்டான். வசந்தியும் பர்வதமும் னார்கள். இந்தக் கடிதத்தைப் ஜெகதீசோ ராமுவிடம் பிரஸ்தா

மாத்தளை ரோகிணி
அவனால் சகிக்க முடியாது. இதை இழப்பாகவே கருதுகிறான். அந்த செய்ய முடியாது. ற்றத் தாழ்வுகளில் ஒரு மனிதனின் வகளும் முக்கியமாகக் கருதப்படு ள் ஏற்படுவதை பெரும் கெளரவப் அதை அடைய பல விதமான
கு காரணம், அனந்தராமன் பிராயணம் ட்டதே! அனந்தராமனைக் கண்டதும் விட்டாள். அவள் உடம்பெல்லாம் ர் இவ்விதம் அவனைக் கண்டு டு. தூரத்து உறவினன். அன்றோரு நாள் டு தன் பெற்றோர்களை அனுப்பி ருமணம் செய்ய வேண்டுமென நீண்ட அனந்தராமன் அதை நிறைவேற்றும் பப்பி வைத்திருந்தான். ஆனால் அவன் ன் காதலியாக இருப்பதை அறிந்து டிருந்தது. இதைத் தன் வாழ்வில் யரமாக எண்ணி எண்ணி வேதனைப் ாடு நின்றுவிடவில்லை. வசந்திக்கும் பாடம் புகட்ட வேண்டுமென சபதம் அவன் ஜெகதீசனுக்கு ஒரு கடிதம்
5 தீருவேன். இல்லையேல் அவளின் படுத்துவேன். அதிலிருந்து உன் த்தால், உன் தங்கையின் காதலனை ான்னை திருமணம் செய்ய சம்மதிக்கச் தங்கையின் வாழ்க்கை விபரீதமாகப்
இப்படிக்கு
அனந்தராமன். ார்த்து ஜெகதீஸ் அரண்டே போய் தான் அவனுக்கு ஆறுதல் சொன் பற்றி இன்றுவரை வசந்தியோ, விக்கவில்லை. அன்று ஜெகதீசுக்கு

Page 163
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
ஆறுதல் சொன்ன வசந்திக்கு இன் கில்லாமல் தவித்தாள். அனந்தராமன கடிதம்தான் ஞாபகம் வந்தது. அத நடுங்குகிறாள். தன்னை ஒருவாறு மீண்டும் அனந்தராமன் இருக்கி செலுத்தினாள்.
அனந்தராமனின் பயங்கரமான பார்ப்பதற்கே அச்சத்தைக் கொடுத்த பார்ப்பதற்குள் அவனே அவளருகி வேலைக்கா போற. போய் சீட்டுல சீட்டைக் காட்டினான். வசந்தியைப் கொண்டிருந்த அனந்தராமனுக்கு இ8 வசந்தி எதுவுமே செய்ய மு பிழைத்தோமென வேகமாகச் சென்று கொண்டாள். அதே வேகத்தில் வசர் அனந்தராமன், “என்ன பொண்ணு ே பார்த்து கேட்க வசந்தி அதிர்ச்சியுடன் “இல்லை உட்கார்” என்றவன் கொண்டான். பக்கத்தில் அவனின் "நான் தள்ளி இருக்கேன். வசதியாக கவே, எலிப்பொறில் மாட்டிக் கொன் வாய் திறந்து எதுவும் சொல்ல முடி நடக்குமென அவள் யோசிக்கும் மு பேசினான்.
"நீ என்னத்தான் வேண்டாமுன் பயலயாவது திருமணம் செஞ்சிக்கி ஒரு பக்கம் வெட்கமும் மறுபக்கம் ஆ தான் இருப்பது பஸ் என்பது உணர்ந்து அவனோ விட்டபாடில்லை."எ6 நீ பதிலே சொல்ல மாட்டேங்கிற” ஆத்திரமும் அழுகையும் வர எழுந்: லபக்கெனப் பிடித்து அமர வைத்தா மாக்கு பண்ணிபஸ்ஸிலேயே உன்மா என்று பயமுறுத்தினான். பல்லைக் நிற்கும் என்று ஏங்கிக் கொண்டிருந் அடைந்தவுடன் எல்லோரும் இறங்க குவோமெனகாத்துக் கொண்டிருந்த் 6

157
று யாருமே ஆறுதல் சொல்வதற் }னக் கண்டதும் அவளுக்கு அந்தக் னால்தான் அவள் இன்று பயந்து று சமாதானப்படுத்திக் கொண்டு ற பக்கம் தன் பார்வையைச்
ா பார்வையும், உருட்டு முழியும் து. மூன்றாம் முறையும் திரும்பிப் ல்ெ வந்துவிட்டான். “என்னம்மா இரு” என்று தான் அமர்ந்து வந்த பழிவாங்க வேண்டுமென சபதம் ன்று அந்த சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது.
டியாத நிலையில் தப்பித்தோம் று அந்த இருக்கையில் அமர்ந்து ந்தியின் சீட்டருகே வந்து நின்றான் வலைக்கா?” என்று வசந்தியைப் எழுந்துவிட்டாள். Kati தானும் வசந்திக்கருகில் அமர்ந்து நண்பனாக இருக்க வேண்டும். இருங்க” என்று இடம் கொடுக் ண்ட நிலையில் தவித்தாள் வசந்தி. டியாத நிலையில் அடுத்து என்ன ன்பே அனந்தராமன் வாய் திறந்து
ானு சொன்ன. அந்த ஊர்சுத்திப் ட்டியா?” என்று கேட்க வசந்திக்கு ஆத்திரமும் ஏற்பட்டது. என்றாலும் து மெளனமாக இருந்தாள். ன்னடி நான் கேட்டுக்கிட்டிருக்கேன். என்று காதுக்குள் குசுகுசுத்தான். தாள் வசந்தி. அவளின் கையை ன் அனந்தராமன். “ஏதாவது ஏக்கு னத்த வாங்கிடுவேன்ஜாக்கிரதை' கடித்துக்கொண்டு எப்போது பஸ் தாள். பஸ் குறிப்பிட்ட இடத்தை ஆரம்பித்தார்கள். எப்போது இறங் வசந்தி அவசரஅவசரமாக இறங்க

Page 164
158
எழுந்துகொள்ள, “கொஞ்சம் இ கிட்டதும் கடைசியா நீங்க இழ பஸ்ஸில் பிரயாணம் செய்த கொண்டிருந்தார்கள்.
முன் சீட்டிலிருந்து கீழே காததைக் கண்டு அவர்களை இறங்கினாள். இறங்கியவள், ! கேட்டுக் கொண்டே வசந்தியின் அ
நிர்மலாவைத் திரும்பிப் இவங்கட பொடிகாட்டா?"எனக்ே இடத்தில சந்திக்கிறேன்" என்று செய்துவிட்டு போய்விட்டான். அ கொண்டிருந்த வசந்தியை நிர்ம வந்தாள். "அக்கா யார் அவர்கள்? போகிறார்கள்” என்று ஏதும் இவ்வளவு நேரமாக அடக்கி வை வெளிக்காட்டினாள் வசந்தி. நி அக்கா' என்று கேட்டுக்கொண்ே அழைத்துச் சென்றாள் நிர்மலா முகத்தை துடைச்சிட்டுப் புற பார்க்கிறாங்க” என்று அவளை உ “நிர்மலா நேரமாகிவிட்ட வர்றேன். வீட்டில் பேசுவோம்” என வசந்தி காரியாலயத்திற்கு மிஸ். உங்கள யாரோ இரண்டு இன்னும் வரலைன்னு சொன்6ே போயிட்டாங்க” என்றார் பிரதிநிதி
உள்ளே சென்று அமர்ந்த எதுவுமே செய்ய முடியாதிருந்த லயத்தில் ஆட்கள் இருக்கவில் ஒரு முறை மனக்கண் முன் அ. சென்று விஷயத்தைச் சொன்னா "நான் அப்ப நினைச்சேன். இது போக்கே ஒரு மாதிரியாகத்தான் பகையாளிங்களா” என்று கேட்டா "இல்ல சார். அவங்க ந விஷயத்துல அவங்களுக்கு எங் வசந்தி.
 

மாத்தளை ரோகிணி
இருங்க அம்மா எல்லோரும் இறங் றங்கலாம்” என்று அச்சுறுத்தினான். வர்கள் இவர்களையே பார்த்துக்
இறங்கிய நிர்மலா, வசந்தி இறங் முன்னே விட்டு இவள் பின்னால் ‘என்னக்கா நேரமாகலையா?” என்று
ருகில் சென்றாள். பார்த்த அனந்தராமன், “நீ யாரம்மா கேட்டு “உன்ன நான் சந்திக்க வேண்டிய று வசந்தியைப் பார்த்து எச்சரிக்கை புவன் போகும் திசையையே பார்த்துக் லாதான் சுயநினைவுக்குக் கொண்டு ? ஏன் உங்களைப் பயமுறுத்தி விட்டுப் புரியாதவளாக கேட்டாள் நிர்மலா. த்திருந்த அழுகையை அப்போதுதான் ர்மலா விழித்தாள். “ஏன் அழுவுறீங்க ட கையைப் பிடித்து வீதியோரத்திற்கு . “யார் இந்த தடியன்கள். சரி சரி ப்படுங்க. எல்லோரும் வேடிக்கை ற்சாகப்படுத்தினாள் நிர்மலா. து. நான் வேலைக்குப் போயிட்டு ன்று விடைபெற்றாள் வசந்தி. குள் நுழையும்போது “கும்மோர்னிங் பேர் தேடிக்கிட்டு வந்தாங்க. நீங்க னன். பிறகு வர்றதா சொல்லிவிட்டுப்
வசந்தி பஸ்ஸில் நடந்த நிகழ்ச்சியால் ாள். பகல் சாப்பாட்டின் பின்பு காரியா லை. காலையில் நடந்த விஷயத்தை லசிப் பார்த்துவிட்டு பிரதிநிதியிடம் ாள் வசந்தி. இதைக் கேட்ட பிரதிநிதி, ல எதோ விஷயமிருக்குன்னு. ஆள்ட இருந்தது. அவங்க உங்களுக்குப் 爪。
மக்கு உறவு முறை. ஏதோ சின்ன கமேலே கொஞ்சம் ஆத்திரம்” என்றாள்

Page 165
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
“பயப்படாதீங்க வசந்தி மறு மாட்டுவிடுறன். பொம்புளப் புள்ை முடியாது போலிருக்கே” என்று ஆத் "அவசரப்படாதீங்க சார் என் அன்றைய வேலைகளை கவனிக்க, அன்று மாலை எதிர்பாராமல் பஸ் இல்லை. விசாரித்தபோது தெரிந்து கொண்டதும், பிரயாணிக வரிசையில் போய் நின்று கொண் வந்ததும் ஜன்னலோரமாக அமர்ந் நிகழ்ச்சி இன்னும் அவள் மனதை திரும்ப அதையே நினைத்துக் கெ ஆத்திரமாக வந்தது.
இவன் விரும்பினால் நான் கென்று சுய ஆசாபாசங்கள் இல் கண்டது. ராமு என்னோடு இன்று பிரிய முடியுமா?’ என்று மனதிற்குள் பஸ்ஸைவிட்டு இறங்குை ரோட்டில் சிறிது தூரம் வரை க அவளுக்குப் பழக்கப்பட்டு விட்ட ஆரம்பித்தாள்.
பஸ் சென்ற திசையிலிருந்து பறிக்கும் வெளிச்சத்தோடு அ கண்ணைக் கசக்கிக்கொண்டு யா வந்த ஒரு முரடன் வாயில் எதைே வசந்தி திமிறினாள். அவனிடமிருந் அவனுக்கு உதவியாக மற் பேரும் சேர்ந்து வசந்தியைத் து தெரிந்தது. தூரத்தில் யாரோ அவ கேட்டது. ஆனால் முரடர்கள் அ ஏற்றினார்கள்.
இந்தக் காட்சியைத் தூரத் கண்டுவிட்டு, “ஐயோ ஜெகதீச தூக்கிப் போட்டுக்கிட்டுப் போறா வண்ணம் சத்தம் போட்டுக் கொ ஓடினான்.
இந்த சத்தம் கேட்டு ெ கண்ணுக்குத் தெரியாமல் மறைந்

159
முறை வரட்டும் அவங்கள பொலிசில் ளங்க தன்னந் தனியா வெளிய போக திரப்பட்டார்.
ன நடக்கிறது என்று பார்ப்போம்” என ஆரம்பித்தாள் வசந்தி. > வழமையாகப் போகிற ஐந்து மணி ஆறு மணிக்குத்தான் பஸ் என்று ளோடு பிரயாணியாக வசந்தியும் கீழ் டாள். குறிப்பிட்ட நேரத்தில் பஸ் து கொண்டாள். காலையில் நடந்த விட்டு அகலவேயில்லை. திரும்பத் பாண்டிருந்தாள். அவளுக்கு ஆத்திரம்
: , கட்டிக்கொள்ள வேணுமா? எனக் லையா? யார் இவனை முன்பின் நேற்றா பழகுகிறார். அவரை நான் ஆத்திரப்பட்டாள். பஸ் புறப்பட்டது. பகயில் மணி 7.45. கும்மிருட்டு.
ண்ணைச் சுலழவிட்டாள். இருட்டு டதொன்று என்பதால் அவள் நடக்க
153.) (61) 131, 2013 து கார் ஒன்று வந்தது. கண்ணைப் வளருகில் சத்தமின்றி நின்றது. ரென்று பார்க்கும் முன்னர் பின்னால் யா வைத்து இறுக்கிக் கொண்டான். து விடுபட முடியாமல் திணறினாள். மறவனும் வந்துவிட்டான். இரண்டு பாக்கியது மாத்திரமே அவளுக்குத் ளை வசந்தி' என்று கூப்பிடும் சத்தம் வளை அவசர அவசரமாக காரில்
தில் வந்து கொண்டிருந்த சிங்காரம் ன் அண்ணன்ட தங்கச்சிய காரில் ங்க பாவீங்க” என தோட்டமே அதிரும் ண்டு ஜெகதீசன் வீட்டினை நோக்கி
ஜகதீசன் ஓடி வருவதற்குள் கார் துவிட்டது. 'ஐயோ தங்கச்சி' என்று

Page 166
160
அலறினான். இதற்குள் பக்கத்து லைட்டுடன் ரோட்டில் கூடிவிட்டன அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டுமெ உடனடியாக இரண்டு பேர் அப்போதுதான் ஆபீசை பூட்டிக் புறப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார். 3 காவல்காரர்லாந்தருடன் தயாராக இ நாய் குரைக்கும் சத்தம் கேட்( னான். “நான்தான் மாணிக்கம் வந் பேசனும்” என்று அமைதியாகச்செ மாணிக்கத்தை துரை கூப்பிட் “என்ன பேசனும் இந்த நேரத்துல” e - நடந்த விஷயத்தைக் கேள்வி பட்டார். "நம்ம தோட்டத்தில இந்த பேர்” என்று மீண்டும் ஆபீசை செய்துவிட்டு வந்தவர், "இன்னும் என்றவர், “நீங்க இப்ப வீட்டுக்குப் "நடந்த விசயம் எல்லாம் ெ சொல்லிவிட்டு பங்களாவை நோக்க இரவு எட்டு மணிக்கு பொ6 நேரில் பார்த்தவரை முதலில் விசாரி நெருங்கிய தொடர்புடையவர்களி கொண்டார்கள்.
நிர்மலா காலையில் பஸ்ஸி களையெல்லாம் பொலிசாரிடம் விட குறிப்பையும் எடுத்துக் கொண்டு ெ வசந்தி வீட்டிற்கு வராதத பார்வதம், தந்தை ஞானம் எல்லோ தொழிலாளர்கள் எவ்வளவுதான் ஆ பிள்ளையைக் காணவில்லை என் வாட்டியது.
மறுநாள் காலை எழு மணிக்ெ திற்கு வந்து ஜெகதீசனையும் அழைத்துச் சென்றனர்.
பொலிஸ் நிலையம் சென்ற பகையாளி இருக்கிறார்களா. நன்

மாத்தளை ரோகிணி
வீட்டுக்காரர்கள் எல்லோரும் டோர்ச் ர், விஷயத்தைத் தெரிந்துகொண்டு, ன யோசித்தார்கள். - தோட்டத்து ஆபீசுக்கு ஓடினார்கள். கொண்டு துரை, பங்காளவிற்குப் புவரைக் கூட்டிக்கொண்டு போக இருந்தான். டு"யாரு” என்று காவல்காரன் அதட்டி திருக்கேன். துரையோட கொஞ்சம்
6T6060. டார். கூடவே கந்தசாமியும் வந்தான். ான்று கேட்டார். பிப்பட்டதும் துரை மிகவும் ஆத்திரப் மாதிரி நடந்தா எனக்குத்தான் கெட்ட த் திறந்து பொலிசுக்குப் போன் கொஞ்ச நேரத்தில் பொலிஸ் வரும்” போங்க.” பாலிசுக்கிட்ட சொல்லணும்” என்று கிப்புறப்பட்டார். லிஸ் வேன் தோட்டத்திற்கு வந்தது. த்தார்கள். அத்தோடு, வசந்தியோடு ன் பெயர்களையும் குறிப்பெடுத்துக்
ல் போகும் போது நடந்த விசயங் ரமாக எடுத்துச் சொன்னாள். எல்லா பாலிசார் போய் விட்டனர்.
ால் ஜெகதீசன், அவன் மனைவி ரும் சோகமே உருவாக இருந்தனர். றுதல் சொன்னாலும் கண் நிறைந்த ற ஏக்கம் அவர்களின் இதயத்தை
கெல்லாம் பொலிஸ் வேன் தோட்டத் அவன் மனைவி பர்வதத்தையும்
வர்களை “உங்களுக்கு யாராவது றாக யோசித்துப் பார்த்துச் சொல்

Page 167
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
லுங்க” என்று கூறிய சார்ஜன்ன பார்த்தான்.
"இல்லை சார். அப்படி யாரு அந்த நேரத்தில் அவன் மனதிற்கு ஆள ஏனென்றால் ஆனந்தராமனின் அந்த எடுத்துக் கொள்ளவில்லை. இன்று உருவாக்கியிருந்ததை அவன் அறிய “சரி அப்ப வாங்க” என்று ச கொண்டு ஒரு அரசாங்க மருத்து போனார். பொலிஸ் சார்ஜன்ட் முன்ன அவரின் பின்னால் செல்கின்றனர். ச அவர்களை அழைத்துச் சென்று கட் ёѣлтLL,60тлл.
அந்த உருவத்தைப் பார்த்த ே பாவதத்தினதும் இதயங்கள் சுக்கு போலிருக்க, கட்டிலைப் பிடித்துக் ெ
3.
தொழிலாளர்களின் பிரச்னை பட்டதாக வரலாறு இல்லை. ஓர் பிரச்னை உருவாகிக் கொண்டே மாறுவதற்கான பல வழி வகைகளை பயனளிக்கவில்லை. சோசலிச பாணி கூட தொழிலாளர்களின் பிரச்னைகள் இதற்குத் தொழிலாளி காரணம கொள்கைகள் மாறுபடும் போது பிரச்
தொழிலாளர்களின் ஆட்சி பிரச்னைகளும் தலை தூக்க வழி பொருளாதாரக் கொள்கைகள் க செய்வதைவிட அதிகாரத்திலிருப்ப கொள்கைகளைப் பின்பற்ற வேண்டி
ராமு தன் வாழ்நாளில் ஒரு சேவைக்காக அர்ப்பணித்துப் பணிய

6
ட ஜெகதீசன் ஆச்சரியத்துடன்
ம் இல்ல” என்றான் ஜெகதீசன். ாந்தராமனின் ஞாபகம் வரவில்லை. க் கடிதத்தை அவன் பாரதூராமாக அந்தக் கடிதம் ஒரு விபரீதத்தையே வில்லை.
ார்ஜன்ட் அவர்களை அழைத்துக் வமனைக்குக் கூட்டிக் கொண்டு ால் போக ஜெகதீசனும் பார்வதமும் ார்ஜன்ட் 4ம் இலக்க வார்ட்டுக்கு ட்டிலிலிருந்த அந்த உருவத்தைக்
ஜெகதீசனினதும் அவன் மனைவி நூறாக உடைந்து நொறுங்கியது காண்டு ஓவென கதறியழுதார்கள்.
கள் முற்றும் முழுதாக தீர்க்கப் பிரச்னை தீர்ந்தால், இன்னொரு இருக்கும். இந்த நிலைமை அறிஞர்கள் கையாண்டும் அவை யிலான ஆட்சிகள் நடக்கும் நாட்டில் தலை தூக்க ஆரம்பித்து விட்டன. ல்ல. சர்வதேச உறவுக்கேற்ப சினைகளும் மாறுபடுகின்றன. ஏற்பட்டாலும் குறைபாடுகளும், புண்டு. ஏனென்றால் இன்றைய ாரணமாக மக்களுக்குச் சேவை வர்கள் கடன் கொடுக்கும் நாட்டின் பநிலையில் இருக்கிறார்கள்.
பகுதியைத் தொழிலாளர்களின் ாற்றியும், தொழிலாளர்கள் குறை

Page 168
162
கூறவதைத்தான் காதில்கேட்க சோர்வோடு வீட்டிற்குள் நுழைகிற
அவனை வரவேற்ற சிவ முடிந்ததா அத்தான்” என்று கேட்ட சிவகாமியைப் பார்த்து ட "நான் போனால் எந்த நல்ல காரிய போன காரியம் வெற்றிதான். அ உன் கையில்தான் இருக்கிறது. நடக்கும்” என்றான்.
“என்ன அத்தான் அப்படிட் என்ன செய்ய முடியுமோ அதைச் சரி உட்காருங்க. தேத்தண்ணி : அப்புறமா பேச்சை ஆரம்பிச்சா விட்டாள் சிவகாமி.
உடைகளை மாற்றிக் கெ தேநீரைக் கொண்டு "வந்து இ சிவகாமி. தேநீர்க் கோப்பையை பார்த்துக் கொண்டிருந்தான். அ ஆனவள் என்று சொல்ல முடியாத குமாரியாக காட்சி அளித்தாள் சிவகாமியின் எழிலில் பெருமை ெ "என்ன அத்தான் ஒரு மாதி அப்படி என்னத்த புதுமையாகக் சென்றாள் சிவகாமி.
ராமுவின் உள்ளம் கடந்த கா 'சிவகாமியும் நானும் காதலி விதி நம்மில பிரிச்சிடுச்சி. அவ விட்டாள். அந்த வேதனயை மற ஆனா போன வேகத்தோட சிவ கோலத்தோட, அதற்குப்பிறகு காட்டினேன். அவன் மகள் அருண் இன்னும் இரண்டு வருடத்தில் றான். அதற்குப் பின் அவனைய லில் சேர்த்து விட வேண்டியது எ இத்தனை வருட காலமாக நானு பழைய நினைவுகளை நானோ, இல்லை. பாவம் சிவகாமி இப்

LDT.g. ளை ரோகிணி
கூடியதாக இருக்கிறது என்ற மனச் ான். . 5ாமி “போன காரியம் நல்லபடியாக ாள். |ன்னகையொன்றை உதிர்த்த ராமு, மும் நடைபெறாமல் இருந்ததில்லை. புதைச் செய்து வைக்கும் பொறுப்பு நீ சரி என்றால் எல்லாம் சரியாகவே
பேசுறீங்க. உங்களுக்கு என்னால செய்ய நான் தயாராக இருக்கிறேன். ஊத்திக்கிட்டு வாறேன். குடிச்சிட்டு நல்லது” என்றவாறே உள்ளே சென்று
காண்டு வந்து அமர்ந்த ராமுவுக்கு }ந்தாங்க அத்தான்” என நீட்டினாள் வாங்கிய ராமு அவள் முகத்தையே 'ன்று பார்த்த அதேமுகம். திருமணம் அளவிற்கு கட்டான உடல் கொண்ட சிவகாமி என ராமுவின் உள்ளம் காண்டது. ரியாகப் பார்க்கிறீங்க. என் முகத்தில் கண்டுட்டிங்க” என்று விலகி உள்ளே
ல நினைவுகளில் மூழ்கியது.
த்தது என்னவோ உண்மைதான். ஆனா வேரொத்தனக் கை பிடித்துச் சென்று க்க நான் பல காலமாப் போராடினேன். காமி திரும்பி வந்துட்டா விதவைக் நடந்ததை மறந்து நான்தான் ஆதரவு இன்று பெரிய ஆளாக மாறி விட்டான். படிப்பை முடித்துக் கொள்ளப் போகி பும் எங்காவது ஒரு இடத்தில் தொழி ன் கடமை. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக ரம் சிவகாமியும் ஒன்றாக இருந்தும், சிவகாமியோ புதுப்பித்துப் பார்த்ததே போது அவதான் எங்க வீட்டு முழுப்

Page 169
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
பொறுப்பையும் ஏற்றுச் சுமக்கி எனக்குத் திருமணம் செய்து கொடுத் ஒன்றாக வாழ்ந்திருப்போமா. எல்ல கள் சொல்வார்கள். அந்த பிராப்தம் இறைவன் நம் இருவரையும் இ இப்போ அவளுக்குப் பாதுகாப்புக் இப்படியே ராமு சிந்தித்துக் கொ6 சிவகாயி கையில் துடைப்பத்தோடு திருக்கும் தோரணையைப் பார்த்து நடந்தது? ஏன் ஒரு மாதிரியா இருக்கி மறைக்காமல் என்னிடம் சொல்லு பிரச்சினையா” என்று கேட்டுக் ெ நின்றாள்.
திடுக்கிட்டுத் திரும்பியவன், மில்லே. சும்மா கடந்த காலத்தப் ப தேன். வேரொன்றும் இல்ல. நீ வே போய் குளிச்சிட்டு வாறன்” என்று புற அவன் போன பின்பு வீட்டை அத்தான் பழைய நினைவு அப்படி வேளை, நம்ம காதலப்பத்தி நினைச் எவ்வளவு நம்பினோம். இவ நம்ட நினைச்சிக்கிட்டிருக்காரோ என்னே இருக்காது. அத்தான் எப்பவோ சொன்னாரில்ல. இப்ப நானொரு குடு நான் ஒரு குறையும் வைக்கலையே கொண்டாலும், 'ஏன் இல்ல, நீதான் ஒதுக்கிவிட்டு வேரொருத்தனக் கட்டி எதையோ குத்திக் காட்டியது.
"அப்ப என்னாலதானா அத்த அவள் கண்களிலிருந்து கண்ணிர்த் இன்று நேற்றா அவள் கண்ணி நேரங்களில் அவள் இப்படி பழ பட்டதுண்டு. இப்படியே வேதனை கொண்டிருந்தாள் சிவகாமி.
சிவகாமி பூஜை அறைக்குள் “எங்கே அருணைக் காணோம்” என் "இதோ வந்திட்டேன்” என்று அ நுழைந்தான்.

163
ாள். இவளை என் இஸ்டப்படி திருந்தால் இப்படித்தான் நாங்கள் ம் அவன் செயல் என்று பெரியவர்
தானோ என்னவோ ஒரு வழியில் ணைத்தது, என்ன இருந்தாலும் கொடுப்பது என் கடமையல்லவா. ண்டிருந்த போது உள்ளே சென்ற வெளியே வந்தவள், ராமு அமர்ந் அசந்துவிட்டாள். “அத்தான் என்ன நீர்கள்? மனதில் எதும் இருந்தால் ங்கள். போன இடத்தில் ஏதும் காண்டே அவன் அருகில் வந்து
"ச்செச்சே அப்படி எல்லாம் ஒன்னு த்திக் கொஞ்சம் நினைச்சுப் பார்த் லையைப் பாரு. நான் ஆற்றுக்குப் ப்பட்டுப் போய் விட்டான். .ப் பெருக்கிக் கொண்டே ‘என்ன டி இப்படின்னு சொல்லுது. ஒரு சிருப்பாரோ, என்னடா நாம இவள Dல ஏமாத்திட்டாளே அப்படின்னு வா, சேச்சே அப்படியெல்லாம் அதையெல்லாம் மறந்திட்டதா டும்பமா ஆயிட்ட. ஆனா அவருக்கு என்று அவள் மனம் நினைத்துக் உன்னையே நம்பியிருந்தவனை னவதானே” என அவள் உள் மனம்
தானின் வாழ்க்கை வீணாயிட்டு. துளிகள் ஆரம்பித்தன. இப்படி விட்டிருக்காள். எத்தனையோ தையே நினைத்து வேதனைப் யுடன் வேலையைக் கவனித்துக்
சென்று விளக்கை ஏற்றினாள். றவாறே வெளியில் வந்தபோது, நண் புன்னகை ததும்ப உள்ளே

Page 170
164
அருண் சிவகாமியை அப்ட வளர வளர தாயின் குணமும் ே மீது அளவில்லா பாசம் வைத்திரு
உள்ளே சென்ற அருண் கைகால் கழுவி விட்டு பூஜை அ சுவாமிக்கு சூடத்தைக் காட் கொண்டிருந்தாள் சிவகாமி.
கண்ணைத் திறந்து பார்த் நிற்பதைக் கண்ட சிவகாமி அவ அப்டியே அவனை அணைத்துக்
ராமு பூஜை அறைக்குள் பூ சென்று "என்னப்பா இன்னைக்கு போன இடத்தில சித்தி உங்கள என்று கிண்டலாகக் கேட்டான்.
"செச்சே அப்படி ஒன்றும் நாளா நான் உன்ன பார்க்க முடிய கவலையா இருந்திச்சி” என்றான் இரவு சாப்பாட்டிற்குப் பி. தூக்கமே வரவில்லை. படுக்கை ராமு கண்ணயர்ந்திருக்க வேண்டு காலையில் எழும்பும் போ கண்ணைக் கசக்கிக் கொன உட்கார்ந்தான்.
“என்னப்பா இரவு தூங் திருக்கு?” என்றான் அருண்.
“என்னமோ தெரியலப்பாக “ரொம்ப நேரமாயிட்டுதோ” எ கடன்களை முடித்துக் கொண்டு ட அன்று காலை உணவை சி இரண்டு பேரும் பேசிக் அருண் பாடசாலைக்குப் போ6 சிவகாமி மாலையில் வரும்போது வாங்கி வரும்படி ராமுவிடம் சொ ஆமாம், இப்போது ர சிவகாமிதான் ஏற்றுச் செய்கிறா கொண்டு போவதால் அவள்த செய்கிறாள்.

மாத்தளை ரோகிணி
டிய உரித்து வைத்திருந்தான். அவன் சர்ந்து வளர்ந்தது. சிவகாமி. அவன் ந்தாள்.
புத்தக பையை வைத்துக் கொண்டு புறைக்குள் நுழைந்தான். அப்போது டிவிட்டு கண்மூடி தியானம் செய்து
3தபோது அருண் அருகில் கண்மூடி ன் நெற்றியில் விபூதியைப் பூசிவிட்டு கொண்டாள்.
துழைவதைக் கண்ட அருண் அருகில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்க. ரெர்ம்ப நல்லா கவனிச்சாங்களோ?”
விசேஷமாக கவனிக்கல்ல. ரெண்டு வில்லை. அதுதான் எனக்கு ரொம்ப ராமு. ன்பு படுக்கையில் படுத்த ராமுவுக்கு முள்ளாகக் குத்தியது. இப்போது தான் |LD. து கண்ணில் ஒரே எரிச்சல், கையால்
ண்டு படுக்கையிலிருந்து எழும்பி
கலையா ஏன் கண்ணல்லாம் சிவந்
sண் ஒரே எரிச்சலா இருக்கு” என்றவன் ன்று கேட்டுக் கொண்டே காலைக் புறப்படத் தயாரானான். வகாமி கொண்டு வந்திருந்தாள். கொண்டே சாப்பிட்டு முடித்தார்கள். வதற்குத் தயாரானான். அங்கே வந்த வீட்டுக்குத் தேவையான சாமான்களை ன்னாள். ாமுவின் குடும்பப் பொறுப்பையே ள். பெருமாயியம்மாவுக்கும் வயசாகிக் ான் இந்தப் பொறுப்புகளை ஏற்றுச்

Page 171
இதயத்தில் இணைந்த இருமலர்கள்
சிவகாமி கொடுத்த பணத்ை யேறிய ராமு சிவகாமியைத் திரும்பி உதிர்த்தான். அவள் தலை கவிழ்ந்து அவள் தலை நிமிர்ந்து பார்க்கு தூரம் கடந்து சென்று கொண்டிருப்ப சென்ற சிவகாமி ஊற்றி வைத் குடித்துவிட்டு கோப்பையை கீழே 6 அப்படியே கடந்தகால சிந்தனையி பார்வதி வந்து கதவைத் தட்டி, “அ திடுக்கிட்டு, "இதோ.வர்றேன்” என சீவி மறந்த வாக்கில் நெற்றியில் கு வெளியே எட்டிப் பார்த்தாள். அ. வாங்காமல் பார்த்த பார்வதி, தன்ை சிவகாமி அக்கா என்னைக்குமில்ல. நெற்றியில் குங்குமப் பொட்டு!” எe தான் சிவகாமி தன் தவறை உணர்ந்த உள்ளே திரும்பி ஓடியவள் க விட்டாள். ‘ச்சே இன்னைக்கு எனக் சேலைத் தலைப்பால் குங்குமத்தை பின்னாலே வந்த பார்வதி, “பொட்ை பொட்டோடு இருக்கிறப்போ எவ்வள என்று சொன்னவளின் வாயைப்ெ தடுத்தாள்.
“அதுக்குதான் நான் கொடுத்து பார்வதி. இன்னைக்கு ஏனோ என்6 திட்டேன். கடவுளே என்ன மன்னிச் புத்தியக் கொடுப்பா” என்று கடல் அழுதாள்.
இந்த சத்தத்தைக் கேட்டு உள் புள்ள நடந்திச்சு. ஏன் அழுவுறே?” அத்தையை திரும்பிப் பார்த்து வெ நின்றாள் சிவகாமி.
“சரி நேரமாகிவிட்டது வாக்கா சமாளித்துக் கூட்டிக்கொண்டு புற வெளியில் வந்த சிவகாமிக்கு மன இருந்தது. வீட்டைவிட்டு சிறிது தூ பெரிய சாமி வந்து கடிதத்தோடு எதி சாருக்குதந்தி” என்று கொடுத்துவிட்

165
தைப் பெற்றுக் கொண்டு வெளி பார்த்தான். புன்னகை யொன்றை நின்றாள். தம் போது ராமு கண்ணுக்கு எட்டிய து மெலிதாகத் தெரிந்தது. உள்ளே திருந்த தேநீரை ஒரு முடக்கு வைத்து தன்னை மறந்த நிலையில் ல் மூழ்கிவிட்டாள். எதிர்வீட்டுப் க்கா” என்று கூப்பிட்டபோதுதான் ன்று அவசர அவசரமாக தலையை ங்குமப் பொட்டையும் வைத்துவள், (வளை அப்படியே வைத்த கண் ன சுதாகரித்துக் கொண்டு “என்ன ாம இன்றைக்கு என்ன திடீரென்று ன்று ஆச்சரியத்தோடு கேட்டபோது ாள். ண்ணாடியைப் பார்த்து அதிர்ந்தே கு என்ன நடந்தது. ஐயோ என்று த அழித்துத் துடைத்து விட்டாள். ட அழிச்சிட்டீங்களா அக்கா, நீங்க rவு அழகா இருக்கீங்க தெரியுமா?” பாத்தி வார்த்தை வெளிவராமல்
து வைக்காதபாவியா போயிட்டேனே னை மறந்து இக்காரியத்தை செய் சிடுப்பா. இந்தப் பாவிக்கு நல்ல புளை வேண்டிக் கொண்டு கதறி
ாளே வந்த பெருமாயியம்மா, “என்ன என்று கேட்டு அருகில் வந்தாள். பட்கப்பட்டு குனிந்த நிலையோடு
போகலாம்” என்று நிலைமையைச்
Dப்பட்டாள் பார்வதி. தைரியமாக தில் ஏதோ உறுத்திக் கொண்டே ரம் சென்று கொண்டிருக்கும்போதே ரே வந்தார். “சிவகாமி அக்கா ராமு டு வீட்டை நோக்கி ஓடினான்.

Page 172
166
தந்தியை தோட்ட ஆபீசில் த அதைப் பிரித்து வாசித்த சிவக் கண்களில் கண்ணிர்முட்ட திரும்ப
வேலைக்குப் போன மரு வருவதைக் கண்டு என்னமோ, வாசலில் கையைப் பிசைந்த வண்
صبر
மனித வாழ்க்கையில் இன் கொண்டு வருவதில்லை. அதேே லிக் கொண்டும் வருவதில்லை. இ மகிழ்ச்சியோடு வாழ்ந்து 6 வரும்போது அந்தக் குடும்பமே ஆறுதல் சொல்வது என்ற நி இத்தகையதொரு சூழ்நிலையில் கைகொடுக்க முன்வருகிறார்கள். ஆறுதலாக இதழுட்டும் அரவை அந்தக் காரியத்தில் அவன் கவன வாழ்க்கையின் மாண்பாகும்.
வீட்டைவிட்டுப் புறப்பட்ட லயம் சென்றான். அங்கே ெ நிறைந்திருப்பதைக் கண்டு பத “குட்மோர்னிங் சார்” என்று வ கூடயிருந்த தொழிலாளர்களும் “6 நின்றனர்.
தனது ஆசனத்தில் அமர்ர் பிரதிநிதி எடுத்துக் கூறினார். தலைவரையும் விசாரித்துக் கெ போவது என்று முடிவு செய்தார்கள்
முதல் நாள் இரவு தோட்ட களுக்கிடையில் நடந்த அடித மரணத்தோடு அடங்கிப் போயிரு அங்கத்தவர் என்பதால் அதை புறப்பட்டனர்.

மாத்தளை ரோகிணி
மிழில் எழுதிக் கொடுத்திருந்தார்கள். ாமி, அப்படியே அசந்து விட்டாள். வும் வீடு நோக்கி ஓடினாள்.
மகள் திரும்பி அழுது கொண்டு ஏதோவென்று பதறிப் போய் வீட்டு
ணம் நின்றாள் பெருமாயியம்மா.
52
பம் வரும் போது அவனைக் கேட்டுக் பாலதான் துன்பம் வரும்போது சொல் இது இயற்கையின் நியதியாகும். வரும் ஒரு குடும்பத்திற்குத் துன்பம் துயரத்தில் ஆழ்ந்து யாருக்கு யார் லையில் துவண்டு விடுகின்றனர். உண்மையான நண்பர்கள் மாத்திரமே அதுவே துன்பத்தில் வீழ்ந்தவனுக்கு ணப்பாகும். அதை ஏற்றுக் கொண்டு த்தை செலுத்து கிறான். இது மனித
ராமு நேராக தொழிற்சங்கக் காரியா பருந்தொகையான தொழிலாளர்கள் 1ற்றத்தோடு உள்ளே நுழைந்தான். வேற்ற பிரதிநிதியைத் தொடர்ந்து பணக்கம் சார்” என்று கூறி வழிவிட்டு
த ராமுவுக்கு முழு விபரத்தையும் அதன் பின்பு தோட்டக் கமிட்டித் ாண்டு உடனடியாக தோட்டத்திற்கு
த்திற்குள் இரண்டு தொழிற்சங்கங் டி தகராறு இறுதியில் ஒருவரின் நந்தது. இறந்தவர் ராமுவின் சங்க நேரடியாகச் சென்றுப் பார்க்க

Page 173
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
காலையில் பொலிசில் புகா கோஷ் டி ஒன்று தோட்டத்திற்குச் ெ சாமு, தோட்டத்தலைவர் ஆகிபே தோட்டத்திற்குப் புறப்பட்டனர்.
பொலிசார் தோட்டத்தில் விச சாமுவும் அங்கே சென்று விட்டா விசாரணை செய்த எஸ்.ஐ.க்கு வ தானும் அதில் கலந்து கொண்டான்.
சிறிது நேரத்தில் பொலிசா மாவட்ட நீதிபதியும் காரில் வந்து இற
விசாரணை முடிய பகல் 12-00 இறந்த உடலை மருத்துவ பரிசோத மருத்துவ மனைக்குக் கொண்டு ெ அனைவரும் சங்கப் பேதமின்றி வே தார்கள். அவர்கள் மத்தியில் அை கேட்டுக் கொண்டான். இறந்தவ சொன்னான் ராமு. பிரேதத்தை வீட்டு ராமுவும் பிரதிநிதியும் ஏற்றுக் கொண்
தோட்டமே மயான அமைதி குடும்பத் தலைவனை இழந்த நிலை சோகமே உருவாகக் காட்சி அ
குற்றவாளி என்ற சந்தேகத்தின்பே கைது செய்து போவது பற்றிய துன்பு
இந்தச் சண்டையை மேலார் ஒரு சதத்திற்கும் பிரயோஜனமில்ல செய்த சோதனை. இப்போது 8 ஏற்பட்டுள்ள இழப்பால் அவர்கள் து 14: மாலை ஏழு மணிக்குத் தான் முடிந்தது. அதை வந்திருந்த ஒப்படைத்து விட்டு நேராக காரியாக சோர்வோடு அமர்ந்து கொண்டார்கள்
பக்கத்து தேநீர்க் கடையில் . வந்த பிரதிநிதியிடம் "நம்ம ஆளு போகிறார்களோ தெரியல்ல சார். இன்னும் கதையை தொடரத்தான் இதை அணுகி தோட்டத்தில் அ. வேண்டும்” என்றான் ராமு.

167
ர் செய்ததை அடுத்து போலீஸ் சன்று கொண்டிருந்தது. பிரதிநிதி யார் வாடகைக் கார் மூலமாக
எரணை மேற்கொண்டிருந்த போது என்.. நேரடியாகச் சென்று அங்கு பணக்கம் தெரிவித்துக் கொண்டு
ார் கொடுத்த தகவலின் பேரில் மங்கினார்.
5 மணியாகி விட்டது. உடனடியாக னைக்காக அருகிலுள்ள அரசாங்க சன்றனர். அன்று தொழிலாளர்கள் பலைக்குச் செல்லாது குழுமியிருந் மதியை நிலை நாட்டுமாறு ராமு ரின் குடும்பத்தாருக்கு ஆறுதல் க்ெகுக் கொண்டுவரும் பொறுப்பை
சடனர். தியாக இருந்தது. ஒருபக்கம் லயில் இறந்தவரின் குடும்பத்தார் ளித்தனர். மறுபக்கம் கொலைக் பரில் இரண்டு பேரை பொலிசார் பம். நத ரீதியில் ஆராய்வோமேயானால் லாத சண்டை, எல்லாம் குடிவெறி இரண்டு குடும்பங்களுக்குள்ளும் ன்பத்தையே அனுபவிக்கின்றனர். ன் பிரேதத்தைப் பொறுப்பெடுக்க
தோட்டத் தொழிலாளர்களிடம் லயம் வந்து தத்தம் இருக்கைகளில்
தேநீருக்கு ஆர்டர் கொடுத்துவிட்டு ங்க. என்னைக்குத் தான் திருந்தப்
இதோடு முடிக்க மாட்டார்கள், செய்வார்கள். நாம்தான் கவனமாக மைதியை ஏற்படுத்த முயற்சிக்க

Page 174
168
இரவு ஏழு மணிக்கு ஆபீல நிலையம் வந்து கூடவே பஸ்ஸில்
அவரின் வீடு நகரில் 8 இல்லை. பாவம் நீண்ட நாட் முன்னேற்றம் என்பதே இல்ல! காலத்தைக் கடத்தி வருகிறார். ரே
ராமு வீட்டையடையும் ' இருளடைந்து கிடந்தது. அவனின்
"அருண்” என்று குரல் கொடு கதவைத் திறந்த அருண் முகத்தி தான். உள்ளே சென்ற ராமு "என் ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறார்கள் கேட்டுக் கொண்டே அமர்ந்தான்.
கண்ணை சேலைத் தலைப் அந்த தந்தியை அப்பாவிடம் எடுத்
தந்தி என்றதும் ராமு கொல் பிரித்து வாசித்தான். அதிலிருந்த ! செய்தது.
'நேற்றைக்கு முன்தினம் த வந்தேன். அப்போ நல்லாத்தா' வருத்தம்' என்று தன்னைத்தாே எப்போது வந்தது?” என்று கேட்டா
“காலை ஏழு மணிக்கெல்ல. கோவிந்தனை காரியாலயத்திற்கு யிருந்தது என்று திரும்பி வந்துவிட
"ம்... இந்த மாதிரி நேரத், குடும்பமே தேவையில்லை என் வருத்தத்தோடு சொன்னவன், "அ போய் வசந்தி சித்தியைப் பார்த்து கடிதத்தை பாடசாலைக்குப் போகு போ” என்றான்.
"எழுதி வைங்கப்பா” என்று வந்து. "இந்தாங்கப்ப தேநீர்" . வறண்டு போயிருந்த அவனின் என்பதை உணர்ந்தவன் தேநீரை கோப்பையைக் கொடுத்துவிட்டு

மாத்தளை ரோகிணி
ச விட்டுப் புறப்பட்ட ராமுவை பஸ் ஏற்றிவிட்டுப் புறப்பட்டார் பிரதிநிதி. இருந்ததால் அவருக்குப் பிரச்னை களாக சங்கத்திற்கு உழைப்பவர். ாது ஏதோ பிரதிநிதி என்பதோடு நர்மையான மனிதர். போது என்றுமில்லாதவாறு வீடு ா மனதை என்னவோ செய்தது. டுத்தவாறே கதவைத் தட்டினான் ராமு. ல் சோகமே உருவாகக் காட்சியளித்  ைஅருண்? இன்றைக்கு எல்லோரும் 1. வீடும் இருளா இருக்கு” என்று
பால் துடைத்துக் கொண்டே “அருண் துக் கொடு” என்றாள் சிவகாமி.
ந்சம் பயந்தே விட்டான். தந்தியைப் செய்தி அவனையும் அதிர்ச்சியடையச்
நானே நான் அவளோடு பேசிவிட்டு னே இருந்தாள். திடீரென்று என்ன ன கேட்டுக் கொண்டவன், “தந்தி 60. ாம் தந்தி கிடைத்து விட்டது. உடனே அனுப்பினேன். கீாரியாலயம் பூட்டி டான்' என்றாள் சிவகாமி. தில்தான் தொழிற்சங்கவாதிகளுக்கு 1ற நினைப்பு ஏற்படுகிறது” என்று ருணைக் கூப்பிட்டு, காலையில் நான் விட்டு வருகிறேன். நான் கொடுக்கும் தம்போது ஆபீசில் கொடுத்துவிட்டுப்
உள்ளே போனவன் தேநீரோடு திரும்பி என்று நீட்டினான். அந்த நேரத்தில் தொண்டைக்கு அது தேவைதான் வாங்கி ஒரே மூச்சில் குடித்துவிட்டு கடிதத்தை எழுதினான்.

Page 175
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
இரவு சாப்பாட்டிற்குப் பின்பு ட வராமல் புரண்டு கொண்டிருந்தான். நன்றாக உறங்கிப் போயிருந்தான்.
வீட்டு வேலைகளை முடித்துச் படுக்கையை விரித்துப் போட்டுவிட்( வந்து சிமினி லாம்பைத் தூண்டி விட்( தூக்கம் வராமல் புரண்டு கொள் கேட்டபோது, "அத்தான் நானும் வசந் சொல்லிவிட்டு அவனின் பதிலுக்காக “இல்லை நான் போய் பார் யொன்றும் பெரிதாக இருக்காது. இருக்கும். கூடுதலான, வருத்த! கொண்டு போகிறேன். இப்போதைக் “இல்லை அத்தான். இன்ன மனசு சரியில்லை. அதோட இந்த த மனசை என்னவோ செய்யுது. ஏே அப்படின்னு என் மனசு சொல்லுது” கொண்டாள்.
சிவகாமி சொன்னதைக் கேட்ட ம். சிவகாமி சொல்றதுலேயும் காய்ச்சலா இருந்தா தந்தி அடிச் போட்டிருக்கலாம், அது மாத்திரம6 உடனடியா வரவும் அப்படின்னு வே! பாரதூரமாநடந்திருக்குமோ என்றவா படுக்கையிலிருந்து இவர்கள் பெருமாயியம்மா "ஆமாப்பா ராமு. அதை உனக்கு கொடுக்கப் போய் அவ்வளவு நல்ல சகுனமாப்படல்ல. கொண்டு போய் பார்த்துட்டு வா” என் “மனதைப் போட்டு அலட்டி “காலையில போய் பார்த்துட்டு வரல முகத்தில் மகிழ்ச்சியோடு "ச வீட்டினுள்ளே சென்று தனது படுக்ை தூக்கமே வரவில்லை - ஒரு பக்கம் கிடைத்த மகிழ்ச்சி. மறுபக்கம் வ என்ற மகிழ்ச்சி அவளின் தூக்கத்தை

169
டுக்கையில் படுத்த ராமு தூக்கம் பக்கத்தில்.படுத்திருந்த அருண்,
5 கொண்டு மாமிக்குப் பக்கத்தில் டு, ராமு படுத்திருக்கும் அறைக்கு டு "அத்தான்” என்று அழைத்தான். ண்டிருந்த ராமு எழுந்து என்ன என்று தியைப் பார்க்க வருகிறேன்” என்று க் காத்திருந்தாள். த்துவிட்டு வருகிறேன். அப்படி காய்ச்சல், தலைவலியாகத்தான் ம் என்றால் அப்புறமா கூட்டிக் குவேண்டாம்” என்றான். றக்கு காலையிலேயிருந்தே என் ந்தியும் கிடைச்சது இன்னும் என் தா பாரதூரமா நடந்திருக்குமோ என்றவாறே தலையை குனிந்துக்
தும்தான் ராமு சிந்திக்கலானான் - உண்மை இருக்கு சாதாரணக் $க வேண்டியதில்லை - கடிதம் ல்ல, தந்தியில் மிகவும் அவசரம் ற இருக்கு. அப்படின்னா ஏதாவது றே சிந்தனையில் இருந்தான் ராமு. பேசிக் கொண்டிருந்ததைக் கேட்ட இன்னைக்கு தந்தி கிடைச்சதும், நீ ஆபிசில இல்லாததும் எனக்கு எதுக்கும் சிவகாமியையும் கூட்டிக் றாள். டிக் கொள்ளாதீங்க” என்ற ராமு ாம்” என்றான். ரி அத்தான்” என்று சொல்லிவிட்டு கயில் படுத்துக் கொண்டவளுக்கு அத்தானோடு போவதற்கு சம்மதம் சந்தியைப் பார்க்கப் போகிறோமே தடுத்தது.

Page 176
170
விடிகாலை தோட்டத்து தே! முறை ஒலித்தது. நேரம் நான்கு சிவகாமி விருட்டென்று எழுந்து 1 விட்டு கைகால்களைக் கழுவிக் ெ வைத்தாள்.
தேங்காயை உடைத்து திரு திருவினாள். கோதுமை மாவை சல் தேங்காய் பூவையும் கொட்டி உப்புல வழமையாக தோட்டங்களில் இருக்கும். தொழிலாளர்களுக்கு ப ரொட்டிதான். இது இன்று நேற்றல் தோட்டத் தொழிலாளர்களின் உன தோட்டங்களில் கோதுமை மாவா மாலை உணவாக இருந்து வரு இல்லாவிட்டால் தொழிலாளி என்ே ரொட்டிக்கு மாவைப் பிசைந் சிவகாமி, “அருண்” என்று கூப்பிட் வைத்துவிட்டு “அத்தான் நேரமாகி
ராமு தானும் விழித்திருக்கிே விதமாக, “ம்.” என்று செருமினா போர்வையை எடுத்து நன்றாக பே விட்டதா” என்றான்.
"ஆமாம் அருண் மணி ஐ அம்மாவும் சித்தியைப் பார்க்கப் போகும்போத மறந்திடாமல் கடிதத் படுக்கையைவிட்டு எழுந்தவன், ே குடித்தான். காலை குளிருக்கு தேர்
காலை ஆறு மணிக்கெல் அருண், சிவகாமி மூன்று பேரும் கொண்டவர்கள். பஸ் டவுனை அ பாடசாலை நோக்கிச்செல்ல இரண் “அருண் கவனமாப் போயி மாலையில் வீட்டுக்கு வந்திடுவே பின் வேகமாக நடந்தாள். குறிப்பு பார்த்தார்கள். எல்லா ஆசனத்தி பின் பக்கத்தில் இருவரும் அம( அமர்ந்த ராமு பக்கத்தில் அம சாடை காட்டினான்.

மாத்தளை ரோகிணி
யிலை தொழிற்சாலை மணி நான்கு மணி என்பதை உணர்ந்து கொண்ட பாயை சுருட்டி மூலையில் வைத்து கொண்டு அடுப்பை மூட்டி தண்ணிர்
மனையில் போட்டு பர்.பர் என்று லடையில் போட்டு சலித்து, திருவிய விட்டு ரொட்டிக்குப் பிசைந்தாள்.
காலை சாப்பாடு ரொட்டியாகத்தான் சிதாங்கும் உணவு இந்த கோதுமை Dல உலகம் தோன்றிய நாள் முதலாக ணவாகப் பாவிக்கப்பட்டு வருகிறது. ல் தயாரிக்கப்பட்ட ரொட்டி காலை - கிறது. இந்த கோதுமை ரொட்டி றாமடிந்து துவண்டு போயிருப்பான். து வைத்துவிட்டு தேநீரை ஊற்றிய ட்டுக் கொண்டே மேசைமேல் தேநீரை விட்டது எழுந்திருங்க” என்றாள்.
றன் என்றபதைக் காட்டிக் கொள்ளும் ன். பக்கத்தில் படுத்திருந்த அருண் ார்த்திக் கொண்டு "அப்பா நேரமாகி
ந்தாகிவிட்டது. எழுந்திரு. நானும் போகிறோம். நீ பாடசாலைக்குப் தைக் கொடுத்து விட்டு போ” என்று மசைமேல் இருந்த தேநீரை எடுத்துக் நீர் இதமாக இருந்தது. லாம் பஸ்ஸை எதிர்பார்த்து ராமு, காத்திருந்தனர். பஸ் வந்ததும் ஏறிக் டைந்ததும் இறங்கினார்கள். அருண் ாடு பேரிடமும் விடைபெற்றான்.
ட்டு வாப்பா. நானும் அத்தானும் ாம்” என்று சொன்னவள், ராமுவுக்குப் பிட்ட பஸ்ஸில் ஏறி சுற்றும் முற்றும் லும் பயணிகள் அமர்ந்திருந்தனர். ரும் சீட்டொன்று இருந்தது. இதில் ர்ந்து கொள்ளும்படி சிவகாமிக்கு

Page 177
இதயத்தில் இணைந்த இருமலர்கள்
இவ்வளவு நாளும் தூரத்திலி சிவகாமி, இப்போது அவனின் பக்கத்
“என்ன யோசிக்கிற சிவகாமி இருக்கிறதா’ என்றான் ராமு.
"இல்லை அத்தான்” என்றவ பக்கத்தில் அமர்ந்தாள். பஸ்ஸும் பு
33
ஒருவன் காமுகனாக மாறு இழந்து மிருகத்தனமான உணர் நிலையில் அவன் செய்யும் காரியங்க பற்றி அவன் சிந்திக்கத் தவறி விடுகி வெறியோடு, ஆத்திரத்தோடு ஈடுபடும்போது இது பழிவாங்கலாக் அவமானம், அவனையும் அழிவிற்கு என்றோ ஒரு நாள் நான் விரும் என்ற வைராக்கியம் பல வருடங்க் பூதாகாரமாக, வெறித்தனத்தோடு ஒ
காலை பத்து மணிக்கெல்லாம் ! வழமையாக தேநீர் அருந்தும் சைவ ஒ ஒரு பெரியவர், வயது ஐம்ப காலமாக அறிமுகமானவர், “வணக்க ராமுவோடு ஒரு பெண் வருவதை கே “ஒரு நோயாளியைப் பார்க்க 6 என்று அறிமுகப்படுத்தியவாறே, பார்த்து சிவகாமியையும் அமரச். கொண்டான்.
ஒட்டலில் வேலை செய்யும் சர் என்று கேட்டபோது ராமு சிவகாமியை எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம். நீங்கள் சிவகாமி.
"இல்லை இல்லை. நீயும் ஏத ஆஸ்பத்திரிக்குப் போய் எத்தனை

7
ருந்தே ராமுவோடு பழகி வந்த தில் அமரத் தயங்கினாள்.
என் பக்கத்தில் உட்கார பயமாக
ள், அவசர அவசரமாக அவனின் Dப்பட்டது.
B
ம்போது மனிதத் தன்மையை வுடன் செயல்படுகிறான். அந் ளால் ஏற்படும் அனர்த்தங்களைப் றான்.
ஒரு மனிதன் ஒரு காரியத்தில் கி விடுகிறது. இதனால் ஏற்படும் கொண்டு போய் விடுகிறது. பியவளை அடைய முடியவில்லை களின் பின்னால் காம உருவில் ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்கையையே
நகரை அடைந்த ராமு சிவகாமியை ட்டலுக்கு அழைத்துச் சென்றான். 5j இருக்கும். ராமுவிற்கு நீண்ட 5ம் சார்” என்றவாறே வரவேற்றார். ள்விக்குறியோடு பார்த்தார்.
வந்தோம். இவ என் மாமன் மகள்" ஆட்கள் இல்லாத மேசையாகப் சொன்னவன் தானும் அமர்ந்து
வர், “என்ன சார் சாப்பாடுறீங்க?” ப ஏறிட்டுப் பார்த்தான். “அத்தான் ஏதாவது சாப்பிடுங்க” என்றான்
ாவது சாப்பிட்டுத்தான் ஆகணும். மணிக்குத் திரும்பிப் போகப்

Page 178
172
போகிறோமோ தெரியாது. ட் என்று சொன்ன ராமு சர்வரிடம் "
வாப்பா" என்றான்.
சிறிது நேரத்தில் இட்லி, மேசைக்கு வந்தது. அருகிலிரு விட்டு, பேக்கில் வைத்திருந்த ட கொண்டே சாப்பிட அமர்ந்த ரா வற்புறுத்தவே எழுந்து சென்று கொண்டு வந்தவள் சாப்பிட ஆரம்ப
சிவகாமிக்கு இதெல்லாம் பக்கம் மனதில் வெட்கமும், 1 முகத்தில் தெரிந்தன. ஒருவாறு முடித்தாள் சிவகாமி. அதற்குள் . வந்து வைத்தான் சர்வர்.
பில்லுக்கு பணம் கட்டிவிட் நேராக மாநில காரியாலயம் 2 இடத்திற்குச் சென்றார்கள். : எழுந்து வந்து கை கொடுத்து 6 நிமிர்ந்து பார்த்தார் பிரதிநிதி.
“சார் இவ என் மாமன் மகள் என்னோடு வந்தாள். வசந்திக்கு எ கேட்டான் ராமு.
"அத பிறகு சொல்றேன்.. தெரிந்தது" என்று கேட்டார் பிரதிநி
"நேற்று தந்தி கிடைச்சுது இருக்காள் உடன் வரவும் அ அந்திக்குத்தான் எனக்கு விசயம் பாரதூரமா ஆயிட்டா" என்று பதற்ற
"ச்சே இந்த மாதிரி அநி என்றார் பிரதிநிதி.
"அப்படி என்ன சார் அநியாய
"ராமு கொஞ்சம் பதட்டப் ப பார்த்து,
"அம்மா கொஞ்சம் இங்கே பேசிவிட்டு வர்றேன்" என்றவாறே அழைத்துச் சென்று, அமர வை
முகத்தைப் பார்த்தார்.

மாத்தளை ரோகிணி
பிரயாணம் செய்த களைப்புவேறு'' தம்பி இட்லியும் வடையும் கொண்டு
வடை, சட்னி சாம்பார் எல்லாமே நந்த கோப்பையில் கையை கழுவி டவலை எடுத்து கையை துடைத்துக் ரம், சிவகாமியையும் சாப்பிடுமாறு
முகத்தையும் கையையும் கழுவிக் பித்தாள்.
புதிய அனுபவமாக இருந்தது. ஒரு மறுபக்கம் சந்தோஷமும் அவளின் ப தலை குனிந்தவாறே சாப்பிட்டு இரண்டு கப்பில் தேநீரும் கொண்டு
டு அங்கிருந்து புறப்பட்ட இருவரும் அதவாது - வசந்தி வேலை செய்த அங்கு ராமுவைக் கண்ட பிரதிநிதி வரவேற்றார். கூட வந்த பெண்ணை
7. வசந்தியப் பார்க்க வேண்டுமென்று ன்ன சார்?” என்று எடுத்த எடுப்பிலேயே
அது சரி உங்களுக்கு எப்படி விசயம் மதி பரமசிவம்.
வ சேர். வசந்தி மருத்துவமனையில் அப்படின்னு இருந்திருச்சி. நேற்று
தெரிஞ்சி. சேர் வசந்திக்கு ஏதாவது மத்தோடு கேட்டான் ராமு.
யாயம் நடந்திருக்கக்கூடாது ராமு"
பம் நடந்துட்டு.” டாம இருங்க” என்றவர், சிவகாமியை
-இருங்க. நான் இவரோடு கொஞ்சம் » ராமுவை ஒரு தனியான அறைக்கு எத்த பிரதிநிதி மெளனமாக ராமுவின்

Page 179
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
“என்ன சேர் மெளனமாயிட்டி என்று ராமுதான் பேச்சைஆரம்பித்தா "ராமு நான் சொல்றது கேட்டு அவசரப்பட்டு எந்த முடிவும் எடு நடந்துக்குங்க?” என்ற பிரதிநிதிை
"சார் என்ன சார் விசயத்த நடந்தது என்னன்னு சொல்லுங்க சார் "ராமு அன்னைக்கு நீங்க வ பிறகு வசந்தி வேலைக்கு வந்திருக் பெண்ணும் அவளோட வந்திருக்கா. ஏறியிருக்கான். பெயர் அனந்தராம உறவினனாம். எப்பவோ வசந்திய பெண் கொடுக்க மறுத்திட்டதா: வைராக்கியத்துடன் போயிருக்கான் கிடைக்கவில்லை என்று ஆத்திர விரும்புகிறாள் என்ற செய்தியும் மாற்றியிருக்கு. இவள என்னக்குே யெடுத்துக் கொண்டவன் தொழில் விட்டான். இத்தனை நாட்களுக் கண்டதும் மிருகத்தனா மாறியிருக் மெளனமாக இருந்தார்.
“என்ன சேர் நிறுத்திட்டீங்க. சேர்” என்றான் ராமு.
“ராமு இத நான். உங்க தெரியல்லே” என்ற பிரதிநிதியை "சார் நீங்க இப்ப உண்மைன இல்லையா?” என்று மேசையில் அ “கொஞ்சம் பொறுங்க ராமு பஸ்ஸில் வைத்தே ஏதோ வம்பு வேலைக்கு வந்தவுடனேயே என்ன யெல்லாம் பெருசா எடுத்துக்க வேை இப்படித்தான் நடப்பாங்க அப்படிஎ அனுப்பி வச்சேன். அன்னைக்கு இல்லாததாலே ஏழு மணி பஸ்ஸில் போய்க்கிட்டிருந்த போது நான் குற ரெண்டு பேரும் ஒரு காரில் வ வசந்தியைத் திக்குமுக்காடச் செய்

73
ங்க, விசயத்த சொல்லுங்க சார்”
60.
அதிர்ச்சியடையாதீங்க. அதோட த்திடாதீங்க நிதானமாய் யோசிச்சி பப் பார்த்து ராமு, சொல்லாம எதேதோ சொல்றீங்க. ’ என்றான். சந்தி வீட்டுக்கு வந்துட்டுப் போன கா. கூடவே தோட்டத்திலுள்ள ஒரு இவர்கள் ஏறிய பஸ்ஸில் ஒருத்தன் னாம். எதோ வசந்திக்குரிய தூரத்து பெண் கேட்டு வந்தப்போ அவங்க ல அன்றைக்கே அவன் மனசுல ா. தான் விரும்பிய பெண் தனக்கு மும், இப்போது வேறொருவனை அவனை பெரும் ஆத்திரக்காரனா ம வாழவிடக் கூடாது என்று உறுதி ) நிமித்தம் கொழும்புக்குப் போய் குப் பிறகு அன்று வசந்தியைக் ந்கான்” என்றவர் மேலும் பேசாமல்
நடந்த உண்மையை சொல்லுங்க
க்கிட்ட எப்படி சொல்றதுன்னே ப் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த ராமு யச் சொல்லப் போறிங்களா - டித்து பலமாகக் கத்தி விட்டான். சொல்றேன். அன்னைக்கு அவன் பண்ணியிருக்கான். அந்த பிள்ள னிடம் சொல்லிச்சு. நானும் அதை iண்டாம். இந்த காலத்து ஆம்பிளகளே ன்னு சாதாரணமா சமாதானப்படுத்தி வேலை முடிந்து வழமையான பஸ் b போய் இறங்கி வீட்டுக்கு நடந்து நிப்பிட்ட அனந்தராமனும் இன்னும் ந்த ஹெட் லைட்டைப் போட்டு பது திரும்ப லைட்டை ஆப் செய்து

Page 180
174
இருள் கலந்த வேளையில் வக தூக்கி போட்டுக் கொண்டு போய் தனியான பாழ் மண்டபம் ஒன்றுக் என்னால் சொல்ல முடியாது சார். நடத்தியிருக்காங்க பாவிங்க. பா என்னதான் செய்ய முடியும். எத்த அவங்க நாலு பேரும் குடி வெ மயக்கம் போட்டிருந்த வசந்தி அருகில் கொண்டு வந்து போ சுற்றும், பொலிசார் இதைக் கண் உணர்ந்து உடன் மருத்துவ. 1 நினைவுக்கு வந்த பிறகு வசந்தி
அடித்துக் கொண்டு கதறியிருக். மயக்கம் போட்டு விழுந்தவளை ட நினைவுக்குக் கொண்டு வந்தார்க உங்களுக்கு நான் கொடுத்து கை என்று அழுதிருக்கிறாள். அவ:ை முழு விபரத்தையும் சொல்லியி காட்டி வீட்டு விலாசம் தொழில் உங்கள் விலாசத்தையும் கொடுத் பொலிசார் நடவடிக்கையில் இற பரமசிவம் கதையைக் கூறி முடி; உடம்பெல்லாம் வேர்த்து ஆன முகத்தைப் பதித்து குலுங்கி குலுா தட்டிக் கொடுத்த பரமசிவம், ஆத்திரப்படுவதிலோ அர்த்தமில் கவனிப்போம்; எழுந்திருங்க. புறப்படுங்க” என்றார்.
உள்ளே பிரதிநிதியோடு 6 வில்லையே என்று கவலையே நிலைமையை உணர்ந்த ஒரு டெ பேசினாள். அந்தப் பெண்ணிடம் மெதுவாகக் கேட்பதற்கு முன்பே விட்டு வெளியே வந்து, "கொ வந்திடுவார். நானும் உங்ககூட ஆ சென்று வசந்தியப் பார்ப்போம்” என்
ராமு முகத்தைக் கழுவிக் . எழுந்த தாக்கத்தை எப்படிக் கழுவ
58

T
மாத்தளை ரோகிணி
ந்தியின் வாயைப் பொத்தி காரில் விட்டார்கள். காரை விட்டு அவளை கு அழைத்துச் சென்று அதற்கு மேல் மிருகத்தனமாக அந்தப் பிள்ளையை வம் அந்த பெண் பிள்ளை அதனால தனை நேரம்தான் போராட முடியும். றியில் நடந்திருக்காங்க. மறுநாள் விடிகாலை பஸ் நிலையத்திற்கு டுவிட்டுப் போயிருக்காங்க. நகர் நி பெண் இறக்கவில்லை என்பதை மனையில் சேர்த்திருக்காங்க. சுய வெறி பிடித்தவள் போல் தலையில் கிறாள். அதற்குப் பிறகு மீண்டும் ரக்டர்கள் தங்களின் முயற்சியால் சுய ள். கண்விழித்த வசந்தி “ராமு ராமு வக்காத பாவி ஆகிவிட்டேனே ராமு” கள ஆறுதல்படுத்தி விசாரித்த போது
ருக்காள். ஆளையும் அடையாளம் ) செய்யிற இடத்து விலாசம் ஏன் திருக்கிறாள். அதற்குப் பிறகுதான் பங்கியிருக்காங்க" என்று பிரதிநிதி த்து ராமுவைப் பார்த்தார். ராமுவின் ட நனைந்திருந்தது. மேசையில் பகி அழுதான் ராமு. அவன் முதுகைத் "ராமு இப்போது அழுவதிலோ, கல. அடுத்த நடக்க வேண்டியத எழுந்து முகத்த கழுவிவிட்டுப்
சன்ற அத்தானை இன்னும் காண ாடு அமர்ந்திருந்த சிவகாமியின் ண் அவளை அருகில் அழைத்துப் வசந்திக்கு என்ன நடந்தது என்று பிரதிநிதி பரமசிவம் அறையை ந்சம் இருங்கம்மா ராமு இப்போ ஸ்பத்திரிக்கு வர்றேன். எல்லோருமா றார். காண்டாலும் அவனின் உள்ளத்தில் முடியும். அதன் அழுத்தம் முகத்திலும்

Page 181
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
பிரதிபலிக்க வெளியே வந்த ராமு சி அழுது விட்டான்.
சிவகாமியும் என்னமோ எதே தையும் மறந்து அவனோடு சேர்ந்து என்ன சொல்லுங்க, ஏன் அழுவுறீங்க அவசரமாக ராமுவின் அருக சொன்னதை மறந்திட்டிங்களா; யில்லை. அடுத்து என்ன செய்ய வே சரி. புறப்படுங்க” என்று இரண்டு ே சேலைத் தலைப்பால் கண் எழுந்தாள் சிவகாமி. வந்தவர்கை கொண்டு போனார் பரமசிவம். இன்னும் பத்து நிமிடம் இருந்தது. ெ உள்ளே போக அனுமதி.பெற்று விட்ட வார்ட்டை நோக்கி எடுத்து ை இதயத்தை இடி போல் தாக்கியது. என்று குமுறி அழுத ராமுவை வசந்தி கண்களை சுழலவிட்டு கூ ஏறிட்டுப் பார்த்தவள் 'அக்கா என்ற ( அவளின் கையைப் பிடித்துக் கொண் என்று சொன்னவளின் கண்களில் கண் நீண்ட நேரத்திற்குப் பின்பு 6 வசந்தியின் கையைப் பற்றி “வச வேண்டாம். நான் எல்லாம் கேள்விட் பகர்ந்தான்.
"அத்தான் நான் யாருக்கும் ஆனால் கடவுள் எனக்கு இப்படி ஒரு நான் எப்படி இனி இந்த உலகத்த தலையணையில் அடித்துக் கொண்டு அவளை அமைதிப்படுத்த ர பொருட்படுத்தவில்லை. தனக்கேற் கொள்ள சக்தி இல்லாதவள் போல் க அது நோயாளர் பார்க்கும் நேர வசந்தியின் குடும்பத்தினரும் வந்தி ஒருவரையொருவர் அமைதியாகப் ப ஜெகதீஸ்தான் முதலில் பேச்ன இப்படி ஒரு நிலைமை ஏற்படும் எ

175
வகாமியைக் கண்டு தன்னை மீறி
ாவென்று இடம் சூழல் அனைத் அழுதாள். “அத்தான் வசந்திக்கு என்று கேட்டாள். ல்ெ வந்த பரமசிவம் "சார் நான் இப்போது அழுவதெல்லாம் சரி பண்டுமோ, அதைச் செய்வதுதான் பரையும் அழைத்தான். ணிரைத் துடைத்துக் கொண்டே ள மருத்துவமனைக்குக் கூட்டிக் பார்வையாளர்களை அனுமதிக்க தெரிந்த ஒரு கேட் காவலர் மூலமாக lsifieseif. வத்த ஒவ்வொரு அடியும் ராமுவின் கட்டில் அருகில் சென்று 'வசந்தி அமைதியாகப் பார்த்தாள். டவே வந்திருந்த சிவகாமியை முனங்களோடு அருகில் அழைத்து டு “எனக்கொன்றுமில்லை அக்கா’ ாணிர் பெருக்கெடுத்தது. வசந்தியை நிமிர்ந்து பார்த்த ராமு ந்தி நீ எனக்கு ஒன்றும் சொல்ல பட்டேன்” என்று ஆறுதல் மொழி
ஒரு துன்பமும் செய்ததில்லை. அவமானத்தைக் கொடுத்திட்டார். தில் வாழ்வேன்” என்று தலையை
அழுதாள். ாமு எடுத்த முயற்சிகளை அவள் )பட்ட அவமானத்தைத் தாங்கிக் தறினாள். மாதலால் கூட்டம் பெருகிவிட்டது. ருந்தனர். இப்போது எல்லோரும் ார்த்துக் கொண்டனர். சஆரம்பித்தான். "என் தங்கைக்கு ன்று நாங்கள் கனவிலும் நினைக்க

Page 182
76
வில்லை ராமு” என்று ராமுவின் எ ஆளுமைத் தன்மையுள்ள ராமு எல்லோரையும் அமைதியாக இரு "வசந்தி எழுந்திரு. ஏதா இருக்கும். உடம்பு தெம்பாக செய்யலாம் என்று யோசிக்க முடி சொன்னான்.
அருகிலிருந்த பெண்கள் வ அமர வைத்து முகத்தை துடைத் வந்து கொடுத்தனர். இதை வாங் “வேண்டாம். எனக்கு ஒன் வேண்டும்” என்று மீண்டும் அடப் மூன்று நாட்களாக என்று சொ கவலையாகிவிட்டது. ராமு எவ்வ கேட்பதாக இல்லை.
ராமு டாக்டரைச் சந்தித்து வந்து வசந்தியிடம் சொன்னார் ஒன்றும் இல்லை. நல்லா சாப்பிட வேண்டுமானாலும் நீங்க விட்டுக்கு ராமு எல்லோரிடமும் கதை கூட்டிக்கொண்டு போவதாக டாக் வசந்தியைக் கூட்டிக் கொண் செய்து காருடன் வந்தான் ராமு. மணியாகி விட்டது.
வசந்தியை வீட்டில் தனியா அமைதியாக இரு. நாம் ஒரு பேசலாம். அழுகையும், ஆத்திர என்று ஆறுதல் கூறியவன் "அப் புறப்பட ஆயத்தமானான்.
சிவகாமியும் வசந்தியின் படாதம்மா. உன்னை நாங்கள் உனக்கும், அத்தானுக்கும் திரு. சொன்னாள்.
இரண்டு பேரையும் மாறி எவ்வளவு பெருந்தன்மையான பெரூமுச்சொன்று எழுந்தது. “ச என்று பணிவோடு பார்த்தவளை இ விடைபெற்றனர்.

மாத்தளை ரோகிணி
கெயைப் பற்றிக் கொண்டு அழுதான். ஜெகதீசை ஆறுதல் படுத்திவிட்டு, க்குமாறு கேட்டுக் கொண்டான்.
வது சாப்பிடு. உடம்பு தெம்பாக இருந்தால் தான் அடுத்து என்ன பும்” என்று ராமு வசந்தியைப் பார்த்துச்
சந்தியை வலுக்கட்டாயமாகத் தூக்கி இது விட்டு குடிக்கத் தேநீர் கொண்டு
க மறுத்த வசந்தி றுமே வேண்டாம். நான் சாகத்தான் > பிடித்தாள். இதே நிலைதான் கடந்த என்னபோது எல்லோருக்கும் பெரும் -ளவோ எடுத்துச் சொல்லியும் வசந்தி
ப் பேசினான். டாக்டர் வார்ட்டுக்கு 5. "வசந்தி இப்போ உங்களுக்கு ட்டு தைரியமா இருங்க. இன்றைக்கு குப் போகலாம்." தத்து அன்றே வசந்தியை வீட்டுக்கு டரிம் சொன்னார். அதன்படியே அன்று டு போவதற்கான ஏற்பாடுகளைச் வீட்டுக்குப் போகும்போது இரண்டு
க சந்தித்த ராமு "வசந்தி நீ கொஞ்சம் வாரத்திற்குப் பின்பு இது பற்றிப் மும் பிரச்னையைத் தீர்த்து விடாது" போ நாங்க போயிட்டு வாரம்" என்று
அருகில் வந்து, "வசந்தி நீ பயப் கவனித்துக் கொள்கிறோம் சீக்கிரமே மணம் முடித்து வைக்கிறோம்" என்று
மாறிப் பார்த்த வசந்தியின் மனதில் மனிதர்கள் இவர்கள் என்று ஏக்கப் ரியக்கா போய் வாங்க. சந்திப்போம்" இரண்டு பேரும் ஆதரவாக முத்தமிட்டு

Page 183
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
3
பெண்களுக்கு மனதில் துன் ரோடு நின்றுவிடாது. அது துய வழிவகுத்து விடுமே. அத்துயரமே அவர்களை உளர்தளர்ந்து நடைபிண பெண்கள் தங்கள் கற்பையு போற்றிப் பாதுகாத்துவருகின்றன. பங்கமேற்பட்டு விட்டால், அது எத்த வாழ்வை எப்படிப் பாழ்படுத்தும் என் உண்மையாகும்.
வ்ாழ்வில் துன்பத்தையே சந்தி குடும்பத்தவரின் ஆதரவில் வளர் முதலில் தேர்ந்தெடுத்த காதலன் தா வாழ்வில் இன்பம் காணத் துடித்த நிலைகுலையச் செய்வது போல் ந1 பாதிப்படையச் செய்தது.
வீட்டில் தனியாக அமர்ந்தி( திற்கு முன்பு நடந்த நிகழ்ச்சியிலி கொண்டிருந்தாள். ‘நான் இனி இ பிரயோஜனம்? என்னை ராமு கரு6ை எந்த முகத்தோடு மண வாழ்வில் அ யெடுத்து வைக்க முடியும்? அப்பப பட்ட கறையை மறைக்க முடியு உயர்ந்தவர். அவர் வாழ்வில் நான் ஒ கூடாது. கூடவே கூடாது. அவர் வ நல்ல உள்ளத்தைப் புண்படுத்த நா6 அவர் இதய சுத்தியோடு என்னை ஏளனத்திற்கு அவர் முகம் கொடு நிம்மதியை நான் கெடுத்த நிலை தே எப்படிதாங்கிக் கொள்வது?
அந்த அனந்தராமன் யார்? அ நான் அவனை ஏற்றுக்கொள்ள ( இவ்வளவு பெரிய தண்டனையா? க என்று கண்ணிர்விட்டு அழுதாள்.
ராமுவும் சிவகாமி அக்காவு பொறாமைப்பட்டேன். என்ன அற்புத
2

177
பு-2
"ப.
IT LT + {1)
பம் வந்துவிட்டால், அது கண்ணீ ராம் நிறைந்ததோர் வாழ்க்கைக்கு அவர்களுக்கு ஒரு பிணியாக மாறி, மாக்கி விடுகிறது..? ம் மானத்தையும் பொக்கிஷமாகப் 5. இத்தகைய பாதுகாப்புக்கொரு கைய நிலைமையை உருவாக்கும். சபது சரித்திர காலந்தொட்டு கண்ட
க்காமல் சின்னஞ்சிறுசிட்டு போல், ந்துவிட்ட வசந்தி, தன் வாழ்வில் ன் ராமு. அந்த ராமுவை அடைந்து அந்த இளம் உள்ளத்தின் கனவை டந்த நிகழ்ச்சி அவளைப் பெரிதும்
1 1:10 ) நந்த வசந்தி கடந்த ஒரு வாரத் ருந்து விடுபடாமல் தத்தளித்துக் இந்த உலகில் வாழ்வதில் என்ன னயோடு ஆதரிக்கலாம். நான் இனி புதுவும் ராமுவின் மனைவியா அடி யே இருந்தாலும் என் மனதிலேற் மா? ராமு எவ்வளவு நல்லவர், ஒரு கேள்விக் குறியாகி விட்டேன்ே. ாழ்வில் நான் குறுக்கிட்டு அவரின் ள் விரும்பவில்லை. எத்தனைதான் ஏற்றுக் கொண்டாலும், ஊராரின் தக்க நேரிடும். இதனால் அவர் ான்றினால், அந்த துன்பத்தை நான்
வன் என் உறவினன் என்பதற்காக வேண்டுமா? அதற்காக எனக்கு வுளே நான் என்ன பாவம் செய்தேன்
ம் வந்தபோது உண்மையிலேயே மான ஜோடி. கணவன் மனைவியாக

Page 184
78
வாழ வேண்டியவர்கள். விதி அ அவளோ இன்று ஒரு விதை இருவரின் வாழ்க்கை இப்படிே அவர்கள் நடந்ததை மறந்து ஒன எனக்கு நடந்த இந்த அவல நிை ராமு, ஏன் அன்று விதவைக் கேரி மனைவியாக ஏற்றிருக்கக் கூட பாசமும் பரிவும் தாபமும் உண் இதையே ஏன் அவர் அன்று அ வுக்குக் காட்டியிருக்கக் கூடாது? கும் தியாகத்தை அவர் அன்று சி அதில் நியாயம் இருக்கிறது. பயந்தார். ஊர், உலகம் ஏளனம் இன்று என்னை மாத்திரம் எந்த உ இல்லை அத்தனையும் டெ மாட்டேன். மற்றவர்களையும் ஏ காணவேண்டும். என் மனதில் ஏ அழிக்கமுடியாத அச்சுப் போ அந்தக் காட்சி இன்றும் என்: நினைக்கும் போது இன்னும் ஏன் தோன்றுகிறது. ஒரு மனிதனால் அவன் மனிதன்தானா? அவனுக் இப்படியொரு தண்டனையைக் அழுதாள்.
பக்கத்து "அறையில் தூங் வந்து "என்ன வசந்தி, ஏன் இப்படி தூங்கு. சும்மா மனதைப் போ இழுத்துக் கொள்ளாத’ என்று ஆறு
"அண்ணி எனக்கு இனி ஏற்கனவே செத்துப் போனவள்த பிணம். எனக்கென்று வாழ்க்ை சதிநாசகாரனால் சூறையாடப்பட்( அவளின் அருகில் வந்தமர் போட்டு குழுப்பிக் கொள்ளாம அ தேவை அமைதிதான். பிறகு என்று ஆறதலாகத் தலையைக் ே துக் கொண்டாள்.

மாத்தளை ரோகிணி
வர்கள் வாழ்வில் விளையாடி விட்டது. வ. ராமு ஒரு பிரம்மச்சாரி. இந்த ப தொடர்ந்திருக்கக் கூடாது என்றோ ாறு கூடியிருக்க வேண்டும். இன்று wயை மறந்து என்னை ஏற்கத் தயாரான லத்தோடு வந்த சிவகாமி அக்காவை து? ராமு இன்று என்மேல் காட்டும் மையானதாக இருக்கலாம். ஆனால் அனாதரவாக வந்த சிவகாமி அக்கா இன்று எனக்குத் செய்யக் காத்திருக் வகாமி அக்காவிற்குச் செய்திருந்தால் ஆனால் அதை அவர் அன்று செய்யப் செய்யுமே என்று அஞ்சினார். ஆனால் றுதியோடு ஏற்கத் தயாராகினார்?
பாய். நான் என்னை ஏமாற்றிக்கொள்ள மாற்றமாட்டேன். அதற்குப் பரிகாரம் ற்பட்ட கறை அகல முடியாதது. அது ல் பதிந்துவிட்டது. அன்று நடந்த னை ஆட்டிப் படைக்கிறது. அதை உயிரோடிருக்கிறோம் என்ற நினைவே இப்படி நடந்து கொள்ள முடியுமா? குஇதயமே இல்லையா? எனக்கு ஏன் கொடுத்தான் என்று குமுறிக் குமுறி
கிக் கொண்டிருந்த பர்வதம் எழுந்து டி அழுது புலம்பிக்கிட்டிருக்க. பேசாம ாட்டு அலட்டிக் கொண்டு நோயை றுதல் சொன்னாள்.
என்ன நோய் வரப் போகுது. நான் தானே. இப்போது நான் ஒரு நடைப் }க என்று ஒன்றிருந்தது. அதுதான் டு விட்டதே' என்று அழுதாள். ந்த பர்வதம், "வசந்தி சும்மா மனதைப் அமைதியா இரு. இப்போ உனக்குத் இதனைப் பற்றி யோசிப்போம்” காதியவாறே வசந்தியை அரவணைத்

Page 185
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
வேசந்தி அப்படியே சுருண்டு கொண்டு தேம்பி தேம்பி அழுதாள். யோசிப்பதற்கோ என்ன இருக்கு. கிறேன் என்று எனக்கே தெரிய போயிருந்தால் எல்லோருக்குமே எல்லோருக்கும் துன்பத்தையும், து விட்டேன்.”
இவர்களின் சத்தத்தைக் ே “என்னம்மா வசந்தி, நடந்தத நினை இனி நடக்க வேண்டியதப் பற்றித்த சரியானதாகும். சும்மா அழுது கொ பேசாம முகத்தக் கழுவிவிட்டுத் து கொண்டுள்ள பாசத்தால் வெந்து புல ஜெகதீசனும் பர்வதமும் அவ கொஞ்சம் உணவையும் ஊட்டிவி கண்ணிர் கண்களில் கொட்ட வற்பு கொஞ்சம் சாப்பிட்டாள்.
வசந்தியைப் படுக்க வைத்து படுத்துக் கொண்டாள். தூக்கமின்றி எப்படியோ அசந்து தூங்கிவிட்டாள். போதுதான் கண் விழித்துப் பார்த்தாள்
வசந்தி வீட்டுக்கு வந்தநாள் துக்கம் விசாரித்துவிட்டுச் சென் பெரும் வேதனையாக இருந்தது. சொல்வது? சிலர் வேண்டுமென்ே கேட்டு வைத்தார்கள். இதுவே பெரு காலையில் நேரத்தோடு ெ அனந்தராமனும் அவனது சகாக்களு அறிந்து கொண்டு நேரே தொழிற்ச நிலைமைகளை விபரித்தான். ம வேண்டாம். இதுபற்றி நாங்கள் க( வழக்குத் தாக்கல் செய்வோம்” என்று வைத்தார்கள். நிலைமைகளை உட எழுதிப் போட்டுவிட்டு வீட்டுக்குப் வீட்டுக்குச் சென்ற வசந்தியிடம் ந அதைக் கேட்ட வசந்தி “யாரைக் 6 அண்ணா. உங்கள் தங்கையின் வாழ்

79
பர்வதத்தின் மடியில் படுத்துக் "அண்ணி இனி சிந்திப்பதற்கோ, நான் ஏன் இன்னும் உயிரோடிருக் து. அன்றே நான் செத்துப் நிம்மதி. இப்போது நான் யரத்தையும் பாரத்தையும் சுமத்தி
கட்டு அங்கு வந்த ஜெகதீசன், சிப் புலம்பிக்கிட்டிருந்தா எப்படி? ன் சிந்திக்கவேண்டும். அது தான் ண்டிருப்பதால் துன்பம்தான் வரும். தூங்கம்மா” என்று தங்கை மேல் ம்பினான் ஜெகதீசன்.
1ளின் முகத்தைக் கழுவச் செய்து ட்டுச் சாப்பிடச் சொன்னார்கள். றுத்தல் காரணமாக பேருக்காகக்
விட்டுப் பர்வதமும் பக்கத்திலேயே ப்ெ புரண்டு கொண்டிருந்த வசந்தி காலையில் பர்வதம் வந்து எழுப்பும் ". . . முதல் எல்லாப் பெண்களும் வந்து 1றார்கள். இதுவே வசந்திக்கு எத்தனை பேருக்குத்தான். பதில் D ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை ம் வேதனையாக இருந்தது. பாலிசுக்குச் சென்ற ஜெகதீசன் நம் கைது செய்யப்பட்டிருந்ததை ங்கக் காரியாலயத்திற்குச் சென்று வட்டப் பிரதிநிதியும் "பயப்பட டுமையாக நடவடிக்கை எடுத்து 'ஆறுதல் கூறி அவனை அனுப்பி னடியாக ராமுவுக்கு கடிதம் மூலம் |றப்பட்டுச் சென்றான் ஜெகதீசன். .ந்ததை வசந்தியிடம் கூறினான். கது செய்து என்ன பிரயோசனம் க்கை பாழாய் போனதை யாராலும்

Page 186
சரிக்கட்ட முடியுமா?” என்று அணி பார்த்தாள்.
வசந்தி சொல்வதும் உண் பெற முடியாது. ஆனாலும் அ கூடாது. நடந்த துயரங்களை காட்டுவதுதான் சிறந்தது என சொல்வது ஒரு வகையில் சரித விடாது. நாம அதையே சிந்தி கிடைக் கவாபோகுது. இப்போர என்று அவ்விடத்தை விட்டு விலக் வசந்திக்கு எற்பட்ட இந்நி கவலையோடிருந்தது. அன்றுத பர்வதமும் வேலைக்குப் புறப்ப முடிவுக்கு வந்தவுள் போல் சுறுச ஆற்றுக்குப் போய் குளித்துவிட சேலையை எடுத்துக் கட்டிக்கெ பொட்டு வைத்துக்கொண்டுவ கையோடு பேனையும் பேப்ப( “பாசமுள்ள அத்தான்” என்று எழுத பகல் சாப்பாட்டு வேளைய மேசையில் கிடந்த கடிதத்தை தேடினான். அவள் கண்ணுக்குத் வந்து பக்கத்துவிட்டுப் பிள்ளைச "வசந்தி அக்கா நீங்க வே வந்தாங்க. அப்புறம் கொஞ்ச் பக்கமாகப் போனாங்க” என்று கூ தோட்டப் பக்கம் சென்று கூ காணவில்லை. மனதில் ஏதோ வீட்டுக்கு ஓடி வந்து முழு வி விட்டான். திரும்பவும் கையில் மாறிப் பார்த்தான், அதில் ஒன்று எழுதப்பட்டிருந்தது. ஜெகதீஸ் பிரித்து வாசித்தவன், “ஐயே தரையில் சாய்ந்து விட்டான். விட்டு சாப்பாட்டிற்காக வந்த சத்தம் கேட்டு என்னமோ ஏதோ தன் கணவன் விழுந்து கிட அவன் அருகில் சென்று பார்த்

மாத்தளை ரோகிணி
மைதியாகக் கேட்டு அவனை ஏறிட்டுப்
ாமைதான். இழந்ததைப் திரும்பவும் தையே ஒரு முடிவாகக் கருதிவிடக் மறந்து துணிச்சலோடு வாழ்ந்து நினைத்த ஜெகதீசன், "வசந்தி நீ ான். இருந்தாலும் அதுவே முடிவாகி ச்சிக்கிட்டிருந்தா அதுக்கு மார்க்கம் நாம அதைப்பற்றி ஏன் பேசவேண்டும்” கிச் சென்றான். லைமைக்குப் பின் குடும்பமே பெரும் நான் ஜெகதீசனும் அவன் மனைவி பட்டுச் சென்றார்கள். வசந்தியும் ஒரு *றுப்பாக செயல்படத் தொடங்கினாள். ட்டு வந்தவள் தனக்குப் பிடித்தமான ாண்டு தலையைச் சீவி, நெற்றியில் யிறு நிறையச் சாப்பிட்டாள். அந்தக் ரும் எடுத்துக் கொண்டு அமர்ந்து, 5ஆரம்பித்தாள். பின் போது வீட்டுக்கு வந்த ஜெகதீசன் எடுத்ததோடு தங்கை வசந்தியைத் தென்படவில்லை. வீட்டுக்கு வெளியே sளை விசாரித்தான். லைக்குப் போன பிறகு குளிச்சிட்டுப் சம் நேரத்திற்குப் பிறகு தோட்டப் உறினார்கள். நெஞ்சம் பதற ஜெகதீசன் .ப்பிட்டுப் பார்த்தான். வசந்தியைக் சுருக்கென்று பட்டது. திரும்பவும் ட்டையும் ஒருமுறை கண்ணோட்டம் லிருந்த இரண்டு கடிதத்தையும் மாறி ஜெகதீசனுக்கும், மற்றதுராமுவுக்கும் என்று எழுதப்பட்டிருந்த கடிதத்தைப் ா வசந்தி” என்று சத்தமிட்டவாறே அப்பொழுது கொழுந்து நிறுத்து அவன் மனைவி பர்வதம் கணவனின் வென்று உள்ளே ஓடினாள். அங்கே ப்பதைக் கண்டு பதட்டமடைந்தவள் த்தாள். கையில் கடிதத்துடன் அவன்

Page 187
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
மயக்கத்துடன் கீழே கிடந்தான். க. பதட்டத்துடன் 'வசந்தி' என அழைத் சென்று பார்த்தாள். வசந்தி அங்கு ஒன்று நடந்து விட்டது என நினைத்த பக்கத்து வீட்டுப் பெண்களும் கூட நடந்தது என்று புரியவில்லை. )
அங்கே வந்த தெய்வானைத முகத்திற்குத் தண்ணீர் அடித்துத் வாசித்தாள். பின்பு எல்லோரையும் போய்விட்டது. வாங்க என்னோடு” தோட்டத்திற்கு அழைத்துச் சென்ற வசந்தி சுருண்டு கிடந்தாள். அவன உடல் சில்லிட்டுப் போயிருந்தது.
( ஜெகதீசன் குடும்பமே தலைய உருண்டது. tiசெய்தி கேட்டு ஆன் உடனடியாக செய்தி தோட்டத் த பொலிசுக்கு தகவல் கொடுத்துக் பார்த்து எல்லோரையும் ஆத்திரப்பட கேட்டுக் கொண்டார். ஜெகதீசனை கொண்டிருப்பதுல அர்த்தமில்ல. நீங்கள் தைரியமாக இருந்து அடுத் செய்ய வேண்டும். பாவம் அந்த நடந்திருக்கக் கூடாது. நீங்களும் ெ வேண்டும்” என்று ஆறுதல் சொன்னா
துரை அங்கு இருக்கும் ? எல்லாவற்றையும் விளங்கிக் கொண் கவனமாகப் பார்த்திருக்க வேண் நாங்கள் சொன்னோம்தானே” என்று சுமத்தி விட்டு வசந்தியின் உடலை குக் கொண்டு செல்ல பொலிஸ் ஏற்ப
அடுத்து முறைப்படி எல்லோ கொண்டார்கள். வசந்தி எழுதிய கட கொண்டனர். அந்நேரத்தில் வசந்திய மொரு கடிதத்தையும் கொண்டு அதையும் பொலிசார் எடுத்துக் 6 ராமுவுக்குத் தகவல் கொடுக்கப்ப வேலைக்குப் போகாமல் இந்த துக்கத்

18
ணவனின் நிலையை அறிந்துவள் துக் கொண்டே அறையறையாகச்
வரவில்லை. ஏதோ நடக்காதது பர்வதம் சத்தம் போட்டு அழுததில் டிவிட்டார்கள். எவருக்குமே என்ன
ான் பதட்டமில்லாமல் ஜெகதீசன் தெளியவைத்துவிட்டு கடிதத்தை பார்த்து, "விசயம் தலைக்கு மேல்
என்று எல்லோரையும் காய்கறி ாள். அங்கே ஒரு மரத்தின் கீழ் ளத் தூக்கிப் பார்த்த போது அவள்
பில் அடித்துக் கொண்டு தரையில் ாகளும் வந்து சேர்ந்து விட்டனர். துரைக்கு எட்டி விட்டது. துரை விட்டு ஸ்தலத்திற்குச் சென்று ாமல் அமைதியாக இருக்கமாறு ஆறுதல்படுத்தி "இப்படி அழுது சிறிது நேரத்தில் பொலிஸ் வரும். து செய்ய வேண்டிய காரியங்கள நப் பிள்ளைக்கு இந்த மாதிரி காஞ்சம் கவனமாக இருந்திருக்க T. பாதே பொலிஸ் வந்துவிட்டது. ட சார்ஜண்ட் “அந்தப் பிள்ளையை டும். ஆஸ்பத்திரியில் வைத்து குற்றச்சாட்டை அவர்கள் மேல் ப் பொறுப்பெடுத்து ஆஸ்பத்திரிக் ாடு செய்தது. ரையும் விசாரித்து குறிப்பெடுத்துக் டிதத்தையும் பொலிசார் எடுத்துக் ால் ராமுவுக்கு எழுதப்பட்ட இன்னு பந்து கொடுத்தான் ஜெகதீசன். காண்டனர். பொலிஸ் மூலமாக ட்டது. அன்று தொழிலாளர்கள் ந்தில் கலந்து கொண்டனர்.

Page 188
ஜெகதீசனை அழைத்துச் பதிந்து விட்டு கடிதங்களைக் அனுப்பி வைத்தனர். வீட்டுக்கு கதிரையில் சாய்ந்தவாறே தங்கை வாசிக்கலானான்.
என்பிரியமுள்ள
அண்ணா, அண்ணிக்கு எழு
முதலில் நீங்கள் இருவரும் இனி இந்த உலகத்தில் உயி துன்பத்தைக் கொடுக்க நேரிடும். நான் துரோகம் செய்ய வேண்டுமா சொல்ல மாட்டீர்கள். காரணம் அளவு கடந்த அன்பு பாசம் உங் விடும். ஆகவே என் கேள்விகளுக் என்னைப் பற்றி யாரும் கவலைப் ராமுவிடம் எனது கடிதத்தைக் ஆசையை நிறைவேற்றி வைக் உங்கள் மைத்துனர் ராமு என்றுே இனிமேலும் நம்ம வீட்டுக்கு வாழ்த்துங்கள். வாழ விடுங்கள் இக்கடிதத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் நம்ம காய்கறித் தோட்டத்திலுள் என்னை கோபிக்காதீர்கள். மன்னி வாழும் நான் அத்தானின் அன்பு ம மீண்டும் குதுரகலமாக வாழ்வே முத்தங்கள்.
கடிதத்தை வாசித்த ஜெக அப்படியே கதிரையில் சாய்ந்து செ
தோட்டமே சோகமயமாக ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து வசந்தியின் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள். ம சிவகாமியும் அருணும் வந்து தெரிந்து கொண்டு துன்பம் கொன முடியர்து அழுதே விட்டான். ஜெக

மாத்தளை ரோகிணி
சென்ற பொலிசார் வாக்குமூலத்தை
கொடுத்து அவனை வீட்டுக்கு
கு வந்த ஜெகதீசன் துயரத்துடன்
தனக்கெழுதிய கடிதத்தை மீண்டும்
துவது என்னை மன்னித்து விடுங்கள். நான் ரோடு வாழ்வது மற்றவர்களுக்கு என்னையே நம்பி இருந்த ராமுவுக்கு ா? இந்தக் கேள்விக்கு நீங்கள் பதில் நீங்கள் என் மேல் கொண்டுள்ள பகளை பதில் சொல்லாமல் தடுத்து $கு நானே பதில் தேடிக் கொண்டேன். பட வேண்டாம். என் அன்பு அத்தான் கொடுத்து என்னுடைய இறுதி *குமாறு கேட்டுக் கொள்ளுங்கள். மே உங்கள் மைத்துனர்தான். அவர் வரட்டும். அவரை ஆதரியுங்கள். 1. அதுவே எனது கடைசி ஆசை. போது என் உயிரற்ற உடல் மாத்திரம் ள நாவல் மரத்தின் கீழ் கிடக்கும். த்து விடுங்கள். உங்கள் இதயத்தில் களாக பிறப்பேன். என் குடும்பத்தில் 1ன். எல்லோருக்கும் என் அன்பு
இப்படிக்கு உங்கள் பிரியமுள்ள தங்கை te வசந்தி.
கதீசன் ஒரு ஏக்கப் பெரூமூச்சுடன் sாண்டான்.
இருந்தது. இளைஞர்களெல்லாம் ர் உடலை வீட்டுக்கு கொண்டுவரும் ாலை எழுமணிக்கெல்லாம் ராமுவும், சேர்ந்தனர். நிலைமையை நேரில் ண்டனர். ராமுவால் துன்பத்தை தாங்க கதீஸ் எவ்வளவோ சொல்லியும் அவன்

Page 189
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
மனம் ஆறுதல் பெறவில்லை. இர ராமு கோவென அழுது விட்டான். தோ தோய்ந்து நின்றது. அன்று தோட்ட வந்து வசந்தியின் பூதவுடலுக்கு இறு சிட்டு தனக்கு ஏற்பட்ட இழப்பைத் தீ என்று பெரியவர்கள் துன்பத்தை பகிர்ழ் மறுநாள் காலை உடலை அட நடந்தன. அதற்கு வேண்டிய பணி முதியோர் என்று பாராமல் செய்து குடும்பத்தினர் இன்னமும் துயரத்த இருந்தனர்.
ராமுவுக்கு இது ஓர் தாங்கமு! வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட இரண்டாவ: இருந்தது. ராமு, வசந்தியின் மேல் உணர்வுபூர்வமானது. இதய சுத்திய வசந்தி இன்னும் உயிரோடுதான் இரு வசந்தி ராமு அத்தான் வாழ்வி என காத்திருந்த சிவகாமி இன்று அத என ஏமாற்றம் கொண்டு துயரம் ஆ ஏறிட்டுப் பார்ப்பதில் கூட சஞ்ச6 அழுதாள். மறுநாள் மாலை வசந்தி அடக்கம் செய்யப்பட்டது.
வசந்தியின் குடும்பத்தினர் ( அப்போதுதான் வசந்தி ராமுவுக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்தது. எடுத்து மறந்து மேலோட்டமாக கடிதத்தை : கடிதத்தில் அவனுக்கு அதிர்ச்சியான நடக்கும் என்பார் நடக்காது, ! என்று ஒரு கவிஞர் பாடி வைத்தார். ம நடப்பதில்லை. ஆனால் எது நடக்க கிறானோ அது நடந்து விடும். இதுத மனிதர்கள் விதியை எப்பொழு விதி எப்படியெல்லாம் மனித வாழ்க் நேரம் அது இன்பத்தை தரலாம். 8 தையும் தரலாம். எது எப்படி நடந்தா மனிதன் அமைதியடைகிறான். அர் வாழ்க்கையில் நாடகத்தை நடத்துகிற

183
வு சவப்பெட்டியை எதிர்கொண்ட ட்டமே கண்ணீர் உருக துன்பத்தில் - மக்கள் இரவு பூராவும் திரண்டு பதி அஞ்சலி செலுத்தினர். இளம் தாங்காது உயிரை விட்டு விட்டது ந்து கொண்டார்கள். க்கம் செய்வதற்கான ஏற்பாடுகள் களை தோட்ட மக்கள் இளைஞர் - கொண்டிருந்தனர். வசந்தியின் திலிருந்து விடபடாத நிலையில்
டியாத துயரமாக இருந்தது. தன் து இழப்பாக வசந்தியின் மரணம் | கொண்ட காதல் தெய்வீகமானது.. ானது. ராமுவைப் பொறுத்தவரை | 5க்கிறாள். பில் புதிய ஒளியேற்றி வைப்பாள் நற்கு நேர் மாறாக நடந்துவிட்டதே புடைந்தாள். ராமுவின் முகத்தை மம் கொண்டு குமுறிக் குமுறி யின் பூதவுடல் நல்ல முறையில்
31
சோகமயமாக அமர்ந்திருந்தனர்.
எழுதிய கடிதம் ஜெகதீசனீன் க் கொடுத்தான். துன்பத்தை உடைத்துப் பார்த்தான் ராமு. அக் செய்தி ஒன்று காத்திருந்தது. நடக்காததென்பார் நடந்து விடும் னிதன் நினைப்பது போல் எதுவும் காது என ஒரு மனிதன் நினைக் ான் இயற்கையின் நியதி. ழதுமே பெரிதாக மதிப்பவர்கள்." கையில் விளையாடுகிறது. சில சிலநேரம் தாள முடியாத துன்பத் லும் அதை விதி என்று நினைத்து
த விதி எப்படியெல்லாம் மனித
து.

Page 190
84
சிந்தனையோடு ராமு கடிதத் அன்பும், பாசமும் நிறைந்த் இ உங்களின் அன்பு வசந்தி அத்தான் நான் எடுத்த இந்த முடி நீங்கள் உங்கள் மனதைப் போட் ஏனென்றால் என்னைப் பொறுத்தவ நியாயமானதாகும். நான் உங்களை என் கணவராகத் தான் மனதில் பதிந் கொண்டதைப் பெரிதாகக் கருதி6ே இனிய வாழ்க்கையைத் தொடர காத்திருந்தேன். ஆனால் அனந் வில்லன் தோன்றி என்னை சின் கனவுகளை அழித்து என் வாழ் விட்டான். இந்த அனந்தராமன் யா என்ற உண்மையினை நீங்கள் ! நினைக்கிறேன். அத்தான் நான் சரியானதா- பிழையானதா என்பதை உண்மை அர்த்தங்கள் உங்களுக்கு நான் உங்ளோடு வாழ வேண் பாட்டை எனக்கு ஏற்பட்ட இந்த ெ இனிமேல் நான் உயிரோடு இருட் கெளரவமானதாகும். அத்தான் அணி என்னிடம் சொன்னீர்களே 'வசந்தி க வைப்பேன். நீ மன தைரியத்தோடு அதைப்பற்றி நான் பல இரவுகள் இழப்பை மறந்து என்னை ஏற் இருந்தீர்கள். இது பாசமா, அனு நீங்கள்தான் சொல்ல வேண்டும். விதிதான் சிவகாமி அக்காவின் வ இன்று எனக்கு வாழ்வளிக்கத் தய அக்காவைப் பற்றிச் சிந்திக்கவி என் மீது கொண்டது வெறும் அ மாறலாம். உங்கள் எண்ணத்தை தி பெரும் சுமையாக இருக்கும். நா என்பது என்னுடைய தெளிவான உ6 அத்தான் நான் சொன்னால் சிவகாமி அக்காவும் அன்று என் உண்மையிலேயே அதிர்ந்து விட

மாத்தளை ரோகிணி
தை வாசித்தான். இனிய அத்தானுக்கு,
இறுதியாக எழுதிக் கொள்வது, வு சரியானதா - பிழையானதா என் டுக் குழப்பிக் கொள்ளக் கூடாது. ரைக்கும் நான் எடுத்த இந்த முடிவு ாச் சந்தித்த நாள் முதலாக உங்களை து கொண்டேன். உங்களோடு உறவு
வேண்டுமென இதய நிறைவோடு தர்ாமன் என்ற ஒரு உருவில் ஒரு னாபின்னப் படுத்தி, என் இனிய க்கைக்கே முற்றுப்புள்ளி வைத்து ர், எவர் எதற்காக இப்படி செய்தான் இப்போது அறிந்திருப்பீர்கள் என எடுக்கப் போகும் இந்த முடிவு நீங்கள் சிந்தித்துப் பார்த்தால் அதன் ப் புரியும். ண்டுமென்று கொண்டிருந்த உறுதிப் விபத்து தவிடுபொடியாக்கிவிட்டது. ப்பதை விட சாவதே மேல். அதுவே *று நீங்கள் ஆஸ்பத்திரியில் வைத்து கவலைப்படாத, உன்னை நான் வாழ ம்ெ, அமைதியோடும் இரு என்று. சிந்தித்தேன். ஆமாம் எனக்கு நடந்த று எனக்கு வாழ்வளிக்க தயாராக தாபமா அல்லது கருணையா என்று ரன் என் வாழ்க்கையில் நடந்துவிட்ட ாழ்விலும் அன்று நடந்து விட்டது. ாரான நீங்கள் அன்று ஏன் சிவகாமி ல்லை. இதிலிருந்து தெரிகிறது னுதாபமே. இது காலப் போக்கில் சைதிருப்பலாம். எனக்கு அது ஒரு னும் நிம்மதியோடு வாழ முடியாது ண்மையாகும். கோபிக்க மாட்டீர்களே, நீங்களும் ானைப் பார்க்க வந்தபோது, நான் ட்டேன். எத்தகைய பொருத்தமான

Page 191
இதயத்தில் இணைந்த இருமலர்கள்
ஜோடி என்று. ஏன் கடவுள் இவர்கள் என்று யோசித்தேன். நீங்கள் இரண்( வாழ வேண்டுமென்று மனதில் ஆசீர்வ: வாழ்வில் நடந்தது என்னமோ உண்: நீங்கள் அதைக் கொஞ்சம் சிந்தித்தி சாதாரண நிகழ்ச்சியாகக் கருதலாம். சகல நிலைகளிலும் உங்களோடு சிவகாமி அக்கா. அருண் உங்களைே சுற்றி வருகிறான். எதிர்காலத்தில் தேவை. இதையெல்லாம் நான் ஆ நான் எடுத்த முடிவு சரியானது என்று சிவகாமி அக்காவை நீங்கள் மனநீ கொண்டு புது வாழ்க்கையைத் தொ வேண்டு கோளாகக் கேட்கிறேன். என் உங்களைப் பாதுகாக்கவும் என் அ6 வரலாற்றில் உயர்ந்து நிற்கவும் அக்க செய்து புதியதோர் வாழ்க்கையைத் தெ அத்தான் இந்த ஏழையின் கடை வைக்க வேண்டும். அதுவே எனக்கு இந்தக் கடிதத்தை வாசிக்கும் போது இருக்க மாட்டேன். என்னுடைய உ அப்போது கண்ணிர் விடாதீர்கள். உங்க என் உடல் மீது தூவி என்னை ம6 வழியனுப்பி வைப்பீர்களெனக் கேட்டு அத்தான் நான் உயிரோடு இ சிந்தித்தேன். இறுதியான முடிவுதான் நம்பியவர்களுக்கு எந்த பிரயோஜன காட்டி அரவணைக்கத் துடிக்கும் என்பதால் என்னை நானே அழித்து வந்தேன். காலையில் எழுந்து குளி கையோடு உங்கள் போட்டோவையும் அறியாமலேயே கதறி அழுதேன். அ எழுதினேன். புதிய உடைகளை தோட்டத்திற்குச் சென்றேன். அண்ை பூச்சிக்கொல்லி மருந்தைத் தயாரா பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை எடுத்ே மன்னித்து விடுங்கள் என்று மல மல என்ன நடந்திருக்கும் என்பதை நீங்கள்

185
எ மத்தியில் விளையாடிவிட்டான் டு பேரும் கணவன் மனைவியாக தித்தேன். ஆமாம் அத்தான் அக்கா மைதான். ஆனால் பொறுப்புள்ள "ருந்தால் நிச்சயமாக அதை ஒரு அது மாத்திரமல்ல வாழ்க்கையில் பங்கு போட்டுக் கொண்டவள் யே தந்தையாக நினைத்து சுற்றிச் அவனுக்கு ஓர் ஊன்றுகோல் ழமாக சிந்தித்தேன். இறுதியில் வ உணர்ந்தேன். ஆம் அத்தான். நிறைவோடு மறுமணம் செய்து
டர்வதுதான் முறை. இதை நான் ஆத்ம சாந்திக்காக மாத்திரமல்ல, ன்பு தெய்வமான நீங்கள் மனித ாவை மனநிறைவோடு மறுமணம் தாடர்வீர்களென நம்புகிறேன். டசி வேண்டுகோளை நிறைவேற்றி தப் பெருமை. அத்தான் நீங்கள் - நான் இந்த உலகில் உயிரோடு படலைத்தான் பார்க்க நேரிடும். கள் கை நிறைய மலர்களை அள்ளி னதார மன்னித்து ஆசீர்வதித்து பக் கொள்கிறேன். இருப்பதைப் பற்றி பல நாட்கள் - உயிரோடு இருப்பதால் என்னை ரமும் இல்ல. என்னை கருணை
என் அத்தானுக்கும் பாதிப்பு ரக் கொள்வது என்ற முடிவுக்கு பித்துவிட்டு கடவுளை வணங்கி எடுத்து முத்தமிட்டேன். என்னை தற்குப் பிறகு இந்தக் கடிதத்தை உடுத்தேன். நேரே காய்கறித் ணன் தன் அன்புத் தங்கைக்காக க வைத்திருந்தது போல் அந்த தன். ராமு அத்தான என்னை ! வென்று குடித்தேன். அதன்பின் அறிந்திருப்பீர்கள் தானே..

Page 192
186
அத்தான் நீங்கள் சிவகாமி அ போட்டு அவங்கள மனைவியா எழ கிடக்கும் ஏக்கங்களை நிறைவே நீங்கள் காதலித்த காதலி என்ற உ யோடு இணைந்து வாழ்ந்து சமு வழி காட்ட வேண்டும். அதுதான் கொண்டுள்ள அன்பிற்கு செலுத்து அதுவேயாகும்.
உங்க
கடிதத்தை வாசித்த ராமு ம் வீட்டுப் படியிறங்கி தோட்டத்திற்கு 'தன் வாழ்க்கை எங்கோ த்ெ இதுவும் ஒரு விதிதான். இந்த 6 அவள் ஏன் மரணமடைய வேண்டு வாழ்க்கையைப் புதுப்பிக்க வே6 பெரும்பாலானோர் நம்புவதில்லை வசந்தி தனக்கென்று எதுவும் ெ தாக்கம் இந்தக் கடிதத்தைக் கண் கொடுத்தது. கடிதத்தை எழுதிய எழுதியிருக்கிறாள். இது ராமுவிற்( தூண்டியது. இத்தனை நாள் ந உடைத்திருருக்கிறாள். ஆம் எல்ல கடிதம் அமைந்திருக்கிறது. அது யிருக்கிறது. அது சரியானதா ! அலசி ஆராய்ந்து தீர்ப்பும் கூற மலைகளுக்கிடையே நீண்டு வ.ை மட்டும் நடந்து திரும்பிய ராமுவை
"அத்தான் எங்க போயிருந்: போதே, ராமு நிமிர்ந்து பார்த்தா6 ராமுவின் துயரத்திற்கு தங்களின் க "அத்தான் நீங்கள் வைத்து பார்த்தேன்” என்று சிவகாமி சொ திருந்த இடத்திலேயே அந்த போயிருந்தது நினைவுக்கு வந்தது

மாத்தளை ரோகிணி
க்காவின் கழுத்தில் மூன்று முடிச்சுப் ]று அவங்க உள்ளத்திலே தேங்கிக் 1ற்றி உங்கள் அன்பைப் பகிர்ந்து உணர்வுடன் அவர்களுடன் பெருமை தாய பாதையில் புதிய வாழ்வுக்கு என் இறுதி ஆசை. என்மீது நீங்கள் தும் இதயபூர்வமான காணிக்கையும்
இப்படிக்கு உங்கள் இதயம் கவர்ந்த ள் இதயத்தில் என்றொன்றும் வாழும் அன்பு வசந்தி.
என்ற ஒரு நீண்ட பெருமூச்சுடன்
ப்போனான். தாடங்கி எங்கோ முடியப்போகிறது. வசந்திக்கு ஏன் இந்தக் கொடுமை. ம். நான் ஏன் எங்கோ முடித்துவிட்டு ண்டும். எல்லாம் விதிதான். இதை . ஆனால் ராமு இதை நம்புகிறான்.
டதும் மனதிற்கு சிறிது ஆறுதலைக் வள் எல்லாவற்றையும் திட்டமிட்டே கு நற்பாதையைத் திரும்பிப் பார்க்கத் ான் கவனிக்காத ஒரு புதிரையும் ாவற்றிருக்கும் விடையாக அவளின் புதிய அத்தியாயத்தையும் தொடங்கி பிழையானதா என்பதை வசந்தியே மிவிட்டாள். இப்படியே தேயிலை ளந்து சென்ற பாதையில் கால்போன எதிர்கொண்ட சிவகாமி, நீர்கள்?” என பதட்டத்தோடு கேட்ட ண். அங்கே சிவகாமியும், அருணும் ண்ணிரை காணிக்கையாக்கினார்கள்.
விட்டுப் போன கடிதத்தை நானும் ன்ன போதுதான் ராமு தான் அமர்ந் க் கடிதத்தை வைத்து விட்டுப் J.

Page 193
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
"அத்தான் வசந்தியின் வேன் இலட்சியத்தை மாற்றி விடாதீர்கள் கடமையைச் செய்யுங்கள். நான் எ பணிசெய்யக் காத்திருக்கிறேன். என் கொள்ள வேண்டாம். உங்கள் வாழ் முடிவுக்கு வாருங்கள். ஆனால் அதர் என அழைத்துக் கொண்டிருக்கும் விட்டுப் போக மாட்டீர்கள் என நா சொல்லி தன் சேலைத் தலைட் கொள்கிறாள் சிவகாமி.
“சிவகாமி அப்படியெல்லாம் உங்களதனியாவிட்டுப் போக மாட்ே என அழைத்த அருணைத் திரும்பிப் அவனை அரவணைத்துக் கொண்டு "அப்பா நான் இப்போ சின் ஓரளவிற்கு விபரம் புரியுது. சித்தியி பத்திற்கு மாறாக நீங்கள் ஏதும் செய் ஒரு முடிவுக்கு வாங்க. நான் பி தந்தையாக எண்ணி மதித்து நடக்கி என்றுமே இருக்க வேண்டும்” என் கண்களிலிருந்து கண்ணிர் முத்துக்க பதற்றமுடன் அருணை ஆ துடைத்துவிட்டு, “அருண், நீ எப்ே எந்த ஜன்மத்திலும் மாத்த மாட்ே பார்த்து, "இப்போ என்ன நடந்துவிட ஏற்படுத்திக் கொள்கிறீர்கள்? எல் இருங்கள்” என்று சொல்லிவிட்டு, ெ "நாங்கள் வீட்டுக்குப் புறப்பு நடைபெறம் போது வருகின்றோம்"எ "அப்படி என்ன அவசரம் ராமு, காலையில் போகலாம்தானே” என் பர்வதமும் சொல்லவே, அவர்களுடன் பேச வேண்டிய அவசியம் இருந்த ஏற்றுக் கொண்டு அன்றைய பயணத் அன்று இரவு சாப்பாட்டுக் அழைத்து வெளியே உலாவச் செ ரொம்ப புத்திசாலி. நான் உங்களு அவசியம் இல்ல. இருந்தாலும்

87
ாடுகோளுக்காக நீங்கள் உங்கள் . நீங்கள் விருப்பப்படியே உங்கள் ன்றுமே உங்கள் குடும்பத்திற்காக வாழ்வைப்பற்றி நீங்கள் அக்கறை க்கைப் பற்றி யோசித்து ஒருநல்ல ]காக என்னையும் உங்களை அப்பா
அருணையும் தனிமைப்படுத்தி ன் நம்புகிறேன் அத்தான்” என்று பால் கண்ணிரைத் துடைத்துக்
சொல்லாத. நா என்னைக்குமே டன்” என்று சொன்ன ராமு, "அப்பா' பார்த்து, “என்ன அருண்” என்றான், அவனின் தலையை வருடியவாறே. னப் பிள்ளையில்லை. எனக்கும் பின் உத்தரவுக்காக உங்கள் விருப் து விடாதீர்கள். நன்றாக யோசித்து பிறந்தது முதல் உங்களைத்தான் ேெறன். அந்தப் பாக்கியம் எனக்கு *று சொல்லும் போதே அவனின் ள் உருண்டோடியது. புணைத்து அவன் கண்களைத் போதுமே என் மகன்தான். அதை டன்” என்ற ராமு, சிவகாமியைப் ட்டது. ஏன் எல்லோரும் துன்பத்தை லோரும் கொஞ்சம் அமைதியாக ஜகதீசைக் கண்டு பேசினான். ட வேண்டும். மற்ற காரியங்கள் 'ன்றான் ராமு.
இன்றைக்கு இருந்துட்டு நாளை ாறு ஜெகதீசும், அவன் மனைவி ண் முக்கியமான விசயத்தைப் பற்றிப் ராமு அவர்களின் வேண்டுகோளை தை ஒத்தி வைத்தான். குப் பின் ஜெகதீசன் ராமுவை ன்றான். "ராமு என்னைவிட நீங்க க்கு யோசனை சொல்ல வேண்டிய எனக்குள்ள கடமைகளில் ஒன்று

Page 194
188
என்பதால் சொல்கிறேன். இனியும் தங்கை வசந்தியின் விருப்பத்தை நி: என்னுடைய சகோதரி மாதிரி. அவளு ஆகவே மனதை போட்டு குழுப்பி முடிவுக்கு நீங்கள் வந்து சிவகாமி வாழ்க்கையைத் தொடங்க வேண் அனைத்தையும் நான் கவனிக்கிறே முகத்தை ஏறிட்டுப் பார்த்தான் ஜெக “என்னால இப்ப எந்த முடி கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுங்க” என் “அதற்கென்ன ராமு தாராளமா கூறிய ஜெகதீஸ் ராமுவை அ திரும்பினான்.
அன்று இரவு அந்த.வீட்டின் பற்பல சிந்தனைகளில் சுழன்று ச கேட்டு எழுந்து கொண்டனர். ராமு கா போது சிவகாமியும் அருணும் தயா விடைபெற்ற ராமு ஜெகதீசை அழை ன்ன்று கூறிவிட்டு விடைபெற்றான். எல்லோரும் வீட்டுப் படியைத் யைப் பார்த்து, "அம்மா இது உன் விடாதே’ என்று ஞாபகமூட்டிவிடைே
அதை ஆமோதிப்பது போல் "அண்ணா, அண்ணி உங்களை என்று ஜெகதீசனினதும், அவன் மன பிடித்து முத்தமிட்டு விடை பெற்ற அழைத்துச் சென்ற ஜெகதீஸ் அவர்க பஸ்ஸில் அமைதியாக அமர் பார்த்துக் கொண்டு வந்த ராமு ஊமையாட்டம் வருகிறீர்கள்” என் திரும்பிய ராமு, தன் தவறை உண சிவகாமியை ஏறிட்டுப் பார்த்தான். யொன்றை உதிர்த்தாள். பதினெட் அதே புன்னகை, அமைதியாக ட ராமு. பஸ் நிறுத்தப்பட்டதை அறி இறங்குமாறு சத்தம் போட்டான்.
பஸ்ஸைவிட்டு இறங்கியது சென்று தேநீர் அருந்திவிட்டு, வீட்

மாத்தளை ரோகிணி
நீங்கள் காலத்தை வீணாக்காமல், றைவேற்றிவைக்கட்டும். சிவகாமி நம் வசந்தியும் எனக்கு ஒன்றுதான். க் கொள்ளாமல், ஒரு தெளிவான வாழ்வில் தீபத்தை ஏற்றி புதிய டும். இதனால் ஆக வேண்டிய }ன்” என்று கூறிவிட்டு ராமுவின் தீஸ். வும் எடுக்க முடியாது ஜெகதீஸ். றான் ராமு. யோசித்துமுடிவு செய்யுங்க” என்று ழைத்துக்கொண்டு வீட்டுக்குத்
நான்கு ஜீவன்கள் உறக்கமின்றி ாலையில் சேவல் கூவும் சத்தம் லைக்கடனை முடித்துக் கொள்ளும் ராக இருந்தனர். எல்லோரிடமும் த்துப் போய் “கடிதம் போடுகிறேன்”
; தாண்டியதும் ஜெகதீஸ் சிவகாமி அண்ணன் வீடு என்பதை மறந்து கொடுத்தான். சிவகாமி மீண்டும் திரும்பி வந்து, நான் என்றுமே மறக்கமாட்டேன்” னைவி பர்வதத்தினதும் கைகளைப் ாள். பஸ்தரிப்பு வரை அவர்களை களை வழியனுப்பி வைத்தான். ந்து ஜன்னல் வழியே வானத்தைப் வை "அப்பா என்ன பேசாமல் று உலுக்கினான். திடுக்கிட்டுத் ர்ந்து அருணைக் கட்டிக்கொண்டு அவள் தலை நிமிர்த்தி புன்னகை டு வருடங்களுக்கு முன் உதிர்த்த தில் புன்னகையை உதிர்த்தான் விக்க கண்டக்டர் எல்லோரையும்
ம் மூவரும் தேநீர் கடைக்குச் டுக்குத் தேவையானதை வாங்கிக்

Page 195
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
கொண்டு மீண்டும் பஸ் நிலைய இன்னும் சிறிது நேரமிருந்ததால் கடைக்குச் சென்று ஒரு பத்தி கண்ணோட்டம் விட்டான். அப்படியே
, நேற்று முன்தினம் பெய்த க மலை தோட்டத்தில் மலைசரிந்து தரை மட்டமாக்கப்பட்டன. நான்கு துடன் வைத்தியசாலையில் அ செய்தியைப் பேப்பரில் படித்தவு. யாகப் போய் விட்டது. it .
பத்திரிகையை நான்காக மம் பஸ் நிலையத்தை அடைந்து சி. இரண்டு பேரையும் பஸ்ஸில் ஏற், தொழிற்சங்கக் காரியாலயத்தை ரே யோடு தோட்டத்து முக்கியஸ்தர் விட்டுச் சென்றிருந்தார்கள். அட திரும்பிய பிரதிநிதி ராமுவைக் கண்ட
அன்று மாலை ராமுவும், திற்குச் சென்றார்கள். அங்கு பாத் சகல ஏற்பாடுகளையும் தோட்ட நி யோடு செய்திருந்தது. வீடுகள் பாடசாலையில் தற்காலிகமாக முக நான்கு பேர்களின் சடலங்கள் பொது பட்டிருந்தன. 1.413ப4) இறந்தவர்களுக்கு இறுதி
தொழிலாளர்களையும், தோட்டக் . பேசியதோடு இறுதிக் கிரியைகன செய்துவிட்டு வீட்டுக்குப் போய் பெற்றான் ராமு. 11ம்
ராமுவை பஸ்ஸில் ஏற்றிய யாலயம் நோக்கிச் சென்றார்.
"ம்... நம்ம ஜனங்க என்ன வெள்ளம், பயங்கரவாதம் எது என்ற நம்ம ஜனங்கள்தான். என்னைக்குத் [ யும் சுதந்திரமும் கிடைக்குமோ,
எத்தனையோ தலைவர்கள் இந்த புகழோடு வாழ்கிறார்கள். இந்த உருப்படியா எதையும் செய்ததில்.

189
த்தை அடைந்தார்கள். பஸ் வர , பத்திரிகை விற்பனை செய்யும் ரிகையை வாங்கித் தலைப்பை பஅதிர்ந்து விட்டான்.
கடும் மழையின் காரணமாக சிங்க து பதினான்கு லயம் காம்பராகள் பேர் மரணம். பதினாறு பேர் காயத் னுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் என்ற டன் ராமுவுக்குப் பெரும் கவலை
டித்து எடுத்துக் கொண்டு வேகமாக வகாமிக்கு விஷயத்தைச் சொல்லி றி அனுப்பிவிட்டு மிக வேகமாகத் நாக்கிச் சென்றான். அங்கு பிரதிநிதி கள் வந்து இது பற்றி அறிவித்து ப்போது தோட்டத்திற்குச் சென்று டதும் விவரமாக எடுத்துச் சொன்னார்.
பிரதிநிதியும் திரும்பவும் தோட்டத் நிக்கப்பட்ட தொழிலாளர்களுக்கான Iர்வாகம் தொழிலாளர்களின் உதவி )ள இழந்தவர்களுக்கு தோட்டப் ாமிடச் செய்தார்கள். மரணமடைந்த துமக்களின் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்
அஞ்சலியைச் செலுத்திவிட்டு, கமிட்டித் தலைவர்களையும் கண்டு |ளச் செய்வதற்கான ஏற்பாடுகளைச் நாளை வருவதாகக் கூறி விடை
பிரதிநிதி சிந்தனையோடு காரி
ா பாவம் செய்தார்களோ. பஞ்சம், றாலும் அதில் பாதிக்கப்படுபவர்கள் தான் இந்த மக்களுக்கு விடுதலை
அன்னைக்குத்தான் விமோசனம். 5 மக்களின் தயவால அரசியலில் மக்களின் துயர் தீர்க்க எவரும் லை. காலம் இப்படியே போகாது.

Page 196
190
எங்கேயோ ஓர் இடத்தில் முட்டி மே உணர்ச்சிப் பிழம்புகள் வெடித்துச் எழும் போராட்டம் உரிமைப் போரா போராட்டமாகவே உருவெடுக்கும்.
கே அந்த நாள் இந்த மக்களி விடுதலைக்கு வித்திட்ட நாளாக மக்களை வழிநடத்துவதில் ராமு C செயல்பட்டு வருகின்றனர். எதிர் என்பது போல், இவர்களின் வழி தலைமைகளையும், புத்துணர்வு மி என்பதற்கு இப்போது அடித்தளம் ! வெட்331 ராமு போன்ற தியாகிகள் 8 விட்டால் என்றோ உண்மையும், ே மடிந்திருக்கும். இப்படியே சிந்தன வைத்தபோது, சில தோழர்கள் இவ
நிமிர்ந்தவர் அவர்களைப் பார் விட்டு, 'வணக்கம்' கூறி அவர்கள் தனது இருக்கையில் அமர்ந்து அவு
4T122. - 2 C - ET 1. 22
ਕੀ ਟੀਮ ਤੇ TPuਈ ! ">(51 கட்!
முதலாளித்துவ அடக்குமுன் ஒரு நாட்டில் பாதுகாக்கப்பட்டா என்ற உழைக்கும் வர்க்கம் அடி மேற்கொள்ள வேண்டும்.
மூலதனத்தில் சமமான பா போது, தொழிலும், உற்பத்தியும் நாடும் செழிப்புற்று அந்நிய ஆக் நிமிர்ந்து நிற்கும். தொழிலாளர் நடத்தும் பாங்கைப் பெறுவார்கள்.
ஒன்றரை நூற்றாண்டுகளுக் சுதந்திரம் பெற்று நாற்பதாண்டு மின்றி கூனிக் குருகி அஞ்சி ட முறையைக் கொண்டுள்ளது. நாட் என்ற பாகுபாடு நீங்க வேண்டும். என்ற சிந்தனையோடு வீட்டிற்குச்

மாத்தளை ரோகிணி
ாதி நிற்கத்தான் போகுது. அப்போது சிதறத்தான் போகின்றன. அப்போ ட்டமாக மாத்திரமல்ல, விடுதலைப்
ன் சமூக பொருளாதார அரசியல் ப் பிறக்கும். அதை நோக்கி இந்த பான்ற இளைஞர்கள் உணர்வோடு காலம் இளைஞர்களின் கைகளில் நடத்தல்கள் எதிர்காலத்தில் புதிய க்க சமூக மாற்றத்தையும் காணலாம் இடப்படுகின்றது. இந்த சமூகத்தில் தோன்றியிருக்கா நர்மையும் கடமையுணர்வும் செத்து னயில் காரியாலய படிகளில் காலை ரை எதிர்பார்த்த வண்ணமிருந்தனர். த்துப் புன்னகையொன்றை உதிர்த்து ளை உள்ளே அழைத்துச் சென்றவர், ர்களை ஏறிட்டுப் பார்த்தார்.
6
றயும், தனியார் சொத்துடைமையும் ல், அந்த நாட்டில் தொழிலாளர் மைத்தனமான வாழ்க்கையைத்தான்
ங்கு என்ற சமத்துவம் தோன்றும் , வருமானமும் தழைத்தோங்கும். நிக்கத்திலிருந்து விடுபட்டு தலை
களும் வளமோடு வாழ்க்கையை
கு மேலாக உழைக்கும் ஓர் சமூகம் களுக்கு மேலாகவும் விமோசன யந்து நாட் கூலிக்கு உழைக்கும் டில் வரலாற்றில் பிரிதொரு பிரிவினர் இந்த நிலைமை என்று ஏற்படும் சன்ற ராமு, கதவைத் தட்டுகிறான்.

Page 197
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
கதவைத் திறந்த சிவகாமி சக்தியற்றவளாகக் குனிந்த தை கொண்டு நின்றாள். ராமு நேராக தன; மாற்றிக் கொண்டு தண்ணீர் ை கழுவிக்கொண்டு மீண்டும் வீட்டிற் தேநீர் கோப்பையோடு எதிர்ப்பட்டா மேல் வைத்தவள், “அத்தான் என்ன போன இடத்தில் ஏதும் பிரச்சினையா அவளை நிமிர்ந்து பார்த்த ர எங்கே அருண்?” என்று கேட் "நீங்க ரெண்டு பேரும் நேரத்தோடு பொலப்பே இப்படித்தான். உங்கள முடியல்ல” என்றான்.
"அதனால என்னப்பா நான் உங்களுக்குக் கவலை. உங்கட நல் கொள்ளவே ஆண்டவன் அம்மாவைய நீங்கள் கவலையில்லாமல் இரு மகிழ்ச்சியோடு இருக்கணும். எங்க அப்போதுதான் உங்களுக்குப் பெருை அருண் பேசியதை நிதான “அருண் நான் என்றுமே உன் அன் கொண்டவன், பெருமிதத்தோடு, சி இந்தப் பாச உணர்வில் கட்டுண்ட கண்ணிர் துளிர் விட, சேலைத் த கொண்டாள் சிவகாமி.
"அத்தான் தேத்தண்ணியக் கு சாப்பாட்ட எடுத்து வைக்கிறேன்” சிவகாமி.
“அருண் நீயெல்லாம் நல்லா ே கேட்கக் கேட்க எனக்கு எவ்வளவு உன்னுடைய பேச்சின் அலங்காரத் பொதிந்திருந்த அர்த்த புஷ்ட்டியா: என்னைபிரமிக்கச் செய்து விட்டது” எ “என்னப்பா ஏதேதோ புகழுறி நான் பேசுகிறேன். அன்று நீங்கள் என்றுமே மறக்க மாட்டேன். உங்க கொண்டுள்ள அபிமானமும் இறுக் வதைக் காணமுடிந்தது”என்றான் அ(

191
ராமுவை நேருக்கு நேர் பார்க்க லயோடு கதவைப் பிடித்துக் தறைக்குள் நுழைந்து உடைகளை பப்படிக்குச் சென்று கைகால் குள் நுழையும் போது சிவகாமி ள். தேநீர்க் கோப்பையை மேசை ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறீர்கள். என்று கேட்டாள். ாமு "அப்படி ஒன்றும் இல்லை. டவன் சிவகாமியைப் பார்த்து வீடு வந்து சேர்ந்தீங்களா? என் வீட்டில் கூட கொண்டு வந்து விட
இருக்கேனில்ல. இனியேன் லது கெட்டதுல பங்கு போட்டுக் பும் என்னையும் படைச்சிருக்கான். ங்கள். நீங்கள் என்னைக்குமே 5ள் நிழல் எங்க மேல படியணும். மை” என்றான் அருண். னத்தோடு செவிமடுத்த ராமு, பை மதிக்கிறேன்” என்று கட்டிக் வகாமியை நிமிர்ந்து பார்த்தான். இருவரையும் கண்டு ஆனந்தக் லைப்பால் அதைத் துடைத்துக்
டிங்க. நான் ரெண்டு பேருக்கும் என்று உள்ளே சென்று விட்டாள்
பசக் கத்துக்கிட்ட நீ பேசுவதைக் சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா. தை நான் குறிப்பிடல்ல. அதில் ன பொறுப்புணர்வுள்ள கருவூலம் ன்றான் ராமு. ங்க. அப்பா உங்களை விடவா ர் கூட்டத்தில் பேசியதை நான் ள் பேச்சில் மக்கள் மீது நீங்கள் கமான பாசமும் வெளிக் கொணர் ருண்.

Page 198
92
“சரி வாங்க ரெண்டு பேரு பேரும் உங்களையே மறந்து பே கொண்ட சிவகாமி இரண்டு பே அவர்கள் சாப்பிட அமர்ந்தபே பக்கத்தில் அமர்ந்து கொண்ட குடிக்க தண்ணீர் கொண்டு வந்த என்னதான் வச்சிருக்க. ஒன்னு எல்லாம் நல்லபடியாத்தான் வி எதையும் வச்சிக்காம தைரியமா அவ நம்ம குடும்பத்தோட சேர் இன்னைக்கு இந்தக் குடும்ப நடத்தியிருக்கா. அது மாத்திரமா மனதில் கட்டிக் கொண்டவ அவ மாமா பொண்ணுதானே” என்ற பெருமாயியம்மா.
மெளனமாக கேட்டுக் கெ கழுவிவிட்டு எழுந்தான். கூடவே விட்டான். ராமுதன் அறையில் டே அடுத்த நாள் காலை ப6 யெல்லாம் செய்துவிட்டு, ஒரு ட அறைக்கு வந்து "அத்தான் மேை கூறிவிட்டு திரும்பிய சிவகாமி வாயேன்” என்று அழைத்தான் திரும்பி வந்து மேசையைப் பிடி “இப்படி கொஞ்சம் உட்காரு” என் சிவகாமி “வேணாம் அத்தான். விசயத்த சொல்லுங்க” என்றாள். "அம்மாவுக்கு யார் இந்த கேட்டான்.
"அத்தான் நாங்க வந்தவுட யெல்லாம் சொன்னேன். வேறு ஒ
"அப்ப என்ன கல்யாணம் கோபமாக அவளின் முகத்தைப்ப குனிந்த தலையோடு "அ எங்க ஆசாபாசங்களுக்கு நீங்க உங்கள் விருப்பப்படியே எதுவும் குப் பணிசெய்யக் காத்திருக்கேன்

மாத்தளை ரோகிணி
சாப்பிட. பேச ஆரம்பித்தால் ரெண்டு சிக் கொண்டிருப்பீர்கள்” என்று கடிந்து ருக்கும் சாப்பாட்டைப் பரிமாறினாள். ாது, பெருமாயியம்மாவும் ராமுவின் 'ள். உணவைப் பரிமாறிய சிவகாமி போது “என்னப்பா ராமு உன் மனசில ம் யோசிக்காத ஆண்டவன் உனக்கு திச்சிருக்கான். அதனால மனசில சிவகாமி கழுத்தில தாலியக் கட்டு. ந்து விட்டவதானே” என்றவள். “ஏன் த்தை அவதானே பொறுப்பெடுத்து ? எனக்காக எத்தனையோ ஆசைகளை 1. என்னதான் இருந்தாலும் அவ உன் மெதுவாக கதையை ஆரம்பித்தாள்
ாண்டிருந்த ராமு கைய கோப்பையில் எழுந்த அருண்படுக்கைக்கு தயாராகி ாய் அமர்ந்து கொண்டான்.
ஸ்காரத்திற்குச் செய்ய வேண்டியதை டம்ளரில் சுடு தண்ணிரோடு ராமுவின் சமேல் தண்ணீர் வச்சிருக்கேன்" என்று யை, "இந்தா புள்ள இங்க கொஞ்சம் ாமு. இதை எதிர்பார்த்தவள் போல் த்துக் கொண்டு நின்றாள் சிவகாமி. று ராமு சொன்னதும் அதிர்ச்சியடைந்த நான் இப்படியே நிற்கிறேன். நீங்க
கதையெல்லாம் சொன்னது?” என்று
ன் மாமி கேட்டாங்க. நான் நடந்ததை ன்றும் சொல்லல்ல." கட்டுறதா முடிவு கட்டிட்டியா” என்று ார்த்துக் கேட்டான் ராமு. த்தான் இது உங்க சொந்த விஷயம். கட்டுப்பட வேண்டியதில்ல. நீங்கள் செய்யுங்க. நான் என்றுமே உங்களுக் ’ என்றாள் சிவகாமி.

Page 199
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
"நீயெல்லாம் நினைக்கிற மாதி மாட்டேன். ஏற்கெனவே என்னை ஏப் திருமணம் செய்து கொண்டு போனவ
"ஐயோ அப்படியெல்லாம் - விரும்பி மனசார செய்யல்ல. என்ன. திருமணத்த செஞ்சி வச்சாங்க. சக பேசினா எப்படி அத்தான். அந்தத் ; எத்தனை நாட்களாகக் கண்ணீர் . நா தழுதழுக்கக் கூறிய சிவகாமி என்னக் கல்யாணம் செய்யுங்க அப்ப உங்களுக்குப் பிடித்தமானவள் சொல்றேன் என்றாள்.
"சிவகாமி நீ இவ்வளவு இன்னைக்குத்தான் தெரிந்து கொன் நாள் நேசித்து, அன்பு காட்டி பா. பாதுகாத்தது அத்தனையும் வெறும் கட்டிலை ஓங்கிக் குத்தினான் ராமு.
சிவகாமி பயந்தே போய் விட்ட என்று சத்தம் போட்ட சிவகாமி "ஏ பேசுறீங்க. நான் என்ன துரோகம்
கூறினாள் சிவகாமி.
அரைத் தூக்கத்திலிருந்த பேரையும் மாறி மாறிப் பார்த்து விட் என்று சிவகாமியைப் பார்த்துக் கேட்ட
"நீயே சொல் அருண். நான் வைத்திருக்கிற பாசம் பொய்யான வான்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல் கிறதா சொல்றதெல்லாம் வெறும் வே
ஒன்றுமே புரியாத அருண், சொல்லுங்க" என்று சிவகாமியை நடந்ததெல்லாவற்றையும் விபரமாக கேட்டுக் கொண்டிருந்த அருண் மெ பார்த்துக் கொண்டிருந்த ராமுவின் அப்படியெல்லாம் பேசினீர்கள்?” என்
"அருண் உண்மையிலேயே : இருந்திருந்தா நான் வசந்தியைக் கல் போதும், இப்போது நான் திரு நீங்கெல்லாம் சொல்லும் போதும்,
1:19
13

193
ரி நான் உன்னை திருமணம் செய்ய மாற்றி விட்டு இன்னொருவனைத் தானே நீ” என்றபோது. சொல்லாதீங்க அத்தான். நான் க் கட்டாயப்படுத்தித்தான் அந்தத் லமும் தெரிந்த நீங்களே இப்படிப் திருமணத்த செஞ்சதுக்காக நான் விட்டிருப்பேன் தெரியுமா?” என "அத்தான் இப்ப கூட நீங்க டின்னு நான் கேட்கப் போறதில்ல. ஏற்பாடு செய்யுங்கன்னுதான்'
மோசமானவள் என்பதை நான் ாடேன். சேச்சே உன்ன இத்தனை ச உணர்வோடு கட்டிக் காத்துப் ம் கானல் நீராப் போயிட்டு” என
ாள். "ஐயோ அருண் இங்கே வா” னத்தான் இந்த மாதிரியெல்லாம் செய்தேன்” என்று பதற்றத்துடன்
அருண் ஓடி வந்து இரண்டு டு "என்னம்மா என்ன நடந்தது?” лт6йт. ன் உங்க ரெண்டு பேர் மேலே தா? உங்கம்மா இப்படிச் செய் ல. என் மேல் அன்பு வைத்திருக் சம்” என்றான் ராமு.
“என்னம்மா என்ன நடந்தது? ப் பார்த்துக் கேட்டான். அவள் 5 எடுத்துச் சொன்னாள். அதைக் ளனமாக எழுந்து வேறு திசையை ா தோளைப்பற்றி “ஏன் அப்பா று கேட்டான். உங்கம்மாவுக்கு என்மேல் அன்பு யாணம் செய்யப் போவதா சொன்ன மணம் செய்ய வேண்டுமென்று அத்தான் என்னைப் பற்றி நீங்க

Page 200
194
ஏன் நினைக்க மாட்டேங்கிறீங்க ஏத்துக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டிருக்கலாமில்
இதைக் கேட்ட சிவகாமி விட்டார்கள். “என்னப்பா சொல்றி: “இங்க பாரு அருண், எ நிலையிலிருந்து குறைத்துப் பார் "இல்லப்பா. அப்படியெல்: "அப்படீன்னா உங்க அம் ஊரெல்லாம் ஏன் போய் பெண் சொல்லியிருக்கலாமில்ல.” -
"அது வந்துங்க” என்று சிவகாமியைத் தடுத்த ராமு “நீ போய் படுத்துக்க. அருண் உை இதப்பற்றி இன்னொரு நாள் பே போர்த்திக் கொண்டு படுத்துவிட் சிறிது நேரமாக அசந்து சிவகாமியும் வேறு வழியில்லாப கொண்டனர்.
மூன்று பேரும் படுத்தார் ஆட்கொள்ளவில்லை. ராமு பலவ பேசியது முறையா? அவள் என்6 அப்பா இப்படியெல்லாம் பேசி வி எதுவானாலும் என்ன நியாயமா காட்டினேன். இப்படியாக சிந்தன அத்தான் ஒரு நாளும் இல் சொன்ன மாதிரி அவர் மேல ந அல்லது அவர் சொன்னது பே, என்று கேட்டிருந்தால் அது நி அப்படிக் கேட்கமுடியும்? ஏன் அ அல்லது தெரிந்தும் என்னைச் கொள்கிறாரா? அந்தச் சிந்தனை அப்பா சொன்னது சரி: இருந்தாலும் அப்பா ஏன் உ கூடாது? அப்படிக்கேட்டிருந்தா ஏன் இன்றைக்கு அப்பா இப்

மாத்தளை ரோகிணி
க. என்னை ஏன் நீங்க மனைவியா படின்னு உரிமையோடு வாய் திறந்து ல” என்றான் ராமு. அருண் இரண்டு பேருமே அதிர்ந்து ங்க” என அருண் மீண்டும் கேட்டான். ன்றாவது நான் உன்ன மகன் என்ற த்திருக்கிறேனா சொல்லு.” லாம் இல்ல” என்றான் அருண். மா அத்தான் நான் இருக்கும்போது எ தேடி அலையறீங்க அப்படின்னு
தடுமாறி ஏதோ சொல்ல வந்த எதையும் சொல்ல வேணாம். பேசாம னக்கும்தான். நீயும் போய் படுத்துக்க. சுவோம்” என்று பெட்சீட்டை எடுத்துப் டான்.
நின்று கொண்டிருந்த அருணும் மல் படுக்கைக்குச் சென்று படுத்துக்
களே அன்றி நித்திரை அவர்களை ாறு சிந்தித்தான். ‘நான் சிவகாமியோடு னப் பற்றி என்ன நினைப்பாள்? அருண் பிட்டாரே என்று கவலைப்படுவானோ? ன உரிமைன்யத்தானே நான் சுட்டிக் னையில் ராமு மூழ்கியிருந்தான். }லாமல் இப்படி பேசி விட்டாரே. அவர் நான் காட்டிய அன்பு பொய்யானதா? ால் என்னைத் திருமணம் செய்யுங்க யாயமா இருக்குமா? நான் எப்படி புத்தானுக்கு இதெல்லாம் தெரியாதா? சோதனை செய்வது போல் நடந்து ாயில் சிவகாமி மூழ்கியிருந்தாள். தானா? ஒருவேளை அது சரியாக ரிமையோடு அதைக் கேட்டிருக்கக் ல் அம்மா அதை ஏற்றுக் கொள்வாளா? படியெல்லாம் பேசினார்? என்மேல்

Page 201
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
அவர் வைத்துள்ள பாசம் உண்மை! இப்படியான சிந்தனையில் அருண் தி
மறுநாள் காலை மூன்று பே பேசாமல் மெளனமாகத் தங்கள் !ே புறப்பட்டனர். அருண் "அப்பா போ போது. அவனருகில் வந்த ராமு. அ எதையும் மனதில் வைத்துக் கொ! அனுப்பி வைத்தான்.
காலையில் வழமை போல் ! "அத்தான் நான் வேலைக்கு போறே இந்த சாமான்களை வாங்கிட்டு வா பணத்தையும் மேசைமேல் வைத்து 6 தடுத்து நிறுத்துவது போல், "எ: முகமெல்லாம் வீங்கியிருக்கு? இரா போட்டுக்கொண்டு அழுதாயா?” என்
மெளனமாகத் திரும்பிய சிவ. மில்ல அத்தான்” நான் சந்தோசமாத், பட்டு ஒரு புன்னகையை உதிர்த்தாள்.
“சிவகாமி நான் உன் மீதும் உண்மையான அன்பு காரணமாகத்தா கவலையை விட்டுட்டு சந்தோசம்! சந்திப்போம். அப்போ நான் உனக்கு சொல்லப் போறேன்" என்றான் ராமு. 13 al சிவகாமி எதையுமே பேசவில் அவளின் மனதிற்கு நிறைவைக் கெ தலையில் போட்டுக் கொண்டு ம்ட் வேலைத் தளத்தை நோக்கி வீறுநடை பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் ராமு. திரும்பிப் பார்த்த சிவகாமி, கொண்டிருப்பதைக் கண்டு அசந் யொன்றை உதிர்த்துவிட்டு திரும்பிச்
( 'உண்மையிலேயே சிவகாமி எனது வாழ்க்கையில் எத்தனை துன்பு வாழ்க்லையிலும்தான். அத்தனையை குடும்பத்தையே வழிநடத்தும் பக்கு இந்தக் குடும்பத்தை வழிநடத்த அவ உதவியாக இருக்கிறாள். இனி இந் இருப்பது என்பதைக்கூட மறந்து

195
ானதா அல்லது பொய்யானதா? ளைத்திருந்தான்.
ரும் ஒருவரையொருவர் பார்த்து பலைகளை முடித்துக் கொண்டு யிட்டு வாரேன்” என்று சொன்ன வன் தலையைத் தடவி, “அருண் iளாமல் போயிட்டு வா” என்று
சிவகாமி ராமு அறைக்கு வந்து ன். நீங்க திரும்பி வரும்போது ங்க” என்று ஒரு பட்டியலையும், பிட்டுத் திரும்பினாள். அவளைத் ன்ன என் மீது கோபமா? ஏன் முழுக்க நான் சொன்னத மனதில் று கேட்டான் ராமு.
காமி, "அப்படியெல்லாம் ஒன்று தான் இருக்கேன். என்று கஷ்டப்
அருண் மீதும் கொண்டுள்ள ான் அப்படியெல்லாம் பேசினேன். ாப் போயிட்டு வா. மாலையில் ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியைச்
லை. ஆனால் ராமுவின் செய்தி ாடுக்கவே, கூடையை எடுத்துத் டக்கம்பைக் கையில் பிடித்தபடி போட்டாள். அவள் போவதையே பாதையின் ஒரு திருப்பத்தில் ராமு தன்னையே பார்த்துக் து போனவள், ஒரு புன்னகை சென்றாள். ஒரு புதுமையான பெண்தான். ம் துயரம் ஏற்பட்டது. ஏன் அவள் யும் எதிர்த்து எதிர்நீச்சல் போட்டு த்தை அடைந்தவள்தான் அவள். ளே சகல வழிகளிலும் எங்களுக்கு த ஜீவன்களுக்கு யார் உதவியாக தன்னையே நம்பியிருக்கிறாள்.

Page 202
196
இவளைப் பற்றி நான் செய்த ( தடுக்க மாட்டார்கள்.. அம்மாச போல் ஒரு பொறுப்புள்ள ம அப்படின்னு: அப்படின்னா இ. சொல்லிவிட வேண்டியதுதான் சொல்லிவிட்டுப் புறப்பட்டாள்.
காரியாலயத்தில் காத்திரு சென்றபோது தொழிலாளர்கள் திரளாகக் கூடியிருந்தனர். 9 மத்திய கமிட்டியிலிருந்து செயல
அவரை எதிர்கொண்ட ! எல்லோருக்கும் அறிமுகப்படு களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார்.
அன்று பதினொரு மணி செய்யப்பட்டன. அன்று நடந்தது தலைமை தாங்கினான். தொழி பற்றியும். பாதுகாப்பற்ற நிலை களின் கொள்கைகளையும் கண்டி முத்து அங்கு உரையாற்றிய தே செய்ய வந்தவர்கள்தான். கம் செய்கிறோம். தொழிலாளர்களில் எழுதி அனுப்புகிறோம். கம்பெ. வேண்டும். சில உதவிகளை ! செய்கிறோம்.. இது எங்களுக்கு களின் வீடுகளைப் புதிதாகக் க அதைப்பற்றித் தொழிற்சங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேணும். தொழிலாளர்களுக்கு புதிதாக வ ஏற்பாடு செய்துள்ளோம். இத நல்கியுள்ளது. உடனடியாகத் தே மேலும் என்னென்ன செய்ய பே என்றார் தோட்ட அதிகாரி..
1 சகல ஏற்பாடுகளையும் ெ புறப்பட்டனர். காரியாலயம் குழுமியிருந்த தொழிலாளர்கே அவரை வழியனுப்பி வைத்த ர போகத் தயாராகுமுன் காலை

மாத்தளை ரோகிணி
முடிவு சரியானதுதான். அதை யாரும் கூட அடிக்கடி சொல்வாள், சிவகாமி ருமகள் எனக்குக் கிடைக்கமாட்டா ன்னைக்கு மாலை என் விருப்பத்தச் என்ற உறுதியோடு தாயாரிடம்
ந்த பிரதிநிதியோடு தோட்டத்திற்குச் வேலைக்குச் செல்லாது பெருந் வர்கள் சென்ற சிறிது நேரத்தில் ாளர் காரில் வந்திறங்கினார். ாமு, அவரை அழைத்துச் சென்று த்திய பின் தொழிலாளர் பிரேதங்
க்கெல்லாம் பிரேதங்கள் அடக்கம் 5 அஞ்சலிக் கூட்டத்திற்கு ராமுதான் லாளர்களின் அவல வாழ்க்கையைப் களைப் பற்றியும், தோட்ட நிர்வாகங் த்துப் பேசினான் ராமு. ாட்ட அதிகாரி, “நாங்களும் தொழில் பெனி சொல்வதைத்தான் நாங்கள் ர் குறைபாடுகளை நாங்கள் மினிட்டில் னி பதில் சொல்லும் வரை காத்திருக்க நாங்கள் கம்பெனியிடம் கேட்காமலே }ள்ள பொறுப்பு. ஆனால் தொழிலாளர் கட்ட வேண்டியது மிகவும் அவசியம். ங்கள்தான் கம்பெனியோடு பேசி இந்த மண் சரிவில் பாதிக்கப்பட்ட பீடுகள் கட்டிக் கொடுக்க உடனடியாக ற்குக் கம்பெனி பூரண ஒத்துழைப்பு வைகளையும் கவனித்து வருகிறோம். வண்டுமோ அதை நாம் செய்வோம்”
சய்த பின்பு எல்லோரும் அமைதியாகப் வந்த மத்திய செயலாளர் அங்கு ளாடு பேசிவிட்டுப் புறப்பட்டுவிட்டார். ாமு, அன்று நேரத்தோடு வீட்டுக்குப் bயில் சிவகாமி கொடுத்த சாமான்

Page 203
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
பட்டியலை எடுத்துப் பார்த்து வாங்க கொண்டு பஸ் நிலையத்தை அடை பஸ்ஸில் ஏறி அமர்ந்தான். வீட்டிற்கு விட்டது. சாமான்களை எதிர்கொள் "அப்பா இன்றைக்கு நம்ம வீட்டிே யாரையோஅழைத்திருக்கு”என்று ரா “எல்லாம் காரணத்தோடுதா: திருந்து பார்” என்று உள்ளே நுன கொண்டு மற்றவர்களின் வருகை அங்குமிங்கும் நடந்தான். இதை :ே அப்பா இன்றைக்கு என்ன பெரிய விசேஷம்?” என்று சிவகாமியைப் ப.
“எனக்கு தெரியாது அருண். அப்பாவுக்குக் கொடு” என்று ே சிவகாமி.
அதைப் பெற்றுக்கொண்டு “இந்தாங்கப்பா தேநீர்” என்று சொல் பாட்டி பெருமாயியம்மாவிடம் விஷய பாட்டியைத் தேடிப் போனான்.
எல்லோரும் அமைதியாக இ யான விஷயம் நடக்கப் போவதற்கு ஏற்பாடுகள் நடைபெற்றன. விரு இரவு சாப்பாடு செய்வதில் சிவக ஈடுபட்டிருந்தனர்.
மாலை ஆறு மணியாகி விட்ட முறை ஒலித்து அறிவித்தது. பெரு “சிவகாமி கை கால்களை கழுவிக்கி ஒன்ன கட்டிக்க. வாரவங்க என்ன த அதட்டினாள்.
அத்தையின் உத்தரவுக்குக் வென ஏற்பாடுகளைச் செய்து கெ களை முடித்துவிட்டுத் தயாராகின உறவினர்களும் பெரியவர்களும் வ வந்திருந்தனர்.
எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னும் காணோம் என்று வீட்டினு

197
வேண்டிய சாமான்களை வாங்கிக் .ந்தான். அங்கு தயாராக இருந்த ப் போய்ச் சேரும்போது மாலையாகி ண்டு வாங்கிக்கொண்ட அருண், லே என்ன விசேஷம். பாட்டி யார் முவிடம் கேட்டான்.
ன் அருண். கொஞ்சம் பொறுத் ழந்தவன், உடைகளை மாற்றிக் யை எதிர்பார்த்திருப்பவன் போல் வடிக்கை பார்த்த அருண், “அம்மா சந்தோசத்தில் இருக்கார். என்ன ார்த்துக் கேட்டான்.
இந்தத் தேநீரைக் கொண்டுபோய் தநீரை அருணிடம் கொடுத்தாள்
நேராக ராமுவிடம் சென்றவன், லி மேசையின் மேல் வைத்துவிட்டு பத்தைக் கேட்போம் என்ற ஆவலில்
ருந்தனர். ஆனால் ஏதோ மகிழ்ச்சி முன் கட்டியம் கூறுவது போல் பல ந்தினர்களை உபசரிப்பது போல் ாமியும், வேறு சில பெண்களும்
டதென்பதை சுவர்க்கடிகாரம் ஆறு மாயியம்மா சிவகாமியைப் பார்த்து ட்டு வேற நல்ல சேலையா பார்த்து வறா நெனக்கப் போறாங்க” என்று
கட்டுப்பட்டவள் போல் மளமள ாண்டிருந்தவள் சமையல் வேலை னாள். தோட்டத்திலுள்ள முக்கிய ந்தமர்ந்தார்கள். சில பெண்களும்
சொன்ன ராமு சிவகாமி எங்கே |ள்ளே எட்டிப் பார்த்தான். அங்கே

Page 204
198
சிவகாமி வந்து கொண்டிருந்த போய்விட்டான். ராமு மாத்தி அப்படித்தான் இருந்தார்கள். 6 சிவகாமியை வந்திருந்தவர்க பார்த்தார்கள்.
ஒரு பெண் தன் வாழ்க் கட்டாயத்தின் பேரில் திருமண ஏற்படும் வேதனைதான் எத்த6ை சில மாதங்களில் பறிபோய் வி அவளை வேதனையின் விளிம்பிற் ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்ை ஏற்பட்ட இழப்பால் ஏற்படும் என்ற புதிய உருவால் வேதனை எடுத்து வைக்க உறுதி பூணவை
ஆனால் அவள் மனதில் கால எணணங்கள சாகாமல ச சதுராட்டத்திற்கு இசை போட்டது அடைக்கலம் புகுந்து வாழ முற்ட கருணை மிக்க பெண்.
ஆமாம் மகனின் முடிவைத உறுதியோடு உறவினர்களையு திருந்தாள் பெருமாயியம்மா. பு குங்குமத் திலகமிட்டு கூந்தலில் அன்னம் போல் நடந்து வந்து ச!ை இந்தக் காட்சியைக் கண்ட இதையெல்லாம் கவனிக்காது அமரச் செய்து கொண்டிருந்தான் எல்லோருக்கும் வணக்க மாப்பிள்ளை கோலத்தில் அமர் தழுவுவது போல் ஒரு புன்ன அமர்ந்து விட்டாள். -

ܡܢܝܼ.
மாத்தளை ரோகிணி
ள். அவளைப் பார்த்த ராமு அசந்தே ரமல்ல அங்கிருந்த எல்லோருமே ால்லோரையும் கரம் கூப்பி வரவேற்ற ள் அனைவரும் ஆச்சரியமாகப்
37
கையில் விருப்பமில்லாத ஒருவனை ம் செய்யும் போது அவள் மனதில் ன எத்தனை. வந்த வாழ்க்கையும் ஒரு பிட்டால் அதனால் ஏற்படும் துன்பம் bகே கொண்டு சென்றுவிடும். கயில் கணவன் என்ற நிலைப்பாட்டில் வெறுப்பு கருவில் உருவான மகன் களை மறந்து புதிய பாதையில் காலடி க்கிறது. எங்கோ ஒரு மூலையில் இளமைக் துராடிக் கொண்டிருக்கின்றன. அந்த து போல தன் ஆரம்பகால காதலனிடமே டுகிறாள். அவள்தான் சிவகாமி என்ற
ாயார் அன்றே நிறைவேற்றுவது போல் ம் பெரியோர்களையும் வீட்டுக்கழைத் த்தம் புதிய சேலையோடு நெற்றியில் பூச்சூடி செழிப்பாக இருந்த சிவகாமி யோரை வணங்கினாள்.
தும் ராமு மெய்மறந்து நின்றிருந்தான். அருண், வருபவர்களை வரவேற்று
சொன்ன சிவகாமி ஒரக் கண்ணால் திருந்த ராமுவைப் பார்த்து தென்றல் கை உதிர்த்துவிட்டு பெண்களோடு

Page 205
இதயத்தில் இணைந்த இருமலர்கள்
அங்கு நிலவியிருந்த அமைதி சிவகாமியின் தூரத்து உறவினர் யெடுத்துச் சொன்னார்.
எல்லோரும் ஒருமுகமாக அ இத்தனை நாளா சுணக்கியிருக்க காலந்தொட்டு காதலர்களாக இரு செய்த தவறால் நிறைவேறாமல் நேரமும் காலமும் வந்திருக்கு. க வேண்டியதுதானே.”
தாயார் பெருமாயியம்மா எ( அநாதைகள் போல் இருக்குதங்க. ராமுவையே சுத்தி வர்றாள். பேர6 அவனையே சுத்திக்கிட்டு இருக்க ரெண்டு பேர் வாழ்க்கைக்கும் துை இவர்களைக் கணவன - மனைவி பிள்ளை என்றும் தான் நினைக்கிறா அனாதைகள் ஒரு குடும்பமாக இரு பார்க்கணும்” என்று சொல்லும் போ திரண்டு வந்தது.
ராமு சொல்வதைக் கேட்பதற் தார்கள். “நான் என்றைக்குமே இவ தில்ல. சிவகாமியை நான் மனதார ே யில் புதிய தீபமாக பிரகாசித்தவள். க் அவளைப் பிரிய வேண்டிய அவசி தூய்மையானது என்பதாலோ என்ன வந்து சேர்ந்து விட்டாள். அவள் எங்கி பின்பும் சரி நான் அவளோடு உ6 வந்தேன். அவள்தான் எனக்கு திரு தீவிரமாக இருந்தவள். எதிர்பாராம சந்தித்தேன். அவளையும் என்னைய சிவகாமி எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாள். எங்கள் மனதில் பல ஆசைகளை வள நிறைவேற்றாமலே எங்களை இவ்வ விட்டான். இது என்னால் எதிர்பார்க் நேர்ந்த அந்த நிலையை நி6ை போய்விட்டேன். அந்த நேரத்தில் காட்டினாள் வசந்தி.

99
யை நீண்ட நேரம் நீடிக்க விடாமல் பெரியவர் எழுந்து விபரத்தை
பூமோதிப்பதுபோல் "இதை ஏன்
வேண்டும். இவர்கள் சின்னக் ந்தவர்கள். ஏதோ அவங்க அப்பா போயிட்டு. இப்போ அதுக்கு ாரியத்த பின் போடாமல் முடிக்க
ழந்து “இரண்டு பிள்ளைகளும் அவளும் அத்தான் அத்தான் என்று ன் அருணும் அப்பா அப்பான்னு sான். என் மகன் ராமு இவங்க ணையாக இருக்கான். ஊராரும் வி என்றும் அருணை ராமுவின் ங்க. இது கடவுள் செயல். இந்த நக்கிறதை நான் கண்மூட முன்னர் தே அவளின் கண்களில் கண்ணிர்
bகு எல்லோரும் தயாராக இருந் Iர்களைப் பிரிந்து வாழ நினைத்த நசித்தவன். அவள் என் வாழ்க்கை காலத்தால் ஏற்பட்ட சோதனையால் யம் ஏற்பட்டது. எங்கள் காதல் வோ அவள் விரைவில் என்னோடு கள் வீட்டில் காலடி எடுத்து வைத்த ண்மையான அன்புடனேயே பழகி நமணம் செய்து வைப்பதில் கூட ல் நான் வசந்தி என்ற பெண்ணை பும் ஒன்றிணைத்து வைக்க இந்த ஆனால் எங்களை ஒன்றிணைத்து ர்த்த இறைவன் அந்த ஆசைகளை 1ளவு சீக்கிரமாகப் பிரித்துவைத்து கவே முடியவில்லை. அவளுக்கு எத்து நான் நிலை குலைந்து தான் என் இதயத்தை குத்திக்

Page 206
200
அத்தான் நாம்தான் சேர் பாவிகளாகி விட்டோம். உங்களுட எல்லாத் தகுதிகளும் உண்டு. வேண்டும். என்னோட கடைசி செய்வதன் மூலம்தான் என் ஆத் கேட்டுக் கொண்டாள்.
சிவகாமி என் பொறுப்பி காலத்தில் நல்ல கணவனாக இ தயாராக இருக்கிறேன். இது மாத்திரமல்ல இதயபூர்வமான சொல்லக் கடமைப்பட்டுள்ளேன். செய்ய வேண்டிய காரியங்களை என் விருப்பம்” என்று சொல்லி அம பெரியவர் சின்னையா மீன வேண்டியத நாம கவனிப்போப் திருமணத்த அமைதியாகச் செய் எல்லோரும் மனதார ஆதரித்தனர். சிவகாமி வெட்கம் மேலிட உட்க வீட்டிற்குள்ளே சென்று விட்டாள்.
அன்று இரவு எல்லோரு எத்தனைதான் நாகரிகம் தோன் இருக்கிறதை நம்ம ஜனங்க எ முறையாகச் செய்யும் போதுதான் கிடைக்கிறது. அதுவே இவர்களு இருள் அகன்று சூரியன் தோட்டமெல்லாம் ராமு சிவகாமி வழமை போல் வேலைக்குப் புற நெற்றியில் குங்குமப்பொட்டு திக துடன் கிளம்பினாள்.
சிவகாமி புதிய மணப்டெ வருவதைக் கண்டு பெண்கள் தோன்றின. இதையெல்லாம் கவி யோடு கடமையில் ஈடுபட்டாள். முகம் வாடியிருப்பதைக் கண்டு முகம் வாடியிருக்கு” என்று கே “ஒன்றுமில்லடி என்னைத் தொட்( நாட்களே வாழ்ந்தேன். அதை நி துன்பப்படுகிறேன்” என்றாள்.

மாத்தளை ரோகிணி
ந்து வாழக் கொடுத்து வைக்காத டன் சேர்ந்து வாழ உங்கள் சிவகாமிக்கு நீங்க அவளையே திருமணம் செய்ய ஆசை அதுதான். நீங்கள் அப்படிச் மா சாந்தியடையும்' என்று என்னிடம்
ல் இருப்பவள். அவளுக்கு எதிர் இருந்து அவளைப் பாதுகாக்க நான் வசந்தியின் வேண்டுக்கோளுக்காக அன்போடு இதை உங்கள் முன் பெரியோர்களாகிய நீங்கள் அடுத்து, எச் செய்து முடிக்கணும். அதுதான் மர்ந்தான் ராமு.
ன்டும் எழுந்து சிரித்துவிட்டு. "ஆக ம். ஒரு நல்ல நாளில் இவர்கள் பது வைப்போம்” என்று சொன்னதை - பெண்கள் மத்தியில் அமர்ந்திருந்த சர்ந்திருந்த இடத்தை விட்டு எழுந்து
க்கும் ராமு வீட்டில்தான் விருந்து. றினாலும் சம்பிரதாயமுன்னு ஒன்று எப்போதுமே மறப்பதில்லை. அதை ர் பெரியோர்களின் ஆசியும் அன்பும் க்கு உறுதுணையாகும்.
உதித்தான். பொழுது புலர்ந்தது. S பற்றிய பேச்சுத்தான். சிவகாமி றப்பட்டவள், வழக்கத்திற்கு மாறாக கழ கொழுந்தெடுக்க புதிய உற்சாகத்
பண் கோலத்தில் கொழுந்தெடுக்க மத்தியில் குதூகலமும், சிரிப்பும் பனிக்காதது போல அவள் சிந்தனை அவளை அணுகிய தோழிகள் அவள் "என்ன சிவகாமி என்ன சோகம். ஏன் ட்டபோது தலை நிமிர்ந்த சிவகாமி நி தாலி கட்டிய புருசனோடு ஒரு சில னைத்தேன். அதை நினைத்துத்தான்
பாக!

Page 207
இதயத்தில் இணைந்த இரு மலர்கள்
“அதவிடு சிவகாமி உனக்கு மில்லையா? அத சொல்லு முதல்ல “ராமு அத்தானைக் கட்ட எனக்
"அப்ப கதய விடு. இத்த6ை இப்ப நல்ல நேரம் அதுவுமா கண்க அத்தானோட புதிய வாழ்க்கையைத் என்றாள் தோழி கலா.
"கலா நீ சின்னப் பொண்ணு. எந்தப் பொண்ணுமே எந்தச் சூழ்நி தாளோ அதை அவள் தன் வாழ்க்கை எனக்குப் புது வாழ்வு ஏற்பட்டுவிட் நினைவு எனக்கு வந்தது. இை எப்போதுமே தட்டிக் கழித்துவிடமுடி "அது உண்மைதான் சிவகா ஏற்றுக் கொண்ட பிறகு மற்றவர் கல்லானாலும் கணவன் - புல்லான எவ்வளவு பெருமையாகச் சொல்வா என்றுமே மறக்க முடியாது. அதுத் கைக்கு உறுதுணையானது. உன் படுகிறேனடி. சின்ன வயசிலே வாழ்ந்ததை இத்தனை வருடத் கண்ணிர் விட்டு அழுவதை நி: பெருமைக்குரிவளாகத் திகழ்கின்ற கணவன் ஆசீர்வதிப்பான். கவலைை கிட்டு வா. அப்புறமா பேசுவே கொழுந்தெடுக்கத் தொடங்கினாள்க மெளனமா