கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: முத்துத் துளிகள்

Page 1


Page 2
݂ ݂ܥܳx(- A ܠܽܝ
மக்கள் கலை, இலக்கிய எமது ஆதரவும் வாழ்
ச ரூ க் டி.
(இரும்புச் சாமான்
வகைகளும் விற்
66, ஏ. ராஜ வீதி,
க ண் டி
ZAROOK
GENERAL HA ! PAI MERCH
66, A, KING STREET, X- KANDY.
telephone 23.525.
X★ ★ ★ ★ ★ ★

ܬܹܐ ܬܹܐ ܬܹܐ �ܲ ܡ݀ ܬܐܼ ܬܐ
-k
வளர்ச்சிக்கு -x த்துக்களும்.
长
GJ L i Git -x ாகளும், பெயின்ற் +、
பனையாளர்கள்)
+、
தொலைபேசி: 23525 -X
TRADERS
-x RDWARE AND NT -X ANTS,

Page 3
( ) C の
o 宁。恩

16 \,

Page 4
மக்கள் க
s
ஒன்றி
முதலாவது
 

lih GİT
சம்பந்தர் *

Page 5
MUTHTUTH
(Anthology c
By. Muththu
Kalai magal Vid
Mahaiyawa, i i KANDY. Sri
ALL RIGHTS
FIRST PUB
SEPTEMBEF
First Publica
Makka Kal Onriam, 18 | 13. Kandy. * * *
8 قاضي .
۔":2 , ۔۔۔ :;??? Artist. W. M.
Printed At Zi {
KANON

TIGA
of Poems )
Sampanther yalayam
Lanka
RESERVED
SHED IN
R. ! 9 86S i .
tion of ai l llakkiya
Poora nawatte
S.Gunaratnam
dny Enterprises

Page 6
நெஞ்சார வ
கவிஞர் முத்து சம்பந்தர் க்கு என்னுடைய வாழ்த்துவ யப்படைந்தேன், காரணம் பி மர்சகர்கள், விரிவுரையா6 வாழ்த்துரை பெற்று தமது ! பாளிகளை விட இவர் வித்திய என்பதே.
உழைக்கும் வர்க்கத்தைச் முற்போக்கு கலைஇலக்கியங்கை எனது வாழ்த்துரையை ( சம்பந்தர் கூறுகின்றர். இக்க: பிரசவத்தையும் முதன்முதலா நானே.
இவரை நான் சந்திக்கு ளத்துணர்வுகளை கவிதையாக, புதுக்கவிதைகளாக, மணிக்கவி பின் பிரதிகளை என்னிடம் ெ கிறது, நீங்கள்தான் கூற விே ளையிடுவார்,
இக் கவிஞரது ஒவ்வொரு களது வாழ்க்கைப் பிரச்சினைக அவர்தம் துன்பதுயரங்களைப்
மக்களை நேசிக்கின்ற இவரது புத்துலகைக் காண தொட

ழ்த்துகிறேன்.
தனது இக்கவிதைத் தொகு ரையைக் கேட்டதும் நன் ரபல்யம் வாய்ந்த கவிஞர்கள் ார்கள் போன்றேர்களிடம் நூல்களை வெளியிடும் படைப் ாசமானவராகத் திகழ்கின் முர்
3.", * சேர்ந்தவன் என்பதாலும், ள தேசிப்பவன் என்பதணுலுமே பெரிதும் மதிப்பதாக முத்து விஞரது ஒவ்வொரு கவிதை க வாசித்து மகிழும் வாசகன்
4. . .
கதைகளாக, கட்டுரைகளாக, தைகளாக வடித்து அப்படைப் 'காடுத்து 'இது எப்படி இருக் பண்டும்' என அன்புக் கட்ட
... '':''; படைப்பும் உழைக்கும் மக் ளேத் தொட்டுக்காட்டுவதே rடு படம் பிடித்துக் காட்டுகின் எயும் சாதாரண உழைக்கும் டி பபும், ஆக்கங்களும் ஒர் *ந்து மலரட்டும்.

Page 7
கவிஞர் முத்து சம்பந்த கத்தைச் சேர்ந்தவர், கண்டி பராகவும், விஷேட பொலீஸ் வும், பெருந் தோட்டத்துறை வுரையாளராகவும், பத்திரிகை எழுத்தாளராகவும் சேவையா
5க தனது 18 வயது முதல் டுள்ள இவர், சிந்தாமணியின் வானொலியின் 'குன்றின் குரல் ''காவிய மேடை போன்ற 0 கள் மூ ல ம ா க தனது பாட்டாளிகளுக்காகக் குரல் ெ
A 37 வயது நிரம்பிய இள தொடர்ந்தும் மலையக இலக் அமைவதோடு இவரது கலை இ மலரட்டும் என நெஞ்சார எ
பூரணவத்தை இரா. அ
* {த - 42 22:
இணைச் செயலாள மக்கள் கலை இலக்கி கண்டி . 10. 09.1986

- மலையகப் பாட்டாளி வர்க் கலைமகள் வித்தியாலய அதி சேவை துணை பரிசோதகராக - ஆசிரியர் பயிற்சி தமிழ் விரி கயாளராகவும், கவிஞராகவும், கற்றுகின்றார்.
கம்பம் - 2
இது 45.4 படம், - எழுத்துத் துறையில் ஈடுபட் ''மலையகமாருதம், ''இலங்கை ''கண்டித் தமிழ் ஒலிபரப்பின் பொதுசனத்தொடர்பு சாதனங் படைப்புக்களை வெளியிட்டு காடுக்கின்றார்.
ம் 12
ப ம் கவிஞரான இவரது சேவை கியச் சோலைக்குப் பசளையாக இலக்கியச்சேவை தொடர்ந்தும் பாழ்த்துகிறேன்.
. இராமன்
ர் -
பிய ஒன்றியம்

Page 8
அணி
*ళళ్ళపిళ్ల
!!! !!! !!; ମୋ {
தொன்று தொட்டு பா ரம் நம் முன் தாண்ட்வம்ா முறைகளின் ஆனந்தக் கூத் கின்றது. உயர்ந்து சென்ற
பநோக்காது வளர்த்த ஏை 轟擎 'e.؟عني أ******"% په هستعين \\} முதலாளிவர்க்கம், ԱվԼ-6
ஒருகண நேர்மேனும் இந்தி பாவப்பட்ட ஜென்மங்களா
ழகதை 65
யுக யுகாந்திரமாய் இன்னல்கள், சோகங்கள் . சோக எல்லையில் அவர்களில் விட்டவல்லமை! எதற்கும் அ ற்கு காரண கர்த்தா கவின் களும் புரிந்து கொள்கின்ற ருெடர்கள் மூலம் ஆழ்ந்த கவிதைகள் நமக் கெல்லாம்
கோபக் கணல்க% , யான கருத்தாழத்தை, துடி லாம் நம் கவிஞர் நமக்குத் யெரிகையில் பிடில் வாசித்த நம் கவிஞர் கூறுகிருர் கேளு
 
 
 
 
 

Gir வறுமையின் கோ க் கொண்டிருக்கிறது. அடக்கு தும் பெருகிக் கொண்டேயிருக் தும் வந்த பாதையை தி ம்
யை எட்டி உ h
தமக்குள்ள உறவுமுறையினை பதேயில்லை. தொழிலாளர்கள் ய், உழைக்கத் தெரிந்த ஜீவன்
த புரிய முடியாத அசட்டுப் ார். குழிய்ைத் தோண்டுவித்து
濕 “...i,iż, il-K 8፰፻ ኔ '', 3, 鬣 அட்ச் 'செய்யும் தயாள்
அட # & 巽、 :W: "خیامز 而T击 கு அடிமைதான் இந்க
அவர்கள் அனுபவதது வருடய ... 9. . . . . . எண்ணிலடங்காதவை நாம் காண்பதுதான், துணிந்து yஞ்சாத மன நோக்கு! இவற்றி தகளே ஆமாம் பாமர ஜனங் மாதிரியில் சிறிய பல சொற்.
கருத்துக்களை அள்ளித்தரும் ஓர் வரப்ரசாதமே.
ஆழ்ந்த நிதர்சனங்களை, அருமை க்கின்ற சொற்ருெடர்களை எல் தருகிருர், ரோம் நகர் பற்றி ாஞம் நீரோ மன்னன். ஆனல் நங்கள்.

Page 9
JsyšGšaš........“ Lurr "Lurrowfalu பற்றி எரி தணிக்கும் த6 நேர்மைக்க தேவை நம்ம
சகஜீவனின் சோகம் கள் மனதினை தெளிவுப்படுத்திய கெல்லாம். கோபுரமாய் சா
வாழுகின்ற காலத்தை ! வம் தந்த நிகழ்வுகள் மூல பெளர்ணமியாக்கி விடியல் தும் இவர் மூலம் பாட்டா கருக்கப்படவேண்டும், துணி வேண்டும் என்பதுவே என்
8712 ராஜ வீதி "மாத்தளை.
10 - 09 - 1986,

9p கின்றது. ன்மை கூறும் விஞர்களே வர்க்கு
ாடு பொங்கி எழுகையில்
வரிகளிவை. அவரின் திறமைக் ன்று தரும் சொற்கற்களிவை,
பூரணத்துவப் படுத்தி, அனுப ம் பாட்டாளிகள் பாதையை தருகிறர் கவிஞர். தொடர்ந் ளிகளின் பேதைமைப் பூக்கள் ந்து செயற்படும் திறமை உயர ஆசை.
இவள்
செல்வி பாலா. ஷர்மா.
: ಟ್ವಿಟ್ಟಿ

Page 10
ూడడతతతటిత
韃 * భిన్స్లో #}}} }} மலையகத் தோட்டப்பாட் நான், எனது சொந்த வாழ்க் விகித்திர அனுபவங்களையும், 26 மூலம் வெளியிட முனைகின்றே
V
எனது அடிமனத்தின் ஆழ களும், தொழிலாளர் வர்க்கத் லாளர் மீது நான் கொண்ட ட வெளியிடத் தூண்டிய காரண
isao i : క్రైస్) மலையகப் பாட்டாளிகள் முர்கள், சுரண்டப்படுகின்ருர்கள் பெயர் சொல்லியே எத்தனைே டுகிறர்கள் என்பனவற்றையிெ பார்க்கும் போது, அதன் வே: சிந்திக்கத் தூண்டுவது இயல் இன்று நூலுருவில் வெளிவரு
என்னை எழுத்துத்துறையி தொழிலாளர் வர்க்கமும், இந் கிய திரு இரா. அ. இராமன், பிரதியாக்கமும் செய்துதவிய ெ கள் செய்துதவிய திரு. இரா. சி அழகான அட்டைப் படம் தீட் அழகுரச் செய்த எனது மாண ரத்தினம், எனது ஆக்கங்களை
 
 
 

နှီ ဗုဒ္ဓမ္ဟန္ဟစ္ထိ, ဋ္ဌိ c) 6),
X56%»v«S68é3) «Xep4*GrX4gJ
ولكنه هزم به . خ . 1 ق. م ) ثم لم تكلفة. டாளிவர்க்கத்தில் பிறந்த கை அனுபவத்தில் பெற்ற ணர்வுகளையும் இப்படைப்பின்
· ':... {: disas ਨੇ శీe if (tణ%
த்தில் எழுந்த உணரனுபவங் தில் தோன்றியதனுல், தொழி ாற்றுதலுமே என்னை இந்நூலைகு சிகளாகும்: }୍ନି !!! ଈ ଅଛି ୫, :) :) ಕೇಶಿರಾ: i: ಸಿ {9: ಫ್ಲಿಕ: ೪೩ مياه نهاية لمن يعاني كويتية أولها إيمي جي 31 رة له.
எவ்வாறு ஏமாற்றப்படுகின் ir, மலையகப் பாட்டாளிகளின் யா பேர் அவர்களைச் சுரண் ல்லாம் நாம் கண் கூடாகப் தனையும் வெறுப்பும் எம்மைச் பே. இச்சிந்தனை யோட்டம் வதில் மகிழ்ச்சியடைகின்றேன்
Jr. { ல் ஈடுபடத் தூண்டிய எமது 5 நூலுக்கு வாழ்த்துரை வழங் அணிந்துரை வழங்கியதோடு சல்வி. பாலாஷர்மா, திருத்தங் வலிங்கம் (திரித்துவக்கல்லூரி) டி, இந்நூலை மென் மேலும் ஈவன் திரு, வீ. எம் எஸ். குண தமது பத்திரிகைகளில் பிர

Page 11
சுரித்து என்னை ஊக்குவித்த ஆசிரியர்கள், இந்நூலைத் தி உரிய நேரத்தில் எமக்கு தந் பிரய்சஸ். அச்சகத்தார், விள சகலரும் என்றும் என்னுல் ம
இந்நூலை நீங்கள் வாசிச் கள் உங்கள் சிந்தனையைத் து
வெற்றியும் மகிழ்ச்சியு மரகு
எனது இந்த கன்னிப்பன குறைகள் காணப்படின் அதை கள் பெரிது படுத்தாது அக்கு எனது இலக்கியப் பணிக்கு அன்புடனும் பணிவுடனும் ே
கலைமகள் வித்தியாலயம்,
கண்டி
10 - 09 - 1986.

சிந்தாமணி, மலையகமாருதம் றம்பட அச்சுப் பதிவு செய்து துதவிய கண்டி ஸிட்னி என்ட ம்பரம் தந்துதவியோர் ஆகிய றக்க முடியாதவர்களாகும்.
கும் போது ஏதாவது சில வரி தூண்டுமாயின் அகவே எனக ம்,
டைப்பில் ஏதாவது குற்றம் ன அன்பு வாசகர்களாகிய நீங் நறைபாடுகளை எனக் குணர்த்தி மேலும் ஊக்கமளிக் குமாறு வண்டிக் கொள்கின்றேன்
முத்து சம்பந்தர்.

Page 12
1. பாட்டாளித்
4. శశత *s & &
கட்டித்தங்க நகை வட்டிக்கடையத% எட்டிப்பார்க்கும் ( பாட்டாளி வீட்டு டி முட்டிபுதிது பொ அது தட்டில் மல
2. $၏ီt $ -
ந ன் சிந்துகின்ற 6u u frá கல்லேக் கரைக்கும் ஆல்ைெே2 உன் கல்மனதைக்
ஈரமறற முதலாளி
s
3. அடுப்பு !
எங்கள் வீட்டு அடுப்பு எரிவதில் அதற்காக்ே அக்கினிப் பசி எங்கள் வயிறுக%
ஏழ்மைத் தணல் எங்கள்'இதயங்க வாட்டி வதைக்கி ஏனெனில் . ଅର୍ଣ୍ଣ ହିଁ । நாங்கள் தொழில்
 
 

திருநாள் * శశిశూడి -----
T போதுே في هة أخر 3 .
துகிறது. ாகறது. , ,
கரைக்கும்
வைத் துளிகள்
IQUISG) ஸ்கரைக்காது
h 62. ர்க்கம்"
Ti೧rjáಶಿ

Page 13
4. II,
ஏ மனிதே என் உடலின் வியர்வையாக
உன் உடலில் சாராயம் ஊ மிருகமே
என் உதிரத்ை
5. (ତରା]]ର
அவள்
இடையோ .ெ p56jnL Ĝuu IT - L' குரலோ குயி முகமோ மதி அசைவோ அ ஆட்டமது மய வெறுமைக் இங்கே
பாட்டாளி வய பற்றி எரிகின் தணிக்கும் த நேர்மைக் கs தேவை நம்ம

மீருகமே !
360T
ா உதிரம்
மாறும் போது
றுகிறது
தைக் குடிக்காதே
மக் கவிஞன்
காடி
புன்னம் பிலென்பான் கவி
பிறு.
றது ன்மை கூறும் விஞர்களே )வர்க்கு

Page 14
6, IIT
ஊழல் மலிந்த உன்னத சமுதா உத்தம புத்திரர்க முதலாளிகள்' அதில்
பாடுபட்டு உழைக் பாட்டாளி வர்க்க 6T6ör mitibi Lu (T6SSG
கலங்கள
24.243.63123 தொழிலாளி உை வற்றத நீரூற்று முதலாளி கைப்ப திறவாத அணைக் உழைப்பவன் உண் காய்ந்துஸ்ர்ந்த ப சுரண்டுவோன்கு மேல் நாட்டுப்பு உழைப்பவன் ! 6 கண்ணீரின் அபிே சுரண்டுவோன். பன்னீரின் அபிே காலங்கள் மாற
கவலைகள் தீர

விகள்
யத்தி
اسقة وقع த்தினர்
6T
மாறவேண்டும்
ப்போ"
ணமோ
கட்டு னப்துவோம் ாண் துண்டு குடிப்பதுவோ துச்சரக்குே

Page 15
& GTiಓಹi
வெள்ளைக் கெ எழுந்த எங்கள் சிக்காக்கேன் ெ
செந்நிறமாயான
அமைதியாய்க்
அலட்சிய மான அணியாகச் சே அடிமைத் தளை
சாதிக்குச் சங்க இனத்துக்கு இ பிரிவுகள் பலவ பிரிந்திடில் லா
உழைப்பே எம் உழைப்போர் எ என்றே நீயும்
மேதின முழக்
நூற்றண்டு பே சேர்ந்து நாம்
தொல்லைகள் ஆட்சியும் மலரு

. ID 1 1) íb II r J1uiI
ாடிகளுடன்
ா போராட்டம் வறியர்களால் னது வே.
t
கேட்டபோது ; ாதனுல் - இன்று ர்ந்து விட்டோம் யறுப்போம்.
ம் போட்டு
யக்கம் கூட்டி ாய் நாங்கள் ாபமுண்டோ ?
முடமை ாம் மினத்தோர்
பாடு:
6 DS
D தினத்தில் குரல் கொடுப்போம் மாறும் பாராய் - நம் ரும் காண்பாய்

Page 16
8. பெருந்தோட்டிஆ
நானூற்றி ர்ெண்ெ நல்ல காலமும் வி நானூற்றி ரெண்டு நாற்பது தானுமுன்
தோட்டப் புறக்கல்வி தொடர்ந்து வளர்ர் அடுத்துத் தந்தாரே ஆகா! அதிலும் க
ୱିଣ୍ଡ୍ ଏଣ୍ଣ ஆயிரம் வேண்டாட
ஐநூறு தானுமுன் கொடுமை ! Gags (
# ఇత్తy
இன்று மிரண்டாயி நாளிைவருகுதென் சொல்லும் குரல் அதிலுமுண்டோே
Ge ፹፯
தோட்டத்துறை ம தொல்லைகளே ஆவி தட்டிக் கேள் то* தானுய்க்கின்ப்ேபதி

1 u I If GDID
ylbعی وهاباد (frti ها
T LIT dogs. joeretautu3 gJ eta
லப்பட்மே
fl if gl ༦༼2 filའི་ மப்பா". அதிலும் T LIT sமையிதை"சி
வேகுதையா 隱 *
ரம் . இங்கு [g] {{# ଘୁଞ୍ଚି கேட்டேர்ம்:ஆத்
பருந்தோட்டம்
கனே, உனக்குத் அதி &b grafiar னே:உரிமை

Page 17
10. தெ
மாடாக உழைத் ஒடாகத் தேய்ந்த மறைகிறன் தீப ஆம்
கற்பூர தீபமாக,
11, dy
நாளும் பொருள் தொழிலாளர் த சாகிறன் அற்பகு ஆம்
அழுகிய குப்பை
பதினேழு பரம்ப பார்த்த தேயிலை பதினேழாம் பரு வள்ளியையும் ட
பதினெட்டாம் என்னடியில் தr எள்ளி நகை பூ தென்றல் சுகம்

5ாழிலாளி
தவன் தபின் மாக
ஓதலாளி
ள் சுரண்டி 5மையுறிஞ்சி
னாக (2)
பாக.
தேயிலைச் செடிகள்
7 ਨੂੰ பரையும் ) ச் செடிகள் தவத்து பார்த்துவிட்டு
பரம்பரையும் ரனோ என உத்தனவே பட்டு !!

Page 18
1 3. IIII
ஆண்டவன் உண்ெ அவனை எனக்குக் ஏழைகளை ஏன்பை என்று நான் ÈGBs பாட்டாளி உழைப்பு சுரண்டி உறிஞ்சுப் பகட்டுடன் வாழ்வ நியாயம் என்ன ? பாட்டாளியின் துயி முடிவுண்டா? கேட்
14. ଜଗାଁ fiଶୀ 事
கன்னி சுேழியும அட கரு பிறக்கிறது காகிதம் கழியும் ே கவிதை பிறக்கிறது சிப்பி கழியும் പേr முத்து பிறக்கிறது காடு கழியும் போ: களனி பிறக்கிறது வறுமை கழியும்" நேர்மை பிறக்கிற
TA' KI", "TA'"

ம் எங்கே?
டென்றால் - 14.8
காட்டுங்கள், ஓடத்தான்?ST) உகின்றேன் என் ! தனை) * 12 } ம முதலாளி தில் T THE -
ர்களுக்கு 11 ட்கின்றேன்
ழிவில் ஒன்று
பாது
1 2 , 2. போது
சது
- *12) |
போது,

Page 19
15. urgij
வட்டியும் லாபமு பங்கும் தனமும் எங்கிருந்து வந் எம்மவர் உழை சுரண்டிச் சேர்த் சேர்ந்தவை பா6 சுமைகளே என்
16. IDGibraf இரத்தத்
கிழக்கு வெளுச் கீழ்வானம் சிவ கதிரோன் மலரு கதிர் முகமும் கள்ளருந்தி ( நீ கண்கள் சிவக்கி காதலனைக் காg கன்னி முகம் 8 கவி பரிசு பெறு கவியுள்ளம் சில ஏன் ? நான் மண்ணில் வியர்வையல்ல, என்பதையே இ உனக்குக் காட்டு

ᏧᏥ50IDᏧ5Ꮬir
மும்
) தவை? ப்பைச்
தவை
பேன்!
ல் சிந்துவது
துளிகள்
5கும் போது
க்கிறது
ரும் போது சிவக்கிறது 3 ) மயங்கும் போது றது
ஜம் போது நிவக்கிறது றும் போது
வக்கிறது
சிந்துவது உதிரம்
இவைகள்
டுகின்றன.

Page 20
17. பொங்கிவ
apnessfire the இலங்கையிலே நா பாட்டைப் பாருங்சே
தங்க வீடு சட்டிப்ா
சும்மா" தாறேன்னு தரகு வச்சுத் தந்தி கூட்டி வந்தாங்கே எங்களைப்போல் நி? என்று எடுத்துரை இலவசமாய் ரயில் எடுத்தளித்தாங்கே தங்களுக்கு வேலை தெரியு மென்கிறர் தனத்தை எல்லா போகச் சொல்கிறர்
உங்களுக்கு ஏதுரி என்று கேட்கிறர் சங்கையோடு வரி சம்பள மில்ல தங்கநகை பெண் ஆசையுமில்லே
 
 
 
 

னப்போம் த்தாங்கோ செலவு

Page 21
பொங்கித்தின்ச்ை சொந்த முமில்ை போகச் சொன்சூ காசு மேயில்லை :
சங்கரனே ! எங்க சஞ்சலம் தந்தாய் சங்கடம் தீர்த் ெ வந்தருள் எந்த
(மலையக வாய் (
18. QUII r5
மாடிகளின் பக்க ஒலைக் குடில்கள் இருக்கும் வரை ஓயாது போராட்ட தொடரும் உழைப் பவர் உ

F சட்டி கூட
றல் கையிலொரு
$ளுக கேன் ti ? தம்மையாள rkLI
மொழிப் பாடல்)
த்தில் Lis)
.D
யரும்வரை

Page 22
19. உரிமைகள்) ņš G
கேட்டால் கிடைக்காது தட்டிக் கேள் கிடை பிரிவில் இலாப மிஸ் ஒன்று கூடிடின் து ஒன்றாய் இன்னந்து 6 ஒருமித்துக் குரல் 8ெ தட்டிக் கேட்டிடு வீர் உரிமைகள்
நிச்சயம் வென்றிடு
20. ஒன்
പ്പnത്തn—
恕
உழைக்கும் பாட்டா ஒன்று திரண்டு வ அடக்கு முறையழித் அடிமைத் தளைய்று. இம் மண்ணில் அமைதி வாழ்வு சு
 
 

ni Tsfttr i'r காடுப்பீர்? ຮີ່
வீர்.

Page 23
21. பாவம்
உழைக்கப் பிறந் தொழிலாளி உறிஞ்சப் பிறந்த முதலாளி ஏற்றம் தருபவள் தொழிலாளி 4:47 ஏறியிருப்பவன் முதலாளித்த நாட்டை வளர்ப்ப தொழிலாளி பணப் பெட்டி வ
முதலாளி.
22: காட்டு
சேர மறுத்த ெ அம்மாளுக்கு ரெ செங்குத்து மலை ஆள் பார்த்து உ அலமேலு அம்ம அழகான புதுக்க சேர்ந்து மகிழ்ந் செகப்பாயி குட்டி மட்டக் கொழுந்து காட்டுக் கருங்கா கருப்பையா கங்க ஆட்சியே ஒரு த

தொழிலாளி
வன்
பளர்ப்பவன்

Page 24
23. கணக்கனின்
கணக்கன் விட்ட கணக்கினுல் இன்று கருப்பாயிக்கு
காளியம் மாளுக்கே ஒன்றரை நாள்ே
என்றும் கணக்கன கைச் சொக்க,
இதயத்தின்
* தோட்டங்கள்தோ
கிராமங்கள் கண்ே கிராமத்துப்பெண்க நம் நங்கையர் க குடும்பத்துக் கொ தனித்தனி வீடு வீட்டுக்கருகில் காய்
 

rf, is Gisr 蠶
" של "י, ש**א1 4י
ன் ነፉoom
9 a.
... یہ 4 ستمبر ( 0 ?*(* கறித்தோட்டம்

Page 25
மரவள்ளி வற்ரு
தோட்டத்தி பருப்பு கடலையுய இடையிடைச் வெங்காயம் தக் ஆங்காங்கே வெற்றிலைக்கொ ஒடிடக் கண் வீதிகள் தோறு விளக்குகள் வித்தியாசாலையும் அங்கொன்று விலைகள் மலிவ பொதுச்சந்ை விளையாட்டு மை ஒன்றிருக்க கன்னியர் காளை
ஆட்டமும் கன்னியர் ஆடிய கும்மியும் 1 களைப்பு அகன்றி தெம்மாங்கு அழகழகான ந முற்றங்கள் அழகிய குழந்ை ஆடிடக் கை அழகிய நீரோன ஒடிடக் கண்

ல் கண்டேன். b க் கண்டேன். காளி
கண்டேன்,
9- 3al. னடேன்.
கண்டேன்.
று கண்டேன்.
6T தை கண்டேன். தானம் க் கண்டேன்.
T
கண்டேன்.
. பார்த்தேன்.
டத்
கேட்டேன்.
கண்டேன். தகள் ண்டேன்.
ாடேன்.

Page 26
அழகன்
தோட்டத்து ரையs கெ '?' 压 அஞ்சாத தொழில் வாதிடக் க சுதந்திரமாயவர் வாழ்விது கன என்று தனிமோெ 'இதயத்தின்
_25, IDầù
ܐܶܠܳܐ ܠܳܐܝ1: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ Ciܲ
絮 கோப்பிப் பயிர் ( கூட்டி வந்த வெ ஏப்பம் விட்டான் ஏணியாய் மாறி
நோய்டைந்து பயி நோயுற்று தேய்வு ஒய்வடைந்து நீ ெ ஒட்டி வந்தான் ம தேயவைத்து மாய் தேயிலை நாட்ட ை ஒய்வின்றி 9 65T 9 உறிஞ்சி உப்பி ஒ

T
கண்டேன். 昆.* 15T...
ண்டேன். DT 6tfric ண்டேன்"
ண்டேன்.
வென்
தாகம்
IDs is
aƏFuiuuu
ள்ளையன் உன்னுழைப்பை நின்றப் . . . . . .
T3FTas
ற்று
சன்றப் றுபடியும்
. . . வைதது, வத்தான் உழைப்பை ங்கி நின்றன்.

Page 27
சுதந்திரம் நாடு சுயதந்திரக் கார
சுதந்திரத்தைப் சுரண்டுவதை நி
உழைப்பதற்குத் உரிமைமட்டும்.உ இழைக்கின்ற அ எடுத்தியம்ப நாதி வசதியற்ற லயத் வளர்ந்துவிட்ட ட வசதி உள்ள பn வாத்தியார் அங்
தடையெல்லாம் தகுதியே பெற்றி தொழில் பெற தொங்குவார் நா
பிறந்தார்க்கு இங் பிழைப்பு இதுெ சிறந்தவர் எங்கு சொல் @guຄໍາ 6 棗椰 உழைப்பவர் உய ஒடாகித் தெருவி உலுத்தரோ ஓங்கி உலகமே இவர்க்

தில் வாழ்ந்து பிள்ளைகட்கு
தாணடி வநது பிட்டாலும் தடையாய் இங்கே டற்றேராய்
பகு உரிமையில்லை வன உரைப்பதற்கு ம் உண் GLT2 .
ல் நிற்க 3.நிற்பார் தத்தானுே?

Page 28
தளைகளோ ၁၈ மலைமகனே, ெ
26. (SI
ஆக்டி.இ.
s
காற்சட்ன்: கள்ளுகுடிப்பிவிர் சாரம் கட்டி
சாராயம் குடிப்ப குடிகார ைமே
27.
リ
அன்பாய்ப் பேசி
அழகாய் விலை ஆதாயம் பெறு வியாபாரி' பசிக் குண்வி பக்கக்து வீட்டில் தேங்காய் ஒன்று எடுத்தவன் கள்
 
 
 

டயும் தானுய்

Page 29
28. IDGior G) List
சாதி மத இன பேதமில்லா சமதர்ம சன்மா நெறியிலான சமூக மொன்று நாள் வரைக்கு சண்டைகளும் ( மண்டைகளும்
29,弹f
உழைப்பவரே உ என்று கூவிக் போட்டு உழைப்பவரை வி நிற்கவைக்கும் நிறையக் கண்ே

ளும் உடையுமே
மொழியால்
சர்க்க
தோன்றுகின்ற
:9
தொடருமே உடையுமே
கெட்டோர்
உத்தமர்கள்
கூச்சல்
வாசலிலே
சீர்கெட்டோர்
டாம். -

Page 30
முகத்தில் ஒணியி கரத்தில் மென்ன நகத்தில் வடிவி ஏன்? :) : காலை முதல் மாலை காடுமலை தேனில் ஒடோடி உழைத்தி மழை வெயிலில் நோயினில் விழுந் தழும்புகள் பெரு
ଓଁ : !) && !ଣ୍ଟ, ' ') && trtiశబt) {
31.
f
பத்து வரும்மாகச் பால் கறந்தகேற இப்ப்ோ:பாலில்? ஒட்டப் படுகிறது, கசாப்புக் க பத்து வரும்ாக Li Tsi) கொடுத்த பசுவுக்குப் பாராட் சேவை போனதாக
 
 
 

தனந்த
: Aş
శిక్ష
உழைப்பு.
க்கத்த
D 3) are
ானஸ்
ܥܐ
** al
)
சேவைக்காக
ಶಿರಾ: is at
வெட்டு

Page 31
32. ID ri' (C
மாட்டுத் தொழு பார்க்க வந்த மலேத்து நின்று தொழுவத்தின் உள்ளே, மாடுகளைக்காண மாட்டுக்குப் பதி மனித ஜீவ ந
அதிசயித்த ( வினவி நின்ற
புன்னகைத்த இது மாட்டுத் மனிதர் வாழு தோட்ட லயன்சு ஏணிகள் என் ஏறுவதில்லை ( தத்துவம் புரிந் ”®ñsiu®ùb”” l
33. J. G.) ID
பில் கூை பஞ்சில் துன்
பிட்டில் கணவ
வயிற்றில் மழ

த் தொழுவம்
ழவத்தை GiffuG' pi 6íìử t-Tử
வாசலிலே
ாவில்லை
நிலாக
டமாட்டம் Ᏼfl6ioᏛSub* ர் கைடினிடம்’ ' கைட்’ அவரும் தொழுவம் அல்ல கின்ற 5ள் என்றர்,
றும்
யெனும் து கொண்ட ன்னகைத்தார்.
தாங்கி ?
டச்சுமை
ாபச்சுமை
6öT 86 on LD லைச்சுமை

Page 32
அத்தனை சுமைக அடக்கி வாழும் தேயிலைக்கொழுந் நித்தம் உறவாடு நாளும் தேய்ந்து கூடை சுமக்கும சுமைகள் களைவ சுடுகாடு மட்டுமே புன்னகைத்துக்
34 GLIIù
உழைக்கும் எம் உரிமைகள் கேட் வேலை நிறுத்தம் படைகளை ஏவியு பயங்காட்டியும்
துன்புறுத்தல்தா ஜனநாயகமாம்!
உழைப்பவர் ஒங் தர்மத்தைத் தா உரிமைகள் பெற் புறப்படல் தீதாப் அநியாயத்துடன் ராஜத்துரோகமா என்னே! போலி ஜனநாயகம்! இ

ໄດrub வள்ளியவள் திணிடம் பவள் ழைத்து nl6i தற்கு
இங்கு காத்திருக்கு
(ră a fi
ஜனநாயகம்
Gaulluuu

Page 33
35. GJ 1325
ਨੂੰ
சோஷலிஸம் சீதனத்தை எ சொந்தத்திலே சாதியிலே பெ சோஷலிஸ்ட்கள் சோர்ந்துவிட்டா சோஷலிஸம்
36. IIIII
பசித்தவர் முன்
பண்பாடு கலை பகர்வோர் எல்ல பயித்தியங்கள் பழித்துறைப்போ புசிப்பதற்கு மட் முதற்கண் தேனி புதுமைகளும் க மதம் மொழியும் புசித்துப் பசியா உதவுமாமோ?

ஸம் புளிக்கிறது!
}
பேசிவிட்டுச் திர்பார்த்துச் சுரண்டிச் ண்தேடு ாமலிந்ததனுல்: ர் தொழிலாளர் புளிக்கிறது.! Ké
உதவுமா?
இலக் (கி) யம் ỦfI gửb என்றேதான் | ԽO டும்தான்
வ. லைச் 2ة حس بي * * * * * * *
D

Page 34
37. நாகரிக
வீணர்கள் தின்றுமில்
வீசிய இலைகளை வீதியில் புரட்டுதல் ஏழையின் நாகரிகம்! ஆனால், எஞ்சிய உணவுடன் எச்சிலை வீசுதல் வீணரின் நாகரிகம்!
தபால் 2 38. கல்லறை வே
உயிரோடு இருக்கையி எம்மவர்கள் : 32 நல்லறையில் வசிக்கவி உழைப்பை மட்டும்
இறுதிவரை உறிஞ்சிவிட்டு வீசிவிட்டார். பி. மண் தரைக்கு உரமாக சவமேயாக்கி

I GibTL ID

Page 35
இறந்த பின்னே இவர்க்கு வேண் இறுதித் தூக்கட் என்றுதானுே? இங்கிவர்க்குக் கல்லறையில்லை
இருந்திருந்தால் இன்னும் கொஞ சுரண்டலாமே என்பதுதான் சுரண்டலர்க்கு என்றும்; ஏக்கம், தாக்கப்
39.
சப்பரம் தூக்கவ சாமி தூக்கவா? நீ முந்தி நான் முந்தி ஆளுக்காள் பெரிய போட்டி!

டாம்
ருசம்
பிலேதான்!
T

Page 36
ஆணுல், ஏழை ஒருவன் இறந்து விட்டால் சவத்தை எட்டிப் பார்ப்பதற்கும் தொட்டுத் தூக்குவதற் ஆளைக்காணுேம்! கூலிக்க.
ஆள் &qä గē நிலைதான் இங்கே!
6T6)6) To முடிந்த பின்னே மந்திரம் முணு முணுத்துச் சடங்கு செய்து சம்பாதிக்க
ஜயர் நோட்டம்


Page 37
40.
கருமாதிச் சடங்கு செய்ய என்று சொல்லி * சாப்பாடு, காரா சிகரட், பீடி’ ஒசியிலே அனுப வருமே கூட்டம்
urť Liras iš
ஆயிரத்து எண்று இருபத் தோராம் ஆண்டு முதல் கோப்பி, தேயிலை இறப்பர், தென்? தோட்டங்களில் உழைத்துழைத்து உருகுலைந்த நம் பாட்டாளிக்கு இன்நூல்
FLD II II 6yor b.

rub
விக்க
கு சமர்ப்பணம்
நூற்று
)
னத்

Page 38
ப் ல த
த
* யர் S
காதல் கடி வகுப்பறை தமிழ் வா. அளவிலாக் காதல் வா அவர் ' கைதட்டி | அதிபரின் , வகுப்பை எ எழுதட்டும், எழுத்துப்பி தமிழை வ. தொடர்ந்து என்ற அதி வகுப்பையே
மதத் தி.
மனக் கதவு மதத்திரைக. மதத்திரைகள் மனித மன! மனித மனம் மாயத்திரைக மாயத்திரைக மனித குலம்

談
80008088-88.
T-U
தங்கள் . . . யில் பரிமாற்றம் த்தியாருக்கோ
Goat5ĪTSõT Lmrlo ழ்க வென்று
மகிழும் போது, வருகை யோ வாட்டியது எழுதட்டும் ழை நீங்கட்டுடி ளர்ப்பதற்கு ம் எழுதட்டும் பருரை ஆ),
அதிரவைத்தது.
(A#... |- ரகள் கிழிகின்றன
திறக்கும் போது ள் கிழிகின்றன: ஸ் கிழியும் போது ம் விழிக்கும் போது 5ள் மறைகின்றன. 5ள் மறையும் போது
'மலர்கிறது :

Page 39
حك لأ16أ 16 pسسون உடலுக்கு அப்பி ஆம், "அங்கே வாடி நொந்தவ வயிறு வளர்க்க புரிகின்றள் விப
και η
。° 、
umys III) å
"... s.
Bur வயதோ அம்மாளுக்கோ ஐயாவிடம் இள ஆணுலும் , கைநிறையக் க
6hi o
பத்தினியான பு பணத்துக்கு வி பக்கத்து விட்ட பகலெல்லாம் ச்
 

யாசம்
புகல் யாச
ள்
3 -
ச்சாரம் -1 - - 2 ts: 34 = 1 4:43 A.Aft..
4 பத்தினி
- 1 16 17 1. 1831a1?
எண்பது Eஈரெட்டு
சமையில்லை
சிருக்கு
அம் மாளும் .. -லையானதனால் 2; எனுடன்
ல்லாபம். : 3 4 (25 தாலே பத்தினியும்

Page 40
"தெய்வ
தெய்வ தரிசன நான் தெய்வ ஆலயம் தெய்வத்தைக் நடந்தேன் தெய்வ உறைவி
கண்டேன் தெய் ஆனல் மாமியின் துடை என்னை செய்தது அபிே
அழகிய மலர்க
அந்தியில் அழகிய நங்கை
காலத்தால், இத்தனை உண்ை இம் மானி ஏணுே புரிவதில்
LI TFI O DIT

வே . ம் வேண்டி
کہا؟" : "2ے !
சென்றபோது காணவில்லை
டம் நாடி
.ப்பமோ
வஷகம்
மனிதர்
t --
(ο οπουου πιο வாடிப்போகும் மர்க்கும் ?
முதுமை தோன்றும் hம கண்டும்
டருக்கு
யை மனிதர்

Page 41
Éj: JULI LI
நிச்சய மற்ற நெடு நாளு இச்ஜெகம் உ என்று நீ உழைப்பதை உண்மையாய் சமத்துவ வ
ஜெக முன்ை
I
பள்ளி ஆசிரி பள்ளி வகுட்
தலைவா 1 க
IDI jai;
மாரியம்மன் மேரியம்மாள் மாற்ற மேனி மேரியம்மாள் மாரியம்மன்

மற்ற வாழ்க்கை
ற வாழ்க்கை ம் நிலைத்திடாது உனக்கு மட்டும் இருந்திடாது - பகிர்ந்துண்டு
வாழும் போது
னப் போற்றும் பாராய்
பள்ளி
யருக்கு
லதா P
Iit 6ಂಗಿ!
கோயிலுக்கு
5 p.
ஆருயிரான்

Page 42
V. M. S. G
BLOCK MAKING, A DRAWING,
SIGN BOARD, A BANNERS,
VIDEO TITLE DESIG
WORKS UNDERT
PROMPTLY &
cCNT Act:
CENTRAL
98 V, D. S SENA
דוידיד
(EMTRAL \!
C/O CENTR 98 V, D. S. SEN, KA
LATEST VIDEO UNDERTAKERS OF

UNAM
(ARTIST )
N LETTERS Etc,
AKEN AND DONE SATSFACTORLY.
PRINTER.
NAYAKE VI DIYA, KANDY.
DE O CENTRE
AL PRNTER, ANAYAKE VIDYA, NDY.
FILMS AVAILABLE
VIDEO RECORDNG.

Page 43
எழுத்தாளராகவும் சேவைய போன்ற பல்கலையும் வல்லே கூடிய அளவினரே எம் மலை
தனது 18 வயது முத பட்டுள்ள இவர், சிந்தாமணியி கை வானெலியின் "குன்றின் பின் 'காவிய மேடை' பே
ாதனங்கள் மூலமாக தனது பாட்டாளிகளுக்காகக் குரல்
37 வயது நிரம்பிய இள
தொடர்ந்தும் மலையக இல்க் அமைவதோடு இவரது கலை இ
மலரட்டும் என நெஞ்சார ை
பூரணவத்தை இரா. 9 வாழ்த்துரை
 
 

கவிஞர் முத்து சம்பந்தர் ) Aust போட்டாளி வர்க்கத் ச் சேர்ந்தவர். க ண்டி கலை ஸ் வித்தியாலய அதிபராகவும் ஷட பொலீஸ் சேவை துணை
சேஈதகராகவும், *。 பெருந் ாட்டத்துறை ஆசிரியர் ற்சி தமிழ் விரிவுரையாள க வு ம், பத் தி ரி  ைக ளராகவும், கவிஞராகவும், ாற்றுகின்ருர், இவரைப்
ார் விரல் விட்டு எண்ணக் யகத்தில் உள்ளனர்.
ல் எழுத்துத் துறையில் ஈடு 'ன்' மலையகமாருதம்" இலங் குரல்' கண்டித்தமிழ் ஒலிபரப் ான்ற பொதுசனத் தொடர்பு
படைப்புக்களை வெளியிட்டு கொடுக்கின்ருர்,
ம் கவிஞரான இவரது சேவை கியச் சோலைக்குப் பசளையாக இலக்கியச்சேவை தொடர்ந்தும்
ாழ்க் , கிறேன்.
1. இராமன் அவர்களின் ரயிலிருந்து
臀