கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: ஊற்றுக்களும் ஓட்டங்களும்

Page 1


Page 2
ஊற்றுக்களும் மீனாட்சியம்மாள்முதல்
லெனின் ம
 

ஓட்டங்களும் மார்க்ஸிம் கார்க்கிவரை
திவானம்

Page 3
நூல் தரவு
தலைப்பு விடயம் ஆசிரியர்
உரிமை
வெளியீடு
அச்சாக்கம்
வடிவமைப்பு அட்டை வடிவமைப்பு பக்கத்தின் அளவு பக்கங்கள்
சரவதேச புத்தக நியம எண் :
முதல் பதிப்பு விலை
Bibiliography Title
Author
(C)
Published by
Printed by
Layout Wrapper Design
Page Size No of Pages ISBN First Edition Price
III
ஊற்றுக் திறனாய்வு லெனின் ப ஆசிரியரு
பாக்யா ப; இல,10, 2 கொழும்பு
தாரணி அ 4A, ου π. ஹட்டன். லங்கா பிர திலகர் 150x210 XXViii+22
978-9552012 ஒக்ே els. 450/=
OOTTRU Lenin Ma Author
Bakya Pa #10, 2nd Colombo Email : .
Tharani
4 A, Sta
Lanka Pr Thilagar
150x210 XXviii+22 978-9552012 Oc Rs450/=

களும் ஓட்டங்களும்
கட்டுரைகள் மதிவானம்
க்கே
திப்பகம் வது ரோகிணி ஒழுங்கை | 11, இலங்கை.
ச்சகம், ர் சதுக்கம்,
ரிண்ட்
1 (249) 1805-03-6 BILLITL uü
UGALUM OATTANGALUM athivanam
thippagam,
Rohini Lane,
1 1, Sri Lanka thilagar(a)malliyappusanthi.com
Printers, ur Square, Hatton
int
21 (249)
1805-03-6 tober
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 4
பாக்யா பதிப்பகத்தின் ஊட "ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்” என் அடைகின்றோம்.
இது பாக்யா பதிப்பகத்தி நான்காவது நூல். நேரடியாக நூல் அமைப்புகளுடன் இணைந்த வெளி பாக்யா பதிப்பகம் பங்களிப்புச் செய வெளியீடு செய்யப்பட்ட பின்னரும் நூல்களை வாசகர்களுக்கு விநியோ ஈடுபட்டு வருகின்றது. நூல் ப பொருளாதார ரீதியில் விழுந்து விட இதனை மேற்கொண்டு வருகின்றே கணிசமான அளவில் வெளிவரும் நு அடிப்படையிலும் எமது பணி தொ
லெனின் மதிவானம் அவ முன்வந்தமை கூட, இந்த நூல் எட துணை வருவதனாலாகும் என்று இலக்கியத்தில் திறனாய்வை தன கொண்டுள்ள திரு.லெனின் மதிவா அல்லது திறனாய்வு உரையை பே மட்டுப்படுத்திக் கொள்ளாது அ கட்டுரைகளாக இதழ்களிலும், தின வெளியிட்டு வருகின்றார்.
ஒரு நூல் சார்ந்த தனது நுகர் அலுமாரிகளுக்குள் அடு(ட)க்கி 6 அந்த நூலினை நுகரச் செய்யும் மு அமைந்து வருகிறது. திரு.லெனின் ட பரந்து விரிந்ததாக அமைவது சிற அடிப்படையில் தான் வாசிக்கும் ஆ ஒன்றை எழுதுவதில் அவருக்குள்ள ஆ
லெனின் மதிவானம்

பதிப்புரை
ாக லெனின் மதிவானம் அவர்களின் ற நூலை வெளியிடுவதில் மகிழ்ச்சி
தின் நேரடி வெளியீடாக வரும் வெளியிடுவது தவிர கலை, இலக்கிய பீடுகளிலும் இலக்கியக் களங்களிலும் ப்து வருகின்றது. அத்துடன் நூல்கள்
பதிப்பகங்களில் தேங்கிக் கிடக்கும் கிக்கும் பணியிலும் எமது பதிப்ப்கம் திப்பாளர்களும், எழுத்தாளர்களும் டாமல் இருக்க எடுக்கும் முயற்சியாக ாம். மறுபுறத்தில் வாசகர்களுக்கும் ால்கள் சென்று சேர வேண்டும் என்ற டர்கின்றது.
ர்களின் இந்த நூலை வெளியிட மது பதிப்பகத்தின் இலக்குகளுக்குத்
கூறுவது பொருந்தும். கர்ரணம், து துறையாகக் தெரிவு செய்து னம் அவர்கள் வெறுமனே விமர்சன படைப் பேச்சுக்களுக்குள் மாத்திரம் தனை எழுத்தில் பதிவு செய்து சரிகளிலும், இணையத்தளங்களிலும்
வுப் பணிமுடிந்ததன் பின்னர் அதனை வைத்துவிடாமல் இன்னும் பலரை மயற்சியாகவும் இவரின் செயற்பாடு திவானம் அவர்களின் இந்தப் பண்பு ப்பு. தான் சார்ந்த கோட்பாட்டின் க்கத்தைப் பற்றிய திறனாய்வு குறிப்பு பூர்வமும் ஆற்றலும் அலாதியானது.
III

Page 5
அத்தகைய அவரது பதிவு விமர்சனங்களுக்கு காத்திரமான ப இலக்கிய செயற்பாடுகள் மூலம் திகழ்கின்றார்.
இந்த நூலை வாசிக்கும் வ தேடி வாசிக்கச் செய்யும் அதேவேல் தெரிந்து கொள்ளும், புரிந்து ெ மதிவானம் தூண்டி விடுகிறார் என். எனக் கொள்ளலாம். இந்த கருத்தை இந்த நூலை வெளியிட முன்வந்திரு.
மல்லியப்பு சந்தி திலகர் பாக்யா பதிப்பகம்

கள் தொடர்பாக வெளிக்கிளம்பும் திற்குறியை தனது தொடர்ச்சியான பதிவு செய்பவராகவும் லெனின்
ாசகனை இன்னும் பல நூல்களைத் ள பல இலக்கிய ஆளுமைகளைத் காள்ளும் ஆர்வத்தை திரு.லெனின் பது இந்த நூலின் மிகமுக்கிய சிறப்பு
முன்னிறுத்தியே எமது பதிப்பகம் க்கிறது.
29.09.2012 www.malliyappusanthi.info
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 6
லெனின் மதிவானம் ஈழத்து இ வெகு வேகமாக முத்திரை பதித்து 6 பொதுவாக ஈழத்து இலக்கியம் பற்றி ஒரு கூறான மலையக இலக்கியம் பற்ற அவ்வப்போது பத்திரிகைகளிலும், கட்டுரைகளின் தொகுப்பே ஊற்றுச் லாகும்.
இவ்விருபது கட்டுரைகளில் ஈழத்து இலக்கியம், பண்பாடு ( இலக்கியம் சார்பான மூன்றும் சர் அடங்குகின்றன. இக்கட்டுரைகள், எழுத்தாளர்கள், திறனாய்வாளர்கள் இலக்கியம் குறித்த ஒரு குறுக்குவெட் ல் வெளிப்படுத்துகிறது எனக் கூறலா பிரதேச தேசிய மற்றும் சர்வதே கட்டுரைகள் பல்வேறு சிறப்பம்சங் அமைந்துள்ளது.
மலையக இலக்கியத்தின் மலையக நாட்டார் இலக்கியம் பற் எழுத்தாளரான திருமதி. மீனாட்சியட ஸி.வி.வேலுப்பிள்ளை, தெளிவத்ை ஆகிய எழுத்தாளர்கள் பற்றிய இலக்கிய வரலாற்றை - 1930 கள ஆண்டுகால பரப்பை சுட்டிக் காட் அமைகிறது. இவ் இலக்கிய கர்த்தா பார்வையோடு ஒட்டி பேராசிரியர் மலையக இலக்கியம் பற்றிய ஒரு சு என்பதைப் பற்றி விளக்குகிறது. ஜீவா போன்ற படைப்பிலக்கிய கைலாசபதி, சிவத்தம்பி ஆகிய இரு தமிழிலக்கியத்தில் இவருக்குள்ள ஈ இலக்கியபரப்பில்திறனாய்வுதுறைய
லெனின் மதிவானம்

அணிந்துரை லக்கியத்தில் திறனாய்வுத் துறையில் பரும் ஒரு இளம் எழுத்தாளராவார். பும் சிறப்பாக ஈழத்து இலக்கியத்தின் பியும் திறனாய்வு செய்து வரும் இவர் சஞ்சிகைகளிலும் எழுதிய இருபது களும் ஓட்டங்களும் என்ற இந்நூ
, மலையகம் குறித்து எட்டும், தொடர்பாக ஏழும் தென்னிந்திய வதேச இலக்கியம் பற்றிய இரண்டும்
நுால்கள் மற்றும் பிரபலமான ர் பற்றியதாக அமைந்துள்ளன. -டுமுகத் தோற்றப்பாட்டினை இந்நூ
ம். வரலாற்று நோக்கில், முற்போக்கு சிய பார்வை கொண்ட இவரது களைப் பதிவு செய்வதாக இந்நூல்
தோற்றுவாயாக அமைந்துள்ள மறி ஈடுபாடு காட்டிய ஆரம்ப கால ம்மாள் நடேசையர் பற்றியும், பின்னர் த ஜோசப், சிவனு மனோஹரன் அவரது கட்டுரைகள், மலையக ரிலிருந்து 2010 வரைக்குமான 80 டுகிற ஒரு வரலாற்றுப் பார்வையாக க்களின் படைப்புக்கள் பற்றிய தனது கைலாசபதி பற்றிய இவரது பார்வை உறாக எவ்வாறு பரிணாமமடைந்தது
நந்தினி சேவியர், டொமினிக் ஆளுமைகள் பற்றிய குறிப்புகளும் 5வர் பற்றிய கட்டுரைகளும், ஈழத்து டுபாட்டினை காட்டுகிறது. ஈழத்து சில்சர்வதேச மட்டத்திற்கு புகழ்பெற்ற

Page 7
பேராசிரியர்கள், கைலாசபதி மற்றும் ஏற்றுக்கொண்ட கொள்கை நிலைப் லெனின் மதிவானம் ஈழத்து முற்போ திகழ்ந்த இவ்விரு பேராசிரியர்கை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கள் வகுத்து தன்னையும் ஈடுபடுத்திக் கொண் பொறுத்தவரை ஒரு குறிப்பிடத்தக்க
தென்னிந்திய எழுத்தாளரான அறிமுகம் மலையக எழுத்தாளர்க் கலந்துரையாடல் பற்றிய கட்டுரைய தென்னிந்தியாவோடு கொண்ட ெ தகழியின் செம்மீன் பற்றிய பார்வை, சீனாவின் இளமையின் கீதம் என்ற க தென்னிந்தியா, ரஷ்யா, சீனா பண்புகளைத் தொட்டுக்காட்டுகிற இலக்கியத்தோடு தொட்டு ஒரு சர் கொண்டு வந்து நிறுத்துவதைப் பா புறம்பாக இவருடைய சர்வதேச ே என்று வகைப்படுத்தப்படுகிற
1960களில் உடைப்பெடுத்த 1980களில் சற்றே தேங்கி நின்று பிரவகித்த வேளையில் முகிழ்த்தெழு களின் ஆரம்பத்தில் இலக்கியத் இவர் மலையகத் திறனாய்வுத் து வெளிக்காட்டும் வகையில் அமரர் இ நடாத்திய கட்டுரை போட்டியிலே மலையக இலக்கியம்” என்ற கட்டுை பெற்றவராவார்.
இப்பரிசுக்கட்டுரையைத் கட்டுரைகளையும், நூல்களையும் எ தெரிவு செய்யப்பட்ட கட்டுரைக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இவர் திற பல்வேறு வகைப்பட்ட நூல்களைத்
VI

சிவத்தம்பி பற்றிய கட்டுரைகள், தான் பாட்டினை எடுத்துக் காட்டுகின்றது. க்கு இலக்கியத்தின் பிதாமகன்களாக ாத் தன்னுடைய வழிகாட்டிகளாக க்காட்டிய முற்போக்கு பாதையில் டமை மலையக இலக்கியத்தைப் அம்சமாகும்.
ன ஆதவன் தீட்சண்யா பற்றிய 5ளோடு ஆதவன் தீட்சண்யாவின் ம், மலையக இலக்கிய கர்த்தாக்கள் தாடர்பைக் காட்ட முயல்கின்றது. மார்க்ஸிம் கார்க்கி பற்றிய கட்டுரை, தை பற்றிய இம்மூன்று ஆக்கங்களும் போன்ற நாடுகளின் இலக்கியப் து. இது, மலையகத்தை ஈழத்து வதேசப் பார்வையை வாசகர் முன் ார்க்க முடிகிறது. மலையகத்துக்குப் தசியப் பார்வையானது முற்போக்கு
பார்வைக்குள் அடங்குகிறது.
மலையக இலக்கியப் பிரவாகம், 1990களில் மீண்டும் பொங்கிப் ழந்தவர் லெனின் மதிவானம். 1990 துறையில் காலடி எடுத்து வைத்த |றையில் தன்னுடைய திறமையை ர. சிவலிங்கம் ஞாபகார்த்த குழுவினர் "ஈழத்து தமிழ் இலக்கிய பரப்பில் ரக்கு 2000ம் ஆண்டில் 2ம் பரிசினை
தொடர்ந்து, இவர் பல்வேறு ழதி உள்ளார். இவ்வாறு வெளிவந்த ரில் சிலவே இந்நூலில் மீண்டும் எாய்வுத்துறையில் தடம் பதித்து திறனாய்வு செய்து வரும் சிறப்பான
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 8
பேச்சாளராவார். பொதுவாக ஈழ மலையக இலக்கியத்திற்கும், இவரது பெருமைக்குரிய விடயமாகும். இ6 அமரர் இர. சிவலிங்கம் 8வது நினைவு சிவலிங்கம் ஞாபகார்த்த குழு அழைட கெளரவித்தது.
மலையக இலக்கியத் திற பட்டியல் நீண்டது. ஆனால் அதில் இவர்களில் நண்பர்கள் பீ.மரியதாஸ், போன்றவர்கள் குறிப்பிடக்கூடிய முழுமையானபங்களிப்புஇலக்கியத் போனது ஒரு துர்ப்பாக்கியமே. இந் ஒருவராகவே லெனின் மதிவானத் திறனாய்வாளர்களே ஒர் இலக்கியப் பற்றி இலக்கிய உலகிற்கு எடுத் வழிகோலுகின்றனர். மலையக இல நல்லுலகிற்கு எடுத்தியம்புகின்ற சீ மிகச்சிறப்பாகவும் மிகத்திறனாகவும் நூலும், இந்த நூலில் எடுத்தாளப்பட சிறந்த அத்தாட்சியாகும். மீனாட்சி வரையான, இவரது வரலாற்றுப் பா எடுத்துக்காட்டுகிறது.
பேராசிரியர்கள் கைலாசபதி திறனாய்வாளர்களை வழிகாட்டிக தெடுத்த முற்போக்கு இலக்கிய ே சேர்க்க முயலுகின்ற லெனின் மதிவ ஈழத்து தமிழ் மற்றும் மலையக ஆழமாகப் பதிவு செய்யப்படும் என் எதிர்காலம் அவருக்கு இப்பணியை வளங்கள் மிக்கதாக அமையவேண்டு
மலையக மக்களின் வரலாறு அடக்கப்பட்ட ஒன்றாகவே இ LO60)G) 55 இலக்கியபோக்கும், அமைந்திருக்கின்றது. அந்தச் செல்
லெனின் மதிவானம்

து இலக்கியத்திற்கும், குறிப்பாக
திறனாய்வுத் துறைசார் பங்களிப்பு ரது திறன், ஈடுபாடு காரணமாக, ப்பேருரை நிகழ்த்துமாறு இவருக்கு பு விடுத்து, அவரை உரிய முறையில்
னாய்வுத் துறையில் ஈடுபட்டோர் நிலைத்து நின்றவர்கள் மிகச் சிலரே. மு.நித்தியானந்தன், எல்.சாந்திகுமார் சிலராவர். எனினும், இவர்களது திறனாய்வுத்துறைக்குக்கிடைக்காமல் த முற்போக்கு வழித்தோன்றல்களில் தை என்னால் பார்க்க முடிகிறது.
படைப்பினது சிறப்பு, பங்களிப்பு நிதியம்பி அதன் அங்கீகாரத்திற்கு ]க்கியப் படைப்புகள் தமிழ் கூறும் ரிய பணியை லெனின் மதிவானம் செய்துவருகிறார் என்பதற்கு இந்த ட்ட மலையக எழுத்தாளர் வரிசையும் பம்மாள் முதல் சிவனு மனோஹரன் ர்வை இப்பணியினைத்துல்லியமாக
தி, சிவத்தம்பி போன்ற இலக்கியத் ாாகக் கொண்டு, அவர்கள் வளர்த் நாக்கிற்குப் புதிய பரிமாணங்களை ானம் அவர்களின் பங்களிப்பு நிச்சயம் இலக்கியத் திறனாய்வு வரலாற்றில் பதில் எனக்கு எள்ளளவும் ஐயமில்லை. ஆற்றுவதற்கு வாய்ப்புகள் மற்றும் மென வாழ்த்துகிறேன்.
பல்வேறு சக்திகளால் ஒடுக்கப்பட்டு, ருந்து வந்துள்ளது. அதற்கேற்பவே ஒடுக்கப்பட்டோரின் குரலாக நெறியை மேலும் வலுப்படுத்தி, அந்த
VII

Page 9
மக்களின் விடுதலைக்கான முன்னெ அவர்களின் இலக்கிய பங்களிப்பு ே சமூக மற்றும் இலக்கிய ஆர்வலர்களின்
எம்.வாமதேவன்
01/08/2012
தலைவர்- இர.சிவலிங்.
(
VIII

டுப்புகளில் லெனின் மதிவானம் மலும் தொடரவேண்டும் என்பதே ர் எதிர்பார்க்கையாகும்.
கம் ஞாபகார்த்தக் குழு
g)6v. BQ 2/2, மெனிங்டவுன் வீடமைப்புத்திட்டம் மங்களா வீதி, கொழும்பு 8
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 10
இந்த நூலின் வழியாகப் ஆய்வறிவியற் கட்டுரைகளைத் :ே தொகுத்துத் தருகின்றார் லெனின் ம உண்மையைத் தேடும் முயற்சியும் அ செயற்படுகின்ற விதம் வியப்பைத் த
இலக்கியத் திறனாய்வு, இ மற்றும் சமூக வரலாறு நாட்டாரியல் இந்த நூலின் முக்கியத்துவத்துக்குத்
இந்த நூல் இருபது கட்டுரைகளை உ
நூல்களைப் பற்றிய திறனாய் படைப்பாளிகள் பற்றிய நிை ஒரு குறிப்பிட்ட படைப்பி தேடலும், அறிமுகமும்,ஆய் 9 தேடப்படாத ஆளுமைகள் பங்களிப்புப் பண்பாட்டுக் சு 9 தன்நோக்குக் கட்டுரைகள் 0 பேராசிரியர் அமரர் கைலாச
பற்றிய எடுத்துக்கூறல்கள் 0 மலையக நாட்டார் இலக்கிய
என்று நாம் இந்த இருபதுகை வகைப்படுத்திக் கொள்ளல் என்பது கட்டுரையான "மலையக நாட்ட என்பதாகும். இந்தத் தலைப்பு எனக் பதுளை மாவட்டத்தில் உள்ள சில காலங்களின் முன் ஒரு ஆய அழைத்திருந்தார்கள். விழா அழைட் அரங்கு மலையக நாட்டாரியல் ஆய தலைப்பு, மலையக நாட்டாரிலக்கி அந்த நினைவு.
லெனின் மதிவானம்

முன்னுரை
பல்வேறு விடயங்கள் பற்றியதான கர்ந்த இலக்கிய வாசகர்களுக்காகத் திவானம். எல்லாக் கட்டுரைகளிலும் றிவியல் அணுகுமுறையும் இணைந்து ருகின்றது.
லக்கியத்தின் சமூகவியல் வாழ்க்கை போன்ற இன்னோரன்ன கட்டுரைகள் துணையாக நின்கின்றன.
உள்ளடக்கியுள்ளது.
னவுக்குறிப்புகள் னூடாக அந்த படைப்பாளி பற்றிய வும்
பற்றிய தேடல்களும் அவர்களின் றுகளின் வெளிக்கொணர்வும்.
பதியின் கருத்தியல் முக்கியத்துவங்கள்
மரபு பற்றிய ஆய்வு
பளயும் வகைப்படுத்திக் கொள்ளலாம். கூட ஒரு வசதி கருதித்தான். முதல் ரர் இலக்கியம் - மரபும் மாற்றமும்” . குப் பழைய ஒரு நினைவைத் தந்தது.
நியூபர்க் தமிழ் வித்தியாலயம் வரங்கம் நடத்தியது. என்னையும் பிதழில் ஆய்வரங்கப் பிரிவில் முதல் வு. ஆய்வாளர், லெனின் மதிவானம். பம் - மரபும் மாற்றமும் என்பதுவே

Page 11
லெனின் மதிவானம் அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டால் தனது உரைக்கான தேடலுடன், ஆய்வறிவு பூர்வமான குறிப்புக்களுடன் தான் சபை முன் நிற சாதாரணக் கலந்துரையாடலாக இ ஆய்வரங்கமாக இருக்கலாம் அல்ல. இருக்கலாம். ஆனாலும் நண்பர் மதி: வந்திருப்பார். வெகு சிலரிடமே கான சிறப்புநிலை லெனினிடம் மிகையாக ஒரு மதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
இதில் ஆச்சரியம் என்னெ வித்தியாலய குறிஞ்சிப்பேரவை அசெளகரியங்களால் பங்கு கொள்ள லெனினின் தொலைபேசிச் செய்தி வி அவருக்கு வரமுடியாமற் போய்வி உரைக்காக அவர் எத்தனை அர்ட தன்னை தயார் படுத்திக் கொண்டுள் உணர்த்துகிறது.
இந்தத் தேடல் முயல்வும், துறைகள் சார்ந்த பயில்வும் இவன முக்கியமான ஆய்வாளராக இன்று படுத்துகின்றன.
இந்த நூலின் முதற் கட்டுரை நாட்டார் இலக்கியம் பற்றியது. இ நாட்டாரியல் பற்றிய ஆய்வு யுகம் என இன்று நாட்டுப்புற இயல் பல்கலைக் கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. முதுகலை நாட்டாரியல் துறையில் இருபதுக்கு பெற்றுள்ளர். பேராசிரியர் லூர்து ந1
1950-60 களில் தான் 'வெறும் ஒரு துறையான நாட்டார் இல அக்கறையும் தமிழ் இலக்கிய உலகில் நாட்டாரிலக்கியம் பற்றிப் பேசவே ே
X

எந்த ஒரு நிகழ்விலாவது உரையாற்ற ன விஷயம் பற்றியதொரு தெளிவான உரைக்கான தயாரிப்புக்களுடன், ற்பதுண்டு. அந்தச் சபை என்பது ஒரு ருக்கலாம் கூட்டமாக இருக்கலாம், து ஒரு மாபெரும் விழாவாகக்கூட வானம் அந்தத் தயார் நிலையிலேயே னப்படும் இந்தப் பொறுப்பு நிறைந்த 5வே இருப்பது எனக்கு அவர் மேல்
வன்றால் எல்ல, நியூபர்க் தமிழ்
விழாவுக்கு ஒரு சில அவசர T முடியாமைக்கான வருத்தத்துடன் ழாக்குழுவினருக்கு வந்து சேர்ந்தது. ட்டாலும் அந்த ஆய்வரங்கிற்கான ப்பணிப்புடன் செயலாற்றியுள்ளார், ளார் என்பதை இந்த முதற்கட்டுரை
அர்ப்பணிப்பும், தமிழின் பல்வேறு ர ஈழத்து இலக்கிய உலகின் ஒரு இனம் காட்டுகின்றன, அடையாளப்
யே மிகவும் முக்கியமானது. மலையக Iருபதாம் நூற்றாண்டின் பிற்கூற்றை ன ஆய்வறிஞர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். கழகங்களில் தனித்துறையாக ஏற்றுக் யில் பாடமாகக் கற்பிக்கப்படுகிறது. மேற்பட்டவர்கள் டாக்டர் பட்டம் ாட்டார் வழக்காறுகள்)
ப்புக்கும் புறக்கணிப்புக்கும் உள்ளான க்கியத்துறை பற்றிய கரிசனையும் மேலெழுந்தது என்கையில் மலையக தேவையில்லை.
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 12
லெனின் மதிவானம் ஒரு மலையக மக்களின் கல்வித் தகுதியில் நிலையிலேயே காணப்படுகின்றது. முந்திய மலையக மக்களின் நா வைத்திருக்கக் கூடிய வசதியோ வாய்
மலையக நாட்டார் பாடல்க முயற்சிகள் மிகவும் அரிதாகவே உள்ள மக்களிடையே வாய்மொழியாகக் சிலவற்றினைத் தொகுத்து வெளியிட் அமைந்துள்ளது'.
வி.வி. அவர்களின் இந்த கனத்துடனும், கவனத்துடனும் பதி இந்த நூல் செய்துள்ளது. ஸி.வி.க்குநர் உண்டு. இந்த நாட்டாரிலக்கிய ஈடுப அவருடைய உரைநடை வெற்றிக் உள்ளாக்கப்பட்டும் ஒதுக்கப்பட்டுட இந்த மலைகளிடையே, மலையக மக் ஆழத்தில் புதைந்து கிடக்கிறது என்ப என்ற பெருமையும் ஸி.வி. அவர்களை
இதே நூலின் பிரிதோர் க பணிகள் பற்றியது) "சமூக உணர்வு சரியான பார்வையுடனும் ஸி.வி. இப இத்தொகுப்பில் அடங்கிய பாடல்கள் என்று மிகவும் சரியாகவே குறிக்கின்ற அவர்கள்.
ஸி.வியுடன் மிக நெருக்கம அவருக்கு குஷி வந்துவிட்டால் இடுப்பை நெளித்து நெளித்து அ அவர் பாடிக்கொள்ளும் பாட்டு ஒ( பெரும்பாலும் இருக்கும்’ என்று 6 எழுகிறது.
லெனின் மதிவானம்

இடத்தில் குறிப்பிடுவதைப்போல் எழுத்தறிவு மட்டம் மிகவும் தாழ்ந்த
சுமார் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு ட்டார் பாடல்களைச் சேகரித்து ப்போ கிடைத்திருக்காது.
ளை ஏட்டிற்குக் கொண்டு வருகின்ற ான, ஸி.வி.வேலுப்பிள்ளை மலையக காணப்பட்ட நாட்டார் பாடல்கள் டமை ஒரு முக்கியமான சாதனையாக
சாதனை மிக முக்கியமானது. ஒரு பப்பட வேண்டிய ஒன்றாகும். அதை ாட்டாரிலக்கியத்தில் ஆழ்ந்த ஈடுபாடு ாடும், ஒரு கவிஞனின் மனநிலையுமே கான காரணங்கள். இகழ்வுகளுக்கு ம் அந்நியப்படுத்தப்பட்டும் கிடந்த களிடையே இப்படியும் ஒரு புதையல் தை அடி எடுத்துக்காட்டிய முதல்வர் ாயே சேர்கின்றது.
ட்டுரையிலும் (ஸி.வியின் எழுத்துப் டனும் நாட்டார் பாடல்கள் குறித்த ம்முயற்சியினை மேற்கொண்டுள்ளார். ர் அனைத்தும் அவருக்கு மனப்பாடம்’ ரார் நூலாசிரியர் லெனின் மதிவானம்
)ாகப் பழகிய ஒரு சில நண்பர்கள்
அமைதியாகப் பாட்டுப்பாடியபடி ஆடுவார் என்றும் ஆட்டத்துக்காக ரு மலையக நாட்டார் பாடலாகவே என்னிடம் கூறியது என் நினைவில்
XI

Page 13
அந்த ஐம்பது அறுபதுக இலங்கையின் தமிழ்கூறும் மற்றைய ம் நாட்டார் பாடல்கள் பற்றிய தேடு அந்த நாட்களில் வட்டுக்கோட்டை சஞ்சிகைகள் என்று சகல அச்சு ஊ நாட்டார் பாடல்கள் பற்றியே தொகுத்தும் தந்து கொண்டிருந்ததை
ஸி.வியைப் போலவே . ஆங்கில மொழிப்புலமையும் - அவர்களின் நாட்டார் வழக்காற்றி பத்திரிகைகளும் முக்கியத்துவம் கொம் இறைவரித்திணைக்களத்தில் ஒரு எ பணியாற்றிய திரு.மு. இராமலிங்க ஆரம்பத்தில் வெள்ளவத்தை மு.இர பெற்று யாழ்ப்பாணம் சென்றபின் என்று எழுதி வந்தார். மக்கள் கவிய மு.இராமலிங்கம் அழைக்கப்பட்டா
1982 ல் ஸி. வி அவர்களு. பட்டம் வழங்கிப் பாராட்டுவிழா ஜீவாவின் மலையகக் கலை இலக். 7. வி பற்றிய சிறப்புரையை ஆற்றிய ல் இலங்கைக் கலாசாரப் பேரவை இலக்கிய விழாவிலும் ஸி. வி. உட் கெளரவம் பெறுவோர் பற்றிய உ 7. வி பற்றிய உரையை நிகழ்த்தியவ
குறிப்பிடக்கூடியது.
வட்டுக்கோட்டை மு.இராமன் குறிப்பிடும்போது 'பொதுவாகவே சேகரிப்போரும் தொகுத்து வெளியி விரல் விட்டு எண்ணக்கூடியவர்க உழைத்து வருகின்றனர். இச்சிறு
மு.இராமலிங்கம் விதந்து குறிப்பிட
XII

ளில் மலையகத்தில் மட்டுமின்றி பகுதிகளிலும் கூட நாட்டாரிலக்கியம், தலோ அக்கறையோ இல்லாதிருந்த
மு.இராமலிங்கம் என்பவர் ஏடுகள், -கங்களிலும் நாட்டார் இலக்கியம், எழுதியும், பாடல்கள் சிலவற்றை நினைவு கூர்தல் அவசியமாகிறது.
ஆங்கில மொழிக்கல்வியும் தமிழ்,
மிக்கவரான மு.இராமலிங்கம் யல் பற்றிய ஆக்கங்களை தமிழகப் சடுத்துப் பிரசுரித்துள்ளன. உள்நாட்டு வருமான வரி உயர் அதிகாரியாகப் ம் வெள்ளவத்தையில் வசித்தவர். ரமலிங்கம் என்றே எழுதியவர் ஓய்வு வட்டுக்கோட்டை மு.இராமலிங்கம் மணி என்ற அடைமொழியுடனேயே
க்கும் மக்கள் கவிமணி என்னும்
நடத்திக் கெளரவித்தது அந்தனி கியப் பேரவை. இந்த விழாவில் ஸ வர் பேராசிரியர் கைலாசபதி . 1972 யாழ்ப்பாணத்தில் நடாத்திய தமிழ் பட எழுவர் கெளரவிக்கப்பட்டனர். ரையையும் எழுவர் நிகழ்த்தினர். ஸ ர் பேராசிரியர் கைலாசபதி என்பது
சிங்கம் பற்றி பேராசிரியர் கைலாசபதி
ஈழத்தில் நாட்டுப் பாடல்களைச் டுவோரும் அருந்தலாகவே உள்ளனர். ளே இத்துறையில் இடைவிடாது குழுவினருக்குள் மக்கள் கவிமணி தேக்கவர்' என்று எழுதுகின்றார்.
ஊற்றுக்களும் ஓட்டங்களும்

Page 14
இந்த இரண்டு மக்கள் கவி இலக்கிய செயற்பாடுகளை அடைய பிரசுரித்துக் கனம் பண்ணியுள்ளார் 'ப அவர்கள்.
1969 ஆகஸ்ட் மல்லிகை - மக்கள் கவி 1979 மே மல்லிகை - மக்கள் கவிமணி
இந்த ஆய்வுக் கட்டுரைகளட டொமினிக் ஜீவா பற்றியதொரு "இங்கிவரை யான் பெறவே என்: தலைப்புடன். 'கைலாசபதி போன்று இன்று மலையகம் பெற்றிருக்கிறது ( ஜீவாவின் கூற்றுக்கான சிலரின் எதிர் லெனின் ஒரிடத்தில் குறிக்கின்றார். சுகம் தரும் விடயமாகவே தெரிகின் கருத்தொற்றுமை அல்லவே!
சுந்தரம்பிள்ளையிலிருந்து வரதராக தமிழறிஞர்கள் தமிழாய்விலும் ஏற்புடைமைக்கு அளவுகோலாகக் கருத்துடையோரை மாற்றார் என்று துரோகிகள் என்றும் பகுத்தாயும் பட்டங்கள் சூட்டுவதும் இவர்களது பேராசிரியர் கைலாசபதி (கோ.கேச நூல் முன்னுரை)
பேராசிரியர் கார்த்திகேசு
சேர்ந்தவர்கள்தந்த'நந்தினி சேவியர் நினைவுகள் மொழியியல், மானிடவி துறை சார்ந்த ஆய்வுப் பெருவெ6 தேடலும் வாசிப்பும் இல்லாமலே இலக்கிய உலகம் புறக்கணித்தே வ நீங்கள் ஒவ்வொருநாளும் எதைய வேண்டும்' என்றார் லெனின்,
லெனின் மதிவானம்

மணிகளையும் அவர்களது மக்கள் பாளம் கண்டு அட்டையில் படம் }ல்லிகை" ஆசிரியர் டொமினிக் ஜீவா
மணி மு.இராமலிங்கம் ஸி.வி வேலுப்பிள்ளை
ங்கிய நூலில் மல்லிகை ஆசிரியர்
நினைவுக் குறிப்பும் இருக்கிறது. ன தவம் செய்தேனோ!" என்னும் வளரக்கூடிய ஆய்வாளனொருவனை என்னும் லெனின் மதிவானம் பற்றிய வினைகள் தனக்கு வேதனை தந்ததாக இது வேதனையை விடவும் எனக்கு றது. ஆய்வறிவுடைமைக்குச் சான்று
Fனார் ஊடாக வரும் புகழ்பெற்ற
பார்க்க தமிழபிமானத்தையே
கொண்டியங்கினர். " மாறுபட்ட ம் திறனாய்வுப் போக்குடையோரை பண்புடையோருக்குப் பலவாறான பழக்கம்' என்றெழுதி வைக்கின்றார் வனின் 'மண்ணும் மனித உறவுகளும்’
சிவத்தம்பி, அயல் கிராமத்தைச் போன்றவர்கள் பற்றிய நூலாசிரியரின் ரியல், மக்கட்பண்பாட்டியல் போன்ற ரிகள். உழைப்பும், அர்ப்பணிப்பும், உயர்வு பெற விரும்பும் எவரையுமே பந்துள்ளது என்பது தான் வரலாறு. ாவது செய்து கொண்டே இருக்க
ΧΙΙΙ

Page 15
நமது லெனின்மதிவானம் அ6 அறிந்து கொள்வதிலும் அறிந்து ெ அதையே கொண்டிருக்கின்றார் எ ஊர்ஜிதம் பெறுகின்றது. தமிழியல் முயல்வும் இந்நூலின் ஆக்கங்களுச் என்று ஆரம்பத்திலேயே குறிப்பிட்ே திறனாய்வுச் செயற்பாட்டின் இன்னெ
"எம்முன்னால் தரப்பட்டு ஏற்றுக் கொள்ளாமல் அது எப்ப எழுப்பும்போது மறுக்கத் தொடங் தொடங்கி விடுகின்றது' என்கின்ற 20Gogó (Salvoj Zizek). 257Goggö u96u அடுத்தகாலப்பகுதிகளில் சோ இளம் இடதுசாரி அறிவு வட்டத் செய்தது. உளப்பகுப்பாய்வையும் பயன்படுத்தியமையும் தனது ெ பொதுப்பண்பாட்டிலிருந்து அவர் : பலருக்கும் ஈர்ப்புடையதாய் இரு திறானாய்வாளர்கள். (ரஃபேல் - கன பற்றிய கட்டுரை) இதை அப்படியே பொருத்திப் பார்க்கலாம் என்று நி6ை
இலக்கிய வரலாறும் இலக்கி நவீன இலக்கியங்கள் பற்றிய திறனாய்வுகளும் அறிமுகமும் என எழுத்துக்கள், உரைகள் என்பன மே! உற்சாகத்துடன் உருவாக்கும் ஆதர்ச
நான் எழுத ஆரம்பித்த அறு எனக்கு ஒரு கனவு இருந்தது. ஈழத்து சிறப்புமிக்க காலம் அது.
இந்தச் சிறப்புக்கான கார் முக்கியமான காரணியாகத் திகழ்ந்த பல்கலைக்கழகத் திறனாய்வுப்
XIV

வர்களும் வாசிப்பிலும், தேடுதலிலும், காண்டதை பகிர்ந்து கொள்வதிலும் ன்பது இந்த நூலின் வழியாகவும் ஆராய்வும் உண்மையைத் தேடுகின்ற குள் இணைந்து செயற்படுகின்றன டன். உண்மையைத் தேடுதல் என்பது ாாரு முக்கிய பரிமாணம்.
இருக்கின்ற ஒன்றை அப்படியே டி என்று நமது மூளை கேள்வி கும்போது மெய்யியல் திறனாய்வு ார் திறனாய்வு மெய்யியலாளரான ர்களின் எழுத்துக்கள் எண்பதுகளை ர்ந்திருந்த மார்க்சியர்களையும், த்தினரையும் புத்துக்கம் கொள்ளச் மாக்சியத்தையும் சேர்த்து அவர் மய்யியல் கருத்துகளை விவரிக்க உதாரணங்கள் எடுத்துக்காட்டியதும் ந்தது. என்கின்றனர் பிரித்தானிய டாவின் "காலம்’ இதழ் 39 - ஜிஜெக் லெனின் மதிவானம் அவர்களுக்கும் னக்கின்றேன்.
ய ஆளுமைகள் பற்றிய ஆய்வுகளும்,
சமூகவியல் அடிப்படையிலான விரிவடையும் இவரது ஆக்கங்கள், லும் பல இளம் திறனாய்வாளர்களை மாகத் திகழும்.
பதுகளைத் தொடர்ந்த காலங்களில் து நவீனத் தமிழ் இலக்கியத்தின் ஒரு
"ணிகள் பலவாறாக இருந்தாலும் தும் அடையாளப்படுத்தப்பட்டதும் பயிற்சிகளும் செல்நெறிகளுமாகும்.
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 16
தமிழ் இலக்கியத் திறனாய்வுத்துறை புதிய ஒளியையும் புதிய செயல் கைலாசபதியின் சுவடுகள் பல்கலைக் அது.
பாப் ஈழத்துத் தமிழ் இலக்கியத்த இலக்கிய உலகுக்குக் கொண்டு ெ
அவருக்குரியது. பல்கலைக்கழகங்கல் ஒரு உறவுப் பாலமாகவும் திகழ்ந்த பே அவருடைய குழுமனப்பாண்மை. த மிக மூர்க்கமாக மறுதலித்தார்.
'மெய்யியல் ஆய்வு பூர்வமாக இலக்கியத்திறனாய்வினை நாம் பேராசிரியர் கைலாசபதியவர்களிடம் கூறும் தமிழகத் திறனாய்வாளர் காட்டும் சில படைப்பாளர்களும் பொருத்தமாகப்படாதது மட்டும் என்கின்றார்.
'கைலாசபதியின் உரைநல் அவரது ஆற்றலையும் ஆளுமை ை தனித்துவம் வாய்ந்ததாக அது உள் காணத்தக்க பிறிதொரு சிறப்பம்சம் திறனாய்வாளரை ஊக்கமூட்டி இத்தனை சிறப்பும் ஆற்றலும் மிக் குறைபாடுகளும் இல்லாமலில்லை பான்மை பாதித்திருந்தது' எனக் மனோகரன். (இளங்கதிர் - பேராதன
இளம் ஆய்வாளர்களை உற்சாகப்படுத்தும் அவருடைய பன் பல்கலைக்கழகம் சென்றவர்களில் ஒரு முகிழச் செய்யாதா? நம்மத்தியிலிரு தோன்ற மாட்டார்களா என்பதே கனவில் முகம் காட்டியவர்களில் ச் எல் .சாந்திகுமார், மு.நித்தியானந்த
லெனின் மதிவானம்

க்கும் ஆய்வறிவுத் துறைக்கும் ஒரு நறியையும் புகுத்திய பேராசிரியர் கழகத்தில் பதியத்தொடங்கிய காலம்
பின் தனித்துவச் சிறப்புகளை தமிழ் சன்ற, முன்னிறுத்திய பெருமையும் நக்கும் சமூகங்களுக்குமிடையிலான ராசிரியரின் பலவீனமாகத் திகழ்ந்தது ன்னணி சாராத மற்றையோரை அவர்
னதும், விஞ்ஞான ரீதியிலானதுமான கள் கற்றுக் கொண்டதே பம் தான் என்று விதந்துக் தமிழவன் கூட 'அவர் சுட்டிக் அவர்தம் படைப்புகளும் எனக்குப் ப்லாமல் ஏமாற்றத்தையும் தந்தது'
டை விதந்து குறிப்பிடத்தக்கது. யயும் புலப்படுத்தத்தக்க வகையில் ளது. பேராசிரியர் கைலாசபதியிடம் -, எழுத்தாளரை, இளம் ஆய்வாளரை உழைக்கச் செய்யும் பண்பாகும். க திறனாய்வாளர் கைலாசபதியிடம் ல. அவரை ஓரளவுக்குக் குழு மனப் க்குறிப்பிடுகிறார் கலாநிதி துரை. மனப் பல்கலைகழகம் - 1992).
ஊக்குவித்து உழைக்கச் செய்து எபும் பணிகளும் மலையகத்திலிருந்து த சிலரையாவது ஒரு திறனாய்வாளராக தந்தும் ஆய்வாளர்கள், விமர்சகர்கள் எனது அந்த நாளையக் கனவு. அந்த பிலர், எம்.வாமதேவன், பி. மரியதாஸ், ன் போன்றோர். மு. நித்தியானந்தன்
XV

Page 17
நிர்பந்தம் காரணமாகப் புலம் பெயர்ர் துறைகளைக் கொண்டு விட்டனர்.
அறுபதுகளின் அந்தக் க நனவாக்கிக் கொண்டிருப்பவர் லெ ரீதியான திறனாய்வியலையே தனக்ச தேடலுமாக அதன் ஆழ அகலங்களும் லெனின். ஒரு உவகையுடன் அவர் ஏர் துறையை ஒரு தமிழியல் ஆய்வா பண்புகளுக்கும் ஏற்ற முறையில் அ வித்தியாசமான, தனித்துவமான திற அடையாளப்படுத்துகின்றது.
இந்த நூலின் ஆக்கங்கள் ம கட்டுரைகளையும் இவைகளை உறு உதாரணத்துக்கு "செக்கோஸ்லவேக் பூசிக்கின் தூக்கு மேடைக் குறிப்பு ட (மல்லிகை ஆகஸ்ட் 2003). பின் மலையகம் தேசியம் சர்வதேசம்' சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக ஞாபகம்.
'சூழலின் தளம் திறன் கொண்டுள்ளநிலையில்எமதுசூழலு ஆக்கம் அறிகை நிலையில் முன்னி6ை கோட்பாட்டின் பலம், சமூக வாழ்வி: பிடித்தலோடு தொடர்புடையது' எ அவர்களுடைய கூற்று (மல்லிகை 20 வரும் ஆக்கங்களுடன் வெகுவாகப் ே
இடதுசாரி சிந்தனைகளுட செயற்பாடுகளின் மீது அளவற்ற ஈர்ப் பற்றும் கொண்டவர் லெனின் மதி செயற்பாடுகளும் ஊர்ஜிக்கும். "பே "அவருக்குப் பின்' என்றும் "பேராசிரி மேலாகியும் இன்றுவரை அவ எவரின் பணிகளையும் ஒப்பிட்டே
XVI

துவிட்டார். மற்றவர்கள் வெவ்வேறு
னவை தொண்ணுாறுகளின் பின் னின் மதிவானம் அவர்கள். ஆய்வு ான துறையாகக் கொண்டு கற்றலும், டன் லயித்தும் உழைத்தும் கிடப்பவர் ]றுக் கொண்டுள்ள இந்த திறனாய்வுத் கவும் எமது சூழலுக்கும் தற்காலப் ணுகி ஆராயும் விதம் அவரை ஒரு னாய்வாளராக இனம் காட்டுகிறது;
ட்டுமின்றி அவருடைய உதிரியான தி செய்வனவாகவே கொள்ளலாம். கியாவின் சிந்தனையாளர் ஜூலியஸ் பற்றிய கட்டுரையைக் குறிப்பிடலாம் ர்னாளில் லெனின் மதிவானத்தின்
எனும் நூலில் இந்தக்கட்டுரை
ாாய்வின் ஆக்கத்தோடு தொடர்பு க்குரியதிறனாய்வுக்கோட்பாடுகளின் ல கொண்டெழுகின்றது. திறனாய்வுக் ன் கூர்ந்த நுண்ணலகுகளையும் பற்றிப் ன்கின்ற பேராசிரியர் சபா ஜெயராசா 12 ஆண்டு மலர் கட்டுரை)இந்நூலில் பொருந்தியே வருகின்றது.
னும் பேராசிரியர் கைலாசபதியின் பும், பேராசிரியர் மீது பெருமதிப்பும் வானம் என்பதை அவருடைய சகல ராசிரியர் கைலாபதிபோல்’ என்றும் பர்மறைந்து கால் நூற்றாண்டுகளுக்கு ருடைய ஆய்வுகளுக்கு மேலாக ா மேம்பட்டோ கூறுவர் இல்லை’
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 18
என்றும் வருகின்ற ஒப்பியல்களுக்கு திறனாய்வுச் செயற்பாடுகள் காலத் கொண்டவைகளாகவே திகழ்கின்றன
'மலையகம என்ற பின்பு இலங்கையில் உலக மயமாக்க இனப்பிரச்சினையும் பற்றி எ பற்றிய இரண்டு ஆக்கங்களை கைலாசபதி அவர்களின் தமிழியல் வெளிக்கொணரப்பட்ட அளவுக்கு பங்களிப்புக்கள் வெளிக்கொண்( ஆதங்கத்துடன் அவருடைய சர்வ கட்டுரைகள் புதிய பூமி தேசிய கை வந்திருப்பது பற்றிய குறிப்புடன் கட்டுரைகளைக் கவனத்திற் கொண் அவருடைய தமிழ்த்தேசியம் ப மேற்கொள்ள முடியும் என்றும் அவா
கைலாசபதி என்பது வெறு இயங்கு சக்தி என்று கூறும் லெனின் இயக்கங்களுக்கும் அவரையே சக் வாதிட்டு நிறுவ வேண்டியதொன்ற போல் கைலாசபதியும் ஒரு ஆளு எனக்கும் எதுவிதமான அபிப்பிரா எழுத்துக்களிலும் அவற்றை நா சிறுகதை வரலாறு பக்கம் 100) அத பலவீனங்களை, குறைகளை அப்படி இல்லை. கைலாசபதி அவர்களுடை ஒரு தற்காப்புக் குறையை லெ6 கொண்டிருப்பது மட்டுமே இவரின்
மார்க்சியத்தை தற்கால கட்டமைத்துக் கொள்ளும் லெனின் சிந்தனை வீச்சுக்கள் ஈழத் தமிழ் இ வைப்பே. எழுத வருபவர் ம் இருந்தாக வேண்டும். எ பாறு எழுதக் கற்றுக் கொண்டே
னின் மதிவானம்

iம் அப்பால் லெனின் அவர்களது தின் தேவைப்பாடு கருதும் வளர்ச்சி ம குறிப்பிடத்தக்கது.
லத்தில் கைலாசபதி என்றும் ல்களின் ஊடுருவலும் தேசிய கைலாசபதி என்றும் பேராசிரியர் இத்தொகுதி கொண்டுள்ளது. ப் துறை சார்ந்த பங்களிப்புக்கள் அவரது அரசியல்துறை சார்ந்த வரப்படவில்லை என்னும் தேச அரசியல் விவகாரங்கள் பற்றிய ல இலக்கியப் பேரவை வெளியீடாக * பேராசிரியரின் செம்பதாகைக் டு அவைகளும், தொகுக்கப்பட்டால் ற்றிய காத்திரமான ஆய்வுகளை rவுருகின்றார் நூலாசிரியர்.
மனே ஒரு நாமம் மட்டுமல்ல அவர் ன் மதிவானம் அவர்கள் தன்னுடைய தியாகவும் கொள்கின்றார் என்பது ல்ல. 'பாரதி போல் புதுமைப்பித்தன் ருமை ஒரு யுகபுருஷர்' என்பதில் ய பேதமும் இல்லை. என்னுடைய ன் பதிந்துமுள்ளேன். (மலையக ற்காக அவருடைய அதிகாரங்களை, யே ஏற்றுக் கொள்ளவும் நான் தயார் டய குறைகளையும் நியாயப்படுத்தும் ரின் மதிவானம் கொண்டிருந்தது, மீதான எனது குறை.
சமுதாய மாறுதல்களுக்கேற்றவாறு * மதிவானம் அவர்களது திறனாய்வு லக்கிய உலகில் ஒரு புத்துயிர்ப்பே; களுக்கு இலக்கியத்தின் வரலாற்றில் ன்கின்றார் மாக்சிம் கார்க்கி (நான் air - grTitrgefil - NCBH).
XVII

Page 19
அந்தவகையில் இளமையின் முக்கியமானது. இளமையின் கீதம் எனக்கு செ.கணேசலிங்கன் அவர்கே இளமையின் கீதம் அவருடைய ந சமூகத்தை எதிர்த்துப் போராடிய ஒ பாலு மொழி பெயர்த்துள்ள ஆசிரிய
"செம்மீனை முன்வைத்து த கட்டுரையும் "உலக இலக்கியத்தில் அ என்னும் கட்டுரையும் இலக்கிய வ வாசிப்புக்கள்.
இந்தத் தொகுதியின் கணிக நூல்கள் பற்றிய திறனாய்வுகளே. சிவனு மனோகரன் - கோடாங்கி (சிறு கலாநிதி ந.இரவீந்திரன் - திருக்குறளி தெளிவத்தை ஜோசப் - குடை நிழல் பேராசிரியர் சி.மெளனகுரு - அரங்கி கம்யூனிஸ்ட் கார்த்திகேயன் - நகைச் முற்போக்குக் கலை இலக்கிய மன்றம்
வடபுலத்து இடதுசாரி முன்ே ஆதவன் தீட்சன்யா சிறுகதைகள் - (சி
திறனாய்வுக்குட்படுத்தப்பட்டுள்ள இ நடுநிலைச் சிந்தனைக்கான சான்றாகே தனத்தையும் வக்கிரத்தையும் அவரி என்னும் நந்தினி சேவியர் அவர்களின் லெனின் மதிவானம் அவர்கள் திறனா என்பதற்கான சாட்சி இந்த நூல். வாழ்த்துக்கள்.
இந்த நூலை வெளியிட முன்வந்திரு எனது பாராட்டுக்கள். -
என்றும் அன்புடன் தெளிவத்தை ஜோசப்
வத்தளை.
XVIII

கீதம்' நாவல் பற்றிய கட்டுரையும் என்னும் பெயரைப் பார்த்தவுடன் ா நினைவில் வந்தார். ஆனால் இந்த ாவல் பற்றியதல்ல. சீனப் பழமைச் ரு சீனப் பெண்ணின் கதை. மயிலை ர் யங்மோவின் சீன நாவல் பற்றியது.
கழியின் படைப்பாளுமை பற்றிய ஆழத்தடம் பதித்த மாக்ஸிம் கார்க்கி" லாற்று அறிவுக்கான முக்கிய மீள்
மான ஆக்கங்கள் நவீன இலக்கிய
லுகதைத் தொகுதி) ன் கல்விச் சிந்தனைகள் (ஆய்வு) நாவல்) யலுக்குப் புதிய பார்வை (ஆய்வு) சுவை ஆளுமைகள் (தொகுப்பு)
) - னோடிகள் (கட்டுரைத் தொகுப்பு) 1றுகதைத் தொகுதி)
ந்நூல்கள் கூட லெனின் அவர்களின் வே அமைகின்றது. "விமர்சனமூர்க்கத் டம் என்னால் காணமுடியவில்லை கூற்றுநினைவில் எழுந்துநிற்கின்றது. ய்வியலில் ஒரு அடையாள ஆளுமை
க்கும் மல்லியப்பு சந்தி திலகருக்கும்
291/12/A நீர் கொழும்பு வீதி, 28/08/2012
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 20
இந்நூலை வெளியிடுவதற்கான கா எழுத்து அனுபவமே திறனாய்வு ஆக்கமும் ஊக்கமும் தரும் என திறனாய்வின் பக்கம் என் கவனம் திரு
எழுத்துத் துறையில் என்6 திராவிட இயக்க முன்னோடிகளிரெ அவர்கள். திறனாய்வுத் துறையில் எ? அன்பிற்குரிய தந்தை ஜெயராமன். இ மார்க்ஸ், ஏங்கல்ஸ், லெனின், கார்க்கி கல்யாணசுந்தரம், கைலாசபதி, சி சிந்தனையாளர்களின் கருத்துகள் எ வெளிச்சம் தந்தன.
இவ்வாறான சூழலில் ந குழுலுக்கும் மரபிற்கும் ஏற்ப ெ விமர்சனப் பார்வையை உருவ நஇரவீந்திரன். அவர் இலக்கியத்த உறவு - பயன்பாடு குறித்து பலகோ புரிந்து கொள்வதற்கான அடிப்படை நான் அவ்வப்போது எழுதிய கட்( கலந்துரையாடியபோது இத்தெ அவசியத்தை உணர்த்திய அவர் < உலக நோக்கு, அதனடியாக மலை பரிமாணங்கள் பற்றியும் எடுத்துச் மலையக இலக்கியத்தில் முனைப்பு எவ்வாறு படிப்படியாகத் தோய்ந்து சிதைந்து சின்னாபின்னமாக்கப்ப அடிப்படையில் புரிந்து கொல் சிவனுமனோஹரன் வரையிலாக காட்டுகின்றது என்பதையும், ஏனை தளத்தில் நின்று, அதன் பின்னன எவ்வாறு நோக்கப்படுகின்றது வாசகர்களின் நலன்கருதி அவரது இணைத்துள்ளேன்.
லெனின் மதிவானம்

என்னுரை
Tணம் எனது இருபது ஆண்டுகால
என்பது படைப்பிலக்கியத்திற்கு பதால், தொண்ணுாறுகளிலிருந்தே ம்பியது.
னை ஈடுப்படுத்தியவர் இல்ங்கை ாருவரான தோழர். ஏ.இளஞ்செழியன் னக்கான ஆர்வத்தை வளர்த்தவர் என் வர்களினூடாக அறிமுகமாகியிருந்த பாரதி, பெரியார், பட்டுக்கோட்டை வத்தம்பி இன்னும் இது போன்ற னக்கு 'மார்க்சிய திறனாய்வு' குறித்து
ான் பெற்றிருந்த அறிவை தமிழ்ச் பாருத்திப் பார்த்து எமக்கான ஒரு ாக்கத் துணை நின்றவர் கலாநிதி நிற்கும் சமூகத்திற்கும் இடையிலான ணங்களிலிருந்தும் தளங்களிலிருந்தும் -யை எனக்கு வழங்கி வழிகாட்டினார். டுரைகளை ஒன்றுபடுத்தி அவருடன் ாகுப்பு வெளிவர வேண்டியதன் அக்கட்டுரைகளில் முனைப்புற்றிருந்த பக இலக்கியத்தில் எழுந்துள்ள புதிய
காட்டினார். ஆரம்ப காலங்களில் ற்றிருந்த சமூகவுணர்வு-போர்க்குணம் இன்றைய உலகமயமாதல் சூழலில் ட்டுள்ளது என்பதை இயக்கவியல் rவதற்கு மீனாட்சியம்மாள் முதல்
எழுதிய கட்டுரைகள் எடுத்துக்
L கட்டுரைகள் மலையக சமூக ரியில் தேசிய, சர்வதேச இலக்கியம் என்பதையும் உணர்த்தினார்.
விமர்சனக் குறிப்பைப் பின்னுரையாக
XIX

Page 21
இத்தோழரிடமிருந்து பெற். நான் ஏற்கனவே கொண்டிருந்த கன அவரின் அங்கிகரிப்பின் மூலம் வலு ரிதியான பார்வைகளைகளுக்கு 6 அவசியம் என்பதை உணர முடிந்தது
இந்நூலில் அடங்கியுள்ள பங்களில் எழுதப் பட்டவையாக உள பரவலாகக் காணக்கூடும். இந்நூலில் முயன்றுள்ளேன்.
எம் மக்கள் கல்வியறிவு இ கல்வியுரிமைகள் மறுக்கப்பட்ட சூழ உணர்வுகளை நாட்டார் இலக்கி என்பதை மலையக நாட்டார் இலக்கி இதனுரடான தேசிய, சர்வதேச இலச் இந்நூல். என் தலைமுறையினரின் தன்மானம் கலந்த மூச்சுக்காற்று-அ இவைகளே என் எழுத்துக்களின் உணர்கின்றேன். இதற்கப்பால் என எதனையும் எதிர்பார்க்கவில்லை என் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றே
இந்நூலில் இடம் பெறு விவாதிக்கப்பட்ட கட்டுரை ஸி.வி மலையக நாட்டார் இலக்கியத்தின் ெ படைப்பாக்கித் தந்ததில் ஸி.வி வே என்பதை எடுத்துக்காட்டியஅக்கட்டு அரசியல் போராட்டங்களையும் ெ கொள்ளவில்லை என்பதை ஆதார மனிதர்களுக்குரிய மறதியுணர்வில் மறைப்பு வேட்கையாலும் மலையக கவனத்திலெடுக்கப்படாமல் போய் புறமாகவும், ஸி.வி பற்றிய காய்த் ஆய்வு ஆர்வம் இன்னொரு புறமா சுமார் பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு மு சேர்த்துள்ளேன்.
XX

] புதிய கண்ணோட்டங்கள் தவிர, ல இலக்கியம் குறித்த கருத்துகளும் வடைந்தன. எனவே வறட்டு தத்துவ திராக தொடர்ந்து போராடுவது
கட்டுரைகள் வெவ்வேறு சந்தர்ப் rளமையால் கூறியது கூறல் என்ற வழு கூடிய வரையில் அதனை தவிர்க்க
ல்லாதிருந்த காலத்தில், அவர்களின் லில் அவர்கள் தமது பெறுமதிமிக்க யங்களில் பதிவு செய்துள்ளார்கள் ய ஆய்வின்போது அறிய முடிந்தது. கியம் பற்றிய தேடுதலின் விளைவே கண்ணிர், கூடவே அவர்களின் து தேற்றுவிக்கக் கூடிய வெப்பம்
ஆதாரமாக அமைந்திருப்பதாக து எழுத்துக்களின் ஊடாக நான் பதை ஒரு துளியும் கர்வம் இல்லாமல் )6ԾT.
வகின்ற கட்டுரைகளில் அதிகம் பி. வேலுப்பிள்ளை பற்றியதாகும். தாடர்ச்சியாக மலையக வாழ்வியலை லுப்பிள்ளைக்கு முக்கிய இடமுண்டு ரை, அவரதுகாலத்தில்நடைப்பெற்ற காந்தளிப்புகளளையும் பொருளாகக் களுடன் எடுத்துக்காட்டியிருந்தது. ாாலும் சில மனிதர்களுக்குரிய இலக்கிய வரலாற்றின் செல்நெறிகள் விடக்கூடாது என்ற ஆர்வம் ஒரு iல் உவத்தல் அற்ற நடுநிலையான வும் என் உணர்வில் எழுந்தபோது, ன் எழுதிய கட்டுரையை இந்நூலில்
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 22
இக்கட்டுரை 1994 ஆம் ஆ ரிதியாக 'வானமே எல்லை" என்ற தெ போட்டியில் முதலிடத்தைப் பெற்றது
இவ்வாறே எனது பேராசிரிய இயங்காற்றல் என்ற நூல் வெளிவந் மார்க்சிய இலக்கிய கர்த்தாக்களின் பெற்றது நம்பிக்கை தரக் கூடிய விமர்சித்த நண்பர்கள், இந்நூலில் ம கைலாசபதியின்தாக்கம் குறித்து ஏற்க அவ்வாறே பேராசிரியர் கைலாசபதி கட்டுரைகள் பற்றி ஆய்வையும் முழுமையடைந்திருக்கும் எனக் கூற இந்நூலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
இந்நூலில் இடம்பெறுகின் கருத்தாடல்களின் போதும், தனிப் விவாதிக்கப்பட்டவையாகும். வில் சகலருடைய பெயர்களையும் இங் அதற்கான அவசியமும் இல்லையெ முக்கியமாக சிலரின் பெயர்களை திருவாளர்கள் டொமினிக் ஜீவா, நீர் தெணியான், ஆதவன் தீட்சண்யா, ( அ. மார்க்ஸ், சி.மெளகுரு, சபா. ஜெய வ. மகேஸ்வரன், திருவாளர்கள் சுதா எஸ்.ஏ. உதயன், சிவலிங்கம் சிவகு குறிப்பிடத்தக்கவர்கள். இக்கட்டு எதிர்பராதவிதமாக எனது உடல் ந பார்த்ததோடு மட்டுமன்று தொடர்ந். தந்த டாக்டர் உமாபதிசிவம் என் நன்
இந்நூலுக்கு முன்னுரை எ பேராசிரியர் கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி, மரணம் மிகுந்த மன அழுத்தத்தை மத்தியிலும் சோர்வின்றி எழு பேராசிரியரின் இறப்பு இந்நூலின் வ பொறுத்த அன்பான நினைவுகளுடன் சேர்த்துள்ளேன் என்பதில் ஒரளவு தி(
லெனின் மதிவானம்

ண்டு சரிநிகர் பத்திரிகை சர்வதேச ானிப்பொருளில் நடத்திய கட்டுரைப் 5].
ர் கைலாசபதி- சமூகமாற்றத்திற்கான த காலத்தில் அது பல முற்போக்கு வரவேற்பையும் அங்கீகாரத்தையும் தாக இருந்தது. அந்நூல் குறித்து லையக இலக்கியத்தில் பேராசிரியர் னவே நான்எழுதிய கட்டுரையையும், புனைப்பெயரில் எழுதிய அரசியல் அத்தொகுப்பில் சேர்த்திருந்தால் வினார்கள். அவ்விரு கட்டுரைகளும்
1ற கருத்துகள் யாவும் இலக்கிய பட்ட உரையாடல்களின் போதும் பாதத்தில் கலந்து கொண்ட கு குறிப்பிடுதல் சாத்தியமில்லை. lன்றே கருதுகின்றேன். இருப்பினும்
சுட்டிக் காட்ட வேண்டியுள்ளது. வை பொன்னையன், நந்தினிசேவியர், பேராசிரியாகள் சோ. சந்திரசேகரன், ராசா கலாநிதிகள்துரை மனோகரன், ராஜ், இதயராசன், எம். ஜெயகுமார், மாரன் (சூரியகாந்தி) முதலானோர் ரைகளை தொகுக்கின்ற போது iலம் பாதிப்படைந்தது. மருத்துவம் து எழுதுவதற்கானநம்பிக்கையையும் றிக் குரியவர்.
ழுதவிருந்தவர் என் மதிப்பிற்குரிய
எதிர்பாராதவிதமான அவரது தந்தது. கருத்து முரண்பாடுகளுக்கு துவதற்கான உந்துதலைத் தந்த பரவையும் தாமதப்படுத்தியது. அவர் ன் சிறு குறிப்பொன்றினை இந்நூலில் ருப்தி
ΧΧΙ

Page 23
இந்த இழப்பின் இடைவெளி முன்னுரை கேட்டு மூத்த எழுத் தொடர்பு கொண்ட போது மிகுந் இவ்வுரையை வழங்கினார். இந்நூலு பெறுமதிமிக்க முன்னுரையினூடாக தெளிவத்தை ஜோசப் அவர்கள் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கபட் நூலுக்காக எழுதிக்ககொண்டிருந்த இவ்வம்சம் ஒர் இளம் தலைமுறை அக்கறையை வெளிப்படுத்துவதா ஏற்படுத்தி அவர்களை ஆக்கபூர் செல்வதாகவும் அமைந்திருந்தது. வழ ஒரு விமர்சனமாகவும் அவ்வுரை அ எனது கருத்துகளை வரவேற்கின்ற சந்தர்ப்பங்களையும் சுட்டிக்காட்டத்
அவ்வாறே மலையக கை தொடர்பில் உணர்வுடனான சமூக வரும் கலாநிதி எம். வாமதேவன் தெ ஈடுபாடு கொண்டு வருகின்றவர். வழங்க வேண்டும் என எதிர்பார்த் வகையில் அணுகியபோது, பல ( கொண்டிருந்த அவர் எனது நூலை மு அணிந்துரையை எழுதி தந்தார். நன்றி கூறுவது? உபசாரத்திற்கு அ வார்த்தைகள் ஏது?
எனது நீண்டகால நன திலகர் இந்நூலைத் தொகுப்பத விடாப்பிடியாக நின்று வேலை அவரது பாக்யா பதிப்பகத்தின் மூல வெளியிடுவதையிட்டு மனநிறைவை
பல்வேறு அலுவலகப் பணி கையெழுத்துப் பிரதிகளை வாசித்து கொண்ட செல்வி.என்.சகிலாவின் ப
XXII

யை நிரப்புவதற்காக இந்நூலுக்கான தாளர் தெளிவத்தை ஜோசப்புடன் த வேலைப்பளுவுக்கு மத்தியிலும் லுக்கான முதல் அங்கீகாரம் அவரது கிடைத்ததில் மிக்க மகிழ்ச்சி. திரு. சுகயீனமுற்று சத்திரசிகிச்சைக்காக டிருந்த வேளையில் கூட அவர் எனது முன்னுரை பற்றியே கதைத்தார். யினர் பற்றி அவர் கொண்டிருந்த க மட்டுமன்றி, நம்பிக்கையை வமான செயற்பாட்டுக்கு இட்டுச் pமையான முன்னுரை என்றில்லாமல் மைந்திருந்தது. பல விடயங்களில் அவர் என்னுடன் முரண்படுகின்ற தவறவில்லை.
ல இலக்கியம் அரசியல் சமூகம் ச் செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்து ாடர்ந்து எனது ஆய்வு முயற்சிகளில் இந்நூலுக்கு அவரே அணிந்துரை தேன். அது அவரது கடமை என்ற வேலைப்பளுக்களுக்குள் அல்லாடிக் Dழுமையாக வாசித்து சிறப்பானதோர்
இவர்களுக்கெல்லாம் எவ்வாறு !ப்பாற்பட்ட உள்ளங்களுக்கு நட்பு
ண்பரான கவிஞர் மல்லியப்புசந்தி நில், உறுதுணையாக விளங்கியவர்.
வாங்குவதில் கைதேர்ந்தவர். Uமாக அழகிய முறையில் இந்நூலை டைகின்றேன்.
ணிகளுக்கு மத்தியிலும் இந்நூலின்
து அதில் பல திருத்தங்களை மேற் ங்களிப்பு விலைமதிப்பற்றது.
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 24
இந்நூலின் அட்டைப்படத் கணிணியில் வடிவமைத்து வழங்கிய அவ்வாறே சமூகமாற்றச் செயற்பா வேலைகள் என்பனவற்றில் என சாத்தியமாக்குகின்ற என் குடும்பத் இலங்கை முற்போக்குக் கலை இலக் ஆதரவும் பங்கேற்பும் இங்கு நினைவு
இந்நூல் குறித்த காத்திரம விடைபெறுகின்றேன்.
லெனின் மதிவானம்
19/10, திம்புல வீதி,
ஹட்டன்
லெனின் மதிவானம்

திற்காக எனது நிழற்படத்தை நண்பர் சரவணன் அவர்களையும் டு, அதற்கான தேடுதல், எழுத்து ன்னை உலாவவிட்டு அதனை தினர், முச்சந்தி இலக்கிய வட்ட, கிய மன்ற நண்பர்கள் யாவரினதும் கூர வேண்டியுள்ளது.
ான விமர்சனத்தை எதிர்பார்த்து
01-06-2012
XXIII

Page 25


Page 26
சமர்ப்
மனிதர்களுக்கிடையிலான கொண்டிருக்கின்றது என்ப; என் தாய்வழித முருகன், கதிராய் ஆ உழைப்பின் - உண்ம்ை கற்றிருக்கி
எப்போதும் ெ
அவர்களின்
லெனின் மதிவானம்

பணம்
காதலே உலகை இயக்கிக் தற்கு சாட்சியாய் அமைந்த ாத்தா, பாட்டி பூகியோரிடமிருந்து Dயின் மகத்துவத்தைக் ன்ெறேன்.
நஞ்சிலிருக்கும் அன்புக்கு...!
XXV

Page 27
0.
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
13
14
பொருள்
மலையக நாட்டார் இலக்கியப்
மறைக்கப்பட்ட ஆளுமைகள் திருமதி மீனாட்சியம்மாள் நே
திருமதி மீனாட்சியம்மாள் நே
கவிஞர் ஸி.வி. யின் இலக்கிய (
மலையகம் என்ற பின்புலத்தில்
மலையக இலக்கியத்தில் புதிய
குடை நிழல்'
சிவனு மனோஹரனின் "கோட ஒரு மதிப்பீடு
முச்சந்தி இலக்கிய வட்ட ஏற்ப ஆதவன் தீட்சண்யாவுடனான
புத்துலகப் படைப்புக்கான ஒரு கார்த்திகேசன் நகைச் சுவை ஆ
என்ற நூலை முன்னிறுத்தி.) ஆன்மாவை விலைபேசாத ஆளு வடபுலத்து இடதுசாரி இயக்க என்ற நூல் பற்றிய நோக்கு இலங்கையில் உலகமயமாக்கள் தேசிய இனப் பிரச்சினையும் ப பேராசிரியர் கார்த்திகேசு சிவத்
இங்கிவரை யான் பெறவே என்
(மல்லிகை ஆசிரியர் டொமினி தினத்தை முன்னிட்டு எழுந்த நி நந்தினி சேவியர் - எதிர் நீச்சல்
XXVI

Tடக்கம்
மரபும் மாற்றமும்
டசய்யரை முன்னிறுத்தி..! டசய்யர் : சமூகமும் அரசியலும் நோக்கு (காலமும் கருத்தும்) கைலாசபதி என்ற மனிதர்
போக்கைக் காட்டி நிற்கும்
ாங்கி';
ாட்டில்
இலக்கிய சந்திப்பு த ஆளுமை ("கம்யூனிஸ்ட் புளுமை தீர்க்கதரிசனம்"
ருமைகள்
முன்னோடிகள்
பின் ஊடுருவலும்
ற்றி கைலாசபதி
தம்பி; சில நினைவுகள்
ன தவம் செய்தேனோ..!
க் ஜீவாவின் 85 ஆவது பிறந்த னைவுகள்)
போடும் படைப்பாளி
0.
19
30
42
59
71
76
86
90
92
103
16
I25
130
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 28
16
15 அரங்கியலுக்கு புதிய பார்வை,
('மட்டக்களப்பு மரபு வழி நாம் என்ற நூல் பற்றி சில அறிமுக . திருக்குறளுக்கும் கல்வியியலும் புதிய பார்வை - புதிய பங்களி ம் தகழியின் படைப்பாளுமை: "செம்மீன்” என்ற நாவலை முன் ஆதவன் தீட்சண்யாவின் சிறுக விரிவு பெறும் எல்லைகள் உலக இலக்கியத்தில் ஆழத்தட்ட
மார்க்ஸிம் கார்க்கி 20
இளமையின் கீதம் (சீன பழைமை சமூகத்தை எதிர் ஒரு இளம் பெண்ணின் கதை)
18
.
பின்னுரையாக ஒரு விமர்சனக் கலாநிதி ந.இரவீந்திரன்
லெனின் மதிவானம்

புதிய பங்களிப்பு
டகங்கள்"
தறிப்புகள்) 138
குமான
1ւ! 143
"6ճոքl55). ! 150
தைகளில்
167
ம் பதித்த
186
ாத்துப் போரிட்ட
200
குறிப்பு -
204
XXVII

Page 29
மல்
ஒவ்வொரு மொழியிலும் எழுத்து இ வாய்மொழிப் பாடல்களும் கதைகடு அவ்விலக்கியத் தொகுதியானது வா. எடுத்துக் கூறுகின்றவையாகவும் சில பின்னணியாகக் கொண்ட புராண இ பல வடிவங்களில் காணப்படுகின்ற இலக்கியத்திலிருந்து தோன்றியல் தோன்றி வளர்ச்சி அடைந்த பின் பிரிந்து விட்டது. அதேவேளை காலங்களிலெல்லாம் நாட்டார் இல் சக்தி பெற்று வளர்ச்சி அடைந்தது தலை சிறந்த படைப்புகள் யாவு உருவாக்கப்பட்டவையாகும். த பிரதிபலிக்கும் கலைப்படைப்பை . நயம் கொண்டதாக மட்டுமன்று ! நின்று நிலைக்கும் ஆற்றலைப் பெற்ற ண்டும் சக்தியாகவும் அமைந்திருக்கு சிறப்புகளைக் கொண்டதாக நாட்டா
நாட்டார் இலக்கியம் பற்றி கோணங்களில் வரையறை செய்து நோக்கி பின்வரும் விடயங்களை பண்புகளாக எடுத்துக் கூறலாம்:
கூட்டுப் படைப்பாக அமைந் பரம்பரை பரம்பரையாகக் ன ஆசிரியர் பெயரில்லாதது, இலக்கண வரையறைக்குட்ப பேச்சு வழக்கிலானது, வாய்மொழியாகப் பரவுவது, எழுதப்படாதது,
அச்சிடப்படாதது, பல்வேறு வடிவங்களாகத் தி
குறித்த மக்கள் குழுவினரால் லெனின் மதிவானம்

01
லயக நாட்டார் இலக்கியம்
மரபும் மாற்றமும்
லக்கியங்கள் தோன்றுவதற்கு முன்னர் நம் தோன்றத் தொடங்கி விட்டன. ழ்க்கை அனுபவங்களை நேரடியாக வேளைகளில் அவ்வனுபவங்களைப் இதிகாசக் கதைகளாக - கூத்துக்களாகப் ன. எழுத்திலக்கியமானது நாட்டார் தான்று என்றபோதிலும் அது னர் நாட்டார் இலக்கியத்திலிருந்து எழுத்திலக்கியம் தேக்கம் பெற்ற யக்கியத்தின் துணையுடனேயே ஜீவ ப. அந்தவகையில் மனித குலத்தின் ம் சாதாரண மக்கள் சாரிகளால் னியொருவரின் உணர்ச்சிகளைப் விட, கூட்டுப் படைப்பு இலக்கிய நமது மக்களின் மனதில் நெடுநாள் பிருப்பதுடன் சமூகப் புரட்சியைத் தூ தம் என்பது சமூக நியதி . இத்தகைய ரர் பாடல்கள் விளங்குகின்றன.
நாட்டாரியல் ஆய்வாளர்கள் பல ள்ளனர். அவற்றினைத் தொகுத்து நாட்டார் இலக்கியத்தின் பொதுப்
தது, கயளிக்கப்படுவது,
டாதது,
படைவது, பகிர்ந்து கொள்ளப்படுவது,

Page 30
இவ்விடத்தில் கவனத்தில் ஒன்றுள்ளது. அதாவது மிக அணி இலக்கியம் "எழுதப்படாதது", "அச்சி இலங்கை நாட்டாரியல் ஆய்வாளர்க என்பதை வரலாற்றடிப்படையில் தெளிவுபடுத்தியுள்ளனர். இத்துறை புரிந்த பேராசிரியர் நா. வானமாமலை நிலைப்பாட்டினையே கொண்டிரு பின்வரும் கூற்று கவனத்தில் கொள்ள
"ஒரு நாட்டுப்பாடல் எப்படி ஒரு பாட்டை பலர் உருவா தொழில் பாடல்கள் தொழில் இசையாகி வெளிப்படுவன நிகழ்ச்சியை வர்ணிக்கவும், கதையைப் பாடலாகப் பாட6 கலகத்தை எடுத்துக் கொள்ே பாடல்கள் உள்ளன. அவற்ற குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எழு தெரிவதால் மட்டும் அது ந விடாது."
இரத்தினச் சுருக்கமான இவ் உண்மை வெளிப்படுகின்றது. அதா ஒரு நிகழ்வின் மீது பொது மக்கள் பிரதிப்பலிப்பதாகவே அமைந்துவ மக்களின் உணர்வுடன் சம்பந்தட் மதிப்புகளுக்கேற்ப அது பரவுமாயி மலையகக் கூத்துகளில் பாடப்படு அச்சிடப்பட்டு நூல்களாக (உத பாடல்களில் பெரும்பாலானவை ந: அடங்கியவையாகும்) வெளிவந்த இலக்கியத்தின் பொதுத் தன்மை எ அதன் பரவுந் தன்மையிலே தங்கி இலக்கியத்தை நுண்ணயத்துடன்
02

கொள்ளத்தக்க முக்கிய விடயம் எமைக் காலம் வரை நாட்டார் டப்படாதது " எனத் தமிழக மற்றும் ள் கருதினர். இது தவறான புரிதல் சில நாட்டாரியல் ஆய்வாளர்கள் பில் குறிப்பிடத்தக்க சாதனைகள் > இது விடயத்தில் தெளிவானதோர் ந்தார். இவ்விடத்தில் அவரது த்தக்கதாகும்:
உருவாகிறது? தொழில் களங்களில் ரக்கலாம். ஏற்றம், நடுகை முதலிய பாளரது பொதுவான உணர்ச்சியால் T. அதுவல்லாமல் ஒரு சமூக சிக்கலான கதையமைப்பையுடைய வும் இந்த முறை உதவாது. சிவகாசிக் வாம். இத்தொகுப்பிலே நாலைந்து பில் இரண்டில் எழுதியவர் பெயர் ழுதப்பட்டால், எழுதியவர் பெயர் நாட்டுப்பாடல் தன்மையை இழந்து
வரிகளை நோக்குகின்ற போது ஓர் வது நாட்டார் இலக்கியம் என்பதே
கொண்டிருக்கின்ற உணர்வினைப் ள்ளன. எழுதப்பட்ட இலக்கியம் பட்டு நாட்டார் பண்பாட்டு ன் அது நாட்டார் இலக்கியமாகும். மகின்ற பெரும்பாலான பாடல்கள் எரணமாக, காமன் கூத்துப் வரத்தின ஒப்பாரி என்ற தொகுப்பில் கவையாகும். எனவே நாட்டார் ன்பது அதன் படைப்பில் இல்லை. யிருக்கின்றது என்பதை நாட்டார் நோக்குபவர்களால் உணர முடியும்.
மாற்றுக்களும் ஓட்டங்களும்

Page 31
இவ்விடத்தில் ஒர் உதாரணத்தை நே "தண்டுக்கலா (
திண்டு முண்டு சு
துண்டு துண்டா
யாரோ
கண்டதுண்ட
கழுத்து (
கைலாசம் சே
இப்பாடல் ஹட்டன் பகுதிய தோட்டத்தில் இடம்பெற்ற சம்பவத் பாடலாகும். இப்பாடல் ஜில் சுல்த் LD60)G) 55 மக்களிடையே இப் பரவியிருக்கின்றது. இப்பாடலை சா யாரைக் கேட்டாலும் பாடிக் க பாடியவர் பெயர் தெரியாது. பா நாட்டார் பாடல் வடிவத்திலே அன இப்பாடல் மலையக நாட்டார் பாட
நாட்டார் இலக்கியம் என கலையாக்க மரபுகள், விழுமியங்கள் உள்ளன. ஆகவே மனிதன் பை போலவே நாட்டார் இலக்கியமும் கட்டுப்பட்டது. சமுதாய மாறுதல்க மாற்றமடைகின்றது. இம் மாறுத6ை சிந்தனைகளும் உணர்ச்சிப் போக்குக பாமர மக்களிடையே வாய்மொழிய நாட்டார் இலக்கியம் எனத் தவறா பார்வை கொண்டிருந்த சில ஆய்வாள வளர்ச்சி பெற்ற புதிய சூழலில் ே நாட்டார் இலக்கியமாக ஏற்கத் தவ ஆய்வுகளில் இத்தகைய தவறான பா
மலையக நாட்டார் இ6 மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு வந்துள்ளன. பாடல்கள் கதைகள் வழக்கொழிந்து
லெனின் மதிவானம்

ாக்குவோம் : தோட்டத்திலே கணக்கப்பிள்ளை வெட்டிட்டாங்க " தாங்க மாக போச்சிங்க முண்டம் ர்ந்திருச்சிங்க”
பில் அமைந்துள்ள தண்டுகலா என்ற நீதை ஆதாரமாகக் கொண்டு எழுந்த தான் என்பரால் எழுதப்பட்டுள்ளது. "LIITLI Gü) செல்வாக்குப் பெற்று ாதாரண தோட்டத் தொழிலாளர்கள் ாட்டுவர். ஆனால் அம்மக்களுக்கு டலின் வடிவம, மெட்டு என்பன மந்திருப்பதைக் அறியலாம். எனவே ல் என்ற தகுதியைப் பெறுகின்றது.
ர்பது சமுதாயத்தின் ஒர் அம்சம். ர் என்பனவற்றின் களஞ்சியமாகவும் டக்கும் ஏனைய பொருட்களைப் கால, தேச வர்த்தமானங்களுக்குக் ளுக்கு ஏற்ப நாட்டார் இலக்கியமும் லப் பிரதிப்பலிக்கும் வகையில் புதிய ளும் தோன்றுகின்றன. எழுத்தறிவற்ற ாகப் பரவிய இலக்கியத் தொகுதியே கக் கருதுவோரும் உளர். அத்தகைய ார்கள் எழுத்தறிவுகுறிப்பிடத்தக்களவு தான்றிய பாடல்களைக், கதைகளை ரினர். மலையக நாட்டார் இலக்கிய ர்வை மலிந்து கிடக்கின்றது.
லக்கியத்தில் காலத்திற்குக் காலம் சில சமயங்களில் சில நாட்டார் சென்றுள்ளன. உதாரணமாக இன்று
03

Page 32
மலையகத்தில் ஒப்பாரிப் பாடல்களு வருகின்றன. பல இடங்களில் ஒப்பா மாரடித்தல்” என்ற நிலையில் கா6 நாட்டார் பாடல்களும் கதைப்பாட என்பதற்காக, அவை முழுமையாக
வைக்க வேண்டியதில்லை. மலை ஏற்பட்டுள்ளதை மு. சிவலிங்கத்தின பாடல்கள்” என்ற தொகுப்பு எடுத்து எழுதப்பட்டு பின் மலையக நாட்ட பாடல்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எழுத்துலகில் தம்மை இணைத்து தனது எழுத்துக்களில் தொடர்ந்: வந்துள்ளமையும் இவ்விடத்தில் நிை
நாட்டார் இலக்கியம் தொட காணப்படுகின்றது. அதாவது நா தொடர்பு பட்டவையெனவும் கொண்டு வருகின்றபோது அதன் எனவும் கருத்தாடல்கள் முன்வைக் கல்வித் தகுதியை எடுத்து நோக் மிகவும் தாழ்ந்த நிலையிலேயே ச ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இந்த எழு நினைத்துப்பார்த்திருக்கக் கூட மு மக்களின் நாட்டார் பாடல்களை வசதியோ வாய்ப்போ கிடைத்திரு பாடல்களை ஏட்டிற்குக் கொண் அரிதாகவே காணப்பட்டது. இவ்வ. மலையகமக்களிடையே வாய்மொ பாடல்கள் சிலவற்றினைத் தொகுத்து முக்கியமான சாதனையாக அமைந்த குறிப்பிடத்தக்க சாதனைகள் இட இருப்பினும் மு.சிவலிங்கத்தின் மை பயனுள்ள முயற்சியாகக் காணப்ட நாட்டுப்புறவியல் குறித்த பாடல்கள் ஆய்வுகளையும் மேற்கொண்டு வரு க.அருணாசலம், கலாநிதிகள் சுந்தரம்பிள்ளை திருவாளர்கள் ஏ.பி. ஜீவா, வ.செல்வராஜா, சுமுரளிதர
04

நம் நலங்குப் பாடல்களும் மறைந்து ாரி வைத்தல் என்ற நிகழ்வு "கூலிக்கு ணப்படுகின்றது. இந்நிலையில் சில டல்களும், கூத்துகளும் மறைகின்றன மறைகின்றன என நாம் ஒப்பாரி Uயகத்தில் இப்போக்கில் மாற்றம் ர் "மலையகத் தமிழர் நாட்டுப்புறப் க் காட்டுகின்றது. இத் தொகுப்பில் டார் பாடல் தகுதியைப் பெற்ற சில அத்துடன் தொண்ணுறுக்குப் பின் க் கொண்ட லெனின் மதிவானம் து இப்பார்ைைவயை வலியுறுத்தி னவு கூரத்தக்கது.
டர்பில் இன்னொரு தவறான புரிதலும் ாட்டார் பாடல்கள் வாய்மொழித் அவற்றை எழுத்து வடிவிற்குக் ர் பண்பை இழந்து விடுகின்றது கப்படுகின்றன. மலையக மக்களின் குகின்றபோது எழுத்தறிவு மட்டம் காணப்படுகின்றது. சுமார் இருநூறு த்தறிவு மட்டத்தில் இந்த நிலையை முடியாது. இந்நிலையில் மலையக ச் சேகரித்து வைத்திருக்கக் கூடிய க்காது. மேலும் மலையக நாட்டார் டு வருகின்ற முயற்சிகள் மிகவும் ாறான சூழலில் ஸி.வி. வேலுப்பிள்ளை ாழியாகக் காணப்பட்ட நாட்டார் து வெளியிட்டமை இத்துறையில் மிக து. ஸி.வி.க்குப் பின்னர் இத்துறையில் ம்பெறவில்லை என்றே கூறவேண்டும். லயக நாட்டார் பாடல்கள் தொகுப்பு படுகின்றது. இவை தவிர மலையக ; கதைகள், மற்றும் அது தொடர்பான வதில் பேராசிரியர்கள் ந.வேல்முருகு, துரை. மனோகரன், காரை.எஸ். எம். கோமஸ், சாரல் நாடன், அந்தணி ன், லெனின் மதிவானம், ஸ்டாலின்
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 33
சிவஞானஜோதி, பெ.சரவணகுமா அம்பிகை வேல்முருகு, ஆர்.ஜோதி குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்.
மலையக மக்கள் தென்னிந் தமக்குத் தாயகமாகக் கொண்டவர். அறிமுகம் செய்யப்பட்ட பெ முறையின் கீழான புதிய சூழல், என்பனவற்றுக்கேற்றவகையில் ஒரு மாற்றப்பட்டனர். தென்னிந்தியா பாடல்கள் எவ்வாறு இலங்கையின் வகையில் மாற்றமடைந்தது என்பன காட்டுகின்றன.
தென்னிந்தியாவில்,
ஏத்தமடி ( எறக்கமடி
தூரமடி ை தொடந்துவாடி
எனப் பாடப்பட்ட பாடல் இலங்கை
ஏத்தமடி ( இறக்கமடி ரா தூரமடி தொட தொடந்துவாடி ந
என மாற்றமடைந்துள்ளது.
தென்னிந்தியாவில்
ஒட்டவரத் ஒட்ட ஒசந்து ஒட்ட மேலே நட ஒசந்த சம்பவ என பாடப்பட்ட பாடல் இலங்கை
லெனின் மதிவானம்

ர், கோணேஸ்வரன், திருமதிகள். மலர், சோபனாதேவி முதலானோர்
திய தமிழ் கிராமப் பின்னணியைத் கள் என்ற போதிலும் இலங்கையில் ருந்தோட்டப் பயிாச் செய்கை உற்பத்தி முறை, உற்பத்தி உறவு பரந்துபட்ட தொழிலாள வர்க்கமாக ாவில் பாடப்பட்ட நாட்டார் பெருந்தோட்டச் சூழலுக்கு ஏற்ற தைப் பின்வரும் பாடல்கள் எடுத்துக்
தேவிகுளம்
- மூணாறு நனாக்காடு நடந்துபோவோம்
கயில்
பெத்துராசு சாத்தோட்டம் ப்பித் தோட்டம் டந்து போவோம்.
5 பாருங்கடி வரத பாருங்கடி ம்மையா முதலாளி ாம் கேளுங்கடி பில்
05

Page 34
குதிரவரத குதிர குணிஞ்சி குதிர மேலே நம் கும்பிட்டு சம்ட
என மாற்றமடைந்துள்ளது.
மேற்குறித்த பாடல்கள் பிரதிபலிப்பதாக மாத்திரமன்று பு வாழ்முறைகள் மாற்றமடைந்து உள்ள மாற்றம் என்பது மேல் வாரியான தெ மாற்றமாகவும் அமைந்து கான நிலவுடைமை சமூகவமைப்பில் வ மக்கள் நிலம் பற்றிய சிந்தனையுட பாடல் வரிகள் எடுத்துக் காட்டுகின்
ஊரான ஊர் ஒத்தப்பனை
பேரான க பெத்த தாய
பாதையில் பழனிச் சம்ப
எருமே த ஏன்டி வந்தே
மேற்குறிப்பிடப்பட்ட மீட்பதாக மட்டுமன்றி தமது உட குறித்த சிந்தனையையும் வெளிப்படு இலங்கையின் பெருந்தோட்டத் ஏதும் அற்ற அதே சமயம் தமது உ புதியதோர் பாட்டாளி வர்க்கமா மலையக நாட்டார் பாடல்கள் சிறப்
இவ்விடத்தில் பிறிதொரு வேண்டியுள்ளது. மலையகத்தில் ஆ
06

பாருங்கடி வரத பாருங்கடி மையா கங்காணி "ளம் கேளுங்கடி
தென்னிந்திய வாழ்கையைப் திய சூழ்நிலைக்கேற்ப அவர்களது எதைக் காட்டுகின்றது. இவ்வாழ்நிலை என்றாக அல்லாமல் அடிப்படையான எப்படுகின்றது. தென்னிந்தியாவில் விவசாயிகளாகக் கட்டுண்டு கிடந்த ன் இருந்தனர். இதனைப் பின்வரும் றன :
எரிழந்தேன் தோப்பிழந்தேன்
ண்டியிலே நாமறந்தேன்.
ல் வீடிருக்க Iா சோறிருக்க தயிருருக்க
கண்டிச் சீமை
வ்வரிகள் தாயக நினைவுகளை மை குறித்த சிந்தனையையும், நிலம் த்துவதாக அமைந்துள்ளன. ஆனால் துறையில் இம்மக்கள் உடமைகள் ழைப்பை சுதந்திரமாக விற்கக் கூடிய ந மாற்றமடைந்துள்ளனர். இதனை பாக எடுத்துக்காட்டுகின்றன.
| விடயம் பற்றியும் நோக்க ரம்பத்தில் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட
ஊற்றுக்களும் ஓட்டங்களும்

Page 35
கோப்பிப் பயிர்ச்செய்கை
அமைந்தமையினால் மலையகத் தமக்கு வேலையில்லாத காலங் வந்தனர். தேயிலை உற்பத்தி தெ மாற்றமடைந்தாலும்1957இல் திருச் குடியகல்வு அலுவலகம் மூடப்படு தொழிலாளர்கள் இந்தியாவிற்குப் என்பதை திரு. பி.ஏ. காதர் தமது இந்நிலையில்- இக்காலங்களில் மை மற்றும் தேசியம் குறித்த சிந்தனை ஆ
பிறந்த மண்ணைத்துறந்து பு போது அவர்களின் உணர்வுகள் இவ்
"கூனி அட கோப்பிக் கன்னு அண்ணனைத் அந்தா ே
எண்ணிக் ( இடுப்பொடி வெட்டு வெட வேலை யத்
அந்தமுனா ஆசையாத் : ஒரமூட்டத் : ஒதைக்கிறாரே
காலையி:ே காட்டுத் தொா கூட நெறய6 கூனபய ே
கல்லாறு ே கண்டாக்கைய
மொட்ட மூணாள வி
லெனின் மதிவானம்

பருவகாலப் பயிர்ச்செய்கையாக
தோட்டத் தொழிலாளர்கள் களில் இந்தியாவிற்குச் சென்று ாடங்கிய பின்னர் இந்நிலைமை சிராப்பள்ளியில் இருந்த இலங்கையின் ம் வரையில் மலையகத் தோட்டத்
போய்வந்து கொண்டிருந்தனர் ஆய்வுகளில் பதிவாக்கியிருக்கின்றார். லயக மக்களிடையே தமது இருப்பு ாம்ப நிலையிலிருப்பதைக் காணலாம்.
குந்த மண்ணில்தம் வாழ்வை அமைத்த வாறு பிரவாகம் கொண்டன.
டிச்ச மலை
போட்ட மலை 5 தோத்தமலை தெரியுதடி
தழி வெட்டி ஞ்சி நிக்கயிலே ட்டு என்கிறானே ந்த கங்காணி
தோட்டமினு தானிருந்தேன் தூக்கச் சொல்லி கண்டாக்கையா
ஸ் நெர புடிச்சு க போய் முடிச்சு லையே- இந்தக் ாட்டத்திலே
நாட்டத்திலே ா பொல்லாதவன் Iடுங்குதின்னு
ட்டி புட்டான்
07

Page 36
கோனக்கோ கோப்பிப் பழம்
ஒரு பழம் ஒதைச்சானப்யா
போன்ற பாடல் வரிகள் மலையகத் தொழிலாளர்கள் தம் உ6 பாட்டாளி வர்க்கமாக எவ்வாறு ம அம் மக்களின் மீதான உழைப்புச் வேதனையோடு எடுத்துக் காட்டுகின நேரடித் தொடர்பு கொண்டிருந்த கணக்கப்பிள்ளை, கண்டக்டர், துணி பற்றியும் அவர்களிடையே ஏற்ட அம்சங்களே முனைப்புற்றுக் காணட் பார்க்கின்ற போது மலையக நாட்ட தனித்துவங்களை உள்வாங்கி தனித்து
இவ்வாறாக, தமது துன்ப தமது ஒடுக்கு முறைகளுக்கு எதிர வெளிக்காட்டத் தவறவில்லை. பின் எடுத்துக் காட்டுகளாகும்.
கங்காணி கருத்தச்சட்ை நாலு ஆளு
நக்கிப் போவ
கங்காணின்ன கறுப்புச் சட்6 சஞ்சிகையிலே சாகடிக்குப்
ஆனை வார ஆனை அசைந்து ஆனை மேலே வ அதட்டி சம்பல் போன்ற பாடல்கள் த
08

ா மலையேறி பறிக்கையிலே தப்பிச்சினு
சின்ன தொரை
ஒரு முதலாளித்துவ சமூகமைப்பில் ழைப்பை சுதந்திரமாக விற்கக் கூடிய ாற்றமடைந்தார்கள் என்பதனையும், சுரண்டலையும் இழப்புகளையும் றன. இப்பாடல்களில் அவர்களோடு பெரியாங் கங்காணி, கங்காணி, ரை (தோட்ட நிர்வாகி) ஆகியோர் டுகின்ற முரண்பாடுகள் பற்றிய படுகின்றன. இந்த அடிப்படையில் டார் பாடல்கள் மலையக மண்ணின் துறையாகவே விளங்குகின்றது.
துயரங்களைப் பாடிய அம்மக்கள் ாகத் தமது போர்க் குணத்தையும் ன்வரும் பாடல்கள் இதற்குத் தக்க
கங்காணி ட கங்காணி வரலேன்னா ான்கங்காணி
ாாகங்காணி டைகங்காணி கூட்டி வந்து கங்காணி
5 பாருங்கடி
வரதபாருங்கடி
rசின்னத்தொரய
"ம் கேளுங்கடி ம்மை ஈவிரக்கமற்ற வகையில்
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 37
கொடுமைப்படுத்திய நிர்வாக அ அமைந்துள்ளன. தங்களை ஒடுக்கி, வர்க்கத்தினரை விமர்சித்தும் பகிடி ெ பழமொழிகள், பாடல்கள், மரபுக்க என்பனவற்றையும் மலையக நாட்ட இத்தகைய அடித்தள மக்களின் இலக் உணர்வுகளையும் கலக குரல்களை ஆய்வாளர் அ.இருதயராஜ்.
மலையக நாட்டார் பாடல்ச ஒருண்மை புலனாகாமற் போகாது தயாராக இருந்த பொருளாதாரத்தை மாறாக தமது உடல், பொருள், ஆ6 தாரைவார்த்து இப் பூமியைப் பசுை புறமான சுரண்டலும் மறுபுறமா? இம்மண்ணுக்குரியவர்கள் என்ற பின்னணியில் எழுந்த தேசிய உணர்வு பாடல்களில் காணக் கூடியதாக உள்: பாடலில் இவ்வுணர்வு வளர்ச்சி பெற்
"கூனியடி கோப்பிக் கன்று அண்ணனைத் அந்தா ெ
இப்பாடல் வரிகள் குறித் வேலுப்பிள்ளையின் உணர்வுகள் "காடுகளை அழித்து புதிய மலைகை சர்வ சகஜமானது. மலையகத்தின் ஒ மரியாதை செலுத்தத் தக்க யாரோ ஒ மலைகளாகத் தானிருக்கும். மலை ஏறிடும் சந்தர்ப்பங்கள் கிடைத்தா எடுத்து வையுங்கள். ஏனெனில் அை (மலைநாட்டு மக்கள் பாடல்கள் ப.
லெனின் மதிவானம்

திகாரிகள் பற்றிய பாடல்களாக உழைப்பைச் சுரண்டுகின்ற ஆதிக்க Fய்தும் இம்மக்களிடையே புழங்கும் தைகள் சிறுவர் விளையாட்டுகள் ரிலக்கியத்தில் காண முடிகின்றது. கியங்களில் காணப்படுகின்ற எள்ளல் பும் நலிந்தோர் ஆயுதம' என்பார்
ளைக் கூர்ந்து நோக்குகின்ற போது இம்மக்கள் எங்கிருந்தோ வந்து கபஸ்ரீகரம் செய்து கொண்டவரல்லர். வி அனைத்தையும் இம்மண்ணுக்குத் ம நிறைச் சோலைகளாக்கினர். ஒரு ண ஒடுக்குமுறைகளும் இம்மக்கள் உணர்வை ஏற்படுத்தியது. இந்தப் களையும் நாம் மேற்குறித்த நாட்டார் ளது. எடுத்துக்காட்டாகப் பின்வரும் று வருவதனைக் காணலாம்:
ச்ச மலை
போட்ட மலை தோத்த மலை தரியுதடி"
து மலையகப் பெரும் கவிஞர் ஸி.வி. இவ்வாறு பிரவாகம் கொள்கின்றது. ள உருவாக்கும் போது சாவு என்பது வ்வொருவரும் நிச்சயம் சிரம் தாழ்த்தி ரு தங்கையின் அண்ணனைத் தோத்த பகத்தின் மலைகள் மீது உங்களுக்கு b உங்கள் காலடிகளைக் கவனமாக வ அண்ணனைத் தோத்த மலைகள்" )6)
09

Page 38
இவ்வாறு மலையகம் எ தியாகத்தால் உருவானது என்ற இம்மண்ணுக்குரியர்கள் என்ற பிரக்ல் நாட்டார் பாடல்கள் சிறப்பாகவே ெ
நாட்டார் இலக்கியம் என்ட படைப்பு என்பதற்காக அவற்றி அம்சங்களும் கலகக்குரலாகவோ அல் கொள்ள வேண்டியதில்லை. கிராமப் இன்பலோகமாகக் காணுவதும், அ பார்ப்பதும் ஒருவித "உல்லாசப் அவ்வாழ்க்கையை உள்நின்று பார்ட் பொறாமை, சமரசம் முதலிய ப அவதானிக்கலாம். இவ்வாழ்க்கையின் இலக்கியத்திலும் இவ்வம்சம் விரல் இப்போக்கு முனைப்புற்றிருப்பதைக் .
"கட்டபொம்மு, கான்சாகிபு குலசேகர பாண்டியன் எதிர்த்து முரண்பட்டு மடி பெற்றுவிட்ட வீரத்தியாகி கான்சாகிபும் வெள்ளை | காத்தவராயனும் நிலப்ட் கன்னடிய மேலாதிக்கத்தி இவர்களது வீரத்தையும் திய கதைப்பாடல்கள், இவர்கள் கடுமையாகச் சாடாதது போனால் சில சமயங்களில் மேலாதிக்கங்களும் புகழப்ப கண்டவர் நெஞ்சு திடுக்கிடும் கட்டபொம்முவின் வீரத்தை சென்னையிலுள்ள மேலான புகழ்கின்றது. கட்டபொம் கதைப்பாடல்கள் எதுவுமே சுரண்டலை எங்குமே சுட்டிக் மார்க்சியமும் இலக்கியத்தில் மையம், சென்னை. பக். 116, 1)

எபது தமது உழைப்பால் உயிர்த் உணர்வின் பின்னணியில் தாம் » உருவாகி வந்திருப்பதை மலையக வளிப்படுத்தி நிற்கின்றது.
லையக
து உழைக்கும் மக்கள் திரளினரின் ல் இடம்பெறுகின்ற அனைத்து பலது எதிர்க் கதையாடல்களாகவோ புறத்தை அல்லது தோட்டப்புறத்தை ங்கு முரண்பாடுகள் இல்லையெனப் பிரயாணிகள் மனோபாவமாகும். நபவர்களுக்கு அங்கும் சூது, களவு, மனோபாவங்கள் நிறைந்திருப்பதை
அடியாகத் தோன்றுகின்ற நாட்டார் பிக் கிடக்கும். கதைப்பாடல்களில் காணலாம்.
, முத்துப்பட்டன், காத்தவராயன், போன்றோர் மேலாதிக்கத்தை ந்து நாட்டார் மனத்தில் இடம் கள் ஆவர். கட்டபொம்முவும் மேலாதிக்கத்தையும், பட்டனும் பிரபுத்துவத்தையும், குலசேகரன் தயும் எதிர்த்து மடிந்தார்கள். ரகத்தையும் வெகுவாகப் புகழ்கின்ற எதிர்த்து நின்ற மேலாதிக்கங்களைக்
குறிப்பிடத்தக்கது. சொல்லப் இவ்வீரர்களுக்குச் சமமாக இம் ட்டிருக்கின்றன என்பதே உண்மை. தோக்கலவார் குலப் பாத்திபனாகிய ப் போற்றும் கதைப் பாடல்தான்
துரைமார்களையும் பணிவுடன் முவின் கதையைச் சொல்லுகிற வெள்ளையர்களின் கொடுமையான காட்டவில்லை.” (மார்க்ஸ். அ, 1991, நவீனத்துவமும், பொன்னி புத்தக 7.)
ஊற்றுக்களும் ஓட்டங்களும்

Page 39
மலையகத்தில் கதைப்பாடல் கதை இதற்குத் தக்க எடுத்துக்காட் சாதியினரான மதுரைவீரன் நாயக் காதலித்து சிறைப்பிடிக்கின்றான். ( உறவினர்களும் மதுரை வீரனை 6 மதுரைவீரன் திருமலைநாயக்கனிட மன்னனின் அந்தப்புர மகளிருள் | சிறையெடுக்க முனைந்த போது ம மாறுகால் வாங்கப் பெற்றான் எனக் பின்வருமாறு உயர் வர்க்கச் சார்பில் மத்தியில் செல்வாக்குப் பெற்றுள்ளது
மதுரைவீரன் காசி அரச அருந்ததியர்களால் வளர்க்கப்பட்ட மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஓர் 2 ஆடவன் ஒருவன் தான் காதலிக்க சாதிய வர்க்க தர்மத்தைப் பாது. மாற்றப்பட்டுள்ளது. இறுதியாக அ இத்தகைய நோக்கத்தை நிறைவே அறியமுடிகின்றது. இன்னொருபுறத் மத்தியில் உயர் செல்வாக்கு பெறுக கொள்ள முடியாது தமது சாதிக்கு மாற்றியமைக்கின்ற நிலையினையும் உள்ளது. இவ்வாறே மலையகத்தில் காமன் கூத்தில் சிவனுக்கு எதிரான கடவுளாக கொண்டிருப்பினும்) சமயங்களில் சிவன் கஞ்சா குடித்த சித்திரிக்கப்படுகின்றது) முக்கியத் சிவனை யாராலும் வெல்ல முடியா. பெறுவதனை அவதானிக்கலாம்.
இவ்விடத்தில், நாட்டார் ஒப்பு நோக்குகின்ற போது அவதானிக்கலாம். கதைப்பாடல் வாக்குகள் முனைப்புற்றிருக்கின்ற
ர், அதன் நுகர்வோர் யார், எ உயர் நிலையிலுள்ளள அல்லது .
லெனின் மதிவானம்

ாகக் காணப்படுகின்ற மதுரைவீரன் பாகும். தாழ்த்தப்ட்ட அருந்ததியர் மன்னனின் மகள் பொம்மியைக் பாம்மியின் தந்தையும் அவர்களது திர்த்துப் போரிட்டு மடிகின்றனர். ம் பணியாற்றும் போது நாயக்க ஒருத்தியான வெள்ளையம்மாளை ன்னனால் பிடிக்கப்பட்டு மாறுகை கதை அமைந்துள்ளது. அதே கதை மறுவாசிப்புச் செய்யப்பட்டு மக்கள்
3.
என் மகன் என்றும் விதிவசமாக பான் எனவும் பிற்காலத்தில் கதை உயர்சாதிப் பெண்ணை - உயர்வர்க்க வோ மணக்கவோ முடியும் எனும் க்காப்பதற்காக இக்கதை இவ்வாறு வனைத் தெய்வமாக உயர்த்துவதும் பற்றுவதற்காகத்தான் என்பதனையும் தில் தாழ்த்தப்பட்டவர் ஒருவர்மக்கள் கின்ற போது அதனைப் பொறுத்துக் ரியவராக வர்க்கத்தினருக்குரியவராக ம் நாம் இங்கு காணக் கூடியதாக நிகழ்த்தப்படுகின்ற கூத்துக்கலையான ன (மாயவரை தம்மோடு இணைந்த பாடல்களும் உணர்வுகளும் (சில 5 மயக்க நிலையில் இருப்பதாகவும் துவம் பெற்றிருந்தாலும் இறுதியாக து என்ற சைவ மேலாதிக்கம் வெற்றி
க., பெற்றில் இரு (சில
பாடல்களுடன் கதைப்பாடல்களை ஓர் உண்மை வெளிப்படுவதனை நளில் தான் அதிகமாகச் சமரசப் ன. கதைப்பாடல்களைப் படைப்பவர் ன நோக்குகின்ற போது சமூகத்தில் உயர்நிலையிலுள்ளவர்களை அண்றிப்

Page 40
பிழைக்கின்றவர்களாலுமே இப் ஒய்விலிருந்தும் யோசிப்பதிலிருந்து தனிமனித ஆற்றல்களை மட்டுமே மரபின் தாக்கத்தையும் அதிகமா பாடலாசிரியருக்கும் நுகர்வோருக்கு செல்வாக்குச் செலுத்துவதையும் அ பாடல்கள் உழைக்கும் சூழலில் பா நேரடியான தாக்கம் இருப்பதனால் காணப்படுகின்றன. உழைப்பிலிருந்து ஒட்டு மொத்தமான சமூகத்தின் கூட் உள்ளடக்கியதாக-அனைவருக்கும் அமைந்துள்ளமை அதன் பலமாகும். போக்குகள் இல்லை என்று கூறுவ கங்காணி, கணக்கபிள்ளை, சின் பாடல்களில் இப்பண்பினை அவதான பாடல்களை நோக்குவோம்!
திண்ணயத் திண்ணைை தெருவு திண்ணை நம்மையாகங்கான சருகை திண்ணை
பாகை படந்ததை
பத்திப் படந்தை பாகை விதைபோல ந பல்லு வரிசைை
ஆறடிதான் வ அறுவதடி பூ பூஞ்செடிக்கு த6 புண்ணியரே எ
சாமித் தொரை தாராவும் கோழி தோட்டத்தை சுத்த சுத்தி வளைஞ்
12

IntLab.56ir எழுதப்பட்டுள்ளன. உருவான இக்கதைப்பாடல்களில் குவித்துக்காட்டுகின்ற செவ்வியல் கக் காணக்கூடியதாக உள்ளது. இடையிலான தொடர்பும் இங்கு வதானிக்க முடிகின்றது. நாட்டார் டப்படுவதால் அவற்றில் சூழலின் சமரசப் போக்குகள் குறைவாகக் பிறந்த இந்தப் பாடல்கள் தங்களது டுச்செயற்பாடாக- அனைவரையும் சமவாய்ப்பு அளிப்பதாக இருப்பினும் அவற்றிலும் சமரசப் பதற்கில்லை. எடுத்துக் காட்டாக னத்துரை முதலானோர் பற்றிய ரிக்கக் கூடியதாக இருக்கின்றது. சில
ய கூட்டுங்கடி- அந்த ாய கூட்டுங்கடி E சாஞ்சிருக்கிற "ய கூட்டுங்கடி
பாருங்கடி- அது தப் பாருங்கடி ம்மையாகங்காணி பப் பாருங்கடி
ங்களாவாம் தோட்டம் ன்னிபோடும் ன் பொறப்பு
பங்களாவில்
பும் மேயுதாம்
பூஞ்செடியாம் பாருங்கடி
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 41
பொட்டுப் பொட பொன் பதி ஆதரிச்சு (
நம்மையாக
தம்மை இழிவாக நோக்கி அ இதர வர்க்கங்களுடன் இம்மக்க பண்பினை நாட்டார் பாடல்களில்
எழுத்திலக்கியமோ கல்வெ நிலையில் அவற்றினைத் தேடி அ நிலைநிறுத்துவதற்கும் நாட்டார் என்பன அவசியமாகக் காணப்பட இலக்கியத்தின் ஊடாக சமூக வ உழைக்கும் மக்களின் சமூகமாற்ற நாட்டர் இலக்கிய சேகரிப்பு ஆய்வு முயற்சி இரு தளங்களில் இடம்பெற்.
நாஜி ஜேர்மனியில் ஹிட்ல வளர்க்கவும் அதனூடாக LDö3 மாற்றுவதற்கும் ஏற்ற சாதனமாக கொண்டான். இவ்வாறே ஆதிக் வழக்காறுகளில் செவ்வியல் கூறுக சிதைக்கின்றது. தமிழ் நாட்டைப் ெ முறைகளில் மத அடிப்படைவாத நடத்தப்படுகிறது. நாட்டார் தெய்வ அவை வடமொழியாக்கம் பெறு நாட்டார் வழிபாட்டு முறைகள் ஒழ சமய வழிபாட்டு முறை திட்டப (சிவசுப்பிரமணியம். ஆ-2005, நாட வெளியீடு, சென்னை, ப. 58)
இதற்கு மாறாக, சோவியத் இ சமூக பயன்பாடு என்பது வேறுவி சமுதாயத்தை உருவாக்கு வதற்: இலக்கியத்தைத் துணையாகக் கெ
லெனின் மதிவானம்

டா கையெழுத்தாம் ச பேனாவாம் பரு போடும் ணக்கபிள்ளை
வர்களின் உழைப்பைச் சுரண்டுகின்ற ள் சமரசம் செய்துக் கொள்கின்ற காணக் கூடியதாக உள்ளது.
ட்டு ஆதாரமோ கிடைக்கப் பெறாத ஆராய்வதற்கும்- தமது இருப்பினை இலக்கியம் குறித்த தேடல், ஆய்வு ட்டன. நவீன காலத்தில் நாட்டார் ரலாற்றைத் தேடுவதற்குப் பதிலாக ப் போராட்டத்தின் ஒர் அங்கமாக முயற்சிகள் நடைபெறுகின்றன. அம் று வருவதனைக் காணலாம்.
ர் மக்களிடையே இனத்துய்மையை ளை ஆரிய இனவெறியர்களாக 5 நாட்டாரியலை துணையாக்கிக் க அரசியல் சக்திகள், நாட்டார் ளை இணைத்து அதன் ஆன்மாவை பாறுத்தளவில் நாட்டார் வழிபாட்டு அரசியலின் ஊடுருவல் திட்டமிட்டு ங்கள் பிறப்பு மாற்றம் செய்யப்பட்டு கின்றன. பன்முகத்தன்மை வாய்ந்த க்ெகப்பட்டு ஒரேவகையான நிறுவன ட்டு அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றது. டார் வழக்காற்றியல் அரசியல், கங்கு
ரசியாவில் நாட்டார் இலக்கியத்தின் மாக அமைந்திருந்தது. வர்க்கமற்ற ான போராட்டத்தில் நாட்டார் ண்டனர். நாட்டார் இலக்கியத்தில்
13

Page 42
காணப்பட்ட தொழிலாளர்
போராட்டங்களையும் கவனத்தி:ெ நல்வாழ்வுக்கான போராட்டங்கலை மக்களின் விருப்பு, வெறுப்பு, அவர் எழுச்சிகள் முதலியன பற்றிய ே நாட்டாரியலில் இருந்தே தேடினர். 1 இயங்கும் மரபையும் வெளிப்படு சமூகமாற்றப் போராட்டத்தில் இை சிந்தனை முன்வைக்கப்பட்டது.
நவீன காலத்திலும் நாட்டா வர்க்கத் தேவைகளுக்கு ஏற்றவகையில் பின்நவீனத்துவவாதிகள் உழைக்கும் வகையில் நாட்டார் இலக்கியத்ை இவர்களின் ஆய்வுகளில் தலித்தியம், வாதம்) முதலிய போக்குகள் பிரதான பொதுமக்கள்சார்பானகண்ணோட் மறு வாசிப்பு செய்யப்பட்டுள்ள;ை பாஞ்சாலி சபதம், பிரளயனின் உப உதாரணங்களாகக் குறிப்பிடலாம்.
அவ்வகையில்நாட்டார்இல பயன்படுத்துகின்ற போக்கு 19 ஆ வந்துள்ளதை அவதா னிக்கலாப இன்று உலகளவில் முக்கியத்துவ விளையாட்டுகள் எவ்வாறு அரச் சர்வதிகாரியாகத் திகழ்ந்த மார்சே கொல்லப்பட்ட தளபதி அக்வினே அதிபர் தேர்தலில் போட்டியிட்ட 1980 களில் பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் நாட்டார் விளையாட்டுகளில் ஒன் தமக்குச்சார்பாக தேர்தல் பிரச்சாரத் என்பதைப் பின்வரும் உதாரணம் மூ
"இரண்டு நிஜமான கோழி அக்வினோ மாதிரி முகமூடி
14

விவசாயிகளின் எழுச்சிகளையும் படுத்தனர். உழைக்கும் மக்களின் முன்னெடுக்கின்ற போது அம் தம் உறுதிப்பாடு, போராட்டங்கள், டல்கள் அவசியமாகும். இதனை 0க்களின் எதிர்க் குரலையும் எதிர்த்து ந்தும் நாட்டார் இலக்கியங்களை ணத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற
ர் இலக்கியம் என்பது தமது சமூக b மறுவாசிப்புச் செய்யப்பட்டுள்ளன. மக்களின் நலன்களுக்கு எதிரான தை மறுவாசிப்புச் செய்துள்ளனர். பெண்ணியம், தேசியம் (குறுந்தேசிய ப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மறுபுறத்தில், டத்தில்நாட்டார்இலக்கியத் தொகுதி தயும் அவதானிக்கலாம். பாரதியின் கதை நாடகம் முதலியவற்றை இங்கு
க்கியத்தொகுதியை அரசியல்தளத்தில் ம் நூற்ாண்டிலிருந்தே இடம்பெற்று 2. அப்போக்கு முனைப்படைந்து ம் பெற்று வருவகின்றது. நாட்டார் யலுக்கு (பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டின் ாஸ் என்பருக்கு எதிராக அவனால் ாவின் மனைவி கோரி அக்வினோ போது) பயன்படுகின்றது என்பதற்கு இடம் பெற்ற தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் றான சேவல் சண்டையை எவ்வாறு நிற்குப் பயன்படுத்திக் கொண்டார்கள் லமாக அறியலாம்.
களை மோத விடுவதற்குப் பதிலாக அணிந்த சேவல், மார்க்கோ முகமூடி
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 43
அணிந்த இன்னொரு சேவல் மோத விட்டார்கள். இந்தச் வழங்குபவராக அப்போது ரெனால்ட் ரிகனின் முகமூடி
நாடகமாக LDTyöpailu ஆர்வமாகப் பார்த்துக் சுற்றிலும் அக்வினோ வெ சாதகமாக வழங்கப்படுகிற, கூச்சலிடுகிறார்கள். ஆனா திரும்பவும் அடுத்த சுற்றி ஆனால் தீர்ப்பு மார்க்கோளி திரும்பவும் மக்கள் கூச்சல இல்லை. அடுத்தும் இது போ சமயத்தில் ஆடுகளத்தில் 1 விட்டு மக்கள் தீர்ப்பு வழ எடுக்கிறார்கள். நாடகமும் மக்கள் பங்கேற்பினை உருவ ஒரே நாளில் பலவிதமான மக்களை வாக்களிக்கும் முன போய் விட்டது. இதற்குப் GDLuuluijt “PETA’ (Phillipines Ed நூ.பக்.41,42.)
மலையக நாட்டர் பாடல்கை உண்மை தெளிவாகத் தெரிய வரும். சில சிறப்பு நெறிமுறைகள் இருப்பினு ஆய்வுநெறிகளும் அணுகுமுறைகளு பொருத்தமானவையாக அமைந்து மலையக மக்களின் வரலாறு தெ இல்லாத போது அல்லது தெரிய ற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில் பொது தொகுப்பு முயற்சிகளும் அவற்றிக் இருந்தது. அவ்வாறாக நாட்டார் அளிப்பது கூட மொத்தப்பெரும் சாத வியப்பொன்றுமில்லை. அதற்குப்
லெனின் மதிவானம்

என்ற இரண்டு மனித உருவங்களை Fண்டைக்கு நடுவராக இருந்து தீர்ப்பு
அமெரிக்க ஜனாதிபதியாகவிருந்த அணிந்த இன்னொருவர்.
ட்ட இவ்விளையாட்டை மக்கள் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு ன்றாலும் தீர்ப்பு மார்க்கோஸிற்குச் து. மக்கள் வெளியில் இருந்து ரிகன் திருந்துவதாயில்லை. ல் அக்வினோ தான் வெல்கிறார். ற்குச் சாதமாக வழங்கப்படுகின்றது. டுகிறார்கள். ரிகன் திருந்துவதாய் ல் பாதகமானதீர்ப்பு வழங்கப்படுகிற புகுந்து ரிகனை தூக்கிப் போட்டு ங்குகின்ற பொறுப்பினைக் கையில் நாட்டார் விளையாட்டும் இங்கு ாக்கியது. நாட்டில் அந்தந்த ஊரில் குழுக்கள் இதனைச் செய்ததால் ர் சிந்திக்கின்ற நிலைக்குக் கொண்டு பின்புலத்தில் இருந்த இயக்கத்தின் ucational Theatre Association). (Cup.g,
)ள ஊன்றிக் கவனிக்கின்ற போது ஒர் நாட்டாரியல் ஆராய்ச்சிக்கே உரிய ம் ஏனைய துறைகளில் பயின்றுவரும் ம் தவிர்க்கவியலாதவாறு அதற்குப்
காணப்படுகின்றன. உதாரணமாக ாடர்பான நம்பகமான சான்றுகள் ாத காலகட்டத்தில் - சென்ற நூ T5 LD60)6) 35 5TI LITÜ LutLaÜ56
விளக்கமளிப்பதுமே தேவையாக பாடல்களுக்கு விவரண விளக்கம் னையாக அமைந்து காணப்பட்டதில் பிற்பட்ட காலங்களில் மலையக
15

Page 44
மக்களின் வரலாற்றை அறிவதில்
மேற்கொள்வதிலும் மலையக நாட் கவனமெடுத்து வந்துள்ளனர். அ வாழ்வையும் வரலாற்றையும் தேடிப் முக்கியமான ஆவணமாகத் திகழ்ந்து
தற்காலத்தில் நாட்டார் பண்பாட்டுக் கலசமாகப் பாதுகா மதிப்பீடுகளாகவோ, வரலாற்றைத் அல்லாமல், சமூகமாற்றத்திற்கான குறித்த ஆய்வுகளாகவே அவை ஆய்வு சேகரிப்பு என்பது வெறுட் ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிரான போ, என்பார் பேராசிரியர் க.கைலாச சாத்தியப்படுத்துவதற்கான நாட்டார் உள்ளது. உழைக்கும் மக்களின் ! நாட்டார் வழக்காற்றியலே குறிப்பி உற்பத்தி உறவு அதனடியாக எழு கருத்தோட்டங்களையும் வெளிப்படு தான் வரலாறு எழுதப்படுகின்றது 6 அவ்வகையில் ஒவ்வொரு கால போராட்டத்தின் வரலாறாகவே எமக்கு எடுத்துக் காட்டியுள்ளது. இ நாட்டார் பாடல்கள் நேரடியாகே வர்க்கத்தின் கலகக்குரலையோ சம சமூகமாற்றத்திற்கான இயக்கங்கள், ட காணப்படும் பலத்தை மட்டும் பின்னடைவிற்கும் பலவீனத்தை செயற்படுவது விரக்திக்கும் வழி அனுபவங்கள் எமக்கு எடுத்துக் கா இலக்கியத் தொகுதி யதார்த்தம அந்தவகையில் நாட்டார் இலக்கிய கண்ணாடியாக மாத்திரமன்று நி அமைந்து காணப்படுகின்றது. இன் பிரதிப்பலிப்பாகவும் ஆயுதமாகவு! மலையக நாட்டார் பாடல்களின் வேண்டும்.
16

-அது தொடர்பான ஆய்வுகளை டார் இயல் ஆய்வாளர்கள் முக்கிய வ்வகையில் மலையக மக்களின் பெறுவதில் இவ்விலக்கியத் தொகுதி ாளது.
வழக்காற்றியல் ஆய்வானது க்கின்ற அல்லது இரசனை வழி தேடும் ஆய்வு முயற்சிகளாகவோ போராட்டத்தில் அதன் பயன்பாடு வளர்ந்துள்ளன. "நாட்டார் இயல் ம் ஏட்டுச் சுரக்காயாக அல்லாமல் ராட்டமாக அது திகழ வேண்டும்” பதி. அத்தகைய இயங்காற்றலைச் ரியல் தேடலே காலத்தின் தேவையாக பண்பாட்டுக் கருவூலமாக இருக்கும் ட்ட சமுதாயத்தின் உற்பத்தி முறை, கின்ற வர்க்க முரண்பாடுகளையும் த்ெதி நிற்கின்றது. வர்க்க உணர்வுடன் என்பது மார்க்சியத்தின் அடிப்படை கட்டத்தின் வரலாறும் வர்க்கப் முகிழ்ந்து வந்துள்ளதை வரலாறு இத்தகைய சூழலில் வெளிப்படுகின்ற வா மறைமுகமாகவோ குறிப்பிட்ட ரசத்தையோ வெளிப்படுத்தி நிற்கும். புத்திஜீவிகள்நாட்டார் இலக்கியத்தில் கருத்திற் கொண்டு செயற்படுவது
மாத்திரம் கவனத்திலெடுத்துச் வகுக்கும் என்பதைக் கடந்தகால ாட்டியுள்ளன. இவற்றினை நாட்டார் ாகவே பிரதிப்பலித்து நிற்கின்றது. ம் கடந்தகாலத்தைப் பிரதிபலிக்கின்ற கழ் காலத்தின் உரத்த குரலாகவும் னொரு புறத்தில் வர்க்க மோதலின் ம் திகழ்கின்றது. இந்த பின்புலத்தில் சேகரிப்பும் ஆய்வுகளும் இடம்பெற
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 45
மலையக நாட்டார் இலக் அவ்விலக்கியத் தொகுதி மலையக பண்பாட்டுக் கூறுகளையும் தன்ன காணப்படுகின்றது. மலையகத்தை இலக்கியத்தில் இத்தகைய முயற்சிக இருப்பினும் நாட்டார் பாடல்கை செய்யாமலும் புதிய பாடல்களை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. சி. சிவே வடிவ மெட்டினைப் பயன்படுத்தி பி
கும்மியடி தோழி நாடு விழித்தெ நம்மை உறுஞ்சி கொழு காலில் நசித்தி
கொழுந்து கிள்ளிய 6 கொள்ளை ஒளி அழுது வற்றிய க அனல் எழுப்பி
பள்ளிப்படிப்புக்கும் பிள்ளைகட்குத் தரப கள்ளத் தனங்களைக் கன கல்வியுரிமைக்
கூடுகள் போல் லயன் கூலிஅடிமைக்குட் வீடு வளவுகள் வீதி வேண்டுமெமக்ெ
இப்பாடல் வரிகளில் ம தாக்கம் காணப்படுவதனைக் காணல இதனை நாட்டார் பாடல்களாகக் மலையக மக்களிடையே பரவி ந பெறுமாயின் அவற்றை நாட்டார் பா லெனின் மதிவானம்

கியம் குறித்து நோக்குகின்றபோது க்களின் வாழ்க்கையையும் கலாசார, த்தே கொண்டதொரு துறையாகக் ப் பொறுத்த மட்டில் நாட்டார் ர் குறைவாகவே காணப்படுகின்றன. ள மாற்றம் செய்தும் , மாற்றம் நாட்டார் இசையில் சில முயற்சிகள் சகரம் மலையக நாட்டார் இலக்கிய ன்வரும் கவிதையை எழுதியுள்ளார்:
கும்மியடி- மலை
ழக் கும்மியடி ழத்திட்ட அட்டைகள் டக் கும்மியடி
கைகளிற் செங்கொடி தரக் கும்மியடி ண்களிலே சினம் டக் கும்மியடி
பட்டம் பதவிக்கும் ) இல்லையென்றார் ர்டுகொண்டா யெங்கள் குக் கும்மியடி
* காம்பராச் சீவியம் போதுமென்றார் கள் தோட்டங்கள் கன்று கும்மியடி
லையக நாட்டார் இலக்கியத்தின் ம். இத்தகுதியை மாத்திரம் கொண்டு கொள்ள முடியாது. இப்பாடல் ாட்டார் இலக்கியத் தன்மையைப் உலாகக் கொள்ள முடியும்.
17

Page 46
முடிவுரை
மலையக நாட்டார் வழக்க சமூக, பொருளாதார நோக்கில் ஆய் தேடல் மூலமாக கிடைக்கின்ற (பு வேண்டும். நாட்டார் இலக்கியத்தி. சற்றுத் தூக்கலாக வெளிப்படும். அவ்விலக்கியத் தொகுதியில் சம் முடிவுக்கு வரவேண்டியதில்லை சமரசங்கள், மெளனங்கள், குறிப்பிட உருவாகும் ஆதிக்கக் கருத்துகள் எ கவனத்திலெடுத்துக் கொள்ளல் அவ

ாற்றியல் நீரோட்டமானது அரசியல், வு செய்யப்படல் வேண்டும். ஆய்வுத் டிவுகள் பொதுமைப்படுத்தப்படல் ல் உழைக்கும் மக்களின் கலகக்குரல் இதனை ஆதாரமாகக் கொண்டு ரசப் போக்குகள் இல்லை என்ற நாட்டார் இலக்கியத்திலும் ட்ட கால கட்ட கருத்து நிலைகளில் ன்பன இடம்பெறும். இவற்றினையும் சியம்.
சூரியகாந்தி -2010
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 47
LAO திருமதி மீனாட்சியம்மா
மனித சமூக வளர்ச்சிப் போக்கிே தேவைக்கேற்றவகையில் இயக் புத்திஜீவிகளையும் - சமூகச் செய கொள்கின்றது. காலத்தின் தோ அதனடியாக உருவாகின்ற ஆளுமை மட்டுமன்று காலத்தை உட்புவிப்பன காலத்து உள்ளியல்புகளை உறுதியா காலத்தைக் கடந்து நிற்கும் ஆ இவ்வகையான சமூக ஆளுமைகள் போன்றவற்றால் சமூக வளர்ச் பங்களிப்பையும் வழங்கிச் செல்கி நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் இலங் தோன்றிய சிந்தனையாளர், சமூகச் தனித்துவமான முத்திரையைப் ட மீனாட்சியம்மாள் நடேசய்யர். கவிஞராக, பத்திரிக்கையாளராக, களத்தில் இறங்கிச் செயற்பட்ட கட்டுரைகள் அவ்வப்போது வெளி அம்மையாரின் ஆளுமையை முழு என்றே கூறவேண்டும்.
திருமதி மீனாட்சியம்மைய பத்திரிகைகளில் அவர் தமது சொ இதுவரை எந்த தகவலும் இல்ை இதுவரைநூலுருப்பெறவில்லை. மீன் இந்தியத் தொழிலாளர் துயரச்சிந்து' அச்சகம், அட்டன்), இந்தியர்களது (1940-கணேஸ் பிரஸ், அட்டன்). இ வட்டத்தினரால் மறுப்பதிப்புச் செய் தொகுப்பே இன்றைய ஆய்வாளர்க ஆதாரமாக கொண்டே மீனாட்சி
லெனின் மதிவானம்

02
றைக்கப்பட்ட ஆளுமைகள் ள் நடேசய்யரை முன்னிறுத்தி..!
ஸ் ஒவ்வொரு சமூகமும் காலத்தின் கங்களையும் அறிஞர்களையும்ற்பாட்டாளர்களையும் உருவாக்கிக் ற்றுவாய்களான இவ்வியக்கங்கள், கள் காலத்தின் உற்பத்திப்பொருளாக வையாகவும் அமைந்திருக்கின்றன. தம் கப் பிரதிப்பலிக்கும் ஆளுமைகளே பூற்றலினையும் பெற்றுவிடுகின்றன. தமது விசேட ஆற்றல் செயற்திறன் சிக்கு விசைகொடுத்து தகுந்த ன்றனர். அந்தவகையில் இருபதாம் ப்கையின் மத்திய மலைநாட்டில் செயற்பாட்டாளர் என்ற வரிசையில் தித்துச் சென்றவர் திருமதி ஆற்றல் மிக்க அரசியல்வாதியாக, வெளியீட்டாளராக இருந்ததுடன் - வீரருமாவார். இவர் குறித்த வந்துள்ளன என்றபோதினும் அவை மையாக வெளிக் கொணரவில்லை
ார் எழுதிய அனைத்தும், குறிப்பாக தப் பெயரிலும் புனைப்பெயரிலும் ல) எழுதிய கட்டுரைகள் யாவும் ாட்சியம்மாள் எழுதிய நூல்களாவன - இரண்டு பாகங்கள் (1931-சகோதரி இலங்கை வாழ்க்கையின் நிலைமை’ ரண்டாவது நூல் பெண்கள் ஆய்வு யப்பட்டுள்ளது. இந்த இரண்டாவது ரின் கவனத்தைப் பெற்றது. இதனை ம்மாளின் ஆளுமையை மதிப்பிட
19

Page 48
முனைந்துள்ளனர். இவர்களின் ஆய் என்றபோதிலும்அம்மையாரைவெறு காணும் மயக்கம் தொடர்ந்தும் எடுத்துக் காட்டுகின்றன. சாரல் லெனின் மதிவானம் முதலானோர் கட்டுரைகளில் தேசபக்தன் பத்திரி கட்டுரைகளை ஆதாரமாகக் கொ அவரைக் கவிஞராகப் பார்ப்பதற்கு அரசியல்வாதியாக, பத்திரிகையாள பார்க்கப்பட வேண்டியதன் அவ அண்மையில் இக்கட்டுரையாசிரியர் எழுதிய கட்டுரைகளில் தேர்ந்தெடுக் நூலாக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ள பற்றிய ஆய்வுகளுக்குச்சிறப்பான பங் இதுவே முடிந்த முடிபாகவும் ஆ கொள்ளத்தக்கது.
இவற்றை ஆதாரமாகக் மீனாட்சியம்மாளின் முழு ஆளு வகையிலாக பன்முக ஆய்வொ துரதிஷ்டவசமானதொன்றே. நடே கொணரப்பட்ட அளவு அம்: கொணரப்படவில்லை என்றே மீனாட்சியம்மாள் பற்றிய ஆய்வுகள் என்றே கூறத் தோன்றுகின்றது. எனே ஆளுமையாகவே உள்ளார். இது ெ காலத்தின் தேவையாகும். அத்தகை மறைக்கப்பட்ட பல ஆளுமைக உந்துதலாகவும் அமையும்.
அரசியல், பொருளாதா சக்திகளின் ஆதிக்கம் நிலவுகின்றதே பண்பாட்டுத் துறையிலும் அதன் ட காலகட்டத்திலும் ஆதிக்கச் சிந் பலத்தினைக் கொண்டு அவை த மக்கள் மத்தியில் நிலைநிறுத்தி
20

வுகள் கவனத்தில் கொள்ளத்தக்கது ம்கவிஞராகமட்டுமேகண்டுஅமைதி நிலவி வருவதை அவ்வெழுத்துக்கள் நாடன், சித்திரலேகா மெளனகுரு,
மீனாட்சியம்மாள் பற்றி எழுதிய கையில் வெளிவந்த அம்மையாரின் ண்டு எழுதியிருந்தனர். இவ்வம்சம்
அப்பால் தொழிற் சங்கவாதியாக, ராக, சமூக செயற்பாட்டாளராகப் பசியத்தை உணர்த்தி நிற்கின்றன. மீனாட்சியம்மையார் தேசபக்தனில் கப்பட்ட சிலவற்றினைத் தொகுத்து ார். இத்தொகுப்பு மீனாட்சியம்மாள் களிப்பினை நல்கும் என்ற போதிலும் ஆகிவிடாது என்பதும் கவனத்தில்
கொண்டு நோக்குகின்றபோது மையையும் வெளிக்கொணரத்தக்க ான்று இதுவரை வெளிவராமை டசய்யரின் பங்களிப்புகள் வெளிக் மையாரின் பங்களிப்பு வெளிக் கூற வேண்டும். அந்தவகையில் ர் தொடக்கநிலையில் கூட இல்லை வ மீனாட்சியம்மாள் மறைக்கப்பட்ட நாடர்பில் நாம் சிந்திக்க வேண்டியது ய தேடுதல் முயற்சியும் சிந்தனையும் ளை வெளிக் கொணருவதற்கான
ாத் துறையில் எவ்வாறு ஆதிக்க் ா அவ்வாறே சிந்தனைத் துறையிலும் ாதிப்பினைக் காணலாம். ஒவ்வொரு தனைகள் பொருளாதார அரசியல் மது சிந்தனைகளை, பண்பாடுகளை
வருகின்றனர். மனித வரலாற்றில்
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 49
தனிச்சொத்துரிமை தோன்றிய பின்ன விளைவுகளான சுரண்டலும் வர்க்க மு துறையிலும் தாக்கம் செலுத்தியது. பலத்தினைக் கொண்டு தமக்குச் சாசனங்களையோ ஆக்கினார்கள். இ அரசியல் பொருளாதாரச் சிந்தை நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் வகையில் நிழலில் நின்று தமது இலக்கிய அர இது தொடர்பில் சுவாரசியமான காலத்தில் இடம்பெற்றதாகக் கூற போர் தலை விரித்தாட அதனைெ அதன் வெளிச்சத்தில் கொள்ளையடி அலங்கரிப்பதற்காக குடும்பக் கெ செல்லும் காட்சிகள் ஒருபுறம், க விதவைகளின் - மக்களின் மரண கண்ணால் பார்க்க முடியாத செவியா ஏனையோரையும் கூட்டி மன்னனின் உண்டா இல்லையா எனத் தமிழார இன்றுவரை இவ்வராய்ச்சிகள் ெ கொண்டுதான் இருக்கின்றன. சார்பான எழுத்தாளர்களும் 556) தோன்றாமலில்லை. கல்வெட்டுக எதிரானவையாகத் தோன்றியபோது செய்து உடைத்தும் உள்ளார்கள். எத்தனையோ எழுத்தாளர்கள் படு கொலை செய்யப்பட்டுள்ளா) மனித குலத்தின் பயணங்கள் ெ போராட்டமாய்..!
இத்தகைய புரிதலுடன் ம அர்ப்பணித்த ஆளுமைகள் குறித்து நாமம் மட்டுமல்ல. இயங்கு சக்திகள் உழைக்கும் மக்கள் நலன்சார்ந்த ப; வெற்றிகள், சவால்கள், விருப்பு வெறு போன்ற எண்ணுக்கணக்கற்ற அனுப ஆதர்சனமாக அமைந்திருக்கின்ற
லெனின் மதிவானம்

ார் வர்க்கச் சமுதாயத்தில் அதன் பக்க மரண்பாடுகளும் தோன்றி சிந்தனைத் அதிகார வர்க்கம் பொருளாதாரப் சாதகமான கல்வெட்டுகளையோ }ந்தச் சூழலில் இலக்கிய கர்த்தாவோ, னயாளனோ தமது தேவைகளை அரச - பொருள் படைத்தவர்களின் ரசியல் பணிகளை முன்னெடுத்தனர். கதையொன்றும் உள்ளது. சங்க ப்படும் கதையொன்றில் நாட்டில் யாட்டிய ஊர்கள் எரியூட்டப்பட்டு க்கப்படுகின்றது. அரண்மனைகளை காழுந்துகளையெல்லாம் இழுத்துச் கூடவே பிள்ளைகளின் கதறல்கள், ஒலங்கள், இவை யாவற்றையும் ால் கேட்க முடியாத புலவனொருவன் ர் மனைவியின் கூந்தலில் நறுமணம் ாய்ச்சி செய்துகொண்டிருந்தானாம். வவ்வேறு வடிவங்களில் நடந்து இதற்கு மாறாகப் பொது மக்கள் லஞர்களும் காலத்திற்குக்காலம் ளும் சாசனங்களும் மக்களுக்கு அவற்றுக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டம் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் கலைஞர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் ர்கள். இந்தப் பின்னணியில் தான் தாடர்கின்றன, ஒர் இடைவிடாத
க்கள் சார்பாகத் தமது வாழ்நாளை நோக்குகின்றபோது அவை வெறும் ாாகும். ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் தாகைகளை உயர்த்திய அவர்களின் வப்புகள், தோல்விகள் இன்னும் இது வங்கள் அடுத்த தலைமுறையினருக்கு ன. இவ்விடத்தில் நாம் பிறிதொரு
21

Page 50
விடயம் குறித்தும் தெளிவு ெ இவ்வாளுமைகளின் வெற்றிகள் மட தலைமுறையினருக்கு ஆதர்ஷனமா! ஆய்வுகளை ஆழமான - நுட்பமான வெளிக் கொணர முடியும்.
இலங்கையுடன் இந்தியா சமூக ஆளுமைகள் ஒரளவு வெளி கூறத்தோன்றுகின்றது. பாரதி, அம் இரட்டைமலை சீனிவாசன், கோதாவ பற்றிய தேடுதல்கள் இடம்பெற்றுள் அறிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்புக
அந்தவகையில் LD60) (6 நோக்குகின்றபோது அது குறித்த மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்ற எ சமூக வளர்ச்சியில் தாக்கம் செலுத்திய மீனாட்சியம்மையார் அமரர்கள் ே தொண்டமான், ஏ.அஸிஸ், ஏ.இள வீ.கே.வெள்ளையன், வீ.ரி. தர்ம ஆளுமைகள் குறித்த கனதியான பெரும் துரதிஷ்டமே. இவற்றுக்கு ஆய்வுகள் வெளிவந்திருப்பினும் அணி கரிசனைக்காட்டத்தவறிவிட்டனன் கலை, இலக்கியத் துறைகளில் கான இவ்வாளுமைகளை ஆய்வு செய்வதி இது இவ்வாறிருக்க இன்று இவ்வாளு வருகின்றன.
இந்தச் சூழல் மலையகத்தி பொதுவாக நூல்ப் பதிப்பில் முக்கி வடக்கில் கூட சில ஆளுை காணப்படுகின்றன. நீர்வை பொன்ன இலங்கை முற்போக்குக் கலை இல முன்னோடிகள் என்ற நூலை லாக்க முயற்சியில் ஈடுப்பட்டள
22

பற வேண்டியுள்ளது. அதாவது ட்டுமல்ல தோல்விகள்கூட அடுத்த க அமைந்துள்ளன. இவ்வகையான - மார்க்சிய ஆய்வுகளின் ஊடாகவே
வை ஒப்பிட்டு நோக்குகின்றபோது ரிக் கொணரப்பட்டுள்ளன என்றே பேத்கர், அயோத்திதாச பண்டிதர், பரிபாருலேகர் முதலான ஆளுமைகள் ளன. இதனூடாகப் பல விடயங்களை ள் ஏற்பட்டுள்ளன.
)ULI55 ஆளுமைகள் குறித்து
தேடுதல் முயற்சிகள் முறையாக ண்ணமே தோன்றுகின்றது. மலையக பவர்களான கோ. நடேசய்யர், திருமதி க. இராஜலிங்கம், செளமிய மூர்த்தி ஞ்செழியன், ஸி.வி வேலுப்பிள்ளை, லிங்கம் இன்னும் இது போன்ற ஆய்வுகள் இதுவரை வெளிவராமை அப்பால் மலையக சமூகம் பற்றிய வை இவ்வாளுமைகள் குறித்து ஆழ்ந்த ன்றேகூறத்தோன்றுகின்றது. அரசியல், னப்படுகின்ற குழு இழுபறி நிலையும் ல் பல தடைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன. நமைகள் படிப்படியாக மறக்கப்பட்டு
நிற்கு மாத்திரம் உரித்தான ஒன்றல்ல. ப கவனமெடுத்து வந்த இலங்கையின் மகள் மறைக்கப்பட்டவையாகவே னயன் அவர்களின் வழிகாட்டலுடன் க்கிய மன்றம் "வடபுலத்து இடதுசாரி எழுதி வெளியிட்டுள்ளனர். இந்நூ
போது வட புலத்தைக் களமாகக்
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 51
கொண்டு இயங்கிய சில இ தகவல்களைப் பெறமுடியாது உள் இக்கட்டுரையாசிரியரிடம் வேதை திரு. அமிர்தலிங்கம், யாழ்ப்பாண இருந்தவர். இராமசாமி ஐயர், எஸ். 'கம்யூனிட் கட்சி அறிக்கை' என்ற நூ பூரணமாக மொழிமாற்றம் செய்திரு செய்தவர்கள். காதர் இன்னொரு ( திகழ்ந்தவர். இலங்கையில் இட திண்டாமை ஒழிப்பு வெகுசன இயக் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியவர் கே. வடபுலத்துச் சமுதாயச் சூழலை போராட்டங்களை மார்க்சிய நிலை தோழர் கே.ஏ. சுப்ரமணியம் அவர் பொறுத்து வெளிவந்த நினைவு ப கூறினும் அது முழுமையடையவில்ை கிழக்கைத் தளமாகக் கொண்டு இயா ஆய்வுகளும் நம்மிடையே இல்6ை கே.வி. கிருஸ்ணக்குட்டி, சுபத்திரன் தேடல்கள் இன்று அவசியமானவை பார்க்கின்றபோது மானுட நலனு கொண்ட பல ஆளுமைகள் மறைக்க புரிதலோடு மீனாட்சியம்மாள் பற்றி போது பின்வரும் அம்சங்கள் க காணப்படுகின்றன.
0 மலையக ஆளுமைகள் பற்றி சுருக்கமான வாழ்க்கைக் குறி 0 மலையக எழுத்தாளர்களின் நூலுருப் பெறவில்லை. மூத் கூட இதுவரை நூலுருப் பெற்ற படைப்புகளைக் கூ காணப்படுகின்றது. 0 மலையக ஆளுமைகள் தொட ஆக்கங்கள், ஆய்வுகள் என்ப வன்முறைகளின் போது அழி 0 மலையக ஆளுமைகள் தெ பத்திரிகைத் துணுக்குகளை நடைமுறைச் சிக்கல்கள்.
லெனின் மதிவானம்

டதுசாரி முன்னோடிகள் குறித்த ளது என நீர்வை பொன்னையன் னயோடு தெரிவித்துக்கொண்டார். மத்திய கல்லூரியில் ஆசிரியராக கே. கந்தையா இவ்விருவரும் தான் லை முதன் முதலில் (இந்தியாவிலும் க்கவில்லை) தமிழில் மொழிமாற்றம் இடசாரி இயக்க முன்னோடியாகத் துசாரிகளால் முன்னெடுக்கப்பட்ட கப் போராட்டத்தில் முக்கியமான ஏ. சுப்பிரமணியம். இலங்கையின் உணர்ந்து அதற்கேற்றவகையிலான ப்பாட்டில் நின்று முன்னெடுத்ததில் களுக்கு முக்கிய இடமுண்டு. அவர் 0லர் அவருடைய பங்களிப்பைக் ல என்றே கூறவேண்டும். இவ்வாறே வ்கிய சில இடதுசாரி முன்னோடிகள் ல. கேரளாவைச் சேர்ந்த தோழர் ன், சாருமதி முதலானோர் குறித்த பயாக இருக்கின்றன. இவ்வகையில் க்காகத் தம்மை அர்ப்பணித்துக் ப்பட்டவையாகவே உள்ளன. இந்தப் ய தேடுதல்களை முன்னெடுக்கின்ற வனத்தில் கொள்ளத்தக்கவையாகக்
முழுமையாக விபரப் பட்டியலோ, ப்புகளோ பூரணத்துவமாக இல்லை. படைப்புகளில் அனேகமானவை த எழுத்தாளர் பலரின் ஆக்கங்கள் பெறவில்லை. அவ்வாறு நூலுருப் ட இன்று பெற முடியாத நிலை
டர்பாகச் சேகரித்து வைத்திருந்த பல ன மலையகத்தில் இடம் பெற்ற இன ந்து விட்டன.
ாடர்பாகச் சேகரித்து வைத்துள்ள த் தேடிப் பெறுவதில் ஏற்படும்
23

Page 52
0 மலையகப் படைப்புகள்,
உள்ளடக்கிய ஆவணக் காப்ப
0 மலையகத்திலுள்ள டெ ரமணிச்சந்திரன், பாலகுமாரன் நிரப்பப்பட்டுள்ளன. மலைய முடியாது உள்ளது.
0 மலையக அரசியல், சமூ பூரணத்துவமான ஆய்வு நூல் படவில்லை.
இந்நிலையில் மீனாட்சி ஏற்ற இடமாக இலங்கையின் (தே.சு.தி) மாத்திரமே அமைந்து பொறுத்தமட்டில் எழுத்தாளர்கள் உபயோகிக்கின்ற நிலை மிக மிக அரி, யைப் பிரயோகித்து கனதியான த சாரல் நாடனுக்கு முக்கிய இடமுண மீனாட்சியம்மாள் குறித்த G மேற்கொண்ட போது ஏற்பட்ட இவ்விடத்தில் பகிர்ந்து கொள்வதும்
தே.சு.தி. இல் தமிழ் அலு கூட) இல்லாத நிலையில் தமிழ மட்டும் அறிந்து வைத்திருப்பவரா சிங்கள அறிவுடையவர்களாலும் இ அலுவலகர்களுடன் கலந்துரையா நிலை காணப்படுகின்றது. சட் இருப்பதனால் ஆய்வு அல்லது தீ கொண்டவர்கள் யாவரும் இந் நிலை காணப்படுகின்றது. அத்துட பழுதடைந்து எளிதில் சேதப்பட் காணப்படுகின்றன. எனவே அவற்ை பிரதியெடுக்கும் போதுகாணப்படுகி உரியதகவல்களைத் தேடிப் பெறமுடி இத்துறையில் தேடலையும் ஆய தங்கள் மீது கொண்ட அளவுக்கதி
24

எழுத்தாளர்களின் விபரங்களை கம் ஒன்றில்லாமை. பரும்பாலான வாசிகசாலைகள் ன் போன்றோர்களின் நூல்களினால் கம் சார்ந்த நூல்களை இங்கு பெற
க, இலக்கிய வரலாறு பற்றிய ல் ஒன்று இதுவரை காலமும் எழுதப்
யம்மாள் பற்றிய தேடுதலுக்கு தேசிய சுவடிகள் திணைக்களம் காணப்படுகின்றது. இலங்கையைப் ஆய்வு அறிஞர்கள் தே.சு.தி தாகவே காணப்படுகின்றது. தே.சு.தி. கவல்களை வெளிக் கொணர்ந்ததில் ன்டு. இத்தகைய அனுபவங்களுடன் தடுதலை இக்கட்டுரையாசிரியர் சில கசப்பான அனுபவங்களையும் ) அவசியமானதாகும்.
அவலகர்கள் (அடிநிலை ஊழியர்கள் றிவையோ ஆங்கில அறிவையோ ால் - சில சமயங்களில் சிறிதளவு த்திணைக்களத்தில் தொழில் புரியும் டி ஆவணங்களைப் பெற முடியாத டதிட்டங்களும் கடுமையானதாக தகவல்களைத் தொகுக்கும் ஆர்வம் நிறுவனத்திற்குள் செல்ல முடியாத ன் இங்குள்ள ஆவணங்கள் மிகவும் டு அழிந்து போகும் நிலையில் றை வாசிக்கின்ற போதும் அவற்றைப் ன்றதெளிவின்மைகள்காரணமாகவும் டயாதநிலை உள்ளது. இதற்கு அப்பால் ப்வுகளையும் மேற் கொண்டவர்கள் கமான காதல் காரணமாக, தமக்குப்
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 53
பின் இத்துறையில் வேறுயாரும் ஆய எண்ணத்தில் பழுதடைந்திருக்கின்ற அதன் பக்கங்களை மாற்றி அல்லது அவற்றை மறைத்து விடுகின்ற பன மீனாட்சியம்மாள் போன்ற மறைக்க ஆவணங்களைப் பெறக் கூடியதாக உ இவ்வாவணங்களைப் பெற முடியாது
நடேசய்யர் இலங்கைக்குக் நூல்களையும் இரண்டு ஆங்கில நு இவைகளுள்'அழகியஇலங்கை'என்ற மலையகத்தில் அட்டன் நகரில் கனே இரு நிறுவனங்களை ஏற்படுத்தி, தன: கொண்டு இவைகளை இவர் நரேந்திரபதியின் நரக வாழ்க்கை 6 ரூபா விலைக்கு அச்சிடப்பட்டிருந் வெளியான இந்த நூல் பிரசுரத்துறை வளர்த்த தமிழ், (சாரல்நாடன்-1997, ப.44) இவ்வாறு வெளிவந்த நூல்க முடியாதுள்ளது. மேலும் இது தொ தேடியறிவதும் சிரமமாக உள்ளது. விட்டமை இன்னொரு துரதிஷ்டவ புனை பெயர்கள் பற்றிய எந்த கிடைக்கவில்லை. கைலாசபதி, ( ஆக்கங்கள் வெளிவந்த பிரசுரங்கள், சமயங்களில் ஆக்கங்கள், நூல்கள் பற் என். செல்வராஜா தொகுத்துள்ள பற்றிய ஆய்வுகளுக்குப் பெரிதும் உட்பட மலையக எழுத்தாளர்களின் படுத்தப்படவில்லை.
மீனாட்சியம்மாள் தேச கட்டுரைகள் அம்மையாரின் எ பிரதிபலிக்கின்றன. அந்தக் கா நடைமுறைகளையும் அரசியல் நேர்மையையும் படம் பிடித்துக்
லனின் மதிவானம்

ப்வுகளைத் தொடரக் கூடாது என்ற அவ் ஆவணங்களைச் சிதைத்து, சில பக்கங்களே இல்லாதளவிற்கு Eயினையும் செய்திருக்கின்றார்கள். கப்பட்ட ஆளுமைகள் தொடர்பில் உள்ள ஒரே இடமான தே.சு.தி.யிலும் 1ள்ளது.
குடியேறிய பின்னர் ஒன்பது தமிழ் ால்களையும் எழுதிப் பிரசுரித்தார். நூல்இந்தியாவில் அச்சிடப்பட்டது. னஸ் பிரஸ், சகோதரி அச்சகம் என்ற து மனைவியை வெளியீட்டாளராகக் வெளியிட்டிருந்தார். இவைகளுள் ான்ற நூல் 226 பக்கங்களில் இரண்டு தது குறிப்பிடத்தக்கது. 1933 இல் யில் ஒரு சாதனையாகும் மலையகம் துரைவி வெளியீட்டகம், கொழும்பு, 5ள் யாவற்றையும் இப்போது பெற ாடர்பான தகவல் தெரிந்தவர்களைத் அவர்களில் சிலர் இன்று மறைந்து சமான நிகழ்வாகும். அம்மையாரின் விதமான தகவல்களும் இதுவரை செ.கணேசலிங்கம் முதலானோரின் காலம், வெளியீட்டாளர்கள்- சில றிய தகவல்களுடன்நூலகவியலாளர் Tார். இவை சமூக ஆளுமைகள் உதவியுள்ளன. மீனாட்சியம்மாள் ர் எழுத்துக்கள் இவ்வாறு பட்டியற்
பக்தன் பத்திரிகையில் எழுதிய ண்ணங்களையும் கருத்துகளையும் ல அரசியல் - தொழிற்சங்க தலைவர்களின் ஒழுக்கத்தையும், காட்டுவனவாக அமைந்துள்ளன.
25

Page 54
மற்றும் சமூகத்தில் பெண்களுக்குரிய பெரியாங்கங்காணி சம்மேளனத்து தொழிலாளர் நலன்சார்ந்த முன்ெ பற்றிய அம்மையாரின் பார்வையை காட்டுகின்றன. அவர் தேசபக்தன் ப கடமையாற்றியிருந்தார். பத்திரிகைய திறமை எவ்வாறு அம்மையாரிட இவ்வாறான தேடுதல்களின் மூலமாக
சமூக ஆளுமைகள் குறி போது கவனத்தில் கொள்ளத்தக்க எ சிந்தித்தல் அவசியமானதாகின்றது.
அம்மையாரின் ஆக்கங்கை புனைபெயர்கள் (இருந்திருப்பின்), பிரசுரங்கள் பற்றிய தேடுதல் அவ அதன் பின்னணியில் அவரது 'மீனாட்சியம்மாள் பதிப்புக் குழு' தேவையாகும். தனியொருவரின் ( பயன்மிக்கதாகவும் பணியை இ இத்துறையில் ஈடுபாடு கொண்டுள் கூடி இம் முயற்சியினை மேற்கொ ஆண்டு சென்னை அரசாங்கத்தால் ந பாரதி பற்றிய ஆக்கங்களை தொகுப் முன்னுதாரணமாக எடுத்துக் கொள்
அந்தவகையில் அம்மை தொகுக்கப்பட்டு அடக்கத் தொகு காலக் குறிப்பும் பின்குறிப்பும் ஆளுமையின் ஆத்ம விகர்சிப்பைப் சூழலில் வைத்து அவ்வாளுமைகளை பதிப்புகள் அவசியமானவையாகின் முந்திய பதிப்புகள் மட்டுமன்றி ன பத்திரிகைத் துணுக்குகள் என வேண்டும். மீனாட்சியம்மையாரி மட்டில் கையெழுத்துப் பிரதிகளை உள்ளது. ஆனால் ஏனைய விட
முக்கியமானதாகும். 26

ஸ்தானம் எத்தகையது என்பதையும் க்கு எதிரான போராட்டங்கள், னடுப்புகள், சர்வசன வாக்குரிமை பத் தெள்ளத் தெளிவாக எடுத்துக் த்திரிகை ஆசிரியராகவும் சில காலம் ாளருக்குரிய நேர்மை, அர்ப்பணிப்பு, ம் காணப்பட்டது என்பதையும்
அறியக் கூடியதாக உள்ளது.
ரித்த தேடுதலை மேற்கொள்கின்ற விடயங்கள் பற்றியும் இவ்விடத்தில்
ளத் தொகுப்பதற்கு முன்னர் அவரது அவரது ஆக்கங்கள் வெளிவந்த பசியமானதும் பயன்மிக்கதுமாகும். ஆக்கங்களைத் தொகுப்பதற்கான ஒன்றினை அமைத்தல் காலத்தின் முயற்சியை விடக் கூட்டு முயற்சி }லகுபடுத்துவதாகவும் அமையும். ள ஆர்வலர்கள், அறிஞர்கள் ஒன்று ாள்ளவது சிறப்பானது. 1950 ஆம் நிறுவப்பட்ட பாரதி பதிப்புக் குழு பதில் பங்காற்றியுள்ளமையை நாம் ாலாம்.
பாரின் ஆக்கங்கள் அனைத்தும் தப்பொன்று வெளிவருகின்றபோது அவசியமானதொன்றாகும். ஒரு புரிந்துக் கொள்வதற்கும் காலச் ள ஆய்வு செய்வதற்கும் அத்தகைய றன. பதிப்பு முயற்சிகளின் போது கயெழுத்துப் பிரதிகள் வெளிவந்த ர்பனவும் கவனத்திலெடுக்கப்பட ன் படைப்புகளைப் பொறுத்த ாப் பெறுவது சாத்தியமற்றதாகவே பங்களைக் கவனத்தில் கொள்ளல்
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 55
மீனாட்சியம்மாள் போன் எழுத்துக்கள் பல நிலைகளில் பய6 பதிப்புகள் அவசியமாகின்றன. இவை பதிப்பு” ஒன்று முதலிலே வரவேண் மேலும் பல வகையான பதி ஆராய்சியாளருக்குப் பெரிதும் பயன் பதிப்புகள், பாடபேதவளப் பத் பதிப்புகள், இலக்கிய சுவைஞர்களு பொதுமக்களுக்கு ஏற்றவாறு பதிப்புகள் வெளிவர வேண்டியது அ தொடர்ந்து சொல்லடைவு, அகராதி ஆக்கலாம்.
இவ்வாறு புதிதாய்க் கண் படைப்புகள் தக்கபடி பரிசேr தன்மை ஐயத்திற்கிடமின்றி நிறு வேண்டும். வரலாற்றுச் சுருக்கங் தகவல்கள் என்றவகையில், சில தக செய்திகளையும் தொகுத்தளித்தலும் பிறிதொரு முக்கிய விடயம் பற்றிச்ச "பழந்தமிழ் இலக்கியங்களைப் ப மேற்கொள்ளப்பட்ட வேளையில் சாமிநாத ஐயர் முதலியோருக்கே பெயர்கள் சரிவரத் தெரியாத நிை வினோதமான பெயர்களுடன் சில பற்றிப் பேசலாயினர். உதாரணமாக இன்னிலை, ஊசிமுறி முதலி பழந்தமிழ் நூல்கள் எனப் பறைசாற் இப்பொய்மை ஐயத்திற்கிடமின்றி இலக்கிய உலகிலே சிலகாலம் உண்டாக்கியது என்பதில் ஐயமில்ை சிந்தனை).
இந்நிலையில் மீனாட் தொகுக்கின்ற போதும் மூலப்
லெனின் மதிவானம்

ற ஆற்றல் மிக்க ஆளுமைகளின் ன்படுவன. எனவே பல வகையான யாவற்றுக்கும் மூலாதாரமான"சுத்தப் டியது மிக மிக அவசியமானதாகும். ப்புகளும் வேண்டப்படுவனவாகும். படும் வகையிலான கால அடைவுப் திப்புகள், பொருளடிப்படையிலான நக்கான தேர்ந்தெடுத்த பதிப்புகள்பொருள் விளங்கும்படியிலான வசியமானதாகும். இப்பதிப்புகளைத் கள் போன்ற அடிப்படை நூல்களை
டெடுக்கப்படும் மீனாட்சியம்மாளின் ாதிக்கப்பட்டும், அவற்றின் நம்பகத் வப்பட்டும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படல் கள், குறிப்புரைகள், சில முக்கிய வல்கள், பயனுள்ள சங்கதிகளையும், வேண்டப்படுவதாகும். இவ்விடத்தில் ற்று அழுத்திக் கூற வேண்டியுள்ளது. திப்பிக்கும் முன்னோடி முயற்சிகள் சி.வை.தாமோதிரம்பிள்ளை, உ.வே. 5 பழந்தமிழ் நூல்கள் சிலவற்றின் லையிலே, சில தமிழ் ஆர்வலர்கள்' பல "பழந் தமிழ் நூற்பிரதிகளைப் 5 த. மு. சொர்ணம்பிள்ளை என்பவர் ய நூல்களைத் தாமே இயற்றிப் றினார். பிற்பட்ட ஆராய்ச்சிகளினால்
அம்பலப்படுத்தப்பட்டதெனினும்,
குழப்பத்தையும் மயக்கத்தையும் லை. (கைலாசபதி.க. 1974, இலக்கியச்
சியம்மையாரின் படைப்புகளைத் பிரதிகளை மிகக் கவனமாகப்
27

Page 56
பரிசீலனை செய்ய வேண்டும். மூ6 அவசியமானதாகும். எவ்வித தக ஆக்கங்களைப் பிரசுரிப்பது பல தோற்றுவிக்கும். மேலும் இத்தை போது ஏற்படக் கூடிய முக்கிய
அடங்கியுள்ள ஆக்கங்களைப் பற்றி நோக்கு நிலைகளிலிருந்தும் பல இவ்வகையான பாரதி பற்றிய ஆய் ஆதாரமாகக் கொண்டு தமது கருத்து ஐயத்திற்கிடமானவை என்றால் அத6
ஒரு சிறு உதாரணம். மு. பற்றியது. இப்பாடலின் தலைப்பு, கு குயிற்பாட்டு என்றெல்லாம் வேறு குறிக்கப்பட்டிருத்தலைக் காணலா யாது? குயிற் பாட்டு’ என்ற தொட எழுத்தாளராய்க் காட்டும்: "குயில் பா தமிழ் எழுத்தாளராய்க் காட்டும். எது நூல்களில் சந்தி பிரித்தே பாரதியா இதனாற் பாரதியாரது மூலப் பாட பலருக்குக் கிடைப்பதில்லை.
மறைக்கப்பட்ட ஆளுமை: போது இத்தகைய குறைபாடுகள் வகையில் பார்த்துக்கொள்ள வேண் பதிப்புகளில் ஏற்படுகின்ற தவறுகள் ஏற்படுகின்ற குழப்பங்களாகும். தற் ஏற்படுகின்ற எழுத்துப் பிழைகள், குறிக்கோட் பிழை என்பது ஆசிரி என்ற நோக்கில் எழுதுவதாகும். உதா
"இந்து மக்கள் சிந்தும் வேர்வை ரெத்தக்காசு தாே இரவு பகல் உறக்கமின்றி ஏய்த்துப் பறிக்க
28

Uங்களை விபரிக்கும் மனப்பாங்கும் வல்களும் இன்றி மொட்டையாக மயக்கங்களையும் குழப்பங்களையும் கய பதிப்புகளை மேற்கொள்கின்ற தவறுகள் தான் அப் பதிப்புகளில் ப் பல்வேறு கோணங்களிலிருந்தும் ர் கண்டு காட்டியிருக்கின்றனர். வுகளில் பாரதியின் சொற்களையே நுகளைக் கூறியுள்ளனர். அச்சொற்கள் ண் முடிவுகள் என்னவாகும்?
ப்பெரும் பாடல்களில் ஒன்று குயில் குயில் பாட்டு, குயிலி, குயிலின் கதை, பப்படப் பல்வேறு பதிப்புகளிலும் ம். பாரதியார் குறித்த தலைப்பு டர் கவிஞரை இலக்கண சுத்தமான' ாட்டு’ என்ற தொடர் கவிஞரை இலகு சரி? பெரும்பாலான மலிவுப்பதிப்பு ர் கவிதைகள் அச்சிடப்பட்டுள்ளன. டத்தைத் திடமாக அறியும் வாய்ப்பு
களின் படைப்புகளைத் தொகுக்கின்ற மீண்டும் மீண்டும் தலைக்காட்டாத ண்டும். பெரும் பாலும் இத்தகைய தற்செயற், குறிக்கோட் பிழைகளால் செயற் பிழை என்பது தற்செயலாக அச்சுப் பிழைகளால் ஏற்படுகின்றன. யர் இவ்வாறுதான் எழுதியிருப்பார் ரணமாக கோ. நடேசய்யரின்
னே - அடா
δυΓTLρΠΡ
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 57
என வரும் கவிதையில் இ ானும் சொல்லை அந்தனி ஜீவா த சஞ்சிகைகளின் அட்டைகளிலும் பிர எழுதிய ஆய்வாளர்கள் மூல கவிதை ஜீவாவின் பதிப்பையே ஆதாரமாக ெ தவறு தற்செயற்பிழையாக இருந்திரு பிழையாகவே ஆய்வுகளில் இடம் ெ பின்வரும் விடயம் தொடர்பிலும் நடேசய்யர் அவர்களிடம் இந்து சம சொற்பிரயோகமாகவே இதனைக் ே பெரும்பான்மையினர் என்றவகையி சொற்பிரயோகம் இந்தியாவைச் பாரதி கூட இந்துக் கிறிஸ்தவர், இ இப்பொருளில் பாவித்துள்ளார். மன அக்கறையே இக்கவிதையில் முன கவனத்தில் கொள்ளத்தக்கது (லெ தேசியம் சர்வதேசம், குமரன் புத்தக
மீனாட்சியம்மாள் போன்
அவரது சமூகப் பங்களிப்புப் ட பயன்படுத்தப்படுவன. எனவே அவை பற்றிய ஆய்வுகளும் வே6 ஆக்கபூர்வமான முயற்சிகளை உறுதி நமது கடமை. இதற்கு மீனாட்சிய விஞ்ஞான பூர்வமானதாகவும்
தேவையாகும்.
லெனின் மதிவானம்

ந்து' என்ற சொல்லுக்கு பதிலாக இந்த” மது கட்டுரைகளிலும் தாம் பதித்த சுரிந்திருந்தார். இதனைஅடியொட்டி யைப் பார்ப்பதற்கு பதிலாக அந்தனி காண்டனர். சில வேளைகளில் இந்தத் நக்கலாம். ஆனால் அவை குறிக்கோட் பற்று வந்திருக்கின்றன. இவ்விடத்தில் ம் கவனமெடுக்க வேண்டியுள்ளது: யம் சார்ந்த எதுகை மோனை சார்ந்த கொள்ள வேண்டியுள்ளது. இந்துக்கள் ல் கையாளப்பட்டாலும் இந்து என்ற சேர்ந்த மக்கள் என்போருக்குரியது. இந்து முஸ்லிம் என்ற பிரயோகத்தை லையக மக்களின் நலன் குறித்த ஆழ்ந்த னப்பு பெற்றிருக்கின்றது என்பதும் னின் மதிவானம் (2010), மலையகம்
இல்லம், கொழும்பு).
ற சமூக ஆளுமைகளின் எழுத்துக்கள், பற்றிய ஆய்வுகள் பல நிலைகளில் LIGN) 65/65)55 LIT 60T பதிப்புகளும் ண்டப்படுகின்றன. இதுவரை நடந்த ப்ெபடுத்தி இனிமேலும் முன்னேறுவது ம்மாளின் ஆக்கங்கள் நேர்மையாகவும்
பதிப்பித்து வெளியிடல் முதல்
அறியப்படாத ஆளுமைகள் புதிய புத்தகம் பேசுது 2012
29

Page 58


Page 59
திருமதி மீன
சமூக வரலாற்றை ஊன்றிக் கவனிக்கி தெரியவரும். எந்தவொரு சமூகவளர் சில முன்னோடிகளின் (LptL அடிப்படையாகக் கொண்டே முகி முன்னோடிகளின் வெற்றிகள் மாத்த தலைமுறையினருக்கு ஆதர்சனமாக அ உள்ளியல்புகளை உறுதியாகப் பிர கடந்தும் வாழ்கின்றனர். அக்காலச் அவர்கள் வழங்கிய சாதாரண பங் சாதனைகளாக அமைகின்றன. மலை பங்களிப்பை வழங்கிய திருமதி. மீன சமூக ஆளுமைகளில்-முன்னோடிகளி
இவ்வாறாக, மலையக சமூக வளர்ச்சிக்கு முன்னோடியாகத் தி நடேசய்யர் பற்றியும் அக்காலகட்ட ஆய்வு செய்ய வேண்டியது காலத்தின்
மீனாட்சியம்மாள் பற்றிய குறிப்புகளாகவும் கட்டுரைகளாகவு நாடன், கோ. நடேசய்யர் பற்றிய ஆ பங்களிப்புப் பற்றியும் எழுதியுள்ளார் 'மீனாட்சியம்மாள் நடேசையர்" எ? ஆளுமைகள் குறித்து எழுதிய பல கட் பங்களிப்புகுறித்துச்சுட்டிக்காட்டத் 'மீனாட்சியம்மாளும் மேடைப்ப சிறப்பானதொரு ஆய்வுக்கட்டுரை செ. யோகராசா ஈழத்து முதல் கட்டுரையொன்றினை எழுதியுள்ளா தமது உரைகளிலும் கட்டுரைகளிலும் வெவ்வேறு வகையில் வெளிக்கொன் மீனாட்சியம்மாள் பற்றி எழுதியுள்
லெனின் மதிவானம்

03
Tட்சியம்மாள் நடேசய்யர் :
சமூகமும் அரசியலும்
சன்ற போது ஒருண்மை தெளிவாகத் ச்சியும் அதற்குப் பின்னணியாகவுள்ள பற்சிகளையும் உழைப்பினையும் ழ்ந்து வந்திருக்கின்றன. அத்தகைய கிரமல்ல தோல்விகள் கூட அடுத்த அமைந்திருக்கின்றன. தமது காலத்து திப்பலிக்கும் ஆளுமைகளே காலம் சூழலின் சமூக தேவையை அறிந்து களிப்புகள் கூட மொத்தப் பெரிய யக சமூக வளர்ச்சியில் காத்திரமான சாட்சியம்மாள் நடேசய்யர் இத்தயை பில் ஒருவராவார்.
வரலாறு குறித்த ஆய்வில் அதன் கழ்ந்த திருமதி மீனாட்சியம்மாள் த்து சமூக இயக்கங்கள் குறித்தும் ர் தேவையாகும்.
ஆய்வுகள் ஆங்காங்கே சிறு சிறு ம் வெளிவந்துள்ளன. திரு. சாரல் ஆய்வின் போது மீனாட்சியம்மாளின் திருமதி. சித்திரலேகா மௌனகுரு ன்ற தலைப்பிலும் மற்றும் பெண் ட்டுரைகளிலும் மீனாட்சியம்மாளின் தவறவில்லை. திருமு.நித்தியானந்தன் உடல்களும்' என்ற தலைப்பில் யை எழுதியுள்ளார். பேராசிரியர் பெண் கவிஞர்' என்ற தலைப்பில் 1. இவை தவிர திரு. அந்தனி ஜீவா மீனாட்சியம்மாளின் பங்களிப்பினை னர்ந்துள்ளார். இது போன்று பலர் Tளனர். ஆயினும் அம்மையாரின்
31

Page 60
முழு ஆளுமையையும் வெளிக்ே ஆய்வொன்று இதுவரை வெளி திரு. நடேசய்யரின் பங்களிப்புகள் அம்மையாரின் பங்களிப்பு வெளிக் வேண்டும்.
மீனாட்சியம்மாளும் அவர அரசியல் அணியில் செயற்பட்ட ஆம் ஆண்டளவில் இந்தியாவில் வ நடந்தது. வங்கப் பிரிவினையை பகிஷ்காரம், சுதேசிய இயக்கம் ஆகி பரவியது. அத்தகைய தேசிய உணர் நுழைந்தவர் நடேசய்யர். இளமைக்க ஆர்வமும் தேர்ச்சியும் பெற்றிருந்த ந சஞ்சிகை நடாத்தியுள்ளார். அச்சஞ்ச் வந்ததாக சாரல் நாடன் முதலானே முடிகின்றது. இவரது இலங்கை வருை முனையாக அமைந்தது.
பிரித்தானிய காலனித்து காலனித்துவத்திற்குட்பட்ட நா பெருந்தோட்டப்பயிர்ச் செய்கைை செய்கையை மேற்கொள்வதற்குத் தமது காலனித்துவத்திற்கு உட்ப செய்தனர். இவ்வாறு ஒப் கொண்டு தென்னிந்தியாவிலிருந்து தொழிலாளர்களும் அவர்களுடன் மலையகத் தமிழர்கள்' என்ற பதம் மலையகத் தொழிலாளர்கள் சந்திக்க கொதிப்படைந்த நடேசய்யர் அம்ம தம்மையும் இணைத்துக் கொண்ட தோய்ந்த வாழ்வை எண்ணி அ ஏற்படுத்தியதுடன் அம்மக்கள்ை ஈடுபாடு கொண்டு உழைத்தார். இ சொந்த வாழ்வையும் ஒன்றாகச் நாம் நடேசய்யரில் காண்கின்றோ ஆதர்சனமாக அமைந்த நடேசய்ய
32

காணரத்தக்க வகையிலாக பன்முக வராமை துரதிஷ்டமானதொன்றே. வெளிக் கொணரப்பட்ட அளவு கொணரப்படவில்லை என்றே கூற
து கணவர் கோ. நடேசய்யரும் ஒரே அபூர்வமான தம்பதிகளாவர். 1905 ங்கப் பிரிவினைக்கான போராட்டம் ஆட்சேபித்து தீவிரவாதிகளின் யவற்றின் தாக்கம் இந்தியாவெங்கும் வினால் உந்தப்பட்டு அரசியலுக்குள் ாலம் முதலாகவே வணிகத் துறையில் நடேசய்யர் "வர்த்தகமித்திரன்” என்ற சிகைக்கு ஆதரவு தேடியே இலங்கை ாாரின் ஆய்வுகளின் ஊடாக அறிய கை அவரது வாழ்வில் முக்கிய திருப்பு
/வ ஆட்சியின் போது தமது ாடுகளில் அறிமுகம் செய்த ய அறிமுகம் செய்தனர். அப்பயிச் தேவையான தொழிலாளர்களைத் ட்ட நாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி பந்தப் பிணைப்புச் செய்து இலங்கையில் வந்து குடியேறிய இணைந்து வந்த வர்க்கமுமே கொண்டு அழைக்கப்படுகின்றனர். நேர்ந்த துன்பதுயரங்களைக் கண்டு க்களின் விடுதலைக்கான பயணத்தில் டார். மலையக மக்களின் துன்பம் வர்களிடையே விடுதலையுணர்வை ஸ்தாபனமயப்படுத்தும் பணியிலும் }வ்வாறு சமூக வாழ்வையும் தமது சேர்த்து நேசிக்கின்ற பண்பினை ம். இத்தகைய செயற்பாடுகளுக்கு பரின் காதலியே - இரண்டாவது
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 61
மனைவியே மீனாட்சியம்மாள் ஆ எவ்வாறு சமுதாயம் சார்ந்ததா நோக்குவதற்கு இந்தியப் பழங்குடி புரட்சிக்குத் தலைமை தாங்கிய
தம்பதிகளின் வாழ்கையுடன் ஒப்பு அமையும். சமூக வாழ்வில் நே செயற்படுவோர்களுக்கு குடும்ப வாழ இவர்களது வாழ்வு உதாரணமாக அ தம்பதிகள் ஏற்படுத்திய தாக்கத்துட மீனாட்சியம்மாள் தம்பதியினர் அத் என்றபோதிலும் பல ஒற்றுமைகள் இ அவதானிக்கலாம். அக்காலச் ( என்பனவும் சமூகப் போராட்டத்தில் இவ்விடத்தில் மனங்கொள்ளல் வே ஒப்பியல் ஆய்வுகள் செய்யப்படல் மட்டுமன்று பயன்மிக்கதாகவும் அை
கோ.நடேசய்யர் மலையக பணிகளை முன்னெடுத்த போது வந்தமைந்தனர். அவ்வாறு அரசியல் தொழிலாகக் கொண்டு செயற் மீனாட்சியம்மாள்.
O60G), 95 மக்களிடை பணிகளில் ஈடுபட்ட மீனாட்சிய இலக்கியத் துறையிலும் பிரவே தமது படைப்புகளைப் பட்டைதீட கவிதைகள் எடுத்துக்காட்டுகின்ற ஆற்றல் எங்கிருந்து வந்தது என்பது அம்மையாருக்கு ஆரம்ப கால மு ஈடுபாடு இருந்து வந்திருக்கின் தொழிற்சங்க இலக்கியச் செயற்பா(
மலையகத்தில் urrugs) பிற்பகுதியிலும் நாற்பதுகளின் ஆர தமிழகத்தில் தேசப்பற்று உணர்வு ப கொண்டு தேச பக்திப் ITL
லெனின் மதிவானம்

பார். இவர்களது திருமண வாழ்வு க அமைந்திருந்தது என்பதனை மக்களிடையே செயற்பட்டு பாரிய சாம்ராவ் பாருலேகர் கோதாவரி நோக்குவது பொருத்தமானதாக ர்மையுடனும் சமூகவுணர்வுடனும் ம்வு தடையாக இருக்காது என்பதற்கு மைகின்றது. பாருலேகர் கோதாவரி ன் ஒப்பிடுகின்ற போது நடேசய்யர் தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லை இவ்விருதம்பதிகளிடமும் இருப்பதை சூழல், இயக்கங்களின் வளர்ச்சி, b தாக்கம் செலுத்தும் என்பதனையும் ண்டும். இருப்பினும் இவ்வகையான வேண்டும். அவை சுவை பயப்பதாக .Lbן שמLל
த்தில் தமது அரசியல் தொழிற்சங்கப்
அவருக்குப் பக்க பலமாக சிலர் தொழிற்சங்கப் பணிகளை முழுநேரத் பட்டவர்களில் முதன்மையானவர்
யே அரசியல் தொழிற்சங்கப் ம்மாள் தவிர்க்க முடியாதவகையில் சித்தார். அரசியல் களத்திலிருந்து ட்ட முனைந்த நாகரிகத்தை அவரது ன. மீனாட்சியம்மையாருக்கு இவ் ம் சுவாரசியமானதொரு தேடலாகும். தலாகவே பாரதியின் கவிதைகளில் றது என்பதை அவரது அரசியல் கெள் உணர்த்தி நிற்கின்றன.
பார் பாடல்கள் முப்பதுகளின் ம்பத்திலும் பரவத்தெடங்கியிருந்தன. க்க சிலர் பிரித்தானிய எதிர்ப்புணர்வு ல்களை இசைத்தனர். அவர்கள்
33

Page 62
பொதுவாகவேபாரதியாரின்பாதிப்ட பாடல்களையோ அல்லது பாரதி ட பாடல்களையோ மக்கள் மத்தியில் முக்கியமாகக் குறிப்பிட வேண் "தேசவிரோத பாடல்களினால் மக்க என பிரித்தானிய அரசினால் அை மக்களிடையே பிரபல்யம் அடைந்: மக்கள் மத்தியில் பரப்பியதில் விஸ் பாரதியின் பாடல்கள் மற்றும் வி இலங்கைக்கு வருகை தந்த யாத்திரி தோட்டங்களில் பரவியிருந்தன.
1930களுக்கு முன்னர் சிறுபத்திரிகைகள் விரல்விட்டு காணப்பட்டன. தமிழ் நாட்டிலிரு பாரதி, நாமக்கல் கவிஞர் போன்றே பாடல்கள் மற்றும் வேதநாயகம்பிள் கவிராயர் முதலானோரின் பை வசதியும் வாய்ப்பும் பெற்றவர்க தோட்டத் தொழிளாலர்களைப் ெ குறைவாகக் காணப்பட்டமையால் ( எட்டவில்லை. இதற்கு மாறாக மன பெற்று விளங்கிய நாட்டார்ப அவர்களிடத்தில் செல்வாக்குப் மலையகத் தோட்டத் தொழிலாள மற்றும் விடுதலை உணர்வுமிக்க ட மீனாட்சியம்மாளுக்கு முக்கிய இட( சமூக எழுச்சிக்கு இலக்கியத்தை நலன் சார்ந்த அரசியல் தொழிற்சங் ஆளுமையாக திகழ்ந்தவர் மீனாட்சி கருத்துகளுக்கு இடமில்லை. ஈழத்து நடேசய்யர் திகழ்ந்தது போன்று ஈ பெருமைக்குரியவர் மீனாட்சியம்ம எடுத்துக் காட்டப்பட்டுள்ளது என கவிஞர்' என்ற கட்டுரையில் இது குற
34

ற்குஉட்பட்டிருந்தனர். பாரதியாரின் ாடல்கள் மெட்டில் தாம் இயற்றிய பாடி வந்தனர். அத்தகையவர்களில் டியவர் என்.என்.விஸ்வநாததாஸ், ள் மத்தியில் பிரபல்யம் பெற்றவர்" டயாளப்படுத்தப்பட்டவர். தமிழக திருந்த பாஸ்கரதாஸின் பாடல்களை வநாததாஸிற்கு முக்கிய இடமுண்டு. டுதலையுணர்வு கூடிய பாடல்கள் கர்கள், பக்தர்கள் மூலமாக மலையக
இலங்கையில் வெளிவந்த தமிழ் எண்ணக் கூடியவையாகவே ந்து வெளிவந்த தாகூர், சரோஜினி, ார் பாடிவந்த சுதந்திர உணர்வுமிக்க ளை, சங்கரதாஸ் சுவாமி, உடுமலைக் டப்புகள் மலையகத்தில் ஓரளவு ளையே வந்தடைந்தன. மலையக பாறுத்த மட்டில் எழுத்தறிவு மிகக் இவ்வாக்கப் படைப்புகள் அவர்களை லையக மக்களிடையே செல்வாக்குப் ாடல்களும் கதைப்பாடல்களுமே பெற்றிருந்தன. இந்தச் சூழலில் ர்களிடையே பாரதியின் பாடல்கள் பாடல்களைக் கொண்டு சென்றதில் முண்டு. ஈழத்தில் மலையக மக்களின் ஊடகமாகப் பயன்படுத்தி மக்கள் க இயக்கத்தின் முன்னோடி பெண் பம்மாள் என்பதில் இருநிலைப்பட்ட |ச் சிறுகதை முன்னோடியாக கோ. pத்தின் முதல் பெண் கவிஞர் என்ற Tor என்பது ஆய்வாளர்களால் செ.யோகராசா ஈழத்து முதல் பெண் த்து எழுதியுள்ளார்.
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 63
மீனாட்சியம்மாளின் ெ மலையக தோட்டத் தொழிலாள அமைந்திருந்தமையால் அவரது கவி மக்களின் மொழியில் அமைந்திரு இலக்கியத்தை சமுதாய முரண்பாடுக பிரித்துப் பார்த்தவர்கள் கலை இல் எனக் கொண்டு இலக்கியத்திலினி விலக்கி வைத்தனர். கலை இலக்கிய எனவும், கலைஞன் தமது சுய சிந். சிருஷ்டிக்கின்றான் என்பதை அழகி கூறி வந்துள்ளனர் - வருகின்றனர். இத உண்டு. கலை இலக்கியம் என்பது
அது மனித வாழ்வை செழுமைப்ப என்பது பரந்துபட்ட வெகுசனங்க அது அம்மக்களுக்கு சமூகம் பற்றி ஆற்றலினையும் பெற்றிருக்க வேண்டு இலக்கியத்தின் முன்னோடிகளில் ஒரு கவனத்தில் கொள்ளத்தக்கது :
"எளிய பதங்கள், எளிய நடை, எளித் பொதுசனங்கள் விரும்பும் மெட்டு ? தற்காலத்தில் செய்து தருவோன் உயிர் தருவோனாகின்றான். ஓரிர தமிழ் மக்களெல்லோருக்கும் நன் காவியத்தினுடைய நயங்கள் குறைபா
பொதுமக்கள் சார்பும் ஜன., உயிர் நாடி எனக் கொண்டு செய இலக்கியச் சிறப்பும் ஜனரஞ்கத்தன்மை ஒன்றையொன்று விலக்குவதாக ஆனால் இலக்கிய உலகில் கடந்த . வருகின்றது. நமது சமுதாயத்திற் உழைப்பாளர்களுக்கும் புத்தி ஜீவிகடு இருப்பதைப் போலவே இதுவும் | சிற்சில முரண்பாடுகளின் பிரதிபா ஈழத்து இலக்கிய முன்னோடிகள், ம
லெனின் மதிவானம்

Fயற்பாடு, சிந்தனை என்பன ர்களை மையமாகக் கொண்டே தைகளும் மக்களைத் தழுவியதாக ந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. கலை ளினின்றும் பிரச்சினைகளிலிருந்தும் க்கியத்தை "உயர்ந்தோர் மேற்றே" ன்றும் பொது மக்களைத் தூர ம் யதார்த்ததிற்கு அப்பாற்பட்டது தனை உணர்வால் இலக்கியத்தைச் யல்வாதிகள் ஆரம்ப முதலாகவே ற்கு நேர்மாறான கண்ணோட்டமும் மனித வாழ்வில் இருந்து தோன்றி டுத்துகின்றது. ஆகவே இலக்கியம் ளைத் தழுவியதாக இருப்பதுடன் ய புரிதலை உணர்த்தி வைக்கும் ம்ெ என்பதாகும். இது பற்றி மக்கள் 5வரான பாரதியின் பின்வரும் கூற்று
தில் புரிந்து கொள்ளக் கூடிய சந்தம், இவற்றினையுடைய காவியமொன்று நமது தாய் மொழிக்குப் புதிய ண்ைடு வருஷத்து நூற்பழக்கமுள்ள கு விளங்கும்படி எழுதுவதுடன் டாமலும் நடத்துதல் வேண்டும்."
ரஞ்சகத் தன்மையுமே இலக்கியத்தின் பற்பட்டவர் பாரதியார். அதாவது மயும்ஒன்றுக்கொன்றுமுரணாகவோ, வோ இருக்கவேண்டியதில்லை. சில காலங்களாக இப்பிளவு இருந்து கைப்பணிக்கும் கலைக்கும் உடல் ருக்கும், பேதமும் ஏற்றத்தாழ்வுகளும் சமுதாய அமைப்பில் காணப்படும் ப்பேயாகும்."(கைலாசபதி.க, 1986, கள் வெளியீடு, சென்னை.ப.50)
35

Page 64
பாரதியில் மீனாட்சியம்ப என்பதற்குப் பல சான்றாதாரங்கள் மத்தியதர வர்க்கத்தைச் சார்ந்த சார்ந்த தடைகளையெல்லாம் தக தொழிற்சங்க அரசியல் பணி புரிவ செயற்பட்டமை. தான் தேர்தெ பொருத்தமான கணவரைக் காதல் தி கண்ட புதுமைப் பெண்ணாக அப் எடுத்துக்காட்டுகின்றன.
தமது தொழிற்சங்க அரசிய பாரதியாரின் பாடல்களைப் ப ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதைப் பலர் L இயற்றிய பாடல்களையும் மக்கள் ! கொள்ளச் செய்துள்ளார். இவ்வ பல பாடல்களை இயற்றி மக்கள் "இந்தியர்களது இலங்கை வாழ்க்ை அவர் இயற்றிய பாடல்களின் தொகு மீள் பதிப்பித்து வெளிட்டுள்ளனர். இத்தொகுப்பு பெரிதும் துணையாக
அவர் இயற்றிய பாடல்களில் சிலவ
"பாய்க் கப்பல் ஏறிே பலபேர்கள் உயிரி6ை தாய்நாடென் றெண்ண தகாத செய்கை கண்டு
"சட்டமிருக்குது
சக்தியிருக்கு பட்டமிருக்குது வஞ் பவர் உருக்குது வேலையிருக்குது
வினையிருக்கு
இந்நாட்டின் அதிகார வர்க்க அடிமைக் கூலிகளாகவும் இந்திய
36

ாள் முழு ஈடுபாடு கொண்டிருந்தார் உள்ளன. அவற்றில் ஒன்று தான்
பெண்ணொருவர் தமது மரபு ாத்துக் கொண்டு மக்கள் மத்தியில் தை தமது வாழ்க்கையாகக் கொண்டு டுத்துக் கொண்ட வாழ்க்கைக்குப் ருமணம் கெண்டமை என்பன பாரதி மையார் வாழ முற்பட்டுள்ளமையை
பல்கூட்டங்களின் போது அம்மையார் ாடிய பின்னரே அக்கூட்டங்கள் பதிவாக்கியுள்ளனர். அத்துடன் தாம் மத்தியில் பாடி அவர்களை விழிப்புக் ாறாக மலையக மக்கள் பற்றியும்
மத்தியில் பாடி வந்திருக்கின்றார். கயின் நிலைமை” என்ற தலைப்பில் ப்பை பெண்கள் ஆய்வு வட்டத்தினர்
அம்மையார் பற்றிய ஆய்வுகளுக்கு 5 அமைந்துள்ளது.
பற்றினை நோக்குவோம்:
ய வந்தோம்- அந்நாள் ன யிடைவழி தந்தோம் ரி யிருந்தோம்- இவர்கள் மனமிக நொந்தோம்"
ஏட்டிலே - நம்மள் து கூட்டிலே சத்திலே- வெள்ளைப்
நெஞ்சத்திலே நாட்டிலே- உங்கள் }து வீட்டிலே”
மும் பேரினவாதிகளும் இம்மக்களை "விலிருந்து வந்தேறு குடிகளாகவும்
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 65
கருதியதுடன் இவர்களின் இனத்தனித சட்டங்களையும் கொண்டு வந்தனர். தொழிற்சங்க இலக்கியச் செயற்பாடு கவிதைகளில் தொழிலாளர்களுக்கு இ ஒற்றுமை, தொழிலாளர் உரிமைகள் தீட்டியுள்ளார்.
யாவற்றுக்கும் மேலாக, இல முதல் பெண் அம்மையார் ஆவார். இ அரசியல் தலைவர்களும் புத்திஜிகளு கவனம் செலுத்தியிருந்தமையினால் தவறிவிட்டனர். சேர்.பொன். அருண அடையாளம் கண்டிருந்த போதும் முன்னெடுப்பதற்கு முன்னர் அவர் தலைவர்கள் அதனைக் கவனத்திலே வர்க்க வாழ்க்கை முறைகள், அரசி காரணமாகப் பேரினவாதம் குறித்து பேரினவாதத்தை அரசியல் தளத்தில் நடேசய்யர் மீனாட்சியம்மாள் தட மீனாட்சியம்மாளின் பாடல்களிலு அந்தவகையில் மலையக சமூக வளர்ச்சிக்கு முன்னோடியாகத் தி பற்றியும் அக்காலக்கட்டத்து சமூ செய்ய வேண்டியது காலத்தின் ( மீனாட்சியம்மாளின் பாடல்களிலு உதாரணம் தேடி வெகுதூரம் ெ பின்வரும் வரிகள் அதனை சிறப்பாக
"சிங்கள மந்திரிகள் சேதியில்லாமல் ( பொங்கவே தொழில பொலிவு கொண்டாடு “சிங்கள மந்திரி சீருகெட்டெ சங்கடமே நேருபெ சமூகம் நெருப்ப
லெனின் மதிவானம்

ந்துவத்தைச் சிதைக்கும் வகையிலான இவ்வாறானதோர் சூழலில் அரசியல் களை முன்னெடுத்த அம்மையாரின் இழைக்கப்படும் அநீதி, தொழிலாளர் என்பன குறித்து தம் கவி வரிகளைத்
ங்கையில் பேரினவாதத்தைச் சாடிய இக்காலப்பகுதில் வட-கிழக்கு சார்ந்த ரும் இலங்கைத் தேசியம் குறித்துக் ) பேரினவாதம் பற்றிச் சிந்திக்கத் ாாசலம் போன்றோர் பேரினவாத்தை அதற்கு எதிரான செயற்பாடுகளை இறந்து விடுகின்றார். பின் வந்த ) எடுக்கவில்லை. உயர் மத்திய தர யல் சிந்தனைகள், அரச சலுகைகள் அவர்கள் சிந்திக்கத் தவறிவிட்டனர். சரியாக அடையாளம் கண்டவர்கள் ம்பதிகளாவர். இந்தப் போக்கினை ம் காணக் கூடியதாக உள்ளது. வரலாறு குறித்த ஆய்வில் அதன் கழ்ந்த திருமதி மீனாட்சியம்மாள் க இயக்கங்கள் குறித்தும் ஆய்வு தேவையாகும். இந்தப் போக்கினை ம் காணக் கூடியதாக உள்ளது. சல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. எடுத்துக் காட்டுகின்றன.
செய்திடும் சூழ்ச்சி வேறில்லை காட்சி ாளர் ஒற்றுமை மாட்சி வர் அடைகுவர் தாட்சி” கள் கூற்று- மிக தன்று சாற்று ]ன தோற்று-திந்திய ாய் வரும் காற்று"
37

Page 66
"நன்றி கெட்டு பேசுப் நியாயமென்ன இன்றியமையாத ெ இடமுண்டா
அந்தவகையில் இலங் பேரினவாதத்திற்கு எதிரான முதன் முதலில் முன்னெடுத்தவர். தம்பதிகளாவர்.
இவ்விடத்தில் பிறிதொரு முக்கியமானது. மலையக இலக்கிய ஸி.வி. யின் முக்கிய படைப்பு "In ( தொகுப்பாகும். 1948களில் மலையக போது அத்தகைய ஜீவகாருணிய இந்தியகாங்கிரஸ்சத்தியாக்கிரகப் ே அச்சத்தியாக்கிரக போராட்டத்தில் அப்போராட்டம் ஏற்படுத்திய உந் மேற்குறித்த கவிதைத் தொகுப் மக்களின் வாழ்வு, இருப்பு என்பன அழகுற வெளிக் கொணர்கின்றது. வாக்குரிமைப் பறிப்பு தொடர்பா போராட்டம் தொடர்பாகவோ தொகுப்பில் அடங்கியிருக்காதது மீனாட்சியம்மாளைப் பொறுத்த ம ஒடுக்குமுறைகளையும் சட்டங்களை பாடல் தொகுப்பின் முன்னுரையில் கொள்ளத்தக்கது:
"இலங்கை வாழ் இந்திய மோசமாகிக் கொண்டே
மக்கள் அனைவரும் ஒன்று நிலைநாட்டுவதற்காக தீரழு ஏற்பட்டுவிட்டது. இந்த வரவிருக்கும் ஆபத்தை உ முக்கியமாக இந்தியத் ( பிரச்சாரம் செய்ய வே6
38

மந்திரிமாரே-உங்கள் சொல்லு வீரே வாரு பேரே செய்ய க்ககின்றீர் நீரே"
கை அரசியல் வரலாற்றில் பார்வையை அரசியல் தளத்தில் கள் நடேசய்யர் மீனாட்சியம்மாள்
விடயம் குறித்த பார்வையும் பத்தின் முன்னோடியாகத் திகழ்கின்ற Ceylon Tea Garden" a tarp 56,560.55 மக்களின் வாக்குரிமை பறிக்கப்பட்ட மற்ற செயலுக்கெதிராக இலங்கைபாராட்டத்தை ஒழுங்கமைத்திருந்தது. b ஸி.வி.யும் கலந்து கொண்டார். துதலினால் பிரவாகம் கொண்டதே பாகும். அந்தவகையில் மலையக ா குறித்து அக் கவிதைத் தொகுப்பு
அதேசமயம், மலையக மக்களின் ாகவோ அல்லது சத்தியாக்கிரகப்
எந்தப் பதிவும் அக்கவிதைத் துரதிஷ்டவசமானதொன்றாகும். ட்டில் மலையக மக்களுக்கு எதிரான "யும் நேரடியாகச் சாடுகின்றார். தமது அவரது பின்வரும் கூற்று கவனத்தில்
ர்களின் நிலைமை வரவர மிகவும் வருகிறது. இலங்கைவாழ் இந்திய று சேர்ந்து தங்களது உரிமைகளை டன் போராடவேண்டிய நிலைமை ய மக்களுக்கு எதிர்காலத்தில் ணர்த்தி அவர்களிடையே அதிலும் தோட்டத் தொழிலாளர்களிடையே சண்டியது மிகவும் அவசியமாகும்.
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 67
அத்தகைய பிரச்சாரம் பாட அதிக பலனளிக்கும். இதை ( இந்தியர்களின் நிலைமையை கூற முன் வந்துள்ளேன். இ விடாது தங்களது உரிமைகை போராடும் அவர்களை இப்ப என் அவா."
அம்மையாரின் பாடல்கள்
அவர்களை விடுதலை உணர்வு கொல் அந்த வகையில் ஸி.விக்கு வந்தமை வாய்க்கப் பெற்றுள்ளமை திடுக்கி அரசியல் தொழிற்சங்க இலக்கிய ெ அமைந்துள்ளது. அம்மையாரின் மெட்டுகளிலும், சினிமாப் பாடல் அம்மையாரே தமது பாடல்களுக்க தந்துள்ளார் (ஜெமாயாவதாரன், சந்தி ஆடுபாம்பே, அய்யா ஒரு சேதி சே கல்லார்க்கும் கற்றவர்க்கும், அய்யே பாடல் மெட்டுகளை ஒவ்வொரு குறிப்பிடுகின்றார்). இவ்வாறு தமது உத்தியைக் கையாண்டுள்ள அம்ை நவீன உத்திகளை அடிப்படையாகச் காட்டுகின்றது. அம்மையாரின் பாட ஒப்பு நோக்குகின்ற போது பொரு பெரிதும் ஒற்றுமையிருப்பதனைக்க பாடல்களை மலையகச் சூழலுக்கு ஏ அவரது பாடல்கள் அமைந்துள்ள வணங்குகின்ற போதும், இடம்பெ. "நடப்போம்", "கொண்டாடுவோம்” இருவரின் கவிதைகளிலும் தாராளம
மலையகத்தில் தொழிலா தொழிற்சங்கப் பணிகளையும் போராட்டங்களையும் முன்ே (Bracegirdle) முக்கிய இடமுண அவரது செயற்பாடுகளும் அயை
லெனின் மதிவானம்

ட்டுக்கள் மூலமாகச் செய்யப்படின் முன்னிட்டே இன்று இலங்கை வாழ் |ப் பாட்டுக்களின் மூலம் எடுத்துக் ]ந்தியர்களைத் தூக்கத்தில் ஆழ்ந்து 1ளநிலைநாட்டுவதற்குத் தீவிரமாகப் ாட்டுகள் தட்டியெழுப்பும் என்பதே
தொழிலாளர்களைச் சார்ந்ததாகவும் ர்ள வைப்பதாகவும் அமைந்துள்ளது. யாத ஆற்றல் மீனாட்சியம்மாளுக்கு ட வைக்கும் அளவுக்கு அவரது சயற்பாடுகளுக்கு வளம் சேர்ப்பதாக பாடல்கள் பொதுவாகவே கூத்து மெட்டுகளிலும் அமைந்துள்ளன. ான மெட்டுகளையும் தமது நூலில் ரெ சூரியர், நந்தவனத்தில் ஓர் ஆண்டி, 5ளுமே, தங்க குடமெடுத்து, கும்மி, பா இதென்ன அநியாயம், போன்ற பாடலும் தொடங்குவதற்கு முன் கவிதையில் இசை மெட்டு என்னும் மையாரின் கவிதைகள் பாரதியின் 5 கொண்டமைந்துள்ளதை எடுத்துக் ல்களை பாரதியாரின் பாடல்களோடு 5ளமைதி, சொற்கள் என்பனவற்றில் ாணலாம். ஒருவகையில் பாரதியாரின் ற்றவகையில் மாற்றியமைத்ததாகவும் ான, பராசக்தியை, பாரததேவியை றுகின்ற சொற்களான "செய்வோம்", முதலிய போர்க்குணமுள்ள சொற்கள் ாக இடம்பெறுவதைக் காணலாம்.
ார் வர்க்கம் சார்ந்த அரசியல் அவர்தம் நலனுக்கான னெடுத்ததில் பிரஸ்கெடிலுக்கு rடு. உழைக்கும் மக்கள் சார்ந்த ப்பாக்கப் பணிகளும் வெள்ளைத்
39

Page 68
துரைமார்களையும் ஏகாதிபத்திய செய்தது. இதன் காரணமாக பிே முகாமையாளர்) பதவியிலிருந்து நாடு கடத்துவதற்கான உத்தர பிறப்பிக்கப்பட்டது. இவ்வாறானே சார்ந்த பணிகளிலும் அமைப்பாக்கட் செயற்பட்டு வந்த பிரஸ்கெடில் மற் ஆர். டி. சில்வா போன்ற இடதுசாரி மீனாட்சியம்மையார் செயற்பட்டுள் கூட்டங்களில் கலந்து உரை நிகழ் அவரது நாகரிகத்தை மட்டும கம்பீரத்தையும் எடுத்துக் காட்டு மொத்தமாக ஆளுமையை மதிப்பீடு
"இலங்கையில்இந்தியர்களுக் அந்த அநீதிக்கு எதிராகப் வரிசையில் திருமதி மீனாட்சி
என மிகப் பொருத்தமாகக் குறிப்பிட்
ஒரு சமூகத்தைப் புரிந்து விடுதலையைத் தோற்றுவிக்க முடி மார்க்சியம் அதன் தோற்றக் கால முறைக்கும் எதிரான தத்துவார்த்தத் இந்தச் சூழலில் மார்க்சியத்தை கா முனைந்த சிலர் முதலாளித்துவ ஏகாத பல குழப்பகரமான சிந்தனைகளை அவர்களின் சமூமாற்றத்திற்கான செ இல்லாதொழிக்கத் தலைப்பட்டனர் பெண்விடுதலை சார்ந்த சிந்தனைக என்ற பிரச்சாரத்தை நவீன பெண் அறிவுஜீவிகளும் முன்னெடுத்தனர். ப வழி அல்லாமல் எந்த வகையிலும் முடியாது என்பதை வரலாறு நிரூபி பொறுத்தமட்டில் பெண்களைச் பங்குபற்றச் செய்ததுடன் G சமூகவிடுதலையுடன் இணைத்தே மு
40

வாதிகளையும் ஆத்திரங்கொள்ளச் ரஸ்கேடிள் தமது துரை (தோட்ட
நீக்கப்பட்டதுடன் அவரை வும் இலங்கை அரசாங்கத்தால் தார் சூழலில் தொழிலாளர் நலன் பணிகளிலும் முழு ஈடுப்பாட்டுடன் றும் என்.எம். பெரேரா, கொல்வின். த் தலைவர்களுடனும் ஐக்கியப்பட்டு ளார். இவர்கள் ஒழுங்கமைத்திருந்த த்திய நிகழ்வுகள் தன்முனைப்பற்ற ன்று பெண்மைக்கே உரித்தான கின்றது. அம்மையாரின் ஒட்டு செய்த கலாநிதி என்.எம்.பெரேரா
‘காகஅநீதிகள்இழைக்கப்படுமானால் போராடும் போராளிகளின் முன் அம்மையாரைக் காணலாம்”
டுள்ளார்.
கொள்ளாமல் அச்சமூகம் சார்ந்த யாது என்பது வரலாற்றின் நியதி. முதலாகவே சகலவிதமான ஒடுக்கு தளத்தினை வழங்கி வந்திருக்கின்றது. ாலாவதியான தத்துவமாகக் காட்ட பத்தியநாடுகளின் ஆசீர்வாதத்துடன் மக்கள் மத்தியில் முன் வைத்து யற்பாடுகளையும் இயக்கங்களையும் . இந்தப் பின்னணியில் மார்க்சியம் ளை முன் வைக்கத் தவறி விட்டது Eயவாதிகளும் மார்க்சிய எதிர்ப்பு ார்க்சியத்தைக் கோராமல், மார்க்சிய பெண் விடுதலையை முன்னெடுக்க திருக்கின்றது. மீனாட்சியம்மாளைப் சமூகம் சார்ந்த செயற்பாடுகளில் பண்விடுதலையின் தேவையைச் ன்னெடுத்தார்.
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 69
டொனமூர் அரசியல் யாப்பு வழங்குவது தொடர்பாக எடுத்து பெண்களுக்கு வாக்குரிமை வழ சேர். பொன்.இராமநாதன் முத பெண்களுக்கு வாக்குரிமை வழங்கப் முன் வைத்து பெண்கள் வாக்குரிமை என்ற அமைப்பு லேடி டயஸ் | ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இவ்வமைப் சத்தியவாகீஸ்வர ஐயர், திருமதி ஈ. பெண்கள் அங்கம் வகித்தனர். மீன. இவ்வமைப்பில் அங்கத்துவம் பெற வாக்குரிமையை ஆதரித்துப் பல கா சங்கம் குறித்த அம்மையாரின் பார்ல
"இச்சங்கமானது டொனமூர் ஆரம்பிக்கப் பெற்றதெனின செய்து முடித்திருக்கிறார்கள் இச்சங்கத்தினர் இதுவரை போதிலும் இனித்தான் அதில் இருக்கிறார்கள். மேற்படி 50 ஆக வைத்திருக்கின்ற சேர்ந்தவர்கள் இதில் கே படைத்தவர்கள் மாத்திரம் த போதுமானதாகாது. எல்ல வேண்டிய வேளையில் தலையிடுவதைக் கொண்டு சகோதரிகள் தாங்கள் கொ வேண்டுமானால் ஆங்கில
பிரச்சார வேலைகளைத் து. 1929).
என பெண்கள் வாக்குரி எடுத்துக் கூறியதுடன், அவ்விய அவர்களின் நலனினின்றும் எந்தளவு அம்மையார் சுட்டிக்காட்டத் தவற தளம், செயற்பாடு என்பன அம்பை என்பனவற்றிலிருந்து முரண்பட்டி |
லெனின் மதிவானம்

ன் கீழ் பெண்களுக்கு வாக்குரிமை |க் கொள்ளப்பட்ட விவாதத்தில் ங்குவதற்கு எதிரான கருத்துகள் லானோரால் முன்வைக்கப்பட்டன. பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை 5 FrisLib(Women Franchise Union) ண்டாரநாயக்காவின் தலைமையில் பச் சார்ந்த திருமதி. நல்லம்மாள் ஆர். தம்பி முத்து முதலிய தமிழப் ாட்சியம்மாளைப் பொறுத்தமட்டில் பில்லை என்றபோதிலும் பெண்களின் ட்டுரைகளையும் எழுதியுள்ளார். இச் வ இவ்வாறு அமைந்திருந்தது:
கமிஷன்இலங்கைக்குவந்தகாலத்தில் 1ம் தங்கள் வேலையைச் செவ்வனே ர் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். செய்துள்ள வேலை எப்படியிருந்த க வேலை செய்ய வேண்டியவர்களாக
சங்கத்திற்கு வருஷ சந்தா ரூபா படியால் சாதாரண குடும்பத்தைச் சர்ந்துழைக்க வசதியிராது. பணம் ங்கள் காரியத்தைச் செய்து முடிப்பது )ாச் சகோதரிகளும் கலந்துழைக்க பணம் படைத்தவர்கள் மாத்திரம்
அதிக பலன் கிடையாது. ஆகவே ண்ட காரியத்தைச் செய்து முடிக்க ம் தெரியாத சகோதரிகளிடத்தும் வக்க வேண்டும்" தேசபக்தன் (26-01
மைச் சங்கத்தின் முக்கியத்துவத்தை க்கம் உழைக்கும் மக்களிலிருந்தும் அந்நியப்பட்டிருந்தது என்பதனையும் வில்லை. இவ்வியக்கத்தின் சித்தாந்தத் யாரின் சித்தாந்தத் தளம், நடைமுறை ருந்தமையும் அவர் இவ்வியக்கத்தில்
41

Page 70
அங்கம் வகிக்காததற்கு ஏதுவான எண்ணத்தோன்றுகின்றது. இவ்வா வழங்குவதைக் கடுமையாக எதி போன்றோரைக் J5G60)LDLufts, அதே சமயம் பெண் ஆளுமையின் எடுத்துக்காட்டுகின்றார்.
1929 ஆம் ஆண்டில் தேச வெளிவரத் தொடங்கியது. நடே பொறுப்பு அதிகரித்ததால் அவர் அ இதன் காரணமாகப் பத்திரிக்கைப் ெ அம்மையாருக்கு ஏற்பட்டது. அம்6 செயற்பட்ட காலத்தில் அதிகமான செயற்பட்டமை பற்றிச் சாரல் நாடன் இக்காலத்தில் தேசபக்தன் பத்தி கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார். சில இ எழுதியுள்ளார். "ஸ்திரிபக்கம்”என்றப பெண்கள் தொடர்பில் பல கட்டுரை கட்டுரைகள் யாவும் தொகுக்கப்பட் காலத்தின் தேவையாகும்.
மலையகத்தில் LÉ60TITL வளர்ச்சிக்குக் காத்திரமான பங்களிப் ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட LDé595L 'ċifIT இலக்கிய நோக்கு என்பன மலை தோற்றுவித்திருக்கின்றது. அம்மரபு ஆக்கக் கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது தொடர்ச்சியினையும் நன்கு விளங் பற்றிய முழு நிறைவாக ஆய்வு அவசிய
சூரியகாந்தி -2010
42

காரணமாக அமைந்திருக்கும் என றே பெண்களுக்கு வாக்குரிமை ாத்த சேர். பொன்.இராமநாதன்
விமர்சனத்திற்குட்படுத்துகின்ற ர் மகத்துவம் குறித்துச் சிறப்பாக
பக்தன் பத்திரிக்கைத் தினசரியாக சய்யரின் அரசியல் தொழிற்சங்க டிக்கடி வெளியூர் சென்று வந்தார். பாறுப்பினை ஏற்க வேண்டிய நிலை மையார் இப்பொறுப்பினை ஏற்று
பெண்கள் இவரோடு இணைந்து தமது ஆய்வில் குறிப்பிட்டுள்ளார். ரிகையில் அம்மையார் நிறையக் தழ்களுக்கு ஆசிரியர் தலையங்கமும் குதிக்குத்தானேபொறுப்பாகவிருந்து களை எழுதியுள்ளார். இவர் எழுதிய டு நூலாக வெளிவர வேண்டியது
ட்சியம்மாள் அதன் சமூக பினை நல்கியுள்ளார். அம்மையாரின் ர்பு, நாட்டு நல நாட்டம், யகத்தில் புதிய மரபொன்றினைத் இன்றைக்கும் வாய்ப்புள்ள சில அம்மரபின் வரலாற்றினையும் கிக்கொள்வதற்கு மீனாட்சியம்மாள் JLDTG5Lh.
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 71
கவிஞர் ஸி
மனுக்குலத்தின் வரலாறு என்பது பல முரண்பாடுகளுக்கும், LOf சென்றுகொண்டிருக்கின்றது. மனித அம்முரண்பாடுகளையும் மாற்றங் அவர்கள் அவ்வாறு எதிர்கெ அவதானிக்கலாம்.
l. முதலாவது பிரிவினர், சூழலி முரண்பாடுகளையும் கண்டு என அடங்கிப் போவர். தர்மம், முன்னோர் வழி கொடுக்கப்படுகின்றது. இந்நிலைப்பாட்டில் காணல
2. இரண்டாவது பிரிவினர் கு முரண்பாடுகள் என்பவற்றிலி போகின்றவர்கள். சமூகத்தை யோகிகள் முதலியோரை (இல்லற பந்தத்தில் கட்டுண் வாழ்வோர் உண்டு. துறவு சமூக அக்கறையுடன் இருந்துள்ளனர்).
3. மூன்றாவது பிரிவினர்
முரண்பாடுகளையும் கண்( அவற்றுக்கான தீர்வினை காலகட்டத்தில் காணப்படு இயக்கங்களில் ஏதாவது சமூக மாற்றத்திற்காக உன்
லெனின் மதிவானம்

04
.வி. யின் இலக்கிய நோக்கு (காலமும் கருத்தும்)
வேறுபட்ட போராட்டங்களுக்கும், ற்றங்களுக்கும் மத்தியில் ர்கள் தாம் வாழும் காலகட்டத்தில் களையும் எதிர்கொள்ளுகின்றனர். ாள்வதை மூன்று நிலைகளில்
ல் காணப்படும் பிரச்சினைகளையும், , "இது இவ்வாறு தான் நடக்கும்" இங்கு ஊழ்வினை, விதி, மரபு, என்பவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் பெரும்பாலாக பொதுமக்களை )пLђ.
ழலில் காணப்படும் பிரச்சினைகள், ருெந்து விடுபட்டு சமூகத்தைத் துறந்து த் துறந்து தவம் செய்யும் ஞானியர்,
இந்நிலைப்பாட்டில் காணலாம். ாட நிலையிலும் இக் கருத்தியலுடன் பூண்டு தனித்து வாழ்ந்த போதிலும் சிந்தித்துச் செயலாற்றியவர்களும்
சமூகத்தின் பிரச்சினைகளையும் நி அவற்றினை எதிர்கொள்வதுடன் TԱյւb முன்வைக்கின்றனர். தன் ம் முற்போக்கு அல்லது பிற்போக்கு ஒன்றினைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி, ழக்கின்றவர்களாகக் காணப்படுவர்.
43

Page 72
இந்நிலைப்பாட்டில் அர பத்திரிகையாளர்கள், கலைஞ ஒருவருடைய வாழ்க்கை அ சமூக வாழ்க்கையின் யாதேனும் ஒன் தேவை ஏற்பட்டுவிட்டதென்றால், வகையிலும் அளவிலும் சமூகப் பய சிந்தனையில் கொள்ள வேண்டியவற் முயற்சிக்கின்றார்கள். இதனால் அ இன்றைய நிகழ்வாகின்றது.
கவிஞர் ஸி.வி.வேலுப்பி நிகழ்வாகி விடுகிறார். இறந்த மன இன்றைய பிரச்சினைகளோடு இை பற்றிய தேடல், ஆய்வுகள், மதி
உடையதாகின்றது. அவ்வடிப்பை பொறுத்தவரையில் ஆசிரியர், இலக்கியகர்த்தா எனப் பல்து
உடையவர். இவ்வாளுமைகள் ஆய்வுக்குட்படுத்துவதன் மூலம் வெளிக்கொணர முடியும் என்ற ஒருங்கிணைந்ததாகவே ஸி.வி. வெளிப்பட்டுள்ளன எனலாம். அந் நோக்கிலும், போக்கிலும் இவ்வா அளவிலும் தாக்கம் செலுத்தியுள்ள6
சமூகம் பற்றிய அவரது ச எதிர்கொண்ட விதம், அவரது சிந்த படைப்புக்களில் எவ்வாறு வெளி ஆய்வுக்குட்படுத்தப்படுகின்றது. ( ஆதாரமாக உள்ள மலையக அவசியமானதாகின்றது. அதுபற்ற "மலையக நாட்டார் பாடல்கள் மர தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளதால் இங் மலையகத்தில் இடம்பெற்ற முக்கிய செல்வோம்.
44

சியல்வாதி, இலக்கியகர்த்தாக்கள், ர்கள் முதலியோரைக் காணலாம்.
வரது குடும்ப மட்டத்துக்கு மேலாக றின் மட்டத்தில் நிலைக்கப்படுகின்ற அம்மனிதனின் வாழ்க்கை ஏதோ ஒரு ன்பாடு மிக்கதாகின்றது. அவர்களின் றை தம் தேவைகளுக்கேற்ப கொள்ள த்தகையோரின் வாழ்வும், பணியும்
ள்ளை இவ்வாறுதான் இன்றைய ரிதனின் வாழ்வும் பங்களிப்புகளும் பபுடையதாகின்ற போது அவர்கள் ப்பீடுகள் என்பன முக்கியத்துவம் 70) Luĵaŭ) கவிஞர் ஸி.வி.யைப் பத்திரிகையாளர், அரசியல்வாதி, துறை சார்ந்த ஆளுமைகளை ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக காத்திரமான சில தகவல்களை
போதும், இவை அனைத்தும் என்ற மனிதரின் சிந்தனைகள் த வகையில் ஸி.வி.யின் இலக்கிய ருமைகள் ஏதோ ஒரு வகையிலும்
፩፲.
ணிப்பு அக்காலச் சூழலினை அவர் னைகள் என்பன அவரது இலக்கியப் ப்பட்டதென்பது இக்கட்டுரையில் இதற்கு முன்தேவையாக அதற்கு சமூகவமைப்பு குறித்த தெளிவு இந்நூலில் இடம்பெறுகின்ற பும் மாற்றமும்” என்ற கட்டுரையில் ரு நேரடியாக ஸி.வி.யின் காலத்தில் நிகழ்வுகள் குறித்த விடயங்களுக்குச்
ஊற்றுக்களும் ஓட்டங்களும்

Page 73
லி.வி.யின்காலத்தில் மலையகத் (1934 - 1984)
சுமார் 50 ஆண்டு காலப பணியாற்றிய லி.வி. யின் இல அக்காலத்தில் இடம்பெற்ற சமூக, அ குறித்த தெளிவு அவசியமாகின்றது.
1939களில் மலையகத் வேண்டியதன் அவசியம் உணரப்பட் பெற்றது. 1939இல் இலங்கை - இந் இது பெரும்பான்மை தோட்டத் இருந்தமையினால் ஒர் பலம் வாய்ந் இவ்வமைப்பு மலையக மக்க6ை மேற்கொண்ட போது அதற்கு முகங்கொடுக்க வேண்டியிருந்த செயற்பட்ட தொழிலாளர்கள் அத்துடன் ஸ்தாபன பணிகளுக்காக (லயன்கள்) சென்றவர்கள் துணைநின்றவர்கள் என்ற வகையில் போராட்டங்கள் மலையகத்தில் இட உயிர்த் தியாகங்களின் மீது கட்டிெ இலங்கை - இந்திய காங்கிரஸ் காண
1940இல் சம்பள உயர் மலையகத்தில் வலுப்பெற்றன. இ போராட்டம் குறிப்பிடத்தக்கது. இ தொழிலாளி பொலிஸாரின் துப்பாக
தொடர்ந்து வந்த கால மலையக தேசிய உணர்வும் மலையகத் தமிழர் வளர்ந்து வ இனத்துக்குரிய சமூகவுருவாக் இவர்கள் சிங்களத் தொழிலாளர் மக்களின் நல்வாழ்வுக்கான போராட இருந்ததனாலும் பேரினவாதிகளை அச்சத்தின் காரணமாகப் பேரின்
லெனின் மதிவானம்

தில் நிகழ்ந்த முக்கிய நிகழ்வுகள்
ாக (1934 - 1984) எழுத்துலகில் க்கிய நோக்கினைத் துணிவதற்கு ரசியல், கலை, இலக்கிய நிகழ்வுகள்
தமிழர்களிடையே ஸ்தாபனப்பட டு அதற்கான செயற்பாடுகள் இடம் திய காங்கிரஸ் உருவாக்கப்பட்டது. தொழிலாளர்களைக் கொண்டதாக த ஸ்தாபனமாகக் காணப்பட்டது. ா ஸ்தாபனப்படுத்த முயற்சிகள் எதிரான ஒடுக்குமுறைகளுக்கு து. இவ்வமைப்பில் தீவிரமாக வேலை நீக்கம் செய்யப்பட்டனர். தொழிலாளர்களின் குடியிருப்புக்குச் அத்துமீறி ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு கைது செய்யப்பட்டார்கள். பல ம்பெற்றன. பல தொழிலாளர்களின் யெழுப்பப்பட்ட ஒர் அமைப்பாகவே ப்பட்டது.
வுகள் கோரிய போராட்டங்கள் இவற்றில் முல்லோயா தோட்டப் ப்போராட்டத்தில் கோவிந்தன் என்ற க்கிச் சூட்டுக்கு இலக்கானார்.
ங்களில் மலையக மக்களிடையே வளர்ச்சியடையத் தொடங்கிற்று. ரும் ஒரு தேசிய சிறுபான்மை கத்தைக் கொண்டிருப்பதனாலும், களுடன் இணைந்து உழைக்கும் ட்டத்தைத் தொடரக் கூடியவர்களாக
அச்சங்கொள்ளச் செய்தது. இந்த னவாதிகள் இம்மக்களைச் சிங்களத்
45

Page 74
தொழிலாளர்களிலிருந்து பிரித்து அவர்களை நாடற்றவர்களாக்கும் அதன் வெளிப்பாடாகவே இம்மச் குடியுரிமைப் பறிப்புச் சட்டம் ெ மலையக மக்களைப் பிரதிநிதித்துவ இந்திய காங்கிரஸ் இருந்தது. குடியுர பரந்துபட்ட, போராட்டத்தை நட எதிரான போர்க்குணத்தைக் கொன அம்சமாகும். இவ்வமைப்பில் ஸி.வி ஒருவர்.
மேலும், குறைந்த தெ லாபத்தைப் பெறும் நோக்குடனும், சிதைக்கும் நோக்குடனும் கொண் சாஸ்திரி ஒப்பந்தம் (1965) அமைந் செயலால் மலையகச் சமூகம் மே! பல குடும்பங்கள் சிதைக்கப்பட்ட நண்பர்களைப் பிரிந்த நண்பர்கள், ஏராளமானோர் வேர்கள் பிடுங்கப்ப வைக்கப்பட்டனர். இவர்களை ஏற் கோச்சி” என அழைக்கப்பட்டது.
இலங்கை இந்திய காங்கிர ஏற்றவகையில் இலங்கைத் தொழில காலப் போக்கில் இவ்வமைப்பில் ஏ திரு. வீ.கே. வெள்ளையன் போன்ே புதிய அமைப்பை உருவாக்க வே பின்னணியில் 1965 ஆம் ஆண்டு தேசிய சங்கம் என்ற அமைப்பா மனிதாயம் சார்ந்த தொழிற்சங்க இவ்வமைப்பிற்கு முக்கிய இட இவ்வமைப்பில் முக்கிய உறுப்பினர கவனத்தில் கொள்ளத்தக்கதொன்றா
இக்காலப்பகுதியில் மலை தலைமையிலான இலங்கை திரா வளர்ந்திருந்தது. இதன் காரணமா
46

வைக்கும் நடவடிக்கைகளிலும்
முயற்சிகளிலும் ஈடுபட்டனர். $களுக்கு எதிராக 1948ஆம் ஆண்டு காண்டு வரப்பட்டது. அப்போது வப்படுத்திய அமைப்பாக இலங்கை ரிமைப் பறிப்பு சட்டத்திற்கு எதிராகப் த்தவில்லை என்ற போதும் இதற்கு ண்டிருந்தமை அதன் முற்போக்கான .யும் முக்கியமான உறுப்பினர்களில்
ாழிலாளர்களைக் கொண்டு கூடிய இம்மக்களின் சமூகவுருவாக்கத்தைச் டு வரப்பட்ட ஒப்பந்தமாக பூரீமா திருந்தது. இந்த ஜீவ காருணியமற்ற லும் வதைக்குள்ளாக்கப்பட்டதுடன் ன. கணவனைப் பிரிந்த மனைவி, காதலனைப் பிரிந்த காதலி என ட்டவர்களாய் இந்தியாவுக்கு அனுப்பி jறிச் சென்ற புகையிரதம் "அழுகை
"ஸ் பின்னர் இந்நாட்டுச் சூழலுக்கு ாளர் காங்கிரஸாக மாற்றமடைந்தது. ாற்பட்ட முரண்பாட்டின் காரணமாக றோர் இவ்வியக்கத்திலிருந்து விலகிப் ண்டிய தேவை ஏற்பட்டது. இந்தப்
உருவாக்கப்பட்டதே தொழிலாளர் கும். மலையக மக்கள் தொடர்பில் நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்ததில் முண்டு. ஸி.வி. வேலுப்பிள்ளை ாக இருந்தார் என்பதும் இவ்விடத்தில்
கும.
}யகத்தில் திரு. ஏ.இளஞ்செழியன் விட முன்னேற்றக் கழகம் தோன்றி க மலையக மக்களிடையே தி.மு.க
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 75
கருத்துகள் பரவி ஜனரஞ்சகம் அை பலர் பின்னாட்களில் இடதுசாரி இதன் முற்போக்கான அம்சமாக அடித்தளமாகக் கொண்டு இவ்வி திராவிட முன்னேற்றக் கழகப் டே அதே சமயம் உழைக்கும் மக் கொண்டதாகவும் அமைந்திருந்த இப்போக்கு சார்ந்த பண்பாட்டு தோன்றின. இவ்வியக்கம் மலைய இனம் என்ற சிந்தனைப் போக்கை நடவடிக்கைகளுக்கு எதிரான போரா
இன்னொரு புறத்தில் இே கல்வி வளர்ச்சிக்காகப் பல்வேறு நட மலைநாட்டு எழுத்தாளர் மன்றத் வளர்க்கப்பட்டது. அவ்வமைப்பில் இலக்கியம் என்பதை அதன் கருத்தி அதனால் தொழிலாளர்களின் பிர நிராகரிக்க முடியவில்லை. எனவே, இலக்கிய நடவடிக்கைகளே இ காணப்பட்டன.
இதே காலச் சூழலில் தோ இடது சாரி இயக்கமானது புதியே இவ்வியக்கம் மலையக மக்களிடை போது தொழிலாளர்கள், புத்திஜீவிக ஆளுமைகளைத் தன் நோக்கி ஆக நல்வாழ்வுக்கான போராட்ட மு: இருந்தது. இக்காலகட்டத்தில் ஏற்ப மேபீல்ட், பதுளை கீனாகலை போராட்டங்களை உதாரணமாகக்
மலையகத் தமிழர் ஒரு சமூ முகமாக பல குடியேற்றவாதத் த மேற்கொண்டு வந்துள்ளது. 1977ம் தொகுதியில் 700 ஏக்கர் காணியை
லெனின் மதிவானம்

டந்திருந்தது. இதில் அங்கம் வகித்த இயக்கங்களில் இணைந்தனர். இது க் காணப்பட்டது. மலையகத்தை யக்கம் செயற்பட்டதால் இந்திய ாக்கிலிருந்து அந்நியப்பட்டதாகவும் களின் நலனை அடிப்படையாகக் து. இதன் பின்னணியில் தான் இயக்கங்களும் இலக்கியங்களும் க மக்கள் தனித்துவமிக்க தேசிய அங்கீகரித்ததுடன் அதற்கு எதிரான Tட்டங்களையும் முன்வைத்தது.
த காலத்தில் பண்பாட்டு ரிதியாகக் டவடிக்கைகள் முன் எடுக்கப்பட்டன. ந்திற்கூடாக மலையக இலக்கியம் ன் தலைமை, பாட்டாளி வர்க்க யலாக ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தாலும் ச்சினைகளை இலக்கியப் பரப்பில்
மனிதாபிமான அடிப்படையிலான இவர்களில் முதன்மை பெற்றுக்
ாழர் சண்முகதாசன் தலைமையிலான தார் பரிணாமத்தை எட்டியிருந்தது. யே வேர் கொண்டு கிளை பரப்பிய ள், மாணவர்களெனப் பல்வேறுபட்ட ர்சித்திருந்தது. உழைக்கும் மக்களின் னைப்பை இவ்வியக்கம் உணர்த்தி ட்ட மக்கள் எழுச்சிக்கு மடக்கும்புர, ஆகிய இடங்களில் இடம்பெற்ற கூறலாம்.
கமாகக்கூடிவாழ்வதனைச்சிதைக்கும் திட்டங்களை அரசு அவ்வப்போது ஆண்டு நுவரெலியா - மஸ்கெலியா 'ச் சுவீகரித்து தமது குடியேற்றவாத
47

Page 76
நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள அ போராட்டம் கிளர்ந்தெழுந்ததுடன் தோட்டத்தைச் சேர்ந்த சிவனு லட்சு இதனை எதிர்த்து மலையகத்தில் பாடசாலை மாணவர்கள் எனப் பல ஈடுபட்டமை இப்போராட்டத்திற்கா
தொடர்ந்து வந்த காலப்பகு பின்னணியில் மோசமான இன வன்மு மலையகத் தமிழர்கள் தங்களது உ கலாசார பண்பாட்டுப் பாரம்பரிய பெயர்ந்து இந்தியாவிற்குச் சென்றன, இருப்பையும் அடையாளங்களையும் முறைகளுக்கும் சுரண்டலுக்கும் உட உடமை இழப்பு, புலப் பெயர்வு என் வகையில் பல்வேறுவிதமான பாதிப்பு
ஸி.வி. யின் எழுத்துகள்
ஸி.வி.யைநாம்புரிந்துகொ எம் முன்னுள்ளவை அவரது எழு சொற்பொழிவுகள், அவரது கடித் பெறாத கட்டுரைகள், ஆக்கப் படை என்பன முறையாகக் கிடைத்திருப்ட ஆய்வினை வெளிக்கொணர முடியு அவர் பற்றிய ஆய்வுகளுக்குத் த எனினும் கிடைக்கப்பெற்ற சில ஆ சமூக நோக்குப் பற்றிய ஆய்வினை இக்கட்டுரை ஒர் ஆரம்ப முயற்சியே கூறவிழைகின்றேன்.
ஆய்வு வசதிக்காக அவரது எழுத்துக்
கொள்வது சிறப்பான ஒன்றாகும்.
1. நாட்டார் பாடல்கள் சேகரிட் 2. கவிதை 3. நாவல் 4. பிற முயற்சிகள்
48

ரசு முயற்சித்தது. இதற்கு எதிரான ன் இப்போராட்டத்தில் டெவன் மணன் என்ற இளைஞர் பலியானார். தொழிலாளர்கள், புத்திஜீவிகள், தரப்பட்டோர் ஆர்ப்பாட்டங்களில் ான பலமான அம்சமாகும்.
குதிகளில் கேவலமானதோர் அரசியல் றைகள்கட்டவிழ்த்துவிடப்பட்டன. டைமைகளை இழந்ததுடன் தமது ங்களையும் இழந்தனர். பலர் புலம் ர். அந்நாட்டிலும் இன்று வரை தமது இழந்து பல்வேறு விதமான அடக்கு ட்பட்டு வருகின்றனர். இவ்வகையில் பன ஒரு சமுதாயத்தின் இருப்பு என்ற புகளை ஏற்படுத்தியிருந்தது.
ள்வதற்கும்ஆராய்ச்சிக்குட்படுத்தவும் ழத்துக்கள் தான். அவர் ஆற்றிய தங்கள், குறிப்புக்கள் நூல்வடிவம் ப்புக்கள், வரைந்த கேலிச் சித்திரங்கள் பின் அவர் குறித்த பூரணத்துவமான ம். மேற்குறிப்பிட்ட சில விடயங்கள் டையாக உள்ள காரணிகளாகும். தாரங்களை ஒழுங்குபடுத்தி அவரது ா மேற்கொள்வோம். அவ்வகையில் தவிர முடிந்த முடிவல்ல என்பதையும்
களைப் பின்வருமாறு வகைப்படுத்திக்
1ւ!
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 77
நாட்டார் பாடல்கள் சேகரிப்பு
ஸி.வி. பெரியாங்கங்காணி வசித்ததனால் நாட்டார் பாடல்க சேகரிப்பதற்குமான சூழ்நிலை கிடை விசேட தினங்களில் பெரிய கங்கான பாடல்களைப் பாடிப் பரிசு பெற்ற6 தொடர்பான சேகரிப்பு, ஆய்வு என் தீவுகளாகவும் இடம்பெற்ற போதிலு எனலாம். ஸி.வி. வேலுப்பிள்ளை அவ சிலவற்றைச் சேகரித்து "மலைநாட்டு வெளியிட்டமை இத்துறையில் குறி காணப்படுகிறது.
உழைக்கும் மக்களின் முன்னெடுப்பதற்கு இம்மக்களின் நப் மகிழ்ச்சி, துன்பம், அவர்தம் உறுதிட நாட்டார் பாடல்கள் தொடர்ப முக்கியத்துவமுடையவையாகின்றன. இலக்கியம் யாவும் மக்களிடம் கான உரையாடல்களும் வளமிக்க மெ உருவாக்கமடைகின்றன. இத்தகைய கார்க்கியின் படைப்புக்கள் உருவாக்க
சமூகவுணர்வுடனும் நாட் பார்வையுடனும் ஸி.வி. இம்மு இவருக்குப் பின்னர் மலையக நாட்ட இடைவெளி காணப்படுகின்றமை கை
இத்தொகுப்பில் அடங்கிய மனப்பாடம். மேடைகளில் பேசும் ே போதும் இந்நாட்டார் பாடல்களை அவர் உழைக்கும் மக்களை நேசி இந்நாட்டார் பாடல்களையும் நே ஜெயராமன்). ஸி.வி.யின் இம்முயற் ஆற்றிய முக்கிய பங்களிப்பாக அமை
லெனின் மதிவானம்

யான தனது தாத்தாவின் வீட்டில் களை இரசிக்கவும், அவற்றினைச் டத்தது. தோட்டத் தொழிலாளர்கள் ரியின் வீட்டிற்குச் சென்று நாட்டார் னர். மலையக நாட்டார் பாடல்கள் பன ஆங்காங்கே திட்டுக்களாகவும், ம் அவை முழுமை அடையவில்லை பர்கள் மலையக நாட்டார் பாடல்கள் மக்கள் பாடல்கள்" என்ற தலைப்பில் ப்பிடத்தக்க சாதனையாக அமைந்து
நல்வாழ்வுக்கான போராட்டத்தை ம்பிக்கைகள், விருப்பு-வெறுப்புக்கள், ப்பாடு என்பவற்றைப் பிரதிபலிக்கும் ான சேகரிப்பு, ஆய்வு என்பன
அத்துடன் இன்றைய மக்கள் எப்படும் நாட்டார் வழக்காறுகளும், ாழியில் பட்டை தீட்டப்பட்டே பின்னணியில் தான் பாரதியின்கமடைந்தன.
டார் பாடல்கள் குறித்த சரியான யற்சியினை மேற்கொண்டுள்ளார். ார் பாடல்கள் சேகரிப்பில் ஒரு நீண்ட வனிப்புக்குரியது.
பாடல்கள் அனைத்தும் அவருக்கு பாதும், சாதாரண உரையாடல்களின் ா மேற்கோள் காட்டியே பேசுவார். த்தவர். இதன் வெளிப்பாடாகவே சித்தார்(தகவல்: திருமதி. தவமணி சி மலையக இலக்கியத்திற்கு இவர் ந்து காணப்படுகின்றது.
49

Page 78
மிக அண்மையில் மு.சில அடங்காத சில மலையக நாட்டா வெளியிட்டார். இந்நூல் மலை புது வரவாகக் காணப்பட்ட போதி பாடல்களும் தொகுக்கப்பட்டுள் பி.வி.க்கு தெரியாது என்பதல்ல. ஸி. பார்வையுடனும் தொகுத்தமை தொகுப்பில் தவிர்த்திருக்கின்றார் எ
கவிதை
கவிஞரின் ஆளுமையை படைப்புக்கள் மிக முக்கியமானவை இலக்கிய உலகில் கணிப்புக்குரி ஆளுமையை விஸ்மாஜினி (Visma) வேஃவேயர் (Wayfarer) என்ற வச அறியலாம். "விஸ்மாஜினி, "வேஃெ பி.வி.யின் சொல்லாட்சிகளைக் காண6 அவரது கவித்துவ ஆளுமையின் உ Ceylon Tea Garden 6Tairp G5ITg5l. யாவும் இத்தொகுப்பை எழுதுவதற் மிகையாகாது. இத்தொகுப்பு முத6 தமிழ் மொழியிலும் மொழிபெயர்க் மொழிபெயர்ப்புப் பற்றி நோக்கி பயன்மிக்க ஒன்றாகும்.
ஸி.வி. வேலுப்பிள்ளையி Garden என்ற கவிதைத் தொகுப்பு தொகுப்பும் முக்கியமானவையாகும் இவ்வாறு பிரவாகம் கொண்டிருந்த “To the tom - to
The dawn lies st
Trembling upon
The last dew bea
Before the morn
50

வலிங்கம் ஸி.வி. யின் தொகுப்பில் ர் பாடல்களைத் தொகுத்து நூலாக பக நாட்டார் இலக்கியத்திற்கான நினும், அவற்றில் சில விரசம் மிக்க ளன. இப்பாடல்களெல்லாம் ஸ் வி. மிக நிதானத்துடனும் சமுதாயப் யினாலேயே அவற்றைத் தமது ானக் கருத இடமுண்டு.
மதிப்பிடுவதற்கு அவரது கவிதைப் யாகும். கவிதைத்துறைதான் அவரை யவராக்கியது. இவரது கவித்துவ ini) என்ற கவிதை நாடகம் மூலமும் ன கவிதைத் தொகுப்பு மூலமாகவும் வயர்' என்ற இரண்டு நூல்களிலும் ஸ் லாம்” என்பார்சாரல்நாடன். எனினும் ன்னத அறுவடையாக அமைந்தது In பாகும். ஏனைய கவிப்படைப்புக்கள் கான படிக்கற்கள் எனக் கூறின் அது லில் இரசிய மொழியிலும், பின்னர் கப்பட்டது. முதலில் இத்தொகுப்பின் பின்னர் கவிதை பற்றி நோக்குதல்
air LugoLilisaffai) In Ceylon Tea b Born to Labour 6Taip 6 fauja O75 ம். அவரது ஆங்கிலக் கவி வரிகள்
T
m’s throp
arted;
the tea;
ud is fresh,
ing treads
இாற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 79
On this mating ho Where suffering a Decay and death a In the life-throp
In the breathing o!
சக்தி பால ஐயாவின் மெ காணப்படுகின்றது:
"பேரிகைக் கொட்டெழு
பேரொலித் துடிப்பும் புலர்தலுணர்த்தப் புரளுமாம் வைகறை
பாரிலே கதி ரொளி
பன்நடம் பயிலுமுன் பசுந்தளிர் தேயிலைப் பள்ளி கொள் தூய
எஞ்சிய முத்தாம்
எழில் மிளிர் பனித்துளி எழுலான் இறைக்கும் இதயார்ப் பணமுற
சஞ்சலம் வேதனை
சாதல், அழிவு, சகலமும், ஒன்றென சாந்தவ் வேளைக்கண்"
இம்மொழிபெயர்ப்பில் ஸி. இயல்பான மண்வாசனைப் பண்பும் , காணப்படவில்லை. சக்தி பால ஐ மொழிபெயர்ப்பு என்று கூறுவை பொருந்தும் (இது தொடர்பாக வி யின் படைப்பின் தாக்கத்தினால் தன மொழிபெயர்ப்பென தாம் குறிப்பி ஐயா தனிப்பட்டவகையிலும் சி கேட்டிருக்கின்றேன்). ஸி.வி. தொழிற்சங்கவாதியாக இருந்தவர்.
லெனின் மதிவானம்

nd pain
IC ΟΥΕ
f men.”
ாழிபெயர்ப்பு இவ்வாறு அமைந்து
வி.யின் கவிதைகளில் காணப்பட்ட அவற்றோடு இணைந்த சொற்களும் யாவின் கவிதைத் தொகுப்பினை த விட தழுவல் எனக் கூறுவதே மர்சனங்கள் எழுந்தபோது, ஸி.வி. ாது ஆக்கம் வெளிப்பட்டதேயன்றி டப்படவில்லை என்று சக்தி பால ல கூட்டங்களிலும் கூறியதைக் அவர்கள் அரசியல்வாதியாக இலக்கியத் தளத்தில் மட்டுமே
51

Page 80
இயங்கியவரான சக்தி. பாலையா ? எதிர் கொண்டார் என்பதும் சுவாரசி சஞ்சிகைக் குழுவினரும் ஸி. வி. யின் . ஈடுபட்டுள்ளனர். அம் மொழிப்பெய காணப்படுகின்றது.
பிரட்டின் . விடியலே . தேயிலை ம் சரிந்து கிட
விடியல் பெ ஆக்கிரமிப் இறுதியாய் பனித்துளி .
பொருந்தும் பொழுதின் துயரும் நே நசிவும் இழ
இம் மக்கள் இவ்வாழ்வு அம்சம் ஒன ஆகிப் போ
இம்மொழிபெயர்ப்பு சிதைவடையாது காணப்படுகின்றது
மல்லியப்பு சந்தி திலகர் யின் In Ceylon Tea Garden தொகுப்பு (ஆங்கிலத்தில் ஸி. வி. 6 மொழிபெயர்ப்பையும் சேர்த்து) இத் அமைந்துள்ளது.
ஸி.வி.யின் படைப்புகள் உள்நின்று நோக்குவதுடன், 52

இத்தகைய உணர்வுகளை எவ்வாறு சியமானதோர் வினாதான். நந்தலாலா கவிதை மொழிபெயர்ப்பு முயற்சியில் ார்ப்பு வரிகள் பின்வருமாறு அமைந்து
அதிர்வில் அதிர்ந்து போய்
து
ந்தது.
பாழுதின் பின் முன்னர்
சொட்டும் - இப் புதிது.
ம் இந்த
கணத்தில் தான் ாவும்
ப்பும்
ரின் மூச்சில் கயின் முகிழ்ப்பின் ர்றென
"யின.
உள்ளடகத்திலும் உருவகத்திலும்
.
தொகுத்து வெளியிட்டுள்ள ஸி. வி. (2007 பாக்யா பதிப்பகம்) கவிதைத் ாழுதிய ஆங்கிலக் கவிதைகளையும் $தகைய ஆய்வுகளுக்கு உந்து சக்தியாக
மலையக மக்களின் பிரச்சினையை மலையக வாழ்க்கை முறையின்
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 81
நடப்பியலைப் புரிந்து கொண்டு நிய எழுத முனைந்தமையின் வெளிப் இவரது கவிதைகள் நாட்டார் இல அமைந்து காணப்படுகின்றன.
இத்தொகுப்பில் அடங்கிய கொண்டு நோக்கும் போது மலைய உணர்வுகளையும் ஒன்றாக இணைத்
ஸி. வி. யில் காணலாம்.
நாவல்
ஸி. வி. எழுதிய நாவல். 'வாழ்வற்ற வாழ்வு', 'காதல் சித்திரம்', ஆகிய நாவல்கள் நேரடியாகத் தமி யாவும் பொன். கிருஷ்ணன் சுவா செய்யப்பட்டவை.
இவற்றில்
'காதல் 'இனிப்படமாட்டேன்', 'வாழ்வற்ற பெற்று விட்டன. ஏனையவை யா நாவல்களில் வீடற்றவன், 'இனிப்பு ஆகிய நாவல்கள் எனது பார்வைக் அவரது உலக நோக்கு எவ்வாறு . முற்படுகின்றேன்.
'வீடற்றவன்' இவரது மி. மலையக மக்களிடையே தொழிற்சங் ஸ்தானப்படுத்துகின்ற போது சித்திரிக்கும் நாவலாக அமை தோற்றம் பெற்ற காலத்தில் (19 வீறு கொண்டெழுந்த எழுச்சிகள், இந்நாவல் உள்வாங்கத் தவறி விடுக முடியாத போராட்டங்களான கீனாகலை முதலிய தோட்டங்களில் குறிப்பிடலாம். ஸி. வி. வாழ்ந்த மட போராட்டத்தைக் கூட அவரது பன போனமை துரதிஷ்டவசமான நிகழ் லெனின் மதிவானம்

பாயத்தின் பக்கம் நின்று கவிதைகள் பாடுகள் எனலாம். பெரும்பாலும் க்கியத்தின் இன்னொரு வடிவமாக
ள்ள கவிதைகளை அடிப்படையாகக் க கலாசாரத் தளத்தையும் மக்களின் ஒதுக் காதலிக்கின்ற பண்பினை நாம்
களில் 'எல்லைப்புறம்', 'பார்வதி, 'வீடற்றவன்', 'இனிப்படமாட்டேன்’ ழில் எழுதப்பட்டவை. ஏனையவை மியால் தமிழில் மொழிபெயர்ப்புச்
) சித்திரம், 'வீடற்றவணி, வாழ்வு' ஆகிய நாவல்கள் நூலுருப் பும் நூலுருப் பெறவில்லை. இவரது படமாட்டேணி, ‘வாழ்வற்ற வாழ்வு' குக் கிட்டியதால் இந்நாவ்ல்களில் வெளிப்படுகின்றது என்பதை ஆராய
க முக்கிய நாவல்களில் ஒன்றாகும். கஅமைப்பை உருவாக்கி, அவற்றினை ஏற்படுகின்ற இடர்ப்பாடுகளைச் ந்து காணப்படுகின்றது. நாவல் 60களில்) மலையக மக்களிடையே போராட்டங்கள் போன்றவற்றை ன்ெறது. மலையக வரலாற்றில் மறக்க மடக்கும்பர, மேல்பீல்ட், பதுளை ல் இடம்பெற்ற போராட்டங்களைக் க்கும்பர தோட்டத்தில் இடம்பெற்ற டப்பில் வெளிக் கொணர முடியாது ழ்வாகும். இதற்கு மாறாக கோர்ட்,
53

Page 82
வழக்கு முதலியவற்றின் மூலமாக கொடுக்கலாம் என்ற பார்வையை அ இப்போக்கு அக்காலத்தில் பாரம்பரி நடவடிக்கைகளாகக் காணப்பட்டன சுட்டிக் காட்டுகின்ற நாவலாசிரிய காட்டத் தவறி விடுகின்றார். நா6 இறுதியில் பலாங்கொடை காட்டில் தெரியவில்லையே” எனப் புலம்புவது தக்க எடுத்துக்காட்டாகும். 'வீடற்ற படைப்புகளும் தோட்டத் தொ காட்டத்தவறுகின்றன என்பதே விமர்
இனிப்படமாட்டேன் இ6 வெளிவந்தது. இந்நாவலையும் ஸி நோக்குகின்றவர்களுக்கு இது ஒர் என்பது புரியும். தமிழர் ஒருவர் சிா வாழுகின்ற போது ஏற்படுகின்ற முர மகனுக்கு சமூகத்தில் ஏற்படுகின்ற மு அமைகின்றது. குறிப்பாக 80களில் இக்காலகட்டத்தில் மலையகத்தில்த இன வன்முறைகளைச் சிறப்பாகச் சித் மறுபுறமாக மலையக சமூக இருப் கொள்ளப்படுகின்றது என்பதை ெ இதனை இக்காலகட்டத்தில் ே "நண்பனே என்றும் உன் நினைவாக சித்திரிக்கின்றது எனலாம்.
ஸி.வி. யின் படைப்புக் பேசப்படுகின்றதொரு விடயம் ம6 பேச்சு வழக்கு முறையைத் தை கையாண்டுள்ளமையாகும். இவர் காலகட்டத்தில் தேசிய இலச் தேசிய இயக்கம் என்பன த முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன. முன்ன; தேசியத்தின் தனித்துவமிக்க கூறாக வழிப்படுத்தியமை, வேறொரு கருத் தொடரப்பட்டிருந்தது; மார்க்சியர்க்
54

இம்மக்களுக்கு விடுதலை வாங்கிக் வரது படைப்பு முன்வைக்கின்றது. பமான தொழிற்சங்க இயக்கங்களின் . அந்தவகையில் ஒரு போக்கினைச் ர் அதன் மறுபக்கத்தைச் சுட்டிக் வலின் கதாநாயகன் இராமலிங்கம் ஸ் "கடவுளே எனக்கு போகும் வழி இந்நாவலின் சோர்வு வாதத்திற்குத் வன்’ மட்டுமன்றி, அவீது gaO)60TLI ழிலாளர்களின் போர்க்குணத்தைக் சனத்திற்குரியது.
வரது இறுதி நாவலாகும், 1984இல் .வி.யின் வாழ்க்கையையும் உற்று
சுயசரிதையாக அமைந்த நாவல் ங்களப் பெண்ணை மணம் முடித்து ணையும் அவ்விருவருக்கும் பிறக்கும் ரணையும் சித்திரிப்பதாக இந்நாவல் தோற்றம் பெற்ற இந்த நாவல் மிழர் மீது கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட திரிக்கின்றது என்றபோதிலும் அதன் புக்கான உணர்வு எவ்வாறு நிலை வளிக் கொணரத்தவறிவிடுகின்றது. வெளிவந்த ஆனந்த ராகவனின் " என்ற சிறுகதை மிக நேர்த்தியுடன்
கள் அனைத்திலும் சிலாகித்துப் லையக மண்ணின் மண்ம் கமழும் ாது படைப்புக்களில் சிறப்பாகக்
நாவல் எழுதத் தொடங்கிய கியக் கோட்பாடு, இலங்கை த்துவார்த்தப் போராட்டங்களாக நாக கோ.நடேசய்யரால் இலங்கைத் மலையக மக்கள் உணர்வு கொள்ள தியல் தளத்தில் இளஞ்செழியனால் 5ள் இதனைப் புதிய பரிமாணத்தில்
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 83
விருத்தி செய்திருந்தனர். இச்சந்தர்ப்ப எதிராகப் பேச்சு மொழி இலக்கியத் காலப் பின்புலத்தில் ஸி. வி. யின் . சார்பு பண்பினை ஆதரித்தமை சிறப்பாகும். இத்தகைய பேச்சு மொ படைப்புக்களை அழகுபடுத்தியது :
ஸி.வி.யின் பிற முயற்சிகள்
மேற்குறிப்பிட்டவை தவிர மதிப்பிடுவதற்கு முதற்படி' (கட் பிறந்தவர்கள்' (விவரணத் தொகுப்பு) பத்திரிகைகளில் வரைந்து ெ
முக்கியமானவைகளாகும்.
முதற்படி என்ற நூல் ம6 சிறிய கட்டுரைத் தொகுதியாகும் இலங்கை - இந்திய காங்கிரஸ் உருவ குறித்து மேற்கொண்ட நடவடிக் இனக் குரோதமின்றிச் சிங்கள் ம. என்ற உணர்வை வெளிப்படுத்துகி கொண்டவராய்க் காணப்படுகிற
எடுத்துக்காட்டுகின்றன:
"ஆரிய திராவிடர்களாகி ஆங்கில மோகம் தணியலாயிற்று -
"நாமிருக்கும் ந
தறிந்தோம் நமக்கே யுரி
தறிந்
என்ற நாதத்தின் எதிரொலி இங்கு பி நம் சுய அறிவைக் கொலை செய்வது சற்றுக் கஷ்டமாவதால் சிங்களவர்க அயர்வும், ஏமாற்றமும் ஏற்பட்ட வியாபாரமும் இந்திய வர்த்தகர்கள் லெனின் மதிவானம்

த்தில் மொழித் தூய்மை வாதத்திற்கு தில் கையாளப்பட்டது. இத்தகைய படைப்புக்களும் இத்தகைய மக்கள்
அவரது எழுத்துருக்களின் தனிச் ழியினைக் கையாண்டமை அவரது ானலாம்.
ா ஸி.வி.யின் இலக்கிய நோக்கினை ட்டுரைத் தொகுப்பு) "உழைக்கப் ஆகிய நூல்களும், அவ்வப்போது வளியிட்ட கேலிச்சித்திரங்களும்
லையகத் தமிழர் பற்றிக் கூறுகின்ற ம். மலையகத் தமிழர்களிடையே ாகியது பற்றியும், அது இம்மக்கள் கைகள் பற்றியும் குறிப்பிடுகின்றது. க்களுடன் ஐக்கியப்பட வேண்டும் ன்ற R.வி காலணித்துவ எதிர்ப்புக் ார் என்பதைப் பின்வரும் வரிகள்
ய நாம் சிங்கள சகோதரர்களுக்கு அறிவு புலர்ந்தது"
ாடு நமதென்ப ாம் - இது DLDunt Gol Daru தோம்"
றந்தது. என்றாலும் ஆங்கில மோகம் வழக்கம். இதிலிருந்து சுகமடைவது ளுக்கு வாழ்க்கைப் போராட்டத்தில் து. இது மட்டுமா? மூலதனமும் ரிடம் பொன் விளையும் இறப்பர் -
55

Page 84
தேயிலை தோட்டங்களின் வெள்ை நடத்திவரும் சுரண்டல் கைங்கரி இந்தியத் தொழிலாளர்கள் என்ப மற்றொரு புறத்தில் யாழ்ப்பாண திறமையால் கோட்டை பிடிப்பது கவர்ந்து வந்ததிலிருந்து சிங்களவர்க இந்நிலையில்நாமிருந்தால் எப்படிந சிங்களவர்கள் இந்தியராக இருந்த (முதற்படி பக்10)
இதன் மூலம் சி நிலைமைகளைத் தெளிவுபடுத்தி ஐ காலனித்துவத்திற்கு எதிராகப் ே இவ்வரிகள் மூலமாக எடுத்துக் காட Birth of Ceylon Indian Congress காங்கிரஸின் தேர்ற்றம், உழைக்கும் மேற் கொண்ட போராட்டங்கள் ப The C.I.C Union becomes the C.W காங்கிரஸ் அரசியல், சமூக, பொருள எவ்வாறு இலங்கை தொழிலாளர் இக்கட்டுரையின் வாயிலாகத் தெள
ஸி.வி, "வழிப்போக்கன்" தேயிலைத் தோட்டத்திலே என்ற ( என்ற சொல் முதன் முதலாகப் ப கூறுகின்றனர். இக் கூற்றில் பல போதும் அவர் மலையகம் என் அர்த்தத்தில் மாத்திரம் பயன்படுத் அர்த்தத்தையும் உணர்ந்தே பயன்ப உணர்வை- இருப்பை கவனத்திே பாவித்துள்ளார். இந்த உணர்வை அ காண முடிகின்றது.
ஸி.வி.யின் முக்கியமான விவரணத் தொகுப்பாகும். இதை செபஸ்டியன் தமிழில் மொழிபெயர் குழந்தை பிறப்பு முதல் இம்மச்
56

ாயர் கையில் அந்நியர் இலங்கையில் பத்திற்கு ஆயுதமாக இருப்பவர்கள் து தான் இவரின் அபிப்பிராயம். த் தமிழர்கள் அயர்வு தெரியாத் போல எல்லா உத்தியோகங்களையும் ள் மனம் வெதும்பி இருக்க வேண்டும். டந்து கொண்டிருப்போம் என்பதற்குச் ால் உடன் பதில் சொல்வார்கள்.
வ்கள மக்களுக்கு இம்மக்களின் க்கியப்பட வேண்டியதால் ஆரியரும் பாராட வேண்டியதன் அவசியம் ட்டப்படுகின்றது. அவ்வாறே அவரது என்ற கட்டுரை இலங்கை- இந்திய மக்கள் தொடர்பில் அவ்வமைப்பு ற்றி விபரிக்கின்றது. மேலும் அவரது C என்ற கட்டுரை இலங்கை-இந்திய ாதார மாற்றங்களுக்கு ஏற்றவகையில் காங்கிரஸாக மாறியது என்பதை ரிவுப்படுத்துகின்றார்.
என்ற புனைபெயரில் எழுதிய தொடர் சித்திரத்தில் தான் மலைநாடு யன்படுத்தப்படுகின்றது எனச் சிலர் வாதப்பிரதிவாதங்கள் காணப்பட்ட ற சொல்லை வெறும் புவியியல் தியவர் அல்லர். அதன் உள்ளார்ந்த டுத்தியுள்ளார். இம்மக்களின் தேசிய லெடுத்தே அத்தகைய சொல்லைப் அவரது படைப்புகளிலும் சிறப்பாகக்
பிறிதொரு நூல் Born to Labour என்ற ன மாவலி பத்திரிகையில் திரு.பி.ஏ. ாத்து தொடராக வெளியிட்டுள்ளார். களின் வாழ்க்கை, மக்களிடையே
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 85
காணப்பட்ட கலை, கலாசார நிகழ்வ மனிதர்கள், உறவுத்தன்மை என்பன ஆங்கிலத்திலும், மலையக மண்வி கையாண்டுள்ளார். அந்த வகையில் கவிதைத் தொகுப்பினைப் போல இ உடையதாகும். மலையக மக்களின் எடுத்துக் கூறும் இவரின் பிறிதொரு
லி.வி. யின் இலக்கிய நோக்கு
அறுபதுகளில் மலையகத் பரிணாமத்தை எட்டியதுடன் அ. எதிராகப் போராடத் தூண்டியது தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கு பெண்களை பாலியல் வல்லுறவுக்குட கங்காணிகள், கண்டக்கையாக்கள் எதிர்த்துப் போராடினர். தொழிலா உத்தியோகத்தர்கள் (குறிப்பாக கண வெட்டப்பட்டன. பலர் வெட் நாட்டார் பாடல் மரபும் மாற்ற காட்டப்பட்ட ஜீல், சுல்த்தானின் க இது அக்காலகட்டத்தில் ஏற்பட்டி எழுச்சியையும் காட்டுகின்றது.
இத்தகைய போராட்டங் யின் படைப்புகளில் காணமுடியா, துரதிஷ்டவசமே ஆகும். அவரது செய்வதற்கு ஹார்க்னெஸ் எனும் நாவலை வாசித்து விட்டு ஏங்கெல்வி கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியுள்ளது
"விமர்சனம் என்று நான் கதை போதியளவிற்கு யதார்த்த தான். என்னைப் பொறுத்தவன் உண்மையான விபரங்களைத் தருவ கதாபாத்திரங்களை மறுசிருஷ்டி ே பாத்திரங்கள் போதியளவிற்கு 6
லெனின் மதிவானம்

புகள், அவர்களுடன் உறவு கொண்ட சிறப்பாகச் சித்திரிக்கப்படுகின்றன. பாசனை மிக்க நடையை வி.வி. In Ceylons Tea Garden GTaip ந்நூலும் முக்கியத்துவமும் சிறப்பும் r துன்பம் தோய்ந்த வரலாற்றினை நூல் "நாடற்றவர் கதை" ஆகும்.
தில் மக்கள் இயக்கம் புதிய து அம்மக்களின் ஒடுக்குமுறைக்கு . அதன் முதல் வெளிப்பாடாகத்
எதிராக மற்றும் தொழிலாள ட்படுத்திய கணக்குப்பிள்ளைமார்கள், r ஆகியோரின் கொடுமைகளை ளர்களுக்கு எதிராக நின்ற தோட்ட க்குபிள்ளைமார்கள்) பலரின் கைகள் டிக் கொல்லப்பட்டனர்(மலையக ரமும் கட்டுரையில் மேற்கோள் விதை தக்க எடுத்துக் காட்டாகும்). உருந்த அரசியல் கொந்தளிப்பையும்
பகள், எழுச்சிகள் என்பன ஸி.வி. திருப்பது அவரது உலக நோக்கின் உலக நோக்குக் குறித்து மதிப்பீடு
பெண்மணியின் City Girl என்ற ல் எழுதிய குறிப்பினை இவ்விடத்தில்
il.
கூற வேண்டியது எதுவென்றால்,
பூர்வமானதாக இல்லை என்பது ரையில் யதார்த்தவாதம் என்பது து மட்டுமல்லாது வகை மாதிரியான செய்வதாகும். நீங்கள் படைத்துள்ள வகைமாதிரியானவையாக உள்ளன.
57

Page 86
ஆனால், அவர்களைச் சூழ்ந்துள்ள அந்தளவிற்கு வகைமாதிரியானை பெண்ணில் தொழிலாளர் வர்க்கம இயலாத, அப்படி செய்யக்கூட மு ஒரு கூட்டமாகச் சித்திரிக்கப்பட் துன்பத்திலிருந்து அவர்களைக் ை அந்த மக்களுக்கு மேலிருந்து மத்தியிலிருந்து வரவில்லை. செய வாழ்ந்த அந்த 1800 அல்லது 1810 ( சரிதான். ஆனால் 1887ல் தீவிரமான பலவற்றையும் கடந்து 50 ஆண்டு க இது யதார்த்தமானதாக இருக்க ஒடுக்குமுறை இயந்திரத்திற்கு எதிர முழங்குவதும், தாங்களும் மனிதப் மீட்டுக் கொள்ளக் கொந்தளித்து பூர்வமாகவோ அல்லது முழு உ வரலாற்றில் யதார்த்த உலகில் (Dom வேண்டும் எனக் கேட்க அவற்றிற் அழகியல், சிட்டு பதிப்பகம், சென்ன
மேற்குறிப்பிட்ட ஏங்க் இக்கருத்தினை அடிப்படையாகக் மக்களின் வாழ்வியலைப் படைப்ப அன்றைய காலச்சூழலில் தோட்டத் எழுச்சிகளையும் இயக்கங்களையும் கொள்ளவில்லை. அவரது 1n Ce தொகுப்பு 1948 ஆம் ஆண்டு மலை பற்றிய சத்தியாக்கிரகப் போராட் குறிப்பிடுவர். மலையக மக்கள் ஒ அவர்களது வரலாறு, இருப்பு ெ கூறினாலும் சமகாலப் பிரச்சினைச கவனத்தில் கொள்ளத்தக்கதொ சிவலிங்கம் அவர்களின் பின்வரும்
"இக்காலகட்டத்தில் இந் கொடுமை, கவிதைகளில் தீப்பிழம்
58

இவர்களை இயக்குகின்ற சூழல்கள் வயாக அமையவில்லை. நகரத்து ானது தனக்குத் தானே உதவி செய்ய யற்சிக்காத கையறு நிலையில் உள்ள டுள்ளது. தாங்கவொண்ணாத அத் க தூக்கிவிடும் முயற்சிகள் எல்லாம் வருகின்றனவேயொழிய அவர்கட்கு ன்ட் சைமனும், ரொபட் ஒவனும் இல் கதை நடப்பதாக இருந்தால் அது பாட்டாளி வர்க்கப் போராட்டங்கள் ாலமாகப் பங்கு கொண்ட ஒருவருக்கு முடியாது. தங்களைச் சூழ்ந்துள்ள ாகத் தொழிலாள வர்க்கம் கண்டனம் பிறவிகள் தாம் எனும் நிலையினை து கிளம்பி, அரைகுறை உணர்வு -ணர்வு பூர்வமாகவோ முயல்வதும் lain of Realism) (BrT i 556 ir g) LibGlup கு இடமுண்டு. (அருணன்,மார்க்சிய னை. பக். 46)
கல்சின் இரத்தினச் சுருக்கமான கொண்டு நோக்கும் போது மலையக ாக்கித் தந்த ஸி.வி. யின் எழுத்துக்கள் ந் தொழிலாளர்களின் பல்வேறுபட்ட பொருளாகவும், பின்னணியாகவும் ylon Tea Garden GTGirp 56,76055 )யகத் தமிழரின் குடியுரிமைப் பறிப்பு டத்தின் போது எழுதப்பட்டதாகக் ஒரு தேசிய இனம் என்ற வகையில் தாடர்பாக இக்கவிதைத் தொகுப்பு ளை அவை தொடவில்லை என்பது ன்றாகும். இது தொடர்பில் இர. கூற்று கவனத்தில் கொள்ளத்தக்கது:
த ஆத்திரத்திலும், இந்த அநீதி, இந்தக் புகளாய் தகதகத்திருக்க வேண்டுமே!
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 87
ஸி.வி.யின் கவிதைகளில் இந்த உண அவர் ஆத்திரம் ஆழ்ந்த சோகத்து நாடற்றவர் கதை' என்ற நூலின் முன் வெளியீடு, கொழும்பு)
அவ்வகையில் நோக்குகின் தான் எடுத்துக் கொண்ட காலத்திை சூழலில் இயங்கக்கூடிய உண்மையா
முடிவுரை
சுமார் 50 ஆண்டு கால
இருநிலைப்பட்ட கருத்துகளுக்கு காலத்தில் நிகழ்ந்த முனைப்புற்ற டே இலக்கியமாக்கத் தவறிவிடுகின்றார் பலவீனமாகும். இவ்வாறாக ஸி.வி. போது கொடுமைகளைக் கண்டு ( நெஞ்சம் தெரிகின்றது. ஆனால் தீர்வை முன்வைக்கும் தத்துவார் தெரிகின்றது. முடிவாக ஸி.வி. பார்வைக்கு உட்படுத்துகின்ற போ. தோல்விகளும் அடுத்த தலைமுறை
தாயகம் 1994(ஆவணி- புரட்டாதி)
லெனின் மதிவானம்

ர்வு பிரதிபலிக்கவில்லை. ஆனால் டன் இணைந்து கனன்றது." (லி.வி. னுரையில், ஐலண்ட் அறக்கட்டளை
ற போது, ஸி.வி. யின் எழுத்துக்கள் ன யதார்த்தமாகச் சிந்திக்கவும் அந்தச் ன மாந்தர்களைச் சித்திரித்துக் காட்ட
ᎠᎧᏡᎢ.
படைப்பாக்கித் தந்தார் என்பதில் இடமில்லை. எனினும் அவரது பாராட்டங்களையும் எழுச்சிகளையும் . இது இவரது இலக்கிய நோக்கின் யின் எழுத்துக்களை நோக்குகின்ற தமுறுகின்ற ஒரு மனிதாபிமானியின் இம்மக்களின் பிரச்சினைகளுக்குத் த்தப் பார்வை இல்லை என்பதும் பற்றிய ஆய்வுகளை சமூகவியல் து அவரது வெற்றிகள் மட்டுமல்ல பினருக்கு ஆதர்சனமாக அமையும்.
59

Page 88


Page 89
ILIO60)
மலையகம் என்ற பின்புலத்தில் ந்தலைப்பு க்கிய விடயங்கை திதி (15 (Մ)
1. மலையக இலக்கியத்திற்கான
2. மலையக இலக்கியத்தில் கைல
கைலாசபதியின் பங்களிப்பினையும், ஏற்படும் எதிர்பார்ப்புகள், தாக்கங் கலை, இலக்கியம் பற்றிய ஆர்வமுள் ஆகியோருக்கு அத்தியாவசியமானதா
மலையக இலக்கியம் பற்றிய கை
மலையக கலை இலக்கியம்
தொடர்பான கைலாசபதியின்
மலையகம் பற்றிய தெளிவுணர்வு அ
இது தொடர்பில் கலாநிதி துரைப
மலையகம் என்பது இன்று
மாத்திரம் குறிப்பதாக அன்றி மக்கள் வாழ்நிலைகளையும் அத பயிர்ச்செய்கையையும், அதன் பக் சுரண்டலையும் புலப்படுத்தி நிற்
அவ்வகையில், மலையக சமூக அமைப்பானது உழைப்புடன் அ சம்பந்தப்படுத்திக் கொள்ளும்போ பீறிடும் கலை இலக்கிய உணர்வு பிரதிபலிப்பதாகவே அமைந்து
லெனின் மதிவானம்

05
லயகம் என்ற பின்புலத்தில் கைலாசபதி என்ற மனிதர்
கைலாசபதி என்ற மனிதர்' எனும் ளத் தன்னுள் அடக்கி நிற்கிறது.
சமூகப் பின்புலம்.
Uாசபதியின் பங்களிப்பு.
முகப் பின்புலத்தினையும், அதற்குக்
இணைந்து நோக்குவதன் மூலம் கள் பற்றி அறிந்து கொள்வது ாள எழுத்தாளர், வாசகர், விமர்சகர் கும்.
லாசபதியின் நோக்கு:
குறித்து ஆராய்வதற்கும் அவை பார்வையை மதிப்பிடுவதற்கும்
புவசியமானதொன்றாகின்றது.
மனோகரன்:
வெறும் புவியியல் அர்த்தத்தை I, தன்னளவில், தனித்துவமான ற்கு ஆதாரமான பெருந்தோட்டப் iக விளைவான சிறு முதலாளித்துவச் கின்றது' என்கின்றார்.
வமைப்பில் நிலவும் ஒரு கூட்டு புல்லது உற்பத்தியுடன் தம்மை து அதன் விளைபொருளாகப் களும் இக்கூட்டு அமைப்பினைப்
காணப்படுகின்றது. எனவே
61

Page 90
ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாள கொண்டதோர் சமூகத்திலிருந்து ஜி படைப்புகளும் பாட்டாளிவர்க்க : அமையும். பேராசிரியர் கைலாசபதி இலக்கியத்தை நோக்கியுள்ளார் (சிறுகதைத் தொகுப்பு 1980) 'மலை நாட்டார் பாடல் தொகுப்பு 18
முன்னுரைகள் எடுத்துக் காட்டுகின்ற
மலையக மக்கள் குறித்து கைலாசபதி ஆழ்ந்த அக்கறை செ உதாரணத்திற்காக 'தோட்டக்காட் முன்னுரையில் இடம்பெற்ற நலன்கருதி இங்கொருமுறை அவசியமானதொன்றாகின்றது.
'மலையக உழைக்கும் பெரும்பாலான கதைகள் மு அவலம் நிறைந்ததாகவும், அடக்குமுறைகளுக்கும் நித்தியமாகவும், நிரந்தரமாக உண்மையாகும். அத்தகைய முற்படும் கதைகளில் துன்பம் கூடியதே. துன்பத்திற்கு மனிதத்துவத்தையும், கதையாசிரியர்கள்'.
பேராசிரியர் கைலாசபதி, மலையகத்தின் ஒவ்வொரு மூலை நிகழ்வுகள் குறித்துத் தேடலை மேற் கொண்டவராகவும் காணப்பட்டா கட்டுரையில் 'மலைநாட்டைப் பிற்பகுதியிலும், நாற்பதுகளிலும் உழைத்து வந்த சில தொழிற்சங்க ஓரளவு அறியப்பட்டிருந்தன. குற பாடல்களில் நிரம்பிய ஈடுபாடு கொ 62

ர்களைப் பெரும்பான்மையாகக் விதம் பெறுகின்ற கலை இலக்கியப் உணர்வையே வெளிக் கொணர்வதாக இந்நிலைப்பாட்டிலிருந்தே மலையக என்பதை 'தோட்டக்காட்டினிலே' நாட்டு மக்கள் பாடல்கள், (மலையக "83) ஆகிய நூல்களுக்கு எழுதிய றன.
ம் மலையக இலக்கியம் குறித்தும் காண்டவராகக் காணப்பட்டார். ஓர் டினிலே' சிறுகதைத் தொகுப்பின் பந்தியொன்றை வாசகர்களின் குறித்துக் காட்டவேண்டியது
மக்களின் வாழ்க்கையிலிருந்தே மகிழ்த்திருக்கின்றன. அந்த வாழ்க்கை பலவிதமான சுரண்டல்களுக்கும் உட்பட்டதாகவும் சோகமே நவும் இருந்து வந்திருப்பது உலகறிந்த வாழ்க்கையைச் சிறிதேனும் சிந்திக்க சுவை இழையோடுவது எதிர்பார்க்கக்
மத்தியிலும் வாழத்துடிக்கும் ஆங்காங்கு காட்டுகின்றார்கள்
தான் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் முடுக்கிலும் இடம்பெற்ற இலக்கிய கொண்டவராகவும், ஆழ்ந்த அக்கறை ர். 'இலங்கை கண்ட பாரதி' என்ற பொறுத்தவரையில் முப்பதுகளின் தோட்டத் தொழிலாளர் மத்தியில் வாதிகளின் மூலம் பாரதி பாடல்கள் ப்ெபாக எப்.ஜி.நடேசய்யர் பாரதி ண்டவராக இருந்தார். பின்னர் பாரதி
ஊற்றுக்களும் ஓட்டங்களும்

Page 91
சஞ்சிகையை நடாத்திய கே.கணேவு கே.கணேஷ் மலையகத்தை வாழி மனங்கொள்ளத்தக்கது, என மலைய கிளைபரப்பியதைக் குறிப்பிடும் பே விழாவிற்காக இலங்கை வந்திருந்த பதுளையில் இடம்பெற்ற பாரதி விழா அவரது உரையின் கனதி குறித்தும் ே குறிப்பிடத்தவறவில்லை. மலையக பேராசிரியர் கொண்டிருந்த நுண்ண தக்க எடுத்துக்காட்டாகும்.
தேசிய இலக்கிய செல்நெறியில் கைலாசபதியின் மதிப்பீடு.
இலங்கையில் வாழ்ந்து 6 பொறுத்த மட்டில் இவர்களது இலச் தொடங்குகின்றது. குறிப்பாக 1954ச் இலக்கியப் படைப்புக்கள், சிந்தனைக இணைகிறது என்பதை இலக் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர். 1960களி உலகளாவிய ரீதியில் இடதுசா திருந்ததுடன், அவை பரந்துபட்ட சென்றது. இந்த உணர்வின் வெளி இயக்கம் என்பன தோற்றம் பெற்று முன்னெடுக்கப்பட்டன. "தேசியம்’ அர்த்தப்படுத்திப் பார்க்கும்பொழுது ஆனால் சற்று ஆழ்ந்து நோக்கினால், சிறுபான்மை இனங்களினதும், சமூக குறிப்பாக இக்குரல் அமைந்து காண கட்டங்களில் "தேசியவாதம்’ என்ற தளங்களிலிருந்து நோக்கப்பட்டை அமைந்து காணப்பட்டது எனலாம்.
இவ்விடத்தில் மிக முச் அழுத்திக் கூற வேண்டியுள்ளது ‘தேசியம்’ பற்றிய சிந்தனைய
லெனின் மதிவானம்

, கே. ராமநாதன் ஆகிய இருவரில் டமாகக் கொண்டவர் என்பதும் க மண்ணில் பாரதி வேர்கொண்டு ராசிரியர் 1956ஆம் ஆண்டு பாரதி
எழுத்தாளர் சிதம்பர ரகுநாதன், ாவில் கலந்துகொண்டமை பற்றியும், மேற்குறிப்பிட்ட தமது கட்டுரையில்
கலை இலக்கியத் தொடர்பில் பத்துடன் கூடிய பார்வைக்கு இவை
ஸ் மலையக இலக்கியம் பற்றிக்
வருகின்ற மலையகத் தமிழரைப் கிய முயற்சிகள் 1930க்குப் பின்னரே 5குப் பின்னரே மலையகத் தமிழரது 1ள் ஈழத்துத் தேசிய இலக்கியத்துடன் கிய வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் ல் இலங்கையில் மாத்திரமன்று, ரி இயக்கங்கள் வளர்ச்சியடைந் - உழைக்கும் மக்களை நோக்கிச் ரிப்பாடாகவே தேசிய இலக்கியம், புத் தத்துவார்த்தப் போராட்டங்கள் என்ற பதத்தினை மேலோட்டமாக குறுகிய வாதமாகத் தென்படலாம். தான் தேசிய இனங்களினதும் தேசிய உருவாக்கத்தையும் வளரச்சியையும் ப்படுவதனை உணரமுடியும். இக்கால
சிந்தனை முற்போக்கு, மார்க்ஸிய மயே அதன் பலமான அம்சமாக
கியமான விடயம் பற்றிச் சற்று இக் காலப்போக்கில் எழுந்த ானது மனிதகுல விடுதலைக்கு
63

Page 92
எதிராகப் பாவிக்கும் கபடத்தனங் சர்வதேசக் கண்ணோட்டத்துடன் கொண்டிருந்தது. கார்ல்மார்க்ஸ் தப பாட்டாளி இலக்கியம் பற்றி இ தேசிய இலக்கியங்களிலிருந்தும் பிர இலக்கியம் உதயமாகின்றது" பே இச்சிந்தனை நிலைநின்றே தே முன்வைத்தார்.
பேராசிரியர் பார்வை!
குறிப்பிட்ட காலத்தில் காணப்ட பாதுகாக்கவோ, மாற்றியமைக்கே நடைபெறலாம். இங்கே தேசிய
ஏனெனில் வெறுமனே ஒரு ந இலக்கியமாகாது. தேசிய இலக்கி இலக்கியம் படைப்பவர்களின் இல சேர்த்தே எடை போடப்படுகின்ற என்பது ஒருவிதப் போராட்ட இல
இவ்வாறான தேசிய இலக் பேராசிரியர் வடகிழக்கு, மலையக மண்வாசனைமிக்க இலக்கியப் பன தேசம் தழுவியதோர் அவரது அடிப்படையாகும். ஈழத்தில் தே தேசிய இலக்கியக் கொள்கையின் மண்வாசனை மிக்க இலக்கியப் இவ்வம்சம் குறித்துப் போராசிரியர்
"இலங்கையிலே கடந்த { கோட்பாடு, இயக்க வடி விளைவாகவும், வெளிப்ப பகுதிகளில் அவ்வப்பகுதி ஆக்கங்கள் உருவாகி வ நிகழ்ச்சியாக மொழிநை முதலியவற்றில் குறிப்
64

களிலிருந்து விடுபட்டு, அதனைச் நோக்கும் நிலைப்பாட்டினை அது து கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கையில் வ்வாறு குறிப்பிடுகிறார். "மிகப்பல தேச இலக்கியங்களிருந்தம் ஒர் உலக ராசிரியர் கைலாசபதி அவர்களும் சிய இலக்கியக் கோட்பாட்டை
டும் சமூகவமைப்பை அப்படியே வோ, சீர்திருத்தவோ முயற்சிகள் இலக்கியம் தோன்ற இடமுண்டு. ாட்டைப் பிரதிபலிப்பது தேசிய யம் என்று நாம் கூறும்பொழுது ட்சியம், நோக்கம் முதலியவற்றையும் து. சுருங்கக்கூறின் தேசிய இலக்கியம் க்கியமாகும். (மரகதம் - 1961)
கியக் கோட்பாட்டினை வரித்துநின்ற ம் என அவ்வப் பிரதேசங்கள் சார்ந்த டப்புகள் தோன்ற துணைபுரிந்தார். நிதானித்த பார்வையே இதற்கான iாற்றம் பெற்று வளர்ந்துவந்துள்ள உடன் விளைவாக மலையகத்திலும், படைப்புகள் தோற்றம் பெற்றன. இவ்வாறு குறிப்பிடுகின்றார்:
முன்று தசாப்தங்களாக இலக்கியக் வம் பெற்றமையும், அவ்வுணர்வின் ாடாகவும் நாட்டின் வெவ்வேறு மண்வாசனை கமழும் ஆற்றல்மிக்க ந்துள்ளமையும், இவற்றின் உடன் இலக்கியப் படைப்புகள் وLا பிடத்தக்க வளர்ச்சி ஏற்பட்டு
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 93
வந்துள்ளதும் இப்போது இ வாழ்க்கையைப் பொருளாய் படைப்புகளில் பெருந்தோட் உள்ள மலைநாட்டை மைய பனவற்றிற்குத் தனியிடமுண்
தேசிய இலக்கியப் G மண்வாசனையையும், சமகாலப் கொண்ட ஆக்கங்கள் இயக்கரீதிய முன்னெடுக்கப்பட்டன. அத6 இனங்கண்டதுடன் அத்தகைய தோற்றம்பெற ஆக்கமும் ஊக்கமு முக்கியமானதொன்றாகும்.
மலையக இலக்கியவாதிகளு கொண்டிருந்த உறவு:
பேராசிரியருக்கு மலையகத்துடன் தொடர்பு இ( பதுளையில் இருந்த தனது கல்லூரி கடிதம் (இரு பக்கங்களிற்கு மேற் இதுபற்றி என்.கே.ரகுநாதன் பின்வரு
"சொந்த விவகாரங்கள் இலக்கியங்களிலிருந்து குறி புத்தகங்களைப் பற்றி அற ல்கள் உட்பட சிங்காரம் கொண்டிருந்துவிட்டு ஏதாவதொரு குறைப்புத்த கடிதங்களிலும் அந்த இந்தப் புத்தகம் வாங்க ( எழுதுகின்றேன்” இப்ட ஆதர்சனங்களுக்கு அடிே (மேற்கோள் - சிதில்லைநாத
அவ்வகையில் மலையக ஒரு சமூக உறவாகவே அமை
லெனின் மதிவானம்

லக்கிய வரலாறாகிவிட்டது. பிரதேச க் கொண்டு எழுதப்பட்டு வந்துள்ள டப் பயிர்ச் செய்கைக்குக் காரணமாக பமாகக் கொண்டு எழுதப்பட்டிருப் ენი”. (1980)
பாக்கின் பரிணமிப்பில், மலையக பிரச்சினைகளையும் மையமாகக் பான போராட்டங்களின் ஊடாக t வளர்ச்சிப் போக்கினை
இலக்கியப் படைப்புகள் ம் அளித்த பேராசிரியரின் பங்கு
டன் கைலாசபதி அவர்கள்
இளமைக் காலம் தொடக்கமே ருந்ததென்பதற்கு 1953ம் ஆண்டு நண்பரான சிங்காரத்துக்கு எழுதிய பட்டது) சான்றாக அமைகின்றது. மாறு குறிப்பிடுகின்றார்:
方 எதுவுமில்லை. படித்த ப்புக்கள், விசேட ரசனைகள், பல ரிமுகக் குறிப்புக்கள், ஆங்கில நூ சொல்வார். நண்பர்களுடன் பேசிக் விரைவில் முடித்துக் கொண்டு, கத்தைப் படிக்க ஓடிவிடுவாராம். l புத்தகம் கிடைத்துள்ளது, வேண்டும் படித்ததும் அதையிட்டு டியெல்லாம் பிற்கால இலக்கிய காலினார் போலத் தெரிகின்றது. 56 it - 1982).
நண்பருடன் கொண்டிருந்த உறவும், ந்து காணப்படுகின்றது. மலையக
65

Page 94
இலக்கிய முன்னோடிகளான 6 TL b. JJtrT60)LDuLurT முதலானோரின் துறையில் களம் அமைத்துக்கொ விமர்சனங்களையும் முன்வைத்து முக்கியமான பங்களிப்புக்களில் படைப்பாளிகளையும் முற்போக்கு கண்டார்.
வி.வி.க்கும் பேராசிரி நெருக்கமானதாகும். "வேலுப்பிள்ை ஒர் அரிய சேர்வையாகக் காண்கின் சுதேசிய மேற்கத்தைய வீச்சுக்களின் ( இலட்சியவாதத்தினதும் சேர் இவ்வகையில் ஸி.வி.யின் ஆளுமை இனங்கண்டுள்ளார். 1982ஆம் ஆ அஞ்சலிக் கூட்டத்தில் 'கலாநிதி என்ற தலைப்பில் உரையாற்றிய ஸி இவ்வாறு பிரவாகம் கொண்டிருந்தா
"அரசியல் அனாதைகளாகப் உள்ளங்கனிந்து அன்புடன் பெருமகன் அவர்"
ஸி.வி. அவர்கள் தன்னால் தன்னுள் வளர்த்து, எழுதவும் து அஞ்சலி உரையில் குறிப்பிட்டமை நினைவு கூரத்தக்கதொன்றாகும். பாடல்கள் சேமிப்புக் குறித்துப் முன்னுரையையும், சமூகவியல் மலையக நாட்டாரியல் துறை ஆய அமைந்துள்ளது.
ஸி.வி. அவர்களைப் போல் தொடர்பு கொண்டிருந்த பிறிதொரு ஆவார். தினகரனுக்குப் பொறுப்ப எழுத்தாளர்களை அடிக்கடி நடத்தியதுடன் பல ஆலோசனை
66

R.வி.வேலுப்பிள்ளை, என்.எஸ்.
படைப்புகளுக்கு பத்திரிகைத் டுத்ததுடன் அவை தொடர்பான நெறிப்படுத்தியமை பேராசிரியரின் ஒன்றாகும். பேராசிரியர் இவ்விரு இலக்கியத்தின் நேச சக்திகளாகவே
பருக்கமான உறவு மிக ள அவர்களை வேறிரு விதங்களில் றார் பேராசிரியர் கைலாசபதி. ஒன்று சேர்வை, மற்றது யதார்த்தத்தினதும், rഞഖ' (தங்கதேவன் - 1979). யை மிகச் சிறப்பாகவே கைலாசபதி ண்டு நடைபெற்ற பேராசிரியரின்
கைலாசபதிக்குச் சொந்தமானவர் வி.யின் உணர்வுகளில் கைலாசபதி
: ע
புழுங்கிக் கொண்டிருந்த எங்களை நேசித்தவர் கைலாஸ். எங்கள்
எழுதமுடியம் என்ற நம்பிக்கையைத் ாண்டிய முறையை பேராசிரியரின் (ந.இரவீந்திரன் 1992) இவ்விடத்தில் மேலும் ஸி.வி.யின் நாட்டார் பாராட்டியதுடன் சிறப்பானதொரு அடிப்படையில் எழுதியுள்ளமை விற்கான முன்னோடி முயற்சியாக
Uவே பேராசிரியர் மிக நெருக்கமான த மலையக எழுத்தாளர் கே.கணேஷ் ாக இருந்த காலத்தில் பேராசிரியர் சந்தித்துக் கலந்துரையாடல்களை களையும் பெற்றுக்கொண்டுள்ளார்.
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 95
அத்தகைய கலந்துரையாடல்களில் கா.சிவத்தம்பி, சி. தில்லைநாதன், பி இ.முருகையன் போன்றோருடன் | கொள்வார். குறுகிய பிரதேச உணர். ஈழத்தின் சகல பிரதேசம் சார்ந்த புத் கருத்துகளையும் உள்வாங்கித் தம் துறை சார்ந்த பணிகளையும் பட்டை மாறிவருகின்ற சமூகச் சூழ்நிலைகளுக்
தினகரன் பத்திரிகையில் காலகட்டத்தில் மலையக வேன்
போராட்டங்கள், மலையக அரசியல் என்பவற்றை உண்மையின் பக்கம் ? மலையகத்தின் பால் அவர் வெ காட்டுகின்றது.
இவ்விடத்தில் ஒரு செய்தி பிற்பகுதிகளிலிருந்து தொண்ணூறு பகுதிகளில் சமூக மாற்றத்தினை தேசிய கலை இலக்கியப் பேரன. சார்ந்த பணிகளினூடாக ஈடுபாடு ஆற்றல் மிக்க விமர்சகராகவும், திகழ்ந்தார். இரவீந்திரன் மலையகத் பற்றியும் கைலாசபதி பற்றியும் ெ நிறையப் பேசினார். மலையக இல் தரிசிக்கவும் அதன் வழி இலக்கியங்கள் நோக்கவும் வழிகாட்டியவர் அல்ல முற்போக்கு மார்க்சியத் தளத்தில் பணிகளை முன்னெடுத்ததில் தே
முக்கிய இடமுண்டு. ஆனால் பிற்பு விமர்சனத்திற்குரியதாகும்.
மலையக கலை இலக்கி உணர்வுடன் முன்னெடுப்பதில்
பேரவைக்கும், அதன் செயலாளர இடமுண்டு. திரு. அந்தனி ஜீ.
லெனின் மதிவானம்

பங்குபற்றியவர்களான இளங்கீரன், றேம்ஜி, சில்லையூர் செல்வராசன், கே.கணேஷ் அவர்களும் கலந்து வுகளைக் கடந்து நின்ற பேராசிரியர் திஜீவிகளின் ஆலோசனைகளையும், து சித்தாந்தத்தையும், பத்திரிகைத் - தீட்டிக் கொண்டதுடன், அதனை $கு ஏற்றவகையிலும் பிரயோகித்தார்.
ஆசிரியராகக் கடமையாற்றிய ல நிறுத்தங்கள், தொழிற்சங்கப் }வாதிகள் பற்றிக் கேலிச் சித்திரங்கள் நின்று கரிசனையுடன் பிரசுரித்தமை காண்டிருந்த பற்றினை எடுத்துக்
கூறவேண்டியுள்ளது. எழுபதுகளின் களின் நடுப்பகுதிவரை மலையகப்
கலை இலக்கியப் பணிகளைத் வ முன்னெடுத்தது. இவ்வமைப்பு செலுத்தி வந்த திரு.ந.இரவீந்திரன் புனைகதை இலக்கியவாதியாகவும் த்தில் தங்கியிருந்தவரை மார்க்சியம் பாதுவுடமைக் கண்ணோட்டத்தில் க்கிய கர்த்தாக்கள் கைலாசபதியைத் ளை மார்க்சியத்தின் ஒளியில் வைத்து பர். அவ்வகையில் மலையகத்தில் நின்று அமைப்புச் சார்ந்த சிய கலை இலக்கியப் பேரவைக்கு பட்ட காலங்களில் இதன் பணிகள்
யச் செயற்பாடுகளை முற்போக்கு
மலையக கலை இலக்கியப் ான அந்தனி ஜீவாவுக்கும் முக்கிய IT606 ஆர்வமூட்டிக் ò606ጊ)
67

Page 96
இலக்கியச் செயற்பாடுகளில் ஈடுபட கொண்டவராகக் காணப்பட்டார். காணும் போதெல்லாம் மலைய நிகழ்வுகள் குறித்தும், சஞ்சிகைகள் ஆர்வத்துடன் வினவி. பல ஆலோ. என அந்தனி ஜீவா குறிப்பிடுகின்றார் மலையகக் கலை இலக்கியப் பே சிறப்பித்துள்ளார். மலையக கலை ! ஒழுங்கமைக்கப்பட்டிருந்த ஸி. வி. ச் நிகழ்வில் சிறப்புப் பேச்சாளராக இவ்விடத்தில் நினைவு கூரத்தக்க புத்திஜீவிகளுடனும் இலக்கிய - உறவுகளைக் கொண்டிருந்தார்.
மலையக இலக்கியத்தில் கைலாசப்
மலையக இலக்கியத்தில் வகையிலும், அளவிலும் இடம் கோட்பாட்டின் தாக்கம் பின்வரும் |
1. முற்போக்குச் சிந்தனை நிலை
உட்பட்டவர்கள்.
2. மார்க்சியச் சிந்தனை நிலை
உட்பட்டவர்கள்.
இவ்விடத்தில் 'முற்போச் தொழிற்பாடுகள் பற்றிய தெளிவு அ
முற்போக்கு வாதம் பற் தெளிவு நிலை (மாத்திரமே) மார்க்சியத்தை விபரிக்கும் அறிஞர்க நடவடிக்கைக்கான வழிகாட்டி அ. ஆற்றுப்படை என்பர். மார்க்சியத்ன போது, அவ்வாதத்தினை அடிப்பக மனித சமதாயத்தின் முற்போக்கு
68

ச் செய்வதில் பேராசிரியர் கரிசணை "கைலாசபதி அவர்கள் தன்னைக் பகத்தில் இடம்பெறும் இலக்கிய
வெளியீட்டு முயற்சிகள் குறித்தும் ரசனைகளையம் வழங்கிச் செல்வார்" 5. (தகவல்: அந்தனி ஜீவா) அத்துடன் பரவையின் நிகழ்வுகளிலும் கலந்து இலக்கிய பேரவையினால் கண்டியில் க்குக் கவிமணிப் பட்டம் வழங்கும் பேராசிரியர் கலந்து கொண்டமை தொன்றாகும். இவ்வாறு மலையகப் அமைப்புகளுடனும் நேசபூர்வமான
தியின் தாக்கம்:
பேராசிரியரின் தாக்கம் ஏதோ ஒரு பெற்றுள்ளது. அவரது இலக்கியக் இருநிலைகளில் இடம்பெற்றுள்ளன.
லநின்று கைலாசபதியின் தாக்கத்திற்கு
நின்று கைலாசபதியின் தாக்கத்திற்கு
க்கு வாதம்', 'மார்க்சியச் சிந்தனைத் வசியமாகின்றது.
றிய ஆய்வு அது ஒரு சிந்தனைத் என்பதனை நிலைநிறுத்துகின்றது. ள் அதனை (மார்க்சியத்தை) அரசியல் ன்றேல் அரசியல் நடவடிக்கைக்கான த திரிகரசுத்தியாக ஏற்றுக்கொள்ளும் டையாகக் கொண்டு உலகை மாற்றி தப் பாதையினை உறுதிப்படுத்தும்
ஊற்றுக்களும் ஓட்டங்களும்

Page 97
அரசியல் நடவடிக்கைகளை ஏற் ஆனால் முற்போக்கு வாதம் பற்றி . நேரடி நடவடிக்கை நிலையினைச் ச முற்போக்குவாதிகளே. ஆனால் . மார்க்சியவாதம் வற்புறுத்தும் மாற்றத்தினை நேரடி இயக்க மு மூலம் இயக்க ரீதியாகத் தொழ பற்றிய எண்ணத்துய்ப்பும் செயற்பா நடைமுறைப்படுத்தும் அரசியல்
முற்போக்கு வாதநிலை அந்நிலை புதுமை இலக்கியம் இதழ் -20, 1994
முதலாவது பிரிவில் முற்போக்குணர்வுடன் ஆக்க இ வெளிக்கொணர்வதில் முக் காணப்படுகின்றனர். இப்பிரிவில்
அந்தனி ஜீவா, சு.முரளிதரன் முத முற்போக்குப் பார்வைக்குச் சாதக் உள்வாங்கி இருப்பதனையும், அ காட்ட முனைவதனையம் இவர்க காணக்கூடியதாக உள்ளது.
இரண்டாவது பிரிவி அடிநாதமாகக் கொண்டு இலக்கிய விளங்குகின்றனர். மார்க்சியத்தின் கூறியதை இவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கி
'வரலாற்றுத்துறை பொ காட்டுவது என்ன? உ விளைவாக ஒரு சமுதாய | உயர்தரமான சமுதாய ! என்பதை அது காட்டுகிறது பெற்றுக் கொண்டேயிருக் மனிதனுக்கு
அப்பா அதேபோலத்தான் மனித
(அதாவது தத்துவவியல், லெனின் மதிவானம்

றுக்கொள்ளுதல் இயல்பாகின்றது. எண்ணத்துய்வு நிலை அத்தகைய ட்டி நிற்பதில்லை. மார்க்சியவாதிகள் அனைத்து முற்போக்கு வாதிகளும் உலக மாற்றத்திற்கான அரசியல் றைகள் மூலம் நிலைநிறுத்துவதன் ற்படுவதில்லை. முற்போக்குவாதம் "டும் ஒருவரை அதனைப் பூரணமாக நடவடிக்கையாளராக மாற்றலாம். பினைக் குறிக்காது (கா.சிவத்தம்பி, , ஜன- மார்ச்)
LD606)Lid5 இலக்கியத்தில் லக்கியங்களையும், ஆய்வுகளையும் கியத்துவம் மிக்கவர்களாகக்
சாரல்நாடன், தெளிவத்தை ஜோசப், லானோரைக் குறிப்பிடலாம். தமது 5மான வகையில் கைலாசபதியினை வரது கருத்துகளை மேற்கோளாகக் 5ளின் எழுத்துக்களில் அடையாளம்
னர் மார்க்சியச் சிந்தாந்தத்தை ப் படைப்பாளிகளாக, விமர்சகர்களாக உள்ளடக்ககக்கூறுகள் பற்றி லெனின் றார்கள் என்பதில் ஐயமில்லை.
நள் முதல்வாதமென்று தத்துவம் ற்பத்திச் சக்திகளின் வளர்ச்சியின் அமைப்பு முறையிலிருந்து இதைவிட |மைப்பு முறை எப்படி வளர்கிறது . இயற்கை என்பது அதாவது வளர்ச்சி கும். பருப்பொருள் என்பது ல் சுயமாக இருந்து பிரதிபலிக்கிறது. ரின் சமுதாய அறிவு எனப்படுவதும்
மதம், அரசியல் முதலானவை
69

Page 98
சம்பந்தமாக மனிதன் கெ போதனைகளும்). சமுதா முறையைப் பிரதிபலிக்க என்பவையெல்லாம் பெ
நிறுவப்பட்ட மேல்கட்டுமா
இவ்வாறானதோர் நிை பேராசிரியரின் செல்வாக்கிற்கு உட கைலாசபதியிலிருந்தும் இத்தகையட் அதனை மாறி வருகின்ற மன பிரயோகித்தனர். பி.மரியதாஸ், (இன்று இந்நிலைபாட்டுக்கு எதிர குமார், சிவ.இராஜேந்திரன், அடுத்தகட்ட பரிணாமத்தை தொல் இலக்கியத்தில் பிரவேசித்த லென ஜெ.ட்றொட்ஸ்கி முதலானோர் உள்ளது. இவர்களிடையே சி வேறுபாடுகள் காணப்பட்டபோதிலு நம்பிக்கை கொண்டு அதன்வழி
ஒற்றுமையுடையவர்களாகக் காணட
மலையக இலக்கியம் வர்க்கத்தைத் தமது தளமாகக் கொ கருத்துகள் வேகமாகவும் ஆழம சிந்தனைகளில் செல்வாக்குச் இலக்கியக் கோட்பாட்டை நிராகரி மலையகத்தில் தோன்றாமல் இருப்ட சில விமர்சனக் குறிப்புகள் ெ தெரிவிப்பது இவற்றின் பாற்பட்ட
கைலாசபதி தொடர்பா முக்கியமான சில ஆக்கங்களை ஆ குறித்துக்காட்ட வேண்டியது அவசி
70

ாண்டிருக்கும் பல்வேறு கருத்துகளும் பத்தின் பொருளாதார அமைப்பு ன்றது; அரசியல் ஏற்பாடுகள் ருளாதார அத்திவாரத்தின் மீது னமேயாகும்".
லப்பாட்டினை ஏற்றுக்கொண்டு பட்டவர்கள் மார்க்சியத்திலிருந்தும், பார்வையினைப் பெற்றுக்கொண்டு, லயகச் சூழலுக்கு ஏற்றவகையில் எம். முத்துவேல், எல்.சாந்திக்குமார் ானவராக மாறிவிட்டார்) எல். ஜோதி வ. செல்வராஜா போன்றோருடன் ண்ணுரறுகளின் ஆரம்பத்தில் மலையக ரின் மதிவானம், ஜெ.சற்குருநாதன்,
இடத்திலும் காணக்கூடியதாக ற்சில நுண்ணிய தத்துவார்த்த லும் பொதுவுடமைக் கோட்பாட்டில் பேராசிரியரை ஏற்றுக்கொண்டதில் ப்படுகின்றனர்.
பிரமாண்டமானதோர் பாட்டாளி ண்டுள்ளமையினால் கைலாசபதியின் ாகவும் மலையக புத்திஜீவிகளின்
செலுத்தியுள்ளது. கைலாசபதியின் த்த அல்லது அதற்கு எதிரான குரல் து தற்செயல் நிகழ்ச்சியல்ல; அவரது 5ாடர்பில் அவ்வப்போது அதிருப்தி 5ல்ல.
ன மலையக எழுத்தாளர்களின்
ப்வுத்தேவை கருதி இங்கு ஒருமுறை பமானதொன்றாகும்.
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 99
கலாநிதி கைலாசபதி காலத்திற்குச் சொந் (அஞ்சலி உரை. 1982), ஸி.வி.வேலுப்பிள் பழைய அலைகளும் புதிய சமர்களும்
எல்.ஜோதிகுமார் (தீர்த்தக்கரை. 1980
இலக்கியத்தில் சமூகக் கட்டுப்பாடுகள்கு பேராசிரியர் கைலாசபதியின் கருத்துகள் சி. இராஜேந்திரன்
பன்முக ஆய்வில் கைலாசபதி-ஆய்வு
எஸ். சந்திரபோஸ் கலாநிதி கைலாசபதியின் கல்விச் சிந்தை
சு. முரளிதரன் மலையக இலக்கியமும் சைலாசபதியும் (
ஜெ. சற்குருநாதன் இலக்கிய வரலாற்றுத் துறையும் கைலாச
கைலாசபதி பற்றிய (லெனின் மதி முயற்சிகள்:
பேராசிரியர் கைலாசபதியின் அழகியல் (பன்னிரெண்டாவது நினைவுப் பேருை தேசிய கலை இலக்கியப் பேரவை-1994
இலக்கியத்தில் உள்ளடக்கத்தை நிராகரி (வீரகேசரி 11.12.1994)
பேராசிரியர் கைலாசபதியின் கலை இல (வீரகேசரி-1995)
மஹாகவிகுறித்துக் கைலாசபதியின் ம (மூன்றாவது மனிதன்-1996)
லெனின் மதிவானம்

மானவர்
a0GT
யூன்)
றித்துப்
நூல் 1992
னகள் (மே.கு.நூ)
மே.கு.நூ)
பதியும் (மே.கு.நூ)
வானம்) இந்நூலாசிரியரின் ஆய்வு
நோக்கு r- கொழும்புத் தமிழச் சங்கம், ஏற்பாடு:
த்தவர்களுக்கு எதிராக..!
க்கியப் பணிகள்
1ւնւմ(6)
71

Page 100
பேராசிரியர் கைலாசபதி பற்றிய ஆய்வு (தாமரை: மார்ச் - 1999)
தேசிய இலக்கியக் கோட்பாடும் பேரா. இருபத்து மூன்றாவது நினைவுப் பேரு தேசிய கலை இலக்கிய பேரவை-2005)
பேராசிரியர் கைலாசபதி சமூகமாற்றத்த (ஆய்வுநூல்), குமரன் புத்தக இல்லம், (
இவைதவிர தெளிவத்தை முதலியோர் மலையகம் சம்பந்தப்ப மேற்கொண்ட போது மலையச் பங்களிப்புகளைச் சுட்டிக் காட்டி முயற்சிகள் யாவும் முன்னர் குறிட் இரு நிலைகளிலிருந்து (முற்பே
முனைவதைக் காணலாம்.
முடிவாக நோக்குகின்ற கைலாசபதி பல்வேறு விதங்களில் இலக்கியக் கொள்கையின் செல்ல ஆக்கவிலக்கியப் படைப்புகளிலுட ஒருவகையில் புதிய ஆய்வுப் பார்6 தோன்றி வளர்வதற்கு வெவ்வேறுவ இதனை மனங்கொண்டு தொடர் மேற்கொள்வது நமது தலையாய கட ஒருநாமம் மட்டுமல்ல, அவர் ஒர் இய கர்த்தாக்கள் விளங்கிக் கொள்ளும் வகையும் தனித்தன்மை வாய்ந்ததாய்
மல்லிகை 35வது ஆண்டு மலர் - 20 (பின்னர் மேலதிக சில தகவல்கள் சேர்க்
72

களும் வக்கிரங்களும்
சிரியர் கைலாசபதியும்
ரை- கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கம், ஏற்பாடு :
பிற்கான இயங்காற்றல் கொழும்பு.
ஜோசப், சாரல் நாடன், அந்தனி ஜீவா ட்ட வெவ்வேறு ஆய்வு முயற்சிகளை - இலக்கியத்தில் கைலாசபதியின் யுள்ளனர். பொதுவாக இவ்வாய்வு "பிட்டது போன்று கைலாசபதியை ரக்கு - மார்க்சியம்) புரிந்துகொள்ள
போது மலையக இலக்கியத்தில் தாக்கம் செலுத்தியுள்ளார். இவரது பாக்கை மலையகத்தில் தோன்றிய ம் காணக் கூடியதாக உள்ளது. வைகளும் புதுமை இலக்கியங்களும் கைகளில் கைலாசபதி உதவியுள்ளார். ந்து ஆக்கபூர்வமான முயற்சியினை -மையாகும். கைலாசபதி வெறுமனே க்க சக்தி. அதனை மலையக இலக்கிய | விதமும் தமதாக்கிக் கொள்ளும் இருக்க முடியும்; இருக்க வேண்டும்.
5ப்பட்டுள்ளன).
மாற்றுக்களும் ஓட்டங்களும்

Page 101
மலையக இலக்கியத்தில் தனித்துவமா தெளிவத்தை ஜோசப். அவர் சிறுகதை எனப் பல்துறை சார்ந்த பங்களிப் வழங்கியவர். இன்று இருக்கக் க தெளிவத்தை ஜோசப் அவர்களை சிே இயல்பாகவே தோன்றியுள்ளது.
ஈழத்து எழுத்தாளர் மத்தி பெயருக்குத் தனி மதிப்புண்டு. அ பாசம், பயம், மதிப்பு முதலியவற்றை கனிவுள்ள இடத்தில் தான் கண்ட இயல்பாகவே எளிமையாகவும் தெளிவத்தை ஜோசப், ஆழமான - போதும், அநீதிகளை எதிர்க்கும் பே கருத்துகளை நிறுவுவார். இத்தகைய காணலாம்.
அண்மைக் காலத்தில் ப புதியதொரு போக்குதான் அதன் : சமகால வாழ்க்கைப் பிரச்சினை அதே சமயம் அது தமிழ் இலக்கியத் நிற்கின்றது.
தென்னாபிரிக்காவில் ே இலக்கியங்களும் இந்திய தேசிய வி பாரதியின் படைப்புகளும் அவ்வக் அதே சமயம், அவை ஏனைய ஒடு பிரதிப்பலித்து நிற்பதனைக் காணலா
இந்த அடிப்படையில் படைப்பாளிகள் இன்று ஈழத்துப்
லெனின் மதிவானம்

06
மலையக இலக்கியத்தில் பதிய போக்கைக் காட்டி நிற்கும்
'குடை நிழல்'
ன ஆளுமைச் சுவடுகளைப் பதித்தவர் தயாசிரியர், நாவலாசிரியர், விமர்சகர் "பினை மலையக இலக்கியத்திற்கு டிய மலையக எழுத்தாளர்களுள் ரஷ்டராய்க் கருதிக் கொள்ளும் மரபு
கியில் தெளிவத்தை ஜோசப் என்ற ப்பெயரானது ஒருவருக்குப் பரிவு, த் தோற்றுவிக்கும் தன்மையுடையது. டிப்பும் இருக்கும் என்பதற்கமைய இனிமையாகவும் பேசிப் பழகும் . கனதியான விடயங்களைக் கூறும் "ரதும் ஆவேசத்துடன் பேசித் தனது பண்பினை அவரது படைப்புகளிலும்
மலையக இலக்கியத்தில் ஏற்பட்ட தனித்துவம் பிரதேச மண்வாசனை, என்பவற்றினை வலியுறுத்துகின்ற கதின் பொதுமையையும் வலியுறுத்தி
தோற்ற விடுதலையுணர்வு மிக்க டுதலைப் போராட்டத்தில் முகிழ்ந்த காலச் சூழலைப் பிரதிபலித்து நின்ற க்கப்படும் மக்களின் உணர்வுகளைப்
ரம்.
நோக்குகின்ற போது மலையகப்
படைப்பாளிகளாகப் பார்க்கின்ற
73

Page 102
நிலை தோன்றி வளர்ந்துள்ளது. இந்த ஜோசப் இன்று ஈழத்துத் தமிழ்
படைப்பாளியாகக் கொள்ளப்படுகின் அகலப்பாட்டை நுண்ணியத்துடன் மாற்றங்களையும் போக்குகளையும் உ
இந்தப் பின்னணியில் ஜோசப்பின் படைப்புகளை மதிப்ட கட்டுரையும் அவரது "குடை நிழல்" வழங்க முற்படுகின்றது.
மலையகத் தமிழர்கள் தர்மயுத்தத்திற்கும் பின்னர் தம் அடையாளத்துடன் இனக்குழுமமாக கொழும்பிற்குப் புலம்பெயரத் தொ தொழிலுக்கான இடமாகவும் கொண்டிருந்தனர். ஆரம்பத்தில் வேலைகளில் ஈடுபடுகின்றவர்களாக ஏற்பட்ட சமூகப் பெயர்ச்சியின் காரண கூடிய மத்தியதர வர்க்கமொன்று வசிக்கின்றவர்களானார்கள்.
இத்தகைய சூழலில் இலங்ை அதனையொட்டி எழுந்த இன கைதுகள், தனிமனிதப் பழிவாங் பாதிக்கத் தொடங்கியது. குறிப்பா தொழிலிடமாகவும் கொண்டவர்கள் உட்பட்டனர். இந்தச் சூழலில் ப இன்னல்களை இந்நாவலின் l தரிசிக்கின்றோம். இந்நாவல் பேரில் அமைந்திருக்கின்றது. இதுவரை வெ இந்த நிலைமையை ஒரளவு எடுத்துக்
அத்தியாயம் 5ல் மலையக 6 பெரியாங்கங்காணி காலத்தில் மலை சுரண்டல், ஒடுக்கு முறை என்ப%
74

ப் பின்னணியில் தான் தெளிவத்தை இலக்கியத்தின் மிக முக்கியமான
1றார். மலையக இலக்கியத்தின் ஆழ நோக்குபவர்களால் இந்தப் புதிய
.ணர்ந்துகொள்ள முடியும்.
நின்றுகொண்டே தெளிவத்தை பீடு செய்ய வேண்டியுள்ளது. இக் என்ற நாவல் குறித்த அறிமுகத்தினை
பல்வேறுபட்ட தடைகளுக்கும் மை தேசிய சிறுபான்மைக்கான வளர்ந்த போது தொழில் நிமிர்த்தம் டங்கினர். அவர்கள் கொழும்பைத் மலையகத்தை வாழ்விடமாகவும் சாதாரண கூலி வேலை, வீட்டு க் காணப்பட்டனர். காலப்போக்கில் ணமாகப் பல தொழில்களில் ஈடுபடக் கொழும்பில் தொழில் நிமிர்த்தம்
கையில் ஏற்பட்ட இனமுரண்பாடுகள் விடுதலைப் போராட்டங்கள் - கல்கள் மலையகத் தமிழரையும் கக் கொழும்பை வாழ்விடமாகவும் ர் பல்வேறுபட்ட நெருக்கடிகளுக்கு மலையகத் தமிழர்கள் அனுபவித்த பிரதான பாத்திரம் மூலமாகத் எவாதத்தைப் பெரிதும் சாடுவதாக 1ளிவந்த படைப்புகளில் இந்நாவலே
காட்டுகின்றது எனலாம்.
வாழ்க்கை எடுத்துக் கூறப்படுகின்றது. யகத்தில் காணப்பட்ட நிலைமைகள், ன வெளிக் கொணரப்படுகின்றன.
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 103
யாவற்றுக்கும் மேலாக ஆண்களில் ஆதிக்கத்தை, பெண்களின் நி மனைவி, அவரது வைப்பாட்டிக காட்டத் தவறவில்லை. ஒரு புறத் முறையை அழகுபடுத்திக் காட்டியி கொணரப்பட்டுள்ளது.
மலையக வாழ்வில் தாக்கப் தான் யாழ்ப்பாண மேட்டுக் குடித்த இலங்கைத் தமிழர்களில் யாழ்ப்பாண அவர்களே கல்வி அறிவுமிக்கவர்கள் போக்கு இன்றுவரை இருந்து வருக குன்றிய நிலை- கல்வியில் போதிய
வலுப்படுத்தியுள்ளது. மலையகத்த வர்க்கமும்(குறிப்பாக எண்பதுகளி பாவனை செய்தல், அவர்களின் மெ இளைஞர்கள் யாழ்ப்பாணப் பெண் அம்சங்களினூடாக தமக்கான அங்கி இயல்பான காதல், திருமணம் எ வளர்ந்திருந்தது. இந்நாவலில் வ வாழ்க்கை குறித்தும், அதனால் ஏற்ப எடுத்துக் காட்டுவதில் இந்நாவல் ஆ யாழ்ப்பாண வெறுப்புணர்வுடன் ப சமூகச் சிதைவின் பின்னணியில் சி நாவலின் தனித்துவமான அம்சமாகு
தொழிலாளர் வர்க்கத்தி மேம்பாட்டின் மூலமாக மத்திய தர கணக்கப்பிள்ளை போன்றோரின் அதனூடாகத் தமது வாழ்க்கைப் ே பற்றியே மலையகத்தில் அனேக பணி யாழ்ப்பாண மேட்டிமைத்தனத்திற் அடமானம் வைத்து, மானுடம் குறித்துக் காட்டியதில் இந்நாவலுச் கருத்து முழக்கங்களையோ உ6 காணமுடியாதுள்ளது. கருத்து நி6ை
லெனின் மதிவானம்

ர் உரோமம் அடர்ந்த கரங்களின் g)6)60L பெரியாங்கங்காணியின் ள் மூலமாக ஆசிரியர் எடுத்துக் தில் பெரியாங்கங்காணி வாழ்க்கை ருப்பினும், அதன் சிதைவும் வெளிக்
) செலுத்துகின்ற பிறிதொரு போக்குத்
ளத்தின் அதிகார மனோபாவமாகும்.
ாத்தவர்களே மேலானவர்கள் எனவும்,
ர் என்ற வகையிலுமான சிந்தனைப் கின்றது. மலையகத்தின் அபிவிருத்தி வளர்ச்சியின்மை இந்தச் சிந்தனையை தில் தோன்றிய புதிய மத்தியதர ல்) யாழ்ப்பாணத் தமிழர்களாகப் ாழி நடையைக் கையாளுதல், படித்த களைத் திருமணம் செய்தல் முதலிய காரத்தை வேண்டி நிற்கின்ற போக்கு ன்பது வேறு) இச்சமூகவமைப்பில் ருகின்ற சட்டத்தரணியின் போலி டுகின்ற கருத்தோட்டங்கள் குறித்தும் சிரியர் வெற்றி பெறுகின்றார். இதனை டைப்பாக்காது அதனை இயல்பான த்திரித்துக் காட்ட முனைவது இந்த
Lf0.
லிருந்து வளர்ந்து தமது கல்வி வர்க்கமாக மாறியவர்கள் கிளாக்கர், பிள்ளைகளைத் திருமணம் செய்து பாக்குகளை மாற்றிக் கொண்டவர்கள் டப்புகள் வெளிவந்துள்ளன. ஆனால் கு தமது தன்மான உணர்ச்சிகளை இழந்து அம்மணமாக நின்றவர்கள் கு முக்கிய இடமுண்டு. இந்நாவலில் ணர்ச்சிமயமான சன்னதங்களையோ பக் கோட்பாடாக விபரிக்கப்படாமல்
75

Page 104
மனிதவுறவுகளின் அடிப்படையி முனைந்துள்ளமை இந்நாவலின் காலவோட்டத்தில் இடையீடி வாழ்நிலைகளின் இயக்கத்திசைக இந்நாவல்துணை நிற்கின்றது.
இந்நாவலில் மலையக கையாளப்பட்டாலும் அது இடம் நிலைகளுக்கேற்ப அமைந்திருப்பன பெரியங்கங்காணி தமக்கு வி கிருஷ்ணாவிடம் உரையாடுகின்ற கதாநாயகன் தமது சட்டத்தரணி நை உரையாடுகின்ற மொழிநடையும் நாவல் முழுவதிலும் தேவைக்ே கையாளப்பட்டு வருவதனை அவதா
தொகுத்து நோக்குகின்ற போது, ந அமைந்து காணப்படுகின்றன:
"குடை நிழல் இருந்து கு மெலிந்து நலிவுறும் எங்கள் அதனால்தான் சொல்கின்ே என்று”
"குடையை மட்டுமல்ல குஞ்
"குடையை மட்டுமல்ல குஞ்சர புதியதோர் அரசியல் மாற்றத்திற்கா கூற்று சோகத்தை இசைத்தாலும்
முன்னெடுத்துச் செல்வதாகவே அை
இத்தகைய சிறப்புகளை மலையகத் தமிழர்களை இந்திய கொண்டு அழைக்க முற்படுகின்றா தமிழரின் வரலாறு-இருப்பு, அவர் போராட்டங்கள் யாவற்றையும் ச
76

ல் அவற்றினைப் படைப்பாக்க
வெற்றிக்கு வழிவகுக்கின்றது. ன்றி மாறிக் கொண்டிருக்கும் ளை நுணுக்கமாக நோக்குவதற்கு
மண்வாசனை மிக்க மொழிநடை பொருள், காலம், வர்க்க, தொழில் தக் காணலாம். எடுத்துக் காட்டாக ட்டு வேலைகளைச் செய்கின்ற பாங்கு, மொழிநடை நாவலின் ண்பன், மற்றும் பொலிஸ்காரர்களிடம் வித்தியாசப்படுகின்றன. இவ்வாறு கேற்ற வகையில் மொழி நடை ானிக்க முடிகின்றது.
ாவலின் இறுதி வரிகள் இப்படியாக
ஞ்சரம் ஊரும் இவர்களுக்கு நடை ர் நிலை எங்கே தெரியப் போகிறது. றாம் குடையைப் பிடுங்க வேண்டும்
நீசரத்தையும் சேர்த்து என்கிறது மனம்”
ந்தையும் சேர்த்து" என்ற வரிகள் ன தேவையை உணர்த்துகின்றது. இக் அவைகூட சமூக அசைவியக்கத்தை மந்திருக்கின்றது.
க் கொண்டிருக்கின்ற இந்நாவலில்
வம்சாவளித் தமிழர் என்ற பதம் ர் தெளிவத்தை ஜோசப், மலையகத் தம் உறுதிப்பாட்டுக்கென நடாத்திய சிதைக்கும் வகையில் தான் இந்திய
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 105
தமிழர்கள் என்ற அடையாளம் பாவி தொழிலாளர்களின் நலனில், மலையகத்தமிழர் என்ற அடையாள அடையாளம் பிரயோகிக்கப்படுவது தள்ளுவதாக மட்டுமன்று, இந்திய எம்மை ஆக்கிக் கொள்ளக் கூடிய நிலை
எமது யாசிப்பு இது போன்ற காத்திர தெளிவத்தை ஜோசப் வெளிக்கொன
முச்சந்தி புளோக்ஸ்போட் கொம் -2011 தினக்குரல் - 2012
லெனின் மதிவானம்

க்கப்படுகின்றது. ஆயிரக் கணக்கான பின்னணியில் உருவாகியிருக்கின்ற ந்தை மறுத்து இந்தியத் தமிழர் என்ற / எமது வரலாற்றை பின்னோக்கித் ஆதிக்கச் சக்திகளின் கைக்கூலியாக லையையும் உருவாக்கும்.
மான படைப்புகளை மேலும் சர வேண்டும் என்பதாகும்.

Page 106


Page 107
சிவனு ம
திரு.சிவனுமனோஹரனின் சிறுகதை சஞ்சிகைகளிலும் வாசித்திருக்கின்றே கோணமும் அதனை அவர் ெ மாறுபட்டதாய் இருந்தன. இன்று ம. உள்ள பிரமிளா பிரதிபன் இவர் போ அவரது கதைகளை வைத்து இனங்க அவரது முக்கிய கதைகள் சிலவற்றை சில அம்சங்கள் தெளிவாகத் தெரிகின் வாயிலாக சிவனுமனோஹரனின் க மலையக இலக்கியத்தில் இன்று முன் விமர்சனத்திற்குட்படுத்தவே முனைக்
இவ்விடத்தில் முக்கிய கூறவேண்டியுள்ளது. அதாவது ம வகைப்பட்டோரால் எழுதப்பட்டு வ
1து
மலையகத்தை வாழ்விடம் பண்பாட்டுக்குள்ளிருந்து தோ மண்ணின் மைந்தர்கள்.
மலையகத்தோடு தொடர்பு .ெ பிறப்பிடமாகக் கொள்ளாத ப
கண்ற பகுதி ஒமைப்,
இவ்விரு வகைப்பட்ட இலக்கியம் செழுமைப்படுத்தப்பட் இவ்விரு பகுதி எழுத்தாளர்களுக் கண்டு கொள்ளத்தக்கதாய் உள்ளது : கூறப்பட்டுள்ளன. மலையக வரலாற் நிலையினையும் நோக்கும் போது முடியாதது என்பார் பேராசிரியர் க லெனின் மதிவானம்

07
னாஹரனின் 'கோடாங்கி':
ஒரு மதிப்பீடு
ளை அவ்வப்போது பத்திரிகையிலும் ன். நிகழ்வுகளை அவர் பார்க்கின்ற வளிப்படுத்தும் மொழியும் சற்றே லையக இலக்கியத்தில் புதிய வரவாக என்ற படைப்பாளிகளின் வரிசையில் Tணக் கூடியதாக இருந்தது. ஆனால் த் தொகுப்பாக நோக்குகின்ற போது றன. அவ்வகையில் இக்கட்டுரையின் தைகள் பற்றிய விமர்சனத்தை விட னப்புற்று வருகின்றதோர் போக்கை நின்றேன்.
விடயம் ஒன்றும் அழுத்திக் லையக இலக்கியத் தொகுதி இரு ந்துள்ளது. அவை வருமாறு:
Tகக் கொண்டவர்கள். அந்தப் சன்றிய படைப்பாளிகள் - மலையக
காண்ட அதே சமயம் மலையகத்தைப்
டைப்பாளிகள்.
எழுத்தாளர்களினாலும் மலையக டு வந்துள்ளது என்ற போதினும், கிடேயேயும் சிற்சில வேறுபாடுகள் ரன்பது பல சந்தர்ப்பங்களில் எடுத்துக் வினையும் அதன் அபிவிருத்தி குன்றிய
இந்நிலை ஒருவகையில் தவிர்க்க - சிவத்தம்பி.
79

Page 108
மலையகப்பெருந்தோட்ட பற்றிய இலக்கியம் படைத்தவர்கள் சிந்திக்கமுனைவதைக்காணலாம் (இ பிறப்பிடமாகக் கொண்ட அனை முடியாது). யதார்த்த நோக்கு, சமூ என்பவற்றை சித்திரிப்பதில் இவர் வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன. மக்களின் பிரச்சினைகளை உள்ந படைப்பாளிகளில் சிவனு மனோகர
உலகமயத்தின் பின் இடம்பெற்றுவரும் அட்டூழியங்கள் மரண ஒலங்கள்-பிள்ளைகளின் இவற்றையெல்லாம் மூடி மறைத்து அவற்றை சமன் செய்து விடலா முன்நின்று நடாத்தும் கோமாளி சமூகத்திற்கு அந்நியமானதொன்றல்;
இந்த வகையில் உலகமய வளர்ச்சியும் என்றுமில்லாதவாறு விரிவுபடுத்தியிருக்கின்றன. இதன் பின்நவீனத்துவம், அமைப்பியலியம் உலகமயத்தை நியாயப்படுத்தி தளத்தை நிலைநிறுத்தி வருக கோட்பாட்டைத் தமிழில் இயற்பண்பு வாதத்தையே இலக்க வரலாற்று அடிப்படையில் இய முற்பட்டது என்ற போதிலும் அதன் தேவை, சுரண்டும் வர்க்கத்தி மறுகண்டுபிடிப்புச் செய்யப்படுகின்
சமுதாயத்தில் கீழ்த்தட்டி எழுத்துக்கள் யாவும் "யதார்த்தம்", பெற்றாலும் கூர்ந்து நோக்கின் அணி பெற்றிருக்காது என்பதை நா இயற்பண்புவாதம் என்பன பற்ற குழப்பங்களைத் தோற்றுவித்திருக்கி
80

ப்பண்பாட்டுக்குள்நின்றுஅம்மக்கள் மலையக வாழ்வியலை உள்நின்று வ்வகைப்பாட்டினுள்மலையகத்தைப் த்து எழுத்தாளர்களையும் கொள்ள 5 அசைவியக்கம், வர்க்க முரண்பாடு ளிடையே நுண்ணிய தத்துவார்த்த இவ்வாறானதோர் சூழலில் மலையக ன்று சிறுகதை எழுத முனைந்த னுக்கு முக்கிய இடமுண்டு.
னணியில் இன்று உலகில் ர், மனித அழிப்புக்கள், வதைகள், கதறல்கள் இவை ஒருபுறமிருக்க சந்தைப் பொருளாதாரத்தின் ஊடாக ம் என நம்பவைத்து கூத்துக்களை கள், இவையெல்லாம் மலையகச் l).
மாதலும் நவீன முதலாளித்துவத்தின் சுரண்டலின் தளத்தையும் பின்னணியில் முனைப்புற்றிருக்கின்ற இருத்தலியம்முதலிய கோட்பாடுகள் அதற்குச் சாதகமான கோட்பாட்டுத் கின்றன. குறிப்பாக, இருத்தலியக் முன்வைத்தவர்கள் பொரும்பாலும் யத்தில் நிலைநிறுத்த முயன்றனர். ற்பண்புவாதம் யதார்த்தவாதத்திற்கு இன்றைய உலகமயமாதல் சூழலில் ன் நலனையொட்டி அக்கோட்பாடு Dgil.
லிருக்கும் மாந்தரைச் சித்திரிக்கும் "முற்போக்கு" என்ற அடைகளைப் வ யாவும் அத்தகைய பண்புகளைப் அறியலாம். யதார்த்தவாதம், ய தெளிவின்மையே இத்தகைய ன்றன. சில நேரங்களில் இவ்விரண்டு
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 109
கோட்பாடுகளையும் ஒன்றெனக்
காணப்படுகின்றது. இயற்பண்புவா, எடுத்துக் காட்டும் கோட்பாடாகும் உணர்வுகளைப் பிரதிபலிக்கின்றது. என்பன இயற்பண்புவாதத்தின் அடி இயற்பண்புவாதம் தோன்றிய கா வரலாற்று உணர்விலிருந்தும் அந்நிய
இதற்கு மாறாக யதார்த்தவ அதற்குரிய வரலாற்றுப் பி வகைமாதிரியான சூழலில் வ படைக்கின்றது. மனித நேய மனித விடுதலை போன்ற அம்சங் கொணரப்படுகின்றது. பாத்திரப்பன் தனித் தன்மையும் படைப்பாக்கப் சோகத்தை இசைத்தாலும் அவை முன்னெடுப்பதாகவே அமைந்திருக்கி
யதார்த்தவாதத்தின் தர்க்க யதார்த்தவாதமாகும்”. சோஷலிசத்ை இக்கோட்பாடு தோன்றியது. யத பாத்திரப் படைப்புகள் வெளிக் ெ படைப்பில் ஓரங்கட்டப்பட்ட நிை யதார்த்தவாதம் சமுதாயப் பிரச்சி சித்திரித்து நிற்க, சோஷலிச யத போராட்டத்தின் அடிப்படையில் முகிழக் கூடிய பாத்திரங்களையே சோஷலிச யதார்த்த வாதம் தோன்றி வளரக் கூடியதாகும். இ கோட்பாடு பொருத்தமற்றதாகக் க மண்வாசனை இலக்கியம் போன்ற அமைந்திருந்தன. இச்சந்தர்ப்பத்தில் என்ன? அதன் பயன்பாடு என்ன? பே
"ஒவ்வொரு உண்மையான ச
ஒரு புதிய அனுபவத்தையும் உணர் கண்ட, கேட்ட, அனுபவித்த வாழ்க்6
லெனின் மதிவானம்

கருதி மயங்குகின்ற நிலையும் ம் என்பது உள்ளதை உள்ளவாறே . இது புறச் சூழலை விட அகமன ம்பிக்கை வரட்சி, முடிவற்ற சோகம் ப்படைகளாகும். இதன் காரணமாக லம் முதலாகப் புறவுலகினின்றும் ப்பட்டே வந்துள்ளது.
ாதம், நிகழ்வுகளின் காரணத்தையும் ன்புலத்தையும் சித்திரிக்கின்றது. கைமாதிரியான பாத்திரங்களைப் பம், மனித துயரம், அனுதாபம், கள் யதார்த்தவாதத்தால் வெளிக் டைப்புகளின் பொதுத் தன்மையும் படுகின்றன. யதார்த்தவாதமானது கூட சமூக அசைவியக்கத்தை ன்றன.
ரிதியான வளர்ச்சியே “சோஷலிச தைத் தோற்றுவித்த நாடுகளிலேயே ார்த்தவாதத்தில் வகைமாதிரியான கொணரப்பட்ட போதிலும் அவை லயிலே பாத்திரமாக்கப்பட்டுள்ளன. னைகளையும் முரண்பாடுகளையும் ார்த்தவாதம் அவற்றினை வர்க்கப் நோக்கி, அப்போராட்டத்தில் சித்திரிக்கின்றது. அந்தவகையில் என்பது சோஷலிச நாடுகளிலே லங்கை போன்ற நாடுகளுக்கு அக் ாணப்பட்டது. தேசிய இலக்கியம், கோட்பாடுகளே பொருத்தமானதாக மலையக இலக்கியத்தின் செல்நெறி ான்ற வினாக்கள் எழுவது இயல்பே.
லைப்படைப்பும், வாழ்க்கை பற்றிய வையும் நமக்குத் தருகின்றது. நாம், கையை நமக்குப் புதிய பரிமாணத்தில்
81

Page 110
காட்டுகின்றது. வாழ்க்கையின் உண்ன காணச் செய்கிறது. வாழ்க்கையை முழு உதவுகிறது. இந்தவகையில், நமது . அறிவையும் அது கூர்மைப்படுத்து புதிய பரிமாணத்தைச் சேர்க்கிறது. இவ்வாறுதான் செயற்படுகிறது, இவ்வ மூலம், அவனையும் செயற்படத் 'மார்க்சியமும் இலக்கியத் திறனாய்வு பக். 62, - 63). அந்தவகையில் சமூகம் ப வாழ்க்கைப் போக்குகளும் அதனை செ தான் ஒரு கலைப்படைப்பாக 2 உள்ளடக்கம் உயிர் என்றால் அதன் 2 அம்சங்களும் இசைவுபட்டே கலை இதற்கு அப்பால் உள்ளடக்கத்தை மட்டுமோ முதன்மைப்படுத்தி ெ தோற்றுப்போய் பின்வாங்குகின்றன.
இந்தப் பின்னணியில் நின்று நோக்குகின்ற போது அவர் தம் ஆக்கபூர்வமான வளர்ச்சிக் கூறுகள் அவரது புரிந்து கொள்ளலின் அடி பற்றி நோக்க வேண்டியுள்ளது.
இச்சிறுகதையாசிரியர் தம் பிரச்சினைகளையும் ஓரளவிற்கு கோட்பாடாக விபரிக்காமல் பா வெளிக்கொணர்ந்துள்ளமை இது ஒன்றாகும்.
இத்தொகுப்பில் அடங்கிய கதையாக 'நிமிர்வு ' அமைந்துள்ளது என்பது புதிய பரிணாமத்தை எ . ஆங்காங்கே மனிதம் நிலைகெ சித்திரிக்கும் கதையிது. இந்தச் சிறு அளவாக உள்ளன. அதாவது வா பயன்படுத்தும் அம்சம் நிறைவாகவும் 82

மகளை நம்மை உணர்வுபூர்வமாகக் pமையாக விளங்கிக் கொள்ள நமக்கு அனுபவத்தையும் உணர்வையும் கிறது. நமது ஆளுமையில் ஒரு
ஒரு நல்ல கலை, ஒரு ரசிகனிடம் பாறுஅது அவனுக்கு செயற்படுவதன் தூண்டுகிறது." (நுஃமான் எம்.ஏ. ம்” , அன்னம் வெளியீடு, சென்னை, ற்றிய அறிவும் அவை தோற்றுவிக்கும் வளிப்படுத்துவதற்கு ஏற்ற உருவமும் உருவாகின்றது. கலைப்படைப்பில் உடல் அதன் வடிவமாகும். இவ்விரு ப்படைப்பு தோற்றம் பெறுகின்றது.
மட்டுமோ அல்லது உருவத்தை வளிவருகின்ற கலைப்படைப்புகள்
சிவனு மனோஹரனின் கதைகளை து கதைகளில் சமூகம் சார்ந்தளை எவ்வாறு கையாண்டுள்ளார்? ப்படை யாது? போன்ற விடயங்கள்
து சிறுகதைகளினூடாகப் சமுதாயப்
நோக்கியுள்ளார். அவற்றினைக் த்திரப் படைப்புக்களின் ஊடாக நீதொகுப்பின் தனிச்சிறப்புகளில்
புள்ள கதைகளில் மிக முக்கியமான 1. இன்றைய சூழலில் இனவாதம் ட்டியுள்ளது. அதற்கு மத்தியிலும் ாண்டிருப்பதனை யதார்த்தமாகச் கதையில் சிந்தனையும் உணர்ச்சியும் ஈகனில் உணர்ச்சிகளைத் தூண்டும், ர்ளது .
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 111
"பாப்பா புள்ள" என்ற கதை பெண்கள் அனுபவிக்கும் கொடுை பற்றிய அறிவும் அவை தோற்றுவிக் கொண்ட படைப்பாகக் காணப்படு பொருத்தமான வடிவம் சிறப்பாக அ
இச்சிறுகதையாசிரியரின்
சோகவுணர்வு இழையோடியிருப்ப கோட்பாடு பெரும்பாலான கன அளித்திருக்கிறது. படர்(தா)மை குருவிகள், தவளைகள் உலகம் முத அடிநாதமாய் விளங்குகின்றது.
முனைப்பாக இடம்பெறுவதன் கார் சற்று மேம்பட்டுக் காணப்படுகின்ற வெளிப்பட்டுள்ள கதாபாத்திரங்கள் உலகை மட்டுமே சித்திரிப்பனவா வாதத்தையே பிரதிபலித்து நிற்கின்ற
எடுத்துக்காட்டாக
அமைந்துள்ள 'கோடாங்கி
உழைப்பிலிருந்து அல்லற்படுகின் சமூகத்தின் கூட்டுச் செயற்ாடாக இசையையும் காலங்காலமாகப் பே எழுத்திலக்கியம் அல்லது தங்களது கல்லாதவர்கள் என்ற அடையாளத் கலையையும் இலக்கியத்தையும் பா அவர்கள் போற்றிய இசைக்கருவிக அத்தகைய இசைக்கருவியையும்
இக்கதையாசிரியருக்கு இழிவானத தென்படுகின்றனர். நகரப்பெரும் பணத்தைக் கொள்ளையடித்து ச நீதவான்களாகவும் உலாவருவோர் புலப்படாமல் போனமை துரதிஷ்ட ச(க்)தி கரகம் என்ற கதையில் கி வாழ்வு: அப்பெண்ணுக்கு எதிரா கொணரப்படுகின்றது என்றடே காம வெறியர்களாகக் காட்ட
லெனின் மதிவானம்

தொழிலுக்காக வெளிநாடு செல்லும் மகள் பற்றிக் கூறுகின்றது. சமூகம் தம் உணர்ச்சிகளும் உள்ளடக்கமாகக் கின்றமையினால் உள்ளடக்கத்திற்குப் மைந்துள்ளது.
பெரும்பாலான கதைகளில் தைக் காணலாம். துன்ப இயற்கைக் தகளுக்கு ஒர் ஒருமைப்பாட்டை 刀。 கூட்டாஞ்சோறு, லயத்துக் லிய கதைகளில் சோக உணர்ச்சியே சோக உணரச்சி இக்கதைகளில் ாணமாக இவற்றில் உளவியல் சார்பு ரது. இன்னொருவிதத்தில் இவற்றில் புற உலகிலும் பார்க்க வாழும் அக க அமைந்துள்ளமையினால் சோர்வு
GÖT
இத்தொகுப்பின் தலைப்பாக கதையை நோக்குகின்றபோது p மலையகத் தொழிலாளர்களின் ப் பிறந்த தங்களது கலையையும் ாற்றிப் பாதுக்காத்தே வந்துள்ளனர். கல்வியுரிமைகள் மறுக்கப்பட்டுக் துடன் வாழ்ந்த அவர்கள் தங்களது துக்காத்தே வந்துள்ளனர். அவ்வாறு ளில் ஒன்று தான் கோடங்கியாகும். அதனை வைத்திருக்கும் பூசாரியும் ாகவும் ஏமாற்று வித்தையாகவுமே கோயில்களில் கோடானகோடி முகக் காவலர்களாகவும் சமாதான இக்கதையாசிரியரின் கண்ணுக்குப் டமான ஒன்றே. அவ்வாறே இவரது ரகமாடும் பெண்ணின் துயரமான ன பாலியல் பலாத்காரம் வெளிக் ாதிலும் மக்கள் அனைவரையும் முனைவது பொருத்தமற்றதாகவே
83

Page 112
காணப்படுகின்றது. மலையக பிணைந்து அதன் ஆன்மாவாகவுள் இக்கதையாசிரியருக்கு சதிக்கரகம நிகழ்வல்ல.
மட்டத்துக்கத்தி’ என்ற மனித நேசிப்பாகும். நேயம் எ6 எம்மோடு தொடர்புள்ள கருவிகள் ஆகும். இன்றைய காலச் சூழலில் ப தலைமுறையினரிடம் எந்தளவு ெ என்பது கேள்வியாகும். கல்வியியற் மலர் தமது நண்பியின் பிறந்த தினக் கேக்வெட்டும்கத்திகிடைக்காதநிை என சக நண்பிகளிடம் கேட்க அ அன்று முதல் மட்டத்துக்கத்தி ம6 இது இன்றைய சூழலில் நடக்கக் வினா. அப்படியே நடந்திருந்தாலு படைப்பாக அமையவில்லை.
ஒரு அந்தப்புரத்தின் அந்த விமர்சிக்க முற்படுகின்ற ஆசிரியர் காமக்கிழத்தியாகவும் காட்ட பழிவாங்கலாகவே படுகின்றது. இச் அவள் மீது கொண்டுள்ள கவர்ச்சியி அவள் வீட்டைச் சுற்றி தெரு நா பற்றி வினவிய போது அதற்கு மே வெளிப்பட்டிருக்கின்றது:
"மேகலா இந்த நாய்கள் கூட் நடத்த எடுக்கிற ரிஸ்க் அநாவசிய மெளனம். அவளோ உடைக்கிறா உங்களுக்கு தெரியாது! எப்பவுமே இ அதிகமாக எடம் கொடுத்தா மடம் செக்கியுரிட்டிக்கு மட்டும் வச்சிக்கள் புரிஞ்சிக்கணும். என்னோட பார்ன் இந்த தெரு நாய்கள் எப்பவுமே பெ நம்மோடு ஐக்கியப்படும் உயர்ரக
84

மக்களின் வாழ்வோடு பின்னிப் ள சக்தி கரகம் சில நேரங்களில் ரகத் தென்படுவதும் தற்செயல்
கதையின் அடிநாதமாக அமைவது ன்பது மனிதர்கள்பால் மட்டுமன்றி ள், ஆயுதங்கள் மீதும் இரங்குதல் பட்டத்துக் கத்தி பற்றி உணர்வு புதிய செல்வாக்குச் செலுத்தியிருக்கின்றது கல்லூரியில் ஆசிரிய பயிலுனரான கொண்டாட்டத்தின்போது பேத்டே லயில் "அந்தமட்டத்துக்கத்தி எங்கடி” அவள் அவமானத்திற்குட்படுவதுடன் லர் என்றே அழைக்கப்படுகின்றாள். கூடிய ஒன்றா என்பது முதலாவது ம் கூட வகைமாதிரியான பாத்திரப்
காரம்' என்ற கதையில் சாதியத்தை பெண்ணை பால் கவர்ச்சியாகவும்
முனைவது ஓர் இலக்கியப் க்கதையில் மேகலா என்ற பெண்னை ல், காமத்தில் காதலிக்கின்ற விஸ்வா, ரய்கள் கொடுக்கின்ற தொல்லைகள் கலாவின் பதில் கதையில் இவ்வாறு
டம் தேவைதானா, இதுகள் கொண்டு மா படலையா? இருவர் மத்தியிலும் ள். 'நோ விஸ்வா, பற்பல்லாஸ் பத்தி இதுகள் கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கணும். பிடிக்கும். இந்த நாய்கள் நம்மோட லாம். விஸ்வா நீங்கள் ஒன்ன தெளிவா வையில் உயர்ரகமான நாய்களைவிட ட்டராகத்தான் படும். ஏன் தெரியுமா? நாய்களைவிட ஒருபடி தள்ளி நிற்கும்
மாற்றுக்களும் ஓட்டங்களும்

Page 113
இந்த பறபல்லாவுக்கு தான் எசமானி புன்னகை அவனுள் ஒருவிதமான அ
காம வேட்டையிலும் ச;ை பெண்ணாகச் சித்திரிக்கப்படுகின் காரணமாக அவள் மீது வெறுப்புக் பாலுறவு கொள்வதையிட்டு வெறு கதையில் வில்லியாக்கப்பட்ட ே வரும் காந்தாவாக சித்திரிக்கப்படு வருகின்ற கரகாட்டக்காரி பஞ்சா தே சேட்டைகளுக்குட்படுகின்ற போது வன்முறைகள் காட்டப்படகின்றதா? காட்டப்படுகிறாளா? என்பதும் சுவா சேவியர் தமது நேர்காணலொன் இங்கொருமுறை குறித்துக் காட்டுவ
ஆபிரிக்க எழுத்தாளர் ஒருவ வெறுப்புணர்வின் காரணமாக வெ சோரம் போகின்றவர்களாகக் கr எழுத்தாளர்களில் ஒருவராகிய ே மேல்சாதி ஆடவர்கள் தாழ்த்த வைத்திருந்ததற்கு மாறாகப் பழி: அனைவருமே நெறிபிறழ்ந்தவர்கள காட்டியிருக்கின்றார். சமுதாய மr எழுத்தாளனுக்கு உகந்த பண்பல் பலவீனப்படுத்துவதாகவும் அமையு
சமீப காலமாக இளைஞர் வாழும் எழுத்தாளர்களிடையே பிர ஆராய்ந்து பரிகாரம் கூறும் இ வேண்டும் எனும் கருத்து வேகம் ( ரீதியிலான காரணங்கள் இல்லாமலு பிரச்சினைகளைச் சித்திரிப்பது என அடுத்து என்ன? எனும் வினா எழு ரீதியான வளர்ச்சியாக மரபு மீறல் - தோன்றுவது இயல்பு. வாழ்வின் இருண்ட பகுதிகளாகவும் கண்ணு
லெனின் மதிவானம்

பின் உயர்வு புரியும்" என்று உதிர்க்கும் அதிர்வை ஏற்படுத்தியது”
தப்பசியினாலும் அடிமையாகியுள்ள 0 மேகலாவின் சாதிய உணர்வு கொண்ட விஸ்வா அவள் பலருடன் றுப்படைந்து அந்நியப்படுகின்றான். மகலா ரத்தக் கண்ணிர்' படத்தில் கிெறாள். ச(க்)தி கரகம் கதையில் நாட்டத்து இளைஞர்களால் பாலியல் து அவளுக்கு எதிரான பாலியல் அல்லது அவள் பால் கவர்ச்சியாகக் ாரசியமான வினாக்கள் தான். நந்தினி றில் குறிப்பிடுகின்ற விடயத்தினை து அவசியமானதொன்றாகின்றது.
ர் வெள்ளையர்களின் மீது கொண்ட ள்ளைப் பெண்கள் அனைவரையுமே ாட்டியுள்ளார். அவ்வாறே ஈழத்து க. டானியலின் படைப்புகளிலும் ப்பட்ட பெண்களை வைப்பாக வாங்கலாக உயர்சாதிப் ப்ெண்கள் Tாக சோரம் போகின்றவர்களாகக் ாற்றத்தை விரும்பும் புரட்சிகரமான ஸ்ல. அது அப்போராட்டங்களை
d.
களிடையே குறிப்பாக மலையகத்தில் ச்சினைகளை இன்னும் நுணுக்கமாக இலக்கிய படைப்புக்கள் வெளிவர பெற்று வருகின்றது. இதற்குத் தர்க்க ம் இல்லை. மனிதாபிமான முறையில் ர்ற கருத்து கால வழக்கமான பின் ழவது இயல்பானதே. அதன் தர்க்க எதிர் மரபு குரல் எனும் சிந்தனைகள் யதார்த்தத்தை உணர்ந்து அதனுள் க்குப் புலனாகாமலும் காணப்படும்
85

Page 114
கூறுகளையும் வெளிக் கொண ஆளுமையாகும். கலையென்பது சமூ போக்குகளை உணர்ந்து அதனைப் ெ
இவ்வகையில் நோக்கு கொண்டிருக்கும் உழைக்கும் மக்களி துன்பதுயரங்களை வெவ்வேறு வை குரல் எழுப்பி வந்துள்ள எதிர் மரபு இருப்பதையும் போல மலையகப் ஒன்று வளர்ந்து வந்துள்ளதை அவ நான் கூறிப்பிடுவது மரபை எதிர்க்கு இயங்கும் மரபு ஒன்றினையேயா அடக்கியொடுக்கப்பட்டு அடிமை மலையகத் தொழிலாளர்கள் அவ்வட் என்பவற்றுடன் இவ்வெதிர்ப்புணர் தோழமையுடன் எடுத்துக் காட்ட வி போன்ற இளம் படைப்பாளிகள் சமு நுண்ணயத்துடன் நோக்குவார்களா அதன் சமுதாயத் தளத்திலிருந்து ட வெளிவெளியாக அரசியல் சார்ந்த எனது கருத்தல்ல. ஆனால் அத்தனி இலக்கு வைக்கும் வாசகர்களிடம் வலு
சிவனுமனோஹரன் கதைக பேசப்படுகின்ற அம்சம் மலையக வழக்கைத் தமது படைப்புகளில் எல்லாக் கதைகளிலுமே இப்பண் உருவாக்குவது சுவர்கள் அல்ல, ! அவ்வாறு மொழியை உருவாக்குவ: பேசும் மக்கள் சமுதாயத்தினர்கூட வர்க்கநிலை போன்றவற்றுக்கேற்ப நடையையும் கொண்டிருப்பது த6 இச்சிறுகதையாசிரியர் தமது ட அனுசரித்திருப்பினும் சில இடங் அறியாமைமிக்கவர்களாகவும், நாகர் அவ்வாறே அவர்கள் பேசும் ெ மனநிலையும் இவரிடம் காணப்படு
86

ார்வதே படைப்பாளியொருவரின் மக வாழ்வை உணர்ந்து அதன் புதிய பாதுமைப்படுத்தும் திறனே ஆகும்.
குகின்ற போது, போராடிக் ன் உள்ளத்தை உணர்ந்து அவர்களின் ககளிலும் வடிவங்களிலும் எதிர்த்துக் ஒன்று உலகின் பல மொழிகளிலும் பாரம்பரியத்திலும் அத்தகைய மரபு தானிக்கலாம். எதிர் - மரபு என்று நம் ஒன்றையல்ல; மாறாக எதிர்த்து கும். இரு நூற்றாண்டு காலமாக ம நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டிருந்த போது செய்த கலகங்கள், எழுச்சிகள் ர்வை இணைக்கத் தவறிவிட்டதை விரும்புகின்றேன். சிவனு மனோஹரன் மதாய விடயங்களைச் சற்று ஆழமாக rயின் மலையக மக்களின் வாழ்வை படைப்பாக்கித் தர முடியும். அவை எழுத்தாக இருக்க வேண்டும் என்பது கைய படைப்புகள் மூலமாக அவர் லுவான கேள்விகளை எழுப்பமுடியும்.
ளில் மிக முக்கியமாக சிலாகித்துப் மக்களின் மண்மணம் கமழும் பேச்சு b கையாண்டமையாகும். அவரது பு முனைப்புற்றிருக்கின்றது. "நகரை மனிதர்கள்" என்பார் டெமாதனிஸ், தும் மனிதர்களே. ஒரே மொழியைப்
தமது பிரதேச வாழ்க்கை, தொழில், மொழியின் சொல்வழக்கையும், விர்க்க முடியாத சமூக நியதியாகும். 1டைப்பில் இத்தகைய போக்கை களில் தொழிலாளர்கள் எவ்வாறு ரிகமற்றவர்களாகவும் கருதுகின்றாரோ மாழியையும் இழிவாகப் பார்க்கின்ற கின்றது. அவரது சகீே)தி கரகம்’ என்ற
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 115
བ།
கதையில் ஒலிபெருக்கியின் அறிவித்த உணர்வுகள் இவ்வாறு பிரவாகம் கெr
"இன்னும் சற்று நேரத்தில் அப விடுவாள். பக்த அடியார்களை என்ற செந்தமிழைப் புணரத்துடிக்கு கொண்டிருந்தது"
மலையகத்தில் இத்தகைய அல்லது ஏனைய சமய நிகழ்வுகளி தொழிலாளர்கள் ஒலிபெருக்கியில் பேச்சுத் தமிழை உபயோகித்தா அநாகரிகமானதாகவோ, உச்சரிக்கத் உபயோகிப்பதில்லை என்பதை அ நோக்குபர்களுக்குப் புரியும். இந்த 1 சிறப்பாகத் தமது படைப்பில் வெ அதில் வெற்றியும் பெற்றுள்ளனர் என்
இவ்விடத்தில் பிறிதொரு வி கூற வேண்டியுள்ளது. அதாவது எவ்வாறு கால, தேச வர்த்தமானங் மீறியும் இயங்குகின்றதோ அவ்வா தாக்கங்களுக்கு உட்பட்டே இய வரலாறு எண்பித்திருக்கின்றது. 2 வாசிக்கின்ற முறையிலும் LDITp முற்போக்கு இலக்கியத்திற்கும் அ “ஒவ்வொரு காலமும் புதிய சிந்தன உருவங்களையும் தோற்றுவிக்கின்ற பெலின்ஸ்கி குறிப்பிடுகின்றார். என மக்களின் நலனிலிருந்து அந்நியமுறா முற்போக்கு - மார்க்சியப் படைப்ட சிறுகதை வளர்ச்சியில் முக்கிய தீட்சண்யாவின் சிறுகதைகள் இந்தச்சு இதற்கு “கதையின் தலைப்பு கடைச் தக்க எடுத்துக்காட்டாகும். இந்தி கொண்டு மெஜிக்கல் ரியலிச பா6 இந்திய சமூகத்தில் சுத்திகரிப்புத் ே
லெனின் மதிவானம்

லொன்று பற்றிக் கதையாசிரியரின் ாண்டிருக்கின்றது:
ம்மா ஆலயத்தில் இருந்து புறப்பட்டு ஆலயத்திற்கு அழைக்கின்றோம்" ம் கொச்சை தமிழ் கலந்து அலறிக்
திருவிழாக்களின் போதோ ன் போதோ சாதாரண தோட்டத் கதைக்கின்ற போது அவர்களின் லும் அவை எல்லாவற்றையும் தகாத விடயமாகவோ அவர்கள் வ்வாழ்க்கையை நுண்ணியத்துடன் மரபினை மலையக எழுத்தாளர்கள் 1ளிக்கொணர்ந்துள்ள அதே சமயம் றே கூறவேண்டும்.
விடயம் பற்றியும் சற்று அழுத்திக் இலக்கியத்தில் உள்ளடக்கம் களுக்குக் கட்டுப்பட்டும் அதனை றே அதன் வடிவமும் அத்தகைய ங்குகின்றது என்பதை இலக்கிய உள்ளடக்க ரிதியாக மட்டுமன்று ற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது. அழகியல் பிரச்சினைகள் உண்டு. னகளை மட்டுமல்ல, புதிய கலை து" என ரஷிய தத்தவ ஆசிரியர் வே காலத்திற்கு ஏற்ற வடிவத்தை ாமல் படைப்பாக்கித் தரவேண்டியது ாளியின் கடமையாகும். இன்றைய கணிப்பைப் பெற்றுள்ள ஆதவன் சீரியப்பணியினைசெய்திருக்கின்றது. சியாக இருக்கக் கூடும்” என்ற கதை ப அரசியல் பின்புலத்தில் நின்று Eயில் எழுதப்பட்ட கதையாகும். தொழிலாளர்களின் வாழ்வைப் படம்
87

Page 116
பிடித்துக் காட்டுவதாக இக்கதை அ பாணியில் பவனி வருகின்ற பாத்திரங் நாடும் அதே நிலைக்குரிய பாத்திரங் உள்ள புனைகதை ஏற்பும் சமூகமா இலக்கியத்திற்கு மாத்திரமன்று முழு மகத்தான பங்களிப்பாக அமைந்துள்
சிவனு மனோஹரனின் சி அவர் வடிவ அமைப்பில்- கதை ே உத்திகளைக் கையாண்டிருக்கலாமே எனினும் அவ்வகையான புதிய பாரம்பரிய முறையில் தமது க:ை கதை சொல்லும் பாணியின் ஒர் அம் அவ்வாறே இவரது சில சிறுகதைகளி வார்க்கப்படாத நிலையும் காண இத்தொகுப்பில் அடங்கியுள்ள இந்தி என்ற கதையில் வருகின்ற சம்வ பலவகையாகக் காணப்படுகின்றமை இழந்து நிற்கின்றது. கதைப்பின்ன ஏற்படுத்துகின்றது. கதையின் நடுவி என்ற நினைவு வாசகனுக்கு ஏற்ப என்பன கதையின் அடிப்படைக் கூறு
இவற்றுக்கு அப்பால் சிவனு உள்ளது. அவர் தமது சமூகம் சா மேம்படுத்திக்கொள்கின்றபோது அ திகழ்வார். ஈழத்து இலக்கிய அர வேண்டும்.
88

மைந்துள்ளது. இக்கதை சொல்லும் வ்கள் யாவும் இன்றைய விடுதலையை களை மறுவாசிப்புச் செய்ய ஏதுவாக ற்றத்திற்கான உந்தலும் முற்போக்கு த் தமிழ் இலக்கியத்திற்கும் வழங்கிய ளெது.
றுகதைகளை வாசிக்கின்ற போது சொல்லுகின்ற முறையில் இத்தகைய என்று எனக்குத் தோன்றுவதுண்டு. திசை வழியைக் கைக்கொள்ளாது தகளைப் படைத்திருப்பது அவரது சம் என்று நாம் அமைதி காணலாம். ல் சிறுகதைக்கான வடிவம் இயல்பாக ப்படுகின்றது. எடுத்துக் காட்டாக திரலோகத்தில் தோட்டக்காட்டான்' ம் - நிகழ்வுகள் - உணர்ச்சிகள் யினால் சிறுகதைக்குரிய பண்பினை ால், கதையின் முடிவு தொய்வை ல் இங்கே கதை முடிந்திருக்கலாமே டுகின்றது. இசைவு, கதைப்பின்னல் றுகளாகும்.
வமனோஹரனிடம் படைப்பாளுமை ர்ந்த அரசியல் சமூக உணர்வுகளை ஆற்றல் வாய்ந்த படைப்பாளராகத் ாங்கில் சான்றோனாக அவர் வளர
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 117
முச்சந்; ஆதவன் தீட்சண்யா
அட்டன் நகரில் 24.7.2010 அன்று ம இலக்கியச் சந்திப்பு இடம்பெற்றது வருகை தந்திருந்த "புதுவிசை" ஆசிரி சந்திப்பு எனும் மகுடத்தில் இது இட இலக்கிய வட்டம், அதன் ஆலோச. தலைமை தாங்கினார். மலைய. கல்வியியலாளர்கள், சமூகச் செயற்பா ஆர்வலர்கள் வரை பலரும் கலந்து கெ களமாக ஆக்கியதால் சந்திப்பினை அ
முன்னதாக சு. உலகேஸ் முச்சந்தி இலக்கிய வட்டம் (மு. இ.வ) ஏற்படுத்தியபோதிலும் இந்த அன எடுத்துரைத்தார். கார்க்கி இலக்கிய . மாற்றியிருந்தமையை அறியத்தந்தார்.
தலைமையுரையில் இரவீந் அதற்கு முன்பு இருந்த எழுச்சியின் சக்தியாக இருக்க முடிந்தது. இன்ன இருட்டு என்ற திகைப்புடன் முச்ச அறியாது மயங்கும் நிலையில் பெயர்மாற்றம் காலப் பொருத்தமான வழிப்படுத்த வந்திருக்கிறோம் என . நிலை இன்று உள்ளது. முச்சந்தியில் முன்முடிவுகள் இல்லாமல் இங்கே கூடியுள்ளோம். மனந்திறந்த கருத்து மார்க்கத்தைக் கண்டறிந்து செயற்ப மக்கள் விடுதலைக்கு வழிகாட்டி வலதுசாரி சந்தர்ப்பவாதிகளாக அ வாய்ச்சவடால்ப் பேர்வழிகளாக 4
லெனின் மதிவானம்

08
தி இலக்கிய வட்ட ஏற்பாட்டில் வுடனான இலக்கிய சந்திப்பு
Tலை 4.00 மணிக்கு ஓர் அற்புதமான 1. தமிழகத்திலிருந்து இலங்கைக்கு யர் ஆதவன் தீட்சண்யாவுடன் ஒரு டம் பெற்றிருந்தது. ஏற்பாடு முச்சந்தி கர்களில் ஒருவரான ந.இரவீந்திரன் கத்தின் மூத்த படைப்பாளிகள், ட்டாளர்கள் முதல் இளம் தலைமுறை காண்டு ஆரோக்கியமான கருத்தாடற் பர்த்தமுள்ளதாக்கியிருந்தனர்.
பரா வரவேற்புரை ஆற்றுகையில் முதல் நிகழ்வாக இந்தச் சந்திப்பினை மப்பு புதிய ஒன்றல்ல என்பதை பட்டம் தனது பெயரை மு.இ.வ. என
திரன், ஒரு தசாப்தங்களின் முன்வரை பேறாக கார்க்கி பெரிதும் ஆதர்ச றைய தலைமுறையோ செல்லும் வழி நதியில் நின்று மார்க்கம் எதுவென
அல்லாடுகிறது. அந்தவகையில் து. நாம் அனைத்தும் அறிந்தவர்கள், Tவரும் சொல்லமுடியாத நெருக்கடி கூடும் மக்களின் இருப்புக்கு நிகராக
விவாதிக்க வேண்டியவர்களாகக் தாடல்கள் வாயிலாக எமக்கான Tட்டில் நாம் முன்னேற வேண்டும்.
இடதுசாரிச் சக்திகள் ஒன்றில் ல்லது அதிதீவிர இடது சாரி வாத கிவிட்டார்கள். இன்று அதிதீவிர
89

Page 118
இடதுசாரிக் கோசங்களால் தம்மைப் போடுபவர்கள் இளம் தலைமுறைை
முப்பது வருட யுத்தத்தின நல நாட்ட சக்திகள் அழிக்கப்பட்ட தொடர்புள்ளது. அதேவேளை இ உரியதல்ல. இயல்பான வாழ்வி அரசியல் நெருக்குவாரங்கள் இட ஏற்படுத்தியுள்ளது. அந்தவகையில் இ மார்க்சியப் பிரயோகத்துக்கு ஏற்ற அதனை ஆரோக்கியமான திசைவழி புதுவிசை உள்ளது. அதன் ஆசி செயற்பாட்டாளராகவும் உள்ளார். தமிழகத்தில் காத்திரமான சமூக அ இந்திய அனுபவங்கள் சார்ந்து அவர் பயனுள்ளவையாக அமைய முடிய தலைமையுரையை நிறைவு செய்தார்.
திரு. வ. செல்வராஜா மை பின்னணியில் மலையகத் தேசியப் உரையை நிகழ்த்தினார். இன்று பு தொடர்பான வாதப் பிரதிவாதங்கள் இம்மக்களை மலையக மக்கள் என வம்சாவளித் தமிழர் என்று அழை அமைந்திருக்கின்றன. மலையக மக் வலியுறுத்திய திரு வ. செல்வராஜ் முன்வைத்தார்:
"மலையக மக்களின் அரசி அம்சங்களை ஒட்டிப் பார்க்கின்ற ( என்றழைப்பதே பொருத்தமானது. ட போது அதன் ஆத்மாவாக அ மக்களாவர். ஒரு புறமான இனக் கா முறைகளும் மறுபுறமான சமூக உரு தனித்துவமான தேசிய இனம் என் இந்நிலையில் இந்திய வம்சாவளி
90

பெரிய புரட்சியாளர்களாக வேடம் ய நச்சுப்படுத்துபவர்களாயுள்ளனர்.
ால் நாடு முழுமையிலுள்ள மக்கள் தோடு இன்றைய வெற்றிடத்திற்குத் ந்த நெருக்கடி எமக்கு மட்டும் ல் முன்னேறும் இந்தியாவிலும் துசாரிகளுக்கு பெரும் இடர்களை }ன்றைய புதிய சூழலுக்கு அமைவான
விவாதங்கள் அவசியப்படுகின்றன. யில் முன்னெடுக்கும் சஞ்சிகையாகப் ரியர் ஆதவன் தீட்சண்யா சிறந்த அவரும் அந்த அமைப்பும் இன்று சைவியக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளனர். முன் வைக்கும் விடயங்கள் எமக்குப் பும் எனக்குறிப்பிட்டு இரவீந்திரன்
லயக மக்கள் தொடர்பாகவும் அதன் ம் தொடர்பாகவும் தமது அறிமுக மலையக மக்களின் சமூக இருப்புத் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. *று அழைப்பதா? அல்லது இந்திய ப்பதா? என்பதாகவே அவ்வாதங்கள் கள் என்று அழைப்பதை அழுத்தமாக ஜா தமது கருத்தைப் பின்வருமாறு
யல், சமூக, பொருளாதார, வாழ்வியல் போது அவர்களை மலையகத் தமிழர் ]லையகத் தமிழர் என்று அழைக்கின்ற மைவது பரந்துபட்ட உழைக்கும் லனித்துவ ஆதிக்கமும், சமூக ஒடுக்கு வாக்கமும் இணைந்து இம்மக்களைத் ) உணர்வை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது. த் தமிழர் என்ற பதம் மலையகச்
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 119
சமூக அமைப்பின் பண்பாட்டு பார உழைக்கும் மக்களின் நலனிலிருந்து அமைந்திருக்கின்றது. யாவற்றுக்கும் நலனைக் காக்கின்ற அடிப்படையில் பாவிக்கப்பட்டு வருகின்றது. இன்று மத்தியதர வர்க்கம் இப்போக்கை இப்போக்கானது மலையகத்தின் ஒட் சிதைப்பதாக அமையும்” என்றார்.
ஆதவன் தீட்சண்யா ஒக்டோபர் மாதத்தில் முதல் த தந்தபோது அட்டன் வந்தமையும் பயணங்குறித்துப் பேசினார், இடதுசாரி இயக்கங்கள் பல நெ இது தொடர்பில் தென்னமெரிக்க நூல் ஒன்று தமிழில் பாரதி புத்த காலப் பொருத்தமுடையது.
தனது உரையை ஆதவன், மார் "இடதுசாரிகளும் புதிய உலகமும்” . முன்வைத்து ஆற்றியிருந்தார். உலா புதிய உலகச் செல்நெறிக்கு அமை? இயலாத நிலைக்கு அமைவாக மா நிலைக்கு உள்ளாகியுள்ளன. சோல் இன்று கேள்விக் குறியாகியுள்ளது. ருஷ்யாவில் கட்டியெழுப்பப்பட்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளைக் கட்டியெ தோல்வியடைந்ததாலேயே மார்க்சி முடியாது. தோசை சுட்ட ஒருவர் க நூல் தவறென்று சொல்லிவிட ( சூழலுக்குப் பிரயோகிப்பதற்கு பொருத்திப் பார்க்க கற்றுக்கொள்ள
இவ்விடத்தில் இடதுசாரி அல்லது எதனைச் செய்ய வேல அவசியமாகும். பழைய பெரும் மட்டும் போதாது. பெருங்காய லெனின் மதிவானம்

ாம்பரியங்களை அதன் பரந்துபட்ட அன்னியப்படுத்திப் பார்ப்பதாகவே மேலாக இந்திய முதலாளிகளின் தான் இந்தியத் தமிழர் என்ற பதம் மலையகத்தில் தோன்றியுள்ள புதிய
அங்கீகரிப்பதாகவும் படுகின்றது. டு மொத்தமான சமூக இருப்பையும்
தனது உரையில், சென்ற வருடம் தடவையாக இலங்கைக்கு வருகை ன் தொடர்புபடுத்தி இரண்டாவது இந்தியாவிலும், உலகெங்குமே ருக்கடிகளை எதிர்நோக்கியுள்ளன. அனுபவங்களை வெளிப்படுத்தும் காலயத்தால் வழங்கப்பட்டுள்ளமை
த்தாஹர்னேக்கர்எனும்மார்க்சியரின் எனும் அந்த நூலை அடிப்படையாக கெங்கிலும் இடதுசாரி இயக்கங்கள் வாக மார்க்சியத்தை பிரயோகிக்க ார்க்சியத்தை பிரயோகிக்க இயலாத பியத் பாணியிலான கட்சியமைப்பு அன்றைய எதேச்சாதிகார ஆட்சியில் மாதிரியை ஜனநாயக நாடுகளின் ழுப்பிட முடியாது. சோவியத்பாணி சியம் தவறென்று சொல்லிவிடவும் நக விட்டதாலேயே சமையல் குறிப்பு முடியாது. உண்மையில் இன்றைய ஏற்றவகையில் மார்க்சியத்தைப் வேண்டும்.
களாகிய நாம் எதனைச் செய்தோம் ண்டும் என்பது பற்றிச் சிந்தித்தல் மைகளைப் பேசிக்கொண்டிருந்தால்
டப்பா எவ்வளவு காலத்திற்கு
91

Page 120
மணக்கும். இன்று உலகமயம் என்ப மத்தியில் ஏற்படுத்தியுள்ளது. அது எல்லையைத் தாண்டி ஒரு ஒற்றைச் அமெரிக்காவும் அதன் கூட்டாளி நா கொள்ளையடித்து வருகின்றன. இங் சரக்குகளாக மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.
இந்தச்சூழலில்தான்நாம்ப அமெரிக்க நாடுகளில் மக்கள் கொண்ட ஆட்சியை உருவாக்கியுள் முயற்சிகளை மேற்கொண்டன, எத்த தவறின என்பது பற்றிய தெளிவான ட
மேலும் இன்று இயங்கக் சு இடதுசாரிகள், சமூகம் சார்ந்த இ வகைப்படுத்தலாம். மக்களின் வி இணைந்து சமூகமாற்றப் போ செயற்பாட்டாளராக செயற்படுபவர் எனக் கூறலாம். இதற்கு மாறா அதேசமயம் அதிகார வர்க்கத்திற்கு செயற்பாடுகளையும் கொண்டுள் இடதுசாரிகள் எனக் குறிப்பிடலாம் மயமாக்கத்திற்கு எதிரான போர ஐக்கியப்படுவது காலத்தின் தேவை தமது உரையில் குறிப்பிட்டார்.
இவ்வகையான சூழலில் இ ஏற்றவகையில் தம்மைப் புனரடை தொடர்பான ஆரோக்கியமான இக்கலந்துரையாடலில் திருவாளர் மதிவானம், ஜெ. சற்குருநாதன், கே. வரதராஜ் முதலானோர் கலந்து கெ பிரான்சிஸ் ஹலன் வழங்கினார்.
92

து பாரதூரமான விளைவுகளை நம் தாராளமயத்தின் மூலமாகத் தேசிய சந்தையை உருவாக்குவதன் மூலமாக டுகளும் மூன்றாம் உலக நாடுகளைக் கு மனிதர்கள் கூட விலை போகும்
ணியாற்றவேண்டியுள்ளது.இலத்தின் மத்தியில் இடதுசாரி மனோபாவம் ளனர். இங்கு இந்நாடுகள் எத்தகைய தகைய முயற்சிகளை மேற்கொள்ளத் பார்வை அவசியமானதாகும்.
கூடிய இடதுசாரிகளைக் கட்சிசார்ந்த டதுசாரிகள் என இரண்டுவிதமாக டுதலைக்காக ஒரு ஸ்தாபனமாக ராட்டங்களை முன்னெடுக்கின்ற ர்களைக் கட்சிசார்ந்த இடதுசாரிகள் க கட்சியில் அங்கம் வகிக்காத எதிரான போர்க்குணத்தையும் rளவர்களைச் சமூகம் சார்ந்த 1. இன்றைய சூழலில் புதிய தாராள ாட்டத்தில் இவ்விரு சக்திகளும் பாகும் எனவும் ஆதவன் தீட்சண்யா
இடதுசாரிகள் தமது புதிய சூழலுக்கு மத்துக் கொள்ள வேண்டியுள்ளது
விவாதங்கள் நடைபெற்றன. 5ள். ஒ. ஏ. இராமையா, லெனின் மெய்யநாதன், கு. இராஜசேகர், அ.ந. ாண்டனர். நன்றியுரையை திரு. ஜே.
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 121
புத்துலகப் பணி
("கம்யூனிஸ்ட் கார்த்திகேசன் ந
தொகுப்பு : சண்முக சுப்ரமணியம் வெளியீடு : முற்போக்கு கலை இலக்
ஒரு சமூகம் புதிய எல்லைகளைத் தெ அது அடிமைத் தளைகளிலிருந்து சமூகம் தொடர்பான முன்னோடி பிடிப்புச் செய்யும் முயற்சிகளை மே வெளிப்படுத்திய முக்கிய ஆளுை இடதுசாரி இயக்கத்தின் முன்னோடி அவர்கள். இடதுசாரி இயக்கத்தின் வ ஊட்டியவர்களில் முதன்மையானவர்
கம்யூனிஸ்ட் கார்த்திகேச இயக்க வளர்ச்சிக்கு வழங்கிய அள அறிவோம். சிறந்த உரைவீச்சுத் வெளிப்படுத்துபவரான கம்யூனிஸ் கருத்தாடல்களின் போதும் ஆழமான சொல்லி விளங்க வைக்கும் ஆ நகைச்சுவைகள் சிரித்துவிட்டு மறந் தரிசனமான பல உண்மைகளை வெளி ஆளுமையைக் காட்டுவனவாய் ஆ எளிமையாகக் காட்டி நிற்பது சிறப்பு
நூலின் இறுதிப்பகுதியில் சிறுவிடயம்அடிப்படையானகோட் விமர்சனபூர்வமாக இங்கே எடுத்து பொதுச் செயலாளராக தோழர் என ஏற்பட்ட பிளவில் கம்யூனிஸ் முக்கியத்துவம் மிக்கப் பாத்திரத் சண் மார்க்சியத்தை G பட வேண்டிய சக்திகளை எ
லெனின் மதிவானம்

09
டப்புக்கான ஒரு ஆளுமை
கைச்சுவை ஆளுமை தீர்க்கதரிசனம்" என்ற நூலை முன்னிறுத்தி.)
ய மன்றம்
ாட முனைகின்ற போதும், அல்லது விடுபட முனைகின்றபோதும் களை, அறிஞர்களை மீள் கண்டு ற்கொள்கின்றது. அவ்வாறு சமூகம் மகளில் ஒருவர் தான் இலங்கை டயாகத் திகழ்ந்த மு. கார்த்திகேசன் 1ளர்ச்சிக்கு ஆரம்பகால முதலே உரம்
சன் யாழ்ப்பாணத்தில் இடதுசாரி ாவற்ற பங்களிப்பினை அனைவரும்
திறனையும் மேடைப்பேச்சுகளில் ஸ்ட் கார்த்திகேசன் தனிப்பட்ட ாபல விடயங்களைநகைச்சுவையுடன் ற்றலைக் கொண்டிருந்தார். அந்த து விடக் கூடியவை அல்ல. தீர்க்க ரிப்படுத்த வல்லன, அவரது வீறுமிக்க புமைவன. இவற்றினை இந்நூல் மிக ான அம்சமாகும்.
ஒரு சில வரிகளில் சொல்லப்பட்ட ஒரு பாட்டுப்பிரச்சினைஎன்கிறவகையில் 'காட்டுவது அவசியமானதாகின்றது. 1. சண்முகதாசன் செயற்பட்டபோது கார்த்திகேசன் அவர்களும் தை வகித்திருந்தார். அப்போது றட்டுத்தனமாக்கியதோடு ஐக்கியப் திரிகளாக்கும் செயற்பாடுகளையும்
93

Page 122
கொண்டிருந்தார். அக்காரணத்தால் மார்க்சிஸ்ட் - லெனினிஸ்ட் அணி
கார்த்திகேசனின் பங்களிப்பையும் நு அந்த நிகழ்வு கம்யூனிஸ்ட் கார்த் ஏற்படுத்திய ஒன்று. தோழர் சண் கட்சியிலிருந்து வெளியேற்றிவிட்ட எடுத்து அறிவித்திருந்தது. உண்பை ஸ்தாபன வடிவம் மாநாடு ஆகும்.
அந்த முடிவு செயற்பட வேண்டும்.
மேற்கொள்ளப்பட்ட இத்தகைய ே ஏற்காதவர்களும் பின்னர் 1978 இல் 1978 இல் மாநாடொன்றின் மூலமாக
தோழர் சண் அத்தகைய த அவரது பங்களிப்புகளையும் க கம். கார்த்திகேசனும் ஏனைய மு பாதையில் தான் நாம் நடைபோடு அனைத்தையும் பெரும் மதிப்போடு அவர்களிடையேயான விமர்சனத்த அளவோடு வெளிப்படுத்த வேண்டும் போது மற்றொருவரை வில்லனா கட்டியெழுப்பிய பலங்களில் தொ கொள்வோம்.
கம்யூனிஸ்ட் கார்த்திகே காலமாற்றங்களுக்கும் கருத்து மாற்ற காலங்களில் ஏற்பட்டு வந்த முரண்ட எதிர்கொண்ட விதம் தனித்துவம கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முக்கிய பல்துறைசார்ந்த ஆளுமைகளை செயற்பாடுகள் யாவும் மனிதர்களை ஆக்கபூர்வமான திசையில் இட்டுச் அவர்அவ்வப்போது எழுதி வெளியிட நூலாக வெளிவந்துள்ளமை சிறப் குறித்த காய்தல், உவத்தல் அற்ற 6 காலத்தின் தேவையாகும். காலத்தின் கலை இலக்கிய மன்றம் கம்யூனி நிதியத்துடன் இணைந்து அழக வெளியிட்டுள்ளது.
94

சண் கட்சியிலிருந்து வெளியேறி உருவாக்கப்பட்டதையும் அதில் கம். ரல் குறிப்பிடுகின்றது. உண்மையில் திகேசனின் ஆளுமைக்குக் களங்கம் வெளிநாடு சென்ற போது அவரைக் தான முடிவை மத்திய கமிட்டி மயில் கம்யூனிட் கட்சியின் உயர்ந்த மாநாடு ஒன்றில் விவாதிக்கப்பட்டு அவ்வாறின்றி ஸ்தாபன விரோதமாக தோழர் சண்ணின் வெளியேற்றத்தை சண்ணை விட்டு வெளியேறினார்கள்;
5 அந்தப் பிளவு ஏற்பட்டது.
வறுகளுக்குரியவர் என்ற போதிலும் வனத்தில் கொள்வது அவசியம். மன்னோடிகளும் அமைத்துத் தந்த கின்றோம். அத்தகைய ஆளுமைகள் நாம் வெளிக் கொணர்வது அவசியம். நிற்கான அம்சங்களை அதற்குரிய -- ஒரு ஆளுமையை முக்கியப்படுத்தும் ரக்க வேண்டியதில்லை. அவர்கள் டர்வோம்; தவறுகளிலிருந்து கற்று
5சன் அவர்கள் நீண்டகாலமாக ங்களுக்கும் முகம் கொடுத்து அவ்வக் பாடுகளையும் போராட்டங்களையும் ானது. அவர் ஆசிரியர், அதிபர்,
உறுப்பினர், எழுத்தாளர் என உடையவர். அவரது சிந்தனைகள், பும் அவர்களது செயற்பாடுகளையும்
செல்வதாகவே அமைந்திருந்தது. பட நகைச்சுவைகள் தொகுக்கப்பட்டு பானதோர் அம்சமாகும். இந்நூல் விமர்சனங்கள் தோன்ற வேண்டியது தேவையை நன்கறிந்து முற்போக்குக் ல்ட் கார்த்திகேசன் அறக்கட்டளை ன முறையில் இத்தொகுப்பினை
ஊற்றுக்களும் ஓட்டங்களும்

Page 123
ஆன்மாவை வடபுலத்து இட
போராடிக் கொண்டிருக்கும் உ உணர்ந்து அவர்களின் துன்பதுயர வடிவங்களிலும் எதிர்த்துக் குரல் எ உலகின் பல பாகங்களிலும் இருப்பை ப் பாரம்பரியத்திலும், அத்தகைய அவதானிக்கலாம். எதிர்-மரபு என்று ஒன்றையல்ல; மாறாக எதிர்த்து இ இந்த போக்கினை வரித்து நிற்கின்ற காலம்காலமாக அடக்கியொடுக் தள்ளப்பட்டிருந்த விவசாயிகள் தொ கலகங்கள், எழுச்சிகள் என்பவற்றுட முற்பட்டமை இவர்களின் தனித்துவ
அவ்வகையில், உலகப் பொது இலங்கையில் வடபுலத்தில் தோன்றி அவ்வியக்கங்கள் உலக பொதுவுடன் இலங்கைப் பொதுவுடமை இயக்கத் வளர்ந்த இடதுசாரி மரபொன்றை இன்று இடதுசாரி இயக்கங்கள் பல ே சந்தித்து வருகின்றன. இருப்பினு தீவுகளாகவும் செயற்பட்டு வருகின்ற அரங்கில் சமூக இயக்கம், சமூக முர சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகள் எவ்வாறு காட்டிய அவ்வியக்கங்கள் அதற்கு வழிப்படுத்தியது. ஆனால் அவ்விய பற்றிய ஆய்வுகள் மிகவும் சொற் குறிப்பாகத் தமிழ் மக்களின் அரசி வரலாறு மறைக்கப்பட்ட வரலாறாக அரசியல் வரலாறு என்பது ஆண் வரலாறாகவே வடிவமைக்கப்பட்டு
லெனின் மதிவானம்

IO
விலைபேசாத ஆளுமைகள் துசாரி இயக்க முன்னோடிகள் என்ற நூல் பற்றிய நோக்கு
ழைக்கும் மக்களின் உள்ளத்தை ங்களை வெவ்வேறு வகைகளிலும் ழப்பி வந்துள்ள எதிர் மரபு ஒன்று தப் போல இலங்கையின் வடபுலத்து மரபு ஒன்று வளர்ந்து வந்துள்ளதை நான்குறிப்பிடுவதுமரபை எதிர்க்கும் |யங்கும் மரபு ஒன்றினையேயாகும். வடபுலத்து இடதுசாரி இயக்கங்கள் கப்பட்டு அடிமை நிலைக்குத் ாழிலாளர்கள் அவ்வப்போது செய்த ன் இவ்வெதிர்ப்புணர்வை இணைக்க மான பண்பாகும்.
துவுடமை இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியே ய பொதுவுடமை இயக்கங்களாகும். மை இயக்கத்தின் பொதுமையையும் *தின் தனித்துவத்தையும் இணைத்து முன்னிறுத்துகின்றது. உலகளவில் நருக்கடிகளையும் பின்னடைவையும் ம் ஆங்காங்கே திட்டுகளாகவும், இடதுசாரி இயக்கங்கள், வரலாற்று ண்பாடுகள், சமூக ஒடுக்கு முறைகள், உள்ளன என்பதைத் தோலுரித்துக்
எதிராகப் போராடவும் மக்களை $கங்ககள், அவை சார்ந்த ஆளுமைகள் ப அளவிலேயே வெளிவந்துள்ளன. பல் பரப்பில் பொதுவுடமை இயக்க வே காணப்படுகின்றது. எழுதப்பட்ட டபரம்பரையின் ஒரு வழிப்பாதை
வருகின்றது.
95

Page 124
இதற்கு மாறாக, ஏகாதிபத் மக்களையும் தமது கொடிய மூன் வருகின்றது. இந்தப் பின்னணிய இடம்பெற்ற தவறுகள் தோல்வி அவ்வியக்கதை தாக்கவும் தகர்க்க நிகழ்ச்சியல்ல. எனவே நமது வரலா நமது இருப்பு குறித்து சிந்திப்பதற் இன்றைய சமூகமாற்றச் செயற். செயற்பட வேண்டியுள்ளது. இ இயக்கத்தின் முதன்மையான பொதுவுடமை இயக்கங்கள் பற்றி ல்களை நோக்கும் பொழுது மெ ஏலவே வெளிவந்துள்ள நூல்களை ( முயற்சிகள் அருந்தலாகவே உள்ளன.
இவ்வாறானதோர் சூழலில் தேர்ந்தெடுத்து அதன் பின்னணிய பங்களிப்பு, இயங்கிய மனிதர். என்பனவற்றைப் பதிவாக்கும் சீரிய மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதனைக் அறிஞர்களே இத்தகைய பதிவுகளை குறித்துக் காட்டத்தக்கதோர் விடய முற்போக்குக் கலை இலக்கிய ம அவர்களின் முன்முயற்சியால் "வட என்ற தலைப்பில் நூலொன்றினை ( நூலின் சமர்ப்பணமும் இலங்கை வளர்ச்சிக்காகத் தம்மை அர்ப்ப இடதுசாரி தோழர்களுக்காகச் ல் தொகுப்பாளர்களின் தன்முன் காட்டுகின்றது.
நூலின் உள்ளே பன்னிரு குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன. எழுதப்படாமல் அவ்வாளுமைகள் எழுதப்பட்ட கட்டுரைகளின் தொகு 'வடபுலத்தில் முதல் கம்யூனிசவிதை
96

திய உலகமயமாக்கல், நாடுகளையும் தனச் சுரண்டல் மூலம் சூறையாடி
ல் பொதுவுடமை இயக்கத்தில் களை மட்டுமே பிரதானப்படுத்தி யும் முற்பட்படுகின்றமை தற்செயல் ற்றை மீட்டெடுப்பதற்கும் அதனூடே தமான வரலாற்றுத் தேவையிலிருந்து பாட்டாளர்கள், சிந்தனையாளர்கள் துவே இன்றைய பொதுவுடமை பணியாகவுள்ளது. தற்காலத்தில் வெளிவந்து கொண்டிருக்கும் நூ எத்தத்தில் ஏமாற்றமே எழுகின்றது. நோக்குகின்ற போதும் கூட ஆழமான
வடபுலத்து இடதுசாரிகள் சிலரைத் பில் பொதுவுடமை இயக்கங்களின் கள், அவர்களின் அனுபவங்கள்
முயற்சிகள் அண்மைக்காலங்களில் காணலாம். மார்க்சிய முற்போக்கு வெளிக்கொணர்ந்துள்ளனர் என்பது மாகும். இது விடயத்தில் இலங்கை றத்தினர் - நீர்வை பொன்னையன் புலத்து இடதுசாரி முன்னோடிகள்" வெளிக் கொணர்ந்துள்ளனர். கூடவே யில் பொதுவுடமை இயக்கத்தின் ணித்துக் கொண்டு செயற்பட்ட சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளமை இந்நூ னப்பற்ற நாகரிகத்தை எடுத்துக்
இடதுசாரி முன்னோடிகள் பற்றிய அவை தனியொரு ஆசிரியரால் . பற்றி வெவ்வேறு எழுத்தாளர்களால் ப்பாக காணப்படுகின்றது. முறையே ய ஊன்றிய தோழர் மு.கார்த்திகேசன்'
ஊற்றுக்களும் ஓட்டங்களும்

Page 125
(சண்முகம் சுப்பிரமணியம்), 'அமரர்வ கருத்தியலும்' (போராசிரியர் சபா 4 தீவிர செயற்பாட்டாளர் தோழர் . 'வட இலங்கை இடதுசாரி முன்னே (வீ. சின்னத்தம்பி), 'ஒரு சிறந்த (நீர்வை பொன்னையன்), 'வடபுலத் முன்னோடித் தோழர் இராமசாமி ஐய 'சிறந்த கல்விமானும் கம்யூனிச சிந்த கந்தையா' (த. ந. பஞ்சாட்சரம், நீர் ஆர்.பூபாலசிங்கம்' (சிவா சுப்பிரமண ஜனாப் எம். எஸ். ஷேக் அப்துல்காதர் தொழிலாளர் தோழன் 'ஜெயம்' தர்மா கந்தையா பற்றி என் நினைவுகளிற் இவ்வாளுமைகள் குறித்தும் அவர்க காத்திரமான தகவல்கள் வெளிக் கொ
மன்றத்த*நாதமாக துன்பம், மன
இவ்வாளுமைகளில் வெ மனிதனுக்கு மதிப்பு தரும் மனிதாபி நேசிக்கும் மனிதாபிமானம் : அது மு எதிரானது. இதனால் தான் அந்த சுதந்திரம், நல்வாழ்வு, இன்பம், மன அதன் அடிநாதமாக விளங்குகின்ற. மன்றத்தின் மேற்படி நூல் வீறும் வெளிப்பாடான ஆளுமைகளாக | முன்னோடிகளையும் துலக்கமாகக் வாழ்வும் வகிபாகமும் நூல் முழுல் அவ்வாளுமைகள் மக்கள் போர மக்கள் சக்தி விடுதலைத் திசைமா வழிப்படுத்தும் கொமியூனிஸ்ட் கட் நடைமுறை அனுபவங்கள் வாயிலாக முன்னேறியவர்கள்.
இவ்விடத்தில் பிறிதொரு அவசியமாகும். சமூகப் பிரச்சினைக மட்டும் பார்க்கும் ஒருமுனைவாதத் பேதங்கள் சார்ந்து அணுகித் தீர்வுக்க நிலைப்பாட்டையும் இவர்கள்
லெனின் மதிவானம்

நன்றி பேரின்பநாயகமும் விடுதலைக் ஜயராசா), 'சிறந்த சிந்தனையாளர் அரியம்' (நீர்வை பொன்னையன்), Tாடிகளில் எம்.சி. சுப்பிரமணியம்' கம்யூனிஸ்ட் தோழர் சீனிவாசம் து இடதுசாரி இயக்க வளர்ச்சியில் ரின் பங்கு' (நீர்வை பொன்னையன்), னையாளருமான ஆசான் எஸ்.கே. வ பொன்னையன்), 'தோழர் ஆர். யம்), 'தொழிலாளி வர்க்கத் தோழர் (எம்.ஜி. பசீர்), 'வடக்கு பெற்றெடுத்த நலசிங்கம்' (சி. தருமராசன்), 'பொன். சில..' (எம். குமாரசுவாமி) என ளது சமூகப் பங்களிப்பு குறித்தும்
ணரப்படுகின்றது.
ரிப்படும் மனிதாபிமானமானது, மானமாகும். உழைக்கும் வர்க்கத்தை தலாளித்துவ மனிதாபிமானத்திற்கு 5 மனிதாபிமானத்தில் மனிதரது ரிதனின் சர்வாம்ச வளர்ச்சி என்பன து. முற்போக்குக் கலை இலக்கிய மிக்க அந்தக் காலத்தையும் அதன் விளங்கிய இடதுசாரி இயக்க
காட்டி நிற்கிறது. இவர்களின் மெயும் தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. பாட்டக் களங்களோடு ஊடாடி, ரக்கத்தில் வீறுட்டு எழுச்சிகொள்ள சியுடன் உறவுபூண்டு, தம் அறிவை ப்பட்டைத் தீட்டி செழுமைப்படுத்தி
விடயம் பற்றிய தெளிவுணர்வு ளைத் தனியே வர்க்கபேதம் சார்ந்து தவறுக்கு ஆட்படாது தேசிய - சாதி பானப் போராட்டங்களை ஆதரிக்கும் கொண்டிருந்தமை தனித்துவமான
97

Page 126
அம்சமாகும். வர்க்கப் பிளவ சமூக அமைப்புப் போன்று நமது காணப்படவில்லை. "சாதி என்பது சதியோ, பாவச் செயலோ அல்ல. உருவாக்கம் இனமரபுக்குழுக்கள் ஏற்படவில்லை. விவசாய வாய்ப்டை இனமரபுக் குழு ஆளும் சாதியாக திண்டாதோர் எனும் ஒடுக்கப்பட சாதிகளாய் இடைச்சாதிகளாக்கப்படு இனமரபுக்குழுக்களை மாற்றிய சாதி தன்மை உடையது. அத்தகைய புத முறைமைக்கான கருத்தியலை வடி உருவாகினரேயன்றி பிராமணச் ச விடவில்லை. கருத்து வாழ்க்கை முன்னதாக, வாழ்வுமுறை வெளிப்பா ந. இரவீந்திரன் (ஒரு புலமைத்துவ சக்தியாகவும் விளங்கியவர் பேராசி கொம்.05-05-2012).
இந்தப் பின்னணியில் உ எமது சமுதாய அமைப்பில் பல்ே சுரண்டலுக்கும் காரணமாக இருந்து 6 தேசங்களை ஒடுக்கி உபரியை அபச சமுதாயஅமைப்பில்அடக்கப்பட்டக் சுரண்டிவருகின்றனர். இலங்கையின் தமது சூழலுக்கு ஏற்ப தனித்துவத் தன் என்பதை பல ஆய்வுகள் எடுத்துக்க இந்தியாவில் பிராமணர்களைப் பே சாதியினரே பொருளாதார ஆதிக்க பழமைக்கும் வைதீகத்திற்கும் மு சிந்தனையால் இறுக்கம்பெற்ற வட முறையின் வடிவமாக சாதியமைப்ட மார்க்சியர்கள் இவ்வொடுக்கு மு பாட்டாளி வர்க்க புரட்சியின் ஊ இரண்டாம் பட்ச முரண்பாடுகளான சாதி முரண்பாடுகள் எனக் கனவுலகி கூற்று வக்கற்ற வெறும் புலம்பல்கழு
98

டைந்து உருவான ஐரோப்பியச் இனக்குழு மரபு சமூகவமைப்புக் எந்த சமயத்தின் கண்டு பிடிப்போ, எமக்கான ஏற்றத் தாழ்வுச் சமூக வர்க்கங்களாய் பிளவடைந்து ப் பெற்ற மருதத்திணைக்குரியதான ,ெ நிலத்தோடுப் பிணைக்கப்பட்ட ட்ட சாதிகளாயும், கைத்தொழில் தலாயும் ஏனைய திணைகளுக்குரிய வாழ்வுமுறை எமக்கான பிரத்தியேகத் திய வாழ்க்கைக் கோலமாகிய சாதி டவமைக்கும் சாதியாக பிராமணர் நியால் சாதி வாழ்முறை தோன்றி கோலத்தைக் கட்டமைப்பதற்கு டாகவே கருத்து பிறக்கிறது" என்பார் ஆளுமையாக மட்டுமல்ல; இயக்கச் ரியர் க. கைலாசபதி, இனியொரு.
உருவான சாதிய அமைப்பானது வறுப்பட்ட ஒடுக்குமுறைகளுக்கும் வந்துள்ளது. ஏகாதிபத்தியம் எவ்வாறு ரிக்கின்றதோ அவ்வாறே இனக்குழு Fாதியினரைஆதிக்கசாதியினர்ஒடுக்கி வடபுலத்தில்சாதியஅமைப்புஎன்பது rமைக் கொண்டதாக விளங்குகின்றது ாட்டியுள்ளன. எடுத்துக் காட்டாக ான்று இலங்கையில் சைவ வேளாள ம் மிக்கவர்களாக காணப்பட்டனர். தன்மை கொடுக்கும் நிலவுடமை டபுலத்து சமூகவமைப்பில் ஒடுக்கு காணப்பட்டமையால் வடபுலத்து றைக்கு எதிராகப் போராடினர். டாக மலரும் சோசலிச சமூகத்தில் தேசிய, இன, மத, மொழி, பாலின, ப் உலாவிய வறட்டு மார்க்சியர்களின் நக்கே இட்டுசென்றது. அத்தகைய
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 127
வறட்டுத் தத்துவத்திலிருந்து விடு அப்போராட்டத்தை வெறும் குறுங் சகல ஜனநாயக சக்திகளையும் அப்டே
இவ்வகையில் தோன்றிய கி தீண்டாமை ஒழிப்பு வெகுசன இயச் எதிரியாகக் கருதாமல் சுரண்டல் எதிராகவே போராட முனைந்தனர். நல்லெண்ணம் கொண்ட ஆதிக்கச் ஜனநாயகச் சக்திகளும் (சிங்கள பெளத்த பிக்குகளும்) இணைந்தி தோன்றிய சாதியத்துக்கு எதிரான அம்சமாகும். இருப்பினும் அை முக்கியப்படுத்தப்பட்டளவு சாதிய நிலை நின்று நோக்கும் கோட்பா மிக முக்கியமான கேள்வியே. சி தீண்டாமை வெகுசன இயக்கம் என் போராட்டங்களின் வாயிலாக இதுவரையான இந்திய அனுபவ அம்பேத்கர், இரட்டைமலை சீனி இன்னும் இதுபோன்றச் சிந்தனைய என்பனவற்றையும் மார்க்சிய ே அதனடிப்படையில் மக்கள் விடுதை அதன் வழியான நடைமுறையை தேவையாகும்.
இதற்கு மாறாக, இந்தி போராட்டத்தை மார்க்சியர் அப்போராட்டங்கள் இலங்கையி போராட்டங்கள் போன்று தத்துவத் வாழ்க்கைப் பிரச்சினைகளுடனோ ( போராட்டம், தேனீர்க் கடை பிரே குறிப்பிடலாம்) தொடர்புபட்டத தவறுகளின் காரணமாகச் சாதி பார்வையில் அணுகவும் தீர்க்க முன்னெடுக்கப்பட்டு தோற்றுவிட் கூட இன்று ஏற்கும் நிலை உ(
லெனின் மதிவானம்

ட்டு வடபுலத்து மார்க்சியர்கள் குழு வாதமாக முடக்கி விடாமல் ாராட்டத்துடன் இணைத்தனர்.
சிறுபாண்மைத் தமிழர் மகாசபை, கம் என்பன ஆதிக்கச் சாதியினரை அமைப்புக்கும் சாதிய முறைக்கும்
இப்போராட்டத்தில் ஜனநாயக - சாதியினர் மட்டுமல்ல, தேசிய
முஸ்லிம், தோழர்கள் உட்பட ருந்தனர். இவ்வம்சம் இலங்கையில்
போராட்டத்தின் தனித்துவமான மப்புச் சார்ந்த போராட்டங்கள் ப் போராட்டத்தை மார்க்சிய ட்டுருவாக்கம் நிகழ்ந்ததா என்பது றுபாண்மைத் தமிழர் மகாசபை, பனவற்றினால் முன்னெடுக்கப்பட்ட
பெற்ற அனுபவங்களையும் ங்களையும், குறிப்பாக பெரியார், "வாசன், அயோத்திதாச பண்டிதர் Tளர்களின், கோட்பாடு நடைமுறை நோக்கில் விமர்சனத்திற்குள்ளாக்கி மலக்கான கோட்பாட்டுருவாக்கத்தை நமதாக்கிக் கொள்வது காலத்தின
யாவில் சாதியத்திற்கு எதிரான மகள் முன்னெடுத்த போதும், ல் மார்க்சியர்கள் முன்னெடுத்த தெளிவுடனோ அல்லது நடைமுறை எடுத்துக்காட்டாக ஆலய பிரவேசப் வசப் போராட்டம் என்பனவற்றைக் பாக இருக்கவில்லை. இத்தகைய ப்பிரச்சினையைத் தலித்தியவாதப் பும் இயலும் என்ற எத்தனிப்புகள் உமையை தலித் சிந்தனையாளர்கள் 5வாகியுள்ளது. மறுபுறம், வர்க்கப்
99

Page 128
போராட்டத்தை முன்னெடுத்தால் ம தானே தீரும். சாதியத்துக்கு எதிர வேண்டியதில்லை என்று இந்தியா வறட்டுவாத நிலைப்பாட்டிலிருந்து சாதிமுறை குறித்த ஆய்வுகளிலும் ே (ந. இரவீந்திரன் மே.கு.நூ).
தமிழகத்தில் தலித் இய போராட்டத்தை மார்க்சி தவறியமையினாலேயே அவை தனி முன்னெடுக்கப்பட்டு, உழைக்கும் தோன்றிய தலித்தியம், பின்நவீனத்து கோட்பாடுகளுக்குள் முடங்க வேண் இந்தியச் சூழலுக்கு ஏற்ப பிரே மார்சியம் காலவாதியாகிவிட்டது சூழலுக்கான பிரச்சினையை அணு என மார்க்சியத்திற்கு எதிரான சு:ே தூக்கிப் பிடிக்கப்படுகின்றது. ( பாராயணம் செய்தும் உச்சாடன் விட்ட தவறையும் ரஷ்யா போன்ற பிரதானப்படுத்தி மார்க்சியத்தைத் மேதாவிகள் அமெரிக்காவின் மேலா ஏகாதிபத்திய ஆக்கிரமிப்புகளை ட இவர்களின் அரசியல் நயவஞ்ச காட்டுகின்றது. இந்த தத்துவார்த்த ( குழறுபடிகளின் காரணமாக ஜன இன்னொரு துரதிஷ்டவசமான நிகழ் போது, இலங்கையில் வடபுலத் எதிரான போராட்டம் தொடர்பில் தெளிவானதோர் பார்வையைக் கொ சிறப்பாக அடையாளம் காட்டப்பட்
இருப்பினும் இந்நூலின் தொ ஆளுமைகள் பற்றியும் கூற வேன இடதுசாரி இயக்க வரலாற்றில் முன்னெடுத்த தோழர் சண்முக அரசியலுக்கு எதிராகவும், நவீன தி
100

ட்டும் போதும் - சாதிப்பிரச்சினைத் ான விஷேடித்த போராட்டங்கள் வில் மார்க்சியர்கள் முன்னெடுத்த
மீண்டு, இன்று மார்க்சியர்கள் சயற்பாடுகளிலும் இறங்கியுள்ளனர்
க்கங்கள் சாதியத்திற்கு எதிரான LJ நோக்கில் இனம் காணத் மைப்படுத்தப்பட்ட போராட்டமாக மக்களின் நலன்களுக்கு எதிராகத் வம் முதலிய எதிர்ப் புரட்சிகரமான டியதாகியது. இவர்கள் மார்சியத்தை பாகிக்கத் தவறியதன் விளைவாக
எனவும் அத்தத்துவம் நமது குவதில் போதாமையாக உள்ளது லாகங்கள் பின்நவீனத்துவாதிகளால் முன்னோர்வழிச் சுலோகங்களைப் னம் செய்தும்வந்த மார்சியர்கள் சோசலிச நாடுகளின் சிதைவையும் தாக்கவும் தகர்க்கவும் முற்படுகின்ற "ண்மை சார்ந்த நடவடிக்கைளையும் பற்றியும் கவலைகொள்ளாதிருப்பது கத்தைச் சிறப்பாகவே குறித்துக் போராட்டத்தில் தமது தத்துவார்த்த நாயகச் சக்திகளும் முடங்கியமை வாகும். இவ்வகையில் நோக்குகின்ற து மார்க்சியர்கள் சாதியத்திற்கு முன் வைத்த தத்துவம் நடைமுறை ண்டிருந்தது. இவ்வம்சம் இந்நூலில் டுள்ளது.
குப்பில் கவனத்தில் கொள்ளப்படாத ாடியது அவசியமாகும். இலங்கை தொழிலாளி வர்க்க அரசியலை ாசன் வலதுசாரி சந்தர்ப்பவாத புவாதத்திற்கு எதிராகவும் விட்டுக்
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 129
கொடுக்காததோர் தத்துவப் ே காலப்போக்கில் தோழர் சண்ணி தவறுகளும் அவற்றின் விளைவுகளு பின்னடைவுகளுக்கு இட்டுச் சென் அடிப்படையில் நோக்கவேண்டியு முனைப்புற்றிருந்த காலத்தில் அவர் : கட்சி அதிகமான சிங்களத் தெ கொண்டிருந்தமையினால் சிங்கள
கூடாது என்ற வகையில் பேரின போராடாதது மாத்திரமன்றி, தமிழ் நிலைப்பாட்டிற்கே சென்றார். இந்த காய்த்தல் உவத்தல் அற்ற ஆய்வுக தேவையாகும். அவர் பொறுத்து உள்ளடக்கப்படாமை பெரும் குறை
சிறுபாண்மை மகாசபை தொடர்பான போராட்டங் செயற்பாடுகளையும் முன்னெடு முக்கிய இடமுண்டு என்பதில் இடமில்லை. இருப்பினும் அவர் ஏற்பட்ட தத்துவார்த்தப் பிளவில் சார்புக்குள் புதைந்து பாராளுமன் துரதிஷ்டவசமான நிகழ்வாகும் தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. کے எழுச்சியுடன் செயற்பட்ட இடதுசா தொடர்ந்தும் புரட்சிகரப் பான முன்னெடுத்து வந்தனர். இந்தப் பி ஒழிப்பு வெகுசன இயக்கப் போர ஜனநாயக சக்திகளையும் அணி சீனச்சார்பு கொம்யூனிட்ஸ்டுகள இப்போராட்டத்திற்கு வழிகாட்டி ஒருவர் தோழர் கே. ஏ. சுப்பிரமணிய எதிரான வெகுஜன எழுச்சியைத் ெ சட்டத்திற்கட்படாதுமான பே கடைப்பிடித்து நிதானமான இத்தோழருக்கு முக்கிய பங்குண்டு மாறான கோட்பாடுகளை முன்
லெனின் மதிவானம்

பாராட்டத்தை முன்னெடுத்தவர்
ல் வெளிப்பட்ட அகச்சார்பான நம் இடதுசாரி இயக்கத்தைப் பல றது எனும் விடயம் சுயவிமர்சன ள்ளது. அவ்வாறே பேரினவாதம் தலைமையில் இயங்கிய கம்யூனிஸ்ட் ாழிலாளர்களை உறுப்பினர்களாகக் மக்களின் உணர்வை நோகடிக்கக் வாத ஒடுக்கு முறைக்கு எதிராகப் மக்கள் ஒரு தேசிய இனமல்ல என்ற தப் பின்னணியில் இவர் பொறுத்து ள் வெளிவரவேண்டியது காலத்தின் எவ்வித தகவல்களும் இந்நூலில் பாடாகவே உள்ளது.
பின் ஊடாகச் சாதியெதிர்ப்புத் களையும் நடைமுறைசார்ந்த த்ததில் எம்.சி.சுப்ரமணியத்திற்கு இருநிலைப்பட்ட கருத்துகளுக்கு 1960களில் இடதுசாரி இயக்கத்தில் திரிபுவாதமாக திகழ்ந்த மொஸ்கோ 0 சந்தர்ப்பவாதத்திற்குள் மூழ்கியது இவ்விடயம் இந்நூலிலும் அன்றைய சூழலின் வீறுகொண்ட ரிகள் சீனச் சார்பை பின்பற்றியதுடன், தயில் தமது போராட்டங்களை
ன்னணியில் உருவாகிய தீண்டாமை
ாட்டமானது சகலவிதமான தேசிய திரட்டியிருந்தது. இப்போராட்டம் ாலேயே முன்னெடுக்கப்பட்டது. நின்ற முக்கியமான ஆளுமைகளில் பம், சாதியத்திற்கும் தீண்டாமைக்கும் தாடர்ந்து, சட்டத்திற்குட்பட்டதும் ாராட்டத் தந்திரோபாயங்களைக் தலைமைத்துவத்தை வழங்கியதில் . எமது மண்ணுக்கும், வாழ்வுக்கும் வைத்து - மார்க்சிய அணிகள்,
()

Page 130
முன்னோடிகளது வசனங்களை, முன்னெடுக்கப்பட்ட சமூகமாற்றச் முடங்கிப்போனதை வரலாறு என இடதுசாரிகள் அவ்வாறின்றி எமது மார்க்சியத்தை வளத்தெடுக்க முன் ஒழிப்பு வெகுசன இயக்க போராட் முரண்பாட்டை விளங்கிக் கொண் ஈடுபட்டமை இவரது முக்கிய தொழிற்சங்கப் போராட்டங்கள், போராட்டங்கள், ஏகாதிபத்திய பலமுனைப்பட்டப் போராட்டங்களி நேர்மையான இடதுசாரியாக வாழ்ந் நினைவு மலரைத் தவிர வேறு ஆய்வுக தெரியவில்லை. ஒருவகையில் அவர் காணப்படுகின்றார். இந்நூலிலும் அ
1960களில் வடபகுதியில் ச முனைப்புற்றுக் காணப்பட்டதை ஒடுக்க முறை முனைப்புற்றுக் கான வர்க்கமும் பேரினவாதிகளும் ஆரம் இனத்தனித்துவத்தைச் சிதைக்கும் முன்னெடுத்தனர். இக்காலப்பகுதிய தலைவர்களும் புத்திஜீவிகளும் இ செலுத்தியிருந்தமையினால்பேரினவ சேர்.பொன். அருணாச்சலம் போன்( கண்டிருந்த போதும் அதற்கு எதிரான முன்னர் அவரின் மறைவு துரதிஷ் பின்வந்த தலைவர்கள் அதனைக் கவன தர வர்க்க வாழ்க்கை முறைகள், அர காரணமாக பேரினவாதம் குறித்து அ
1950களில் ஏகாதிபத்திய க்கியெறியப்பட்டு தேசிய முதலாளித் கைப்பற்றியிருந்த காலமாகும். தேசிய பிரவேசிக்கின்ற போது அது தன்னகத் கொண்டிருக்கும் என்பதை வரலாறு அந்நிய முதலீட்டின் பிடிப்பும் அ
102

கோஷங்களை முன் வைத்து செயற்பாடுகள் மலட்டுத்தனமாக ன்பித்திருக்கின்றது. இலங்கையின் " பிரயோகச் சூழலுக்கு அமைவாக னைந்ததன் விளைவே தீண்டாமை டமாகும். அரசியல் அரங்கில் இந்த டு அமைப்பாக்கச் செயற்பாட்டில் பங்களிப்பாகும். இதற்கப்பால் விவாசய இயக்கங்கள் நடாத்திய எதிர்ப்புப் போராட்டங்கள் என சிலும் தம்மை அர்பணித்துக்கொண்ட தேவர். அவர் பொறுத்து வெளிவந்த கள் மதிப்பீடுகள் வெளிவந்தவையாகத் ர மறைக்கப்பட்ட ஆளுமையாகவே க்குறைப்பாடு காணப்படுகின்றது.
'டுகள் ஆன்றது
=ாதியத்திற்கு எதிரான போராட்டம் ப் போல 1970களில் தமிழின னப்பட்டது. இந்நாட்டின் அதிகார ப காலம் முதலாகவே தமிழர்களின்
வகையிலான செயற்பாடுகளை ரில் வட-கிழக்குச் சார்ந்த அரசியல் லங்கைத் தேசியம் குறித்து கவனம் பாதம்பற்றிச்சிந்திக்கத்தவறிவிட்டனர். றோர் பேரினவாதத்தை அடையாளம் Tசெயற்பாடுகளை முன்னெடுப்பதற்கு ட்வசமானதொன்றாகி விடுகின்றது. எத்திலே எடுக்கவில்லை. உயர் மத்திய சியல் சிந்தனைகள், அரச சலுகைகள் அவர்கள் சிந்திக்கத் தவறிவிட்டனர்.
சார்பு அரசியல் சக்திகள் தூ துவச் சக்திகள் ஆட்சி அதிகாரத்தைக் முதலாளித்துவம் அரசியல் அரங்கில் த்தே சில முற்போக்கான பண்புகளைக் று எமக்கு உணர்த்தியிருக்கின்றது. புதன் தாக்கமும் தமக்கு பாதகமாக
மாற்றுக்களும் ஓட்டங்களும்

Page 131
இருப்பதனைத் தேசிய முதலாளிகள் தேசிய முதலாளித்துவம் தத்தமது நாட வர்த்தக அபிவிருத்தியினையும் மேற்( அபிவிருத்தி செய்வதாக அமைந் காலணித்துவ ஆட்சிக்குட்படுத்தி
மக்களையும் கொள்ளையடித்துக் கெr எதிராக அவ்வுணர்வு இருந்த அதேசம ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிராகவும் ெ அம்சமாகும். இதன் தாக்கத்தை நாம் இருந்தது. இருப்பினும் அதன் வர் விரைவிலேயே ஏகாதிபத்தியத்துடன் செயற்பாடுகளிலும் ஈடுபடத் தொட இனவாதமும் அது தொடர்பான சிந்த
இந்த முரண்பாட்டை சரியாக அடையாளம் கண்டிருப் போராட்டத்திலிருந்து தனிமைப்பட முறியடித்தவாறு இடதுசாரிகள் த ஆரோக்கியமான வரலாறு படைத் இடதுசாரிகள் இதனைக் கவனத்திே தேசிய இனவொடுக்குமுறையை அ இனங்கண்டிருந்த தமிழரசுக் கட் காரணமாக பிற்போக்கு சக்திகளின் தவறான வழியில் இட்டுச் செல்வத யாழ்பாணத்தில் அறுபதுகளின் பிற் கொந்தளிப்பாக வெளிப்பட்டுத் த செல்நெறியிலும் புதிய வளர்ச்சிகளை தேசியத்தின் முற்போக்குக் குணா! தமிழ்த் தேசியத்தின் அரவணைப்ட அதற்கு எதிராக சென்ற வலதுசாரி தனக்கும் பெரும் கேடாக அமைந் இறைமையும் சுயாதிபத்தியமும் அந்நி இடமேற்படுத்திக் கொடுத்திருக்கின் தனது இறைமையை மீட்டெடுத்து - அவற்றோடு ஒன்றுப்பட்டு டே போராடியாக வேண்டும்" (இரவீந்த எழுச்சி, பூபாலசிங்கம் பதிப்பகம், ெ
லெனின் மதிவானம்

இனங்கண்டனர். இதற்குமாறாக ட்டில் கைத்தொழில்துறையினையும் கொண்டது. இது தமது நாட்டினை திருந்தது. தமது நாட்டினைக் அதனூடாக நாட்டையும் நாட்டு "ண்டிருந்த குடியேற்ற ஆதிக்கத்திற்கு யம், நவீன கொள்ளைக்காரர்களான Fயற்பட்டமை அதன் பிரதானமான இலங்கையிலும் காணக்கூடியதாக $க நலன் காரணமாக அது வெகு கூட்டுச் சேர்ந்து மக்கள் விரோத ங்கியது. அதன் ஒரு அம்சமாகவே னைகளும் வளரத் தொடங்கின.
இலங்கையில் இடதுசாரிகள் பார்களாயின் சாதிய எதிர்ப்புப் ட்டிருந்த பிற்போக்குச் சக்திகளை மிழ்த் தேசியத்துடன் இணைந்து திருக்க முடியும். துரதிஷ்டவசமாக லெடுக்க தவறியமையினால் தமிழ்த் அரசியல் அரங்கில் முற்போக்காக ட்சியினர் தமது வர்க்க நலன் கூடாரமாகி அப்போராட்டத்தைத் ற்குக் காரணமாக அமைந்தனர். " )கூறில் எரியும் அரசியல் - சமூகக் மிழர் வரலாற்றிலும் தமிழிலக்கியச் எட்ட உதவிய போராட்டம் தமிழ்த் ம்சமாக அமைந்ததோடு இலங்கைத் க்கு உதவுவதாயும் இருந்துள்ளது. Pப் பிற்போக்குத் தமிழ்த் தேசியம் ததுடன் இலங்கைத் தேசியத்தின் யசக்திகளின் காலடியில் மிதிபடவும் றது. மீண்டும் இலங்கைத் தேசியம் சுயநிர்ணய உரிமையை அங்கீகரித்து 0லாதிக்கச் சக்திகளுக்கு எதிராய்ப் திரன்.ந.2011, முற்போக்கு இலக்கிய காழும்பு, ப. 145)
103

Page 132
இந்திய தேசியப் போராட்ட தேசியப் போராட்டமும் தாழ்த்தட் எதிரான போராட்டமும் எவ்வாறு ட என்பதை ஆனந்த் டெல்டும்ப்டே ஆய்வுகளில் குறித்துக் காட்டியுள்ள போராட்டத்தையும் சாதியத்திற்கு அரசியல் பண்பாட்டுத்தளத்தில் தான் தற்கால விவாதத் தளத்தில் தேசியத்தின் முன்னோடியாக பாரதி இலங்கையின் அரசியல் போக்கினை தீண்டாமைக்கும் எதிரான தமிழின ஒடுக்கு முறைக்கு எதிரா தேசியப் போராட்டமும் பிளவுப அவதானிக்கலாம். இத்தகைய அனுட கற்று எமது சூழலுக்குப் பொருத்த கோட்பாட்டை உருவாக்க வேண் என்ற கோட்பாடு எமது சூழலுக் கோட்பாட்டைத் தற்காலத்தில் அ செய்தவர் ந.இரவீந்திரன (அவருை கட்டுரைகளை வாசிப்பதால் இது பெறலாம்). இந்தப் பின்னணியிலே தமது கோட்பாட்டை உருவாக்கிச் ெ
இறுதியாக ஒன்றைக் கூறிவை சமூகத்தின் வளர்ச்சியைத் தூண்டும் போராடும் வர்க்கங்கள், வர்க்கப் போ மாற்றியமைக்க முடியும். தமது அ பொருளாதார ரீதியாகவும் ஆத்மார்த் வாழ முடியும். இந்த விடுதலைை தங்கள் நலன்சார்ந்த கட்சியை அயை சித்தாந்தம் இன்றி புரட்சிகர இயக்க மிகவும் முன்னேறிய சித்தாந்தத்தை மேலும் ஒவ்வொரு இடதுசாரி இடதுசாரி அமைப்பொன்றிருந்திரு வகிக்காத இடதுசாரி உணர்வு( ஏதோ ஒருவகையிலும் அளவிலு உட்பட்டவர்களாகவே காணப்படு பொதுவுடமை இயக்கங்கள் சகல6
104

$தில் காலணியாதிக்கத்திற்கு எதிரான பட்ட மக்களின் ஒடுக்கு முறைக்கு ளவுபட்ட தேசியமாக இருந்துள்ளது போன்ற ஆராய்ச்சியாளர்கள் தமது ானர். ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிரான எதிரான போராட்டத்தையும் முன்வைத்தவர் பாரதி. அதனால் முக்கிய கோட்பாடான இரட்டைத் திகழ்கின்றார். இந்தப் பின்புலத்தில் நோக்குகின்ற போது சாதியத்திற்கும் இடதுசாரிகளின் போராட்டமும்  ைதமிழரசுக் கட்சியினரின் தமிழ்த் தேசியமாக இருந்துள்ளதை வங்களிலிருந்தும் வீழ்ச்சியிலிருந்தும் மான மார்க்சிய பிரயோகம் சார்ந்த டியுள்ளது. "இரட்டைத் தேசியம்” கான மார்க்சிய பிரயோகமே. இக் அறிமுகப்படுத்தி அதனை விருத்தி டைய இரட்டைத்தேசியம் பற்றிய பற்றிய மேலதிக விளக்கங்களைப் யே இலங்கையின் இடதுசாரிகள் சயற்படவேண்டியுள்ளது.
பத்தல் அவசியமான ஒன்றாகும். மனித சக்தியாக அதிகாரத்திற்கு எதிராகப் ராட்டத்தின் மூலமாகவே சமூகத்தை டிமை முறையிலிருந்து விடுபட்டுப் த ரீதியாகவும் சுதந்திரப் பிரஜையாக ய அடைவதற்குப் பொது மக்கள் த்துக்கொள்ள வேண்டும். புரட்சிகர ம் இருக்க முடியாது. அவ்வகையில் யும் அது பெற்றிருக்க வேண்டும்.
முன்னோடிகளுக்குப் பின்னாலும் க்கின்றது. கட்சியமைப்பில் அங்கம் கொண்ட செயற்பாட்டாளர்களும் ம் அவ்வமைப்பின் தாக்கத்திற்கு வர் என்பது வரலாற்று நியதி. ரிதமான ஜனநாயகச் சக்திகளையும்
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 133
ஐக்கியப்படுத்திக்கொண்டு தமது இ முன்னெடுக்க வேண்டியுள்ளது.
அந்தவகையில் இவ்வமை வெற்றிகள் மாத்திரமல்ல தோல்விகள் ஆதர்சனமாக அமையும். இந்நூல இடதுசாரி இயக்க முன்னோடிகளின் அரசியற்-சமூக ஈடுபாடுகளிலும் இ உண்மைகளை வெளிக்கொணர்வதr அவர்கள் பற்றிய சில விமர்சனங்கை காணப்படுகின்றன. இத்தகைய நிற்கும் கருத்து நிலைகளை நோக்கு அவ்வாளுமைகளை கொண்டு இட நிலைநிறுத்த முனைகின்றவையாக சமூகமாற்றத்திற்குற்காக செயற்படக் உருவாக்குவதற்கான எத்தனிப்பாகவு
இத்தகையதோர் மானுட அ சமுதாயத்தை நோக்கி நகர்வதே இன் எழுகின்ற ஆய்வுகளின் தேவையாகுப் பற்றிய காய்த்தல் உவத்தல் அற்ற ஆ ஆழமான நுட்பமான மார்க்சிய அ ஆய்வுகள் சாத்தியமாகும். இந்நூல் ஆய்வில் மாத்திரமல்லாது இட பிரச்சினையொன்று தொடர்ப பொதுவுடமைஇயக்கம்சார்ந்தஅடை செல்கின்றவர்களுக்கும் தத்துவார் ஆய்வுகளை முன்னெடுப்பதற்கும் இ அவசியமானதாகும். இப்பணி மிக ஆகும். இப்பணிக்காக அர்ப்பணித் கால அவகாசம் என்பன போக மனி மறதியுணர்வும் கூட இப்பணியினை வட புலத்து இடதுசாரிகள் பற் வெளிக்கொணர்வதற்கான முதலடிய
லெனின் மதிவானம்

}யக்கம் சார்ந்த நடவடிக்கைகளை
ப்புகள் மற்றும் ஆளுமைகளின் கூட அடுத்த தலைமுறையினருக்கு ல்ெ அடங்கியுள்ள பன்னிரெண்டு அர்ப்பணிப்புமிக்க வாழ்க்கையிலும் இதுவரை அறியப்படாதிருந்த பல ாக சில பதிவுகளும், - கூடவே ள முன் வைப்பதாக சில பதிவுகளும்
விளக்கங்களுடே தொழிற்பட்டு கும்போது அவற்றில் சில பதிவுகள் டதுசாரி இயக்கப் பாரம்பரியத்தை 5வும் வேறுசில புரட்சிகரமான
கூடிய இடதுசாரி கட்சியமைப்பை ம் உள்ளன.
அணியில் கால் பதித்து புதியதோர் ாறு வடபுலத்து இடசாரிகள் சார்ந்து
b இடதுசாரி இயக்க முன்னோடிகள் ஆய்வுகள் வெளிவரவேண்டியுள்ளது.
ஆய்வுகளின் ஊடாகவே அத்தகைய
இடதுசாரி இயக்க முன்னோடிகள் துசாரி இயக்க வரலாற்றாய்வுப்
Tasalh முக்கியத்துவமுடையது.
மப்பாக்கப்பணிகளைமுன்னெடுத்துச் த்தத் தளத்தில் குறிப்பிடத்தக்க இது பற்றிய முழுமையான தேடுதல் வும் சிக்கலானதும் கடினமானதும் துக்கொண்ட ஆய்வாளர்கள், நிதி,
தர்களுக்கு இயல்பாக இருக்கக் கூடிய Fசிக்கலாக்கியுள்ளது. அந்தவகையில் றிய தேடலையும் ஆய்வினையும் ாகவும் இந்நூலைக் கொள்ளலாம்.
105

Page 134


Page 135
இலங்ை
தேசிய இனப் பிரச்சி
கைலாசபதி பற்றி இதுவரை வெளிவர மதிப்பீடுகள் என்பனவற்றை ஒப்பு ( புலனாகாமல் போகாது. 60öb6ጊ)[T பங்களிப்புகள் வெளிக்கொணரப்பட துறைசார்ந்த பங்களிப்புகள் வெளி கூறவேண்டும். அவர் செம்பதாகை,
சர்வதேச விவகாரங்களை ஒரு ட வந்தது போன்றே வேறொரு பக்கத் வந்திருக்கின்றார். அன்னாரின் சர்வே கட்டுரைகள் தொகுக்கப்பட்டு ‘சர்வே 1982"(வெளியீடு: புதிய பூமிவெளியீட் புக்ஸ்) வெளிவந்தது. இதுபோன்று பற்றிய கட்டுரைகள் தொகுக்கப்ப இன்று அன்னாரின் சர்வதேச விவகா உள்ளூர் விவகாரங்கள் பற்றி அறிய தமிழத் தேசியம் பற்றிய பார்வை: கைலாசபதி முற்று முழுதாக தமிழ தவறான நிலைப்பாடு தொடர்வதற் எனவே அக்கட்டுரைகள் யாவும் தொ காலத்தின் தேவையாகும். அவை தொடர்பிலான மயக்க நிலை நீடிக்க கைலாசபதியை மதிப்பிடுவதற்காக இரு வழிப்பாதைகள் இடையான மே வீழ்ச்சியும் பற்றி அறிந்து கொள்ளவுப்
இக்கட்டுரையில் கவனத்; எவையும் 1979-1982 காலப்பகுதியில் றெட்பனரில் வெளிவந்த கட்டுரை கிடைக்காமையால் அவைப்பற்றி எெ
லெனின் மதிவானம்

11
கையில் உலகமயமாக்கலின்
ஊடுருவலும் னையும் பற்றி கைலாசபதி
ந்த ஆய்வுகள், அறிமுகக் குறிப்புகள், நோக்குகின்ற போது ஒரு உண்மை சபதியின் தமிழியல் துறைசார்ந்த ட்ட அளவிற்கு அவரது அரசியல் க் கொணரப்படவில்லை என்றே றெட்பனர் முதலிய பத்திரிகையில் பக்கத்தில் தொடர்ச்சியாக எழுதி தில் இலங்கை விவகாரத்தை எழுதி தச அரசியல் விவகாரங்கள் பற்றிய தச அரசியல் நிகழ்வுகள் பற்றி 1979ட்டகத்துடன்இணைந்துசவுத்ஏசியன் இலங்கை அரசியல் விவகாரங்கள் டாமை துரதிஷ்டமானதொன்றே. ரங்கள் பற்றி அறிய முடிந்ததளவிற்கு முடியாதுள்ளது. குறிப்பாக அவரது யை அறிய முடியாத நிலையில் த் தேசியத்தை நிராகரித்தார் என்ற ]கான சூழலை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குக்கப்பட்டு வெளி வர வேண்டியது வெளிவராத வரையில் இது வே செய்யும். அத் தொகுப்பு முயற்சி மட்டுமன்று, தமிழ்த் தேசியத்தின் ாதுகையின் தோற்றமும், எழுச்சியும்ம் அது அவசியமாகும்.
தில் கொள்ளப்படும் கட்டுரைகள் ஸ் செம்பதாகையில் வந்தவையாகும். கள் யாவும் எனது பார்வைக்குக் ப்வித கருத்தும் கூற முடியாதுள்ளது.
()7

Page 136
இனிவரும் காலங்களில் அவை தெ மூலம் இத்துறையில் காத்திரமான ஆ என்பதையும் இவ்விடத்தில் எடுத்துக்
இலங்கையில் 1956 ஆம் பண்டாரநாயக்காதலைமையிலான போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றதி இந்நாட்டில் நிலைகொள்ளத் தெ அரசியல் வரலாற்றில் மிக முக்கிய தேசிய முதலாளித்துவம் வரலாற்று அது தன்னகத்தே சில முற்போக்க என்பதை வரலாறு புதிய படிப் அந்நிய முதலீட்டின் பிடிப்பும் அத் இருப்பதனைத் தேசிய முதலாளிகள் தேசிய முதலாளித்துவம் தத்த துறையினையும் வர்த்தக அபிவி இது தமது நாட்டினை அபிவிரு அதேசமயம் தமது நாட்டினைக் அதனூடாக நாட்டையும் நாட்டு கொண்டிருந்த குடியேற்ற ஆதிக்கத்த நவீன கொள்ளைக்காரர்களான ஏக செயற்பட்டமை அதன் பிரதானமா நாம் இலங்கையிலும் காணக்கூடிதாக
இலங்கை அரசியல் வரல அரசாங்கம் தவிர்க்க முடியாத வ ஏகாதிபத்தியம் எனும் சர்வதேச பேராட்டத்தை அது முன்னெடுக்க எனவே அவ்வரசாங்கம் சர்வதேச மு: எதிரான சகலரையும் அணிதிரட்டி விவசாயிகள் மற்றும் மத்தியதர வர்க் வரித்திருந்தது. இலங்கையில் மூன்று மேற்கொண்டிருந்த ஏகாதிபத்திய மேலும் வலுவூட்டின. இந்தப் ட் ஐக்கிய முன்னணிக்கும் ஐக்கிய ( முரண்பாடாகும்.
108

ாடர்பிலும் கவனம் செலுத்துவதன் ய்வுகளை வெளிக் கொணர முடியும் கூறுவது அவசியமாகும்.
ஆண்டு திரு. எஸ்.டபிள்யூ. ஆர்.டி. Dக்கள் ஐக்கிய முன்னணி தேர்தலிலே லிருந்து தேசிய முதலாளித்துவம் ாடங்கியது. இவ்வம்சம் இலங்கை மான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியது. அரங்கில் பிரவேசிக்கின்ற போது ான பண்புகளைக் கொண்டிருக்கும் பினையாக எமக்குத் தந்துள்ளது. தன் தாக்கமும் தமக்குப் பாதகமாக இனங்கண்டனர். இதற்குமாறாகத் மது நாட்டில் கைத்தொழில் ருத்தியினையும் மேற்கொண்டது. த்தி செய்வதாக அமைந்திருந்தது. காலனித்துவ ஆட்சிக்குட்படுத்தி மக்களையும் கொள்ளையடித்துக் நிற்கு எதிராக இருந்த அதேசமயம் ாதிபத்தியத்திற்கு எதிராகவும் அது ன அம்சமாகும். இதன் தாக்கத்தை 5 இருந்தது.
ாற்றில் மக்கள் ஐக்கிய முன்னணி கையில் முன்னணிக்கு வந்தபோது
முதலாளித்துவத்திற்கு எதிராகப் வேண்டிய நிர்ப்பந்தம் ஏற்பட்டது. லாளித்துவத்திற்கு எதிராக, அதற்கு க் கொண்டது. தொழிலாளர்கள் த்தினரையும் அவ்வியக்கம் தன்னுள் தசாப்த காலமாக இடதுசாரிகள் ாதிர்ப்புணர்வும் இவ்வியக்கத்திற்கு ன்னணியில் உருவானதே மக்கள் தசியக் கட்சிக்கும் இடையிலான
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 137
இந்நாட்டில், தேசிய மு நிலைநிறுத்திய பின் அது தமது அபில வர்க்கநலன் காரணமாகச் சர்வதேச மு கொண்டது. மேலும் அது தொழிலா போர்க்குணத்தையும் கண்டு அஞ்சிய “வெகுசனங்கள் மாறுதல் விரும்பா மூடத்தனத்தைக் கண்டு முதலாளித்து அவர்கள் புரட்சிகர உணர்வு பெறுங் திறனைக் கண்டு பேரச்சம் கொள்கின் இலங்கை அரசியல் வரலாற்றில் ே தமது வர்க்க நலனை வெளிப்படுத்தி அந்நியப்பட்டதாக இருந்தது.
மேலும், 1977 ஆம் ஆ பதவியிலிருந்த ஐக்கிய முன்னணி அ செயற்பாடுகளை மக்கள் மத்தியில் கட்சி சுதேச விதேச பிற்போக்குச் பீடமேறியது. இக்காலச் சூழலில் அமுலாக்கம் செய்வதற்கான முயற்சிச முன்னெடுக்கப்பட்டன. விவசாய வர்த்தக வலயங்கள் அறிமுகப்படுத்த வெளிநாட்டு, உள்நாட்டு உயர்வர்க்க செய்வதாக அமைந்திருந்தன. இவ்வி பின்வரும் கூற்று அவதானத்திற்குரிய
"சுதந்திர வர்த்தக வலயம் ஒன் பெரும் முதலாளிகளைக் கைதுரக் வலயத்திற்கெனப் புறம்பான சட்ட உரிமைகளை நசுக்கி வருகின்ற இவர் கட்டுரையாசிரியர்)முதலாளித்துவத் விந்தைக்குரியதொன்றாகும். நாம் இ அல்லது ஸ்தாபனத்தையோ தேசியப ஜனாதிபதி கூறியுள்ளார். இது உ6 யினதும் வெளிநாட்டு, உள்நாட்டு வைப்பதற்கேயாகும். மாறாக அ6 நண்பர்களும் அல்ல. யூ. எண். பி. கட ஆட்சி செய்துள்ளது. இக்காலத்தில் சகல வேலைகளும் - நடவடிக்கைக
லெனின் மதிவானம்

தலாளித்துவம் தமது இருப்பை பாஷைகளைப் பூர்த்தி செய்யக் கூடிய தலாளித்துவத்துடன் கைகோர்த்துக் ள வர்க்கத்தின் எழுச்சியையும் அதன் து. தேசிய முதலாளித்துவம் என்பது நு இருக்கும் பொழுது அவர்களின் ரவ வர்க்கம் கவலை கொள்கின்றது : காலத்தில் அவர்களது நுண்ணறிவுத் ரது” (கார்ல் மார்க்ஸ்). இந்தவகையில் நசிய முதலாளித்துவம் ஏற்படுத்திய ப போது அது மக்கள் நலனிலிருந்து
ஆண்டு காலப்பகுதியில் முன்னர் ரசு மேற்கொண்ட மக்கள் விரோதச் அம்பலப்படுத்திய ஐக்கிய தேசியக் சக்திகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சிப் > உலகமயப் பொருளாதாரத்தை கள் மிகத் திட்டமிடப்பட்ட வகையில் நிலங்கள் கைவிடப்பட்டு சுதந்திர தப்பட்டன. இம் முயற்சிகள் யாவும் த்தினரின் அபிலாஷைகளைப் பூர்த்தி டெயம் தொடர்பில் கைலாசபதியின்
து:
இறை இந்நாட்டில் ஸ்தாபிப்பதற்காக - கி விடுவதற்காக சுதந்திர வர்த்தக மே தயாரித்துத் தொழிலாளர்களின் - (ஜனாதிபதி ஜே.ஆர்.ஜயவர்தனா - தில் நம்பிக்கை இல்லை எனக்கூறுவது . னிமேல் எந்தவொரு கம்பனியையோ மயமாக்கப் போவதில்லை' யென்றும் ண்மையில் அவரதும் யூ.என்.பி. முதலாளித்துவ நண்பர்களை வாழ வர் கூறும் தொழிலாள விவசாய ந்த இரண்டரை வருடங்களுக்கு மேல் யூ.என்.பி.யும் ஜனாதிபதியும் செய்த ளும் முதலாளித்துவத்தில் நம்பிக்கை
109

Page 138
வைத்து முதலாளித்துவத்தையே வ தொழிலாள - விவசாயிகளை அட வைகாசி 1980)
முதலாளித்து அரசிய6 82O5 வலைப்பின்னலாகத் செயற்படுகின்றனர். இவர்களின் ( அந்நிய முதலாளிகளுக்கான கொ தாரைவார்த்துக் கொடுப்பதற்கானன கவனத்தைப் பெறவும் அவர்களிட ஆளும் மேட்டுக் குடியினர் தன்மா முன் நிற்கின்ற நிலைமையைக் கை காட்டியுள்ளார்.
பொதுத்துறை நிறுவனங் மயப்படுத்தல் யூ.என் பி. யின் அடிட என்பதை யாவரும் நன்கு அறிவர். மக்கள் விரோத தந்திரோபாயங்கை பிரதானமானது, பொதுத்துறை செயற்படுகின்றன எனப் பொது மக்க அத்துறை சார்ந்த நிறுவனங் செய்தன. பின் தனியார் துறையின் பிரச்சாரப்படுத்தப்பட்டன. இவ்வா பற்றிய அவ நம்பிக்கையை ஏற்படுத் மேற்கொண்டனர். அன்றைய சூழலி தனியார் துறையின் சொர்க்கமா விஞ்சி தனியார் துறை நிறுவனங் என்ற வெறியில் செயற்பட்ட நிை வெளிப்படுத்தியிருந்தார்:
"இதற்குத் (தனியார்மயத்தி செய்வது போல இ.போ.ச.வை த எடுக்கப்படுகின்றனவாம். இ.போ என்ற கோஷத்தை முன் வைத்து அல்லது பொறுப்பேற்று நடாத் வருகின்றது. ஏற்கனவே இ.போ.ச.
110

ார்த்துள்ளது. மாறாக இந்நாட்டில் க்கி ஒடுக்கி வருகின்றது."(சித்திரை
வாதிகள், அதிகாரவர்க்கத்தினர் ம்மைப் பலப்படுத்திக்கொண்டு pயற்சிகள், செயற்பாடுகள் யாவும் ர்ளைக் காடாக நமது நாட்டைத் வயாகவே உள்ளன. அவர்களுடைய மிருந்து சலுகைகளைப் பெறவும் னமிழந்து, கூனிக் குறுகி அவர்கள் ஸ்ாசபதி சிறப்பாகவே அடையாளம்
களை இல்லாதொழித்து தனியார் ப்படைக் கொள்கைகளில் ஒன்றாகும் இதற்காக அவர்கள் பல்வேறுபட்ட ளக் கையாண்டுள்ளனர். அவற்றில் நிறுவனங்கள் பெரும் நட்டத்தில் ளிடத்தில் எடுத்துக் காட்டுவதற்காக களில் ஊழல்களை அதிகரிக்கச்
சிறப்புகள் மக்கள் மத்தியில் ராகப் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் திய பின்னர் தனியார்மயமாக்கத்தை ல் இலங்கையில் ஜே. ஆர். ஆட்சி 5 விளங்கிய அமெரிக்காவையும் கள் மட்டுமே இருக்க வேண்டும் பயினை கைலாசபதி இவ்வகையில்
ற்கு-கட்டுரையாசிரியர்) ஆயத்தம் னியார் நிறுவனமாக்க முயற்சிகள் ச நட்டத்தில் இயங்குகின்றது னிப்பட்டவர்கள் அதனை வாங்கி விட அரசாங்கம் யோசித்து வில் உள்ள சிலரக ஊழியர்களுக்கு
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 139
அனுப்பட்டிருக்கும் கடிதத்தில் வே செல்லும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிரு வான்களையும் வரையறையின்றி : இ.போ.சு வருமானத்தை இழக்க ே தெரிந்ததுதானே. தனியார்துறையின பொழுது இ.பொ.ச நட்டத்தில் ஒடு அதனையும் தனியார் நிறுவனமாக் முதலாளித்துவ அமைப்பை உறுதிப் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்திருப்பத என்றுஅரசாங்கம் கருதுகின்றது. இதி முதலாளிகளிலும் பார்க்க அந்நிய
அதிக அக்கறை காட்டி வருகின்றா இலங்கையின் போக்குவரத்துச் சேன முன்வந்திருப்பதாக வதந்திகள் அடி இவ்வாறு முன்வருவது இலங்கை
சேவையை வழங்க வேண்டும் என் யப்பானிய பஸ்களையும் ஏற்றும சம்பாதிக்கலாம் என்பதனாலேயே" ()
இவ்வாறாக இலங்கையில் த அதன் நோக்கம் என்பனவற்றை கைலாசபதி, பொதுமக்களின்போக்கு அவை எவ்வாறு சில்லறை முதலாளிச வெளிப்படுத்தத் தவறவில்லை. இவ் எஜமான்களின் கட்டளையை தலை நடக்கும் மேல் மட்ட அதிகார வர் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை காட்டியுள்ளமை சிறப்பானதொரு அ
அந்நிய மூலதனத்தின் ( பொது மக்கள் பெரும் தாக்குதல் இத்தாக்குதல்களில் ஒன்று தான் இ முதலீடாகும். மக்களுக்கு விரோதமா வரப்பட்டுள்ளன. அவை அந்நிய திருப்தியளிப்பனவாக அமைந்திரு மீது கடும் தாக்குதல்களையும் நடத்த
லெனின் மதிவானம்

று நிறுவனங்களுக்கு வேலை மாறிச் க்கின்றதாம். தனியார் பஸ்களையும் ஒட அனுமதித்த வேளையிலேயே நேரிடும் என்பது அரசாங்கத்திற்கு ர் கொள்ளை இலாபம் சம்பாதிக்கும் கின்றது என்ற காரணத்தைக் காட்டி கத் திட்டமிடுகின்றது அரசாங்கம். படுத்துவதுடன் தொழிலாளர்களை ற்கும் இம்முறை வசதியாயிருக்கும் ல்விசேடம் என்னவென்றால் உள்ளூர் மூலதனக்காரரே இது விடயத்தில் ர்கள். யப்பானிய நிறுவனம் ஒன்று வைகளைப் பொறுப்பேற்று நடாத்த டபடுகின்றன. யப்பானியக் கம்பனி மக்களுக்கு நல்ல போக்குவரத்துச் ற கருணையுணர்ச்சியினால் அல்ல. தி செய்து கோடிக் கணக்கில் 1980 ஐப்பசி).
தனியார் மயமாக்கத்தின் பின்னணி, ச் சிறப்பாக எடுத்துக் காட்டிய நவரத்துச்சேவைகளை மாத்திரமன்றி, ளைக் கட்டுப்படுத்தும் என்பதையும் வாறான சந்தர்ப்பத்தில் யப்பானிய ஸ்மேல் தூக்கி வைத்துக் கொண்டு க்கத்தினர் மீதும் இவை எத்தகைய யும் அதே கட்டுரையில் சுட்டிக் ம்சமாகும்.
பெரும் தாக்குதல் காரணமாகப் களை எதிர்நோக்கி வருகின்றனர். ந்நாட்டின் இராணுவத் துறைக்கான ன புதிய புதிய சட்டங்கள் கொண்டு நாட்டுக் கம்பெனிகளுக்குப் பூரண ந்ததுடன் தொழிலாளவர்க்கத்தின் வந்துள்ளன. அன்றைய ஜனாதிபதி

Page 140
ஜே.ஆர். ஜெயவர்த்தனா அரசாங் யும் தமது கையில் வைத்திருக்கும் ( உயர்வு, இன்னும் பிற சலுகைகை யும் மையமாக வைத்தே மேற்கெ தக்க எடுத்துக்காட்டுகளாகும். இ பிசாசின் முழுமைத்தோற்றம்” என் அம்பலப்படுத்தியுள்ளார். மேலும் தமிழ்க் காவலர்களின் சந்தர்ப்ப சுட்டிக்காட்டத் தவறவில்லை.
"பாசிசத்தின் முக்கியமான மக்களைப் பிரதநிதித்துவப்படுத்துவ உரிமைகள் பலவற்றைப் பறித்தல்; ஒடுக்குதல், பொலிஸ்-இராணுவம் தமது அதிகாரத்திற்கும், செல்வாக்கி பொய்ப் பிரச்சாரங்களில் ஈடுபடுதல்; போலிக் கலாசார வைபவங்களிலும் கவனத்தைத் திருப்பி விட முயல் முறையைப் பாதுகாத்து அதற்கு உத் தென்கொரிய சர்வாதிகாரி கிம்டாய் கொண்டவர்களாய் இருக்கக் காண் வியாபாரக் கூட்டணியும் இப்பணி இன்றி வெளிப்படையாகவே காட் அமிர்தலிங்கம் தனது பிறந்த தின பொலிஸ் பந்தோபஸ்துடன் நடாத்தி காட்டுகின்றது. சர்வதிகாரிகள் நட காப்பாளர்களுடனேயே இப்பொழு கூறப்படுகின்றது"(ஐப்பசி-1980).
உலகமயம் மூன்றாம் உலக ந அது மேற் கொள்கின்ற தந்திரோ பொருளுதவியாகும். அதனை இரண் அதிகார சக்திகள் தமது இருப்பைய பாதுகாப்பதற்காகப் பொருளுதவி நுழைகின்றன. அவ்வாறு நுழைந்த பி கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்து மக்கள்
112

ம் இராணுவத்தையும் பொலிஸை மகமாக சம்பள உயர்வு, உத்தியோக ள இராணுவத்தையும் பொலிஸை ாண்டுள்ள அம்சங்கள் இவற்றிற்குத் து குறித்து கைலாசபதி" பாசிசப் ற கட்டுரையில் மிகத் தெளிவாக
பாசிசத்தின் பரிணாமம் பற்றியும் பாத அரசியல் பற்றியும் அவர்
சில பண்புகள் பின்வருமாறு: பதாகக் கூறிக் கொண்டு மக்களின் எதிர்க்கருத்துள்ளவர்களை அடக்கி இரகசிய சேவைகள் ஆகியவற்றை ற்கும் பயன்படுத்தல்; அப்பட்டமான வரலாற்றை வேண்டியபடி திரித்தல்; கொண்டாட்டங்களிலும் மக்களின் , ல்தல்; முதலாளித்துவச் சுரண்டல் தரவாதம் அளித்தல், ஹிட்லர் முதல் யுங் வரையில் இந்தப் பண்புகளைக் கின்றோம். யூ.என்.பி. யும் தமிழர் ன்புகளை வெட்கமும் தயக்கமும் டிக் கொள்வதைக் காண்கின்றோம். களியாட்ட விழாவையே பலத்த யது இதனைத் தெளிவாக எடுத்துக் ந்து கொள்வதைப் போல மெய்க் து அமிர் பிரயாணம் செய்வதாகக்
ாடுகளை அடிமைப்படுத்துவதற்காக பாயங்களில் ஒன்றுதான் அந்நியப் டு விதங்களில் சாதிக்கின்றன. ஒன்று, ம் அது சார்ந்த நிறுவனங்களையும்
என்ற பெயரில் அந்நாடுகளில் ர்னர் அவர்கள் அந்நாடுகளைத் தமது ளச் சுரண்டுவதற்கும் அவர்களைத்
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 141
தமது கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்திருட் மதம், மொழி, சாதி சார்ந்த முர தோற்றுவிக்கின்றனர். இதற்கான ப பணத்திலிருந்தே செலவு செய்கின்றன மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி என்ற ெ வழங்கப்படுகின்ற கடன்கள்-பண உத அப்பணம் வெகு விரைவாகக் கடன் சென்று விடுகின்றது. அந்நிய மூ செலுத்தாமல் கொள்ளை இலாப மூலதனத்தைப் போலவே அந்நிய உ திரும்பி விடுகின்றன. "அந்நிய நிபுண அபிவிருத்தி” என்ற கட்டுரையில் அமுலாக்கத்தில் அந்நிய பொறியிய வெளிநாட்டு ஊழியர்களும் எத்த என்பதைத் தெளிவாக வெளிப்படுத்தி
இவ்விடத்தில் முக்கியமாக வ யாதெனில், ஏகாதிபத்திய நாடுகள் கும்பலை உள்ளாட்டிலே உருவாக்கி கடனாக வழங்கிய பணத்தை நிபுணர் உடனே திருப்பி எடுத்துக் கொள் தொடந்து செலுத்தப்படாமல் இ திருப்பிச் செலுத்தாத வகையில் 6 பயிற்சியளிக்கப்பட்ட பொருளாத நாடுகளினால் நியமிக்கப்படுகின்றன தொகையைக் காரணம் காட்டி தொ தமது ஆதிக்கத்தில் வைத்திருக்கின்ற நாடுகளை ஆளுவது பாராளுமன்ற என்பதைக் கைலாசபதி சிறப்பாகவே
மேலும், ஏகாதிபத்திய நா இந்நாட்டில் நிலை நிறுத்தி ை தரகர்களுக்கான சலுகைகள் வெ எதற்காக வழங்குகின்றார்கள் என்பன தவறவில்லை. இது தொடர்பில் அ கொள்ளத்தக்கது:
லெனின் மதிவானம்

பதற்காகவும் அந்நாடுகளில் இனம், ண்பாடுகளையும் மோதல்களையும் ணத்தைத் தாம் கொள்ளையடித்த னர். இன்னொன்று, கல்வி, சுகாதார பயரில் ஏகாதிபத்திய நாடுகளினால் விகள், சரியாக சொல்லப் போனால் r கொடுத்த நாடுகளுக்கே திரும்பிச் லதனக்காரர்கள் எவ்வித வரியும் ம் சம்பாதிப்பதால் வெளியேறும் உதவியும் உடனே அந்நாடுகளுக்குத் ருக்கு 60 ஆயிரம் சம்பளம்- இதுதான் கைலாசபதி மகாவலி செயற்றிட்ட பல் நிபுணர்களும் மற்றும் ஏனைய கைய ஊதியத்தைப் பெற்றார்கள்
யிருக்கின்றார்.
பலியுறுத்திக் கூற வேண்டிய விடயம் தமது சுரண்டலுக்குச் சாதகமான க்ெ கொள்கின்றது. அத்துடன் தாம் களின் உதவி பயிற்சி என்ற பெயரில் கின்றது. ஆனால் கடன் மட்டும் ருக்கும். அக்கடனை அந்நாடுகள் வைத்துக் கொள்வதற்காக விஷேட ார அடியாட்கள் ஏகாதிபத்திய ர், ஏகாதிபத்திய நாடுகள் இக்கடன் டர்ந்தும் மூன்றாம் உலக நாடுகளைத் னர். அந்த வகையில் மூன்றாம் உலக ரம் அல்ல; ஏகாதிபத்தியவாதிகளே உணர்த்தியிருக்கின்றார்.
டுகளின் ஆதிக்கத்தை தொடர்ந்து வப்பது தொடர்பில் உள்நாட்டுத் ளிநாட்டு புலமைப் பரிசில்களை தையும் கைலாசபதி அம்பலப்படுத்தத் வரது பின்வரும் கருத்து கவனத்தில்
113

Page 142
"கடந்த மாத முற்பகுதியி செனட்டர் பெரிய கோல்ட்வாட்ட தாய்வான் வர்த்தக சம்மேளனத்தின் விடுமுறையைக் கழிப்பதற்கு அை அங்கு சீனாவிற்கு எதிரான பேச்சுக மட்டுமன்றி, தாய்வானே சுதந்தி உலகின் பெரும் பகுதி மக்களும், பகுதியினரும் இன்று மக்கள் சீனத்தில் கோல்ட்வாட்டர் போன்ற சில கம் என்று விமர்சிப்பதை வியாதியாய் உலக ரிதியான உண்மை. கம்யூ வலதுசாரிகளுக்கும் இக்காலத்தில் த சூழ்ச்சிக்களமாகவும் இருந்து வருவன
"யூலைமாத முற்பகுதியில் அ மற்றொரு தமாஷாவிற்குச் சென்று சென்ற வருடம் தாய்வான் போய்வ தம்பதி சமேதரராய் தாய்வான் தீவி திரும்பிய அமிர்தலிங்கத்தார் திடீெ யங்களை ஒலிக்கத் துவங்கியதும் செய்யும். இரு அம்சங்கள் மூர்க்கத்தனமாக- பாமரத்தனமாகஉள்ள இடதுசாரி சக்திகள் மீதும் ( அவர் கணைகள் தொடுக்க ஆரம்பித் வெளிப்படையாகவே- முன்னெப்ே சார்பை அவர் பல நடவடிக்கைகளி இது இரண்டாவது அம்சம்."
மேற்குறித்த வெளிநாட்( ஏகாதிபத்திய சார்பும் முற்போக்கு முன்னெடுக்கப்படுகின்றன என்ப தெளிவுபடுத்துகின்றன. அமிர்தலிங் தமது ஏகாதிபத்தியச் சார்பினை வெளிப்படுத்தி வந்திருப்பினும்- அது ஆதாரமாக இருந்து வந்திருப்பினும் இ அத்தகைய வர்க்கச்சார்பை எவ்வா தெளிபடுத்தும் கைலாசபதி ஹிட்
114

ல் அமெரிக்கக் குடியரசுக் கட்சி ர் தாய்வானுக்கு விஜயம் செய்தார். அழைப்பின் பேரில், குடும்பத்துடன் ழக்கப்பட்டிருந்த கோல்ட்வாட்டர் ளிலும் சூழ்ச்சிகளிலும் ஈடுபட்டது ர சீனா" என்றும் வர்ணித்தார். அமெரிக்க மக்களில் கணிசமான * ஒருமைப்பாட்டை ஆதரிக்கையில், பூனிச விரோதிகள் கன்னா பின்னா க் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இது னிச விரோதிகளுக்கும் அதிதீவிர ாய்வான் தகுந்த பயிற்சிக் களமாகவும் த யாவரும் அறிவர்.
மெரிக்காவில் இடம்பெற இருக்கும் லுள்ள தளபதி அமிர்தலிங்கத்தார், பந்தது பலருக்கு நினைவிருக்கலாம். பில் விடுமுறையைக் கழித்துவிட்டுத் ரன சற்று ஓங்கிய குரலில் சில விஷ பலருக்கு நினைவில் இருக்கத்தான் கூர்மையாகத் தென்படலாயின.
தமிழர் மத்தியிலும், நாட்டிலும் குறிப்பாக தேசபக்த சக்திகள் மீதும் தார். அது ஒரு அம்சம். கூடுதலாகபாதும் இருந்ததைவிட அமெரிக்கச் லும் தெரியப்படுத்திக் கொண்டார்.
Sl பிரயாணங்கள் மூலமாக மார்க்சிய விரோத பிரச்சாரங்களும் தை இவ்வரிகள் சிறப்பாகவே கம் போன்ற பிற்போக்குச் சக்திகள் பல்கலைக்கழககாலம் முதலாகவே வே அவரின் அரசியல் வாழ்க்கைக்கு இத்தகைய வெளிநாட்டுப்பயணங்கள் று வளர்த்தெடுக்கின்றன என்பதைத் லர், முசோலினி முதற் கொண்டு
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 143
அமிர்தலிங்கம் போன்ற சில்லறைச் தாஸர்களும் வரலாற்றில் மக்களால் என்பதையும் அதே கட்டுரையில் சுட்
இந்தப்பின்னணியில் அத்த விளைபொருளே தமிழ்த் தேசியப் பே போராட்டத்திற்கான முக்கிய கா அரசால் 1970களில் கொண்டு வரட் கல்வியின் மீதான ஆர்வமும், நம்பிக்கையும் கொண்டிருந்த யாழ்ப அனுமதியை தரப்படுத்தல் முறை இனவாத அடிப்படையில் கால வந்த அடக்கு முறைகள், யாழ். நூல் அம்சங்கள், இந்நாட்டில் வாழ்ந்த பாதித்திருந்தது. இப்பின்னணியில் த வெளிப்பாடே தமிழ்த் தேசிய இய முதலாளித்துவ சக்திகள் தமது வர்க்க அமிழ்த்திச் சென்றனர். 1960களில் இயக்கம் ஏற்படுத்தியிருந்த போரா குறுகிய தமிழ்த் தேசிவாத அரசியg இடதுசாரிகள் அன்று சிங்கள மக் அடுத்த பக்கமாகச் சிங்களப் பேரின என்ற அம்சத்தினையும் கவனத்தில் முன்னெடுத்திருப்பார்களாயின் த பகுதியினரை வென்றெடுத்திருக்க மு
இவ்விடத்தில் பிறிதொரு வி வேண்டியுள்ளது. அதாவது அன்ை தமிழ் தேசியம் குறித்த தெளிவான என்கின்ற அதே நேரத்தில் தமிழ் சிதைவிற்கு, அதன் பிழையான பக்கத் அமிர்தலிங்கம் போன்ற பிற்போக்கு எண்பித்திருக்கின்றது என்பதும் இல
இந்தப் பின்னணியில் மூன தமது அரசியலுக்குச் சார்பாகத் தட
லெனின் மதிவானம்

= சர்வாதிகாரிகளும் - ஜனாதிபதி
எவ்வாறு தூக்யெறியப்படுவார்கள் டிக்காட்டியுள்ளார்.
ககைய அரசியல் போக்குகளின் பாராட்டமாகும். தமிழ்த் தேசியவாதப் ரணியாக அமைந்தது இலங்கை ப்பட்ட தரப்படுத்தல் முறையாகும். அதனூடான சமூகப்பெயர்ச்சியில் Tண இளைஞர்களின் பல்கலைக்கழக வெகுவாகப் பாதித்தது. அத்துடன் பங்காலமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு லக எரிப்பு, இன்னும் இது போன்ற
தமிழர் சமூகத்தை வெகுவாகப் தீயாய், கனலாய் மூண்ட உணர்வின் க்கங்களாகும். இவ்வுணர்வை தமிழ் நலனுக்காக தமிழ் இனவாதத்தினுள் 5 தீண்டாமை ஒழிப்பு வெகுசன சட்ட உணர்வுகளை இச் சக்திகள் லுக்குப் பயன்படுத்திக் கொண்டன. களுடன் ஐக்கியப்படுதல் என்பதன் ரவாதத்திற்கு எதிராகப் போராடுதல் கொண்டு தமது போராட்டங்களை மிழ் ஜனநாயக சக்தியின் ஒரு டியும்.
யக
"டயத்தினையும் சற்று அழுத்திக் கூற றய காலச் சூழலில் இடதுசாரிகள் பார்வையைக் கொண்டிருக்கவில்லை மத் தேசியவாதப் போராட்டத்தின் த்திற்குக் காரணமாக அமைந்தவர்கள் த் தலைமைகளே என்பதை வரலாறு குவில் மறந்தவிடத்தக்க ஒன்றல்ல.
ன்ட இளைஞர்களின் கோபத்தைத் மிழர் கூட்டணியினர் பயன்படுத்திக்
115

Page 144
கொண்டனர். மறுபுறத்தில் இந்த அப்பால் தமது பாரளுமன்றப் பாதுகாத்துக் கொள்வதிலும் மிச பின்னணியில், 1977 ஆம் ஆண் இனக்கலவரத்தைக் கட்டவிழ்த்துவ உலகின் கவனத்தை ஈர்ப்பதாக அபை கேட்ட தமிழத் தலைவர்களைப் டே பத்திரிகை நிருபர் கொழும்பில் .ெ ஹோட்டல் ஒன்றில் அமிர்தலிங் அதனை விசித்திரமான பேட்டி விவரித்திருக்கின்றார். இது பற்றிக் நமது கவனத்தை ஈர்க்கின்றன:
"உண்மையான போராட அறிக்கை தள(ர்)பதிகளையும், செய ஜீப்பிலும் ஒடித்திரியும் மாண்புமி ஹோட்டல்களில் குஷியான ( வேறெங்குதான் பேட்டி காண முடிய
"விடுதலைக்காகப் போராடு போராளிகளுக்குப் பிரயாணம் ெ நாடுகளுக்கு அவர்கள் விஸா பெ ஆனால் தமிழீழ தள(ர்)பதிக்கோ எத எங்கும் இராஜாங்க சலுகை, சுங்கப்ட உலகில் பலருக்கு இதனைப் புரி அரசாங்கமே தமது அமைச்சர் ஒ( ஆக்கி வைத்தது போல இருக்கிற தலைவராகவும், தமிழீழத் தலைவர தான் உண்மையாக இருக்க முடிய ஊருக்கு ஊர், இடத்திற்கு இடம் உ சுற்றும் போது (இயக்கத்திற்கு பிற கட்சி தலைவராகவும், ஆளும் வர்க்க
தோற்றமளிப்பதாக உலகின் அவதானிகளும் அரசியல் நிரு (1981 ஆவணி).
116

இளைஞர்களின் கோப உணர்ச்சிக்கு பதவிகளையும் சலுகைகளையும் க் கவனமாக இருந்தனர். இந்தப் டுத் தேர்தலுக்கான செயற்பாடாக பிட்ட வேளையில் அதன் அதிர்வு ந்தது. அன்றைய சூழலில் தமிழ் ஈழம் ட்டி காணுவதற்காக இலங்கை வந்த காள்ளுப்பிட்டியிலுள்ள பிரபலமான நத்தாரைப் பேட்டி எடுத்துள்ளார். என்றும் தமது பத்திரிகையில் கைலாசபதியின் பின்வரும் வரிகள்
ட்டத்தை அறியாத பத்திரிகை பலாளர் நாயகங்களையும், காரிலும் கு எதிர்க் கட்சித் தலைவர்களையும் சூழ்நிலைகளில் பேட்டிகாணாமல் վւb?"
ம்ெ உண்மையான தலைவர்களுக்கு, சய்வதே கஷடமான காரியம். சில றுவதே வில்லங்கமானதாயிருக்கும். நிர்க்கட்சித் தலைவர் என்ற முறையில் பகுதிகூட சோதனை போடுவதில்லை. ந்து கொள்வது கஷ்டமாயிருக்கும். நவரை "எதிர்க் கட்சித் தலைவராக" து. அமிர்தலிங்கம் எதிர்க் கட்சித் ாகவும் இருப்பது இரண்டில் ஒன்று |ம்! சினிமா நட்சத்திரங்கள் போல டைகளை மாற்றிக் கொண்டு, உலகம் ர் வழங்கிய நிதியில்) "அசல் எதிர்க் த்தில் ஒருவராகவுமே அமிர்தலிங்கம்
பல பகுதிகளில் அனுபவமிக்க பர்களும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றனர்"
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 145
அமெரிக்காவில் வாஷிங்டன் அது சாந்த நிறுவனங்களுடனும் பேர் தோன்றியுள்ள ஏகாதிபத்தியச் சார்பு தமிழ்த் தலைவர்கள் இலங்கையிலும்பத்திரிகைகளுக்கான பேட்டியின் இரட்டை வேடம் அளித்திருந்த வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றது. இவ் பாதிப்பதாக அல்லாமல் ஒரு இனத்தை நாம் கவனத்திலெடுக்க வேண்டிய அ.
இவ்வகையில் நோக்குகின்ற தமக்குப் போட்டியாகவும் தமது பரப்பக் கூடிய சக்தியாகவும் இருந்த முதலாளித்துவ சக்திகளையும் மொ கேடயமாகக் கொண்டு இலங் ை அப்புறப்படுத்த முயன்றனர். அதில் என்றே கூறவேண்டும். அமெரிக்க இருப்பை இலங்கையில் நிலைநிறுத் பயன்படுத்திக் கொண்டது போன். போராட்டங்களைத் திசைதிருப்பி தமிழ்த் தளபதியார் அமிர்தலிங்க ஜே.ஆரும் அமிர்தலிங்கத்தாரும் அ பொதுவுடமைத் துரோகி - என்பன யூ.என்.பி. காலத்தில் பிரச்சினையை மாயை விஸ்தரித்து சிங்கள தமிழ் அவர்களை ஓட்டாண்டியாக பயன்படுத்திக் கொண்டது என்பதை கூட்டணி ஒரு விடுதலை இய. இயக்கத்தின் தலைவரா?" என்ற தன தெளிவுபடுத்தியிருக்கின்றார். மேலு ஆட்சியிருந்த சுதந்திரக் கட்சியின் ம. வகையிலும் குறிப்பாக தமிழ் மக்கை அபிவிருத்தியின் பேரில் அரவளை தமிழர் கூட்டணியினர் செய்து விளக்கியிருக்கின்றார். லெனின் மதிவானம்

ரில் உலக வங்கியாளர்களிடமும் ம் பேசுகின்ற போது இலங்கையில் அரசாங்கத்திற்கான விசுவாசியான யாழ்ப்பாணத்திலும் - தமிழ்நாட்டுப் போதும் தமிழ்க் காவலர்களாக ார் என்பதை மேற்குறித்த பந்தி வேடமாற்றங்கள் தனிநபர்களைப் நயே அழிப்பதாக அமைந்திருந்தமை ம்சமாகும்.
போது, தமிழர் கூட்டணியானது ஊழல்களை மக்கள் மத்தியில் முற்போக்கு சக்திகளையும் தேசிய Tழியையும் இனவொடுக்குதலையும் கயின் அரசியல் அரங்கிலிருந்து ல் ஒரளவு வெற்றியும் கண்டனர் ஏகாதிபத்தியம் தமது அரசியலை துவதற்கு ஜே.ஆர். அரசாங்கத்தைப் று தமிழர் மத்தியில் எழக் கூடிய மக்களை அமைதிப்படுத்துவதற்கு த்தைப் பயன்படுத்திக்கொண்டது. டிப்படையில் கம்யூனிச விரோதி - த நன்கு அறிந்திருந்த அமெரிக்கா பிரதேசமயப்படுத்திப் பாராளுமன்ற ழ் மக்களை ஏமாற்ற மட்டுமன்று நடுரோட்டில் நிறுத்துவதற்கும் தக் கைலாசபதி "தமிழர் விடுதலைக் க்கமா? அமிர்தலிங்கம் விடுதலை : லப்பிலான கட்டுரையில் சிறப்பாகத் அம் அதே கட்டுரையில் முன்னர் க்கள் சார்பான பக்கத்தைச் சிதைக்கும் ள நசுக்கும் யூ.என்.பி. அரசாங்கத்தை னத்து தமது வர்க்க சமரசத்தைத் வருகின்றனர் என்பதையும் அவர்
117

Page 146
இத்தகைய அரசியல் டே விளைவாக தமிழ் இளைஞர்கள் ம இயக்கங்கள் தோற்றம் பெறலாய இரு நிலைப்பட்ட அரசியல் த வரலாற்றிலிருந்தும் மக்களிலிருந் அரசியல் போக்கானது குறுந் த முதலாவது போக்காகும். மறுபுறத் இனவாதத்திற்குள் அமிழ்த்திச் ெ எதிரான அரசியலை நிலைநிறுத்தி போக்காகும். காலப்போக்கிலே சின்னாபின்னமாகியிருப்பினும் கு வேண்டும் என்ற உணர்வு இ6 முற்போக்கான அம்சமாகும். கைல ஆதரித்திருந்தார் என்பதை அவரது அறிய முடிகின்றது.
மேலும், இலங்கை அ அடையாளங்களுடன் தம்மை அ6 சிலர் மக்கள் மத்தியில் செல்வாக்ை உயர்த்திக் கொள்வதற்கும் அத்தத்து தமது சமூக அந்தஸ்தை உயர்த்திச் வியாபார நோக்கங்களுடன் த மட்டுமன்று ஒரு காலத்தில் தா போராடினார்களோ அந்த வர்க்கத் கூடிக் குலாவுவது மாத்திரமன்று, அ சேவகம் செய்து வந்துள்ளதையும் நா காணக்கூடியதாக உள்ளது. இத்தை எழுதிய கட்டுரையில் கூறுகின்ற பின்
"இந்த நாட்டில் தொழில முளைவிடத் தொடங்கிய காலம் மு கொல்லும்வியாதிபோல்இடதுசாரி ஒற்றுமைக்கும் குந்தகம் ஏற்படுத் ரொட்சியவாதத்தை அதன் பிறப் அது இடதுசாரி இயக்கத்திற்குள் கண்ணோட்டத்தின் வெளிப்பாடு எ
118

ாக்குகள் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தின் தியில் அவர்களின் அரசியல் சார்ந்த ன. அவ்வியக்கங்கள் பிரதானமாக ாங்களை வெளிப்படுத்தி நின்றன. தும் தம்மை அந்நியப்படுத்திய மிழ் தேசியமாக அமைந்தது அதன் தில் தமிழ் மக்களின் பிரச்சினைகளை ல்லாது சிங்கள பேரினவாதத்திற்கு பது அதன் இரண்டாவது அரசியல்
இவ்வியக்கங்களானது சிதைந்து றைந்தபட்சம் மக்களிடம் செல்ல பர்களிடத்தில் முனைப்புற்றிருந்தது ாசபதி இந்த இரண்டாவது போக்கை செம்பதாகை எழுத்துக்களின் ஊடாக
அரசியல் வரலாற்றில் இடதுசாரி டையாளப்படுத்திக் கொண்டவர்கள் கப் பெறுவதற்கும் தமது அந்தஸ்தை வத்தைப் பயன்படுத்திக்கொண்டனர். கொண்ட பின்னர் பிற்போக்கான ம்மை இணைத்துக் கொண்டது ங்கள் எந்த வர்க்கத்திற்கெதிராகப் தினருடன் சமரசம் செய்து கொண்டு அந்த வர்க்கத்தினருக்குச் சாமரை வீசி ம் இலங்கை இடதுசாரி வரலாற்றில் கய சிதைவுகள் குறித்து கைலாசபதி வரும் வரிகள் முக்கியமானவை:
ளர் இயக்கமும் மார்க்சிய இயக்கமும் தல் ரொட்சியவாதம் உடன்பிறந்தே இயக்கத்தின்ஏகோபித்தவளர்ச்சிக்கும் நிக் கொண்டே வந்திருக்கின்றது. லேயே நன்கு அறிந்த ஸ்டாலின்
ஊடுருவியுள்ள முதலாளித்துவக் ன்று சரியாகக் குறிப்பிட்டார். பிலிப்
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 147
குணவர்த்தனா முதல் கொல்வின் ஆர் இலங்கையில் நமக்குக் காட்டி வந்த அதிதீவிரவாதமும் நடைமுறையில் (1982).
இவ்வகையில் இலங்கை திரிபுவாதமாக அமைந்த ரொட் சந்தர்ப்பவாதம் குறித்தும் அதன் வ கைலாசபதி சுட்டிக்காட்டத் தவறவி.
คง
இன்று தமிழ் மக்கள் இலைமறைகாயாக மறைந்திருந் பல வடிவங்களில் முனைப்பை இனவாதமும் பௌத்த மேலா. வளர்த்தெடுக்கப்படுகின்றன. அந் தமிழர்களின் வாழ்வு என்பது ப நம்பிக்கையீனத்திற்குள்ளும் சுழன் சந்தர்ப்பத்தில் தமிழ்த் தேசியத்தில் ஏற்பட்ட விமர்சன ரீதியாக அணுக தெளிவான, தீட்சண்யமான பார்வை காலத்தின் தேவையாகும். வரலாற்றி முடியும் என்ற வகையில் தமிழ்த் தே. நேர்மையோடு கற்க முனைகின்ற 3 அரசியல் நிகழ்வுகள் பற்றிய எழுத்து திகழ்கின்றன.
ஜீவநதி - 2011
லெனின் மதிவானம்

டி. சில்வா வரை ரொட்சிசவாதிகள் நிற்கும் 'சாதனை' என்ன? பேச்சில் படுமோசமான சரணாகதியுமாகும்”
இடதுசாரி வரலாற்றில் நவீன ஸ்கிய வாதத்தின் பாராளுமன்ற க்கத்தன்மை, விளைவுகள் குறித்தும் ல்லை.
மத்தியிலே போர்க்காலச் சூழலில் 25 சாதிய உணர்வு என்பது டந்து வருகின்றன. மறுபுறத்தில் திக்கவாதமும் பல முனைகளில் தவகையில், இன்றைய சூழலில் ல்வேறுபட்ட முரண்பாடுகளுக்கும் று கொண்டிருக்கின்றது. இந்தச் ன் தவறை இயக்கச் செல்நெறியில் கி, அதன் சாதக பாதகங்கள் குறித்து யை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டியது லிருந்து கற்றுக் கொண்டு முன்னேற சியத்திற்கு நிகழ்ந்தது என்ன என்பதை பாது கைலாசபதியின் இல்ங்கையின் Iக்கள் முக்கியத்துவம் மிக்கவையாகத்
119

Page 148


Page 149
பேராசிரிய
06-07-2011 அன்று பேராசிரியர் கா. தமது 79வது வயதில் நம்மை விட்டு அனைவரினதும் அன்பிற்கும் மதிப்பி அவரது இறப்பு நிகழ்ந்த அன்றைய தி. சக்தி எஃப்.எம் செய்தி ஆசிரியர்திரு.சே இறந்துவிட்டார். அவர் பற்றிய சில த கேட்டார். "ஐயோ" என அலறியதாக பேச முடியாத நிலை. தொண்டை அ கொண்டிருந்தன. நண்பர் என்னைப் நிலை எனக்கு புரிகின்றது. உங்களுட
என தொலைபேசியை வைத்துவிட்ட நண்பரான ரமணனுடன் தொடர்பு கெ கொண்டேன்.
மிக அண்மைக்காலங்களில் முதலானோரின் நூல்கள், செய்தி பெ.சு.மணி, பேராசிரியர் அ.மார்க்ஸ், அனுப்பி வைக்கும் கடிதங்கள், ஈ. என்பனவற்றை பேராசிரியரிடம் கெ அவ்வாறே அவர் வழங்கும் தக கொண்டுவந்து சேர்க்கின்ற பணியிடை (நானும் அவரும் ஒரே திணைக்களத்த பேராசிரியருக்கும் இடையிலான ! மாற்றியதில் இவருக்கு முக்கிய இ அரசியல் கலை இலக்கியம் தொ அதன் செயற்பாடுகளில் ஈடுபாடு ெ தொடர்பாடலும் தொழில் நுட்பம் ச இவருடன் உரையாடுவதுண்டு. ! தந்தையாகவே மதித்து எண்ணி அ லெனின் மதிவானம்

12
ர் கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி;
சில நினைவுகள்
ார்த்திகேசு சிவத்தம்பி (1932-2011) நிரந்தரமாகப் பிரிந்தார். அவர் நம் ற்கும் உரிய தமிழ் அறிஞர் ஆவார். னம் சுமார் இரவு 8.30 மணியளவில் 5.எம். ரசூல் "பேராசிரியர்சிவத்தம்பி கவல்களைப் பெறமுடியுமா” எனக்
ஞாபகம். அதிர்ச்சியில் எதையுமே டைத்துப்போய் கண்கள் குளமாகிக்
புரிந்து கொண்டவராக "உங்கள் ன் பின் தொடர்பு கொள்கின்றேன்" டார். பின் பேராசிரியரின் குடும்ப காண்டு செய்தியை உறுதிப்படுத்திக்
ல் எனது மற்றும் நஇரவீந்திரன் கள் மற்றும் இந்தியாவிலிருந்து ஆதவன் தீட்சண்யா முதலானோர் மெயில்கள்(பிரதிகள்), சஞ்சிகைகள் ாண்டு சேர்க்கின்ற பணியினையும், வல்களை, நூல்களை எம்மிடம் னயும் நட்புடன் செய்தவர் ரமணன் தில் பணியாற்றுபவர்கள்). எமக்கும் உறவுப் பாலத்தை பலமுள்ளதாக டமுண்டு. இவர் பேராசிரியரின் டர்பான பார்வைகளில் அல்லது காண்டவரல்லர். சில சமயங்களில் ார்ந்து சில சமயங்களில் பேராசிரியர் இவர் பேராசிரியரை வளர்ப்புத் வருடனான உறவை பேணிவந்தார்.

Page 150
பேராசிரியரை நாங்கள் விமர்சித்தா வருவதை அவதானித்திருக்கின்றேன சாதன நண்பர்கள் பேராசிரியர் ெ அழைத்த போது அதனை வழங்குவத் கருதி அவரின் தொலைபேசி இலக்க
பின்னர் எனது அனுதி பேராசிரியரின் இரண்டாவது மகள் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொல் அறிமுகமாகியிருந்தார். எனது அணு அழுதுவிட்டார். பேராசிரியரின் அவருடனான நேசிப்பை வளர்த்து முடியாத துன்பம் என்றால் அவர எத்தகைய இழப்பாக இருக்கும் எ முடியவில்லை. பேராசிரியரின் இறு மாலை 4.30 க்கு நடைபெறும் என பின்னர் அவரது இறப்புச் செய்த எமது உணர்வுகளை பகிர்ந்துக் கொ பொன்னையன், பேராசிரியர் சி. மெள ந. இரவீந்திரன், தெணியான் என ஞாபகம். அவ்வாறே சிலர் பேராசி தொலைபேசியில் தொடர்பு கொன கொண்டனர். அவர்களில் நந்தினி ஜெயக்குமார், ஹெலன், இதயராசன் அவரது இறப்புப் பற்றியும் மற்று சாதனைகள் பற்றியும் பொதுஜன தெ கொண்டிருந்தன.
மனம் எதிலும் ஒட்டாமல் வழமையாக வாசிக்க எழுத உபே என்ன ஆச்சரியம்! நான் சிவத்தம்பின் "இலக்கியத்தில் முற்போக்குவாதம்" கட்டுகளில் கிடக்கின்றது. துடுப்புக் ஒடங்களாகவே அவை எனக்குத் ே மார்க்சிய அடிப்படையில் இத்தை கொண்டேன். இத்தகைய நிகழ்வுக பின்னோக்கிச் சென்று நிலைக்கின்றது
122

ம் இயல்பாகவே அவருக்குக் கோபம் எனவே பொதுஜனத் தொடர்புச் பாறுத்த தகவல்களுக்காக என்னை ற்கு பொருத்தமான நபராக இவரைக் ந்தை அவர்களிடம் கொடுத்தேன்.
ாபச் செய்தியைக் கூறுவதற்காக
சட்டத்தரணி தாரணி புவனுடன் ண்டேன். அவர் ஒரளவிற்கு எனக்கு றுதாபச் செய்தியைக் கேட்டவுடன்
வழித்தடத்தைப் பின்பற்றி க் கொண்ட எங்களுக்கே தாங்க து சொந்தப் பிள்ளைகளுக்கு அது ன்பதை நினைத்துக் கூடப் பார்க்க திக் கிரிகைகள் ஞாயிற்றுக் கிழமை ர்ற செய்தியையும் கூறினார். இதன் தியை நண்பர்களுக்குத் தெரிவித்து ாள்ளக் கூடியதாக இருந்தது. நீர்வை ானகுரு, ஆதவன்தீட்சண்யா, கலாநிதி ப் பல நண்பர்களுடன் பேசியதாக ரியரின் இறப்புப் பற்றி என்னுடன் ண்டு தமது துயரங்களைப் பகிர்ந்து சேவியர், மல்லியப்பு சந்தி திலகர், முதலானோர் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள். ம் தமிழியல் ஆய்வுலகில் அவரது ாடர்புச்சாதனங்கள்ஒளி, ஒலிபரப்பிக்
ஒருவித சோர்வு உணர்வுடன் நான் யாகின்ற மேசையில் அமர்ந்தேன். யை அறிந்து வாசித்த முதல் நூலான என்ற அதே நூல் என் புத்தகக் கூட பாரமென்று கரையைத் தேடும் தன்பட்டன. தமிழ் இலக்கியத்தை கய ஆய்வுகளினூடாகவே புரிந்து ள்- நினைவுகள் இருபது ஆண்டுகள் I.
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 151
பேராசிரியருடனாக அறிமுகம்.
1990களின் ஆரம்பத்தில் சங்கம் இலக்கியப் பேரரங்கு ஒ இப்பேரரங்கிற்கு இந்தியாவிலிருந்து
தாமரை.சி.மகேந்திரன் முதலாே அத்துடன் ஈழத்து அறிஞர்கள், எழு முதலானோர் கலந்து கொண்ட
தாங்கியவர் பேராசிரியர். இவ்வி வளர்ச்சி பற்றிக் கட்டுரை சமர்பி பற்றிக் குறிப்பிடுகின்ற போது “ ஈழ முக்கியமான கவிஞரான மஹாகவி தமது குழு மனப்பாங்கால் மறைத் முன்வைத்தார். தொடர்ந்து ஈழ பற்றிக் கட்டுரை சமர்ப்பித்த செ புனைகதை இலக்கியத்தைப் போன் ஈழத்து மூத்த விமர்சகர்களின் பா வளர்ச்சியடைந்திருக்கின்றது” எனக் பேராசிரியர் இ.மு.எ.சத்தின் வெளி சஞ்சிகையில் எழுத்தாளனும் சித்தார் கட்டுரையொன்றினை எழுதியிருந்த நாவல்கள் தோன்றவில்லை எனவும் விமர்சனக் கொடுங்கோன்மையும் வைத்திருந்தார்.
இவ்வாய்வுக் கட்டுரை இடைவெளி, அதன் பின்னரே வேண்டும் என ஏற்பாட்டுக் குழு நானும் என்னுடைய நண்பர்களும் போது ஏதோ ஒரு ஆகர்ஷிப்பில் ந செய்தேன். மிகவும் அமைதியாக இலக்கிய அரங்கு பயனுள்ளதாக உ பயமறியாது என்பது போல - சில ே நான் பெரிதாக அலட்டிக் கொள்வ. அவரது கவிதையின் அரசியல் அதில் நீங்களும் கைலாசபதியுட
லெனின் மதிவானம்

இலங்கை முற்போக்கு எழுத்தாளர் ர்றினை ஏற்பாடு செய்திருந்தது.
வல்லிக்கண்ணன், பொன்னீலன், னார் அழைக்கப்பட்டிருந்தனர். ந்தாளர்கள், இலக்கிய ஆர்வலர்கள் னர். ஆய்வரங்கிற்குத் தலைமை ாய்வரங்கில் ஈழத்துக் கவிதை த்த எம்.ஏ. நுஃமான் மஹாகவி த்துக் கவிதை வளர்ச்சிப் போக்கில் யை கைலாசபதியும் சிவத்தம்பியும் து விட்டார்கள்” என்ற கருத்தை த்துப் புனைக்கதை இலக்கியம் யோகராசா தமதுரையில் "ஈழத்து று, குறிப்பாக நாவல் இலக்கியம் ர்வை படாமையினாலேயே அது குறிப்பிட்டார். அன்றைய சூழலில் யீடாக வந்த "புதுமை இலக்கியம்" ந நிலைப்பாடும்" என்ற தலைப்பில் ார். அக்கட்டுரையில் தமிழில் சிறந்த அதற்கு கைலாசபதி போன்றோரின் காரணம்’ என்ற கருத்தினை முன்
க்குப் பின்னர் மதியபோசன சபையோர் கருத்துரை வழங்க அறிவித்தது. இந்த வேளையில் பேராசிரியரைக் கடந்து செல்கின்ற ான் அவரைப் பார்த்து புன்முறுவல் இன்முகத்துடன் புன்னகை செய்து ர்ளதா எனக் கேட்டார். இளங்கன்று நரங்களில் இவ்வகையான மரபுகளை வம் இல்லை. மஹாகவி பொறுத்தும் பின்னணி குறித்தும் குறிப்பிட்டு,
சரியான நிலைப்பாட்டினையே
123

Page 152
சார்ந்துள்ளீர்கள் என்றேன். அவர் அவதானிப்பதை உணர்ந்து மேலு நீங்கள் தலைமை வகிக்கின்ற கூட் மெளனம் சாதிப்பதும் எமது தள் அமையும் என்பதுடன் அழகியல் ட நாவல்கள் தோன்றவில்லை எனக் திரும்ப வேண்டும் என்ற பிற்போக்க வலியுறுத்த முனைவதாக அமையுட போது ஒரு தாயின் கரிசனையோடு கலந்துரையாடலில் கூறுமாறு ( சபையோருக்காக ஒதுக்கப்பட்ட கல கூறினேன்.
அன்றைய கூட்டத்தின் ஒருவித வெறுப்பையே ஏற்படுத்திய மண்டபத்தின் வாயிலை நோக்கி தொகுப்புரையில் எமது கருத்துகளை கேட்டு மீண்டும் மண்டபத்திற்குள் அமர்ந்தோம். அதன் பின்னர் மலைய கட்டுரை சமாப்பித்த போது அவ் அதிதியாக அழைக்கப்பட்டிருந்தார். மிக நீண்ட நேரம் உரையாடிக் கொ? போன்ற உணர்வு எங்களுக்கு ஏற்பட்
பின் பேராசிரியருடன் ஏ நேரடியாக அவரிடம் கல்வி கற்க வழிகாட்டியாகவெல்லாம் எமது உ தமிழ் இலக்கியம், சமூகம், அரசிய6 பேராசிரியருடன் கலந்துரையாடுவ கலந்துரையாடல்களிலிருந்து பெறச் மலையக இலக்கியம் தொடர்பில் தேவைப்படின் என்னிடம் அவர் நீண்ட நேரம் உரையாடுவார். மல்ல சந்தி' கவிதைத் தொகுப்புக்கான மு: நீண்ட நேரம் மலையக இலக்கியம் பற்றிக் கலந்துரையாடினார். ஸி.வி ஆழ்ந்த ஈடுபாடு கொண்டவராக இ 124

எனது கருத்துகளை ஆர்வத்துடன் ம் நான், அவ்வாறான கருத்துகள் த்திலேயே பேசப்படுகின்ற போது த்தினைத் தகர்த்துவதற்கு சாதமாக ார்வையில் நின்று கொண்டு சிறந்த கூறுவதும், மீண்டும் அழகியலுக்குத் ன கலை இலக்கியப் பார்வையையே
என என் கருத்தை வலியுறுத்திய
என்னைத் தழுவி அக்கருத்துகளை கட்டுக் கொண்டார். அதன்படி 3தரையாடலில் எனது கருத்துகளைக்
நிகழ்வுகள் கருத்துகள் ஏனோ ருந்தது. வீட்டிற்குச் செல்வதற்காக ய வந்த சந்தர்ப்பத்தில் தமது ஆதரித்துப் பேராசிரியர் பேசியதை நானும் எனது நண்பர்களும் வந்து பக தமிழாராய்ச்சி மாநாட்டில் நான் வைபவத்தில் பேராசிரியர் சிறப்பு
இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் எங்களுடன் ண்டிருந்தார். பல நாட்கள் பழகியது டிருந்தது.
}பட்ட என் உறவு பன்முகமானது. ாத போதும் ஆசானாக, இலக்கிய ரவுகள் தொடர்ந்தன. பொதுவாகத் b சார்ந்த விடயங்கள் தொடர்பாக துண்டு. பல தகவல்களை அவரது கூடியதாக இருந்தது. அவ்வாறே நூல்களோ அல்லது தகவல்களோ கேட்பார். தொலைபேசியில் மிக யப்பு சந்தி திலகரின் 'மல்லியப்பு ர்னுரையை எழுதுகின்றபோது மிக - குறிப்பாக ஸி.வி.வேலுப்பிள்ளை யிலும் அவரது கவிதையிலும் நந்தார். இதற்காக மல்லியப்பு சந்தி ஊற்றுக்களும் ஓட்டங்களும்

Page 153
திலகர் பேராசிரியருடன் தொலைே என்பதனையும் இவ்விடத்தில் நினை ஒரு மாதத்திற்கு முன்னர் "பாக் வருகின்ற இந்நூலுக்கான (ஊற்றுக்க பேராசிரியரிடம் கேட்டிருந்தேன். சந்தித்த போது அந்நூலில் இடம் கருத்தும்” என்ற கட்டுரையையும், க நிற்கும்" என்ற மீனாட்சியம்மாள் ட தானும் ஸி.வி. பற்றி தனிக் கட்டு இருந்தார் எனவும் அதற்கான சர் கவலைப்பட்டார். இதனால் அவரது என்ற நூல் நிறைவு பெறவில்லை என யின் கவிதைகள் பற்றி ஆழ்ந்த ஈடுபா முடிந்தது.
ஆரம்பத்தில் நான் ெ வெள்ளவத்தையில் இருந்த அவர சந்தித்து விட்டு வருவது வழக்கம் வந்த பின்னர் குறிப்பாக தெஹிவை அருகிலே தங்கியிருந்தமையினால் சந்திக்கும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டது. அ அண்மைக்கால கலை இலக்கியம் ெ கொள்வார். அவர் நோய்க்கு ஆட் நிலை ஏற்பட்ட சந்தர்ப்பங்களிெ மூலமாக நண்பர்களுடன் தொட அவதானித்திருக்கின்றேன். "மகன், செயலற்றுப் போயிவிட்டது. ஆனா அதுவும் நின்று விட்டால் நல்லதுட நான் அதிர்ந்து போவேன். ! அம்சத்தை வலியுறுத்த வேண்டியு வரையில் இயங்கிக் கொண்டிருந் ஒரு அரசியல், சமூகச் செயற்பாட ஆய்விற்காக அவர் தம்மை அர்ப்பண அவருக்கான சமூக அங்கீகாரம் கிை அல்லது அவர்களின் மூக்கை சிணுங் எஸ்.பொ. முதலானோர் இத்தகை வருகின்றனர். பொறாமையும் தன
லெனின் மதிவானம்

பசி அழைப்பை ஏற்படுத்தித் தந்தார் வுகூர விரும்புகின்றேன். இறப்பதற்கு யா பதிப்பகத்தின்" வெளியீடாக களும் ஓட்டங்களும்) முன்னுரையை அதுபற்றிப் பேசுவதற்காக அவரை பெறுகின்ற “ஸி.வி யின் காலமும் Tலந்தோறும் அவர் பெயர் நிலைத்து பற்றிய கட்டுரையும் கேட்ட போது ரை எழுத முயற்சியுடையவராக தேர்ப்பம் கைகூடவில்லை எனவும் 'ஈழத்தின் தமிழிலக்கியச் சுடர்கள்” வும் குறிப்பிட்டார். அத்துடன் ஸி. வி டு கொண்டவராக இருந்ததை உணர
கொழும்பிற்கு வருகின்ற போது
து வீட்டிற்குச் சென்று அவரைச் 5. நான் கொழும்புக்கு மாற்றலாகி ளையில் அவரது இல்லத்திற்கு மிக பேராசிரியர் அவர்களை அடிக்கடி வ்வாறு சந்திக்கின்ற போதெல்லாம் தாடர்பான செய்திகளைக் கேட்டுக் பட்டு வெளியில் செல்ல முடியாத லல்லாம் அவர் தொலைபேசியின் டர்பு கொண்டு உரையாடுவதை உடலில் எல்லாப் பாகங்களும் ல் மூளை மட்டும் இயங்குகின்றது. டா" என அவர் அடிக்கடி கூறுவார். இவ்விடத்தில் முக்கியமானதொரு . ள்ளது. அவர் தமது இறுதி மூச்சு தார். வாசிப்பு, எழுத்து என்பதும் Tகும். இந்தப் பின்னணியில் தமிழ் பித்துக் கொண்டவர். அதனூடாகவே டத்தது. இது பலருக்கு அலர்ஜியாக ந வைப்பதாக இருந்தது. இன்றுவரை | விமர்சனங்களையே முன்வைத்து மனித குரோதங்களும் இவர்களது
125

Page 154
எழுத்துக்களில் முனைப்புற்றிருப்பத "வரலாற்றில் வாழ்தல்” என்ற இரண (900 பக்கங்களுக்கு மேற்பட்டது) செய்துள்ளார்.
பேராசிரியரின் ஆராய்ச் அடிப்படையான காரணம், ଘ பார்வையைக் கொண்ட அவரது முறையியல் பல்துறைசார்பானது
பார்வையும் பேராசிரியரிடம் இயல்பாகக் காணப்படுகின்றது காரணம் அவரது மார்க்சிய
மார்க்சியத்தை ஏற்றுக் கொண்ட அ சூழலுக்குஏற்றவகையில்பிரயோகித் தமிழ்புத்திஜீவிகள்பலர்தமிழ்ச்சூழல அப்படியே பிரயோகித்து கண்ட மு பின்னடைவிற்குமே இட்டுச் சென்ற இனம், மொழி அடையாளங்கள்
புரிந்து கொள்வதன் மூலமே அ மார்க்சியத்தைக் கண்டடைய முடிய கொண்டு தமிழியல் ஆய்வினை ே பண்பாட்டில் கலை இலக்கியம்,
தொடர்பாடல் மற்றும் ஊடக நெறி தமது பார்வையைச் செலுத்தி அதன் முன்வைத்தார். அவரது ஆய்வுக ஆய்வுகளுக்கும் செயற்பாடுகளுக்கு அந்த வகையில் கைலாசபதி - சிவ சூழலில் உருவாகி வந்திருப்பதையு
எண்பதுகளுக்குப் பின்ன மோசமானபரிமாணங்கள் அது தோ போக்குகள் காரணமாக பேராசிரிய இக்காலகட்டத்தில் அவருடன் மற்றும் அவரது அடிச்சுவட்டைப் முரண்பட்டனர். புலிகள் இயக்கத்த சக்திகள், பொதுமக்கள் போக அவ பாஸிசத்தின் புள்ளியை நாம் தர்
126

னைக் காணலாம். எஸ். பொ.வின் ர்டு பாகங்களைக் கொண்ட நூலில் இந்தப்பணியை மிகச் சிறப்பாகவே
ஈசித் தெளிவுக்கும் வெற்றிக்கும் பிஞ்ஞானபூர்வமான இயக்கவியல் முறையியலே ஆகும். அவருடைய . இந்த முறையியலும் ஆய்வுப் சிரமப்படாமல் எளிதானதொரு இது சாத்தியப்படுவதற்கு முக்கிய சார்புநிலையாகும். அவ்வகையில் புவர் அதனை மாறிவருகின்ற தமிழ்ச் துஆய்வுகளை வெளிக்கொணர்ந்தார். வில்ஐரோப்பியவர்க்கசிந்தனைமரபை Dடிவுகள் நமது சூழலில் விரக்திக்கும் து. தமிழ்ச் சமூகத்தில் சாதி, மதம், எல்லாம் இருக்கின்றது என்பதைப் அம்மக்களை அணிதிரட்டுவதற்கான பும். பேராசிரியர் இதனைப் புரிந்து மேற்கொண்டார். அத்துடன் தமிழர் நாடகம், வரலாறு, சமூகம், கல்வி, என பல்துறை சார்ந்த விடயங்களில் ன் ஒளியிலேயே தமது ஆய்வுகளை ள் இன்றுவரை பல்துறை சார்ந்த ம் வழிகாட்டியாக அமைந்துள்ளது. த்தம்பி என்ற மரபொன்று தமிழியல் ம் காணமுடிகின்றது.
ர் இலங்கையில் இனநெருக்கடியின் ற்றுவிக்கக்கூடிய சிதைவுகள், அரசியல் ரின் பார்வையும் மாற்றமடைந்தது. இணைந்து செயற்பட்டவர்கள் பின்பற்றி வந்தவர்கள் அவருடன் தினால் கொன்று குவிக்கப்பட்ட நேச பர்களது ஏனைய நடைமுறைகளிலும் சிக்கத் தவறவில்லை. இவ்வியக்கம்
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 155
தமிழ் மக்களின் போராட்டங்களை படுதோல்விஅடையவும் செய்தது. த போராட்டத்தை இப்போக்கில் 6 மக்களை நடுத்தெருவுக்கே கொண்டு பேராசிரியர் இவ்வியக்கத்தின் ஆ துரதிஷ்ட வசமானதொரு நிகழ்வா மார்க்சிய எழுத்தாளர்கள் அவரை
விமர்சனமும் முரண்பாடும் கூட இந்
அதேசமயம் இதே கா: காலப்பகுதியிலும் தமிழியல் சார் முக்கியமானவையாகக் காணப்படுகி அமைந்துள்ளமை அதன் பலமான பங்களிப்பை நாம் தொடர்ந்து மதி
சில மாதங்களுக்கு
எழுதிய திருக்குறளில் கல்விச் விமர்சன நிகழ்வொன்றினை வவு ரி விரிவுரையாளர்களும் மாண அவ்வரங்கில் பேராசிரியரும் வாழ்த் வழங்குவதாக ஒப்புக் கொண்டி பெறுவதற்காக நானும் இரவீந்திர நாள் பேராசிரியரைச் சந்தித்தோ வாசித்துக் காட்டும் படி கூறிய
பெறும் கருத்துகளை எங்களிடம் வி அவர் தமது கருத்தினைக் கூற இர% முறைகள் வாசித்து திருத்தம் செய்தி தந்தார். அதன்பின் எனது "மலைய லைக் கையளித்த போது அதிலட கருத்தினைக் கேட்டு வினவினார். கட்டுரையொன்றில் பேராசிரியர் ஆ அழகியல் பார்வை குறித்தும் அந்நூல் பொறுமையாகவிருந்து இவற்றைெ அமைதியாக "மோன் வாழ்க்கையின் சாதித்து விட்டேன். அதற்கான அங் வாங்க வேண்டிய அடிகளையும் தா பிள்ளைகள் நீங்களெல்லாம் தாக்
லெனின் மதிவானம்

கூனிக் குறுக்கியதுடன் இறுதியில் மிழர்களின்சுயநிர்ணய உரிமைக்கான பளர்த்தெடுத்த அமெரிக்கா தமிழ் வந்து விட்டது. இக்காலகட்டத்தில் தரவாளராக மாறினார் என்பது கும். இது குறித்துப் பல முற்போக்கு விமர்சனத்திற்குட்படுத்தினர். எனது தப் பின்னணியில் எழுந்ததாகும்.
லப்பகுதியிலும் தொடர்ந்து வந்த ந்து அவர் செய்த ஆராய்ச்சிகள் ன்றன. அவை மக்களைத் தழுவியதாக அம்சமாகும். பேராசிரியரின் இந்தப் த்து வந்தோம்.
முன் கலாநிதி ந. இரவீந்திரன் சிந்தனைகள்' என்ற நூல் பற்றிய னியா தேசிய கல்வியியல் கல்லூ வர்களும் ஒழுங்கமைத்திருந்தனர். த்துரை ஒன்றினை எழுத்து மூலமாக -ருந்தார். அவ்வாழ்த்துரையினைப் னும் வவுனியா செல்வதற்கு முதல் ம். அந்நூலை மிகக் கவனமாக அவர் அதில் முக்கியமாக இடம் சாரித்தார். பின்னர் மிக நிதானமாக வீந்திரன் எழுதினார். மூன்று நான்கு 5 பின்னர் தமது கையெழுத்திட்டுத் கம் தேசியம் சர்வதேசம்’ என்ற நூ ங்கியிருந்த கட்டுரைகளின் மையக்
கைலாசபதி பற்றி எழுதியிருந்த அண்மை காலத்தில் கொண்டிருந்த பில் விமர்சனம் செய்யப்பட்டிருந்தது. பல்லாம் கேட்ட பேராசிரியர் மிக b சாதிக்க வேண்டியவற்றை ஒரளவு கீகாரமும் கிடைத்தது. அதே மாதிரி க்குதலையும் வாங்கிவிட்டேன். என் தம் போது தாங்க முடியல்லையடா"
27

Page 156
என்றார். இந்த வார்த்தைகள் என் நாங்கள் முன் வைத்த விமர்சனங்கை வார்த்தைகள் அவரது மனதை வேத காலகட்ட ஆர்ப்பரிப்பில் முகில்கள் உயர்த்திய பேராசான் சிவத்தம்பி டே நாங்கள்!அந்தப் பாதையில் வந்த நாங் பாதை மாறிப் போகின்ற பொழு பார்வையே அவர்களைத் தாக்கும் எ அனுபவங்களின் ஊடாக எனக்கு அற
பிறிதொரு சந்தர்ப்பத்தில் சோலை' தொகுப்பு வெளிவந்த பே கட்டுரையொன்றினை தினக்குரல் இதுவரை யாரும் சாருமதி பற்றிய த என்ற குற்றச்சாட்டு அக்கட்டுரையில் அவர் செ.யோகராசா கூட இதுப என்ற ஆதங்கத்தையும் தெரிவித்தி பேராசிரியரின் தொலைபேசி அழை அந்தனி ஜீவா டெலிபோனில் கதை எழுதியிருக்கிறதாவும், பல தொலை கூட்டங்களிலும் நீர் பேசிவருவதாக என்னிடம் கூறியவர்கள் இதுவரை ( வரவில்லை என்ற தகவலையே தந்தி அப்பு" என மனவருத்தப்பட்டார். பி உரையாடல்கள் தொடர்ந்தன. சாரு முக்கியமானதாக்கத்தை ஏற்படுத்தியு பக்கங்கள் குறித்தும் நீங்கள் எழுதி குறிப்பாக நக்ஷல்பாரி இயக்கம்-அபூ தலைவர்சாருமஜூம்தார் குறித்தெல் இருந்ததை அவரது கவிதைகளும் ( நீங்கள் சீனச்சார்பு கம்யூனிஸ்ட் ச காண்பதில் நாங்கள் முரண்படுகின் கூறினேன். பலவிடயங்களில் என் சீனச்சார்பு பற்றிக் குறிப்பிடுகின்ற ே நிலைப்பாட்டினைக் கொண்டிரு ஆழமாக கற்கும்படியும் வலியுறுத்த
128

நெஞ்சைச் சுட்டன. உண்மைதான்! மள விட அவற்றில் அடங்கியிருந்த னைப்படுத்தியிருக்க வேண்டும். ஒரு ளை கிழிப்பதற்கென்றே கரங்களை பான்றவர்களின் வாரிசுகள் அல்லவா கள் அவற்றை உருவாக்கியவர்களின் து அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட ன்ற சமூக நியதியை இந்த வாழ்க்கை யெ முடிந்தது.
சாருமதியின் 'அறியப்படாத மூங்கில் ரது அது பற்றி பேராசிரியர் நீண்ட வாரவெளியீட்டில் எழுதியிருந்தார். கவல்களை வெளிக் கொணரவில்லை 1 முன்வைக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும் பற்றி அக்கறை செலுத்தவில்லையே ருந்தார். சில நாட்களுக்கு பின்னர் ப்பு வந்தது. "அடே தம்பி, இப்பதான் த்தார். உமது நூலில் சாருமதி பற்றி க்காட்சி நிகழ்வுகளிலும், இலக்கியக் வும் அறிந்தேன். சாருமதி பொறுத்து இது தொடர்பான பதிவுகள் எதுவும் ருெந்தனர். நான் தவறு செய்திட்டன் பின்னர் சாருமதி பொறுத்து எங்களது தமதியின் கவிதை ஆளுமைகள் மிக கள்ள அதேசமயம் அதன் பலவீனமான யிருந்தால் சிறப்பாக இருந்திருக்கும்: ழித்தொழிப்பு நடவடிக்கைகள் - அதன்
லாம் கருத்து மயக்கங்கள் சாருமதியில் வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றன. அதனை கட்சியின் பலவீனங்களில் ஒன்றாகக் எறோம் என்பதையும் அவரிடம்
கருத்துகளுடன் உடன்பட்ட அவர் பாது மொஸ்கோ சார்பே சரியான கந்தது எனவும், அது தொடர்பில் னொர்.
ஊாற்றுக்களும் ஓட்டங்களும்

Page 157
இலங்கை அரசியல் வர முன்னெடுத்தவர்கள் பாராளுமன்ற இடதுசாரி இயக்கத்தில் பல பின் மாறாக சீனச் சார்பு அணியின போராாட்டங்களை முன்னெடுத்து வரலாறு எமக்கு உணர்த்தி நிற்கின் எமது அணியினரோ சரியான நி6ை என்பதில் உறுதியான பார்வை என சூழலில் போராசிரியருடன் மேலும் அமைதியாக இருந்து விட்டேன்.
யாழ்.கரவெட்டியைப் பி அறிவு-ஆற்றல்-செயற்பாட்டால் உ நான் முன்னர் குறிப்பிட்டது முன்னுரையை அவரிடம் கேட்டிருந் பாதிப்படைந்து வந்ததனால் என்று மனவருத்தப்பட்டார் மல்லியப்புசந்தி திலகர் என்னிட என்னிடமும் ஒரிரு தடவை தொ6 வரப்பிசாதம் கிடைகாமலே போய்வி துரதிஷ்டசாலியே.
இரவுபகல் ஓய்வு ஒழிச்சலி அர்ப்பணித்த பேராசிரியர் தான் உற பெறுவதற்காக தான் சிந்திப்பதை நடந்து வந்த பாதை இன்று வெறிச்சே நிரப்ப முடியாத ஈடு இணையற்ற ப குடும்பத்துடன் மட்டும் அடங்குவத சகலருக்கும் எனது ஆழ்ந்த அனுதாப
இறுதியாக அவரது பூ எரிக்கப்பட்ட போது ILJI I எரிக்கப்பட்டது போன்று அல்ல களையும் ஒன்றாக குவித்து எரித்த விடைபெற்றேன்.
வேதனைகளை சுமந்து கொண்டு.!
லெனின் மதிவானம்

லாற்றில் மொஸ்கோ சார்பை சந்தர்ப்பவாதத்திற்குள் மூழ்கியது னடைவுகளை தோற்றுவித்திருந்தது. தொடர்ந்து பல சமூகமாற்றப் வந்தனர் என்பதை கடந்த கால rறது. இந்த பின்னணியில் நானோ Uப்பாட்டினையே கொண்டிருந்தனர் ர்னிடம் இருந்தது. ஆனால் அந்தச் விவாதத்தை தொடர விரும்பாமல்
ரப்பிடமாகக் கொண்ட அவர் தமது லக தமிழறிஞராக உயர்ந்துள்ளார்.
போன்று இந்நூலுக்கான தேன். உடல் நிலை மிக மோசமாகப் .டன் எழுதித்தர முடியவில்லையே என்பதை நண்பர்கள் ரமணன், ம் கூறினார்கள். இது தொடர்பில் லைபேசியில் கதைத்திருந்தார். அந்த ரிட்டது. அந்தவகையில் நான் பெரும்
ன்றி தமிழியல் ஆய்வுக்காகத் தன்னை ங்குவதற்குப் போதுமான நேரத்தைப் நிறுத்திக் கொண்டார். பேராசிரியர் ாடிக் கிடக்கின்றது. அது யாராலும் னியாகும். அவரது இழப்பு அவரது iன்று. அவரது இழப்பால் துயருறும்
ங்கள்.
நல்வுடல் பொறலை மயானத்தில் ழ், நூலகம் இன்னொரு தடைவை து அனைத்து அறிவியல் நூல் து போன்ற உணர்வுடன் அங்கிருந்து
இனியொரு.கொம் -10.07.2011
129

Page 158


Page 159
(மல்லிகை ஆசிரியர் டொமினிக்
27-06-2011 டொமினிக் ஜீவாவின் நண்பர்கள் தமது அனுபவப் பகி ஏற்பாடு செய்திருந்தனர். இந்நிகழ்ச் தினக்குரல் பிரதம ஆசிரியர் திரு.6 நடைபெற்றது. கூட்டத்தில் கலந்து பொறுத்து தமது உணர்வுகளைப் ப பதிலுரை வழங்கிய டொமினிக் ஜீவ போல மல்லிகை சஞ்சிகையை 6 போராட்டங்கள், சவால்கள், கூடவே குறித்துப் பேசியதுடன் எதிகாலத்தி வெளிப்படுத்தினார்.
கூட்டத்தில் கலந்து கொண் ஏதோ ஒரு வகையிலும் அளவி கொண்டவர்களே. அத்தகைய உ அந் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டேன் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்த போது பின்னோக்கிச் சென்று நிலைக்கின்றது வேண்டியது காலத்தின் தேவையாகும்
ஹட்டனிலே நான் கல்லூர் எனது வீட்டு அலுமாரியிலிருந்த ஜில் தொகுப்பும் மல்லிகை ஜீவா மணிவிழ கண்ணில் பட்டன. "பாதுகை" சிறுக செருப்புத் தைக்கும் தொழிலாளியி நாகரிகத்துடன் பிரசுரித்திருந்தமை இ வேண்டும் எனநினைக்கின்றேன். அந்த
லெனின் மதிவானம்

13
இங்கிவரை யான் பெறவே ான்ன தவம் செய்தேனோ..!
ஜீவாவின் 85 ஆவது பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு எழுந்த நினைவுகள்)
ர் பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு ர்வுக் கலந்துரையாடலொன்றினை சி கொழும்புத் தமிழச் சங்கத்தில் பீ.தனபாலசிங்கத்தின் தலைமையில்
கொண்ட பலர் டொமினிக் ஜீவா கிர்ந்து கொண்டனர். இறுதியாகப் ா இந்நிகழ்விற்கு சிகரம் வைத்தால் வளர்த்தெடுப்பதில் தான் சந்தித்த தான் அதனை எதிர் கொண்ட விதம் ன் மீதான தனது நம்பிக்கையையும்
டோரும் கருத்துரை வழங்கியோரும் லும் மல்லிகையுடன் தொடர்பு ரவுகளில் ஒருவாராகவே நானும்
ஜீவாவின் 85 ஆவது பிறந்த நாள் எனது நினைவுகள் பல ஆண்டுகள் . அந்த நினைவுகளைப் பதிவாக்க ).
மாணவனாக இருந்த வேளையில், ாவின் "பாதுகை' என்ற சிறுகதைத் ா மலரும் எதிர்பாராதவிதமாக என் தைத் தொகுப்பின் அட்டைப்படம் ன் படத்தை அதற்கே உரித்தான பல்பாகவே என்னைக் கவர்ந்திருக்க க் காலத்தில் ஜீவாவையோ அல்லது
131

Page 160
அவரது படைப்புகளையோ ஒரளவு எனக் கூறுவதற்கில்லை. எழுத்துலகி தான் டொமினிக் ஜீவாவைப் ட பற்றியும் ஓரளவிற்கு அறிந்து செ (திகதி சரியாக ஞாபகத்தில் இல்ை கட்டுரையொன்றினை எழுதுவதற்க கைலாசபதி சிறப்பு மலரைக் கேட்டு முகவரிக்கு கடிதம் ஒன்று எழுதியிரு
என்ன ஆச்சரியம். ஒரு 6 கிடைத்தன. கூடவே ஜீவாவின் ை அன்றைய இலக்கிய உலகினை ஒர ஏக்கங்களும் வெத்து வேட்டுகளுட நிற்க, மறுபுறத்தில் ஒவ்வொரு தை நாகரிகங்கள் அனைத்தையுமே அம்மணமாகி இருக்கும் ஒர் காலக்க ஏனையோருக்குத் தள்ளிவிட்டு இ தமக்குச் சாதகமாக பயன்படுத்திக் ஏதேனும் சாதித்து விட்டாலும் அடிப்பவர்கள். ஒரளவு சமூகவியல் பூ இதனை இனங்காண முடிந்திருந்தது
இவ்வாறான சூழலில் ஈ சிந்தனைத் தொழிற்பாட்டினை ஆத மல்லிகை சஞ்சிகையின் ஆசிரி டொமினிக் ஜீவா என்னை மதித்து சமூகம் குறித்துச் சிந்திப்பதற்கும் சாத்தியப்படுத்துவதற்குமான புதிய என்பதை நான் நன்றியுடன் கூறிக் மூன்று நான்கு தடவைகள் ஹட்டன்
அன்று ஏற்பட்ட எமது பலமடைந்து வந்திருக்கின்றது. ர குறைவு. தொடர்ந்து மல்லிகை வெளியீடுகளையும் வாசித்து வருகி நிலை நாட்ட முடியும் என்ற அசை வர்க்கத்தின் நல்வாழ்வுக்குப் பாடுட
132

பிற்கேனும் அறிந்து வைத்திருந்தேன் ல் ஈடுபடத் தொடங்கிய காலத்தில் பற்றியும் மல்லிகை சஞ்சிகையைப் 5ாண்டேன். 90களின் ஆரம்பத்தில் ல) பேராசிரியர் கைலாசபதி பற்றிய ாக மல்லிகைப் பந்தல் வெளியிட்ட
யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்த மல்லிகை ந்தேன்.
வாரத்திற்குள் அந்த நூல்கள் எனக்குக் கயெழுத்தில் மிகச் சிறிய கடிதம். rளவிற்கு நான் அறிவேன். பாலியல் ம் பத்திரிகை உலகை ஆக்கிரமித்து லமுறைக்காகவும் சேகரித்து வைத்த இந்நாட்டின் மானுடம் இழந்து ட்ட ஆர்ப்பரிப்பில், பளுவானவற்றை இலகுவானதை மாத்திரம் இவர்கள் கொள்கின்றனர். இவர்கள் சிறிதளவு மக்கள் மத்தியில் தம்பட்டம் நூல்களை கற்றறிந்த போதே என்னால்
ழத்து இலக்கியத்தில் முற்போக்குச் ாரமாகக் கொண்டு முகிழ்ந்த இதழாக யரும் மூத்த படைப்பாளியுமாகிய எனக்கான நம்பிக்கையைத் தந்தமை, அது தொடர்பான இயங்காற்றலைச் இரத்தத்தை என்னுள் பாய்ச்சியது கொள்கின்றேன். அன்றைய தினம் நகரைச் சுற்றி வந்ததாக ஞாபகம்.
உறவு இன்றுவரை பலவிதங்களில் ான் வாசித்ததை விட எழுதியது சஞ்சிகையையும் மல்லிகைப் பந்தல் ன்றேன். உலக சமுதாயத்தில் நீதியை க்க முடியாத நம்பிக்கையுடன் மனித ட, சகல போகபோக்கியங்களையும்
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 161
துறந்து, யாதொரு கர்வமும் ெ மேற்கொள்வதுதான் நாகரிகமிக்க ம டொமினிக் ஜீவாவில் முழுமையாகே
ஜீவாவுடன் முதல் சந்தி ஞாபகத்தில் இல்லை. கொழும்பு ந கதிரேசன் வீதியில் உள்ள மாதா பந்தல் என்ற போர்ட்டுடன் காட வழியாகச் சென்று பலகையால் அ சென்றால் மல்லிகை அலுவலகத்திற் முதன் முதலாக ஜீவாவைச் சந்தித் மனிதராகவே காட்சியளித்தார். ஒ வரவேற்று இலக்கியம் குறித்து சொந்த விவகாரங்களோ அல்லது பேச்சுகளோ அல்லது யாரையும் அவரது கலந்துரையாடலில் இரு அக்கருத்துகள் அடிமனதிலிருந்து கூடியதாக இருந்தது. அநீதிக்கு எதி வெளிப்பட்டது. அவருடனான உ விரக்தியையோ நிராசையையோ ே எதிர்காலம் குறித்து நம்பிக்கை கெ செயற்பாடுகளுக்கான உந்துதலைத்
இதே காலப்பகுதியில் 6 வந்தது. என்னை கோட்பாட்டுத் நஇரவீந்திரனின் பங்கு முக்கியமா? ஜனநாயக முற்போக்குச் சக்திகளு கட்டியெழுப்புவதில் முக்கிய க பொறுத்து நன்மதிப்புக் கொண்ட ஜீவா மீதான எனது மரியாதையை
இவ்விடத்தில் பிறிதொரு வேண்டியுள்ளது. இந்தச் காலச் சூ கருத்துகளுடன் நேசபூர்வமாக ( குறிப்பாக டானியல், கைலாசபதி ( தரப்பை விமர்சித்தும் சீனச்சா எழுதியிருந்தேன். இக்கட்டுரைகை
லெனின் மதிவானம்

காள்ளாது தியாக வாழ்க்கையை னிதர்களின் கடமை. இந்த நாகரிகம் வே குடிகொண்டிருக்கின்றது.
ப்பு எப்போது நடந்தது என்பது கரத்தின் ஒரு கோடியில் உள்ள கோயிலுக்கு அருகில் மல்லிகைப் ட்சியளிக்கும் அந்த நுழைவாயிலின் மைக்கப்பட்ட படிகளில் மேலேறிச் குச் செல்லலாம். அங்கு தான் நான் தேன். அவர் சாதாரணமானதொரு ரு தாயின் கரிசனையுடன் என்னை நீண்ட நேரம் கலந்துரையாடினார். நேரத்தை வீணடிக்கும் வெட்டிப் பற்றி தனிமனித வசைபாடல்களோ க்கவில்லை. அவர் பேசும் போது எழுந்து வருவதனைக் காணக் ரான தர்ம ஆவேசம் அவரது பேச்சில் ரையாடல்கள் எப்போதும் என்னில் தாற்றுவிக்கவில்லை. மாறாக என்னை ாள்ளச் செய்ததுடன் ஆக்கபூர்வமான தருவதாக இருந்தது.
ானது வாசிப்பு ஆர்வம் அதிகரித்து தளத்தில் வளர்த்தெடுப்பதில் திரு. னதாக இருந்தது. இரவீந்திரன் தேசிய ளுடனான ஐக்கிய முன்னணியைக் வனமெடுத்திருந்தார். அவர் ஜீவா டவராக இருந்தார். இந்தச் சூழலும் அதிகரிக்கச் செய்திருந்தது.
த விடயம் குறித்தும் சுட்டிக்காட்ட ழலில் எனது எழுத்துக்கள் ஜீவாவின் முரண்பாடுகளைக் கொண்டிருந்தது. குறித்த ஆய்வுகளில் நான் மொஸ்கோ ர்பை ஆதரித்தும் கட்டுரைகளை ள ஜீவா மிக நேர்மையாக, எவ்வித
133

Page 162
மாற்றமும் இன்றி அக்கட்டுரைகை சார்ந்திருந்த அல்லது நெருக்கமா அணியில் கூட பல சந்தர்ப்ங்களில் கட்டுரையில் ஏதோ ஒன்றில் கைவை முக்கியமான பகுதிகளைக் கூட ெ இருட்டடிப்புச் செய்யப்பட்டன. நாகரிகம் முதிர்ச்சியடைந்ததொரு எனக்குப்படுகின்றது.
இன்னொரு நிக விரும்புகின்றேன். 1990 களின் ஆ ஆசிரியர் குழுவினர்-குறிப்பாக பே ஆகியோர் ஜீவாவுடனான இல முகங்கள்” நூல் வெளியீட்டு நிகழ் இந்நிகழ்வில் நூல் பற்றிய க அழைக்கப்பட்டிருந்தேன். ஈழத்து சஞ்சிகையின் முக்கியத்துவத்தைய மையமாகக் கொண்டு வெளிவந்த தொடர்பான அறிமுகங்கள் குறித் சஞ்சிகையில் இதுவரை காலமும் ச போர்முகமாய் வெளிப்பட்ட சுப பிரசுரிக்காதது தொடர்பில் எனது வ தமது உரையில் மிக மிக நிதானம வந்ததில் தான் பெற்ற அனுபவங்கள் விடயங்களை எடுத்துக் கூறியதுட பற்றிக் கூறுகின்ற போது இன்று வளரக் கூடிய ஆய்வாளனைப் பெற் கூறினார். இசக்கூற்று பலருக்கு மகி தோற்றுவித்தது. மலையகத்தைச் அச்செய்தியை பத்திரிக்கையில் பிர பற்றிய தனிமனித அவதூறுகளைய ஒருவிதத்தில் வேதனை தரும் செயல
இவ்விடத்தில் மிக முக் விடயம் என்னவென்றால் ஜீவா எ வளரக் கூடிய ஒருவர் எனக் கூ மலையக சமூகம் பற்றியும் அதில் 6
134

ா மல்லிகையில் பிரசுரித்தார். நான் ன கருத்தியல் உறவைப் பேணிய ஒரு சஞ்சிகை ஆசிரியர் என்பதற்காக க்க வேண்டும் என்ற மனப்பிறழ்வில் வட்டியிருந்தனர். பல கட்டுரைகள் இந்நிலையில் ஜீவாவின் பத்திரிக்கை
பத்திரிகையாளனுக்குரியதாகவே
ழ்வையும் இங்கு சுட்டிக்காட்ட பூரம்பத்தில் கொந்தளிப்பு சஞ்சிகை ாகன் சுப்பிரமணியம், மு.நேசமணி க்கியச் சந்திப்பையும் "மல்லிகை ற்ச்சியையும் ஒழுங்கமைத்திருந்தனர். ருத்துரை வழங்குவதற்காக நான் இலக்கிய வரலாற்றில் மல்லிகை பும் ஈழத்துப் படைப்பாளிகளை அட்டைப்படங்கள் மற்றும் அவை தும் உரையாடிய நான் மல்லிகை மூகமாற்றப் போராட்டத்தில் அதன் த்திரன், பசுபதி முதலானோரைப் விமர்சனத்தை முன் வைத்தேன். ஜீவா ாக மல்லிகை சஞ்சிகையை நடாத்தி எதிர்காலத்தில் மேற்கொள்ள உள்ள ன் இறுதியாக மலையக இலக்கியம் மலையகம் கைலாசபதி போன்று றிருக்கின்றது என என்னைப் பற்றிக் ழ்வையும் சிலருக்கு ஆத்திரத்தையும் சார்ந்த பத்திரிகை நிருபரொருவர் சுரிக்காதது மாத்திரமல்ல என்னைப் ம் பரப்பிச் சென்றார். இந் நிகழ்வு ாகவே இருந்தது.
கியமாகக் கவனிக்கப்பட வேண்டி ன்னைக் கைலாசபதியைப் போன்று ரியது மிகைக் கூற்றாக இருப்பினும், 1ளரக் கூடிய இளந்தலைமுறையினர்
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 163
குறித்தும் ஜீவா கொண்டிருந்த
காட்டுகின்றது. உண்மையில் என கொடுத்து என்னை வளர்த்தெடுத் முக்கிய இடமுண்டு. அந்தவகையில் எ சமூகத்தளத்தில் எழுத்தின் ஊடாக டே எடுத்துக் கூறுவதுடன் உரிமையுடன் பற்றி விமர்சனங்களை முன்வைப்பார்
எனது எழுத்தில் மா வாழ்கையிலும் கூட ஜிவா பெரும் ஆத திருமணத்திற்கான அழைப்பிதழை முடிந்தவரையில் வருவதாக கூறின வருவதாகப் பூபாலசிங்கம் புத்தகச உறுதியளித்திருந்தார். திருமணத்திற் கொண்டிருக்க மணமகன் கோலத்தி போது வாசற்படியிலிருந்து என்னை ந. இரவீந்திரன், பூஜீதர்சிங் , மாத்தலை உண்மையைச் சொல்லப் போனா வலிமையை உணர்ந்தேன். என் வாழ்ந மகிழ்ச்சியை, அங்கீகாரத்தை ஜீவா எ நிகழ்வு தந்தது.
ஜீவாவின் முக்கிய நாகரிகா பற்றிய தனது இலட்சியத்தை வி முற்போக்கு ஜனநாயக சக்திகளுடன் நண்பன் யார்? எதிரியார் என்பது தெ விமர்சனங்களை முன்வைக்கின்றனர் முழுதாகப் பொருந்தாது என்றபோ கவனத்தில் எடுக்க வேண்டியது க வயதை அடைந்து விட்ட ஜீவாவின் கொணரும் வகையிலான பன்முக அவசியமாகும். இறுதியாக எமது யா இயங்க வேண்டும் என்பதே.
லெனின் மதிவானம்

அக்கறையையே இது எடுத்துக் து ஆக்கங்களுக்கு முன்னுரிமை நதில் மல்லிகைக்கும் ஜீவாவுக்கும் ான்னைக் காணுகின்ற போதெல்லாம் மற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் பற்றி என் எழுத்துக்கள் - செயற்பாடுகள்
த்திரமன்று எனது தனிப்பட்ட ர்சனமாக இருந்திருக்கின்றார். எனது நான் அவரிடம் கையளித்த போது Tர். அவரை எப்படியும் அழைத்து ாலையின் உரிமையாளர் பூரீதர்சிங் கான ஆயத்தங்கள் நடைப்பெற்றுக் ல்ெ நான் மண்டபத்திற்குள் சென்ற வரவேற்றவர் ஜீவாதான். அவருடன் ா வடிவேலன் ஆகியோர் இருந்தனர். ல் அன்று தான் என் எழுத்தின் 1ாளில் நான் ஒருபோதும் அடையாத ான் திருமணத்தில் கலந்து வாழ்த்திய
வ்களில் ஒன்றுதான் கலை இலக்கியம் ட்டுக் கொடுக்காதவகையில் சகல அவர் கொண்டுள்ள ஐக்கியமாகும். ாடர்பில் ஜீவா பற்றிப் பல நண்பர்கள் . இவ்விமர்சனம் ஜீவாவுக்கு முற்று திலும் இவ்விமர்சனத்தையும் ஜீவா ாலத்தின் தேவையாகும். 85 ஆவது பன்முகப்பட்ட ஆளுமையை வெளிக்
ஆய்வுகள் வெளிவரவேண்டியது ாசிப்பு, ஜீவா எமக்காகத் தொடர்ந்து
முச்சந்தி ப்ளொக்ஸ்பொட்.கொம்.
135

Page 164


Page 165
எதி
திருகோணமலை சென்றிருந்த ஒரு விதமாகச் சந்தித்த "நீங்களும் எ( எஸ்.ஆர். தனபாலசிங்கம் ஈழத்தின் நந்தினி சேவியரின் வீட்டிற்கு அழை சிறுகதைகளை, கட்டுரைகளை சும வாசித்திருக்கின்றேன். அவரது எழு வேட்கையும் உண்மைத் தேடலும் மீதான தொற்றை ஏற்படுத்தியிருந்தன
எதிர்பாராதவிதமான சந்தி உரையாடல்கள் மகிழ்ச்சியையும் அமைந்திருந்தன. தமிழ் இலக்கியத் வளர்ச்சி, தொய்வு குறித்தும் இ போக்குகள் எதிர்காலத்தில் செய்யக் குறித்தும் பலவாறாக எமது உரையா உண்மைக் கலைஞனுக்கு இரு பெற்றவர். இளம் எழுத்தாளர்கள்பால் அவர்களது ஆக்கங்களைப் படித் உயரிய தார்மீகத்தை அவரிடத்தே தன்னலமற்ற தொண்டின் விளைவ பல அருமையான இளம் எழுத்த அவதானிக்க முடிந்தது. வளரும் மு சேவியர் ஆற்றி வரும் தலைசிறந்த இவையாவும் விவரித்து விளக் போதிலும் இந்தச் சந்தர்ப்பம் அதற்
சந்திப்பு ஏற்படுத்திய உந்: கதைகளை வாசிக்க வேண்டும் எ6 மிகுந்த சிரமத்திற்கு மத்தியில் அவரது
லெனின் மதிவானம்

14
நந்தினி சேவியர் -
ர்ெ நீச்சல் போடும் படைப்பாளி
Fந்தர்ப்பத்தில் என்னை எதிர்பாராத ழதலாம்" சஞ்சிகையின் ஆசிரியர் முதுபெரும் எழுத்தாளராகிய த்துச் சென்றார். நந்தினி சேவியரின் ார் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே ழத்தில் முனைப்புற்றிருந்த சத்திய இயல்பாகவே அவரது எழுத்தின்
.
ப்பாக இருந்தாலும் கூட எமது
நம்பிக்கையையும் தருவனவாய் தின் இன்றைய செல்நெறி, அதன் ன்றைய இடதுசாரி இயக்கத்தின் கூடியவை - செய்ய வேண்டியவை Tடல்கள் பரந்து சென்றன. ፴GUj க்கக் கூடிய மனிதாபிமானத்தைப் b மிகுந்த அன்பும், பரிவும் கொண்டு, து முன்னேற ஊக்கமளிக்கின்ற அவதானிக்க முடிந்தது. இத்தகைய ாக, திருகோணமலைப் பிரதேசத்தில் நாளர்கள் உருவாகி வந்துள்ளதை ற்போக்கு இலக்கியத்திற்கு நந்தினி பணிகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். கப்பட வேண்டியதொன்று என்ற கு ஏற்றதன்று.
துதல் மீண்டும் நந்தினி சேவியரின்
ன்ற அவாவை ஏற்படுத்தியிருந்தது. து அயல் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள்'
137

Page 166
என்ற சிறுகதைத் தொகுப்பை ே மீண்டுமொரு முறை வாசித்த போ உந்துதலை இங்கு பதிவாக்க வேண்டி
நந்தினிசேவியர் தமது இ செயற்பாடு, நடைமுறை என்பவற்ற இணைத்துக் கொண்டவர். அந்த பின்னணியிலிருந்து தமது படைப்பு
இவ்வம்சம் இவ்வாறிருக்க தெளிவான பார்வையுடன் இன்னு என்றே தோன்றுகின்றது. அதற்கு முழுமையாகத் தொகுக்கப்படாபை வழித் திறனாய்வு முறையும் ஆழ்! மேலும் வலுவாக்கியுள்ளது. இன் இலக்கியகாரர்களின் இழிபறி கலைப்படைப்பின் பெறுமானத் ை தெரியாமையைத் தோற்றுவித்திரு சேவியரின் கலைப்படைப்பின் ஆ விமர்சகர்கள் முழுமையாக வெளிக்
இவ்வாறானதோர் சூழல் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள்' என்ற அவரது கலை - அனுபவம் - நேர்மை அதற்குப் பிறிதொரு காரணமும் ! இலக்கிய உலகில் நந்தினி சேவியர்கள் என வேறுபல ஆளுமைகளைத் தம் 6 போதும் சிறுகதைகளே அவரை கா
நிலவுடமைச் சமூகமை! சமூகவமைப்பு தோற்றம் பெற்றது.! உண்மை முகம் எப்படியிருக்கின் எடுத்துக் கூறுவதற்காகத் தோற்றம் 6 அவ்வாறே, முதலாளித்துவ சமூக கூடிய தனிமனித அவலங்கள், நெரி வெளிப்படுத்தக் கூடிய இலக்கிய பெற்றது. நாவல் வாழ்க்கையை 138

தடிப் பெற்றேன். அத்தொகுப்பை து ஏற்பட்ட வாசக அனுபவத்தை, டயது காலத்தின் தேவையாகின்றது.
ாமைப்பருவ முதலே தமது சிந்தனை, ற பொதுவுடைமை இயக்கத்துடன் வகையில் அத்தகைய இயக்கத்தின் புகளை வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றார்.
3, நந்தினி சேவியரின் படைப்புகள் ம் சரியாக மதிப்பிடப்படவில்லை அன்னாரின் எழுத்துக்கள் யாவும் Dயும் ஒரு காரணமாகும். குறுக்கு ந்த தேடலின்மையும் இந்நிலையை னொருபுறத்தில் குழு நிலைப்பட்ட நிலைகளும் நந்தினி சேவியரின் தப் புரிந்து கொண்டு தொடரத் க்கின்றது. இந்நிலையில் நந்தினி ளுமையை, நேர்மையை இன்றைய கொணரத் தவறிவிட்டனர்.
ல்ெ நந்தினி சேவியரின் அயல் சிறுகதைத் தொகுப்பின் ஊடாக வ குறித்துச் சிந்திக்க வேண்டியுள்ளது. முக்கியமானதொன்றாகின்றது. தமிழ் ட்டுரையாளர், நாவலாசிரியர், கவிஞர் ாழுத்தின் ஊடாக வெளிக்கொணர்ந்த ரிப்புக்குரியவராக்கியது.
ப்பு சிதைவுண்டு முதலாளித்துவ இந்தச் சூழலில் நிலப்பிரபுத்துவத்தின் றது என்பதை, அதன் கொடுரத்தை பற்ற இலக்கிய வடிவமேநாவலாகும். 5வமைப்பில் அது தோற்றுவிக்கக் சல்கள், சலனங்கள் என்பனவற்றினை ப வடிவமாகச் சிறுகதை தோற்றம் எடுத்துக் காட்ட சிறுகதை அதன்
ஊற்றுக்களும் ஓட்டங்களும்

Page 167
மறக்க முடியாத பாத்திரங்களை நிக நாவலுக்கும் சிறுகதைக்கும் இடையி
அந்தவகையில் சிறுகதை மனித நிலைகளைப் பின்புல உை இன்றைய உலகில் சிறுகதை பற்றிய புதிய பரிமாணங்களையும் தோற்று வரலாற்றிலும் இதன் பாதிப்பு நிக குளத்தங்கரை அரசமரத்தில் ஆரம் சிறுகதையாசிரியரான நீர்வைப் சிறுகதைத் தொகுப்பு வரை பலரும் பார்த்து இந்தப் புதிய திசை வழி திசை வழி என்பதன் அர்த்தம் மக்கள் அம்சத்தைச் சுட்டி நிற்கின்றது. ப6 போராட்டம் செயல் என்பனவற்றி இலக்கிய செல்நெறியாகும். இந்த நோக்குகின்ற போது அது வாழ்க்ை எடுத்துக் காட்டுகின்றது. தனி மன துன்பங்கள் வெளிக்கொணரப்பட விடவும் முடியாது. எனவே சிறுகை துன்பங்களை மட்டும் சித்திரிப்பத உந்துதலையும் வழங்குகின்றது என்ட கவனிப்பவர்களால் உணர முடியும்.
நந்தினி சேவியர் தம. கிராமச் சூழலில் சந்திக்க நேர்ந்த பின்னாட்களில் இடதுசாரிச் சிந்த வளர்ந்த காலத்தில் தாம் சந்தித்த அ சிறுகதைகளாக்கியுள்ளார்.
இத்தொகுப்பில் இடம்ெ தம்பர் என்ற முதியவர்க்கும் அவர் வ டையிலான உறவு குறித்துச் சித்தி வியரின் உணர்வுகள் இவ்வாறு பி
லெனின் மதிவானம்

கழ்வுகளை எடுத்துக் காட்டுகின்றது. லான பாரிய வேறுபாடு இதுவாகும்.
த சமூகவுறவுகளில் வெளிப்படும் றப்புடன் எடுத்துக் காட்டுகின்றது. சிந்தனைகளும் போக்குகளும் பல வித்திருக்கின்றது. தமிழச் சிறுகதை ழாமல் இல்லை. வ.வே.சு. ஐயரின் பித்து நமது யுகத்து ஆற்றல் மிக்க
பொன்னையனின் "காலவெள்ளம்" பலவகைகளில் சோதனைகள் செய்து யைக் கண்டடைந்துள்ளனர். புதிய ாால் மக்களுக்கான இலக்கியம் என்ற ல ஆண்டுகளாக வளர்ந்த இயக்கம், பின் ஊடாக வளர்ந்து வந்ததொரு தப் பின்னணியில் சிறுகதை பற்றி கையின் அவலங்களை, துன்பங்களை ரித வாழ்வில் ஏற்படும் அவலங்கள் ாவிட்டால் அவற்றினை அழித்து த மக்களின் வாழ்க்கை அவலங்களை, 5ாக அன்று அதனை தீர்ப்பதற்காக 1தை சிறுகதை வரலாற்றினை ஊன்றிக்
து இளமைக் காலத்தில் யாழ்.
சமூகப் பிரச்சினைகள் தொடக்கம் 1னையாளராக, செயற்பாட்டாளராக புனைத்து சமூகப் பிரச்சினைகளையும்
பறுகின்ற "வேட்டை' என்ற கதை 1ளர்க்கும் வெள்ளயன் என்ற நாய்க்கும் ரிக்கின்றது. இது தொடர்பில் நந்தினி ரவாகம் கொள்கின்றது:
139

Page 168
"தம்பரும் நாயும் ஒரே ம விட்டது. மெலிந்து எலும்புகள் வெளியில் தெரிய, முன்னங்கால் ஒ கம்பீரமாக நடக்கும் ஒரு அலாதி.
எனத் தம்பருக்கும் நாய்க் நந்தினிசேவியர் ஒரு படி மேலே ெ அடைந்த வேதனையை அவர் இவ்வி
"தம்பர் கதறினார். அவரது போதும், மனைவி மக்கள் 6 எப்படி அழுதாரோ அதேே நவர்டம். அவரது உணவுக்கு நாடித் துடிப்பு மெதுவாக அ
மானுட நேயம் என்பது இந்த நேயம் சக மனிதனில் மட்டும பறவைகள், மரங்கள் மீதாகவும் பட பின்னணியில் தான் பாரதியும் கா வாலைக் குழைத்து வரும் நாய்தான் பாப்பா என்றும் பாடினார். பாரதி நாகரிகம் துளிர்விட்டுக் கிளைபர உன்னதங்களை அழகுற எடுத்துக் கண் எதிரே உறுத்திக் கொண்டிருச் அவலங்களையும் மனதைப் பிழியுப் ரவிலகி நின்று ஆண், பெண் காமே பசியையும் இலக்கியமாக்கி அதனு கம்பீரத்திற்கும் வழி தேடிக் கொ வாழ்க்கைக்குள் காணப்படுகி மோதல்கள் என்பனவற்றினையும் எ( தொகுப்பில் அடங்கியுள்ள அனைத் மில்லில் வேலை செய்தல், கிணறுே ஒட்டுதல், பட்டறையில் உளியும் ( பல கிராமத் தொழில்களின் மேன்ன பின்னணியில் உள்ள இன்னல்களை
இந்த இன்னல்களிலிருந்து மன்ரித சமூகத்தின் வளர்ச்சியைத்
140

ாதிரி. அந்த நாய்க்கும் வயது கடந்து உடலைப் புடைத்துக் கொண்டு ரு பக்கம் சாய்ந்து தம்பரைப் போலக் நாய்தான் தம்பர்.தம்பர்தான் நாய்" தம் இடையிலான உறவைக் காட்டும் *ன்று நாயினை இழந்த போது தம்பர் ாறு தீட்டுகின்றார்:
தாயும் தகப்பனும் இறந்த பீடு விழுந்து மடிந்த போதும் போல.இது அவரது கடைசி வழி செய்யும் அந்த உயிரின் டங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது.”
பலம் வாய்ந்ததாக மாறுகின்றபோது, ல்ல தனக்குப் பிரியமான விலங்குகள், ர்ந்து விரிகின்றது. இந்த நாகரிகத்தின் க்கை குருவி எங்கள் ஜாதி எனவும் r -அது மனிதனுக்கு நல்ல தோழனடி வழி வந்த நந்தினி சேவியரிலும் இந்த ாப்புகின்றது. கிராம வாழ்க்கையின் க்காட்டிய சிறுகதையாசிரியர், தன் க்கும் வாழ்க்கையின் குரூரங்களையும் ) துன்பக் காட்சிகளையும் கண்டு தூ வட்டையிலும் இருபாலாரின் சதைப் டே தமது வயிற்றுப் பிழைப்பிற்கும் ண்ட்வர்கள் மத்தியில் அத்தகைய ன்ற இன்னல்கள், முரண்பாடுகள், த்ெதுக்காட்டத்தவறவில்லை. அவரது துக் கதைகளிலும் வேட்டையாடுதல், வெட்டுதல், கல்லுடைத்தல், சைக்கிள் கையுமாக இருக்கும் கொல்லர் எனப் மயைக் காட்டுகின்ற ஆசிரியர் அதன் பும் காட்டுகின்றார்.
விடுபடுவதற்கான மார்க்கம் யாது? தூண்டும் சக்தியாக அதிகாரத்திற்கு
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 169
எதிராகப் போராடும் வர்க்கங்கள், வ சமூகத்தை மாற்றியமைக்க முடியும் விடுபட்டு பொருளாதார ரீதிய சுதந்திரப் பிரஜையாக வாழ முடியுப் தொழிலாளர்கள்-விவசாயிகள் தங்க கொள்ள வேண்டும். புரட்சிகர சித் இருக்க முடியாது. அவ்வகையில் மி அது பெற்றிருக்க வேண்டும்.
இத்தகையதோர் மானுட சமுதாயத்தை நோக்கி நகர்வதே ! தேவையாகும். இவவாறானதோர் கு மனித சமூகத்தின் சிகரத்தை எட மேற்கொள்ளும் இலக்கியப் படை சேவியர் தன்னை இணைத்துக் கெ
அந்த வகையில், நந்தினி
தான், கட்சிஇலக்கியம் குறித்தஅவரது என்பது மனிதனை அவனது ஆக் செல்லக் கூடியது. மனிதர் உண மாற்றுவதற்கான இயக்கமொன்றி படைக்கப்படும் இலக்கியமாகும். அமைப்பாக்கம் செய்வதுடன் அது ஸ்தாபன மயப்படுத்தப்பட்ட நிற்கின்றது.
இதற்கு மாறாக கட்சி உறுப்பினர்களைப் புனிதர்களாகச் கட்சிக்குள் நடைபெறக் ćћLфLILI ( தளத்திற்குக் கொண்டு வந்து அவ் ஏற்படுத்துவதும் கட்சி இலக்கியட செயலாகும். மாஒ கட்சி உறுப்பி குறித்தும் மக்கள் மத்தியிலான முரண் நிலைப்பாட்டினை முன்வைத்தார். என்பது தமது அமைப்பு சார்ந்தவ தமது அமைப்பு சாராதவர்கை முனைகின்ற ஒரு போக்காகவே வள
லெனின் மதிவானம்

ர்க்கப் போராட்டத்தின் மூலமாகவே . தமது அடிமை முறையிலிருந்து ாகவும் ஆத்மார்த்த ரீதியாகவும் 1. இந்த விடுதலையை அடைவதற்கு ர் நலன்சார்ந்த கட்சியை அமைத்துக் தாந்தம் இன்றி புரட்சிகர இயக்கம் கவும் முன்னேறிய சித்தாந்தத்தையும்
அணியில் கால் பதித்து புதியதோர் மலையக இலக்கியத்தின் இன்றைய சூழலில், இன்னொரு விடியலுக்காய் ட்டிப் பிடிக்க கடின உழைப்பை டப்பாளிகளின் வரிசையில் நந்தினி ாண்டுள்ளார் என நம்புகின்றேன்.
சேவியரின் தனித்துவங்களில் ஒன்று துபடைப்புகளாகும். கட்சிஇலக்கியம் க்கப்பூர்வமான செயலுக்கு இட்டுச் வை மனிதர் பறிக்கும் சமுதாயத்தை னை அடிப்படையாகக் கொண்டு
அவ்விலக்கியமானது மக்களை சமூகமாற்றப் போராட்டத்திற்கான போராட்டங்களையும் வலியுறுத்தி
யை உச்சமாகக் கொண்டு கட்சி
காட்டுவது அல்ல. அவ்வாறே விவாதங்களையெல்லாம் வெகுசனத் அமைப்பின் மீது அவநம்பிக்கையை )ாகாது. அது எதிர்ப்புரட்சிகரமான னர்களிடையேயான முரண்பாடுகள் ன்பாடுகள் குறித்தும் தெளிவானதோர் தமிழ்ச் சூழலில் கட்சி இலக்கியம் ர்களை உச்சமாகக் காட்டுவதற்கும் T எல்லாம் எதிரியாகக் காட்ட ர்ந்துள்ளதைக் காணலாம். பலர் புனை
14

Page 170
பெயர்களைத் தமக்குச் சாதமானவன புரட்சிகரமான சமுதாய மாற்றங்க கலைஞர்களையும் இந்த அறிவு ஜீவி காட்டவும் முனைகின்றனர். LAO/7 போது அவர்கள் இரு விதங்களில் த சமூகச் செயற்பாட்டாளர்களாகவுப் அமைப்பைச் சார்ந்த மாக்சியர்கள் முன்னெடுப்பவர்களாகக் காணப்படு மக்களை விழிப்படையச் செய்வதுட எதிரான போர்க்குணம் கொண்ட முன்னோடி லூசுன் இதற்கு தக்க எ சிலர் தமது தத்துவத் தெளிவின் கொள்ளத் தவறியுள்ளனர். நந்தினி 'மத்தியானத்திற்குச் சற்று பின்பாக சிறுகதைகள் இதற்குத் தக்க எடுத் இலக்கியப் படைப்புத்திறனுக்கு உ என்ற கதையில் வரும் பின்வரும் பந்:
".மச்சான் பாத்தியே ரத் உன்னைப் போலையும் எத்தி கஷ்டப்பட்டு வந்ததோ தெரி எங்களுக்குப் பிரச்சினை விள
"குலம் உத்தியோகம் கிடை நான் இந்த முடிவுக்கு 6 கஷ்டத்தைப்பார்த்த பிறகும் பிரச்சினையைத் தீர்க்கிறதுக் மார்க்கந்தான் சரி எண்டு என வரதனோடை சேர்ந்து உன் நிலையில அது கூடக் ரத்தினபாலா போல நானும் காண உழைக்கப்போகிறேன் விடிவும் இந்த நிலைக்கு முடி திருந்தியிட்டன்.”
அந்தவகையில் நந்தினி மதம், மொழி, சாதி கடந்த மா
142

கயில் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றனர். ளை விரும்பும் எழுத்தாளர்களையும் கள் குழப்பவும் செயலற்றவர்களாகக் க்சியர் என்ற வகையில் நோக்குகின்ற மது நிறுவன எதிாப்பாளர்களாகவும் காணப்படுகின்றனர். ஒன்று கட்சி அமைப்பு சார்ந்த செயற்பாடுகளை வர். அமைப்பு சாராத மாக்சியர்கள் -ன் அவர்களை ஒடுக்கு முறைகளுக்கு பர்களாக மாற்றுவர்: சீன இலக்கிய டுத்துக் காட்டாகும். நமது சூழலில் மை காரணமாக இதனைக் கண்டு சேவியரின் நீண்ட இரவுக்கு பின், ஆண்டவனுடைய சித்தம்' ஆகிய துக்காட்டுகளாகும். அவரது கட்சி தாரணமாக நீண்ட இரவுக்கு பின்' தி அமைந்து காணப்படுகின்றது.
தினபாலாவைப் போலையும் னை தமிழ் சிங்களச் சீவன்கள் யாது, நாங்கள் கதைச்சதாலை ங்கிச்சுது. மற்றதுகள்?"
க்காது என்கிறதாலை மட்டும் பரயில்லை. நீங்கள் படுகிற இந்த நாட்டிலை இருக்கிற கு நீங்கள் சொல்கிற க்கு விளங்கி விட்டது. நானும் ழக்க வேணும். இண்டைய கிடைக்குமோ தெரியாது. விடிவுக்கான மார்க்கத்தைக் அந்த நிலை வந்தால்தான் வும் வரும். என்னை நம்பு நான்
சேவியரின் கதைகளில் இனம், னுட விடுதலைக்கான சிந்தனையும்
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 171
அதனை அடைவதற்கான முனைப்படைந்திருப்பதைக் காணல் விவரிக்கப்படாமல் பாத்திரப் படை அம்சம் குன்றாத நிலையில் சித்திரித்து
பிரான்சுப் புரட்சிக்காரர்க ஈவிரக்கமற்ற நிலையில் கொன்று மரத்துப் போன மனித உள்ளங்கள், சி கொண்டே பெண்கள் எம்பிராய்ட சூழலிலும் நகர வாழ்க்கையில் . பார்த்துப் பார்த்து மரத்துப் போனம . பண்புக்கு ஆட்படும் அவலம் வளர தாக்கம் கிராமப் புறங்களையும் பாத் ஆங்காங்கே மனித நேயம் குடி கெ பொழுது' என்ற சிறுகதை சித்திரிக்கின
இந்நாட்டிலே இனவாதம் அது தோற்றுவிக்கக் கூடிய பரிமா சமுதாய அவலங்கள், அதன் பின்னால் பற்றிக் கூறுவதாக "தொலைந்து சித்திரிக்கின்றது. இக் கதை இன்று
ஞாபகப்படுத்துகின்றது.
இவ்விடத்தில் முக்கியமா அவசியமானதாகும். அதாவது நந்தி வைத்த காலத்தில் தான் இலங்கை போராட்டம் துளிர் விட்டு உச்ச இப்போராட்டம் சார்ந்த இயக்கத் பற்றிய காலங்களில் எழுதிய சிறு. உணர்வே முனைப்புற்றிருந்தது.
இப் போராட்டங்களிலிருந்தும் அ தீவிரமே அவரது படைப்புக ஒருவகையில் டானியல் ஊடாக , போராட்ட உணர்வுகளும் வெளிக் இயக்கங்களையும் இலக்கியங்களை கூட அத்தகைய படைப்புகள் கார நந்தினி சேவியரின் படைப்புக ை
லெனின் மதிவானம்

புமைப்பாக்கச் சிந்தனையும் ாம். இவ்வுறவுகள் கோட்பாடாக ப்புகளின் ஊடாக அதன் அழகியல் 1ள்ளமை அவரது தனித்துவமாகும்.
ளை அரசு கில்லட்டனில் வைத்து
குவித்ததைப் பார்த்துப் பார்த்து ல வேளைகளில் அதனைப்பார்த்துக் செய்தார்களாம். இன்று எமது அவலங்களையும் இன்னல்களையும் க்கள் எவருக்காகவும் உதவமுன்வராத ர்ந்து வருவதைக் காணலாம். இதன் நிக்கத் தறவில்லை என்ற போதிலும் ாண்டிருப்பதை அவரது 'ஒரு பகற் ன்றது.
குமிழ்விட்டு மேற்கிளம்பிய போது ாணங்கள், வாழ்க்கைக் கோலங்கள் னில் காணாமல் போகும் மனிதர்கள்
போனவர்கள்” என்ற சிறுகதை றுவரை காணாமல் போனவர்களை
எதொரு விடயம் பற்றிய தெளிவும் E சேவியர் இலக்கிய உலகில் காலடி கயின் வடக்கில் சாதிய எதிர்ப்புப் த்தை அடைந்திருந்தது. டானியல் திலும் போராட்டங்களிலும் பங்கு கதைகளில் சாதியம் கடந்த வர்க்க
இடதுசாரிக் கட்சியிலிருந்தும் வர் தூர விலகிய பின்னர் சாதித் ளில் முதன்மைப்படுத்தப்பட்டது தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் வாழ்வும் கொணரப்பட்ட போதினும் மக்கள் ாத் தாக்குவதற்கும் தகர்ப்பதற்கும் ணமாக அமைந்தன. இந்தவகையில் ள நோக்குகின்ற போது தேசிய,
143

Page 172
ஜனநாயக சக்திகளின் குரலாகவே காணப்படுகின்றன. இறுதி வ இயக்கத்தோடு இணைந்திருந்த அமையலாம்.
இத்தொகுப்பில் அடங்கி நோக்குகின்ற போது முக்கியமா செலுத்துதல் அவசியமானதாகும். அ படைப்பாளிகள் திரும்பத் திரும்ப அவர்களது சமூக தரிசனம் ப சிறுகதைப் படைப்பாளர்கள் சில அறிவு பெற்றிருப்பினும் அவர் தமிழ் மரபிற்கேற்ப பொருத்தி சமூக அனுபவம் விஸ்தரிக்கப்ட காலத்திற்கேற்ற உள்ளடக்கத்தினை வெளிக் கொணரத் தவறிவிட்டனர் மனிதாபிமானமுள்ளவர்களின் இதய கிடக்கின்றது. கதையில் வரும் ட இருக்கின்றன.
தேசியம், மண்வாசனை இயக்க ரிதியாக முன்னெடுக்கப் வாழ்க்கை இலக்கியமாக்கப்பட்ட பழக்கவழக்கங்கள் புதிய அழு சஞ்சரித்தன. இந்த இலக்கியப் கடைப்பிடித்திருந்தார் என்பதை சிறுகதைகள் எடுத்துக் காட்டு வழங்கியுள்ள முன்னுரையும் நந்தின் சிறப்பான முறையில் மக்களுக்கு அ
'அயல் கிராமத்தைச் சேர் சவுத் ஏசியன் புக்ஸ் நிறுவன பேரவையுடன் இணைந்து ெ
இனியொரு.கொம்
144

அவரது படைப்புகள் அமைந்துக் ரை நந்தினி சேவியர் இத்தகைய மையும் இதற்கான d5ITJT600TLDITS5
யுள்ள கதைகளை ஒட்டு மொத்தமாக ாதொரு விடயம் பற்றியக் கவனம் புதாவதுநமதுசிறுகதைஎழுத்தாளர்கள்
ஒன்றையே கூறுவதற்கான காரணம் ற்றிய தெளிவின்மையாகும். நமது ர் தத்துவார்த்தத் தெளிவு அல்லது அதனை கதை நிகழ் சூழலுக்கேற்ப, பார்ப்பதில் இடறுகின்றனர். இந்தச் டாமையால் கலைப்படைப்புகளில் ா அதன் வடிவம் சிதையாத வகையில் . மாறாக நந்தினி சேவியரின் கதைகள் பத்தை நெருடும் சக்தியாகப் பொழிந்து பாத்திரங்கள் உயிருள்ள ஜீவன்களாக
என்ற கோட்பாட்டு போராட்டங்கள் பட்ட போது மக்களின் சமகால து. பிரதேசம் சார்ந்த மொழிநடை த்தங்களுடன் இலக்கிய உலகில் போக்கினை நந்தினி சேவியர் இத் தொகுப்பில் அடங்கியிருக்கின்ற கின்றன. கவிஞர் இ.முருகையன் ரி சேவியரின் படைப்பாளுமையைச் றிமுகம் செய்கின்றது.
ந்தவர்கள்' என்ற தொகுப்பு த்தார் தேசிய கலை இலக்கிய வளியிட்டுள்ளனர் (1993).
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 173
அரங்கியலுக்குப் புதிய
('மட்ட என்ற நூல்
ஆசிரியர்: சி. மௌனகுரு வெளியீடு: விபுலம், மட்டக்களப்பு.
மட்டக்களப்பு மரபு வழி நாடகம் பேராசிரியர் சி. மௌனகுருவினால் த யாழ்பல்கலைக்கழகத்தில் சமர்ப்பிக் ஆண்டில் இவ்வாய்வேடு நூலாக 12 ஆண்டுகள் ஆகின்றன. இக்கால உருப்படியான விமர்சனங்கள் ஏதும் இன்றைய சூழலில் பாரம்பரிய அம்சங்களைப் பெற்று அவற்றினைக் செய்து நமக்கான நாடக மரபொன் அந்தவகையில் இந்நூல் பற்றி அவசியமாகின்றன. அத்தகைய ஆ குறித்த தெளிவு அவசியமானதாகின்ற
நாடக - அரங்கியல் வரல ஒரு உண்மை தெளிவாகத் தெரிய மனிதர்கள் தங்கள் செயல்களைப்
முற்பட்டபோது நடிப்பு தோன்றிய வேட்டையாடிய மனிதன் வே அவர்கள் அதனைப் பாவனை செய் நடத்தைகளினூடாகவும் மற்றும் தெ நாடகம் தோன்றியது.
இவ்வாறாக ஆரம்ப கா மனித வாழ்க்கையில் முக்கியத்துவ ஆவணப்படுத்துவதற்கான முயற்சி. இவ்வடிப்படையில் தமிழ் நாடக இ
லெனின் மதிவானம்

15
பார்வை, புதிய பங்களிப்பு க்களப்பு மரபு வழி நாடகங்கள்' பற்றி சில அறிமுக குறிப்புகள்)
ங்கள் என்ற நூல் 1983 ஆம் ஆண்டு மது கலாநிதிப் பட்டப் படிப்பிற்காக கப்பட்ட ஆய்வேடாகும். 1998 ஆம் வெளிவந்தது. இந்நூல் வெளிவந்து இடைவெளியில் இந்நூல் குறித்து ம் வெளிவந்ததாகத் தெரியவில்லை.
மரபுகளிலிருந்து முற்போக்கான க் காலத்திற்கேற்றவகையில் மாற்றம் சறினை உருவாக்க வேண்டியுள்ளது. ய ஆய்வுகளும் மதிப்பீடுகளும் ய்வுகளுக்கு அரங்கியலின் தோற்றம் மது.
சற்றை ஊன்றிக் கவனிக்கின்ற போது வரும். மனித சமுதாய வரலாற்றில் பாவனை அல்லது பிரதி செய்ய பது என்பர். புராதன சமுதாயத்தில் ட்டைக்குச் செல்வதற்கு முன்னர் பய முற்பட்டனர். இத்தகைய மனித ' கய்வ நடவடிக்கைகளின் மூலமாகவும்
லம் முதலாகவே நாடக அம்சங்கள் ம் பெற்று வந்திருப்பினும் அதனை கள் பிற்காலத்திலேயே தோன்றின. இலக்கிய வரலாற்றினை நோக்குகின்ற
145

Page 174
போது நாடக அம்சம் நிறைந்த கூத் பின்னரே தோன்றியுள்ளன. ப இலக்கியங்கள் இவற்றிற்குத் தக்க எடு
இந்தப் பின்னணியிலே குறித்து நோக்குகின்ற போது கதிை நூலே முதல் நூலாகக் கொள்ளப் கணபதிஜயர், இணுவை சின்ன மாதகல் மயில்வாகனம், சுந்தரம் இப்பட்டியலை நீட்டிச் செல்லலா யாவும் ஈழத்து அரங்கியல் துறையில் காணப்படுகின்றன. அரங்கியல் கோ விருத்தி பெற்றிராத நிலையில் இல் மெத்தப் பெரும் சாதனைகளாக இரு
சென்ற நூற்றாண்டின்
கல்வியின் தாக்கம், ஜனநாயகம், ஏற்பட்ட பொது மக்கள் நலநா அரங்கியலிலும் காணக் கூடியதாக உ எழுதிய மனோன்மணி, சந்திரகாச துறையில் செல்வாக்குச் செலுத்துவ புராண இதிகாச மரபுகளைத் து சமூகம் சார்ந்த அம்சங்கள் புகுத் LufooOTITLDLDITS, Gau பேராசிரியர் அமைந்திருந்தது. இவரது நாடகங்: சிறப்பாகவே கையாளப்பட்டுள்ளன சாதனையாக அமைந்திருந்தது.
1950களுக்குப் பின்,
எழுச்சிகளினதும் சிந்தனைகளினது இலக்கியக் கோட்பாடுகள் என்பன முன்னெடுக்கப்பட்டன. இத்தகைய தமது பார்வையை செயற்பாட்டை பேராசிரியர் சு. வித்தியானந்தன். அ முற்போக்கான திசையில் முன்னெ தமிழ் நாடகக் குழு" என்ற அமைப்ட அமைப்பு சார்ந்த செயற்பாடுகள்
இவரது மிக முக்கியமான பங்களிப்ப
146

து நூல்கள் நாயக்கர் காலத்திற்குப் ர்ளு, குறவஞ்சி போன்ற நாடக த்துக்காட்டுகளாகும். ஈழத்து நாடக இலக்கிய நூல்கள் ரமலைப் பள்ளு (1478-1519) என்ற படுகின்றது. பிற்பட்ட காலங்களில் த்தம்பிப்புலவர், கீத்தாம்பிள்ளை, பிள்ளை, குமாரசாமிப்புலவர் என ம். இத்தகைய நாடக முயற்சிகள் ) ஏற்பட்ட ஆரம்ப முயற்சிகளாகவே ட்பாடுகளோ அல்லது ஆய்வுகளோ வ்வாறான ஆரம்ப முயற்சிகள் கூட ந்தன.
ஆரம்பத்தில் ஏற்பட்ட ஆங்கிலக் தேசிய சிந்தனைகள் காரணமாக ட்டம் என்பனவற்றின் தாக்கத்தை உள்ளது. இக்காலச் சூழலில் கிங்ஸ்பரி ம் முதலிய நாடகங்கள் அரங்கியல் பனவாக அமைந்து காணப்பட்டன. துணையாகக் கொண்டு அவற்றில் தப்பட்டன. இதன் இன்னனொரு க.கணபதிப்பிள்ளையின் வரவு களில் யாழ்ப்பாணப் பேச்சு வழக்கு ம அரங்கியல் துறையில் முக்கிய
உலகளவில் தோன்றிய மக்கள் ம் பின்னணியில் தேசியம், தேசிய
தத்துவார்த்தப் போராட்டங்களாக
பின்னணியில் அரங்கியல் சார்ந்த -ப் பட்டை தீட்டிக் கொண்டவர் ரங்கியலில் தமது செயற்பாடுகளை டுத்துச் சென்றதுடன் "கலைக்கழக பின் மூலம் புதிய தலைமுறையினரை நோக்கி அமைப்பாக்கம் செய்தமை ாகும்.
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 175
இத்தகைய சிந்தனையின் ட கொண்ட அதேசமயம் சரித்திரவிய கண்ணோட்டத்திலும் அரங்கியலை பேராசிரியர் கா. சிவத்தம்பி. இவரது என்ற நூல் முக்கியமானதொன்றாகு நாடக இலக்கிய வரலாற்று நோக்கின் காணப்படுகின்றது.
அண்மைக்காலத்தில் ஆய் அரங்கியலும் ஒன்றாகும். தமிழ் நாட புதிய பரிமாணங்களையும் நோக்கு நீ நிலையில் அச்சொல் அமைந்துள்ளது
மேனாட்டு கல்விமுறை ந பொதுவாகவே உலகில் வேகமாகப் செல்வாக்கு தமிழ் நாடகத் துறையி இருந்தது. அத்துடன் தமிழர் சமுத கலாசார இயக்கங்களின் விளைவா பரப்பும் பெருகிவந்துள்ளது. சாதனைகளை நிகழ்த்திக் காட்டியவர்
இவ்வாறானதோர் @ அரங்கியல் பேராசிரியர், அரங்க ஆய எனப் பல்துறைசார்நத ஆளுமையு சுவடுகளைப் பதிக்கின்றார். இந்த மரபுவழி நாடகங்களை சமுதாயக் நோக்குடனும் ஆய்வு செய்துள்ளார்.
சடங்கிலிருந்து எவ்வாறு நாடகங்களாகவும் விருத்தி பெற் தக்க ஆதாரங்களுடன் விளக்கும் நாடகங்களான வடமோடி, தென ஆய்வில் பெற்ற தகவல்களினடிப்பை நிலை ஆய்வுகளிலிருந்து பெறப்பு தமது ஆய்வினை முன்வைக்கின்ற மருங்கிவருகின்ற கூத்துகளான ம வசந்தன் கூத்துக்கள் தொடர்பிலும் இ இக் கூத்துக்கள் சமூக இருப்புக் புலத்தில் அவை புனரமைக்கப்ப
லெனின் மதிவானம்

பின்னணியில் தம்மைப் பிணைத்துக் ல் கண்ணோட்டத்திலும் சமுதாயக் ஆய்வு செய்த முதல் தமிழறிஞர் 5) "Drama in Ancient Tamil Society’ ம். அரங்கியல் வரலாற்றை தமிழ் ல் ஆய்வு செய்வதாகவே இவ்வாய்வு
வுலகில் அறிமுகமான சொற்களில் டக இலக்கிய வரலாற்றில் ஏற்பட்ட திலைகளையும் தொகுத்துக் காட்டும்
.
5ம்மிடையே பரவியதன் பயனாகப் பரவிவரும் அறிவியல் துறைகளின் லும் தாக்கம் செலுத்தக் கூடியதாக ாயத்தில் ஏற்பட்ட அரசியல், சமூக, கவும் தமிழ் அரங்கியல் துறையின் இத்துறையில் குறிப்பிடத்தக்க குழந்தை சண்முகலிங்கம்.
ழலில் பேராசிரியர் சி.மெளகுரு ப்வாளர், இயக்குனர், பிரதி ஆக்குனர் டன் அரங்கியல் துறையில் தமது தப் பின்னணியில் மட்டக்களப்பு கண்ணோட்டத்துடனும் அரங்கியல்
று கூத்துக்களும் பின் அவை று வந்துள்ளன என்பது பற்றித் இந்நூல், மட்டகளப்பு மரபு வழி ர்மோடி கூத்து மரபுகளைக் கள டையிலும் முதல் நிலை இரண்டாம் பட்ட தகவல்களினடிப்படையிலும் ார். யாவற்றுக்கும் மேலாக இன்று குடிக் கூத்து, பறைமேளக் கூத்து, இவ்வாய்வு கவனம் செலுத்துகின்றது.
காரணமாகவும் மற்றும் கல்விப் டாததன் காரணமாகவும் அவை
147

Page 176
எவ்வாறு நகைப்புக்குரியதாக மா எடுத்துக்காட்டப்படுகின்றது.
பிரதி ஆக்கம் செய்வதனா மட்டும் அது நாடகம் என்ற வடிவ என்பது நிகழ்த்திக் காட்டப்படும் கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் ம குறித்து ஆய்வு செய்கின்றது இந்நூ ஆரம்பத்திலிருந்து இறுதிவரை வந்திருப்பது இந்நூலின் தனித்து பல்வேறு விதமான நாடக மரபுகள்பற்றிச் சுட்டிக் காட்டப்பட்டிருப்பு எவ்வாறு அச்சூழலுக்கு ஏற்றவன அம்சங்களுடன் விளங்குகின்றன என் குறித்தும் நூலாசிரியர் சுட்டிக் காட்
வடமோடி, தென்மோடிக் அமைப்பு முறை, கையாளப்படும் உடைகள், ஒப்பனைகள் என் மட்டக்களப்புக்கான நாடக மரடெ இந்நூல்.
மேலும் இந்நூல், நாடக இடையிலான உறவு பற்றியும் ஆய்வு மெய்யியல், உளவியல், சரித்திரவிய அதன் ஒளியிலேயே மட்டக்களப்ட ஆய்வினை மேற்கொண்டுள்ளமை இ அமைந்துள்ளது.
மட்டக்களப்பில் தொ கலைஞர்கள் தோன்றாத நிலையில் வருகின்ற மாற்றங்களை உள்வாங் நிலையில் பராம்பரிய மரபு வழிச் அபாயம் உள்ளது. எடுத்துக்காட்ட மாற்றங்களை உள்வாங்கத் தவறிய கூத்தாக மாறி மறைந்து வருவ துறையில் இத்தகைய முரண்பாடுக அவற்றினைக் கல்விப் புலத்தில் ஆ மாற்றங்களையும் விரத்திகளையும் சுட்டிக்காட்டத்தவறவில்லை.
148

றி மருங்கி வருகின்றது என்பதும்
லோ அல்லது பாடப்படுவதனாலோ த்தினைப் பெற்று விடாது. நாடகம் நிகழ்கலையாகும் என்ற அரங்கியல் ட்டக்களப்பு மரபு வழி நாடகங்கள் ல், இந்த ஆய்வுப் பார்வை ஆய்வின் தொடர்ச்சியாக வளர்ச்சி பெற்று வமான சிறப்பாகும். இவ்வாய்வில் குறிப்பாக கிரேக்க- ஆசிய மரபுகள் பினும், மட்டக்களப்பு நாடக மரபு கையில் எத்தகைய தனித்துவமான பது குறித்தும் - அதன் பொதுமைகள் டத்தவறவில்லை.
க் கூத்துக்களின் தோற்றம், வளர்ச்சி, உத்திகள், ஆட்டக் கோலங்கள், பனவற்றினை ஆய்வுக்குட்படுத்தி ான்றினை உருவாக்க முனைகின்றது
ங்களுக்கும் ஏனைய துறைகளுக்கும் செய்கின்றது. புவியியல், சமூகவியல், ல் முதலிய துறைகளையும் தமதாக்கி மரபு வழி நாடகம் தொடர்பான ந்நூலுக்கு மேலும் பலம் சேர்ப்பதாக
ழில் முறையான அரங்கியல்
அரங்கியல் துறையில் ஏற்பட்டு காத அல்லது புனரமைக்கப்படாத கூத்துகள் அழிந்து விடக் கூடிய ாக பறைமேளக் கூத்து மேற்குறித்த தன் விளைவாக நகைப்புக் குரிய தனையும் காணலாம். அரங்கியல் ளை இனங்காண்கின்ற நூலாசிரியர் |ய்வு செய்வதன் ஊடாக எத்தகைய மேற்கொள்ளலாம் என்பது குறித்தும்
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 177
எமது சூழலில் ஏற்படு போக்குகளும் பாரம்பரிய கூத் கூடியதாக அமைந்துள்ளது. அத் எப்போதும் மானுட மேம்பாட்6 எனக் கொள்ளவேண்டியதில்லை. மாற்றியமைக்க வேண்டியது தேசி சக்திகளின் கடமையாகும். இத்தை சங்கமம் கொள்கின்ற ஒர் ஆய்வாள அமைந்துள்ளது.
நூலில் இணைக்கப்பட்டு வாசகர் இலகுவாகப் புரிந்து கொள்ள
புதிய துறைகள் உருவா தொடர்புடையவர்களுக்கு LO தோன்றும். ஆனால் காலக்கிரம செய்திகளும் பரவுகின்றபோது அ தூண்டுவதாகவும் அமையும். காத்திரமான ஆய்வு நூல்கள் மிகச் ஆய்வேடுகள் கூட பல்கலைக்கழ வெறுமனே அவ்வாய்வுகள் ஆ பயன்படும் வகையிலே அமைந்து ஒரளவு நிவர்த்தி செய்வதாக இந்நூல்
இதுவரை வெளிவந்த அ ஒப்பு நோக்குகின்றபோது மூன்றுவ காணலாம். முதலாவது பகுதியினர் கொண்டு அதன் வடிவத் தூய்மை ே புகுத்தினர். இரண்டாவது பிரிவி பல்வேறுப்பட்ட ஆடல், L கவனத்திலெடுத்து அதனூடாக ட முன்றாவது பிரிவினர், நமது கூத்தும இணைத்துப் புதிய உள்ளடக்கங்கள் பண்பாடு என்பனவற்றில் மாற்றம் உணர்ந்து மாற்றத்தின் இயக்கவிய தமிழ் நாடக மரபை புனரமைத் முக்கியமானதாகும். அந்தவகைய மக்களுக்கும் பயனளிக்கும் வகையி
லெனின் மதிவானம்

கின்ற சமூகமாற்றங்களும் புதிய துக்களிலும் தாக்கம் செலுத்தக் தகைய விருத்திகளும் மாற்றங்களும் டை மையமாகக் கொண்டிருக்கும் அதனை சமூகமாற்றத்திற்குரியதாக ப ஜனநாயக முற்போக்கு மார்க்சிய கைய கலை இலக்கிய பிரவாகத்தில் ாரின் முயற்சியாகவே இந்நூலாக்கம்
ள்ள வரைபடங்கள், இவ்வாய்வினை ாக் கூடிய திறனை வழங்குககின்றது.
கின்ற போது அவற்றோடு நேரடித் ட்டுமே பயன்பாடு உடையதாக த்தில் அவைபற்றிய தகவல்களும் வை பொது மக்களின் ஆர்வத்தைத் இவ்வகையில் அரங்கியல் குறித்த 5 குறைவு. அவ்வாறு செய்யப்பட்ட கத்தினுள்ளேயே முடங்கிவிட்டன. ப்வாளர்களுக்கும் நிபுணர்களுக்கும் காணப்படுகின்றன. இக் குறையை b அமைந்துள்ளது. ரங்கியல் தொடர்பான ஆய்வுகளை பிதமான போக்குகளை அடையாளம் குறித்ததொரு கூத்து மரபை எடுத்துக் கெடாதவாறு புதிய உள்ளடக்கத்தைப் னர், பல கூத்து மரபுகளிலிருந்து ாடல், அளிக்கை முறைகளைக் திய உள்ளடக்கங்களை புகுத்தினர். ரபுகளுடன் உலகநாடகமரபுகளையும் ளைப் புகுத்தினர். தமிழர் சமுதாயம், ஏற்பட வேண்டியதன் அவசியத்தை லை உணர்ந்து அதனடிப்படையில் ததில் சி. மெளனகுருவின் சாதனை பில் ஆய்வாளர்களுக்கும் பொது ல் இந்நூல் அமைந்துள்ளது.
முச்சந்தி ப்ளொக்ஸ்பொட்.கொம்
149

Page 178


Page 179
திருக்குறளு
புதிய
'திருக்குறளில் கல்விச் சிந்தனைகள் சமூ நூல் கலாநிதி ந. இரவீந்திரனால் எழு நண்பர்கள் வட்டத்தின் (விஞ்சு பதிப்ட வெளிவந்துள்ளது. பொதுவாகவே களி சமூக அநீதிகளையும் அடக்குமுறைகை தளத்தில் அடையாளம் கண்டு ெ திருக்குறளின் வழி கல்விச் சிந்தனை கோணத்தில் ஆய்வு செய்ய முனைகி
மிக அண்மைக் காலம் ெ நிராகரிக்கப்பட்டு வந்துள்ளது. நவீ மேலைத்தேயக் கல்வி மரபே, ப அதன் ஆரோக்கியமான திசையில் கீழைத்தேய சிந்தனைகள் யாவும் மூன்றாம் உலக நாடுகளைச் சார் கசக்கிப் பிழிந்துள்ளது என்பதைக் காணக்கிட்டுகின்றது. இந்தச் சிந்தன வெளிப்பட்டுள்ளதை அவதானிக்க சூழலில் மேற்கு நாடுகளின் மேலா திணிக்கும் வகையில் மேற்கொள் நடவடிக்கைகள் மற்றும் அதன் விை நவீனத்துவம் முதலிய கோட்பாடுகள் தடையாக மதப்பற்றும் சாதிப்பற் கூடத் தடையாக இருக்கின்றன" பண்பாட்டு பாரம்பரியங்கள் சகலவ பண்பாட்டையும் பாரம்பரியத்தையு மட்டுமே கருதியதால் ஏற்பட்ட சிந்த முலமாக நமது பண்பாட்டில் ( உள்ளடக்கக் கூறுகளையும் வடிவங்கி வாழ்விலிருந்து விடுபட்டு தொலை புத்திஜீவிகள் திருக்குறளை நிராகரிப்
லெனின் மதிவானம்

16
|க்கும் கல்வியியலுக்குமான பார்வை - புதிய பங்களிப்பு
முக நோக்கில் ஒரு மறுவாசிப்பு' என்ற தப்பட்டு வவுனியா கலை இலக்கிய கத்துடன் இணைந்து) வெளியீடாக Uாநிதி ந. இரவீந்திரனின் எழுத்துகள் ளையும் அவற்றுக்குரிய பண்பாட்டுத் வளிப்படுத்தியுள்ளன. இந்நிலையில் குறித்த ஆய்வையும் புதியதோர் ன்றது இந்நூல்.
பரை திருக்குறள் கல்வித் தளத்தில் ன காலத்தே எழுந்த சிந்தனைகளில் மனித சமுதாயத்தின் வளர்ச்சியை வளர்த்தெடுக்க முடியும் எனவும் காலாவதியானது என்ற சிந்தனை ந்த புத்திஜீவிகளின் மூளைகளைக் கல்வித் துறைசார்ந்த ஆய்வுகளில் னைப் போக்குகள் இரு தளங்களில் லாம். இன்றைய உலகமயமாதல் திக்கப் பண்பாட்டை மக்களிடம் ாளப்பட்டு வருகின்ற பண்பாட்டு ள பொருளாகத் தோன்றியுள்ள பின் "அடித்தள மக்களின் விடுதலைக்குத் றும் மட்டுமல்ல மொழிப்பற்றும் என்ற அடிப்படையில் தமிழரின் ற்றையும் நிராகரிக்கின்றன. தமிழரின் ம் வெறும் பார்பனிய கலாசாரமாக னை இது. இத்தகைய சிந்தனைகளின் முகிழ்ந்து வந்த போர்க்குணமிக்க ளையும் நிராகரிப்பதுடன் மக்களின் தூரத் தீவுக்குள் ஒதுங்கி விட்ட இந்த பது தற்செயல் நிகழ்ச்சியல்ல.
151

Page 180
மறுபுறத்தில், முற்போக் இன்றைய யதார்த்தச் சூழலுடன் டெ நூலை ஒப்புவிப்போரும், பாராயண முடிவுகளை மனப்பாடம் செய்து அ தொடர்கிறார்கள் என்ற உண்மைை எல்லாப் பிரச்சினைகளையும் தீர்த்து இவர்கள் திருக்குறளை நிராகரிப்பது சூழலுக்கேற்றவகையில்- இனக்குழு ஐரோப்பியவர்க்க ஆய்வுமுறையை அ இவ்வம்சம் தமிழ்ச் சூழலில் சாதி இனக்குழு வாழ்க்கை முறையை புறக்கணிப்பதற்கு ஏதுவாக அமைந் என்பனவற்றை சமுதாயப் பின்புலத்தி வர்க்க மரபுகள், ஒடுக்கப்படும் வ கண்டறிந்து சமூக மாற்றத்திற்குச் மனித குலத்தின் மேன்மைக்காக அ காலத்தின் தேவையாகும். இந்நிலை அவசியமானதொன்றாகும். இந்நிை பெரும்பாலான ஆய்வுகளில் திருக்கு ஆய்வுக்கான மூல நூலாக அமைந் வெளிப்பட்ட சமுதாயம் சார்ந்த சி கொள்ள முடியாது இருக்கின்றனர் நிலவுடைமை மற்றும் அதிகார பெண்ணடிமைத் தனத்தைப் போ drip LIL-L-607.
இவ்வாறானதோர் சூழலி நோக்கில் மறு வாசிப்புச் செய்த ( குறித்த சிந்தனை முதன்மை டெ லில் சமத்துவ நோக்கு, அதிகாரத் போற்றும் நெறி, உழைப்பிற்கு முத போற்றும் பண்பு முதலியன குறித் எவ்வாறு வெளிக்கொணர்கின்றது முன்வைக்கின்றார்.
இன்றைய கல்வியியல் நோக்குகின்ற போது ஒர் உண்மை
152

குவாதத்தையும் மார்க்சியத்தையும் பாருத்திப் பார்க்காது வெறுமே மூல ாம் செய்வோரும் கருதுகோள்களைவ்வப்போது பல்வேறு வடிவங்களில் ய மேற்கோள் காட்டி விட்டாலே விடலாம் என முடங்கிக் கொள்வர்: வியப்பிற்குரியதொன்றல்ல. தமிழர் ) வாழ்க்கை முறையை அறியாது புப்படியே பிரயோகிக்கமுற்பட்டனர். களின் வடிவில் முனைப்புற்றிருந்த யும் கலாசாரக் காரணிகளையும் தன. நமது பாரம்பரியம், கலாசாரம் ல் வைத்து நோக்கி அதனை ஒடுக்கும் ர்க்க மரபுகள் எவையெவை எனக் சாதகமான கூறுகளை இனங்கண்டு அதனைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளல் யில் திருக்குறள் பற்றிய மீள் வாசிப்பு லயில் திருக்குறள் பற்றிய இவர்களது றள் குறித்து எழுந்த பொழிப்புரையே திருக்கின்றது. எனவே திருக்குறளில் சிந்தனையை இவர்களால் உணர்ந்து
அதன் விளைவாக திருக்குறளை, தரப்பு சார்ந்த நூல் எனவும் அது ற்றுகின்ற நூல் எனவும் கருத்துக்
ல் திருக்குறளின் மூல நூலை சமூக இந்நூலாசிரியர், திருக்குறளில் கல்வி பற்றுள்ளது, என்பதனையும் அந்நூ துவ எதிர்ப்பு, பன்மைத்துவத்தைப் ன்மை தரும் நோக்கில் உலகியலைப் த பார்வைகளை சமுதாய நோக்கில்
என்பதைத் தக்க ஆதாரங்களுடன்
محی
பற்றிய ஆய்வுகளை உன்னிப்பாக புலனாகாமல் போகாது. அதாவது
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 181
கல்விச் சிந்தனையாளர்கள் ஒரு
என்பது ஒரு தனித்துவமான பலம் பண்பாடு, மதம் முதலியன ஏன புலங்கள் என்றும் கருதினர்.
சுயேச்சையான முழுமையான புலம் கோட்பாடுகள், அதில் தோன்று தீர்வுகள் ஆகியவை பற்றி சுய அணு சிந்தனையில் தோன்றிய கருத்துக கல்விக் கோட்பாடுகளில் மாற் மூலமாக அல்லது கல்வி இலக்குக மூலமாக, கலைத்திட்டங்களில் சி மூலமாகக் கல்விப் பிரச்சினைகளு மாணவனொருவனைத் தமது சமூ தனியே வைத்து இன்றைய சமூகவன குணாம்சங்களையும் நடத்தைகள் என்றவகையிலேயே தான் கல்விக்கே எனவே இவ்வகையான கோட்பாடுக பொருத்தமற்றவவையாகக் காணப்ப
இன்றைய காலச் கு சிந்தனையாளர்களான சாக்கிரட்டீன் ரூசோ, பிரோபல், ஜோன்டுயி, வ முதலியோர் முன்வைத்த கல்விச் சிற் கல்வி பற்றிய அறிக்கைகளில் கூ எவ்வாறு வெளிப்பட்டுள்ளது என்ப கொணர்கின்றது இந்நூல். மேற்குறித் சமூகத்திற்கும் கல்விக்கும் இடையில் கலைத்திட்டத்தின் மூலம், பாடத்த பொருத்தமான நற்பிரஜையை உரு கொண்டு செயற்பட்டனர். இவர் சமூக அமைப்பு குறித்தோ அதனடிய வேலையின்மை, பொருளாதார ஏற்ற ஏமாற்று என்பன குறித்தோ அக்க எல்லோருக்கும் பொதுவான கல்வி அச்சிந்தனை யதார்த்தத்திற்குப் பொ
லெனின் மதிவானம்

நாட்டின் சமூகவமைப்பில் கல்வி என்றும் அரசியல், பொருளாதாரம், னய சுயேச்சையான தனித்தனிப் அதனால் கல்விப்புலத்தை ஒரு என எண்ணி அதன் அடிப்படைக் ம் பிரச்சினைகள், அவற்றுக்கான ணுகுமுறையின் அடிப்படையில் தம் ளை அப்படியே வெளியிட்டனர். றங்களைக் கொண்டு வருவதன் 1ளில் மாற்றம் கொண்டு வருவதன் ர்த்திருத்தங்களை மேற்கொள்வதன் }க்குத் தீர்வு காண முற்பட்டனர். கவமைப்பிலிருந்து பிரித்தெடுத்துத் மப்பிற்கு ஏற்றவகையில் அவர்களது ளையும் எவ்வாறு மாற்றலாம் ாட்பாடுகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. ள் காலத்திற்கும் யதார்த்தத்திற்கும்
L-l-Gðl.
ழலில் போற்றப்படும் கல்விச் ஸ், பிளேட்டோ, அரிஸ்டோட்டில், பிவேகானந்தர், இரவீந்திரநாத்தாகூர் தனைகள், மற்றும் யுனெஸ்கோவின் றப்பட்ட கருத்துகள் திருக்குறளில் தைத் தக்க ஆதாரங்களுடன் வெளிக் தகல்விச்சிந்தனையாளர்கள்யாவரும் ான உறவு குறித்து சிந்தித்ததை விட, திட்டத்தின் மூலமான சமூகத்திற்குப் நவாக்குவதையே தமது இலக்காகக் களின் சிந்தனையில் சமத்துவமற்ற பாக வெளிப்பட்டு நிற்கின்ற வறுமை, ]த்தாழ்வுகள், களவு, பொய், மோசடி, றை ஏதும் இருந்ததில்லை. எனவே பி முறையை முன் மொழிந்தார்கள். ருத்தமற்றதாக அமைந்திருந்தது.
153

Page 182
கல்வியானது எல்லோருக்கு தத்துவம் பேசினாலும், ஒரு சாத் ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கேற்பவே கல்வி என்பது சமூக நியதி. அந்தவை உடைமை வர்க்கத்தின் அபிலான வகையிலான நற்பிரஜைகளை உரு இலக்காகும். திருக்குறளில் எவ்வி சகலருக்கும் சமமான கல்வி வழங்க வைக்கப்படுகின்றது என்பதை இந் வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றார். இது ( கூற்று கவனத்தில் கொள்ளத்தக்கது:
"திருக்குறள் சமத்துவ சமஸ்கிருத இலக்கியங்கள் நியாயப்படுத்தியதற்கான காரணம் < விடயத்தை மட்டும் இங்கு குறி மகதப்பேரசு உருவாக்கத்திற்கு கட் (மனுதர்ம சாத்திரம், வாத்சாயனரின் குப்தப் பேரரசுக்கு முன்னோட்ட பேரரசுகளை உருவாக்க முனையும் அவை அமைந்தன. சமூக ஏற்றத்தா வர்க்கத்தினருடைய சுகபோக வாழ்ை முழுவதையும் பிரயோகிக்கச் செய் வழிகாட்டுவன அந்த இலக்கியங்க வாசகப் பரப்பாகக் கொள்ளவில்ை முன்னிறுத்துவது போலவே அரச திருக்குறள்" தவிர, நிதர்சனமாயிருந் கணக்கான சிற்றரசுகளான நிலையி இன்னும் மூன்று நூற்றாண்டுகள் இ பேரரசுருவாக்கத்திற்கு எதிரானதாக எடுத்துக்காட்டியுள்ளது.
மேற்குலகச் கல்விச் சிந் மரபின் தாக்கம் அதிகமானதா சாக்கிரடீஸின் சிந்தனை மரபின் அரிஸ்டாட்டில் முதலானோரின் க அரசியல் குழப்பங்களுக்கும் முறைே
154

ம் பொதுவானது என சிலர் திய வர்க்க சமூகவமைப்பில் சமூக
முறையும் அமைந்து காணப்படும் கயில் சொத்துடைமைச் சமூகத்தில் ஷகளைப் பூர்த்தி செய்யக் கூடிய |வாக்குவது கல்வியின் அடிப்படை ாறு இவ்வேறுபாடுகள் களைந்து ப்படவேண்டும் என்ற சிந்தனை முன் நூலாசிரியர் தக்க ஆதாரங்களுடன் தொடர்பில் நூலாசிரியரின் பின்வரும்
நெறிக்கு முதன்மையளிக்கையில் шпт65)60т Ժngh) பேதங்களை ஆராயத்தக்கது. ஒரு அடிப்படையான ப்பிடுதல் அவசியம். கெளடலியம் டியம் கூறியது. ஏனைய இரண்டும் ன் காமசூத்திரம் என்பன- ஆசிரியர்) டமாய் அமைந்தவை. அத்தகைய சிற்றரசர்களுக்கான படைப்புகளாய் ழ்வுகளைக் கட்டிக் காத்து சுரண்டும் வை உத்தரவாதப்படுத்திஉழைப்புசக்தி துவிட ஏற்றதாக அரசு அமைவதற்கு ள். மாறாக எந்த அரசையும் தனது ல திருக்குறள், முழுச் சமூகத்தையும் ர்க்குரியவற்றையும் முன்மொழிகிறது த மூன்று பேரரசுகள் தகர்ந்து நூற்றுக் ல் - மீண்டும் பேரரசுருவாக்கத்துக்கு ருந்த சூழலில் உருவாகிய திருக்குறள் வே இருந்தது என்பதையும் இந்நூல்
தனை மரபில் கிரேக்கச் சிந்தனை கும். கிரேக்கச் சிந்தனை மரபில் தொடர்ச்சியான பிளேட்டோ, ாலத்தில் கிரேக்க நாடு பலவிதமான கடுகளுக்கும், ஒழுக்கக்கேடுகளுக்கும்
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 183
உட்பட்டிருந்த காலப்பகுதியாகும். அரசியல், அறிவியல் தொடர்பான செலுத்தக் கூடியவையாக ܡܐ அரசியலுக்கும் இடையிலான உற அறிமுகப்படுத்திய பிளேட்டோஆளு ஞானமுள்ளவர்களாகவும் சுயநல மாற்றுவதே கல்வியின் அடிப்படை அரிஸ்டாட்டில் காலத்தில் கிரேக்க மன்னர்களால் வெற்றி கொள்ளட ஆதிக்கம் நிலவியது. இந்தச் சூழ் சிந்தனை அரசு தழுவியதாக அணி இந்திய கல்விச் சிந்தனை மரபி சாணக்கியன் முதலானோர் மகத முறையினை முன்மொழிந்தனர். கெ வலியுறுத்தியிருந்த போதும் அக்க தேவையென்றவகையில் பிம்பசாரன காணலாம். ஒரு வகையில் இச்சமூக நிலையூன்றியிருந்தமையினால் இவர் தாக்கத்தைக் காணக்கூடியதாக இரு நிலைமை வேறு விதமாக அமைந் இனக்குழு வாழ் முறையில் மருத ாழுச்சியைத் தொடர்ந்து தோன்றிய அதிகாரப் போட்டியில் விவசாயம் உழைப்பவரும் கீழாகப் பார்க்கக் கூ பேரரசுகள் தகர்ந்த பின்னர் மேற்கிள எழுச்சி பெற்று வணிக கருத்தியல் திருக்குறள் எவ்வாறு ஒரு வர்க் என்பதை நூலாசிரியர் பின்வருமாறு "வணிக வர்க்கம் அதிகார வலு காலத்தவையான சிலப்பதிகா ல்களின் சமண, பெளத்தசார்பு தத்துவக் கூறுகள் முழு கொள்ளவில்லை. அதேவே மாற்றத் தத்துவமான வைதி: நிலத்துடன் பிணைக்கப்பட்ட வரவேற்றிடவுமில்லை. வரலா அம்சங்களை உள்வாங்கியதி
லெனின் மதிவானம்

எனவே இவர்களின் சிந்தனைகளில் ா கருத்துகளே அதிகம் தாக்கம் அமைந்திருக்கின்றன. கல்விக்கும் வை முதன் முதல் கல்வி உலகில் நம் வகுப்பினரையும் ஆள்வோரையும் }னற்ற நற்பண்புடையோராகவும் இலட்சியம் என வலியுறுத்தினார். நகர அரசுகள் பல மாசிடோனிய ப்பட்டு ஐக்கியப்பட்டு பேரரசின் ழலில் இவர்களின் கல்வி பற்றிய மைந்திருந்தது. இதனை நாம் வட லும் காணக்கூடியதாக உள்ளது. ப் பேரரசுக்கு உரித்தான கல்வி ளதம புத்தர் அறம் சார்ந்த கல்வியை கல்வி முறையினைப் பரப்ப அரசு }ன ஆதரித்திருந்த நிலையினைக் :வமைப்பில் அரசு தோற்றம் பெற்று களின் சிந்தனை முறைகளிலும் இதன் நந்தது. ஆனால் தமிழகத்தின் சமூக திருந்தது. அதாவது சங்ககாலத்தில் த்தினை மேலாதிக்கத்தின் விவசாய பிருந்த மூவேந்தர்களுக்கிடையிலான கீழ் நிலை எய்துவதும், உழைப்பும் டிய காலப்பின்னணி அது. மூவேந்தர் ாம்பிய அறநெறிக் காலத்தில் வணிகம் கள் மேலோங்கின. இந்தச் சூழலில் கச் சார்பற்ற நூலாகத் தோன்றியது
கூறுகின்றார்: துவை உறுதியாகப் பற்றிவிட்ட ரம், மணிமேகலை போன்ற நூ போலக்குறளில் வணிகச்சார்புத் ஆளுமையுடன் மேலாதிக்கம் ளை விவசாய வாழ்முறை க நெறிகள் சார்ந்து முழுதாய் சாதியப் பிளவுகளை வாழ்த்தி ற்று மாற்றத்தின்முற்போக்க்ான ல் வணிகவர்க்கச் சார்பைக்
155

Page 184
கொண்டிருந்த அதேவேளை, ஏதுவான - உழைப்புக்கு 6 பண்புகளிலிருந்து விலகிநிற்க பின்னது உலகம் எனப் பிரக வணிகவர்க்கப் பக்கமான மு இத்தகைய மாற்றக் காலச்
சமநிலையின் பேறெனலாம்."
அந்தவகையில் 6 கல்வியை வழங்க வேண்டும் என் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளதை வரல)
ஆதாரங்களுடனும் ஆசிரியர் வெளி
பல நூற்றாண்டுகளுக்கு
இன்றைய கல்விச் சிந்தனையா உள்வாங்கப்பட்டுள்ளது என்பதனை காட்டுகின்றது. இன்று யுனெஸ்கே கல்வியின் நான்கு தூண்களாக அ திருக்குறளில் கல்வி, கல்ல அதிகாரங்களில் எவ்வாறு ( செயலாற்றலுக்காக கற்றல் எனும் இ வினைநுட்பம், காலமறிதல், வினைே வெளிக்கொணர்வது பற்றியும், சேர்ந் விடயம் திருக்குறளில் வாழ்க்கை து அன்புடைமை முதலிய அதிகாரங்க வாழ்வதற்காக கற்றல் எனும் நான்க எனும் அதிகாரத்தில் எவ்வாறு சிறப் என்பது பற்றியும் ஆய்வு நிலை சிறப்பானதாகும். "திருக் குறளில் ச திருக்குறள் ஆராய்ச்சி வரலாற்றில் ஒ இ. சுந்தரமூர்த்தி, திருக்குறள் ஆ கல்வித்துறை சார்ந்த ஆராய்ச்சி வர அமைந்துள்ளது எனலாம்.
இங்கு சமூகமாற்றச் சிந்த6 மாற்றுக் கல்விக்கான் சிந்தனைை தமிழியியல் சூழலில் அத்தகைய சிந்த
156

வறுமையை வளர்ப்பதற்கு திரான வணிகக் கருத்தியல் குறளால் முடிந்தது. ஏரின் டனப்படுத்தியதன் வாயிலாக 0ழுச்சாய்விலிருந்து மீண்டது சூழலில் பேணிக் கொண்ட
ால்லோருக்கும் சமத்துவமான ற சிந்தனை திருக்குறளின் ஊடாக ாற்று அடிப்படையிலும் தக்க க் கொணர்ந்துள்ளார்.
முன்னர் தோன்றிய திருக்குறளில் ளர்களின் கருத்துகள் எவ்வாறு னயும் இந்நூல் அழகுற எடுத்துக் ா அறிக்கையில் முன் வைக்கப்பட்ட றிதலுக்காக கற்றல் எனும் விடயம் ாமை, கேள்வி, அறிவுடமை எனும் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது எனவும், இரண்டாவது விடயம் திருக்குறளில் செயல்வகை, போன்ற அதிகாரங்களில் து வாழக் கற்றல் எனும் மூன்றாவது ணைநலம், இல்லறம், மக்கட்பேறு, ளில் வெளிக்கொணர்வது பற்றியும், ாவது விடயம் மக்கட் பண்பு நலம் பாக வெளிக் கொணரப்பட்டுள்ளது நின்று வெளிப்படுத்தியிருப்பது ல்விச் சிந்தனை" என்னும் இந்நூல் ரு புதிய வரவு என்பார் பேராசிரியர். ராய்ச்சித் துறையில் மாத்திரமன்று "லாற்றிலும் இந்நூல் புதிய வரவாக
னையாளர்கள், செயற்பாட்டாளர்கள் ப முன் வைத்தார்கள். அத்தகைய னைக்கான அடித்தளம் திருக்குறளில்
ஊற்றுக்களும் ஓட்டங்களும்

Page 185
இருப்பதை இந்நூலின் ஊடாக அ திருக்குறளில் வெளிப்பட்டுள்ள கல்வி மார்க்சிய சிந்தனைகளின் கல்விக் ெ மூலமாக சுதந்திரமான கல்வி ஆ இத்தகைய ஆய்வுக்கு இந்நூல் வழி கூறின் தவறாகாது.
லெனின் மதிவானம்

ரிய முடிகின்றது. எதிர் காலத்தில் ச் சிந்தனையை பாரதியார், மற்றும் காள்கைகளுடன் ஒப்பு நோக்குவதன் ப்வுகளை வெளிக் கொணரலாம். காட்டியாக அமைந்துள்ளது எனக்
முச்சந்தி ப்ளெக்ஸ்பொட்.கொம்
157

Page 186


Page 187
d
“செம்மீன்'
இந்தியாவின் இலக்கிய வளர்ச்சிக்கு வழங்கியது இந்திய விடுதலை இ வளர்ச்சி, அதன் சாதனை என்பன கொண்டெழுந்த போது சமூக ெ தேசிய உணர்வு மிக்க பலர் தோன்றி தன் நோக்கி பல எழுத்தாளர் ஆகர்சித்திருந்தது. இத்தகைய தோன்றியதே இந்திய முற்போக்கு பின்னணியில் உருவாகக் கூடிய பு: கூடிய நாகரிகத்தைக் கட்டிெ முன்னின்று செயற்பட்டது. இவ்வி நோக்குவதற்கு இக்காலப் பின்னணி குறித்த தெளிவு அவசியமானதொன்
l. முதலாவது பிரிவினர்
சட்டதிட்டங்களுக்கும் 6 இலக்கியத்திற்கு புறநோ இவ்வணியினர் இலக்கி என்ற இலக்கியப் ( "கலை கலைக்காக” என் இவர்கள் கலை இலக்கிய பிரச்சினைகளின்றும் ட் பிரச்சினைகளோ அவர் இலக்கியத்தில் இடம்பெ இழப்பதாகக் கரு கூறுவதென்றால் சமூகத்தி குரலாகவே இப்போக் இலக்கியம் பிரச்சாரம் எழுப்பும் இவர்கள் தமக் படைப்புகளையே அவ்வ
லெனின் மதிவானம்

17
தகழியின் படைப்பாளுமை: என்ற நாவலை முன்னிறுத்தி.!
க் காத்திரமானதொரு உத்வேகத்தை பக்கம். இவ்வியக்கத்தின் தோற்றம்,
மக்கள் மத்தியிலே வெம்மை சூல் பாருளாதார அரசியல் துறைகளில் னார்கள். மேலும், அவ்வியக்கமானது களையும் சிந்தனையாளர்களையும் உணர்வுகளின் வெளிப்பாடாகத் எழுத்தாளர் சங்கமாகும். இந்தப் திய போக்கை, ஆழமாக விசாலிக்கக் பழுப்புகின்ற பணியில் இ.மு.எ.ச. பக்கத்தின் பங்களிப்பு சாதனை பற்றி யில் எழுந்த இலக்கியப் போக்குகள் றாகும்.
கலை இலக்கியம் சமுதாய விதிகளுக்கும் உட்படாது என்றனர். க்கம் ஏதும் இல்லை எனக் கருதிய யத்தில் அழகே பிரதானமானது போக்கினை வலியுறுத்தி நின்றனர். ற கோட்பாட்டை வலியுறுத்திய பத்தை சமூக முரண்பாடுகளின்றும் ரித்து நோக்கினர். மக்களின் கள் சார்ந்த அரசியலோ கலை ற்றால் இலக்கியம் அதன் தன்மையை துகின்றனர். வெளிப்படையாகக் ல்வாய்ப்பும் வசதியும் பெற்றவர்களின் த அமைந்து காணப்படுகின்றது. செய்யக் கூடாது எனக் கூப்பாடு குப் பிடிக்காத-முரணான இலக்கியப் ாறு நிராகரிக்கின்றனர். இவ்வம்சம்
159

Page 188
அவர்களின் வர்க்க நல6 அறிந்தோ அறியாமலே பிடிக்கும் எழுத்தாளர்களி
இரண்டாவது பிரிவினர் இலக்கியத்தை நோக்கின காலத்திற்கு முன்னரே வ , தலித் பற்றிய எழுத்துச் முடியும், "பெண்ணியம் மட்டுமே படைக்க முடி முன் வைத்தனர். மார்க்க ஏங்கல்ஸ், லெனின் இன் வர்க்கத்திலிருந்து தோன் வர்க்கம் சார்ந்த இவர்க பாரதி பிறப்பால் தலித் இ இல்லை என்பதாலே
தொடர்பாக முன் 6ை என்ற வகையில் நோக்கு என்பதே இவர்களின் வ மக்களின் போராட்டங்க குறுகி இறுதியில் படு இப்போக்கின் அடிப்பை படைக்கப்படுகின்ற இ அவனது ஆக்கபூர்மான் அழிவுக்கு இட்டுச்செல்வ
மூன்றாவது பிரிவினர் விளை பொருளாக நே உற்பத்திப் பொருளா சமுதாயத்தை உருவாக்கு என்பதை இவர்கள்
நிர்மாணிப்புகளும் எழுத் ஏற்றவகையில் மாறுகின் முன்னேற்றத்திற்கான ( பிரதிபலிக்கும் போது இ அவ்வாறில்லாதபோது ே
60

ன் சார்ந்த அம்சமாகும். இவர்கள் ா சமூகமாற்றத்திற்காகப் பேனா ன் படைப்புகளை நிராகரித்தனர்.
, தேசிய பிராந்திய வெறியோடு ார். 'கல்தோன்றி மண் தோன்றாக் ாளோடு தோன்றியது மூத்த தமிழ்' களை தலித்துக்கள் மட்டுமே எழுத
சார்ந்த படைப்புகளை பெண்கள் யும்’ என்ற குறுகிய சிந்தனைகளை சிய மூலவர்களான காரல் மார்க்ஸ், *னும் இத்தகையோர் தொழிலாளர் றவில்லை என்பதற்காக தொழிலாள ளின் சிந்தனைகளை நிராகரிப்பதா? இல்லை என்பதாலோ அல்லது பெண்
இவரது சாதி - பெண் விடுதலை வத்த கருத்துகளை நிராகரிப்பதா? கின்ற போது நிராகரிக்க வேண்டும் ாதமாக அமைகின்றது. உழைக்கும் நளைச் சிதைத்து அதனைக் கூனிக்
தோல்வி அடையச் செய்வது டயாகும். இவ்வகையில் இவர்களால் லக்கியங்கள் யாவும் மனிதனை
7 செயற்பாட்டிலிருந்து பிரித்து தாகவே அமைந்திருக்கின்றன.
கலை இலக்கியத்தை சமுதாயத்தின் ாக்கினர். இலக்கியம் சமுதாயத்தின் அமைந்திருப்பதுடன் அது கின்ற பணியினையும் ஆற்றுகின்றது உறுதியாக நம்பினர். அழகியல் து நடைகளும் சமுதாயச் சூழலுக்கு ாறன. அந்தவகையில் சமுதாயத்தின் முயற்சிகளைச் சிறந்த முறையில் இலக்கியம் புத்துயிர்ப் பெறுகின்றது. தேக்கம் அடைகின்றது. சமூகமாற்றப்
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 189
போராட்டத்தில் கையிே வாளாக இலக்கியம் திக போராட்டத்தில் அக்கறை அரசியல் பொருளாதார அக்கறை செலுத்த வேண் கலை இலக்கியப் போரா என்பதன் அவசியத்தை உ
இவ்வகையில் இ.மு.எ.ச.தி அல்லாத தேசிய ஜனநாயக முற்பே வழங்கினர். இவ்வகையில் மூன்றா இதயமாகத் திகழ்ந்தனர். இவ்வண அதன் மாற்றத்தில் பங்கு கொள்ளு மாணவர்கள், புத்திஜீவிகள் இன்னு கொண்டு சமூகப் போராட்டங்களை
இ.மு.எ.ச. சர்வதேச பா பிற்போக்கு சக்திகளுக்கு எதிராகவு முன்னெடுத்தனர். இவர்களின் சிந்த தத்துவார்த்தத் தளத்தில் முன்ே அந்நியர் ஆட்சியை எதிர்ப்பதா பின்னர் இந்தியாவில் தோன்றக் சு குறித்தும் கவனம் செலுத்தத் தலை கணக்கிலெடுத்து ஒவ்வொரு மாற இலக்கியங்கள் குறித்துத் தீவிர கவன
இதன் தாக்கத்தை நாம் கே படைப்புகளில் காணலாம். குமரன் ஆ பவுர், பொன்குன்றம் வர்க்கி, குரூ எழுத்துகளில் இவ்வியக்கத்தின் தாக் சுதந்திரப் போராட்டத்தில் நேரடியா
இத்தகைய இலக்கியப் ( பதித்தவர் தகழி சிவசங்கரம்பிள்ை நாவல்களில் ஒன்றுதான் செம்மீன் சாகித்ய அகடமி பரிசும் கிடைத் வெளிவந்தது. இதன் காரணமாக பெற்றது.
லெனின் மதிவானம்

லந்திச் செல்லக் கூடிய போர் கழ்கின்றது. எனவே சமூகமாற்றப் ர கொண்டு செயற்படுகின்றவர்கள் T போராட்டங்களில் எத்தகைய டுமோ அதேயளவு அக்கறையைக் ட்டங்களிலும் செலுத்த வேண்டும் ணர்ந்திருந்தனர்.
ற்கு கம்யூனிஸ்டுகளும் கம்யூனிஸ்ட் ாக்குச் சக்திகளுமே உந்து சக்தியை வது அணியினரே இ.மு.எ.ச.திற்கு ரியினர் புதியதோர் சமூகத்திற்காக நம் தொழிலாளர்கள், விவசாயிகள், வம் இத்தகையோரை இணைத்துக் முன்னெடுத்தனர்.
ஸிசத்திற்கு எதிராகவும் உள்நாட்டு ம் உறுதிமிக்கப் போராட்டங்களை னை, செயற்பாடுகள் என்பன ஒரு னறிச் சென்றது. அத்தத்துவமானது க மட்டுமன்று, சுதந்திரத்திற்குப் கூடிய புதியதோர் சமுதாய மாற்றம் Uப்பட்டிருந்தன. இந்தியச் சூழலைக் திலத்திலும் முகிழக் கூடிய கலை னமெடுத்தனர்.
ரளத்தில் தோன்றிய கலை இலக்கியப் ஆசான், கோசதேவ், வைக்கம் முகமது ரப், பொற்றேகாட் முதலானோரின் கத்தைக் காணலாம். இவர்களில் சிலர் ாகப் பங்குகொண்டவர்கள்.
போக்கில் முக்கியமான தடத்தைப் ளை. அவர் எழுதிய முக்கியமான (1958). இந்நாவலுக்கான கேரள தது. இந்நாவல் திரைப்படமாகவும் இந்நாவல் பலருடைய கவனத்தைப்
161

Page 190
கதை இப்படித்தான் தொடங்குகின்ற
கேரளத்துக் கடற்கரை கிராமங்களைக் கொண்டது. கடg கொண்டு எளிய மீனவர்கள் வாழும் அத்தகைய சேரியை மையமாகக் கெ
கடின உழைப்பின் அடையத் துடிக்கும் செம்மன்குஞ் வடிவும் திடகாத்திரமும் கொண்ட வர்ணிக்கத்தக்களவிற்கு அவள் நா கறுத்தம்மா சிறுவியாபாரியான இளைஞனைக் காதலிக்கின்றாள். அது நிறைவேறாது முடிகின் நிறைவேறாது என்பது கறுத்தமா? சமூகக் கட்டுப்பாடுகள் வலுவ பரிக்குட்டியிலிருந்து தன் நினை6 முடியவில்லை. இவ்வாறான நிலை மீனவனான பழனி என்ற இளைஞை அநாதை.
கறுத்தம்மாவின் தந்தை ெ வாங்குவதற்காக சம்பாதித்த பணத் பரிக்குட்டியிடம் பணத்தைப் பெறு: தருவதாக வாக்குறுதி கொடுத்த :ெ தவறுகின்றான். பரிக்குட்டிக்கு மீன் திருப்பிக் கொடுக்கவும் செம்மன்கு ஏற்பட்ட தோல்வி ஒருபுறமும் இன்னொரு புறமும் வாட்டி வதைக்க கடற்கரைப் பரப்பில் பைத்தியக்கார
கரம் பிடித்த கணவனு வாழ கறுத்தம்மா எவ்வளவோ தோல்வியையே தழுவுகின்றாள். நாள் சித்திரிக்கும் பகுதிகள் உள்ளத்தை கறுத்தம்மாவின் ஒழுக்கத்தில் ஒருசந்தர்ப்பத்தில் தோணியைச்செலு
162

து :
எத்தனையோ சிறு சிறு மீனவக்
துடன் தம் வாழ்வை இணைத்துக் சின்னஞ்சிறு செம்படவச் சேரிகள்.
ாண்ட மீனவர்களின் கதை.
மூலம் உயர்ந்த வாழ்க்கையை ந்க, அவனது மகள் கறுத்தம்மா, பெண். கடல்கன்னி என
வலில் பாத்திரமாக்கப்பட்டுள்ளாள்.
பரிக்குட்டி என்னும் முஸ்லிம் அவர்களது காதல் தூய காதல். ரது நாவல். அவர்களது காதல் வுக்கும் பரிக்குட்டிக்கும் தெரியும். ானவையாகக் காணப்படுகின்றன. 0)GI அகற்ற கறுத்தம்மாவால் யில் மிகுந்த சோகத்துடன் இளம் ன மணக்கின்றாள். பழனி யாருமற்ற
சம்மன்குஞ்சு தான் சொந்தப் படகு துடன் மிகுதியை நிறைவு செய்ய கின்றான். பணத்திற்குப் பதிலாக மீன் Fம்மன்குஞ்சு அதனை நிறைவேற்றத் கொடுக்கவும் வாங்கிய பணத்தை ஒத்சு மறுத்துவிடுகின்றான். காதலில் வியாபாரத்தில் ஏற்பட்ட நஷ்டம் பரிக்குட்டி அநாதரவான நிலையில் னைப் போல் அலைந்து திரிகின்றான்.
க்கு உண்மையான மனைவியாக முயன்று பார்த்தாள். இறுதியாக லில் இந்த மனப் போராட்டத்தைச்
உருக்குவனவாய் அமைந்துள்ளன. ந்தேகம் கொண்ட மீனவர்கள் த்துவதில் முரட்டத்தனமாக நடந்துக்
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 191
பழனியை ஏசுகின்ற போது கறுத்த மறுநாட் காலையில் பழனியை ஒ. காட்சி, பழனி கறுத்தம்மாவின் வாசிக்கின்ற போது வாசகனின் கண்க கறுத்தம்மாவின் ஒழுக்கம் குறித்து ஊர்ப்பழிச் சொல் இவ் இளம் தம்ப சின்னாபின்னமாக்குகின்றது.
இது இவ்வாறிருக்க கறுதி ஏற்பட்ட தகராறில் நோயாளியாகிவ இறந்துவிடுகின்றாள். மரணப்படுக்ை சென்றமையினாலும் பழனி கறுத் பிடிவாதமாக இருந்ததனாலும் கோ இறப்பை கறுத்தம்மாவிற்குத் தெரின் இறப்புச் சேதியை கறுத்தம்மா? திருக்குன்னப்புழைக்குப் போகிறான். சக தோணிக்காரர்கள் தவறான வீட்டிலிருக்கும் மனைவி கற்பொழுச் கோபத்திற்கு ஆளாக வேண்டிவருவ ஆபத்தாகிவிடும் என்ற புராணிக ந மீனவர்கள் பழனியிடமிருந்து வில மிகவும் சிரமப்பட்டு வாங்கிய சிறி போக வேண்டிய நிலைமை ஏற்ப கறுத்தம்மாவிற்கும் பழனிக்கும் இ உக்கிரம் அடையச் செய்கின்றன. இ பழனி கடலை நோக்கி செல்கின்றா இழக்கும் அளவுக்கு கடலின் வெகு சமூகத்தாலும் கணவனாலும் பாதி விளிம்பிற்கே சென்று விடுகின்றா அவளை பரிக்குட்டி மீது காதல் நிர்ப்பந்திக்கின்றது. இதே நேரத் கடலுக்குச் சென்ற பழனி துாண்டி: உயிரிழக்கின்றான்.
எதிர்பாராதவிதமாக அந்த கடற்கரையையே நாசமாக்க திரும்பி வரவில்லை. இருதினங்களு
லெனின் மதிவானம்

ம்மாவையும் இழுத்துவிடுகின்றனர். துக்கி விட்டே கடலுக்கு செல்லும் மனவோட்டங்கள் யாவற்றையும் கள் குளமாவதைத் தடுக்க முடியாது.
பழனிக்கு நம்பிக்கையிருப்பினும் பதிகளின் வாழ்க்கையைச் சிதைத்துச்
த்தம்மாவின் திருமணத்தின் போது பிட்ட சக்கி (கறுத்தம்மாவின் தாய்) கையிலிருந்த தன் தாயை விட்டுச் கதம்மாவைக் கூட்டிச் செல்வதில் பமடைந்த செம்மன்குஞ்சு சக்கியின் விக்க மறுத்துவிடுகின்றான். எனவே விற்குத் தெரிவிக்க பரிக்குட்டியே - அவனைக் கடற் கரையில் கண்ட கதையைப் பரப்பி விடுகின்றனர். க்கம் கெட்டுவிட்டால் கடல் தாயின் துடன் அது கணவனின் உயிருக்கும் ம்பிக்கையைக் காரணம் காட்டி சக கிவிடுகின்றனர். தனியாளாகி, தான் யே தோணியிலேயே மீன் பிடிக்கப் டுகின்றது. இவ்வாறான நிகழ்வுகள் படையே குடும்ப முரண்பாடுகளை ந்த வேதனையும் துன்பமும் வாட்ட ன். இந்நிலைமை அவனது உயிரை தூரத்திற்கே செல்ல வைக்கின்றது. ப்படைந்த கருத்தம்மா விரக்தியின் ள். இந்தச் சூழல் இயல்பாகவே கொள்ளவும் பாலுறவு கொள்ளவும் எதில் மீன் பிடிப்பதற்காக ஆழ் லில் மாட்டிய சுறாவுடன் போராடி
டலில் ஏற்பட்ட புயல்காற்று கியது. கடலுக்குச் சென்ற பழனி க்குப் பின், ஆண் - பெண் ஆகிய
163

Page 192
இரண்டு பிணங்கள் கடற்கரையில் கறுத்தம்மாவும். அவை ஒன்றைெ அதேசமயம் செறியெழிக்கல் என்ற ண்டிலை விழுங்கிவிட்ட சுறாமீனும்
இந்நாவலின் பாத்திரப் படைப்புகள்
கறுத்தம்மாவை எடுத்துக்
கடற் கரையில் தன் காதலன் பரிச் நாவலின் இறுதிவரையில் 9G பரிக்குட்டியின் மீது காதல் கொண் பூரிப்பையும் தகழி இவ்வாறு சித்திரி
" அன்றும் பரிக்குட்டி பாடி குடிசையினுள் முடங்கிக் பாட்டைக் கேட்டுக் கொண பரிக்குட்டியிடம் சொல்லிவிட தோன்றியது. அதாவது: அவழு வெறித்துப் பார்க்க கூடாது. விஷயமும் சேர்ந்து கொண்ட
வெகு உற்சாகத்துடன் ப திரிந்து கொண்டிருந்தாள். இரண்டு என்ன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு விட்ட பார்க்க வேண்டிய சங்கதிகளும் முன் அறிந்து கொள்ளத் தொடங்கினாள். தருகின்ற விஷயங்கள் அல்லவா அை வேண்டும். எடுத்து வைக்கும் ஒவ்ெ அவள் எடுத்து வைக்க வேண்டும் பார்த்த பின்னர், முன்போல் ஒடியாட ஒர் ஆண்மகன் அவளுடைய மார்ப பருகிவிட்டான். அவள் ஒரு யுவ சந்தேகம்? (ப.25)
காதல் தோல்வியுற்று எல் என்ன என்பதையே அறியாது நிற்கும் படம் பிடித்துக் காட்டுகின்றார்:
164

ஒதுங்கின. அவை பரிக்குட்டியும் பான்று ஆரத்தழுவிக் கொண்டன.
அடுத்த ஊரின் கடற்கரையில் தூ ஒதுங்கின.
இவ்வாறு அமைந்திருக்கின்றன:
கொண்டால் கதாநாயகியான அவள் க்குட்டியிடம் உரையாடுவதிலிருந்து வள் பாத்திரமாக்கப்பட்டுள்ளாள். ட அவளின் மனவோட்டங்களையும் க்கின்றார்:
னான். சிதலமடைந்த அந்தக் கிடந்தவாறு கறுத்தம்மா ர்டிருந்தாள். ஒரு விடயத்தை - வேண்டுமென்று அவளுக்குத் ளுடைய மார்பகங்களை அவன் அதோடு இப்போது மற்றொரு து அவன் பாடவும் கூடாது!
ட்டுப் பூச்சி போல் அவள் பறந்து டு நாட்களுக்குள் அவளிடம் என்ன ன ஆற அமர அமர்ந்து சிந்தித்துப் ளைத்து விட்டன. தன்னையே அவள் வாழ்வுக்கே ஒரு முக்கிய்த்துவத்தைத் வ! அவள் தன்னைக் காத்துக் கொள்ள வாரு அடியும் மிகுந்த கவனத்துடன் . இவைகளையெல்லாம் சிந்தித்துப் டித் திரிந்து கொண்டிருக்க முடியுமா? கங்களை வெறித்து, அதன் அழகைப் நியாகி விட்டாள் என்பதில் என்ன
லாவற்றையும் இழந்து தனக்காக வழி பரிக்குட்டியைத் தகழி பின்வருமாறு
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 193
"வாழ்க்கையில் தனக்குச் சொந்த இழந்துவிட்டுப் பித்துப் பிடித்தவன் பாடிக்கொண்டே அலைந்து திரிந்து மனமுருக, மிகுந்த பரிவுணர்ச்சியுட6 கறுத்தம்மாவின் முன்னால் தோன்ற வரை இப்படிப் பாடிக் கொண்டே கடற்கரையில் கேட்க வேண்டாமா? சொன்ன வார்த்தைகள் அவளுடைய
அரயனாக வாழ்வதற்குரிய மனைவி கறுத்தம்மா பற்றி எழுகின் வாட்ட, அத்தகைய யதார்த்தச் மனவோட்டங்களையும் தகழி இவ்வ
".அரயனாக கடலின் அருமைக் குழ அவனது வேட்கை எத்தனை அழகா6 வரையிலும் அத்தனை பெரிய அை சொல்லலாம் - எழுந்து அவனது சென்றது. மறு வினாடி அதே அலை உறிஞ்சி எடுத்துக் கொண்டு, பந்து சுருட்டிக் கரை மீது தூக்கி எறிந்து வி
பழனி தோல்வி கண்டு வி விட்டான் அவன். அவன் சட்ெ குஞ்சனுடைய வீட்டைப் பார்க்க ஏறிட்டுப் பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட் "கடல் வேலைக்கு நான் லாயக்கத்தவ
ஒரு கணம் பதில் சொல்ல முடியாம6
"டேய், வந்து.வந்து" "அது பொய். பச்சைப் பொய். அ6 நல்லாத் தெரியும்." "இருந்தாலும் எல்லோரும் சொல்றா மிகுந்த கோபத்துடன் பழனி கத்தின "சொல்லாங்க” அவன் வழி பார்த்துத் திரும்பி நடந்:
லெனின் மதிவானம்

மென்று இருந்த அனைத்தையும் போல் கடற்கரையில் வாய்விட்டுப் கொண்டிருக்கும் பரிக்குட்டி, பஞ்சமி ன் விவரித்தாளே, அதே கோலத்தில் பினான். நான் வாழ்நாள் முடிவது - இருப்பேன், திருக்குன்றப்புழைக் அதற்காகத்தான், என்று அவன் அன்று செவியினுள் முழங்கின."(ப.332)
பழனியின் ஆளுமை குறித்தும் தன் ற ஊர்ப் பழிச் சொற்களும் அவனை சூழலில் பழனியின் நிலையையும் ாறு சித்திரிக்கின்றார்:
முந்தையாக வாழ்ந்தே திருவது என்ற னது. மலைபோல் ஒர் அலை - அன்று ல ஒன்று எழுந்தது இல்லை என்று தலைக்கு மேலாக உருண்டோடிச் அவனது சக்தி அனைத்தையும் ஒட்ட போல் அவனை ஒரே சுருட்டாய்ச் பிட்டுச் சென்றது.
ட்டான். சோர்வினால் கீழே விழுந்து டன்று எழுந்திருந்து வலைக்காரன் ஓடினான். அவனுடைய முகத்தை க வேண்டியிருந்தது.
J60TIT?"
ஸ் தயங்கினான்குஞ்சன்:
வ கெட்டுப் போனவ இல்லே. எனக்கு
ங்களே”
T6ửT:
5|T6ar.
165

Page 194
இவ்வகையில் இந்நாவலை என்ற மீனவனின் உயர்வையும் வீழ்ச்சி இன்னொருவகையில் கடற்கரைக்க கதை காதலுக்காகத் தான் செய்வது த் கதை ஊக்கமும் உற்சாகமும் உருவான கதை: ஆண்மையும் ரோசமும் கெ கதை என்று சொல்லத்தக்க வகையி வாழ்வியல் கோணங்களின் பல் பரி முனைகின்றார். ஏனைய பாத்திரங்க படித்துச் சுவைக்கவேண்டியதுதான்! அசாதாரணமான ஆற்றலைப் பெற். கூறலாம்.
இக்கதையின் ஊடாக ஆசி என்பதும் சுவாரசியமான வினாவாகு
அடித்தட்டு மக்களின் வாழ இரண்டு விதங்களில் காணலாம். ; நெருக்கடிகளையும் முரண்பாடு அடைந்தவர்கள் கிராமப்புற வா அவ்விலக்கியத் தொகுதியை நோக்கு என்பன அவ்விலக்கியத் தொகுதியி எனக் கூறுவர். இதனை வெறும் என விமர்சகர்கள் கூறுவர். கிராம் பார்ப்பவர்களுக்கு இன்பலோகமா புறத்தோற்றங்கள் என்பதை அறிவத பின்னணியோ இடம் தருவதில்லை காணப்படும் முரண்பாடுகளையும் அவதானிப்பவர்களுக்கு அப்பண்பா சூது, பொறாமை போன்ற பண்பு தடையிராது. பேராசிரியர் க.கைல படைத்த அத்தனைக் 'கெடுபிடிகளும் வாழ்க்கை அங்கும் போராட்டந் தா வகைமாதிரியான சூழலில் இயங்க. படைக்கும் படைப்பாளியே இன்ல தருவோனாகின்றார். இந்த இரண்டா வெளிப்படுத்தியதில் செம்மீன் நாவல் 166

நோக்குகின்றபோது செம்மன்குஞ்சு யையும் குறிக்கும் கதையாக உள்ளது. ன்னி கறுத்தம்மாவின் துாய காதல் யோகம் என்றுணராத பரிக்குட்டியின் எ கறுத்தம்மாவின் தாயான சக்கியின் ாண்ட பழனி என்ற இளைஞனின் ல் கேரள மீனவக் கிராமமொன்றின் மாணத்தை நாவலாசிரியர் சித்திரிக்க களின் குணநலன்களை வாசகர்களே இந்நாவலில் எளிய கதாபாத்திரங்கள் று விளங்குகின்றது எனத் துணிந்து
பிரியர் எதனை உணர்த்த வருகின்றார்
ம்.
ழ்க்கையைப் படைப்பாக்கியவர்களை ஒன்று நகர வாழ்வில் ஏற்படுகின்ற களையும் கண்ட அதிருப்தி ழ்வை இன்பலோகமாகக் கருதி பவர்கள். எளிமை, இனிமை, தூய்மை ன் உயிர் நாடியாக அமைந்துள்ளது உணர்ச்சிமயமான கற்பனாவாதம் வாழ்க்கை தூரத்தே விலகி நின்று கத் தென்படும். அவை வெறும் ற்கு அவர்களது உணர்வோ வர்க்கப் ப.' மறுபுறத்தில் அவ்வாழ்க்கையில் ம் பிரச்சினைகளையும் கூர்ந்து ட்டினுள் உள்ள மோதல்கள், பிணி, ள் அங்குள்ள வடிவில் தென்படத் ரசபதி கூறுவது போல " மனிதன் குறைந்த அளவிலேனும் அங்குண்டு. ன்." இந்த யதார்த்தத்தை உணர்ந்து 5 கூடிய உண்மையான மாந்தரைப் றய மக்கள் இலக்கியத்திற்கு உயிர் வது இலக்கியப் போக்கினை அழகுற புக்கு முக்கிய இடமுண்டு.
மாற்றுக்களும் ஓட்டங்களும்

Page 195
இந்நாவலில் கறுத்தம்மா சொற்கள் இதற்குத் தக்கசான்று திருமணமாகிச் சென்ற ஊரான திரு மீது சக பெண்களால் பாடப்படு பின்வருமாறு சித்திரித்துக் காட்டுகி:
“. அன்று கடற்கரையில் வியாபாரத்திற்குச் சென்றுவரும் சேர்ந்து, ஒரே கட்சியாக நின்று வந்தபடி வைது நொறுக்கினர். அவ சொல்லக் கூடக் கறுத்தம்மாவின் ந ஐந்தாறு பெண்களுக்குப் பதில் ெ வாய்விட்டு அழுது விட்டாள்! { கத்தினாள்:
" ஏதோ ஒரு கடற்கரையி கட்டிக்கிட்டுக் கிடந்தவ, நம் சேர்ந்திருக்கா.” அப்போது மற்றொருத்தி சொன்னா
"அவளுக்கு நிறைய வியாபா எல்லா வீட்டிலேயும் அவ ஆம்பளைங்க சொல்லுவாங் காரியல்ல அவ."
இப்படியெல்லாம் 伍。 பேசும்படியாகிவிட்டது. (பக்.244,2
மேலும், செம்மன்குஞ் ஊர்மக்களுக்கும் செம்மன்குஞ்சு இறுக்கமான சமூகக்கட்டுப்பாடு என்பன கிராம வாழ்க்கையில் கா எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.
இத்தகைய முரண்பாடு அம்மக்களிடையே துளிர்விட சுட்டிக்காட்டத் தவறவில்லை. எடு
லெனின் மதிவானம்

பற்றி எழுகின்ற சமுதாயப் பழிச் களாகக் காணப்படுகின்றன. தான் க்குன்னப்புழையில் கறுத்தம்மாவின் ம் வசைமொழிகள் பற்றி ஆசிரியர் ன்றார்:
பெரும் பூசல் ஒன்று கிளம்பிற்று. மற்ற எல்லாப் பெண்களும் ஒன்று கொண்டு கறுத்தம்மாவை வாயில் ர்களில், ஒருத்தியின் ஏச்சுக்குப் பதில் Tவுக்கு நீளம் பற்றாது. பின் எவ்வாறு சால்லப் போகிறாள் அவள்? இவள் ஒருத்தி அப்போது கோபவெறியில்
லே எவனோ ஒரு துலுக்கப்பயலெக் ப கடற்கரையை அழிக்க வந்து
it:
ரம் கிடைக்கத்தான் செய்யும். கிட்ட தான் வாங்கணும்னு க. ஆளை மயக்குற ராங்கிக்
றுத்தம்மாவின் எதிரே நின்று 45)
ந்க, அச்சக்குஞ்சு முரண்பாடு $கும் இடையிலான முரண்பாடு: 5ள் மரபுகள் சாதியப் பிரிவுகள், ணப்படும் முரண்பாடுகளுக்குத் தக்க
களைச் சுட்டிக்காட்டிய ஆசிரியர் டிருந்த மனிதாபிமானத்தையும் த்துக்காட்டாக சக்கி இறந்த பின்னர்
167

Page 196
செம்மன் குஞ்சு தனக்கு இரண்ட செல்வாக்குடன் இருந்து தனது கண கண்டங்கோரனின் மனைவியைத் காலப்போக்கில் ஏற்பட்ட குடு செம்மன்குஞ்சு வீட்டை விட்டு ெ நிலையில் கடற்கரையைச் சுற்றி வரு முன்னர் முரண்பட்ட அச்சக் குஞ் அழைத்து ஆதரிக்கின்றாள். இது நாகரிகத்தை எடுத்துக் காட்டும் ஒரு
இந்நாவல் ஒருவகையில் கொடிய வறுமை, எளிமை, இவற்ற என்பனவற்றைத் தத்ரூபமாகச் சித் அவர்கள் எவ்வாறு ஏற்றுக் ( நல்லோரைக்காத்து தியோரை அ அம்மக்கள் கொண்டுள்ள நம்பிக் கருத்தோட்டம் போன்ற அம்சங் தீட்டப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறே இந் வாழ்வில் இடம்பெறக் கூடிய இன் ஆசிரியர் படைப்பாக்கம் செய்யத் த
வலை நிறைந்து வழியும் நகரத்திற்குச் சென்று கொண்டாடு முறை ஆயில்ய விழாவை வெகு சி வாழ்க்கை முறையில் முகிழக் கூடிய காதல் எல்லாம் மனக்கண் முன் தே இவ்வாறு நெற்கன்றம், திரிகுன்றம் அவர்களது வாழ்வும் எவ்வாறு 6 என்பது பற்றியும் நாவல் சித்திரிக்கி
மற்றொரு முக்கியம உரையாடல்களெல்லாம் கேரளத் சேரிகளின் மண்வாசனை மணங்கம அவற்றைப் புரிந்து கொள்வதில் உரையாடல்கள் தக்க எடுத்துக்காட்
168

ம் தாரமாக (ஒரு காலத்தில் மிகுந்த வனின் இறப்பிற்குப்பின்நிராதரவான) திருமணம் செய்து கொள்கின்றான். ம்பத்தகராறு காரணமாக அவளை வளியேற்றி விட அவள் அநாதரவான கின்றாள். இந்தச் சூழலில் அவளுடன் சுவின் மனைவி அவளை வீட்டிற்கு உழைக்கும் வர்க்கத்திற்கே உரித்தான
குணாம்சம்.
மீனவர்களின் அயராத உழைப்பு, பினடியாக எழக்கூடிய முரண்பாடுகள் திரித்துள்ளது. இந்த வாழ்க்கையை கொண்டார்கள் என்பது பற்றியும் ழிக்கும் கடலன்னை, அதன் மீது கைகள், அவற்றினடியாக எழுகின்ற கள் இந்நாவலில் நுண்ணயத்துடன் தக் கடினமான சூழலிலும் அவர்களின் ன்பங்கள், களியாட்டங்கள் குறித்தும் 5வறவில்லை.
நாட்களில் மீனவர்கள் அருகே உள்ள வார்கள். அவ்வாறே ஆண்டுக்கொரு றப்பாகக் கொண்டாடுவார்கள். இந்த காதல் - நிறைவேறிய நிறைவேறாத ான்றும் காட்சி நாவலில் வருகின்றது. புழைகிராமத்து மீனவர் குடிசைகளும் ாளிமையும் அன்பும் நிறைந்துள்ளது ன்றது.
T60T விடயம், இந்நாவலின் தில் உள்ள மீனவச் செம்படவர் ழம் பேச்சுத் தமிழில் அமைந்துள்ளன. ரமம் இல்லை. நாவலில் பின்வரும் டுகளாகும்.
உாற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 197
செம்மன் குஞ்சுக்கும் சக்கிக்கும் இ செம்மன் குஞ்சு சொன்னான்:
"அதெல்லாம் எனக்குத் தெரிய வேண்டாம். நானும் ஒரு மனிசப் சக்கி கோபத்துடன் சொன்னாள்
“பூ மனிசன் அப்படி நெனச்சிக் அநியாயமா கெட்டுப் போவா ஆ "போடி போ ! அதுக்கு ஸ்லே கொடுத்திடுவேன்”
"அது என்னமா முடியும்? காசு வருவான்னு கேக்கறேன்" "இதைக் கேளு புள்ளே” என்று திட்டத்தை சவிஸ்தாரமாகச் ெ கறுத்தம்மாவும் அதை நூறா? கொண்டிருந்தாள்.
வருத்தத்துடனும், கோபத்துடனு
"அப்போ தோணியும் வலையும் (ப. 21)
இவ்வாறேகறுத்தம்மாவிற்கும்ப உரையாடல்களும் சுவாரசியமிக்
இருவரும் ஒருவருக்கெருவர் எது அந்த மெளனநிலை அப்படியே
கவலை கொண்டவள் போல் கறு
"அம்மா இப்போ வந்துடுவாங்க "அதனால என்ன?”
பயந்து போய் அவள் சொன்னா
"ஐயோ, அது தப்பு. பெரிய தப்ட
நீ உள்ளே இருக்' நின்னுக்கிட்டிருக்கேன். பின் என
லெனின் மதிவானம்

இடையிலான உரையாடல்:
|ம். நீ ஒண்ணும் சொல்ல
பிறவிதானே.”
கிட்டிருந்தாப் போதும். மக ஆமா." ா நான் அவளைக் கட்டிக்
கொடுக்காமெ எந்தப் பய
ஆரம்பித்து, தன் வாழ்க்கைத் சான்னான் செம்மன் குஞ்சு. வது முறையாகக் கேட்டுக்
றும் சக்கி கேட்டாள்:
சம்பாதிச்சிட்டு உக்காந்திரு."
ரிக்குட்டிக்கும் இடையிலான கதாய் காணப்படுகின்றன.
வும் பேசிக் கொள்ளவில்லை. ப நீடித்து விடுமோ என்றுக் றுத்தம்மா சொன்னாள்:
, 99
Gir:
பாய் போயிடும்.”
கே. நான் வெளியிலே ởrGoTourTL b?”
169

Page 198
அதையும் அவனிடம் விளக் எப்படி முடியும்? சொல்ல இருக்கிறது!
பரிக்குட்டி கேட்டான்: "உனக்கு எம்மேலே பிரியம் தா
அவள் சட்டென்று பதில் கொ
"ஆமா" பரிக்குட்டி ஆவேசத்துடன் கே
"அப்படீனா ஏன் நீ வெளியே
"நான் வரமாட்டேன்" "நான் சிரிப்பு மூட்டமாட் கண்ணாலே பார்த்துப்புட்டு 6
"ஐயோ வேண்டாம்” என தொணிக்கும் குரலில். (பக்.29,
இவ்வகையில் பேச்சுத் தமி நமக்கு ஓர் இன்ப அனுபவமாகவே இந்நாவலின் தனிச்சிறப்பு. இவ்விடத் டாக்டர் ஜோசப் முண்டச்சேரி தக் என்ற தொகுப்பின் முன்னுரையில் சு கொள்ளத்தக்கது :
"தகழியின் மொழிநடையைப் மேடைகளில் தகழி, தான் இ என்றும் தனக்கு மொழிப் பிரகடனப்படுத்தியுள்ளார். ஒ அவர் படித்தது வாழ்க் ை என்பதும், எழுதியது வாழ என்பதும் தான் உண்மை. பகுதிகளைப் பற்றி அறிய வந்த சொல்லத் தொடங்கினால் அத
170

கிப் புரியவைக்க வேண்டும். ஆரம்பித்தால், அது எவ்வளவு
ரனே?”
ன்னாள் :
கட்டான்:
வராம உள்ளேயே இருக்கே?”
டேன். ஒருதரம் உன்னைக் போறேன்."
ன்றாள் அவள், ஆற்றாமை
80)
ழைச் சிறப்பாகக் கையாண்டுள்ளமை உள்ளது. இத்தகைய பேச்சு நடை ந்தில் தகழியின் மொழிநடை குறித்து கழியின் தேர்ந்தெடுத்த சிறுகதைகள் றுகின்ற பின்வரும் கூற்று கவனத்தில்
பற்றி ஒரு வார்த்தை. பல்வேறு லக்கணம் படித்தவன் இல்லை புலமை இல்லையென்றும் ரு வகையில் அதுவும் சரியே. கயின் இலக்கணத்தைத்தான் தக்கையின் மொழியைத்தான்
வாழ்க்கையின் ஆழமான போது சொல்லவேண்டியதைச் ற்காக அவருக்கென ஒரு மொழி
ஊற்றுக்களும் ஓட்டங்களும்

Page 199
உண்டாயிற்று. தான் சொல்ல விளக்கிச் சொன்னார் என்பது தெளிவாகக் கூறும்போது அ தானாகவே ஏற்பட்டுவிடுகி ஒரு விடயத்தில் மற்ற எ தகழியும் கற்பனையையும் ெ கண்டுள்ளார். அதோடு மட்டு விட மொழி நடைக்கு அவர் என்ற சந்தேகமும் வருகிறது. அ கொஞ்சம் கூடுதலாகவே ெ மறைந்துவிட்டது. பெரியநாவு மொழியை அதுவரை அவருை எனலாம். அந்தளவிற்கு இயல் அந்த மொழிநடை தகழியி எந்த ஒரு வாசகனின் இத பதிய முடியும். அதுவே ஒ லட்சணமாகும்” (மே.கு.நூ.ப
காதல் என்பது இன, மத எனச் சிலர் தத்துவம் பேசினாலும் ச தாக்கங்களுக்கும் பாதிப்புக்கும் உ இங்கு திருமணம் என்பது இரு உள்ள விட இரு குடும்பங்களின் சேர்க்கைய அந்தவகையில் காதல் வாழ்க்கையி பற்றி இந்நாவல் அழகுற எடுத்துக் கா 'மதம்' என்ற குறுநாவலும் சிறப்பாக கிளிக்கும் யூசுப் இடையிலாக மல சின்னாப்பின்னமாக்கப்படுகின்றன. காட்டுகின்றன? மதவெறி என்கின காட்டுகின்றது. இம்மரத்தை இலகு பலம் கொண்ட கோடரியால் பிளக் காட்டுகின்றன. அந்தவகையில் இ ஏற்படுத்தி அவனை ஆக்கபூர்வம செல்கின்றது.
நாவலில் கடற்கரை வ சிறப்பாக எடுத்துக் கூறப்பட்டுள்ளது
லெனின் மதிவானம்

க் கூடிய விடயத்தைச் சரியாக இருக்க, அதன்பின் அதைத் த்த மொழிக்கு ஒர் இலக்கணம் றது. ஆனால் ஆரம்பத்தில் ழுத்தாளர்களைப் போலவே, மாழியையும் வெவ்வேறாகவே மல்ல அப்போது கற்பனையை
முக்கியத்துவம் அளித்தர்ரோ தனால் தகழியின் மொழிநடை சயற்கைத்தன்மை தானாகவே பல்களிலெல்லாம்அவர்எழுதிய டய பேனா அறிந்திருக்வில்லை )பாகவும் அழகாகவும் உள்ளது ன் ஒவ்வொரு வாக்கியத்தாலும் தயத்திற்குள்ளும் சிரமமின்றிப் ரு நல்ல நடையின் முதல்தர 苏.319,320)
, மொழி, சாதி, பிரதேசம் கடந்தது hர்ந்து நோக்கின் காதலும் இத்தகைய ட்பட்டிருப்பதை அவதானிக்கலாம். ங்களின் - உடலின் சேர்க்கை என்பதை ாகவே அமைந்து காணப்படுகின்றது. ல் மதம் ஏற்படுத்தக் கூடிய பாதிப்பு ாட்டுகின்றது. இதனை இன்குலாப்பின் ச்ெ சித்திரிக்கின்றது. நாவலில் பச்சைக் ரும் காதல் மதவெறி தாக்குதல்களால்
இவையெல்லாம் எதனை எடுத்துக் ர்ற நச்சு மரம் படர்ந்து நிற்பதைக் வாக வெட்டியெறிந்துவிட முடியாது. க வேண்டும் என்பதை இவை எடுத்துக் இந்நாவல் மனிதனில் நம்பிக்கையை ான செயற்பாடுகளுகளுக்கு இட்டுச்
ாழ்வு சார்ந்த "இருத்தல் ஒழுக்கம்" து. ஆடவர்தம் தொழிலுக்காக கடலை
171

Page 200
நோக்கிச் செல்வதும் பெண்கள் - இருப்பதற்காக கற்பொழுக்கத்துப் இருக்க வேண்டும் என்பது இவ்வொ பெண்களுக்கு கற்புத் தூய்மை - ஆன முக்கியமான இலட்சணங்களாகும். வலிமையினால் தான் கடலில் பட பாதுகாக்கப்படுகின்றது என்ற புரா
பெண்களுக்கு கற்பு " கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் ? பண்டைய இலக்கியங்கள் தொடக்க போதித்து வருகின்றன. இந்நாவலில் தகழியின் காலத்திலேயே பல விமர். தொடர்பில் தகழியின் பின்வரும் வரி
பற்பு
"செம்மீனைப் விமர்சனங்களையெல்லாம், நான் கு முயன்றுள்ளேன் என்பதாக இ வரையில் சிறு படகில் மீன் ப பாதுகாப்பு, கடற்கரையில் வசி. நன்னடத்தையில்தான் உறுதிப்பட் ஒரு குருட்டு நம்பிக்கையாகி விட்டி நன்நடத்தையைப் பற்றி ஆழமாகச் மனம் நிலைத்தடுமாறுவது போல் என்று அழைத்து கடற்கரையி கொள்ள வேண்டும் என்று நல்ல கறுத்தம்மாவிற்கு உபதேசிக்கின்றா கடற்கரையோரம் உள்ள கள்ளமற் கடல் தாயிடம் தன்னை அர்ப்ப செய்யப் போகிறார்கள். கடும்புயல் உழலும் பழனியின் மனதிற்குத் தைர கடும்புயலையும் வட்டம் சுற்றிச் தோற்கடிக்கக் கூடிய உறுதியைத் கடற்கரையிலுள்ள குடிசையில் ஓ துணைவி கற்புடையவள் தான் என் போக்கு நிலைப்பதற்காக ஒரு குரு என்றால் அதிலென்ன தவறு இருக் 172

ஜவ்வாடவருக்கு ஏதும் நடக்காமல் ன் கடலன்னையைப் பிரார்த்தித்து ழுக்கத்தின் பாற்படும். அவ்வகையில் ள்களுக்கு உடலுறுதியும் நெஞ்சுரமும் கரையில் உள்ள பெண்களின் கற்பின் கேறிச் செல்லும் ஆடவரின் உயிர் Eக நம்பிக்கை இதன்பாற்படும்.
நாற்படையும் நாற் குணமும்0.” ான பெண்களின் ஒழுக்கம் பற்றிப் ம் இன்றைய இலக்கியங்கள் வரையில் இடம் பெறும் இந்நம்பிக்கை குறித்த Fனங்கள் முன் வைக்கப்பட்டன. இது
கள் கவனத்தில் கொள்ளத்தக்கது:
5) வெளிவந்த பலத்த ருட்டு நம்பிக்கையை உறுதிப்படுத்த }ருந்தன. தூரத்தில் நடுக்கடல் பிடிக்கச் செல்பவனின் உயிருக்குப் க்கும் அவனுடைய மனைவியின் டுள்ளது எனும் நம்பிக்கையானது ருக்கிறது போலும், ஒரு பெண்ணின் சொல்லுவது தவறா? எப்போதாவது தோன்றும் போது, "என் கடலம்மே” லேயே கவிழ்ந்தடித்து படுத்துக் பண் அரையத்தி (மீனவப் பெண்) "ள். நல்லது கெட்டது அறியாத ற ஆத்மாக்களான கறுத்தம்மாக்கள் ணித்துக் கொள்ளாமல் வேறென்ன மிலும் சூறாவளியிலும் சுழற்சியிலும் ரியம் அளிப்பதும், தசைநார்களுக்குக்
சுழலும் கடல் அலைகளையும்
கொடுப்பதுவும், வெகுதூரத்தில் }ருக்கும் தன்னுடைய வாழ்க்கைத் னும் நம்பிக்கையேயாகும். ஒரு நல்ல ட்டு நம்பிக்கை நிலைத்திருக்கின்றது கின்றது? மனிதனின் ஜீவித பார்வை
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 201
முழுவதும் விஞ்ஞானத்தை அடிப்ட தந்தையையும் எப்படிக் காண முடி அறிவியல் கண்ணோட்டத்தில் மட எத்தனை காதலர்கள் உண்டாகி மனிதனும் ஒரு மிருக இனத்தைச் பல்கலைக் கழகத்தில் ஆற்றிய செ (தொகுப்பும் மொழிபெயர்ப்பும்)199 பக்.342,343.)
இவ்வகையான கருத்துகள் நிலை நிறுத்தியதுடன் பெண்க மறுக்கப்படுவதற்கும் அவை கார பெண்ணுக்கு மட்டும் உரித்தான; சார்ந்த பிற்போக்கான பார்வையா முனைப்படைந்து காணப்படுகின் பலவீனமான அம்சங்களில் ஒன்றாகு
இவ்விடத்தில் பிறிதொ வேண்டியுள்ளது. இந்தியாவின் இ சில அதி தீவிர புரட்சியாளர்கள் : காட்டுவதற்காக ஐரோப்பாவில் இ சூழலிலும் அப்படியே பொருத்திப் ரசிய, சீன புரட்சியை நிகழ்த்திக் க நிகழ்த்திக் காட்ட முடியாமல் போ அப்பார்வையைத் தமிழியல் சூழலு தவறிய இவர்களின் சிந்தனை, செய ஏற்படுத்தியதுடன் சமுதாயத்திற் அமைந்தது. இந்தப் பின்னணியிலி முடக்கப்பட்டவர்கள் சிலரால் விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்ட6 எழுச்சிகளையோ அம்மக்களிடைே தகழி படைப்பாக்கித் தரவில்லை எ இந்த விமர்சனத்தின் பின்னணில் த. நிராகரிக்கப்பட்டன. இது தொட கவனத்தில் கொள்ளத்தக்கதொன்ற
லெனின் மதிவானம்

டையாகக் கொண்டால் தாயையும் பும்? கணவன் மனைவியின் உறவை ட்டுமே நோக்கினால், மனைவிக்கு றார்கள் என்பதிலும் தவறில்லை. சார்ந்தவன்தான்." (1988ல் கேரளப் ாற்பொழிவிலிருந்து, குறிஞ்சிவேலன் 4. தகழி, வேர்கள் இலக்கிய இயக்கம்.
மரபுகள் யாவும் ஆண் ஆதிக்கத்தை ளின் மானசீகமான உணர்வுகள் ணமாக அமைந்தன. கற்புநெறியை நாக நோக்குவது ஆண் ஆதிக்கம் கும். இந்நாவலிலும் இக்கருத்து *றது. இப்பண்பு இந்நாவலின்
[ D.
ரு விடயம் குறித்தும் சிந்திக்க னக்குழுவாழ்க்கைமுறையை உணராத தம்மைப் புரட்சியின் புனிதர்களாகக் டம் பெற்ற வர்க்க ஆய்வை இந்தியச்
பார்க்க முற்பட்டனர். அவர்களால் ாட்டியளவிற்கு இந்தியப் புரட்சியை ய்விட்டது துரதிஷ்டமானதொன்றே. லுக்கு ஏற்பப் பொருத்திப் பார்க்கத் ற்பாடு என்பன தனக்கும் நட்டத்தை தம் நட்டத்தை ஏற்படுத்துவதாக ருந்து அதி தீவிர இடதுவாதத்தால் இந்நாவல் மீது கர்ணகொடுரமான ன. மீனவர் சமூகம் சார்ந்த அரசியல் ய எழக் கூடிய இயக்கங்களையோ ன்ற விமர்சனம் முன்வைக்கப்பட்டன. 5ழியின் முழு இலக்கியப் பங்களிப்பும் டர்பில் தகழியின் பின்வரும் பதில் கும்:
173

Page 202
“.கம்யூனிட்டுகளின் அ கொண்டு திறனாய்வாளர்கள் மதிப்பிடுவார்கள். இந்தக் கட்டத் கொண்டேன். கடலோர மீனவர்க தான் இருந்தார்கள். எந்தவொரு அணிவகுக்கவில்லை. அவர்களின் வ நாவலை நான் எழுதப் போகின்றே சொல்லிக்கொண்டு வந்தேன். அ சுரண்டலையும் அதிலிருந்து தப் வர்க்கம் ஒன்று சேர முயல்வதையு என்று எல்லோரும் எண்ணியிருந்த படித்ததால் இப்படியொரு எண்ண நான் நெருங்கிப் பழகியதால் அப்ப முடியவில்லை. அன்றைய மனோர கம்யூனிஸ்டு கட்சி என்னும் அமை கண்டு கொள்ள முடிந்தது. அதன் எழுதினேன். இதற்கு "பேரில்லாக் கை நான் எழுதியிருந்த கதைகளும் எரிச்சல் ஊட்டியிருந்தது. தேவ் . கம்யூனிஸ்டு சித்தாந்தத்திற்கும் மொழியில் எழுதினார்: ஒரு பகைவை பார்வை அப்படியிருக்கவில்லை தோன்றுகின்றது. என்னுடையது ஒ( ஏழே நாட்களில் நான் "செம்மீன்"நா பக்,341,342.)
தமிழர் பண்பாட்டுச் சூ அதன்வழியான இலக்கியச் செயற் முரண்பாடுகளையும் அதில் ஈடுபட்( செய்து - அவற்றுக்கும் சர்வதேச ஆய்வு செய்வது என்பதுதான் அறிவி இத்தகைய பண்பாட்டு ஆய்வுக் குரி உணர்வையும் "செம்மீன்" நாவல் தரு
செம்மீன் நாவலை சுந்த உருவகப் பண்பு சிதையாத வகையி
174

|ன்றைய திட்டங்களை வைத்துக்
இலக்கியப் படைப்புகளை தில் தான் 'செம்மீன் எழுத உறுதி ள் அப்போதும் சங்கம் இல்லாமல்
கொடியின் கீழேயும் அவர்கள் ழக்கமே அதுதான். 'செம்மீன் என்ற ன் என்று நான் கொஞ்ச நாட்களாக த நாவலில், நடுத்தர வாசிகளின் பிப்பதற்கு மீனவத் தொழிலாளர் ம் தான் நான் எழுதப் போகிறேன் ார்கள். 'ரண்டிடங்கழி'யை அவர்கள் ாம் பரவியிருந்தது. மீனவர்களிடம் டியொரு கதையை எழுத என்னால் திலையும் மாறியதாகவே இருந்தது. ]ப்பிலுள்ள எதிர்ப்புகளை என்னால் ாால் சிறு சிறு நாவல்களை நான் தை" ஒரு உதாரணமாகும். அப்போது நாவல்களும் கட்சித் தலைமைக்கு அப்போது நிறையவே எழுதினார்: கட்சிக்கும் எதிர்ப்பாக பலமான னைப் போல் எழுதினார். என்னுடைய என்றுதான் எனக்கு இப்போதும் ரு உறவினரின் பார்வையாக இருந்து வலை எழுதி முடித்தேன்." (மே.கு.நூ.
ழலில் மார்க்சிய சித்தாந்தத்தையும் பாடுகளையும் முன்னெடுப்பவர்கள் டுள்ள சமூக வர்க்கங்களையும் ஆய்வு நிகழ்விற்கும் இடையிலான உறவை யல் பூர்வமான அணுகுமுறையாகும். ஆய்விற்கான அணுகுமுறையையும் வது இதன் பலமான அம்சமாகும்.
UTUTnTLDFITLó) அதன் உள்ளடக்கல் மொழிபெயர்ப்புச் செய்துள்ளார்.
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 203
சுந்தரராமசாமி இந்நாவலை மெ தமிழுக்குக் காத்திரமான பங்களி கூறவேண்டும்.
முடிவாக நோக்குகின்ற சார்ந்த அவலங்கள், துன்பங்கள் அவற்றினை அழிக்கவும் முடியாது. நிறைவேறுகின்றது. நாவல் உள்ள பெற்றிருப்பதனால் மலையாள முகிழ்ந்த இந்நாவல் உலக இல கொண்டிருக்கின்றது.
நமது பண்பாட்டுச் சூழலி கலாசார தாக்கமும் இலக்கிய உ சூழலில் வெளிவருகின்ற மாதாந்த ந கதைகள் எனும் பெயரில் பால்வக்கிர வாசகர் உள்ளத்தைக் கொள்ளை நோ "எல்லாம் மனிதனுக்கே! மனிதகுல இலட்சியம் கொண்ட இலக்கியப் காலத்தின் தேவையாகும். எண்ணி அவை உயர்ந்தவையாக இருக்க இலட்சியத்திற்காய் கடந்த அரை நு இலக்கியத்தில் தனித்து நின்று ஒளி வி எனத் துணிந்துக் கூறலாம்.
லெனின் மதிவானம்

ாழிபெயர்ப்புச் செய்ததன் மூலம் ப்பினைச் செய்துள்ளார் என்றே
போது உழைக்கும் மக்கள் வெளிக் கொணரப்படாவிட்டால் இந்நாவலின் ஊடாக அந்நோக்கம் "டக்கத்துக்கு ஏற்ற வடிவத்தையும் இலக்கியப் பண்பாட்டுத்தளத்தில் )க்கியத்திற்கான அடித்தளத்தையும்
ல் உலகமயத்தின் தாக்கமும் வணிகக் லகினையும் பாதித்துள்ளது. இந்தச் ாவல்கள், வாரவெளியீடுகள், தொடர் ாங்களும் வன்முறைக் கலாசாரங்களும் ய் போல தாக்கிவரும் இத்தருணத்தில் த்தின் நல்வாழ்விற்கே" எனும் சீரிய படைப்புகள் தோன்ற வேண்டியது க்கையில் மட்டுமன்றித் தரத்திலும் வேண்டும். இத்தகைய உயரிய நூற்றாண்டுக் காலத்தில், உலக நாவல் பீசும் நாவலாக செம்மீன் திகழ்கின்றது
இனியொரு.கொம் 2011
175

Page 204


Page 205
ஆதவன் தீட்
இலக்கியம் என்பது மாற்றங்கள் எனும் விளைநிலத்தின் பயிராக வர்த்தமாணங்களுக்குக் கட்டுப்பட் இயங்குகின்றவையாகவும் அமை முனைப்புப் பெற்றிருந்த வாழ்க்கை இன்னொரு காலத்தில் பிரதான புதிய வாழ்க்கைப் போக்குகளும் அ; மாற்றமடைகின்றன. இதனை மனதில் கவிஞர்களில் ஒருவரான பாரதி இவ்வ
" காலத்துக்கேற்ற வகைகள்- அ காலத்துக்கேற்ற ஒழுக்கமும் நு ஞான முழுமைக்கும் ஒன்றாய்நாளும் நிலைத்திடும் நூலொன
சிறுகதை என்பது கு உணர்வுநிலையை அல்லது ஒரு நி அமைந்திருக்கும். ஒரு மனிதர - சிக்கல் தான் சிறுகதையின் உயிர். அதன் ஒருமைப்பாட்டுத் தன்மைய முதன்மையான கருத்தை விளக்குவத அவசியமானது. கதையின் பொருள்தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி பின் அக புறவயமான செயற்பாட்டைத் அகபுற பாதிப்புகளின் அடியாகே பெறுகின்றது.
சிறுகதையின் "அளவு" வாதப்பிரதிவாதங்கள் உண்டு. சிறு பண்புகளைச் சொல்லோடு பொ
லெனின் மதிவானம்

18
சண்யாவின் சிறுகதைகளில் விரிவு பெறும் எல்லைகள்
வாயிலாக முன்னேறும் சமூகம் இருப்பதனால் அது கால, தேச டவையாகவும் அதனைக் கடந்து ந்திருக்கின்றன. ஒரு காலத்தில் கப் போக்குகளும் விழுமியங்களும் மற்றவையாகப் போய்விடுகின்றன. தனடியாக எழுகின்ற உணர்ச்சிகளும் ஸ் கொண்டே நமது யுகத்து மகத்தான பாறு பாடினான்:
புவ்வக் Tலும்
எந்த ள்றுமில்லை”
றிப்பிட்டதொரு மனோநிலையை கழ்ச்சியை ஆதாரமாகக் கொண்டு
ஒர் உணர்வு-ஒரு நிகழ்ச்சி- ஒரு சிறந்த சிறுகதையின் தரம் என்பது பிலேயே தங்கியுள்ளது. கதைகளின் ற்கு இந்த ஒருமைப்பாட்டுத் தன்மை நிகழ்வுகதையாசிரியரின் உள்ளத்தில் வயமான உணர்வும் சிந்தனையும் தோற்றுவிக்கின்றது. அந்தவகையில் வே சிறந்த சிறுகதை உருவாக்கம்
என்பது என்ன என்பதிலே கதை எனும் இலக்கிய வகையின் ருள்வழியாகக் கொள்ளும் போது
177

Page 206
கதையின் அளவு-அதாவது சிறிதாக இ முக்கியமாகத் தோன்றும். ஆனால் இ தீர்மானிப்பது என்பது பெரும் பி. புதுமைப்பித்தனின் "பொன்னகரத்ை கொண்டால் "துன்பக் கேணியை" வி புதிய பெயரைத் தோற்றுவிக்க வே "அன்று இரவு" போன்றவைதான் "பொன்னகரம்", "மிஷின்யுகம்” ( "சின்னஞ் சிறுகதை” என்ற சொற்( வரும். எனவே அளவு என்ற உை சிறுகதையைத் தீர்மாணித்துவிட மு சிறுகதையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியு 18) ஆதவன் தீட்சண்யாவின் சிறுகை சிறியவைகளாகவும், சில கதைச காணப்படுகின்றன. "சாவும் சாவு சா "விரகமல்ல தனிமை", "காணாமல் ே ராஜ்ஜியம்”, “புறப்பாடு", "சொர் கதைகள் அளவில் சிறியவையாகும் "லிபரல் பாளையத்து கட்டப்பஞ்சா தீர்ப்பு", "கதையின் தலைப்பு கை விடுவதாலேயே சூரியன் இல்லாமல் அளவில் பெரிய கதைகளாகக் கா சிறுகதைக்குரிய உள்ளடக்கமும்
உருவமும் சிறப்பாக அமை ஒருமைபாட்டைப் பெற்றுள்ளன என
தமிழில் வெளிவந்துள்ள படிக்கும் போது குறிப்பிட்டுச் சொ? குறைபாடு ஒன்று உண்டு. அது ய படைத்துள்ள படைப்புகளிலும் கூட வாழ்க்கைப் பிரச்சினைகளையும் ( செய்வதில் செலுத்திய கவனத்தை வடிவமைப்பில் செய்யவில்லை விமர்சகர்களும் அவ்வவ் காலத்துட் ஒட்டங்கள் , இயக்கங்கள், முரண் இலக்கிய வடிவத்துடன் தொடர்பு
178

இருக்க வேண்டும் என்னும் பண்புதான் இந்த அளவு என்பதை நாம் எவ்வாறு ரச்சினையாகிவிடும். உதாரணமாகப் த"நல்ல அளவிலான சிறுகதை என்று பரிப்பதற்கு நீண்ட சிறுகதையென்ற ண்டும். அல்லது "சாபவிமோசனம்”
தரமான அளவுடையனவென்றால் முதலிய கதைகளை விபரிப்பதற்கு றொடரைத்தான் கையாள வேண்டி ரகல்லை மாத்திரம் கொண்டு நாம் டியாது.(சிவத்தம்பி. கா (1980), தமிழ் ம், தமிழ் புத்தகாலயம், சென்னை,ப. தைகளில் சில சிறுகதைகள் அளவில் 5ள் அளவில் பெரியவையாகவும் ர்ந்த குறிப்புகளும்", "புரியும் சரிதம்", போன கதாநாயகன் அல்லது வில்லன் ணகுப்பத்தின் துர்க்கனவு" ஆகிய ). " நான் நீங்கள் மற்றும் சதாம்" ாயத்தார்க்கு காவானோபா வழங்கிய டசியாக இருக்கக்கூடும்", "இரவாகி போய்விடுவதில்லை" ஆகிய கதைகள் ாணப்படுகின்றன. அவரது கதைகள் அதனைச் சாத்தியப்படுத்துவற்கான ந்துள்ளமையால் சிறுகதைக்குரிய ாக்கூறலாம்.
பெரும்பாலான சிறுகதைகளைப் ல்லக் கூடியதாய்த் தோன்றும் பெரும் ாதெனில் முற்போக்கு மார்க்சியர்கள் - காலத்திற்கு ஏற்றவகையில் சமகால முரண்பாடுகளையும் படைப்பாக்கம் 5 அதனை வாசிக்கும் முறையில்
என்றே கூறத்தோன்றுகின்றது. பொருளாதார, சமூக நிலைமைகள், பாடுகள் என்பன எவ்வெவ்வகையில் பட்டிருந்தது என்றோ அவ்விலக்கிய
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 207
வடிவங்கள் அவ்வியக்கங்களுடன் எ கொண்டிருந்தனவெனவோ சிந்திக் முற்போக்கு மார்க்சியச் சார்புடைய குறித்துக் கவனம் செலுத்தியுள்ளன. இலக்கியத்தில் மக்கள் சார்பு அழகிய தி.க.சி, பிரேம்ஜி, நா. வானமாப போன்றோர் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்.
கர்த்ததாக்களின் தத்துவச் சார்பு,
குறித்தே அதிகமான சர்ச்சைகள் வடிவம் குறித்துத் தூய அழகியல்வ வெகுஜன விரோதப் பண்பினையே இலக்கியத் தளத்தில் இவர்கள் அழ சார்ந்த எழுத்துக்களை நிராகரிக்க ( அறியாமலே அரசியல் பிற்போக்கு நிறுத்தி வருகின்றனர். இது மார்ச் பணியினை மேலும் சிக்கலுக்குள்ள உள்ளடக்கமான கருத்துகள், சிந்தன மூலாதாரமாக இருக்கும் சமூக வ அவற்றுக்கும் இலக்கிய வடிவத்தி ரிதியான தொடர்புகளைச் சரிய படைப்பாக்கம் செய்வதில் நமது என்பதனை- பங்களிப்பினை தரநிர்ண் தேவையாகும். அம் முயற்சியினை
ஆதாரமாகக் கொண்டு நோக்குவோ
இவ்விடயம் குறித்துத் தெ தரிசன நோக்கு, நுண்ணுணர்வு குறி வரையறையைத் தெளிவுபடுத்திக் ெ
சிறுகதை என்னும் இ மாறுபாடுகள், பெயர்ச்சிகளின் குத்திக் காட்டும் ஒர் இலக்கிய மீள வலியுறுத்தலாகும். Gଗରu செய்யப்படும் இலக்கியத் தயாரிப் மறைக்கப்பட்டாலும், அங்கொருவர் இப்பண்பினை,( பிரசாங் ஓ கொன (56TITs (lonely voices) pilgird) 6TG)gigs/
லெனின் மதிவானம்

"வ்வாறு எத்தகைய தொடர்புகளைக் கத் தவறிவிட்டன்ர். இந்நிலையில் எழுத்தாளர்கள் சிலர் இவ்விடயம் ர் என்பதும் மனங்கொள்ளத்தக்கது. லை வலியுறுத்தியதில் க. கைலாசபதி, மலை, அருணன், ந. இரவீந்திரன் இவர்களின் எழுத்துக்களில் இலக்கிய உலக நோக்கு, சமூகநிலைப்பாடு நடைபெற்றுள்ளன. மறுபுறத்தில் ாதிகள் மேற்கொண்டுள்ள ஆய்வுகள் இலக்கியத்தில் நிலைநிறுத்துகின்றது. கியல் என்ற பெயரில் பொது மக்கள் முனைகின்றனர். அவர்கள் அறிந்தோ தத் தளத்தை இலக்கியத்தில் நிலை சிய முற்போக்கு எழுத்தாளர்களின் ாக்கியுள்ளது. கலை இலக்கியங்களின் னைகள், உணர்வுகள் முதலியற்றுக்கு ர்க்க நிலைமைகளைக் கண்டறிந்து ற்கும் இடையிலுள்ள இயங்கியல் ாக இனங்கண்டு சிறுகதைகளைப் சிறுகதையாளர்கள் இடம் யாது ணயம் செய்ய வேண்டியது காலத்தின் ஆதவன் தீட்சண்யாவின் கதைகளை
L/D.
ளிவுபெற சிறுகதையில் எழுத்தாளரின் த்த அவரது பார்வை-தெளிவு பற்றிய காள்ளவேண்டியுள்ளது.
லக்கிய வடிவம் மனிதவிழுமிய பொழுது, மனித நிலையைக் வடிவமாக உள்ளது என்பதனை குசன வாசிப்புக்காக உற்பத்தி புகளில் இந்நிலைமை சாதுரியமாக இங்கொருவராக சில எழுத்தாளர்கள் ர் சொன்னது போன்று) தனிக்குரல்" க் காட்டி வருகின்றனர். சிறுகதையின்
179

Page 208
அடிப்படையான தோற்றம் நியாயப் முன்னுரை (1984) நந்தி, கண்களுக்கு லிட், சென்னை.)
எழுத்தாளனின் சமூகம் ப அவசியமானதொன்றாகும். இ6 அனுபவத்தின் ஊடாகப் பெறப்ட அகலப்படுத்தப்படுகின்றது. இதற்கா பயணங்களை மேற்கொள்வதை ஆய் இத்தகைய பிரயாண சமூக அனுட பற்றிய தேடலாலும்- வாசிப்பாலும் நுண்ணுணர்வானது கால நகர்வோடு
தமிழில் திறமை கொண்ட திருப்பிச் சொல்வதற்கும் பழைய கையாளுவதற்கும் காரணம் گی அதனைப் படைப்பாக்கும் திறனு தமிழ்ச் சிறுகதைத் துறையில் ட ராமாமிருதம் முதலானோர் மொழ தனித்துவமான சாதனையை நிலைநி கொள்ளத்தக்கதாகும்.
அந்தவகையில் ஆதவன்திட தமிழ் சிறுகதை வளர்ந்து வந்த முறை - புதிய மரபில் நடைபோடுவதாக நிலையிலிருந்த வாழ்வைச் சித்திரிக் இலக்கிய வானில் கற்பனாவாதச் இதற்கு மாறாக முற்போக்குச் சி. பன்முகப் போக்குகளையும் உள்ளா போக்குகளையும் படைப்பாக்கினார்
முற்போக்கு மார்க்சியப் ப படைப்புகளை அவர் சிருஷ்டித்துள் நகர்த்திச் செல்லும் வகையில் அவர் செய்துள்ளார். கற்பனைப் பாத்தி கூட அவற்றினை சமுதாயப் பின்
180

பாடு இதுவேயாகும். (சிவத்தம்பி.கா, அப்பால், சென்னை புக் ஹவுஸ் (பி)
ற்றிய தரிசனத்திற்கு நுண்ணுணர்வு வ்வுணர்வு அவனது சமூக ாட்டு உலகப் பார்வையால் ஆழ ாக மேனாட்டு எழுத்தாளர்கள் சிலர் வாளர்கள் எடுத்துக் காட்டியுள்ளனர். வங்களாலும் உலக இலக்கியங்கள் ஒருவருடைய சமூக தரிசனை குறித்த
விசாலிக்கின்றது.
பல எழுத்தாளர்கள் சொன்னதையே
கதை சொல்லும் முறையையே அவர்களது சமூக அனுபவமும் ம் விஸ்தரிக்கப்படாமையேயாகும். புதுமைப்பித்தன் ரகுநாதன் ல.சா. பியாட்சித் திறனைக் கையாள்வதில் றுத்தியுள்ளனர் என்பதும் கவனத்தில்
ட்சண்யாவின் சிறுகதைகள் இதுவரை ரயிலிருந்து தோன்றி புதிய வார்ப்பில் அமைந்துள்ளன. இயற்பண்புவாத க முற்பட்ட சிறுகதையாசிரியர்கள்
சிந்தனையில் பவனி வந்தனர். றுகதையாசிரியர்கள் வாழ்க்கையின் ர்ந்த முரண்பாடுகளையும் வளர்ச்சிப்
5OT
டைப்பாளர்கள் யதார்த்தப் பாத்திரப் rளார் - மக்களை விடுதலை நோக்கி ர் பாத்திரப்படைப்புகளை வார்ப்புச் ரங்களை உருவாக்குகின்ற போது புலத்தில் வைத்துப் படைப்பாக்கத்
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 209
தவறவில்லை. “கதையின் தலைப்பு கதை இதற்குத் தக்க எடுத்துக் காட்டா நின்று கொண்டு மெஜிக்கல் ரியலிச ட இந்தியச் சமூகத்தில் தூய்மையாக்க தொழில் என்று சொல்லலாமே..! குறித்து இக்கதை நகர்ந்து செல்கின்ற இவற்றில் பவனி வருகின்ற பாத்திரங் நாடும் அதே நிலைக்குரிய பாத்திரங்க உள்ள புனைக்கதை ஏற்பும் சமூகமா இலக்கியத்திற்கு மாத்திரமன்று முழு மகத்தான பங்களிப்பாக அமைந்: இயல்பாகவே விடுதலை மார்க்கத் தோற்றுவிக்கும் பண்பினைக் கொண்
உள்ளடக்க ரிதியாக மட் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது அழகியல் பிரச்சினை உண்டு. கால நலனிலிருந்து அந்நியமுறாமல் ட முற்போக்கு - மார்க்சியப் படைப் தீட்சண்யாவின் பெரும்பாலான க செய்திருப்பினும் மேற்குறித்த கன பெற்றிருக்கின்றது. சிறுகதை இ காட்டி நிற்கின்றது. ஆதவன் தீட்ச இக்கதையை எழுதுவதற்கான ட கூற்றல்ல.
"கக்காநாட்டின் இந்த எடுத்துக் கொண்ட கொஞ்ச ே இது எதிர்பார்க்கப்பட்டதுதான். ஆறு மாதத்திற்கொருமுறை தே பதவியேற்கிறவர் ஜனாதிபதியாகி மாளிகையில் உள்ள கழிவறைக் ராஜினாமா செய்துவிடுவது என்ப நாடான இந்தியாவில் பாப்பாப் பட் நடந்ததைப்போல கக்காநாட்டு ஜ மிரட்டியோ பதவி விலகச் சொ? முன்வந்து விலகிவிடுகின்றனர்."
லெனின் மதிவானம்

டைசியாக இருக்கக் கூடும்” என்ற தம். இந்திய அரசியல் பின்புலத்தில் "ணியில் எழுதப்பட்ட கதையாகும். தொழிலில் (அதான் சுத்திகரிப்பு ஈடுபடுகின்ற தொழிலாளர்கள் து. இக்கதை சொல்லும் பாணியில் ள் யாவும் இன்றைய விடுதலையை ளை மறுவாசிப்புச் செய்ய ஏதுவாக ]றத்திற்கான உந்தலும் முற்போக்கு தமிழ் இலக்கியத்திற்கும் வழங்கிய துள்ளது. அப்படைப்பு மக்களை தை நோக்கிய இயங்காற்றலைத் டமைந்துள்ளது.
டுமன்று வாசிக்கின்ற முறையிலும் 1. முற்போக்கு இலக்கியத்திற்கும் த்திற்கு ஏற்ற வடிவத்தை மக்களின் படைப்பாக்கித் தர வேண்டியது பாளியின் கடமையாகும். ஆதவன் தைகள் இந்தச் சீரிய பணியினைச் தையில் தான் அப்பணி முழுமை லக்கியத்தில் புதிய செல்நெறியைக் ண்யாவின் ஏனைய கதைகள் யாவும் டிக்கற்கள் எனக் கூறுவது மிகைக்
ஜனாதிபதியும் பதவிப் பிரமாணம் ரத்திலே பதவி விலகி விட்டார்.
கடந்த பத்து வருடங்களில் தலை அறிவிப்பது, நடத்துவது, விட்டதன் அடையாளமாக தனது iச் சென்று திரும்பியதும் அவர் வாடிக்கையாகிவிட்டது. பக்கத்து டி, கீரிப் பட்டி போன்ற கிராமங்களில் ாாதிபதியை யாரும் வற்புறுத்தியோ வதில்லை. இவர்கள் தாங்களாகவே
181

Page 210
எனத் தொடங்கும் இக் நாட்டு எழுத்தாளர் கூகி வோ திய சாத்தான்", "கறுப்பின மந்திரவாதி" இலக்கிய உத்தி நினைவுக்கு வருகி ரியலிச கலையாக்க உத்தி முறையை உத்தி முறையாக மாற்றி வெற்றி முறையை ஆதவன் தீட்சண்யா வெற்றிபெற்றிருக்கின்றார். ஆசிரிய முன்னுரையில் பின்வருமாறு குறிப்ட
" சிலர் எழுதிய தாள்கள் அருவருப்பூட்டும். ஆனால் சிறையி துடைக்கும் தாளில் ஒரு நாவலை வயல்வெளிகளிலும் அடுப்படிகளி: விடுதிகளிலும் வரிக்குவரி வாசிக் வாசித்துக் காட்டுறவனின் கோப்ை கணக்கில் அவனது கோப்பையை நிர ஒருவன் செலவழிக்கிறான் கூகியின் அப்படி வாசிக்கப்படும் உக்கிரமான இருக்க வேண்டும் என்ற எளிய ஆ இவ்விடத்தில் வெளிப்படுத்துகின்றே எழுத்தேனும் வாசிக்கப்படுமானால், என் செலவில் தளும்பி வழியும் - என
இயற்கை வளங்கள் நிரம்பி அந்நாட்டை பிரித்தானியர் தமது கா வந்த போது அந்நாட்டை மீட்பத எழுந்தன. அதில் "மாவ் மாவ் அழைக்கப்பட்ட "மண்மீட்புப் படை வரலாற்றில் மிக முக்கியமான ட போராட்டங்களின் 2GTLIT56)|L தியாகங்களுடனும் மீட்டெடுக்கப் இடைத் தரகர்களால் எவ்வாறு ஏ கொடுக்கப்படுகின்றது என்பதனையு குரல்களும் எதிர்ப்புகளும் வெம்ை இந்நாவல் அழகுற எடுத்தக் காட்டுகி
182

தையை வாசித்த போது கென்யா ங்கோவின் "சிலுவையில் தொங்கும் ஆகிய நாவல்களில் கையாளப்பட்ட றன. கூகி தமது நாவலில் மெஜிகல் எவ்வாறு மக்கள் சார்பான இலக்கிய பெற்றாரோ அவ்வாறே அவ்வுத்தி தமிழ் சிறுகதையில் பிரயோகித்து ரே தமது சிறுகதைத் தொகுப்பின் டுகின்றார்:
மலம் துடைக்கவும் தகுதியற்றதாக லடைக்கப்பட்ட கூகி அங்கு மலம் எழுதி முடிக்கிறார். அது நாட்டின் லும் தெருமுனைகளிலும் மதுபான கப்படுகிறது. மதுபான விடுதியில் ப காலியாகிற போதெல்லாம் என் "ப்பு என்று கூட்டத்திலிருந்து யாரோ எழுத்தைக் கேட்பதற்காக. தமிழில் ா முதல் படைப்பு என்னுடையதாக ஆசையை அகங்காரம் துளியுமின்றி ரன். எனக்கு முன்பாகவே யாருடைய வாசித்துக்காட்டுகிறவரின் கோப்பை
மகிழ்வைப்போல”.
ப கிழக்கு ஆப்பிரிக்க நாடு கென்யா, லனித்துவ ஆட்சியின் கீழ்க்கொண்டு ற்கான சுதந்திரப் போராட்டங்கள் இயக்கம்” என பிரித்தானியரால் ', கென்யாவின் சுதந்திரப் போராட்ட ாத்திரத்தை வகித்தது. இத்தகைய பல்லாயிரக்கணக்கான உயிாத் ட்ட நாடு பின்வந்த உள்நாட்டு ாதிபத்திய சக்திகளுக்குக் காட்டிக் அதற்கு எதிரான மக்களின் கலகக் சூழ்கொள்கின்றது என்பததையும் .glמוז
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 211
இந்நாவலில் நவீன திருட்டி ஏழு நிபுணர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பத செய்யப்படுகின்றது. இவ்விருந்தில் க தொழில் அதிகாரிகளும் போட்டி மக்களையும் நாட்டையும் கொள் வாழ்க்கையைப் பெற்றுக் கொண் ஏகாதிபத்தியவாதிகளின் கொள்ளைய துணைபோகின்றோம் என்பதனையும் கொண்டு எடுத்துரைக்கின்றார்கள். மீதான சுரண்டலையும் ஒடுக்கு முை இடைத்தரகர்கள் ஊடாக, அதிலும் ஆ போல அங்கத தொணியில் வெளிக்ெ
ஆதவன் தீட்சண்யாவும்
தூய்மைப் பணியாளர்க்கான ச சலுகைகள் அதிகரிக்கப்பட்டதனா துறைகளில் பங்குபற்றிய வைத்திய அதிகாரிகள் இது போன்ற இன்னும் போட்டியிடுவதைச் கற்பிதம் செய் தொழிலுக்கான தேர்வுப் பரிட்சையில் பரிட்சையில் இடர்கின்றனர் என இருக்கு மலம் அள்ள, அம்சமிருக்கு தமது கதையின் ஓட்டத்திற்கு ஏற்றவ கூடவே, தூய்மையாக்கல் தொழிலி எடுத்துக்காட்டுகின்றார். கூகியி இந்த இலக்கிய உத்தி-நுட்ப முன் சிறுகதையில் வெற்றிகரமாகக் கை பாத்திரப்படைப்பை உருவாக்கிய பெற்றுள்ளார் என்றே கூறத் தோன கடந்த கால வரலாற்றையும் தன் நையாண்டிக்குஉள்ளாக்குகிறார். வா மலக் குழிகளிலும் தார்ரோட்டு சிதைய அலைமோதும் மனிதர் வெளிக் கொணரப்படுகின்றது. இ விசையில் வெளிவந்த கதையின் த என்ற கதையைச் சொல்லலாம். இக்
லெனின் மதிவானம்

லும் கொள்ளையிலும் பேர்போன கான மாபெரும் விருந்து கற்பிதம் ந்து கொள்கின்ற செல்வந்தர்களும் பில் வெற்றிபெறுவதற்காக தாம் ளையடித்து எவ்வாறு சுகபோக டோம் என்பதனையும், கூடவே டிப்புக்கும் திருட்டுக்கும் எவ்வாறு ஒவ்வொருவரும்போட்டிபோட்டுக் இவ்வாறு கென்யா நாட்டு மக்கள் றகளையும் அந்நாட்டில் தோன்றிய அவர்களின் பெருமையைப் பேசுவது காணர்கின்றார்.
தமது கதையில், கக்கா நாட்டில் ம்பள மற்றும் அவர்களுக்கான ல் சமூகத்தில் உயர் தொழில் பர்கள், பொறியியலாளர்கள், சிவில் பலரும் இன்று அத்தொழிலுக்காகப் கின்றார். அவர்கள் தூய்மையாளர் சித்தியடைந்தாலும் செயன்முறைப் நையாண்டி செய்கின்றார். 'ஆசை கலெக்டராக" என பழமொழியைத் கையில் மறுவாசிப்புச் செய்கின்றார். ன் கவுடங்களையும் துயரங்களையும் t நாவலில் கையாளப்பட்ட றயை ஆதவன் தீட்சண்யா தமது பாண்டு இந்திய வாழ்முறைக்கேற்ற ருக்கின்றார். அதில் வெற்றியும் றுகின்றது."சமகால வரலாற்றையும், னுடைய கதைகளில் இவ்விதமான bக்கையைளங்கோதொலைத்துவிட்டு ளிலும் சுடுகாடுகளிலும் உறவுகள் ளின் துன்பம் தோய்ந்த வாழ்க்கை ற்கு மிகச் சிறந்த உதாரணமாக புது லைப்பு கடைசியில் இருக்கக்கூடும். தை மிகச் சிறப்பான தலித் எள்ளல்
183

Page 212
தன்மையுடைய கதை" என அழகிய தன்மைக்கு அப்பால் சுத்திகரிப் அவற்றினடியாக எழுகின்ற கரு என்பன இக்கதையில் நுண்ணியத்து
தமிழில் சிறுகதை மூ வைக்கலாம் - புலப்படுத்தலாட இக்கதையாசிரியர் உணர்த்தியிரு வெளிப்படுத்துகின்றது. "தமிழில் ஒ ஆகச் சிறந்த கதைகள் - பத்து ப வேண்டிய காலம் வந்துள்ளதை உண "கதையின் தலைப்பு கடைசியாக ஒன்றாக இருக்கும்" என பிரபஞ்சன் ஆதவன் தீட்சண்யாவின் அனைத் வாழ்க்கை படைப்பாக்கப்பட் அவ்வகையில் கவனத்தை ஈர்க்கும் 'பொங்காரம்', 'அன்னையா ஆகிய மட்டுமல்ல மத முரண்பாடுகள் கூட ஆறை ஓடவிடுகின்றது என்பதைக் ரயில் கதை அமைந்துள்ளது. இவ சமுதாயப் பிரச்சினைகளையும் முர கொண்டு பாத்திர வார்ப்பு, கதைப் என்பனவற்றில் சிறந்து விளங்குகின்ற தலித் மக்களின் உண்மையான மன முதலியவற்றினை உணர்வுபூர்வமாக கதையாக்கியிருக்கின்றார். தலித் அழகாய் சிறப்பாகப் படம் பிடித்த இருக்க முடியும் என உறுதியாகக் கூ நிர்மூலமாக்கும் தன்மை இவரது பை
சமூக உணர்வாலும் ւլՄւ ծ சிந்தனை ஏதுமின்றி மக்களுக்கா D GOTGOLDuurTGOT வீரன். இத்த6 விடுதலைப்போராட்டத்தில் முக்கி என்ற ஆளுமை எம்மில் எத்தகைய "இரவாகி விடுவதாலேயே சூரியன் 184

பெரியவன் கூறுவார். தலித் எள்ளல் த் தொழிலாளர்களின் வாழ்க்கை, தோட்டம், வர்க்க முரண்பாடுகள் டன் தீட்டப்பட்டுள்ளன.
ம் எவற்றையெல்லாம் உணர்த்தி
என்பதை உணர்வு பூர்வமாக க்கின்றார் என்பதை இக்கதை ரு நூற்றாண்டில் வெளிவந்திருக்கும் நினைந்து தேறும் - தொகுக்கப்பட ர முடிகிறது. ஆதவன்தீட்சண்யாவின் இருக்கக்கூடும் கன்த அவைகளில் பொருத்தமாகவே குறிப்பிடுகின்றார். துக் கதைகளிலும் தலித் மக்களது டிருப்பதை அவதானிக்கலாம். கதைகள் ரகசியத்தில் பாயும் நதி, வையாகும். சாதிய முரண்பாடுகள் எப்படி சமூகத்தைக் கூறுபடுத்திரத்த காட்டுவதாக 'மார்க்ஸை மருட்டிய ர் எழுதியுள்ள தலித் சிறுகதைகள் rண்பாடுகளையும் உள்ளடக்கமாகக் பின்னல், இலக்கிய நோக்கு, நடை து. தமது பெரும்பாலான கதைகளில் உணர்வுகள், ஆதங்கங்கள், ஏக்கங்கள் மட்டுமன்று அரசியல் தெளிவுடனும் க்களின் உணர்வுகளை இவ்வளவு எழுத்துக்கள் மிகச் சிலவாகத் தான் ரலாம். சாதிய கபடங்களைத் தாக்கி டப்புகளில் ஆழமாக விரவியுள்ளது.
பற்றிய அறிவாலும் தன்னைப்பற்றிய த் தன்னை அர்ப்பணிப்பவனே பின்புலத்திலே இந்திய பாத்திரம் வகித்த பகவத்சிங் ாக்கம் செலுத்தியுள்ளது என்பதை இல்லாமல் போயிவிடுவதில்லை”
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 213
என்ற கதை அழகுறச் சித்திரிக்கி நாயகர்கள் மீதான ஈடுபாடு இன்றி சரித்திர நாயகர்கள் ஊடாக காலத் ஒழுக்கங்கள், நற்பண்புகள், நலன்கள் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. ஒவ் வெளிப்பட்டு நிற்கும் நற்பண்புகள் எவ்வாறு மிகைப்பட்டு வெளிட் உணர்த்துகின்றது. இக்கதை தொட தீட்சண்யா கூறும் பின்வரும் கூற்று
"தலைமறைவுக்காலத்தில் விளிக்கப்பட்டார். அந்தப் பெயரே அதிலிருந்து புனைவின் வெவ்ே சுவையை உருவாக்க முடியும் என்ே தாமதிக்கவில்லை. வாசிப்புகளினூட மனப்பதிவுகளின் சித்திரமாக முத முடித்தேன். பிறகான வேலைப்பா உழைப்புத் தேவைப்பட்டது. கதை தகவல்களும் புனைந்து எழுதி இசைமையோடு இழையும் வணி வரலாற்றை ஒரு புனைவாகவுப் பகுதியாகவும் நிலைமாற்றம் செய் எழுத்துக்களினூடாக விளங்கிக் கெr புரட்சியாளர்கள் இறக்குமதிச் சரக் அழுத்தங்களிலிருந்தும் தேவையில் சொந்தப்பிள்ளைகள் என்பதனை நான் பகவத்சிங்கை உருவாக்கிக் கெ
சரித்திரச் சூழலின் பி துணையுடன் பகவத்சிங்கின் முனைந்துள்ளார். அப்படிமமான கொண்டதாக இருப்பதனால் வலி பகவத்சிங் என்ற சரித்திர நாயகை வாழ்க்கைப் பிரதிபலிக்கும் கண்ண சரித்திர நாயகனின் வாழ்க்கைப் ே உருவாக்குகின்றது என்பதனையும்
லெனின் மதிவானம்

ன்றது. படைப்பாளிக்குச் சரித்திர யமையாததொன்றாகும். அத்தகைய திற்குத் தேவையான விழுமியங்கள், - மக்களின் நலன்கள் என்பனவற்றை வொரு கால கட்டத்திலும் மக்களில் நலன்கள் சரித்திர கதாநாயகர்களில் படுகின்றது என்பதை இக்கதை ர்பான நேர்காணல் ஒன்றில் ஆதவன் கவனத்தில் கொள்ளத்தக்கது:
பகவத்சிங் ரஞ்சித் என்ற பெயராலே ஒரு புனைவாய் இருக்கும் போது வேறு நிறங்களை ,வடிவங்களை, ற தோன்றியது. அதற்குப்பிறகு நான் டாக பகவத்சிங் குறித்து எனக்கிருந்த நல்வரைவை ஒரே மூச்சில் எழுதி டுகளுக்குத்தான் சற்றே கூடுதலான $யில் இடம்பெற்றுள்ள வரலாற்றுத் }ப்பட்டவையும் ஒன்றுக்கொன்று rணமாக எழுதுவதன் மூலம்தான் b புனைவை வரலாற்றின் ஒரு ய முடியும் என்பதை இத்தகைய ாண்டேன் என்றே சொல்ல வேண்டும். கல்ல. அவர்கள் இந்தச் சமூகத்தின் பிருந்தும் உருவாகி வருகிற நமது விளக்கப்படுத்துகிற குறியீடாகவும் ாள்வது இதனால்தான்"
ன்னணியில் கற்பனைப்படிமத்தின்
வரலாற்றைப் படைப்பாக்க ாது உண்மையை ஆதாரமாகக் பிமைமிக்கதாகக் காணப்படுகின்றது. ரப் பற்றிய இக்கதை அவரது சமூக Tடியாகவும் திகழ்கின்றது. அத்துடன் பாக்குகள் எவ்வாறு காலத்தினையும் இக்கதையில் தரிசிக்க முடிகின்றது.
185

Page 214
அவரது அறிவின் உருவாக்கம் என்பதை எடுத்துக்காட்டுவதாக அ6 ஆய்வாளர்களால் கூறப்பட்ட நா தத்துவம், சுயசரிதை, இந்தியாவில் மரணத்தின் நுழைவாயிலில்) எ பாத்திரத்தை உருவாக்கிய கதைய உருவாக்கித் தருவது நம்பிக்கையை இந்தியாவில் சில பொதுவுடமை நம்பிக்கை வரட்சியைத் தரும் சில பாடல்கள்) மாற்றம் செய்து மக்க இவ்விடத்தில் நினைவு கூறத்தக்கதெ மக்கள் அரசியலின் தேவைக்கேற்றவ உள்ளடக்கத்திற்கு ஏற்ற கலைத்துவத்
ஆடையில் நிர்வாணத்தை உலகம் எவ்வாறு நிர்வாணமாக்கியது கிழிசல்" என்ற கதை வெளிப்படுத்துகி ராவ் வம்சத்தினர் பார்பனர்களுக்கு பாரம்பரியமாக தையல் தொழிை மொத்த விலையில் துணி எடுத் அவர்களின் பணத்தையெல்லாம் அவனை நிர்வாணமாக்கி சுன்னத்து வெளிப்படுத்திக் கொண்டார்கள் இந் பந்தி இதனை அழகுற எடுத்துக் காட்
"சூரத்திலிருந்து திரும்பிவி நான் போயிருந்தபோது அவன் சொல கொண்டதோடு நில்லாமல் நட்ட ந நிர்வாணமாக்கி சுன்னத் செய்திரு சோதித்து. கடம்பமானின் வலிய ெ கடைசலிட்டெடுத்த ஆதி ஊசி வால்ரோமம் கோர்த்து உலகின் ந பரம்பரையின் கடைக்கொழுந்தாக வேடிக்கைபார்க்குமளவு கெட்டத தாமோதரின் குமுறல் - அவமானம் யாரைப் பார்த்தாலும் நான் சுன்னத் காட்டுமளவுக்கு அவனது மனநே
186

சமூக சக்தியிலிருந்து உருவானது பரது அழிந்து போனதாக வரலாற்று ன்கு புத்தகங்களையும் (சோசலிசத் ள் புரட்சி இயக்கத்தின் வரலாறு, வத்திருப்பவராக நந்தினி என்ற ாசிரியர், புத்தகங்களையும் அவரே ஏற்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது. க் கட்சியைச் சார்ந்த தோழர்கள் நாட்டார் பாடல்களை ( ஒப்பாரிப் ளுக்கு வழங்கியுள்ளனர் என்பதும் ான்றாகும். அந்தவகையில் இன்றைய கையில் பகவத் சிங்கின் வரலாற்றை துடன் படைப்பாக்கித் தந்துள்ளார்.
மூடியவனை ஆதிக்க வெறிகொண்ட என்பதை "காலத்தை தைப்பவனின் ன்றது. இக்கதையில் வரும் மனோகர் 5 எதிராகப் பூனூல் போடுபவர்கள். ல மேற்கொண்டு வருகின்றவர்கள். து வருவதற்காக சூரத் போகும்
கொள்ளையடித்தது மட்டுமன்று, செய்தவனா எனத் தமது புனிதத்தை து வெறியர்கள். கதையின் பின்வரும் டுகின்றது:
ட்டதாய் தகவல் கிடைத்த இரவில் ர்னவிசயங்கள்- பணத்தைப்பிடுங்கிக் டுவீதியில் அப்பனையும் மகனையும் நக்கிறவர்களா இல்லையா என்று 5ாம்பிலிருந்தும் மீன்முள்ளிலிருந்தும் யின் கண்ணில் காட்டெருதின் ர்ெவாணம் போக்க ஆடைமூட்டிய ய தன்னை, பிறந்தமேனியாக்கி ாயிருக்கிறதே இவ்வுலகமென்கின்ற
- உளைச்சல் - இப்போதெல்லாம் செய்துக்கல என்று லுங்கியவிழ்த்துக் ாய் முற்றிவிட்டதையும் சொல்லி,
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 215
வாழ்க்கையை அபத்தமானதாய் மாற் போது எவரின் வாழ்வும் பாதுகாப்ப முடிப்பது."
வாழ்வின் பல கோண உணர்ச்சிகளை திறமையாகப் ஆதவன் தீட்சண்யாவின் கதைகள் வ வாழ்க்கைப் போராட்டத்தில் ஆ கால மாற்றத்தையும் சித்திரி அவரது “அன்னையா” என்ற கை யாருக்காகவோ தன் தூக்கத்தை இழ மூலமாகவேனும் இந்நிலையிலிருந்: எதிர்பார்ப்புகளுக்கெல்லாம் முழுக்கு பிணம் எரியும் போது பக்கத்திலிருந் அப்பன் பிணமறுப்பதைப் போல விளையாடுகின்றான். இந்நிகழ்வுகள் குருதிக் குழாய்களில் உள்ள ரத்தத் கதையாசிரியர் அன்னையா என்ற ப தனக்கும் தனது எழுத்துக்கும் :ெ பின்வருமாறு குறிக்கின்றார்:
"அன்னய்யா எழுவதற்கா அளவளாவிக் கிடந்தான். மனிதன் தன்னை நிறுத்திக் கொள்கிற அ அவனோடு பேசி உறவாடி, தொ க்கத்திலும் தன்னை ஒப்புக் கொடு சூழப்பட்டிருந்தாலும் மரணமற்ற மனிதனாய் அன்னய்யா காலா தோன்றியது. ஒருநாள் பேச்சில் அவ விடுவதோ யாருக்கும் முடியாதது. எ தைரியமும் எவ்வகையிலும்பின்னம அவனாகயிருக்க விடுவதே சரியென்
புருசனோடு பேச வந்தவ புரியாது அவள் புதிராயப் பார்ச் நடந்தேன். பொம்மை செய்து ட ஒருவனை."(ப.53)
லெனின் மதிவானம்

றிவிடும் வில்லன்கள் பெருகி விடும் ற்றதாவதைப் பற்றிய விபரிப்போடு
ங்களை பல ரக மனிதர்களின் படைப்பாக்கும் திறன்கொண்ட ாழ்க்கையின் ஏற்றஇறக்கங்களையும் அல்லல்படுகின்ற மனிதர்களையும் க்கின்ற போக்கிற்கு ஆதாரமாக த அமைந்துள்ளது. அன்னையா 5கின்றான். அவனது மகன் கல்வியின் து விடுபடுவான் என்ற தன் தாயின் குப் போட்டு விட்டு, அச் சிறுவன் து வேடிக்கைபார்கின்றான். தனது பொம்மை செய்து பிணமறுத்து வாசகனுடைய உள்ளத்தை உருக்கி தை உறையச் செய்து விடுகின்றது. ாத்திரத்தை அதன் சூழலில் வைத்து காணர்ந்து சேர்த்த தாக்கங்களைப்
ன அறிகுறிகளற்று பிணங்களோடு எல்லாவகையிலும் திணறிப்போய் காலத்தின் பின்தொடர் காலத்தில் ட்டு விளையாடி அன்னய்யா தூ த்திருக்கின்றான். பிணங்களாலேயே வாழ்வின் அருள்பெற்ற ஒற்றை காலத்துக்கும் இருப்பான் எனத் னைப் புரிந்து கொள்வதோ நெருங்கி னது பேச்சால் அவனது நம்பிக்கையும் rவதைநான்விரும்பவில்லை. அவனை று பட்டது. கிளம்பி விட்டேன்.
ன் பேசாமலே செல்வது ஏனென்று க, நான் வழியெங்கும் தேடியபடி ணமறுத்து விளையாடும் சிறுவன்
187

Page 216
உழைக்கும் மக்களின் விடுவதால் மாத்திரம் ஒரு மனிதநேயப் பாத்திரமாகவோ ஆ மூலமாக நோக்குவோம். சிவனு முதலானோர் அண்மைக் 35Πο) இலக்கியத்தில் கவனத்திற்குரிய பை கொண்டவர்கள். பிரமிளா பிரதீபன் முத்துக் கொட்டைபோட்டுப் பார்; பாத்திரப்படைப்பு இவ்வாறு பிரவா
"காத்தானுக்கு அடிச் முடிவெட்டவோ, நகம் வெட் எப்போதாவதுதான். ஒரு பழைய ஒரு மடி மடித்துப் பாதியாய் கட்டி ஒன்றுதான், அப்படி நிறமாறி போயி தோளில் ஒரு மஞ்சல் நிற மெல்லிய ஆங்காங்கே வெள்ளை வெள்ளை மு அவர் செருப்புப் போட்டு யாருமே நிலத்தில் பதிக்காமல் குதிக்காை நடப்பார்."
சிவனு மனோகரனின் வருகின்ற பூசாரியின் பாத்திரப்ப சிருஷ்டிக்கப்பட்டுள்ளது என்ப:ை வேண்டியதாகின்றது. ஆக பிரமில் சிவனு மனோகரனாக இருந்தால் 6 உருவாக்குகின்றபோது சமன்பாடு ஒ6 நிகழ்ச்சியல்ல. உலகமயத்தின் பின்ன செல்நெறியில் ஏற்பட்டு வருகின்ற ச் எடுத்துக் காட்டுகின்றன. சாரல் நா போன்றவர்களின் சிறுகதைகளில் உன் தொனி இடம்பெற்றாலும், மன - யதார்த்தத்தைப் படைப்பா யதார்த்தவாதம் பின்தள்ளப்பட்டு பிடித்திருப்பது இலங்கையின் மன இலக்கியப் போக்கல்ல. இந்தப் பற்றிய கேலிகளையும் நையாண்டிக ஆச்சரியத்திற்குரியதொன்றல்ல.
188

பாத்திரங்களைப் படைப்பாக்கி படைப்பு முற்போக்கானதாகவோ விடாது. இதனை ஓர் ஒப்புவமை மனோகரன், பிரமிளா பிரதீபன் ங்களில் இலங்கை மலையக டப்பாளிகளாகத் தங்களை நிறுத்திக் ரின் "காத்தான்" என்ற சிறுகதையில் துக் குறி சொல்லும் பூசாரி பற்றிய கம் கொண்டிருக்கின்றது:
கடி குளிக்கப் பிடிக்காது டவோ பிடிக்காது. எல்லாமே சாரத்தை உயர்த்திக்கட்டி, அதை க் கொள்வார். ஒரு காவி நிற ஷேட் ருக்குமோ என்பது பலரது சந்தேகம். டவல். தலைமுடியிலும் தாடியிலும் pடிகள் துருத்திக் கொண்டு நிற்கும். பார்த்ததில்லை. முழுப்பாதத்தையும் லச் சற்று உயர்த்தி அடி வைத்து
“கோடாங்கி” என்ற கதையில் டைப்பும் இந்தப் பின்னணியிலே ந இவ்விடத்தில் மனங்கொள்ள ாா பிரதீபனாக இருந்தால் என்ன ான்ன இப்பாத்திரப் படைப்புகளை ன்றாகத்தான் உள்ளது. இதுதற்செயல் rணியில் மலையகக் கலை இலக்கிய தைந்த பக்கத்தை இப்படைப்புகள் டன், மு.சிவலிங்கம் இன்னும் இது ழக்கும் மக்களை கிண்டலடிக்கின்ற லயக மக்களின் வாழ்க்கையை க்கினார்கள். இன்றையகாலத்தில் இயற்பண்புவாதம் அந்த இடத்தைப் லயகத்திற்கு மாத்திரம் உரித்தான பின்னணியில் உழைக்கும் மக்கள் ளையும் ஒரு எழுத்தாளனில் காணல்
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 217
இந்தச் சூழலில் வாழ்விலி மூழ்காமல் ஆதவன் தீட்சண்யா ப மீறி எதிர் நீச்சல் போடக் கூடியை போது வாசகன் கதையில் வருகின நெருக்கமாகி விடுகின்ற உணர்வை அக்கதை மக்களின் அன்றாட பி கொண்டதாக இருக்கின்றது.
சமூகமே மனிதனது மன என்ற தத்துவத்தின் உண்மை உருவா மனைவியும் - பிள்ளையும். தி உழைப்பு மட்டுமல்ல வாழ்வும் த உணர்த்துகின்றபோது அவ்வாசகன் படுவதாக மாத்திரமின்றி G 9 இக்கதையின் வெற்றிக்கு மிகச் சிறர்
'கடவுளுக்குள் தெரியாதல் தொடர்பானது (தீபாமேத்தாவின் விளக்குகின்றது). அத்திரைப்படத்.ை பிராமண சமூகத்தில் விதவைகளின் வக்கிரங்கள் என்பனவற்றை கதைய கூடவே கதையில் வருகின்ற வித ஒருவரோடு கொள்ளும் காதல், பா6 சமூகத்தில் ஏற்படும் பிரச்சி6ை சுட்டிக்காட்டத் தவறவில்லை. மேலு மத்தியில் வீட்டிலிருந்து வெளியே செல்கின்றார்கள். பின் பிராமணப் கொண்டதற்கான தெய்வ குற்றத்திற்கு தற்கொலை செய்து கொள்கின்றார் இக்கதை சாதியத்தின் கொடுமைகை படம் பிடித்துக் காட்டுகின்றது. சு விமர்சனத்தையும் ஆசிரியர் முன் இறுதியில் வரும் பின்வரும் கூற்று க
“தனது ஆவேசத்தை வெ நாவிதனைப் பலி கொடுக்க நேர்ந்த உளைச்சலைப் படம் நழுவவிட்டு
லெனின் மதிவானம்

ருந்து அந்நியமுறாமல், விரக்தியில் டைத்துள்ள பாத்திரங்கள் காலத்தை வயாகும். இக்கதையை வாசிக்கின்ற ர்ற பாத்திரப்படைப்புகளுடன் மிக ஏற்படுத்துகின்றது. அந்தளவிற்கு ரச்சினைகளுடன் நெருங்கிய உறவு
சாட்சியை உருவாக்கி விடுகின்றது ங்கள் தான் அன்னையாவும் அவனது ருடப்பட்டது அன்னையாக்களின் ான் என்பதை இக்கதை வாசகனில் அன்னையாக்களுக்காக அனுதாபப் காபப்படவும் செய்கின்றான். இது $த எடுத்துக்காட்டாகும்.
வர்கள்' என்ற கதை பெண்ணுரிமை r Water திரைப்படம் பற்றிய தக் கதையாகக் கூறும் கதையாசிரியர் கொடுமைகள், ஆண்களின் பாலியல் பினூடாக வெளிக்கொணர்கின்றார். தவையான ஆனந்தியம்மா நாவிதர் ல் உறவு, அதனடியாக குடும்பத்தில்னகள் என்பனவற்றை ஆசிரியர் ம் சமூக-குடும்பப் பிரச்சினைகளுக்கு ாறி ஆனந்தியம்மாவும், நாவிதரும் பெண்ணொருத்தியுடன் உடலுறவு கும் பழி பாவத்துக்கும் அஞ்சி நாவிதர் என்பதை எடுத்துக் காட்டுகின்றது. ளயும் இறுக்கத்தையும் தெளிவாகவே டிடவே அத்திரைப்படத்தின் மீதான வைக்கத் தவறவில்லை. கதையின் வனத்தில் கொள்ளத்தக்கதாகும்:
ளிப்படுத்துவதற்காக ஒரு அப்பாவி து குறித்த ஆனந்தியம்மாவின் தீராத விட்டதாக அவன் கொண்டிருக்கும்
189

Page 218
அதிருப்தியே படத்தை முடக்க அவன்மீது அருள் பொழியும் கல நொறுக்கப்படுமென உள்மனம் | இப்பார்வை படத்தில் தவறவி செய்வதாகவே அமைந்திருக்கின்றது கணவனால் கைவிடப்பட்ட
ஆணாதிக்க சமூகத்தில் சந்திக்க பிரச்சினைகளையும் எடுத்துக்காட் கதைகளின் கதை' என்ற கதையும் பெ
'ஆறுவதற்குள் காப்பினை உலகமயமாதல் சூழலில் பலர் ம உழைக்க அதன் பயனை உழைப்பில் அபகரித்து உல்லாசமான வ நீடிக்கின்றது. வங்கிக் கடன், கிர போன்ற கடன்களை படித்துப்பா பெரும் கூட்டத்தை உலகமயம் சி பணத்தில் நாய்ப் பாடுபட்டு வ இருந்து உண்டு உறங்குவதற்கு 6 உழைத்தாலும் கடனை அடைத்து வாழ்வில் மூழ்கடிக்கப்பட்டு திரு வாழ்வும் தான் என்பதை இக்கதைமி 'மொழிக்குள் மெளனித்து கடந்த கட்டுரையாசிரியர்) அழகியல் அல்ல தான் எழுதிச் செல்லும் அளவிற்கு த. தன் ஆணுறுப்பை அறுத்தெறி6 மாட்டேன் என்று தன் அடையாளம் உருவாக்கிய அழகியல் தர்க்கங்கள் வேண்டாம் என நாம் அவர்களுக் நாம் உருவாக்கும் நமக்கான புதிய குறித்த அச்சம் பரவிக்கிடக்கும் கதை பெண் நிதானமான வாழ்வை எ ஐரோப்பிய வாழ்க்கைக்கு ஏங்கிடும் தன் நுனிவிரலால் கூட தொட | சுமக்கவே பெரும் கூட்டத்தை சாத் நீடிக்க வைத்திருப்பதுமான கலாசா என்பார் மணிமாறன்.
190

தி வைத்துள்ளது. ஆனந்தியம்மா னத்தில் நாட்டின் திரையரங்குகள் என்னை எச்சரிக்கிறது" (ப.161) டப்பட்ட ஒருபகுதியை நிறைவு து. இவரது 'நமப்பு' என்ற கதையும் பெண்ணின் மனவோட்டத்தையும் நேர்ந்த பாலியல் வக்கிரம் சார்ந்த டுகின்றது. 'சொல்லவே முடியாத பண்கள் பற்றியதாகும்.
யக் குடி' என்ற கதை இன்றைய த்தைகள் போல ஓய்வொழிச்சலின்றி ல் ஈடுபடாத சிறு கூட்டம் எவ்வாறு ாழ்க்கையை வாழுகின்ற அவலம் டிட் காட், கடன், இன்னும் இது -ர்க்காமலே கையொப்பம் போடும் ருஷ்டித்துள்ளது. தாராளமாய்த் தரும் சீட்டைக் கட்டினாலும் நிம்மதியாக நேரமிராது. வாழ்வைத் தொலைத்து 1 மாளாது. போலியான ஆடம்பர நடுபோவது உழைப்பு மட்டுமல்ல கச் சிறப்பாக எடுத்துக் காட்டுகின்றது. அவர்களின் (அழகியல்வாதிகளின் - ரவுகோல் எதுவென்றும் அறிவோம். மிழ் நுட்பமான மொழியல்ல எனவும், வனே தவிர, பூணூலைக் கழட்ட ம் அழிந்துவிடாது காத்த மௌனிகள் நக்குள் எங்கள் எழுத்தை அடைக்க தச் சொல்லுவோம். ஏனெனில், இது தொன்மம். ஆகவே தான் நிரந்தரம் தயில் ஆண் பதட்டமடைபவனாகவும், திர்கொள்பவளாகவும் இருக்கிறாள். நடுத்தரவர்க்க கனவான்கள் மலத்தை மறுத்து நவீனமயமாவதையும் மலம் தியக் கட்டமைப்பின் படிநிலைகளில் ர அரசியலைப் பேசவேண்டியுள்ளது"
ஊற்றுக்களும் ஓட்டங்களும்

Page 219
இவ்விடத்தில் மிக முக்கி விடயம் ஒன்று உள்ளது. அதாவது தெ போராட்டங்கள் சாதியொழிப்பையு வகையிலான முன்மொழிவுகள் மா கூடாக முன்வைக்கப்பட்டன. ஐரோ வர்க்க முறையை அப்படியே | முற்பட்டதன் விளைவாக இந்திய வ முனைப்புற்றிருந்த சாதிய முறைை மாக்சியர்கள் சாதிய முறையின் ஆதி போராட்டத்துடன் இணைத்து முன் அமைந்தது. இப்போராட்டத்தில் த. ஆதிக்க சாதியினரும் இணைந்திருந்த
இப்பின்புலத்தில் போது ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்புக் சாதிய விடுதலை குறித்துத் தமது தவறிவிட்டனர். மறுபுறத்தில் த
அம்பேத்கர், அயோத்திதாசர் விடுதலை அவசியத்தை உணர்ந்தி ஆங்கிலேயருடன் கூட்டமைத்து ; பலவீனமானதாக அமைந்தது. இரு கூறுகளை இவர்களிடமிருந்து கற்க ( மார்க்சிய முற்போக்குவாதிகள் 8 எனவே பிளவுப்பட்ட இந்தத் தேசி பெண்விடுதலையையும் நாடி நிற் பிற்போக்குவாதிகளுக்கும் ஏகா போராட்டமாகத் திகழ வேண்டும் எ அந்தவகையில் சாதிய விடுதலை தனித்துவத்தை வலியறுத்துகின்ற அனைத்திற்கும் எதிரான வர்க்கப் நிலைநிறுத்தத் தவறவில்லை. இ அரசியல் போராட்டத்திற்கு முன் பண்பாட்டுக்கான போராட்டத்தை நிற்கின்றது எனத் துணிந்து கூறலாம்
ஆதவன்
தீட்சண்யா பிரச்சினைகளிலிருந்து தப்பியோடு
லெனின் மதிவானம்

யமாக அழுத்திக் கூற வேண்டிய 5ாழிலாளர் எழுச்சியுடன் வீறுபெறும் ம் பெண்விடுதலையையும் எட்டும் ர்க்சிய முற்போக்கு இயக்கங்களுக் ாப்பிய வாழ்முறையில் காணப்பட்ட இந்தியச் சூழலில் பிரயோகிக்க ாழ்முறையில்- இனக்குழு முறையில் ய உணரத்தவறினர். இலங்கையில் க்கத்தை உணர்ந்து அதனை வர்க்கப் ர்னெடுத்தமை முக்கிய சாதனையாக ாழ்த்தப்பட்ட சாதியினர் மட்டுமல்ல நமை இதன் பலமான அம்சமாகும்.
இந்தியாவை நோக்குகின்ற கொண்டிருந்த காங்கிரஸ்காரர்கள் செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்கத் தலித் மக்களின் தலைவர்களான முதலானோர் தலித் மக்களின் ருந்தனர் என்றபோதிலும் அவர்கள் தலித் விடுதலைபற்றிச் சிந்தித்தமை ப்பினும் தலித் விடுதலைக்கான பல வேண்டியுள்ளது என்பதையும் இன்று கவனத்திலெடுத்து வருகின்றார்கள். யத்தை முன்னிறுத்தி சாதியத்தையும் கின்ற போராட்டமானது உள்ளூர் திபத்தியவாதிகளுக்கும் எதிரான ன்பதில் கவனமெடுத்து வருகின்றனர். Uயினதும் பெண்விடுதலையினதும் ஆதவன் தீட்சண்யாவின் கதைகள் போராட்டம் என்ற பார்வையை வ்வகையில் நோக்குகின்ற போது னதாக இடம்பெற வேண்டிய புதிய த அவரது கதைகள் வலியுறுத்தி
தமது FLOGT6) அரசியல் பவர் அல்லர். தான் காணுகின்ற
191

Page 220
அநீதிகளையும் அவற்றுக்கெத தமது கதைகளில் வெளிக்கெ சம்பவங்களையோ, நாயகர்களைே கூட அவற்றினைக் காலநகர்வோடு இரவாகிவிடுவதனாலேயே சூரியன் என்ற கதை இதற்குச் சிறந்த உதாரண பகவத்சிங் என்ற சரித்திர நாயகரை விட இன்றைய புரட்சியாளர் ஒருவை மேலும், இன்றைய மக்கள் இயக்கங் நந்தினி என்ற பாத்திரத்தின் வாயிலா ல்கள் கிடைப்பதாக மறுவாசிப்புச் ெ
பொதுவாக, ஆதவன் படைக்கப்பட்டுள்ள பாத்திரங்கள் ய பொருள் கோடலுக்கு உட்பட்டே சி இவ்வளவு தெளிவாகவும் Ա5/ւ- படைப்பாக்கும் திறன் பெற்ற எ இவ்வகையான கதையாடல்கள் வழி ஆதிக்க அதிகார அரசியலுக்கு வளர்த்தெடுக்கும் முறையியலொ தமிழுக்குத் தந்திருக்கின்றார்.
பேசுவது போலவே எழு இக்கதையாசிரியன் உள்ளடக்கம் ம சற்றே மாறுப்பட்டதாகக் காணப்ப இயல்பாகவே உழைக்கும் மக்களின்வ கதைகளில் பேச்சு வழக்கிற்கும் ( இடைவெளி குறைந்துள்ளது. "பொ பின்வரும் பந்தியை நோக்குவோம்:
"புள்ள சமஞ்சி அஞ்சி ( அவளுக்கும் பொறனாலஆளானகூழு இப்ப கையில ஒண்ணு வயித்தல செய்யலன்னா அந்துசு கெட்டுரும். ஆசை. கட்டிக்குடுங்கன்னு ஆள்ே நல்ல சமுத்தாளி. ஒம்லூர் பாய் இ வுட்டுருக்காரு. எத்தசோட்டு மாட
192

திரான போராட்டங்களையும் ாணர முடிந்தது. வரலாற்றுச் யா பாத்திரமாக்குகின்ற போது இணைத்தே படைத்திருக்கின்றார். இல்லாமல் போய் விடுவதில்லை’ மாகும். இக்கதையை வாசித்த போது r வாசிக்கின்றோம் என்ற உணர்வை ரப் பற்றிய உணர்வே ஏற்படுகின்றது. களுக்கு நம்பிக்கை தரும் வகையில், க பகவத்சிங்கின் அழிக்கப்பட்ட நூ சய்யப்பட்டுள்ளது.
தீட்சண்யாவின் கதைகளில் பாவும் சமகால அரசியல் கருத்தியல் த்திரிக்கப்படுகின்றன. இவரளவிற்கு ட்பமாகவும் இப்பாத்திரங்களைப் ழுத்தாளரை நான் அறியவில்லை. பியே மறு உற்பத்தி செய்யப்படும் எதிரான மாற்று அரசியலை ன்றினை ஆதவன் தீட்சண்யா
துவது என்கட்சி என்றான் பாரதி. ட்டுமல்ல அவரது மொழிநடையும் Iடுகின்றது. அவரது மொழி வெகு ாழ்வுடன் கலந்திருக்கின்றது. அவரது எழுத்து வழக்கிற்கும் இடையிலான 'ங்காரம்' என்ற கதையில் வருகின்ற
வருசமாவது இந்த சித்திரையோட த்தோட்டிமவுளுக்கு கண்ணாலமாகி ஒண்ணு. காலா காலத்துல அததை
பாலூரான் மவன் தொப்லானுக்கு மல் ஆளாந்து வருது. பையனும் வன நம்பித்தான் கசாப்புக் கடைய டாயிருந்தாலும் ஒத்தையாளா கீழ
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 221
தள்ளிருவான். தோல் வேவாரமும் பொழைக்கும் புள்ள தோடு, மாட்லு மோதரம், சைக்கிள், துணிமணின்னு முடிச்சிரணும்னு ஒவ்வோர் முகூர், மருகுறான் காளியப்பன்.
ஆளாளுக்கொரு பீக்கலி ஆண்டிக்குத் தம்பாடு. காத்தில்லா போட்டாப்ல ஆயிருச்சு. எங்கேயும் அள்ளையில் வாங்குன கடனுங்க இன்னிக்கு நேத்து இப்படியாகல. நாட்டுக்கு ராசாமாறினாலும் தோ காலங்கழியுது. மீள்றதுக்கும் வழி தெ
ஆதவன் தீட்சண்யாவின் உணர்ச்சிகரமான அழகிய தமிழ் ந மற்றொரு முக்கியமான விடயம் அவர் தனது சிறுகதைகளில் கையாண்டுள்ள புரிந்து கொள்வதில் நமக்கு சிரமே கதையாசிரியரின் அன்னையா' சிறு அன்னையாவின் மனைவிக்கும் இடை பந்தி கவனத்தில் கொள்ளத்தக்கது.
"யேய் சாந்தி, இங்க வாடி, ஒடிப் "அதெல்லாம் ஒண்ணும் வேண "எங்கூட்ல குடிப்பீங்களா மாட் வாங்கியாரச் சொல்லட்டுங்கள “எதுக்கு காப்பி, கலாருனு. குடுங்க."
சிறுமி அதற்குள் இயல்பு தி பித்தளைச்செம்பில் தளும்ப கொண் கிடக்க ஊற்றிவிட்டு மறுபடி கொண்
"ஸ்கூல் போறியா..?"
"என்னத்தப் போறா. C
ஆ-ங்கிறத்தில்ல, ஊ-ங்கிறத மாசத்துக்கு ரண்டு ஒடைஞ்சினு
லெனின் மதிவானம்

இருக்கு, கட்டிக் குடுத்தா கமானமா , சிமிக்கி, பையனுக்கு காப்பவுன்ல
ரொக்கமா எங்காச்சும் பொரட்டி த நாளுக்கு முன்னயும் நெனச்சி
ருக்கு. அரசனுக்கு அவன்பாடு த வூட்ல கையுங்காலும் கட்டிப் காசு கண்ணி பொரளுல. அப்பப்ப ளூம் அரிக்குது சீலபேனாட்டம். காலம முச்சிடும் இப்படியேதான் ட்டிக்கு பொழப்பு மாறலேன்னு ரியல மாள்றதுக்கும் குழி தெரியல."
தமிழ் நடை எளிய இனிய டை என்று கூறின் மிகையாகாது. அடித்தள மக்களின் பேச்சுத்தமிழை ார். இந்தப் பேச்சுத் தமிழ் வழக்கைப் மேதுமில்லை. எடுத்துக் காட்டாக கதையில் வரும் இளைஞனுக்கும் டயிலான உரையாடலில் பின்வரும்
போய் ஒரு காப்பிவாங்கியா." Tıb...” டீங்களோ.கலரு வேணும்னா r ?”
குடிக்க கொஞ்சம் தண்ணி
ரும்பியிருந்தாள். துலங்க விளக்கிய டுவந்த நீரில் மேலே தூசு ஏதோ டு வந்தாள்.
பருதான் அஞ்சாகிளாஸ், ல்ல சிலேட்டு மட்டும் கீது."
193

Page 222
இவ்வாறாகப் பேச்சுத் இச்சிறுகதைகளில் கையாளப்பட்டிரு
ஆதவன் தீட்சண்யாவின் சமூக அநீதிக்கு எதிரான எதிப்புக்கு மனோபாவமும் ஆகும். தலித் மற்று எழுதுகின்ற அவரது எழுத்துகளி எழுகின்ற அனுபவங்கள் மட்டுமல் மனித உணர்வுகளையும் காணலா அவலங்களை விற்று தனது கம்பீர கொண்டவரல்ல இக்கதையாசிரி உழைக்கும் மக்கள் சார்ந்த சிந்தனை ஆதவன் தீட்சண்யாவின் சிறுகதைகள்
ஆதவன் தீட்சண்யா வ எழுத்துக்களின் ஊடாக மேற்கொண் கட்டப்பஞ்சாயத்தார்க்கு கவானே தலைப்பு கடைசியாக இருக்கக் சூரியன் இல்லாமல் போய் விடுவதி: காட்டுகளாகும். "கதையின் தலைப் கதை கூகி போன்றோர் கையாண்ட எழுதிய கதையாகவே படுகின்றது அல்லற்படும் மாந்தவடகள் பற்றிய வகையில் திட்டுவதாக அமைந்த க:ை அனைத்துக் கதைகளும், வாழ்க்கை பல முகங்களை ஆழ்ந்த சமூக அக் பதிவாக்கியுள்ளன. இவ்விடத்தில் வெறும் வார்த்தை ஜாலங்களை ை என்ற போதைகளுக்கு அவர் ஆ புனையப்பட்டுள்ள கற்பனைப் அந்நியப்படாமல் மக்களையெ யதார்த்தத்தில் காலூன்றி மக்களின் படைப்பாளிக்கு அவர் சந்திக்க ே படைப்பாக்க முடியும் என்பதை அழகுற எடுத்துக் காட்டுகின்றன. எல்லைக்குட்பட்டமனிதர்களின்வ (959. கொண்டிருந்த G5ITL கதையாசிரியரின் எழுத்து நடையு சலிப்புத் தட்டாத வகையில் வா
194

தமிழ் பொருத்தமான வகையில் ப்பதனை அவதானிக்கலாம்.
கதைகளின் ஆதாரமாக அமைவது நரலும் மாற்றத்தை வேண்டிநிற்கும் ம் விளிம்பு நிலை மனிதர்கள் பற்றி ல் அம்மக்களின் வாழ்வினடியாக ல, அதிலிருந்து விடுபடத்துடிக்கும் ம். தலித் மக்களின் வாழ்க்கையின் த்திற்கும் பிழைப்புக்கும் வழிதேடிக் பர். இன்றைக்கு இலக்கியத்தில் ாகள் நீர்த்துப் போயுள்ள நிலையில் ர் நம்பிக்கையொளி பாய்ச்சுகின்றது.
டிவப் பரிசோதனைகளையும் தம் டுள்ளார்.இதற்கு"லிபரல்பாளையத்து ாபா வழங்கிய தீர்ப்பு', 'கதையின் கூடும், இரவாகிவிடுவதனாலேயே ல்லை" ஆகிய கதைகள் தக்க எடுத்துக் பு கடைசியாக இருக்கக்கூடும்" என்ற - இலக்கிய உத்தியைப் பயன்படுத்தி து. சமூகத்தில் அடித்தளத்திலிருந்து பாத்திரங்களைப் புதுமெருகூட்டும் த. அவ்வாறே ஆதவன்தீட்சண்யாவின் பின் பல கோணங்களை, மனிதர்களின் கறையுடனும் மனித நேயத்துடனும் வடிவப் பரிசோதனை என்றவுடன் வத்து, குறியீடு, படிமம், புனைவுகள் பூளாகவில்லை. அவரது கதைகளில் பாத்திரங்கள் கூட வாழ்விலிருந்து Tட்டியதாக வேர்கொண்டுள்ளது. வாழ்வுடன் இரண்டறக் கலந்துவிட்ட ர்ந்த மனிதர்கள் - சம்பவங்களையே ஆதவன் தீட்சண்யாவின் கதைகள் அவரது கதைகளில் தனது அனுபவ ாழ்வு மட்டுல்லஅம்மனிதர்களிடையே ங்களும் பதிவாக்கப்பட்டுள்ளன. ம் பாத்திர வார்ப்புகளும் வாசிப்பில் கனை வாசிக்கத் தூண்டுகின்றது.
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 223
ஆதவன் தீட்சண்யாவின் சிறுகன மாத்திரம் மட்டுமல்ல சமுதாயத்தி சிந்தனையும் அனுபவமும் படை புதிய பண்பாட்டுப் புரட்சிக்கு இச்சிறுகதையாசிரியரின் இன்னொரு
ஆக ஆதவன் தீட்சண்யா என்பது தமது கை விலங்கைப் பார்த் மனிதர்களின் குரலாக அமையவி அரங்கில் வெற்றிபெற்றுவரும் சக்திகள் சமூகத்தில் புறநிலைப்பட்ட வாழ்க் ஒரு புதிய தரிசனை தான் தமிழ் தீட்சண்யாவின் வரவைப் பதிவு செய்
லெனின் மதிவானம்

தகளில் தனிப்பட்ட பாத்திரங்கள் ன் நானாவிதமானவர்களின் கூட்டுச் ப்பாக்கப்பட்டுள்ளன. இவையாவும்
அவசியமாகின்றன. இவ்வம்சம் சிறப்பாகும்.
வில் வெளிப்பட்டு நிற்கும் அரசியல் து அழுது புலம்பிக் கொண்டிருக்கும் லை. சற்றே அந்நியப்பட்டு, உலக ரின்குரலாகவும் அமைந்திருக்கின்றது. கை மட்டங்களிலுள்ளவர்கள் பற்றிய * சிறுகதை இலக்கியத்தில் ஆதவன் 5gil.
சூரியகாந்தி - 2011.
195

Page 224


Page 225
OG)55 இலக்கி
ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒவ்ெ கலை இலக்கிய மேதைகளும் தே சிந்தனையால், எழுத்துக்களால் செய இனத்தின்நாகரிகம், கலாசாரம், பண் செய்திருக்கின்றார்கள்.
கலையும் இலக்கியமும் சூழலுக்கு ஏற்பவும் பிறப்பெடுக்கி அச்சூழலில் வாழ்கின்ற யாவரும் பிரதிபலிப்பதில்லை. அப்படிப் பிர நேர்த்தியாகவும் அமைவதில்லை. சிந்தனையாளர்களுமே தமது காலத் வெளியிடுகின்றனர். அவ்வகையில் பயிராகத் தோன்றிய சிந்தனைய அமைப்பினை உருவாக்குவதிலும் இந்தப் பின்னணியிலே கார்க்கியை உள்ளதுடன் அவரது ஆளுமையை கொள்வதற்கும் ஏதுவாக அமையும்.
கார்க்கி 1868ஆம் ஆண்டு நதிக்கரையில் உள்ள நிஷ்ணி நோவ் ஊரில் ஏழ்மை மிக்க குடும்பத்த அலக்ஸி மாக்மோவிச் பெஸ்கோவ் கார்க்கி என்றால் கைத்துப் போ தந்தை தச்சு வேலை செய்து குடு இளமையான வயதிலேயே தமது செல்லவொண்ணாத துன்பங்களை கொண்டார்.
கார்க்கி தமது வாழ்க் ர்ப்பணித்தார். அவ்வாழ்க்கையைச்
லெனின் மதிவானம்

19
யத்தில் ஆழத்தடம் பதித்த மார்க்ஸிம் கார்க்கி
வாரு தேசத்திலும் பேரறிஞர்களும் ான்றியுள்ளார்கள். இவர்கள் தமது ற்பட்டவர்கள் என்றவகையில் மனித பாடு என்பவற்றை மேன்மையடையச்
காலத்திற்கேற்பவும் சமுதாயச் ன்றன. ஆனால் அதே காலத்தில் ஒரே விதமான சிந்தனைகளைப் திபலித்தாலும் அவை அழகாகவும் திறமைமிக்க படைப்பாளிகளும் துக்கேற்ற சிந்தனையை நேர்த்தியாக சமுதாயம் எனும் விளைநிலத்தின் ாளர்கள், மேதைகள் அச்சமுதாய செல்வாக்குச் செலுத்துகின்றனர். நோக்குதல் காலத்தின் தேவையாக சரித்திரச் சூழலில் வைத்துப் புரிந்து
மார்ச் மாதம் 28ஆம் திகதி வால்கா GharTJTL (Nizhny Novgord) 67gpyub ல் பிறந்தார். இவரது இயற்பெயர் (Aleksey Maksimovich Peshkov). னவன் என அர்த்தம். இவரது ம்பத்தைக் காப்பாற்றி வந்தார். மிக பெற்றோரை இழந்துவிட்ட கார்க்கி அனுபவித்ததால் அப்பெயரைச் சூடிக்
1கையைப் பொது மக்களுக்காக சுமையாகக்கொள்ளாமல்அதனையே
197

Page 226
தமக்கு விருப்பமான வாழ்க்கையா எழுத்துக்களின் பின்புலமாக அமை கார்க்கியைப் போல தமது இளமை 6 துயரங்களையும் அனுபவித்தவர் ( என்றே கூற வேண்டும். 12 வயதிலே இந்தக் காலப்பகுதியில் அவர் சன வேலை செய்கின்றவராக இருந்தார். கற்கவில்லை. பின்னர் கடைச் சிப்ப கூலியாக, ஹோட்டல் தொழிலாளி பிடிப்பவனாக, நூல் நிலைய கு பணியாளனாக, செம்படவனாக,
மக்களோடான ஊடாட்டத்தின் ஊ பெற்று வளர்த்துக் கொண்டவர்.
.கார்க்கியின் வாழ்வில் 6 1887ம் ஆண்டில் செப்டம்பர் 12ந் ே குரோத் என்ற ருஷ்ய நகரமொன்றி நிகழ்ந்தது. பல தினங்கள் துன்பங்க வேலை கிடைக்காமல் நகர் பூராவும் சுற்றி அலைந்து, வாழ்க்கையில் க துப்பாக்கியால் தன்னையே சுட்டுக் முன்னர் அவர் எழுதிய குறிப்பு மிக் அவர் அடிக்கடி பல நண்பர்களிடம் ( தான் சுட்டுக் கொண்டு சாவதற் தேசத்துப் புலவர் ஹைன்தான் க இதோடு, மனிதனுக்கு உண்டாகும் இ உணர்த்திய கவிஞர் இவன்தான் இருந்தார். சில மாதங்களில் கார்க்கி வெளியேறினாலும் கூட அவர் சாகு தசைக் குறைபாடுகள் அவரைத் துன்
எனது பருவகாலத்தை 6 விட்டான் என்று கார்க்கி அடிக் அதற்காக வேதனைப்படுவதே இல்ல ஆறு மாதங்களுக்கு அதிகமாகவே தலைமாட்டில் இருந்து விடியும் வ
198

வும் ஆக்கிக் கொண்டார். அவரது ந்தது அவரது வாழ்க்கையேயாகும். பாழ்க்கையில் கடும் துன்பங்களையும் வறு யாருமாக இருக்க முடியாது யே உழைக்கத் தொடங்கி விட்டார். மயல் காரன் ஒருவருக்கு எடுபிடி அவர் பாடசாலைக்குச் சென்று கல்வி தியாக, சுமை கூலியாக, துறைமுகக் யாக, ரொட்டி சுடுபவராக, பறவை மாஸ்தாவாக, ரொட்டிக் கிடங்கு
காவல் காக்கும் வாட்ச்மேனாக ங்களின் ஊடாகத் தனது கல்வியை டாகவும், உழைப்பின் வாயிலாகவும்
ரற்பட்ட மிகத் துயரமான சம்பவம் தேதி இரவு 8 மணிக்கு நிஸ்ஸி நோவ் ன் பொத்தியஸ்னயா என்ற வீதியில் ளுக்கு மேல் துன்பம் அனுபவித்து, பல தினங்கள் பட்டினியுடன் சுற்றிச் டுமையான வெறுப்புண்டு கார்க்கி
கொண்டார். தன்னைச் சுடுவதற்கு க வேடிக்கையானது. அதை எண்ணி சொல்லிச்சிரிப்பார். அந்தக் குறிப்பில் கு உலகப்பிரசித்திபெற்ற ஜேர்மன் ாரணம் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். }தயவலி பற்றி எனக்கு முதன் முதலில் ான்று ஹைனுக்கு வாழ்த்தும் கூறி சுகமடைந்து ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து ம் வரை இந்தச் சூட்டினால் ஏற்பட்ட புறுத்தியே வந்தன.
1றுமைத்தேவன் கபளிகரம் செய்து டி சொல்வார். என்றாலும் அவர் லை. 24 வயது நிரம்பும் வேளையில், கார்க்கி மயானத்தில் பிணங்களின் ரை 25 ரூபிள் கூலிக்கு பிரார்த்தனை
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 227
செய்துள்ளார். இந்தத் தொழிலைக்க என்ற போதிலும், அவரின் வாழ்க்கை உரம் பெற இது ஒரு காரணமாக இரு ஆறு மாதம் பக்கத்திலிருந்து நுகர்ந்த வாழ்ந்த உயிருள்ள மக்கள் மத்தியில் ஏற்பட்ட பிணவாடையை நீக்கும் நம்பிக்கை கொண்டார்,
அந்தவகையில் அந்தக் இடம்பெற்ற கொடுமைகளையும், நேர் கண்டது மட்டுமன்றி அவ்வி காணப்படுகிறார். உழைக்கும் ம கொடுமைகளையும் காணவேண்டும் நாடோடி போல் பல இடங்களுக்குட
கார்க்கி தமது 17வது வய அவரிடம் மிக இளமைக் காலத்திலி அவரது வாசிப்புத் திறனை அக்கா பற்றிய குறிப்புகளை நாம் அவர உள்ளது. தாம் சிறுவனாக இருக்கு உதவியாக கார்க்கி வேலை செய்தார் சமயற்காரர். இவரது வாசிப்பு ஆர்வத் உதவிகளைச் செய்கின்றவராகவும் க வாழ்க்கையில் முக்கிய பாத்திரமாக விளங்கிய அவரது பாட்டி, இது மேற்கொண்டு கார்க்கியின் பாட்டி ே உரையாடலில் பெற்ற அனுபவத்தை பதிவு செய்துள்ளார்.
கார்க்கி தனது இறுதிக்க அவர் அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்திக் கண்டிப்பார். இதில் ஒன்று அநீதி வி கடமையெனக் கொண்டிருந்த ஜr முதலாளித்துவ சமுதாயமுமாகும். கொடுமைப்படுத்தியும் அடித்தும் "துயர் படிந்த, கண்ணிர் நிறைந்த இ வாழ்வுக்கு அன்புத்திரி கொண்டு
லெனின் மதிவானம்

ார்க்கி ஆறு மாதங்கள்தான் செய்தார் 5 வஜ்ர உறுதியும் தெம்பும் மிக்கதாக ந்தது. செத்த பிணங்களின் வாடையை கார்க்கி, வெளியே தன்னைச் சுற்றியும் நிலவிய வறுமையால் பெருந்துயரால் இலட்சியத்தில் அசைக்க முடியாத
காலத்தில் ருஷ்யச் சமூகத்தில்
அடக்குமுறைகளையும், நேருக்கு பாழ்க்கையை அனுபவித்தவராகவும் க்கள். திரளின் வாழ்க்கையையும் ) என அவா கொண்டிருந்த கார்க்கி ம், நாடுகளுக்கும் சுற்றித்திரிந்தார்.
பதிலே எழுதத் தொடங்கிவிட்டார். ருந்து எழுத்தார்வம் காணப்பட்டது. லக்கட்டத்தில் ஊக்குவித்த இருவர் து எழுத்துகளில் காணக்கூடியதாக ம் போது சமையற்காரர் ஒருவருக்கு r என்பதை முன்னர் பார்த்தோம். ஒர் த்தைத் தூண்டுபவராகவும் அதற்கான ாணப்பட்டார். மற்றவர் கார்க்கியின் வும் அவரின் அன்புக்குரியவராகவும்
தொடர்பில் ருஷ்யப் பயணத்தை பொறுத்து அவரது மனைவியுடனான * எச்.எம்.பி. முஹிதீன் பின்வருமாறு
ாலம் வரை இரண்டு விஷயங்களை கடுமையான வெறுப்புணர்ச்சியுடன் ளைத்த அக்கிரமமே தனது தலையாய ார் ஆட்சியும், கோணல், மாணல்
மற்றையது அவரது தந்தையைக் கொன்ற கார்க்கியின் பாட்டனார். இருள் கவிந்த கார்க்கியின் சிறுபிராய இன்ப ஒளி ஏற்றியவர், கார்க்கியின்
199

Page 228
பாட்டி அக்குவினா இவானோவ்னா இல்லாதிருந்தால் கார்க்கி எட்டு வ விட்டு மறைந்திருப்பார். கார்க்கி த6 போதெல்லாம் என்னிடம் கூறுவா எனக்கு முதன்முதலில் போதித்தவள் அனுபவத்திலிருந்து சிருஷ்டியான ர தெளிவாகப் பாடம் சொல்லித் தந்த கூறிய சின்னஞ்சிறிய கதைகளை, எ சிருஷ்டிகளை, அனுபவ மாண்மியங் தலை சிறந்த நூல்களாக, இலக்கிய முடியாத பொக்கிஷம் என மதித்துக
இத்தகையை வாழ் தன்னைப் பட்டை தீட்டிக் கொன அந்நியப்பட்டதாகவோ அல்லது கூழங்களாகவோ கருதியவர் அல்ல தீவிர கவனம் செலுத்தினார். அத பெற்றுப் புதியதோர் வாழ்க்கைக் திறனைப் பெற்றிருந்தார் என்பதை அ காட்டுகின்றன. புத்தகங்கள் பற்றிய பிரவாகம் கொண்டிருந்தது.
"அச்சுக் கோர்ப்பவன் எ நாயகன் ஒருவனால் பிறிதொரு உழை அச்சு யந்திரத்தின் உதவியுடன், ஒரு புதிய புத்தகத்தை நான் சை மனிதனால் தன்னைப்பற்றியும், உலக சிக்கலானதும், மிகவும் மர்மமானது ஒன்றினைப் பற்றியும், உலகத்திலேே அனைத்தையும் தன் உழைப்பாலும் க பற்றியும் எழுதப்பட்ட அற்புதமான ஜீவனுள்ள என்னுடைய ஆன்மாே உணருகிறேன்."
புத்தகத்தை ஜீவனுள்ளதாக பேசுவதாகக் கூறுகின்றார். யாவற்று: மனிதனால் எழுதப்பட்டது எனக்கூ
200

ஆவார். இந்த மூதாட்டி மாத்திரம் யது நிரம்புவதற்குள்ளேயே நம்மை னது பாட்டியைப் பற்றி நினைக்கும் ர். அவள் தான் மனித வாழ்வை 1. மனிதத்துவ மாண்பினை அவளின் ாஜா ராணிக் கதைகள் தான் எனக்கு தன' என்பார். பாட்டி இவானோவ் ாழுத்தில் வெளிவராத அந்த அமர களை தனது இறுதிக் காலம் வரை ச் செல்வங்களாக எங்கும் கிடைக்க ார்க்கி பேணிப் பாதுகாத்து வந்தார்,
வியலின் பின்னணியிலிருந்து ன்ட அவர் புத்தகங்களைத் தமக்கு
அவற்றை வேண்டாத குப்பை ர். மாறாக கார்க்கி வாசிப்பதிலே தனூடாக உலக அனுபவங்களைப் கான நாகரிகத்தைச் சிருஷ்டிக்கும் அவரது எழுத்தக்கள் எமக்கு எடுத்துக் அவரது எண்ண ஓட்டம் இவ்வாறு
ான்கின்ற அத்துறையின் உழைப்பு ப்புநாயகனால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு அச்சகத்தில் உருவாக்கப்பட்ட sயில் எடுக்கும் போது அது ஒரு கிலே எல்லாவற்றையும் விட மிகவும் ம், மிகவும் நேசிக்கக் கூடியதுமான ய அழகும் மேன்மையும் பொருந்திய ற்பனையாலும் படைத்த ஒன்றினைப் என்னுடன் பேசும் ஆற்றல் படைத்த வாடு கலந்துவிட்ட ஒன்றாக நான்
கக் கருதும் கார்க்கி அது தன்னுடன் க்கும் மேலாக அது மனிதனைப்பற்றி றுகின்றார். மனிதன் குறித்த இந்தப்
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 229
பார்வையும் சிருஷ்டிகரத் திறமைய மகத்தான படைப்பாளியாக்கியது. "மனிதன்! எத்தனை கம்பீரமாக மனிதனைவிடச் சிறந்த கருத்துகள் இ பொருள்களுக்கும் எல்லா கருத்து செய்வோன் அவனே, இயற்கைச் அவனே, இவ் உலகின் அதியற்புத அ. உழைப்பால் ஆனவை. நான் மனி ஏனெனில் மனித அறிவுக்கும் கற்பன வேறொன்றையும் காண முடியவில்ல
உலகத்திலுள்ள அழகு அல் இயற்கையின் வனப்பை மனிதன் முணுமுணுக்கின்றீர்கள் என்பது என. இயற்கையில் அழகு இல்லை அது நம். ஆன்மாவின் ஆழத்தில் மனிதனே சிரு
இவ்வாறு மனித குலத்தி உணர்ந்திருந்த கார்க்கி தனது சரித்த நாகரிகத்திற்காக அதனை நகர்த்த குறித்தும் இலக்கியப் படைப்பின் க எழுதுகின்றார்:
ஒரு எழுத்தாளன் அல்லது மக்களின் விதியோடு, அவர்களுடை மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கை ஆக் இணைக்கின்ற போதுதான் அவ அவனுடைய படைப்புக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டையோ சார்ந்த சர்வ வியாபகமானவை, காலத்தை 6
ஆனால் ஒரு எழுத்தா பிரிந்து, தன்னைத் தனிமைப்படுத் போராட்டங்களில் இணையாமல், பார்த்தும் பாராமல் இருப்பதன் அந்நியமாகின்றான். இதனால் அழிக்கின்றான். அவனுடைய நபுஞ்சகத்தன்மை உடையவனாக - லெனின் மதிவானம்

மே கார்க்கியை மனித குலத்தின் மனிதன் குறித்த அவரது பார்வை:
இச்சொல் ஒலிக்கிறது! எனக்கு ஸ்லை, மனிதன் மட்டும்தான் எல்லாப் களுக்கும் படைப்பாளி, அற்புதம் சக்திகளின் எதிர்காலத் தலைவன் ழகுப் பொருட்கள் எல்லாம் அவனது நனுக்குத் தலை வணங்குகின்றேன், னக்கும் அப்பால் நான் இவ்வுலகில்
Gol).
}னத்தும் மனிதன் படைப்புத்தானே? மிஞ்ச முடியுமோ என்று நீங்கள் க்குத் தெரிகிறது. நம்மைச் சுற்றியுள்ள க்குப் பெரிதும் பகைமை கொண்டது. 5ஷ்டித்த ஒன்றுதான் அழகு."
ன் யெளவனத்தையும் அழகையும் திரத் தூரிகை கொண்டு புதியதோர் ச்ெ செல்கின்றபோது எழுத்தாளன் டமைப்பாடு குறித்தும் பின்வருமாறு
கலைஞன் தனது வாழ்வை, விதியை டய விடுதலை, மேம்பாடு, மற்றும் யவற்றுக்கான போராட்டத்தோடு ன் புனர்ஜென்மம் எடுக்கின்றான்.
குறிப்பிட்ட காலத்தையோ, ஒரு வையாக இருக்க முடியாது. அவை வன்றவை.
ான் உழைக்கும் மக்களிடமிருந்து தி நிற்பதன் மூலம், மக்களுடைய அவர்களுடைய போராட்டங்களைப் மூலம் அவன் மக்களிடமிருந்து அவன் தன்னுடைய ஆளுமையை எழுத்துக்கள் வலிமையற்று அமைகின்றன. எனக் கூறுகின்றார்.
201

Page 230
கார்க்கி தாம் வாழ்ந்த சந்தித்தவர். புரட்சிகரப் போராட நின்றவர் என்ற வகையில் 1917 இல் கார்க்கியை முழு ஆளுமை கொ6 கார்க்கி பற்றிய அவரது மனைவியி பின்வருமாறு அமைந்திருந்தன.
"கார்க்கிக்கு ஒவ்வொரு
எழுத்தாளர்களைப்பற்றியும் நன்கு :ெ பல்வேறு நாட்டு எழுத்தாளர்களுக்கு வைத்தே விமர்சனம் செய்யக்கேட்( தடவை இத்தாலிய எழுத்தாளர்கள் காண வந்திருந்தார்கள். அவர்களுடன் நடத்தினார். சோவியத் இலக்கியம் பற்றியும் அவர்கள் கார்க்கியுடன் நீன செய்தனர். முடிவில் அவர்கள் விடை நெருங்கிய வேளையில் அவர்களுக்கு ஜனநாயகப் பாரம்பரியத்தைப் பற்றி மாண்பினைப் பற்றியும் நீண்ட என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். முடி விடைபெறும் போது 'உங்களின் தொன்றுதொட்டு வந்துள்ள இல. அதிகமாக நீங்கள் படித்தால் எல்லே கார்க்கி நல்லுரை கூறி அனுப்பின வேண்டா வெறுப்பில் நடந்து கொ பிறகு நான் கார்க்கியிடம் கேட அதற்கு அவர், 'என்னிடம் செய்த செய்யக்கூடாது என்பதற்குதான் எ சூடான வார்த்தைகள் இவ்வெழுத்த திருத்திய நற்செய்தியை, பின்னர் அவ எழுதிய கடிதங்களிலிருந்து என்னா
பத்தொன்பதாம் நூற்றா நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலும் நிலப்பிரபுத்துவம், முதலாளித்துவ ஏகாதிபத்தியம் என்ற கட்டத்தி ஆனால் ருஷியா மட்டும் அரை நி
202

காலத்தில் ருஷியப் புரட்சியைச் டங்கள் யாவற்றிலும் இணைந்து நடைபெற்ற அக்டோபர் புரட்சியே ண்ட படைப்பாளியாக மாற்றியது. ன் நினைவலைகளில் சில குறிப்புகள்
நாட்டு இலக்கியங்கள் பற்றியும், 5ரிந்திருந்தது. அவர்பலதடவைகளில் , அவர்கள் நாட்டு இலக்கியங்களை டு நான் அதிசயமுற்றுள்ளேன். ஒரு சிலர் இதே வீட்டுக்கு கார்க்கியைக் ள் கார்க்கி நீண்ட நேரம் சம்பாஷனை பற்றியும், உலக இலக்கியங்களைப் ண்ட நேரம் பல கருத்துகளில் தர்க்கம் டபெற்றுச் செல்ல வேண்டிய நேரம் கார்க்கி, இத்தாலிய இலக்கியத்தின் பும், அதன் வழிவழி வரும் இலக்கிய சொற்பொழிவொன்றே ஆற்றினார் வில், அந்த இத்தாலிய விமர்சகர்கள் r தாய்மொழியான இத்தாலியில் க்கியச் செல்வங்களை இன்னும் Uாருக்கும் பயன் கிடைக்கும்’ என்று ார். அவர்களுடன் ஏன் அம்மாதிரி ாண்டீர்கள் என்று அவர்கள் சென்ற ட்டேன். கடிந்தும் கொண்டேன். தவறை அவர்கள் வேறு யாரிடமும் ன்று பதில் கூறினார். கார்க்கியின் ாளர்களில், விமர்சகர்களில் பலரைத் ர்கள் இத்தாலியிலிருந்து கார்க்கிக்கு ஸ் தெரிந்துகொள்ள முடிந்தது."
ணடின் இறுதியிலும் இருபதாம்
மேற்கு ஐரோப்பிய நாடுகளில் ம் என்பன முற்றுப் பெற்று குள் சென்று கொண்டிருந்தது. }ப்பிரபுத்துவ நாடாக விளங்கியது.
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 231
இவ்வாறான சூழலில் முதலாளித்துவ வர்க்கத்தையும் இணைத்துப் போர் கீழான ஒரு அரசினை உருவாக்கி செய்யப்பட்டதற்குக் காரணம் அத காணலாம்.
சரக்கு உற்பத்தி வளர்ச் அமைப்புக்குள்ளேயே இரண்டு பு: வணிகத்திலும் பண்ட உற்பத்தியிலு முதலாளி வர்க்கம் ஒரு வர்க்கம். மற் பஞ்சப்பட்ட உழவர் வர்கக்கத்தில் இ இவர்களிடம் உழைப்புச் சக்தியை இல்லை. கூலிக்காக இவ் உழை விற்கிறார்கள். இவ்வாறாக முத வளர்ச்சியைத் தடை செய்யும் | சுரண்டலுக்கு உட்படுத்தப்படும் பா நிலப்பிரபுக்களைப் பொறுத்தமா பாட்டாளிகளைப் பொறுத்தமட்டில் உள்ள இந்த இரட்டைப் பண்பு, மு உழவர் வர்க்கத்துக்கும் பாட்டாளி தன்னைத் தலைவனாக அமர்த்திக் நிலப்பிரபுக்களைத் தூக்கி எறிந்து, நிறுவுகிறது. முதலாளி வர்க்கப் புரட்
1905 ஆம் ஆண்டு இடம் காணலாம். மறுபுறமாக பாட்டாளி இணைந்து புரட்சிகர உணர்வைப் ெ வர்க்கத்தை எதிர்த்துப் போராடத் ஜார் ஆட்சியைப் பலப்படுத்துவதே ஒரே மார்க்கம் என்பதை ஏகடே அந்தவகையில் அவர்களது வர்க்க நின்றனர்.
அன்றைய சூழலின் யத சூழலில் வைத்து நோக்கத் தவறி சோஷலிசம்' எனும் விடயத்தைத் பாட்டாளிவர்க்க சர்வாதிகாரத்தை
லெனின் மதிவானம்

ம் பாட்டாளி வர்க்கத்தையும் உழவர் ரடி, முதலாளிய ஜனநாயகத்திற்குக் பிருக்க முடியும். அது அவ்வாறு ர நலன் சார்ந்து அமைந்திருந்ததைக்
சி பெறுவதால் நிலப்பிரபுத்துவ திய வர்க்கங்கள் தோன்றுகின்றன. ம் ஈடுபடும் பூர்சுவாக்கள் அல்லது றான்று பாட்டாளிவர்க்கம் இவர்கள் ருந்தே பெரும்பாலும் வருகிறார்கள். த் தவிர வேறெந்த உடைமையும் மப்புச் சக்தியை முதலாளிகளிடம் லாளியம், சரக்கு உற்பத்தியின் நிலப்பிரபுக்களுக்கும், உழைப்புச் ட்டாளிகளுக்கும் எதிராக நிற்கிறது. ட்டிலும் புரட்சிகரமானதாகவும், லும் எதிர்ப் புரட்சிகரமானதாகவும், தலாளியத்தின் இறுதிக் கட்டத்தில், வர்க்கத்துக்கும் முதலாளி வர்க்கம் கொண்டு அவற்றின் ஆதரவோடு தன்னையே ஒரு ஆளும் வர்க்கமாக சி என்பது இதுதான்.,
பெற்ற புரட்சியில் இப் பண்பினைக்
வர்க்கம் அதன் நேச சக்திகளுடன் பற்றிருந்ததுடன் அது தமது எசமான 5 தொடங்கியது. இந்தச் சூழலில் த இப் புரட்சியைத் தடுப்பதற்கான பாக முதலாளிகள் அறிந்திருந்தனர்.' நலன் சார்ந்து ஜாரை ஆதரித்து
ஈர்த்தத்தை ட்ரொட்ஸ்கி யதார்த்த
யதன் காரணமாக 'ஒரு நாட்டில் தவறாகப் புரிந்து கொள்கின்றார். குறுகிய எல்லைக்குட்பட்டதாகக்
203

Page 232
கருதிய ட்றொட்ஸ்கி பாட்டாளிவர் வெறும் கற்பனாவாதப் புனைவுகள் சர்வாதிகாரம் குறுகிய காலத் பாட்டாளிவர்க்க கலை, பண்பாட்ை கருதினர். இதன் பின்னணியில் வர்க் சிந்தனையை முன்வைத்தார். இது பின்வரும் கூற்று முக்கியமானது: "ஒரு அல்லது ஏற்றுக்கொள்வதா என் எப்போதும் கடைப்பிடிக்க முடியா தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும்” என்: மார்க்சியம் - கலையில் முதலாளிய யால் முன்வைக்கப்பட்டது. அந்த இ வார்த்தைகளில் சொன்னால் “பழைய கொள்ளக் கூடிய ஒரு புதிய வர்க் மாற்றியமைத்துக் கொள்ள வேண்டு போக்கு தமக்கு முன்னோடியுள்ள முத ஏற்றுக் கொள்ள விழைந்தது.
இதற்கு நேர் எதிர்ம கலைக் கோட்பாடும் முன்வைக் முன்வைத்தவர்களில் பொக்டனொவ் நோக்கில் கலை ஒரு வர்க்கத்தின் வர்க்க உணர்வின் ஒரு கூறாகும். ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஒரு வடிவமா இணைக்கும் ஒரு கருவியாகின்றது. ஆயுதமாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட வர் எழுத்தாளனும் பிரதிபிம்பம் செய் கவிஞன் ஒரு திட்டவட்டமான அதன் சிந்தனைகளினதும் உணர்ச் நோக்குகின்றான். அதனைப் பற்றுகி அடியிலே கூட்டு ஆசிரியன் மறைந் ஆசிரியனின் தன்னறிவின் ஒரு ப கோட்பாட்டு நிலையில் பூர்சுவா வ தொக்கி நிற்கின்றது. காரணம் பாட் மனப்பான்மையையே இக்கலை பிரதி
204

க்க கலை, பண்பாடு ஆகியவற்றை ாாகக் கருதினார். பட்டாளிவர்க்க துக்குரியதாக இருப்பதனால் டை உருவாக்க முடியாது எனக் கம் கடந்த கலை பண்பாடு என்ற நு தொடர்பில் ட்றொட்ஸ்கியின் நகலைப்படைப்பை புறக்கணிப்பதா பதில் மார்க்ஸிய கொள்கையை து. அது சொந்தக் கலை விதிகளால் கிறார். அந்தவகையில் அரசியலில் ம் என்ற நிலைப்பாடு ட்றொட்ஸ்கி }லக்கியப் போக்கு ட்றொட்ஸ்கியின் சாதனைகளை அப்படியே விளங்கிக் கமாக பாட்டாளிவர்க்கம் தன்னை ம்ெ” என்பதை முன்வைத்து அந்தப் தலாளிய விழுமியங்களை அப்படியே
ாறாகத் தூய பாட்டாளிவர்க்க கப்பட்டது. இந்தச் சிந்தனையை முக்கியமானவர். பொக்டனொவின் சித்தாந்தத்தின் பகுதியாகும். அதன் எனவே கலை வர்க்க வாழ்வின் கிறது. வர்க்க சக்திகளைஒன்றுபடுத்தி வர்க்கப் போராட்டத்தில் கலை ஒரு ககத்தின் சித்தாந்தத்தை ஒவ்வொரு கின்றான். எடுத்துக்காட்டாக ஒரு வர்க்கத்தின் கண்களினூடாகத்தான் சிகளினதும் ஊடாகத்தான் உலகை ன்றான். எழுத்தாளனின் ஆளுமைக்கு திருக்கிறான். கவிதை இந்தக் கூட்டு ததியே. எனவே பொக்டனோவின் ர்க்க கலையின் முற்றான நிராகரிப்பு டாளி வர்க்கத்திற்கு உதவாத வர்க்க கிபிம்பம் செய்தமையாகும்.
ஊற்றுக்களும் ஒட்டங்களும்

Page 233
மனித குலம் இதுவரை சகல விடயங்களையும் நிகாரிப் பாட்டாளிகளாக இருப்பவர்களே ச எனவும் அதற்காக ஆண் பெண் கலைக் கூடங்கள் பட்டறைகள் வேண்டும் என்பதையும் இப்பிரிவு காலமும் சேகரித்து வைக்கப்பட்ட "ஒடுக்கும் பண்பாடு,” “ஒடுக்குமு பார்வையைச் செலுத்தி அவற்றில் போராட்டக் கூறுகளை கவனத்தி இப் போக்கு இவர்களை வக்கற்ற ட பாட்டாளி வர்க்கத்துடன் ஐக்கிய தனிமைப்படுத்தியதுடன் உழைக்கு கூனிக் குறுகச் செய்தது. இத்தகைய விமர்சனத்திற்குட்படுத்தினார். அது எழுதினார்:
"சமகாலத்தைய பண்பாட் விளைவுகள் ஆகியவற்றை மார்ச் வழிநின்று கண்டறிந்த வளர்ச்சி நி கலை அமையுமே தவிர அது புத பாட்டாளிவர்க்க கலைபற்றிப் பேசுக் மனிதவர்க்கத்தின் வளர்ச்சி பற்றியது கூடிய ஆற்றலும் சாத்தியமானால் த முடியும். இக்கலை வானத்திலிருந்து கலை நிபுணர்கள் என அழைத்துக் அல்ல. அப்படிச் சொல்வதெல்லா கலை என்பது முதலாளித்துவம், நில ஆகியவற்றில் சேகரிக்கப்பட்ட மன வளர்ச்சியாகும்.”
இவ்வாறு நமது பாரம்ப கற்க வேண்டியவற்றின் அவசியத்ை பாட்டாளிவர்க்க நலனுடன் இை எனவும் எச்சரிக்கை செய்கின்றார். சக்திகளைத் தன்னுள் ஐக்கியப்படு சூழலிலே பாட்டாளி வர்க்கம் சார்
லெனின் மதிவானம்

காலமும் சேகரித்து வைத்துள்ள பதாக இப்போக்கு அமைந்தது. லை இலக்கியம் படைக்க முடியும் தொழிலாளர்கள் பாட்டாளிவர்க்க மூலமாக பயிற்றுவிக்கப்பட பினர் வலியுறுத்தினர். இதுவரைக் பண்பாட்டை நோக்கி அதனுள் றைக்குள்ளான பண்பாடு” குறித்த பாட்டாளி வர்க்கத்திற்குச் சார்பான லெடுக்கத் தவறியதன் விளைவாக புலம்பல்களுக்கே இட்டுச் சென்றது. பப்பட வேண்டிய நேசசக்திகளை ம் மக்களின் போராட்டங்களையும் இரண்டு போக்குகளையும் லெனின் தொடர்பில் லெனின் பின்வருமாறு
டின் சிறந்த முன்மாதிரிகள் மரபுகள், சிெய உலகக் கண்ணோட்டத்தின் லையாகவே புதிய பாட்டாளிவர்க்க திய கண்டுபிடிப்பு அல்ல என்பதை ன்ெற நாம் மனதிற்கொள்ளவேண்டும். Iல்லியமான அறிவும் அதனை மாற்றக் ான்