கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: அவள் வாழத்தான் போகிறாள்

Page 1
அவள் வாழத்தா
-- அன்பன்

என் போகிறாள்
- காதரம் காட்டாது
ப : பா
மாத்தளை சோமு

Page 2
அவள் வாழத்தா
மாத்தளை
yలో
தமிழ்க்குரல் P15, ஐந்தாவது பி இராமலிங்க
திருச்சி - 6

ன் போகிறாள்
பதிப்பகம் ரதான சாலை, 5 நகர்,
20 003

Page 3
அவள் வாழத்த இது ஒரு தமிழ்ச்
(լրծնաժlմւ, : , பிரதிகள் -9/67 62/ :
G2a1677 தமிழ்க் குரல் P 15, ஐந்தாவது இராமலிங்க நக
இலங்கையில் வி சுஜாதா ! 288 பிரத மாத்
வடிவமைப்பு :
.gւ ճ0ւմ սԼ
விலை
அச்சும் பார்கர் கம்யூட்டர்ஸ் மற்று தொலைபேசி
அச்சி கண்ணப்பா ஆ
Gheadirao gior

ான் போகிறாள் . . .
குரல் வெளியீடு
ஆகஸ்ட், 1996
7200
Crown
Պաf6):
பதிப்பகம் மெயின் ரோடு,
ர், திருச்சி - 3.
பிற்பனை உரிமை പൂക്ലി) കഥ நான வீதி,
த 60877
வே. கருணாநிதி
- Lió : 62f7 GG2uáš
50.00
அமைப்பும்: றும் இளவழகன் பதிப்பகம்
82 666 37
| (Listf: # பிரிண்டர்ஸ்
600 005

Page 4
அமர்ப்ப
இந்நாவல் 194
இலங்கை சுதந்திர
இன்று
மலையகத்
இனக்கலவரங்கள்
தொழிற்சங்கப்
6 TGöTL u 6
உயிர் இழ
நினை6
gud tuju GÕ

சணம் ....!
ஈ8ஆம் ஆண்டு
ம் பெற்றதிலிருந்து
அவரை கதில் நடந்த - அடக்குமுறைகள்,
போராட்டங்கள் னவற்றில்
ந்தவர்களை
வு கூர்ந்து
னமாகிறது.

Page 5
பதிப்
"அவள் வாழத்த என்ற இர தமிழ்க்குரல் ஆறாவது வெளியி
எமது முதல் சாகித்ய பரிசு ெ
மூன்றாவது ே "அவர்களின் தேசம்' 1995ஆம் ஆண்டின் தமிழ்நாடு இலக்கியப் பரிசு வெளிநாட்டுச் சிறப்
ஏனைய 6ெ எழுத்தாளர்கள், விம பாராட்டுதல்க
மேற்கண்ட பரிசுகளு எம்மை ஊக்கப் அந்த ஊக்கத்தில் ஆ இந் நாவலைத்
தமிழ் வாசகர்கள் ( ஆதரவு நல்குெ
எதிர்பார்க்
நன் தமிழ்க்குரல்

Ц/600ЛТ
ான் போகிறாள்' ந்த நாவல் பதிப்பகத்தின் டாக வருகின்றது.
G) GDJ Gifu FGB பற்ற நாவலாகும்.
agrful Tat சிறுகதைத் தொகுதி லில்லி தேவசிகாமணி நினைவு த் திட்டத்தின்கீழ் ப்புப் பரிசு பெற்றது.
வளியீடுகள் ர்சகர்கள், வாசகர்கள் ளைப் பெற்றன.
ரும் பாராட்டுகளும் படுத்தியுள்ளன. றாவது வெளியீடாக தந்துள்ளோம்.
தொடர்ந்து எமக்கு பார்கள் என்று
கின்றோம்.
ாறி!
ல் பதிப்பகம்

Page 6
என்
'அவள் வாழத்தான் ே நான் நாவல் உலகில் காலம் கொடுத்த முதல் நாவல். ஆன ஒரு நாவலாசிரியராகத் தமிழ் மட்டுமல்லாமல் சிறந்த நாள் விருதினையும் எனக்குத் தே இரண்டாவதாக எழுதிய 'அ! என்ற நாலாகும். இந்நாவே ஒரு தவறான செய்தி பலன் அல்ல. எனது முதல் நாவல் பதிப்பகத்தின் ஆறாவது வெல
இந்நாவலை எழுதியது எஸ்.எம். ராமையா அவர்கள் பிராயம்' கேட்டிருந்தேன்.
'நாவல் கிடைத்தது; நே. பாக்க்கின்றேன்' என்று ஒரு 1 ராமையா அவர்கள். நாட்கள் யாக இருக்க முடியவில்லை. எழுதினேன். சில நாட்களில் வந்தது. அதில் தன்னை நேரில் நான் கொழும்பிற்குப் போனே சந்தித்தேன். நாவல் சம்பந்த தந்தார். சில அத்தியாயங்கம் வேண்டும் என்றார். கூடவே ! மட்டுமே எழுதிய அவர், ஒ ஆனால், ஒரு நாவல் எப்ப எப்படி எழுதப்பட வேண்டும் அவர். இலங்கை மலையக னோடியும் அவர்தான்.

னுரை
பாகிறாள்' என்ற இந்நாவலே, டி வைக்கப் பாதை போட்டுக் Tால் புத்தகமாக வந்து என்னை ழ் உலகில் அறிமுகப்படுத்தியது பலுக்கான இலங்கை சாகித்திய 5டிக் கொடுத்த நாவல், நான் ந்த உலகத்தில் இந்த மனிதர்கள்' ல் எனது முதல் நாவல் என்ற மரச் சேர்ந்தது. அது உண்மை இப்போதுதான் 'தமிழ்க்குரல்' ரியீடாக வருகின்றது.
மே மறைந்த எழுத்தாளர் என். நக்கு அனுப்பி வைத்து 'அபிப்
ரம் கிடைக்கும் போது படித்துப் பதில் போட்டார் என்.எஸ்.எம். T ஓடின... என்னால் பொறுமை மீண்டும் ஒரு கடிதம் அவருக்கு > அவரிடமிருந்து ஒரு கடிதம் D சந்திக்கும்படி எழுதியிருந்தார். என்.என்.எஸ்.எம்.ராமையாவைச் மாக நிறைய ஆலோசனைகள் >ளச் சுட்டிக்காட்டி மீள எழுத உற்சாகப்படுத்தினார். சிறுகதை ரு நாவல் கூட எழுதவில்லை. டி இருக்க வேண்டும்; நாவல் ம் என்பதை நன்கு தெரிந்தவர் ச் சிறுகதை இலக்கிய முன்

Page 7
நாவலை வாங்கிக் கொ இது 1980ன் நடுப் பகுதிகளில் நட
நாவலை அப்படியே < தொடர்ந்து எழுதினேன். அ புது உருவம் பற்றி மனதுக் இருந்தேன். பிறகு ஒருநாள் உ நாவலை மீள எழுதி முடி; எவருக்கும் அனுப்பி 'அபிப்ரா தரத்தில் எனக்கே நிறையத் திரு
1981ன் பிற்பகுதியில் இ நாவலை அனுப்பி வைத்தேன் போனேன்.
1989ல் இந்நாவல் இதே ெ தொடராக வந்தது. ஆனால் = இருந்த எனக்கு அது தெரிய யாயங்கள் போன பிறகு, ஒ இலக்கிய அன்பர் துரை விள் முதல் அத்தியாயத்தின் பத்தி தையும் சிட்னிக்கு அனுப்பி செய்தியையே எனக்குத் தந்தவ
சிட்னியில் 'தினகரன்' விற்பனைக்குக் கிடைக்காத ! தாஸ் அவர்கள் வாரா வாரம் இதழ்கள் பொக்கிசமாய் இ யங்கள் தொடராக வந்தன. திம 'நாவல் முற்றியது' எனப் இது பெரும் அதிர்ச்சி. நாவ 'முற்றும்' வந்தது? உடனே குருநாதன் அவர்களோடு கொண்டு கேட்டபோது 'நாவு

ாடு மாத்தளை திரும்பினேன். பந்தது.
வைத்துவிட்டுச் சிறுகதைகள் தே நேரத்தில் நாவலுக்கான குள் சிந்தித்துக் கொண்டே ட்கார்ந்து புதிய வடிவில் இந் ந்தேன். இம்முறை நாவலை யம்’ கேட்கவில்லை. நாவலின்
ப்தி
ஸ்ங்கை தினகரன்’ இதழுக்கு பிற்பாடு அதுபற்றி மறந்தே
பயரில் 'தினகரன்’ நாளிதழில் அப்போது ஆஸ்திரேலியாவில் பாமல் போனது. பல அத்தி ருநாள் கொழும்பில் இருந்து வநாதன் அவர்கள் நாவலின் ரிகைப் பக்கத்தையும் கடிதத் ார். அவர்தான் நாவல் வந்த ராவர்.
தின இதழ்கள் தொடர்ந்து நிலையில் நண்பர் எஸ். சுந்தர கொண்டு வந்து தரும் தினகரன் ருந்தன. பதினைந்து அத்தியா ரென்று ஒருநாள் 'தினகரனில்’ போட்டிருந்தார்கள். எனக்கு லே முடியவில்லை. எவ்வாறு தினகரன் ஆசிரியர் எஸ். சிவ தொலைபேசியில் தொடர்பு லின் கடைசிப் பகுதி காணாமல்

Page 8
போய் விட்டது; எனவே வேறு வேண்டி வந்தது’ என்றார் கவலையடைந்தேன்.
நீண்ட நாட்களுக்குப் பி படித்தபோது நாவலின் மு தோன்றியது. அப்போது அந்த ஆகாதது நல்லதாய்ப் போயிர மட்டுமே தெரிந்த நாவலின் இப்போதைய முடிவு மனித எதிர்பார்க்க வேண்டிய ஒரு மு என்பதற்காகத்தானோ என்ன
'தினகரன்’ இதழில் நின்றது ே
இந்நாவல் கற்பனைக் க சொல்லப்படும் தோட்டப் பு கதை நான் பார்த்தது கே உணர்ந்தது எல்லாமே இதில் எ களாய் வருகின்றன. இந்நாவு பெயரே பார்வதி. ஆனால் நடமாடிக் கொண்டிருப்பது நி,
இந்நாவலில் வரும் பா எனது விருப்பம் மட்டுமல்ல. களின் ஆசையும் கூட பார் வாழ்க்கைக்கே ஒரு அர்த்தம் வரும் ராமு நினைக்கின்றான் பார்வதியின் வாழ்க்கைக்காக பு மலைகளிடையே வாழ்கின்ற பாதைக்காக - புதிய நம்பிக்ை காலங்காலமாக அநீதிகளுக் களுக்கு எதிராகச் சாதி வெறி மிக்க மனிதன் ஆங்காங்சே கின்றான் இந்தப் போராட்

வழியின்றி முற்றும் போட கவலையோடு. நானும்
ரகு அந்த நாவலைத் திரும்பப் டிவில் திருப்தி இல்லாமை ாவல் முழுமையாகப் பிரசுரம் bறு என நினைத்தேன். எனக்கு முடிவை மாற்றி எழுதினேன். சமூகமே எதிர்பார்க்கின்ற டிவு. இந்த முடிவு வரவேண்டும் வோ நாவல் அற்ப ஆயுளில் பாலும்.
தையல்ல. மலையகம் எனச் பகுதிகளில் வாழும் மக்களின் ட்டது; அனுபவ பூர்வமாக rழுத்துக்களாய், கதாபாத்திரங் ல் நாயகிக்கு நான் சூட்டிய
அவள் வேறு பெயர்களில் ஜம்.
வதி வாழவேண்டும் என்பது
மனித குலத்தை நேசிப்பவர் வதி வாழ்ந்தால்தான் மனித இருக்கும் என இந்த நாவலில் எனவே அந்த ராமு இந்தப் மட்டும் போராடவில்லை. அந்த
உழைக்கும் மக்களின் புதிய கைக்காகப் போராடுகின்றான். கு எதிராக - அடக்குமுறை களுக்கு எதிராக மனித நேயம் போராடினான் போராடு டடத்தினால்தான் மனிதர்கள்

Page 9
விஞ்ஞ" லத்தி லும் தப்பே
கொஞ்சமாவது சுதந்திரம் கி கள். ஆனால் வருந்தத்தக்க விஞ்ஞானம் மேம்பட்டு வி இந்தக் காலத்திலும் இந்தப் ே இங்கே ராமுவும் அந்தப் போர அதனை விவரிப்பதே இந்நாவ
இந்நாவல் முழுமையா வேண்டும் என்று விரும்பினே. அத்தியாயங்களை ஒரே அளவு பூரில் இருந்து கனடா சென்ற பிரகாசம் என்ற சகோதரி கனட என்ற வார இதழுக்கு ஒரு தொ உடனே இந்நாவலை அனுப்பி
'தாயகம்' இதழில் தொ போகிறாள்' என்ற பெயரி வாசகர்களை அது கவர்ந்த பதிப்பகத்தின் வெளியீடாக வ
இந்நாவலைத் 'தாயகம் ஜோர்ஜ் குருசேவ் அவர்கள் ஞானப்பிரகாசம் அவர்களுக் சிவகுருநாதன் அவர்களுக்கும்
தெரிவிக்கின்றேன்.
இதனை நூலாக்க உதவிய அவர்களுக்கும், அட்டைப்படம் கும், இந்நாவலைப் புத்தக எழுத்தாளர் சை.பீர்முகம்ம என்னை எழுதத் தூண்டிவரு களுக்கும் நன்றிகள்.

டைத்தவர்களாக இருக்கிறார்
விஷயம் நாகரீகம், கல்வி, ட்டதாகக் கொட்டமடிக்கும் பாராட்டம் தொடர்வதுதான். ாட்டத்தைத் தொடர்கின்றான். oU).
க ஒரு பத்திரிகையில் வர
ன் பெரிதும் சிறிதுமாக இருந்த ாக்கினேன். அப்போது சிங்கப் செல்வி மொனிக்கா ஞானப் டாவில் இருந்து வரும் 'தாயகம் டர்கதை கேட்டிருந்தார். நான் வைத்தேன்.
டராக அவளும் வாழத்தான் ல் வெளிவந்தது. 'தாயகம்" து தற்போது 'தமிழ்க்குரல் ருகின்றது.
இதழில் பிரசுரித்த ஆசிரியர் க்கும், சகோதரி மொனிக்கா கும், தினகரன் ஆசிரியர் எஸ். எனது அன்பான நன்றிகளைத்
மட்டக்களப்பு வே. கருணாநிதி
ஒவியர் விவேக் அவர்களுக் மாக்கத் தூண்டிய மலேசிய து அவர்களுக்கும் இறுதியாக
ம் நண்பர்களுக்கும், வாசகர்
அன்புடன்
மாத்தளை சோமு

Page 10
அவள் வாழத்தா
தலையை நிமிர்த்தி க ராமுவைக் கண்டதும், வெளி அதிர்ந்து போனான். அவன் அ எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ச பேசியது ராமுதான் என்பதை ராமு எப்படியாவது வெளியே என்ற நினைவை நெஞ்சுக்கு வராந்தாவில் கால் 'கடுக்க பின்பக்கமாக நழுவி விடுவ ராமசாமியைப் பின்பக்கம் ராமுவோ முன்பக்கத்தால் ய போகின்றானே.
சேலை முந்தனையால் விட்டுப் பார்வதி குசினிக்குள் ே சாக்கில் உட்கார்ந்தாள். அ விரட்ட விரட்ட செத்த மீனி நினைவுகள் அவளை மொய்த்
அவளுக்கு இப்போது ம வாழ்க்கையில் ஒரு பிடிப்பும் நாட்களும் மறைத்தே வைக்கட் ராமு யாருக்கும் பயப்படாமல் மகிழ்ச்சியை அளித்தது. இ6

ன் போகிறாள்.
அத்தியாயம் - 1
ம்பீரமாக நடந்து போகிற யே நின்ற கட்டக் கருப்பையா ப்படி நடப்பான் என்று அவன் ற்று முன்னர் பார்வதியோடு 5 யூகித்துக் கொண்ட அவன், வந்துதானே ஆக வேண்டும் ள்ளே வளர்த்துக் கொண்டு நின்றான். ஒருவேளை ராமு ானோ என்ற சந்தேகத்தில், நிறுத்தியிருந்தான். ஆனால்
ாரையும் சட்டை செய்யாமல்
தனது கண்களைத் துடைத்து சென்று விரித்தே கிடந்த பழைய வள் எவ்வளவோ முயன்றும் ஸ் குவிகின்ற ஈக்களைப் போல் படி இருந்தன.
னதுக்கு நிம்மதியாக இருந்தது. உண்டாகியிருந்தது. இத்தனை பட்டிருந்த உறவை தானாகவே உறுதிப்படுத்தியது அவளுக்கு ரி மற்றவர்கள் போல் அவள்

Page 11
O2 மாத்தளை சோமு
தலைநிமிர்ந்து நடக்கலாம். யில்லை. ராமு நிச்சயம் தன்ை அவளுக்கு ஒரு உறுதி தே செய்யும்போது மயங்கி விழு காம்பரா விற்கு வருவான் எ இல்லை.
.அப்போது உள்ளே 6 கொண்டு அவளைப் LJ Tsig,
●_L_Gargorf)。 முடியவில்லை முடியவில்லை. வாய் ஏனே G) If uLUL DIT GÖTG) i J, GOD GMT j, g, GổÖTIL LI கொள்ளுமா! அட. வாய்தா கண்களால் பேசியிருக்கலாே களின் பார்வை அவனுடை முடியாது நிலம் பார்த்தது. அ சில நிமிடங்களே நிலவிய ெ நெஞ்சங்களும் துடித்த துடி அறிவர்? எத்தனை எத்தன வருகின்றன. அவைகளுக்கு காவியமே வரையலாம். பத் பத்து நிமிட மெளனத்தில் அதிகம். அவற்றுக்கு உருவம்
ராமு மெளனத்தைக் "ஸ்டோர்ல மயங்கி விழுந்தத அவனால் பேசமுடியவில்லை
பார்வதி பதில் சொ சாப்புடல்ல. காலையிலயு ஸ்டோர்ல வேலை செஞ்சே
சுத்து வந்து விழுந்திட்டேன்.
 

யாருக்கும் பயப்படத் தேவை ன ஏமாற்றமாட்டான் என்பதில் ாட்டத்து ஸ்டோரில் வேலை ந்ததை விசாரிக்க அவன் தன் ன்று அவள் எதிர்பார்க்கவே
பந்த ராமு மெல்லச் சிரித்துக் தான். பார்வதியால் பதிலுக்கு . வாங்க என்று அழைக்கவும் ா ஒட்டிக்கொண்டு விட்டது. ால் இப்படித்தான் வாய் மூடிக் ன் மூடிக் கொண்டு விட்டதே, ம! ஆனால் அவளுடைய கண் ய பார்வையை எதிர்கொள்ள புவ்வளவு வெட்கமா அவளுக்கு? மளனத்திலும் அந்த இருவரது Lப்பை அவர்களை விட யார் ன எண்ணங்கள் ஒடி, ஒடி உருவம் கொடுத்தால் பெரிய து நிமிடப் பேச்சிலும் பார்க்க கிளம்பும் எண்ணங்கள் தான்
கொடுப்பதுதான் கஷ்டம்
கலைத்து முதலில் பேசினான். ா சொன்னாங்க. அதற்கு மேல்
ன்னாள் "ஆமா. ராத்திரியும் ம் சாப்பிடல்ல. அதோட ன் தேயிலை வாசத்தில தலை

Page 12
[(نیگی
"ராத்திரியும் சாப்பிடா வேலைக்குப் போகலாமா? சாப்பிட்டுப் போவனும் அது
அதற்கு மேல் எதுவு பதிலையும் கேட்காமல் காம் பினான். அப்போதுதான் அவ6 போகச் சொன்னாள். அவன் ஆ
இவன் தன்னைத் தேடி மென்று இருந்தது. தன்மீது விதவைக் கோலத்தைக் கை உதவுவான் என்பதில் அவ நம்பிக்கை இருந்தது.
பார்வதி எழுந்து சென்று கொண்டிருக்கும் பக்கம், இனி என்பது போல் பார்த்துவிட்( தொங்கிக் கொண்டிருந்த சே6 கட்ட இந்த ஒரு சேலைதான் திருடிட்டுப் போயிராம எ6 சேலையை எடுத்து வந்தாள். வைத்து விட்டு, மீண்டும் வெ வேண்டுமென்றுதான் நிற்கின் பயம் அவளுக்கு.? வராந் கட்டித் தொங்கவிட்ட ஒரு ெ அசைந்து கொண்டிருந்தது. கொடுக்காமல் அது அறுந்து வி
தூரத்தில் நாயொன்று பூனையொன்று அசிங்கமாகச் குரல் ஒயும் போது கட்டக் பேசிக்கொள்வது தெளிவாக

வள் வாழத்தான் போகிறாள் O3
ம காலையிலயும் சாப்பிடாம
ஒரு துண்டுப் பாணாவது தான் நல்லது'
ம் பேசாமல் அவளுடைய பராவை விட்டு ராமு கிளம் i அவனை "டீ" குடித்துவிட்டுப் அதனை மறுக்கவில்லை.
வந்ததே அவளுக்குப் போது சுமத்தப்பட்டிருக்கும் இந்த லத்து விட்டு வாழ, அவன் |ளுக்கு அசைக்க முடியாத
று கட்டக் கருப்பையா நின்று த்தான் யாருக்கும் பயமில்லை டு, வெளியே கொடிக்கயிற்றில் லையைப் பார்த்ததும் மாத்திக் இருக்கு இதையும் எவனும் ன்ற நினைவு வரவும், அந்தச் காம்பராவில் அதை மடித்து ளியே போய் நின்றாள். அவள் றாளோ? நிற்கட்டுமே. என்ன தாவின் மேலே எப்போதோ காழுந்துக் கூடை காற்றில் ஆடி காற்றின் வேகத்திற்கு ஈடு விழுந்துவிடும் போலிருந்தது.
குரைத்தது. அது ஒயும்போது குரல் கொடுத்தது. பூனையின் கருப்பையாவும் ராமசாமியும் கேட்டது. அவர்களின் பேச்சு

Page 13
O4 மாத்தளை சோமு
தன்னைப் பற்றியதாக இருந்த படுத்தவில்லை. ராமு கொடு அவளுக்கு உதவியாக இருந்தது
அந்த இருவரும் பார்வதி சத்தம் போட்டுப் பேசினார்கள்
'வரவர ஒலகம் கெட்டுப் அக்குரும்பு கூடிப் போச்சி! நடக்குது. அதுவும் பட்ட மானம் மருவாதி இல்லாம. தொடங்கினான்.
ராமசாமி அதற்கு ஒத்து ஜென்மங்கள். எதுக்குத் தா மோசம்டா. சுத்தி வர ஆ இப்படின்னா. யாரும் இல்லே
கட்டக் கருப்பையா வா
"இப்படி வரப்போக மயக்கம் ஏன் வராது?"
ராமசாமி காறி, "சீ'யெ அப்போது எங்கிருந்தோ வந் காம்பராவரை இழுத்துப் ே சாமியின் எச்சில் இப்போது போல் அசிங்கமாகப் பார்வதி பார்வதியால் பொறுமையா தாவில் அதற்கு மேலும் நி முட்டிக் கொண்டு வந்தன. வ கேலி செய்வது போலிருந்த தைகளைவிட அந்த எச்சி
ஆனால் முகத்தில் துப்ப முடி

ாலும் அவள் அதைப் பொருட் த்து விட்டுப் போன தைரியம்
|யின் காதில் விழட்டுமே என்று
T.
போச்சி. எங்கப் பார்த்தாலும் கண் முன்னுக்கே அநியாயம் பகல்ல. சே! கொஞ்சம் கூட கட்டக் கருப்பையா முதலில்
ஊதினான். "சீ வெக்கம் கெட்ட ன் இப்படி வாழுதோ. ஆக ளுக குடும்பம் இருக்கேலியே ს გზეrგუI/r. 2’’
ப்விட்டுச் சிரித்தான்.
இருந்தா வாந்தி ஏன் வராது?
ன்று வாசல் பக்கம் துப்பினான். த காற்று, அதைப் பார்வதியின் பாட்டுவிட்டுப் போனது. ராம
அவர்களுடைய வார்த்தைகள் பின் காம்பரா வாசலில் கிடந்தது. இருக்க முடியவில்லை. வராந் க முடியாதவாறு உணர்வுகள் ாசலில் கிடந்த எச்சில் அவளைக் து. அவர்கள் இருவரின் வார்த் வில் அசிங்கம் குறைவுதான். யாததால்தான் இப்படித் துப்பி

Page 14
-9
யிருக்கிறான். இதுவரை அவ நொடிப் பொழுதில் சிதறியது
எவ்வளவு கேவலமான வார்த்ை
அவர்களின் வார்த்தைக காதில் மோதின. ஒவ்வொ ஈட்டியாக நெஞ்சைக் குத்திை மயங்கி விழுந்ததைக் கே. படுபாவிகள்.
அழுது கொண்டிருந்த யாருமே வரவில்லை. அவள் அ அதனால் என்ன? என்று நிை காம்பராவில் இருந்தார்கள்.
அவள் விம்மி விம்மி அ தபால்கார கந்தசாமி இருந்திரு.
இதுக்கு போய் ஏன் சொல்லட்டுமே! நரம்பில்லா அவனுக நல்லதும் சொல்ல ே வேணாம். அதை நாம கேக் பெரிய மனுசன் க?. இவனு இருக்கும். நீ இதுக்கு அழவே
தபால்காரருக்குப் பச் நிஜமாகவே பயம்தான். தட் கொடுத்தால் 'நல்லா வாங்கி
தபால்காரர் கந்தசாமி காம்பராவில்தான் இருப்பா இப்போதும் அவருக்கு வீடு. சிலர் தவறாகக் கதை கட்டிப்

வள் வாழத்தான் போகிறாள் O5
ரிடம் இருந்த தைரியம் அந்த உள்ளே சென்று அழுதாள். தகள்?
ள் திரும்பத் திரும்ப அவளின் ரு சொல்லும், ஒவ்வொரு 1. "வறுமையில் சாப்பிடாமல்
லமாகச் சொல்கிறார்களே,
பார்வதியை ஆறுதல் படுத்த அழவேண்டியவள் அழட்டுமே. னக்கிறவர்கள்தான் பக்கத்துக்
புழுதாள். அப்போது மட்டும் ந்தால் அவளை அழவிடுவாரா?
அழவுறே? இவனுக எதையும் த நாக்கு ஆயிரம் சொல்லும். வனாம். கெட்டதும் சொல்ல க வேணாம். இவனுக என்னா |க வீட்டுக்குள்ளே ஆயிரம்
FOOT ITL bl...”
கத்துக் காம்பராக்காரர்கள் பித்தவறி அவரிடம் வாயைக் க் கட்டுவார்கள்.
எப்போதும் பார்வதியின் அவளுடைய காம்பராதான் அவர் அங்கே இருப்பதைக் கூட பேசினார்கள். ஆனால் அதற்கு

Page 15
O6 மாத்தளை சோமு
பார்வதியோ அவரோ அ அவளுக்கு யாருமில்லாத அ6 அவள் சித்தப்பா என்று பெயர்
பார்வதியின் அழுகை கட் ராமசாமியின் காதிலும் வி கொரு பீடியைப் பற்ற வைத் அழுவதில் அவர்களுக்கு ம எண்ணமும் பிறந்தது.
தன் காம்பராவை நோக் பார்வதியின் காம்பராவில்தா அசை போட்டுப் பார்த்தான். பார்வதியைச் சந்தித்து வந்த விடும். இன்னேரம் கட்டக் போட்டிபோட்டுக்கொண்டு வில் இருந்ததை - அங்கே இ பார்த்ததை கதைகதையாகச் ெ இந்தக் கதை அவன் அம்ம சந்திக்கப் போகிறது என் அம்மாவை நினைக்கும்போ இருந்தது. அம்மாவை மட்டும்
வேகமாக நடக்க வே சுருக்கா தன் காம்பரா விற்கு தான் அவன் 'ஏன் மவன் கேட்டால் எதையும் சொல்லி பார்வதியின் காம்பராவிற்கு ஏ என்ன சொல்வது? ஏற்கனே பேசுவதை சொல்லியிருக்கிற வில்லை. ஆனால் இன்று கேட் ராமுவின் சிந்தனை, கேள்வி ‘விசுக்கென்று வீசி வேகமாக

சையவில்லை. யாருமில்லாத
பர்தான் உறவு. அந்த உறவுக்கு வைத்துக் கொண்டாள்.
படக் கருப்பையாவின் காதிலும் ழுந்தது. இருவரும் ஆளுக் துக் கொண்டார்கள். அவள் கிழ்ச்சியும் சாதனை செய்த
கி நடந்து கொண்டிருந்த ராமு, ன் நடத்தி முடித்த நாடகத்தை இவ்வளவு நாளும் "ரகசியமாக து, இனிமேல் 'சந்தி’க்கு பந்து கருப்பையாவும் ராமசாமியும் அவன் பார்வதியின் காம்பரா இருந்ததை தாங்கள் கண்ணால் சால்லிக் கொண்டிருப்பார்கள். ா மூலம் அவனை சீக்கிரமே பது அவனுக்குத் தெரியும். து அவனுக்குக் கவலையாக சமாளித்து விட்டால் போதும்.
ண்டும். வேகமாக நடந்தால் குப் போகலாம் என்று நினைத் இம்புட்டு நேரம்னு அம்மா ச் சமாளித்து விடலாம். ஆனால் ான் போனே?’ என்று கேட்டால் வ அவளிடம் பார்வதியோடு ார்கள். அவளோ அதை நம்ப டடால் என்ன பதில் சொல்வது? களை நீட்ட அவன் கைகளை நடக்கத் தொடங்கினான்.

Page 16
அ
வானம் இருண்டு கொ திடீரென்று வீசத் தொடங்கிய குமுறல்.. வேகமாக நடந்து கெ அப்படியே நின்று வானத் விட்டு மழை நிச்சயம் என் சந்தோஷத்தில் 'சீட்டியடித்த பாட்டு சீட்டியில் மலர்ந்தது. ! நின்ற பெரிய மரங்கள் காற்ற இலைகள் உதிர்ந்து பூமிப் மறைத்தன. ரொம்பவும் காய் அள்ளுப்பட்டு அலைந்தன.
இடுப்பில் கட்டியிருந்த ராமுவுக்குக் கோபம் வந்தது. கொண்டு மனதுக்குள் காற்றை காத்து.. வர்ர மழைய பெய்யவும்
தூரத்தில் நிற்கும் ஆலப் ஒன்று அவன் முகத்தில் உ ஆலமரம் எங்கோ இருக்கி, விழுகிறது! எல்லாம் காற்றுச் ( வேகத்தைப் பார்த்தால் மு போனாலும் போகும் போல் மையால் பூமியின் தேகத்தில் ல வாயைப் பிளந்து கொண்டு லென இருக்கவேண்டிய தே சுருண்டு இலைகளை உதிர்க் செடிகளில் இலைகளே இ குச்சிகளாக நீட்டிக் கொண்டிரு
ராமு மீண்டும் வானத்ன வென்று சில துளிகள் கீழே ! கூட மழைத்துளி விழுந்து சிதற

வள் வாழத்தான் போகிறாள் O7
ண்டு வந்தது. குளிர் காற்று து. திடீரென்று இயற்கையின் ாண்டிருந்த ராமு ஒரு விநாடி தை அண்ணாந்து பார்த்து பதை உணர்ந்து கொண்டு ான். ஏதோ ஒரு சினிமாப் ாதையின் இரு பக்கங்களிலும் ல் அசைந்தன. முற்றிப் பழுத்த பெண்ணின் நிர்வாணத்தை ந்துபோன சருகுகள் காற்றில்
சாரமும் காற்றில் பறக்கவே சாரத்தை மடித்துக் கட்டிக்
)த் திட்டி னான். 'சே! பேய்க்
டாது போல இருக்கே
மரத்திலிருந்து பருத்தி இலை ரசிவிட்டுக் கீழே விழுந்தது. றது. இலை எங்கே வந்து செய்யும் வேலை. காற்று வீசும் கிலை இழுத்துக் கொண்டு இருக்கின்றது. மழை இல்லா ட்சக்கணக்கான வெடிப்புகள் இருக்கின்றன. பச்சைப் பசே நயிலைச் செடிகள் காய்ந்து கத் தொடங்கிவிட்டன. சில ல்லை. விழுதுகள் மட்டும் நந்தன.
தப் பார்த்தான். 'சட சட விழுந்தன. அவன் நெற்றியில் யது. ஓவென்று இரைச்சல்.

Page 17
O8 மாத்தளை சோமு
கொடி விட்டுப் படரும் இவைகளுக்கு மத்தியில் மழை
மழைத்துளிகள் இப்பே விழ ஆரம்பித்தன. இதில் நை [Ꮟ 6Ꮱ ᎶᏡᎢᏓL! வேண்டும். 历 குளித்தது போல் இருக்கும். மாற்றுச் சட்டை அவனிடம் போட்டிருக்கும் ஒரே சட்டைய
ராமு ஓட ஆரம்பித்தான் தாண்டினால் வருகிற மாரி ஒடினால் போதும் என்று நனையாமல் நிற்கலாம். அத6 என்ன ஓட்டம்? சரளைக் க காமல் வேகமாக ஓடினான்.
கோயிலில் ஒரத்தில் நின்றாள்.
தலையில் விழுந்த ம!ை சொட்டுச் சொட்டாக வட நிமிடங்கள் அப்படியே நி சட்டையைக் கழட்டி கசக்கிட் பின்னர் சட்டையை உதறிவிட சட்டை தேகத்தில் ஒட்டிக் ெ
சில்லென்று குளிர்ந்தது. சொட்டுச் சொட்டாக நீர் கெ
வெளியே மழை வெளு மழை பெய்யாததால் காய்ந் ஒருவித மணமும் வீசியது. முகர்ந்தான். சில நிமிடங்கள் அது பின்னர் மழையில் கரைந்

மின்னல்.. குளிர்ந்த காற்று... 5 குழந்தை பிறந்து விட்டது...
இது பெரிய கற்களைப் போல் எந்தால் அவன் தொப்பையாக னைந்தாலும் நல்லதுதான்! ஆனால் போட்டுக் கொள்ள இல்லை. அவனிடம் இருப்பதே பும் சாரமும் தான்...
எ. பக்கத்தில் ஒரு மொடக்குத் யம்மன் கோயில் வரைக்கும் 1 நினைத்தான். கோயிலில் னால் ஓடினான்... அடேயப்பா ற்கள் இருப்பதைக்கூட பார்க் அப்படியே ஓடி மாரியம்மன் மூச்சு அவனுக்கு இளைத்தது...
முத்தண்ணீர் தாடை வழியாக டிந்து கொண்டிருந்தது. சில ன்றான். பிறகு போட்டிருந்த " பிழிந்தான். நன்றாகப் பிழிந்த ட்டுப் போட்டுக் கொண்டான். கொண்டது. தேகம் முழுவதும் கட்டியிருந்த சாரத்திலிருந்து எட்டியது...
த்து வாங்கியது. பல நாட்கள் து போன பூமி குளிர்ந்ததால் ராமு அந்த மணத்தை நன்கு T வரை அந்த மணம் நீடித்தது.
தது.

Page 18
9]
மழை பெய்வதை வேடிக் கோயிலைப் பார்த்தான். கோ சிறிய கோபுரத்துடன் இருந்த விட்டைப் போல் கட்டப்பட்ட மாக அப்படிக் கட்டி விட்டா கோபுரத்துடன் பெரிய திட்ட களுடன் கட்டத் திட்டம் பே வந்து கட்டமுடியாமல் போன விட உழைத்து ஒடாகத் ே உழைப்பில் உருவான இந்தக் இந்தக் கோயிலைக் கட்டுவதற் எத்தனையோ நாட் சம்பள கிறார்கள் அவர்கள். ஊர் ஒன்
இன்று அந்தக் கோயில வர்க்கத்தின் தந்திரத்தால் தே ஐந்து வருடத்திற்கு முன் : சாதாரண சண்டை கோஸ்டி அதன் பின்னர் கோயிலில் திரு கும்பிடப் போகிற வர்களு பண்டாரம்தான் தினமும் பூை மாதச் சம்பளத்திற்காக.
ராமு கோயிலின் ஒரு நோட்டீசைப் பார்த்தான். அப் வேண்டுமே. படர்ந்த மகிழ் நோட்டீஸ். அதுவும் ஐந்து போகும் திருவிழாவுக்கான ே பார்த்துக் கொண்டிருந்தபே டத்து ஸ்கூலில் படிக்கும்பே காட்சிகள் நிழலாடின.

வள் வாழத்தான் போகிறாள் O 9
கைப் பார்த்தராமு இப்போது யில் ரொம்ப பழைய கோயில்.
அந்தக் கோயிலின் பின்பகுதி டிருந்தது. சிக்கனத்தின் காரண ர்கள். அதனால் என்ன பெரிய பங்களுடன் பெரிய விளம்பரங் ாட்டு “தலைமை’ப் பிரச்சனை பணக்காரர்களின் கோயிலை தய்கின்ற இந்த வர்க்கத்தின்
கோயில் சிறப்பானதுதானே? காக எத்தனையோ மாதங்கள் த்தை அள்ளிக் கொடுத்திருக் ாறுபட வேண்டும் என்பதற்காக
ால் தோட்டத்தை ஆளுகின்ற ாட்டமே பிரிந்து கிடக்கிறது. திருவிழாவன்று முளைவிட்ட ச் சண்டையாக உருவெடுத்தது. விழாவே நடக்கவில்லை. சாமி நம் குறைந்து விட்டார்கள். ஜ செய்து வருகிறார். அதுவும்
தூணில் ஒட்டப்பட்டிருந்த போது அவன் முகத்தில் பார்க்க ச்சியை அது அவன் ஒட்டிய வருடத்திற்குப் பிறகு நடக்கப் நாட்டீஸ். அந்த நோட்டீசைப் ாது அவன் நெஞ்சில் தோட் ாது பார்த்த தேர்த்திருவிழாக்

Page 19
TO மாத்தளை சோமு
அவனுடைய அப்பா க் சொல்வார். இப்ப என்ன தி காலத்தில இல்ல திருவிழா பார் சொன்னா கெழடு கட்டைக வ சந்தோசம்தான். அன்னைக்கு மாகத்தான் இருக்கும். இந்த ளெல்லாம் வந்திருவாங்க அவ வாங்க. தேர் போற நேரம் கா பொம்மலாட்டம், புலியாட்ட எல்லாம் நடக்கும். நெருப்பு ெ கொஞ்சம் தவறினாலும் சுட்டு குடுத்து வைச்சிருக்கணும்.
ஆளுக கூட்டம் கூட்ட பொட்டணி யாவாரிக வெத அள்ளிக் கட்டிகிட்டு வந்து கன வாங்கிரதா - அதை வாங்கிர சாமான். தோட்டத்து வெ பார்க்க வருவாரு. நம்ம ராமு கூட்டத்தில வெள்ளக்கார ெ மேல குந்திட்டான்.
ராமு மீண்டும் நோட்டீ தான் திருவிழாவுக்காகச் ெ ஞாபகமே வந்தது. திருவிழ இன்னும் சிலரும் இணைந்த வி நோட்டீஸ் அடித்தார்கள். ட யிருக்கிறார்கள். கோயிலின் நேரத்தில் ஒரமாக நடந்து அப்போதுதான் அவனால் நின்று கொண்டிருப்பதைக் க

உட அதைப் பெருமையாகச் நவிழாவா நடக்குது? அந்தக் க்கணும். திருவிழா வருதுன்னு ாண்டு வதக்கு எல்லாத்துக்கும் த் தோட்டமே சொர்க்க லோக ப் பகுதியில இருக்கிற ஆனுக உங்களுக்குச் சோறாக்கி போடு வடி, கரகம், குதிரையாட்டம், ம், பேயாட்டம், சிலம்பாட்டம் வளையாட்டும் இருக்கும். அது ப் பொசுக்கும்... இதை பார்க்க
டமாக ஜேன்னு வந்திருக்கும். வெதமான சாமான் சட்டுகள் டெ போட்டிருப்பாங்க... இதை சதான்னு இருக்கும். அம்புட்டு ள்ளைக்கார தொரகூட தேரு கூட அப்ப சின்ன பய. 'அந்தக் தொரய பார்க்கனும்ணு தோள்
சைப் பார்த்தான். அப்போது சய்யவேண்டிய வேலைகளின் ரவுக்காக அவனும் முத்துவும் ழாக் குழுவினர் ஒன்று சேர்ந்து டவுனில் கூட நோட்டீஸ் ஒட்டி முன்பக்கம் நின்ற ராமு சிறிது பின் பக்கமாகப் போனான்... கோயிலின் பின் பக்கம்.. முத்து பண முடிந்தது...

Page 20
"யாரு? முத்துவா..?” ஆ ராமு. அந்தக் குரலைக் கேட்ட ஆச்சரியத்துடன் ராமுவின் - ராமுவா! ஒன்ன பார்க்கலாம் வேலயெல்லாம் எப்படி இருக்கு
ராமு புன்னகையுடன் ெ யில் ஒரு ஆளா இருந்துகிட எல்லாரும் சேர்ந்துதான் செய்
"நான் விறகு பொறுக்க கெடைச்சதைப் பொறுக்கிட் சுற்றும் முற்றும் பார்த்துவிட "ஆமா.. ஒன்னய வேலையில அது என்னாச்சி? திரும்ப ே இருக்கா?.''
ராமு நம்பிக்கையுடன் | லாம் சரியாகும். அப்படி ச வைப்பேன். அப்பதான் ந அநியாயத்துக்கு ஒரு முடிவு ஆள் கல மனுசன்னு நெை நெனைச்சு மேய்க்கப் பார்க்கி பாடம் படிச்சி கொடுக்கணும்.
அவன் சத்தம் போட்டே சத்தத்தில் முத்து பயந்தே விட அங்கும் இங்கும் நகர்ந்து தவி ஆளை வெட்டித் துண்டு துல்

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 11
அத்தியாயம் - 2
வத்துடன் குரல் கொடுத்தான் டதும் திரும்பிப் பார்த்த முத்து அருகே ஒடி வந்தான். "அட. னுதான் இருந்தேன். கோயில்
う?。
Fான்னான். 'திருவிழா கமிட்டி ட்டு நீயே இப்படி கேக்கிற? பணும். அதுசரி நீ எங்க வந்த?.”
வந்தேன். மழை வந்திருச்சி. டு வந்துட்டேன்.” என்ற முத்து ட்டு மெதுவாகக் கேட்டான். இருந்து வெலக்கினாங்களே
பல கெடைக்குமா? நம்பிக்கை
பதில் கொடுத்தான். “அதெல் ரிவரலேன்னா அதை சரி வர மனுசன் இவனுக பன்ற
கட்டத்தான் வேணும். நம்ம னக்காம ஆடு மாடு மாதி கிரானுக. இவனுகளுக்கு நல்ல
J
- பேசினான். அவன் போட்ட ட்டான். அவனுடைய கண்கள் த்தன. முத்து பயந்தவன். ஒரு ண்டாகப் போட்டாலும் நமக்கு

Page 21
12 மாத்தளை சோமு
எதற்கு வம்பு என்று ஒதுங்குக் ஆனால் ராமு நேர்மாறு அவனு துரையிடமும் துணிந்து நியாய திற்காக அவசியம் ஏற்பட்டா மலைகளுக்கு அப்பால் இ உரிமைக்கும் அவர்களின் தt சுரண்டல்களுக்கும் அநியா குரல் கொடுப்பான். இதனால் அவனோடு பேசுவதற்கே யோசி
"அதுசரி ராமு! நீ எதுக்க சண்டைக்கு போன? அவன் ந வேண்டியவனாச்சே."
"அவனோட நான் ஏன் அவன் தான் என்னோட ச பாப்பாத்திக்காக ஞாயம் கேக் என ராமு ஒரு பெருமூச்செறி
G) FIT GöIT GOTT GöT.
"நம்ம பாப்பாத்தியதான பார்க்க அழகானவ. அந்த ே அவ மேல ஒரு கண். இந்: நேரத்தில அவ கைய புடிச்சி குய்யோ முய்யோன்னு சத்தம் விழுந்திச்சி நான் அதே மலைய ஒடனே நான் பாப்பாத்தி இ சுப்பவைசர் ஆடு திருடின கள் ஞாயமான்னு கேட்டேன் அது ஏசினான். எனக்குச் சரியான பார்த்தேன். கேக்கிற மாதிரி ஞாயத்தை காட்டினேன். செ

கின்ற பரம்பரையில் வந்தவன். அக்கு... யாரிடமும் தோட்டத்து த்திற்காகப் பேசுவான். நியாயத் எல் கரங்களையும் நீட்டுவான்! ருக்கின்ற உழைப்பவர்களின் ன்மானத்திற்கும் அங்கிருக்கிற பத்திற்கும் தன் னந்தனியாகக் 5 அந்தத் தோட் டத்துத் துரை சிப்பார்...
ாக அந்த புது சுப்பவைசரோட ம்ம தோட்டத்துத் தொரைக்கு
வீண் சண்டைக்கு போறேன்?.. சண்டைக்கே வந்தான்... நம்ம கே போனதால வந்த தகராறு..'' ந்து விட்டு அந்தக் கதையைச்
ன் ஒனக்குத் தெரியுமே! ஆளு தாட்டத்தில மிச்சம் பேருக்கு த சுப்பவைசர் யாருமில்லாத இழுத்திருக்கான்... பாப்பாத்தி - போட்டா.. அது என் காதில பில வேற எடத்தில இருந்தேன். நந்த எடத்துக்குப் போனேன்.. சளன் மாதிரி முழிச்சான்.. இது துக்கு நீ யாரு இதை கேக்கன்னு கோபம் .. சொல்லிச்சொல்லி தெரியல்ல.. ஓடனே கையால ம்மையா முதுகில ரெண்டு மூனு

Page 22
{2ڑتي
போட்டேன் மறுநா வேலைக் டிருக்குன்னு சொன்னாங்க. சுப்பவைசரோடசண்டைக்குப்
முத்து சுருக்கமாகச் ெ அநியாயம் கூடிப் போச்சி. செய்யிரது?”
ராமு ‘வெடுக்கென்று சொன்னா எப்படி நாம எ சேர்ந்தா இவனுகள என் என்னான்னு கேக்கலாம். ஆ கோஷ்டி இருக்கே. நாம இட நாலு மாட்டையும் சிங்கம் சா நடக்கும்.”
"அதுனான நெசம்தான்' லேசாக வானத்திலிருந்து பெய்யத் தொடங்கியது.
முத்து புறப்பட ஆரம்பி பொறுக்கி வைத்த விறகு ஞா வந்து எடுக்கலாம்” என்றவாறு
தன் லயத்திற்குப் போகு நின்று முத்து, ராமுவிடம் "ர காம்பரா வரைக்கும் வந்திட் உன் அத்தையைப் பார்க்கலாே
ராமுவுக்கு உடனே முகம் விழுந்து விட்டது போன்ற
குள்ளும் இறங்கியது. முத்து கேந்தி வந்து என்ன ச்ெ
அத்தைக்கு ஒரு பெண்ணும் இ

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 13
கி போனேன். வேலை நிப்பாட் ஏன்னு கேட்டதுக்கு நான் போன்ேன்னு சொன்னாங்க.”
சான்னான். “தோட்டத்தில நம்ம மாதிரி ஏழைக என்ன
சொன்னான். "நீயே இப்படி ால்லாரும் தைரியமா ஒன்னு ன இவனுக அப்பனையே னா நமக்குள்ள தான் ஆயிரம் ப்படி இருந்தா பிரிஞ்சு கிடந்த ாப்பிட்ட கதைதான் இங்கயும்
என்றான் முத்து மழை லேசு’ பன்னீர் தெளிப்பது போல்
த்தான். பிறகுதான் அவனுக்கு பகத்திற்கு வந்தது. “காலையில்
நடந்தான் அவன்.
நம் குறுக்குப் பாதை வந்ததும் ாமு சும்மாதானே இருக்கே!. Lடு போகலாமே. அப்படியே மே' என்றான்.
'கறுத்தது. வாயில் பாகற்காய்
ஓர் உணர்வு. அது நெஞ்சுக் வின் மேல் 'கேந்தி வந்தது.
Fய்ய? அவனுக்கு அத்தையும் ருப்பது நிஜம்தானே?.

Page 23
14 மாத்தளை சோமு
'அத்தை வீட்டுக்கா அ போறது இல்லேனு வைச் அத்தையைத் திட்டினான். ' எனக்கு புடிக்கஇல்ல.
"அப்ப நீ அங்க போ கேட்டான்.
அதற்கு ராமு உடனே கா “போகவே மாட்டேன். மனு நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஆ{ எனக்கு அவங்களப் புடிக்காது
"அப்படின்னா அத்தை ஒனக்காகத்தான் வைச்சிருக்ே
லிக் கிட்டிருக்கே’
"அவங்க சொன்னா செ கட்டிக்க மாட்டேன்'
"உண்மையை சொல்லு மாட்டே?” முத்துவின் இந்தச் இருப்பது போல் தெரிந்தது பதில் சொல்லவில்லை. அந்த அவன் மனதில் புன்னகைப்ப அவனிடம் சொல்லாமல் எதுவுமே சொல்லாமல் 'சர் சொல்லிவிட்டு நடக்கத் தொட
"அட இதுக்குப் போயி முத்து ராமு எதுவும் பேசாப பாதை வழியில் இறங்கினான் அவனுக்குத் தெரியும். நாளை போல் பேசுவான்.

எங்க போக மாட்டேன்.. இனி சிருக்கேன்." தன் மனதிற்குள் அத்தையாம் அத்தை.. அத்தைய
கவே மாட்ட?.." முத்துதான்
சட்டமாகப் பதில் சொன்னான்.. வஷ சாதியா அவங்கள்ளாம். ளுக்கு ஏத்த மாதிரி மாறுவாங்க.
/'>
மகளை யார் கட்டிக்கிறது?... கேன்னு அத்தை தெனம் சொல்
எல்லட்டும்.. எனக்கென்னா? நா
அத்தை மகளே ஏன் கட்டிக்க கேள்வியில் ஒரு புது அர்த்தம் ராமுவுக்கு.. அதனால் அவன் க் கேள்விக்குப் பதிலாக பார்வதி து அவனுக்குத் தெரியும். அதை சொல்ல விரும்பாமல் பதில்
நா வர்ரேன் முத்து!'' என்று டங்கினான் அவன்.
கோபமா போறியே?” என்றான் ல் நடந்தான். முத்து குறுக்குப் ராமுவின் கோபத்தைப் பற்றி பார்த்தால் எதுவும் நடக்காதது '

Page 24
சிறிது தூரம் நடந்த பின் இருக்கலாம் என்ற எண்ணம் நின்றது. பிறகு நாளை பேசிச் சமாதானம் செய்தான். அவ
படையெடுத்து கம்பளிப் பூச்சி
அத்தை மகள் ராணியை, கட்டிவைக்கப் பார்க்கின்றாள் ஒரு வருடத்திற்கு முன்னர் ட முதலாளியின் மகனை மாப் வாய் நிறையக் கூப்பிட்டு விருந் அவனும் ஒவ்வொரு மாதமும் வரும்போது அத்தையின் கின்றான். அன்றெல்லாம் ர பார்க்கவில்லை. ஆறு மாத முதலாளியின் பெண்ணை அ திருமணம் செய்து கொண் திடீர் பாசம் வந்தது.
அத்தையும் அவனுடைய பார்க்கிறாள். ராமுவின் அம் மகளைக் கட்டிக் கொள்ள அவனோ அதை நேரடியா எதையாவது சொல்லித் தட்ப எத்தனை நாளைக்குத் தான் த
அத்தை மகள் ராணியி கசப்புணர்வைத் தந்தபோது கசப்புணர்வைத் துரத்துமா! குவிந்தது.
ஓ! பார்வதி. அவள் அ இழுத்தோடப் பார்க்கும் அ

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 15
னர் தான் முத்துவோடு பேசி ராமுவின் நெஞ்சில் வந்து கலாம் என்று தனக்குத்தானே * மனதில் வேறு எண்ணங்கள் பாய் நெஞ்சில் அரித்தன.
எப்படியாவது ராமு தலையில் ஆனால் அதே அத்தைதான் டவுனில் கடை வைத்திருக்கும் பிள்ளை மாப்பிள்ளை என்று து வைத்துக் கொண்டிருந்தாள். கொடுத்த கடனை வசூலிக்க லயத்திற்கு வந்து போயிருக் ாமுவை அத்தை ஏறெடுத்தும் த்திற்கு முன்னர் வேறு ஒரு த்தையின் டவுண் மாப்பிள்ளை ட பின்னர்தான் இவன் மீது
/ சம்மதத்தை வாங்க ஒடியாடிப் மாவும் அப்பாவும் அத்தையின் விரும்புகிறார்கள். ஆனால்
மறுக்காமல் அவ்வப்போது டக்கழித்து வருகிறான். இப்படி ட்டிக் கழிக்க முடியும்!
ன் நினைவு ராமுவின் மனதில்
பார்வதியின் நினைவு அந்தக் போன்று மெள்ள மெள்ளக்
மகானவள்தான். ஆனால் ஊரே ழகுடையவள் அல்ல. லேசான

Page 25
16
மாத்தளை சோமு
கருப்பானாலும் அந்தப் சிலையாக அவள்.. அந்தச் 6 இதழோரத்தில் மலரும் பு போன்ற குரல். அதை விட ( களுக்கும் இலட்சியத்திற்குப் கூடியவள்.. ஆனால் இன்று த போல் மறைத்திருக்கிறது இந்
படிகளில் ஏறினான் ரா இருக்கிற லயத்தையும் அவ இணைக்கின்ற பாலம். அது படிகள் இருக்கின்றன. இதுவ எட்டாவது படியில் ஏறப் வீரனைப் பார்த்தான். வீரன் நாய். கீழே குனிந்த ராமு மே தன் தோளில் போட்டுக் ( காம்பராவின் உள்ளே பே போனதும் வீரன் தானாகவே ஓடியது.
ராமு குசினிக்கே நேர அப்பா வராந்தாவில் இருமி அவனுடைய அம்மா மீனா செய்து கொண்டிருந்தாள். துடன் கேட்டாள். "ஆமா ட நேரமா? வெரசா வரக் கூட வந்திருக்க.. மொதல்ல தலை வரும். இம்புட்டு வளர்ந்தும் தான்! ம்.. போய் நல்லா மெளனமாக நடுக்காம்ப்ரா யிலிருந்த மீனாட்சி அவனுக் முணுத்தாள். ''வயசுதான்

கருப்பிலே செதுக்கப்பட்ட லக்கு உயிர் கொடுப்பது போல் ன்னகை. தேனில் நனைந்தது மலாக அவனுடைய எண்ணங் வளைந்து நெளிந்து உதவக் வளைக் கறுப்புத் திரையிட்டது த விதவைக் கோலம்.
மு. அந்தப் படிகள்தான் அவன் ன் நடந்து வந்த பாதையையும் தில் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து ரை எழுபடிகளில் ஏறிவிட்டான்.
போனான். அப்போதுதான் அவன் ஆசையோடு வளர்க்கிற லே தாவி நின்ற வீரனைத் தூக்கி கொண்டு படிகளில் ஏறி தன் பானான். காம்பரா உள்ளே
கீழே குதித்து வெளியே மீண்டும்
ாகப் போனான். அவனுடைய 'க் கொண்டே படுத்திருந்தார். ட்சி குசினியில் ஏதோ வேலை அவனைக் கண்டதும் கோபத் புனுக்கு போயிட்டு வர இம்புட்டு து. மழையில வேற நனைஞ்சி யை துவட்டு. இல்லே காய்ச்சல்
இன்னும் சின்ன புள்ள புத்தி
தலையைத் துவட்டு, ராமு விற்குத் திரும்பினான், குசினி குக் கேட்கட்டும் என்று முணு அது பாட்டுக்கு ஏறிக்கிட்டு

Page 26
போவுது. அநியாயமா சுப்ப இப்ப வேலையும் இல்ல. இவனுக்கென்னா? என்னைக்கி
உள்ளே தலையைத் துவம் மீனாட்சியின் இந்த 'முணுமுன அம்மா மீது அவனுக்குக் கோ. இருந்துவிட்டான். பேசினால் என்று அவனுக்குத் தெரியும்.. மாக இருந்தான்.
தலையைத் துவட்டி மு கிளாஸ் நிறைய 'டீ' போட்டு . அதைக் குடிக்க நினைத்து ( அதை எடுத்துக்கொண்டு போ விடம் கொடுத்து அவரைக் குப் முடிந்ததும் கிளாஸை குசினியி
வாசலில் வீரன் குரைக்கு பார்த்தான் ராமு. கேட்டு கொண்டிருந்தான். மீனாட்சி ராமுவுக்கு முன்னமே வாசலு
அவன் பின்னே போனான்.
இருவரின் விழிகளும் ஆ மனதில் கூடவே செல்லையா ஒரு நினைவு ஓடியது.
செல்லையா உள்ளே கொண்டே சொன்னான்.. " போயிட்டாரு.. கமிட்டி ஆளு.
மீனாட்சியின் முகம் வேலைக்கு மகன் போகப்

۔۔۔۔۔۔
வள் வாழத்தான் போகிறாள் 77
வைசரோ ட சண்டை போட்டு எவளை எவன் இழுத்தா
இவன் திருந்துவானோ?”
ட்டிக் கொன்டிருந்த ராமுவுக்கு றுப்பு’ கேட்கத்தான் செய்தது. பம் வந்தது. ஆனால் பேசாமல் வீண் வம்புதான் வந்து சேரும். அதனால்தான் அவன் மெளன
டித்த போது மீனாட்சி ஒரு அவனிடம் கொடுத்தாள். அவன் யோசித்து விட்டு அப்படியே
ய் படுத்தே கிடக்கின்ற அப்பா
டிக்க வைத்தான். அவர் குடித்து ல் கொண்டு போய் வைத்தான்.
ம் சத்தம் கேட்டது. வாசலைப் லயத்து செல்லையா நின்று யும் எட்டிப் பார்த்தாள். பிறகு க்குப் போனாள் அவள். ராமு
ர்வமாய் இருந்தன. ராமுவின் ஏன் வந்திருக்கிறான்? என்று
வராமல் வெளியே நின்று நம்ம வேலுக்கெழவன் செத்து
உங்கள வரச் சொன்னாங்க.
சுருங்கியது. செத்த வீட்டு போகிறான் என்பது புரிந்து

Page 27
18 மாத்தளை சோமு
விட்டது. அதற்கேற்றாற் ே 'நான் வர்ரேனு' சொன்னது -
கோபத்துடன் கேட்டாள்.
"பொணம் எடுக்கிற 1 போய்தான் எல்லாமே செ தோட்டத்தில தொரை மா தலைவர் மாருக எல்லாம் இரு
ராமு துணிந்து சொன்ன கெல்லாம் வர மாட்டாங்க.. செத்ததுக்கு வந்தானுகளா செஞ்சோம்.. சாமி கெழவனு
அவனுக்கு யாரு இருக்கா?.."
மீனாட்சிக்கு ராமு சா போகிறான் என்பது ,ே கோபத்தில் ராமுவின் அட் போட்டாள்.
"இதைக் கவனிக்க மாட் வேலையே வேலையா போ முன்னேற முடியும்?"
அவர் இருமிக் கொண் எனக்கிட்ட ஏதும் சொல்லா முற்றுப் புள்ளி வைத்தார்.
ராமு ஒரு டவலைத் ( காம்பராவை விட்டு வெளியே

பால் செல்லையாவிடம் ராமு, அவள் காதில் விழுந்துவிட்டது.
நேரம் போனா என்னா? நீ Fய்யனுமோ? அதுக்கு தான் ருக - கணக்குபுள்ள மாருக க்காங்களே?.”
ான். 'இருக்காங்க ஆனா இதுக் போன மாசம் குருவிக் கெழவி ? கடேசியில் நாங்கதான் க்கும் நாங்கதான் செய்யனும்
வுக் காரியங்களைச் செய்யப் நரடியாகப் புரிந்துவிட்டது. பா அருகே போய் சத்தம்
டீங்களா? ஒங்க மகனுக்கு ஊர் * சி. இப்படி இருந்தா எப்படி
டே “நீயாச்சு ஒன் மகனாச்சி.
த.” என்று பேச்சுக்கு ஒரு
தாளில் போட்டுக் கொண்டு நடக்கத் தொடங்கினான்.

Page 28
புதை குழியிலிருந்து பகல் கிழவனின் சடங்கு சம்பிரதா வந்த ராமு பீலியடியில் கு படுத்தவன் தான், இப்போதுத கின்றான். அப்போதுதான் அ வைக்குள்ளே இருப்பதை உ போர்வை என்ற கௌரவத்து பழைய எட்டு முழு வேட்டி படுக்கையில் உட்கார்ந்தான்...
அவனுக்கு எழும்பவே ப மும் தூக்கக் கலக்கம் இருந்த போட்டு ஒட்டியது போல் ஒ கொஞ்சம் நேரம் தூங்கினா ஆனால் அப்போதைய நேர எரிகிறதே... அப்படியென்றா விட்டது போலும்!
அவனுடைய நெஞ்சில் ஆடிக் கொண்டிருந்தன...
செல்லையா வந்து சொல் லாம் அங்கேயே இருந்து கவனித்தான். அவனுக்கு (. காம்பராவிற்குக் கமிட்டியை. முதலாளி இன்னும் பல பேர் உ தான் கடைசியாகப் போல அனைவரும் காத்திருந்தார்கள்

"வள் வாழத்தான் போகிறாள்
19
அத்தியாயம் - 3
D ஒரு மணியைப் போல் வேலுக் யங்களை முடித்துக் கொண்டு -ளித்துச் சாப்பிட்டு விட்டுப் என் கண்களைத் திறந்து பார்க் வனால் தான் இன்னமும் போர் ணர முடிந்தது. பிறகு மெள்ள உன் போர்த்திக் கொண்டிருந்த யைக் கழுத்துவரை நீக்கிவிட்டு
மனமில்லை, கண்களில் இன்ன து. இமைகள் இரண்டும் பசை ஒட்டிக் கொண்டன.. இன்னும் நல்லது என்று நினைத்தான். ரம் காம்ராவில் குப்பிலாம்பு ல் அந்தி சாய்ந்து இரவாகி
வேலுக்கிழவனின் நினைவுகள்
மனதுமே போனவன் இராவெல் ஆகவேண்டிய வேலைகளைக் முன்பேயே வேலுக்கிழவனின் + சேர்ந்தவர்கள் சந்திக்கடை உட்கார்ந்திருந்தார்கள். அவன் rான். ஆனால் அவனுக்காக T.. அவன் இல்லாமல் எதையும்

Page 29
20 மாத்தளை சோமு
செய்யமாட்டார்கள்.. அவர்க கமிட்டியின் தலைவன் என்பது காரியங்களைச் செய்ய அவ ஊட்டியவன் என்பதால்..
சந்திக்கடை முதலாளி "கமிட்டி வைச்சு ஆறே மா இருக்கு இல்ல.." என்று து. அவரின் கேள்வியில் இரு பார்த்தான். ஒரு காலத்தில் 6 வந்த அவர்களிடையே வர சுரண்டலால் வந்த வறுமை நோய் நொடிச் சாவுகளும் றோட்டத்தால் ஒரு கிழவனு இருந்த பூமணியும் உயிரை விட் மூன்று வயசான துகள் போயி இந்த ஆறு மாத காலத்தில் ஒ வைத்தாற் போல் நடந்தன. இவர்களிடையே உருவான 8 சாவுக்கும் தோட்டத்துத் து
முதல் முதல் நடந்த சாவுக் 'தோட்டம் இப்ப ந டத்தில் தைக் காட்டி 'ஒத்த காசு' தர ம
துரை மறுத்ததும் அவர்க இதை உருவாக்கச் சொன்னவு அவரும் இந்தக் கமிட்டிக்குக் 4 லயமாக ஏறி இறங்கி சில்6 வார்கள். இந்தத் தொகையில் வேலைகளைப் பார்ப்பார்கள் வருபவர்கள் போடும் கட்ட ெ

ள். அதற்குக் காரணம்.. அவன் கலா? இல்லை... இது போன்ற சர்களிடையே ஓர் உணர்வை
அவனைப் பார்த்ததுமே, -சமானாலும் நெறைய வேல க்கத்துடன் கேட்டார். ராமு ந்த உண்மையை உணர்ந்து செல்வத்தைக் குவிக்க உழைத்து ட்சியாலும் மனித ஜாதியின் பாலும் பட்டினிச் சாவுகளும் D நடந்திருக்கின்றன... வயிற் ம் கிழவியும் கல்யாணம் கட்ட டிருக்கிறார்கள்.. பட்டினியால் இருக்கின்றன.. இவையெல்லாம் ன்றன்பின் ஒன்றாகச் சொல்லி - இந்தச் சாவுக்காரியங்களை கமிட்டிதான் கவனித்தது. ஒரு ரையின் மனம் இறங்கவில்லை. குப் பெட்டி கேட்டதற்குத் போவுது..' என்று காரணத் றுத்து விட்டார்...
களிடைய கமிட்டி உருவாகியது. பர் சந்திக்கடை முதலாளிதான்.. காசு கொடுத்திருக்கிறார்.. லயம் லறைகளும் சேர்த்துக் கொள் ல்தான் பெட்டியெடுத்து மற்ற எ.. பற்றாக்குறையைச் சாவுக்கு
மாய்யில் சமாளிப்பார்கள்.

Page 30
அனாதைப் பிணம் என்ட களுக்குக் குறைவே இருக்காது உள்ளவர்கள் செத்தால் நட லயமாக 'கேதம்' சொல்வா ஒப்பாரி வைப்பார்கள். அது யாவது அழுவாள்.
நெருப்பில் காச்சிய த லயத்திலிருந்து பாதை வரைக் வண்ணான் நடை பாவா ை காரியங்களுக்குப் பாபர் வ இப்படியே நடந்தது.
வேலுக்கிழவன் நல்ல பேருக்கு உதவி செய்திருக்கிற கரகம் ஆடுவான். வேல் குத் காவடியும் எடுத்தான்.. சே செய்தான்.. சின்னப் பிள்ளை மருந்து செய்து கொடுப்பான்;
அவன் செத்தது ராமுவு அந்தக் கவலையை சந்திக்கரை சந்திக்கடை முதலாளி அதற்கு
"என்ன செய்ய? கெழவு உசிர் போயிருச்சி... போற முடியுமா? இருந்தாலும் நாளைக்கி இருந்திருக்கலா நோயில் இருந்தான்..! என்ன !
வாசலில் வீரன் குரை நினைவுகளை அறுத்துக் கெ

(வள் வாழத்தான் போகிறாள்
21
(தற்காகச் சடங்கு சம்பிரதாயங் . சொந்தம் பந்தம் வீடுவாசல் ப்பது போல் நடக்கும்.. லயம் ர்கள். நான்கைந்து பெண்கள் வும் இல்லாவிட்டால் பார்வதி
பு 'செஞ்ச' னொக்கு போடும். கும் பிணத்தைத் தூக்கும்போது - விரிப்பான். குழி மேட்டுக் நவான்... சாமிக்கண்ணுவுக்கும்
வன்.. அவன் எத்தனையோ ான்.. திருவிழா வந்தால் காவடி துவான். ஒரு தடவை பறவைக் காயிலில் ஓடி ஆடி வேலை Tகளுக்கு நோய் கண்டால் கை
விபூதி மந்திரிப்பான்.
க்குக் கவலையைக் கொடுத்தது.. -- முதலாளியிடம் சொன்னான்.
ப் பதில் கொடுத்தார்.
பன் நேர காலம் சரியா போச்சி! உசிரை நம்மால் நிப்பாட்ட கெழவன் இன்னும் கொஞ்ச ம்.. ஆனா ஆறு மாசமாவே செய்யிரது?"
க்கும் சத்தம் கேட்டது. ராமு ாண்டு வாசலைப் பார்த்தான்...

Page 31
22 மாத்தளை சோமு
யாரோ ஒடிவரும் சத்தம் ( காம்பராக் கிழவியின் டே அவனுக்குப் பின்னால் வீரன் ஒ
ராமுவின் அருகில் ഉ_t" ; எழுப்பினான்.
"ஏன் அண்ணே இப்பது
"இப்பதான் தூங்கி முழிச்
"அப்ப இன்னைக்கி ராத்திரி என்ன செய்வ?.'
"ராத்திரிக்கு தூங்குவே மாற்றினான் ராமு. மூர்த்தி சொல்லிக் கொண்டே போன நீண்டு போகும். வாய் வலிக்கு வில்லாக வளைத்துக் கேட்கு வேகமாகப் பறக்கும் அவன் எ
மூர்த்தி வீரனையே பார்: கொண்டு நாக்கை நீட்டிக் ( சும்மா சும்மா அசைந்தது. ஒ போகிறதாம். பேசட்டுமே!
உள்ளே அப்பாவின் இரு
ராமு உடனே எழுந் போட்டுவிட்டு மூர்த்தியை விட்டு முகம் கழுவப் பின் வருவதற்குள் முகம் கழுவி விட
அம்மா வந்தால் இவ்வளி கிடைத்தாலும் கிடைக்கும்.

கேட்டது. முதலில் பக்கத்துக் ரன் மூர்த்தி ஓடிவந்தான். ஓடி வந்தது.
ார்ந்த மூர்த்தி சில கேள்விகளை
ாங்கவா போறிங்க?.”
சேன். ராமு சொன்னான்.
ராத்திரிக்கு துரங்கமாட்டே?
ன்.” என்று பேச்சைத் திசை யின் கேள்விகளுக்குப் பதில் ால் அது சங்கிலித் தொடராக நம். சின்னப்பயல். வானத்தை ம் பருவம் ராக்கெட்டை விட 6807 600T sig,6T.
த்தான். வீரன் வாலை ஆட்டிக் கொண்டும் இருந்தான். வால் ! அதுவும் பாஷையில் பேசப்
மல் தொடர்ந்தது.
து படுக்கையைச் சுருட்டிப் அங்கேயே இருக்கச் சொல்லி பக்கமாய் ஓடினான். அம்மா வேண்டும்.
Tவு நேரம் தூங்கியதற்கு ஏச்சு’

Page 32
சில நிமிடங்களில் ராழு பேச்சுக் குரல் கேட்டது.
"யாரு. ராமம்மாவா?. எ
கேள்வி
LÉS GOTIITL " GF) (G) FIT GöIT GOTT GŷT.
"நம்ம ராணி தெரியும
Ο5, ΙπΟδούτσότι
ராமுவுக்கு அம்மா சொ6 அத்தை வீட்டுக்குப் போய்வு காட்டுகிறாள். அதுவும் நம்ம
அவனுக்குக் கோபம்தான்
துடைத்த வாறு உணர்ச்சியைக்
மூர்த்தி மீனாட்சியிடம் ஒடினான். அவன் பின்னே வெளியே போக வேண்டும் போ
அன்று இரவு சாப்பிட உ அவனுக்கு ரொட்டியும் சொன்னாள்,
"அத்தை யாருக்கோ கடுத காலையில ஒரு ஒட்டம் ஒடி GJIT.”
அவன் கோபத்துடன் ெ எனக்கு நேரமில்லை. காை போறேன். மொதலாளி வரச் கிறதுக்கு அங்க வேலை செய்ய

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 23
D திரும்பிய போது உள்ளே
ாங்க போனிங்க?’ மூர்த்தியின்
ா?. அவங்க காம்ராவுக்குப்
ன்னது புரிந்தது. அவனுடைய விட்டு வந்ததை கோடிட்டுக் TFT 500 flu IIT Lib.
எ வந்தது. முகத்தை டவலால்
கட்டுப்படுத்தினான்.
சொல்லிவிட்டு வெளியே வீரன் ஒடியது. ராமுவுக்கு ாலிருந்தது.
ட்கார்ந்தான் ராமு. மீனாட்சி Fம்பலும் கொடுத்துவிட்டுச்
ாசி எழுதணும்னு சொல்லிச்சி. ப் போயி எழுதிக் குடுத்திட்டு
சான்னான். “கடுதாசி எழுத லயில நான் சந்திக்கடைக்கு சொன்னாரு சும்மா இருக் போறேன்’

Page 33
24 மாத்தளை சோமு
"ஆமா, இப்படியே ஒ சரிதான். நேத்து சாவு வே நாளைக்கி சந்திக்கடை. இந் சந்திக்கடை மொதலாளிதான் புள்ளையவுட அவன்தான் நான்
L86უTrrL’ ეi} (3ჟ; FT L/Lprrყ;ქ. சாப்பிட்டு முடியும் வரை ே முடிந்ததும் படுக்கையை வராவிட்டாலும் தூங்குவது ே
சேவுகன் காம்பரா ரேடி டிருந்தது. மூன்றாவது காட் போய்க் கள்ளைக் குடித்துவிட் நாலாவது காம்பராவில் சாமி களுக்குக் கதை சொல்லிக் கொ
மீனாட்சி படுத்திருக்கிற முணுமுணுத்தாள்.
'எனக்கொன்னும் தொ
எப்படியும் போங்க!” என்று பேச முடியாமல் இருமினார்.
அவர் நிரந்தர நோயாளி வரும். நெஞ்சு வலிக்கும். சில லயமே பயப்படும். இந்த இரு போகாமல் படுக்கையோடு இ
L86უTrrL'_6} கவலைப்பட் புடிச்ச நோய் எப்படித்தா கடவுளே. நீ தான் காப்பாத்த

F) வேலை செஞ்சுகிட்டிருந்தா 1ல. இன்னைக்குத் தூக்கம். த தோட்டத்த கெடுக்கிறதே .. அவருதான் முக்கியமா? தாயி ளைக்கி தாங்குவான்!''
குத்தலாகப் பேசினாள்.. ராமு பசவே இல்லை.. சாப்பிட்டு விரித்துவிட்டான்.. தூக்கம் பால் கிடக்கலாமே!...
யோ சத்தமாக பாடிக் கொண் ம்பரா ராசலிங்கம் 'நாட்டில்' -டு உளறிக் கொண்டிருந்தான்... யொர் தாத்தா லயத்து வாண்டு ரண்டிருந்தார்.
கணவனின் அருகே உட்கார்ந்து
சியாது! நீயாச்சு.. மகனாச்சி!. சொல்லிவிட்டு அதற்கு மேல்
... அடிக்கடி அவருக்கு இருமல் நேரத்தில் அவர் இருமும் போது மலால்தான் அவர் வேலைக்குப் ருக்கிறார்.
டாள்.. 'கடவுளே! கசமாலம் ன்.. ஒங்களுக்கு வந்திச்சோ!
னும்!..''

Page 34
மெளனமாக மீனாட்சி எப்படி இந்தக் காசநோய் இவ மட்டுமே தெரியும்.. ஆனால் ர வேறு காரணம் என்று நினை பத்து வருடத்திற்கு முன் ' சேர்த்து வைத்திருந்ததை அ வாங்கிய தோட்டத்துத் துை காமலே போய்விட்டதால் வந் காரணம் என்பதே அவர் காரணம் அதுவல்ல - துரையில்
ராமுவின் அப்பா துரை அவர் மீது நம்பிக்கை வைத்த வுக்குப் போய் வந்தார்.. பர் கொடுப்பார்... காய்கறித் ( சமையலில் ஊடமாட உதவி அவருக்கும் பங்களாவிற்கும் தான் சேர்த்து வைத்திருந்தன நிற்கவில்லை. அவர் உறவு! : அம்மாவைக் கவனிக்கும் அ தொடப் பயந்த அம்மாவின் கொடுத்தார். அவருக்கு நல்ல அது இருக்குமா?.. மெள்ள? கொண்டது. முதலில் லேக சாப்பிட்டார். இருமல் நிற வலித்தது. இருமினார். இ இப்போது மருந்தும் மாத்திரை
'எம்புட்டு மருந்தெடு; டேங்குதே!...' என்று நினைத்து

۔۔۔۔۔۔
வள் வாழத்தான் போகிறாள் 25
பின் கணவன் யோசித்தான். ருக்கு வந்தது?. அது அவருக்கு ாமுவும் மீனாட்சியும் அதற்கு த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ாயைக் கட்டி வயித்தக்கட்டி வசரத் தேவைக்காகக் கேட்டு ர அதைத் திருப்பிக் கொடுக் த கவலைதான் இந்த நோய்க்கு Gir. GT gözöTGSTLİb. g.) GööT G0) LDU-19) Gü)
அம்மாவே காரணம்.
தரும் சில சலுகைகளுக்காக திருந்தார். அடிக்கடி பங்களா வகளாவில் விறகு உடைத்துக் தோட்டத்தைக் கவனிப்பார். செய்வார். நாளாக நாளாக உறவு நீண்டது. அந்த உறவில் தயே கொடுத்தார். அத்தோடு காச நோயாளியான துரையின் ாவிற்குப் போனது. துரையே எச்சிக் கொத்தைக் கழுவிக் மனது. ஆனால் காச நோய்க்கு மெள்ள அவரையே பிடித்துக் ாக இருமினார். கை மருந்து கவில்லை. மாறாக நெஞ்சு ருமலோடு ரத்தமும் வந்தது. ாயும் என்று இருக்கிறார் அவர்.
ந்துக் குடுத்தும் போகமாட் க் கவலைப்பட்டான் ராமு.

Page 35
26 மாத்தளை சோமு
காலையில் மீனாட்சி ப( இல்லை. எல்லோருக்கும் மு. எங்கே போயிருப்பான்?. சந் பான். ஒரு நாளைக்கி அந்த காட்டி பொழுது போகாதே! இருக்கிரான்.
மீனாட்சியின் நெஞ்சுக்கு இருந்தது. காம்பரா வாச ராமுவைக் கண்டதும் அத்தை மகிழ்ச்சி ரேகைகள் ஓடின. சொல்லியனுப்பினோம். கா6 குள்ளேயே வந்துவிட்டானே!
இவனுக்கு நம் மேல் செய்கிறது’ என்று நினைவு வாசலிலேயே நின்றான்.
'தம்பி வாங்க. ஏன் வெ6
ஒரு புன்னகையோடு அ முதலில் அத்தை வீட்டுக்குப் நினைத்திருந்தான் அவன் ஆ இருந்தது. பிறகு அவனாக அ லெட்டர் எழுதிக் கொடுப்பு தில்லை என்று உணர்ந்து அற கடிதம் எழுதிக் கொடுக்க முடி கொடுக்காவிட்டால் உலகம் தோட்டத்தில் முடியாதவர்க போன கிழமைகூட ஒரு கி ஆஸ்பத்திரியில் மருந்தெடுத்து எழுதிக் கொடுக்க முடியாதா?.

நிக்கையைப் பார்த்தாள். ராமு தல் எழுந்து போய்விட்டான். திக்கடைக்குத்தான் போயிருப் ச் சந்திக்கடைகாரனை பார்க் அவனாலதான் இவன் இப்படி
ள் ஆத்திரம் குமிறிக் கொண்டே லில் நின்று கொண்டிருந்த 5க்கு வியப்பு. அவள் முகத்தில்
மீனாட்சியிடம் இரவுதான் லையில் ஒரு பக்கம் விடிவதற்
ஒரு பாசம் இருக்கத்தான் ஒடியது அவளுக்கு ராமு
ரியவே நீக்கிறீங்க. வாங்க."
வனை வரவேற்றாள் அத்தை. போகக் கூடாதென்றுதான் அந்த நினைப்பு உறுதியாகவும் புத்தை வீட்டுக்குப் போய் ஒரு தால் குறைந்து விடப்போவ ந்த உறுதியைத் தளர்த்தினான். வெடுத்தான். அப்படி எழுதிக்
என்ன நினைக்கும்? அந்தத் ளுக்கு உதவி செய்தவனுக்கு. ழவியைக் கூட்டிக் கொண்டு க் கொடுத்தவனுக்கு ஒரு கடிதம்

Page 36
ராமு வேறு வழியில்லாப வந்தாகி விட்டது. இனி என் கொண்டே உள்ளே நுழைந்தா
அந்தக் காம்பரா வின் உ இருந்தது. அத்தை சொல்வத தான். அது அவனுடைய கீறிச்சென்று சத்தம் போட்டு
"ஓட்டை நாக்காலி தம் ஊத்திகிட்டு வாறேன்.” அத்தை
ராமு நாற்காலியில் இரு தன் பார்வையை ஒடவிட்டா கயிறு கட்டப்பட்டிருந்தது. பாவாடைகளும் கிடந்தன. சுவ ஒட்டப்பட்டிருந்தன. தொப் பல்லை இளித்துக் கொண்டும் இருந்தார்கள் ஏன் இந்தப் போ அவனுக்கு இந்தப் போஸ் அவனுடைய காம்பராச் சுவர் மொழிகளும் ஒட்டப்பட்டு இ
நேரத்தைப் போக்குவத அந்தச் சுவரில் தேடுதல் வேட் அவனுடைய கண்ணுக்குச் மாட்டப்பட்டிருந்த ஒரு நிமிடங்கள் அதை உற்றுப் பு நாற்காலியை விட்டு எழுப் பார்த்தான். ஒ! அந்தப் பட இருக்கின்றான்! அவனோடு = இருவரும் குழந்தையாக இரு

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 27
ல் லெட்டர் எழுதிக் கொடுக்க ன தயக்கம்! என்று எண்ணிக் ঠেr.
ள்ளே ஒரு ஒட்டை நாற்காலி ற்கு முன்பே அதில் உட்கார்ந் பாரத்தைத் தாங்காமல் ஆடி அசைந்தது.
பி! பார்த்து உக்காருங்க. டீ ந குசினிக்குப் போனாள்.
ந்தவாறு காம்பராவைச் சுற்றித் ன். காம்பராவில் ஒரு கொடிக் அதில் பழைய சேலை ஒன்றும் Lf74,67f76) 4F Gof)LDITL's GLITT6hU.Lf7 J. GT புளைக் காட்டிக் கொண்டும், அரைகுறை நடிகைகள் அதில் ாஸ்டர்களை ஒட்டினார்களோ? டர்கள் எல்லாம் பிடிக்காது. களில் சாமி படங்களும் பொன் ருக்கின்றன.
ற்காக அவனுடைய கண்கள் டையில் இருந்தன. இப்போது
சுவரின் ஒரு மூலையில் புகைப்படம் தெரிந்தது சில பார்த்தான். பிறகு திடீரென்று பி அதன் அருகே போய்ப் ம். அந்தப் படத்தில் அவனும் அத்தை மகளும் இருக்கின்றாள். தபோது மாத்தளை டவுனுக்கு

Page 37
28 மாத்தளை சோமு
தேர் பார்க்கப்போன நேரத்தி பிரதி அவனிடமும் இருக்கிறது.
அவனுடைய மனதில் பல மின்னின. சின்னப் புள்ளையி இருந்திருக்கா. இப்பதான் கறு போச்சி நெறம் மாறுனாலும் மாறிப் போச்சி'
ராமு மீண்டும் அந்த உள்ளே குசினியில் பேசும் அத்தையும் பேசுகிறார்கள் போ
"ஏன் நிக்கிற ராணி ரொட
ராணி முகம் சிவந்து வெட்
'அட இப்படி வெக்கப்ட மாட்டான் போ ராணி."
அவள் கழுத்தைப் பிடி தள்ளினாள் அத்தை
ராணி தட்டிலுள்ள ெ வைத்துவிட்டு குசினிக்கே வேகமும் தெரியவில்லை. பே அவ்வளவு வெட்கமாம் அவளு
ராமு வெறுப்புடன் ராணி பிறகு ஏன் பார்த்தோமென் அவளை எந்த வகையிலும் பிடிப்பு இருந்தால்தானே ஆ தட்டில் இருக்கும் ரொட்டிை இடத்தில் கருத்தும் வெளு

ல் பிடித்த படம். அதில் ஒரு
ரிச்சென்று சில எண்ணங்கள் ல அத்தை மக அழகாத்தான் ப்பாயிட்டா நெறமும் மாறிப் பரவாயில்ல; குணமும் இல்ல
நாற்காலியில் உட்கார்ந்தான். சத்தம் கேட்டது. ராணியும் லும்.
ட்டிய கொண்டு போயி குடு'
g,L"JL JL ʻ LL LfT 6ʻiT.
பட்டா அவன் ஒன்ய கட்டிக்க
த்துத் தள்ளாத குறையாகத்
ராட்டியை ராமு முன்னே ஓடிவிட்டாள். அவள் வந்த ான வேகமும் தெரியவில்லை.
க்கு.
யை சாடையாகப் பார்த்தான். று நினைத்தான். அவனுக்கு பிடிக்க மாட்டேன் என்கிறது. சையின் துடிப்புகள் மலரும். பப் பார்த்தான். ரொட்டி சில த்தும் மொறு மொறு

Page 38
வென்றிருந்தது. அவனுக்கு சலிக்காமல் ரொட்டி சாப்பி
கூட முக்கால் வாசி மாவு இருக்கும். இதுவரை எத்தலை தள்ளியிருக்கின்றான்.. தட்டில் யுடன் எடுக்கப் போன ராமு ம் மக கொண்ணாந்தது தானே' பின் வாங்கின. ராமு ரொட்டி
அவன் நினைவுகளில் பார்வதி ஓ. பார்வதி! அவளை அவன எங்கே போனாலும் அவள் ஞா
முதன் முதலாகப் பார்வ பேசியது தோட்டத்துக்
அதற்கு முன்னரே அவளின் பற்றித் தெரிந்து கொண்டு கவ தான் அவள் மீது அன்பு கா என்பதற்காக அவளை ஒதுக்கி
கமிட்டிக் கூட்டத்திற் அவளை.. கமிட்டி சொல்வ வருவாள். சாவுக்குக் கூட அ போவாள்.. துரை - கணக்குப்பு பயப்படாமல் கமிட்டியின் | லுக்கும் எதிரான போராட்ட இதனாலேயே அவள் மீது ரா அரும்பி மலர்ந்தது...
பார்வதியின் நினைவுகள் சுகானுபவத்தை எழுப்பி நின் மட்டும் அவளை ஒதுக்கவி

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 29
ராட்டி பிடிக்கும். தினமும் வான். அவனுடைய உடம்பு ரொட்டியில் உருவானதாக யோ ரொட்டிகளை உள்ளே கிடந்த ரொட்டியை ஆசை னதில் இந்த ரொட்டி அத்தை என்ற நினைவு வரவே கைகள் யைத் தொடாமலே இருந்தான். சிரித்துக் கொண்டிருந்தாள். ால் மறக்கவே முடியவில்லை. பகம் வந்து விடுகிறது.
தியை நேருக்கு நேர் பார்த்தது, கமிட்டிக் கூட்டத்தில்தான். அறுந்து போன வாழ்வைப்
லைப்பட்டான். அந்தக் கவலை ட்டிடவும் வைத்தது. விதவை வைக்க விரும்பவில்லை.
தக் கூட அழைத்திருந்தான் தை ஆளுக்கு முதல் செய்ய வள்தான் முதல் பெண்ணாக பிள்ளை ஆகியோருக்குக் கூடப் இலட்சியங்களுக்கும் சுரண்ட டங்களுக்கும் ஒத்துழைத்தாள். முவுக்கு தனி விருப்பம் மனதில்
ராமுவின் மனதில் மெள்ள ஒரு றன. விதவை என்பதால் அவன் லை. ஆனால் மற்றவர்களோ

Page 39
30 மாத்தளை சோமு
அவளோடு பேசவும் மாட்டா அவள் தாலி அறுத்தவளாம்
காலம் விதித்த கோலம். மற்ற அழகிலா? உழைப்பதிலா? ே களிலா?. புருஷன் உயிரோடு ( காக மலையிலும் மடுவிலும் க கிறவர்களை விடக் குறைந்த6 என்ற ஒருவனோடுதான் சில் அதுவும் தாலி கட்டியவனோடு எத்தனையோ பேர்களோடு.
தட்டில் வைத்திருந்த ெ அத்தை டீ கிளாஸோடு வந்த
"அட. இன்னுமா சாப்பு
ராமு புன்னகையில் சமா6
'ம். சாப்புடுங்க தம்பி! கூடாதுன்னு இருக்கா?.”
அத்தையின் கேள்விக்குட்
ரொட்டியை எடுத்து அதில் ஒ போட்டான். அத்தை சிரித்து
இருந்த ராணி கதவு வழியாக கொண்டிருந்தாள்.

ர்கள் சிரிக்கவும் மாட்டார்கள்! அது அவளாகத் தேடியதல்ல. ப்படி அவள் எதில் குறைச்சல்? பெண்ணுக்கு உள்ள லட்சணங் இருக்கும்போது அற்ப சலுகைக் ணக்கப்பிள்ளையோடு கொஞ்சு பளா என்ன? இவள் கணவன் ல மாதம் வாழ்ந்திருக்கிறாள். ... ஆனால் சிலரோ சிலதுக்காக
ராட்டி அப்படியே இருந்தது...
ாள்.
டல்ல?''
ளித்தான்.
ஏன் எங்க வூட்ல சாப்பிடக்
1 பதில் சொல்லாமல் ராமு ஒரு ஒரு துண்டைப் பிய்த்து வாயில் க் கொண்டிருந்தாள்.. உள்ளே அவனைப் பார்த்து ரசித்துக்

Page 40
தார் ரோட்டுக்கும் ரோட்டுக்கு நடுவில் உள்ள ே சந்திக்கடை தன்னந்தனியாக அக்கம் பக்கத்தில் கடைகளே ரோட்டில் ஒடுகிற பஸ் சந்
அநேகமாக அந்தப் பாதை யி களும் ஏழெட்டுப் பேரை இறக்
பஸ்ஸிலிருந்து இறங்குப வைக்காமல் போகமாட்டார்கு வாங்கவாவது போவார்கள். பேப்பர் வாங்க, தபால் வந்திரு போவார்கள். அந்தப் பகுதிப் தான். பலருடைய தபால் மு தினமும் தபால் வரும் தபால் ே எல்லா வகையான சில்லறைச் கிறது. இதனால் ஒரு ஊசி வ தான் ஒடி வருவார்கள்.
காலையில் ஆறு மணிக எழு மணிக்கு மூடுவார் ச எழுமணிக்கு மேல் ஒத்தப் பு மணிக்கு மேல் ஒருவரின் முக் பலகையில் உள்ள திறந்து வியாபாரம் நடக்கும். ஒரு நா 'சந்திக்கடை மூடியாச்சாமே ஏ கொள்வார்கள். அந்த அளவி

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 31
அத்தியாயம் - 4
தோட்டத்திற்கும் போகிற மட்டுப் பகுதியில்தான் அந்த கம்பீரத்துடன் இருக்கிறது. ா வீடுகளோ இல்லை. தார் திக்கடையருகேதான் நிற்கும். பில் ஒடும் எல்லா பஸ் வண்டி
கிவிட்டுத்தான் போகும்.
வர்கள் சந்திக் கடையில் கால் கள் பிடி, சிகரெட், வெற்றிலை
அதுவும் வாங்காதவர்கள் க்கிறதா என்று பார்க்கவாவது பேப்பர் எஜன்ட் அந்தக் கடை கவரியும் அந்தக் கடைதான். பெட்டியும் அங்கே இருக்கிறது. சாமான்களும் அங்கே இருக் ாங்கக்கூட அந்தக் கடைக்குத்
குெ கடையைத் திறந்து இரவு ந்திக்கடை முதலாளி. இரவு பலகையில் வியாபாரம் பத்து நம் தெரியக்கூடிய அளவுக்குப் மூடக்கூடிய ஒட்டையில் ள் சந்திக்கடை மூடப்பட்டால் ன்?’ என்று எல்லோரும் பேசிக் ற்கு அந்தக்கடை முக்கியமாகி

Page 41
32 மாத்தளை சோமு
விட்டது. கடை மட்டும்தா முதலாளியும்தான்.
சந்திக்கடை முதலாளி உள்ளவர்கள் பெரும் மதிப் στου (βου ΠΟΠ Π (5) tib (δι μπο). Πή வைக்கமாட்டார். தோட்ட கூடக் கொடுக்கிறார். இந்த jig, Lo g, TG) 6061.j, J, LD TL LIT வந்துவிடும். முடியாதவர்களு தில் ஒன்றென்றால் ஒடிப் ே கள்தான் ராமுவுக்கும் அவருக அடிக்கடி சந்தித்துப் பேசிக் ே ஆள் இல்லாவிட்டால் அ இருந்தால் வேலை செய்ய வரு
இன்றும் அப்படித்தான் வந்தபோது சந்திக்கடை மு இல்லாம சும்மா தான் லயத் நாளைக்கி கடைக்கு வா. வீட்டுக்கு போயிருக்கிறான் அவனும் அத்தைக்குக் கடிதம் விட்டான்.
ராமு சந்திக்கடைக்குப் ( பார்த்துக் கொண்டிருந்தா இல்லை. அவனைக் கண்டது விட்டு அலுமாரி மீது உ பார்த்தார். மணி ஒன்பதா வருகிறேன் என்று சொன்னவ
"கடை தொறக்கிற நே ஒம்பதாச்சே'

னா? முதலாளி இல்லையா?
மீது அந்தத் தோட்டத்தில் பு வைத்திருக்கிறார்கள். அவர் வியாபாரத்தில் அதிக லாபம் த்தில் உள்ளவர்களுக்கு கடன் க் கடனுக்காகக் சம்பளவாசல் ர், காசு அவர் கடையைத் தேடி க்கு உதவி செய்வார் தோட்டத் பாவார். அவருடைய எண்ணங் க்கும் ஒரு நட்பை ஏற்படுத்தியது. கொள்வார்கள் சந்திக்கடையில் ந்த நேரத்தில் ராமு சும்மா
ଚl W|TGOT.
ா. வேலுக்கிழவனின் சாவிற்கு தலாளி ராமுவிடம், "வேலை தில இருக்கே ரெண்டு மூணு வேலைக்கு இருந்தவன் லீவுல என்று சொல்லி அழைத்தார். எழுதிக் கொடுத்துவிட்டு வந்து
போனபோது முதலாளி பேப்பர் 1. கடையில் வேறு யாருமே 1ம் பேப்பரை மடித்து வைத்து ள்ள மேசைக் கடிகாரத்தைப் கி விட்டது. ஆறு மணிக்கு ன் இப்போது தான் வருகிறான்.
ரம் வர்ரேனு சொன்ன. மணி

Page 42
ராமு புன்னகையுடன், இந்தியா போன அத்தையின் எழுதிக் கேட்டதையும் - எழுதி
G)g II göT6öTIT6ör.
'அத்தை வீட்டுக்கே ( மனம் மாறியிருச்சா?. சிக்க கேட்டார் சந்திக்கடை முதலா
"மனசு மாறல்ல. லெட்ட கொடுத்தேன். ரொட்டியும் அத்தை மகளை கட்டிக்குவேன
'அத்தை மகளை கட்டா ஒதவி செய்ய மறக்காதே! அது
சந்திக்கடை முதலாளி உ போது இரண்டு கிளாஸில் ராமுவிடம் கொடுத்தார். சமையலும் செய்வார். இரண்டி காரன் இல்லாதபோது இரண் குடும்பத்தையெல்லாம் இன்னு திருக்கிறார். அவரின் மனை கொழுந்தெடுத்து வருகிறா குடித்தார்கள்.
"ஆமா ஒன் வேலை தொரை என்னா சொன்னார்?
"தொரை கிட்ட அதை ப சொல்லியிருக்கேன். அவரும் இருக்காராம்! பார்ப்போப் பதில் என்ன வந்தாலும் என்

புவள் வாழத்தான் போகிறாள்
போன மாதம் ஒரேயடியாக சித்தப்பாவுக்கு அத்தை கடிதம் "க் கொடுத்துவிட்டு வந்ததையும்
போகமாட்டேனு சொன்ன...! லான கேள்வியைச் சிரிப்புடன்
ளி.
டர் எழுதிக் கேட்டாங்க.. எழுதிக் சாப்பிட்டேன். அதுக்காக னா, அதுதான் இல்ல..."
ட்டி பரவாயில்ல. அவங்களுக்கு தான் முக்கியம்!''
உள்ளே போனார். திரும்பி வந்த டீ' இருந்தது. ஒரு கிளாஸை அவர் 'டீ' யும் ஊற்றுவார். டிலும் கெட்டிக்காரர்... வேலைக் உடையும் அவர்தான் செய்வார். னும் தோட்டத்தில்தான் வைத் வி இன்னமும் தோட்டத்தில் ள்.. இரண்டு பேரும் 'டீ'
என்னாச்சி? கெடைக்குமா?
த்தி பேசல்ல.. பிரதிநிதிக்கிட்ட தொரைக்கி லெட்டர் போட்டு 5 என்னா பதில் வருதுன்னு. ன்னைய வேலைக்கி சேர்த்துக்

Page 43
34 மாத்தளை சோமு
கிரேன்னு வந்தாலும் இந்த தெ Gay LLD IT L" LGL LGöI !”
ராமுவின் முகம் சிவந்தது
"அதுக்கு எல்லாரும் தொரை பயப்படுவான். பாதி பேர் ஒன் பக்கமும் இரு ஒன்னாகனும் அஞ்சு வெரலு வேல செய்யும். அப்பதான் என
ராமு யோசித்தான்.
முடியுமா? தன்னிடம் துரை துரையைக் கண்டதும் வாயை வாயை மூடிக் கொண்டாலும் அநியாயத்துக்கு எதிராகச் சுர ஒன்றாகப் போய்க் கேட்டே வராது. அவனும் கமிட்டியை தான் வருவார்கள்.
போன மாதம் நடந்த சம்
அன்று தோட்டத்து 6 படித்துக் கொடுக்காமல் எஸ் கொண்டு இருப்பதைக் கண் யிடம் முறைப்பாடு செய்வதற் ராமு. ஆனால் சொன்ன ே பார்வதியும் வேறு சிலரும் மற்றவர்கள் ஏனோ வரவில்ை என்று கேட்டதற்குத் தலை பொய் சொன்னார்கள். அ இல்லை என்று அவனுக்குத் ெ

காரைக்கி ஒரு பாடம் படிக்காம
ஒன்று சேரணும்! அப்பதான் "ப்பேர் தொரை பக்கமும் மீதிப் ந்தா முடியாது! எல்லாரும் ம் ஒன்னு சேர்ந்தாதான் கையே
தயும் சாதிக்கலாம்.”
இவர்களை ஒன்று சேர்க்க -க்கு எதிராகப் பேசுபவர்கள் ப மூடிக் கொள் வார்கள். அட ம் பரவாயில்லையே! துரையின் ண்டலுக்கு எதிராக அவரிடம் பாம் என்றால் ஒரு பிள்ளை (ச் சேர்ந்த சிலரும் பார்வதியும்
பவம் அவன் நினைவில் நின்றது.
ஸ்கூல் மாஸ்டர் ஒழுங்காகப் டேட் ஒபீசில் கணக்கெழுதிக் டித்து எல்லோரையும் துரை காக வரச் சொல்லியிருந்தான் கரத்திற்கு ராமுவும் முத்துவும் மாத்திரமே வந்திருந்தார்கள். ல. மறுநாள் அவர்களிடம் ஏன் வலி காய்ச்சல் அசதி என்று வர்களுக்கு அன்று எதுவுமே தரியும்.. அவர்கள் நழுவியதற்கு

Page 44
90]
காரணமே தோட்டத்து துை போய் நின்றால் பிறகு என்ன வ
இப்படி எத்தனையோ சப் மனம் தளரவில்லை. இன்று : இவர்களை ஒன்று திரட்டி து முடியும் என்பதில் அசைக்கரு அவனுக்கு. அந்த நம்பிக்கையின் உழைப்பில் மலர்ந்தவை தான் திருவிழாக் கமிட்டி
"இவங்களை ஒன்னு நம்பிக்கை இருக்கு இவங்க : என்னா சேதின்னு கேக்கலாம் படுராங்க ஆளுகள கூட ஒரு ஆனா பழைய தலைவரும் தொரைக்கு ஆதரவா இருக் ஆளுகள கூடத் தொரையோ பதவி என்னா! அந்தஸ்து எ போட்டு வெல்ல முடியுமா மனசையே மாத்திரானுக. ெ பாடம் படிச்சி கொடுக்கணும்'
ஆவேசத்துடன் வார்த்தை
சந்திக்கடை முதலாளி நித ஆளுகள குறை சொல்லிப் லயத்துக்கு ஒரு சங்கம் இரு மார்களுக்கு ஆதாயமா இரு காரணம் இருக்கு. நம்ம ஆள் என்னான்னே தெரியாது. நா. அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லி

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 35
ரயிடம் முறைப்பாட்டுக்காக
நமோ என்ற பயம்தான்.
பவங்கள். இருந்தாலும் ராமு துரைக்குத் தொடை நடுங்கும். ரையையே பயப்பட வைக்க மடியாத நம்பிக்கை இருந்தது ஸ்தான் உழைக்கின்றான். அந்த தோட்டக் கமிட்டி, தேர்த்
சேர்க்க முடியும்னு எனக்கு ஒன்னு சேர்ந்திட்டா தொரய ம். ஆனா ஆளுக தான் பயப்
மாதிரி பேசி சேர்த்திரலாம்.
அவர் லயத்து ஆளுகளும் காங்க. அவங்கதான் மத்த ட ஏன் மோதுறிங்க? அவர் ன்னா! அவரோட போட்டி ன்னு சொல்லி பயமுறுத்தி மாதல்ல இவனுகளுக்கு ஒரு
களை உதிர்த்தான் ராமு.
ானமாகச் சொன்னார். "அந்த பயனில்லை. தோட்டத்தில க்கிரதுனால தான் தொரை க்கு ஆள்க பயப்படுறதுல களுக்கு நம்ம உரிமை - சங்கம் மதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ணும். தொரைக்கு பயப்படுற

Page 45
36 மாத்தளை சோமு
வங்களை மெல்ல மெல்ல நம் விரோதியில்ல. ஏதோ இ இருக்காங்க. என்னய கூட ராங்க! தோட்டத்து மொத6 அவரோட என்னய ஒப் தோட்டத்தில வேல செஞ் ஒபரேசன் பண்ணினதுனா6 முடியல்ல. அதுனால இந்த ய மத்த யாபாரிக மாதிரி ( கொஞ்சம் ஆதாயம் கெடை ஆனா என்னய எல்லாரும் சொல்ராங்க! அது எனக்கு மாத்த முடியல்லியே?.”
ராமு அவர் சொன்ன கணம் உணர்ந்து பார்த்தான். படங்களுக்கு பூப்போட்டு ெ அப்பாவித் தொழிலாளர்க வெற்றிலை போடச் சொல்ல சிரித்து அவர்கள் போல் உறிஞ்சுகின்ற முதலாளி அ தோட்டத்தில் மழை இல்லா போது கடனுக்கு அரிசி மாவ எல்லோரையும் காப்பாற்றி! செய்ய மறுத்ததை இவர் தனி
அன்றிரவு ஏழு மணி முதலாளிக்கு உதவி செய்தான் சாப்பிட்டு விட்டு லயத்திற்கு டோர்ச்லைட்டோடு புறப்ப
அங்கு இருக்க விருப்பம்தா
 
 
 
 
 
 
 

ம பக்கம் இழுக்கணும். அவங்க ப்ட தொரைக்கி பயந்துகிட்டு தான் மொதலாளின்னு சொல் பாளிய என்னான்னு சொல்றது? பிடலாமா? நானும் முந்தி நசவன்தான். இப்ப வயித்தில கஷ்டமான வேலை செய்ய ாவாரத்தை செய்யிரேன்! இதில கொள்ளையடிக்கல்ல. ஏதோ டச்சா போதும்னு செய்யிரன். சந்திக்கடை மொதலாளின்னு ப் பிடிக்கல்ல. ஆனா பேரை
தில் உள்ள உண்மைகளை ஒரு பெரிய போர்டு மாட்டி, சாமி பிளக்கேற்றி கடையைத் திறந்து ளைக் கண்டதும் பல்லிளித்து பி, தாய்ப்பிள்ளை போல் பேசிச் கொள்ளை இலாபம் அடித்து அல்ல இவர் ஒரு காலத்தில் மல் எல்லோரும் கஷ்டப் பட்ட , மரவள்ளிக்கிழங்கு கொடுத்து பவர் ஒரு தோட்ட நிர்வாகம் ஆளாக இருந்து செய்தார்.
வரை ராமு கடையில் இருந்து ஏழு மணியானதும் அங்கேயே ப் போக முதலாளி கொடுத்த ட்டான். அவனுக்கு இரவிலும் ன். அப்பாவுக்கு சொகமில்ல.

Page 46
அ)ெ
ஏதும் அவசரமின்னா யார் இரு வேணும் ராத்திரியில ஒன்னுன் சொல்லி அவனை அனுப்பி வை:
லயத்தில் மீனாட்சி சாப்பி கடையில் சாப்பிட்டு விட்டதாக சாப்பாடு வேண்டாம் என்று ெ ஒன்றும் சொல்லவில்லை. ஒ( கடையில் இருப்பது சந்தோஷம்
'லயத்தில இருக்கிறதுக்கு தான். இங்க இருந்தா சும்மா வேலைக்கு கூட்டிக்கிட்டுப் டே முடியாதில்ல. இவனை மெல்ல திருத்தலாம். நேத்து அத்.ை மாட்டேன்னவன் இன்னைக்கி
திட்டானே' என்று எண்ணிக் .ெ
சந்திக்கடையில் இரண்டு செய்தான். மூன்றாவது நாள் கடைக்கு வந்தான். அவன் 6 புறப்படப் பார்த்தான். முதலா போய்ச் 'சாமான் வாங்கனும் 6 கூட்டிப் போனார். இரவு ஏழு ம ஒரு லொறியில் இருவரும் வி சாமான்களை இறக்கி முடிக்கு மேலாகிவிட்டது. அதன் பின் விட்டு காலையில் போகலாம் சொன்னார். ஆனால் இவனே காலையில் வருவதாகச் சொல்லி லயத்திற்குப் புறப்பட்டான்.

e
|ள் வாழத்தான் போகிறாள் 37
க்கா? நீ கிட்ட இருக்கத்தான் ானா யார் பார்ப்பா?’ என்று த்தார்.
டச் சொன்னாள். ராமு சந்திக் ச் சொன்னான். காலையிலும் மு:ால்லிவிட்டான் மீனாட்இசி ரு விதத்தில் அவன் சந்திக் தான்.
கடையில இருக்கிறது நல்லது
சரி எவனாவது வந்து ஊர் ாவாங்க கடையில இருந்தா மெல்லதான் திருத்தனும் - தக்கி கடுதாசி எழுதித்கர காலையில எழுதிக் குடுத்
H, FTGðõT L LITT GÖT.
தி நாட்கள் ராமு வேலை ள் வேலைக்காரன் பகலில் வந்ததும் ராமு லயத்திற்குப் ளி விடவில்லை. டவுணுக்குப் ான்று அவனையும் டவுணுக்கு ணிக்கு மேல் சாமான்களோடு பந்தார்கள். லொறியிலிருந்து ம் போது மணி எட்டரைக்கு னர் கடையிலே சாப்பிட்டு ம் இரு என்று முதலாளி Frr g; 6ზთ L u%) 6წ) ჟr:frL'It $)t ' L_fT 6ზT. பிவிட்டு டோர்ச் லைட்டோடு

Page 47
38 மாத்தளை சோமு
தனியாக நடப்பதில் ரா கையில் வெளிச்சம் இருந்தது தைரியமிருந்தது. வேகமாக போகிற அந்தக் 'கரத்தை’ ( ஸ்டோரைத் தாண்டித்தான் சுற்றி மூக்கைத் தொடுவது போகலாம். குறுக்குப் பாதைய இல்லை. பாதையும் மோச முள்ளும் பூச்சியும் புழுவும் ஏர
வானில் சந்திரன் இல் யோரத்தில் நிற்கிற சவுக்கு மர 'உய் உய்' என்று சத்தம் போட் சத்தங்கள் தூரத்தில் யாரே போடுவது போன்று ஊமை சத்தம் பயங்கரமாகக் கேட்ட
சத்தங்கள்.
தூரத்திலிருந்த ஸ்டோர் யில் விழுந்தது. கையிலிருந்த ே பாதையெங்கும் வெளிச்சம் போடுவான்? ஸ்டோரை நெரு
அப்போது ஸ்டோரில் வருவதும் நிழல்களாய்த் தொ மேலே நடக்காமல் பாதையே உட்கார்ந்து கொண்டான். ப மனம் என்ன நடக்கிறது என் நேரத்தில் அவனுக்கு மெல்ல ே புரிந்து கொள்ள முடிந்தது.

முவுக்குப் பயமே கிடையாது. அதைவிட மேலாக மனதில் நடந்தான். இப்போது நடந்து
ரோட்டு வழியாகப் போனால் போக வேண்டும். தலையைச் போல், ஆனால் தைரியமாகப் பில் போனால் மனதுக்கு நிம்மதி மானது. பாதையில் கல்லும்
FTGITLb.
லை. ஒரே இருட்டு. பாதை ரங்கள் காற்றில் ஆடி அசைந்து டடன. வேறு சில வினோதமான சொல்கிற கதைக்கு 'ஊம்’ க்கொட்டான் போடுகிற ஊம்
து. அவனுக்குப் பழகிப் போன
வெளிச்சம் இப்போது பாதை டார்ச்சை அனைத்தான் ராமு. இருக்கும்போது ஏன் டோர்ச் நங்கினான் அவன்.
யார் யாரோ போவதும் ரிந்தன. அதைப் பார்த்த ராமு, ாரத்திலிருந்த ஒரு கல்லின் மீது ார்வை ஸ்டோருக்கு நீண்டது. எறு அறியத் துடித்தது. சிறிது மெல்ல என்ன நடக்கிறது என்று

Page 48
ஸ்டோரில் யாரோ ஒருத் கொண்டு போகின்றான். அவு துரையின் பங்களாவுக்குத்தா மூடையில் நிச்சயம் மிளகு உரம். இது தோட்டத்தின் முத்து செய்கிற சுரண்டல். இதில் தேயிலையின் ஏலத்தில்; தோ ஏழைத் தொழிலாளியின் சுரண்டல்தான்.. இப்படி சுர அவர் கொள்கை. இதற்காக சொன்னதுதான் நீதி. வைத்த மீறினால் அவர்தான் நீதிபதி. மென்று சொல்ல முடியும்?
ராமுவின் மனதில் அந்த கொண்டு வந்து நிறுத்தியது. நடந்த சம்பவம்...
அன்று லயத்தில் தனது க கொண்டிருந்தான் ராமு. அப் பிள்ளை வெற்றிலைக் காவி ப காட்டியவாறு அவனுடைய 8 டைய சிரிப்பையும் ஒரு நா தையும் ராமு யோசித்துப் லேசில் சிரிக்கமாட்டார்.. சி நினைக்கும் வர்க்கத்தைச்

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 39
9/55lu ITL Lj - 5
தன் ஒரு மூடையைத் தூக்கிக் ன் துரையின் கையாள்தான். ன் இந்த மூடை போகிறது. இருக்கும் அல்லது தேயிலை லாளிக்குத் தெரியாமல் துரை
மட்டும் தானா சுரண்டல்.
டத்தில் ரிப்பேர் செய்வதில், உழைப்பில் எல்லாவற்றிலும் ண்டிப் பண ம சேர்ப்பதுதான்
எதையும் செய்வார். அவர் துதான் சட்டம். இவைகளை
. தண்டனை எப்படி இருக்கு
த நேரத்தில் ஒரு காட்சியைக் அது பல மாதங்களுக்கு முன்னர்
ாம்பராவில் பேப்பர் பார்த்துக் போது தோட்டத்துக் கணக்கப் டிந்த பற்கள் அத்தனையையும் ாம்பராவிற்கு வந்தார். அவரு ளுமில்லாமல் படியேறி வந்த பார்த்தான். கணக்கப்பிள்ளை ரித்தால் முத்து உதிரும் என்று சேர்ந்தவர். அப்படியானவர்

Page 49
40 மாத்தளை சோமு
சிரித்தால் அதில் ஏதோ இ நினைத்தது சரியாகி விட்டது. அப்படித்தான் இருந்தது.
“ராமு உன்னைத்தான் | || П வாறு சொன்னார் நின்று கெ பிள்ளை ஐயா.
அவரை உட்காரச் சொ நாற்காலி கொடுக்க வேண்டு ஆனால் அதற்குள் ராமுவின் கும்பிட்டு வரவேற்றாள்.
"ஐயா வாங்க ஐயா! வா வூட்டுக்கு வந்திருக்கீங்களே! நிக்கிறீங்களே.' என்றவாறு காம்பராவிலிருந்து ஒரு மரபு தாவில் போட்டாள்.
32d, 75 (TCU) stild, -9/ULLIFT
அய்யா வூட்டுல மாதிரி நல்ல பு
மீனாட்சி “ஒக்காருங்க புராணமே பாடுகிறாள். ராமு
வாயைத் திறந்து உட்காரச் அவனை மனதுக்குள் 'கறுவிக்
"இருக்கட்டும் இருக்கட் இம்புட்டு நேரம் ஒக்காந்து தான்
ராமுவுக்குப் பொசுபொக
துரையோடு சேர்ந்து கொண்( கிற சுயநலப்புலி இவன் (

நக்கத்தான் செய்யும். அவன் கனக்கப்பிள்ளையின் பேச்சே
ர்க்க வந்தேன்.” என்று இழுத்த ாண்டே இருந்தார். கணக்கப்
ல்லவில்லை ராமு. அவருக்கு மா என்பது போலிருந்தான். அம்மா இரண்டு கையாலும்
ாங்க. இன்னைக்காவது நம்ம என்ற மீனாட்சி 'அட. ஒரு பதட்டத்துடன் நடுக் ப்பெட்டியை இழுத்து வராந்
இதுதான் நமக்கு புட்டுவம் ட்டுவம் இல்ல.”
ஒக்காருங்க” என்று ஒரு
மெளனமாக இருக்கிறானே.
சொல்லவே இல்லையே!. G) JE IT GöTGE GLJ 4)60TITI.
டும்! இப்படியே நிக்கிரேன். ா இருந்தேன்'
வென்றிருந்தது. தோட்டத்தில் தொழிலாளிகளைச் சுரண்டு இவனுக்கு உட்கார இடமே

Page 50
அ/4
கொடுக்கக் கூடாது என்று திட் ஐயா மெள்ளப் பேச்சுக் கொடு,
"நம்ம தொரைவூட்டு ம கல்யாணம். தொர, பொண் கொடுக்கிறாரு. அதுக்கு ந பார்த்தாரு. கெடைக்கல்ல. வாழைப் பழக்குலை இருக்கு தொரைதான் கேக்கச் சொன்ன
ராமுவுக்கு கணக்கப்பிள் புக்கும் அர்த்தம் புரிந்து விட் சோழியன் குடுமியை ஆட்டின சின்ன வாழைத் தோட்டம் உருவாகியிருக்கிறது. அங்கே வாழைக்குலை அதை அடித்து -அதற்கு ஒரு பூச்சு - சிரிப்பு திற்காக அவன்பட்ட கஷ்டம் - களுக்கு எங்கே புரியும்? சும்மா போட்டுவிட்டு நல்ல வாழைக் நடந்திருக்கின்றான்.
ராமு ஒரே வரியில் மறு: டைய பதிலைக் கேட்டுப் பதறி
"தொர ஆசையா கேக்கி ராமு’ மீனாட்சி கெஞ்சினாள்.
"அம்மா நீங்க சும்மா ( குலை வேணும்னா டவுன்ல காரபசங்க வூட்டு குலைக் தோட்டத்தில் ஒரு காய்கறி

பள் வாழத்தான் போகிறாள் 41
டக் கொண்டான் மனதுக்குள். ந்தார்.
ச்சானுக்கு அடுத்த கெழமை ணு-மாப்பிள்ளைக்கு விருந்து ல்ல வாழைப்பழம் தேடிப் உன் கிட்ட கோழி கூட்டு தன்னாங்க. அதை தர்ரியா?. ாரு.”
ளையின் கெஞ்சலுக்கும் சிரிப் டது. இதற்குத்தானா இந்த ான்? அவனுடைய உழைப்பில் காம்பராவிற்குப் பின்னால் பலர் கண் படுமாப்போல் ஒரு க் கொண்டு போக ஒரு திட்டம் . அந்த வாழைத் தோட்டத் உழைப்பை உறிஞ்சும் அட்டை கிடந்த இடத்தைக் கொத்திப் கன்றுகள் தேடிப் பல நாட்கள்
த்துவிட்டான். அம்மா அவனு ΟΤΙΤοήΤ.
ராரு ஒரு வாழைக்குலை குடு
இருங்க. தொரைக்கி வாழைக் தேடி பார்க்கட்டும். பிச்சைக் கு ஏன் ஆசைப்படனும்?
போடமுடியாது. போட்டு

Page 51
42 மாத்தளை சோமு
ஏதாவது காச்சிட்டா அதில ே காய்ச்சிடக் கூடாது - காச்சா குட்டி போடக்கூடாது - பால்
எச்சி தின்னே பழகிப் போச்சி'
கணக்கப்பிள்ளை ஒடியே கையும் வைத்து ராமு திட்ட மூக்கின் நுனி மேல் கோபம் நின்
“லேபர் பலோ நம்மள
இதுதான் சந்தர்ப்பம் எ பிறகு இருவரும் ரகசியமாக அன்றிரவே ராமுவின் தோ துரையின் பங்களாவுக்கு வ தாலியறுத்த பெண்ணாக நின்ற
துரையை நினைக்க நி: ஏறியது. அவனுக்கு ஒர் பாடL மென மனதில் உறுதி கொண்ட
அவன் பார்வை அந்த இ போய்ப் பார்த்தது. யாரோ கொண்டு போய்க்கொண்டிரு துரையின் திருவிளையாடல்த ஒரு யோசனை. ஒடிப்ே
கொண்டால் துரையின் வேஷ
ராமு வேகமாக டோ டோர்ச் லைட்டில் வெளிச்சம்
பாதை ஒரத்தில் கிடந்த வென்ற சத்தத்துடன் யாரே மூடையைத் தூக்கி நடந்து

காஞ்சம் கொண்டா மாங்கா
அதை பறிச்சு அனுப்பு! ஆடு கொண்டு வா! எச்சிப் பயலுக
போனார். துரையிடம் காலும் டியதை நீட்டினார். துரைக்கு 1றது.
ஏசினானா. அவனை.”
ன்று ஐயா நன்றாக ஊதினார். 5 L'I GLJ GFj; G), IT GÖÖTL LTT fig, GiT. ட்டத்திலிருந்த வாழைக்குலை ந்துவிட்டது. மரம் மட்டும் து.
னைக்க ராமுவுக்குக் கோபம் ம் படித்துக் கொடுக்க வேண்டு
T66T.
நட்டிலும் நீண்டு அடையாளம் ஒருத்தன் மூடையைத் தூக்கிக் நந்தான். இது திருட்டுதான். ான். திடீரென்று அவனுக்கு பாய் அவனைப் பிடித்துக் ந்தைக் கலைக்கலாமே!
rச் லைட்டோடு ஓடினான். இல்லை.
இலைகளை மிதித்து சரசர' ா ஒடி வருவதைக் கேட்டு கொண்டிருந்தவன் பயத்தில்

Page 52
திரும்பிப் பார்த்தான். உன் கொண்டிருப்பது போல் தெ தெரியவில்லை.. அவன் நெஞ்சு கொண்டது... ராமு அவனை. விட்டான். இன்னமும் சில விடலாம். ஆனால் அதற்குள் அவன் ஓடியே போய் விட்டா அவன் மனதுக்குச் சரியான ( பிடிக்க முடியவில்லையே!
ஸ்டோர் லைட் அணைந் ராமு கையிலிருந்த டோர்ச் காணவில்லை.. திடீரென்று லைட்டின் வெளிச்சம் பட்ட வெளிச்சத்தில் விழிக்க முடியா பவரான டோர்ச். இந்த ே துரையிடம் அல்லவா இருக்கி துரைதான் டோர்ச் லைட் கொண்டிருந்தார். அவரின் பி காரனும் பங்களா வேலைக்கக
ராமு அப்படியே நின்ற கிடந்தது. வழியில் கிடந்த கொண்டது போலாகி விட்ட அவன் கவலைப்பட்டதற்குக் அவன் முகத்தில் விழுகின்ற 1 ஒரு திருடனைப் பிடித்து வி சொல்வது போலிருந்தது. அ துரை அப்படிச் செய்யக் கூடி எப்படியும் பழிவாங்கக் கூடி பட்டவன்தான் கோபால்.

வள் வாழத்தான் போகிறாள்
43
மையில் யாரோ ஓடிவந்து ரிந்தது. ஆனால் யாரென்று 'படக் படக்'கென்று அடித்துக் 'ப் பிடிக்க அருகிலேயே வந்து அடிகள்... அவனைப் பிடித்து 1 மூடையைப் போட்டு விட்டு ன். ராமு அப்படியே நின்றான் வருத்தம்.. ஆளை கையோடு
தது. இப்போது ஒரே இருட்டு. சை அடித்தான். ஒருத்தரையும் | அவன் முகத்தில் டோர்ச் து. அவனுடைய கண்கள் அவ் மேல் கூச்சத்தில் தவித்தன. நல்ல டார்ச் யாரிடம் இருக்கிறது? றது! அட அது உண்மைதான்.
அடித்துக் கொண்டு வந்து பின்னால் தோட்டத்துக் காவல்
பாரனும் வந்தார்கள்...
என். மூடை அவன் காலருகே
பாம்பை மடியில் கட்டிக் டதே என்று கவலைப்பட்டான்.
காரணமிருந்தது. இப்போது டோர்ச் லைட்டின் வெளிச்சம் ட்டோம் என்று சொல்லாமல் தை உண்மையாக்கி விட்டால்? டயவர்தான்... எதிர்ப்பவர்களை யவர். அப்படிப் பழிவாங்கப்

Page 53
44 மாத்தளை சோமு
சில ஆண்டுகளுக்கு மு கொடுக்கிறான் என்று தெரிந்த பிடித்துத் தோட்டத்துக் காவல் அடித்தார். அடேயப்பா! அடி எங்க வூட்டு அடியல்ல! பெ. நிமிர்ந்தால் உதை படுத்தால் ட ராமு முகத்தில் அடித்துக் கெ பயலே எத்தனை நாளா இந்த
பேச்சு மூச்சில்லாமல் கோபால் கதையைப் போல் 1
அவன் காலின் அருகே மூடை
ஒரு நிமிடம் தன்னைச் 4 வந்தான். 'என்ன தொரை செ மாத்துறிங்க? கோபாலை அனுப்பலாம்னு நெனைக்க வந்திருந்தா எல்லாத்தையும் சிருப்பேன். ராமு துணிந்து பே
துரையின் பின்னால் நி பாய்ந்தான்.
"திருட்டுப் புத்தி. திங்கி போடுறீங்கடா! இப்படி மூ! தோட்டம் எப்படி உருப்படும்.
ராமுவின் உள்ளம் ஸ்டே
'கோபாலை ஏமாத்தின நெனைக்காதீங்க. அது நட தூங்கல்ல. முழிச்சிகிட்டு இரு

மன்பு தனக்கெதிராகக் குரல் ஏதும் அவனைத் திருடனாக்கிப் ஸ்காரனை விட்டு செம்மையாக டயென்றால் அடி ஒங்க வூட்டு ால்லாத அடி அடி மட்டுமா மிதி. துரை டோர்ச் லைட்டை ாண்டே கத்தினார். “திருட்டுப் Gჭ6).JaუთGu)?’’
ராமு நின்றான். தன் கதை மாற்றப்படுவதை உணர்ந்தான்.
கதை சோடிக்கலாம் தான்.
சுதாகரித்துப் பழைய நிலைக்கு ப்யிறதையும் செஞ்சிட்டு கதைய அனுப்பின மாதிரி என்னய ாதீங்க கொஞ்சம் முந்தி
கையும் மெய்யுமா புடிச் GFN GOTT GÖT.
ன்ற காவல்காரன் முன்னால்
ற சோத்திலே மண்ண அள்ளி ட்டை மூட்டையா திருடினா
ார் அடுப்பாய் எரிந்தது.
மாதிரி என்னை ஏமாத்தலாம்னு
க்காது. முந்தி மாதிரி நாங்க j;C3g, frL b.ʼ

Page 54
துரை கத்தினார். 'டே பெரிய மனுசன். செய்யறது தி
அதற்கு மேலும் அவை அந்த நேரத்தில் யாரோ ஒடி மனது 'திக் கடித்தது. கை யாரென்று பார்த்தார். வந்த விட்டார். பார்வதியா? அ வந்தாள்? ராமுவுக்குத் தைரிய தான் வந்திருக்கிறாள் என்று நி
பார்வதி ராமுவின் அ முறைத்தாள்.
"தொர என்னய ஏமாத்த எல்லாத்தையும் பார்த்துகிட் இருக்கிற தபால்காரர் கந்த லாததனால மேட்டு லயத்துக் இந்தக் கரத்தை ரோட்டு வ டிருந்தேன். இந்த எடத்தில போட்டாங்க. யாரு இந்த ே பார்த்தேன். அப்ப யாரோ தூக்கிட்டுப் போறதைப் பார்: ஏறி தேயிலைச் செடியேராட மெழுகுவர்த்தி செரட்டைக்கு எல்லாத்தையும் பார்த்தேன் மேல திருட்டுப் பட்டம் பார்வதியை நன்றியுடன் ப ஒங்கள காப்பத்த என்னால என்பது போலப் பார்த்தா
அந்த இருட்டிலும் உணர்ச்சி

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 4S.
ய் மிச்சம் பேசாதே! ஊர்லே ருட்டு வேல.”
னத் திட்ட வாயெடுத்தபோது வரும் சத்தம் கேட்டது. துரை யிலிருந்த டோர்ச்சால் அது து பார்வதிதான். துரை பயந்து வள் இந்த நேரத்தில் எங்கே பம் வந்தது. சரியான நேரத்தில் னைத்துக் கொண்டான்.
ருகே வந்து நின்று துரையை
லாம்னு நெனைக்காதீங்க. நான் டு இருந்தேன். நம்ம லயத்தில சாமி அய்யாவுக்கு சொகமில் கடையில டிஸ்பிரின் வாங்கிட்டு ழியா லயத்துக்குப் போய்கிட் வந்தோன்ன ஸ்டோர்ல லைட் நேரத்தில லைட் போடுரான்னு
ஒருத்தன் ஒரு மூட்டையை த்தேன். ஒடனே ரோட்டோரமா ா ஒளிஞ்சிகிட்டேன். கையில ள்ள எரிஞ்சிகிட்டிருந்ததுனால நீங்க என்னடான்னா இவரு கட்டப் பார்க்கிறீங்க. ராமு ார்த்தான். பார்வதி பதிலுக்கு முடிஞ்சிச்சே! அதே போதும்! i. இருவருடைய பார்வையும்
புடன் சந்தித்துக் கொண்டன.

Page 55
46 மாத்தளை சோமு
துரை ராமு மீது திருட்டு பின் வாங்கினார். அந்தப் பி
தெரிந்தது.
"சரி. சரி. இன்னைக்கி 6 சிட்டான் வசமா ஒரு நாளை
UIT L'UGBLITTL bl!”
மூடை ஸ்டோருக்கு மீண் காவல்காரனும் ஸ்டோர்ப் பக் போகும்போது சும்மா பே அவனைக் கிண்டிவிட்டுத்தா6 இப்ப திமிர் கூடிப் போச்சி. நல் நாசமாக்கிறது நீ தான்! ஆளு இன்னைக்கி என்னமோ த பிடிபடுவ அப்ப பார்ப்பே நக்கலடித்தான். 'திருட்டு ( பழி போடப் பார்க்கறிங்களா நீங்கதானே எனக்கு சோறு பே
பார்வதி அந்த இருட்டி விட்டாள். அவளின் சிரிப்பு ராமு அவளிடம் பேசினான்.
'நீ மட்டும் வராம இருந் பட்டு சாக வேண்டியதுதா? மாதிரி வந்து காப்பாத்தின. தொரை இந்த வெளையாட்டு இல்லைன்னா நான் திருடன் மாதிரி.'
"நான் கடவுளும் இல்ல கடவுள் தான் மேட்டு லயத்

க்கதை சோடிக்க முடியாததால் ன் வாங்கலிலும் ஒரு உறுமல்
ன்னமோ திருட்டுப்பய தப்பிச் க்கி மாட்டுவான். அன்னைக்கி
ாடும் போய்விட்டது. துரையும் கம் போனார்கள் காவல்காரன் ாகவில்லை. வார்த்தைகளால் ன் போனான். "ராமு! ஒனக்கு லா இருக்கிற தோட்டத்தையே களை கெடுக்கிறதும் நீ தான்! ப்பிச்சிட்ட ஒரு நாளைக்கி ாம். ராமு அதைக்கேட்டு வேலை செஞ்சுட்டு என் மேல
2. திமிர் எனக்கா? ஏன்னா
ாடுறிங்க."
லும் தன்னை மறந்து சிரித்து துரையின் நெஞ்சை அரித்தது.
தா நான் திருடன் தான். அடி ன். நல்ல நேரத்தில கடவுள் ஒன்னய கண்டதுனால தான் சரிவராதுன்னு போனான். நீ தான். நல்ல நேரம். கடவுள்
கடவுள் மாதிரியும் இல்ல. து கடையில மருந்து வாங்க

Page 56
அனுப்பி வைச்சான்! இல்லே ஏன் இங்க வரப் போறே வர்றேன்.”
"தனியா போக முடியுமா?
"அதெல்லாம் போகலா தான்.” என்று சொன்ன பா மெழுகுவர்த்தியைப் பற்ற வைத்துக் கொண்டாள்.
'அய்யாவுக்குத் தலைவ வான்னு கேட்டேன். வேனா ட தான் அவருக்குத் தெரியாம வா வர்த்தி காட்டிய வெளிச்சத்தி வெளிச்சம் இல்லாமலும் போ ஆனால் இந்தத் துணிச்சல் ( பின்னர்தான் அது தானாக வந்
ராமு நின்றுகொண்டே நடந்து செல்லும் பாதையை துணைக்கு வரவேண்டாம் என அவளைத் தனியே விட இடம் ( தூரம் சென்றதும் அவளுக்கு; நடக்க ஆரம்பித்தான்.
அப்போதுதான் அவனு இருப்பது ஞாபகத்திற்கே வந் போகவில்லை. இந்த டோர் திருக்கலாமே என்று கவலை தெரியாமல் அவன் அவரு லயத்திற்குப் போகும் வரை போய் விட்டுத் தன் லயத்திற்கு

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 47
ன்னா இந்த நேரத்தில நான் ன். சரி. நேரமாச்சி நான்
ஒரு
ராமு கேட்டான்.
ம். இன்னம் கொஞ்சம் தூரம் ர்வதி நெருப்புப் பெட்டியால் வைத்துச் சிரட்டைக்குள்ளே
லி. மருந்து வாங்கிட்டு வர bனுதான் சொன்னாரு நான் ங்கிட்டுப் போறேன். மெழுகு ல் நடந்து போனாள். அவள் வாள். பெரிய துணிச்சல்காரி. முன்பு இல்லை. விதவையான து சேர்ந்து விட்டது.
இருட்டில் நின்று பார்வதி ப் பற்றி யோசித்தான். அவள் ன்று சொல்லியும் அவன் மனம் கொடுக்கவில்லை. அவள் சிறிது த் தெரியாமல் அவள் பின்னே
க்கு கையில் டோர்ச்லைட் தது. அட. துணைக்குத்தான் ச் லைட்டையாவது கொடுத் ப்பட்டான். பிறகு அவளுக்குத் ருக்குத் துணையாக அவள் அவளுக்குப் பின்ன்ால் நடந்து ப் போனான் அவன்.

Page 57
48 மாத்தளை சோமு
ஸ்டோருக்கு வேலைக்கு விட்டு வெளியே வந்த ட ரோட்டைத் தொடுகின்ற கு நடையுமாக இறங்கியபோ மூன்று சொட்டுப் பணித்து இருக்கின்ற மாமரத்தில் இ விழுந்தது. சில்லென்று மு உடம்பே நனைந்தது போல் ஈரக்காற்று அப்போது வீசி லேசாக நடுங்கியது.
இந்தக் குளிருக்குப் பய மழையோ பணியோ வெயிே படாமல் அவற்றைத் தாங்கி ஒரு வர்க்கத்தைச் சேர்ந்தவள் இன்று சரியில்லை. அதனா மில்லாமல் நழுவி நழுவி விழு
இரவு நடந்த சம்பவம் கொண்டிருந்தது. நான் மட் அவரை திருடனாக்கி புடிச்சி எந்த சாமி புண்ணியமோ ந அதை நினைக்கும்போது அெ ஒரு இனம் புரியாத பரவச ஆனால் மறுநிமிடமே துரை வைத்தது. துரை நிச்சயம் ராமு பழி வாங்குவார் என்பது அ ரூபத்தில் வருமோ என்பதுதா

அத்தியாயம் - 6
தப் போவதற்காகக் காம்பராவை ார்வதி அங்கிருந்து கரத்தை நறுக்குப் பாதையில் ஒட்டமும் து பொட்டென்று இரண்டு ரி குறுக்குப் பாதையோரத்தில் ருந்து நழுவி அவள் முதுகில் துகு நனைந்தது. ஆனால் முழு இருந்தது. அதற்கேற்றாற்போல் சியது. குளிரில் அவள் உடம்பு
ந்தவள் அல்ல அவள் குளிரோ, லோ இவற்றுக்கெல்லாம் பயப் க்கொண்டு உழைத்து வருகின்ற ா அவள், ஆனால் அவள் மனசு ல்தான் அவள் மனம் தைரிய கிறது.
இப்போதும் நெஞ்சில் ஆடிக் டும் அந்த நேரம் போகலேன்னா பொலிசில மாட்டியிருப்பாங்க! ான் அவரைக் காப்பத்தினேன். பளுக்கு பெருமையாக இருந்தது. ம் உள்ளத்தில் ஊற்றெடுத்தது. யின் நினைவு அவளைத் தவிக்க முவுக்குச் சாட்சி சொன்னதற்காக வளுக்குத் தெரியும். அது எந்த ன் இப்போதைய தவிப்பு. இந்தத்

Page 58
அ6
தவிப்பில் அவள் மனம் இன்று வேலைக்குப் போகாமல் இரு நினைத்தாள் முதலில். இத6 வந்தாலும் வருமென்ற பயத்தில்
தூரத்தில் கொழுந்து பறி சாக்கும் கூடையுமாக வரிசை : டிருந்தார்கள். அவர்கள் ஒரு பெண்ணைப் போல் தலை கு. போது அழகாக இருந்தது. ஆன அதில் அழகிருப்பதாகத் தெரி உழைக்க வேண்டிய கடமையை இருக்கிற கணவன் - மனைவி - வயிறுமாக உள்ளவள் - இ. உழைக்க வேண்டிய கட்ட இது இவர்களின் தலையெழு அவர்கள் முன்னேறப் போவதி டார்கள். இவர்கள் இதனுள்ளே வேண்டியது தான். அவர்களி துக்கு உள்ளேயே சுருக்கப்பட்டு
பார்வதி ஸ்டோருக்குப் அவளுக்கு வேலை, கணக்கப்பி ஏசுவானே. பார்க்காவிட்ட விட்டால், நரம்பில்லாத நாக்கு
ஸ்டோரின் உள்ளே நுை ஐயா அவளைக் கூப்பிட்டத போட்டார்கள். அவ்வளவுதான் அவளை ஆட்டியது. அப்படி நடுங்கிக் கொண்டிருந்தது. கை ராஜாவுக்கு அடங்கிய ஒரு குட்

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 49
இப்படியாகிவிட்டது. இன்று நந்து விடலாம் என்றுதான் னால் ஏதும் பிரச்சனைகள் - வேலைக்குக் கிளம்பினாள்.
"க்கும் பெண்கள் கொழுந்துச் வரிசையாகப் போய்க் கொண் 5வர் பின் ஒருவராக புதுப் னிந்து நடப்பதைப் பார்க்கும் எால் பார்வதியின் பார்வையில் யவில்லை. அதற்குப் பதிலாக -க் கண்டாள். ஒரு குடும்பத்தில் வயதுக்கு வந்த குமர் -வாயும் ப்படி எல்லோரும் ஒன்றாக சயம் இங்கே மட்டும்தான். பத்து இப்படி உழைத்தாலும் ல்லை. முன்னேறவும் விடமாட் யே போராடிக் கொண்டிருக்க "ன் உலகம் அந்தத் தோட்டத் விெட்டது..!
போனாள். ஸ்டோரில்தான் ள்ளை பார்த்தால் கண்டபடி பல் தப்பிக்கலாம். பார்த்து
ழந்தபோது கணக்கப்பிள்ளை காக யாரோ அவள் காதில் எ கொஞ்சமாக இருந்த நடுக்கம் யே நின்றாள். தேகமெல்லாம் ணக்கப்பிள்ளை இங்கே பெரிய டி ராஜா... அவர் சொன்னது

Page 59
SO மாத்தளை சோமு
தான் நீதி. அவர் நினைத்த சில நேரங்களில்துரையின் பழ
"நேத்து சாட்சி சொ கூப்புடுரான் என்ன சொல்லப்
என்ன சொன்னாலும் ெ ஒரு தைரியத்தை வரவை L 9767 650 GTu9)L Lib (BLUIT GOTTT GAT.
கணக்கப்பிள்ளை இவ6 சிரித்தான்.
"யாரு பார்வதியா? நீ இ
ஆமாம் என்பது ே பார்வதி.
"நீ இன்னும் ஸ்டோருக்( இன்னையில இருந்து ஒனக் வேலை. கொழுந்தெடு. தொ?
இரண்டு பக்கமும் ஈ மீசையை முறுக்கிவிட்டுக் ெ பிள்ளை. பார்வதி பதில் ( அதிர்ச்சியைத் தந்தாலும் இ பாஷையில் ஒரு தண்டனை அவளுக்கு அவர்களின் கிடைத்த பரிசு
"ஏன் யோசிக்கிற? இ
போ. ஒனக்கிட்டதான் கெ
இருக்கே எடுத்துகிட்டு வா. கணக்கப்பிள்ளைக்கு தான் நீ
பெருமையாக இருந்தது.

Tல் யாரையும் தண்டிக்கலாம். வொங்கல் இவர் மூலமாக வரும்.
ன்னதுக்கு பழி வாங்கத்தான்
போரானோ?.''
சொல்லாட்டும் என்று தனக்குள் ழத்துக் கொண்டு கணக்கப்
ளைக் கண்டதும் நக்கல் சிரிப்பு
ப்பத்தானே வேலைக்கு வந்த...?''
'பால் தலையை ஆட்டினாள்
த போகலியே..! நல்லதா போச்சி! க்குத் தேயிலை மலையிலதான்
ரைதான் சொன்னாரு.”
ட்டி போல் வளைந்திருக்கும் காண்டே சொன்னார் கணக்கப் சொல்லவில்லை. முதலில் ஒரு இந்தத் திடீர் மாற்றம் அவர்கள் 7. எதற்காக என்பது புரிந்தது திட்டத்தை முறியடித்ததற்குக்
இன்னைக்கே கொழுந்தெடுக்கப் எழுந்து சாக்கு கூடையெல்லாம் துன்கூடு தர்ரேன்.. பேர் போட...'' ைெனத்ததை முடித்து விட்டதில்

Page 60
9.
பார்வதியைக் கொழுந் ெ துரையின் காதில் போட்டு வி அவருக்கு நல்ல பெயர் கிடை சொல்லவில்லை. சில நேரங்கு லுவார். நேற்றிரவு பங்களாவின் செய்! இதைச் செய்! என்று அவருக்குச் சரியான கோப மாத்திரம் ராமு பிடிபட்டி வெட்டிப் போட்டிருப்பார் அ6
இவ்வளவு நாளும் இரவி ராமு கண்டு விட்டானே எ நேரத்தில் ஐயாதான் துரையை
"தொரை நீங்க பயப்பட இன்னைக்கே ராமுப் பய ஸ்ே கிட்டான்னு கதைய கட்டிவிடு தொரை. ஏன்னா அவனும் இல்லியா!'
ஆனால் விடிந்த போது கதை கட்டமுடியவில்லை. அத அவிழ்த்து விட்டான். அது அவிழ்த்து விட்டது போல் ஐயாவின் காதிலும் விழுந்தது வீட்டு வேலைக்காரன்தான்.
"காலையில குளிக்கப் பே வந்திருந்தான் என்னய கண்ட இருந்திச்சி. ஆனா தப்பிடிச்சி புடிக்கத்தான் போறேன்னு இன்னைக்கே சிங்கத்தை புடிக் வெள்ளையனும் கூட்டிக் குடு

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 51
தடுக்கப் போட்டதை உடனே டுவார் அவர் அப்போதுதான் க்கும். துரை இப்படிச் செய்யச் 5ளில் அப்படி செய்யச் சொல் ல் கூடிய மகாநாட்டில் அதைச் சொல்லவில்லை. ஆனால் ம் வந்தது. அந்த நேரத்தில் பருந்தால் கண்டதுண்டமாக
2 / 65), GØT.
பில் செய்து வந்த நாடகத்தை ன்ற பயம் அவருக்கு. அந்த ச் சமாளித்தார்.
தீங்க. நான் பார்த்துக்கிரேன். டோர்ல திருட வந்து தப்பிச்சி ரேன். இதை யாரும் நம்புவாங்க
வேல இல்லாம இருக்கான்,
கதை மாறியிருந்தது. அவரால் ற்குள் ராமு உள்ள கதையையே நெல்லிக்காய் மூட்டையை
பரவியது. கணக்கப்பிள்ளை / காதில் போட்டவன் அவர்
ானேன். அங்க நம்ம ராமுப்பய தும் ராத்திரி ஒரு சிங்கம் புடிபட . இருந்தாலும் அதை ஒரு நா சொன்னான். அது மட்டுமா கலாம். ஆனா காட்டிக் குடுக்கிற க்கிற செல்லையனும் இருக்கிற

Page 61
52 மாத்தளை சோமு
வரைக்கும் முடியாதுன்னு ே சரியான திமிருங்க. வேல இல்
இருந்தா'
ஐயாவுக்கு அப்போது அப்போதே ஏதாவது செய்ய முடியவில்லை. என்னதான் ே விட்டார்கள். இந்த நேரத்தி வந்தது. 'இவளுக்காவது ஒ( அப்பதான் அடங்குவா?.
பார்வதியை மலைக்கு வி தன் காம்பராவிற்குத் திரும் தாவில் மாட்டியிருந்த கொழு ஆடி அவளை வரவேற்றது. அ கொழுந்துக் கூடை கிண்டல் ஏற்பட்டது.
கொழுந்துக் கூடையுடன் மலையேற நடந்தாள்.
கொழுந்துக் கூடையே பார்வதிக்கு குபிரென்று சிரி கொண்டாள். சிரிக்கிற நேரம ஸ்டோரில் இருந்து கொழுந்ே ததும்தான் சிரிப்பு வந்துவிட்ட
இம்புட்டு நாளும் கிட்டிருந்தேன். இன்னையிலி கணுமாம். எடுக்கிறேன். எடுச் சதுதான். இதுக்கு மொத இதுக்காக நா பயப்படல. இம்புட்டு நாளும் ஸ்டோர்ல

வற சொன்னான். அவனுக்கு லாம போயே இப்புடி வேலை
கோபம் வந்தது. ராமுவை வேண்டும் என்று துடித்தார். செய்வது? வேலையை நிறுத்தி ல்தான் பார்வதியின் நினைவு ந புத்தி படிச்சி குடுக்கனும்.
ரட்டினார். அவள் மெளனமாக பினாள் காம்பராவின் வராந் ந்துக் கூடை லேசாகக் காற்றில் தைப் பார்த்தபோது அவளுக்கு செய்வது போன்ற உணர்வு
படங்குச் சாக்குடன் பார்வதி
பாடு மலையேறிய போது ப்பு வந்தது. சிரிப்பை அடக்கிக் அது ஆனால் சிரிப்பு வந்தது. தெடுக்கப் போட்டதை நினைத்
1
ஸ்டோர்ல வேல செஞ்சு ருந்து மலையில கொழுந்தெடுக் கிறேன். அது எனக்கு தெரிஞ் கொழுந்தெடுத்தேன் தானே! தொரை நெனச்சுகிட்டான் வேல செஞ்சதுனால இனி மலை

Page 62
வேலை செய்ய கடப்படுவேன் எனக்கு எல்லா வேலயும் ஒன்னு நாங்க பொறந்தோம்.
பார்வதி ஸ்டோரில் இரு பயப்படவில்லை. உழைக்கட் உழைத்தால் என்ன?
கொழுந்தெடுக்கப் போகி களுக்குப் பிறகு கொழுந்தெ மலையைப் பார்க்கும் போது த அனுப்பியிருப்பது அவளுக்குத் தேயிலைச்செடி பசுமை இழ சுற்றி வந்தாலும் ஒரு பிடி யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்தே
குரல் அவளை எண்ணங்களிருந்
"பார்வதி கொழுந்தெடு கொழுந்து இல்ல. இருக்கிற தொரை ஒன்னய கொழுந்ெ அனுப்பினாரு.”
என்ற கங்காணி சுற்று G)LpaitaITL' GLU960TT si.
"பார்வதி எனக்கு ஒண் சொல்லி அனுப்பினது. நா 6 கோவிச்சிக்காதே."
கங்காணி ராக்கையா ப நடந்தார். கங்காணியைப் பா அவர் வெறும் அம்பு. அம்டை இருக்கிறது. பாவம் இந்தக் கரி

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 53
னு. எனக்கு அது கஷ்டமில்ல. வதான்.. வேலை செய்யத்தானே
ந்து மலைக்குப் போட்டதற்காக ( பிறந்தவள் அவள். எங்கே
ற மலைக்கு வந்தாள். பல மாதங் டுக்கப் போகிறாள். தேயிலை தன்னைப் பழி வாங்கவே இங்கே தெரிந்தது.. மழை இல்லாததால் ந்திருந்தது. மலையைச் சுற்றிச் டக் கொழுந்து கிடைக்காது. பாது கங்காணி ராக்கையாவின் ந்து விடுவித்தது. க்ெக வந்தியா? நீ வந்த நேரம் கொழுந்த எடுக்கலாம்னாலும் தடுக்க வேணாம்னு சொல்லி
பம் முற்றும் பார்த்து விட்டு
எணும் தெரியாது! இது தொர என்னா செய்வேன்! என் மேல
திலைக் கூட எதிர்பார்க்காமல் 1வதி ஒன்றும் சொல்லவில்லை. ப அனுப்பிய வில் வேறு. எங்கோ காணி வாயில்லாப் பூச்சி. அந்த

Page 63
54 மாத்தளை சோமு
வாயில்லாப் பூச்சியை நம்பி இருக்கின்றன. அவர் என்ன செ
பார்வதிக்கு சிறிது கவை நிமிடங்களில் அந்தக் கவி தைரியத்தை வரவழைத்துக் இறங்கத் தொடங்கினாள். இழுப்பில் அலைக்கலைந்த அ. போது ஒரு தெளிவோடு இ நடந்ததைச் சொல்லவேண்டும்
காம்பராவில் இருந்து குச் பார்வதி வெளியே அக்கம் வான்கள் விளையாடிக் செ விடிந்தால் அவர்களுக்கு விை இருட்டும் வரை தொடரும். மண்ணில் உழைப்பது போல் உருண்டு புரண்டு விளையா விளையாடிய மண்ணிலே பார்வதியும் இந்த மண்ணில் வி
நாய்கள் அங்கொன்றும் கிடந்தன. அங்கே நன்றிக்கு கு குறைவில்லை. காம்பராவிற்கு பன்னிரண்டு கிடக்கும். யா யாருக்கும் தெரியாது.
பார்வதியின் காம்பராவி நாலு நின்றன. பார்வதி அத6 பூத்திருந்த பூக்களைப் பறித்து யோசித்தாள். அப்போதுதா பூச்சூடக் கூடாது என்பதும் நி

ஏழெட்டு வாயுள்ள பூச்சிகள்
tly G1 T2
லயாக இருந்தது. ஆனால் சில 1லையை உதறிவிட்டு ஒரு
கொண்டு மலையை விட்டு
வழிநெடுக எண்ணங்களின் வள், காம்பராவை நெருங்கும் ருந்தாள். ராமுவைச் சந்தித்து
).
சினி வழியாக வெளியே வந்தாள் பக்கத்திலுள்ள குஞ்சுகுளு ாண்டிருந்தார்கள் பொழுது ளையாட்டுத்தான். இனி அது அவர்களின் தாய் தகப்பன் இவர்களும் அதே மண்ணில் டுவார்கள். இப்படி உருண்டு உழைக்கப் போகிறார்கள். ளையாடியிருக்கிறாள்.
b இங்கொன்றுமாக படுத்துக் றைவிருந்தாலும் நாய்களுக்குக் த ஒரு நாய் லயத்துக்குப் பத்து ருக்கு எது சொந்தமென்று
ற்கு நேரே பூஞ்செடிகள் மூன்று னருகே போனாள். செடிகளில் |க் கையில் வைத்துக் கொண்டு ன், தான் விதவை என்பதும் னைவுக்கு வந்தது. கையிலிருந்த

Page 64
பூக்களைக் கீழே போட்டாள். எத்தனை ஆர்வத்தோடு ஆன பறித்து வைத்துக் கொண்டிருக துக்குப் போடுவாள். இன்றோ தொட்டால் விதவை என்பது நி
பூக்களைப் பறித்ததில் 6 போல் அவள் கண்களையும் ஈ ) அவளுக்கு வந்துவிட்டது. இட் அவன் இருப்பது போல் தெரிகி
பூஞ்செடிகளை விட்டு வி இடத்தைப் பார்த்தாள். அங் யாடிக் கொண்டிருந்தார்கள். இல்லை. ஒன்று மட்டும் சட்ை போட்டிருந்தது. மற்ற மூன்று சகஜம். இதற்காகக் கவலை வதற்குத் துணியிருந்தால் : இருப்பதோ ஒன்றிரண்டு. புரண்டால் டவுனுக்குப் போ இது குழந்தைகளுக்கு மட் பெரியவர்களுக்கும் gd GiT GIT பிரச்னையின் கொடுமையை பீலியடிக்குப் போனால் போது பெண்கள் கூட, உடுத்திக் கட்டியிருக்கிற சேலையின் அலசிக் காயப் போடுவார்ச உடுத்திக் கொண்டு மறு பகுதின் அலசி உடுத்தி. எத்தகைய மானத்தைக் காக்க, உழைப் காக்கப் போராட வேண்டுமா?

பள் வாழத்தான் போகிறாள் 55
முன்னர் அவன் இருந்தபோது சயோடு இந்தப் பூக்களைப் கிறாள். மீதியைச் சாமி படத் ? பூவைத் தொடக்கூடாதாம்.
னைவுக்கு வருகிறதே!
கைகளை நனைத்த ஈரத்தைப் ம் நனைத்தது. அவன் நினைவு போதும் கண்களின் உள்ளே றதே.
லகி குழந்தைகள் விளையாடும் கே நாலு பிள்ளைகள் விளை நாலில் மூன்றுக்கு உடுப்பே b L (3'| |F;" | | | Lpვს ჟ;/T მს ჟr L’ მზი | றும் நிர்வாணம். இது இங்கே ப்பட யாருமில்லை. உடுத்து உடுத்திவிட மாட்டார்களா? அதையும் உடுத்தி மண்ணில் கும் போது எதை உடுத்துவது? டும் உள்ள பிரச்னையல்ல.
பிரச்னைதான். இந்தப் ப் பார்க்க வேண்டுமானால் Iம். குளித்து விட்டு வயது வந்த கொள்ளத் துணியில்லாமல் ஒரு பகுதியைத் துவைத்து, ள். அது காய்ந்ததும் அதை யத் துவைத்துக் காயப்போட்டு கொடுமை இது? நாட்டின் பவர்கள் தங்கள் மானத்தைக்

Page 65
56 மாத்தளை சோமு
குழந்தைகளின் விளையா பார்வதி. அவர்களின் விளை GLDITJ, b GJ, Tait G56061T LIT யாடுகின்றனர். சிறுகல் அ தேங்காய்ச் சிரட்டைகள் ஏ, டையில் பிஞ்சுக் கரங்கள் அதுதான் குழம்பு இன்னுமெ டைகள் அதுதான் சோறு விட்டார்கள். இது விளைய சோறாக்குவார்கள்.
நீண்ட நேரம் வேடிக்கை நேரம்தான் வேடிக்கை பார்ப் அவளுக்கு தன் காம்பரா? அப்போது சேலையை யாே பார்வதி. கீழே பார்த்தாள். பு இழுத்துச் சிரித்துக் கொண் யொன்று. கமலத்தின் குழந்தை
குழந்தையைத் தூக்கி முத் விற்குப் போனாள் குசினியி மடியில் குழந்தையை வைத் குழந்தைக்கு கிச்சு கிச்சு மூ மறந்து சிரித்தது. அதன் கன் மலர்ந்தது.
"அட ராசாவுக்குக் கன் அப்ப ஒனக்கு நெறயை சல்லி ( முத்தமிட்டாள். குழந்தை தி மான முத்தம் அன்பின் வேகம்
குழந்தை அவளைப் பார் அவள் தன்னை மறந்து ெ

ட்டை வேடிக்கைப் பார்த்தாள் யாட்டுத் தனி முடிவில்லாத ட்டு இன்று சோறாக்கி விளை டுப்பு இரண்டில், இரண்டு ற்றப்பட்டிருந்தது. ஒரு சிரட் கிள்ளிப் போட்ட இலைகள் ாரு சிரட்டையில் மண் உருண்
காலையிலேயே சோறாக்கி ாட்டில், நிஜத்தில் இரவுதான்
பார்த்தாள் அவள் எவ்வளவு பது அலுத்துப் போய்விட்டது விற்குப் போகப் போனாள். ரா இழுப்பதை உணர்ந்தாள் பிஞ்சுக் கரத்தினால் சேலையை டிருந்தது சின்னக் குழந்தை தான் அது.
தமிட்டுக் கொண்டே காம்பரா ல் ஒரு இடத்தில் உட்கார்ந்து துக் கொண்டு கொஞ்சினாள். ட்டினாள். குழந்தை தன்னை ானங்களில் சிறு குழி அழகாக
ானத்தில் பனக்குழி விழுகுதே! சேரும்டா என்று குழந்தையை ணறியது. அவ்வளவு அழுத்த
த்துச் சிரித்தது. அந்தச் சிரிப்பில் ாண்டிருந்தாள். குழந்தையின்

Page 66
90]
கரங்கள் அவள் முகத்தைத் ; திரும்பினாள். அவள் அதைத் கரங்கள் படட்டும் என்று இரு மூடியிருந்த சேலை முந்தானை பேசாமலிருந்தாள். குழந்தைய இருக்கவில்லை. அவளுடைய மார்பகத்தின் மேலிருந்த ரவிக்
ஓ! குழந்தை பால் கே பால் கொடுப்பாள்? அவள் அவளுக்கு ஒரு நினைவு மின் இப்படி ஒரு குழந்தை இருந்த் அது இருந்திருக்கும். அந்த ஒட்டியிருக்கலாம். ஆனால் யைத் தர அவனும் இல்லையே!
இந்த உலகமே கசந்தது . குழந்தையின் நினைவும் சிரி கரைத்தது. மீண்டும் முத்தம் .ெ
இச் இச்
குழந்தை அவளைப் பார்: சிரிப்பில் மயங்கி பதிலுக்குச் 8 மயக்க நிலையில் இருந்தார்கள் குழந்தைகள் போடும் சத்தம் சு
வாசலில் நிழல் படிந்தது.
"ராஜா.ராஜா."
பார்வதி வாசலைப்
கொண்டு இருந்தாள் குழந்ை பார்வதி கிரித்துக் கொண்ே

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 57
நடவியபோதுதான் நினைவே தடுக்கவில்லை. குழந்தையின் ந்தாள். குழந்தை மார்பகத்தை யை இழுத்து விட்டது. பார்வதி பின் பிஞ்சுக் கரங்கள் பேசாமல் மார்பகத்தைத் தொட்டன. கையை இழுத்துவிட்டது.
ட்கிறதோ? அவள் எப்படிப் இன்னும் தாயாகவில்லையே! எனலாய் வெட்டி மறைந்தது. திருந்தால். அவன் நினைவாக நினைவில் இந்தக் காலத்தை குழந்தையும் இல்லை குழந்தை
அவளுக்கு. ஆனால் மறுகணம் ப்பும்தான் அந்தக் கசப்பைக் காடுத்தாள்.
த்துச் சிரித்தது. அவளும் அந்தச் சிரித்தாள். இரண்டு பேரும் ஒரு i வெளியில் விளையாடுகின்ற ட அவளுக்குக் கேட்கவில்லை.
அடுத்து ஒரு குரல் வந்தது.
பார்த்தாள். கமலம் நின்று தையைத் தேடி வந்திருக்கிறாள். ட குழந்தையைக் கமலத்திடம்

Page 67
58 மாத்தளை சோமு
கொடுத்தாள். கமலம் கோப பார்த்து விட்டு குழந்தையை வ காலில் ஒரு அடி போட்டாள்.
"ஒன்னய நம்ம காம்ப வேணாம்னு தான் சொன் காம்பராவுக்கு ஏன் போற?.”
குழந்தைக்கு என்ன ே ஒருத்தரை ஒருத்தர் சந்திக்கக் வமும் தாண்டக் கூடாத கோ என்ன! மேலும் சில அடிகள் கு பதறினாள். ஆனால் அந்தப் ட காமல் தவித்தாள். குழந்தை காம்பராவிற்கு வந்ததால்தான் இடையே கோடுகள் உண்டாம் குழந்தை தாண்டிவிட்டது.
பார்வதியின் உள்ளம் கல போல் கண்களும் கலங்கின. "ஓ வேண்டும் போல் இருந்தது - துரக்கக் கூடாதாம். கமலம் பா அதுதானே! ஒரு காலத்தில் 1 இருந்தபோது அவளிடம் உ கடனுக்கு ஒடி வந்த கமலம் இ குழந்தையைத் தூக்க வேண் என்றாள் அவள் சமூகத்தில் இ வாழக்கூடாதா?.
சேலை முந்தானையா கொண்டாள். வெளியே போ
உள்ளே வந்தார்.

துடன் அவளை முறைத்துப் ாங்கிக் கொண்டு குழந்தையின்
ராவிட்டு வெளியே போக
னேன். நீ கண்ட கண்ட
தெரியும்? மனிதர்களிடையே கூடாதென்ற வறட்டுக் கெளர ாடுகளும் அதற்குத் தெரியுமா ழந்தைக்கு விழுந்தது. பார்வதி பதற்றத்துக்கு உருவம் கொடுக் க்கு அடி விழுவது அவள் . அவளுக்கும் அவர்களுக்கும் ! அதைத் தாண்டக்கூடாதாம்.
ங்கியது. அதைப் பிரதிபலிப்பது ' வென்று சத்தம் போட்டு அழ அவளுக்கு. ஒரு குழந்தையைத் ார்த்த பார்வையின் அர்த்தமே பார்வதி தாலியும் கழுத்துமாக ப்புக்கும் மாவுக்கும் சீனிக்கும் }ன்று வெறுக்கிறாளே! அவள் டாம் என்கிறாளே விதவை இருக்கக் கூடாதவளா? அவள்
ல் கண்களைத் துடைத்துக் யிருந்த தபால்காரர் கந்தசாமி

Page 68
"ஏம்மா இன்னைக்கி வே
"நீங்க வெளியே போன ஸ்டோர் வேலைக்கு போனே? ஸ்டோர் வேல இல்ல - மை னாரு மலைக்குப் போனேன் ஒடிவந்து தொர ஒனக்கு னுட்டாருன்னு சொன்னாரு.
தபால்காரருக்கு என்ன விட்டது.
"ராத்திரி ராமுவுக்கு சா மலைக்கு அனுப்பி அப்புறம் ஆடி இருக்கானுக. அநிய செய்யிரானுக.”
பார்வதியின் குரல் கம்மி வேல செஞ்சதுனால கால் வ சிச்சி. மலைக்கு கொழுந்து இந்த வெயில்ல ஒரு கை அரிசி மாவுக்காவது கொழுந் இல்லேனுட்டானுக.”
"ஆமா, இப்ப சும்மா எடத்துக்குப் போனான ஏத போயி பார்க்கிறியா?. தபால்
பார்வதி யோசித்தாள் சில்லறை வேலை கிடைக் கிடைக்கும். அதுவும் நல்லது:
"அப்ப நான் போறேன். விட்டுப் பார்வதி கல் உடைக்

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 59
"მეთი)ქ;&i) (ჭLJrrჟი5)urr?...”
தும் நா எந்த நாளும் மாதிரி ன் கணக்கப்புள்ள ஒனக்கு இனி லயிலதான் வேலன்னு சொன் கொஞ்ச நேரத்தில் கங்காணி மலை வேலயும் இல்லேன் வந்துட்டேன்.”
நடந்திருக்கிறதென்று புரிந்து
ட்சி சொன்னே இல்ல. அதான் வேலை இல்லேன்னு நாடகம் பாயக்காரனுக நெனைச்சதை
யது; இம்புட்டு நாளும் ஸ்டோர் யித்துக் கஞ்சியாவது கெடைச் துக்கு போனா பட்டினிதான். க் கொழுந்து கிடைக்குமா?. தெடுக்கலாம்னாலும் அதையும்
இருக்கிறதுக்கு கல் ஒடைக்கிற ாவது வேலை கெடைக்குமே! காரர் சொன்னார்.
கல் உடைக்கும் இடத்தில் கும். சில்லறையாக ஏதாவது தான்.
நீங்க இருங்க” என்று சொல்லி தம் இடத்திற்குப் புறப்பட்டாள்.

Page 69
60
மாத்தளை சோமு
கல் உடைக்கும் இடம் மைல் தூரத்தில் தோட்டத்தில் பக்கம் நாட்டுப் புறத்தில் இ இருபதுக்கு மேற்பட்டவர்கள்
எல்லோருக்கும் தினச் வேலை இல்லாத நாட்களி திருக்கிறாள். எப்போது பே வேலை கிடைக்கும். குத்தகை உடைக்கும் முதலாளி அபுசர் கருணை கொண்டவர். இவலை
"யாரு! பார்வதியா வே இங்க இருக்கு.. நமக்கிட்ட பெரிய பெரிய கல்லுதான் ஒடைக்கனும். ஓடைச்சதை சலிக்கணும்... நீ ஏதாவது செய் சொல்லுவார்.
பார்வதியும் உடைத்த - வாள். மணலைச் சலிப்பாள். வாங்கிக் கொண்டு காம்பராவி
பார்வதி கல் உடைக்கும் ஒன்பதுக்கு மேலாகிவிட்டது. யைத் தேடின. முதலாளி இ கலாம். முதலாளியைக் காண என்று கல் உடைப்பவர்கள் போனாள். ஓரிடத்தில் அவு அதற்கு மேல் நகரவில்லை. . கண்களை நம்பாமல் சிமி ராமுதான் கல் உடைத்துக் கொ

அங்கிருந்து சுமார் முக்கால் 7 மறுபக்கக் கேட்டருகே பின் ருக்கிறது. ஒவ்வொரு நாளும் அங்கே வேலை செய்கிறார்கள்.
சம்பளம்தான். தோட்டத்தில் ல் பார்வதி வேலை செய் ானாலும் அ ளுக்கு அங்கே 5 எடுத்து ஆள் வைத்து கல் லி ஹாஜியாரும் அவள் மீது ரக் கண்டதும்,
லை வேணுமா? என்ன வேல - தேயிலை மலை இல்ல..
இருக்கு.. அதை சின்னதா அள்ளிப் போடணும்.. மணல் ” என்று சிரித்துக் கொண்டே
கல்லைப் பொறுக்கிப் போடு -- இருட்டியதும் சில்லறையை
ற்கு வருவாள். இடத்திற்குப் போனாள். மணி பார்வதியின் கண்கள் முதலாளி ருந்தால்தானே வேலை கேட் வில்லை. யாரிடம் கேட்கலாம் ளைப் பார்த்துக் கொண்டே பள் பார்வை நின்று விட்டது. அவரா கல் உடைக்கிறார்.. தன் ட்டிப் பார்த்தாள்... அங்கே ரண்டிருக்கின்றான்.

Page 70
பார்வதி தன்னை மறந் அவனைப் பார்த்தபோது அவ கிளம்பியது. அதன் அடைய மலர்ந்தது.
அங்கே இருந்த அத்தை தார்கள். ராமு அவளைக் க யலைக் கீழே போட்டு விட்டு கட்டியிருந்த சாரத்தை அ வந்தான். அவன் மனதில் இவ கேள்வி சுழியிட்டு நின்றது.
"இன்னைக்கி வேலைக்கி
ராமு மெதுவாகக் கே.
சொன்னாள். அதைக் கேட் கடித்துக் கொண்டு பேசினான்
"இவனுகளுக்கு கெட்ட இப்படி அநியாயம் பன்னுர வேலை இல்லாமப் போச்சி. ஒனக்கு."
"இதை ஒரு கஷ்டம்னா என்னான்னு சொல்றது?"
அர்த்தம் நிறைந்த முகத்தை பார்த்தாள் பார்வதி,
"ஆமா இங்க எதுக்கு வர்

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 67
அத்தியாயம் - 7
து ராமுவையே பார்த்தாள். ள் நெஞ்சின் உள்ளே மகிழ்ச்சி ாளமாக முகத்தில் புன்னகை
ன பேரும் அவளையே பார்த் ண்டதும் கையிலிருந்த சுத்தி த் தொடை தெரிய மடித்துக் புவிழ்த்து விட்டு அவளருகே
ள் ஏன் இங்கே வந்தாள்?’ என்ற
Gël Isrg,66)uurt. 2"
ட்டான். பார்வதி நடந்ததைச்
டு ராமு கோபத்தில் பல்லைக்
காலம் வந்திருச்சி! அதான் ானுக. என்னாலதான் ஒனக்கு என்னாலதான் இப்ப கஷ்டம்
இனி வரப்போற கஷ்டத்தை
திலைச் சொல்லிவிட்டு அவன்
தே? வேலை செய்யவா?"

Page 71
62 மாத்தளை சோமு
"ஆமா. சும்மா இருக்கிற தண்ணிக்காவது காசு கொடை
GLITTG)JGS)(UIT?.
"இல்ல ரெண்டு நாள் 6ே வேல செஞ்சேன். இப்ப வேை சந்திக்கடையில போயிருக்கிற ஒடைக்க வந்தேன். சில்லறையா
பார்வதிக்கு வேலை கிை தால் முதலாளி வேலையைக் க கொடுத்தார். பார்வதியும் வேை
ராமு கட்டியிருந்த சாரத் சுத்தியலால் கல்லை உடைத்த கற்கலாக்க வேண்டும். ஒவ்ெ நினைத்துக் கொண்டு சுத்திய6 சிறுசிறு கற்களாகச் சிதறின. இரும்புத் தாச்சியில் அள்ளி வே.
புதிய தெம்புடன் ட தொடங்கினாள். சிறிது நேரத் அத்தனை சிறு கற்களையும் ஒ அத்தனை வேகமா அவளுக்கு என்றும் மலை வேலையும் இன் தளர்ந்து போன அவள் மன வேலை செய்ய எப்படி மு தைரியம்?. ஒ ராமு பக் தைரியமா?. ராமு கல் உடை ரகசியமாகப் பார்த்து ரசித்த ரகசியமாக அவனைப் பா கொண்டாள். இந்த இரண் களுக்குத் தெரியாமல் பார்த்து

துக்கு கல்லு ஒடைச்சா கஞ்சித் டக்கும்! நீங்க சந்திக்கடைக்கு
லைக்காரன் இல்லாததனால லக்காரன் வந்திட்டான். இனி து சரியில்ல. அதான் கல்லு வது கெடைக்குமே!’
டைத்தது. முதலாளி இல்லாத வனிக்கிற காதர் நானா வேலை }ல செய்யத் தொடங்கினாள்.
தை மடித்துக் கட்டிக் கொண்டு ான். பெரிய கற்கள். சிறுசிறு வாரு கல்லையும் துரையாக ஸ்ால் ஒங்கி ஓங்கி அடித்தான். சிதறிய கற்களைப் பார்வதி 1று ஒரு இடத்தில் குவித்தாள்.
பார்வதி வேலை செய்யத் தில் உடைத்துப் போட்டிருந்த ரிடத்தில் குவித்து விட்டாளே? ? மலைக்கு வேலைக்குப் போ ஸ்லை என்றும் சொன்னபோது ம் இந்த வெய்யிலில் இங்கே ன் வந்தது? யார் கொடுத்த கத்தில் இருக்கின்றான் என்ற த்துக் கொண்டே பார்வதியை ான். அதேபோல் பார்வதியும் ர்த்து மனதுக்குள் ரசித்துக் டையும் மற்றவர்கள் இவர் க் கொண்டிருந்தார்கள்.

Page 72
ஒரு குடையை விரித்து வை நீட்டி, அகல விரித்து நிழல் ப கோயிலின் முன்னே அந்த = கொண்டிருக்கிறது. கோயில் க மரமாக இருந்த அந்த மரம், விட்டது. மரத்தின் அடிப்பா பெரிய வேலும், மரத்தில் கை அடித்துக் கட்டப்பட்டிருக்குப் சாட்சிகளாகும். இது போதா களும் இப்போதெல்லாம் மரத், போகிறார்கள்.
அந்த மரத்தின் கீழே பேரும் தாராளமாக வெய்யி உட்காரவும் முடியும். அவ்வல் கிளைகளின் நிழலின் கீழ் அர ருக்கிறது அந்த மரம்! அந்த திருவிழா வந்தால் எல்லோ
வைத்தால் கூட மரத்தின் கீழ்த கூட்டமும் அங்கேதான் நடக்கு
இன்றும் அந்த மர திருவிழாவைப் பற்றிக் கூடிப் கூட்டியிருந்தான். கூட்டத்தி குழந்தைகளுமாக தோட்டத்தி வந்திருந்தார்கள். ஆண்கள் ! துரைக்கு 'ஜே' போட்ட ( திருந்தான். அவனை நேருக்கு
அந்தக் கிழவன் துரைக்கு ஆத நினைவுக்கு வந்த போதும் ' கலாம். இனி மெல்ல மெல்ல 8 வேண்டியதுதான்' என்று நி

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 6 3
வத்தது போல் தன் கிளைகளை ரப்பிக் கொண்டு மாரியம்மன் அரசமரம் கம்பீரமாக நின்று ட்டுவதற்கு முன்னர் சாதாரண இப்போது தெய்வீக மரமாகி கத்தில் நாட்டப்பட்டிருக்கும் க்கு எட்டிய உயரத்தில் ஆணி காணிக்கைகளுமே அதற்குச் தென்று கோயிலுக்கு வருபவர் திலிருக்கும் வேலை கும்பிட்டுப்
தோட்டத்திலுள்ள அத்தனை ல் படாமல் நிற்கலாம். ஏன் ாவு அகலமான இடத்தை தன் வணைத்து வைத்துக் கொண்டி மரத்தின் கீழ்தான் கோயிலில் ரும் கூடுவார்கள் பொங்கல் ான் வைப்பார்கள் கமிட்டிக்
|LD.
த்தின் கீழேதான் தேர்த் பேச ஒரு கூட்டத்தை ராமு ற்கு ஆண்களும் பெண்களும் ல் உள்ள முக்கால் வாசிப்பேர் குதியில் இத்தனை நாட்களும் சவுகக் கிழவனும் உட்கார்ந் நேர் பார்த்தபோது ராமுவுக்கு ரவாகப் பேசிய வார்த்தைகள் கிழவன் மனம் மாறி வந்திருக் |வனை நம் பக்கத்திற்கு இழுக்க னைத்துப் பேசாமலிருந்தான்.

Page 73
64 மாத்தளை சோமு
பெண்கள் பகுதியில் பார்வதி அவளையும் சேர்த்து ஏழு வேடிக்கை பார்க்க வந்திரு பெரியவர்களோடு உட்கார்ந்தி
கூட்டத்திற்கு யார்யார் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் பார்வதியை நேருக்குநேர் பார் அவனுடைய கண்கள் பார் அவனுடைய உள்ளம் சிறகடித் கூட்டத்திற்கு வரச் சொன் துரையை எதிர்க்கின்ற போரா கொள்கிறாள். அவள் இல்ல கூட்டமாகவே இருக்காது அ கூட்டத்தில் அத்தையையும் பார்த்தான். அவர்கள் வரே அவனுக்கு வெறுப்புத்தான் வ ஒன்றுக்கும் வரமாட்டார்கள். வரவில்லை. அவர்களுக்கு அவ
"கூட்டத்தை ஆரம்பிப்பட ராமு தலையசைக்க அ நல்லதம்பி, தேவாரம் படிக்கத் மரியாதைக்காக எழுந்து நின் தேவாரம்தான் அவர்களுக்கு படித்து முடித்ததும் அவர்கள் :
கூட்டம் தொடங்கியது. "நம்ம கோயில்ல அடுத்த தேர்த்திருவிழா நடக்க இருக்கு இங்க கூடியிருக்கிறோம். திரு ஒங்க யோசனையை சொல்லுங்

முதல் ஆளாக வந்திருந்தாள். |ண்கள்தான் வந்திருந்தார்கள். த வாண்டுகள் ஆங்காங்கே ருந்தார்கள்.
வந்திருக்கிறார்கள் என்று ராமு. அப்போது அவனால் க்க முடியவில்லை. அப்படியும் வதியைச் சந்திக்கும் போது துப் பறந்தது. ஒ! அவள் எந்தக் னாலும் வந்து விடுகிறாளே! ட்டத்திலும் அவளாகக் கலந்து விட்டால் எந்தக் கூட்டமும் ப்படி ஒரு உணர்வு வந்துவிடும். ராணியையும் தேடித்தேடிப் வ இல்லை. அவர்கள் மேல் ந்தது. தோட்டத்தில் நடக்கும் வேலுக்கிழவன் செத்ததற்கும் ர்கள் வேலை தான் பெரிது.
மா?’ முத்துதான் கேட்டான். தைப் பார்த்த பணிய லயத்து தொடங்கினான். எல்லோரும் றார்கள். அந்தக் கூட்டத்தில் பிள்ளையார் சுழி தேவாரம் உட்கார்ந்து கொண்டார்கள்
ராமுதான் முதலில் பேசினான். மாசம் பதினைந்தாம் தேதி தது. அதைப் பத்தி பேசத்தான் விழாவ எப்படி நடத்தலாம்னு g, '

Page 74
90]
ஒருத்தரும் யோசனை .ெ தான் துணிந்து முதலில் பேசின.
'அஞ்சு வருஷத்துக்குப் போறோம். சிக்கனமா செய்ய இருக்கக் கூடாது.”
'தம்பி சொல்றது ஞாய தான் திருவிழா செய்யனும்’- ஒ
"எல்லாரும் சேர்ந்து செ தலைவரும் அவருட்டு ஆள் சொல்லியும் வர லியே! அதுக் வாலிபன் கேட்டான்.
ராமு அதற்குப் பதில் ெ ரையும் தான் வரச் சொன்னோ என்னா செய்ய முடியும். கூட் செய்ய வேண்டியதுதான். காரியமும் நிக்கக் கூடாது.”
"திருவிழாவுக்கு தொரை
கூட்டத்தில் அப்படி ஒரு யோசித்தார்கள். ராமு அட்
வெளியிட்டான்.
"தோட்டத்து துரைங்கி ஞாயம்தான் வரச் சொல்லுவே
அப்போது ஒரு ஆவேசம
"தொழிலாளிய அட்டை தொரய திருவிழாவுக்குக் கூப்பி

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 65
சால்ல முன்வரவில்லை. முத்து тобу.
பொறகு திருவிழா செய்ய
னும். நமக்குள்ள மனத் தாங்கல்
ம்தான். எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு கிழவன் சொன்னான்.
ப்ய ஆசைதான். ஆனா பழைய ரகளும் கூட்டத்துக்கு வரச் கு என்னா சொல்றீங்க?’ ஒரு
காடுத்தான். "நாங்க எல்லோ ம் ஒரு சிலர் வராததுக்கு நாங்க டத்துக்கு வந்தவங்கள வைச்சி
தனி மனுசனுக்காக எந்தக்
மார்களைக் கூப்பிடுரதா?”
கேள்வி வந்தது. எல்லோரும் போது தன் எண்ணத்தை
ற முறையில் வரச் சொல்ரது uprub. "
ான குரல் ஒலித்தது.
மாதிரி உறிஞ்சி குடிக்கிற இந்த டத்தான் வேணுமா?."

Page 75
6 6 மாத்தளை சோமு.
இதற்கு ராமு பதில் ெ தங்கையாக்கிழவன் பதில் செ
"அதான் ராமு தம்பி தொரைங்கிற மொறையில
67 6ঠা ডেটা/T2.
திருவிழாவுக்குத் துரை சம்மதித்தது. அதன் பின் வொரு பொறுப்புக் கொ முத்துவுக்கும் தேர் அலங்கு தேர் இல்லாததால் டவுனில் பொறுப்பும் கொடுக்கப்பட்ட
கூட்டம் முடிவடையட் கோளை, அது அவன் ஆை அவன் மனதிலே நீண்டநாட்
“செலவோ ரெலவ ஒலையாலே ஒரு சின்ன ை கிறேன். டவுணில தெரிஞ் தர்ரேன்னு சொல்லி இருக்க நல்லது. நாம எல்லாரும் சு பார்க்கலாம். ஒலகத்தில எ கலாம். நீங்க எல்லாரும் அன்னைக்கே லைப்ரரியத் திற
இருக்கப் போவுது. இது தேை
கூட்டத்தில் ஒரு குர குரலுக்கு உரியவன் 'யாரே யாளம் காண்பதற்குள் வே விட்டது.

சால்ல வாயெடுக்கும் முன்னர் frვს 6 ტ)65)u' L fraზT.
சொல்லிருச்சே! தோட்டத்து கூப்புடுவோம்னு. அப்புறம்
யை அழைக்க முழுக்கூட்டமே ானர் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ் டுக்கப்பட்டது. ராமுவுக்கும் காரப் பொறுப்பும் கோயிலில் இருந்து தேர் கொண்டு வரும் டது.
போகும்போது ஒரு வேண்டு சயும் கூட சொன்னான். அது
களாகக் கருக்கட்டிருந்த ஆசை.
ா கோயிலுக்குப் பக்கத்திலே லப்ரரி கட்டலாம்னு நெனைக் சவங்க சில பேரு புஸ்தகம் ாங்க படிக்கிறவங்களுக்கு இது ம்மா இருக்கிர நேரம் பேப்பர் ன்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக் சரின்னு சொன்னா திருவிழா
) 35.5GJITLD.
ப்யிறவனுக்கு படிக்க எங்க நேரம் வதானா?”
ல் இப்படி எழுந்தது. அந்தக் 'ன்று முழுக் கூட்டமே அடை று ஒரு குரல் ஒங்கி ஒலித்து

Page 76
அ
“இப்படி சொல்லி செ இல்லாம போச்சி! இனியா லைப்ரரிய தொறப்போம்..!''
முழுப்பேரும் ஏகமனதா தார்கள். ராமுவின் முகத்தி அவனுடைய ஆசையை நனவ அது மட்டுமில்லாமல் அதற்கு . விட்டார்கள்.. இனி இவர்களை கொண்டு விட்டார்கள்.. அ தயாராகி விட்டார்கள்.
தனது எண்ணத்திற்கு எ ழைக்கத் தயாராகிவிட்ட கூட் ராமு பார்வதியைப் பார்த்து மே
அவளோடு பேச வேன் ஆனால் அவனால் அப்போது பின்னர்கூட அவளோடு பேச வரை அடிக்கடி ஏக்கத்துடன் ப
கூட்டம் முடிந்ததும் 6 சம்பந்தமாக அழகையாவைப் போனார்கள். ராமுவுக்கு வில்லையே என்ற கவலை. அ பார்த்துவிட்டுப் பார்வதியை நினைத்துக் கொண்டிருந்தான்
இது பற்றி அவளிடம் 6 வில்லை. கூட்டம் கலையும்போ பல சந்தேகங்களைக் கேட்ட சொல்லிக் கொண்டிருந்தான். ருந்தார்கள். பார்வதியும் அவர்

வள் வாழத்தான் போகிறாள்
57
மல்லிதான் நமக்கு எல்லாமே வது புத்தியா நடப்போம்...
க லைப்ரரி திறப்பதை ஆதரித் ல் புதுமலர்ச்சி தோன்றியது. பக்க முன் வந்து விட்டார்கள். ஆதரவாகப் பேசவும் முன்வந்து T ஏமாற்ற முடியாது.. விழித்துக் வனுக்குத் தோள் கொடுக்கத்
அங்கீகாரம் கொடுத்து ஒத்து படத்தினரைப் பார்த்து விட்டு லசாகப் புன்னகை புரிந்தான்.
ஈடுமென்ற பேரவா எழுந்தது. 5 மட்டுமல்ல கூட்டம் முடிந்த முடியவில்லை. கூட்டம் முடியும் பர்வதியைப் பார்த்தான்.
கோயிலில் வெள்ளையடிப்பது ப் பார்க்க ராமுவும் முத்துவும் பார்வதியோடு பேச முடிய வன் தனக்குள், அழகையாவைப் க் கண்டு பேசவேண்டுமென்று
சொல்லக்கூட அவனால் முடிய சது அவனைச் சூழ்ந்து கொண்டு டார்கள். அதற்கெல்லாம் பதில் மற்றவர்கள் போய்க் கொண்டி -கள் பின்னால் போனாள்.

Page 77
68 மாத்தளை சோமு
அவர்கள் இருவரும் லயத்திலிருந்தார். அவர்கள் சொன்னதும்,
'கோயிலுக்கு வெள்ை தாரேன்! நமக்கு சுண்ணாம் தாங்க. சும்மாவே அடிச் இருக்கட்டும்’ என்று சொல்
இருவரும் இதை எதிர்பு
LJL "LLITf7 J. GT. G. JJJ 60TJ, ITrf)LLIL b
ராமு முத்துவிடம் ே பார்ப்பதற்காக குறுக்குப் பா பாதையில் போனால் நே அவனுடைய கால்கள் ே அதனால் மனதின் வேகத்தி வில்லை. மனம் ஏற்கனவே பார்த்துவிட்டு ஓடி வந்தது. பேசத் துடித்துக் கொண்டிரு
ஒட்டமும் நடையுமாக வந்து சேர்ந்தான் ராமு. ப இல்லை. தபால்காரர் கந்த இருந்தார். ராமு அவரின் முழு உடம்பையும் .ே கொண்டு கிடந்தார். அவரு ராமுதான் "அய்யா' என்று (ο) στΠόόΤοΟΤΙΤσότ.
தபால்காரர் போர்ை
பார்த்து விட்டு, “யாரு ராமு, கொண்டே படுக்கையில் உட்

போனநேரம் அழகையா கோயில் திருவிழாவைப் பற்றிச்
தானே அடிக்கனும்!. அடிச்சி 4,பிரஸ், நீலம் மட்டும் வாங்கித் சித் தாரேன்.. என் உபயமா
லி விட்டார்.
பார்க்கவே இல்லை. சந்தோஷப்
சுலபமாக முடிந்து விட்டதே. சொல்லிவிட்டுப் பார்வதியைப் தையில் இறங்கினான். குறுக்குப் ரத்தோடு போகலாம் தானே! வகமாக நடந்தன. ஆனாலும் ற்ெகுப் போட்டி போட முடிய வ பார்வதியைக் காம்பராவில் இன்று தாராளமாக அவளோடு ந்தது அது..
கப் பார்வதியின் காம்பராவிற்கு ஏர்வதி அப்போது காம்பராவில் சாமி மட்டுந்தான் படுக்கையில் அருகே உட்கார்ந்தான். அவர் பார்வைக்குள்ளே நுழைத்துக் க்கு ராமு வந்திருப்பது தெரியாது. கூப்பிட்டு, தான் வந்திருப்பதைச்
வயைக கழுத்து வரை நீக்கிப் த்தம்பியர் ஆங்" என்று சொல்லிக்
கார்ந்தார்.

Page 78
96
அது கூட அவரால் முடிய ரொம்பத் தளர்ந்து போய்விட்ட
"இப்ப எப்படி இருக்கு ஒங்
அவரைப் பார்த்துக் ெ "நேத்திக்கி இன்னைக்கி நல்லா இருக்கோ கஷ்டம்தான். போததுன்னு பார்வதியும் எ6 கூடப் பான் வாங்க லயத்துக் கை வந்திருவா.”
லேசான இருமல் வந்து ராமுவுக்குப் பார்வதி எங்கே ே பதில் கிடைத்து விட்டது. மெள
'தம்பி நீங்க வந்ததை யாரு
தபால்காரர் சுற்றும் முற்று கேட்டார்.
ராமு “இல்லை’யென்று ஏன் இவர் இப்படிக் கேட்கிறா கட்டக் கருப்பையாவின் ஞாபக
"பார்த்திருந்தாப் போச்சி கட்டுவானுக. இங்க இருக்கிற போச்சி. தெனம் ஏதாவது சொ அதைக் கேட்டுட்டு அழுவா. செய்வேன். நானும் இல்லேன் யாருயாரு ஆறுதல் சொல் சொல்லியே அவளைச் சாக பயலுக' இதற்கு மேல் அவர களைத்தது அவருக்கு.

1ள் வாழத்தான் போகிறாள் 69
வில்லை. மூச்சு இளைத்தது. Tf.
களுக்கு?”
காண்டே கேட்டான் ராமு. இருக்கு. நாளைக்கு எப்படி நான் கஷ்டப்படுரதுன்னு எக்காக கஷ்டப்படுரா இப்ப டைக்குப் போயிருக்கா. இப்ப
அவரின் பேச்சை நிறுத்தியது. போனாள் என்ற கேள்விக்குப்
னமாக இருந்தான்.
ம் பார்த்தாங்களா?.”
ம் பார்த்துவிட்டு மெதுவாகக்
சொல்லிவிட்டு யோசித்தான். ர்? திடீரென்று அவன் மனதில் ம் வந்து போனது.
சி. அதுக்குக்கூட ஒரு கதையக் வனுகளுக்கு இதே பொழப்பா ல்லுவானுக. பாவம் பார்வதி.
நாந்தான் அப்ப சமாதானம் ானா அவ வாழ்ரதே கஷ்டம் லுவா? இவனுக கண்டதை ச்சிரு வானுக கெட்ட சாதிப் ல் பேச முடியவில்லை. மூச்சு

Page 79
7 O மாத்தளை சோமு
ராமு மெளனமாக இரு கொண்டிருந்தான். அவனுக்கு தெளிவாகப் புரிந்தது. இன் எதிர்ப்புகளைச் சமாளித்து வா தான். அவர்கள் இருவருந்தா துணையிலும் ஒரு துணை இ அவரும் போய்விட்டால் அதற்
ராமுவின் முகத்தில் லேச தபால்காரர் போய்விட்டால் ஆனால் இந்த உலகம் எ தபால்காரர் துணையாக காப் கட்டியவர்கள் அவனை விட யோசித்தான்.
தபால்காரர் பேச்சைத் கையில் ஒரு பக்கம் சாய்ந்து ப முடியவில்லை. மூச்சு இரைத் தபால்காரரிடம் சொல்லிவிட்
"இப்ப வந்திருவா பார்வ
"நான் அப்புறம் வர்ரே வீட்டுக்குப் போவனும் நேரம் நீங்க மருந்தெடுங்க. ஆஸ்பத் கூப்புடுங்க.
தபால்காரர் சரியென் அழைத்துப் போகிறேன் என் தந்தது. வேறு யார்தான் அவரு
ராமு காம்பராவை வி ரோட்டில் நடந்து போய்க் கெ

நந்தான். ஆனால் யோசித்துக் அவர் சொன்னதன் அர்த்தம் ாறு பார்வதி எத்தனையோ ழ்வது அவராலும் அவனாலும் ன் அவளுக்குத் துணை. அந்தத் ழுத்துக் கொண்டு கிடக்கிறது.
குப் பிறகு யார் துணை?
ான புன்னகை பூத்து மறைந்தது. இனி அவன் மட்டுந்தான்! ந்த ரீதியில் ஏற்கும் அதை? பராவில் இருப்பதற்கே ‘கதை’ ட்டு வைப் பார்களா? அவன்
தொடராமல் மீண்டும் படுக் டுத்துக் கொண்டார். அவரால் தது. ராமு பார்வதி வராததால் டுப் புறப்பட்டான்.
தி நீங்க இருங்க தம்பி.”
னு சொல்லுங்க! அவசரமா கிடைச்சா நாளைக்கி வர்ரேன். திரிக்கு போவனும்னா என்னய
றார். அவருக்கு ஆஸ்பத்திரிக்கு று சொன்னது ஒரு தெம்பைத் க்கு உதவ இருக்கிறார்கள்.
ட்டு வெளியே வந்து கரத்தை ாண்டிருந்தான்.

Page 80
9/{
சற்றுத் தூரத்தில் பார்வி அவளைக் கண்டதும் அவன் .
முகத்தில் புன்னகை மலர்ந்தது.
ராமு மெள்ள அவள் அரு பார்த்தான். எவருமே இல்6ை சொல்லத் துடிப்பது போன்று ட
"நான் தபால்கார அ
வர்ரேன்.”
பார்வதிக்கு சுருக்கென் தான் வரும்வரை இருக்கா கவலையுடன் சொன்னாள்.
'அய்யாவுக்கு பான் வா
வரைக்கும் இருந்திருக்கலாமே வந்தீங்க. அங்கிருக்கப் பயமா?.
'6TGöIGOT LILIL b? LITs GT சரிங்கிறதை நான் செய்வேன் வந்தேன். நீ இல்ல. வந்திட்டேன்
அதற்கு மேல் ராமுவால் ே என்னென்னவோ பேசவேண் பட்டு ஒடோடி வந்தான். ஆன ஏன்? அவளைப் பார்த்ததும் தய
தலை குனிந்து நின்ற பா புன்னகை அரும்பியது.
"கூட்டம் நடக்கிற நேரம் எடத்தில எப்புடி பேசுவேன். 6

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 71.
தி வந்து கொண்டிருந்தாள். அப்படியே நின்றான். அவள்
கே போனான். சுற்றும் முற்றும் ஸ். அவள் விழிகள் எதையோ
படபடத்தன.
புய்யாவ பார்த்திட்டுத்தான்
றது. காம்பராவிற்கு வந்தவர், மல் புறப்பட்டு விட்டாரே!
ங்கப் போனேன். நான் வர்ர
அதுக்குள்ளே ஏன் அவசரமா
ன்ன சொன்னாலும் எனக்கு ன் உன்னோட பேசனும்னு
9 ን
T.
பேசமுடியவில்லை. அவளோடு டும் என்று நினைத்து ஆசைப் ால் ஏனோ பேச்சு வரவில்லை.
IsÉ16) 6)L'__T6ðIIT?.
ார்வதியின் முகத்தில் மீண்டும்
பேசலேன்னு கோபமா? அந்த ால்லாரும் இருக்காங்களே”

Page 81
ア2 மாத்தளை சோமு
ராமு மெள்ளச் சொன்ன
"நான் கோபப்படல்ல. எனக்கு தெரியும். ஆனா இ லயத்துக்கு வந்திட்டு நான் வந்ததுக்குத்தான்.”
ராமுவுக்குப் பெருமூச்சு ெ
"அதான் இன்னொரு லிட்டேனே! அன்னைக்கி நல்ல
கடைசி வார்த்தைக்கு ஒரு அது பார்வதிக்குச் சந்தே யுணர்வுடன் ராமுவைப் பா தூரத்தில் ஜீப் வரும் சத்தம் ே பதற்றம் மனதில். வார்த்தைகள்
'டவுனுக்குப் போயிட்டு ரெண்டு பேரையும் பார்ப்பான் ஒழிஞ்சுக்குங்க."
ராமு ‘வெடுக்கென்று சே
"ஏன் நான் ஒழிஞ்சுக் செஞ்சேன், ஒன்னோட பேசுர
பார்க்கட்டும். எனக்குப் பயமில்
ஜீப் அவர்களைத் தாண் இருந்த துரையும் கணக்கப் வரையும் ஒரு மாதிரியாகப் அவர்கள் பார்த்தது அவளுக்கு பெரிய கேள்விக்குறி கிளர்ந்து

T. GöIT.
என்னோட ஏன் பேசலேனு இப்ப நான் கோபப்பட்டது.
வர்ற வரைக்கும் இருக்காம
பந்தது.
நாளைக்கி வர்ரேனு சொல்
bst (3 Jg op TLD.”
த அழுத்தம் கொடுத்தான் ராமு. ாஷமாக இருந்தது. நன்றி ார்த்துச் சிரித்தாள் அவள். கட்டது. பார்வதிக்கு லேசான ாாக வந்தன.
தொரதான் வர்ரான் நம்ம 1. நீங்க தேயிலை செடிக்குள்ள
5լ" | IT6ծr.
கனும்? நான் என்ன குத்தம் து குத்தமா?. என்ன. பார்த்தா
)6).
டி மெதுவாக ஒடியது. ஜீப்பில் பிள்ளையும் அவர்கள் இரு
பார்த்துவிட்டு போனார்கள். தத் தெரியும். அவள் உள்ளத்தில் நின்றது.

Page 82
துரை நேருக்கு நேர் பேக் சும்மா இருக்க LIDIT L*' IL LITT GB GÖT! பார்வையிலேயே வக்ர புத்தியை
"நம்மாளுகளைச் 3 கொள்ளையடிக்கிரானுக. பார்க்கிரது?”
பார்வதிக்கு இதமாக விட்டான். அவனின் இதய நெருங்கி வருகிறது. அதன் அ உறுதியான அந்த வார்த்தைகள்
இயற்கையின் ஒப்பந்த மெல்ல பின் வாந்தித் துெ ஆட்சியை நீடிக்க முயற்சி கொ
லயத்திற்குப் பார்வதியை தன் லயத்திற்கு நடந்தான். சி. முனகும் சத்தம் காதில் விழுந்த ஒருத்தரையும் காணவில்லை யோசித்தான்.
பிறகு பாதையின் இடது செடிகள் பக்கம் இறங்கிப் ப செடிகளுக்குக் கீழே நிலத்தில் வியாபாரம் செய்யும் தங்கையா அவரின் வாயில் துணி திணி
பக்கமாய்க் கட்டப்பட்டிருந்தன

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 73
Fமாட்டான். இந்தக் கணக்கன் நேருக்குநேர் பார்க்கிறபோது பக் காட்டுவானே'
ரண்டித் தோட்டத்தையே அவனுக என்னா நம்மள
இருந்தது. ராமு துணிந்து பம் அவளின் இதயத்தோடு டையாளம் தான் அவனுடைய
ப்படி வெளிச்சம் மெல்ல ாண்டிருந்தது. இருட்டு தன்
ப் போகச் சொல்லிவிட்டு ராமு றிது தூரம் நடந்தான். யாரோ து. அங்கும் இங்கும் பார்த்தான். அப்படியே நின்று சற்று
பக்கமாய்ச் சரிவில் தேயிலைச் ார்த்தான். அங்கே தேயிலைச் ஸ் அவனுக்குத் தெரிந்த சாக்கு நாடார் மல்லாக்கக் கிடந்தார். க்கப்பட்டிருந்தது. கைகள் பின்
ÖT.

Page 83
74 மாத்தளை சோமு
நாடாரின் நிலையைப் பா அவரின் வாயில் திணிக்கப்ட தெடுத்து வீசிவிட்டு எப்போது கயிற்றோடு வைத்திருக்கிற விரித்து கைகளைக் கட்டியிருந்
நாடார், 'தம்பி. தம்பி ராமுவைப் பார்த்துக் கும்பிட்ட
"என்னை ஏன் கும்புடுறிங்க்
'இல்லத்தம்பி ஒன்னத்தா போன என்னை காப்பாத்தினர் நிற்க முயன்றார். முடியவில்ை அவரைத் தூக்கி நிறுத்திக் கெ கும்பிட்டுக் கொண்டே பேசினர்
'தம்பி நீங்கதான் என்ன மட்டும் வரலேன்னா நான் திருட்டுப் பயல்க ரெண்டு பே சாமான் வாங்க வைச்சிருந்த கிட்டு போயிட்டானுக.”
அவரின் கண்கள் கலங்கின் முடியவில்லை. குரலும் அழுத அழுதவர் பிறகு தன்னைச் சமா பேசினார்.

அத்தியாயம் - 8
ர்த்து ராமு பதறிப் போனான். பட்டிருந்த துணியை இழுத் மே இடுப்பில் அரைஞாண்’ மடக்குக் கத்தியை எடுத்து த கயிற்றை டக் டக்கென்று
என்றவாறு கையெடுத்து ார். ராமு அதைத் தடுத்தான்.
க?. கடவுள கும்பிடுங்க."
ன் கும்பிடுவேன். நீ தான் சாகப் என்றவாறு மெள்ள எழும்பி லை. கீழே விழுந்தார். ராமு ாண்டான். நாடார் மீண்டும்
Ts T.
}னய காப்பாத்தினிங்க. நீங்க
செத்துப் போயிருப்பேன். ரு இப்புடி செஞ்சுட்டானுக. அறுநூறு ரூபாவை எடுத்துக்
ன. அதற்கு மேல் அவரால் பேச து. சிறிது நேரம் வரை தேம்பி ளித்துக் கொண்டு மறுபடியும்

Page 84
9.
“என்னயத்தான் தெரியு வாங்க வருவேன். வர்ர நேரம் ருவேன். இதை நோட் ப6 பயலுக. இன்னைக்கி ரென வந்தானுக. நான் இதை சந்தே பாட்டுக்கு நடந்துகிட்டிருந் ஒருத்தன் ஒடிவந்து என்னை வாயையும் பொத்திக் கிட்டா துணிய வச்சான் கை ரெண் கட்டினான். அப்புறம் சட்ை எடுத்தான். பொறகு இரண்டு செடிக்குள்ள தள்ளி விட்டுட எல்லாம் சொல்லி வைச்ச மாதி செய்யிரதுன்னு தெரியல்ல."
"இனி தப்ப முடியாதுன்னு தான் தம்பிய இந்த பக்கமா அ
நெஞ்சில் சிலுவைக்குறி
"அவனுகள ஒங்களுக்குத்
“அவனுகள சரியா தெரிய என் கண்ணுக்கு முன்னே நிக்கி
ராமுவின் மூளையில் சி இருக்குமா? இவனாக இருக்குட ஒருத்தன் சிறையில் இருக்கின் மாடசாமியின் திருவிளையாட யாக வேறு ஒருத்தனும் இ பேரும்தான் இதனைச் செய்தி GL GG) SEGi) GOD GULLITT GG) GöIT LUIT Gü) LIDIT கொண்டு ஓடிவிட்டார்கள். நாடாரிடம் கைவரிசையைக் க

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 75
(BLD. LDITJEITLD/T4 Lb J. (TLDIT 657 கொஞ்சம் பணம் கொண்டா ண்ணியிருக்கானுக. திருட்டுப் ண்டு பேர் என் பின்னுக்கே கமா நெனைக்கல்ல. நான் என் தேன். அப்பதான் திடீர்னு ா இறுக்கி புடிச்சிகிட்டான். ன் மத்தவன் ஓடிவந்து வாயில எடையும் பின்னுக்கு வைச்சிக் L — (3ჟFL'|L $) მს) இருந்த பணத்தை பேரும் சேர்ந்து தேயிலைச் ட்டு ஒட்டமா ஒடிட்டானுக. கிரி நடந்திச்சி. என்னால என்ன
றுதான் நெனைச்சேன். கடவுள் னுப்பியிருக்கான்.”
இட்டுக் கொண்டார் அவர்
தெரியுமா?.”
பாது, ஆனா இப்பவும் அவனுக ற மாதிரி இருக்கு.”
ல புகைப்படங்கள். அவனாக மா?. என்றவாறு வந்து போயின 1றான். அப்படியானால் இது டல்தான். அவனுக்குத் துணை ருக்கின்றான். அந்த இரண்டு ருக்க வேண்டும். போன மாதம் டுகளை இருட்டில் அவிழ்த்துக் கையில் காசில்லை போலும். ாட்டியிருக்கிறார்கள், இன்று.

Page 85
76 மாத்தளை சோமு
நாடார் அழுதார். "நான் ததே அறுநூறு ரூபாதான். அ பட்டு சேர்த்தேன். அதை அடிச் இனி எப்படித் தம்பி யாவாரப் புள்ள குட்டிகளைக் காப்பாத்து
ராமுவுக்குக் கண்கள் கலங் சமாளித்துக் கொண்டு அவரை
'அஞ்சு ரூபாவுக்கு வெட்டி போடுர காலத்தில நீங் பணம் போனா என்னா? தேடி செய்ய முடியும்?.”
நாடார் தேம்பித் தேம்பி
'தம்பி! நீங்க இல்லேன்ன
அவரை இடைமறித்த ர அழுவுறீங்களே அழாதீங்க. வா குடிப்போம். வாங்க.” என் மெதுவாக நடக்க வைத்து அ இருவரும் லயத்திற்குப் போனா
லயத்தில் ராமுவின் கா அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் வரும் நடந்த கதையை அறியத் சலிக்காமல் பதில் சொன்னார் பதிலில் எல்லாம் 'தம்பி இல்6ே வார்த்தைகள் ராமுவைப் புகழ்
மீனாட்சி, நாடாருக்கு
கொடுத்தாள். நாடாரும் டீ6 தயாரானார்.
 

யாவாரம் செய்ய வைச்சிருந் தையும் எம்புட்டோ கஷ்டப் சிகிட்டு போயிட்டா னுகளே. செஞ்சு சாப்புடு வேன்? என் வேன்?'
கி விட்டன. ஆயினும் அதனை ச் சமாதானம் செய்தான்.
ஆளையே துண்டுதுண்டா கதப்பினதே பெரிய அதிசயம். dj, J, GUITLb. 2 g/f GLT GOTT GT 65T 607
அழுதார், மறுபடியும்.
2.
ாமு, "அட இதுக்குப் போயி ாங்க நம்ம லயத்துக்கு போயி டீ று சொல்லிவிட்டு அவரை வனும் மெதுவாக நடந்தான். fig,6T.
ம்பராவில் நாடாரைச் சுற்றி கூடிவிட்டார்கள். ஒவ்வொரு துடித்தார்கள். அதற்கெல்லாம் நாடார். அப்படிச் சொன்ன பன்னா செத்திருப்பேன்’ என்ற தன.
5 தேநீர் கொண்டு வந்து யைக் குடித்துவிட்டு புறப்படத்

Page 86
ராமு விடவில்லை. மீன் வர்களும் விடவில்லை.
"நல்லா இருட்டிருச்சி. இருங்க! ஒங்க வீடா இத நெை
நாடாரால் மறுத்துப் அங்கேயே தூங்கினார். தூங்கு நினைத்துக் கொண்டார். இந் இந்த மனிதர்களின் இதயத்தி வறுமையில் வாடினாலும் ம போடுவதைப் பெருமையாக இவர்கள் எங்கே? நாகரீகம் திறக்காமலே பேசுகின்ற நகரத்
காலையில் நாடார் புற சில்லரைக் காசுகளையும் சில விட்டு சொன்னான்.
"இதில நாப்பது ரூபா இ இதுதான். செலவுக்கு வைச்சு
நாடார் மறுத்துப் பேச பிறகு அவர் புறப்பட்டபோ ரோடு வரைக்கும் அவரோடு பின்னால் அவர்களுக்குத் துை வீரனும் புறப்பட்டது.
தனக்குத்தானே ஒரு ை பார்வதி இன்றுதான் முதன்மு ராமுவின் காம்பராவில் தய வராந்தாவில் சுருண்டு படுத் கண்டதும் 'விருட்டென்று

அவள் வாழத்தான் போகிறாள் 77
னாட்சியும் விடவில்லை. மற்ற
காலையில போவலாம். இங்க
s னச்சுக்குங்க.
பேசமுடியவில்லை. அன்றிரவு தம்போது அவர்களின் அன்பை தச் சின்ன இடத்தில் வாழ்கின்ற ல்தான் எவ்வளவு பரந்த அன்பு. ற்றவர்களுக்கு ஒரு பிடிச் சோறு நினைக்கிறார்கள் இவர்கள்! என்ற போர்வையில் கதவைத் து மனிதர்கள் எங்கே?
ரப்பட்டபோது அவர் கையில் நோட்டுகளையும் கொடுத்து
இருக்கு. எங்களால முடிஞ்சது க்குங்க.”
59) GüyGO) GU. GJIT TËšJIGE)j; G), IT GÖöTIL LITr. து ராமு துணையாக மெயின் புறப்பட்டான். அவர்களுக்கு ணயாக ராமுவின் வளர்ப்பு நாய்
தரியத்தை ஊட்டிக் கொண்ட தலாக அந்த லயத்திற்குப் போய் வகித் தயங்கிக் கால் வைத்தாள். திருந்த நாய் வீரன் அவளைக்
எழுந்து 'லொள். 'லொள்.'

Page 87
/8 மாத்தளை சோமு
என்று தன் பாஷையில் அ அவளைச் சுற்றி வந்து மோந்து அவள் ஆடாமல் அசையாட கொண்டிருந்தாள்.
காம்பராவில் ஒருத்தரும் ! போட்ட சத்தத்திற்கு வந்திரு கூப்பிடலாம் என்றால் யா6 கூப்பிடுவது? தவித்துக் கொன் நல்ல நேரம் பக்கத்துக் காம்பர ஒடி வந்தான். அவளைப் பார் போ போ’ என்று விரட்டின பார்வதி அப்பாடா என்று ெ மூர்த்தியிடம் மெதுவாக, 'ஒரு கேட்டாள். மூர்த்தி நில்லுங்க. வெளியே ஒடினான்.
பார்வதி பக்கத்துக் அப்போதுதான் அவளால் ப வர்கள் அவளையே பார்த்து முடிந்தது. அவர்கள் ஏன் இப்படித்தான் அவள் அந்தக் படிகளில் ஏறி வந்தபோதும் அங்கே புதியவளா? அவ தெரியுமே!. பின் எதற்காக அ கொண்டது போல் நடந்து ெ காலத்திற்குப் பின்னர் இங்கே பார்வதி' என்று ஒரு ஆள் கேட்கத்தான் வேண்டாம். சிரி என்பதற்காக அவள் மீது அனு:
பார்வதிக்கு ஏன் இங் முன்பின் யோசிக்காமல் 6

வளை வரவேற்றது. பின்னர்
து பார்த்துக் கொண்டிருந்தது. மல் பயந்து போய்ப் நின்று
இல்லை. இருந்திருந்தால் வீரன் ப்பார்கள். குரல் கொடுத்தும் ரைக் கூப்பிடுவது? எப்படிக் ண்டிருந்தாள் அவள் அவளின் ராக் கிழவியின் பேரன் மூர்த்தி த்துச் சிரித்துவிட்டு வீரனைப் ான். வீரன் வெளியே ஒடியது. பருமூச்சு விட்டாள். பின்னர் நத்தரும் இல்லையா?. என்று கூட்டிக்கிட்டு வாரேன்’ என்று
காம்பரா வைப் பார்த்தாள். க்கத்துக் காம்பராவில் உள்ள க் கொண்டிருப்பதை உணர அவளையே பார்க்கிறார்கள்? க் காம்பராவிற்கு வர அந்தப் பார்த்தார்கள் ஏன்? அவள் 1ளைத்தான் அவர்களுக்குத் வர்கள் அவளோடு வெறுப்புக் காள்கிறார்கள்? எவ்வளவோ க வந்திருக்கிறாள். 'வாம்மா. கேட்க வேண்டுமே! அட க்கவாவது கூடாதா?. விதவை தாபமாவது இருக்கக்கூடாதா.
கே வந்தோம் என்றிருந்தது வந்து விட்டோமா என்று

Page 88
[9ئی
யோசித்தாள். சொந்த வேை கோயிலில் வேலை செய்து ே இருந்து இரண்டு பேர் ராமு இல்லாததால் அவளிடம் ே சற்றும் யோசிக்காமல் அவர்ச வைத்துவிட்டு ராமுவைக் கூட் வந்தாள். வருவதற்கு முன்னர் வில்லை இங்கே வந்த பின்ன வேண்டி வந்தது.
மீனாட்சியை நினைக்குப் வந்தது. அவள் என்ன சொல் சிக்கும் அவளுக்கும் நெருக்கம பேச மாட்டார்கள். பார்வதிக் பேசினால் தானே! எங்காவது சந்திக்கும்போது கூட மெ6 மீனாட்சி அவளோடு இன்று
வருவது வரட்டும் எ இருந்தாள் அவள் சிறிது ரே கூட்டிக் கொண்டு வந்தான்.
பார்வதியைப் பார்த்தது சுருக்கம் விழுந்தது. மனதில் என்ற எண்ணம் வளர்ந்தது. காட்டாமல் லேசான புன்ன இடத்திற்கு வந்தாள். அவள் 6 வீரன் உள்ளே வந்து அவள ஆட்டியது. மூர்த்தி பார்வதிை
மீனாட்சி பேசவில்லை. புருவத்தை உயர்த்தினாள். அ என்னவோ அவள் தயங்கிப் பே

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 79
லைக்காக அவள் வரவில்லை. கொண்டிருந்தபோது டவுனில் வைப் பார்க்க வந்து அவன் கட்டார்கள். அவள் உடனே ளைக் கோயிலிலேயே இருக்க டி வருவதாக சொல்லி இங்கே எதையும் யோசித்துப் பார்க்க னர்தான் யோசித்துப் பார்க்க
போது பார்வதிக்கு நடுக்கமே பவளோ..? ஏற்கனவே மீனாட் ான உறவே இல்லை. இருவரும் கு பேச ஆசைதான். மீனாட்சி எக்கச்சக்கமாக நேருக்கு நேர் ானமாகப் போய் விடுவாள் பேசமுடியுமா?
ன்ற குருட்டுத் தைரியத்தில் நரத்தில் மீனாட்சியை மூர்த்தி
துமே மீனாட்சியின் முகத்தில் இவள் ஏன் இங்கே வந்தாள்?. ஆனால் எதையும் வெளிக் னகையுடன் பார்வதி இருந்த வந்ததும் வெளியே போயிருந்த ருகே நின்றுகொண்டு வாலை பயே பார்த்தான்.
என்ன என்பது போல் நெற்றிப்
அது பார்வதிக்குப் புரிந்ததோ IgE) GOTT GT.

Page 89
80 மாத்தளை சோமு
'டவுண்ல இருந்து உ வந்திருக்காங்க. அவங்க இ இருக்காங்க மகனை கோயிலு
மீனாட்சி தலையாட்டி பார்வதிக்குப் புரிந்தது.
"நான் வாறன்.”
பார்வதி உடனே புறப்பட்
மீனாட்சி ஒன்றுமே ( போனால் போதும் என்று அவளுக்குப் பார்வதி லயத்தி கோபத்துடன் இருந்தாள். அ பாட்டி அவளிடம் வந்து பேசி
"ஆமா இவ பார்வதி இல் அவ்வளவுதான். மீனாட்சிக் வுகள் எல்லாம் வெடித்தன.
'யாரோ வந்திருக்காங் சொல்லிட்டுப் போக வந்தா, இருக்காரு.இவனைத் தொ6ை தோட்டம் உருப்படும் இல்லா இவளுக்கென்னா கோயில்ல ே கூட மரியாதை இல்லாம ஆ செய்யிராளே, இவ எல்லாம் ெ
கிழவி'பொக்கை வாை மாதிரி ஆளுகளாலதான் மழை கறுக்குதில்ல' என்றாள்.
அவர்கள் பேசியது ப இங்கே வந்ததற்கு இவர்கள்

உங்க மகனை தேடி யாரோ ப்ப மாரியம்மன் கோயில்ல க்கு வரச்சொல்லுங்க.''
னாள். மீனாட்சியின் எண்ணம்
டாள்.
பேசவில்லை. ஆனால் அவள் எண்ணிக் கொண்டிருந்தாள். ற்கு வந்தது பிடிக்கவே இல்லை. எந்த நேரம் பார்த்து மூர்த்தியின்
னாள்.
கல.. எதுக்கு வந்திட்டு போறா?" த அடக்கி வைத்திருந்த உணர்
1களாம். கோயில்ல... அதை இங்கதானே கோயில் தலைவர் லக்கனும் மொதல்ல. அப்பதான் பட்டி இப்படித்தான் ஆள்வரும். வேல.. தாலியறுத்தவ.. கொஞ்சம் பூம்பள ஆளுகளோட வேலை
பாம்பளயா?." யத் திறந்து சிரித்துவிட்டு “இவ p பெய்ய மாட்டேங்குது. வானம்
ார்வதியின் காதில் விழுந்தது. நல்ல வரவேற்புத் தந்தார்கள்.

Page 90
9.
என்பதை எண்ணிக்கொண்ே இறங்கி வேகமாக விறுவிறு நடந்தாள்.
கோயிலுக்கு வந்த பார் விட்டுப் போயிருந்த ஒலைகை அவளுக்கு இந்த இரண்டு ந தோட்டத்தில் வேலை இல்லா விட்டது. காலையிலிருந்து அ அவளுக்குத் துணையாக பூச்சி இருவரும் ஒலைகளைப் பின் ஒலைகளைக் கோயிலுக்கு முன் கூரையில் போட்டார்கள் மற்ற
அந்த மடுவத்தை ராமு னார்கள் "கூரை மட்டும்தான் அதையும் போட்டு விட்டால் அந்த வேலை முடிந்தால் நூல்
ராமுவும் முத்துவும் இ நிலையத்தைக் கட்டி வருகிறா யாக மேலும் மூன்று பேர் இரு அந்த வேலையும் முடிந்து வி திருவிழாவுக்கான வேலையை நாளும் நெருங்கி விட்டது. ச தான் தேர்த்திருவிழாவிற்கு இரு
அரை மணித்தியாலத்திற் வந்தான். அவனுடைய மனம் தாலும் அதை அடக்கிக் கொ தவர்களை முதலில் பார்த்த
தெரிந்தவர்கள்தான் டவுனி

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 81
ட கவலையோடு படிகளில் வென்று கோயிலை நோக்கி
வதி அரைகுறையாக வைத்து ளப் பின்னத் தொடங்கினாள். ாட்களாக இதுதான் வேலை. ததால் இது வசதியாகப் போய் புந்திவரை வேலை செய்தாள். க் கிழவியும் ஒலை பின்னினாள். ன்னிப் போடப்போட அந்த னே போட்டிருந்த மடுவத்தின்
GJf Jg, GiT.
வும் முத்துவும் தான் கட்டி போட வேண்டும் அதற்கு அந்த வேலையும் முடிந்துவிடும். நிலையம் தயாராகிவிடும்.
|ன்று காலையிலிருந்து நூல் ார்கள். அவர்களுக்குத் துணை ந்தார்கள். நாளை பகலுக்குள் டும். அது முடிந்ததும் தேர்த் ஆரம்பிக்க வேண்டியதுதான். ரியாக இன்னும் இரண்டு நாள் நக்கிறது.
குப் பின்னர் ராமு கோயிலுக்கு பார்வதியைச் சந்திக்கத் துடித் ண்டு அவனுக்காகத் காத்திருந் நான் அவர்கள் அவனுக்குத் ல் ஒரு கடையில் வேலை

Page 91
ပ္ 2 ’ மாத்தளை சோமு
செய்பவர்கள். அவர்களில் ஒரு GLI9).60TTI7.
"ஓங்கள பார்க்கத்தான் மொதலாளி பங்களாவுல வே வயசில பொடியனோ - பிள் கொஞ்சம் முயற்சி செஞ்சு ஒ யையோ தேடித்தர்ரீங்களா? நீ
ராமுவுக்குச் சடாரென் நெஞ்சில் விழுந்தது. முத்து வயதிருக்கும். ஆளைப் பார்: டவுனில் பங்களாவில் வேலை கிளாஸை தவறுதலாகக் கீே அவனுடைய கையில் பழுக்க போட்டு விட்டாள் வீட்டுக் தம்பி தோட்டத்திற்கு ஒடி வ அவன் வேலைக்கே போகவில் களும் தங்கள் பிள்ளைகள் பயந்தார்கள்.
அன்று கையில் சின்ன .ை அழுதது இன்னும் ராமுவிற் என்னமாய்க் குமிறிக்குமிறி அ கட்டுப்படுத்திக் கொண்டராழு
"கோயில் திருவிழா இன் அதுக்காக வேலை செஞ்சுகி யட்டும். கேட்டுப் பார்த்து செ
"மறந்திராம சொல்லிய அவர்கள் அவனிடம் சொல் வேலை செய்து கொண்டிருந்:

த்தர் உரிமையோடு சிரித் ட்டுப்
ா வந்தோம். நம்ம கடை லை செய்ய பத்து பன்னெண்டு ளையோ வேணுமாம். நீங்க ரு பெடியனையோ - பிள்ளை ங் த ரொன்னாத் துேப்பாங்க!”
ாறு முத்துவின் தம்பி நினைவு வின் தம்பிக்கு பதினைந்து த்தால் பத்துதான் மதிக்கலாம். க்குப் போனான். ஒரு நாள் ஒரு ழ போட்டு உடைத்ததற்காக கக் காய்ச்சிய கம்பியால் சூடு காரி, காயத்தோடு முத்துவின் ந்துவிட்டான். அதற்குப் பிறகு 1லை. இதைப் பார்த்த மற்றவர் ளை வேலைக்கு அனுப்பப்
கப் பையோடு முத்துவின் தம்பி கு நினைவில் இருந்தது. ஒ! ழுதான். தன் உணர்ச்சிகளைக் n சமாளித்தான்.
"னும் ரெண்டு நாள்ல இருக்கு. ட்டிருக்கோம் திருவிழா முடி ால்லி அனுப்புரேன்.”
ணுட் புங்க. நாங்க வர்ரோம்.” லிவிட்டுப் போனதும் அங்கே த கோவிந்தன், “என்னா தம்பி!

Page 92
பொடியன் தானே வேலைக்குச் என் மகனை அனுப்பியிருப்பே' இருக்கிரான்.” என்று ஆசையுட
ராமுவுக்குக் கோபம்தா சம்பளத்திற்காக தன் மகனை படிக்க வைக்காமல் வெளி செய்ய அனுப்புகின்றேன் எ பரம்பரையும் உலகமே தெரிய வைக்கப்பட்டதை நினைக்கா போலவே ஆக்க ஒரு வீட்டுக் விரும்புகிறானே இப்படி வ களுக்கு மட்டும் வகுத்த சட்டம
சில நிமிடங்களில் குமு இவனிடம் கோபப்படக்கூடா உழைத்து வந்தவன்தானே சமாதானமானான். அதன் பின்
'நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒ ஒங்களுக்கு மாசா மாசம் அதுக்கும் மேல யாரும் குடும் புள்ள அங்க வீடுகள்ல - ஒங்களுக்குத் தெரியுமா வேை கொஞ்சம் கூட மனுசத்தன்ை அவனைப் புழிஞ்சி எடுப்பு மாட்டாங்க சாப்பாடு குடுக்க செஞ்சா அடி உதை குடுப்ப தம்பிக்குப் போட்ட மாதிரி கு அவங்க குடுக்கிற சம்பளம்தா புள்ளதானேன்னு நெனைக்க எடம் குடுக்கக் கூடாது! ந
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 83
கேட்டாங்க. சொல்லியிருந்தா னே. அவன் இங்க சும்மாதானே
டன் கேட்டான்.
ன் வந்தது. "ஐம்பது ரூபா ப் படிக்க வேண்டிய வயதில் உலகமே தெரியாமல் வேலை ன்கிறானே! இவனும் இவன் ாமல் லயத்திலேயே அடைத்து மல் தன் மகனையும் தன்னைப் த வேலைக்கு அனுப்ப இவனே ாழவேண்டும் என்பது இவர்
Π 2
றிய கோபத்தை அடக்கி ஒ! து. இவனும் உலகம் தெரியாமல் என்று எண்ணிக் கொண்டு T GÖT Iffi G3: L GF GÖTT GÖT.
ங்க மகனை அங்க அனுப்பினா அம்பது ரூபா கெடைக்கும். *க மாட்டாங்க. ஆனா ஒங்க
பங்களாவுல படுற கஷ்டம் லக்கி வந்துட்டாங்கிரதுக்காக ம இல்லாம வேல வேலன்னு ாங்க ஒழுங்கா உடுத்தவுட மாட்டாங்க! இதல வேற தப்பு ாங்க சில பங்களாவுல முத்து டு போடுவாங்க அவங்களுக்கு ன் பெரூசா தெரியும் சின்ன மாட்டாங்க! இதுக்கு நாங்க ம்ம புள்ளைகள வேலைக்கு

Page 93
84
மாத்தளை சோமு
அனுப்புனோன்ன சோத்துக் டவுன்ல நெனைக்கிராங்க. அத எழுத்து வாசிக்க எழுதப் படிக்க
வயசில அனுப்பக்கூடாது. ப நாங்க முன்னேறலாம். இல் செய்யற சாதின்னே நெனைச்சி
கோவிந்தனின் மூளையி. புகுந்து உணர வைத்தன. சி புரியலானது.
''நீங்க சொல்றது ஞாய தோட்டத்தில் அடிமையா இரு வேலை செஞ்சாரு.. நானும் ( செய்யிரேன்! இந்தத் தோ ஒலகத்திலதான் வருசம் பூரா யாவது படிக்க வைப்போம். அ
கோவிந்தன் வேலை செ பார்வதி ஓலை பின்னும் இடத்தி முகத்தில் சோகம் கப்பிக் கி. எண்ணங்களை அவள் முகம் | கவலையுடன் நின்று கொண்ட நடக்காததைப் போல் ஓலை என்றாலும் அவள் அவனே லிருப்பதை ராமு உணராமலி ராமுவின் அம்மா கொட்டிய ஏற்பட்டு அதில் தவிக்க ( உணர்ந்தான். பிறகு மெள்ளப் (
"அம்மா ஏசினதுக்கு எ அவங்க எப்பவும் அப்படித்தான்

த இல்லாம வருதுன்னுதான் னால கஷ்டப்பட்டாவது நாலு வைக்கனும் வேலைக்கி சின்ன டிக்க வைக்கனும், அப்பதான் Gj65I GOTIT GT TË J, GT J, GS G3GJ GJ ருவாங்க.”
லும் ராமுவின் வார்த்தைகள் ல உண்மைகள் அவனுக்குப்
ம்தான்! நம்ம பரம்பரையே க்கு நம்ம பாட்டா இங்கதான் இங்கதான் வேல செஞ்சேன் - ட்டம்தான் ஒலகம். இந்த வும் கெடக்கிரோம்! மகனை வனாவது நல்லா வரட்டும்’
ய்யத் தொடங்கினான். ராமு, நிற்குப் போனான். பார்வதியின் டந்தது. இதயம் பின்னுகின்ற பிரதி பலிக்கின்றதோ! அவன் டிருந்தான். அவளோ எதுவும் பின்னிக் கொண்டிருந்தாள். ாடு முகம் காட்டிப் பேசாம ல்லை. அவளுடைய உள்ளம் ப வார்த்தைகளால் வேதனை வேண்டும் என்பதை அவன் பேச்சுக் கொடுத்தான்.
ன்னோட ஏன் கோவிக்கனும்?
99

Page 94
அம்மாவின் வார்த்தைக நியாயமில்லை என்பதை ராமு பார்வதி அவனை நிமிர்ந்து ப ஆனாலும் அந்தப் புன்னகை குறையவில்லை என்பதைக் கா பட வேணாம்! அந்த நேர ஏசியிருக்க மாட்டாங்க. அப் பேசியிருப்பேன்’
அவள் பதில் பேசவில்ை பிறந்தது. இனி யார் என்ன ெ மாட்டாள். அப்படித்தான் அ ஆயினும் அவனை ஏனோ தயங்கினாள்.
"இம்புட்டு சொல்லியும் இல்லையா?”
"நம்பிக்கை இருக்கிரது கிட்டிருக்கிரேன்! இல்லேன் டிருப்பேன்.”
குனிந்து கொண்டே ! அவளின் முகத்தைப் பார்க்கத் பார்த்தா என்னா? கொறை கொறையாது நல்ல பாருங் நிமிர்ந்து பார்த்தாள். அவை மலர்ந்த வெட்கத்தில் முகம் ெ
ராமு யோசித்தான். ஒ1 =
குலுங்கும் புதுமை மலரை தர்யத்தோடு இருக்கிறாள்!

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 85
ளூக்கு மகனோடு கோவிப்பதில் முவின் பேச்சிலிருந்து உணர்ந்த ார்த்து விட்டு புன்னகைத்தாள்.
அவளின் வேதனை இன்னும் ட்டியது. “அதுக்காகக் கவலைப் ம் நா இருந்திருந்தா அம்மா
படி ஏசினாலும் உனக்காக நா
ல உள் மனதில் ஒரு தைரியம் சான்னாலும் அவள் பயப்பட வள் உள்ளுணர்வு சொல்லியது. நேருக்கு நேர் பார்க்கத்
என் மேல ஒனக்கு நம்பிக்கை
துனாலதான் ஒலை பின்னிக் ானா லயத்தில அழுதுகிட்
பதில் சொன்னாள் பார்வதி. த் துடித்தான் ராமு. ‘நிமிர்ந்து ரஞ்சா போகும்.” “ஒன்னும் க’ என்ற பார்வதி ராமுவை ன நேருக்கு நேர் பார்த்ததில் சம்மையுற தலை குனிந்தாள்.
அவள் ஒரு வசந்தத்தில் மலர்ந்து ப் போல் எவ்வளவு செளந்

Page 95
86
மாத்தளை சோமு
பார்வதி ஓலை பின்னத் ஒரே சந்தோஷம். அதன் உ சுறுசுறுப்பாக இயங்கின. கன் பார்த்துக் கொண்டிருந்தன. அ அவனுடைய கண்கள் அவ டிருந்தன. இந்த ரகசிய நாடக நடுவேதான் நடந்து கொண்டி
அன்று இருட்டும் வரை தார்கள். இருட்டிய பின்னர் பா லயத்திற்குப் போகச் சொல் வேறு சிலரும் தேருக்குப் பெ களையும் சகடையையும் கெ மைலுக்கு அப்பால் இருக்கும் போனார்கள். பார்வதிக்கும் அ ஆனால் அவர்களோடு அந்த போனால் என்ன நினைக்குமே.
அவர்களோடு போக ே கற்பனையைக் கைவிட்டாள் அவள் லயத்திற்குப் போகவும் , தபால்காரரைப் பார்க்க வே இப்போது அவர் சுகமாக இ விடியவிடிய கோயிலில் வேன் வேண்டுமே.! தேங்காய் எண்ெ அது 'மினுக்' 'மினுக்' போட்டு என்ன செய்யமுடியும்? வெளி. பின்னலாம். யோசித்தாள் பார்

அத்தியாயம் - 9
தொடங்கினாள். அவளுக்கு பந்துதலில் அவளின் கைகள் களோ அடிக்கடி ராமுவைப் ந்தக் கண்கள் பார்க்காதபோது ளையே பார்த்துக் கொண் ம் இரண்டு பேரின் வேலைக்கு
ருந்தது.
எல்லோரும் வேலை செய் ார்வதியையும் மற்றவர்களையும் பி விட்டு ராமுவும் முத்துவும் பாருத்தத் தேவையான பாகங் ாண்டு வர அங்கிருந்து ஐந்து முருகன் கோயிலுக்கு நடந்து வர்களோடு போக ஆசைதான். இருட்டில் போக முடியுமா? ா இந்த உலகம்?
வண்டுமென்ற விசித்திரமான பார்வதி. ஆனால் அதற்காக தயாரில்லை. முன்னர் என்றால் ண்டிய கட்டாயம் இருந்தது. இருக்கிறார். கவலையில்லை. ல செய்யலாம். மின்விளக்கு ணய் விளக்குதான் இருக்கிறது. எரிகிறது. அந்த வெளிச்சத்தில் ச்சம் நன்றாக இருந்தால் ஒலை வதி.

Page 96
இரவு ஒன்பது மணி... இ கீழ் வெறி கொண்டு அலைய நிற்கின்ற மரங்களில் மோதி 4 கொண்டிருந்தது. பெயர் சொல்
கரத்தை ரோட்டில் ராமு ஆர்வத்தோடு தேர்ச்சகடை வந்தார்கள். சகடையைக் கெ ருக்கும் தாங்க முடியாத பெரும் தெரியும் இந்த சகடையையும் பாகங்களையும் கொண்டு 6 நடத்தியது. ராமு அந்தப் போ
பார்த்தான்.
பத்து நாட்களுக்கு முன் டவுனில் உள்ள பிள்ளையா சொல்லி கடிதம் எழுதினான் தர முடியாது என்று பதில் கடிதத்தை எடுத்துக் கொண்டு கோயிலுக்குப் போனான். அவ
டவுனில் கோயிலின் செயலாளர், உறுப்பினர்கள் ! அனைவரும் அவனுக்குத் ெ வொருவரும் ஒவ்வொரு கன டத்திற்கு முன்னர் மாதா ம! புத்தகத்துடன் கடன் வசூ இறங்கியவர்கள் இன்று அல முதலாளியாகி ஆளே மா தெரியுமோ என்னவோ? தெரி பார்களே! ராமு அவர்களிட என்று கேட்டான். அதற்குப் மிருந்து வந்தது.

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 87
நண்டு கிடக்கின்ற வானத்தின் ம் காற்று பாதையோரத்தில் பயங்கர சத்தத்தைக் கிளப்பிக் லவும் ஒரு நட்சத்திரமில்லை.
வும் முத்துவும் மற்றவர்களும் யைத் தள்ளிக் கொண்டு ண்டு வந்து விட்டதில் எல்லோ மை. ஆனால் அவனுக்குத்தான்
அதில் பொருத்த வேண்டிய பர ஒரு போராட்டத்தையே ராட்டத்தை நினைவு படுத்திப்
ானர் கூட்ட த்தில் பேசியபடி ர் கோயிலுக்குத் தேர் தரச் μ παρ. இரண்டு நாட்களில் வந்தது. ராமு கோபத்தில் சந்திக்கடை முதலாளியோடு னோடு முத்துவும் போனான்.
நிர்வாக சபைத் தலைவர், சிலர் இருந்தார்கள். அவர்கள் தரிந்தவர்கள். அவர்கள் ஒவ் டக்கு முதலாளி. பத்து வரு ாதம் சம்பளத்தன்று சிட்டை விக்க லயம் லயமாக ஏறி தயெல்லாம் மறந்து பெரிய றியிருக்கிறார்கள். அவனைத் ந்திருந்தால்தான் தேர் தந்திருப் பம் ஏன் தேர் தரமுடியாது?
பதில் கோயில் தலைவரிட

Page 97
88
மாத்தளை சோமு
"தோட்டத்துத் துரைகிட் தேர் தர்ரேன். அவரைத்தான் சொன்னா சரிதான்.!''
"எங்களுக்கு தர்ர துன்னா கேக்க மாட்டோம். அவருக்கு இல்ல. துரையிடம் இந்த ெ விரும்ப மாட்டோம்.''
அவர்களோ 'லெட்டர்' ( சந்திக்கடை முதலாளிக்குச் சூட
“எங்ககிட்ட இந்த கோயி எங்களுக்குத் தேர் தந்தா எ கத்தானே தேர் கேக்கிறோம் போறோம்..''
சந்திக்கடை முதலாளி சொல்லியும் அந்தக் கோயில் இல்லை. கோயிலுக்குள் இரு அருள் கொடுத்தாலும் அ முதலாளிகள் எல்லோருக்கும் ரில்லை. கடைசியில் அவர்கள் காமல் 'நறுக்'காக நாலு தோட்டத்திற்குக் கவலையுடன் டவுனில் தேர் தரமுடியாது தெரிந்தது. அழகர் பாஸ் ஓடிவ
"ஒங்களுக்குத் தேர்தாலே வேற கோயில்ல வாங்கித்த கேட்டீங்க... அவனுக தரமாப் கும்பிடுரது... திருவிழா செய்யி அவனுகளுக்குப் புடிக்காதே!"

ட லெட்டர் வாங்கிட்டு வாங்க. எங்களுக்குத் தெரியும்! அவர்
தாங்க. துரைகிட்ட லெட்டர் நம் திருவிழாவுக்கும் சம்பந்தம் லட்டருக்காக பிச்சை கேட்க
கொண்டு வரச் சொன்னார்கள். டாகியது.
ல் கட்ட பணம் வாங்கலாம்னா ன்னா? சாமிய வைச்சி இழுக் »! தேர்ல நாங்களா போகப்
யும் ராமுவும் எவ்வளவோ லின் நிர்வாகசபை கேட்கவே க்கிற கடவுள் எல்லோருக்கும் ந்தக் கோயிலை நிர்வகிக்கிற ம் 'அருள்' கொடுக்கத் தயா ளை முதலாளி யென்றும் பார்க் - வார்த்தையில் ஏசிவிட்டு ன் வந்தார்கள். எல்லோருக்கும் து என்று சொல்லிவிட்டது
ந்தார்.
எ வேணும். என்னோட வாங்க... ாரேன்.. அங்க ஏன் போய் டானுகளே.. மத்தவங்க சாமி ரது.. தேர் இழுக்கிறது எல்லாம்

Page 98
9|C
அப்போதே அவர்களை உள்ள முருகன் கோயிலுக்குக் கோயில் நிர்வாகியிடம் பேசி செய்து கொடுத்தார். இன்று இழுத்துக் கொண்டு வருகிறார்க்
கரத்தை ரோட்டு வழியா கோயிலை நெருங்கிக் கொண்டி கொண்டே கோயிலை உற்றுப் இருந்து வெளிச்சம் தெரிந்த சிட்டி விளக்கு வெளிச்சமா? பிரகாசமாக இருக்கிறது? அை கொஞ்ச நேரத்திற்குப் பிறகு த வெளிச்சம் என்பதைக் கண்ட பிறகுதான் அந்த வெளிச்சத்தி பின்னிக் கொண்டிருப்பது தெர்
ராமுவுக்கு வியப்பாக ( முத்துவுக்கும் மற்றவர்களுக்கு பார்த்தார்கள். அந்தப் பார்ை இவள் மட்டும் தனியாக ஏ செய்கிறாள்?’ என்று கேட்ப.ை அருகே போனான்.
"எல்லாரையும் லயத்துக் மட்டும் லந்தார வெளிச்சத்தி
கிறயே ஒலைக்கு அப்புடி பின்னினா போதும்தானே. யா
"சொல்லித்தான் ஒை கேட்டாள். பிறகு சிரித்தாள்.
என்னமாய்க் கலகலத்தது
 

1ள் வாழத்தான் போகிறாள் 89
அழைத்துக்கொண்டு டவுனில் கூட்டிப் போனார். முருகன் தேர் கொண்டு வர ஏற்பாடு
அங்கிருந்து தான் தேரை
GNT.
5 வந்து கொண்டிருந்த சகடை உருந்தது. சகடையைத் தள்ளிக் பார்த்தான் ராமு. கோயிலில் து. அது என்ன வெளிச்சம்? சிட்டி விளக்கா இவ்வளவு னவரும் உற்றுப் பார்த்தார்கள் ான் அது பெரிய லந்தாரத்தின் ார்கள். கோயிலுக்குப் போன ல் தனியாகப் பார்வதி ஒலை
ந்தது.
இருந்தது. அதைவிட வியப்பு ம் அனைவரும் அவளையே வ எல்லோரும் போன பின்னர் ன் அக்கறையோடு வேலை தப் போலிருந்தது. ராமு அவள்
குப் போகச் சொன்னேன். நீ ல் ஒலை பின்னிக் கிட்டிருக் என்ன அவசரம்? காலையில f L S) GöI GOTj. G) ETT GöIT GOT IT?”
பின்னனுமா?. பார்வதி ஒ. அந்தச் சிரிப்பு இருட்டில் அது அவன் நெஞ்சை

Page 99
90 மாத்தளை சோமு
இழுக்கிறது. அவன் அவளை காதிலும் நகைநட்டு இல்லாம் எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறாள்
இருவரும் சிரித்துக் ெ சிரிப்பை முத்து கவனித்தான். சில கேள்வி அதற்குப் பதில் வேண்டும். அதற்கான சந்தர் டிருந்தான் முத்து.
சிறிது நேரத்திற்குப் பின் புறப்பட்டார்கள். எல்லோரு லந்தாரத்தோடு நடந்தாள். மு
குசுத்தான்.
"கேக்கிரேன்னு கோவிச்
வேல செய்யலாமா?. பார்க்கிற
"யாரும் எதையும் சொல்லி சரியா பிழையான்னு ஒனக்குத் ே தானே வேலை செய்யிரவா. இத்தனை பொம்பள ஆளுக இவமட்டும் வேலை செய் பார்த்தியா?”
ராமு நெஞ்சுக்குள் கிளம் கொண்டான். முத்து அதற்கு ே இருந்தான். ஆனால் அதே வதிக்கும் உள்ள உறவு பற்ற வாசலிலும் அடிபடுகின்ற உண்மை இருக்கத்தான் செய்கி அவனால்,

யே பார்த்தான். கழுத்திலும் ல் வெள்ளைச் சேலையிலும்
r.J
காண்டார்கள். இவர்களின்
அப்போது அவன் மனதில் ராமுவிடமிருந்துதான் வர ப்பத்தைப் பார்ததுக் கொண்
னர் எல்லோரும் லயத்திற்குப் க்கும் முன்னால் பார்வதி த்து ராமுவின் காதில் குசு’
சுக்காதே! இவ இப்புடி வந்து
வங்க என்ன சொல்வாங்க”
ட்டும். ஆனா அவ செய்யிரது தெரியுந்தானே? அவ கோயில்ல இது குத்தமா?. அது சரி இருந்தும் ஒருத்தியும் வராம பிராளே அதை யோசிச்சு
பி வந்த கோபத்தை அடக்கிக் DiGi) G3L JJF GNG) GOOGU. GOLDGMT GOTLD IT g, நேரத்தில் ராமுவுக்கும் பார் பி பீலியடியிலும் - சம்பள கதைகளில் கொஞ்சமாவது து என்பதை உணர முடிந்தது

Page 100
இன்றுதான் தேர்த் திருவிழ
பொழுது பலபல வெ6 ராமுவும் முத்துவும் கோயில் கோழி கூவுவதற்கு முன்னர் பாராமல் பீலியில் தலையை விடிந்த பின்னர் குளிக்க நேர சொல்லமுடியாது. அவ்வளவு ே
குளித்து முடிந்ததும் அ லயத்துக் கடை வாசலில் தொட் உட்கார்ந்து குளிர் காய்ந்தார் போது லயத்துக்கடை முதல டீ ஊற்றினான். ஒவ்வொருவ டீ குடித்தார்கள். ஒரு சிலர் இ கொண்டிருந்தார்கள்.
ராமு "டீ" குடித்துக் கொன்
"கொஞ்சம் நெருப்பில் ஒரேயடியாக ஒட்டிக்கிட்டீங் குடிச்சா உடம்பு உள்ளேயும் சூட அவர்களை அழைத்தான். அவ குடிக்கத் தொடங்கினார்கள்.
குளிக்கப் போகும்போே
எழுப்பி டீ போடச் செ அதனால்தான் இந்த நேரத்

屬 வாழத்தான் போகிறாள் 91
அத்தியாயம் - 10
DIT.
ன்று விடிவதற்கு முன்னரே கமிட்டியைச் சேர்ந்த சிலரும் இருட்டில் குளிர் என்றும் ப் பிடித்துக் குளித்தார்கள். J Lb இருக்குமோ என்னவோ வலை இன்னும் இருக்கிறது.
அவர்கள் அத்தனை பேரும் டடியிலிருந்த நெருப்பைச் சுற்றி கள். அவர்கள் குளிர் காயும் ாளி ராக்கன் எல்லோருக்கும் ராக நெருப்பைவிட்டு எழும்பி இன்னும் நெருப்பையே சுற்றிக்
δI (δι ,
U காஞ்சாப் போதாதா? க! வாங்க டீ குடிங்க. டீ டாகும். குளிர் தாங்கும்” என்று ர்களும் ஒவ்வொருவராக டீ
த லயத்துக்கடை ராக்கனை ால்லிவிட்டுப் போனார்கள்.
தில் டீ குடிக்க முடிந்தது.

Page 101
92 மாத்தளை சோமு
இல்லாவிட்டால் அந்த நேர பார்வதியிடம் சொன்னால் அதைத் தவறாக நினைத்து சம்பந்தமாக முத்துவின் மனதி இருக்கின்றனவே.
டீ குடித்து லயத்துக் சொல்லிக் காசையும் கொடுத் லாந்தரோடு வந்தார்கள், ஒ லயத்துக்கடை ராக்கனின் லா
இரண்டு லாந்தர் வெளி ஆரம்பித்தார்கள் என்ன வே வேண்டிய வேலை. இருத் வேலைதான் அது.
முத்து முதலில் ஒலை பின் கத்தியால் வெட்டி வெட்டி பின்னத் தொடங்கினார்கள். ே மரத்திலிருந்து வெட்டிப் பே போய்விட்டது. ஆனாலும் தே பின்ன வேண்டியிருந்தது.
முழுத் தோட்டமே ே என்றால் லேசா? புதிதாகக் சுற்றியும் கோயிலுக்கு வரு பக்கங்களிலும் சந்திக் கடை லொறி உயரத்திற்கு மேலே பட்ட குருத்தோலை ரொம் யெல்லாம் பின்னி முடிக்கு
மற்றவர்களும் வருவார்கள்.

த்தில் யார் போட்டுத் தருவா, செய்வாள். ஆனால் இவர்கள் விட்டால் ஏற்கனவே இது ல் சில எண்ணங் கள் குடியேறி
கடை ராக்க ரிடம் நன்றி துவிட்டு எல்லே ரும் ஒரே ஒரு ரு லாந்தார் போதா தென்று ந்தரையும் வாங்கி வந்தார்கள்.
ச்சத்தில் அவர்கள் வேலையை லை? பொறுமையுடன் செய்ய
து ஒலை பின்ன வேண்டிய
எனுவதற்குத் தோதாக மடக்குக் ப் போட்டான். மற்றவர்கள் நற்று இரவே குருத்து ஒலையை ாட்டதால் இன்று லேசாகப்
ாரணம் கட்ட ஒலை ரொம்பப்
5 IT UT GOST Lb கட்ட வேண்டும் கட்டிய நூல் நிலையத்தைச் ம் பாதை நெடுகஷம் இரு யருகே, எஸ்டேட் கேட்டில் கட்டித் தொங்கவிட பின்னப் ப வேண்டும் தானே.? அதை ம்போது வெளிச்சம் வரும்.

Page 102
90]
லாந்தர் வெளிச்சத்தை இல்லை. தூரத்தில் நாய்கள் குன்
அவர்கள் மெளனமாகத் தார்கள். ராமுவின் கைகளோ பின்னிக் கொண்டிருந்தன. ஆ சுற்றிப் பின்னல் போட்டுக் எப்போது வருவாளோ? விடிந்
இந்த நேரத்தில் இங்ே தெரிந்தால் கூட ஒடிவந்து 6 விடிந்ததும் வரச் சொல்லியி காகவே. நல்லது கெட்டது வந்தால் அதைக்கூடத் தவறா செய்ய முடியும்? தேர்ச் சக பார்வதி ஒலை பின்னிக் கொ வேறு கதையைக் கட்டி விட்ட
“ராத்திரி பத்து மணி வை என்னா வேல.? அப்படி ரா 6 இருக்கு? ம். கோயில் வேலன்
பீலியடியில் அப்படிச் ெ கேட்டான். அவள் வெளிச்சத்
அப்போதுதான் பின்னி உற்றுப் பார்த்தான். அது பின்னல்கள் ஒலையில் விழு அதனால் எத்தனை பின்னல்க பார்வதியின் கூந்தல்தான் நி தோலையைப் போல அழக கூந்தலைப் பின்னிவிட்டு

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 93
தவிர வேறு வெளிச்சமே ரத்துக் கொண்டிருந்தன.
தங்கள் வேலையைக் கவனித் இயந்திர கதியில் ஒலையைப் பூனால் மனமோ பார்வதியைச்
கொண்டிருந்தது. பார்வதி ததும் நிச்சயம் வருவாள்!
கே பின்னுகிறார்கள் என்று விடுவாள். ஆனால் ராமுதான் ருக்கிறான். அதுவும் அவளுக் தெரியாமல் வேலை செய்ய j, Gay TG) 65, 35' L IIa) 6T65T 301 எடை கொண்டு வந்த அன்று ாண்டிருந்த கதையை அமுக்கி, Trig,6T.
ரைக்கும் அவளுக்குக் கோயில்ல புராவா செய்ய என்ன வேலை ணு என்னா செய்யிராளோ’
சான்னதை அவன் காது படவே தில் வருவதே நல்லது.
முடித்த ஒரு ஒலைக் குருத்தை
அழகாக இருந்தது. ஐந்து ந்திருந்தன. நீளமான ஒலை. ன். அதிலே அழகு. அவனுக்குப் னைவில் வந்தது. அந்தக் குருத் ான கூந்தல். குளித்து முழுகி ஒற்றை ரோஜாவை அதில்

Page 103
94
மாத்தளை சோமு
செருகினால்... ஓ... எவ்வளவு அவள் ரோஜா வைக்க மு
அவள் விதவையாமே...!
ராமு தலையைக் கீழே களுக்கு ஏற்ப முகத்தில் கோ ஓலை பின்னினான்... யாரும் அவர்களும் அவனைப் போ6 வேலை செய்யும் போது | போகிறார்கள்..?
வெளிச்சம் வந்து விடி கொள்வதற்கு முன்னரே பற கொண்டிருக்கிறது என்று வீட்டையும் வெளிச்சத்தையும் கோயிலில் வேலைகள் நடந்து ஒரு தடவை மட்டும் லயத்துக் யெடுத்துக் குடித்தார்கள்.
வேலையை முடித்துவிட் ராமுவைத் தேடிக்கொண்டு
கையில் சின்னப் பார்சல் ஏ அத்தையைக் கண்டதும் கசப் ஆனால் அதை அவன் வெளிக்.
"ஒங்க அம்மாவுக்கு ர! தம்பி.. அதான் நா ஒங்களுக்
ணாந்திருக்கேன். அம்மாவுக்கு இந்தாங்க.'' என்றவாறு ன ராமுவிடம் கொடுத்தாள் அத்

அழகாக இருக்கும். ஆனால் தே!.
குனிந்து கொண்டு எண்ணங் டுகளைப் போட்டுக் கொண்டு
அவனைக் கவனிக்கவில்லை. வே குனிந்த தலை நிமிராமல்
இவனை எங்கே பார்க்கப்
ந்து விட்டது என்று புரிந்து வைகளின் மொழிகள் விடிந்து சொல்லிக் கொண்டிருந்தன. ம் பொருட்படுத்தாமல் அந்தக் | கொண்டிருந்தன. இடையில் கடையில் போத்தல் மூலம் டீ
டு எல்லோரும் எழுந்தபோது அத்தை வந்திருந்தாள். அவள் ன்றும் இருந்தது. ராமுவுக்கு புத்தான் நெஞ்சில் கிளம்பியது.
, I'll TLD6) இருந்தான்.
த்திரியில் இருந்து தலைவலி ாக ரொட்டி சுட்டுக் கொண் ம் குடுத்திட்டுத்தான் வந்தேன். கயிலிருந்த அந்தப் பார் சலை
த.

Page 104
அ
அவன் அதை வாங்க வாங்கிக் கொண்டான்.
"அப்ப நா வரட்டா தம்பி
அத்தை சிறிது தூரம் நட
“டீ ஊத்தி அனுப்பவா தப்
ராமு “வேணாம்' என்று 6) " LIT Git.
ராமு அந்தப் பார் சலை ஒரு மூலையில் வைத்துவிட்டு வைத்திருந்த கயிற்றில் பின்னி இடைவெளி விட்டுக் கட்ட அ மாவிலைகளைச் சொருகினான்
Lb. J, T60) 6) FITL LIFT
கெல்லாம் இப்புடி ஒரு அத்தை
முத்து கிண்டலாகப் பேசி
"சாப்புட்டு தோரணம் சாப்புடு.”
“வேல செய்யிர நேரம் வேல முடிஞ்சதும் எல்லாரும் ச
முத்துவின் கேள்விக்கு ரா
அவன் அந்த ரொட்டின
அதைத் தீர்மானித்துவிட்ட பார்வதியைத் தேடிக் கொண்ே

"வள் வாழத்தான் போகிறாள் 95
விரும்பாவிட்டாலும் ஏனோ
9)
ந்துவிட்டு,
ம்பி” என்று கேட்டாள்...
ப சொன்னான். அத்தை போய்
கோயில் வெளி வராந்தாவில் ) அனுமார் வால் போல் நீட்டி. ய தென்னந் தோரணங்களை ஆரம்பித்தான்.. முத்து வெளிய
ன்.
டு வந்திருக்காக்கும்.. நமச் இல்லியே!.''
னான். ராமு பேசவில்லை.
கட்டலாமே! ம்... ராமு... நீ
நா மட்டும் சாப்புடலாமா..? Fாப்புடுவோம்!''
ஈமு பொய்தான் சொன்னான்.
மயச் சாப்பிடப் போவதில்லை. ான். அவனுடைய கண்கள்
ட இருந்தன.

Page 105
96 மாத்தளை சோமு
அவள் இன்னும் ஏ ப வ வருவாளோ..!
கோயிலைச் சுற்றித் தே பார்வதி வந்தாள். அவள் 6 நிச்சயம் சாப்பாடு இருக்குப் மலர்ச்சி பிறந்தது.
பார்வதியைக் கோயிலின் வரச் சொன்னான். இருவரும் மட்டும் கீழே உட்கார்ந்தால் டிருந்தாள். ராமு அவசர அ
வந்த பார்சலைப் பிரித்து இட போத்தலில் கொண்டு வந்திருந் கழுவியபோது அத்தையின் சிரித்தான்.
"ஏன் சிரிக்கிறீங்க?” பார்
"கொஞ்ச நேரத்துக்கு (பு கொண்ணாந்திச்சி... அதை நெ
''ஏன்?''
"அத்தை மேல உள்ள ( பிடல்ல... முத்து சாப்புடலி முடிச்சிட்டு சாப்புடுவோம் பார்சல் கொணாந்ததும் ச லிச்சி... சாப்புட்டுட்டேன்.. ஆ அதை நெனைச்சோன்ன சிரிப்பு
பார்வதி புன்னகையைப் ப புது மெருகு ஏறியிருந்தது.

ரவில்லை?. நன்கு விடிந்ததும்
ாரணம் கட்டி முடித்தபோது கையிலும் ஒரு பார்சல், அதில்
. ராமுவின் முகத்தில் ஒரு
| பின் பக்கம் தண் ராடையால்
அங்கே போனார்கள். ராமு ன் பார்வதி நின்று கொண் வசரமாகப் பார்வதி கொண்டு டியாப்பத்தைச் சாப்பிட்டான். த டீயைக் குடித்தான் கையைக்
பார்சல் நினைவுக்கு வரவே
வதியின் கேள்வி.
மந்தி அத்தையும் ஒரு பார்சல் m)gor亭○gsrórgörgof #○与ór."
வெறுப்புலதான் அதைச் சாப் யான்னு கேட்டான் வேலய று சொன்னேன். ஆனா நீ ாப்புடனும்னு மனசு சொல் னா வேல இன்னும் முடியல்ல.
வந்திருச்சி- சிரிச்சேன்.'
திலாக்கினாள். அவள் முகத்தில்

Page 106
(ككي
"பார்வதி நீயும் முடிஞ்சா
'வேல செய்யத்தான் வந்ே
பார்வதி, "நா கோயி6ை
என்று சொல்லிவிட்டுப் போன
ராமு மறுபக்கம் போய் ( சாப்பிடச் சொன்னான். அத் வேலை செய்த ஒருவனுக்குச்
ராமு தோரணம் கட்டப் போன
எல்லாவற்றையும் தொ கொண்டான் முத்து ராமு அத்தை கொண்ணாந்த ரொட் கேட்கத் துடித்துக் கொண்டிரு
ராமு யோசித்துக் கெ
மனதுக்குள் அத்தையைத் திட்
'அஞ்சு வருஷத்துக்கு போவுது ஒரு ஒதவி செய்ய
கூடப் பார்க்கலியே! அத்தைய
பார்வதியின் நினைவு அத் ஓ! பார்வதி. அவள் இதயம் கொண்டவள். இத்தோட்டத்தி
கெல்லாம் ஒடி வருகிறாளே.
 
 
 
 
 
 
 
 

பவள் வாழத்தான் போகிறாள் 97
T வேல செய்.''
தேன்.''
லச் சுத்தி சுத்தம் செய்யிரேன்'' Tாள்.
முத்துவையும் மற்றவர்களையும் தை கொண்டு வந்த பார்சலை * சாப்பிடக் கொடுத்துவிட்டு Tான்.
ரியாதது போல் பார்த்துக் வைத் தனியாகக் கண்டால் -டி நல்லா இருந்திச்சா?' என்று ந்தான். ாண்டே வேலை செய்தான். டினான்.
பொறகு திருவிழா நடக்கப் வரமே! இந்தப் பக்கம் எட்டி பாம்! அத்தை..."
கதையின் நினைவை மறைத்தது. உள்ளவள். என்னைப் புரிந்து ல்ெ நடக்கிற பொது விஷயத்துக்

Page 107
98
மாத்தளை சோமு
அன்று பிற்பகல் மூன் நிலையத் திறப்பு விழா தொட
ஆண்களும் பெண்கள் கூட்டம் வந்திருந்தது. கான பக்திப் பாடல்களை முழக்கி சிறிதாகச் சேர்ந்து விட்டது.
அந்தக் கூட்டத்தில் டெ ஆண்கள் நின்று கொண்டிரு பகுதி உட்கார்ந்திருந்தது. மற்ற
மேடை அழகாக ஜோடி ராமு, சந்திக்கடை முதலா பேச்சாளர் ஆகியோர் நாற்க அவர்கள் முன்னால் பெரிய பட்டுச்சேலை விரிக்கப்பட்ட பட்டிருந்தது. அந்த மேசை இருதடி நாட்டப்பட்டு, அத கட்டியிருந்தார்கள். தூரத்து. இருந்தது, அந்த மேஜையும் 4
மேஜை மீதிருந்த சின் பூசாரி ஏற்றி வைக்க ராமு பேசத் தொடங்கினான். எ அதில் பார்வதியும் ஒருத்தி எ

அத்தியாயம் - 11
Tறு மணியைப் போல் நூல் ங்கியது.
நம் வாண்டுகளுமாக பெருங் >லயில் இருந்தே ஒலிபெருக்கி யது. அதனால் கூட்டம் சிறிது
பண்கள் உட்கார்ந்திருந்தார்கள். நந் தார்கள். வாண்டுகளில் ஒரு
து நின்று கொண்டிருந்தது.
டக்கப்பட்டிருந்தது. மேடையில் ளி, டவுனிலிருந்து வந்திருந்த ாலியில் உட்கார்ந்திருந்தார்கள். ப மேஜை. அந்த மேஜை மீது டிருந்தது. பூச்செண்டு வைக்கப் =க்குப் பக்கத்திலும் உயரமான தில் குருத்தோலைத் தோரணம் ப் பார்வைக்கு மேடை போலவே அதன் அலங்காரமும்.
னக் குத்து விளக்கை கோயில் 'மைக்' முன்னே வந்து நின்று எல்லோரும் கை தட்டினார்கள்.
ன்று சொல்லவா வேண்டும்?

Page 108
“ரொம்ப நாளா ஒரு டத்தில திறக்கணும்னு கன6 இன்னைக்கி தான் நனவாச் எல்லோருக்கும் நன்றிய செ1 சும்மா இருக்கிற நேரம் வந்து படிங்க'
ராமு பேசி முடிந்ததும் கொண்டு வந்திருந்த பூமா போட்டார். ராமு வெட்கிப் பார்க்கவே இல்லை. பூ மாலை கொண்டு, மைக் கில், 'மா6 பெரிய சாதனை செய்யல்ல. ே போடணும். ஏன்னா எல்ல
கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க!.
பூமாலையை மேஜையில் தட்டல் எழுந்து ஒலித்தது. ட விழுந்தது போலச் சந்தே முதலாளி சில வார்த்தைகள் லிருந்து வந்த பேச்சாளர் ஒ ஒரு நகர்ப்புற ஸ்கூல் ஆசி தோட்டத்து ஸ்கூல் மாஸ் அவருக்குத் தோட்டத்தில் ந டல்களை, அநியாயங்களை அ அவரின் ஒவ்வொரு வார்த்தை
நேரில் கொண்டு வந்தது.
"எல்லாத் தோட்டங்களி
தான் இருப்பதாகச் சொல்
 

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 99
ால் நிலையம் இந்தத் தோட் பு கண்டேன். அந்தக் கனவு சி. இதுக்கு உதவி செஞ்ச ால்றேன். இனிமே எல்லாரும்
பேப்பர், புஸ்தகம் பாருங்க.
சந்திக்கடை முதலாளி தான் லையை ராமுவின் கழுத்தில் போனான். இதை அவன் எதிர் யைக் கழட்டி கையிலெடுத்துக் லை போடுற அளவுக்கு நான் பாட்டா எல்லாருக்கும் மாலை
ாரும் இந்த லைப்ரரிக்காகக்
ஸ் வைத்தான். மறுபடியும் கை ார்வதி தன் கழுத்தில் மாலை ாஷப்பட்டாள். சந்திக்கடை பேசினார். கடைசியாக டவுனி ரு மணித்தியாலம் பேசினார். ரியர் அவர், அதற்கு முன்னர் டராக இருந்தவர். அதனால் டக்கின்ற ஊழல்களை சுரண் அடையாளம் காட்ட முடிந்தது. யும் ஒவ்வொரு சம்பவத்தையும்
லும் ஒரே வகையான சுரண்டல்
கிறார்கள். ஆனால் நான் கூறு

Page 109
TOO மாத்தளை சோமு
கின்றேன். தோட்டங்களில் இ இருக்கின்றன. ஒன்று உை கரண்டல் மற்றது அறிவை உழைப்பைத் தம் வசப்படுத்து வேண்டியதில்லை. உங்களுக் ஆனால் அறிவை எப்பட உங்களுக்குத் தெரியாது. அ6 எல்லாரும் நாலு எழுத்துக் செய்து விட்டார்கள். தே வெளியே வந்தால் பேர் பதிய வேலை செய்தால் லயமும் இருக்கும். சாகும் வரைக்கு என்ன நடக்கிறது என்று களாக இருக்க வேண்டிய இப்படித்தான் அறிவு சுரண் இனியாவது அதை மாற்றியை
முழுப்பேரும் மெளன
தார்கள்.
"இந்த இரண்டு சுரண் ஒரே ஒரு ஆயுதம் தான் இரு அதை எல்லோரும் தேடிக் ஒழிக்கலாம். இந்த ஆயுத அவசியம் தோட்டங்களி: பக்கத்தில் இந்த நூல் நிலைய
பேச்சாளர் பேசி முடி
திலேயே மூத்த மனிதரா கூப்பிட்டு நூல் நிலையத்ை
 
 
 
 

ரண்டு வகையான சுரண்டல்கள் ழப்பைத் தம் வசப்படுத்தும் இல்லாமலாக்கும் சுரண்டல், ம் சுரண்டலைப் பற்றி சொல்ல கு அது நன்றாகத் தெரியும். சுரண்டுகிறார்கள் என்று தை நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் கூடப் படிக்க வசதி இல்லாமல் ாட்டத்து ஸ்கூலில் படித்து சரியாக இருக்கும். பேர் பதிந்து தோட்டமும் தான் உலகமாக
ம் அதுதான் உலகம் வெளியே
தெரியாது. கிணற்றுத்தவளை துதான். இத்தனை காலமும் டப்பட்டு வாழ்ந்திருக்கிறோம்.
மக்க வேண்டும்.'
மாக கேட்டுக் கொண்டிருந்
ாடல்களையும் இல்லாமலாக்க கிறது! அது தான் அறிவாயுதம்!
கொண்டால் சுரண்டல்களை தைத் தீட்ட நூல் நிலையமும் ஒவ்வொரு ஆலயத்திற்கும்
ந்தை அமைக்க வேண்டும்.'
ந்ததும் ராமு அந்தத் தோட்டத் ன கருப்பையாக் கிழவனைக்
தத் திறக்க வைத்தான் கிழவன்

Page 110
அவு
நடுக்கமும் வெட்கமும் ஒன்று நிலையத்தைத் திறந்தான். இவ்வ வரிசையில் இருக்கவே கூச்சப் திறக்கச் சொன்னால் வெட்க செய்யும்! நூல் நிலையத் திறப் திருவிழா களைகட்டத் தொடங்
கோயிலைச் சுற்றிக் கட் கிகள் உரத்து முழங்கிக் கொன் ரமும் கமிட்டியைச் சேர்ந்த ஓடிக்கொண்டு இருந்தார்கள் முன்கூட்டியே திட்டம் போ எடுத்துவர, கொண்டு வர மற! அதற்குத்தான் இந்த ஓட்டம்...
தேர் அலங்காரத்தில் கொண்டிருந்தது. வாண்டுகள் பார்த்துக் கொண்டே இருந்தார் தேரின் முன்னே பூட்டியிருந்த ( பொம்மையும் கவர்ந்து இழு பல்புகள் மின்னிமின்னி மன பண்ணிக் கொண்டிருந்தார்கள் தொடங்கி விட்டது. இன்னும் வந்து கொண்டிருந்தார்கள். வியாபாரிகள் கடை விரித்திரு பலகாரம் சாப்பிட, வளையல் படங்கள் - நடிக நடிகைகள் ப பொம்மைகள், முகமூடிகள் வா இருந்தன. கையிலுள்ளவர்கள் தார்கள். இல்லாதவர்கள் பார்க்

பள் வாழத்தான் போகிறாள் 101
சேரத் தட்டுத் தடுமாறி நூல் பளவு பெரிய கூட்டத்தில் முன் படுவான் அவன். அவனைத் மும் நடுக்கமும் வரத்தானே பபு விழா முடிந்த்தும் தேர்த்
கியது.
ட்டப்பட்டிருந்த ஒலிபெருக் எடிருந்தன. கோயில் பண்டா சிலரும் அங்கும் இங்கும்
எவ்வளவுதான் சிந்தித்து ட்டிருந்தாலும், எதையாவது
ந்து தான் போய் விடுகிறது...
பூத்துக் கம்பீரமாக நின்று
மணிக்கணக்கில் அதைப் கள். அவர்களின் பார்வையை குதிரைகளும் கைவீசும் பெண் த்தன. தேரில் பூட்டியிருந்த மறந்தன. அதை 'டெஸ்ட்' - கோயிலுக்குக் கூட்டம் வரத் ம் பலர் கூட்டம் கூட்டமாக
பாதை நெடுக நிறைய ந்தார்கள். டீ குடிக்க, வடை
• மாட்டிக் கொள்ள, சாமி டங்கள் வாங்க, விதவிதமான ங்கிக் கொள்ள பல கடைகள் அந்தப் பக்கம் கால் வைத் கக் கூடப் பயந்தார்கள்.

Page 111
102 மாத்தளை சோமு
ராமுவும் முத்துவும் அங்கு தார்கள் பார்வதியும் ஒடின வேலை இருக்கத்தான் செய்கி பஞ்சமா? ஏதாவது இருக்கு எல்லாம் சரியாக இருந்தாலு பெட்டி வைக்க மறந்து போ ஒருத்தரோ சிலரோ ஒட வேண்
கோயிலைச் சுற்றிப் ே தொடங்கின. தேரிலுள்ள தொடங்கின. புதிய கோலத பூண்டது. எங்கு பார்த்தாலு சித்தன பல்புகள் கோயிலி கோஸ்டி இசை வெள்ளத்தை மாகியது.
வெளியே ஒரு பக்கத்தில் எடுத்தும் ஆடிக் கொண்டிருந் பக்கத்துத் தோட்டத்தில் இ ஒருத்தன் ராணி வேஷமும் மற். நடனமாடிக் கொண்டிருந்தார்
இன்னும் ஒரு பக்கத்தில் முழங்கிக் கொண்டிருந்தது. கூட்டம் அந்தக் கூட்டத்தின் கொண்டிருந்தான். அவனோ வரும் ஆடினார் ஓடினார்; து குரங்குப் புத்தி வேண்டும் கொண்டிருந்தார். சொக்கன இடம் இருந்திருந்தால்தாே

நம் இங்கும் ஒடிக் கொண்டிருந் 1ள். அவளுக்கும் ஏதோ ஒரு றது. கோயிலில் வேலைக்குப் மே1 தேர் புறப்படும்போது |ம் கற்பூரம் கொளுத்தத் தீப் கும். இனி அதை எடுத்து வர ாடியிருக்கும்.
பாட்டிருந்த பல்புகள் எரியத் பல்புகளும் ஒளியை உமிழத் தில் கோயில் விழாக்கோலம் |ம் ஜெகஜோதியாகப் பிரகா ணுள்ளே இருந்த நாதஸ்வரக் ப் பெருக்கியது. பூஜை ஆரம்ப
சிலர் வேல் குத்தியும் காவடி தார்கள். வேறு ஒரு பக்கத்தில் ருந்து இரண்டு பேர் அதில் றவன் ராஜா வேஷமும் போட்டு
g5GT.
கிளாரினட் வாத்தியக் கோஷ்டி அதைச் சுற்றி ஒரே மக்கள் நடுவில் சொக்கன் கரகம் ஆடிக் டு அனுமான் வேஷம் போட்ட ள்ளினார் அனுமார் அல்லவா?. தானே, அதைக் காட்டிக் ால் கரகம் ஆட முடியவில்லை. ன ஆட முடியும். அனுமார்

Page 112
அ
வாலை இழுத்தான் வந்ததே ( இருந்த கதாயுதத்தால் அவன் ‘ணங்கென்று விழுந்தது ஒரு கதாயுதத்தின் அடிப் பாகத்தில் தப்பித்தான் அவன்.
சாமி தேருக்கு வந்தது அப்போதுதான் அங்கே 6 வரும்போது, பராக் பராக் 1 சொல்வது போல் ஒருத்தன், து என்று கத்திக் கொண்டு ஒதுக்கியவாறு துரைக்கு முன்ன
துரைக்கு முத்துதான் பூப பிள்ளைக்கும் மாலை போட தொடவே இல்லை. துரை ெ போடச் சொல்லி விட்டு அவ ஒரு பிரச்சனையாக எடுத்துக் ழுக்கச் சந்தர்ப்பம் பார்த்து தோட்டத்து தலைவர்
துரை கோயிலின் உள்( விட்டு தேரின் அருகே வந்தா போனபோதும் திரும்பிய போ ஆதரவாளராகவோ பாதுகா வட்டமிட்டுப் போய்த் திரு விட துரையின் அருளில்’ நினைத்தார்கள்.
யாரோ ஒருத்தன், "ே சொல்லித் தொரைகிட்ட சொ

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 103
கோபம் அனுமாருக்கு கையில் தலையில் ஒன்று போட்டார். அடி! ஆனால் வலிக்கவில்லை.
பஞ்சு வைக்கப்பட்டிருந்ததால்
து. தோட்டத்துத் துரையும் வந்தார். மகாராஜா பவனி மகாராஜா வருகிறார் என்று துரை வர்ரார் விலகி நில்லுங்க” கூட்டத்தை விலக்கி இடம்
எால் வந்தான்.
DIT GO) GO G3 1 - T : " L LITT GöIT. J, GOTOSI j, JJ, L'
ப்பட்டது. ராமு மாலையை வந்தபோது முத்துவை மாலை பன் ஒதுங்கி விட்டான். அதை க்கொண்டு ராமுவிடம் வம்பி
க் கொண்டிருந்தார் பழைய
ளே போய்ச் சாமி கும்பிட்டு ர், கோயிலின் உள்ளே அவர் ாதும் ஒரு கூட்டம் அவருடைய வலராகவோ கூடவே அவரை ம்பியது. சாமியின் அருளை
லாபமிருப்பதாக அவர்கள்
தேரோட்டத்தை ஆரம்பிக்கச்
፵ " GOG) 15135L JUIT

Page 113
104 மாத்தளை சோமு
என்று கத்தினான். அவ்வ ஏற்பட்டது. சிலர் 'தேரை வேண்டியதில்லை' என்றார்கள்
ராமு அதில் தலையி பார்த்தான். ஒருவன் தலைவ நேரம்.. முத்து அவர்களுக்கு வைத்தான்...
தேரை மக்களே இழு முகத்தைக் கோணிக் கொண் காரணம் முதன்முதலில் 0 வில்லையே என்ற ஆத்திரம்தா இன்னும் தூபம் போட்டுக் | தலைவர் சத்தம் போட்டுக் கொ
"டேய்! நீ என்னடா மன காசை சேர்த்து கூத்தாடுரது ;ெ
ராமு பழைய தலைவரும் ஆனால் அவனை இரண்டு மே அவர்களுக்குப் பின்னால் பா கொண்டிருந்தாள். அவளுக்கு தெரியும். அவளுக்கு மட்டும் அவளுக்கும் ராமுவுக்கும் உற பார்வதி அழுது கொண்டே லயத்திற்குப் போனாள்.
அவள் போவதைப் மீனாட்சியிடம் 'இல்லாத சொல்லி வைத்தாள்.

ளவு தான் கூட்டத்தில் குழப்பம் யாரும் இழுத்து வைக்க
T.
ட்டு மெள்ளச் சமாளிக்கப் ரை இழுத்தெடுத்தான். நல்ல இடையில் புகுந்து பிரித்து
2த்து வைத்தார்கள். துரை டு போனார். கோணலுக்குக் தரை இழுத்து வைக்கவிட ன். கணக்கப்பிள்ளை அவருக்கு கொண்டு போனார். பழைய ாண்டிருந்தார்.
சன். திருவிழான்னு சொல்லி
தரியாதா?.
கு நாலு போடத் துடித்தான். பர் பிடித்துக் கொண்டார்கள். ர்வதி கண்கள் கலங்க நின்று கு அங்கே நடந்தது எல்லாம் மா? இன்று எல்லோருக்கும் வு இருப்பது தெரிந்துவிட்டது.
ஒருத்தருக்கும் சொல்லாமல்
பார்த்த ராமுவின் அத்தை தையும் பொல்லாததையும்

Page 114
'மீனாச்சி ராமுவக் க வேறு மாதிரிப் போயிரும் ஒன் பத்தியும் அசிங்கமா என்ன எ
Loggy)Gör。 கண்டிச்சி ගගJ.J”
மீனாட்சிக்கு வயிற்றில் போன்ற ஒரு உணர்வு. பல் இவனுக்கு எதற்கு இந்த வே6 சொல்கிறார்களே மூச்சுக் கா
திருந்தால் இப்படி வருமா? நப
எரியும் நெருப்பில் டெ வார்த்தைகளைக் கொட்டி
அத்தை,
"என்னமோ ஒன் நன்ை வையும் பார்வதியையும் சந் போவுது.”
மீனாட்சியின் நெஞ்ச அப்படியே நின்றாள். ஒங்கி மு அவள் செவிகளில் ஏறவில் பந்தங்கள் மட்டும் பட்டுச் தீப்பந்தங்கள் சுழன்று செ கூட்டத்தில் பார்வதியைத்
பார்வதியைக் காணாமல்
கொண்டிருந்தது.
 
 
 

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 105
ண்டிச்சி வை இல்லே கதை மகனைப் பத்தியும் பார்வதியப்
ன்னமோ ஆளுக சொல்றாங்க.
நெருப்பைக் கொட்டியது லைக் கடித்துக் கொண்டாள். லை? இன்று என்னென்னமோ ாட்டாமல் லயத்திலேயே இருந்
மக்கெதற்கு ஊர் வம்பு.?
பற்றோலை ஊற்றியது போல் னாள் மறுபடியும் ராமுவின்
மக்குத்தான் சொல்ரேன். ராமு திக்கவுடாதே. சந்தி சிரிக்கப்
ம் குமுறிக் கொண்டிருந்தது. மழங்கிய வாத்தியங்களின் சத்தம் லை. ஆனால் கண்களில் தீப்
கொண்டிருந்தன. தூரத்தில் ாண்டிருந்தன. ராமு அந்தக்
தேடிக் கொண்டிருந்தான். அவனுடைய மனம் தவித்துக்

Page 115
106
மாத்தளை சோமு
தேர்த் திருவிழா முடி காய்ச்சலில் விழுந்த ராமுவை வந்து பத்து நிமிடத்திற்கு | அவள் கவலையுடன் நின். பார்த்தாள். அவன் படுக்கையி லேசான ரோமம் மண்டிக்கிட மிகைப்படுத்திக் காட்டுவதை அவன் அந்தக் காய்ச்சலின் மத், முகத்தில் வெளிச்சம் போடுவது
ராமுவையே பார்த்துக் இருந்தது பார்வதிக்கு. ஆனா நினைக்கும்போது பயமாக இ நடக்குமோ? லேசாக அவள் உ பார்க்கவே பிடிக்காது அவள் முதல் வந்ததற்கே முகத் ை கொண்டிருந்தாள். இன்று 3 இருப்பதற்கு என்ன சொல்வா வில்லை.. பயந்து நடுங்கினான் அவளின் நெஞ்சு புத்தியுடன் மென்று ஞாபகப்படுத்தியது.
அவள் போகத் தயாரான தான் ராமு அவளை உட்காரச் உட்கார விரும்பினாலும் அவன் விடவில்லை.
"ஒக்கார நேரமில்ல... நா .

அத்தியாயம் - 12
டந்த இரண்டாவது நாளே ப் பார்க்கப் பார்வதி லயத்திற்கு மேலாகிவிட்டது. இன்னமும் று கொண்டே ராமுவைப் ல் கிடந்தான். அவன் முகத்தில் டந்தது. அது அவன் நோயை ப் போலிருந்தது. அடிக்கடி தியிலும் புன்னகைத்தான். அது
போல் தோன்றியது.
கொண்டிருக்கலாம் போல் ால் அவனுடைய அம்மாவை ருந்தது. அம்மா வந்தால் என்ன டல் நடுங்கியது. பார்வதியைப் நக்கு அன்றொரு நாள் முதன் த 'உம்' மென்று வைத்துக் புவளில்லாத நேரத்தில் வந்து ளோ? கற்பனை செய்ய முடிய i அவள் அந்தப் பயத்திலும்
அப்போதே போக வேண்டு
ாள். ஆனால் அந்த நேரத்தில் சொன்னான். அவள் மனமும் ா அம்மாவின் நினைவு உட்கார
பாகலாம்னு.

Page 116
அதற்கு மேல் அவளா வேண்டும்? அவள் போகப் போ
"இப்ப என்ன அவசரம்.? GLIT J,63). GL|| இன்னும் ( Guntu, and it Gld!'
அவனும் விடவில்லை.
KK
இருக்கலாம். ஆனா
த 6)JThJJ, GGATT
"யார் என்ன சொன்னாலு என்று பதில் சொல்ல நினைத் பற்றிக் கூட அவனுக்குப் பயமி போதுதான்.
"அதுவும் சரிதான். நரம்ப ஆனா இதுக்காக பயப்படக்க கட்டணும்.”
"அப்ப நா வரட்டுமா?.” 'ஹகும். போக முந்தி. ர கொக்கிப் போட்டு இழுத்தன.
'போக முந்தி. இந்தப் கையால நல்லாப் போர்த்திவி G) JFITT GÖTGOTT GöI.
அவளால் நம்ப முடிய சொன்னான் என்று மகிழ்ந்: காட்டாமல் ராமுவின் கால எடுத்து உதவினாள். ரா கொண்டிருந்தான். பார்வ
 
 
 
 
 

|ள் வாழத்தான் போகிறாள் 107
சொல்லிப் புரிந்து கொள்ள கிறாளாம்.
இன்னக்கித்தான் வேலைக்கும் காஞ்சநேரம் இருந்திட்டு
மத்தவங்க என்னா சொல்
லும் என்னா? நீ பயப்படாதே’ த ராமு பேசவில்லை. ஊரைப் ல்லை. அம்மாவை நினைக்கும்
பில்லாத நாக்கு. நாலும் பேசும் கூடாது. வெரசா ஒரு முடிவு
ாமுவின் வார்த்தைகள் அவளை
போர்வையை எடுத்து ஒன் ட்டுட்டுப் போ. ராமுதான்
பில்லை. தன்னிடமா இதைச் ாள் அவள். அதை முகத்தில் டியில் கிடந்த போர்வையை மு அவளையே பார்த்துக் தி அதைக் கவனிக்காமல்

Page 117
108 மாத்தளை சோமு.
பதற்றத்தில் அவசர அவசரமா ஆனால் அதற்குள் அவளின்
விட்டுக்கீழே நழுவி விட்டது.
பார்த்துக் கொண்டிருந்தான். கையில் மார்பகங்கள் முட்டிச் என்னவோ போலிருந்தது. முந்தானையைச் சரி செய்தா6
இருவரின் பார்வைகளும்
தொண்டன.
ராமுவுக்குப் போர்வைை சொல்லிவிட்டு மனதில் நம்பிக்
விற்குப் புறப்பட்டாள் பார்வதி
மகிழ்ச்சி.
காம்பராவிற்கு வந்தாள் அட்டாலில் சொருகி வைத்தி எடுத்துக் கீழே விரித்துப் படுத் அந்தச் சாக்குதான் அவளுக்கு படுத்து மாதக் கணக்காகி கையில் சில்லறையும் இல்லை கொண்ட பார்வதிக்குத் த6ை கொண்டால் தேவலாம் டே எழும்பி தலையணைத் தேடிப் GJ, ITGSÖTIL LITT GÖT.
மல்லாந்து படுத்துக்கிட மேலே கூரை மீது மேயவிட் வரை காத்திருந்தது போல் ெ பலகை வழியாக ஒடிக் கொண் ஒட்டம்? என்ன வேகம்? ஆ பூனையிடம் தப்பி அது வாழ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

கப் போர்த்திவிடப் போனாள். சேலை முந்தானை நெஞ்சை ராமு வைத்த கண் வாங்காமல் முந்தானை நழுவிவிழ ரவிக் கொண்டிருந்தன. அவனுக்கு பார்வதி அவசர அவசரமாக
ள்...
> அர்த்தப் புஷ்டியுடன் கலந்து
யப் போர்த்திய பின் அவனிடம் கைச் சுமையோடு தன் காம்பரா 2. அவளுக்கு சொல்ல முடியாத
பார்வதி. நடு அறையில் ருந்த பழைய கிழிந்த சாக்கை துக் கொண்டாள். எப்போதும் | படுக்கை... கோரைப் பாயில்
விட்டது. பாய் வாங்கக் 1. வெறும் சாக்கில் படுத்துக் லக்குத் தலையணை வைத்துக் பாலிருந்தது. உடனே அவள் பிடித்துத் தலைக்கு வைத்துக்
ந்த பார்வதி தன் கண்களை டாள். அவள் பார்வை வரும் காழுத்த எலியொன்று கூரைப் டிருந்தது. அடேயப்பா! என்ன புந்தரத்தில் கூட ஓடித்திரிந்து த்தானே செய்கிறது... அப்படி

Page 118
வாழ்வதிலும் அதற்கு அசைக் ஒடி மறையும் வரை அவளின் இருந்தது. எலி மறைந்ததும் க கண்களை மூடிக்கொண்டது ஆனால் நெஞ்சின் உள்ளே தொடங்கின.
பார்வதி அம்மா செல்லா பார்வதிக்கு ஒழுங்கான ஒரு வேண்டும் என்று முயற்சி ( துன்பமே என்னவென்று புரி கீரையையும் தின்பது துன்ப வந்தாள் பார்வதி. எத்தை இருந்திருக்கிறாள். அதுவெ வில்லை. ஆனால் மூன்று ஒருத்தனைத் தேட முடியாமல் மூடிய பின்னர்தான் அவளு பித்தன. அதன் பின்னர் அ தொடர் போல் வந்து ெ பொல்லாத துன்பம்.
அம்மா செத்த பின் 6 கந்தசாமியும் பார்வதிக்கு தார்கள். அந்த ஒருத்தனை: அம்மா சாவதற்கு முன் பார் கடைசி வரைக்கும் கஞ்சி த அப்படியான மாப்பிள்ளைத வார்த்தைகளை நினைத்து
குலம், கோத்திரம் பொரு மைலுக்கு அப்பால் வவுன காட்டை அழித்துக் கொ

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 109
க முடியாத நம்பிக்கை. எலி பார்வை மேலே கூரையிலேயே ண்களை மூடிக்கொண்டாள். மே ஒன்றுமே தெரியவில்லை. பல காட்சிகள் தெரியத்
யி உயிரோடு இருந்த காலத்தில் தத்தனைத் தேடிக் கொடுக்க செய்தாள். அப்போதெல்லாம் யாமல் பசிக்குக் கிழங்கையும் மாகத் தெரியாமல் வாழ்ந்து னயோ நாள் சாப்பிடாமல் ல்லாம் துன்பமாகத் தெரிய வருடத்திற்கு முன்னர் தனக்கு அம்மா திடீரென்று கண்ணை க்குத் துன்பங்கள் புரிய ஆரம் டுத்தடுத்து துன்பம் சங்கிலித் காண்டிருந்தது. அத்தனையும்
னர் அப்பாவும் தபால்காரர் ஒருத்தனைத் தேட ஆரம்பித் த் தேடும்போது பார்வதியின் வதிக்கு நல்ல மாப்பிள்ளையா ண்ணி ஊத்துறவனா பாருங்க. ான் வேணும்' என்று சொன்ன கொண்டார்கள் தெரிந்த போட்டுத் தேடி சாதி, சமயம், த்தமெல்லாம் பார்த்து நூறு யாவில் விவசாயம் செய்யக் ண்டிருந்த அவனைத் தேர்ந்

Page 119
110 மாத்தளை சோமு.
தெடுத்தார்கள். அவனும் தாலி அவளோடு இருந்துவிட்டு 1 போனான். போகும்போது பா
இந்த நேரத்தில் போறே அழிச்சு வீட்டைக் கட்டினது கிட்டுப் போவேன். அப்படித் தைரியமா இரு. என்று சொல்
அவன் போனதும் பா தோட்டத்தில் இருந்தாள். அவ ஒரு நாள் கூட அவனோடு க வவுனியாவுக்குப் போய் விட்ட
அடிக்கடி அவன் கடித கடிதமெல்லாம் வவுனியாக் நடத்துகின்ற போராட்டத்தை கொண்டே இருந்தன. அடி கடிதம் போட்டாள். அவன் 6 பார்வதியின் அப்பாவின் சாவுக்
பார்வதியின் கழுத்தில் த அவளுடைய அப்பாவும் பே அவன் மீண்டும் வவுனியாக் இலட்சியத்தைத் தொடர. இர தோட்டத்திற்கு வந்து போ வந்தவன் காய்ச்சல் என்று படு இல்லை.
'ஓ'வென்று சத்தம் போட் உணர்வு பார்வதிக்கு வந்த நனைந்தன. ஆனால் அவள் = டாள். பிறகு சேலை முந்தா6ை

கட்டிவிட்டு ஒரே ஒரு கிழமை மீண்டும் காட்டை அழிக்கப் ர்வதியிடம்,
ன்னு கவலைப்படாத காட்டை ம் ஒன்னய அங்கேயே கூட்டிக் தான் நெனைச்சு இருக்கேன். லிவிட்டுப் போனான்.
ர்வதி அவன் நினைவாகவே பளுக்கு ஒரே கவலை. ஆசை தீர ட்டிப் புரளவில்லை. அதற்குள் ΤΟδοοΤ.
ம் போட்டான். அவனுடைய
காட்டை அழிக்க அவன் தக் கதை கதையாகச் சொல்லிக் க்கடி அவளும் ஆசையோடு வரவே இல்லை. அவன் வந்தது க்குத்தான்.
ாலி விழுந்த ஐந்தாவது மாதமே ாய்விட்டார். அதன் பின்னர்
காட்டுக்கே போனான். தன் ரண்டு தடவை இடையிடையே ானான். மூன்றாவது முறை த்ெதான். அப்புறம் எழும்பவே
ட்டு அழவேண்டும் போன்ற ஒர் து. மூடிக் கிடந்த கண்கள் அழுகையை அடக்கிக் கொண் னயால் கண்களைத் துடைத்துக்

Page 120
கொண்டாள். இதற்கு முன்ன வந்திருந்தால் 'ஓ' வென்று ச இரண்டு கைகளாலும் தை அழுவாள். இன்றோ அழக் ராமுவை நினைத்துக் கொண்டு துயரத்தை அடக்கிக் கொண்டிரு
அவள் இதற்கெல்லாம் இ காக ஒருத்தன் இருக்கும்போது அவனுடைய நினைவுகள் அ படர்ந்தன.
"போக முந்தி இந்தப் போ நல்லாப் போர்த்திவுட்டுட்டு பே
ராமுவின் குரல்தான் அது அவளால் ராமு போர்வையை சொன்னதைச் சாதாரண ஒன் அக்கம் பக்கத்திலுள்ளவர்கள் அவளை ஒதுக்கித் தள்ளும் டே பேசுவதும் சிரிப்பதும் அவள் அவளுக்குத் தைரியம் சொல்வது
அவன் அவளோடு எந்த பதைச் சாதாரணமானதென்று ரணமான உறவென்றால் அது ! பஸ்ஸை விட்டு இறங்கியது இருக்கும். ஆனால் இந்த உறவு மத்தியில் நாளுக்கு நாள் வளர்ற
பார்வதிக்கு உடம்பெல் விம்மிப் பெருத்துத் தணிந்த விட்டது போன்ற உணர்வி

பள் வாழத்தான் போகிறாள்
111
ர் என்றால் இந்த நினைவுகள் ந்தம் போட்டது மல்லாமல் பயில் அடித்துக் கொண்டு கூடாதென்ற எண்ணத்தில் அவன் இருக்கும் தைரியத்தில் நந்தாள்...
இனி அழமாட்டாள். அவளுக் பி அவள் ஏன் அழவேண்டும்? வள் மனதில் மெல்லமெல்ல
ர்வையை எடுத்து ஒன்கையால
பா.”
1. ஓ! என்ன கம்பீரமான குரல். பப் போர்த்திவிடச் சொல்லிச் றாக நினைக்க முடியவில்லை. தம் மற்ற லயத்துக்காரர்களும் பாது ராமு மட்டும் அவளோடு
கொடுப்பதைச் சாப்பிடுவதும் தும் சாதாரணமானதா?..
வழியிலும் உறவு வைத்திருப் வ சொல்ல முடியுமா?... சாதா ஒடும் பஸ்ஸில் சந்தித்துப் பேசி, ம் மறக்கின்ற உறவாகத்தான் சொந்தத் தாயின் எதிர்ப்புக்கு து வருகிறதே...!
லாம் பூரித்தது... மார்பகங்கள் ன. ராமுவை நேரில் சந்தித்து ல் 'க்ளுக்' என்று சிரித்துக்

Page 121
112 மாத்தளை சோமு.
கொண்டாள். அவளுடைய 2 காதல் ஏற்பட்டிருப்பதை உறுதி மறுக்கவே இல்லை அதற்குப் காதல் ஏற்பட வேண்டும் என். காதல் அவனுக்கு இருப்பதா கையை அவனே ஒரு நாள் அவரு
அப்போது பார்வதி பி டிருந்தாள். ராமுவும் பீலிக்கு பார்வதியைத் தவிர வேறு ய கண்டதுமே அவள்தான் முதலி
"குளிக்கவா?. அவன்தான்
"குளிக்கத்தானே பீலிக்கு 6) (666i.
ராமு பதில் பேசாமல் அவ
"ஏன் அப்படிப் பார்க்கிறீ
"ஒன் னயப் பார்க்கிர நே இருக்கச் சொல்லுது. அதான் ட
KK
ஆமா. நா பட்ட கஷ் அந்தக் கஷ்டத்தை தாங்கினா பார்வதியின் குரல் தழுதழுத்தது
"நா அதுக்காகப் பார்க்க ஏதோ ஒன்னு மனசில இருந்து ட
பார்வதி எதுவும் பேசவி ராமுவின் உள்ளத்தைப் புரிந்து
படுக்கையை விட்டு எ உட்கார்ந்திருந்தாள். திடீரென்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

உள்ளுணர்வு ராமுவின் மேல் ப்ெபடுத்தியது. ஆனால் அதை பதிலாக அவனுக்கும் தன் மீது று எதிர்பார்த்தாள். தன் மீது க நம்பினாள். அந்த நம்பிக் ருக்கு தந்திருக்கிறான்.
பியடியில் குளித்துக் கொண் ப் போனபோது பிலியடியில் பாருமே இல்லை. அவனைக் ல் சிரித்தாள்.
வருவாங்க. பார்வதி கிண்ட
ளையே உற்றுப் பார்த்தான்.
;/g, '
ரம் இன்னும் பார்த்துகிட்டே ார்க்கிரேன்.”
டத்தை நெனைச்சா இவளா ன்னு பார்க்கச் சொல்லும்.”
ல்ல. ஒன்னய பார்க்கிர நேரம் ார்க்கச் சொல்லுது.'
ზე მეტი ისტ. (3||0(3 მის (ჭ| |ჟr rr, LDGჭვის (ჭu) கொண்டு விட்டாள்.
ழுந்த பார்வதி அப்படியே 1று ஒரு யோசனை அவளுக்கு

Page 122
o =
வந்தது. அந்த யோசனையின் நானும் அவரும் நெருக் பார்த்திட்டு நம்ம ஆள்க எ நேரத்தில் கட்ட கருப்பையா வந்த்து.
மெல்ல அவள் மனசு நிமிடமே ராமுவை நினை பார்த்துக்குவான்’ என்ற தை கந்தசாமி சொன்ன வார்த்தை
இந்த ஒலகத்துக்காகப் நாம எது செஞ்சாலும் குத் இருக்கிறவன்-வசதி உள்ள வ நல்லதுதான்னு சொல்லும். ந பொழைக்க முடியாது. அதை அது ஞாயமானதாகவும் இரு டியதுதான். நாம என்ன போறோம்? ஒலகத்துக்காகப் காகப் பயப்படவும் கூடாது!
பார்வதிக்குத் தெம்பு பி யும் எதிர்த்துப் பேசுவாள் போ
*** GT GNJ GOTT GJ 35J GJIT L" (B) L. வெளக்கு மாத்தால நாலு சா, கஷ்டப்பட்டு ஒழைச்சுச் சாட் பய எட்டிக்கூடப் பார்க்க ம திருத்த வர்றது? வரட்டும். எ வெளக்கு மாத்தால.”
பார்வதி தனக்குள் முணு
 
 
 

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 113
முடிவில் ஒரு கேள்வி பிறந்தது. மா பழகிறதை-பேசுரதைப் ன்ன சொல்வங்களோ இந்த பின் உருவம் வேறு ஞாபகத்தில்
நடுங்கியது. ஆனால் மறு த்து எல்லாத்தையும் ராமு ரியத்தில் என்றோ தபால்காரர் ளை மீட்டுக் கொண்டாள்.
பயப்படக்கூடாது பார்வதி. தம் சொல்ல வரும்! ஆனா |ன் எது செஞ்சாலும் அது ாம இந்த உலகத்துக்குப் பயந்தா ால நாம எது சரின்னு படுதோ க்கனும் - அதை செய்ய வேண் கெட்டதையா நெனைக்க பயந்தா வாழ முடியாது. அதுக்
Dந்தது. அந்தத் தெம்பில் யாரை லிருந்தது.
DJ Gib T’ll Ga traig 5.6L (5. துச் சாத்தி அனுப்புரேன்! நாம புடனும் பட்டினி கிடந்த ஒரு ட்டானுக. இவனுகளா நம்மள வனாவது?. சாத்தி அனுப்புரேன்
முணுத்தாள்.

Page 123
114 மாத்தளை சோமு
உற்சாகத்துடன் படுக் அவள் பிறகு கீழே விரித்துப் ே பிடித்து குசினியில் ஒரு மூ6ை அட்டாலில் போட்டுவிட்டு 6 காரர் இருக்கிறாரா என்று பார் இனிமேல்தான் வருவார்.
பக்கத்துக் காம்பராவை பையா இவளையே பார்த்து டிருந்தான். ஆனால் அவன் இ சீயென்று காறித் துப்புவது மாக இருந்தான் அவன் அவg சந்தேகத்தைத் தந்தாலும் அவ வராந்தாவில் நடை போட்டா
அப்போதுதான் ஒரு மூ பலாக் கொட்டையையும் ஒரு பார்த்தாள். மண்வெட்டி அவ தபால்காரர் வாங்கிப் போ போது கத்தரிக்காயோடோ-மு ஆக்கலாம் ருசியாக இருக்கும்.
“LIG) (Taji, GNU, T. L* Lao) : GL போனா வாங்க முடியுமா? பயலுக கூடிட்டானுக. கண் இருக்கிற நேரம் கண்ணை தோ ரூபாவுக்கு ஆளை உசுரோட கவனமா இருக்கனும். கால
 
 
 
 

அத்தியாயம் - 13
கையிலிருந்து எழும்பினாள் போட்டிருந்த பழைய சாக்கைப் ஸ்யில் வைத்து, தலையணையை பராந்தாவிற்கு வந்தாள். தபால் த்தாள். அவர் அங்கே இல்லை.
ப் பார்த்தாள். கட்டக் கருப் |க் கொண்டு நின்று கொண் வளைப் பார்த்ததும் வழக்கமாக போல் துப்பவில்லை. மெளன றுடைய மெளனம் அவளுக்குச் 1ள் தைரியமாகவே இருந்தாள்.
5T.
மலையில் குவித்து வைத்திருந்த ந பழைய மண்வெட்டியையும் 1ளுடையது. பலாக்கொட்டை ட்டிருக்கலாம். கறி வைக்கும் ருங்கைக்கா யோடோ போட்டு
ானா போவுது. மண்வெட்டி கவனமா இருக்கனும் திருட்டு ணை தொறந்து முழிச்சிகிட்டு 1ண்டி கிட்டு போறானுக அஞ்சு கொன்னாலும் கொல்வான்க. ம் கெட்டுப் போச்சி' என்று

Page 124
மெதுவாகச் சொல்லிக் கொ பலாக்கொட்டையையும் கா பத்திரமாக வைத்தாள். அப்ே மேலே கூரையில் இருந்த பூனை மியா வ் என்று கத்திக் கெ படுத்தது.
"ம். வந்திட்டியா?. ச காணோமே! ம். நீயும் என்னய 6 நெனைச்சேன். நீ போகவே இ வுட நீ பெரிய மனுசன் எ6 இருக்கியே. என்று பேசினாள்
பூனை பதிலுக்கு "மியாவ்,
வெகுநேரம் அந்தப் பூ திருந்தாள். யாரோ வாசல் : என்று தட்டும் சத்தம் கேட்ட தட்டி வரக்கூடிய யாருமே இ பார்வதி குசினிலிருந்து வெளிே நின்று கொண்டிருந்தாள் பார் இவள் ஏன் இங்கே வந்தா6 முகத்தைக் கோணிக் கொள் வேண்டும்? அவள் முகம் இருக்
பார்வதியின் மனம் நடுங் உலகத்தையே எதிர்க்கத் துை இப்படி நடுங்குகிறாள்!
பூனை சகுனம் சரியில்லை
த “வாங்க. வார்த்தைகள்
இடையில் சிக்கி வெளியே வந்த

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 115
ண்டே மண் வெட்டியையும் ம்பராவின் நடு அறையில் போது அவளைக் கண்டதும் ன தொப்பென்று கீழே குதித்து
காண்டே அவள் காலடியில்
ாலையில இருந்து ஒன்னய வட்டுட்டுப் போயிட்டியான்னு ல்ல. நீ போகாதே. மனுசனை னக்கு. நீயாவது என்னோட
T.
மியாவ்' என்று கத்தியது.
னையோடு அவள் உட்கார்ந் கதவை “லொட்டு.லொட்டு’ து. யாராயிருக்கும்? கதவைத் ல்லையே என்ற நினைப்புடன் யே வந்து பார்த்தாள். மீனாட்சி வதிக்கு மனசு 'திக்கென்றது. ள்? எங்காவது பார்த்தாலும் ாகிறவள் இங்கே ஏன் வர கிற இருப்பே சரியில்லையே!
பகியது. சற்று முன்னர் இந்த விந்தவள் இந்த மீனாட்சிக்கு
என்பது போலக் கத்தியது.
நடுக்கத்திற்கும் பயத்திற்கும்
5 (60T.

Page 125
116 மாத்தளை சோமு
"ஏன் நிக்கிறீங்க? ஒக்கா
மீனாட்சியின் முகம் 'க
"ஒக்காந்து பேச வரல்
பார்வதி தலை கவிழ்த்தாள்.
"இந்தா பார்வதி இனி
ஞாயமா சொல்லிட்டேன்! அ
பார்வதிக்கு மீனாட்சி 6
புரிந்து விட்டது.
"நா இல்லாத நேரம் இனிமே இந்த மாதிரி வேல யாரு? சாதியா சனமா? நீ பார்க்க வர்ா? நீ வர் ரதுனா பத்தி கேவலமா பேசுது ே மவன் வாழவேண்டியவன். கோடி புண்ணியம் கெடை வந்தேன்.”
பார்வதியின் இதயம் மீனாட்சி கக்கிய வார்த்ை வார்த்தைகளா அவைகள் நெருப்புத் துண்டுகள். கட்டு
மீனாட்சி பார்வதியின் வென்று போய் விட்டாள். இங்கே இவள் மீது காட்டி
சொல்லவே இல்லை. மறை காம்பராக் கிழவி மீனாட
၅ါ ၂ – ၂ r/r ၉;r..........
 
 
 

ருங்க.”
வர்த்தது.
ல. வார்த்தைகள் வெடித்தன.
நீ நம்ம வீட்டுப் பக்கம் வராத.
பறம் கரச் சதான் வரும்.”
வந்ததன் நோக்கம் என்னவென்று
நம்ம லயத்துக்கு வந்தியாமே! வைச்சுக்காதே. நாங்க ஒனக்கு என்னாத்துக்கு என் மகனைப் ல ஊரும் ஒலகமும் என் மகனை றாட்டுல நடக்க முடியல்ல. என்
அதைக் கெடுத்திராத ஒனக்கு டக்கும். இதைச் சொல்லத்தான்
தவிப்பில் ஆழ்ந்தது. அவளால் தகளைத் தாங்க முடியவில்லை. ? ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு | 6Պլ ` լ 6ծTC86)յ!
காம்பராவை விட்டு, விறுவிறு' தன் மகன் மீதுள்ள கோபத்தை பிட்டாள். அவளுக்கு அவன் மீது தி வந்து போனதை அவன் ந்துவிட்டான். ஆனால் பக்கத்துக் பசியின் காதில் நன்றாக ஊதி

Page 126
-96.
“GT GöT GOTT LÉGIOTIT L" GF). I LDJ, Gö7 எச்சி கழுவுனாலும் எனத்ே யிருக்காங்க. ஆனா ஒன் மகன் போல இருக்கே பார்வதி வந்தி யாரு. ரெண்டு பேருக்கும் 6 பன்னிப் பாரு. மகனையும் கண்ட
பார்வதி நடுக்காம்பா6 அடித்துக் கொண்டு அழுதாள் விழுந்த கண்ணாடியாய் நொ வாறு இருந்தாள் அவள்.
'பார்வதி. பார்வதி.”
அவள் அழுகையைப் பதில்
"ஏன் பார்வதி அழுவுற. கேட்டார் தபால்காரர் கந்தசாட
நிமிர்ந்தாள் பார்வதி. இ பாரமாவது இறங்கும். மீன் சொன்னாள் அவள்.
தபால்காரர் கந்தசாமிக்கு
'அட! நீ ஒண்னு பைத்தி ஒன்னைய ஏசிட்டாங்கிறதுக் அவ கெடக்கிறா பைத்தியக்கா இதுக்கெல்லாம் பயப்படாத. அன்னைக்கீ நீ இல்லேன்ன இருப்பான். அதை மறந்துட்ட
அவருடைய வார்த்:ை இருந்தன. ஆனால் இனிமேல்

|ள் வாழத்தான் போகிறாள் 117
போற போக்கு சரியில்லியே!. 95 IT L. கழுவுன்னு ரொல்லி கதை வேற மாதிரி போயிரும் ட்டுப் போனா. அவ யாரு. நீ ான்னா சம்பந்தம்? ரோசன
டச்சி வை.
வில் உட்கார்ந்து தலையில் அவளுடைய தைரியம் கல் நங்கியது. நெடுநேரம் அழுத
0ார் இனTள்
ஒரு தந்தையின் நெஞ்சோடு (5).
இவரிடம் சொன்னால் மனப் ாாட்சி வந்து போனதைச்
க் கோபம்தான் வந்தது.
யக்காரி மாதிரி அழுவுற. அவ ாக இப்புடியா அழுவணும். ரி. அவ அப்படித்தான் ஏசுவா. ராமுகிட்ட சொல்லுவோம். அவன் ஜெயில்ல இல்ல
part 2'
கள் அவளுக்கு இதமாக ாமுவை மீனாட்சி சொன்னது

Page 127
118 மாத்தளை சோமு
போல் பார்க்க முடியாமல் ே அவளைப் பயமுறுத்தியது. நட வைத்தால் நல்லது என்று அவ போகமுடியாது. தபால்காரரை
"ஆமா, ஒனக்கு ஏன் கேட்பார். எதுவும் புரியாத வாறு முணுமுணுத்தாள்.
'கோயில் திருவிழா விக துக்கு ஒழுங்கா மூஞ்சி பார்த் இருந்ததைப் போயி பார்த்தி ஏசினாங்க? மரியாதை இல்ல சாதான் அழுக வருது'
"சரி. இப்பவே போயி சொல்றேன்’
தன் நரைத்த மீசையைத் த கந்தசாமி வெளியே போனா சத்தம் தெளிவாகத் கேட்டது. விழுந்தது.
பார்வதி முந்தானையா அவள் முகத்தை அவளுக்கு நம்பிக்கை இருந்தது. ஆனாலு போது சுறுக்கல்கள் மீனாட் அவனைப் பார்க்க முடியாம அம்மாவோடு சேர்ந்து விடுவ அவள் இதயம் அடித்துச் இன்னமும் அழுகைதான் வந்த

பாய் விடுமோ என்ற கவலை பந்ததை அவன் காதில் போட்டு சரப்பட்டாள் அவள் அவள்
C30,6ਨੂੰ6ਹ6),
இம்புட்டு அவசரம்?’ என்று பார்வதி விம்மி விம்மி அழுத
Fயமா காம்பராவுக்குப் போன து பேசல்ல மகன் சுகமில்லாம ட்டு வந்ததுக்கு இங்க வந்து ாம ஏசினாங்க. அத நெனைச்
கேக்கிறேன். ராமுகிட்டயும்
தடவிக்கொண்டே தபால்காரர் ர் படிக்கட்டுகளில் இறங்கும்
டயர் சப்பாத்து அவள் காதில்
ல் துடைத்துக் கொண்டாள் த் தபால்காரர் கந்தசாமி மீது ம் அவள் உள்ளத்தில் அவ்வப் டசி சொன்னது போல் இனி ல் போய்விடுமோ ராமுவும் ானோ? சேரமாட்டான் என்று
சொன்னாலும் அவளுக்கு
து.

Page 128
<9]{
காம்பராவிற்குத் திரும்பி இன்னமும் கவலையோடு இ விட்டு ஆறுதல் படுத்தினார்.
"என்னா பார்வதி அதை இருக்கியா? இதுக்கெல்லாம் அ சொன்னதும் பார்வதிய கவலப் அவன் நல்லவன். அவங்க அ அம்மா மேல கோபப்பட்டான் துன்னு சொன்னான். இன்ன
LIDITH, Gi) G). இல்லேன்னா σΤσόΤΟδού
பார்வதிக்கு வயிற்றில் ப மனதுக்கு இதமாக இருந்த மீனாட்சியின் நினைவு கொ டிருந்தது.
'நீங்க போன நேரம் மீனா
"நா போன நேரம். ரா LfS GØTET L" GF GTIË;JJJ, GULLIT G3L IAITULS) L " LL திச்சி. சாவகாசமா பேசினேன் சொகமில்லாம இருக்காரு நா லொக்கு - லொக்குன்னு ஆயிர பாவம் நல்ல மனுசன். எ
ஆகிட்டாரு.”
பார்வதியின் முகத்தில் 1 மெளனமாக இருந்தாள். அற சுகத்தைத் தருவதாகத் தோன் சொன்னால் கேட்கத் தயாராக
அவளுடைய மனசு ரெக்கை

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 119
வந்த தபால்காரர் கந்தசாமி ருந்த பார்வதியைப் பார்த்து
யே இன்னமும் யோசிச்சிகிட்டு புழலாமா? ராமுகிட்ட நடந்தத பட வேணாம்னு சொன்னான். அம்மா மாதிரி இல்ல அவன்! 1. அவங்களுக்கு பேச தெரியா மும் அவனுக்கு நல்ல சொக ாாடயே வந்திருப்பான்.”
ால் வார்த்தது போலிருந்தது. து. ஆனால் இடையிடையே ஞ்சம் பயமுறுத்திக் கொண்
ட்சி இருந்தாங்களா?”
மு மட்டும்தான் இருந்தான். ா. அது எனக்கு வசதியா இருந் . ஆனா பாவம் அவன் அப்பா. ராமுவோடபேசிரதுக்குள்ளே ம் தடவை இருமி இருப்பாரு ாப்படி இருந்தவரு இப்புடி
புன்னகை மலர்ந்தது. ஆனால் ந்த மெளனம் அவளுக்கு ஒரு ாறியது. செவிகள் இன்னமும் இருந்தன. அப்போதெல்லாம் கட்டிக் கொண்டு நினைவு

Page 129
120 மாத்தளை சோமு
உலகத்தில் பறப்பதில் சுகம் ச சுகம் ஆனால் அவைகளை வில்லாமல் இருந்தாள் அவ புகழ்வதற்கும் அவள் அவனை நிறைய இருக்கும்.
“安LhLor @互rabauj,岳、L கோயிலுக்குப் பக்கத்தில் புஸ் கட்டிப் போட்டு டான்னா கெழடு கட்டை கூட வாண்டுகளும் போவுது எல் மனுசனாகனுங்கிற ஆசை பர6 ஆளுக நாலு எழுத்து படிக்க ெ στουπ φι.
பார்வதியின் முகத்தில் விலக ஆரம்பித்தன. நேரம் வெளிச்சம் போட்டது பே தொடங்கியது. இனி அழு அர்த்தமில்லையே!
தன் முகத்தைச் சேலை கொண்ட பார்வதி அவசர வைத்தாள். பிளேன் டீ உ
தபால்காரருக்கும் ஒரு கிளாஸி
தபால்காரர் பிளேன் (உ6
பற்ற வைத்துக் கொண்டு காம்
பார்வதி குசினியில் இ கெங்கோ போயிற்று.
 

ண்டது. ஒ! எத்தனை இனிய வெளியே சொல்லத் துணி ள். தபால்காரர் ராமுவைப்
ாப் புகழ்வதற்கும் வித்தியாசம்
ாது ராமு கெட்டிக்காரன். தகம் படிக்க ஒரு மடுவத்தைக் செஞ்சுட்டான். இப்ப என்ன பேப்பர் பார்க்குது, படிக்குது. லார் கிட்டயும் படிக்கனும் விகிட்டு வருது. இதனால நம்ம த ரிஞ்சிட்ட? அவனை எமாத்த
குடியிருந்த சோகரேகைகள் செல்லச் செல்ல முகத்தில் ால் புன்னகை குடியிருக்கத் வதிலோ முணுமுணுப்பதிலோ
முந்தானையால் துடைத்துக் அவசரமாக அடுப்பைப் பற்ற ஊற்றித் தானும் குடித்துவிட்டு ல் கொடுத்தாள்.
யைக் குடித்துவிட்டு சுருட்டைப் பரா வெளியே நின்றார்.
ருந்தாள். அவள் மனம் எங்

Page 130
தேர்த் திருவிழாவுக்குப் வில்லையென்ற ஞாபகம் வ
லைப்ரரி எப்படி நடக்கிறது என்
இப்போதே கோயில் பக் விட்டு வந்தால் நல்லது போல்
தபால்காரர் காதில் விழுகி
“கோயில் வரைக்கும்
சொல்லிவிட்டுக் கோயிலை ே
கோயிலில் எவருமே இல் அடையாளங்கள் ஆங்காங்ே டத்தில் இருந்த வர்ணக் கடு கொண்டிருந்தன. தென்னோ போய் இருந்தன. லைப்ரரியை இருந்தது. வேலை இல்லாதது. கிறார்கள் போலும். அவ
உள்ளே போகவே இல்லை.
ஆசையை அடக்கிக் பார்த்தாள். தபால்காரர் ெ எல்லோருக்கும் ஒரு ஆசை வ தவர்கள் கூடப் புத்தகத்தைப் தான் இருக்கிறார்கள். இதை அவன் கனவு நனவாகி வருகிற
சிறிது நேரம் அங்கிருந் போகாமல் வேகவேகமாகக் வேண்டுமென்றாலும் குறுக்கு நோக்கி நடந்தாள்.
 
 
 
 
 

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 121
பிறகு கோயில் பக்கமே போக
தது. திருவிழாவுக்குப் பிறகு ாறு கூடத் தெரியவில்லை.
கம் ஒரு எட்டு எட்டிப் பார்த்து ஓர் நினைவு வந்தது.
ற மாதிரி,
போயிட்டு வர்ரேன்” என்று நாக்கி நடந்தாள்.
லை. தேர்த்திருவிழா நடந்ததன் க இருந்தன. கோயில் கட்டி தொசிகள் காற்றில் அசைந்து லைத் தோரணங்கள் காய்ந்து ப எட்டிப் பார்த்தாள். கூட்டம் ம் பலபேர் லைப்ரரிக்கு வந்திருக்
ள் வெட்கப்பட்டுக்கொண்டு
கொண்டு வெளியே நின்று சான்னது போல் இப்போது திருக்கிறது. புத்தகமே தொடா புரட்டிப் பார்த்துக் கொண்டு த்தான் ராமு கனவு கண்டான். தே.
த பார்வதி பழைய பாதையில் கொஞ்சம் சுற்றிச் சுற்றிப் போக
ப் பாதையில் தன் காம்பராவை

Page 131
122 மாத்தளை சோமு
குறுக்குப் பாதையில் அ இருந்தது. போகும் வழியில் பீ அடர்ந்து கிடக்கிற பொன்னா முடிந்தளவு ஆய்ந்து கொள்ள அவள் போகிறாள். அப்படி நிதானித்து ஆய்ந்தெடுத்தால் சோற்றோடு சாப்பிட உதவும்.
பார்வதி கால்களை நனை அங்கும் இங்கும் பார்த்தவாறு வந்துவிடக் கூடா தென்ற ஆய்ந்தாள். மனம் போதும் கீரைகளை மடியில் கட்டிக் கெ நடந்த போதுதான் அவளுக்கு: சிரிப்பு வந்தது.
ஓ! அவளுக்கு இப்போது தான் அவள் வயிறு இருக்கிற முதலில் சிரித்த பார்வதி, பின் நடந்தாள். கல்யாணம் ஆகிய கோலம் வரவே இல்லை. அழத்தானே செய்வாள்? அ6 கட்டிய லட்சுமி ஒரு கிழமைக் கொண்டு தாய் வீடு வந்திருக மாகியும்.
தூரத்தில் கணக்கப்பிள் வேகமாக நடந்து வருவது ெ

அத்தியாயம் - 14
வள் போவதற்கும் காரணம் லித் தண்ணிர் வரும் இடத்தில் ங்கன்னி, வல்ல ரைக் கீரைகள் வேண்டுமென்பதற்காகத்தான் யே போகும்போது நின்று பருப்புப் போட்டுக் கடைந்து
ாயவிட்டுக் கொண்டு குனிந்து கீரைகளை ஆய்ந்தாள். யாரும் பயத்தில் அவசரஅவசரமாக என்று நினைத்ததும் ஆய்ந்த ாண்டு நடந்தாள். சிறிது தூரம் த் தன் வயிற்றைப் பார்த்ததும்
மூன்று மாதமாம். அப்படித் து. தன் வயிற்றைப் பார்த்து ன்னர் கலங்கிய கண்களுடன் |ம் அவளுக்கு அப்படி ஒரு அதை நினைத்தால் அவள் பளுக்குத் தெரிய கல்யாணம் த முன்னர் வயிற்றைத் தள்ளிக் கிறாள். இவளோ கல்யாண
ளை ‘விசுக் விசுக்கென்று தரிந்தது. பார்வதியின் மனம்

Page 132
திக்கடித்தது. ஏன் அவள் பய இருப்பதைப் பார்த்தால். ம கிறது? ரோட்டோரத்துக் கீ
பயப்பட வேண்டும்.?
“யாரு பார்வதியா?”
பார்வதி மெளனமாய் இ நமக்கென்ன பேச்சு? என்பது மெளனம் தனக்கப்பிள்ளை வி
"அட வயித்தில என்ன என்று சொல்லி விட்டு நக்க அவள் மேல் அனுதாபப்படுவது
'ஹஅம். வாயும் வயிறும தலயெழுத்து இப்புடி ஆயிரு இனி, கொச்சிக்காபா?. இன என்னா?. ஆக்கி சாப்புடத்தாே
கணக்கப்பிள்ளை வெற்ற காட்டிச் சிரித்தான். அசிங்கம் மனதும் அசிங்கமானதுதான். தான். பெண்கள் என்றால் போதும் பல்லைக் காட்டு னமும் ஒரு மன்மதன் என்ற நிை
"ஆமா பார்வதி. வேல உடைக்கிறதா கேள்விப்பட்ே சரின்னு சொல்லு. தொரவூட் தாரேன். சோக்கான வேல. மாதிரி குளிச்சி முழுகி இ( வேண்டியதில்ல. சம்பளம் ெ
நீ மனசு வைச்சா.

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 123
ப்படவேண்டும்? மடியில் கனம் டியில் என்ன தங்கமா இருக் ரை இருக்கிறது. இதற்கு ஏன்
ருந்தாள். இந்தக் கணக்கனோடு
போல் இருந்தது அவளுடைய ML_G7a)goa).
?. வயிறு பெரூசா இருக்கே’ ல் சிரிப்புச் சிரித்தான். பிறகு து போல் பேசினான்.
ா இருக்க வேண்டியவ. நீ உன் ச்சி. ஆமா. மடியில என்னா? ரை வகையா?. எதாயிருந்தா னே கொண்டு போ.”
விலைக் காவி படிந்த பற்களைக் மான பற்களைப்போல் அவன் அவன் எப்போதும் இப்படித்
அதிலும் இளவயசென்றால் வான்! அவனுக்கு, தான் இன்
னப்பு.
இல்லாம எப்படி இருக்க?. கல் டன். அது கஷ்டமான வேல. நீ -டு பங்களாவுல வேல வாங்கித் Gally Too! Girol). Golgi GT dig, Trf ருக்கலாம். வெய்யில்ல காய நறைய கெடைக்கும். அதிலயும்

Page 133
124 மாத்தளை சோமு
கண்களைச் சிமிட்டின கோபம் வந்தது. கண்கள் சிவ நினைக்கவே வெட்கமாக இருக் வேலையாம்.. என்ன வேலை என்
"தாலி அறுத்தவன்னா லாம்னு பார்க்கிறியா..? வேல வ ஆளப் பாரு!'
பார்வதி கணக்கப்பிள்ை விட்டு 'விறுவிறு' வென்று நடற்
கணக்கப்பிள்ளை மீசை அதற்கு அர்த்தம், 'இரு.. இரு.. இடத்தில பார்க்கிரேன்!' எ ராமுவையும் பிரிக்கத் துரை ே காதது அல்லாமலும் அவமா பார்வதி மீது சரியான கோபம்...
பார்வதி கணக்கனோடு த தற்காகத் தன்னைப் பழிவாங்கு எதையும் எதிர்த்துப் போரா அவள் நெஞ்சில் ராமு இருந்த என்ன பயம்!
நாலு நாள் கழித்து ர வந்தான். அப்போது குசினி அவனைக் கண்டதும் சொன் விட்டானே... என்ற சந்தோச, புரியாமல் குதித்தது. சொன் அவனை நம்பலாம்.
பார்வதியின் பார்வை ரா முகத்தில் வெளிச்சம் போட்

ான் கணக்கன் பார்வதிக்குச் ந்தன. நரம்புகள் புடைத்தன கிறது. துரையின் பங்களாவில் ாறு அவளுக்குத் தெரியும். சீ.
அவளோட எப்படியும் பேச ாங்கி தர்ராராம். அதுக்கு வேற
ளயை முறைத்துப் பார்த்து தாள்.
யைத் தடவிக் கொண்டார். ஒன்னயப் பார்க்க வேண்டிய ன்பதுதான். பார்வதியையும் பாட்ட திட்டத்திற்கு சம்மதிக் ாமாகப் பேசியதால் அவருக்கு
ன் மானத்தைக் காக்க மோதிய ம் எண்ணத்தில் வரவிருக்கின்ற டும் தைரியத்தில் நடந்தாள். ான். அவன் இருக்கும்போது
ாமு, அவள் காம்பரா விற்கு யில் வேலையாய் இருந்தாள். னது போல அவனாக வந்து த்தில் அவள் மனசு தலைகால் னது போல வந்துவிட்டானே
ாமுவைத் தொட்டது. அவன் டது போல் ஒர் பிரகாசம்.

Page 134
மனதில் கவலை இல்லாமல்
பதிலுக்குச் சிரித்தாள்.
இருவரின் சிரிப்பும் (
சியைக் குவித்தது. ஒ! எத்
எத்தனையோ எதிர்ப்புக்கு மத
'தபால்காரர் எல்லாத் என்னால அப்ப வரமுடிய இன்னைக்கி வந்தேன். நீ கவ பேசினேன். அம்மா பயந்து நிறுத்தி சிறிது நேரம் மெள அவன் நெஞ்சில் அந்த நினை
அன்று நடந்தது.
தபால்காரர் வந்து பே சாய்ந்திருந்தான். அம்மாை தான் வந்தது. அந்தக் கோ போட்டாலும் போடுவான் அம்மாவோடு சண்டை ( சொன்ன சொல்லைத் தட்ட தாண்ட மாட்டான். ஆ அம்மாவை எதிர்த்துப் ( இருக்கின்ற பேச்சு வார்த் கொள்ளத் தயாராகி விட்டா
மீனாட்சி வந்தாள்.
வராந்தாவில் படுத்திரு டித்தாள் நோயும் நொடியு! குளிர்காற்று வீசும் இடத்தில்
"ஏங்க? ஒங்களத்தான்.

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 125
அவனும் சிரித்தான். அவளும்
ருவரின் நெஞ்சிலும் மகிழ்ச் நனை நாட்களுக்குப் பின்னர் தியில் சிரிக்கிறார்கள்.
தையும் சொல்லிட்டு வந்தாரு ல்ல. அதான் சொகமானதும் ஸ்ப்படாத நா அம்மாவ புடிச்சி போச்சி. என்ற ராமு பேச்சை னமாக இருந்தான். அப்போது வுகள் நீண்டன.
ான பின்னர் ராமு படுக்கையில் வ நினைக்க நினைக்கக் கோபம் பத்தில் அம்மாவோடு சண்டை போலிருந்தது. இதற்கு முன்னர் போட்டதே இல்லை. அம்மா மாட்டான். கிழித்த கோட்டைத் னால் பார்வதிக்காக இன்று" பேசமட்டுமல்ல அம்மாவோடு தைகளைக் கூட அவதானித்துக்
ଜ0T.
ந்த ராமுவின் அப்பாவைக் கண் உள்ள அவர் இருமிக் கொண்டு படுக்கலாமா..?
உள்ளுக்குப் படுக்கலாமே!”

Page 135
126 மாத்தளை சோமு
அவர் முக்கி முணங்கிை புரியவில்லை. இருமல் பேசி
மீனாட்சியின் துணைே காம்பரா விற்கு மாற்றிக் கெ படுக்க வைத்துவிட்டு ராமுவின்
"ராமு இப்ப எப்படி இரு
அவன் அதற்குப் பதில் ெ மனதை காட்டினான்.
"நீங்க ஏன் பார்வதிய அன்னைக்கி இல்லேன்னா இருப்பானே! அவள ஏன் ஏக் வேலயும் இல்ல.”
L6 ଗot in l"_୩ uଛି ଗl), GujFର ரென்று பேசுவான் என்று அ அதுவும் இவ்வளவு சீக்கிரம பேசியது அதற்குள் இவன் கா: அந்தக் காரியத்தைச் சுடச்சுட காக இவனும் பேசுகிறானே. அ
படுக்கையில் இருந்தவா சுவரில் மாட்டப்பட்டிருந்த தெரிந்தது. அந்தப் படம் பு படம். அதை உற்றுப்பார்த் அகலிகை உயிராவதை உண சித்தரிக்கும் படம் அது 6 போட்ட படம், அழகான சி: காவியம். காவியத்தில் ஒரு ஜாலத்தில் கெட்டுப் போய்க்

ார் என்ன சொன்னாரென்று ட்டால்தானே.
யாடு தன் படுக்கையை நடுக் ாண்டார். மீனாட்சி அவரைப்
அருகே வந்தாள்.
5க்கு?
சால்லாமல் அப்போதைய தன்
திட்டினிங்க? அவ மட்டும் தொர என்னய திருடனாக்கி ஈனும்? பாவம் அவ. என்னால
பில்லை. அவன் இப்படி திடீ வள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ாக. பார்வதியைப் பார்த்துப் தில் விழுந்து விட்டதே. யாரோ ச் செய்திருக்கிறார்கள். அவளுக் |வ யாரு? நா யாரு?.
று நிமிர்ந்து பார்த்தான் ராமு. ஒரு படம் அவன் கண்களில் கைபட்டு, தூசிபட்டு பழசான தான். σπιρήσει σπου LJL' (5) னர்ச்சி பூர்வமாக அழகாகச் ப்போதோ அப்பா வாங்கிப் திரம். அந்தச் சித்திரத்தில் ஒரு அர்த்தம். இந்திரனின் மாயா கல்லாகிப் புனிதன் ராமனின்

Page 136
9]{
கால் பட்டு உயிராகி, ஒரு (o) J355TGOSTITUů.
இந்த அர்த்தம் மீனாட்சி தெரியுமோ என்னவோ பட தெரியும். ராமு யோசித்தான். செய்யும் போது பார்வதியோடு
மீனாட்சி பதிலேதும் பே இப்போதைக்கு அவளால் முடி பின்னர் அவர்கள் பேசிக் கொ6
ஒரு கிளாஸில் டீ ஊற்றிச் இளவை வாந்தித் டு தான சொன்னான்.
"நா இருக்கிறேன். கவலை
ராமு கிளாஸைப் பார்வி போது கணக்கப்பிள்ளையைப்
"கணக்கனைப் பத்தித் இப்படித்தான் ஆசைகாட்டி
இருக்கணும். அவனுக்குச் சரிய அதை நாளைக்கே செய்யலா
மையா இருக்கனுமே! ஒன்னுப
ராமுதான் கேட்டான்.
'நாமதான் புத்தி சொல் வைச்சா அதைச் செய்யலாம் தேரிழுத்த ஒங்களுக்குப் பெரிய
சொல்லிவிட்டுச் சிரித் சிரிப்பின் உள் அர்த்தத்தைப் பு

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 127
பெண்ணாய் அதுவும் புதுப்
க்குத் தெரியுமா? அவளுக்குத்
த்தின் அழகு மட்டும்தான் அகலிகைக்கு ராமர் அருள்
GL JGF) GOTT Gi) GT GöIT GOT...?
சாது அழத் தொடங்கினாள்.
ந்தது அது ஒன்றுதான். அதன் iாவதே இல்லை.
கொடுத்தாள் பார்வதி. ராமு 1ண்டு அவளுக்குத் தைரியம்
pl" || C36) 1600TT Lib.
பதியிடம் திருப்பிக் கொடுத்த
பற்றிச் சொன்னாள்.
தான் உனக்குத் தெரியுமே! மோசமாக்குவான் கவனமா ான பாடம் படிச்சி குடுக்கனும் ம். ஆனா நம்ம ஆளுக ஒத்து டுவாங்களா?.”
லி ஒன்னாக்கணும். நீங்க மனசு கோயில்ல லைப்பரரி கட்டி வேலயாக்கும்”
நாள் பார்வதி. அவளுடைய ரிந்து கொண்டான்.

Page 137
128 மாத்தளை சோமு
'தபால்காரர் இருக்கார உள்ளே வந்தது.
பார்வதி வெளியே போ அங்கே நின்று கொண்டிருந்தா
"யாரு கோழி ஆசா இன்னைக்கித்தான் தடம் ே கணக்கில ஆளயே இந்தப் பக்ச
வெற்றிலைக் காவி படிந் கொண்டே உள்ளே குசினி ராமுவைக் கண்டார்.
"அட நம்ம ராமுத் தம் அய்யா நல்லா சொன்னாரு காப்பத்தியது”
ராமு தன் அடக்கத்தை கொண்டான். மனதில் நாட
சம்பவம் கிளர்ந்து மறைந்தது.
“தேருக்கு வரலாம்னு போச்சி. இந்த மூனு மாசமா மூனு மாசத்துக்குப் பொறகு வ
"அப்படி என்ன வேல?” கேட்கவில்லை. கேட்டிருந்த அவிழ்ந்திருக்காது. பொய்ை சமாளித்துவிடுவார். எத்தை கிறார். தொழில் என்றால் ெ ஆனால் நடந்ததை மறைக்க ( மூன்று மாதத்திற்கு முன்

ንን
ா?. வாசலிலிருந்து ஒரு குரல்
ய்ப் பார்த்தாள். கோழி ஆசாரி
rff.
ரியாரா? வாங்க. வாங்க. தெரிஞ்சிருக்கு போல. மாசக்
ம் தானோமே!’
த 'பல்லைக் காட்டிச் சிரித்துக் க்கே வந்தார் கோழி ஆசாரி
| Պլլյրr ? É/J, GIT L.J. L. Joj, ITL || ||
ஒ ୬୬l ||b
ந. நீங்க தானாமே அவரைக்
க் காட்டுவது போல் சிரித்துக் டாரைக் காப்பாற்றிய அந்தச்
பார்த்தேன். வசதி இல்லாமப் ஒரே வேல. இன்னைக்கித்தான் ந்திருக்கேன்'
என்று பார்வதியோ ராமுவோ ாலும் அவர் அடித்த பொய் }ய உண்மையாக்கி விடுவார். னயோ பொய் சொல்லியிருக் பாய் சொல்லாமல் முடியுமா? முடியுமா?. நடந்தது இதுதான். டவுனில் ஒருத்தனிடம் நல்ல

Page 138
அ
லாபத்தில் ஒரு தங்கத் தோட்ை ஆதாயத்திற்கு விற்றுவிட்டா திருட்டுத் தோடு என்று :ெ தோட்டை விற்றவனை ஜீப்பி முழுவதும் சுற்றினார்கள், ஒ கொண்டிருந்தபோது பொலிச கொண்டு போய் ரிமாண்டில்
இருந்து தப்பிக் கொள்ள நகை: மேற்கொண்டு கிம்பளமும்’ விட்டது. கடைசியில் தோட்டு விழுங்கிக் கொண்டு ஆளை அவருக்குப் பெரியது. அதற்: ஈடு வைக்க வேண்டியதாயிற்று.
"இப்ப தங்கம் நல்ல 6ெ களுக்கிட்ட தங்கம் ஏதும் ெ காரன் நா.”
ராமு சிரித்துவிட்டுச் சொ
"நம்ம ஆள்களுக்கிட்டத தின்னுட்டாங்களே! தங்கம் ஆள்களுக்கிட்ட பொன்னை இல்ல. அதான் ஒங்களுக்குத் ெ
கோழி ஆசாரி பார்வதிை
“நகை இருக்காது ஆ6 இருக்கும் வாங்கிட்டு போர் இல்ல” என்றாள் பார்வதி.
கோழி ஆசாரி கவலப்பட

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 129
ட வாங்கி உருக்கிக் கொழுத்த விற்ற பின்னர்தான் அது நரிந்தது. அவரைப் பிடிக்கத் ல் போட்டுக்கொண்டு டவுன் ருநாள் டீக்கடையில் நின்று ார் அவரை ஜிப்பில் போட்டுக் வைத்தார்கள். அந்த வழக்கில் குேப் பணமும் கொடுத்ததோடு,
கொடுக்க வேண்டியதாகி வியாபாரம் அறுநூறு ரூபாவை
விட்டது. அறுநூறு ரூபா காக மனைவியின் சங்கிலியை
வலை. ஏன் ராமு நம்ம ஆள்
கடைக்குமா? புள்ள குட்டிக்
@TGTTT.
ங்கமா? எல்லாத்தையும் வித்து எங்க இருக்கு? இப்ப நம்ம
கயும் இல்ல புன்னகையும்
தரியுமே”
யப் பார்த்தான்.
iகளுக்கிட்ட ஆனா கோழி
க. எனக்கிட்ட கோழி கூட
– 657 6 სვეტთ 6-ს.

Page 139
130 மாத்தளை சோமு
"தங்கம், பொன், வெள்ளி என்னா செய்ய? கோழி யா6 இருந்து கோழி கொண்டு பே கெடைக்கும். அதையாவது ெ தான் இந்தப் பேரும் நெலைக்
பார்வதியும் ராமுவும் சிரி
ஆரம்பத்தில் கோவிந்த திற்கு வந்து நகை வியாபார வரும் ஒவ்வொரு தடவையும் போவார். நாளாக நாளாகச் மறைந்து கோழி வாங்கிற ஆ இப்போது அதுவே கோழி இன்று கோழி ஆசாரியென்ற தெரியும்.
"அப்ப நா. போறேன். ே போயிடும். அப்புறம் ல G_TuിEL).'
கோழி ஆசாரி புறப்பு புறப்பட்டான். புறப்படுவத ‘போய் வருகிறேன்’ என்று CT6ਹT6ਨੰ.
கோழி ஆசாரி அந்த லய விற்கும் போனார். ராமு அ சொல்லிவிட்டுத் தன் காம்ப வில் அம்மாவும் அத்தையு கொண்டிருந்தார்கள். அவர் அவனுக்கு என்னவோ போ

ரி கெடைக்கலேன்னா அப்புறம் வாரம்தான் செய்யனும் இங்க ாயி வித்தா ஏதோ அஞ்சு பத்துக் சய்வோம். ம். அப்படி செஞ்சா கும்.”
சித்தார்கள்.
சாமி ஆசாரியாகத் தோட்டத் Tம் செய்தவர். தோட்டத்திற்கு கோழியோடுதான் வீட்டுக்குப் * கோவிந்தசாமி என்ற பெயர் பூசாரி என்ற பெயர் மலர்ந்தது. ஆசாரியாகச் சுருங்கிவிட்டது. றால் சின்னப் பிள்ளைகளுக்கும்
பேசிக்கிட்டே இருந்தா பொழுது யத்துக்குப் போக முடியாம
பட்டார். அவரோடு ராமுவும் ற்கு முன்னர் தன் கண்களால் பார்வதியிடம் சொல்லிவிட்டுப்
பத்திலுள்ள ஒவ்வொரு காம்பரா வரோடு போகாமல் அவரிடம் ராவிற்குப் போனான். காம்பரா ம் மிக நெருக்கமாகப் பேசிக் களை ஒன்று சேரப் பார்த்ததும் லாகிவிட்டது. மனதில் இருந்த

Page 140
மகிழ்ச்சி வலுவிழந்து கொண் நேரம் பார்வதியோடு இரு என்று நினைத்தான் அவன் ே வுக்குள் நிற்காமல் வெளியே .ே
அத்தை மீனாட்சியைப் ப
"ஏன் ராமு வெளியில கேட்பதைப் போலிருந்தது அதனைப் புரிந்துகொண்டு பதி
"அவனுக்கும் எனக்கும் ெ
மூணு நாளா என்னோட பே போய் நிக்கிரான்.”
தாய்க்கும் மகனுக்கு ஏ என்பது அத்தைக்கு நன்றாகத்
இருந்தாள். வந்து விட்டது.
"சரி. இதை இப்படியே
கேட்டாள்
"சரியில்லத்தான் ஆனா :
'ஏதோ யோசிச்சி செஞ்: மாதிரி சரியில்ல. கடேசியில கன்
மீனாட்சிக்குப் பார்வதி வந்தது.
'தண்ணி வெண்ணியில டாளோ? அவள ஏசினதுச்
என்னய ஏசினானே'

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 131
டிருந்தது. இன்னும் கொஞ்ச நந்துவிட்டு வந்திருக்கலாமே வறு வழியின்றி ராமு காம்பரா பாய் நின்றான்.
ார்த்தாள்.
போய் நிக்கிரான்’ என்று அந்தப் பார்வை, மீனாட்சி
காஞ்சம் மனஸ்தாபம் ரெண்டு சுறது இல்ல. அதான் வெளிய
ன் மனஸ்தாபம் ஏற்பட்டது தெரியும். அதை அவள் கேட்க யிலிருந்து வரட்டும் என்று
விடுரது நல்லதா?. அத்தை
ஒருத்தி என்ன செய்ய முடியும்?”
சுக்குங்க ஊர்ல கதை அடிபடுர தை வேற மாதிரி போயிரும்.”
მ (3|| pვს (ჭჟ;/r | | Lib (ჭჟrr L_jupfir g,
மருந்து கலக்கிக் குடுத்திட் குத் தாய்னுகூடப் பார்க்காம

Page 141
132 மாத்தளை சோமு
ராமு வெளியே வேடி காம்பராக் கிழவியின் பேரன் விளையாடிக் கொண்டிருந்தா யைப் போல் அவனோடு விளை
கொஞ்ச நேரம் விளையா விளையாட்டை நிறுத்திவிட்( சிரித்தான். அவனையே உற்றும்
"ஏன் இங்க நிக்கிற? அத்ை
"அத்தை என்ன குதிை அவங்களோட பேச. ராமு கிழவியின் பேரன் விடவில்லை
'நடந்துதான் வந்திருக்க தானே அத்தை மகளத் தருவார்
"அப்படியா. சரி எனக் அத்தைகிட்டச் சொல்லி
g:րՈլլյրr?
"GGJ SFSI FT Lb GOGOT FT Lb4!
கட்டுரேன்! நீங்க உங்க அத்தை
ராமு டக்கென்று சிரி என்ன பேச்சுப் பேசுகிறான் மேலே போட்டுப் பிடித்துக் 9 கொண்டு ஓடினான். அவன் பி இருந்து ராமுவின் அப்பா இரு
ராமு வானத்தை வெற தான். அவன் மனதில் பார்வதி

கை பார்த்தான். பக்கத்துக்
ராமுவின் நாய் வீரனோடு ன் வீரனும் சின்னப் பிள்ளை ULJITTLqLULIg5/.
டிக் களைத்த கிழவியின் பேரன் ராமுவின் அருகே வந்தான். பார்த்தான்.
தையோட பேசு.”
}ர மேலயா வந்திருக்காங்க?
கிண்டலாகப் பேசினான்.
ாங்க. அவங்களோட பேசுனா
15.
கு அத்தை மக வேணாம். நா. ஒனக்குக் கட்டி வைக்கிறேன்!
[Ꮟ ᎱᎢ .. Ꮆ 1 ᎶᏡᎢ - 9Ꭻg56Ꮱg5 ᏞᏝ Ꮷ5 6Ꮱ ᎶYᎢ Ꭿ5 மகளைக் கட்டுங்க.
த்து விட்டான். சின்னப்பயல் அவனை அப்படியே தூக்கி ழே விட்டான். அவன் துள்ளிக் ன்னே வீரனும் ஓடியது. உள்ளே மும் சத்தம் கேட்டது.
க்கப் பார்த்துக் கொண்டிருந் சிரித்துக் கொண்டிருந்தாள்.

Page 142
அ6
பொழுது நன்றாக விடிந்து காம்பராவைச் சேர்ந்த வான் போட்டு விளையாடிக் கொள் காம்பராவில் கிழவி இரும்பு உர லொட்டு’ என்று இடித்துக் ெ விட்டாலும் வெற்றிலை போ! ஒயாமல் வாயை அசைத்துக் செ
மீனாட்சி வேலைக்குப் அப்பா படுத்திருந்தார். ராமு இ எழும்பாமல். எழும்ப மனசில் அவனுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இருந்தது. தூக்கத்தை முறித்துச் சொன்னாலும்,
'எழும்பி என்னதான் ே என்று மனம் பேசித் தூங்கச் போது இப்படியில்லை. எப்டே கொண்டிருப்பான். விடிந்தது அத்தனை ஆர்வம் - ஒரு ஆை அவனுக்கு அந்த வேலை இ இப்போதெல்லாம் இப்படித் நேரத்தோடு எழும்பித்தான் என்
காம்பரா வின் பின்னால் டத்தில் வேலை செய்யலாம். கொத்திப் போடுவது உரம் ( வேலி கட்டுவது ஆகிய வேை தான் நீட்ட முடியும்?

|ள் வாழத்தான் போகிறாள் 133
அத்தியாயம் - 15
து விட்டது. அக்கம் பக்கத்துக் எடுகள் எல்லோரும் சத்தம் டிருந்தார்கள் எங்கோ ஒரு லில் வெற்றிலையை 'லொட்டு காண்டிருந்தாள் பல்லில்லா டவேண்டும் அவளுக்கு இனி ாண்டு இருப்பாள்.
போய்விட்டாள். ராமுவின் இன்னமும் படுக்கையை விட்டு லாமல் படுத்துக் கிடந்தான். தூங்கவேண்டுமென்ற ஆசை கொண்டு எழும்பு என்று யார்
செய்ய? வேலை இல்லையே’ சொல்கிறது. வேலை செய்த பாது விடியும் என்று பார்த்துக் ம் வேலைக்கு ஒடிவிடுவான். ச அந்த வேலையில் இருந்தது ல்லாமல் போனதில் இருந்து தான் தூங்கும் ஆசை. ஒ. ான செய்ய முடியும்?
இருக்கும் வீட்டுத் தோட் GTGöT 601 (360/60) GU? LD6007 60) 6007 zij,
போடுவது பாத்தி கட்டுவது; ல. அதையும் எவ்வளவு நேரம்

Page 143
134 மாத்தளை சோமு
காலை வெய்யில் அவ வையை ஊடறுத்துக் கொண் களில் நுழைந்தும், அவன் உட திறந்து பார்த்தான் இரண்டு : குள்ளே வரும் வெளிச்சத்ை கொள்ள முடியவில்லை. ஒரு நேரம் யோசித்தான் இன்னழு சிரிப்பார்கள். படுக்கையில் உட தான் அந்த ஞாபகம் மனசின் டவுனுக்குப் போய் பிரதிநி அல்லவா?. முத்துவையும் வர கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து விடுவ
எங்கிருந்து வேகம் வந்த வேகம் வந்தது அவனுக்கு. படு
பல் விளக்கி, முகம் கழு முத்து அவனைத் தேடி வந்துவி
"நீ இன்னும் ரெடியாக ரெடியா இருப்பேன்னு ஒடியா
ராமு சிரித்துக் கொண் டீயை ஊற்றிக் கொடுத்து அதுக்கென்ன? இங்க குடிச்சா
coj, GGIT 60).6mU 6ITTIC) குடித்துவிட்டுப் புகழ்ந்தான். ஊத்துன டீயா?.”
"ம். நா. ஊத்துன டீதான்
வந்துட்ட?.
முத்து டீ குடித்துவிட்டுக் போது ராமு கேட்டான், "ஒன

ன் போர்த்தியிருக்கும் போர் டும், அதில் இருக்கிற ஒட்டை ம்பைத் தொட்டது. கண்களைத் கண்களும் கூசின. போர்வைக் த அந்தக் கண்களால் எதிர் நக்களித்துப் படுத்தான் சிறிது மும் தூங்கிக் கொண்டிருந்தால் டகார்ந்தான் அவன். அப்போது b வந்து நின்றது. ஒ. இன்று தியைப் பார்க்க வேண்டும் ச்சொல்லியிருந்தான். இன்னும் ானே. அவன் வருவதற்குள்.
தோ தெரியாது. அப்படி ஒரு க்கையை விட்டு எழுந்தான்.
வி டீர் ஊற்றிக் குடித்தபோது
' | Tor.
லியா? சரியா போச்சி. நா. நீ ந்தேன். டீ குடிக்கல்ல."
டே இன்னும் ஒரு கிளாஸில் விட்டுச் சொன்னான். “சரி. சரியாப் போச்சி. இந்தா டீ"
க் கொஞ்சம் உறிஞ்சி டீயைக் "அட! நல்லா இருக்கே நீ
இப்பதான் ஊத்துனேன். நீயும்
கிளாஸைத் திருப்பிக் கொடுத்த க்கு டீ ஊத்தத் தெரியுமா?.”

Page 144
9.
முத்து புன்னகைத்து விட்(
“தேயிலைத் தோட்டத் கொழுந்து பறிச்சிகிட்டு ே செஞ்சுகிட்டு வாழ்ர நமக்கு GF)ff)"JLJ Tiës J. G) /ff)LJG)6)Jij, g, Lb. துக்கும்மே டீ ஊத்தத் தெரியும் காட்டானுக என்று சொல்ர நல்ல காட்டம் போட்ட டீ கே குடுப்பா தெரியுமா? நம்மவன் மேக்கரா நம்மவன்தான் இருப்பு
ராமு அப்பாவுக்கு ஒரு கி சொல்லி அவர் குடித்ததும், 4 விட்டு நேற்றே துவைத்துக் யையும், வேட்டியையும் உடு: சொல்லிவிட்டு, முத்துவோடு வீரன் வாலை ஆட்டிக்கொ கவனித்த அவன்,
“காம்டராவுல இரு ர வாறேன்.” என்று சொல்லிவி வீரனுக்கு வாய்ப் பாஷை விளங்கியதோ தெரியாது திரு முத்து வியந்தான்.
"அட! நாயைக் கூட ெ வைச்சிருக்கியே!”
"எதிலயும் கட்டுப்பாடு இ முடியாது.”
ராமு முன்னால் நடந்தா முத்து. ராமுவைப் போல் (

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 135
டுச் சொன்னான்.
நில் இருந்துகிட்டு தேயிலை தேயிலை ஸ்டோர்ல வேல
டீ ஊத்தத் தெரியலேன்னா ஆனா. நம்ம ஆளுக எல்லாத் டவுன்ல எங்களத் தோட்டக் மொதலாளி மாருக ஒட்டல்ல கப்பானுக. அப்ப யாரு ஊத்தி எதான் ஒட்டல்ல சர்வரா டீ
უ*)
JTTT.
ளாஸ் டீ கொடுத்து, குடிக்கச் கிளாஸைக் குசினியில் வைத்து காயப் போட்டிருந்த சட்டை த்திக் கொண்டு அப்பாவிடம் புறப்பட்டான். அவன் பின்னே
ண்டு ஓடி வந்தது. இதைக்
நா. டவுனுக்குப் போயிட்டு 'ட்டுக் கையால் விரட்டினான். விளங்கியதோ, கைப்பாஷை ம்பி விட்டது. அதைப் பார்த்து
சான்ன சொல்லுக்கு அடங்க
இல்லேன்னா மனுசன் வாழவே
ன். அவன் பின்னே நடந்தான் வேகமாக முத்துவால் நடக்க

Page 145
136 மாத்தளை சோமு
முடியவில்லை அந்தப் பா தேயிலைச் செடிகள் இன்று கிறார்கள். பெண்கள் கொழு கள். அவர்கள் கைகள் யந்திர நாட்களுக்குப் பின்னர் இன் வேலை. அதனால் அவர்கள் பேர் விழுமே என்ற சந்தோஷ
இன்னும் சிறிது தூரம் டுக்குப் போக.. இந்த மே! டவுனுக்குப் போனது போல்தா
இப்போதுதான் மேட் டிருந்தார்கள். அவர்களுடை றோடு காற்றாகக் கலந்து அந்த
ராமு 'சீ'யென்று காரித் பாடலைக் கேட்க விருப்பபே பாட்டிலோ இசையிலோ வெறுப்போ கசப்போ அல்ல. கேட்பவரிடத்திலும் இருக்கும்
"இந்த நேரத்தில் நம்ம . தொரவூட்டு சம்சாரம் மகா ராங்க. அந்த மகாராணியை தெடுக்க வைச்சா ஒலகம் தெரி
முத்து சொன்னான்...
"ஒரு நாளைக்கி அவந் வரத்தான் செய்யும்”
ஒரு பக்கம் விடியும் | கேட்பது துரையின் மனைவி

எதையின் இருபக்கங்களிலும் பதான் பெரட்டுத் திறந்திருக் ந்தெடுத்துக் கொண்டிருந்தார் சமாக வேலை செய்தன. இரு உறுதான் கொழுந் தெடுக்கிற - உற்சாகத்துடன் இன்றாவது த்தில் வேலை செய்தார்கள்.
நடக்க வேண்டும் தார் ரோட் ட்டையும் கடந்து விட்டால் என்.
டைக் கடந்து நடந்து கொண் ய காதில் எங்கிருந்தோ காற் ப் பாடல் மோதியது.
துப்பினான். அவனுக்கு அந்தப் D இல்லை. அதற்குக் காரணம் பாடிய வரியிலோ உள்ள பாடல் வருமிடத்திலும் அதைக்
வெறுப்பும் கசப்புந்தான்.
ஆளுக கொழுந்தெடுக்கிராங்க. ராணியம்மா பாட்டுக் கேக்கி யும் ஒரு நாளைக்கி கொழுந் யும். நம்ம கஷ்டமும் புரியும்"
பக கொழுந்தெடுக்கிற காலம்
முன்னரே இப்படிப் பாட்டுக் பின் வழக்கமாகும். ஒவ்வொரு

Page 146
9]
நாளும் ரெகோர்ட் பிளேயரி லிருந்தோ வரும் பாட்டுத்தான் இருட்டுவதும் அதனால்தான் լյլեյg, GITր 6Պ6Ն (6)լ յrՈւլյ լo լյրrriլ: ஏழெட்டுக் கார்கள் வரும் இ தான். அன்றைக்கெல்லாம் து வணைப்பில் டான்ஸ் ஆடுவ மிதப்பார்.
"தொரட பொஞ்சாதி ! இப்படி நடக்க மாட்டாரு”
ராமு "வெடுக்கென்று கே
"அவ ஒருத்தி சொல்ரது துக்கும் அநியாயம் செய்யலாப நாங்க பெரூசா?”
"தொரைக்கி ஒருத்திதான்
“எத்தனை நாளைக்கி
பெருகன்னு தெரிஞ்சிடும்.'
இருவரும் மேட்டைக் க விட்டார்கள். தார் ரோட்டில் கடைக்குப் போகலாம். சந்திக் ஏதும் குடிக்கலாம். சந்திக்கன Gl J.J. GUITLb.
ராமு அம்மாவை நிை இந்தச் சில நாட்களாக அம். அவளும் அவனோடு பேசுவ( ஒருவர் தப்பித் தவறிப் பார் போல் நடந்து கொண்டார்

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 137
லிருந்தோ டேப் ரெகோடரி அவளுக்கு விடிவைத் தரும்.
மாதத்தில் சில நாட்களில் படி நடக்கும். டவுனி லிருந்து ரவெல்லாம் குடியும் கூத்தும் ரையின் மனைவி பலரின் அர ாள். துரை குடி மயக்கத்தில்
Fரியில்ல. இல்லாட்டி அவரு
L ' L LIFT GST.
க்காக தொரை நம்ம எல்லாத் மா? ஒருத்தி பெரூசா? ஏழைங்க
பெரூசா தெரியுது”
அது? ஒரு நாளைக்கி எது
டந்து தார் ரோட்டுக்கு வந்து சிறிது தூரம் நடந்தால் சந்திக் கடைக்குப் போனால் சுடச்சுட ட முதலாளியோடு சுடச்சுடப்
னத்துக் கொண்டு நடந்தான். மாவோடு பேசுவதே இல்லை; தே இல்லை. ஒருவர் முகத்தை த்துவிட்டாலும் பார்க்காதது ள். ராமு வாயைத்திறந்து டீ

Page 147
138 மாத்தளை சோமு
கூடக் கேட்டதில்லை. மீன கிளாஸை நடுக் காம்பராவில் : அது தனக்குத்தான் என்று . சாப்பாட்டை எடுத்து வைப்பு சாப்பிடுவான். இந்த 15ITL351 எத்தனை நாளைக்கு நீடிக்குமே கொடுத்தாலும் மீனாட்சி ஆ பார்வதியை மறந்தால் அவள் (
ஆனால் அவன்?
சந்திக்கடையருகே வ,
நினைவுகள் அறுந்து சுயநினை6
இருவரும் முகத்தில் ஒரு போனார்கள். அவர்களைக் கன் வரவேற்றார்.
ንን “6)JThJJ. GOJ Tril J.
ராமு, 'வந்துக்கிட்டே வேடிக்கையாக
“காலையிலே ரெண்டு டவுனுக்கா? என்ன விசயம்
த
@ါ).JF(၂ ၂ ၂ n/r?........
உரிமையோடு சந்திக்கடை
ராமு பதில் சொன்னான்.
-“சொந்த விசயம் தான். ஆ (O)F IT Gi) GUGU IT Lib. GT L'IL U Lco GöI GOTT GT, சொந்த விசயம். ஆனா அப்பு எல்லாரும் சொல்ற நேரம்

ாட்சி தானாக டீ ஊற்றி டீ உள்ள மேஜையில் வைப்பாள். அறிந்து அதைக் குடிப்பான். பாள். அவனாகப் போட்டுச் ம் இன்றும் நீடித்தது. இனி மா தப்பித் தவறி ராமு விட்டுக் அதற்குத் தயாராக இல்லை. பேசத் தயாராக இருக்கிறாள்.
ந்தபோதுதான் ராமுவிற்கு
வந்தது.
ந மலர்ச்சியுடன் கடைக்குள் ண்டதும் சந்திக் கடை முதலாளி
இருக்கிறோம்” என்றான்
பேரும் கெளம்பிட்டீங்க. ? பொது விசயமா? சொந்த
- முதலாளி கேட்டார்.
பூனா அதை பொது விசயம்னும் னக்கு வேல இல்லாம போனது படிச் செஞ்சது அநியாயம்னு அது பொது விசயம்தானே!

Page 148
இப்ப அது விசயமாத்தான் நா போறேன். இன்னைக்கி ரெ அவருக்கிட்ட”
KG
ஆமா. எத்தன நாளை இருக்கிறது? பிரதிநிதிகிட்ட ெ
வரலேன்னா வேற வேல பார்க்
“வேற வேல என்னா வேல
ஆத்திரத்துடன் பதில் செ
“வேற என்னா வேல? ெ அந்த வேல; பெரிய வேல.”
"சந்திக்கடை முதலாளி அ யும் அந்த வேலயில சேர்த்து செய்யிரேன்'
சந்திக்கடை முதலாளியி உற்சாகம் வந்தது.
"ஒங்க உதவி இருந்தா
கொடுக்கலாம்.”
கடை வேலைக்காரனை முதலாளி, அவர்கள் டீ குடி னார்கள். முதலாளி விடவி வைத்தார். 'டீ குடித்து மு நடந்தார்கள்.
தொழிற் சங்கத்தின் காரி போனபோது டெலிபோனி சங்கத்தின் பிரதிநிதி ஆள் உ(

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 139
ன் நம்ம பிரதிநிதியப் பார்க்கப் 1ண்டுல ஒன்னு கேக்கனும்.
க்கித்தான் வேலை இல்லாம ரண்டுல ஒன்னு கேட்டுட்டு சரி
வேண்டியதுதான்.”
2.முத்து கேட்டான்.
ான்னான் ராமு.
நாரய இல்லாம ஆக்கிரதுதான்
அப்போது சொன்னார். என்ன
க்க என்னால முடிஞ்சதைச்
ன் உறுதியில் ராமுவுக்குப் புது
தொரக்கி ஒரு பாடம் படிச்சி
"Lo GL (TL i G) og FI såI GTI (f. த்து விட்டு வந்ததாகச் சொன் ல்லை. இருவரையும் குடிக்க டிந்ததும் சங்கத்தை நோக்கி
யாலயத்தின் உள்ளே இருவரும்ட ல் பேசிக் கொண்டிருந்தார், நவத்தில் அகஸ்தியர், ஆனால்

Page 149
140 மாத்தளை சோமு
காரியமாற்றுவதில் சூரன். அ வெளுத்து வாங்கும்.
ராமு ஒரு ஏக்க உணர்ே டெலிபோன் பேச்சுத் தொடர்
"ஐயாம் கிரு ணன் ஸ்ட் மிஸ்டர் ராமசாமி. பைன். லேபர் கொன்பரன்ஸ்.”
பிரதிநிதி இங்கிலீஸில் டிருந்ததைக் கேட்ட ராமுவுக் வந்தது. அதை அடக்கிக் கொ புழுக்களாய் ஊர்ந்தன.
ஐந்தாம் வகுப்புவரைத் எட்டாம் வகுப்பு வரை ட அதற்கு மேல் படிக்கத் துடித்த படிக்க முடியவில்லை. படி விடவில்லை. நீ படிச்சி கிழிச் போற? பெரிய படிப்பு கெடைக்காம சோத்துக்கே ல படிச்சி கிழிக்கப் போறியா
வேலைக்கு போ.’ என்று சொ
தோட்டத்து ஸ்கூல் மா6 சொன்னார். யாழ்ப்பாணத் இந்தத் தோட்டத்தில் மாஸ்ட உண்மையிலேயே தோட்ட விஷயத்தில் அக்கறை கொண்ட
"என்ன ராமு! நீ படிக்கட் பண்ணிட்டியோ? அநியாய

வர் வாயும் கையும் இங்கிலீஸ்’
வாடு அவரையே பார்த்தான். ந்தது.
க்கிங் இயர். குட்மார்னிங். பைன். ஹலோ எபவுட் அவர்
வெளுத்து வாங்கிக் கொண் 色 அழுகை முட்டிக் கொண்டு ண்டான். மனதில் நினைவுகள்
நீ தோட்டத்து ஸ்கூலிலும் வுண் ஸ்கூலிலும் படித்தவன். வன். ஆனால் அவனால் மேலே ப்பதற்கு அவனுடைய அப்பா சி தொரை வேலைக்கா போக படிச்சவன் எல்லாம் வேல ாட்டரி அடிக்கிரானுக! நீ தான் க்கும்? போ! பேர் பதிஞ்சு ნს 65) 65)|'_L rriff.
ஸ்டர் கூட அவனைப் படிக்கச் பின் குக்கிராமத்தில் பிறந்து ர் வேலைக்காக வந்திருப்பவர். த்துப் பிள்ளைகள் கல்வி 6) Jf.
போறதில்லையெண்டு முடிவு ா வாழ்க்கையை கெடுத்து

Page 150
9
விடாதே படிப்பு இருந்தால் என்னைப் பார். பனை மரத் கிராமம். படிச்சதினால இங்க சொல்ரன். படிப்பை விடாத இந்த ஸ்கூலுக்கு மாஸ்டரா வர
ஆனால் அவனால் படிட் தோட்டத்தில் வேலைக்குத்தா6
கண்களை எவருக்கும் ெ ராமு, பிரதிநிதி இன்னமும் பக்கத்து அறையில் டைப் கிளார்க்கின் மேஜையருகே பே
"யாரு ராமுவா. வாங்க சொன்னிங்க. ஏன் வரல்ல?” அடித்தார்.
“G).gif|Tigr, LÉS) GD GOTT LDL " GBL TT j
ராமு பிரதிநிதியிடம் வந் பேசி முடித்து விட்டு, ஏதே அவனைப் பார்த்ததும் உட்கா நிறுத்திப் பேசினார்.
"லெட்டரைப் போன ெ தொரய வேல நிப்பாட்டுன 6 சொல்லி எழுதியிருக்கேன்! சரி
'ம்' என்றான் ராமு.

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 141
எந்த ஊரிலும் பிழைக்கலாம். தைத் தவிர ஒண்டும் இல்லாத வந்து இருக்கிரன். நல்லதுக்கு 1 படி. நல்லா படிச்சா நீயே aor Glp!”
பைத் தொடர முடியவில்லை. ன் போக முடிந்தது.
தெரியாமல் கசக்கிக் கொண்ட பேசிக் கொண்டிருப்பதால் அடித்துக் கொண்டிருக்கும் IT GØTET GöIT.
க! போன கெழம வர்ரேன்னு என்றவாறே கிளார்க் டைப்
சி அதான் வரல்ல'
தான். பிரதிநிதி டெலிபோனில் ா எழுதிக் கொண்டிருந்தார். ரச் சொல்லிவிட்டு எழுதுவதை
ழமை நானே டைப் செய்தேன். ால்லாத்துக்கும் வேல குடுக்கச்
LIT?

Page 151
142 மாத்தளை சோமு.
பிரதிநிதி அந்தக் கடிதத் பிரித்துச் சில வரிகளை வாசித் தான் டைப் செய்யப்பட்டிருந் அவனுக்கு வாசித்தபோது, வ நன்றாகவே புரிந்தது. கடுை யிருக்கிறார்.
"இந்த லெட்டருக்குப் அப்புறம் பார்ப்போம். ( செய்யிறேன். ஒப்பம் மட்டும் (
ராமு அந்தக் கடிதத்தில்
வெளியே வந்த இருவ பித்தனர். முத்து கேட்டான்.
"இந்த லெட்டர்ல ஒ நெனைக்கிறியா?”
ராமு சொன்னான்.
"லெட்டர் அனுப்ப வே வேல தரலேன்னா அடுத்த ( தான்.”
என்ன வேலை? என்று ராமு மெளனமாக இருந்த L16hij675)6) J.L. GUITJ, GUITLb.
நடப்பதற்குச் சில்லரை தேவை

அத்தியாயம் - 16
தின் பிரதியைத் தேடியெடுத்துப் துக் காட்டினார். ஆங்கிலத்தில் தது. மொழி புரியாவிட்டாலும் ார்த்தைகளின் தொனி அழுத்தம் மையாகத்தான் கடிதம் எழுதி
பதில் வரலேன்னா மற்றதை லெட்டரை நானே ரிசிஸ்டர் போடுங்க”
கையெழுத்திட்டான்.
ரும் வேகமாக நடக்க ஆரம்
னக்கு வேல கெடைக்கும்னு
ண்டியது நம்ம வேல! தொரை வலய தொடங்க வேண்டியது
முத்து ஏனோ கேட்கவில்லை. ன். இருவரும் நடந்தார்கள். சில்லறை வேண்டும். ஆனால் tuf) GÜNGO) GUGULJ...!

Page 152
வெய்யில் தலைக்குமே போல் அடித்தது. இருவரும் தோட்டத்திற்கு உள்ளே சிற குறுக்குப் பாதையில் இறங்கின துரையின் பங்களா அருே இறங்கும்..
துரையின் பங்களாக் தோட்டத்தில் வேலை செய்! ராமு. ஏன் இவர்கள் இங்கே நீ மனதில் சுமந்து கொண்டு கூட்டத்தை நோக்கி நடந்தார்.
"'ராமுவா... வாப்பா? வர்ரியா?''
"ஒன்னயத் தேடி லயத், வந்திட்ட நல்லதா போச்சி. நீ தோட்டத்துப் பைப்ல தண்ன எத்தனையோ தரம் சொல்லிய இல்ல. நம்ம ஆளுக தண்ணி இ மேட்டு லயத்துக்காரங்க தண் வாராங்க... மேட்டு லயம் எங் இருக்கு? ரெண்டும் ரெண்டு மூ
ராமு மெளனமாக அதே கொப்பளிக்க எல்லோரையும் தைந்து பேருக்கு மேல் அந் முன்னரென்றால் துரையிடம் துணிந்து வரமாட்டார்கள். ஒரு விழிப்புணர்ச்சியும் து இருக்கிறது.

பவள் வாழத்தான் போகிறாள் 143
ல் நெருப்பைக் கொட்டியது D சந்திக் கடையருகே வந்து, மிது தூரம் போய்விட்டு ஒரு ார்கள். அந்தக் குறுக்குப் பாதை கதான் கரத்தை ரோட்டில்
'கேட்'டருகே கூட்டமாக பவர்கள் நிற்பதைப் பார்த்தான் பிற்கிறார்கள்? என்ற கேள்வியை கரத்தை ரோட்டில் இறங்கிக் கள்.. அவர்கள் இருவரும்.
இப்பதான் டவுன்லயிருந்து
துக்கு போனோம்... சரி.. நீயே வந்தாத்தான் இது சரியா வரும்... னியே வருதில்ல.. இதைப் பத்தி பாச்சி... ஒன்னும் கேக்கிரமாதிரி மல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுதுக. ணியெடுக்கப் பணிய லயத்துக்கு "க இருக்கு? பணிய லயம் எங்க மலையில இருக்கு.''
5 நேரத்தில் உள் மனதில் கோபம் ம் பார்த்தான். முப்பது முப்பத் ங்கே வந்திருந்தார்கள். இதற்கு ம் எதையும் கேட்க ஐந்து பேர்
இப்போதோ இவர்களிடம் ணிவும் ஆர்வமும் வந்துதான்

Page 153
144
மாத்தளை சோமு
ராமு கேட்டான்... "தோப்
"தலைவரா அவரு வர சப்போட் பண்றாரு... அ. வரலேன்னா அதெல்லாம் வ தொட்டதுக்கெல்லாம் தொர சொல்ராரு.... எம்புட்டோ ( கேக்கல்ல.. அதுக்குப் பொற தலைவரை நம்பி பிரயோக மாட்டாரு..."
"அட தலைவர் இதுக்ெ கூப்புட்டா ஓடி வருவாரு... 3 வுட முக்கியம்...'' என்று ஒருத், இளைய குரலாக இருந்தது. ரா
"உஸ்! சத்தம் போ! காட்டினான்.
"என்னங்க நீங்க.. ஒங் வைக்கலாம்னு இருக்கோம்! போட்டுப் பேசக் கூடாதுன்னு
ராமு சிரித்தான். அந்தச் அவர்கள் எல்லோரையும் . மில்லாமச் சத்தம் போடுற அதனாலதான் சொன்னேன்.. சரி அதை விடுங்க... துரை வந்ே மரியாதையா கேப்போம். மத்ததை யோசிப்போம்.
அத்தனை பேருக்கும் அ சொன்னதில் இருந்த நியாயத்

படத்து தலைவர் ஏன் வரல்ல'
மாட்டாரு. அவரு தொரக்கி வருகிட்ட தண்ணி ரும் அவசரப்பட வேணாம். க்கிட்ட போகக் கூடாதுன்னு எடுத்துச் சொல்லியும் அவரு குதான் நாங்களே வந்தோம். Fனம் இல்லே. அவரு வர
கல்லாம் வருவாரா? தொர புவருக்கு தொரைதான் எங்கள தன் சத்தம் போட்டான். குரல் மு குரல் வந்த பக்கம் பார்த்து,
டாதீங்க.” என்று சாடை
களத்தான் எங்க தலைவரா நீங்க என்னன்னா சத்தம் சொல்றீங்க.”
சிரிப்பில் இருந்த ஒரு கவர்ச்சி கவர்ந்து இழுத்தது. அர்த்த துல பிரயோசனமே இல்ல. சத்தம் போட வேணாம்னு. தான்ன கேப்போம். அமைதியா கேக்கிரதைத் தரலேன்னா
வன் பேச்சுப் பிடித்தது. அவன் தைப் புரிந்து கொண்டார்கள்.

Page 154
அவன் சொன்னது நியாயம்த என்று கத்துவதில் என்ன கிடை
"தொர வர்ராறு.. சத்தம் கேப்போம்...''
துரை வந்தார்.. அவரோ காவல்காரன் என்று ஒரு பட் கண்களில் கோபம் மிதந்தது. கணக்கப்பிள்ளை வாயைத் திற
“இன்னும் நீங்க பேவ செய்யுறீங்க?"
"சத்தியாக் கெரகம் ( அய்யா.. பைப் போட சொல் கினான் ராமு.
துரைக்குக் கோபம் சிவ வேலையை விட்டு விரட்டியு கிறானே..! ஆள் திரட்டி வந்து வ
"முதலாளி சொன்னாத் என்னால இப்ப ஒன்னும் செய்ய கேக்கிறோம்... ரிப்ளை வந்ததும் பொறுங்க...''
கிளார்க்கர் சொன்னார். கணக்கில் சொன்ன பதில்.
“பொறுத்தது போதாதா.
ராமு சொன்னான் நிதா சண்டை போட வரல்ல... நி. பைப்ல தண்ணி வரல்ல.. ஆளுக

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 145
நானே. சும்மா 'வாள் -வாள்'
க்கப் போகிறது.
ம் போடாதீங்க. என்னான்னு
டு கணக்கப்பிள்ளை - கிளார்க் ட்டாளமே வந்தது. துரையின் அவர் பேசுவதற்கு முன்னமே ந்தார்.
லியா? சத்தியாக் கெரகமா
செய்யல்ல கணக்கப்பிள்ளை ரோம்..” சூடாகவே தொடங்
பப்பாய் முகத்தில் படர்ந்தது. ம் அடங்க மாட்டேன் என் பிட்டானே! இவனை.. இவனை. தான் பைப் போட முடியும்... ப முடியாது. லெட்டர் போட்டு ம் சொல்ரேன். அது வரைக்கும்
இது பழைய பல்லவி... மாதக்
.?” கூட்டத்தில் ஒரு குரல்.
னமாக... ''நாங்க ஒங்களோட யா யத்தைச் சொல்லுரோம். ரொம்ப கஷ்டப்படுராங்க.''

Page 155
146 மாத்தளை சோமு
"அதுக்கு நான் என்ன சொன்னா நாளைக்கே ை ஒன்னும் கேக்காதீங்க. இதை வந்தீங்க?.’துரை கோபத்துட
ராமு அதற்கு ஆத்திரத்து போது லொறி வரும் சத்தம் பங்களா கேட்ருகே வந்து பேசவில்லை. துரையைப்
கறுத்தது. எல்லோரும் அந் லொறியில் பைப்புகளும் வித நீட்டிக் கொண்டிருந்தன. கூட் சலசலப்பு பின்னர் சத்தமாக ெ
'நமக்கு பைப் போட வேணும். இப்ப லொறியில் வ லெட்டர் தேவையில்லையா. கெணத்தில இருந்து தண்ண στουουπιοι μήμμα Π Ρ
ராமு ரகசியத்தை உடை
'நமக்குச் சம்பளம் கெ ஆயிரம் சட்டமும் கேள்வியு ஒடனே செஞ்சுக்குவாங்க. ஒ6 ராமுதான் சொன்னான்.
கணக்கப்பிள்ளை கெஞ்
"சொன்னா கேளுங்கப் றிங்க? பேசாம சொன்னதைக்
"தொரைக்குப் பந்தம் பு

செய்ய முடியும்? முதலாளி T"| GBLITLGDITLb. GT 60Tj6)L'LL கேக்கத்தானா இங்க கூட்டமா
öT (34, L'L III.
டன் பதில் சொல்ல வாயெடுத்த கேட்டது. லொறி துரையின் நின்றது. ராமு இப்போது பார்த்தான். அவரின் முகம் த லொறியையே பார்த்தார்கள். விதமான கம்பிகளும் வெளியே படத்தில் சலசலப்பு ஏற்பட்டது. வடித்தது.
த்தான் மொதலாளி லெட்டர் ந்திருக்கிறது யாருக்கு?. இதுக்கு 2 தொரைக்கு மட்டும் ஸ்டோர் வி எடுக்கத்தான் இந்த பைப்
த்து வைத்தான்.
ாடுக்கவும், வேல கொடுக்கவும் ம். இவங்களுக்கு தேவைன்னா ன்னும் தேவையில்ல. அதையும்
F60TTf.
பா. சும்மா ஏன் சத்தம் போடு
கேட்டுட்டுப் போங்க."
டிக்கிறான் கணக்கன்.”

Page 156
[اللہ
கூட்டத்தில் ஒரு குரல் ஒ இன்னும் கூட்டத்தில் ஒரு குரல்
"பந்தம் புடிச்சாத்தானே :
கணக்கப்பிள்ளையின் மு துரையின் முன்னால் தன்னை விட்டார்களே. என்ற கோ பேரையும் பார்த்து ஞாபகப்படு மனைவிகளை அவருக்கு நன் தானே அவர்கள் கொழுந்து நி போது ஐந்து ராத்தல் ஆறு
வரிசையைக் காட்டினால் போ.
“வீ வில் கோ - கம், கம்” 6 LS)GöTGG01 g5 300 g, g, L'IL ?6r60)GIT - 6,6) போனார்கள். அவர்கள் பி GBLITT GÖTT GöT.
"நாங்க இம்புட்டு தூரப் ஒழுங்கா பதில் சொல்லா இருக்கட்டும் - இருக்கட்டும் இப்புடியே இருக்கப் போறா நாளக்கி இவங்க நல்ல பாடம் 6 தான் போராங்க. நாங்களு போரோம். வாங்க. போவோப்
அவர்கள் அத்தனை பே ஒருவரோடு ஒருவர் பேசிக் சத்தம் போட்டும் நடந்தபே கரத்தை ரோட்டில் ராமுவின் ஓடிவருவது தெரிந்தது.

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 147
லித்தது. அதைத் தொடர்ந்து
ஒரு கணக்குச் சேரும்'
கம் செத்துப் போய் விட்டது. இப்படி அவமானப் படுத்தி ாபம் அவருக்கு. அத்தனை இத்தி கொண்டார். அவர்களின் ாறாகத் தெரியும். அவரிடம் 1றுக்க வருவார்கள். நிறுக்கும் று ராத்தலை விழுங்கக் கை தும்.
என்றபடி துரை போக அவரின் Tார்க் - காவல்காரன் ஆகியோர் ன்னே லொறி டிரைவரும்
ம் வந்து ஞாயம் கேட்டதுக்கு ம, பேசாம போறாங்களே | எத்தன நாளைக்கி இவங்க ாங்க? என்னைக்காவது ஒரு ாங்களுக்கிட்டயிருந்து படிக்கத் ரும் படிச்சிக் குடுக்கத்தான் b.
ரும் லயத்திற்குப் போவதற்காக கொண்டும் முணுமுணுத்தும் ாது எதிர்ப்புறத்தில் இருந்து லயத்தில் இருக்கும் கந்தையா

Page 157
148 மாத்தளை சோமு.
எல்லோரின் மனதிலும் ஏன் அவன் இப்படிப் பரப கந்தையா அவர்கள் அருகே வ இளைத்தது. சில நிமிடங்கள் ராமுவின் மனசு "திக்கென்று வேகத்தைப் பார்த்தால் பயம ஒடி வந்தான்? அவன் முகம் சர்
"ஏன் இம்புட்டு வேகமா !
"அண்ணே ராமு வூட்( மில்ல. ரத்தம் ரத்தமா கக்கி னாங்க. கையோட கூட்டிகிட்டு
ராமுவுக்குக் கையும் ஒட அவனுடைய கண்கள் கலங்கிக்
முத்து ராமுவின் தோன் சொன்னான். சரி ராமு. எதுச் GLUTT GG) JITLD.
ராமு எல்லோரையும் அவனுடைய பார்வைக்குப்
எல்லோரும் நாங்களும் வர்ே
எல்லோரும் நடந்தார்க பிறகு மெதுவாக ஒடினான் றாற்போல் நடந்தும் ஒடியும் ே
ராமு காம்பராவில் கா வென்று ஒப்பாரி வைத்துக் குெ பார்த்தான். அப்பாவின் தை கொண்டிருந்தது.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ஒரு கேள்வி தொக்கி நின்றது. ரப்புடன் ஒடி வருகின்றான்? ந்து நின்றான். அவனுக்கு மூச்சு அவனால் பேச முடியவில்லை. | அடித்தது. இவன் ஒடிவந்த ாக இருக்கிறதே, ஏன் வேகமாக
ஓடிவந்த?. முத்து கேட்டான்.
டு அப்பாவுக்கு மிச்சம் சொக ராறு. அம்மா ஒங்கள தேடி
வரச் சொன்னாங்க.'
வில்லை காலும் ஒடவில்லை. கொண்டு வந்தன.
ளைத் தொட்டவாறு ஆறுதல் கும் ரோசன பண்ணாத. வா.
அர்த்தத்துடன் பார்த்தான். பதில் சொல்வது போல் ாம். என்றார்கள்.
ஸ். ராமு வேகமாக நடந்தான். ா மற்றவர்களும் அதற்கேற்
III 601 || || 9,61.
ல் வைத்தான் மீனாட்சி ஒ. ாண்டிந்தாள் உள்ளே போய்ப் }லப் பக்கம் விளக்கு எரிந்து

Page 158
லயம் லயமாக மூன்று ம சொல்லியிருந்தும், பிணத்திற் சம்பிரதாயங்களில் ஒரு நூல் செய்து பிணத்தைத் தூக்கியே பிணத்தைத் தூக்கி வெளியே விட்டது. மீனாட்சியும், பக் ராமுவின் அத்தையும், பிணத் தூக்குவதை தடுத்தும் அழு அவர்களோடு சேர்ந்து சத்தம் ( ஆண்களில் ராமுதான் விம்மி கண்கலங்கியும் மனமுருக்கிய க
முத்துவும் சந்திக்கடை வேலை செய்தார்கள். அவர்க பெட்டியைக் காம்பராவை விட அப்போது ராமுவைச் சம விட்டது. ஒ. அவனுக்கு எங்கி மூன்று பேர் பிடித்தும் மு பிணத்தைக் காம்பராவை விட் தடுக்கப் பாய்ந்தான். சந்திக்கை சமாதானப்படுத்தி அப்படியே
"aTaöI 30T if it up நீயே இப் காரியங்களைச் செய்ய முடியும்
ராமு 'ஒ'வென்று அழுத6 வரை வந்தாள். அதற்கு பே

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 149
அத்தியாயம் - 17
ணிக்குப் பிணம் தூக்குவதாகச் குச் செய்ய வேண்டிய சடங்கு விடாமல் எல்லாவற்றையும் போது மணி நாலாகிவிட்டது. எடுப்பது பெரும் பாடாகி கத்துக் காம்பராக் கிழவியும், தின் மீது விழுந்து விழுந்தும் தார்கள் மற்றப் பெண்கள் போட்டு ஒப்பாரி வைத்தார்கள். விம்மி அழுதான். மற்றவர்கள் வலையிலும் இருந்தார்கள்.
முதலாளியுந்தான் ஒடியாடி ளின் முயற்சியால்தான் பினப் ட்டு வெளியே எடுக்க முடிந்தது. ாளிப்பதே பெரும் பாடாகி ருந்துதான் அசுரபலம் வந்ததோ டியாமல் திமிறிக் கொண்டு டு வெளியே போக முடியாமல் ட முதலாளி அவனைத் தடுத்து கண்டித்தார்.
படிச் செஞ்சா எப்படி மத்த ? தயவு செஞ்சு பேசாம இரு.”
வாறு நடந்தான் மீனாட்சி வீதி மல் அவள் பெண் அதிலும்

Page 159
150 மாத்தளை சோமு
செத்தவரின் மனைவி வீதி வ வின் சித்தப்பா முறைவரும் உடைத்தாள். அவள் அதை துணியைப் போர்த்தி உ6 போனார்கள் ஐந்தாறு பெண்க
இறுதி ஊர்வலம் ஆ முன்னால் வீரனும் சுப்பனு வெளுத்து வாங்கிக் கொண்டு விட்டு சங்கு ஊதிக் கொண்டிரு டின்னில் இருந்த பொரியை வீ
சந்திக்கடை முதலால் ஏழெட்டுப் பேர்களும் பெ போனார்கள். ராமு அவர்கள் கலங்கிய கண்ணோடு சோகே அவன் பின்னால் ஏகப்பட் தொழிலாளியின் சாவுக்கு இப் முதல் தடவை. அந்தத் தோட் பழைய தலைவரும் அவரது ே வந்திருந்தார்கள்.
தோட்டத்துத் துரை கா போனார். அவரோடு கணக் மாஸ்டர் ஆகியோரும் தை பிள்ளை வந்தபோது மு. தேவைன்னா தொர செய்யிே சொல்லுங்க! என்று அவன் ச விடம் கேட்டுச் சொல்வதாக முதலாளி வந்ததும், இதைப்பற்

ரை தானே அவள் உறவு? ராமு
ஒருத்தரின் மகள் நீர்க்குடம் செய்ததும் ஒரு வெள்ளைத் ள்ளே இழுத்துக் கொண்டு
1,61.
ரம்பமாகியது. ஊர்வலத்திற்கு ம் தம்மை மறந்து தப்பை போனார்கள். காத்தான் விட்டு நந்தான். சங்கு ஊதாத நேரத்தில் GF GOTT GöIT.
ரியும் முத்துவும் இன்னும் ட்டியைத் தூக்கிக் கொண்டு ா பின்னால் தலை குனிந்தவாறு மே உருவாக நடந்து போனான். ட கூட்டம். ஒரு தோட்டத் படிக் கூட்டம் வந்தது. இதுவே டத்தில் உள்ள அத்தனை பேரும்
கோஸ்டியைச் சேர்ந்தவர்களும்
லையில் தலை காட்டி விட்டுப் கப்பிள்ளை, கிளார்க்கர், ஸ்கூல் ல காட்டினார்கள். கணக்கப் த்துவைக் கூப்பிட்டு ஒதவி ரனு சொன்னாரு தேவைன்னா ாதில் போட்டார். முத்து ராமு ச் சொன்னான். சந்திக் கடை
றிச் சொன்னபோது அவர்,

Page 160
-9
'இதெல்லாம் தந்திரம் ர போடலாம்னு பார்க்கிராங்க.
என்றார் கோபத்துடன்
ராமுவின் அப்பா சாவுச் 500 ரூபாவுடன் இங்கே லயத் இங்கேயே இருந்து ஆக விேை இன்னும் கடைப் பக்கம் கால் கணக்கப்பிள்ளை துரை சார் காலையில்தான் கேட்கிறார். கடை முதலாளி செய்து விட்ட
ராமு இரவெல்லாம் சே தான் கையெடுத்துக் கும்பிட்ட செய்ய முடிந்தது. சந்திக்கடை களைக் கவனித்தார். பெண்கள் காம்பராக் கிழவியும் இன்னு செய்தார்கள் இரவு தங்கி கொடுத்தார்கள். அடுப்படி ே பெடுத்துக் கொண்டாள். ரா அருகிலேயே இருந்தாள். விடி உள்ளேயும் வெளியேயும் நி முத்துவிடமும் சந்திக்கடை வாங்கிய பெட்ரோல்மெக்ஸ் கொண்டிருந்தது.
மயானக் கரைக்குப் போ ஆள் உயரத்தடிகள் நட்டு அ! தோரணம் தொங்க விட்டிரு விழாக் கமிட்டியைச் சேர்ந் யாரும் இப்படிச் செய்வார்

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 151
முவுக்கு ஒதவி செஞ்சு கையில நமக்கு ஒன்னும் தேவையில்ல'
செய்தி காதில் விழுந்ததுமே திற்கு வந்தவர். இரவெல்லாம் னடிய காரியங்களைச் செய்து வைக்காமல் இருக்கும் போது பாக உதவி தேவையா என்று தேவையானதைத்தான் சந்திக் TGr!
ாகத்தில் வராந்தாவில் இருந் டான். அதைத்தான் அவனால் முதலாளி தான் மற்றக் காரியங் பக்கம் பார்வதியும் பக்கத்துக் ம் சிலரும் ஒடியாடி வேலை இருந்தவர்களுக்கு டீ ஊற்றிக் வலையைப் பார்வதி பொறுப் முவின் அத்தை மீனாட்சியின் டயவிடிய அந்தக் காம்பரா வின் றையப் பேர் இருந்தார்கள். முதலாளியிடமும் கைமாற்று
லாம்பு வெளிச்சம் போட்டுக்
கிற பாதையின் இரு பக்கமும் நில் கயிறுகட்டி குருத்தோலை ந்தார்கள். அது கோயில் திரு தவர்களின் கைவரிசையாகும்.
கள் என்று எதிர்பார்க்கவே

Page 161
152 மாத்தளை சோமு
இல்லை. துரையும் கணக்குட் விட்டுக் குசு குசுத்துக் கொண்
G3gGIITL u Lib...
நாளுக்கு நாள் ஆதரவு போல் இருந்தது அந்தத் ே வேலை செய்கிற கூலிக்க
மரியாதையா?
அரை மணித்தியாலத்தி னத்திற்கு வந்து சேர்ந்தது. ட மேட்டில் வைத்தார்கள் செ செய்தார்கள். அப்போதுதான் வந்ததும் செய்த காரியம் வா வாய்க்கரிசி போட்டுவிட்டுப் மயானத்தில் இருந்தார். எல் சொல்லிவிட்டு அவர் புறப்ப நேரத்தில் இருட்டத் தொடங் விட்டுப் பீலியடிக்குக் குளிக்க
பீலியடியில் குளித்து வி முத்துவும் லயத்திற்கு வந்த அவர்களோடு தான் ராமு ராமுவின் அத்தை எல்லோ வந்திருந்தாள் பக்கத்துக் உட்காரச் சொல்லி இலை பே ஒரு பந்தியிலும் பெண்கள் ஒ( முதலில் ஆண்கள் பந்திதான் விட்டுப் பெண்கள் பந்தி நட வர்களைப் பார்த்தான். பிற
பார்த்தான். எங்கேயும் அவ6

பிள்ளையும் அதைப் பார்த்து ாடார்கள். துரைக்கு மனசுக்குள்
கூடி வருவதைக் காட்டுவது தாரணம். ஒரு தோட்டத்தில் ாரன் செத்ததற்கு இத்தனை
6 667 366)LLDuf பிணத்தைப் பெட்டியோடு குழி ய்ய வேண்டிய கடமைகளைச் சங்கப் பிரதிநிதி வந்தார். அவர் ாய்க்கு அரிசி போட்டதுதான். பிணத்தைப் புதைக்கும் வரை லாம் முடிந்ததும் ராமுவிடம் ட்டார். அவர் போன கொஞ்ச கியதால் மற்றவர்களும் சொல்லி
ji, g) (GTLD (S) GOTT I J, GIT.
ட்டுச் சந்திக்கடை முதலாளியும் போது மணி ஏழாகிவிட்டது. வும் குளித்துவிட்டு வந்தான். ாருக்கும் சாப்பாடு கொண்டு காம்பராவில் எல்லோரையும் ாட்டுப் பரிமாறினாள். ஆண்கள் ரு பந்தியிலும் சாப்பிட்டார்கள். நடந்தது. ராமு அதில் சாப்பிட்டு க்கும் போது பந்தியில் இருந்த கு சமையல்கட்டுப் பக்கமாகப்
ன் தேடிய ஜீவன் இல்லை. அது

Page 162
அ
பற்றி யாரிடமும் கேட்கலாெ எப்படிக் கேட்டாலும் அவர் வேறு யாரையும் தேடியிரு ஆனால் அவன் தேடியது பார்வி
பிணத்தைத் தூக்கும் வ போனவள் தான் திரும்ப வர நாளை காலை வரலாம். காை இருக்கிறது. ராமுவைப் போ நினைவு வந்து தேடிப் பார்; அவளால் ஏனோ முன்னரைப் அவள் மீது கோபப்பட முடிய அவள் மீது ஒரு இரக்க உணர்ச்
அவளுக்கு இப்போதுதா புரியத் தொடங்கியிருக்கின்ற6 குழந்தை கூடப் பெறாமல் வித6
மறுநாள் ஒரு கூட்ட வந்திருந்தது. சந்திக்கடை மு அங்கேயே இரவிலிருந்து இரு வந்தாள். ஒரு பத்தரை மணி போனார்கள். பால் தெளித முதலாளி, ராமுவிடம் ஒரு செலவுக்கு வைத்துக் கொள்ள கேட்காமல் அவர் ரூபாவை Ուզուb சொல்லிவிட்டுக் கை இருந்தும் வந்தும் இரண்டு நா
பார்வதியும் தன் போவதற்கு முன்னர் ராமுவி

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 153
மன்றால் யாரிடம் கேட்பது , Gil GT G8TGOT GJET GU GJIT rrj, GBGITIT! தால் உடனே கேட்கலாம்.
தியைத்தானே.
ரை சாவு வீட்டில் இருந்து வே இல்லை பார்வதி. இனி லயில் பால் தெளிக்க வேண்டி ல் மீனாட்சியும் பார்வதியின் த்து மெளனமாக இருந்தாள். போல் நினைத்த மாத்திரத்தில் வில்லை. அவளையறியாமலே
சி உருவாகியது.
ன் ஒரு விதவையின் உணர்வுகள்
எ. அதுவும் இளம் வயதில் ஒர் 06)Ju III 60T616sflsöI 2 SPOT frj g-FOLI.
ம் ராமுவின் காம்பராவுக்கு தலாளி, முத்து இன்னும் சிலர் ந்தார்கள் பார்வதி காலையில் யைப் போல் பால் தெளிக்கப் து முடித்ததும் சந்திக்கடை
நூறு ரூபாவைக் கொடுத்து ச் சொன்னார். ராமு மறுத்தும் க் கொடுத்துவிட்டு எல்லோ டக்குப் போனார். கடையில்
ட்களுக்கு மேலாகிவிட்டதே!
காம்பராவிற்குப் போனாள். டம் சொல்லிவிட்டுப் போக

Page 163
154 மாத்தளை சோமு
முயன்று பார்த்தாள். முடி கண்களால் போறேன் எ6 போனாள். ராமுவோடு பேச களை அடக்கி ஊமையாகப் ே
அப்பா செத்துப் பத்து ந வெளியே நடமாட ஆரம்பி விற்குப் போய்க் கொஞ்ச ே முதலாளியைப் பார்க்கப் பே
அவனைக் கண்டதும் அன்புட
"அட ராமுவா வந்திட் லாம்னு நெனச்சேன். நீயே வந்
ராமு முகத்தில் புன்னன முன்பிருந்த களை இல்லை.
"நம்ம கால் அங்கயும் அம்மா கூட கால்ல சக்கரம் இ காலோட ஒரே எடத்தில் முடியுமா..? வந்துட்டேன். இருக்காங்க.”
"அப்படியா. நாளையில வந்து நில்லு. நமக்கும் ஒரு ே வேலக்கு வேலயும் ஆச்சி. சம்
ராமு யோசித்தான். 6ே விலேயே இருந்தால் சும்மாத இருந்தால் கொட்டா விதான் போதைய நிலையில் துயர நிை போதாக்குறைக்கு அம்மா

யவில்லை. கடைசியில் தன் ாறு சாடை காட்டிவிட்டுப் வேண்டும் என்றிருந்த உணர்வு
பானாள். அவள்,
ாட்களுக்குப் பின்னர்தான் ராமு த்தான். முத்து வின் காம்பரா நரம் பேசிவிட்டுச் சந்திக்கடை ானான். சந்திக்கடை முதலாளி ன் வரவேற்றார்.
டியா? நான் ஒன்னய பார்க்க
திட்டியே.”
க மலர்ந்தது. ஆனால் அதில்
இங்கயும் ஒடுன காலு. எங்க ருக்குன்னு சொல்வாங்க. இந்த
காம்பராவுக்குள்ள இருக்க அம்மாவும் வேலக்குப் போக
இருந்து சும்மா இருந்தா இங்க பச்சுத் தொனையாப் போச்சி.
பளமும் கெடைக்கும் சரியா?.”
பலையும் இல்லை. காம்பரா ான் இருக்க வேண்டும். சும்மா
வரும். இல்லாவிட்டால் இப் னவுகள் இதயத்தை உறுக்கும். காம்பராவிலேயே இருந்தால்

Page 164
துயரம்தான்... அப்பாவை நி அவள். அப்போதெல்லாம் அ வேண்டியதுதான்.. இத்தனை நாடகம் தான் நடந்தது...
அம்மா அவரை நினை; வாள். பிறகு சத்தம் போட்டு கயிற்றில் இருந்து துணியை ம ஒரு வேட்டியைப் பார்த்துவிட்
"ராமு! இது யாரு வேப் வுட்டு... இதில எத்தனை கிழி. கிட்டு இருந்தாங்க, நான் வே கன்னு எம்புட்டோ சொல்லிய கிழிஞ்ச சேல நான் கட்டுனது வேணாம்னு சொன்னாங்க... புதூசா சேல வாங்கித் தந்தாங். சொல்லி அழுதாள் அவள். அ
“சரி” யென்றான் ராமு.
“அப்ப இன்னையில இ ளியின் முகத்தில் ஓர் ஒளி ததும்
ராமு மறுத்தான்.. இன்ன நா. அரிசி மாவு வாங்கத்தான் இன்னைக்கி சாமான் வாங்கி வந்தேன். நாளக்கி வர்ரேன்.
சந்திக்கடையில் அரிசி ம விற்குப் போகும் வழியில் நு அதைப் பார்க்கும்போது அ

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 155
னைத்து அடிக்கடி அழுவாள் பனும் அவளோடு சேர்ந்து அழ நாட்களும் இந்தச் சோக
ந்துக் கொண்டு வசனம் பேசு அழுவாள். ஒரு நாள் கொடிக் டித்து வைக்கப் போனபோது
டு,
படி தெரியுதா?. ஒங்க அப்பா சல் பாரு... இதைத்தான் கட்டி புற வேட்டி கட்டுங்க... கட்டுங் பும் கேக்கல்ல... ஆனா ஒரு நா.. பும் இதை ஏன் கட்டுன? கட்ட
ஒடனே டவுணுக்குப் போயி க... இனி அப்புடி யாரு?.." என்று வனும் அழுதான்.
மருந்தா?” சந்திக்கடை முதலா
பியது.
ஒனயில இருந்து கஷ்டம். இப்ப - வந்தேன். நாளைக்கி வர்ரேன். ட்ெடு வர்ரேன்னு சொல்லிட்டு
Tவு வாங்கிக் கொண்டு காம்பரா பலகத்தை எட்டிப் பார்த்தான். "வன் மனதில் ஓர் பெருமிதம்

Page 165
156 மாத்தளை சோமு
ஒடியது. ஒ. இன்று எத்தை பேப்பர், புத்தகம் பார்க்கிறார் வெளியேயும் நல்ல கூட்டம். உ கொண்டிருந்தார்கள். வெளியே படிக்கக் காத்துக் கொண்டிருந்:
ராமு நூலகத்தின் உள் கண்டதும் உள்ளே இருந்தவ போல் புன்னகைத்தார்கள். உள்ள துரைசாமி எழுந்து நின் சொன்னான். பின்னர் அவனே மாட்டப்பட்டிருந்த அறிவித்த அவனுக்குச் சொல்வதுபோல் பலகையில் இங்கே படியுங்கள் எழுதப்பட்டிருந்தது.
வெளியே போய் இருவருட
'டவுன்லயிருந்து புத்தகம்
"ஆமாம். நேத்துக்கூட வந்
"எல்லாரும் சந்தா ஒவ்வெ
"ஆமாம்” என்றான் துரை
"சரி. நா வாறேன்.' ரா நடந்தான்.
காம்பராவில் அவனுக்க
டிருந்தான். அவனைக் கண்டது
"சந்திக்கடையில இருந்து டவுனுக்குப் போயி இப்பதான்

ன ஆர்வத்தோடு நம்மவர்கள் கள். நூலகத்தின் உள்ளேயும் ள்ளே நிறையப் பேர் படித்துக் அதை விடப் பெரிய கூட்டம்
3து.
ளே போனான். அவனைக் ர்கள் மரியாதை காட்டுவது நூலகத்திற்குப் பொறுப்பாக ான். ராமு அவனை உட்காரச் ாடு பேச நினைத்தவன் அங்கே நல் பலகையைப் பார்த்தான். எழுதப்பட்டிருந்தது. அந்தப்
. வெளியே பேசுங்கள்’ என்று
ம் பேசினார்கள்
வருதா?”
திச்சி.”
ாரு ரூபா குடுக்கிராங்காளா?”
g:ր լճ),
மு தன் காம்பராவை நோக்கி
ாக முத்து காத்துக் கொண்
ம் அவன்,
இப்பதான் வாரியா? நானும் வந்தேன். நீ அங்க இருந்தது

Page 166
[[نئی
எனக்கு தெரியாம போச்சி. ெ சேர்ந்தே வந்திருக்கலாமே. எ
KK
ஆமா. டவுனுக்குப் சொன்னார்?. ஆவலுடன் கே.
"அவரு என்ன சொல்வா சொன்னார். இன்னும் பதில் வி இன்னொரு தபால் போடுே அதுக்காவது பதில் வருமா? அப்போது தான் ஞாபகம் வந்த
"ஒனக்கு ஒரு சேதி தெரிய மாஸ்டர் ஸ்கூல் நடத்துரதே வேல செய்யிராராம் நம்ம பு
என்றான்.
மறுநாள் சந்திக்கடைக்கு டரைப் பற்றிச் சொன்னான்
டுரான்னார்.
'நீங்க எல்லாரும் மாஸ்ட சொல்லிகிட்டிருக்கிறதைவிட எல்லோரும் சேர்ந்து மாதிரி தொழில் செய்ய வ தானே.”
சந்திக்கடை முதலாளி ஏற்றுக் கொண்டான். ஆனா பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் வந்தது போல் சந்திக்கடை கொண்டு காம்பரா விற்குப் (

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 157
தரிஞ்சிருந்தா ரெண்டு பேரும் ன்றான்.
போனியே. பிரதிநிதி என்ன ட்டான் ராமு
ர்? முந்தி சொன்னதைத்தான் ரலியாம். துரை கிட்டருந்து. ரன்னு சொன்னாரு. ஷ9ம். நான் நம்பல்ல. என்ற முத்து
an நம்ம தோட்டத்து ஸ்கூல் இல்லியாம். இப்ப ஒப்பீசில
ள்ள குட்டிக எங்க படிக்கும்?.”
தப் போன ராமு ஸ்கூல் மாஸ்
1. அதற்கு அவர் யோசனை
உரைப் பத்தி அங்கயும் இங்கயும் அவருக்கிட்டயே இதைப் பத்தி னா நல்லது அவரும் ஒங்கள
ந்தவருதானே ஒங்க வர்க்கம்
சொன்ன யோசனையை ராமு ல் அதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தைப்
ஒரு நாள் அந்தச் சந்தர்ப்பம் டயில் வேலையை முடித்துக் போனபோது வழியில் இருந்த

Page 167
158
மாத்தளை சோமு
ஸ்கூல் மாஸ்டரின் வீட்டில் நு. கண்டதும் திடுக்கிட்டுப் போ
மாஸ்டர் மனம் லேசாக ராமு அவன் நல்லவன் என் நிம்மதி அடைந்தார் அவர்.
"ஓ! ராமுவா?.. இந்த நேர வந்திருப்பேன்...''
ராமு வந்த விஷயத்திற்கே
"மாஸ்டர்! நான் கே எல்லாரும் சொன்னதைத்தா ஸ்கூல்ல படிச்சி குடுக்கிறதில் றீங்களாம். நம்ப புள்ளைகளை
அவன் பேசி முடிப்பதற்கு விட்டார்...
"ராமு! நீ ஒருநாள் இங். சேன். வந்துட்ட.. மத்தவங். ஓப்பீசில போயி வேல செ சொல்றாரு.. இதை மீறினா சொல்லியிருக்காரு... நான் 6 காரன்... இந்த வேல இல்லே வேண்டியதுதான்... நான் 6 தெரியுது... ஆனா இந்தத் துரை
ராமுவின் நெஞ்சிற்குள் துரையை இல்லாமப் பண்ணி
"இது சம்பந்தமா துரை குட்டிக்காரன்.. நான் என்ன .ெ

ழைந்தான். மாஸ்டர் அவனைக் ΤΙΤΙή.
நடுங்கினாலும் வந்திருப்பது ற எண்ணங்களை ஒடவிட்டு
த்தில். சொல்லியிருந்தா நானே
வந்தான்.
க்கிறேன்னு கோவிக்காதீங்க. ன் சொல்லப் போறேன். நீங்க லியாம். ஒப்பிசில வேல செய்யி ஏன் இப்படி?”
தள் மாஸ்டர் பேசத் தொடங்கி
க வருவேன்னு நான் நெனைச் க நெனைக்கிற மாதிரி நானே ப்யல்ல. துரைதான் செய்யச்
எனக்கு வேல இல்லேன்னு என்ன செய்ய? புள்ள குட்டிக் ன்னா பட்டினி கெடந்து சாக 'சய்யிரது தப்புன்னு எனக்கு
ஒரு நினைவு ஒடியது. இந்தத் னாத்தான் நியாயம் வரும்!
யோட பேசுங்க. நான் பிள்ளை சய்ய? எது எப்படியோ அடுத்த

Page 168
அ
கிழமையில் இருந்து சனிக்கிழ ஸ்கூல் வைச்சி படிச்சி குடுக்கிே
ராமு அவரின் பிரச்சை யைப் பகைத்தால் வேலை போ பொறுத்த வரையில் துரையின் ராமு அவரிடம் துரை செய் சொல்லி துரைக்கெதிராக ஒ( லாளர்களுக்கு உதவ வேண்
காம்பராவிற்குப் புறப்பட்டான்
மறுநாள் நடந்ததைச் சொன்னான். அவர் புன்னகைத்
"நான் நெனைச்ச மாதி குறை சொல்லிப் பலன் இல்ல காரணம். அவனை அடக்கி போகும். நாள் கடத்தாம அ என்னால முடிஞ்சதை நான் ெ
அவரை ராமு நம்பிக் பார்த்தான்.
சந்திக்கடையில் வேை மாதியன்று வேலைக்கு வராம மறுநாள் கடைக்கு வந்துவிட் வேலை செய்யத் தொடங்கினர்
ஒருநாள் காலையில் இ வேண்டும் என்ற நினைவு ெ ராமுவுக்கு.

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 1.59
மையும் ஞாயிற்றுக்கிழமையும்
றன்.”
னகளை உணர்ந்தான். துரை ாய்விடும். அந்த தோட்டத்தைப் பேச்சுக்கு மறுபேச்சு இல்லை. த அநியாயங்களை எடுத்துச் ருநாள் குமுறப்போகிற தொழி டும் என்று கூறிவிட்டுத் தன்
T.
சந்திக்கடை முதலாளியிடம்
த்துக் கொண்டே,
ரியே நடந்திருச்சி. மாஸ்டரை ஸ். எல்லாத்துக்கும் துரைதான் ) 6O)G)Jj gr TT 6T 6Ü)Gu)T Lb gr ff) uLJITL"/ புதுக்கு வேண்டியத செய்யுங்க.
. Fய்வேன். என்றார்.
கையுடன் நன்றி உணர்வுடன்
ல செய்து வந்த ராமு கரு ல் காரியங்களை முடித்து விட்டு ட்டான். வந்ததுமே கடையில்
TT.
ருந்தே பார்வதியைப் பார்க்க நஞ்சில் ஒடிக்கொண்டிருந்தது

Page 169
160 மாத்தளை சோமு.
வெளியே மழை பெய்தது போயிருக்கிற தேயிலைச் செடி கொழுந்துத் தேயிலை இலை,
வேலை கிடைக்கும்.
கடையில் முதலாளி, ரா யாரும் இல்லை. கடைக்குப் மழையினால் தடை வார வி
குடை கொண்டு வரவில்லை எ
அப்போது மழையில் நை ஒரு பதினைந்து வயதிருக்கு வாசலில் நின்றான். அவனு இளைப்பு நின்றதும் அவன் மு ராமுவைப் பார்த்தான்.
'ஒங்கள ஒரு பொம்ப வெளிய மரத்தடியில நிக்கிறாங்
ராமு சந்திக்கடை முத போய்ப் பார்! என்பதைப் ே டினார். ராமுவின் மனதில் ய சுமையாக அழுத்தியது.

து. அந்த மழையினால் காய்ந்து டகள் பசுமை பூசிக் கொள்ளும்,
கள் முளைக்கும். பேர் போட
மு ஆகியோரைத் தவிர வேறு பொருள் வாங்க வந்தவர்கள் லேயே ஒதுங்கி நின்றார்கள்.
ன்ற கவலை அவர்களுக்கு.
னந்து கொண்டே ஒரு சிறுவன் ம் வேகமாக ஒடிவந்து கடை க்கு மூச்சு இளைத்தது. மூச்சு தலாளியைப் பார்த்தான். பிறகு
ள ஆள் வரச் சொல்றாங்க.
JIJ,... GJITriJlJ,...”
லாளியைப் பார்த்தான். அவர் பால் முகத்தால் சாடை காட்
ாராக இருக்கும் என்ற கேள்வி

Page 170
மழையில் நனைந்து கொ பாதையோரத்தில் ஒரு மரத்தி பார்வதி நின்று கொண்டிருந்த சொன்ன பொம்பள ஆளா? ஆனால் அவன் அந்தச் சிரிப் அவள் முகத்தில்தான் வழக்கம் இல்லையே!
ராமுவின் தலையில் வி நனைவதை நினைவுபடுத்தின சொன்னான். இருவரும் கடை
சந்திக்கடை முதலாளி டிருந்தார்.
பார்வதி ராமுவைப் பார் சந்திக்கடை முதலாளி பேப் ராமுவின் அருகே போய் நின்ற
இன்னைக்கி வேலைக்கிடம் வேலக்கித் துண்டுதர மாட்ே துக்கு ஒனக்கும் மலை வேல் கொழுந்தெடுக்கத் தெரியாதா இருக்காம்...
அவள் கண்கள் கலங்கி வி
ராமுவின் முகம் சிவந்தது சந்திக்கடை முதலாளியைப் பார்த்து சொன்னார்,

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 161
அத்தியாயம் 18
ண்டு வெளியே போனான் ராமு. ன்ெ கீழே மழைக்காக ஒதுங்கி நாள். ஒ. இவள்தான் சிறுவன் அவனுக்குச் சிரிப்பு வந்தது. |பை அடக்கிக் கொண்டான். ாக இருக்கும் அந்தப் பொலிவு
ழுந்த மழைத்துளிகள் அவள் அவளைக் கடைக்கு வரச் க்குள் நுழைந்தார்கள்.
பேப்பர் பார்த்துக் கொண்
த்துப் பேசத் தொடங்கினாள்.
பரை மடித்து வைத்துவிட்டு Tff.
ப் போனேன். கணக்கப்புள்ள டனுட்டாரு. ஏன்னு கேட்ட ஸ்க்கும் பொருத்தமில்லியாம்; ம். அதனால Gວນລງ நிப்பாட்டி
LaT.
பல்லைக் கடித்துக் கொண்டு பார்த்தான் அவர் அவனைப்

Page 171
162
மாத்தளை சோமு
'இது துரை வேல. அவ சரியா வரும்'
கண்களைக் கசக்கிவிட்டு
GQTTGT...
"இதைச் சொல்லத்தான் ஒங்களோட தோட்டத்துத் து எனக்குச் செஞ்ச அநியாயம்
சாப்புடுவேன்? வேல இருந்தா அவளுக்கு ராமு ஆறுதல்
'அரிசி மாவு வேணும் அமைதியா இரு கூடிய சிக்கிர
பார்வதி வெளியே புறப்ப அவளைத் தடுத்து நிறுத்தி ெ வதால் குடைகொடுத்து அனுப்
பார்வதி போனதும் முகத்தையே பார்த்தான் ராமு ஆனால். ஆனால். அவன் ம6
குவிந்தன. அவளுக்கு இனி யா
“பார்வதி வந்து அரிசி கொடுங்க. நா. பணம் தா
காரரைப் பார்த்துச் சொன்ன
சந்திக்கடை முதலாளி கடையில் ராமுவைத் தவிர
GJ, L * J, GUIT GILDI
 
 
 
 
 
 
 
 
 

னை ஒழிச்சாத்தான் எல்லாம்
|க் கொண்டு பார்வதி சொன்
மழையில ஒடியாந்தேன். நா. ரைக்கு எதிரா நிக்கிரதுனால தான் இது. இனி எப்புடிச் ந்தானே சம்பளம் வரும்.”
சொன்னான்.
னா நான் வாங்கித் தாறேன்.
ம் ஒரு முடிவு எடுப்போம்.”
ட்டாள். சந்திக்கடை முதலாளி வளியே இன்னும் மழை பெய்
| பினார்.
சந்திக்கடை முதலாளியின் ஏதோ சொல்லத் துடித்தான். னதில் பார்வதியின் நினைவுகள்
உதவி செய்வார்கள்.?
மாவு கேட்டா கடனுக்குக் ரேன். ராமு சந்திக்கடைக்
T6ঠT.
சுற்றும் முற்றும் பார்த்தார். ாரும் இல்லை. நல்ல நேரம்.

Page 172
"நான் கேக்கிரேன்னு கோ வந்த கதையத்தான் கேக்கிரே குடுக்கச் சொல்லி ஒன் கண ஒனக்கும் அவளுக்கு என்ன உற சொல்லுது. நான் இதை நம்பல்
ராமு பதில் சொல்லாம நெஞ்சில் பார்வதியின் முகம் அவளின் முகம் எத்தனை கொண்ட முகம். அவள் என
வேண்டும். அவள் வாழத்தான்
ராமு சந்திக்கடை முதலா தான். அந்தப் புன்னகையின்
சந்திக்கடை முதலாளி பதிலுக்கு
ராமு சந்திக்கடைக்கு ே மீனாட்சி வேலைக்குப் ே
இருந்தாள்.
தன் புருஷன் செத்ததில் இடம் கொடுக்காததால் வேை அவள். சில நேரத்தில் மனம் இடம் கொடுக்கவில்லை. கை குடைச்சல். அத்தோடு விட் காய்ச்சல். இந்த லட்சணத்தில் முடியுமா? தோட்டத்து டாக் கிறாள் அவள். அது போதா கிழவி சொன்ன கை மருந்து கிழவிதான் அவளுக்குத் துணை

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 163
விச்சுக்காதே. காத்து வாக்கில ன்! பார்வதிக்கு அரிசி, மாவு 79.) Guy GBL || ITL Lij (G) gFFT 657 Gof) Gu J. வ? ஊரும் உலகமும் ஏதேதோ
ல. அவளை நீ.”
ல் மெளனமானான். அவன் நீந்திக் கொண்டிருந்தது. ஒ. அழகான தெய்வீகக் களை ன்றும் புன்னகையோடு வாழ
வேண்டும்.
ளியைப் பார்த்துப் புன்னகைத் அர்த்தத்தைப் புரிந்துகொண்ட
குப் புன்னகைத்தார்.
வலைக்குப் போய் வந்தான்.
பாகாது காம்பராவிலேயே
இருந்து கருமாதி வரை மனம் லக்குப் போகாமல் இருந்தாள் இடம் கொடுத்தாலும் உடல் கால் தேகமெல்லாம் ஒரே வலி. டு விட்டு வருகிற பொல்லாத மலை ஏறிக் கொழுந்து பறிக்க டரிடம் மருந்தெடுத்து இருக் து என்று பக்கத்துக் காம்பராக் செய்து சாப்பிட்டாள். அந்தக்

Page 173
164 மாத்தளை சோமு
இப்போதும் அந்தக் கி ராவுக்கு வரத் தயாராக இரு தான் அவள் கொடுக்கின்ற கு!
**L/წვეუTrrL''' &მ.J L8 მუrrr|''' &).J
"ஏன் அம்மா?’ மீனாட்
கிழவி அதற்குள் வெ காம்பரா விற்குள் வந்துவிட் இடத்திற்கு அருகில் ஏற்கனே சாக்கில் கால்களை நீட்டிவிட யும் பாக்கும் புகையிலையும் ே ஆரம்பித்தாள் சிறிது நேரட உரலின் உள்ளே விட்டு அ
போட்டுச் சப்பிக் கொண்டே
“வெத்தில போடுறத வு பல்லு இல்லாம போயும் வுடுர
படுக்கையில் உட்கார்ந் டாள். கிழவி இடிப்பதை
"அட நீ ஒன்னு. இ பழக்கமா?. என் கல்யாணத் கல்யாணத்துக்கு முந்தி வெத் பழக்கமும் இல்ல. கல்யாண வெத்தல மடிச்சிக் குடுத்தேன் சொல்லி எனக்கு மடிச்சிக் கு( அப்படியே பழகிருச்சி. இப்ப

ழவிதான் மீனாட்சியின் காம்ப க்கிறாள். இதன் முன்னறிவிப்பு
9.
சி பதில் குரல் கொடுத்தாள்.
ற்றிலை உரலும் கையுமாகக் -டாள். மீனாட்சி இருக்கும் வே விரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த ட்டு உட்கார்ந்தாள் வெற்றிலை பாட்டு டக்டக் கென்று இடிக்க ம் சென்றதும் இரண்டு விரலை கப்பட்டதையெடுத்து வாயில் இடிக்க ஆரம்பித்தாள்.
டமாட்டீங்க போல இருக்கே! ாப் போல இல்ல'
து கொண்டே மீனாட்சி கேட்
நிறுத்திச் சப்புவதை நிறுத்திச்
ன்னைக்கி நேத்துப் பழகின துல இருந்து பழகின பழக்கம். தல போடவே இல்ல. அந்தப் ம் கட்டின புதுசில புருசனுக்கு
அப்ப அவரு, நீயும் பழகுன்னு த்தாரு. வாங்கிப் போட்டேன்.
அதை வுட முடியல்ல."

Page 174
-96).
மீனாட்சிக்கு நீண்ட நாட்
இதழோரத்தில் வந்தது. ஆன
GJ, Taoil rair.
"கெழவிகிட்ட ஒரு கதை மறுகதை சொல்லுவ பொல்
நினைத்துக் கொண்டாள் மீனாட்
கிழவி வெற்றிலை இடிப் வாய்க்குள் போட்டு அதக்கிக் பார்த்துவிட்டு, “ஒன்னோட கொ
மீனாட்சி இவள் என்ன ஆர்வத்தை நெஞ்சில் ஊட்டி பார்த்தாள்.
கிழவி பேச முற்பட்டாள். 'பாட்டி பாட்டி’ என்று கத்திக் விட்டான். இனி எங்கே பேசுவது
சொல்லாமல் பேரனைப் பார்த்து
"நீயும் வந்துட்டியா. வா. 6 இனி ஒன்னோட மாரடிக்க அலுத்துக் கொண்டாள்.
பேரன் கிழவியின் கழுத்தி போட்டுக் கொண்டு, சாய்ந்தவாறு
"சாய்ந்தா டம்மா சாய்ந்தாடு
சங்கதி சொல்வேன் சாய்ந்த
என்று மழலை ராகமெடுத்துப் ப கழற்றி விட்டவாறு,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

வாழத்தான் போகிறாள் 165
களுக்குப் பின் புன்சிரிப்பு ால் சிரிப்பை அடக்கிக்
சொல்ல ஏலாது. அதுக்கு ாத கெழவி. தனக்குள் இ)
பதை நிறுத்தி, இடித்ததை கொண்டு சுற்றும் முற்றும் ஞ்சம் பேசனும்” என்றாள்.
பேசப் போகிறாள் என்ற க் கொண்டு கிழவியைப்
அதற்குள் கிழவியின் பேரன் கொண்டு கிழவியிடம் வந்து |? கிழவி சொல்ல வந்ததைச்
பா. நீ ஒரு ஆள்தான் பாக்கி வேண்டியதுதான்.” என்று
ல் இரண்டு கைகளையும் l,
l
டு.”
ாடினான். கிழவி கைகளைக்

Page 175
166 மாத்தளை சோமு
"சாய்ந்தாடுர நேரமா இது சாய்ந்தாடு.போ.' என்றாள்.
'இது என்னா பழக்கம் வாய் பார்க்கிர.? நாங்க ெ
பேசுவோம். நீ காது குடுக்கிற
"நா. சும்மா வந்தேன்.”
"சும்மா இங்க எதுக்கு தானே' என்று மீனாட்சி ெ முகம் குபிரென்று சிவந்தது வெளியே போனான். அம்மா
"சும்மா சொன்னதுக்
L660TTL" (F. G.J. (T631 GT II air.
"அவன் எப்படியும் டே
என்று கிழவி ஒரு விநாடி சுற்!
இந்த ஒரு விநாடியி விஷயத்தை நினைத்து, பு எண்ணச் சிறகுகளை விரித்த போகிறாள்?
கிழவி வெளியே போ துப்பிவிட்டு வாயையும் க கார்ந்து மீனாட்சியைப் பார்
'ரெண்டு நாளைக்கி
ராமுட அத்தைய. அதான் மு பேரும் மிச்ச நேரம் பேசிக்

? போயி ஒங்க ஆயி முதுகில மீனாட்சி கண்டித்தாள்.
? பாட்டி முதுகில சாஞ்சிகிட்டு. பரிய வங்க, நல்லது கெட்டது
தா?”
.? பாட்டிகிட்ட பால் குடிக்கத்
Fான்னதுந்தான் தாமதம். அவன் 'ஒ'வென்று அழுது கொண்டு
விடம் நடந்ததைச் சொல்வான்.
கு அழுதுகிட்டுப் போறானே.”
பாகட்டும். நீ விசயத்துக்கு வா." றும் முற்றும் பார்த்தாள்.
ல், கிழவி சொல்லப் போகும் னோட்சியின் இதயம் ஆயிரம்
து. இவள் என்னதான் சொல்லப்
ய் வெற்றிலைச் சாறைக் காறித் ழுவிவிட்டு உள்ளே வந்து உட் த்துப் பேசத் தொடங்கினாள்.
முந்தி குளிக்கப் போன நேரம் மத்தம்மாவக் கண்டேன். ரெண்டு
கிட்டிருந்தோம். அப்ப ரொம்ப

Page 176
[9ی
கவலையா ராமுவப் பத்தி மு; ஒரு முடிவு சொல்றீங்க இல் அக்கறை இல்லாம இருக்கா சரியில்ல. போற போக்கில
போல இருக்குன்னு முத்தம்மா கேக்கிரேன். இதுக்கு ஒரு முடி
"நான் முடிவு கட்டி என் 16 கட்டணும்.”
'அவன் என்னதான் சொ
"அவன் அத்தை மகளைச்
கிட்டிருக்கான்.”
"அப்ப முத்தம்மா சொ கட்டிக்குவான் போல இருக் சங்கதி விழுந்திருச்சி. பார்வ காக இவன் அங்கயும் இங்கப் என்னமோ நா. நல்லதைத்த
கண்டிச்சி வை. இல்லே ஊர் சி
"என் மகனைக் கெடுக்க
பொடி போட்டுட்டா போல
மீனாட்சியின் முகத்தில் யோசித்தது. பிறகு தன் இயலா
நா. என்னதான் செய் படுவான் எனக்கா பயப்பட
இருந்து ஊரு வேல வேணா இப்ப இது எங்க போயி முடியு

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 167
த்தம்மா சொன்னா. நீங்களும் லியாம். ராமுவும் அதப்பத்தி னாம். ராமு போற போக்குச் பார்வதியக் கட்டிக்கிருவான் சொன்னா. ஆமா. நான் தான்
வு கட்டமாட்ட என்னா?
ன செய்ய? அவன் இல்ல முடிவு
ல்ரான்?’
கட்டமாட்டேன்னு சொல்லிக்
ான்னது சரிதான். பார்வதியக் கு. இப்பகூட எங் காதில ஒரு திக்கு வேல நிப்பாட்டினதுக் பும் ஒடிக்கிட்டு இருக்கானாம். ான் சொல்ரேன். அவனைக்
ரிக்கும்.”
றது அவதான். தாலியறுத்தவ இருக்கு.”
கவலை ரேகை ஒடியது. மனம்
மையைச் சொன்னாள் அவள்.
ய? அவரு இருந்தாலும் பயப் ப் போறான்? நானும் முந்தில ம்னு சொன்னேன். கேக்கல்ல.
மோ தெரியல்ல.”

Page 177
168 மாத்தளை சோமு.
mu -
மீனாட்சி படுக்கையில் வி அவன் வரட்டும். கேட்கத்
விட்டால் ஊர் சிரிக்க வந்துவி
இரவு எழு மணியை வேலையை முடித்துவிட்டு காம்பரா வில் கால் வைத்தா அவனுக்கு கையில் டோர்ச் ை வீரன் நாய் வாலை ஆட்டி குசினிக்குப் போனான். அ மீனாட்சி அதனை விரட்டினா
குசினிக்குப் போன ராமு கதவைச் சாத்திவிட்டுத் தன் எடுத்துக்கொண்டு வராந்தாவி
GBL gaOTT6t.
"சாப்புடலியா?”
'கடையில சாப்புட்டே
சொன்னான்.
'கடையில சாப்புட்டியா ரொட்டி இருக்கே! ஒனக்க வந்தா எனக்கும் அவதான் சாப்புட சோறு ரொட்டி பா
அவ இல்லேன்னா நம்ம பொ
வீணாக்காம சாப்புடு"
 

அத்தியாயம் - 19
"ழுந்தாள்; யோசித்தாள் ; இன்று தான் வேண்டும். இப்படியே டும். பப் போல் சந்திக்கடையில்
களைத்துப் போய் ராமு ன். இன்று சரியான வேலை லட் இருந்தது. அவன் பின்னால் உக் கொண்டு நின்றது. ராமு வனைத் தொடர்ந்தது வீரன். ள். வீரன் வெளியே ஓடியது.
தண்ணீர் குடித்துவிட்டு குசினிக் பாயையும் தலையணையையும் ற்குத் திரும்பியபோது மீனாட்சி
ன்.” ராமு நின்று கொண்டே
? இங்க அத்தை கொண்டு வந்த Tகத்தான் அத்தை கொண்டு காலையில பகல்ல ராத்திரி ன் கொண்டு வந்து இருக்கிரா. ழப்பே நாறிப் போகும். அதை

Page 178
அவ
ராமு மறுத்துவிட்டான். சாப்புட்டுத்தான் வந்தேன். இன ஆமா ஒங்களுக்கு இப்ப எப்படி ?
மீனாட்சி யோசித்தாள். பென்றால் இப்போது பரவாயி சொன்னதை நினைத்துப் பார்; அவள் நெஞ்சில் கருக்கட்டியது. எண்ணங்கள்...
"இப்ப பரவாயில்ல... ஆன பத்திக் கேவலமா பேசுது. நம். பேசாம இருக்க வேண்டியதுதா அறுந்தவளோட ஒனக்கென்ன நிப்பாட்டினதுக்காக நீ ஓடித் திர் வம்புல ஒன் வேல போச்சி.. இனி தெரியல்ல... என்னமோ நல்ல கெளரவத்தை நாமதான் காப்பு ஒறவு வைச்சிருக்கிறது நல்லதில் தான் சொன்னாங்க.''
ஓ..! அத்தையின் வேலை திருக்கிறாள். பற்றி எரிகிறது...
ராமுவுக்குக் கோபம் வ பாயையும் தலையணையையும் போட்டான். அவன் கோபமாக ! யாளம் அந்தத் 'தொப்' சத்தம். 2
"யாரும் என்னத்தையும் செய்யிரதைச் செய்வேன். நான்

ள் வாழத்தான் போகிறாள் 169
"நா.. சந்திக்கடையில நல்லா த் தூங்க வேண்டியதுதான்.
திருக்கு?''
| மனதா? உடம்பா? உடம் ல்லை, மனதென்றால் கிழவி தாள். ஒரு ஆத்திர உணர்வு இது உருவமெடுக்க ஒரு சில
Tா ஊரும் ஒலகமும் ஒன்னப் க்கெதுக்கு இந்த ஊர் வம்பு? னே. அவளோட அந்தத் தாலி
பேச்சு..? அவளுக்கு வேல Fயிரியாமே! முந்தித்தான் ஊர் என்ன போகப் போவுதுன்னு மதத்தான் சொல்றேன்... நம்ம ப்பத்தணும். நீ அவளோட ல.. நம்ம அத்தையும் அதைத்
தான் இது... நெருப்பு வைத்
ந்தது. அடக்கிக் கொண்டு வராந்தாவில் தொப்பென்று இருக்கிறான் என்பதன் அடை கடுக்காம்பராவிற்கு வந்தான்.
சொல்லட்டும். நான் ஏன் பயப்படனும்? யாருக்கும்

Page 179
170 மாத்தளை சோமு
அநியாயம் செய்யலியே.. நல் சில பேரு எதிரியா இருப்பா? செய்யிரது அநியாயமா தெ பயந்துகிட்டு என் வேலைய கண்ட ஆளுக பேச்சு கேட்டுக் அவ்வளவு தான் நான் சொல்ே
மீனாட்சி முணுமுணுத்த
ராமு படுக்கையில் வி ணங்கள் சுழியிட்டு நின்றன. வுக்கும் சாப்பாடு கொண்டு அம்மாவுக்குச் சுகமில்லாத உபசரித்து ஆக்கிப் போட்டு, க டப்பட்டாள் என்ற உண மகளை ராமு தலையில்...
அதற்கு அவன் உடன்பட அம்மாவுக்குச் சுகமில்லை எ வாங்கக் காசு கொடுத்துவிட்டு வேலைக்குப் போய்விட்டான்.
சந்திக்கடையில் பகல் இ சாப்பாடும் கிடைக்கும். ஒ தில்லை. உப்புச் சாப்பிட . நினைக்கத் தேவையுமில்லை.. கணிப்பு. அப்படியிருந்தும் சாப்பாட்டைச் சாப்பிடுவதில் இரண்டு நாட்களுக்கு முன் கா இடியாப்பம் செய்து சந்திக்

பதையே செய்யிரேன்.. இதுக்குச் வக... அவனுகளுக்குத்தான் நான் ரியும். ஆனா அவனுகளுக்குப் நிப்பாட்ட மாட்டேன்! கண்ட கிட்டு பார்வதிய ஏச வேணாம்.
வன்.''
Tள்.
ழந்தான். அவன் மனதில் எண் அத்தை அவனுக்கும் அம்மா வருவது காரணத்தோடுதான். இந்த நேரத்தில் ஓடி, ஓடி நல்ல பேரைத் தேடி, ரொம்பக் ர்வை உண்டாக்கி, அதன் மூலம்
- மாட்டான்.. அதனால் அவன் ன்றதும் அம்மாவிற்கு மருந்து வழக்கம் போல் சந்திக்கடைக்கு
இரவு காலை ஆக மூன்று நேரச் ருத்தரைப் பார்க்க வேண்டிய வண்டியதுமில்லை. உள்ளளவு என்பதெல்லாம் அவனுடைய ) இன்னொருத்தர் தருகின்ற 1) சிக்கல் வரத்தான் செய்கிறது. லையில் பார்வதி அவனுக்காக கடைக்கே அனுப்பி விட்டாள்.

Page 180
சந்திக்கடை முதலாளி அத விட்டார்.
"இடியாப்பம் வருது. இ
சரிதான்'
"நானா கேக்கல்ல! தான
சந்திக்கடை முதலாளி புே
"இவ்வளவு தூரத்துக்கு கதை கட்ட முந்தி ஒரு முடிவு க
அவன் அதற்கு மேல் இருந்து விட்டான்.
அதற்கடுத்த நாள் முத் சொன்னதையே சொன்னான்.
"நீங்க இரண்டு பேரு சொல்லல்ல. ஒன்மேல என ஊரும் ஒலகமும் ஒரு பேச்சு ே கட்டிக்கிறது நல்லது.”
அவன் நினைவுகளை அ பார்த்தான். அவனுக்கும் ே வேலை இல்லை. அம்மாவு துரையை எதிர்த்துப் போ! நிலையில் எப்படிப் LITss எடுப்பது? எடுக்கக்கூடிய ே பின்னர் பார்ப்போம். அது
கொள்ள வேண்டியதுதான்.

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 171
கு ஒரு அர்த்தமே சொல்லி
டயப்பச் சிக்கல் வராம இருந்தா
எனகையோடு சொன்னார்.
ܠܬܐ
வந்தாச்சி. ஊரும் ஒலகமும் ஒரு ட்டிக்கிட்டா நல்லது.”
பேசாது ஒரு புன்னகையோடு
துவும் சந்திக்கடை முதலாளி
ம் பழகிறது நல்லதில்லன்னு க்கு நம்பிக்கை இருக்கு. ஆனா பச முந்தி நீ இதுக்கு ஒரு முடிவு
|றுத்துக் கொண்டு யோசித்துப் வலை இல்லை. பார்வதிக்கும் ம் வேலைக்குப் போகவில்லை. ாட வேண்டிய காலம். இந்த தி விஷயத்தில் ஒரு முடிவு நரமா இது? போராட்டத்தின் வரை எது வந்தாலும் தாங்கிக்

Page 181
172 மாத்தளை சோமு
பார்வதியின் முகம் மன அந்த நினைவிலேயே கண்கை கொஞ்சமாக வந்தது அ தூங்காமல் மீனாட்சி அவனை
ராமுவின் அத்தை சொ6 பரிபூரணமாக நம்பினாள். அ சாடை மாடையாக விழுந்த வைத்துச் சொல்லப்பட்டதெ
இருக்கத்தான் செய்கிறது என்ட
மீனாட்சி மனதில் உறுதி உசுரோட இருக்கிற வரைக்கும்
ராமு தூங்கிக் கொண்டிரு போட்டுக் கொண்டிருந்தது. டிருந்தாள். இந்த நேரத்தில் அ பார்கள் யாரும் அவனே பா. தூங்கிக் கொண்டிருந்தாள். துரங்கிக் கொண்டிருந்தான். கேட்கவில்லை.
நாய் இப்போது பெ குலைத்தது.
ராமு கண்களைத் திறந் லந்தாரத்தின் வெளிச்சம் கண் பார்த்தான் சாமிக்கண்ணுவும் தார்கள். இந்த நேரத்தில் இங்ே
சடாரென்று படுக்கைை
சுவரின் ஆணியில் மாட்டியிரு

ல் மிதந்தது. இனிய நினைவு. மூடினான். தூக்கம் கொஞ்சம் த நேரத்தில் படுக்கையில் ப் பற்றி யோசித்தாள்.
னதை இப்போதுதான் அவள் வ்வப்போது தான் செவிகளில்
சேதிகளைக் கையும் காலும் ன்றாலும் அவைகளில் உண்மை
தை மீனாட்சி உணர்ந்தாள்.
செய்து கொண்டாள். நான்
நடக்கவுடமாட்டேன்!
நந்தான் வாசலில் வீரன் சத்தம் மீனாட்சி விழித்துக் கொண் வனைத் தேடித்தான் வந்திருப் ர்க்கட்டுமே என்பது போலும் ராமு நிஜமாகவே அசதியில் எந்தச் சத்தமும் அவனுக்குக்
ருத்த சத்தத்தில் விடாமல்
து படுத்தவாறே பார்த்தான். ளைக் கூச வைத்தது. உற்றுப் இன்னும் சிலரும் வந்திருந் ஏன் வந்தார்கள்?
ப விட்டு எழும்பிய ராமு,
ந்த சட்டையைப் போட்டுக்

Page 182
அ
கொண்டு வெளியே போனான் ராஜலிங்கமும் நின்றார்கள்.
சாமிக்கண்ணு கையில் இருட்டைப் போக்கியது. ஆன தேகமெல்லாம் லேசாக ஆடிய
ராமு என்ன என்பது
பார்த்தான். சாமிக்கண்ணு பத
"நம்ம பொஞ்சாதிக்கி பொழைக்கக் கெடக்கிரா. தே ஆஸ்பத்திரிக்குக் கொண்டு ே துக்குக் கார் ஒன்னும் கெடைச் லொறிய கேட்டு வாங்கித் தரணு லொறி டிரைவருக்கிட்ட கேட்
கண்ணு சொல்லிட்டான். நீங்க
ராமு சற்று யோசிப்பது ே
- 'இது பெரிய வேல இ6 தொர கிட்ட சொல்லி லொறிய
ராமுவின் நினைவில் ச
தோட்டத்தில் யாராவது ஆஸ்பத்திரிக்கு அவர்களைக் ே செலவில் லொறி கொடுக்கத் அல்ல; ஆனால் மனிதாபிமான வேண்டியது.
"சரி. தொர கிட்டப் ( சொன்ன ராமு அவர்க6ே

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 173
வெளியே சாமிக்கண்ணுவும்
லந்தாரம், அதன் வெளிச்சம் எால் அவன் முகத்தில் இருட்டு.
து.
போல் சாமிக்கண்ணுவைப் ட்டத்தில் பேசினான்.
g:րիլլյրI 661 வருத்தங்க. JFTö山 ாட்டத்து டொக்டரும் இல்ல. பாகனும் நம்ம கெட்ட நேரத் கல்ல. நீங்கதான் தோட்டத்து ணும். ஒங்களத்தான் நம்புரேன்! ட்டதுக்கு தொர கிட்ட கேளுங்
தான் எப்படியாவது.”
பால் இருந்தான்.
ல்லீங்க. நம்ம தோட்டத்துத்
கேளுங்க”
டாரென்று விழுந்தது ஒன்று. Fாகப் பிழைக்கக் கிடந்தால் கொண்டு போகத் தோட்டத்துச் தான் வேண்டும். இது சட்டம்
rio ga i on of GöI J, Lo L IT LILD GDJELJILJ
ס" போவோம் வாங்க. என்று
ாாடு புறப்பட்டான். வீரன்

Page 183
174 மாத்தளை சோமு
அவனோடு வரப்பார்த்தது விட்டான்.
லந்தாரமும் கையுமாக போக, ராஜலிங்கம் பின்னா ராமு நடந்தான். எல்லோரு
GLITGTTrgör.
லந்தாரம் கொண்டு வ வானம் கறுப்புமை பூசிக் கிடந்தது. ஆங்காங்கே கறுப் கள் போல் நட்சத்திரங்கள் மின்
துரையின் பங்களாவிற்கு இருந்தது. ஆனால் உள்ளே அல்சேஷன் நாயின் வரவேற்பு நாய்க்குப் பயந்து மூவரும் 'கே
சிறிது நேரத்தில் அல்சேவி பயங்கரமாகக் குலைத்தது.
வரவில்லை.
அந்த அல்சேஷன் பயர் நேரம் செல்லச்செல்ல அந்தச் உள்ளே இருந்து பொப் மியூசிக்
ராமு துர வென்று கா ரசிக்கக்கூடிய நிலையில் அ லொறியை வாங்கிக் கொடு சாரத்தை ஆஸ்பத்திரியில் ே துடித்தான்.

ாமு அதைத் தடுத்து நிறுத்தி
ச் சாமிக்கண்ணு முன்னால் ல் போக இருவருக்கும் நடுவில் ம் துரையின் பங்களாவிற்குப்
பந்தது நல்லதாப் போயிற்று. கொண்டது போல் இருண்டு புக் குடையில் விழுந்த ஒட்டை |t ଜ୩ ଜ୪t.
ப் போனார்கள் கேட் திறந்தே T போகவில்லை போனால் நல்ல முறையாகக் கிடைக்கும்.
ட்டுக்கு வெளியே நின்றார்கள்.
டின் நாய் சிறிக்கொண்டு வந்தது. ஆனால் கேட்டுக்கு வெளியே
கரமாகச் சத்தம் போட்டது. சத்தத்தை மீறிப் பங்களாவின் அவர்கள் காதில் விழுந்தது.
றித் துப்பினான். மியூசிக்கை வன் இல்லை. எப்படியாவது த்துச் சாமிக்கண்ணுவின் சம் Fர்க்க வேண்டுமென்று அவன்

Page 184
அெ
பத்து நிமிடமாகியும் யா ராட்சத நாய்தான் வரவேற்.
இருந்தது. அதைக் கேட்டுமா வ
அரை மணித்தியாலத்திற் வெளியே வந்து எட்டிப் ப போனான். சில நிமிடத்தில் 1 ஆரம்பித்தது. வேலைக்காரன் ை
பங்களா வேலைக்காரன் தி வந்த நோக்கத்தைக் கேட்டுவி பிடித்து உள்ளே கொண்டு போ
தாண்டி உள்ளே போனார்கள்.
பங்களா வாசல் கதவு முடி வந்த மியூசிக் சத்தம் அவர்கள் க
ராமுவுக்குப் பொசு டெ கண்ணு நடுங்கிக் கொண்டிருந் வேறு சேர்ந்து கொண்டது லயத்தில் இருந்தது. எப்படி இரு
ராமுவின் பொறுமையை
நேரம் கழித்துத் துரை வந்தார் அவரோடு ஹெட்கிளார்க்
வந்தார்கள்.
துரைக்குப் பதிலாகக் கண
"எல்லோரும் எதுக்கு இந்
ராமு மெள்ளமாகப் பதில்

ள் வாழத்தான் போகிறாள் 175
ரும் வெளியே வரவில்லை. பிதழ் வாசித்து கொண்டே
குப் பிறகு வேலைக்காரன் ார்த்தான். பிறகு உள்ளே յլեյց, 6Ո II 6)յրI graՆ 606)լ 6TrՈւլյ
லட் போட்டிருக்க வேண்டும்.
ரும்பி வந்தான். அவர்களிடம் ட்டு நாயைச் சங்கிலியோடு
ானான். மூவரும் கேட்டைத்
யே இருந்தது. உள்ளே இருந்து ஈதை முட்டியது.
ாசு வென்றிருந்தது. சாமிக் தான். நேரம் ஆக ஆகப் பயம் அவனுக்கு மனசெல்லாம்
க்கிறாளோ அவள்?
ச் சோதிப்பது போல் ரொம்ப
அவரின் கண் சிவந்திருந்தது. ஆகியோர்
க்கப்பிள்ளைதான் பேசினார்.
த நேரத்தில் வந்திருக்கிங்க?"
Tென்னான்.

Page 185
176 மாத்தளை சோமு.
"சாமிக்கண்ணு சம் கெடக்குது. ஆஸ்பத்திரிக்கு லொறிய குடுத்தா நல்லது.”
கணக்கப்பிள்ளை துை
காரக் குரலில் சொன்னார்,
"லொறி குடுக்கிறதுன்ன
நான் என்ன செய்ய?
ராமு நிதானமாகப் டே சாகப் பொழைக்கக் கெடக் துங்க லொறிய குடுத்திங்கன் கம்பனிக்கு எழுதி கேக்கிற நே
துரை இப்போது ஆங்கி
"ஐயாம் வெரி பிசி. வில்
ராமுவுக்கு அவரின் ஆ கிளம்பிய கோபத்தை அடக்கி
"விடியிர வரைக்கும் ஒடனே ஆஸ்பத்திரிக்குப் பாருங்க. பேசிக்கிட்டிருக்கிற
ராமு சாமிக்கண்ணுவை
சாமிக்கண்ணு துரைை கும்பிட்டவாறு கெஞ்சினான்
"ஆமாங்க தொர என்
சிக்கக் கெடக்குதுங்க ஆள்
 
 
 
 
 
 

III U Lib J. T. J.L." பொழைக்கக்
உடனே போவனும் தோட்டத்து
ரயைப் பார்த்தார். துரை அதி
ா கம்பனிக்கு எழுதிக் கேக்கணும்.
சினான் மறுபடியும். ஒரு உயிர் குது. அதை மொதல்ல காப்பாத் னா ஆஸ்பத்திரிக்குப் போகலாம்.
ரமா இது.”
லத்தில் பேசினார்.
சீ டுமாரோ.”
ங்கிலம் புரிந்தது. நெஞ்சுக்குள்
க்கொண்டு சொன்னான்,
தாங்கிற மாதிரித் தெரியல்ல. போவனும் அதை மொதல்ல நேரம் இல்ல'
ப் பார்த்தான்.
பப் பார்த்து இரண்டு கைகளால்
பொஞ்சாதி இழுத்துக்க பறிச்
பத்திரிக்குக் கொண்டு போனா

Page 186
காப்பாத்திரலாம் சாமி. ஒ.
இருப்பிங்க.”
சாமிக்கண்ணுவின் (). பிழிந்தது. ஆனால் துரைக் ஏழையின் சொற்கள் கரைத்த அசையவே இல்லை. அவரின் யிலேயே இருந்தது. வாயை ந: வில்லை. அதற்குள். மனசுக்கு என்ன என்று விசாரித்து வ நீதிமன்ற விசாரணையாகப் களோடு பேச்சு அதனைத் ெ மட்டுமா? பார்ட்டி நேர
விரும்பவில்லை.
ஹெட்கிளார்க்கிடம் ஏ a» օր (86 II (8լ յր (լ, 6Պլ է ITրի,
ஹெட்கிளார்க் இப்போ
சாமிக்கண்ணு அழுதழுது
“என் பொஞ்சாதிய சாமி. புள்ள குட்டிக்காரன் ெ
ஹெட்கிளார்க், "நான் இல்ல. பெரிய தொர தான் படா ரே தொர பெரிய LITTF -
செய்ய வேணாம். நாளைக்கிட்
அவர் வாய் ஊறிக்கெ
பார்ட்டியில் தான் வாயை ஒசி

அவள் வாழத்தான் போகிறாள் 177
தவி செய்யுங்க. நீங்க நல்லா
கஞ்சல் ராமுவின் மனதைப் கு.? கல்நெஞ்சுக்காரர்களை ாகச் சரித்திரம் இல்லை. துரை எ மனசும் எண்ணமும் பார்ட்டி னைத்த விஸ்கி மனசை நனைக்க ள் வெறுப்புக் குவிந்து இருந்தது. பிட்டுத் திரும்பலாம் என்றால் போகிறது. கூலிக்காரப் பயல் தாரை விரும்பவில்லை. அதை
த்தில் இந்தச் சந்திப்பையே
தோ சொல்லிவிட்டுத் துரை
து துரையானார்.
து பேசினான்.
எப்படியாவது காப்பாத்துங்க
தார.”
சாமியும் இல்ல. தொரையும் இன்னைக்கி முடியாதுன்னுட் டியில இருக்காரு. தொந்தரவு
s பார்ப்போம். என்றார்.
ாண்டிருந்தது. இந்த மாதிரிப் யில் நனைக்க முடியும்.

Page 187
178
மாத்தளை சோமு
சாமிக்கண்ணு அழுதான்
"அப்படிச் சொல்லாதீர் எம் பொஞ்சாதியக் காப்பாத்தி
உள்ளே இருந்து வேலை சொன்னதாகக் ஹெட்கிளார்.
எந்தப் பதிலையும் எதி பொருட்டாகவே பார்க்கா ஹெட் கிளார்க் உள்ளே டே பாய்ந்து அந்தக் கதவை உை அவனைப் பிடித்துக் கொண் தான். ராஜலிங்கம் அப்போது
“தொரையோட சண்ை எப்படியாவது சாமிக்கண்ணு கொண்டு போகணும்."
"சாக்குக் கட்டில்ல , தூக்கிட்டுப் போவோம்.' டவுனுக்குப் போற காரோ, ெ யாவது கெஞ்சிக் கேட்டு பார்ப்போம். வெரசா நடங்க..
ராமு பதிலே பேசாது கொண்டு நடந்தான். மற்றவ சரிதான் என்பது போல ! பின்னால் கவலையே ஒரு கண்ணு உணர்வில்லாமல் கொண்டிருந்தான்.

க.. தொர்... நீங்க மனசு வைச்சா கலாம்.''
மக்காரன் வந்தான். துரை வரச் க்கிடம் சொன்னான்.
ர்பார்க்காமல் அவர்களை ஒரு மல் கணக்கப்பிள்ளையோடு பானார். கதவு மூடியது. ராமு தக்கப் போனான். மற்றவர்கள் Tடார்கள். சாமிக்கண்ணு அழு
தான் பேசினான்.
ட போடற நேரமில்ல இப்ப... வ சம்சாரத்த ஆஸ்பத்திரிக்குக்
பூளைப் படுக்க வைச்சி நாம் பன்சல' சந்திக்குப் போனா லாறியோ கெடைக்கும். எப்படி
ஆஸ்பத்திரிக்குப் போறதப் லயத்துக்குப் போவோம்.''
குமுறும் உள்ளத்தை அடக்கிக் ர்கள் ராஜலிங்கம் சொன்னது டந்தார்கள். அவர்களுக்குப் சுமையாக அழுத்த சாமிக் வெறும் உடம்பாய் நடந்து

Page 188
அ6
"இப்படி நடந்தா சரி வ நடங்க. லயத்துக்குப் போயி டவ
ராஜலிங்கம் எல்லோ ை சாமிக்கண்ணுவைத் தவிர மற்ற
நடந்தார்கள்
லயத்துக்குப் போவதற்கு மெல்லிசாய்க் கேட்டது. ரா
நடக்கக் கூடாதது நடந்துவிட்ட
சாமிக்கண்ணு எல்லோன
மாக ஒடினான். அப்படி ஒ வந்ததோ!
லயத்துப் படிக்கட்டில் : கண்ணு தன் காம்பராவில் கூடி
கொண்டு உள்ளே போனான்.
காம்பரா வராந்தாவில் டிருந்தாள். தலைமாட்டில் வி அணைந்துவிட்டது.
"நாகம்மா போயிட்டியா.
முழுத் தோட்டத்தையும் கொண்டு அவள் மீது விழுந்து

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 179
ராது. ஓட்டமும் நடையுமா புனுக்குப் போவணும் இல்ல...''
ரயும் அவசரப்படுத்தினான். வர்கள் எல்லோரும் வேகமாக
- முன்னரே அழுகைக் குரல் முவுக்குப் புரிந்து விட்டது. -து.
ரெயும் முந்திக்கொண்டு வேக கரு வேகம் எங்கிருந்துதான்
தாவித்தாவிப் போன சாமிக் பிருக்கிற கூட்டத்தை விலக்கிக்
அவன் மனைவி கிடத்தப்பட் ளக்கு எரிந்தது. குடும்ப ஜோதி
>>
எதிரொலிப்பது போல் கதறிக் அழுதான்.

Page 189
18O மாத்தளை சோமு
கோயில் மைதானத்தி யிருந்தது. கூட்டத்தின் நடுவி முத்து, தொழிற்சங்கப் பிரதி உட்கார்ந்திருந்தார்கள் பா
வரிசையில் உட்கார்ந்திருந்த
கோயிலின் இன்னொரு கீழே லயத்துப்பிள்ளைகள், உருவாக்கியிருந்தார்கள். சு. என்பதால் அவர்களை
கந்தசாமி பொறுப்பில் விட்டி
கோயில் திறந்திருந்தது தயாராக நின்று கொண்டி கோயில் மணியை மூன்று தட தொடங்குவார்கள். அந்தக் வரும் அவருடைய ஆதரவா வரப்போவதும் இல்லை. :ே யென்று நம்புகிறவார்கள் அ
கூட்டம் இன்னும் தெ தினரும் முதல்நாள் இறந் மனைவி நாகம்மா பற்றி பிள்ளைகள் பற்றியும் பேசி ஆங்காங்கே எழுந்து ஒரு சத்தத்திற்கு இடையில் சந்தி

அத்தியாயம் - 20
ல் ஒரு பெரிய கூட்டம் கூடி பில் ராமு, சந்திக்கடை முதலாளி, நிதி ஆகியோர் நடுநாயகங்களாக ர்வதி பெண்கள் பகுதியில் முன்
6T.
ந பகுதியில் இருந்த ஆலமரத்தின்
குழந்தைகள் பூங்காவொன்றை பட்டத்தில் சத்தம் போடுவார்கள் அங்கே ஒதுக்கித் தபால்காரர் டருந்தார்கள்.
பூசாரி தீபாராதனை காட்டத் ருந்தார். தீபாராதனை காட்டி, டவை அடித்துத்தான் கூட்டத்தை
கூட்டத்திற்குப் பழைய தலை ளர்களும் வரவில்லை. அவர்கள் தாட்டத்துத் துரை செய்வது சரி 5)ITJ,GT.
ாடங்காததால், முழுக் கூட்டத் து போன சாமிக்கண்ணுவின் பும், அவள் விட்டுப் போன க் கொண்டனர். அந்தப் பேச்சு
சத்தமாய்க் குவிந்தது. அந்தச் க்கடை முதலாளியும் முத்துவும்

Page 190
பேசிக்கொண்டார்கள். ராமு
அவன் விழிகள் சோர்ந்து போயி
இரண்டு நாட்கள் சரிய உயிரைக் காப்பாற்ற முடியவி துரைக்கு எதிராக இன்னமும் நடந்தும் ஒன்றும் செய்ய முடிய ஒன்று சேர்ந்து அவனைக் குை இரண்டு நாட்கள் நடந்தவற்றை
சாமிக்கண்ணுவின் மை அவன் இரவு முழுவதும் தூங்
விழித் திருந்தான். விடிந்ததும் பஸ்ஸில் தொழிற்சங்கப் பிரதிநி
அவன் போனபோது ட
இருந்து எழுந்திருக்கவில்லை. தொங்கவிட்டது போன்று பனி
திறந்திருந்த ஹோட்டலி ஆகும் வரை டீக்கடையிலேே திருந்தான். சரியாக எழு மன யாலயத்திற்குப் போனான். கதவு
பிரதிநிதி உள்ளே இருட தங்குபவர் கொஞ்ச நேரம் தட்டினான். ரொம்ப நேரத் தி
தூக்கம் கலையாமலேயே வந்த
மன்னிச்சுக்குங்க சேர்.
சிட்டேன் போல இருக்கு. என்ற

1ள் வாழத்தான் போகிறாள் 181
மெளனமாக இருந்தான். ருந்தன.
ான தூக்கம் இல்லை. ஒரு ல்லையே என்ற ஆதங்கமும் ம் இத்தனை அநியாயங்கள் வில்லையே என்ற ஆத்திரமும் டந்தது. ஒரு விநாடி, கடந்த
எண்ணிப் பார்த்தான்.
னவி செத்துப் போனதும் காமல் அந்த லயத்திலேயே
டவுனுக்குப் போகிற முதல்
தியைப் பார்க்கப் போனான்.
டவுன் இன்னும் தூக்கத்தில் மெல்லிய வெள்ளைத் துணி ந்துளிகள் வீதியில் தொங்கின.
ல் ஒரு டீ குடித்தான் நேரம் ய ஒரு ஒரத்தில் உட்கார்ந் விக்குத் தொழிற்சங்கக் காரி மூடியிருந்தது.
பார் காரியாலயத்திலேயே யோசித்தவன். கதவைத் திற்குப் பிறகு கதவு திறந்தது. ார் பிரதிநிதி.
ஒங்க தூக்கத்தைக் கலைச்
ான் ராமு.

Page 191
182 மாத்தளை சோமு
அப்படியெல்லாம் ஒன்g படுத்தேன். தூங்கிட்டேன். எந்திரிக்கத்தான் இருந்தேன்!
நடுராத்திரியில் தொழில எரிச்சல் படமாட்டார் (
இரவு நடந்ததை விபரமாகச் ெ
அப்படியா? துரையை ம
சந்தர்ப்பம் கொஞ்சம் இருங்க
பிரதிநிதி குளிச்சிட்டு உடு மேஜையில் 'டீ'ஆவி பறக்க இ
பார்த்தார்.
"நான்தான் டீ வாங்கிட் ராமு கையிலிருந்த கண்ணாட உறிஞ்சினான். பிரதிநிதி டீ அடுத்துச் செய்யவேண்டியதை
தொழிற்சங்க வட்டார, பேர் எடுத்தவர். சில பிரதிநிதிக பிரச்சனைக்காக வந்தால் சா கை மாத்துக் காசு கொடு பிய கேட்கவே மாட்டார். முெ:/ டீ வாங்கிக் கொடுப்பார். தொழிலாளர்கள் இதயத்தை காரியாலயம் இருக்கிற ஊ தொட்டு விடுவார்.
டீ குடித்து முடித்த பிர கொண்டே லெட்டரை டைப்

னுமில்லே. ராத்திரி லேட்டாப் நீங்க தட்டாட்டியும் நான்
ாளர்கள் கதவைத் தட்டினாலும் கோபப்படமாட்டார். ராமு
பட்டந்தட்ட இதுதுான் சரியான
குளிச்சிட்டு வர்ரேன்.
த்தி வந்தபோது டைப்ரைட்டர் இருந்தது. பிரதிநிதி ராமுவைப்
டு வந்தேன். குடிங்க. ' என்ற டிக் கிளாஸை வாயில் வைத்து யைக் குடித்துக் கொண்டே தச் சிந்தித்தார்.
த்தில் இந்தப் பிரதிநிதி நல்ல ளைப் போல் தொழிலாளர்கள் ப்பாட்டுப் பார்சல் வாங்கி வா! பர் போத்தல் வேண்டும்! என்று “ந்தக் காசில் வருவபர்களுக்கு எந்த ஊருக்குப் போனாலும் மட்டுமல்ல தொழிற் சங்கக் 方 மக்களின் நெஞ்சையும்
திநிதி விபரங்களைக் கேட்டுக்
' செய்தார்.

Page 192
லெட்டரை டைப் பெய்
GL (F)60IIIf.
*ராமு நாளைக்கி கூட் வெடுங்க. மத்ததை நான் பா டெலிபோன் போட்டுப் ே கொடுக்கிரேன். நேரம் இரு
வர்ரேன். ஆமா கூட்டம் எத்து
'நாலு மணிக்கு. ”
"அனேகமாக நான் வருே
"நிங்க வந்தாத்தான் நல்ல
“gerf). оптC3птайт. ”
ராமு புறப்பட்டபோது
"துரைக்கு எதிராக எல் தான் சரியான சந்தர்ப்பம் செய்யனும் துரை லொறி ெ சம்சாரம் செத்துப் போனை காட்டனும் பேப்பர் நியூஸ் தோட்டத்தில ஊர்வலம் போ நட்டுங்க. துரை செஞ்ச அ எழுதி வைக்கணும். அது து கிறவங்க மனசத் தடுமாற வை
புறப்பட்டுப் போய் வேலயப் பு
வெள்ளைத் துணி, கார் கொண்டு ராமு தோட்டத் பன்னிரண்டாகி விட்டது.

அவள் வாழத்தான் போகிறாள் 183
த பின்னர் ராமுவைப் பார்த்துப்
டத்தில "ஸ்ரைக் செய்ய முடி ர்க்கிரேன். ஹெட் ஒப்பிசுக்கு பசுரேன். பேப்பருக்கு நியூஸ் நந்தா நானும் எஸ்டேட்டுக்கு
னை மணிக்கு.?”
வன்னு நெனைக்கிறேன்.”
து.
பிரதிநிதி சொன்னார்,
லாரையும் ஒன்னுதிரட்ட இது அதுக்காக வேலைகளைச் காடுக்காததால சாமிக்கண்ணு த வெளி உலகத்துக்கு எடுத்துக் ஸ் அதை நான் செய்வேன். நீங்க ற பாதையில வெள்ளைக் கொடி நியாயத்தப் பெரிய எழுத்தில ரைக்குச் சப்போர்ட்டா இருக் க்கும். இப்பவே எஸ்டேட்டுக்கு
III (515 d5.
ட் போட் பெயின்ட் வாங்கிக்
த்திற்குப் போனபோது மணி

Page 193
184 Lost #56) er GF (Lp
பினத்தை நாலுமணிக்கு தார்கள் சரியாக மூன்று ம6 பாதையெல்லாம் வெள்ளைச் தார்கள். ஆங்காங்கே துரையி
வாசகங்கள் தொங்க விடப்பட்
துரையினால் எதையும் தோட்டமே காணாத கூட்ட
யின் இறுதி ஊர்வலத்தில் கூடி
மயானத்தில் தகனக் கி கூட்டம் நடந்தது. கூட்டத் தொழிற்சங்க பிரதிநிதி - ரா பிரதிநிதி அங்கிருந்தோர் உள் (31. j9)ôTITF).
"இந்த நாட்டில் தே வாழ்க்கை மிக மோசமானது லாளர்கள் வயிற்றுக்காகவும் அதே நேரத்தில் வாழ்வதற் யிருக்கிறது. இங்கே இறந்து அதாவது சாபமிக்கண்ணு சம்க டித் தோற்று மரணமடைந்து 6 தோட்டத்து லொறியைக் ெ இந்தத் தொழிலாளி பிழைத்தி
"சமீபத்திய மருத்துவப் பு சரியான மருத்துவ வசதி ெ சராசரி ஆயுள் அதிகரிக்
கியத்தினால் உற்பத்தியும் அதி
 
 
 
 
 
 
 

-எடுப்பதாக முடிவு செய்திருந் ணிக்கெல்லாம் பிணம் போகிற 5 கொடிகள் பறக்க விட்டிருந் ன் அநியாயத்தைத் தெரிவிக்கும் டிருந்தன.
செய்ய முடியவில்லை. அந்தத் ம் சாமிக்கண்ணுவின் மனைவி பிருந்தது.
"ரியைக்குப் பின்னர் பொதுக் தில் சந்திக்கடை முதலாளிஈமு ஆகியோர் பேசினார்கள். ளத்தைத் தொடுமாப் போலப்
ாட்டத் தொழிலாளர்களின் (; போராட்டமானது! தொழி போராட வேண்டியிருக்கிறது. காகவும் போராட வேண்டி | போன ஒரு தொழிலாளி, Fாரம் வாழ்வதற்காகப் போரா விட்டார். தோட்டத்துத் துரை, காடுத்திருந்தால் ஒரு வேளை நக்கலாம்.''
ள்ளி விவரப்படி தோட்டத்தில் செய்தால் தொழிலாளர்களின் தம்; அவர்களின் ஆரோக் நரிக்கும் எனத் தெரிய வருகிறது.

Page 194
90]||{
லயத்தில் பிறக்கும் குழந்தை குறையும் எனவும் சுட்டிக் காட்ட
"தொழிலாளர்களின் அடி தோட்டத்து நிர்வாகம் செய் வான விதி. ஆனால் அதனை அ நிர்வாகம்தான். இங்கே நிர்வா ததால் ஒரு உயிர் போய்விட்ட நடந்து கொண்டுள்ளது.”
தொழிலாளர்கள் மத்திய நடந்திருக்காது. தொழிலாள வெற்றி காண நினைக்கிறது முறையில் கருத்து முரண்பா அவைகளைப் பொதுப் போ கூடாது போராட்டம் வெற்ற லாளிகளுக்குந்தான் பலன் 4 ஞாபகத்தில் வைக்க வேண்டும்
சேருங்கள்.'
மயானக் கூட்டம் முடி போனார்கள். ராமு, முத்து, பி. ஆகியோர் பீலிக்குப் போய் கண்ணுவின் லயத்திற்குப் போ குளித்துவிட்டு ஒரு பெரிய வைத்திருந்தாள். ராமுதான் அ சாப்பாடு முடிந்ததும் ராமுவ அடுத்தநாள் கூட்டத்திற்கு GUITGOTT fig, GT.

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 185
களின் அகால மரணங்கள்
டப்பட்டுள்ளது.”
ப்படை மருத்துவ வசதிகளைத் ப வேண்டும் என்பது பொது புமுல்படுத்துவது தோட்டத்து ாகம் லொறி கொடுக்க மறுத்
து. நிர்வாகம் சர்வாதிகாரமாக
பில் ஒற்றுமை வந்தால் இது ர்களின் பிளவில் நிர்வாகம்
உங்களுக்குள் தனிப்பட்ட டுகள் இருக்கலாம். ஆனால் ாராட்டத்தில் முன் வைக்கக் பெற்றால் எல்லாத் தொழி கிடைக்கும். இதனை நீங்கள்
எனவே எல்லோரும் ஒன்று
பந்து எல்லோரும் கலைந்து ரதிநிதி, சந்திக்கடை முதலாளி ப்க் குளித்துவிட்டுச் சாமிக் னார்கள் ஏற்கனவே பார்வதி சமையலைச் செய்து எடுத்து தனை ஏற்பாடு செய்திருந்தான். |ம் முத்துவும் லயம் லயமாக
எல்லோரையும் அழைக்கப்

Page 195
186
மாத்தளை சோமு
அந்தக் கூட்டத்தின் தற் காரர் கந்தசாமியைத் தெரிவு ெ முற்றும் பார்த்துவிட்டு ரா கூட்டத்தத் துவங்கலாமா?”
தலை அசைத்தான் ராமு.
“எல்லாரும் வந்துட்டா! காரர் கந்தசாமி எவரும் அற்கு குரல் கொடுக்காததால் கோயி பார்த்தார். புரிந்து கொண்ட பார்த்தார். அவன் ஓடிப்போ தடவை அடித்தான். பிறகு பூச
கூட்டம் தொடங்கியது. ர
“இன்னைக்கி அவசரப் உங்களுக்குத் தெரியும்னு நெ டத்தில நாளுக்கு நாள் அநியாய துரை லொறி கொடுக்காதது ஆஸ்பத்திரிக்குக் கொண்டு ( நாகம்மா செத்துப் போச்சி அனாதையா இருக்கு.. துரை ெ பிழைச்சிருக்கலாம். ஆனா து ஏற்கனவே பல பிரச்சனைகள் வேலையில இருந்து காரண ஸ்கூல்ல மாஸ்டர் நம்ம பிள் கிறதில்ல. எப்பப் பார்த்தா இருக்காராம். மாஸ்டரைக் கு இல்ல.. துரைதான் மாஸ்டரை

காலிகத் தலைவராகத் தபால் சய்திருந்தார்கள். அவர் சுற்றும் முவிடம் கேட்டார், "தம்பி!
ங்களா?'' என்று ( கட்ட தபால் எதிராகவோ - ஆதரவாகவோ ல் வாசலில் நிற்கிற பூசாரியைப் - பூசாரி இன்னொருத்தனைப் ய்க் கோயில் மணியை மூன்று சரி தீபாராதனை காட்டினார்.
சாமுதான் முதலில் பேசினான்.
மா ஏன் கூடியிருக்கோம்னு னைக்கிறேன். இந்தத் தோட் ம் கூடிப்போச்சி. தோட்டத்துத் பால சாமிக்கண்ணு சம்சாரத்த போக முடியல்ல! கடைசியில 17. இன்னைக்கி நாலுபுள்ள லாறி கொடுத்திருந்தா நாகம்மா ரை நம்மள பழிவாங்கிட்டாரு. in இங்க இருக்கு.. பல பேர ம் இல்லாம நிறுத்திட்டாரு.. ளகளுக்குப் படிச்சிக் கொடுக் அம் மாஸ்டர் ஒப்பீசிலதான் றை சொல்லிப் பிரயோசனம் வேல செய்யச் சொன்னாராம்.

Page 196
9
பல லயத்துக்குப் பைப்ல த ரிப்பேர் ஆகி மாசக் கணக்கா இன்னும் என்னென்ன நடக்க ஒரு முடிவு எடுக்கணும். அதுச் எல்லாரும் கலந்து பேசி ஒரு மு
“என்ன முடிவு.?”
ஒரு குரல் ஒலித்தது. பலர்
பிரதிநிதி புன்னகையோடு
"நான் எந்தக் கருத்தும் ெ செய்யனுங்கிறதை நீங்களே மு
சந்திக்கடை முதலாளி அ
"பிரதிநிதி ஏதும் சொல் ராருன்னு வந்திரும். அதனால
கூட்டத்தில் Jg- Gu)JgF Gu)LʼJ I சலசலப்பை அடக்கியவாறு ெ
"எல்லாரும் ஸ்ரைக் .ெ அந்த முடிவை எதிர்த்து எவரு எல்லாரும் சேர்ந்து ஸ்ரைக் .ெ
ராமுதான் சொன்னான்.
பிரதிநிதி புன்னகைத்த சொல்லலாம் இல்லையா..? சரியான முடிவு. எல்லாரும் ஸ்
என்னான்னு கேக்கச் சரியான

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 187
ண்ணியே போறதில்ல. பைப் ச்சி. இப்படிப் பல பிரச்சனை. போவுதோ?. இதுக்கு நாங்க காகத்தான் வரச்சொன்னேன்.
டிவு எடுங்க”
பிரதிநிதியைப் பார்த்தார்கள்.
சொன்னார்.
சால்லமாட்டேன். நீங்க என்ன டிவு செய்யுங்க”
ப்போது சொன்னார்,
லப்போயி அவருதான் தூண்டு
நீங்களே முடிவு எடுங்க”
பு ஏற்பட்டது. ராமு அந்தச் சான்னான்,
சய்யிரதுதான் சரியான முடிவு' நம் பதில் சொல்லவே இல்லை.
சஞ்சா நல்ல முடிவு கிடைக்கும்.
வாறு, "இப்ப என் முடிவச் இப்ப ராமு சொன்னதுதான் ரைக் செய்யிரதுதான் துரையை
வழி. என்றார்.

Page 197
188
மாத்தளை சோமு
ராமு உடனே கேட்டா காதவங்க இருந்தாச் சொல்லுங்
மெளனம்.. மெளனம்...
ஏகமனதாக எல்லோரும் வெடுத்தார்கள்.
கூட்டம் முடிந்து ராமு, ( பிரதிநிதி ஆகியோர் பார்வதியி அவர்களுக்கு அங்கேதான் இ அதனை ஏற்பாடு செய்திருந்; தவிர மற்ற எல்லோரும் பா தங்கினார்கள்.
விடிந்ததும் பிரதிநிதியைப் திரும்பினான். வராந்தவிலேே அவள் முகத்திலேயே ஒரு போர்
"ராத்திரி எங்க சாப்புட்ட பிரச்சனைக்கு இழுத்தது.
"பார்வதி காம்பராவுல."
"எங்க தங்கின..?"
“பார்வதி காம்பராவுல.''
“பார்வதி.. பார்வதி.. அவ நமக்கு வேணாம்னு சொன்ன
அவ வீட்டுல சாப்புடறே. அவ க
ராமுவுக்குச் சிறிது கோப! கொண்டான்.

ன், "இந்த முடிவை ஏத்துக்
ச ),
- 'ஸ்ரைக்' செய்வதாக முடி
முத்து, சந்திக்க ட முதலாளி, பின் லயத்திற்குப் போனார்கள். இரவுச் சாப்பாடு. ராமுதான் தான். அன்றிரவு முத்துவைத் ர்வதியின் காம்பராவிலேயே
|பஸ்சேற்றிவிட்டு லயத்திற்குத் ய காத்திருந்தாள் மீனாட்சி. Tாட்டம் தெரிந்தது.
?” முதல் கேள்வியே ராமுவை
யாரு நமக்கு..? அவ தொடர்பு "லும் நீ கேக்கமாட்டேங்கிற.. பீட்டுல தங்கி இருக்க..''
ம் வந்தது. ஆனாலும் அடக்கிக்

Page 198
"நான் மட்டும் சாப்புட லாளியோடதான் சாப்புட்டே
“அவங்க தங்கிராங்க - ச.
ராமுவால் அதற்குப் பதி
“ஒனக்கு எத்தனையோ ; அவ தொடர்பால நம்ம கு இன்னையில இருந்து அவ 6 இந்த வீட்டுல இருக்க மாட் நா.. முக்கியமான்னு முடிவு பல
ராமு அமைதியாகச் சொ
“எனக்கு ரெண்டு பேரும்
மீனாட்சிக்குக் கோபம் 6
“அவ எப்புடி முக்கியம்..
"அவளும் ஒங்க மாதிரித்
"அவ... அந்த... அவ... அவளோடயே இரு! நா. அவளையும் ஒன்னா சொல் இருக்கமாட்டேன்.''
மீனாட்சி 'விறுவிறு' 6 போனாள்... சில நிமிடங்களில்

அவள் வாழத்தான் போகிறாள் 189
ல்ல - தங்கல்ல. பிரதிநிதி முத ன் தங்கினேன்.”
ப்புடுராங்க. நீ ஏன் தங்கினே?”
ல் கொடுக்க முடியவில்லை.
நரம் சொன்னேன்.நீ கேக்கல்ல. டும்ப மானம் சந்தி சிரிக்கிது. தாடர்ப வுட்டுடு. இல்லே நா. டேன். ஒனக்கு அவ முக்கியமா
ாரிைந்து.'
| ன்னான்,
தான் முக்கியம்.”
பந்தது.
??
தான்.
என் மாதிரியா?. சரி இனி வர்ரேன். பெத்த தாயையும் றியே இனி நா. இந்த வீட்டுல
வன்று காம்பராவுக்கு உள்ளே
பின்னர் திரும்பி வந்தாள்.

Page 199
190 மாத்தளை சோமு
ராமு ஒன்றும் செய்ய மு. எதிர்த்துப் போராடிக் கொ6 அம்மா வேறு அவன் மீது ஒரு விட்டாள். அம்மா எது சொன் ஆனால் அதில் பார்வதியைப் அவளோடு உறவு வைக்காதே
கொள்ளவே முடியவில்லை.
மீனாட்சி தன் சேலை பொட்டலமாகக் கட்டிக்கெ அதைத் தடுக்கவே இல்லை. ப ஒடிவந்து தடுத்தாள்.
“61 651 6ծTր լճ6ծTր լ՝ ցՈ! @
கிட்டுப் போறியே! அது சரியில்
'இது சரியில்லதான். ஆ ராவுக்குப் போறதும், அவளே யாரு. நாம யாரு? அவளோட கேட்டதுக்கத்தான் என் மேல
அவனுக்குத் தாயா இருந்து என்
கிழவி ராமுவைப் பார்த்த நின்று கொண்டிருந்தான். நடக்கிறது நடக்கட்டும் என் வராந்தாவுக்குள் வந்தாள்.
 

அத்தியாயம் - 27
டியாமல் தவித்தான் துரையை *ண்டிருக்கின்ற இந்த நேரத்தில்
போராட்டத்தைத் தொடுத்து னாலும் அவன் கேட்கத் தயார். பற்றி எதுவும் இருக்கக் கூடாது. 1 என்பதை அவனால் ஏற்றுக்
யையும் ரவுக்கையையும் ஒரு ாண்டு புறப்பட்டாள். அவன்
க்கத்துக் காம்பராக் கிழவிதான்
துக்குப் போயி கோவிச்சிக்
)G).
ஆனா அவன் பார்வதி காம்ப ாட பேசுறதும் ஞாயமா? அவ இவன் என்ன பேசுரது.? அதக் நாய் மாதிரிப் பாயிரான். நா.
ானா பிரயோசனம்.'
ாள். அவன் தலை குனிந்தவாறு அவன் எதுவும் பேசவில்லை.
றது அவன் மனம், மீனாட்சி

Page 200
[(G/9ے
அப்போது வீரன் நாய் மீனாட்சியின் முன்னே அவளை போல் நின்றது. மீனாட்சி கீழே
லேசாகத் தட்டி,
'ஒனக்கிருக்கிற அறிவு ட சொல்லி விட்டு வெளியே நடந்த
LδσοτΓτι θ Gι 1 Π. β) μοποίΤ στις அத்தையின் லயத்திற்குத்தான் C3
பக்கத்துக் காம்பராக் கிழவி
"ராமுப் பய சுத்த மோசட கல்லு மாதிரி நிக்கிரானே! எ அவ குடுத்த தைரியம் தான். இல்
தாலியறுத்தவ ஆளை நல்லா மய
ராமு தன் மனதில் தாங்க நாற்காலியில் உட்கார்ந்தான். போட்டது. அவனுடைய பார
போலும்
கிழவியின் பேரன் வந்தா
அவனையே உற்றுப் பார்த்தான்
"நா. ஒன்னடோட பேச
பேரன் சொன்னான்.
"ஏன்? ராமு கேட்டான்.
"அம்மாவ வெரட்டிட்ட

ள் வாழத்தான் போகிறாள் 191
வாலை ஆட்டிக் கொண்டு சப் போக விடாமல் தடுப்பது ற குனிந்து வீரனின் முகத்தில்
மனுசனுக்கு இல்ல.." என்று தாள்.
ன்பது ராமுவுக்குத் தெரியும். பாவாள்.
தெனக்குள் முணுமுணுத்தாள்.
ம். பெத்த தாய வெரட்டிட்டு ன்னா தைரியம்..? எல்லாம் லாட்டி இப்புடி இருப்பானா? பக்கிட்டா...''
க முடியாத சோகம் அழுத்த அது 'கிறீச்'சென்று சத்தம் த்தைத் தாங்க முடியவில்லை
ன். ராமுவின் அருகே போய்
மாட்டேன் போ.” கிழவியின்
ஒன்னோட பேசமாட்டேன்."

Page 201
192 மாத்தளை சோமு
ராமுவுக்கு என்னவோ ( கோபப்பட முடியவில்லை.
வேறு யாரும் இப்படி திருப்பான். இவனோ சின்னட்
"அம்மாவ நா. வெரட்
கிட்டுப் போராங்க. அதுக்கு
"அம்மாவக் கூட்டிக்கிட்
ராமு பேச்சை வளர்க்க பேச்சை நீட்டினால் வேதனை
ஒடிப் போனான்.
ராமு நாற்காலியில் இரு தான். அந்தச் சுவரில் ஒரு சோ லயமாகக் கொடுத்துவிட்டுப் ( சிறிய போஸ்டர் ஒட்டப்ப
அவன்தான். அது அவன் மன
தாயிற் சிறந்த கோ மொழியே அது. அதனைே பார்த்துச் சிரிப்பதுபோன்று (
தாயிற் சிறந்த கோயிலு மொழி. ஆனால் அதை அவன்
தாயை விடப் பார்வதி அவளோடு சண்டை பிடிக்கிற நெஞ்சில் அப்படி ஒரு குரல் ே தடுமாறினான். ஆனால் ம தேற்றிக் கொண்டு, 'அம்மா6

பாலிருந்தது. ஆனால் அவனால்
கேட்டிருந்தால் சிறிப் பாய்ந்
GODIL JULIGöT.
டல்ல. அவங்கதான் கோவிச்சி
T. Gör GT GöIT GOTT G) guru.2”
99 டு வா.
விரும்பாமல், “சரி”யென்றான்.
தான் வரும் கிழவியின் பேரன்
ந்தவாறு சுவரை உற்றுப் பார்த் ாப் கம்பெனி எப்போதோ லயம் போன பொன்மொழி அச்சிட்ட ட்டிருந்தது. அதை ஒட்டியது தை உறுத்தியது.
பிலுமில்லை’ என்ற பொன் ப பார்த்தான். அது அவனைப் தான்றியது.
மில்லை. அது நல்ல பொன் மதிக்கவில்லையே.
உனக்குப் பெரிதாகி விட்டாள். யே நீ மனிதனா? அவனுடைய ட்டது. சில நிமிடங்கள் அவன் வநிமிடம் அவன் தன்னைத்
நான் விரட்டல்ல. பார்வதிய

Page 202
9.
கேவலமாகப் பேசியதால்தான்
குத்தானே சமாதானம் செய்து ே
ராமுவின் நெஞ்சில் பார் ததும்பியது.
நாற்காலியை விட்டு எழு கொண்டிருக்கும் கவலையை கொண்டிருக்கலாம் என்று நிை அவனுக்கு உடனே பார்வதியி
தான் உள்ளத்தைப் புரிந்து கொ
ராமு வெளியே கிளம்பி கைவிட்டது போல் விலகிக் படரத் தொடங்கியது. டோர்ச்
கொண்டான்.
மீனாட்சியைக் கூட்டிக் என்று பக்கத்து காம்பராக் கிழ
அவளுக்கு நம்பிக்கை வந்தது.
பார்வதியின் லயத்தில். வெவ்வேறு கம்பராவைச் சேர் நின்று கொண்டிருந்தார்கள். அ மனதில் கிளம்பிய கேள்வி. இந்தப் பக்கம்.? பார்வதியை என்பதுதான். ஆனால் எவ(
உதட்டுப் புன்னகையோடு இரு
இருட்டில் காம்பராக்ச
சத்தில் அந்தப் புன்னகையை

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 193
பிடிக்கவில்லை’ என்று தனக்
கொண்டான்.
பதியின் லட்சுமிகரமான முகம்
ம்பிய ராமு மனதில் அழுத்திக் மறக்க யாரிடமாவது பேசிக் னத்தான். யாரிடம் பேசலாம்? பின் நினைவு வந்தது. அவள் ண்டு பேசக் கூடியவள்.
னான். வெளிச்சம் அவனைக்
கொண்டிருந்தது. இருட்டுப் லைட்டைக் கையில் வைத்துக்
கொண்டு வரப் போகிறான் ழவி நினைத்தாள். அவன் மீது
ராமு அங்கே போனபோது ந்தவர்கள் லயத்தின் வெளியே அவனைப் பார்த்ததும் அவர்கள் இந்த நேரத்தில் இவன் ஏன் பப் பார்க்க வந்திருப்பான்." ரும் கேட்கவில்லை. வெறும்
ந்து விட்டார்கள்.
|ளில் இருந்துவரும் வெளிச்
அடையாளம் கண்ட பதில்

Page 203
194
மாத்தளை சோமு
புன்னகையோடு பார்வதியின் அவன் துணிந்து விட்டான் ஊருக்கும் உலகத்திற்கும் பய எல்லோருக்கும் தெரியவே பா
ராமுவைத் திடீரென்று சி அதிர்ச்சிதான். அப்போது 9 நினைக்கவே இல்லை.
அவன் முகத்தில் இருந்து பூத்தது.
''வாங்க... ஹும்.. ஒக்கா
பார்வதி நடுக்காம்பரா. கார்ந்தான்.
அவளுக்கு என்னவென் உணர்வு அவளைத் தடுமாற லை
“ஒன்னோட கொஞ்சம் 3
"பேசுங்க" என்பது போ நேரத்தில் மனதுக்குள் கேள் போகின்றான்..?
“நீ நின்னுகிட்டே இருக்க
''பரவாயில்லே சொல்லு.
ராமு பேசத் தொடங் சண்டை பிடித்துக் கோவித்துச்
பார்வதியின் சந்தோஷ உடைந்தது.

காம்பராவுக்குள் நுழைந்தான். எத்தனை நாளைக்குத்தான்
ந்து வேஷம் போட முடியும்?
ர்வதியிடம் போகிறான்.
ண்டதும் பார்வதிக்கு லேசான
|வன் வருவான் என்று அவள்
அதிர்ச்சி மறைந்து புன்னகை
ருங்க.
வில் விரித்த பாயில் உட்
றே புரியவில்லை. ஏதோ ஒரு வத்தது.
பசணும்.”
ல் பார்த்தாள் பார்வதி. அதே வி சுழன்றது. என்ன பேசப்
றியே!”
ங்க.
கினான். அம்மா தன்னோடு கொண்டு போனதை.
ம் நீரில் பூத்த குமிழியாய்

Page 204
)/\(نئی
"என்னால ஒங்களுக்குப்பி 6óll" lesi/g,...? Frfluýlaögu. "
"நான் போகச் சொல்லல்ல
*6T, Gratä5.” LIIT
"வேற எங்க. அத்தைவூட் LUITIšug,...”
"நீங்க ஒடனே போயிக் சு தாலும் அம்மாவோட சமாதான
நான் ஒன்னுமே பேசல்ல. ஒன்னப் பார்க்கக்கூடாதாம். என்னோட பேசாதேன்னு டே சொன்னான் ராமு. சில நிமி பார்த்துக் கொண்டே உதிர்த்தா
ஒன்னப் பார்க்கக்கூடா. துன்னு சொன்னதை எம் மனச முடியாது!
பார்வதியின் நெஞ்சில் பு அந்த வார்த்தைகள். தன்மீது இ கிறானா இவன்.? அவளால் ஏறிட்டுப் பார்க்க முடியவில்6ை
சில நிமிடங்கள் மெளன
கலைத்துப் பேசினாள் பார்வதி
ஒங்க அம்மாவப் பத்தி ஒ கோவிச்சாலும் நீங்க கோவி களுக்கு யாரு இருக்கா..?

பள் வாழத்தான் போகிறாள் 195
ரச்சனை. அம்மாவ ஏன் போக
... போயிட்டாங்க.'' வதி கேட்டாள்.
நி லயத்துக்குத்தான் போயிருப்
ப்புடுங்க... ஆயிரந்தான் இருந் எமாத்தான் போவணும்."
ஒன்னோட பேசக்கூடாதாம்; ஒன்னோட பேசினா இனி பாயிட்டாங்க.... கவலையோடு டத்தின் பின்னர் அவளைப் என் அந்த வார்த்தைகளை.
து; ஒன்னோட பேசக்கூடா = ஏத்துக்கல்ல... அது என்னால
திய ராகத்தை எதிரொலித்தன 7வ்வளவு நம்பிக்கை வைத்திருக் அந்தப் பொழுதில் அவனை
சம் நிலவியது... மௌனத்தைக்
உங்களுக்குத் தெரியும்... அவங்க க்க வேணாம்... இப்ப அவங்

Page 205
196 மாத்தளை சோமு
ராமு சற்று யோசித்தான் ஆனால் அம்மாவை எப்படிக் உறுதியைக் கொடுக்க முடியுமா
மெல்லப் பேச்சைத் திசை
"என்னால ஒனக்கு நிறைய
பார்வதி உடனே மறுத்
என்னோட பேசுரதுனாலதான்
ராமு மெல்லமாய்ச் சொ
முடிவு கட்டுரேன். அது வரை
“என்ன முடிவு?’ என்று ே மெளனமாகவே இருந்தாள். புரியாத மகிழ்ச்சியின் ரேை அர்த்தத்தில் சொன்னான் என் ஒரு அர்த்தம். அது தனக்கு ஒ( மட்டும் புரிந்தது அவளுக்கு.
ராமு பார்வதியிடம் சொ “ரொட்டி கொண்டாரேன். ச
பார்வதி.
அவன் “சரி” யென்றான்.
குசினிக்குப் போய் வந் ஈயத்தட்டு. ஒரே ஒரு ரொட் முன்னே வைத்தாள்.
"சாப்புடுங்க”
ஒனககு.

7. அவள் சொல்வது சரிதான். கூப்பிடுவது.? அம்மா கேட்கிற
...?
திருப்பினான் ராமு.
பப் பிரச்சனை.?”
தாள். “நான்தான் பிரச்சனை.
ஒங்களுக்குப் பிரச்சனை’
ன்னான்."இதுக்கெல்லாம் ஒரு க்கும் நீ பொறுக்கணும்.”
கேட்க நினைத்த பார்வதி ஏனோ ஆனால் உள்ளத்தில் இனம் ககள் ஒடின. அவன் என்ன பது தெரியாவிட்டாலும் ஏதோ ரு அந்தஸ்து அர்த்தம் - என்பது
ால்லிவிட்டுப் புறப்பட்டபோது
99 Fாப்புட்டுப் போங்க என்றாள்
த பார்வதியின் கையில் ஒரு டி இருந்தது. தட்டை அவன்

Page 206
[9ے
"எனக்கு இருக்கு. நீங்க ச1
அவன் சாப்பிட்டு முடித்த
பார்வதி அப்போது செ ஒரு சந்திரன்தான் இருக்குப் தந்திட்டேனே.”
அவனுக்குப் புரியவில்லை
சந்திரன்னு சொன்னது ெ ஒரு சந்திரன்தான் இருக்குப் தந்திட்டேனே.
"அப்படீன்னா ஒனக்கு.”
'பகல்ல ஆக்கின சோறு (
"அது போதுமா?”
"நீங்க வரமுந்தி எனக்கு ஒங்களக் கண்டோன்ன பசியே
ராமு அவளை நன்றியு காகச் சுட்ட ஒரே ஒரு ரெ இவள்தான் எனக்குப் பொருத்
ராமு காம்பராவைவிட்( நன்றாக இருட்டியிருந்தது. கூட்டம் குறைந்திருந்தது. ஒ தெரிந்தன. டோர்ச்லைட் இ
நடந்து போனான்.
ராமு தன் காம்பராவில் அத்தையும் பக்கத்துக் காட்

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 197
ப்புடுங்க”
T66T.
ான்னாள். “ஒரு காம்பராவுல அதைத்தான் உங்களுக்குத்
பார்வதி புரிய வைத்தாள்.
ராட்டிய. இந்தக் காம்பராவுல 2. அதைத்தான் ஒங்களுக்குத்
இருக்கு. சாப்புடுவேன்.”
த நெறையப் பசி இருந்திச்சி. யில்ல. அந்தச் சோறு போதும்.”
ணர்வுடன் பார்த்தான். தனக் ாட்டியைத் தந்துவிட்டாளே. தமானவள்.
டுப் புறப்பட்டபோது வெளியே லயத்து வாசலில் நின்றிருந்த ன்றிரண்டு தலைகள் மட்டுமே ருந்ததால் இருட்டில் வேகமாக
ால் வைத்தபோது வராந்தாவில் பராக் கிழவியும் அருகருகே

Page 207
198 மாத்தளை சோமு
உட்கார்ந்திருந்தார்கள். பக்கத் கண்டதும் மெல்ல நழுவிப் ே GBLUFGS) Gi) GOOG). GT GŠT GOT GG) FIT Gi: ததையும் பொல்லாததையும் சிண்டு முடியிற வேலைதான் !
கவலைப்படவில்லை.
கிழவி தனக்குள் ராமுை
இவன் எங்கயோ போயிட்டு 6 ம். அங்கதான் போயிருப்பா6
ராமு குப்பிலாம்பைப் வெளிச்சம் காம்பராவில் பரவி
ராமு மெளனமாகவே இ மாக இருந்தாள். இருவர் மன எதைப் பேசுவது? என்ற ே டிருந்தது. அந்தப் போராட்ட அத்தைதான்.
“என்னா தம்பி? நீங் கிட்டீங்களாமே. அம்மா நம் நீங்க.
அதற்குள் குறுக்கிட்ட ரா
"நா ஒன்னும் சொல்லல்ல கோவிச்சிக்கிட்டு வந்தாங்க."
"சரி. அவங்க ரெண்டு மூ கட்டும். நானும் ராணியும் ப இங்க இருங்க. சாப்பாடு கொ

துக் காம்பராக் கிழவி அவனைக் பாய்விட்டாள். அவன் ஒன்றும்
சொல்லிருப்பாள். வழக்கமான கிழவிக்கு. அவன் அதைப்பற்றிக்
வத் திட்டினாள். சே. இவனும் டப் போறான்னு நெனைச்சேன். பாரான். எங்க போயிருப்பான்? 5T.
பற்ற வைத்தான். மங்கலான யது.
இருந்தான். அத்தையும் மெளன திலும் யார் முதலில் பேசுவது. போராட்டம் நடந்து கொண்
டத்தில் முதலில் முடிவெடுத்தது
க அம்மாவோட கோவிச்சி ம லயத்திலதான் இருக்காங்க.
மு சொன்னான்.
0. அவங்கதான் சண்டை புடிச்சி
மணு நாளைக்கி அங்கயே இருக் ார்த்துக்குரோம். நீங்க மட்டும் ண்ணாந்து தர்ரேன்."

Page 208
90]
அவன் வேண்டாம் எ6
பிறகு என்ன நினைத்தானோ ெ
அவனிடம் அத்தை சோற் அவன் வாங்கிக் கொண்டான்.
அத்தை தன் லயத்திற்குப் லைட் இருந்ததால் வெளிச் போன்ற தைரியம். தனியே கில் போகிற அத்தைக்குத் துணை டாமா. என்று யோசித்தபோது
"அத்தை தனியாப் போற போறது சரியில்ல. காலம் சுெ போயிட்டு வாங்க தம்பி.”
ராமு வேறு வழியில்லாம கொண்டு அத்தையின் பின்னே
KK
நா. போயிருவேன் த அத்தை ராமு,
"பரவாயில்ல. தனியே வர்ரேன் என்றான்.”
அத்தையின் நெஞ்சில் ராமுவோ எப்போது திரும் நடந்து கொண்டிருந்தான்.

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 199
ாறு சொல்ல வாயெடுத்தான்.
DGMT GØTL DIT GOTIT GöT.
றுப் பார்சலைக் கொடுத்தாள்.
புறப்பட்டாள். கையில் டோர்ச் சமே துணையாக இருப்பது ாம்பினாள். தனியே இருட்டில் fuJITJ, L' (BLIT G36)ITLDIT. GBGJGj6T
கிழவி வாயைத் திறந்தாள்.
ாங்க. இந்தக் காலத்தில தனியா
கட்டுக் கெடக்கு. துணைக்குப்
ல் டோர்ச் லைட்டை எடுத்துக் நடந்தான்.
ம்பி’ என்று மறுத்தலித்தாள்
நீங்க போறது சரியில்ல. நான்
நம்பிக்கைத் துளி சேர்ந்தது. புவோம் என்ற மனநிலையில்

Page 209
200 மாத்தளை சோமு
நடுக்காம்பராவில் ஒரு வைக்கப்பட்டிருந்த சிமிலி ல எரிந்து கொண்டிருந்தது. ரா பாய் விரித்துப் படுத்திருந்: தூங்கவே இல்லை. படுக் பேசிக் கொண்டிருந்தான். மு. போட்டுக் கொண்டிருந்தான்.
மீனாட்சி போனதிலிரு படுக்கையை முத்து வைத் இங்கே வரவில்லை. ராமு, துணைக்கு வாடா என்று அை துணைக்காக அவனை அ6 துரைக்கு எதிராக நடத்துகி வேண்டிய நடவடிக்கைகை முடிவுகள் எடுக்க அவன் உதவு இங்கே நிம்மதியாகப் பேசலா
படுக்கையில் இருந்த ராழு
"ஸ்ரைக் போட்டு இ நாளாச்சி. ஆள்க உசார சொல்ராங்க?"
"ஆள்க உசாராத்தான் இ பார்க்கிறதுன்னு கங்கணம் பழைய தலைவரும் அவரோ

அத்தியாயம் - 22
மூலையில் ஒரு பெட்டி மீது ாம்பு மினுக்மினுக்' போட்டு முவும் முத்துவும் அடுத்தடுத்து தார்கள். இன்னும் அவர்கள் கையில் சாய்ந்தவாறு ராமு த்து அவன் சொல்வதற்கு .ம்ம்.
ந்து ராமுவின் காம்பராவில் ந்துக்கொண்டான். அவனாக தான் தனியே இருக்கிறேன். ழத்தான். உண்மையில் பேச்சுத் ழைக்கவில்லை. தோட்டத்துத் ன்ற போராட்டத்தில் எடுக்க எளப் பற்றி யோசித்துப் பல வான் என்றுதான் அழைத்தான்.
LD.
p கேட்டான்.
ன்னையோட சரியா அஞ்சு
2 ா இருக்காங்களா? என்னா
இருக்காங்க. ரெண்டுல ஒண்ணு கட்டிட்டாங்க. ஆனா நம்ம ட ஆள்களும் விடிஞ்சோன்ன

Page 210
வேலைக்கிப் போகப் போறாங் அது ஒனக்குத் தெரியுமா..? எ வேலயே அதுதானே. ஒரு
பன்னுற மாதிரிப் பன்னு சப்போர்ட்டா மெல்ல நடுவ இப்பவும் நடக்கப் போவுது. ஹ பத்தி எனக்குக் கவலை இல்ல போயிடுவாங்களோன்னு தான்
'மத்தவங்களா. அவங்க வெட்டித் திங்கிற மாதிரி இருக்
ராமுவுக்குத் தைரியம் இ இருந்தால் தானே இவனும் தை
"இந்த மொறை தொன் ஜென்மத்துக்கும் அசைக்க முடி
ராமு சொல்லி முடிக்க 'டமால்' என்ற சத்தத்துடன் படுக்கையில் உட்கார்ந்தான். மு
“என்ன சத்தம்?”
"தேங்கா, மாங்கா தகரத் விழப் போவுது?”
"தேங்கா - மாங்கா விழு என்றவாறு முத்து படுக்கை சத்தம். அது தொடர்ந்தது.
ராமுவும் முத்துவும் எ( லயத்து நாய்கள் ஒன்று சேர்ந்

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 201
களாம். என் காதில விழுந்திச்சி. ன்ன செய்ய? பழைய தலைவர் போராட்டத்தில சப்போர்ட் து. அப்புறம் தொரைக்கி பில நழுவுறது. இப்படித்தான் அம். அவன் போவட்டும். அதப் லை. மத்த ஆளுக வேலைக்கிப்
கவலையா இருக்கு”
போகமாட்டாங்க. தொரய
5The...
ருந்தது. மற்றவர்கள் உறுதியாக நரியமாக இருக்கலாம்.
ரைய அசைக்கலேன்னா இனி டயாது.”
வில்லை. லயத்துக் கூரையில் ஏதோ ஒன்று விழுந்தது. ராமு முத்து எழுந்து விட்டான்.
தில் விழுந்திருக்கும். வேற என்ன
ந்தமாதிரி எனக்குத் தெரியல்ல”
யில் உட்கார்ந்தான். மீண்டும்
ழந்து வெளியே போனார்கள். து குலைத்துக்கொண்டிருந்தன.

Page 211
202 மாத்தளை சோமு
குப்பி லாம்போடு மற்றக் கொண்டிருந்தார்கள்.
"யாரோ லயத்துக்குக் கல்
"யாரு?''
"வேற யாரு?.. தொரவூட்டு
அவர்கள் பேசிக்கொண்ட
ராமு காம்பராவுக்குள்ே எடுத்துக் கொண்டு திரும்பினா சத்தம் போடாமல் இருக்கச் .ெ கூட்டிக் கொண்டு காம்பரா போனான். குசினியில் இரு தூரத்தில் ஒரு பீடி நெருப்புத் ெ காட்டினான்.
"எவனோ ஒருத்தன் பீ இருக்கிரான். சத்தம் இல்லாம ( அவன்தான் கல்லடிக்கிரான் டே
இருவரும் கையில் டோர்கள் குறுக்குப்பாதை வழியாகப் பே மேட்டைச் சுற்றிப் போகிறது வராமல் இருட்டில் போய் மேட்
ஒரு ஆள் பீடி குடிப்ப. மேட்டை நோக்கிப் போன
அவனை ஒரே பாய்ச்லில் பிடித்து அங்கே வந்து டோர்ச் லைட்

காம்பராக்காரர்கள் நின்று
லடிக்கிரானுக.”
"ஆளுகதான்...''
டார்கள்.
ள போய் டோர்ச் லைட்டை என். மற்றவர்களை அங்கேயே சான்னான். முத்துவை மட்டும்
வழியாகக் குசினிப் பக்கம் ந்து இருட்டில் பார்த்தான். தரிந்தது. முத்துவிடம் அதைக்
டி குடிச்சிக்கிட்டு மேட்டுல போனா ஆளைப் புடிச்சிரலாம்
பால.''
ச் லைட் இருந்தும் அடிக்காமல் பானார்கள். குறுக்குப் பாதை . மெது மெதுவாகச் சத்தமே ட்டருகே வந்துவிட்டார்கள்.
து தெரிந்தது. ராமு மட்டும் ான். பின்பக்கமாகப் போய் த்தான் ராமு. அதற்குள் முத்து உடை அடித்துப் பார்த்தான்.

Page 212
அவன் அந்தத் தோட்டத்து அ ஞாபகம் இல்லை.
"நீ யாரு? பொய் சுெ
கேட்டான். அவன் மெளனமா
"நீதானே லயத்துக்குக் பீடியை வீசி விட்டு தலையை
"யாரு கல்லடிக்கச் சொ
மெளனித்தான் அவன்.
'பளார்’ என்று ஒரு அை
'அய்யோ! அடிக்காதி சொல்ரேன். தொரதான் கல்வி
ராமு அதைக் கேட்டதும்
"ஒகோ! நம்ம தொரதா என்றவாறு கல்லடித்தவன் தினான். அதை உணர்ந்த ராமுவிடமிருந்து தன்னை வி ஒடினான். சிறிது தூரம் ராமுவும் முத்துவும் ஒடியும் பி
ராமு ஆத்திரப்பட்டான்
"சே. முட்டாளாயிட்( லடிக்கச் சொன்னாருன்னு ( துட்டேன். இவனை வைச்சி
லாம்னு நெனைச்சேன். அதுக்

அவள் வாழத்தான் போகிறாள் 203
ஆள் இல்லை. எங்கும் கண்டதாக
Fால்லாத.?’ ராமு அதட்டிக் க இருந்தான்.
கல்லடிச்சே? கையிலிருந்து ஈத்தான் அவன்.
92 556trT?
ற கன்னத்தில் போட்டான் ராமு.
நீங்க. நான் உண்மையைச் ஸ்டிக்கச் சொன்னாரு.”
b op 600Tf7 d4F) 6)JgFL'ILJL'LLIT GöT.
ன் கல்லடிக்கச் சொன்னாரோ' மீதிருந்த தன்பிடியைத் தளர்த் அந்த ஆள், அசுர வேகத்தில் டுவித்துக் கொண்டு இருட்டில்
அவனைத் துரத்திக் கொண்டு டிக்க முடியவில்லை.
டேன். அவன் தொரதான் கல் சொன்னதும் நான் என்ன மறந் சித் தொரய ஒரு ஆட்டு ஆட்ட குள்ள இப்புடி ஆயிருச்சே."

Page 213
204 மாத்தளை சோமு.
இருவரும் லயத்திற்கு முத்து லயத்தில் நின்றவர்களி அவர்கள் ராமுவுக்கு ஆறுத ராமுவின் மனம் ஆறுதலடைய
படுக்கையில் விழுந்த ரா "நாளைக்கி எல்லா லயத்துச் ஆக்கனும்’
முத்து குறுக்குக் கேள்வி கும்னா அத்தை இருக்கிற லயத்
ராமு உடனே சொன்ன இதில பார்க்க முடியாது. அத்ை என்ற ராமு முத்துவிடம் கேட்ட
"நீ என்னய மாட்டி வைக்க
"நான் ஒன்னய மாட்டப் ஒன்னய மாட்டப் பார்க்கிராங் ஏன் மாட்டேங்கிற.?”
ராமு துணிந்து பதில் ெ எனக்கு என்னைக்கும் அத்ை பொஞ்சாதியா வர்ர தகுதி அத்
"அப்ப யாருக்கு இருக் இருந்து உண்மையை வரவழை
"நேரம் வர்ர நேரம் செ
மொதல்ல சொல்வேன்.'
"நீ சொல்லவே வேண்டி என்று சொல்ல நினைத்த மு

சாகமாய்த் திரும்பினார்கள். டம் நடந்ததைச் சொன்னான். ல் சொன்னார்கள். ஆனால்
ിങ്ങെ).
மு முத்துவிடம் சொன்னான், கும் போயி ஆள்கள உசார்
கேட்டான். "எல்லா லயத்துக் துக்கும் போகனும் தானே.”
ான். “சொந்தப் பிரச்சனைய த காம்பராவுக்கும் போவனும்’ LFT GöIT,
கப் பார்க்கிற.?”
பார்க்கிரேனா?. அத்தைதான் க. நீ மாட்டேங்கிரே.ஆமா நீ
காடுத்தான். 'அத்தை மகள் த மகதான். ஆனா எனக்கு
தை மகளுக்கு இல்ல."
கு.?’ முத்து அவன் வாயில் கப் பார்த்தான்.
ால்ரேன். அத ஒனக்குத்தான்
பதில்லை. எனக்குத் தெரியும்”
மத்து ஏனோ மெளனமாகப்

Page 214
போனான். அதற்குப் பிறகு வில்லை. தூங்கினார்கள்.
விடிந்தது. வெளிச்சம் கொண்டு வந்திருந்தது. பன ஆதரவாளர்களும் வேலை லயத்திலும் அதைப் பற்றி அதனால் ஒரு பரபரப்பு. வத ராமு ஒரு ஒன்பது மணிை கிளம்பினான். அவனோடு முத
லயத்தில் உள்ளவர்களி வரைத் தொடர வேண்டும் பணிந்து விடக்கூடாது. பழை தலால் வேலைக்குப் போகிறா வேலைக்குப் போய்விட நிை கையில்தான். என்று எடுத்துச்
அத்தையின் காம்பராவி அதற்குக் காரணம் அங்கே இருவருக்கும் தகராறு அந்த வரக்கூடாதென்று மனதுக்கு அவனுடைய நல்லநேரம் மீன
ராமு அத்தையோடு ( வேலைக்குப் போறாராம். அ
இழக்காதிங்க."
'தம்பி நல்லதைத்தான் சொன்னதை நாங்க கேப் நம்பித்தான் இருக்கோம்.” பட்டான் ராமு.

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 205
அவர்கள் பேச்சைத் தொடர
வரும்போது ஒரு பரபரப்பைக் ழய தலைவரும் அவருடைய குப் போனார்கள். எல்லா யே பேசிக் கொண்டார்கள். ந்திகள் வேறு தலையெடுத்தன. LJLJ GUIT Gö Gl) (LJLb GDLLILDIT Jij, துவும் கிளம்பினான்.
டம் ஸ்ரைக் வெற்றி காணும் துரையின் தந்திரங்களுக்குப் 2ய தலைவர் துரையின் தூண்டு ார். அவர் போவதால் நீங்களும் னக்கக்கூடாது. வெற்றி உங்கள் சொன்னான் ராமு.
ற்கு வந்ததும் தயங்கினான் ராமு. அம்மா இருந்ததால் ஏற்கனவே நேரத்தில் மேலும் வீண் தகராறு தள் நினைத்துக் கொண்டான். ாட்சி வெளியே போயிருந்தாள்.
பேசினான். 'பழைய தலைவர் தைப் பார்த்துட்டு தைரியத்தை
சொல்வீங்க. அதனால நீங்க போம். எல்லாத்துக்கும் ஒங்கள
அடுத்த காம்பராவிற்குப் புறப்

Page 215
206 மாத்தளை சோமு
'தம்பி டீ குடிச்சிட்டுப் (
"எல்லா லயத்துக்கும் ே
'அஞ்சு நிமிசம் இருங் மறுக்காமல் நின்றான்.
அத்தை உள்ளே போ கிளாசைக் கொண்டு வந்து ர
ஒரு புன்னகையோடு டீயைக் (
அத்தைக்கு ராமுவின் மீ மேல் அடி அடித்தால் அம்மி பக்கம் இழுக்கலாம். என்று அ
எல்லா லயத்திற்கும் ே போனபோது இருட்டிவிட் உட்கார்ந்திருந்தாள். அவனா ஆனால் நம்ப வேண்டியிருந்த
அவன் மனதில் பல ே எப்படித் திரும்பி வந்தாள்? ே இங்கேயே இருப்பாளா..? - துடித்தான் அவன் பதில் மீன் அதை வெளியே கொண்டு
வேண்டும். பேசுவானா? அவ
மீனாட்சி ராமு பேசுவான
வாய் திறக்கவில்லை. கடைசியி
"நான் ஏன் இங்க வந்ே
தான். அதோட நீ நல்லா இரு GBL u ITL * LL LIFT rig,...”

பாங்க.''
ாவனும்.. வர்ரேன்.” = தம்பி டீ போடுரேன்..” ராமு
ப டீ ஊற்றினாள்.. ராணி டீக் ாமுவிடம் கொடுத்தாள். முத்து தடித்தான்.
து ஒரு நம்பிக்கை பிறந்தது. அடி யும் நகரும். ராமுவை மாற்றி நம் வள் நம்பினாள்.
பாய்விட்டு ராமு லயத்திற்குப் டது. வராந்தாவில் மீனாட்சி Tல் அதை நம்பமுடியவில்லை. து.. நிஜமான காட்சிதானே அது.
கள்விகள் கிளம்பின. அம்மா காபம் குறைந்து விட்டதா? இனி அதற்கெல்லாம் பதில் காணத் Tாட்சியின் நெஞ்சில் இருந்தது. வரலாம். அம்மாவோடு பேச 6 மெளனமாக இருந்தான்.
என்று எதிர்பார்த்தாள். அவன் ல் அவள்தான் பேசினாள்.
நன்னா ஒன் தாய்ங்கிறதுனால 5கனும்.. ஒன் அத்தையும் சத்தம்

Page 216
ராமு எதுவுமே பேசவில்ை
"நமக்கு ஊர் வம்பு சொல்ரேன். குமாரையாவின் பகைச்சிக்காம சொல்ரதைக்
அவன் மாதிரி நீ இருந்தா என்ன
- என்று சொன்ன மீனாட்
தொடர்ந்தாள்.
"இன்னைக்கி திடீர்னு விட்டாரு போயிப் பார்த்தேன் சொன்னாரு ஒனக்கு ஸ்டோ
சொன்னாரு ஸ்ரைக்க வுடட்ட
குமாரையாவின் மகன் ஏ மனதிற்குள் எண்ணிக்கொண்ட
அடக்கிக் கொண்டான்.
'ஒகோ! தொர எனக்கு சொன்னாரா?. முந்தி இப்படித் போட்டாரு. அந்த மாதிரி எ லாம்னு நெனைக்கிறாரோ. என்ன நம்பியிருக்கிற ஆளுகவி வரட்டும். நல்ல முடிவு வர்ர் வ
ராமு இப்படிப் பேசுெ பார்க்கவே இல்லை. துரை என்று சொல்லியும் அவன் தொடர்வேன் என்று சொல் என்ன நடக்குமோ துரையு பதிலுக்கு. மீனாட்சி பயந்து ே

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 207
DG).
வேணாம். நல்லதுக்குத்தான் மகனைப் பாரு. தொரய கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிரான்.
2'
டசி சிறிது இடைவெளி விட்டுத்
தொர என்னயக் கூப்பிட்டு எ. அப்ப அவரு நல்லதைத்தான் | ல வேல போட்டுத் தர்ரேன்னு
த
LITLb.
ஒரு துரோகி கருங்காலி என்று ட ராமுவுக்குக் கோபம் வந்தது
ஸ்டோர்ல வேல தர்ரேன்னு தான் சொக்கனைக் கைக்குள்ள ான்னையும் கைக்குள்ள போட அது எனக்கிட்ட நடக்காது. ாக் கைவுடமாட்டேன். வர்ரது
ரைக்கும் ஸ்ரைக் நடக்கும்.”
பான் என்று மீனாட்சி எதிர் ஸ்டோரில் வேலை தருகிறேன் அசையவில்லை. ஸ்ரைக்கைத் லிவிட்டானே. இதனால் என்ன ம் சும்மா இருக்க மாட்டார்.
UITGÖTT GÖT.

Page 217
208 மாத்தளை சோமு
"என்னமோ ஒன் நன் அதுக்கு மேல ஒன் இ டம்.”
முணுமுணுத்தாள் மீனா
ராமு அசையாமல் ெ இங்கேயே இருந்தால் ஏதா: சந்திக்கடைக்குப் போனான் நடந்தது. அதை விரட்டவில்ை
சந்திக்கடை மூடியிருந் போயிருக்கலாம். லயத்திற்குத்
அம்மா உள்ளே படுத்திரு மனதுக்குள் ஒரு நிம்மதி. குசில தண்ணிர் மொண்டு குடித்து யைப் போட்டுப்படுத்தான். சா
வெளியே நாய்களின் 'ே தான் என்று அவன் நினை கூப்பிடுவது போல் இருந்தது.
“ராமு. ராமு.” கண்க வெளிச்சம் ஆடியது. படுக்.ை வெளியே முத்துவும் வேறு சில
“ராமு. நம்ம லைப்ரரிய.
முத்துவால் அதற்குமே வந்ததில் அவனுக்கு மேல் மூச்சு
'யாரோ லைப்ரரிய ெ ஒரு வெறியே வந்தது அவனுக்கு

மைக்குத்தான் சொன்னேன்.
-g-l.
மளனமாக இருந்தான். பிறகு பது பிரச்சனை வரும் என்று
அவன் பின்னால் வீரனும்
GU).
தது. முதலாளி டவுனுக்குப் திரும்பினான் ராமு.
ந்தாள். அவளைப் பார்த்ததும் ரிக்குப் போய்ச் சொம்பு நிறைய விட்டு வராந்தாவில் படுக்கை L'ILS)LGS)Gü65)G).
காரஸ் சத்தம். வழக்கமானது
த்தபோது அவனை எவரோ
ளைத் திறந்தான். லந்தரா 5யை விட்டு எழுந்தான் ராமு. நம் நின்றார்கள்.
பேச முடியவில்லை. ஒடி கீழ் மூச்சு வாங்கியது.
ருப்பு வைச்சிட்டாங்களாம்.'

Page 218
அ
"லைப்பரரிக்கு நெருப்ப இது துரையின் வேலைதான்."
அந்தக் கூட்டத்தோடு ளோடு வீரனும் நடந்தது. அவ கொண்டிருந்தார்கள்.
அவர்கள் போனபோது ை ஒரு லைப்ரரி எரிந்ததற்கான அ சாம்பல்தான் கருகி இருந்தன.
ராமு பல்லைக் கடித்துக் ெ
'இது தொர வேலதான் கிறது புடிக்காது. நாம படிக்கிற
முத்துகூடக் கோபப்பட்ட
"நம்ம மேல கோபம்னா
நெருப்பு வைச்சிட்டாங்களே”
"ஆயிரம்தான் இருக்கட் செய்யலாமா?. ஒரு கிழவன் ஒருத்தன்,
"அவனுக்கெல்லாம் இந் மனசு வராம இருக்கனும்னு அ வைக்கனும். அப்பதான் புத்தி வ
சிறிது நேரம் அங்கே நி3
வாகப் பேசிக் கொண்டு புறப்பட

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 209
T?.. யார் வைத்திருப்பார்கள்.
ராமு புறப்பட்டான். அவர்க ர்கள் அத்தனை பேரும் கோபம்
லைப்ரரி எரிந்து முடிந்திருந்தது. அடையாளமே தெரியவில்லை.
கொண்டே கத்தினான்...
-. தொரைக்கி லைப்ரரி இருக் து இவனுக்கு ஆபத்து தானே..?”
டான்.
லைப்ரரி என்ன செய்யும்..?
டும்... தொர இந்த மாதிரிச் கோபப்பட்டான். அதற்குள்
த மாதிரி அநியாயம் செய்ய அவன் பங்களாவுக்கு நெருப்பு பரும்.'' என்றான்.
ன்றவர்கள் பிறகு மெது மெது ட்டார்கள்.

Page 219
210 மாத்தளை சோமு
விடிந்ததும் சந்திக்கடைக் கடை முதலாளியோடு அவன் பற்றியும் புதிய லைப்ரரி அதே பற்றியும் துரையின் அடக்கு வதையும், பழைய தலைவர்களு களும் ஸ்ரைக்கில் சேராமல் 6ே உள்ள நிலைமைகளையும் பேசி
சந்திக்கடை முதலாளி தை
"ராமு இனிமேத்தான் எ நடக்கிறதைப் பார்த்து அச இந்த வேலையெல்லாம் நப் இப்ப உடனே நீ செய்ய வே
கட்டணும்.”
ராமு அன்றே ஒரு கூட்ட லைப்ரரி இடத்தைத் துப்புரவு சிறிய மண்டபம் புதிதாகக் கட் செய்து கொண்டான். அன்று படுத்தான். இரவெல்லாம் G3L JIGE) GOTT GÖT.
விடிந்தது. ராமு இன்ன முதலாளி படுக்கையை விட் வைத்தார்.
அப்போ கதவை எவே கதவை முதலாளி திறந்தார். ெ

அத்தியாயம் - 23
குப் போனான் ராமு. சந்திக் லைப்ரரி எரிந்து போனதைப் இடத்தில் உடனே கட்டுவது முறைகள் அதிகரித்து வரு ரும் அவருடைய ஆதரவாளர் வலைக்குப் போனதின் பின்னே
"GÖTET GöIT.
நரியப்படுத்தினார்.
தைரியமா இருக்கணும். இப்ப ந்துரா தே தொரை செய்யிர bமள ஒன்னு சேரவைக்கும். ண்டிய வேலை. லைப்ரரியக்
த்தைத் திரட்டி எரிந்து போன செய்தான். ஒலைகளால் ஒரு ட்டத் தேவையானதைத் தயார் அவன் சந்திக்கடையிலேயே சந்திக்கடை முதலாளியோடு
மும் தூங்கிக் கொண்டிருந்தான். -டு எழும்பி அடுப்புப் பற்ற
ரா தட்டும் சத்தம் கேட்டது. வளியே நின்றது முத்து. அவன்

Page 220
து
முகத்தில் களையே இல்லை. எண்ணிக் கொண்டார் முதலா
"என்ன முத்து.. காலையி
முத்து மௌனமாகவே இ
சந்திக்கடை முதலாளி எழுப்பிக் கொண்டு வந்தா எதுவுமே புரியாமல் தவித்தான்
முத்து மெள்ளச் சொன் ராமுவப் பத்தியும் பார்வதிய யிருக்கு.. ஸ்டோர் செவரு.. ல புள்ள காம்பராச் செவரு
அசிங்கமா எழுதியிருக்கு.
நேற்று இரவு லைப்ரின களில் எழுதியிருக்கிறார்கள்.
ராமுவின் மனசில் கோ லைக் கடித்துக் கொண்டான்.
"லைப்ரரிய எரிச்சானு. எரிக்கப் பார்க்கிரானுக.. அவா
சந்திக்கடைமுதலாளி உக
"போராட்டத்தைத் தி இல்லாம கடேசியில ராமுன் வந்திருக்கானுக.. ராமுவப் பு வைச்சு தொழிலாளிகளைத் போடுரான் தொரை...''

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 211
எதுவோ நடந்திருக்குன்னு. Gf).
FøoGu."
ருந்தான்.
உள்ளே போய் ராமுவை ர், முத்துவைப் பார்த்ததும்
(JIT (Lp.
னான். "தோட்டம் பூரா நம்ம ப் பத்தியும் அசிங்கமா எழுதி பத்துச் செவரு. ஸ்கூல் செவரு. இப்படி எல்லா செவருலயும்
ய எரித்தார்கள், இன்று சுவர்
பம் கொப்பளித்தது. தன் பல்
க. இப்ப என் வாழ்க்கையை
னுகளை.'
öÖTfj. GF) GJELLILITLDGü GLGEGOTITfj.
சை திருப்ப வேற திட்டம் பூட்டுச் சொந்த வாழ்க்கைக்கு த்தி இப்படியெல்லாம் எழுதி தன் பக்கம் இழுக்க திட்டம்

Page 221
212 மாத்தளை சோமு
"இதுக்கெல்லாம் நான் வரட்டும் என்னப் பத்தி எ கவலையில்லை.. மொதல்ல எர் முடிக்கணும், அதுக்குப் பெ வேல இருக்கு அதைச் செய் செய்யமுடியாது..!"
"என்ன முக்கியமான ே வாயெடுத்தான். பிறகு ஏனோ சந்திக்கடை முதலாளிக்கு ப புரிந்தது... ஆனால் அவரும் ராமு! லைப்ரரி கட்டுற வேல தொடங்கு..! அதைத் திரும்ப. நம்ம ஆளுகளுக்கு நம்பிக்கை
சந்திக்கடை முதலாளி ரா
“அப்ப இன்னைக்கே ந என்று ராமு சொன்னான்.
"மொதல்ல மூஞ்சு கழு போவலாம்.. முத்து நீயும் வா.."
டீ குடித்து விட்டு ரா முதலாளியிடம் சொல்லி விட வரும் கடையைவிட்டு வெளி கிடந்த.. வீரன் ராமுவின் பி கொண்டே நின்றது. ராமுவு நினைவு வந்தது.
“அட.. வீரா? நீ இங்கத் தியா? மறந்திட்டேன்.. சரி... வா.

பயப்படமாட்டேன். வர்ரது தை எழுதினாலும் எனக்குக் ரிஞ்சி போன லைப்ரரியக் கட்டி ாறகு வேற ஒரு முக்கியமான
நசிட்டா எவனும் என்னமும்
வலை?” என்று முத்து கேட்க பேசாமல் இருந்து விட்டான். மட்டும் அது என்ன என்பது
அதுபற்றிக் கேட்கவில்லை. லய இன்னைக்கே - இப்பவே க் கட்டினாத்தான். உன் மேல
GNI (L5LD.
முவைத் தூண்டினார்.
ான் டவுனுக்குப் போவணும்.”
விட்டு வா. டீ. குடிச்சிட்டுப்
முவும் முத்துவும் சந்திக்கடை ட்டுப் புறப்பட்டார்கள். இரு யே இறங்கியபோது படுத்தே ன்னே போய் வாலை ஆட்டிக்
க்கு அப்போதுதான் வீரனின்
ான் ராத்திரியெல்லாம் இருந்
r. G3 LITT GGU TTL b.”

Page 222
அ
இருவரும் நடந்தார்கள் நடந்தது. அவர்கள் தோட்டத் கேட்டோடு ஒரு பெரிய சுவர் கரிக்கட்டையில் பெரிய எழு
வையும் இணைத்துக் கேவலம
'விதவைக்கு வாழ்வு அளி
'பார்வதியின் கள்ளப் புரு
"பார்வதி கர்ப்பமாம் - புரு
என்று கற்பனையாய் அள்ளிப் பூ
ராமு பல்லைக் கடித்துக் ெ
"இங்க மட்டுமில்ல. எ
இருக்கானுக.”
"என்னத்த எழுதினாலு துக்கும் ஒரு முடிவு கட்டுரேன்.
போகிற வழியெல்லாம் களில் அவனையும் பார்வதிை அசிங்கமாகக் கரிக்கட்டையில் பார்த்து அவ்வவ்போது கு புன்னகையை மலரவிட்டுக் செ சில நாட்களில் தான் செய்யப் எழுதியவைகள் வலுவிழந்து ( நினைத்துக் கொண்டான்.
ஒரு கைவண்டியைத் மைதானத்திற்குள் நுழைந்தா சுத்தியல், கத்தி, கத்திரி, மண்

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 213
அவர்கள் பின்னால் வீரன் துக் 'கேட்'டருகே வந்தார்கள். கட்டப்பட்டிருந்தது. சுவரில் மத்தில் பார்வதியையும் ராமு எய்.....
க்கும் வீரன் யார் ராமுதான்...”
ஷன் யார்?"
5ஷன் யார்?"
பூசியிருந்தார்கள் வசவுகளை..
கொண்டான்.
ல்லா இடத்திலையும் எழுதி
ம் எனக்கென்னா?.. எல்லாத்
சுவர்களில் - தண்ணீர் டாங்கு பயும் இணைத்துக் கேவலமாக > எழுதித் தள்ளியிருக்கிறதைப் முறிய நெஞ்சை அடக்கிப் ாண்டே போனான்.. இன்னும் போகும் காரியத்தால் சுவரில் போகும். அப்படித்தான் ராமு
நள்ளிக் கொண்டு கோயில் ன் முத்து. அந்த வண்டியில் வெட்டி, அலவாங்கு போன்ற

Page 223
214 மாத்தளை சோமு
ஆயுதங்கள் இருந்தன. ஏற்க ராமு, பார்வதி தபால்காரர் இ சந்திக்கடை முதலாளி முத்துவி
மறுபடியும் அந்த லை வேலை ஆரம்பமாகியது. ஒவ்ெ செய்தார்கள். இந்த லைப்ரரின் முழுச் செலவையும் சந்திக்கை அவருடைய பணமும் மற்ற6 போன லைப்ரரியைத் திரும்பக்
வேலை விறுவிறுவென். இருந்து வேலை செய்பவர்க செய்து கொடுக்கப்பட்டது. ச தான் பொறுப்பெடுத்திருந்தால்
அன்று மாலை லைப்ரரி முடிக்கப்பட்டது. சந்திக்கடை மாரியும் மேஜைகளும் கொ புத்தகங்களைச் சேர்த்து விட்
65) GUIT Lib.
அடுத்த நாள் டவுனுக் பிரதிநிதியின் உதவியோடு
செய்தார்கள்.
வேலை முடிந்து லயத் முடிக்கப்பட்ட லைப்ரரிதான் நின்றது. ஒரே நாளில் லைப்ப எதிரான போராட்டத்தில் ஒ உறுதியைப் போல் ரைப்ரரி கா

வே கோயில் மைதானத்தில் ன்னும் சிலரும் இருந்தார்கள். கு பின்னால் வந்தார்.
ப்ரரியைக் கட்டியெழுப்பும் வாருவரும் ஒவ்வொரு வேலை யைத் திரும்பக் கட்டுவதற்கான ட முதலாளியே கொடுத்தார். பர்களின் உழைப்பும் எரிந்து கொண்டு வரப்போகின்றன.
று நடந்தது. சந்திக்கடையில் ஒளுக்கு டீ - சாப்பாடு தயார்
மையல் வேலையைப் பார்வதி
hr,
க்கான சிறிய மண்டபம் கட்டி டயில் இருந்து பழைய அலு ண்டு வந்து போட்டார்கள். டடால் லைப்ரரியைத் திறந்து
குப் போய்த் தொழிற்சங்கப் புத்தகங்கள் சேர்க்க முடிவு
ற்குத் திரும்பியபோது கட்டி
ராமுவின் கண்முன்னே வந்து ரரி எழும்பிவிட்டது. துரைக்கு ன்று சேர்ந்திருக்கிற மக்களின் ட்சியளித்தது.

Page 224
9)
நாட்டில் கள்ளுக் குடிக் இடத்தில் எழும்பியிருந்த ன கணக்கப்பிள்ளை வீட்டிற்கு கருப்பையா கணக்கப்பிள்ை கருப்பையா அவரிடம் ராழு
சொன்னானா இல்லை; நெரு
“லைப்ரரிய மறுபடியும்
கணக்கப்பிள்ளைக்கு அதி
'சந்திக்கடை மொதல மண்டபம் கட்டக் கம்பு, ஒலை
கடனுக்கு அரிசி கேட்டு சந்திக்கடை முதலாளி மீது கட்
"அந்தக் கடைக்காரப் அவனும் இல்ல. இந்தப் தொரைக்கி எதிரா வேல செய்
சொந்தக்காரன் பேரில் ( தார் கணக்கப்பிள்ளை சந்திக் நியாயமான விலைக்கு முன் g, GÖDÖTj;g, L'IL SINGST GOD GATULS) GöIT 95 GODIL
முதலாளி மீது தணியாத இருந்தது.
"நான் வர்ரேனுங்க. அய் குடித்துவிட்டுப் போனான்.”
துரையின் பங்களாவிற்
கணக்கப்பிள்ளை போவதற்

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 215
鄱 போனவன் எரிந்து போன லப்ரரியைப் பார்த்துவிட்டுக் த்தான் போனான் கட்டக் ள வீட்டில் இருந்தார். கட்டக் மவைப் பற்றிச் சொன்னான். ப்பு வைத்தான்.
கட்டிட்டானா?”
ர்ர் இ.
ளிதான் மேஜை, அலுமாரி எல்லாம் கொடுத்தானாம்.”
இல்லை என்று சொன்னதில் ட கருப்பையாவுக்குக் கோபம்.
பயலைத் தொலைக்கணும். பயல்களோட சேர்ந்துகிட்டு பிரான்.'
முதல்போட்டு கடை வைத்திருந் கடை வந்ததும் சந்திக்கடையின் னே நிற்கமுடியாது தூங்கியது அதனால் சந்திக்கடைக்கார சினம் கணக்கப்பிள்ளைக்கு
யா. கட்ட கருப்பையா கள்ளுக்
கு அப்போதே புறப்பட்டார் கு முன்னர் கொஞ்சம் மேக்அப்

Page 225
216 மாத்தளை சோமு
போட்டுக் கொண்டார். தலை போட்டார். இஸ்திரி போ கொண்டார். அந்த நேரத்தில் மனைவியும் இருந்தாலும் , முன்னே அழகாக இருந்தால்த சிரிப்பாள்...
பங்களாவில் துரை இருந் படித்துக் கொண்டிருந்தார். கல பேப்பரை மடித்து வைத்துக் கெ
"ஆமாங்க... தொரை..'' எ கினார் கணக்கப்பிள்ளை.
''லைப்ரரிய மறுபடியும் க
துரையின் கண்கள் சிவ மனைவி உள்ளே இருந்து "கும்பிடுரேனுங்க" என்றார்.
தனக்கு மேலே பதவியில் களால் பணிவைக் காட்டுவதி காரர். அந்தக் கும்பிடுகளால் சுருட்ட முடிகிறது அவரால்.
துரையின் மனைவி லேசா பதில் வணக்கம்..!
கணக்கப்பிள்ளையின் க மனைவியை மேய்ந்தன... வெ காட்டிக் கொண்டு கவுன் 2 அழகான கால்கள்...! கணக்கப் கால்கள் ஞாபகத்தில் வந்து நிறத்தில் குச்சியாய் மெலிந்த க

சீவினார்... முகத்திற்குப் பவுடர் ட்ட உடுப்புகளை உடுத்திக் பங்களாவில் துரையும் அவர் இருக்கலாம். துரை மனைவி ான் ஏறேடுத்துப் பார்ப்பாள் -
தார். அவர் நியூஸ் பேப்பரைப் னக்கப்பிள்ளையைக் கண்டதும் காண்டார். "வாங்க... கே. பி."
ன்றவாறு கதையைத் தொடங்
ட்டிட்டாங் களாம் தொரை.'' ந்தன... அப்போது துரையின் வந்தாள். கணக்கப்பிள்ளை,
ல் இருக்கிறவர்களைக் கும்பிடு
ல் கணக்கப்பிள்ளை கெட்டிக் தான் தன் கைக்கு எட்டியதைச்
-கப் புன்னகைத்தாள். அதுதான்
ண்கள் லாவகமாகத் துரையின் "ள்ளை நிறத் தொடைகளைக் -டுத்தியிருந்தாள்.. ஓ..! என்ன பிள்ளைக்குத் தன் மனைவியின் நின்றன. கன்னங்கரேலென்ற பல்கள்...

Page 226
அ
டீ கொண்டு வரச்சொ கொண்டு வந்தான் டீயைக் குடி தன் கடமையைச் செய்து மு வீட்டிற்கு வந்தார்.
இரண்டு நாட்களின் பின் ஏராளமான பேர்கள் வந்திரு மாவிலைத் தோரணங்கள் கட் டவுனில் வர்த்தகப் பிரமுகி புத்தகங்கள் அலுமாரியில் விை நாளிதழ்கள் மேஜையில் கிடந்த
லைப்ரரியை மழைக்கும் ஒரு தோட்டத்துக் கிழவன் ராமுதான் ஏற்பாடு செய்தா கரங்களால் ரிப்பனை வெ
முத்துக்களாய் நீர் தி
கோயில் மைதானத்தில் இல்லை; ஒலி பெருக்கி இல்ை இருந்தது.
சந்திக்கடை முதலாளி சு தொட்டுப் பேசினார்.
“எரிஞ்சி போனதை ம கோம் இதை மறுபடியும் எரி ஒரு லைப்ரரியக் கட்டி மாட்டோம். யாருக்கும் பயப் குத்தான் பயப்படுவோம். அ தோட்டத்தில் இல்லையே.

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 217
ன்னார். வேலைக்காரன் டீ டத்துவிட்டுக் கணக்கப்பிள்ளை டித்துவிட்ட திருப்தியில் தன்
னர் லைப்ரரிக்குத் திறப்புவிழா. ந்தார்கள். கோயிலைச் சுற்றி டித் தொங்கவிட்டிருந்தார்கள். 5ர்களிடம் இருந்து சேர்த்த பக்கப்பட்டிருந்தன. அன்றைய
5 GÖT.
பள்ளிக்கூடத்தில் ஒதுங்காத திறந்து வைத்தான். அதை ன். அந்தக் கிழவன் நடுங்கும் ட்டி வைத்தபோது அவன் ரண்டு விட்டன.
ஒரு கூட்டம் நடந்தது. மேடை ல, ஆனால் பேச்சில் ஆவேசம்
டிடியிருந்தவர்கள் உள்ளத்தைத்
றுபடியும் கட்டி எழுப்பியிருக் ச்சாக் கூட நாங்க மறுபடியும் எழுப்புவோம். மனம் தளர படமாட்டோம்! நீதி நேர்மைக் |ந்த நீதி நேர்மைதான் இந்தத்
நாங்க அதுக்காகத்தர்ன்

Page 227
218 மாத்தளை சோமு
போராட்டம் நடத்துகிறோம். பெற்றா எனக்கோ - ஏன் ராழு
கெடைக்காது. உங்க எல்லாத்து
"இந்தப் போராட்டம் தோட்டத்துத் தொரைய ஆ இ டம். ஆனா அவங்ககிட் தொரய எதிர்த்துப் போராடு முதலாளி யாரு இருக்கா..? சுயநலப் போராட்டம்னு ெ இல்லியே! எல்லோரும் தொழ போராட்டத்துக்குத் தொழில அப்புறம் எப்படித் தொழிலா முடியும்? நமக்குள்ள ஒற்று ஒற்றுமையாலே வெல்ல முடியு
பலத்த கரகோஷத்தின் ம பேசி முடித்தார். கடைசியா பொருள் உதவி செய்தவர்களு வர்களுக்கும் ஒட்டு மொத்த பேசத் தொடங்கினான்.
“என்னயப் பத்தி என்ெ காங்க அதைப் பத்தி நா. க ஒத்துமையா இருக்கணும். அ என் உயிரைக் குடுக்கக்கூடத் ஏன் கட்டுனோம்? நம்ம தெரிஞ்சுக்க. ஆனா. அதுகூ நாமெல்லாம் உலகமே தெரிய
கனும்னு நெனைக்கிராங்க.

இந்தப் போராட்டம் வெற்றி மவுக்கோ தனிப்பட்ட சலுகை க்கும் நல்லது நடக்கும்.”
நடக்கிர நேரம் சில பேரு தரிக்கிராங்க. அது அவங்க ட ஒரு கேள்வி கேக்கிரேன். ற இந்தப் பக்கம் பணக்கார அப்புடி இருந்தா இதை ஒரு சால்லலாம். இங்க யாருமே மிலாளிக. ஆனா தொழிலாளி ாளியே ஆதரவு கொடுக்கல்ல.
மை வந்தா எதிரிய அந்த
b.”
த்தியில் சந்திக்கடை முதலாளி க ராமு லைப்ரரி கட்ட நிதி, ருக்கும் புத்தகங்கள் கொடுத்த மாக நன்றி சொல்லிவிட்டுப்
னன்னமோ எழுதி வைச்சிருக் வலைப்படல்ல. நாமெல்லாம் துதான் என் ஆசை. அதுக்காக தயாரா இருக்கேன். லைப்ரரி ஆள்க புள்ளைக ஒலகத்தத் டச் சில பேருக்குப் புடிக்கல்ல. ாம - படிப்பே இல்லாம இருக் இதைப் புரிஞ்சிகிட்டீங்கன்னா

Page 228
நல்லது. இங்க நடக்கிற போர யாருக்காகவும் இல்ல! தயவு இருங்க."
பேசி முடித்தபோது ரா கண்களைத் துடைத்துக் கொன
"நாளைக்கிக் காலையி எல்லாம் இந்தக் கோயிலுக் விசயத்தச் சொல்லப் போே
நாளைக்கி வாங்க."
கூட்டத்தினர் என்னவா
கேட்டுக்கொண்டே கலைந்து
சந்திக்கடை முதலாளியு நின்று கொண்டார்கள். ராமு:
ராமு புன்னகையோ( என்னான்னு கேக்காதீங்க.
கட்டாயம் நீங்க வரனும் முத்து
சந்திக்கடை முதலாளி விஷயத்தைப் புரிந்து கொ வில்லை. ஒரு பொழுது. வி இருந்து விட்டார்கள்.
ராமு படுக்கையில் விழு விட்டது. காலையில் இருந்து போட்டது போன்ற அலு கொண்டிருந்தது.

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 219
rட்டம் நமக்காக. தனிப்பட்ட செஞ்சு நீங்கள்ளாம் ஒதவியா
முவின் கண்களில் நீர் வடிந்தது. எடு சொன்னான்.
ல பத்து மணியைப் போல கு வாங்க. ஒரு முக்கியமான
றன். என்னன்னு கேக்காதீங்க.
5 இருக்கும் என்று தங்களுக்குள் GBLIT GOTT frg,6T.
ம் முத்துவும் ராமுவை நெருங்கி வையே பார்த்தார்கள்.
தி சொன்னான். "நீங்களும் ாலையில வாங்க மொதலாளி து நீயுந்தான் வரணும்'
பும் முத்துவும் ராமுவின் அந்த ண்டார்கள். ஆனால் கேட்க
டியட்டும் பார்க்கலாம். என்று
தபோது இரவு பத்து மணியாகி ஒடியாடித் திரிந்ததில் அடித்துப் பு. கண்களில் தூக்கம் சுற்றிக்

Page 229
220 மாத்தளை சோமு.
பார்வதியோடு நீண்ட ராமு லயத்திற்குத் திரும்பியடே பாதிக் காம் பராக்களில் உள்ள மீனாட்சி விழித்துத்தான் வில்லை அவள்.
வராந்தாவில் பாயை வி ராமு. கண்களை மூடினான் நடந்தவைகள் நினைவுகளாக வந்து கொண்டே இருந்தன் Gլ յցիլլյ606),
"பார்வதி. நாளைக்கிச் கட்டாயம் வந்திடு.'
"அதை அங்க வைச்சித்த ராமு வற்புறுத்தினான்.
"நான் கட்டாயம் வரத் டவுனுக்கு போவலாம்னு இருக்
"அது இன்னொரு நான அப்போதும் சரியென்று சொல்
'நீ வர்ரதும் வராததும் நீ என்னோட எல்லா வே6ை ஒதவியா இருந்தே நாளைக்கி நீயே முடிவு பண்ணிக்க.”

அத்தியாயம் - 24
நேரம் பேசிக்கொண்டிருந்த ாது வெகுநேரம் ஆகிவிட்டது. வர்கள் தூங்கியே விட்டார்கள். இருந்தாள். எதுவுமே பேச
ரித்துப் போட்டுப் படுத்தான்
தூக்கம் தான் வரவில்லை. நிஜங்களாகக் - காட்சிகளாக 1. லயத்தில் பார்வதியோடு
* காலையில கோயிலுக்குக்
ான் சொல்வேன். நீ வரணும்’
தான் வேணுமா?. நாளைக்கி Mto 99 〔历ör.J
ளக்கிப் போவலாம். அவள் സെബിബ്ലെ,
உன் விருப்பம். இத்தன நாள் க்கும் - போராட்டத்துக்கும் வர்ரதா இல்லையாங்கிறதை

Page 230
9/
“நாளைக்கி டவுனுக்குப் அதான். ஒங்களுக்கு ஒதவிய GT GöIT GOT GBGJIGU...?”
பார்வதி "சரியென்றா கட்டாயம் வரவேண்டும் எ புரியவில்லை அவளுக்கு.
ஏதேதோ எண்ணங்கள் ஆனால் கண்கள் தூக்கத்தில் ெ இருந்து ஒடியாடித் திரிந்ததில் அலுப்பு நாலு மணி நேரம் நன்
தோட்டத்து ஸ்டோரில் பு
திடீரென்று நாய்களின் ச
அதையும் மீறி ஒரு குரல். ராமுவைத் தொட்டு எழுப்பின
படுத்திருந்த ராமு எழு கையுமாகச் சில பேர்கள். அ வெளிச்சத்தில் முத்து நிற்பது ( களிலும் இருந்து வெளிச்சங் திருந்வர்கள் வெளியே வந்துவி கூடிவிட்டது.
"ராமு சந்திக்கடைக்கு டாங்க நல்ல நேரம் மொதலால்
ராமுவின் நெஞ்சு பதறிய எங்கிருந்துதான் வேகம் வந் கடையை நோக்கி ஓடினான்.
முத்துவைத் தொடர்ந்து ஒரு சு

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 221
போவனும்னு நெனைச்சேன். ா இருக்கிரதை விட எனக்கு
ள். ஆனால் தன்னை ஏன் ன்று சொல்கிறான் என்பது
ா நெஞ்சுக்குள் கிளர்ந்தன. சருக ஆரம்பித்தன. காலையில் அடித்துப் போட்டது போன்று ாறாகத் தூங்கினால் போதும்.
மணி ஒன்று அடித்தது.
ஈத்தம் ஏக காலத்தில் ஒலித்தன. ராமு. ராமு. அந்தக் குரல் ாற் போல் எழுப்பியது.
ழந்தான். டோர்ச் லைட்டும் ப்போதுதான் டோர்ச் லைட் தெரிந்தது. எல்லாக் காம்பராக் கள் வெளியே வந்தன. படுத் பிட்டார்கள் சின்னக் கட்டமே
யாரோ நெருப்பு வைச்சிட் ரி தப்பிச்சிட்டாரு'
பது வார்த்தைகள் தடுமாறின. ததோ தெரியவில்லை. சந்திக் அவனைத் தொடர்ந்து முத்து. LL' L. Lib.

Page 231
222 மாத்தளை சோமு
ராமு போனபோது சந்தி
தது. எரிந்து முடிந்துவிட்டது கையைப் பிடித்தான்.
யுத்த களத்தில் எதிரிகளி எரிந்துபோன ஒரு கட்டிடம் ே
சந்திக்கடை முதலாளியின் தான் உங்களுக்கு இந்தக் க ட செஞ்சுக்கிட்டு இருந்திருப்பி
GLITTL LL’U GLUITULS) DI LIỀJE, 95 GODIL GODUL
சந்திக்கடை முதலாளியி பியது. இத்தனை பிரச்சனை அவரால் சிரிக்க முடிந்ததோ பின்னால் ஒரு மெல்லிய திரை செய்தது.
"நான் என் கடை எரிஞ் நான் பொறக்கிர நேரம் சொ இனிமே நானும் உங்க ம போறேன்.”
"நீங்க எதையாவது ே
அதுவே உங்க வேலயாப் போச்
அப்போது அங்கிருந்தவ "இது தொரவூட்டு வேலயாத்த
தன் சொன்னான். "கடை உள்ளு
ராமு அதைத் தடுத்தான் போறகு போவலாம்.”

க்கடை புகைந்து கொண்டிருந் சந்திக்கடை முதலாளியின்
ன் குண்டு வீச்சுகளால் தகர்ந்து பால் இருந்தது. சந்திக்கடை
ன் கண்கள் கலங்கின. என்னால ம். நீங்க பாட்டுக்கு யாவாரம் ங்க. பொது வேலயில தலை
எரிச்சிட்டானுக.'
ன் முகத்தில் புன்னகை அரும் க்கு மத்தியிலும் எப்படித்தான் 1. ஆனால் அந்தச் சிரிப்பின் போன்ற இருள் தெரியத்தான்
சதைப் பத்திக் கவலப்படல்ல. த்தக் கொண்டுகிட்டு வந்தனா? திரி தொழிலாளியா ஆகப்
சொல்லிச் சமாளிச்சிருவீங்க. சி?’ தபால்காரர் சொன்னார்.
ர்களில் ஒருத்தன் சொன்னான், ான் இருக்கும்.” இன்னொருத்
ருக்குப் போயிப் பார்ப்போம்.”
'போகாதீங்க! போலீஸ் வந்த

Page 232
90]
"போலீசுக்கு ஆள் அனுப்
"போலீசுக்குப் போயி என்
"கெடைக்குதோ இல்லை குடுக்கிரது நல்லது. ராமு உறுதி
"முத்து பண்டையாலுட்
G3LJIT G36)JITL b.
முத்து காரோடு வந்தா6 போய்ப் போலீஸில் புகார் செய
அன்றிரவு சந்திக்கடை மு தாங்கினார். இருவரும் தூங்கவி
மொதலாளி. நாளைக் வரச் சொன்னேன். அதை நா கடைய, ஏன் முழுச் சொத்ை இந்த நேரத்தில அதெல்லாம் ே
"அவசரப்படாதே. ரா கோயிலுக்கு நான் வர்ரேன். இதுக்கெல்லாம் பயந்தா நாம செய்யப் போறானுக? லைப் எரிச்சானுக. இனி என்னா இ
ராமுவுக்கு மனம் ஒப்பவி முதலாளியின் எண்ணத்தை அவனுக்குத் தெரியும் எதுவுே
மெள்ள மெள்ள அவன் ( சந்தியில் கடை வைக்க வந்த கியது. கையில் ஒரு சூட்கேே

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 223
பியார் ரா?”
ன கெடைக்கப் போவுது?”
GBuLUIT GBL UIT GSF GFG), JJ, LibL JGMTLIS) G&T L" | |யாகச் சொன்னான்'
டுக் காரைப் பேசிக்கிட்டு வா!
ன். அந்தக் காரில் டவுனுக்குப் ப்து விட்டுத் திரும்பினார்கள்.
தலாளி ராமுவின் காம்பராவில் @@@@ບ.
து எல்லாத்தையும் காலையில ன் செய்யப் போறதில்ல. நீங்க தையே இழந்துட்டு இருக்கீங்க. வணாம். முதலாளி தடுத்தார்.
மு. நீ சொன்ன மாதிரியே அது பாட்டுக்கு நடக்கட்டும். வாழ முடியாது. இனிமே என்ன ரிய எரிச்சானுக. எங் கடைய நக்கு.?”
ல்லை. என்றாலும் சந்திக்கடை மாற்ற முடியாது என்று ம பேசாது படுத்துவிட்டான்.
நஞ்சுக்குள் அந்தத் தோட்டத்து முதலாளியின் உருவம் இறங் சாடு. பல ஆண்டுகள் ஒடின.

Page 233
224 மாத்தளை சோமு
இன்று மறுபடியும் கையில் ஒரு இருக்கிறார். இருக்க ஒரு வீடு
பார்வதி கோயிலுக்குக் க தன் கண்களை நம்ப முடியவி களால் கோயிலை அலங்கார வாசலில் வாழைக் குலைகளு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன ஒரு குத்து விளக்கு எரிந்து பாக்குப் பழம் தட்டுகளில் பொங்கல் வைப்பதற்காக கொண்டிருந்தார். கோயில் சொன்னது போல் நிறையப் ே
ஒரு இரவுக்குள் எப். செய்தான்?. அவன் உண்மை பெருமித உணர்வுகள் அவ ஆனால் இவையெல்லாம் : புரியவே இல்லை. நேற்று போயிற்று. இன்னமும் அந் வில்லை. அதற்குள் கோயிலில்
சந்திக்கடை முதலாளியு தார்கள். பார்வதி அங்கே டே யைப் பார்த்ததும் கண்கள் முதலாளி அதனைக் கவனித் லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் "மொதலாளி. மொதலாளி.” வில்லை. நல்லதையே செய்தா
சோதனையா..?

சூட்கேசோடு. வீதியோரத்தில்
வாசல் இல்லை.
ாலையில் வந்தபோது அவளால் வில்லை. மாவிலைத் தோரணங் ம் செய்திருந்தார்கள். கோயில் டன் இரண்டு வாழை மரங்கள் மூலஸ்தானத்திற்கு முன்னால் கொண்டிருந்தது. வெற்றிலை இருந்தன. கோயில் பூசாரி அங்கும் இங்கும் ஒடியாடிக் மைதானத்தில் ராமு வரச் பர் வந்திருந்தார்கள்.
படி இத்தனையையும் ராமு யில் ஒரு கெட்டிக்காரன்தான். |ள் நெஞ்சைக் குளிர்வித்தன. ரன் என்றுதான் அவளுக்குப் இரவு சந்திக்கடை எரிந்து த வேதனையின் சாயல் மாற
ஏன் பூஜை.?
ம் ராமுவும் பேசிக் கொண்டிருந் ானாள் சந்திக்கடை முதலாளி
கலங்கிவிட்டன. சந்திக்கடை துவிட்டார். பார்வதி அதெல் இப்ப அதெல்லாம் வேணாம். என்ற பார்வதியால் பேச முடிய
ர். ஆனால் அவருக்கு இத்தனை

Page 234
அ
கோயில் மணி மூன்று முன் போல் நல்ல கூட்டம் சேர்ந் வந்ததைவிட இன்று கூட்டம் ஆ ராமு என்ன சொல்லப் போகி என்ற கேள்விகளே விசுவரூபம
ஒரு கசெட்டில் பாடிக் நிறுத்தப்பட்டது. சிறிது அை முன்னர் ஒரு குரல், "தயவு .ெ இருங்க."
ராமுதான் பேசினான்.
"மொதல்ல உங்க எல்லாத்து எல்லாரையும் ஏன் வரச் ( ஆனாலும் என் பேச்ச மதிச் சந்தோஷம். ஒரு நிமிடம்
சொன்னான். நான் ஏன் உங் னேங்கிறதைக் கோயில் பூசாரி மேல் புதிர் போட்டுக் கொண் தினருக்கு ஆவல் அதிகமாசி ராமுவைப் பார்த்தார். ராமு புன்னகை. கோயில் கமிட்டி றானோ முத்துவிற்கும் ராமுவி
கோயில் பூசாரி தயங்கி உடனே பேசமுடியவில்லை. பார்த்ததும் ஒரு தயக்கம். 2 மெளனமாக நின்றார். அவ அந்தக் கூட்டமும் மெளனமா தான் அப்படி மெளனமாக தயங்கிப் பேச ஆரம்பித்தார் பூ

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 225
ற அடித்தது. ராமு சொன்னது துவிட்டது. லைப்ரரி திறக்க அதிகம். எல்லோரின் மனதிலும் றான்? ஏன் வரச் சொன்னான்
ாய் இருந்தன.
கொண்டிருந்த நாதஸ்வரம் மதி. அந்த அமைதி கலையும் ஈஞ்சு எல்லோரும் அமைதியா
மேலும் அமைதி கூடியது. க்கும் வணக்கம். நான் நேத்து சொன்னேன்னு சொல்லல்ல. சு இங்க வந்திருக்கீங்க. மிச்ச தன் பேச்சை நிறுத்திவிட்டுச் க எல்லோரையும் வரச் சொன் இப்ப சொல்வாரு புதிர். புதிர் ாடு ராமு பேசியதால் கூட்டத் கியது. சந்திக்கடை முதலாளி மவின் முகத்தில் நிழல்களால் -யில் இருந்து விலகப் போகி ன் புதிர் புரியவில்லை.
த் தயங்கி வந்தார். அவரால் கூடியிருக்கிற கூட்டத்தைப் தடுகள் ஒட்டிக் கொண்டன. பேசப் போவதைக் கேட்க க இருந்தது எவ்வளவு நேரம் இருக்க முடியும்.? தயங்கித் gEfrf)...

Page 235
226 மாத்தளை சோமு
"எப்படிச் சொல்ரதுன்னு
பூசாரி வேறு புதிர் ே வேர்த்து விட்டது அவருக்கு சந்திக்கடை முதலாளி அருகே
»ዓ தயங்காமப் பேசுங்க.
பார்வதியின் முகத்தில் பேசினார். “இன்னைக்கி ஒரு
இப்பவும் புதிரா.? கூட்ட என்று பார்த்துக் கொண்டிருந்
சந்திக்கடை முதலாளியி தது. முத்துவின் முகத்திலும் அதிர்ச்சி. அதே நேரத்தில் ஆக்கிரமித்தது. பூசாரி வா6 ராமுவே வந்து பேசினான்.
'பூசாரி ரொம்பத் தயங் எனக்கும் பார்வதிக்கும் இங்க நடக்கப் போவுது. அதுக்கா னேன். இந்த விசயத்தைப் பா பார்வதியக் கேட்டீங்கன்னா பொய்யான்னு தெரியும் பா நான் ரொம்ப நாளா நெனை தோட்டத்துத் தொர என்னப் இன்னைக்கி பார்வதியக் கல்ய இனி என்னப் பத்தி என்ன 6 டேன். நீங்க எல்லாரும் இ செய்யனும்.”

தெரியல்ல.”
பாட்டார். மீண்டும் தயக்கம்! . அவரின் நிலையை உணர்ந்த
வந்து தைரியப்படுத்தினார்.
கேள்விகள் மிதந்தன. பூசாரி கல்யாணம் நடக்கப் போவுது.”
டத்தினர் யாருக்கும் - யாருக்கும் தனர்.
பின் முகத்தில் புன்னகை மலர்ந் அதே கதைதான். பார்வதிக்கு பரவசம் அவள் உள்ளத்தை
யைத் திறந்து பேசும் முன்னர்
குகிறாரு. நானே சொல்ரேன். உங்க முன்னிலையில் திருமணம் கத்தான் உங்கள வரச் சொன் ார்வதிக்குக் கூடச் சொல்லல்ல. நான் சொல்ரது உண்மையா ர்வதிக்கு வாழ்வு குடுக்கனும்னு ச்சு கிட்டிருந்தேன். ஆனா நம்ம பத்திக் கேவலமாக எழுதினதால ாணம் செய்ய முடிவு செஞ்சேன். ாழுதினாலும் கவலப்பட மாட்
ருந்து எங்களுக்கு ஆசிர்வாதம்

Page 236
அெ
கூட்டத்தில் இருந்த மீன தாள். ஆனால் வெளிக்காட்ட ( பார்வதியைக் கூப்பிட்டுப் பட்டு தட்டில் வைத்துக் கொடுத்தார். சட்டையும் கொடுக்கப்பட்டது டார்கள். பார்வதியால் ராமுை முடியவில்லை. பெண்களுக்கா தலைகுணிய வைத்தது. தன்னிட பற்றிச் சொல்லாமல் ஒரு விட்டானே. தனக்கும் ராமு திருமணம் நடக்கும் என்று அவ இது நாள் வரையில் ஒரு மனிதன் கணவன். அதற்கு மேல் கண்கண்
மணி ஓசை முழங்கக் கெ பூஜை நடந்தது. ராமுவும் ட அருகருகே நின்றார்கள். பார் ல மிகரமாக மிளிர்ந்தாள். அ டிருந்த குங்குமப் பொட்டுத் பதிந்தது போன்றிருந்தது. ராமு இத்தனை அழகையும் எங்கு ஒளி
தீபாராதனை காட்டிய ராமுவிடம் நீட்டினார் பூசாரி. சூடத்தைக் கண்களில் ஒத்திச் பார்வதியின் கழுத்தில் கட்டின காலில் விழுந்து வணங்கின
GJ, Taitantl'ulu'll 60T.
சந்திக்கடை முதலாளி கையைக் குலுக்கி,

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 227
சாட்சி குமுறிக் கொண்டிருந் முடியவில்லை. கோயில் பூசாரி ச்ெ சேலையும் ரவுக்கையும் ஒரு ராமுவுக்கும் பட்டு வேட்டியும் 3. இருவரும் வாங்கிக் கொண் வ இன்று ஏறெடுத்துப் பார்க்க ன நாணம் இன்று அவளைத் ம் கூட இந்தக் கல்யாணத்தைப் இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்து வுக்கும் இவ்வளவு சீக்கிரம் ள் நினைக்கவே இல்லை. ராமு எாக இருந்தான். இன்று அவள் எட தெய்வமாய்...!
சட்டில் நாதஸ்வரம் ஒலிக்கப் பார்வதியும் மூலஸ்தானத்தில் வதி புதுப் பட்டுச்சேலையில் அவள் முகத்தில் வைக்கப்பட் தங்கப் பதக்கத்தில் முத்துப் D அவள் அழகில் மயங்கினான். பித்து வைத்திருந்தாள்..?
பிறகு தாலியிருந்த தட்டினை தட்டில் எரிந்து கொண்டிருந்த 5கொண்டு தாலியை எடுத்து சான் ராமு. பார்வதி ராமுவின் ாள். பூமாலைகள் மாற்றிக்
ராமு அருகே வந்து அவன்

Page 237
228 மாத்தளை சோமு
"ராமு. மனுசனுக்கு மேல :
ராமு கலங்கிய கண்கை “உங்க மாதிரிப் பெரியவங்க ஆ னாக்கிச்சி” என்று சொல்லிவி நடந்திச்சி. எங்க அம்மாதான் ( பட்டான்.
"அம்மாவ நீ கூப்புடலியா
"கூப்புட்டாலும் அவங் யோட பேசுர்தே புடிக்கல்ல அ
ராமு கண்களைத் துடை யின் கண்களிலும் கண்ணிர் “பூசைக்கு வாங்க” என்று பூ மூலஸ்தானத்திற்குப் போனார்
கூட்டத்தில் இருந்த மீனா மாய் வெளியே போனாள்.அவ கும் ராமுவுக்கும் உள்ள உற பார்வதியின் கழுத்தில் தாலி கொள்ளவே முடியவில்லை. எச்சரித்தது உண்மையாகி விட தாண்டிப் போகப் போனவள், அவளைத் தடுத்து நிறுத்தினர் பழைய தலைவர். அவர்பி கருப்பையா. ஸ்ரைக்கு எதிர பேரும்.
'மீனாச்சி. நானே வந்தி ராமு நல்லதைத்தான் செஞ்சிரு

உசந்துட்ட” என்றார்.
ளத் துடைத்துக் கொண்டே, பூசிர்வாதம்தான் என்ன மனுச பிட்டு, "எல்லாம் நல்லபடியா இங்க இல்ல.” என்று கவலைப்
?’ முத்து கேட்டான்.
க வரமாட்டாங்க. பார்வதி வங்களுக்கு. அதுனால நான்
த்துக் கொண்டான். பார்வதி
முத்துக்களாய்த் திரண்டன. சாரி அழைக்க, எல்லோரும் 56t.
"ட்சி அழுதுகொண்டு மெள்ள ளைப் பொறுத்தவரை அவளுக் வு அறுந்துபோய் விட்டது. கட்டியதை அவளால் ஏற்றுக் அத்தை நீண்ட நாட்களாக ட்டது. கோயில் கேட் டைத் 'மீனாட்சி. யாரோ ஒருத்தர் ார்கள். நிமிர்ந்து பார்த்தாள். ன் சிறிய கூட்டம். கட்ட ாக இருந்தவர்கள் அத்தனை
ட்டேன். நீ போறது சரியில்ல
க்கான், அவன் நமக்காகத்தான்

Page 238
பாடுபடுரான். இங்க நடந்த லைப்ரரிய எரிச்சானுக. சந்தி மேலயும் தொரைக்கி சப்போ
இல்ல."
பழைய தலைவர் சொ அப்படியே நின்றாள். அவள்
"மனச மாத்திக்க மீனாட் நாங்களும் ஸ்ரைக் செய்யப் தோட்டத்தில தொரைக்கிச் இருப்ப போல.”
மீனாட்சியின் பதிலுக்கு தலைவர் கோயிலுக்குள் பே மற்றவர்களும் போனார்கள். கடை முதலாளிக்கும் செய்தி (
பழைய தலைவரும் அ6
குள்ள வர்ராங்க
முதலில் தடுமாறினாலு சந்திக்கடை முதலாளியோடு GTL's GLT 607. TGöT. Lf5 60TITL'LGE) LDJ திரும்ப நுழைந்தாள்!
O

வள் வாழத்தான் போகிறாள் 229
து உனக்குத் தெரியுந்தானே. க்கடைய எரிச்சானுக. இதுக்கு
ர்ட் பண்ணினா நான் மனுசன்
ான்னதைக் கேட்ட மீனாட்சி மனதில் சிறு சலனம்.
Lசி. பார்வதி நல்ல புள்ளதான். போறோம். இனிமே அந்தத்
சப்போட்டா நீ மட்டுந்தான்
க் கூடக் காத்திராமல் பழைய ானார். அவரைத் தொடர்ந்து அதற்குள் ராமுவுக்கும் சந்திக்
போய்விட்டது.
வருட்ட ஆட்களும் கோயிலுக்
ம் சமாளித்துக் கொண்டு ராமு பழைய தலைவரை எதிர் கொள் னைப் பார்க்கக் கோயிலுக்குள்
JOO

Page 239
இவர்களின்
இந்நூலாசிரியரின் ஏனைய படை
ஈழத் தமிழின் தேமதுர ஒ:
மனித குலம் இம்சையில் ( தான் முன்னேறி வந்திருக்கிற யடைய இன்னும் தலைமுறை காந்தியடிகள்
மாத்தனை சோமு στα வெளியிட்டிருக்கும் அந்த உல நாவலைப் படிக்கும்போது அ கிறது. ஆனாலும் வாழ்வின் அத்துவானங்களில் உடல் உை கட்டாயங்ளையும் அத்தகைய தங்கள் வரையறையற்ற பெ மேற்கொள்ளும் சக்திகளையும் பல மொழிகளிலும் பல களங்க வெளிவந்திருக்கின்றன.
கிரேப்ஸ் அஃ ராத் (ஸ்டீன் கரந்த்) ஈறாக இன்றைய அறிவ. பல புதினங்களும் நினைவில் உ
சேய்த்தமிழின் (மழலை புரிந்து கொள்ள முடியாமல் இ இங்கே எடுபடாது. இன்று நல்லுலகம் முழுவதும் பரவி ஒசை தெளிவாகவே ஒலிக்கிறது
('அந்த உலகத்தில் இந்த இந்தியா டுடே தமிழ் இதழ்
Πb Πο).
 

பார்வையில்...
ப்புகள் பற்றி... சையில் ஒரு நாவல். இருந்து அகிம்சையை நோக்கித் மது. இந்த இலக்கில் வெற்றி ! கள் காத்திருக்கலாம் என்றார் |
ஐதி, தமிழ்க்குரல் பதிப்பகம் கத்தில் இந்த மனிதர்கள்' என்ற ந்தக் கருத்து நினைவில் மோது அடிப்படைத் தேவைகளுக்கு ழப்பை விரயமாக்க வேண்டிய கூட்டத்தையே ஆதாயமாக்கித் ாருள் குவிப்பு முயற்சிகளை b சித்தரிக்கும் பல புதினங்கள், ளைப் பின்புலமாகக் கொண்டு
எ பெக்) சோமனதுடி (சிவராம் ழகனின் களிசடை வரையிலும் பிர்க்கின்றன.
) ஓசையைத் தாய்த் தமிழர் இருக்கிறது என்ற குற்றச்சாட்டு புலம்பெயர்ந்து, தமிழ்கூறும் புள்ள ஈழத்தமிழின் தேமதுர
மனிதர்கள்' என்ற நாவல் பற்றி பில் பிரபல தமிழக எழுத்தாளர். லாசிரியை ராஜம் கிருஷ்ணன்.)

Page 240
செம்மலர் இதழில் ஒரு கே
அண்மையில் தாங்கள் ரபி
1977-1983 இனக் கலவ இலங்கையின் மலையகத் தட அது சிங்களப் பெண்ணொரு கொண்ட தமிழன் ஒருவன குறுக்கிடுகிறது. இருவரிடைே கூட அந்தப் புயலில் சிக்கி வன மங்கை எனும் உணர்வு அமு நினைவு மேலெழுந்து அவன் பொழுது தமிழ்ப் பெண்னை L முகாமில் இவன் சந்திக்கிறா படீரெனத் திறக்கின்றன. இ ஆயுசு எனவதியும் அந்த மக்க வாமன வடிவத்தில் நம்முன் வி மனிதநேயம் எனும் சிகரத்ை மோதவின் கொடுமையை அ வந்து நிறுத்தி விடுகிறார் மாத்த
நாவலின் பெயர் - எல்ை ஒரு புதுமை - இதே தலைப்பி எழுதப்பட்டு ஒரு பரிசையும் ே ஒரே நூலாகப் பதிப்பித்திருக்கி
செம்மலர்-1995 ஜூன் இத
மாத்தளை சோமுவின்
வர்கள் நிரந்தர அகதிகளாகும்
மாக்குகிறது. ஈழத்தமிழர் பிரச்
முடியாது. அவர்களது இலச் இருக்க முடியாது.
('எல்லை தாண்ட
புதிய கை

ள்வியும் பதிலும்.
சித்துப் படித்த நாவல்?
ரங்களை மையமாக வைத்து மிழர் ஒருவர் எழுதிய நாவல் ருத்தியைக் காதலித்து மணந்து ரின் வாழ்வில் இனக்கலவரம் யே இருந்த இயல்பான நேசம் தபடுகிறது. மனதுக்குப் பிடித்த ங்கிச் சிங்களப் பெண்’ எனும் னை அலைக் கழிக்கிறது. அப் மணந்த ஒரு சிங்களவனை அகதி ன். இவனது அறிவுக் கண்கள் தனூடே நித்ய கண்டம் பூரண ளின் வாழ்வு முழுமையும் அதன் பந்து போகிறது. சிலிர்த்தெழும் தைத் தொடும் வழியில் இன ப்பட்டமாய் நம்முன் கொண்டு தளை சோமு.
ல தாண்டா அகதிகள். இதிலே ல் இதே கரு சிறுகதையாகவும்
வென்றிருக்கிறது. இரண்டையும் கிறார்கள்.
ழ்
இந்நாவல் மண் உரிமை உள்ள ம் அவலத்தை வெட்ட வெளிச்ச னைகளைச் சிந்திக்காமல் போக கியத்தையும் கற்று அறியாமல்
1 அகதிகள்’ என்ற நாவல் பற்றிய லாச்சாரம்’ இதழின் விமர்சனம்)

Page 241
சுபமங்களா இதழில்
காலம் காலமாக மனி. டையை, அதன் நிலையான களால், சம்பவங்களால் சித்
சோமு.
சம்பவங்கள் விசேடப் இது ஒரு வெற்றிகரமான தான் என்ன? இதன் உண்பை
நாவலில் பொதிந்தி தன்மையின் சுவடு பதிந்திரு மனித அம்சங்களை வெ யோடு சித்தரித்த ஆசிரியர் நாவலாக ஆக்கியிருக்கிறது.
பல ஆண்டுகளுக்கு 'புனலும் மணலும்' நாவன என்கின்ற வல்லிக்கண்ணனி

தர்கள் கட்டுகிற ஆசைக் கோட் மயை மிகச்சாதாரண வார்த்தை தரித்துக் காட்டுகிறார் மாத்தளை
ானவை அல்ல, என்கிறபோதும் நாவலாகி இருப்பதன் சூட்சுமம் மத் தன்மைதான்.
ருக்கும் வாழ்க்கையில் நிஜத் க்கிறது. சாதாரண மனிதர்களை, த நேர்மையான மனப்பான்மை ரின் பக்குவமே இதைச் சத்தான
முன் வந்திருந்த ஆ. மாதவனின் லப் போல் இது சிறந்திருக்கிறது ன் கருத்துச் சரியானது ஆகும்.
பிரபல எழுத்தாளர் பிரபஞ்சன்

Page 242
மாத்தளை சோமுவின் இதர பை
O அந்த உலகத்தில் இந்த மன (இலங்கை சாகித்தியப் பரி
எல்லை தாண்டா அகதிகள்
அவர் களின் தேசம் - சிறுக (தமிழ்நாடு லில் லி தேவசி இலக்கியப் பரிசு பெற்ற சி
T நமக்கென்றொரு பூமி - சிறு
O அவன் ஒருவன ல் ல - சிறுக
O இலங்கை நாட்டுத் தெனா ெ (குட்டிக் கதைத் தொகுப்

டப்புகள்.
தர்கள் - நாவல் சு பெற்ற நாவல்)
- நாவல்
தைகள் கா மணி நினைவு றுகதைத் தொகுதி)
கதைகள்
தைகள்
பிராமன் கதைகள் பு நூல்)