கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: அந்தரேயின் கதைகள்

Page 1
垂 -
*莹 菲。
* *
ಕ್ವಿ...!
ܣܛܢܐ.
帕
 

ܒ݂ܸܕ:H
ఫ్రో|
## '." i *
Eith."
t
- .li
"His
--it
"fills, |
H Alf Hit
ܐܹܠܝܼܬܵܐ ܥܲܠ ܐܲܬ݂ܪܲܬ݂.
ܙܪ ܥܬܝܼ
ii;};
6
க்கள
ல்கள் திை
叫
Ա) * : ്ളു ',
|fffff:سمى: "_____" = 鹭圣
:

Page 2
அந்தரேயி
தொகு மாத்த ை
பி : வெ.
இந்துசமய, கலாசார அ
98, வோ
கொழு

'ம்
ன் கதைகள்
ப்பாசிரியர் .
ள சோமு
ளியீடு,
சலுவல்கள் திணைக்களம்
ட் பிளேஸ், ஐம்பு - 8.

Page 3
digbyudi DingiGi
தொகுப்பாசிரியர்
முதற் பதிப்பு
வெளியீடு
மாத்தளை ே
நவம்பர் 1995
gĖSEJFLDuLu 5: 98, வோட் பி
கொழும்பு -
எதிரி சூரிய 68, எலி ஹவ கொழும்பு -
ரூ 25/-
ANDAREYN KATHAGAL
(Stories of Andare)
Compiled by
First Edition
Published By
Printed at
Price
M. Somasu|| (Mathalai S
November
Departmen 98, Ward P Colombo -
Edirisooriy; 68. Ellie H
Colombo -
Rs... 25/-

லாசார அலுவல்கள் திணைக்களம் ளேஸ்,
8.
அன்ட் கம்பனி புஸ் றோட்,
15.
ndaram omu)
1995
t of Hindu Religious & Cultural Affairs lace, 8.
& Company Ouse Road, 15

Page 4
பொருள் முன்னுரை இளமைப் பருவத்திலே அந்தே கட்டி வைக்காத மாடு மூன்று கொழுக்கட்டை x கிழவியும் அந்தரேயும் தங்கமாலை கிணற்றில் விழுந்தது யார்? அந்தரே அரசவைக் கோமாளி
யார் செவிடு? தூக்க முடியாத கல் பசி தீர்த்த பழம் கழுதையும் குதிரையும் கால் வைக்காதே. குதிரையின் பலம் அந்தரேயின் குதிரைப் படைக அரசரை மலையேற்றிய அந்த சேவல் முட்டை போடுமா? அந்தரே மகனின் திருட்டு கோழி முட்டையும் சேவலும் விசித்திரமான வழக்கு திருடனை விரட்டிய நகைப் ெ இளவரசியின் படகுச் சவாரி வாக்கு வாதம் நிழலைச் சாப்பிடு அந்தரேயின் தொப்பி யானையும் அந்தரேயும் பறக்கும் குதிரை தூங்க ஒரு மரம்

TLœ5555.D
ரேயின் தருமம்
யான கதை
ரே
பட்டி

Page 5
30
34
29 அந்தரேயும் முட்டாளும் ,
கிணற்றை இழுத்த கதை
சொல்வது அப்படி - செய் 32 சொன்னாலும் குற்றம் - 6 33 கண்களில் நீர் ஏன்?
மாடுகளும் மனிதர்களும் 35 மெலியாருக்கு துன்பம் செ 36 அந்தரேயின் சோதிடம் | 37 பச்சை நிறம் 38 கள் குடிக்க ஒரு பாட்டு 39. சோற்றுக்காக ஒரு பாட்டு
கவி பாடிய அந்தரே குரக்கன் பிட்டும் திக்கன்
புத்திசாலி காவல்காரன் , 43 ஏமாந்திருப்பதும் ஏமாற்றிய 44 தூங்காத மந்திரி 45 காணாமல் போன கழுதை 46 நான் தான் மந்திரி
பண்டிகை காலத்து 'ரபால இருந்தும் சிரிக்க வைத்தா இறந்தும் சிரிக்க வைத்தா

வது இப்படி சொல்லாவிட்டாலும் குற்றம்
, 1)
சய்தால்
அததாக
பெ
இர
மீன் கறியும் *
**
19, 199 பதும்
1%ਨੇ .. "பாக் |
சு'
ன்
- காத்த காக்கா கரேக்க கதி !
அகரம் க
த 4-12
தங்கம் 2 கப் '1ெ1:44:41
கதை பால்:
(i)

Page 6
(p.6016
தெனாலிராமனையும் அவனு தமிழ் உலகம் நன்கு அறியும். தென கோமாளி. அவனைப் போலவே கோமாளிகள் இருந்திருக்கிறார்கள். தெனாலிராமன் கதையைப் போலவே ே
இலங்கையில் சிங்கள மன்னர் தென்பகுதியில் இருந்த கீர்த்திறர் ர இருந்தது. அவரின் ஆட்சிக்குட்பட் பக்கத்தில் உள்ள “திக்வெல்ல” 6 வாழ்ந்தான். அவன் தெனாலிராம6ை வேடிக்கைத்தனத்தால் வயிறு குலுங்க சிந்திக்கவும் வைத்தவன். நினைத்த ே கூடிய கற்பனை வளம் பொருந்திய
"அந்தரே” யின் கதைகள் (இல பாடப்புத்தகங்களில் ஆங்காங்கே { தனிப் புத்தகமாய் தொகுக்க போது
"அந்தரே” சம்பந்தப்பட்ட ஏ இருக்கின்றன. ஆனால் அவைகள் புத்தகங்களாக வந்திருக்கின்றன. அ தமிழில் தந்திருக்கின்றேன். இவற்றி போலவோ, தெனாலிராமன் கதைக நான் பொறுப்பல்ல. உலகம் மு கதைகளில் பல கதைகள், இப்படி உள்ளதாகவே இருக்கின்றன. அந்த கதைகள் அவ்வாறு தொடர்புள்ளதாக இந்தியாவில் தமிழ் நாட்டில் ‘தின *ரத்னபாலா’ என்ற மாத இதழிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட ‘அந்தரேயின் தொகுப்பு "அந்தரே”யை தமிழ் வா

னுரை
டைய வேடிக்கைக் கதைகளையும் ாலிராமன் ஒரு விகடகவி. அரசவைக் வெவ்வேறு நாடுகளில் அரசவைக்
அந்தக் கோமாளிகளின் கதைகள் வேடிக்கையானவை; வினோதமானவை.
கள் ஆண்ட காலத்தில் இலங்கையின் ாஜசிங்கன் என்ற மன்னரின் ஆட்சி ட “மாத்தறை" என்ற ஊருக்குப் ான்ற கிராமத்தில் இந்த "அந்தரே" னப் போல் வேடிக்கையானவன். தன் கச் சிரிக்க வைத்தவன்.அதே நேரத்தில் நேரத்தில் நகைச்சுவைப் பாடல் பாட்க் ഖങ്ങി.
pங்கையில்) சிங்கள, தமிழ், ஆங்கில இருக்கின்றன. ஆனால் அவை ஒரு மானதாக இல்லை.
ராளமான கதைகள் சிங்களத்தில் வெவ்வேறு தலைப்பில் வெவ்வேறு வைகளில் என் கைக்கு அகப்பட்டதை ல் சில கதைகள் எங்கோ படித்தவை ள் போலவோ இருக்கலாம். அதற்கு pழுவதும் உள்ள கோமாளிகளின் டித்தான் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பு த ரீதியில் இதில் தொகுத்துள்ள சில க இருக்கலாம். இதில் பல கதைக ள் மணிக்கதிர்” என்ற வார இதழிலும், வெளிவந்துள்ளன. இதில் புதிதாக கதைகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இத் சகர்கள் புரிந்து கொள்ள உதவும்.
iii)

Page 7
சிங்கள நாட்டார் கதைகலை வெளியிட வேண்டுமென கலாசார சட லக்ஸ்மன் ஜெயக்கொடி அவர்கள் வி கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களப் அவர்கள் இவற்றைத் தொகுத்துத் த வெளிவந்தவற்றையும், சில புதிய இந்நூலைத் தொகுத்தளிப்பதில் மகி
மகாகவி பாரதியின் உள்ளப்படி கொண்டு வர முனைந்துள்ள சிங்க கிடையிலும் பரஸ்பர இலக்கிய, கலா மாகக் கொண்டு செயற்படும் இல அமைச்சருக்கும், கலாசார அமைக் இந்துசமய கலாசார அலுவல்கள் இதனைப் புத்தக வடிவில் உருவாக்க உ எனது அன்பான நன்றியைத் தெரிவி
6)I6001
மாத்தளை 8 - 03 - 95

ா தமிழில் தொகுத்து நூலுருவில் Dய அலுவல்கள் அமைச்சர் கெளரவ ரும்பினார். அதற்கிணங்க இந்துசமய பணிப்பாளர் திரு. க. சண்முகலிங்கம் ருமாறு கேட்டுக் கொண்டார். முன்பு கதைகளையும் ஒன்றாகச் சேர்த்து ழ்ச்சி அடைகின்றேன்.
டி பிறமொழிச் செல்வங்களை தமிழில் ளம், தமிழ் ஆகிய இருமொழிகளுக் சார உறவுகளை வளர்ப்பதை நோக்க ங்கை கலாசார சமய அலுவல்கள் *சின் மேலதிகச் செயலாளருக்கும்,
திணைக்களப் பணிப்பாளருக்கும் உழைத்துள்ள அச்சக நண்பர்களுக்கும் விக்கின்றேன்.
க்கம்.
இவ்வண்ணம் மாத்தளை சோமு

Page 8
இளமைப் ட அந்தரேயி
அந்தரே அப்போது சின்னப் ை இனிப்புப் பலகாரங்களைச் சுட்டுக் ெ எச்சில் ஊறியது. அம்மாவுக்குத் திருடலாமென்று முயற்சி செய்தான். பார்த்தான். அப்போதும் கிடைக்கவி
கவலையுடன் அந்தரே இருந் சுட்டு முடித்ததும் அதை எண்ணி அதுவரை பேசாமல் இருந்த அந்தே எடுத்துச் சாப்பிட்டான்.
அந்தரேயின் அம்மா திரும்பி வ பலகாரத்தை எண்ணிப் பார்த்தாள். வேலையாகத்தான் இருக்கும் என்று “பலகாரம் குறைகிறதே! எடுத்துச்
அந்தரே தடுமாற்றம் இல்லா வந்தவருக்கு நான் தான் பலகாரத்
அந்தரேயின் அம்மா, 'தன் மக நல்ல வழியிலே நடக்க ஆரம்பித்து
கடைசியாக அவனிடம் கேட் கேட்டு வரவில்லையே? வந்தது யா
“பசியென்று வந்து சாப்பிட்ட என்னுடைய பசியைத் தீர்ப்பதும் ஒ
அந்தரேயின் அம்மாவிற்கு கேட்டுக் கொடுக்காதது நினைவுக்கு

பருவத்திலே ன் தருமம்
பயன். ஒரு நாள் அவனுடைய அம்மா காண்டிருந்தாள். அந்தரேக்கு வாயில்
தெரியாமல் ஒரு பலகாரத்தைத் முடியவில்லை. அம்மாவிடம் கேட்டுப் ல்லை.
தான். அந்தரேயின் அம்மா பலகாரம் வைத்துவிட்டு வெளியே போனாள். ர ஆசை தீர ஏழெட்டுப் பலகாரத்தை
பந்தாள். வந்ததும் முதல் வேலையாக குறைந்திருந்தது. இது அந்தரேயின் | முடிவுக்கு வந்த அவள் அவனிடம் சாப்பிட்டாயா?” என்று கேட்டாள். .
மல் பதில் சொன்னான். "பசியென்று தைத் தருமம் செய்தேன்."
ன் இந்த வயதிலேயே தருமம் செய்ய
விட்டானே!" என்று வியந்தாள்.
-ாள்: "நம் வீட்டிற்கு யாரும் தருமம் ார்? உனக்குத் தெரியுமா?"
து வேறு யாருமில்லை. நான்தான்.
ருவகைத் தருமம்தான்.”
அப்போது தான் அந்தரே பலகாரம் 5 வந்தது.

Page 9
2 கட்டி வைக்
அந்தரேயின் அம்மா ஒரு ச அப்போது சின்னப் பையனாக இருந்த அடம் பிடித்தான். தொந்தரவு பொறுக் அந்தரேயைக் கல்யாண வீட்டிற்குக்
கல்யாண வீட்டிற்குப் போனது இருந்த முன் வாசலிலேயே உட் அவனைப் பார்த்துக் கொள்ளுமாறு எதிர்ப்புறத்தில் ஒரு வீட்டின் முன்னே "ஆடு மாடுக்கு உள்ள அறிவுகூட 2 அந்த மாடு எவ்வளவு அமைதியாக என்று சொல்லிவிட்டுக் கல்யாண வீ
அந்தரே அந்த மாட்டையே அமைதியாக இருந்தது. அந்தரேயும் அம்மா சொன்னது நினைவுக்கு வந்
திடீரென்று எதிர்வீட்டு மாடு வீதி மிரண்டு அவனை முட்டித் தள்ளிய அம்மா சொன்னது நினைவுக்கு 6 மாடுபோல் முட்டித் தள்ளினான். பெண் ஒரு சிலர் அந்தரேக்குப் பைத் சந்தேகப்பட்டார்கள்.
அந்தரேயின் திடீர்ச் செய்கை ரகளை உண்டாகியது. நடந்ததைக் ஓடி வந்தாள்.
அந்தரேயின் காதைப் பிடித்துத் முட்டித்தள்ளினாய்?" அந்தரே அழுது எதிர்வீட்டு மாடு போல் இரு என்ற அந்த மாடு அமைதியாக இருந்தே ஆளை முட்டித் தள்ளவும் நானும்

காத மாடு
$ல்யாண வீட்டிற்குப் புறப்பட்டாள். அந்தரே நானும் வருகிறேன் என்று
கமுடியாத அந்தரேயின் அம்மாவும்
கூட்டிப்போனாள்.
ம் அந்தரேயை பெண்கள் கூட்டமாக கார வைத்துவிட்டு அவர்களிடம் சொன்னாள். பிறகு அந்தரேயிடம் கட்டியிருந்த ஒரு மாட்டைக் காட்டி, உனக்குக் கிடையாது. அதோ பார்! இருக்கிறது. அதைப்போல் இரு.” ட்டின் உள்ளே போனாள்.
பார்த்துக் கொண்டிருந்தான். அது அமைதியாக இருந்தான். அடிக்கடி து கொண்டே இருந்தது.
வழியே போன ஒருத்தனைக் கண்டு து. இதனைப் பார்த்த அந்தரேக்கு வரவே பக்கத்தில் இருந்தவர்களை கள் எல்லோரும் சத்தம் போட்டார்கள். தியம் பிடித்து விட்டதோ என்று
3யினால் கல்யாண வீட்டில் பெரும் கேள்விப்பட்டு அந்தரேயின் அம்மா
ந திருகியவாறு மிரட்டினாள். “ஏண்டா கொண்டே சொன்னான். "நீ தானே ாய். நானும் அப்படியே நடந்தேன். பாது அமைதியாக இருந்தேன். ஒரு அதைப்போல்செய்தேன்."
)

Page 10
"ஓகோ! அப்படியா, நான்தான் கட்டாமல் வைத்தது தவறுதானே..." உடனே ஒரு நீண்ட கயிற்றைக் கொ கட்டிவைத்து விட்டுப் போனாள். அந் இருந்தான்.
மூன்று கொ
அந்தரேயின் அம்மா ஒரு ; வைத்துவிட்டு வெளியே போனாள்.. காத்திருந்த அந்தரே அந்தத் தட்டி திருடிச் சாப்பிட்டான். வெளியே போ வந்து பார்த்தபோது ஒரு கொழுக்க
'இது அந்தரேயின் வேலையா அந்தரேயின் அம்மா அந்தரேயைக்
“மூன்று கொழுக்கட்டை வைத் நீ எடுத்தாயா?”
அந்தரே அந்தத் தட்டை 2 கொழுக்கட்டையா? இதில்தான் மூ என்று சொன்னான்.
"என்ன, விளையாடுகிறாயா இருக்கிறதா? எங்கே காட்டு" என்றால்
அந்தரே சிரித்துவிட்டு தட்டில் "ஒன்று இரண்டு ஆக மொத்தம் கொழுக்கட்டையை மூன்று கொழுக்
"ஓகோ! அப்படியா உன் கண அம்மா தட்டில் இருந்த இரண்டு 6 என்று எண்ணியவாறு எடுத்தாள், கொழுக்கட்டையும் எனக்கும் உன்

தவறு செய்துவிட்டேன். மாட்டைக் என்று சொன்ன அந்தரேயின் அம்மா ன்டு வந்து அந்தரேயை ஒரு தூணில் தரே அசைய முடியாமல் அப்படியே
ழுக்கட்டை
தட்டில் மூன்று கொழுக்கட்டையை அதுதான் சரியான சந்தர்ப்பம் என்று 5 இருந்த ஒரு கொழுக் கட்டையை பிருந்த அந்தரேயின் அம்மா திரும்பி
ட்டை குறைந்திருந்தது.
கத்தான் இருக்கும்' என்று நினைத்த
கூப்பிட்டுக் கேட்டாள்:
திருந்தேன். இரண்டுதான் இருக்கிறது.
உற்றுப் பார்த்து விட்டு, ” மூன்று ன்று கொழுக்கட்டை இருக்கிறதே!”
? இதில் மூன்று கொழுக்கட்டை ள் கோபத்துடன் அந்தரேயின் அம்மா.
இருந்த கொழுக் கட்டையை எடுத்து, மூன்று” என்று எண்ணி இரண்டு கட்டையாகக் கணக்குச் சொன்னான்.
பக்கு..." என்று சொன்ன அந்தரேயின் பகாழுக்கட்டையை, "ஒன்று இரண்டு” பிறகு சொன்னாள். "இந்த இரண்டு
அப்பாவுக்கும்.”

Page 11
அந்தரே கேட்டான். "எனக்கு
"உனக்கா? நீதான் ஒன்று, கொழுக்கட்டை என்று கணக்கு கொழுக்கட்டையை எடுத்துக்கொள் விழித்தான். அவன் போட்ட கணக்கு
4 கிழவியும் ே
அந்தக் கிராமத்தில் ஒரு வயத வந்தாள். அந்தரே அவளிடம் தான் தி அந்தக் கிராமத்து மக்களும் அவளி அந்தரே எப்போது போனாலும் அ பொறுக்கிக் கொடுப்பாள். மற்றவர் அப்பத்தை கொடுத்தாள். அந்தரேக் மட்டும் கிழவி பெரிய ஆப்பம் தரம
ஒருநாள் கிழவியிடம் அந்தரே மட்டும் சிறிய அப்பம் கொடுக்கிறாu
"ஓ! அதுவா. நீ சின்னஞ் சிறு சரி, பெரிய அப்பத்தை உன்னால் பத் அந்தரே மெளனமானான்.
மறுநாள் வழக்கம் போல் அ சில்லறைக் காசுகளாக கொடுத்து கிழவி ரொம்பக் கஷ்டப்பட்டு சில்ல சத்தம் போட்டாள்.
"நிறைய சில்லறையை கொ குறையுதடா." அந்தரே ‘வெடுக்ெ சில்லறைகளையும் உனக்குக் கெ உன்னால் தூக்கிக் கொண்டு போக
மேலும் நான் சிறிய பையன். தூக்க முடியாது. மீதியை நாளை

க் கொழுக்கட்டை?”
இரண்டு, ஆக மொத்தம் மூன்று
சொன்னாயே! நீ மூன்றாவது
..! அந்தரே ‘திரு’ ‘திரு வென்று ந அவனையே வாரிவிட்டது.
அந்தரேயும்
ான கிழவி பலகாரங்கள் சுட்டு விற்று தினமும் அப்பம் வாங்கி சாப்பிடுவான். டம் தான் பலகாரம் சாப்பிடுவார்கள். வனுக்கு மட்டும் சிறிய அப்பமாக களுக்கோ கிழவி பெரிய பெரிய கு கவலையாக இருந்தது. எனக்கு ாட்டேன் என்கிறாளே!
சண்டை போட்டான். “ஏன் எனக்கு II.?”
பையன். உனக்கு சிறிய ஆப்பம்தான் 3திரமாக கொண்டு போக முடியாது.”
|ப்பம் வாங்கப் போனான் அந்தரே. அப்பத்தை வாங்கிக் கொண்டான். றைகளை எண்ணிப் பார்த்து விட்டு
டுத்து ஏமாற்றப் பார்க்கிறாயா? காசு கன்று பதில் கொடுத்தான். "எல்லா ாடுத்தால் பாவம் நீ வயதானவள், 5 முடியாது.
எல்லா சில்லறைகளையும் என்னால் தருகின்றேன்.

Page 12
கிழவி பதிலே பேசவில்லை அ எப்போதும் சின்ன அப்பம் கொடுத்து பிறகு எல்லோருக்கும் போல் பெரிய
தங்
ஒரு முறை ஊரில் பெரும் உணவுப் பொருட்களுக்கு பெரும் தட எதுவுமே கிடைக்காமல் பட்டினியாக
அப்போது வயதில் சிறியவ கவலைப் பட்டான். அரசரிடம் போ! கிட்டும் என்ற நம்பிக்கை அவனுக்கு தன்னோடு அரண்மனைக்குப் போக
அவர்கள், "அரண்மனைக்கா என்று சொல்லிவிட்டார்கள்.
கடைசியில் அந்தரே தன்னந்த ஆனால் அவனைக் காவலாளிகள் சத்தம் போட்டுக் கத்தினான்: "சாப்பிட சாப்பிடக் கொடுங்கள். இதைச் சொல்
அரண்மனை வாசலில் அந்த( அரசரிடம் சொன்னான். அரசர் வந்தா பையன் ஏன் இங்கே வந்து சத்தம்
அந்தரேயிடம் விசாரித்தார் ஆ அந்தரே சொன்னான். "அர( ஏழைகள் பட்டினியில் தவிக்கிறார்கள் இதை உங்களிடம் எடுத்துச் சொல்ல விடமறுத்து விட்டார்கள். இது அநி
அரசர் உடனே, "உனக்கு ஒ( எனக் கேட்டார்.

வளுக்கு அப்போது தான். அந்தரேக்கு வந்தது நினைவுக்கு வந்தது. அதற்கு அப்பம் கொடுக்கத் தொடங்கினாள்,
5DT60)6)
பஞ்சம் ஏற்பட்டிருந்தது. இதனால் -டுப்பாடு ஏற்பட்டது. ஏழைகள் சாப்பிட 5 இருந்தார்கள்.
னான அந்தரே இதைப் பார்த்துக் ப்ச் சொன்னால் இதற்கு ஒரு முடிவு ந வந்தது. தன் வயதொத்தவர்களை க் கூப்பிட்டான்.
? நாங்கள் வரவில்லை. நீ போ.”
தனியாக அரண்மனைக்குப் போனான். தடுத்தார்கள். அந்தரே கோபத்துடன் எதுவுமில்லை. சாப்பிட எதுவுமில்லை. லக் கூட விடமாட்டேன் என்கிறீர்களே!”
ரே சத்தம்போடுவதை ஒரு காவலாளி ர். அந்தரேயைப் பார்த்தார்."சின்னப்
போடுகிறான்?”
ரசர்.
ச1 நாட்டில் பஞ்சம் ஏற்பட்டிருப்பதால் ர். இதை யாரும், கவனிக்கவில்லை. வந்தேன். ஆனால் என்னை உள்ளே ITuuLib.”
மூட்டை அரிசி தந்தால் போதுமா?"

Page 13
அந்தரே அதற்குச் சொன்ன போதுமா? என் போன்றவர்கள் நில் பசியைத் தீர்க்க வேண்டும். அதற்க
அரசர் அந்தரேயின் பொதுநலத் பொதுநல உணர்வோடு இருக்கிறாே சொல்லி விட்டு அந்தரேயிடம் தங்க கணம் அதிகாரிகளை ஏழைமக்களுக் உத்தரவிட்டார்.
தங்கமாலையை வாங்கிக் கொ உத்தரவு போட்டதும் அந்த தங்க கொடுத்து விட்டுச் சொன்னான். வழங்க உத்தரவு போட்டதே போது மட்டும் தங்கமாலை போட்டுக் கொன சிறுவர்கள் நிறைய இருக்கிறார்களே கொடுப்பார்கள்?"
கிணற்றில்
அன்று பெளர்ணமி தினம். ெ இருட்டி வெகு நேரமாகியும் வரவே { இல்லை. ஊர் சுற்றி விட்டு வருவா
அந்தரே தினமும் அப்படித்தா பின்தான் திரும்பி வருவான். அவ அவளுக்கு அலுத்து விட்டது.
‘இன்று வரட்டும். அவனுக்கு என்று மனதில் கறுவிக் கொண்டால்
அவள் தூங்கும் வரை அந்தே அவள் தூங்கிக்கொண்டிருந்தாள்.

ான். "என் பசியைத் தீர்த்தால் றைய இருக்கிறார்கள். அவர்களின் ாகத்தான் வந்தேன்."
நதைப் பாராட்டி? "சின்ன வயதிலேயே ய. அதைப் பாராட்டுகிறேன்” என்று
மாலையைக் கொடுத்தார். அடுத்த கு உணவு பொருட்கள் வழங்குமாறு
ண்ட அந்தரே அரசர் அதிகாரிகளுக்கு மாலையைத் திருப்பி அரசரிடமே “அரசே! அனைவருக்கும் உணவு b..... தங்கமாலை வேண்டாம். நான் ண்டால் போதுமா? என்னைப் போன்ற ா! அவர்களுக்கு யார் தங்கமாலை
6 விழுந்தது யார்?
வளியே விளையாடப்போன அந்தரே இல்லை.அந்தரேயை தாய் தேடவே ன் என்று இருந்தாள் அவள்.
ன் விளையாடப் போவான். இருட்டிய னுக்குப் புத்தி சொல்லிச் சொல்லி
ஒரு பாடம் படித்துக் கொடுக்கிறேன்
ர் அவள்.
ரே வரவில்லை. அந்தரே வந்த போது

Page 14
வீட்டுக்கதவைத் தட்டிப் பார்த் கேட்டு விழித்துக் கொண்ட அவள் க
வெகுநேரம் கழித்து திடீரெ சத்தமும் அப்படியே "ஐயோ.அம்ம அந்த குரல் அந்தரேயின் குரல்தான்
அந்தரேயின் தாய் பதறித் துடித் பெளர்ணமி நிலவின் வெளிச்சத்தில் தெரியவில்லை. வீட்டில் இருக்கு பார்ப்பதற்காக வீட்டிற்குப் போனாள்
வீட்டில் அந்தரே தூங்கிக் கொ
“எப்படி வந்தாய்..?”
அந்தரே திருப்பிக் கேட்டான்
"நான்தான் எப்போதோ வந்து
அப்படியானால் கிணற்றில் வி
"யாரும் விழவில்லை. அப்படி ஒருவேளை நீங்கள் கனவு கண்டீர்கே கிணற்றில் விழும் சத்தமும் அந்தரே போய்ப் பார்த்தாள். இவையெல்லா
பேசாமல் படுக்கையில் விழு
அந்தரே தனக்குள் சிரித்துக்
கிணற்றில் கல்லைப் போட்டு அவன்தான். அப்படிச் செய்ததால் தா
இல்லையென்றால் திறக்கமாட்டாள் போய்ப் படுத்துக்கொண்டான் கெட்

த்தான். திறக்கவே இல்லை. சத்தம் தவைத் திறக்க விரும்பவே இல்லை.
ன்று யாரோ கிணற்றில் குதிக்கும் ா” என்று அலறும் சத்தமும் கேட்டது. ன். சந்தேகமே இல்லை.
ந்துக்கொண்டு கிணற்றருகே ஓடினாள்.
ல் கிணற்றைப் பார்த்தாள். எதுவும் நம் விளக்கைக் கொண்டு வந்து
ண்டிருந்தான். அவனை எழுப்பினாள்.
விட்டேனே.?”
விழுந்தது யார்?
விழுந்த சத்தமும் கேட்கவில்லையே. ளோ என்னவோ" அவள் பேசவில்லை. யின் குரலும் கேட்டது. கிணற்றையும் ம் கனவா?
ந்தாள் அவள்.
கொண்டிருந்தான்.
} "ஐயோ.அம்மா' என்று கத்தியது ான் கதவு அம்மாவால் திறக்கப்பட்டது.
. கதவு திறந்ததும் அந்தரே உள்ளே டிக்கார அந்தரே!

Page 15
அந்தரே
கோமாள
அரண்மனைக்குள்ளே ஒரு
குளத்திற்குப் பக்கத்தில் அரசரின்
இருந்தது. இரவில் அந்த மாளிை கிளம்பிக்கொண்டே இருந்தது. இதன முடியவில்லை. அந்த சத்தம் எங் பிடிக்குமாறு அரண்மனைக்காவலர்க அரண்மனைக் காவலர்கள் அரண்ம6ை தான் அந்த சத்தம் வருகிறது என்ப
அரசர் மந்திரிமார்களைக் கல இல்லாமல் செய்ய என்ன வழி என்று வழியும் சொல்லவில்லை. கடைசியில்
நாடெங்கும் முரசு அறிவிப்பவன் செய்கிறார்களோ அவர்களுக்குப் பரி நாடெங்கும் உள்ள பெரிய வீராதி இரவில் கிளம்புகின்ற சத்தத்தை அக கண்டார்கள்.
அரசருக்கு கவலை தலை து
இரவில் சத்தம் வந்து கொ: தெரியவந்தது. அப்போது அவன் அவனுடைய சொந்தக் கிராமத்தில் 1
அரண்மனைக்கு வந்தான். இர பகலில் குளத்திற்குப் போனான். குள தவளைக் குஞ்சுகளையும் பிடித்து வேலை சில நாட்கள் நீடித்தன.
ஒருநாள் அரசரிடம் ‘இனி அந்தரே.

7
அரசவைக்
ரியான கதை
பெரிய குளம் இருந்தது. அந்தக் படுக்கையறை கொண்ட மாளிகை கையைச் சுற்றிப் பெருத்த சத்தம் ால் அரசரால் நிம்மதியாகத் தூங்க கிருந்து வருகிறது என்று கண்டு ளுக்கு அரசர் கட்டளை போட்டார். னக்குப் பக்கத்திலுள்ள குளத்திலிருந்து தைக் கண்டு பிடித்தார்கள்.
ந்து யோசித்தார். இந்தச் சத்தத்தை அவர்களிடம் கேட்டார். யாரும் எந்த அரசர் முரசு அறிவிக்க உத்தரவிட்டார்.
ர், "யார் இந்தச் சத்தத்தை இல்லாமல் சு" என்று அறிவித்தான். இதைக்கேட்டு
வீரர்களும் அரண்மனைக்கு வந்து ற்றும் முயற்சியில் முயன்று தோல்வி
ாக்கியது.
ண்டே இருந்தது. அந்தரேக்கு இது ஒரு சாதாரண மனிதன். ஆனால் புகழ்பெற்றவன்.
ரவில் அந்தச் சத்தத்தைக் கேட்டான். க்கரையில் உள்ள தவளைகளையும் க் கொன்றான். அவனுடைய இந்த
சத்தம் வராது என்று சொன்னான்

Page 16
அன்று இரவு அரசர் பார்த்தார். தூங்கினார் அரசர்.
மறுநாள் அரசர் அந்தரேை பாராட்டி, ஏராளமான பரிசில்களை ெ அந்தரே அரசரைப் பார்க்க வருவி இருப்பான். பிறகு போவான்.
அந்தரே அரண்மனையில் இருக் கோமாளித்தனங்களில் சிரித்து ப போதெல்லாம் அரசர் அந்தரேயைக் அரசவைக் கோமாளியாக்கினார் அ.
அன்று முதல் அரண்மனையி
அதன் பின்னர் அந்தரே அர பாட்டுப் பாடிக் கொண்டே இருந்தா
‘யந்திரத்தாலே நூல் நூற்கள் மந்திரத்தாலே ஜெபம் செய்ய அக்கினியிலே குளிர் காயல அந்தரேயாலே சிரித்துப் பார்
சிறிது காலம் இந்தப்பாடை அந்தரே.
வாயில்மணி
ஒரு தடவை அரசருடைய 1 சீனியை ஒரு பெரிய பாயில் காயப்
மாளிகைக்குப் போன அந்தரே ம போட்டிருக்கிறீர்கள்?" என்று கேட்ட சாப்பிட்டு விடுவானோ என்ற பயத்த புதுவகையான மணல். காயப் போ

சத்தமே கேட்கவில்லை; நிம்மதியாகத்
ப அரண்மனைக்கு வரச் சொல்லி காடுத்து அனுப்பினார். அதன் பின்னர் ான். சிலநாட்கள் அரண்மனையில்
கும் போதெல்லாம் அரசர் அவனுடைய )கிழ்வார். கவலையாக இருக்கும் கூப்பிடுவார். அப்படியே அந்தரேயை ரசர்.
ல் அந்தரேக்கு வேலை கிடைத்தது.
சரைப் பார்க்கும் போதெல்லாம் ஒரு ன். அந்தப் பாடல் இதுதான்.
DTb
J6)TLD.
ாம்
க்கலாம்.
லப் பாடிக் கொண்டே இருந்தான்
ா. வாயில்மண்
)ாளிகையின் முன்னால் வெள்ளைச் போட்டிருந்தார்கள். அரசரைப் பார்க்க ன்னரிடம், ”வாசலில் என்ன காயப் ான். அரசர் இவன் எங்கே அள்ளிச் ல், "ஆற்றில் இருந்து எடுத்து வந்த ட்டிருக்கிறேன்.” என்றார்.

Page 17
அந்தரேக்கு அரசர் சொல்லி வீட்டிற்குப் போய் தன் மகனைக் கூப் கொஞ்ச நேரத்தில் அரசரின் மாளிை நேரத்தில் அம்மா செத்து விட்டா சொன்னான்.
அந்தரே மாளிகையின் வாசலு காயப்போட்டிருந்த இடத்தைச் சுற்றிக்க கவனித்த அந்தரே அரசரோடு பேசி
அந்தரேயின் மகன் ஒடிஸ் திடீரென்று செத்துப்போயிட்டாங்க. அழுதான். அவ்வளவு தான் அந்தரே சீனியின் மீது உருண்டான். “இனி இப்படித் திடீரென்று போய் விட்ட விட்டதே. வாயில் மண். வாயி வெள்ளைச் சீனியை அள்ளி அள்ளி
அந்தரேயின் தந்திரம் அரச அவரால் ஒன்றும் செய்யமுடியவில மணல் என்று அல்லவா சொல்லியி
அரசர் தன் மந்திரியை அ வெள்ளைச் சீனி கொடுக்கச் சொன்
uuri
அந்தரேக்கு திருமணமான புதி அழைத்துப் போகவே இல்லை. ஒரு "உன் மனைவியை அரண்மனைக் என்றாள். அதற்கு அந்தரே, "என் உங்களால் பேச முடியாது" என்றா
"நான் உரத்துப் பேசிக்கொ என்றாள் அரசி.

பது பொய்யென்று புரிந்தது. தன் பிட்டான். அவனிடம், "நான் இன்னும் கயின் முன்னால் நிற்பேன். நீ அந்த ள் என்று சொல்லி அழு!" என்று
லுக்குப் போனான். அரசர் சர்க்கரை ாவல் போட்டிருந்தார். இதையெல்லாம் க் கொண்டிருந்தான்.
பந்தான். "அப்பா. நம்ம அம்மா " என்று அவன் சத்தம் போட்டு தலையில் அடித்துக் கொண்டு விட்டு எப்படி வாழ்வேன்? அடக்கடவுளே! ாளே! என் வாழ்க்கையே முடிந்து ல் மண்" என்று சொல்லியவாறு ரி வாயில் போட்டான்.
ருக்குப் புரிந்து விட்டது. ஆனால் bலை. அவர் வெள்ளைச் சீனியை
ருந்தார்.
ழைத்து அந்தரேக்கு ஒரு மூட்டை ானார்.
9
செவிடு?
து. தன் மனைவியை அரண்மனைக்கு நாள் அரசி அந்தரேயைக் கூப்பிட்டு, குக் கூட்டிக் கொண்டு வாவேன்.”
மனைவி ஒரு செவிடு. அவளோடு
60T.
ள்கிறேன். கூட்டிக் கொண்டு வா."
10

Page 18
அந்தரே தன் மனைவியைக் ஒருநாள் தன் மனைவியை அர அரசியைச் சந்திக்க வைத்துவிட்டு
அந்தரேயின் மனைவியோடு அந்தரேயின் மனைவியும் அரசியோ
அரசி நினைத்தாள். ‘செவிடு ச என்று.
இருவரும் சத்தம் போட்டே மாளிகையின் வெளியே பெரிய சு நடக்கிறது என்று தெரியவில்லை. தன் மனைவியிடம், "ஏன் சத்தம் டே அவர். அரசி உடனே சொன்னாள். மனைவி செவிடு என்று. அதனால்
அந்தரேயின் மனைவிக்கு கே தான் செவிடு என்று என் கணவர் போட்டுப் பேசினேன்." என்றாள் அவ விட்டுச் சிரித்தார்.
தூக்க
ஒரு ஊரில் ஒரு வயலின் ந இதனால் விவசாயம் செய்ய முடிய கல்லைத் தூக்குபவர்களுக்குப் பரி செய்தி அந்தரேக்கு எட்டியது. அ விவசாயிகளிடம் "கல்லை நான் தூக கோழிக்கறியோடு சாப்பாடு போடே அவர்கள் அதற்குச் சம்மதித்த 'கோழிக்கறியோடு விருந்து நடந்

கூட்டிவரச் சம்மதித்தான். அதன் படி ண்மனைக்குக் கூட்டிப் போனான். அந்தரே நழுவி விட்டான்.
அரசி சத்தம் போட்டுப் பேசினாள். டு சத்தம் போட்டுப் பேசினாள்.
த்தம் போட்டுத் தான் பேசும் போலும்
பேசினார்கள். சிறிது நேரத்தில் வட்டம் கூடிவிட்டது. உள்ளே என்ன அரசருக்கு இந்தத் தகவல் எட்டியது. ாட்டுப் பேசுகிறாய்?" என்று கேட்டார் "அந்தரே தான் சொன்னான். தன் தான் சத்தம் போட்டுப் பேசினேன்."
ாபம் வந்தது. "நானா செவிடு? நீங்கள் சொன்னார். அதனால் தான் சத்தம் |ள். அரசர் நடந்ததை நினைத்து வாய்
10 முடியாத கல்
டுவில் பெரிய கல் ஒன்று கிடந்தது. ாமல் இருந்தது. விவசாயிகள் அந்தக் சு தருவதாக அறிவித்தார்கள். இந்தச் ந்தரே அந்த ஊருக்குப் போனான். $குகிறேன். ஆனால் ஒரு மாதத்திற்குக் வண்டும். முடியுமா?” என்று கேட்டான். ார்கள். ஒரு மாதம் அந்தரேக்கு 55.
1

Page 19
ஒருமாதம் ஓடியது. கல் தூக். ஊரே திரண்டு வந்திருந்தது. யான
அந்தரே தூக்கப் போகிறானே!
அந்தரே ஒரு பயில்வானைப் விட்டு தோள் பட்டையில் ஒரு தூ எல்லோரும் சேர்ந்து கல்லைத் தூக்கித் என்றான். ஒருத்தரும் பேசவில்லை. சொன்னான். தூக்கி வைத்தால் தா
பசி தீ
அந்தரேக்கு ரொம்பப் பசி. போயிருந்தாள். கையில் காசுமில்6 சிந்தித்துக் கொண்டே அந்தரே வீத வழியில் ஒருத்தன், பலாப்பழம் வி அந்தரே 'பலாப்பழம் என்ன விலை? காசு” என்று பதில் வந்தது.
தன்னிடம் 'ஒரு காசுகூட' ஓ "பலாப்பழக் கொட்டையை என்ன கேட்டான்.
வியாபாரி, "ஒரு கொட்டையை என்று சொன்னான்.
அந்தரே உடனே ஒரு முழுப் அங்கேயே பலாச்சுளையை உரித்து சுளையையும் சாப்பிட்ட பின்னர் பலா சரியாக ஐம்பது பலாக்கொட்டைகள் வியாபாரியிடம் கொடுத்தான்.
66,
அவன் ஒன்றும் புரியாமல், என்று கேட்டான்.
அந்தரே, 'நீ தானே ஒரு

க வேண்டிய நாளும் வந்தது. அன்று "ன தூக்க முடியாத கல்லை இந்த
போல் கால் கைகளை நீட்டி, மடக்கி க்கை மடித்து வைத்தவாறு, “ஊம் 5 தோளில் வையுங்கள். தூக்குகிறேன்." கல்லைத் தூக்குகிறேன் என்று தானே
னே தூக்குவான்?
11 சர்த்த பழம்
அவன் மனைவியும் ஊருக்குப் லை. 'எப்படிச் சாப்பிடுவது? என்று 5 வழியே போய்க்கொண்டிருந்தான். ற்றுக் கொண்டிருந்தான். அவனிடம் என்று கேட்டான். "ஒருபழம் ஐம்பது
இல்லையென்று உணர்ந்த அந்தரே, விலைக்கு எடுக்கிறாய்?” என்று
ஒரு காசுக்கு வாங்கிக் கொள்கிறேன்”
பலாப்பழத்தை வெட்டித்தரச் சொல்லி ச் சாப்பிடத் தொடங்கினான். எல்லாச் க்கொட்டையை எண்ணிப்பார்த்தான். இருந்தன. அதை அப்படியே அந்த
இது எதற்கு? ஐம்பது காசு கொடு?”
பலாக்கொட்டையை ஒரு காசுக்கு

Page 20
வாங்கிக் கொள்கிறேன் என்று சொன்ன இருக்கிறது. அதற்கு நீ காசு தர! தரவேண்டியதற்காக வைத்துக் கொள்
கழுதைய
ஒரு அப்பாவி கிராமத்தானி சொல்லி விற்றான் அந்தரே. உண்மை
அரசரிடம் நீதி கேட்கப் போனான்.
"ஏன் கழுதையைக் குதிரை
"அரசே! நான் குதிரை வேண்டுமென்றால் கேட்டுப்பாருங்கள்
அரசர் அந்தக் கிராமத்தானி குதிரை என்று தான் சொன்னான் குதிரைக்குப் பதில் கழுதை நிற்கிற
அந்தரே சொன்னான். "நான விற்றேன். திடீரென்று கழுதையானது என்னிடம் இருக்கும்வரை அது குதி
கடைசியாக அவன் சொன்ன
"கழுதைக்கும் குதிரைக்கும் என குதிரை வாங்க வேண்டும்?
அரசர் சிரித்துக் கொண்டே கிராமத்தானுக்குப் பொருள் கொடுத்த
கால்
ஒரு தடவை அந்தரே அரண்ம கோபமடைந்த அரசர் அந்தரேயை வைக்காதே.." என்று சொல்லி விட்

அாய்? இங்கே ஐம்பது பலாக்கொட்டை வேண்டாம். நான் பலாப்பழத்திற்குத் ர்” என்று சொல்லி விட்டுப் போனான்.
12 ம் குதிரையும்
டம் கழுதையைக் குதிரை என்று யைத் தெரிந்து கொண்ட கிராமத்தான் அரசர் அந்தரேயை விசாரித்தார். என்று சொல்லி விற்றாய்?"
என்றுதான் சொல்லி விற்றேன்.
ள்.”
டம் கேட்டார். அவன் சொன்னான். 1. நம்பினேன். ஆனால் இப்போது
தே?"
பம் அப்படியே நம்பி வாங்கினேன். தற்கு நான் என்ன செய்ய முடியும்?
ரையாகத்தான் இருந்தது.”
என்.
பித்தியாசம் தெரியாதவர்கள் எதற்குக்
கழுதையை வாங்கிக் கொண்டு ந்து அனுப்பினார்.
13 வைக்காதே
னையில் செய்த வேடிக்கைத்தனத்தால் "இனிமேல் அரண்மனையில் கால் டார்.
3

Page 21
அந்தரே அரசரிடம் எவ்வளவே அரசரின் மனம் மாறவில்லை. சில நா பார்க்க முடியாமல் என்னவோபோல் இ இருந்தது. ஆனால் அதை வெளிக்க
அந்தரே அரண்மனையில் உ அரண்மனைக்கு வர விரும்புவதாக அப்போதும் அசைய வில்லை. அந்த மரண தண்டனை கொடுப்பேன் என்
அடுத்த நாள் அரசவை பார்த்தவாறு இருந்தார்கள். அந்தரே ! அந்தரே இருந்தால் கலகலப்பு நிச்சு
அரசர் அரண்மனைக்குள் நேரத்திற்கெல்லாம் அந்தரே அரண் அவன் நடந்து வரவில்லை. அவனை அவனுடைய இடது கைப்பக்கம் ஒரு காலையும் தொங்க விட்டவாறு கழுத அரசர் கோபத்துடன் அந்தரேயைப்
“அரசே! நீங்கள் சொன்னபடி உங்கள் அரண்மனையில் படவே அரண்மனையில் படக் கூடாது என்
அரசருக்கு அப்போதுதான் அழ மறந்து சிரித்தார். எப்படியோ அர பாராட்டினார். பிறகு அந்தரேயை வரச்சொன்னார் அவர்.
குதிை
அரசர் ஒருநாள் தன் அரண்ம பார்க்கப் போயிருந்தார். அங்கே மெலிந்து போயிருந்தன. அது பற்றி ஒழுங்கான ஆள் இல்லை என்பது
1,

ா சமாதானம் சொல்லிப் பார்த்தான். ாட்கள் ஓடின. அந்தரேக்கு அரசரைப் இருந்தது. இதே உணர்வு அரசருக்கும் காட்டவில்லை அவர்.
உள்ள ஒருவர் மூலமாக அரசரிடம் கச் சொல்லிப் பார்த்தான். அரசர் ரே அரண்மனையில் கால் வைத்தால் று சொல்லி விட்டார்.
கூடியது. அந்தரேயின் இடத்தைப் இல்லாமல் என்னவோ போலிருந்தது. ஈயம் இருக்குமே!
வந்தார். அவர் வந்த கொஞ்ச மனைக்குள்ளே வந்தான். ஆனால் ச் சுமந்து வந்தான் ஒருவன். அந்தரே காலையும் வலது கைப்பக்கம் ஒரு த்தில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தான். பார்த்தார். அந்தரே சொன்னான்.
நான் வந்திருக்கிறேன். என் கால் இல்லையே! நீங்களும் என் கால் று தானே சொன்னீர்கள்?"
ந்தரேயின் தந்திரம் புரிந்தது. தன்னை ண்மனைக்குள் வந்த அந்தரேயைப் இனி சொந்தக் காலில் நடந்து
14 ரயின் பலம்
னையில் உள்ள குதிரை லாயத்தைப்
இருந்த குதிரைகள் அத்தனையும் விசாரித்ததில் குதிரைகளைப் பார்க்க அரசருக்கு தெரியவந்தது. அரசர்
4.

Page 22
மந்திரிகளுடன் குதிரை லாயத்தைப் யோசித்தார். அங்கே இருந்த பல சென்றது. உடனே மந்திரியும் அந்த
அரசரும் அதற்குச் சம்மதித்தார். அந் ஓடிவந்தான். அரசர் அவனை குதி அந்தரே தலையாட்டினான். அதன் ஈடுபட்டான்.முதல் நாள் குதிரைகை தன் இஷ்டம் போல் ஊரைச் சுற்ற - அரசர் ஒருநாள் ஆசையோடு கு வந்தார். குதிரைகளைப் பார்க்கவே பக்கமும் அடைக்கப்பட்டிருந்தது. அ லாயத்தைச் சுற்றிச் சுற்றி வந்தார்.
லாயத்தில் ஓர் இடத்தில் ; இருந்தது. அந்த ஓட்டை வழியா குதிரைகளுக்கு உணவு கொடுப்பது பார்ப்பதற்காக அந்த ஓட்டை வழியே விட்டுப் பார்த்தார். அவ்வளவுதான் உ பழுப்பு நிறத் தாடியை என்னவோ எ அரசர் சத்தம் போட ஆரம்பித்தார்.
அந்தரே எங்கிருந்தோ ஓடிவா அறுந்து கீழே விழுந்து கிடந்தது.
12
அந்தரே அப்போது சொன்ன ஓட்டைக்குள் தலையை விடச்சொ பலத்தோடு இருக்கின்றன. உங்கள் புரிந்து கொண்டிருப்பீர்களே!”
அரசர் அந்தரே குதிரைகளை நினைத்துப் போய்விட்டார்.
*15 -

ப் பார்க்க யாரைப் போடுவது என்று மரின் நினைவும் அந்தரேயின் மீது ரேயைப் போடலாம் என்று சொன்னார். தரேயை வரவழைத்தார்கள். அந்தரே ரை வளர்ப்பில் ஈடுபடச் சொன்னார். பின்னர் அந்தரே குதிரை வளர்ப்பில் "ள ஒழுங்காகக் கவனித்தான். பிறகு ஆரம்பித்தான். சில மாதங்கள் ஓடின. திரைகளைப் பார்க்க லாயத்திற்கு முடியவில்லை. குதிரைலாயம் நாலு புந்தரேயையும் காணவில்லை. அரசர்
தலை நுழையக்கூடிய ஓர் ஓட்டை "கத் தான் அந்தரே எப்போதாவது 4 வழக்கமாம். அரசர் குதிரைகளைப் தன் நீண்ட தாடி கொண்ட தலையை உள்ளே பசியால் வாடிக்கிடந்த குதிரை என்று நினைத்துக் கடித்து இழுத்தது.
கதான். அதற்குள் அரசரின் பாதித்தாடி
நான் ...... "அரசே! உங்களை யார் ன்னது? குதிரைகள் எல்லாம் நல்ல தாடி அறுந்ததில் இருந்து அதைப்
1 நல்ல பலத்துடன் வைத்திருப்பதாக
15

Page 23
அந்தரேயின்
பக்கத்து நாட்டு அரசன் பெரும் தெரிந்து கொண்ட அரசர் ரொம்பவும் க எவ்வாறு எதிர் நோக்குவதென்று ஆலோசனை செய்தார். படைத்தளபதி சொல்லி வேறு நாட்டு உதவியை ஆலோசனை சொன்னான். ஆனா6 பிடிக்கவே இல்லை. மந்திரிமார்களு அரசரிடம் சொன்னார்கள். அரசருக்ே இல்லை. ஆலோசனையில் கலந்து ெ பிடித்தமான ஆலோசனையை ெ கவலைப்பட்டார். கடைசியில் அந்தே அவனால் தான் இந்த நெருக்கடிtை அனைவருமே வந்தார்கள்.
அரசரும் அதற்கு உடன்ப உத்தரவிட்டார். அந்தரே ஓடி வந்தா அரசர் சொன்னார்.
அந்தரே யோசித்தான். பிறகு
“அரசே! என்னிடம் ஒரு திட் அனுமதி தந்தால் அதை வெற்றி மூலம் எதிரியை ஓட ஓட விரட்டுகி அந்தத் திட்டம் என்ன என்று சொல
அரசர் எப்படியோ எதிரியை வி உடன்பட்டார்.
மறுகணம் அந்தரே உத்தரவி குயவர்கள் வரவழைக்கப்பட்டார்கள் மண் குதிரைகளைச் செய்யும்படி அ
குயவர்கள் ஒரு பெரிய மை உருவாக்க செயல்பட்டார்கள்.

15
குதிரைப்படைகள்
படையுடன் வரப்போகிறான் என்பதை வலைப்பட்டார். அந்தப் படையெடுப்பை
தன் படைத் தளபதியுடன் தீவிர தி படைபலம் குறைவாக இருப்பதாகச் தேடிக் கொள்ள வேண்டுமென்று ல் அரசருக்கு அந்த ஆலோசனை ம் வேறு, வேறு ஆலோசனைகளை கா எந்த ஆலோசனையும் பிடிக்கவே கொண்டவர்கள் ய்ாருமே அரசருக்குப் சால்லவில்லை. இதனால் அரசர் ரயின் ஆலோசனையைக் கேட்கலாம். யத் தீர்க்க முடியும் என்ற முடிவுக்கு
ட்டார். அந்தரேயை வரவழைக்க ன். அவனிடம் படையெடுப்பைப் பற்றி
அரசரிடம் சொன்னான்;
டம் இருக்கிறது. தாங்கள் அதற்கு கரமாக நிறைவேற்றுகிறேன். அதன் றேன். ஆனால் இப்போது யாரிடமும் bலமாட்டேன்”
ரட்டினால் போதுமென்ற எண்ணத்தில்
புகள் போட்டான். நூற்றுக்கணக்கான ர். அவர்களிடம் நூற்றுக்கணக்கான அந்தரே உத்தரவிட்டான்.
)தானத்தில் துரிதமாக குதிரைகளை
16

Page 24
அரசருக்கும் மற்றவர்களுக்கு இல்லை.
சில நாட்கள் ஓடின.
ஒரு நாள் அந்தரே அரசரிடம் அரசனுக்கு தைரியமாக, "நாங்கள் அனுப்பச் சொன்னான். அரசர் அவை விட்டார்.
அந்தரே பக்கத்து நாட்டிற்குத் அந்த நாட்டு அரசனிடம் "யுத்தத்திற் என்று சொன்னான். அந்த நாட்டு அ தயார் என்று சொன்னதைக் கேட்டது கெளரவித்து அனுப்பி விட்டு அவன் பார்க்க அனுப்பினான்.
ஒற்றன் வருவதைத் தெரிந்து பேச்சுக் கொடுத்து தன்னோடு அை போனதும் படை பலத்தைக் காட்டுவ சென்றான். அங்கிருந்த குதிரைப் தூரத்தில் தெரிந்த குதிரைப் படைக நாட்டின் குதிரைப்படை அந்தக் குதிை அதைவைத்துக்கொண்டு இந்தக் கு
அந்தரே மேலும் பயமுறுத்தி குதிரைகள் தயாராகி வருகின்றன. உங்கள் அரசனின் குதிரைப்படை
ஒற்றன் பதிலே பேசாமல் : குதிரைப் படையைப் பற்றிச் சொன் நாட்டு அரசரோடு சமாதானம் செய்து
அந்தரேயை அரசர் உட்ப அரசருக்கோ இன்னமும் அந்தரேய இல்லை. அந்தரேயிடம் ரகசியமா அந்தரே சொன்னான்.

ம் நடப்பது என்ன என்று தெரியவே
வந்தான். யுத்தத்திற்கு வர இருந்த போருக்குத் தயார்’ என்று செய்தி னயே தூதுவனாகப் போகச் சொல்லி
தூதுவனாக வேடமணிந்து போனான். குத் தயார், படையெடுக்கிறீர்களா?” ரசனுக்குத் திடீரென்று யுத்தத்திற்கு ம் சந்தேகம் தட்டியது. அந்தரேயைக் பின்னாலேயே ஒரு ஒற்றனை உளவு
கொண்ட அந்தரே அந்த ஒற்றனோடு ழத்துப் போனான். தன் நாட்டிற்குப் தற்காக ஒரு இடத்திற்கு அழைத்துச் படைகளைக காடடினான. ஒறறன ளைப் பார்த்து பயந்துவிட்டான். தன் ரப் படைக்கு முன்னால் நிற்கமுடியுமா? திரைப்படையை வெல்ல முடியுமா?
னான். "இன்னும் நூற்றுக்கணக்கான இந்தக் குதிரைப்படைக்கு முன்னால் தாக்குப் பிடிக்குமா?"
நன்நாட்டிற்கு ஓடினான். அரசனிடம் னான். அரசன் பயந்து அந்தரேயின் கொள்வதாகச் செய்தி அனுப்பினான்.
ட அனைவரும் பாராட்டினார்கள். ன் திட்டம் என்ன என்று புரியவே க அவர் அதைப்பற்றிக் கேட்டார்.

Page 25
“என்ன அரசே! இது தெரியவி படையைப் பார்ப்போம்."
இருவரும் குதிரைப்படை6 குதிரைப்படையைப் பார்த்து அரசர் வி நம்மிடம் இல்லையே! இவைகள் எ
அந்தரே உடனே சொன்னான். கால்வாசி குதிரைகள் தான் நிஜக்கு மண்ணால் செய்யப்பட்ட குதிரைகள். ஒரு நிஜக்குதிரையை நிறுத்தி வை: நிஜ மனிதர்களையே நிறுத்தி வை பார்த்தால் எல்லாமே நிஜக் குதிை வந்த அந்த ஒற்றனும் இதைத் தூரத் ஒடியே விட்டான். அவன் தன் அர பயங்கரமாகச் சொல்லியிருப்பான். உங்களோடு சமாதானம் செய்து (
போய்விட்டது. இப்போது புரிகிறதா
அரசர் அந்தரேயைக் கட்டிப் பிடி நாட்டின் கெளரவம் காப்பாற்றப்பட்ட சொல்லுகிறேன்” என்று பாராட்டி பரி
அந்தரே, "நானும் இந்த ந நாட்டின் கெளரவத்தைக் காப்பாற்று செய்தேன்." என்று சொல்லிவிட்டு கொடுத்தான்.
அரசரை மை
அரசருக்குத் திடீரென்று ஒரு வேண்டும் என்று ஆசை வந்தது. அது அவர்கள் “அரசே! உங்களுக்கு வயதில் இது போன்ற விபரீத ஆ6 தடுத்து விட்டார்கள். ஆனால் அ
1

ல்லையா? வாருங்கள் நம் குதிரைப்
யைப் பார்க்கப் போனார்கள். யந்து விட்டார். இவ்வளவு குதிரைகள் ப்படி இங்கே வந்தன?
. "இங்கே இருக்கிற குதிரைகளில் திரைகள். மற்ற குதிரைகள் எல்லாம் பல மண்குதிரைகளுக்கு இடையிலே த்திருக்கிறேன். குதிரைக்காரர்களாக த்தேன். இதை தூரத்தில் இருந்து ரகளாகத் தெரியும். உளவு பார்க்க தில் இருந்து பார்த்துவிட்டுப் பயந்து சனிடம் குதிரைப்படையைப் பற்றிப் அதனால் தான் அந்த அரசனும் கொண்டான். படையெடுப்பும் நின்று என் திட்டம் என்ன என்று?”
த்து, "உன்னுடைய தந்திரத்தால்தான் து. நாட்டின் சார்பாக உனக்கு நன்றி ரிசில்களை வழங்கினார்.
ாட்டைச் சேர்ந்தவன். என்னுடைய
வது என் கடமை. கடமையைத்தான் ப் பரிசில்களைத் திருப்பி அரசரிடமே
16 லயேற்றிய அந்தரே
நநாள் மலையுச்சியை ஏறிப்பார்க்க துபற்றி மந்திரிகளிடம் சொன்ன போது வயதாகிவிட்டது. இந்தத் தள்ளாத சையெல்லாம் வேண்டாம்." என்று Iரசர் கேட்கவில்லை. எப்படியாவது
8

Page 26
மலையுச்சிக்குப் போக வேண்டும் என் மந்திரிமார்கள் தவித்தார்கள். உட போகலாமே என்று ஆலோசனை "நடந்தே போக ஆசைப்படுகிறேன்.
கூட்டிப்போங்கள்...'' என்று சொல்லி
மந்திரிமார்கள் 'தள்ளாத வய போவது? என்று யோசித்துத் தங்கள் (
அரசர் அந்தரேயை வரவழை சொன்னார். அதைக் கேட்ட அந்தக் உங்களை மலை உச்சிக்கே கொ என்றான்.
அரசர் அந்தரேயிடம் "மா குதிரையிலோ வரப் போவதில்லை அதைக் கேட்டு உங்களுக்கு ஏன் மலையுச்சிக்கே கொண்டு போகிறே
அரசர் கேட்டார்.... "ஆமாம், கொண்டு போவாய்? மந்திரிமார்கள்
"மெளனமாக என்னோடு வா
இருவரும் அப்போதே புறப் வந்தார்கள். அரசர் மலையை அண் அந்தரேயின் முகத்தை பார்த்தார்.
அந்தரே மெளனமாக முன்னே சிறிது தூரம் தான் அவர் இளைத்தது. "அந்தரே” என்றார்.
அந்தரே சிரித்தான்.
"ஏன் சிரிக்கிறாய்?"
"உங்களைப் போல் சோம்பே இல்லை. அதையெண்ணித்தான் .

Tறு சொல்லி விட்டார். அதைக் கேட்டு னே அவர்கள் பல்லக்கில் அமர்ந்து
சொன்னார்கள். ஆனால் அரசர், உங்களால் முடியுமானால் நடத்திக் 7 விட்டார்.
தில் அரசரை எப்படி நடத்திக் கூட்டிப் மூளையைக் குழப்பிக் கொண்டார்கள்.
ழத்தார். தன் ஆசையை அவனிடம் ரே, "ஓ... இதென்ன பிரமாதம், நான் ண்டு போகிறேன். பயப்படாதீர்கள்...”
லையுச்சிக்கு நான் பல்லக்கிலோ ” என்று சொல்லிவிட்டார். அந்தரே
வீண் கவலை? நான் உங்களை மன்..." என்று சொன்னான்.
நீ எப்படி என்னை மலையுச்சிக்குக் பாலேயே முடியவில்லை.”
ருங்கள்..." என்றான் அந்தரே.
பட்டார்கள். மலை அடிவாரத்திற்கு ரணாந்து பார்த்துவிட்டுத் தயங்கினார்.
எ நடந்தான். அரசர் பின்னே நடந்தார். நடந்திருப்பார். அவருக்கு மூச்சு
றி அரசனை நான் எங்கும் பார்க்கவே சிரித்தேன். பக்கத்து ஊரில் உள்ள
19

Page 27
அரசன் கெட்டிக்காரன். திறமைசா தலைகீழாக நின்றாலும் வரவே வ
அரசருக்குக் கோபம் வந்த பேசுவான் என்று அவர் எதிர்பார்க்க
"அந்தரே! நீ தான் இப்ப்டிப்
"நான் தான் அந்தரே பே சொல்கிறேன். நீங்கள் கோழை! அ
அரசருக்குக் கோபம் வெடித்
"என்னிடம் இருந்து கொண்டு கொண்டு என்னையே கேவலப்படு வைக்கக்கூடாது." என்று கத்தினார்
அந்தரே ஓடினான். ஒடிக்கொ
"இந்த வீரக் கத்தலுக்கு காரியத்தில் ஒன்றும் இல்லை.”
அரசருக்குக் கோபம் மேலும் அவருக்கு வந்ததோ தெரியவில்லை. அந்தரேயும் ஓடினான்.
இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் வந்து விட்டார்கள். திடீரென்று அ விழுந்தான்.
“அரசே! என்னை மன்னித்து மலையுச்சிக்குக் கொண்டு வரவே திட்டினேன். இப்படித் திட்டியதால்தா மறந்து என்னைத் துரத்திப் பிடிக் என்னை மன்னித்து விடுங்கள். உங்க
அரசருக்கு ‘குபீரென்று சிரிப்
யாரின் உதவியும் இல்லாமல் மை அந்தரே கெட்டிக்காரன் தான்.

லி. அவன் திறமை உங்களுக்குத் ாது." அந்தரேதான் சொன்னான்.
து. 'திடீரென்று அந்தரே இப்படிப் வே இல்லை."
பேசுகிறாயா? அல்லது.”
சுகிறேன் அரசே! உள்ளதைத்தான் ரசரே."
தது. வாளை உறுவினார்.
என்னுடைய உப்பையே சாப்பிட்டுக் }த்துகிறாயே. உன்னை உயிரோடு
அரசர்.
ண்டே சொன்னான்.
மட்டும் குறைச்சலில்லை. ஆனால்
கூடியது. எங்கிருந்து தான் ஒரு வேகம் அந்தரேயை விரட்டத் தொடங்கினார்.
விரட்டிக்கொண்டு மலையுச்சிக்கே ந்தரே அரசரின் காலில் சடாரென்று
விடுங்கள். உங்களை எப்படியாவது ண்டும் என்பதற்காகத்தான் இப்படித் ன் நீங்கள் உங்கள் தள்ளாமையை 5 மலையுச்சிக்கே வந்துவிட்டீர்கள். ளைக் கேவலமாகத் திட்டி விட்டேன்."
வந்தது. சிரித்து விட்டார். எப்படியோ யுச்சிக்கே வரச் செய்து விட்டானே!

Page 28
சேவல் முட்
அந்தரேயின் புகழ் வெகுவாக கொண்ட சிலர் அவனை எப்படியாவி போட்டார்கள். ஒருநாள் அவர்கள் அந்த குளக்கரைக்கு அழைத்துச் சென்றார்
குளக்கண்ரயில் அந்தரேயிடம் முன்னால் குளத்தில் மூழ்கி முட்ை குளத்தில் முட்டை எடுத்துக் காட்டுகி
அந்தரே யோசித்தான். பிற( எக்கச்சக்கமாக மாட்டிக்கொண்டோம்
"என்ன யோசிக்கிறாய்? உ முடியாதென்றால் சொல்லிவிடு. ஏம அந்தரேயைக் கிண்டல் செய்த அந்தரே அவர்களின் சவாலை ஏற்று
அடுத்த நிமிடம் அந்தரேயிட பேரும் குளத்தில் மூழ்கி அந்தரே குளத்தில் மறைத்து வைத்திருந்தகே அந்தரேயிடம் காட்டினார்கள். அதை 'ஏதோ ஒரு சூழ்ச்சியுடன் தான் நினைத்துக்கொண்டே குளத்தில் மூழ்கி என்று குளத்தின் உள்ளே தேடிப்பார்
வெகு நேரம் குளத்தில் தேடிக் வெளியே வந்தான். வெளியே வந்த இரு கைகளை அசைத்து, "கொக்க கூவிவிட்டு சொன்னான். "நீங்கள் சே சேவல் எப்படி முட்டை எடுப்பேன்?
அந்தரே மறுபடியும் சேவலைப் திட்டம்போட்டு வந்தவர்கள் கையில் கொண்டிருந்தர்கள்.

17
டை போடுமா?
ப் பரவியதைக் கண்டு பொறாமை து மடக்கவேண்டும் என்று திட்டம் ரேயைத் தாங்களாகவே சவால்விட்டு கள்.
அவர்கள், இப்போது, உன் கண் டை எடுப்போம். அதுபோல் நீயும் றாயா?" என்று சவால் விட்டார்கள்.
கு அவன், ‘இன்று இவர்களிடம் என்று நினைத்துக் கொண்டான்.
டன்னால் முடியுமா? முடியாதா? ாற்றப் பார்க்காதே!.
ார்கள். பிறகு என்ன நினைத்தானோ க் கொண்டான்.
ம் சவால் விட்டவர்கள் அத்தனை வருவதற்கு முன்னேயே அந்தக் ாழி முட்டைகளை வெளியே எடுத்து ப் பார்த்து அந்தரே வியப்படைந்து, சவால் விட்டிருக்கிறார்கள் என்று னான்.எங்காவது முட்டை கிடைக்குமா. ாத்தான். ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை.
கொண்டிருந்த அந்தரே திடீரென்று தும் சேவல் சிறகடிப்பதுபோல் தன் ரக்கோ. கொக்கரக்கோ." என்று ாழிகள். முட்டை எடுத்தீர்கள். நான்
போல் கூவினான். அவனை மடக்கத் ம் கோழி முட்டையுடன் முழித்துக்

Page 29
அந்தரே ப
அந்தரேயின் மகன் ஒரு மாந்ே ஒரு மாமரத்தில் ஏறி பழுத்த மாம்பழா ஏழெட்டு மாம்பழங்களைப் பறித்து முயன்றான்.
அப்போது வெளியே போயி வந்தான். அந்தரேயின் மகனை வி அந்தரேயின் மகனோ மாம்பழங்க இருவரும் ஓடினார்கள். கடைசியில் பிடித்துக் கொண்டான். பிறகு அப்போ அந்தரேயின் மகனை நிறுத்தினான்.
அரசர் உடனே அந்தரேயை தெரிந்து கொண்டு அரசரிடம் ‘தன் ம செய்த சதி. இதை நாளை அம்பலம்
அரசர் யோசித்துவிட்டு மறுநா உத்தரவிட்டார். '
அந்தரே அரசரின் அனுமதியே போனான்.
மறுநாள் வழக்கு விசார6ை காவலாளி அந்தரேயின் மகன் மீது ( திருடியதை என் கண்ணால் பார்த்ே
அந்தரே மறுத்தான். "அவன் நேரத்தில் அங்கேயே இருக்கவில்ை
காவலாளி, "அது பொய்" எ6
அப்போது திடீரென்று ஒரு கு என்னுடையமாந்தோப்பில் தான் இ விட்டுப்போன செருப்பு.” என்றது.

18 கனின் திருட்டு
தாப்பில் திருட்டுத்தனமாக நுழைந்து வ்களைப் பறித்துச் சாப்பிட்டான். பிறகு த் தன் வீட்டிற்குக் கொண்டுபோக
ருந்த காவலாளி மாந்தோப்புக்கு ரட்டிப் பிடிக்க வேகமாக ஓடினான். களைப் போட்டு விட்டு ஓடினான். அந்தரேயின் மகனை காவலாளி தே அரசர் முன்னே மாம்பழங்களுடன்
அழைத்தார். அந்தரே நடந்ததைத் )கன் திருடவே இல்லை. இது யாரோ ப்படுத்துகிறேன்." என்று சொன்னான்.
ள் அவ்வழக்கில் தீர்ப்பு சொல்வதாக
ாடு தன் மகனை வீட்டிற்கு அழைத்துப்
ண ஆரம்பமாகியது. மாந்தோப்புக் குற்றம் சாட்டினான். "இவன் மாம்பழம் தன். இவன் தான் திருடினான்."
66
திருடவில்லை. அவன் நீ சொல்லும் 6).
*று மறுத்தான்.
ரல், "பொய்.பொய் அவன் நேற்று ருந்தான் இதோ ஆதாரம், அவன்

Page 30
குரலுக்குரியவன் செருப்பைக்
அரசர் திகைத்தார்: திடீரென் புரிந்து கொள்ள முடியாமல் தவி செருப்பை போட்டுப் பார்க்கும்படி அ போட்டார். அவனும் அதன் படி ( பொருத்தமாக இருந்தது. அப்ப திருடவில்லையா?
அரசருக்கே எதுவுமே புரியவி
அப்போது அந்தரே சொன்னா
"ஒருத்தன் என்னுடைய மாந் மற்றவன் தன்னுடைய மாந்தோப்பில் உண்மை..?
அரசன் உடனே வழக்கைத் த குற்றவாளி அல்ல என்று விடுதலை
எல்லோரும் அரண்மனையை 6 திடீரென்று அந்தரே, மாந்தோப்புக் க உன் மாந்தோப்பில் நுழைந்து திரு அரசரின் முன்னே நிரூபிக்கப்பட்டா அதனால் தான் ஒரு நாடகம் ஆடினே மாந்தோப்புக் காவலாளி நான் அை என் குடும்ப கெளரவம் தப்பியது. . வேண்டிய தண்டனையைக் கொடுத் முதுகை." என்று சொல்லிவிட்டுத் சொன்னான்.
அந்தரேயின் மகன் முதுகைக் மாந்தோப்புக் காவலாளி பார்த்தான் சவுக்கடியின் அடையாளம் பதிந்திரு
2

காட்டினான்.
று வழக்கில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தைப் ந்தார். புதிதாக வந்தவன் காட்டிய ந்தரேயின் மகனுக்கு அவர் உத்தரவு செய்து பார்த்தான். அந்த செருப்பு டியென்றால் அந்தரேயின் மகன்
ல்லை.
ன். "பார்த்தீர்களா, அரசே!
தோப்பில் இருந்தான் என்கின்றான். இருந்தான் என்கின்றான். இதில் எது
ள்ளுபடி செய்து அந்தரேயின் மகனை
செய்தார்.
பிட்டு வெளியே வந்தார்கள். அப்போது ாவலாளியைக் கூப்பிட்டு, "என் மகன் டியது உண்மைதான். ஆனால் இது ல் என் குடும்பத்திற்கே அவமானம் ன். உனக்கு எதிராக சாட்சி சொன்ன ழத்து வந்தவன். இந்த நாடகத்தால் ஆனால் என் மகனுக்குக் கொடுக்க ந்து விட்டேன். இதோ பார். அவன்
தன் மகனிடம் முதுகைக் காட்டச்
காட்டினான். அவன் முதுகை அந்த அந்த முதுகில் நீளமாக ஆழமாக ந்தது.

Page 31
கோழி முட்
அந்தரே கோழிகளை வளர்த் கோழிகளில் ஒன்று பக்கத்துத் தே விட்டது. இதைத் தெரிந்து கொண்ட . போய்க் கேட்டான்.
"என் கோழி உன் தோட்டத்த தருகிறாயா?
'என் தோட்டத்தில் எது இருந்த தரமுடியாது."
அந்தரே ஒன்றுமே பேசாமல் தோட்டக்காரனுக்குப் புத்தி படித்துக் கெ இருந்தான். அவனுடைய 'நரி மூலை அதன்படி மறுநாள் பக்கத்துத் தோட்ட அரிசியை வைத்துக் கொண்டு கோ
அப்போது பக்கத்துத் தோட்டக்க அரிசியைக் கீழே போட்ட அந்த பிடித்துக் கட்டிப் போட்டான்.
சேவலைக் காணாத பக்கத்து அந்தரேயின் வீட்டில் தன் சேவலை வந்தான்.
"மரியாதையாக என் சேவகை
அந்தரே சொன்னான். "உன் முட்டையைக் கேட்டதற்கு என் தே எனக்கே சொந்தம் என்றாய்... . தோட்டத்திற்கு வந்தது. இப்போது சொந்தம்."
பக்கத்து தோட்டக்காரன் பத சொந்தம் என்று சொன்னதற்கு சோ

19 . டையும் சேவலும்
எது வந்தான். ஒரு தடவை அந்தக் சட்டத்திற்குள் முட்டை இட்டு வந்து அந்தரே பக்கத்துத் தோட்டக்காரனிடம்
தில் முட்டையிட்டு விட்டது. அதைத்
தாலும் அது எனக்குத்தான் சொந்தம்.
ல் வீட்டிற்கு வந்தான். பக்கத்துத் காடுக்க வேண்டும் என்ற யோசனையில் ளக்கு ஒரு யோசனை தென்பட்டது. க்காரன் இல்லாத நேரத்தில் கையில் ழிகளைக் கூப்பிட்டான். காரனுடைய சேவல் ஒன்று ஓடிவந்தது. ர லபக்கென்று அந்தச் சேவலைப்
த் தோட்டக்காரன் தேடிப்பார்த்தான். மக் கண்டதும் அவன் அந்தரேயிடம்
லத் தந்துவிடு!"
தோட்டத்தில் என் கோழி போட்ட நாட்டத்தில் எது இருந்தாலும் அது அதுபோல்தான் உன் சேவல் என் அது நீ சொன்னபடி எனக்குத்தான்
கறினான். 'ஒரு கோழி முட்டையை வலைலே சொந்தம் என்கிறானே!'
>>

Page 32
தன் சேவலைப் பெறுவதற்கா பக்கத்து தோட்டக்காரன்... "முட் தருகிறாயா?...
"எத்தனை முட்டை?..." "ஒரு முட்டை...!
"ஒரு முட்டையா? யார் சொன சேவலைத் தருவேன்..."
"அநியாயம். உன் கோழி ஒரு முட்டை கேட்கிறாய்.?"
"எனக்குத் தெரிய ஒரு முட்டை ஆனால் எனக்குத் தெரியாமல் எத்த பத்து முட்டை கொடுத்து விடு..."
“அநியாயம். அநியாயம்!" போட்டான்.
அந்தரே எதிர் சத்தம் போப் முட்டையை அன்றே நான் கேட்டபே
பக்கத்து தோட்டக்காரன் வே முட்டைகளை அந்தரேயிடம் கொடு
பத்து முட்டையை வாங்கிக் "என்னுடைய முட்டை ஒரு நாள் 2 ஒன்பது முட்டைகள்: சரியா."
மௌனமாக சேவலுடன் பக்க
விசித்திர
ஊரில் பெரிய கூத்துக்குழு விதவிதமான கூத்துக்களை காசு வ
அந்தரேக்கு கூத்துப் பார்க்க ஆனால் தன் சுயரூபத்துடன் போக

கப் பல்லைக் காட்டிக் கெஞ்சினான் டையைத் தருகிறேன். சேவலைத்
மனது? பத்து முட்டை தந்தால் தான்
முட்டை தானே போட்டது. ஏன் பத்து
- தான் என் கோழி போட்டிருக்கிறது. தனை முட்டை போட்டதோ? எனவே
பக்கத்துத் தோட்டக்காரன் சத்தம்
' -
டான். "எது, அநியாயம்? கோழி பாது தந்திருந்தால் இது நடக்குமா?" வறு வழியில்லாமல் பத்து கோழி த்து விட்டு சேவலை வாங்கினான்.
கொண்ட அந்தரே சொன்னான். உன்னிடம் இருந்ததற்குத்தான் வட்டி
த்துத் தோட்டக்காரன் போனான்.
20 மான வழக்கு முகாமிட்டிருந்தது. தினமும் இரவில் சூலித்துக் கொண்டு காட்டினார்கள்.
வேண்டும் என்று ஆசை வந்தது. அஞ்சினான். அப்படியே போனால்

Page 33
கூத்துப் பார்க்க வந்திருப்பவர்கள்
அதனால் அவன் மாறு வேடம் ே போனான். கூத்துக் கொட்டகை முன் அதை உற்றுப் பார்த்தான்.'தரை 21
அந்தரே புன்சிரிப்புடன் 50 இருந்தான். கூத்து நடந்தது. அந் ரசித்தான். கூத்து முடிந்ததும் தா கொண்டு வேகமாக நடந்தான்.
கூத்துக் கொட்டகைக்காரர்கள் இருக்கையை வைத்து விட்டுப் போ
GG
அந்தரே சொன்னான். கொடுத்திருக்கிறேன். ஏன் வைக்க
இரு தரப்புக்கும் தகராறு உச்ச சுற்றி ஒரு கூட்டமே கூடிவிட்டது. பிரிந்து அந்தரேயையும் கூத்துக் கொ
கடைசியில் விவகாரம் அரச இருந்த அந்தரே வாதாடினான்.
“அரசே! நான் தவறு செய்யே என்று அவர்கள் தான் அறிவித்திருந் அதுவும் ஒரே ஒரு இருக்கையையே
அரசர் கூத்துக் கொட்டகைக்க இருக்கை 50 காசு என்று தான் கொண்டார்கள்.
அரசர் தன் தீர்ப்பைக் கூறின
“உங்கள் அறிவிப்புப் படி கொடுத்திருக்கிறான். நீங்கள் அதை இது போன்று நடக்காமல் இருக்க
கூத்துக் கொட்டகைக் காரர்க மாறு வேடத்தில் இருந்த அந்தரே
2

அவனைச் சூழ்ந்து கொள்வார்கள். பாட்டு ஒரு நாள் கூத்துப் பார்க்கப் னே ஒரு அறிவிப்பு இருந்தது. அந்தரே |காசு: ஒரு இருக்கை 50 காசு.
காசு கொடுத்து ஒரு இருக்கையில் தரே தலையாட்டி அந்தக் கூத்தை ன் இருந்த இருக்கையை தூக்கிக்
அவனைத் தடுத்து நிறுத்தினார்கள். கச் சொன்னார்கள்.
இருக்கைக்குத் தான் 50 காசு வேண்டும்?"
க்கட்டத்தில் நடந்தது. இருதரப்பையும் அந்தக் கூட்டத்தினர் இரு பிரிவாகப் "ட்டகைக் காரரையும் ஆதரித்தார்கள்.
:னிடம் சென்றது. மாறு வேடத்தில்
வே இல்லை. ஒரு இருக்கை 50 காசு தாாகள். அதன்படியே இருக்கையை
கொண்டு போகிறேன்."
ாரரிடம் விசாரித்தார். அவர்களும் ஒரு அறிவித்திருக்கிறோம் என்று ஒப்புக்
Tir.
யே ஒரு இருக்கைக்கு காசு 3த் தடுக்க முடியாது. இனிமேலாவது அறிவிப்பை மாற்றுங்கள்."
$ளும் கவலையுடன் திரும்பினார்கள். ா, உடனே அவர்களைக் கூப்பிட்டு
6

Page 34
இருக்கையைக் கொடுத்து விட்டு,
ஆசையில்லை. ஆனால் உங்கள் அ இதைச் செய்தேன்." என்று சொல்லி ( அங்கே அந்தரே நின்று கொண்டிரு
அனைவரும் வியந்து போய்
அரசர் உடனே சொன்னார். "ந இது போன்ற விசித்திரமான வழக்குக அந்தரேயால்தான் முடியும் என்று.
திருடனை விர
அடிக்கடி ஊரில் திருட்டுகள் ந தங்கள் வீடுகளைப் பாதுகாப்பதில் தன் மனைவியிடம் எச்சரிக்கையாக இ ஆனால் இரவில் அவனோ குறட்டை இதனால் அவன் மனைவி பெரிதும் இரவில், “குறட்டை விட்டுத் தூங்கு லட்சணமா இது? என்று அடிக்கடி கேட் இதனால் கோபம் கொள்ளும் அந்த யோக்கியதை கிடையாது. திருட வர சவால் விட்டவாறு தூங்க ஆரம் அந்தரேயின் மனைவிதான் தூங்கு கடத்தினாள்.
ஒரு நாள் இரவு அந்தரேu கொண்டிருக்கும் போது பக்கத்து அணி பேசுவதும் கேட்டது. அந்தரேயின் ம "திருடன் வீட்டில் நுழைந்துவிட்டான் ரகசியமாகச் சொன்னாள்.
அந்தரே திடுக்கிட்டான். மறுக சற்று நேரம் காது கொடுத்துக் ே

"உங்கள் இருக்கை மேல் எனக்கு அறிவிப்பு தவறு என்பதைக் காட்டவே விட்டு தன் வேடத்தைக் கலைத்தான். ந்தான்.
நின்றார்கள்.
ான் முதலிலேயே சந்தேகப்பட்டேன். ளை இந்த சபைக்குக் கொண்டு வர அது சரியாகி விட்டது.”
21 ட்டிய நகைப்பெட்டி
5டந்து கொண்டிருந்தன. எல்லோரும் மும்முரமாக இருந்தார்கள். அந்தரே இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னான். விட்டுத் தூங்க ஆரம்பித்து விடுவான். கவலையடைந்தாள். அந்தரேயை நகிறீர்கள். திருடர்களைப் பிடிக்கும் -டு அவன் தூக்கத்தைக் கலைப்பாள். ரே, “என் வீட்டில் திருட எவனுக்கும் ட்டுமே ஒரு கை பார்க்கிறேன்.” என்று பித்து விடுவான். அதன் பின்னர் 5வதும் விழிப்பதுமாக நாட்களைக்
பும் அவன் மனைவியும் தூங்கிக் றயிலிருந்து சத்தம் கேட்டது. யாரோ னைவி பயந்து அந்தரேயை எழுப்பி,
இன்னும் தூங்குகிறீர்களே!" என்று
ணம் தன்னை சுதாகரித்துக் கொண்டு கட்டான். பக்கத்து அறையிலிருந்து

Page 35
"நகை.. பெட்டி.." போன்ற வார்த்தை புரிந்தது. 'பக்கத்து அறையிலிருந் திருடர்கள் திட்டம் போடுகிறார்கள்.
அந்தரேயின் 'நரி முளை' மனைவியிடம், "நீ ஏன் இப்படி திருடுவார்கள் என்று தானே! ர பத்திரமாக நமது தோட்டத்தில் உ இனி ஏன் பயப்பட வேண்டும்?" என்று பக்கத்து அறைகளில் இருந்த திரு
அந்தத் திருடர்கள் அந்த அறைமை
திருடர்கள் வெளியே போ அந்தரேயும் அவன் மனைவியும் து
அந்தரே கிணற்றை நோக்கி ஆனால் அந்தத் தோட்டமெல்லாம்
அந்தரேயின் மனைவி ஓடிவா தண்ணீரைப் பார்த்து ஆச்சரியப்பு இறைத்தது?” என்று கேட்டாள். அற
"வேறு யார்: நம் நண்பர்கள், நம் வீட்டிற்கு வந்தார்களே, அவர்கள் இருப்பதாக சொன்னதை நிஜமெ இறைத்துப் பார்த்திருக்கிறார்கள். நம் மிச்சம். நகைப் பெட்டி பத்திரமாக
அந்தரேயின் மனைவி மெள
அப்போது அந்தரே சொன்ன
"இப்போது பார்த்தாயா என் தி நகைப்பெட்டியையும் காப்பாற்றினே அந்தத் திருடர்களை வைத்து தண்ன யாரும் வாலாட்ட முடியுமா?”

தகள் மட்டும் கேட்டன. அந்தரேக்குப் இது நகைப் பெட்டியைத் திருடவே
வேலை செய்தது. மறுகணம் தன்
பயபப்டுகிறாய்? உன் நகையை நகைகள் உள்ள பெட்டியைத்தான் ள்ள கிணற்றில் வைத்திருக்கிறேனே! று சத்தம் போட்டுச் சொன்னான். இது, டர்கள் காதில் விழுந்தது. மறுகணம் ப விட்டு வெளியேறினார்கள்.
ய் விட்டதைத் தெரிந்து கொண்ட ராங்கினார்கள்.
ஓடினான். அங்கே யாரும் இல்லை. தண்ணீர் நிறைந்திருந்தது.
ந்தாள். தோட்டத்தில் தேங்கி நிற்கும் ட்டு “யார் இவ்வளவு தண்ணீரை ந்தரே சிரித்துவிட்டு சொன்னான். தான். புரியவில்லையா? நேற்று இரவு ர் தான் நான் கிணற்றில் நகைப் பெட்டி ன்று நம்பி விடியும்வரை தண்ணீர் தோட்டத்தில் தண்ணீர் நிறைந்ததுதான்
வீட்டில் இருக்கிறதே!" "
னமாக நின்றாள்.
ான்.
றமையை! திருடனையும் விரட்டினேன். ன். வறண்டு கிடந்த தோட்டத்திற்கு சீரும் இறைக்க வைத்தேன்! என்னிடம்
8

Page 36
இளவரசியின்
அர்சரின் மகளுக்கு நதிக்கரை போக்கவேண்டுமென்று ஆசை வந்த படகு ஒட்டியும் ஏற்பாடு செய்யச் ெ செய்தார். ஆனால் நம்பிக்கையான படகு ஒட்டியாக யாரைப் போடலாம் வேலை இல்லாமல் சுற்றித்திரியும் வந்தது. உடனே அந்தரேயை வர படகுச் சவாரி செய்ய வேண்டும் எ
அந்தரே வேண்டாவெறுப்பாக 6 மாலைநேரம் முழுவதும் இளவரசி கொஞ்ச நாட்கள் தான் படகு ஒட்டவே அவன். ஆனால் எதிர்பார்த்ததற்கு L
தினமும் மாலை நேரம் இளவர துடுப்பு போட்டுப் படகை ஒட்டினான். கொண்டே இருந்தாள்.
இப்படியே நாட்கள் ஓடின. அரசரோ இதைக் கவனிப்பதாகத் ெ
ஒருநாள் படகை நதியில் ஒட்டு குதித்தான். இளவரசி பயந்தாள். பட வேகத்திற்கு அது ஓட ஆரம்பித்தது. இளவரசி.
அப்போது அந்தரே நீந்திக் இளவரசியாரே! திடீரென்று வந்த ஒ ஆனால் குதித்த வேகத்தில் இ( போய்விட்டது. மேலே வரமுடியவி ஒட்டுங்கள். படகில் துடுப்பிருக்கிறது தன்னிச்சைப்படி ஓடாது." என்றான். ( துடுப்பைப் போட்டு வலிக்க ஆரம்

22 5 படகுச் F6). Trf
て、
,
' *
யில் படகுச்சவாரி செய்து பொழுது து. உடனே அவள் அரசரிட்ம் ட்கும் சான்னாள். அரசர் படகை ஏற்பாடு படகு ஒட்டி கிடைக்காமல் தவித்தார். என்று யோசித்தார். அப்போது தான் அந்தரேயின் நினைவு அவருக்கு ாச்சொல்லி, 'தினமும் மகளுக்காக ன்று உத்தரவிட்டார்.
ஒப்புக்கொண்டான். அதன்படி தினமும் யைப் படகில் வைத்து ஒட்டினான். பண்டிவரும் என்று நினைத்திருந்தான் மாறாக நடந்தது. *
சியைப் படகில் வைத்து கைவலிக்கத் இளவரசியும் படகில் சவாரி செய்து
அந்தரே தினமும் கஷ்டப்பட்டான். தரியவில்லை.
ம்போது அந்தரே திடீரென்று நதியில் கு தள்ளாடத் தொடங்கியது. நீரின் எதுவும் செய்வதறியாமல் தவித்தாள்
கொண்டே “மன்னித்து விடுங்கள் ரு ஆசையால் நதியில் குதித்தேன். }ப்பில் இருந்த துணி ஆற்றோடு ல்லை. எனவே நீங்கள் படகை 1. துடுப்பால் வலித்துப் பாருங்கள். Nளவரசியும் அந்தரே சொன்னபடியே பித்தாள். அவளால் முடியவில்லை.
9

Page 37
ஆனாலும் விடாமல் துடுப்பு போ சோர்ந்ததுதான் மிச்சம்.
இளவரசி துடுப்புப் போடுவதை
"ஐயோ! என்னால் துடுப்பு 6 கைவலிக்கிறதே!"
அப்போது அந்தரே சொன்னா
கொஞ்ச நேரத்திற்குத் துடுப்புப் நான் இத்தனை நாட்களும் துடுப்புப் ே
இப்போதாவது என் கஷ்டத்தை நினை
இளவரசி கத்தினாள். "உங் பார்க்கிறேன். இனி இந்தப் படகுச் !
"அப்படிச் சொல்லுங்கள். இள என்று சொன்ன அந்தரே, படகை ரெ இளவரசி தன்னுடைய கண்களை மூ இல்லையென்கின்றானே, எந்தக் கே
அந்தரே சொன்னான்.
"இளவரசியே! கண்களைத் த துணியோடுதான் இருக்கிறேன்.
இளவரசி கண்களைத் திறந்து இருந்தான்.
"தினமும் படகு ஓட்டியதால் ை உங்களிடம் நேரிடையாகச் சொல்ல உங்களுக்கு மறைமுகமாக உணர்த்த ஆடினேன். என்னை மன்னித்து விடு சொன்னான்.
"நான்தான் தவறு செய்து போவதால் உங்களுக்கு வரும் க இப்போது உணர்ந்து விட்டேன்."

ட்டுப் பார்த்தாள். அவள் கைகள்
த நிறுத்தி விட்டுக் கத்தினாள்.
போட முடியாது. என்ன செய்வேன்?
என்.
போட கைவலிக்கிறது என்கின்றீர்களே! பாட்டேனே. எனக்குக் கைவலிக்காதா? மனத்துப் பார்த்தீர்களா?
கள் கஷ்டத்தை நான் உணர்ந்து சவாரியே வேண்டாம்."
வரசியே! அதுவே எனக்கு போதும்" நருங்கி வந்து படகில் ஏறப்போனான். டிக்கொண்டாள். 'இடுப்பில் துணியே காலத்தில் இருக்கிறானோ?
றெவுங்கள். நான் முன்னர் உடுத்திய
பார்த்தாள். அந்தரே துணியோடுதான்
ககள் வலியெடுத்தன ஆனால் அதை முடியவில்லை. எனவே தான் அதை கதவே ஆற்றில் குதித்து ஒரு நாடகம் பகள் இளவரசியாரே!" அந்தரே தான்
பிட்டேன். தினமும் படகுச் சவாரி ஷ்டத்தை உணராமல் இருந்தேன்.

Page 38
மறுநாள் இளவரசி அரசரிடம், என்று சொல்லி விட்டாள்.
அரசர் "ஏன்' என்று கேட்டார்
இளவரசி அதற்கு ஒரே வரியி சொன்னாள். அப்போது அந்தரே அ
வாக்
ஒருதடவை அரசருக்கும் அந் அப்போது அரசர் அந்தரேயிடம் சவ
"உன்னால் ஊரையே திரட்டி காரியத்தைச் செய்கிறேன் என்று ( முடியுமா?”
அந்தரே தலையாட்டினான்.
"அப்படியானால் செய்து காட்(
அந்தரே உடனே ஒரு மு அவனிடம் ஏதோ சொன்னான். மறுகள் பெளர்ணமி தினத்தன்று அரண்ம6ை போகிறான். இது உண்மை இது "உt போனான்.
பெளர்ணமி தினத்தன்று ஊரே திரண்டு விட்டது. அந்தரே கோபுரத்
அரசன் அரண்மனையில் இரு
அந்தரே கோபுரத்தில் இருந்து
"நான் குதிக்கப்போகிறேன். ந
அப்போது திடீரென்று ஒரு கு அப்பா."

‘இனி படகு சவாரியே வேண்டாம்"
Iல் சலித்து விட்டது என்று பதில்
ரசரின் பக்கத்தில்தான் இருந்தான்.
28
குவாதம்
தரேக்கும். வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. ால் விட்டார்.
வைக்கக்கூடிய அளவிற்கு 63(5 சொல்லிவிட்டு செய்யாமல் இருக்க
G6
b. . .
ரசு அறிவிப்பவனை வரவழைத்து ணம் அவன் வீதி வீதியாக, “அந்தரே
எக் கோபுரத்தில் இருந்து குதிக்கப் ண்மை!" என்று சொல்லிக்கொண்டே
அரண்மனைக் கோபுரத்தின் கீழே தில் இருந்தான்.
ந்து நடப்பதைப் பார்த்தான்.
கத்தினான்.
ான் குதிக்கப்போகிறேன்."
ரல் கீழே இருந்து கேட்டது. "அப்பா
31

Page 39
அந்தரேயின் மகன் தான் ஓடி
"அப்பா குதிக்காதே. நீ ஆல கொண்டு வந்திருக்கிறேன். சாப்பிடு
அந்தரே கீழே இறங்கிவந்த பார்த்துச் சொன்னான்.
“இனிப்புப் பலகாரம் என்றால் அதைச் சாப்பிட்டுவிட்டுக் குதிக்கிறே
கூட்டத்தினர் ஆமோதித்தார்க
அந்தரே இனிப்பு பலகாரத்தை நேரத்தில் அவன் அப்படியே மயங் சலசலப்பு ஏற்பட்டது. அவனை எழு
அந்தரேயின் நண்பர்கள் உட போனார்கள். கூட்டமும் கலைந்தது
மறுநாள் அந்தரே அரசரிடம்
"அரசே! நீங்கள் சொன்னது கோபுரத்தில் இருந்து குதிப்பதாகக் அந்தக் கூட்டத்தின் முன்னேயே மயங் விட்டேன்.
அரசர் சொன்னார்.
"இனிப்பு பலகாரம் வராமல் !
அந்தரே சிரித்தான். என் "ஏன் சிரிக்கிறாய்?"
"சிரிக்காமல் என்ன செய்வ. மருந்து வைத்துக் கொண்டுவரச் செ சிரித்தேன்."
"எப்படியோ வென்றுவிட்டாய், என்ற அரசர் தன் தோல்வியை ஒப்

உவந்தான். சையாக சாப்பிடும் இனிப்பு பலகாரம்
ரன். கீழே கூடியிருந்த கூட்டத்தைப்
எனக்குக் கொள்ளை ஆசை. எனவே
மன்..."
-ள்.
கச் சாப்பிட்டான். அது சாப்பிட்ட சிறிது கி விழுந்தான். கூட்டத்தில் பெருத்த ப்ப முயன்றார்கள். முடியவில்லை.
னே அந்தரேயைத் தூக்கிக் கொண்டு
வந்தான். | போல் செய்தேன். பார்த்தீர்களா? F சொல்லி ஊரையே கூட்டினேன். கி விழுந்து சொன்னதைச் செய்யாமல்
இருந்திருந்தால் நீ செத்திருப்பாயே!"
து? இனிப்புப் பலகாரத்தில் மயக்க ான்னதே நான் தானே! அதனால் தான்
உன்னை வெற்றி பெறவே முடியாது" புக்கொண்டார்.

Page 40
நிழலை
அரண்மனைக்கு ஒரு தட6ை வந்திருந்தான். தன்னால் எதையும் ெ அவனோடு போட்டி போட்டுப் பலரு
அரசருக்குக் கவலை ஏற்பட்டது வந்திருக்கும் ஒருவனை வெற்றி ெ என்று வருத்தப்பட்டார். அரண்மனை இருந்தார். அந்தரேயோடு கூடப்ே கவலையாக இருந்தது. அரண்மை இருந்த கெட்டிக்காரன் கர்வத்துடன் இ ஆனால் அவனோடு போட்டி போட
அந்தரே யோசித்து, நாட்டின் கண்டு சவால் விட்டான்.
ஒரு நாள் அரண்மனையில் விட்டான்.
"என்னால் எதையும் செய்ய அப்படியென்றால் நான் தரும் இ வேண்டும். அதன் நிழலையும் சாப்ட
கெட்டிக்காரன் விழித்தான்; த
அப்போது அந்தரே கேட்டான்
"என்னால் முடியும்! நான் தெரிந்துகொண்ட பின் இந்த நாட்ை
கெட்டிக்காரன் மறுநாள் வரும் அன்றிரவே அவன் ஓடிவிட்டான். நிழலையும் சாப்பிட வேண்டுமாமே!
கெட்டிக்காரன் ஓடிப்போனது கூப்பிட்டார். “சரி, நிழலைச் சாப்பிட்

24 oச் சாப்பிடு
வ பெரிய கெட்டிக்காரன் ஒருவன் சய்ய முடியுமென்று சவால் விட்டான். ம் தோல்வி கண்டார்கள்.
. தன்னுடைய நாட்டில் எங்கிருந்தோ காள்ளத் திறமைசாலி இல்லையே க்கு வரும்போதெல்லாம் சோகமாக பசுவதே இல்லை. அந்தரேக்கும் னையில் அரசரது விருந்தாளியாக Nருந்தான். அடிக்கடி சவால் விட்டான்.
யாருமே வரவில்லை.
மானத்தைக் காப்பாற்ற ஒரு வழி
பெரிய கூட்டம். அந்தரே சவால்
ப முடியும் என்று சொன்னாயே! இனிப்புப் பலகாரத்தையும் சாப்பிட பிட வேண்டும். முடியுமா?"
வித்தான்.
. . செய்து காட்டுகிறேன். அதை நீ ட விட்டு ஓடிவிட வேண்டும் சரியா?"
வதாகச் சொல்லி விட்டான். ஆனால் பலகாரத்தையும் சாப்பிட்டு அதன்
யாரால் முடியும்?
அரசருக்குத் தெரிந்து அந்தரேயைக் ட்டுக் காட்டு!” என்றார்.
33

Page 41
அந்தரே சிரித்துக் கொண்ே சொன்னான். விளக்கு வந்தது! வி இப்போது அதன் நிழல் பூமியில் வி
“அரசே! என்னைப் பார்க்கா சாப்பிடுவது தெரியும்.”
அரசர் நிழலையே பார்த்தா வைத்துச் சாப்பிட்டான். நிழலும் கூ
"பார்த்தீர்களா? அரசே? இங்கே அங்கே பலகாரத்தின் நிழலையும் கெட்டிக்காரனுக்குத் தெரியவில்லை
அரசர் சிரித்து விட்டுச் சொன்
“எனக்குத் தெரியவில்லையே
அந்தரே
அந்தரே பட்டுத்துணியில் தயா அது அவனுக்கு அழகாக இருந்தது
அரசர் அந்தத் தொப்பியைப் மீது ஆசை பிறந்தது.
"இந்தத் தொப்பி எங்கே வா என்று கேட்டார் அரசர்.
"இது பக்கத்து நாட்டில் வாங்
"அதை எனக்குத் தருகிறாயா
அரசர் கேட்டார்.
அந்தரேக்குத் தர்மசங்கடமா

ட ஒரு விளக்கைக் கொண்டுவரச் பிளக்கின் அருகில் உட்கார்ந்தான். ழுந்தது. அந்தரே கூறினான்.
தீர்கள், என் நிழலைப் பாருங்கள்;
ர். அந்தரே பலகாரத்தை வாயில் டவே சாப்பிட்டது.
5 நான் பலகாரத்தைச் சாப்பிடுகிறேன். சாப்பிடுகிறேன். இதுகூட அந்தக் யே!” என்றான் அந்தரே.
iனார்.
"
25 ாயின் தொப்பி
ாரான தொப்பி அணிய ஆரம்பித்தான்.
l.
பார்த்தார். அவருக்கு அந்தத் தொப்பி
ங்கினாய்? அழகாக இருக்கிறதே."
வ்கினேன்.” என்றான் அந்தரே.
ாகப் போய்விட்டது.

Page 42
'அரசர் நினைத்தால் புதுத் தெ கேட்கிறாரே!'
"தொப்பியைத் தந்தால் என்ன
அந்தரே தான் கேட்டான்.
"என்ன கேட்டாலும் தருகிறேன்
"அப்படியானால் உங்கள் | தாங்களேன்."
அரசர் திடுக்கிட்டார். பிறகு கே அந்தரே?"
"நான் விளையாடவில்லை. ஏழையான என்னுடைய தொப்பி : மகுடத்திற்கு சமமானது. என்னிடம் ஒரு ஒரு மகுடம் தான் இருக்கிறது. உா போன்ற ஏழையின் தொப்பிக்கு ஆன
அரசர் ஒன்றுமே பேசவில்லை அவர் பேசவே இல்லை.
அடுத்த நாள் அந்தரே வந்தால் தொப்பியைக் காணவில்லை.
அரசர் கேட்டார். "எங்கே உ6
அந்தரே சொன்னான்.
“மற்றவர்கள் ஆசைப்படும் பெ ஒரு முனிவர் சொன்னார். அதன்படி
அரசர் முகத்தில் ஈயாடவில்ன
மற்றவர் ஆசைப்படும் பொரு மகுடத்தின் மீது அந்தரேக்கு
வீசவேண்டுமே!.. வீசமுடியுமா?

காப்பியே வாங்கலாம். இதைப் போய்
தருவீர்கள்?"
5. 4
தலையில் உள்ள மகுடத்தைத்
ட்டார்... "என்ன விளையாடுகிறாயா,
நீங்கள் தான் விளையாடுகிறீர்கள். உங்கள் தலையில் உள்ள மணி தொப்பிதான் உள்ளது. உங்களிடமும் ங்களைப் போன்ற அரசர் என்னைப்
சைப்படலாமா?
அதன் பின்னர் தொப்பியைப் பற்றி
ன். ஆனால் அவன் தலையில் பட்டுத்
ன் தொப்பி?
ாருட்களை வீசிவிட வேண்டும் என்று ந் தொப்பியை வீசிவிட்டேன்..."
ல.
ள் வைத்திருக்கக் கூடாது என்றால் ஆசை இருக்கிறதே! அதை
5
5

Page 43
யானையு
பக்கத்து நாட்டிலிருந்து அ அரசருக்கு அன்பளிப்பாக வந்தது. அ வாசலில் பொதுமக்கள் பார்வைக்க
’கறுப்பு நிற யானையையே ப யானையைப் பார்க்கப் போட்டி ே வாசலில் எக்கச்சக்கமாகக் கூடின அன்றாட அலுவல்கள் பாதிக்கப்பட் அரசரிடம் முறையிட்டார்கள். அரசர் தவித்தார். அந்தரே ஒரு யோசன் உடன்பட்டார்.
அன்றிரவு முழுவதும் வெள்ளை அந்தரே யானையின் மீது கறுப்பு வர்ண அதைப் பார்க்கக் கூட்டம் இருக்கா
விடிந்தது. அரண்மனை வாசலி கறுப்புயானை நின்றது. வழக்கம் ே வந்தவர்கள் கறுப்புநிற யானையைப் 'இந்த யானையிடம் ஏதோ ஒரு சக் தன் நிறத்தையே மாற்றுகிறது என்
இதனிடையே வெள்ளையானை பரவியது. அந்த யானையைப் ப வரத்தொடங்கினார்கள். யானை நிற பரபரப்புடன் பரவத் தொடங்கியது முன்பிருந்ததைவிடப் பெரிய கூட்டம் அலுவல்கள் பாதிக்கப்பட்டன.
அரசருக்கு நடந்ததை ஆறில் கூப்பிட்டார். அவன் வந்ததும் அவ கேட்டு நான் முட்டாளர்கி விட்டேன். ய பிரச்சனையே இருக்காது. இப்போது கூட்டம் கூட்டமாக மக்கள் வருகிற
Qh
-

26 ம் அந்தரேயும் .
pகான வெள்ளை யானை ஒன்று ரசர் அந்த யானையை அரண்மனை ாகக் கட்டிவைத்தார்.
ார்த்திருந்த பொதுமக்கள் வெள்ளை பாட்டார்கள். தினமும் அரண்மனை ார்கள். இதனால் அரண்மனையின் டன. இதுபற்றி அரசு அதிகாரிகள் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் னை சொன்னான். அரசர் அதற்கு
ாயானையை கறுப்பு நிற யானையாக்க Iம் பூசினான். யானை கறுப்பாகிவிட்டால்
தே!.
லில் வெள்ளை யானைக்குப் பதிலாக பால் வெள்ளையானையைப் பார்க்க பார்த்துவிட்டு அதிசயப் பட்டார்கள். தி இருக்கவேண்டும். அதனால் தான் று நினைத்தார்கள்.
கறுப்புயானையான சேதிநாடெங்கும் ார்க்கப் பொது மக்கள் ஏராளமாக ம் மாறியது ஒரு புராணக்கதைபோல் இதனால் அரண்மனை வாசலில் கூடத் தொடங்கியது. அரண்மனை
பித்தார்கள். அரசர் அந்தரேயைக் னைத் திட்டினார். "உன் பேச்சைக் ானை வெள்ளையாக இருந்திருந்தால்
பார்த்தாயா? யானையைப் பார்க்கச் ார்கள்.”
6

Page 44
அந்தரே அரசரிடம் சொன்ன வெள்ளை யானையாக்கி விட்டால்
"அப்படியே செய்.” அரசர் உ அதிகாலை அந்த யானையை நதிக் மருந்துத் தண்ணிராலும் நதியில் ஒ யானையை வெள்ளை யானையா யானையை அரண்மனை வாசலில்
அன்று கறுப்பு யானையைப் யானைக்குப் பதிலாக வெள்ளை ய ஆச்சரியப்பட்டார்கள். “இந்த யானை என்று எண்ணி அவர்கள் அந்த ஆரம்பித்தார்கள்.
யானை மறுபடியும் வெள்ளை பரவியது. யானையைப் பார்க்கப் படையெடுத்தார்கள். அரசருக்கு மீன் என்ன செய்வதென்று யோசித்தார். சொல்ல வாயைத் திறந்தான். அவ்
அரசர் அவன் மீது சீறிப் பாய்ந் வேண்டாம். பேசாமல் இருந்தால் போ கூட நீ யானை இருக்கும் பக்கம் ே
அந்தரே மெளனமாக அந்த
பறக்கு
ஒருநாள் அந்தரே வீதியில் அப்படியே வெகு நேரம் பார்த்துக் கெ பார்ப்பதைப் பார்த்த சிலர் அவன் வானத்தைப் பார்க்க ஆரம்பித்தார்க
வெகு நேரத்திற்குப் பின்னர் ெ கூடியது. வானத்தையே பார்த்துக்

ான்; ‘அரசே! யானையை மறுபடி பிரச்சினை தீர்ந்து விடும்.'
த்தரவிட்டார். அந்தரே அடுத்தநாள் கரைக்குக் கூட்டிப்போய் ஒருவகை டும் தண்ணிராலும் கழுவிக் கழுவி க்கினான். அதன் பின்னர் அந்த கட்டிப் போட்டான்.
பார்க்க வந்த பொதுமக்கள் கறுப்பு ானை இருப்பதைப் பார்த்து விட்டு யிடம் ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்கிறது
யானையை விழுந்து வணங்க
ா யானையான சேதி நாடெங்கும்
பெருந்தொகையான மக்கள் ண்டும் ‘தலையிடி ஆரம்பமாகியது. அப்போது அந்தரே ஒரு யோசனை வளவு தான்.
தார். "நீ ஒரு யோசனையும் சொல்ல தும். அது மட்டுமல்ல, தப்பித் தவறிக் பாகக்கூடாது."
இடத்தை விட்டு வெளியேறினான்.
27 ம் குதிரை
நின்று வானத்தையே" பார்த்தான். ாண்டிருந்தான். அவன் வானத்தையே அருகே வந்து அவனைப் போலவே it.
ரிய கூட்டம் அந்தரேயின் பின் பக்கம் கொண்டிருந்த அந்தரேக்கு இது
7

Page 45
தெரியாது. திரும்பிப் பார்த்தபோது
"ஏன் கூட்டம்" என்று அந்தரே
"நீங்கள் ஏதோ வானத்தில் பா
"அப்படியா! நன்றாகப் பாருங் பறந்து போனது.”
அந்தரே விறுவிறு வென்று அ
அந்தக் கூட்டமோ அங்கேே குதிரையைக் காணவே இல்லை.
இதனிடையே அந்தரே சிறிது வானத்தைப் பார்த்தான். அதைக் கை தொடங்கியது.
66
அந்தரே அதைக் கண்டான். இந்த இடத்தின் வழியாக வந்து ெ
எல்லோரும் வானத்தையே தெரியவில்லை.
ஒருத்தன் கேட்டான். “குதி: ஒன்றையும் காணோமே.!
"அதற்கு நான் என்ன செய்ய
"நாங்களும் பார்க்கவேண்டும் சொன்னார்கள் அவர்கள்.
"ஓ அதுவா? அதோ தெரிகிற பாருங்கள் தெரியும். நான் அப்படித்
கிணற்றைச் சுட்டிக்காட்டினான். அ6 அந்தக் கிணற்றில் விழுந்தார்கள்.
"பைத்தியக்கார மனிதர்கள்! ே ஆனால் அதற்கு ஒரு கதை

வியப்படைந்தான்.
கேட்டான். \
ார்த்தீர்கள். நாங்களும் பார்த்தோம்."
பகள். ஒரு குதிரை இப்படியே தான்
ஆந்த இடத்தை விட்டுப் போனான்.
யே நின்று வானத்தைப் பார்த்தது.
தூரம் சென்று அங்கே நின்று மறுபடி ண்ட அந்தக் கூட்டம் அவனிடம் வரத்
வாருங்கள்.! பறந்து போன குதிரை காண்டிருக்கிறது. பாருங்கள்.!"
பார்த்தார்கள். வானத்தில் ஒன்றுமே
ரை பறந்து வருகிறது என்றீர்கள்.
ப?" என்று அந்தரே கேட்டான்.
. அதற்கு வழி சொல்லுங்கள்." என்று
தே! அந்த கிணற்றில் குளித்துவிட்டுப் தான் செய்தேன்." என்று அந்தரே ஒரு வ்வளவுதான், அடுத்தடுத்துப் பலரும்
வடிக்கையாக வானத்தைப் பார்த்தேன். கட்டிக் கொண்டு வந்து சேர்ந்து
18

Page 46
பார்த்தார்களே! சரியான பைத்தியக்க விழுவார்களா? கிணற்றில் விழுவதற்கு என்று சிந்தித்துப் பார்த்திருக்கலா கொண்டே அந்தஇடத்தை விட்டுப் ே
கிணற்றில் விழுந்தவர்கள் வெ: வானத்தையே பார்த்தார்கள். ஒன்றுே
தூங்க
அரண்மனைத் தோட்டத்தில் உ
திருடுவதற்காக ஏறினான் அந்தரே காவலாளிகள் இருவர் அந்த மாமரத்
"ஏன் மரத்தில் ஏறினாய்?” ஒ சொன்னான். "தூங்குவதற்காக ஏறிே
“என்ன, தூங்குவதற்காக மரத் உனக்குக் கிடைக்கவில்லையா? விை மரத்தில் தூங்க முடியுமா?" என்று
"அதுதான் ரகசியம். வேண்டு ஏறிப்பாருங்கள், எப்படித் தூக்கம் வ
அந்தரே மரத்திலிருந்து கீழே இ அந்தரே சொன்னதைப் பரீட்சித்துப்
அந்தரே இதுதான் சந்தர்ப்பம்
காவலாளிகள் அப்போதுத உணர்ந்தார்கள். காவலாளிகளிடம் ஆ
கிடைத்திருக்கும்.

ாரர்கள்! இல்லா விட்டால் கிணற்றில் கு முன்னர் குதிரை பறந்து போகுமா மே!" என்று அந்தரே சொல்லிக் போனான்.
ளியே வந்து நனைந்த கோலத்தோடு மே தெரியவில்லை.
28 5 ஒருமரம்
உள்ள மாமரத்தில் மாம்பழங்களைத் இதைப் பார்த்த அரண்மனைக் நதருகே வந்து சத்தம் போட்டார்கள்.
ரு காவலாளி கேட்டான். அந்தரே னேன்.”
தில் ஏறினாயா? தூங்க வேறு இடமே )ளயாடாதே, மரியாதையாக இறங்கு!
கேட்டான் மற்றக் காவலாளி.
மானால் நீங்கள் இருவரும் மரத்தில் பருகிறது என்று"
இறங்கினான். காவலாளிகள் இருவரும்
பார்க்க மரத்தில் ஏறினார்கள்.
என்று ஓடினான்.
நான் அந்தரேயின் தந்திரத்தை அந்தரே பிடிபட்டிருந்தால் சவுக்கடிதான்

Page 47
sýjE
அந்தரே வீதி வழியே ே வீதியோரத்தில் உள்ள ஒரு மரத்ை அந்தரே அந்த மரத்தைப் பார்த்த இருந்தவாறு ஒருத்தன் அந்தக் கிை
அந்தரேக்கு சிரிப்பு வந்தது. அ அவன் இன்னும் சிறிது நேரத்தி: தெரியாமல் வெட்டித் தள்ளுகிறாே
அந்தரே சத்தம் போட்டான்.
"ஏய் நிறுத்து! இப்படியே ெ விழுந்து விடுவாய் முட்டாளே! வேறு கிளையை வெட்டு”
அவன் கேட்கவில்லை.
"எல்லாம் எனக்குத் தெரியும் தலையில் மரக்கிளை விழுந்தாலும்
அந்தரே முட்டாளுக்கு நம்ம நினைத்துக் கொண்டு நடந்தான்.
சிறிது நேரத்தில் மரக்கிளை அப்படியே அவனுடைய அலறலும் ே காப்பாற்றுங்கள்"
அந்தரே திரும்பிப் பார்த்தான்
கீழே விழுந்து கிடந்தவன் ை மன்னித்து விடுங்கள்! உங்கள் பேச் கதி ஏற்பட்டிருக்காது. என்னை மன்
அவன் எழுந்து நிற்க முய என்னால் எழுந்து நிற்க முடியவில்

29 பும் முட்டாளும்
ாய்க் கொண்டிருந்தான். அப்போது த யாரோ வெட்டுகிற சத்தம் கேட்டது. ன். அங்கே மரத்தின் ஒரு கிளையில் ாயையே வெட்டிக் கொண்டிருந்தான்.
அப்படியே வெட்டிக் கொண்டு போனால் b கீழே விழுந்து விடுவான். அது ண் முட்டாள்.
வட்டிக் கொண்டு போனால் நீ கீழே கிளையில் இருந்து கொண்டு அந்தக்
). நீ ஜாக்கிரதையாகப் போ! உன்
விழும்”
ால் புத்தி சொல்ல முடியாது' என்று
முறிந்து விழும் சத்தம் கேட்டது. கட்டது. "அய்யோ! அம்மா.என்னைக்
கயெடுத்துக் கும்பிட்டான். "என்னை சைக் கேட்டிருந்தால் எனக்கு இந்தக் னித்து விடுங்கள்."
*று தோல்வியடைந்தான். "ஐயோ! ல. கொஞ்சம் உதவி செய்யுங்கள்.
)

Page 48
அந்தரே அவன் அருகே வந்:
"உதவியா? என்னால் முடியாது இருந்து கிளையை வெட்டியிருந்தா என்னால் முடிந்த உதவிதான் எச்சரி கூட்டியே செய்தேனே! இப்போது எ
கிணற்றை
அந்தரே வீட்டுக்கு ஒருத்தன் வ எதைக் கண்டாலும் அவனுக்கு ஆண்
அவனுக்குத் தாகம் வந்தது. கேட்டான். -
அந்தரே ‘இவனுக்கு ஒரு பா என்று மனதில் 'கறுவிக் கொண்டு தண்ணீரைக் கொண்டு வந்து கொடு
கள்ளைத் தண்ணிராக நினை விதமான ருசியுடன் இருப்பதைக் கை
அந்தரேயிடம் கேட்டான்.
"நீங்கள் கொடுத்த தண்ணீர் ஏது இந்தத் தண்ணிர்?
"ஓ அதுவா? அந்தத் தண்ணிர்
"அப்படியா?”
அவனுக்குத் தினமும் அந்தத் ஆசை வந்தது. உடனே அவன் கேட்
தருகிறாயா?"
"கிணற்றையா? என்னால் எடுத்துக்கொள்."

து சொன்னான்.
நான் சொன்னபடி வேறு கிளையில் ல் நீ கீழே விழுந்திருக்கமாட்டாய். க்கை செய்வது. அதைத்தான் முன் ன்னால் உதவி செய்ய முடியாது."
30 இழுத்த கதை
ந்தான். அவன் பேராசை பிடித்தவன். சை வரும்.
அந்தரேயிடம் குடிக்கத் தண்ணிர்
டம் படித்துக் கொடுக்க வேண்டும்! தண்ணிருக்குப் பதிலாக கள்ளுத் }த்தான்.
த்துக் குடித்த அவன், தண்ணிர் புது ண்டு அதிசயப்பட்டான்.
நன்றாக இருக்கிறதே! உங்களுக்கு
என் வீட்டுக் கிணற்றில் அள்ளியது.”
தண்ணிரைக் குடிக்க வேண்டுமென்று டான். ‘அந்தக் கிணற்றை எனக்குத்
ரமுடியாது. முடியுமானால் நீயே

Page 49
அவன் அப்போதே தன் வீட்டுக் திரும்பி வந்தான். அவர்கள் அந்த கட்டினார்கள். பிறகு இழுத்துப் பார்த்
அந்தரே அப்போது கேட்டான்
"என்ன செய்கிறீர்கள்?"
கிணற்றைக் கட்டி இழுத்துக் ெ தானே கொண்டு போகச் சொன்னீா
"ஆமாமாம், நான் தான் கிணற்
அவர்கள் கிணற்றைக் கொ இருந்தார்கள்.
அந்தரே வீட்டின் உள்ளே டே
சொல்
செய்வு
அந்தக்காலத்திலிருந்து இந்த போன்ற அமைப்பில் ஆனால் குழ சர்க்கரையை சிங்களக் கிராமங்க அக்குரு" என்று சிங்களத்திலும் " உண்டு. இது கிராமிய தொழிலில் ustiff (3 unt b.
ஒரு தடவை அரண்மனைக்கு போன்ற அமைப்பு கொண்ட கருப்பு அந்தரே கையிலுள்ள கருப்பட்டியைப்
அந்தரே சொன்னான்.
"இது அதிசய கருப்பட்டி, யா

குப் போனான். ஐந்தாறு பேர்களோடு க் கிணற்றைச் சுற்றிக் கயிற்றைக் ந்தார்கள்.
காண்டு போகப் போகிறோம். நீங்கள்
966
றைக் கொண்டு போகச் சொன்னேன்."
ண்டு போக இழுத்துக் கொண்டே
பாய் விழுந்து விழுந்து சிரித்தான்.
31
வது அப்படி
வது இப்படி
நக் காலம் வரை தேங்காய் மூடி
ஜிஇல்லாமல் நிறைக்கப்பட்ட கட்டிச்
ளில் செய்வார்கள். இதற்கு “முல்
கருப்பட்டி என்று தமிழிலும் பெயர் உருவாவதாகும். இனி கதையைப்
5 அந்தரே இரண்டு தேங்காய் மூடி பட்டியைக் கொண்டுவந்தான். அரசர் பார்த்ததும் அதைப் பற்றி விசாரித்தார்.
ருக்கும் கிடைக்காது"

Page 50
"அப்படியா எங்கே எனக்கு பார்க்கிறேன்."
அந்தரே கஷ்டப்பட்டு கருப்பு உடைத்து அரசரிடம் கொடுத்தான். பார்த்தார் அரசர். தேனாக இனித்தது
“இது எங்கே செய்கிறார்கள்?
"இந்த ஊரில்தான் செய்கிறா
"எப்படிச் செய்கிறார்கள்?"
"தங்கச் சரிகை பின்னப்பட்டது காய்ச்சும் கரும்புச்சாறை தங்கக் செய்யப்பட்ட அச்சில் ஊற்றி ஊற்றி போட்டி 2
அரசருக்கு ஆச்சரியம்! தங்க செய்பவன் பெரிய பணக்காரன் தான்
அரசருக்கு அப்போதே கருப் வேண்டுமென்ற ஆசை பிறந்தது..
அவனும் அப்போதே அரசரை கருப் போனான்.
இருவரும் கருப்பட்டி செய்யும் வருவதைக் கண்ட கருப்பட்டி செய் அவரை விழுந்து வணங்கினார்கள். 12 பு.
அரசர் கருப்பட்டி செய்யும் வி அவர்கள் அரசரை கருப்பட்டி போனார்கள்.
பக்கம் ஒரு சின்னக் குடிசையில் - மறைக்கப்பட்ட இடத்தில் கன்னங்க வடிய வடிய அழுக்குப் படிந்த துண ஒருத்தர், சாதாரண சட்டியில், சாதா கருப்பட்டி செய்து கொண்டிருந்தார்.

சிறு துண்டு கொடு: சாப்பிட்டுப்
பட்டியிலிருந்து ஒரு சிறு துண்டை
அதை வாங்கி வாயில் போட்டுப்
தி.
அரசர் கேட்டார்.
ர்கள்.”
ணி உடுத்திய ஒருத்தர் தங்கச்சட்டியில் கரண்டியால் அள்ளி தங்கத்தால் த்தான் கருப்பட்டி செய்வார்கள்."
கச்சட்டி, தங்கக்கரண்டி . , கருப்பட்டி ன் என்று முடிவு கட்டினார் அவர்.
பபட்டி செய்யும் இடத்தைப் பார்க்க
அதை அந்தரேயிடம் சொன்னார். பபட்டி செய்யும் இடத்திற்குக் கூட்டிப்
ம் இடத்திற்குப் போனார்கள். அரசர் பவர்கள் அதிசயத்துப் போனார்கள்.
பக்கத் விதத்தைப் பார்க்க வேண்டுமென்றார். காய்ச்சும் இடத்திற்குக் கூட்டிப்
: - t/L:
நாலுபக்கமும் கிழிந்த துணியால் -ரேலென்ற உருவத்துடன் வியர்வை சியை இடுப்பில் கட்டிக்கொண்டிருந்த ரண கரண்டியில், சாதாரண அச்சில் - அதையெல்லாம் அரசர் பார்த்தார்.
13

Page 51
அங்கே தங்கச்சட்டியும், தங்கக் கரன் பின்னப்பட்ட துணியும் காணவே இ6
அந்தரே தன்னை ஏமாற்றி வி அவருக்குக் கோபம் வந்தது.
அந்தரேயைக் கூப்பிட்டுக் கே என்றாயே. எங்கே?"
"ஓ அதுவா. சொல்லும் போ போது தான் இப்படி.." என்று இழுத்
அரசர் கோபமாக இருந்தார்.
அந்தரே சொன்னான் “அரே நீங்கள் இங்கே வந்திருப்பீர்களா? அச்சு என்றதும் ஓடிவந்து விட்டீர்கள் கஷ்டத்தின் மத்தியில் இனிப்பைத்
அரசர் கோபத்தை மறந்து சி
சொன்னாலும் குற்றம் - 6
ஒரு வேடன் கடலோரக் கொண்டே போனான். ஆனால் ஆை மிகவும் கவலையுடன் காட்டுப்பகு வேடன். அப்போது அந்தரே அந்த கவலையைச் சொன்னான்.
"இதற்கு ஏன் கவலைப்படுகி
மரங்களில் ஏறி தூங்கிக் கொண்டிருக்
வேடன் உடனே எல்லா மர
மரங்களில் மட்டும் மர உச்சியில்
, /"" -
4

ண்டியும், தங்க அச்சும், தங்கச்சரிகை ல்லை.
பிட்டான் என்று அரசர் உணர்ந்தார்.
ட்டார் "தங்கச் சட்டி, தங்கக்கரண்டி
ாது அப்படித்தான் அரசே! செய்யும் ந்தான் அந்தரே.
ச! உள்ளதைச் சொல்லியிருந்தால் தங்கக் கரண்டி, தங்கச்சட்டி, தங்க . இப்போது பார்த்தீர்களா? எத்தனை தருகிறார்கள் இவர்கள்."
ரித்தார்.
32 சால்லாவிட்டாலும் குற்றம்
கிராமத்தில் ஆமைகளைத் தேடிக் ம எதுவுமே அன்று கிடைக்கவில்லை. தியில் திரும்பிக் கொண்டிருந்தான்
வழியே போனான். அவனிடம் தன்
றாய்? ஆமை எங்கே போய்விடும். கும்" என்றான் அந்தரே வேடிக்கையாக.
ங்களையும் ஏறிப்பார்த்த போது சில ஆமை தூங்கிக் கொண்டிருந்தது.
4

Page 52
வேடன் சில ஆமைகளை மட்டும் பி சொல்லிவிட்டு போனான்.
வேடனின் கைகளில் ஆை கொண்டிருந்தன. அதனைப் பார்க் ஏற்பட்டது. தான் விளையாட்டாக 1 ஆமைகள் நிஜமாகவே பிடிபட்டு கேட்டாலும் வாய் திறந்து எதுவும் வந்தான்.
ஒருநாள் கண் தெரியாதவன் தட் வழியில் கிணறு இருந்தது. சொ ஆனாலும் நமக்கெதற்கு என்று பே
சிறிது நேரத்தில் கண் தெரியா அந்தரேக்கு அப்போது கவலை சொல்லியிருக்கலாமே. தனக்குள் சொன்னாலும் குற்றம், சொல்லா வி
கண்களி
ஒரு தடவை அரசனோடு பே தான் எதையும் சாப்பிடுவேன் என்று கேட்ட அரசர் ஒருநாள் அந்தரேயை
அன்று நல்ல காரத்தோடு 8Fଜୋ ஆசையோடு விருந்து வைத்தார் அவ சிறிது நேரத்தில் காரம் தாங்காமல் கண்களில் நீர் வந்தது.
"ஏன் கண்களில் நீர்?" என்று
அந்தரே சமாளித்துக் கொண் இது போன்ற காரமான சாப்பாடு.
தான் இப்போது இல்லையே! அத கண்ணிருக்கான உண்மையான அ

டித்துக் கொண்டு அந்தரேக்கு நன்றி
மகள் தலை கீழாக தொங்கிக் கிற போது அந்தரேக்கு கவலை ]ரத்தில் ஏறிப்பார்க்க சொல்ல இந்த விட்டனவே. இனிமேல் யார் எது சொல்லக் கூடாது என்ற முடிவுக்கு
டுத் தடுமாறி போய்க் கொண்டிருந்தான். ல்லாவிட்டால் விழுந்து விடுவான். Fாமல் இருந்தான்.
தவன் கிணற்றில் விழுந்து விட்டான். ) மனதில். கிணற்றைப் பற்றி அந்தரே சொல்லிக் கொண்டான். ட்டாலும் குற்றம்.
33 ல் நீள் ஏன்?
சிக் கொண்டிருந்த போது அந்தரே பெருமையாகப் பேசினான். அதைக்
சாப்பிட அழைத்தார்.
மயல் செய்ய வைத்து அந்தரேக்கு
. அந்தரே ஆசையோடு சாப்பிட்டான். ) அந்தரே கஷ்டப்பட்டான். அவன்
கேட்டார் அரசர்.
டு அம்மாவின் நினைவு வந்தது. அம்மா தான் சமைப்பார்கள் அவள் ால் தான் அழுதேன்." என்றான். ர்த்தம் புரிந்து விட்டது. எதையும்
5

Page 53
சாப்பிடுவேன் என்று சொன்னதால் த
மாடுகளும்
அறுவடைக்குப் பிறகு நிலத்ை நாட்டில் நிகழும். அரசர் அந்த வை விரும்பினார். அந்தரேயிடம் நூற்று செய்யச் சொன்னார். அந்தரே தலை
குறித்த நாளும் வந்தது. அரசர் பார்க்கப் போயிருந்தார். அங்கே எந்
நின்று கொண்டிருந்தான்.
“என்ன அந்தரே! மாடுகளைக்
அந்தரே சொன்னான்.
“அரசே நீங்கள் தானே மா( மாடுகளிடம் மட்டும் சொன்னேன். சொன்னபடிதான் சொன்னேன். நில மனிதர்கள் தேவை என்பதைச் சொ
மெலியாருக்கு துன்
பாதையின் ஓரிடத்தில் இர: அமைக்கப் பட்டிருந்தது. அதனைத் அப்போது ஒரு வயதான கிழவன் அ வேலியைத் தாண்டிப் போக வே தடிகளின் மீது உட்கார்ந்திருந்தான்
கிழவன், அந்தரே தனக்கு கொண்டு அவனையே பார்த்தான இருந்தான். கிழவன் ரொம்ப நேர வேலித் தாண்டிகளுக்கு இடையே கஷ்டப்பட்டு நுழைந்து மறுபக்கம் ே
4

ன் காரமாக சமைத்துப் போட்டார்.
34
மனிதர்களும்
5 உழுவது ஒரு வைபவமாக அந்த பவத்தில் தனது நிலத்தை உழுதிட க்கணக்கான மாடுகளை ஏற்பாடு யாட்டினான்.
பரிவாரங்களோடு நிலம் உழுவதைப் த மாடும் இல்லை. அந்தரே மட்டும்
காணவில்லையே."
டுகளை வரச் சொன்னீர்கள். நான் அவைகள் தலையாட்டின. நீங்கள் 0த்தில் உழுவதற்கு மாடுகளோடு
99
ல்லவில்லையே!. என்றான்.
35 TLIb 63ig|T6b.........
ண்டு தடிகளால் குறுக்கே வேலி தாண்டித்தான் போக வேண்டும். |வ்வழியே வந்தான். அவனும் அந்த 0ண்டும். ஆனால் அந்தரே அந்தத்
வழிவிடுவான் என்று நினைத்துக் ஆனால் அந்தரே அசையாது ம் யோசித்துப் பார்த்துவிட்டு அந்த உள்ள இடைவெளியில் ரொம்பக் ானான். பிறகு அந்தரேயின் கையில்

Page 54
ஒரு நாணயத்தை கொடுத்து விட்டு
அந்தரேக்கு அதுவும் புரியல் வைத்துக் கொண்டான்.
சிறிது நேரத்திற்குப் பின்னர் : அப்போதும் அந்தரே அசையாது கிழவன் காசு கொடுத்து விட்டுப் போகு கொடுத்து விட்டுப் போகட்டுமே என்றி உள்ள மரத்தில் ஒரு கிளையை அந்தரேயை அடித்தான். அந்தரே அடி முரடன் சுதந்திரமாக அந்த வேலிை
அப்போது தான் அந்தரேக்கு ே மதிக்காதது நினைவுக்கு வந்தது. மு நாணயத்தை அந்தரே தடவிப் பார்த்
அந்தரேய
அந்தரே வெளியூருக்கு பே ஒருவன் ஒரு மரத்தை கிளையில் இரு
அந்தரே அவனைப் பார்த்து வெட்டாதே! நீ கீழே விழுந்து விடுவி
அவன் கேட்கவில்லை. "எ6 சொன்னான்.
அந்தரே எதுவும் பேசாது தெ
சிறிது நேரத்தில் மரக்கிளை தொடர்ந்து ஒருத்தன் அலறும் சத்த அந்தரே. மரத்தை வெட்டியவன் கீே
அந்தரே அவன் அருகே டே கிடந்தவன் சொன்னான். "உன் ே விழுந்திருக்க மாட்டேன். உன் சோதி சொல். நான் எப்போது சாவேன்?

ஒன்றுமே பேசாது போனான்.
வில்லை. நாணயத்தை கையிலே
ஒரு முரடன் அவ்வழியே வந்தான். வேலித்தடிமீது உட்கார்ந்திருந்தான் கும் போது அந்த முரடனும் ஏதாவது ருந்தான் அவன். முரடன் பக்கத்தில் ஒடித்துக்கொண்டு வந்து அதனால் தாங்காமல் ஓடினான். பிறகு அந்த யத் தாண்டிப் போனான்.
வலியைத் தாண்ட வந்த முதியவரை முதியவர் கொடுத்து விட்டுப் போன துக் கொண்டான்.
36
ன் சோதிடம்
ாய்க் கொண்டிருந்தான். வழியில் ந்தவாறு வெட்டிக் கொண்டிருந்தான்.
சொன்னான் "வெட்டாதே! மரத்தை
னக்கு எல்லாம் தெரியும்" என்று
ாடர்ந்து நடந்தான்.
ஒடிந்து விழும் சத்தமும் அதனைத் மும் கேட்டது. திரும்பிப் பார்த்தான் ழ விழுந்து கிடந்தான்.
ானான். அப்போது கீழே விழுந்து சாதிடத்தைக் கேட்டிருந்தால் கீழே டம் பலித்து விட்டது. உண்மையைச்

Page 55
"உன் உயிர் போன பிறகு” எ விட்டான்.
பச்ை
அரண்மனை பூந்தோட்டத்தில் அரசர் ஒரு ஆலமரத்தில் பழங்களை ரசித்தார். பச்சை பசேல் என்று இரு அரசரின் மனதில் புதுப் புது எண்ண
மறுநாள் அரண்மனையில் போது "இப்போது சில வரிகளை செ தெரிந்து சொல் பார்க்கலாம்." என்
அந்தரே சரியென்றான்.
அரசர் சொன்னார். உட்ம்பும் இலையும் ஒரு நிற
கால்கள் மரத்தின் நிறம்
மூக்கும் பழமும் ஒரு நிறம்
முடிந்தால் பதில் சொல்!
அந்தரே சிரித்து விட்டு சொ
பறவையின் உடம்பும் இலை
பறவையின் பாதமும் மரத்தி
பறவையின் மூக்கும் பழத்தி
அந்தப் பறவை பச்சைக்கிளி
அந்த மரம் ஆலமரமே!
எந்த முட்டாளும் இதனை ெ
அரசர் பதிலே பேசவில்லை.

ான்று சொல்லிவிட்டு அந்தரே போய்
37 சை நிறம்
உல்லாசமாக பொழுது போக்கிய உண்டு மகிழ்ந்த கிளிகளைக் கண்டு நந்த ஆலமரமும் கிளியின் நிறமும் ாங்களை உண்டாக்கின.
அந்தரேயோடு பேசிக்கொண்டிருந்த ால்லப் போகிறேன் அதற்கு அர்த்தம் றார் அரசர்.
ன்னான்.
யின் நிறமும் ஒன்று
ன் நிறமும் ஒன்று
ன் நிறமும் ஒன்று
சால்வானே!
48

Page 56
கள் குடிக்
அந்தரேக்கு நீண்ட நாட்களா ஆசை இருந்தது. பக்கத்து தோட் தொங்குகிற கள் பானையில் இருந் அப்போது மரத்தின் சொந்தக்காரன் விட்டு அங்கே வந்தான்.
அந்தரே அவசர அவரசமாக கீ சொந்தக்காரன் மரத்துக்கருகே வரல
"ஏன் மரத்தில் ஏறினாய்?”
“மரத்தில் கிளை வெட்டப் டே
“கிதுள் மரத்தில் தான் கிளை
"ஏறிப் பார்த்த பிறகு தான் ச கொண்டேன்”
மரச் சொந்தக்காரனுக்கு அந் மரம் ஏறியிருக்கிறான் என்பது தெரிந் அந்தரே தன் போக்கில் பாட்டு பாட
'கயிறு கட்ட கட்ட முடிச்சு அ
கால்கள் வைக்க தடுமாறி
6
வெட்டும் போதும் தட்டும் டே ரத்தம் செ
சொட்டுகள் தராதவன் மரத்தி

38 க ஒரு பாட்டு
க கள் குடிக்க வேண்டும் என்ற டத்தில் உள்ள ‘கிதுள் மரத்தில் து கள் குடிக்க மரத்தில் ஏறினான்.
அந்தரே மரம் ஏறுவதைப் பார்த்து
ழே இறங்கினான். அவன் இறங்கவும் வும் சரியாக இருந்தது.
ானேன்"
களே இல்லையே, இது தெரியாதா?”
கிளைகள் இல்லையென்று தெரிந்து
தரே ஏதோ ஒரு தந்திரத்தில் தான் தது. ஆனால் எதுவும் பேசவில்லை. த் தொடங்கினான்.
அவிழனும்
விழனும்
ாதும் ாட்டனும்
எனக்கு ல் இருந்து விழனும்
49

Page 57
அந்தரேயின் இந்தப் பாடை பயந்து போனான். அந்தரே வச கலி என்பது கவி பாடி பழி தீர்ப்பது) என் கூப்பிட்டு குடிப்பதற்கு கள் கொடு வாங்கிக் குடித்து விட்டு கள் மயச்
’கறுப்பு நிறமே அழே கள் மண்டி சுவையே
மயில் பறவையில் அ மயக்கும் கள் தந்தோ
சோற்றுக்க
வெளியூர் சென்று தன் உ சத்திரத்தில் தங்கினான் அந்தரே. தருவதற்கு யாருமே இல்லை. ச பசியை மாத்திரம் கவனித்துக் கொ
அந்தரே சத்திரத்தின் வ பாதையோரமாக இருந்த வட்ட கொண்டிருந்தான்.
கிராமங்களில் எவருக்காவது இலைகளை பறித்துப் போடுவது வடிவமாக இருக்கும். அதனைப் வந்தது.
'வட்ட வடிவமான இலை வாடிப் போகா இலைகள் சாப்பிட சோறு இருந்தால் சந்தோசமாய் உனை அ
அந்தரே பாடிய கவிதைtை ஒருத்தன் அந்தரேக்கு உடனே ஒ( சோறிட்டுப் போனான். அந்தரே ம

0 கேட்டதும் மரத்து சொந்தக்காரன் பாடுவதில் கெட்டிக்காரன் (வச கவி பது தெரியும். உடனே அந்தரேயைக் த்தான். அந்தரே சந்தோசமாக கள் கத்திலும் கவி பாடினான்.
5 அழகு
9606
p(35 ன் வாழ்க!
39 5ாக ஒரு பாட்டு
ஊருக்குத் திரும்பும் வழியில் ஒரு அவனுக்கு சரியான பசி. உணவு த்திரத்தில் இருந்தவர்கள் தங்களின் T600TLTT356T.
ாசலில் உட்கார்ந்தவாறு அங்கு க்கிண்ணி செடிகளைப் பார்த்துக்
சோறிடுவது என்றால் அந்தச் செடியின் வழக்கம். அந்த இலைகள் வட்ட பார்த்த போது அவனுக்கு கவிதை
ழைப்பேன்!’
பக் கேட்டதும் சத்திரத்தில் இருந்த ந இலையைப் பறித்து அது நிறைய கிழ்ச்சியோடு சாப்பிட்டான்.

Page 58
a56 LunTI
பெரிய குளம். அந்தக் குளத் உலா வரக் கிளம்பினார். அவரோ( போனார்கள்.
அந்தப் படகு அமைதியாய்
அப்போது அரசர் கேட்டார் "
"முடியும்”
“எந்த நிலையிலும் கவி பாட
"ஆமாம்"
உடனே அரசர் மந்திரியிடம் குளத்தில் தள்ளி விடச் சொன்னார்
அந்தரே நதியில் விழுந்து ெ நிலையிலும் கவி பாடுவேன் என்ற என்று கேட்டார்.
அந்தரே தண்ணிரில் விழுந்து
கைகால்களை கட்டிப் ே
கவிபாடச் சொல்கிறீர்களே
ஏழைகள் வாழ்க்கையில்
எங்களுக்கு உதவ எவரு
அரச குலத்தவர்க்கு இது
அட கவி பாடச் சொல்லு
அந்தரேயின் பாடலைக் கேட் மந்திரிக்கு உத்தரவு இட்டார்.

40 டிய அந்தரே
தில் வழக்கம் போல அரசர் படகில் அந்தரே, மந்திரி மற்றும் சிலரும்
தியில் போய்க் கொண்டிருந்தது.
உன்னால் கவி பாட முடியுமா?"
முடியுமா?"
அந்தரேயின் கைகால்களை கட்டி
காண்டிருக்கிற போது அரசர், "எந்த ாயே! இப்போது கவி பாடுகிறாயா?”
கொண்டே வேகமாக பாடினான்.
UT (6
விளையாட்டா?
ம் இலையோ?
விளையாட்டோ!
ம் நேரமோ?.
அரசர் அந்தரேயைக் காப்பாற்றும்படி
51

Page 59
குரக்கன் பிட்டும்
ஒருாள் அந்தரேயோடு பேசிக் மாப்பிட்டும் ‘திக்கன் மீன் கறியும் சா விட்டார். அந்தரே மனதுக்குள் உடே குரக்கன் மாவில் பிட்டும் ‘திக்கன் மீ உள்ள ஏழை மக்கள். திக்கன் மீன் சிறு மீனாகும்.
அந்தரே அரசரிடம் குரக்கன் செய்வதாகச் சொன்னான்.
அடுத்த நாள் பக்கத்து கிராம வீடு வீடாகப் போய்ச் சொன்னான்.
மறுநாள் அரண்மனை வாசலி எல்லோருடைய கைகளிலும் குரக்க
அரசனுக்கு செய்தி போயி விஷயத்தைப் புரிந்து கொண்டார்
மந்திரியிடம் எல்லோரிடமிருந் வாங்கி விட்டு சன்மானம் கொடுத்து
அந்தரேயை அரசர் தேடின இல்லை.மறுநாள் அரசர் அந்த சாப்பிடத்தான் குரக்கன் பிட்டும் தி எல்லோரிடமும் சொல்லியிருக்கிறா
அந்தரே சிரித்து விட்டுச் சொல் ஆசை வரக்கூடாது. நீங்கள் சாப்பி பசிக்காகச் சாப்பிடுவதுதான் குரக்க சாப்பிட்டுப் பார்க்க வேண்டுமா நீங்
அரசர் புன்னகை புரிந்தார்.

41 திக்கன் மீன் கறியும்
கொண்டிருந்தபோது அரசர் குரக்கன் ப்பிட ஆசையாக இருப்பதாக சொல்லி ன ஒரு திட்டம் போட்டுக் கொண்டான். னும் சாப்பிடுகிறவர்கள் கிராமங்களில் குளங்களில் பிடிக்கப்படுகிற ஒருவகை
பிட்டும் திக்கன் மீனும் சாப்பிட ஏற்பாடு
த்திற்குப் போய் அரசரின் ஆசைகளை
ல் ஒரு பெரிய கூட்டம் கூடியிருந்தது. கன் பிட்டும் திக்கன் மீனும் இருந்தது.
ற்று. வெளியே வந்து பார்த்தார். அவர்.
தும் குரக்கன் பிட்டும், திக்கன் மீனும்
அனுப்பச் சொன்னார்.
ார். அன்று அவன் கிடைக்கவே ரேயிடம் கேட்டார், "நான் மட்டும் க்கன் மீனும் கேட்டேன். நீ ஊரில் }ա?*
ானான். நாடாளும் அரசனுக்கு விபரீத }ம் உணவு சிறந்தது. கிராம மக்கள் ன் பிட்டும் திக்கன் மீனும். அதையும் 562

Page 60
புத்திசாலி
அந்தரேயைக் கூப்பிட்டு தனது காக்கும்படி கேட்டுக் கொண்டார் அ
புதிதாக நிறைய தென்னங்கன் காவல் பார்க்கும்படியும் சொன்னார் கொடுத்து விட்டபின் பயப்பட வேண்ட
அரசர் தென்னந் தோட்டத்தை
தென்னங்கன்றுகள் அப்படியே போகவில்லை. ஆனால், அவைகள்
அரசர் கேட்டார். "தென்னங்க
"ஆமாம்”
"ஏன் அவைகள் வாடிப் போயி
“எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது”
அரசருக்கு சந்தேகம் வந்துவி
"எப்படித்தான் காவல் காக்கின அந்தரே சிரித்துக் கொண்டே
“இரவில் திருடர்கள் தொல்6ை பிடுங்கி வைத்து விடுவேன். காலை அதனால் தான் தென்னங்கன்றுகள் ச
அரசர் கோபத்துடன் அந்தரே

42
காவல்காரன்
து தென்னந் தோட்டத்தைக் காவல் ரசர்.
றுகள் நட்டிருப்பதாகவும் கவனமாக அந்தரே தன்னிடம் பொறுப்பை ாம் என்றான். சிலநாட்கள் சென்றன.
ப் பார்வையிட போனார்.
இருந்தன. எதுவும் காணாமல் வாடிப் போயிருந்தன.
ன்றுகளுக்கு தண்ணிர் விட்டாயா?”
பிருக்கின்றன?”
அந்தரே சொன்னான்.
ட்டது. ஏதோ இங்கு நடக்கிறது.
ாறாய்? சொல்!” என்றார் அரசர்.
சொன்னான்.
) இருப்பதால் தென்னங்கன்றுகளை யில் திரும்பவும் நட்டு வைப்பேன். ாணாமல் போகாமல் இருக்கின்றன”
யைப் பார்த்தார்.

Page 61
ஏமாந்திருப்ப
அந்தரேக்கும் ஊரில் உள்ள ஒ தகராறு இருந்து கொண்டே இருந்த
ஊரில் ஏதாவது பிரச்சனை வந் இருப்பார்கள். இருவரும் ஒரே பக்கம் இல்லை.
அந்தரே தனது வட்டாரத்தில் ( விவசாயி தீவிர உழைப்பில் பேரு சம்பந்தமாக பலர் அந்த இளம் விவச இருவருக்கும் தலைக்கணம் அதிகமா பெரியவனா? என்ற போராட்டம் மை
அந்தரே இளம் விவசாயிக்கு நினைத்துக் கொண்டிருந்தான். அதே ஒரு பாடம் புகட்ட வேண்டும் என்று
ஒருநாள் அந்தரே ஒரு கூ6 கொண்டு இளம் விவசாயியைப் பா
அதே நேரத்தில் இளம் விவசாய போடுகிற பாக்கு வைத்துக் கொண்
இருவரும் சந்தித்தார்கள்.
அந்தரே சொன்னான். "உன் வந்து விட்டாயா?”
"அப்படியா? நான் உன்னை
“என்ன விஷயம்"
“என்னிடம் நிறைய வெற்றின் விட்டுப் போகவே வந்தேன்."

43 தும் ஏமாற்றியதும்
ரு இளம் விவசாயிக்கும் எப்போதும்
5.
தாலும் இருவரும் வெவ்வேறு பக்கம் இருந்து விவாதித்ததாக சரித்திரமே
பேரும் புகழும் பெற்றது போல் இளம் ம் புகழும் பெற்றவன். விவசாயம் ாயியிடம் ஆலோசனை கேட்பார்கள். கவே இருந்தது. நீ பெரியவனா? நான் றமுகமாக நடந்து கொண்டிருந்தது.
நல்ல பாடம் புகட்ட வேண்டும் என்று போல் இளம் விவசாயி அந்தரேக்கு நினைத்துக் கொண்டிருந்தான்.
டை நிறைய வெற்றிலை எடுத்துக்
க்கப் போனான்.
பி ஒரு கூடை நிறைய வெற்றிலைக்குப் டு பார்க்கப் போனான்.
னை சந்திக்கத்தான் வந்தேன். நீயே
சந்திக்கத்தான் வந்தேன்"
ல இருக்கிறது. அதைக் கொடுத்து

Page 62
"அப்படியா, எனது தோட்டத்தில் எனவே உனக்கு கொஞ்சம் பாக்கு
இருவரும் கூடையை மாற்றிக்
இளம் விவசாயி வீட்டிற்குப் பார்த்தான். மேலே மாத்திரம் வெற்றி வெவ்வேறு மரத்தின் இலைகள் இருந் புரிந்தது. இளம் விவசாயிக்கு. அே ஏமாற்றியிருப்பது மகிழ்ச்சியாக இருந்
ஆம்! அந்தரேயின் கூடையில் இளம் விவசாயி உள்ளே வெவ்வேறு வைத்து ஏமாற்றியிருந்தான். மொத்த ஏமாற்றியிருப்பதும் நன்கு புரிந்தது.
தூங்க
மந்திரிக்கு தூக்கம் வரவில்ை தூக்கம் வரும்வரை கதை சொல்லி
அந்தரேயும் கதை சொன்னான் தூங்குவதாகத் தெரியவில்லை.
அந்தரே சோர்ந்து போனான்.
அந்தரே கதை சொல்லாமல் G8+5"LITT.
“என்ன தூக்கமா?”
"இல்லை. கணக்கு பார்த்தே
அரைகுறை தூக்கத்தில் அந்
“என்ன கணக்கு?”

ல் பாக்கு நிறைய காய்த்து விட்டது. கொடுக்க வந்தேன்."
கொண்டார்கள்.
போய் வெற்றிலைக் கூடையைப் லைகளை வைத்து விட்டு உள்ளே தன. தன்னை அந்தரே ஏமாற்றியது த நேரத்தில் தானும் அந்தரேயை நதது. அவனுககு.
மேலே பாக்கு காய்களை வைத்த வகையான சிறிய சிறிய காய்களை
தத்தில் இருவரும் ஏமாந்திருப்பதும்
44 ாத மந்திரி
ல. அந்தரேயைக் கூப்பிட்டு தனக்கு க் கொண்டிருக்கச் சொன்னார்.'
1. பல கதைகள் சொல்லியும் மந்திரி
அப்படியே தூங்கத் தொடங்கினான்.
தூங்குவதை உணர்ந்து மந்திரி
99
60
தரே சொன்னான்.

Page 63
“ஆகாயத்தில் இருக்கும் நட்சத்தி எண்ணெய் வேண்டும் என்று ஒரு க
"சரி. இப்போது கதை சொ6
அந்தரே கதை சொல்லத் தூங்குவதாக தெரியவில்லை. கதை அந்தரே மீண்டும் கதை சொல்வதை நி
மந்திரி மீண்டும் பேசினார்.
"என்ன தூக்கமா?
அந்தரே அரைகுறைத் தூக்க
"கணக்கு பார்த்தேன்"
“என்ன கணக்கு”
“கடலில் உள்ள தண்ணீர் ை எத்தனை தாள் வேண்டும் என்று கt
"அப்படியா?. சரி இப்போது க
கதை சொன்னான் அந்தரே. ெ
"என்ன தூக்கமா? இந்த முை
அந்தரே ‘சடாரென்று சொன்
“ஒன்று நீங்கள் தூங்க வேண் வேண்டும். இரண்டு பேரையும் தூ கணக்குப் போட்டுப் பார்த்தேன்.
மந்திரி சிரித்தார். அதன் பி இல்லை.

ரங்களை விளக்காக்கினால் எவ்வளவு ணக்குப் போட்டுப் பார்த்தேன்.”
ல்கிறாயா?”
தொடங்கினான். ஆனால் மந்திரி
சொல்லிச் சொல்லி சோர்ந்து போன றுத்தி விட்டு தூங்கத் தொடங்கினான்.
த்தில் சொன்னான்.
மயானால் அதனை எழுதி முடிக்க ணக்குப் பார்த்தேன்."
தை சொல்”
காஞ்ச நேரத்தில் தூங்கிப் போனான்.
ற என்ன கணக்கு?”
னான்.
டும், அல்லது என்னைத் தூங்க விட
ங்க விடாதவன் முட்டாள்தனத்தை
றகு கதை சொல்லச் சொல்லவே
5

Page 64
காணாமல்
அந்தரே பக்கத்து ஊருக்குப் வழியில் சிலர் எதையோ தேடிக்கொ நடக்கிற வழியையே பார்த்துப் தென்பட்டவர்களிடம் கேட்டான்.
"என்ன தேடுகிறீர்கள்?” "ஒரு கழுதையைத் தேடுகின் “அப்படியா? அந்தக் கழுதை “ஆம்”
பி : பு. “ஒரு கால் இல்லையா?”
“ஆம்”
"ஒரு முன் பல் இல்லையா?”
“ஆம்”
"அந்தக் கழுதை இந்த வழி என்று ஒரு வழியைக் காட்டினா சந்தேகப்பட்டார்கள். இவ்வளவு சரி சொல்கிறானே. இவன் தான் கழும்
அந்தரே "நான் உங்கள் | என்றான்.
அவர்கள் நம்பவில்லை.
வழக்கு நீதிபதியிடம் போயிற்
அந்தரே நீதிபதியிடம், “அந் இல்லை” என்றான்...
“அப்படியானால் எப்படிக் கடு கொண்டாய்.”

45 போன கழுதை
போய்க் கொண்டிருந்தான். போகிற ண்டிருந்தார்கள். அந்தரே கவனமாக போய்க்கொண்டிருந்தான். எதிரே
றோம்” க்கு ஒரு கண் தெரியாதா?”
யாகப் போயிருக்கும். தேடுங்கள்
ன் அந்தரே. ஆனால் அவர்கள் யாக கழுதையின் அடையாளத்தை தையை திருடியிருக்கிறான். கழுதையைப் பார்க்கவே இல்லை”
று.
தக் கழுதையை நான் பார்க்கவே
ஒதையின் அடையாளத்தை தெரிந்து
57

Page 65
அந்தரே சிரித்தான்.
"கழுதை மேய்ந்து போன இட மூன்று கால்களின் அடையாளமே இ என்று தெரிந்து கொண்டேன். ஒரு அப்படியாயின் ஒரு கண் இல்லை என ஒரு வரிசை மேயப்படவே இல்லை. என்று தெரிந்து கொண்டேன். மற் பார்க்கவே இல்லை."
நீதிபதி அந்தரேயின் சாதுரிய
நான் த
மந்திரி தன் சொந்தத் தோட்ட நியமித்தார். அப்போது அந்தரேயிட
“காவல் பார்க்கிறேன் என்று பார்க்க வேண்டும்."
ஒரு நாள் இரவு மந்திரி, அ என்பதை பார்ப்பதற்காக தோட்டத்திற மாறுவேடத்தில் தன்னை பரிசோதை ஏற்கனவே தெரியும். மாறுவேடத்தில்
போது பதுங்கியிருந்த அந்தரே மந் உனக்கு என்ன வேலை?” என்று ே
மந்திரி வலி தாங்க முடியாப மந்திரி என்னை அடிக்காதே!”
அப்போது அந்தரே சொன்னா
"நீங்கள் மந்திரியா? இந்த ே யாருக்கும் தெரியாதே"
மந்திரி அதற்கு பிறகு அந்தரே அந்தரே வழக்கம் போல தூங்கிக்
58

ந்தைப் பார்த்து புரிந்து கொண்டேன். ருந்தது. அதனால் ஒரு கால் இல்லை
பக்கமாக புல் மேயப்பட்டிருந்தது. பது என் முடிவு. மேயப்பட்ட புல்லில் அதனை வைத்து ஒரு பல் இல்லை றப்படி அந்தக் கழுதையை நான்
ந்தை பாராட்டி விடுதலை செய்தார்.
46 நான் மந்திரி
த்திற்கு காவல் காக்க அந்தரேயை ம் மந்திரி சொன்னார்,
தூங்கிவிடாதே! கவனமாக காவல்
|ந்தரே எப்படி காவல் பார்க்கிறான் )கு மாறுவேடத்தில் வந்தார். மந்திரி னை செய்ய வருவது அந்தரேக்கு
மந்திரி தோட்டத்திற்குள் நுழையும் திரியை "யார் நீ? இந்த நேரத்தில் கட்டு அடித்தான்.
ல் சத்தம் போட்டார். "நான் தான்
ன்.
நரத்தில் நீங்கள் வருவீர்கள் என்று
யை பரிசோதிக்க வருவதே இல்லை. கொண்டே காவல் காத்தான்.

Page 66
பண்டிகை க
பண்டிகைக் காலம் வந்து வ வீடுகள் தோறும் 'ரபான்' என்று மேளத்தை வட்டமாக உட்கார்ந்து தெருவெல்லாம் சத்தம் கேட்கும்.
ஒரு தடவை பண்டிகை முடிந்த கொண்டிருந்தார்கள். தெருவெல்லாம் அந்த சத்தம் தாங்க முடியாமல் கல் அந்தரேயின் நினைவு வந்தது. (இ ரேவதி
அந்தரேயிடம் முறைப்பாடு செய மந்திரம் தெரியும் என்று அவன் நம்பி
அந்தரேக்கு தெரியாது.
''பிஅஃ
11
அந்தக் கிராமத்தில் எங்காவது அது அந்தரேயின் மந்திரத்தால் தான் அவனை ஒரு கத்தியும் பழம், பாக்கு, சொன்னான். அவன் சொன்னது எல்
கத்தியை எடுத்து தன் வாய வார்த்தைகளை உச்சரித்து விட்டு செய்தவனிடம் கொடுத்து “இந்தக் க அடிக்கும் போது உடைந்து விடும்"
முறைப்பாடு செய்தவன் மகிழ் கொண்டு போனான்.

47 காலத்து 'ரபான்' விட்டாலோ சிங்களக் கிராமங்களில் அழைக்கப்படும் ஒருவகை பெரிய கொண்டு தட்டுவார்கள். அதனால்
பிறகும் ஒரு வீட்டில் 'ரபானை தட்டிக் ஒரே சத்தம். பக்கத்து வீட்டுக்காரன் ஷ்டப்பட்டான். அச்சமயம் அவனுக்கு
/ ..
ப்தான். அந்தரேக்கு ரபான் வெட்டுகிற னான். உண்மையில் எந்த மந்திரமும்
தி அடிக்கும் போது ரபான் உடைந்தால் T என்றே நம்பினான் அவன். அந்தரே தேன், பால் எல்லாம் கொண்டு வரச் மலாம் வந்தது. 144
ருகே கொண்டு போய் ஏதோ சில 5 அந்தக் கத்தியை முறைப்பாடு த்தியால் ரபானைக் கீறிவிடு... ரபான்
என்றான் அந்தரே .
ச்சியோடு அந்தக் கத்தியை வாங்கிக்

Page 67
இருந்தும் சி
இறந்தும் சி
அந்தரே கிழவனாகிவிட்டான். இருந்தான். திடீரென்று அவனுக்குச்
வந்தது. கிராமத்தை நோக்கித் தனிய போகவேண்டாம் என்று சொல்லியும்
கொஞ்ச தூரம் போனதும் அ இருந்த ஒரு சத்திரத்தில் தங்கினான் முடிவு செய்தான். அப்படி இருக்கும் திடீரென்று ஒரு நாள் இறந்து போ எட்டியது. அரசர் ஓடோடி வந்தார். நம்பவில்லை.
சத்திரத்தில் அந்தரேயைப் பார் கைகளையும் விரித்து வைத்தவாறு ப சிரித்தார். அவன் கிடப்பதைப் பார்த்தா சாகும் போது கூட இப்படி ஒரு யோசன கடைசியில் அரசர் "இருக்கும் போது சிரிக்க வைத்தானே! இனி அவனை அழுதார்.

48 ரிக்கவைத்தான் ரிக்கவைத்தான்
தள்ளாமை காரணமாக வீட்டிலேயே சொந்த ஊருக்குப் போகும் ஆசை
பாகப் புறப்பட்டான். பலர் தனியாகப்
அவன் கேட்கவில்லை.
ந்தரே நடக்க முடியாமல் வழியில் 1. சில நாட்கள் அங்கேயே இருக்க போது அவன் நோய்வாய்ப்பட்டான். ானான். இந்தச் செய்தி அரசருக்கு
அவர் மனம் அந்தரே இறந்ததை
ர்த்தார். அந்தரே தன் கால்களையும் டுத்துக்கிடந்தான். அரசர் வாய்விட்டுச் ல் யாரும் சிரிக்கத்தான் செய்வார்கள். ன வந்து அதன்படி செய்திருக்கிறான்! து சிரிக்க வைத்த அந்தரே செத்தும் ாக் காண்பேனோ?” என்று சொல்லி

Page 68
蛭,
輯 富 н In
నేక్స్టి 声
*
司
॥
ܬܝ .
= కై
臀。皇寻匾 థ్రో గా
*: ܬܹܐܬܹܐ
를
'
*
| || ||
-- ܘܢ - 擂、
 

క్షిప్స్టవ్లో
毒* H"ಸ್ತ್ರ್ಯ" 戴 క్ష్ 蠶
# 'ಸ್ತ್ರ್ಯ
를 ... 翡*
"լավ : ... .
܃- :
.
ܙܲܕܩܵܐ ܝܬ ܐܘ ܬܐ
క్"
".
in itin ',