கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: குறிஞ்சித்தென்னவன் கவிச்சரங்கள்

Page 1


Page 2
குறிஞ்சித்தென்னவன் க
பாடல்களையும் கவி,ை கையெழுத்துப் பிரதியி பாடல்களையும் இணை
தொகுப்
இலக்கியவித்
கலாபூசணம் சாரம்
அகில இலங்கை சமா
- சாரல் வெளிய இல. 07, ரொசிட்டா ப
கொட்டகல்

எதகர்,
லை. பல்கூட்டுச்சந்தை
பீட்டகம் --
தான நீதிவான்
ல்நாடன்
\CAT..
4) % 1 ஆம்
பத்து வெளிவரும் நுால் - ல் உள்ள வெளிவராத தகளையும் தொகுத்து, கவிஞரின்
1LIA -1
NTRE
Kotagala.
Juss Of Peace
SHURAIYAPPA B.A Dracyton D.T. Division, Reg. No:09/4/2/8/086

Page 3
வெளியீட்டு எண் : 17
தலைப்பு
தொகுப்பு
ഖണിuീ
வெளியீட்டுத்திகதி
பக்கம்
விலை
அச்சு
கணினி அமைப்பு
|ISB NO
556
: 3(

நிஞ்சித்தென்னவன் கவிச்சரங்கள்
Uாபூசணம் சாரல் நாடன்
ரல் வெளியீட்டகம் ல 07, ரொசிட்டா பல்கூட்டுச்சந்தை 5Tl. L860)6) நாலைபேசி - 051-2222889
செம்பர் 2007
XXII + 1 60 = 192
)0/-
டக்னோ பிரிண்டர்ஸ்,
5 Dr.E.A. (5Gy LDIT6) 156095, காழும்பு - 06.
சல்வி. மணிமாறன் அனிதா
78-955-8589-15

Page 4
கவிவூர் ெ
தோற்றம் :
I2. O3. IQ34
தென்னவன் தெளித் இண்நகை எய்தினள்
நெ
 

தன்னவன்
IDഴ്ത്ത്വബ് :
IQ. O I. I. 998
ந்த தேசம் போல, , இழந்த தன் நலனே!
ப்தற்கலி - 26வது பாடல்

Page 5


Page 6
இந்தப் பதிப்பும் என:
பத்தாண்டுகள் ஓடி மறைந் அமைதியும் அடக்கமும் பணிவும் ம இருக்கின்றன.
கடந்த சில ஆண்டுகளா கவிதைகளை ஒரே நூலாக்கி ம பணிகளை முன்னெடுக்கும் முய கண்டு, தன்னிடமிருந்த "கொந்தளிப் பார்வைக்குக் கொடுத்து உதவிய தோழர் கே. நேசமணி அவர்க தன்னிடமிருந்த கவிதைகளை அவர்களுக்கு என் நன்றிகள்.
"குறும்பா" இயற்றுவதில் ( கொண்டு விளங்கினார். அவைகள் நண்பர் ஒருவர் முனைந்திருப்பத மாத்திரம் மாதிரிக்கு இந்நூலில் இ
அவரது கவிதைகளின் அச்சிடுவதற்கென்று சிலர் எடுத்துச்ெ கார்த்திகைபாலன் என்னிடம் கவ6ை தேசிய சுவடி திணைக்களத்தில் டெ இத்தொகுப்பைப் பூரணமாக்கியுள்ளே

து குறிப்பும்.
துவிட்டன, கவிஞர் தென்னவனின் னக்கண்ணில் நிழலாடிய வண்ணமே
க நான் குறிஞ்சித்தென்னவனின் க்களிடம் பரவ செய்ய வேண்டிய ற்சிகளை மேற்கொண்டிருந்ததைக் பு" இதழ்களனைத்தையும் என்னிடம் வர் "கொந்தளிப்பு" இதழாசிரியர் ள். நண்பர் அந்தனி ஜீவாவும் எனக்கு கொடுத்து உதவினார்.
குறிஞ்சித்தென்னவன் தனித்திறமை ளைத் தொகுத்து வெளியிடுவதில் ால், அச்சில் வெளிவந்தனவற்றை ணைத்திருக்கின்றேன்.
கையெழுத்துப் பிரதிகளை சன்று ஏமாற்றியதாக அவரது மகன் Uத் தெரிவித்தார். இருப்பவற்றையும், பற முடிந்தவைகளையும் இணைத்து ான்.

Page 7
கவிஞர் தென்னவனின் கவிதைகள் அடிப்படையாகக் கொண்டு எழுதப் திட்டத்தின் கீழ் இன்றுவரை கொ இளந்தலைமுறையினருக்கு அவரது கிட்டவில்லை. இத்தொகுதி அத நம்புகின்றேன்.
காட்சிப்படுத்துந்திறன் அவ நிறைந்து காணப்படுகின்றன. இத் புதிய உலகம், தொழிலாளத் இனவன்முறைகள், புதுக்கவிதை, கு வகைப்படுத்த முயற்சித்திருக்கிறேன் எழுதப்பட்ட ஆண்டையும், வெளி குறித்திருக்கின்றேன்.
அந்தப்பத்திரிகைகளின் ஆசி
என்றும் எப்போதும் என்னோடு இய சு. முரளிதரன் அவர்களுக்கும் என
இந்தக் குறிப்பை எழுதுகை பாரம் சற்றுக் குறைவதாக உணரு
மீண்டும் சந்திப்போம்.

ா, புதிய கல்வி சீர்திருத்தத்தினை படும் பாடநூல் தேர்வு நிகழ்ச்சித் ாண்டு வரப்படாததால், இன்றைய
ஆற்றலை அறிவதற்கு சந்தர்ப்பம் னைப் பூர்த்தி செய்யும் என்று
ரது கவிதைகளிலும், பாடல்களிலும் தொகுப்பில், மலையகப்பெண்கள்,
தோழர்கள், இரங்கள் பாக்கள், றும்பா என்று அவரது ஆக்கங்களை 1. ஒவ்வொரு ஆக்கத்தின் கீழும் அது வந்த பத்திரிகையின் பெயரையும்
ரியருக்கும் என் நன்றிகள். ங்கும் இலக்கிய நெஞ்சம் கவிஞர். து நன்றிகள்
யில் நெஞ்சில் நிலவிவந்த ஒரு கின்றேன்.
இவ்விதம் சாரல் நாடன்
கொட்டகலை சாரலகம்

Page 8
-5T
-கு- -கே-
-கொ-
தொகுப்பு - சா
பாட்டின் தலைப்
அக்கறை உண்டோ ெ அழகென்று சிரிக்குமிங் அன்பெனும் போர்வை ஆடி வாராய் ஆள்வோரே கேளிர் ஆாடபூதிகளை அறுத் ஆசை மச்சானுக்கு
இக்கரைக்கு அக்கரை இருளே சதமா எனப்ப இசைத்திடு விடுதலைக் இளைஞரின் எதிர்கால
உணர்வினை வெல்லு உணர்வெழுதும் முடிவ உழைப்பாளர் நாவினி( உறவு வேண்டும்
ஊருக்குழைச்சது போ
எங்கள் துயர் எங்கும் இறைவன் எழி எது கவிதை எழுச்சித் திருநாள் என்னையே நினைத்து எந்நாளோ
ஏன்
ஒரு கவிஞனின் கண்: ஒற்றுமை என்னும் ஒர
கல்விக் கனிதரும் கற் கவிபாடு மச்சான் காலம் சிரிக்கும் காலம் வென்ற கவிம காலமே உனது கண
குறும்பாக்கள் கேள்விக்கு பதில் என கொந்தளிக்கும் உள்ள கொட்டு முரசே கொதித்தெழுவோம்

ல்நாடன்
பு - அகரவரிசை
சால்லு மச்சான் கே அளித்திடும் பெண்
திடுவோம் பூண்டோடு
uéF60)3F T(6 F சிந்து Lib
b Gu60060)LD புரைகள் லே
தும் மச்சான்
ல் வண்ணம்
6NT(լք
ணிர்க்கதை ணி திரள்வோம்
3u85lb
கள் க்கை நிறுத்தி வை
ான
O 1 7 101 023 047 074 O79 096
013 127 129 014
O15 160 021 O92 132
002 O41 043 067 019 091
- 022
O68 O73
059 O99 103 050 048
121 134 O75 077 030

Page 9
குறிஞ்சித்தென்னவன்
சமாதானம் படைப்போட “சரத்" எனும் பெயர் ச சம்பளநாள் சிந்தனைச் செய்வாய் சித்தார்த்தன் செப்புகின் சீக்கிரம் வழியொன்னு சுமைதாங்கி சொந்தங்கள்
தாய்மைப்பேறு திருநாமம் என்றும் வா தீபங்கள் ஏற்றுவோம் தீங்கவிப் பொருளானவ துயர்கதையோ முடியவி துடுப்பில்லா படகு
தொழிலாளர் வாழ்க்கை
தேநீர் க(வி)தை
நண்பனுக்கு, ஒரு மடலி நம்பிக்கைப் பொங்கல் நாலு பேர் பார்த்து சிரி நாம் பெற்ற கைம்மாறு நாணலைப் போல் தை நான்மறை பேசும் மெய் நாள் வரும் நீ வாழ்ந்தால்தான் நாா நீறு பூத்த நெருப்புகள்
பண்பாடும் உள்ளம் பாட்டினில் வாழும் பார புதுமைப் பெண்ணாய் புத்தனுக்கோர் விண்ண புத்துலகம் படைத்திடுே புத்துலகு படைப்போம் புதுயுகம் காண எழடா புரட்சிமலர்கள் பூக்கட்டு புரட்சித் தீ எரியட்டும் புதியகவிதைகள் பெண்தெய்வம் பொங்கி எழுந்திடுவோ பொங்கி எழுவீர் பொங்கி எழு சிங்கமெ பொம்பள பாட்டுல திங்

கவிச்சரங்கள்
b ரித்திமாக வாழும்
iறான்
பண்ணு மச்சான்
լքtb
பில்லை
5யிலே
b
வைப்போம் க்கவிட்டான்
ல சாயாதே ப்பொருளே
வ்கள் வாழ்கிறோம்
தி O மாறிடுவோம் ப்பம் வாம்
ம்
கனுமா?
126 063 087
- 137 - 037 - 138
139
- 141
143 061
- 009
O55 O82 086
- 024 - 107
- 109
145 147
- 149
031 057 089 115
- 151
045
- 152
011 034 003 028 100 033 154 117 084 O90 O29 095 136

Page 10
-(3UT
தொகுப்பு - சா
போலிகள்
மலையெலாம் உனது ஒலித்திருக்கும் மலையகப் பெண்ணாஸ் மலைக்கொழுந்தி வெ6
LDT (1956)
முப்பெருந் தேவிகள்
மேதினி போற்றும் மேத
வக்கிர மனங்கள்
வாழ்வு வானொலியே நீ யார் வாழககைபபாதை
விழித்திறவாய்
வெட்கமேன் அருகில் (
வேகம் விளைத்தெழுவ வேடதாரிகள்
யாருக்குப் பரிசு யாருக்குப் பொங்கல்
லயக்குழந்தைகள்
ஞானி
ஜீவன் உயிர்த்தெழடா
 

ரல்நாடன்
குரல் மங்காது
ரியீட்டு விழா
தினம்
சொத்து
5) JITILQ
Tu
112
O65 094 104
119
053
157
- 118
- 119
001 156
O80
159
004 O78
026 081
114
118
006

Page 11
குறிஞ்சித்தென்னவ
ae
நன்றி
1960 - 1998 குறிஞ்சித்தென்னவனின் கவிதை செய்து வைத்த ஏடுகளுக்கும் அத
மாணவர் முரசு காங்கிரஸ் நம் நாடு தேயிலை மாவலி
செய்தி கொந்தளிப்பு
தடாகம் பெண்ணின் குரல் விழிப்பு குன்றின் குரல் கொழுந்து
கலையமுதம் இந்து கலாசாரம் அகிலம் இந்துமதி
கண்டி இலக்கியச்
(g

ன் கவிச்சரங்கள்
கள்
காலப்பகுதியில் வெளிவந்து களுக்கு முதல் அரங்கேற்றம் ன் ஆசிரியர்களுக்கும்.
செய்திமடல்
னகரன்
ரகேசரி
ந்தாமணி
ஞ்சலி க்கள் மறுவாழ்வு - சென்னை தசிய முரசொலி
றிஞ்சிப்பூ

Page 12
தொகுப்பு -
கவிவூரின் வாழ்வு
ഭ) (
LDலையகக் கவிதை இலக்கி குறிஞ்சித்தென்னவனுக்குத் தனி கவிதைகளுள் சிலவற்றைச் சேகரி மகுடத்தில் 1987ம் ஆண்டு இவரது அதற்கும் பத்தாண்டுக்கு முன்ன ஒத்துழைப்பு ஒன்றியம் என்ற டே ஜெவ்ரி அபயசேகர அவர்கள் இ உள்ளடக்கிய நூலொன்றை வெளி
1977ல் 'உரிமையற்றோர் பேசு ஆறு கவிதைகள் - நாட்டை உ நியதி?', 'பொங்கியெழு சிங்கமெ6 ‘துயர்க்கதையோ முடியவில்லை', வேண்டும் அச்சுவாகனமேறின. 1 புத்தனுக்கோர் விண்ணப்பம்', 'புத்துல மடிய அருள் புரிவாயே!' என்ற இ6 இக்கவிதைகளின் உணர்வை ( பெயரில் சிங்களத்தில் அவை 1 அதன் ஆங்கிலமொழி பெயர்ப்பு என்ற பெயரில் வெளியானது.
1967ல் சிந்தாமணி பத்தி அறிமுகக்கட்டுரை வெளிவந்தது. ஆசிரியர் குழுவிலிருந்து இவரை அதில் “புத்தகம் வெளியிடுவது புத்தகம் வெளியிடும் யோசனை பொதுவாகவே கவிஞர்கள் தாம் நுாலாக்கும் எண்ணம் இல்லாத கவிஞர்களிடமும் காணுகிறே ஆரம்பத்தில் தனக்குத்தம் கவி

ாரல்நாடன்
ம் கவிதைகளும்
யத்தை வளப்படுத்தியவர்களுள் பானதோர் இடமுண்டு. இவரது த்து 'தென்னவன் கவிதைகள்' என்ற நண்பர்கள் வெளியிட்டிருந்தனர் மேயே கிறிஸ்தவ தொழிலாளர் ரில் அட்டன் நகரில் இயங்கிய இவரின் கவிதைகள் சிலவற்றை
யிட்டிருந்தார்.
ம் ஒளிப்பிழம்புகள்' என்று இவரது யர்த்தியோர் துரோகியா?', 'இதுவா ன', 'வாழ்வு வழங்கிட வாரீர்", உழைப்புக்கும் படிப்புக்கும் உறவு 978ல் 'விழிப்பு' என்ற தொகுப்பில் கம் படைத்திடுவோம்', 'அவலங்கள் வரது கவிதைகள் இடம்பிடித்தன. விளங்கி 'பிபிதென பெய' என்ற 979ல் வெளியிடப்பட்டன. 1981ல் For the Dawning of the New
ரிகையில் இவரைப்பற்றிய ஓர் கவிஞர் மலைத்தம்பி அப்போது பேட்டிக்கண்டு எழுதியிருந்தார். ஒரு பகற்கனவு’ என்று இந்த யைக் கவிஞர் நிராகரித்திருந்தார். ) எழுதுவனவற்றைத் தொகுத்து தவர்கள் என்பதை நாம் வேறு ாம். கவிஞர் குறிஞ்சிநாடன் தைகளை நுாலாக்கும் எண்ணம்

Page 13
குறிஞ்சித்தென்ன6
இருந்திருக்கவில்லை என்பதை ஒ கவிதைகள் - பக்கம் 7-1999) சுமா கனவு தனது நண்பர்களின்
'குறிஞ்சித்தென்னவன்' கவிதைக அகமகிழ்கிறார். (குறித்சிதென்னவன்
அந்தனி ஜீவாவும், சாரல்நா தோற்றுவித்த மலையக வெளி சிலவற்றைத் திரட்டி வெளியிட்டி நயமும் மிகுந்த கவிதைகளை சூழலோடு உருவாக்கித்தருவதில் அவரது கவிதைகள் தினசரி பத்த தினசரி பத்திரிக்கைகளைப் பே வாழ்க்கையுடன் முடிந்துவிடும் நண்பர்களின் முயற்சியால் வெ மலையகக் கவிதை உலகிற் நிலையில் விளங்குபவர் குறிஞ்சி க.அருணாசலம் (மலையகத்தமிழ் 8 பக்கம்186-1994)
அது ஒரு சிறிய கவிதைத்ெ நியாயம் செய்ததாகாது, எனினு கவிதைகளை இணைத்து மூ (முதற்பதிப்பு ஜனவரி 1987, இ வெளியிட்டு அந்த நண்பர்கை ஒருதொகுதி இருபது ஆண் வெளிவருகிறது.
மிகக்குறைந்த கல்வி அறிவு பிறந்து வளர்ந்து, அவர்களின் வாழ்க்கைப் போராட்டங்களில் ே பெற்றுக் கொண்டவர்கள் இலக் நுாற்றாண்டின் ஐம்பது அறுபதுக காணலாம். இக்காலப்பகுதியில் 'மலைப்பொறி சஞ்சிகைகள் க.ப.சிவம், மு.கு.ஈழக்குமார் இருள் கொண்டு, கண்டியிலிருந்து

1ன் கவிச்சரங்கள்
த்துக்கொள்கிறார். (குறித்சிநாடன் 15 வருடங்களாக தான் கண்ட முயற்சியால் நிறைவேறுவதாக, ள் நுால் வெளிவந்தபோது,
கவிதைகள் -பக்கம் 4-1987)
டனும், முரளிதரனும் இணைந்து பீட்டகம்” அவரது கவிதைகள் நந்தது. உருவக வளமும், ஓசை பழகு தமிழில், மலைபிரதேசச் அவர் இமாலய வெற்றிகண்டவர். திரிகைகளில் மாத்திரம் இருப்பது, ால ஒருநாள் அல்லது ஒருவார என்பதை உணர்ந்த அந்த 1ளியான தொகுப்பைப் பார்த்து சி.வி.வேலுபிள்ளைக்கு அடுத்த த்தென்னவன்' என்கிறார் கலாநிதி இலக்கியம் -தமிழ்மன்ற வெளியீடு
தொகுதி, கவிஞரின் ஆற்றலுக்கு னும் மேலதிகமாக பன்னிரண்டு pன்று மாத இடைவெளியில் இரண்டாம் பதிப்பு மார்ச் 1987) i திருப்தியுற்றனர். விரிவான டுகளுக்குப்பின்னர் இப்போதே
டன், சமூகத்தின் அடிமட்டத்தில்
இன்பதுன்பங்களில் கலந்து, தாய்ந்து, நேரடி அனுபவத்தைப் கிய உலகில் புகுவதை சென்ற ளில் இலங்கையில் நிறையவே ) மலைநாட்டில் "Dooopra', வெளியிடப்பட்டன. மலைமுரசு 1ரையும் இணை ஆசிரியர்களாகக் 1957-1962 காலப்பகுதியில்

Page 14
தொகுப்பு -
வெளிவந்தது. அதே காலத்தில் டி என்பவரை ஆசிரியராகக் கொண் இவ்விரண்டு பத்திரிகைகள் மூ LD 60) 6V) ULI 5E5 இலக் கியகர்த்தா துரதிர்ஷ்டவசமாக தென்னவனின் பெற்றிருக்கவில்லை.
“நான் ஒரு தோட்டத் தோட்டப்பாடசாலையில், 8 தான். பதினொரு வயதில் ே வேலை செய்யத் தொடங்கிே எழுதத் தொடங்கினேன்.” ஆரம்ப எழுத்துக்கள் வெ கவரவில்லை.
மலைநாட்டு எழுத்தாளர் மன் வெளியான காப்பியப்பகுதியில் மு தமிழோவியன், வழுத்துார் ஒளியே கவிஞர்களே இடம் பிடித்துள்ள தென்னவனைக் கவிஞனாக மலை அவரது கவிதை 'குறிஞ்சிப்பூ' வி மலைநாட்டுக் கவிதைகளை நூ தன்னுடைய 'குறித்சிப்பூவில் ( கவிஞர்களில் குறஞ்சித்தென்னவ கவிஞர்களாக இடம்பிடித்தவர்களு ஜோசப், இராம. சுப்பிரமணியம் ஆ நாற்பத்தெட்டு பேரிலும் இறுதிவ கொண்டு அத்துறையிலேயே குறிஞ்சித்தென்னவன். வி.சி.வேலு தென்னவன் என்ற புனைபெயரி தமிழகத்திலிருந்து கவிை என்பவரிடமிருந்து தன்னை குறிஞ்சித் தென்னவன் என்ற எழுதத்தொடங்கினார். அந்தப் நிலைத்திருந்தது.
தொழிலாளியாக வாழ்ந்து

சாரல்நாடன்
டிக்கோயாவில் இருந்து இரா.பாலா டு 'மலைப் பொறி வெளிவந்தது. லமே பெரும்பாலான இன்றைய ’க் கள் அறிமுகமானார்கள். கவிதைகள் இந்ந வாய்ப்பினைப்
தொழிலாளி, நான் படித்தது துவும் ஐந்தாம் வகுப்புவரை தாட்டத்தில் தொழிலாளியாக னேன். இருபது வயதில் கவிதை என்று கூறினாலும் அவரது |ளி உலகின் கவனத்தைக்
ாறம் வெளியிட்ட 'குறித்சி மலரில்' .கு.ஈழக்குமார், சி.பொன்னுத்தம்பி, பந்தி, வி.கந்தவனம் என்ற ஐந்து னர். தென்னவனைக் காணோம். Oயகம் அங்கீகரிக்க ஆரம்பித்தது, வில் இடம் பெற்ற பின்னரேயே, ாலாக்கிப்பார்த்த மு.கு.ஈழக்குமார் இடம் கொடுத்த நாற்பத்தெட்டு னும் ஒருவர். அந்த தொகுப்பில் ளூள் சாரல்நாடன், தெளிவத்தை கியோரும் அடங்குகின்றனர். இந்த ரை கவிதையே உயிர்மூச்சாகக் சிறந்து விளங்கிய ஒருவர் என்ற தன் சொந்தப் பெயரிலும், லும் எழுத ஆரம்பித்த இவர், 五 எழுதுகிற தென்னவன் வேறுபடுத்திக் காட்டுவதற்காக
பெயரிலும் 1967லிருந்து பெயரே அவருக்கு இறுதிவரை
தொழிலாளியாகவே இறந்தவர்

Page 15
குறிஞ்சித்தென்னவ
குறிஞ்சித்தென்னவன். தோட்டத்
ஆரம்பித்து > பின் தமது கவிதை மேற்கொண்டவர்கள் பலர் இருக் கோவிந்தசாமித் தேவரிலிரு வேல்சாமிதாசன் வரையிலும் (192 வரலாறு இந்த வட்டத்தில்தான் பெட்டினி வியாபாரத்துக்கு வியாபாரத் துக் கு LDst gj60I st வியாபாரியானார்கள், சிலர் சாஸ்த சிலர் தொழிற்சங்கத்தில் பணி
1945ல் தமது பதினோராவது வய பேர் பதிந்து கொண்டவர் 1985 6 தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே ச "ஊக்கம் மிகுந்த காலத்தில், ! காட்டுவோம்" என்றெழுந்தவர் அடங்குவார்.
நோர்வூட், தென்மதுரைத் தோட தம்பதியினருக்கு 12-3-1934ல் மூ பெற்றோர்கள் அவருக்கு ஆசை வாழ்க்கையில் வேலெடுத்து வீ வேண்டாம், வேல் வடித்துக் பெரிதுந்தேவை. நமது வேலுவு: வேலாக உதவிற்று.
இப்போதுபோல் தொழிலாள தொழில் செய்யும் காலமல்ல விருப்பத்தின்பேரில் தோட்டம்வி செய்யும் காலமது. சுப்பையா லபுக்கொல்லை, கொண்டகலைச் ഖങ്ങ] தோட்டப் பாடசாலை அந்தகாலத்தைய வழக்கப்படி ே வேலை செய்யத் தொடங்கினர்.

ன் கவிச்சரங்கள்
தொழிலாளியாக தம் வாழ்வை 5 ஈடுபாட்டால் பிற தொழிலை கின்றார்கள் தொழிலாளர் கவி ந்து (1911-1966) பாவலர் 7-1997) மலையகக்கவிஞர்களின் சுழன்று வந்திருக்கிறது. சிலர் மாறினார்கள். சிலர் L|Lങ്ങഖ ர்கள் , சிலர் 660) 6Tull 6) நிரம் பார்க்கத் தொடங்கினார்கள், ஆற்றினார்கள். நமது கவிஞரோ தில் தோட்டத் தொழிலாளியாகப் வரை அதே தோட்டத் தொழிலில் கவிதைகள் புனைந்து வரலானார். தமது உணர்ச்சியை எழுத்திலே களில் குறிஞ்சித்தென்னவனும்
سے 2
ட்டத்தில் முருகம்மாள், சுப்பையா ன்றாவது பிள்ளையாக பிறந்தார். Fயுடன் வைத்தப் பெயர் வேலு. சுவதற்கு வேறு ஒருவர் துணை கொடுப்பதற்கோ பிறர் துணை 5கோ இருபது வயதில் கவிதை
ார்கள் ஒரே தோட்டத்திலிருந்து அது. பெரிய கங்காணிகளின் ட்டு தோட்டம் போய் வேலை தம்பதியினரும் தோட்டம் மாறி $கு வந்து சேர்ந்தனர். ஐந்தாவது கற்றதன் பிறகு வலு தோட்டத்தில் பெயர் பதிந்து அப்போது அவருக்கு பதினொரு

Page 16
தொகுப்பு -
வயது. பதினொரு வயதுக்குள் பதியவேண்டும், இல்லாவிட்டால் கேள்விகள் கேட்கப்படும்.
அவருடைய சக தொழிலாள தான். கொட்டும் மழையும், கொ பழக்கமாகிப் போனது. தலையில் தோளில் சாக்கும் போட்டுக்கொ பழகிப்போனார். அப்படி உழைப்ட தெர ய வ ல  ைல . அ ப் மேறி பார்  ைவ யாள ராயரி ரு கணக்கப்பிள்ளைகளும், உதிர்க் காதல் b TJ IT FLDITul மேலானவர்களாயிருக்கும் E56 உதிர்க்கும் கடுஞ்சொற்கள் அவன
மாடாக உழைக்கும் நாங்க எங்களை ஏன் இப்படி இழிச்சொற் எண்ணத்தலைப்பட்டார். பெரிய கோவிந்தசாமித்தேவர், எஸ்.எ பி.ஆர்.பெரியசாமி, சிதம்பரநாத புத்தகங்களை விலை கொடுத் பத்திரிகையில் வெளிவந்த சி துணிவு நாவலை ஆர்வத்துடன் வெளிவந்த இந்த நாவல் பற்றி தென்னவன் அவர்கள் 69(5t இதரிகாசங்கள் என்று விசாலித்துக்கொண்டார். த கைக்குக்கிடைத்த தென்றல், ! போன்றவைகளைச் சேகரித்து பழகிக்கொண்டார்.
மலையக இலக்கியப்பரப்பி இப்படித்தான் தாமே உருவா தென்னவனும் ஒரு ஏகலை ஏகலைவர்களால் உருவான ஒ வாய்மொழி இலக்கியத்திலிரு நுாற்றாண்டின் சிறுகதை, கவிை

Fாரல்நாடன்
தோட்டத்தொழிலாளியாக பெயர் பெயர் பதிவதற்கு ஆயிரம்
ார்கள், அவரை ஒத்த வயதினர் ளுத்தும் வெய்யிலும் அவருக்குப் கம்பளியும், இடையில் படங்கும், ண்டு மலைகளில் ஏறி இறங்கப் தில் அவருக்கு ஒரு வித்தியாசம் LI LQ உ  ைழ க கு மி போது க் குமி க ங் காணி களு மி , கும் துாசனச் சொற்கள் அவர் ாயப் நீ தன. அவர் களுக்கும் ன்டக்டர்களும், சின்னதுரையும் ]ர வாட்டத் தொடங்கின.
ளும் மனித ஜீவன்கள் தானே! களால் அழைக்கவேண்டும்? என்று பாம்பிள்ளை, ராமையாத்தேவர், ாம்.ராஜப்பா, காசிரெங்கநாதன், ப்பாவலர் ஆகியோரின் பாடல் து வாங்கிப்படித்தார். நவஜீவன் தம்பரநாதப்பாவலரின் 'ஜானகியின் வாசித்தார். (உண்மையில் 1952ல் எனக்கு அறியத்தந்தவர் கவிஞர் I(8) பத்திரிகைகள், புராண படித்து தனது அறிவை மிழகத்திலிருந்து இலகுவாக மாலைமுரசு, திராவிடநாடு, மன்றம்
கவிதைகள் எழுதத்தானே
ல் அனேகமான ஏகலைவர்கள் கிக் கோலோச்சியிருக்கிறார்கள். வனே. D606).Ults இலக்கியம் ன்று. பதினெட்டாம் நுாற்றாண்டின் து இன்றைய இருபத்தோராம் )த, ஆய்வு என்ற பலதுறைபட்ட

Page 17
குறிஞ்சித்தென்ன6
இலக்கிய வடிவத்தின் செயற் தொடர்ந்து படிக்கமுடியாத ஏக அவருக்கு அவரது பெற்றோர்கள் லெச்சுமி அம்மையாரை கரம்பிடித் லெச்சுமியுடன் அவரது மணவாழ் கார்த்திகைபாலன், மணிமேகலை என்று தமது பிள்ளைகளுக்கு பெu
தேயிலைத்தோட்டப் பாமரத் இவ்விதமான இலக்கியச்சுவை பிள்ளைகளுக்குச் சூட்டி மகிழ்ந்த உணர்வு, கட்சிஉணர்வு என்று உந்தப்பட்ட ஒருசிலரை காணுக உணர்வுதான் முழுக்க இயக்கிவந்
சாதாரண தோட்டத் தொழில பக்திப்பாடல்கள் இயற்றி தோட் போது பாடக் கொடுத்தார், ெ நாடகங்களை எழுதிக் கொடுத்த என்ற நாடகங்கள் குறிப்பிடத்தகு பக்திப்பாடல்களையும் கவிதா பாடமுடியாது. சுப்பிரமணிய ஆசி கதிர்காமவிருத்தப்பா, மலையகக்கும் என்பவைகள் இவரால் கூட்டுப்பிராரத்தனைப் பாடல்கை தகவல்களை இவரே கூறியுள்ளா இதழ்)
1960 காலப்பகுதியில் மலைற படைப்புகளை இடம் பெறச் சிரமமானப்பணி. கற்றவர்களின் பத்திரிகைகளும், வானொலியும் திருகோணமலை, கொழும்பு, த பகுதிகளையே தெரிந்தெடுத்து மு உடல் உழைப்பைத்தரும் கூலிக எண்ணமே எல்லோரிடமும் எண்ணத்துக்கெதிராக இங்குட வேதனைக் குரல்களை ஒன்று

வன் கவிச்சரங்கள்
பாட்டாளர்கள்வரை அனைவரும், லைவர்களே. இடையில் 1962ல் திருமணம் செய்து வைத்தனர். த்தார், சொந்தக்காரப் பெண்ணான க்கை மகிழ்ச்சியாவே கழிந்தது. , தாமரைச்செல்வி, ஞானப்பிரியா பர் சூடி மகிழ்ந்தார்.
த் தொழிலாளர்கள் மத்தியில்
மிகுந்த பெயர்களைத் தம் வர்களை மொழிஉணர்வு, கவிதை து தம்மேலிட்ட உணர்வுகளால் கிறோம், தென்னவனைக் கவிதை 3திருக்கிறது.
ாளியாக வாழ்ந்த காலத்திலேயே டத்தில் நடக்கும் பஜனைகளின் தொழிலாளிகள் நடிப்பதற்கென்று ார் வீடோ வீடு', 'ஒருநாள் கூத்து' நந்தன. பஜனைப் பாடல்களையும் உணர்வு இல்லாத யாராலும் ரிய விருத்தம், முருகன்பக்திமாலை, ம்மி, லபுக்கெல்லை கதிரேசப்பதிகம் பாடப்பட்டவைகள். கூடவே, ளயும் இவர் பாடியுள்ளார் என்ற ர் (பார்க்க 2.4.1967 சிந்தாமணி வார
நாட்டிலிருந்து ஊடகங்களில் தமது
செய்வதென்பது யாவருக்கும் எண்ணிக்கையும் அதிகமில்லை. ) யாழ்ப்பாணம், மட்டக்களப்பு, 5மிழ்நாடு என்று தமிழர் வாழும் முன் நிறுத்தின. மலைநாடு என்பது களைக் கொண்ட பிரதேசம் என்ற மேலோங்கியிருந்தது. இந்த மங்குமாய் வெடித்துக்கிளம்பிய
படுத்தி மலையகம் நமது பிறந்த

Page 18
தொகுப்பு - 8
மண்", இந்த மண்ணை விட்டு முயற்சிகளையும் முறியடிப்போம், என்ற இளைஞர்தளபதி இர.சிவலி அணிவகுத்தனர். அந்த அணிவு அவரது கவிதைகளும் இடம் பெற்
இளமைத்துடிப்புடன் இலங்கை ஆர்வமுடன் சூடிய மலர்தான் 'குறி நூல். ‘வெட்கமேன் அருகில் இளமைக்குறும்புகளை எடுத்திய பெற்றிருந்தது. வானொலிக்கென, வானொலி நிலையத்தினரால் குறிப்போடு திருப்பி அனுப்பப் தென்னவன 'வானொலியே நீ யா கே.ஜி.மகாதேவா வின் ஆசிரி வெளிவந்து கொண்டிருந்த 'செய்தி
1969 களில் இராஜ்மலைச்செ (குமாரவேலு) மல்லிகைக்காத இயங்கிக்கொண்டிருந்த குழுவின( தென்னவனும் எனக்கு பழக்கம தாயகம்' குறுநாவல் நுாலுக்கு அவ எழுதி இருந்தார். அதுதந்த பிரபல் என்னுடைய 'செவ்வி' ஒன்றை 'க தலைப்பில் பேட்டி எடுத்து எழுதி ெ
தோட்டத் தொழிலாளியாக கிடைக்கும் சொற்பக் கூலியில் கவனித்துக் கொண்டு கவிதை எழு அவர் சார்ந்திருந்த இலங்கைத் கொண்டக்கலைத் தோட்டத் த
காங்கிரஸ்' பத்திரிக்கையில் வெளிவரத்தொடங்கின. 'கொட்டு 5 GiGaurid, வேடதாரிகள்', அறுத்திடுவோம் பூண்டோடு' என்ற பணியில் மலர்ந்தவைகளே!
-X

Fாரல்நாடன்
நம்மை பிரித்தெடுக்கும் எந்த ஒப்பந்தங்களை கிழித்தெறிவோம்' ங்கம் தலைமையில் இளைஞர்கள் பகுப்பில் குறிஞ்சித்தென்னவனும்
360T.
5 மாதாவின் கூந்தலில் இவர்கள் ந்சிப்பூ' என்ற கவிதைத் தொகுப்பு வாடி' என்று தென்னவனின், Iம்பும் கவிதை இதில் இடம் இவரால் எழுதப்பட்ட இக்கவிதை ஒலிபரப்புக்கேற்றதில்லையென்ற பட்டது. சீற்றம் கொண்டிருந்த ார் சொத்து?' என்று வினவினார். யத்துவத்தில் கண்டியிலிருந்து யில் இது வெளியானது.
Fல்வன் (கே.எஸ்.இராஜூ) குமரன் NY6áI (சா.காந்திமணி) என்று ருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டவிதத்தில் )ானார். இராஜ்மலைச்செல்வனின் வர்தான் பின் அட்டைப்படக் குறிப்பு யத்தில் 'செய்தி பத்திரிகைக்கென தாசிரியரைக் காணும் கவிஞர்' என்ற வெளியிட்டு இருந்தார்.
வேலை செய்த தென்னவன் தன்னையும், குடும்பத்தையும், 2துவதிலும் கவனம் செலுத்தினார். 3 தொழிலாளர் காங்கிரஸின் லைவராகவும் கடமையாற்றினார். அவரது கவிதைகள் நிறைய முரசே', 'ஒற்றுமை என்னும் ஓரணி 'போலிகள்', "ஆசாடயூதிகளை கவிதைகள் இவரது தொழிற்சங்க
VIII~,

Page 19
குறிஞ்சித்தென்ன6
துடிப்போடு எழுதவும், துணிே தென்னவன் நாளாக ஆக தமது நீராவதை உணர்வு பூர்வம தொழிற்சங்கத்தின் நடவடிக்கை வாய்ச்சொல் வீரர்களாக இருக்கும் எதிர்ப்பாளராக அவர் மாறலானார்.
“தலைவரெனச் சொல்லிப்ெ தனக்குவியல் சேர்ப்பதிலே ந பல்லகரம் சேர்த்து பெரும்ப பாட்டாளிக் கூட்டமெல்ல என்று பொருமிய அவர்
“உன்னுதிரம் உறிஞ்சியுடல் ஓர் நிமிடம் சிந்தித்தால் உன் புண்ணதனில் வேல் பாய்ச்ச பொங்கியெழு சிங்கமென எ
என்று தொழிலாளத் தோழர்களை பாடத் தொடங்கினார். தொழிலாள உண்டானது. தென்னவன் வாய்ப்பட்டார். நோயில் வீழ்வதற் தான் நம்பிய தொழிற்சங்கப் பிர அவர் மறக்கவில்லை. கிடைக்கு அவர்களை வசைப் பாடுவதையே
ஒரு கவிஞனின் கண்ணிர்க்க கவிதையிலும் -
“என்னை, எந்தன் கவிதை எருவாய் ஆக்கிஉணர்ந்த ே மன்னர் போலும்வாழ இங்கி வறுமைச் சேற்றில் வதைய
என்று உணர்ச்சியில் வெடிக் சுயநலப்பதர்கள், வேடதாரிகள், ! அவர்களைச் சாடுகின்றார்.
இலங்கை தொழிலாளர் காங் காங்கிரஸ் என்ற அணி ஒன்று உடமையாக்கப்பட்டு ஜனவசம,

வன் கவிச்சரங்கள்
வோடு பணியாற்றவும் தொடங்கிய ஆற்றல்கள் விழலுக்கு இரைத்த )ாகக் கண்டறிந்தார். தமது கள் மீது நம்பிக்கையிழந்தார். ம் அதன் உள்ளுர் தலைவர்களின்
பருந்தலைகளிங்கு வந்தார் ாட்டமெலாங் கொண்டார் தவிகளும் கண்டார் ாம் என்ன சுகம் கண்டார்”
உப்புவதை நீ வாழ்வு மலரும் பொறுத்திருப்பதோடா ந்தன் மலைத்தோழா!
ாத் துயிலெழுப்பும் கவிதைகளைப் ார் மத்தியில் புதியதொரு விழிப்பு மரணிப்பதற்கு முன்பு நோய் கு முன்பு வரை, தனது வாழ்க்கை முகர்களால் சூறையாடப்பட்டதை தம் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தையும்
வழக்கமாக்கிக் கொண்டார்.
5தை என்று தான் 1989ல் எழுதிய
மலர்களை
Jifascism
வன்
Nor5gori”
கிறார். தொழிற்சங்கத்திருடர்கள்,
கன்னக்கோலர்கள் என்றெல்லாம்
|கிரஸில் தோட்டச்சேவையாளர்கள் ப இருந்தது. தோட்டங்கள் தேச அரசபெருந்தோட்ட ஆக்கம் என்று
-XVIII

Page 20
தொகுப்பு - !
இருபெரும் நிர்வாகங்களின செல்வாக்குடையோர், தோட்டநிர்வ தோட்டநிர்வாகிகள் சிலர் அரசி அதிகாரத்தைத் துவடிபிரயோகப் பணியாற்றும் தமிழ் அதிகாரிகை தம்மை அரசியல் பழிவாங்க நோக்கில் பலர் இலங்கை தோ நாடினர். நானும் சேவையாளர் க பொதுச் செயலாளராக்கப்பட்டேன் பொதுச் செயலாளர் எம்.எஸ் வி.அண்ணாமலை, பெரி.சுந்தரம் வாய்ப்பு உண்டானது. அந்த அந்தரங்கச் செயற்பாடுகள் பல எ6
காங்கிரஸின் பெயரைச் சொல் அடாவடித்தனங்கள் கவிஞர் எதிராகத்திருப்பியது. அவர்கt தோட்டத்திலேயே இருந்தமையா பெரும் இடஞ்சல் ஏற்பட்டது விலகியிருந்த அவரை -1985க்குப் சாதாரண பியூனாகக் θηl - ஒத்துக்கொள்ளவில்லை 6.16 வேதனையுற்றது.
அவரது பேனாவிலிருந்து வெளியாயிற்று. அவை போட்டி இரத்தம் சொட்ட சொட்ட” பிரசு சங்கத்தின் 'மாவலி பத்திரிகையு சங்கத்தின் நம்நாடும் அவைகளை அவைகளை அச்சில் கண்ட காங் அவரைக் காணவே அந்தனிஜீவாவுடனும், தென்னவ6 கொள்ளும்படி நான் காங்கிர6 பட்டேன். முன்பு போட்டிச்சங்கங் திட்டித்தீர்த்து கொண்டவர்கள் இ பதவிபெற்று உயர்ந்துவிட்டார்கள்

ாரல்நாடன்
கீழ் வந்தன. 9 y fluj6) ாகத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தினர். யல் செல்வாக்கினால் தங்கள் ) செய்து தமக்குக் கீழ்ப் )ள துன்புறுத்தத் தொடங்கினர். லிலிருந்துக் காத்துக்கொள்ளும் ட்டச் சேவையாளர் காங்கிரஸை ாங்கிரஸில் இணைந்தேன். அதன் அமைச்சர் எஸ். தொண்டமான் செல்லசாமி, நிதிசெயலாளர் ஆகியோரிடம் நெருங்கிப்பழகும் க்காலப்பகுதியில் காங்கிரஸின் னக்குத் தெரியவந்தன.
ல்லி உள்ளுர்ப்பிரமுகர்கள் செய்த தென்னவனை காங்கிரஸPக்கு ரில் சிலர் லபுக்கொல்லை ல் தென்னவனின் வாழ்க்கைக்கு தோட்டத் தொழிலைவிட்டு பிறகு, காங்கிரஸ் ஆபிஸில் ஒரு வேலைக்கமர்த்த இவர்கள் பதை அறிந்து என்மனம்
மைக்குப்பதிலாகக் கந்தகம்
தொழிற்சங்க பத்திரிகைகளில் ாம் பெற்றன. தொழிலாளர் தேசிய ம், இலங்கை தேசிய தொழிலாளர் ாப் பிரசுரிப்பதில் ஆர்வம் காட்டின. கிரஸ் பிரமுகர்கள் எரிச்சலுற்றனர். வர் கள் விரும் பவில் லை. ரிடமும் பழகுவதைக் குறைத்துக் ஸ் மேலிடத்தால் அறிவுறுத்தப் களில் இருந்து ஒருவரை ஒருவர் ன்று ஒரே சங்கத்தில் ஐக்கியமாகி
IX~

Page 21
குறிஞ்சித்தென்ன6
கொழும்பிலிருந்து நுவரெ பாதையில், றம்பொடையைத் தா: ஐந்நுாற்றைம்பது ஹெக்டெயர் ப கொண்டகலை தோட்டம் கவிஞர் இறந்த பூமி.
இதற்குச்சரியாக மேற்கே இரு முப்பதாண்டுக்காலம் (1964-1994) நகரிலிருந்து ஆறுகல் தொலை தோட்டம் மற்றெந்த பகுதிக்கூ தொடர்பற்ற ஒரு காட்டுப்பிரதே டன்சினேன் காடே நடந்துவந்து உ என் வாழ்வில் நடந்துபோன உண் பாதைக்கூடாக கொண்டகை நடந்துவந்துவிடலாம். முப்பத்தை 1971 காலப்பகுதியில் தோட்ட கிடைக்காத நேரத்தில் எங்களு நடைபாதைத் தான். நுவரெ6 கொழும்புக்கோ செல்ல வேண்டிய காட்டுப்பாதைத்தான் எங்களுக்கு தோட்டங்களிலிருந்தபோதும் நாங் கொள்ள முடிவதில்லை.
காட்டுவழியாக நடந்துவந் வீட்டுக்குத்திரும்ப வேண்டிய ஒ 23-4-77ல் நடந்த ஒரு விழாவுக்கு குறிஞ்சித்தென்னவனும் என்னை பார்க்காமல் கண்டி நுவரெலிய ஓடித்திரிந்த என் கால்களை க தொழிலில் கிடைத்த பதவி காட்டுப்பாதை வழியாக நடந் தென்னவன் மாத்திரமே. நுவரெலி உணர்வுகள் உறைந்து

பன் கவிச்சரங்கள்
سحص (
லியாவுக்குப் போகும் பிரதான GÖTLạ. உள்ளதுதான் அழகுதவழும் ரப்பளவு உள்ள லபுக்கொல்லை, குறிஞ்சித்தென்னவன் வாழ்ந்து
]ப்பதுதான் டன்சினேன் தோட்டம். நான் வாழ்ந்த பூமி. பூண்டுலோயா வில் அமைந்திருந்த டன்சினேன் டாகவும் வெளி உலகத்துடன் சம். ஷேக்ஸ்பியர் நாடகத்தில் உன்னைத் தாக்கும்' என்ற வசனம் மை. மூன்றுகல் தொலைவு காட்டு லயிலிருந்து டன்சினேனுக்கு ந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் - ப்புறங்களுக்கு பேருந்து வசதி க்குத் தெரிந்த ஒரேவழி இந்த லியாவுக் கோ, கண் டிக்கோ, வேலை இருந்தால், லபுக்கலை 5 கைக்கொடுக்கும். அருகருகான களிருவரும் அடிக்கடி சந்தித்துக்
gil மீண்டும் அதேவழியாக ஒரு காலத்தில் லபுக்கலையில் த தோழர் நேசமணியும், கவிஞர் அழைத்திருந்தனர். நேரம், துாரம் ா, பதுளை, ராகலை என்று ட்டி பிடித்து போட்டது எனக்குத் உயர்வுதான். அதற்கு பிறகு துவந்து என்னைச் சந்திப்பது யாவின் சீதளக் காற்றில் என் போகமலிருக்க உதவியவர்,
KX~

Page 22
தொகுப்பு -
மாதத் தொருக் கொருமுறை என்மனைவியுடனோ கதைத்துப்பே
அப்படி வருபவர் வாசிப்பதற்ெ எடுத்துச் செல்வார். எழுதுவதற்கு காகிதங்கள் எடுத்துச்செல்வார். வாசித்துப்பார்க்க என்று விட்டுச்( தேயிலைத்துாள், கைச்செலவுக்கு வாங்கிச் செல்வதுமுண்டு. அவரு என்மனைவி அவருக்கு நிறையவே
அவர் வெளிநாடு செல்லும் வ வேண்டிய காலணி, உடுப்பு, ப என்னால் உதவிடமுடிந்தது. பேரு தமது பயணங்களைத் தொட நிலைமைகள் மாறத்தொடங்க பூண் டுலோயாவிலிருந்து செல்லத்தொடங்கியது. அடிக்கடி (
என்னுடன் கதைக்கும் போது சொல்லுவார். தொழில் செய்யுப கெடுபிடிகள், துரைமாரின் கா துரோகம், துன்பப்படும் பெண்கள் கலைகள் என்று அவை விரியும்.
“நல்லவேளை நான் டன்சி நீங்களும் ஒரே தோட்டத்தில் இரு கூரையில் சந்தித்திருக்க முடியுமா
அப்போதைய நிர்வாகக்கெடுL உத்தியோகத்தர்களுக்குத் தரட் கடிதத்தில், தொழிலாளர்களுட இருக்கக்கூடாது என்பது முதலாவ ஏதும் தெரியவருமானால் தொழ இரண்டாவது விதி. தொழில்ப தொழிலைப் பாதுகாத்துக்கொள் தொல்லைகளைத் தவிர்ப்பதற்கு இல்லங்களுக்கு வருவதைத் தவிர்

Fாரல்நாடன்
இல் லம் வந்து என்னுடனோ ாகும் தென்னவன் ஒருவரே.
கன என்னிடமுள்ள புத்தகங்களை ஏதுவாக 'மென்குமிழ் பேனாக்கள்' தானெழுதிய கவிதைகளை நான் செல்வார். வீட்டு பாவனைக்கென த பணம் என்று மனைவியிடம் டைய ஏழ்மைநிலையை அறிந்த உதவியுள்ளார்.
ாய்ப்புக் கிட்டியபோது அவருக்கு ணம் ஆகியவற்றைக் கொடுத்து நந்து சேவை தோட்டத்துக்கூடாக டங்கிய 1984ன் பிற்பகுதியில் கின. டன்சினேன் வழியாக துவரெலியாவுக்கு பேருந்து எங்கள் சந்திப்பு நிகழ்ந்தது.
து தன்னுடைய பிரச்சினைகளை மிடத்தில் உத்தியோகத்தர்களின் ட்டுதர்பார், தொழிற்சங்கங்களின் I, அவர்களிடையே அரும்பிவரும்
Iனேனில் இருக்கிறேன். நானும் ந்திருந்தால் நம்மால் ஒரு வீட்டின் ?” என்று அவரிடம் கேட்டதுண்டு.
பிடி அப்படி இருந்தது. தோட்டத்து படும் 'அப்பொயின்ட் மெண்ட் ன் எவ்விதமானத் தொடர்பும் து விதியாகும். தொடர்பு இருப்பது இலை இழக்க நேரிடும் என்பது )ன்ற நடவடிக்கைக்குப் போய் ள யாருக்குத் துணிவு வரும்? ந, தொழிலாளர்களைத் தமது த்துக்கொள்வதே சிறந்தவழி.

Page 23
குறிஞ்சித்தென்னவ
தமிழோவியனும், தெளிவ தெளிவத்தை தோட்டத்தில் 6 அவர்களுக்குள் நெருக்கம் வரான சங்கடமான நிலமையை வாழ்ந் முடியும். ஒரே தோட்டத்தில் இ பழகமுடியாத நிலமையில் எங்கை பேர் இருந்தனரோ! எண்ணத்தை எ வெளியிடுவதற்கு எனக்கு பள்ளி தோட்டத்தில் தொழில் செய்ய கெடுபிடிகள் என்னை புனைபெயர் சங்க இலக்கியத்தை தோட்டத்தி வாசித்து லயித்துக் கொண்டிருந் புனை பெயராயிற்று. தொழில் பு கருப்பையா நல்லையா, எழுத்து சாரல்நாடன், இயங்கிவந்ததினா இலங்கையிலிருந்து வெளிே சாம்ராஜ்யத்தில் துரைமார்களா சகோதரர்களையும், குணதிலக்க வெற்றிக்காண முடிந்தது. (தே உண்மையை நன்கறிவர்). அவர்க தோட்டஉத்தியோகத்தர்களுக்குச் ஆண்டுகளுக்கான காலப்பகுதி ட முப்பதாண்டுகள் அதுவும் செயலு தொழிலில் மேன் மையுற நடவடிக்கைகளிலும், இலக்கிய முடிந்தது.
19916) 60ó 6(36uTuIT g5L என்னுடைய 'சி.வி. சில சிந்தனைகள் விழாவில் கலந்துகொண்ட பலரு டன்சினேன் வீட்டில் கழித்தனர் விஸ்தாரமான பங்களா. எங்களது அறை எப்போதும் ஒதுக்க மணிநேரமும் வெந்நீர் 69 விழித்திருந்தோம், கதைத்தி தென்னவன், அந்தனிஜிவா, ப முரளிதரன், மாத்தளை நமசி

பன் கவிச்சரங்கள்
த்தை ஜோசப்பும் பதுளை ஒன்றாக வாழ்ந்த காலத்தில், )மக்கு இதுதான் காரணம். இந்த து பார்த்தால் புரிந்துக்கொள்ள ருந்துக்கொண்டு இதயம் ஒன்றி 1ளப் போன்று இன்னும் எத்தனைப் ழுத்தில் வடித்து பத்திரிகைகளில் நாட்களிலேயே பழக்கமிருந்தது. பப்புகுந்த பின்னர் அங்குள்ள ர் ஒன்றில் தஞ்சம் புகவைத்தன. ல் தொழில் புரியும் காலத்திலும் ததால் சாரல்நாடன் என்னுடைய ரியுமிடத்தில் சொந்தபெயரிலும் - துலகில் வேறொரு பெயரிலும் - ால்தான், ஆங்கிலேய ஆட்சி யறிய பின்னால் தோட்ட க கொடிகட்டிபறந்த திசேரா 5 சகோதரர்களையும் என்னால் நாட்ட சேவையாளர்கள் இதன் களின் கீழ் பணியாற்றுவதென்றால்
dfLDLDG)öFITIL 160TLD. 1965-1995 ன்சினேன் தோட்டத்தில் கழிந்தது. லுாக்கம் மிகுந்த இளமைக்காலம்,
முடிந்தது, தொழிற் சங்க உலகிலும் என்னால் பிரகாசிக்க
மிழ் வித்தியாலயத்தில் நடந்த ர்' நூல் வெளியீட்டுக்குப் பின்னர் ம் அன்றைய இரவை என்னுடைய பல அறைகளைக் கொண்ட இலக்கியச் சந்திப்புக்கென்றே ஓர் ப்பட்டிருந்தது. இருபத்திநான்கு தி. இரவு வெகுநேரம்வரை ருந்தோம், களித்திருந்தோம். )ாத்தளைவடிவேலன், க.ப.சிவம், வாயம் என்ற சில பெயர்கள்
XXII υ

Page 24
நினைவிற்கு வருகின்றன. தெ6 எட்டிப்பிடிக்கும் காலம் வந்துவி நடத்த எண்ணி அன்றைய
அந்தனிஜீவாவிடம் பொறுப்பு ஒப்ட மணிவிழா என்ற அறிவித்தலு கொண்டாடுவது என்ற தீர்மானமு வெளியிடப்பட்டது. (பார்க்க மார் உயிர் வாழும்போது கண்ட கல் 30ந்திகதி அவரது மரணத்தின் ஆனப்பின்னர் கண்டியில் தின சிறிகாந்தன் தலைமையில் துணைவியாரிடம் பொதுமக்களிடப ரூபாய் கையளிக்கப்பட்டது. கே.பொன்னுதுரை, அருள் சத்திய இராமன் ஆற்றிய பணிகள் அளப்ப
4 سص
இவரது ஆரம்பக் காலக் தமிழில் நெஞ்சைத் தொடும் இந்தப்பாணி கவிதைகள் ஒரு கா வெளிவந்துள்ளன. மலையகத்தில் விழிப்பினால் தங்கள் பிரச்சி எதிர்பார்த்தவர்கள், அப்படி ஒன் வெதும்பி LITլգա l கவிதை எழுதிக்கிழிப்பவனாக தான் தென்னவன் கண்டார். அக்காலத் கொண்டிருந்த எஸ்.பி.தங்கவேலு (28-10-1967 சிந்தாமணி) என்று 'உப்யவழிபாரு மச்சான்' (09-12-196 "எழுதிக்கிழிச்சது என்னமச்சான்?', அழுதிடுவேன்?' (17-12-1967 சி குறிஞ்சித்தென்னவன்.

ன்னவனுக்கு அறுபது வயதை ட்டதால். அதை விமரிசையாக இலக்கியச் சந்திப்பின் பிறகு படைக்கப்பட்டது. தென்னவனுக்கு ம் நாவலப்பிட்டியில் அதைக் ம் அந்த மாத குன்றின் குரலில் ச் 1992 குன்றின் குரல்) கவிஞன் ணவு, ஈற்றில் 2002-மார்ச் மாதம் ன் பின் நான்கு ஆண்டுகள் கரன் பிரதம ஆசிரியர் ராஜ நிறைவேறியது. அவரது மிருந்து திரட்டிய ஒருலட்சத்து ஒரு இந்த நிதி திரட்டலுக்கு நாதன், ஆர்.மகேஸ்வரன், இரா.அ. ரியது.
سس 14
5கவிதைகள் மலையகப்பேச்சுத்
விதத்தில் அமைந்திருந்தன. லத்தில் நிறைய பத்திரிகைகளில் ) அரும்பிவந்த உணர்வுபூர்வமான சினைகளுக்கு உடனடித்தீர்வை றும் நடவாததைக் கண்டு மனம் 556TT55 இதைக்கொள்ளலாம். சமூகத்தால் நோக்கப்படுவதை தில் கவி உலகில் பிரகாசித்துக் லு 'எங்கள் நிலைதான் என்ன? வினவியபோது, குறிஞ்சிவாணன் 7 சிந்தாமணி) என்று பாடிய போது,
என்றும் 'என்னத்த சொல்லி சிந்தாமணி) என்றும் பாடியவர்
ΚXIII υ.

Page 25
அதே மொழிநடையில் 'சீக்கிர் 'ஊருக்குழைச்சது போதும் மச்சான்', என்ற கவிதைகள் அவரை மலைய வைத்தன.
விடிய எழுந்ததிலிருந்து வீட்டுப் செல்லும் வரையிலும் தோட்டப்புற துயரங்களை தம் வாழ்வில் க தனது மனைவி உதயவேளையில் மற்ற பிள்ளைகளுக்கு உணவூட் கூடையைத்துாக்கிக் கொண்டு வே ஆடலும் பாடலும் இருப்பதை தொழிலாளியை அவனது இய பாடும்போது கவிஞருக்கு தொழில் கஷடங்கள் நினைவுக்குவரும்.
வேறெந்தக் கவிஞரும் பாடாத அவர்களது துன்பங்களைப் பா 'என்னையே நினைத்து வாழு' என்ற நலன் பேணவேண்டிய தொ எவ்வாறெல்லாம் தொழிலாளர்க மயக்கிவிட முடிகிறதென்பதை அ வீடு ஒழுகுகிறதா? கவலைப் உன்னுடம்பு! பாட்டாளி ĝo — தோட்டங்கள் வாங்க முடிகிறது எதிர்பாராதே, உரிமைகளைப் ப எங்களிடம் விட்டுவிடு. நாங் சிந்திக்ககூடியவர்கள். எனவே பிரச்சினைகள் இருக்கும் வரையி நினைத்து வாழ வேண்டியது 2 கவிதை.
பல கவிதைகள் தொழிற்சங் தொழிலாளர்களிடையே நிலவும் காலிடைச் சுற்றும் நாணமில்லாத்த காலத்தில் தேயிலை மாலையிடு அவருக்கு இரத்தம் கொதித்துவிடு

ம் வழியொண்ணு பண்னு மச்சான்', 'பொம்பள பாட்டுல திங்கனுமா? பக மக்கள் மத்தியில் பிரகாசிக்க
பணிகளை முடித்து வேலைக்குச் ங்களில் பெண்கள் அனுபவிக்கும் ண்களுக்கூடாக கண்டிருக்கிறார். குழந்தைகளுக்குப் பாலுாட்டியும், டியும், பின் அவசர அவசரமாக பலைக்குச் சென்றதையும், அதில் யும் ரசித்திருக்கிறார். ஏழைத் பலாமையை, ஏமாளித்தனத்தை செய்யும்போது தான் அனுபவித்த
5 அளவுக்குத் தொழிலாளர்களை, Tடிட அவரால் முடிந்திருந்தது. கவிதையில் தொழிலாளர்களின் ாழிற்சங்கத்தலைவன் ஒருவன் ளை வார்த்தை ஜாலங்களால் அற்புதமாகக் காட்டுகிறார். “உன் படாதே, மழையில் கரைவதா ன்னுழைப்பால்தான் எங்களால் ! கடமையைச் செய். பலனை ற்றி எண்ணியும் பாராதே. அதை வகள்தான் உன்னைப் பற்றி
நீயிருக்கும் வரை-உனக்கு ல் நானிருப்பேன். எனவே என்னை உன் கடமை” என்று முடிகிறது
கத்தால் விளையும் தீமைகளை பிளவுகளை “நாயினைப் போலவர் ன்மையை’ கூறுகின்றன. தேர்தல் ம் தொழிலாளர்களைக் கண்டாலே |கிறது.
XXIV.

Page 26
தொகுப்பு - 8
மலையகக்கவிதை என்றாலே வரும்படிக்கு அவர் பெயர் பதித் கவிதைக்கு மலைநாட்டில் தென்னவ என்கிறார் கலாநிதி.க.அருணாச6 அறிமுகம் - வயல் - 1993 செப்டெம்ட
எழுபதுக்குப் பின் அடுத்து வ மலையகத்தின் முக்கியக் கவிஞர கவிதைகளின் கருப் பொ( முன்னிறுத்துகிறார். மலையகப் தனது கவிதைகளின் உயிர்நாளம தானியற்றிய கவிதைகளிலிருந்துப் நாம் காணுகிறோம். பலராலும் வளர்கின்றபாண்மையைக் காண்கி
“எனக்குக் கவிதை தொழிலல்ல உயிர்த்துடிப்பு, தீமையைக்கண்டு ெ என்று கூறும் கவிஞரின் வார்த்ை உள்ள மனிதர்களையும், அ தலைவர்களையும் பற்றியதாக ஏமாற்றம், ஏக்கம், எரிச்சல், ப உணர்வுகள் வெளிப்படுவதைக் க
அவருக்கு ஐம்பதாவது வt ஜப்பானுக்குப் போய்வரும் வாய் ஜப்பானுக்குப் போய் வருவது இலங்கையில் நடந்த கல்விச்சீர் ஒன்றை கிறிஸ்தவ மதத்தில் செயற்பாடுகளால் அது சாத்தி சுமந்துகொண்டு குறிஞ்சித்தென்ன
போய் திரும்பி வந்த அணி இனக்கலவரம் வெடித்தது. அ இலங்கை கொழும்பு 'பண் நிலையத்துக்கு வந்ததை அவ அந்த நிகழ்வுக்குப்பின்னர்

சாரல்நாடன்
) குறிஞ்சித்தென்னவன் நினைவு துள்ளார். அதனால்தான் “மரபுக் ான் ஒருவரே நினைவுக்கு வருகிறார்” Uம் (மலையகப் புதுகவிதை ஓர் JÜ)
ரும் இருபது ஆண்டுகளில் அவர் ாக பரிணமிக்கிறார். தான் எழுதும் ருளாக மலையகத் தையே
பிரச்சினைகளை பேசுவதையே )ாக கொள்கிறார். பாமரத் தமிழில் ம் வளர்ச்சி அடைகிறத்தன்மையை ) போற்றப்படுகின்ற கவிஞராக றோம்.
, எனது இரத்த நாளங்களில் ஓடும் காதித்தெழும் உணர்வின் வடிகால்” தைகள், அதன்பின் தன்னைச்சூழ அவர்களை வழி நடத்துகின்ற வே இருந்தது. அவைகளில் ரிவு, பாசம் என்று பல மனித ாணலாம்.
யது ஆரம்பமாகுகையில் (1983) ப்பு அவருக்கு கிட்டியது. அப்படி அத்தனை இலகுவானதா? 1972ல் த்திருத்தங்கள் புதிய தலைமுறை உண்டு பண்ணியிருந்தது. அதன் யமானது. ஆயிரம் கனவுகளைச் வன் ஜப்பான் போய்வந்தார்.
*றுதான் இலங்கையில் ஜூலை ந்த நிகழ்வை ஜப்பானிலிருந்து, —IIJ|b|Tu 185 சர்வதேச விமான
ர் எனக்கு நேரில் கூறியிருந்தார். கொழும்பிலிருந்து தேயிலை
XXV.

Page 27
குறிஞ்சித்தென்னவ
தோட்டத்துக்குவரும் இடைப்பட்ட வேறொரு நிகழ்வு அவருக்குத் தே6
எங்கு காணினும் மனித
“புத்தனுக்கோர் விண்ணப்பம்”, “புரட்சிமலர்கள் பூக்கட்டும்” என்று கவிதைகளை அப்போதுதான் பாடி
ஜப்பான் பயணம் அவர் எதி வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்தவில்லை. தொழிலில் இருந்து விருப்போய்வு கூட்டங்களில் கலந்து கொள்வன கொண்டார். வத்தளையிலிருந்து தேயிலை' சஞ்சிகையுடன் (1989-19 அதன் ஆசிரியருக்கு எழு வேதனைகளிலிருந்துதான் தேயிலைச் வேதனைகளிலிருந்துதான் தேயிலை ம
6 سے
ܫܚܢ
19866)დ அவரது வாழ்க்கை நேர்ந்தது. தன் இருபது 6 மணிமேகலையின் அகால மரணத் போனார். அவரது கவிதை காலன் 86ல் வெளியானது. அவரது கவி “ஒரு ஏழைக்கவிலுனின் மகளாய்ப் பி அடியெடுத்து வைக்கும் பருவவயதி பெருந்துயராம் நெருப்பைக் கொட் கொட்டிக்கொண்டு, மண்ணுள் ம கண்ணிரால் கவியெழுதி காணிக்கை ை வேறு வழியறியா வகையறியா’ எ அக்கவிதை ஈழத்து இலக்கிய ( பதில் கவிதைகள் நாட்டின் ந அவைகளை 'சிந்தாமணி கட்டம்

பன் கவிச்சரங்கள்
வாழ்க்கையை உணர்வதற்கு வையற்றிருந்தது.
உயிர்கள் மதிப்பிழந்த காட்சி “சித்தார்த்தண் செப்புகின்றான்”, அவருக்குப் பேர் தேடிக்கொடுத்த
னார.
ர்பார்த்த மாறுதல்களை அவரது அதன்பின்னர் 1985ல் தோட்டத் எடுத்துக்கொண்டு எழுதுவதையும், தையும் முழுநேரத் தொழிலாகக் வெளிவந்து கொண்டிருந்த 991) நெருங்கிய நட்பு பேணினார். திய கடிதத்தில் “எங்கள் செடிகள் வளர்கின்றன. உங்கள் லர்கின்றது” என்றெழுதினார்.
யில் மிகப்பெரிய சோகம் ஒன்று வயது நிரம்பிய பருவமங்கை 3தால் (19-07-1986) நிலை கலங்கி *கவர்ந்த ஒரு கவிஞனின் மகள் - 17-8- விதையைப் பிரசுரித்த சிந்தாமணி றந்து - இன்பத்தின் நுழைவாயிலில் னில் ~ எங்கள் இதயத்தில் ஆறாப் டிவிட்டு, தன்னுடலில் மலர்களைக் றைந்து விட்ட எனது மகளுக்கு வைத்து அஞ்சலி செலுத்துவதைத்தவிர் ான்ற குறிப்பை இணைத்திருந்தது. நெஞ்சங்களைக் கதற வைத்தது. ாலாபுறமிருந்தும் வந்துகுவிந்தன. கட்டி பிரசுரித்தது. மலைநாட்டில்
XXVI.

Page 28
தொகுப்பு - க
இப்படி நடந்தது இதுவே முதன்முை
இதன் தாக்கம் LD60) () இடைவெளிக்குப் பிறகு மலைய கண்டியில் வைத்து எடுத் குறிஞ்சித் தென்னவன் கெள செ.இராசதுரையின் பேச்சில் இ குறிப்பிட்டார். கவிஞர் 6) ஏறுமுகமாயமைந்தது. அவரது க நண்பர்கள் வெளியிட்டனர். பிரதேச கெளரவம் செய்து 'கவிச்சுடர்' சாகித்திய விழாவில் 'தமிழ்மணி அமைச்சின் 'கலாபூசணம்' ெ தமிழகத்திலிருந்து ஈழத்துக்கு வ அவரது கவிதைகளைக் கே சஞ்சிகையின் மே மாத இதழில் இணைத்திருந்தார்.
மரபுக்கவிஞரான தென்னவன் பாடியுள்ளார். ஆரம்பக்காலங்களி அவர் கவனம் செல்லவில்லை வெளியாகும் வசன கோர்ப்புகள் புலம்பல்கள்” என்று வெலிமடை வெளியீட்டு விழாவில் அவர் ே கொந்தளிப்பு)
கொந்தளிப்பு முதல் இதழ் 5. மேற்பரப்பில் தொழிலாளர்கள் தென்னவனின் மங்கல வாழ்த்து அவரது பல படைப்புகள் கொந்த
1979ல் கிறிஸ்தவ தொழிலா6 சுற்றுலா ஒன்றை ஏற்பாடு செய்தி மக்களுடன் பழகும் வாய்ப்பு கவித்துவப் பார்வை விசாலமாக் என்ற பாடலை அறிமுகப்ப( LITL 6) E, 6f 6) மனம் லயித்

ாரல்நாடன்
றை.
}வதற்கேதுவாக ஐந்துமாத க கலை இலக்கியப் பேரவை 玩 விழாவில் 21-12-1986ல் ரவிக்கப்பட்டார். அமைச்சர் வரை 'வாழும் பாரதி' என்று |ாழ்வில் 9d fibu6) b ஓர் விதைகளைத் தொகுத்து அவரது F அமைச்சர் இராசதுரை அவரைக் பட்டமளித்தார். மத்திய மாகாண ' பட்டம் கிடைத்தது. கலாசார களரவம் கிடைத்தது. 1994ல் ருகைதந்த கோமல் சுவாமிநாதன் ட்டு பரவசமடைந்தார். தனது அவரது படத்தையும் அட்டையில்
ா சில புதுக் கவிதைகளையும் Iல் பொதுவாக புதுக்கவிதையில் ). “புதுக்கவிதை என்று சீலிட்டு
வெறும் அர்த்தமற்ற அழுகுண்ணிப் நகரில் நடந்த கொந்தளிப்பு பேசியுள்ளார். (பார்க்க ஆனி 77
12-1976ல் லபுக்கொல்லை தோட்ட மத்தியில் வெளியிடப்பட்டது.
துடன் விழா ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
ளிப்பில் வெளிந்துள்ளன.
ார் ஒத்துழைப்பு அமைப்பு நட்புறவு ருந்தது. அநுராதபுரம் சென்று அந்த
அவருக்கு ஏற்பட்டது. அவரது கப்பட்டது. இலங்கையில் 'குறும்பா' நித்தியவர் மஹாகவி, அந்தப் துப் L | 6D குறும் பாக் களை
XXVII

Page 29
குறிஞ்சித்தென்ன6
குறிஞ்சித்தென்னவன் எழுதி உள் புதுப்பாடல் என்பதை உணர்ந்து பெருமை இவருக்குண்டு, அ குறும்பாவைச் சிறப்பாகக் கையா6 என்ற செ.யோகராசாவின் கூற் ஈழத்து நவீன கவிதை வளர்ச்சி மல்லி குறும்பாக்கள் இதுவரை நுால அவர் கவலைத் தெரிவித்திருக்கி என்ற ஏடுகளில் வந்த குறும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. கொழு என்ற நாமம் பூண்டு வெளிவந்தன.
தொழிலாளர் லயத்துக்கென கொழும்புக்குத் திருப்பி அனுப்பிய கொழுந்துத் தளிருக்கு எடை பாலியலுக்கு முயலும் s தொழிலாளர்களை ஏணியா உயர்ந்துவிடும் தோட்டத்தலைவர் குடிநீர் இல்லாத கொடுமை, 6 குடும்பஸ்தர், தோட்டத்து கிளார் என்று தமது குறும்பாக்களின் கரு சிக்கலுக்கூடாக அமைத்து அ பதித்தார். 'கற்பனை நயமும், கருத்துக்களை சொல்கின்ற 6ே கைவரப்பெற்ற இலக்கியப்பாணிய (கொழுந்து ஆசிரியர்) அவைகளு உதவிற்று.
“பொருள் கோடி வருமென புண்கவிபடைப்பது, தெருக்கோடி என்று கருதுமிவர், தன் கவியுல என்ற கவிதையில் கூறுகின்றார். எடுத்தாலும் லட்சியம் சாயாது எ நான் என்று இரும்பூதெய்தும் க தன்வாழ்வின் ஆசையை “காலமே கவிதையில் கூறுகின்றார். பார

பன் கவிச்சரங்கள்
ளார். குறும்பா என்பது ஒருவகைப்
அதை முன்னெடுத்துச் சென்ற தை 'மஹாகவிக்கு பின்னர் ண்ட ஒருவர் குறிஞ்சித்தென்னவன்' று மெய்ப்பிக்கும் (உருவநோக்கில் கை 41வது ஆண்டு மலர்) இவரது ாகத்தொகுக்கப்படாதது குறித்து றார். கொழுந்து, மாவலி, தடாகம் பாக்கள் சில இந்த நுாலில் ந்து ஏட்டில் இவை குறும்பூக்கள்
வந்த தகரங்களைச் சுரண்டி கொள்ளையர்கள், பறித்து வரும் கூடச் சொல்லி பெண்களுடன் )6O)6) உத்தியோகத் தர்கள், கப் பாவித்து கங்காணியாக கள், மாவலி ஓடும் மலைநாட்டிலே வங்கிலோன் வாங்கி வாடுவிடும் க், ஹோட்டல் கட்டும் சூட்சமம் ருவை, மலைமக்களின் வாழ்க்கை புவர் குறும்பாக்களிலும் பெயர் உவமையும், நகைச்சுவையும், வகமும், அவருக்கே உரித்தான பும்” அந்தனிஜீவாவைக் கவர்ந்து ஒளுக்குப் பிரசுர களம் அமைக்க
ர்று சதையுணர்வை தட்டிவிடும் சந்துகளில் சேர்த்திடும் குப்பைகள்” கின் லட்சியங்களை எது கவிதை' துண்டுதுண்டாக சதையை வெட்டி ன்று கூறிய பாரதியின் உறவினன் விஞனை அவரில் காண்கிறோம். உனது கணக்கை நிறுத்திவை” என்ற தியும், பாரதிதாசனும், மகாத்மா
XXVIII

Page 30
தொகுப்பு - 8
காந்தியும் தாம் கனவு கண் சாதிக்கமுடியவில்லை. கனவுகா நீடித்துவை என்று காலனுக்கு கட்ட
“விழித்தெழு, துயில் எழு, செ பல இடங்களில் குறிஞ்சித்தெ பிரயோகங்கள் திருப்பித்திருப்பி ஒ தெரிந்தாலும், ஒரு சமூக ஈடுபாடு தவிர்த்துக் கொள்ள (ԼՔԼԳ եւ 16 கூறத்தோன்றுகின்றது என்பார் “மலையக சமுதாயத்தின் அடிமட் கட்டுரையில்.
16-3-1972 ல் எனக்கு திரு தோட்டத்தில் வரவேற்பு விழா நட காலத்தில் தோட்டத்து உயர்மட்ட வாய்ப்பு இவருக்கு கிடைத் குறிஞ்சித்தென்னவன் LITT LQU U அனைவரையும் கவர்ந்தது. என் நடந்தாலும் தமது பிரசன்னத் மலைக்கொழுந்தி நுாலுக்கு றம்பெ அவர் பாடிய கவிதை என்னைக் க
பாரதி நுாற்றாண்டு விழா கt சமூக இளைஞர் மன்றத்தா குறிஞ்சிநாடன் தலைமையில் குறிஞ்சித்தென்னவன், தேவதா ஆகியோர் "சினிசிட்டா நகரசை சபையோரின் கைதட்டலைப் பெற்
மலையகக்கவிதை உலகம் கடமைபட்டிருக்கிறது. ஒருவர் அ சி.வி.வேலுப்பிள்ளை, மற்றவர் த பேர் பெற்ற குறிஞ்சித்தென்னவ: இவர் அதில் பிழைவிட்டிருக்கிற ஏற்றுக் கொள்ளதவர்கள் கூட

சாரல்நாடன்
டவைகளை தம் வாழ்நாளில் ணும் கலைஞர்களின் ஆயுளை டளையிடுகிறார்.
5ாதித்தெழு, பொங்கி எழு” என்று ன்னவன் பாவிக்கும் கவிதைப் ரே விஷயத்தையே சொல்வதாகத் B கொண்ட கவிஞனால் இதைத் Mல்லை போலும் என்றே மு.நித்தியானந்தன், தன்னுடைய டக் குரலாக ஒலித்தவர்” என்ற
நமணம் நடந்தது, 18ந் திகதி ந்தது. என்னுடன் நட்பு பாராட்டிய உத்தியோகத்தர்களுடன் பழகும் ჭ5ჭ5]. அன்றைய வரவேற்பில் வாழ்த்துப்பா' வந்திருந்த எனுடைய நுால்வெளியீடு எங்கு ததால் என்னை மகிழ்விப்பார். ாடை தமிழ்மகாவித்தியாலயத்தில் வர்ந்த ஒன்று.
விஅரங்கு, நுவரெலியா மலையக ல் நடாத்தப்பட்டது. கவிஞர் 28-3-1982ல் கூடி பா.தங்கம், சன் ஜெயசிங், சாரல்நாடன் ப மண்டபத்தில் கவிதை பாடி றது மற்றுமொரு சம்பவம்.
இரண்டு தனிமனிதர்களுக்குக் ஆங்கிலத்தில் எழுதி புகழடைந்த மிழில் நிறைய எழுதி கவிஞராகப் ன். இலக்கணத்தை முன்னிறுத்தி 3ார் என அவரது கவிதைகளை
KXIX

Page 31
குறிஞ்சித்தென்னவ
"நித்தமும் கவிஎழுதி எழுதி! நீண்ட கரங்களும் மெலிந்து சித்தமோ கவிசுரப்பதன்றி சிந்தனைக்கிடம் தருவதில்ை
என்று தன்னுணர்வுகளை கவிதை ஏற்றுக்கொண்டே ஆகவேண்டும்.
கவிதை எழுதுவதற்கு அக வேண்டும். பசி, தாகம் போலத் எழுச்சி கொடுக்கும் LITL6) சிற்பங்களையும் பார்த்தால் குறிஞ்சித்தென்னவனின் கற்பனை அவரின் தோட்ட அனுபவங்களைய பகிர்ந்து கொள்வதற்கு கவிதை கொண்டு வெற்றியடைந்ததையும் 8
அடித்தளமாக தொழிலாளர்கள் கொண்டு தன் கவிதைப் குறிஞ்சித்தென்னவனின் கவிதைக நுாலாக்கியிருக்கிறேன்.
அவரது முதற்கவிதை அதனாலென்ன? தொடர்ந்து வ பார்க்கலாம். அவரது சிந்த முகத்திலடிக்கிறது. புயலாய் சீறிப்
அவர் அதிகம் படிக்காதவர்த ரகசியங்களை அறிந்து வைத்திரு
அவரது கவிதை வரிகளுக் தேவையில்லை. அவைகளில் பார்வையுமிருந்தது.
"பாலின் சுவைபோல கவிதைக புனைந்து அவற்றுக்கூடாகவே தானு உறுதியாகக் கூறிய கவிஞ இந்துகலாசாரம்-1992) வரிகள் சத்

பன் கவிச்சரங்கள்
யென்
6JTg Gor வே(று) 6u8າມ?
தயாக்கி மகிழ்ந்த தென்னவனை
வெழுச்சி கட்டாயமாக இருக்க 3தான் இந்த எழுச்சி உணர்வும். களையும், ஓவியங்களையும், இந்த எழுச்சி ஏற்படும். னவளம் நிறைந்த கவிதைகள், பும், இலட்சியங்களையும், பிறரிடம் இலக்கியத்தையே ஊடகமாகக் கூறி நிற்கின்றன.
ரின் நலனையே ஒடு பாதையாகக் பயணத்தை மேற்கொண்ட ளை முடிந்த அளவுக்குத் திரட்டி
எமக்குக் கிடைக்கவில்லை. ந்த கவிதைகளை உட்புகுந்து னைச்சிதறல்கள் தென்றலாய் பாய்கிறது.
5ான். ஆனால் மொழியின் அழகு ந்தவர்.
கு எவ்விதமான பொழிப்புரையும் சந்தம் இருந்தது, சமுதாயப்
ள் பலவற்றைத் தமிழ் மொழியில் ம் பரவி வாழ்வேன்' என்று வெகு னின் (காலம் வென்ற கவிமகன்தியமானவைகள்.
XXX ,

Page 32
சாரல் வெளியீட்ட பிற ந
விருட்சப்பதியங்கள் தொகுப்பு
மலையக இலக்கியம்
மத்திய மாகாண சாகித்தியப்
மனுஷியம் சிறுகதை தொகுதி மத்திய மாகாண சாகித்தியப்
ஒரு நாடும் மூன்று நண்பர்களும்
மத்திய மாகாண சாகித்தியப்
மலையக இலக்கிய தளங்கள்
மத்திய மாகாண சாகித்தியப்
பிணந்தின்னும் சாத்திரங்கள் குறுநாவல் தொகுதி
வாழ்வற்ற வாழ்வு நாவல்
இலங்கை இலக்கியப் பேரை
வேரறுந்த மரங்கள் குறுநாவல்
மத்திய மாகாண சாகித்தியப்
வரமும் வாழ்வும் நாட்டார் இயல் மத்திய மாகாண சாகித்தியப்
தளிரே தங்க மலரே
மத்திய மாகாண சாகித்தியப்
மலையகத்தமிழர் வரலாறு
தேசிய சாகித்திய மண்டலப்
சாதனையாளர் சாரல்நாடன்
பேரேட்டில் சில பக்கங்கள்
கண்டி ராசன் கதை
மத்திய மாகாண சாகித்தியட்
புதிய இலக்கிய உலகம்
மத்திய மாகாண சாகித்தியட்

கம் வெளியிட்டுள்ள நூல்கள்
--சுப்ராமைந்தன்--
--சாரல்நாடன்-- பரிசு பெற்ற நுால்
--மல்லிகை சி. குமார்பரிசு பெற்ற நுால்
--மொழிவரதன்பரிசு பெற்ற குறுநாவல்
--சு. முரளிதரன்-- பரிசு பெற்ற நுால்
--சாரல்நாடன்--
--சி.வி. வேலுப்பிள்ளை வ பரிசு பெற்ற நுால்
--சிக்கன்ன ராஜூபரிசு பெற்ற நுால்
O --சு. முரளிதரன்-- பரிசு பெற்ற நுால்
--மொழிவரதன்-- பரிசு பெற்ற சிறுவர் இலக்கியம்
--சாரல்நாடன்-- பரிசு பெற்ற நுால்
--கலாநிதி க. அருணாசலம்--
--சாரல்நாடன்--
--சாரல்நாடன்-- பரிசு பெற்ற நுால்
--சாரல்நாடன்-- பரிசு பெற்ற நுால்

Page 33
தொகுப்பு - சார
GIrlGITIGŨLUI! 南堂
மலைநாட்டுத் தமிழரென்றால் அ மண்டுக கூட்டமென்ற நினைப்பின் கலைநிகழ்ச்சி எது நடந்த போது கழிசடைகள் என்றொதுக்கி ை சிலை முதலாய் நுண்கலைகள்
திறன்படைத்தோர் பலரிங்கு இரு ஒலி பரப்பு கூட்டுத்தா பணத்தோ உண்மைக்குத் திரை போட்டு ம
நாடகத்தில் இசைத்துை நடிக்கின்ற கூட்டத்திற் ஆடலிலும் பாடலிலும் உ அப்படியே காட்டுகின்ற { கேடிழைக்கும் கெடுநி6ை கிஞ்சிற்றும் நேர்மையில் மூடரல்ல மலையகத்தார் மூச்செல்லாம் கலைமண
மட்டுநகர் யாழ்நகரில் தேர்வு ை வானொலிக்குப் பொறுப்புள்ளோர் முட்டுகின்ற மலை சூழ்ந்த நாட் விற்பன்னர் என்பதனை உணரே அவரென்றும், இவரென்றும் பேத அர்ச்சணைகள் செய்பவருக் கி எவர் சொத்து வானொலிதான்?
எழுதிவைத்த முப்பாட்டன் சொ

ஸ்நாடன்
பார் சொத்து?
றிவில்லாத
IIII(86ზ தும் யெம்மை வக்கின்றார்கள்! யாவற்றுள்ளும் ந்தபோதும், J LDLL(6LD றைக்கின்றார்கள்!
றயில் வல்லோரென்று ததவி நல்கி: உயிர்த்துடிப்பை TibLD660) னவால் ஒதுக்கி வைக்கும் லா வானொலியே: , அவர்கள் விடும் ந்தான் வீசும் பாராய்!
வக்கும் ர இங்கு, விண்ணை டினோரும்
வண்டும்:
தங்காட்டி, உங்கொடுக்க: உங்களுக்கு த்தா சொல்வீர்!
.1968 ஜலை செய்தி.

Page 34
குறிஞ்சித்தென்னவ
எங்கள்
தேயிலையே! மலைநாட்டார் சிந்தை கொண்டேன், ஆனா வாயில்லை, மலைநாட்டார் மனதிற்குள் அழுகின்றேன்: தாயில்லா பிள்ளையைப் டே தமிழர்களைத் துரத்துதற்கே நோய் கொண்ட ஈழத்தீர்! அ நீடியநாள் நான்வாழேன் உ6
பாலாக உதிரத்தை தன்பிள் பரிந்துாட்டும் தாய்போல தன் மேலாக வியர்க்கின்ற நீராம் வியர்வையினை எனக்கூட்டி
தேளாக மாறியின்று, இரக்க "துரோக” மெனும் கொடுக்க மாளாத துயர்கடலில் அவை மற்றெவரால் பொருள்குவிக்க
உடல்வளையார் மேலணிந்த உடைகசங்கார் “பியூக்’ கா கடற்கரையில் பெருங்கூட்டத் கதையளப்பார், இவர்கள் உ உடல் மறைக்க கந்தையின் உழைப்பிற்கே வாழ்வெல்லா நடைபிணம் போல் வாழுகின் நஞ்சானார், இந்நாட்டின் பார
பெற்றவளே, மலைத்தாயே!
பிள்ளைகளைக் கூறாக்கி ஒ மற்றவளின் கரங்களிலே ஒட் மனந்துணிந்து விட்டாயோ?
குற்றமென்ன? நீசொல்லு, உ கொட்டியரத் தத்திற்கோ நீய நற்பரிசு தருகின்றாய்? வேன நன்றியில்லாப் பெண்ணென்ற

ன் கவிச்சரங்கள்
துயர்
துயரைச்சொல்ல லும் என்றனுக்கு போல் அதனால் எண்ணி, எண்ணி! ால் எம்மை விட்டு T எண்ணிவிட்டீர்? வருக்குப்பின் Söré0)LD! S) 60öT60)LD
ாளைக்குப் ானுடலின்
ரத்த
வளர்த்தவரை மின்றி தனால் கொட்டிவிட்டாய்! ]ரத்தள்ளி 5 எண்ணிவிட்டாய்?
நைலோன் டெர்லின் ரில் உலாவல் வந்து திரளின் முன்னே!, -ன் மக்களானார். றி உணவுமின்றி ம் அர்ப்பணித்து ாற மலைநாட்டாரோ, மானார்?
உன்னருமைப் ருபிரிவை
படைக்க அவர்கள் செய்த ன்னடியில்
வர்க்கு டாம் அம்மா!
பழியே வேண்டாம்!
... iffiúIIInamf..

Page 35
தொகுப்பு - க
புத்துலகம் பன
உன்னுடல் மீது ஏறி மிதி உயர்ந்தவர் வாழ்வெல்லா மண்ணுடன் மண்ணாய் க மலர்ந்திடும் சமதர்மம்
பொன்னெனத் தம்மு உன்னுடல் வதைத் உன்னடி வீழ்ந்து உ உயர்ந்திடும் சமதர்
வயலினில் சேற்றில் மாடு வதைபட் டேபயிர் வளர்த் அயலினில் ஒருவர் அறுவ அநீதி ஒழித்திடுவோம்
மாளிகை உயர்ந்திய வதைபட்டே சுவராே வாழ்விடமின்றி வீதி வாடும் நிலைமாற் ற
தேயிலை யாலின் னாட் செல்வம் ஈட்டித் தந்தும் தேய்நில வாக ஒளியிழ துயருறும் நிலைமாற் றி
ஏழையர் செல்வர் 6 இல்லா தொழித்திடு தாழ்வுயர் வென்னும் சஞ்சலம் நாமினி ெ

Fாரல்நாடன்
படத்திடுவோம்
த்து ம் - இனி லந்து மறைந்திட
pடல் பேணிட அயலவர் தார்கள் - அவர் உயர்ந்திடும் நாள்வரின்
LDLD
-6öT LDITLTuÜ தோம் - இதை
|டை செய்யும்
- கல்லுடன் கல்லாய் னாம் - இன்று களோரம்
მ(B(86)JITub!
டிற் கேபெருஞ் - வாழ்வில்
ந் தென்றும்
டுவோம்
ான்றிடும் பேதம் வோம் - எம்மில் ) சாக்கடை வீழ்ந்து கால்வோம்.
2003 தமிழ் சாகித்திய விழா சிறப்புமலர்.

Page 36
குறிஞ்சித்தென்ன6
வேகம் விளை
விண்ணுயிர் மலையிடையே விதைத்திடும் மலைமகளே உன் நிலை நினைக்கையி உருகிடும் மெழுகெனவே
நாட்டிடை பொருள் நங்கையர் விரல்தரு வீட்டினில் துயர்நிை வேதனை நினைவுச
உடலினில் உணர்வினி விரக்தியின் விடுதலை
எவரெவர் சுகமுறே எருவென ஆனார்க இவர் துயர் போக் இதுவரை எவர் நி
நண்பர்கள் போல் நடித்தா நாட்டிடைக் கதைபடித்தார் பொன்பொருள் மிகசேர்த்த புகழுறும் நிலையடைந்தார்

வன் கவிச்சரங்கள்
த்தெழுவாய்!
தொழில்
லே உளம்
வளமே மலை p3D )லயே நெஞ்சில் 5(36T
பலமில்லையே இவர் ல் உயிர்ப்பிலையே உளம்
சுவடுகளே! இவர் யார் நினைத்தார்?
வா இவர் ள் கிடவே
னைத்தார்?
u6)
ார் - பெரும்

Page 37
தொகுப்பு - சா
சொல்லிடும் பொய்யுரைே சுருதியின் பொருளென்றே உள்ளுவதை ஒழியார் ெ உண்மைப் பொருளறியார்
எத்தனைக் கால ஏய்த்திடும் எத்தர் சித்து வலைகளி சிக்கித் தவித்திரு
பத்தடி அறையெ பரம்பரை வாழ்வ எத்திப் பிழைப்ப6 எத்தனை மாளிை
உன்னையே நீ உணர்ந் உறிஞ்சிடும் அட்டைகளி மென்னியைத் திருகிடவே வேகம் விளைத்தெழுவா

ரல்நாடன்
ய - வேத
சால்லின்
J
ங்கள் தான் - உனை rd56ï6öT - LDITuu லே - நீ
நப்பாய்!
ான்றை - உன் தற்காம் - உனை வர்க்கோ - இங்கு 0ககள்!
g - ഉ_ങ്ങിങ്ങ് |ன்
山 - L国
Այl
... 1996.

Page 38
குறிஞ்சித்தென்னவ
fhuair 0l uir
சொந்த நிலமென ஓரடி
சொந்தமி லாதவ வந்தவர் மறைந்திட வழி வாழ்வும் இருள்மூ இந்த மலையகம் சுந்தர
எத்தனை இன்னலு சிந்தனை செய், வெறும்
ஜீவன் உயிர்த்தெ
'கங்குல் விலகிடும், எங்க கதிரொளி பரவிடு பொங்கிடும் ஆவலில் எத் போக்கினாய் வீன மங்கிய வாழ்வினில் சுதர் மருவிடப் போவதி கெங்கும் சுதந்திரக் கன: எழுச்சியைப் பார
எட்டடி அறையினுள் உ6 இறுமாந் திருந்த6 ஒட்டி யுறவேன் கட்டி அ உறவுக்கும் தோ: எட்டி யுதைத்துனை ஏள இன்பமென நினை குட்டிச் சுவரினில் நித்தில்
கோடி சுகமென்

1ன் கவிச்சரங்கள்
ர்த்தெழடா!
மண்ணும்
னே! - முன்
வழி வந்தவர்
) Lç2
ம் உற்றிட
லுற் றாய்? - நீ
சோற்றுப் பொதியல:
59 LIT
5ளின் வாழ்க்கையில் மே' என 3தனை ஆண்டுகள் எாக - உணர்வு ந்திரத் தின்ஒளி ல்லை, - உல ல் வளர்த்திடும் T(3ut
லகினைக் கண்டு வனே! - உனை ழுதவர் ள்கொடுத்தாய்! - அவர் னம் செய்யினும் ாத்தாய், - வெறும் ரை கொள்வதை
BITսն!

Page 39
தொகுப்பு - சா
போலிகள் தம்மையே வே பூரிப்பில் ஆழ்ந்திரு காலிகள் பயிரையே மேய் கண்டும் மரமானாய் மாளிகள்’ என்றுனை எத்தி எத்தனை பேர்களL சோலிமு டித்திட நீயொரு
சிந்தையில் எண்ண
கட்சி வலையினில் சிக்கலி சுந்தர கோலமுஞ்ெ பட்சித் திடும்முத லாளித் பாதகர் தோழமை எச்சிற் பிழைப்பா? சுதந்திர எதுவென தேர்ந்திட அச்சம் தவிர்த்தெழு, ஆன ஆம், எனில் மனித
தேயிலை செழித்திடும் பே செழித்திடும்! உன் நாயினும் கேவலம், நன்கு நாளை உயர்ந்திட தீயினைப் போலுண் வாழ்
தோழமை யா தோ நோயிவர், உண்மை நேய நிச்சயம் வாழ்வு u
‘கண்களைப் போலவே உ கடமை' எனச்சொ6 எங்களின் உழைப்பினை ஏற்று மிகவடைந் புண்களை போன்றவர், செ புரிந்திடும் கயவர்க வஞ்சக் கொடியரை, நஞ்ெ வாழ்வு மலர்ச்சி ய

ரல்நாடன்
லிகளென்றும் நீ ந் தாய்! - அந்த ந்து வளம்பெற 1, - ‘ஏ ப் பிழைத்தவர் -IT - 96)ij
கருவியா? îLLIT!
வைத் தேயுனை செய்தே, - தினம்
துவகொடும்
uUIT? ர வாழ்வா? - LIT ன்மை யுடையவன் 60T LIT
ாலெவர் வாழ்வோ
வாழ் வோ - அட 5ணர் வாயெனில்
லாம்! - கொடுந் வை எரித்தவர்
ழா! - தொற்று ரைத் தேடு, பரும்!
ங்களைக் காப்பதெம் ல்லி - என்றும் விற்று எவரெவர் தார்! - சீழ் ாள்கையில் சோரம் ளாம்! - இவ் சன வெறுத்திடு, |3|LD!

Page 40
குறிஞ்சித்தென்னவ6
மேடையில் நாடகப் பாணிய மேட்டிமைக் காரர்க: கூடை நிறைந்திடும் குப்பை கேட்டுச் செவிகுளிர் பீடை தொலைந்தில, பேடிக பேச்சும் முடியவில்லி வாடையி லேயுடல் ஆடி ந மலைமக னே உண
காந்தியின் பெயரை கணக் காண்பவர் தமக்கெ மாந்தியே “இன்னில் மங்கை மருவிச் சுகத்தில் த வேந்துப் பணியெலாம் தம் மேல்வரு வாயை கு
ஓர்ந்து உணர்ந்து ஒ. ம6 உயர்வது என்றோ?
சங்கத் திருடரை பிறன்மை தருக்கரை தலைவர் அங்கம் புளகாங் கிதமடை ஆனந்த வாரிதி தி: பங்க மடைந்திடும் வாழ்வி: பார்க்க மறந்தவ ே பொங்கி, எழு: விழிப் பெரு பொய்யர்கள் வாழ்வி
தலைநகர் தனில் குளிர் ச தளிருடலார் அரு ச பலபல சுகங்களை அவரணு UTLLIT 6a5(86TIT G தலைமுறை தோறும் இவர்
தனைச்செய் திடும் உழைப்பதே விதியா ஒ. 1 உணர்விலா கற்சிை

ன் கவிச்சரங்கள்
பில் ஆடிடும் ளின்
யுரைகளை ந்தும், - உன் 5 ளாமிவர் லை; குளிர் டுங்கிடும் ார்வாய்!
கிலா இடங்கள் லாம் உரைப்பார் - மது 5uu (JITGB
திளைப்பார்! தலை நீட்டி தவிப்பார்! - இதை E தனாய் நீ
உரைப்பாய்!
ன கவரும் ரக ளாக்கி ந் தேபெரும் ளைத்தாய்! னைத் திரும்பி னநீ ந்தீக் கனலினில் வு நீ றாக!
ாதன அறையில் கிருக்க று பவிக்க தாடர்ந்தும் களின் ஏவல் அடி மையாய் மலை மகனே, லை யாநி?
..1994 குன்றின்குரல்.

Page 41
தொகுப்பு -
தீபங்களை
வீடெங்கும் தீபஒளியேற்றி
மேவும்நிலையை நாடெங்கும் இன்பநலம்பெ
நங்கைய ரேகுப்
உள்ளத்தில் உண்மை வி
ஒளியினில் வா வெள்ளத்தில் வையத் து
மூழ்கிக் களிகெ
நந்தமிழ்ப் பெண்கள் உன்
நாடு உணர்ந்தி செந்தளிர் கிள்ளும் வகை
சிறப்பை போற்
வீட்டினி லும் வெளி வேலை
மேனி யுழைப் ே நாட்டினி லேமலைப் பெற
நாடுஞ் சுதந்திர
மேடை யதிர்ந்திட பெண்
வீணில் அழுது பீடை தொலைந்திட வில்
பேச்சினை தள்

சாரல்நாடன்
ஏற்றுவோம்!
- இருள் | அறவோட்டி ருக - மலை Dமி கொட்டுங்கடி!
ளக்கேற்றி - அதன் ப்மை இருளகற்றி, - அன்பு பிரினங்கள் - என்றும் காளப் பாடுங்கடி!
Dழப்பினிலே - இந்த
டும் போதினிலே - இளஞ் எக்கரத்தின் - உயர் றியே பாடுங்கடி!
லயிலு மெங்கள் ப அதிகம்டி! - இந்த ன்கள் நமக்கின்னும் ரம் உண்டோடி!
ணுரி மையென
நடிச்சாங்க! - எங்கள் லை, யிவர் வெட்டிப் ளி மிதித்திட்டி!
9 -

Page 42
குறிஞ்சித்தென்னவ
எங்கள் வளைக்கரம் இங்கு
இருந்திடில் நாடு
கங்குல் மனத்தவர் நன்கு ெ கைகொட்டி புரட்சி
பெண்மைவாழ் கவென முன்
பேசிவிட் டானடி,
நம்மைத்தாழ் வாக எண்ணும்
நச்சு மனத்தைக்
தொடர்ந்து வறுமைத் துயரச e v சூழ்ந்த அடிமைத் படர்ந்த முகத்தின ராய்புது
படைத்திட தீபங்க
வாழ்வு கொடுப்பவர் நாங்கள் வாடிநலந்திட லே வாழ்வு படைத்திட தாழ்வு அ
மங்கைய ரேதிப
பாமை அசுரனைக் கொன்ற பண்டிகை தீபாவ6
தீமையை பெண்மைதான் ெ
தீபங்கள் ஊற்றி

ன் கவிச்சரங்கள்
960)3FUJITg5 உயர்ந்திடுமோ? - இதை தளிந்திட ப்பண் பாடுங்கடி!
னர் மகாகவி இன்னுமென்ன? ம் மதியிலார் கிழித்தெறிவோம்!
sற்றி - நம்மை
தளையறுத்து, - ஒளி
வாழவு
5ள் ஏற்றுங்கடி!
ாடி, என்றும் ாநியதி? - புது அகற்றிட மேற்றுங்கடி!
5 னாலிந்த ரி யென்பார்! - எனின் வன்றதெனும் வெற்றி மகிழ்ந்திடு வோம்!
...1984. .

Page 43
தொகுப்பு - ச
புதுமைப் lUGOTIGUO
காலையி லேபனி காயுமுன் காற்றைக் கிழித்துமே ஓடுகின் சாலையி லேசங்கு ஊதுமுன் தங்கத் தளிரினை கிள்ளிடுவே
வெண்டை விரல்கள் வி மேனி குளிரில் நடுங்கி கெண்டை விழிகள் பள கிள்ளவோ கைகள் பர
துாரத் தெரியும் மலைமுகட்
சூரியன் தன்பொற் கதிர்களின் தேகந் தழுவி சுகித்திடுவான்! செம்பொற் துகள்தனை துாவி
முத்துக்கள் நுாறு முக மூக்குத்தி மின்னியே ச நெற்றியில் குங்குமப் ெ நெஞ்சத்தில் கற்புக் க
கூடை அசைந்து பக்கத்தி லு கூட்டும் "கிறுக் கிறுக் கோை மேடையி லேசதி ராடுமெண்
வேதனை துன் ஒலிகேட்கும்
பக்கநி ரைச்செடி சிக்க பக்குவ மாகவி லக்கிச் சிக்கவைத் திருக்கும் துாக்கி யெறியத் துணி
வெட்டிய செடியில் புடைத்தெ மேலுறும் எண்ணம் எங்கள் முட்டித் ததும்பி முளைத்து மூடிய பேரிருள் ஒட்டிடுவோம்

ாரல்நாடன்
(Tui LimIIÕGGILIITIh
னேகுளிர்
றோம்! - தொழிற்
(360Tujib
ТLib!
பிறைத்திடி னும்எங்கள் டினும், இரு ாபளக்கும், தளிர் பரக்கும்!
டில்எழும் எால் - எங்கள்
வண்ணச் டுவான்!
த்தில் மின்னும் - தங்க கண்சிமிட்டும்! - பிறை பொட்டு மின்னும் - எங்கள் னல் பிறக்கும்!
ம்வந்து சயிலே - நெஞ்ச ணங்களின்
கிடும் போதிலும்
செல்வோம் - எம்மைச் அடிமைத் தளையினை
வு கொள்வோம்
5ழும் அரும்பென மனதில், - இனி விடும் எம்மை

Page 44
குறிஞ்சித்தென்னவ6
என்றும் அடிமைச் சிறையி: எத்தர்கள் கொட்ட மடக்கி குன்று நிகர்த்த மனவுறுதி
கோதையர் போரிட முன்வ
பெண்ணுக்கு கல்வி
பேசிடி லோஅது பெ எண்ணம் படைத்தவ
எண்ணற் கரிய கை
ஆக்கிப் படைப்பதும் ஆண் அளிப்பதும் பெண்கள் கட போக்கையே தள்ளிமிதித்து புதுமைப்பெண் ணாகவே ப
சாதிச் சமய சங்கறு தாழ்வுயெனும் தீய
மேதினி யில்புது மா விடுதலைக் கீதம் இ
பெண்ணுக்கு இங்கோர் த6 பேசிடும் நூல்கள் எவைெ மண்ணில் புதைத்து மகிழ் மாதர் அறங்கள் படைத்தி
பாரதி கண்ட புதுை பாரில் புரட்சி பலபுரி நேரிடும் துன்பங்கள் நெஞ்சுர மிக்கவ ரா
போலித் தலைமை பொசுக் பொய்மைத் திரையைக் கி பாலித்திடுவோம் புதுயுகத் பாவையர் வாழ்வில் உயர்

ன் கவிச்சரங்கள்
னி லேவைத்த
டவே பெருங்
கொண்டு
ருவோம்!
பெருந்தீது, உரிமைப் ருந்தவறு, என்ற ர் மண்ணிற் புதைந்திட லபடைப்போம்!
ாகளுக்கேசுகம் மை யெனும் - பழம்
நவயுகப் மாறிடுவோம்!
த்து, பெண்கள் போக்கொழித்து: இம் ற்றம் படைத்து பெண் இசைத்திடுவோம்
னிநீதி - என யனினும் - அவை ந்திடுவோம் - நவ (6(86)ITLb!
மப் பெண்ணாய் இந்த
ரிந்தே - எம்முன்
யாவையும் வென்றிடும்
ய் வருவோம்!
க்கிடுவோம் - இவர்
கிழித்தெறிவோம்! தை, மலைப் ாந்திடுவோம்!
...1984. .

Page 45
தொகுப்பு - சாரல்
இக்கரைக்கு அக்
உழைத் துழைத்து தேய் gbl60)LUL85 85L60)l உசிர மட்டும் எடுத்துகிட் இந்த ஊரு வந்ே
தாயி நாடு என்று பெரும் சந்தோசத்தில் வ
பாயி கூட இல்லாமலே படுத்திருக்கோம்
'லோனெடுத்து கடையை ரொம்ப ஆசை ப லோனு மில்லே, கடையு ரோட்டளந்து கெ
வீடுகட்ட கிணறு வெட்ட
லோனெடுத்தான்
வீடுமில்ல கிணறு மில்ல வீதியிலே இருக்க
தாய் நாட்டில் நிம்மதியா வாழ்வோ மின்னு நாய் நரியா நம்ம சுத்தி புடுங்குறாங்க இா
சொந்த நாடு தஞ்ச மெ6
வந்து விட்டோம் எந்தப் பக்கம் திரும்பி 6 கேக்குறாங்க லஞ்
வாரவுங்க நாலு தொழிலி கத்துகிட்டு வந்த
வயித்துப் பாட்டு பிரச்சன்
தீர்த்துக் கலாம்
இக்கரைக்கு அக்கரையி இருக்கும் பச்சை இனியு மிங்கு வாரவுங்க தெரிஞ்சிக் கணு

நாடன்
கரை பச்சை
ந்து போன
UITGES
(6
தாம்!
ந்தோம்!
தெருவில்!
வச்சி.
ட்டோம்: இன்று
மில்ல
(3LT b .
கருப்பன் இப்ப
БІт6üї!
வந்தா...அட
ங்கே!
ன்று
மச்சான்! அட
னாலும்
ந்சம்!
ா. ஏதோ
006060) ULI
LD&F FIT6óT
ல்
...கதையை
ம் மச்சான்!
.1980 செப்டம்பர் கொந்தளிப்பு.

Page 46
குறிஞ்சித்தென்ன6
இளைஞரின்
சின்ன பையனும் சிகரட்புல செவனியர்ஸ் ஒல்ை வண்ணக் கலரில் வீடியோ
வந்தும் ஒத்திகை பாடசாலைக்கு படிக்க அணு கூடற்கலையை குை "ஏடா மகனே இது சரியா"
நாடே இதில்தான்
“அரசாங்கமே அனுமதியளி அனைவரும் குடித் மது பார் ஆயிரமாயிரமாக
வளமார் நாட்டின் பட்டினம் கிராமம் பாதையே
எங்கும் அமைத்து ஆக வசதிகள் அளிப்பதும் வீட்டில் இருந்தே எ
பார்த்துக் களிக்கவும் பரிசு வாங்கி செல்வச் சி வழிகள் ஆயிரம் வகுத்திடு இத்தனை செய்யும் தீதாயிருந்தால், செய்யுமே யாதும் மக்கள் நல ஆதலால் நீங்கள் அஞ்சுத அப்பா” என்றான் அ
சிகரட் கையில் இல்லாவிட சிநேகிதர் இவனை சுகம், சுகம் ஒரு தாளில்
சொர்க்கத்தை இங் பாரில் நுழைந்தொருட்ரம்
பல்கலையும் படிக் இளைஞர் தம் சிந்தனைஇ எதிர்காலம் இவர்வ

வன் கவிச்சரங்கள்
எதிர்காலம்?
கைப்பான் டை சுவைத்துக் குடிப்பான் பார்த்து வடிவாய் செய்வான்! றுப்பினால் றைவறக் கற்பான்
வெனில் நடக்குது என்பான்.
ரித்து து ஆடிபாடவும்
முலைமுடுக்கெலாம் பாரங்கள்
யாவரும் குடிமகன் ), மக்கள் வீடியோ திரைப்படம்
மானாகவும் ம் அரசு,
எம்மரசாங்கம் " அப்பா! 0த்திற்கே ஆமாம் ல் வேண்டாம்! றிவுள்ள மகனும்
LT6)
மதிப்பதே இலையாம் 2) 6Tg5TLD கேகொண்டு வருமாம் போட்டால்தான் காமலேவருமாம்! ப்படி யிருந்தால் ாழ்வு என்னவாகும்?
..1991 வீரகேசரி.

Page 47
தொகுப்பு - சா
இடணர்வினை bluatir
பொட்டுத் துலங்கிடும் நெ பிறையென நீற வட்ட நிலவு முகத்தில் க வாசனைப் பவு கட்டிய சேலையின் மே6ெ கட்டி நடந்திடுவி எட்டி நடக்கையில் ரெட்டு இசை யெழுப்ட்
கூடை அசையகால் கூட்டி கூத்தின் இயல் சாடையும் மார்பினை மூடி சாற்றும் அபிநய தோடைச் சுளையெனும் (
சிந்து பிறந்து ஆடும் கலாப மயிலென
அசைந்து வருே
மச்சான் வரும்வழி பார்த்த மலர வைத்திப் அச்சாரம் பெறும் இதழை அழகினை சிந் பச்சைக் கிளியிவள் இச்6 பக்கம் இருந்தி வெட்கத்தில் இவள்முகம் வேளை நினை

ாரல்நாடன்
* ចាបgh
G)
ற்றியி லேயிளம் ணிந்து, - முழு நிறீமுடன் உரிட்டு, - இடை Rாரு ரெட்டு வாள்! - இவள்
உரசியே NG(3LD!
நடக்கையில்
பிறக்கும், - விழி lui 360)Lulb பங்கள், - கொடித் செவ்விதழில் இன்பச் வரும், - நடம் வேபொன்னி கையிலே!
திரு கண்களை பாள், - தினம்
மலர்த்தியோர் திடுவாள்! சைக் கிசைந்தவன் டும் நாள், - எண்ணி
செக்கர் படிந்திடும் ந்திடுவாள்!

Page 48
குறிஞ்சித்தென்னல்
கூதற்பனியில் குளிரும் உ கூடும் நினைவுக கீதம் இசைத்தே கிளரும்
கோதை குளிர்க ஆவணி வருவதை ஆவலி அறிந்திட "நாட் தாள்களைப் புரட்டித் தவி தளிர்களைக் கி
மேலெழும் காதல் உணர் மறைத்திடு பெ6 மேல்வரும் கொழுந்தினை
மேலும் கொழுந் ஆலையில் ஒலித்திடும் ச அத்தான் அழை நீள செவிகளில் விழுந்தி( நெஞ்சம் மயங்
அன்னையிடம்தன் எண்ண அனுமதி கேட்ட பெண்ணிவள் கொய்த த6 பெறுமதி காண மங்கள நாணினை தன்கரு மகிழ்ந்திடும் ெ பொங்கிடும் மகிழ்ச்சி முக போட்டு வருகை

வன் கவிச்சரங்கள்
டலினில் ளோ, - சங் உணர்வினில் STuj6)T6ir
லேதினம் காட்டி" ப்பது போல்பசுந் |ள்ளிடு வாள்!
வினை நெஞ்சுள் ண்மையைப்போல், - கூடை
ஆழ அழுத்தியே ததாய்வாள்! ங்கின் ஒலியிவள் 2ப்பதுபோல், - இரு டும் அக்கணம் கிடுவாள்!
த்தை சொல்லியே துபோல், - அன்று ரிர்களின் நிறையின் நிற்பாள்!
ழத் தேற்று பாழுதேபோல், - உளம் கத்தில் படரும், பேர் Бul(360!
... 1992..
16 -

Page 49
தொகுப்பு -
அக்கறை இடண்டா
மாவும் அரிசியும் வாங்க
வறுமை நிலையை
ஆவி துடிச்சிடும் அங்கம்
ஆரும் நினைக்சை
வரவுசெலவு திட்டமிதாம்
வாழ்வை அழிச்சி(
அருமை தலைவரு மாருங் அப்படியே ஏத்துக்
மந்திரி சீட்டுல உக்கார்ந் மக்கள் குறைகை இந்த முறையும் ஒட்டுகை ஏத்தி வச்சோம் ந
சந்தா பணத்தையும் மந்த
சம்பளத்தையுமே
குந்தியிருப்பதற்கோ எங்க கொடுத்து அனுப்பு

சாரல்நாடன்
“ alfrijgy InāfēFITG
(ԼplԶեւ IIT5
எண்ணி - தினம் மெலிஞ்சிடும் Bயிலே!
எங்க டும் திட்டமிது. எங்க வகளும் இதை கிட்டாங்களா?
து நம்ம
ள சொல்லுவாங்க - என்று 1ள போட்டு ாற்காலியிலே.
திரி சபையின் எண்ணிக்கிட்டு
ஒட்டுகள் பினோம் சொல்லு மச்சான்.

Page 50
குறிஞ்சித்தென்னவ
சாமான் வெலைங்க ஒசந்தது சம்பளம் ஏதும் ஒசந் ஆமாஞ் சாமியா இருக்கீங்க அக்கறை உண்டா (
கொச்சிக்கா உப்பு பருப்பு ( கும்பியில் நெருப்பு ( மெச்சிப் புகழ்ந்திடும் தலை வேதனை கொஞ்சமு
மாலைகளில் மது பானங்கள் மகிழும் இவர்களும் ஆலைகளில் கரும்பாக தெ அல்லல் படுவதை u
சாராயக் கடைகளை தொற சமுதாயச் சேவையி காரும் பங்களாவும் தேடிக்க
கயவரையா இன்னு
நாட்டு நெலம அறிஞ்சிடனு நம்மவர் நெலயும் பு
கூட்டங்களையினம் கண்டு
கொண்டு வந்து கார

ன் கவிச்சரங்கள்
நு போல எங்க திருக்கா - இன்னும் ளே ஒரு இதுவரைக்கும்?
நெனைச்சாலே கொட்டும் மச்சான் - நீங்க வர்களுக்கு - எங்க »Ld S)_60öILIT LDéFBFT6ö?
ரில் நெஞ்சம்
மந்திரியாம் - இங்கு
ாழிலாளர்
பார் அறிவார்?
ந்து வச்சி பெரும் னு சொல்லிக்கிட்டு கிட்ட இக் ம் நம்பிடனும்?
ம் - அதில் ரிஞ்சிக்கனும், கள்ளக் பிடிச்சி நாம் ரி துப்பிடனும்,
.1990 ஜனவரி தேயிலை.

Page 51
தொகுப்பு - சாரல்ர
என்னையே நினை
உங்களின் உயர்வுக் காக உடல்பொருள் ஆவி இங்குநாம் அர்ப்ப னித்தே என்றெல்லாம் மேன சிங்கம்போல் கர்ஜனைகள் செய்துதான் செல்ல எங்களைவிட பாட் டாளி
இனத்திற்கு நண்ப
தங்கமா விரிகையில் வாசம் சரஸ்சல் லாபத் தி தங்கம்போல் மேனிமின்ன
தளதள இளமை ே கண்களில் கணைபொ ருத்
கவர்ச்சியை துாத மங்கையர் அருகில் சொர்
வாழ்விது எவருக்
வீடுகள் உனக்குச் சொந்த வேலிக்கு அப்பாலு மேடுகள் பள்ளம் சொந்தப் விவசாய நிலங்கள் காடுகள் உனது சொந்தம் காண்பதெல் லாமு ஏடுகள் தோறும் நாங்கள் எழுதிடல் இதுதா
வாக்குரி மைகள் கேட்டு
வாங்கினோம் எதற் வாக்குகள் போட்டு எம்பை மந்திரி யாக்கப் ப நாக்கினை வளர்த்து, அத நாணயம் வளர்த்தி நோக்கினை பூர்த்தி செய் நேயரே மறந்தி ட
ஓட்டையா தகரம்? தண்ண ஒழுகிடும் போதோ நீட்டியே படுக்க வேண்டா
நில், விடி யும்வ சாட்டையாய் வீசும் மழை தாரையில் நனைட வீட்டினுள் மழைபெய் தா மேனியா கரைந்து
- 19 -

த்து வாழு!
Gulug)6) TLD TLD )ட தோறும்
வம் சேர்த்தோம்
ருண்டோ?
)
ற்கு
யோடு
ந்தி
னுப்பும்
க்க
குண்டு?
5ம்
|ள்ள
D
T, 37(6
ன் சொந்தம்
னப்பா!
கு? நாளை
D
ாரீர்
நில்
டொ யெம்
Ul
ாதீர்.
妨
ர் மூலை
Lib
ரைக்கும்
பவன் நீ
லுன்
போகும்?

Page 52
குறிஞ்சித்தென்னவ
பாட்டாளி என்ற சொ பலநாட்டில் ெ தோட்டங்கள் சேர்த்ே செய்தவை பி வாட்டத்தை போக்கி
வளமொடு வா கூட்டத்தின் கதியென் கூறுஎன் அன்
வறுமையில் ஆழ்ந்து
வாட்டிய போது பெருமையாய் கொள் பேதலிக்காதே திருவவ தாரம் என்ை சிந்தையில் எ உரிமையை நினைத்த உழைப்பினை
இந்திர போக வாழ்வி இருந்திடும் எ சிந்தையில் எண்ணிட தொழிலாளி ந சிந்தை செய்வ துந்த சிறப்புக்கு அ எந்தனை எண்ணு நெ இருப்பதில் அ
உழைபபுககு ஏறற த ஊதியம் இல் பிழைப்புக்கே எங்கள் பெரும்பாடு எ சலிப்புற்று பேசு கின் சரியல்ல, உ குளிர்பட்டு அணையி:
குறைபோக்க
வானிருக் கும்வ ரைச் மதிரவி இருக் நானிருப் பேன் எனது நல்லடி யாரிரு காண்துணை யாக ெ (B61160)6)u IIT, d ஏனினி துயரம்? விடு. என்னையே நீ
2

1ன் கவிச்சரங்கள்
ஸ்லை சால்லி யன்றோ தா மன்றி றிதொன் றில்லை
S Libó0) D ாழ விட்டால் - எம்
னாகும் புத் தோழா!
g56óTLILD தும், அதை ம னநதான , கண்ணன் 60 ண்ணு, என்றும் தி டாதே
உயிராய் எண்ணு.
ல்
ம்போல்வாழ
ாதே
தோனப்பா!
ன்
ழகே அல்ல ஞ்சில், மைதி கொள்ளு.
T60 லை, ஓர்நாள்
UITB ன்று நீங்கள் 剪。 மககா கததான ல் உங்கள் சிந்திக் கின்றேன்.
கும் கும், மண்ணில்
ப்பார்
நஞ்சில் ச்சீ, வெட்கம்
னைத்து வாழு!
.1988 9íăBLITUj Immu6ử.

Page 53
தொகுப்பு - சாரல்
இடழைப்பாளர் II
வீர மறவர்திருக் கூட்டம்: g வீணர்க் குழைப்பதி பாரை உயர்த்திடும் நமை பட்டாலே வந்திடுமே தீர உணர்ந்து எழுந்தோடி
தொழிலாளர் வரகக நேரும் பகையெமக்குத் து ந நிச்சயம் வெற்றியெ
ஏரைப் பிடித்து வயல் உழு இயந்திரத்தில் நாளு கீரை சுமந்து விலை கூவி குடித்து வயிறுவளர் நீரைக் கிழித்து கடல் மீதி நித்தம் தொழி புரிய யாவரும் தொழிலாளர் 6)Je நாமொன்று பட்டிலே
- 21 -

நாடன்
īIIGňĪGufĪGU
இங்கு லோ நாட்டம்? ககள் ஒன்று )ா துயர்கள்?
வரும் மொன்று கூடின்
னப் பேசு!
ஐவோர் - பெரும் நம் உழல்வோர் - கஞ்சி க்கும் ஏழை
ல் பும் பரதர் - இவர் $கம் இங்கு ா சொர்க்கம்!
.1983 bluửự0uf.

Page 54
குறிஞ்சித்தென்னவ
JGOI,
நுாறு நுாறு அறிஞர்
நித்தம் செய்த கூறு நுாறு கொள்கை குணத்தை மா மாறு கொண்டு பகை வஞ்சம் கொன போர் புரிந்து மாந்தர்
பூண்டோடு அ
மெய்யழிந்து பொய் மேவி நின்ற தெய்வம் போற்றும் ெ சிறுமை மண் கை நிறைந்த பொரு கருணை யுள் பை நிறைக்க கொை பாதகம் மலிந்
மதி வலியால் வாழ்வி மலியச் செய் “விதி வலிது” என்று விரக்தி யுற்று நிதி குவிக்க தீமை
நித்தம் செய் நதி குளித்து நம்பன் நாட இங்கு (
பசித்திருக்கப் பார்த்த பகுத்து உண் புசித்திருக்க ஒருவர்
புலம்பி வாட வசித்திருக்க ஒருவர்
மற்றவர்கள் நிசித்திருக்க கழுத்த நீச மிங்கு கு

பன் கவிச்சரங்கள்
தோன்றி 5 போதனை
கொண்டார் ாற்ற வில்லையே! மை மிஞ்சி ண்டு உலகிலே
கூட்டம் ழிவதேன்?
மலிந்து
தீமையால் செயல் மறந்து டி போன தேன்? ள் வழங்கும் ளம் மாறி சோற்றுப் ல புரியும்
ந்த தேன்?
வில் வெற்றி த பேர்கள்தாம்
நம்பி ப் போனதேன்? கோடி யும் பேரெலாம்
பாதம் முயல்வதேன்?
நிடாது ாடு வாழ்ந்தவர்
- பலர் ல் என்னவோ?
வீட்டில்: தெருவிலோ? றுக்கும் சூழ்ந்ததேன்?
.1979 ஒக்டோபர்.

Page 55
தொகுப்பு -
அன்பெனும் போர்
lU
தேயிலையின் பசுமை சிந்தையிலே நான் க கோயிலிலே கோதையிவ சேயிழையாள் அன்பே
மண்நோகா மல்நடக்கு மணவாளன் சொல் இ
பெண்ணிய பேரிமயம் ! இன்னொலியே இவளி
எவரிடத்தும் பகை ய இருப்பதனால் இவட்கி நவயுகப் ெ நடை பயிலு இவள் வாழ்வு இலக்க
பார்க்கின்ற போதெல்
பட்டுருவும் நெஞ்சத்ை போர்க்கிய6 பின்னோடி
வார்க்கின்றாள் இன்ெ
நானெழுதும் கவிதை நங்கையிவள் தருங்ெ ஊனுடலில் உணர்வாகி தான் வருவாள் அவெ
2

சாரல்நாடன்
ரவை அளித்திடும் ன்ை
யிவள் பார்வை! ாணேன் சோர்வை! ) சிலைபோலும் பள் பொறுமைநிறை
என் போர்வை!
நம் பாதம்! }வளின் வேதம்! வார் பெருங்கற்பின் பிள்ளைகளின் ன்சங் கீதம்!
ரும்பா உள்ளம்! ல்லை கள்ளம்! பண் எனவீதி லும் நங்கையர்க்கும் கியமாய் துள்ளும்!
லாம் அம்பு! த முன்பு! வா நெஞ்சமவள் தஞ்சமென றனக்கு அன்பு!
யின் நற் பொருளாம்! காடையோ அருளாம்!
ஒன்றாகி , கவிதையென ளெனது குருவாம்!
... 1991..

Page 56
குறிஞ்சித்தென்ன
தொழிலாளர் (
எழுவான் திசையில் எழும்பரிதி எழுவான், தனைச்சூழ்ந்த இடம் அழுவான், அதுவன்றி ஆகும் ? வழிதான் அறிய மாட்டான் தொ
உணவின்றி உடையளித்து உ பணங்குவித்து வைக்கின்ற பா நிணம் பிடுங்கித் தின்பவர்கள் பிணம்போல் திரிகின்றான் நம்
பேங்குக் கணக்கில்லை, பெட் வாங்குகின்ற சம்பளமோ வயி தாங்க முடியாத தரித்திரத்தில் ஏங்கியழுவதல்லால் என்செய்க
எப்படியோ ஐம்பது சதம் இரு டிக்கட்டு வாங்கி தினந்தினம் தேங்கா யுடைத்துத் தீபதுாபப் பாங்கா யெனக்குப் பரிசுமட்டு
மாடா உனக்கு வைத்திடுவே ஆடுகோ ழியறுத்து ஆக்கிப் என்றெல்லாம் எண்ணி இருப்பு சஞ்சரிப்பான் அதிஷ்டம்தான்
தன்மகள் மணமுடித்துத் தை என்ன கொடுப்பான் இவன்மக கம்பளி யொன்றிடையில் கட் செம்பீயச் சாமான் சில கொ
தங்க நகை நைலோன் சாரி எங்கே கொடுப்பான் இவன் 6 தொங்கட்டான் மூக்குத்தி தே எங்கள் இளங்கொடிக்கு என்

வன் கவிச்சரங்கள்
வாழ்க்கையிலே
தோன்றுமுன்னே மர நினைத்திதயம் பினைபுரிய ழிலாளி!
உறைவிடங்கள் தானமைத்து எட்டாளித் தோழர்களின்
நிதமும் சுகித்திருக்க நடைப் மகத்துப் பாட்டாளி!
டிகளில் பணமில்லை, ற்றுக்கும் போதாது: ன் சுமையழுத்தும் வான் தொழிலாளி?
ப்பாக்கி சுவீப்பு மும் பூசைபண்ணி ம் காட்டி,
ம் விழுந்ததென்றால்
ன் பால் பொங்கல் படைத்திடுவேன் பான், கனவுலகில் வரவே வராது
லவனுடன் ஏகையிலே ட்கு சீர்வரிசை, டும் படங்கிரண்டு நிப்பான் சீராக!
வெள்ளிப் பாத்திரங்கள் வயிறு காய்கையிலே மாடிரண்டு போட்டுவிட்டால் னகுறை என்றிடுவான்!
24 -

Page 57
தொகுப்பு - சார
ஊர்பேர் தெரியாத உதவாக்கள் பேரைத் தினஞ்சொல்லி பெருந் ஊர் வாழ மக்கள் உயிர்வாழ சீர்கெட்டு இன்பம் சிறிதுமின்றி
மண்மீது கைபட்டால் மானந்தா பொன்னும் பொருளும் புகழும்
மண்ணில் புழுவாய் வதையுறும் எண்ணில் துயரம் இங்குறுவான்
வேறு
போராட்டம் பல போடுவான், பொருள்தனைத் தின் நீரோட் டம்போல் பேசிடுந் த நெஞ்சம் சுமக்க மா மாறாட்டமாய் முடியும் போர
மனந்தானுடைந்து தேரோட்டவே பொருள்தனை
தெருவில் பிச்சைக்
ஈழமேயென் இன்னுயிர் நாெ எண்ணி யெண்ணி உ வாழவோ அன்றி மாளவோ,
வழியறியாமலே தவி ஆளவே வரும் கூட்டமோ இ தாட்டக் காயென எ நாளுமே விளையாடுவார் இ நலமதை எவரும் எ
25

ல்நாடன்
ரையெல்லாம் தொழிலாளி தனவானாகிவிட்டார்
உழைத்தவர்கள் வாடுகின்றார்!
ன் போகுதென்பார்
அடைந்திருக்க ) தொழிலாளி
என்ன விந்தை!
இருக்கும் று ஆடுவான் - ஆற்று தலைவர லை போடுவான் பின் TLLLb வாடுவான் வாழ்க்கைத்
இன்றி
கோடுவான்! "
L60 உழைத்தவன் - இன்று
எனறு |க்கிறான் - என்றும் இவனைச் சூ ண்ணியே எந்த ଧୋ6öt ண்ணிடார்!
.1971 அஞ்சலி.

Page 58
குறிஞ்சித்தென்ன
Urš
கொலை யுணர் வேறி
கொட்டிடும் நிை விலை மகள் ஆட்டம்
விருந்துயர் வார் நிலை பெறும் இடங்கள் நிதம் விளம் ப கலை வளர் பூமி ம6ை காண்பவர் கண்
போர் புயல் குண்டு ம6
பூமியின் மேனி நீர் புரண் டோடும் நிை நெஞ்சுரம் இல் ஊர்ப்புறம் செல்வரின்
ஓர் இர வுணர்6 கார்களில் வருவார் கல் காட்டில் பரிசுக

rவன் கவிச்சரங்கள்
குப் பரிசு?
உயிர் மலர் ஆயிரம் ல கூறாது விரும்பிடும் கூட்டம் ரக ளார்ப் பாட்டம் i கலை வளர் அரங்காம் ரம் இதற்(கு) ஊட்டம் லயகம் இதனை கள்தாம் குருடா?
ழையெனச் சொரிய
குருதி லயினைச் சொல்லும் லா கயவர் உயர்மா விரிகையின் வினை கலையாய் ளிப்பதற் காக ளுண்டாம்!
- 26 -

Page 59
தொகுப்பு - சா
தலை நகர் வாழும் ஒரு
தன்னடி போற்றி கலைகளில் மன்னர் என கணக்கிலா செ6 மலை களின் மக்கள் 6 மனத்துயர், உன கலை வடி வாக கவிை படைத்திடும் கன
பொய் யினை கற்பனை புண்படர் கலைu துய்ப்பது இந்திர போக துயர்நிலை மாற் மெய்க் கலை படைப்பா வீட்டினில் வறுை நைச்சியம் பேசி நடிப்ப நாளும்பா ராட்டு
நீரினுக் கேங்கும் நிலம தீர்த்திடும் கார்மு பாரினில் எளியோர் படு பணியே பண்புே வாரிதி பெய்யும் மழைே வைத்திருப் போ மேரென செல்வம் மிகள் மேலவர் மனிதர்
- 27

ரல்நாடன்
சில பேரை டு வோரை எ பெரும் பரிசும் ஸ்வமும் கொடுப்பார்! வாழ்வியல், இவர்கள் ணர்வினைத் துாய தக ளாக லைஞரைப் பாரார்!
போர்வையால் மூடி பாய் தருவார் ம்; மக்கள் றிட நாளும் ார் வீதியில் திரிவார் மையே சூழும் வர் தமக்கே ம் பரிசும்!
கள் தாகம் முகில் போல ந்துயர் போக்கும் ளார் செயலாம் போல், செல்வம் ார்க்கே வழங்கும் வுடை யோரா ரில் கடையர்!
..1992 Glenýmkorfų.

Page 60
குறிஞ்சித்தென்னவன்
புத்துலகு பை
அடிமையென்னும் பெருவி
உடைத்தெறிந்து ஆர்த்தெழுந்து வா உழைக்கும்மக்கள் உரிை
உலுத்தர்கூட்டத் உறுதிகொண்ட ெ போர்தொடுக்க வா
கொடுமைகண்டு அஞ்சிநீய கூனிக்குறுகி ஏவல் நிலையைமாற்ற வ மடமைச்சேற்றில் நாளுங்க எருமைபோல உன வாழும்வாழ்வை நீ மலர்ச்சிகாண வா!
உழைக்கும்மக்கள் ஒன்று உரிமைகாத்தல் இ உயர்ந்த பணியட உரிமைக்காக போர்நடத்த உதிரம்சிந்தி உய உழைக்கும்வர்க்க உயர்ந்த நாளடா!
மனிதர்க்குள் உயர்வுதாழ்
வகுத்துவைக்கும் வதைத்த பேர்கள
பணப்பேய்கள் தம்மை ெ பாட்டாளிதானும் : பாரில்உழைக்கும் கூடிச் செல்லுவோ
- 28 -

கவிச்சரங்கள்
LÜBUITh
லங்கை ஆண்மையோடு
}LDLD(BIds(51D திமிரடக்க நஞ்சினோடு
-
|b bசெய்யும் IIT
கிடந்து னர்ச்சியற்று க்கிப்புதிய
; அவர்கள் இன்றுநமக்கு
T
5
பிர்கொடுத்த ம் வாழ்விலின்று
வு
வர்க்கந்தன்னை
TLD:
யாழித்திடவே
உயர்ந்திடவே
மக்களொன்றாய்
D
..1981 gair.

Page 61
தொகுப்பு - க
lUITÈ
எழுவீர் எழுவீர் தோழர்களே எதையும் தாங்கும் இதயங்க புழுவாய் கிடந்து நலிந்தது பொங்கி எழுவீர் சிங்கங்கள்
உச்சிமலையில் ஊ உழைத்துக் களைத் பச்சைத் தளிரை பழ பணத்தைக் குவித்ே
நச்சுப் பாம்புகளாய் நம்மை நாளும் வதைப்பவரை நபை பிச்சிப் பிடுங்கிடும் பேய்கை புல்லரை வென்றொழிப்போம்
வெற்றிச் சூரியன் ெ வீணர்கள் கூட்டம் ட ஒற்றுமை ஒன்றே ே உணர்ந்தே வெற்றிக்
உலகில் வாழும் பாட்டாளி ஒரே வர்க்கம் நம் கூட்டாளி அலை போல் எழுவோம் ெ அசைப்போம் விடுதலை கீத
- 29

ாரல்நாடன்
எழுவீர்!
T B(36T.
போதும் போல
எழுவீர்
த்தும் மழையில் 5தோமே றித்தே பிறர்க்கு தாமே
எழுவீர்
க் கடித்து D 1ள வஞ்சப் )
எழுவீர்
தரியுதடா மறையுதடா
மலுறும் மார்க்கம் F சங்கினை ஒலித்தே!
எழுவீர்
5T(660)LD LD60)6)60)ul நம் இசைப்போம்!
எழுவீர்
.1986 ஏப்ரல்.

Page 62
குறிஞ்சித்தென்னவன்
கொதித்துெ
மனித உரிமைகள் இதுவென வகுத்த கொள்கைை இனிய முகத்துடன் தார்மிக ருத்தி ராசப் பூனைக புனித மாம்பொது மைத்துவ
புத்து ணர்வுகொண் அணிதொ டங்கிடும் போர்த6 ஆகுதி யாக கொடுத்
ஏற்றத் தாழ்வுகள் எதுவும் இ எவரும் இங்கு சமடே வேற்று மையிலும் ஒற்றுமை
விளையு மோயினப் ஆற்றல் கொண்டவ ராம்தெ அவரின் கைகளே ந மாற்றும் கைகள் பொதுமை மலரவைக்கும் வலில்
ஒருவர் வாழ்வை பறித்துத்
குரிமை யாக்கும் உ ஒருவர் உழைப்பைச் சுரண் உயரும் வாழ்வை ர திருடர், சமூகத் துரோகியர் துாக்கி யெறிந்து ச திருநிறை பொதுமை உலகி
துடிக்கு மாந்தொழி
ஒற்றுமை யென்னும் வேள்வி உரிமை வேட்கைக் கொட்டும் குருதி நெய்யி6ை குறிக்கோள் புதுமை வெற்றி முரசம் கொட்டிப் ட வீழும் அரிமாப் போ கொற்றத் தவிசுகள் துாள்
கொதித்தே எழுவார்

கவிச்சரங்கள்
լքենսIriն
ா உலகோர் ய உடைப்பில் போட்டு, D (8Ludi D
6ir g5LD60)LD
ம் காணும் டெழுந்தொழி லாளர் ரில் வேள்வி நதிட வேண்டும்!
இன்றி D UT's
காணில் பகைகள் இங்கு ாழி லாளர் ாளை உலகை ப் பூங்கா OLDis 6085856i
தன்னவர்க் லுத்த செயலினர் டி, மற்றவர் நலமெனச் சொல்லும்
g5 b60)LD மத்துவம் பேணும் ைெனக் காணத்
லாளர் வர்க்கமே!
விக்களத்தில்
கனலது மூட்டி ன வார்த்து )6) u85LD95 85|T600T
கைமேல் ால் தொழி லாளர் துாளாக
புதுயுகம் காண்பார்!
.1982 ஆகஸ்ட்.

Page 63
தொகுப்பு - சார6
நாணலைப் போல்
உழைப்பவன் நீ, யிதை உ உணர்கிலா அறிவிலி பிழைபடும் வழியினில் பிழை பிறர்புகழ் போற்றியே உளையெனும் வறுமைக் கு ஓ..உணர் விலா6ெ குழைவுறும் சொல்லும், குறு கொண்ட புண் கொ
தேயிலைத் தளிரினில் மான தீயரின் கழுத்தினில் தாயுடன் சேயும் உறுதுயர் சங்கத்தில் ஐக்கிய வாயுடன் தொண்டை நீர்வர
வள்ளலே வாழ்க!” நாயினைப் போலவர் காலில் நாணமி லாமலே தி
- 31 .

ல்நாடன்
தலைசாயாதே
ண்பவன் யாரென 5 unds, ழத்தவன் ஆகி
வந்தாய் 5ழியினில் வீழ்ந்தும் NBIGb 8FLLDITU
நகை முகமும் டியருக் குழைத்தாய்.
)லகள் தொடுத்து
போட்டாய், மறந்தே
D60TU . ண் டிட, “பெரும் வென் றுரைத்தாய் னைச் சுற்றி ரிந்தாய்.

Page 64
குறிஞ்சித்தென்னவ6
ஆயினும் என்ன, உன் வ
அணுகிய தாயிது தேய்பிறை யாகவுன் வாழ் திருடர்கள் வாழ்வே ஆய்ந்துணர்ந் தறிந்திடும்
அண்மிய தேர்தல்ெ சாய்ந்திடும் நாணல் போல் தன்னலப் பதர்கை
எத்தரும், சுயநலப் பித்தரு ஏளன மாய்நினைத் குத்தகை “பார்” நகை ம கொண்டவரும் என மொய்த்தனர் ஈக்களைப் ே மூச்சாம் வாக்கிை கத்திடும் தேர்தல் மழைத் காவல னாகவே ே
விலைக்கு வாங்கிடும் கை வியத்தகும் மானிட நிலைத்திட உழைப்பெனு நிலைத்தவன் மற்ற தலைமகன் நீ, உணர்ந் த தலைகுனிந் தே பு யிலை தளிர் களினால் ம
இளித்தவா யினி
- 3.

ன் கவிச்சரங்கள்
ாழ்வினில் மலர்ச்சி வரைக்கும்? 6), 960)LDu Juig5 வா வளரும் அறிவிலி யாக வெள் ளத்தில் )தலை சாய்ந்தே ள தேர்ந்தாய்.
நம் எம்மை
5 தோரும்
ாளிகை ாப்பல பேர்கள் போலுனை உண்ணுயிர் ன நாடி தவ ளைகளை தர்ந்தாய்
]டச்சரக்காநி உன் உலகம் ம் மாபெரும் சக்தி றவர்க் கெல்லாம் திடு, யினி யெவர்க்கும் கழ் பாடி, தே ாலைகள் போட்டு யாகாதே!
.1988 இழகஸ்ட் மாவலி.

Page 65
தொகுப்பு - சா
புரட்சி மலர்கள்
தெருப்பொறுக்கி நாய்களினும் சிறுசெயலை மன்னிப்போம்! உருப் பெருக்கி காட்டுவதால் உண்டு? இவ் வுலகினரின் உ வெறுத்திகழ்ந்து நகைக்கின்ற வேறென்ன வேண்டும்புவி நம உருக்குலைந்த எம்வாழ்வை
உறுதிகொண்டு உழைப்போப
சரித்திரத்தைப் பின்னோக்கிப் சத்தியமே ஜெயித்த தெனும் சிரித்தவர்கள் எப்போதும் சிரி தெரிந்த கதை, அழுதவரும்
பிரித்துவைத்து பகையூட்டி வி பித்தர்கள் இனங்கண்டோம்!
சொரித்தவளை கூச்சல் இன தோள்கொடுப்போம்! வருமிடற்
இருவிழிகள் நீர்சோர இரங்க எவரெவரோ பேசுகின்றார், உ திரைபோட்டு மறைப்பதற்கு ( தெரியாதா? எங்களுக்கு பல பரிதாபத் துக்குரிய வர்களுக் பயனுள்ள செயல் ஏதும் செ ஒருநீதி, எனஆள்வோர் பேசு உண்மையில்லை என்பதனை
பொய்த்தலைமை பூண்டறுத்து போமாறு புரட்சியெனும் வே6 மெய்த்தலைமை தொழிலாள வேண்டுமெனும் உணர்வோடு செயற்றிறமை, மதிநுட்பம், ெ தொழிலாளர் தங்களுக்கும் கைத்திறமை ஒன்றினிலே ம கருத்தினிலே புரட்சிமலர் பூச்
. 33

ரல்நாடன்
ர் பூக்கட்டும்!
D கடையர் செய்த மறப்போ மின்னும் ) என்ன நன்மை உள்ளமெலாம்
நிலையைக் கண்டோம்! துபக்கம்
செப்பனிட்டு லிங் குண்மைவெல்லும்!
பார்ப்போமானால் சான்று காண்போம்! த்ததில்லை சிரிப்பதுண்டு! வாழ எண்ணும் பின்னுமென்ன?
வாதப் பேச்சு! ற்கு துணிந்துநிற்போம்!
ற் பேச்சு உலகின்கண்ணைத் செய்யும் சூழ்ச்சி: விதத்தும்
55
ய்தாரில்லை ம் பேச்சில் ா உணர்வாய் தோழா!
து பொடிப்பொடியாய் ஸ்விசெய்து ர் வர்க்கத்துள்ளே
விரைந்தெழுவோம்! தெளிந்தஞானம் உண்டு என்றும்
ட்டுமல்ல bக வேண்டும்!
...1983...

Page 66
குறிஞ்சித்தென்னவன்
புத்தனுக்கோர் வி
போதிமரத் துாயவநின்
பொன்னடிக்கோர் யாதுயிர்க்கும் தீதிழைக் நின் கருணை 1 தீதறு நற் கொள்கைuெ செகத்தோரின் ! சோதிமணி விளக்கென சுடர் விட்டு ஒள
எண்டிசையும் மன்னவர் இருதாள் வணங் மண்டலத்தை ஆள்கின் மணிமகுடம் த6 தொண்டுபுரிந் தேழைக
துயரதுடைகக மண்டுமிருள் மயக்கறுத்
மணிவிளக்கை
அன்பு எனும் நீருற்றை அனைவருககுழி என்புருக வாரிநிதம் ”
நிறைத்தாய் உ தென்பில் நிலைத்திருக் திருக்காட்சி கே இன்புற்றாய் அந்நிலை( இன்பமுறும் செ
- 34

கவிச்சரங்கள்
பிண்ணப்பம்
ர விண்ணப்பம்
555T மனத்துதித்த L6)TLD உளங்களிலே வே
வந்து
வ்குகின்ற
(B
னைத்துறந்தாய்!
ன்
மக்கள் மனம்
ந்து
ஏற்றிவைத்தாய்!
ச்லியாது
tயிரினங்கள்
கும்
ண்டுமனம்
யே Fார்க்கமென்றாய்!

Page 67
தொகுப்பு - சா
நீகண்ட கனவெல்லா p53 FujLDTu g தான் தோற்றுவிட்டை தர்மத்தின் உ நாணின்றி நின்பெயை
நாளெல்லாம் தீநின்ற நெஞ்சினராய் தீங்குபுரி வோ
வஞ்ச நெருப்பினையே
வைத்தொருச நஞ்செனவே வெறுக்க நாட்டின் தொ பஞ்ச சீல நெறிதனை பற்றும் மனித பஞ்சமோ நின்திருவா U5j j55 GLDITU
மன்னுயிரும் தன்னுயி மதிக்கின்ற வ நின்னுடைய மனம்: { நின்பெயரைத் தன்னலத்தை வளர்த்
சான்றோராய் உன்புனித கொள்கை உடைப்பினிே
தேனியாய்ப் பாடுபட்டு
சேர்த்துள்ளச் கேள்விகள் இன்றி ெ கொண்டார் ெ பால்மணம் மாறிடாத
பாலகர் தமை வாள் கொண்டு தாக் வன் கொடுை
- 35

ரல்நாடன்
D
இந்நாட்டில் 5uJIT உறைவிடமே! J
கூவிவிட்டு
ர்மிகுந்தார்!
ார் மக்களினை கின்றோர் ழுநோயாம்! ாயே
ரிங்கு
ழிகளெல்லாம்?
ராய் ான்கருணை இங்கோ
தினங்கூறி திடுவார் நடித்திடுவார்! யெலாம் ல போட்டிடுவார்!
செல்வமெல்லாம் காள்ளை |காடுமைமிக்கார்!
)யும் கொடு கினார்கள் மயாளர்கள்!

Page 68
குறிஞ்சித்தென்னவன்
சட்டங்கள் இருந்தும், நீ சபைகள் தாம் { துட்டரின் செயல்கள்தா6 தொடர்ந்தன நா பட்டங்கள் பெற்றோர் உ பதவியில் இருந் கொடிய எங்கள் செந்நீர் குருதிதான் ஓடச்
புத்தனே, நின்கருணை பொய்கைதான் நித்தமும் கருணை, அ6 நீருற்றி நீவளர்த் சத்திய விருட்சம் மண்ணி
சாய்ந்ததோ? ம உத்தமா! நினது செவ்6 உரைத்த பொன்
இத்திரு நாடதனில்
ஏட்டினில் சுரைக் பத்தரை மாற்றுச் செம்ே பரிதியாய் மீண்( நித்திலக் கோர்வையன் நீள்புகழ் ஈழமன உத்தரிப் பாயிங்குள்ளே உள்ளந்தான் பு
- 36

கவிச்சரங்கள்
திச் இருந்துமென்ன? O
ட்டில் இன்று! -uij
துமென்ன?
ரக்
53560ór(8LIT bl
வரண்டுப்போச்சோ? ன்பு
Eல்
னுக்குலத்தின்
TU ாமொழிகளெல்லாம்
$காய் ஆச்சே! பொன்
டுமிந்த
60
ண்ணில்
TITJ னிதம்காண!
.1983 செப்டம்பர்.

Page 69
தொகுப்பு -
சித்தார்த்தன் 1
போர்வழி யொன்றே ே பொங்கி யெழு சீரிய எனது போதனை துாயஅன் பாள வாரிதி சூழும் மானில மாண்புறும் சீல நேர்மையும் நீதியும் ெ நெஞ்சில் நிறை
வாழ்ந்தனர் முன்னாள், மானிலம் பயனு “ஆழ்ந்தபே ரன்பே அ அளப்பரும் மா சூழ்ந்த பேரிடர்கள் ய துலங்கிடும் அ வேந்தனாய் பிறந்தும்
வேட்கையில் 1
முத்தா ரத்தின் முன்ன முழுவை ரம்ெ கத்தும் கடல்சூழ் கவி
கணக்கிலா ே நித்தமும் நியமம் நிவ நிகழ்த்துவர் அ சித்தத்தில் எனக்கோர் தேடுகின் றேன

சாரல்நாடன்
செப்புகின்றான்!
நர்வழி யென்று ந்த அசோகன்
கேட்டே னாய் ஆனான். ம் பலவென் மைந் தேற்று நகிழ்வுறும் அன்பும் றந்தவராக
மகிழ்ந்ததென் நெஞ்சம் றுறும் என்றே: டித்தளம், வாழ்வின் பெரும் சக்தி: ாவையும் வென்று 60D600TuuT (8g|Tgó!” யாவையும் துறந்தமெய் பிறந்தவென் கொள்கை!
ரின் றொளிரும் மனும் ஈழம் வின்திரு நாட்டில் காயில்கள் எனக்காம் டிடைகள் பூசை ஆயினும், மக்கள்
சிறிதெனு மிடத்தை ரிலை யந்தோ!
37 -

Page 70
குறிஞ்சித்தென்னவ
ஆசையும் சூதுபொ றா ஆணவம், கொ நீசச் செயலும் நிறைந்: நெறிகளுக் கிட வேசம் போட்டே என்ன விளைத்திடும் த நாசம் புரிந்திடு வோரே நாமம் உரைத்த
பெறுதற் கரிய உயிர்க பெண்டிர் மானம் சிறுமதி யாளர்கள் செt செப்புகின் றிரே, வெறுத்திடும் தீமை வி வேடிக்கைப் பா பெருந்தீ பரவிட நெய்வ
பேசிடு கின்றீர்
ஒருபுறம் கொலைவெறி உயிர்களைப் ப மறுபுறம் எனக்குத் திரு மனதைப் பிழிகி தெருதோறும் ஆடலும்,
திரண்டெழும் அ இருசெவி களிலும் கேட ஈட்டியாய் நுழை
வள்ளுவன் என்றொரு ( மாணிக் கத்திரு தெள்ளிய தமிழில் தே: தேவா ரம்அருள் அள்ளும் கருணை அன் அருளின் வடிவ விள்ளும் புனித குர்ஆ6 மேலோன் முகம்
- 38

ன் கவிச்சரங்கள்
மையும், காமம் லைவெறி, களவும் துள நெஞ்சி லென் .ந்தான் ஏது? Iņ uj(8T6 நீமைகள் கோடி! இனியு மென் திடல் வேண்டாம்!
ளைப் பறித்தபின் ) போன பின்: ய்ததிக் கேடென
2d 6)85lb ளைத்திடும் போது ர்த்திருந் தீரே! பார்த் தின்று நீதி!
த் தாண்டவ மாடி லிகொளும் வேளை விழா! எந்தன் ற தையோ!
பாடலும் மக்கள் ஆனந்த கோஷம் ட்டிடும் போது கிற தையோ!
ஞானத் தமிழன்
வாசகன் னிசை மழையாய்
மூவர் பின் கடலாம் TLD 908uJöi ன் தந்த Dமது நபியும்,

Page 71
தொகுப்பு - ச
எத்தனை எத்தனை ஞா இன்புறும் நெறிக இத்தனை பேர்களும் உ கிறைத்தநீர் போ சத்திய நெறியின் கழுத் தார்மீகம் பேசிடு பித்தரைக் கண்டே நாணு பின்னையும் என்
ஞானப் பயிர்தான் செழி நாட்டிடைப் பிறர் சீனத் தவர்பர் மாஜப் ப தென்கிழக் காசி வானத் தருவென வளர் வையஞ் சிறக்கு ஈனச் செயல்களென் றெ யாவுமே இன்றுை
போதி மரங்கள் எங்கும் போதம் வளர்ந்த மாதந் தோறும் விழாக்க மனங்களில் வில் வீதிகள் ஒரம்என் வாழ்க் விளம்பரம் தோர கோதிலென் நெறிகள் .கு குலைந்தது, வெ
கணக்கிலா போதம் உ கருத்திலோ பே தனத்திலே மோகம், நெ தடத்திலே இரத் மனத்திலே அன்பு இல்6
மானிடப் பதரே! எனக்கினி விழாக்கள் ே ஏமாற்றும் பூசை

ாரல்நாடன்
னிகள் மாந்தர் sளை படைத்தார் உரைத்தவை விழலுக் லது வாச்சே! தினை அறுத்து
கின்ற ணுறுகின்றேன் பெயர் கூறேல்!
க்கும் பாரத நதளன் கொள்கை ான்முதல் யா வெங்கும் ந்தது அந்நாள் மென் றிருந்தேன் 3ன்னால் இகழ்ந்தவை கைக் கொண்டார்!
வளர்ந்த தென் திட வில்லை: 5ள் மக்கள் ாக்கம் இல்லை $கை விளக்கம்
600T (885T6)b தப்பையில் நீதி பறுமைக் கோலம்!
ள்ளக் தம், நாளும் 5ஞ்சத் த தாகம்,
)
கேளிர்! வண்டாம் யும் வேண்டாம்!

Page 72


Page 73
தொகுப்பு -
எங்கும் இறைவன்
காலைக் கதிரின் ஒளி
கைகள் மண்ை கோலங் காணும் போத கொள்ளும் மகி ஞாலப் பெண்ணின் உ நாளின் தலைவ ஏலு மட்டும் அனுபவிப் என்ன நட்டம் !
அந்திச் செவ்வான் மன அமரும் பரிதிக் இந்த இருகண் போதா எத்தனைக் கை சிந்தை முழுதும் பேரி: சுகமோ உடலி எந்தப் பொருளின் வடி இறைவன் உள்

சாரல்நாடன்
எழில் வண்ணம்!
க்கிரணக் ணத் தழுவுகின்ற நிலுளங் ழ்ச்சிக் கீடுண்டோ? டலெங்கும் துன் கைவண்ணம்! பாய்
உனக்கிங்கே?
லைமுகட்டில்
கவின்காண வோ?
I856ii (86.60öI(BLDLIT! ன்பம்! ன் அணுவெங்கும் வினிலும் நின் றொளிர்கின்றான்

Page 74
குறிஞ்சித்தென்னவன்
பாடும் பறவைக் கூட்டங்க பாய்ந்து செல்லும் ஒடும் நதிகள், உயர்ம6ை ஊஞ்சலாடும் மேச ஆடும் மரங்கள் செடிகொ
அருவி சுனைகள் ஊடும் இறைவன் எழில்
உணர்வாய் உன
வீசும் தென்றல் மென்மை
மோதும் புயலின் ஒசையிட்டு பெருக் கெடு ஒடும் ஆற்றின் ஒt பேசும் மாந்தர் இதயத்தே பிறக்கும் எந்த ெ ஈசன் குரலே கேட்பர்யேல் இன்பம் அதுபோல்
எண்ணத் தொலையா வி எழிற்கண் சிமிட்டி வண்ணத் துகிலின் கருநீ வனப்பில் வெள்ளி உண்ண வெண்ணெய் க உலகின் மாந்தர் விண்ணில் எடுத்து வரும் மேலாம் பொதுை

* கவிச்சரங்கள்
ள்
மிருகங்கள்
NᎩ8Ꮟ6iᎢ
5ங்கள்
டிகள்
பொழில்கள்தன்
வண்ணம்
க்கீ டெவர்சொல்வாய்
யிலும் வன்மையிலும் த்து லியினிலும்
)
சால்லினிலும் ) b ஏதுண்டோ?
ண்மீன்கள்
ல் இரவுப்பெண்
57)
த் தட்டேந்தி
ட்டிதனை
எவருக்கும்
பாங்கில்
ம நிலைகாண்பாய்!
.1982 ஜனவரி.

Page 75
தொகுப்பு -
GII
ஒரு கோடி கவிதைகள் படைத் உழைப்பவன் இதயம் பொங்கி வருகின்ற உணர்வுகள் வடிக்கி மனத்தினில் நினையா ராகி பொருள்கோடி வருமென்று சை புண்கவி படைப்பின்: இவை தெருக்கோடி சந்துகளில் சேர்ந் சுவைத்திடா அழுகலென்பேன்!
உரிமையற் றொருகூட்ட உதாசீனப் படுதல் கண் சிறுமைகள் உற்றென்று சீவனை இழத்தல் கண் தெருநாய்கள் ஒசையில் தினந்தினம் எழுதின் இ பெருஞ்சாக்க டையில்வ புழுக்களென் றேசொல்லு
சாதியின் பேராலும் சமயத்தின் தாங்கொணா கொடுமையுற்றும் நாதியற் றேவெறி நாய்களால் நாள்தோறும் இறத்தல் கண்டும் நீதியும் சட்டமும் ஒருபக்கம் ச நித்தமும் கண்டும், உடல் பாதியாய் காட்டுமிளம் பாவைன் படர்நச்சுப் பாசியென்பேன்!

சாரல்நாடன்
விதுை?
தென்ன வாழ்வினில்
ன்ற கண்ணிர்கள்
தயுணர்வை தட்டிவிடும்
திடும் குப்பைகள்
ம் ஒடுக்கியும் அடக்கியும் ாடும்
ம் அடிமைகள் போலவே
டும்
திகம்பரக் கவிதைகள்
60)6), ரும் மலத்தினில் நெளிந்திடும் லுவேன்!
பேராலும்
கடிபட்டு
) ார்தலை
DuUů UT96ö 9606))

Page 76
குறிஞ்சித்தென்ன?
தார்மீகப் போர்வையால் தன்முகம் மறைத்துக் போர் வெறி மீறிடும் உ பேச்செனும் திரையில்
சீரமிகும் வாழ்வினை, ! தீமையைப் பாடிடாது.
வார்தனக் கன்னியின் 6 பிணத்தினும் கேடுயென்
தோழமைக்குள் வாழ்ந்தவரை தீர்ந்திடாப் பகைமை யூட்டி வாழ வழி ஏதுமிலா வறியவரில் வஞ்சத்தை நாளும் ஏற்றி ஆளநினைக் கின்றசர்வ அதிக அராஜகப் போக்கை கண்டும் காலழகும் மேலழகும் காட்டுமி கவின் பாடின் சீ! ச்சீ! என்பேன்
“சதையை துண்டுதுண்
சாயாது’ எனும் பாரதி கதையைநீ தெரிந்தவன் கயவருக் கஞ்சி ஓடி
வதையவும் அன்னையி வஞ்சரால் அழிதல் கலி எதையெதையோ கவின் என்றும் திளைப்ப தோ
அறம்பிழைத்த மன்னர்தமை அ ஆட்சி முறை வகுத்துக் கூறி திறம் பிழைத்த மக்கள் மனம் செந்தமிழில் கவிதை பாடும்
உரம்மிகுந்த கவிஞர்களின் உ உள்ளத்தில் உரிமை வேட்ை குரல்கனன்று தீப்பிழம்பாய், ெ கொடுமைக்கு முடிவு கட்டு!

வன் கவிச்சரங்கள்
மதவெறி மிஞ்சிடும் கொண்டு ள்ளத்தை சமாதானப்
(UD9. Fதைத்திடும் கொடுங்கோலின்
வடிவினைப் பாடின், இவை பேன்!
சூழ்ச்சியில் பிரித்திவர்க்குள்
ன் உணர்வினிலே
ாரக் கும்பல்களின்
ள நங்கையரின் 河
டாக்கினும் ஜீவனோ
காட்டிலும் மேட்டிலும்
ன் மாண்பெலாம் வீதியில் FöIBLb தையென எழுதியே இன்பத்தில் É!
புஞ்சிடா தவையினிலே
செம்மையுற வாய்மைமிகும்
றவினனென் றாவினியுன்
5க் 5ாதித்துவர, கவிதொடுத்து
.1987 மக்கள் மறுவாழ்வு மலர்05.

Page 77
தொகுப்பு -
பண்பாடும்
சோலைக் குயில்கெ
சுந்தரப்பண் ஞாலம் புகழ் தமிழி: நற்கவிதை L மேலைத் திசையினி வீழ்பரிதி, செ கோலம் எனைப்பார்த் கெஞ்சும் கவி
கண்சிமிட்டும் தாரை காலைக் கதி பொன்துகள்கள், பூந் பூம்பொழில்க விண்முட்டும் மாமை விசையருவி, என்நெஞ்சை தொட்டி “இன்கவிதை
கண்பார்க்கும், இயற் absT'd Gu6)ITI பண்பார்த்த தமிழினி பாடு கவி ப மண்படர்ந்த பசுமை மரகதப்பாய் பொன்படர்ந்த வளவ “புதுக்கவிை

சாரல்நாடன்
இடள்ளம்!
5T6)6OTib
LITլգ, 6160601 5Ü) பாடெங்கும், லே Fவ்வானின் நது பியெழுத!
ககள் ர்ெசிந்தும் தென்றல், ள், குளிர்பொய்கை 5uᏑ56iᎢ
சிற்றாறும், }ழுத்து
பாடெ’ன்கும்!
கை எழிற் ம், எனைப்பார்த்து: (86ზ
டெ’ ன்கும் எழில் விரித்திருக்கும் U6)856 த பாடெ” ன்கும்!

Page 78
குறிஞ்சித்தென்னவன்
இயற்கை எழில் யாவுப் “எனைப்பாடு, ட வியர்வை வழிந்தோட
மேனி உழைப்ட அயராது நல்கும் தொ லாளர் நிலைக புயலாய் எனதுள்ளம்
புரட்சிப்பண் பா
சேற்றில் தினமுழன்று
செந்நெல் பயிர் ஈற்றில் பயன் காணா(து ஏங்கும் உழவ6 மூட்டை பலசுமந்து
முதுகெலும்பு ச பாட்டாளித் துயர்கண்ே பாடும் உள்ளம்
வண்டி இழுத்திங்கு
வதைப்பட்டு வ நொண்டி, முடம், ஊை நோயுற்றோர் த கண்டு இதயத்துள்
கனன்றெழும்பும் எண்டிசையுந் தொழிலா இடரொழிய கலி
குன்றின் அடியில் லய கூடச் சிறைகள் என்றும் அடிமைகளாய் எவரெவர்க்கோ குன்றாய் பொருள் குவி கொடுத்தும் வ நின்று, தவிப்போரின்
நிலையுயர கவ
༣༽
- 46

கவிச்சரங்கள்
விளைத்தும் நு) ன் நிலை
கூனான
L
கோடிகவி!
ாழ்வோரை LO ம்மையெலாம்
தீப்பொறியாய்
பிபாடும்!
is
லே
நிதமுழைத்து த்து றுமையிலே
பாடும்!
.1987 ஜனவரி.

Page 79
தொகுப்பு -
Bijlj. G
தென்றலில் தளிர்க சேயிழை ஆ பொன்றளிர் இடைய பொன்வளை இன்றிவர் துன்ப பெ இரவிமுன் ப குன்றுடைப் பெண்ே கொட்டி கெ
தண்புனல் ஊற்றெ( சரிவினில் த கண்புனல் சொரிய, கனலினில் 2 பெண்களின் துன்பே போய்த் தொ பண்ணிசைத் தெம்6 பதர்ஓட ஆடி
பொன்முகம் நகை பேச்செலாம் விண்மதி யாட மேல விரித்திடும் ( பொன்மணி கழுத்த புத்தொளி வி என்மலைப் பெண்ே இசை பாடி ஆ
கூடையோ முதுகில் குளிர்ந்தமெ வாடையில் ஆட, க
வைத்திடும் கேடெலாம் ஒட ஏற் கிளர்மொழி? பாடிநீ யாடி வாராய் பசும்மலை u

சாரல்நாடன்
பாராய்!
ள் ஆட, 60L, gL பில் பூவைப் க் கரங்கள் ஆட, D6)6OTLD |னிபோல் ஒட, ணே, கைகள் ாட்டி ஆட வாராய்!
டுக்கும் ளிர்கள் ஆய்ந்து
நெஞ்சின் உருகும் மலைப் மெல்லாம் ாலைந் திடவே புதுப் மையே மாற்றம்
வாராய்!
யில் லாடப்
கவிதை பாட, DL 3uD5 LDTL56)TL îlĝuî 6oTL ண, தமிழ் 2յIգ 6)ITUTull
) ஆட, ன் னுடலோ குளிர் ால்கள் அடிபெயர்த்து றிக்
புரட்சிக் கீதம்
பகத்துப் பாவாய்!
... 1990,

Page 80
குறிஞ்சித்தென்ன
காலமே இடனது கன
காலமே, எனக்குநீகாவல கடமையைச் செ ஞாலம் பொலிவுற, நாளு
நற்கவி பாடிடும் காலைப் பரிதியின் கதிெ கண்ணில் சுடர்வி ஆழத்தே உணர்வுக் கை
ஆம், கவிதைப்
பொய்மைக் காட்டைப் ெ புன்மைக் கயபை வெம்மைத் தீயினில் வெ
மேலாம் அன்புப் செம்மை அறங்கள் செழி தீந்தமிழ்க் கவிை என்னை உனது கருவிய எனது கையினில்
ஆயினும் எந்தன் பணியி அடைந்தனோ இ ஆயிரம் ஆயிரம் கவிதை
ஆம், பயணிலோ தாயினும் சாலப் பரிவு
சமூகம் மேலுறும் துாய அவர்களின் சிந்த தெய்வப் பாடலு

வன் கவிச்சரங்கள்
னக்கை நிறுத்தி வை!
ன் உனது ய்யும் ஏவலனாக 5ஞ் செந்தமிழ் குறிஞ்சிப் பாவலன் ரொளி எந்தன் ட காண்பவை, என்மன ாலாய் மூண்டெழும் பிழம்பென வெளிவரும்!
பாசுக்கித் தீயவாம் ]கள், பெருவிட அரவுகள் ந்து கருகிட பயிர் தழைத்திட இத்து வளர்ந்திட )த நீரினைப் பெய்திட
Tu'u (GlaBT60ÖTLTui ) எழுதுகோல் தந்தாய்!
பினில் நிறைவு லை; முன்னவர் எத்தனை தப் படைத்தனர்
அமைதி காண்கிலர். காட்டியே ) வழிகள் காட்டினர் னை மலர்ந்த ம் மாற்றம் காண்கில!
48 -

Page 81
தொகுப்பு - ச
சங்கப் புலவரும் சமயக் கு சாத்திர வேத புராண இங்கெம் பாரதி, பாரதி தாக
இன்னும் எத்தனை மானிட உணர்வுக் காய்நெறி வையம் செழிப்புறும் சாணள வேணும்எம் குணத் தான் இலை யேஇது
புரட்சி மணங்களை புவியில் பாரதிப் பூவோ பாதி வரட்சி யுற்ற உனது மனத் வர்மமோ? கவிஞனில் கருணை வடிவாம் காந்திை கரத்தில் அணைத்து பெருமையா? அல்ல, உன்
பேசு, காலமே! உன்
இந்த மலையக மண்ணின்
இயங்கும் மானிடப் சுதந்திரக் காற்றும் சுபீட்ச
நிரந்தர மற்று நீளிரு வதைபடும் அவல வாழ்வினி நிரந்தர மாக்கி, நிை
ஒனறாய கலநது உணரவு
கவிதைப் பிழம்பாய் காலமே உந்தன் கணக்கை கவிஞனின் வாழ்வின
- 4

ாரல்நாடன்
ரவரும்
ாக் காரரும்
ஈனும்
அறிவுச் செல்வரும்
வகுத்தனர் பணிபல செய்தனர்
தில் மாற்றமோ
உனது தவறா?
) துாவிய யில் உதிர்ந்தது
தின் ல் வைத்த கோபமோ? ய உந்தன் க் களித்தாய் இதுஉன் பேதமைச் செயலா? ா கணக்கில் பிழைத்தாய்!
உயிர்ப்பாய் பயிர்கள் என்றும் ஒளியும் நட் குகையுள் ரில், ஒளியை னையும் செயலும்
ரண்டு கனிந்திடும் போது
நிறுத்தி வை ன் கணக்கை கூட்டி வை!
...1994..

Page 82
குறிஞ்சித்தென்ன6
ចrលh uទៅ
பவளம் பதித்த இதழா6ே பாகில் தோய்த்த குவளை மலர்ந்த விழிய கொண்டல் படிந்த அவலம் படிந்த வாழ்வெ அன்னாய் உந்த6 கவலை யற்றுப் பறவைெ கானம் பாடி மகி
பாவும் பாவின் இலக்கண
படியா எனையும் நாவிற் கவிதை நடம்புரிய நாலு கவியின் இ பூவின் மணமாய் உள்ள புரிய வைத்தே எ தாவும் எந்தன் கவிப்பூக் திசையும் பரவி 1
கூட்டும் பொருளும் கேடி கூடா நட்பின் கூ ஈட்டும் பொழுதே எங்கெ ஏகும் வறுமை இ வாட்டும் அதனுள் ஒளிக் வழியை உந்தன் காட்டும் யானோ நடக்கி கவலை இல்லை
கவிதா எனநி கேட்பது 6 கருத்தில் ஒலிக்கு தவிப்பேன், துடிப்பேன், 6 தாயே! பொருட்ட புவித்தாய் குளிரும் மை பொற்பா தத்தில் சுவைத்தே னாக கவித்ே சொட்டாய் அல்ல

வன் கவிச்சரங்கள்
ாறு கவிமகள்
T
மொழியாளே! T(36T 5 குழலாளே! னும் ன் அருளாலே யென ழ்ந்திடுவேன்!
ாமும்
பரிந்தணைத்து
}யல்பினையும் த்தில் ாழுதுவித்தாய் B6 6600 மணங்கூட்டும்
ழைக்கும்
'Llb (8LIT6ð
ங்கோ
ருள்சூழ்ந்து
கீற்றாய்
கடைக்கண்ணோ
ன்றேன்
கலைமகளே!
ான் கும் போதே நான் ானையுமோர் ாய் கொளல் நினைத்தே: ழயாய் நின்
பூச்சரமாய் தனை ) சொரிந்திடுவேன்!
50 -

Page 83
தொகுப்பு
அரசும் முடியும் வெ6 அகிலம் அஞ் முரசும் கொடியும் இ மூவா அறிவி திறலும் விரலும் செr தேயும் குறளி நிறையும் நெஞ்சத் த நிலத்தில் அ
நிதியோ கோடி கோ நிதமும் குவி துதிகள் பாடிப் பிழை தொண்டு செ கதையாய் வாழ்வு மு கருத்தில் நிை பதமே பெற்றோர் புக பாரில் இறந்து
மறைநான் கினது க( வுளமார் குற6 உருள்மா வையம் உ உனது செவ் பிறையின் நுதலாய்
பேடே படைட் இறையே! இனிமைச் இயலே! கூத்
இயலா மனத்தை இ எழில்சேர் பா மயல் சேர் நெஞ்ச
மருளாம் இரு வயலில் அருளை ம வர்வழித் தாய் கயல் சேர் பொய்ை திருவே உந்

சாரல்நாடன்
ண்குடையும் சும் படைவலியும் ருந்தாலும் ன் துணையில்லோர் ங்கோலும் lன் செம்மொழியாம் தறிவொன்றே ழியா பெருஞ் செல்வம்!
டி யென த்து வைத்துள்ளோர் }ப் போரும் ய்யும் அடிமைகளும் pடிந்த பின்னே னையார் கலைமகளின் 5ழ்பெறுவார் தும் உயிர்வாழ்வார்!
ருப் பொருளும் ளின் உயிர்ப் பொருளும் உய்வதற்கே வாய் மலர்ந்தவைகள் வெள்ளன்னப் போன் முதலோர்க்கும்
செந்தமிழின் தே! ஏழிசையே!
யக்கியுந்தன் தத் தினையெந்தன் மீதிருத்தி ளை நீக்கிமன ழையாக நான் மறையரசி! கக் கமலத்தின் தன் கழல்மறவேன்!
51 -

Page 84
குறிஞ்சித்தென்னவன்
மறவா துணையென் மன வைத்தே தொழவு இறவா புகழ் சேர் பைந்த இயலாம் கவிதை இறைவீ உந்தன் இணை என்றும் துாவி ப6 பரவிப் பாடி புகழ்ந்திடுவே பாணேர் வெண்ை
பொன்னும் பொருளும் பு
போகம் வந்தின் அன்னாய்! எனக்கு நீ தர் அருளுக் கிவைக மன்னும் உயிர்கள் உள் வளஞ்சேர் தமிழி பண்ணும்க விதைப் பொ
பகரும் உந்தன்
பகலும் இரவும் இலையெ பாரில் நாளில் ம புகழும் இகழும் இலைெ புவியில் பிறப்பின் திகழும் அறிவுச் சுடரெந்
சிந்தை வானில் சுகமும் துயரும் ஒன்றாம்
சோலை வாழும்
வாழும் வகையை அறிவி வஞ்சம் கரவா ம சூழும் மாயை இருள்வெ சூழ்ச்சி வலைகள் நாளும் வாய்மை வழிநின் நல்லோர் இணக்க பாலின் சுவையாய் பைந் பாக்கள் புனைந்ே
- 52

கவிச்சரங்கள்
த்தவிசில் ம் வையமெலாம் தமிழ்மின்
கோடியென யடியில் Eந்திடுவேன்! பன் மப் பசுங்கிளியே!
வியாளும் புற்றாலும்
ந்த 6i FFLIT(35(3LDIT? ണIഖങ്ങ] ல் அடியேனும் ருளெல்லாம் பால் மணத்தை
பன்றால் திப்பென்ன? யன்றால்
பொருளென்ன? தன் ஒளிவிடுங்கால் 6b)ليا ( சுகவனமே!
த்தே னந்தந்தாய்
னறு T தனையறுத்து ன்று கம் மேற்கொண்டு தமிழில் த பரவிடுவேன்.
.1991 இந்துகலாசாரம்.

Page 85
தொகுப்பு -
ըքնեluլIեւ
மலைமகள்
வெற்றி திருமகளே நெ வீரந் தருபவளே! சுற்றி வரும்பகை துாள் முற்றும் அழித்திடும் மே கற்றைக் குழலுமையே, கண்டன் உயிர்த்துணை செற்றலர் மூவெயில் பற் செஞ்சடை யோன்விழிச் தாயின் கருவினுக்கும் ! சக்தி யளிப்பவளே தீயின் சுடரென தோன்று தீயைக் காய்ந்திடும் -
மோனத் தவமியற்றும் - மூச்சில் உறைபவளே
தேன்தமி பூழிசையுடன் ப "ஞானக் குழந்தைக்கு ! சக்தியென் றேயுரைப்பா சஞ்சலம் தீர்ப்பவளே
எத்திசை யிலுமுன் சக் இவ்வுல குயிர்களின் இ
அலைமகள்
செங்கமலம் மீதுறையும் செல்வமெல் லாமருளும் அங்கமெலாம் பொன்னு ஆனந்த மயிலே
தங்கமணி மார்பன் திரு தோளணையும் உயிரே வாக்கிலும் மனத்திலும் மதியிலும் குணத்திலும் நோக்கிலும் வளத்தி6ை நிறைப்பவள் நீயே! - ( ஊக்கம் உடையவர் ப உறைந்திடும் தாயே! உ

சாரல்நாடன்
ம் தேவிகள்
நஞ்சில்
துாளாக்கியே )ாகன ரூபியே,
நீல (3u!
ற்றி யெறித்திடும்
சுடர்க் கனலாகிய - (வெற்) Duijé
வம் விழியுடன் பார்மகளேயுமை - (வெற்)
முனிவர்
ாடல் பொழிந்திட பாலினை யூட்டிய ர், - மனச்
தியிலாவிடில் யக்கமும், இல்லையடி! - (வெற்)
தேவி புவிச் ) திருவே! திரும்
}த்
- (செங்)
செங்) T6)
6TTLD
53 -

Page 86
குறிஞ்சித்தென்னவன்
உறத்துதிப் பார்க்கே உதவிடும் நீயே! - (சொ உழைப்பின் பயனாய் விளைபவள் நீயே உலகின் செம்மையில் ஒளிர்பவள் நீயே! அற பிழைத்தவர் பொருளெல போக்கிடுவாய்! வாய்மை பிழையார் வறுமை போச்
B60)6)LDB6i
கலைஞான வடிவான ரா கமலத்தி லேயமர்ந்து க நிலையான அருட் செல்: நிலத்திலுள் ளோர் எவர் தரும் ஞானச் செல்வி!
குழந்தையின் முகம் பே குலவிடும் நின்றன் கரத்த செழுங்கனி இதழ் திறத் செங்கையின் யாழ்மொழி (ε இசையும் கூத்தும் இயலு எழிலே இன்பத் தமிழே அசையும் காற்றின் ஒலி அன்பின் உணர்வே! அரு t( سمصسے பளிங்காய் தெளிந்த புல பைந்தமிழ்க் கவியே களி விலங்காம் மனஇருள் வி விளக்கினை ஏற்றும் வித
குயிலின் இனிமைக் குர குழலின் நாதத்தில் குல பயிலும் முத்தமிழ்ப் பாட் பாரதி யாள் ஞானச் சா
(
- 54

கவிச்சரங்கள்
il)
b |TLD
5கிடுவாய் - (செங்)
ணி உள்ளக் ளிப்பூட்டும் வாணி! வம், கல்வி, - இந்த க்கும்
- (கலைஞான)
ால் மலர்ந்த தாமரையில் தில் நான்மறை! தால் செந்தேன் மழையோ! |யும் கான மழையோ! 5லைஞான) ம் இணைந்த
உயிரே! யே! அகத்தின் முதே கரும்பே 5லைஞான) வர்கள் நெஞ்சின் வியின் பொருளே! லக்கிமெய் ஞான ந்தகி நீயே!
(கலைஞான)
லின் உயிராள்! வும் இசையாள்! .டின் சுவையாள்! தி யாள்: தெய்வ 5லைஞான)
..இந்துகலாசாரம்.

Page 87
தொகுப்பு - சார
தீங்கவிப் பொறு
பார்க்க வி, பர மற்கொரு பாகத் திஉயிர் ய தீர்க் மாயுறை கின்ற வள்
செந்த மிழ்க்கவி ஊக்கு விப்பவள் உணர்ெ ஒலிக்கும் சக்தியா வாக்கி லும்என் மனத்திலு வடிவ மாகிநி றை
ஆக்கலு மதை காத்தலும் அருளலும் பின் ம தீக்கன லென அழித்த லு தோற்ற மாக பை நோக்க மேசெயலாகக் ெ
நித்தமும் இவள் நாற்கவி யுந்தரும் நாமகல் நாவி லுறைந்து ட
மும்மல இருளை தம்மரு முற்றும் நீக்குவாலி வெம்மிருகங்கள் உலவுங் வெட்டி எரித்து தீ செம்மை அறங்களை பே சேர்ந்து நலங்கள் எம்ம னத்திலும் நின்று உ இன்தமிழ்க்கவி ய
பொய்மை யுற்ற மனங்கை
பொசுக்கு வாள், மெய்மை அறங்களை பே மேலு றும்படிச் ெ சேய்ய தானச ரோருகம்
திருமகளேனத் தே துய்ய தான செந்தமி ழா
தீங்கவிப் பொரு
- 55 .

ல்நாடன்
ருளானவள்
இட ாவிலும் I, ബഞങ്ങT யாத்திட வெ லாங்கவி ாய் உறைபவள், ம் உண்மை ந்தாள்!
) நலம் றைத்தலும் லும்மறு டத்தலும் காண்டவள் பணிகளாம் Tu 665 ா நல்கு வாள்!
ட் கண்ணால் ர், அறுபகை
காட்டையே ய்ப்பவள்! ாற்றும் மனங்களில்
விளைப்பவள் உணர்வெலாம் |Tങ്ങIഖബt!
ளை என்றும் விழிப் பார்வையால் ணுவார் தமை சய்குவாள்
மேவி
தான்றுவாள் கியென்
ளானவள்!

Page 88
குறிஞ்சித்தென்னவ
அலைமக ளென வடிவந் ஆம், வளந்தரும் கலையறிவுடன் மனந் தெ கமல வெண்மலர்க் மலை என உளம் நிலை
வலிமை தரும் அர நிலைதளரினும் மனம் தள நெஞ்ச மேவிடும் ர
பொன் மனத் தீ, மறை பு
புரந்திடும் அருள் இன்மனத் தீ, நலம் ஈ, ம இசைமனத் தீ, நட சின்மயத்தீ, சிவத் தீ, யா செழுங்கவி யாரத்த என்மலத் தீயெனை எரிக்க ஈந்திடும் குளிர் ம6
விண்மலர்க் கானிடை தார மிளிர்ந்திடும் ஒளிந மண்ணுயிர் மலர்களின் வ மலர்ந்து சிரிப்பவலி பொன்மணி ஆரமும் பண்ட பூட்டிய மார்பகத்தி என்கவிப்பாமலர் சூட்டி ம
இசைந்திடும் எழில

ன் கவிச்சரங்கள்
தாங்கியே திருவினால் ளிவுற
காட்சியாள் தளர்ந்திடா ரி வாகனி ார்விலா நிரந்தரி!
கழ் மனத் தீ, யெமை D6015.5 னத் தீ, இயல்
த்தீ,
5ா தருள் மழை னத்தீ!
கைப் பூக்களில் நிறத்தீ! ாக்கினில் வாய்மையாய் TTLib
மலர்த் தாரும்
கிழ்ந்திட
]ரசி!
.1991 இந்துகலாசாரம்.

Page 89
தொகுப்பு -
நான்மறை பேசும்
சுவைநறுந் தேன்சொரி,
சகுணகம் பீரி, சிலை, அறு முகன்தடை
திவ்விய பூங்கழ எவரெதை வழிபடின் எ
இயங்கிடும் இய அவை யிவை யெனும்
அனைத்திலும் ,
மழைத்தடங் கண்ணியெ
வளர்ந்தரும் கற் கழைப் பசந் தோளீ! க
கதிர்ஒளி வீசிடு அளிநிறை யகத்தி, யெ
அடிமலர் யானும் நளின் பொற் கொடியே!
நற்றமிழ் கவிகெ
பிறப் பிறப் பில்லா பெ
பேரருட் சக்தி, நிறத்தழல் மேனி நிறை
நித்தில வடமது அறத்தவி சதனில் அம்
அங்கயற் கண்கள் புரந்தருள் தாய், என த
பூந்தமிழ் கவி ெ
//ராம்ப

சாரல் நாடன்
( மெய்ப்பொருளே
புதுமல ரொளி விடும் செவ் வதனி!
ன அருள்சிவ காமி, நின் மல் துணையே!
ன்? அது அதுவாய் பல்புடை தேவி!
பே தம்மொழித் துயிர்கள் தானென உயிர்ப்பாய்!
பன் மனத்தட திசைவளர்
பகத் தருவே! கனகப் வாணி, பொற்
ம் மார்பீ! பன் ஆணவ மழித்துன்
ற அருளும் நவநிதிக் குவையே! சால வருளே!
கடல் ' பார்
ருநிலை யருளும் செம் பொன்னி d; மந்தொளி வீசும் | மின்ன ரந்துல காளும்
E யிவ் வுலகம் நுணர்வினோ டொன்றி
சால வருவாளே!
57 -

Page 90
குறிஞ்சித்தென்னவ
சொற்பல வாகினும் பொரு தொன் மொழி தமி பற்பல பெயர்களில் அழை அனைத்திலும் உ சிற்பர சொரூபினி சினமய திசைமுகன் படை நற்பொருள் மிகுகவி நலெ
நான்மறை பேசும்
குவைநிதி சேர்த்துன் குளி கேள், எனின் மய சுவை யொளி.முதலாம் ட சுடர்விடும் ஓர்முை புவனலோ சனியுனை மன புந்தியி லுறைந்தி பலவினை யறுத்துமெய்ப
பைந்தமிழ்க் கவிய

|ன் கவிச்சரங்கள்
5ளது ஒன்றெனும் ழெதின் இயல்போல் pக்கினும் அப்பெயர் யிர்ப்பவள் நீயே! ா னந்தினி ப்பினுள் உயிரே! மெனக் கருளும் மெய்ப்பொருளே!
iர்மல ரடிவைத் (து) பங்கிடு பவளோ? புலன்க ளைம் பொறியும் ன கொண்டு ந்தகம் வைப்போர் டும் அனையே!
பதமருள் தயாபரி! பரு ளாயே!
.இந்துகலாசாரம்.

Page 91
தொகுப்பு - சார்
கல்விக் கணிதரு
சேலுறும் பொய்கைத் தாய் தேவி, நின் திருக் ஏழிசை நரம்பில் எழுந்திடு இசையினில் மயங் பாழுறும் வெளியாய் பயன பார்முதல் பூதமை கோளுடுக் கள்முதல் கதி
'ஓம்' எனும் நின்
நேற்றா? நேற்றின் முதல்தி
நுாறுநூா றாயிரம் தோற்றம் அறியா தொன்ெ தமிழே மானிடர் உ ஊற்றுக் கண்ணாம், ஒளித் முதற் சொல் லான காற்றின் ஒலி வேய்ங் குழ கானம், அது நின்
வேறு
செல்வத்தை உடைய திறல் படைத் உள்ளதை இழந்த ே ஒருவரும் திரு கல்வித் தெய் வத்தி
கண்ணருள் ெ வெல்லுவார் உலகை மேம்படும் அற
- 59

ரல்நாடன்
நம் கற்பகம்!
மரைப் பூவுறை கர யாழின்: ம் தேனார் leBIT S 6ft 6TLD: ரில வாகும், ந் தண்டக் ர்மதி யாவும் ஒலி வடிவாம்.
னெ மா? இலை ஆண்டா? மாழியாம் செந் உணர்வின் ந்திரள் சேர்க்கையின் னவள் நீயே! pல் நுழைந்தோடின்
குரலே...!
வரேனும்
தவர்க ளேனும் UTg5) ம்பிப் பாரார் ன் கடைக் பற்ற வர்தாம் க தங்கள் நிவி னாலே!

Page 92
குறிஞ்சித்தென்னவ
கல்வியே வாழ்வின் தே மற்றெலாம் நீரி கல்வியே மனித வாழ்6 - கருந்தனம், வா கல்வியே தீமைக் கள் களைத்திடும் ச கல்வியே அழியாப் புக கனி தரும் கற்
கீழ்வான் சிவந்து வரக்
கிளர்ந்தெழும் மாயிருள் அகற்றும், ை மலர்ந்திட, மனி வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து,
வாழ்வுக்குத் தீ நாலாயும் புலவர் நெஞ் நிமிர்ந் தெழும்
வெண்கம லம்போல் ெ மேடையை துா பண்பொழி கின்ற செல் பசுங்கிளி பதுப பெண்திரு மயிலை, எ
பெருங் கலை பண்ணரங் கேற்றிப் பெ பதத்தினைப் ட

ன் கவிச்சரங்கள்
தட்டம், ன் ஓட்டம், வின் ய்மைமேவும் 6s 5ருவி யாகும், 5ழ்க் பக மரம்!
பரிதி தோற்றம்
D6D
த குலம்
பிறர்
பமாகும
நசின்
அறிவின் தோற்றம்!
நெஞ்ச uj60)LD uTd535, பவாய்ப் மத் தோனின் ண்ணெண வடிவத் தாளை பான்னார் |ணிதல் செய்வோம்!
.1995 கார்த்திகை அகிலம்.

Page 93
தொகுப்பு:ச
திருநாமம் என்
திருமறையின் கருத்தெல்
செயல் வடிவில்
நிறைமதியாய் ஒளிவீசி
நெஞ்சமதன் இரு
குரு நகரின் மதபீட்க்
குருவாக பல்லான
திருவுடனே ஆற்றிய உம் சேவையினை மற
இனம் கடந்து மதம் கட இந்நாட்டு மாந்தர் நலன் கருதி நீர் புரிந்த
நற்பணிகள் சொல் சினம் கடந்த நெஞ்சின
சிரித்திருக்கும் மு மனம் நடந்த பேராயர்
மறைந்த தெங்கள்
தொழிலாளர்க் கின்னலெ துடித்தெழுந்து கு தலைவனென முன் வருவ தன்னலத்தை சுட் வழியறியா வகையறியா
வாழ்வறியா பாமர ஒளி வீசும் மெய்ச்சுடரே உறங்கினையோ
பல்வேறு சமயத்தார்
பல்வேறு கருத்து எல்லோரும் மதிக்கின்ற
இனிய மனத் து உள்ளுறும் உணர்வெல்6 உயர்வுக்கே உர சொல்லும் செயலாலும்
துாய மறை நெறி
- 61

ாரல்நாடன்
Inglish GLITIugh!
6) Tib
உயிர்பெற்று
LDiscB6i
ள் கெடவே,
6T(6 பரிதோ?
ஃன் Ꮙ
ல்வரிதோ
ராய் கத்தினராய்! மக்கள்
ர் விதிவசமோ?
ன்றால் ரல் கொடுக்கும் 前?
டெரிப்பீர்!
ார்க்கோர்
நீள்துயிலில்
60)LuIII
rயவனே! MOITLD -LDäbb6ÏT LDTäsaé
நியற்றி

Page 94
குறிஞ்சித்தென்னவன்
செல்லுமிட மெலாம் ஒ தேவனெனக் க நல்லொளியே! நாயகே நந்தா மறை வ கல்லான மனங் கூட,
கனிந்துருக கரு எல்லோர்க்கும் பொழிமு எங்கே நீர் போ
தேவனது சந்நிதியில்
சென்ற சில ம நாம்பட்ட பாடெல்லாம்
நயந்துரைக்க காம்பறுந்த பிஞ்சுகளா காற்றினிலே, ம பூவிதழாய் உதிர்ந்த ர பொறுக்காது வி காவலனுக் குறைத்திட கடும்பயணம் ெ
உடலினால் பிரிந்தீர் 6
உணர்வினில் இடரினைத் துயரை எ எதிர்படும் பகை இடறுவோம், உமது ந எம்மையே வழி திடங்கொள்வோம், எங் துளியெலாம் உ
கடலுடன் விண்மீன் ம காற்றுடன் கன படர்வெளி பரிதி யோ( பாருள வரைக் உடம் பொடு உயிர்த்
உள்ள நாள் : சுடர்மணித் துயர், ஆu திருநாமம் என்
- 62

கவிச்சரங்கள்
j ாட்சி தந்த LD! விளக்கே!
ருணைமழை முகிலே!
ாய் மறைந்தீர்?
ாதங்கள் (முன்)
சென்றீரோ? ய் - புயற் ]க்களுடல் நிலை விண்ணரசின்
நீர் சென்றீரோ
Tங்கள் கலந்தர்! நேரும் ன்றும் கயை நாமே TLDLib
நடத்தும்! கள் செயற் உம்பேர் கூறும்!
தியென்று ல் நீர் மண்ணும் B கும், எங்கள்
துடிப்பு வரைக்கும், அன்பு பர் றும் வாழும்!
. 1984 BluմՄնայf.

Page 95
தொகுப்பு -
“சரத்” எனும் பெயர்
உழைப்பவர் குரலாய்
ஒரு குரல் ஓய் மலைகளில் வாழும் ப வடித்திடும் உ இனவெறி மிக்கோர் இ எழுந்திடும் து( கனல்நடு வினிலும் நீத தனியொரு வல்
பாட்டாளிகளின் கூட்ட
பகல்வே டம் மூட்டிய வெறித்தீ மூன முற்றாய் அழி நீட்டிப் படுத்து நின்து நீசரில் நீயொரு காட்டிய பரிவும் கனிந் கருணையை ந
இடையில் உடைதான் இருகை உதவி இடருறும் போது உத இலங்கிடும் உ படர்ந்திடும் விடநோய் பரப்பிடும் பேர் தடுப்பதற் கொருவன்
சதிசெய் ததே

சாரல்நாடன்
சரித்திரமாக வாழும்!
ஓங்கி ஒலித்த பந்ததே! உயர்ந்த Dக்களின் நெஞ்சம் ணர்வின் ஊற்றே! இருந்திடும் மன்றில் வேஷ நெருப்புக் தியின் கூராய் னாய்நீ ஒலித்தாய்!
T வியென இடும் பேர்கள், ன்டெழுந் துயிர்களை த்திடும் வேளை பில் கொண்ட ந புனிதன் தஉள் ளன்பின் நாம் மற வோமா?
நழுவிடும் போது பிடல் போலும் விடும் பண்பு -யர்ந்த நெஞ்சம் இனவாதத்தை களின் நடுவே நீயென இருந்தோம் விதி யந்தோ!

Page 96
குறிஞ்சித்தென்னவன்
தார்மி கத்திரை மறைவின
தலைவிரித் தாடி பேரிகை கொட்டி பெருங்க பேயாய் அலைந்தி ஓரினம் மற்றோர் இனத்தி உவகை யுற்றிடும் ஊரினை காக்கும் உரிை
906II60)LDuuITuüu LDITg3u
கரவினை நெஞ்சில் கடல் கனிவுரை பேசி, ஏ பிரபலங் கள்பெரும் போல பேரின வாதிகள் : அரசியல் வானில் துருவத அமைந்தொளி வி மறைந்தனை எங்கள் மன
மாபெரும் பேரிடி
இனமத பேதமின்றி
இங்குள்ள பாட்டா மனங்களில் நின்பெயர்தா மறையாது வாழும் பணியெலாம் நினது எண் பரவிடும்! பொதுை நனிமிகும் உலகம் எல்ல நண்பா நின் பேர்த
- 64

கவிச்சரங்கள்
ரில் அதர்மம் இங்கே, sளிப் போடு Iடும் போதும் னை அழிக்க
போதும் மகொண் டோர்கள்: ப போதும்,
போல் தேக்கி
மாற்றும் மிகள் பொய்யர் உலவும் தாரகையாய் சிய நீயோ ங்களில் வீழ்ந்த யந்தோ!
ளிகள்
ன்
), தொடர் 600TLD
LD (3LD6b |TLD நான் வாழும்!
.1986 மே கொந்தளிப்பு.

Page 97
தொகுப்பு - ச
InGOGubluUGUIIh
மங்காது ஒலி
பொங்குதமிழ் மணக்கி புசல்லாவை ம செங்கதிரோன் உதித் திருவுடனே பி தங்கமகன் இராஜலிங்
தமிழ்மகனாம் பொங்கிவரும் மாவலி புகழ்பூக்க வா
ஊற்றெடுத்து மலைம ஓசையிட்டு பா ஆற்றொலியில் நின்னு அழகுதமிழ் ஒ காற்றினிலே மிதந்துவ கனகமணி ஒ6 நாற்றெடுத்து வயலினி நடுகின்ற மங் பாட்டொலியில் பிறக்க பைந்தமிழ்போ

ாரல்நாடன்
இடனது குரல் த்திருக்கும்!
ன்ெற
)ாநகரில் ததென றந்தவனாம் கத்
இங்கிவன்பேர் போல் ழ்ந்திருக்கும்!
டியில்
ாடிவரும்
60LU லித்திருக்கும்
பரும்
சையிலும்
ரிலே
கையரின்
கின்ற ல் வாழ்ந்திருப்பாய்!

Page 98
குறிஞ்சித்தென்னவன்
கல்விக்கண் இல்லாது காலமெல்லாம் செல்வங்கள் குருடர்க சீர்கெட்டு வாழ் நல்லறிவு பெற்றவராய்
நற்கலைவல் கல்விவிளக் கேற்றிை 'கலாசாலை 8
சொத்துசுகம் தேடாது
தொழிலாளர் சொத்தாக எண்ணியல்
தொழிலாளர் விற்றுப் பொருள் சேர்
வீணரிடை நீ புத்துணர்வுப் பூ மலர
புதிய விதை
சத்தியமே உருவெடு தனித்தலைவ நித்தம்மற வாதுழைத் நேயன், மலை சித்தமெலாம் நிறைந் திருவுடல்தான் உத்தமனே உனதுகு ஒலித்திருக்குட

கவிச்சரங்கள்
) மலையகத்து ளாய்
pITLD6)
லுணராய், வத்தாய் Fரஸ்வதியில்
நலமொன்றே வன் தங்களையே த்த
மனிதன்
போட்டவன் நீ
த்த ன், காந்திவழி ※五 ) யகத்தவரின் தவனே உன்
மறைந்தாலும் ரல் ம் மலைகளிலே.
.1983 பெப்ரவரி குன்றின்குரல்.

Page 99
தொகுப்பு - 8
எழுச்சித்
கெடுமதி யாளரின் கொடுங்
கிஞ்சிற்றும் இரக்கப் கொடுங்கரம் சிக்கிபல் சிறு
குகையாம் கரிச்சுரா அடியுதை பட்டு அஞ்சி நடு
அல்லல் பட்டாற்றா வடித்த கண்ணீர்க் கிறுதி .
மாண்புறும் திருநாள்
உழைப்பாளர்களின் குருதி
ஓடிய போதிலும் ம கொலைப்பா தகரின் கொட்
குவலய மெங்கும் ! உளம், போராடும் உணர்
உரிமை வேட்கை | இலை, பிற திருநாள் எளி
இந்நாள் பொன்னான
சாதிப் பிரிவால் சமயப் பிரி
தன்னலம் பேணும் நீதியற்ற சமூக அமைப்பால்
நித்தமும் பகைமை மோதி அழியும் இழிசெயல்
மேலாம் பொதுமை பேதமற்று உலகளாவிய
பெருந்தொழிலாளர்

சாரல்நாடன்
திருநாள்!
கோலாட்சியில் D இலா அரக்கர்
மைகளுற்று ங்கங்களில் நாளும் வங்கி
தழுதப்பாட்டாளிகள் கண்ட நாள்: T! மேதினம் இந்நாள்!
யோ ஆறாய் னந்தளராது ட மடக்கி | பாட்டாளிகளின் வில் திளைத்து கிளர்ந்தெழவைத்த நாள் யோர்க் கென்றும்
ள் எழுச்சித் திருநாள்!
வால் முதலாளித்துவ
ப் பூசல்களாலே
மாறி வாழ்வு கண்டிட
போற்றும் திருநாள்!
- 1988 மே குன்றின்குரல் -

Page 100
குறிஞ்சித்தென்ன
ஒரு கவிஞனின்
கவிதைக் கன்னியின் கா கடைக்கண் வீச்சி புவியில் உற்றிடும் போக போக்கினேன் கா: சுவை தருங்கவி நுாறு நு சுரக்கும் நெஞ்சின் அவ மி வையென வெறு அதன்ப யனின்று
புத்த கங்களை வாங்கி
பொழுதெ லாமின பத்திரி கைகளில் சஞ்சி பவனி வந்தன எ நித்த முங்கவி எழுதி எ நீண்ட கரங்களும் சித்த மோகவி சுரப்ப த6
சிந்தனைக்கிடம்
நன்று! நன்று! கவிதை
நண்பர் கூறும் பு தென்ற லின்மென் சுகத்ை தோளில் மாலை ஒன்று மறந்தேன், வாழ்வு
உதவு மா?என, அன்று மறந்ததை இன்று ஆம்! பொருளின்

வன் கவிச்சரங்கள்
கண்ணிர்க்கதை
தலில், அவள் னில் மயங்கி நாளுமே ம் நீக்கியே லம், செந்த மிழிலே வாறென ரில் பொருள்த னை, மிக |க் கலாயினேன்
அடைய லாயினேன்!
குவித்தேன், )வ படித்துக் களித்தேன்,
கைகளில் ந்தன் கவிதைகள், ழுதியென் ) மெலிந்து வாடின, ன்றி வே(று) தருவ தில்லையே!
நன்றென கழ்மொழி கேட்டு, தை யுணர்ந்தேன்! 5ள் மணத்தை நுகர்ந்தேன்! |க் கிவையெலாம் ஓர்ந்து பார்த்திட,
நினைக்கின்றேன் தேவை யுணர்கிறேன்.

Page 101
தொகுப்பு - சா
காவி யம்புனைந் தேன், பல
கவிகள் பாடினேன் - வாழ்வி லேவளம் காண வில்
மனத்தைப் போர்க்க ஏவி னேன் கவிக் கணைக6
இருந்து மென்ன வா மே வ வில்லை பொருள்வ6
முற்றுந் தோல்வியே
இறந்த பின்னெனக் கெடுக்கு
எத்தனை! எத்தனை! ''சி றந்த கவிஞன்'' எனப்புக
தீஞ்சுவைக்கவிதை ! பரிந்து எந்தன் கவிதைக ன
பந்து போலெறிந் த இறந்து கொண்டிருக் கும் எ
யாருளர்? போலி வே
''பொன்னையும் பொருள் தன்
புவியில் உந்தன் க கென்ன பயனிர வுக்குண வ
"ஏனடா வுனக் கிந்த அன்னை சொன்னவை இன்
அதிர்ந் தொலித்திடும் இன்னு மின்னும் எழுதிக் கி
ஏடுகளை, ஆம்! நா
இலக்கி விழாக்கள் கவிய
எத்தனை! எத்தனை முழக்கிய கவிதைகள் ஆயி
மூச்செ லாம்பொது நிலத்தில் எவரும் சமமே |
நினைவே கவிதைக அளப்பி லாயென் நெஞ்சின்
அத்தனை யுங்கன் |
- 69

ரல் நாடன்
D நுாறு ஆயினு மென்ன? ல்லையே, ள் மாக்கி தீயென எ பற்பல
ழ்வி லேஒளி லி முன்னே ,
வாழ்வு கானலே!
நம் விழாக்கள் 1 ண்ணிப் பார்க்கிறேன்,
ழ்ந் திடுவார், திலகமென்றி டுவார் Dளப் பலர்
டிக் களிப்பார், பனக் குதவ படதாரிகள்!
னையும் போற்றும் விதை யாலெமக் பாகுமோ?' 5 பைத்தியம்!'' னுங் காதினில் D, ஆயினும் கவிதை பழிக்கிறேன்,
னோர் பைத்தியம்!
ரங்குகள்
கலந்து கொண்டவை பிரம் அதன் நலத்தின் தாகம், பன்றிடும்
ளாக மலர்ந்தன ஆசைகள் வாகிப் போனதே!

Page 102
குறிஞ்சித்தென்னவ
பட்டம் பதவி இவைகளுக் .
படித்திருந் தேனால், எட்டாக் கனியாய் இருந்த ே
எந்தன் வாழ்வு சிறப் குட்டிச் சுவராம் தோட்டப் ப.
கூடிய ஐந்தாம் வகுப் முற்றுப் பெற்றால் பெற்றவ
மீளாச் சிறை லயக்
மேலுங் கற்றிட மனதினில் .
மீதுறும்: ஆயினும், மேலும், ஆசையில் மாபெறு
வேளை நெஞ்சிலோ பாலும் பழமுமா உண்டு வ
பஞ்ச ணையிலா உ கூழும் இன்றி பசியில் துடித்
கிழிந்த படங்கில் உ
13 2 3 555 ;
8553
பெற்றவர் தொழிலையே பில்
பேய்மழைக் காற்றில் நித்தமும் தேயிலைத் தளிரி
நெஞ்சிலாக் கொடிய திட்டும் வசையும் தினந்தின்
தொழில் புரிந் தேன் பத்திரிகைகளைப் படிக்கும்
பற்றிக் கொண்டதே
நேரிய திறன் தொ.
பார்பரந்த மக்கள் வாழ்க்கை
பற்பல நாட்டு சரித்த சீர்மிகுந் தமிழின் தொன்மை
திறல் புகன்றிடும் இ நேரிய அரசியல் நெறிக ளு
நிகரி லாஅவர் வீரபு போர்முறை நியதியும் வாணி
பொழுதெ லாம்படித்

ன் கவிச்சரங்கள்
காக
மற்றவர் கைக்கு பாதிலும் புறு மன்றோ! ள்ளியில் ப்புடன் கல்வி ரைப்போல் கைதியாய் ஆனேன்!
ஆர்வம் வறுமையின் தாக்கம் ம் தேக்கமிவ்
அளவிலா ஏக்கம்! ளர்ந்தேன்? றங்கி எழுந்தேன்? தேன்! உறங்கி வளர்ந்தேன்!
பளை மேற் கொண்டேன் » மலைகளில் ஏறி
னைப் பறித்து ருக் கஞ்சி நடுங்கியும் ம் கேட்டும் பல ஆண்டுகள் ஆயினும்,
ஆர்வமோ பாவி யேனெனை!
கயும் நிரம் பற்றியும் யுந் தமிழர் லக்கியம், அவர்தம் ம் ஒரு நம் காதலும் பிப வளர்ச்சியும்
துளம் பூரிப்பேன்!
) -

Page 103
தொகுப்பு -
எங்கு நோக்கினும் பசுை எம்மவர் கைகளி பொங்கும் அருவிப் புனல் பொன்மகள் நில அங்க மெங்கினும் தேயி
அழகு சிரிக்கும் இங்கு உற்றயென் அன் இருகண் சொரிந்
ஆங்கவர் கண்ணி ருடன ஆசைக் கனவுக ஈங்கு புதைந்து மண்ணி இற்றுரமாக, இத ஓங்கி வளர்த்த மரங்கள்
உருவாய் மாறி பாங்குடன் குவியும் அன் பாரில் இழந்த ச
அன்று எம்மவர் வாழ்வின் அகம் மகிழ்வுருட
இன்று எம்மவர் இங்கு 1 எண்ணி லாமிடர்
தின்று உமிலும் எச்சிற்
கண்டு கண்டு கனன்ற ெ
கவிதை யூற்றுச்
வளமை யுற்றதென் கவி வறுமை யுற்றதெ இளமைக் கால கனவுக
எனது கவிதை தலைமை, உலகில் எத தனந்த னைச்சிற உளம் இன்றதன் தே6ை உணரும் போதி

சாரல்நாடன்
மயின் தேக்கம் ன் உழைப்பின் ஆக்கம் bவழிந் தோடி மகள் பூரிக்கச் செய்யும் லை பூத்து மலைகள்! அதனில் னை தந்தையர் த நீரும் கலக்கும்!
வர் எண்ணம்
ளோடவர் உடலும் ல் கலந்து ய வுணர்வுகள் ாய் தேயிலை எத்தனை செல்வம் ானவர் சந்ததி டப்பொருள் ஆனார்
னை எண்ணி ம், அடுத்த கணமோ மலைகளில் பட்டு மடிவதை
பொருளென பர் எம்மை வெறுப்பதும் நெஞ்சினில்
சுரக்க லாயின
|தை ஆயினும் தன் வாழ்வு, மனத்தின் ள் போல பயன்களும் ஆகவோ? ற்கும் தாங்கிடும் தி தேனும் மதித்திடா வயிளன் பயன் லோ உடல்த ளர்ந்ததே!

Page 104
குறிஞ்சித்தென்னவ
“சங்கத் தாலே வாழ்வு 6 தணியா ஆவல் { இங்கென் வாழ்வை உரப இடர்க ளுற்றுச் 8 பங்கு முற்றதென் வாழ்வு பதர்க ளாம் தொ எங்கு நோக்கினும் எம்ெ ஏய்த்து வாழ்ந்தி(
கன்னக் கோலர்கள் எங்க கவரும் வஞ்சகக் தன்னலப் பதர்கள் தம்ை தமிழிற் கவிதைக என்னை, எந்தன் கவிதை
எருவாய் ஆக்கி மன்னர் போலும் வாழ இ வறுமைச் சேற்றி:

ன் கவிச்சரங்கள்
வளம் பெரும்!” இதய மீதுற )ாய் ஆக்கினேன். சிறையில் வாடினேன்!
சுயநலப் ழிற் சங்கத் திருடரால், Juulij 3Finsố டும் வேட தாரிகள்.
கள் வளத்தினைக்
கொடிய மனத்தினர் ம போற்றிச் செந் 5ள் பாடினே நந்தோ 5, மலர்களை உயர்ந்த பேர்களோ }ங்கிவன் ல் வதைய லாகினேன்!
..1989. .
72 -

Page 105
தொகுப்பு - ச1
ஒற்றுமை எனும் ஓ
கொட்டும் பணியில் குளிரில்
கூடை கூடையாய் ெ சற்றும் ஓய்வு தான்சிறி தின்
தன்னலப் பேய்கள் கிட்டிய பயனே? அடிமைகள் கீழ்நிலை, மனிதரென எட்டு அடியும் சொந்தம தில் இளித்த வாயராம் இ
உரிமைகள் அற்றின் நாட்டி உள்ளவ ராக உை சிறுமைகள் கோடி உள்ளது
சிறிதேனும் இன்பம் எருமையைப் போல அடிமை என்றும் கிடந்து உt ஒரு அணி நின்றெம் உரிை உணர்ந்தெழு! வெற்
சிந்தனை தெளிவு பெற்றவ6 சிலிர்த்தெழு! இல்ை மந்தைகள் போல அடிமைய வதைப்படு துயர்படு நெஞ்சினில் வீரமும் நேர்ை நீயொரு மனிதன் எ அஞ்சிடோ மென்று உரிமை ஆர்த்தெழு ஒற்று!ை
ஆட்சியி லென்றும் அமர்ந்த அடிவரு டித்துதி பா மாட்சி யெனநினைத் தேபல வாங்கிய தழும்புகள் சூழ்ச்சி வலைகளில் சிக்க தொடர்ந்தும் அடிை ஏய்த்து நம்மை ஏழைய ரா எத்தரைத் தள்ளி இ

ரல்நாடன்
ரணி திரள்வோம்
நடுங்கி |காழுந்தினை ஆய்ந்தும் [[j], வாழ்வதற் குழைத்தோம்
என்னும் ண் றுணர்பவர் யாருளர்? O6)IT இனியும் வாழ்வதோ?
னில் பற்று ழத்தே வந்தோம்
அன்றி அடைந்தோமா? இனியும் )ச் சேற்றில் ழன்றது போதும் மகள் பெறவே றி! நிச்சயம் உண்)ை!
ன் நீ யெனில் லயெனில் செம்மறியாட்டு பாய் என்றும் ! வஞ்சகர் தாள் தொழு! Du|Lib 9 6İT6LT னும் நினைவிருந்தால் ]கள் பெறவே ம அணியினிலின்றே
திடும் பேர்க்கு டுவ தேயெம் 0 முறை தான் i மறைந்திட வில்லை வைத் தெம்மை ம விலங்கினைப் பூட்டி க்கும் இன்புற வாராய்!
...1972.

Page 106
குறிஞ்சித்தென்ன?
២grurl
மலைமீது மழைபொழிந்து வரையெல்லாம் தேயி6ை கலகலெனும் வளையல் கவின்பரத நடனமென க சலசலக்கும் அருவியொ இளந்தளிர்கள் விரல்களி இவையெல்லாம் மலைய
மரகதம் போல் பசுமை கொஞ்ச வள்ளலென செல்வமெலாம் வ6 குருதிநிற தேநீரை அருந்தும்புவி குதுாகலிக்கத் தன்புகழை நி6ை பெருகிவரும் ஆறுகளோ ஒளிவ பெரிய தொழிற்சாலைகளை இt இருட்குகையாம் லயமறையில்
இருக்கின்ற எம்மவர்க்கோ வாழ்
சுதந்திரத்தின் மாண்பெ6 சுகபவனி வருபவரின் ெ இதயமகிழ் வோமெங்கள் ஏமாந்தோம், இலவுக்கு
மதிப்பற்ற பொருளாகி 1 மனிதர்தம் உரிமைகள்
பெருந்தோட்டச் சிறைக் பேச்சுமூச் சில்லாத பெ
இன்னாடே சொந்தமெனும் எண் ஏச்சுக்கும் பேச்சுக்கும் முகங்ெ 'தன்னாட்டு மக்களிவர்" என எ6 தானிங்கு அதிகார வர்க்கத்தில் பொன் நாடி பொருள் நாடி புக பொய்நாளும் சொற்கோடி பேசு நன்னாடாய் இன்னாடு உணர்ந்த நலன்நாடல் முதற்பணியாம் ஆ

வன் கவிச்சரங்கள்
ரே கேளிர்!
து மண்ணெல்லாம் குளிரும்! லகள் வளர்ந்து எழில் மிளிரும்! கள் சலங்கை யென ஒலிக்கும்! 5ரங்கள்சுழன் றாடும்! லி சுகராகம் போடும்! ரிடை இனியகதை பேசும்! பகத்தின் இனியதிருக் காட்சி!
சும் மதர்த்து நிற்கும் மலைகள் ரையாது வழங்கும்
மாந்தர்
லநாட்டும் மலைகள் ழங்கும் நாட்டில் பக்குமிதன் சக்தி! எத்தனையாண் டுகளாய் விலொளி யில்லை!
ல்லாம் ஏடுகளில் படித்தோம்! சாற்பொழிவில் கேட்டோம்! i இடர்தொலையு மென்றே காத்தகிளி யானோம்! மலிவான சரக்காய்
ஏதுமற் றிங்கே குள்ளே கைதிக ளானோம்! ாம்மைகளாய் ஆனோம்!
"ணத்தில் வாழ்ந்தோம்! காடுத்து வந்தோம்! ண்ணும் நெஞ்சம்
பஞ்சம்! ழ்நாடி நாளும் வதாற் பயனென்? திடவே எங்கள் ள்வோரே கேளிர்!
...1974.
74 -

Page 107
தொகுப்பு -
கொந்துளிக்கு
எங்கும் பசுமை தங்கும் ம
அங்கு உறையும் சூம்பிய முகங்களில் செழி ஏங்கிய கண்களில் எதிர் படும் முகங்களில் ஏ பிரதிபலிப்பு, பெரித கலங்கிய உளத்தின் கவ துலக்கிடும் முகங்
“மிடிகள் தீர்ந்திடும் மேலு என நினைத்தவன் இடிவிழுந்தது! விலை உt படி அரிசியை பறி வீடுகள் தோறும் இருள், ! விலைஉயர்வு, நில் வேதனை யாலே வெம்பி
குமுறி எழுந்திடும் கொந்த விரித்திடும் இதயங் பிள்ளையார் பிடிக் பிசைந்துரு வாக்கிய பின் பொல்லாக் குரங்க பிடுங்கிய தாமெனும் கை
எத்தனை வீடுகள் இருளில் எத்தனை இதயங்கி எத்தனை இன்பக் கனவுக எத்தனை விழிகள்
கால்பேஸ் கடற்கரையில்
வாய்ப்புகள் ஏராள
உல்லாச மாளிகைகள் ஒ சல்லாப கூடங்கள்
பார்க்கின்ற இடமெல்லாம் நோக்கின்ற நோக்

சாரல்நாடன்
நம் இடஸ்ளம்
லைகள்: அருந்தொழி லாளர் ப்ெபினைக் காணோம்! இருள்தான் மேவும்! மாற்றத்தின் நாய் தோன்றும்! லை தன்னை கள் சோர்வினைக் காட்டும்!
றும் வாழ்க்கை”
வாழ்க்கையி லேபெரும் யர்வினால்: த்த செயலினால் மண் ணெண்ணை னைத்திட உள்ளம் UL (935l
9960)6)85L6)T86 பக ளாயிரம்! க நினைந்து மண்ணை னே அதுதான், ாய் முடிந்தது மன்றி! தயாய் ஆச்சே!
ல் மூழ்கின: கள் துயரில் ஆழ்ந்தன: ள் கலைந்தன:
நீரில் மிதந்தன!
கயமை புரிவதற்கு ாம்! அரசினரின் தாராளம்! ங்கி உயர்ந்திருக்கும் , சரஸமிடும் மாடங்கள், பலவர்ண ஒளிக்கற்றை, கில் நுாராயிரம் அசிங்கம்!

Page 108
குறிஞ்சித்தென்ன
போர்ப்பாட்டு பாடி புரண்டுவரு ஊர்பாட்டு நிலைகண் ஆர்க்கின்ற கடல்நெஞ்சின் அ
கடைவீதி நடைபாதை கழிவு காண்கின்ற இடமெல் உடையற்றோர் உணவற்றோ உல்லாசப் பொருள்க அன்றாடத் தேவைக்கு ஏற்றது அவசியப் பொருள்கள் எட்டாத உயரத்தில் ஏறிப் ப எங்கும் வானொலிப்ெ மேலும் மேலும் விதவிதமான மேட்டுக் குடியினர் வி சூழும் கடைகள் தோறும் சி தொழிலாளர் வாழ்வி
வீதிகள் தோறும் மேலெழில் விசிர்நீர் பொறிகள் ச வண்ண விளக்குகள் கண்ை வருவோர் தங்கள் ெ இத்திரு நாட்டினில் இதுதாே
ஏழைகள் துயருக்கு இப்படி யான இந்திர சால
செப்படி வித்தையில் வேதனைத் தீயில் வெந்து ச வீழ்ந்தவர் வாழ்விலே உரம்பெற்று உரிமைக் குரல் உணர்ச்சிப் பிழம்பாெ

வன் கவிச்சரங்கள்
ம் பேரலைகள் டே ஓடிவிடும் பின்வாங்கி: ஆழத்தே கொந்தளிப்பு!
ச்சே ரிடங்கள் லாம் கையேந்தி வாழும் ர் ஒலங்கள் ஒலிக்கும்: ளோ தெருவை நிறைக்கும்: து வான ரின் விலைகளோ கைக்கு றக்கும் - கடைகள் பாட்டி டீவிகள் நிறையும்
நோதப் பொருட்கள் ரிக்கும்! னில் வறுமை சிரிக்கும்!
UIT6)LD ந்திகள் தோறும்! ணப் பறிக்கும் பாருளைப் பறிக்கும்! ன காட்சி! ஏதிங்கு மீட்சி?
சிந்தை மயங்கி 5ருகி ார் விடிவெள்ளி தோன்ற தான் எழுப்ப யென் உள்ளம் கொந்தளிக்கும்
...1980.
76 -

Page 109
தொகுப்பு - சா
கொட்டு
வாழ ஒருவர், பலர் வாடும் டெ துாளாக்கு வோமென்று கொட்டு துன்பம் தொலைந்ததென்று கெ
நாடுநலமுறவே நாளும் உழைத் பீடு சிறந்திடவே கொட்டு முர! பேய்கள் ஒழிந்ததென கொட்டு
அடிமை விலங்கொடித்தெம் மி ஆர்த்தெழுவோம் என்றேநி கொ போர்பரணி பாடுகென கொட்டு
உண்பதற்கும் உடுப்பதற்கும் மண் புதைந்து போகவென கெ வந்திடுக இன்பமென கொட்டு (
உள்ளவர்கள் இல்லார்கள் உu பொல்லாயில் வமைப் பொழிய எல்லோரும் சமமென்றே கொட்(
கல்லார்கள் என்ற இழிச் சொல் வல்லோர்கள் ஆனோமென்று வாழ்வில் உயர்வோ மென்று ெ

ரல்நாடன்
pyèF!
பால் லாவுலகை
முரசே! எங்கள் ாட்டு முரசே!
ந்தவரின் சே! பகை முரசே!
டிமை யகற்றிடவே ட்டுமுரசே! உரிமை முரசே!
ஒன்றுமிலை என்ற நிலை ாட்டுமுரசே! வாழ்வில்லை முரசே!
பர்ந்தவர்கள் தாழ்ந்தவர்கள் கொட்டுமுரசே! மண்ணில் டு முரசே!
)லை ஒழித்துக் கலை
கொட்டு முரசே! இனி |காட்டு முரசே!
,, 1978,

Page 110
குறிஞ்சித்தென்னவ
வேடத
கோயிலுக் கோடுகின்றா கூப்பித் தொழுகி வாயினில் ஏதேதோ ப மந்திரங்கள் உ6 துாய்மை யுடையவன் ே தோய உடைய6 தீய புரிவதற்கே நெஞ்
சிறிதும் தயக்க
கூட்டத்தில் பேசிடுவாய்
கோசம் முழக்கி நாட்டத்தில் வேற்றுமை6 நன்கு வளர்த்தி( தேட்டத்தில் என்னாளும் சிந்தை செலுத்த வாட்டத்தி லுள்ளவர்க்ே வழங்க நினைத்
கேடு நினைத்திடுவாய்!
கெடுதி புரிந்திடு வீடுகள் தோறும் சென்ே வேதம் படித்திடு ஈடி லிறைவனின் பேர்
எச்சிற் படுத்திடு காடுஅகத்திருக்க அன் கனிச்சுவை பேச
துஷணம் பேசிடுவாய்!
சோரம் விளைத் பூஷணம் கற்பு' என்பாu பெண்களில் இச் வேஷமென சேற்றில் -
வீழ்ந்து புரண்டி( ஆஷாட பூதியாடா ச்ெ அத்தனையும் ே

பன் கவிச்சரங்கள்
ாரிகள்
ய் - கரம் ன்ெறாய்! 6) ரைப்பாய் பால் - வெண்மை Eவாய்! சில்
Lfoortuul
- ஒற்றுமை டுவாய் - மன ou (SLJ60ös டுவாய்! பணத்
- உன் திடுவாய்! பசி க ஏதும் தறியாய்!
பிறர்க்கு 6) Tuul U6) ற தினம் வாய்! ஒரு வாயில் வாய்! பொறாமைக் ாபின் சிடுவாய்!
நட்பில் திடுவாய்! பெண்ணின் Lip !ני சை வைப்பாய்! நாளும் }வாய்! சுத்த Fu u6i) 669LDLIT

Page 111
தொகுப்பு - ச
ஆஷாட பூதிகளை 0iÉ)
குன்றென நிமிர்ந்த தோளெங்ே குன்றா உளத்தின் து: சென்றன? என்றும் அடிமையெ சிறையில் கிடந்து வா இன்றுனை ஏய்த்து வாழ்பவர்க எத்தனை எத்தனை ே என்றுநீ உணர்வாய் உனைச்சூ இருளாம் பேரிடர் க:ை
அரசியல் என்னும் சதுரங்க
ஆட்டந் தனிலே காய் வருடங்கள் பலவுனை வைத்த வந்தவர் தம்மால் உன் இருள்தான் மிகுந்த திதையின் எண்ணா திருப்ப தே6ே வருவாய் உழைக்கும் வர்க்கத் வலிமை காட்டி கிளர்ர்
உரிமைக் குரலை எழுப்பிடுவ உணரார் மமதை அட பொறுமை, கடமை, எனநாளுட போதிப் பவரின் வாழ்வு ஒருசற் றுணர்ந்து பார்ப்பாயே6 உண்மை தெரியும் எப சுரண்டும் வர்க்கத் திருள்மனத் சூழ்ச்சிப் பொறியாம் :
எத்தனை, எத்தனை புறக்கணி எத்தனை எத்தனை க இத்தனை செய்தும், பசுத்தோ இழுத்துப் போர்த்தி எ சொத்தைப் பல்லவி 'தார்மீகம் தொடர்ந்தும் பாடி வரு பித்தர்கள், பொய்யரில் வாஷ பூதிக ளின்பூண்டறுத்தி

ாரல்நாடன்
அறுத்திடுவோம்
LITI!
கே? ணிவெங்கே னும் டுவதோ?
ബt
பர்களடா! சூழ்ந்த ளந்திடுவாய்?
களென
T19.
வாழ்வில் னும்
OTITLIT? ந்தின் 5தெழுவாய்!
Tuů! -9)6Oog5 க்கிடுவாய்!
D
புதனை
b 2துழைப்பைச் தின்
ாவைச் சொற்கள்!
ப்பு ழுத்தறுப்பு 606) ம்மிடையே
)
TL 1(66(86)IITLíb!
... 1974..

Page 112
குறிஞ்சித்தென்ன
விழித்திறங்
துாங்கியது போது மினித் துயிலெழுவாய் மலைமக விடிந்தது பொழுது விழித்திறந் தெழுவாய்!
அடிமை இருட்சிை மிடிமை யுற்று :ே கல்லாய் மரமாய் காலந் தள்ளினாt மதியினில் மனித மதியினில் வல்ே காட்சியைக் கண் காலந் தள்ளுவ
துாங்கியது போது மினித் துயிவெழுவாய் மலைமக
பலநாள் முன்னே பதித்தனர் தன்ன காடாய் மேடாய்
நாடாய் வீடாய் பு உழைத்து உடை ஓரினம் உன்னின எனினுமின் நாட்டி எம்மவர் செய்த
துாங்கியது போது மினித துயிவெழுவாய் மலைமக

னவன் கவிச்சரங்கள்
தெழுவாய்!
னே!
றை அதனிற் பலநாள் வதனைப் பட்டு
உணர்வுக ளற்று ய் இற்றை நாள் வரை ன் தன்னடி பதித்து லான் தானெனக் காட்டிய டும் கருங்கல் சிலையாய்க் தழகோ? இனியும்
5 னே!
உன்னரும் முன்னோர் டி ஈழமண் ணதனில் கிடந்தயிம் மண்ணை மாற்றினார் உழைப்பால் pத்து ஓடாய்ப் போன ாம், உலகோர் அறிவர் டில் எவர்தா னுணர்ந்தார்? நன்றியை மறந்தார்!
5 நனே!

Page 113
தொகுப்பு - ச
ஆஷாட பூதிகளை பூண்ே
குன்றென நிமிர்ந்த தோளெங்ே குன்றா உளத்தின் துை சென்றன? என்றும் அடிமையெ சிறையில் கிடந்து வா இன்றுனை ஏய்த்து வாழ்பவர்க எத்தனை எத்தனை பே என்றுநீ உணர்வாய் உனைச்கு இருளாம் பேரிடர் க6ை
அரசியல் என்னும் சதுரங்க
ஆட்டந் தனிலே காய்க் வருடங்கள் பலவுனை வைத்த வந்தவர் தம்மால் உை இருள்தான் மிகுந்த திதையின் எண்ணா திருப்ப தே6ே வருவாய் உழைக்கும் வர்க்கத் வலிமை காட்டி கிளர்ர்
உரிமைக் குரலை எழுப்பிடுவ 9 600 UTÜ LDLD60)5 9L பொறுமை, கடமை, எனநாளுட போதிப் பவரின் வாழ்ல் ஒருசற் றுணர்ந்து பார்ப்பாயே6 உண்மை தெரியும் எப சுரண்டும் வர்க்கத் திருள்மனத் சூழ்ச்சிப் பொறியாம் :
எத்தனை, எத்தனை புறக்கணி எத்தனை எத்தனை க இத்தனை செய்தும், பசுத்தோ இழுத்துப் போர்த்தி எ சொத்தைப் பல்லவி 'தார்மீகம் தொடர்ந்தும் பாடி வரு பித்தர்கள், பொய்யரில் வாஷ பூதிக ளின்பூண்டறுத்தி

ாரல்நாடன்
அறுத்திடுவோம்
LIdy!
கே? Eவெங்கே னும் டுவதோ?
sள்
பர்களடா! நழ்ந்த ளந்திடுவாய்?
களென
INTLç)
வாழ்வில் னும்
OTTLIT? ந்தின் நதெழுவாய்!
ாய்! -இதை க்கிடுவாய்!
D
வுதனை
மதுழைப்பைச் ததின்
சுவைச் சொற்கள்!
ரிப்பு ழுத்தறுப்பு 606) ம்மிடையே
கின்றார்!
TL )(ჩ(86)JTub!
, , 1974, ,

Page 114
குறிஞ்சித்தென்ன6
விழித்திறங்
துாங்கியது போது மினித் துயிலெழுவாய் மலைமகே விடிந்தது பொழுது விழித்திறந் தெழுவாய்!
அடிமை இருட்சிறை மிடிமை யுற்று வே கல்லாய் மரமாய் ! காலந் தள்ளினாய் மதியினில் மனிதன் மதியினில் வல்லே காட்சியைக் கண்டு காலந் தள்ளுவ த
துாங்கியது போது மினித் துயிவெழுவாய் மலைமகே
பலநாள் முன்னே ! பதித்தனர் தன்னடி காடாய் மேடாய் கி நாடாய் வீடாய் மா உழைத்து உழைத் ஓரினம் உன்னினம் எனினுமின் நாட்டில் எம்மவர் செய்த ந
துாங்கியது போது மினித் துயிவெழுவாய் மலைமகே

வன் கவிச்சரங்கள்
தெழுவாய்!
3 அதனிற் பலநாள் தனைப் பட்டு உணர்வுக ளற்று
இற்றை நாள் வரை
தன்னடி பதித்து ான் தானெனக் காட்டிய ம் கருங்கல் சிலையாய்க் ழகோ? இனியும்
ன!
உன்னரும் முன்னோர்
ஈழமண் ணதனில் டெந்தயிம் மண்ணை ற்றினார் உழைப்பால் நது ஓடாய்ப் போன , உலகோர் அறிவர் ) எவர்தா னுணர்ந்தார்? ன்றியை மறந்தார்!
ങ്ങ!

Page 115
தொகுப்பு - ச
கூடுவிட்டிங் கெம்மாவி
குடிபோகும் நாள் வரைச் பாடுபட்டு இம்மண்ணில்
பலவளங்கள் ஈட்டி வை: நாடு நலம் பெற்றிடவே
நல்லபணி செய்து வந்ே துன்பம் தொலையவில்லை
துயர்கதையோ முடியவி
வெய்யில் பணியென்றும்
வீசும்புயற் காற்ெ பெய்யும் அடை மழையு பெரிதென்று எண் செய்யும் தொழிலே
தெய்வமென்றே துன்பம் தொலையவில்ை
துயர்கதையோ
பிற்போக்குக் காரர்களால்
பின்தள்ளப் பட்டீர்கள் முற்போக்குக் காரர்நாம்
முறியடிப்போம் இன்னல் எப்போக்குக் காரர்வந்தும்
இன்னல் களையவில்ை துன்பம் தொலையவில்லை
துயர்கதையோ முடியவி

ாரல்நாடன்
5கும்
த்தோம்
தாம் - ஆனாலெம்
6b60Ꭰ6Ꭰ
றன்றும்
b
T600TITLD6)
எண்ணிவந்தோம் - ஆனாலெம் D6)
முடியவில்லை
என்றோர்
Iல்லை
33 -

Page 116
குறிஞ்சித்தென்னவன்
luably
கூடையை முதுகில் கோணலாய் சாடையில் விழிகள்
தன்னிலை பி ஆடையை கரங்கள்
அள்ளியே ம வாடையில் மேனி ய
வரையிடைக்
சிலீர்’ என மோதுங்
சில்லிடும் பல குளிரினில், உடல் ந
கோதையின் தளிரினைப் பறிக்கும்
தவிப்பினில் “கலீர் என வளைகள்
கதைகளோ
- 84

ன் கவிச்சரங்கள்
தய்வம்
தாங்கி உடல் வளைத்து நோக்கும் றழ்ந்து சென்ற நீண்டு Tர்பை மூடும்! T
கால்கள் ஓடும்
காற்றும் ரியும் சேர்ந்து டுங்க கரங்கள் நீண்டு
நேர்த்தித் அழகு ஆடும்! ர் சொல்லும் அனந்தம் கோடி

Page 117
தொகுப்பு - ச
மரகதப் பாய் விரித்து
மயக்கிடும் பசுை மரங்களோ நெடிதுயர்ந்து வா! வென அழை வரிசையாய் நிரையில் நீ வளைகரம் நீட்டி! விருந்துகொள் வனப்பு ெ இளந்தளிர் பறிக்
தளிரது நிறைந்த கூடை தானது முதுகில் மலைச்சாரல் மீதெம் பெ வருகின்ற நடைய இளமயில் கூட்டம் ஆடும் எழில் கண்டேன்! உளமதில் அடடா! எண் உயர்தமிழ்க் கவி
தன்னலம் பேணி டாதார் தன்பிள்ளை தன் நன்னிலை அடைவதற்செ நாளுமே எண்ணி இன்னிலம் வாழ்வதற்கே
இராப்பகல் தொழ பொன்னுள்ளம் கொண்ட பெண்கள் நம் ெ

ாரல்நாடன்
மக் காட்சி!
ழக்கும் காற்றில்! ன்ெறு
நீட்டி! பண்கள் கும் காட்சி!
ண்கள் பில் வண்ண
D
இன்பங் கொண்டேன், 600 விதை யூறும்!
குடும்பம் Б6ӧї டாதார்
ஜில் புரியும் TJ LID60b6\DLJ
5UÜl6] LDLIT !

Page 118
குறிஞ்சித்தென்ன6
துடுப்பில்
நன்றி கொன்ற பேர்க் நாநிலத்தில் வாழ்வில் என்ற றைந்த இதயக் கருத் இன்றோஇன வெறியர் ஏகச் சொன்ன போது தொன்று தொ தொடர்பும் அ
புலியும் கரடி வாழ்ந்த புதர்கள் மலிந்த வை வலிமை மிகு வளமை கொ பொலிவுபெற்ற பின் போகச் சொன்னால்
அழிவை நாடி அரசும் போத
உதிரம் கொட்டி செ உயிரைக்கொடுத்து
சிதற அடித்து சீரழிக்க எண் மதியிலாத இவர் செ வஞ்சக ஒப்பந்தமிதே
துடுப்பிலாத துணியுமாறு (

வன் கவிச்சரங்கள்
UIT ULg
கிந்த
D606) ான் வள்ளுவன் தன் தை குறளினிலே
6TD60) D
Iம் நாம் ாட்டு வாழ்ந்துவரும் ற்றுப் போய்விடுமோ?
5 அடர்
TGILD6d6M) TLD ந்த எம்கரத்தால் ழிக்கும் நாடெனவே 5T boo)LD
சிரியாரோ?
இந்நாட்டின் ல் நலமில்லை!
டிகள் நட்டு வளர்த்திட்டோரம் எம்மினத்தை ணி விட்டார்! ய்த
படகினிலே போலுமே!

Page 119
தொகுப்பு -
èFUGI
பத்தாந் திகதியில் சம்பள பையனுக் கோ, ெ "மொத்தமாகச் சம்பளம் வி (ყb(ყpმ*IT ფ2(Ib(Jb6)IIT | சித்தம் நிரம்பிய ஆசையி தோழர் பலருக்கும் முத்தம்மா சம்பளம் வாங் முதுகுல நாலு செ
"வாழைப் பழம்.மிட்டாய்
வாங்குங்க! வாங்கு ஏழைங்க காசைப் பிடுங்கி வியாபாரி கள் இடு ஊளை ஒழுக வாய் எச்சி உள்ளத்தி லேபெ( சேலைமுந் தானையைப்
செந்தா மரையோ
“சீவி முடிச்சி, சிரிக்கலை சிங்காரம் பண்ணி பாவிப் பயஅரைப் பேருடே பாடையி லேபோக ܗ ஆவி துடிக்கச் சுமந்துவந் அரைப் பேரு போ கேவி யழுது புலம்பிக்கெ குப்பாயி நெஞ்சில்
“காமாச்சிக்கு எம்பத் தஞ் கையில வாங்கிட்ட சோமாறி வேலைக்குப் டே சொத்தவேலை, து ஏமாளி கந்தன் அவபுருச6 இழுத்த இழுப்புக் ரோமஞ் சிலிர்க்க வசைப் ருக்கு மணிக்கோ,

சாரல்நாடன்
IīIIGI!
மாம், சின்னப் பருங் கொண்டாட்டம்! பாங்கி டுவா, அம்மா தந்திடுவா” என லே, தன்
சொல்லி வைத்தான்! கி வந்தாள் - அவன் 5ாடுத்து வச்சாள்!
முறுக்கு.வடை.! 3ங்க!" என்று, இந்த ட வேவந்த ம் கூச்சல்களும் ல் வடிய, தன் ரும் ஆசையுடன் - அம்மா பற்றிக்கொண் டேவரும்
சிணுங்கிடுவாள்!
6T60TIT? b606).T தளைக்கலைன்னா? ாட்டான்? அவன் , LDITLT85 6T66 தும், தினம் ட்டுல்ல வச்சிருக்கான்!” Tண் டேவரும்
பெருநெருப்பு!
சி ரூவா அவ -ா பாத்தியாடி? சுத்த ாகமாட்டா, போனா |ப்புப் பட்டிடுவா! ன் - அவ கு வளையுறானே!” என பாடும் சின்ன
வயித்தெரிச்சல்!

Page 120
குறிஞ்சித்தென்ன?
"சீட்டுப் பணத்த நான்
சில்லறக் கடன சேட்டுப்பய மலை போல தொல்லை கொ ஈட்டுக் கடையில வச்ச இந்த மாசம் தி போட்டுடு வானாம்! என் புலம்பும் வள்ளி
“பள்ளிக்கூடம் போகும்
பாவாடை ரவிக்6 வள்ளி, மகளின் சடங்கு
வா, வாச்சும் ெ கொள்ளைக்கா ரப்பய
கொடுத்திட னும் உள்ளத்தில் எண்ணி அ உட்கார்ந் திருக்
"நாட்டுக்குப் போயி குடி நாதாறிப் பசங்க வாட்டுக்கறிவேனும் என் மனுசன் புடுங்கி வீட்டுல என்ன சொகத்த வெத்து மனுசன நீட்டி முழக்கி வசை ப நீலா வதிக்கோ
சம்பள நாளிது வீட்டி 6 சந்தோச மெல்ல வம்பும் தும்புகளும் பே மண்டை யுடைந் கம்புத் தடிகளைத் துாக கச்சேரி, கோர்ட் வெம்பியழுதிடும் பெண் வீடுகளில் கேட்(

வன் கவிச்சரங்கள்
கட்டுவேனா? பட்ட
அடைப்பேனா? அந்தச் 0வந்து பெருந் டுப்பான் கடன்கேட்டு
நகையினை ருப்பலன்னா, ஏலம் னசெய் வே" னென யொரு பக்கத்திலே!
சின்ன மகளுக்கு கை தைக்க வேணும் க்கு அஞ்சிரு மாய்யா எழுதிடனும் ஒத்த கடைக்கும் ) போன மாசக்கடன்" அடுப்பருகில் சும்மா கிறாள் பாப்பாத்தி!
ச்சிப்புட்டு, சில் ளக் கூட்டிவந்து, கரு ாறு, என்னையிந்த யே தின்னப் போறான்! தக் கண்டேன்? இந்த க் கட்டிக்கிட்டு?” என ாடும் சின்ன
பெருங் கோவம்!
மிருக்கிற லாம் பறந்திடும் நாள்! சிடும் நாள்! இவர் திடும் நாளிதடா! ங்கிடும் நாள் பொலிஸ், டுக்குப் போயிடும் நாள்! களின் குரல்கள் கும் நாளிதடா!
ビー%

Page 121
தொகுப்பு - சா
IsīIIGI GI
மண்ணைப்பொன் னாக்கிய வலிமை மிகுந்த கைகள்
விண்ணைய ளாவியங் கெ விளைவிக்கும் நாள் துாரமி
கவ்வாத்து வெட்டி( கண்டு நகைக்காதீ செவ்வாய் கிரகமும் தேயிலை நாட்டிடுே
ஆடுகள் மாடுகள் போலவே அடிமைத்தளை யறுத்தே,
அறிவின் துணையால் உ6 அடைந்திடும் நாள் வருமே
இனவெறி யூட்டி இ எரியிட் டழித்திடினு மனத்தின் வலியால் வாழ்க்கை அமைத்
சத்தியம் வாய்மை சாய்ந்த சரித்திரம் கண்ட உண்பை எத்தனை காலங்கள் வாழ் எய்திடும் நாள் வருமே!
- 89

ரல்நாடன்
ரும்!
LD60)6Ouab LDisab6f 6öT - உயர் ண்ணரும் அற்புதம் ல்லை!
டும் கைகளிதுவென ர - இது ம் சென்றங்கு கற்பகத் LD!
வ வாழ்ந்தவர் - 6TLD 0கமெல்லாம் புகழ்
}வர்களின் வாழ்வை Iம் - உயர் ல் உலகினி லே புது திடுவார்!
)! - அநீதி ந்திடும்? நாமின்பம்

Page 122
குறிஞ்சித்தென்ன?
பொங்கி எழு
நாட்டின் வருவாயில் நுாற்று நாங்கள் உழைத்ததடா - ஈட்டி கொடுத்தநம் வீட்டிலே இருள் நிறைந்ததடா!
நாட்டைக் கடனின்ற தீட்டிய திட்டங்கள நாட்டுத் தொழிலாள மூட்டை சுமக்குதட
வெங்கலப் பாத்திரம் தங்க வித்து முடித்துவிட்டோம் - மங்கலத் தாலியும் வித்து
மனசையும் முறித்து விட்ே
சோசலிஸம்மெனும் சோற்றுக்குப் பஞ்சt பேசும் இனமெல்லா போடும் இனங்களட
உற்பத்தி என்றதோர் பல்ல ஒப்பாரி வைப்பவர்கள் - ந கற்பகத் தருக்களாம் நம்ம கண்ணிரைக் காண்கிலரே!
ஏழை அழங்கண்ணி தென்றும் வீண் பே வேளை வருமென
வீண்காலம் போக்கு
பஞ்சமும் நோயும் பட்டினிக் பாட்டாளி எங்களுக்கோ? - கொஞ்சிக் குலவிக்கூத் தா கூட்டாளி என்பவரோ?
பொங்கிடு பொங்கி புத்துல கம்சமைப் இங்கு படுந்துயர் ப பொங்கி எழுந்திடு

பன் கவிச்சரங்கள்
நந்திடுவோம்
க்கு எண்பது செல்வம் )ா வறுமை
மாற்றுவோம் என்றவர் ல் - மலை ார் கூட்டமெல் லாங்கடன் I
நகைகளும்
2» —uшЈ மனைவியின் LITLD!
மோசலிஸத்தினால் DLIT! - 9Ißl@j5 ம் பாட்டாளி வாயில் மண்
T
)வி யைநாளும் ாட்டின் வர் சொரியும்
A
A. ர் கூரிய வாளென்ப ானதில்லை - அந்த நாளை எண்ணி நாமும் வதோ?
* சாவும் தினம் டி மகிழ்வ தெம்
டு பொங்கி யெழுந்திடு! போம்! - நாம் ங்கி மடிந்திட
(86)IITLib!

Page 123
தொகுப்பு - சா
Gilsill
வறுமை என்னும் சேற்றில்
வாழ்வதற் கேதும் மார்க்க
சிறுமை யுற்றுடல் தேய்ந்து தேயிலைக் காக யாவு மிழ அருமை உயிரையும் அர்ப அந்தோ! என்னரும் மலைய உரமும் திறமும் உள்ளவ உரிமைகள் யாவும் பெறுவ
உரிமை அற்றின் ந 9) 6T6T6 60TTB 9) 6 சிறுமைகள் கோடி சிரிதெனும் இன்பம் எருமையைப் போல என்றும் கிடந்து உ ஒரு அணி நின்று : உணர்ந்தெழுந் தே
ஏழையர்க் காக உழைப்பே எங்கும் மார் தட்டிய கூட்ட கூழைக் கும்பிடு போட்டும்
கூட்டங்கள் தோறும் சமத்து நாளும் தம்முடல் வளர்த்த நடிப்புத் தலைவர்க ளால்லி மேலுந் தேய்ந்திட விடோமி வீறுகொண் டெழுந்தே வரு

ரல்நாடன்
IIII?
புதைந்து மின்றியே நலிந்து
2நது
ணிக் கின்ற,
பகத் தோழா!
னாய்நீ
தெந் நாளோ?
ாட்டினிற் பற்று ழைத் தே வந்தாய்! உள்ளது அன்றி
அடைந்தனை யோ? நீ!
அடிமைச் சேற்றில் ழன்றது போதும்! உரிமைகள் பெறவே நீ வருவது எந்நாள்?
தெம் கடனென மோ இன்று பொய்யாய் துவம் பேசி திடுகின்ற ாம் வாழ்வு லினி, எனநி தவதெந் நாளோ?

Page 124
குறிஞ்சித்தென்ன
உறவு !
ஊன் பொதியை சுமப்பவர்க உழைப்பவனைச் சு வான்முட்டும் மாளிகைகள்
வறியவரின் உயிர்கு வீண்பெருமை பேசியிங்கு உ வீணர்களுக் கின்நா ஏனில்லை உழைப்பவர்க்கு இதுதானா நாம்காணு
பொய்மைக்குத் துணைநின் பொருளுக்குத் துதி கயமைக்கு பேர்போன மனி கனவானாய் தனவா நன்மைக்கே துணைநின்றின் நாளெல்லாம் உழை உண்மைக்கும் அன்பிற்கும் உழைப்புக்கும் படிட்
உழைப்புக்கும் படிப்புக்கும் உரிமைக்கும் எங்க வளமைக்கும் வாழ்விற்கும்
வறுமைக்கும் ஏழ்ை களைப்பிற்கும் சோர்விற்கும் கடமைக்கும் பணிவி தொழிலுக்கும் பொருளுக்கு தியாகமொடு சேவை

வன் கவிச்சரங்கள்
5கு வாழ்வு உண்டாம் ரண்டுபவர்க் கேற்றமுண்டாம் பொன் பொருள்கள் டிக்கும் வஞ்சர்க்குண்டாம் உடல் வளர்க்கும் ட்டில் மதிப்பு முண்டாம்
இவையெலாம்? j)]Líb öFLD9d jjhé60)LD
று குடல் நிறைத்து பாடி புகழ வளரதது தரெல்லாம் னாய் வாழ்ந்திருக்க
னாடுவாழ 2த்தவர்க்கு இடமில்லையா?
தொடர்பில்லையோ புக்கும் உறவில்லையோ
உறவில்லையா - வாழ் ளுக்கும் உறவில்லையா வழியில்லையா - எம் மக்கும் முடிவில்லையா ) கணக்கில்லையா - துாய பிற்கும் மதிப்பில்லையா ம் தொடர்பில்லையா உயிர்த் பயிங்கு தேவையில்லையா
92 -

Page 125
தொகுப்பு -
நீதியென்றும் நேர்மையென்று
நிதம் உழைக்கும் ே சாதிரெண்டு என்றுபல சான்று
தாழ்ந்தவர்கள் எனப்பு மேதியென நாள் முழுதும் நீ
வேலைசெய்யும் ஏழை மேதைகள் நாம் என்றுபல வ
வேலையற்ற பேர்கட்க
உழைப்புக்கும் படிப்புக்கும் ?
வுரிமைகள் பெற்று ந பிழைப்போரின் வாயில்மண் (
பொய் வஞ்சம் பகை துளிக்கூட வேற்றுமைகள் இ
சுதந்திரமும் சமத்துவ மலைமக்கள் வாழ்விங்கு சிற
மறுமலர்ச்சி யவர்வா!

சாரல்நாடன்
ம் சொல்லித் திரிவார் பரைக்கண்டு எள்ளி நகைப்பார் 1 கூறுவார் பலரை தள்ளிமிதிப்பார் "ரில் கிடந்தே ஓகளை வெறுத்தொதுக்குவார் பிளம்பரஞ் செய்தே ஒரு கிந்த நாடு சொந்தமா?
உறவு வேண்டும் - வாழ்
ாம் வாழ வேண்டும் - ஏய்த்து விழ(வும்) வேண்டும் - சூது யாவும் ஒழிய வேண்டும் ன்றி மக்கள் பமும் பெறவும் வேண்டும் பிக்க வேண்டும் ழ்வில் பூக்கவேண்டும்
93 ..

Page 126
குறிஞ்சித்தென்னவன்
ImapGULIUčíŮ blu
குன்று தோறும் ஏறிடுவாள் எங்க மலைப் பெண்ணாள்! குளிரினிலே கொழுந்தெடுப் எங்க மலைப் பெண்ணாள்!
பேய்மழையில் காற் எங்க மலைப் பென பெருக்கிடவே உை எங்க மலைப் பென
தனக்கெனவே வாழ்ந்தி டா எங்க மலைப் பெண்ணாள்! தளிரைக் கிள்ளி ஈழமதை
வாழவைக்கும் பெண்ணாள்!
பால் மறக்கா குழந் பதற வைத்தும் மன தோள் வலிக்க கூன தொழில் புரியும் டெ
படுப்பதற்கு கிழிந்த பாயும் படங்கும் இல்லா பெண்ணா உடுப்பதற்கு கிழிந்தி டாத சேலையில்லா பெண்ணாள்!
உழைப்பிற் கேற்ற
உயர்ந்தமலைப் டெ பழிப்பும் ஏச்சும் பே பதைக்கும் நெஞ்சட்
தேயிலைக்கும் வாயிருந்தா சொல்லும் இவள் கதையை தோறும் எண்ணி அழும் இ துயர் மிகுந்த நிலையை!
- 94

கவிச்சரங்கள்
ாணர்னாள்
- கடுங் LIfe
றினிலே ன்னாள்! - வளம் ழத்திடுவாள்
T600TT6i
தாள்
தேத்
தை தன்னை லெயில் - இரு டை சுமந்து |ண்ணாள்!
கூலியில்லாள் ண்ணாள்! - நாளும் Fசும் கேட்டு
பெண்ணாள்!
- நாள் வளின்

Page 127
தொகுப்பு -
பொங்கி எழு
மலைநாட்டுத் தமிழினமே ஒன்று வட்டமிடும் கூட்டமெல்லாம் வஞ் சிலைபோல உணர்வற்ற கல்லா சீரான வாழ்வுக்கு பொருள் சேர்க் வலை போட்டு பிடித்துன்னை ை வாழ்விற்குப் பலியாக்கி வந்ததை பலியாடு போல நீ தலைகுனிவே பாய் புலியாய் முன்னே வா பை
தலைவரெனச் சொல்லிப்பெருந் தனக்குவியல் சேர்ப்பதிலே நாட்ட பல்லகரம் சேர்த்துப் பெரும் பத பாட்டாளிக் கூட்டமெல்லாம் என்6 விலைபேசி எம்முரிமை விற்றுப்
வீதியிலே நிற்க வைத்து அரசை மலைநாட்டுச் சகோதரனே உன்
மரபினர்கள் மானமுடன் வாழ்வத
மண்ணதிர விண்ணதிர வாய்ச்சில மாண்டொழிந்த பழைமையினை
கண்ணெதிரே கொடுமை கண்டும் காரேறிப் பவனிவரும் கனவான்க உன்னுதிரம் உறிஞ்சியுடல் உப் ஓர் நிமிடம் சிந்தித்தால் உன்வா புண்ணதனில் வேல்பாய்ச்சப் பொ பொங்கியெழு சிங்கமென எந்தன்
சூதாட்டக் காய்போல இங்கு மா சூழ்ச்சியினால் இடுகின்றார் சீமா நீதானா இங்கவரின் விளையாட்டு நினைத்தாலே நெஞ்செல்லாம் ே வேதாந்தம் பேசியிது விதியென் வீண்காலம் கழித்ததினிப் போது மாதாந்தம் நீகொடுக்கும் வரிஇவ வையகமெல் லாமிவர்கள் உலா

சாரல்நாடன்
ifisisiblingo!
சொல்வேன் கேளாய்! உனை சகரென்றறிவாய் நீ னதாலே - தங்கள்
5க கட்சி வத்திருக்கும் கூட்டம் தம் த நீ உணர்வாய்
தாடா? கமை பறந்தோடும்
தலைகளிங்கு வந்தார் மெலாங் கொண்டார் விகளும் கண்டார் ன சுகம் கண்டார்? புகழ்தேடி நடு வக்குச் சென்றார் கடமை என்ன? உன் ற்கு எண்ணு
pbu LDT9 இன்னுமிங்கு கூறிக்
கற்சிலையா மாறிக் it dihl Lib புகின்றதை நீ ழ்வு மலரும்! றுத்திருப்ப தோடா?
மலைத்தோழா !
கும் மாற்றி ன்கள் கூட்டம் ப் பொம்மை? வகின்ற தேடா! ப நம்பி }விரைந் தெழடா! க்கு எதற்கு? வருவ தற்கோ?

Page 128
W
குறிஞ்சித்தென்னவ
8japř Lměř
ஆசை மச்சான் உங்கள்
ஆயிரங்கோடி நமஸ்காரம் ஆசைமனைவிகா மாச்சி ( அன்புக் கடுதாசி என்னவெ
ஆண்டவன் கிருை ஆசிர் வாதத்தாலு தாண்டி இருக்கிற
தான் கடவுளை ே
கட்டிய மனைவி நானிருக் கரும்பாக ரெண்டு பிள்ளை விட்டுப்போன பதினைஞ்சி வேதனைப் பட்டதை யார
“காசு பணத்தோடு காணி பூமி வாங்க
ஆசை நெறஞ்சஉ அழுவதா? சிரிப்பத்
இலங்கை நெலமை தெரி எழுதியிருப்பதை பார்த்துவ வெளங்கப் படுத்தயிந் தச் வெவரமா சொல்லுறேன் ே

ன் கவிச்சரங்கள்
சானுக்கு!
85T6,035(65d5(5 - U6)
- செய்து எழுதிடும்
பன்றால்,
ப யாலும் உங்கள் லும் நாங்கள் சுகம்! - கடல்
உங்க சுகத்துக்குத் வண்டுகின்றேன்!
க - செங் ாயிருக்க - எம்மை
வருசமா - நான் றிவார்?
வந்துவிடு - இங்கு
வாழ்ந்திடலாம்!' - என்ற ம் காயிதம் கண்டு நான் நா? தெரியவில்லை.
பாமல் - நீங்க பிட்டு - உமக்கு கடுதாசியில் களுமச்சான்!

Page 129
தொகுப்பு -
பாம்பும் புலியும் படுத்திருக்( பாழான காடெல்லாம் சீருப6 தேன்சொரியும் மலர்ச் சோன செய்துவச்சும் பலன் இல்ை
தேயிலை ரப்பரும் தேசம் வளம்பெற ந நாயும் மறக்காது ந நாட்டு மனுசர் மறந்
நுாறு வருசமா நம்ப இனம் நெஞ்சத்தில் வஞ்சனை இ6 துாறுக்கு உரமாய் ஆகி வ தேசம் நமக்கென்ன செஞ்சி
உச்சிமலையிலே ே ஊத்தும் மழையிலே குச்சிகுடிசையில் வ கூட்டம் இந்நாட்டிற்கு
வாழும் உரிமைகள் ஏதுமில் வாழ்வதற்கும் நல்ல வீடுமி: நாளும் பொழுதும் கவலை நாயா உழைப்பதில் ஓயவி
ஏடுபடிக்க நினைச்ச எழுத்தும் படிக்க ெ பாடுபட்டோம் பிறர் பட்டினி கிடந்தோம்
ஏணியைப் போலவே நாமிரு ஏறிச் செல்லபடி நாமானோ ஆணியடிச்சது போல அை அப்படி யேயிருக் கோம்மரl

சாரல்நாடன்
கும் - பெரும் ண்ணி லைகளாய் நாங்க 6) LD&FFT6óT
நட்டு வச்சோம் - இந்த ாமுழிச்சோம் - ஒரு ன்றி மச்சான்! - இந்த து விட்டார்!
- இங்கு ஸ்லாமல் - தேயிலை ந்தும் - இந்த ருச்சி?
வலைசெஞ்சோம்! - அங்கு ) நனைஞ்சிருந்தோம்! - சிறு Tழ்ந்திருந்தோம் - நம்ப தப் பாரமானோம்
ஸ்லை - நாங்க
ങ്ങേ, ப்பட்டு - இங்கு ல்லை!
தில்லை - நாலு
தரிஞ்சதில்லை - ஆனால் வாழ்வதற்கே
பராரியானோம்
ந்தோம் - பலர் ம் - இன்னும் Fustg
DITUu!
97 -

Page 130
குறிஞ்சித்தென்ன
சங்கங்கள் ஏராளம் உண்டு ம சண்டையும் சாடியும் போடுதற் எங்கப் பிரச்சினை தீர்ப்பதற்கே யாரும் மெனக் கெடவில்லை
பாட்டாளிக்காக உழை பட்டயங் கட்டியே வந் மூட்டைகளாகவே கட்ட மூஞ்சியி லேகரி பூசிவி
ஏடுகளில் பல மேடைகளில் - எழுதியும் பேசியும் வந்தாங்க நாட்டின் முதுகு எலும்பு நீங்கே நன்றாகப் பேசி நடிச்சாங்க!
கொழம்பு தண்ணிக்கும் கொதிக்க வைக்கவும்
செலவுக்கும் கையிலே சேதியோ இப்படி இருக்
அன்றாடம் காய்ச்சி குடிப்பதற் ஆளாப் பறக்குற நாளையிலே கொண்டாந்திடு' என்று சொல்லு குவிச்சியா பணத்த வச்சிருக்ே
தாயாநெனைச்சி நாம்
5|ÉlabLD6060U Jab LD60il606 போயாக வேணுமாம் ஆ பூமிக்கு தோட்ட சனங்
தோட்ட சனங்கள் வயித்தெரிச் சொல்லத் தொடங்கினா வாய் ஏட்டிலே கொஞ்சம் எழுதிவிட்( இன்னொரு சமயம் எழுதுகிறே

வன் கவிச்சரங்கள்
ச்சான்! - நாங்க
கு 5ா - இங்கு LD&F FIT66t
க்கிறோம் நாமென்று தவர்கள் - பண டிக்கிட்டார் - எங்க ட்டார்!
U6) - இந்த ിണങ്ങ[]
பருப்புமில்லை - கஞ்சி அரிசியில்லை - இன்று
காசுயில்லை - எங்க 5கு மச்சான்!
கே நாங்
- பணங் லுறீங்க - இங்கு BITLD2
வேலைசெஞ்ச அந்த ணவிட்டு - நாளை அந்தமான் என்றொரு களெல்லாம்!
F606) வலிக்கும் - இந்த டன் - மீதி
茹!
...1979.
98 -

Page 131
தொகுப்பு -
சுவிபாடு
கோயிலை எங்கெங்கும் கும்பாபி ஷேகமும் பண் கோயிலைத் தோட்டங்க கொஞ்சமும் நெனைச்ச
சாதிப் பிரிவுகள் சாத்திரப் பெருமை ஓதுகின்ற நீதி நி ஒருத்தருக் கில்ன.
எந்த இனங்குல மாயிருந் எல்லோரும் மனித வர்க்க சொந்தச் கோதர் போல சொர்க்கமிந் நாடு கேளு!
மாதர்க்கு உண்டு மாகவிப் பாரதி 6 மாதர்க்கு உண்டே மனசுல சிந்திச்சிப்
பெண்கள் விடுதலை என் பேசுவதில் பயன் இல்லை பங்கமில் லாஉயிர் பாட்டு பாலிக்கனும் மலைநாடு |
பெண்கள் விடுதல பேசியே பாவலன் எங்கள் மலையக கெத்தனைப் பார்
மானஞ்சிறிதாக வாழ்வு ( வாழும் மனுசர்கள் ஏரா ஈன மனுசர்கள் உள்ளவ கேது விடுதலை சொல்ல
தேயிலை யாம்பா செய்யா தொழிந்த பேயுல வுஞ்சுடு போகும், இதை 4

சாரல்நாடன்
மச்சான்!
கட்டுறிங்க! அதன் ணுறிங்க! கல்வி தோறு மமைத்திட துண்டோ? மச்சான்!
வைத்துக்கொண் டேதர்ம ம பேசுறிங்க! நீங்க யாயமெல் லாமிங்கு Dல பொதுவாம் மச்சான்!
5 தாலென்ன கம் மச்சான்! - நாம்
வ வாழ்ந்திடில் மச்சான்!
சுதந்திரம், என்று, முன் சொல்லி வச்சார் - மலை
டா சுதந்திரம் இன்றுங்கள் ப் பாரு மச்சான்!
றுநிதம் சும்மா ம் மச்சான்! உங்க , தித் திறத்தாலே
மச்சான்!
Dலக் காக கவிதையில்
பாரதி யார் எனில் ப் பெண்கள் விடுதலைக் தி உண்டு மச்சான்?
பெரிதாக சம் இந்த ரை எமக்
மச்சான்?
மேடையி லேநடம் டிெல் எம்கரந்தான்
டென தோட்டங்கள் வி பாடு மச்சான்!
ற .

Page 132
குறிஞ்சித்தென்ன?
புதுயுகம் சு
இன்னுமா துாக்கம்? எழும் இதுநவ யுகமடா தம்பி முன் செலும் வேகம் உல முகிழ்த்தது மலர்தலைக் செந்நெல் விளைத்தவன் சோர்ந்து பசியில் துடிக்க இன்னொரு மனிதன் உை இன்பத் தில்திளைப் பதுே
நிதியும் த நிதமுழைப் சூது வழிu சொல்லும் ’ஏதும் சிந் இட்ட ஆண் பேதை டே புதுயுகம்
'இறைவன் தன்மையை,
எவரும் மயங்கிட சொல்லு நறுந்தமிழ் மொழியில் ஏடு நயமுற எழுதிக் குவிப்பா "பிறருக் கென்றே இவைெ பேணார் சிறிதும்தம் வாழ் கறைபடர் நெஞ்சக் கயவ காண்பாய் புதுயுகம் தம்ட்
சாதிகுலங் தமதெனில் மேதி பணி வேரற ஒழ நீதி, புதுய நெஞ்சில்
8-IIgó) &LDu சமத்துவப்

வன் கவிச்சரங்கள்
ான எழடா!
DLILIT g5DLì
0கினர் நெஞ்சில்
காண்பாய் வெறும்வயி றோடு
ழக்காதிருந்தும் வோ?
ரமமும் நித்தமும் பேசி
போர்தமை வதைப்பார் பினில் ஏய்க்கும் மதியினர்
காரணம், விதியாம்! நதிக் காதே இறை வன் ணை இதுவாம்” ால இதைநம் புவதோ? காண்பதற் கெழடா!
இன்துறக் கேட்போர் லுவார்! நிகள் தோறும்
j:
யெலாம்” என்றும் வில்:
ஒழித்து,
கள் சமயம் இனங்கள் ) சேர்ந்துற வாடும் தரை விடமனத் தீயரை, இத்திடும் செயலே புகத் தர்மம், இதைநீ பதித்தெழ தம்பி! பம், தாழ்வுயர் வில்லா பூங்கா சமைப்பாய்!
100 -

Page 133
தொகுப்பு -
அழகென்று ச்
பஞ்சு முகில் துாங்கு
பசிய நெடும் கொஞ்சி யிசை பாடி
கூட்டுங் குளிர் மஞ்சையென அசைந்
மலையகத்து அஞ்சலி செய் மரங்க அழகென்று சி
பொன்னுருக்கி
தன்னுருவம் L தாயவ
மண்ணுருவம் அழெ
பச்சை வண்ணப் பட் பாவை யென இச்சை யுறும் துகிலு எழில் மிகுந்த மிச்ச மில்லா வாழ்வி
வேதனைகள் அச்ச முறும் மக்கள்
அழகென்று சி

சாரல்நாடன்
Fரிக்கு மிங்கே!
கின்ற வரைகளிலே
யின்பங்
அருவிகளும், து வரும்
மாதர்களை களெலாம் ரிக்கு மிங்கே!
வார்த்து விட்ட லே எங்கள் மலைப் விட்ட கண்ணிர் ாய் ஓடுவதும் மாற்றி மலைத் Iட்கு எழிலுாட்ட இவர்வாழ்வில் கன்று சிரிக்கு மிங்கே!
டுடுத்தும்
தேயிலையாம் டுத்தும்
குணறுகளும: னிலே
மிஞ்ச சதா நிலை ரிக்கு மிங்கே!
101 -

Page 134
குறிஞ்சித்தென்ன.
ஓட்டைத் தகரம் அதில்
ஒழுகும் மழை நீ வீட்டைக் குள் மாக்குமி
விழிகளும் நீர்க் மூட்டிய அடுப்பில் தீ
மூளாது புகை மூ நாட்டிலிக் காட்சியெலாம்
அழகென்று சிரிக்
ஒட்டி யுலர்ந்த க
உள்ளே | பட்டை யுரிந் தே
பட்ட மரம் கட்டியெனும் பொ
காய்ந்த . திட்டினில் வாழ் (
அழகென்று
கம்பளியும் சாக்குந்தான்
கட்டையிலே போ வெண்பஞ்சு மெத்தை யி
மேனியெலாம் கரு நம்பிக்கை யோடு ஒரு
நாள்முழுதும் பாடு கும்பிநிறை யார் வாழ்வில்
அழகென்று சிரிக்

வன் கவிச்சரங்கள்
ரெல்லாம்
வர்
குளமாகும்
மளும் - மலை
கு மிங்கே!
ன்னம் - அதன் புதைந்த விழி வெயிலில் D போல் கைகால் - தங்க ரன்னுடலும் சருகாகமலைத் பெண்கள் நிலை
று சிரிக்கு மிங்கே!
கும் வரை வர் நகிடவே
டுபட்டு,
கு மிங்கே?
1968.
102 -

Page 135
தொகுப்பு - ச
Irលh
வாரிதி யில் என்றும்
மாரி யெனப் ே வாரி யிறைத்திடுவாய்! வைத்திருப் டே பாரிவள் ளல் எனவே
பட்டங்கள் பெ &5Tj 9D LÓ(UpLDLIT! 6T காலம் உனை
உன்னலம் பேணுதற் உழைப்பைச் உன்னிலும் மற்றவர்க உயர்வதை ெ பொன்னென்றும் பட்டெ பூட்டி மகிழ்ந்தி சின்ன மதியுடையாய்! சிரிக்கும் உை
பொய்மை புகன்றிடுவா பொறாமை க மெய்மை யுடையவன் மெச்ச நடித்தி நொய்மை யுடையவன நோக அடித்தி கயமை புரிவதிலோ
காட்டிலும் யா

ாரல்நாடன்
Fரிக்கும்
- பெய்யும் பொருளை
செல்வம் பார்களுக்கே! பொய்ப் ற்றிடு வாய்! திர் ப் பார்த்து
கே பிறர் சுரண்டிடுவாய் ள், வாழ்வில் வறுத்திடு வாய்! டன்றும் - பெட்டியில் டுெ வாய்! அட
BIT6)b னப் பார்த்து
ாய் - நெஞ்சில் கனல் வளர்ப்பாய்!
போல் -பிறர் (6 6)IITսն! ]ர மேலும் டுவாய்!
உனைக் 6) JLIT
03 -

Page 136
குறிஞ்சித்தென்ன6
மலைக்கொழுந்தி
தேனினும் சுவை தரும் செந்தமி ழாலே வான் மலை நாட்டின் வளர்த்தமிழ்க் குடியின் வருகையும், வளர்ச்சியும் வாழ்வியல் நெறிகளும் வாழ்ந்த அவல வாழ்க்கையின் வடுக்களும் நேர்ந்த கொடுமையின் நெஞ்சத் துடிப்பையும் ஆய்ந்தும், அளவிட்டும், தொகுத்தும், எழுத்தில் வடிக்கும் (இவர் ஓர்) சாரல் இலக்கியச் செம்மல்
ஈழத் திலக்கிய பரப்பில், மலையக இலக்கியம் வகித்த பங்கினை, பான்மையை சிறப்புற நூல்களாய் தொகுத்துத் தந்தவர்.
சாரலில் தோய்ந்து தன்மடி மீதெலாம் தேயிலைத் தளிர்களாம் ஆடை அணிந்த பசிய மலைகளின் பண்பினை, ஆங்கு வதியும் மக்களின் மனக்குமு றல்களை அடிமைச் சிறைகளில் ஆற்றொனாத் துன்ப வடுகள் தாங்கிய மனத்தின் வதையை சொல்லால் எழுத்தால் சோரம் போகாது ஆழப் புதைந்த தேயிலைச் செடியின் அடியிற் புதைந்த ஓர் இனத்தின் வாழ்க்கையை

வன் கவிச்சரங்கள்
வெளியீட்டு விழா
சத்திய வரிகளாய் தந்தவர் சீவி யின் நெஞ்சக் கனவையும் நேர்மைத் திறனையும் கொஞ்சும் தமிழில் கோர்த்து தந்தவர் - இனிய நுாலாய் தந்தவர் நேயர் சாரல்
இந்த மலையக எழுச்சிக்கு முதன்முதல் வித்திட்டு அதனை முளை விட தனது சித்தத்தை சிந்தனை செயலை அர்ப்பணித்தும் விளம்பரப் பிரியரால் வெகுதனக் காரரால் போலி முகங்களால் பொய்யுரை தலைமையால் மறைக்கப் பட்ட மாமனித ராம் நடேச ஐயரை நமக்குக் காட்டியவர்
நாட்டார் இயல் மலை நாட்டினர் வாழ்வியல் என்றெலாம் நூல்கள் எமக்குத் தந்தவர் எங்கள் இலக்கியம் ஏற்ற முற்றிட சாரலின் இன்னொரு தேனடை இதுவாம்!
மலைக் கொழுந்தி எமக்கிவள் கொழுந்தியாய் உறவு கொள்ளும் உணர்வினைத் தருபவர் இருபது வருடமுன் இவரின் இதயக் கா மலர்ந்த பூக்கள்
104 -

Page 137
தொகுப்பு -
மணங்குன்றாப் பூக்கள் மனப்பெட்டகத்துள் வைக்கும் வாடாப் பூக்கள் உழைப்பது ஒன்றே உயர்ந்த பணியாய் ஊனுடல் மெலிந்தும் வறுமையே பிணியாய் விதியாய் அமைந்தவர் வேறு சுகங்களை கனவிலும் கருதா கடை நிலை மாந்தராய் எட்டடிக்கு ஸ்ளெ இருட்சிறைக் கைதியாய் கொட்டடி ஆடுகள் மாடுக ளாக வாழ்ந்த மக்களின் வாழ்வியல் அவலம் தோய்ந்த கதைகள் சுகம் பெரும் மார்க்கம் தேரும் கதைகள் சோர்விலும் அயர்விலும் வைகறைப் போதில் வரும் ஒளிக் கீற்றாய் இதயத் தே எழும் இனிய காதல் உணர்வும், சமூக உறுத்தலும் மீறி எழுந்திடும் புதிய உணர்வின் அலைகளும்
உச்சிப் பொழுதின் வெயிலின் சூட்டாய் உரிமை வேட்கை கனலும், மனங்களும் இவரின் படைப்பில் எழிலுறும் சிறப்பாம் புதுப் புனல் தொடங்கி குவார்டஸில் முடியும் பதினான்கு கதைகளும் பாங்குறப் படித்து திறனாய்ந் தறிந்து சொல்லும் பக்குவம் எனக்கில்லை, யானோர்

சாரல்நாடன்
இன்கவிப் பிரியன் ஒருசில கதைகளில் உணர்ந்ததை கவிதை வரிகளில் கூறி மனங்களிப்
புறுவேன்
காதலை மனித வாழ்வின் கறைபடா உணர்வை ஜீவ கீதமாய் இசைக்கும், ஆற்றின் புதுப்புனல், ஒலியோர் கீதம் காதலி வேறொருவன் மனைவியாய் ஆனபோது துாயநற் காதல் தோய்ந்த நெஞ்சமோ நிறையும் அன்பில் காதலி விதவை வயிற் கனத்திடும் நிலையில், இந்த பிழையிலா வகையில் காட்டும் சாதுர்யம் இவர் பேனாவின் தனித்திறம் புதுப்புனல்தான்!
எத்தனை ஆண்டு கால வாழ்விதில் அடிமைச்சின்ன முத்திரை பதிந்து நாளும் மிதிபட்ட நெஞ்சில் முட்டி பீறிட்டு எழும் உணர்வின் பெருவேகம் தடையுடைக்கும் தேக்கத்தால் ஆற்றின் வேகம் சிலபோழ்து குறையும், உயர் நோக்கமே குறியாய் கொண்ட நெஞ்சினில் எழும் உணர்வின் போக்கினால் தடைகள் சாயும் பொய்மைகள் அடித்துச் செல்லும் ஆறுகளோ பின்னோக்கி பாய்வதில்லை
இளமையில் என்றோ ஒர்நாள் ஏற்பட்ட களங்கம் இவள் அறிவினில் முதிர்ச்சி யின்றி ஆசைகள் நிறைந்த நெஞ்சம் இளமையில் எழும் கிளர்ச்சி இச்சைக்கு வசமாய் விட்ட
105 -

Page 138
குறிஞ்சித்தென்ன
பருவத்தின் மயக்கம் வாழ்வுப் பாதையில் தவறும் பெண்ணின் நிலையினை, நெருப்பாய் அவள் நிமிர்ந்தெழும் போதும் சூழும் பழியினை வசவை கேட்டு பதறிடும் உளத்தை, கொட்டும் கண்ணிரால் மாசு எல்லாம் கரைத்திடும் மனத்தை இவர் சொல்லிடும் லாவகத்தில் சுடர்விடும் இவர்கை வண்ணம் கண்ணிரில் கரைந்த இரவு என் கண்ணிரிலும் நீர் துளித்த இரவு
மொத்தத்தில் இவர் கதைகள் முற்றும் நான் படித்த போது பெருந்தியாய் எழும் புரட்சிப் போர்க்குரல் பேரொலியாய் எழுந்திடவில்லை பருவக் காதலின் பெயரால், மேனிக் கவின் காட்ட, நிர்வாணத்தின் காட்சிகள் இல்லை. சூடு ஏற்றிடும் விரஸ, அணி எழில் வரிக் கோலமில்லை இரவினில் அகல் விளக்கை ஏற்றிவைத் ததுபோல் ஒளி படர்ந்திடும் கதைகள், இன்னும் திரியினை துாண்டில் மேலும் சுடர்விடும், மேலும் இவர் நிகழ் காலம், இன்று எங்கள் நிலைகளை, கதைக ளாக்கும் தகைமை தான் இவர்க்கு உண்டு
தருவார், நாம் எதிர்ப்பார்க்கலாம்.
நம்பிக்கை யுண்டு நமது இலக்கியப் பூங்கா செழித்து புதுப்புது பூககள
பூத்துச் சிரிக்கும்
(றம்பொடை தமிழ் மகா வித்தியாலய மலைக்கொழுந்தி சிறுகதை தொகுதி அறிமு
LJILJЈ 6

வன் கவிச்சரங்கள்
புதுமணங்கமழும் மலையக இலக்கிய கால வளர்ச்சியில் வளம் பெரும் நடேச ஐயர், சீவி யின் சகாப்தம் உண்டெனில் தகும் ஆம்! சாரலின் சகாப்தம் இதுவென சாற்றிடும் உரைகள் கேட்டிடும் போது நெஞ்சில் கிளர்ந்தெழும் மகிழ்ச்சி அலை வாடாத பூ முடித்த வஞ்சிமுகம் மலர்வதைப் போல சூடிக் களிப்பால் இச் செந்தமிழ்ப் பெண் இலக்கியப்பூ!
ஆடல் மகளிர் தம் அசையும் கால் பாதசரம் பாடும் மலைக ளெல்லாம் சாரல் இசைக்கும், இலக்கிய சங்கீதம் கேட்டிடலாம்
நேற்றும் இன்றும் நிலைத்த பேர் சாரல் நாளையும் இவர்பேர் ஆலத்தரு வாய் வளர்ந்து படர்ந்து செழித்திட, எந்தன் கவிதைப் பூக்களை கரங்களால் துாவி மனத்தால் வாழ்த்தி மகிழும் அன்பின் -
குறிஞ்சிதென்னவன்.
த்தில் ~ 11-06-1995 இல் நடைபெற்ற 5விழாவில் கவிஞர் குறித்சிநாடன் தலைமையில் வாழ்த்துப்பா)
106 -

Page 139
தொகுப்பு - ச
தேநீர் க(
உயர்ந்த மலைகளில் சரிவுகளில்
ஓங்கிச் செழித்திருக்கும் தேயிலைச் செடிகளில் பிறந்தோம்! தென்றலில் ஆடிக்களித்திருந்தோம், காலனின் பாசக்கயிறாம் காரிகையின் காந்தல் விரல்கள் எமது கழுத்தை முறித்து கூடைக் குழியில் எறிந்தன.
கொலைக்கூட தொழிற் சாலையாம் பூசா முகாமின் உப்பரிகையின் படங்கு பஞ்சனை விரிப்பில் வெப்பக்காற்று இளம் சூட்டின் அரவணைப்பில் கண்ணயர்ந்தோம்,
விடிந்தது பொழுது, விழித்தோம் இளமை மேனி எங்கு போயின? துவண்ட உடலாய் சோர்ந்து கிடந்தோம், வாடி சோர்ந்த வயோதிகத்தன்மை கால துாதராய் கருத்த உருவங்கள் வந்து எங்களை வாரி எடுத்தன. அன்பென நினைத்தோம்
- 1 (

ாரல்நாடன்
Yo
M
வி)தை
அந்தோ! இயந்திர ராட்சதன் கோரபற்களில் கொடுரமாய் அரைபட்டோம் உதிரச்சாறும் உடலின் தசைத்துகள்களும் வேறாக்கப்பட்டு சூளை அடுப்பில் தீய்ந்து கருகி சாவின் கைகளில்
File:BLDLDIT(360TTLD.
அன்றே எங்கள் ஆவி முடிந்தது: ஆயினும் எங்கள் ஆன்மா அழியவில்லை
அது விழித்து கொண்டிருக்கிறது இன்னும் சிறுசிறு இயந்திர அரக்கர்கள் மென்று கடித்து வெளியே துப்பினர் சவப்பெட்டிகளாம் சதுரப் பெட்டிகளில் அடக்கம் செய்து மூடி போட்டு முத்திரை குத்தினர்.
தரத்தால் பிரிந்து பெட்டிச் சிறைகளில் பேசாத மெளனிகளாய் லொறிகளில் புகைவண்டிகளில் யாத்திரை செய்து கடலின் மேனியில் கப்பலில் ஊர்ந்து உலக சந்தைக்கு ஊர்வலம் சென்றோம்

Page 140
குறிஞ்சித்தென்னவ6
எங்கோ ஓர் எழில்மிகு அரன சீமான் வீட்டு தேனீர் கோப்பை
குருதி நீராய் வழிகிறே சுவைத்த சீமான வார்த்தை "ஆஹா என்ன அற்புத சுவை!" தேனாய் இனிக் தீங் குரல் கேட் எங்கள் ஆன்மா நெஞ்சம் குளிர்கிறது, செ வாயிலை மிதித்த சுகம்,
நான் பிறந்த மண்ணி மைந்தர்களின் உயிர்களுக்கும் உடல்களுக்கும் இல்லாத பெருமை, மதிட் எனது உடலின் துகள்களுக்கு

ன் கவிச்சரங்கள்
ன்மனை,
Jules)
TLD . ண் சொல்லும்
கும் (6 வின்
Fார்க்கத்தின்
08 -

Page 141
தொகுப்பு - சார
உனது சுயத்தை தரிசிப்பதற்கும் 9d 606060 புரிந்து கொள்வதற்கு எனககு
நான்கு தசாப்தங்களல்லவா போய் விட்டன! இதுவரை, உன்னை புரிந்து கொள்ளாமல் போனதற்கு எனது அறிவீனமா? உனது வெளிவேடப காரணம்!
அந்தஸ்து
கெளரவத்தி அதிகாரப் ே தலைக்கணத்
நடந்து வந்: சறறு
திரும்பிப் ப அதை உன ஞாபகப்படுத் வருந்துகின்(
உனது உணர்வுக்கு நான் ஏணியாகவல்லவா பயன்பட்டேன் ஏணியைத் திரும்பி பாரா விட்டாலும் உதைத்துத் தளளாமலாவது இருந்தாயா?
- 109

ல்நாடன்
qü LûLGü
தம்
?חכ
ல்
பாதையில் ந்துக்கிடக்கும்
த, பாதையை
TJLJL JITu JIT! க்கு
3துவதற்கே றேன்!

Page 142
குறிஞ்சித்தென்னவ
[60I85- פ9 வாழ்க்கைப் பயிர் தழைத்துச் செழிப்ட எனது 9d L60)LpL'I60)LJuqub உதிரத்தையும் 9) JLDIT866)6)6).It கொட்டினேன்! உனது, வாழ்க்கை தீபம், சுடர் விட்டு பிரகாசிக்க நெய்யாகவல்லவா பயன் பட்டேன், நீ. ஆபத்தில் சிக்கியபோது. எனது தோள்களிலல்லவா தாங்கினேன்.
ஏழ்மையின். எல்லைக்கே நான்!
வளமையின் ഖണ്ഡpഴ്ച (
On 8
மலர்களை
காய்ந்து நி செடி, நான்.

ன் கவிச்சரங்கள்
தற்கு
5ாட்டில்
T தேரில் b
கோட்டையில்
JITÜ
போர்க்களத்தில்
ாட்டம்,
Ojas6fair
திளைக்கும்
பாதையில்
உதிர்த்து விட்டு றதம

Page 143
தொகுப்பு - ச
உழைப்புத் தண6 குளிர் காய்ந்து கொண்டிருக்கும், ஏரிந்து தணிந்து நீறு பூத்துக் கிட நெருப்பான, எனது நெஞ்சத்தாகம் தெரியாதுதான்!
பதவிச் ெ அதிகார
இன்று, உ கண்ணை என்றாவது உண்மை உனது - கதவை
திறக்காம
பாவமன்ன 2-601
வேடச் ச இறக்கின
 

ாரல்நாடன்
உனக்கு
க்கும்
சருக்கும் மிடுக்கும்.! டன்
மறைத்தாலும்
ஒரு நாள்
இதயக்
)லா போய்விடும்
ரிப்புக்காவது
ഞഥ5ങ്ങാണ് வப்பாயா!
11.1 -

Page 144
குறிஞ்சித்தென்னவ
BUIInỦ
É ஒரு எழிலோவியம்
அதனால்தான்
என்
இதய அறையில்
அழகுப்பார்க்க
விரும்புகிறேன்!
ஒரு இனிய அதனால த உன்னை நான் மட்டு( படித்து ரசி 606365 விரும்புகின்
ஒரு கோகினுார் ை அதனால் தான் உன்னை
என் மனப்பேழையில் பூட்டி வைத்து பாதுகாகக விரும்புகின்றேன்!
ஓர அறபுத அதனால த உன்னை எனது இதய வீை இசைக்க நி

ன் கவிச்சரங்கள்
DTÜç
கவிதை நான்
த்து
றேன்!
வரம்
ராகம் நான்
ணயில் மட்டுமே நினைக்கின்றேன்!
2 -

Page 145
தொகுப்பு - சாரல்
ஒரு உச்சிமலையி இனிய ஊற்று அதனால் தான் உன்னை
எனது மன வயலின் காதற் பயிருக்கு மட்டுமே பாய்ச்ச நினைக்கி
இப்படி uெ எனக்கு காதற் கவி எழுதிய காதல (க நான் சீதன தேே வந்தால் த திருமாங்க சூட்டுவான அட போல
19
- 113 -

நாடன்
ன்றேன்
j6)6)Tib
விதைகள்
ரேறி தான் ல்யம் FTLD லிகளே.!
37 பெப்ரவரி குன்றின்குரல் மலர்07.

Page 146
குறிஞ்சித்தென்னவன்
லயக்குழங்
வீடமைப்புத் திட்ட
அன்னை பெற்றெடுக்கும்
இல்லக்குழர் மின்சார
ஒளியிற்குளி S. 606)Tef
உபகரண அணிகள் பூண்டு
செழித்து வ வெள்ளையன்
காலத்தில் பிரசவிக்கப்பட்ட
லய அறை குழந்தைகளோ
இருளில் கு ஓடடைத தகர
பரட்டைத் த இடிந்த
சுவரப புண குப்பி விளக்கு
கந்தல் துை இருட்டு அழுக்கை
இன்னும் துடைத்துக்கொண்டி
- 11.

ன் கவிச்சரங்கள்
tதைகள்
ந்தைகள்
த்து,
ாளர்கிறது.
is
ளித்து
தலைகளுடனும்
களுடனும்
Eயால்
பருக்கின்றன!

Page 147
தொகுப்பு -
நீ வாழ்வதால்தான்
வாழ்கின்
6TD60)LD
வாழ்விக்க வந்த வள்ளலே
நீ வாழ்க! நீ வாழ்வதால்தான்
நாங்கள் வளமோ உனது
பேரைச் சொல்லி உனது
பேருருவைக் காட் இந்த
அப்பாவி உழைட் உதிரத்தை
9LL60DL856 TITUL 9D அவர்களின்
வேதனைக் குரல் உனது செவிகளில்
விழக்கூடாது என் உனது நாம மகிமையை பஜனையாகப் பா கண்ணனின்
கீதையைப்போல் இப் பேதை மக்களிடம்
உன் நாமப் போதை மயக்கம்
என்றும் நிலைத்த நீ. குன்றின் மேல்
ஏற்றி வைத்த தீ சுடர் விட்டுப்
பிரகாசிக்க வேை அப்பொழுதுதான். - தீபத்தின் அடியி இருளின்
நிழலிலே எங்கள் திருவிளையாடல்களை
தொடர்ந்தும் நட

சாரல்நாடன்
நாங்கள் வளமோரு irGpmgITih!
டு வாழ்கின்றோம்!
த்தான்
.டித்தான்
பாளர்களின்
உறிஞ்சிக் குடிக்கின்றோம்!
கள்
பதற்காகத்தான்
கூட்டங்களில் ாடுகின்றோம்!
நிருக்க
பம் போல்
öTBLb!
ல் படிந்திருக்கும்
ரின்
த்த முடியும்.
115 -

Page 148
குறிஞ்சித்தென்னவன் க
நீயோ
மதியை வள அறிவுக் கூடங்களை
திறந்து வைக் நாங்களோ
மதுச் சாலை குத்தகைக்கு வாங்கி
இம் மக்களின் மதியை அழிக்கின்றே
எங்களின் துர்நாற்றத்தை
மறைக்கத்தா உனது
சரணத்தாமை இதழ்களின் அடியில்
புகுந்துறைகி எமது
துர்நாற்றத்தை சுகந்த மணமென்
சுகமறியா மக நுகர வைக்கும்
தியாகத் தெ திரு மிகு தொண்டனே
அன்றலர்ந்த ஊரூழி காலம்
நீடூழி வாழ்க! நெஞ்சாரப்பிரார்த்திக்க
- 116 -

கவிச்சரங்கள்
ரக்க
க்கின்றாய் ,
களை
ன்
Bாம்!
னே
றோம்
5யே
க்களை
ன்றலே ன்! மலராய்
வென நின்றோம்!
1987 செப்டம்பர் தேசிய முரசொலி ..

Page 149
தொகுப்பு - 5
புதிய கல்
குருதிப் பூக்கள்
வீணே , மலர்ந்து உதிர்ந்து, கருகும்
தேயிலைப் பூக்களா நாங்கள்?
எங்கள்
குருதியை உறிஞ்சிக் குடித்து ஊதிப் பெருத்த
முதலாளித்துவத்தின் தொந்தியை
கிழித்து, அதில்
தோய்த்து எடுத்த குருதிப் பூக்கள்
நாம்!
சிப்பிகள்
முத்தை
தாங்கும் மோக மயக்கத்தில்
திருமண மழைத்துளிகளுக்காக வாழ்வெல்லாம்
ஏங்கித் தவம் கிடக்கும்
கன்னி பெண் சிப்பிகள்!

சாரல் நாடன்
கதைகள்
பனி
: சி டி
இரவு அரக்கனின் பலாத்கார ,
அரவணைப்பில் கசங்கிய பூமிக்கன்னியின் மேனி உதிர்த்த வியர்வை முத்துக்கள்
உழைப்பின் சின்னம்
கிள்ளி எடுத்து
கூடையில், சேர்த்து
வாட்டி வதக்கி அரைத்துத் தீய்த்து
நீரில் கரைத்தால் செந்நீர்!
எங்கள் குருதி உழைப்பின் சின்னம்
17 -

Page 150
குறிஞ்சித்தென்ன
Iե60յնÙ
அன்று
தேயிலை சிம்மாசனத்தின் மீது நாங்கள் வீற்றிருக்கும் போது எத்தனை பாசம் பரிவு ஊட்டத்திற்கு
9) Jib நோய் தடுக்க
வக்கிர மனங்கள்
திருமணச் சந்தையில் பெண்மை நலங்கள் பொலிவுற்று, இருந்தாலும் வரதட்சிணை
தராசில் நிறுத்துப் பார்க்கும் வக்கிர மனங்கள் தெருநாயின் கழுத்தில் டி.வி. வீடியோ கார், காணி காசு, காணில் 'ஆஹா என்று அணைத்துக் கொள்ளும்!

வன் கவிச்சரங்கள்
இன்று நிறுவைக்களத்தில் சிதறி வீழ்ந்து காய்ந்து கருகி. கால்களில்
மிதிபட்டு ஒதுக்கப்பட்டு ஒரமாய் கிடக்கிறோம்!
ஞானி
காட்டில் கண்ணை மூடி கடும் தவமியற்றும் யோகியைவிட சமுதாய சாக்கடைகளை தூர்த்தும் சமதரம பூங்கா சமைக்க உழைப்பவனே ஞானி
118 -

Page 151
தொகுப்பு - !
ܕܵ
வாழவு
கால தேவனின் கணக்குப்புத்தகத்தில் பற்று வைக்கப்பட்ட தவணைக் கடன்கள், வாழ்ந்த நாட்கள் வரவில் வைக்கப்பட்டவை, மீதி நாட்களோ செலுத்த பட வேண்டிய கடன்கள் கடன் முடிந்ததும் கணக்கு முடியும்.
சட்டம்
ஏழைகளிடம் தன், பலத்தையும் அதிகாரத்தையும் 85ITLL9. பயமுறுத்தும் பணததைக கணடால பல்லைக் காட்டி கைககடடிச சேவகம் புரியும்!

சாரல்நாடன்
UEFih
நேற்று வரை எனனைத திரும்பிப் பாராதவர் இன்று LDTubgil LDTubg
அழுகின்றார்கள். நான் பிணமான பின்னே என்னில் இவ்வளவு LuTGFLDIT?
எனது
பிராவிடண்ட் நிதியிலா?
Inglisiù
மதுவும், மாதுவும் இளமையில் எனது சொர்க்கம். வறுமையும் நோயும் வாங்கி. முடங்கிய கால்களை நீட்ட முடியாது
603... மூலையில் கிடக்கின்றேன் பிணமாய்...!
19 .

Page 152
குறிஞ்சித்தென்னவன்
ஏளனப்படிகள்
பதவிக் கனியை பறித்துச் சுவைக்க
ஏறிச் சென்றது எங்கள் தோள்களாம் ஏணிப்படிகள்! ஆனால், இன்று ஏணிப்படிகள் உனக்கு ஏளனப் படிகள்
சாத்திரங்கள்
ஜாதி குலம் சாக்கடைகளை உருவாக்கிய சாஸ்திரங்கள் 8F(p5Tul பூந்தோட்டத்தை சீரழிக்கும் நாற்றத்தொட்டிகள்
- 12

ன் கவிச்சரங்கள்
gaOIGuth
தரையில் கிடந்தால் ஒரு குருவி கூட தன்னை கொத்தி கொன்று விடும் என்பதை, உணராத பாம்பு - சிவன் கழுத்தில் இருப்பதால் கருடனையே சவாலுக் கழைக்கின்றது.
ճIյկ
சமூகம் பெண்களுக்கு அமைத்த கோட்டை ஆண்களுக்கு?
அது
விளையாட்டு மைதானம்
...1988...

Page 153
தொகுப்பு -
குறும்ப
கவியெழுத சுந்தருக்கு - ஆ கடினமிவ னுக் கெதுகை.ஓ அவன் படித்த சொற்கள் சில அடுக்கி வைத்தான் மேலிருந் "நவகவிதை”1 ஆம். இவனி
செபமாலை செல்கிறான் - ே சொல்கிறான் கற்பனைகள் - இவன் வரவை எதிர்பார்த்து விழித்திருப்பாள் மரியம்மா செபமாலை எலிஸபெத்தின்
நீர் கலந்த பாலென்று - மறு நெல்சன், வெள்ளைசாமியும் பால் கலந்த நீருடனே பத்து அவர்கை வைத்து உ சேர். என்றார், நெல்சன் - 8
சோதிலிங்கம் ஆபிஸில் - சீ துரைக்கு மிவர்நம்பிக்கைப் மாத முடிவில் இரவு மணிபலவும் விழித்திருப்பார் "சோதி வீலாஸ்” - இன்றிவரி
வேலையொன்று நா மேலவரின் முன் ஒ ஒலை வரும் நா6ை ஓராண்டு போன தி வேலை?. அது கா
உணவில்லா வயிற் உணர்வுகளோ கவி மனையாளின் வார் மலர்கின்ற தீச்சரங் எனையிங்கு எந்நா

சாரல்நாடன்
ாக்கள்
60)
60))ტF
Pġbl... lன் பாஷை!
காயில்
வாயில்!
- பாயில்!
த்தார் - பொறுத்தார்!
டன் சிரித்தார்!
. 明, . . .
lன் - ஆஸ்தி!
- 1989 -
ான் தேடிச் சென்றேன்: டுங்கி நின்றேன்: ா என்றார் -
ன்று ானல், என கண்டேன்!
றில் பசி கிள்ளும்: யெழுதச் சொல்லும்: த்தைகளில் -
கள்
ஒரும் "கொல்லும்!
121 -

Page 154
குறிஞ்சித்தென்னவன்
விழாக்களிலென் கவி விருந்தினரின் புகழ்ச்சி செலவுக்கு கைவிரிக்கு செயலாளர் நிலைக்கி இலம்வந்தால் மனைவி
மாவட்டச் செயலர்மதி மதுக்கடைகள் பலவற் கார்விட்டு இறங்கியது காந்தியத் தத்துவங்க வாய் வட்டம் போட
பாகான இனியமொழி "பாரீரெம் நிலை" என் வாகான மார்பில் மல மாலைகளின் நறுமண
ஆஹா! மிகமகிழ்ந்து
குப்பாயி செத்துவிட்ட கூடிவிட்டார் பெண்கள் எப்போதோ செத்துவி எவரெவரோ பேர்சொல் ஒப்பாரி வைப்பதென்னி
புத்தன் வழி போகுமி பொன்மொழிகள் வேத நித்தம் மதுப் பார்கள் நிறைந்து வழி யும்ம சித்தம் மதுப் போதை
ஆட்டுக்கு கால்களிே அதற்கமுத மனம்பரந் ஈட்டிகளும் துப்பாக்கி வேட்டுகளும் குண்டுக நாட்டின் செயலாகின
- 12,

கவிச்சரங்கள்
க்குப்பா ராட்டு: நீ ராட்டு:
தம் -
ரங்கி விசொல் வேட்டு!
வாணர்: ற்றின் ஒணர்: |LD
ள். உயர் வானார்!
பகர்வார்: றால் நகர்வார்: J - ாத்தை
முகர்வார்!
ாள் இன்று:
ந்த நாடு: தநிலைப் பாடு: fl(86) -
க்கள் தநிலை பாடு!
ல ஊனம் த வானம்
5ளும்
96). LDIT60TLb.
.1991 அக்டோபர்.

Page 155
தொகுப்பு - சார
குப்பன் வாழ் லயத்தினது குளமாக்கும் வீட்டை மன தப்பாது இங்கு வந்த - தகரமெல்லாம் ஓரிரவில் அப்போதே அடையுங் ெ
ஆயம்மா வாகவரும் பெ அவர்களுக்கோ நாலிலே தாயம்மா மீனாச்சி -
சரசுவதி. பிள்ளைகளின் வாயினிலெ நிறைந்திருக்
பாப்பாத்தி துாக்கி வந்த பார்த்து நிறை சொல்பவ தீப்பாயும் கண்களினால்
மேய அவள் மேனிதனை நாப்பாடும் 20 திது சாை
மலைகளிலே ஊற்றெடுக் மக்கள் விழி ஊற்றெடுக் வளமூட்டி ஒளிகொடுக்கு மாவலியாய் பாயும் எனி இலை, இவர்க்கு குடிப்ப
தொழிற் சங்கத் தலைவ தொழிலாளர் இவர்க்கு ஒ விழிசிவக்க, முகஞ்சிவக் மேடைகளில் பேசிடு வா தலைவர் இவர் இன்றுக
முள்ளெடுத்து தோள்மீது முத்து, வள்ளி பார்வைய செல்ல சில வாரங்கள். தேயிலைமலை யோரங்க வள்ளி வயிற் தள்ளிட6ே
தேவானை நட்டதிந்த ரே தினந் தண்ணிர் ஊற்றிவ ஏவாளை மிஞ்சும் வண்ணி தேவனை வந்து நிற்பாள் நோவாமல் பூத்தாளோ ே
- 123

ல்நாடன்
து கூரை. ழைத் தாரை!
காழும் பூரை!
ண்கள்!
கண்கள்!
கும் மண் கல்!
ாள் கூடை! னே காடை!
Ll
கும் தண்ணிர்! கும் கண்ணிர்! b -
5) தற்கு தண்ணிர்!
ர் தண்ட பாணி! ஒரு ஏணி!
55
J. ... ங் காணி!
வைத்தான்! பினால் தைத்தாள்!
5ள். வ. கைத்தாள்!
ராஜா! ந்தான் ராஜா! OOTLD - T. ரோஜா!

Page 156
குறிஞ்சித்தென்னவன்
நெல்லறுத்துக் கட்டிவைத் நெஞ்சோடு அள்ளுகின்ற கள்ளிருக்கும் முட்டியி6ை கண்டு விட்ட களிப்பினிே நெல்லறுத்தும் கட்டிவைட்
தொழிலாளர் திலகம்வட தொண்டுபுரிந் திடல்இவரி களியாட்ட விடுதி மதுக் கடைகளிலே வருமானம் பலலட்சம் குவியும் பெரு
உணவுப் பொருட்கள் வி உழைப்போரின் வாழ்வுக் கனவான்கள் மந்திரிகள்
காரில் உலா வருபவர்கள் சனமின்று மகிழ்ச்சியிலா
வெங்காயம் வாங்கிடவே வெகுநீளம் நேரமதும் - தங்காயம் காய வெயில் தலைசாய்ந்தான் தங்கப்ட இங்கிவனுக் கேற்றுகிறார்
ஊசியெனக் குத்தும் மன உடம்பெங்கும் குத்தும் நாசியிலே நீர்வடிய
நாளெல்லாம் உழைத்தல் ஆசையிலே விழுந்தது L
காக்கொல்லை தோட்டத் கண்டிக்குச் சென்றானாம் மேற்கொண்ட செயலாலே வெகுநாட்கள் முன் விண பொக்காளன் இன்று அவ
அம்மாவின் நினைவுதின அர்ச்சிக்க இல்லை பூ - நம்ம தொழிற்சங்கத்தின் நாயகரின் கழுத்தினிலே இம்மலரின் மாலை மிக
- 12

கவிச்சரங்கள்
த்தான் பாலா! ாள் லீலா!
O
ல. IUT66 UT6)IT
- LD60)6OuJIT6óT 6T - B606)u IITLD
- LD60)6)uJITuul
லைகூடிப் - போச்சி! கு இரு - ளாச்சி!
f ம் - போச்சு!
- போலிங்! நீளும்!
பன்
- சேலிங்!
ழைக் - காற்று! மழை - யூற்று!
வரின் பாஸ் - போட்டு!
து.சாமி! .ஆமி!

Page 157
தொகுப்பு - சாரல்
நாட்டின் நிலை சொல்வது 6 நாளாந்தம் என் கவிதை.ஆ போட்டிகளில் பொய்களையே புனைந்துரைத்து பரிசுபெறல் மோட்டிவ் எனின் இலக்கியே
வங்கியிலே நானெடுத்தேன் வட்டியினை அதுபாட்டில் - I பொங்கி வரும் ஆசையிலே பொட்டடோஸ் உரம் மருந்து எங்கம்மா தொடுரெண்டும் -
மாவட்டச் செயலாளர் - சிங் வாயெல்லாம் சிரிப்பாராம் - "பா" வட்டம் ஒன்றினிலே பாரதியைக் கூப்பிட்டார், "ஆ.வெட்டிப் பய" லென்றா
மாலைவரை காத்திருந்தார் . மாலையிலே சிரிக்கின்றார் - காலைமுதல் இவருக்காய் காத்திருந்தோர் பேசுவதற்கு வேளை, இலை யாம் காரில்
கலைமகளின் விழா ஒன்று கண்களிலே நீர் நிறைத்து - இலையொரு பூ இவள் கழு என்றாலும் மாலைகளால் தலைவரின் கார் மறைத்திரு
பிறநாடு சென்று வந்த - வா பெற்றதனால் இன்றெனக்கு சிறையாக வீடு எனைத் தேடி வர ஒருவரில்லை புரிகிறது இதுவெல்லாம் - 6
ஏவலுக்கும் எடுபிடிக்கும் - இவருடம்பை காக்க "பொடி ஒவலுக்கும் ஆவலுக்கும் ஒரைந்து ஆயிரங்கள் கூவலிடும் எங்களுக்கோ -
- 125 -

நாடன்
ான்.நோக்கம்! பூக்கம்
LDIT - (35ä55b!
- லோனு! ஈனும்!
... காணம்!
கம்! தங்கம்!
ள் - மங்கை
- மக்கள்!
சொக்கர்!
) - புக்கார்!
- சென்றேன்! நின்றேன்! த்தில்
த்தல் - கண்டேன்! "
ாய்ப்பு! - நோய்ப்பூ!
ரய்ப்பு!
ஆட்கள்!
- காட்"கள்!
கேட்கள்!

Page 158
குறிஞ்சித்தென்னவன்
சமாதானம் ப
ஓரின மக்கள் வாழ்வை உருத்தெரி யாத போர்வெறி மிருகங்களா புவனமே அழிந்: சீர்பெற நாடு சமா
தானமே நிலைத் நேர்படும் நெஞ்சமெல்ல நிதம்பணி புரிய
ஆணவம் மிஞ்சி' இந்த அகிலமும் தம்: ஈனர்கள் இரக்க மில்ல இழிநிலை யாே ஊன்குரு தியோயிம் ம ஓடிடும் நதியாய் LDIT6stLld 5Tögb &LDT
தானமே நிலை
அஞ்ஞான இருள் கடந் அறிவினில் உ விஞ்ஞான வளர்ச்சி வ
வெளியெலாம் எஞ்ஞானம் படைத்து (
இவ்வுல குயிர் மெய்ஞானம் அற்று டெ மிருகத்தின் நி:

கவிச்சரங்கள்
டைப்போம்
தழிக்கும் ல் து போகும்
ந்துநிற்க
TLD
வாரீர்!
கீழ் என்ற
T 6) LD5856it ண்ணில் ப, சாகும்
க்கச் செய்வோம்!
g
யர்ந்து விட்ட
60
மனிதசக்தி
மென்ன
கள் வாழ
IIT606).T லைக்கே சென்றோம்
...1984..
26 -

Page 159
தொகுப்பு - சா
இருளே சதமா
மார்பினை மூடுமுந் தா வரிவளை ஒளி( கார்குழல் இருபுறம் ஆ காதணி தோடுக சீரடி கொலுசுகள் ஆட செங்கயற் கண் பார்மிசை மலையகப்
பாடு உரைத்தி
விண்ணுயிர் மலைகளின் வெம்பனி மழை கண்பனி நீர்வழிந் தோ கடுங்குளிர் தனி பெண்ணிவர் உழைப் ே
பெருகிடகாரண எண்ணிற் காலம் எமக் இருளே சதமா?
மேகம் பொழியும் மழை விழிகள் பொழி தேகம் உழைப்புத் தன சிந்தும் வியர்ை தாகந் தீர்ப்பாள் மலை
தாயோ தீராள் வேகம் கூடும் தளிராய் வீசும் கூடை மீ
- 127

ரல்நாடன்
? எனப்பாடு
னை ஆட செய் தாட, கருங் ட, இரு 5ள் ஆட, இணைச்
ஆட! ணிமை ஆட ஆட! பாவையரே ட வாபாடி!
ல் ஏறிஏறி யினில் ஊறியூறி டி யோடி
லுடல் வாடிவாடி பே நாடுவளம் ம் எனவாகில் கிந்த
எனப்பாடு!
pநீரை யும் கண்ணிரை னலாலே வத்துளி நீரை LD56fgs தாகம் கை ந்து
தினிலே

Page 160
குறிஞ்சித்தென்னவன்
கூடை நிறையும் போதில்
கொண்டு அழுத்தி ஓடிச் சுழன்று சுழன்று கர ஓடித்து ஒடித்து இ போடும் நெஞ்சோ, “இல்ல
பொங்க குருணை வாடும், இதுதான் மலைய மங்கையர் வாழ்வ
ஓடின, ஓடின, மாயிருள்
உதய ஞாயிறின் நாடின, நாடின, இனிவரும்
நாட்கள் சுதந்திர பாடிடு, பாடிடு, விடுதலைட் பண்ணொலி வஞ்ச சாடிட, சாடிட போரொலிச் சங்கி சைத்துநீ ப
வளையல் குலுங்கும் கரt வையம் ஆடும் வ கலைகள் ஆடும் விழியாட கவினோ ஆடும் ந மலையில் பசுமை எழிலா
வாழ்வில் பசுமை இலை யென் றேடத் தெ
இசைத்தே ஆடிவ
- 128

கவிச்சரங்கள்
605
மென்மேலும்
b
|ளந்தளிரை
த்தில் இல்லை”யென்று
கத்தின்
ா? எனப்பாடு!
ஒளிக்கதிர்
நாளென
Fகர் நெஞ்செலாம்
ITL96)IT
DITL966 ளமோடும் டின்: 560)LuIIIL965T டின் நிலையாதல் ழச்சிப்பண் ாராய்நீ!
...1981..

Page 161
தொகுப்பு - சார
இசைந்தீடு விடு
குளிர்புனலடை முழு ப ஒளிர்முகமட ம “கலீர்” எனவளை ஒலி கயல் சதிர் வி வளவயலிடை பசும் நி மணிக்கதிர்தை மலர் சொரி மது வய6 நதியென அை
புலர் பொழுதெழும் சு
புவிமுகமலர்ந் அலர் மலரணை அகந் அளியினம் பற நிலம் தரும் புது வள! நிறைந்திடுமுை இலம் மகிழொலி எழு
எனும் எழில் மி
மழையென இரு கரம்
மனங்குளிர்ந்தி( கழையென வளர் உள கனை எழும்புலி குழையசைந்திட விழிச் குழல் விரிந்திட இழையொளிர்ந்திட இ6 கயல் என புன
குளிர் மழையினில் உ கொழுந்தெடுத்த தளிர்விரலிடை சதிர்பu
தனந்தருமிவர் நலிந்திட சுகம் இழந்த நலமுறல் இது உளந்தெளிந்தெழும் உ ஒர்வழிசெய வ
- 129

ல்நாடன்
நலைச்சீந்து
மதியென
ாதர் செவியுறும் ഞണI uT(BLD றம் மிளிர் 6) FATuqLib மிடை தொறும் ல பாயும்
டர் ஒளியினில் தாடும், திளைத்திடும் ந்தேகும். ம் சிறந்துளம் ழப் பாலே, ம், இலரிலை குெ நாடே.
வழங்கிட டும் மாந்தர். ாம், சுனைவரும் ன லுாடும். Fசிவந்திட - கோதை டையசைந்திட 1ல் ஆடும்.
டல் நடுங்கிட திடும் கோதை பிர் தளிர் வாழ்வு? திட பிறர்
விதியா? உணர்வெழுந்திட ாராய்.

Page 162
குறிஞ்சித்தென்னவ
இருள் நிறையறை து
ஒளியிழந்திடும் பொருள் இலர்தினம் (
உயர் மலையி ஒருசுகமிலர், எவரிதுவ
உதவிடும் பன பெருஞ் சுகத்தினில் க
உழைப்பவர் |
புகழ் வரும் பெரும் .
போக வாழ்வில் மிக உறவினர் என த
குடித்திடும் வி முகத்தினில் நகை மு
தெனவுரைபல தொகை பெருகிட வ
திருடரையினி
* * * *
விழிப்பிலாதவர் உறக்
விடுதலையுறள் எழும்பிலாதவர் புழுவெ
ஏந்தி வாழ்வது துளி உணர்வெனும் ?
துயர் சிறிதுவ வழியமைத்திடு வரும்
மலர்ந்திடுமினி
நடிப்பினில் மயங்கிய
நசுங்கிட புது துடித்தெழுந்திடு , துன்
நசுற்றிடும் பெ குடிகெடுத்திடும் குறும்
கும்பலை இன எடுத்துவை, புது அடி
எதிர்த்திடும் !

பன் கவிச்சரங்கள்
பர்நிறையுளம் - விழிகள், வெறும் வயிறுடன் பினில் உழைத்தும் பரை
னி செய்தார்? சிலர் திளைத்திட நிலை தாழ்ந்தார்.
பொருள் பதவிகள்
னுக் காக: கத்துயிர்
L மனத்தர், மகிழ்த்திட அமு
சொல்வார். கை செய்யும் பெரும் துரத்து.
கெமே வினர் D இலையாம். வன உயிர் 5 இழிவாம். உளந்துளிர்விடின்
ரும் பாகும் சுதந்திரம் வாழ்வில்
மடமனம் உணர்வுடன் னிவு கொள், உனை
ரும் திருடரை, Dபரை நரிக் 7 நம்பிடா(து) யினை , யுனை பகை துாளென.
130 -

Page 163
தொகுப்பு - சா
காற்றிசைந்திடும் போ(
கதிக்கசைந்தி ஒட்டுகள் தனை போட் உயர்வடைந்தி நேற்றுடனிது முடிந்த
இன்றொரு புது தீட்டு, சுதந்திரம் விடு சிந்திசைத்திடு
உனதுடம்பினில் உதி ஒதுக்கிட கழி நிணப்பொதியெனும் 9 நிலத்திடையுர பிணியென உனை ெ பேரிடர்களைப் துணிவுடன் மனத் திட
சுதந்திர ஒளி
உலகினையொரு மு: உனதறிவொடு பலமொழியினர் பல
பல விதத்தின் நிலை தவறினர் உள எனும் நிறைய தலை நிமிர்ந்தவர் உ சமர்புரிவதைப்
நுாற்றைம்பது ஆண்டு இனம் உரிை ஆற்றொனாத்துயர் அ
அச்சமேவிய
மாற்ற முற்றிட வி!ை மாக்களா? இ
பாக்களாயிரம் பாடி பாரதிர்ந்திட

ரல்நாடன்
தெலா மதன் Bub 5T60,T60T L6Gj6)|Tib ட உழைப்பதா? காவியம் து காவியம் தலை
தோழனே!
ரமா? இலை
ŠJIT? உடற்சுமை வெறும்
மாகும் தாடர் துயர்களை
போக்க, -முடனெழு தோன்றும்.
றைதிரும்பியே
பாராய், மதத்தினர் ார் உன்போல் ாம் நடுங்கினர் பினில் வாழார். உளத்துணிவுடன்
பாராய்.
}கள் ஒரு ம களின்றி
டைந்த போதிலும் குடியாய் ழவுதானிலா லை புரட்சி பேரிகை
முழக்கு.
.1991 ஏப்ரல் மாவலி.
31 -

Page 164
குறிஞ்சித்தென்ன
இளருக்குழைச்சது
ஊருக்குழைச்சிடும் உத்த உள்ள சனங்க பு நீருக்கு சீனி கிடைச்சிடுப நெஞ்சினில் நெை
"எங்க தலைவ"ரென றேத்
என்ன கொடுத்து
கண்டதும் தங்கள் தலை காணா தவர்போல
காசு படைச்ச மனுசரெல் கம், முனு சும்மா பேசத் தெரிந்ந நீர் கூட்ட பேசிவிட்டால் துன்
தோட்டத் துரையிடம் தக சீட்டு கொடுத்து ந கேட்டுக் கெஞ்சநம் சங் கொஞ்சமும் அக்
சீட்டு கட்டிநான் சேர்த்த
தொலைத்து விட்
வாட்டும் எங்ககுறை கேட்
வந்த மனுசர்கள்
மாத்தி யுடுக்க ஓர் சேை வாரிமுடிக்கவோர் ஊத்தப் பொடவய தொன ஊட்டுல ஓர்துண்(
காலிலே போட்ட கொலு
கையிலே கெடந்த தாலி தவிர மற்ற நகைெ தாரைவார்த்தீர் ெ

வன் கவிச்சரங்கள்
போதும் மச்சான்
மரென்றும்மை கழ்ந்துவிட்டா, தே ா உங்க னச்சி பாரு மச்சான்!
நதிப் புகழ்ந்தவர் உதவி செய்தார்? உம்மை திருப்பி ஒன்றும்
செல்லுகின்றார்!
லா மிங்கு
இருக்கையிலே, தமிழ்
த்தி லேசென்று
ாபம் போய்விடுமோ?
ராறு பதது நிப் பாட்டி விட்டான், இத கத் தலைவர்கள் கறை காட்டவில்லை
பணத்தையே ஓர் மகா நாடுசென்று, டு உதவிட யாரு மச்சான்!
லயில்லை, தலை
சீப்புமில்லை.
)வச்சிடவே யிந்த
டு சோப்புமில்லை!
iமில்ல, இரு 5 காப்பு மில்ல uJ6d6M) TLD பாதுச் சேவையென்று
132 -

Page 165
Gig5 Tg5L - FI
காஞ்ச வயித்துக்கு கஞ்சியி காத்த குடிச்சியா வா சாஞ்சி படுக்க ஓர் சாக்குமி
சனங்களுக்கு சேவை
போட்டுக்குடிச்சிட உப்புமில்லி பூசிக்குளிச்சிட மஞ்ச பாட்டுப் படிக்குது வீட்டினிலே பாட்டாளிக்கு சேவை
சேவைசேவையென்று சுத்திய சேத்த பணமும் கை தேவை யறிஞ்சி உதவிட ே தோழர் எவருண்டு ெ
நாலுந்தெரிந்த மனுசரென் ெ நானுமுங் களுககு 6
மூளை புரண்ட மனுசனென் முன்னந் தெரிuாமப்
மீந்த குருணையில் கஞ்சிவ
வெங்காயம் ரெண்டு
பேந்த விழிப்பதில் லாபமென போயிநாலுகாசு தேடு
ஊருக்குழைச்சது போதும் ப
ஊட்டுக் குழைச்சிட
சோற்றுக்கு ஒர்வழி பாரு ம
சேவைக்கு முழுக்கெ
- 13.

ரல்நாடன்
ல்ல, இனி ாழுறது - தலை ல்ல, தோட்ட
செய்யுறாராம்.
U - முகம்
ளில்ல பஞ்ச
ஸ், இவர்
செய்யுறாராம்!
தால்முன்னே றஞ்சிடுச்சி- நம்ம வவந்த சால்லு மச்சான்!
றண்ணியே
வாக்குப்பட்டேன், நீர் றெனக்கு போச்சிமச்சான்!
ச்சேன், ஈர
உரிச்சிவச்சேன், உண்டு என, இன்று
LD&FBFIT661
)ச்சான் - இனி
வாரும்மச்சான்! இன்று ச்சான் பொது 5ான்னு போடுமச்சான்!
... 1968..

Page 166
குறிஞ்சித்தென்னவ
கேள்விக்கு பதில்
உச்சிமீது வானிடிந்து
வீழுகின்ற போ, அச்சமில்லை! அச்சமி என்று சொன்ன எச்சில் உண்ணும் ஆ6 இச்சகந்தான் ே பிச்சையாம் பதவி யே
பெரிதும ஞ்சி நிச்சயமாய் பாரதியும்
இன்றி ருந்து ச துச்சமின்றி எண்ணிவந் துயர்க ளெல்ல சீச்சீ.யிந்த தியருக் ே செழுங்கவிதை நச்சுப் பாம்பு இவர்கள் நசுக்கிடத் துை
கோடி செல்வம் சேர்ப்
அடிமை வாழ்வ வாடி நொந்து வறுமை
மடிந்து போக ஈடிலாசு தந்திரத்தில்
இமைப் பொழு கோடி கோடி இன்பம் குறைகளுற்ற
கவிதை யாய் என்
நெஞ்சில் உண வைத்தேன் தமிழர் வா
குறைகளின்றி ஆறு ஆண்டு விழா விெ கெடுத்து நெஞ்
ஊறிலாவென் கவிப் ெ உணர்ந்து வா

ன் கவிச்சரங்கள்
என்ன சொல்லு?
திலும் ങ്ങേ
பாரதி சைக்கொண்டு பேசியே ற்று வாழபவரை
5ாணிலோ?
)ாம் தாங்கியே கோ ப்பாடி னேன்
என்று விகுவான்!
பினுமென் பு கேவலம் பட்டு நேரினும்
து வாழ்வதே SDJLIT ! தமிழனே!
எர்வெலாம்
p6) (வாழவே) மிளிரவே! வணக்கிங்
சம் களிக்கிறாய்! பொருளை ழ்வோ ரில்லையே!

Page 167
தொகுப்பு - ச
சாதி யென்றும் சமய தாழ் வுயர்வு பேதங் கூறி பிரிந்து பேசுவீர் என் நோதலுற்று நுாறு ல
பேர்களிங்கு நீதி நேர்மை தர்மம் நித்தம் பொt
விழுதும் வேருமாக விருட்சமாய் பழுது இன்றி பயன்
பாடுபடும் ஏன் உழுது மண்ணில் ட உலகம் வா அழுது வாட தொழு நீங்கள் இன்
என்றும் வளங்களெ6
நாடி முறை மண்ணில் வீழ்ந்து 2 நெஞ்ச மென ஆயிரமாய் நீதியிங்கு
அஞ்சிடாது வாய் படைத்த உன மனம் படை
பாரதியின் கேள்விக் பதிலைச் ெ ஊர் புகழ மேடை
உரத்துப் ே நேர்மை இல்லா நீச நீயுமிங்கு வ பாரதியின் எண்ணம் பயன் விலை

ாரல்நாடன்
பம் என்றும்
பேசியே நின்றும், கவிதைகள், )L&Ld
வாடினும்
பேசி ய்மை பேணுவீர்!
நிற்கும்
நம் தேசமே பெறவே
ழைகள்
பயிர் விளைத்து
ழ செய்தவர்
து வாழும்
பம் அடைவதோ!
ன்றும்
செல்குவாய் உழன்ற பேர்க்கு எறும் இளகிடாய் 現 பேசுவாய் ாக் கிறைவன் க்க வில்லையோ!
கென்ன சால்லப் போகிறாய் யேறி பசி இறங்கிடும் ர் போலும் ாழ்வதா?
மண்ணில் ாயச் செய்குவாய்!

Page 168
குறிஞ்சித்தென்னவ
பொம்பள பாட்டு
வேலைவெட்டி யொண்ணும் ப வீட்டுல நாளைக் கழிச் காலிப் பசங்களை கூட்டி வச்சு கதையளந்தாவா சோறு
வயசு முப்பது ஆயிருச்சி கு வாழனு மென்ற நினை
பயலுங்க மாதிரி ஊரை சுத்தி
பசிக்குதுன்னா சோறு
பிள்ளைங்க ரெண்டு பிறந்திடுச் பேரு பதியல வெட்கமி கள்ளு குடிக்கவும் கசிப்பு குடி காசு எங்கேவரும் சொ
காடுமலையில நானலைஞ்சி ந கவிழ்டப் பட்டுஎன் ஒடல் மாடா ஒழைக்கனும் நீங்கமட்டு மண்ணுப் படாமல் திங்
மாமன் மாமிக்கு வயசாச்சி
வாங்கிய பென்ஷனும்
பூமிக்கு பாரமா இருக்கனுமா
பொம்பள பாட்டுல திங்
சூடு சொரணை உமக்கிருந்தா சோம்பேறி தனத்தவிட்
பாடுபட்டு திண்ண ஆசைப்படுL
பார்த்து மெச்ச நல்ல
பெற்றவர் தம்மையும் பேணிட: பிள்ளைகளை நன்றாய்
நட்டுவச்ச துாணாய் நிக்காம
நாலுபணந் தேடி வாங்

ன் கவிச்சரங்கள்
ல திங்கனுமா?
ண்ணாம தெனம் சிக்கிட்டு பல சி வெறுங் துவரும்?
டும்பம் ப்புமில்லை சின்ன
வந்து
வந்திடுமா?
Fசி - இன்னும்
ல்லை? தெனம் டிக்கவும் ல்லு மச்சான்!
5ாளும் ஸ்மெலிஞ்சி
ம் கையில் கனுமா?
அவுங்க
தின்னாச்சி! - இன்னும் நீங்க
வ்கனுமா?
இந்த
டுவிடும்! - மண்ணில்
ம் - பிறர்
பேரு எடும்!
னும் - நம்ம
வளர்த்திடனும் - இன்னும் (3uTul
க மச்சான்
.1970 காங்கிரஸ்.
36 -

Page 169
தொகுப்பு - சார6
சிந்தனை ெ
வந்தவர்க் கெல்லாம் வந்தனை வளைந்து குனிந்து ப6 நிந்தனை சுமந்த நெஞ்சம் ஒடி நெடுமலை மீதில் தொ எந்தையர் போல வாழ்வது ஈ6 ஏய்ப்பவர் தமையே டே சிந்தனை செய், வெறும் சோற்
தொடர்கதை நிறுத்து
அண்டம் விரிந்தது அதனிலும் ஆற்றல் விரிந்தது அறி கண்டோம், விஞ்ஞான கலைக கணக்கில வாம், ஆம்! என்றால் மலையகம் எதனில்
இன்னும் அடிமைச் சில சென்ற காலத்தின் தொழும்பர் சிந்த னை யற்ற சூன்
சிந்தனை வளர்ச்சி சிறிதேனும் சுதந்திரக் கனியின் சு வந்தனை செய்தே வாழ்பவன்
வசைமொழி யொழித்து சிந்தனை செய், யுனை சுற்றிய சூழ்ச்சிப் பொறிகள் ெ கண்திறந் தெழுந்திடுகவினுறு
காட்சியைக் காண்பாய்
வானுயர் மாட மாளிகை உய வாழ்விடம் கூனிக் குறு சாணிட மேனும் எமதென செ ğ560) 3560)LDuqub 99 560)LDL ஏனிவ் விழிநிலை? எண்ணிடு,
இலாதத னாலே, இத்தி வீணாய் கழித்தது போதும், ந விடிவு கண்டிட, சிந்த6
- 137

ல்நாடன்
Fய்வாய்
ன செய்து ணிந்து நடந்து நது ழில்கள் புரிந்த ÖILb
ாற்றுதல் மடமை 3றுப் பிண்டமாம்
முடிவுரை எழுது!
மனித வு விரிந்தது ளின் அற்புதம்
சிந்தனை வளர்ச்சி சிறந்தது? றைகளில் கிடந்து
p560)6OuJIT? Ju LD6OTLDIT?
) இல்லார் வையறி வாரோ?
என்ற
வாமலைத் தோழா! ப அடிமைச் தறித்திட அறிவுக்
D606).556 , கன்மலைத் தோழா!
ர்வதும் எம் கிச் சிறுப்பதும், ால்லும் பும் எமக்கிங் குண்டா? சிந்தனை 560)6OT BIT6)b
T606
னை செய்வாய்!
..1990 வீரகேசரி.

Page 170
குறிஞ்சித்தென்ன
சீக்கிரம் வழியொன்
அத்தை மகன் என்ற சொ ஆசைவச்சேன் எந் பித்துத் தெளிய வழியில்லி பேசி முடிக்கத் து
சாணி எடுக்கநான் போசை சந்துல நின்னு வழி மானம் பறந்திடும் காத்தின் மண்டையிலே ஏது
கண்ணைச் சிமிட்டிகை ய காவாலி போலபல் சின்னத் தனமெல்லாம் வி சேர்ந்து வாழ வழி
மாமன் மகளெள்றால் சும் வாசலைத் தேடிநா சாமத்தி லேவரச் சொல்லு
சந்தி சிரிக்காதோ
ஊருசனங்க மதிச்சிடனும்
உற்றவர் கண்டு ப சீருஞ்சிறப்புமா வாழ்ந்திடg சீக்கிரம் வழியொ6
நாலு மனுசர கூட்டியாங்க நல்லமுறையில் ெ
வேலிகட்டி பொன்னால் த
மெச்ச எனதுகை
தையும் பிறக்கநாள் துார தட்டிக் கழிக்கவும்
கையைப் பிடிக்குந் திருந
கண்டு களித்திட

வன் கவிச்சரங்கள்
று பண்னு மச்சான்!
ந்தத்திலே உம் மேல் தன் நெஞ்சத்திலே - இந்த D60 uuIT? LD600TLD 50 fols)6O)6)ust?
கயிலே லயச் ழிமறைச்சால் நம்ப ரிலே உங்க ம் இல்லையோ தான்!
ாட்டுகிறீர் - சுத்த
காட்டுகிறீர்! இந்த ட்டு விட்டு நாம
செய்யி மச்சான்!
மாவா உங்க
ன் ஓடிவர? நடுச்
கிறீர் - ஊரு
சொல்லு மச்சான்!
- பெற்றோர் மகிழ்ந்திடனும் - நாம னும், இதுக்கு ன்னு பண்ணு மச்சான்!
, 6T60)601 பண்பேசிப் போங்க மண ாலிகட்டி ஊரு பற்றிடுங்க!
மில்லை - இதை
மார்க்கமில்லை உங்க ாளை நான் வேணும் மச்சான்!
..1966 ifiliáIInouf.
138 -

Page 171
தொகுப்பு - 8
ÈGODILO
தலையில் பாரச் 560 DB606 சற்று நேரம் இறக்கி வைத்து களைப்பாற்றும் சுமைதாங்கியாய் இருப்பதால் என் இதயத்திற்கு ஓர சுகானுபவம
உன்
இதயத்தில்
(p(65LD விரக்திக் கனலின் வெம்மைத் தாங்காது அரும்பும் துயர நீர்த் துளிகளை ஒற்றி எடுக்கும் வெண் பஞ்சுத் துண்டாக என்
இதயத்தையே தந்துவிட்டேனே!
வெறுமை சூழ்ந்த அந்த காரத்தின் மையிருளில் அமைதி ஒளியை. தேடித் தயங்கிய போதெலாம் நம்பிக்கை - எனும் மிகச்சிறு ஒளிக்கீற்றாக - என்னை நாடி வரும்
பெண்மையின் திண்மை
பேருருவாய்

சாரல்நாடன்
ாங்கி
39 -
(,
என் வெளியெலாம் வியாபித்து விகாசித்தாயே உனது இளமைக்கால மனப் பறவை வஸந்தக் கனவுகள் சூழ்ந்த இல்லறப் பூங்காவை கற்பனைப் பூக்களால் அலங்கரித்ததை அறிவேன்.
அக்கனவுகள் கனிந்திட நாளெல்லாம் நான் கனவு கண்டேன் ஆனால்
இலையுதிர் காலத்தின் இயற்கை வனப்பிழந்த பூங்காவாய்
69(5 அக்கினி ஆற்றையே. இதயக்கருவரையில் சுமந்து கொண்டு குளிர்ந்த ஓடையாய் உன்னால் தவழ்ந்து செல்ல முடிகிறதே!
எப்படி?

Page 172
குறிஞ்சித்தென்னவ
இதுதான் கற்பின் திண்மையா? அல்லது ஏமாற்றத்தின் எதிரொலியாய் ஏற்பட்ட வைராக்கியத்தின் வெளித்தோற்றமா?
தலைச்சுமைகளை இறக்கிவைத்து சிறிது நேரம் இளைப்பாற சுமைதாங்கி
Ju 66TUL6)Tib ஆனால் சுமைதாங்கியே துணைவராது அந்த சுமைதாங்கியாய் அல்ல:
பிரகாரங்களை சுற்றி வந்து பிராலாபிப்பதை விட கர்ப்பக்கிரஹத்தின் காலடியிலேயே எல்லாச் சுமைகளையும் இறக்கி வைத்துவிட்டு நிம்மதிக்
காற்று நிறைந்த மனதுடன்

1ன் கவிச்சரங்கள்
40 -
உணரும் போது கர்ப்பக்கிரஹமாய் எல்லா பக்தர்களின் இதயச் சுமைகளையும் அர்ச்சனைகளையும் வேண்டுதல்களையும் 6JTBC) மெளனப் புன்னகை புரியும்
ஓர கர்ப்பக்கிரஹத்தின் கருங்கற் சிலையாய்
இருந்திடவே வாழ்கிறேன்!

Page 173
தொகுப்பு - சா
சொந்து
சீக்கில் கிடக்கின்றேன்
சில வாரமாய் 6 பார்த்திடவும் கேட்டிடவு பரிந்தொரு சொ ஆக்கள் ஒரு வரில்லை அடுப்பினிலே ச| பூத்து சிரிக்கும்.
பிள்ளைகளின் பூத்திருக்கும் சோகம், ! பூத்திருக்கும் வீ பார்ப்பதற்கும் கேட்பதற் பரிந்தொரு சொ ஆக்கள் ஒருவரில்லை
ஆயிரங்கள் செ செத்த பின்னே மூக்கை சிந்தி அழுவதற் எத்தனையே சொந்தங்க எனக்குண்டு, மு பந்தியிலே உக்கார்ந்து பட்சணங்கள் ச அந்தி சந்தி வேளையி அவசரமாய் சை கல்யிாணம் சடங்குக்கு கால் கொலுசு, ஒசியியே வாங்க வந்த ஒரு நுாறு சொ சீக்கில் கிடக்கின்றேன்
சில வாரமாய் சீட்டுப் பணத்தில்
தில்லு முல்லு மேட்டு லயத்து
வீரப்பன் கங்கா காட்டு லயம் வள்ளியப்
கணக்கன் லய
- 141

ரல்நாடன்
ចor
வீட்டில் |b ல்பேசிடவும்
TLDuo)
முகங்களிலே இருள்!
டெங்கும்!
கும் ல் பேசுவதற்கும்
ாந்தமுண்டு! கச்
3கு
56i ன்பெல்லாம்
ாப்பிடவும் லே 5LDIT5g),
தோடு
ந்தமுண்டு.
வீட்டில்.
செய்த
ணி,
DLDT b G6)16ïT606ITuULDLDIT

Page 174
குறிஞ்சித்தென்னவன்
ராக்கம்மா அக்கா
நல்லம்மா தங் மூக்காயி ஆச்சி
முனியம்மா மா “கண்ணம்மா காந்தம்ம கருப்பாயி ரெங் சின்னம்மா மீனாச்சி
செவப்பாயி பா ராசம்மா நீலாவதி
ரஞ்சிதம்.” இவ ஓசியிலே சீலைக்கு
உறவாகிப் பே எல்லோரும் சொந்தந்த ஏன் பார்க்க வ கொடுத்த கடன் கேப்ே கூடி நின்ற செ படுத்துவிட்ட போது எ பார்ப்பதற்கு வ இன்று அவுங்களெல்ல எங்கோடிப் பே செத்த பின்னே மூக்ை சிந்தி பெருங்கு ஒப்பாரி பாடி
ஓங்கி அழுவத சொந்தங்கள் நுாறு வ சோர்ந்த முகத் சீக்கில் கிடக்கின்றேன்
சில வாரமாய் ஆக்கள் ஒருவரில்லை ஆறுதல் சொல்
- 142

கவிச்சரங்கள்
கச்சி
LÓ
DT
J85LibLDT
ப்பாத்தி
புங்களெல்லாம்
ானவுங்க, ான் ரவில்லை பேன்னா ாந்தமெல்லாம் ன்னை ரவில்லை? |TLD ானாங்க.
선5
நரலில்
ற்கும்
ரும் 5தோடு!
வீட்டில்
ஸ்லிடவே!
.1990 வீரகேசரி.

Page 175
தொகுப்பு - சா
தாய்மைப்
காயாத மரம்போல களர்நிலமா கரம் போடிக் கிடக்கின்ற ஈயாத உலோபிகளின் உள்ளம்
இருள்மூடிக் கிடக்கின்ற சேயாக வந்துதித்தாய், என்னத செய்தேனோ உன்னைம தாயாகும் பேறெனக்குத் தந்தவ தமிழ்மகனே தாலேலோ,
“மணம்புரிந்து பல்லாண்டு கழிந் வயிறுதிறக்க வில்லைெ கணவனுடன் பிறந்தாரும் சுற்றத் "கட்டையை கைப் பிடித் எனநாளும் வசைபாடி மலடி எ இழித்துரைத்த போதெல் 'கணிச்சாறே! உன்முகத்தை க கதிரவன்முன் பணிபோல
பெண்ணாக பிறந்தாலே துன்பம் பிள்ளையில்லா மலடெ6 என்னாளும் துன்பம், மணம் புரி
இதுவரையும் அடைந்த பொன்னாளாம் நீ பிறந்த வேை பூரிப்பில், போனதடா து நன்னாள்தான் நாளெல்லாம் நா நறுமலரே! நற்றமிழே க
NfW
பெண்ணின் பிறவியென
போகபொருள் எண்ணும் புவிமாந்தர்
இழைக்கும் ெ சொன்னால் புரியாது
செல்வமே நீயி அன்நாள் அடைந்தது.
அடைந்ததில்
- 143

ரல்நாடன்
I եսքյI
սն ற பாலையென
(3UT6)
என்வயிற்றில் வம் க னாய்அடைய னே,
கண்ணுறங்காய்
3த திவள், யன,” எந்தன் மாமி, ந்தாரும், திருந்தால் விறகுக்காகும்”
60
ஸ்லாம் பட்டதுன்பம், ண்டபோதே,
காய்ந்ததடா!
) துன்பம் னவே வாழ்வதடா! ந்த முதல் துவும் துன்பம் ஒன்றே ள கண்ட |ன்பம் இனி ள்மலர்ந்த 5ணணுறங்கு
லாம் - ஆண்கள்
எனவே, - எமக்கு காடுமையெல்லாம் என்
his)6)IT பர், உன்னை போனதடா!

Page 176
குறிஞ்சித்தென்னல்
பத்து வருடங்களாய்
பற்றிய உந்த புத்திரன் இல்லையெ போட்டு வதை முத்துநகை புரிந்தே
மின்னல் ஒளி தத்தை மொழி பேசும் தவறோ சொல் கோயில் வலங்கள் வி குளங்கள் மு சேயே உனையடைய சுற்றியே நோ தேய்பிறை போல உ தேய்ந்து நலி காய்த்திட வில்லைய கண்மணி தே
காலச் சுழற்சியிலே
காற்றில் பறந் வேளை கரைந்திடவே வெள்ளி முை நீலக்கடல் விளிம்பில் நீணிலம் மாட் கோலக் கரம் நீட்டி,
குதித்து வருே
ஏக்கம் தணித்திடவே ஏந்தன் வயிற் நீக்கமற நிறைந்தாய்
நெஞ்ச உலக பாக்கியம் செய்தவர் பாரில் எனை பாக்கியம் தந்தவனே பைங்கிளி கே

வன் கவிச்சரங்கள்
- எனதுகை ன் தந்தை ன்றே, எனைப் த்ததெல்லாம் - கண்ணில்
காட்டி b மகனே, என் ü65 LT! வந்தேன், பல ழுகி வந்தேன் - என்
வேம்பு ன்பிருந்தேன் டல் வாடி ந்ததல்லால் வயிற் டா என் ான்றவில்லை!
இளமை தபின்னே - இருள்
வானில் ளத்தது போல்), உதித்து
சியுற கதிர்க் சுடர வதைப் போல்
pE றினிலே பிறந்து
என் கினிலே நற் யார்? இப் ப் போல பிள்ளைப்
என் ண்ணுறங்காய்!
144 -

Page 177
தொகுப்பு -
Italin Uilígnifíú bluIII
தைபிறந்ததும் தமிழர்தம்
தை! தை என மெய் பிறந்திடும் விரிகதி
வேதனை இருள் பொய் அழிந்திடும் புன்ன போய் மறைந்திடு வையகத்தினில் மலரும்
மாபெரும் ஆவலி
என்ற தோர்நிலை எங்கே இதயங் கள்ளலா இன்பக் கனியதற் கின்று ஏங்கித் தவிக்கும் பண்டு செந்தமிழ் பாடல் பாரினுக் குண வி தொன்று தொட்டு உழவ துாய உழைப்பை
இன்று இல்லை ஏழைக இருளில், இல்ல குன்றும் வறுமைக் கூரி குத்தும் இதயம் சென்ற நாளின் செழுை சிந்தை நிறைந் நன்று நன்றென்று நாமி பொங்கல் வை

சாரல்நாடன்
| ៣០uប់uTh!
நெஞ்சங்கள் தாரினில் துள்ளும்
ரொளியில் விலகி ஓடிடும் ம இருட்கணம் ம் புதிய வாழ்வது என்பதோர் ல் மனங்கள் நிறைந்திடும்!
ா ஏகிட ம் வேதனை சூழ்ந்திட Iம் நாளையும் ) நிலை வர லாச்சு
போற்றிய பூட்டும் பணியில் |ன் ஆற்றும் ப போற்றும் பொங்கல்
5ள் உள்ளம் )மும் இருளில் வாழ்வு ருள் முட்கள் ) நொந்து புண்ணாகும்! )ம நினைவுகள் து உறங்கும் ன்று நம்பிக்கையுடன் Üı08UTLib
145 -

Page 178
குறிஞ்சித்தென்னவ6
உழைப்பின் மாண்பினை உ உன்னதப் பொங்கள் அழைத்து விருந்தினை அ அமுது ஊட்டி அன் மழைக் கரங்கள் செம் மலி மாறி ஈந்து மகிழ்ந் பிழை படிந்திட எண்ண பே பெருங்குணத்தினை
வஞ்சமேவிய நெஞ்சகங்க
வன்கொடுமைகள் ம நெஞ்சம் யாவிலும் அமைத்
நித்தமும் மரணத் சஞ்சலம் அடைந்த காலம தைமகள்பைந் தமி அஞ்சேல் என்றொரு ஆறுதி
அகத்தில் இன்பம்
நம்பிக்கை வைப்போம்
நாளை பொழுதினி நம்பி, கைவைப்போம்
நாம் தொடங்கும் 1 வெம்பி மணஞ் சோரோம்
வேதனையை விட்ட அன்பில் கையிணைத்து
அகமிணைத்து வா

ன் கவிச்சரங்கள்
உலகிற் குணர்த்திய ல் அந்நாள் பொங்கல், கந்தான் மலர்ந்திட ாபில் திளைத்திடும் ஸ்ர்க்கரங்களாய் த உளத்தினர் D6huu
போற்றிடும் பொங்கல்!
ளாலே லிந்து மாந்தரின் தி யின்றி திசையினை நோக்கி ாற்றி யே ழ் மகள் எமக்கு நல் கூறி நிறைத்திடு வாளாம்!
O
წ6W)
கல்வோம்
ழ்ந்திடுவோம்!

Page 179
தொகுப்பு - !
நாலு பேர் பார்த்து
முத்துக் கருப்பன் சமுசா முத்தம்மா கதை6 பித்துப் பிடிச்சி லயலயம புலம்பித் திரியுறா
மீனாச்சி:
ஏண்டி அவ மகன் கா6ை இருக்க அவளுக் ஆண்டிச்சி கோலம் அை அலைய அவளுக்
நகையும் நட்டுமா போட்டு நாலு காசுமாக வ புகையும் கரியும் படிஞ்ச போனத பார்த்தா
காளையாட்டமா மகன் இ கட்டிய பொண்டா மூளிய லங்காரி பண்ணு முத்தம்மா இப்படி
ஏனுன்னு கேட்பானே பா6 இழுத்த இழுப்புக்
போ - இன்னு சொல்லி
பொண்டாட்டி தா
காலத்துக்கும் கஞ்சி ஊ கனவுல கண்டு 1 கோலத்துக் குள்ளாக ை கொஞ்சமும் எண்
பென்சன் வாங்கி கொடு பொண்டாட்டிக்கு நஞ்சின்னு தாய நெனச் நாலு பேர் பார்த்

ஈரல்நாடன்
சிரிக்க விட்டான்!
ரம், அந்த யை கேட்டியாடி! T Ֆ!6)]
பார்த்தியாடி!
T u JTI'LLLb கு என்ன குறை - இந்த ரக் கோலம் ஆக $கு தலை விதியா?
கிட்டு ாழ்ந்திருந்தா, இன்று
முகமாக பரிதாபம்.
இருக்கான் அவன் ட்டி இருக்காளே அந்த ம் கொடுமையால் யாகிவிட்டா!
வி மகன், அவ $கு வளையு றானே தாய் வெறட்டிப்புட்டா - இந்த சனா கேக்கப் போறான்
த்திடு வானுன்னு மகிழ்ந்திருந்தா - இந்த
வப்பான்னு, இவ ாணி யிருப்பாளா?
த்துப்புட்டா - இவன்
நகை செஞ்சி புட்டான் - இன்று
சிப்புட்டான்
து சிரிக்க விட்டான்!
147 -

Page 180
குறிஞ்சித்தென்னவன்
காதுல கழுத்துல இருந்ததெ கள்ளு சாராயம் குடி ஏது என்னான்னு கேட்டாலும் எட்டியுதைப்பானாம் ட
பொண்ணைக் கட்டி கொடுத் போயாச்சும் காலத்த என்னத்துக் கிப்படி லயலயம ஏச்சுபேச்சு வாங்கிடனு
அந்தக் கதையவா கேக்குற
அவபடும் பாடு பெருட
மொந்தை யுருட்டும் பயல க முழுதுக்கும் கண்ணிர்
அண்ணன் ஒறவு அத்துப் டே அவசரப்பட்டு கிளியா பொண்ணைக் கொடுத்திவ வ புண்ணியத்த வாறி க
பொண்ண பெத்தும் பெரும்
புள்ளய பெத்தும் அ என்ன சொகத்த இவயடைஞ் இல்லாத நடைபொன
காலும் கையும் நல் லாயிரு காலத்தி லேயே இற கூழுக்கும் கிழிஞ்ச சீலைக்கு கோடியில் சீபட்டு நி
- 148

கவிச்சரங்கள்
நல்லாம் வித்து ச்சி புட்டான் - இவ
அவன்
ாவிபய
தாளே - இங்கு
ஒட்டாம - இவ )ா சுத்தி
றும்?
நீ, D LIITLITLD - 356T6Tb ட்டிக்கிட்டு: நாள்
வடிக்கிறா ளாம்!
ாகும்முனு
ட்டம் ாழ்க்கையிலே, என்ன 5ட்டிக்கிட்டா?
பாவி ரும் பாவி சா? நாதி ா மாகிவிட்டா
க்கும் ந்திடுனும் இல்ல ம் நாமளும் 5கனுண்டி!
.1990 வீரகேசரி.

Page 181
தொகுப்பு - 8
ISITIh bilUsing GODIÈHI
என்னய்யா பட்ஜெட் போட்டி எங்களுக்கு நிவாரண பொன்னையும் பொருளையும் பொழுதெல்லாம் பசி மண்ணையா தின்பார்கள் வி வானோக்கி “ரொக்க என்னென்ன வோசொல்லி ஏ இளித்தவா யர்தாலே
அரசாங்க ஊழியர் மட்டும்த அருமந்த பிரஜைகள் அரசாங்க உடமைகள்” என ஆனாலும் அங்குள்ே வருஷந்தான் ஒன்றாகி புது LD60)6)uleb DeBdB(6585 எரிகின்ற எங்களின் நெஞ்ச
எரித்திடும் ஓர்நாள்

சாரல்நாடன்
iıLnIIpgI
ர்கள்? நீங்கள்? னம் ஏதேனும் இலையே! ) ஈட்டிந்தந் தோர்கள் யுடன் போராடு கின்றார்! விலைவாசி யெல்லாம் 5ட்” டாய் மேலேறிப் போக
மாற்று கின்றீர்! ன, என்கின்ற நினைவோ?
ான் உங்கள் i, “தோட்டங்க ளெல்லாம்
றளக் கின்றீர்கள்! ளோர் அயலாகிப் போனார் பட்ஜெட் வந்தும்
கெழுபது உண்டோ? முங் களைத்தான் இதைமற வாதீர்!
149 -

Page 182
குறிஞ்சித்தென்ன?
மாற்றுடை யுண்டோ? இருள்
வளைகளில் ஒளியூட் சேற்றுடம் பைநாளும் கழுவுத
சோப்புக்கு எங்களின் ஆற்றுக்கு பலகோடி, அதன்
அயல்நாடு களிலெல்6 ஊற்றாகி வரும் செல்வம் ம6 உறைபவர் வாழ்விலே
வன்செய லால்எங்கள் வாழ்ை
வாழ்கின்ற வீட்டைக் என்செய்வ தறியாது “இறை6 இருந்தோம் எனினுமெ புன்செயல் இதுவென்று உல பேசிடக் காரண மான நெஞ்சை நிமிர்த்தி நடை பே
நிர்க்கதி யான நாம்
என்னதான் குற்றம் இவர்க்கு
இத்திரு நாடு உயர்வ பொன்னுடல் தேய உழைத்த பிறிதென்ன செய்தோ உண்ண உணவின்றி உடல் உடுத்த உடையின்றி எண்ணத் தொலையா சிறுை இத்தனைக் கும் நல்

வன் கவிச்சரங்கள்
மண்டிப் போன ட மண்ணென்ணை யுண்டோ? நற் கேனும்
தினக் கூலி யில்லை! பேரை சொல்லி லாம் கடனோ பல்கோடி லைகளில், அங்கு
)ா துயர்நிற்கும் மூடி!
வை யழித்தார். கொளுத்திக் களித்தார்! வனே’ என்று )ம் இன்னல்கள் போச்சோ! கின ரெல்லாம் வரெல்லாம்
ாடுகின்றார்! நிதம் வாடு கின்றோம்!
நாம் செய்தோம்! தற்காக g அன்றி ம் பெரும் பெருங் குற்றம்
மெலி வுற்றோம்! ஒட்டாண்டி யானோம்! மக ஞற்றோம்! ல கைம்மாறு பெற்றோம்!
..1982..
150 -

Page 183
தொகுப்பு
நீறு பூத்த
தேடிடு அறிவுச் செல்வ சேர்த்திடு பிறன வாடிடும் வாழ்க்கை மா
மாமனிதனாய்நீ ஈடிலா புகழ் படைத்து
இம்மலை சிறக் பாடிடு மலர்ச்சிக் கீதம் பயன் பெற மல்
கல்லாய் மரமாய் உண
காலந்தோறும் உள்ளங்கனன்று சுதந்த உணர்வு பொங் துள்ளும் நடையில் கt துாங்கும் உண பள்ளு ஆயிரம் இளை
பாடியே வரின்
துாங்கிய எங்கள் தொ திரித்தே எங்கt தீங்கு மனத்தவர் தோ தேன்போல் பே கானல் காட்சிகள் கன காணும் காட்சி வானும் எங்கள் கைக மதியை வளர்ட்
சாம்பலிலிருந்து உயிர்
தனல்கள் நீறு நிழற்குடை விரித்த ஆ தோற்றுவிக்கும் அணுவினும் அணுவாய் ஆயிரம் ஆயிர புழுவாய் மண்ணுள் கி பூகம்பத்தை த உண்மை வெறும் புக ஒருநாள் காண்

- சாரல்நாடன்
blütur
Lb
ர நம்பி
றும்
வாழ்வாய்
கச்செய்வாய்
லையகந்தான்!
ணர்வுகளற்று சடமாய் கிடந்து திர வேட்கை கி உரிமைக்குரலை விதைகளாக்கு ர்வினை தட்டி யெழுப்பு ய மலையகம்
தடைகள் நீளுமோ?
டையில் கயிறு ள் கழுத்தினில் மாட்டும் ழமை தள்ளு ச்சில் சிந்தையை விலக்கு ன்டு தெளிந்திடு! யில் உண்மை தெளிந்திடு ளில் வருமென ப்போம் புதுவிதி செய்வோம்
த் தெழும் பறவைகள்
பூத்த நெருப்புகள் பூலத் தருவினை ) மிகச்சிறு விதைகள் ப் ஆனவர் எனினும் ம் ஆற்றல் படைத்தவர் டெப்பவ ரேனும் 3ன்னுள் கொண்டவர் ழ்ச்சி யல்ல Tபராம் எம்மவர் ஆற்றலை
- 151 -

Page 184
குறிஞ்சித்தென்ன
UTILIGufiù Gl
பாரதி வாழுகின்றான்! என் பாரதி வாழுகின்றா
பாடலை நாளுமே பாடிம
பாவலர் நாவினில்
பாரதி வாழுகின்றான்! என் பாரதி வாழுகின்றா
உள்ளத் தெழும் உணர்வி உள்ளத் தெழும் !
ஒவ்வொரு துளியின் இரத் ஒன்றிக் கலந்துயிர்
ஓங்கி முழங்குகின்றான் -
ஓங்கி முழங்குகின்
சாகா வரம் வேண்டி! என் சாசுவத மாகி விட் ஆகா சம்முதல் பூதங்கள் அற்புதக்கவிதையி சாகா திருந்திடுவான் - ப சாகா திருந்திடுவா
கூடி கிழடுதட்டி அந்த
கூற்றுடன் சென்றா
கோடித் தமிழரின் உள்ளத் கூட்டும் அரிமாவின்
கோமகன் வாழுகின்றான்
கோமகன் வாழுகிe

வன் கவிச்சரங்கள்
ாழும் பாரதி
றும்
ன்! அவன்
கிழ்ந்திடும்
தீஞ்சுவைக் கவிதையாய் றும்
ன்!
ல் - எங்கள்
உணர்வில் அவன்
த அணுவிலும்
உணர்ச்சிக் கவிதையாய்
பாரதி
றான்!
றும் டான்!
உள்ளவும் ன் சொற்பொருளாய் என்று ாரதி
茹!
னா? பல நதி லே வீரம்
தோற்றமென் கவிக் கவிக
ன்றான்!
152 -

Page 185
தொகுப்பு - சாரல்
கீதை புகன்றவனின் இரு
பாத கமல மதை ரெ மீதினிலே நிதம் ஏந்திக் களித்
மேதினி வாழ்ந்திட கீ நுாதமாய் வாழுகின்றான்! க
வேதமாய் வாழுகின்றா
லும் ஆதில்
வேதனை யுற்றாலும் - மனம்
வெம்பி அழுத்தில்லை சாதலும் நோதலும் கவிஞனுக்
சரித்திரம் படைத் தெ சக்திக் கனலாய் - எங்கள்
சித்த மிசை வளர்வால்
சாதிப் பிரிவு செய்தும் - பிறப்
தாழ்வு உயர்வு சொல் வேதசாஸ்திரங்கள் வேக நெ
* மேய்மை சமத்துவ நு சிங்க மென் எழுந்தான் - புது
சங்க நாதம் இசைத்த
பாஞ்சா லன் மகளாய் - அப்
பத்தினிப் பெண் குரல ''மாதர் அடிமை: எனுங் கடை
மன்றினில் நின்றவன் நீதி எடுத்துரைத்தான்! சத்திய
நெருப்புத் தணலாக
- 153

ல்நாடன்
கஞ்ச
துயிம் தெமிசைத்தவன்
ன்!
கிலையென்ற ரரு சாதனை புரிந்தவன்
தி
பில் 1 லும் - பொய் கருப்பிட்டு பல் படைப் போமென்று
ான்!
பார்வை
மாய்
மூடரின் செஞ்சுடர் ஞாயிறாய்

Page 186
குறிஞ்சித்தென்
புரட்சித்
என்னத்தான் கன்னத்தில் எ எதைத்தான் எண்ணியெண்: உண்ணத்தான் உணவில்ல உடுத்தத்தான் ஆடையில்ல பொன்னைத்தான் உடலெல் பூட்டித்தான் கண்குளிரப் ப தின்னத்தான் வழிபார்க்கும் திறனைத்தான் உளம்வியந்
உழைக்கத்தான் பி உருகத்தான் இருக் பிழைக்கத்தான் அ பெருக்கத்தான் நிை களிக்கத்தான் பொ களைத்துத்தான் ே பழிக்கத்தான் செய் பதைக்கத்தான் உ
வதைத்துத்தான் எளியவை வாழத்தான் மற்றவர்கள் வ பதுக்கித்தான் நிலவறையுள் பணத்தைத் தான் வைத்தி உதைக்கத்தான் வேண்டுமி ஒடுங்கத்தான் வேண்டும் த புதைக்கத்தான் படவேண்டு புரட்சித் தீ கொழுந்துவிட்டு
எதிர்க்கத்தான் உ6 எதிர்ப்புத்தான் எப்ட எதற்குத்தான் இதu இருக்கத்தான் செய் நிதிக்குத்தான் வெ நீதியுமா செத்துவி( உதிக்கத்தான் போ உதிரந்தான் குடித்

னவன் கவிச்சரங்கள்
ரீ எரியட்டும்
கையைவைத்து ணி மாய்கின்றீர்கள்! }T 5606060)LD60)u JuJIT? )ா வறுமையையா? )லாம் மனைவியர்க்கு ார்த்தும்நம்மை
செல்வர்தங்கள் து திகைக்கின்றீரோ?
றந்துவிட்டோம் உழைத்தஉடல் கின்றோம், பிறரையேய்த்து றிந்தோமா? பொருள்தனையே ]னத்தோமா? மற்றவர்போல் ழுதில்லை உழைப்பினாலே பாகின்றோம், என்னும் பிறர் கின்றார். பார்த்தும் கேட்டும் டலுளத்தில் வலுவுண்டாமோ?
ர பொருள்குவிப்போர் ாடத்தானோ? i மறைவாகதான் ருக்கும் வஞ்சர்தம்மை |ந்த உலுத்தர்கூட்டம் னியுடைமைக் கொள்கை ம், உங்கள்நெஞ்சில் } எரியவேண்டும்!
ாந்தனிலே துணிவுண்டாகில் பக்கம் வந்தாலென்ன? பத்தில் மலைவு? வேண்டாம்! பயும்வெற்றி எங்கள்பக்கம் ற்றியெனில், இங்குதர்ம நிம்? அஞ்சவேண்டாம் ாகிறது இன்பம், ஏழை தவர்கள் வாழ்ந்துண்டோ?
- 154 -

Page 187
தொகுப்பு -
நடிக்கத்தான் தெரியவில்ை நம்பத்தான் செய்கின்றீர் எ தடுக்கத்தான் துணிவில்லை தளர்ந்துத்தான் போகின்றீர் கெடுக்கத்தான் நினைக்கின் கெட்டுத்தான் போகின்றோம் வெடிக்கத்தான் வேண்டுள்ள வேகத்தான் வேண்டுமதில்
பகைக்குத்தான் அ பண்பைத்தான் பெற நகைக்கத்தான் செ நாமுந்தான் உணர் குகைக்குள் வாழ்ந் குறையத்தான் செt திகைக்கத்தான் உ துணியத்தான்! வெ
விதியைத்தான் நம்பித்தான வேதனைத்தான் நீங்கிடுமே மதியைத் தான் ஈடுவைத்து வார்த்தைக்கு மதிப்பளித்த மிதிக்கத்தான் செய்வார்கள் மீளத்தான் வழியின்றி போ கொதிக்கத்தான் செய்கின் குளிரத்தான் துணிவைத்த

சாரல்நாடன்
ல, நல்லவர்போல்: வர்சொல்லையும்: ) வருமிடரை:
இதனால் நம்மை றார் வாழ, நாமோ ) இனிமேலேனும் ாம் எரிமலையாய் கொடியர்கூட்டம்
ஞ்சாத பேர்களென்ற ற்றவர்கள் எமதுமுன்னோர் ‘ய்வார்கள் நம்மைப்பார்த்து வின்றி வாழ்தல்கண்டு தாலும் புலியின்விரம் ப்யாது மாற்றார் கண்டு உரிமைபோ ராட்டத்திற்கு ற்றிநமக் குண்டுபின்னால்!
நாள்கழித்தால் ா? உங்கள் சொந்த து, வஞ்சகர்சொல்லும் ால் அடிமைச்சேற்றில் ர், அதிலிருந்து குமத்தான்! ற நெஞ்சம்நீராய் ான் மேற்கொள் அத்தான்!
.1968 செய்தி.
155 -

Page 188
குறிஞ்சித்தென்ன
வாழ்க்சை
விழி மலர்ந்தது, இதழ் சிவந் வேண்டும் நெஞ்சம் இ மொழி பிறந்தது முத்துதிர்ந்த மூச்சி லோஉள வேட் வழி தெரிந்தது நடை தொடர் வாழ்க்கை பாதையோ பழி மறைந்தது பணி வளர்ந் பாச மென்றதோர் தன
காலச்சருகுகள் காற்றில் பறர் காதலும் வாழ்க்கைக் கோலச் சித்திரம் குலைந்து
கூடவோ பலர் வந்து ஞாலத் தேசுமை மேலும் கன நாளும் வாழ்வின் கட வாழத் தான்வழி ஏதும் புரிந்த வாழ்க்கைப் பாதையே
குடும்பம் பெருகின கவலைக கோடி கோடியாய் துU நடையொ டுங்கிட நாடி தளர் நாளும் உணவுத் தே தடைகள் ஆயிரம் வாழ்வுப் தாண்டிச் சென்றிடும் வழிமறைந்தது நடை தொடர் வாழ்க்கை பாதையோ
உறவு காட்டியே உறிஞ்சி வ
உண்மை நண்பரைப் களவு நெஞ்சில் ஆயிரம் 6ை கனிவுப் பேச்சில் என் சிறகி ழந்த பறவையைப் பே செல்வம் யாவும் இழ உறவு பேசியோர் உரிமை ந
ஒருவரில்லை தனிய
வழி மறைந்தது நடை தளர்
வாழ்க்கை பாதையோ

வன் கவிச்சரங்கள்
für UITGDij!
தது - துணை இரண்டிணைந்தது து - விடும் கை தீர்ந்தது ரந்தது
நீண்டு கிடந்தது ჭ5ჭ5l )ள விழுந்தது!
ந்தன
கடலுள் மறைந்தன
போயின
சேர்ந்தனர்
னத்தன
மை யுணர்த்தின
தில
பா நீண்டு கிடந்தது!
ள் கூடின பர்கள் குவிந்தன ாந்தது வை கூடின பாதையில் துணிவொடுங்கின ந்தது
நீண்டு கிடந்தது!
ாழ்ந்தவர் போல் நடித்தவர் வத்து a O னை ஏயததவர
T6) ந்த பின்னரோ ாட்டியோர் னாகினேன்!
ந்தது
நீண்டு கிடந்தது!
..1980..
156 -

Page 189
தொகுப்பு - சா
BIndiaf GUIrigg
மேதினி போற்றும் மேதினம். இ வியர்வை சிந்திடும் பாட் வேதனை களுக்கோர் விடிவு க வெற்றிச் சூரியன் விரிக தீதினைப் புரியும் சோரர்கள் நா சுரண்டும் வர்க்கத்தின் ( பூதல மெங்கும் உழைப்போர் ச போற்றும் திருநாள் புனி
அடிமை விலங்குகள் ஆம்முறி
ஆணவச் சிறைகள் இடி
மடமை இருளில் சுதந்திரக் கன மிடிமை யாவும் பொசுங்
வேட்கை கொண்டவர் வெற்றி
துப்பாக்கி யாலுடஞ் சிதைந்த
சோர்ந்துவிடா தொழிலா இப்பாரில் விடுதலைப்போர் இய
எய்திய நாள் இந்நாள் இப்போது அதிகார வர்க்கங் சு இந்நாளை களியாட்ட ர தப்பாட்டம் இடுகின்றார் சரியா? தமிழ்மகனே மலையகத்
தொழிலாளர் தலைகளில் முள் சுமத்திவிட்டு தம்தலைu ஏழிலாயச் சூட்டிக்கொள் வதுத இணையில்லா(!) தலை பழிசேரும், தொழிலாளர் சரித்தி பார்போற்றும் மேதினத்த உழைக்கின்ற பெருமகனை உ உள்ளத்தில் பெருமகிழ் சனிக்கின்ற புதுயுகத்தின் மாற் சரித்திரத்தின் மலர்ச்சிக்
- 15

ரல்நாடன்
ம் InGOIh
ன்று டா விகளின் ண்டநாள்! திர் வீசும்நாள்! 6TIT? சொந்தமிந்நாளா? கூட்டம்
தத் திருநாள்!
பட்டன, ந்து நொறுங்கின, ால் எழுந்திட கிட விடுதலை கண்டநாள்!
போதும் ளர் துணிவினோடு பற்றி வெற்றி பொன் நாளாம் மேநாள்
l
நாளாய் மாற்றி
சொல்வீர்! த்தின் சகோதரனே!
(p 1960)u பில் மலர்முடியை ான் எங்கள் வர்களின் சேவையென்றால் தி ரத்தில் தில் புதிய மாற்றம் யர்த்தல் அவன் }ச்சி யூட்டல் மேலாம் றம், மலைச் $கு புதிய ஊட்டம்!

Page 190
குறிஞ்சித்தென்னவ
வைகறைச் சிவப்பு கதிர்
வரவுக்கு வாழ்த்துக் மெய்வழி சொரிந்த செந்நீர் விடிவுக்கு வழிச ை பொய்யுரைப் புல்லர், வேட போலிகள், எம்மை கையுறை யாகப் பிடித்த ( கன்னக்கோல் பிடித் நையுறச் செய்தல் இந்த
bT6íTg5(5LD LITLLDT6
மையுறைக் கண்ணினோருட வாயுரை பொய்த்த மெய்யுழைப் பீயும் எந்தன் வீறுடை இளவளோ துய்யமே நாளாம் வெற்றிச் சுடர்மணித் திருநா6 உய்ந்தெழுந் திடுவோம் எ உரிமைக்குப் போர்
எத்தனை மேதினம் வந்தது
எம்மவர் வாழ்வில் மற்றவர் போல்வாய்த் ததி வஞ்சகர் பின்னால் சுற்றினோம், மேடைப் பேச் செவிகள் குளிர்ந்ே இற்றைநாட்பாட் டாளியின் எழுச்சிக் கீதம் இ
ஆளை மறைக்க மாலைக ஆயினும் ஒருமலர் தேயிலை தளிரினில் மான சோர்ந்தோம் கைக ஆயினும் இங்கோர் மாற்ற ஆம், தொழி லாள உழைக்கும் கரங்களை ம உயர்தமிழ்ப் பண்ட

பன் கவிச்சரங்கள்
b கூறும்!
DLDis(5lb
என்றும் பேரை ந்த பேரை
நம்
D
லில்லா
rரும்
ளின்று ங்கள்
தொடுப்போம்!
நு ஆயின்
பூரணச் சுதந்திரம் ல்லை எனினும்
வால்குழைத்தோடி சுகள் கேட்டே தாம் வாழ்வு குளிர்ந்ததா?
திருநாள் சைத்து முன்னேறு!
ள் போட்டோம்
நாம்முகர்ந் தோமா? லகள் போட்டே ள், வாழ்வு மலர்ந்ததா? ம் காண்கிறேன் ர் மாண்புறும் காட்சி! திக்கும் பண்பு
மனிதப் பண்பு
158 -

Page 191
தொகுப்பு - சார
ʻlGI"LüñBLmGijr? 59H
தேனுாறும் இதழில் இதழ்
சேர்த்தொரு முத்தமீந்து வானுார்ந்த மதி வதன
வடிவினை, மேயுங் கன மானிந்த விழிகள் காட்டும்
மருட்சியை, மாந்தளிரில் மேனியின் அழகை, யுண்ண
விழைகின்றேன்! அருகி
பெற்றவர் அறிந்திடாமல்
பூனைபோல் பதுங்கி வ உற்றவர் ஊரார் அவர்
உரைப்பதற் கஞ்சி, மு பற்றையின் மறைவில் ஒன்றிப் பழகிய நாட்கள் சென் விட்டன, தடைக ளில்லை!
வெட்கமேன்? அருகில்
கூரிய வேலி னோடு
குன்றுகள் இரண்டும் வி போரிடத் தாங்கு தில்லை
பூவையே! எனது நெஞ் வாரியின் அலைபோ லெந்தன் மனதினில் ஆசை பொ மீறிடும் போதிலிந்த
வெட்கமேன்? அருகில்
இரவினி நமக்குச் சொந்தம்,
ஈருடல் இணையும் இ6 உறவினில் வளரும், இந்த
உலகிற்கோர் புதிய ஐ கரும்பென சுவைக்க காதல்
கடலிலே திளைக்க உ விரும்பிடும் போதிலிந்த
வெட்கமேன்? அருகில்
- 159

ஸ்நாடன்
ல் வாடி!
பந்து
ல்லைப்
வாடி!
பந்து
55lb:
ாங்கி
6 JITLọ!
ன்ப
ஜீவன்!
_ள்ளம்
6)ITIգl
... 1965. .

Page 192
குறிஞ்சித்தென்
ി-ൽjിബgള്ള
வாலிப மனத்தின் உணர்வன வரம்பு மீறும்
காலிமுகத் மணற் படுகை
மேனி மெ இன்பத் துயிலின்
எல்லைகள் மென்று.
மென்று. சுவையற்றுப் போ
சுவிங்கங் வீசி .
எறியப்பட்ட வெற்றுக்
காகிதச் ச அலங்கார
அச்சுப் பத் கவர்ச்சி
வாசகங்கள் காந்த -
வாசிப்புகள் முன்னுரைகளே
முடிவுரைக வாழககை
நாவல்கள் அத்தியாயத்தில்
முடியும் 96.8FULD
வேக அை கரையில் கரையும்
சோக சுவடுகள்!

னவன் கவிச்சரங்கள்
நம் முடிவுரைகள்!
bலகள்
5 திடல்
த்தைகள்
市。
ബ!
லகள்
- 160 -

Page 193

விஞர் தென்னவனைப்பற்றி ராதனைப்பல்கலைக்கழக வொன்றை தனது இறுதி ண்டு பரீட்சைக்கு திருமதி ானி செல்வராஜ்
ய்துள்ளார். மலையக மனிதர்கள் மத்தியில் ன்னவனாக விளங்கி, ஈழத்துக் பிதை இலக்கியத்தில் த்திரைப் பதித்துச் சென்றவர் தன்னவன் என்பார் நா.
னி விசுவநாதன், ாரதிதாசனுக்கு ஒரு மன்னர்
பட்டுக்கோட்டையாருக்கு ஒரு வபாரதி என்பதைப் போல றிஞ்சித்தென்னவனுக்கு ஒரு TUGROD5DTL-607
டைத்திருக்கின்றார். தென்னவனின் அச்சு ஏறாத விதைகள், சஞ்சிகைகளில் ழுதியவைகள் அனைத்தையும் தாகுத்து காலவரிசை பிபரங்களுடன் வெளியீட்டு இருப்பது இந்நூலின் சிறப்பு
N 978-955-8589-15-2
78
5
9558589 151