கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: நீலன் திருச்செல்வம்: தேர்ந்த நாடாளுமன்ற உரைகள்

Page 1


Page 2


Page 3
நீலன் திருச் தேர்ந்த நாடாளும
தமிழில் கோல6
LDIT56.6
இனத்துவ ஆய்வுக்கான
கொழும்

Fசெல்வம்
ன்ற உரைகள்
:
சர்வதேச நிலையம் L

Page 4
பதிப்பு : 2000
International Cent Colombo - 8.
Typeset by: NAM
Printed by : MONARK GRAPH || Chennai - 600 014. Ph:

re for Ethnic Studies,
PROCESS Ph: 433 18O8


Page 5
முன்னு
நீலன் திருச் செல்வம் அவர்கள் அவரின் நாடாளுமன்ற வாதத் திற யும் எடுத்துரைக்கும். அவ்வுரைகளி இத்தொகுப்பு.
பல்வேறு நிகழ்வுகளையும் சி தித்துள்ளார்; எடுத்துக் கூறியுள்ளா அகதிகளின் சோகக் கதைகள் முத லில் இருந்த ஆங்சான் சூ கியூ வ விஷயங்கள் இல்லை.
அவர் கூற்றில் நிதானம் இ இருக்கும். தெளிவு இருக்கும். த புலமை நிறைந்திருக்கும்.
வெவ்வேறான விஷயங்களை எடுத்தாண்டார். அனைத்திலும் அவ களை வலியுறுத்துவார். சகிப்புத் தீ மனித உரிமை, அமைதி என்பன அ டும் அடிப்படைகள். இலங்கை வர களில் அவர் இவ்வுரைகளை நிகழ் யிலும் மக்களின் நல்ல இயல்புகளி கண்டார். அந்த ஒளியே இரு6ை ஒளிமயமான எதிர்காலத்தைத் தரு

0)
ளின் நாடாளுமன்ற உரைகள் மைகளையும் சிறப்புக்களை
'ன் தேர்ந்தெடுத்த பகுதிகளே
சிக்கல்களையும் அவர் விவா ர். வவுனியாவில் துன்புறும் ல் பர்மாவில் தடுப்புக் காவ
பரை அவர் எடுத்துக் கூறாத
}ருக்கும். ஆழ்ந்த ஈடுபாடு கவல்கள் பொதிந்திருக்கும்.
அவர் நாடாளுமன்றத்தில் பர் பொதுவான சில தத்துவங் நன்மை, பலவின நோக்கம், அவர் உரைகளில் இழையோ லாற்றில் இருண்ட தசாப்தங் த்தினார். இவ்விருளின் மத்தி ல் உள்ள ஒளிக்கீற்றை அவர் ாப் போக்கி, இலங்கைக்கு
ம் என உறுதியாக நம்பினார்.

Page 6
ZG) ബZ ഗ്രിമഠb/Z ബ இ2த்த Z%ன் அவனிடத்துக்குத் 227 هـ EZ Zى قم62262 دولاه تصلاستقدم தZ27 வி%2தனைக் கூட்டன Zബ്ദ മZീബb ZA.മീ 6ിമ7ബഞ്ച് ബീഴzZഗ്ലീമ ബഞ്ച
7/7/یخچ%Z//Z /62 22 نے محترG

டz z2திதி தினத7வுக்கரச7 22/6276%zz62zzớa2Zả Z2Zzzz Z4o%ở 2தி2திz/கZZ2த்தது /%ன்ன7 بربریخ7/ ZZ/بر 2ھ ک2 ص/7ZZZZZZ24ھ کی جھیلنج ستر 2 تھ7ڑZ ZZZZ2zzzz Z222.g2°%2262722 -9/é22/ 7 த77-7ஞரமன்ற அங்கத்தவர7கச்

Page 7
உள்:
அவசரகால நிலைமை விவாதம் -
நிர்வாகத்துக்கான நாடாளுமன்ற அ அதிகாரி) மசோதா - 6.12.94
விஞ்ஞான, தொழில்நுட்ப, மனித
வாக்குப் பணம் - 14.3.95
ஊடகம், சுற்றுலா, வான்பயண அ
17.3.95
நிதி, திட்டமிடல் இனத்துக்குரிய
ஒருங்கிணைப்பு அமைச்சின் வாச்
வேலை வாய்ப்புப் பயிற்சி அதிக
டாக்டர் எம்.சி.எம். கலில் இரங்கல்
மியன்மார் பற்றிய தீர்மானம் - 6.
குற்றவியல் சட்டத் திருத்த விவா
வங்கியியல் திருத்த மசோதா விெ
தனியார் மயப்படுத்தல் மசோதா

99.94
ஆணையாளர் (குறைகேள்
வள அபிவிருத்தி அமைச்சு
புமைச்சு வாக்குப்பணம் -
அலுவல்கள், தேசிய குப்பணம்’- 22.3.95
ரி மசோதா விவாதம் - 1695
தீர்மானம் - 76.95
7.95
தம் - 19995
பாதம் - 19.10.95
- 12.12.95
14
29
32
37
41

Page 8
மனித உரிமைகள் ஆணையாளர் மே
திருமதி பண்டாரநாயக்கா சிவில் உ
கட்டடக்கலைஞர் நிறுவனம் (திருத்
தேர்தல் ஆணையர் சம்பளம் - விவ
மயன்மாரின் அண்மைய சம்பவங்கள்
- 21.6.96
தொழிற்சாலைப் பிணக்குகள் (திருத்
ஊனமுற்றவர் பாதுகாப்பு மசோதா -
பொது வணிக நிறுவனங்கள் புனருத்
வவுனியாவில் இடம்பெயர்ந்த மக்கள் அறிக்கை - 14.11.96
ஜே.ஆர். ஜெயவர்த்தனா இரங்கல் தீ
வரவு செலவுத் திட்டத்தில் ஜனாதிட
20.11.96
ஊடகம், சுற்றுலா, விமானப் பயண
2.12.96
நீதி அரசியல் யாப்பு அலுவல்கள் அ
12.12.96
அவசரகால நிலை பற்றிய விவாதம்

சாதா - 22.2.96 46
மை - 8.4.96 50
த) மசோதா - 23.5.96 56
தம் - 24.5.96 59
- ஒத்தி வைப்புத் தீர்மானம் 63
த) மசோதா - 23.790 67
17.9.96 71.
தாரண மசோதா - 11.10.96 73
T சார்பாக ஒத்திவைப்பு 77
ர்மானம் - 19.11.96 83
தியின் வாக்குப் பணம் - 88
அமைச்சு வாக்குப்பணம் - 91
மைச்சு வாக்குப்பணம் - 94.
- 6.3.97 98

Page 9
அவசரகால நிலை பற்றிய விவாதம் -
அவசரகால நிலை பற்றிய விவாதம் -
நாடாளுமன்ற ஆதிக்கமும் சிறப்புரிமை
119.97
பயங்கரவாத சட்டம் - ஒத்திவைப்பு -
நீதி அமைச்சின் வாக்குப்பணம் - 4.1
பாதுகாப்பு அமைச்சு வாக்குப்பணம் -
அரசு நிர்வாக வாக்குப்பணம் - 15.12
அவசரகால நிலை பற்றிய விவாதம் -
அவசரகால நிலை பற்றிய விவாதம் -
அனுதாபப் பிரேரணை - பீட்டர் கென
சட்டமுறையற்ற மரண தண்டனை -
அவசரகால நிலை பற்றிய விவாதம் -
யாழ்ப்பாண செம்மணிப் புதைகுழி ஒத்
22.7.98
வன்னியில் நிலவும் உணவு நிலை ப பிரேரணை - 20.8.98
வரவு செலவுத் திட்ட விவாதம் - 16.

5.6.97
78.97
களும் (திருத்த மசோதா) -
3.12.97
2.97
5.12.97
97
6.1.98
7.4.98
ாமன் - 21.5.98
12.6.98 -
8.7.98
திவைப்புப் பிரேரணை -
ற்றிய ஒத்திவைப்புப்
11.98
102
106
109
112
113
116
118
121
124
127
131
135
139
144
146

Page 10
இன அலுவல்கள் தேசீய ஒருமை
- 27.11.98
வை.பி.டி. சில்வா நினைவாக - 1
கொள்கை கற்பிக்கும் நிறுவனம் (
மத நல்லிணக்கக் குழுவின் சமாத விவாதம் - 242.99
பயங்கரவாத குண்டுவெடிப்பு தடு
அவசரகால நிலை பற்றிய விவாத

ப்பாடு அமைச்சு வாக்குப்பணம் 157
22.99
திருத்த மசோதா) - 10.2.99
ான பிரதிநிதிகள் ஒத்திவைப்பு
ப்புச்சட்ட மசோதா - 11.3.99
to - 6.5.99
159
161
163
167
171

Page 11
அவசரகால நிை
செப்டம்ப
ஒரு நாட்டின் சுதந்திரம் ெ பகுதிக்காலம் அவசரகால நிை தது அண்மைய வரலாறு; ஒ( தற்போதைய அவசரகால நிலை தேர்தலின் போது நீக்கப்பட்டு கப்படுகிறது. அவசர கால நி6 யாகி விட்டது; விதிவிலக்க நிர்வாகம், மனித உரிமைகளு தல் பலத்த சிக்கல்களை ஏற்ப முறைகள், சாதாரண மசோதா போன்றவற்றை அவசரகால நி கள் மனித உரிமைகளைப் செய்து தடுப்புக் காவலில் தேடுதல் வேட்டைக்கும் வழி கால நிலை வதை செய்தல் காணாமல் போதல் போன்ற இடம் தருகிறது. பொது ம வழக்கமான சட்ட முறைகலை கால சட்டங்கள் அனுமதிக்கி வழக்கமான சட்டங்களுக்கு ப றது. பள்ளிக் கூட அபிவிருத்தி வாகனம் ஒட்டும் லைசென் அவசரகால நிலை பயன்ப( விதிகளை வழி நடத்த முடி இன்றியே விதிகள் திருத்தப்ப முன்னரே நடைமுறைப்படுத்த
அவசரகால விதிகள் :ெ மார்ச்சு மாதம் ஐ.நா.மனித உ

லைமை விவாதம்
9, 1994.
பற்ற காலத்தின் பின்னர் பெரும் லை ஆட்சியில் இலங்கை இருந் ரு கவலை தரும் குறிப்பாகும். ல 20.6.1989ல் அறிவிக்கப்பட்டது. பின்னர் மாதந்தோறும் புதுப்பிக் லை அறிவிக்கப்படுவது பழமை ாக ஜனநாயக ஆட்சி, சட்ட க்கு அவசரகால நிலை அறிவித் படுத்துகிறது. வழக்கமான சட்ட க்களை பொதுமக்கள் ஆராய்வது லை ஒதுக்கிவிடுகிறது. இவ்விதி பாதிக்கிறது. கண்டபடி கைது
வைப்பது கட்டுப்பாடில்லாத
வகுக்கிறது. அது தவிர அவசர , சட்ட முறையற்ற கொலை, மனித உரிமை மீறல்களுக்கும் க்கள் பாதுகாப்பு தேவை என ா மீறுவதற்கு இலங்கை அவசர ன்றன. அவசர கால நிலைக்கும் ைெடயில் முரண்பாடு ஏற்படுகி திச் சபை, மகாண கல்விச்சபை, சு வழங்கல் ஆகியவற்றிற்கும் டுத்தப்படுகிறது. அவசர கால யாது; விரைவாக, அறிவித்தல் டுகிறது. அவை வெளியிடப்படு தப்படுகிறது.
தாடர்ந்து நிலைக்கின்றன. 1993 ரிமைகள் ஆணையாளர் கூட்டத்

Page 12
2
தில் இலங்கை அரசு நடைமுை கால விதிகளையும் தொகுத்து ெ டது. பொது மக்களிடை விழிப் இந்த உறுதிமொழி நிறைவேற்ற
1993 பிப்ரவரியிலும் ஜ" சட்டத்தில் (பலவின விதிகளு செய்யப்பட்டன; சர்வதேச ம கண்டனத்திற்காக சாட்டாக சில வழங்கப்பட்டன. அநேக முக் விதிகள் பற்றி எழுந்தன. முதலா இடத்தை தெரிவிக்க வேண்டும் மறைவிடங்களில் தடுத்து வைத் கவலை தரும் செய்தி இது. உரிமைகள் சிறப்புப் படைக்கு 6 வேண்டும் என்ற கடமை இரு சில வேளைகளில் மீறப்படுகிற தடுத்து வைக்கும்போது இந்தத் தடுப்பின் போது உறவினரிடம் வேண்டும் என இருந்த போ விதிகளின் படி விசாரணைக்கும் தரப்படுவது அதிக காலமே. இன் தோடு கமிட்டி ஒன்று இந்த நியமிக்க வேண்டும்; கடுமையா றவை, சூழ்நிலை மாற்றங்களா பட வேண்டும்.
அவசரகால விதிகளின் இ தோடு தக்க பிரச்சாரம் செய்தல் ( பட்டு சுட்டும் வெளியிடப்படல்
மனித உரிமைகள் பாதுகாத்த அறிவித்தல் பல கேள்விகளை உரிமைகள் ஆணையாளரை நி றோம். இச்சட்டம் ஆக்கப்பட் அரசியல் யாப்பிலும் சில திருத்த
அண்மைய மனித உரிமைகள்

றயிலுள்ள அனைத்து அவசர வளியிடுவதாக ஒப்புக் கொண் ப்பு நிலை ஏற்படுத்தக் கூடிய ]ப்படவில்லை.
ன் மாதத்திலும் அவசரகால ம் ஆதிக்கமும்) மாற்றங்கள் னித உரிமைகள் குழுவின் சலுகைகள் அரை மனதுடன் கிய எதிர் கருத்துகள் இந்த வதாக, தடுத்து வைக்கப்படும் என்பது; ஏனெனில் இரகசிய து விடலாம்; உறுதியற்றதான
18வது சரத்துப்படி மனித கைது பற்றி உடனே அறிவிக்க ந்த போதும் இந்தத் தேவை து. ஆயினும் சரத்து 17ன் கீழ் தேவை ஏற்படாது. சட்டப்படி பற்றுச் சீட்டு வழங்கப்பட தும் வழங்கப்படுவதில்லை. சோதினைக்கும் 60 நாட்கள் வை கவனிக்கப்பட வேண்டிய விதிகளை மீளாய்வு செய்ய னவை, போதிய பாதுகாப்பற் ல் காலங் கழிந்தவை நீக்கப்
ரகசிய முகமூடி நீக்கப்படுவ வேண்டும். இவை தொகுக்கப் ) வேண்டும்.
தல் சார்பாக அவசரகால நிலை எழுப்புகிறது. தேசிய மனித யமிப்பதை நாம் வரவேற்கி டு விட்டதாக அறிகிறோம். ங்கள் செய்யப்பட வேண்டும். ஸ் பாதுகாப்புப் படையின்

Page 13
அறிக்கை வதை, காணாமல் ே ஆகியவற்றை உயர்த்திக் காட்ட பல்கலைக்கழகம், வண்ணாத்தி சூரியகண்டி இடங்களில் கான டுக் காட்டியது. நாடாளுமன்ற வர் விடுதலை பற்றி முன்ன தன் அறிக்கையில் மட்டக் போயஸ் டவுன் இராணுவ மு கைது செய்யப்பட்டு காணா பிள்ளைகளில் 36 பேர் பதிை சிறப்புப் படை பின்வருமாறு கள் குரூரமாகக் கொல்லப்ப இந்தச் செயலை விட்டு வ சமூகத்தவர் என்று கூற மு பெற்றவரின் கடும் சொற்கள்; வார்த்தைகள்; ஆனால் இந்த கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. அரசியல் காவலுக்கு கைெ பரந்த நோக்கில் அவசரகால வதை நாம் கவனிக்க வேண் கிலோ - கிழக்கிலோ மட்டும6 அறிவிப்பதை நாம் ஏற்க மு நீக்கி ஒடுக்குமுறை சட்டங்கள் தில் சமரசத்திற்கு வேண்டிய இந்த நேரத்தை நாம் தக்க
நாங்கள் மனிதத்துயர், இரத்த நம்பிக்கையின்மை, கசப்பை அழிவை நீக்கி நல்ல எதிர்
பின்னடைவுகளுடன் பயணம் உறுதியாக இருப்பின், நாம் ஆத்மா, மனித இயற்கைத் த
s

3
போதல், கால வரையற்ற தடுப்பு டியது. எம்பிலிப்பிட்டிய, கிழக்கு ஆறு நிகழ்ச்சி, மெய்லந்தனை, எாமல் போனவர் பற்றி குறியிட் அங்கத்தவர்களுக்கு குற்றமற்ற ரே கூறப்பட்டது. காவல் படை களப்பு சத்துருக் கொண்டான் காமிலிருந்து 160 கிராமத்தவர்கள் மல் போயினர். இவர்களில் 66 னந்து வயதுக்குக் கீழ்ப்பட்டவர். கூறியது: "குற்றமற்ற அப்பாவி ட்டனர். தக்க விசாரணையின்றி பிட்டு நாம் எவ்வாறு நாகரிக மடியும்’ இது நீதிப் பயிற்சி நிகழ்ச்சி பற்றி ஒழுக்க நெறியான க் குற்றத்திற்குக் காரணமானவர் அரசாங்கமும் சர்வதேச, சிவில் யழுத்திட்டவராவர். சமரசமான நிலையை பாதிவரை தளர்த்து ாடும். அவசரகால நிலை வடக் ல்ல நாட்டின் எந்தப் பகுதியிலும் டியாது. அவசரகால நிலையை ளை ஒழிக்க வேண்டும். மன்றத் ஆதரவு இருக்கிறது. வரலாற்றில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். 5ப் பலிக்கு முடிவு கட்டலாம். நாம் வெற்றி கொள்ளலாம். காலத்தை ஏற்படுத்தலாம். பல கஷ்டமாக இருக்கலாம். ஆனால் நம்பிக்கையுடன் "மனிதனின் வறுகளிலிருந்து மேலெழலாம்."
]

Page 14
நிர்வாகத்துக்கான நாடாளு (குறைகேள் அதி
டிசம்பர் 6,
இலங்கையிலே, பல தசாப்த குறைபாடுகளால் மக்களுக்கு தீர்க்கும் நிறுவனமொன்றை அை இருந்து வந்துள்ளது. 50களின் ந சட்டம் பயிலும் இலங்கை மr அதிகாரியின் பதவி பற்றிப் ெ வந்தனர். 1809 ஆம் ஆண்டில் நிறுவனம், நிருவாகச் செயல்மு பட்ட குடிமக்களின் குறைபாடுகள் விசாரணை செய்தலுமான நோக் றது. இதனைத் தொடர்ந்து 1909 டென்மார்க், நோர்வே, நியூசில பரவியது. ஐக்கிய இராச்சியத்திற் செய்யப்பட்டிருந்தாலும் 1967 ரீதியான புத்தாக்கம் நிருவாகத்துக் யாளரை உருவாக்கியது. அத்துட நிகழ்ந்த அநீதிகளுக்குப் பரிகா நிருவாக ஆணையாளரையும் நிய நேவியாவின் நடைமுறையிலிருந் னத்துக்கும் பிரித்தானிய நிறுவனத் எண்ணக்கரு சார்ந்த வேறுபாடுக நேவிய அமைப்பிலே குறைகேள் நிறுவனம் போல எண்ணக் கருவ டன் அரசியல் மற்றும் நிருவாக நிறுவனமாகவும் இருந்தது. ஆன குறைகேள் அதிகாரி நாடாளும6

நமன்ற ஆணையாளர் காரி) மசோதா
1994
ங்களாக, நிருவாக ரீதியான ஏற்படும் மனக்குறைகளைத் மத்தல் நீண்டகால இலக்காக டுப் பகுதியிலிருந்து பொதுச் ாணவர்கள் பலர் குறைகேள் பெரும் ஆர்வத்துடன் கற்று
சுவீடனில் இத்தகையதோர் )றைகளால் அநீதியிழைக்கப் ளைப் பெறுதலும் அவைபற்றி *கங்களுடன் தோற்றம் பெற் இல் பின்லாந்திலும் பின்னர் ஸ்ாந்து ஆகிய நாடுகளிலும்
கூட பல வருடங்கள் தடை இல் இத்தகைய நிறுவன க்கான நாடாளுமன்ற ஆணை ன் நிருவாகச் சீர்கேடுகளால் ரமாக 1974 இல் உள்ளூர் பமித்தது. ஆயினும் ஸ்கன்டி த குறைகேள் அதிகாரி நிறுவ துக்குமிடையே முக்கியமான ள் காணப்பட்டன. ஸ்கன்டி ா அதிகாரி பதவியானது ஒரு பாக்கஞ் செய்யப்பட்டிருந்தது ரீதியாகச் சுதந்திரமானதொரு ால் பிரித்தானிய அமைப்பில் ன்றத்தின் உதவியாளராகவே

Page 15
5
கருதப்பட்டார். இந்த நிறுவனம் ச தனைகள் இவ்விரு அமைப்புகளி ருந்து தடுமாறுகிறது.
குறைகேள் அதிகாரிப் பதவி வம் வாய்ந்த பகிரங்கக் கலந்துரை நடைபெற்ற ஐக்கிய நாடுகளின் க டென்மார்க்கின் குறைகேள் அதி ஒரு கட்டுரையைச் சமர்ப்பித்தார். லாந்தின் ஆர்வத்தைத் தூண்டியது அரசாங்க அமைச்சரவையிலே அ விலே திரு. சி.பி.டி. சில்வா, தி திரு.எம். திருச்செல்வம், திரு.ஏ.எ இடம் பெற்றிருந்தனர். இக்குழு க முறைகளை மேற்கொண்டு, 1965 மன்ற உறுப்பினர்கள் மூலம் குறை களைப் பெறுவார் என்றும் அ6 மனுக் குழுவினரால் தெரிவு செ ரைக்கப்பட்டது. 1978 இல் பிரதம கோன் தலைமையிலான சட்ட யாப்பின் 156 ஆம் பிரிவில் குறிப்ட் நாடாளுமன்ற ஆணையாளர் பதவி கவனம் செலுத்தும்படி கேட்டு நேரத்தில் நான் சட்ட ஆணைக்கு தேன். இந்த வேண்டுகோளுக் கொடுத்து குறைகேள் அதிகாரிப் பொருட்டு ஓர் அறிக்கையும் : அவ்வாணைக் குழு தயாரித்தது.
இந்த அறிக்கை மீள்பதிப்பு உத்தேச மசோதாவின் தேவைகள் பரவலாக வழங்கியிருந்ததுடன் பட்டது. சட்ட ஆணைக்குழுவின் விய மாதிரியைப் பின்பற்றியதுட

ார்ந்த இலங்கையின் பரிசோ ன் மாதிரிகளுக்குமிடையேயி
பற்றி முதலாவது முக்கியத்து "யாடல் 1959 இல் கண்டியில் ருத்தரங்கில் இடம் பெற்றது. காரி தனது பதவி பற்றிய
இவ்வெண்ணக் கரு நியூசி 1. டட்லி சேனநாயக்காவின் மைக்கப்பட்ட ஒர் உபகுழு திரு.ஜெ.ஆர். ஜெயவர்த்தன, ாவ். விஜேமானே ஆகியோர் வனமான முறையில் அணுகு திசம்பர் 22 இல் நாடாளு கேள் அதிகாரி, முறைப்பாடு வற்றுள் சில, பொதுமக்கள் ய்யப்படும் என்றும் பரிந்து ) நீதியரசர் விக்டர் தென்னக்
ஆணைக்குழு, அரசியல் பிட்டவாறு நிருவாகத்துக்கான பியை உருவாக்குவதில் தீவிர க் கொள்ளப்பட்டது. அந்த ழுவின் உறுப்பினராக இருந் குத் தீவிர முக்கியத்துவம் பதவியைத் தோற்றுவிக்கும் ஒரு நகல் மசோதாவையும்
|ச் செய்யப்பட வேண்டிய பற்றிய உள்நிலைமைகளைப் எல்லோருக்கும் தெரிவிக்கப் ஆலோசனைகள் ஸ்கண்டிநே ன் பாதிக்கப்பட்ட ஆட்களிட

Page 16
மிருந்து முறைப்பாடுகள் ெ சொந்த மனுவின் மீது விசா அதிகாரம் குறைகேள் அதிக வாறே ஒருவர் அல்லது அமை முறைப்பாட்டின் மூலமாகக் ரணை நியாயாதிக்க அதிகாரத் லாம். ஆயினும் இத்தகைய அரசாங்கம் ஏற்றுக் கொள்ளல் யில் நியமிக்கப்பட்ட அமைச் சமர்ப்பித்த அறிக்கையின் அடி தன இத்தகைய அதிகாரி : இணைத்து பொதுவாகவும் பொறுத்தவரையில் குறிப்பா நியமித்தார்.
ஆகவே இம் மசோதா ரையை மீளமைக்க முற்படுவ அலுவலகம் முறையாகச் செ நடைமுறைக் காரணிகளை அ மன்ற ஆணையாளரான திரு. றத்திடம் சமர்ப்பித்த தமது அ றைகளின் சில நடைமுறை வரையறைகளையும் பற்றி எ அரசாங்கக் கொள்கை தொடர் லித்தல் அல்லது தன் விருப் விசாரிப்பதில் தடையாக அை பற்றியும் குறிப்பிட்டுள்ளார். ( திக்கத்தைப் பொறுத்தவரையி அவர் "முறையற்ற நிருவாக கவனம் செலுத்துவார் என்பது டையில் தீர்மானங்களை மறு அவருக்கு இல்லையென்பதும கள் அடிப்படை நியாயாதிக்கச்

6
பெறவும் அல்லது அவருடைய ரணைகள் நடத்தவுமுள்ள நேரடி காரிக்கு வழங்கப்பட்டது. அவ் ப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் ஓர் எழுத்து குறைகேள் அதிகாரியின் விசா தை (Jurisdiction) பெற்றுக் கொள்ள விதந்துரையை அப்போதைய வில்லை. 1960 களின் நடுப்பகுதி சர்களின் துணைக் குழுவொன்று டிப்படையில் சனாதிபதி ஜயவர்த் ஒருவரை, நாடாளுமன்றத்துடன் பொதுமனுக்குள் குழுவைப் கவும் செயலாற்றும் வகையில்
சட்ட ஆணைக்குழுவின் பரிந்து துடன் குறைகேள் அதிகாரியின் சயற்படுவதைத் தடை செய்யும் கற்றவும் முற்படுகிறது. நாடாளு சாம் விஜேயசிங்க நாடாளுமன் ஆண்டறிக்கைகளில் சட்டவரைய த் தடைகளையும் நியாயாதிக்க டுத்துக் கூறியுள்ளார். அத்துடன் பான முறைப்பாடுகளைப் பரிசீ பான நிர்வாக நடைமுறைகளை மந்துள்ள சில சட்ட ஏற்பாடுகள் குறைகேள் அதிகாரியின் நியாயா பிலான ஒரு முக்கிய தத்துவம் ம்’ தொடர்பான விடயங்களில் Iம் சில நியாயங்களின் அடிப்ப பரிசீலனை செய்யும் அதிகாரம் ாகும். ஆயினும் இந்த அறிக்கை
கட்டுப்பாடுகளைக் குறிக்கவில்

Page 17
லையென்பதால், குறைகேள் அ ரைகளையும் தீர்மானங்களையு தில்லை.
1981 ஆம் ஆண்டில் ஆரம் நாடாளுமன்ற ஆணையாளர் ட பொதுமக்களின் எதிர்பார்ப்புக நிறைவு செய்யும் பொருட்டும் முறையற்ற நிருவாகத்துக்கு எ லையென்பதற்குப் பல்வேறு !
(1) குறைகேள் அதிகாரியின் நிறுவனமாக விளங்கும்போது ஆளுமை, அவருடைய நோக் பெறுமானம், நடுவுநிலைமை அமைய முடியும். நிருவாகத்துக் ளர் தெரிவில், இந்த அலுவலக முக்கியத்துவம் கொடுக்குமென டன் நிதி மற்றும் மனிதவளம் றில்லை.
(2) குறைகேள் அதிகாரியில் புரிந்துணர்வும் நம்பிக்கையும் பொதுமக்கள் இதனைப் பற்றி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் மேற்செ பற்றி அறிந்தவர்கள் கூட அத யான கருத்தையே கொண்டிரு பல வருடங்களாக அடிப்படை பற்றிய முறைப்பாடுகளைப் முக்கியமாகக் குறிப்பிடத்தக்க
(3) குறைகேள் அதிகாரி ஐ முறையில் பக்கச் சார்புள்ள ெ அவர் ஜனாதிபதியால் நியமிச் துக்குப் பொறுப்புக் கூற வே6 நாடாளுமன்ற உறுப்பினருக்கு

திகாரி அமைச்சர்களின் பரிந்து ம் விசாரணை செய்ய முடிவ
பிக்கப்பட்ட நிருவாகத்துக்கான தவி கடந்த 13 ஆண்டுகளாகப் ளைச் சுதந்திரமாக முறையில் பக்கச் சார்பற்ற முறையிலும் திராகவும் ஆரம்பிக்கப்படவில் காரணங்களைக் கூறலாம்.
அலுவலகம் தனிப்பட்ட ஒரு அதனுடைய பலம் அவருடைய கு, ஈடுபாடு, தீர்மானங்களின் ஆகியவற்றைப் பொறுத்தே க்கான நாடாளுமன்ற ஆணையா த்துக்கு அரசாங்கம் போதியளவு ா நான் எண்ணவில்லை. அத்து பற்றிய விடயத்திலும் அவ்வா
ண் நிறுவனம் மீது பொதுமக்கள் மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பறியும் பொருட்டுக் கருத்துள்ள ாள்ளப்படவில்லை. இதனைப் ன் பயன்பாடு பற்றி எதிர்மறை கிேன்றனர். குறைகேள் அதிகாரி - உரிமையைத் துஷ்பிரயோகம் பெறவில்லையென்பது இங்கே
J.
}னாதிபதியாட்சி நாடாளுமன்ற தாடர்பையே கொண்டிருந்தார். கப்பட்டதுடன் நாடாளுமன்றத் ண்டியும் இருந்தது. தற்பொழுது ம் பொதுமனுக் குழுவுக்கும்

Page 18
இடையே நெருக்கமான தெ முக்கியமான சட்டத்தில் தி ஆனால் இத்தொடர்பு உண்ை சார்ந்ததாகவேயுள்ளது. ஐக்கிய தில் குறைகேள் அதிகாரிக்கான பட்டது போல பொதுமனுக் பார்வை வழங்கப்படவில்லை. நாடாளுமன்ற அதிகாரசபை குடி டுக்க முடியவில்லை. நாடாளும் களிலும் விதப்புரைகளிலும் சட் வில்லை. சட்டத்தின் வேண்டுே குறைகேள் அதிகாரி தான் ஆற் நாடாளுமன்றத்துக்கும். ஆகக் கு னும் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை அ (4) குறைகேள் அதிகாரியின் கம் பற்றிய இன்னொரு முக்கிய யோடு தொடர்புடையது, அ காட்டும் தன்மையது, அடக்கு றான நடவடிக்கை பற்றிய க( பதவி பற்றிய கருத்துள்ள விை னில் தண்டனை முறைமை (Pe யின் பணிகளின் விளைவாக ம நியூசிலாந்தில், குறைகேள் அ! வாக அமைப்புச் சீர்த்திருத்தங்க ஏற்படுத்தியுள்ளன.
ஆகவே பொதுமனுக் கு பணிபற்றி சட்டரீதியான மேற் தேவைகள் மீள் எண்ணக் கருவ இக்குழு (1) குறைகேள் அதிகா செய்யலாம். (2) மீளாய்வுக்கு நடவடிக்கைகளைப் பரிசீலனை பிரிவின் கீழ் பாதிக்கப்பட்ட அதிகாரி அறிக்கை சமர்ப்பிக்குப் களைத் தொடர்ந்து பயனுள்ள

B
ாடர்பைப் பேணும் வகையில் ருெத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ம நிலையிலும் பார்க்க முறை இராச்சியத்தின் நாடாளுமன்றத் தெரிவுக்குழுவுக்கும் வழங்கப் குழுவுக்கு சட்டவாக்க மேற் சில சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளில் றைகேள் அதிகாரிக்கு முகங்கொ Dன்ற ஆணையாளரின் அறிக்கை டரீதியான அக்கறை காணப்பட கோளுக்கு இணங்கமட்டுமன்றி, றிய பணிபற்றி ஜனாதிபதிக்கும் தறைந்தது ஒர் அறிக்கையையே அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.
ா அதிகாரம் மற்றும் நியாயாதிக் அம்சம், நிருவாக நடைமுறை து நியாயமற்றது, வேறுபாடு முறையுடன் கூடியது. அவ்வா நத்து குறைகேள் அதிகாரியின் ளவுகளைத் தரவில்லை. சுவீட nal System) (g560pG35Git egy525/Ti? ாற்றத்துக்குட்பட்டிருக்கின்றன. திகாரியின் விதந்துரைகள் நிரு வில் பல முக்கிய பாதிப்புகளை
ழு, குறைகேள் அதிகாரியின் பார்வை செய்வதற்கு அதன் ாக்கம் செய்யப்பட வேண்டும். ரியின் அறிக்கைகளை மீளாய்வு உட்பட வேண்டிய நிருவாக செய்யலாம். (3) 17 (3) ஆம் ஒருவர் பற்றிக் குறைகேள் வேளையில், அவரது சிபாரிசு திணைக்கள ரீதியான நடவடிக்

Page 19
9
கைகள் எடுக்கப்படாதவிடத்து பொது மனுக்குழுவின் நியா விடயங்கள் குறித்து நிகழும் அ ளைப் பெறலாம். தற்பொழுது மனுக்கள் பொது மனுக்குழுவ முன் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இ6 செய்யும் ஆற்றல் பற்றி விவா ஏற்படுத்தியுள்ளன.
சில சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை நாடாளுமன்ற ஆணையாளர் ச பட்ட திருத்தம் வரவேற்கப்படுகி நிறுவனத்துக்குச் சிறப்புகளைத் எனலாம். இவை முறைப்பாடு முறைகள் தொடர்பாகவும், அ தொடர்புடைய நிறுவனத் தலை யும் இயல்பு பற்றினவாயும் பிரதான சட்டத்தின் 10 ஆம் பிர் பாதிக்கப்பட்ட தனியாள் அல்லது யுள்ள ஆட்கள் குழு மேற்கெ தெளிவாக இருத்தல் வேண்டும். நியமனம் செய்தவன் மூலம் ந
سس
நிருவாக ரீதியான நிதி ஆகிய அக்கறை காட்டவேண்டுமென கேள் அதிகாரி மக்களின் நம்பி மற்றும் அவருக்குச் சட்டத்தின் பட்ட பிரதிக் குறைகேள் அதி போதிய வளங்களைக் கொடு வேண்டும்.
g

ஆலோசனை கூறலாம். (4) பாதிக்கத்துக்கு அப்பாற்பட்ட நீதிகள் சம்பந்தமான மனுக்க
மூவாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட க்கும் நாடாளுமன்றத்துக்கும் வை இக்குழுவின் விசாரணை திக்க வேண்டிய தேவையை
)களில், 1981 ஆம் ஆண்டு சட்டத்துக்குக் கொண்டு வரப் றெது. இது குறைகேள் அதிகாரி
தேடிக் கொடுக்கும் முயற்சி களைப் பெற்றுக் கொள்ளும் புவருடைய துணிபு, மற்றும் வருக்குச் சிபார்சுகளைச் செய் உள்ளன. இது தொடர்பாகப் ரிவு, ஒரு முறைப்பாட்டினைப் து பொதுசன நலனில் அக்கறை ாள்ளலாம் என்ற விடயத்தில் ஒரு குறைகேள் அதிகாரியை நிருவாகச் சீர்திருத்தம் மற்றும் ப விடயங்களில் அரசாங்கம் நாம் விரும்புகிறோம். குறை க்கையைப் பெற வேண்டும்.
மூலம் வகுத்துக் கொடுக்கப் காரியின் நியமனம் உட்படப் ப்ெபதன் மூலம் வலுவூட்ட

Page 20
விஞ்ஞான, தொழி அபிவிருத்தி அமை
மார்ச்சு 1
ஒரு அரசாங்கத்தின் அறிவி அபிவிருத்தி அமைச்சு மிக அனுபவம் வாய்ந்த, ஆழ்ந்து சி தில் நிபுணரான ஒருவர் இ. பேற்றை நாம் பெற்றிருக்கிறே ஆராய்ச்சியின் முன்னேற்றம் கு கார்ல் தோன்ஸ்ராம் ஒரு ஆ மையங்கள், மனித சக்தி டே கொடுத்து அவர் ஆராய்ந்தார். அ மேற்கொள்ளப்படவில்லை. இ மையிலேயே கவலையை 6 நாடான இலங்கையில் அறில் அடிப்படை அமைப்புகள் மி முழுநேர ஆராய்ச்சி விஞ்ஞா நாட்டின் மொத்த வருமானத் ஆராய்ச்சிக்கும் மேம்பாட்டுக்கு நாட்டைப் பொறுத்தவரை இது ஆராய்ச்சிக்கான 30 சதவீதம் நன்கொடையாக வழங்கப்படுகி தொடர்ச்சியற்ற முயற்சிகள், அறிவியல் தொழில்நுட்ப நிபுல் ளுக்குச் சென்று விடுவது ஆசி அறிக்கையில் தோன்ஸ்ரோம் சு தியில் அறிவியல், தொழில்நுட் சட்டம் ஆகியவை பயின்ற ட வெளிநாடு சென்று விட்டனர். நிலையில் பெரிய மாற்றம்

ல்நுட்ப, மனிதவள >ச்சு வாக்குப்பணம்
4, 1995
வியல் தொழில்நுட்ப மனித வள வும் முக்கியமான அமைச்சு. சிந்திக்கும் பொது நிதி நிர்வாகத் தற்கு அமைச்சராக இருக்கும் ாம். இலங்கையில் அறிவியல் றித்து சுவீடன் நாட்டைச் சேர்ந்த ஆய்வு நடத்தினார். ஆராய்ச்சி பான்றவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் அதைத் தொடர்ந்து எந்த ஆய்வும் }ந்த ஆய்வின் முடிவுகள் உண் ஏற்படுத்துபவை. முன்னேறும் வியல் தொழில்நுட்பத்துக்கான கவும் பலவீனமாக உள்ளன. ானிகள் 1000 பேர் உள்ளனர். தில் 0.14 சதவீதம் மட்டுமே நம் ஒதுக்கப்படுகிறது. வளரும் மிகவும் குறைவான தொகை. நிதியானது வெளிநாட்டவரால் றெது. போதுமான நிதியின்மை,
ஒருங்கிணைப்பு இல்லாதது, ணர்கள் தொடர்ந்து வெளிநாடுக யெவை குறித்தும் தன்னுடைய வறியுள்ளார். 1980-களின் பிற்பகு பம், பொறியியல், மருத்துவம், பட்டதாரிகள் 50 சதவீதம் பேர்
கடந்த பத்தாண்டுகளில் இந்த ஏற்படவில்லை. தற்போதுள்ள

Page 21
1.
நிலைமை நம்பிக்கையளிப்ப தொழில்நுட்ப அமைச்சு, தொழ மற்றும் தோட்டத்தொழிலாளர் டையே ஒருங்கிணைப்புக்கு மி டும். இந்த நோக்கத்துக்காக கமிட்டி அமைக்கப்பட்டுள்ளது றேன்.
தொழில்நுட்பம் மற்றும் அ பலவீனமாக உள்ள நிலையி சவால்களை அக்கறையுடனும் டும் என்று அமைச்சரைக் கேட் மற்றும் பொறியியல் பாடங்கை ஆசிரியர்கள் இல்லாமை, தேன இல்லாமை, சிங்களத்திலும் லாமை ஆகியவற்றால் பல்கலை கள் ஏற்கெனவே உள்ள பிரச்சில அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்கு, குறி ஆகியவற்றிக்கு வெளிநாட்டில் குறைந்து வருவது மேலும் சி அடிப்படைக் கல்வி மையம் அதிகமாகப் பற்றாக்குறையைச் வெளியான அறிக்கையைப் ப இச்சூழலில் உருப்படியாக ஏ; கேள்வி எழுகிறது. உயிரியல் யல் துறையில் மிகப்பெரிய ச காலகட்டத்தில் உலகம் இரு நுட்பம் மற்றும் மரபியல் ஆ மாத எகானமிஸ்ட் இதழில் வெ மாறு அமைச்சரைக் கேட்டுக் மற்றும் இதர செயல்முறை நட சரியாக புரிந்து கொள்ள முடிய களை நம்மால் எட்டிப்பிடிக் நூற்றாண்டில் நுழைவது நிை என்பதுதான் கேள்வி.

L
தாக இல்லை. அறிவியல் மில்துறை அமைச்சு, விவசாயம் நல அமைச்சு ஆகியவற்றுக்கி குந்த கவனம் செலுத்த வேண் அமைச்சுகளுக்கிடையேயான குறித்து நான் மகிழ்ச்சியடைகி
ாறிவியலுக்கான அடிப்படைகள் ல் அறிவியல் தொழில்நுட்ப விரைவாகவும் சந்திக்க வேண் -டுக் கொள்கிறேன். அறிவியல் ளைப் பயிற்றுவிக்க போதுமான வையான ஆராய்ச்சிக் கூடங்கள் தமிழிலும் புத்தகங்கள் இல் 0க்கழகங்கள் சந்திக்கும் கஷ்டங் னைகளைத் தீவிரமாக்கியுள்ளன. ப்பாக, அடிப்படை ஆராய்ச்சி இருந்து வரும் நிதி உதவி க்கல்களை உருவாக்கியுள்ளது. 30 மில்லியன் ரூபாய்க்கும் சந்தித்து வருவதாக சமீபத்தில் ார்த்து வருத்தம் அடைந்தேன். தாவது செய்யமுடியுமா என்ற தொழில்நுட்பம் மற்றும் மரபி ாதனைகள் நிகழ்த்தப்பட்டுள்ள க்கிறது. உயிரியல் தொழில் ய்வு குறித்த கட்டுரை மார்ச் 1ளியாகியுள்ளது. இதை படிக்கு கொள்கிறேன். ஜீன் தெரபி வடிக்கைகள் குறித்து இன்னும் வில்லை. இந்த முன்னேற்றங் க முடியுமா அல்லது 21-ம் றவேறாத கனவாக முடியுமா

Page 22
12
அறிவியல் தொழில்நுட்பப் ஒட்டுமொத்த கருத்துக்களையும் வேண்டியுள்ளது. முன்னால் முக்கிய பங்கினை ஆற்றும் ஆனால் யதார்த்தம் அதற்கு மா ரின் சக்தி, தொலைநோக்குப்ப ஆகியவை இந்த கொள்கை வேண்டும்.
இரண்டாவதாக, தொழில்பூ ணத்துவம் பெற்றவர்களின் பற் னடி திட்டங்கள் தேவை. ெ இலங்கை விஞ்ஞானிகளையும் கால வேலைகளுக்காக தாய்நா பற்றியும் நமது ஆய்வு நிறு தொடர்புகளை உருவாக்கவும் ( வேண்டும். விஞ்ஞான தொழி செய்யும் வெளிநாட்டு இலங் அடங்கிய புத்தகத்தை நாம் உரு நிபுணர்களுடன் தொடர்பை புது
மூன்றாவதாக, நிதி ஆதா ஆகியவற்றில் உள்ள பிரச்சினை கவனம் செலுத்த வேண்டும். உதவும் நிறுவனங்களுடன் தெ விஞ்ஞான மற்று சமூக விஞ் பெற முயற்சிக்கலாம். இலங்ை ஞான ஆய்வுக்காக நிதி உதவி நிறுவனங்கள் முன்வருவதில்ை கிய தொழில் அதிபர்கள் அத் ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்தியிருச் சேர்த்து ஒரு தேசிய நிறுவன இந்தியாவில் முயற்சி மேற்கொ கலைகளுக்கான இந்திய நிறுவன முயற்சிகளுக்கு ஆதரவு அளிக்கி கள் இலங்கையில் மேற்கொள்ள

ம் குறித்து அரசு கொண்டுள்ள
விமர்சன நோக்குடன் பார்க்க நரேசா (NARESA) அத்தகைய
என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. றாகவே இருக்கிறது. அமைச்ச ார்வை மற்றும் உறுதிப்பாடு 5த் திட்டத்தை வழிநடத்த
நுட்ப மற்றும் விஞ்ஞான நிபு றாக்குறையைச் சமாளிக்க உட வளிநாடுகளில் பணியாற்றும்
ஆய்வாளர்களையும் குறுகிய ாட்டுக்கு திருப்பி அழைப்பது வனங்களுடன் அவர்களுக்கு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட ல்நுட்பத்துறைகளில் வேலை வ்கை நிபுணர்களின் தகவல் 5வாக்க வேண்டும். அத்தகைய |ப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும்.
ாரங்கள் மற்றும் நிதி உதவி ாகள் குறித்து நாம் தீவிரமாகக்
வெளிநாடுகளில் உள்ள நிதி ாடர்பு ஏற்படுத்திக் கொண்டு ஞான ஆய்வுக்கு நிதி உதவி கயைப் பொறுத்தவரை விஞ் பி செய்ய தனியார் தொழில் ல. ஆனாலும் பல்வேறு முக் தகைய திட்டங்களில் தங்கள் க்கிறார்கள். நூறு கோடி ரூபா ாத்தை உருவாக்க சமீபத்தில் "ள்ளப்பட்டது. அதே போன்று ாம் கலைத்துறையில் பல்வேறு றது. அதே போன்று முயற்சி ாப்படுமானால் பல்வேறு நிதி

Page 23
1.
உதவி நிறுவனங்களை நாமும்
தாக, தகவல் தொழில்நுட்பத்து வில் முன்னேற நமக்கு வாய்ப் டர் மென்பொருள் வளர்ச்சியில் கள் மேற்கொள்ளப்படவில்லை பெங்களூருக்கு பயணம் செய்து தீட்டலாம். ஐந்தாவதாக, நம அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவி நூலகங்கள் மிகவும் மோசமா புகழ்மிக்க ஆய்வு இதழ்களையு! டும் ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகளை வாய்ப்பு இல்லாவிட்டால் எ தங்களுடைய துறைகளில் முன்
ஆறாவதாக, ஆயுர்வேதம், புற கலைகள், இசை ஆகிய து ரிய சிறப்பினை பாதுகாக்கவும் ( மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். கற்றுக்கொடுக்கப்பட்ட இந்த பேராபத்தில் இருக்கிறது. மேற்க னம், மாற்று மருத்துவம் ஆகி போது, நாம் நமது பாரம்பர் வழிமுறைகளை உதாசீனப்படுத் Այ5/.
இறுதியாக, விஞ்ஞான ஆகியவை பற்றி சிந்திப்பது விஞ்ஞானிகள் மற்றும் அறிவு ஐ டாமல் பொதுமக்களைச் சென் சாரா நிறுவனங்களும் முயற்சி விஞ்ஞானம் மற்றும் சமூக சென்றடைவதற்கான திட்டங் வேண்டும். மக்கள் விஞ்ஞான ( ளில் மிகச்சிறப்பான தாக்கத்ை அனுபவத்தில் இருந்து நாம் நி

B
உருவாக்க இயலும். நான்காவ 1றையில் குறிப்பிடத்தக்க அள புகள் இருக்கின்றன. கம்பியூட் ) முதலீடுகளை ஈர்க்க முயற்சி ). இது தொடர்பாக அமைச்சர் அதற்கான ஒரு திட்டத்தையும் து பல்கலைக் கழகங்களிலும் ரியல் ஆய்வு நிறுவனங்களிலும் ன நிலையில் இருக்கின்றன. ம் அவ்வப்போது வெளியிடப்ப rயும் படித்து அறிந்து கொள்ள வ்வாறு நமது ஆய்வாளர்கள் னேற்றம் காணமுடியும்.
மூலிகை மருந்துகள், நாட்டுப் றைகளில் நம்முடைய பாரம்ப வளர்த்து எடுக்கவும் முயற்சிகள் தலைமுறை தலைமுறையாக பாரம்பரியம் அழிந்துவிடும் கத்திய நாடுகள் மாற்று விஞ்ஞ்ா யவற்றில் கவனம் செலுத்தும் ய கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் துவது மிகவும் வருத்தத்திற்குரி
மற்றும் சமூக விஞ்ஞானம் மற்றும் விவாதிப்பது என்பது ஜீவிகள் தனிச்சொத்தாக மாறிவி றடைய அமைச்சுகளும் அரசு கள் மேற்கொள்ள வேண்டும். விஞ்ஞானம் பொதுமக்களைச் களைத் தீட்டி அமல்படுத்த இயக்கம் கேரள கிராமப்பகுதிக தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அந்த றைய கற்றுக் கொள்ளலாம்.

Page 24
ஊடகம், சுற்றுல அமைச்சு வ
மார்ச்சு 1
ஊடகம், சுற்றுலா, வா முக்கிய விஷயங்களை இணை சென நாயக்கா விடம் இப்ெ பதை அறிந்து மகிழ்ச்சியடைகி விவாதத்திற்கு ஊடகம் முக்கி ஊடகச் சுதந்திரம் பற்றி LD உள்ளேன். சிவில், அரசியல் சர்வதேச ஒப்பந்தத்தில் ஒருமுக் அது தேடுதல், பெறுதல், செய்தி பல ரக வெளியீட்டுச் சுதந்திர அத்துடன் சரத்து 19 லண்டன அமைப்பையும் இணைக்கிறது. அண்மையில் 1995ல் இலங்ை செயற்படலாம் என்பது பற்றி கூறும். 1993 மனித உரிமைகள் இதே போன்ற கவலை தெரிவி டுச் சுதந்திரம், ஊடகம் அரசி எவ்வாறு திறமையாக உறுதிப் கூறும்; அத்தோடு பகுத்தறிவாக டுத்தும் உரிமையையும் செ தேர்வுக் கமிட்டியால் கவன பேச்சுச் சுதந்திரத்தை பரவலாக உள்ளன. அவை நாடாளுமன் ளும்) 1953ன் 21வது சட்டமும் மாகும். பொதுப் பாதுகாப்பு

)ா, வான்பயண ாக்குப்பணம்
7, 1995.
ன் பயண அமைச்சு மூன்று எப்பது; திறமைமிக்க தர்மசிறீ பாறுப்புகளை ஒப்படைத்திருப் றோம். தற்போதைய அரசியல் கியத்துவம் பெறுகிறது. நான் ட்டுமே இடையிட்டுப் பேச
உரிமைகளின் 19வது சரத்து கிய விதியை உள்ளடக்குகிறது. கெளை வெளியே கூறல் உட்பட த்தையும் உறுதிப்படுத்துகிறது. ரிலுள்ள சர்வதேச அரசு சாரா அது 1994ல் வெளியிடப்பட்டு கையில் எவ்வாறு சிறப்பாகச்
இரு முக்கிய அறிக்கைகளும் r அறிக்கையின் தரம் பற்றியும் க்கப்பட்டது. இவை வெளியீட் யல் அமைப்பின் செய்திகளை படுத்த முடியும் என்பதையும் கவும் சுதந்திரமாகவும் மட்டுப்ப ால்லும். இவை அமைப்பின் க்கப்பட்ட விஷயங்களாகும். க் கட்டுப்படுத்தும் சட்டங்களும் ற (அதிகாரமும் சிறப்புரிமைக பத்திரிகைக் கவுன்சில் சட்டமு மசோதா, அதன்கீழ் அமைக்கப்

Page 25
15
பட்ட அவசரகால சட்டங்கள், யவை சுதந்திர வெளிப்பாடுகை கின்றன.
ஏரிக்கரை பத்திரிகைகளை ரணை செய்யவும் சட்டமும் ஊ அமைச்சர் கமிட்டி ஒன்று அ ஊடகத்தைக் கட்டுப்படுத்துவது கவலை தெரிவிக்கப்பட்டது. ( எல்லை தரப்பட வேண்டும். அ கள் அமைச்சரால் வெளியிட அறிக்கை அமைப்புகள் அடங்க தக்க ஆவணம். மன்றத்தின் அ அறிக்கையின் நோக்கங்கள், க மாட்டார்கள் என எண்ணுகிறே6
ஆனால், ஊடகம் சார்ந்த பி வில்லை. ஒருநிலையான செய்தி மாக இன்றும் உள்ளது. இவை விஷயங்களல்ல. பில்லுக்கும் விஷயத்தை விளம்பரப்படுத்திய சாரிகள் வெளியிட்ட புத்தகங்கள் கணக்கிடுவதையும் காட்டும். 1 நியூயோக்கர் இதழில் அடம் கேr பற்றி அண்மையில் வெளிவந்த எழுதியுள்ளார். இரு விரிவான வேண்டும். முதலாவது, அரசிய திப்பை வேண்டுமென்றே கறை லாக உண்மையை திரித்துக் கூறு அளவு மீறிய ஆதிக்கமுடையத யின் சொந்த விஷயங்களை ஆ கூறி சரியாக நீதி வழங்குவதா லுள்ள ஒவ்வொருவரையும் இரு

பயங்கரவாதச் சட்டம் ஆகி ள நீதியற்றுக் கட்டுப்படுத்து
சுதந்திரமாக்குவது பற்றி விசா ாடகமும் பற்றிக் கவனிக்கும் புமைத்துள்ளனர். மின்னியல் பற்றியும் இதே போன்ற இந்தக் கமிட்டிகளுக்கு கால த்தோடு அவற்றின் பரிந்துரை ப்பட்ட ஊடகக் கொள்கை வேண்டும். இது பாராட்டத் 1ங்கத்தவர் எவராவது இதை ருத்துகளுக்கு எதிர்ப்புக் கூற
T.
ரச்சனைகள் அத்துடன் முடிய G கூறல் இக்கட்டான விஷய இலங்கைக்கு மட்டும் உள்ள கிளாரிக்கும் இடையிலான முறை, கருத்தியலாக வலது ஊடகத்தின் ஆதிக்கத்தையும் 994 டிசம்பர் 12ல் வெளிவந்த ப் நிக் என்பவர், இவ்விஷயம் 9 நூல்களுக்கு, விமர்சனம் பகுதிகள் பற்றி கவனிக்க ல் நோக்குக் ஒருவரின் நன்ம படுத்துவது அல்லது கருத்திய வது; இரண்டாவதாக ஊடகம் ாக தனிப்பட்டவர் வாழ்க்கை ாய்வது; பழைய கதைகளைக் கக் காட்டி பொதுப் பதவியி ழப்பது.

Page 26
இந்த விஷயம் சிக்கை பத்திரிகைத் தொழிலாக அ6 பூட்டும் பண்பாடாகவும் பத்தி விடுகின்றன என ஆசிரியர் கூ கள் ஒரு ஆக்கிரமிப்புப் பண் என ஆசிரியர் நம்புகிறார். பத் வரும் பார்க்கும் நாடக மேன சடங்குகள்’ என்றவற்றிற்கு உ 'ஊடகம் தற்போது ஆக்கிரமிட் வரம்பை மீறுவதாக எண்ணிய சிரத்தையான அரசியல் நியாய ஒழுக்கம், நல்நடத்தைக்கு ே கருத்தற்ற வடிவமாக, கருத்து கிறது அல்லது சாதாரண கூறுகிறார்.
இதேபோன்ற பண்பாட்( சமூக ஒற்றுப் பார்வைகளில் ந சில பகுதிகளில் போந்துள்ள வாழ்வில் ஈடுபட்டுள்ள எம ஒரளவு பத்திரிகையாளரின் என்பதில் சந்தேகமில்லை. ஒழுக்கத்தின் வரைவு என்ன? பெண்கள் மறுக்கப்படும்போ விஷயங்களுக்கெல்லாம் அற்பு எழுதுவது கவலைப்படக் கூடி கள் அவர்களின் உடை, உணவு பற்றியதாகவும் ஆசிரியர் தை அவர்கள், இத்தகைய செயல்க டுவதில்லை என்றார். டிமெல் கூறினார். இது ஆணாதிக்கம் ெ தில், 'மேல் நாட்டு நிலையற்று பார்க்க விரும்புகிறது. ஆண்க

16
ஸ்ானது, இது பத்திரிகைகளின் வமானப்படுத்துவதோடு பரபரப் ரிகைத் தொழிலின் சக்திகள் ஆகி றுகிறார். அமெரிக்கப் பத்திரிகை பாட்டுக்கு மாறிச் சென்றுள்ளது, திரிகையாளரின் வெற்றி அனை ட, ஆக்கிரமிப்பை வெளியிடும் டன்படுவதாக ஆகிறது. மேலும், ப்பை விரும்புகிறது - தன் ஒழுக்க ப போதும் - அந்த ஆக்கிரமிப்பு த்துடன் சம்பந்தப்பட்ட போதும் மலாக எழுகிறது. ஆக்கிரமிப்பு களால் நடைமுறைப்படுத்தப்படு இரக்க சுபாவமாகிறது" எனக்
டு அவதூறுகள்; பரபரப்பூட்டும் மது வார இறுதிப் பத்திரிகைகள் ாது கவலை தருகிறது. பொது து ஒழுக்கம் தவிர்க்க முடியா நுண்ணாய்வுக்குட்பட நேரும் அத்தகைய ஆய்வுக்கு சீரான ஆண்களுக்கு சமனான நிலைக்கு து, பெண் அரசியலாளரை சிறு பமாகப் பத்திரிகைப் பந்திகளில் டயது. அத்தகைய அற்ப எழுத்து பு வழங்கங்கள், சமூக வாழ்க்கை லயங்கத்தில் நியோபர் டி மெல் ளுக்கு ஆண்கள் தாக்கி எழுதப்ப அம்மையார் கூட்டுமொத்தமாகக் பண்களை குறிப்பிட்ட தோற்றத் 1 ஆகவே "தேசிய தோற்றத்தில் 5ள் இதற்கு விதிவிலக்கானவர்.

Page 27
17
இதனால் பெண் மட்டுமே பழக் எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு நே வும் அல்லது உருவமாக அல்ல) தேரக்கூடிய சுதந்திரமற்று இரு கவலைக்குரிய விஷயம்; இப்பந் வேளைகளில் வேண்டுமென்றே தூற்றலாகவும் அமைவது 'வம் ளைகளில் முழுப் பொய் கதை நோவையும் காயத்தையும் ஏற் தொழில் தரத்தை நேர்மையில் பத்திரிகைத் தொழிலை சீராக உய செல்வது சிரமமாகும்.
மேலே கூறப்பட்ட தராதர யாளர் எவ்வித தொல்லைக்கு அர்த்தம் கொள்ள வேண்டியதில் உரிமைகள் அறிக்கையில் சண்ே அத்த, ஸ்க்டிவ, லங்காதீப பத் குட்பட்ட பல சம்பவங்கள் கூறப் டி.ஐ.ஜி.உடுகம்பல, மாநகர சை சபை வருமானவரி திணைக்கள உறுதிமொழியை முழுமையாக ( கைகள் மேல் குற்றவியல் வழக் கைப் பந்தி எழுத்தாளர் மோசமா முழுப் பாதுகாப்புக்கும் உரிய சட்டத்தின் இடையீடு பத்திரிை யாக, திரிபாக, ஒழுங்கற்று கா முறைப்பாடு செய்யின் தக்க தீர் கைக் கவுன்சில் விதி 9ன் கீழ் ச அல்லது மான நஷ்ட சிவில் ந முறைப்பாடு செய்பவர்களுக்கே கைப் பத்திரிகைக் கவுன்சிலில் மன்ற வழக்காயின் பணச் செலவு

கத்திலும் உடையிலும் கவனம் ரடி ஜாக்கெட்டும் 'மாதிரி"யாக ாது தனிநபராக பெண் தானே க்க வேண்டும்.’’ மற்றொரு திகளில் திறமையின்றியும் சில தனிப்பட்டவர் மேல் பழி பளக்கும் பத்திகளில் சிலவே களை கண்டபடி எழுதி மன படுத்துகின்றனர். பத்திரிகைத் ன்றி கீழ்த்தர மாக்கும்போது பர்ந்த ஒழுக்க நெறிக்கு இட்டுச்
த்தை மீறுவதனால் பத்திரிகை ம் உட்பட வேண்டுமென்று ல்லை. 1993 இலங்கை மனித டே ரைம்ஸ், யுக்திய, ராவய, திரிகையாளர் தொல்லைகளுக் பட்டுள்ளன. 1993ல் முன்னாள் பை, தண்ணீர் சபை, மின்சார ாம் பட்சபாதமாக நடந்ததான வெளியிட்டதற்காக அப்பத்திரி குகள் பதியப்பட்டன. பத்திரி க எழுதிய போதும் சட்டத்தின் வராகவர். ஆயினும் "எமது ககளின் அறிக்கைகள் பொய் யம் அல்லது அவதூறு என வு உண்டு. இலங்கை பத்திரி ட்ட நடவடிக்கை எடுக்கலாம் டவடிக்கையில் இறங்கலாம். 5ா ஊடகங்களுக்கோ இலங் நம்பிக்கை கிடையாது; நீதி பாவதுடன் வழக்கு இறுதியில்

Page 28
1.
முடிய பல வருடங்கள் ஆ செய்பவர்கள், ஊடகங்களுக்கு அமைப்பின் தேவை உள்ளது.
முரண்பாடான பிரேரணை யமானது என இறுதியாகக் பகையும் பயமும் தூண்டிவி( பொஸ்னியா, ஹேஸ்கோவினா வகித்தன என அண்மைய பல ஆ 'யுத்தம் ஏற்படுத்துவது' என்ற சர்வதேச மையம் விதி 19ன் தொம்சனின் சிறந்த ஆய்வுக் துரை செய்வேன். 1912 - 1913 பற்றிய சர்வதேசக் கமிசனின் சுட்டிக் காட்டுவேன்.
தூக்கிவிடப்பட்டவர்கள், கொலைகள்; எரித்தல், குரூர யாவுக்கும் எமது அறிக்கையின் பல்கன் மக்களல்ல. உண்மைய ராயத்தை தவறாகத்திருப்பி மக் ளைப் பரப்பி ஆபத்து என அ மற்றைய நாடுகளுடன் பகைை திற்காக யுத்தம் தவிர்க்க முடிய குற்றவாளிகள். இவர்களே, முரண்பாட்டுக் கொள்கையை எ வார்த்தைகளுடன், ஊடகங்கள் டுக் காயங்களை ஆற்றக்கூடிய இந்தப் பிரச்சனையான தீவில் லத்தை மீளக்கட்டி எழுப்ப ே
g
W

யூகும். ஆகவே முறைப்பாடு நம்பிக்கை ஏற்படக் கூடிய சட்ட
களில் ஊடகத்தின் பங்கு முக்கி
கூறவேண்டியுள்ளது. தேசிய டுவதில் சேர்பியா, குரோசீயா, ஊடகங்கள் மிக முக்கிய பங்கு ஆய்வுக் கற்கைகள் கூறுகின்றன. நூல் தணிக்கைக்கு எதிரான கீழ் 1994ல் வெளியிட்ட மார்க் கற்கையை மன்றத்திற்கு பரிந் ல் நடந்த பால்க்கன் யுத்தங்கள் முன்னைய அறிக்கையிலிருந்து
கொலைகள், நீரில் அமிழ்த்திய க் கொலைகள், கொடுமைகள் படி உண்மையான குற்றவாளி ான குற்றவாளி மக்கள் அபிப்பி கள் அறியாமையிடை வதந்திக லாரம் அடித்து தமது நாட்டை ம ஏற்படுத்தினர். தமது சுயநலத் பாது என தொடர்ந்து கூறிவந்த தமது நாட்டிற்கு அர்த்தமற்ற வைத்தவர்கள்’ இத்தகைய கடும் எங்கள் துயரமான முரண்பாட் பயனுள்ள பணிகளில் ஈடுபட்டு
வாழ்பவரிடை புதிய எதிர்கா வண்டும்.
篮

Page 29
நிதி, திட்டமிடல் அலுவல்கள், தேசிய அமைச்சின் வா மார்ச்சு 22
இனத்துக்குரிய அலுவல்கள் புதிய அமைச்சு நிறுவியதற்காக டப்பட வேண்டியவராவார். அை எடுக்க நேரினும், இதை முக்கி முடியும்; கொள்கைகளையும் ஒ யும் அமைத்து இலங்கைச் சமூகத் பலப்படுத்த முடியும். ஆரம்ட மீளமைக்கும் திட்டங்களில் கவன ரத் தடைகளை தொடர்ந்து வி அத்தியாவசிய பண்டங்கள், ப பட்டியலில் இல்லாதவை யாவை கள் பல குறிப்பிட்டபடி போதிய டுத்தலாம். இவை உடனடியாகக் விஷயமாகும்." இத்தீர்மானத்தை நம்பிக்கையின்மை தவறான என வடகிழக்கு அபிவிருத்தி அதிக தோடு அரசும் விடுதலைப்புலிகள் பங்கு பற்ற வேண்டும். அர்த்தமு நடைமுறைப்படுத்துவது வெறு பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் நேரடி புப்பற்றி தீர்மானிப்பதிலும் நி: வேண்டும்.
வட-கிழக்கில் மனிதாபிம உடனடி நடவடிக்கையை அமை,

இனத்துக்குரிய
ஒருங்கிணைப்பு க்குப்பணம்
1995
ா, தேசிய ஒருங்கிணைப்புக்கு ஜனாதிபதியும் அரசும் பாராட் மைச்சு செயற்பட சில காலம் ய நிறுவனமாக மேம்படுத்த ன்றிணைக்கும் திட்டங்களை தின் பன்முக குணாம்சத்தைப் பத்தில் அமைச்சு வடக்கில் ாமெடுப்பதோடு பொருளாதா ரிவாக்க முடியும். போதிய Dருந்துகள் மற்றும் தடைப் யும் மனிதாபிமான அமைப்பு பவை செல்வதற்கு உறுதிப்ப
கவனிக்க வேண்டிய அவசர நடைமுறைப்படுத்தாவிடின் ண்ணங்களுக்கு வழிவகுக்கும். ாரியை அமைச்சு அமைப்ப ரின் பிரதிநிதிகளும் இவற்றில் ள்ள மீளமைப்புத் திட்டத்தை b ஆலோசனை மட்டுமல்ல; பங்குபற்றலுடன் மீளமைப் றைவேற்றுவதிலும் ஈடுபடல்
ன நிவாரணங்கள் சார்பாக சு எடுப்பதோடு நீண்டகாலத்

Page 30
திட்டமாக பன்முக - இன பிரச்சனைகளையும் கவனிக்க சமத்துவம், சம வாய்ப்பு எ நாட்டப் படவேண்டும். த முஸ்லிம்களை வேலைகமர்த்து துள்ளது. இந்தச் சமூகங்களில் பிரதிபலிப்பு தேசிய இன
குறைந்துள்ளது. இலங்கைத் தி தொகையில் இருந்தபோதும் 5 உள்ளனர். 7.1% மாகாண சே சேவையிலும் உள்ளனர். மலை யில் இருந்தபோதும் 0.1% அ சேவையிலும் 0.5% அரை - முஸ்லிம்களில் 7% குடித்தொன 2% மாகாண சேவையில் 4.6 1.0% ஆகும். இப்புள்ளி வி குடித்தொகை, புள்ளி விபர தில் டுள்ளது. பொது நிர்வாக அமை இன பங்கீட்டு அடிப்படையி சுற்றறிக்கை அனுப்பியது, அ கவனமாக மீளாய்வு செய்தல் ே ஒன்றிணைப்புக் குழுக்களின் க் பிற நிலவளங்கள் பெறுவது யங்களில் நீதியான, சீரான கெ எளிதல்ல. அரசுப் பகுதி நிய நிலையை இன குடித்தொகை தீர்க்க முடிவு செய்தோம். ஒன் அடிப்படையில் இன அமைதி ணர்வான கொள்கைகளை வகு வேண்டும். கல்வித் துறையில் உள்ளடக்கம் ஆகியன அடிப்ப டுதல் வேண்டும். பாட நூல்க வேண்டும் என்ற தேவையை

2O
சமூகத்தை கட்டி எழுப்பும் வேண்டும். பன்முக சமூகம் ன்ற ஒன்றிணைப்பு உறுதியாக மிழர், பெருந்தோட்டத்தமிழர், துவது பல வருடங்களாக குறைந் ன் இன்றைய அரசுப் பணிகள் அடிப்படைக்கு மிகக் கீழே தமிழர் 12.7% சதவீதமாக குடித் .9% மானவரே அரச சேவையில் வையிலும் 8.2% அரை - அரசு 2யகத் தமிழர் 5.5% குடித்தொகை ரச சேவையிலும் 0.2% மாகாண அரசுச் சேவையிலும் உள்ளனர். கயிற் ஆனால் அரசு சேவையில் % அரை - அரசு சேவையில் பரங்கள் 1990 சார்ந்தது. 1992 ளைக்களகத்தால் வெளியிடப்பட் )ச்சு பொது சேவை நியமனங்கள் ல் நடத்தப்பட வேண்டும் என தன் நடைமுறை மதிப்பீட்டை வண்டும். இன முரண்பாட்டால் சமத்துவம், அரசுப்பணி, கடன், பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்விஷ ாள்கையை வகுப்பது அத்தனை மனங்களில் நிலவிய சமனற்ற கப் பங்கீட்டுக் கொள்கைப்படி ாறிணைந்த பன்முக பண்பாட்டு யை மேம்படுத்த புதிய, உள்ளு தப்பதற்கு அமைச்சு, முன் வர ல் மொழி, சமயம், கல்வியின் டை மாற்றத்துடன் அமைக்கப்ப ளை மீளாய்வு செய்து திருத்தல் பல கல்வி ஆய்வுகள் குறிப்பிட்

Page 31
21
டுள்ளன. மொழி, இன, தேசி ஒரே முகமாக ஐ.நா. சபை இயற்ற யில் அமைச்சு மீளாய்வு செய்ய றேன். இத்தீர்மானம் சிறுபான்டை பாதுகாப்பதிலும் உள்ள பல ெ ளன. அவை நடைமுறைப்படுத்த
வரலாறு, மரபு வழி, பணி மொழி பற்றிய கல்வி அறிவு வ எடுக்க வேண்டும் எனக் குறிப்பி தகுதியும் அனைத்து சமூகங்களின் முக்கியத்துவம் தர வேண்டும். ச தந்து மேம்படுத்த வேண்டும்.
பெருந்தோட்டத் தமிழர் பிர அலகு அமைச்சில் ஏற்படுத்த ( தமிழரது வாழ்க்கை நிலை ச ஒன்றிணைப்பது பற்றி கவனம் எ பெருந்தோட்டம், வீடு, சமூக ந களை நடைமுறைப்படுத்துதல்; ெ ருத்தித் திட்டம், அட்டன் சிறிபா மையம். இவை வெளிநாட்டு நிதி ளால் நடைமுறைப்படுத்தப்படவி களை நடைமுறைப்படுத்துவதோ மாதாந்த அறிக்கை சமர்ப்பிக்க வே கையும் அந்நியப்படுத்தலையும் ே லையே பெருந்தோட்ட இளை( மேலோங்கிப் பீடிக்கிறது.
]

ப சிறுபான்மையைப் பற்றி விய தீர்மானத்தின் அடிப்படை வேண்டும் என வேண்டுகி மயினரை இனங்காண்பதிலும் காள்கைகள், கருத்துகள் உள் நல் வேண்டும்.
ண்பாடு, இனக் குழுக்களின் ளர அரசு தக்க நடவடிக்கை டுகிறது. சமத்துவ மதிப்பும் பண்பாட்டுக்கும் ஊடகங்கள் கிப்புத் தன்மைக்கு மதிப்புத்
ச்சனைகளை நோக்கும் தனி வேண்டும். பெருந்தோட்டத் ார்பான பல திட்டங்களை ாடுக்கப்படவில்லை. இவை, நலன் டிரஸ்டுகளது திட்டங் பெருந்தோட்ட கல்வி அபிவி த கல்வி, தொழில் பயிற்சி த்ெதிட்டங்கள் பல காரணங்க ல்லை. அமைச்சு இத்திட்டங் டு தமது முன்னேற்றம் பற்றி பண்டும். தவறின் அவநம்பிக் மலும் மோசமாக்கும். இந்நி ஒர்களை இன்று வேகமாக

Page 32
வேலைவாய்ப்ட மசோத
ஜூன்
தொழில் நுட்ப மற். கல்விப் பாடங்கள் மோச ஆதரவுடன் 3000 பயிற்சித் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. சவால்களை எதிர்கொள்வத செய்யும் நம்முடைய தொழ யாகிப்போன நிறுவன அடை லும் சிக்கியுள்ளது என்று காட்டியுள்ளது.
தொழிலாளர் அமைச்சு பின் வரும் பிரச்சினைகளை
காலாவதியாகிப்போல் திறமையை மேம்படு பாடங்களை ஒருங்கி கைவசம் இருக்கும் தேர்வு நடத்துவதில் பயிற்சிக்காக மாணவர்
டுள்ளதாகச் சுட்டிக்காட்டப்ட கள் தொழில்நுட்பக் கல்லூ எண்ணிக்கை 18,068 ஆக கு
71 மில்லியன் அமெரிக் நுட்பக் கல்லூரிகளில் மு: தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்குட தவறி விட்டன என்று உட

|ப் பயிற்சி அதிகாரி ா விவாதம்
1, 1995
றும் வேலைவாய்ப்புப் பயிற்சிக் மான நிலையில் உள்ளன. அரசு
திட்டங்கள் 20 அமைச்சுகளால் 21-ம் நூற்றாண்டின் தொழில்நுட்ப ற்காக பயிற்சியாளர்களைத் தயார் Nல்நுட்ப நிறுவனங்கள் காலாவதி மப்பிலும் பயிற்றுவிக்கும் முறையி தொழிலாளர் அமைச்சகம் சுட்டிக்
1995-ம் ஆண்டுக்கான அறிக்கை ாக் கண்டறிந்துள்ளது:
 ைபாடத்திட்டம் த்துவதில் குறைபாடு ணைப்பதில் உள்ள பலவீனம் ஆதாரங்களைப் பயன்படுத்தாமை தாமதம் ளை சேர்ப்பதிலும் வீழ்ச்சி ஏற்பட் பட்டது. 1982-83-ல் 21,934 மாணவர் ரிகளில் பயின்றனர். 1992-ல் இந்த றைந்தது.
க டாலர்கள் நம்முடைய தொழில் நலீடு செய்த பிறகும் நாட்டின் ) அவை சிறந்த பங்கை அளிக்கத் ல் ரீதியான மற்றும் மனித வளம்

Page 33
23
பயன்படுத்தப்படுவது குறித்து 8 துள்ளது. அபாயகரமான அளவு டன் மாணவர்களின் நலன்களு டுள்ளன என்று கமிட்டி முடிவ டுத்தப்பட்ட பயிற்சியின் மூல கான வசதிகளும் இல்லை.
வேலைவாய்ப்பு பயிற்சித் படையில் இருக்க வேண்டும். ஆ வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கு அடிப்படையில் கடந்த காலத் ! டன என்று டெரன்ஸ் கெல்லி குறிப்பிட்டுள்ளார். ஜெர்மனியில் வாய்ப்பு பயிற்சி பெற்ற வெ வேலைவாய்ப்புப் பயிற்சியானது ஒரு பகுதி என்றார்.
தொடக்கத்தில் எல்லா பயி சேர்ந்தனர். ஆனால் பயிற்சிக் விலகி விட்டனர் என்று 1994-6 அறிக்கையின் சமூக பொருளாத குணவர்த்தனா தெரிவித்துள்ளார்
இளைஞர் நலன், விளை நடத்தும் பயிற்சி வகுப்புகளில் விழுக்காட்டினர் பாதியிலேயே வெற்றிகரமாக பயிற்சியை மு ரண்டு ஆண்டுக்களுக்குள்ளும் வேலை வாய்ப்பு நிலவரங்களை தது, பயிற்சி முறைகளில் இருக் பயிற்சித் திட்டத்துக்கும் த இணைப்பு இல்லாதது ஆகியை தனா குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

ண்காணித்த கமிட்டி தெரிவித் க்கு தரம் குறைந்து இருப்பது ம் மோசமாக நிராகரிக்கப்பட் ாகத் தெரிவித்துள்ளது. மேம்ப
மாக திறமையை வளர்ப்பதற்
திட்டங்கள் தேவையின் அடிப் ஆனால் அளிக்கப்படும் பயிற்சி ம் என்ற தவறான யூகத்தின் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்
சமர்ப்பித்த ஆய்வறிக்கையில் ) தொழில்துறைக்கான வேலை ற்றியைக் குறிப்பிட்ட அவர், து முன்னேற்றம் என்ற புதிரின்
ற்சிகளிலும் ஏராளமானவர்கள் காலத்தில் பெரும்பாலானோர் ல் வெளியான மனித உரிமை ார உரிமைகள் பிரிவில் நந்தினி
பாட்டு, கலாசார அமைச்சகம் ல் சேரும் மாணவர்களில் 30 அதை விட்டு விடுகின்றனர். டித்த பாதிப்பேருக்கு ஒன்றி வேலை கிடைக்கவில்லை. ா கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளா கும் ஆண், பெண் வேறுபாடு, iனியார் நிறுவனங்களுக்கும் வ குறித்தும் நந்தினி குணவர்த்

Page 34
2
நெருக்கமான ஒருங்கிணை செலுத்தும் மத்தியப்படுத்தப்ப (Model) அமைச்சர் அறிவித்துள்ள தொடர்பு பலமானதாக இருக் தொடர்பு குறித்து இவ்வாறு ம தப்பட்ட மாதிரிக்குச் சாதகமாக என்று எண்ணத் தோன்றுகிறது விதம் குறித்து விசாரணை பயிற்சி மையங்களை ஒழுங்கு குறிப்பிட்ட உத்தரவுகளை பிறட் உண்டு. ஆனால் வேலைவா உத்வேகத்தையும் கற்பனையை மிகவும் அவசியம். நிர்வாகத் ஏற்பதற்கு மட்டுமின்றி, தொ ளுக்கு தலைமைப் பொறுப்ை தேவை. பயிற்சி அளிப்பவர்க வழங்கவும் தகுதியற்ற பயிற்சிய யதும் அவசியம். இது போன் கிடைப்பது அவ்வளவு எளிதாக நாட்டில் இருந்து கொண்டு வர செயல்பட வேண்டுமானால் கட்டுப்படுத்தக்கூடாது. மோசம மையங்களை மீண்டும் சீரை கொடுக்கும் வகையிலும் தன் வேண்டும்.
தமிழில் பயிற்சியளிக்கும் ( இருக்கும் ஏற்றத்தாழ்வுகள் குறி செலுத்த வேண்டும் என்று நான் பெரைரா தலைமையிலான கமி வரக்காபொல, கேகாலை, கன பண்டாரவெலை, ரத்தினபுரி ஆ மையங்களில் தமிழில் பயிற்று

4
ாப்புத் தேவை குறித்து கவனம் ட்ட நிர்வாகத்தின் மாதிரியை ார். தனியார் நிறுவனத்துடனான க முடியும் என்றாலும் இந்தத் ாதிரி கூறுகிறது. மத்தியப்படுத் அமைச்சர் சாய்ந்து விட்டாரோ . இந்த நிர்வாகம் செயல்படும் நடத்தவும் வேலைவாய்ப்புப் படுத்தவும் பொதுவான மற்றும் ப்பிக்க அமைச்சருக்கு அதிகாரம் ப்ப்புப் பயிற்சித் திட்டத்தின் பும் புகுத்தக்கூடிய தனி நபர்கள் தின் தலைமைப் பொறுப்பை ழில்நுட்பப் பயிற்சி மையங்க ப ஏற்கவும் இத் தனி நபர்கள் 5ளுக்கு நியாயமான சம்பளம் பாளர்களைக் குறைக்க வேண்டி ாற தனி நபர்கள் உள்நாட்டில் க இருக்காது என்பதால் வெளி ரலாம். தனி நபர்கள் சிறப்பாக விதிமுறைகளால் அவர்களை )ான நிலையில் உள்ள பயிற்சி மக்கும் வகையில் வளைந்து னாட்சி மிக்கதாகவும் இருக்க
மையங்களின் எண்ணிக்கையில் த்தும் அமைச்சர் தீவிர கவனம் வலியுறுத்துகிறேன். எம்.ஜே. ட்டி இது குறித்து ஆராய்ந்தது. ண்டி, நுவரெலியா, பதுளை, கிய இடங்களில் உள்ள பயிற்சி லுவிக்கப்படவில்லை என்றும்,

Page 35
25
வேறு பல வழிகளிலும் தோட இளைஞர்கள் பயிற்சி பெற மு சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். ரப்பர்
ஹட்டனில் உள்ள பயிற்சி மைய வியுடன் அமைக்கப்படவுள்ளது றோம். 1987-ல் இருந்தே அத்தி என்பதால் பெருத்த ஏமாற்றம் ஏ படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வே வலியுறுத்துகிறேன்.

ட்டப் பிரதேசங்களில் உள்ள மடியவில்லை என்றும் அவர் தோட்ட இளைஞர்களுக்காக பம் நொராட்டின்(NORAD) உத என்று நாம் மகிழ்ச்சி அடைகி சட்டம் நிலுவையில் உள்ளது ற்பட்டுள்ளது. அதைச் செயல் வண்டும் என்று அமைச்சரை

Page 36
டாக்டர் எம்.சி.எம். கலி
ஜூன்
டாக்டர். கலீல் சாதாரண நேர்மையும் பரிவும் பொது மனப்பான்மையும் கொண்ட குணநலன்களும் கொண்ட அ ஈடுபட்டு வெற்றி கண்டது மி கவுன்சில் உறுப்பினர், நாடா ஆகிய பதவிகளை அவர் கட்சியின் நிறுவன உறுப்பினர் யின் தலைவராக இருந்தார்.
அனைத்து இலங்கை மு தொடர்புடைய கலீல், இறக்கு ராக இருந்தார். இலங்கையில் மற்றும் சமூக முன்னேற்றத்தில் தார். தமிழை ஆட்சி மொ அந்தஸ்திலும் பயன்பாட்டிலும் என்று அவர் வாதாடினார்.
டாக்டர் கலீலின் குடும்பத் கிராமத்தில் இருந்து வந்தவர்க அவர்கள் பின்னர் முகத்துவா டைய தந்தை அவருக்குத் தெ பயிற்சியும் அளித்தார். தென் உள்ள மதரசாவில் அவர் மெெ முகத்துவாரத்தில் இருந்த புனி பல தனிச் சிறப்புகளுடன் முடித்தார். எடின்பரோ சென்று வார்டன் ஸ்டோன் அவரை உ

ல் - இரங்கல் தீர்மானம்
7, 1995.
ா அரசியல்வாதி அல்லர். அவர் நலனில் மிகுந்த அர்ப்பணிப்பு வர். இரக்க சுபாவமும் நல்ல அவர் கடுமையான அரசியலில் கவும் குறிப்பிடத்தக்கது. மாநில ளுமன்ற உறுப்பினர், அமைச்சர் வகித்துள்ளார். ஐக்கிய தேசிய களில் ஒருவரான அவர் அக்கட்சி
ஸ்லிம் லீக்குடன் நெருக்கமான நம் காலம் வரை அதன் தலைவ உள்ள முஸ்லிம் மக்களின் கல்வி ல் மிகுந்த அக்கறை கொண்டிருந் ழிகளில் ஒன்றாக அங்கீகரித்து, ம் சம உரிமை அளிக்க வேண்டும்
ந்தினர் அலுத்கமா அருகில் உள்ள 5ள். மெசஞ்சர் தெருவில் வசித்த ரத்திற்குச் சென்றார்கள். அவரு ாடக்கக் கல்வியும் இஸ்லாத்தில் னிந்தியாவில் உள்ள வேலூரில் ாலவியாகவும் பயிற்சி பெற்றார். த தொமஸ் கல்லூரியில் சேர்ந்து, சீனியர் கேம்பிரிட்ஜ் தேர்வை மருத்துவக் கல்வி பயிலுமாறு ஊக்குவித்தார். அங்கு மருத்துவப்

Page 37
2
பட்டம் பெற்ற அவர், டப்ளின வத்தில் முதுகலைப் பட்டமும்
இலங்கை திரும்பியதும், ப களுக்கு சேவை செய்வதற்க அமைப்பதில் ஆர்வம் காட்டினா ஹோம் எல்லா சமூகத்தினருக்கு டுகிறது. திறமையான மருத்து மருத்துவர்களால் மிகவும் மதி பெனிசிலினை அறிமுகப்படுத்தி டுகிறது. தன்னிடம் வரும் நோ கொண்ட அவர், மக்களுக்கு அழைப்பாகத்தான் மருத்துவ வெறும் தொழிலாக மட்டும் க
மாநில கவுன்சிலின் உறுப் கும் மக்களுக்கான பாதுகாப்புத் பேசினார். தொழிலாளர் மற்று அமைச்சர் என்ற முறையில், தெ மூன்று தூண்களின் மேல் கட்ட அவை, ஊதியத்தை நிர்ணயம் ெ பேரத்துக்கு வகைசெய்யும் தொ நேரம் மற்றும் விடுமுறைகை அலுவலகப் பணியாளர்கள் மற் அவர் முற்போக்கான, சுதந்திர இங்கிலாந்தில் இருந்து திரும்பி கல்வி அளிக்க வேண்டும் என்
நான்கு தலைமுறைகள் அ குடும்பத்தில் மருத்துவம், கள் துறைகளில் புகழ்பெற்றவர்கள் களை எனக்கு தெரியும். ெ அஸ்லான் ரோயல் கல்லூரியில் சினிமா இயக்குநரான ஐனுல் ே லும் கேம்பிரிட்ஜிலும் பயின்

ல் குழந்தைப் பிரசவ மருத்து பெற்றார். ருதானையில் உள்ள முஸ்லிம் க ஒரு மருத்துவமனையை ர். அவர் நிறுவிய கலீல் நர்சிங் ம் உதவும் வகையில் செயல்ப வர் அவர். தன்னுடைய சக நிக்கப்பட்டார். இலங்கையில் யது அவர்தான் என்று கூறப்ப யாளிகளின் நலனில் அக்கறை
சேவை செய்ய கிடைத்த த்தை கருதினாரேயொழிய ருதவில்லை.
பினர் என்ற முறையில் உழைக் திட்டங்கள் குறித்து அடிக்கடி ம் சமூக சேவைத் துறையின் ாழில் உறவின் முகப்பு என்பது டப்படுகிறது என்று நம்பினார். சய்யும் ஊதியக் குழு, கூட்டுப் ழில் உற்வுச் சட்டம், வேலை ள ஒழுங்குபடுத்தும் கடை, றும் தொழிலாளர்கள் சட்டம். மான பார்வை கொண்டவர். யதும் முஸ்லிம் பெண்களுக்கு று அவர் பாடுபட்டார். டங்கிய அவருடைய பெரிய னக்கு, கலை, கல்வி ஆகிய உளர். கலீலின் பல குழந்தை க்கானிக்கல் பொறியாளரான எங்களுடன் இருந்தார். சிறந்த பராதனைப் பல்கலைக்கழகத்தி றார். சமூக விஞ்ஞானியான

Page 38
ለም 4
ரிஸ்வி சர்வதேச தேசிய இனக் ஷனல் சென்டர் ஃபார் எத்தின் குடும்பத்தின் நடுநாயகமாகத் டைய அன்பாலும் புத்திசால் வைத்துக் கொண்டார்.
டாக்டர் கலீல் அரசியலி நிற்கவில்லை. நாடாளுமன்றத் னைத் தொட்ட ஒர் அரசியல்
g

8
கல்வி மையத்தில் (இன்டர்நே ரிக் ஸ்டடீஸ்) பணியாற்றினார். திகழ்ந்த திருமதி கலீல், தன்னு மித்தனத்தாலும் அதைத் தக்க
ல் அன்னியப்பட்டு தூரத்தில்
தில் பல தலைவர்களின் மனதி
வாதியே.
恕

Page 39
மியன்மார் பற்
ஜூலை
தனிப்பட்ட உறுப்பினர்கள் னங்களாக வேண்டிய அவ8 சனநாயக விழுமியங்கள், மன அபிவிருத்தியாகும்; மற்றும் ஒ வலுப்படுத்தலுடன் செல்வாக்கு கள் தொடர்பாக அபிப்பிராயங் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை வழங்குகி முன்னர் றொபின் தீவில் சிை கைதியை விடுதலை செய்ய இச்சபையில் முன்மொழியப்ப தென்னாபிரிக்க சனாதிபதியாக நெல்சன் மண்டேலா. அநீதி எல்லா இடங்களிலும் நீதிக்கான கிறது என்பதில் இச்சபை எப்( ளது. மியன்மார் தொடர்பாக இ யின் இருபகுதி உறுப்பினர்களு வரும் அரசியல் அபிவிருத்தி இருகூறான உணர்வுகளுக்கு இ
மியன்மார் தொடர்பான ரீதியில் உருவாகி வரும் கருத்ெ கும் ஒரு எளிய முயற்சியா வருடங்களாக எவ்வித விசாரை டிருக்கும் கிழக்கின் மண்டே அவர்கள் மீது நாம் கொண்டுள் வும் அமையும். இலங்கையுப் தொடர்பாக அக்கறை கொள் உள்ளன. 11 ஆம், 12 ஆம் நாடுகளும் உறுதியான வரல

றிய தீர்மானம்
5, 1995.
ரின் பிரேரணை யாவும் தீர்மா யமில்லையெனினும் அவை ரித உரிமைகள் ஆகியவற்றின் ரு குடியியல் சமுதாயத்தினை ச் செலுத்தும் சர்வதேச நிகழ்வு களை வெளியிட இச்சபைக்கு ன்றன. பல வருடங்களுக்கு ]றயிலடைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு வேண்டும் என்ற பிரேரணை ட்டது. இக்கைதிதான் இன்று கப் பதவியேற்றிருக்கும் திரு. எங்காவது நடைபெறின் அது ா போராட்டத்தைத் தோற்றுவிக் போதும் நம்பிக்கை கொண்டுள் }ப் பிரேரணையானது இச்சபை நம் மியன்மாரில் நடைபெற்று களை அவதானித்து அணுகும் ன்னுமொரு உதாரணமாகும்.
விடயம் இன்று உலகளாவிய தாருமிப்புக்கு வடிவம் கொடுக் கும். அத்துடன் கடந்த ஏழு ணயுமின்றி தடுத்து வைக்கப்பட் லாவான ஆங் சான் சூ கியூ ா கரிசனையின் வெளிப்பாடாக
இந்தச் சபையும் மியன்மார் வதற்கு விசேட காரணங்கள் நூற்றாண்டுகளிலிருந்தே இரு ற்று, சமயத் தொடர்புகளைக்

Page 40
3O
கொண்டுள்ளன. பொலன்னறுை முதலாம் பராக்கிரமபாகு, முத முன்னர் மயன்மார் எனப்பட்ட
மான அரசியற் தொடர்புகளைக் இத் தொடர்புகள் இலங்கையு தேரவாத பெளத்த மரபுகளினால் டன. விஜயபாகு சங்கத்தை மீள நாடினான். இத்தகைய சமய கல டுகளாக வளர்ச்சிடைந்துள்ளன.
யிலான பர்மாவின் விடுதலை இன்னும் அதிகமாகப் பலப்படுத் பிரச்சினைகள் நிறைந்த வரலாற் சகிப்புத்தன்மை ஆகியவற்றுக்கா மீது கொண்டுள்ள அன்புக்கும், ஓர் அடையாளமாகும். இந்த அடி தினத்தில் மியன்மாரின் சம்பந்த 1990 ஆடி மாதத்தில் நடைபெற்ற நாட்டில் உடனடியாகச் சனநா கொண்டு வருமாறு இலங்கையி செயற்பாட்டுக் குழுவினர் கோரி
இப் பிரேரணை சமர்ப்பிக் தில் சங்கிலித் தொடரான நிகழ் சித்திரை மாதத்தில் பாகிஸ்தான உரிமை ஆணைக் குழுவும் ஒன்றி இறுதிப் பிரேரணையில் இப் பிே டது. இம் மாநாட்டைத் தொடக் பூட்டோ, ஆங் சான் சூ கியூ இ செய்யுமாறு மிகவும் தைரியமாக நாட்களின் பின்னர் சர்வதேச வி நேரு ஞாபகார்த்த விருது ஆங் ச1 டது. நான் இதனைக் குறிப்பிடு அதாவது மனித விழுமியங்கள் சிறிய முனைப்பும் கூட சிற்ற நாட்டுக்கு அப்பாலும் செல்லக்சு கக் கூடும். மியன்மாரின் வரல

வயை ஆண்ட மன்னர்களான லாம் விஜயபாகு ஆகியோர் பர்மாவுடன் மிகவும் நெருக்க கொண்டிருந்தனர். அத்துடன் ம், பர்மாவும் கொண்டுள்ள ல் இன்னும் பலப்படுத்தப்பட் மைக்கப் பர்மாவின் உதவியை ாசாரத் தொடர்புகள் பல்லாண் அத்துடன் ஆங்சான் தலைமை )ப் போராட்டத்தின் போது த்தப்பட்டுள்ளன. தமது நீண்ட றில் பர்மிய மக்களின் வீரம், க இலங்கை மக்கள் அவர்கள் மதிப்புக்கும் இப்பிரேரணை டப்படையில்தான் 1992 வெசாக் ப்பட்ட சகல தரப்பினர்களும் ) தேர்தல் தீர்ப்புகளை மதித்து ாயக ரீதியான மாற்றத்தைக் லுள்ள ஒரு மனித உரிமைச் ரிக்கை விடுத்தனர்.
கப்பட்டதானது உப கண்டத் ம்ச்சிகளை உருவாக்கியுள்ளது. ரில் யுனெஸ்கோவும், மனித ணைந்து நடத்திய மாநாட்டின் ரேரணை பற்றி குறிப்பிடப்பட் கி வைத்த பிரதமர் பெனாசிர் னை உடனடியாக விடுதலை க் கோரிக்கை விடுத்தார். சில ளக்கத்துக்கான கெளரவமிக்க ான் சூ கியூவுக்கு வழங்கப்பட் வதற்கான காரணம் உள்ளது. பற்றிய போராட்டத்தில் மிகச் லைகளை உருவாக்கி நமது வடிய பேரலைகளை உருவாக் ாற்றில் தற்போதைய குழப்ப

Page 41
31
நிலை 1988 புரட்டாதி 18 ஆ அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றிக் கெ பர்மிய ஆயுதப் படைகளின் தை இராணுவம் பதவியேற்றதையுப் நிறுவனங்களும் கலைக்கப்பட்ட வமானது 19 உறுப்பினர்களைக் குழுவை அமைத்தது. இது அர ளைப் பாதுகாக்கும் கவுன்சில் Council) எனப்பட்டது. இக் க பர்மாவில் கிளர்ந்தெழுந்த ஜ யாவும் இராணுவத்தினரால் ஒடு பல இடங்களில் ஆயிரக்கணக்க வீழ்த்தப்பட்டனர். மக்களது ஆர் பட்டன. இதனை மீறிய மா? எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள், மக் செய்யப்பட்டன. இதனை மீறிய கள், எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள், கைது செய்யப்பட்டனர். 1989 இ மொரு நடவடிக்கையின் விளை6 பல எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் இவ்வாறான அரசியல் அடக்குழு மே 27 இல் நடைபெற்ற தேர்தல் பாரிய வெற்றி இராணுவ ஆ எதிர்ப்பைப் பறைசாற்றின. தேசி 392 ஆசனங்களை என்.எல்.டி. ஆட்சிக்குச் சரியான என்.யு.பி. கிடைத்தன. இத்தேர்தல் பெ வில்லை. அத்துடன் அதிகாரம் ( டவுமில்லை.

ம் திகதி பர்மா இராணுவம் ாண்டதுடன் தொடங்குகிறது. லவரன ஜெனரல் சோ மாவுங் சகல குடியியல் அரசாங்க தையும் அறிவித்தது. இராணு கொண்ட இராணுவ ஆட்சிக் ச சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குக State Law & Order Restoration வுன்சிலின் ஆணையின் படி னநாயக சார்பு இயக்கங்கள் க்கப்பட்டன. ரங்கூன் உட்பட ான மக்கள் வீதிகளில் சுட்டு ப்பாட்டங்கள் தடை செய்யப் ணவர்கள், அரசியல்வாதிகள், களது ஆர்ப்பாட்டங்கள் தடை மாணவர்கள், அரசியல்வாதி பெளத்த குருமார் ஆகியோர் இல் உருவாக்கப்பட்ட இன்னு வாக ஆங்சான் சூ கியூ உட்பட ள் கைது செய்யப்பட்டனர். முறை இருந்த போதிலும் 1990 மில் சனநாயக சக்திகள் பெற்ற பூட்சிக்கு எதிரான அரசியல் ய சபையின் 485 ஆசனங்களில்
கைப்பற்றியது. இராணுவ க்கு 10 ஆசனங்கள் மட்டுமே றுபேறுகள் கெளரவிக்கப்பட குடியியல் ஆட்சிக்கு மாற்றப்ப

Page 42
குற்றவியல் சட்டத்
செப்டம்பர்
மதிப்பிற்குரிய நீதியமைச் வியல் சட்டத்திற்கு விரிவான தற்கு பாராட்டிற்குரியவராகிற 1836ல் சட்டசபை கவுன்சிலின் குற்றவியல் சட்டத்தின் மாதிரி டத்தின் ஆசிரியர் தொமஸ் பபி முதலாக சட்ட சபை கவுன்சி வர். பொதுவாக சட்ட மாற்ற டவை ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு டும். காணுமிடங்களில் சீரை விரிவாக்கம்; ஆனால் அனைத்து வசுத தரம்பார் சுட்டிக்காட்டின வியப்பூட்டத்தக்க வேலை; அ வில் அனுபவமில்லாத இவை வரையப்பட்டது என அறி உள்ளது."
குற்றவியல் சட்டத்தொகு காலத்து ஒழுக்க தராதரத்தை கொண்டது. இன்றைய நிலைய ளன. சட்டவாக்கத்தில் பாலி வேண்டும். முதலாவது மேம்ட பெண்களுக்கு எதிரான வன்மு செயல்பாடு இத்தகைய வன் வேண்டும். இவை 1994 வியன் செயல், ஐ.நா. இலங்கை சட அவர்கள் சிறப்புடன் ஒன்றினை யுடன் நியமிக்கப்பட்டார்.
குழந்தை நலன் உரிமை பற்றி

த் திருத்த விவாதம்
19, 1995.
சர் 1865ல் இயற்றப்பட்ட குற்ற ா சீரமைவு அறிமுகப்படுத்துவ ார். நமது குற்றவியல் சட்டம் ல் கொண்டுவரப்பட்ட இந்திய யில் அமைக்கப்பட்டது. இச்சட் ங்டன் மக்காலே; இவரே முதன் லில் சட்ட அங்கத்தவராயிருந்த ம், 'கொள்கையுடன் குறிப்பிட்
நிரைப்படுத்தப்படுதல் வேண் மப்பு; தேவைப்படும் வேளை து வழக்குகளிலும் உறுதிப்பாடு." ார்: "இந்திய குற்றவியல் சட்டம் து தனிமனிதனால் சட்ட வரை ாஞரால் இரண்டு ஆண்டுகளில்
'யும் வேளை வியப்பாகவே
ப்பு ஆரம்பகால விக்டோரியன் யும் சமூக நோக்கங்களையும் பில் பல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள் யெல் சமத்துவம் பிரதிபலிக்க பாடு, உலக விழிப்பு நிலையில் றையுடன் சர்வதேச, உள்நாட்டு ன்முறைக்கு காரணம் காணல் னா அறிக்கை, பீக்கிங் மேடைச் ட்டத்தரணி ராதிகா குமாரசாமி ணவாளராக உலக சட்ட உரிமை இரண்டாவதாக, பெண்களின்
வளரும் உணர்வு; பெண் தன்

Page 43
33
உடல், பாலியல் சார்பான சுதந் டும்; பாதுகாப்பற்ற கர்ப்பச் 8 குறிப்பாக ஏழை, இளம் பெண் வது, குழந்தைகள் பாலியலாகச் கள் ஆபாசமும் விழிப்பூட்டுகிற: விருப்புகள் ஒழுக்கம் பற்றியும்
நமது கருக்கலைப்பு சார்ந்த டல் வேண்டும். நமது குற்றவி வர்க்கங்களில் வேறாக மாறு வர்க்கங்கள் அனுபவமுள்ள டா பத்தை கலைத்து விடுகின்றன. பெண்கள் சட்டரீதியற்ற கருக்கை களிடமும் செல்வது கண்டிக்கப் மருத்துவர் "இத்தகைய திருட் இடம் பெயர்வதற்கும் மரண மருத்துவமனை படுக்கைகளில் பாதுகாப்பற்ற கருச்சிதைவால் ஏ யுள்ளன என ஒரு மதிப்பீடு லைப்பை கட்டுப்படுத்தாது சுத முழுமையாக விரும்புகிறேன்; ளுக்கு மேலாக நான் கூறுவே அமெரிக்க உச்சநீதிமன்றம் றோ கில் கர்ப்பம் சார்ந்து கவனிக்( சாராது தானே மும்மாதத்தில் ( தீர்மானிக்கலாம் என்றது. மும் ணின் உடல் நலனை அரசு கி கர்ப்பக்கலைப்புச் சட்டத்தை ( யல் சட்டத்தில் நிலவும் விதிக பேன். மனிதாபிமான, யதார் உறுதிப்படுத்த வேண்டும். ெ உரிமை, தாயின் உடல் நல விவ செலுத்தல் வேண்டும்.
சட்டத்தில் கொண்டுவரப் தொல்லையை புதிய குற்றமா

திரமும் தனிமனித கட்டுப்பா சிதைவால் ஏற்படும் விபத்து; எகளைப் பாதிக்கிறது. மூன்றா * சுரண்டப்படுவதும் குழந்தை து. இறுதியாக, வேறு பாலியல்
சட்ட வாக்கம் செய்தல்.
சட்டம் அவசரமாக மாற்றப்ப யல் சட்டம் பல்வேறு சமூக படுகிறது. வசதியான சமூக ாக்டர்களால் தேவையற்ற கர்ப் ர். ஏழைகள், திருமணமாகாத லைப்பிடங்களுக்கும் கண்டவர் பட வேண்டியது. ஒரு பெண் டுக் கலைப்புகளே பெண்கள் த்திற்கும் காரணம்’ என்றார். 20 சதமானவை இத்தகைய ற்படும் பிரச்சனையால் நிரம்பி கூறுகிறது. ஆகவே கருக்க ந்திரம் வழங்குவதையே நான் பிரேரிக்கப்பட்ட திருத்தங்க பன். இவ்விடயத்தில் ஐக்கிய சுக்கும் வாடுவுக்குமான வழக் கும் மருத்துவர் அரசு சட்டம் 3) கர்ப்பம் கலைப்பது பற்றி மாதம் (3) கழிந்தபின் பெண் காப்பாற்றி பாதுகாப்பளிக்கும். தற்றத்திலிருந்து நீக்கி குற்றவி ளை ஒழிப்பதை நான் ஆதரிப் த்த ஒழுங்குமுறையை நாம் பண்களின் குழந்தை பெறும் டியங்களில் நாம் அதிக கவனம்
பட்ட ஒருமாற்றம் பாலியல் கக் கருதுவதாகும். பெண்கள்

Page 44
34
இயக்கங்களில் பாலியல் தொ மற்ற இடங்களிலும் அதிகரித்து செலுத்துகின்றனர். பல சட்ட
லைக்கு இலக்கணம் கூறுவதில் குமாரசாமி இருமுக்கிய உள்ளட கிறார். முதலாவதாக பெறுபவர் வார்த்தையில் வேண்டாத பால பெறுபவரின் எதிர்ப்பு நடவட ஜெர்மன், டென்மார்க் குற்ற6 கீழ்ப்படிவு அல்லது பண ரீதிய அதிகாரத்தில் உள்ளவர் பாலியல் தல் ஆகியன கூறும். தற்போை பட்டது. பெண்கள் பொது இ பொது போக்குவரத்தில் செல்லு தரப்படுவதாகும். பல வெளிந லாப் பயணிகளும் இவ்விஷயட யுள்ளனர். கனடாவில் வேலை ெ விசாரணை செய்வது, முறைப் வரை பாலியல் தொல்லையை டிக்கை மூலம் மட்டும் இப்பிர சமூகம் பொதுக்கல்வி மூலமு கொணர வேண்டும். அவுஸ்தி சமத்துவ வாய்ப்புகள் ஆணைய சிகை, ரேடியோ விளம்பரத்தின் தொல்லை வெளியே என்பதாகு கல்வி திட்டத்தில் ஈடுபட வே6
திருத்தச்சட்ட சீரமைப்பில் வது கற்பழிப்பு. பெண்ணிய எ( தந்தை வழி சமூகத்தின் கட்டுப்பு அதிகாரம் கற்பழிப்பு எனும் வடு என்பர். குடும்பத்தில் கற்பழிப்ட றது; அல்லது தகாத பாலுற முரண்பாட்டின்போது அல்லது அ கிறது. "ஆகவே கற்பழிப்பு சார்ட

ல்லை வேலைத்தலங்களிலும் வருவது பற்றி முக்கிய கவனம் நிபுணர்கள் பாலியல் தொல் ல் உறுதியற்றுள்ளனர். ராதிகா க்கத்தை முக்கியத்துவப்படுத்து ர் வேண்டாத நடத்தை; வேறு லியல் ஈர்ப்பு. இரண்டாவதாக டிக்கை அல்லது மிரட்டுதல். வியல் சட்டத்தொகுப்பின்படி ாக தங்கியிருத்தல் காரணமாக ல் வாய்ப்புகளை பெற முயலு தய திருத்தம் மட்டுப்படுத்தப் }டங்களில் நடந்து செல்லல், ம் வேளை அதிகத் தொல்லை ாட்டு ஆய்வாளர்களும் சுற்று மாக பத்திரிகைகளுக்கு எழுதி கொள்வோர் முறைப்பாடுகளை பாடுகளை நெறிப்படுத்துவது வகுத்துள்ளனர். சட்ட நடவ ாச்சனை தீர்க்கப்படமாட்டாது. ம் விழிப்புணர்வு நிலைக்கு திரேலிய மனித உரிமைகள் பாளரின் ஒரு போஸ்டர், சஞ் தலைப்பு SHOUT - பாலியல் ம். நாமும் இத்தகைய பொது ண்டும்.
தெளிவாகக் குறிப்பிடப்படு ழுத்தாளர் கூற்றில் கற்பழிப்பு, படுத்தும் ஆயுதம். பெண்ணின் ப்படு நிலையில் தங்கியுள்ளது திருமணத்தில் நடைபெறுகி வாக சமூகத்தில், இராணுவ அகதிகள் முகாமில் நடைபெறு ான சட்டம் போதிய அளவாக

Page 45
3
இல்லை. குற்றவாளிகளை தண் வர் பற்றிய பொலிசாரின் நடவ. னது. தற்போதைய திருத்தம் சு கம் தருகிறது. சூழலைப் டெ எண்ணிவிடப்படாது. கூடிய பொறுத்து வளரவிடுகிறது. ப ணியை கற்பழித்தல், 18 வய கற்பழிப்பு, ஊனமுள்ள பெண் கற்பழிப்பு, இக்குற்றங்களுக்கு கப்படும்போது, வேறு சூழலில் குறைப்பதற்கும் வழியிருக்க ே பட்டவருக்கு நீதிமன்றம் நஷ்ட
ՈD51.
திருமண கற்பழிப்பை ஏற் பாட்டை குடும்ப வன்முறை இம்மாற்றம் நீதிமன்ற விவகா ஆயினும் திருமண கற்பழிப்பி டுத்தி நீக்க வேண்டுமென ே வெல்த் நாடுகளுடன் இணைவ தின் மேல்முறையீட்டு நீதிம காலங்கடந்தது எனவும் சாதா இன்றைய சமூகப் பெண்ணி வில்லை எனவும் கூறியது. கற்பழிப்பு புதிதாக விளக்கப்ப திலும் பார்க்க வன்முறையே பகுதி 365B யின் இன்றைய திரு கொண்டது. "மோசமான பா கற்பழிப்புப் பற்றிய திருத்தம் 1980ன் அறிக்கையை ஒட்டி குற்றவியல் சட்டம் (திருத்தம்) சட்ட ஆணையாளர் தன் புரட்சிகர மாற்றம் கற்பழிப்பு டது; அடிக்கடி முக்கியமாக கிளர்ச்சியான சூழலில் குற்றம்

டிப்பது சிரமம்; பாதிக்கப்படுப டிக்கை பொதுவாக விசித்திரமா ருக்கமாக 'பாலுறவுக்கு விளக் ாறுத்து இணங்கியது" என்று தண்டனையை சூழ்நிலையை துகாப்பில் வன்முறை கர்ப்பி துக்கு கீழ்ப்பட்ட பெண்ணின் ாணின் கற்பழிப்பு, குழுவாகக் ஆகக்கூடிய தண்டனை வழங் சட்ட ரீதியான தண்டனையை வேண்டும். கற்பழிப்புக்கு உட் ஈடு வழங்கவும் இடமளிக்கி
jறுக்கொள்வது தனியார் வேறு பில் கொணர்கிறது. ஆயினும் ரத்தை வளர வைத்திருக்கிறது. ன் முக்கியத்துவத்தை மட்டுப்ப வண்டுகிறேன்; பல கொமன் தாகும். 1991ல் ஐக்கிய ராச்சியத் ன்றம் திருமணப் பாதுகாப்பு ரண சட்டக்கற்பனை எனவும் ன் நிலையைப் பிரதிபலிக்க பலநீதிமன்றத் தீர்ப்புகளின்படி ட்டுள்ளது. பாலியல் குணாம்சத் முதன்மைப்படுத்தப்படுகிறது. த்தம் உறுதியான அணுகுமுறை லியல் தவறு தற்போதைய இந்திய சட்ட ஆணையாளரின்
முற்போக்கானது. இதன்படி 1983க்கு வழிவகுத்தது. இந்திய அறிக்கையில் "பகுத்தறிவான,
குற்றம் சார்பாக அணுகப்பட் * உயர்த்திப் பிடிக்கப்பட்டது, செய்யப்பட்டது." ஆணையாள

Page 46
36
ரின் அறிக்கை நடைமுறை பற் செய்வது, தடுத்து வைப்பது, ரணை, கமரா முன் வழக்கு -
பல நீதிமன்ற தீர்ப்பில் உணர்வு பூர்வமான பாலியல் பாதிக்கப்பட்டவர் பெண் டாக்ட டக்கியது. அத்துடன் பொலிஸ் கற்பழிப்பு வழக்குகள் நடத்தப் ளில் வன்முறையால் பாதிக்கட் ணைப்புச் சேவைகள் வழங்கப்
ஆலோசனைகள், ஆதரவுகள் உ
வயது வந்தவந்தவரிடை சேர்க்கை ஒழுங்கற்றது, குற்றவிய விருப்புகளை ஒடுக்கக்கூடாது. ப டவேண்டும். பகுதி 286A குழ பிரச்சனையும் பகுதி 360B குழந்ை யும் கூறும். இங்கு நம்பகமான போதும் பிரச்சனை அதிர்ச்சி தரு சில உத்தியோக மதிப்பீட்டின்படி தொழிலாளராக சுற்றுலா பகுதிக PEACE என்ற eg|Jé97 9-ITJIT -9/60) LD குழந்தைகள் பாலியலாக சுரண்ட கிறது. குழந்தைகளை தவறான பற்றிய பிரச்சனை முறையாகக் மிகக்குறுகிய முறைப்பாடுகளே கள் நடைபெறுகின்றன. 1990/9 327 வழக்குகள் பதியப்பட்டு 76 வழங்கப்பட்டது.

றி விரிவாகக் கூறும் - கைது மருத்துவ பரிசீலனை, விசா சாட்சி விதிகள்:
சட்ட சீரமைப்பு ஏராளமான ஆதரவைப் பெற்றது. இவை டர்களின் பரிசீலனையை உள்ள நிலைய பெண் பொலிசாரால் படுகின்றன. மற்றைய நாடுக பட்ட பெண்களுக்கு ஒன்றி படுகிறது; சட்ட சேவைகள், ட்பட.
ஒப்புதலுடன் ஓரினப்பால் பலானது என சட்டம் பாலியல் குதி 365A முறையே திருத்தப்ப முந்தைகள் ஆபாசம் பற்றிய தகளின் பாலியல் சுரண்டலை புள்ளி விபரங்கள் இல்லாத 5ம் அளவிற்கு வளர்ந்துள்ளது. ட 30,000 குழந்தைகள் பாலியல் 5ளில் சுரண்டப் படுகின்றனர். ப்பு 8 - 14 வயதினரில் 10,000 ப்படுகின்றனர் என மதிப்பிடு ன செயலில் ஈடுபடுத்துவது கற்று ஆராயப்படவேண்டும். அறிவிக்கப்பட்டு விசாரணை 1 ல் 421 முறைப்பாடுகளில் வழக்கிலேயே குற்றத் தீர்ப்பு

Page 47
வங்கியியல் திருத்த
அக்டோபர் 1
1988-ம் ஆண்டின் வங்கி திருத்தும் மசோதா, நீதித்துறை எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒன்று. தனிய ளும் நீதி முதலீடு வாய்ப்புகளை மாக இலங்கையில் நீதித்துறை ( வந்துள்ளது. குறுகிய கால வர்த் வட்டி விகிதம் 25% முதல் 3 முதலீட்டாளர்களுக்கும் பெரிய : தொகைக்கும் கடனுக்கும் உள்ள இடைவெளியைக் கொண்டுள்ள டின் குறைபாடும் இதற்கு ஒ கடனுக்கும் வைப்புத் தொகைக்கு கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் அதிகமாகவே இருந்து வந்து மலேசியாவில் இது 1% ஆக போன்ற நாடுகளில் 3% ஆகவு! குறைவைப் போக்கும் திசையில் துக்கு அதிக முன்னுரிமை அளி சீர்திருத்தம் பத்திரச் சந்தை சட்டங்களில் உள்ள முக்கிய பிரச் கியதாக இருக்க வேண்டும். நிதி யும் போட்டியின்மையும் நமது சொல்லப்பட்டு வருவன. இரு வங்கிகள் இருந்தபோதிலும், வா டில் 60%-த்தை அரசுத்துறையி

மசோதா விவாதம்
9, 1995.
பியல் சட்ட எண் 30-யைத்
நெடுநாளாக சீரமைப்பால் பார் நிறுவனங்கள் மேற்கொள் ா கட்டுப்படுத்தியதன் காரண குறையுடையதாகவே இருந்து ந்தகக் கடன்களுக்கான அதிக 0% வரை என்பது தனியார் தடையாக உள்ளது. வைப்புத் r வட்டி விகிதங்களின் அதிக நீதித்துறையின் செயல்பாட் ரு காரணம். இலங்கையில் நம் வட்டி விகித இடைவெளி
மேலாக 6 சதவிகிதத்துக்கு ஸ்ளது. அதே வேளையில், வும் சிங்கப்பூர், ஹாங்காங் ம் இருந்து வருகிறது. திறன் 0ான நிதித்துறைச் சீர்திருத்தத் க்கப்படுதல் அவசியம். இச் மேம்பாடும், கடன் வசூல் சினைகள் குறித்தும் உள்ளடக் த்ெதுறையில் புதுமையின்மை வங்கித் துறையில் குறை புதுக்கும் மேற்பட்ட வர்த்தக வ்கித் துறையின் நிதிமதிப்பீட் ன் 2 வர்த்தக வங்கிகளின்

Page 48
3.
கட்டுப்பாட்டில் உள்ளன. இந்நி கச் சீர்திருத்தம் மற்றும் அதிகபட காரணமாக நெருக்கடியில் உள்
உலக அளவிலான மாற்றங் Gausiu86), LuITṁpildi (Barring) g, வீழ்ச்சியுற்றதை கவனத்தில் ெ சீர்திருத்தத்தில் நமது அணுகு நிறுவன ரீதியான தகுதிக் பாரிங்கை குற்றம் சாட்டுகின்றன கள். இங்கிலாந்து வங்கியின் தொடர்பான அடிப்படை கேள் வீழ்ச்சியினால் ஏற்பட்ட உள்நா நிதி நிறுவனங்களின் வீழ்ச்சி ஏற்பட்ட பிரச்சினைகளையும் வேண்டியிருந்தது. தி ஓவர்ஸில் ஹாங்காங்கில் வீழ்ச்சியுற்றது. ஹாங்காங் அரசு அந்த வங்கியை
தனியார் வங்கியாக மாற்றப்பட
இத்தகைய உலக வளர்ச்சி டுத்துதல் தொடர்பான எண்ணா டுத்த வேண்டியதன் அவசியத்ை முதலாவதாக, வங்கிச் சட்ட சீர் risk) ஆகவே பார்க்கும் அணுகுமுை சந்தை இடர்பாடுகள், அன்னிய ெ இடர்கள் என இவற்றுடனும் பிரச்சி வேண்டும். இரண்டாவதாக, சட்டத் அல்லது தகவல்கள் இல்லாவிட் ஒழுங்காற்றுச் சட்டத்தை வைத்துச் மும் இல்லை. ஆகவே, கட்டு
வங்கிகள், நிதி நிறுவனங்கள் ப

8
நிறுவனங்கள் அதிகமான நிர்வா ட்ச வாராக் கடன் ஆகியவற்றின்
G)TGoÖI.
வ்களைத் தொடர்ந்து பி.சி.சி.ஐ. கியன 1995-ன் தொடக்கத்தில் காள்வதாக வங்கியியல் சட்டச் முறை அமைய வேண்டும். குறைவை கொண்டிருப்பதாக  ைசிங்கப்பூர் கட்டுப்பாட்டாளர் ா மேற்பார்வையின் தேவை வியும் எழுகின்றது. பி.சி.சி.ஐ. ட்டு பாதிப்பு மற்றும் பல்வேறு ஆகியவற்றால் இலங்கையில் நமது நிதித்துறை சமாளிக்க ஸ் டிரெஸ்ட் பாங்க்-கும் கூட ஆனால், அதிர்ஷ்டவசமாக ஏற்றுக் கொண்டது. தற்போது ட்டுள்ளது.
கள், வங்கித் துறை ஒழுங்குப வ்களை மறுசிந்தனைக்கு உட்ப த நமக்கு நினைவூட்டுகின்றன. திருத்தத்தை கடன் இடர் (Credit றை இனிமேல் சரியாக இருக்காது. சலாவணி இடர்கள், வட்டிவிகித சினைகளைத் தொடர்பு படுத்துதல் தைச் செயல்படுத்தும் பணியாளர் டால் புதுமையான விரிவான கொண்டிருப்பதில் எந்த அர்த்த ப்பாட்டாளர்களுடன், குறிப்பாக
ற்றிய தகவல்களைப் பரிமாறிக்

Page 49
39
கொள்வது அவசியம். மூன்றாவ மோசமான விளைவை ஏற்படுத்துப் தால், உடனே அதற்குரிய அதிகா தர வேண்டும் என்று கணக்கா பொறுப்பினை வழங்க வேண்டும். வங்கி விஷயத்தில் கணக்காளர்கள் வதாக, இலங்கையின் வங்கித் தொ சொந்தமான தன்னார்வ சங்கங்களை டும்; வங்கி நடவடிக்கைகளை நெறிமுறைகள் மூலம் ஒழுங்கு இத்தகைய சுய - கட்டுப்பாடுகள் சிங் செயல்முறை மீது நம்பிக்கையை கு செய்துள்ளன.
தற்போதைய மசோதாவில் வ விஷயங்கள் உள்ளன. முதலாவது, பிரிவுகளைப் பற்றியது. வெளிநாட் கப்பாலான வர்த்தகங்களில் தற்பே சட்டத் திருத்தங்கள் நீக்குகின்றன வர்த்தகம் தொடர்பாக மட்டுமே கா டுத்த முடியும். தவிர, கடல் கடந்த சட்டத்தின் பகுதியா, பகுதிV, பகு றைப்படுத்தும் விருப்புரிமை - அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இச் சட்ட டுத் தேவை, முற்காப்பு நிதி, | சொத்துகள் (liguid assets), கண மற்றும் சோதனை தொடர்பான கொண்டவை. அதேபோன்று, I, VI, VII ஆகியவற்றின் அதிக ளும் கண்காணிப்புக் குழுமத் இரண்டாவதாக, உரிமம் பெ

தாக, நிதி நிறுவனங்களின் மீது விஷயங்கள் குறித்து தெரியவந் ரிகளிடம் முறையாக அறிக்கை ளர்களுக்கு கூடுதல் கடமைப் இந்த விவகாரத்தில் பி.சி.சி.ஐ. தவறிழைத்து விட்டனர். நான்கா ழில் நிறுவனங்கள் தங்களுக்காக ள ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண் அதன் துணை விதி, நடத்தை படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். கப்பூரின் மக்களிடையே வங்கிச் தறிப்பிடும் வகையில் அதிகரிக்கச்
ணய
லியுறுத்தப்பட வேண்டிய மூன்று
வெளிநாட்டு நாணய வங்கிப் டில் வாழ்வோருடனான கடனுக் பாதுள்ள இடர்பாடுகளை இந்த 7. இலங்கையில் வாழ்பவரின் ண்காணிப்புக் குழுமம் ஒழுங்குப் வங்கி வர்த்தகத்தில், வங்கியியல் தி VI ஆகியவற்றை நடைமு கண்காணிப்புக் குழுமத்திடம் ப் பகுதிகள் மூன்றும் மூதலீட் பராமரிப்பு மற்றும் அசையும் க்குகள், கணக்காய்வு தகவல்
வாய்ப்புகள், ஆகியவற்றைக் கண்காணிப்புச் சட்டப் பிரிவு மரங்களை நீடிக்கும் வாய்ப்புக திடம் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. ற்றுள்ள வர்த்தக வங்கிகள்

Page 50
4.
வங்கியியல் கடமைகளுக்கு மு தையும் அசையா சொத்துகளை காக சில உரிமைகள் போன்ற6 ளது. மூன்றாவதாக, வைப்பு செய்கிற, கடன் வழங்குகிற வ கட்டுப்படுத்துதல் தொடர்பாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிறுவ கணக்குகளை வைத்திருப்பதில் டி.எப்.சி.சி, அரசு அடமான தேசிய சேமிப்பு வங்கி ஆகி
உள்ளடக்கவில்லை.

O
ரணான வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுவ க் கையகப்படுத்துதல் விதிவிலக் வற்றை சட்டம் தடை செய்துள் நிதி ஏற்கும் மற்றும் முதலீடு ங்கிகளுக்கு உரிமம் வழங்குதல்
புதிய சட்டத்தின் பகுதியில் பனங்கள் சாதாரணமாக நடப்புக் ]லை; தேசிய வளர்ச்சி வங்கி, ம் மற்றும் முதலீட்டு வங்கி, யவற்றையும் இந்நிறுவனங்கள்

Page 51
தனியார் மயப்படு
டிசம்பர் 12 ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் 6 (யூனிடோ) கணக்குப்படி 1992ல் மயமாக்கல் திட்டங்களை செய தனியார் மயமாக்கல் தொடர்பா நாடு வேறுபடுகின்றன. வளரும் டுத்தலை மேற்கொள்வதற்காக முடிவு செய்வதில் பல காரணிக வேண்டிய குறிக்கோள், தனியார் மைகள் மாற்றல் மற்றும் ஒவ்வொ வேறுபாடுகள் மேலும் தனியார் களை வரிசைப்படுத்தல் ஆகிய ப கணக்கில் கொண்டே ஒவ்வெ திட்டத்தை மேற்கொள்ள வேண்
ஆசியாவில் அதிக அளவி கொண்டிருக்கும் நாடுகளில் இல்ல நிதி, வங்கி ஆகிய துறைகளில் - இந்திரா ஜெயசிங்காவின் ஆய் நிறுவனங்கள் 38 சதவீதம் உர 1987-ம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட சட்டத்தை மாற்றி அமைத்ததன் மூ முதல் கட்டத்துக்கான சட்ட வடி டத்தைச் செயல்படும் பணி, நிதி மயமாக்கல் மற்றும் வணிகமயம் கப்பட்டது. 1993-94ல் 40 நிறுவன தனியார் மயமாக்கப்பட்டுக் கொ

மத்தல் மசோதா
, 1995 தொழில் வளர்ச்சி அமைப்பின் இருந்து 80 நாடுகள் தனியார் ல்படுத்தி வருகின்றன. இத் ன பிரச்சினைகள் நாட்டுக்கு நாடுகளில் தனியார் மயப்ப
பொருத்தமாக திட்டத்தை கள் உள்ளன. செய்து முடிக்க -மயமாக்கும் முறை, உடை இரு துறைக்குள்ளும் இருக்கும்
மயமாக்க வேண்டிய துறை பல்வேறு பிரச்சினைகளையும் மாரு நாடும் பொருத்தமான
டியிருக்கிறது. ல்ெ அரசு நிறுவனங்களைக் பங்கையும் ஒன்று. வணிகம், அரசு நிறுவனங்கள் உள்ளன. வுப்படி 1980-ல் 100 அரசு ற்பத்தியில் ஈடுபட்டிருந்தன. - அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள் மூலம் தனியார் மயமாக்கலின் பம் வழங்கப்பட்டது. இத்திட் - அமைச்சில் உள்ள தனியார் மாக்கல் பிரிவிடம் ஒப்படைக் எங்கள் பல்வேறு நிலைகளில் சண்டிருந்தன.

Page 52
கூட்டுமுறைகளின் படி களை மாற்றுவதே இக்கால லின் நோக்கம். போட்டியின் ருக்கோ கார்ப்பரேட் முதலி பங்குகளை மாற்றுவதற்கு மு சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்தின் ளர் அக்கறை-செலுத்துவார் எ செய்யப்பட்டது. இந்த போட் வெளிப்படையான செயல்பா
மான கவலைகள் வெளிப்பட் இதில் நடைபெற்ற பல பரிம உட்பட்டவை. தொழிலாள பலவீனமான முதலீட்டுச் சந் டும் முதலீட்டாளர்கள் ஆகிய தன்னளவில் மிகவும் சிக்க கவனத்தில் கொள்ள வேண் பொறுத்தவரை நம்முடைய எ யதார்த்தங்களில் இருந்து 6ே தைய காலகட்டத்தில் எடுக் தொடர்பான முடிவுகளை முடிவுகள் எடுக்கப்படுவதற் இருந்த அரசியல் பொருளாதா கொள்ள வேண்டும். அமைச் பொதுச் சட்டத்தின் கீழ் ஒரு என்பதை என்னால் புரிந்து ெ மென்றே அமைச்சரவையை ஒட்டுமொத்தமாக முடிவெடு வழங்கத் தவறிய அதிகாரிகள் லாம். நல்லெண்ணத்தின் அடி தறவான முடிவு, ஊழல் செய ஆகிய இரண்டையும் நாம் பி செய்வதற்கான முடிவை மே

42
தனியார் துறைக்குச் சொத்துக் க்கட்டத்தில் தனியார் மயமாக்க ா மூலம் தனிப்பட்ட பங்குதார ீட்டாளருக்கோ பெரும்பாலான க்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது. ா வளர்ச்சியில் அந்த முதலீட்டா ன்ற எதிர்பார்ப்பில்தான் இப்படிச் ட்டி முறைகளில் உள்ள உண்மை, ாடு போன்றவை குறித்து நியாய ட்டன என்பதில் சந்தேகமில்லை. )ாற்றங்கள் பொது விசாரணைக்கு ர் எதிர்ப்பு பலமாக நிலவும் தை, எச்சரிக்கையுடன் செயல்ப சூழலில் தனியார் மயமாக்கல் லான முறை என்பதை நாம் ாடும். தனியார் மயமாக்கலைப் திர்ப்பார்ப்பானது, சந்தை நிலவர வறுபட்டு இருக்கக்கூடாது. முந் கப்பட்ட தனியார் மயமாக்கல் அலசி ஆராயும் போது,அந்த கு அடிப்படைக் காரணமாக ர நிலைமைகளையும் கவனத்தில் சரவை எடுத்த முடிவுக்காக எந்த அதிகாரியைத் தண்டிக்க முடியும் காள்ள முடியவில்லை. வேண்டு தவறாக வழிநடத்திய அல்லது க்கும் வகையில் ஆவணங்களை இதற்கு விதிவிலக்காக இருக்க ப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ப்வதற்காக எடுக்கப்பட்ட முடிவு ரித்துப் பார்க்க வேண்டும். ஊழல்
ற்கொண்டவர்களை சட்ட நடவ

Page 53
43 Vully
டிக்கைகளை சந்தித்தே ஆக வே6 மயமாக்கலை செயல்படத்த ே முடிவுகளை நேர்மையான மு வேண்டும்.
தனியார் மயமாக்கலுக்கான இந்த விவாதத்தில் நாம் கவன மைப்பதற்கு அல்லது தனியார் பட்டுள்ள நிறுவனங்களை மேற் ரம் கொண்ட தனியான ஒரு சிறப்பாக இருக்கும் என்று பூ முறையில் தனியார்மயமாக்குவ களை மதிப்பிடுவது, தனியார்மய ஆகிய நடவடிக்கைகளை இதற் ஆணையத்திடம் ஒப்படைக்கப் பொதுநிறுவன டிஸ்இன்வெஸ்ட் செயல்படுத்தப்பட்டது. மலேசிய டையே ஒருங்கிணைப்பை ஏற் கமிட்டி உருவாக்கப்பட்டது. மேலாண்மை தொழில்நுட்ப அ பட வேண்டும். இந்த ஒவ்வெ ஆழ்ந்து உருவாக்கப்பட்ட ஆர! துறையிலும் ஏற்கெனவே கா வத்தை உணர்ந்து செயல்படுதலு கையைப் பொறுத்தவரை பொது குழு வெளி நிபுணர்களின் உதவி இல்லை. அதே நேரத்தில் உள்ந ளின் திறமையை வலுப்படுத்த றது. வெளிநாட்டு நிபுணர்களின் உள்நாட்டு நிபுணர்களின் முடிெ கக்கூடாது. பேர்க், சிஐ மற்று வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களு போது வெளிநாட்டு நிபுணர்க

ண்டும். துணிச்சலுடன் தனியார் வண்டுமானால் கடந்த கால மறையில் மதிப்பீடு செய்ய
நிறுவனத் தேவைகள் குறித்து த்தில் கொள்கிறோம். மறுசீர மயமாக்குவதற்கு திட்டமிடப் பார்வையிடுவதற்கென அதிகா நிறுவனத்தை உருவாக்கினால் பூனிடோ வாதிடுகிறது. எந்த து, நிறுவனங்களின் சொத்துக் பமாக்கலை செயல்படுத்துவது, கென உருவாக்கப்பட்ட அரசு பட வேண்டும். சிங்கப்பூரில் ட்மென்ட் கமிட்டி மூலம் இது பாவில் அரசு நிறுவனங்களுக்கி படுத்த தனியார் மயமாக்கல்
இதில் சட்டம், நிதி, ம்சங்கள் கவனத்தில் கொள்ளப் ாரு அம்சத்திற்கென மிகவும் ம்ப வேலைகளும் ஒவ்வொரு "ணப்பட்டிருக்கும் நிபுணத்து ம் தேவையானதாகும். இலங் நிறுவனங்கள் மறுசீரமைப்புக் பியை கோருவதில் தவறேதும் ாட்டில் இருக்கும் நிறுவனங்க வும் அதற்கு கடமை இருக்கி உதவியைக் கோரும் போது வடுக்கும் உரிமையினை இழக் ம் எரிசக்தி துறை ஆகியவை டன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் ஞம் கலந்து கொள்கிறார்கள்.

Page 54
அத்தகைய நிபுணர்களைப் ப கவனத்துடன் செயல்பட வே கோரும் போது பெர்க்கின் உரிமைகளுக்கும் பொறுப்பு வராமல் பார்த்துக் கொள்ள மற்றும் ஜேஐசிஏ போன்ற தொழில்நுட்ப உதவிகளை ே தேவை. இத்தகைய நிறுவல் வெளிப்படையான கொள்கை றைக் குறித்து ஆலோசனை ஆனால் அந்த நிறுவனங்க அத்தகைய விதிகளை மீறும் அவற்றின் நிபுணர்களிடம் இ றன. நம்மை பல்வேறு கட் முயலும் உதவித் திட்டங்கள் போன்ற நிறுவனங்கள் அகி தொழில்நுட்ப ஆலோசனைக
ஆட்குறைப்பு மற்றும் த னங்களின் சேவைகளுக்கான இரண்டு அம்சங்களும் தற்டே வரும் தனியார்மயமாக்கல் அம்சங்களாக இருக்கின்றன. கலை பல ஆசிய நாடுகளில் யாக எதிர்த்து வருகிறார்கள். தொழிற்சங்கங்கள் வன்முறை பல்வேறு தனியார் மயமா நிறுத்தியிருக்கின்றன. தனியா பட்சம் ஓராண்டுக்கும் எந்தவித மாற்றம் இருக்காது என்ற வ பாகிஸ்தானில் பெற்றிருக்கின் ளைத் தனியாருக்கு அளித்து தொழிற்சங்கப் போராட்டங்க

44
யன்படுத்துவதில் பெர்க் மிகுந்த ண்டும். அவ்வாறு ஆலோசனை ஈட்டரீதியான, நிறுவன ரீதியான களுக்கும் எந்தவித ஊனமும் வேண்டும். அமெரிக்க உதவி வெளிநாட்டு நிறுவனங்களின் காரும் போதும் அதிக விழிப்புத் னங்கள் நேர்மையான போட்டி, கள், பொறுப்பேற்றல் ஆகியவற் களை அள்ளி வழங்குகின்றன. ளின் செயல்பாட்டு முறைகள் வகையில் இருக்கின்றன என்று }ருந்தே விமர்சனங்கள் எழுகின் டுப்பாடுகளுக்குள் மாட்டி விட ரில் சிக்கிக்கொள்ளாமல் பெர்க் ல உலக அளவில் மிகச்சிறந்த ள் பெற முயற்சிக்க வேண்டும்.
னியார் மயமாக்கப்படும் நிறுவ கட்டணங்கள் உயர்தல் ஆகிய ாது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு திட்டத்தின் கேடுவிளைவிக்கும் எனவேதான் தனியார் மயமாக் உள்ள தொழிலாளர்கள் கடுமை தாய்லாந்தில் போர்குணம் மிக்க ]ப் போராட்டங்களில் இறங்கி க்கும் முயற்சிகளைத் தடுத்து ர்மயமாக்கப்பட்ட பின் குறைந்த 5 ஆட்குறைப்பு அல்லது வேலை ாக்குறுதியை தொழிற்சங்கங்கள் ாறன. இந்தியாவிலோ பங்குக விடும் பல்வேறு திட்டங்கள் வின் காரணமாக தடைப்பட்டுள்

Page 55
4
ளன. நம் நாட்டில் கூட பொது வங்கிகளை சீரமைப்பது குறி எழுந்துள்ளன. மேலும் அரசின் ளைக் குறித்து பல்வேறு பிரச்சி அரசின் தனியார்மயமாக்கல் தி மான எட்டு தொழிற்சங்கங்கள் எடுத்துரைந்துள்ளன. அதே ே தனியார்மயமாக்குவதன் விளை இருக்கும் நஷ்டங்கள் குறித்து தங்கள் அச்சத்தைத் தெரிவி வளர்ச்சிக்கு தொழிலாளர்கள் 6 தாகும். வளர்ச்சிப் பாதையில் வேண்டும். பொதுத்துறை, தனி களுக்கு இடையே தனியார்மய கள் நடைபெற பெர்க் முன்மு உடன்பாடுகள், திறமைகளை உடைமையில் பங்கு ஆகிய அட நலன் காக்கப்படும் என்ற நம்ட் ஊட்ட வேண்டும்.
எரிசக்தித்துறை, தொலை குறிப்பிட்ட எந்தவொரு நிறு தைத் தவிர்த்தல், நேர்மையான கொண்டு ஒரு ஒழுங்குமு.ை போதிய கவனம் செலுத்தப்ப பிறகு எவ்வாறு நேர்மைான ே யும் உறுதிப்படுத்துவது என்ட விதிகளின் முக்கிய நோக்காக இந்த அம்சம் அலட்சியப்படுத் பிறகு அரசின் பங்கு என்ன? ஏற்பாடுகள் மூலமாக தனியார் முடிவெடுக்கும் விஷயத்தில் இயலுமா என்பதையும் யோகி

כ
த்துறையில் இருக்கும் இரண்டு த்து பல்வேறு பிரச்சினைகள் தனியார் மயமாக்கல் திட்டங்க னைகள் எழுந்துள்ளன. மேலும் ட்ெடங்களைக் குறித்து முக்கிய என்னிடம் தங்கள் கவலைகளை பால பெரும் எஸ்டேட்டுகளை ாவாக தொழிலாளர்களுக்கு எழ நான்கு அரசியல் கட்சிகள் த்திருக்கின்றன. தனியார்துறை ாதிரிகள் என்ற கருத்து தவறான அவர்களுக்கு சமபங்கு இருக்க யார்துறை மற்றும் தொழிலாளர் மாக்கல் குறித்து பேச்சுவார்த்தை பற்சி எடுக்க வேண்டும். கூட்டு
மேம்படுத்தும் திட்டங்கள், ம்சங்கள் மூலம் தொழிலாளர்கள் பிக்கையினை அவர்களுக்கு நாம்
தொடர்புத்துறை ஆகியவற்றில் வனமும் ஆதிக்கம் செலுத்துவ ன போட்டி இவற்றை மனதில் றத் திட்டம் உருவாக்குவதில் டவில்லை. தனியார் மயமான பாட்டியினையும் திறமையினை தே அத்தகைய ஒழுங்குமுறை இருக்க வேண்டும். ஆனால் தப்படுகிறது. தனியார்மயமான தங்கப்பங்குகள் மற்றும் இதர மயமாக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் அரசுக்கு ஒரு பங்கு ஏற்படுத்த க்க வேண்டும்.

Page 56
மனித உரிமைகள் அ
பிப்ரவரி !
இந்த மசோதா நீண்ட கா 1993, 1994 காலங்களில் அனை உரிமைகள் ஆணையாளர் நிறுவ மசோதா நகல்கள் விவாதிக்க பலன் தரவில்லை; ஆனாலும் ! ஆணையாளரின் விவரமான முடிந்தது. தற்போதைய நகல் கைகளை சிறிதளவாயினும் மனித உரிமை ஆணைகளை லுக்கு முன் மாதிரியான இரு ஆ தாக மார்ச் 1992ல் ஐ.நா. மனித பிரகடனம் வகுத்த கொள்கைகள் உரிமை ஆணையாளரின் தராத சபையின் ஆவணங்கள். இவ்ெ குறைந்த கொள்கைகளையும் த டன் மனித உரிமை ஆணையா குறிக்கோளையும் கூறும். அத்து உரிமை இயக்கம், கொழும்பு குழு ஆகியவை குறிப்பிட்ட ப குறிப்புகள் கூறியுள்ளனர்.
இங்கு, சர்வதேச மன்னி குறிப்புகளைக் கூற வேண்டும். பற்றிய அரசின் கொள்கையை தாக நாம் கருத வேண்டும்; ம ளுக்கு விடுதலை தரப்படாது எ டும். காணாமல் போவோர் பற்

பூணையாளர் மசோதா
22, 1996.
ாலமாக எதிர்ப்பார்க்கப்பட்டது. த்துக்கட்சிக் கூட்டத்தில் மனித புவது சார்பாக ஏழு வெவ்வேறு ப்பட்டன. அந்த நடவடிக்கை உறுதியான கொள்கை கொண்ட மாதிரியை (மொடலை) ஆக்க அனைத்துக் கட்சிகளின் கொள் உட்கொள்ளவில்லை. தேசிய அமைப்பது பற்றி வழிகாட்ட ஆவணங்கள் உள்ளன. முதலாவ
உரிமை ஆணையாளர் தேசிய ள், இரண்டாவது தேசிய மனித 5ரங்கள், சர்வதேச மன்னிப்புச் பிரண்டு ஆவணங்களும் ஆகக் ராதரங்களையும் கூறும். அத்து ளரின் அமைப்பு, முறைதலை, துடன் மன்னிப்புச்சபை, சிவில்
பல்கலைக்கழக கல்வியாளர் Dசோதா பற்றி சிந்தனைக்குரிய
ப்புச் சபையின் இரு பொதுக் மனித உரிமைகளை மீறுபவர் தீர்மானிப்பது பற்றி முதலாவ னித உரிமைகளை மீறுபவர்க ன்பதை உறுதிப்படுத்த வேண் றிய விசாரணைக்கு நம்பிக்கை,

Page 57
நீதியான ஆணையாளர் ஒருவன் அண்மையில் நடைபெற்ற சட் பற்றி விசாரிப்பதாக தீர்மானிக்க லாற்ற வேண்டும். அத்தோடு தடுப்புக் கைதிகள் தாக்கப்பட்ட இரண்டாவது, பரந்த நோக்குட் லுள்ள பாதுகாப்பு விதிகள் மீ. படை உரிமைகள் முறைப்பாடு பங்கள் கவனிக்கப்பட்டு மன பலப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
மற்றொரு பொதுக்கவலை மனித உரிமை சிறப்புப் ப ை மனித உரிமை பாதுகாத்தல், மீ யாளர், இந்நிறுவனங்கள் நமது அறிந்து கொள்வதில்லை. புதிய . நபர்களையும் மற்றவர்களையு. நிறுவன சீரமைப்பில் நாம் கற் நிறுவனத்தை ஆரம்பிப்பதன் 6 அல்லது புதிய சட்டத்திற்கே எதிர்கொள்ளும் யதார்த்த நிலை திறமையுள்ளவரை நியமிப்பது! தின் மூலம் இந் நிறுவனங்கள் பொறுப்புடனும் நம்பிக்கையும் வேளை அவை பூர்த்தி செய்வது
தேசிய மனித உரிமை ஆ ை நடைமுறைக்கு வேண்டிய பா மனித உரிமைகள் மையம் | கவனிக்கப்படுவது சுதந்திரம். தன்னியக்க முறையாக, நீதி வ வேலையிலிருந்து நீக்கும். ( அமைப்புக்கு இருத்தல் வே நியமிப்பதிலேயே அமைப்புப்

ர அரசு நியமித்தது. மூதூரில் டரீதியற்ற கொலைச் செயல் ப்பட்டது. இத்துறையில் செய் வெலிக்கடையில் ஏராளமான
அறிக்கை கவலை தருகிறது. ன் தற்போதைய நடைமுறையி ளாயப்பட வேண்டும்; அடிப் கள்; ஆட் கொணர்வு விண்ணப் த உரிமைப் பாதுகாப்புகள்
மனித உரிமை ஆணையாளர் டயுடன் ஏற்படும் தொடர்பு; றல்களை கவனிக்கும் ஆணை து ஆரம்ப எதிர்பார்ப்புகளை ஆணையாளர் அனுபவம் மிக்க ம் பயன்படுத்தலாம். சட்ட கக் கூடிய ஒரு பாடம் புதிய மூலம் புதிய பிரச்சனைக்கோ ா இடம் தருதல் கூடாது.
• இந் நிறுவனங்களுக்கு தக்க ம் ஈடுபாடும்; தக்க நிர்வாகத் பின் தேவைகளை ஆதிக்கமும் தனும் உதவி அளிக்கப்படும் தாகும். தாகும்.
ணயாளர்களின் திண்ணியமான ல விஷயங்களை ஐ.நா.சபை இனங் கண்டுள்ளது. முதல்
இச்சுதந்திரம் சட்டரீதியாக, ாய்ப்புடன் நியமனம் உட்பட முறைகளும் ஆணையாளரின் ண்டும். தக்க ஆணையாளர் பலம் பெற முடியும். உறுப்பி

Page 58
னர் திறமையும் மனித உரி.ை லும் தகுதி பெற்றவராகவு! வேண்டும். இரண்டாவதாக ஆதிக்கத்தை வரையறுக்க ே மன்னிப்புச்சபை மற்றும் ஆ விதி 13(h) யின் கீழ்-ஆணையா மீறல் பற்றிய முறைப்பாடுகள் சாரா நபர்கள் செய்வது பயங் கும். அதனால் கொள்கையும் ! வேண்டும். முதலாவதாக ம ருந்து குற்றத்தை வேறாகக் செயலாகும். ஆயுதம் தாங்கி ஏற்படலாம். இதே குழுக்கள் வேளைகளில் மற்றைய மனித நடைமுறை அனுபவங்கள் ஆணையாளர் கருத்தின் ப விரிவுபடுத்தும் போது ஆணை திறமையையும் வலிமையைய உரிமை மீறல்களை விசாரி உண்மையை அறியும் குழுவு கல், ஆண்டுதோறும் இடை ஆகியவற்றுக்கு ஆற்றல் இரு
மூன்றாவதாக, தொட விழிப்புணர்வு, நேரடியாக செ ருந்து அனைத்து இணைப்பா முறையிடல் ஆகியன. இவற். ளர் ஒருவர் நியமிக்கப் பட மாவட்ட ஆணையாளர் அணு டும். பாதிக்கப்படுபவர் அை அறிவிப்புகளைப் பார்வையிட ஆங்காங்கு பயணம் சென்று சான்றுகளை சமர்ப்பிக்க வா

48
மகளில் ஊக்கத்திலும் பாதுகாப்பி b நிரூபிக்கப்பட்டவராயிருத்தல் நீதி வழங்கலிலும் போதிய வண்டும். நீதிவழங்கல் சார்பாக ய்வாளர் கவலை தெரிவித்தனர். ாளரின் ஆற்றல் மனித உரிமைகள் ளை விசாரணை செய்தலை அரசு கரவாத சட்டத்தின் கீழ் குற்றமா நடைமுறையும் கவனிக்கப் படல் னித உரிமைகள் கொள்கையிலி காணல் வேண்டும். அது அரசுச் ய எதிர் குழுக்களில் மீறல்கள் அரசுடன் சமனாகப் பார்க்கும் 5 உரிமைகள் ஆணையாளர்களின் உதாரணமாக பிலிப்பைன்ஸ் டி அரசு சாரா நபர்கள்வரை ாயாளரின் பணி திரிபாகி அவரின் பும் மட்டுப்படுத்துகிறது. மனித த்தல், பொதுவாகக் கேட்டல், க்கு தொழில்நுட்ப உதவி வழங் -யிடை அறிக்கை வெளியிடல் த்தல் வேண்டும்.
ர்பேற்படுத்தல்: நிறுவனத்தின் ல்ல வாய்ப்பு, சிவில் சமூகத்திலி ளரும் சேர்ந்து ஆணையாளருக்கு றிற்கு பிரதேச உதவி ஆணையா வேண்டும். அத்துடன் பிரதேச லூவலர்களும் நிறுவப்படவேண் னத்து ஆவணங்கள், விசாரணை அனுமதிக்கப்படல் வேண்டும். ஆணையாளர் முன்னிலையில் ப்ப்பளிக்க வேண்டும். நாலாவ

Page 59
தாக, ஐக்கியத்தின் தேவை: அமைப்புகளுடன் ஐக்கிய உறவு டும். அத்துடன் பிற தேசிய ம நிறுவனங்கள், மேலும் அரசு ச கள், மற்றும் மனித உரிமைகள் தும் அமைப்புகளுடனும் ரே கொள்ளல் வேண்டும்.
ஐந்தாவதாக, நடைமுறைத் டன் திறமையுடனுள்ள பாகுப நியமித்தல், நடைமுறைத்திற முறைகளையும் நடைமுறை வி பணியாற்ற நிறுவுதல் வேண்டு
இறுதியாக, வேலைத் திற யாளர் தன் நோக்கங்கள் எ மேம்படும் தேவைகளை அட் அத்துடன் விதி 29ன் கீழ் ஆண் பொதுமக்கள் ஆராயத் தக்கதா ளைத் தெரிவிக்க வேண்டும் மதிப்பீடு செய்யும் வழிமுறை. தெரிவித்தல் வேண்டும்.

9
TIII
ஆணையாளர் அரசு சார்ந்த வு ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண் னித உரிமைகள் ஆணையாளர் ாரா அமைப்புகளின் நிறுவனங் ளைப் பாதுகாக்கும் மேம்படுத் நரடித் தொடர்பு ஏற்படுத்திக்
திறமை: இங்கு போதிய நிதியு Tடு காட்டாத உத்தியோகத்தரை மைக்கு ஆணையாளர் வேலை திகளையும் தக்க திறமையுடன் எம்.
மையை அளவிடுவது: ஆணை எல்லைகளை ஒன்றிணைக்கும், விருத்தி செய்தல் வேண்டும். சடறிக்கை தயாரிக்க வேண்டும். க ஆணையாளர் தன் வேலைக ம; வெளியேயும் உள்ளேயும் களையும் நடைமுறைகளையும்

Page 60
திருமதி. பண்டாரநாய.
ஏப்ரல் 3 நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு ளைத் தடுத்ததை திருத்தும் பி டுள்ளது. இது வாக்களிக்கும் உ உரிமை, நாடாளுமன்ற அங்கத் கம் வைத்திருக்கும் உரிமை ஆ. ஜனவரி 1986 ஆம் ஆண்டு மு அளிக்கப்படுகிறது. திருமதி. 1980- திலிருந்து நாடாளுமன்ற நிர்வாக மன்னிப்பு கிடைக்கு பெற்ற ஜனாதிபதி தேர்தல்களி ஓர் அரசியல் நபராக இனங். இன்னல் பட்டது இவர் த தலைவருக்கும் ஏற்பட்டதில்ன
திருமதி. பண்டாரநாயக்க அங்கத்தவர் அல்ல. அவர் இரு திரியாக 1960-1965, 1970--1977 வ யின் சுதந்திர கட்சியின் தலை இயக்கத்தின் தலைவராக இரு ஞர் ஒருவர், சர்வதேச பார்வை ணப்பட்டவர் எவருமில்லை.
இரு கட்சி முறை அ காலப்போக்கில் மாற்றமடை இலங்கை சுதந்திர கட்சியாட்சி மாக மாறியதில்லை. இந்த ஜனநாயகத்தை நேர்மையான
வாக்காளர்கள் நேர்மையான ப

க்கா - சிவில் உரிமை. 3, 1996.
அங்கத்தவரின் சிவில் உரிமைக ரேரணை எடுத்துக்கொள்ளப்பட் ரிமை, தேர்தலில் போட்டியிடும் துவம் உட்பட பொது அலுவல கியவற்றை உள்ளடக்கியதாகும். மதல் தேதியிலிருந்து மன்னிப்பு பண்டாரநாயக்கா அக்டோபர்
ஆசனத்தை இழந்திருந்தார். ம் வரை அவர் 1982-ல் நடை ல் பங்கு பெற முடியவில்லை; காணுவதற்கு குரூர விதிபோல தவிர வேறு எந்த அரசியல்
"ல.
ர நாடாளுமன்றத்தில் சாதாரண தடவை இந்நாட்டின் பிரதமமந் ரை இருந்தவர். அவர் இலங்கை லவராக இருந்தவர். அணிசேரா ந்தவர். எங்கள் காலத்து இளை பயில் இவரைப்போல இனங்கா
மைத்து, அரசியல் ஆதிக்கம் த்து, ஐக்கிய தேசிய கட்சியும்
• தெற்காசிய நாடுகளில் கட்சியு இரு கட்சி முறை இலங்கை மாற்றத்திற்கு வழிகாட்டியது. மாற்றாக இலங்கை ஜனநாயகத்

Page 61
V
தில் கருத்தியல்கள், திட்டங் மோதல்கள் ஏற்பட்டது. இந்த வரை கரு மேகம் சூழ்ந்தது. நாடாளுமன்ற பலம் எட்டு ஆ நோக்கத்தின்படி திருமதி. பல அரசியல் வரலாற்றின் பங்களிப் இரு கட்சி முறை நீடிப்பதற் எதிரிகள் அவரை நேர்மையற்ற கையில் முயன்ற போதும் போதும் அவர் சமரசத்தை உறு உறுதியாக இருந்தார். சுதந்திரக் கும் அவர் ஐக்கியப்பட்டு நின் நிலைப்பதற்கு உதவியது.
திருமதி. பண்டாரநாயக்க முழுவதும் குற்றமற்றது என்று கூறும் போது வரலாற்றை பொ நாடாளுமன்றத்தில் இருப்பவர் நிறுவுபவராக இருப்பர். இன கை விடப்பட்டவை கவலை த னாக இருந்த போது என் த ஜனநாயக கோரிக்கைக்காக ஆ திருச்செல்வம் மற்றைய தமி அநீதியாக பனாகொடையில் பார்க்கச் சென்றிருந்தேன். இந்த வர்களின் மேல் எவ்வித குற்ற( போல 70-களில் சமத்துவம், அட பகிர்வு ஆகிய கோரிக்கைகளுக் கொண்டுவரப்படவில்லை. இந் துன்பமின்றி எமது குடும்ப இன்னல் பட்டதை நினைவு துன்பம் நிறைந்த வரலாற்றில் 6 எதார்த்தமாக காண்பதற்கு எமக்

1.
5ள், அரசியல் கருத்துக்களில் இரு கட்சி முறைக்கு 1977-1988 இலங்கை சுதந்திரக்கட்சியின் பூசனங்களாக குறைந்தது. என் ண்டாரநாயக்காவின் இந்நாட்டு புக்கு அவரே, அவர் மட்டுமே, கு உறுதியளித்தார். அரசியல் வராக சிருஷ்டிப்பதற்கு பலவ அரசியலில் அவமதிக்கப்பட்ட தியாக மறுத்தார். கட்சியோடு கட்சி வாழ்வதற்கும், மீள்வதற் றார். இதுவே இருகட்சி முறை
I
ாவின் அரசியல் சாதனைகள் கூற மாட்டேன். அவ்வாறு ாய்மைப்படுத்துவதாகாது. இந்த வரலாற்றின் உண்மை, நீதியை ஒருங்கிணைப்பு வாய்ப்புகள் ருவதாகும். 1960-களில் மாணவ 5ாயாருடன் சமத்துவத்திற்காக, பூர்ப்பாட்டம் செய்த திரு.எம். ழரசு கட்சியின் தலைவர்கள் அடைக்கப்பட்டிருந்தவரைப் அரசியல் சிறையிலிடப்பட்ட மும் பதியப்படவில்லை. இதே டப்படை உரிமைகள், அதிகாரப் த அரசியல் யாப்பில் இணக்கம் நிகழ்ச்சிகளை கசப்பின்றி மனத் மும் மற்றவரும் தொடர்ந்து கூருகிறேன். ஆயினும் எமது பலுவான சிறந்த எதிர்காலத்தை கு ஒரு தேவை உள்ளது. இந்த

Page 62
5
தீர்மானத்தை நான் ஆதரிப்பது சிறந்த பிரஜையை பற்றியத தேர்தல் தொகுதியின் ஜனநாய றம் சிறப்பாகக் கருதுகிறது. திரு குதி வாக்காளரில் மிகப்பெரிய தெடுக்கப்பட்ட எமது பிரதிநி அவர் வாக்காளர்களின் பிரதிநி செய்வார் என சட்ட ரீதியாக முறையில் முதல் நடவடிக்ை விசாரணைச்சட்டம் 1978-ல் ஆச் பல அங்கங்கள் மனித உரிமை ( கண்டனத்திற்கு உள்ளானது. இ ஆணையாளர் விசாரிப்பதற்கு "பழிவாங்கும் செயல்கள், அதி தல், லஞ்ச ஊழல் அல்லது மா அமைப்போ அல்லது மூவர் கு சார்பாக, அல்லது எந்தச் சட்ட நீ சார்பாகவும் அதிகார துஷ்பிரே சட்ட அர்த்தம் பற்றி கருதப்ப டம் கடந்த காலத்தை கருதுவத் உண்மையை காணும் அமைட் கடுமையான நிலமைக்கு இட் சிபாரிசு செய்யலாம். மூன்றா களை தரவில்லை. ஆணைய சுதந்திரமாக வகுக்க உரிமை பிரிவு 7(1)ன் படி ஆணையாள விட்டுவிடலாம். இங்கே மேல் தது ஒரு குறையாகும். சாட்சிய எடுக்க வேண்டும். இது சாதார பாதுகாப்புக்களை மீறுகிறது.
5-ஆவதாக ஆணையாளரி நீதிபதிகள் ஆணையாளர்களாக

ஏனெனில் இது இந்நாட்டின் ாக இருத்தலாகும். அத்தனை க உரிமையை இந்நாடாளுமன் நமதி பண்டாரநாயக்கா இத்தொ பெரும்பான்மையினரால் தேர்ந் தித்துவ ஜனநாயக முறைப்படி தியாக முழுக்காலமும் சேவை எதிர்பார்க்கப்படுகிறார். சட்ட க ஜனாதிபதி ஆணையினரின் கேப்பட்டதாகும். இச்சட்டத்தில் செயலரதும் வழக்கறிஞர்களதும் இச்சட்டம் விசேஷ ஜனாதிபதி முதல் வாய்ப்பு தருகிறது. காரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய் ற்று செயல் எந்தவொரு பொது 5ழுவோ எந்த நீதிமன்றத்திலும் நிர்வாகம் அல்லது நீதி நிர்வாகம் யோகம் என்பதற்கு சுருக்கமான ட்டது. இரண்டாவதாக இச்சட் நாகவும் ஆணையாளர் வெறும் பாகவும் இருக்காது. ஆனால் டுச்செல்லக் கூடிய நிலைக்கு வதாக இச்சட்டம் வழிமுறை ாளர் எவ்வித முறைகளையும் உள்ளவர். சட்டத்தின் 4-வது "ர் சாட்சியின் சட்ட விதிகளை முறையீட்டுக்கு வாய்ப்பில்லா பின் சிபாரிசின் படியே முடிவு ன முறைப்பாடுகளின் சாட்சிப்
ன் நடைமுறையில் இருக்கும் மாறியிருந்த போதும் நீதிப்பார்

Page 63
53
வையில் பாதுகாப்பு வழங்கப்ட இருக்கும் வேளை பெரும்பாலு
திருமதி. பண்டாரநாயக்கா குற்றங்களை நடுநிலையாக பரி ளாக் பிரபு கூறிய வார்த்தைச ரேக்குக்கும் ஆணைக்கும் இை பற்றிய வழக்கு: - 'ஆணை பொதுமக்கள் அதிகாரத்தை ந சட்டமுறைப்படி பகுத்தறிவு மு மைக் கொள்கையின்படியே நட நீதிகள் ஆணையாளரின் முறைப் புச் சபை குறிப்பிட்டது கவனி காரணங்களுக்கு சேவை செய்வ: முறையில் பாதுகாக்கப்படுகிறது. குறிப்பிடுவதாவது "உயர் நீதிம துக்கு நியமிப்பதால் அதன் பணி அல்லது மக்கள் நம்பிக்கையை ெ கூற முடியாது'.
இந்த விஷயத்தில் வேறு சு யும் நீதிமுறையும் நடுநிலையை 10,1978-க்கு முந்திய காலகட்டத்து எடுத்துக் கொள்வதை மேல்முை தது. நவம்பர் 20, 1978ல் அரசிய திருத்தம் கொண்டு வந்து முறைய மறுத்தது. இவ்விஷயங்கள் சா முறைப்பாட்டை எடுத்தது. திரும மன்றத்திலிருந்து நீக்கப்பட்ட ே கள், ஜனாதிபதி தேர்தல்கள் சட்ட சிவில் உரிமைகள் தேர்தல்கள் வாக்காளர்களை கவர்வதற்கோ தடை செய்யப்பட்டுள்ளன. சிவி டங்களை எதிர்த்தன. அடுத்த

டவில்லை. ஆணையாளராக ம் மாறிவிடலாம்.
புக்கு எதிராக சாட்டப்பட்ட சீலிக்கப்படும் போது டிப்பி ளை மீளக் கவனிப்போம். டயில் இன சமத்துவத்துவம் யாளர் தன் ஆதிக்கங்களை டைமுறைப்படுத்தும் போது Dறைப்படி வழக்கமான உரி க்க வேண்டும். குற்றவியல் பாட்டிற்கு சர்வதேச மன்னிப் க்கப்படவில்லை." அரசியல் தற்காக இக்கொள்கைகள் நீதி
சிவில் உரிமைகள் இயக்கம் ன்ற நீதிபதிகளை நீதிமன்றத் கள் நடுநிலமையாக, சரியாக கொண்டதாக உள்ளதாக உறுதி
5ாரணங்க்ளாலும் நடைமுறை bயும் பாதிக்கலாம். பிப்ரவரி விஷயங்களை ஆணையாளர் ரயீட்டு நீதிமன்றம் தடைசெய் ல் யாப்புக்கும் பின்னோக்கிய tட்டு நீதிமன்றத்தின் செயலை ர்பாக உச்சநீதி மன்றத்துக்கு தி. பண்டாரநாயக்கா நாடாளு பாதும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் ங்கள் தடை செய்யப்பட்டது. ல் பேசுவதற்கோ அல்லது உள்ள சிவில் உரிமைகளும் ல் உரிமைச்சட்டங்கள் இச்சட்
நாடாளுமன்ற, ஜனாதிபதி

Page 64
தேர்தல்களில் எதிர்க்கட்சி பி காக எனக் கொள்ளப்படும்.
திருமதி. பண்டாரநாயக்க அமிர்தலிங்கமும், எம். சிவசித யான பேச்சுக்கள் இங்கு குறி டும் வேளையில் 139 வாக்குக கூறப்பட்டன. இச்சம்பவத்தில் 83 இனக்கொலையின் போது திருத்தத்திலும் 14 அங்கத்தவ வடகிழக்கு பகுதியிலுள்ள பா சத்தியப்பிரமாணம் எடுக்கப்ட திருத்தம் கொண்டு வர்ப்பட்டது னர் பொது வாக்குக் கணிப்பு எ நீடிப்பதை எதிர்த்தனர். ஆன அவர்களது பிரதிநிதித்துவத்;ை ஆறாவது திருத்தம் ஆபத்தான செல்லுமென பல அரசியல் வி பின்னர் நடைபெற்ற தனிப்பட நான் கூற விரும்புகிறேன். இ 14 அங்கத்தவர்களில் நால்வர் ெ மற்றும் இருவர் வெளிநாடு செ ருந்து ஒதுங்கிய இருவர் அமை வர் வெளிநாட்டில் மாரடைப் சம்பவங்கள் முன்னைய தவ வில்லை. இழந்த உயிர்களை மீ களை மீண்டும் பெறவோ உத ஜனவரி 1,1986-லிருந்து மன்னிட் திருமதி. பண்டாரநாயக்கா துன் மீளக் கொண்டு வரப்போவதி பண்டாரநாயக்காவுக்கு எந்தப் தில்லை. ஆயினும் இந்தப் பிரதி
துன்பங்களைக் கருத்தில் கொள்

S4
ாச்சாரத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்
r சார்பாக எதிர்கட்சித் தலைவர் ம்பரம் அவர்களும் கூறியஉறுதி ப்பிடத்தக்கன. வாக்கெடுக்கப்ப ள் சார்பாகவும் 19 எதிராகவும் 3 வருடங்களுக்குள் ஜூலை கொண்டுவரப்பட்ட 6-ஆவது ர்களுக்கும் இதுவே நடந்தது. ராளுமன்ற பிரதிநிதிகள் புதிய ட வேண்டுமென ஆறாவது நு. தமிழ் விடுதலை கூட்டணியி ாடுத்து நாடாளுமன்ற காலத்தை ால் இந்த ஆறாவது திருத்தம் த உடனே பாதித்தது. இந்த அரசியல் நிகழ்வுக்கு இட்டுச் ஞ்ஞானிகள் எழுதினர். ஆனால் ட்ட விபத்துக்களை சுருக்கமாக இந்த அங்கத்துவத்தை இழந்த காடுரமாக கொல்லப்பட்டனர். ன்று மரணித்தனர். அரசியலிலி தியாக இறந்ததுடன் மற்றொரு பில் மரித்தார். இந்தத் துயர றுகளுக்கு மன்னிப்பு கேட்க 'ளப்பெறவோ கழிந்த பொருட் வ மாட்டாது. அதே போன்று பு வழங்கும் இந்தத் தீர்மானம் பத்துடன் கழித்த வருடங்களை ல்லை. இத்தீர்மானம் திருமதி. பயனும் அளிக்கப் போவ நிதித்துவ சபை முன்னர் செய்த கிறது.

Page 65
55
இந்த விவாதத்திற்கு ஏதாவ முறையில் மக்களுக்கு நம்பிக்கை தைக் காட்ட வேண்டும். விசேச ஐ சட்ட விதிகளையும் அரசியல் நீக்கவும் அரசு மசோதா கொ நடவடிக்கைக்கு ஆதரவு தருவே

து அர்த்தமுள்ளதெனில் நீதி ஏற்படுவதாக எமது அதிகாரத் ஜனாதிபதி ஆணைக் குழுவின் யாப்பில் உரிய பகுதிகளை ண்டுவரின் நாம் அத்தகைய
TLD.

Page 66
கட்டடக் கலைஞர் நிறு
மே 23, இலங்கை கட்டடக்கலை கொண்டுவரும்படி இந்நிறுவன கட்டடக்கலைத் தொழில் ஆற் பதிவு செய்யும் நோக்கம் கெட் தொழில் அமைப்புகளையும் சி. களையும் கலந்தாலோசித்திரு கட்டடக்கலை நிபுணர்களும் ( கம்பெனிகள் அமைக்க அன தவிர்த்து, இச்சட்ட விதி பொ சிறப்பாகக் கூறவில்லை.
இச்சட்டம் இலங்கையில் தொழில் ஆற்றுவதற்கும் இ கட்டடக்கலைப் பணிகளை 6 தெளிவாக வேறுபாறுகளைக் கூ டல்கள், உயர் கட்டிடங்கள் கட் இவற்றில் முதலீடு செய்பவர்க ஞர்கள் அல்லது வெளிநாட்டு வரைபடம் அமைப்பதற்கும் வேண்டுமென்றனர். ஆகவே இ டக்கலைஞர்கள் கட்டடக்கலை செய்வதற்கு எவ்வித தடையும் இரு தடவை தவறும் போது சப் யாதெனில் எந்த நபரும் பட்ட அல்லது கட்டடக்கலைஞரிடம் வதற்கு சட்ட நடவடிக்கை எடு மீளப் பரிசீலிக்கப்பட வேண்

வனம் (திருத்த) மசோதா
1996. நிறுவன சட்டத்திற்கு திருத்தம் ராம் வேண்டியது. இலங்கையில் றுபவர்களை இந்நிறுவனத்தில் Tண்டது இந்நிறுவனம். மற்றத் றப்பாக பொறியியல் நிறுவனங் ப்பர் என நான் நம்புகிறேன். பொறியியலாளர்களும் தனியார் பமதி அளிக்கும் விதி 10(3) றியியலாளரின் பிரச்சனைகளை
- கட்டடக்கலை நிபுணர்கள் லங்கைக்குள்ளே உடனடியாக செயலாற்றுவதற்கும் இடையில் றவில்லை. ஏராளமான ஹோட் படும் பல திட்டங்கள் உள்ளன. ள் வெளிநாட்டு கட்டிட கலை நி கட்டிட நிறுவனங்களுக்கு கட்டடக்கலை வேலைக்கும் ஓந்தச்சட்டம் இவ்வாறான கட்ட வேலைகளை இலங்கையிலே இருக்கக் கூடாது. பதிவு செய்ய படத்தின் 4-ஆவது விதி கூறுவது டயம் பெற்ற கட்டடக்கலைஞர் உத்தியோக வரி அறவிடப்படு க்கலாம். இத்தகைய முறைகள் டும். குறிப்பாக வெளிநாட்டு

Page 67
57
கட்டடக்கலை நிறுவனங்கள் உ
களை ஏற்றுக்கொள்ளும் வேலை
மேலும் இலங்கையிலே பெற்று கட்டடக்கலை வே6ை பெருந்தொகையினராக கட்டடக் னர். இத்தகைய கட்டடக்கை தற்போது பயிற்சி அனுபவம் அல்ல. அத்தோடு கவுன்சில் பரீட்சைகளில் சித்தி அடைவதை யிலே கட்டடக்கலையில் தற்பே புதிய பதிவுத் தேவைகளிலிரு விதிகள் சேர்க்கப்படல் வேண் தகுதிகள் கடுமையாகவும், இறுக் தாக வெளிநாட்டு தகுதிகள் பெறு பட்ட நிறுவனங்களிலிருந்து இத் இவை உள்ளடக்கியவற்றில் ப6 னங்கள், ஐக்கிய ராஜ்ஜியம் (U. இந்தியா, அமெரிக்காவும் ஆகு பட்டியல் அல்ல. இப்பட்டியலுக் தற்கு வழிவிட வேண்டும் அல்ல இதே போன்ற நிறுவனங்களை மேலும், விதி 8(F), (16) விதிப்ப பதிவு செய்வது வரையறுக்கப்ப உலகப்போக்கில் தொழில் ே தடையாய் உள்ளது. உலக வ6 ஒப்பந்தங்களின் கீழ் சுதந்திர வ தல் எமது கடமைகளாகும். கட்ட பெறும் இளைஞர்களுக்கு இதே ஒவ்வொரு நாடும் ஏற்படுத்தின் டில் தொழில் செய்யும் உறுதிப் மருத்துவப் பல்கலைக்கழகத்தி காலப்போக்கில் குறிப்பிடத்தக்க

டனடி வேலைப் பொறுப்புக் களைப் பரிசீலிக்க வேண்டும்.
யே வெளிநாட்டுப்பட்டம் 0களில் ஈடுபட்டு இருக்கும் கலை நிபுணர்கள் இருக்கின்ற லஞர்களை விதி 8(E) படி வேண்டுவது நியாயமானது நடத்தும் தொழில் பயிற்சி வேண்டுவதாகும். இலங்கை ாது ஈடுபட்டிருப்பவர்களுக்கு ந்து பாதுகாப்பளிக்கும் சில டும். பதிவு செய்வதற்குரிய கமாகவும் உள்ளன. முதலாவ வோர் பகுதி IVல் குறிப்பிடப் தகுதிகளை பெற வேண்டும். ல இனங்காணப்பட்ட நிறுவ K), ஆவுஸ்த்ரேலியா, கனடா, ம். இது ஒரு முழுமையான $கு மேலும் சேர்த்துக் கொள்வ து ஒப்புமையான தகுதி உள்ள யும் இனங்காண வேண்டும். டி இலங்கை பிரஜைகளையே ட்டுள்ளது. இத்தகைய வரைவு சவைகளில் விரிவாக்கலுக்கு ணிக அமைப்புகள் உடனான ணிக சேவைகளுக்கு வழிவிடு -டக்கலை தொழிலில் பட்டம் போன்ற வரையறைவுகளை எந்த இளைஞரும் வெளிநாட் பத்திரத்தைப் பெற முடியாது. ல் கட்டடக்கலை கற்பித்தல் அளவு உயர்ந்துள்ளது என்ப

Page 68
தும் முக்கியமானதாகும்.
மதிப்புப் பெற்ற மையமாக 3 லிருந்து இத்தகைய நிறுவனங் கற்க வருவர். இவர்களுக்கு பதிவு பெறும் வாய்ப்பு வழ குறிப்புகளின் கவனத்துடன் . பரிசீலனை செய்ய வேண்டும்

58
இந்நிறுவனம் மிக விரைவில் மேம்படும். தெற்காசியப் பகுதியி களில் வெளிநாட்டு மாணவர்கள்
இலங்கையில் முழுத்தொழிற் ழங்கப்படல் வேண்டும். இந்தக் அமைச்சர் இந்த விதிகளை மீள் மென வேண்டுகிறேன்.
ஐ

Page 69
தேர்தல் ஆணையாளர் மே 24,
நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ட் தல் ஆணையரின் சம்பளத்ை சந்தர்ப்பம் நாட்டின் தேர்தல் விஷயங்கள் பற்றிக் கூறக்கூடிய அரசியல் யாப்பு விதி (E) 93-ஆ வாக்களிக்கும் முறை சுதந்திரமா வும் இரகசிய வாக்கெடுப்பும் எனவும் கூறும். இதுவே எமது ஐ அடிகோலாகும். இதன் மேலே உரிமைகள் தங்கியுள்ளன. சர்வே கூறுவது யாதெனில் ஒவ்வொரு தில் பங்கு பெறும் வாய்ப்பும், நேரடியாக அல்லது சுதந்திரமாக திகள் ஊடாகவும், வாக்குக்குரிை மையான தேர்தல் மூலமாகவும் ளிப்பும், இரகசிய வாக்களிப் இதுவே தேர்தலில் மக்களின் த வதை உறுதிப்படுத்தும். தேர்; நேர்மையானதும் என்பதை பரீட் உண்மையான வெளிப்பாடு என் தேர்தல்களையும் தேர்தல் விதி கொள்ளப்படுகிறது. ஆனால் அ ஜனநாயக உரிமையின் பாதுகா சம்பந்தமான தேர்தல் முறையில் ரும் ஆவார். அரசியல் யாப்பின் படிக்கும் போது தேர்தல் ஆ6ை
கடமைகள், செயற்பாடுகளைக்

சம்பளம் - விவாதம்
1996.
பிக்கப்பட்ட தீர்மானம் தேர் த உயர்த்துவதாகும். இந்தச் முறைகளைப் பற்றிய பரந்த ப சந்தர்ப்பம் வாய்த்துள்ளது. ம் விதியுடன் படிக்கும்போது ானதும் சமத்துவமானதும் என மக்களது இறைமை சார்ந்தது ஜனநாயக உரிமையின் முக்கிய பயே பிற சிவில், அரசியல் தச சிவில், அரசியல் காப்புகள் குடிமகனும் பொது விஷயத் உரிமையும் உடையவன். இது தேர்வு செய்யப்பட்ட பிரதிநி மையைக் காலாந்திரமாக உண் உலகளாவிய சமத்துவ வாக்க பும் மூலமும் நடைபெறும். ன்னம்பிக்கை வெளிப்படுத்து தல் முறை சுதந்திரமானதும் சிப்பது தேர்தல் தொகுதியின் ாபதாகும். தேர்தல் ஆணையர் களை நிர்வகிப்பவர் எனவும் புவரே பொது வாக்களிப்பின் வலனாகவும் அரசியல் யாப்பு ) நேர்மைக்கு பொறுப்பானவ 103-ஆவது விதி 104-ஆவதுடன் ணயரின் நியமனம், ஆதிக்கம்,
கூறும். ஆயினும் இவ்விதிகள்

Page 70
6(
பலப்படுத்தப்பட வேண்டும். பொறுப்பானவர். தேசிய, உ முறைகளை மேற்பார்வை ெ பொறுப்பாகும். இத்தகைய ப தேர்தல் ஆணையர் சுதந்திர பிரச்சாரம் செய்வதற்கு சில மு பிரச்சாரத்தின் போது அரசின் காரணமின்றி ஆட்சியில் உள்ள டுத்தாது பாதுகாக்கும். இதற்கா யர் ஜம்மு, காஷ்மீரில் நே கட்டுப்பாடுகள் இல்லையென நடத்துவதில்லையென தீர்மான காரி ஒரு சுதந்திரமான நேர்ை பகுதிகளில் நடத்துவது சட்டம் தீர்மானமாக தீர்மானிக்க முடி கமிஷனர் இத்தகைய சூழ்நிை ஜனநாயக மதிப்புகளில் சிரத்ை களை நடத்த அனுமதித்ததை ( மாகாணத்தில் மாகாண சபை ே கிறேன். மற்றும் கிழக்கு மாகா உள்நாட்டு தேர்தலையும் யாழ் நடத்தப்பட்ட நாடாளுமன்றத் வேன். இத்தேர்தல்களில் முறை பெற்றன என்பதை பல சுதந்தி டுவேன். இதுதவிர இத்தேர்தல் விசாரணைகள் சார்பாக முடிவுக சுதந்திரமான தேர்தல் முறைகள் களை திருத்தாது எந்தத் தேர்தல் இங்கு தேர்தல் நிலையங்கள் மான வாக்காளர்கள் வாக்களிக் இறுதியில் 2.32% வாக்காளர் மட் யான தேர்தல் முறைகள் நடை தேர்தல், ஒரு பகுதியில் நன

தேர்தல் ஆணையர் இதற்குப் ள்நாட்டு அரசுகளின் தேர்தல் சய்வதும், நடத்துவதும் இவர் ரந்த குறிக்கோளினால் இந்திய மான நேர்மையான தேர்தல் முறைகளை வகுத்தார். தேர்தல் வளங்களையும் நேர்மையின்றி கட்சி சுயநலனுக்குப் பயன்ப கவே இந்திய தேர்தல் ஆணை ர்மையான தேர்தல் நடத்தும் ன, சட்டசபை தேர்தல்களை ரித்தார். இந்திய தேர்தல் அதி மையான தேர்தல் கலகமுள்ள சார்ந்தது அல்லாது அரசியல் டியாது என்ற எமது தேர்தல் லயில் ஆதரவற்றவர் ஆனார். தெயான சமரசத்துடன் தேர்தல் குறிப்பாக 1988 வடக்கு-கிழக்கு தர்தலை நடத்துவதை குறிப்பிடு "ணத்தில் 1994-ல் நடத்தப்பட்ட ப்பாண மாவட்டத்தில் 1994-ல்
தேர்தலையும் சுட்டிக் காட்டு கேடான நடைமுறைகள் நடை ர அறிக்கைகளிலிருந்து குறிப்பி }கள் சம்பந்தமாக நடைபெற்ற 1ள் இன்னும் காத்திருக்கின்றன.
முறையான தேர்தல் பதிவேடு
பிரச்சாரமும் நடத்த முடியாது. ஒருமுகப்படுத்தப்பட்டு ஏராள க முடியாது செய்யப்பட்டன. டுமே வாக்களித்தனர். நேர்மை பெற்றன என முழுமையான டபெறாது தவறிய வேளை,

Page 71
6
திருப்தியாக நடைபெற்றது என உடனடிக் கவனத்திற்குரியது. ( நாடுகளில் முழுமைப்படவில்6 எதார்த்த நிலையை கவனிக்கவி கள் நடத்துவது முறையல்ல. சமரசத்துடனான கற்பனை நட தேர்தல் ஆணையரின் எம வேண்டும். தேர்தல் திணைச் தேர்தலை நடத்த வேண்டியுள்ள வசதிகளுடன் நடத்த வேண்டியு திணைக்களம் உள்ளூர் தேர்தல்க வேண்டி இருந்தது. மாகாண ே ணத்திலும் பின்னர் நாடாளுமன் பதி தேர்தலையும் நடத்த நேர் தேர்தல் ஆணையரின் 1994-ஆம் தயாராக இருந்தும் ஜனவரி 1 இங்கு ஒப்பிட்டு விபரமான அ இத்தேர்தல் முடிவுகளும் வெளி தேர்தல் ஆணையர் உயர்ந்த தேர்தல் அறிக்கைகளில் தரா; இவ்வறிக்கைகளில் காணப்படு அரசியல் கட்சிகளுக்கும் பயன்ட யர் தென் ஆசியாவிலுள்ள பி இணையவும் கவனமெடுத்தார் சென்ற ஆண்டு இப்பகுதியிலு முதற் கூட்டத்தை நடத்தினார் குழு தேர்தல் மாற்றங்கள் பற் ஆராயும். நாங்கள் குறிப்பாக தோடு நடைமுறைகள் சார்பாக டும். ஆணையர் இந்தப் பதிே வேண்டும். முன்னர் இத்தினை வேடுகள் வைக்கத் தவறியது.

கூற முடியாது. இவ்விஷயம் தர்தல் கட்டுப்பாடுகள் எமது ல. எமது சட்டங்கள் இந்த ல்லை. இந்நிலையில் தேர்தல்
இது ஜனநாயக மதிப்புகள் வடிக்கையாகிவிடும்.
து மதிப்பீடு சமன்படுத்தப்பட களம் கஷ்டமான சூழலில் து. தேர்தலை கட்டுப்பாடான ள்ளது. 1994 - ஆம் வருடத்தில் ளை ஒரு மாகாணத்தில் நடத்த தேர்தல்களை மற்றொரு மாகா ன்ற தேர்தல்களையும், ஜனாதி ந்தது. இத்தேவைகள் சார்பாக ஆண்டின் நிர்வாக அறிக்கை 995 - இல் முடிக்கப்பட்டது. அறிக்கையும், இணைப்புகளும் யிடப்பட்டன. இதே போன்று தராதரத்தை காப்பாற்றினார். தரம், விபரமான செய்திகள் வது அரசியல் மாணவர்க்கும், படக் கூடியது. தேர்தல் ஆணை ற தேர்தல் ஆணையர்களுடன் தற்போதைய ஆணையாளர் ள்ள தேர்தல் ஆணையாளரின் அரசியல் யாப்பின் தேர்ந்த நிய விபரமான விஷயங்களை தேர்தல் பதிவுகளை திருத்துவ மேம்பாடுகள் செய்தல் வேண் படுகள் இருக்க உறுதிப்படுத்த க்களம் தமிழ்மொழியில் பதி தேர்தல் ஆணையாளர் தேர்தல்

Page 72
6
பதிவேடுகளில் இருந்து குறிப்பி பிடத்தை உறுதிப்படுத்த அடிக் தோறும் 25,962 பகுதிப்பிரதிகள் ளர் கூறுகிறார். இவ்விஷயத்தின் இப்பணியில் திணைக்களத்து ( பிற தவறுகளுக்கு இட்டுச் செல் கட்சிகள் தமது பிரதிநிதிகள் மூ ஆங்காங்கே தயாரிப்பதை மேற். களை நியமிப்பது இல்லை. கவனம் எடுக்கப்படுவதில்லை. தில் நடைமுறைகள் பெருமளவு அரசியல் கட்சிகள் ழுங்கான தமது உத்தியோகத்தர்களை ே அவர்களின் கணக்குகள் பரீசிலி அனுசரிக்கப்படுகிறதா என்பன வேண்டும். நாடாளுமன்ற குழு கள், தொகுதிகளின் செலவினங் டல் வேண்டும். மற்றொரு கவை தேர்தல்களின் முடிவுகளை சட் இங்கும் தேர்தல்களை எதிர்க்கு மேலும் பரிசீலனை செய்ய வேை தேர்தல் முறை திருத்திய முறை
g

2
ட்ட பகுதிப்பிரதிகளை, இருப் கடி கேட்கப்படுகிறார். வருடந் வழங்கப்பட்டதாக ஆணையா ல் கவனம் எடுக்க வேண்டும். வேலையை அதிகரிப்பதாகவும் வதாகவும் கூறுகிறார். அரசியல் லம் வாக்காளர் பட்டியல்களை பார்வை செய்ய தமது பிரதிநிதி இந்நடவடிக்கைகளில் சிறிதும் அரசியல் கட்சிகளை தேர்வ எளிதாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த முறையில் கூட்டங்கள் நடத்தி தர்வு செய்கிறார்களா எனவும் க்கப்படுவதில் சட்ட முறைகள் தையும் கவனத்தில் கொள்ள அரசியல் கட்சிகளின் பணங் களின் எல்லைகள் கவனிக்கப்ப னரிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் ட முறையாக எதிர்ப்பதாகும். நம் சட்டங்களின் முறைகளை ண்டும். இங்கும் சரிசம அளவுத் )யில் தொடர்வதனால் ஆகும்.

Page 73
மயன்மாரின் அண்ல ஒத்தி வைப்பு:
ஜூன் 21, திரு உதவி சபாநாயகர் அவ தில் மயன்மாரில் நடைபெற்ற குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் பற்றிப் யதற்கு நன்றியுடையவனாவேன்.
திரு. உதவி சபாநாயகர் 4 லீக் அங்கத்தவர்களையும் ஆத ரீதியற்ற முறைகளில் தொல்ை பாட்டை அரசு சட்டம் மற்றும் கவுன்சிலுக்கு (SLORC) முறைப்பா ஜனநாயகத்திற்கான தேசிய லீக் செய்யும் முயற்சியுடன் எதிர்க்கம் வீட்டில் காங்கிரஸ் கூட்டம் போ பட்டது.
SLORC பிரதிநிதிகளின் அறிக் லீக்கை தடை செய்யவும் அதன் ஜனநாயக உரிமைகளை தடுக்கும் பர்மாவிலுள்ள ஜனநாயகத்தை 6 வர்களை, சர்வதேச இணைப்பு கியூவை கைது செய்யத் திட்டமி தருகிறது. ஆங்சான் சூ கியூ 17.4 யின்படி நாடு முழுவதும் ந ஒடுக்குமுறையின் முனைப்பும் .
இந்த நாடாளுமன்றம் 1995 யது. இதன்படி ஆங்சான் சூ

மைய சம்பவங்கள் த் தீர்மானம்
1996. ர்களே, இந்த நாடாளுமன்றத் தீவிர சம்பவங்கள் சார்பாக பேசுவதற்கு அனுமதி வழங்கி
புவர்களே, தேசிய ஜனநாயக ரவாளர்களையும் பல சட்ட ல தந்தது பற்றிய முறைப் ஒழுங்குகளைப் பாதுகாக்கும் ஈடு செய்தது பற்றி அறிவீர்கள். அங்கத்தவர் 44 பேரை கைது ட்சிகள் ஆங்சான் சூ கியூவின் "ட தடை செய்ய முயற்சிக்கப்
-கையின்படி ஜனநாயக தேசிய -- அங்கத்தவர், ஆதரவாளரின் ம் முயற்சியும் நடைபெற்றது. மேம்படுத்தும் அரசியல் தலை உடன் சேர்ந்தவர், ஆங்சான் சூ ட்டிருப்பதான செய்தி கவலை 1996ல் வெளியிட்ட அறிக்கை டைபெறும் கெடு பிடியும் ஆகும் என்றார். -ல் தீர்மானம் ஒன்று இயற்றி கியூ அவர்களை விடுவித்து

Page 74
ஜனநாயக முறைப்படி தேர்ந் அரசியல் ஆதிக்கம் ஒப்புவிக்க நிறைவேற்றிய சில நாளில்
பெற்றார். ஆனால் மனித உ. சார்பாக மயன்மாரில் எவ்வி நடைபெறவில்லை.
எல்லா அரசியல் கட்சிக அங்கத்தவர்கள் இந்த மன்ற மீளாய்வு செய்து மயன்மார் தெரிவித்தனர். அவர்கள் பல மதிப்புடன் கூறுவேன். மு. முற்றுமுழுதாக கலந்தாலோசி ஒத்தி வைப்புத் தீர்மானத்தில் டது.
இரண்டாவதாக, நாடாளு லுள்ள மயன்மார் தூதுவரை மீண்டும் நிறுவுவதற்காக ஆங். பேச்சு வார்த்தையை ஆரம்பிக் பட்டது. மூன்றாவதாக, SA/ நல்லெண்ண உத்தியோகத்தர் | மாறும்படி ஆலோசனை கூற மன்றக் குழு அரசு அமைப்புக பிலுள்ள பிற குழுக்களை . நிலைமைகளை மையப்படுத்த வேண்டும் என்றும் தீர்மானிக்
சட்டமுறையான ஆட்சி வில்லை என ஆங்சான் சூ கியூ யான ஆட்சி இல்லாவிடின் . நிலவாது என்றும் கூறினார். விஷயமாக உதவலாம் என்றா நடவடிக்கைகளை எதிர்ப்பது. கள் சபையின் தீர்மானத்தை ;

64
தே ஜனநாயக தேசிய லீக்கிடம் கப்படுதல் வேண்டும். தீர்மானம்
ஆங்சான் சூ கியூ விடுதலை சிமைகள், அடிப்படை சுதந்திரம் த குறிப்பிடத்தக்க மேம்பாடும்
களிலிருந்தும் பல நாடாளுமன்ற றத்தில் நேற்று நிலைமையை
சம்பவங்கள் குறித்து கவலை - தீர்மானங்கள் எடுத்தது பற்றி தலாவதாக மன்ற அங்கத்தவர் பத்து இன்றைய நிலைமை பற்றி - பேசுவதாகத் தீர்மானிக்கப்பட்
5மன்றப் பிரதிநிதிகள் கொழும்பி சந்தித்து SLORC ஜனநாயகத்தை சான் சூ கியூவுடன் பயன்பாடான க்க வேண்டும் என தீர்மானிக்கப் ARC அங்கத்துவ அரசு சார்ந்த மயன்மாரில் ஜனநாயக நிலைக்கு வேண்டும். இறுதியாக நாடாளு கள், தொழிற்சங்கங்கள், கொழும் அழைத்து இன்றைய மயன்மார் த்தி அனைவரிடமும் சொல்ல க்கப்பட்டது.
பர்மாவில் இன்று நடைபெற பூ குறிப்பிட்டுள்ளார். சட்டமுறை அமைதியோ நீதியோ நாட்டிலே சர்வதேச சமூகம் இரு முக்கிய ர். முதலாவதாக, சட்ட ரீதியற்ற
இரண்டாவதாக, ஐக்கிய நாடு தடைமுறைப்படுத்துவது. இங்கு -

Page 75
6
இலங்கையும் மயன்மார் மனித அங்கத்தவராவார். ஐ.நா.சபை தீ துவதில் மயன்மார் மனித உ சார்பான கட்சியாகும். இலங்கை கால வரலாற்று, பண்பாட்டுத் ெ ரில் ஜனநாயக ரீதியாக தேர்வு அழைப்பிற்கு மதிப்பளிக்க வே அரசியல் கடமையாகும். ஆக ஆங்சான் சூ கியூவின் அறிக்கை ரின் அறிக்கையையும் 'கன்சாட்ட றேன். நன்றி, துணை சபாநாயக மயன்மாரில் அண்மைய நிலமை
இலங்கை நாடாளுமன்றம் சாங் சூ கியூவை விடுதலை செய் றியது. ஜனநாயக முறைப்படி ஆதிக்கத்தை மாற்ற நடவடிக்கை ளையும் அடிப்படை சுதந்திரத் மதிக்க வேண்டும்.
ஆங் சான் சூ கியூ தடுப்பு . தும் ஜனநாயக எதிர்கட்சியினரா றும் தடுப்பிலேயே உள்ளனர்.
மயன்மார் அரசினால் கட கியூவுக்கு தொல்லைகள் அதிக னால் மற்றைய ஜனநாயக இயக் 44 அங்கத்தவர்கள் கைது செய்ய ஆங் சான் சூ கியூவின் வீட் இருந்ததற்காகவே கைது செய்த அண்மைய செயல்களும் அறிவி ஜனநாயகமுறையாக தேர்ந்த பிர கூறிய போதும் நடைமுறையி. கவலை தருகிறது.

உரிமைகள் பேணலில் ஒரு மானத்தை நடைமுறைப்படுத் மை சார்பாக இலங்கையும் மக்கள் மயன்மாருடன் நீண்ட தாடர்புடையவர்கள். மயன்மா
செய்யப்பட்ட தலைவரின் பண்டியது ஒழுக்க நெறியான 'வ இந்த நாடாளுமன்றத்தில் யையும் இலங்கை அங்கத்தவ டில்' சேர்க்கும்படி வேண்டுகி கர் அவர்களே. கள் பற்றிய அறிக்கை: 1995ல் மயன்மார் அரசு ஆங் யும்படி தீர்மானம் நிறைவேற் ட தேர்தல் பிரதிநிதிகளிடம் எடுப்பதுடன் மனித உரிமைக கதையும் அரசு முழுமையாக
காவலிலிருந்து விடுபட்ட போ என பல அங்கத்தவர்கள் இன்
டந்த மாதம் ஆங் சான் சூ ரித்ததோடு மயன்மார் அரசி கம் ஜனநாயக தேசிய லீக்கின் ப்பட்டனர். எதிர் காங்கிரசார் டின் எதிரே தடை போட னர். மயன்மார் அரசின் பல "த்தல்களும் SLORC யிலிருந்து திநிதிகளுக்கும் மாற்றுவதாகக் ல் உறுதியற்றதாக இருப்பது

Page 76
ஐ.நா.சபையின் 30.12.1993. யாக நடைமுறைக்குக் கொண்ட ஜனநாயக மாற்றத்திற்கு தக்க
இலங்கைக்கும் மயன்மா பாட்டு, சமய, வரலாற்றுத் ெ
1) மயன்மார் அரசை நாம் கியூவுக்கு எதிராகவும் ஜனநாய
வர்கள் மற்றும் எல்லா ஜனநாய ஒடுக்கும், ஜனநாயக மற்ற மு வேண்டும்.
2) எல்லா அரசியல் கை வேண்டும்.
3) அடிப்படை சுதந்திரம் : வேண்டும். குறிப்பாக வாழ்க் திப்பு.
4) இராணுவ ஆட்சியை சான் சூ கியூவுடன் உறுதிய
மியன்மாரில் ஜனநாயகத்தை
5) 'சார்க்' நாடுகளின் அர ஜனநாயக மாற்றம் ஏற்பட, உதவியை நாட வேண்டும்.

30
ன் 48/150 தீர்மானத்தை முழுமை டு வர மயன்மார் அரசு தவறியது. நட்டிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
ருக்கு மிடையில் உரமான பண் தாடர்புண்டு. ம் வேண்டுவது ஆங் சான் சூ கத்திற்கான தேசிய லீக் அங்கத்த பகச் செயல்கள் ஆகியவற்றையும் மறைகளை உடனடியாக நிறுத்த
திகளையும் விடுதலை செய்ய
அரசியல் உரிமைகளை மதிக்க கை உரிமை, மக்களின் தனிம
முடிவுக்குக் கொண்டுவர ஆங் பாக பேச்சு வார்த்தை நடத்தி நிறுவ வேண்டும். சுகள் யாவினதும், மயன்மாரில் நல்லெண்ண உத்தியோகத்தரின்

Page 77
தொழிற்சாலை பிணக்கு ஜூலை 2 தொழிற்சங்க இயக்கத்தி
யில் முற்போக்கான சட்டங்கை கைக்கு நீண்ட பாரம்பரியம் நகர்ப்புற உழைக்கும் வர்க்கத்தி குணசிங்கவும் தோட்டப் பகுதி வாக்கிய கே. நடேச ஐயரும் தெ கள் ஆவர். முதல் கூட்டு ஒப்பந் தோட்டப் பகுதிகளுக்கான முத முடிவடைந்தது. 1946, 1948, இதற்குத் திருத்தம் கொண்டு வர உறுப்பினர்களைக் கொண்ட 100 1992 வாக்கில் தொழிற்சங்கங்க உயர்ந்தாலும் உறுப்பினர்களின் குறைந்தது. 1993-ல் பதிவு செய் எண்ணிக்கை 115. ஆனால் உ குறித்த சரியான தகவல்களை வ முடியவில்லை.
இப்படி ஒரு நீண்ட முற்பே கடந்த 20 ஆண்டுகளாக தொழி துள்ளது.
தொழிற்சங்க உரிமை தொ லாளர் விதிகளை உருவாக்கி ஆகஸ்டில் தற்போதைய அரசு அமைக்கும் உரிமை, தொழில யைப் பாதுகாப்பது ஆகியவற்று அமைப்பின் பேரவை 87-ஐ

கள் (திருத்த) மசோதா
3, 1996.
லும் தொழில் உறவு முறை )ள உருவாக்கியதிலும் இலங் உண்டு. கொழும்பில் உள்ள ன் தலைவராக விளங்கிய ஏ.ஈ. களில் தொழிற்சங்கத்தை உரு 5ாழிற்சங்க இயக்க முன்னோடி தம் 1928-ல் கையெழுத்தானது. நல் கூட்டு ஒப்பந்தம் 1942-ல் 1958, 1976-ம் ஆண்டுகளில் ாப்பட்டது. 1989-ல் 14.9 லட்சம் 0 தொழிற்சங்கங்கள் இருந்தன. ளின் எண்ணிக்கை 1039 ஆக எண்ணிக்கை 884,226 ஆக யப்பட்ட் தொழிற்சங்கங்களின் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை ழங்க தொழிலாளர் துறையால்
ாக்கான வரலாறு இருந்தாலும், சங்க இயக்கம் வீழ்ச்சியடைந்
டர்பான முழுமையான தொழி
செயல்படுத்துவதாக 1994, வாக்குறுதி அளித்தது. சங்கம் ாளர்களை திரட்டும் உரிமை க்கான சர்வதேச தொழிலாளர் 1995, ஜூலை மாதம் ஏற்றுக்

Page 78
கொண்டதன் மூலமாக பெரிய டது. 1995 செப்டம்பரில் ப விதிகள் அரசால் வெளியிட இல்லையென்றாலும் தொழில் எண்ணத்தை இது வெளிப்ப யால் பிரகடனங்களை ஏற்றுக் அமைப்பின் நோக்கங்களை ( முன்னுரையில் வலியுறுத்தப்ப களை அமைப்பதற்கும் சேரு சேர்த்துக் கொண்டது. குறிப்பு உட்பட்டு, தொழிற்சங்கம் அ உரிமைக்கு இலங்கையின் . சட்டம் உத்தரவாதம் அளிக்கி டின் அடிப்படையில் மட்டும் நீக்கம் செய்வது தவறு என் கருத்து தெரிவித்துள்ளன. தொ காரணம் காட்டி தொழிலாளி தவறான தொழிலாளர் நடால் பட்டய விதிமுறை தெளிவுப
தொழிலாளர் விதிகளின் வடிவம் கொடுக்கவும் அரசு ஏ லாளர் அமைப்பின் பேரவை இச்சட்டம் முயற்சி செய்கிறது
தொழிலாளர்களின் உரில் லும் சட்ட வடிவமைப்புகளில் லும் வருந்தத்தக்க முறையில் ஏற்பட்டுள்ளது. 1994, டிசம்பர் பகுதிகளில் பொதுத் துறையி வேலை நிறுத்தங்கள் நடைபெ
லாத தடையற்ற தொழில் வேலை நிறுத்தமும் இதில் செய்த மருத்துவ அதிகாரிகள்

68
ய நடவடிக்கையை மேற்கொண் பதிய தொழிலாளர்கள் பட்டய டப்பட்டன. சட்டபூர்வமானதாக மாளர் கொள்கை குறித்த அரசின் டுத்தியது. 1994 - ல் பிலாடெல்பி கொண்ட சர்வதேச தொழிலாளர் தொழிலாளர் பட்டய விதிகளின் ட்டது. அத்துடன் தொழிற்சங்கங் வதற்கும் உள்ள உரிமையையும் பிட்ட சில வரைமுறைகளுக்கு மைக்கும் மற்றும் அதில் சேரும் 2-வது குடியரசு அரசமைப்புச் றெது. தொழிற்சங்க செயல்பாட் ம ஒரு தொழிலாளியைப் பணி று தொழிலாளர் நீதிமன்றங்கள் ழிற்சங்க ஈடுபாட்டை மட்டுமே வியை பாரபட்சமாக நடத்துவது வடிக்கை என்று தொழிலாளர் டுத்தியுள்ளது. - இந்த அம்சத்துக்குச் செயல் ஏற்றுக்கொண்ட சர்வதேச தொழி - எண் 87- ஐ மேம்படுத்தவும்
சமா
ஓம தொடர்பான கொள்கைகளி அம் முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டா - தொழில் உறவுகளில் வீழ்ச்சி
மாதத்தில் நாட்டின் பல்வேறு லும் தனியார் துறையிலும் 60 பற்றன. தொழிற்சங்கங்கள் இல் பிராந்தியங்களில் நடைபெற்ற அடங்கும். டாக்டர்கள், பதிவு - தொழில்நுட்பத்தில் டிப்ளமா

Page 79
69
பெற்ற பொறியாளர்கள் ஆகிே துறை பிரச்சினைகள் 1995-ம் ஆ நடைபெற்றன. அரசின் தனியார் எதிராகவும் ஆர்ப்பாட்டங்கள், 0
சட்ட விரோத நடவடிக் இந்த தொழில்துறை பிரச்சினை துரதிருஷ்டமான அம்சம். உயர் கட்டாயமாக அடைத்து வைத்த இதில் அடங்கும். போகல்லையி சுரங்கத்தில் உயரதிகாரிகளைக் மிகவும் ஆபத்தான சூழலில் : அடைத்து வைத்திருந்தனர். பல டும் பணியாளர்கள் கடத்தப்பட்ட கூட்டு நடிவடிக்கை காரணமா பேரிழப்பு ஏற்பட்டது. இதன் வி கள் மூடப்பட்டன. எண்ணற்ற இழந்தனர்.
ஆகவே தொடர்ந்து வீழ்ச்சி உறவுகளில் கவனம் செலுத்து முதலாளிகள் ஆகிய இரு தரப்பி திட்டத்தை உருவாக்க வேண்டி கொள்கைகளை அடிப்படையா உருவாக்க வேண்டும். முதலாவ மைகள், அமைப்புகள், சங்கங்கள்
இரண்டாவதாக, நியாயமா டையும் சட்டவிரோத கிரிமினல் வாகக் கண்டறிய வேண்டும். காக்கும் அதே நேரத்தில் கிரிமி வேண்டும். மூன்றாவதாக, த தனியார்துறை முன்னேற்றங்கள் விஷயத்தில் தனியார்துறை ப இடையே அர்த்தமுள்ள விவா

பாரைப் பாதிக்கும் தொழில் ண்டிலும் 1996-ம் ஆண்டிலும் மயமாக்கும் திட்டங்களுக்கு இயக்கங்கள் நடைபெற்றன. மக்களுக்கும் வன்முறைக்கும் [ இடமளித்தது என்பதுதான் நிர்வாக அதிகாரிகளை வலுக் ல், மிரட்டுதல் ஆகியவையும் ல் உள்ள தனியார் கிராபைட் கடத்திய தொழிலாளர்கள், 4 மணி நேரம் அவர்களை இடங்களில் மேற்பார்வையி உனர். தொழிலாளர்கள் செய்த க பல நிறுவனங்களுக்குப் ளைவாக, பல தொழிற்சாலை . தொழிலாளர்கள் வேலை
அடைந்து வரும் தொழில் "வதும், - தொழிலாளர்கள் - னருக்கும் நம்பிக்கை உடைய பதும் மிகவும் தேவை. இரு க வைத்து இத்திட்டத்தை தாக, தொழிலாளர்களின் உரி
ள் அவற்றை பாதுகாப்பது. ன தொழிற்சங்க செயல்பாட் நடவடிக்கைகளையும் தெளி தாழிலாளர்களை அரசு பாது எல் நடவடிக்கைகளை ஒடுக்க ரியார் மயமாக்கல் மற்றும் குறித்த தேசியக் கொள்கை ணிக்கும் பொதுத்துறைக்கும் தத்தை நடத்த வேண்டும்.

Page 80
இதனுடைய முக்கியத்துவ: போதிலும் பொது நிறுவன ! மேம்பாட்டுக் கவுன்சிலோ 6 யும் மேற்கொண்டதாகத் தே
தொழிற் சங்கத்தில் உரிமையில் தலையிடுவது உறுதி செய்யும் வகையில் ச முயற்சி எடுத்த தொழில் அ இத்துடன் சிறந்த தொழில் மறுமலர்ச்சிக்கும் இடையே லும் அவர் கவனம் செலுத்

7Ο
த்தை, பலமுறை எடுத்துரைத்த சீர்திருத்த ஆணையாளரோ, தேசிய எந்தப் பயனுள்ள நடவடிக்கையை 5ான்றவில்லை.
சேர தொழிலாளிக்கு இருக்கும் தவறான நடவடிக்கை என்பதை ட்டத் திருத்தம் கொண்டுவர முன் மைச்சரைப் பாராட்ட வேண்டும். உறவுக்கும் தேசிய பொருளாதார பான சிக்கலான உள்ளார்ந்த உறவி த வேண்டும். S.
g

Page 81
ஊனமுற்றவர் பாது
செப்டம்பர்
ஊனமுற்றோருக்கு சமத்து தேசிய, உலகின் முக்கியமான 1975-ல் ஊனமுற்றோர் உரிமைகை ரின் உரிமையுடன் மனித மதிப் மற்றைய பிரஜைகள் போல வ அறிவித்தது. 1982-ல் ஐ.நா.பொ ஐ.நா. தசாப்தத்தை (1983 - 1992 எ ரின் முழுத் திறமையையும் குறைகளை தவிர்க்கவுமாக உ டத்தை வகுத்தது. ஐ.நா.சபை சமத்துவ வாய்ப்பை முழுமைய சமூகமும் ஐரோப்பிய கவுன்சி ரையை வழங்கியது. அமெரிக்க நியூசிலாந்து நாடுகளும் ஊன( எதிராக சட்டமியற்றியது.
பல கல்வியாளர்கள் சமத்து கைக்கு தரப்படும் முக்கியத்துவ ளைக் குறிப்பிட்டுள்ளனர்: ெ இனமக்களுக்கும் சமத்துவ உரி போக்காகச் சிரத்தை எடுக்கும் சமத்துவக் கொள்கையில் சட்ட கவனம் எடுக்கப்படுவதும் விசி யல் யாப்பின் விதி 12(2), எந்த பால், அரசியல் கருத்து, பிறப்பிட வும் வேறுபாடு காட்டக் கூட ஊனமுற்றோர் பற்றி பொது

காப்பு மசோதா
L7, 1996.
வ உரிமை மறுக்கப்படுவது விஷயமாகும். ஐ.நா.சபை ளை அறிவித்தது. ஊனமுற்றோ பும் அடிப்படை உரிமைகளும் ழங்கப்படல் வேண்டும் என துச் சபையும் ஊனமுற்றோர் ன) அறிவித்தது. ஊனமுற்றோ உணரவும் ஊனமுற்றோரின் லகெங்கும் ஐ.நா.சபை திட் அனைத்து மனிதர்களுக்கும் பாக அறிவித்தது. ஐரோப்பிய லும் அதே போன்ற பரிந்து ா, கனடா, அவுஸ்திரேலியா, முற்றோர் ஒதுக்கப்படுவதற்கு
|வ மனித உரிமைகள் கொள் த்தில் முரண்பாடான நிலைக பண்களுக்கும் சிறுபான்மை மை வழங்குவது பற்றி முற் எமது ஊனமுற்றோருக்கு, த்தில் மட்டுப்படுத்தப்பட்டுக் ந்திரமானதே. இலங்கை அரசி நபரும் வகுப்பு, மதம், சாதி, டம் அல்லது எந்தக் காரணமாக ாது எனக் கூறும். ஆகவே
மொழியில் கூறுவதாயின்,

Page 82
எத்தகைய காரணமாகவும் ஒது தேடலாம். மேலும் விதி 12(4 அம்மக்களுக்குப் பாதுகாப்பு பிரிவு 23(1) மக்கள் உரிை ஊனமுற்றோர் மசோதா கூறு எத்தொழிலோ, அலுவலகமே அவர்களைத் தடுத்து விட மு

72
க்கப்படுவதற்கெதிராக நலன் ஈடு !) ஊனமுற்றோரை இனங்கண்டு
வழங்கப்படலாம். ஆயினும் மைகளைப் பாதுகாத்தல் பற்றி வவது: ஊனமுற்ற காரணத்தால் ா, கல்வி நிறுவன நுழைவுக்கோ
டியாது.
]

Page 83
பொதுவணிக நி புனருத்தாரண
அக்டோபர் 1
இச்சட்டம் குறிப்பிடத்தக்க யுள்ளது. தனியார் மயப்படுத்துட முயற்சி கொண்டதென கருதப் வணிக நிறுவனங்களுக்கும் தவறா களுக்கும் வேறுபாடு காணப்பட வேலை வாய்ப்புகள், வேலை நீ தொழிலாளர்களுக்கு சட்ட ரீதிய தவறிய வணிக நிறுவனங்களைச் நாங்கள் தவறிய வணிக நிறுவன மீள் ஒழுங்குபடுத்த உள்ள நோக்க தருகிறது. குறிப்பிடப்பட்ட இற லோக்க காட்வேர் லிமிடெட், கம1 சஸ் லிமிடெட், மத்தகம டெக்ஸ் டகஹ சுரங்கம், கந்தளாய் சுகர் பச் டெக்ஸ்டைல் மில்ஸின் ஒரு ஒவ்வொன்றிலும் தனியார் மயப் டது என்று குற்றம் சுமத்தப்பட்டு விலை மதிப்பு குறைக்கப்பட்டது பட்டது அல்லது ஒரு பகுதியே நிறுவனங்களால் நிதி வழங்கப்பட முறையாக அமைக்கப்படாது ( முறையாக தரப்படாது) மாற்றப் ளில் உள்ளூர் முதலீட்டாளர் தி அல்லது வணிக நிறுவனத்தை மு மின்மை என்பதனால் சொத்துக்க

றுவனங்கள் ா மசோதா
1, 1996.
முரண்பாடுகளை எழுப்பி ம் முறையை திருப்பிவிடும் படுகிறது. தோல்வியடைந்த ன தனியார் மய நடவடிக்கை வேண்டும். இம் மசோதா க்கம், கூலிகொடாமையுடன் பாக தர வேண்டியவற்றில் க் குறிப்பிடுகிறது. ஆயினும்
Ts5.Jé9560) GIT 9 JJ97 95L LLITUL IL DITé95 iங்கள் பல மேலும் குழப்பம் ந்நிறுவனங்களாவன: லங்கா ர்ஷியல் கம்பெனி பெர்டிலை டைல்ஸ் லிமிடெட், கஹாட் $டரி மற்றும் வியாங்கொடை பகுதி. இந்த நிறுவனங்கள் படுத்தும் முறை தவறப்பட் டுள்ளது. இந்நிறுவனங்களின் வ. செல்வாக்குடன் வாங்கப் ா முழுவதுமோ அரச நிதி ட்டது, அல்லது ஒப்பந்தங்கள் பங்குகளுக்கு உரிய பணம் பட்டது. பல நடவடிக்கைக றமை பெற்றிருக்கவில்லை மகாமைப்படுத்தும் அனுபவ ளின் விலை குறைக்கப்பட்

Page 84
டது. இத்தகைய விஷயங்களி மயப்படுத்தலில் குறிப்பிடப் தவறுகள் ஏற்பட்டன. ஜனா டப்பட்ட அறிக்கையில் மு நிறுவனங்களை தனியார் ப திட்டமிடப்பட்டு நடைமுன ரிய முறையில்' என குற்றம் . செய்யும் தீர்மானங்களில் ெ உடனடி தீர்மானங்களாக ெ விரிவுபடுத்தும் குழுவால் எ பட்டது. குறிப்பாக ஊழல் குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர் இ தில் செய்யாது தடுக்கப்பட மய நடவடிக்கைகள் பொது மீளாய்வு செய்யப்பட வே கருத்து வேறுபாடு இல்லை.
இச்சட்டத்தின் முக்கிய தால் உடனடியாக தவறான வணிக நிறுவனங்களை புன காரணமாக குறிப்பிடப்பட்ட வேலை இழந்தமை ஆ) தரப்படாமை இ) தொழிற வணிக நிறுவனங்கள் அரசு சுமை கொடுக்க வேண்டிய கட்டாய மீளமைப்பு, முகாம் இரண்டு படிகளில் நடைமுன தவறான தனியார் மயப்படு செய்தல் தவறிழைத்த வ மீளமைப்புடன் வேறுபடுத்தி நிறுவனத்திற்கு நிதி நெரு. வங்குரோட்டு சட்ட கொ மீளமைப்பு விஷயத்தின் .ெ டும். கம்பனிகளை மூடும் ம
வெ

74
ல் அவசரமான, தவறான தனியார் பட்ட நடுநிலைத் தீர்மானங்களில் திபதி செயலகத்திலிருது வெளியி ன்னைய அரசு 43 பொது வணிக யப்படுத்தியது, இவை 'தவறாக றெப்படுத்தப்பட்டு சந்தேகத்திற்கு ஈமத்தப்பட்டுள்ளது. கொள் வனவு தளிவாக, நேர்மையாக அல்லாது கொள்ளப்பட்டதென முதலீட்டை நிக்கப்பட்டதென குற்றம் சுமத்தப்
அல்லது தவறான செயல் என தே போன்ற தவறுகள் வருங்காலத்
வேண்டும். தவறான தனியார் து மக்களின் ஆர்வத்தையொட்டி ண்டும் என கூறுவதில் எனக்கு
நோக்கம் ஜனாதிபதி செயலகத் முகாமைத்துவத்தை வைத்துள்ள ருத்தாரணம் செய்வதாகும். இதன் து. அ) பல ஆயிரம் தொழிலாளர்
ஈபிஎவ், ஈரிஎவ் வாய்ப்புகள் சோலைகள் மூடப்பட்டமை ஈ) நிறுவனங்களுக்கு பெரிய கடன்
நிலை. இத்தகைய நிலையில் ஓமத்துவ, சொத்துகள் கை மாற்றம் மறப்படுத்த சட்டம் வழிவிடுகிறது. த்தும் நடவடிக்கைகளை மீளாய்வு ணிக நிறுவனங்களை கட்டாய "ப் பார்க்க வேண்டும். ஒரு வணிக க்கடி நிலைமை ஏற்படின் நாம் ள்கைகளை கடைப்பிடிப்பதுடன் காள்கையையும் கவனிக்க வேண் திப்பு, தொடர்ந்து நடத்துவதிலும்

Page 85
75
குறைவாக இருப்பின் வங்குரோ தையே தூண்டும். இதன் எதிர்ம நடைமுறையிலுள்ள நிறுவனத்தி பார்க்க குறைவானதாயின் இந் மூடிவிடவே வழிவகுக்கும். இ! சட்டரீதியான உரிமைகள் மூடி
ருந்து பெற்ற பணத்தில் முதன் நிறுவனத்தில் அரசு சிறுபான் ை (தொழிலாளர் பங்குகள் பகிர மதிப்பீட்டு உத்தியோகத்தர் அல் ளர்களைக் கொண்டு நடப்பிலு மதீப்பீட்டையும், மூடநேரும்ே அறிந்து கொள்ள வேண்டும். 2 தால் குறிப்பிடத்தக்க கட்டுப்பாடு காரணமாக பண்டத்தைப் போட் யின், குறிப்பாக மண்வெட்டி உ ஆயின் நிறுவனத்தை மீளமைப்பு நிலையில் நிதி நெருக்கடியிலிரு நடவடிக்கை எடுக்க வாய்ப்பு சட்டத்தின் நோக்கங்களை வேறு என்ற வினா எழுகிறது. எஸ். கட்டுரையில் குறிப்பிட்டதுபோ லைப் பயன்படுத்துகிறோமா? நிறுவனத்தை மூடும் முறைக னத்தை மீளமைப்பதற்கு நடவடி வில்லையா? தொழிற் சட்டங்கள் ளர் மேல் சட்ட நடவடிக்கை | முறைகள் மீளமைப்புப் போ வடிவமைப்பதற்கு பேச்சு வார்த யாக வழிவகுக்க வேண்டும். ளில் பல நீதிமன்றத்தில் உள்ள கள் இப்பிரச்சனைகளை நிரவல் ளில் உள்ளன. சட்ட முறை நடைமுறைப்படுத்துவதிலுமுள்

-டு கொள்கையை மீளமைப்ப மற உண்மையாகும். அதாவது
ன் மதிப்பு மூடிவிடுவதிலும் நக் கொள்கை நிறுவனத்தை த நிலையில் தொழிலாளரின் ப கம்பனியின் சொத்துகளிலி மை பெறும். ஆகவே உரிய ம பங்குகள் கொண்டிருப்பின் படாதவிடத்து) உடனடியாக லது தொழில்புரியும் கணக்கா அள்ள வணிக நிறுவனத்தின் பாது ஏற்படும் மதிப்பையும் உற்பத்திச் செலவை குறைப்ப கெள் அல்ல பிற குறைபாடுகள் டி போட்டு விற்க முடியாதா ற்பத்தியில் ஏற்பட்டது போல பதில் பயனில்லை. இத்தகைய நந்து விரைவாக வங்குரோத்து பளிக்க வேண்டும். ஆகவே று வழிகளில் பெற முடியாதா இராமச்சந்திரன் வங்குரோத்து ல ஸ்குருவை திருப்ப சுத்திய கம்பனிச் சட்டத்தின் விதிகள் ள் அல்லது மாற்றாக நிறுவ க்கை எடுப்பதற்கு வழிவகுக்க ர மீறப்பட்டிருப்பின் பணிப்பா எடுக்க முடியாதா? இத்தகைய ன்ற முக்கிய விஷயங்களில் தை நடத்த சட்டம் முதன்மை துரதிர்ஷ்டமாக இவ்விஷயங்க 7. அத்துடன் இந்த நீதிமன்றங் - படுத்த முடியாத இக்கட்டுக "ம் தொழிற்சட்ட முறையை எ தவறுகளாலேயே நிறுவனங்

Page 86
களின் பிரச்சனைகள் மேலு அமைச்சர் வணிக நீதிமன் நடிவடிக்கைகள் மூலம் நீ! பலனளிக்கக் கூடியதாகவும்
விசேட குறிப்பாக சட்ட குறிப்புகள் உள்ளன. முதலா கட்டுப்பாடுகளை ஒரு வணி போது அதாவது எந்த நிலைய போதும் தொழிலாளரைக் மயப்படுத்துவதிலும் - அங்கு இந்தக் கட்டுப்பாடுகள் உறுதி யது முக்கியமாகும். இரண் விதிப்படி விதி 2ன். கீழ் குற ளைக் கேட்க வாய்ப்பளிக்க 4ன் கீழ் தீர்ப்பு வழங்கப்பட் ஏன் அத்தகைய தீர்ப்பு வழ விளக்க வாய்ப்பு வழங்கப் குழுவை நியமிக்கும் போது ( முறையீடு செய்ய உரிமை வ தொகைக்கு உச்ச வரம்பைக் நடிவடிக்கை பற்றி இருக்க ஏனெனில் சட்ட திருத்தத் நிலைமையை சீர் செய்யும்
இறுதியாக தொழிலாளரி உரிமை முக்கியமானது. சி
நிறுவப்பட வேண்டும், ெ வேளை மீளத் தொழ அளிப்பதற்குமாக.

76
லும் இறுக்கம் பெற்றன. நீதி 1றம் ஒன்றை நிறுவி மற்றும் தி வழங்கலை திறமையாகவும் செயற்படுத்த வேண்டும்.
டத்தின் வாசகத்தில் வேறும் சில வதாக, 2(1) பிரிவில் கூறப்பட்ட ரிக நிறுவனம் செய்யத் தவறிய பத்திலும் வேலை குறைக்கப்படும் குறைத்தலும் எல்லா தனியார் 1 மீளமைப்பு தவிர்க்க முடியாதது. நீயாக வரையறுக்கப்பட வேண்டி ண்டாவதாக, வழமையான நீதி ரிப்பிட்ட நிறுவனத்தின் கருத்துக வேண்டும். மூன்றாவதாக, விதி ட போதும் நிறுவனத்தின் மேல் ங்கப்படுதல் முடியாது என்பதை படுதல் வேண்டும். நஷ்ட ஈடு மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்திற்கு ழங்கப்படும்போது நஷ்ட ஈட்டுத் கூறுவதேயல்லாது தீர்ப்பின் சட்ட மாட்டாது. இது முக்கியமானது தின் விளக்கம் குறிப்பிடத்தக்க எல்லையை வகுத்துள்ளது.
ன் சமூக, பொதுக் கொள்கையின் ல வகை நஷ்ட ஈட்டு விதி தாழிலாளர் வேலை இழக்கும் ழில் தேடுவதற்கு பயிற்சி
ܐܸܬܼܵܐ

Page 87
வவுனியாவில் இடம் ெ ஒத்திவைப்பு நொவெம்பர்
சமீபத்தில் நடைபெற்ற துள்ள மக்கள் சிக்கித் தவிப்பத் வரும் மோசமான சூழல் குறி தெரிவிக்க விரும்புகிறேன்.
அவையில் உள்ள ஐ.தே.க,
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கி கட்சி அமைப்புகளைச் சேர்ந்த
தோடு உடன்படுவார்கள் என் இப்படி இடம் பெயர்ந்தவர்க சிக்கி நசுங்கிப் போனவர்கள் எ பல்கலைக்கழக ஆசிரியர்கள் 6 கெடுபிடிகள் தளர்த்தப்பட்டடே இருந்து வவுனியாவுக்குள் திடீெ னவே இருந்த துயரச் சூழலை ( அனைவரும் தற்போது 11 மைய ளனர். முன்னதாக, இவர்கள் தாண்டிக்குளத்துக்கு வர முடிய வரும் மக்களின் கெடுபிடிக6ை வேற்கிறோம். ஆனால் மக்களி டுள்ள மனிதாபிமானப் பிரச்சின அக்கறையோ செலுத்தப்படவில் முகாம்களில் தடுத்து வைக்கப் யான கஷ்டங்களுக்கும் அவமா ளார்கள். போதுமான வசதிகள் இ இவர்களை வேறு இடங்களுக்

பயர்ந்த மக்கள் சார்பாக
அறிக்கை
14, 1996.
புத்தத்தினால் இடம் பெயர்ந் நால் வவுனியாவில் உருவாகி த்து அவையின் கவலையைத்
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி, ரெஸ், ஈழ மக்கள் ஜனநாயக உறுப்பினர்களும் இந்த கருத் று சொல்ல விரும்புகிறேன். ளை வன்முறைச் சக்கரத்தில் ன்று மனித உரிமைகளுக்கான வர்ணித்தனர். 22.10.96 அன்று ாது 13,257 மக்கள் வடக்கில் ரெனப் புகுந்தனர். இது ஏற்கெ மேலும் அதிகரித்தது. அவர்கள் ங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள் ல் பெரும்பான்மையினரால் வில்லை. தாண்டிக் குளத்துக்கு ா தளர்த்தியதை நாங்கள் வர ன் வருகை காரணமாக ஏற்பட் னகளில் பரிவோ, போதுமான லை. வவுனியாவில் உள்ள 11 பட்டுள்ள இம்மக்கள் கடுமை னத்துக்கும் உள்ளாக்கப்பட்டுள் }ல்லாமை, மனித நேயத்துடன் கு மாற்றாதது ஆகியவையே

Page 88
இதற்குக் காரணம். இது குறி முன்னணியின் தலைவர் எம்.சி தேதி அதிபர் சந்திரிகாவுக்கு சமீபத்தில் வவுனியாவுக்குச் இடம் பெயர்ந்த மக்களின் பி புரிந்து கொள்ளவும் பரிச்சயப்பு
திடீரென ஏற்படும் இடம் சமாளிப்பதில் இருக்கும் உட வவுனியாவில் உள்ள நிரந்த பகிர்ந்து கொள்ளச் செய்வதுதா களுக்கு இருப்பிடம் அளித்தத் உள்ள 7 பள்ளிகூடங்கள் மூடப் டன. இதனால் டிசம்பரில் & ஏ.எல். தேர்வு எழுத வேண்ட 8500 மாணவரின் கல்வி பாதிக
வவுனியா தமிழ் மகா வி மூடப்பட்டதன் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டனர். ஆகவே, ப தேர்வுக்காகப் படிப்பவர்களின் கக் கவனிக்க வேண்டியுள்ள அவர்களின் கல்வியைப் பாதிக் வர்களுக்கு மாற்று இருப்பி செய்யும் முயற்சிகளை மேற்ெ டங்கள் கட்டப்பட்டு வருவதா மாத இறுதியில் முடிவடைந்து கொண்டேன். இப்படி திடீரென கூட பாதுகாப்பு கெடுபிடிகள், வற்றின் காரணமாகக் கூட இ ளையும், ஏமாற்றங்களையும் 5
தாண்டிக்குளத்துக்கு வந்த6 கவே யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து இருந்து கிளிநொச்சி, கிளிெ

78
த்து தமிழர் ஐக்கிய விடுதலை சிவசிதம்பரம் 1996 நவம்பர் 6-ம் கடிதம் எழுதினார். நானும் சென்றேன். இதன் காரணமாக ரச்சினைகள் குறித்து நேரடியாக படுத்திக் கொள்ளவும் முடிந்தது.
பெயர்கிற மக்கள் வெள்ளத்தை னடி சிக்கல் என்னவென்றால், ர குடிமக்களின் தேவைகளை ன். இப்படி இடம் பெயர்ந்தவர் தன் காரணமாக வவுனியாவில் பட்டு முகாம்களாக மாற்றப்பட் ஜி.சி.ஈ (ஒஎல்) தேர்வு மற்றும் டிய 2500 மாணவர்கள் உட்பட க்கப்பட்டது.
த்யாலயம் என்ற தேசியப்பள்ளி ஏறக்குறைய 300 மாணவர்கள் மாணவர்கள் குறிப்பாக பொதுத் தேவைகளை நாம் உடனடியா து. அத்துடன், வவுனியாவில் காத வகையில் இடம் பெயர்ந்த டங்களை அளிப்பதை உறுதி காள்ள வேண்டும். 100 இருப்பி கவும் அதற்கான பணி நவம்பர் விடும் என்றும் நான் அறிந்து ன மக்கள் வருவதற்கு முன்பாகக் முகாம்களில் சூழல்கள் ஆகிய டம்பெயர்ந்த மக்கள் சங்கடங்க சந்தித்தார்கள்.
வர்கள் குறுகிய காலத்துக்குள்ளா சாவகச்சேரி, சாவகச்சேரியில் நாச்சியில் இருந்து ஓமந்தை,

Page 89
79
ஓமந்தையில் இருந்து தாண்டி வேண்டி வந்தது. தாண்டிக்குளத் ரீதியாகவும், உடல் ரீதியாகவும் கி அங்கு நிலவிய நிச்சயமற்ற நி6ை டைந்தார்கள். பல அதிகாரிகள் உழைப்பதால் சோர்வடைய நே இடம்பெயர்ந்த மக்கள் சந்: விளக்க நான் விரும்புகிறேன். ணைப்பு அதிகாரி என்.மல்லவர படி இடம்பெயர்ந்த மக்கள் வ பொது நல மையங்களுக்கு அனு 5 வகையாகப் பிரிக்கப்படுகிறார் ணத்துக்கு செல்ல விரும்புபவர் கப்பல் மூலமாக திருகோணம அனுப்பப்பட்டுள்ளனர். யாழ்ப் சூழலின் காரணமாக அங்கு செல் ஏற்பட்டு வருகிறது. இரண்டாவ ணமலை, புத்தளம் பகுதிகளில் மூன்றாவதாக, மருத்துவ சிகிச்ை லது விமான பயணத்துக்கான ஏற் வர்கள் அல்லது வவுனியாவி வேண்டிய அரசு ஊழியர்கள். தற்காலிகமாக வர்த்தகம் செய் கிளிநொச்சிக்கு திரும்ப வேண்ட ளுடைய குடும்பத்தினரிடம் இரு விசாரணைக்கு உள்ளாக்கப்படும்
இந்த ஒவ்வொரு பிரிவில் கும் தனித்தனியான குறிப்பி முதலாவதாக அரசு அதிகாரிகள் : ஏமாற்றங்கள், மக்களை வகைட் தாழ்வுகள் ஆகியவற்றை தகவல் மேலும் சிக்கலாக்கின. போதுப

குளத்துக்கும் இடம் பெயர தை வந்தடைந்த போது, மன ளைப்படைந்திருந்த அவர்கள் ஸ்மைகளால் மேலும் களைப்ப 18 மணி நேரத்துக்கு மேல் ரிட்டுள்ளது.
தித்த பிரச்சினைகளை இங்கே வவுனியாவில் உள்ள ஒருங்கி ாராட்சி பிறப்பித்த உத்தரவின் கைபடுத்தப்பட்டு குறிப்பிட்ட றுப்பப்படுகின்றனர். அவர்கள் கள். முதலாவதாக, யாழ்ப்பா கள். 13-11-96 வரை 6702 பேர் லை வழியாக யாழ்ப்பாணம் பாணத்தில் மோசமாகி வரும் )பவர்களிடையே ஒரு தயக்கம் தாக, மட்டக்களப்பு, திருகோ நிரந்தரமாக வசிப்பவர்கள். சை தேவைப்படுபவர்கள் அல் பாடுகள் உறுதி செய்யப்பட்ட ன் தென்பகுதிக்குச் செல்ல நான்காவதாக, வவுனியாவில் து விட்டு ஓமந்தை மற்றும் டியவர்கள். ஐந்தாவதாக, தங்க தந்து பிரிக்கப்பட்டு தீவிரமான 14-35 வயது நிரம்பியுள்ளவர்.
உள்ளவர்கள் ஒவ்வொருவருக் ட்ட பிரச்சினைகள் உண்டு. தரப்பில் ஏற்பட்ட தாமதங்கள், படுத்தியதால் இருந்த ஏற்றத் தொடர்பில் இருந்த சிரமங்கள் ான பாதுகாப்புப் பணியாளர்

Page 90
8
இப்பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட பெரும்பான்மையானவர்களுக் மொழி புரியவில்லை. தன்னிச் கும், தகாத வார்த்தைகளால் வகுத்தது. இரண்டாவதாக, இ தாக இல்லை. தேவையான கழ தண்ணிர் போன்ற அடிப்படை தால் தீவிரமான சுகாதாரப் பி முகாம்களில் தொலைக்காட்சி, தாலும் பொழுதுபோக்கு அம்ச் உதவியின் காரணமாக வவுனி பேர் வன்னியிலும் பங்கீட்டு ஆனால் 1996 மார்ச் மாதத்தில் பேருக்கு வன்னியில் 200,548 ே தால் அவர்கள் மிகுந்த சிரம கடும் வறட்சி, பயிரழிவுக்கு வவுனியாவில் 81,500 பேருக்கு உதவி வழங்கப்படவில்லை.
மூன்றாவதாக, குழந்தைக ளாது. சோர்ந்து உற்சாகமிழந் ததும்பி வழிகிறது. இந்த கு வசதிகளும் செய்யப்படவில்ை களில் சுகாதார வசதிகள் ே நடமாடும் மருத்துவ மனைகள் மனைக்கு வரும் பயணிகளுக்கு வசதிகள் இல்லை. 4 மாவட்ட இந்த மருத்துவமனையில்தான் றது. தடுப்பு மருந்து முறை மனநோய் மருத்துவர், குழ மருத்துவர், காது, மூக்கு, ெ இல்லை. வவுனியாவில் உள்ள பகுதிகளுக்கு மருந்துகளை வ

BO
வில்லை. இந்தப் பணியாளர் கு, இடம் பெயர்ந்த மக்களின் சையான முடிவுகளை எடுப்பதற் b திட்டுவதற்கும் இது வழி இருப்பிட வசதிகள் போதுமான ழிப்பறைகள் இல்லாதது மற்றும் த் தேவைகள் குறைவாக உள்ள பிரச்சினைகள் எழுகின்றன. சில
படிப்பதற்கு புத்தகங்கள் இருந் Fங்கள் மிகவும் குறைவு. அரசின் யாவில் 48,831 பேரும், 388,580 ப் பொருட்கள் பெறுகிறார்கள். ) இருந்து வவுனியாவில் 18,433 பருக்கும் ரேஷன் மறுக்கப்படுவ த்துக்கு உள்ளாகி வருகின்றனர். சமூக சேவை திணக்களாம், ம் வன்னியில் 81,103 பேருக்கும்
ள் படும் துயரத்தை சொல்லிமா த அவர்கள் கண்களில் துயரம் ழந்தைகளுக்கான எந்த சிறப்பு ல. நான்காவதாக, இந்த முகாம் போதுமானதாக இல்லை. சில வவுனியாவில் உள்ள மருத்துவ த சிகிச்சையளிக்கத் தேவையான உங்களில் உள்ள 900,000 மக்கள் சிகிச்சை பெற வேண்டியிருக்கி கள் போதுமானதாக இல்லை. ந்தை நல மருத்துவர், கண் தொண்டை நிபுணர் ஆகியோர் அரசு கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத ழங்குவதில் அதிக காலதாமதம்

Page 91
8
ஏற்படுகிறது என்பதைச் சொல் ஏ.ஆர்.வி ஊசிமருந்து, பாம்புக் தட்டுப்பாடு நிலவுவதாக கிளி அரசு ஏஜெண்டுகள் தெரிவித்த தகுதிவாய்ந்த மருத்துவ அதிகா
இடம் பெயர்ந்தவர்களின் தற்கு வேண்டிய உடனடி மல் கவனம் செலுத்துவது, மற்ற மக் ஏற்படுத்தியுள்ள தாக்கத்தில் ! வையே இந்த அறிக்கையின் 6
வடக்கில் உள்ள மறுவ அதிகாரிகள், அத்தியாவசிய சே கம், அரசாங்க அதிபர் மறு அதிகாரிகள், உள்நாட்டு மற்றும் ளிடையே ஒருங்கிணைப்பை ஏ ஒரு மையத்தை ஏற்படுத்த 3 இப்படிப்பட்ட ஏற்பாடு இல்ல விசாரணைகளுக்கு பதில் செ கடிதங்கள் பதில் அனுப்பப்பட மாக நிவாரணப் பணிக்கு பாதி இடம் பெயர்ந்த மக்களுக்கு சுகாதாரம், பாதுகாப்பு, சத்து உறுதி செய்வதற்கு அதிக முக்கி மூன்றாவதாக, உள்நாட்டு, வெ கள், இடம் பெயர்ந்தவர்களை வழிவகை செய்ய வேண்டும். உணவு மற்றும் இதரப் டெ ஊக்குவிக்க வேண்டும். அவர் கட்டுப்பாடு விதிக்கப்படுகிறது. உரிமைச் சட்டத்திலும், நமது கூறப்பட்டுள்ள ஒரு இடத்தில் ''நடமாடும் உரிமை" காக்கப்ப

ல்லியாக வேண்டும். மருந்து, கடிக்கு மருந்து ஆகியவற்றுக்கு நாச்சி, முல்லைத்தீவில் உள்ள னர். வன்னியின் வடபகுதியில் ரிகள் யாரும் இல்லை. தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வ ரிதாபிமான நடிவடிக்கைகளில் க்கள் மீது இந்த இடப்பெயர்ச்சி சிரத்தை செலுத்துவது ஆகிய நோக்கம். Tழ்வு மற்றும் மறுசீரமைப்பு வைக்கான ஆணையாளர் நாய வாழ்வு அமைச்சகம், ராணுவ சர்வதேச நிவாரண அமைப்புக பிற்படுத்த அரசுக்கு உள்ளாகவே வேண்டியது உடனடி தேவை. லையெனில், வழக்கமாக வரும் சால்வதில் சிக்கல் ஏற்படும். டாமல் இருக்கும். இதன் காரண ப்பு ஏற்படும். இரண்டாவதாக, தேவையான பாதுகாப்பிடம், னவு ஆகியவை கிடைப்பதை யத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். ளிநாட்டு அரசு சாரா நிறுவனங் ள இலகுவாகச் சென்றடைய
இந்த நிறுவனங்கள் மூலம் பாருள்கள் அனுப்பப்படுவதை கள் மேல் தற்போது மிகுந்த நான்காவதாக, சர்வதேச மனித | அரசமைப்புச் சட்டத்திலும் இருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு ட வேண்டும். பெரும்பான்மை

Page 92
8
யான நிவாரண மையங்கள் க சிறை போல் காணப்படுகின் அனுமதி பெற்ற பின்னரும் : சரக்கு முகாமில் தங்க வைக்க இடம் பெயர்ந்தவர்களை ஒழு தல் மிகவும் தேவையான விவு
தமிழ் தெரிந்த அதிகாரிகள் துக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும். டால் நிவாரண முகாமில் இரு டைய உறவினர்களிடம் செல்ல கைகள் வந்துள்ளன. வவுனிய இல்லாதவர்கள் தங்களுடைய ளோடும் தற்காலிகமாக் குடியப தைய விதிமுறைகள் அனுமதிப் பெயர்ந்தவர்களுக்கான ஐ.நா.சை சஸ் டெங்க் இப்பகுதிகளுக்கு வ விடுக்க வேண்டும். அவர் ஏற் ளுக்கு சென்று வந்தார்.
1996, நவம்பர் 13-ம் தேதி இல்லாமை ஆகியவற்றால் பா னவே இப்பகுதியில் இருந்து நிலவும் தீவிரமான மனிதாபி கவனத்தில் கொண்டு, தேை வேண்டும் என்று என்னுடன் சே னர். இடம் பெயர்ந்த மக்க நம்பிக்கையின்மையையும் போ வேண்டும்.
g

2
ம்பி வலைகளால் சூழப்பட்டு றன. பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் 100 இளைஞர்கள், புகையிரத கப்பட்டுள்ளனர். ஐந்தாவதாக, ங்குபடுத்துவதை மேம்படுத்து யம்.
அதிக அளவில் தாண்டிக்குளத் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட் ப்பவர்களில் 90% பேர் தங்களு விரும்புவதாக நமக்கு கோரிக் ாவின் நிரந்தர குடிமக்களாக உறவினர்களோடும் நண்பர்க Dர்ந்து கொள்ளக் கூட தற்போ பதில்லை. இறுதியாக, இடம் பை செயலாளர் நாயகம் ப்ரான் விஜயம் செய்ய அரசு அழைப்பு கெனவே 1993-ல் இப்பகுதிக
வரை, அடிப்படை வசதிகள் திக்கப்பட்டு 170 பேர் ஏற்கெ சென்றுவிட்டனர். வன்னியில் மான சிக்கலை உடனடியாக வயான நடிவடிக்கை எடுக்க Fர்ந்து பலர் அரசை வலியுறுத்தி 5ள் படும் துயரங்களையும், க்க நாம் விரைந்து செயல்பட

Page 93
ஜே.ஆர். ஜெயவர்த்த நொவம்பர் “எனக்குச் சற்றும் அறி கையை விவரிப்பது போல6ே வது போலவோ நான் பே ஆண்டுகளாக எனக்கு நன்கு ெ கொண்டிருக்கிறேன்" - திரு.தி கல் தெரிவித்து ஏறக்குறைய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஜெய அதிபர் ஜெயவர்த்தனாவுடனா மானது. 1980-ல் எதிர்க்கட்சி அமிர்தலிங்கத்தின் பரிந்துரை கமிட்டியில் பணியாற்ற அதி கப்பட்டேன். அப்போது அவ பின்னர் இரு சமூகங்களுக்குப் குறித்து அரசுக்கும் எதிர்க்கட்சி முன்னணிக்கும் இடையே நை பங்கேற்றேன். முதலில், ம அமுல்செய்வது குறித்து இ. செலுத்தின. 1983 ஜூலையில் பிறகு, இணைப்பு ‘சி’ ஆவ பகிர்வுக்கு வகை செய்யும் திருத்தம் குறித்து கவனம் செ 1977, ஜுலை தேர்தலுக் மத்தியில் உள்ள பழைய நா வில்லியம் கோபலாவ அரசின் னார். சம்பிரதாயப்படி முத6 ஜூலியஸ் ரிச்சர்ட் ஜெயவர் அப்பாப்பிள்ளை அமிர்தலிங் ஆகியோர் அமர்ந்திருந்தனர்

னா இரங்கல் தீர்மானம்
19, 1996.
முகம் இல்லாத நபரின் வாழ்க் பா, தூரத்துக் காட்சியை ஆராய் கிக் கொண்டிருக்கவில்லை. 50 தரிந்தவரைப் பற்றித்தான் பேசிக் கிருச்செல்வம் மறைவுக்கு இரங் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக வர்த்தனா இப்படிப் பேசினார். ன எனது உறவு மிகவும் அடக்க த் தலைவர் அப்பாப்பிள்ளை யின் படி அதிகாரப் பகிர்வுக் பர் ஜெயவர்த்தனாவால் நியமிக் ரை நான் அறிந்திருக்கவில்லை. ) இடையேயான பிரச்சினைகள் யான தமிழர் ஐக்கிய விடுதலை டபெற்ற பேச்சு வார்த்தைகளில் ாவட்ட கவுன்சில் திட்டத்தை ப்பேச்சு வார்த்தைகள் கவனம் நடைபெற்ற கொடுமைக்குப் ணத்துடன் மாகாண அதிகாரப் அரசியல் சட்டத்தில் 13-வது லுத்தின. தப் பின்னர் கொழும்பு நகரின் டாளுமன்ற கட்டிடத்தில் அதிபர் கொள்கை குறித்து உரையாற்றி 3 இருக்கைகளிலும் பிரதமர் ந்தனா, எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ம், நிதியமைச்சர் ரோனிடி மெல் நாடாளுமன்ற நடவடிக்கை

Page 94
8
தொடங்குவதற்கு சில நிமிடங் கத்தை நோக்கித் திரும்பிய இருக்கையில் இருந்து 3-வது ஆண்டுகள் ஆனது' என்றார். இக்கருத்து, இத்துணைக் கண்ட ஓர் அரசியல்வாதியின் ஏமாற்ற ளையும், மாறிய சூழல்களையு
ஜ"னியஸ் ஜெயவர்த்தன. சேர்ந்தவர். பிரபல வழக்கறி( ஈ.டபிள்யூ ஜெயவர்த்தனா, தாத் ஆகியோர் உச்ச நீதிமன்ற நீதி றோயல் கல்லூரியில் கல்வி பயி விளங்கவில்லை. பள்ளியில் உ சண்டை அணிகளில் அவர் இ அரசியலையும், குத்துச் சண்ை லில் நெஞ்சைக் குறிவைத்து த இலங்கை வழக்கறிஞர் குழாட கொண்டார். குடும்பத் தொட திறமைகளும் விரைவிலேயே கொடுத்திருக்கும். இருப்பினும் டும் ஜெயவர்த்தனா நகராட்சி முதல் நாடாளுமன்றம் ஆகிய நுழைந்தார். 1947-ல் நிதியை எதிர்க்கட்சித் தலைவராகும் வை அவருக்கு வசப்படவில்லை. இ இழந்த சோர்ந்து போன கட்சி 5-ல் 4 பங்கு பெரும்பான்மை: தேர்தல் வரலாற்றில் நடைபெ இதுபோல் ஒருபோதும் நடந்த
தன்னுடைய நண்பர்களுக் லான, புரிந்து கொள்ள முடியாத ஜெயவர்த்தனா விளங்கினார். 6 பிடித்துக் கொண்டிருந்த அவர்,

34
ப்களுக்கு முன்பாக அமிர்தலிங் ஜெயவர்த்தனா "அமீர் முதல் இருக்கைக்கு வர, எனக்கு 30
நறுக்கென அவர் தெரிவித்த த்தின் புரிந்து கொள்ள முடியாத றங்களையும் பெரிய சாதனைக ம் படம் பிடித்துக் காட்டியது.
ா வழக்கறிஞர் குடும்பத்தைச் ஒர்களை அவருடைய தந்தை தா ஏ.எஸ்டி.வி. ஜெயவர்த்தனா Gபதிகளாக உயர்ந்தனர். அவர் பின்றார். படிப்பில் அவர் சிறந்து ள்ள கிரிக்கெட், ரக்பி, குத்துச் டம் பெற்றிருந்தார். ஒருமுறை டயையும் ஒப்பிட்டார். அரசிய லையில் குத்துவீர்கள் என்றார். மில் தன்னைப் பதிவு செய்து டர்புகளும் இயல்பாக உள்ள அவருக்கு வெற்றியை ஈட்டிக்
நிலை கொள்ளாமல் செயல்ப
அரசியல், மாநில கவுன்சில் வற்றின் மூலமாக அரசியலில் மச்சரானார். ஆனால் 1970-ல் ரை கட்சியின் தலைமைப்பதவி ந்தக் காலத்தில் தான் உற்சாகம் யைச் சீரமைத்து வழி நடத்தி யை வென்றார். இலங்கையின் ற்ற இச்சாதனைக்கு முன்பாக தில்லை.
கும் எதிரிகளுக்கும் ஒரு சிக்க , முரண்பாடான மனிதராகவே விடாப்பிடியாக அதிகாரத்தைப்
தொடங்கிய நடவடிக்கைகள்

Page 95
85
அவருடைய முதன்மை அரசிய லும் அரசியல் நேர்மையற்ற | நீடிப்பதிலும் முடிந்தது. இருப் வரை கட்சியின் நாடாளுமன் கூட்டம் தேர்ந்தெடுக்க வேண் ஒழுங்கான ஒரு அரசியல் மாற்ற விழாவும் பரபரப்பும் இல்லாம அமைதியாக வெளியேறினார். தந்திரவாதியாகவும், இரக்கமற்ற தோன்றலாம். அதே சமத்தில்
ளுக்கு அவர் பெருந்தன்மை வா மிக்கவர், தனது மரியாதையில் ஒ தெரிந்திருக்கும். காந்திய நெற் அசோகனைப் பாராட்டினார். வரலாற்றையும் நாடாளுமன்ற வகையில் புரிந்து கொண்டிருந் சகித்துக் கொள்ளாதவர்; தெ அரசியல் கிளர்ச்சிகள், இனக்குழு கடும் நடவடிக்கைகளை மேற் குற்றம் சாட்டப்பட்டது. அடி மையை ஏற்றுக் கொள்ளும் அரச அவர், அவற்றை சட்டபூர்வமாக லில் அதிகாரத்தைக் குவித்தவர்; ஆட்சியை நிலைநிறுத்தத் தயங்கி டார்.
“இலங்கையின் பொருளாத மிகப்பெரிய மாற்றங்களைக் கெ 21-ம் நூற்றாண்டின் தொடக்க க மாற்ற முடியாத அளவுக்கு தோ அவரது வாழ்க்கை வரலாற்றா ஹோவேட் ஹிகின்ஸ் ஆகியே. பாக பொருளாதார மாற்றங்க மிகவும் சரியானது. எதிர்கால

ல் எதிரியை வெளியேற்றுவதி முறையில் நாடாளுமன்றத்தை பினும் தனக்கு அடுத்து வருப றத் தேர்தல் வேட்பாளர்கள் டும் என்று கூறியதன் மூலம் த்தை உருவாக்கினார். எவ்வித ல் 1988-ல் அரசியலில் இருந்து
திட்டமிட்டு செயலாற்றும் றவராகவும் அவர் சிலருக்குத் அவருடன் பணியாற்றியவர்க ய்ந்தவர், நகைச்சுவை உணர்வு ருபோதும் தவறாதவர் என்பது திமுறைகளைப் போற்றினார்; இங்கிலாந்து நாட்டு அரசியல் முறைகளையும் பிரமிக்கத்தக்க கதார். அரசியலில் எதிரிகளை ாழிற்சங்கப் போராட்டங்கள், மக்கள் ஆகியவற்றுக்கு எதிராக கொண்டவர் என்று அவர் மீது ப்படை உரிமைகளின் முதன் சமைப்புச் சட்டத்தை இயற்றிய க்கினார். இருப்பினும் அரசிய
சில சமயங்களில் சட்டத்தின் யெவர் என்றும் விமர்சிக்கப்பட்
கார அரசியல் முறையில் அவர் Tண்டு வந்தார். குறைந்தபட்சம் சாலம் வரையிலாவது அவற்றை ற்றத்தை உருவாக்கினார்'' என சிரியர்கள் கே.எம்.டி.சில்வா, எர் தெரிவிக்கின்றனர். "குறிப் ளைப் பொறுத்தவரை இது பத்துக்கும் நிகழ்காலத்துக்கும்

Page 96
செயல்திட்டத்தை அவர் உரு அரசியல் அமைப்பை கடுடை சாதனைகளை விட்டு :ே கொடுத்துப் பேசினர். இந்த ந நான் நுழைய விரும்பவில்ை - தேசிய இனப்பிரச்சினை செயல்பட வேண்டிய விஷய அவரே உணர்ந்து கொண்டா யூவுக்கு 1987-ல் அவர் எ வரலாற்றாசிரியர்கள் சுட்டிக் தன்மை கொண்ட சமுதாயத்தி அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் யதார்த்தமும், நடைமுறை அ தது உண்மையிலேயே வரு எழுதுகிறார்.
மற்றொரு சமயத்தில், இ கையெழுத்திட்ட பின்னர் அ கள் "அவர் ஏன் வேகமா கேட்டனர். "என்னிடம் தைரி லித்தனம் இல்லை; என்னி இல்லை" என்றார் அவர். கிடக்கும் துயரங்களின் வெளி தவறி விட்டமையும் 1977-ல் அறிக்கையில் காணக் கிடக் பெரும்பான்மையை அவர் ( பைப் பயன்படுத்தி நீண்ட ச ஏன் தவறிவிட்டார் என்பது ஆச்சரியத்தை அளிக்கிறது.
மீளவே முடியாது என்ற துக்கு தொடக்கத்தில் ஏற்ப என்றால், அது தேர்தல் வெ ளாக தமிழர்களுக்கு எதிரா சிறிய பொலிஸ் குழுவுக்கும் கும் இடையே தொடங்கிய

86
வாக்கினார்." அவருடைய இந்த மயாக எதிர்த்தவர்கள் அவருடைய தால்விகளுக்கே முக்கியத்துவம் ல்ல நேரத்தில் அந்த விவாதத்தில் ல. இருப்பினும் ஒரு விஷயத்தில் எக்குத் தீர்வுகாண உறுதியுடன் பத்தில் - ஏற்பட்ட ஏமாற்றத்தை ர். சிங்கப்பூர் பிரதமர் லீ குவான் ழுதிய கடிதத்தை அவருடைய க் காட்டுகிறார்கள். "பன்முகத் ல் தேசிய அரசியல் வாழ்வுக்காக ா பரிணாம வளர்ச்சிக்கு உதவிய அறிவும் தொடக்கத்திலேயே வரா நத்தத்துக்குரியது' என்று அவர்
இந்திய - இலங்கை ஒப்பந்தத்தில் வரிடம் பேசிய பத்திரிகையாளர் கச் செயல்படவில்லை’ என்று யம் இல்லை. என்னிடம் புத்திசா டம் தொலைநோக்குப் பார்வை தமிழர்களின் மனதில் புதைந்து ரிப்பாடும், அவற்றைக் கவனிக்கத் ) யுஎன்பி வெளியிட்ட தேர்தல் கின்றன. எதிர்பாராத அளவுக்கு பெற்றார். ஆனால் அந்த வாய்ப் காலப் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண
என்னைப் போன்ற பலருக்கு
அளவுக்கு அவருடைய நிர்வாகத் பட்ட பின்னடைவுகள் உண்டு ற்றிக்குப் பின் 3 வாரங்களுக்குள் க நடைபெற்ற வன்முறைதான். யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள மக்களுக் இப்பிரச்சினை நாடு முழுவதும்

Page 97
87
உள்ள தமிழர்களுக்கு எதிரான த வாரத்துக்குப் பின்னரே இது தீவிரத்தன்மை, 1956-ல் ஆட்சிை அரசியல் சக்திகளை நினைவு மிகவும் பாதிப்படைந்தார். அவ கத்தில் ஒரு கறையை இச்சம் இனவாத நம்பகமற்றதன்மையை தமிழர்களின் ஒட்டுமொத்த ஐ.தே.க.யின் தேர்தல் அறிக்கை இந்த குறைகளால் வலுவூட்டப் தீவிரத்தன்மையையும் நெளிவு 8 ளத் தவறிவிட்டது. தமிழர் ஆட்சி தலைமுறை மாற்றங்களுடன் இ அவருக்கு கஷ்டம் இருந்தது. அெ தொடர்பிருந்த 3 முக்கியத் தலை லம், எம்.திருச்செல்வம், எஸ்.ஜே தேர்தலுக்கு முந்தைய 6 மாதங்களு தீவிரவாதத்தின் தோற்றம், தன் கொள்வதிலும் மீண்டும் மீண்டுப் என்பதைப் புரிந்து கொள்வதிலு
அதே நேரத்தில் தோட்டத் ெ கும் இடையே உள்ளார்ந்த உற6
அவர்களுடைய குடியுரிமை உரிமைகள், சம்பளக் கோரிக்கை ஆகிய விஷயங்களில் அவருை மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்பட் மன்ற வாதியாகவும் புத்திசாலிய கும் குரலைக் கொண்டவராகவும் யல் ஆர்வம் கொண்டவராகவும், ராகவும் வாழ்ந்தார். நூல்களிலு வரலாறுகளிலும் ஆர்வம் கொ நவீனப்படுத்துபவராகவும் ஒரு மீளமைப்பதில் திறமை மிக்கவர்

ாக்குதலை உருவாக்கியது. ஒரு குறைந்தது. இக்கலகங்களின் ய விட்டு அவரைத் துரத்திய படுத்தியது. இதனால் அவர் ருடைய தொடக்ககால நிர்வா பவங்கள் ஏற்படுத்தியதுடன், ப வலுப்படுத்தியது.
குறைகள் குறித்த புரிதலை
வெளிப்படுத்தியது. ஆனால் பட்ட தேசிய இனவாதத்தின் சுளிவுகளையும் புரிந்து கொள் கியின் தலைமையில் ஏற்பட்ட இசைந்து பணியாற்றுவதிலும் பருக்கு தனிப்பட்ட முறையில் வர்களான ஜி.ஜி.பொன்னம்ப .வி.செல்வநாயகம் ஆகியோர் ருக்குள் காலமானார்கள். தமிழ் ாமை ஆகியவற்றை புரிந்து ம் அது ஏன் தலையெடுக்கிறது ம் சிரமம் இருந்தது.
தொழிலாளர்களுக்கும் அவருக் வு நிலவியது.
), சிவில் மற்றும் அரசியல் கள், தொழிற்சங்க உரிமைகள் டய ஆட்சிக் காலத்தில்தான் -டன. திறமையான நாடாளு ாகவும் சக்திவாய்ந்த, வசீகரிக் விளங்கினார். பரந்த அறிவி கல்விகற்ற அரசியல் தலைவ லும் அரசியலார் வாழ்க்கை ண்டவர். கட்சி அமைப்பை தோல்வியடைந்த கட்சியை ாாகவும் விளங்கினார்.

Page 98
வரவு செலவுத் திட்ட ஜனாதிபதியின் நொவெம்
அரசின் நடைமுறையி மூலதனச் செலவு, ஏஜென் மீளாய்வு செய்வதுமே வர6 நிலையாகும்; நாடாளுமன்ற ரீதியாக நிர்வாகச் செலவுகை ஆயினும் இன்று சில நிட மதிப்பீடுகள் பற்றி மீளாய்வு அவற்றுள் சில: ஜனாதிபதி, ஆகியன அரசாங்கத்தின் மி ஜனாதிபதிக்குரிய வாக்குப்ப? களையும் அடக்கும். இவற்று பூரீலங்கா பவுண்டேசன், அ வடக்கேயுள்ள புனருத்தாரண இது யதார்த்தமானதோ அர்த் ஆயினும் நாம் எமது தொகுதி கருத்துகளைக் கூறலாம். அ ஆக்கப்படுகிறது என்பது ப நடக்கின்றன என்பது பற்றி செலவுத் திட்டத்தின் கமிட்ட மீளாய்வு செய்தல் வேண்டு செய்வதற்கு மாற்று முறை இராச்சியத்தில் மதிப்பீட்டுக் பாதிப்பும் ஏற்படுத்தக் கூடி முறைசாரா - முறையிலும் விவாதிக்கலாம்; ஒவ்வொரு

த்தில் கமிட்டி நிலையில் | வாக்குப்பணம்
ust 20, 1996.
ல் உள்ளதும் திணைக்களங்களின் சி செலவுகளின் மதிப்பீடுகளை வு செலவு திட்டத்தின் கமிட்டி த்தின் நிதிக் கட்டுப்பாடும் சட்ட ள நுண் ஆய்வு செய்வதுமாகும். மிடங்களில் 19 நிறுவனங்களின் செய்யப் பணிக்கப் பட்டோம்
அமைச்சரவை, நாடாளுமன்றம் கெ முக்கிய நிறுவனங்களாகும். ணம் 12 விசாரணை ஆணையாளர் |ள் மனித உரிமை சிறப்புப்படை அடிப்படைக் கல்வி நிறுவனம், ா சிறப்புப்படையும் அடங்கும். தமுள்ள நடைமுறையோ அல்ல. யினரைத் திருப்திப்படுத்தும் சில ஆனால் மதிப்பீடுகள் எவ்வாறு ற்றியோ நிறுவனங்கள் எவ்வாறு யோ நாம் கூற முடியாது. வரவு டி நிலையை நாம் சிரத்தையுடன் ம்; மதிப்பீடுகளை நுண் ஆய்வு களைக் கூற வேண்டும். ஐக்கிய கமிட்டி கூடியளவு செல்வாக்கும் யது. நாம் மதிப்பீடுகள் பற்றி ஆலோசனைக் கமிட்டிகளில் திணைக்களம், நிறுவனம் பற்றி

Page 99
89
யும் அவற்றின் மதிப்பீடுகள் பற் லாம்.
தெற்காசியாவில், ஆட்சிகள் உள்ளன; அரசியல், அரசு நிறுவ மாயையில் வாழ்கின்றனர். இந்தி நீதிமன்ற விசாரணையில் இருட றது. பங்காள தேசத்தில் எதிர்க நிராகரிப்பதோடு வேலை நிறு ஆர்ப்பாட்டங்களால் யாவும் ஸ் மைய தேர்தல்கள் அரசியலை அளித்த போதும் பிரதான கட் அச்சத்தைத் தருகிறது. பாகிஸ்தா னரே நாடாளுமன்றம் கலைக்கப் சட்ட ரீதியானதா எனக் கோர நம்பிக்கையின்மை எமது அ6ை மீதும் ஏற்பட்டுள்ளது. அரசு மூன் வேண்டும் என எதிர்பார்க்கிே தராதரத்தை மேம்படுத்தல் வேன ஒழிக்க வேண்டும். மனித உரி ளைப் பேணல் வேண்டும். மதிப்புகளைப் பேணி எங்கள் ( தையும் மாற்றுவதில் விசேட கி தென்கிழக்காசியா அதிகாரத்துவ வளர்கிறது. ஆயினும் தெற்கா கொடுக்க முடியாதிருக்கிறது.
சாதாரண மக்களின் உணர் அரசாங்கம் அறிந்து உரிய கை ஜனாதிபதி செயலகம்; அமைச்சர முறை ஆகிய நிறுவனங்களை மீ நமக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பணிகளை றனவா என்பதையும் கண்காணிக் சட்டமாக்கும் முறையில் வரவு

றியும் போதியளவு விவாதிக்க
ல் பாரதூரமான குழப்பங்கள் னங்களில் பரந்துபட்ட மக்கள் யாவில் அரசியல் பிரமுகர்கள் ப்பது குழப்பத்தைக் காட்டுகி ட்சியினர் நாடாளுமன்றத்தை பத்தங்கள், பொது மக்களின் தம்பிதமடைந்துள்ளது. அண்
ஸ்திரப்படுத்தும் நம்பிக்கை ட்சிகளிடை உள்ள உறவுகள் னில் உரிய காலம் முடியுமுன் பட்டு விட்டது. இக்கலைப்பு "ப்படுகிறது. இதே போன்ற எத்துப் பொது நிறுவனங்கள் iறு முக்கிய பணிகளை ஆற்ற றாம். அனைத்து மக்களதும் ண்டும்; சமத்துவ மின்மையை மைகள், ஜனநாயக மதிப்புக
தெற்காசியாவில் ஜனநாயக பொருளாதாரத்தையும் சமூகத் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
மேம்பாட்டு "மொடலாக
சியா இம்மாற்றத்திற்கு ஈடு
வுகளையும் தேவைகளையும் வனம் எடுத்தல் வேண்டும். வை, அமைச்சரவைக் கமிட்டி ளோய்வு செய்வதோடு அவை செவ்வனே நிறைவேற்றுகின் க வேண்டும். கமிட்டி முறை, செலவுத் திட்டத்தில் மக்கள்

Page 100
பங்காற்றுவதை மேம்படுத்த றத்தை சீரமைக்கும் தேை துன்பங்களைக் களைவதில் நோக்குடனேயே எம்மில் ட டோம். நாம் மக்கள் துவ எதிர்நோக்க நேரிட்டது. தனி லையில் உள்ளோம்; மனி விஷயங்கள் பற்றியே அதிக
சிவில் நிர்வாகம், பாது உத்தியோகத்தர், உதவி தரும் மனித உரிமைகள், மனிதாபி பதி செயலகத்திற்கு அறிவி வேண்டிய பணியும் உள்ளது. அனைவரும் ஏற்றுக் கொள்ள மனித உரிமைகள் ஆணையா சட்டமன்ற வாசிப்பு பிப்ர சட்டமன்ற வாசிப்பு ஜூலை ! மாதங்கள் கடந்தும் ஆணைய மனித உரிமைகள் நடைமு எதிர்காலத்தில் அமைப்பது உ கள் ஏற்படுத்துவது பற்றிய உ பாகுபாடு காட்டுதலை கவன தால் எராளமான முறைப்பா தேங்கிக் கிடக்கின்றன. ஆ நியமிக்கப்படவேண்டும். யா புப்படை அலுவலகம் நிறுவ சுதந்திரமாக இயங்க அனைத் டும். காணமற் போனவர் ப உள்ளது. குறிப்பிட்ட நபர் உடனடியாக சரிபார்க்க வேண் திலும் நடவடிக்கை எடுக்க

9 O
ல் ஆகியவற்றில் நாடாளுமன் வயும் எமக்குள்ளது. மக்களது பங்காற்ற வேண்டும் என்ற பலர் பொது வாழ்வில் ஈடுபட் ண்பங்களையும் குரூரங்களையும் மனிதரின் குறை தீர்க்க முடியாநி த உரிமைகள், மனிதாபிமான
சிரமங்கள் ஏற்படுகின்றன.
காப்பு உத்தியோகத்தர், உள்ளூர் ம் ஏஜென்சிகள் ஆகியவற்றிடை மான விஷயங்கள் பற்றி ஜனாதி பித்து யாவையும் ஒன்றிணைக்க முன்னர் பிராட்மன் வீரக்கோன் ாக் கூடியவாறு செயலாற்றினார். ளர் மசோதாக்களின் இரண்டாவது வரி 23, 1996லும் மூன்றாவது 9, 1997லும் நடைபெற்றது. நான்கு ாளர் நியமிக்கப்படவில்லை. இது முறைப்படுத்தும் சிறப்புப்படை உட்பட மனித உரிமை நிறுவனங் றுதியின்மையையும் காட்டுகிறது. ரிக்கும் ஆணையாளர் நீக்கப்பட்ட டுகள் இலங்கை பவுண்டேசனில் கவே ஆணையாளர் விரைவில் ழ்ப்பாணத்தில் செயலாற்றச் சிறப் ப வேண்டிய பணி உள்ளதோடு து வசதிகளும் வழங்கப்படவேண் ட்டியலில் பல சுற்று நிருபமாக கள் காவலில் உள்ளனரா என எடுவதோடு அவர்களைத் தேடுவ வேண்டும்.

Page 101
26IIL5th, disboj6)T,
அமைச்சு - வ
டிசம்பர் 2
நமது சமூகம், அரசியல் கு இனவாத நம்பிக்கையின்மை என் றது. பத்திரிகைகளில் வரும்
மேலோட்டமாகப் பார்த்தால், முடியாத அளவுக்குக் கருத்து வே லும் நம்முடைய சமூகம் கிழித் பது போல அவருக்குத் தோன் மற்றும் பொருளாதார லட்சியத்தி வில்லை என்பது போல் தோன்று பாடுகளிலும் அற்ப சண்டைகளிலு தனிப்பட்ட மற்றும் கூட்டு சக்திக றன. ஜனநாயகத்தின் துடிப்பான பிரதிபலிக்க வேண்டியது மிகவும் மான தீர்வுகளில் சமுதாயம் கவன பொது விவாதத்தை உயர்த்த வே
களுக்கு இருக்கிறது.
வெறும் வணிக நோக்கத்தி செயல்படும் எலக்ட்ரானிக் மீடிய விழுமியங்களில் ஏற்படும் வீழ் ஒலிபரப்பு அதிகாரியை உருவாக பத்தை அமைச்சர் தெரிவித்தா கட்டுப்படுத்தும் வகையில் இந் கூடாது. நாம் தொழில்நுட்பப் புர அதில் தகவல் தொடர்புக்கும் த இருக்கும் வேறுபாடானது பன்

விமானப் பயண ாக்குப்பணம்
1996.
ழ்ச்சி, தனிப்பட்ட விரோதம், ண்ற அலையில் சிக்கித் தவிக்கி செய்திகளை வெளிநாட்டவர்
கற்பனை செய்து பார்க்க 1றுபாடுகளாலும் அதிருப்தியா தெறியப்பட்டுக் கொண்டிருப் ாறும். பொதுவான அரசியல் Gல் இந்நாடு கவனம் செலுத்த றுகிறது. முடிவில்லாத முரண் லும் விரோத உணர்ச்சிகளிலும் 1ள் வீணாகிக் கொண்டிருக்கின் செயல்பாட்டை பத்திரிகைகள் ம் தேவையானது. ஆக்கப்பூர்வ ாம் கொண்டிருக்கும் வகையில் ண்டிய கடமையும் பத்திரிகை
ன் அடிப்படையில் மட்டும்
பா காரணமாக கலாசார, மத )ச்சியைத் தடுக்க இலங்கை க்குவது குறித்து தனது விருப் ர். தகவல்கள் பெறுவதைக் த சட்டம் உருவாக்கப்படக் ட்சி காலத்தில் இருக்கிறோம். கவல் தொழில்நுட்பத்துக்கும் ாமுக ஊடகத்திற்கு தீர்வை

Page 102
அளிக்கும்; புதிய தொழில்நு புதிய தொழில்நுட்ப மாற் கொண்டு, வானொலி மற்று கள் வெளிப்படையான நேர்ை யில் வழங்கப்படுவதை உறு
சிறுபான்மை மதங்கள், ருக்கு எதிராக வெறுப்பை பிரச்சினைகளில் பத்திரிகைச் வேண்டும்.
பல்வேறு இனங்கள், மீடியாவின் பங்கை வலியுறு: இந்த விஷயத்தில் பாராட்டத் பல பத்திரிகையாளர்கள் உ மற்றும் உடன்பாடு குறித்து இ கருத்தரங்கில் டாக்டர் சரத் உள்ளார். இடம் பெயர்ந்த மக் பின் விளைவுகள் ஆகியவை ( வர வேண்டியது அவசியம். பொதுமக்கள் அமரும் மாடங் அவையில் பேசுவது மிகுந் நிறுவனம் என்ற வகையில் அக்கறை நாடாளுமன்றத்தில் வேடிக்கை என்னவென்றால் ஆஸ்திரேலிய நாடாளுமன்ற வற்றை நாம் தொலைக்காட்சி நம்முடைய நாடாளுமன்ற ந வில்லை. ஆகவே நா வானொலி, தொலைக்காட்சி செல்லும் வகையில் விதிமுை
சுற்றுலாவைப் பொறு ஆராய்ச்சி நோக்கங்களுக்காக கொழும்பு மிருகக்காட்சிச் ச

92
ட்பங்களால் நீக்கப்படும். இந்தப் றங்களைக் கணக்கில் எடுத்துக் ம் தொலைக்காட்சிக்கான உரிமங் மையான பட்டவர்த்தமான முறை திசெய்ய வேண்டும்.
இனங்கள், பெண்கள் ஆகியோ த் தூண்டும் பிரசாரம் ஆகிய சபை அதிக கவனம் செலுத்த
மதங்கள் கொண்ட சமூகத்தில் த்தும் பல அறிக்கைகள் உள்ளன. தக்க முயற்சிகளை மேற்கொண்ட ள்ளனர். மீடியா, தேசியவாதம் ]ந்த வார இறுதியில் நடைபெறும் அமுனுகம சிறப்புரை ஆற்ற க்களின் பிரச்சினைகள், யுத்தத்தின் குறித்து அதிக அளவில் செய்திகள் உறுப்பினர்களின் இருக்கைகளும் வ்களும் காலியாக இருக்கும். ஒரு த சோர்வை அளிக்கிறது. ஒரு ) பொது விஷயங்கள் குறித்த விரைவாக குறைந்து வருகிறது. ) இங்கிலாந்து மக்கள் சபை, ம், அமெரிக்க காங்கிரஸ் ஆகிய சியில் பார்க்க முடிகிறது. ஆனால் டவடிக்கைகளை கவனிக்க முடிய டாளுமன்ற நடவடிக்கைகளை ஆகியவை மக்களிடம் எடுத்துச் றைகளை வகுக்க வேண்டும்.
த்தவரை கல்வி, கோரிக்கை,
பல உயிரினங்களைக் கொண்ட ாலை உருவாக்கப்பட்டது. இந்த

Page 103
93
மிருகக்காட்சி சாலையைப் ப தூய்மையான சூழ்நிலையில் ை தக்க வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. நகரின் பெருமைக்குரிய விஷய காட்சி சாலையில் பணியாற் விரும்பிய போது துரதிருஷ்டவச டவில்லை. தன்னுடைய சுற்று இழந்து வரும் கொழும்பு நகர் தடுப்புச் சுவர்களால் மறைக்கட் காப்பு நடைமுறைகளில் சிக் நகருக்கும் தங்களுக்கும் எந்தச் குறித்து சுற்றுலாப் பயணிகள் வசதிகளுடன் முக்கிய கலாச மீண்டும் கட்டமைக்க தெளிவா பட வேண்டும். ஆனால் அந்த றையோ திட்டமிடுதலோ நடை
அமைதியும் சுற்றுலாவும் யாத அளவு பின்னிப்பிணைந்த வில் கவர்ச்சி மிக்க சுற்றுலா மாற்றுவதற்கான திட்டத்தை சுற ளது. இப் பணமும், சுற்றுலாத்து மூலமாக கிடைக்கும் வருவாயும் ளுக்காக பயன்படுத்தப்பட 6ே வெற்றி சுற்றுலாத்துறைக்கு உண்

ராமரிப்பதிலும் மிருகங்களை வைத்திருப்பதிலும் குறிப்பிடத் பல்லாண்டுகளாக கொழும்பு பமாக இருந்த இந்த மிருகக் ற கால்நடை மருத்துவர்கள் Fமாக அவர்கள் ஊக்குவிக்கப்ப றுலா கவர்ச்சியை வேகமாக ரத்தின் தெருக்கள் பாதுகாப்பு பட்டுள்ளது. அந்நகரம் பாது கித் தவிக்கிறது. கொழும்பு சம்பந்தமும் இல்லை என்பது குறை கூறுகின்றனர். நவீன ார மையமாக கொழும்பை ன முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப் த விஷயத்தில் பெரிய அக்க பெறவில்லை.
ஒன்றையொன்று பிரிக்க முடி வை. ரூ.200 மில்லியன் செல மையமாக கொழும்பு நகரை ற்றுலா அமைச்சகம் வகுத்துள் வறை மீது விதிக்கப்படும் வரி ) அமைதிக்கான நடைமுறைக வண்டும். இந்த முயற்சியின் னமையிலேயே பலனளிக்கும்.

Page 104
நீதி, அரசியல் ய
அமைச்சு வ
டிசம்பர்
நீதி அமைச்சு மிக்க இரு முக்கிய பணிகளில் ஈடு சீரமைப்பு; முன்னையவர் மு முயற்சி இது. இலஞ்ச ஊழல் கணக்காளர் தராதரம் பற்றிய ச ஆணையாளர் சட்டம், புதிய மன்றம் நிறுவும் சட்டங்கள் தி ஆக்கப்பட்டன. இரண்டாவதா புக்குப் பின்னர் சட்ட நடி நிர்வாகத்திற்கு நெருக்கடி ஏற்ட கப்பட்டன. பல சட்டத்தணிக ணியில் ஈடுபட்டனர். மற்றைய டத்தக்க முன்னேற்றம் அடை தடவையில் நீதிமுறையை சீ உச்ச நீதி மன்றங்களில் விச மேலாக குறைந்து விட்டது. வருடத்திலிருந்து 4 மாதங்களு கம்பியூட்டர் மயப்படுத்தல், ே இருப்பு எடுத்தல், வழக்கு உயர்த்தல் ஆவன முறையீடுக யினாலேயே இத்தகைய நிலை போன்ற மாற்றங்களால் இங்! றங்கள் கொண்டுவர முடிந்தது பூர்வமாக நிர்வகிக்க முதன்ை தோடு கம்பியூட்டர் மயப் ஏற்படுத்தினர். புதிய தொழி முகாமைத்துவம் போன்ற முன்

ாப்பு அலுவல்கள் ாக்குப்பணம்
12, 1996.
நேர நெருக்கடி வேளையிலும் பட்டுள்ளது. முதலாவதாக சட்ட மயற்சிகள் ஆர்வங்களை மீறிய ) சட்டம், குறை கேள் சட்டம், ட்டம், தேசிய மனித உரிமைகள் சமரசச் சட்டம், வணிக உயர்நீதி ருத்தம் செய்யப்பட்ட சட்டங்கள் க கோல்புருக்கமரோன் சீரமைப் வடிக்கைகள் பிந்துவது பற்றி பட்டது. பல கமிட்டிகள் அமைக் ள், முன்னாள் நீதிபதிகள் இப்ப ப நாடுகள் இப்பணியில் குறிப்பி டந்துள்ளன. சிங்கப்பூர் மூன்று ரமைத்தது. இரு வருடங்களில் ாரணைக்கு இருந்தவற்றில் 90%
காத்திருக்கும் வழக்குகளை 5 |க்குக் குறைத்து. ஆவணங்களை தங்கியிருக்கும் வழக்குகள் பற்றி களை முகாமைப்படுத்துவதில் ளூடன் முன்னேற்றமான பயிற்சி ஸ்யை அடைய முடிந்தது. இதே கிலாந்திலும் வேல்ஸிலும் மாற் உயர்நீதிமன்றத்தை உத்தியோக மயான நிர்வாகியை நியமித்த படுத்துதல் மூலமும் மாற்றம் ல்நுட்பத்துடன் புதிய வணிக றையையும் அறிமுகப்படுத்தினர்.

Page 105
95
நாமும் நம்பிக்கை ஏற்படுத்தக் தீர்மானித்து நடைமுறைப்படுத்த வணிக நீதிமுறையில் விரைவுட பணியாற்ற வேண்டிய நேரம் சமத்துவம் ஆகியன இணைய ே
இருவருடங்களின் முன்னர் பிட்ட விஷயத்தை மீண்டும் விரும்புகிறேன். அது விசாரை விஷயமாகும். நெடுங்காலமாக வருகிறோம். அதனால் பயங்கர கால சட்டம் காட்டும் விசேட வைக்க உதவுகிறது. அமைச்சர் தலைமையில் கமிட்டி அமை சிபாரிசில் பல தடுத்து வைக்கப்ட ஆனால் அதன் பின்னர் நிலமை ( தடுப்பில் இருந்தவரிடை விரக்தி நிர்வாகத்தில் மறக்கப்பட்ட மக் வரை விசாரணையோ, வழக்கே இப்போக்கு குரூரமானது, மனி: போருக்கு வழிவகுத்தது. நீதி வி மனித உரிமைகளின் தராதரத்திற மகசீன், அண்மையில் மட்டக்கள் தம் நடைபெற்றது. சட்டமா திணைக்களத்தில் தனி யூனிட் இப்பிரச்சனையை கவனிக்க நட றையில் 197 நபர்கள் தடுப்புக் முகாமில் நல்ல முன்னேற்றம் மற்றவர்களுக்கு விசாரணை மு பெண்கள் உட்பட ஏராளமானவ வில்லை. உயர்நீதிமன்றத்தில் 20 இவ்வழக்குகளை நடைமுறைப் ஏற்பட்டது. இவற்றுக்கு தக்க ந டும். ஒரு வாய்ப்பு தனி நீதிம களை விரைவுபடுத்துவதாகும். சட்டத்தரணி நாயகத்தால் விடுத

கூடிய நல்ல முறைகளையும் ல் வேண்டும். முகாமைத்துவ டுத்தும் செலவு, நீதிபதிகள் நீதிமுறையில் நடுவு நிலை வண்டும். நான் அமைச்சருக்குக் குறிப் கவனத்தில் கொண்டு வர ணயின்றி தடுத்து வைத்தல் அவசரகால நிலையை நீடித்து வாத தடுப்பு சட்டம், அவசர ஆதிக்கம் தொடர்ந்து தடுத்து நீதிபதி அன்ரன் சோஷா த்திருந்தார். இக்கமிட்டியின் பட்டவர் விடுவிக்கப்பட்டனர். மோசமடையத் தொடங்கியது. தி ஏற்பட்டது. இவர்கள் நீதி களாயினர். ஐந்து ஆண்டுகள் ா பதிவு செய்யப்படவில்லை. தாபிமான மற்றது. பட்டினிப் சாரணையற்ற சிறை சர்வதேச *கு முரணானது. கழுத்துறை, ாப்பு சிறைகளில் உண்ணாவிர அதிபர் சரத் சில்வா தன் அமைத்து முறைப்படியாக வடிக்கை எடுத்தார். களுத்து காவலில் உள்ளனர். இந்த ஏற்பட்டது. 16 பேர் தவிர டிந்தது. மகசீன் சிறையில் 18 ர் மேல் வழக்குப் பதியப்பட வழக்குகள் தேங்கியிருந்தன. படுத்துவதில் அதிக தாமதம் டவடிக்கை எடுக்கப்படவேண் ன்றம் அமைத்து இவ்வழக்கு மூன்றாவது பிரச்சனை பலர் லைக்கு சிபாரிசு செய்யப்பட்ட

Page 106
வர். பாதுகாப்பு அமைச்சால் தாகும். இங்கும் நீதி அமைச் இடையில் கமிட்டி நிறுவி விடுதலை பெறுவதாகும். உள்ளவர் குடும்பத்த வரை நீண்ட தூரம் பயணம் செய்ய யும்; தடுப்பிலுள்ளவரின் , வசதிகளான சோப்பு, பற்பன மனித உரிமை கள்குழுவும் சி செலுத்தி கவலைப்படுவது வைக்கப்பட்டிருக்கும் இடங்க பற்றியதுமாகும். அவசர கால பூர்வமான தடுப்பு முகாம்கள் கசெட்டில் வெளியிடப்பட உரிமை இயக்கம் அவசர கா என கவலை தெரிவிக்கின் பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டங். வர்களுக்கு உரிய ஆகக்குறைந் யான அறிவித்தல் தேவை மனித உரிமைகள் விசேட உரிமைகள் விசேட படையும் ஆணையாளரும் தடுத்து வை யிட உரிமை உள்ளவர். ஆகக் வெளியிடப்படுவது அவசியம்
மற்றைய பிரச்சனை கா வடக்கே ஆயுதப் படையினரின் குற்றச் சாட்டுமாகும். மேலும் காரணமாக அமைச்சரே அறிக் மனித உரிமை சிறப்புப் படை தனர். 500 பேர் காணாமல் கொடுத்தனர். அங்குள்ள உத் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டது. வரில் உண்மையில் 20 பேர் ம இந்த விஷயம் பற்றி சிரத்தை வேண்டும் எனவே வேண்டு

96
அனுமதி பெறத் தாமதிக்கப்படுவ சுக்கும் பாதுகாப்பு அமைச்சுக்கும் இந்த அதிகார மூடிகளிலிருந்து நாலாவது பிரச்சனை தடுப்பில் ப் பார்த்தல். வடகிழக்கிலிருந்து நேரிடுவதும் பண வசதியின்மை மற்றைய விரக்தி அடிப்படை ச பெறுவதாகும். இலங்கையின் வில் உரிமை இயக்கமும் கவனம்
இரு இடங்களிலும் தடுத்து களும், அவர்களின் நிலைமைகள் நிலை விதிகளின்படி உத்தியோக எகும். அந்தப் பட்டியல் அரசாங்க வேண்டும். ஆயினும் சிவில் பல விதிகளை கவனிப்பதில்லை றனர். அவசர கால விதிகள், களின் கீழ் தடுத்து வைக்கப்படுப த கட்டுப்பாடுகளுக்குச் சட்டரீதி என அழுத்திக் கூறப்படுகிறது. படையும் புதிய தேசிய மனித புதிய தேசிய மனித உரிமைகள் ப்போரின் நலன் பற்றி பார்வை குறைந்த தராதரம் சட்டரீதியாக
காலெ
ணாமல் போவோர் பற்றியதும் ன் தவறான நடவடிக்கை பற்றிய பல பிரச்சனையான சம்பவங்கள் கை விட்டிருந்தார். அண்மையில் யினர் யாழ்ப்பாணம் சென்றிருந் > போயினர் என பட்டியல் நியோகத்தரின் உதவியுடனேயே இந்தப் பட்டியலில் கூறப்பட்ட ட்டுமே தேடிக் காணப்பட்டனர். புடன் அமைச்சர் கவனமெடுக்க ேெறன். காணாமல் போவோர்
என்.

Page 107
97
பற்றிய ஐ.நா.செயலாற்றல் குழுை மோசமாகவே கூறுகிறது. 1991ல் 54 நாடுகளில் மதிப்பீடு செய்ய அதிக எண்ணிக்கையானவர் கா டுள்ளது. இது சிவில் சுதந்திர மக்களின் வாழ்வுரிமையையும் காணாமல் போவோர் பற்றி
நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண் தக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட
சட்ட வரைவுத் திணைக்கள் கும் துணை மசோதாவிற்கும் வைக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த மே தயாரிக்கப்பட வேண்டும். சம்பவ களும் கவர்ச்சியாக இல்லாதத அனுபவமும் மிக்க சட்ட வன இப்போக்கு தடுக்கப்படாவிடின் டும்; நீதிபதிகள் பயிற்சி நிறுவன மாகும். அதன் இயக்குநருக்கு தொழில் நுட்ப ஆதரவும் அ பயிற்றும் விரிவான திட்டத்தில்
வவுனியாவில் உயர்நீதிட தொழிலாளர் நீதிமன்றம் வட செய்தல் வேண்டும். நீதி நிர்வாக தக்கபடி நடைமுறைப்படுத்த ே வர் நாட்டின் வெவ்வேறு பகுதி

ன்ெ அறிக்கை இலங்கை பற்றி ஆவணப்படுத்தப் பட்டபடி பட்ட போது இலங்கையில் னாமல் போனதாக கூறப்பட் த்தையும் எல்லா இலங்கை பாதிக்கும் விஷயமாகும். விசாரணை செய்ய அவசர டும். உரிய நபர்கள் பற்றியும் வேண்டும். ாத்திடம் புதிய மசோதாவிற் ஏராளமான கோரிக்கைகள் சாதா மூன்று மொழிகளிலும் ாமும் சேவையின் கட்டுப்பாடு ால் திணைக்களத் தகுதியும் ரைவினரை இழக்க நேரிடும். ா திணைக்களமே மூட நேரி னம் மிகவும் முக்கிய நிறுவன போதிய நிதி வாய்ப்புகளும் ளித்து நீதி உத்தியோகத்தரை
உதவ வேண்டும்.
மன்றம் நிறுவப்படுவதோடு டக்கே பணியாற்ற ஏற்பாடு அரசாங்க மொழிக் கொள்கை வண்டும். தமிழில் வழக்காடுப களில் கஷ்டப்படுகின்றனர்.

Page 108
அவசரகால நிை
மார்ச்
சபாநாயகர் அவர்களே, பற்றிய விவாதமும் எமது கல துன்பியல் சக்கரமாக, கவ ை கடந்த மாதம் இனப் பிரச்சனை நிலையில் குரூரமாக இரு கெண்ணமும் கொண்ட நாட வலவின் மரணம் எமக்கு அ தாயார், நெருங்கிய உறவினா துன்பத்தையும் எங்கள் கட்சிய னபுரி மக்களுடன் நாலந்தாவி அத்துடன் நேர்மையான தேர்த தையும் அரசியல் வன்முறை. றன. அரசியல் கட்சிகள் ஜனந தொடர்ச்சிகளை உறுதிப்படு ஆனால் அழகான வார்த்தைக ளில் நம்பிக்கை வைப்பதை
மேலும் பிற துன்ப நிகழ் தருகின்றன. இரு தோணி உயிர்களைப் பறித்துள்ளன. ( லிக்கு செல்லும் கப்பல் நீர் இலங்கையர் நீரில் அமுங்கி விமான விபத்து 9 பேரைக் ெ மன்னார் கடற்கரையில் நடந்த இடம் பெயர்ந்தவர் இந்தி தோணிக்காரனின் கவலையீன வரை மரிக்க நேரிட்டது. இ

ல பற்றிய விவாதம் 5, 1997.
ஒவ்வொரு அவசர கால நிலை வரமான வரலாற்றின் தொடர்ந்த ல மிகுந்த நிலையாக உள்ளது. மனயால் பல உயிர்களை இழந்த ந்தது. இளமையும் முற்போக் ராளுமன்றத்தவரான நந்தா எல்ல திர்ச்சியைத் தந்தது. துயர் ஆறாத எ, இரத்தினபுரி மக்கள் யாவரது பும் பகிர்ந்து கொள்கிறது. இரத்தி ற்கு சிறப்பான கடப்பாடுள்ளது. ல்கள் அமைதியாக நடைபெறுவ ச் சம்பவங்கள் கவலை தருகின் ரயக மதிப்புகள், நடைமுறைகள் த்ெதுவது ஆறுதல் தருகிறது. ளில்லாது செயல் நடவடிக்கைக ய உறுதிப்படுத்த வேண்டும். வுகளும் அதே போன்று கவலை அவலங்களும் 200 வரையான முதலாவது கிறீசிலிருந்து இத்தா ல் தாண்டது. ஏறக்குறைய 80 னர். கமரோனில் நடைபெற்ற கான்றது. இதே போன்ற துன்பம் து. தற்போதைய நெருக்கடியால் பாவிற்குச் செல்லும் வேளை ந்தால் தோணி புரண்டு 70 பேர் ங்கை மனித உரிமை அறிக்கை

Page 109
99
யின்படி 6000 அகதிகள் யுத்த ே தென் இந்திய தமிழ் நாட்டிற்கு றம் வடகிழக்கில் இராணுவ ந தால் அதிர்ஷ்டமற்ற மக்கள் அ விதியை தரிசிக்க நேர்ந்தது.
இம்மன்றத்தில் கிளிநொச் பெயர்ந்த மக்கள் பற்றி 5 பேசியிருந்தேன். இவர்கள் அகதி லுள்ள ஆதரவு மையங்களிலு மனிதாபிமான பிரச்சனைகள் நிலைமை பற்றியும் கூறியுள்ே யர்வு, சுதந்திர நடமாட்டத்துக்கு பேசியுள்ளோம். நாடாளுமன்ற லுள்ள இம் முகாம்களுக்குச் கஷ்டங்கள், விரக்திகள் பற்றிப் படும் துன்பங்களை நீக்க நடை டிக்கை எடுக்கும்படி ஜனாதிபதி தில் நாடாளுமன்ற அங்கத்தவரு கூறினோம். அங்கு 2000 மக்கள் ய காக திருகோணமலைக்குப் புறட் உள்ளனர். இம்மக்களை ஏற்றி ஏற்பாடு செய்வதைத் துரிதப் சேவைகள் ஆணையாளர் உள் இடம்பெயர்ந்த மக்கள் பற்றிய திருகோணமலையில் ஆதரவற்ற எனக் கூறுகிறது. இரண்டாவது தமக்கு உறவினர் உள்ளதாக வேண்டுகின்றனர். இவ்வேண்டு பரிந்துரைக்கிறோம். இம் மு நடவடிக்கைகள் நடப்பதாக ப ளன. உத்தியோகத்தர் தமது ஆட்களைத் தேர்வதில், துர்ப்பிர

நருக்கடி இடங்களை விட்டு டியுள்ளனர். இந்நாடாளுமன் வடிக்கையை பலப்படுத்திய திர்ச்சி, ஆத்திரமுற்று குரூர
Fப் பகுதியிலிருந்து இடம் மாதங்களின் முன்னர் நான் முகாம்களிலும் வவுனியாவி ம் உள்ளனர். நாங்கள் பல சார்பாகவும் முகாம்களின் ளாம். அவர்களது இடம்பெ ள்ள கட்டுப்பாடுகள் பற்றியும் ப் பிரதிநிதிகள் வவுனியாவி சென்று இம்மக்கள் படும் பார்வையிட்டோம். மக்கள் -முறைச் சாத்தியமான நடவ பின் செயலர் நடத்திய கூட்டத் ம் உத்தியோகத்தரும் எடுத்துக் பாழ்ப்பாணத்திற்குச் செல்வதற் பட்டு கப்பல் எடுக்க தயாராக இறக்க மேலதிக கப்பல்களை படுத்துவதாக அத்தியாவசிய rளார். 17.2.97 வீரகேசரியில் அறிக்கையின்படி 9000 பேர் நிலையில் அங்கு உள்ளனர் தரமாக மக்கள் வவுனியாவில் முகாமை விட்டு வெளியேற கோளை ஏற்கும்படி நாங்கள் காம்களில் இலஞ்ச ஊழல் ) முறைப்பாடுகளும் வந்துள் அதிகாரத்தை, முகாம்களில் யோகம் செய்கின்றனர். இச்சட்

Page 110
டத்தின் பின்னர் என்ன நடவ அறிய விரும்புகிறோம். இரவு செய்யும்படியான தீர்மானம் எ எதுவும் நடைபெறவில்லை. உத்தியோகத்தர் கமிட்டி இத்0 யும் கவனிக்க நியமித்திருப் பற்றி 1996ன் அறிக்கை பின் பாதுகாப்பு பரிசீலனைக்காக ! மோசமான சூழலில் தடுத்து
குறிப்பாக, யாழ்ப்பாண காணாமல் போகின்றனர் என்ட அடிக்கடி எழுப்பியுள்ளோம். இலங்கை அறிக்கை கூறுவது பாதுகாப்பிலிருந்து காணாமல் கக் கூடியளவு அதிகரித்துள்ள கிழக்கிலும் வடக்கிலும் சில புலிகள் சார்ந்தவர் என்று சந்தே தில் யாழ்ப்பாணக்குடா நாட்ட மேலே நாடு முழுவதிலுமிருந் டது. சரியான எண்ணிக்கை செய்தித் தணிக்கையால் கூற மு கிழக்குடன் தொடர்பில்லாதது உரிமைகள் சிறப்புப் படையில் வரை காணாமல் போனதாக அரசு இவற்றைப் பற்றி எடுக்கு வும் பலவினமானதாகவும் உள் மனித உரிமை சிறப்புப் படை சென்றார். யாழ்ப்பாணத்தில் . அரசு அறிவித்தது. இன்றை வசதிகள் எதுவும் செய்து தரப் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு, இ தியற்றது. தேசிய மனித உரிை

00
வை
டிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதை நடு வாரத்தில் நிலமையைச் சீர் எடுக்கின்றோம். ஆனால் கூட்டம்
நாலு அங்கத்தவர் கொண்ட தேவைகளையும் பிரச்சனைகளை பதாக அறிகிறோம். வவுனியா அவரும் கூற்றைக் கொண்டது. வவுனியாவில் 10,000 பேர் மிக
வைக்கப்பட்டுள்ளனர். த்தில் ஏராளமானவர் அடிக்கடி பது பற்றிய கவலையையும் நாம்
அரசாங்க திணைக்களத்தின் து: 'பாதுகாப்புப் படைகளின் போவோர் தொகை வியப்பளிக் து. குறிப்பாக பெரும்பாலோர் ர் கொழும்பிலும் விடுதலைப் கிக்கப்பட்டவராவர்: ஆறுமாதத் டிலிருந்து 300 நபர்களும் 50க்கு து உள்ளனர் என்றும் கூறப்பட் ய பாதுகாப்புப் படையினரின் மடியாதுள்ளது. மேலும் வடக்கு, ம் ஒரு காரணமாகும். மனித ன் அறிக்கைகளின்படி 500 பேர் முறைப்பாடுகள் வந்துள்ளன. ம் நடவடிக்கைகள் பயனற்றதாக ளது. நவம்பர் முதல் வாரத்தில் டயின் தலைவர் யாழ்ப்பாணம் அலுவலகம் ஒன்று திறப்பதாக வரை அச்சிறப்புப் படைக்கு படவில்லை. இத் தீர்மானத்தை முப்படையின் எதிர்க்காலம் உறு மகள் ஆணையாளர் அமைப்பு

Page 111
1.O.
ஏற்படுத்துவதும் தாமதமாகிறது அமைச்சு, பாதுகாப்பு அமைச்சு உத்தியோகத்தர் சேர்ந்த விசாரை சிவில் உரிமை குழுக்கள் 6ே இதுவல்ல. நான்கு மாதங்கள் க ருக்கு காரணமானவர் பற்றி எதுவும் எடுக்கப்படவில்லை.
அக்டோபர் 1995ல் நடைபெ கள் காரணமாக, பாதுகாப்புப் கைது செய்யப்பட்டு அவசர ச வைக்கப்பட்டனர். இவர்களில் சடலங்கள் பொலோகட ஏரியில் சந்தேகத்தில் கைதானவர் 1996ம் அறிக்கை: 'சந்தேகத்துக்குரியவ பிப்ரவரியிலிருந்து பொலிஸ் பாதுகாப்பு அமைச்சு இந்த சந்தேகப்பட்டவர், பொலிஸ் என்பதை தெளிவாக்க வேண்டு

நவெம்பரில், பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர், பாதுகாப்பு ணக் குழுவை அமைத்தது. ாண்டிய விசாரணை முறை டந்தும் காணாமல் போவோ இனங்காணும் நடவடிக்கை
ற்ற சட்டமுறையற்ற கொலை படைசார்ந்த சக அங்கத்தவர் ால சட்டத்தின் கீழ் தடுத்து 23 தமிழ் இளைஞர்களின் காணப்பட்டதைத் தொடர்ந்த ஆண்டின் அரசு திணைக்கள ார் பிணையில் விடப்பட்டு பணிக்கு திரும்பியுள்ளனர்." நபர்கள், கொலைகாரர் என பணிக்கு திரும்பியுள்ளனரா
D.

Page 112
அவசர கால நிை
ஜூன் இந்த அரசு அமைந்த பிரச்சினைக்கு அரசியல் தீர் ளுக்கு தமிழர் ஐக்கிய மு வருகிறது. ஆனால் அதே ே தின் போது உறுதியாக வி தீர்மானம் கொண்டு வந்த அவசர நிலை அதிகாரத்தின் யான கைது, சிறையில் ஆ சோதனை நடத்துதல், படு பல்லாண்டுகளாக எங்கள் கை றோம். ராணுவ நடவடிக்ை தீவிரப்படுத்தப்பட்ட போது அதிகரித்தன. இந்த வகையில் ஆபரேசன் ஜெயிக்கிறது, அனைவருக்கும் எச்சரிக்கை அளிக்கிறது. 1997, மே 15ம் முன்னணியின் துணைத்தலை அறிக்கையில், வன்னிப் பகு தல் காரணமாக இடம் பெய யும் சங்கடத்தையும் வெளிப் திடீரென இடம் பெயர்ந்த ட உள்ள பிரச்சினை அதிகரித் நெருக்கடியுடன் சேர்ந்து கெ
இராணுவ நடவடிக்கை, டைகளின் தாக்குதல், இதன் களுக்கும் வாழ்க்கைக்கும் எங்கள் கவலையை வெளிப்

ல பற்றிய - விவாதம்
5, 1997.
நாளில் இருந்து தேசியம் இனப் வு காண்பதற்கான நடிவடிக்கைக ன்னணியினரின் ஆதரவு அளித்து நரத்தில் அவசர நிலை பிரகடனத் லகி நின்றதுடன் அதை நீடிக்க போது எதிர்த்து வாக்களித்தது. மூலம் செய்யப்பட்ட தன்னிச்சை அடைத்தல், தவறான முறையில் கொலைகள் ஆகியவை குறித்து வலையைத் தெரிவித்து வந்திருக்கி ககள் அதிகரிக்கப்பட்ட போதும், ம் எங்கள் கவலைகள் மேலும் ல் வடமாகாணத்தில் நடைபெறும் அமைதியான தீர்வை விரும்பும் யையும் கவலையும் கட்டாயம் தேதி தமிழர் ஐக்கிய விடுதலை பவர் ஆனந்த சங்கரி வெளியிட்ட தியில் நடைபெற்று வரும் தாக்கு ர்ந்த மக்கள் குறித்து அதிர்ச்சியை படுத்தினார். வவுனியா பகுதியில் Dக்கள் நுழைந்ததால் ஏற்கெனவே து அப்பகுதியில் உள்ள மனித ாண்டது.
தீவிரமான குண்டு வீச்சு, முப்ப விளைவாக மக்களின் வசிப்பிடங்
ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்தும் படுத்தினோம்.

Page 113
1O3
இந்த விஷயத்தில் மன்னா அதிகாரி, அரசு கட்டுப்பாட்டில் பிற சாமான்கள் ஆகியவற்றை செய்தது குறித்தும் எங்கள் தனிப் தோம். 1997 மே மாதம் எடுக்கப் டைய தினசரி ரேஷனை பெறுவ: மக்கள் செல்ல வேண்டும் - 18,949 19,195 குடும்பங்கள் இந்த அனு வசிக்கிறார்கள். இவர்களில் பல 46 கி.மீ மற்றும் 52 கி.மீ. ெ மதுசாலைக்குச் சென்று ரேஷன் முடிவின் காரணமாக ஏற்பட்ட நெ தன்னுடைய அறிக்கையில் விள எம்பிசி ஸ்டோர்கள் காலியாக உள் றார். "தனியார் கடையில் உண 15வது ஆண்டு யுத்த காலத்தில் அ குழந்தைகள், முதியோர், நோயு குறித்து வார்த்தைகளால் வர்ணிக்க புக்கு மே 28-ம் தேதி சென்று வ பிஷப் வெளியிட்டார். அன்று பொருள்களை அனுப்பும் பணி மன்னார் ஆகியவை செய்துள்ளன குடும்பங்கள் உலர் ரேஷன் டெ மக்களுக்கு மட்டுமே ரேஷன் வ அமைச்சகம் முடிவெடுத்துள்ளது. எந்த நிவாரணமும் கிடைக்காது. மாறும் முகாம்களில் உள்ள நெ இடம் மிகப்பெரிய பிரச்சினையா காக வயதானவர்களுக்கு ரூ.25-ப் ஒதுக்கப்படுகிறது. வவுனியா ப கீட்டை விட குறைவான இத்தொ போதுமானதாக இல்லை.

ரில் உள்ள ஒருங்கிணைப்பு இல்லாத உணவு மற்றும் எடுத்துச் செல்வதை ரத்து பட்ட கவலையை தெரிவித் பட்ட முடிவின்படி, தங்களு தற்கு மதுசாலை சந்திப்புக்கு உறுப்பினர்களைக் கொண்ட /மதி இல்லாத பகுதிகளில் ர், மது சாலையில் இருந்து தாலைவில் வசிக்கிறார்கள். பெற வேண்டும் என்ற ருக்கடிபற்றி மன்னார் பிஷப் ங்கியுள்ளார். அரசு மற்றும் rளன என்று அவர் தெரிவிக்கி வுப் பொருள்கள் இல்லை. அப்பாவி மக்கள், குறிப்பாக ற்றோர் பட்ட துன்பங்கள் முடியாது’ பெரு நிலப்பரப் ந்தபிறகு இந்த அறிக்கையை முதல் மதுவுக்கு உணவுப் யை ஜிஏ வவுனியா, ஜிஏ ன. கடந்த காலத்தில் 17,000 ற்று வந்தாலும் 5 ஆயிரம் ழங்குவது என்று மறுவாழ்வு மீதமுள்ள குடும்பங்களுக்கு மன்னாரில் உள்ள இடம் ருக்கடி காரணமாக தங்கும் க உருவாகியுள்ளது. உணவுக் , குழந்தைகளுக்கு ரூ.15-ம் ாவட்டத்தில் உள்ள ஒதுக் கை மக்களுக்கு உணவளிக்க

Page 114
1997, மே 22-ம் தேதி கொண்ட 13,738 குடும்பங்கள் கேணிப் பகுதியில் இருந்து 5099 குடும்பங்கள் முல்லைத் பங்கள் அனுமதி இல்லா உள்ளன.
போதிய லொரிகளும்
அனுமதி இல்லாத பகுதிகள னைச் சாவடியில் இருந்து ( தில் அதிகாரிகளுக்கு கஷ்ட பகுதியில் உள்ளாகவே இட அமெரிக்க அறிக்கையை இங் தாக, பொது மக்களுக்குப் பா நடவடிக்கைகளை இரு த வேண்டும். இரண்டாவதா: பெயர்ந்த யுத்தத்தால் பாதிக் உணவுப் பங்கீட்டை இலா இவர்களுக்கு உதவ அரசால் சமுதாயத்தை அப்பணியில்
உணவுவகைத் தவிர, அதிக
ளுக்கான பொருள்கள், குடி படிப்புக்கான புத்தகங்கள் ம பட வேண்டும். இந்த நோக் மற்றும் அரசு சார நிறுவன உணவு மற்றும் நிவாரணப் அமைப்புகளைச் சேர்ந்தவர்க வர அரசும், இராணுவமும் மான பிரச்சினைகள், அதிக யில் பொதுமக்கள் மாட்டி அம்பாரை மாவட்டம் ெ
பிரச்சினைகளையும் நான் எ

1O4
ப்ெபடி 55,000 உறுப்பினர்களைக் ள் ஓமந்தை புளியங்குளம், நெரு' புலம் பெயர்ந்துள்ளன. இவற்றில் ந்தீவு மாவட்டத்திலும் 8139 குடும் த வவுனியா மாவட்டங்களிலும்
பேருந்துகளும் இல்லாமையால், ரில் இருந்து வருபவர்களை சோத முகாம்களுக்கு அழைத்துச் செல்வ உங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. வன்னிப் ம் பெயர்ந்துள்ள அகதிகள் குறித்த வ்கே விளக்க வேண்டும். முதலாவ தகத்தை விளைவிக்கும் இராணுவ ரப்பினரும் விலக்கிக் கொள்ள க, வன்னியில் உள்ள இடம் கப்பட்ட மக்களுக்கு தேவையான ங்கை அரசு வழங்க வேண்டும்.
முடியவில்லையெனில் சர்வதேச ஈடுபட அனுமதிக்க வேண்டும். அளவில் மருந்துகள், புகலிடங்க டிநீர், சிறந்த சுகாதார வசதிகள், ற்றும் இதர பொருள்கள் வழங்கப் கத்துக்காக சர்வதேச அமைப்புகள் ங்களின் உதவியையும் பெற்றாக பொருள்களை வழங்க இந்த ள் வன்னிக்கு இலகுவாகச் சென்று அனுமதிக்க வேண்டும். மனிதாபி த்து வரும் ராணுவ நடவடிக்கை க் கொள்ளுதல் ஆகியவற்றுடன் தாடர்புடைய மனித உரிமைப் ழுப்ப வேண்டியது அவசியம்.

Page 115
1.O.
1997, மே 17-ம் தேதி நை நான்கு பொலிசார் தகாத வா பதிலுக்கு அவர் வாக்குவாதம் அன்றிரவு 11 மணிக்கு குற் நுழைந்திருக்கிறார்கள். 11.30 ம6 றில் கைக்குண்டு வீசப்பட்டத சாட்சி அவருடைய 4 வயது அவருடைய சடலம் கல்முனை செல்லப்பட்டு போஸ்ட்மார்ட்ட யில் உள்ள ஒட்டுமொத்த க பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளது. விசாரணை செய்ய நியமிக்கப்ட யம், குற்றம் புரிந்தவர்களை அ டும் என்று வலியுறுத்துகிறேன்.
இறுதியாக, அகதிகள் பற் கையை இங்கே மேற்கோள் கா அடிப்படை காரணங்களை ஆ காண யதார்த்தமான பேச்சுவா டும்." பிரச்சினைக்குத் தீர்வு க ழைக்க வேண்டும் என்பதை இலங்கையில் அமைதி ஏற்பட மக்கள் இடம்பெயர்வது முடிவு
g

டபெற்ற சம்பவத்தில் அவரை ர்த்தைகளால் திட்டியதாகவும் செய்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. )வாளிகள் அவரது வீட்டில் னிக்கு அவருடைய அடிவயிற் ால் இறந்தார். இதற்கு ஒரே து மகன் சிதைந்து போன மருத்துவமனைக்கு எடுத்துச் ம் செய்யப்பட்டது. கல்முனை மூகமும் இதனால் ஆழ்ந்த
இது குறித்து உடனடியாக பட்ட மனித உரிமை ஆணை தற்குப் பொறுப்பேற்க வேண்
றிய அமெரிக்க குழு அறிக் ட்டுகிறேன். “பிரச்சினைக்கான ராய்வதுடன் அரசியல் தீர்வு ர்த்தைகள் நடத்தப்பட வேண் ாண இரு தரப்பினரும் ஒத்து
ஒப்புக் கொள்ளாவிட்டால் டாது; சகஜநிலை திரும்பாது, க்கு வராது.

Page 116
அவசர கால நிலை ஆகஸ்டு
மதிப்புக்குரிய எதிர்கட்சி அவசர கால நிலை அதிகாரத் காரணம் காட்டாத கைது பற் கூறினார். அவசர கால விதிகளு களும் மனிதாபிமான பாது வழிகாட்டலைத் தந்துதவியது தொடர்ந்து மீறப்பட்டன. வி மன்றத் தீர்ப்பில் நீதிபதி அ பொது பாதுகாப்பு சட்டத்தில் வைத்தல் சார்பாக பல முக் வழங்கினார். இத்தீர்ப்பில் ஆதாரங்கள் பின்னர் கிடைக் நிலையத்தில் கைது செய்வது என்று கூறினார். அத்தீர்ப்பு ெ குற்றம் செய்யும் வேளை நப அல்லது குறிப்பிட்ட குற்றத்தே மான காரணங்கள் இருக்க வே நடவடிக்கைகள் ஏற்கெனவே பட்ட பத்திரத்தில் வழா பொய்யோ, தகவல் பொருத் மான முறைபோல அங்கு மூன்றாவதாக, பாதுகாப்பு அ தன் நீதியான தீர்ப்பின்படி த வேண்டும் என்பதில் தீர்க்கமா அமைச்சுச் செயலர் பொலிச 'ரப்பர் ஸ்டாம்ப்" போல ஏற் தாக, விதி17ன் கீழ் கைது ெ

) பற்றிய - விவாதம்
7, 1997.
Pத் தலைவர் விவாதத்தின்போது தில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு றி சில முக்கிய விஷயங்களைக் ரும் ஜனாதிபதியின் நடவடிக்கை காப்புகளை வழங்க முக்கிய நு. ஆனால் இப்பாதுகாப்புகள் ஜயன் விமலேந்திரனது உச்சநீதி மர சிங்கா 20 டிசம்பர் 1996ல் ன் கீழ் கைது செய்தல், தடுத்து ந்கிய கொள்கைகள் பற்றி நீதி நீதிமன்றம் ஒரு நபரை சில கும் என்ற சந்தேகத்தில் தடை சட்டத்தை மீறும் நடவடிக்கை தெளிவாகக் கூறுவது யாதெனில் ர் கைது செய்யப்பட வேண்டும் ாடு சம்பந்தப்பட்டவராக நியாய ண்டும். இரண்டாவதாக, தடுப்பு தயாரிக்கப்பட்ட தரப்படுத்தப் ங்கப்படுகிறது; உண்மையோ, தமானதோ அல்லவோ வழக்க பத்திரத்தில் குறிப்பிடுகிறது. புமைச்சுச் செயலர் தனிப்பட்ட டுப்பு அறிவித்தல் வழங்கப்பட 5 இருக்க வேண்டும். பாதுகாப்பு ாரின் கருத்துகளை அப்படியே வக் கொள்ளக் கூடாது. நாலாவ ய்யப்படும் நபர் அல்லது 18ன்

Page 117
1.
கீழாயினும் சரி கைது செய் வைப்பதற்கோ சம்பந்தமான உரிமைகள் உள்ளவர்: இவற்றுட னருக்கு (தற்போது ஆணைய அறிவித்து உரிய உத்தியோகத்தரி வேண்டும். மேலும் தடுப்பு மு நீதிபதியிடம் தடுப்பிலுள்ளவர் ட சட்டமா அதிபரும் பொலிஸ் ஆ யும் எல்லாப் பொறுப்புள்ள ெ தடுத்து வைக்க நேரும் முன செய்ய வேண்டும்.
நடேசன் மையம் அண்ை ளைப் பறித்தெடுக்கும் அவசர டுள்ளது. நீதிமன்ற சட்டமின் சொத்துகளை பறித்தெடுப்ப:ை குழப்பம் தருகிறது. அவசர கா டன் உறுதியற்றவை யாகவும் உ வது கஷ்டமானது. உத்தியோச ணிக்கை இடுவது, பட்டியலிரு தில்லை; மதிப்புக்குரிய நாடாளு தலைவர் சட்ட பூர்வமாக நாடா உறுதிப்படுத்த வேண்டும். தடுக் துயர்கள், ஏற்க முடியாத மரணா மேலும் உயர்த்துவது ஆகியன ந ஆழ்ந்த கவலையை நடைபெற அறிய முடிந்தது. இன அை நம்பிக்கையும் சந்தேகமும் மன பாதுகாப்பு அரசாக வளர்ச்சியை யும் அதிர்ச்சியும் அடைகிறோப் ஏற்படும் மோசமான நிலைை கைய பொறியிலிருந்து நாம் தட் போரும் நம்பிக்கையின்மையும்

)7
வதற்கு அல்லது தடுப்பில் ஆதாரங்கள் விபரங்கள் பெற ன் மனித உரிமைகள் படையி ாளர்) 24 மணி நேரத்தில் ட மிருந்து பற்றுச்சீட்டுப் பெற முகாமிலுள்ள பொறுப்பதிகாரி ாட்டியலை வழங்க வேண்டும். அதிபரும் நீதியின் சுருக்கத்தை பாலிஸ் உத்தியோகத்தருக்கும் றப்பாடுகளையும் கிடைக்கச்
மய அறிக்கையில் சொத்துக கால விதிகள் பற்றி குறிப்பிட் ாறி பொலிஸ் மா அதிபர் த தீர்மானிக்கலாம் என்பது ல சட்டங்கள் முரண்பாடுகளு ள்ளன. இவ்விதிகளை அணுகு பூர்வமாக ஒழுங்காக எண் ந்து அல்லது சுட்டு அமைப்ப நமன்றத் தலைவர் எதிர்கட்சித் ளுமன்ற கட்டுப்பாடுகள் பற்றி க முடியாத தொடர்ந்த மனிதத் வ்கள், ஆயுதப் போராட்டத்தை ாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் ற விவாதங்களில் தெளிவாக மதி ஏற்படுத்துவதில் அவ நிலையில் ஏற்பட்டு தேசிய டவதைக் கண்டு நாம் கவலை ). போர் முறைகள், அதனால் மகளும் மீளாயப்பட்டு இத்த பித்துக் கொள்ளல் வேண்டும். தவிர்த்து நம்பிக்கை ஏற்படுத்து

Page 118
வதற்கு தென் ஆப்பிரிக்கா, ( சூழலை ஏற்படுத்தல் வேண்டு கள் நீங்கி தன்நம்பிக்கை கெ கொடூரமாக, குரூர துன்பகரப் கொல்லப்பட்டனர். எமது ! அமைப்புகள் ஒரு மதிப்பில் ஒ அதுவே மனித வாழ்க்கையில் பெருமைப்படக்கூடிய சமூகத் குக் கெளரவமளிக்க வேண்டு
அ

108
வட அயர்லாந்து போல நாமும் ம். இரு பகுதிகளும் முரண்பாடு காள்ளல் வேண்டும். இம்மாதம் மாக எமது குழு சார்ந்த இருவர் நிறுவனங்கள், அரசியல் சமூக ழுக்க நெறியாக அமைந்துள்ளன. ன் புனிதம். எதிர்காலத்தில் நாம் தை மீளமைக்க இந்த மதிப்புக்
ம்.

Page 119
நாடாளுமன்ற ஆதிக்க(
(திருத்த
செப்டம்பர்
ஆங்கிலேய சட்டம் சிறப் புச் செயல்களுக்குமிடையில் ே
டுத்தி வந்தது. சிறப்புரிமை குறிப்பிட்ட உரிமைகளை மறு மன்றத்தில் ஆதிக்கம் அல்லது மிளைத்தலாகும். கொலின் மன் மையின் அடிப்படைத் தேவை தைப் பாதுகாப்பது ஆச்சயின் மைக்கு வரைவிலக்கணம் கூறு அனுபவிக்கும் அரசியல் உரிை மன்றத்தின் அமைப்பின் பகுதி பணி ஆற்ற முடியாது. மன்ற விரிவாக்கும் போது, அவமதி வில்லை. ஆகவே நாடாளுமன்ற மீறலுக்கும் அவமதிப்புக்குமிை கிவிடுகிறது. இலங்கையின் ச வாக பேணப்படவில்லை. பட் திப்புப் பற்றிக் கூறும் போது சிறப்புரிமை விஷயங்களைக் இடையில் மங்கலான கோடே ! யும் நாடாளுமன்ற அங்கத்தவரு வெளியிடப்படும்போது இவை இவை சிறப்புரிமை என 'A' பகு டுள்ளது. நாடாளுமன்ற ஆதிக் ஐ திருத்தும் மசோதா முக்கியப

pம் சிறப்புரிமைகளும் சோதா)
11, 1997.
புரிமை மீறலுக்கும் அவமதிப் வறுபாட்டை நடைமுறைப்ப
மீறல் என்பது மன்றத்தின் பத்தல்; அவமதிப்பு என்பது மதிப்புக்கு எதிராக குற்ற ரோ குறிப்பிட்டார்: "சிறப்புரி நாடாளுமன்றத்தின் சுதந்திரத்
மே நாடாளுமன்ற சிறப்புரி பும்போது: “மன்றம் கூட்டாக மகள் நாடாளுமன்ற உயர்நீதி என்றார். இது இன்றி அவர்கள் ம் பரந்த சிறப்புரிமைகளை ப்புத் தராதரங்கள் மூடப்பட நடைமுறையில் சிறப்புரிமை டயிலுள்ள வேறுபாடு மங்கலா ட்டத்திலும் வேறுபாடு தெளி டியல் 'B' சாதாரணமாக அவம
பட்டியல் 'A' சாதாரணமாக வறும். ஆனால் இரண்டுக்கும் உண்டு. அவமதிப்பு பிரேரணை க்கு எதிராக இலஞ்ச ஊழலும் உறுதியான அவமதிப்பாகிறது, தி பந்தி9, 10ல் குறிப்பிடப்பட் ம் சிறப்புரிமை சட்டம் 1953 ான சட்ட நடவடிக்கையாகும்.

Page 120
இதன் உடன்பாதிப்பு 1978 ! இது நாடாளுமன்ற ஆதிக்கத் டன் தெண்டமிட்டு தண்டிக்க சட்டம் போலல்லாது மக்கள் கொண்டு வரப்பட்டது. இச்ச ஆதிக்கம் கொண்டது எனக் க கையில் தவறான தலைப்பு இ கமீட் கூறிய முறைப்பாட்டை இச் செயல் அரசியின் கவ கண்டிக்கப்பட்டது; 'சன்’ பத்தி யாக வெளிவந்தது. அவர் மி ரிமை மீறலுக்காக குற்றம் சா
இந்நாட்டு நாடாளுமன்ற திரு. நடேசன் கியூசி அவர்க 1953 நாடாளுமன்ற ஆற்றல், 8 கட்சிகளின் அனுமதியுடன் சட்டமாகும். செனட்டின் இை மன்றப் பிரதிநிதிகளும் உறுதி நிறைவேற்றினர். இந்த அறிக் பட்டு மசோதா, மன்றத்திலு முகமாக நிறைவேற்றப்பட்ட முகமான குறிப்பிடத்தக்க உ பிரச்சனையின் இன்றைய நிை ஒரு முகமாகத் தீர்க்க முடியும்
இலங்கையிலுள்ள சிவில் மன்ற சிறப்புரிமைகள் தமது பாதிக்கக் கூடாது என்பதில் டபிள்யு குணசேகரா தலைை "பத்திரிகையாளரும் மற்றவ அடிக்கடி சிறப்புரிமையை மி எதிர்ப்பாக நாடாளுமன்றம் த கொள்வது முறையல்ல" எனக்

| 1 Ο
ருத்தத்தை மீளப்பெறுவதாகும். தில் உச்சநீதிமன்ற உடன்பாட்டு ப்படலாம். இத்திருத்தம் முக்கிய வேண்டுதலுக்காக அவசரமாக ட்டம், நாடாளுமன்றம் நீதிமன்ற sறப்பட்டது: "ஒப்சேவர்' பத்திரி டப்பட்டது என திரு ஏ.சி.எஸ். ஒட்டி கொண்டு வரப்பட்டது. |ன்சிலரான எஸ். நடேசனால் ரிகையில் 4 பகுதியாக கட்டுரை தே உச்சநீதிமன்றத்தில் சிறப்பு ட்டப்பட்டது.
சிறப்புரிமையின் வரலாற்றை ள் திறமையாக எழுதியுள்ளார். சிறப்புரிமைச் சட்டம் அனைத்து மிக்க கவனமாக ஆக்கப்பட்ட ண தேர்வு கமிட்டியும் நாடாளு கியாக, ஒருமித்து அறிக்கையை கை அமைச்சரவையால் ஏற்கப் ம் செனட் சபையிலும் ஒரே து. இது அரசியலிலும் ஒரே தாரணமாகும். தேசிய இனப் லைப் போராட்டத்தை நாங்கள்
உரிமைக் குழுக்கள் நாடாளு பேச்சு, எழுத்துச் சுதந்திரத்தைப் கவனமாக உள்ளனர். ஆர்.கே. ம தாங்கும் ஊடக கமிட்டி ர்களும் நாடாளுமன்றத்திற்கு றியதாக அழைக்கப்படுவதற்கு ன்போக்கில் நீதிபதியாக மாறிக் குறிப்பிட்டது.

Page 121
11
சர்வதேச சிவில், அரசியல் ''... குற்றம் சுமத்துவதை
லது சட்டத்தின் உரிமைச் ருவரும் தகுதி வாய்ந்த, நிறுவப்பட்ட நடுநிலைய துமாக பொதுமக்கள் கே நாடாளுமன்றம் சிறப்புரி பாடு பற்றிய விசாரணை. நீதி மன்றம்' என்பது திருப்தி தர மையில் பலவிஷயத்தில் திருத்த ளது. முதலாவதாக 1980ன் தி கூறுகிறது : சபாநாயகர் 'கன்சாட் வார்த்தை அல்லது அறிக்கையை டும் குற்றம். நீதிமன்றம் வகுத்த தவறு நடவடிக்கை பற்றி ம சார்பானது. 1984 திருத்தம் இன ஊடக கமிட்டி 'நீதிமன்ற க வேண்டும், நாடாளுமன்ற சிறப் நாடாளுமன்ற சிறப்புரிமைகளை தின் சுதந்திரமும் வெளியீட்டு நீதிமன்ற அவமதிப்பில் மீளாய்
1987ன் திருத்தம் பற்றி கமிட் மன்ற சிறப்புரிமை மீறப்பட்டவை தருகிறது. இந்த மசோதா, இந் பட்டியலின் பந்தி 7ம் 8ம் நீ பரிந்துரைத்துள்ளது.
தே

--
என
உரிமைகள் கூறுவது, தீர்மானிக்கும் வேளை அல் களும் தேவைகளும், ஒவ்வொ
சுதந்திரமான சட்டங்களால் "என நீதிமன்றத்திற்கு, நீதியான ட்கவும் உரிமையுடையவர்.' ம மீறப்பட்டதான முறைப் சுதந்திரமான நடுநிலையான சாது. ஊடக கமிட்டி சிறப்புரி தம் வேண்டும் என கேட்டுள் கிருத்தம் புதிய குற்றத்தைக் -'டியிருந்து நீக்கும்படி கூறிய ப வேண்டுமென்றே வெளியி மற்றொரு குற்றம்: நீதிமன்றத் ன்ற தீர்மானத்தில் பதிவது த மறுதலித்து தீர்ப்பளித்தது. தந்திரம் பாதுகாக்கப்படுதல் புரிமைக்கு மேலாக' என்றது. மீளாய்வதாயின் நாம் ஊடகத்
சுதந்திரத்தின் நோக்கமும் பு செய்யப்படல் வேண்டும். படி பரிந்துரைத்தபடி நாடாளு ம கூடிய தண்டனைக்கு இடம் த விதியை நீக்க வேண்டும். க்கப்பட வேண்டும் எனவும்

Page 122
பயங்கரவாத சட்ட
டிசம்பர்
அவசர நிலை ஒழுங்கு தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கைது சிறையில் இருப்பது குறித்து குறித்தும் மாண்புமிகு அமைச் ஈர்த்துள்ளேன். இப்பிரச்சினை தெரிவித்த அமைச்சர், சட்டம் பிரிவை உருவாக்கி வவுனியா அமைத்தும் சில தீர்வு நடவம்
சர்வதேச மன்னிப்புச் சம் கைப்படி பயங்கரவாதத் தடு அவகாலநிலை ஒழுங்குமுறை அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். இவ மேலாக சிறையில் உள்ள தொடர்ந்து குற்றங்களைப் பதி விவரங்களை தமிழில் மொ பல்வேறு நடைமுறைச் சிக்கல் ளின் விளைவாக வழக்குகள் | ஏற்படுவதையும் நாம் மனதி ராஜசிங்கமும், செல்வராசாவும் குறித்து தங்கள் கவலைகளை காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளன உறவினர்களிலிருந்து இருந்து நேரிடுகிறது. இதனால் உற முடியாமல் போகிறது. என சோப், பற்பசை கூட இல் கஷ்டப்பட நேரிடுகிறது. எ நிலையை கருணையோடு பா ஆவன செய்யும்படி என்று ே

டம் - ஒத்திவைப்பு 3, 1997.
முறைகள் மற்றும் பயங்கரவாதத் செய்யப்பட்டவர்கள் தொடர்ந்து ம் அவர்களுடைய கஷ்டங்கள் சரின் கவனத்தை அவ்வப்போது எ குறித்து தனது அக்கறைத் T அதிபர் அலுவலகத்தில் தனிப் வில் சுடுதல் உயர்நீதிமன்றத்தை டிக்கைகளை மேற்கொண்டார். பையின் 1997-ம் ஆண்டு அறிக் ப்புச் சட்டத்தின் கீழ் அல்லது களின் கீழ் 1600 பேர் சிறையில் ர்களில் 600 பேர் ஓராண்டுக்கும் எர். பொலிஸ் புலனாய்வைத் வுெ செய்வதிலும், வழக்கு குற்ற ழி பெயர்ப்பதிலும் எழுகின்ற பகளையும், இத்தகையச் சிக்கல்க பைசல் செய்வதில் காலதாமதம் ல் கொள்ள வேண்டும். துரை சிறையில் நிலவும் அவலநிலை த் தெரிவித்துள்ளனர். இவ்வாறு பர்கள் பல நேரங்களில் தங்கள்
நெடுந்தொலைவில் இருக்க வினர்கள் அவர்களை பார்க்க "வ அடிப்படை தேவைகளான, லாமல் காவலில் உள்ளவர்கள் னவே அரசாங்கம் இவர்களது சர்த்து அவர்கள் துயர் துடைக்க
வண்டுகிறேன்.

Page 123
நீதி அமைச்சின்
டிசம்பர் 4 நீதியமைச்சு முக்கிய சட்ட சட்டத்துறையில் பல ஆதாரமா யும் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அநீதியான ஒப்பந்தமும் பினை மீளமைப்பையும் கூறலாம். ச தாமதம் சார்பாக பல கமிட்டிகள் கோல்புறூக் கமரோன் சீரமை போதும், நீதிமன்ற அமைப்பு மு ளது. இவ்விஷயத்தில் சட்டச்சீரா பிப்பதில் ஆணைக்குழு முக் வேளை நடைமுறை சட்டத்திற் கும் இடையிலுள்ள இடைவெ சீரமைப்புப் பணியைக் கவனி. பற்றியும் மதிப்பீடு செய்தல் சார்பாக சட்டமியற்றுவது பற்றி வதும் அவசியம்; சட்ட ஆ நவீனப்படுத்த வேண்டும்; அத் நடைமுறை சமூக சட்டத்தின் (
மும் இருத்தல் வேண்டும்.
யாழ்ப்பாணத்து நீதி நிர்வா நீதிமன்றங்கள் 1996ல் வழமை ஆரம்பித்தனர்; மன்னார் நீதி மன் அமர்வுகள் தொடங்கின. இந்நீதி றைவே. சில இடங்களில் சட்ட களே கிடையாது. சட்டத் தொ தானும் இங்கு பார்வைக்குக் கின

வாக்குப்பணம் 1, 1997 உங்களை ஆக்கிய சிறப்போடு ன நடைமுறை மாற்றங்களை குறிப்பாகக் கூறுவதானால் ணயெடுக்கும் சட்டம் சார்ந்த ட்டம் வழங்கலில் ஏற்படும் ளை அமைச்சு நியமித்துள்ளது. ப்பின் நோக்கங்களை விட்ட றைக்கு புது வழி கூறப்பட்டுள் மைப்புக்கு தீர்மானங்கள் சமர்ப் கிய பங்காற்றுகிறது. அதே கும் எழுத்திலுள்ள சட்டத்திற் பளியை நிரப்பும் நோக்குடன் க்க நிறுவனம் ஏற்படுத்துவது வேண்டும். சட்ட சீரமைப்பு - புதிய கண்ணோட்டம் கொள் ணையாளர் மசோதா மூலம் ததோடு சட்டச் சீரமைப்புக்கு தேவையை உயர்த்தும் நோக்க
[ாட
எ
கம் சார்பாக, யாழ். மாவட்ட, யான அமர்வுகளை மீளவும் சறங்களில் 1997ல் வழமையான மன்றங்களின் வசதிகள் மிகக்கு டத்தரணிகள் உட்கார நாற்காலி குப்புகள், சட்ட அறிக்கைகள் டெயாது. தொழிலாளர் நீதிமன்

Page 124
றம் நிறுவ வேண்டியதையுட தோம்; தொழிலாளர் பிணக்கு ளைப் பெறுவதற்கு உத்திே கேட்டுள்ளோம்.
கைதிகள், தடுப்பு முகா! கவலைக்குரியது. பிணை சீர6 ளின் நெரிசலைக் குறைக்கும்; ளும் பயங்கரவாத சட்ட வழ முடிக்க வேண்டும். ஆயினும் வழங்கிய புள்ளி விபரங்களி வரை தேங்கியுள்ளன. 6 மா வைப்பவர் மேல் வழக்குத் அல்லது அவர்கள் விடுதலை நான் வேண்டுகிறேன். சிறை - பில் உள்ளவர் மேல் காட்டும் கள் பற்றி கடும் நடவடிக்கை குற்றச்சாட்டுகள் பற்றிய பக் வேண்டும் என அமைச்சரைக் திணைக்களம், சிறை விதிகளி சீராகக் கவனித்துக் கொள்ள தண்டனை பெற்ற கைதிகளி: யான நடவடிக்கை எடுக்க அறிக்கையின் படி ஏறக்குறை இடவசதி மாற்றமின்றி அப்ப றது. நெருக்கடிப் பிரச்சனை பே பிணைக் கைதிகளின் நெருக்க ளது. ஆகவே, சிறைச்சாலை முக்கிய முதன்மை பெற வே
நீதிமன்றங்களைப் பொ கொள்கையை நடைமுறைப்ப டமே உள்ளது. 1977ன் அர மொழியாக தமிழும் ஆக்கப்ப

14
) கவனத்திற்குக் கொண்டு வந் விதிகளின் கீழ் விண்ணப்பங்க யாகத்தரை நியமிக்கும் படியும்
ம்களில் உள்ளோர் நிலமைகளும் மைப்பு சட்டம் பிணைக் கைதிக அதற்கு இரு உயர் நீதிமன்றங்க க்குகளை விரைவாக கையாண்டு ) அமைச்சர் நாடாளுமன்றத்தில் ன்படி இன்றும் 400 வழக்குகள் தங்களுக்கு மேற்படாது தடுத்து தொடரப்படுதல் வேண்டும், செய்யப்படுதல் வேண்டும் என அதிகாரிகள் அவர்களது பாதுகாப் வன்முறை பற்றிய குற்றச்சாட்டு எடுக்க வேண்டும். இத்தகைய கச்சார்பற்ற விசாரணை நடத்த கேட்டுக் கொள்கிறேன். சிறைத் ன்படி அங்குள்ள நிலமைகளை வேண்டும். பிணைக் கைதிகள், ன் நிலமைகள் மேம்பட உறுதி வேண்டும். 1997ன் செயலாற்ற ப 100 ஆண்டுகளாக சிறைகளின் டியே இருக்கிறது என்று கூறுகி மாசமான நிலை அடைந்துள்ளது. டி நிலை மேலும் மோசமாகியுள் ச் சீரமைப்பு அமைச்சின் அதி ண்டும்.
றுத்தவரை அரசாங்க மொழிக் டுத்தும் பொறுப்பும் அமைச்சி சியல் யாப்பின்படி நீதிமன்ற ட்ட போதும் வழக்காடுபவரும்

Page 125
11
சட்டத்தரணிகளும் வழக்காடுவதி நோக்க நேரிட்டுள்ளது. வடக் இடங்களில் சட்ட நடவடிக்கை பங்களை தமிழில் சமர்ப்பிப்பது 20 ஆண்டுகளின் பின்னரும் மொ தமிழில் விளக்குபவர் போதிய கவலை தருவது மட்டுமல்ல, தோன்றுகிறது. தமிழ் மொழிய ஏற்படும் நீண்ட கால தாமத குறைபாடாக உள்ளது. மூன்று சட்டங்களும் அவற்றின் கீழ் வெளியிடுவதிலுள்ள கஷ்டங்கள் டுதல் வேண்டும். இவ்வாய்ப்புக சட்ட வாக்கங்கள் வரையும் தி. செய்யப்படலாம். சட்ட வரைவா டியாக திருத்தும் பொறுப்புட மேலும், சட்ட ஆணையாளரும் நீதிமன்றங்களில் தமிழ்மொழி நடைமுறைப் பிரச்சனைகள் ப பரிசீலித்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்க
சட்ட வரைவுத் திணைக்கள் கள் நாயகமும் நீதி நிர்வாகத்தில் வர். இத்திணைக்கள உத்தியோ தொழில் செய்வதில் கிடைக்கும் என்ற முறைப்பாடும் உள்ளது. லுள்ள நாங்கள் இத்திணைக்க மதிப்பு உயர எடுக்கப்படும் ஆதரிக்கிறோம். இவர்களுக்கு எ வாய்ப்புகளும் அளிக்கப்படுதல் யோகத்தர் புதிய வணிகச்சட்டப் வற்றில் பயிற்சி அளிப்பின் நீதிப களவு பலம் பெறும்.

ன்.
தில் பல பிரச்சனைகளை எதிர் கும் கிழக்கும் தவிர்ந்த பிற கள், குற்ற மறுப்பு விண்ணப் திலும் பிரச்சனைகள் உள்ளன. ாழிபெயர்ப்பாளர், தட்டச்சுகள், ளவு இல்லை என்று கூறுவது மிகவும் நெறி கெட்டதாகவும் பில் சட்டங்கள் அச்சிடுவதில் 5ம் நீதி நிர்வாகத்தில் மிக்க
மொழிகளிலும் அனைத்து பரும் துணைச் சட்டங்களும்
லுள்ள குறைபாடுகள் நீக்கப்ப ள் நாடாளுமன்றத்தில் அல்லது ைெணக்களம் மூலம் நிவர்த்தி
Tளரிடமே சட்டங்களை உடன ம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. அரச மொழி ஆணையாளரும் யைப் பயன்படுத்துவதிலுள்ள பற்றி அமைச்சர் உடனடியாக 5 வேண்டும். ஈமும் சட்டத்தரணிகள் திணைக் ல் முக்கிய பங்கு ஆற்றுபவரா Tகத்தருக்கு தனிப்பட்டவராக ம் சம்பளம் கிடைப்பதில்லை
இச் சூழலில், எதிர்கட்சியி கள அங்கத்தவரின் தொழில் எல்லா நடவடிக்கைகளையும் வெளிநாட்டில் பயிற்சி பெறும்
வேண்டும். நீதிமன்ற உத்தி B, நீதிமன்ற நிர்வாகம் ஆகிய மன்ற நிறுவனம் குறிப்பிடத்தக்
ணயா

Page 126
பாதுகாப்பு அமை
டிசம்பர்
வன்னியில் இடம் பெய இரண்டாவது தடவையாக ஒ தம் நடத்துகிறோம். முன்னி கூறியபடி 20 நாடாளுமன்ற அ கள் தடுத்து வைக்கப்பட்டு பார்வையிட்டனர். அதன் பி தலைமையில் அரசினால் உய பட்டு இந்த முகாம்களில் த நிலைமை கவனிக்கவும் அவர் வதற்கும் நியமிக்கப்பட்டது. பெற்ற போதும் யாழ்ப்பாண புகைவண்டிப் பயணமாக பின்னர் கப்பல் மூலம் யாழ்ப் டது. பின்னரும் திருகோண செல்லும் பயணத்தில் தடை சூழல் மோசமடைந்து நூற்றுக் கணக்காக திருகோணமலையி ரிக்க நேர்ந்தது. மோசமான மு பிமான நிவாரணமும் பாதுகா அடிப்படை மதிப்புகள் பற்றி தைய எதிர்ப்பினால் வன்னியி நிவாரணம், மருந்து, உணவு பிரச்சனையை எதிர்நோக்க மு
யுத்தத்தினாலும் இடம் போதிய பாதுகாப்பின்றி மரா மின்றி குழந்தைகளும் வயது

ச்சு வாக்குப்பணம்
5, 1997.
பர்ந்த நபர்களின் நிலைகள் பற்றி த்தி வைப்புப் பிரேரணை விவா னர் விவாதித்த பின்னர் நான் ங்கத்தவர்கள் இடம் பெயர்ந்தவர் )ள்ள முகாம்களுக்குச் சென்று ன்னர் ஜனாதிபதியின் செயலர் ர்மட்டக் குழு ஒன்று அமைக்கப் டுத்து வைக்கப்பட்ட மக்களின் களுக்கு நிவாரண உதவி வழங்கு முன்னேற்றம் மெதுவாக நடை ம் செல்ல விரும்பியவரை தெரு, திருகோணமலைக்கு அனுப்பி, பாணம் செல்ல வழி செய்யப்பட் ாமலையிலிருந்து யாழ்ப்பாணம் டகள் ஏற்பட்டது; பாதுகாப்புச் க்கணக்கானவர் வாரங்கள், மாதக் ல் மோசமான நிலையில் அந்த ரண்பாடுகள் காரணமாக மனிதா ாப்பும் மக்களுக்கு வழங்குவதில் விவாதிக்க நேரிடுகிறது. தற்போ ல் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களுக்கு அனுப்புவதில் மனிதாபிமான மடியாது உள்ளது.
பெயர்வினாலும் குடும்பங்கள் ங்களின் கீழ் போதிய சத்துணவு து முதிர்ந்தோரும் பெண்களும்

Page 127
11
துன்பத்துக்குள்ளாவதைப் பற்றி யிட்டு வந்த கிறிஸ்தவ மதகுருப
1993ல் வருகை தந்த ஐ.ந பிரதிநிதி இலங்கையின் இட குறிப்பிட்டிருந்தார். இரண்டு சமூகத்திலிருந்தும் அகதிகள் பத்: முரண்பாடுள்ள கட்சிகள், மணி சட்டத்திற்கும் மாறாக மக்களி கூடக் கட்டுப்படுத்தின. தற்காலி 5000 பேரில் 3000 பேர் எங்கும் வர். பல இடங்களுக்கு இடம் அகப்பட்டுள்ளனர். நபர்களின் சிக்கலாகவும் நடைபெறுகிறது நடைமுறைகள் பற்றியும் முறை கள் பற்றி கற்ற மன்னிப்புக்கை ளின் நிலைமை 1997 ஆரம்ட இளைஞர்கள் கொடுமைப்படுத் யப்பட்டதாகவும் முறைப்பாடுக படைகளோடு ஆயுதம் தாங்கி கட்டுப்பாடுள்ள இடங்களுக்கு இவ்வாறான குரூரங்கள் நடைே மனித உரிமைகள், மனிதாபிமா? யில் இடம் பெயர நேர்ந்த மக்க என அரசாங்கத்தை மன்னிப்புச்
g

7
அவ்விடங்களைப் பார்வை மார் கூறியது கவலை தருகிறது.
நா.சபை செயலரின் சிறப்புப் டம் பெயர்வின் நிலையைக் ஆண்டுகள் கழிந்து மூன்று து லட்சம் பேர் வரை ஆகியது. தாபிமான கொள்கைகளுக்கும் ன் சுதந்திர நடமாட்டத்தைக் க வவுனியா முகாம்களிலுள்ள போவதற்கு இடமற்றவர்களா பெயரும் தொல்லையில் பலர் விசாரணைகள் மெதுவாகவும் 1. லஞ்ச ஊழல், தவறான ப்பாடுகள் வருகின்றன. அகதி ள அக்டோபர் 97ல் 'முகாம்க பத்தில் மோசமாக இருந்தது. தப் பட்டதாகவும் வதை செய் நள் பல வந்தன; பாதுகாப்புப் ய தமிழ் குழுக்கள் அரசின் இளைஞர்கள் சென்ற போதே பெற்றது. நடைமுறையிலுள்ள ன தராதரங்களின்படி அப்பகுதி கள் நடத்தப்படல் வேண்டும்’
சபை வேண்டியுள்ளது.

Page 128
அரச நிர்வாக
டிசம்பர்
ஆட்சி, அபிவிருத்தி வி திற்குரிய அமைச்சு இதுவாகு ஆட்சியில் கிளர்ச்சியை அணு வாழ்கிறோம் என்பதில் சந்ே ஜனநாயகத்தைப் பிரதிபலிக்கு மைகள் வளர்ந்து வருகின்றன மையை ஒழித்து அபிவிருத்திப் அடிப்படை சேவைகளைப் பூ உள்ளோம். இவ்வீழ்ச்சியை பாகங்களில் மனித தேவை எம்மையும் அச்சுறுத்துகின்றது எமது கருத்துகள், பகுத்தறிவுட் பொருளாதாரத்தின் பங்கு, சிந்திக்கும் நிலையில் உள். பெருமாற்ற மடைந்துள்ளது. திற்கு ஈடாக எமது கொள்கை நாம் வாழும் உலகின் அண்ை உலகை மாற்றி விடுகின்றன. ஏற்று வாய்ப்புகளும் ஒழுங்கும் நிர்வாக அமைச்சு அரசின் வ அறிந்து நுட்ப நடைமுறைகை டும். 1997-ம் ஆண்டு உலக அ அடிப்படைகளை குறி வைத்து அடிப்படை இரண்டாவது நுை மாறாத சுற்றாடல் கொள்ை அடிப்படை சேவைகள் மேல் பிடித்தல்; நாலாவது, ஆபத்துச்

வாக்குப் பணம்
15, 1997.
ஷயங்களில் மிகவும் கண்டனத் ம். பல விஷயங்கள் காரணமாக பவிக்கும் கண்டனப் பகுதியில் தகமில்லை. இவ்விஷயங்களால் ம் நிறுவனங்கள் பற்றிய பொய் 1. வறுமை, சமூக சமத்துவமின் பாதையில் முன்னேறி மக்களின் பூர்த்தி செய்ய முடியாநிலையில் நிமிர்த்தாவிடின் உலகின் பல கள் ஏற்படுத்தும் வெடிப்புகள் 1. எம்மைப் பொறுத்தவரையில் பாதையில் சமூக அபிவிருத்தி, அரசின் இயல்பு பற்றி மீளச் ளன. உலகப் பொருளாதாரம் உலகப் பொருளாதார மாற்றத் கள் மாறுதல் பெற வேண்டும். மய தொழில் நுட்ப மாற்றங்கள் இம்மாற்றங்களை எமது அரசும் ஏற்படுத்தல் வேண்டும். பொது லுவான பிரயோகத் தேவையை 1ள வகுத்துக் கொள்ளல் வேண் பிவிருத்தி அறிக்கை 5 முக்கிய ள்ளது. முதலாவதாக சட்டத்தின் ன் பொருளாதார ஸ்திரம் உட்பட கயை நிறுவுதல்; மூன்றாவது மட்ட அமைப்புகளை கண்டு 1ளிலிருந்து பாதுகாத்தல்; ஐந்து,

Page 129
119
சுற்றாடல் பாதுகாப்பு இவற்றிற் களை நிலைப்படுத்தலே கஷ்ட சேவையின் உத்தியோகத்தன்மை அவசியம். கொள்கைகளை தயா சிவில் சமூக நிறுவனங்கள், தொ றின் தேவையை உறுதிப்படுத்த முக்கியத்துவம், சமூக உதவித் தி களை நிறுவனப்படுத்தும் முறை ஒட்டி முகாமைப்படுத்த வேண் கவுன்சில் இவ்விவாதங்களுக்கு வ அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவனம், நிர்வாகத்தின் செயல்பாடுகளை நிர்வாகத்தைப் பற்றி அனுபவம்ட சமூக விஞ்ஞானியும் தேர்ந்தறிந் செயலர் திரு. டிக்சன் நில வீரல் வேண்டியவை.
அரசின் நிறுவனங்களில் பல்லின, பன்மை சமூகத்தை நிறு கும். சமூகத்தின் பரவலை பிரதி அமைவதோடு திறமையையும் சேவைக்கு உத்தியோகத்தரை ெ மாறாக கடந்த பல தசாப்தா மோசமான அளவு முறையில் தட பட்டனர். 1996ல் இனப் பாகு கமிட்டிக்கு நான் சமர்ப்பித்த அறி 12.7 சதவிகிதமாக இருக்கும் வே மட்டுமே வேலைக்கமர்த்தப்பட் கட்டத்தில் 4% வீழ்ச்சி ஏற்பட்ட மாக இருக்கும் போது 0.1% மே முஸ்லிம்கள் 7% மாக இருந்தும் உள்ளனர். இது 3.44%ல் இருந் வீழ்ச்சியடைந்தது. 1990ல் அரச,

த எல்லாம் அரச நிறுவனங் மானது. இவற்றிற்கு சிவில் ஒழுக்க நெறி, மேம்பாடு ரித்து நடைமுறைப்படுத்தும் ழிலாளர், வணிகம் ஆகியவற் ல், நாம் செலவு செய்வதன் ட்டம், புனருத்தாரண திட்டங் களை சுற்றாடல் தேவையை டும். தேசிய அபிவிருத்திக் பசதி நல்கியுள்ளது. இலங்கை உத்தியோக பூர்வமாக பொது உயர்த்த வேண்டும். பொது மிக்க அரசு உத்தியோகத்தரும் தவை உள. பொது நிர்வாக வின் அறிக்கைகள் கற்கப்பட
வகுப்பு வாதத்தை ஒழித்து றுவுதல் எதிர்காலத் தேவையா பலிப்பதாக பொது சேவை நோக்காகக் கொண்டு அரச தரிதல் வேண்டும். இதற்கு களாக பொது சேவைக்கு மிழர் முஸ்லிம்கள் நியமிக்கப் பாடு விஷயத்தில் ஆய்வுக் க்கையில் இலங்கைத் தமிழர் ளை அரச சேவையில் 5.9% டனர். 1985 - 1990 கால து. மலையகத் தமிழர் 5.5.1% அரச சேவையில் உள்ளனர். 2% மாகவே அரச சேவையில் து 2% மாக 1985 - 1995ல் கூட்டுத்தாபன வேலைகளை

Page 130
1995ம் ஆண்டுடன் ஒப்பிட்டு மோசமான நிலை தெரியும். அறிக்கையை கவனத்திற்குச் சனை கமிட்டி பொது நிர் 15/90 ஐ அரசு கடுமையாக வேண்டியது. சட்டமா அதிட சட்டரீதியாக எதிர்க்காது ப சிபார்சுகள் கவனிக்கப்படாது தேர்ந்த 31 உத்தியோகத்தரில் வேளை வட கிழக்கு ம இருந்தன. உறுதி கூறப்பட்ட பேதத்தை இங்கு அறியல வேறுபாடுகளையும் களைவ கப்பட்ட இடங்களில் பணி தர வேண்டிய மேலதிக ட தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும்

12O
ப் பார்க்கும்போது நிலைமையின் மன்றத்தில் இந்தப் புள்ளி விவர கொண்டு வருகிறேன். ஆலோ வாக நியமன சுற்றறிக்கை எண் க் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என பர் இந்த சுற்றறிக்கையை எவரும் ார்க்கும்படி வேண்டியது. இந்தச் இலங்கை நிர்வாக சேவைக்குத் ) ஒரு தமிழரும் இல்லை. அதே ாகாணத்தில் 72 வெற்றிடங்கள் டதற்கும் நடைமுறைக்கும் உள்ள 0ாம். நகல் யாப்பு அனைத்து தாக உள்ளது. யுத்தத்தால் பாதிக் புரியும் அரச சேவையாளருக்குத் பண உதவி பற்றியும் உடனடித்
).

Page 131
அவசர கால நிலை
ஜனவரி 6
கடந்த அவசர கால நீ எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் மற்ற பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் நி சுகாதார நிலைமைகள் ஆகியன தொடர்ந்து அமைச்சர் நடத்திய விவாதிக்கப்பட்டன. அடுத்து இ றன. ஒன்று, டாக்டர் ஜெயலத் ே சியால் நடைபெற்றது. அடுத்தது றும் அரசு சாரா அமைப்புகளுட நடத்தினார். மூன்றாவது கூட்ட நிர்மல் சிறீபாலா டி சில்வாவின் றது. அக் கூட்டங்களில் பல மு டன. அவற்றை சிறந்த முை உத்தரவாதம் அளிக்க வேண்டு வலியுறுத்துகிறேன். இந்த முடிவு ளுடன் கலந்து ஆலோசிக்க ே இந்த விஷயங்களை விவாதத்தில் ஏனெனில், மோசமான உணவு காரணமாகத்தான் யுத்தத்தால் பா இறந்து போனதாக வீரகேசரி ப டப்பட்டுள்ளது.
முதல் முடிவானது, அரசி பகுதிகளுக்கு மாதம்தோறும் உன் வது தொடர்பானது. இப்பகுதிகை றார்கள் என்பது குறித்து சர்ச்சை 6000 மெட்ரிக் டன் உணவு அனுட தலைமையின் கீழ் முடிவு எடுக் எடுக்கப்பட்ட கொள்கை முடிவு

பற்றிய விவாதம்
S, 1998
ைெல விவாதத்தின் போது,
உறுப்பினர்களும் யுத்தத்தால் லவும் உணவுத் தட்டுப்பாடு, வை குறித்தும் பேசினார்கள். கூட்டத்தில் சில விஷயங்கள் ரண்டு கூட்டங்கள் நடைபெற் ஜெயவர்த்தனாவின் முன்முயற் வன்னிப் பகுதியில் பணியாற் டன் சேர்ந்து பிலன் பெரைரா ம் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ா முன்முயற்சியில் நடைபெற் )க்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட் றையில் அமுல் செய்வதற்கு ம் என்று அமைச்சரை நான் கள் குறித்து மற்ற அமைச்சர்க வேண்டியுள்ளது. ஆகவேதான் ன் போது நான் எழுப்பினேன். மற்றும் சுகாதார சீர்கேட்டின் திக்கப்பட்ட பகுதிகளில் பலர்
த்திரிகையில் செய்தி வெளியி
ன் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத ணவுப் பொருள்களை அனுப்பு வில் எவ்வளவு மக்கள் இருக்கி செய்யாமல் மாதம் தோறும் ப்பப்படும் என்று அமைச்சரின் கப்பட்டது. இது ஏற்கெனவே
தான்.

Page 132
போக்குவரத்து, உணவை பயணம் செய்ய வேண்டிய நடைமுறை சிக்கல்கள் இரு கூட்டத்தில் இச்சிக்கல்கள் தீர் றோம்.
இரண்டாவது விஷயம், பெயர்ந்தவர்கள் மற்றும் தேை களை வாங்க பணம் இல்லா
அடிப்படைத் தேவைகள் குறைந்த பட்சம் 3 மாதங்களு டும் என்று அமைச்சர் தலைை பரிந்துரைக்கப்பட்டது. இது அமைச்சரிடம் பேசுவதாக கூறி டுத்த வேண்டும் என்று ஏனெனில் பல நிர்வாக ெ நிவாரணம் பெற முடியாத உள்ளனர்.
ஐயா, நானும் திலன் ( பணியாற்றும் அரசு சாரா அ கூட்டத்தில், சுகாதாரம் குறித 2 விஷயங்கள் பற்றிப் பேசி மருந்து தேவை? அவற்றை யு. ளுக்கு எப்படி எடுத்துச் செல்:
அனுப்பப்படும் மருந்தில் பது என்று முடிவெடுக்கப் பொதுவாகவே தாமதமாகவே அமைச்சகத்தில் குற்றச்சாட்டுச ராணுவம் தன்னுடைய ஒட் காரணங்களால் சுகாதார அை செய்யும் பிரிவு டிசம்பர் மா வில்லை என்று நினைக்கிறே பணியில் ஈடுபட்டிருப்பதாக முறை அவர்கள் மருந்தை நம்புகிறேன்.

122
எடுத்துச் செல்லும் வாகனங்கள் தூரம் ஆகியவை குறித்து சில ந்தன. கடைசியாக நடைபெற்ற க்கப்பட்டிருக்கும் என்று நம்புகி
நிவாரணம் பெறாத இடம் வையான அடிப்படைப் பொருள் தோர் தொடர்புடையது.
ளை வாங்க முடியாதவர்களுக்கு நக்கு நிவாரணம் வழங்க வேண் மையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில்
தொடர்பாக சமூக நலத்துறை னொர். இதை விரைவாக செயல்ப நான் கேட்டுக் கொள்கிறேன். தாழில் நுட்பக் காரணங்களால் பல மக்கள் இப்பகுதியில்
பெரைராவும் அந்தப் பகுதியில் 1மைப்புகளும் கலந்து கொண்ட ந்து நிர்மல் சிறீபாலா டிசில்வா னார். அதில் ஒன்று, எவ்வளவு த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்க வது என்பதைக் குறித்தது ஆகும்.
ன் அளவை 30 சதவீதம் அதிகரிப் பட்டது. இந்த விஷயங்களில் வ செயல்படும் என்று ராணுவ 5ள் இருந்தாலும் இந்த முடிவுக்கு ப்புதலை அளித்தது. நிர்வாகக் மச்சகத்தின் மருந்து விநியோகம் தம் பூராவும் மருந்து அனுப்ப ன். இருப்பைக் கணக்கெடுக்கும்
அவர்கள் தெரிவித்தனர். இந்த
அனுப்புவார்கள் என்று நான்

Page 133
1
ஐயா, யுத்தத்தால் பாதி மருத்துவ யூனிட்டுகள் உள்ள போன்ற பகுதிகளில் உள்ள தங்கவைக்கப்பட்டுள்ளனர். இ படுக்கைகளும் இல்லை. இங் சீமெந்து மூட்டைகளையும் 1. அனுமதி தருமாறு ராணுவ அமைச்சகத்தையும் ஐசிஆர்சிய கொண்டுள்ளன. இதனால் அ முடியும். அறுவைச் சிகிச்சை அதற்கான நிபுணரையும் மயக் மெடிக்கல் சான்ஸ் ஃப்ரெண் ஆனால் அவசர அறுவை சிகிச்6 மற்றும் இதர உபகரணங்கள் ே அமைச்சகத்தில் இருந்து அணு தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்த விவு கவனம் செலுத்த வேண்டும் றேன்.
துரதிருஷ்டவசமான இந் சாதாரண மக்களின் நிலைடை நிவாரணப் பணிகளால் மேம்ட வேண்டும் என்பதில் நாம் அக வசதிகளை மேம்படுத்துவதி: ஒத்துழைக்க மெடிக்கல் சான செஞ்சிலுவைச் சங்கம் ஆகிய
ஐயா, யுத்தத்தால் பாதிக் மான உணவு மற்றும் மருர வசதிகளை மேம்படுத்துதல் ஆ சிறப்பாக செயல்படுத்தப்படு வேண்டும் என்று கூறி முடிக்
g

'3
கப்பட்ட பகுதிகளில் சிறிய எ. எடுத்துக்காட்டாக மல்லவி யூனிட்டில் 200 நோயாளிகள் ங்கு போதுமான வசதிகளும் குள்ள வசதியை மேம்படுத்த, 0 படுக்கைகளையும் அனுப்ப
அமைச்சகத்தையும் சுகாதார 'ம் எம்எஸ்எஃப்வும் கேட்டுக் திக மக்களுக்கு உதவி செய்ய
நடைபெற வேண்டுமானால் கு மருந்து கொடுப்பவரையும் டியர்ஸ் அனுப்ப வேண்டும். சை செய்வதற்கான பிராணவாயு, தவை. இதற்கெல்லாம் ராணுவ றுமதி வர வேண்டும் என்று பயத்தில் அமைச்சர் உடனடியாக என்று நான் கேட்டுக் கொள்கி
த யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மகள் சிறப்பாக மனிதாபிமான ாடுத்துவதை நாம் உறுதி செய்ய கறை கொண்டுள்ளோம். இந்த ல் சுகாதார அமைச்சகத்துக்கு ல் ஃப்ராண்டியர்ஸ், சர்வதேச வை தயாராக இருக்கின்றன.
கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு போது துகளை வழங்குதல், சுகாதார கியவை தொடர்பான முடிவுகள் பதை அமைச்சர் உறுதி செய்ய கிறேன்.

Page 134
அவசர கால நிலை
ஏப்ரல் இலங்கையின் பிரச்சின மாதம் கொடுமை மிக்க ஒன்று
கொழும்பு நகரில் தமிழ செய்யப்பட்டது, சிறையில் அ முறையில் அவர்கள் நடத்தப்பு கோபத்தையும் மன வேதன கடந்த சில நாட்களில் இங் குடிமக்களில் சுமார் 5000 மே வளைக்கப்பட்டு கைது செய்ய தாங்கள் வசிப்பதற்கென கொ ணங்களை காட்டிய பிறகும் கூ உட்பட எல்லா தரப்பினரும் 6 றியும் நடத்தப்பட்டது குறி, பெற்றிருக்கிறோம். தாங்கள் 6 ளோடு வீடுகளில் இருந்து 6 மணிக்கணக்கில், ஏன் நாள் க லும், சிறையிலும், சில சமய தங்க வைக்கப்பட்டனர்.
கப்டன் கார்டன் கோவ குடும்பத்தினர் கைது செய்யப். டத்தக்க சம்பவமாகும். அவர்க கள் என்பதற்கு இன்றுவரை ச வில்லை. தங்களுக்கு எதிராக றுத்தல் நடைபெறுகிறது என்று பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அ.ை
ளன.

5ாக
பற்றிய - விவாதம் 7, 1998. மனக்குரிய வரலாற்றில் இந்த மாக இருந்திருக்கிறது. ரகள் கூட்டம் கூட்டமாக கைது டைக்கப்பட்டது, பாரபட்சமான பட்ட விதம் ஆகியவை பெருங் னையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. கு சட்டப்பூர்வமாக வசிக்கும் பர் காலை நேரங்களில் சுற்றி ப்பட்டார்கள். கொழும்பு நகரில் ண்டுள்ள சட்டபூர்வமான ஆவ ட இது நடந்துள்ளது. பெண்கள் கொடுமையாகவும், ஈவிரக்கமின் ந்து ஏராளமான புகார்களைப் பீட்டில் அணிந்திருந்த ஆடைக வெளியேற்றப்பட்ட பெண்கள்,
ணக்கில் காவல் நிலையங்களி ங்களில் பொது இடங்களிலும்
பில் உள்ள ஒரு பூஜாரியின் பட்டது கவலை தரும் குறிப்பி ள் ஏன் கைது செய்யப்பட்டார் ரியான விளக்கம் அளிக்கப்பட வேண்டுமென்றே இந்த துன்பு தமிழ் மக்களும் அவர்களைப் மப்புகளும் முடிவுக்கு வந்துள்

Page 135
12
முதலாவதாக, சரியான திட முறைகளின் ஒருங்கிணைப்பு | மொத்த நடவடிக்கையும் நடந்ே பொலிஸ் சிறைகளும், ரிமாண்ட தால் எதுவும் செய்ய முடியவி பொலிஸ் அதிகாரிகள் தங்கள் இ
னர்.
இரண்டாவதாக, ஆவணங்க தில் தன்னிச்சையாகவும், பாரபடம் கள் நடத்தப்பட்டனர். அடைய ஆகியவை வைத்திருக்க வேண்டு வீடு வைத்திருப்பவர்களின் பட்ட அனுமதி ஆகியவற்றை பாதுகா ஆனால் இந்த விஷயங்களில் 2 குழப்பத்தையும் பதட்டத்தையும்
நகரத்தில் உள்ள விடுதிகளில் றைகளிலும் இது போன்ற நிச்ச
மூன்றாவதாக, விசாரிக்கப்ப காட்டப்படவில்லை. பெண்கள், மனநிலை, உடல்நிலை பாதிக் எந்தக் கரிசனையும் காட்டப்பட சர நிலை ஒழுங்குமுறைகள், குடி ஆகியவற்றில் காணப்படும் மன பட்டன. பொலிஸ் அதிகாரிகள் அறியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் செய்ய வேண்டிய அறிவிப்புக ஆணையச் சட்டத்தின் விதிமுல் கொள்ளப்படவில்லை. ஐந்தாவது அடைப்பது தொடர்பாக விம ஏ.ஆர்.பி. அமரசிங்க தெளிவாக புறக்கணிக்கப்பட்டன. பாதுகாட்

டமில்லாமலும், பாதுகாப்பு இல்லாமலும் இந்த ஒட்டு கறியது என்று தோன்றுகிறது.
சிறைகளும் நிரம்பி வழிவ கலை என்று சம்பந்தப்பட்ட யலாமையை வெளிப்படுத்தி
ாவெ
F - ஆ ளை சமர்ப்பிக்கும் விஷயத் உசமான முறையிலும் தமிழர் ாள அட்டை, பாஸ்போர்ட் ம் என்று சட்டம் சொல்கிறது. டியல், பொலிஸ் அளித்துள்ள ப்பு அதிகாரிகள் கேட்டனர். நிலவும் நிச்சயமற்ற தன்மை
ஏற்படுத்தியது. ல் தங்குவது குறித்த நடைமு * யமற்ற தன்மையே உள்ளது. டும் போது, எவ்வித பரிவும் வயதானவர்கள், மதகுருக்கள், கப்பட்டோர் ஆகியோருக்கு வில்லை. நான்காவதாக, அவ யரசுத்தலைவரின் உத்தரவுகள் சதாபிமான அம்சங்கள் மீறப் இந்த விதிமுறைகள் குறித்து எ. கைது செய்யும் அதிகாரி ள் குறித்த மனித உரிமை "றகளும் கணக்கில் எடுத்துக் ாக, கைது செய்து சிறையில் லேந்திரன் வழக்கில் நீதிபதி எடுத்துரைத்த வழிமுறைகளும் பு வீரர்கள் இந்த விதிமுறை

Page 136
கள் குறித்து தெரிந்திருந்தார் இல்லை.
அவசர கால நிலை ஆட் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. குறைந்த பட்ச பாதுகாப்பு எண்ணி பதைபதைப்பும், பத்தி நகரில் உள்ள தமிழர்கள் சட்ட வில்லை. அவ்வப்போது ம ளின் சட்டத்துக்கு உட்படுத்த
.
அ க

126
கள் என்பதற்கு எந்த ஆதாரமும்
டசியில் சட்டத்தின் ஆட்சி சமரசம் ஆனால் சட்டத்தில் காணப்படும் அம்சங்கள் கூட மீறப்பட்டத்தை நற்றமும் ஏற்படுகிறது. கொழும்பு பத்தின் ஆட்சிக்கு உட்படுத்தப்பட எறும், தன்னிச்சையான மனிதர்க கப்படுகிறார்கள்.

Page 137
அனுதாபப் பிரேரனை
மே 21 பீட்டர் கெனமன் 1917-ம் ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையும் உருவாக்கிய மறக்க முடியாத ணைந்திருந்தது. அவர் லெனி அவர், சட்டம் மற்றும் நீதித்து ருந்த உயர் வர்க்க டச்சு பர இளவல். அவருடைய தந்தை . இருந்தவர். தன்னுயை மக கேம்பிரிட்ஜ் பல்பலைக் கழகத் றோயல் கல்லூரியிலும் கென ரில்லை. பள்ளியில் வெளிய இலக்கியக் கழகத்தின் தலை ஆகிய சிறப்புகளைப் பெற்ற ஆங்கில இலக்கியங்களுக்கான பள்ளியின் சிறந்த மாணவனுக்
அவர் வென்றார்.
1930-களின் மத்தியில் இ பிரளயம் மிக்க சம்பவங்களால் ருந்த காலத்தில் அவர் அங்கு தனா எடுத்துரைத்தது போல் ரசல், விட்கென்ஸ்டெயின், ஜி. டின், பொருளாதாரத்தில் மெள களை இப்பல்கலைக்கழகம் ஏற்பட்ட பொருளாதார வீழ்ச்சி எழுச்சி, ஸ்பானிஸ் உள்நாட்
முசோலினி ஆக்கிரமித்தது ஆகி

கட்
எ - பீட்டர் கெனமன் , 1998 ஆண்டு பிறந்தார். அவருடைய பணியும் அக்டோபர் புரட்சி
சம்பவங்களோடு பின்னிப்பி எனசத்தால் வளர்க்கப்பட்டவர். றையில் தனிப்பெருமை பெற்றி ங்கியர் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிபதியாக னை றோயல் கல்லூரியிலும் திலும் கல்வி பயிலச் செய்தார். ரமன் புரிந்த சாதனைக்கு நிக Fான பத்திரிகையின் ஆசிரியர், வர், ரக்பி அணியின் தலைவர் பிருந்தார். லத்தீன், கிரேக்கம், பெருமைமிக்கப் பரிசுகளையும் கான சுற்றுவரிசைப் பரிசையும்
ந யுத்தங்களுக்கு இடைப்பட்ட ல் கேம்பிரிட்ஜ் பாதிக்கப்பட்டி நுழைந்தார். குமாரி ஜெயவர்த் தத்துவத்துறையில் பெட்ரன்ட் எம்.மூர், விஞ்ஞானத்தில் ஹால் ரீஸ் டோ, கெயின்ஸ் ஆகியோர் உருவாக்கியிருந்தது. 1930-களில் , ஜெர்மனியில் நாஜியிசத்தின் டு யுத்தம், அபிசேனியாவைர் யவை மாணவர்களை அரசியல்

Page 138
1.
படுத்தியன. ஹெடி சைமன், 6 குமாரமங்கலம், பி. கந்தையா, னாவில் இருந்த வந்த யூத அச சக மாணவர்கள். தீவிரமாகச் கேம்பிரிட்ஜில் இருந்த லேபர் ம களைக் கைப்பற்றினர். ஏகாதி தெற்கு ஆசிய மாணவர்களை திரட்டியது. கெனமனும் மோ ரிட்ஜ் யூனியன் தலைவர்களாக வெளியில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட் இச்சிறப்பைப் பெற்ற இரண் ஆவார். 1939-ல் பாரிஸ்டரான அ மாதம் ஹெடிசைமனை சுவிட்ச இலங்கை திரும்பியதும், ஐக்கிய சேர்ந்தார். 1943, ஜூலை 3இலங்கை கம்யூனிஸ்ட் கட்சியி சிறிதுகாலம் சிலோன் டெய்லி ந ராகப் பணியாற்றிய அவர், கொழும்பில் உள்ள துறைமுக உ லும் அரசியல்படுத்துவதிலும் அரசியல் பணியில் கெனமனும் ருந்தார்கள் என்பதை அவர் மன றார். "எங்கள் பணியில் ஆர் நடுத்தர, ஆங்கிலக் கல்வி பயின் குமாஸ்தாக்கள். ஆகவே அவர்க நான் ஆங்கிலத்திலேயே பேசி நண்பர்களின் நூலகத்திலும் படி றிய நான் பிரசுரங்கள், பத்திரிசை கட்சியின் உறுப்பினர்களின் என தற்காக கொழும்புக்கு வெளியே பயணம் செய்தேன்". (குமாரி டது, ஹேடியை நினைவு கூர் 27)

28
எரிக் ஹோப்ஸ்வாம், மோகன் என். வைத்தியலிங்கம், வியன் நதிகள் ஆகியோர் அவருடைய செயல்பட்ட மார்க்சிஸ்ட்கள், ற்றும் சோசலிஸ்ட் சொசைட்டி பத்தியத்துக்கு எதிராக இருந்த மாஜிலிஸ் அமைப்பு ஒன்று கன் குமாரமங்கலமும் கேம்பி அடுத்தடுத்து குறுகிய இடை டனர். இலங்கையில் இருந்து டாவது மாணவர் கெனமன் அவர் அதே ஆண்டு செப்டம்பர் ர்லாந்தில் மணந்து கொண்டார். ப சோசலிஸ்ட் கட்சியில் அவர் ல் அது கலைக்கப்பட்டதும் ன் நிறுவன உறுப்பினரானார். நியூசில் தலையங்கம் எழுதுபவ தீவிர அரசியலில் ஈடுபட்டு, ஊழியர்களை ஒன்று திரட்டுவதி ஈடுபட்டார். எந்த மாதிரியான அவரது மனைவியும் ஈடுபட்டி னைவி பின்வருமாறு விளக்குகி ர்வம் காட்டியவர்களில் பலர் ாற மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், ள் கலந்து கொண்ட கூட்டத்தில் னேன். சோவியத் யூனியனின் டக்கும் அற்ையிலும் பணியாற் ககளை வெளியிட உதவினேன். ண்ணிக்கையை விரிவுபடுத்துவ உள்ள மற்ற மையங்களுக்கும் ஜெயவர்த்தனாவால் கூறப்பட் 'தல், வால்யூம் 4, பிராவ்தா,

Page 139
12
மத்திய கொழும்பில் உள்ள இருந்து 1947-ம் ஆண்டு நாடாளு பட்ட கெனமன் 1997 வரை இை வெற்றி பெற்றார். ஆழ்ந்த சிந்த பேச்சாளரான அவருடைய டே இருக்காது. ஒரு பிரச்சினையை எளிமையாக அழுத்தம் திருத்தட டைய தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட டே கள் வெளியீட்டுக் கழகத்தால் ( வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
தேசிய இனப் பிரச்சினை யின் அடிப்படையிலான உறுதி கொண்டிருந்தார். தேசிய இனட் தெரிவித்த கருத்துகளில் இருந்து சனைக்கு சரியான தீர்வை உரு வாதிட்டார். தமிழ் பகுதிகளுக்கு ஐக்கிய இலங்கையைப் பாதுகா கருத்து என்று தன்னுடைய கட் 1956-ல் ஆட்சி மொழி விவாத பைச் செய்த அவர், அந்த ஆண்( சிக்கித்தவித்த தமிழர்களின் ஆதரித்தார்.
தன்னுடைய இறுதி காலத் ஈடுபடவில்லை. புத்தகங்கள், இ தொடர்ந்து ஆர்வம் காட்டினார் தன்னுடைய மேல்தட்டு அறிவு பெரிதாகக் காட்டிக் கொண்டதில் பத்திரிகையான தி பார்வார்டு'க்கு அடங்கிய அரசியல் கட்டுரை வந்தார். 1997-ம் ஆண்டு, ஜன6 80-வது வயதில் அவர் கால்மா அரசியல் பரிணாம வளர்ச்சியில்

பல உறுப்பினர் தொகுதியில் நமன்றத்துக்கு தேர்ந்தெடுக்கப் டவெளியின்றி தொடர்ச்சியாக னையுடைய பக்குவமடைந்த பச்சில் நகைச்சுவை உணர்வு
நன்கு ஆராய்ந்து தெளிவாக, மாக அவர் பேசுவார். அவரு பச்சுகளும் எழுத்துக்களும் மக் பீப்பிள்ஸ் பப்ளிசிங் ஹவுஸ்)
குறித்து லெனினிச கொள்கை தியான கொள்கையை அவர் பிரச்சினை குறித்து லெனின் நம்முடைய தேசிய இனப்பிரச் வாக்க முடியும் என்று அவர் 5 பிராந்திய சுயாட்சி அளித்து க்க முடியும் என்பது எங்கள் -டுரையில் தெரிவித்திருந்தார். த்துக்கு மிகச்சிறந்த பங்களிப் டு நடைபெற்ற வன்முறையில்
உரிமையை துணிவுடன்
தில் தீவிர அரசியலில் அவர் இசை, ஓவியம் ஆகியவற்றில் ர். தன்னடக்கம் மிக்க அவர் ஜீவித்தனத்தை ஒது போதும் ல்லை. கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் த தொடர்ந்து நல்ல தகவல்கள் களைத் தொடர்ந்து எழுதி வரி 23-ம் நாள் தன்னுடைய னார். சுதந்திர இலங்கையின் b ஆழமான அறிவுபூர்வமான

Page 140
தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய இட யில் அவர்தான் கடைசியான மையான அறிவு பூர்வமான இடதுசாரி இயக்கத்தின்பால் இழந்து விட்ட உணர்வால் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பிதா குறித்து கெனமன் தெரிவித்த கும் பொருந்தும்:
"மென்மையாகப் பேசுட அவருடைய அடிப்படை நே டுள்ள விஷயத்தில் அவர் கெ மாற்ற முடியாதது. பலர் செ தடுமாறியதில்லை, தடம்பு கைவிட்டதில்லை. 1920-ம் உயர்த்திப் பிடித்த சிவப்பு கீழ் அவர் தன்னுடைய வ உழைத்து மடிந்தார்.

13O
துசாரி தலைவர்களின் தலைமுறை ாவராக இருக்க வேண்டும். உண் ா உறுதிப்பாட்டுடன்தான் அவர் ஈர்க்கப்பட்டாரே தவிர, எதையோ அல்ல. தன்னுடைய தலைவரும் மகனுமான எஸ்.ஏ. விக்ரமசிங்க பின்வரும் கருத்துகள் கெனமனுக்
ம் அவர் தன்னடக்கம் மிக்கவர். ர்மை உறுதியானது, தான் ஈடுபட் ாண்டிருந்த அர்ப்பணிப்பு உணர்வு ய்தது போல் அவர் ஒரு போதும் ரண்டதில்லை, கொள்கையைக் ஆண்டு, தான் முதல் முதலாக அரிவாள் சுத்தியல் சின்னத்தின் பயதான காலத்திலும் வாழ்ந்து,

Page 141
சட்டமுறையற்ற மரண
அறிவிப்பு
ஜூன் 12 திரு. பக்கிரி வாலே ! ஆணையாளரின் சிறப்பு அற மொத்தத் தீர்ப்பும் மரண தன் கைக்கு ஆகஸ்டு 24 தொடக்க வந்திருந்தார். மார்ச் 12, 1998ல் த அவரது வருகை நாட்டின் வாழ் வதாகும். நீதி விசாரணையற்ற விசாரணை, வழக்காடலுடன் அ தடுத்தலுமாகும். அவரது வரு மட்டக்களப்பு இரத்தினபுரி வ மக்களின் கருத்தைக் கேட்டறி னர், மனித உரிமைகள் பிரதிநி ளிடை கருத்தும் அறிவதாகும் நியூயோர்க்கில் மனித உரிமைக் கப்பட்டுள்ளார். அனைத்து மன யாக அமைவது மனித உரி ை மேலேயே அனைத்து சிவில், . டுள்ளன. இலங்கை தசாப்த . மோசமாக மீறியுள்ளது. அடிப்பு இரு தடவை கிளர்ச்சிகளை ஒடு றது. இம்மன்றத்தில் 1994
அங்கத்தவர் குரூரமாக கொடு முடிவற்ற அரசியல் கொலைக நிழலாகப் படர்ந்துள்ளது. சரே யல் கொலை ஒழுக்க நெறி
ன.

தண்டனையும் விசேட பாளரும். , 1998 ஓடியே, ஐ.நா.மனித உரிமை சிவிப்பாளர், சட்டமுறையற்ற எடனைகளும் சார்பாக இலங் ம் செப்டம்பர் 5, 1997 வரை ன் அறிக்கையை சமர்ப்பித்தார். வு உரிமை நிலையை மதிப்பிடு
கொலைகளையும் அவற்றின் அத்தகைய கொலைகள் நடக்காது கையின் போது யாழ்ப்பணம், பரை சென்று பரந்த அளவில் வதோடு பாதுகாப்புப் படையி "திகள், அரசு சாரா அமைப்புக
திரு. பக்கிரி அண்மையில் கள் உயர் ஸ்தானிகராக நியமிக் த மதிப்புகளிலும் அடிப்படை -மகளின் புனிதமாகும். இதன் அரசியல் உரிமைகள் பதியப்பட் ங்களாக மனித உரிமைகளை
டை மனித மதிப்புகளை மீறல் தக்க நேரும் வேளை நடைபெற் தொடக்கம் 8 நாடாளுமன்ற மையாகக் கொல்லப்பட்டனர். ள் எமது பொது வாழ்வில் கரு ஈஜினி யோகேஸ்வரனின் அரசி களை மீறிய கசப்புணர்வைத்

Page 142
தருகிறது. வடக்கிலும் கிழ போராட்டம் போராளிகளிடை டையேயும் மோசமான உயி மைய எதிர்ப்பில் சில நாட்க பட்டுள்ளனர். அத்தோடு ஆயி ளனர். நேற்றைய குண்டு வீச்சி குண்டு வீச்சால் வன்னியில் .ெ லேயே விசேட ஒருங்கிணைப் ளும் முக்கியமானவை. இல சிபார்சு அறிக்கைகள் பற்றி என கூற முடியாது. இந்தக்குரூர, உயிரிழப்புகளுக்கு இம்மன்றம் உயிரின் உரிமையைப் பாதுகா வேண்டும். எமது ஆதிக்கத் இந்நிலைக்கு கீழ்ப்படியப் ே ணைப்பாளர் தன் அறிக்கைய காட்டிய ஒத்துழைப்பையும் ட ளது. அதே வேளை பாதுகாட ஜனாதிபதியையோ சந்திக்க மு (ԼՔԼգ-6ւ .
"இலங்கையில் சட்டமு சிரத்தை கொள்ள வேண்டும் 6 காக எதிரெதிர் விளைவு ஏற் தாங்கியவர் முரண்பாட்டினால் சட்ட அவமதிப்பீடு முக்கிய
சிறப்புத் தலைவர் தெளி சார்ந்தவர், சாராதவர் சட்ட அவர் ஆயுதப்படைகள், பொல மேந்திய குழுக்கள், பாதுகாட் காவல்படைகள், வீட்டுக்காவல் ரீதியற்ற கொலைகளுக்குக் கா ரையாகக் கூறினார்: "சட்ட மீ

32
க்கிலும் நடைபெறும் ஆயுதப் யேயும் போரில் ஈடுபடாதவரி ாழிவை ஏற்படுத்துகிறது. அண் ரில் 400 போராளிகள் கொல்லப் ரக்கணக்கானவர் காயமடைந்துள் ல் 25 அப்பாவி மக்கள் விமானக் கால்லப்பட்டனர். இந்த நிலையி பாளரின் அறிக்கையும் சிபார்சுக ங்கை அரசும், ஐ.நா.சபையும் என நடவடிக்கை எடுப்பர் என்று கொடிய முரண்பாடு காரணமாக தன் சீற்றத்தைத் தெரிவிக்கிறது. க்க நடைமுறைகள் எடுக்கப்பட தின் கீழ் நாம் ஒருபோதும் பாவதில்லை. விசேட ஒருங்கி பில் இலங்கை அரசு தனக்குக் மரியாதையையும் குறிப்பிட்டுள் ப்பு அமைச்சின் செயலரையோ மடியவில்லை என்றார். அவரது
றையற்ற கொலைகள் பற்றி ான்றும் நிலைமைகள் பலமடங் படுத்தும். உள்நாட்டு ஆயுதம் ) உயிர் வாழ்வதற்கு எதிரான
காரணம்."
வாகவும் துணிச்சலோடும் அரசு மீறல்களைச் சுட்டிக்காட்டினார். ஸ், விடுதலைப்புலிகள், ஆயுத புப் படைகளுடன் இணைந்த 'ர் ஆகியவரே இத்தகைய சட்ட ணம் என்றார். மேலும் முடிவு ல்கள் கணக்கிட முடியாதவை

Page 143
1.
அடிக்கடி மோசமாகப் பல வ பற்ற சிவிலியன், இராணுவத்த டல்ல, நடுத்தர, கீழ்நிலை அர மேலும் கூறினார்: 'சிவிலிய6 கொலைகள் இலங்கையில் நா? ளது. மேலும் அவரது முடிவு
"முதலாவதாக, சில சட்ட ருக்கு விடுதலை தந்தன. அது ஆயுத முரண்பாடு நடைபெ நிறுவனங்கள் செயலற்றுள்ளன உயர்மட்டத்தில் இருப்பவரிை ளிடை பணியாற்றுபவரிடைே வேறுபாட்டு உணர்ச்சிநிலை உ அமைதியாக தீர்க்கப்படாமல் பில்லை."
இந்த முடிவுகள் சார்பாக பிட்ட பொது முடிவுகளையும் ( ஆயுத முரண்பாட்டில் உள்ளவ பேச்சுவார்த்தை மூலம் ஏற்படு ஐ.நா.சபை அனைவரது ஒப்பு உரிமைகளை முழுமையாக ந மூன்றாவதாக, பாதுகாப்புப் அனைத்து சமூகங்களும் சம வேண்டும். நாலாவதாக, பொ ளில் ஈடுபட்டவர், கொலை ( மீறியவர் யாவரும் படையில் ஐந்தாவதாக, ஆயுதம் வழங்க பாக ஊர்க் காவலரிடமிருந்து டும். அவ்வாறே சிவிலியன் களையப்பட வேண்டும். ஆற கள், வதைகள் அவற்றிற்கு தண்டிப்பதோடு அரசு பாதி

33
ருடங்களாக அரசியல் பொறுப் ரப், படிநிலையாளர் தனிப்பட் சப் படையினர் பொறுப்பாவர். ண் மக்களிடை சட்ட ரீதியற்ற ாாந்தமாகப் பரந்த நிலையிலுள் கள் வருமாறு:
ங்கள், விதிகள் சட்டம் மீறியவ தொடர்கிறது. இரண்டாவதாக, றும் இடங்களில் அரசு நீதி 1. மூன்றாவதாக, படையினரின் டயேயும் கீழ்மட்டத்தில் மக்க யேயும் எச்சரிக்கை அளவுக்கு ள்ளது. நாலாவதாக, முரண்பாடு உயிர் வாழ்வுக்கும் பாதுகாப்
விசேட தலைவர் பல குறிப் தெரிவித்துள்ளார். முதலாவதாக, ர் அதற்கு அமைதியான தீர்வை த்த வேண்டும். இரண்டாவதாக தலுடன் சிறு பான்மையினரின் டைமுறைப்படுத்த வேண்டும். படையினர் சீரமைக்கப்பட்டு ந்துவ நிலை பெற அமைக்க மிசாரில் சட்டம் சாரா கொலைக செய்தவர், மனித உரிமைகளை லிருந்து நீக்கப்பட வேண்டும். ப்பட்ட பிற படையினர், சிறப் ஆயுதங்கள் பறிக்கப்பட வேண்
கைகளில் உள்ள ஆயுதங்கள் ாவதாக, சட்டம் சாரா கொலை பொறுப்பானவர் யாவரையும் க்கப்பட்டவருக்கு நஷ்ட ஈடு

Page 144
வழங்க வேண்டும். ஏழாவ: பாதிக்கப்பட்டவருக்கு நீதி கி பாட்டுடன் அரசு செயல்பட குடிமக்களுக்கு முழு மதிப்பு எதிராக நடவடிக்கைகள் எடுக் தொகைக்கு எதிராக எந்தக் பலமான ஆயுதங்கள் பயன் தடவைகள் பயன்படுத்தப்பட தண்டனை ஒழிக்கப்பட்டு மன வலுப்படுத்தப்பட வேண்டும் ஜெனிவா உடன்படிக்கையின் ஒப்பமிடவேண்டும்.
நாங்கள் அரசையும் ஆயுத யும் இந்தப் பரிந்துரைகளைக் இந்தத் தீவில் மனித உயிர்களு
கொண்டுவர வேண்டும் எனக்
மாண்புமிகு லசுஷ்மன் ஜெ பரிந்துரைகளையும் கடைப்பிடி தார். காணாமல் போனவர் பற்ற ஆணையாளர் நியமிப்பதாகவும் யும் முழுமையாக விசாரணை சட்ட ரீதியாக வரையப்படும் வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அ அறிக்கையில் கூறப்பட்ட பரிந் மன்ற அமர்வின் போது முதற் சமர்ப்பிப்பார்.

34
நாக, அநீதியான ஆதிக்கத்தால் ட்டக்கூடிய அடிப்படைக் கோட் வேண்டும். எட்டாவதாக, சிவில் ம் தருவதாக "கிளர்ச்சிக்காரருக்கு க வேண்டும். சிவிலியன் குடித் கால கட்டத்திலும் ஆபத்தான, படுத்தல் கூடாது; இங்கு பல ட்டன. ஒன்பதாவதாக, மரண ரித உரிமை ஆணையாளர் நிலை பத்தாவதாக, இலங்கை அரசு இணைப்பாக ஒப்பந்தம் Iல்
ம் எடுத்த அனைத்து குழுக்களை கடைப்பிடித்து குழப்பமடைந்த iக்கு மதிப்பும், புனிதமும் மீளக்
கூறுகிறோம்.
ஜயக்கொடி அறிக்கையில் கூறிய டப்பதாக அரசு சார்பில் பதிலளித் றி விசாரணை செய்ய விசாரணை ம் கூறினார். இந்த விஷயங்களை செய்ய ஆணையாளர் பணிகள் எனவும் சொன்னார். மேலும் அமைச்சர் லக்ஷமன் கதிர்காமர் துரைகள் பற்றி அடுத்த நாடாளு சந்தர்ப்பத்தில் முழு அறிக்கை
恕

Page 145
அவசர கால நிலை
ஜூலை யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட மாக மனிதாபிமான நிலைகள் பொருளாதார, சமூக, பண்பா கமிட்டி மீளாய்ந்தது. 13.5.1 பின்வரும் குறிப்புகளைக் கூறி வரையிலான மக்களின் நிலை கவலையைத் தெரிவிக்கிறது. முரண்பாட்டால் 15 ஆண்டுக வசிக்கின்றனர். இவர்களுக்கு : உணவு, உடை, உடல் நலன் ே கமிட்டி மேலும் கூறுவது: ''சுத படி எழுபது (70%) வீதமான கும் போதிய சத்துணவு கிடைப் அகதிகளுக்கு எதிராக அரசு வியை தடுப்பதாக அறிக்கைக
கமிட்டியின் பரிந்துரை 8 முதலாவதாக, மனிதாபிமான களை முடுக்கி விட வேண்டு! குறிப்பிட்ட நபர்கள் தக்க உத் இரண்டாவதாக தற்காலிக ( நிரந்தர வீட்டு வசதி வழங். நாட வேண்டும் என கமிட் குழந்தைகள், கர்ப்பிணிகள், தரமான சத்துணவு கிடைப்பத மீளப்பரிசீலனை செய்து வழ
னெ

) பற்றிய விவாதம் 3, 1998.
ட இடங்களில் மிகவும் மோச ர தொடர்ந்து ஏற்படுகின்றன. ட்டு உரிமைகளை ஐ.நா.சபை 198ன் நாட்டுநிலை அறிக்கை யுள்ளது. "'இடம்பெயர்ந்த 8000 பற்றி கமிட்டி தன் கடுமையான
பெரும்பாலோர் இராணுவ ளாக தற்காலிக குடிசைகளில் தக்க சுகாதார வசதிகள், கல்வி, பணும் வாய்ப்புகள் இல்லை.'' தந்திரமான ஆய்வு மதிப்பீட்டின் பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக் ப்பதில்லை; தமிழ் போராளிகள், வேண்டுமென்றே உணவு உத
ள் கூறுகின்றன.' ஒவ்விஷயத்தில் முக்கியமானது.
உதவிகளுள் அரசு நிறுவனங் ம் என கமிட்டி பரிந்துரைத்தது; வியைப் பெறுதல் வேண்டும். நடிசைகளில் வாழ்பவர்களுக்கு 5 அரசு சர்வதேச உதவிகளை - வேண்டியது. மூன்றாவதாக, பாலூட்டும் தாய்மாருக்கு தக்க நகேற்ப உணவு உதவியை அரசு பகல் வேண்டும்.

Page 146
1
வவுனியாவிலும் முல்லை மாக உள்ளது என மனிதாபிம1 அறிக்கை கூறுகிறது. முல் அறிக்கை ஏழைகளுக்கு வழங் வறட்சி நிவாரணத்தையும் இை அறிக்கை கூறுகிறது. இடம் மாதத்தில் 10 நாட்களுக்கு மட்( பங்கீடு மட்டும் வழங்கப்படுகி மருந்து, குளோரோகுவின், பிரி கிடைப்பதில்லை. சம்பளங்கள் னவுக்குப் போதிய பணம் 6 கிடையாது. யாழ்ப்பாணம் பிரச்சனைகள், கஷ்டங்கள் பற பற்றி முறைப்பாடுகள் வந்தன பிலிம், மருந்துகள், மருத்துவ உ நிலவுவதாக கூட்டமைப்பின் அ றது. இவ்விஷயத்தில் உள்நாட்( ளின் வேலைகளில் தடைகள் வழக்கமான நடைமுறைகளுக் விரக்தி தருகிறது. இக்கட்டுப்பு ளல்ல; நாடாளுமன்ற அங்கத்த6 பிமான பிரச்சனைகளை அர இணைந்து செயலாற்ற வேண் எடுக்கும்படி கூறிவருகிறது.
யாழ்ப்பாணத்தில் கண்ணி ( டுவதாக உள்ளது. 9.4.98ன் 10வ யாழ்பாணத்தில் 10,000 கண்ணி தாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. யா யில் மாதந்தோறும் பத்து கன மருத்துவம் அளிக்கப்படுவதாக எட்வார்டோ மாரினோ அவர்கள் கற்பதற்காக வந்துள்ளார். அவ

36
த்தீவிலும் உள்ள நிலமை மோச ன ஏஜென்களின் கூட்டமைப்பு லைத்தீவைப் பொறுத்தவரை கும் உதவி முத்திரைகளையும் ட நிறுத்தி வைத்திருப்பதாகவும் பெயர்ந்த குடும்பங்களுக்கு ேெம காணக் கூடியதான பாதிப் றது. நாய்கடி ஊசி, பாம்புக்கடி மாகுவிட் ஆகியன போதியளவு பென்ஷன், நெல்லுக் கொள்வ வங்கிகளில் தேவையளவுக்குக் பயிற்சி ஆசுபத்திரியில் பல ]றியும் எனக்கு குறைபாடுகள் 7. ஊசி மருந்துகள், எக்ஸ்ரே பகரணங்களுக்குத் தட்டுப்பாடு |றிக்கையும் தெளிவாகக் கூறுகி டு, சர்வதேச உதவி ஏஜென்சிக ஏற்படுத்துகிறது; சாதாரண கு தடைகள் ஏற்படுத்துவதும் பாடுகள் ஒழுக்க நெறிமுறைக பரில் இரு பகுதியிலும் மனிதா சும் உதவி ஏஜென்சிகளும் ாடும் என்றே தக்க கவனம்
வெடிகளின் நிலைமை பயமூட் து விசேட அறிக்கையின் படி வெடிகள் புதைக்கப்பட்டிருப்ப ழ்பாணப் பயிற்சி ஆஸ்பத்திரி எணி வெடி சம்பவங்களுக்கு கூறுகின்றனர். கொழும்பில் இப்பிரச்சனை பற்றி ஆழ்ந்து து பணிக்கு நாம் எல்லாவித

Page 147
137
உதவிகளும் செய்வதோடு அ. சிபார்சுகள் பற்றியும் நாம் இலை
தேசிய பிரச்சனையில் அடி லில் ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் வேறுபடுகிறோம். ஆயினும் கம் டக்லஸ் தேவானந்தா தாக்கப் நோக்கம் கொண்ட வன்முறை யடைந்தோம்.
போட்டியான ஜனநாயக அர டும். குரூர அரசியல் வன்முறை கழுத்துறையில் நீண்ட காலமாக வைத்திருப்பதை நாம் எதிர்க்கி விரக்தியும் எதிர்ப்புக்கும் காரன் ரைப் பார்க்க முடியாமை, அடி கப்படாமையே காரணம். இந் சட்டமா அதிபர் திணைக்களம், நடவடிக்கைகள் எடுக்கிறது. அ அல்லது விடுதலை அளிப்பதை கழுத்துறை சிறையின் அமைதிய கள் இருமடங்காக்கப்பட்டு நான் தடைகளும் நீக்கப்பட வேண்டு
யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மற்ற நிலைகள் மேலும் நீடிப்பு இறுதியாக, எமது சமூகத்தை எ ளுக்கு நாம் விடிவு காண (பு சட்டவாக்க அமைப்பும் விவாத பதை நாம் நினைவில் கொள் மனித உரிமைகள் மிக முக்கியம் மனித துன்பங்களையும் மனி கொண்டு வருவன. இவையாவு பிணைந்துள்ளன. இவற்றைத் தீ யில் நம்பிக்கை இழக்கத் தூண்

வரது முடிவான அறிக்கை, னந்து செயலாற்ற வேண்டும். ப்படையாக எமது கருத்திய கட்சியுடன் (ஈபிடிபி) நாம் ஒத்துறையில் அதன் தலைவர் பட்டது போன்ற அரசியல் யை அறிந்து ஆழ்ந்த கவலை
சியல் காப்பாற்றப்பட வேண் க்கு முடிவு கட்ட வேண்டும். நீதி விசாரணையின்றி தடுத்து றோம். இந்தக் கைதிகளின் எங்கள் உண்டு; குடும்பத்தவ ப்படைத் தேவைகளும் வழங் தப் பிரச்சனைகளைத் தீர்க்க விசேட பகுதி அமைத்து பல ஆயினும் வழக்குப் பதிவதை கத் துரிதப்படுத்த வேண்டும். பின்மையை தவிர்க்க முயற்சி டெமுறைகளும் அதிகாரத்துவ
இடங்களில் மனிதாபிமான பது பெரிய பிரச்சனையாகும். திர்நோக்கும் பல பிரச்சனைக மடியாவிடின் இந்த உயர்ந்த ங்களும் அர்த்தமற்றவை என் - வேண்டும். மனிதாபிமான, எனவை. ஏனெனில் இவையே த மாண்புகளையும் மேலே ம் தேசிய பிரச்சனைகளுடன் ர்க்காவிடின் அரசியல் முறை டிவிடும். எதிர்கட்சி உட்பட

Page 148
அனைத்து அங்கத்தவர்களை தார, சமூக, பண்பாட்டு 2 நோக்கை கவனத்தில் கொண் யிலுள்ள யுத்த முரண்பாட்ட ளின் செலவை கமிட்டி மு இலங்கையில் வாழும் ஒவ்6ெ பண்பாட்டு உரிமைகள் தேய் நீதியான, விரைவான , அமை பிரதேச அரசாங்கங்களுக்கு ஏற்கக் கூடியதாக பேச்சு வார்; தற்கு அரசு முன்னுரிமை : வேண்டுகிறது.''
20'

138
யும் ஐக்கிய நாடுகள் பொருளா உரிமைகளது ஐ. நா. கமிட்டியின் டு வர விரும்புவேன்: இலங்கை Tல் ஏற்பட்ட ஆயுதம் பண்டங்க ழுமையாக அறியும். அத்துடன் வாருவரதும் பொருளாதார, சமூக, ந்து செல்லுகின்றன; யுத்தத்திற்கு தியான தீர்வு ஏற்பட வேண்டும்.
அதிகாரப்பரவு அனைவரதும் த்தை மூலம் பேசித் தீர்க்கப்படுவ அளிக்க வேண்டும் என கமிட்டி

Page 149
யாழ்ப்பாண செம்ம ஒத்திவைப்புட் ஜூலை 2 செம்மணியில் உள்ளதா. புதைகுழி குறித்து புலனாய்வு உரிமை ஆணையாளருக்கு எம். கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். மனித உரிமை ஆணையாளருப் கள் தெரிவிக்கின்றன. அடிப்ப புலனாய்வு செய்யும் அதிகாரத் உரிமை ஆணையாளருக்கு அ சட்டமுறையற்ற படுகொலைச் 13(4)வது பிரிவை மீறுகின்றன. தனது வரம்புக்குள் நின்று குறித்து விசாரணை செய்வர். இங்கு எழும் கேள்வி முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இப்ட மான புலனாய்வு அதிகாரங்கள் என்பதுதான். வாய்மொழியாகவ ஆவணங்களைப் பெறவும், தே வும் முடியும் என்று சட்டப்பி இந்த விஷயத்தில் சோமரத்ன வும் விசாரிக்கவும் முடியும். படி எந்த நபரிடம் இருந்துட ளையோ வேறு பொருள்களை பிக்கச் செய்ய முடியும். மிக இந்த அதிகாரங்களை சட்டப் பார்க்கும் போது, எந்தப் புலன பரந்த அதிகாரத்தை ஆணைய

ணிப் புதைகுழி -
பிரேரணை
2, 1998
5க் கருதப்படும் பரந்துபட்ட செய்யவேண்டும் என்று மனித சிவசிதம்பரமும் மற்றவர்களும் புலனாய்வு செய்வது குறித்து ஆராய்ந்து வருவதாக செய்தி டை உரிமை மீறல்கள் குறித்து தை சட்டம் (பிரிவு 10b) மனித அளிக்கிறது. தன்னிச்சையான, 5ள் அரசமைப்புச் சட்டத்தின்
மனித உரிமை ஆணையாளர் செயல்பட்டு இந்தப்புகார்கள்
என்னவென்றால், சிக்கலான, 1ணியை மேற்கொள்ள போது ஆணையாளருக்கு இருக்கிறதா பும் எழுத்துமூலமாகவும் உள்ள வைப்படுபவர்களை விசாரிக்க ரிவு 18 தெளிவாகக் கூறுகிறது. ராஜபக்சேயை கேள்வி கேட்க சட்டப்பிரிவு 18 (1) (C)யின் அவர் கைவசம் ஆவணங்க யோ ஆணையாளரிடம் சமர்ப் ம் விரிவானதாகத் தோன்றும் பிரிவு 11(H)உடன் இணைத்துப் ாய்வையும் நடத்தும் வகையில் ளருக்கு அளிக்கிறது.

Page 150
புதைக்கப்பட்ட இடங்கு அவற்றைத் தோண்டுவதும் இவை முக்கியத்துவம் வாய் தில் பின்பற்ற வேண்டிய நை மற்றும் அமைப்புகளும் பரி
சிவில் உரிமைகள் இய, சிங்க 1998, ஜூலை 2-ம் ே தனித்தனியாக புதைக்கப்பட்ட விட, ஒட்டுமொத்தமாக தோண்டி எடுப்பதில் பல தெ என்று கூறியுள்ளார்.
'மிகவும் சிறப்பான முை புதைக்கப்பட்டவர்கள் எப்படி அவர்கள் எப்படி அங்கு கொடி அறியமுடியும். அத்துடன் அழிந்து போவதையும் தடுக்
இதே கருத்தைத்தான் புை வும், எலும்புகளை பரிசோதன களை ஐக்கிய நாடுகள் சபை
'குற்றம் நடந்த இடத் அக்கறை எடுத்துக்கொள்ளப்ப புதைக்கப்பட்டவர்களைத் தே வேண்டும். முதன்மைப் புல வழங்கும் மானுடவியலாளர் ளருக்கிடையே ஒருங்கிணைப் அறிவியல் தொடர்பான மானு இல்லாத ஊழியர்களைத்தா தோண்டுவதற்கு அதிகாரிகள் காரணமாக மதிப்பிட முடி மட்டுமின்றி பொய்யான தகவ கப்படுகின்றன. பயிற்சி இ புதைக்கப்பட்டவர்களைத் தே

14Ο
ഞണ്ട്. கண்டறிவதும் தொடர்ந்து மிகவும் சிக்கலானது, மற்றும் தவை என்பதால், இந்த விஷயத் டமுறைகள் குறித்து உள்நாட்டு, ந்துரைத்துள்ளனர்.
ந்கத்தின் செயலர் சூர்யா விக்ரம ததி வெளியிட்ட அறிக்கையில், டவர்களைத் தோண்டி எடுப்பதை புதைக்கப்பட்ட உடல்களைத் ாழில் நுட்பச் சிக்கல்கள் உள்ளன
றையில் இப்பணியைச் செய்தால், டி இறந்தார்கள்? அவர்கள் யார்? ண்டு வரப்பட்டார்கள்? என்பதை மிக முக்கியமான ஆதாரங்கள் கலாம்' என்றார்.
தைக்கப்பட்டவர்களைக் தோண்ட ]ன செய்யவும் மாதிரி விதிமுறை
வகுத்துள்ளது.
தைத் தேடுவதற்கு எவ்வளவு டுகிறதோ அதே அக்கறையுடன் ாண்டி எடுக்கையிலும் செயல்பட னாய்வாளருக்கும் ஆலோசனை அல்லது தொல்பொருள் ஆய்வா பு ஏற்படுத்த வேண்டும். தடய துடவியல் நுட்பங்களில் பயிற்சி ன் புதைக்கப்பட்டவர்களைத்
பயன்படுத்துகின்றனர். இதன் யாத தகவல்களை இழப்பது ல்கள் சில நேரங்களில் உருவாக் ல்லாத நபர்களைக் கொண்டு ண்டுவதை தடைசெய்ய வேண்

Page 151
டும். மானுடவியலாளரின் ே பட்டவர்கள் தோண்டப்பட ே
தடய அறிவியல், மானுட றங்களை அடைந்துள்ளன. . குவாதமாலா, ஈராக், எத்தியோ வியா ஆகிய நாடுகளில் கூட்ட வர்களைத் தோண்டி எடுத்த அறிவும், திறமையும் உள்ள நடைமுறைக்கு உதவ சிறந்த த ளார்கள் உள்ளனர். உள்ளுர் அளிக்க முடியும்.
உடல்களைத் தோண்டி எடு லும் 3 கட்டங்கள் உள்ளன கையகப்படுத்துவது, கிருஷாந்தி புடைய குற்றவாளிகளைப் பதி அடையாளம் காண்பதில் அவ வது ஆகியவற்றுக்காக இந்த வேண்டியது அவசியம். இத்தும் களும் 3 நிலைகளைக் கொன புதைக்கப்பட்ட உடல்களை ம தற்கு முன்பாக தொகுக்க ( இறந்தவர்களின் உறவினர்கள், ரித்து, கடைசியாக அவர்களை தற்கு முன்பாக அவர்களை ஆகியவை இதில் முக்கியமா தொல்லியல் ஆய்வு: புதைக்க தும் தோண்டுவதும் இதில் அ மையான இடங்களை எப்படிக் ஐ.நா. விதிமுறை கூறுகிறது. ! இழக்க நேரிடும் என்பதால் ப புதைக்கப்பட்டவர்களைத் தேட பட வேண்டும்.

41
மற்பார்வையில்தான் புதைக்கப் வண்டும். வியல் மிகப் பெரிய முன்னேற் ர்ஜெண்டினா, எல்சல்வடோர், ப்பியா, முன்னாள் யுகோஸ்லா ம் கூட்டமாகப் புதைக்கப்பட்ட அனுபவம் மூலம் கிடைத்த ன. தோண்டி எடுப்பதற்கான தடய அறிவியல் மானுடவியலா நபர்களுக்கு அவர்கள் பயிற்சி
இப்பதிலும் புலனாய்வு செய்வதி. எ. புதைக்கப்பட்ட இடத்தை தி குமாரசாமி வழக்கில் தொடர் வு செய்வது, சரியான இடத்தை சர்களின் ஒத்துழைப்பைப் பெறு
வழக்கில் நடவடிக்கை எடுக்க உன் ஐ.நா. சபையின் விதிமுறை ண்டிருக்கின்றன. முதலாவதாக, மருத்துவப் பரிசோதனை செய்வ வேண்டிய புள்ளி விவரங்கள். நண்பர்கள், ஆகியோரை 'விசா ப் பார்த்தது எப்போது? இறப்ப ப் பார்த்தவர்களின் சாட்சியம் க அடங்கும். இரண்டாவதாக, ப்பட்ட இடங்களை கண்டறிவ டங்கும். புதைக்கப்பட்ட உண் = கண்டறிவது என்பது குறித்தும் மதிப்பிட முடியாத தகவல்களை பிற்சி இல்லாதவர்களை வைத்து ண்டி எடுப்பது தடை செய்யப்

Page 152
அதே காரணத்துக்காகவே றும் இடத்தில் ஒவ்வொரு முன்பும் முடிந்த பிறகும் அந்த வேண்டும். அதனால் அந்தப் சம்பந்தப்படாத வேறு காரன கள் ஏற்பட்டால் அதனைக் கல் ளைப் பொறுத்தவரை தனிக் க தோண்டும் இடங்களின் வன வேண்டும். ஒவ்வொன்றுக்குப் வேண்டும். ஒரு பகுதி கூ சம்பந்தப்பட்ட இடங்கள் நம் புகைப்படங்கள் எடுக்கப்பட கொள்ளப்பட வேண்டும். ஆம் படும் எலும்புக்கூடுகள் எக். மேலும் எலும்பு முறிவுகள் ஏற்படும் விளைவுகள் குறித்தெ பட வேண்டும். இவ்வாறாக எலும்புக்கூட்டின் வயது, பால் வற்றை அறிந்து கொள்ள முடி மாற்றங்கள், அதிர்ச்சி மற்றும் யவை குறித்த ஆதாரங்களும் சில ஆய்வு கூடங்கள் டி.என்.ஏ
லாம்.
யாழ்ப்பாணத்தில் காணா. ரணை குறித்தும் அச்சம் வெளி ரில் காணாமல் போனவர்கள் கமிஷன் அமைக்கப்படும் எ மொழி அளிக்கப்பட்டது. அ குறித்து எந்த நடவடிக்கையும் 6 அமைச்சகத்தின் விசாரணைக் பற்றி கண்டுபிடித்து விட்டதா அறிக்கை நாடாளுமன்றத்தின்

142
தோண்டும் வேலை நடைபெ நாளும் வேலை தொடங்கும் கப்பகுதியை புகைப்படம் எடுக்க பகுதியில் தோண்டும் வேலை எங்களுக்காக ஏதேனும் பாதிப்பு ண்டறிய உதவும் இட ஆதாரங்க வனம் செலுத்தப்பட வேண்டும். ரெபடங்கள் தயார் செய்யப்பட ம் தனித்தனி எண் அளிக்கப்பட ட மிச்சம் மீதி வைக்காமல் ன்கு தோண்டப்பட வேண்டும். வேண்டும். குறிப்புகள் எடுத்துக் பவுகூடத்தில், தோண்டி எடுக்கப் ஸ்ரே எடுக்கப்பட வேண்டும். அறுவை சிகிச்சை காரணமாக கல்லாம் தனிக்கவனம் செலுத்தப் சோதனைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட ல், இனம், சமூக நிலை ஆகிய யும். நோய் காரணமாக ஏற்படும் ம் வளர்ச்சி கோளாறுகள் ஆகி அடையாளம் காண உதவும். பரிசோதனையும் மேற்கொள்ள
மல் போனவர்கள் பற்றிய விசா யிடப்பட்டுள்ளது. 1997, டிசம்ப ர குறித்து விசாரணை செய்ய என்று உறவினர்களுக்கு உறுதி ஆறு மாதங்கள் கடந்தும் இது ஒடுக்கப்படவில்லை. பாதுகாப்பு குழு ஒன்று மிகச்சிலவற்றைப் க கூறப்படுகிறது. அக்குழுவின் முன் வைக்கப்பட வேண்டும்.

Page 153
14
ஆயினும் அத்தகைய குழுக்கள் மனோகரி முத்தேட்டுவகமா கம் விரிவுபடுத்துவது சரியாக இ இயக்கம் கூடக் கூறியிருக்கிறது
பலியானவர் யாராக இருந்த வர் யாராக இருந்தாலும் சட்டப் வேண்டும். மனித உரிமைகள் காரணமானவர்களைப் பொறுப் ஒரு மைல் கல்லாக கிருஷாந்தி றது. செம்மணி விஷயத்தில் | நடத்துவது இன்றியமையாததாகு ணையை மனித உரிமை ஆணை உதவிகளையும் செய்ய வேண்டு கிறோம்.

போதுமான மாற்று அல்ல. மிஷனின் ஆய்வு வரம்புகளை ருக்காது என்று குடியுரிமை
ாலும் சரி, அதற்கு காரணமான படி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட
மீறப்படும் போது அதற்கு பேற்க வைக்கும் முயற்சியில் குமாரசாமி வழக்குத் திகழ்கி பாரபட்சமற்ற, தேர்ந்த ஆய்வு தம். அப்படிப்பட்ட ஒரு விசார ரயம் நடத்த அரசாங்கம் எல்லா ம் என்று நாங்கள் வலியுறுத்து

Page 154
வன்னியில் நிலவும் ஒத்திவைப் ஆகஸ்டு இது யுத்தத்தால் பாதி ளின் உணவுப் பங்கீட்டை ந மனிதாபிமான ஆட்சிப் பிரச் பற்றிய ஒத்தி வைப்புத் முல்லைத்தீவு, கிளிநொச்சி கம் ஏற்படுத்தியுள்ளது. முன் குடும்பங்கள் உலர்ந்த பங்கீ( பங்கீடு வெட்டும் தீர்மானத்த ணம் பெறும். முல்லைத்தீவு தர்களால் நிவாரணம் தரக்கூ யில் விநியோக முறை யாவு மக்கள் எதிர்ப்பினால் முல் நிர்வாகம் செயலிழந்துவிட்ட பணி எதுவும் நடைபெறவ முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் டம் வாங்குவதில் விநியோ கொள்வனவும் இடை நிறுத் விற்பனை செய்யும் விவசாய இறக்க முடியாததால் பிரச்ச6 விட்டன. இதே நிலை கிளிெ உலர் பங்கீடு 50% வெட்டப் கிளிநொச்சி மாவட்ட நிர்வ விட்டது. எமக்குக் கிடைத்த டம் அதிகம் பாதிக்கப்படவி றைய 5000 குடும்பங்கள் மீள
13 மே, 1998ல் பொருள ஐ.நா.கமிட்டி இலங்கை நி

உணவு நிலைபற்றிய புப் பிரேரணை
20, 1998.
க்கப்பட்ட வட-கிழக்கு இடங்க கிறுத்தும் தீர்மானம், பாரதூரமான சனையை கொண்டு வந்திருப்பது தீர்மானமாகும். இத் தீர்மானம் மாவட்டங்களில் மோசமான தாக் ல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் 39,000 டு பெற்று வந்தனர். தற்போதைய நால் 13,000 குடும்பங்களே நிவார மாவட்டத்தில் அரசு உத்தியோகத் டியவரை தெரியமுடியாத நிலை Iம் தடைப்பட்டுவிட்டது. பொது லைத்தீவு மாவட்டத்தில் அரசு து. இம்மாதம் தொடக்கம் அரசுப் வில்லை. உடனடி விநியோகம், அங்கேயே உள்ள விவசாயிகளி கம் செய்வதால் தற்போது நெல் தம் செய்யப்பட்டுவிட்டது. நெல் விகள் வேறு இடங்களுக்கு ஏற்றி னைகள் மேலும் இறுக்கமடைந்து நாச்சி மாவட்டத்திலும் ஏற்பட்டு பட்டது. பொது மக்கள் எதிர்ப்பு ாகத்தையும் ஸ்தம்பிக்கச் செய்து அறிவித்தல்படி மன்னார் மாவட் ல்லை. ஏனெனில் இங்கு ஏறக்கு ாக் குடியமர்த்தப்பட்டுள்ளது.
தார, சமூக, பண்பாட்டுரிமைகள் லைமைகளை மீளாய்வு செய்து

Page 155
சமர்ப்பித்த அறிக்கைப்படி இ பற்றி அதிக கவலையைத் தெ குடிசைகளில் வாழ நேரிட்டு முரண்பாட்டால் அடிப்படைய நலன் கவனிப்பு இல்லை. மதிப்பீட்டை குறிப்பிட்டுள்ளது தைகள் தற்காலிக குடிசைகளில் 70 சதவீத உயர்வை எட்டியு உணவை குறைத்தது அநியாய
உணவு, குறிப்பாக குழ! தரும் தாயாரின் போஷாக்குணம் மான உதவிகளை எளிதாகக் . கமிட்டி அரசாங்கத்தை வேண்
இம்மன்ற அங்கத்தவர்கள் லைத் தீவுப் பகுதியில் இடம் கள் பற்றி கவனம் எடுக்கச் பங்கீடுகள், மருந்து பிற, அ வசதி செய்ய வேண்டும் எனக்
இடம்பெயர்ந்த மேற்கூறிய முழு நிவாரணமும் கிடைப்ட மென்ற ஐ.நா.கமிட்டியின் பரிற முறைப்படுத்த வேண்டும். ஏற் மாற்ற வேண்டியது அவசரமான் னதுமாகும்.

45
டம் பெயர்ந்த மக்களின் நிலை தரிவித்தது. அவர்கள் தற்காலிக பள்ளது. ஆயுதப் படைகளின் பான சுகாதாரம், கல்வி, உடல் கமிட்டி தனியார் ஆய்வின் 1. அதன்படி பெண்கள், குழந் வசிப்பவரின் போஷாக்கின்மை ள்ளது. இடம் பெயர்ந்தவரின் மானது எனவும் கூறியது. ந்தைகள், கர்ப்பிணிகள், பால் வின் தரத்தை உயர்த்த மனிதாபி கிடைக்க உதவ வேண்டுமென
டியது.
திரும்பத்திரும்ப வன்னி முல் பெயர்ந்த மக்களின் நிலைமை செய்து அவர்கட்கு உணவுப் டிப்படைத் தேவைகள் கிட்ட 5 கூறிவந்தோம். ப மக்களுக்கு உதவியும் போதிய பதை உறுதி செய்ய வேண்டு ந்துரைகளை உடனடியாக நடை கெனவே எடுத்த தீர்மானத்தை எதும் மக்களுக்கு மிக முக்கியமா

Page 156
வரவு - செலவுத்
நொவம்பர்
வெஸ்மினிஸ்டர் 66), யின் மீது கட்டுப்பாட்டை சட்டத்தின் ஒரு முக்கியமான ெ டுகிறது. இலங்கையில் செலவு நிதி பகிர்வுச் சட்டம், புதிய ர வது போன்றவைகளின் மீதான விவாதத்தின் அடிப்படையாகக் நாடகம் போன்று இரண்டு தத் மோதலாகவும் மாறுபட்ட சமூ டையேயான போராட்டமாகவு வருடாந்திரச் சட்ட விஷயமான விஷயமாக கருதப்படுகிறது. டன் நடைபெறும் நாடகம் மற் இந்த வரவு - செலவு திட்ட வி வருத்தத்திற்குரிய விஷயம். அ கவோ அல்லது அரசியலமைப் ததாகவோ உள்ள ஒரு நிகழ்ச்சி வருடாந்திர கூட்டத்தில் போன்று சடங்குத்தனமாக இது திட்ட மதிப்பீடுகள் நம்பிக்கை எதிர்நோக்கங்களும் செலவின மைக்கப்படுகின்றன. (ராணுவ ஒரு வித வரவு - செலவு திட்ட வும் அந்தப் பற்றாக்குறைை நிதிக்கொள்கை நடவடிக்கைய செலவு திட்டத்தில்) முன் லை

- திட்டம் விவாதம்
16, 1998.
யின்படி நாடாளுமன்றம் நிதி செலுத்துவது அர்சிய்ல்ம்ைப்பு காள்கையாக அடிக்கடி கருதப்ப மதிப்பீடுகளை முன் வைப்பது, நிதித்திட்டங்களை முன் மொழி விவாதம் வரவு செலவு திட்ட கருதப்படுகிறது. அடிக்கடி ஒரு த்துவார்த்தங்களுக்கிடையேயான க பொருளாதார பார்வைகளுக்கி ம் திகழும் இந்த நாடாளுமன்ற னது அடிக்கடி ஒரு முக்கியமான சாதாரணமாக இந்த நிகழ்ச்சியு bறும் கிளர்ச்சியும் படிப்படியாக வாதத்திலிருந்து விலகி விட்டது ரசியல் உள்ளடக்கம் குறைந்ததா பு சட்ட முக்கியத்துவம் குறைந் யாக ஒரு பெரிய நிறுவனத்தின் வைக்கப்படும் ஆண்டறிக்கை மாறிவிட்டது. வரவு - செலவுத் குரியனவாக இல்லை. வருவாய் ாங்களும் கணிசமாக மாற்றிய நோக்கங்களுக்காக தொடர்ந்து - பற்றாக்குறையை எதிர்நோக்க ய சரிகட்ட உருவாக்கப்படும் பாகவும் ஆகிவிட்ட வரவு - பக்கப்படுகின்ற துணை செலவு

Page 157
1.
திட்ட மதிப்பீடுகள் நம்பகமற் ரித்து விட்டது.
இந்த வரவு - செலவு அமைகின்ற ஒரு அம்சம் இது ( எதிரொலிப்பதற்கான ஒரு சந்த இது தொடர்பாக நான் டா பொருளாதார அறிஞரால் வழிர நிறுவனம் ஆண்டுதோறும் ே நிலவரம் பற்றிய அறிக்கையை
1998-ற்கான அறிக்கை பி "1997-கான இலங்கையின் பொ ரமாக அமைந்திருந்தது. கிழ பேரழிவால் எவ்வித பாதிப்ை விட்டது போன்று தோன்று வில்லை; இதுபோன்ற விஷயங் மல் வறட்சி பாதித்த சென்ற காட்டிலும் இவ்வருடம் 6.49 நிதிப்பற்றாக்குறை கணிசமாக பொது கடன் (தேச உற்பத்தியி ளது. பணவீக்கமும், வட்டி வீ சேமிப்பு அதிகரித்துள்ளது. நடட் கடன் நிலவரங்களும் . ର{ ஆரோக்கியமான அளவில் பா தட்ட இத்தகைய நல்ல பொ முதல் கால கட்டம் வரை ெ உள்ளது.’ பேராசிரியர் ஜி.எல். திட்ட உரையில், உயர்ந்த வ6 குறைந்த பணவீக்கம், குறைந்த றவைகளை குறிப்பிடும் போது அளிக்கக்கூடிய ஒரு கணிப்டை நாமே கேட்டுக் கொள்ள வேண் குறிப்பிட்டுள்ளது போல பொ(

.7
ற தன்மையை மேலும் அதிக
திட்டத்தில் பொருத்தமாக தேச பொருளாதார நிலவரத்தை ர்ப்பத்தை நமக்குத் தருகிறது. க்டர். சமன்கெலிகமா என்ற டத்தப்படும் கொள்கை ஆய்வு வளியிடுகின்ற பொருளாதார
சுட்டி காட்டியுள்ளேன். பின்வருமாறு தொடங்குகிறது. ருளாதார செயல்பாடு திருப்திக க்காசிய பொருளாதாரங்களின் பயும் அடையாமல் தப்பித்து கிறது. பதட்டமில்லை, சரி ங்களை தவிர்த்தது மட்டுமல்லா ஆண்டின் 3.8% வளர்ச்சியை 6 அதிகமாக வளர்ந்துள்ளது. குறைந்துள்ளது. ஒட்டுமொத்த ல் அதன் அளவு) குறைந்துள் தமும் குறைந்துள்ளன. தேசிய பு நிதி முறையும் வெளிநாட்டு வளி நாட்டுச் சேமிப்பும் ஒரு துகாக்கப்பட்டுள்ளது. கிட்டத் நளாதார நடவடிக்கை 1998-ன் தாடர்ந்து தக்க வைக்கப்பட்டு பீரிஸ் தனது வரவு - செலவுத் ார்ச்சி, நிதித்துறை மேம்பாடு, வேலைவாய்ப்பின்மை போன் இதே போன்ற ஒரு நம்பிக்கை யே முன் வைத்தார். நமக்கு ாடிய முதல் கேள்வி - மேலே நளாதாரத்தைப் பற்றிய மதிப்பீ

Page 158
1.
டுகள் சிறப்பானதாக இருந்த
திட்டத்தில் உள்ள வரவு மற்று எந்தளவுக்கு எதார்த்தமான (GST)யை அரசாங்கம் மாற்றியன நிதிக்கொள்கை நடவடிக்கை BTT-க்கள் 12.5% விகிதாசார ஒே டுள்ளன. BTTஅமலாக்கத்தின வாயை (GST)ஈட்ட வேண்டுெ மென நிபுணர்கள் கருதுகிறார்: டிக்கை குறித்து கொள்கை ஆ குறிப்பிட்டது போன்று இதன் கள் ஏற்படும். கடந்த வரவு
தனியார் மயமாக்கலினால் வரவு கணிசமாக குறைக்கப்படும் எ கடந்த 4 வருடங்களாக பொதுத் தால் பெறப்பட்ட தொகை எ குறைவாகவே இருக்கிறது. மயமாக்கலின் மூலமாக கிட்ட ரிக்க டாலர்களுக்கு நிகரான உள் தற்கு இலங்கை அரசாங்கத்தால் நிறுவனம் குறிப்பிட்டுள்ளது ே நடவடிக்கை குறைந்து வருகிறது டெலிகாம் நிறுவனத்தினுடைய தனியார் மயமாக்கப்பட 6ே வருவாய்க்கான புதிய ஆதாரங் யத்திற்க்கு ஆளாகியுள்ளது. அ பெட்ரோலியத்தின் விலை குன லிய நிறுவனம் கணிசமாக வரு சர்வதேச அளவில் கச்சா எண் 27 அமெரிக்க டாலரிலிருந்து 12 ளது. இதன் மூலமாக பெட்( பில்லியன்களை கூடுதலாக ஈட்( இதில் 4 பில்லியன் ரூபா நி,

48
போதிலும் வரவு - செலவுத் ம் செலவு திட்ட மதிப்பீடுகள் 9ᏏᎱᎢᏯᏏ உள்ளன.(BTT)பதிலாக மைத்திருப்பது ஒரு முக்கியமான யாகும். மூன்று விதமான ர GST-ஆக மாற்றியமைக்கப்பட் ால் பெறப்பட்ட அதே வரு மன்றால் 16% இருக்க வேண்டு கள். எனவே இந்த நிதி நடவ ஆய்வு நிறுவனம் தெளிவாகக் தொடர் விளைவாக இழப்பீடு - செலவு திட்டத்தின் போது பு - செலவு திட்ட பற்றாக்குறை ான நம்பப்படுகிறது. ஆனால் துறையை தனியார் மயமாக்குவ திர்நோக்கும் தொகையை விட ஆயினும் 1997-இல் தனியார் த்தட்ட 160 மில்லியன் அமெ நாட்டு கடன்களை சரிக்கட்டுவ b முடிந்தது. கொள்கை ஆய்வு பான்று, "தனியார் மயமாக்கல் து (இந்த வருடத்தில் இலங்கை 10% பங்குகளை மட்டுமே பண்டியுள்ளதால்) அரசாங்கம் களை தேட வேண்டிய கட்டா ஆயினும், சர்வதேச அளவில் றவினால் இலங்கை பெட்ரோ நவாயை ஈட்ட வாய்ப்புள்ளது. ணெயின் விலை ஒரு பீப்பாய் அமெரிக்க டாலர் குறைந்துள் ரோலிய நிறுவனம் ரூபாய் 8 ெெமன்று மதிப்பிடப்படுகிறது.
றுவனத்தினுடைய கடன்களை

Page 159
149
சரிக்கட்டுவதில் பயன்படுத்தப்ப( எஞ்சியுள்ள தொகை அரசாங்க குறைப்பதற்காக மாற்றப்பட விே றும் கோதுமையின் விலைகளும் எதிர்பார்க்கப்படுவதால் ஓரளவிற் யும். வருவாய் குறையுமென்பது ( லிருந்து தெரிகிறது. இத்தகைய
னால் உள்கட்டுமானங்களுக்கான
வரவு - செலவு திட்டங்கள் ஒன்று புதிய நிதி நடவடிக்ை பிரேரணை தொடர்புடையதாகும். குவதென்பது ஒரு முக்கியமான அதிகரிப்பையும் அதன் மூலம் கூ வழங்கியிருக்கக் கூடிய பல பெரிய குறிப்பாக தேசிய சாலைகள், துை அபிவிருத்தி போன்றவைகள் வில்லை. வேலையில்லா பட்ட ஒரு கடுமையான எல்லையை அ இது தொடர்பாக ஆர்ப்பாட்டங்: நடவடிக்கைகளும் நடைபெற்று பட்டதாரிகளின் பிரச்சனைகளை என்பது அவர்களின் செயல்திற முயற்சிகளோடும் அந்த செய6 என்பதோடும் இணைக்கப்பட ே தமிழ்வழியாக பட்டம் பெற்றவர் மல் அல்லது அதன் தரம் குறைவ ஆங்கிலமே வணிக மொழியாக ளில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்கான குறைவாக உள்ளது. செயல் தி மற்றும் உள்கட்டுமான தொழில் நு குறித்த வரவு - செலவு திட்ட ட நம்பிக்கை அளிப்பனவாக இல் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டிருக்

டுமென்றும் நம்பப்படுகிறது. த்தின் வருவாய் இழப்பை பண்டியுள்ளது. சர்க்கரை மற்
இது போன்று சரியுமென்று , *கு செலவினங்களும் குறை முதலீடு வெட்டப்பட்டுள்ளதி மூலதன முதலீடு குறைவதி பொது முதலீடும் குறையும்.
ரின் மீதான விமர்சனங்களில் க தொடர்பாக குறிப்பான வேலைவாய்ப்பை உருவாக் விஷயமாகும். கட்டுமான டுதல் வேலைவாய்ப்பையும் ப உள்கட்டுமான திட்டங்கள், றைமுகங்கள், விமானநிலைய இன்னும் தொடங்கப்பட தாரிகளுடைய விகிதாச்சாரம் அடைந்துள்ளது. நாடெங்கும் களும் வெகு ஜன எதிர்ப்பு வருகின்றன. வேலையில்லா சரி செய்வதற்கான முயற்சி னை மேம்படுத்துவதற்கான ல்திறனை சந்தைபடுத்துதல் வண்டும். சிங்களம் அல்லது கள் ஆங்கில அறிவு இல்லா ாக இருக்கிறார்கள். இவர்கள் திகழ்கின்ற தனியார் துறைக ன எதார்த்தமான வாய்ப்புகள் றன் வளர்ச்சித் திட்டங்கள் வட்ப பயிற்சி மையம் ஆகிய பிரேரணைகள் நமக்கு அதிக லை. இது குறித்து அதிக க வேண்டும்.

Page 160
பொருளாதார தாராள மான விஷயம் நேரடி வெ. குறைவாகவே வந்துள்ளது. லும் வெளிநாட்டு நேரடி மு மாக கிழக்காசிய நாடுகளே ! கொரியா 30% முதலீட்டை யும், ஜப்பான் 12% முதலீட் தொழில் மயமாகியுள்ள நா. ருந்து கூடுதல் முதலீடுகள் ? கிறது. அயல் நாட்டு பரிம் கடுமையான தேய்மானம் ! டுள்ள வீழ்ச்சி ஆகியவைக நாடுகளின் நெருக்கடி கூடுதல்
முதலீடுகள் வருவதற்கான கிழக்காசிய நாடுகளின் அர. ளால் மனமுடைந்து போயி களை கவர்ந்திழுப்பதற்கான டிருந்திருக்கலாம். மறுபடியு மற்றும் தீவிர தன்மையின் நிலவரங்களால் இத்தகைய வாய்ப்புகள் குறைவாகவே ( கவே செயல் திறன் குறைவு அதிகமாக தேவைப்படுகின் போன்ற உற்பத்திப் பொரு முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது றிய இலகு ரக உற்பத்தி ெ
முடக்கப்படும் என்று பொறுத்த வரையிலும் நேரடி டமிருந்து நேரடி வெளிநாட் கின்ற நாடாக இலங்கை மானியம் மற்றும் சலுகை அளிக்கும் வெளிநாட்டு வளம் ஜப்பானில் நிலவுகிற பண்

150
மயமாக்கத்தின் ஒரு அதிருப்திகர ளிநாட்டு முதலீடு என்பது இங்கு இலங்கையை பொறுத்த வரையி மதலீடுகளிலும் பிரதான மூலாதார இருந்து வருகின்றன. இதில் தென் பும், ஹாங்காங் 12% முதலீட்டை டையும் கொண்டுள்ளன. புதிதாக டான மலேசியா போன்றவற்றிலி பரக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படு காற்ற விகிதாசாரத்தில் ஏற்பட்ட மற்றும் பங்கு சந்தையில் ஏற்பட் ளினால் எழுந்துள்ள கிழக்காசிய லாக இந்த நாடுகளிலிருந்து நேரடி வாய்ப்புகளைக் குறைத்துள்ளன. சியல் பொருளாதார நீரோட்டங்க ருந்த சில அந்நிய முதலீட்டாளர் வாய்ப்புகளை இலங்கை கொண் பம் இங்கு யுத்தத்தின் தொடர்ச்சி காரணமாக எழுந்துள்ள அரசியல்
முதலீடுகள் அதிகரிப்பதற்கான தோன்றுகின்றன. வரலாற்று ரீதியா பாக தேவைப்படுகின்ற, உழைப்பு ஏற பாகங்களை ஒன்றிணைப்பது
ட்களிலேயே அதிகமான அந்நிய 1. தொழில்நுட்ப ரீதியாக முன்னே தாழில்களில் இத்தகைய முதலீடு தோன்றவில்லை. இலங்கையை - முதலீட்டோடு கூடவே ஜப்பானி -டு உதவியை பிரதானமாக பெறு
உள்ளது. இலங்கை பெறுகின்ற ரீதியான கடன்களில் ஜப்பான் ர்ச்சி உதவி சுமார் 30% இருக்கிறது. வீழ்ச்சியின் காரணமாக இத்தகைய
TLDT
தய

Page 161
15
வெளிநாட்டு உதவி 10% லெ இலங்கை பாதிக்கப்படலாம். நெருக்கடிகளை சந்தித்து வருகி வருங்காலத்தில் முக்கியத்துவமா அதிகரிக்கும் என்று தோன்றவில்
வறுமை ஒழிப்பைப் டெ வறுமை ஒழிப்பு திட்டமாக சமுர்த்தி திட்டத்தால் மாற்றம் வருவாய் ஆதரவு, மக்கிரோ கிராமப்புற வேலைத்திட்டங்கள் கிராமப்புற வேலை வாய்ப்பில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனா சமுர்த்தி திட்டத்தினுடைய செய்ய தும் தீவிரமானதுமான கவலை திட்டத்தினுடைய அடிப்படைச் 18 மாவட்டங்களை நோக்கியதால் உள்ள பல மாவட்டங்களை வி திட்டம் பாரபட்சமான உள்G விளைவுகளை உருவாக்கக் கூ பலமுறை கவனத்தை ஈர்த்துள்ே லும் கூட முதலில் இது 1.2 மட்டுமே இலக்காக கொண்டிரு இத்திட்டம் கூடுதலாக 2 மில்லி கியதாக விரிவு செய்யப்பட்டது தின் படி இலங்கையில் ஏழைக எண்ணிக்கையைக் காட்டிலும் கொண்டிருந்தது. "மக்கள் தெ நுகர்வு மானியத்தை பெற்று வ யென்பது 30% உள்ளதாக ம சமுர்த்தி திட்டத்தின் மொத்த இந்த நுகர்வு மானியம் மட்டும் இன்னொரு வகையில் இந்த மா

பட்டப்பட்டுள்ளது. இதனால் இதே போன்று பொருளாதார ன்ற தென் கொரியாவிலிருந்து ன பரஸ்பர இருதர உதவிகள்
லை. ாறுத்த வரையிலும் 1995-ல் இருந்த ஜனவசிய தற்போது > செய்யப்பட்டுள்ளது. இது
நிதி செயல் திட்டங்கள், ள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கி எமையை அகற்றும் முகமாக ல் ஏழைகளின் தேவைகளை பல்திறன் பற்றி உண்மையான நிலவவே செய்கிறது. இந்தத் செயல் நோக்கத்தின் படி இது க இருந்தது. இது வடகிழக்கில் லக்கி வைத்திருந்தது. இந்தத் நாக்கம் கொண்டது; பாரிய டிய இந்த அம்சம் குறித்து ளாம். இந்த 18 மாவட்டங்களி - மில்லியன் குடும்பங்களை நந்தது. ஆனால் உண்மையில் யன் குடும்பங்களை உள்ளடக் - கொள்கை ஆய்வு நிறுவனத் ராக மதிப்பிடப்பட்டவர்களின் இருமடங்கு குடும்பங்களை தாகையில் கிட்டத்தட்ட 60% ருகின்றனர். ஆனால் வறுமை திப்பிடப்பட்டுள்ளது.'' இந்த செலவில் கிட்டத்தட்ட 80% மே உள் வாங்கி கொள்கிறது. னிய திட்டமானது மக்களுக்கு

Page 162
உதவி புரிந்தாலும் கூட
செலவினத்தில் சுமார் 10% ! நுகர்வு மட்டத்தில் இதுவொ உருவாக்குவதாக கூறப்படுகி கின்ற குடும்பத்தினரின் உண உயர்த்துவதற்கு இது போதும றது. அத்துடன் விநியோகத்தி வான பொருள்களை வழங் பிரச்சனைகளும், ஏழை மக்க உயர்த்துவது என்ற நோக்கத்தி களை ஏற்படுத்தி இருக்கிற போன்று கொள்கை ஆய்வு நி ஏழை மக்கள் நோய் மற்றும் இ நெருக்கடியான நேரங்களில் ஆ கும் முகமாக உருவாக்கப்பட்ட ரமானதாக இல்லையென்றும் அளவிலேனும் இந்தத் திட்டம் கான சான்றுகள் குறைவாக உ6 சுட்டிக்காட்டி உள்ளது. என அனைத்தும் கிராமப்புற மின் நீர்ப்பாசன திட்டத்திற்காகவும் என்றும் இந்த அறிக்கை அறி மது மற்றும் போதை பொ மாற்றுவதை நோக்கி உருவாக திட்டமும் சமுர்த்தி நிர்வாகிக தளர்வான பயிற்சி அளிக்கப்ட போயிருக்கிறது என்ற விமர்சன செயல் திட்டமானது சமுதாய திட்டத்தின் கணிசமான பங் இதனுடைய இலக்கு, நோ: பற்றிய அடிப்படையான ம வேண்டியது அவசரமாகவும் விளங்குகிறது. கொள்கை ஆ

52
அவர்களின் மாதாந்திர நுகர்வு மட்டுமே இது ஈடு கட்டுவதால் ரு மிகக்குறைந்த பாதிப்பையே pது. இந்த நலன்களைப் பெறு வு ஊட்டத் தரத்தை கணிசமாக ானதில்லை என்றும் கருதப்படுகி ல்ெ திறமையின்மை, தரக்குறை குதல் எடை குறைவு போன்ற 5ளின் உணவு ஊட்டத் தரத்தை ல் ஒரு எதிர்மறையான விளைவு தென்று தோன்றுகிறது. இதே றுவனம் குறிப்பிட்டது போன்று இறப்பு தொடர்பானவை போன்ற அவர்களின் சுமைகளைக் குறைக் - காப்பீட்டுத்திட்டமும் வெற்றிக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. "எந்த வெற்றி பெற்றுள்ளதா என்பதற் ள்ளது'. என்றும் இந்த அறிக்கை வே இந்த ஆதார வளங்கள் மயமாக்கலுக்கும், கிராமப்புற திருப்பி விடப்பட வேண்டும் வுறுத்தியுள்ளது. இதே போன்று ருளுக்கு அடிமையானவர்களை |கப்பட்ட சமுதாய மேம்பாட்டு ருக்கு இது தொடர்பாக மிகவும் ட்ட காரணத்தால் செயலற்றுப் ாமும் உள்ளது. எனவே சமுர்த்தி நலன் மற்றும் வறுமை ஒழிப்பு கை உள் வாங்கி கொள்வதால் கங்கள் மற்றும் செயல்திறன் றுபரிசீலனையை மேற்கொள்ள அத்தியாவசியமானதாகவும்
ாவு நிறுவனத்தின் படி 1996-ல்

Page 163
15
களை 4
பன்
மட்டும் சுமார் 10 பில்லியன் அ கிட்டத்தட்ட 4% இத் திட்டம் இந்த தொகையானது அனைத்து யும் சுமார் 66%க்கு நிகரானது கல்விக்காக முறையே 12 பில்லி ரூபாகளும் செலவிடப்பட்டுள் கிப்பதற்கான செலவாக ரூபா தும், இந்தத் திட்டத்தை தொட கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது.
மூலதன முதலீட்டை தடை துள்ள அரசியல் பொருளாதார . என்ற நோக்கிலும், வேலைவா என்பவைகளை சரிசெய்வதற்கா திட்டங்களை உள்ளடக்கியும் . - செலவு திட்ட பிரேரனை எங்களின் அடிப்படையான வ ஆண்டின் இறுதியில் தேசத் ை மற்றும் அரசியல் ஸ்திர தன் களை உறுதியாக கைப்பற்றிக் உறுதியாக நம்புகிறோம். இது நடைபெற்று வருகின்ற ஆயுத கொண்டு வருவதற்கான முயற் மானுட துயரத்தையும், நிர்க இதனை ஒரு முடிவுக்கு கொண் அனைத்து வழிமுறைகளையும் , ணத்தையும் இதற்குப் பயன்படு திட்ட உரையிலோ அல்லது பாதிக்கப்பட்ட வன்னி மற்றும் பகுதிகளில் வாழ்ந்து வரும் பு சாதாரண வெகு ஜனங்கள் அனு துயரங்கள் குறித்தும் எவ்வித வி படவில்லை. நமது சமூகத்திலு

3
ல்லது அரசாங்க வருமானத்தில் 5) உள்வாங்கி கொண்டுள்ளது. / நலத்திட்ட செலவினங்களை து. 1996-ல் சுகாதார மற்றும் யன் ரூபாகளும், 20 பில்லியன் ளன. இந்தத்திட்டத்தை நிர்வ 1 பில்லியன் செலவிடப்படுவ டர்ந்து நடத்த முடியுமா என்ற
டப்படுத்தும் முகமாக அமைந் அடிப்படைகளைச் சரிசெய்வது ய்ப்பின்மை, வறுமை ஒழிப்பு ன எந்தவொரு ஆக்கபூர்வமான பாதுமான கவனம் இந்த வரவு எயில் இல்லை என்பதுதான் விமர்சனமாகும். இந்த நாலாம் த பாதிக்கின்ற பொருளாதார மையின் அடிப்படை விஷயங் - கொள்ளும் என்று நாங்கள் தெளிவாக வடகிழக்கிலேயே 5 மோதலை ஒரு முடிவுக்கு ற்சிகளோடு தொடர்புடையது. க்கதியையும் உருவாக்கியுள்ள ஈடு வருவதற்கு தன் வசமுள்ள சர்வதேச சமூகத்தின் நல்லெண் த்த வேண்டும். வரவு - செலவு பிரேரணையிலோ யுத்தத்தால் - வடகிழக்கில் உள்ள மற்றப் "லம் பெயர்ந்தவர்கள் மற்றும் "பவித்து வரும் சொல்லொணா ளக்கமும் எங்களுக்கு வழங்கப் ள்ள தீவிரமான பாரபட்சத்தை

Page 164
யும் ஏற்றத்தாழ்வையும் சித் பொருளாதாரங்களை நாம் ( எதார்த்த மானதாகும். யுத்தத் லும் கூட தென் பகுதியின் ெ 6.4% அடைந்திருந்தது. இது என எதிர்நோக்கப்படுகிறது. மற்றும் உடனடி தொடர் எழுதுள்ள வறுமை மற்று வடபகுதியின் பொருளாதார பொருளாதாரம் அதாவது முல்லைத்தீவு போன்ற ம மக்களில் சுமார் 90% வறுை கிட்டத்தட்ட அவர்களனைவ சார்ந்துள்ளனர். சமீபத்தில் அத் பொது ஆணையர் உணவு 2 புலம் பெயர்ந்து பல்வேறு இ மக்களின் பரிதாபத்தை மேg டிஷ் புலம் பெயர்ந்தோர் க ஒரு புள்ளி விவரத்தின் படி லட்சத்து 16 ஆயிரம் பேர் உன் வருகின்றனர். யாழ்ப்பாணத் மொன்று யாழ்ப்பாண தீபக வாய்ப்பின்மை உள்ளதாக கு மக்கள் தொகையில் 30%த்தவ மட்டுமே, உண்டு வாழ்ந்து அறிக்கை சுட்டிக் காட்டியு கல்வித்துறை அனைத்து ப சரிப்படுத்த வேண்டிய தேை ளது. யாழ்ப்பாணத்திலுள்ள 1 வர்த்தக நிறுவனங்களையும் சேதமடைந்துள்ளன. எனவே காட்டிலும் இரண்டிலிருந்து பற்றாக்குறையையும் சந்தித்து

154
தரிக்கும் முகமாக இரண்டு வித வைத்திருக்கிறோம் என்பது தான் தின் மறைமுக பாதிப்பு இருந்தா பாருளாதார மென்பது 1997-லிலே 1998-லே 5% வளர்ச்சி பெறும் அதே சமயத்தில் யுத்தத்தின் நேரடி விளைவுகளை சந்திப்பதினால் ம் பேரழிவு பொருளாதாரமாக ம் நிலவி வருகிறது. வடக்கின் கிளிநொச்சி, மன்னார் மற்றும் ாவட்டங்களில் வசித்து வரும் மக் கோட்டிற்கு கீழேயுள்ளனர். ருமே நிவாரணங்களை மட்டுமே ந்தியாவசிய சேவை நிறுவனத்தின் உதவியில் 57% வெட்டியிருப்பது டர்பாடுகளை சந்தித்து வருகின்ற லும் அதிகப்படுத்துகிறது. பிரிட் வுன்சில் ஆகஸ்டில் வெளியிட்ட டி யாழ்ப்பாணத்தில் மட்டும் 4 ணவு மட்டும் உதவிகளை பெற்று தில் உள்ள அரசுசாரா நிறுவன ற்பத்தில் மட்டும் 60% வேலை றை கூறியுள்ளது. "அது மேலும் ர் நாளைக்கு ஒருவேளை உணவு வருகின்றனர்”. என்றும் அந்த ள்ளது. யாழ்ப்பாணத்தினுடைய ள்ளிக் கட்டிடங்களிலும் 90%ம் வ உள்ளது என்று குறிப்பிட்டுள் 04,300 கட்டிடங்கள் (13 ஆயிரம் உள்ளடக்கியது.) யுத்தத்தால் நாங்கள், தேச சராசரியைக் முன்று மடங்கு வறுமையையும் வருபவர்களின் பரிதாபகரமான

Page 165
15
நிலைமை தொடர்வதை உறுதி உள்ள ஒரு மேம்பாட்டு திட்ட ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. நாட் வசித்து வருகின்ற மக்களின் பொருளாதார சூழலிலும் உ6 தாழ்வை குறைக்கும் முகமாக எ - செலவு திட்டத்தில் காணப்பட காரணம் தான் வரவு - செல எங்களை வற்புறுத்தி உள்ளது. இந்த வரவு - செலவு திட்ட பிே அரசியல் பொருளாதார செய மறுபரிசீலனை செய்யப்படலாம்
1919-இல் ரஷ்யாவின் மிக அக்மோட்டோவா பின்வருமாறு
"கடந்த காலத்தை காட்டிலு இருக்கிறது.
பெரு வருத்தமும், பேரச்சமு செய்து வேதனை தரத்தக்க எங்க தடவிவிட்டு அவர்களை நிவார நாங்கள் சென்றுவிட்டோமே?
மறுபடியும் 1916-லே நாங் அதே இக்கட்டான நிலைமை எழுதினார்.
"அனைத்துப் பலமும், அன் விட்டன. அன்பில்லா நகரமொ செல்லப்பட்டுள்ளது. எனது ம நாள் கொதித்தெழுந்து அதிகபட் இதற்கு விடையாக எனது மு புதைத்துக் கொண்டு. ஆனால் களும் கரைபுரண்டு - ஒடிக்கெ

S
படுத்தும் விதமாக அமைந்து த்தையோ கொள்கையையோ டின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் வாழ்க்கை தரத்திலும், சமூக iள பரிதாபகரமான ஏற்றத் வ்வித முயற்சியும் இந்த வரவு வில்லை. இந்த அடிப்படைக் வு திட்டத்தை எதிர்க்கும்படி இந்த நடவடிக்கை மூலமாக ரரணையின் தொக்கி நிற்கின்ற ல் தந்திரத்தை பற்றிய ஒரு ம் என நாங்கள் நம்புகிறோம். ச்ேசிறந்த கவிஞரான அன்னா
எழுதினார்.
லும் இக்காலம் ஏன் கஷ்டமாக
மம் எங்களை புத்தி பேதலிக்கச் ளின் காயங்களை விரல்களால் "ணமடையச் செய்யாமலேயே
பகள் இப்போது சந்திக்கின்ற அவர் சந்திக்கின்ற போது
ாபும், அடித்துச் செல்லப்பட்டு ன்றில் எனது உடல் அடித்துச் னசாட்சி மட்டுமே நாளுக்கு ச வெகுமதியைக் கோருகிறது. 0கத்தை எனது கரங்களிலேஎனது கண்ணிரும், சமாதானங்
ாண்டிருக்கின்றன.'

Page 166
கொள்கை ஆய்வு நிறு அவதானிப்போடு முடிவுறுகி நோக்கி மாற்றப்பட வேண் ளுக்கு ஏற்பட்டது போன்ற நி செல்லப்படுவதற்கான அனை ளன. வேலைவாய்ப்பின்மை மையாக பாதிக்கப்படுவார். அமைப்பு தற்போதுள்ளதைக் அடையலாம்.'

56
வனத்தின் அறிக்கை பின்வரும் றது, 'வளர்ச்சி விகிதத்தை கீழ் டிய சூழலுக்குள்ளாகிய நாடுக கழ்வுகளால் இலங்கை அடித்துச் த்து சாத்தியக் கூறுகளும் உள் அதிகரிக்கும். ஏழைமக்கள் கடு கள். இலங்கை சமூகத்தின் காட்டிலும் மோசமான நிலை

Page 167
இன அலுவல்கள், ே அமைச்சு வ
நொவெம்பர்
இன உறவுகளை முற்ற பல்லின பன்முக சமூகத்தின் தவறு ஏற்படுகிறது. இதற்குச் ளைக் கூறின் அவற்றில் சிறு ( லாம். இத்தவறினால் எல்ல துன்பியல் தொடரில் அனுபவ இன வெறி, கூட்டு வன்மு பகைமைகள் ஏற்படுகிறது. இந் கள் தேசிய ஒருமைப்பாடு கொள்கைகளுக்கும் நிகழ்ச்சிகளு முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது. அ தனித்துவமும் பண்பாடும் வழ தனித்துவம் பெறும் பணியிலு ஒன்றிணைப்பு திட்டப் பிரிவில் அரசின் வகுப்பு வாத அமைப் ஈடுபட்டுள்ளோம். இன ஐக் ஆய்வுக்கல்விகள் மேற்கொள்ள பான அறுவடை நூலில் எலி களை குறிப்பாகப் பாராட்டுவே
அரசுப் பணிகளில் சமத் பற்றி தக்க கவனம் எடுக்கா தவறாகும். அடிப்படை உரின மதம், பால் வேறுபாடு, அரசிய எவரும் ஒதுக்கப்பட்டு விடக்க கொள்கை ஒதுக்குவதை மட

தசிய ஒருமைப்பாடு ாக்குப்பணம்
27, 1998.
ாக, தவறாக கையாளுவதால் அத்திவாரத்தை அமைப்பதில் சில நடைமுறை உதாரணங்க வேறுபாடுகள் மட்டும் இருக்க ாச் சமூகங்களும் தொடர்ந்து ப் பட நேரிடுகிறது. இதனால் றையைத் தொடர்ந்து இனப் நிலையிலேயே இன அலுவல் அமைச்சு அமைதி ஏற்பட ருக்கும் முக்கியத்துவம் தரும் புத்துடன் இலங்கையில் இனத் pமைகளும் இன அமைப்பில் லும் ஈடுபட்டுள்ளது. தேசிய பொதுக் கல்வி நிகழ்ச்சிகளுள் பை எதிர்க்கும் முயற்சியிலும் கியம் பற்றிய பல முக்கிய ாப்பட்டன. இலங்கை, கசப் ஸாபத் நிசானியின் பரிந்துரை பன்.
துவ வாய்ப்புகள் வழங்குவது தது துரதிர்ஷ்டமான முக்கிய ம உள்ள ஆட்சியில் இனம், பல் கருத்துகள் அடிப்படையில் வடாது. ஆனால் சம வாய்ப்பு -டும் உறுதிப்படுத்தவில்லை.

Page 168
நடைமுறையில் மோசமான நிலை அரச சேவையில் இன நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. விபர ஆய்வில் தெளிவாக சேவையில் அவர்களது பங் தொடர்ந்து வீழ்ச்சியடைந்து தமிழரும் முஸ்லிம்களும் கு இருந்தபோதும் அரசு சேவைய மொழி ஆணையரே இப்புள் அலுவலகங்களை ஆய்வு செய் ஒரு உத்தியோகத்தரும் இல் உயர்உத்தியோகத்தர் எவருமில் அரசு அலுவல்கங்களில் இரு கைய மோசமான நிலை முந் இருந்தது. அரசு நிர்வாக சுற்று அடிப்படையில் நியமனம் ெ என்பது உறுதியாகவில்லை. அ யாக கருதப்படவில்லை. ஆன குறைந்த அளவிலேயே நியம6
அண்மையில் மாற்றாக நிய போன்று நடைபெறாது என்று ஏமாற்றமளிப்பதாகவே உள்ள அர்த்தம் வேலை வாய்ப்பு இ வேண்டும். ஒவ்வொரு அரச தாபளங்களும் அடிக்கடி தொழ எதிர்பார்க்கும் குறிக்கோளை அ கொள்கை மொழிக் கொள்கை மட்டுமல்ல இன ஒருமைப்பா பாட்டில் சமத்துவம் பேசுவத கொள்கை இவ்வாறு அமைய

58
திரிபுகள், நடுநிலைமையற்ற ப் பிரதிநிதித்துவம் செய்வதில் இம்மன்றத்திற்கு அரசு புள்ளி தமிழர், முஸ்லிம்கள் பொது குக்குக் கிடைக்க வேண்டியது வந்ததைக் காணலாம். 1990ல் டித் தொகையில் 25% ஆகவே ரில் 7.9% உள்ளனர். உத்தியோக ளி விபரங்களைத் தந்தார். 543 தபோது 437ல் தமிழ் பேச்சுவடிய லை. ஒரு பியன், எழுத்தர், ல்லை என்பதே அர்த்தம். 488 மொழி வாய்ப்பில்லை. இத்த திய அரசாங்கங்களின் போதும் வ நிருபங்கள் இன "கோட்டா' செய்யும்படி அனுப்பப்பட்டதா அது நிரந்தர அரசின் கொள்கை ால் அரச நியமனங்களில் ஆகக் னங்கள் நடைபெற்றன.
பமனங்களில், முன்னைய நிலை உறுதி கூறிய போதும் நிலமை து. சமவாய்ப்பு கொள்கையின் }லங்கை எங்கும் பிரதிபலிக்க திணைக்களமும் அரச கூட்டுத் லாளர் பற்றி மீளாய்வு செய்து புடைய வேண்டும். இத்தகைய யை அமல்படுத்தும் தேவைக்கு ட்டிற்கும் உறுதியாகும். கோட் bல, நடைமுறையில் பொதுக் வேண்டும்.

Page 169
வை.பி.டி. சில்வி
பிப்ரவரி 12
இலங்கையின் இடதுசாரி தலைவர்களுள் ஒருவரான ெை ஆர்.டி.சில்வா, பி.எச்.வில்லிய யகா, விஜயகுமாரதுங்கா ஆகியே றினார். பலப்பிட்டி ரேவத வி பயின்ற அவர் 1952-ல் சிடபிள்யூ நடைபெற்ற ஹர்த்தாலில் பங்கே பட்டார்; 1956-ல் மீண்டும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் மே முடிவு டல்சியை மணந்து கொ ஆசிரியையான அவர், சில்வாவி மட்டுமின்றி அரசியல் போராட் துணையாக இருந்தார். கம்யூனிஸ் கேகாலை மாவட்டச் செயலாளர சன், பிரேம்லால் குமாரசிரி ஆ8 கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் கிளைை
1971-ம் ஆண்டு சிறையில் யான பின்னர் சுற்றுலா சபை இருந்து 1980-ல் நீக்கப்பட்டார். ட டன் சேர்ந்து இலங்கை மகா பின்னர் அதன் தலைவரானார்.
வை.பி மற்றும் அவரது ம மாக இணைந்து பணியாற்றுப் கிடைத்தது. புரட்சிகரமான இ அவர் சுதந்திரமான விழுமிய தேசிய இனப் பிரச்சினைக்கு அ

வா நினைவாக
2, 1999ay
இயக்கத்தின் முன்னணித் வ.பி.டி. சில்வா, கொல்வின் ம் டி சில்வா, டபிள்யூ தகநா பாருடன் இணைந்து பணியாற் த்தியாவில் தொடக்கக் கல்வி ஈயில் (CWE) சேர்ந்தார். 1953-ல் கற்றதற்காக அங்கிருந்து நீக்கப் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டார். ற்கொண்ட மிக முக்கியமான ண்டதுதான். கேகாலை பள்ளி பின் வாழ்க்கைத் துணைவராக -டங்களிலும் அவருக்கு உற்ற Uட் கட்சியில் இணைந்த அவர் ானார். பின்னர் என்.சண்முகதா கியோருட்ன் இணைந்து சீனக் ய உருவாக்கினார்.
அடைக்கப்பட்டார். விடுதலை பில் சேர்ந்தார். அப்பணியில் மறைந்த விஜய குமாரதுங்காவு ஜன கட்சியைத் தொடங்கி,
னைவி டெல்சியுடன் நெருக்க ) நல்ல வாய்ப்பு எனக்குக் }டதுசாரி அரசியல்வாதியான ங்களையும் கொண்டிருந்தார். மைதியான, நியாயமான தீர்வு

Page 170
காண வேண்டும் என்பதில் மி அரசியல் யாப்புச் சீரமைப்புக்க என்ற முறையில் கமிட்டியின் அளித்தார். அவருக்கென தீவி கள் உண்டு. ஆனால் வெறுப்ே வர். இரக்க சுபாவமும் பரிவு ஈடுபடுவதே மக்களுக்குச் சே6 கருதினார். சிவில் அமைப்ை கடந்த ஆட்சியின் போது சி தமிழர் விடுதலைக் கூட்டன முயற்சி எடுத்த போது அதற்கு இலங்கையின் இடதுசாரி அரசி தியுள்ளது. அவருடைய அரசி செயல்படுத்துவதற்கு அவர் ம களுக்கு நாம் ஆதரவு அளிப்ே
g
N

6O
குந்த ஆர்வம் கொண்டிருந்தார். ான தேர்வுக் கமிட்டி உறுப்பினர் பணிகளுக்கு மிகுந்த ஆதரவு மான சில கொள்கைப் பிடிப்பு பா காழ்ப்புணர்ச்சியோ இல்லாத ம் கொண்ட அவர், அரசியலில் வை செய்வதற்காகத்தான் என்று ப உருவாக்க வேண்டும் என்று றிலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ், ரி, லிபரல் கட்சி ஆகியவை ஆதரவு தந்தார். அவரது மறைவு சியலில் வெற்றிடத்தை ஏற்படுத் பல் லட்சியங்களை தொடர்ந்து னைவி மேற்கொள்ளும் முயற்சி பாம்.

Page 171
கொள்கை கற்பிக்
(திருத்த
பிப்ரவரி 1
சபாநாயகர் அவர்களே, ! தொடர்பாக அமைச்சர் அறிமு: ரைவு குறித்து மட்டுமே ந சட்டமானது 1998-ம் ஆண்டு ச முறையான நாடாளுமன்றத்தில் அந்தச் சட்டத்தில் இரு திருத்தங் முன்வரைவை அமைச்சர் இன்று
கொள்கை கற்பிக்கும் நிறுவ நிறுவனமாக 1980-களின் மத்தி டது. இந்த நிறுவனத்தின் முக்கி களுக்காக இலங்கை அரசும் டச் உதவியிருக்கின்றன.
அரசோடு நெருக்கமான நேரத்தில் சுதந்திரமாக தனித்து உயர்ந்த பணி நெறிகளையும் ஹார்வேடு, கேம்பிரிட்ஜ், ஸ் புகழ்பெற்ற நிறுவனங்களில் ட கெலிகமா போன்ற புகழ்பெற் யும் இளம் சமூக விஞ்ஞானி சிறந்து விளங்கியது தன்னேரில் சர்வதேச அளவில் புகழ் பெற்ற காமினி கொரியா இந்நிறுவன: பணியாற்றினார்.
இந்நிறுவனம் மிகச்சிறந்த யிட்டிருக்கிறது. இலங்கையின் ே

க்கும் நிறுவனம் மசோதா)
O, 1999
கொள்கை கற்கும் நிறுவனம் கம் செய்துள்ள சட்ட முன்வ ான் உரையாற்றுவேன். இச் ட்ட எண் 53 மூலமாக முதல் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. களைக் கொண்டு வரும் சட்ட று சமர்ப்பித்துள்ளார்.
பனம் ஒரு தன்னாட்சி ஆராய்ச்சி யில் அரசால் தொடங்கப்பட் ய செயல்பாட்டுக்கான செலவு சு அரசும் பெருந்தன்மையுடன்
கூட்டு வைத்திருக்கும் அதே நின்று கல்வித் தரத்தையும்
உயர்த்திப்பிடிக்க வேண்டும். வாத்மோர் கல்லூரி போன்ற யிற்சி பெற்ற டாக்டர் சமன் ற பொருளாதார நிபுணர்களை களையும் ஈர்க்கும் அளவிற்கு பலா பொருளாதார நிபுணரும் சிவில் உத்தியோகத்தர் டாக்டர் ந்தின் சபையின் தலைவராகப்
ஆய்வு அறிக்கைகளை வெளி பொருளாதாரம் குறித்து ஆண்டு

Page 172
தோறும் இது வெளியிடும் அறி திகழ்ந்திருக்கிறது. பட்ஜெட் அறிக்கை குறித்து கவனத்தை கம், சுகாதாரம் பற்றிய பொ கலை வரைமுறைப்படுத்தும் ஆகியவை குறித்து கருத்தரங்க ஆகியவற்றை இந் நிறுவனம்
நன்றாக நிர்வகித்து நடத் நம்முடைய ஆதரவு தேவை. அதன் தன்மையை மதிப்பீடு ெ ஈடுபடுத்த திட்டமிட்ட மனப் இந் நிறுவனத்தின் மேம்பாட் தங்களை ஆர்வத்துடன் ஈடுபடும் நான் வலியுறுத்துகிறேன்.
அதற்காக இரு திருத்தங் வைக்கப்பட்டுள்ளன. அதில் ஒ கம் பற்றியது. இரண்டாவது தணிக்கைத் தலைவர் தணிக்
வாய்ந்த தணிக்கையாளர்களின் பற்றியது. இப்பணியை பிரிவு
வாக்கியம் சேர்க்க:
இலங்கையின் கணக்கு ம 1995ன் எண் 15 கீழ் இன் அக்கவுன்டன்ட்ஸ் வகுத்துள்ள ! ளின் படி இத் தணிக்கை நடை

52
க்கை ஆய்வுக்கான ஆதாரமாகத் விவாதத்தின் போது இந்த -ஈர்த்திருக்கிறேன். அரசு நிர்வா நளாதாரம், தனியார் மயமாக்க அம்சங்கள், வறுமை ஒழிப்பு கம், பயிலரங்கம், ஆய்வரங்கம்
நடத்தியிருக்கிறது." -தப்படும் இந் நிறுவனத்துக்கு
கொள்கையை வகுப்பதிலும் சய்வதிலும் இந்த நிறுவனத்தை பூர்வமான முயற்சிகள் தேவை. டில் தனியார் நிறுவனங்களும் த்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று
-கள் இந்த அவையின் முன் ன்று இந் நிறுவனத்தின் நோக் இந் நிறுவனத்தின் கணக்கு க செய்யவும் அதற்கு தகுதி உதவியை அவர் பெறுவதும் | 18(4) இறுதியில் கீழ்கண்ட
ற்றும் தணிக்கை தரச் சட்டம் ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சார்ட்டட் இலங்கை தணிக்கைச் சட்டங்க -பெறும்.
ல)

Page 173
மதநல்லிணக்கக் கு பிரதிநிதிகள் - ஒத்
பிப்ரவரி
மதிப்புமிக்க புத்தகுரு வஜ் பல்கலைக்கழக உபவேந்தர், ! சமாதானம் நிலவவும், நல்லென மல்லாவிக்கும் பிப்ரவரி 8-ல் இ முடிவுற்றது. (இந்த சமய நல் அங்கத்தவர்கள், பிஷப் கென்ன பிஷப் மலகம் ரஞ்சித் பிஷப், டன் 17 அங்கத்தவர்கள் சென்ற
இங்கே குறிப்பிடப்பட்ட நடைபெற்ற பத்திரிகை நிருட பாதிக்கப்பட்ட இடங்களிலிருந் ளுக்கு ஏற்பட்ட கஷ்டங்கள் வடகிழக்கில் ஏற்பட்ட வன்மு மரணங்கள் அழிவுகளுக்கு மு வத்தை வலியுறுத்தினர்.
இப்பிரதிநிதிகள் நேரடிய வரி 10-அன்று எல்.டி.டி.யில் நடைபெற்ற பேச்சு வார்த்ன நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் பான சம்பவங்கள் பற்றி கலந்
இந்த சமய நல் இணக்க சிவில், சமூக தலைவர்களை பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் வாழு வாழும் மக்களிடையேயும் உன்னிப்புகளை எடுத்தனர்.

நழுவின் சமாதானப் திவைப்பு விவாதம்
24, 1999
ஜிரா, முன்னாள் பெளத்த பாளி சமய நல்லிணக்க பிரதிநிதிகள் ண்ணம் வேண்டியும் மடுவுக்கும் Iருந்து 10 வரை சென்ற பயணம் லிணக்கக் கூட்டில் புத்த சங்க ாட் பெர்னான்டோ, கொழும்பு ரத்தினபுரி பிஷப் ஆகியவர்களு ]னர்)
- பிரதிநிதிகள் கொழும்பில் பர்கள் கூட்டத்தில் யுத்தத்தால் து இடம்பெயர்ந்த பொதுமக்க பற்றி கவலை தெரிவித்தனர். றை முரண்பாட்டால் ஏற்பட்ட Dடிவு கட்டுவதன் முக்கியத்து
ாகவும், நேர்மையாகவும் பிப்ர ண் முக்கிய பிரதிநிதிகளுடன் தயில் வடக்கு - கிழக்கில் யுத்தத்தின் காரணங்கள் தொடர் து பேசினர்.
பிரதிநிதிகள் முக்கிய சமய, உள்ளடக்கிய குழு யுத்தத்தால் ம் பகுதிகளிலும் பிற தீவில்
பாலம் அமைக்க பயனுள்ள

Page 174
ச
இந்தச் சபை மாண்பு புத்த சமய, கிருஸ்தவ ம. பற்றியதைப் பாராட்டுகிறது. கட்சிகளும் இக்குழுக்களுடன் மான, அர்த்தமுள்ளதுமான 2 நல்லெண்ணத்துடனும், துணி றுமை உணர்வும் ஏற்படுத்த . றம் வேண்டுகிறது.
1995 ஏப்ரலில் இருந்து தொடர்ந்து நடந்து வரும் மே ஏற்பட்டுள்ள இடம்பெயர்தல் ஆகியவற்றால் ஏமாற்றமும் ந ளது என்பதை இந்த அன ஒப்புக்கொள்வார்கள்.
இப்பிரச்சினைக்கு அடை கொண்டு வருவதை விட, மக்களுக்கும் நலன் விளைவி முடியாது. வார்த்தை ஜாலங்க ஈடுபட வேண்டியது அவசி இடையே நீண்ட கசப்பான வருகிறது. சமீப ஆண்டுகளாக இந்த நம்பிக்கையின்மையை 6 பகைமையைத் தொடர்வது
முடிவும் யுத்தத்தைத் தீவிரம் மேற்கொண்டுள்ள ராணுவ நட மேலும் பெரிதாக்கியுள்ளன. வ லும் இது போன்ற கொடூரம் தில்லை. இப்பிரச்சினையின் தி கொள்ள நாம் மேற்கொள்ளும் மேலும் அதிகமானவர்கள் : வெளிப்படுத்துகின்றனர். அரசி
வாத ஜனநாயகத்தில் சிக்கியு. மீதும் அவர்கள் நம்பிக்கை இ எல்லோருமே பொறுப்பேற்க

64
மிக்க பரந்த மதிப்புப் பெற்ற தகுருமார் இப்பணியில் பங்கு அரசாங்கமும், எல்லா அரசியல் இணைந்து நடைமுறை சாத்திய டனடி நடவடிக்கைகள் மூலம் ச்சலுடனும் அமைதி, நீதி ஒற் வண்டுமென இந்த நாடாளுமன்
து வடகிழக்கு மாகாணத்தில் எதல்கள், அவற்றின் விளைவாக -, சாவுகள், காயங்கள், அழிவு ம்பிக்கையின்மையும் ஏற்பட்டுள் வயில் உள்ள உறுப்பினர்கள்
மதியான நிலையான தீர்வைக்
எல்லா சமூகத்தைச் சேர்ந்த க்கும் செயல் எதுவும் இருக்க களை விட்டு விட்டு செயலில் ரியம். இரு தரப்பினருக்கும்
நம்பிக்கையின்மை இருந்து நடைபெற்றுள்ள சம்பவங்கள் 'மலும் அதிகரிக்கப்படுத்தியுள்ள என்று ஒரு தரப்பினர் எடுத்த படுத்த மற்றொரு தரப்பினர் டவடிக்கைகளும் பிரச்சினையை வரலாற்றின் எந்தக் காலகட்டத்தி ன ஆயுத யுத்தம் நடைபெற்ற விரத்தையும் அளவையும் எதிர் கூட்டு நடவடிக்கை மீது மேலும் தங்கள் நம்பிக்கையின்மையை பல் மீதும் மோசமான சந்தர்ப்ப ள்ள அரசியல் நடைமுறைகள் ழந்து விட்டனர். இதற்கு நாம் வேண்டும்.

Page 175
இந்த கட்டத்தில்தான் சம் துள்ள முன்முயற்சிகள் முக்கியத் மனித வாழ்வின் புனிதத்தை நி சமரசத்துக்காகவும் இந்த சிவில்
ளாக போராடி வந்திருக்கின்றன ளில் சில குழுக்கள் கவனம் செ ளின் போது எழும் மனிதாபிட ணம், குடியமர்த்துதல் ஆகியவ வருகின்றன. உலகளாவிய ம றுத்த சில நேரங்களில் பொது பணியாற்றி, தனித்த நிலைபா தது. ஆனால் இந்த பொதுக் கரு ளது வெளிப்படையாக தெரிவத னும் உறுதியுடனும் பயன்படுத்த
சமீபத்திய மூன்று முன் வேண்டியது அவசியமாகிறது. உள்ள பிரச்சினைகளில் கவன வடகிழக்கு பகுதிக்கு அருகில் மக்கள் யுத்தத்தின் பின் விளைவு கள். இந்த மக்களின் அனுபவ அமைதிக்கான தங்கள் விருப் அமைப்பை உருவாக்கினார்கள். முடிவுக்குக் கொண்டு வருவதற் மக்கள் முன்னணிக்கும் ஐ.தே கருத்தை உருவாக்க வர்த்தக இந்த முன்முயற்சிகள் தொடக் நடைமுறையில் அரசியல் கட்சி வேண்டும். மூன்றாவது, யுத், பகுதிகளில் அமைதியையும் ந
அறிஞரும் சன்னியாசியுமான வ மையிலான மத நல்லிணக்கக் இக்குழுவின் இடம் பெற்ற | இடம் பெயர்ந்த மக்களும் ப வரவேற்றனர். வடகிழக்கு யுத்த வுகள் ஆகியவை குறித்து விடுத

IெII
பத்தில் சிவில் சமூகம் எடுத் த்துவம் வாய்ந்தவையாகின்றன. லைநிறுத்தவும் அமைதி மற்றும் சமூகக் குழுக்கள் பல்லாண்டுக ர். மனித உரிமை விவகாரங்க சலுத்தி வருகின்றன. மோதல்க மான பிரச்சினைகளான நிவார ற்றில் சில குழுக்கள் ஈடுபட்டு ரித விழுமியங்களை நிலைநி க் கருத்துக்கு எதிராக இவை டுகளை எடுக்க வேண்டியிருந் த்தில் ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டுள் ால் இந்த வாய்ப்பை துணிவுட் ந்திக் கொள்ள வேண்டும்.
முயற்சிகள் பற்றிக் குறிப்பிட முதலாவது, எல்லைப்பகுதியில் எத்தைச் செலுத்த வேண்டும். இருக்கும் இப்பகுதியில் உள்ள பகளை நேரடியாகச் சந்திக்கிறார் பங்களைத் தொகுத்த கமிஷன், ப்பத்தை வெளிப்படுத்த ஒரு - இரண்டாவது, பிரச்சனையை கோன அரசியல் விஷயங்களில் .க.க்கும் இடையே ஒருமித்த சமூகத்தினர் எடுத்த முயற்சி. கே நிலையில் உள்ளன. இந்த கள் பங்கேற்க நாம் ஊக்குவிக்க தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வட ல்லெண்ணத்தையும் உருவாக்க பணக்கத்துக்குரிய வஜிறா தலை
கூட்டு எடுத்த முன்முயற்சி. பிரதிநிதிகளை மடுவில் உள்ள மன்னார் பிஷப்பும் அன்புடன் த்தின் காரணங்கள், பின்விளை லைப் புலிகளின் பிரதிநிதிகளு

Page 176
டன் நடந்த விவாதம் வெளிட வும் இருந்தது என்று இக் பிரபலமான எல்லோராலும் | மற்றும் கிறிஸ்தவ மதத் தன் குழு மேற்கொண்ட ஆக்கபூர்வ துவம் வாய்ந்தது ஆகும். பிளவுபடுத்தும் அரசியல் பிரச் வெறுப்பற்ற சாதகமான சூழல் பிற சம்பவங்களால் பின்னுக் விஷயமாக இந்த முன்முயற்சி, கக்கூடாது என்பது மிகவும் மு கிழக்கு நாடுகள், வடக்கு அ மத்திய ஐரோப்பா ஆகியவ பின்னடைவுகள் ஏற்படலாம். வெற்றி பெற வேண்டுமெனில் டன் செயல்பட வேண்டும்.
இந்த விஷயத்தில் அரசுப் உண்மையுடனும் உறுதியுடனு ழைக்க வேண்டும். அமைதி நடத்துவதற்காக இந்த வார இ கட்சி தலைவருக்கும் இடையே நாம் வரவேற்கிறோம். அமை யவை ஒன்றுடன் ஒன்று பிரிக்க பிணைந்தவை. அரசியல் உடல் காக இரு முக்கிய அரசியல் க. அணுகுமுறையை உருவாக்குவ தத்தில் சேர்க்க வேண்டும் என் முயற்சிகள், அதிகாரத்தைப் ப உடன்பாடு போன்ற விரிவான இந்தப் பொது அணுகுமுறை

ப்படையாகவும் மனப்பூர்வமாக குழுப் பிரதிநிதிகள் கூறினர். மதிக்கப்படும் பெளத்த சங்கம் "லவர்களை உள்ளடக்கிய இக் மான முயற்சி மிகவும் முக்கியத் பெரும்பான்மை சமூகங்களை சினைகள் இல்லாமல், விருப்பு நிலை உருவாக்க இது உதவியது. குத் தள்ளப்படும் தனிப்பட்ட கள் மாறுவதற்கு நாம் அனுமதி மக்கியமான விஷயம். மத்தியக் புயர்லாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா, ற்றில் நடைபெற்றது போல் ஆனால் நம்முடைய முயற்சிகள் - நமது முடிவில் நாம் உறுதியு
ம், அக்கறையுள்ள குழுக்களும் ம் துரித உணர்வுடனும் ஒத்து பான நேர்மையான தேர்தலை இறுதியில் அதிபருக்கும் எதிர்க் 1 நடக்க இருக்கும் கூட்டத்தை தி, சமரசம், ஜனநாயகம் ஆகி முடியாத அளவுக்குப் பின்னிப் ன்படிக்கைகளை புதுப்பிப்பதற் ட்சிகளுக்கிடையே பொதுவான நற்கான தேவையை இவ் விவா று வலியுறுத்துகிறோம். சமரச நிர்ந்து கொள்வது தொடர்பான அம்சங்களை உள்ளடக்கியதாக இருத்தல் வேண்டும்.
வ.)

Page 177
பயங்கரவாத கும் தடுப்புச் சட்
மார்ச் 11 1997-ம் ஆண்டு ஐக்கிய ந தீவிரவாத குண்டுவெடிப்பை உடன்பாட்டை பின்பற்றித்தான் படுகிறது. குண்டுவெடிப்புகளை யான ஒரு சட்ட வடிவத்தை உடன்பாட்டின் நோக்கம்.
வன்முறையை எதிர்ப்போ யும் ஏற்படுத்தும் குண்டு கட்டாயம் எதிர்த்தாக வேண்டு பான நவீன தொழில் நுட்ப வெடிமருந்துகளும் மக்களின் மேலும் அதிகரித்துள்ளன. ? நோக்கில் பார்க்கும் போது சட்டமுன்வரைவில் காணப்படு களை ஏற்படுத்தியுள்ளன. வன் டுத்தவே இந்த உடன்பாடு ( மற்றும் ராணுவ நடவடிக்கைகள் ஏற்பட்ட பாதிப்பைக் குறிப்பி தின் ராணுவப்படைகளும் இந்த பட்டே செயல்படும் என்று இ கூறுகிறது. அரசு தரப்பில் உ சரி வேறு குழுக்களால் வ. அவற்றை கட்டுப்படுத்த முய கொள்ள வேண்டும். அரசு தரப்பு அதை கண்டு கொள்ளாமல் விட்

ன்டு வெடிப்புத் ட மசோதா , 1999 எடுகள் சபை ஏற்றுக் கொண்ட
ஒடுக்குவதற்கான சர்வதேச இச்சட்டம் அறிமுகம் செய்யப் ளத் தடுத்து நிறுத்த முழுமை த உருவாக்குவதுதான் இந்த
ர், சேதத்தையும் உயிரிழப்பை வெடிப்புச் சம்பவங்களையும் ம்ெ. வெடிமருந்துகள் தொடர் மும் இலகுவாக கிடைக்கும் உயிருக்கு ஏற்படும் ஆபத்தை இருப்பினும் மனித உரிமை
இந்த உடன்பாடு மற்றும் ம்ெ சில அம்சங்கள் கவலை முறைக் குழுக்களைக் கட்டுப்ப முயல்கிறது என்றாலும் அரசு ரின் காரணமாகவும் மக்களுக்கு ட்டாக வேண்டும். அரசாங்கத் 5 சர்வதேச சட்டத்துக்கு கட்டுப் இந்த உடன்பாட்டின் முகவுரை நவாகும் வன்முறையானாலும் ன்முறை ஏற்பட்டாலும் சரி, லும் போது இதை மனதில் பில் வன்முறை நடக்கும் போது -டு விட்டு மற்றவர்கள் செய்யும்

Page 178
போது கடுமையான நடவடிக் சட்டத்தின் ஆட்சியை நிலைந
இந்த சட்ட முன்வரைவு வரை விசாரிக்க நம் நாட் தொடர்பான விஷயங்களுக்கு ( நாட்டில் இருந்து கடத்தி வருவி கள், ஒரு எல்லைக்குள் வகுக் அடிப்படைக் கொள்கைகளுக் அமைந்துள்ளன. இருப்பினும் ஏற்றுக்கொண்டுள்ள அடிமை கடத்துதல், படுகொலைகள், குற்றங்கள் ஆகியவை குறித்து வழங்கவும் பொது விதிகளை கொள்ளப்பட்டன. இப்போது வாத குண்டு வெடிப்புகளையும் சேர்ப்பதே சர்வதேச உடன்ட போன்ற சட்டத்தை உருவாக்கு மற்றும் சர்வதேச உடன்படிக் குற்றத்தை எப்படி வரையறுப் எழுகிறது. சட்டத்துக்கு விரோத மென்றே குண்டு வெடித்தல் எ6 பிரிவில் இது குறித்து விளக்க முயற்சித்தல், குற்றம் புரிய : ஆகியவையும் சட்டப்பிரிவு 3( ளன. இது போன்ற பிரச்சினை இந்த வரையறைகள் பரந்துபட் சர்வதேச மன்னிப்பு சபை தன இலங்கையின் குடிமகனாக இ கைது செய்யப்படும் போது குறித்து சட்ட முன்வரைவின் இந்த விஷயத்தில் குற்றம் ெ செஞ்சிலுவைச் சங்கத்துக்கு அ6

68
கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டால்
ாட்ட முடியாது.
, வெளிநாட்டில் இருந்து ஒரு டுக்கு கடத்தி ஒப்படைப்பது முன்னுரிமை அளிக்கிறது. வெளி து தொடர்பான சட்ட விஷயங் கப்பட்ட கிரிமினல் சட்டத்தின் கு சவால் விடும் வகையில் சர்வதேச அளவில் நாடுகள் வியாபாரம், விமானங்களைக் யுத்த காலத்தில் நடைபெறும் வரையறுக்கவும் தண்டனை உருவாக்க முயற்சிகள் மேற் விதிகளை விரிவுபடுத்தி தீவிர ம் இக்குற்றங்களின் வரிசையில் ாட்டின் நோக்கமாகும். இது கும் போது சட்ட முன்வரைவு கை ஆகியவற்றின் படி ஒரு பது என்ற கடினமான கேள்வி மாக பொது இடத்தில் வேண்டு ன்று சட்ட முன்வரைவின் 3-வது ப்பட்டுள்ளது. குற்றம் செய்ய உதவி செய்தல், சதி செய்தல் 2)-ன் கீழ் உள்ளடக்கப்பட்டுள் இங்கிலாந்தில் ஏற்பட்ட போது டதாக இருக்க வேண்டும் என்று து அக்கறையைத் தெரிவித்தது. ல்லாதவர் ஒரு குற்றத்துக்காக அவருக்கு இருக்கும் உரிமை 5-வது பிரிவு தெரிவிக்கிறது. சய்தவரைச் சந்தித்துப் பேச, }ழப்பு விடுக்க அரசு தரப்புக்கு

Page 179
இருக்கும் உரிமையை சர்வே றது. ஆனால் துரதிருஷ்டவச குறித்து சட்ட முன்வரைவில் வில்லை.
வெளிநாட்டில் இருந்து அழைத்து வர வகை செய்யு என்னவெனில் அரசியல் மற். களை இச் சட்டத்தின் கீழ் நூற்றாண்டில் உருவான இச்ச. யல் அகதிகளுக்கு புகலிடம் - குற்றம் என்பதை விட, தப்பி அரசியல் கொள்கைகள் கார லாம் என்ற அடிப்படையில்த றிருக்கிறதா என்று கணிக்கப் வான ஒரு அரசைக் கவிழ்க்க ஒருவர் செயல்பட்டிருக்கிறார யல் ரீதியாக துன்புறுத்தப்படும் முயற்சி அல்லது அரசியல் | லட்சியங்களுக்காகவும் எடுக்க கூட அரசியல் குற்றங்களாகக்
இருப்பினும் அரசியல் கு இருந்து அழைத்து வந்து விசா வின் கீழ் கொண்டு வருவதன் பிரிவு இது தொடர்பான 6 பாதுகாப்பு அம்சங்களை நீக்கி பட்ட குற்றம் அரசியல் தி அரசியல் உள்நோக்கத்துடன் மன்றம் விசாரிப்பதை தடுக்க 11-ல் கூட இது போன்ற இலங்கையைப் பொறுத்தவன ஏற்படுத்துபவையாக இருக்கி இருந்து ஒருவரை அழைத்து

69
நச உடன்படிக்கை அங்கீகரிக்கி மாக இந்த பாதுகாப்பு அம்சம் எந்தக் குறிப்பும் இடம் பெற
கடத்தி ஒருவரை விசாரிக்க ம் சட்டத்தின் முக்கிய அம்சம் வம் மதம் தொடர்பான குற்றங் கொண்டு வர முடியாது. 19-ம் ட்டத்தின் அம்சங்கள்தான் அரசி அளிக்க வகை செய்கிறது. என்ன வந்திருப்பவருக்கு அவருடைய னமாக தண்டனை அளிக்கப்பட என் அரசியல் குற்றம் நடைபெற் படுகிறது. சட்டபூர்வமாக உரு வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் 7 என்பதல்ல பிரச்சினை. அரசி வதில் இருந்து தப்பிக்க எடுக்கும் காரணங்களுக்காகவும் அரசியல் கப்படும் முயற்சிகள் ஆகியவை
கருதப்படுகின்றன. ற்றம் புரிந்தவரை வெளிநாட்டில் ரிக்க வகை செய்யும் சட்டப்பிரி
மூலம், இச்சட்டத்தின் 10-வது பிஷயங்களில் அடிப்படையான - விடுகிறது. அதாவது, செய்யப் ன்மை கொண்டதா, அல்லது செய்யப்பட்டதா என்பதை நீதி "றது. உடன்படிக்கையின் பிரிவு அம்சங்கள் காணப்படுகின்றன. ர இந்த அம்சங்கள் கவலையை எறன. ஏனெனில் வெளிநாட்டில் விசாரிப்பதற்கான சட்ட எண்
பிய

Page 180
8, 1997 சட்டத்தின் மூலம் < அரசியல் குற்றங்களைச் சே அழைத்துச் செல்லப்படுபவரு சர்வதேச மனித உரிமை சட்ட வழங்கப்பட வேண்டும் என் நடத்த வேண்டும் என்றும் பிர் பாதுகாப்பு அம்சங்களை நீ உடன்படிக்கையின் கடுமையா டுள்ள சட்ட முன்வரைவு, அது உரிமைக்கான பாதுகாப்பு அ என்ற முடிவுக்கு இட்டுச் செ
கண்ணி வெடிகளுக்கு 6 அமல்படுத்தவும் இதே அல்ல கொள்ள வேண்டும் என்று நா இதில் கையெழுத்திட்டுள்ளன கொண்டு நடைமுறைப்படுத்தி லைகள், மனித குலத்துக்கு கொலைகள் புரிந்த தனிநபர்க கிரிமினல் நீதிமன்றத்தை அ கொண்டுள்ளன. இந்த நீதிமன் பாட்டில் இலங்கை இன்னும் நீதிமன்றம் அமைக்கப்பட்டால் கள் மற்றும் சட்டத்தின் ஆட்சி இருக்கும். ஆயுத யுத்தத்தில் ஜெனிவா உடன்படிக்கையின் 1, பகுதி 2 ஆகியவற்றை பின் கத்தை மனித உரிமைக் குழு.

170
விசாரிக்கப்படும் குற்றங்களோடு சர்க்கவில்லை. விசாரணைக்காக 5க்கு, உள்நாட்டு சட்டப்படியும் ப்படியும், எல்லா உரிமைகளும் றும் அவரை நல்ல முறையில் 7வு 7 கூறுகிறது. ஆனால் இந்தப்
க்குவதன் மூலமாக, சர்வதேச என அம்சங்களை ஏற்றுக் கொண் கனுடைய மனிதாபிமான , மனித ம்சங்களை கைவிட்டு விட்டது ல்கிறது. எதிரான ஒட்டாவ ஒப்பந்தத்தை ரவு அக்கறையை அரசு மேற் ன் விரும்புகிறேன். 133 நாடுகள் எ. 63 நாடுகள் அதை ஏற்றுக் தியுள்ளன. அதுபோல் படுகொ
எதிரான கொலைகள், யுத்த ளை விசாரிப்பதற்காக சர்வதேச மைக்க 120 நாடுகள் ஒப்புக் றத்தை அமைப்பதற்கான உடன்
கையெழுத்திடவில்லை. அந்த ல் அது சர்வதேச மனித உரிமை யில் முன்னோக்கிய பயணமாக ல் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான கூடுதல் சட்ட விதிகளின் பகுதி ஏபற்றத் தவறியதற்காக அரசாங் க்கள் கண்டித்துள்ளன.
தி2

Page 181
அவசர கால நிலை
மே 6,
பொருட்களையும் மக்க தும் அங்கு செல்லவும் ஏற்பட் கவனம் எடுக்க வேண்டும். இத யும் எடுத்தல் வேண்டும். தற்ே பிரயாணிகள் யாழ்ப்பாணம் ெ வேளை வவுனியாவில் இட உள்ளனர். இவர்கள் திருகோண காங்கேசன்துறை செல்ல வேண் உள்ளூரில் இடம்பெயர்ந்த மன்னாரில் காத்திருக்கின்றனர். மக்களின் துன்பமான கஷ்டங் நிவாரணம் தேடி இம்மக்களுக் லுவை சங்கத்தின் சர்வதேச கமி நோயாளரை ஏற்றி இறக்குவதி பாதுகாப்பு தரமும் கடற் பிர கப்பல்கள் வழங்கின் செஞ்சிலு களில் உதவ முடியும் என்று கூ ணத்திற்கும் அங்கிருந்தும் மக் செய்யும் உரிமையில் உதவும்ப நான் வேண்டுகிறேன்.
உள்நாட்டு முரண்பாடுகளி தின் அடிப்படைக் கொள்ை பயணத்துடன் போராளிகளைச் டையதல்ல. சர்வதேச செஞ்சிலு ஆணையாளரும் இந்நிலையை கட்சிகளிடையேயும் நம்பிக்கை

) பற்றிய விவாதம்
1999.
ளையும் யாழ்ப்பாணத்திலிருந் டுள்ள கஷ்டங்கள் பற்றி நாம் ற்கு அவசரத் தீர்வு நடவடிக்கை பாது திருகோணமலையில் 4000 சல்ல காத்திருக்கின்றனர். அதே ம் பெயர்ந்தவர் 1500 பேர் மலைக்குச் சென்று அங்கிருந்து னடியவர்களாவர். அதே வேளை 1016 பேர் பிரயாணத்திற்காக
உள்ளூரில் இடம் பெயர்ந்த களுக்கு அவசரமாக உடனடி க்கு உதவ வேண்டும். செஞ்சி ட்டி அவசர மருத்துவ தேவை, ல் துணை புரிகிறது. சர்வதேச பாணத்திற்கு தகுதியானதுமான வைச் சங்கம் பிரயாண வாய்ப்பு றுவதாக அறிகிறேன். யாழ்ப்பா கள் பாதுகாப்பாக பிரயாணம் டி முரண்படும் கட்சிகளையும்
ன் போது மனிதாபிமான சட்டத் 5 இது. சாதாரண மக்களின் சேர்த்துவிடுவது மனித மதிப்பு வைச் சங்கமும் ஐ.நா.அகதிகள்
மேற்பார்வையிட்டு எல்லாக் ஏற்படுத்த வேண்டும். குறிப்

Page 182
பிட்ட மூன்று மாத காலத்தில் செய்வதற்கு நடவடிக்கை எ தில் துறைமுக புனர்வாழ் சிவிலியன் உரிமையாளர் அ
பேற்க வேண்டும்.
யாழ்பாணத்திலிருந்தும், இறக்குவது பற்றி தீர்மானம் வேண்டும். கப்பல் சொந்தக் ஆனால் அவர்கள் நிலைமை டியற்ற நடைமுறைகளுக்குப் வேண்டும்.
இன்று லைசென்சு பெற் மெற்றிக் டன்னுக்கு 46 தெ. வேண்டுகின்றனர். இலங்கை டன்னுக்கு அமெரிக்க டால
போட்டி முறையற்ற ! அத்தியாவசிய பொருட்களில் ஒரு பக்கெட் சீலமந்து 6 இருமடங்காக ரூபா 650/- க் சக்செஸ், எம்வி காலிட் அமைச்சு, அத்தியாவசிய 6 ஆகியோரின் அனுமதிக்காக. வழங்கும் முறையில் விரக்தி கின்றன. அனுமதி வழங்குவ தில் ஒளிவு மறைவற்ற தன்ன தீர்மானங்கள் பற்றி நாடாளுப தல் தரல் வேண்டும்.
லயினேயர் விமானப் ஓட்டுநர் குழுவும் இறந்த துக பயணத்திற்கு போதிய வசதி சிவில் விமான பயண இய

172
5 6500 பேர் அவசரமாகப் பயணம் டுத்தல் வேண்டும். இவ்விஷயத் மவு அமைச்சு அல்லது வேறு
ல்லது அரசின் ஏஜென்சி பொறுப்
அங்கும் பண்டங்களை ஏற்றி எடுப்பதில் அதிக கவனம் எடுக்க கோரரிடை போட்டி இருக்கலாம். யை அதீத சுரண்டலுக்கும் போட் 5 ஆட்படாது பார்த்துக் கொள்ள
ற கப்பல்கள் பொதி ஏற்றி யிறக்க Tடக்கம் 65 அமெரிக்க டாலர்கள் நயிலிருந்து பம்பாய்க்கு மெற்றிக் ர 28-50 வரையே பெறுகின்றனர். இத்தகைய விலை ஏற்றங்களால் ன் விலை ஏறுகிறது. உதாரணமாக கொழும்பு விலையிலும் பார்க்க கு விற்கப்படுகிறது. எம்.வி ஓசன்
ஆகிய கப்பல்கள் பாதுகாப்பு சேவைகள் ஆணையாளர் நாயகம் க் காத்து நிற்கின்றன. அனுமதி யும் பேரமும் தாமதமும் ஏற்படு பதில் ஒழுங்குமுறையும் தீர்மானத் ஓமயும் வேண்டும்; இவை பற்றிய மன்றத்திற்கு இடையிடை அறிவித்
பயணத்தில் 43 பயணிகளும் பைச் செய்தியை ஒட்டி சிவிலியன் கள் இல்லை என்பது உண்மையே. க்குநர் விசாரணை நடத்தி இந்த

Page 183
173
துயர சம்பவம் பற்றி அறிவிப்பு அறிக்கை, மன்றத்தில் சமர்ப்பிக் சூழல் பற்றிய விவாதத்திற்கு பே வேண்டும். தற்போது விமானப் பலாலிக்கு நடத்தும் சேவையில் வதாக அறிகிறோம். இவ்விஷய ஏற்றியிறக்கல் கொள்கை கடைப் முக்கியமாகக் கவனிக்க வேண் பாதுகாப்பாகும். இங்கும் செஞ் நிறுவனங்கள் தனியார் விமான செல்லும் வசதியைப் பற்றிய விச திறமையாளர், தொழிலாளர் பt உதவி ஏஜென்சிகள் தனியார் இத்தகைய ஏற்றியிறக்கல் வடக் புனருத்தாரணத்திற்கு சர்வ தே உரிய அதிகாரிகள் பிரயாணம் ெ ளும் வசதிகளும் ஏற்பாடு செய்த கொள்கிறேன்.
g

பார் என அறிகிறோம். இந்த கப்பட்டு துயர் செயல் நடந்த ாதிய சந்தர்ப்பம் அணிக்கப்பட படை கட்டு நாயகாவிலிருந்து சிவிலியன்களும் சேர்க்கப்படு த்தில் தெளிவான, விபரமான பிடிக்கப்படல் வேண்டும். மிக ண்டிய விஷயம் சிவிலியன் ஞ்சிலுவைச் சங்கம் போன்ற ங்கள் சிவிலியன்களை ஏற்றிச் ாரணையில் உதவும். சர்வதேச பணம் செய்வதற்கு சர்வதேச விமானம் வேண்டியுள்ளனர். கில் அபிவிருத்துப் பணிகள், ச உதவி தேவைப்படுகிறது. செய்ய எல்லா வித ஒழுங்குக
5ல் வேண்டும் எனக் கேட்டுக்

Page 184

'ਤੇ

Page 185


Page 186


Page 187


Page 188

OOOS IR