கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: எனது யாழ்ப்பாணமே

Page 1


Page 2


Page 3


Page 4
எனது யா
R. sVA. A (Hons) P, Teacher,
Geodshepherd COLOMB6-13
க. சச்சி
க/ந்த
72, அய்யாவு நாயுடு வி 213. காங்கேயன்துை

JOTHILING AM
Sc., Dip-N-A (BCIS),
Ceaverat,
தானந்தன்
தி, சென்னை-600030 ற வீதி, யாழ்ப்பாணம். . .

Page 5
முதற் பதிப்பு: மார்கழி 1980 உரிமை ஆசிரியர்க்கு
இந்நூலில் கூறப்பட்ட ܼܲܬ பட்ட கருத்துகள். நூலா துலகத் தமிழராாய்ச்சி எண்ணங்களையோ, வேறெ
களையோ இந்நூல் பிரதிபலி
e5. 10
அச்சிட்டோர்; ஜீவன் பிரல்
 
 
 
 
 
 
 

வை நூலாசிரியரின் தனிப் சிரியர் சார்ந்துள்ள அனைத் மன்ற இலங்கைக் கிளையின் ந்த நிறுவனத்தின் எண்ணங்
க்கவில்லை.
சென்னை 600005

Page 6
бТ60Т95l g
தாயாரு காணி


Page 7


Page 8
அறி
யாழ்ப்பாணத்தில்
அனைத்துலகத் தமிழார வாழ்கின்ற தமிழரின் அறிஞர்கள் உள்ளத் பெற்றது. ஈழத்தமிழரி ஈழத் தமிழர்கள் தமிழ்வு ஈழத்தமிழரின் வளர்ச் உட்பூசல்கள் என்பன உலகுக்குத் தெரிய
பக்கங்களைப் புரட்டுங்க இருந்தால் என்னே
இருப்பின் யாழ்ப்பாணத்
தை, 1978

முகம்
கடைபெற்ற கான்காவது ாய்ச்சி மாநாடுஉலகெங்கும் உள்ளத்திலும், தமிழ் திலும் நீங்கா இடம் ன் அடங்காத தமிழார்வம், 1ளர்ச்சிக்கு ஆற்றும் பணி, சிக்குத் தடையாகவுள்ள இம்மாகாட்டு நிகழ்வால் வந்தன. உள்ளேயுள்ள ள், படியுங்கள். குறைகள் நினையுங்கள். நிறைகள் ந்தை வாழ்த்துங்கள். 蠶
** க. சச்சிதானந்தன்

Page 9

*
*

Page 10
உள்ளே.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
பைந்தமிழரா? lu தவத்திரு தனிநா சென்னையில் செழ வித்தியானந்தன் குதுரகலமான கூ தி.மு.க. வுக்கு அ அகம்பாவப் பேச் கறுப்புக் கொடி ச கலைஞர் கருணுங்த குழப்பம், தெளிவி யாழ்ப்பாணத்திலி மீண்டும் யாழ்ப்பா உழைக்கும் தலைை குடியரசுத் தலைவ
அப்பி பலமு
அரசியல்வாதிகள் இறப்பில் செருகிய சோதனை மேல் .ே இலண்டனில் எழு தொண்டர்களில் மருத்துவர் சபாரத மகாதேவாவின் ெ
திருமதி திருச்செல்
 
 

றைத்தமிழரா? யக அடிகள்
s
ப்ெபுற்றசெந்தமிழே. 1 இட்ட வித்து . பட்டம் - ,34 ;ة مه ஞ்ச வேண்டியதில்லை . 41 சுக்கள் ... 48
霹、 *氯55 .
காட்டல் தியின் கையாளா ?
ன்மை, முரண்பாடு ருந்து கொழும்புக்கு . 78 ானமே ... 87 | L) ... 94.
ருக்கு அழைப்பு ... 10. ... 108 கருத்துரைகள் ... 115 தமிழ் உணர்வு ... 122 சாதனை ... 129 ந்த குரலோசை ... 136 நம்பிக்கை ... 142 த்தினம் ... 148 வற்றிப் புன்னகை . 156 வம் வரவேற்ருர் ... 163

Page 11
24。
25.
32.
முகிழ்க்கின்ற முயற்: வீறு படைத்த தமிழ
பத்மாகாதனின் வரலா
பேரின்பாநாயகமும் பேரின்பச் சுற்றுலாக் இயல்பூக்கத்தின் எதி கலைஞர் துரைராசாவு மதுரையில் ஐந்தாவ மாகாட்டை நடத்து
வியாழக்கிழமை விப
நினைவு நடுகல்
பிற்சேர்க்கைகள்
1. மரண விசார2ண நீத
2.
யாழ்ப்பாணக் குடிம விசாரணை அறிக்ை
 
 
 

சிகள்
ř nóGuob ாற்று வரிசை
களும் திரொலிகள்
பின் கைவண்ணம்
J
ரீதம்
தவான் தீர்ப்பு
க்கள் குழு
168
176
... 184
... 190 ... 199
... 208
... 214 ... 221
... 230
243
... 263

Page 12
1. பைந்தமிழரா?
துப்பாக்கி வெடித்த பாய்ந்தன. தெருவோரத்தி கம்பங்களை இணைக்கும் பட்டன. கம்பிகள் அறு தொங்கின.
கீழே குழாய்க் கம்பி ே இரும்புக் கம்பிகள். அவ கம்பிகள் விழந்தன. வேலி மக்கள் கூட்டமாக இரு ரென்று மின்சாரம் தாக்கிய பதை பதைப்பு: ஓராயிம் உடலெங்கும் பாய்வது டே மின்சாரம் பாய்ந்ததால் பல எதிர்பாராத தாக்குதலால் அ முருகா! என்ற ஒ சீவஜனக் காப்பாயோ?” என் என்ற பெருங் கூவல். 'அலி சிலர். மேரித்தாயே! ஏசு சிலர் நினைவிழந்து செயலிழ அழைத்தனர்; இன்னருள் ே 48 வயதுடைய பத் மனையில் எழுதுவினைஞர். கு
2381 -l

பறைத் தமிழரா?
து. சன்னங்கள் சிதறிப் ல் மின்சாரக் கம்பங்கள். மின்கம்பிகளில் குண்டுகள் றுந்தன. கீழே விழுந்து
வலி. குழாய்க் கம்பிகளோ ற்றின் மீது அறுந்த மின் யைத் தொட்டுக் கொண்டு ந்தனர். அவர்களைத் திடீ து. உடனே விறுவிறுப்பு;
வேல்கள் ஒரே நேரத்தில்
ான்ற உணர்வு. திடீரென ர் தூக்கியெறியப்பட்டனர். அதிர்ந்து போயினர்.
லக்குரல். ‘சிவனே! என் ற அலறல். பெருமாளே!” பலாவே! என அரற்றினர் வே! என இறைஞ்சினர் ழந்து சாயுமுன் இறைவனை, 'வண்டினர். த்திகாதர் அரச மருத்துவ தழாய்க்கம்பி வேலிக்கருகில்

Page 13
6
கூட்டத்தோடு இருகதவர். ஒருவர் சுட்டார். ஐந்து அ சுட்ட உடனேயே எரிசுரு விழுந்தது. மின்சாரம் த அதிர்ச்சியுற்றுத் துடிதுடி யும் இறைஞ்சினேன். ஏனை சுருள்கள் விழக் கண்டேன் போல உணர்ந்தேன். சில விழுந்து நினைவிழந்து கொ6 வீரர் ஒருவர் தன் சப்பாத்து தமை தெரிந்தது. தொட நினைவிழந்தேன்.” பத்திக கூறினுர்,
வேலுப்பிள்ளை கேசவ, தார். வைத்தியாாதன் யே உயிர் நீத்தார். சின்னத்தம் துவண்டு மாண்டார். சி மடிந்தார். இராசதுரை சில நீத்தார். பரஞ்சோதி சரவ இேறந்தார். ஏழு தமிழர்கள்
இந்த எழுவரும் இந் பத்திநாதரைப் போல் ப6 கையில், கண்ணிர்ப் புகைக் யினரால் தமிழர் கூட்டத்ை ஐம்பதினுயிரம் தமிழர் ஆண்கள், பெண்கள், சிறு இளையவர் அனைவரும் தமிழ அமிழ்தமாகத் தமிழ் மழை ( டிருந்தனர். தமிழ்ச் சொ சுவையூட்டும் தொடர்களா

எனது யாழ்ப்பாணமே
மிேன்கம்பிகளை நோக்கி ல்லது ஆறுமுறை சுட்டார். 5ள் கம்பி ஒன்று என்மீது ாக்கியதை உணர்ந்தேன், த்து ஏசுவையும் மேரியை rய பலர் மீது மின்கம்பிச் . தூக்கியெறியப் பட்டது மாதிரி (மீட்டர்) தொலைவில் ண்டிருந்தேன். காவல்துறை க் காலினுல் என்னை உதைத் ர்ந்து நான் முழுமையாக
ாதர் இவ்வாறு பின்னர்
ராசா துடிதுடித்து இறங் பாகநாதன் பதைபதைத்து பி கந்தகுமார் அதிர்ச்சியால் தம்பர ஆறுமுகம் வதங்கி பானந்தன் அலமந்து ஆவி ணபவன் உடல் சோர்ந்து உயிர் துறந்தனர். றந்து கொண்டிருக்கையில், லர் மயங்கிக் கொண்டிருக் குண்டுகள் காவல் துறை த கோக்கிச்சுடப்பட்டன.
அங்கே கூடியிருந்தனர். வர், சிறுமியர், முதியவர், ர்கள். ஒலிபெருக்கி வழியே பொழியக் கேட்டுக் கொண் ற்களைத் தெரிக்தெடுத்துச் க்கி, இனிமையான கடை

Page 14
பைந்தமிழரா ? பறைத்தமிழரா !
யில், எடுப்பான குரலில், கொண்டிருந்தார் தமிழ்ப் ( வழிக் கேட்டு மாந்திக் ( தினர். அங்கே தெய்வத் தாயிற்று. பூசை வேளைய காவல் துறையினர் புகுக் குண்டுகளைச் சிதறினர். டனர். குண்டாங்தடிகளா சப்பாத்துக் கால்களால் பந்தாடினர்.
கூட்டத்தில் அமளி; ணிர்ப்புகை கண்களை எரித் கண்ணிர் விட்டனர். தண் சிந்தினர். நாக்கு வறண் துணியால் மூடினர். தடுச் களைப் பறிகொடுத்தனர், சி மிதிவண்டிகள் அடு: ஒடிய வேகத்தில் 56 வயது மிதிவண்டிகளின் மேல் பார்த்தார்; முடியவில்லை. அவர்மேல் பலர் ஏறி ஓடின. சின்னையா நசிந்தார். ஏறி அனைவரும் மறையும்பெ விழக்கும் நிலையை எய்திஞ என அஞ்சினுர். 56 வயத6
சின்னையா எழுந்தார். கொண்டி கொண்டி ஓடினுர் வெளி வந்ததும் நின்ரு இரத்தம் பெருகி வேட்டி வெட்டுக் காயம். காகிதட

7
அமுதமாகப் பொழிந்து பேராசிரியர் ஒருவர். செவி கொண்டிருந்தனர். கூட்டத் தமிழ் பூசனைக்கு உரிய பில் கரடி புகுந்தது போல் தனர். கண்ணிர்ப் புகைக் மின்கம்பிகளின் மீது சுட் ால் தாக்கினர். கேவலம், தமிழர்களை உதைத்தனர்ச்
அல்லோலகல்லோலம். கண் தது; முக்கினை அடைத்தது. ணிர் தேடினர். மூக்கில் நீர் டு அழுதனர். முகத்தைத் க்கி விழுந்தனர். உடைமை தறி ஓடினர். க்கி வைக்கப்பட்டிருந்தன: 1டைய முருகேசு சின்னையா குப்புற விழுந்தார். எழப் தலையை நிமிர்த்து முன்பு ர். மிதிவண்டிகளுக்கிடையில் யவர், கசித்தவர், ஓடியவர் ாழுது சின்னையா நினை அர். "இறந்து விடுவோமோ?" ல்லவா!
கால்களிரண்டும் வலித்தன. கண்ணிர்ப்புகை இல்லாத ரர். குனிந்து பார்த்தார். ட நனைந்திருந்தது. காலில் ம் ஒன்றை எடுத்து வழிந்த

Page 15
8.
இரத்தத்தைத் துடைத்த ஆடை எதுவுமின்றி அம்ப கொண்டிருந்ததைக் கண் தனது சட்டையைக் கழற்றி மகேசுவரி இலட்சும இழந்தார். கணவர் இலட் தைப் பறிகொடுத்தார். ெ காப்புக்காகத் தன் சட்:ை ரத்தை வைத்திருந்தார். அ அடித்த காவல்துறை வீரர் : விட்டுக் கைக்கடிகாரத்தையு முப்பது வயதான விசயராை காவல்துறை வீரர்கள் உரித்தனர். ஆண்களின் ( உடைமைகளைக் களவாடின களுடன் தலைவிரிகோலமாக சிறுவர் சிறுமியரை விட்டு காவல்துறை வீரர்கள் காலால் உதைத்துப் பை துரைத்தனர்.
செந்தமிழர், தீந்தமிழர், பேராசிரியர் தமிழரின் பெரு வண்டு போல், மகுடி கேட்ட பைந்தமிழர் காவல்துறை எனப் பழிக்கப்பட்டு இழிக் பட்டனர், ஆடைகள் அை மைகள் பறிக்கப்பட்டனர் பட்டனர். ஊழியே வந்தே யாழ்ப்பாணம் காணுத காணுத ஓட்டம்! 50, 00
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
ர். நிமிர்ந்து பார்த்தார். ணமாக ஒருவர் ஓடி வந்து டு உள்ளம் கெகிழ்ந்து, அவருக்குக் கொடுத்தார். னன் தாலிக் கொடியை சுமணன் கைக்கடிகாரத் பருமாள் விசயராசு பாது டப் பைக்குள் கைக்கடிகா வரைக் குண்டாந்தடியால் Fட்டைப்பைக்குள் கையை ம் காசையும் களவாடினுர். Iòቻ ஒட ஓட விரட்டினர்.
பெண்களின் ஆடைகளை. வேட்டிகளே அவிழ்த்தனர். ர், பெண்கள் உள்ளாடை ஓடினர். நாலாப்பக்கமும், , விட்டு சிதறி ஓடினர். தமிழர்களைச் சப்பாத்துக் pத்தமிழா!" என இழித்
பைந்தமிழர் என்றெல்லாம் மை பேசினுர், மதுவுண்ட நாகம் போல், மயங்கிய வீரர்களால் பறைத்தமிழர் கப் பட்டனர். உதைக்கப் ழ்க்கப் பட்டனர், உடை உயிர்களும் பறிக்கப் ா என அலமாதனா.
கூட்டம் யாழ்ப்பாணம் க்கு மேற்பட்ட தமிழர்

Page 16
பைந்தமிழரா ? பறைத்தமிழர
கூடினர்; முப்பது காவ6 தலால் சிதறி ஓடினர். இ கூட்டம் சிதறின ஒட் இதற்கு முன்பு நடைபெற6 வரலாறு படித்தவர்களு படைத்த நிகழ்ச்சி அன்று யாழ்ப்பாணத்தில் நடைெ 354 ஆண்டுகட்கு முன் பாணத்தில் தமிழர் கூடி ஓடினர். 150 போர்த்துே சிங்களக் கூலிப்படை வீரர் என்ற போர்த்துகேயத் ஆயிரம் யாழ்ப்பாணத் காயக்க அரசின் 5000 பை சங்கிலியன் தலைமையில் பண்2ணயில் பெரும்போர் தளபதி தலைமையில் வர் தமிழ்ப் படைகள் முன்ே கேரத்தில்
காக்கை வன்னியன் செய்தான். நண்பனைப் பே சங்கிலியனைச் சிறை பிடி ஒப்படைத்தான். தலைமை குலைந்தது; வெற்றியை சிதறி ஓடியது.
1619 ஆனியில், வ4 ஒடிய தமிழர்கள் போர்வீர 1974 தையில் யாழ்ப்பாண யோடிய தமிழர்கள் ே சிறுமியர், இளையவர், முதி

9
துறை வீரர்களின் தாக்கு வ்வளவு பெரிய கூட்டமோ டமோ, யாழ்ப்பாணத்தில் பில்லை என்று முதியவர்களும் ம் கூறினுர்கள். வரலாறு -1974 தை பத்தாம் நாள்பற்றது. ானர், 1619 ஆனியில் யாழ்ப் னர், போரிட்டனர், சிதறி கய வீரர்களுக்கும் 2000 களுக்கும் பிலிப்பு டி ஒலிவரா தளபதி ஓரணியில். சில தமிழ் வீரர்களும் தஞ்சை ட வீரர்களும் தமிழ் மன்னன் எதிரணியில். வண்ணுர் நிகழ்ந்தது. போர்த்துகேயத் 6த படைகள் பின்வாங்கின. னறி, வெற்றி வாகை சூடும்
என்ற தமிழன் சூழ்ச்சி ால் சங்கிலியனிடம் வந்தான். த்துப் போர்த்துகேயரிடம் இழந்த தமிழர் படை நிலை முழுமையாக்க முடியாது
ண்ணுர்பண்ணையில், சிதறி ர்கள், போரிட வந்தவர்கள். ம் முற்றவெளியில் சிதறி ாரிட வரவில்லை. சிறுவர் யவர், பெண்டிர் என ஒன்று

Page 17
1 O
திரண்ட, ஒன்றுமறியாத அ மொழியைச் சீராட்ட 6 களைப் பாராட்ட வந்தவர் ஒருவரின் ஆணையின் கீழ் வ களின் காடைத்தனம் ஒன் கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டது. பெற்ற நான்காவது அனை மாநாட்டு நிகழ்ச்சிகளின் இறு கடந்தது.
யாழ்ப்பாணத்தில் நா6 தமிழாராய்ச்சி மாநாடு நட அரசு விரும்பவில்லை தெரி பிரதிநிதிகள் ஆட்சி அமைக்ச பான்மைப் பாராளுமன்றே சிங்களவர் ஒருவர் காவல்து பாணத்தில் பதவியில் இருந் பெற்ற கூட்டம், தமிழர் காரணத்தால் காவல்துறை தமிழ் மண்ணும் யாழ்ப் பறைத்தமிழரெனப் பழிக்கப்
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
ப்பாவித் தமிழர்கள்; தமிழ் வந்தவர்கள். தமிழறிஞர் கள். சிங்களத் தளபதி பந்த காவல்துறை வீரர் றுமறியாத் தமிழர் மீது யாழ்ப்பாணத்தில் கடை ாத்துலகத் தமிழாராய்ச்சி வதியில் இந்த அட்டுழியம்
ன்காவது அனைத்துலகத் :த்தப்படுவதை இலங்கை ந்தெடுக்கப்பெற்ற தமிழ்ப் $வில்லை. சிங்களப் பெரும் மே ஆட்சி செய்தது. நுறைத் தலைவராக யாழ்ப் தார். அமைதியாக கடை
கூட்டம் என்ற ஒரே யால் கலைக்கப்பட்டது. பாணத்தில் பைந்தமிழர் - Jl LGOTIT.

Page 18
2. தவத்திரு தனி
தவத்திரு தனிநாயக தவர். கரம்பனில் பிறந்தவ வர். தமிழ் நாட்டில் அண் தமிழ் பயின்றவர். இலா தமிழ் விரிவுரையாளராகப் பட்டம் பெறப் பிரித்தால் ஒன்றிற்குச் சென்றவர்.
இலங்கைப் பல்கலைச் கொண்டு மலேசியப் கோலாலம்பூரில் நீண்ட க *தமிழ்ப் பண்பாடு” என்ற இதழ் ஒன்றை வெளியிட்டு
தமிழர் வாழ்கின்ற தனிநாயக அடிகளார் செ படுகின்ற, தமிழ் ஆராய கட் குச் சென்ருர். தமிழர6 களுடன் நெருங்கிப் பழகி ஆராய்ச்சி மாநாடுகளில் உலகத்தில் உள்ள யாளர்கள், தமிழை வள வேண்டும். அடிக்கடி கூட யின் பெறுபேறுகளைத்

ரிநாயக அடிகள்
அடிகளார் யாழ்ப்பாணத் 7 ர். கத்தோலிக்க மதகுருவான ணுமலைப் பல்கலைக் கழகத்தில் ங்கைப் பல்கலைக் கழகத்தில் பணிபுரியுங்கால் கலாநிதிப் ரிையப் பல்கலைக்கழகங்களுள்
க்கழகப் பணியை முடித்துக் பல்கலைக்கழகம் சென்ருர், ாலம் தமிழ்ப்பணி புரிந்தார்
தலைப்பில் தமிழ் ஆராய்ச்சி வந்தார். நாடுகட்கெல்லாம் தவத்தரு ன்ருர். தமிழ்மொழி கற்பிக்கப் ப்படுகின்ற பல்கலைக் கழகங் pலாத தமிழ் ஆராய்ச்சியாளர் றர். கீழைத்தேயப் பண்பாட்டு 5லந்துகொண்டார்.
பல்வேறு தமிழ் ஆராய்ச்சி ர்ப்பவர்கள், ஒன்றுகக் கூட வேண்டும். தமது ஆராய்ச்சி தெரிவிக்க வேண்டும்

Page 19
12
விவாதிக்க வேண்டும்; கரு இதற்குக் களம் அமைக்க ே ஆராய்ச்சிக்கழகம் -960) L Dd தவத்திரு தனிகாயகம் அடிக
1964 தைத்திங்களில் கீழைத் தேயப் பண்பாட்டு டுக்கு வந்திருந்த உலகத் த ஒன்று கூட்டினர். அனை மன்றத்தைத் தொடக்கி விை பெற்ற இந்நிகழ்வில் யாழ்ப் திரு தனிகாயக அடிகளார், ே பிள்ளை, பண்டிதர் கா. பொ கலந்துகொண்டனர். தமிழ4 கள் பலரும் கலந்து கொண்ட ஆராய்ச்சியாளர்களும் மகிழ்ே இங்ங்னம், உலகத் த ஒளியை ஏற்றியவர், அந்தத் சென்றர். மலேசியாவில் உ( தனிநாயக அடிகளாருக்குப் மலேசிய அரசு அடிகளாருக்கு சூழ்நிலை அமைந்ததால் உ யாளரைக் கோலாலம்பூருக்கு தமிழாராய்ச்சிமன்றம அழை கழகமும் மலேசிய அரசும் கின்றன.
1966ஆம் ஆண்டில் ( தமிழார்ாய்ச்சி மாநாடும் கரு கோலாகலமாக நடைபெற் துங்கு அப்துல் ரகுமான் வைத்தார். உலகெங்கணும் சியாளர் கோலாலம்பூரில் கூ

எனது யாழ்ப்பாணமே
த்து பரிமாற வேண்டும். வண்டும். எனவே தமிழ் க்க வேண்டும் என்று ளார் எண்ணினுர்.
தில்லியில் நடைபெற்ற ஆராய்ச்சியாளர் மாநாட் மிழ் ஆராய்ச்சியாளர்களை த்துலகத் தமிழாராய்ச்சி பத்தார். தில்லியில் நடை பாணத்தவர்களான தவத் பேராசிரியர் க. கணபதிப் ". இரத்தினம் ஆகியோர் கத் தமிழ் ஆராய்ச்சியாளர் உனா. தமிழரல்லாத தமிழ் வொடு பங்கு கொண்டனர். மிழ் ஆராய்ச்சி என்னும் தீபத்துடன் கோலாலம்பூர் ள்ள தமிழர்கள் தவத்திரு பக்கபலமாக உதவினர். த மதிப்புத் தந்தது. ஏற்ற லகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி வருமாறு அனைத்துலகத் த்தது. மலேசியப் பல்கலைக் அழைப்புக்குத் துணை
ழதலாவது அனைத்துலகத் த்தரங்கும் கோலாலம்பூரில் றன. மலேசியப் பிரதமர்
மாாநாட்டைத் தொடக்கி இருந்து வந்த தமிழாராய்ச் டினா,

Page 20
தவத்திரு தனிநாயக அடிகள்
இலங்கையிலிருந்து சென்றனர். தமிழ்ப் பண் யிலும் அக்கறையுடன் சென்றனர். முதியவர்களு மாகப்பலா சென்றனர். இ அக்கறை காட்டவில்லை. வும் இல்லை.
தமிழக முதல்வராக தலைமையில் தமிழ்நாட்டு சென்றனர். பேராசிரியர் ( சென்னைப் பல்கலைக்கழக இருந்தார். பேராசிரியர் அ. அரசின் தமிழ் வெளி இருந்தாா. இவர்களும் கே படிக்கட்டும் பைந்தட கல்லூரியில் அறிவியல் பொழுது கான் இருந்தேன். பேராசிரியர் அ. மு. பர சென்னைப் பல்கலைக் கழக பணிபுரியும் பேராசிரிய போன்றவர்களிடம் தமிை பச்சையப்பன் கல்லூரியி காலமும் பேராசிரியர் அ. பில் சென்னையில் வளர்ந்ே கோலாலம்பூர் LDITI பேராசிரியர் அ. ச. ஞான யது இன்றும் நினைவில் உ தான்'டா. கல்லாப் பண் மகிழ்ந்தேன் எனது யாழ்
பட்டேன். கம்பன் கழ:

13
தமிழ் அறிஞர்கள் பலர் ாபாட்டிலும் வாழ்வு முறை ஆராய்ச்சி செய்பவாகளும் ம் இளைய தலைமுறையினரு Nலங்கை அரசு மாநாடு பற்றி போவோரைத் தடை செய்ய
இருந்த திரு. பக்தவத்சலம் அறிஞர்கள் கோலாலம்பூர் மு. வரதராசனுர் அப்பொழுது த் தமிழ்ப் பேராசிரியராக 1. ச. ஞானசம்பந்தன் தமிழக யீட்டுக் கழகஇயக்குநராக ாலாலம்பூர் செனறனர். மிழ் பாடும் பச்சையப்பன் முதுவல் மாணவனுக அப் பேராசிரியர் மு.வரதராசனுர், மசிவானந்தம், இப்பொழுது த்தில் தமிழ்ப் பேராசியராகப் சி. பாலசுப்பிரமணியம் ழப் பாடமாகப் படித்தேன்" ல் பயின்ற ஆறு ஆண்டுக் ச. ஞானசம்பந்தன் பாதுகாப் தன். ாட்டிலிருந்து மீண்டதும் சம்பந்தன் என்னிடம் கூறி ள்ளது. 'உன் ஊர்க்காரங்க னினுங்கடா” என்ருர், கான் ப்பாணமே!’ எனப் பெருமைப் த் தலைவர், காரைக்குடி

Page 21
14
சா. கணேசன் அவர்களும் எனக்கு விவரித்தார்கள்.
மலேசியத் தமிழர்கள் உ அரசு, பல்கலைக் கழகம் ஆகி தமிழாராய்ச்சிக்குத் தனிகாய தார்.
மேனுட்டுப் பாணியில்
மாநாடு கூட்டும் முறைமை தது. கட்டுரைகள் அரங்கே, வகுக்கப்பட்டமை, கருத்துக கூறப்பட்ட ஒவ்வொரு ே பட்டமை, கூட்டக் குறிப் அறிஞர்கட்குக் கிடைத்தமை உணவுகொள்ள வசதிகள் அ நிகழ்ச்சிகள்-விருந்துகள் களில் புலமக்களே பங்கு ப களால் தமிழ் மொழிக்காக களில் அன்றுவரை காணப்ெ
கவியரங்கம், பட்டிமன்ற கூட்டம், எனத் தமிழ்மொழி கடாத்தும் நிகழ்ச்சிகள் மாறு அங்கிய ஆட்சிக்குட்பட்டு மொழியும் தமிழ் ஆராய்ச்சிய வில்லை. தமிழ்க் கல்வியே ஒதுக்கப்பட்டது தமிழர்களி பெருமை பேசுவதும், அடை துவதும் தமிழ் அறிஞர்களில் இதனுல்தான் பொதுமக்கள் களில் தமிழ் ஆராய்ச்சிய பற்றினர்.
நடைபெற்றது. மாநாட்டு நி
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
மாநாட்டு நிகழ்ச்சிகளை
றுதுணையோடும் மலேசிய யவற்றின் உதவியோடும் பக அடிகள் விழா எடுத்
மாாகாடும் கருத்தரங்கும் கழ்ச்சி நிரல், மேனுட் டவர் களைப் பின்பற்றி அமைங் ற்றப்பட்டமை, அரங்குகள் ள் விவாதிக்கப்பட்டமை, சொல்லும் குறிப்பெடுக்கப் புகள் மறுகாள் காலையே ), ஆராய்ச்சியாளர் தங்கி மைந்தமை, மாலையில் கலை கடைபெற்றமை, நிகழ்ச்சி ற்றினமை யாவும், தமிழர் கடாத்தப்பெற்ற மாகாடு பருத புதுமைகள். 0ம், கருத்தரங்கு, பொதுக் தொடர்பாகத் தமிழர்கள் றுபட்டவை. நீண்டகாலம் வாழ்ந்தமையால் தமிழ் |ம் அரசு ஆதரவைப் பெற வேண்டத் தகாததாக டையே 'தமிழைப் பற்றிப் பாள உணர்வை ஏற்படுத் தலையாய கடனுயிற்று. பங்கு பற்றும் நிகழ்ச்சி ாளர்கள் விரவிப் பங்கு

Page 22
தவத்திரு தனிநாயக அடிகள்
ஆராய்ச்சிக்காக மட்டு விவாதிப்பதோ கருத்துப் திருந்தது. ஆராய்ச்சியாள கான வரன்முறை ஒழு பேடுகள், நிகழ்ச்சிப் பத் வழமைகள் அற்றுப் போயி உள்ள அறிஞர்கள் மே கட்குச் சென்று வந்து கொ சிந்திக்கின்றவர்கள், அ குறிப்பு எழுதக் dol கூடியவர்கள், சுவை கான துருவி ஆராயக் கூடியவர்க என்றெல்லாம் வினு எழுப் வர்கள், தனிமையில் கூடே பரிமாறவோ, அறிவை வ படைக்கவோ களம் அமை வாய்ப்பு, வச தி தமிழர்களில் காலகட்டத்தில், புதிய வழ வசதி அரும்புவிட்டு மலர ராய்ச்சி மாநாடும் கருத்தரா அடிமைத்தளைகள் அ அடையாளம் காண விழை தமிழர்கட்கு, அடையாளத் களை அள்ளி அள்ளி வழங் அறிஞர்கள், தமது ஆராய்: தம்மையொத்தவர்களை அை கோலாலம்பூர் மாாநாட்டில் ட ஆராய்ச்சி மாகாட்டின் பெறுமதி மிக்கமை, வரன் மைந்தமை, ஆராய்ச்சியின்

5
ம்ெ அறிஞர்கள் கூடுவதோ பரிமாறுவதோ வழக்கொழிந் rர்கள் கூடும் கூட் டங்களுக் ங்குகள், விதிகள், குறிப் திவுகள், இவை பற்றிய ருந்தன. உயர் மட்டத்தில் னுட்டவர் கூட்டும் மாாகாடு ண்டிருந்தனர். புவதானிக்கக் கூடியவர்கள், டியவர்கள், பகுத்தாயக் எக் கூடியவர்கள், துருவித் 5ள், ஏன், எதற்காக, எப்படி பி விடை காண முயல்ப வோ, தம்மிடையே கருத்துப் பளர்க்கவோ புதுமையைப் த்துக் கொடுக்கும் வழமை, டையே அற்றுப் போயிருந்த மை, புதிய வாய்ப்பு, புதிய க் கோலாலம்பூர்த் தமிழா பகும் வழிசமைத்தன. றுக்கப்பட்டபின், தமமை bது, தாகத்துடன் தவித்த தின் அடிச்சுவடுக் குறிப்பு கிய பல்கலைக்கழகத் தமிழ் *சித் தாகத்தைத் தணிக்க, டயாளம் கண்டு பழகும்படி திய அனுபவம் பெற்றனர். தூய்மை, சலசலப்பின்மை, ா முறை நிகழ்ச்சி ஒழுங்க பெறுபேறுகளில் வேறு

Page 23
16
பட்ட கருத்தைக் கொண் ஒருவர் மதிதத சான்ருண்டை உரிய காலத்தில் உரியதைச் பல புதிய அஅபவங்கள், வர்கட்கு ஏற்பட்டது.
பல்கலைக்கழக மட்டத்தி வேண்டும். மாாநாட்டுக்கு ஆ பல்கலைக்கழகம் எடுத்துக் மாநாட்டில் கலந்து கொா அறிஞர்கள் எடுத்துக்காட்ட
மாகாட்டு நடைமுறைகளில்
தமிழ் அறிஞர்க்குப் பயன் யாளர்க்கு அரசினர் அளவற்று நடு நிலைமைக் கடு வேண்டும். மலேசிய அர எடுத்துக்காட்டாக 930) வழமைகளாக இவை மாற்றி
தவத்திரு தனிநாயக அட கள். மாாநாட்டில் கலந்து ே அங்ாகாள் முதல்வர் திரு படைந்தார். தமிழகச் சட எதிர்கட்சி முதல்வர் திரு. காட்டில் இவ்வழமை பெரு விட்டார்.
புதுமையான முயற்சி முயற்சி; தொடர்ந்தும் பா முயற்சி; தமிழ்மைக் குரி தமிழ் காட்டிலும் தொடர ே அரசின் இடையருத ஆதர6 முயற்சி; இவ்வாறு தமிழக போலும்.

எனது யாழ்ப்பாணமே
டவர்கள்கூட ஒருவரை , காலத்தை மதித்தமை, செய்தமை, இப்படியான மாநாட்டில் பங்கு பற்றிய
ல் ஆராய்ச்சி வலுவடைய தரவு வழங்கிய மலேசிய காட்டாக அமைந்தது. ண்ட மேனுட்டுத் தமிழ் ாக கடந்தனர். மேனுட்டு 0 உள்ள சிறப்பியல்புகள் ாபடவேண்டும். ஆராய்ச்சி இடையருத ஆதரவை ண்ணுேக்கத்துடன் வழங்க 5疗 வழங்கிய マ受bó『G's ந்தது. தமிழ்மைக்குரிய யமைக்கப் பெறவேண்டும். டிகளர் தமிழ்மை பேணினுர் கொண்ட தமிழக அரசின் பத்தவத்சலஞர் பூரிப் ட்டப் பேரவை அங்காள் நெடுஞ்செழியனுர் தமிழ்
காதோ எனப் பெருமூச்சு
பாராட்டப்படவேண்டிய சோதிக்கப் படவேண்டிய பதாக வேண்டிய முயற்சி; வண்டிய முயற்சி; தமிழக டன் நடைபெற வேண்டிய புரசின் முதல்வர் கருதினர்

Page 24
தவத்திரு தனிநாயக அடிகள்
*அனேத்துலகத் த அடுத்த அனைத்துலகத் சென்னையில் நடாத்துங்க எனத் தமிழக அரசின் அழைப்பு விடுத்தார்.

r
மிழாராய்ச்சி மன்றத்தின் தமிழாராய்ச்சி மாநாட்டைச் 1ள்; ஆதரவு தருகின்றேம்,
சார்பில் தமிழக முதல்வர்

Page 25
3. சென்னையில் ெ
செந்தமிழே !
விலங்கியல் நூல் ஒன் தமிழுக்கு மொழி பெயர்த் அரசின் கல்வி வெளியிட் என்னைக் கேட்டனர். அத அந்நூலை மொழி பெயர்த் இலங்கை அரசு வெளியிட்ட ருெகுதியைப் பயன்படுத்தி ெ
பேராசிரியர் அ ச. ஞான பணிபுரிந்த தமிழக அரசின் விலங்கியல் துறையில் ட வெளியிட்டு வந்தது. ஒரே டி வேறுபாடுகள். தமிழகத்தி இலங்கையில் பிறிதொரு
அமைந்திருந்த நிலையைக் கே
தமிழகத்தில் இருந்து ஏடான கலைக்கதிரில் நான் ச மலேசியாவிலிருந்து வெளி காளிதழிலும் என் அறிவியற் துண்டு.

சழிப்புற்ற
1றை ஆங்கிலத்திலிருந்து துத் தருமாறு இலங்கை டுத் திணைக்களத்தினர் தற்கு இணங்கிய நான் துக் கொண்டிருந்தேன். விலங்கியல் கலைச்சொற் மொழி பெயர்த்தேன். ாசம்பந்தன் இயக்குநராகப் தமிழ் வெளியிட்டுக் கழகம், பல நூல்களைத் தமிழில் ஆங்கிலச் சொல்; தமிழிலோ ல் ஒரு தமிழ்ச் சொல்; தமிழ்ச் சொல். இப்படி ண்டேன். வருந்தினேன்.
வெளிவரும் அறிவியல் sட்டுரைகள் எழுதிவந்தேன். ரிவரும் தமிழ் கேசன்’ ) கட்டுரைகள் வெளிவருவ

Page 26
சென்னையில் செழிப்புற்ற செந்
தமிழ் மொழியில் ஒ இலங்கையில் ஒரு சொல்; தமிழகத்தில் ஒரு சொல் அந்தந்த காட்டு அரசுகளின் அறிவியல் துறையில் உள் தமிழில் மொழி பெயாப் லாக்கத்தில்தான் இந்த வே. பதினைந்து நூற்ருண்டு தாக்கம் காரணமாகத் த மொழிகளான, கன்னடமும் மலையாளமும், துளுவும், தமி மாற வழி சமைத்தது. அக்திகேரச் செம்மை அடிை ஆங்கில மொழியின் தாக்க களைத் தனிமைப்படுத்தி ஆ கிடையே உள்ள அரசியல், வர்த்தகத், தொடர்புத் காரணமாகவும புவியியல் இந்த நூற்ருண்டிலும் யாளர்களாகப் பிரிந்து ே உண்டென்பதை எண்ணினே கலைச் சொல்லாக்கத்தி வேறுபாடுகளுக்கான அடிப் வி3ளவுகள், வேறுபாடற்ற சொல்லாக்கத்தின் நன்மைக் நான் சிந்தித்துக் கொண்டி தொடக்கத்தில், ஈழத்தமிழ் வெளிவந்த விளம்பரம் ஒன்று தந்தது.
1968 தைத் திங்களில் ே அனைத்துலகத் தமிழாராய்ச்

தமிழே ! 19
ஒரே பொருளைக் குறிப்பிட மலேசியாவில் ஒரு சொல்; ). இந்தச் சொல்லாக்கம் ஆதரவைப் பெற்றிருந்தன. "ள ஆங்கிலச் சொற்களைத் பதில்தான், கலைச் சொல் றுபாடு. களுக்கு முன், வடமொழித் மிழிலிருந்து எழுந்த கிளை ), களி தெலுங்கும், கவின் ழர் பல மொழியாளர்களாக ஆங்கில ஆட்சியின் வானத்தில் மறையுமுன்பே, ம் காரணமாகவும், தமிழர் ஆட்சி செய்யும் அரசுகட் பொருளாதார, பண்பாட்டு, தடைகள், கட்டுப்பாடுகள் தடைகள் காரணமாகவும் தமிழர் 558Gnt மொழி பாகக் கூடிய வாய்ப்புகள் .r66Tכ ல் உன்ள வேறுபாடுகள் படைகள், வேறுபாடுகளின் ற ஒருங்கிணைந்த கலைச் கள், ஆகிய இவை பற்றி டிருந்த காலத்தில், 1967ன் காளிதழ்கள் பலவற்றில் று எனக்கு உற்சாகத்தைத்
சென்னேயில் இரண்டாவது சி மாநாடும் கருத்தரங்கும்

Page 27
20
நடைபெறும் எனவும், அ படித்தளிக்க விழைவோரும், தம்முடன் தொடாபு கொ அனைத்துலகத் தமிழாராய் கி2ளயினர் விளம்பரம் செய முயற்சியில் உள்ள தொட விளைவுகளை, அக்கருத்தை எ அறிஞர் முன் ஆராய்ச்சி கூற எண்ணினேன், எழுதி விலங்கியல் தமிழாக்க த2லப்பில் நான் அனுப்பிை டில் படிக்க ஏற்றதென என விடுத்தனர். கோலாலம்பூ பின்னணியில் சென்னை ஆராய்ச்சி முயற்சிகட்கு கொடுக்கும் என எண்ணி6ே தமிழகத்தில் 1967இ6 பேரறிஞர் அண்ணு முன்னேற்றக் கழகம் வெற் சியைச்சார்ந்த திரு. பக்த ஆட்சிப் பொறுப்பை ஏற் ரானுர். தமிழறிந்த, தமிழ நாட்டின் முதலமைச்சராக கவிஞர் பாரதிதாசனின் ச நூற்றண்டில் தான்பெற் நாட்டின் முதலமைச்சனுக்க கண்ணகிக்குச் சேரன் பொழுது, விழாவிலே கட வேந்தன் கலந்து கொண்டு விழா எடுக்கப்படுகின்ற அமைச்சர், மாண்புமிகு
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள் பங்குபற்ற விரும்புவோரும் ாள்ள வேண்டும் எனவும் ச்சி மன்றத்தின் இலங்கைக் ப்தனர். க9லச்சொல்லாக்க .ர்பற்ற நிலையின் உடனடி விளங்கிக் கொள்ளக் கூடிய அடிப்படையில் எடுத்துக் னேன். - த்தில் வேறுபாடுகள்’ என்ற வத்த கட்டுரையை, மாாநாட் க்கு அறிவித்தனர், அழைப்பு ரில் நடைபெற்ற மாநாட்டுப் மாாகாடு அறிஞர்களின் க் களம் அமைத்துக்
ΟT6OT, ல் நடைபெற்ற தேர்தலில் தலைமையிலான திராவிட றி பெற்றது. காங்கிரசு கட் வத்சலம் அவர்களிடமிருந்து 1று அண்ணு முதலமைசச ாய்க்த தமிழ் மகன் தமிழ் வேண்டும் என்ற புரட்சிக் னவு கனவாயிற்று. இந்த ற தலைமகனைத் தமிழ் த் தமிழ்த்தாய் மகிழ்ந்தாள். செங்குட்டுவன் கல்லெடுத்த ) தழ் இலங்கைக் கயவாகு சிறப்பித்தான். தமிழுக்கு இந்த கேரத்தில் இலங்கை திருச்செல்வம் இங்குள்

Page 28
சென்னையில் செழிப்புற்ற செந்தமி
ளார்கள்." மெரினுக் கட இரண்டாவது அனைத்துலக தொடக்கவிழாவில் பேரறிஞ இலங்கை அமைச்சரை அறி இந்தியக் குடியரசுத் தை மாாகாட்டைத் தொடக்கி அரசின் சார்பில் மாண்புமிகு துக் கூறினர்கள். தமிழ் கூ வாழ்த்தி நின்றது. 1968 தொடங்கிய இரண்டாவது ராய்ச்சி மாநாடு-கருத்தரங் அறிஞாகள் வந்திருந்தன ஆத்திரேலிய, அமெரிக்க, கழகங்கள் பலவற்றில் யாளர்கள்-தமிழரல்லாதவர் தமிழகம், இந்தியாவின் ஏ மலேசியா, சிங்கப்பூர், மொறிசியசு, தென் ஆப்பிரி பல காடுகளைத் தாயகமாகக் தமிழர்கள் வந்திருந்தனர்.
கோலாலம்பூரில் ஆரா! தப்பெற்ற தனிமையான ஏற்படுத்த முயன்றிருந்தன கள் கலந்து கொள்ளும் நிக விழாவாக மாற்ற அறிஞ அருமைத் தம்பிகளும் அரச மிட்டிருந்தனர். எனவே ே நூற்றண்டு விழா மண்டப கூடியிருக்க ஒழுங்கு செய்ய பொது மக்களுக்கான் நிகழ்
233县一2

ழே ! 21
ற்கரையில் நடைபெறற த்தமிழாராய்ச்சி மாநாட்டுத் ர் அண்ணு இவ்வாறு கூறி
முகம் செய்தார்கள்.
லவர் கலாநிதி சாகீர்உசேன்
வைத்தார்கள். மலேசிய ஆதிகாகப்பன்வந்துவாழ்த் றும் நல்லுலகம் மாகாட்டை தைத் திங்கள் 2ஆம் நாள் அனைத்துலகத் தமிழா கில் கலந்துகொள்ள உலக ார். ஆசிய, ஆப்பிரிக்க, ஐரோப்பிய பல்க2லக் தமிழாயும் ஆராய்ச்சி ர்கள்- வங் தி ரு ங் த னர். rனைய மாநிலங்கள், ஈழம், இந்தோனேசியா, ஃபிசி, க்கா, பிரிட்டன் போன்ற
கொண்ட தமிழறிஞர்கள்,
ய்ச்சியாளர்கட்கு ஏற்படுத்
சூழலைச் சென்னையிலும் ர். உலகத் தமிழ் அறிஞர் கழ்ச்சியைத் தமிழ் எழுச்சி ர் அண்ணுவும் அவரின் கட்டிலில் அமர்ந்து திட்ட சென்னைப் பல்கலைக் கழக த்தில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ப்பெற்றது. தீவுத் திடலில் ழ்ச்சிகள் ஒழுங்கு செய்யப்

Page 29
22
பெற்றன. பல்கலைக்கழக, காட்சி ஒழுங்கு செய்யப்ே தமிழக அரசின் முழு அரசின் ஆளுமைத் துை யது. தமிழ்நாட்டின் செ வழங்கினர். பொது மக் பணம் சேர்ந்தது. தமி பெரும்பாலோர் மாநாட்டு
தமிழ்ப் பொதுமக்க யெழுப்பித் தமிழரின் அ வுக்கு உற்சாகம் தந்து என,விளித்து, தமிழரைத் ழரின் தனித்தன்மையை பூரித்து உவகையும் தன்ன ளும்படியாகத் தீவுத் அலங்கார ஊர்தி ஊர்வல திறக்கும் விழா, அஞ்சல் காட்சி, உலக அறிஞர் மாவட்டத் தலைநகர்ப் ெ பான பல்வேறு நிகழ்ச் நாள்வரை சிறிய அ விழாக்கள் பேருருக் கொன நிகழ்ச்சிகள் அமைந்தன.
உயர்வில், சிறப்பில் கோலாகலத்தில், திறமை காட்களில் அங்கேரங்க தமிழ் எழுச்சிக்குத் தமிழக உச்சமான விழா நிகழ்ச்சி ஈழத்தின் பழுத்த பத்தி திரு. எசு. டி. சிவகாயக குறிப்பிட்டுப் பயன்படு

எனது யாழ்ப்பாணமே
த் தேர்வு மண்டபத்தில் கண் பற்றது.
மையான ஆதரவும் இருந்தது. ற எல்லா வழிகளிலும் உதவி ல்வந்தர்கள் பணத்தை வாரி களிடமிருந்து ஊர் ஊராகப் ழ் நாட்டின் திறமைசாலிகள் வெற்றிக்காக உழைத்தனர். களின் உணர்வுகளைத் தட்டி டையாளம் காணும் விழை , தமிழா, உன்னைத்தான்!
தலை நிமிர வைத்து, தமி உலகறியச் செய்து, உள்ளம் னம்பிக்கையும் தமிழர் கொள் திடல் விழா நிகழ்ச்சிகள், ம், கலை நிகழ்ச்சிகள், சி2லகள் தலை வெளியீட்டு விழா, கண் கள் சுற்றுலா, தமிழகத்தின் பாதுக் கூட்டங்கள், தொடர் சிகள் நடைபெற்றன. அது ளவில் நடைபெற்ற தமிழ் ண்டு பொங்கி எழுந்ததுபோல்
ஸ், நிறைவில், பெருமையில், யில், உணர்வூட்டுதலில், அந ளில் நடைபெற்றவைதாம் த் தமிழரால் ஆற்றக் கூடிய சி ஒழுங்குகளாக அமைந்தன. ரிகையாளர்களுள் ஒருவரான ம் அவர்கள், மாங்ாடு பற்றிக்
த்திய "பூரித்த தமிழகத்தில்

Page 30
சென்னையில் செழிப்புற்ற செந்த
பொலிவுற்ற செந்தமிழ்” தமிழகத்தின் உளப்பாங்ை திறமையையும் அப்படியே பல்கலைக் கழக நூற். ஆராய்ச்சி அறிஞர்கள் மட் புக்கும் உணர்ச்சிக் கொந்த யாகவும் ஆறுதலாகவும் பது எளிதான செயலன்று களில் இருந்தெல்லாம் தட யிருந்தனர். தீவுத் திடலி கழக நூற்றண்டு விழா நி டைத்துப் புக முயன்ற அரங்கு ஒழுங்குக் கு ஆராய்ச்சி அரங்கில் இ அண்ணு பேசவிருந்ததை கட்டுப்பாடு பேண விருட விரும்பியவர்களின் மனநி2 ஆராய்ச்சி அரங்கு இறுதி எதிரொலிக்கக் கூடியதாக ஆராய்ச்சி மாாகாட்டி பிரிந்து ஆராய்ச்சிக் க கருத்தும் பரிமாறினர். ச பெயர்ப்பு என்பன தெ ஒன்றும், குழுநிலை அர செய்யப்பெற்றிருந்தன.
யாழ்ப்பாணத்திலிருந் யரங்கில் பரிசு பெற்ற கவி கானும் கலைச் சொல்லாக்க ஏற்படும் தீமைகள் பற்றி விளக்கினுேம், பொது அர

தமிழே ! 23.
என்ற தலைப்பு, அந்நேரத் கயும் செயல் வேகத்தையும்
கூறுவதாக அமைந்தது. ருண்டு விழா மண்டபத்தில் ட்டும் கூடினர்கள். சலசலப் தளிப்புக்கும் நடுவே அமைதி அடக்கமாகவும் கூடுவதென் . தமிழகத்தின் பட்டிதொட்டி மிழர்கள் சென்னையில் கூடி ல்ெ இருந்தவர்கள் பல்க2லக் கழ்ச்சிகளைக் காணக் கதவு
போதெல்லாம் ஆராய்ச்சி ழுவினர் அல்லல்பட்டனர். றுதி நாளன்று அறிஞர் க் கூடத் தடைசெய்யுமளவு ம்பினர். கதவுடைத்துப்புக" லயை, அறிஞர் அண்ணுவின் நாள் பேச்சின் தொடக்கம் இருந்தது. ல் பல்வேறு பிரிவுகளாகப் கட்டுரைக2ளப் படித்தனர்; 8லச் சொல்லாக்கம், மொழி ாடர்பாகப் பொது அரங்கு rங்குகள் சிலவும் ஒழுங்கு
து வந்து தீவுத் திடல் கவி ஞர் இ. அம்பிகைபாகனும் வேறுபாடுகளால் தமிழர்க்கு
ஆராய்ச்சி அடிப்படையில் ங்கில் அமைச்சர் மாண்புமிகு

Page 31
24. திருச்செல்வம் அவர்கள், ! யிடப்பெற்ற கலைச் சொற் தமிழகக் கல்வி அமைச்சர் செழியன் அவர்களிடம் கை தொடக்க விழாக் கூட்ட முயற்சிகளில் அரசுகள் வேண்டும்" என்ற கருத்தை முன்வைத்தார்கள்.
தவத்திரு தனிநாயக மாாநாட்டுக்கு ஆணி வேரா மாாகாட்டில் திரு. சுப்பையா ஏற்றுக் கொண்டனர். உ அறிவியல், பண்பாட்டுக்க யுனெசுகோவின் இயக்குநர் ஆதிசேசையா மாநாட்டி யுனெசுகோவின் ஆதரவை
மூன்ருவது தமிழராய் நடத்தலாம்; மேஞஇட்டுத் 1970-ல் நடத்தலம் என் சென்னை மாகாடு நிறைவுற்.
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
லங்கை அரசினல் வெளி ருெகுதிகள் அனைத்தையும் மாண்புமிகு இரா. நெடுஞ் பளித்தார்கள். மாநாட்டுத் நதிலும், “கலைச்சொல்லாக்க
இணைந்து செயற்பட அமைச்சர் திருச்செல்வம்
அடிகளார் கோலாலம்பூரில் க அமைந்தனர். சென்னை அவர்கள் அந்தப் பணியை உலக நாடுகளின் கல்வி, 560 நிறுவன மா ன
நாயகம் கலாநிதி மால்கம் டல் கலந்து கொண்டு வழங்கினுர்கள். ச்சி மாநாட்டைப் பாரிசில்
தலைநகரில் நடத்தலாம்; ற கருத்து மேலோங்கச் ПDigil

Page 32
4. வித்தியானந்த
ஆரிய திராவிட பாச பாணத்தில் செயற்பட்ட க பண்டிதர்கள் பலர் எழுந்த சென்னை, அண்ணும2லப் ட படித்த ஈழத்தவர்கள், வி பட்டங்களுடன் நாடு : வித்துவான்கள், புலவர்கள் களில் தமிழில் கற்றுத் துன் நாவலர், விபுலானந்த அ பண்பும், வாழ்வு "முறை நெறிகளும் பேணுபவர்கள் ஆங்கில மொழி ே வேகம் இவை நடுவே தமிழ் எழுதுதல், சொற்பொழிவா பேணல், பழமை பேன வித்துவான், புலவர் ஆகி புலமை மிகுந்த இவர்கள் ட காட்டினர்.
ஆங்கில மொழி மூலம் ச தமிழ் புறக்கணிக்கப்பட்ட அல்லாதவர் தமிழில் சிந்தி காலம். காலங்கள் மாறின. தமிழ்மொழி மூலம் மட்டுபே

ன் இட்ட வித்து
ாபிவிருத்திச் சங்கம், யாழ்ப் காலங்களில் ஈழத்தில் தமிழ்ப் தனர். தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்கலைக் கழகங்களில் தமிழ் பித்துவான், புலவர் ஆகிய திரும்பினர். பண்டிதர்கள், ர், இவர்கள்தாம் அக் காட் றைபோகியவர்கள். ஆறுமுக அடிகள் வழிநின்று தமிழ்ப் பும், இலக்கண, இலக்கிய
s
மாகம், அடிமை வாழ்வின் Nல் சிந்தித்தல், ஆராய்தல், ற்றுதல், கற்பித்தல், தமிழ் னல் என்பன பண்டிதர், யோரது தொண்டாயிற்று. ழமை பேணுவதில் தீவிரம்
கல்வி புகட்டப்பெற்ற காலம். காலம். பண்டிதர், புலவர் க்க, ஆராய, எழுத, கானிய
கருத்துகள் தலைகீழாயின. D தமிழ்க் குழந்தைகள் கல்வி

Page 33
26
பயிலலாம் என்ற காலம் வி யும் தமிழ் மொழி மூலம் ம படிக்க வேண்டும் என அர
தமிழ் நாட்டில்கூட ஏற்படவில்லை. வசதியும் தமிழ்நாட்டுத் தமிழர் பலர் கல்வி ஊட்டுகின்றனர். தமிழ்க் குழந்தைகள் தொ நிலைகளில் கல்வியைத் தமி ஈழத் தமிழர்களிடைே தும், பண்டிதர்கள், புலவர் தமிழில் சிகதிக்க ஆராய, முன்வந்தனர். பண்டிதர் வேறுபட்ட நிலை மாறியது பழமை பேணும் புண் வேண்டும். புதுமை பை தமிழில் எல்லாவற்றையும் தொட்டி எங்கும் தமிழ் மன தமிழர் தமிழ் மொழியைப் வேண்டும். இத்தகைய நி: விடத் தொடங்கின.
மேனுட்டு மேதை கார் தமிழ் படித்த தமிழருட் ப பில்லை. வர்க்க வேறு கொண்டு பலா தமிழில் எழு விரும்பிப் புதுமையாகத் முன்னே போக விரும்பி களாகத் தம்மைக் கருதின புதுமை முயற்சிகளை களும் பரவலாக எதிர்த் கின்றனர், கொச்சையா

எனது யாழ்ப்பாணமே
ந்தது. எல்லாப் பாடங்களை ட்டுமே தமிழ்க் குழந்தைகள் சு கட்டாயப்படுத்தியது.
இந்த நிலை இன்றுவரை அடிமை மோகமும் கொண்ட தம் குழந்தைகட்கு ஆங்கிலக் ஈழத்தில் அந்த நிலை இல்லை. உக்கங்லை, இடைநிலை, உயர் ழில் மட்டுமே கற்க முடியும். ப தமிழ்க் கல்வி பரவலான fகள் அல்லாத தமிழர்களும் ாழுத, கற்பிக்க, உரையாற்ற தமிழ், பாமரர் தமிழ் என்ற
s
டிதர் புலவர் மேலாட்சி ஒழிய டக்க வேண்டும். எல்லோரும் செய்ய வேண்டும். பட்டி னக்க வேண்டும். வேகமாகத்
பயன்படுத்தி முன்னேற னப்புகள் அரும்பின; முளை
ல் மார்க்சின் சிந்தனைகள் Uரைத் தூண்டியதில் வியப் பாடுகளை அடிப்படையாகக் தினர். புரட்சியை ஏற்படுத்த தமிழை எழுத முற்பட்டனர். பவர்களாக, முற்போக்காளர் i.
'ப் பண்டிதர்களும் புலவர் தனர். ‘பச்சையாக எழுது க எழுதுகின்றனர். தமிழா

Page 34
வித்தியானந்தன் இட்ட வித்து
இது? எனக் குறைபட்டனர் களாக, நல்ல வழிக்கு உரிய களாகத் தம்மைக் கருதினர். கட்சி பிரிந்தது. முற்டே போக்காளர் ஒரு கட்சி. கா ஒருவரை ஒருவர் தாக்கினர்; தழ்கள், வார இதழ்கள், சங் போராட்டத்துக்குக் களம் சாகித்திய மண்டலம் வரை
போராட்டத்தின் பெறுே பயந்தன. இருசாராரும் த வளர்த்தனர். ஆங்கிலேய ஆ புலவர்களால் பேணிக் காச் கோக்கத்திற்காகப் பாதுகா அங்கோக்கையொட்டி கடை காளிதழ்கள், வாரஇதழ் மூலம் தமிழாளர் தொகை ெ போர், ஆராய்வோர், எழுது வெளியீடுகள் உதவின.
மண்வாசனே உடைய பூ எழுந்தன. ஆள்புல வே. மட்டக்களப்பு எழுத்தாள வன்னி எழுத்தாளர் என வே பல்கலைக் கழகப் பட் மாயிற்று. ஈழத்திலும் த கலைக் கழகங்களில் தமிழை ஈழத்தவர் பட்டங்கள் பெற் கழகத் தமிழாராய்ச்சியா யாளர்கள், தமிழில் ஆரா
ܢܨܘܱ

2ገ
. சரியான வழிக்குரியவர் வர்களாக, கற்போக்காளர்
ாக்காளர் ஒரு கட்சி; நற் ங்கணம் கட்டிக் கொண்டு குறை கண்டனர். நாளி கங்கள், கழகங்கள் இந்தப் அமைத்துக் கொடுத்தன. இப்போர் பரவியது. பேறுகள் தமிழர்க்கு நன்மை நம்மை அறியாமல் தமிழை பூட்சிக் காலத்தில் பண்டிதர் 5கப்பெற்ற தமிழ், எந்த rத்து வைக்கப்பெற்றதோ
போடத் தொடங்கியது. கள், திங்கள் வெளியீடுகள் பருகியது. தமிழில் சிந்திப் துவோர் தொகை வளர இவ்
ஆராய்ச்சிகள், எழுத்துக்கள் றுபாடுகள் வெளிப்பட்டன. ர், மலையக எழுத்தாளர், பறுபட்டனர்.
டப்படிப்புக்குத் தமிழ் பாட தமிழ் நாட்டிலும் உள்ள பல் ப் பாடமாகக் கொண்டு பல றனர். இலங்கைப் பல்கலைக் ளர்கள், தமிழ் விரிவுரை ய்ச்சிக்காகவும், கலாநிதிப்

Page 35
28
பட்டம் பெறவும் பிரிட்டனி கட்குச் சென்று மீண்டனர்.
முற்போக்கு-கற்போக்கு பல்கலைக்கழகத் தமிழ் விரி வின. தனிப்பட்ட வேறுபா( களையும், வளர்ச்சி கோக்சை வேறுபாடுகளைப் பயன்படுத் ஆங்கில ஆட்சிக்கால வில்லை; ஆங்கிலத்ை மட் முதிர, அடையாள தேடுட டலில் தம் அறிவையும் ஆ சிக்குத் திசை திருப்பிய அறி தமிழில் சிந்தனை, ஆ சொல்லாட்சி என்பன கைவ ஈழத்தில், பல்வேறு திசைக களில், கூறுபட்டு நின்றன டாவது அனைத்துலகத் தமி தரங்கு முடிவடைந்ததும் சிலருக்குக் கூறுபட்டு நின்ற இணைக்க வேண்டும் என்ற சி இத்தகைய வேறுபாடு திலிருந்து தமிழகம் சென்று, களிலும், ஒட்டிய ஏனைய கொண்ட பேராளர்களின் யாவரையும் கவர்ந்தது.
இலங்கை அரசின் காகித வராகக் கடமை புரிந்தவர் இவர் தவத்திரு தனிநாயக நண்பர். ஆளுமையும் திற தமிழ் வர்த்தகர்களிடையே

ள்னது யாழ்ப்பாணமே
ல் உள்ள பல்கலைக் கழகங்
வேறுபாடுகள் இலங்கைப் வுரையாளர்களிடையே பர டுகளையும், கருத்து மோதல் 5யும் கொண்டோரும் இந்த தினர். த்தில் தமிழைப் படிக்க டுமே படித்தனர். வயது ம் ஆன்ம உணாவுத் தூண் ற்றலையும் தமிழ் ஆராய்ச் ஞர்கள் பலர் இருந்தனர். ராய்ச்சி, எழுத்து, கல்வி, ரப்பெற்ற தமிழர்கள் பலர், ளில், கட்சிகளில், மட்டங் ர். சென்னையில் இரண் ழாராய்ச்சி மாநாடு-கருத் காடு திரும்பியவர்களுள் தமிழாராய்ச்சி உலகை க்தனை எழுந்தது. கெளின் நடுவேயும், ஈழத் மாநாட்டிலும் கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சிகளிலும் கலந்து நடத்தையும் பங்களிப்பும்
தக கூட்டுத் தாபனத் தலை திரு. கே. சி. தங்கராசா. அடிகளின் நெருங்கிய மையும் உடையவர். ஈழத் பயும் செல்வந்தர்களிடை

Page 36
வித்தியானந்தன் இட்ட வித்து
யேயும் செல்வாக்கு உடைய உணர்வும் நிறைந்தவர். மாநாட்டுக்கு வந்திருந்தார் மாகாடுகள் நடைபெ ராய்ச்சித்துறை வளர்ச்சி ( ஆராய்ச்சியாளர்களும் சr வேண்டும். குறுகிய உளட் உயர்ந்த மாந்தப் பண் வேண்டும். இத்தகைய தங்கராசா அவர்கட்குத் களாரால் தரப்:ெ bறன.
அனைத்துலகத் தமிழா கிளை செயற்படத் தொட இயக்குகராகத் திரு. கே. *இலங்கையின் பாகங்கள் களும் பண்டிதர்களும் அ2 மன்றத்தில் இடம் பெற் பதைக் கருத்தில் கொ மட்டக்களப்பிலும் LD&au அறிஞர்களோடு, பேரா உள்ள பல்கலைக் கழக பிறரையும் சேர்த்துக் தொடர்பு கொண்டும், முசு அறிஞர்களையும் தமிழாரா மாறு ஆக்கியும் காங்கள் கே. சி. தங்கராசா பின்னர்ஸ் வேறுபட்ட கட்சியின வழியினர், மட்டத்தினர், யாவரையும் ஒன்று கூ கொணரத் திரு. தங்க உழைக்க முன் வந்தனர்.

29
பவர். தமிழுணாவும் சைவ சென்னையில் நடைபெறற
றக் காலங்களிலும் தமிழா படைய வேண்டும். எல்லா ந்திக்க வழி செய்யப் பெற பாங்கு மறைய வேண்டும். புகள் வெளிப்படுத்தப் பெற
கருத்துகள் திரு. கே. சி.
தவத்திரு தனிநாயக அடி
rராய்ச்சி மன்ற இலங்கைக் ங்கியது. இச்செயற்பாட்டின் சி. தங்கராசா விளங்கினர். யாவற்றிலுமிருந்து புலவர் னத்துலகத் தமிழாராய்ச்சி றிருத்தல் வேண்டும் என் ண்டு யாழ்ப்பாணத்திலும் காட்டிலுமாக வாழும் தனையிலும் கொழும்பிலும் வளாகத் தலைவர்களையும் கலைப்பாலம் அமைத்துத் லிம் அறிஞர்களையும் சிங்கள ய்ச்சியில் ஈடுபாடு கொள்ளு பணியாற்றி” எனத் திரு. ாழுதினுர், rff, ஆள்புலத்தினர், LDTL) சமயத்தினர், மொழியினர் ட்டி ஒரே அணியின் கீழ் ாாசாவும் சார்ந்த பலரும் செல்வந்தரிடையே செல்

Page 37
30
வாக்குப் பெற்ற திரு. தங்க புற்ற மாகாட்டில் செல்வக் நினைந்து, ஈழத்துச் செல்வங்
*நிறுவனத்துக்கென முதலிலே கிளென் அபர் இட என்னும் மனையகத்திலும், கான விடுதி வசதிகளுடன் சான்று ஆராய்ச்சி 2ుక్షh அமைந்ததாய், அனைத்துல பிரசுரங்களை ஏற்று வெளியி என்னும் பிரசுரத் தாபன ராய்ச்சிச் செயலகத்தை ங் மேற்கண்ட வரிகளில் திரு. கின்றர்.
இந்தப் பணிகள் ெ கொழும்பு, பம்பலப் பிட்டி திலும், பின்னர் மிலாகிரிய யகத்திலும், செல்வந்தரின் ! இக் காலகட்டத்தில் அ மன்ற இலங்கைக் கிளை போலும். மூன்ருவது அ2 மாாகாட்டைப் பாரிசு ம ஒழுங்குகள் மேற்கொள்ளப் பிலியோசா அனைத்துலகத் சார்பில் பாரிசில் மாநாட்டை இதே காலத்தில் கடை களை இங்கு நான் கூற வெ6 இலங்கைத் தீவில் நடைெ ஐக்கியத் தேசியக் கட்சியி பட்டது. திருமதி சிறி தலைமையிலான கூட்டு மு

எனது யாழ்ப்பாணமே
тптағгт, சென்ஜன்யில் செழிப் தர்கள் ஆற்றிய பணியை தர் உதவியை நாடினர்.
நிலையான இ ல் ல மாக உத்திலும், பின்னர் சாந்தம்
பிற நாட்டு விருந்தினர்க் மட்டுமல்லாமல், ஆவணச் ஒன்று அந்த மனையகத்து கத் தமிழாராய்ச்சி மன்றப் டுவதற்கான கலா நிலையம்’ ாத்துடனும்’ ஒரு தமிழா கிறுவ உழைத்தமை பற்றி தங்கராசா அவர்களே கூறு
காழும்பில் நடைபெற்றன. டியில் கிளென் அபர் இடத் அவன்யு, சாந்தம் மனை உதவியுடன் நடைபெற்றன. னைத்துலகத் தமிழாராய்ச்சி திறம்பட இயங்கியது னத்துலகத் தமிழாராய்ச்சி ாாககரில் கடத்துவதற்கான பெற்றன. பேராசிரியர் சீன் தமிழாராய்ச்சி மன்றத்தின்
நடாத்த ஆவன செய்தார். பெற்ற அரசியல் நிகழ்ச்சி ண்டும். 1970 மேத் திங்களில் பற்ற பொதுத் தேர்தலில், ன் ஆட்சி தோற்கடிக்கப் மாவோ பண்டாராகாயகா) }ன்னணி வெற்றி பெற்று

Page 38
வித்தியானந்தன் இட்ட வித்து ஆட்சி அமைத்தது. தமிழ
சா. சே. வே. செல்வநாயகம் நம்பிக்கையை மீண்டும் உ தேர்தல் தமிழர்க்கு வாய்ப் தெடுக்கப்பெற்ற தமிழ்ப் பா அனைவரும் எதிர்க்கட்சி வரி சமதருமம், சோசலிசம்' ணியில் பதவிக்கு வந்த பிர பண்டார நாயகா, தம் பக்க உறுப்பினர்கள் எவரும் இல் தமிழரின்ஆதரவு தமக்கு இ அங்ாநாள் வரை அரசியல் தமிழரான திரு. செல்லையா பாராளுமன்ற மேலவையில் கிணுர் அஞ்சல் தொலைத் கினுர். தமிழர்கள் திரு. கு நிதியாக ஏற்றுக் கொள்ளவி
பாரிசு மாநாட்டிற்கு என அனைத்துலகத் தமிழா கிளை தீர்மானிக்க வேண்ட பொதுத் தேர்தலும் திரு. ( மையும் நிகழ்ந்தன.
நீண்டகாலமாக அரசு அ முற்போக்கு எழுத்தாளர்கள் கூட்டணி அரசின் குடை ங் யிலும், காளிதழ்களிலும், சபைகளிலும் முன்னுரிமை மனங்களில் தமிழர் சே அப்படி அபூர்வமாகச் :ே சமவுடைமைக் கருத்தை எழுத்தாளர்களும் முன்னுரி

றுதி செய்ய இப்பொதுத் பைக் கொடுத்தது. தெரிக் ராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சைகளில் அமர்ந்தனர்.
என்ற ஒசைகளின் பின்ன தமர் திருமதி சிறிமாவோ கம் தமிழ்ப் பாராளுமன்ற லாதமையை உணர்ந்தார். Iல்2லயே என எண்ணினர். உலகில் அறிமுகமில்லாத குமாரதுரியர் என்பாரைப் ) நியமன உறுப்பினராக் தொடர்பு அமைச்சருமாக் மாரதுரியரைத் தமது பிரதி lsులిహు. யார் யாரை அனுப்புவது ராய்ச்சி மன்ற இலங்கைக் டியிருந்த காலத்தில்தான் குமாரதுரியர் அமைச்சரான
ஆதரவு இன்றிச்செயற்பட்ட ா, சமவுடைமை (சோசலிச)க் ழல் பெற்றனர். வானெலி அரசின் பல்வேறு அதிகார
பெற்றனர். அரசியல் நிய ர்க்கப்பெறுவது அபூாவம். சர்க்கப்பெறும் இடங்களில் முன் வைத்த முற்போக்கு மை பெற்றனர். முற்போக்

Page 39
32
காளர்கள் திரு. குமாரதுரி சூரியருக்கும் இவர்கள் தமிழர்களிடையே தனக்கு சொல்ல வேண்டுமல்லவா
கொழும்பிலிருந்து ஒன்றுதான் தினபதி. ப திரு. எசு. டி. சிவகாயகம் அரசு ஆதரவு நாளிதழ். ரானதும், அவர் பாரிசில் அனைத்துலகத் தமிழாராய் பெற வேண்டும், அனு *தினபதி கருத்து வெளி மட்டுமல்லாது, திரு.பதி அழைக்கப்பெற வேண்டுப் இலங்கை அமைச்சரவையி அமைச்சர், கல்வி அமைச்
அனைத்துலகத் தமிழ கிளையினர் இந்தக் குரல் அறிஞர்களை மட்டுமே அ தனர். வேறெரு முக்கிய கொண்டனர். கான்காவ ராய்ச்சி மாநாட்டை இ அனைத்துலகத் தமிழாராய் அனுப்புவது என்பதே அ பேராசிரியர் GF, 6 க. கைலாசபதி, திரு. எ அறிஞர்கள் பாரிசு போராசிரியர் சு. வித்தியா மான கடிதம் ஒன்றை துலகத் தமிழாராய்ச்சி ! இ2ணச் செயலாளர் திரு

எனது யாழ்ப்பாணமே
பரை நாடினர். திரு. குமார ஆதரவு தேவைப்பட்டது. ம் ஆதரவு உண்டென்று 2 வெளிவரும் நாளிதழ்களுள் மும் பெரும் பத்திரிகையாளர் இதன் ஆசிரியர். தினபதி திரு குமாரதுரியர் அமைச்ச டைபெறும் மூன்ருவது மாாகாட்டுக்கு அழைக்கப் ப்பப்பெற வேண்டும் எனத் பிட்டது. திரு. குமாரதுரியர் புதீன் முகமது அவர்களும் b என அது கருதியது. ல் தமிழ் தெரிந்த மற்றெரு சர் திரு. பதியுதீன் முகமது. ாராய்ச்சி மன்ற இலங்கைக் களை அசட்டை செய்தனர். னுப்புவது எனத் தீர்மானித் தீர்மானத்தையும் மேற் து அனைத்துலகத் தமிழா இலங்கையில் கடாத்துமாறு ச்சி மன்றத்திற்கு அழைப்பு து
பித்தியானந்தன், கலாநிதி சு. கமாலுதீன் போன்ற மாாநாட்டுக்குச் சென்றனர். எந்தன் தம் கையில் முக்கிய எடுத்துச்சென்ருர். அனைத் மன்ற இலங்கைக் கி3ளயின் ந. கே. சி. தங்கராசா அக்கடி

Page 40
வித்தியானந்தன் இட்ட வித்து
தத்தில் கையெழுத்திட்டிருந் துலகத் தமிழாராய்ச்சி மாக கையில் நடத்த வருக; எல்ல ஒத்துழைப்பையும் தருகிறே அக்கடிதத்தில் எழுதப்பட்டிரு
உலகின் மிகப் பெரிய மாநகரும் ஒன்று. இங்கே பிலியோசா தலைமையில் உல. பலர் கூடினர். மூன்ருவது ராய்ச்சி மாநாட்டை (கடா சலசலப்பின்றி கடந்த நிகழ் உணர்ச்சிக் கொந்தளிப்பின் பாரிசிலோ, பத்தோடு பதிஞெ சிகளுள் ஒன்ருக நடைபெற்ற தமிழர்கள் பலர் மாகாட்டுச் வந்திருந்தனர்.
இலங்கையில் நான்காவ. ராய்ச்சி மாநாட்டை நடத்த மானம், பாரிசு மாநகரில், ராய்ச்சி மன்றத்தால் மேற்ெ பாணத்தில் 1974 தைத்திங்க கட்குப் பாரிசு மாநகரில்த பேராசிரியர் சு. வித்தியானர் மேற்கொள்ளப்பெறுவதில் ெ

33
தார். ‘நான்காவது அனைத் ாடு-கருத்தரங்கை இலங் ாவிதமான ஆதரவையும் 'ம்' என்ற கருத்துப்பட நந்தது.
தலைநகர்களுள் பாரிசு தான் பேராசிரியர் சீன் கத் தமிழ் ஆராய்ச்சியாளர் அனைத்துலகத் தமிழா த்தினர். கோலாலம்பூரில் சீசென்ஜனயில் தமிழ் நடுவே நடைபெற்றது. ன்ைருக, பல்வேறு நிகழ்ச் றது. பிரிட்டனில் வாழும் 5கெனப் பாரிசு மாாககரம்.
து அனைத்துலகத் தமிழா வேண்டும் என்ற தீர். அனைத்துலகத் தமிழா காள்ளப்பெற்றது. யாழ்ப் ளில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ான் வித்திடப்பெற்றது. 5தன் இந்தத் தீர்மானம். பரும் பங்கு வகித்தார்.

Page 41
5. குதூகலமான
தமிழர் தலைகுனிய ே வேண்டும். தமிழர் சிங்க பயில வேண்டும். தமிழ பெளத்தராக வேண்டும். களைச் சிங்களவர்க்குத் தா தமிழர் வாக்குரிமைை துவோம். தமிழர் கல்வி ெ செய்வோம். திறமை லே தால் போதும்; பல்கலைக்
தொழில் வாய்ப்போ சிங்களவர்க்கு மட்டும். த இல்லை. வாய்ப்புகளை ஏ,
தமிழர் இரண்டாந்த முதல் நிலைக் குடிமக்கள் சிங்களவர்க்கே. இலங்ை *சிலோன்’ என அழைக பெயரால் பூரீலங்கா என காடு எனக் கூறுவோம்.
கடலைக் கடந்தால்
தமிழகத் தமிழருடன் ஈழத்

கூட்டம்
வண்டும். சிங்களவர் தலைநிமிர sள மொழியைக் கட்டாயம் ர் சைவ சமயத்தை விட்டுப் தமிழர் தம் தாயக நிலங் ரைவார்க்க வேண்டும். >யப் பறிப்போம்; நாடு கடத் பெறும் வாய்ப்புகளைத் தடை வண்டாம்; சிங்களவராயிருந் கழகத்தினுள் நுழையலாம்.
அரிது. உள்ளதெல்லாம் மிழர்க்குத் தொழில் வாய்ப்பும் ற்படுத்தும் ஆட்சியுரிமையும்
ரக் குடிமக்கள். சிங்களவர் . இலங்கைத்தீவின் உரிமை க எனக் கூற வேண்டாம். க்க வேண்டாம். சிங்களப்
அழைப்போம். சிங்களவர்
தமிழகம்; தமிழர் நிலம், $ தமிழருக்கு எவ்விதத்தொடர்

Page 42
குதூகலமான கூட்டம்
பும் வேண்டாம். தமிழகத் நூல்கள் இலங்கைக்குள் தமிழ்த் திரைப்படங்கள்,
•-Lلات له
வயிற்றை வளர்க்க வாழவேண்டிய நிலை தமிழ டது. ஆங்கிலேயரின் கீழ் தமிழர்கள் சிங்களவர்களின் தொடர வேண்டி இருந்தது 1970ஆம் ஆண்டில் ட (சோசலிசக்) கூட்டணி அ பண்டாரநாயகா த2லமை களே அடிமையாக்குவதில் அமைச்சர்களுள் ஒருவரா: துரியர் பணி புரிந்தார்.
தமிழ்ப் பாராளுமன்ற தலைப் பெருமல், பங்களிட அரசியலமைப்பு உருவாக்க யான எதிர்ப்பைத் தெரி திங்களில் அரசியலமைப்பு
தமிழர்கள் 1972இன் அர அடிமை வாழ்வை விடுத்து விழைகின்றர்கள். இடைத் தமிழரின் கருத்தை அற பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற கருத்துப் படக் கூறி திரு. சா. சே. வே. செல்வந
தமது பாராளுமன்ற உயூ தமிழர்களின் அரசியல் கட் இணைந்தன. தமிழர் கூட்

35
தில் வெளியிடப்படும் தமிழ் நுழைவதற்குக் கட்டுப்பாடு; கலைஞர்கள் நுழைவதற்குத்
வேண்டி, அடிமை வாழ்வு ர்க்கு இலங்கையில் ஏற்பட் அடிமை வாழ்வு வாழ்ந்த * கீழ் அடிமை வாழ்வைத்
o
பதவிக்கு வந்த சமவுடைமை அரசு, திருமதி சிறிமாவோ யில் எழுந்த அரசு, தமிழர் தீவிரம் காட்டியது. அரசின் கத் திரு. செல்லையா குமார
) உறுப்பினர்களின் ஒப்பு ப்பில்லாமல் 1972இல் புதிய ப்பெற்றது. தமிழர் கடுமை வித்தனர். 1972 வைகாசித்
நடைமுறைக்கு வந்தது. rசியலமைப்பை ஏற்கவில்லை. விடுதலையையே தமிழர்கள் 5 தேர்தலை நடாத்துங்கள். நியலாம். இதற்கமைவாகப் பதவியைத் துறக்கிறேன்ய தமிழரசுக் கட்சித் தலைவர் ாயகம், 1972 அக்டோபரில் றுப்புரிமையைத் துறந்தார். சிகள் அனைத்தும் ஒன்ருக டணி அமைந்தது.

Page 43
36
1973 தை 3 தொடக் கான்காவது அனைத்துவ கருத்தரங்கு கடத்தப்ெ அனைத்துலகத்தமிராய்ச்சி இம் மாநாட்டை நடாத்த வெற்றியில் அக்கறை உ நாள், கொழும்பில், ப அவனியு, 19ஆம் எண்ணி விடுதியில், அனைத்துல இலங்கைக் கிளைத் த தம்பையா அவர்கள் தலை *நீங்களும் வாருங்க உழையுங்கள்' என அ மன்ற இலங்கைக் கிளை ஒருவரான திரு. சேம்சு இ அனுப்பினர். தொலை கூறினர். கான் மகிழ்ச்சி கடற்றெழில் ஆரா அலுவலராகப் பணிபுரிந்து பில் வசித்து வந்தேன். எதிர்பார்த்து மனைவி இ இளைஞர் பேரவையில் த8 புரிந்தேன். உலக உணவு அழைப்புக்கமைய ஆய்வு டிருந்தேன். இவ்வளவு தமிழாராய்ச்சி மாநாட்டுட் என என் மனேவி என்னைச் இலங்கை இந்து இளை மாகாட்டு வெற்றிக்காக கருதினேன். தலைவர் அவர்களை இந்து இளைஞ
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
ம் 7 வரை, யாழ்ப்பாணத்தில் கத் தமிழாராய்ச்சி மாகாடுறத் திட்டமிடப்பெற்றது. மன்றத்தின் இலங்கைக் கிளை முன் வந்தது. இந்த மாநாட்டு ள்ளவர்கள் 1972 தலை 30ஆம் ம்பலப் பிட்டி, மிலாகிரியா ல் உள்ள 'சாந்தம்விருந்தினர் கத் தமிழாராய்ச்சி மன்ற லேவா திரு. எச். டபிள்யூ. மையில் கூடினுர்கள். ள். மாகாட்டு வெற்றிக்காக, அனைத்துலகத் தமிழாராய்ச்சி இ2ணச் செயலாளர்களுள் இரத்தினம் எனக்கு அழைப்பு
பேசியிலும் அழைத்துக் அடைந்தேன். ய்ச்சி நிலையத்தில் ஆய்வு து கொண்டிருந்தேன். கொழும் மூன்றவது மகப் பேற்றை இருந்தார். இலங்கை இந்து லமைச் செயலாளராகப் பணி
வேளாண்மை நிறுவனத்தின், புக் கட்டுரை எழுதிக் கொண்.
பொறுப்புகளின் நடுவே பணிகளில் ஈடுபட முடியுமா ங் கேட்டார். ாஞர் பேரவை, தமிழாராய்ச்சி 5 உழைக்க வேண்டும் எனக்
திரு. தா. சண்முகநாதன் ர் சார்பில் கூட்டத்தில் கலந்து

Page 44
குதூகலமான கூட்டம்
கொள்ளுமாறு வேண்டிே திரு சண்முகநாதன் கூட் நாட்களின் பின் என்னைச் கூட்டமாக இருந்தமை, இல்லாமை, வாய் வீரர்ச காட்டுத் தமிழர் மிகுந்த கூறினர் திரு. சண்முச கூறியவை எனக்கு வேதனை
திரு. செல்வாாயகம் உறுப்புரிமையைத் துறந்த அரசியல் தழலில் பதட்ட 1972 அக்டோபர் திங்கள் கூட்டம் நடைபெறும் என மனேவி ஆண் மகவைப் டெ கட்டுரை எழுதி முடித்த ஓரளவு குறைந்திருந்தன போனேன். என்னேப் போ பணித்திருந்தார்கள்.
நடுநாயகமாகத் தவ: அமர்ந்திருந்தார். கூட்டத் டபிள்யு. தம்பையா கட!ை தங்கராசா, திரு. சேம்ச பு. திருச்செல்வம், திரு. ச. அ சு. வித்தியானந்தன், கலாா பலர் வந்திருந்தனர்.
யாழ்ப்பாணம், திருே மலேகாடு, கொழும்பு ஆகிய களும் ஆதரவாளர்களும் பேராதனை ஆகிய பல்ச இருந்து பேராசிரியர்கள், வி
2381-3

37 ܢ܆
னன். நான் போகவில்2ல. டத்துக்குப் போனுர். சில சந்தித்தார். ஆலோசனைக் உழைக்கக் கூடியவர்கள் ளே உள்ளமை, “கறுவாக் ருந்தமை என்பன பற்றிக் நாதன் உற்சாகமில்லாமல் ாயைத் தந்தன.
அவர்கள் பாராளுமன்ற காலப் பகுதியில், தமிழரின் - நிலையிருந்த காலத்தில், 29ஆம் நாள் மீண்டும் ஒரு எனக்கு அழைப்பு வந்தது. 1ற்றெடுத்திருந்தார். ஆய்வுக் நிருந்தேன். பொறுப்புகள் ", கூட்டத்துக்கு நான்
குமாறு திரு. சண்முகாநாதன்
த்திரு தனிநாயக அடிகள்
தலைவராகத் திரு. எச். மயாற்றினர். திரு. கே. சி. இரத்தினம், திருமதி பும்பிகைபாகன், பேராசிரியர் திெ க. கைலாசபதி இப்படிப்
காணமலை, மட்டக்களப்பு, இடங்களிலிருந்து அறிஞர் வந்திருந்தனர். கொழும்பு, 2லக்கழக வளாகங்களில் ரிவுரையாளர்கள், ஆராய்ச்

Page 45
38
சியாளர்கள் வந்திருந்தன அக்கறை கொண்ட குழு வோர் பலர் வந்திருந்தனர். அந்தக் காலை வே வந்திருந்த ஒவ்வொருவருட மாபெரும் பணி ஒன்றை ங் களிடம் தொனித்தது. * துவண்டு விட LD TIL மாகாட்டை நடாத்துவே பெருமை தேடுவோம். ( தனி நலன்களைத் தள் கொள்ளுவோம்’ எனப் பல காட்டில் தமிழர்கள் ட துயரத்தின் பின்னணியில் யுடன் செயற்படுவோம். வோம். உலக அறிஞர்களை போம்" என்ற குரல் நிதான யாழ்ப்பாணத்தில் ம என்பதில் கருத்து வே. யாழ்ப்பாணம்? மட்டக் க வவனியா ஏற்றதில்லைய தமிழ்த் தலைநகராகப் ே கூடாதா? யாழ்ப்பாணத் கொழும்பில் ஏராளமான 6 ULJITGOT ஒரு வினுகூட கருத்துகள் விவாதிக்கப்ட இலங்கையில் மாகா பாணத்தில் தானே கடn நடாத்துவது? இந்த மேலோங்கி நின்றது.
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
ார். மாநாட்டு வெற்றியில் ழக்களைப் பிரதிநிதிப்படுத்து
8ள மகிழ்ச்சியான வே9ள. ம் மகிழ்ச்சியுடன் இருந்தனர். ைெறவேற்றும் உறுதி அவர் தோளோடு தோள் நிற்போம். ட்டோம். யாழ்ப்பாணத்தில் வாம். பிறந்த நாட்டுக்குப் வேற்றுமைகளை மறப்போம். ளூவோம். தமிழர் நலனைக் ]ர் உறுதியுடன் கூறினர். படும் துன்பங்களின் நடுவே ), “தமிழர் கூடினுேம். உறுதி ஒற்றுமையுடன்செயற்படு ா யாழ்ப்பாணத்துக்கு அழைப் ாமாக ஒலித்தது. ாகாடு நடத்தப்பட வேண்டும் றுபாடு இருக்கவில்லை. ஏன், ளப்பில் நடத்தினுல் என்ன? ா? திருகோணமலை தானே பாகின்றது, அங்கு கடத்தக் துக்கு என் போகின்றீர்கள்? வசதிகள் உண்டே? இப்படி எழவில்2ல. இத்தகைய படக் கூட இல்லை. டு கடத்துவதெனில் யாழ்ப் ாத்த வேண்டும். வேறெங்கு உளப்பாங்கு எல்லாரிடமும்

Page 46
குதூகலமான கூட்டம்
*1973 தைத் திங்களில்" போதாது. சூழ்நிலை சரியில்2 குத் தள்ளி வைப்போம். இ படுவோம். எல்லாவிதமான வோம்’ எனத் திரு. ச. அம்பி இரத்தினம், தவத்திரு த திரு. எச். டபிள்யு தம்பையா, கூறினர். அனுபவம், ஆற்ற வாக்கு உள்ளவர்கள் கூ கருத்துச் சொல்ல யாரும் இரு 1974 தைத்திங்களில் ய வது அனைத்துலகத் தமிழா தரங்கு கடத்தப்பட வேண்( ஒருமித்துத் தீர்மானித்தன கொள்ளப்பட்டபொழுது காணு
ஏற்றுக் கொண்டேன்.
மருத்துவர் எசு. ஆ *மாகாட்டு வெற்றிக்காக உ கூறினுர். ஓராயிரம் உருபா அறிவித்தார். அவரின் அற அமைந்தது. மேலும் பலர்தா( வழங்கப் போவதாக அறிவி விப்பும் உற்சாகமாக வரவே அமைப்பு விதிகளில் சி உறுப்பினர்கள் ஏற்றுக் கெ லாளர்களையும் ஆட்சிக் கு தெரிவு செய்யுமாறு தலைவ எந்த ஒரு பதவிக்கும் போ னேற்பாடுகளும் இருக்கவில் கலமும் எல்லாரின் உள்ளத்தி

39
மாங்ாடு நடாத்தக் காலம் ல. 1974 தைத்திங்களுக் இப்பொழுதிருந்தே செயற் ஆயத்தங்களையும் செய் கைபாகன், திரு. சேம்சு னி நா ய க அடிகள், இப்படிப் பலர் கருத்துக் றல், செயல்திறன், செல் றும்பொழுது மாற்றுக் க்கவில்லை.
ாழ்ப்பாணத்தில் நான்கா ராய்ச்சி மாங்ாடு-கருத் டும் எனக் கூட்டத்தினர் rr. தீர்மானம் மேற் லும் இருந்தேன். கருத்தை
னந்தராசன் எழுந்தார். ழைப்பேன்’ என உறுதி நிதி வழங்கப் போவதாக றிவித்தல் வழிகாட்டியாக மும் ஓராயிரம் உருபா நிதி பித்தனர். ஒவ்வோர் அறி ற்கப்பட்டது. ல மாற்றங்களைக் கூட்ட ாண்டனர். புதிய அலுவ ழு உறுப்பினர்களையும் ர் கேட்டுக் கொண்டார். ட்டி இருக்கவில்லை. முன் லை. மகிழ்ச்சியும் குதூ லும் நிறைந்திருந்தது.

Page 47
40
திருமதி புனிதம் தி தலைவர்களுள் ஒருவரா முன்மொழிந்தேன். வழி ளப்பெற்றது. ஆட்சி வராக என்னைப் பணிபு எனது இயலாமையைக் டேன். பின்வருவோர் ெ
தலைவர்: திரு. எச். தலைவர்கள்: திரு. கே. சி. பாகன், திரு. எசு. பசுதிய செல்வம், திருமதி ம. லாளர்கள் தவத்திரு த ரி. இரத்தினம், பேரா இணைப்பொருளாளர்கள்: தி கமசிவாயம், திரு. சி. அட் பினர்கள்: சணுப் எம். எட் முத்து, கலாநிதி ே எசு. பத்மாநாதன், மழு திரு. மா. க. கனகேந்தி திரு. மு. சிவசிதம்பரம் திருமதி ம. மகாதேவா, திரு. து. இராசேந்திர திரு. கே. பூர்ணுனங்தா.
*நல்லதொரு கூட்டு றிக்கு அடித்தளம் அ கொண்டே கூட்டத்தினர்
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
ருச்செல்வம் அவர்கள் துணைத் க இருக்கவேண்டும் என நான் மொழியப்பெற்று ஏற்றுக்கொள் க்குழு உறுப்பினர்களுள் ஒரு ரியும்படி முன்மொழிந்தார்கள். கூறிப் பின்வாங்கிக் கொண் தரிவு செய்யப்பட்டனர்.
டபிள்யு. தம்பையா, துணைத் தங்கராசா, திரு. சி. அம்பிகை பாம்பிள்ளை, திருமதி பு. திருச் பாலக்கிருட்ணன்; இணைச்செய னிநாயக அடிகள், திரு. சேம்சு சிரியர் சு. வித்தியானந்தன்; ரு. கே. செல்வாகாதன், திரு. இ. ம்பலவாணர்; ஆட்சிக்குழு உறுப் ம். உவைசு, திரு. எசு. சரவண க. பூலோகசிங்கம், கலாநிதி ருத்துவர் எசு. ஆனந்தராசன், திரன், திரு. சி. குமாரபாரதி, , திரு. வீ. சு. துரைராசா, கலாநிதி கா. இந்திரபாலா, ா, திரு. த. சபாரத்தினம்,
அமைத்தோம்; மாகாட்டு வெற் மைத்தோம்’ என எண்ணிக் r கலைந்தனர்.

Page 48
6. தி. மு. க. வுக்கு அஞ்சவேண்டிய
1974 தைத்திங்களில் யா வது அனைத்துலகத் தமிழாரா லாம்; கடத்துவோம்' என்ற பின்னணி இருக்கவில்லை. மணத்தை எங்கள் வீட்டிலேே தற்கு அரசியற் பின்னணி இ வீட்டுக்கு வரும் வெளிகாட்டு வீட்டிலேயே வரவேற்போம், பதில் அரசியற் பின்னணி இரு
அரசின் அனுமதியின்றித நிலத்தில் விழாக்களே நடாத்தே வரவேற்கவோ முடியாத நிலை தப்பட்டு வந்தது. அநாகரிகம யிலும், 1972இல் ஏற்பட்ட அ பின்னணியிலும் அன்று, ெ சாந்தம் விடுதியில் கூடிய ஆராய்ச்சியாளர்கள், மாகாட்( 1974 தைத்திங்களில் நடாத்தே
தீர்மானத்தோடு நிற்கவில் காயக அடிகளாரும் பிற மூத்த பாணம் சென்ருர்கள். பலரைச்

தில்லை
"ழ்ப்பாணத்தில் நான்கா ய்ச்சி மாbாட்டை நடத்த தீர்மானத்தில் அரசியல் எங்கள் வீட்டுத் திரு யே நடத்துவோம் என்ப ருக்கமுடியாது. எங்கள் விருந்தினர்களை எங்கள் வசதி செய்வோம் என் }க்கமுடியாது. த் தமிழ் மக்கள் தமது வோ வெளிநாட்டவர்களே படிப்படியாக ஏற்படுத் ான அந்த நிலைக்கு மத்தி அரசியல் மாற்றங்களின் காழும்பு, பம்பலப்பிட்டி, தமிழ் அறிஞர்கள், டை யாழ்ப்பாணத்தில் 'வ தீர்மானித்தாாகள். ல்லை. தவத்திரு தனி உறுப்பினர்களும் யாழ்ப் சந்தித்தார்கள். ஆதரவு

Page 49
42
கேட்டார்கள். யாழ்ப்ப தர்கள் மாநாட்டு வெ பூண்டனர். நிதி திரட்ட அமைத்தனர்.
கொழும்பில் உள்ள ஞர்கள். யாழ்ப்பாண மாநாட்டுக்கு நிதி திரட் அமைத்தார்கள். தவத் இக் கூட்டத்தில் உரைய 1972 அக்டோபரில் மார்கழிக்குள் பல மு கொள்ளப்பெற்றன. ப உருவாக்கப்பட்டது. மா ராகத் தவத்திரு தன பேற்ருர், மருத்துவர் எசு. துரைராசா, திரு அமைப்புக்குழுவின் இ திரு. கே. செல்வநாதன் ரானுர். யாழ்ப்பாணத்த அதற்குரிய முன்னேற் வுக்குப் பொறுப்பு வழா ஆராய்ச்சிக் கட்டுை வது, வகுப்பது, ஆ செய்வது போன்ற ப6 கொண்ட குழுவிடம் உள்ள பல ஆராய்ச் பற்றிய அறிவித்தல்கள்
யாழ்ப்பாணத்தில் இடம் வேண்டுமே!
அனைத்துலக LDTf 5T

எனது யாழ்ப்பாணமே
ாணத்தில் உள்ள செல்வங் பற்றிக்கு உழைக்க உறுதி த் தமக்குள்ளே ஒரு குழுவை
தமிழ் வர்த்தகர்கள் கூடி
த்தில் ாக ட க் க விரு க் கும்
டத் தம்முள்ளே ஒரு குழுவை த்திரு தனிநாயக அடிகளார் ாற்றி உற்சாக மூடடினுர்,
தீர்மானிக்கப்பெற்றது:1972
மக்கிய நடவடிக்கைகள் மேற் D (ா நா ட் டு அமைப்புக்குழு காட்டு அமைப்புக்குழுத் தலைவ ரிகாயகம் அடிகள் பொறுப் எசு. ஆனந்தராசன், திரு வி. எஸ். இராசலிங்கம் ஆகியோர் 2ணச் செயலாளர்களாயினர். அமைப்புக்குழுப் பொருளாள தில் மாநாட்டை கடத்தவும், பாடுகளைச் செய்யவும் இக்குழு ங்கப்பெற்றது. ரைகளைப் பெறுவது, மதிப்பிடு ராய்ச்சி அரங்குகளை ஒழுங்கு ணரிகள் ஆராய்ச்சி அறிஞர்கள் ஒப்படைக்கப்பட்டன. உலகில் சி அறிஞர்கட்கு மாநாட்டைப்
அனுப்பப் பட்டன. மாங்ாட்டை நடத்த வசதியான இதுவரை யாழ்ப்பாணத்தில் டுகள் நடைபெற்றதில்2லயே

Page 50
தி. மு. க.வுக்கு அஞ்சவேண்டி
ஆராய்ச்சி அரங்குகள் எங்ே விடுதி வசதிகள், உணவு இத்தகைய வினுக்களுக்கு துரைராசா ஒரு திட்ட திரு. வி. எசு. துை கலைஞர். உழைப்டால் உய புடையவர். கிர்வாக ஆற் மக்களுடன் தொடர்புகொ களே அறிந்தவர். மக்களை வழங்குவோர் உள்ளத்தில் வும், எதிர்காலப் பயன்ப திட்டம் அமைந்தது.
வீரகேசரி, தினகரன் களில் அவரது கருத்து வெ கலைஞரல்லவா? கருத்துக்கு தையும் வெளியிட்டிருந்த நடைபெறும் நாட்களில், இடம் புதிதாக அமைக்கப் கப்பெறுவதும் அவரது இருந்தது. தமிழாராய்ச்சி ப அரங்கு, விடுதிகள், کےJ99 ஒன்றை உருவாக்கத் திரு. மாவட்டங்கள்தோறு வேண்டும். பள்ளி மாணவ பரந்த அளவில் நிதிசேர்க் மருத்துவர் திரு. ஆனந்தர தமை பற்றி நாளிதழ்க திரு. இராசலிங்கம், திரு அமைதியான முயற்சிக செய்தி எதுவும் வரவில்லை

யதில்லை 43
கே? பொது அரங்கு எங்கே? வசதிகள் எவ்விடத்திலே? விடையாகத் திரு வி. எசு. த்தை வெளியிட்டிருந்தார். ரராசா சிறந்த கட்டிடக் ர்ந்தவர். செல்வச் செழிப் றல் உடையவர். பொது ள்வதில் உள்ள நுணுக்கங் உற்சாகப்படுத்தவும், நிதி உந்துணர்வை ஏற்படுத்த ாட்டிற்கும் என அவரின்
', ஈழாகாடு ஆகிய நாளிதழ் பளியிடப்பெற்றது. கட்டிடக் கு வலுவூட்ட விளக்கப் படத் ார். ஒலிம்பிக் விளையாட்டு விளையாட்டு கடை பெறும் படுவதும், நகரமே உருவாக் திட்டத்தின் கருவாக ாாநாட்டை ஒட்டி, மண்டபம், வலகங்கள் நிறைந்த நகரம் துரைராசா விரும்பினுர். b குழுக்களை அமைக்க ர்களை ஈடுபடுத்த வேண்டும். $க வேண்டும். இப்படியாக ாசனின் முயற்சிகள் அமைந் ள் செய்தி வெளியிட்டன. 3. செல்வாகாதன் இருவரது ள் பற்றி நாளிதழ்களில்

Page 51
44.
*நான்காவது அனைத் மாாகாட்டை இலங்கையில் அஞ்சல் துறை அமைச்சர் ஆலோசனை யையும் ஆதர பெற உலகத் தமிழாரா கிளையினர் முயற்சி செய் முன்னேட்ட வரிகளுடன் கூ வெளிவந்த தினபதி காளித அதே செய்தியில் வேே தமிழ் உணர்ச்சியும் தமிழ் அ குமாரதுரியரைக் கடந்த 19 நடந்த உலகத் தமிழ் ஆராய் காமல் விட்டு விட்டோமே என பலர் இப்போது வருந்துக வருகிறது” எனவும் குறிப்பி தமிழர்களிடம் போனே பங்கு பற்றத, தமிழரை அடி அரசிடம் போகின்ருேம். இ இல்லாமலும் மாங்ாட்டை கட ‘வீரகேசரி’ நாளிதழில் வெள இக்தக் கருத்தை வலியுறுத்த *1974ஆம் ஆண்டு சன கடைபெறவிருக்கும் 4வது மாங்ாட்டிற்கு அரசாங்கத்தி தர சகல நடவடிக்கைகளும் பெறும் என்று கலாசார அ குலதிலகா உலகத் தமி இலங்கைக் கிளைக்கு உறுதிய இது செய்தியாகத் தான் சிறிமாவோ பண்டாரா5ாய

எனது யாழ்ப்பாணமே
3துலகத் தமிழாராய்ச்சி கடத்துவது சம்பந்தமாக திரு. செ. குமாரதரியனின் வையும் ஒத்துழைப்பையும் ப்ச்சிக் கழக இலங்கைக் து வருகின்றனர்" என்ற டிய செய்தி 20-12-1972-ல் ழில் காணப்பட்டது. ருரு பத்தியில் “நிறைந்த பிமானமுமுள்ள அமைச்சர் 70 ஆம் ஆண்டு பாரிசில் ச்சி மாாகாட்டுக்கு அழைக் ன்று இலங்கைக் கிளையினர் கின்றனர் என்றும் தெரிய -ப்பட்டிருந்தது. ம். இப்பொழுது தமிழர் மை கொள்ள விழைகின்ற இரு சாராரின் ஒத்துழைப்பு த்த முடியாது.20-12-72-ல் சிவந்த மற்றுமொரு செய்தி தியது. بیے* வரியில் யாழ்ப்பாணத்தில் உலகத் தமிழாராய்ச்சி ன் உதவியைப் பெற்றுத் தன்னுல் மேற்கொள்ளப் அமைச்சர் திரு. எசு. எசு. ழாராய்ச்சி மன்றத்தின் பளித்தார்.
உடன் பிரதமர் திருமதி ங்காவுடன் தொடர் பு

Page 52
தி. மு. க.வுக்கு அஞ்சவேண்டிய
கொண்டு ஆவன செய்யவி தினருக்குத் தெரிவித்தார்.
*கடந்த சனிக்கிழமை மன்றத்தின் இலங்கைக் கிளை எச். டபிள்யு. தம்பையா, தி திரு. சேம்சு ரி. இரத்தினம், திரு. ஆா. நமசிவாயம் ஆகி சந்தித்துப் பேசிய போதே மொழியை வழங்கினர்.
*.திரு. குலதிலகா 1 பேராதனை பல்கலைக் கழகத் என்று ஒரு யோசனையைத் ெ *இதற்கு மாநாட்டுக் கு தமிழ் மக்கள் அதிகம் வரலாற்றைக் கொண்ட ய சிறப்பு” என எடுத்துக் கூறி *யாழ்ப்பாணத்தில் நடத் யில் கடத்துங்கள் என அ நோக்கங்களை நான் காணுகி தானே; பல்கலைக்கழகம் தாயகம்; பேராதனையின் துழலில் பல்கலைக் கழக ஆராய்ச்சி மாகாடு நடத்த ஒரு நோக்கமாக, நல்ல நோக் சென்னையில் கடந்தது பெற்றனர். யாழ்ப்பாணத் எழுச்சி பொங்கும், பெருகி ஒ( பெறுவர். உலகத் தமிழ் தமிழருக்கு அரசு இழைக்கும் காணவும் நேரடியாகக் கேட் கும். இதுவே யாழ்ப்பாணத்த

பதில்லை 45
ருப்பதாயும் அவர் மன்றத்
உலகத் தமிழாராய்ச்சி ாயைச் சேர்ந்த டாக்டர் திரு. கே. சி. தங்கராசா, டாக்டர் ஆனந்தராசன், யோர் திரு. குலதிலகாவை அவர் இந்த உறுதி
கான்காவது மாநாட்டைப் தில் நடத்தினுல் என்ன” தரிவித்தார். நழுவினர் பதிலளிக்கையில் வாழும் தொன்மைமிக்க பாழ் நகரில் நடத்துவதே "601 fr. த வேண்டாம் பேராதனை மைச்சர் கூறியதில் இரு றேன். ஆராய்ச்சி மாநாடு தானே ஆராய்ச்சியின் அமைதியான இயற்கைச் ஆராய்ச்சியாளரிடையே ப்பட வேண்டும் என்பது கமாக இருந்திருக்கலாம். jЈ தமிழர்கள் எழுச்சி தில் கடந்தால் தமிழ் டும், தமிழர் தன்னம்பிக்கை ஆராய்ச்சியாளர் பலரும் அநீதிகளைக் கண்கூடாகக் -கவும் வாய்ப்பு உண்டாக்
தில் கடத்தாது பேராதனை

Page 53
46
யில் நடத்துங்கள் என மற்ருெரு நோக்கமாக, அ இருந்திருக்கலாம்.
யாழ்ப்பாணத்தில் மாா என்ற கருத்து அரசு தரப் கூறப்பட்டது. அதுவும் அ ஒருவரால் கூறப்பட்டது தமிழாராய்ச்சி மன்ற இலங் பட்டது.
“There is no need to be f or the Dravida Munnetra Ka conference is not something Federal Party or the DMK'
தமிழரசுக் கட்சியைச் முன்னேற்றக் கழகத்தைக் தில்லை.அனைத்துலகத் தமிழரசுக் கட்சியோ திராவி தொடக்கி வைக்கவில்2ல அமைச்சின் செயலாளர் தி செய்தியாளர் மாநாட்டில் வெளிவந்த சிலோன் ஒட் யிருந்தது.
அதே செய்தியாளர் ட கலாச்சார அமைச்சர் திரு வற்றை 6-1-1973 “வீர டிருந்தது:
*தமிழாராய்ச்சி மாாக பட்ட விஷயம். சமஷ்டி திராவிட முன்னேற்றக் க மாாகாடு கட்டுப்பட்டு இயா

எனது யாழ்ப்பாணமே
அமைச்சர் கூறியதன் Iல்லது ஒரே நோக்கமாக
ாட்டை நடத்த வேண்டாம் பில்தான் முதன் முதலாகக் ரசின் கலாச்சார அமைச்சர்
கேரே அனைத்துலகத் கைக் கிளையினரிடம் கூறப்
ightened of the Federal Party Izhagam...International Tamil that was started by the
5 கண்டோ, திராவிட கண்டோ அஞ்ச வேண்டிய தமிழாராய்ச்சி மாகாடடைத் ட முன்னேற்றக் கழகமோ இவ்வாறு கலாச்சார ரு. க. நிசங்கா விசயரத்தினு கூறியதாக 5-1-1973-ல் சேவர் நாளிதழில் செய்தி
ாாநாட்டில் கலந்துகொண்ட எசு. எசு. குலதிலகா கூறிய கேசரி’ நாளிதழ் வெளியிட்
டு அரசியலுக்கு அப்பாற் 5 கட்சிக்கோ அல்லது கத்துக்கோ தமிழாராய்ச்சி கவில்லை.

Page 54
தி. மு.க.வுக்கு அஞ்ச வேண்
*.சர்வதேசத் தமிழ தி. மு. க. போன்ற அரசிய பயன்படுகின்றது என பட்ட அபிப்பிராயத்தைய
*.இந்த மாகாட்ை அனுமதி வழங்கும் சேர்ந்தது.அரசாங்கம் அ அமைச்சு மாகாட்டுக்குத் வழங்கும்.”

டியதில்லை , 47
ாராய்ச்சி இயக்கம் தமிழரசு, பல் கட்சிகளினது கருவியாகப் மாாகாட்டின்போது எழுப்பப் |ம் அமைச்சர் நிராகரித்தார். >ட இலங்கையில் கடத்த பொறுப்பு அரசாங்கத்தைச் அனுமதி வழங்கினுல் கலாச்சார த் தனது முழு ஆதரவையும்

Page 55
f. O O O 7. அகம்பாவப் பேச்
யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து ஒருவர் நீந்தியே சென்ருர், தலை கோடிக்கு வேருெருவர் நீந்திச் ( வாயின் இருமருங்கிலும் தமிழ் ஆள்புலங்கள். நீந்திச் ( தமிழர்களே.
வேலைவாய்ப்பு தேடித் தமிழர்கள் தோணிகளில் 1 கடந்து ஈழம் வருவார்கள். சில தான்.
வேங்கட மலைக்கு வடக்கே களாகவும், குடகுமலைக்கு மேற் களாகவும் பல நூற்ருண்டு மாற்றம் அடைந்தனரே! கடலை தமிழர்கள் மட்டும் நூற்றண்டு ராகவே தொடர்ந்தும் வாழ்கின் துக்கும் தமிழ் நாட்டுக்கும் இடை இணைப்பும் பிணைப்பும் தாமே 8
தமிழ் நாட்டுத் தமிழர்க கூட்டாகவோ இலங்கைக்குள் தமிழர் எண்ணிக்கை பெருகி வி பெளத்த மதம் சீரழிக்கப்பட

சுக்கள்
வேதாரணியக் கரைக்கு மன்னுரிலிருந்து தனுக் சென்ருர், பாக்குத் தொடு நிலங்கள். தமிழரின் சென்றவர் இருவரும்
5 தமிழகத்திலிருந்து பாக்குத் தொடுவாயைக் 0 மணி நேரப் பயணம்
தமிழர்கள் தெலுங்கர் கே தமிழர்கள் மலையாளி கட்கு முன்பு பரிணும 0க் கடந்து வாழும் ஈழத் கெட்கு ஊடாகத் தமிழ றனரே! ஈழத் தமிழகத் டயேயுள்ள இறுக்கமான காரணம். ள் தனித்தனியாகவோ வந்து விடலாம். ஈழத் டலாம். சிங்கள மொழி, லாம். எனவே ஈழத்

Page 56
அகம்பாவப் பேச்சுக்கள்
தமிழர்க்கும் தமிழகத் த தொடர்புகள் குறைக்கப்ட தனித்து ஒதுக்கப் படவே பரவலாக வேண்டும். சி ணுவது, எழுதுவது, பே: நான்காவது அனைத் யாழ்ப்பாணத்தில் கடை கினுல் கலாச்சார அமைச் ழாராய்ச்சி மாாகாட்டில் அ அரசும், மன்றமும் முன விரகேசரி’ 21, 12. 197 தலையங்க வரிகள் முச் யிட்டன :
*இலங்கையில் நடை யலுக்கு அப்பாற்பட்ட ெ தமிழ்த் துறைகள் பற்ற வகையிலேயே அம்மாா தென்றும் தூது சென்ற ( எடுத்துக் கூறியுள்ளனர்.
*தமிழர்கள் எதைச் ெ அரசியலுடன் தொடர்பு நிலை பல காலமாக நிலவி கிய விடயங்களைக் கூட ஏதோ அரசியல் காரண எடுக்கப் படுகின்றனவென் ஊடுருவலுக்கு இவை வழி வென்றும் பரவலான கரு இனத்தவர்கள் மத்தியில் கலை இலக்கிய கடவடிக்ை இச் சாபக் கேடான நிலை

மிழர்க்கும் இடையே உள்ள ட வேண்டும். ஈழத் தமிழர்கள் 1ண்டும். சிங்கள மயமாக்கம், ங்களத் தீவிர வாதிகள் எண்ல் சுவது இவைதாம்.
துலகத் தமிழராய்ச்சி மாநாடு பெற அரசு அனுமதி வழங் சு ஒத்துழைக்கும் எனவும்,தமி ரசியலுக்கு இடமில்லைஎனவும் றையே அறிவித்தமை பற்றி 2ஆம் நாளிதழில் வெளிவந்த $கியமான கருத்தை வெளி
பெற விருக்கும் மாாநாடு அரசி தன்றும், முழுக்க முழுக்கத் நிய ஆராய்ச்சிகள் கடத்தும் ாடு நடைபெறவிருக்கின்ற குழுவினர் வெகு அழுத்தமாக
செய்ய முயன்றலும் அதனை படுத்தும் துரதிட்டவசமான வந்திருக்கின்றது. கலை இலக் இவ்விருள் கவ்வாமலில்லை. த்துக்காகத் தான் விழாக்கள் றும், தமிழகத்தின் மறைமுக
சமைத்துக் கொடுக்கின்றன நத்தொன்று பெரும்பான்மை நிலவி வருவது துர்லபமாகும். கைகளைக் களங்கப் படுத்தும் இன ஒற்றுமைக்கும் கூட்டு

Page 57
50
வளர்ச்சிக்கும் பெரிய தொரு இருந்து வந்துள்ளது.”
நடு நிலை நாளிதழான " கருத்தை வெளியிட்டது. த மான ஊடுருவல்கள் மாக திராவிட முன்னேற்றக் கழ ஆட்சி நடத்துகின்றது. ( கருணுநிதி மாகாட்டுக்கு வருவ க3ளக் கவர்ந்த திரு. 6 மாாநாட்டுக்கு வருவார். தமிழ கள். அரசுக்கு இது இடை அமைச்சர்குல திலகா தட குழுவினரிடம் இந்தக் கருத்ை பேச்சுவார்த்தையின் போது அல்லது அரசின் கையாட்கள் செய்தி அனுப்பியிருக்கலா அமைச்சர்களை அழைப்பீர்கள தைப் பொங்கல் நா 1973 ܠ காளிதழ்களின் தலைப்புச் செய கபளிப்பதா அமையவில்லை. தமிழாராய்ச்சி மாநாடு நடைெ கடைபெறும் மாநாட்டைப் பிர பண்டார நாயக்காவும், கு வில்லியம் கோபல்லவாவும் ெ கப்பெறுவார்கள்.
மருத்துவர் திரு. எசு. ஆ6 கூறியிருந்ததாகத் 'தினகரன் செய்தி வெளியிட்டது. மு. கருணாநிதியாக இரு

எனது யாழ்ப்பாணமே
முட்டுக் கட்டையாகவே
வீரகேசரி’ மேற்கூறிய மிழ் நாட்டின் மறைமுக ாட்டில் நடைபெறலாம்: க அரசு தமிழ் நாட்டில் முதலமைச்சர் திரு. மு. ார். தமிழர்களின் இதயங் ாம். சி. இராமச் சந்திரன் ர்கள் எழுச்சி அடைவார் -யூறை ஏற்படுத்தலாம். மிழ் ஆராய்ச்சி மன்றக் த இரண்டு மணி நேரப் குறிப்பிட்டிருக்கலாம். மூலம் மன்றத்தினர்க்குச் ம். இலங்கைப் பிரதமர், ா எனக் கேட்டிருக்கலாம். ளில் வெளிவந்த தமிழ் ப்திகள் தமிழர்க்கு உவப்
1974 தைத் திங்களில் பறும். யாழ்ப்பாணத்தில் தமர் திருமதி சிறிமாவோ டியரசுத் தலைவர் திரு.
தாடங்கி வைக்க அழைக்
னந்தராசன் பின்வருமாறு நாளிதழ் 14. 1. 1973 ல்
*த மி ழ க முதல்வர் ந்தாலென்ன? எம். சி.

Page 58
அகம்பாவப் பேச்சுக்கள்
இராமச்சந்திரனுக இருந்த டுக்கு ஆராய்ச்சிக் கட்டுை குழுவால் ஏற்கப்பட்டால் 1 அழைக்கப்படுவார்கள் என் படும் போதும் இங்கு அரசி கொள்ள மாட்டோம் என் யிலும் தாங்கள் பங்குபற்ற அவர்கள் உறுதியளிக்க ே செயலாளர் டாக்டர் வித்தார்.”
40 நாடுகளில் இருந்து யாளர்களும் மாகாட் டில் எனவும் செய்திகள் கூறி ஒன்றை நடத்திய மாகாட்டு திரு. வி. எசு. துரைராசா ஆனந்தராசன், திரு ஆர். இ இந்த விவரங்களைக் கூறியி அரசியல் பிரமுகர்க6ை தமிழ்த் தலைவர்களை அழை பிரதமர் என்பதால் மட் பண்டாராகாயக்காவை அை புகுத்த முனையும் மன்ற மன்றத்தில் இருந்து ல்ெ இவர்கள் கூறியிருந்தனரா 15. 1. 1973 தினபதி ந வெளி வந்தது. “டாக்டர் வாசத்தலத்தில் சென்ற 6ெ பெற்ற பத்திரிகை நி( இத் தகவல் வெளியிடட் மாநாட்டில் அரசியலுக்கு அமைப்புக் குழுச் செயலாள

51
ாலென்ன? அவர்கள் மாநாட் ாயைச் சமர்ப்பித்து அது மட்டுமே கலந்து கொள்ள றும், அவ்வாறு அழைக்கப் - பல் நடவடிக்கைகளில் பங்கு றும் வேறு எந்த நிகழ்ச்சி றப் போவதில்லை என்றும் வண்டும் என்றும் இணைச் எசு. ஆனந்தராசன் தெரி
300 அறிஞர்களும் ஆராய்ச்சி கலந்து கொள்வார்கள் ன. செய்தியாளர் மாநாடு அமைப்புச் செயலாளர்கள் ா, மருத்துவர் திரு எசு? இராசலிங்கம் ஆகிய மூவரும் ருந்தனர். ா அழைக்க மாட்டோம். க்க மாட்டோம். இலங்கைப் டுமே திருமதி சிறிமாவோ ழைக்கின்ருேம். அரசிய2லப் உறுப்பினர்களைக் கூட வளியேற்றுவோம் எனவும்
ʼL D. ாளிதழில் பின்வரும் செய்தி ஆனந்தராசனின் கொழும்பு வள்ளிக்கிழமை இரவு இடம் ருபர்கள் மாநாட்டிலேயே பட்டது. தமிழாராய்ச்சி த இடமிருக்காது என ார்கள் கூறியதும்.

Page 59
52
*gsorus subuff:–LDrt மில்2ல எனக் கூறுகின்றி ராய்ச்சி மாநாட்டு இலங் ணியின் உயர் மட்ட உறு பரத்துக்கு முக்கிய இடம் GT667 GOT2
*டாக்டர் ஆனந்தராசன்: ளுக்குத் தெரியாமல் நு ஒன்று மட்டும் உறுதி. க மாகாட்டில் அரசிய2லப் யாரென்று கூடப் பார்க்க அரசியலுக்கு அப்பாற் வரும் எவருக்கும் இம்ப அனுமதிக்கப்படும்.”
தமிழர் கூட்டணியின் ஒருவரான, இணைச் செt வ ரா ன திரு. மு. சி முதலமைச்சர் திரு. மு. க உள்ளம் கவர்ந்த திரு எம் யும் பெயர் குறிப்பிட்டுத் நாளிதழ்களில் மருத்துவ பெயரில் வெளிவந்த ெ எனத் திரு. ஆனந்தராசன் வில்லை. எனவே அக் ச அல்ல என்றே கொள்ள ே அரசிய8லக் கலக்க ( தமிழாராய்ச்சி மாநாட்டுக் கூறிய மருத்துவர் திரு. அமைப்புக்குழு இணைச் ே இருந்தார். அவரே அரசிய

எனது யாழ்ப்பாணமே
நாட்டில் அரசியலுக்கு இட களே, ஆணுல் உலக தமிழா கைக் கிளையில் தமிழர் கூட்ட ப்பினரான திரு எம். சிவசிதம்
அளித்திருப்பதன் காரணம்
-அவர் எப்படியோ எங்க ழைந்து விட்டார். ஆனல் ழக அங்கத்தவர் எவராவது புகுத்த முனைந்தால் அவர் காமல் வெளியேற்றுவோம். பட்டுத் தொண்டு செய்ய )ாாநாட்டில் கலந்து கொள்ள
முக்கிய உறுப்பினர்களுள் பலாளர்கள் இருவருள் ஒரு வசிதம்பரம், தமிழ்நாட்டு ருஞாநிதி, தமிழ் மக்களின் ). சி. இராமச்சந்திரன் மூவரை துச்சமான கருத்துக்கூறி, ர் திரு. எசு. ஆனந்தராசன் சய்திகளில் உண்மையில்லை மறுப்பு அறிக்கை விட கூற்றுக்கள் பொய்யானவை வண்டும். வேண்டாம். அரசியலுக்கும் கும் தொடர்பில்லை. இப்படிக் எசு. ஆனந்தராசன் மாநாட்டு செயலாளர்களுள் ஒருவராக பலைச் சந்திக்கு இழுத்தார்.

Page 60
அகம்பாவப் பேச்சுக்கள்
அரசியல்வாதிக9ளப் பெய திரு. மு. சிவசிதம்பரம் மாாகாட்டு ஆட்சிக்குழு விட்டதாகக் கூறினர். மரு ராசன் எப்படிப் புகுந்தாரே கூட்டத்தில் ஆட்சிக் ஒவ்வொருவரும் புகுந்தார்ச திரு. கா. பொ. இரத்தி மன்ற உறுப்பினர்; தமிழர் தமிழ் மக்களிடையே தன குறளின் கருப்பொருளைப் ஆராய்ச்சியாளர்; அறிஞர்; துலகத் தமிழாராய்ச்சி ம யாக இருந்தவா.
திரு. மு. சிவசிதம்பரம் தமிழ் கற்றவர்; தலைசிறந்த திறன் உடையவர்; அே மன்ற இலங்கைக் கிளையு l-JGolulu6)Jño.
சேர். பொன்னம்பல விடுதலை அமைப்பைத் வாதி. தமிழிலும் சைவ சட கட்டுரைகளே வெளியிட்ட இராமாகாதன் தமிழர்களிை அரசியல்வாதி; கல்விமான்; யாக ஈழத்தில் அரசியல்ல ளாக, அறிஞர்களாக இரு திரு. சிவசிதம்பரம் இ புரிபவர். தமிழாராய்ச்சி வந்தால் அரசியல் பேசம
238 1-4

53
பர் குறிப்பிட்டுச் சாடினர். எப்படியோ தமிழாராய்ச்சி உறுப்பினராகப் புகுந்து ருத்துவர் திரு. எசு. ஆனந்த ா அப்படித்தான் அன்றைய குழுவிற்குத் தெரிவானவர்
56. னம் அரசியல்வாதி; பாராளு கூட்டணியைச் சேர்ந்தவர்; ரி மனிதராக நின்று திருக் பரப்பி வருபவர்; அறவாழி; தமிழ்ப் பண்டிதர்; அனைத் ன்றம் தொடங்க உறுதுணை
சிறந்த சைவசமயத்தவர்; 5 வழக்குரைஞர்; ஆராய்ச்சித் னத்துலகத் தமிழாராய்ச்சி டன் நீண்ட காலத் தொடர்
ம் அருணுசலம் இலங்கை தோற்றுவித்த அரசியல் மயத்திலும் பல ஆராய்ச்சிக் வர். சேர். பொன்னம்பலம் டயே செல்வாக்குப் பெற்ற ஆராய்ச்சியாளர். இப்படி வாதிகள் ஆராய்ச்சியாளர்க ந்துவரும் மரபு உண்டு. இந்த மரபுவழி நின்று பணி மன்றக் கூட்டங்களுக்கு ாட்டார். ஆனுலும் தமிழர்

Page 61
54
நன்மை பேணத் தவற மா தினுள் புகவேண்டும் என வில்லை. தமிழாராய்ச்சி ம6 புரிய அவர் ஒப்புக் கொண் அறிஞர் உலகம் பாராட்ட
கேலியும் கிண்டலுப் திரு. எசு. ஆனந்தராசன் செய்திகள் அவரது முதி குறைவையும் தெளிவு படு: கரமாக நடத்த விரும்புவார் திரு. ஆனந்தராசன் கூறிய திரு. மு. சிவசிதம்பர திரு. எம். சி. இராமச்சந்தி கூறிய கருத்துகளுக்கு வில்லை. ஆனுலும் “யார் இ கேட்டு, யாழ்ப்பாணம், த ஒருவர் 28. 1. 1973-இல் :ெ இதழில் பின்வருமாறு கரு *சிவசிதம்பரம் எப்ப தெரியவில்லை. அரசியல் யேற்றப்படுவார் என்கிற சரி, இந்த ஆனந்தராசன் எ முன்பின் அறியாத இந்த செயலாளராக்கியது யார் பந்தமா? இவர் பேசுவது பேச்சுகள் இறுதியில் இ இவ்வாறு அந்த அன்பர் கூ

எனது யாழ்ப்பாணமே
ட்டார். எப்படியோ மன்றத் ாற நிலை அவருக்கு இருக்க iற ஆட்சிக் குழுவில் பணி ட பெருந்தன்மையைத் தமிழ் வேண்டும்.
நிறைந்த தொனியில் கூறியதாக வெளி வந்த ர்வின்மையையும் ஆற்றல் த்தின. மாநாட்டை வெற்றி எவரும் கூறக் கூடாததைத் பிருந்தார். "ம், திரு. மு. கருணுநிதி, திரன் மூவரையும் பற்றிக் இம்மூவரும் பதிலளிக்க ந்த ஆனந்தராசன்?’ எனக் ாவடியைச் சேர்ந்த அன்பர் வளிவந்த “சுதந்திரன்’ வார த்து தெரிவித்திருந்தார். டி உள்ளே வந்தாரோ கலந்தால் அவர் வெளி ர் ஆனந்தராசன். எல்லாம் ன்பவர் யார்? தமிழ் மக்கள் மனிதரைக் கழக இணைச் ? சுதந்திரக் கட்சியின் து போன்ற அகம்பாவப் வரை வருந்த வைக்கும்.”
-றியிருந்தார்.

Page 62
8 கறுப்புக் கொடி
யாழ்ப்பாணத்துக்கும் ( 400 அயிரமாத்திரி (கிலோமீட் யில் ஓர் இரவுப் பயணம். பட்டு ஓர் இரவுப் பயணத் களப்பிலோ, திருகோண ம முல்லைத்தீவிலோ இறங்கலாம் கடுகதிப் புகை வண்டிப் இடைவெளியைக் குறைக்க மு
யாழ்ப்பாணம், மட்டக் வவுனியா, மன்னர், முல்லைத்த தமிழ் மாவட்டங்களின் த ககரகள். இலங்கைத் தீவி கொழும்பு. கொழும்புக்குச் சிற ஆறுவரை தமிழர் நிலப்ப கொழும்பு அண்மைக் காலத் த
மேனுட்டார் ஆட்சிக் 5T6 தமிழர், வேலை வாய்ப்புக்கா வெளிகாட்டுப் பயணத்துக்கா காகக் கொழும்பு செல்லத் அங்கேயே தங்கிவிட்டார்கள் நல்வாழ்வு வாழ விழைதல் மே மிகுந்தன.

காட்டல்
கொழும்புக்கும் இடையே டர்) தூரம். புகைவண்டி கொழும்பிலிருந்து புறப் 1தை முடித்தால் மட்டக் 2லயிலோ, மன்னுரிலோ, ). விமானப் பயணமும், பயணமும் ஓரளவு கால மயல்கின்றன. களப்பு, திருகோணமலை, தீவு, அம்பாறை என்பன தலைநகரங்கள். தமிழரின் பின் ஆட்சித் தலைநகர் Sது வடக்கே, வாய்க்கால் குதி பரந்திருந்தாலும், தலைநகரம்தான். பங்களில் கல்வியறிவுள்ள ாக, வர்த்தகத்துக்காக க, அரசு அலுவல்களுக் தொடங்கினர்கள். சிலர் நகரங்களை காடுதல், னுட்டார் வருகைக்குப்பின்

Page 63
56
கொழும்பில், சிங்கள எனப் பல சமூகத்தவர்கள் தமிழரும் சேர்ந்து கொண் நிலப்பகுதியில் தமது ப நடுவில் வாழ்ந்த தமிழரு சமூகத்தவர்கள் நடுவே எ மற்றைய சமூகத்தனி பெறவேண்டும்; அ1ெ வேண்டும்; அங்கியரின் அந்நிய ஆட்சியின் தயல் எண்ணப் போர்வையில் உணர்வை இழக்கவும் இ தனத்தையும், சந்தர்ப் வாழ்வாகக் கொள்ளவும் தமிழ் நிலப்பகுதிச் உளப்பாங்கு வேறுபட்ட மொழி, வாழ்வுமுறை, தகுந்தபா துகாப்பு உை வாழ்வு வாழ்ந்தனர். அ6 வும், வளர்க்கவும், வா
தமிழன் என்று நில்லடா என உரத்துப் விட்டுக் கொழும்பு செ காலம் வாழ்ந்த பின்பு, த2லயைக் குனிந்து இ தனத்தை ஏற்று வாழ அமைச்சர் குலத் நடத்தியவர்கள் கொ தலைவரையும் பிரத அழைக்க வேண்டும்.

எனது யாழ்ப்பாணமே
வர், முசுலிம்கள், பறங்கியர், ஸ் வாழ்ந்தனர். இவர்களோடு எடார்கள். தனியாகத் தமது ண்பாட்டு வாழ்வு முறைகட்கு ட் சிலர், கொழும்பில் பல்வேறு வாழத் தொடங்கினுர்கள். பர்களின் நல்லெண்ணெத்தைப் ர்களோடு இணங்கி வாழ மேலாட்சியை ஏற்கவேண்டும்; வில் வாழவேண்டும். இத்தகைய ) தமிழர் தமது அடையாள ழிக்கவும் பழகினர். அடிமைத் பவாதத்தையும், வளர்க்கவும் > பழகினர். 5ளில் வாழ்கின்ற தமிழரின் -து. தமது பாரம்பரிய நிலம், பண்பாடு, சமயம் என்பன ணர்வைத் தரத் தனித்துவமான வற்றைப் பேணவும், பாதுகாக்க ழ்விக்கவும் விழைந்தனர்.
சொல்லடா, தலை நிமிர்ந்து பேசும் தமிழர், தமிழ் நிலத்தை ன்ற பின்பு, கொழும்பில் சில வசதிகளை அனுபவித்த பின்பு, ணக்கம் கொண்டு, அடிமைத் முற்பட்டனர். லகாவுடன் பேச்சு வார்த்தை ழம்புத் தமிழர்கள். குடியரசுத் Dரையும் யாழ்ப்பாணத்துக்கு மாநாட்டு நிகழ்ச்சிகட்கு அரசின்

Page 64
கறுப்புக்கொடி காட்டல்
ஆதரவைப் பெறுவதுடன் பிடிக்க வேண்டும் - இவ் கொண்டு அவர்கள் செய்தி
டார்கள்.
தமிழ் நிலத்துத் தமிழர் வில்லை. காதோடு காதாக தமிழர்களின் இணக்க தலைவரையும் பிரதமரையும் எட்டின. தமிழ்நிலத் தமி யாழ்ப்பாணத்தில் கூடினார்க செல்வநாயகம் தலைமையில்
கூட்டணியின் நடவடிக்கைக் கூடியது; தமிழாராய்ச்சி பின்வரும் தீர்மானத்தை நிலை -- ''நான்காவது உலகத் இலங்கையில் நடைபெறுவ மனப்பூர்வமாக வரவேற்று குப் பூரண ஒத்துழைப்பு நல் பேசும் மக்க ையும் கேட்டுக் இந்நாட்டில் தமிழுக்கு உ 'வளர்த்து' வரும் அரசாங்கம் மாநாட்டுக்கு அழைத்து மாநாட்டைச் சிக்க வைக்கலே நிர்வாகிகளைத் தமிழர் கூட் கேட்டுக் கொள்கின்றது.''
தமிழ் நிலப்பகுதிகட்கு ! களின் வருகையை புறக்க காட்டி எதிர்ப்புத் தெரிவிப்ப
தையும் அன்று தமிழர் கூட டனர்.

57
, அரசுக்கு ஆலவட்டம் வாறான கருத்துகளைக் | அறிக்கை வெளியிட்
ர்கள் அவ்வாறு நினைக்க அவர்கட்குக் கொழும்புத் நினைப்புகள், குடியரசுத்
அழைக்கும் நினைப்புகள் ழர்களின் பேராளர்கள் ள். திரு. எசு. சே. வி. 13-1-1973-இல் தமிழர் 5 குழு யாழ்ப்பாணத்தில் மாநாடு தொடர்பாகப் றவேற்றியது.
தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு தைத் தமிழர் கூட்டணி அம்மாநாட்டின் வெற்றிக் தமாறு அனைத்துத் தமிழ் கொள்ளும் அதே நேரத்தில் ரிமை மறுத்துத் தமிழை த்தின் அமைச்சர்களை அம் அரசியல் பிரச்சினைகளில் வண்டாம் என்று மாநாட்டு டணி நடவடிக்கைக் குழு
வரும் அரசின் அமைச்சர் ணிப்பது, கறுப்புக்கொடி து, இவ்வாறான தீர்மானத் ட்டணியினர் மேற்கொண்

Page 65
58
குடியரசுத் தலைவரை தாகச் செய்தி வெளிவந் கூட்டணித் தீர்மானமும் ெ காளில் வந்த இந்த இரு வேதனையைத் தந்தன; மக
தமிழரின் விடுதலைக் இதழில் 21-1-1973தலே தமிழர் கூட்டணியின் உ வித்தன. அரசியல் த2 தலைவர்களை மாநாட்டுக் கூறுபவர்கள் பிரதமரை பு தற்கு அழைப்பதன் ம தமிழ் மொழியின் உரிமை தின் குரல்வளையை கெரித் முதல்வரை அழைத்துத் திறக்கச் செய்வதைவிட கடத்தாமல் விடுவதே மே6 *மாாகாட்டுக்குப் பிரதட வந்து, தமது அரசாங்கம் களையும் அளித்திருக்கி அடித்தால் அது அரசியல் கூறினுல் அதைத் தடு மாாகாட்டு அமைப்பாளர்க்கு 'தமிழாராய்ச்சி மா ஆதரவு மாங்ாடாக நடத்தி திட்டமிடுவார்களேயானுல் நிச்சயம் முறியடிப்பார்கள் திருத்தமாக இங்குக் கூறி *-கலைஞர் கருணுநிதி மக்களின் தலைவர். தமிழ் முதலமைச்சர். அவரை அ
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
யும் பிரதமரையும் அழைப்ப த அதே நாளில், தமிழர் வளிவந்தது. தைப் பொங்கல் ந செய்திகளும் தமிழர்க்கு ழ்ெவையும் தந்தன.
குரலான “சுதந்திரன்’ வார யங்கத்தில் கூறப்பட்டவை ள்ளக் கிடக்கையைத் தெரி லவர்களை-அதுவும் தமிழ்த் கு அழைப்பதில்லை என்று மாநாட்டைத் திறந்து வைப்ப ருமம் என்ன? இக்ாநாட்டில் களைப் பறித்துத் தமிழினத் து வரும் சிங்கள ஆட்சியின் தமிழாராய்ச்சி மாநாட்டைத் மாகாட்டை இலங்கையில் Uானதாகும். மரை அழைத்து, அவர் அங்கு தமிழுக்கு எல்லா உரிமை து என்று வாய்ச் சவடால் Uாகாதா? அப்படிப் பிரதமர் த்ெது நிறுத்தும் திராணி த உண்டா? காட்டை அரசாங்கக் கட்சி டமாகாட்டு அமைப்பாளர்கள் அதைத் தமிழ் மக்கள் என்பதை மட்டும் அழுத்தம் வைக்க விரும்புகிருேம்.
நாலரைக் கோடித் தமிழ் ) நாட்டின் பொறுப்புள்ள
ழைப்பதற்குக்கூட இவ்விதம்

Page 66
கறுப்புக்கொடி காட்டல்
நிபந்தனைகள் இடுவது க கலைஞரை மாாகாட்டுக்கு செய்யப்படும் ஒரு தழ்ச்சி கின்ருேம்.”
தலையங்கத்தை எழு யிட்ட ஆசிரியர் திரு. கே 28. 1. 1973 இதழில் இ திரு. வி. ஆர். லிங்கம் அவ டார். எங்கள் தங் அமைப்புச் சட்டத்தில் காப்பைக்-கொடுக்காமல் பிரதிநிதித்துவப் படுத்தும் தலைவரையும், பிரதமை மாநாட்டை ஆரம்பித்து ை வினருக்கு என்ன துணிவு கொஞ்சமேனும் மானம், இவர்கள் தமிழர்களா? . பிச்சை எடுக்க மகன் கதையாகத்தான் இருக் மாாகாட்டு விழாக் குழுவின தாய் தனது ஊரில் பி போன அவளின் மகனுே அன்னதானம் செய்கிருன் அரசால் அல்லல்படுகின்ற தமிழர்களோ அரசுக்கு கின்றனர். தமிழ் நிலத் தமிழருக்கும் உள்ள சிந்த இவற்றில் உள்ள வே
LOΠOOT6ύ)6) Ιο
குடியரசுத் தலைவர் அப்பாற்பட்டவர். ஆணுல்

59
டைந்தெடுத்த சின்னத்தனம். அழைக்காமல் விடுவதற்குச் சி இது என்றே நாம் கருது
தித் தம் கருத்தை வெளி ாவை மகேசன், சுதந்திரன்’ ணுவி2லச் சேர்ந்த வாசகர் ார்களின் கருத்தை வெளியிட் கத் தமிழுக்கு அரசியல் உரிய இடத்தைப்-பாது இருக்கும் இந்த அாசைப் இவ்விருவரையும் (குடியரசுத் ரயும்) தமிழ் ஆராய்ச்சி வைக்கக் கேட்கும் விழாக்குழு வேண்டும்? இவர்களுக்குக் ரோசம், வெட்கம் இல்லையா? அல்லது டமிலர்களா? தாய் காசியில் தானம் வழங்கின கிறது தமிழ் ஆராய்ச்சி ரின் செயல்.’ ச்சை எடுக்கிருள். காசிக்குப் ஆயிரம் பேரை அழைத்து தமிழ் நிலத்தில் தமிழர் னர். கொழும்பில் வாழ்கின்ற ஆலவட்டம் பிடிக்க முனை தமிழருக்கும் கொழும்புத் ன, உளப்பாங்கு, செயற்பாடு றுபாடுகள் எதிரும் புதிரு
அரசியல் வேறுபாடுகட்கு பிரதமரோ, அமைச்சர்களோ

Page 67
60
அரசியல்வாதிகள். என:ே கறுப்புக் கொடி காட்டுவோ தமிழர் கூட்டணியினர், ( பற்றிக் கருத்து தெரிவிக்க தமிழர் கூட்டணியின் ந தில், கறுப்புக் கொடி காட் வேண்டும். அமைச்சர்களை அ கருத்துகள் அடங்கிய தீ தவர் பண்டிதர் கா. பொ. அனைத்துலகத் தமிழார கத்துக்கு உடந்தையாக இரு அக்கறை உடையவர், த கொண்டவர், அவர்தாம் தி தாா. தமிழர்க்கும் தமிழுக்கு அதைத் தடுப்பதில் முன் யதில் வியப்பில்லை.
1972இன் அரசியலமை டணி அமைப்பு; திரு. எசு. ே துறப்பு: கல்வித் துறையில் வேலைவாய்ப்பின்மையால் இந்தச் சூழலில் 1972-இல் ய ரையும் அமைச்சர்களையும் பட்ட மாகாட்டு அமைப்பா யைக் கருத்தில் கொள்ளவி: புயல் காற்றின் வே. பாறைகள் நிறைந்த கடல்; தலைவனும் மாலுமிகளும் விட்ட வண்ணம் விழிப் செலுத்தினுல் தானே த சிக்காமலும் கப்பல் காப்பா

எனது யாழ்ப்பாணமே
வ அமைச்சர்கள் வந்தால் ம், புறக்கணிப்போம் என்ற குடியரசுத் தலைவர் வருகை
டவடிக்கைக் குழுக் கூட்டத் ட வேண்டும், புறக்கணிக்க அழைக்க வேண்டாம் என்ற ர்மானத்தை முன் மொழிக்
இரத்தினம் அவர்களே! ாய்ச்சிமன்றத் தொடக் ருந்தவர், மன்ற வளாச்சியில் மிழ் வளர்ச்சியை மூச்சாகக் நீர்மானத்தை முன் மொழிக் நம் தீங்கு ஏற்படும் என்ருல் கிற்பேன் என அவர் கருதி
ப்பு: 1972இல் தமிழர் கூட் சே. வி. செல்வநாயகம் பதவி ) தமிழ் மாணவர் பாதிப்பு; தமிழ் இளைஞர் கொதிப்பு. பாழ்ப்பாணத்துக்குப் பிரதம அழைக்கும் முயற்சியில் ஈடு ளர்கள் மாநாட்டு வெற்றி oટo.
கமான வீச்சு ஆழமற்ற பெரிய கப்பல்; அக்கப்பல் கண்ணுக்குள் எண்ணெய் புடன் இருந்து கப்பலைச் ரை தட்டாமலும் புயலில் ற்றப்படலாம்? அனுபவம்

Page 68
கறுப்புக்கொடி காட்டல்
இன்மை; ஆற்றல் இன்மை, குறைபாடுகள் கப்பல் களிடமோ இருப்பின் கப்ப2 கண்ணை மூடிக் கொன செலுத்தியது போல் மாகா களின் அறிவிப்பு அடை புண்ணில் வேலைப் பா தலைவர்களையும் தமிழக எசு. ஆனந்தராசன் சந்தி திருந்தது.
இந்தத் தீர்மானங்கள் கூடித் தீர்மானித்தார்கள் 6 வில்லை. தவத்திரு தனிகா தங்கராசா, திருமதி பு. த பெயர்கள் இச்செய்திகளுட வில்லை.
தமிழர் கூட்டணியின் திரு. அ. அமிர்தலிங்கம் மன்றத்தினருக்கு எழுதி அண்மையில் உள்ள புத்து கூட்டமொன்றில் அவர் 19-1-1973 வீரகேசரி’ ந யிட்டது.
“மேயர் துரையப்பா பெயரால் ஏதோ எல்லாம் காகத் தமிழரால் நடத்தப்ப எத்தர் கூட்டத்தை அதற்கு இடம் கிடைக்கா மாநாட்டுக்கு வந்தால்,மிக

61
முதிர்ச்சி இன்மை போன்ற தலைவனிடமோ மாலுமி லக் காக்க முடியுமா?
ண்டு கப்பலைப் புயலுக்குள் ட்டு அமைப்புச் செயலாளர் Dந்தது. அதுவும் வெந்த ப்ச்சியது போல் தமிழ்த் முதல்வரையும் மருத்துவர் க்கு இழுத்தமை அமைந்
எப்பொழுது, யார், யார் என்ற விவரங்கள் வெளிவர யக அடிகள், திரு. கே. சி. திருச்செல்வம், இவர்களின் ன் தொடர்பு படுத்தப் பெற
தீர்மானத்தைக் கடித மூலம் அவர்கள் தமிழாராய்ச்சி னர். யாழ்ப்பாணத்துக்கு rரில் நடைபெற்ற பொதுக் பின்வருமாறு கூறியதை ாளிதழ் செய்தியாக வெளி
தமிழாராய்ச்சி மாங்ாட்டின்
பேசுகிறர். இது தமிழுக் டும் மாாகாடாகஇருக்கட்டும். அ ைழ த் து நடத்தினுல் து. அமைச்சர்கள் இந்த ப் பிரமாண்டமான அளவில்

Page 69
62
கறுப்புக் கொடி ஆர்ப்பாட் மாாநாட்டு நிர்வாகிகட்கு முன் எங்கள் எதிர்ப்பு அகிம்சை ( துக்கு எம் எதிர்ப்பை எடுத் பேச்சில் இருந்து விடக்கூட

எனது யாழ்ப்பாணமே
டம் நடத்துவோம். இதனை
* கூட்டியே தெரிவிப்போம்.
முறையில் இருக்கும். உலகத்
துக் காட்டுவோம். வாய்ப்
99
-ாது.

Page 70
9. கலைஞர் கரு
60) sum6TT 2
கைதடி ஒரு சிற்றுார் மன்றச் செயலாளர் திரு ஏக்கர் காணி பெற்றிரு புகலிடமற்ற அணுதைச் கட்கும் இல்லம் ஒன்று இளைஞர் மன்றங்கள் பேரவையின் தலைமைச் என்னை அணுகினர். அ படம் ஒன்றைக் கட்டிடக் முடியுமா என என்னிடம்
யாழ்ப்பாணத்தில் இ யில் கொழும்புக்குச் சென் வண்டியின் குளிரூட்டப்ப என்னுடன் கட்டிடக் க ராசா பயணம் செய்து ெ ராசா முன்பு எனக்கு அறிமுகம் செய்து கொ இல்ல வரைபடம் தொடர்
படம் வரைந்துதர ஒ மூட்டினுர். இந்து இளைஞ

ணுநிதியின்
அங்குள்ள இந்து இளைஞர் 1. ஆ. கங்தையா அரசிடம் 5 நந்தார். அந்தக் காணியில் 5 குழந்தைகட்கும், சிறுவர் அமைக்க முயன்றர். இந்து அனைத்தையும் இணைத்த செயலாளராகப் பணி புரிந்த ைைத இல்லம் அமைக்க வரை கலைஞர் மூலம் வரைந்து தர கேட்டிருந்தார். இருந்து காலைப் புகை வண்டி று கொண்டிருந்தேன். புகை ட்ட பயணிகள் பெட்டிக்குள் லைஞர் திரு. வி. எசு. துரை காண்டிருந்தார். திரு. துரை அறிமுகமில்லாதவர். நானே ாண்டேன். கைதடி அணுதை பாகக் கதைத்தேன். ஒப்புக் கொண்டார்; உற்சாக நர்கள் வேகமாகச் செயற்பட

Page 71
64
வேண்டும் என்றர். கொழுப் காணித்துண்டின் வரைபட குரிய தொகை எல்லையுட கூறினுர். மகிழ்ச்சியான ப தமிழாராய்ச்சி மாகா கதைக்க வாயெடுத்தேன். செய்திகள் உண்மையா எ வேறு யாரோ வந்தார்கள். கிணுர்கள்.
கொழும்பு சென்ற பி காணியின் வரைபடமும் செ திரு. துரைராசாவுடன் கொண்டு சந்திப்புக்குரிய டோம். அவரின் அலுவலக செயலாளர் என்னை அழைத் ராசாவின் அறைக்குள் மருத் இருந்தார். இருவரும் கை மருத்துவர் "எசு. ஆ 1969ஆம் ஆண்டில் முதன் உள்ளுராட்சி அமைச்சராக திருச்செல்வம் வீட்டில் சந்தி அவர்களின் அந்தரங்கச் செ காலம் பணியாற்றிய பின் உதவியாக இருந்து வக்ே அமைச்சராக இருந்த திரு அடிக்கடி வருவார். திரு. பதவியைத் துறந்தபின் த வருவதை வெகுவாகக் குறை நீண்ட நாட்களுக்குப் பி ராசனும் சந்தித்துக் கொ

எனது யாழ்ப்பாணமே
பில் தனது அலுவலகத்தில் த்துடனும், செலவு மதிப்புக் னும் வந்து சந்திக்குமாறு பஅனுள்ள சந்திப்பு. ட்டுச் செய்திகள் பற்றிக் கொந்தளிப்பு ஏற்படுத்தும் னக் கேட்க எண்ணினேன். அவருடன் பேசத் தொடங்
பின்பு கைதடிக்கு எழுதிக் லவு மதிப்பும் தருவித்தேன். தொலைபேசியில் தொடர்பு நாளும் நேரமும் குறிப்பிட் $ம் சென்றேன். அவருடைய துச் சென்ருர், திரு. துரை 5துவர் எசு. ஆனந்தராசன் தத்துக் கொண்டிருந்தனர். னந்தராசன் என் நண்பர். முதலில் அவரை அப்போது ப் பணிபுரிந்த திரு. மு. த்தேன். திரு. திருச்செல்வம் ے>== யலாளராக மிகக் குறுகிய அவருக்கு அவ்வப்போது தன். திரு. ஆனந்தராசன் . திருச்செல்வம் வீட்டுக்கு திருச்செல்வம் அமைச்சர் ரு. ஆனந்தராசன் அங்கு 2த்துக் கொண்டார். ன் நானும் திரு. ஆனந்த
ண்டோம். வாஞ்சையுடன்

Page 72
கலைஞர் கருணுநிதியின் கைய
கலம் விசாரித்தார். என் வீடு கட்டிற யோசனையோ இல்லை-’ என கா திரு. துரைராசா, ‘அவர் கிருர்’ எனக் கூறினர்.
திரு. துரைராசாவும் : ராய்ச்சி மாநாட்டு அமைட அன்று கேட்க முயன்று கேட்கலாம் என எண்ணி பற்றிப் பேசுவதைத் திரு வில்லை. நான் மாகாட்டை
*தினபதி, தினகரன், செய்திகளைப் படிச்சனன். பற்றி நீங்கள் குடுத்த செ என்னுலை கம்பமுடியல்லை” 66ாநாங்கள் சொன்ன அதிலை என்ன ?’-திரு. கேட்டார்.
*அப்ப பேப்பர்காரர் மாகாட்டை கடத்த விருப் சொன்னியளோ ?என்றே 6என்ன சச்சி, நா சொல்லிப் போட்டம், மா நீர் பார்க்கத்தானே பே கூறினர். திரு. துரை நாங்கள் கதைத்ததைக் ே *ஆராய்ச்சிக் கட்டு கருணுங்தியையும் எம். சி. டுக்குள் விடலாம் எண்( குள்ளே குழப்பமான கருத் இரண்டு கட்சியாய்ப் பிரி

TGITT 2 65
ன சச்சி, இங்கென்ன வேலை?
? எனக் கேட்டார்.
“ன் கூறி முடிக்கும் முன்பு வேறு வேலையாக வந்திருக்
திரு. ஆனந்தராசனும் தமிழா ப்பு இ2ணச் செயலாளர்கள். இடை விட்டதை இன்று னேன். கைதடி வரைபடம் 1. துரைராசாவும் தொடங்க டப் பற்றிக் கேட்டேன். வீரகேசரி மூண்டிலும் வந்த தமிழாராய்ச்சி மாகாட்டைப் Fய்தி எண்டு எழுதியிருக்கு
என்றேன். எதைப் போட்டிருக்கினம். ஆனந்தராசன் என்னிடம்
பிழை விடேல்லை. உங்களுக்கு பமில்லை. அதுதான் அப்படிச்
)6OT. ங்கள் என்ன பிழையாகச் bாட்டை நடத்திக் காட்டிறம். ாறிர்.’-திரு. ஆனந்தராசன் ாசா எதுவும் பேசவில்லை. கட்டுக் கொண்டிருந்தார். ரை படித்தால்தான் கலைஞர் இராமச்சந்திரனையும் மாகாட் டு போட்டிருக்கு. மக்களுக் தைச் சொல்லலாமே ? மக்கள் வினம். ஒருத்தரும் மாநாட்டை

Page 73
66
கடத்தவிட மாட்டினம். போறியள்? ஆரிட்டை ஆ. “மாநாட்டை கடத்த சனைக்கு உரியதைப் பே எல்லாரையும் அனுசரித் மாங்ாட்டை நடத்திற போக் *கலைஞர் கருணுநிதி : லவா ? அவரை மாநாட்டுக் கான் இப்படிக் கேட்டுக்கெ ராசா ஆறுதலாக இருந்த உணர்ச்சி வசப்பட்டார். பத “ஓ--இப்பானே எனக் பாவிலை படித்தனிரல்லே, யாள். கருணுநிதியின்ரை சேவிசிலை இருக்கேலாது. சொல்லுறன். உம்மை நி யோ பாரும்.” பேசி முடித்த கையை விட்டு எழுந்தார்; தார். சொல்லாமல் கொள்ள திரு துரைராசாவைட் *அதைப் பற்றிக் கவ9லப் *அவரோடை கல்ல பழக் எனது சில ஆண்டுகாலத் அவரோடு பழகினவர்கள், அவருக்கு ஆலோசனை *பெரிய சிக்கலாக இருக்கிற கைதடி அணுதை இல்ல னுேம். தமிழாராய்ச்சி ம பேசவில்லை. திரு. ஆனந்தர அவர் மீது அனுதாபம் கொ நண்பர், நடைமுறை தெரிய

எனது யாழ்ப்பாணமே
ஆரிட்டைக் காசு கேட்கப் தரவு கேட்கப் போறியள்?
விருப்பமெண்டால் பிரச் சாமல் இருக்க வேணும். 5 g5l கடக்க வேணும் காக் காணேல்லை. தமிழ் நாட்டு முதலமைச்சரல் தக் கூப்பிட்டால் என்ன ?” ாண்டே போகத் திரு. துரை தார். திரு. ஆனந்தராசன் 5ட்டமாகப் பதில் கூறினுர், $கு விளங்குது. பச்சையப் நீர் கருணுநிதியின்ரை கை கையாள் கவர்ணமேண்ட் நான் இப்ப பீலிக்சிட்டைச் ப்பாட்டிருங்களோ இல்லை 5 திரு ஆனந்தராசன் இருக் வேகமாகக் கதவைத் திறக் ாாமல் வெளியேறினுர், ப் பார்த்தேன்; சிரித்தார். படாதேயுங்கள்’ என்ருர், கமோ?’ எனக் கேட்டார். தொடர்பைக் கூறினேன். என்னைப் போன்றவர்கள் கூற வேண்டும் என்ருர், தே’ என வருந்தினர். 0 வரைபடம் பற்றிப் பேசி ாகாட்டைப் பற்றி எதுவும் rாசனின் கருத்தும் செயலும் ாள்ளச் செய்தன. கல்லவர், ாமலும் மாநாட்டை நடத்து

Page 74
கலைஞர் கருணுநிதியின் கையா
வதற்கு நல்ல வழி தெ போகிருர் எனக்கருதினேன் திரு. பிலிக்சு டயசு அப்பொழுது அமைச்சரா முக்கிய ஆலோசகராகவும் ராசன் அவருடன் நெருங்கிய போல் என்னிடம் கூறினர். ஊழியணுகக் கொழும்பில் ப தேன்.
சென்னையில் ஆறு அ பச்சையப்பன் கல்லூரியில் do-Llds கலைஞர் கருஞ பேரறிஞர் அண்ணு, ாநாவலர் கருணுநிதி, திரு. எம். சி. இர தி. மு. க. தலைவர்கள் பக் ஆண்டுதோறும் வருவார்க உரையாற்றுவார்கள்; நான் அரசாங்க எழுதுவினைஞ திரு.மு.திருச்செல்வம், 1963இ அவர் தி.மு. க. தலைவர்களை செய்தேன். 1968இல் தான் அண்ணுவைச் சந்திக்கும் உளமார இவர்கள் பணியை களோடு கேரடித் தொட ஆனலும் திரு. ஆனந்தரா என்னே 1 என்னே !
சில நாட்கள் கழித்துச் வெளிவந்த செய்தியும் தின் வந்த செய்தியும் தமிழ் அளித்திருக்க வேண்டும். மாாகாட்டை கடத்த வேண்டு

SITT ? 67
ரியாமலும் துன்பப்படப்
பண் டா ராக ர யக் கா க இருந்தவர். அரசின் இருந்தவர். திரு. ஆனந்த கட்பு கொண்டிருப்பதைப் கான் அப்பொழுது அரச ணி புரிந்து கொண்டிருந்
ஆண்டுகளைக் கழித்தேன். படித்தேன் ஒரு முறை நியைச் சந்திக்கவிலலை. நெடுஞ்செழியன், கலைஞர் ாமச்சந்திரன் போன்ற பல *சையப்பன் கல்லூரிக்கு 1ள்; மாணவர்களிடையே
காதாரக் கேட்பேன். ர் சங்க வழக்குரைஞராகத் இல் சென்னை வந்தபொழுது rச் சந்திக்க ஒழுங்குகளைச் முதல்முதல் பேரறிஞர் வாய்ப்பைப் பெற்றேன். ப் போற்றிய கான் இவர் டர்பு வைத்திருக்கவில்லை. சன் அவ்வாறு கருதினர்.
சிந்தாமணி” வார இதழில் ாகரன்’ நாளிதளில் வெளி
மக்களுக்கு ஆறுதலை பொறுப்புணர்ச்சியுடனும், ம் என்ற ஆர்வத்துடனும்,

Page 75
68
சிக்கல்களைத் தவிர்க்க ே னும் தவத்திரு தனிநாய வெளியிடப்பட்டிருந்தன. 4. 2. 1973 IBIT Grfl'll தவத்திருதனிநாயக அ இருந்தது. இலங்ை மாநாட்டை ஆரம்பித்து பற்றி இன்னும் காங்கள் யோ ஜனதிபதியையோ இன்னும் தீர்மானிக் எம். சி. ஆரையோ அg அரசாங்கம் முடிவு செய்த யாகக் கருதக் கூடாது.” ஆட்சிக்குழுவின் கூ தனிநாயக அடிகளார் கூ காரசாரமாக இருந்ததைய கள். “ஒரு கட்டத்தில் ளர்களில் ஒருவரான ட லென்று கதவைத் திற தோடு வெளியில் வந்தார் கூட்டத்தில் திருமதி கேள்விகள்தான், பொ கோக்குடனும் முதிர்ச்சியு கூடிய தீாமானம் ே சிந்தாமணியில் வெளி தருகிறேன்.
*திருமதி புனிதம் தி கேட்டு அமைப்புக் கு செய்தார் என்று அறிய வி 'திருமதி புனிதம் தி ராய்ச்சிக் கிளையின் ஸ்தா

எனது யாழ்ப்பாணமே
வண்டும் என்ற நோக்கத்துட க அடிகளாரின் கருத்துக்கள்
- சிந்தாமணி” வார இதழில் டிகளாரின் பேட்டி வெளியாகி கயில் நடைபெறவிருக்கும் வைக்க எவரை அழைப்பது r யோசிக்கவில்2ல. பிரதமரை
அழைப்பது பற்றி நாங்கள் கவில்லை.--கருணுநிதியையோ னுப்புவதெனத் தமிழ் நாட்டு ால் அதை அரசியல் பிரச்சனை
ட்ட முடிவுகளையே தவத்திரு. றினுர். ஆட்சிக்குழுக் கூட்டம் பும் செய்தியாக வெளியிட்டார்
அமைப்புக்குழுவின் செயலா ாக்டர் ஆனந்தராசன் தடா ந்து கொண்டு கோபாவேசத்
99
தி பு. திருச்செல்வம் கேட்ட றுப்புணர்ச்சியுடனும், நல்ல |டனும் மாநாட்டை நடாத்தக் மற்கொள்ள வழிவகுத்தது. வந்த செய்தியைக் கீழே
ருச்செல்வம் பல கேள்விக2ளக் 5ழுவைத் திக்கு முக்காடச் வருகிறது.
திருச்செல்வம் உலகத் தமிழா பக உறுப்பினர்களுள் ஒருவர்.

Page 76
கலைஞர் கருணுநிதியின் கைய
இரண்டாவது உலகத் தமி அண்ணுவின் கண்காணிப் போது அதில் முக்கிய ப பிரமுகர்களுள் திருமதி புன பிடத்தக்கவர்.
அவர் உரிமையோடு டார். அமைப்புக்குழு எr தோற்றுவிக்கப் பட்டது? அ அதிகாரம் அளித்தவர் u Tři கொடுப்பதற்கு அமைப்புக்கு பவர்கட்கு எவரிடமிருந்து அ 6.கண்டவர்கள் எல்ல பத்திரிகைகளுக்கு உள கெடுக்கும் போது அை பார்த்துக் கொண்டிருப்ப வேண்டும். இப்படியாகத் செல்வம் கேள்விக் கணைக புக் குழு நிர்வாகிகள் என்று சரியான பதில் சொல்ல மு ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து மு திருமதி பு: திருச்செல் ராய்ச்சி மன்ற இலங்கைக் களுள் ஒருவராகத் தெரிவ எனக் கூட்டத்தி:) கான் மு கூர்ந்தேன்.
அரசியல்வாதியாக, வழக்கறிஞராகப் புகழ் செல்வம். திருமதி திருச்ெ காட்டுவதில்லை. நடு (826; தமிழர் நலம் பேணுவதில் இருந்தவர்.
238 lー5

TSTT 69
ழாராய்ச்சி மாநாடு அறிஞர் பில் சென்னையில் கடந்த ங்கு கொண்ட இலங்கைப் ரிதம் திருச்செல்வம் குறிப்
ம் அதிகாரத்தோடும் கேட் ங்கே, எப்போது எவரால் அமைப்புக்குழுவை அமைக்க பத்திரிகைகளுக்குத் தகவல் குழு என்ற பெயரில் இயங்கு அதிகாரம் கிடைத்தது. ாம் இப்படி எதையாவது றிக்கொட்டி விடயத்தைக் தச் சும்மா விட்டுவிட்டுப் தா ? கேள்விகளுக்குப் பதில் திருமதிபுனிதம் திருச் ளத் தொடுத்ததும அமைப் இருந்தவர்களில் எவராலும் முடியாமல் போய் விட்டது. pģš5Tia36ir-” வம் அனைத்துலகத் தமிழா கிளையின் துணைத் தலைவர் செய்யப் பெற வேண்டும் ன் மொழிந்தமையை நினைவு
அமைச்சராக, தலைசிறந்த பெற்றவர் திரு. மு. திருச் சல்வம் அரசியல் பக்கம் தலை யான கண்ணுேட்டத்துடன், கணவர்க்கு அருந்துணையாக

Page 77
10. குழப்பம், ெ
முரண்பாடு
திரு. கார்ல் கெல்ல பக்திப் பாடல் களின் எச். சிப்மன், வாஷிங்ட தமிழும். கலாநிதி சாலை இக்காலத் தமிழ்ச் செய்யுள். சென்னை: குறுந்தொகையி ஆர். இராதாக்கிருட்டினன் கலாநிதி எம். எசு. அன்டே தமிழ். பேராசிரியர் எல். மலாய் மொழியில் தமிழ்ச் சொ அமெரிக்கா : திராவிட ெ திரு. ஏ. பி. செட்டியார், ெ தமிழ்ச்சொற்கள். திரு. ெ ஈபுறுமொழியில் தமிழ்ச் சொற் ரூமேனியா : தமிழின் ஒப்பி பெச்சட், மேற்குச் சொமனி மும் அதன் வெளிநாட்டுத் தொ சப்பான் : சோழர் காலத்து பேர்காட், அமெரிக்கா : 岳h டபிள்யு. டெ செயின்ற்,

தளிவின்மை,
ர், சுவிட்சர்லாந்து: தமிழ் தனித் தன் ைம. கலாநிதி ன் பேச்சுத்தமிழும் எழுத்துத் இளந்திரையன், தில்லி: கலாநிதி ஆர். சண்முகம், ல் ஒலி யி ய ல். கலாநிதி , கனடா : சங்க காலத்தமிழ். வ்ை, உருசியா : தமிழ்நாட்டின் சன்ரமாரியா, இத்தாலி: ற்கள். கலாநிதி மார்கோ, மாழிகளும் உறலிமொழிகளும். மாரிசியசு : மொரிசியசு தீவில் ராபின் செயின், இசுரேல்: கள். திரு. எல். தேபான். யல் இலக்கணம். கலாநிதி : தென்னிந்தியாவில் பெளத்த டர்புகளும், திரு. கொபேரு |ச் சிற்றுார்கள். கலாநிதி ாய்வாரி பங்காளி. கலாநிதி அயர்லாந்து தாய்லாந்தில்

Page 78
குழப்பம், தெளிவின்மை, முரன்
தமிழர். கலாநிதி குவாங், 6 தொடர்புகள். திரு. கொங்ே லாந்து : தாய்லாந்தில் திருமா கோல்ம், சுவீடன் : சுவீட பேராசிரியர் லோ, ஹா பேராசிரியர் பக், அமெ திரு. மாயோர் இசுத்வான், கலாநிதி அயோன் டுமுற்றி வில் திருக்குறள்.
*யாழ்ப்பாணத்துக்கு 6 கட்டுரைகளைப் படிக்கிருேப் கட்டுரையின் சுருக்கங்க26 இவ்வாறு உலகின் மூலை மு ஆராய்ச்சி அறிஞர்கள் கடி சுருக்கம் அனுப்பினர்.
பேராசிரியர் சு. வித்தி கொண்ட ஆராய்ச்சிக் குழுவ கலாநிதி பத்மாகாதன், கலாரி பூலோக சிங்கம் முதலியோர் உலகில் உள்ள ஆராய் கட்டுரைகளைப் படித்துத் த ஏற்றுக்கொள்ளும் கடமை
உலகில் உள்ள தமிழ் . பாண மாாBாட்டுக்கு வரவே வினர் அக்கறை காட்டின் அடிகளார் இதையொட்டி ப மானுர். 3-2-1973இல் கெm முன் அவர் செய்தியாளரி தமிழாராய்ச்சி மாநாடு யா எலலாரும் இணைந்து உ விளக்கின.

ண்பாடு 7t
தைப்பே : இலங்கை-சீனத் டெஸ் புறப்பத்தேன, தாய் ால் சிலை, திரு வை. ட்ரை -ன் மொழியில் திருக்குறள். ங்காங் : சீனமும் தமிழும். ரிக்கா : பாம்பாட்டிச் சித்தர். அங்கேரி ; குறிஞ்சிப் பாட்டு. ன், ரூமேனியா : ரூமேனியா
வருகி ருேம். ஆராய்ச்சிக் b. இவைதாம் தலைப்புகள்; ாயும் அனுப்பியுள்ளோம்" டுக்கெல்லாம் உள்ள தமிழ் தம் எழுதினர். கட்டுரைச்
யானந்தனைத் தலைவராகக் பில், திரு. பசுதியாம்பிள்ளை, திெ இந்திரபாலா, கலாநிதி உறுப்பினராக இருந்தனர். ச்சியாளர்கள் அனுப்பிய ரம் அறிந்து, வகைப்படுத்தி இக்குழுவினர்க்கு உண்டு.
ஆராய்ச்சியாளர்கள் யாழ்ப் ண்டும் என்பதில் இக்குழு ார். தவத்திரு தனிநாயக }லேசியா, சிங்கப்பூர் பயண ழும்பை விட்டுப் புறப்படு -ம் கூறிய கருத்துகள், ழ்ப்பாணத்தில் நடைபெற ழைக்கவேண்டும் என்பதை

Page 79
72
மாநாட்டு அமைப்புக் புறமும், மன்றஆட்சிக்குழு தது. மாநாட்டு அமைப்பு யேயும் கூடக்கருத்துவே எனினும் அமைப்புச் செ தொடர்ந்தனர். யாழ்ப்ட பிலும் உள்ள பாடசாலைக செல்வந்தர்கள், இவர்களி கினர்; நிதி சேர்த்தனர். களின் கருத்தைப் புற கூட்டங்களில் கலந்துெ தீர்மானங்களே மேற்கெ படுத்தவும் முயன்றனர். கருத்துப் பரிமாறல்கள், ே ராசாவுக்கு உளவேதனை அதனுல் அவர் கோய்வாய் வெளிவந்தன. 1973 மார் ஈ மருத்துவ மனையில் சோச் காயக அடிகள் வெளிநா ராசா மருத்துவமனையிலு கைக் கிளைத் தலைவராக தம்பையா அவர்களின் ே இதுவரை தம் பொறுப்புச் கொண்டவர் மேற்பார்டு மாநாட்டு ஒழுங்குகளை ே
தமிழர் கூட்டணியின் புக் கோலம் ஒரு புறம்; துவங்க அமைச்சர்களை அ தம் மறுபுறம், ஆட்

எனது யாழ்ப்பாணமே
குழுச் செயலாளர்கள் ஒரு p மறுபுறமுமாகக் கட்சி பிரிக் ச் செயலாளர்கள் மூவரிடை ற்றுமைகள் நிறைந்திருந்தன. ஈயலாளர்கள் தம் பணியைத் பாணத்திலும் மட்டக்களப் ள், கொழும்பில் வாழ்கின்ற 1டையே நிஜலமையை விளக் ஆட்சிக் குழு உறுப்பினர் 0க்கணித்து, ஆட்சிக்குழுக் காள்ளாமல் தாமே தமது ாள்ளவும் க ைட முறை ப் இக்காலங்களில் ஏற்பட்ட மோதல்கள் திரு. கே. சி. தங்க ாயை அளித்தது எனவும் பப்பட்டார் எனவும் செய்திகள் நடுப்பகுதியில் அவர் தனியார் க்கப்பட்டார். தவத்திரு தனி ட்டிலும், திரு. கே. சி. தங்க Iம் இருந்ததால் மன்ற இலங் இருந்த திரு. எச். டபிள்யு. பொறுப்புக்கள் அதிகரித்தன. களை எல்லாருடனும் பகிர்ந்து வை செய்தவர், கேரடியாக மற்கொள்வதில் ஈடுபட்டார்.
அமைச்சர்-வருகை எதிர்ப் தமிழாராய்ச்சி மாகாட்டைத் புழைக்க வேண்டிய நிர்ப்பங் சிக் குழு உறுப்பினர்கள்,

Page 80
குழப்பம், தெளிவின்மை, (up
மாாநாட்டு அமைப்புச் ெ கைக் கிளைத் தலைவர் பங்குனியும் பதட்டம் ங் தீர்மானம் எதையும் மேற் நிறைந்த காலப்பகுதியாக - மாங்ாட்டை ஒத்தி - மாாநாட்டை யாழ் கொழும்பில் நடத்தலாம்.
- ஆராய்ச்சி மாகாட் 6RO (TLD).
- ஆராய்ச்சி மாாகா லாம்;
- தமிழ் விழாவை ய - அமைச்சர்களை அ கூட்டணியைத் தாக்குப் பு பல்வேறு கருத்துகளி களும் தம் கருத்துகளை *உலகத் தமிழாராய்ச்சி ம வைப்பு” என்ற தலைப்புட *தினகரன் செய்தி தி: துலகத்தமிழாராய்ச்சிக்க முன்னர் அறிவிக்கப்பட்ட மாதம் யாழ்ப்பாணத்தி என்பது இப்போது உறுதி சிக் குழு இலங்கைக் கி பட்டுள்ள பிளவும், குழு இன்னுேரன்ன சில க உருவாக்கியிருக்கின்றன ! உயர்பீடப் பிரமுகர்கள் சி

RÄsTLuTGQ 73
சயலாளர்கள், மன்ற இலங் பாவருக்கும் 1973 மாசியும், றைந்த காலப் பகுதியாக,
கொள்ள முடியாத களைப்பு அமைந்தது.
வைக்கலாம்.
pப்பாணத்தில் கடத்தாமல்
டைக் கொழும்பில் நடாத்த
ட்டைக் கொழும்பில் கடத்த
ாழ்ப்பாணத்தில் கடத்தலாம். ழைக்கவும் வேண்டும்; தமிழர் பிடிக்கவும் வேண்டும்.
ன் இடையில் செய்தியாளர் த் தெரிவித்தனர் போலும், ாாகாடு காலவரையின்றி ஒத்தி ன் 1-4-1973 இல் வெளிவந்த கைக்க வைத்தது. "அனைத் ழகத்தின் நான்காவதுமாாகாடு து போல எதிர்வரும் சனவரி ல் நடைபெற மாட்டாது ப்ெபட்டுவிட்டது.தமிழாராய்ச் ளப் பிரமுகர்களிடையே ஏற் }மனப்பான்மையும், மற்றும் ாரணங்களும் இக்கிலையை வென்று தமிழாராய்ச்சிக்கழக லர் தெரிவித்தனர்.”

Page 81
4
அடுத்த காளே மறு பட்டது. 2-4-1973-இல் யா வரும் "ஈழாநாடு நாளிதழி தமிழாராய்ச்சி மாநாடு உறுதி” என்ற மாநாட்டு அ வெளி வந்தது. அனை கழகத்தின் நான்காவது தப அறிவிக்கப்பட்டது போல் யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெ ஒரு வாரப்பத்திரிகையில் ே மென்றே உருவாக்கப்பட்ட செய்தியென்று அமைப்புக்
9.விழாவைச் சிறப்பா சம்பந்தமாகத் தமிழாராய்ச் யினரிடையே மாறுபட்ட ே உண்மையே தவிர அவர்களு மனப்பான்மையோ கிடைய வினர் தெரிவித்தனர்.”
முரண்பட்ட கருத்துகள் தெளிவற்ற கூட்டுச் ச களாயின. ஆட்சிக் குழுவி அவர்கள் இரு கட்சியினரா இருமுனைகளை நோக்கி *அரசின் ஆதரவே முக்க துணையின்றி எதையும் முடி வைப் பெற வேண்டும் எனி முக்கியத்துவம் கொடுக் மாநாட்டைத் தொடககி காட்டின் தி. மு. க. அரசு உள்ளூர்த் தமிழ்த் தலைவர்

எனது யாழ்ப்பாணமே
|ப்பு அறிக்கை வெளியிடப் ழ்ப்பாணத்திலிருந்து வெளி ன்ெ தலைப்புச் செய்தியாக,
திட்டமிட்டபடி நடப்பது மைப்புக்குழுவின் விளக்கம் த்துலகத் தமிழாராய்ச்சிக் லிழாராய்ச்சி மாநாடு முன்னர் எதிர்வரும் சனவரி மாதம் ற மாட்டாதென்று நேற்று வெளிவந்த செய்தி வேண்டு - குறும்புத்தனமான ஒரு
குழுவினர் தெரிவித்தனர். ான முறையில் கடாத்துவது Fசிக் கழக இலங்கைக் கி2ள யாசனைகள் இருப்பதுதான் ஒநக்கிடையில் பிளவோ, குழு பாதென்றும் அமைப்புக் குழு
ர், குழப்பமான செய்திகள், சிந்தனையின் வெளிப்பாடு பில் வேற்றுமை; அதனுல் க வேறுபட்டு நின்றனர். இறுக்கமாக இழுபட்டனர். கியம்; அரச எந்திரங்களின் } க்க முடியாது; அரச ஆதர ல் அரசின் அமைச்சர்கட்கு வேண்டும். பிரதமர் வைக்க வேண்டும். தமிழ் டன் தொடர்புகள் கூடாது. களின் பங்கேற்பு கூடாது'

Page 82
குழப்பம், தெளிவின்மை, முரண்
இப்படியான கருத்துள்ளவர் சிலர், மாகாட்டினை அரசின் அதன் மூலம் தனிப்பட்ட ! களைப் பெறலாம்; அமைச்சர களில் இயக்குகராகவோ, பெற்றே, வெளிகாட்டில் ஆ புரியும் பதவி பெறவோ கருதினர்.
‘தமிழர் நலம் பேணே பேண வேண்டும்; தமிழர் கூடாது; தமிழ்த் தலை அரசையோ புறக்கணிக்க அடிமைப் படுத்தும் அரசுக் கூடாது; அமைச்சர்களே கூடாது; யாழ்ப்பாணத்தில் 1 கடத்த வேண்டும்.இவர்கள்
முன்பு நான் கூறிய வேறுபாடுகள் இங்கும் த காளர்கள் ஏற்கனவே அரசின் களாக இருந்தார்கள். முற் கலாநிதி க. கைலாசபதி, க *மல்லிகை" ஆசிரியர் திரு. போன்ற பலர் அரசின் செல் அரசு ஆதரவைப் பெரும முடியாது என்பது இவர்கள் அரசின் ஆதரவே முக்கியப் கட்சியுடன் முற்போக்காளர் தமிழர் கூட்டணியுடன், புறக்கணிக்காமல், அரசுக்கு மாகாட்டை நடாத்த வேண்

"ur6) 75
கள் ஒரு கட்சி. இவர்களுட் விருப்பப்படி நடத்தினுல் உயர்ச்சிகளை, அரச பதவி ாகவோ, அரச நிறுவனங் அரசவைகளில் முன்னிலை அரசின் தூதராகக் கடமை
வாய்ப்பு உண்டு எனக்
வண்டும்; தமிழ் உரிமை நசுக்கப்படுவது தொடரக் வர்களையோ, தி. மு. க. க் கூடாது; தமிழர்களை கு ஆலவட்டம் பிடிக்கக் மாநாட்டுக்கு அழைக்கக் மாநாட்டை வெற்றிகரமாக
மற்றைய கட்சி.
முற்போக்கு-நற்போக்கு லையெடுத்தன. முற்போக் ன் நடைமுறை ஆதரவாளர் )போக்காளர் முகாமுக்குள் லாங்தி கா. இந்திர பாலா, டொமினிக் சீவா, பிரேம்சி ல்வாக்குப் பெற்றிருந்தனர். ல் மாநாட்டை நடத்த ரின் வாதமாக இருந்தது. ம் என்ற கருத்துடையோர்
இணைந்தனர்.
தி.மு. க. தலைவர்களைப் த ஆலவட்டம் பிடிக்காமல் டும் என்ற கட்சியுடன்

Page 83
76
கற்போக்காளர் அணி சு. வித்தியானந்தன், கலாா வர்கள் இந்த அணியுட6 கண்டனர்.
மாாகாட்டைத் தள்ளிப்( இடமில்லை என்பது தெ தள்ளிப் போடுவது மாகா செயல் திறனுக்கும், ஆ. கருத்தும் எழுந்தது
மாகாட்டை யாழ்ப்பான இந்த அக்கப்போர். மாாக தினுல் வேறுபாடுகட்கு இட கட்கு இடமில்லை. அமைச் காட்டும் எதிர்ப்புக்கு இட குறைவில்லை. மண்டப, வி கட்குக் குறைவில்லை. எனே என்ன? 'உரிய காலத்தில் கொழும்பில்ாகடத்துவோம். மாாநாட்டு அமைப்புக் குழு பினரிடையேயும் வலுப்ெ இலங்கைக் கிளைத் த2 தம்பையா கொழும்பில் n உண்டென்று கருதினுர். அ டையே இதுபற்றிக் கூறிஞ
யாழ்ப்பாணத்தில் கட கங்களின் பட்டியல் ஒ மாகாட்டைக் கொழும்பில் கருத்துக்கு முற்போக்கு அ பட்டது.

எனது யாழ்ப்பாணமே
சேர்ந்தனர். பேராசிரியர் திெ சி. பத்மநாதன் போன்ற ன் தம்மை அடையாளம்
போடலாம் என்ற கருத்துக்கு தளிவாகியது. மாாகாட்டைத் "ட்டு அமைப்புக் குழுவின் ற்றலுக்கும் இழுக்கு என்ற
ணத்தில் கடாத்தினுல் தானே ாட்டைக் கொழும்பில் கடத் -மில்லை. தமிழ்த் தீவிரவாதி சர்கட்குக் கறுப்புக் கொடி மில்லை. அரச ஆதரவுக்குக் டுதி, போக்குவரத்து, வசதி வே கொழும்பில் கடத்தினுல் மாாகாட்டை கடத்துவோம். ”சிறிது சிறிதாகஇக்கருத்து, விலும், ஆட்சிக் குழு உறுப் பெற்று வந்தது. மன்ற லவர் திரு. எச். டபிள்யு. 5டாத்துவதால் கன்மைகள் ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்களி ர்ை. டத்துவதில் உள்ள வில்லங் ன்று தயாரிக்கப்பட்டது. கடத்த வேண்டும் என்ற ணியின் ஆதரவும் பெறப்

Page 84
குழப்பம், தெளிவின்மை, முர
மாகாட்டு அமைப்புச் திரு. வி. எசு. துரைராசா வில்லை. யாழ்ப்பாணம் த யாழ்ப்பாணத்தில் L O[ கொழும்பில் நடத்த வேண் கூறினர். மாாகாட்டு அ ஆட்சிக் குழு மட்டத்தி யாழ்ப்பாணமா? கொழுட சிறு கூட்டம் ஒன்றில் இவ யாழ்ப்பாணத்தில் தான் ம என வாதிட்டார்.

ÄsTLu ITG 77
செயலாளர்களுள் ஒருவரான இக்கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மிழ் மக்களின் நிலப்பகுதி. ாகாட்டை கடத்துவோம். டாம். இவ்வாறு கருத்துக் மைப்புக் குழு மட்டத்திலும், லும் குரல் எழுப்பினுர், >பா? என விவாதிக்கப்பட்ட பர் மட்டும் தனியொருவராக ாாநாடு கடத்தப்பட வேண்டும்

Page 85
11. யாழ்ப்பாணத் கொழும்புக்கு
சிங்கப்பூரில் இரண்டு ப6 பூர்ப் பல்கலைக் கழகம் ஒன் கழகம் மற்ருென்று. கடலி யிரினங்கள் பற்றிய ஆரா கிழக்கு ஆசியாவில் பணிபுரி அழைத்து யுனெசுகோ நிறுவி ஒன்றை கன்யாங்கு பல்க2 காலத்துக்கு நடத்தியது. 1 நடைபெற்ற இப் பயிற்சி முச யாளர்கள் கலந்து கொ6 பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியர் பயிற்சியை கெறிப்படுத்தினர்
இலங்கையில் கடல் நுண் பணிபுரிம் ஒரே ஆராய்ச்சி நான் இருந்தேன். சிங்கப்பூ கழகம் சென்றேன். கன்யாங் தங்கியிருந்த ஒரு மாத காலமு அறிவது அபூர்வமே. தமிழார களைத் தெரிந்து கொள்ளக் கூ
கொழும்பு திரும்பியதும் பல கடிதங்களுள், அனைத்து

திலிருந்து
ல்க2லக்கழகங்கள்; சிங்கப் று; நன்யாங்கு பல்கலைக் ல் வாழ்கின்ற நுண்ணு rய்ச்சியாளர்களை, தென் பும் ஆராய்ச்சியாளர்களை பனம், மீன்பயிற்சி முகாம் லக்கழகத்தில் ஒரு மாத 973 வைகாசி மாதத்தில் காமில் முப்பது ஆராய்ச்சி ண்டனர். கலிபோர்னியா கலாநிதி ரால்பு லூவின்
ாணுயிரியலில் ஈடுபட்டுப் பாளனுக அக்காலத்தில் ர் கன்யாங்கு பல்கலைக் பகு பல்கலைக் கழகத்தில் ம் இலங்கைச் செய்திகளை ாய்ச்சி மாநாட்டுச் செய்தி உடவில்லை.
எனக்காகக் காத்திருந்த 0கத் தமிழாராய்ச்சி மன்ற

Page 86
யாழ்பாணத்திலிருந்து கொழும்
இலங்கைக் கிளையின் கடிதழு திங்களில் யாழ்ப்பாணத்தி கான்காவது அனைத்துலகத் அதே காலத்தில் கொழும்பு கலாமா என கோக்க, சரசுவதி மண்டபத்தில், மன் அவைக் கூட்டம் நடைடெ இரத்தினம் எழுதியிருந்தா வரை காலமும் மேற்கொள்ள பற்றியும், திரு. எச். டபிள்ய பினர்கட்கு விளக்கம் தருவா குறிப்பிட்டிருந்தார்.
1974 தைத் திங்கள் பாணத்தில் கடாத்துவது 6 அக்டோபர் 29ஆம்நாள் நடை பினர்கள் அனைவரும் கூ இத் தீர்மானங்களை மாற்று அனைவரும் கூடிச் செய்ய ே காளிதழ்களில் வெளிவ கட்குக் குழப்பத்தை ஏற் அனைத்துலகத் தமிழாராய் கிளையில் உறுப்புரிமை ெ மா ன் க ள |ா க வோ, அ பொறுப்பான பதவி வகி செழிப்புற்றவர்களாகவோ தம் காலத்தைப் பெ ரு ட கள். தாம் பெற்ற பேறுக விரும்புவார்கள். குழப்பா கட்குள்ளும் வலிந்து தலையி வர்கள். கல்ல செயற்பாடு

புக்கு 79.
மும் இருந்தது. 1974 தைத் ல் நடாத்தத் திட்டமிட்ட
தமிழாராய்ச்சி மாகாட்டை நகரில் கடத்தத் தீர்மானிக் 8-7-1973ல் பம்பலப்பிட்டி, rறத்தின் சிறப்புப் பொது ாறும் எனத் திரு. சேம்சு ர். ஆட்சிக்குழுவால் அது ாப் பெற்ற நடவடிக்கைகள் புதம்பையா மன்ற உறுப் ர் எனவும் அக் கடிதத்தில்
ரில் நடாத்துவது, யாழ்ப் ான்ற தீர்மானங்கள், 1972 டபெற்றகூட்டத்தில் உறுப் டி மேற்கொள்ளப்பட்டன். றும் முடிவு உறுப்பினர்கள் வண்டிய ஒன்றகும். ந்த செய்திகள் உறுப்பினர் படுத்தியிருக்க வேண்டும். ச்சி மன்ற இலங்கைக் பற்றிருந்த பலர் கல்வி ஆராய்ச்சியாளர்களாகவோ, ப்பவர்களாகவோ செல்வச் இருந்தனா. இவர்கள் D தி ப் பா க க் கருதுபவர் 2ள மேன்மேலும் வளர்க்க வ்கட்குள்ளும், சி க் கல் ட்டுக் கொள்ள விரும்பாத நாமும் துணை நிற்போம்
ܓܠ

Page 87
蠶
80
என மாநாட்டுத் தீர்மானத் தவர்கள், குழப்பம் வந்ததே முனை இழப்பு ஏற்பட்ட பட்டதோ, இவர்களும் தட கொண்டார்கள்.
1973 சூலை 8ஆம் நா மண்டபத்தில் கடைபெற்ற அளவு உறுப்பினர்கள் வர இருக்கவில்லை.
நீர்கொழும்பு இந்து செயலாளராகக் கடமை புரி என்ற இளைஞர் செயல்திற தமிழ்-சைவம் இவற்றில் கும் உணர்வும் உடையவ 8ஆம் நாள் மாலை அவரைத் மன்றச் சிறப்புப் பொதுச் தையும், கான் கூட்டத்தி
தமிழாராய்ச்சி மன்ற ஆராய்ச்சியாளர்களைச் சr ராய்ச்சி மாநாடு கன்ருக n வாருன கருத்துக்களை *வாருங்கள், திரு. சேம்ச அறிமுகம் செய்கிறேன்” எ திரு. பேரின்பகாயகமு பத்திற்குப் போனுேம். நாற்காலிகள் அடுக்கி எ குறைவான உறுப்பினர்கே அமைப்புச் செயலாளர்களு ராசா மட்டும் அங்குக் கிறேன்.

எனது யாழ்ப்பாணமே
துக்கு உறுதுணையாக இருந் தா, சிக்கல் எழுந்ததோ, இரு தோ, அரசியல் கலக்கப் ம் ஈடுபாட்டைக் குறைத்துக்
ள் பம்பலப்பிட்டி சரசுவதி கூட்டத்திற்குப் போதுமான வில்லை. கூட்ட நிறைவெண்
இளைஞர் மன்றத்தில் ந்த திரு. இ. பேரின்பாகாயகம் ன் நிறைந்தவராக இருந்தார். பற்றும் இவற்றை வளாக் ராக இருந்தார். 1973 தலை 5 தற்செயலாகச் சந்தித்தேன். கூட்டம் நடைபெறவிருப்ப ற்குப் போக இருப்பதையும்
உறுப்பினராக வேண்டும். ந்திக்க வேண்டும். தமிழா 5டைபெற வேண்டும். இவ் என்னிடம் கூறி ஞர். இரத்தினம் அவர்களிடம் ଜୋ୪T அழைத்தேன். ம் கானும் சரசுவதி மண்ட வாயிலுக்கருகில் வட்டமாக வைக்கப்பட்டிருந்தன. மிகக் ள வந்திருந்தனர். மாாாட்டு நள் ஒருவரான திரு. துரை காணப்பட்டதாக நினைக்

Page 88
雪
யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து கொழு
திரு. எச். டபிள்யு. தம்6 இருந்தார். பலர் அவரைச் டிருந்தனர். ‘உறுப்பினர்க நிறைவெண் இன்றிக் கூ வது? எனத் திரு. சேம்சு இ கொண்டிருந்தார்.
திரு. பேரின்பநாயகத் உறுப்பினர் விண்ணப்பப் உடன் பணமும் கொடுத் பினரோ தெரியவில்லை. தி பினராகலாம் எனத் திரு. ( வரிடமும் தெரிவித்தார்
கூட்ட நிறைவெண் பொதுக் கூட்டம் ஒத்திப் ( தலைவர் திரு. எச். டபுள்யு பினர்கள் நன்மைக்காக வி கூறி உரைநிகழ்த்தினர்.
*மாாகாட்டை யாழ்ப்பா கொழும்பில்தான் கடத்தே ஆதாரமாக வாதிட்டார். சிதருமல், ஒவ்வொரு வைத்தார் வழக்குரைஞர் உரையில் தொனித்தது. லாகவே பேசினர்
அவர் கூறியதையடுத் கவும் மாருகவும் கருத்து கனகேந்திரன் உணர்ச்சி 6 பாணத்தில்தான் மாநாடு கூறினர் அரசுக்கு ஆலி' பகைக்கவும் வேண்டாம் 6

ம்புக்கு 81.
பையா அங்கு நடுநாயகமாக தழ்ந்து கதைத்துக் கொண் ள் வரவில8லயே, கூட்ட ட்டத்தை எப்படி கடாத்து இரத்தினம் அங்கலாய்த்துக்
தை அறிமுகம் செய்தேன். படிவத்தைப் பெற்று நிரப்பி தாரோ, பின்னர் அனுப்பி ரு. பேரின்பாாயகம் உறுப் சேம்சு இரத்தினம் எம் இரு.
இல்லாமையால் சிறப்புப் போடப்பட்டதாக அறிவித்த தம்பையா வந்திருந்த உறுப் வரங்களைத் தெரிவிப்பதாகக்
ணத்தில் கடத்தக் கூடாது; வண்டும். என்ற கருத்துக்கு
வரன்முறையாக, ஒழுங்கு, காரணமாக எடுத்து முன் ன் வாதத்திறன் அவரின் வயது முதிர்ச்சியால் ஆறுத
துப் பல உறுப்பினர் சார்பா கள் கூறினர். திரு. மா. க. சப்பட்டுப் பேசினுர், யாழ்ப் கடத்தப்பட வேண்டும் எனக் பட்டம் வேண்டாம் அரசைப் னக் கூறினுர்,

Page 89
82
திரு. தம்டையா அவ கான் வினவினேன் ஒ பதிலளித்து வந்த அவ தன்மையினுல் போலும், விடம் கேளுங்கள்; மரு கேளுங்கள்; எனக்கு நடந் செய்ய முடியும்?’ இப்படி நான் அவரிடம் கூ தலைவராக உள்ளீர்கள். கடமையும் உங்களுடைய உங்களுக்கு விளங்காப மாாநாட்டு நடவடிக்கைகள் அவப் பெயர் தேட அனு மீண்டும் திரு தம்ை லாம்? எனக் கூறினர்.
*உங்கள் வழி கடத் தலைமையை ஏற்றுக் துக்குப் புறம்பான ந1. பினர்கள் ஈடுபடுவதால் இன்று கூறினிர்கள். ஒன் காப்பாற்றுங்கள். குழ யையும் போக்குங்கள். யுடனும் துணிவுடனும் தலைமைப் பதவியைக் கூறினேன்.
குழப்பத்தையும் ( பாட்டையும் போக்க ம லாக்கப்பட வேண்டும் எ கலாநிதி கோபாலபிள்
சரவணமுத்து, திரு ஐ. த
 
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
Iர்களிடம் சில விளக்கங்களை வ்வொன்ருக ஆறுதலாகப் ர், வினுக்களின் விவரமான *மாகாட்டு அமைப்புக் குழு த்துவர் ஆனந்தராசனிடம் தது தெரியாது; நான் என்ன யாக விடைகளைத் தந்தார். -றியது இதுதான்: நீேங்கள் வழிநடத்தும் பொறுப்பும் து உங்களுக்குத் தெரியாமல், DGü) உறுப்பினர்கள் மன்ற, ரில் ஈடுபட்டு, மன்றத்துக்கு மதிக்கலாமா?”
பயா, 'கான் என்ன செய்ய
தலுக்கு அமையாத, உங்கள் கொள்ளாத, உங்கள் கருத் டவடிக்கைகளில் சில உறுப்
உங்களின் ஆற்ருமையை TANILOJ » மன்றத்தின் நற்பெயரைக் }ப்பத்தையும் தெளிவின்மை அல்லது, அவற்றை உறுதி செய்யக்கூடிய ஒருவரிடம் கையளியுங்கள்' என நான்
தெளிவின்மையையும் முரண் ாாநாட்டு அமைப்புக் குழு பரவ ான்ற கருத்து மேலோங்கியது. ளை மகாதேவா, திரு எசு. தி. சம்பந்தன், திரு. இ. பேரின்ப

Page 90
யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து கொழு
நாயகம், ஆகியோருடன் மொழிந்த உறுப்பினர்கள், வில் இப் பெயர்களையும் சே ஆலோசனை கூறினர்கள்.
திரு. சேம்சு இரத்தின நிறைவெய்தியது. கொழு பட்டுப் பணிபுரியும் திரு. யானவர், ஆறுதலான தெ கூட்டத்தில் முன் மொழிய அழைத்தார். மாங்ாட்டு வெ என்றர்.
கூட்ட நிறைவெண் பட்ட கூட்டம் மீண்டும் 197 பெறும். எனத் திரு. சேம்சு அந்தக் கூட்டத்திற்கும் ே யில் உறுப்பினர்கள் வரவில் திரு. தம்பையா வந்திருந்த பாணமா என்பதுதான் தலை தெரிந்தது.
யாழ்ப்பாணத்தில் கக்க பரவியிருந்தது. பலர் அதன கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொ நோயைக் காரணம் காட் வேண்டாம், கொழும்பிலேே திரு தம்பையா.
யாழ்ப்பாணத்தில் உள் மீது சில இளைஞர்கள் கோட பாண மாநகர முதல்வர் தி கல்லூர்த் தொகுதிப் பாரா சி. அருளம்பலம், வட்டுக்

புக்கு 83
ானது பெயரையும் முன் மாகாட்டு அமைப்புக் குழு rத்துக் கொள்ளுங்கள் என
ம் கன்றி கூறக் கூட்டம் ம்புத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் ஈடு
சரவணமுத்து, அமைதி ாண்டுள்ளம் கொண்டவர்; பப்பட்ட உறுப்பினர்களை பற்றிக்காக உழைப்போம்
இல்லாததால் பின்போடப் 3 சூலை 15ஆம் நாள் கடை
இரத்தினம் அறிவித்தார். பாதுமான எண்ணிக்கை ல்2ல. கான் போயிருந்தேன். தார். கொழும்பா, யாழ்ப் யாய சிக்கலாக அவருக்குத்
ல் கழிச்சல் (காலரா) கோய் றல் மடிந்திருந்தனர். கோய், ண்டு வரப்பட்டது. இந்த டி யாழ்ப்பாணம் போக ய கடாத்துவோம் என்றர்
ள அரசு சார்புத் தமிழர்கள் ம்கொண்டிருந்தனர். யாழ்ப் ரு. அல்பிரட் துரையப்பா, ளுமன்ற உறுப்பினா திரு.
கோட்டைத் தொகுதி

Page 91
扮4
பாராளுமன்ற உறுப்பின் அஞ்சல் தொலைத் தொட சூரியர், ஆளும் கட்சியான யின் கிளைத் தலைவர்கள் கோபத்துக்கு உள்ளாயின முறையில் ஈடுபட இளைஞ அரசின் காவல்துறை இளைஞர்கள் மீது கடவ களைத் துன்புறுத்தினர். கைகளை காளிதழ்கள் வெ கூட்டத்திற்கு வந்திருந்த பாணத்தில் பதட்டநி3 கூறினர். யாழ்ப்பாணத் காவல் துறையினரின் கெ முடியாது. உயிர்ச்சேத அமைப்பாளர்கள் ി எனவே யாழ்ப்பாணத்தில் மாட்டை (கடாத்துவோம், யாழ்ப்பாணத்தில் உ வீரசிங்கம் மண்டபம் பங்கள் அரசின் கட்டுப்ப கன்ருக இல்லை. வெளிாக கட்சத்திர விடுதிகளையே
யாழ்ப்பாணத்தில் விடுதி
கொழும்பில் ஏராளமான கடத்தப் பண்டாராநாய மாநாட்டு மண்டபம் 2 நடாத்துவோம் என வேே
அரசின் விருப்பத்ை தில் மாங்ாடு கடத்தின

எனது யாழ்ப்பாணமே
‘ர் திரு. ஆ" தியாகராசா பு அமைச்சர் திரு. செ. குமார சிறிலங்கா சுதந்திரக் கட்சி பலர், தமிழ் இளைஞர்களின் ர் இக்கோப உணர்வு வன் ர்களைத் தூண்டியது. யினர் கட்டுப்பாடு இன்றி டிக்கை எடுத்தனர். இளைஞர் காவல்துறையின் நடவடிக் |ளியிட்டிருந்தன. அன்றைய திரு. இ. நமசிவாயம் யாழ்ப் ல உருவாகி வருவதைக் தில் மாங்ாட்டை கடத்தினுல் டு பிடிகளைத் தாக்குப் பிடிக்க ம் ஏற்படலாம். மாாநாட்டு றைகளுள் தள்ளப்படலாம். வேண்டாம் கொழும்பிலேயே என வாதிட்டார். ள்ள பாடசாலைமண்டபங்கள், போன்ற மாாகாட்டு மண்ட ாட்டில் உள. விடுதி வசதிகள் ாட்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள் 5 எதிர்பார்த்து வருவார்கள். கள் ஏது? மண்டபங்கள் ஏது? விடுதிகள் உண்டு. மாகாடு க்க நினைவு அனைத்துலக .ண்டு. எனவே கொழும்பில் ருரு உறுப்பினர் கூறினுர். 5 மதிக்காமல் யாழ்ப்பாணத் ல் வருகின்ற வெளிநாட்டு

Page 92
யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து கொழு
அறிஞர்கட்கு உட்புகல் அ! லாம். மாாநாட்டைத் த6 கொழும்பில் நடாத்துவோட நிதி தருவதாக வாக்க யாழ்ப்பாணத்தில் மாாக ஒத்துழைக்க மாட்டார்: திரு. தம்பையா அரசின் f எனறா.
இப்படிப் பல கா ஒவ்வொரு காரணம் கூ விளக்கம் கூறினேன். ப போன்ற பல இந்திய நகரா உண்டு. ஆனலும் அதறி நடத்தாமல் விடுவதில்லை. யாழ்ப்பாணத்தில் வழை பெறுகின்றன. 5 நட்சத் தமிழ்ச் சூழலில் வசிப்பதை யாளர்கள் விரும்புவார்கள் மண்டபங்கள் உள. தமி தயங்கமாட்டார்கள். மாா உட்புகல் அனுமதி வழங்க களில் அரசு நற்பெயரி மாநாட்டை யாழ்ப்பாணத் என வாதிட்டேன்.
தீர்மானம் எதுவும் மாநாட்டு அமைப்புக் இ2ணச் செயலாளர்களே தலைவர் திரு தம்பையா, கூறினுர்,
2381-6

ழம்புக்கு 85
னுமதி வழங்க அரசு மறுக்க டை செய்யலாம். எனவே ம் என்ருர்கள்.
5ளித்த செல்வந்தர்கள் பலர் ாட்டை கடத்துவதெனில் கள் எனக் கூ றி ன ர். நிதி உதவியும் கிடைக்காது
ரணங்கள் கூறப்பட்டன. உறப்பட்டபோதும் நானும் ல ஆண்டுகளாகச் சென்னை ங்களில் காலரா தொடர்வது ற்காக மாநாடுகளை அங்கு
பதட்டநிலை இருந்தாலும் மபோல் அலுவல்கள் நடை திர விடுதி வசதியைவிட, யே வெளிகாட்டு ஆராய்ச்சி ஸ். தனியாரிடம் பல நல்ல ழ்ெ மக்கள் நிதி வழங்கத் 5ாட்டுக்குத் தடை விதித்தோ, 5 மறுத்தோ, உலகோர் கண் ழக்க விரும்பாது. எனவே தில்தான் நடத்த வேண்டும்
இன்றிக் கூட்டம் கலைந்தது. குழுவின் உறுப்பினர்களோ கூட்டத்துக்கு வரவில்லை. அவர்கள் சார்பில் கருத்து

Page 93
86
1974 தையில் யாழ் கடத்துவது எனத் தீர்மான் பந்தத்தின் தாக்கத்தைச் ச புக்கு இடமாற்றம் செய்ய பாலான உறுப்பினர்கள் கவே அலமந்து போனுர்கள் தார்கள்; செயலற்று நின் ஆறுமாத கால இலட யாளர்கட்கு அறிவிப்பு அg களில் அறிக்கைவிட்டுக் ஆலவட்டம் பிடிக்க மு இலக்க உரூபாய்கள் ே விட்டு ஐந்து, ஆறு ஆய சேகரித்தமை; தமிழரிடை( ძflნსf மதிப்பிழந்தமை; இ பெற்றிருந்தன. உருப்படி દ્વીbછેo.
மாாகாடு கடக்குமா? கட

எனது யாழ்ப்பாணமே
ப்பாணத்தில் மாநாட்டை ரித்தவர்கள், அரசின் நிர்ப் மாளிக்க முடியாமல் கொழும் விரும்பினர்கள். பெரும் இதற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவிக் . செய்வதறியாது திகைத் றர்கள். வெளி இருந்தது. ஆராய்ச்சி லுப்பப்பட்டமை; நாளிதழ் குழப்பியமை; அரசுக்கு யன்றமை; ஐந்து, ஆறு தேவை என அறிவித்து பிரம் உரூபாய்கள் மட்டும் யே மாநாட்டு அமைப்பாளர் வைதாம் அன்றுவரை கடை யாக எதுவும் செய்யப்பட
-க்காதா ?

Page 94
12. மீண்டும் யாழ்
ைெழய கதவு; உடைந்த கிருேம். புதிய கதவைப் இடத்தை விட்டுச் சிறிதே வேண்டும். நகராட்சியாளரி வேண்டும்.
கடையில் பொருள் வி
வெளியூருக்குப் போக வேண் வண்டி அல்லது பேருந்து; இ துறையிலும் அரசின் ஆ கின்றது.
அரசின் பல்வேறு தி கங்கள், அதிகாரிகள் ஆட்சி தொடர்பின்றி வாழ்வது எ கடத்துவதெனில், இடம், இன்னுேரன்ன பல வசதிகட் அனுமதிக்காகத் தவமிரு இன்றைய அரசுகளின் ஆட வளர்ச்சியடைந்து வரும் காடு முறைகளில் உண்டு.
இலங்கையில் திருமத காயக்கா தலைமையில் கை லிச)க் கூட்டணி அரசு, தன்
 

ப்பாணமே!
<ܒܼܹ
நமையால் மாற்ற எண்ணு பெரிதாகவும், பழைய நகர்த்தியும் அமைக்க டம் அ னு ம தி பெற
வாங்கினுல் விற்பனை வரி; ாடும் எனில் அரசின் புகை Nப்படி வாழ்வின் ஒவ்வொரு ட்சிக்கரம் நுழைந்து விடு
2ணக்களங்கள், அலுவல த் தலையீடுகள் இவற்றின் ளிதன்று. சிறிய கூட்டம்
ஒலிபெருக்கி, மின்சாரம் கும் அரசின் தயவு வேண்டி க்க வேண்டிய நிலை, ட்சி முறையில், அதுவும் கெளில் கடைபெறும் ஆட்சி
சிறிமாவோ பண்டார டபெற்ற நிகரமை (சோச ஆட்சிக்கரங்களைக் குடிமக்

Page 95
88
களின் உள் வீடுகள் வை -9 Tör உடைமை, நிகரை கொள்கைகள் அரசின் .ெ வைகளாயின.
சிங்களவர்கள் பெரு கையில், சிங்களரல்ல சிங்கள விழிப்புணர்ச்சிை குரலொலி, ஏனைய இ6 என்ற பொருளையும் கெ கணிக்கப்பட்டனர்.
இந்தச் சூழ்நிலையில் சந்தேகிக்கப்பட்டனர். பூ துணை இன்றியோ, அ அல்லல்களின்றியோ தமி முடியாது என நாம் எ பெறவும் அல்லல் போக் பிடிக்க வேண்டியதில்லை கலாநிதி கோபால ாகவசோதி, திரு. எசு. ச சம்பந்தன். திரு. இ. ே கனகேந்திரன் ஆகியோ தேன். நாங்கள் அடிக்க மகாதேவாவின் இல்லத்தி
உறுப்பினர்களின் மாநாட்டை யாழ்ப்பாண தையில் நடாத்துவது; : தில்லை; தமிழர் கூட்டன அவர்களை அவர்கள் பே டில் மாகாட்டை கடத்துவ கட்கும் தவிர வேறு யாரு

எனது யாழ்ப்பாணமே
மீட்டியது. பொது உடைமை, ம (சோசலிசம்) என்ற உயர்ந்த டுபிடிகளை அதிகரிக்கப் போர்
ம்பான்மையாக உள்ள இலங் தவர்கள் துன்பப்பட்டனர். ய ஏற்படுத்துவோம் என்ற ாங்களைப் புறக்கணிப்போம் ாண்டிருந்தது. தமிழர் புறக்
தமிழர்கள் எது செய்தாலும் அரசின் ஆட்சிக் கரங்களின் ரசின் கழுகுப் பார்வையின் ழாராய்ச்சி மாநாட்டை நடத்த ண்ணினுேம். அரசின் துணை கவும் அரசுக்கு ஆலவட்டம் எனக் கருதினுேம். பிள்ளை மகாதேவா, திரு. க. Fரவணமுத்து, திரு. ஐ. தி. பரின்பாகாயகம், திரு. மா. க. ருடன் நான் கலந்தாலோசித் டி கலாநிதி கோபாலபிள்ளை ல் கூடினுேம்,
ஆ த ர வைப் பெறுவது; ாத்தில் நடாத்துவது; 1974 அரசுக்கு ஆலவட்டம் பிடிப்ப 5ரி, தி. மு. க., தொடர்பாக ாக்கில் விட்டு விட்டு, எம்பாட் து; ஆராய்ச்சிக்கும், அறிஞர் க்கும் யாதுக்கும் சிறப்பிடம்

Page 96
மீண்டும் யாழ்ப்பாணமே !
இல்லை. இவை எம் அனைவர் பெற்றன.
உறுப்பினர்களைக் கூட் படி யாழ்ப்பாணத்தில் மாா என்பதில் திரு. வி. எசு. துை கொண்டிருந்தார். மருத்து திரு. ஆர். இராசலிங்கம் ஆ லாளர்கள் திரு. துரைராசா முறைபற்றிக் கருத்து வேறு மாங்ாடு நடக்குமா, IE நி2லயைப் போக்க வேண்டும் தனிமனிதராகவே உழைத்த தொடர்பு கொண்டார். என்2 லோசித்தோம்.
பம்பலப்பிட்டி, மிலாகிர் விடுதியில் அமைந்திருந்த அலுவலகம் கொள்ளுப்பிட திரு. அம்பலவாணர் அவர்ச மாறியது. திரு. கே. சி. த ருந்தபின், மன்ற அலுவலி ருந்தது.
அனைத்துலகத் தமிழா கிளையின் சிறப்புப் பொது ஆற்றலும் உரிமையும் உ மன்றத்தின் அமைப்பு வி உறுப்பினர்கள் சேர்ந் து திரு. வி. எசு. துரைராசா இ மன்ற இலங்கைக் கிளை லாளர்கள். தவத்திரு தனிா லிருந்தார். திரு. சேம்சு இரத்

89
ாாலும் ஏற்றுக் கொள்ளப்
ட வேண்டும், திட்டமிட்ட நாட்டைகடத்த வேண்டும் ரராசா மிகுந்த அக்கறை வர் எசு. ஆனந்தராசன், பூகிய இரு இணைச் செய வுடன் மாகாட்டு அமைப்பு றுபாடு கொண்டனர்.
டக்காதா என்ற மயக்க என்பதில் திரு. துரைராசா ார். உறுப்பினர் பலருடன் னயும் சந்தித்தார். கலந்தா
fயா அவனியு, சாந்தம்
மன்ற இலங்கைக் கிளை ட்டி, அல்பிரட் பிளேசில், 5ளின் இல்லத்துக்கு இடம் ங்கராசா உடல் நலமற்றி பகம் செயலற்றுப் போயி
ராய்ச்சி மன்ற இலங்கைக் க் கூட்டத்தைக் கூட்டும் உறுப்பினர்கட்கு உண்டு. தி 10 (ஆ) க்கு அமைய 25 து கையெழுத்திட்டோம். bத முயற்சியில் ஈடுபட்டார். க்கு மூன்று இணைச் செய 5ாயக அடிகள் வெளிகாட்டி தினமும் வெளிநாடு சென்றி

Page 97
'90
ருந்தார். பேராசிரியர் ச பேராதனையில் இருந்த கையெழுத்து அடங்கிய பேராசிரியர் வித்தியானர் என்னிடம் தரப்பட்டது. கண்டிக்குப் புறப்ப ருந்தேன். கட்டுப்பெத் மாணவர் திரு. சி. மு. ஞா ருக்தார். தானே போய் கண்டிக்குப் போனவர், அ வரும்பொழுது கூட்ட வந்தார். 14-8-1973இல் இந்துக் கனிட்ட பாடசா மணிக்குச் சிறப்புப் டெ எனப் பேராசிரியர் வித்தி மாங்ாட்டு அமைப் செய்தல்; நிவாரணப் பை ணத்தில் 1974 தையில் ம சபை மேற்கொண்ட ( ஏற்றதைச் செய்தல்; இ கூட்டத்தில் எடுத்து கோ
பம்பலப்பிட்டி இந் ஒழுங்கு செய்தல், உறு அ னு ப் பு த ல் போ ஞானனந்தனே திரு. து மேற்கொண்டார்.
பம்பலப்பிட்டியில் க ஒரு திருப்புமுனையாகே டபிள்யு. தம்பையா தலை வார் எனப் பலர் எதிர்பா

எனது யாழ்ப்பாணமே
சு. வித்தியானந்தன் மட்டும் ார். 25 உறுப்பினர்களின் கடிதத்தைப் பேராதனைக்குப் தணுக்கு அனுப்பும் பொறுப்பு
ட ஆயத்தமாகிக் கொண்டி தைப் பொறியியல் கல்லூரி ானனந்தன் என்னிடம் வந்தி வருவதாகக் கூறினுர். மாலை அன்றிரவே திரும்பி வந்தார். அறிவித்தலையும் கொண்டு கொழும்பு, பம்பலப்பிட்டி, r2ல மண்டபத்தில் மாலை 5 பாதுக் கூட்டம் நடைபெறும் யானந்தன் அறிவித்தார். புக் குழுவில் மாற்றங்களைச் னரிகளைச் செய்தல்; யாழ்ப்பா ாாகாட்டை நடாத்தப் பொதுச் முடிபை நடைமுறைப் படுத்த வைதாம் சிறப்புப் பொதுக் க்கப்பட வேண்டியவை. துக் கனிட்ட பாடசாலையை |ப்பினர்களுக்கு அறிவித்தலை ன்றவற்றைத் திரு. சி. மு. ரைராசாவின் ஒப்புதலுடன்
டைபெற்ற அந்தக் கூட்டம் வ அமைந்தது. திரு. எச். மைப் பதவியிலிருந்து விலகு rத்தனர். விலகுவதாகக் கூறி

Page 98
மீண்டும் யாழ்ப்பாணமே !
ஒருமுறை அவர் அறிவித்த பாகன் அவரைச் சமாதான
மருத்துவர் எசு. ஆன துரைராசாவும் தமக்கிடைே களே வெளிப்படுத்தினர். திரு வசப்பட்டிருந்தார். செய்தி துக்கும் திரு. வி. எசு. துை வில்லை என்பதை விவாதம்
மாாநாட்டைக் கொழும் அரசுக்கு ஆலவட்டம் 1 ஆலோசனைகள் முன்னுரிை தம்பையா, மருத்துவர் ( இருவரும் காரணமாக இரு விக்கப்பட்டது.
இத்தகைய ஆலோசனை ரைக் கெடுத்துள்ளன; அரசு அரசியல் சார்பானதாக உ றிக்குத் தடையாக உள்ள குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி உ டபிள்யு. தம்பையா, மருத் இருவரும் இத்தகைய ந கூடாது என உறுப்பினர்கள் மாங்ாட்டு அமைப்புக்கு கள் சேர்க்கப்பட்டனர். என பேரின்பாகாயகம், திரு. க. கோபாலபிள்ளை மகாதேவ மொழிந்து ஏற்றுக்கொண்ட புதிய உறுப்பினர்கள் முகாமைக் குழு வெற்றி கூட்டம் நிறைவுற்ற பொழு

91.
போது, திரு. ச. அம்பிகை ம் செய்தார். Bதராசனும் திரு. வி. எசு யயுள்ள கருத்து வேறுபாடு ந. ஆனந்தராசன் உணர்ச்சி அறிக்கைகட்கும், குழப்பத் ரராசா காரணமாக இருக்க வெளிப்படுத்தியது. பில் நடாத்த வேண்டும்; பிடிக்க வேண்டும் என்ற ம பெறத் திரு. எச். டபிள்யு. எசு. ஆனந்தராசன் ஆகிய நந்தார்கள் என்பதும் தெரி
rகள் மன்றத்தின் நற்பெய சு சார்பானதாக உள்ளன, .ஸ்ளன; மாகாட்டு வெற் ான; தமிழ்மக்களிடையே உள்ளன. எனவே திரு. எச். துவர் எசு. ஆனந்தராசன் டவடிக்கைகளில் ஈடுபடக் ர் பலர் வலியுறுத்தினர். iழுவில் புதிய உறுப்பினர் ாது பெயரையும், திரு. இ. சத்தியேந்திரா, கலாநிதி ா ஆகியோரையும் முன்
SOTIT.
அனுமதிக்கப்பட்டனர். டங்கள் நிரப்பப்பட்டன.
}து, 1974 தையில் யாழ்ப்

Page 99
92
பாணத்தில் மாாகாடு கை செய்யப்பட்டது.
ஆராய்ச்சியாளர்கள், நடத்தும் பொறுப் ை மாாகாட்டு அமைப்புக் குழு புரிய வேண்டும் எனக் கலா கடிதம் எழுதியிருந்தார். எ கடைபெறவில்லை; நான்கு ஒழுங்கு செய்து நடத்த மு *பாரிசு நகரிலிருந்து ( வந்திருக்கிருர்; அவரின் 21-8-1973இல் கொள்ளும் வீட்டில் கூட்டம் நடைபெ. எச். டபிள்யு. தம்பையா திற்குச் சென்றேன்.
கீழைத்தேய ஆராய்ச் மாங்ாடு, சூலை 16-22இல் பேராசிரியர் பிலியோசா 26-30இல் இந்தோனேசியா தாவில், ஆசிய வரலாறு ட கடைபெறும். ஐரோப்பா6 வில் இருந்தோ, புலவே ஆண்டுக்கு இருமுறை ை துலகத் தமிழாராய்ச்சி மன் வுள்ள தமிழாராய்ச்சி மr ஆவணித் திங்களில், ஜான் டுக்குச் சிறிது முன்னதா இரண்டு மாநாடுகட்கும் வரக் கூடியதாக இருக்குட் *-எனவே அனைத்து தின் அடுத்த மாநாடு

எனது யாழ்ப்பாணமே
டபெறும் என்பது உறுதி
அறிஞர்கள் மாாநாட்டை J dis கையேற்கவேண்டும்; வில் நானும் சேர்ந்து பணி ாநிதி சி. பத்மநாதன் எனக்குக் ட்டு மாதங்களாக ஒன்றுமே மாதங்களில் மாாகாட்டை டியுமா என வினவியிருந்தார். பேராசிரியர் சீன் பிலியோசா கருத்துகளைக் கேளுங்கள்; பபிட்டி அல்பிரட் பிளேசு றும்; வாருங்கள்’ எனத் திரு' அழைத்திருந்தார். கூட்டத்
சியாளர்களின் அனைத்துலக பாரிசில் நடைபெற்றதைப் கூறினுர். “1975 ஆகஸ்ட வின் நகரான ஜொக்ஜகர்த் பற்றிய அனைத்துலக மாநாடு வில் இருந்தோ, அமெரிக்கா ார்கள், ஆசிய நாடுகட்கு பருவது இயலாது. அனைத் 1றம் இலங்கையில் நடாத்த ாகாடும் கருத்தரங்கும், 1974 பாவில் நடைபெறும் மாநாட் க நடைபெறுமாயின், இந்த உரிய ஆராய்ச்சியாளர்கள்
. . . லகத் தமிழாராய்ச்சி மன்றத் -கருத்தரங்கை 1974 தைத்

Page 100
மீண்டும் யாழ்ப்பாணமே !
திங்களில் நடத்துவதற்குப் திங்களில் நடத்துவது பொ G3LJ TITgf?rf) uLJ fir L 9269) (3u u பயனுள்ளவையாக இருந்: மாங்ாட்டைப் பற்றியும், ! நிகழ்ச்சி நிரல் எவ்வாறு வேண்டும் என்றும், மாநாட் வேண்டும் எனவும் கூறினு கூட்டத்திற்கு ஏராளட ருந்தனர். வேறுபாடுகளை மாக ஒருவரோடு ஒருவர் பிலியோசாவின் ஆலோச% எடுத்து நோக்கப்படும் 6 கூட்டம் நிறைவெய்தியது

93
பதிலாக, 1974 ஆவணித் ருத்தமானதாக இருக்கும்.” ாசா கூறிய கருத்துகள் தன. பாரிசில் நடைபெற்ற பாழ்ப்பாணத்தில் மாகாட்டு ஒழுங்கு செய்யப் பெற டுக் காலத்தைப் பின்போட
T. மான உறுப்பினர்கள் வந்தி மறந்து அன்னியோன்னிய கதைத்தனர். பேராசிரியர் னகள் வேருெரு கூட்டத்தில் ானத் தலைவர் அறிவிக்கக்
s

Page 101
13 உழைக்கும்
ஏறச் சொன்னுல் கழுை சொன்னுல் முடவனுக்குக் வேண்டும். கழுதையோ மு இருக்கவேண்டும்.
தமிழர்கள் தங்களை மு கருதினர். சிங்கள ஆட்சி கருதினர்கள். முடமாக்கப்ட பேண வேண்டும். அரசினர் கூடடாது.
நடுநிலைமை வகிப்பது எ யாளர்கள் செயல்வீரர்களாக *சாத்தியமானது; நடைமு தையில் யாழ்ப்பாணத்தில் ட நானும் எனது கொழும்புச் ெ கிளை அலுவலகமும் முழு உழைக்க ஆயத்தமாக உள் கவலை வேண்டாம். உண்ை தேவை’ இவ்வாறு திரு. வி. கூறினுர்.
ஊக்கமாக, உண்மைய மாகாட்டைத் திட்டமிட்டட
சு. வித்தியானந்தன், திரு.

தலைமை
தைக்குக் கோபம்; இறங்கச் கோபம்; பயணம் தொடர pடவணுே கோபப்படாமல்
முடமாக்கப்பட்டவர்களாகக் யில் சீரழிக்கப்படுவதாகக் பட்ட தமிழர்களின் கலம் ர் கோபத்துக்கும் ஆளாகக்
ளிதான ஒன்று. நடுநிலைமை இருப்பது எளிதானதன்று றைப்படுத்துவோம். 1974 மாநாட்டை நடாத்துவோம். செயலகமும், யாழ்ப்பாணக் ஓகேரமாக மாநாட்டுக்காக ாளன. நிதியைப் பற்றிக் மயான உழைப்பாளிகளே எசு. துரைராசா எம்மிடம்
ான உழைப்பை நல்கி டி நடாத்தப் பேராசிரியர் வி. எசு. துரைராசா, திரு.

Page 102
உழைக்கும் தலைமை
எசு. சரவணமுத்து, திரு. சம்பந்தன், கலாநிதி கே பத்மநாதன் ஆகியோரும் திடசங்கற்பம் பூண்டோட திரு. வி. எசு. துன் இணைத்து வைத்தார். ந அரசியல்வாதிகளைப் பற் சினைக்குரிய தும் மாநாட் பதுமான பேச்சுக்கு அணி சொல் கூறமாட்டார். அ6 புடனும் பேசி எம் பார்வைக்கு எளியவராக பழகுவதற்கு எளியவரான பேராசிரியர் பிலியோ யோசனை எமக்கு ஏற் அனைவரும் திட்டமிட்டப குறியாக இருந்தோம். ஆலோசனை அவரின் தது. அதுவும் இலங்கை திரு. ஆனந்தராசன். தி பேசியதன் பெறுபேருகவ கருதினர்.
1974 தைத்திங்களில் என்ற கருத்து, உலக அற அடங்கிய அனைத்துலகத் ஏற்றுக் கொள்ளப் பெற இதற்கான அறிவித்தல்க யாளர்கள் பதிலும், கட்டு பேராசிரியர் பிலியோ முன்வைத்து 1-9-73இல் E கூட்டம், கொழும்பு, கொ6

95
க. கவசோதி, திரு. ஐ. தி. ா. மகாதேவா, கலாநிதி சி.
கானும் சேர்ந்து உழைக்கத்
هD ரைராசா எம் அனைவரையும் டுநிலையாகச் செயலாற்றினர். றிப் பேசுவதே இல்லை. பிரச் டுத் தோல்விக்கு வழிவகுப் பர் இடம் தருவதில்லை. சுடு ன்புடனும் பண்புடனும் மதிப் அனைவரையும் கவர்ந்தார். த் தோன்றவில்லை. எனினும் rவர். சாவின் மாநாடு ஒத்திவைப்பு )புடைத்தாக இல்லை. நாம் டி மாகாட்டை நடாத்துவதில் பேராசிரியர் பிலியோசாவின் தனிப்பட்ட கருத்தாக இருந் வந்தபின், திரு. தம்பையாச ரு. தங்கராசா ஆகியோரிடம் |ம் இருக்கலாம் எனச் சிலர்
மாாநாட்டை கடத்த வேண்டும் ஞர்கள், ஆராய்ச்சியாளாகள்
தமிழாராய்ச்சி மன்றத்தால் 2ற கருத்தாக அமைந்தது. ஸ் அனுப்பப்பட்டு, ஆராய்ச்சி ரைகளும் அனுப்பியிருந்தனர். சாவின் கருத்தை உறுப்பினர் டைபெற்ற சிறப்புப் பொதுக் ாளுப்பிட்டி, அல்பிரட் பிளேசு

Page 103
96
திரு. அம்பலவாணர் இல்லத் மிட்டபடி, 1974 தையில் யா கடத்த வேண்டும் எனப் ெ பினர்கள் வாக்களித்துத் தி
திரு. எச். டபிள்யு. தலைமை தாங்கினர். மாநாடு என வாதிட்டார். உறுப் வில்2ல. இடை நடுவிலேயே யேறினுர். 3.9.1973 வீரே கடவடிக்கைகள் முன்பக் வெளிவந்தன. இக்கருத்து ஆராய்ந்த பின்னர், ஏற்கன போல், அடுத்த சனவரி மா தெனப் பெரும்பான்மை இ தனர். மாகாட்டின் வெ உதவி புரிவதாக அனைவ எனச் செய்தி வெளிவந்திரு
மாாநாட்டு அமைப்புக் கடைபெற்றது. 28-8-73இ திரு. கே. சி. தங்கராசா, தி கோ. மகாதேவா, திரு. 5. ச துரைராசா ஆகியோர் கலங் ாகடாத்தும் பொறுப்புகள் என்பன பற்றித் திட்டம் என்னையும் கலாநிதி கோ. புக்குழு பணித்தது.
7-9-1973இல் நடைபெற் அறிக்கை ஒன்றைக் கைய பங்குபெறுவோர் எண்ண மாநாட்டுச் செயலகம், மா

எனது யாழ்ப்பாணமே
தில் நடைபெற்றது. திட்ட ழ்ப்பாணத்தில் மாநாட்டை பரும்பான்மையான உறுப் ர்மானித்தனர். தம்பையா கூட்டத்திற்குத் பின்போடப்பட வேண்டும் பினர்கள் ஏற்றுக் கொள்ள ப கூட்டத்தை விட்டு வெளி கேசரி’ நாளிதழில் கூட்ட கத் தலைப்புச் செய்தியாக து பற்றிப் பொதுச் சபை வே முடிவு செய்யப்பட்டது தமே மாாகாட்டை கடத்துவ உறுப்பினர்கள் முடிவெடுத் ற்றிக்குச் சகலவிதத்திலும் ரும் ஒப்புக் கொண்டனர்’ ந்தது.
குழுக் கூட்டம் அடிக்கடி ல் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் ரு. செல்வாகாதன், கலாநிதி த்தியேந்திரா, திரு. வி. எசு துகொண்டனர். மாநாட்டை -நிதிநிலை-கு மு க் க ள்ஒன்றைத் தயாரிக்குமாறு மகாதேவாவையும் அமைப்
ற கூட்டத்தில் விரிவான ளித்தோம்.நிதிக்கால எல்லை, ரிக்கை, பதிவுக் கட்டணம், நாட்டு அரங்கு, உணவும்

Page 104
உழைக்கும் தலைமை
இருப்பிடமும், போக்குவ நிகழ்ச்சிகள், மாநாட்டு பாதுகாப்பு போன்ற ஒ விவரமாகக் கவனம் செலு உருபாவுக்கான வரவு ெ தோம். கலாநிதி LD55 அறிவுத்திறனை அந்த ஆ போது அறிந்து கொண்ே எமது அறிக்கையை கொண்டது. இந்த அறி தான் மாநாட்டு ஒழுங்குக 7-9-1973இல் நடைபெற்ற தெரிவிக்கப் பெற்ற ே வியப்பையும் மகிழ்ச்சியை தலைவர் திரு. எச். ட அமைப்புக் குழு இணை ஆனந்தராசன், திரு ஆர். பதவிகளில் இருந்து விலகி திரு. ஆனந்தராசன் மன்றத்திற்கு வழங்கிய மீளத் தருமாறும் கேட்டு பட்டது.
பணத்தைத் திருப்ட என்பதில் திரு. வி. எ காட்டினுர், நிதியாக ஒரு நிதி தருவதாக வாக்குறுத தரவில்லை; திரு. தம்பைய தமது அன்பளிப்பை ஏனையவர்கட்கு அறிவித் குறுதி அளித்தபடி நிதி

97.
ரத்து ஒழுங்குகள், கலை மலர், வரவேற்பு-தகவல், வ்வொரு தலைப்பிலும் மிக வத்தினுேம். ஐந்து இலக்கம் சலவுத் திட்டமும் தயாரித், ாதேவாவின் கூர்மையான அறிக்கையைத் தயாரிக்கும்
-67. ப அமைப்புக் குழு ஏற்றுக் றிக்கையின் அடிப்படையில் ள் மேற்கொள்ளப்பெற்றன. அமைப்புக் குழுக் கூட்டத்தில் வேருெரு தகவல் எமக்கு. யும் தந்தன. பிள்யு. தம்பையா, மாங்ாட்டு ச் செயலாளர் திரு. எசு. இராசலிங்கம் மூவரும் தத்தம் யுள்ளதுடன், திரு. தம்பையா, இருவரும் மாநாட்டுக்கென தலா 2000/- உருபாவையும் டுள்ளனர் எனத் தெரிவிக்கப்
பிக் கொடுக்க வேண்டும் ாசு. துரைராசா அக்கறை
சதமும் சேர்க்கப்படவில்லை; தி தந்தவர்கள் கூட நிதியைத் பாவும் திரு. ஆனந்தாாசனும் மீளப் பெறுவதன் மூலம், தல் கொடுத்தார்கள். வாக் யைக் கொடுக்கத் தேவை

Page 105
*
98
இல்2ல எனக் கூருமல் முடக்கினல் மாங்ாடு நடக்க யாழ்ப்பாணம் சென்றி பேற்றை எதிர்நோக்கி பாணத்தில் இருந்தார்கள். யாழ்ப்பாணம் வந்திருந்த வளலாய்க்குப் போனுேம் ஆசிரமத்தில் தவத்திரு தன் காம் ஆசிரமத்தை அடைந்த அடிகளைச் சந்தித்தோம்.
*திரு. தம்பையா ! உள்ளதால் அடிகளாரே தீ வேண்டும், மாாகாடு வெற். வேண்டும் , என்க் G சு. வித்தியானந்தன் தலை கழகத் தமிழ்த்துறைத் தீ உலக அறிஞர்கட்கு அறிமு தாங்குதல் பொருந்தும். ம 1974 தையில் கடாத்து ாகடாத்துவோம். நிதி நிலை எ தவத்திரு தனிகாயக அடி கேட்டார்.
*கையில் ஒரு சதரு பொறுப்பைத் தந்துள்ளன ஏற்றுக் கொண்டுள்ளோப் திரட்டலாம் என்ற கம்பிக் துரைராசா எல்லா வசதிக3 போதுமான நிதியைப் ெ உண்டு. உங்களுடைய தேவை'எனக் கூறினுேம்,
 
 
 
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
கூறினர்கள். நிதியை முடியுமா? ருெந்தேன். மீண்டும் மகப் என் மனைவியார் யாழ்ப் கலாநிதி சி. பத்மநாதனும் தார். நானும் அவரும் ). வளலாயில் உள்ள விரிநாயக அடிகள் இருந்தார்: போது இருட்டியிருந்தது.
பதவியில் இருந்து விலகி தலைமைப் பதவியை ஏற்க றிகரமாக கடக்க உதவ காரினுேம். 68பேராசிரியர் வராக வேண்டும். பல்கலைக் தலைவர், ஆராய்ச்சியாளர், கமானவர், அவரே தலைமை ாநாட்டைத் திட்டமிட்டபடி பவோம் யாழ்ப்பாணத்தில் Tப்படி உள்ளது? இவ்வாறு டகள் எங்கள் இருவரிடமும்
ழம் இல்லாமல் எம்மிடம் ார். நாமும் பொறுப்பை ம். பொதுமக்களிடம் நிதி கை உண்டு. திரு.வி. எசு. ளயும் செய்து தருகின்றர். பறலாம் என்ற கம்பிக்கை
ஒத்துழைப்பும் ஆதரவும்

Page 106
உழைக்கும் தலைமை
மாநாட்டு முயற்சி ( ஆசியும் கூறினர். தமது ஆடித் திரிய முடியாத நிலை கலாநிதி பத்மநாதனும் மச 20-9-1973இல் உறுப்பின கூட்டம் கொழும்பில் நடை பாணத்தில் இருந்தேன். சு பின்வருமாறு திரு. இ. எழுதியிருந்தார். “கேற்றை கூட்டத்தில் திரு. தம்பை ஆகியோரின் விலகுதல் கடி: பட்டன. தவத்திரு தனிகா திரு. ந. சத்தியேந்திரா செய பட்டனர்.
*. சிறப்புப் பொதுக் முகாமைக் குழு கூடிற்று. குழுக்களுக்கான தலைவர்கள் நிதிக்குழு திரு. சத்தி கலைக்குழு : திரு. வி. எ விருந்தோம்பல் குழு தகவல் குழு : கலாநிதி பயணம், சுற்றுலாக் குழு திரு. இ.பேரின்ப நாயக திரு. க. சத்தியேந்திர லாளராகச் செயற்பட்டார். விட்டார். தவத்திரு தனிக வந்த பொழுது திரு. சத் திருந்தார்.

99
வெற்றி பெற வாழ்த்தும் வயதுமுதிர்ச்சியால் ஓடி பற்றிக் கூறினர். நானும் கிழ்ச்சியுடன் திரும்பினுேம், ார்களின் சிறப்புப் பொதுக் -பெற்றது. நான் யாழ்ப் கூட்ட நிகழ்ச்சிகள் பற்றிப் பேரின்பாகாயகம் எனக்கு ய தமிழாராய்ச்சி மன்றக் யா, திரு. ஆனந்தராசன் தங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப் யக அடிகள் தலைவராகவும் லராகவும் தெரிவு செய்யப்
கூட்டத்தைத் தொடர்ந்து அதில் பின்வரும் துணைக் தெரிவு செய்யப்பட்டனர்: யேந்திரா -
ாசு. துரைராசா திரு. க. சச்சிதானந்தன்
கோ. மகாதேவா
9 : 5լb" ா சிறிது காலம் செய பின்னர் பதவி விலகி ாயக அடிகள் கொழும்பு தியேந்திராவையும் சந்தித்

Page 107
100
யாழ்ப்பாணத்தில் எ குழந்தையை என் மனை காட்களுள் கொழும்பு திரு
கலாநிதி கோபாலL எனது அலுவலகத்தில் தாம் சிறீலங்கா சுதந் இருப்பதையும், அதனல் படலாம எனவும ஆளும் கட்சிகளுள் ஒன் கட்சி விளங்கியது. தமி கருதப்பட்டது. மாங்ாட சேர்ந்த பின் கட்சியை வி நான் அவரிடம் கூறிே சரியென ஏற்றுக் கட்ச் நிற்பவர்களைத்தாம் மக் கூறினேன். அடிக்கடி யாருக்கும் பயனில்லை என்
தவத்திரு தனிகாயக ஏற்கவில்லை. பேராசிரிய வதை அவர் விரும்பினுர். இந்தக் கருத்தைப் பே வலியுறுத்தினுேம். 5-10
குழுக் கூட்டம் ஒன்றில்
னந்தன் தலைவராகத் ெ
கூட்டத்தில் கலாநிதி
இ2ணச் செயலாளர்களுள்
பட்டார். உழைக்கும்
மகிழ்ச்சியடைந்தோம்.
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
மது இரண்டாவது ஆண் வி பெற்றெடுத்தபின், சில ம்பினேன். பிள்ளை மகாதேவா என்ஜூன ஒரு நாள் மாலை சந்தித்தார். திரக் கட்சி உறுப்பினராக மாாநாட்டு வெற்றி தடைப் கூறினர். அ ப் பொழுது ாருகச் சிறீலங்கா சுதந்திரக் ழர்க்கு எதிரான கட்சியாகக் LGB அமைப்புக் குழுவில் ட்டு விலகுதல் கூடாது என னேன். கொண்ட கொள்கை சியில் சேர்ந்து உறுதியாக கள் மதிப்பார்கள் எனக் கட்சி மாறுபவர்களால் ாறேன்; ஏற்றுக் கொண்டார். அடிகள் தலைமைப் பதவியை ர் வித்தியானந்தன் தலைவரா நானும் திரு. பத்மாநாதனும் ராசிரியர் வித்தியானந்தனிடம் -73இல் நடைபெற்ற ஆட்சிக் பேராசிரியர் சு. வித்தியா 5ரிவு செய்யப்பட்டார். அதே கோபாலபிள்ளை மகாதேவா ஒருவராகத் தெரிவு செய்யப் தலைமை உருவானதால்

Page 108
14. குடியரசுத் 药
பேராசிரியர் வித்தியா செய்யப்பட்ட பின்னர், கடிதத்தைத் திரு. கே. அக்கடிதத்தின் படிகளே உ அனுப்பினர். ஆங்கிலத் துக்குத் தமிழ் மொழிபெய அனைத்துலகத் தமிழ கிளையின் தொடக்ககால சென்னே, பாரிசு மாநாடு இலங்கை ஆராய்ச்சியா கிளேக்கும் தாய் மன்றத் பிணைப்பு: மாாகாடு நடைடெ பணியும் செயலகமும்; புதி மீறிய உட்புகல்; டே ஆலோசனை பேராசிரியர் 6 தெரிவு செய்யப்பட்டமை அக்கடிதத்தில் எழுதியிருர் மாகாட்டை ஆவணிச் விலக வேண்டி வரும் என அவருடைய கடிதமோ, பாசறையைச் சேர்ந்தவ உறுப்பினர் எவரின் கவன
2381-7

லைவருக்கு அழைப்பு
னந்தன் தலைவராகத் தெரிவு அவருக்கு ஒரு நீண்ட சி. தங்கராசா எழுதினுர், -றுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் 3தில் எழுதிய அக்கடிதத் Iர்ப்பையும் அனுப்பினுர். ாராய்ச்சி மன்ற இலங்கைக் ) நிகழ்வுகள்; மலேசியா, கெளும் இலங்கைக் கிளையும்; ளர்களை ஒருங்கிணைத்தமை; துக்கும் உரிய நெருக்கமான ருக் காலங்களில் மன்றத்தின் ய உறுப்பினர்களின் அத்து பராசிரியர் பிலியோசாவின் வித்தியானந்தன் தலைவராகத் ; இப்படிப் பல செய்திகளை தார். குப் பின்போடாவிடில் தான் அச்சுறுத்தியும் இருந்தார். அச்சுறுத்தலோ, பழைய ன் என்ற குரலொலியோ த்தையும் ஈர்க்கவில்லை.

Page 109
102
பழைய பாசறையில் சேர்ந்த மருத்துவர் எசு. அ இராசலிங்கம் போன்றவர்கள் கடைசிக் கல்லாகத் திரு. கடிதம் அமைந்தது.
பேராசிரியர் வித்திய தேவா, திரு. துரைராசா, நா திருமதி திருச்செல்வம் ஆ பட்டோம். நான்கே மாத பெத்தைப் பொறியியல் கல் பலர், மாணவர் திரு. சி. மு. ஒவ்வொரு நாள் LDIT26) தொடங்கினர். யாழ்ப் செயலகம் அமைக்கப்பட்ட-3 அவர்களின் யாழ்ப்பாணக் செயலகமாக மாற்றப்ப வெளியிடும் பொறுப்பு ெ வளாகத்தைச் சேர்ந்த அவர்களிடம் கையளிக்கப் பாலக்கிருட்டினன் உதவிய
மன்னர், முல்லைத்தி இடங்களில் ஆதரவு தி மட்டக்களப்புக்குப் பேர நேரில் சென்றர்கள். திரு பேரின்பநாயகம் அனுப்பட் நிதிக்குழு, கலைக்குழு திரு. வி. எசு. துரைராசா அமைப்புச் செயலாளரா புரிந்தார். இ2ணச் செயல கேட்கப் பெற்றேன். ஒரு
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
உள்ள சிலர், புதிதாகச் ஆனந்தராசன், திரு. ஆர். ரின் நீண்ட முயற்சிகளின்
தங்கராசா அவர்களின்
ானந்தன், கலாநிதி மகா ான், திரு. பேரின்பகாயகம், ஆகியோர் விரைந்து செயற் ங்கள் இருந்தன. கட்டுப் லூரி வளாக மாணவர்கள் ஞானனந்தன் தலைமையில் யிலும் வந்து உதவத் பா ண த் தி ல் மாநாட்டுச் து. திரு. வி. எசு. துரைராசா கிளை அலுவலகம் மாகாட்டுச் ட்டது. மாநாட்டு மலர் காழும்புப் பல்கலைக்கழக கலாநிதி பூலோகசிங்கம் பட்டது. திருமதி மகேசுவரி ாக இருந்தார். வு, வவுனியா ஆகிய ரட்ட கான் சென்றேன். ாசிரியர் வித்தியானந்தன் கோணமலைக்குத் திரு. இ. பட்டார்.
இரண்டின் தலைவராய்த் பணிபுரிந்தார். மாநாட்டு அவர் ஒருவரே பணி ளராக நான் பணிபுரியுமாறு வரே போதும் என்ற என்

Page 110
குடியரசுத் தலைவருக்கு அழைப்
கருத்தைப் பேராசிரியர் கொண்டார்.
குழுத்தலைவர்களின் கொண்ட அமைப்புக்குழு, கு( கியமித்தது. பணிகள், டெ பட்டன. யாழ்ப்பாணச் ஊழியர் ஒருவர் பணிபுரியத் மாநாட்டைப் பி ன் தக்கதன்று. இலங்கைக் பின்போட்ட பின்னரும் நடத் உலக அறிஞர்களின் ஆ கழிச்சல் நோய் (காலரா அறிஞர்கள் வரமாட்டார்கே இருப்பினும், உடல்நலம்பே பாணத்தில் கழிச்சல் நோய் பூர்வமாக அறிவித்துவிட்ட யாழ்ப்பாணத்திற்குத் தைத் வார்கள்’ எனக் கலாநிதி லாந்தில் இருந்து எழுதி காளிட்ட அக்கடிதத்தின் அனுப்பப்பட்டன.
66மாநாட்டைப் பின்ே மீண்டும் வலியுறுத்த விழை இலங்கை அரசு மாநாட் கம்பிக்கை இழந்துவிடும். ாகடக்குமா என்ற சந்தேக தொடர்ந்து ஏனைய பல மாக இடர்ப்பாடு உண்டு.
*கடந்த கோடையில் யாழ்ப்பாணத்தில் பரவிய மோசமான கழிச்சல் நோய்

내 103
வித்தியானாகதன் ஏற்றுக்
விதப்புரைகளே ஏற்றுக் ழக்களுக்கு உறுப்பினர்களை பாறுப்புகள் பரவலாக்கப் செயலகத்தில் முழுநேர தொடங்கினர். போ டு வது விரும்பத் கி2ளயினர் மாகாட்டைப் த்தி முடிப்பார்களாயினும், தரவை இழக்க நேரிடும். ) இருக்குமெனில் பல ஸ் என்பது உண்மையாக ண் அதிகாரிகள், யாழ்ப் ப் இல்லை என அதிகார தால், பல அறிஞர்கள் திங்களில் வரவே விரும்பு ஆர். இ. ஆசர், இசுகாட் யிருந்தார்கள். 9-11-1973 படிகள் உறுப்பினர்கட்கு
போட வேண்டாம் என கின்றேன். பின்போட்டால் டு அமைப்பாளர்கள்மீது
மாாகாடு இலங்கையில் ம் எழவும் இடமுண்டு. ாடுகள் நடைபெறுவதிலும்
தெற்கு இத்தாலியில், கழிச்சல் நோயை விட பரவியது. கழிச்சல்நோய்

Page 111
104
(கலாரா)த் தடுப்பு ஊசி போ போய் வருகின்றர்கள். ப தடுப்பூசி போட்ட பின்பே வரலாம் எனப் பல அரசுகள் கழிச்சல் நோயைக் காரண நிறுத்த வேண்டாம். பலர் செய்து பயணப் படிகளும் ே *எப்படியிருப்பினும் n படிப்பேன்.'
இவ்வாறு பேராசிரிய பல்கலைக் கழகத்திலிருந்து தனுக்குக் கடிதம் எழுதினர்
இந்தக் கடிதங்கள் எமக்கு உற்சாகத்தையும் ஊ தை 3 தொடக்கம் 9 வை பெறும் என உறுதிப்படுத்த கட்கு அறிவித்தல்கள் அனு
குடியரசுத் தலைவர் வைப்பதைத் தமிழர் கூ விட்டனர் என்பதை அவர்க பிரதமர், அமைச்சர்கள் = யாழ்ப்பாணம் வருவதைே வைப்பதையோ வேறு நிக வதையோ விரும்பவில்அல; யாழ்ப்பாணம் வருவதையே வைப்பதையோ தமிழர் கூட மாகாட்டைத் தொட தலைவரை அழைப்போம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்க விழாவுக்கு அழைப்போம்; முள்ளவர்களை அழைப்போ

எனது யாழ்ப்பாணமே
ாட்டுக் கொண்டு பலர் அங்கு யணிகள் கழிச்சல் நோய்த் கிழக்கு நாடுகட்குப்போய் ஸ் கட்டாயப்படுத்துவதால், எம் காட்டி மாநாட்டை யாழ்ப்பாணம் வர ஒழுங்கு பெற்றுள்ளனர். நான் வருவேன். கட்டுரை
ர் சோன் மார், இலண்டன் பேராசிரியர் வித்தியானங் கள்.
அமைப்புக்குழுவிலிருந்த ாக்கத்தையும் தந்தன. 1974 ர யாழ்ப்பாணத்தில் நடை தி மீண்டும் உலக அறிஞர்
ப்பினுேம்,
மாநாட்டைத் தொடக்கி ட்டணியினர் எதிர்க்காமல் ளின் அறிக்கைகள் கூறின. ஆகிய அரசியல்வாதிகள் யோ, மாநாட்டைத் திறந்து கழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள் ஆனுல் குடியரசுத் தலைவர் ா, மாகாட்டைத் தொடக்கி ட்டணி எதிர்க்கவில்லை. க்கி வைக்கக் குடியரசுத் கட்சிவேறுபாடின்றிப் 5ள் அனைவரையும் தொடக்க தமிழ் ஆராய்ச்சியில் ஆர்வ ம்; உலக நாடுகளில் தமிழர்

Page 112
குடியரசுத் தலைவருக்கு அழைப்
கள் பாராளுமன்ற உறுட் உறுப்பினர்களாக, அமைச்ச அவர்களை அழைப்போம்; ய வருடன் தொடர்பு கொண்டு வோம்; உள்ளுராட்சி மன்ற போம்; எவரையும் புறக்கண மாங்ாட்டுக்கு ஆதரவு தரவே வேண்டும்; இதுவே பேரா திரு. வி. எசு. துரைராசா, நா ஆகியோர் ஏனைய உறு கொண்ட கொள்கையாக அ *அடுத்த ஆண்டு சன கடைபெறும் நான்காவது அ மாாகாட்டைக் குடியரசுத் கோபல்லவா தொடக்கி ை படுகிறது. மாங்ாடு சனவரி ! பெறும். மாநாட்டைத் திறந் தலைவர் அழைக்கப்பட்டு 19-11-1973 ஈழநாடு இதழில் செய்தியாக வெளிவந்த அ எல்லாரிடமிருந்தும் வரவேற் அதே நாளில் தினபதி நாளி குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் ே பட்டதுபோல் தோன்றிற்று *உலகத் தமிழாராய்ச்சி காதா?’ என்ற தலைப்பில் *தினபதியில் எழுதப்பட்டன “உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சிக் யினுல் திட்டமிடப்படும் மா என்ற கேள்விகளுக்கு இன் கிடைப்பதாக இல்லை.

니 - 105
பினர்களாக, சட்டமன்ற Fர்களாகப் பணி புரிந்தால் ாழ்ப்பாண மாநகர முதல் அவரின் ஆதரவைப் பெறு உறுப்பினர்களை அழைப் ரிக்க மாட்டோம்; எல்லாரும் 1ண்டும்; ஆதரவைப் பெற ாசிரியர் வித்தியானந்தன், ான், திருமதி திருச்செல்வம் ப்பினர்களுடன் ஏற்றுக் மைந்தது. வரியில் யாழ்ப்பாணத்தில் னைத்துலகத் தமிழாராய்ச்சி தலைவர் வில்லியம் வப்பாரென எதிர்பார்க்கப் 9ஆம் திகதி வரை கடை து வைக்குமாறு குடியரசுத் ள்ளார்’ என்ற செய்தி வெளிவந்தது. தலைப்புச் ந்த முக்கியச் செய்திக்கு பு கிடைத்தது. ஆனலும் சிதழில் வெளிவந்த செய்தி நோக்கத்துடன் வெளியிடப்
மாாகாடு நடக்குமா? நடக்
செய்தியும் கருத்துமாகத் வை சுவையாக இருந்தன. கழகக் கொழும்புக் கிளை நாடு நடக்குமா நடக்காதா ானும் முடிவான விடை

Page 113
106
*மாநாடு நடப்பதான பாணத்திலா, கொழும்பில் வந்து கலந்து கொள்வார் அரசாங்கத்தின் நிலை எ களும் பல்வேறு வட்டாரங் *தமிழ் ஆராய்ச்சிக் க பிளவுண்ட நி2லயில் குறி கிளையை ஆதிகாலந்தொ வண. தனிநாயக அடிகள் டாக்டர் எச். டபிள்யு. த நாதன், திரு. வி. கண ஒதுக்கப்பட்டுவிட்டார்கள் *புதிய உத்வேகத்தே பொறுப்பான பதவிகளில் யாவது திட்டமிட்டபடி விடுவது என்று செ இவர்களில் பேராசிரியர் சு. கோபாலபிள்ளை மகாதே6 புனிதம் திருச்செல்வம், போன்றவர்களின் பெயர்க 9.மாநாடு திட்டமி திகதி முதல் 9ஆம் திக வாருக ஒரு விளம்பரத்தை திரு. வி. எசு. துரைராசா.
*.இதற்கிடையில் நடத்துவதற்கு ஆதரவு வருகை தருவதற்கான விக படியும் அரசாங்கத்திற்கு கிறது.
*.இதற்கிடையில் இ தூக்கியுள்ளது. தமிழ் ஆ

எனது யாழ்ப்பாணமே
றல் எங்கு நடக்கும்? யாழ்ப் லா? வெளிநாட்டறிஞர்கள் களா ? இந்த மாகாடு பற்றி ன்ன? இப்படியான கேள்வி பகளில் கிளப்பப்படுகின்றன. ழகம் கொழும்புக்கிளை இன்று ற்றுயிராகக் கிடக்கின்றது. ட்டு உருவாக்கியவர்களான ா, திரு. கே. சி. தங்கராசா, தம்பையா, திரு. கே. செல்வ பதிப்பிள்ளை போன்றவர்கள்
நாடு கூடிய சிலர் கிளையின் அமர்ந்து கொண்டு எப்படி மாங்ாட்டை நடத்தி முடித்து யல்பட்டு வருகின்ருர்கள். வித்தியானந்தன், கலாநிதி வா, ஈழவேந்தன், திருமதி திரு. வி. எசு. துரைராசா ள் அடிபடுகின்றன. ட்டபடி 1974 சனவரி 3ஆம் தி வரை நடைபெறும் என்ற க் கூட வெளியிட்டிருக்கிருர்
தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு தரும்படியும் வெளிநாட்டார் Fா முதலியவற்றை வழங்கும் 5 விண்ணப்பிக்கப்பட்டிருக்
இன்னுெரு பிரச்சினை தலை பூராய்ச்சி மாகாட்டில் கலந்து

Page 114
குடியரசுத் தலைவருக்கு அை
கொள்ளும் வண்ணம் அனுப்புவது என்பதா வில்லியம் கோபல்லவா தென்றும் எந்த ஒரு அை யென்றும் புதிய குழுவி செய்துள்ளனராம். இந்த கட்சியின் ஆலோசனைப்ட தெரிகிறது.
*பிரதமருக்கும் 9 அமைச்சர் இருக்கிருர். அமைச்சர் இருக்கிருர், கிருர். இவர்கள் யாருக்கு அரசாங்கம் இந்த மாாகாட் வேண்டும் என்று ஒரு சார *இந்த மாகாட்டில் அ யென்றல் முதலாவது ம பெற்றபோது அதைத் துங்கு அப்துல் ரகுமான் மாங்ாட்டில் தமிழ்நாடு மு வத்சலம் கலந்து கொண்ட
“இரண்டாவது மாங் போது அதில் முழுமூச்சு அண்ணுதுரை, அ ைம கருணுநிதி ஆகியோர் எப்1 *அங்கெல்லாம் ஒரு குழுவினர் ஒரு தமிழ் அரசி என்பதனுல் இங்கு ஒரு கேட்கப்படுகிறது.”
மேற்கண்டவாறு "தி

tքնւ 107
யார் யாருக்கு அழைப்பு கும். குடியரசுத் தலைவர் SOG) மட்டுமே அழைப்ப மச்சரையும் அழைப்பதில்லை னர் அந்தரங்கமாக முடிவு 5 முடிவு ஒரு தமிழ் அரசியல் படி செய்யப்பட்டிருப்பதாகத்
புழைப்பில்லை. ஒரு தமிழ் ஒரு தமிழ் பேசும் முசுலிம் கலாச்சார அமைச்சர் இருக் குமே அழைப்பில்லையென்றல் டில் ஏன் அக்கறை கொள்ள ார் கேட்கின்றனர். அரசியல்வாதிகட்கு இடமில்லை ாாகாடு கோலாலம்பூரில் கடை திறந்து வைக்கப் பிரதமர் அழைக்கப்பட்டதேன்? அந்த pதலமைச்சர் திரு. எம். பக்த --தேன்? ாடு சென்னையில் நடைபெற்ற ஈடன் முதலமைச்சர் அறிஞர் ச் சர் கள் நெடுஞ்செழியன், படிப் பங்கு பற்றினுர்கள்? ந நீதி. இங்கு ஒரு புதிய யல் கட்சியின் கையாட்கள் புதிய கொள்கையா என்றும்
னபதிச் செய்தி கூறியது.

Page 115
15. அப்பி பலமு”
யாழப்பாணம் என்ற பெ பயன்படும்,மாவட்டத்தின் த பயன்படும். யாழ்ப்பாண ட பத்து இலக்கம் மக்கள் வா ஓர் இலக்கம் பேர், யாழ்ப்பா ருர்கள்.
1970 ஆம் ஆண்டு நடை லில் யாழ்ப்பாண மாவட்டத் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கே சே. வி. செல்வாகாயகம் அவர் தமிழரசுக் கட்சியைச் சார்ந்த பொன்னம்பலம் அவர்களி தமிழ்க் காங்கிரசு கட்சியை இருந்தனர். சிங்களப் பகுதி சிறீலங்கா சுதந்திரக்கட்சி, வுடைமைக் கட்சி என்பன, ய வேட் பாளர்களை நிறுத்தியிரு சிங்களக் கட்சிகளை ஏற்றுக் ே
1972இல் புதிய அரசிய வந்தது. தமிழர்கட்கிடையே பாடுகளை நீக்கி ஒற்றுமைை பலருள், வல்வெட்டித் து

யர் மாவட்டப் பகுதிக்கும் லைநகரான யாழ் நகருக்கும் மாவட்டத்தில் ஏறத்தாழப் ழ்கின்றர்கள். இவர்களுள் ண நகரத்துள் வாழ்கின்
டபெற்ற பொதுத் தேர்த தில் தெரிவு செய்யப்பெற்ற ள் அனைவரும், திரு. எசு. களின் தலைமையில் உள்ள வர்களாகவும், திரு. சி. சி. ன் தலைமையில் உள்ள பச் சார்ந்தவர்களாகவும் திகளில் வெற்றி பெற்ற சமசமாசக் கட்சி, பொது ாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் நீதன. தமிழ் வாக்காளர்கள் கொள்ளவில்லை. பலமைப்பு நடைமுறைக்கு உள்ள அரசியல் வேறு ப ஏற்படுத்த முயன்ற 1றையைச் சேர்ந்த திரு.

Page 116
அப்பி பலமு
ஞானமூர்த்தி முக்கியமான6 தமிழ்க் காங்கிரசுக் கட்சி கூட்டணி எழுந்தது. தப மூன்று பாராளுமன்ற உ தமிழர் கூட்டணியில் ே ஒத்துழைத்தனர்.
யாழ்ப்பாணம் முழுவது வீசினுலும், ஆட்சியில் இரு ஆதரவாளர்கள் யாழ்ப்பான இவர்களுள் அமைச்சராக குமாரதரியர் முன்னுேடியா பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வட்டுக்கோட்டைப் பாராளு ஆ. தியாகராசா, யாழ்ப்பா அல்பிரட் துரையப்பா ஆகிே அடிச்சுவட்டைப் பின்பற்றி இவர்கள் நால்வருள் தி யாழ்ப்பாண நகரத்தில் செ6 மக்களால் தெரிவு செய்யப்ெ கடமை புரிந்தார்.
யாழ்ப்பாண மாநகர அனைத்துலகத் தமிழாராய விருந்ததால் மாநகர முதல்வ வேண்டியது அமைப்புக் குழு 1973 மார்கழி முதல் வா யன்று காலை யாழ்ப்பான உள்ள திரு. வி. எசு. து பேராசிரியர் வித்தியானந்தன கலாநிதி கோபாலபிள்ளை ட கானும் கூடிப் பேசினேன். பற்றி ஆலோசனை கடத்திே

109
பர். தமிழரசுக் கட்சியும் பும் இணைந்தன. தமிழர் ழ்ெக் காங்கிரசு கட்சியின் றுப்பினர்களுள், இருவர், சர மறுத்தனர். அரசோடு
ம் தமிழர் கூட்டணி அலை ந்த சிங்களக் கட்சிகளின் னத்தில் செயற்பட்டனர்
இருந்த திரு. செல்லையா க இருந்தார். நல்லூர்ப் திரு. கி. அருளம்பலம், நமன்ற உறுப்பினர் திரு. ண மாாநகர முதல்வர் திரு யோர் திரு. குமாரதுரியரின் 5OTff. ரு. அல்பிரட் துரையப்பா ல்வாக்குப் பெற்றிருந்தார்" பற்ற மாநகர முதல்வராகக்
எல்2லக்குள் நான்காவது பச்சி மாாநாடு நடைபெற ரின் ஒத்துழைப்பைப் பெற ழவின் கடமையாயிற்று. ரத்தில் ஒரு சனிக்கிழமை ாத்தில் பிரதான வீதியில் ரைராசாவின் இல்லத்தில் ா, திரு. வி.எசு. துரைராசா, காதேவா ஆகியோருடன்
யாழ்ப்பாண ஒழுங்குகள் ம்ை.

Page 117
110
மாாகாட்டு அரங்கு, வி( ஊர்வலம் என்பன பற்றி ஒ கினுேம், கலாநிதி கோபால அக்கறை இன்றிக் காணப்
*யாழ்ப்பாணத்தில் னங்கள் இருக்குது. யாழ்ட் கொழும்பில் நடாத்துவோ கோபாலபிள்ளை மகாதேவ
*அப்ப நீங்கள் மாாகாட் கூறினேன். உது சரி வ வித்தியானந்தன் கூறின கோபாலபிள்ளை மகாதேவா மாற்றம் எமக்கு வியப்பைத் ஒரு மாதம் கூட இல்லை. இருந்தோம். தை முதல் வி
ப்ாணத்தில் தான் மாநாடு
சங்கற்பம் செய்து கொண் வேறுபாடா?
திரு. வி. எசு. துரைரா வந்தார். எங்களைச் சமாதா மகாதேவாவிடம் அறிவுரை வரும் விவாதித்தனர். பேராசிரியர் அவர்களே, ம இடைக் கருத்து. யாழ்ப்பா6 துவோம். உங்களோடு நான் என ஆங்கிலத்தில் கலாநிதி *இனிப் பிரச்சினைகளுக் திரு. அல்பிரட் துரையப்பா பேராசிரியர் கூறினுர், நானு யாழ்ப்பாண மாாநகர மு பேசியில் கதைத்தேன். நாட

எனது யாழ்ப்பாணமே திெ, கலைநிகழ்ச்சி, அலங்கார வ்வொன்ருக எடுத்து நோக் பிள்ளை மகாதேவா மட்டும் பட்டார். மாநாடு நடத்துவதில் கடி பாணத்தை விட்டு விட்டுக் ம்.’ இவ்வாறு கலாநிதி
கூறினுர். டை கடத்துங்கோ,’ எனக் ராது" எனப் பேராசிரியர் ர், எழுந்தார். கலாநிதி அவர்களின் போக்கு, திடீர்
தந்தன. மார்கழி முதல் வாரத்தில் பாரத்தில் மாநாடு. யாழ்ப் எனத் தீர்க்கமாகத் திட ாடவர்களிடையே கருத்து
சா மீண்டும் உதவிக்கு னப்படுத்தினர். கலாநிதி கூறினுர். அவர்கள் இரு சச்சி, மன்னியுங்கோ; ன்னியுங்கோ அது ஒரு ணத்தில் மாாகாட்டை நடத் சேர்ந்து கொள்கிறேன்" மகாதேவா கூறினுர். கு இடமில்லை. வாருங்கோ, வைப் பார்ப்போம்” எனப் ம் ஏற்றுக் கொண்டேன். தல்வருடன் நான் தொலை சந்திக்க விரும்புவதைக்

Page 118
அப்பி பலமு
கூறினேன். விவரத்தையு அலுவலகத்தில் இருப்பதா எனவும் கேட்டார்.
நாம் நால்வரும் சென்( மூவர்க்கும் திரு. அல்பிர அறிமுகமானவராக இருந் பேராசிரியர் வித்தியானந்த தனித்து எந்த முடிவும் தாகவும், கொழும்பில் அர பின்பே முடிவு கூற முடிய தெரிவித்தார். யாழ்ப்பாண முறையில் மா நா டு பெறுவதைத் தாம் வ பின் திரு. வி. எசு. துரைர நான் அடுத்த கிழமை ெ லண்ட்சில் தங்குவேன். எ6 சொல்கிறேன். ' என்ருர், கொண்டோம்.
மருத்துவர் எசு. சபா வீதியில் சிறிய மருத்துள் எங்களுக்கு உதவியாக இ செல்வம் எம்மிடம் கூறிய சந்தித்தோம். அவரின் அ மனதுடன் ஒத்துழைப்பத திருச்செல்வம் தம்பதிகள் கணிக்க முடியாது என்ரு யாழ்ப்பாணத்தை வி போனர். நானும் அவருட காகப் புகைவண்டியில் தேன். உடல் நலக்குறை உடல் சிறிதளவு தேறிய

11
ம் கூறினேன். மாநகர சபை "கவும் உடன் வர முடியுமா
ருேம். என்னைத் தவிர ஏனைய 'ட் துரையப்பா ஏற்கனவே தார். விவரங்கள் யாவையும் நன் எடுத்துக் கூறினர். தாம் எடுக்க முடியாமல் இருப்ப சின் அமைச்சர்களைக் கலந்த பும் எனவும் திரு. துரையப்பா ாத்தில் முதல் குடிமகன் என்ற யாழ்ப்பாணத்தில் நடை ரவேற்பதாகவும் கூறினர். ாசாவைப் பார்த்து, "துரை, காழும்பில் நிற்பேன். கிறின் ன்னைச் சந்தியுங்கோ. முடிவு நன்றி கூறி விடை பெற்றுக்
ரத்தினம் அவர்கள் வேம்படி பமனை வைத்திருந்தார். அவர் ருப்பார் எனத் திருமதி. திருச் பிருந்தார். அவரைச் சென்று ஆதரவைக் கேட்டோம். முழு ாக உறுதி அளித்தார். திரு. ரின் வேண்டுகோளைப் புறக்
T ட்டுப் பேராசிரியர் கண்டிக்குப் ன் கொழும்புக்குப் போவதற் இடம் ஒதுக்கீடு பெற்றிருந் காரணமாகப் போகவில்லை. பின் கொழும்பு சென்றேன்.

Page 119
12
பேராசிரியர் வித்தியான காள் சந்தித்த பொழுது கூறினுர். பாதுகாப்புப் பிரதி சயக்கொடியின் அழைப்பின் அமைச்சுக்குப் பே ர |ா சி ( தலைமையில் அமைப்புக் கு சென்றனர். பாதுகாப்புப் லச்சுமண சயக்கொடியைச் ச கொடிக்கு உதவியாகச் சில அ வெளிகாட்டிலிருந்து வரு அனுமதி வழங்குவது தொட பே ரா சி ரியர் வித்தியா தமிழாராய்ச்சி மாங்ாட்டைப் கேட்டறிந்தார். மாங்ாட்டில் கின்ற அறிஞர்களின் பட்டிய தமிழ்காட்டிலிருந்து தி கழகத் தலைவர்கள், பேச்சா கூட்டணியின் அரசியல் தமிழாராய்ச்சி மாநாட்டுக்கு அரசியல் பேசலாம்; ஈழத் விடலாம்; இத்தகைய அச்ச வினுக்களில் இழையோடியது னந்தனின் விடைகளில் ப கலக்கமாட்டோம் என்ற யோடியது.
*யாழ்ப்பாணத்தில் கழி தாக்கம் உண்டே விடுதி மண்டப வசதிகள் இல்லைே கடத்தப் போகின்றிர்கள்? ஏ கூடாதா? பண்டாராகாயக்கா மாகாட்டு மண்டபம் உண்

எனது யாழ்ப்பாணமே
ாந்தனைக் கொழும்பில் ஒரு பின்வரும் விவரத்தைக் அமைச்சர் திரு. லச்சுமன ன் பேரில் பாதுகாப்பு ரியர் வித்தியானந்தன் ழ உறுப்பினர்கள் சிலர் பிரதி அமைச்சர் திரு. ங்தித்தனர். திரு. சயக் திகாரிகள் இருந்தார்கள். ம் அறிஞர்கட்கு உட்புகல் ர்பாகத் திரு. சயக்கொடி னந்தனுடன் பேசினர். பற்றிய விவரங்களைக் கலந்து கொள்ளவிருக் 2லக் கேட்டார்.
ராவிட முன்னேற்றக் ளர்கள் வரலாம்; தமிழர் மேடைகளில் பேசலாம்; வருகின்ற போர்வையில் தமிழர்களைத் தூண்டி :ம் திரு. சயக்கொடியின் . பேராசிரியர் வித்தியா மாநாட்டில் அரசிய2லக்
உறுதித்தொனி இழை
ச்சல் (காலரா) நோய்த் வசதிகள் இல்லையே! ப எப்படி மாகாட்டை ான் கொழும்பில் நடத்தக் நினைவு அனைத்துலக டே! மாபெரும் விடுதி

Page 120
அப்பி பலமு வசதிகள் உண்டே பேர கொழும்புக்கு வாருங்கள். இவ்வாறு பிரதி அமைச்சரி தோழமை நிறைந்த வித்தியானந்தனிடம் நாட விடுத்தார்.
மாநாடு யாழ்ப்பான என்பது பொதுச்சபை இதை மாற்ற முடிய பாணத்தில் தான் மாநாடு வித்தியானந்தன் சுருக்கம
தூண்டிலில் இரை அமைச்சர் பேசினர்: ' பொறுப்பேற்கலாம். மாகா மின்றித் தரலாம். விடுதிக கொள்ளலாம். அரசின் இ போக்குவரத்து வசதிகள் மாநாட்டை நடத்தினுல் இ கொள்ளலாம்.மாங்ாட்டு அ எங்கள் ‘பாலா' வையும் அரசின் பிரதிநிதியாக இ தருவார்.’பாலா’ எனப்பி வெளிவிவகார அமைச்சில் திரு. பாலசுப்பிரமணியம் கொடி தேனுெழுகப் பேசிஞ
*யாழ்ப்பாணத்தில் அறிஞர்கட்கு ‘விசா வழ மிகச் சுருக்கமாகப் பேராக கூறினுர்,
*யாழ்ப்பாணத்தில் E சூழ்நிலை சரியில்லை. வெ6

113
ாசிரியர் அவர்களே, எங்கள் மாகாட்டை கடத்துங்கள்." ன் கருத்துகள் அமைந்தன. அழைப்பைப் பேராசிரியர் கபாணியில் பிரதி அமைச்சர்
ாத்தில் நடைபெறவேண்டும் உறுப்பினர்களின் முடிவு. பாமலிருக்கின்றதே. யாழ்ப் நடைபெறும்”. பேராசிரியர் ாக உறுதியுடன் கூறினர்.
போடுவது போல், பிரதி மாநாட்டுச் செலவுகளை அரசு ட்டு மண்டபத்தைக் கட்டண ட்கான செலவுகளை ஏற்றுக் பங்கிகள் (கார்கள்)உள்ளன. ள் உள்ளன. கொழும்பில் ந்த வசதிகளை அரசே ஏற்றுக் மைப்புக்கென உள்ள குழுவில் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். ருந்து அவர் எல்லாம் செய்து ரதி அமைச்சர் குறிப்பிட்டது, அதிகாரியாகப் பணி புரிந்த அவர்களேயாகும். திரு. சயக் அர். மாங்ாட்டை நடத்துகிருேம். ங்கி உதவுங்கள்.” மீண்டும் சிரியர் வித்தியானந்தன் பதில்
டத்த வேண்டாம். அரசியல் ரி நாட்டு அறிஞர்களை யாழ்ப்

Page 121
114
பாணத்தில் காணும் தமிழர் பிரச்சாரம் செய்யலாம். பேர பாணத்தில் மாநாட்டை நடத் நடாத்துங்கள். இவ்வாறு ச கூற்றில் மிரட்டலும் இழைே அச்சம் தெரிவித்தவர், அ தோழமை உணர்வுடன் பேசி பேராசிரியர் வித்தியானந்தன் யாக, “நாங்கள் மாாகாட்டை கிருேம். ஆவன உதவிகளை அதுதான் உங்கள் ( என்ற கருத்துப்படப் பிரதிய *யாழ்ப்பாணத்தில் தா உள்ளோம்” என மீண்டும்டே கூறினர்.
பிரதி அமைச்சர் தமது மாாகாட்டு அமைப்புக்குழு உ *அப்பி பலமு” எனக் கூ டைந்தது. அப்பி பலமு’ ( டரின் பொருள் நாங்கள் என்பதாகும்.

எனது யாழ்ப்பாணமே
கூட்டணியினர் அரசியல் ாசிரியர் அவர்களே, யாழ்ப் த வேண்டாம். கொழும்பில் கூறிய பிரதி அமைச்சரின் யாடியது. அன்பு காட்ட முனைந்தார்; னர்; பின்னர் மிரட்டினர். T மிகஆறுதலாக, அமைதி யாழ்ப்பாணத்தில் நடத்து ச் செய்யுங்கள்’ என்ருர். முடிவா? மாற்றமில்லையா? மைச்சர் கேட்டார். ான் மாநாட்டை நடாத்த
ராசிரியர் வித்தியானந்தன்
அதிகாரிகளைப் பார்த்தார். றுப்பினர்களைப் பார்த்தார். டறினுர், கூட்டம் முடிவ என்ற சிங்களச் சொற்ருெ பார்த்துக் கொள்கிருேம்’

Page 122
16. அரசியல்வாதி கருத்துரைகள்
"யாழ்ப்பாணம் வருக, வைக்க!” எனக் குடியரசுத் கோபல்லவா அவர்கட்கு தொடக்கவிழாவில் கலந்து தலைவருக்கு வசதியில்லை ( பதில் எழுதினர்.
குடியரசுத் தலைவர் மட்( அமைச்சர்கள் சிலரும் ட 18.12.1973 நாளிட்ட செ விவரங்களைக் கலாநிதி ே கூறியிருந்தார். சில அமை எனவும், சில அமைச்சர்கள் பிட்டிருந்தார்.
14-12-73 இல் வெளிவர் காளிதழ்களில், திரு. லக்சும வெளிவந்தது. தமிழாராய் ஆதரவு அறவே கிடையாது. செய்தியாக வெளிவந்த தமிழாராய்ச்சி மாநாட்டை கொழும்பில் சர்வேதச மா என்று நான் ஆரம்பக் மாநாட்டை ஒழுங்கு செய கூறி இருக்கிறேன். நான்

கெளின்
T
மாாகாட்டைத் தொடக்கி த் தலைவர் திரு. வில்லியம் எழுதினுேம். மாநாட்டுத் கொள்ளக் குடியரசுத் என அவரின் செயலாளர்
டுமல்ல. இலங்கை அரசின் பதில் எழுதியிருந்தார்கள். ய்தி அறிக்கையில் இந்த கோபாலபிள்ளை மகாதேவா ச்சர்கள் வர முடியவில்லை
வரக்கூடும் எனவும் குறிப்
ந்த தினபதி, வீரகேசரி? ன் சயக்கொடியின் பேட்டி ச்சி மாநாட்டுக்கு அரசாங்க ’ என முன்பக்கத் தலைப்புச்
செய்தியில், *உலகத் இலங்கையின் தலைங்கரான காடாக கடத்த வேண்டும்
காலத்திலிருந்தே இந்த ப்பவர்களுக்கு ஆலோசனை
ாகு ஐந்து நாட்களுக்கு

Page 123
116
முன்னரும் என்னைச் சந் குழுப் பிரமுகர்களிடம் இன
“யாழ்ப்பாணத்தில் மாநாட்டுக்குத் தென்னி வாதிகள் பலர் கல்விமா6 அழைக்கப்பட்டிருக்கிருர்ச துள்ளது.
*தமிழ் ஆராய்ச்சி மா கப் பண்டாராநாயக்கா அன்றிக் கொழும்பு இராம சிறப்பாக நடத்தலாம். இ தில் நானும் எனது ஆதரவை அளிப்போம். தில் அரசியல் மாநாடாக ஆதரவு அளிப்பது எ லக்சுமன் சயக்கொடி கேட் கூறியது.
வீரகேசரி’ நாளித செய்தியாகத் திரு. லக்சும வெளியிட்டது. பீமாாநா இரண்டு மூன்று முதலமை பதாக அறிகிறேன். அவ பது போன்ற விஷயங்க வேண்டியுள்ளது.தென் இரண்டாவது உலகத் த தி. மு. க. அரசு தனது பி தால், இந்திய மத்திய ஏற்பட்டதை நாம் அறி யில் நடைபெறும் நான் கட்சிப்பிரச்சாரமாகி விட

எனது யாழ்ப்பாணமே
தித்த மாாகாட்டு அமைப்புக் த வற்புறுத்தினேன்.
கடத்தத் திட்டமிட்டுள்ள Iந்தியாவிலிருந்து அரசியல் ள்கள் என்ற போர்வையில் ள் என்பது தெரிய வங்
காட்டைச் சர்வதேச மாாநாடா
நினைவு மண்டபத்திலோ, க்கிருட்டிண மண்டபத்திலோ விவாறு (கடத்தப்படும் பட்சத் அரசாங்கமும் முழுமூச்சான அதை விடுத்து யாழ்ப்பாணத் 5 கடத்தப்பட்டால் அதற்கு ாப்படி? இவ்வாறு திரு. ட்டதாகத் தினபதிச் செய்தி
ழம் முன்பக்கத் தலைப்புச் ன் சயக்கொடியின் பேட்டியை ட்டிற்கு இந்தியாவிலிருந்து ச்சர்களையும் அழைக்க இருப் பர்களுக்குப் பாதுகாப்பு அளிப் ளையும் கவனத்தில் கொள்ள இந்தியாவில் நடைபெற்ற மிழ் ஆராய்ச்சி மாநாட்டை ரசாரத்துக்குப் பயன்படுத்திய அரசுக்குப் பெரும் தலையிடி வோம். அதுபோல இலங்கை காவது மாநாடும் அரசியல் 5கூடாதுஎன்பதில்அரசாங்கம்

Page 124
அரசியல்வாதிகளின் கருத்துை
கண்டிப்பாக இருக்கின்றது சயக்கொடி கூறியிருந்தார். *மாாகாட்டு அமைப்பா தாலும் இந்த மாநாடு அ படும்” எனத் திரு. லட்சுL ஈேழநாடு காளிதழில் 15-12-1 ஆளும் கட்சியான பூரீலங் உறுப்பினரும், அரசின் பா மான திரு. லக்சுமன் சயக்ெ கலக்கப்படும் என அச்சம் ே சுதந்திரக் கட்சி உறுப்பின குழு உறுப்பினரும், மன்ற செயலாளர்களுள் ஒருவரும் மகாதேவா, ‘ஈழநாடு 15-12 கையில் அரசியல் சார்பற் மாகக் கொள்ளாதது, எர் தொடர்பு கொள்ளாதது” துடன் கழகத்தின் மா யாவும் அரசியலுக்கு அ செய்யப் பெறுகின்றன. அ. சனநாயக முறையிலேயே கின்றன” என்றும் தெரிவித ஆளும் கட்சியுடன் ே கோட்டைப் பாராளுமன்ற ராசா, கல்லூர்ப் பாராளும அருளம்பலம் ஆகியோர் தட தமிழர் கூட்டணிக்கும் ெ தாகக் குற்றம் சாட்டினர்.
யாழ்ப்பாண மாகாட்டு அறிஞர்கட்கு உட்புகல் அ
2381-8

Dy essir : 117
து” எனத் திரு. லக்சுமன்
ளர்கள் என்னதான் மறுத் ரசியலுக்குப் பயன்படுத்தப் மன் சயக்கொடி கூறியதாக 1973இல் வெளிவந்திருந்தது. பகா சுதந்திரக் கட்சியின் துகாப்புப் பிரதி அமைச்சரு கொடி மாநாட்டில் அரசியல் தெரிவித்திருந்தார். பூரீலங்கா எரும் மாநாட்டு அமைப்புக் ற இலங்கைக்கிளை இணைச் ான கலாநிதி கோபாலபிள்ளை -73 இல் வெளியிட்ட அறிக் றது, ஆதாயத்தை கோக்க 6த அரசியல் கட்சியோடும் என்று குறிப்பிட்டுள்ள காட்டுக்கான ஏற்பாடுகள் ப்பாற்பட்ட முறையிலேயே தன் நடவடிக்கைகள் யாவும் மேற்கொள்ளப் பெறு த்திருந்தார். சர்ந்து பணிபுரிந்த வட்டுக் உறுப்பினர் திரு. ஆ. தியாக ன்ற உறுப்பினர் திரு. சி. மிழாராய்ச்சி மாநாட்டுக்கும் கருங்கிய தொடர்பு உள்ள
நிக்கு வரும் வெளிநாட்டு அமதி வழங்க வேண்டாம்

Page 125
孪
118
என்ற வேண்டுகோளை
பெருமை ஒரு தமிழ்மக
தொகுதிப் பாராளுமன்ற
அருளம்பலம் செய்திய அறிக்கை 16-12-1973 '; வந்தது. “தமிழர் கூ மாகாட்டுக் குழுவும் மு. கலந்தவை என்பதில் சந்ே கத்தை ஏமாற்றி இவர்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் கடத் &ish-l-stglo
*தமிழாராய்ச்சிக் க தாபகர்களும் முக்கியத்த
மாநாட்டுக்குழுவில் இருர்
ளனர். பலர் வெளியேறிவி தலைவரான டாக்டர் எச். பிதா தனிநாயகம்அடிகள் திரு. கே. சி. தங்கராசா தக்கவர்கள். அரசியல் பி யேற்றத்துக்குக் காரணம் விடயம்.
6.இம்மாநாட்டைப் (முற்போக்குக்) கட்சியின் முன்னணிகளும் தீர்மானி முற்போக்குக் கா ங்கிர துள்ளது. எனவே மாக எவருக்கும் விசா கெ அவசியமேற்படுமானுல் மாறும் எமது கட்சி எனத் திரு. சி. அருளம்ப காங்கிரசு (முற்போக்குக்

எனது யாழ்ப்பாணமே
முதன்முதல் வெளியிட்ட னேயே சாரும் கல்லூர்த் ) உறுப்பினர் திரு. சி பாளருக்கு வெளியிட் ட தினகரன்’ நாளிதழில் வெளி ட்டணியும் தமிழாராய்ச்சி ற்று முழுதாக இரண்டறக் தகமில்லை. ஆதலால் அரசாங் இந்த அரசியல் மாநாட்டை துவதை அனு மதிக் க க்
ழக இலங்கைக் கிளையின் 5ர்களுமான பலர் இன்று து இராசினுமாச் செய்துள் ட்டனர். இலங்கைக் கிளையின்
டபிள்யு. தம்பையா, வண. , டாக்டர் எசு. ஆனந்தராசன், ஆகியோர் இதில் குறிப்பிடத் பின்னணியே இவர்கள் வெளி
என்பது அனைவரும் அறிந்த
பகிஷ்கரிப்பதென்றுகாங்கிரசு ண் சகல கிளைகளும் வாலிப த்துள்ளன. இந்த முடிவையே சு தலைமைப்பீடமும் எடுத் ாட்டைச் சாட்டி வரமுயலும் ாடுக்கவேண்டாம் என்றும், மாகாட்டைத் தடை செய்யு
கேட்டுக்கொள்ளுகின்றது” லம் கேட்டிருந்தாா. தமிழ்க் ) கட்சியின் தனிப்பெரும்

Page 126
அரசியல்வாதிகளின் கருத்துரை
தலைவராகவும், தலைமைப்பீ வாலிபமுன்னணிகளாகவும், தியாகராசாவும் மட்டுமே வி தெரிவிக்கப்பட்டது.
திரு. எசு. சே. வி. செல் செல்லச்சாமி, திரு. அ. அமிர் கருத்துகளே காளிதழ்களி திரு. செல்வாகாயகம் தமிழர்க ராகப் பரிணும வளர்ச்சி தலைமையை எல்லா அரசியல் *தமிழர் செய்ய நினைக்கும் ஒ அரசியல் சாயம் பூசிக் கு அரசாங்கம்,” எனக் கூ 15.12.1973 வீரகேசரி’ குழுவினர் அரசியலுக்கு அட் மாநாட்டை (கடுநிலையாக பட்டு வருகின்றர்கள்” என்று
இலங்கைத் தொழிலாள தமிழர்களுக்குரிய பெரிய நி செயலாளர் திரு. எம். எசு. 15-12-1973 இல் அறிக்கை ராய்ச்சி மாநாட்டை ஒரு தமி வேண்டும் என்பதற்காகவே பெறுவதற்குப் பதில் இரண் யில் நடத்தப் பெற்றதென்று மட்டும் கொழும்புக்குப் பதி கடத்தக் கூடாது என்றும் டிருந்தார். அரசின் இன்றை வர்க்கும் எதிராக எடுக்கப்

"கள் 119
டமாகவும், கிளைகளாகவும்,
அவரும் திரு. ஆ. ளங்கினர் என என்னிடம்
வாகாயகம், திரு. எம். எசு. தலிங்கம் ஆகியோர் தமது ல் வெளியிட்டிருந்தனர். sளின் மதிப்புக்குரிய தலைவ பெற்றிருந்தார். அவரது ) கட்சிகளும் ஏற்றிருந்தன. ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் ழப்பியடிக்கப் பார்க்கிறது றிய திரு. செல்வாகாய்கம், நாளிதழில், மாநாட்டுக் பாற்பட்ட முறையில் இம் 5டத்துவதற்கு அரும்பாடு
றும் குறிப்பிட்டார். ார் காங்கிரசு ம8லகாட்டுத் றுவனம். இதன் பொதுச் செல்லச்சாமி, வீரகேசரி’ வெளியிட்டார் தமிழா ழ்ப் பிரதேசத்தில் கடத்த புதுதில்லியில் கடத்தப் டாவது மகாாகாடு சென்னை றும், ஆகவே இலங்கையில் ல் ஏன் யாழ்ப்பாணத்தில் திரு. செல்லச்சாமி கேட் ய நிலை தமிழர் ஒவ்வொரு படும் நடவடிக்கையாகும்
དེས་ ༦

Page 127
129
என்று இ.தொ. கா. செய சாமி தெரிவித்தார்.
தமிழர் கூட்டணிச் அ. அமிர்தலிங்கம் 15-12கருத்தைக் கூறியிருந்தா எல்லாவற்றையும் குட்டிச் ராய்ச்சி மாகாட்டையும் ( வதற்காக இங்கு வருை துறைபோகிய கல்விமா இடையூருக இருக்க ே ராசா அவர்க9ளக் கேட்டு *அனைத்துலகத் தமிழ் கால உறுப்பினர்கள் ப திரு தனிநாயக அடிகளின் குழு உறுப்பினர்கட்கு இல் பதில் கூறிய பேராசிரிய கட்டுரை:12-1973 ஈழா தவத்திரு தனிகாயக ஏற்ப யாழ்ப்பாணத்தில்
வித்தியான்ந்தன் தலைவர தில் நின்று ஒவ்வொ திற்கும் வருகை தந்து கூறினர்; சேர்ந்து உழை பேராசிரியர் வித்தி எழுதியிருந்தார். ஈழத்த யில் கடத்துவதற்கு யா அவ்விதிகளுக்கு ஏற்ப உட் தலைவர், துணைத்தலைவ பொருளாளர்கள் போன், குழுவுக்கும் தெரிவுகள்
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
லாளர் திரு.எம். எசு. செல்லச்
செயலாளர் காயகமான திரு. 1973 ‘ஈழநாடு நாளிதழில் தன் ர். அரசியல் வண்ணம் பூசி சுவராக்கியதுபோலத் தமிழா குட்டிச்சுவராக்கித் தமிழாராய் க தர இருக்கின்ற கற்றுத் ன்களின் புனிதப் பணிக்கு வண்டாமெனத் திரு. தியாக க் கொள்ளுகிறேன்.” ழாராய்ச்சி மன்றத் தொடக்கக் லர் விலகிவிட்டார்கள்; தவத் ஆதரவு மாகாட்டு அமைப்புக் ஸ்லை' என்ற கருத்துக்களுக்குப் பர் வித்தியானந்தன் எழுதிய 5ாடு நாளிதழில் வெளிவந்தது. அடிகளாரின் விருப்பத்துக்கு மாகாடு கடைபெறுகின்றது. கமையப் G3 Lu T' mt. f) rf) u u fr ானுர். அவரே யாழ்ப்பாணத் ரு அம்ைப்புக்குழுக்கூட்டத் உற்சாகமூட்டினுர் கருத்துக் த்தார். யானந்தன் விளக்கமாகவே தில் மாநாட்டைச் சீரிய முறை ப்பு விதிகள் அமைக்கப்பட்டு றுப்பினர்கள் சேர்க்கப்பட்டுத் பர்கள், இணைச் செயலாளர், ற பதவிகளுக்கும் முகாமைக் கடைபெற்றன. இவ்வாறு

Page 128
அரசியல்வாதிகளின் கருத்துரை
தெரிவு செய்யப்பட்டவர்களு செய்யப்பட்ட கலாநிதி எச் அவர்கள் மட்டும் இடைக் க துறந்தார். வேறெவரும் பத6 தொடர்ந்து அப்பதவிகளில் ச கள். கலாங்தி தம்பையா அ இருந்து வருகின்றர்கள். இல உறுப்பினர்களாகிய திரு திருமதி புனிதம் திருச்செல் பாலக்கிருட்டினன், திரு. 1 திரு.எசு. அம்பிகை பாகன் அ களாகவும், வண. தனிகாயச இரத்தினம் ஆகியோர் இணை திருவாளர்கள் கே. செல்வா இ. நமசிவாயம் ஆகியோர் வகித்துப் பணி இரிகின்றனர். ಕ್ಲೌ: பல ம பொருளுக்கேற்பப் பிரதேச கின்றன. தமிழ் ஆராய்ச்சி பெரும்பாலும் வாழு கி ன் அல்லது கீழ் மாகாணத்தில் கடைபெறுவதே பொருத்தம தமிழ்மக்களின் ஆதரவிலே சாரத்துடன் கடக்கக் கூடாது யன்று.
*.மேலும் மாகாடு அரசி பெறும். அரசியல் மேடைய கட்டுரைகள் படிப்பதற்கும் கலந்துரையாடுவதற்கும் ம படும். இவ்வாறு பேராசிரிய கட்டுரையில் கூறியிருந்தார்.

கள் 121
நள் தலைவராகத் தெரிவு ச். டபிள்யு. தம்பையா ாலத்தில் தம் பதவியைத் விகளிலிருந்து நீங்கவில்லை. கடமையாற்றி வருகின்றர் அவர்களும் உறுப்பினராக ங்கைக் கிளையின் பழைய
கே. சி. தங்கராசா, வம், திருமதி மகேசுவரி பி. ஈ. வசுதியாம்பிள்ளை, ஆகியோர் து2ணத் தலைவர் 5 அடிகள், திரு. சேம்சு ாச் செயலாளர்களாகவும், ாதன், சி. அம்பலவாணர், பொருளாளராகவும் பதவி
ாநாட்டில் ஆராயப்படும் ங்களிலேயே கடைபெறு சி மாகாடு தமிழ்மக்கள் i ற வடமாகாணத்தில் ஸ் அல்லது மலைநாட்டில் ானது. தமிழ்ச் சூழலிலே, ஸ், தமிழ்மக்களின் உப து என விரும்புவது முறை
ரியல் கலப்பில்லாது கடை ாக மாநாடு அமையாது.
கட்டுரைகளைப் பற்றிக் ட்டுமே மேடை அளிக்கப் ர் வித்தியானந்தன் தமது

Page 129
17. இறப்பில் ெ
உணர்வு
இலங்கை அரசின் தொடர்பாக இருவகை உரிமை உடைய, கடுத்த அரசியல் உரிமை இல்லா ஊழியர்கள். கடற்றெழ ஆராய்வு அலுவலராகப் உரிமை இல்லாத அரச உ4 மாகாட்டு அமைப்புக் இருந்தேன். அரசியல் மா அமைச்சரால் அறிவிக் அமைப்புக் குழுவில், அ ஊழியனுகிய நான் பணி
மாகாட்டில் அரசிய% அமைப்புக் குழுவினர் தி ஆராய்ச்சி மாநாட்டை ந உறுப்புரிமை வகிப்பதில் பிரதி அமைச்சர் என்ன மாநாடு என அறிவித்தா உள்ளத் தூய்மையுடனு கலக்க விரும்பாத அமை பின் வாங்கவில்லை. மாாக
 
 

சருகிய தமிழ்
ழியர்கள் அரசியல் உரிமை ப்படுத்தப்பட்டனர். அரசியல் ர, கீழ் மட்ட ஊழியர்கள்; த அதிகாரிகள், மேல்மட்ட $)Gს ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் பணி புரிந்த கான் அரசியல் ஊழியன்.
குழுவில் கான் உறுப்பினனுக ாநாடு எனப் பாதுகாப்புப் பிரதி கப்பட்ட பின்னர் மாாகாட்டு ரசியல் உரிமை அற்ற அரச புரியலாமா? 0க் கலப்பதில்லை என மாநாட்டு - சங்கற்பம் கொண்டுள்ளனர். டாத்தும் அமைப்புக் குழுவில் என்ன தவறு? பாதுகாப்புப் .பிரதமரே இது அரசியல் லும் கூட, உண்மையுடனும் ம், அரசியலை மாாகாட்டில் புக்குழுவில் கான் பணிபுரியப் rடு முடிவடையும் வரை பணி

Page 130
இறப்பில் செருகிய தமிழ் உை
புரிவதென்றும், பெறுே என்றும் எனக்குள் தீ மருத்துவர் ஆனந்தராசன் யிருந்தார். கலைஞர் கருஞ பொய்யுரை கூறிய அவ பண்டாராகாயக்காவிடம் ே இருந்து விலக்கப் போவத புகழ் பெற்ற தொழிற் நித்தியானந்தா கொழும்பி அஅப்பியிருந்தார். அமை: கொண்டிருப்பதாகவும், எ எண்ணியிருப்பதாகவும் தொழிற்சங்க நடைமு,ை அரசு எந்தவித நடவடி எனவும், தொடர்ந்து மாகா படியும் கூறினர்.
மாநாட்டைத் திட்ட 1974 தையில் கடத்த வேை கடத்த வேண்டும் என்பதி டிருந்தேன். உள்ளத் குழுவுக்கு கம்பிக்கையா பேராசிரியர் வித்தியான இருந்தேன். அரசின் அறி: மிரட்டலோ, திரு. ஆனந்த மிரட்டலோ எனது கவன: யாழ்ப்பாணம் இந்து மாணவரான திரு. யோகா உதவி அரசாங்க அதிபர காடெங்கும் உணவுப் பற் அரசாங்க அதிபர்கள் கட் உணவுப்பொருட்களை வ

ார்வு 123
பறுகளை ஏற்றுக்கொள்வது மானித்துக் கொண்டேன். முன்பு என்னை மிரட்டி கிைதியின் கையாள் எனப் ர், அமைச்சர் பீலிக்சு டயசு சொல்லி என்னைப் பதவியில் ாக மிரட்டி இருந்தார். சங்கவாதியான திரு. கே. சி. ல் இருந்து எனக்குச் செய்தி ச்சர்கள் சிலர் என்மீது கோடம் ன்மீது கடவடிக்கை எடுக்க சொல்லி அனுப்பிய அவர், றகளைச் சுட்டிக் காட்டினுர்; டிக்கையும் எடுக்கமுடியாது "ட்டு வெற்றிக்கு உழைக்கும்
மிட்டபடி யாழ்ப்பாணத்தில் ண்டும்; ஆராய்ச்சி மாங்ாடாக ல் தீவிரமான உறுதி கொண் தூய்மையுடன் அமைப்புக் க கடந்து கொண்டேன். ந்தனுக்கு உறுதுணையாக வித்தலோ, அமைச்சர்களின் ராசனின் வெற்று வேட்டான $தை ஈர்க்கவில்லை.
க் கல்லூரியில் என் உடன் ாதன், யாழ் நகரப் பிரிவின் ாக இருந்தார். அப்பொழுது ரக்குறை இருந்ததால், உதவி டுப்பாட்டு அனுமதி மூலம் ழங்கிக் கொண்டிருந்தனர்.

Page 131
24
பருப்பு, சீனி, கொத்தமல்லி, உணவுப் பொருட்கள் பெ தில்லை. கள்ளச் சக்தையில் லாபம் பெற்றனர். மாாகாட்( என்ற முறையில் திரு. யே உணவுப்பொருட்கள் பெற *சச்சி, உங்களுக்கு வேணு டுக்குத்தர முடியாத நிலையி மாகாட்டை யாழ்ப்பாணத்தி எனவே உணவுப்பொருளு தருவது?” -
செயலகத்தில் உதவி ஆ திரு. முருகேசம் பிள்ளையும் விமல் அமரசேகரா என்ற அரசாங்க அதிபராக இரு விரித்தார்.
மாாகாட்டு அமைப்புக் கு மட்டும் தொடர்ச்சியாக யிருந்தேன். ஏனையவர்கள் தனர். எனவே அரசு அலு கொள்வது என் பணியாயி பாடசாலை மண்டபங்கள், காவல்துறை அலுவலகம் கல்வித் திணைக்களம் போ கான் சென்றேன். பல்வேறு கதைத்தேன்; விண்ணப்பித் தான்; வாய்ப் பிதுக்கல் யாரும் உதவத்தயாராக இ மாவட்டச் செயலகத்தி களிலும் எனக்கு ஏராளமான ஒரு சிலரைத் தவிரப் பெரும்

எனது யாழ்ப்பாணமே
அரிசி போன்ற அடிப்படை ாதுச்சந்தையில் கிடைப்ப பதுக்கல்காரர் கொள்ளே டு உணவுக்குழுத் தலைவன் பாகநாதனைச் சந்தித்தேன். ) அனுமதி கேட்டேன். மானுல் தருகிறேன். மாாகாட் ல் உள்ளேன். அரசாங்கம் ல் கடத்த விரும்பவில்லை. நக்கு எப்படி அனுமதி
அரசாங்க அதிபராக இருந்த
கையை விரித்தார். திரு. சிங்களவர் யாழ்.மாவட்ட நந்தார். அவரும் கையை
5ழு உறுப்பினர்களுள் நான் யாழ்ப்பாணத்தில் தங்கி வந்து போய்க் கொண்டிருந் 2றுவலகங்களுடன் தொடர்பு ற்று. வீரசிங்கம் மண்டபம், மாநகரசபை அலுவலகம், , மாவட்டச் செயலகம், ன்ற பல அலுவலகங்கட்கு அனுமதிகள் தொடர்பாகக் தேன். எங்கும் கைவிரிப்புத் நான் பொச்சரிப்புத்தான். ისზის. லும் பல்வேறு அலுவலகங் கண்பர்கள் இருந்தார்கள். பாலோர் என்னைக் கண்டால்

Page 132
இறப்பில் செருகிய தமிழ் உண
ஒதுங்கினர்கள். தெருவில் மறுபக்கம் திருப்பினர்கள். கடை முறைகளைக் கூறினர் யாழ்ப்பாணத் தொலை யத்தினர் மட்டும் மேலதிகட் புக்குத் தொலைபேசி அழை கொம்பான நிலை. அதிகா களின் அழைப்புகட்கு மு வார்கள். கொழும்புக்கோ கேட்டால் எட்டு மணி நேரட ஆணுல் காங்கள் யாழ்ப்பான இருந்து பேசுகிறேம் என்று இடம், எது எண் எனக் கே திறக்கும் நேரத்தில் தொ கண்பர்கள் மட்டும் அல்ல உதவினுர்கள்.
வெளிப்படையாக அர மறைமுகமாக உதவ விரும் அடையாளம் காணவும் காட தமிழ் அரச ஊழியர்கள் ! ஆழத்தில் அரும்பு விட்ட என்ற உணர்வு, வெளிப்பட முடியாமல், நீறுபூத்த கெ( என் கண்பர்களை அரச அலு போர்த்துகேயர் ஆட்சி வலிந்து திணிக்கப்பட்ட சைவர்கள் அரச ஊழியர்க இழித்துரைக்கப்பட்டதை கொண்டனர். ஆணுலும் கொண்டிருந்தனர். ஆடிக்க

rவு 125
கண்டால் கூட முகத்தை ஒரு சிலர் மட்டும், அலுவலக ; மிகச் சிலர் உதவினர். பேசிப் பரிவர்த்தனை நிஜல மாக உதவினுர்கள். கொழும் ப்புப் பெறுவது குதிரைக் லையில், அரசு அலுவலகங் ன்னுரிமை கொடுத்துவிடு
கண்டிக்கோ அழைப்புக் ம் பிந்தியே தருவது வழமை. ன மாநாட்டுச் செயலகத்தில் சொல்லு முன்பே, எந்த கட்டுக் கண் இமை மூடித் டர்பைத் தருவார்கள் என் }ர்; அங்குள்ள எல்லாருமே
சின் போக்கை ஏற்றவர்கள், பினுர்கள். தாம் யாரென்று ட்டவும் முடியாத இடங்களில் உதவினுர்கள். உள்ளத்தின் தமிழ் உணர்வு, தமிழன் முடியாமல், வெளிப்படுத்த நப்பாக இருக்கும் நிலையில்
வலகங்களில கண்டேன். க்காலம், கிறித்தவ சமயம் காலம்; யாழ்ப்பாணத்தில் ாாக இருந்தனர். தம் சமயம் வெளிப்படை யாக ஏற்றுக் உள்ளாாந்த சமயப்பற்று ாருவா (அமாவாசை) வரும்,

Page 133
126
முன்னுேர் வழிபாட்டு வ விரதம் பிடிப்பார்கள். அ சாப்பிடுவார்கள். சாப்பி வெளியே வீசமாட டார்கள் காரர் பார்த்தால், அரச விரதம் கைக் கொண்டதை கொண்டால், பழிப்பு, இ தொடரும். எனவே வ தென்னுேலைக் கிடுகுக் கூ6 விடுவார்கள்.
கான் யாழ்ப்பாணத்தி தம் தமிழ் உணர்வை "இ தனர். அரசின் கெடுபிடி உணர்வைக் குடத்துள் வி ளுக்கும் காலம் வரும், கா வாழ்வு வந்தால் தமிழ் உை எமக்கு ஈடாக இணையா தொலைபேசித்துறை ஊழிய தமிழ் ஆராய்ச்சிக்காக உள்ளார்ந்த உணர்வை, து தேவையைக் கேவலமான காக அஞ்சி மூடி வைக்கே வில்2ல. வி2ளவுகளை ஏற்க விரைந்து தொண்டாற்றிே பேராசிரியர் வித்திய பாடற்றவர். திரு. வி. எ தவருத கட்டிடக் கலைஞர். டாலும் தமது நடுநிலை க திருமதி திருச்செல்வம். திரு தமிழர் கூட்டணி உறுப்பு கோபாலபிள்ளை மகாதே
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
பிரதம் கொள்ள வேண்டும். ன்று வாழை இலையில்தான் ட்டபின் வாழை இலையை . வீசினுல், பக்கத்து வீட்டுக் அதிகாரிகட்கு அறிவித்தால், அரச அதிகாரிகள் தெரிந்து ழிப்பு, வேலை நீக்கம் என்பன ாழை இலையைச் சுருட்டித் ரை மட்டைகளிடைச் செருகி
ல் கண்ட அரச ஊழியர்கள் இறப்பில் செருகி வைத்திருக் டகளைத் தாங்க முடியாமல் ளக்காகப் பேணினர். எங்க லம் வந்தால் வாழ்வு வரும்; ணர்வை வெளிப்படுத்துவதில் ாக யார் இருப்பார் எனத் பர்கள் கூருமல் கூறினர். கத் தொண்டு செய்யும் என் தூய்மையான என் உணர்வுத் அரசியல் நடைமுறைகளுக் வோ, மறைக்கவோ விரும்ப த் தயாரான உள்ளத்துடன் னேன். ானந்தன் அரசியலில் ஈடு சு. துரைராசா நடுங்லைமை கணவர் அரசியலில் ஈடுபட் ருத்துகளைக் கைவிடாதவர் 3. பேரின்ப நாயகம் இளைஞர்; பினராக இருந்தார். கலாநிதி வா சிறீலங்கா சுதந்திரக்

Page 134
இறப்பில் செருகிய தமிழ் உண
கட்சி உறுப்பினராக இரு சிங்கம் அரசியல்வாதிக போய்விடுபவர். நானே அரச ஊழியன். மாகாட்டு களில் அரசியல் தொடர்ட வேறு கட்சிகளில் இருர் கான் அறிந்தவரை அரசி பான வாதங்களையோ . களில் கொண்டு வந்ததில்? திரு. லக்சுமன் சய பலமும், திரு. தியாகராச தினபதி, தினகரன்’ நாள பின்னணி எங்கே? அரும் விட்டு வளர்ந்து வரும் தமி பலிப்பாகத் தமிழ் ஈழத்தில் காட்டில் திராவிட முன்னே எல்லாள மன்னன் காலத் சோழன் காலத்தில் தொட! காலத்தில் மிகுந்தது-தமி வரை ஒழித்துவிடும் என்ற முை றயாகச் சிங்களவர்க் சயக்கொடி, சிங்களப் பெரு காப்புப் பிரதி அமைச்ச எதிர்பார்க்கப்பட்டதே! த இழைத்து மாற்றஅடன் தமிழரைக் காட்டிக் கொ( காட்டாகத் தமிழ் நா பாணத்தில் காக்கை வ திரு. குமாரதுரியரும் மற்ற தெரிவித்த கருத்துகள் புல்லினங்களை நினைவுககுச்

ார்வு 127
ருந்தார். கலாநிதி பூலோக 2ளக் கண்டாலே அப்பால் அரசியல் உரிமை இல்லாத அமைப்புக் குழு உறுப்பினர் புடைய இருவரும் இரு வெவ் தனர். அவர்கள் இருவரும் யல் கருத்துகளையோ, சார் அமைப்புக்குழுக் கூட்டங் ல. க்கொடியும், திரு. அருளம் ாவும், திரு. குமாரதுரியரும் ரிதழ்களும் கூறிய அரசியல் புவிட்டுத், துளிர்த்து, இலை ழ் உணர்வின் அரசியல் பிரதி தமிழர் கூட்டணியும், தமிழ் ற்றக் கழகமும் அமைந்தன. தில் இருந்தது-இராச இராச ர்ந்தது-யாழ்ப்பாண அரசின் ழர் வாழ்வும் வளமும் சிங்கள p அச்சம் தலைமுறை தலை கு உண்டு. திரு. லக்சுமன் நம்பான்மை ஆட்சியில் பாது ரல்லவா? அச்சம் கொள்வது தமிழ் உணர்வுக்குத் துரோகம் இணைந்து வயிறுவளர்த்துத் டுக்கும் இயல்பின் எடுத்துக் ட் டி ல் எட்டப்பன், யாழ்ப் ன்னியன் இருக்கவில்லையா? ]வரும் மாகாடு தொடர்பாகத் நெல்வயலில் வளரும் 5 கொணர்ந்தன.

Page 135
128
23, 12.1973 சுதந்திரன் கருத்து வெளிவந்தது. த தடை செய்ய வேண்டும் என வில்லை. அப்படிக் கூறி யில்லை. ஒரு தமிழன், அதுவு பிரதிநிதி இப்படிக் கூறியி தமிழர் அரங்கில் ஈழத் தமிழ வடு அழியாத கறையாக றென்றும் இருந்து கொண்டி
*அரசியல் இலாபம்
பாணத்தில் தமிழாராய்ச்சி தென்றல் அதற்கு வருே விசா வழங்க முடியும் திரு. லக்சுமன் சயக்கொடி! *அரசியல் இலாபம் என் அறிஞர்கள் இங்கு வருவத அஆமதி வழங்க மறுப்பது, அதிக அளவு அரசியல் இல் நிலையை வெளிநாட்டார் உ6 தோற்றுவிக்கும் என்பதை அமைச்சர் உணர வேண்

எனது யாழ்ப்பாணமே
ா' வார இதழில் பின்வரும் மிழாராய்சசி மாநாட்டைத் ாறு ஒரு சிங்களவன் கூற யிருந்தாலும்கூடப் பரவா ம் ஒரு தமிழ்த் தொகுதியின் ருக்கிருர் என்றல், உலகத் அனுக்கு ஏற்பட்டுள்ள இந்த 5, நீங்காத வடுவாக என் டிருக்கப் போகின்றது.
பெறுவதற்காக யாழ்ப் மாகாடு நடைபெறுகிற வோருக்கு எப்படி அரசு என்று கேட்டிருக்கிருரா
ாறு பார்த்தால் வெளிகாட்டு ற்கு அஅமதிப்பதைவிட, தான் தமிழர் கூடடணிக்கு 0ாபத்தையும், ஈழத் தமிழர் ணருகின்ற சூழ்நிலையையும் தப் பாதுகாப்புத் துணை டும்.”

Page 136
18. சோதனை மே
"கல்கி கிருட்டினமூர் காட்டிலிருந்து யாழ்ப்பா6 ஒன்றை கட த்தினர். BT தமிழ் விழாவின் வெற்றிக் அம்பிகைபாகன் சிறப்பிட தனது பட்டப் படிப்பை மு யாழ்ப்பாணம் வைத்தீசுவ காலம் கடமை புரிந்தவர். இதழை நடுவணுகக் கொன களுள் இவரும் ஒருவர்.
1972 அக்டோபரில் சே பெற்ற சிறப்புப் பொதுக் மீண்டும் 1973 ஆவணியி கனிட்ட பாடசாலை மண்ட திற்கும் வந்திருந்தார். தி பதவி விலகுவதாகப் குழப்புவதற்கு முயன்றபே திரு. அம்பிகைபாகன் அ கொள்ள, அவர் திரு. செய்தார்.
நாங்கள் யாழ்ப்பாண திரு. அம்பிகைபாகன் எ

s
ல் சோதனை
த்தி முதலிய பலர் தமிழ் ணம் வந்தனர். தமிழ்விழா )பதுகளில் கடந்த அந்தத் கு உழைத்த பலருள் திரு. சe ம் பெற்றவர். தமிழ் நாட்டில் pடித்த திரு. அம்பிகைபாகன் ரக் கல்லூரி அதிபராக நீண்ட
சுன்னுகம் ஈழகேசரி’ வார
ண்டு வளர்ந்த தமிழ் அறிஞர்
ாந்தம் மனையகத்தில் நடை கூட்டத்திற்கு வந்திருந்தார். ல் பம்பலப்பிட்டி இந்துக் பத்தில் கடைபெற்ற கூட்டத் ரு. எச். டபிள்யு. தம்பையா பயமுறுத்திக் கூட்டத்தைக் ாது, முன் வரிசையில் இருந்த வர்களிடம் கான் வேண்டிக் தம்பையாவைச் சமாதானம்
ாம் செல்லும்பொழுதெல்லாம் ம்மைச் சந்திப்பார். யாழ்ப்

Page 137
130
பாணச் செயலகம் ெ மாநாட்டுச் செயலகம் வழங்குவார்.
*என்ன கட்டம் வந்தாலு யாழ்ப்பாணத்தில் சனவ யாக வேண்டும் என்றும், தமிழருக்குமாருத வடு ஏற் எதிர் பார்க்காமல் மக்களே கொண்டாக வேண்டும் பாகன் கூறியதாகச் “சுத் இதழில் வெளிவந்தது. தி வர்கள் அரசியல் துறையை யாழ்ப்பாண மண்ணின் இருந்தனர்.
அதே செய்தியில் தவி கூறிய கருத்துகளும் வெளி கடக்கப் போகும் மாநாட் ஆவலோடு வரவேற்கின் அமையத் தமிழ் மக்கள் ஒத்துழைப்பு அளிப்பார்கள் தவத்திரு தனிநாயக அடி கட்டிடக் கலைஞர் திரு மக்கள் அளித்துள்ள பேர அளித்திருக்கிறதென்றும் கடத்தும் அதே நேரத்தில் லும் மாநாடு வெற்றியுடன் யிருந்தார்.
திருமதி திருச்செல்வம் வந்தார். காங்கள் எல்லே மகளிர் கல்லூரிக்குச் ெ செல்ஜலயாவைச் சந்தித்ே

శ్న
எனது யாழ்ப்பாணமே
தாடங்கியபின் அடிக்கடி வருவார்; ஆலோசனைகள்
ம் தமிழாராய்ச்சிமாநாட்டை ரி 3ஆம் திகதி நடத்தி இது நடக்காத பட்சத்தில் பட்டுவிடும், என்றும், அரசை இந்த முயற்சியை ஏற்றுக் என்றும் திரு. ச. அம்பிகை தந்திரன் 16.12-1973 வார ரு. அம்பிகைபாகன் போன்ற பச் சிறிதும் எட்டிப்பார்க்காத நன்மக்களுள் சிலராக
பத்திரு தனிநாயக அடிகள் ரி வந்திருந்தன. சனவரியில் டை வெளிகாட்டு மக்கள் ருர்கள். இது சிறப்பாக உதவுவார்கள், போதிய ர் என்று நம்புகிறேன்” எனத் கள் கூறியிருந்தாா.
வி. எசு. துரைராசா, தமிழ் தரவு பெரும் உற்சாகத்தை மாகாட்டைச் சிறப்பாக பல இன்னல்கள் ஏற்பட்டா நடைபெறும் எனவும் கூறி
ஒருமுறை யாழ்ப்பாணம் ாரும் அவருடன் சுண்டிக்குளி சன்ருேம். அதிபர் திருமதி. தாம். சுண்டிக்குளி மகளிர்

Page 138
சோதனைமேல் சோதனை
கல்லூரி தனியார் நிறுவ மாநாட்டுக் கண்காட்சி நி மகளிர் கல்லூரியில் நடத் சென்றிருந்தோம். திருமதி. மறுப்பதற்கு இடமில்லை ( கூறினுர், கண்காட்சிக்கு உ பெருமகிழ்ச்சி அடைந்தவர் ஆவர். கண்காட்சிக் குழுத் புரிந்தார்.
*இலங்கை வாழ் தமிழ் மொழி, இலக்கியம், க3 போன்றவற்றைப் பொது பிறநாட்டவர்க்கும் அறிமு: மேற்படி மாகாட்டின் அ அமையும். பொருட்காட்சியி பிரிவுகள் இடம் பெறும்.
1. நூல்கள், சஞ்சின கையெழுத்துப் பிரதிகள்.
2. பனம்பொருட்கள், ! கப் பொருட்கள் முதலியன 3. மரவேலைப்பாடுகள் 4. வெண்கலப் படிம யங்கள், கல்வெட்டுகள்.
பொருட் காட்சியிலே வைக்க விரும்புவோர் கலாங் காட்சி அலுவலகம், சுண் யாழ்ப்பாணம் எனும் முகவ மாறு கோரப் பெறுகின்ற பத்மநாதன் வெளியிட்ட வெளி வந்தன.

131
னமாகச் செயற்பட்டது. கழ்ச்சிகளைச் சுண்டிக்குளி தலாமா எனக் கேட்கவே திருச்செல்வம் கேட்டபின்பு எனத் திருமதி செல்லையா ரிய இடத்தைப் பெற்றதில்
கலாநிதி சி. பத்மநாதன்
தலைவராக அவர் கடமை
பேசும் மக்களின் வரலாறு, லகள், கைத்தொழில்கள் க்களுக்கும் மாணவருக்கும் கப்படுத்தும் வண்ணமாக அங்கமான பொருட்காட்சி ல் கீழ்க்காணும் பிரதானப்
)ககள், ஏட்டுச் சுவடிகள்,
கெசவுப்பொருட்கள், உலோ
சித்திரங்கள், ஓவியங்கள். ங்கள், சிற்பங்கள், காண
0 பொருட்களைக்காட்சிக்கு தி சி. பத்மாகாதன், பொருட் ாடிக்குளி மகளிர் கல்லூரி, ரியுடன் தொடர்பு கொள்ளு ]னர்.’ இவ்வாறு கலாநிதி
அறிக்கை நாளிதழ்களில்

Page 139
132
- மாநாட்டை கடத்து பத்தை ஒழுங்கு செய்திரும் முழு கேர ஊழியரான திரு பெறும் காட்களுக்கு வீ எனக் கேட்டிருந்தார். ஒத்துக் கொண்டனா வி பாதுகாப்பு முன் பணம் எ யாழ்.மாநகரச் சபை கலை நிகழ்ச்சிகள் கட பெற்றது. மாநாடு நை எவருக்கும் வழங்கவில்லை.
குழுவுக்கு வழங்குவது பற்
வில்லை என மாநகரசபை ஆ யாழ்ப்பானைத்தில் மண்டபங்களையும் கேட்டி பாடசாலை மண்டபங்க ருக்தோம். சிறப்பாக யா பத்தைக் கேட்டிருந்தோம். மார்கழி நடுப்பகுதியி அதிர்ச்சியைத் தந்தது. னர்க்குச் சோதனைக்கு மேல் நாளிதழ் 18, 12. 1973 நி3லயைத் தெளிவாக்கிய மண்டபத்தில் மாநாட்டை பொறுப்பானவர்கள் மறு கொண்டதன் மூலம் ஒப்பு வர்கள் வாக்கு மீறினர்கள் JITL y T&suo LDGöoTL Luftá பாளர்களுக்கு வழங்கே அமைச்சர் திரு. பதிய
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
வதற்கு வீரசிங்கம் மண்ட தோம். மாநாட்டுச் செயலக 1. பேரம்பலம், மாகாடு நடை சிங்கம் மண்டபம் தேவை பொறுப்பாக இருந்தவர்கள் பாடகை முன்பணம், சேதப் ன்பன கொடுக்கப்பட்டன. பின் திறந்த வெளி அரங்கு, ாத்துவதற்காகக் கேட்கப் டபெறும் நாட்களில் வேறு ஆணுல் மாநாட்டு அமைப்புக் ]றி இன்னமும் முடிபு செய்ய அதிகாரிகள் கூறினர். உள்ள தனியார்பாடசாலை ருக்தோம். அரசு நடாத்தும் 2ளயும் தருமாறு கேட்டி ழ் மத்தியக் கல்லூரி மண்ட
ல் எமக்கு வந்த செய்தி
*தமிழாராய்ச்சி மாநாட்டி 0 சோதனை” என்ற வீரகேசரி’
செய்தித் தலைப்பு எமது து. யாழ்ப்பாண வீரசிங்கம் - கடத்த மண்டபத்துக்குப் த்தனர். பணத்தை ஏற்றுக் தல் தந்து ஒப்பந்தம் செய்த
களையும் மாநாட்டு அமைப் வண்டாம் எனக் கல்வி
தின் முகமது நேரடியாக

Page 140
சோதனைமேல் சோதனை
உத்தரவை அனுப்பியிரு மண்டபங்களை வழங்க வே விட உரிமை பெற்றிருந் மண்டபங்களைப் பற்றி உத் இருக்கவில்லை. எனினும், ! விதிக்கப்படும் உத்தரவுக களும் அனுசரிக்க வே திரு. பதியுதீன் முகமது : தினகரன்’ நாளிதழ் செய் கத்துடன் ஒத்துழைக்காப இலாபம் தேடும் நோக்குட கின்றதோ என்ற சந்தேக் வடிக்கையின் காரணம் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் கூறியது.
அரங்குகளையும், வி இருந்து கொண்டே ‘ஆட்டி அரசு பெற்றிருந்தது. பலருக்கு அரசின் இந்த கட தந்தன. சிறப்பாக இந்த விடுதிகள் கட்டி யெழுப்பக் அரசின் மீது ஆத்திரம் ெ மக்களின் பணத்தைக் ெ எழுப்பினுேம், அரசுக்கு ஏன்
அரசின் இந்த நடவடி குழுச் செயற்பாட்டிற்கு ஏராளமான மக்கள் மாங்ாட் தொடங்கினர்கள். நிதி குவி உதவி வேண்டும்? இதுதா இருந்தது.
2381-9

133
ந்தார். அரசின் பாடசாலை பண்டாம் என அவர் உத்தர தார். தனியார் பாடசாலை தரவிட அவருக்கு அதிகாரம் "அரசாங்கப் பாடசாலைகட்கு 2ளத் தனியார் பாடசாலை ண்டியது நியதி’ எனத் கூறியதாக 18.12. 1973இல் தி வெளியிட்டது. 'அரசாங் Dல் ஒர் அரசியல் கட்சிக்கு டன் இம்மாங்ாடு நடைபெறு கம் எழுந்துள்ளதே இங்கட
என்று கல்வி அமைச்சு ’ எனத் தினகரன் செய்தி
டுதிகளையும் கொழும்பில் ப் படைக்கும் அதிகாரத்தை யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள வடிக்கைகள் வெறுப்பைத் மண்டபங்கள், அரங்குகள், காரணமாக இருந்தவர்கள், காண்டார்கள். யாழ்ப்பான காண்ட்ல்லவா கட்டினுேம்,
இந்த அநியாய வேலை? க்கை மாங்ாட்டு அமைப்புக் ஆதரவாக அமைந்தது. ட்டுச் செயலகத்துக்கு வரத் பியத் தொடங்கியது" என்ன ன் மக்களின் வினவுதலாக

Page 141
134
அரியா?லப் பகுதியி தென்னங்கிடுகுகள், பந்தல் பாணத்தில் குறைவே இல் பந்தல் தடிகள் உண்டு. வ உண்டு. மாபெரும் பந் எந்திரங்களைக் கொண்டு வ களையும் சிகரங்களையும் செ கட்டுவோம் பந்தலை; கொட்டுவோம் மேளத்தை காட்டுவோம் யாழ்ப்பாண, வோம் எமக்கு வரவுள்ள இ மதிப்பை என்ற குரலொலி எந்த மக்களை நம்பினுேமோ முன் வந்தனர். என்ன உறு யானதோ அந்த உறுதி தையும் ஊக்கத்தையும் ெ -உணவுப் பொருட்க -மண்டப வசதி இல் -பாடசாலை மண்டட டவெளி நாட்டவர் வ -மாநாட்டுத் தடை ே -அரச அலுவலகங்ச டமாாநகரசபை அலுெ -தனியார் பாடசாலை -குடியரசுத் தலைவர் டபிரதி அமைச்சரின் டநிதிப்பற்றக்குறை -அரசியல் சாயப்பூச் -பதினைந்து நாட்கள் இவ்வளவு சிக்கல்கள்
அமைப்புக் குழு உறுதியை
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
ல் திறந்த வெளி உண்டு ) தடிகள் இவற்றிற்கு யாழ்ப் ஸ்2ல. கோவில்களில் எல்லாம் பீடுகளில் எல்லாம் கிடுகுகள் தல் போடுவோம். மின்சார பருவோம். அலங்கார வளைவு காண்டு வருவோம்.
வெட்டுவோம் தடைகளை; ; கூட்டுவோம் மாாநாட்டை த்தார் செயல்திறனை; ஒட்டு ஒழுக்கை; நாட்டுவோம் நமது லிகள் கேட்கத் தொடங்கின. அந்த மக்கள் கை கொடுக்க பதிப்பாடு எங்களுக்குத் துணை ப்பாடு மக்களுக்கு உற்சாகத் காடுத்தது. ள் இல்லை 86) 1ங்கட்கு மறுப்பு ருகைத் தடை வேண்டுகோள் வேண்டுகோள் ளில் புறக்கணிப்பு பலகத்தின் புறக்கணிப்பு கட்கு மிரட்டல் அழைப்பை ஏற்கவில்லை. *அப்பி பலமு மிரட்டல்
Ժր
தாம் எஞ்சியிருந்தன. நிறைந்த தழலிலும் மாநாட்டு பக் கைவிடவில்2ல. உணர்ச்சி

Page 142
சோதனைமேல் சோதனை
வசப்படவில்லை. யாரையும் கோபப்படவில்லை, வசை அமைதியாக, அடக்கமாக மத்தை நிறைவேற்றுவதி எண்ணிய எண்ணியாங் திண்ணிய ராகப் பெறின்’ குறள்வாக்கு எமக்குத்
23-12-1973 இல் வி டு பேராசிரியர் வித்தியானந்த முறையில் நான்காவது உல அமையும்” எனக் கூறியிரு
உள்ளத்தில் இருந்ததோ!

135
திட்டவில்லை. எவர் மீதும் பாடவில்லை. ஆறுதலாக, , உறுதியாக எடுத்த கரு ல் கண்ணுக இருந்தோம். கு எய்துப, எண்ணியார் என்ற திருவள்ளுவரின் துணையாக இருந்தது. த் த செய்தியறிக்கையில், ன், “இதுவரை ஈழம் காணுத கத் தமிழாராய்ச்சி மாநாடு ந்தார். என்ன உறுதி அவர்

Page 143
雙 驟
19. இலண்டனில்
குரலோசை
'அஜூனத்துலகத் தப உதவி அளிக்க வேண்டு பிரேரணையை யாழ்ப்பாண
துள்ளது. மாநாட்டுக்கு உ
கொடுக்க வேண்டும் என் அளிக்கவேண்டும் என்றும் வரப்பெற்றன. ஆனல் இவற்றைப் பரிசீலனை ச்ெ நிராகரித்தது.” என யாழ்ப் துரையப்பா நேற்றுத் ெ கழகத்தின் இலங்கைக் கி2 புறக்கணித்து அவமதித்து சபையினரைச் சந்திக்கக்கூ உதவி செய்ய (8ഖങ്ങTIL மாநகர சபை அங்கத்தவர் வித்தார்.-இவ்வாறு 26 தழில் செய்தி வெளி வந்தி திரு. அல்பிரட் அதுை உறுப்பினர்; திரு. ஏ. விசுே உறுப்பினர்; இருகட்சிகளு ஆட்சிக் கட்டிலில் இருந்த6
 

b எழுந்த
மிழாராய்ச்சி மாநாட்டுக்கு ம் என்று கொண்டு வந்த ாம் மாாககரசபை நிராகரித் ரு. 10,000 நன்கொடையாகக் றும் மற்றும் சில வசதிகளை இரு பிரேரணைகள் கொண்டு சபையின் அனுமதியின்றி Fய்ய முடியாது என்று சபை பாண மேயர் திரு. அல்பிரட் தரிவித்தார்; 'ஆராய்ச்சிக் ாயினர் யாழ்ங்கர சபையைப் விட்டார்கள். புதிய குழு ட முயலவில்லை. இங்ாநி2லயில் அவசியமேயில்லை’ என்று திரு. ஏ. விசுவாநாதன் தெரி -12-1973 தினகரன்’ நாளி நந்தது. ரயப்பா சிறிலங்கா கட்சி பாநாதன் சமசமாசக் கட்சி ம் கூட்டாகக் கொழும்பில் T. இருவரும் தம் எசமானர்

Page 144
இலண்டனில் எழுந்த குரலோ
களின் ஒசையை ஒலிச்குட அவிழ்த்து விட்டிருந்தனர். யப்பாவைச் சந்தித்து ஆத முற்போக்கு எழுத்தாள திரு. பிரேம்சி, மாநாட்டு அ6 அறிக்கை வெளியிட்டு இ முன்னணிச் செயலாளர் அவ்வாறே கண்டித்திருந்த வாளர்கள்.
அரசின் ஆதரவாளர்கள் வெளியிடும்பொழுது, அ6 கொண்டிருக்கலாமா? கலந்துகொள்ளப்போவதில் யில் அங்கம் வகிக்கும் ஒே மைச்சர் திரு. செல்லையா ளார்’ என்ற 25-12-1973 ந தினபதி நாளிதழில் வெ அமைப்பாளர்களின் அழை பல காரணங்களைச் சுட்டிக் இலங்கைப் பொது செயலாளர் திரு. எசு. ஏ. அறிக்கை நடுநிலையுடைய சக்திகளால் தூண்டப்பட் களும் அரசாங்கமும் த காண்பது பற்றிச் சிரத் கொள்கையையே இறுகட் கின்றன.கடைசி நிமிடத்த மாாகாட்டை வெற்றிகரமாக வர்கள் தமது பூரண 4 பொதுவுடைமைக்கட்சி வே

፲) 8ቻ 13ገ
ம் பொழுது பொய்யையும் நாம் திரு. அல்பிரட் துரை ரவு கேட்டதை மறந்தனர். ‘ர் சங்கப் பொதுச்செயலாளர் மைப்பாளர்களைக் கண்டித்து ருந்தார். மலையக இளைஞர் திரு. இரா. சிவலிங்கமும் ார். இவர்கள் அரசின் ஆதர
ள் அவசரப்பட்டு அறிக்கை மைச்சர் மட்டும் பார்த்துக் தமிழாராய்ச்சி மாாகாட்டில் 2ல என்று அமைச்சரவை ரயொரு தமிழரான தபால குமாரதுரியர் அறிவித்துள் ாளிட்ட அவரது அறிக்கை, 1ளிவந்திருந்தது. மாகாட்டு ப்பை ஏற்க முடியாமைக்குப்
காட்டியிருந்தார். வுடமைக்கட்சிப் பொதுச்
விக்கிரமசிங்கா விடுத்த தாக இருந்தது: “அரசியல் ட மாகாட்டு அமைப்பாளர் ம் பிரச்சினைகட்குத் தீர்வு தை எடுக்காமல் தத்தம் ப் பிடித்துக் கொண்டிருக் நிலாவது இலங்கையில் இம் 5 முடிக்கச் சம்பந்தப்பட்ட ஒத்துழைப்பை நல்குமாறு பண்டிக்கொண்டிருக்கிறது.”

Page 145
38
தினகரன்', தினபதி டுக்கு அரசியல் சாயம் பூச குழப்பவும் முயற்சி செய்து ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாப அல்லவா? மாகாட்டைப் ட வெளியிடவில்லை. அரசின் ( பணியை, காளிதழ்களின் ே ததை, இலண்டனில் இருர் பிே. பி. சி. நிறுவனம் செய்
இலண்டனில் உள்ள மணியோசை கேட்டது. குரல் கேட்டது. பி. யின் ஆங்கிலச் செய்தியும், தன. யாழ்ப்பாணத்தில் நட தமிழாராய்ச்சி மாநாட்டை அறிஞர் விமானநிலையத் அனுப்பப்பட்டார் என்ற வானுெலி உலகம் முழுவது அரசு மரநாட்டுக்கு வருப் விட மாட்டாது எனவு மட்டுமா? எந்த விமானத் அதே விமானத்தில் இ அஅப்பப்பட்ட அந்த அ சுருளில் இடம் பெற்றது. இலங்கையில் ஆட்சி புரி இலண்டனிலிருந்து வெளிவ பேட்டியும் உலகுக்கு அறில்
இலண்டனுக்கு ஒரு அறிஞர் கொழும்பு வந்தார் எனவே அடுத்த விமான
f

என்து யாழ்ப்பாணமே
ஆகிய காளிதழ்கள் மாாகாட் வும், மாாநாடு நடைபெருமல் கொண்டிருந்தன. இலங்கை னம் அரசின் குரலோசை பற்றி எவ்விதச் செய்தியும் குரலோசை ஆற்ற முடியாத செய்தி ஓசை செய்ய முடியா ந்து தமிழோசை பரப்பும் து உதவியது. பிக்பென்' மணிக்கூண்டின் இது இலண்டன்’ என்ற பி. சி* யின் உலகச்சேவை செய்திச் சுருளும் தொடர்ந் க்கவிருக்கும் அனைத்துலகத் யொட்டி இலங்கை சென்ற தில் வைத்துத் திருப்பி செய்தியை, பி. பி. சி. ம் அறிவித்தது. இலங்கை ம் அறிஞர்களே உட்புக ம் அறிவித்தது. அது தில் கொழும்பு வந்தாரோ இலண்டனுக்குத் திருப்பி புறிஞரின் பேட்டி செய்திச் தமிழர்கட்கு எதிரான அரசு கின்றது என்ற கருத்தை பந்த செய்தியும், அறிஞரின் பித்தன. வர் திரும்பினுர். வேறேர் ; உட்புகல் அனுமதி இல்லை த்தில் சென்னை சென்றர்.

Page 146
லண்டனில் எழுந்த குரலோ
மாகாட்டுக்கு வந்த அறிஞ பட்டார்கள். 'தி. மு. க. பெயர்கள் உங்கள் பட்டியலி வரவுள்ள அறிஞர்களின் படித்துப் பார்ப்போம்” நாமும் அனுப்பியிருந்தோ ஒன்று கட்டுநாயக்கா விமா பெற்றது. குடிவரவு அதி: கையில் வைத்துக்கொன வரும் பயணிகளை ே திறமையுள்ள அதிகாரிக அறிஞர்கள் பயணிகளுள் தார்கள்; அரசின் கட்டளை அறிஞர்கட்கு உட்புகல் அg 28-12-1973 காஜலதான் முடிபு மாாகாட்டு அமைப்பா எதிர்பார்க்கப் பெற்ற இந் மாகாட்டு அமைப்புக்குழு ஏ கியூசு’ ஆங்கில நாளிதழு கலாநிதி கோபாலபிள்ளை யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து கடைமுறைச் சாத்தியம அமைப்பு நடவடிக்கைகளு காங்கள் பின்வாங்க மாட்ே முடிப்போம். எனினும், இர் பிரதம மந்திரிக்கும் வி உட்புகல் தடையை நீக்கும களே உள்புகவிடுமாறும் வி டுக்கு வெளிநாட்டு அறிஞ முடியவில்லையெனில் அவர் கள் மாநாட்டில் வாசிக்கப்ட

50)8F 139
நர்கள் திருப்பி அனுப்பப் அரசியல் தலைவர்களின் லில் உண்டா ? மாநாட்டுக்கு பட்டியலைத் தாருங்கள். என அரசு கேட்டிருந்தது. ம். அந்தப்பட்டியலின் படி ானங்லையத்துக்கு அனுப்பப் காரிகள் அந்தப் பட்டியலைக் TG வெளிநாட்டிலிருந்து மா ப் பம் பிடித்தார்கள். ள் அவர்கள். இரண்டு இருப்பதைக் கண்டு பிடித் யை நிறைவேற்றினுர்கள். னுமதியை மறுத்தார்கள்.
அரசின் உட்புகல் தடை ளருக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. த முடிபை அமைதியுடன் ற்றுக்கொண்டது. "டெய்லி ழக்கு அளித்த பேட்டியில், மகாதேவா, பீமாாகாட்டை கொழும்புக்கு மாற்றுவது ானது அல்ல. இவ்வளவு ரும் முடிவடைந்த நிலையில் டோம். மாங்ாட்டை நடத்தி ந்தச் சூழ்நிலையில் அரசுக்கும் ண்ணப்பிக்க உள்ளோம். ாறும் வெளிகாட்டு அறிஞர் விண்ணப்பிப்போம். மாாகாட் நர்கள் சமூகம் கொடுக்க களது ஆராய்ச்சிக் கட்டுரை டும்” எனக் கூறியிருந்தார்.

Page 147
140
*தமிழருக்கெதிரான ப( இந்நாட்டுச் சிங்களவர்களு யதுமான ஆதிபத்திய அரசாங்கம் பிரயோகிக்கின் வெளிவிவகாரப் பிரதி அ சயக்கொடி மறந்துவிடக்கூ தடைகள் போட்டாலும் ாகடக்கும் என்பது திண்ண தமிழர்கள் எவ்வளவு து என்பதை இச்செயல்கள் உணர்த்தியமைக்காக நா முறையில் நன்றி கூடச் ச்ெ என்று தமிழர் கூட்டண உள்ளுராட்சி அமைச்சரும கூறிய கருத்துகள் 30-12வெளிவந்தன.
நான் யாழ்ப்பாணத் கோபாலபிள்ளை மகாதே ராசா ஆகியோர் கொழுப் யாழ்ப்பாணத்துக்குப் புற டிருந்தனர். கலாநிதி ே பிரதமரைச் சந்தித்தார் எ( கலக்கமாட்டாது என்ற உ எனவும் பின்னர் என்னிடப் அமைச்சரான திரு. இலங் கலந்து கொண்டார் எனத்
*மாாகாட்டுக்கு அறிஞ கட்டுநாயக்கா விமான அரசு அவர்களைத் திரு வரவுள்ள அறிஞர்கள் தி(
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
டுமோசமான நடவடிக்கைநடையதும் தமிழர்களுடை உரிமையையே இலங்கை றது என்பதைப் பாதுகாப்பு மைச்சர் திரு. இலக்சுமன் டாது. அரசாங்கம் எவ்வளவு மாாநாடு வெற்றிகரமாக ம். எனினும் இலங்கையில் ாரம் நசுக்கப்படுகின்றர்கள் மூலம் உலக நாடுகளுக்கு ம் அரசாங்கத்துக்கு ஒரு சலுத்தவேண்டியிருக்கிறது’. ரிப் பிரமுகரும் முன்னுள் ான திரு. மு. திருச்செல்வம் 1973 "வீரகேசரி’ நாளிதழில்
தில் இருந்தேன். கலாநிதி வா, திரு. வி. எசு. துரை ம்பில் இருந்தனர். அவர்கள் ப்பட ஆயத்தமாகிக் கொண் காபாலபிள்ளை மகாதேவா னவும், மாகாட்டில் அரசியல் உறுதிமொழியை அளித்தார். ம் கூறப்பட்டது. அவருடன் பகரத்தினவும் இச்சந்திப்பில்
தெரிவிக்கப் பெற்றது.
நர்கள் வெளிகாட்டிலிருந்து கி2லயம் வரை வந்தார்கள். ப்பி அனுப்பியது. மேலும் நப்பி அனுப்பப்படுவார்கள்!”

Page 148
இலண்டனில் எழுந்த குரலோ
என்ற செய்தி இலண்டனி கொழும்பிலோ, யாழ்ப்பான வரும் நாளிதழ்களில் வெளி சயக்கொடியின் அறிக்கை திலும் வெளிவந்தது.
யாழ்ப்பாணத்தில் இ புணர்வை வளர்த்தது. ம6 சாலைகட்குத் தடை ‘எங்க பாணத்துக்கு வந்தவர்க திருப்பி அனுப்பி விட்ட GT60 யாழ்ப்பாண இ ஞர்கள்; வேக்காடு செ செயலகத்தில் வந்து நடாத்துங்கள். என்ன உத என்ற குரலொலிகள் கேட்டன.

冈》于 141
லிருந்து வந்தது. ஆனல் னத்திலோ இருந்து வெளி வரவில்லை. திரு. இலக்சுமன் மட்டும் நாளிதழ்கள் அனைத்
| ங் த ச் செய் தி வெறுப் ண்டபங்கட்குத் தடை பாட ளிடம் வந்தவர்களை, யாழ்ப் sளை, வழியில் வைத்துத் னரே! வர விடவில்2லயே’
ளே ஞர் க ள் வெதும்பி காண்டார்கள்; மாநாட்டுச் குழுமினர்கள். மாாகாட்டை வி வேண்டுமோ கேளுங்கள்” யாழ்ப்பாணம் முழுவதும்

Page 149
20. தொண்டர்கள்
சுண்டிக்குளி மகளிர் கை மாதம் மூன்றவது மாதத்தில் இளைஞர்கள் கூட்டம் நிரம்பி ஆண்களுமாக ஓராயிரம் மண்டபத்தினுள் கூடியிரு இளைஞரும் உருவத்தால் அ ங் கி ரு ங் த ரா ர். அவர் *சென் சான்சு முதலுதவிப்
*தமிழாராய்ச்சி D5 தேவை; இளைஞர்களாகவும், சிறப்புப் பயிற்சி பெற்றவ தொண்டர்களாகப் பணிபுரி இல்லை; முழுநேர வே8 விண்ணப்பியுங்கள்' என காளிதழ்களில் விளம்பரப் ப
சில ஆயிரம் விண்ணப் சேர்ந்தன. ஒவ்வொரு விண் பலவற்றின் தகைமைகள் சிலவற்றைத் தெரிவு மகளிர் கல்லூரி மண்டபத்து வருமாறு கடிதம் எழுதினேன்
சோ.சோ..!" என்ற இளைஞர்கள், கான் மேடை

ரில் நம்பிக்கை
ல்லூரி மண்டபம்; மாாகழி ல் ஒருநாள் காலை 9 மணி; வழிந்தது. பெண்களும் இளைஞர்கள் அச்சிறிய நந்தனர். உள்ளத் தால் முதியவருமான ஒருவரும் திரு. இ. பி. இராசையா; படைத் தலைவர். ாட்டுக்குத் தொண்டர்கள் ஏதாவது ஒரு துறையில் Iர்களாகவும் உள்ளவர்கள் யலாம்; ஊதியம் எதுவும் ல; விருப்பமுள்ளவர்கள் ஈழநாடு’, ‘வீரகேசரி’, டுத்தியிருந்தேன். பங்களே என்னிடம் வந்து ண்ணப்பமாகப் படித்தேன். ஏற்புடையனவாக இல்லை. செய்தேன். சுண்டிக்குளி பக்கு நேர்முகத் தேர்வுக்கு
s
இரைச்சலுடன் இருந்த -யில் ஏறியதும் அமைதி

Page 150
தொண்டர்களில் நம்பிக்கை
யானுர்கள். மாநாட்டு ாே வருகை, அரசின் போக்கு,
போக்கு யாவற்றையும் எ தழ்நி2லயில் எம்முடன் பணி துன்பம், யாவற்றையும் கூ தொண்டு புரிய வேண்டிய பாட்டை மீறினுல் மாாகாட் துன்பத்தையும் கூறினேன்
காங்கேயன்துறையை இளைஞர் பேரவையின் செய மான திரு. புட்பராசா எ( இருப்பதாகக் கூறி ன அழைத்தேன்; வந்தார். அர அரசியல் இயக்கத்தில் ெ வகிக்கும் ஒருவர் தொண் உள்ள சிக்கலைக் கூறினேன் பெருந்தன்மையுடனும் சு யேறினர். ஏனையவர்களுள் திரு. இ. பி. இராசையா அ உண்டெனக் கூறினேன் ஆண்களையும் நேர்முகத் ே ஏறத்தாழ 500 தொண்ட 1973 டிசம்பர் 28-ஆம் நாள் வருமாறு தெரிவு செய்ய அறிவித்தேன்.
உணவு வழங்கல், ! வசதி செய்தல், வரவேற்ட நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு கொ ஊர்வலத்தில் பங்கு கொள் கொள்ளல், வாகன வசதி

43
ாக்கங்கள், வெளிகாட்டார் தமிழ் அரசியல்வாதிகளின் பி ள க் கி னே ன். இந்தச் னரிபுரிவதில் உள்ள சிக்கல், டறினேன். கட்டுப்பாட்டுடன் அவசியத்தையும், கட்டுப் டை நடத்துவதில் உள்ள
ச் சேர்ந்தவரும், தமிழ் லாளராகப் பணிபுரிந்தவரு ன்ற இளைஞர் கூட்டத்தில் ர் க ள். பெயர் குறித்து சியல் கலப்பற்ற மாாகாட்டில் பாறுப்பு வாய்ந்த பதவி டராகக் கடமை புரிவதில் ன். புன் ன ைக யு ட னும் கூட்டத்தை விட்டு வெளி வயதில் முதியவரான வர்கட்குச் சிறப்புப் பணி
ஏனைய பெண்களையும் தர்வுக்கு உட்படுத்தினேன். ர்களைத் தெரிவு செய்தேன். மாநாட்டுச் செயலகத்துக்கு ப் பெற்ற தொண்டர்கட்கு
விருந்தோம்பல், உறைவிட வில் பங்கு கொள்ளல், கலை ள்ளல், அலங்கார ஊர்தி ால், கண்காட்சியில் பங்கு செய்தல் என்பன தொடர்

Page 151
144
பாக அடுக்கடுக்காக விளி வெளி யி ட் டே (ா ம், ெ விண்ணப்பங்களேக் கோரிே தமிழாராய்ச்சி மாகா( சுவரொட்டிகள் மூலம் யாழ் ஒழுங்குகள் செய்தேன். வி சீலைகளை எழுதிக் கட்டினுே *க2லநிகழ்ச்சிகள் , த ஏற்பாடுகள் செய்யப் பெற வெவ்வேறு இடங்களில் பெறும். அலங்கார ஊர்திக பாதை இன்னமும் தீர்மா வீதியிலும பவனி செல்ல கடிதம் எழுதியுள்ளார்க சோடனை செய்து அல வந்துள்ளனர். வெளிநாட் உறைவிடமளிக்கவும் பலர் வாகனங்களைத் தந்துதவவு அலங்கார ஊர்திகள் பவு விரும்புவதாக வர்த்தகத் கடிதங்கள் வந்துள்ளன. மன்னர், மலைாகாடு, வவுனிய பல பகுதிகளில் இருந்து தெரிவித்துக் கடிதங்கள் திரு. ச. அம்பிகைபாகன், அளித்த பேட்டியில் கூறிய பேராசிரியர் வித்திய பாணத்தில், மறுநாள் கொ என ஒவ்வொரு நாளும் ஒே இரவெல்லாம் புகைவண் பேருந்துப் பயணம். பகெ

எனது யாழ்ப்பாணமே
ம்பரங்களை நாளிதழ்களில் பாது மக்களிடமிருந்து னுேம். டு நடைபெறும் என்பதைச் ப்பாணம் முழுவதும் ஒட்ட 'திக்குக் குறுக்கே விளம்பரச்
s). தி ன மும் Iக ைட பெற ற்றுள்ளன. ஒரே தினத்தில் கலைநிகழ்ச்சிகள் இடம் கள் பவனி செல்ல வேண்டிய ானிக்கப்படவில்லை. தங்கள் ஒழுங்கு செய்யும்படி பலர் ள். தங்கள் வீதிகளைச் ங்கரிக்கவும் பலர் முன் டுப் பிரதிநிதிகட்கு உணவு முன் வந்துள்ளனர். தங்கள் ம் பலர் முன்வந்துள்ளனர். பனியில் கலந்து கொள்ள ந்தாபனங்களிடம் இருந்து மட்டக்களப்பு, திருமலை, பா, முல்லைத்தீவு, மற்றும் ம் மாநாட்டிற்கு ஆதரவு வந்துள்ளன.’ இவ்வாறு ‘ஈழநாடு நாளிதழுக்கு பிருந்தார், ر/ ானந்தன் ஒருங்ாள் யாழ்ப் ழும்பில், மறுங்ாள் கண்டியில் வ்வோர் இடத்தில் நின்றர். டிப் பயணம் அ ல் ல து லல்லாம் பணி. அதிகாலையில்

Page 152
தொண்டர்களில் நம்பிக்கை
கண்டியிலிருந்து புறப்படுக பகல் முழுவதும் பணிபுரி வண்டியில் யாழ்ப்பாண அதிகாலை யாழ்ப்பாணத்தி மீண்டும் புகைவண்டியில் கொழும்பில் பணி. இர6 வீதியில் பேருந்து நி2லய கண்டிக்குப் போகும் பேருர் பேருந்து நிலையம் செல் சேரும் பொழுது நள்ளிர6ை இரண்டு மணியோ?
அவருடைய வயதில், பம்பரமாகச் சுழன்று பணி படக்கூடிய ஒன்று. மிக அலசி ஆராயும் சிந்தனை, ஊழியே வரினும் அை துணிதல்; துணிந்தபின் எ திண்ணிய நெஞ்சம்; இ பேராசிரியர் வித்தியானந்த
*வெளிநாட்டு அறிஞ பிசுபிசுத்து விடும்; கை மாற்ருர் கருதினர். மண் வித்தியானந்தனிடம் கைப் ஆராய்ச்சி மாகாட்டில், கருத்துகள் வழங்கப் பெற வேண்டும். அப்படியில்லை மாங்ாடாக, வெறும் தமி விடும். அபபடிச் செய்து கண்டவர்களின் கனவுக கைப்பிடி பேராசிரியரிடம் இ

145
பார்; கொழும்புக்கு வருவார்; வார்; மாலை அஞ்சல் புகை ம் ஏறுவார். மறு நா ள் ல் நிற்பார். அன்று மாலை
புறப்பாடு; அடுத்த நாள் வு பத்து மணிக்குக் காலி த்தில் அவரைக் காணலாம். துக்காகப் புறக் கோட்டைப் வார். கண்டிக்குப் போய்ச் வத் தாண்டி ஒரு மணியோ,
அவருடைய உடல்நிலைக்கு, புரியும் ஆற்றல் ஆச்சரியப் த் தெளிவான உள்ளம்; முன்னுேக்கும் பார்வை; சயாத உறுதி; எண்ணித் ண்ணுமை; தாழாத முயற்சி; இவைதாம் அங்ாநாட்களில் னிடம் நான் கண்டவை. ர்கள் வராவிட்டால் மாநாடு ட பெருது' என்றெல்லாம் வாரி வீசினர். பேராசிரியர் பிடி இருந்தது. அனைத்துலக பன்னுட்டு அறிஞர்களின் வேண்டும், ஆராயப் பெற யெனில் அஃது ஒர் உள்ளுர் ழ்விழாவாகவே அமைந்து விடலாம் எனக் கனவு 52ளக் கனவாக்கியேவிடும்
இருந்தது.

Page 153
146
நூற்றுக்கு மேற்பட்ட தம்மிடமே வைத்திருந்தார் அனுப்பிய கருத்துரைகளை அறிஞர்கள் நாட்டுக்குள் விதித்தால், பரவாயில்லை. அ கூறினர். பிறநாட்டு ஆர துறைகளைக் கற்றுத் து நம்மிடையே உள்ளார்கள். கட்டுரைகளை நம்மவர்கள் நம்மவர்கள் அதனை ஆரா பல நடைபெறும்.
அரியாலையில் பந்தல் அறிஞர்கள் வெளிகாட்டிலி ரைகளைப் படிப்பார்கள். த மாாகாட்டைத் தொடக்கி 6ை மாங்ாட்டைத் தை 3 முதல் அடாது தடை வந்தாலும் 6 வோம். அரசையும் ننگے மாட்டோம். துணைக்கு வ வந்தால் தவிர்ப்போம்.
வித்தியானந்தன் கருதினு
முந்தைய மூன்று மாங் ஈழத் தமிழ்க் கலாநிதிகளு கணித்தார்கள். யாழ்ப்பா கண்டியிலும் இருந்த அ முயலவில்லை; முன்னேடியா அனுப்பவில்லை. பேராசிரி களுக்குச் செய்தி கூறி அவரின் மாணவர் கூட கொண்டால் அரசின் கோட

எனது யாழ்ப்பாணமே
ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகளைத் பிற காட்டு அறிஞர்கள் வைத்திருந்தார். “பிறநாட்டு உட்புக அரசு தடை அஞசேல்’ எனப் பேராசிரியர் ாய்ச்சியாளர்கள் ஆராய்ந்த ைற போ கி ய வ ர் க ள் பிறநாட்டு அறிஞர்களின் படிப்பார்கள். ஏனைய ப்வார்கள். கருத்தரங்குகள்
ல் போடுவோம். உள்ளூர் ருந்து வந்த ஆய்வுக் கட்டு வத்திரு தனிநாயக அடிகள் வப்பார்கள். திட்டமிட்டபடி 9 வரை கடத்த வேண்டும். விடாது மாநாட்டை நடத்து ரசியல்வாதிகளையும் நம்ப ந்தால் ஏற்போம். தடைக்கு இவ்வாறு பேராசிரியர்
ாடுகளில் கலந்து கொண்ட 1ள் சிலர் மாாகாட்டை புறக் ணத்திலும் கொழும்பிலும் ஓவர்கள் மாாநாட்டுக்கு வர க ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகளை பர் வித்தியானந்தன் அவர் அனுப்பியிருந்தார். சிலர் - மாாகாட்டில் கலந்து த்துக்கு உள்ளாக கேரிடும்;

Page 154
தெரண்டர்களில் நம்பிக்கை
அரசு வழங்கவுள்ள பதவி விடும் என்ற அச்சம் மேலி தமிழர் நலம் மறந்தார்கள்.
எல்லாருக்கும் மாங்ாட்டி வேண்டும் என்ற டெ வித்தியானந்தனிடம் இரு களிடம் இருந்து ஆராய்ச்சி 25-ஆம் திகதி வரை (25 ஆணுல் அவை ஏற்கெனவே கிணங்க அனுப்பப்பெற யாளராகப் பதிவு செய்ய கிளையின் செயலகத்தில் படிவத்தில் நிரப்பிக் கொ யறிக்கையைக் கலாநிதி சே 'தினகரன்’ நாளிதழில் வெ கலாநிதி க. கைலாசபதி யாளர்களுள் ஒருவர். அ2 அரங்கில் தனியிடம் பெற் கொள்வார் என நான் எதி கலாநிதி கா. இந்திரபால தலைசிறந்த அறிஞர். த கல்விக்குழுவில் உறுப்பின காட்டில் கலந்து கொள்வ அவரும் யாழ்ப்பாண மாங்ா பேராசிரியர் வித்திய களைக்கவில்லை; உழைக்க ம வில்லை. எங்கள் அனைவரு எங்களிடம் நம்பிக்கை வை களில் தலையிட மறுத்தார்.
மாகாடாக நடைபெறும் என

147
விகள் கைகூடாமல் போய்
டத் தன்னலம் குறுக்கிடத்
டில் இடங் கொடுக்கப் பெற பருந்தன்மை பேராசிரியர் ந்தது. “இலங்கை அறிஞர் க் கட்டுரைகள் இம்மாதம் 5-12-1973) ஏற்கப் பெறும். குறிப்பிட்ட ஒழுங்குமுறைக் ல் வேண்டும். பார்வை விரும்புவோர் இலங்கைக் கிடைக்கும் விண்ணப்பப் டுக்கலாம்” என்ற செய்தி 5ாபால பிள்ளை மகாதேவா ளியிட்டிருந்தார். தி தலைசிறந்த தமிழாராய்ச்சி னத்துலகத் தமிழாராய்ச்சி றவர். மாங்ாட்டில் கலந்து ர்பார்த்தேன்; ஏமாந்தேன். T வரலாற்றுத்துறையில் தமிழாராய்ச்சி மாநாட்டுக் "ராக இருந்த அவர் மா ார் என எதிர்பார்த்தேன். ட்டைப் புறக்கணித்தார். ானந்தன் சளைக்கவில்லை; றக்கவில்லை; உறுதி குலேய நக்கும் உற்சாகம் தந்தார். த்தார். எங்கள் தீர்மானங் ஈழம் இதுவரை காணுத எ நம்பினுர்,

Page 155
21. மருத்துவர் சட
நோயாளிகள் வரிை நீண்ட வரிசை. ஒவ்வொரு அவர்களைப் பார்த்தார். கொடுத்தார். ஒய்வு ஒழிச் அமர்ந்திருந்தேன். *சச்சி, என்னிடம் கூறினர். இரவி அங்குப் பல் மருத்துவர் சே சேர்ந்தார். நோயாளிகளை சபாரத்தினம் எழுந்தார்.
மூவருமாகப் புறப்பட்( மனை வைத்திருக்கும் ட சென்ருேம். நிதி கேட்டே சுந்தர பாரதி புகழ் பெ சுந்தரப் புலவரின் பேரனர்; மகனர். ஒவ்வொரு உருபாவுக்குக் குறையாம பருத்தித்துறை, சா வ கயங்கேயன் துறை, மான ஒவ்வோர் இடமாகச் சபாரத்தினம் அவர்களைக் தந்தனர் மருத்துவர்கள்.
இப்படித்தான்மருத்து பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட

g
ாரத்தினம்
சயாக அமர்ந்திருந்தனர். வராக வந்தனர். மருத்துவர் விசாரித்து மருந்து எழுதிக் சலற்ற வேலை. நான் எதிரில் இதோ வந்திட்டேன்’ என பு எட்டு மணி. அப்பொழுது ாமசுந்தர பாரதியும் வந்து அனுப்பிவிட்டு மருத்துவர்
டோம். தனியார் மருத்துவ மருத்துவர்கள் வீடுகட்குச் ாம். பல் மருத்துவர் சோம ற்ற தமிழ் அறிஞர் சோம பண்டிதர் இளமு நகஞரின் மருத்துவரிடமும் ஆயிரம் ல் நிதி பெற முனைந்தோம். க ச் சேரி, அச்சுவேலி, 5ரிப்பாய், யாழ்நகர் இப்படி
சென்ருேம். மருத்துவர் கண்டதும் கேட்ட நிதியைத்
வர் சபாரத்தினம் மாநாட்டுப் -த் தொடங்கினர். காலையும்

Page 156
மருத்துவர் சபாரத்தினம்
மாலையும் மாகாட்டுச் செய பொருட்கள் பெறுவதில் தெ தட்டுப்பாடு இருந்தது. அ மறுத்தன; அஞ்சேல் என அவரும் அவரது நண்பர் சாமியும் கிளிநொச்சிக்குச் மூட்டை மூட்டையாகக் கெ மல்லியும் பிற சரக்குகளு போம் கோட் விடுதிக்குச் கட்கு ஒழுங்கு செய்தோம். நாட்களுக்கும் மூன்று விே செய்தோம். சைவச் சோட் பிலிருந்து திருநெல்வேலிப் பணிக்கு அழைத்தோம்.
மருத்துவர் பாரதி மருத்துவர் சபாரத்தினத்து மாநாட்டு அமைப்புக் குழு : வருமுன்பு, எனக்கு உறு பாணத்தாரின் நெளிவு சு மருத்துவர் சபாரத்தினம். உதவமாட்டார்கள்; ULJ Ts கேட்கலாம்; எங்கிருந்து எ இவற்றையெல்லாம் கூறி க2ளச் செய்து தந்தார்.
யாழ்ப்பாணத்தில் மா என்ற விடாப்பிடித் தீர்! பலரை உந்தியது. மருத்து தில் பங்கு கொள்ளவில்லை. படுத்தும் அளவு ஊக்கம், ! இருந்தன. தளராது சலிய
2381-10

149
பலகம் வருவார். உணவுப் ால்லை இருந்தது; அரிசித் ரச அலுவலகங்கள் உதவ அபய கரம் காட்டினுர், திரு. தெய்வேந்திராதுரை சென்ருர்கள். அரிசியை ாண்டு வந்தார்கள். பருப்பும் ம் கொண்டு வந்தார்கள். சென்ருேம். உணவு வசதி மாநாடு நடைபெறும் பத்து வளை சாப்பாட்டுக்கு ஒழுங்கு பாடு சமைக்கக் கொழும் | பிள்ளைமாரைச் சமையல்
பும் திரு துரைசாமியும் க்கு உதவியாக இருந்தனர். உறுபினர்கள் யாழ்ப்பாணம் துணையாக இருந்து யாழ்ப் ளிவுகளைக் காட்டித் தந்தவர்
யார் உதவுவார்கள்; யார் ரிடம் என்ன உதவியைக் ன்ன பொருளைப் பெறலாம்; வழிகாட்டினுர். பல பணி
காட்டை நடத்த வேண்டும் மானத்தின் உறுதி எங்களுட் வர் சபாரத்தினம் தீர்மானத் ஆனலும் எங்களை உற்சாகப் உறுதி, கம்பிக்கை அவரிடம் ாது உழைத்தார்.

Page 157
150
உணவு உறைவிட உதவினர்கள். குழுவில் உ திருமதி மனேன்மணி தொடர்பான பொ றுப்புக கொண்டார். அவரும் அ இந்து அருணுசலமும் DT5 அறிஞர்கட்கு உறைவிட வ
யாழ்ப்பாணத்தில் உ ஒன்றன சுபாசு விடுதியின் பின்னர்தான் ஒத்துழைக்க விடுதி உரிமையாளர் தங் தந்தார். அறைகளைத் தந்: ஒழுங்கு செய்தார். யாழ்! வந்தர்கள் பலர் தமது இல் வசதி செய்தனர். இவற்: செயலாற்றும் பொறுப்பு தி களுடையதாயிற் று. கலா அவர்களும் அவ்வப்பே உதவினர்கள். உணவு போம் கோட் விடுதியினர் ( யாழ்ப்பாண விருந்தோம் காட்டும் பெரும் வாய்ட் இல்லத்தரசிகள் குழு பணி நாள் தோறும் "பாம் கோ உணவும் மாலைத் தேனி. பாணப் பண்பாட்டுக்கபை யாழ்ப்பாண மண்ணுக்கு தயாரிக்கப் பெறவும் திட்ட களுக்குரிய முன்னேடித்
பட்டனர்.

எனது யாழ்ப்பாணமே
ம் தொடர்பாகப் பலர் உறுப்புரிமை வகித்த பலருள், அருளுசலம் உறைவிடம் 2ள மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக் வருடைய மகன், செல்வன் ாட்டுக்கு வரும் வெளிகாட்டு சதிகளை ஒழுங்கு செய்தனர். ள்ள சிறந்த விடுதிகளுள் ண்ர் அரசின் கைகாட்டலின் முன் வந்தனர். ‘பாம் கோட் பகு தடையற்ற ஆதரவைத் தார். “உணவு விருந்துகட்கு ப்பாணத்தில் உள்ள செல் லங்களில் அறிஞர்கள் தங்க றையெல்லாம் இணைத்துச் ருெமதி அருணுசலம் அவர் நிதி உலூதர் செயசிங்கம் Tது ஆலோசனை கூறி தயாரிக்கும் பொறுப்பைப் மேற்கொண்டனர். எனினும் பல் பண்பை உலகுக்குக் பில் ஈடுபட யாழ்ப்பாண ரிபுரிந்தது. இப் பெண்கள் ட் விடுதிக்கு வந்து, மதிய நம், இரவு உணவும் யாழ்ப் யப் பரிமாறப் பெறவும். fu D-COOTG) வகைகள் ம் போட்டனர். பத்து நாட் திட்டம் அமைத்துச் செயற்

Page 158
மருத்துவர் சபாரத்தினம்
மாநாட்டுக்கு வந்த :ெ நிலையத்தில் வந்தபின்திருப் என்ற செய்தி இப்பெண்கள் வில்2ல. வெளிநாட்டவர்கள் களிலிருந்து யாழ்ப்பாணப் விருந்தோம்ப விழைந்தனர்.
28-12-1973 ஆம் நாள் க மாகாட்டுச் செயலகத்தில் கு வராக அழைத்துப் பதிவு செ கொண்ட குழுக்களாக ஐம். செய்தேன். ஒவ்வொரு குழு தெரிவு செய்தேன்.
வலது கையில் உள்ள கட்டுப் போட்டுக் கொண் தட்டெழுத்துப் பயிற்சி உை அவரைத் தெரிவு செய்தோம் கையிலைக் காயம், தட்ெ என்ருர். “பெரிய காயமே சிரித்தார். 'உண்மையிலை கா தட்டெழுத்துத் தெரியும் 6 தொண்டராகச் சேர்க்காமல் சொன்னணுன்’ என்ருர்,
வீரசிங்கம் மண்டபத் தொண்டர்குழுவுக்கு அவன திரு. இந்திரலிங்கம் என்ற ெ சிறந்த தொண்டர்களுள் ஒரு ஒவ்வொரு தொண்டரு கொடுத்தேன். வீரசிங்கம் மண் திறந்த வெளி அரங்கு, சுண் மாகாட்டுச் செயலகம், டே

151
வளிநாட்டவர்கள் விமான பி அனுப்பப்பட்டார்கள் குழுவைச் திசை திருப்ப வராவிட்டாலும், வெளியூர் ) வரும் அறிஞர்கட்கு
ாலை தொண்டர்கள் வந்து விந்திருந்தனர். ஒவ்வொரு ய்து, பத்துப் பத்துப் பேர் பது குழுக்களைத் தெரிவு ழவுக்கும் ஒரு தலைவரைத்
இரண்டு விரல்களிலும் டு ஓர் இளைஞர் வந்தார். டயவர் எனக் கூறியதால் '. 'அண்ணை, எனக்குக் டழுத்துச் செய்யேலாது" ா?’ எனக் கேட்டேன்; யம் இல்லை; அண்டைக்குத் ாண்பது பொய். நீங்கள்
விட்டாலும் எண்டுதான்
ந்தில் பணியாற்றவுள்ள ரைத் தலைவராக்கினேன். பயருடைய அந்த இளைஞர் நவராக விளங்கினர்.
நக்கும் தொண்டர்பட்டி ண்டபம், றிம்மர் மண்டபம் rடிக்குளி மகளிர் கல்லூரி, ாக்குவரத்து ஒழுங்குகள்,

Page 159
152
வரவேற்பு ஒழுங்குகள், பிரித்துத் தொண்டர்கள் தயாரித்தோம். இவ்வள6 களையும் நாம் யாழ்ப்பான தோம். மாநாட்டுக்கு வங் அனுப்பிக் கொண்டிருந்த எம்மைத் திசை திருப்பவில் வீதிக்குக் குறுக்காக களையும் வரவேற்புக் கோ என நான் எண்ணிச் கொன வந்தார். யாழ்ப்பாணம் ட விமானங்2லயம், அரியாலை ஆகிய இடங்களில் கட்ட இவரிடம் கொடுங்கள்; மெல்லிய இளைஞர் ஒரு வேண்டும், கயிறு வேண்( என்றேன். அதெல்லாட கிருேம். விளம்பரச்சீ2ல அந்தத் தமயி; நான் கொ திரு. இந்திரலிங்கமு பின்பு வேருேர் இளை தெரியுமோ? என்ருர், என்றேன். ஆரெண்டு ெ 4*(o)LJu_uff தெரியாது” சிவகுமாரன், உவருக்கெ ஏதோ வன்முறைச் சம்ப வைக்கப் பட்டிருப்பதாக படவில்லை. தெரிவு செ அதிகமான தொண்டர்க யில் ஈடுபட விரும்பவில்: ளார்கள் கட்டுப்பாட்ை

எனது யாழ்ப்பாணமே
இப்படியாகப் பணிகளைப் ரின் கடமைப் பட்டியல் பு திட்டங்களையும் ஒழுங்கு எத்தில் செய்து கொண்டிருக் த அறிஞர்களைத் திருப்பி து அரசு. அரசின் போக்கு b2o. க் கட்டும் விளம்பரச் சீலை லங்களையும் கட்டவேண்டுமே ண்டிருக்கத்திரு. இந்திரலிங்கம் கைவண்டி நிலையம், பலாலி 0 முகப்பு, ஆனைப்பந்திச்சந்தி வேண்டும் எனக் கூறினேன். கட்டிவிட்டு வருவார்’ என வரைக் காட்டினர். ‘ஏணி டும், போகக் கார் வேண்டும்” ம் காங்கள் பார்த்துக் கொள் களைத் தாருங்கள்’ என்ருர்
டுத்தேன். ம் அந்தத் தொண்டரும் போன ஞர் வந்தார். உவரைத்
*தொண்டருள் ஒருவர்” தரியுமோ? எனக் கேட்டார்.
என்றேன். *உவர்தான் திராய் வழக்கிருக்கு” என்ருர், வத்தில் ஈடுபட்டதால் வழக்கு க் கூறினர். நான் அக்கறைப் ய்யப் பெற்ற ஐநூற்றுக்கும் ளின் பூர்வாச்சிரம் ஆராய்ச்சி ல. தொண்டாற்ற வந்துள் ட வலியுறுத்தி இருந்தேன்;

Page 160
மருத்துவர் சபாரத்தினம்
கண்காணிக்க முடியும் என எனவே திரு. சிவகுமாரன் ெ இருப்பதைத் தடுக்கவில்லை. இரண்டு மணி நேரத்தி வந்தார். 'எல்லாம் கட்டியா முறையில் கட்டினிர்கள *அங்கடை மதிப்பு முக்கி மதிக்கவேணும்; நல்ல வ என்ருர், மிகக்குறுகிய ாே பணிகளைச் செய்வதில் தி( உதவினர். அவரும் திரு. இ இரவு பத்துமணி வண்ர நின்று பணிபுரியத் தொடங் மாநாட்டுச் செயலகத்தி முன்னே நாள் முழுவதும் இ டர்களுள் திரு. க. சீவகதா மாநாடு நடக்குமா நடக்காத கூறிக் கொண்டிருந்தன. விதித்துக் கொண்டிருந்தது வந்து போ ய் க் கொ வித்தியானந்தன் மாநாட் கட்டுரைகளைத் தட்டச்சி திரு. க. சீவகதாசு கை மணிக்கே வந்து விடுவார். தில் வல்லவராக இருந் புரிந்தார்; இரவு எட்டு மண புரிந்தார்.
“எங்கை உங்கடை ெ போல் தலைமுடிகொண்ட ! மாங்ாட்டுச் செயலகத்தில்

153
ன்ற நம்பிக்கை இருந்தது* தாண்டர்களுள் ஒருவராக
ன் பின் திரு. சிவகுமாரன் யிற்று” என்ருர், நல்ல T??? எனக் கேட்டேன். யம், வாறவை பார்த்தால் டிவாய்க் கட்டினணுங்கள்' 5ரத்தில், ஆரவாரமின்றிப் ரு. சிவகுமாரன் தொடர்ந்து ந்திரலிங்கமும் நாள்தொறும் மாகாட்டுச் செயலகத்தில் வ்கினர்.
ல் தமிழ்த் தட்டச்சுப் பொறி இருந்து பணிபுரிந்த தொண் rசு சிறப்பிடம் பெறுகின்றர். தா என நாளிதழ்கள் ஆரூடம் அரசு தடைக்கு மேல் தடை 1. அடிக்கடி யாழ்ப்பாணம் ண் டி ருந்த பேராசிரியர் டில் படிக்கப் பெற விருந்த ல் படி எடுக்க விரும்பினர். கொடுத்தார். காலை ஏழு தமிழ், ஆங்கிலத் தட்டெழுத் தார். உளமுவந்து பணி 7 வரை இடையருது பணி
5ாப்பி?-வெள்ளிக்கம்பிகள் உயர்ந்த முதியவர் என்னிடம் கேட்டார். எனக்கு விளங்க

Page 161
154
வில்லை. மாகாட்டுக்கு நி புத்தகம் அல்லது படிவம் எனப் பக்கத்தில் அவருடன் இருந்தால் மாகாட்டுச் செய கொடுங்கள். படிவமோ, பு *அப்ப நீங்கள் காசு தெருவிலை உள்ளவைட்ை வேணும்” என்ருர், “நீங்க என்றேன்.
*இவர் சிங்கப்பூர்க் ாகான் நடேசலிங்கம்” என இருந்தவர் கூறினர். யாழ வர்த்தகர்கள் இருவரும் என தெரிவித்தார். அவர்கள் தெரிந்து கொண்டபின் நி பற்றுச்சீட்டுப் புத்தகப் கொடுத்தேன். சரி வாறம் வரும் கிளம்பினுர்கள். ஒ( யளவில் பற்றுச்சீட்டுப் புத் போனவர்கள் அன்றிரவு எ வந்தார்கள்.
தம்பி இங்கை வாடா கணக்கைப் பார்’ என்ருர் புத்தகத்தைப் பெற்றுக் எண்ணிப் பார்த்தேன். ஐ மேல் இருந்தது. பற்றுச் சி தொகைகளைக் கூட்டினே இருந்தது. எனது கண்க காங்கள் கேட்கவில்லை.

எனது யாழ்ப்பாணமே
தி சேகரிக்கும் கணக்குப் தருமாறு அவர் கேட்கிருர் i வந்தவர் விளக்கினர். நிேதி பலகத்தில் கொண்டு வந்து த்தகமோ இல்லை’ என்றேன் சேர்க்கமாட்டியள். கடைத் டப் போய்த்தான் வாங்க
ள் யார் எனத் தெரியவில்லை’
கம்பெனிச் சுப்பிரமணியம்,
முதியவருக்குப் பக்கத்தில் pப்பாணத்தில் உள்ள பிரபல எ வேருெருவர் என்னிடம் fGör அடையாளங்களைத் தி சேகரிக்க உதவியாகப் b ஒன்றை அவரிடம் ' என்று சொல்லியபின் இரு ரு நாள் காலை பத்து மணி தகத்தை வாங்கிக்கொண்டு ாட்டு மணியளவில் திரும்பி
; இந்தக் காசை எண்ணு; முதியவர். பற்றுச்சீட்டுப்
கொண்டேன். காசை ஐம்பதினுயிரம் உரூபாவுக்கு ட்டுப் புத்தகத்தை எடுத்துத் ான். கணக்குச் சரியாக ஸ் மகிழ்ச்சியால் கலங்கின. தாங்களாகவே வந்தார்கள்;

Page 162
மருத்துவர் சபாரத்தினம்
நிதி சேகரித்தார்கள். சில படுகின்ற மாகாட்டு நிதிக்கு சென்றர்கள். கோ2ளக்கும் கேட்டேன். “காலமை ெ போஞர்கள்.

155.
ஆயிரங்கள் கூடத் தட்டுப் ப் பல ஆயிரங்களைத் தந்து
வருவீர்களோ?’ எனக் பாறம்’ எனக் கூறிப்

Page 163
22. மகாதேவாவி
புன்னகை
வழுக்கைத் தலை; கலுங்கிய உடை துருவி யான காதுகள்; கிராமத் மாாகாட்டுச் செயலகமுன் : காளும் வந்து அமர்ந்தி இரவுதான் வீட்டுக்குப் பே நீங்கள் எவடம்? உள்ளே பேரவாயில்2ல. நான் ட வந்தனன்’ என்ருர். நான் மேலும் கேட்டேன். அ மழுப்புகிருர் என்பது ே என்ருல் மாநாட்டுச் செயல என்றேன் சிரித்துவிட்டு இ
வழக்கறிஞர் ஒருவர் திண்ணையில் இருப்பரைப் துறையைச் சேர்ந்தவராக சக்தேகமாக உள்ளது” அவரிடம் போய் “ஏனப்ப போ.போய் அங்கையி விரட்டினுர், புன்னுலைக்க எழுந்து போனர். நான் ச

பின் வெற்றிப்
வயதுமுதிர்ந்த தோற்றம் ஆராயும் கண்கள்; கூர்மை தானைப் போன்ற தோற்றம்; திண்ணைச் சுவரில் ஒவ்வொரு ருப்பார். காலை வருவார். ாவார்.%கெடுக இருக்கிறியள். ா வாருங்கோ? என்றேன். புன்னுலைக்கட்டுவன். சும்மா ா விடவில்2ல. விவரங்களே வர் ஏதோ மறைக்கிறர். தெரிந்தது. வேலை இல்லை கத்தில் இருக்க வேண்டாம்.” ருந்தார்.
வந்தார். நான் அவரிடம் பற்றிக் கூறி “புலனுய்வுத் இருப்பார் போல இருக்கிறது. என்றேன். வழக்கறிஞர் ா இங்கையிருக்கிருய். போ. ருந்தே எழுது’ என்று ட்டுவனைச் சேர்ந்த வர் ந்தேகப்பட்டது சரி என்றும்,

Page 164
மகாதேவாவின் வெற்றிப் புன்ன
இ2ளப்பாறியவர் காவல் என்றும், இப்படியான பு என்றும் வழக்கறிஞர் என்ன புலனுய்வுத் துறையின மீது வலுவடைந்தது. மா திருப்பியனுப்பப்பட்ட காலி காணிக்கப்பட்டோம்.
பிரதமர் சிறிமாவே சந்தித்த கலாநிதி கோபால புன்னகையுடன் திரும்பிஞ கலக்கப்படமாட்டாது என் படுத்திய அவர் வெளிநாட் உரிய தடை, வீரசிங்கட் மண்டபங்கள் இவற்றுக்கு பட்டு விட்டதாகக் கொழு கூறினர். நானும் அப்ே பணி புரிந்து கொண்டிருந்: தவத்திரு தனிகாயக அ ஆகியோரும் மகிழ்ந்தோ குடும்பத்துடன் திரு. வி. லிருந்து இயங்கியில் ( பேராசிரியர் வித்தியானந் ஆகியோரும் அங்ாநாட்கள் சேர்ந்திருந்தனர்.
*.இம்மாநாட்டில் தம ஆகிய விடயங்கள் மட்( அரசியல் கே ரா க் க ங் இம்மாநாட்டில் இடமள பிரதமருக்கு அளித்த வ பிரதமர் அரசாங்கத்தின்

T6@5 57
துறை வீரர்களுள் ஒருவர் லணுய்வு அவரின் வழமை 5ரிடம் கூறினர்.
ாரின் கண்காணிப்பு எங்கள் காட்டுக்கு வந்த அறிஞர்கள் Uங்களில் மிகையாகக் கண்
T பண்டாராநாயக்காவைச் பிள்ளை மகாதேவா வெற்றிப் ர்ை. மாாகாட்டில் அரசியல் ற எமது நிஜலன்ய விளங்கப் -டு அறிஞர்கள் வருவதற்கு ம் மண்டபம், பாடசாலை உரிய தடை என்பன நீக்கப் ம்பிலிருந்து தொலைபேசியில் பொழுது யாழ்ப்பாணத்தில் த மருத்துவர் சபாரத்தினம், டிகள், திரு. அம்பிகைபாகன் "ம். அன்று இரவு தமது எசு. துரைராசா கொழும்பி காரில்) வந்து சேர்ந்தார். தன், திருமதி திருச்செல்வம் ரில் யாழ்ப்பாணம் வந்து
ழ்ெ மொழி, கலை, கலாச்சாரம் டுமே இடம் பெறும் எனவும் 5 ஞ க் கு எவ்வகையிலும் சிக்கப்படாதென்றும் தாம் ாக்குறுதியைத் தொடர்ந்தே
ஆதரவை நல்கினுர் எனக்

Page 165
158
கூறினர். .'தமிழாராய்க் விழா மற்றும் கொண்டா வீரசிங்கம் மண்டபத்தை உ பெற்றுள்ள தெனவும் தெ கினகரன்’ 31-12-1973 நா6 * இலண்டன் வானெலி எதிரொலிகள் இலங்கை-இ கேட்டன. கலாநிதி கே கடத்திய பேச்சு வார்த்தை மாங்ாட்டுக்கு அனுமதி இந்திய வானுெலிகளிலும் இலண்டன் வானுெலியிலு வந்தமை பற்றி நான் கேள்
இலக்சுமன் ச யக் பேசினர்-”என்ற தலைப்பி வந்த தினகரன்’ நாளிதழ் தருவது பொருத்தமாகும். வரவேற்ற பிரதி அ ை! தீர்மானத்தின் பிரகாரம் 1 பெற வேண்டும் என்று கூறிற்று என்று வலிய இருந்து சில நாட்களுக்கு ( பிரதிநிதி பரிசோதனை வர முடியாதபடியால் அவ கட்டு நாயக்காவிலிருந்து தி பட்டது என்பதையும் பற்றி மாாகாடு நடைபெறுவதற்ெ பெற்ற மண்டபம் ரத்து என்பதையும் பற்றி அ தூதுக்குழுவில் L—т дѣ L மகாதேவா, திரு. வி. எசு.
 
 
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
*சி மாநாட்டுத் தொடக்க ட்டங்களுக்கு யாழ்ப்பாணம் உபயோகிக்க அனுமதிக்கப் ரிவித்தார்.” இந்தச் செய்தி, ரிதழில் வெளி வந்திருந்தது. எழுப்பிய குரலோசையின் Nந்திய வா னெ லி க ளில் ாபாலபிள்ளை மகாதேவா களைத் தொடர்ந்து பிரதமர் வழங்கியதாக இலங்கை செய்திகள் ஒலித்தன. பம் இந்தச் செய்தி வெளி விப்படவில்2ல. கொ டி ைய ச் சந்தித்துப் ல் 28.12.1973இல் வெளி )ச் செய்தியையும் இங்குத் *பிரதிநிதிகளை அன்புடன் ம ச் ச ர், அமைச்சரவைத் மாாநாடு கொழும்பில் நடை அரசாங்கம் ஆலோசனை |றுத்தினர்.பி ரிட் ட னில் முன்னர் இங்கு வந்த ஒரு எல்2லயைத் தாண்டி Iர் வந்த விமானத்திலேயே ரும்பிச் செல்ல வேண்டியேற் அவர் ஆச்சரியப்பட்டார். கன வாடகைக்கு எடுக்கப் துச் செய்ய ப் பட்ட து வர் ஆச்சரியப்பட்டார். . ர் கோ பா ல பிள் 2ள
து ைர ர (ா சா, திரு. ஆர்.

Page 166
மகாதேவாவின் வெற்றிப் புன்
நமசிலுயம் ஆகியோர் அா தினகரன்’ நாளிதழ்ச் செய் கலாநிதி கோபாலபிள் பிறந்த ஒருவர் தமிழ இலண்டனிலிருந்து 6. ΙΙ வைத்துத் திருப்பி பாணத்தைச் சேர்ந்தவr மாநாட்டுக்கு வந்தார்; உரிமையைப் பயன்படுத்து ஒருவரையே தடை செய்தன திருப்பி அனுப்பப்பட்ட பி. காக கலாநிதி மகாதேவோ ச அனுமதி பெற்றர். வெற். வந்தார். “சிறிலங்கா சுதர் உறுப்பினராக இருங்கள். மாருதீர்கள். அது மாகாட் என முன்பு கலாநிதி கோப ஆலோசனை கூறியிருந்தே கொண்டிருந்தார். மாாகாடு மிட்டபடி நடைபெற அவ ஒரளவு உறுதுணையாக இரு அனுமதி கிடைத்து செய்தி நாளிதழ்களில் வெளி போல் காலை ஏழு மணிக்ே பட்டேன். வழியில் எனது சுப்பிரமணியம் அவர்களே முடிபு காலங்கடந்ததாயினு டியது. இந்தச் சூழலில் பி டைத் தொடங்கி வைக்கக் ( என்ருர். இன்னு செய்தா
 

R6) 159
வ்கம் வகித்தனர்.’ இவ்வாறு தி கூறியது. ளை மகாதேவாவுடன் உடன் Tராய்ச்சி மாநாட்டுக்காக க்தார். கட்டுநாயக்காவில் அனுப்பப்பட்டார். யாழ்ப் r; தமிழர்; தமிழாராய்ச்சி த மி ழ ரி ன் ஆதிபத்திய தும் அரசின் கரங்கள் தமிழர் எ. தனது உடன் பிறப்பு ன்னரும் மாகாட்டு வெற்றிக் லியாது உழைத்து அரசிடம் றிப் புன்னகையுடன் வெளி ந்திரக் கட்சியில் தொடர்ந்து இந்த நேரத்தில் கட்சி ட்டு வெற்றிக்கு உதவாது” ால பிள்ளை மகாதேவாவுக்கு ன். அவரும் அதை ஏற்றுக் யாழ்ப்பாணத்தில் திட்ட பரின் கட்சி உறுப்புரிமை ருந்தது. விட்டது என்ற மகிழ்ச்சிச் ரிவங்த நாளன்றும் வழமை க வீட்டை விட்டுப் புறப் மைத்துனர் திரு. வி. சிவ ச் சந்தித்தேன். அரசின் ம் வரவேற்கப்பட வேண் ரதமரை அழைத்து மாநாட் கேட்பது நல்லதாயிருக்கும்’ ர்க்கும் இனியவை செய்ய

Page 167
160
வேண்டும் என்ற நினை பலரிடையே அன்றைய இருந்தது. ஆனலும் அ பாதகமானது எனறும முரணுனது எனவும் கான் அமைப்புக் குழுவும் அவ்வா மாநாட்டுச் செயலகத் எனக் கருதியோர்; இற செருகி வைத்தோர்; புறக் யாவருக்கும் திடீரென எங்க அரசின் கைக்ாட்டி இறங் உள்ளப் புகைவண்டிகள் பு கங்களில் பணிபுரியும் என்னிடம் கதைத்தனர். அனுமதி வேண்டுமா?’ எ( திரு. யோகாநாதன் உதவி கத்திலிருந்து தொலைபே அழைப்பிதழ் தனக்குக் *க2லாநிகழ்ச்சிகட்குச் சிறப் எனக் கேட்டார்.
யாழ்ப்பாண மாநகரா அழைப்பு வந்தது. மாங்கர *என்ன உதவி வேண்டு தருகின்ருேம். யாழ்ப்பான அலங்காரம் செய்கிருேம். ருேம். யாழ் மாநகர முதல் வரவேற்பு வழங்க விரும் நேரத்தில் வைத்துக் கெ கத்தில் இருந்து ஒருவரை இவ்வாறு அவர் கேட்டார்
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
'ப்பு அவரைப் போன்ற தினம் நான் காணக் கூடி து மாநாட்டு வெற்றிக்குப் அரசியல் நடுநிலைமைக்கு ா கருதினேன். மாநாட்டு rறே கருதியது. த்தைப் பாவிகள் புகலிடம் ப்பில் தமிழ் உணர்வைச் கணித்த புண்ணியவான்கள் 5ள் மீது அன்பு ஏற்பட்டது” பகியதும் இத்தகையோரின் றப்பட்டன. அரச அலுவல நண்பர்கள் வழமைபோல் *உணவுப் பொருட்களுக்கு னக் கேட்டு எனது நண்பர் அரசாங்க அதிபர் அலுவல சியில் கேட்டார். மாநாட்டு கிடைக்கவில்2லயே என்ருர், பு அனுமதிச் சீட்டு உண்டா?
ட்சியில் இருந்து தொலைபேசி ட்சி ஆணையாளரே பேசினர். ? திறந்தவெளி அரங்கைத் னம் முழுவதும் சிறப்பு ஒளி
வீதிகளைச் சுத்தம் செய்கி வர் வெளிகாட்டறிஞர்கட்கு புகிருர், எந்த நாளில் எந்த ள்ளலாம்? எங்கள் அலுவல உங்களிடம் அனுப்புகிருேம்.”

Page 168
மகாதேவாவின் வெற்றிப் புன்
வீரசிங்கம் மண்டப எனக் கூட்டுறவுத் திணைக் தெரிவித்தனர்.
புலனுய்வுத் துறையில் பேராசிரியர் வித்தியானந்த சிரியர் வித்தியானந்தன் புரிந்து கொண்டிருந்தார் அவரை அனுப்பினுர். ம எல்லா விவரங்களையும் தொடக்கவிழா தொடக்கம் நடைபெறப் போகும் விை விவரமாகக் குறிப்பெடு: துறையினரின் முழுமையா என்ருர். மாகாட்டுத் தொ படிக9ளக் கேட்டார். பேரா பட்டிகளைக் கொடுத்தேன்.

O6).5 161
த்தை பயன்படுத்துங்கள் களத்தினர் தொலைபேசியில்
பிருந்து ஒருவர் வந்தார். னுடன் கதைத்தார். பேரா ஒய்வொழிவின்றிப் பணி பேராசிரியர் என்னிடம் ாாகாட்டு ஒழுங்குகள் பற்றி தெரிவித்தேன். மாநாட்டுத் , ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியாக வரங்களைக் கூறினேன். மிக த்துக் கொண்டார். காவல் ன ஒத்துழைப்புக் கிடைக்கும் ாண்டர் பட்டிகளில் பத்துப்
சிரியரின் அனுமதி பெற்றுப்

Page 169
23. திருமதி திரு
வரவேற்றர்
"மாநாட்டில் கலந்து ே காட்டைச் சேர்ந்த ஏழு தமி வந்தடைந்தபோது திரும அவர்களை வரவேற்றர். பின்வருமாறு: கலாநிதி செ யர் லெசுலிக் (மே. செர்ம (மே. செர்மனி); பேராசிரிய கலாநிதி சோன் மார்க் (இங் பிதா பிக்கி (உரோமாபுரி); (அங்கேரி).
*இது இவ்வாறிருக்க, பகலிலும் கொழும்பில் இருர் மாங்ாட்டில் கலந்து கொள் மக்கள் பெருந்தொகையாக *வீரகேசரி’ நாளிதழில் செல்லத்துரை எழுதியிருந்
1972 அக்டோபரில் செ கத்தில் நடைபெற்ற கூட களுள் ஒருவராகத் தெரிவு செல்வம், சாவகச்சேரியில் தமிழறிஞர் திரு. சி. வை. :

ச்செல்வம்
கொள்வத ற்காக ஐரோப்பிய ழ் அறிஞர்கள் யாழ் நகரை தி புனிதம் திருச்செல்வம் ஏழு அறிஞர்களின் விவரம் ல்வி பெக்(கனடா); பேராசிரி னி); பேராசிரியர் செனற் பர் கெலர் (சுவிட்சர்லாந்து): கிலாந்து);பேராசிரியர்வன. கலாநிதி கிசுருவன்ற் மேயர்
கேற்றுக் காலையிலும் கண் து வந்த புகைவண்டிகளில் வதற்காகத் தென்னிலங்கை வந்திறங்கினர்.’ இவ்வாறு யாழ்ப்பாண நிருபர் திரு. தார். ாழும்பில் சாந்தம் மனைய -டத்தில் துணைத் தலைவர் செய்யப்பட்ட திருமதி திருச் பிறந்தவர். புகழ்பெற்ற ாமோதரம்பிள்ளை மரபினர்.

Page 170
திருமதி திருச்செல்வம் வரவே
மருத்துவக்கல்லூரியில் ( பட்டம் பெறப் பயின்று கல்லூரி விரிவுரையாளராக செல்வம் அவர்களைச் சந்தித் கொருவர் உள்ளத்தைப் கல்லூரிப் படிப்பை இடை புகுந்தவர். இரண்டு ஆண் மாக நான்கு கன்மக்களைப் பில் உள்ள இலங்கைத் இணைந்து பணிபுரிபவர். கலனுக்காக இவர் ஆற்று. பலரால் போற்றப்பட்டன. கடைபெற்ற மாநாட்டில் இ இவர் ஆற்றிய பணிகள் குள்ளாயின.
யாழப்பாணத்தில் 币 தீர்மானம் புறக்கணிக்கப் ஆனந்தராசனின் செய்தி ஏற்படுத்தியபோதும், திரு யிட்டுக் குழப்பங்களையும் கினுர். யாழ்ப்பாணத்தில் மr ஒழுங்குகள் சிறப்பாக அடி செல்வம் தலையிட்டுக் குழப்ட க3ளயும் போக்கினுர். யாழ் பெறுவதற்கும், ஒழுங்குகள் திருமதி திருச்செல்வம் தன் விட்டாா.
அடிக்கடி யாழ்ப்பாணப் குளி மகளிர் கல்லூரி, றி அவரின் சொல்லைத் தட்ட

ற்றர் 163
சேர்ந்து மருத்துவராகப் கொண்டிருந்தவர். சட்டக் 5 இருந்த திரு. மு. திருச் தபோது இருவரும் ஒருவர்க் பறிகொடுக்க, மருத்துவக் கிறுத்தி மணவாழ்க்கையில் 'களும் இரண்டு பெண்களு பெற்றெடுத்தவர். கொழும் தமிழ் மாதர் சங்கத்துடன்
விழிப்புலன் இழந்தோர் ம் பணிகள் உலகில் உள்ள
1968 இல் சென்ஆனயில் இலங்கைத் தமிழர் சார்பில் அனைவரின் பாராட்டுதலுக்
டத்த வேண்டும் என்ற பட்டபோதும், மருத்துவர் அறிக்கைகள் குழப்பத்தை ருமதி திருச்செல்வம் தலை முரண்பாடுகளையும் போக் ாகாடு நடைபெறுவதற்கும், மைவதற்கும் திருமதி திருச் பங்களையும் முரண்பாடுகளை ப்பாணத்தில் மாகாடு நடை சிறப்பாக அமைவதற்கும் முழுக் கவனத்தையும் செல
ம் வந்து போனர். சுண்டிக் ம்மர் மண்டபம் என்பன - முடியாத கண்பர்களால்

Page 171
164
மாநாட்டுக்குக்கெனத்தரப் கிடைக்காதென எமக்குத் பந்தல் போடுமுன்பு, தேடினுேம், கிறித்தவர் வி மாரினல்) கட்டப் பெற்ற பதைத் தெரிந்துகொண்ட மருத்துவர் சபாரத்தினம் மண்டபப் பொறுப்பாளர்க ஒழுங்கு செய்தோம். உரிய வீரசிங்கம் மண்டபம் கி00 பத்தில் மாநாடு நடைபெறு
யாழ்ப்பாணத்துக்கு
களுள் பெரும்பான்மையில் மேனுட்டவர்கள், ஏனைய வருவது அரிது. இலங் சுற்றுலாத் துறையினர செல்வம் கொண்டு வருட வளர்க்கப்பட்டாலும் யாழ் சியும் மேற்கொள்ளப்டெ காட்டுச் சுற்றுலாப் ப மேனுட்டவர்கள் பயன்படு தடை அமைப்பு இருக் இருக்கவேண்டும். நீர்த்த பாலான வீடுகளில் இரு வீடுகளிலோ காகிதச் ச பாணக் கடைத் தெருவொ யில் கூடக் கிடைக்கவில் பேசியில் அழைத்து வி தருவித்தோம். விருந்தே வழங்கினுேம்.
ہ۔ --سمہ.............نئ;8قW

என்து யாழ்ப்பாணமே
பெற்றன. வீரசிங்கமண்டபம் தெரிந்ததும், அரியாலையில் தனியார் மண்டபங்களைத் டையூழியத்தினரால் (மிசனரி றிம்மர் மண்டபம் இருப் பின், திருமதி திருச்செல்வம், ஆகியோருடன் நான் அம் ளிடம் சென்று மண்டபத்தை முன்பணத்தைக் கட்டினுேம். டக்காததால் றிம்மர் மண்ட பம் என அறிவித்தோம். வருகின் ற வெளிகாட்டவர் ர்ை தமிழ்ாநாட்டவர்கள்தாம். உலக மக்கள் யாழ்ப்பாணம் கைத் தீவின் பல இடங்கள் ால் வெளிகாட்டில் இருந்து ம் சுற்றுலாப் பயணிகட்காக ப்பாணத்தில் எந்தவித முயற் பறவில்லை. எனவே வெளி பணிகள் வருவதும் இல்லை. த்தும் கழிவுக்குழிகளில் நீர்த் கவேண்டும்; காகிதச் சுருள் டைக் கழிவுக் குழிகள் பெரும் க்தன. ஆணுல் யாழ்ப்பாண ருள் இருக்கவில்லை. யாழ்ப் வ்கும் அலசினுேம். ஒரு கடை லே, கொழும்புக்குத் தொலை வரம் கூறி இச்சுருள்களைத் ாம்ப விழைந்த வீடுகட்கு

Page 172
திருமதி திருச்செல்வம் வரவேற்
மாாநாடு தொடங்க ஒரு 6 பாணம் எங்கும் மஞ்சள் கெ மஞ்சள் துணியில் மாகாட் விற்பனை செய்தோம். இப வண்டிகள், அரசின் டே உழவுந்துகள் அனைத்திலு மாகாட்டுக்குப் பெருமளவு ங் நிதி திரட்டுவதற்காகக் 6 TITTGMT DIT GOT தொண்டர் கொடிகளை விற்றனர். உன தனர். முதற் கொடியைப் னந்தன் தவத்திரு தனிகாய மாகாட்டுச் சின்னம் தாங் தமது உடைகளில் அண மகிழ்ச்சியடைந்தனர். த பங்கு பற்றும் உணர்வைப் *தமிழ் ஆராய்ச்சி மாாக உதவவேண்டும். மற்றும் கொடுக்கப் பெற வேண்டும் ஒருவர் பிரேரணை கொண் பிரேரணை முறைப்படி கொ கூறி அந்தச் சபை வி நிராகரித்தது தெரிகததே.
**இது தவிர யாழ் ே பினர்களும் தமிழ் ஆராய் ஆதரவு அளிக்கப் போவ கொள்ளப் போவதும் இ தெரிந்ததே.
*யாழ் மாநகர சபை இ காரம் செய்ய முன்வந்து
238 1-11 ་ མཚན་

bருர் 1.65
வாரத்துக்கு முன்பே யாழ்ப் ாடிகள் கட்டப் பெற்றன. -டுச் சின்னத்தை அச்சிட்டு பங்கிகள் (கார்கள்), மிதி பருந்துகள், சரக்குந்துகள், பம் கொடிகள் பறந்தன. திெ சேர்ந்தது.
கொடிநாள் கடத்தினுேம். கள் யாழ்ாககரமெங்கும் ண்டியல் குலுக்கி நிதி சேர்த் பேராசிரியர் : சு. வித்தியா ாக அடிகட்கு அணிவித்தார். கிய இந்தக் கொடிகளைத் ரிந்து செல்வதில் மக்கள் மிழாராய்ச்சி மாகாட்டில்
பெற்றனர். ாட்டுக்குப் பணம் கொடுத்து வசதிகளும செய்து என்று முன்னர் உறுப்பினர் ாடுவந்த போது, அந்தப் ண்டுவரப்படவில்லை என்று வாதத்துக்கு எடுக்காமலே
மயரும் மற்றும் சில உறுப் ச்சி மாகாட்டுக்குத் தாம் துமில்லை. அதில் கலந்து ஸ்லை என அறிவித்ததும்
ப்போது நகரைத் தீபாலங் irளது. மாங்கர சபைக்குச்

Page 173
莓66
சொந்தமான கட்டிடங்கள் கட்டிடம், நூல்நிலையப் துரையப்பா விஆளயாட்டு மணிக்கூண்டுக் கோபுரம் துக்கும் அதிகமான ப அலங்காரமும் ஒளியும் உ திறந்த வெளி அர டரங்கு ஆகியவற்றை வழங்க ஒப்புக்கொண் வசதியும் நீர்வசதியும் உறுதியளித்துள்ளது. வெளிநாட்டு அறிஞர்ச விருப்பம் தெரிவித்துள்ள மேற்படித் தகவல் வட்டாரங்கள் மேயர் இறுதி நாள் நிகழ்ச்சி சம்மதம் தெரிவித்துள்ள காட்சியை அவரே தி வட்டாரங்கள் மேலு தினபதி காளிதழில் திருந்தது.
*யாழ்ப்பாண நகரத் செய்வதிலும் குப்பைச யாழ் மாநகர சபை சுக! பகுதியினரும் ஈடுபட்டுள் காளிதழில் செய்தி வெளி இடக்குப் பண்ணு போனுல் அடங்கிப் பே சிலரின் வழமை ம யாழ்ப்பாண மாநகராட்
 
 
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
ரில் குறிப்பாக மாாககர சபைக் ம், திறந்தவெளி அரங்கு, அரங்கு, நவீன (மார்க்கெட்) முதலானவற்றில் பத்தாயிரத் ல்புகளைப் பொருத்தி நகருக்கு ஊட்ட முனைந்துள்ளது. "ங்கு, துரையப்பா விளையாட் மாநாட்டுத் தேவைகளுக்கு ாடுள்ளது. நகரில் சுகாதார தாராளமாகச் செய்வதற்கு மாகாட்டுக்கு வருகைதரும் 526t வ்ரவேற்று உபசரிக்க ாது. ல்களை வெளியிட்ட மாாகாட்டு திரு. துரையப்பா மாாகாட்டின் களுக்குத் தலைமை தாங்கச் ார் என்றும் கூறின. பொருட் Dந்து வைப்பார் என்று அந்த ம் தெரிவித்தன"-இவ்வாறு 3-1-1974இல் செய்தி வெளிவந்
தில் பிரதான பாதைகளைச் சீர் உளங்களே அகற்றுவதிலும், தாரப் பகுதியினரும் வேலைப் எனர்.” என ஈழநாடு 3-1-1974
வந்தது.
1வது; இடம் கிடைக்கா10ல் வது யாழ்ப்பாணத்தவர் ஒரு பெரும் மாகாட்டையொட்டி சி முதல்வர் திரு. அல்பிரட்

Page 174
திருமதி திருச்செல்வம் வரவே
துரையப்பா தலைமையில் இடக்குப் பண்ணினுர்கள்; கையும் துடுக்கையும் அட ஆதரவு வழங்க முன்வந்தன யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து அனுப்பிக் கொழும்பில் கால யாழ்ப்பாணத்திற்கு வரவை வழமையில் மாற்றம் ஏற்ட காளிதழின் விற்பனை மாக யிருந்தது. மக்களின் மாகாட்டுச் செய்திக9ளச் சுட புதிய அத்தியாயத்தைத் திற களில், அதன் இயக்குகர் தங்கராசா மாகாட்டை யா வந்தான் வரத்தான்களின் மனம் புழுங்கியபடி கொழும் *இதற்கு முந்திய மூன் தங்காத வகையில் மாகாட் முடிப்பதில் அமைப்புக் குழு முயற்சியுடன் உ ைழ த் மாகாட்டு அலுவலகத்தில் க சுறுசுறுப்பும் மாங்ாட்டின் படுத்துபவையாக உள்ளன. இதழில் அதன் யாழ்ப்பாண துரை எழுதியிருந்தார்.

ருர் 167
உறுப்பினர்கள் சிலர் முடியவில்லை; பின் இடக் க்கி வைத்து மாகாட்டுக்கு
IT கொழும்புக்குச் செய்திகளை ரிதழ்களை அச்சிட்ட பின், ழைத்துச் செய்தி படிக்கும் படுத்த முயன்ற ‘ஈழநாடு ாட்டுக்காலங்களில் பெருகி தேவைகளை உணர்ந்து -ச் சுடத் தந்து ‘ஈழநாடு றக்க வழிகோலிய காலங் தலைவர் திரு. கே. சி ழ்ப்பாணத்தில் கடத்தும் * செய்கையை எண்ணி பில் தவம் கிடந்தார். TOLOJ மாநாடுகளுக்கும் பின் டைச் சிறப்பாக கடத்தி ழ இரவு பகலாக விடா து க் கொண்டிருக்கிறது. ாணப்படும் அசுரவேகமும்
வெற்றியை உறுதிப் என வீரகேசரி 2.1.1974 கிருபர் திரு. எசு. செல்லத்

Page 175
24. முகிழ்க்கின்
1 974 தை 3ஆt பாணம் வீரசிங்கம் வித்தியானந்தன், மாக னர்கள், தவந்திரு தனி துக்கொண்டிருக்கின்ற வேண்டும். ஆணுலும் கிற்கின்ருர்கள். எல்ல பார்ப்பு உணர்வு தெரிசி கான் அங்கு ெ கலைஞர்கள் வரவில்லேே அடிகள் என்னிடம் கூ களைத் தாண்டினுேம் ச குழப்பங்களை நிமிர்த் விழா நுழைவாயிலில் ப மோ என்றிருந்தது. ராய்ச்சி மாநாடு இன் காளிதழ், 3-1-1974ல் வெளியிட்டது. ஆணு கலைஞர்கள் வரவில்8ல. திருமண விழாக் வேறு விழா நிகழ்ச்சி தான் மங்கல இசை,
 
 
 

ற முயற்சிகள்
ம் நாள் காஜல 10 மணி; யாழ்ப் மண்டபவாயில்; பேராசிரியர் ாட்டு அமைப்புக் குழு உறுப்பி காயக அடிகள் யாவரும் காத் னர். மாகாட்டைத் தொடங்க அவர்கள் நுழைவாயிலிலேயே ாருடைய முகத்திலும் ஓர் எதிர் ன்ெறது.
சன்றேன். சச்சி, காதசுரக் Lu', எனத் தவத்திரு தனிநாயக றினுர், அரசாங்கத்தின் தடை சின்னத்தனமாக கடகதவர்களின் தினுேம், மாாகாட்டுத் தொடக்க பாழ்ப்பான வழமை தடைபோடு *காதசுர இசையுடன் தமிழா DUOJ ஆரம்பம்’ என வீரகேசரி முன்பக்கத் தலைப்புச் செய்தி லும் உரிய கேரத்துக்கு காதசுரச்
கள், கோவில் திருவிழாக்கள் கள் யாவற்றிலும் காதசுர இசை ாக்த விழாவும் அறிவித்த கேரத்

Page 176
முகிழ்க்கின்ற முயற்சிகள்
தில் தொடங்குவது வழமை திலே! எனவே தான் காத தமிழாராய்ச்சி அறிஞர்கள் மாகாட்டையும் உரிய கேரத் வில்லை. இத்தனைக்கும்
அக்கலைஞர் குழுவிடம் இ நேரத்தை மீண்டும் மீண்டு ஆனுலும் அவாகள் பிந்தி அவசரமாக வாசித்து முடித்
*மாாகாட்டுக்குத் தடை 6 மாாகாட்டுத் தொடக்கவிழ வராமல் எமக்குத் தடைவி வித்துவான் க. கே. வேல6 வாயிலில் வைத்து என்ன அவரைப் போன்ற ஆயிரக் களும் அறிஞாகளும் அழை யாரையும் அழைக்கக் கூட பலருடன் கலந்தாலோசித் தயாரித்து அழைப்பிதழ் போன்ற பலரின் பெயர்கள் அழைப்புப் பெருத பலர் ெ இருந்தவாறே மா காட்டுத் ெ தினர். தமிழார்வத்தால் : வேலன் போன்ற பலர், அ லென்ன, எங்கள் வீட்டு ம தனர். அவர்களே உள்ளே *பாவத்தை, என் மனைவியுட தனர். அன்புகலந்த புன் மூலம் நிலைமையைச் சமா களின் வேண்டுதலை ஏற்ற

tes
பன்று எமது யாழ்ப்பாணத் நசுரக் கலைஞர்கள் உலகத் ர் குழுமிய அனைத்துலக தில் தொடங்க அனுமதிக்க
சாவகச்சேரியில் இருக்த ருமுறை போய் வந்தேன். ம்ெ நினைவூட்டியிருந்தேன் யே வந்தார்கள்; அவசர தார்கள். . . ,
விதித்ததை எதிர்த்தீர்களே? ா நிகழ்ச்சியைப் பார்க்க தித்திருக்கிறீர்களே?" என ன் வீரசிங்க மண்டபப்புற ரிடம் கேட்டார். அவரும் கணக்கான தமிழ் அன்பர் ப்புப் பெருமல் இருந்தனர். ாதென நாம் கருதவில்லை. $துப் பெயர்ப் பட்டியல் அனுப்பினுேம் அவரைப் விடுபட்டுப் போயிருந்தன. பருந்தன்மையுடன் வீட்டில் தாடக்க விழாவை வாழ்த் உந்தப்பெற்று வித்துவான் ழைப்புக் கிடைக்காவிட்டா ா 1ாடுதானே? என வந்திருக் ா விடாமல் தடைசெய்யும் b என் தங்கையும் ஏற்றிருந் னகையுடன் வேண்டுதல் ளித்தனர். இரண்டு பெண் ஆயிரக்கணக்கான தமிழ்ப்

Page 177
170
பண்பாளர், வெளியே
பRணத்தின் பெருமையை
கலைஞர் கருணுங்திக்( பற்றிச் செய்தி வெளியி பட்டிருந்தது. கலைஞர் அரசின் அமைச்சர்கட்கு அமைச்சர்கட்கும் அழைட தமிழாராய்ச்சி மாகாட் மாண்புமிகு மு. கருணு! கட்கும் ஏற்கெனவே அை சிங்கப்பூர், மலேசியா, பா. அழைப்பு அனுப்பிவைக்க கேசரி'காளிதழில் செய்தி
தினபதி காளிதழில் ( விபரம் தெரியாது-இலங் தமிழாராய்ச்சி மாநாடு பெறும் என்ற விவ முதலமைச்சர் திரு. மு. பத்திரிகை நிருபாகளுக்கு போதே தமிழாராய்ச்சி விபரம் எதுவும் அவருக்கு வெளிவந்தது” என்ற ெ தியது. ஆனுலும் தமிழ் வாழ்த்துச் செய்திகள் மா வாசிக்கப்பட்டன.
யாழ்ப்பாணத் g5. அழைக்கப் பெறவில்லையே கருணநிதிக்கு இருந்தமை பட்டது. நாம் அழைப் ஆஞல் அந்தக் கடிதம் அ
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
வெயிலில் நின்று யாழ்ப் உயர்த்தினர். கு அழைப்பு அனுப்புவதைப் ட்டுக் குழப்பம் ஏற்படுத்தப்
கருணநிதிக்கும, தமிழக ம், மத்தியஅரசின் தமிழ் ப்புகள் அனுப்பியிருந்தோம், டுக்குத் தமிழ்நாடு முதல்வர் திெக்கும் ஏனைய அமைச்சர் ழப்பு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. ண்டிச்சேரி அமைச்சர்கட்கும் கப்பட்டிருக்கிறது என “வீர வெளி வந்திருந்தது. ஆனல் வெளிவந்த, "கருணுகிதிக்கு கையில் காலாவது உலகத் கடைபெறுமா, எங்கு கடை ரங்கள் எதுவும் தமிழக கருணநிதிக்கு தெரியாதாம். bேற்று அவர் பேட்டியளித்த மாாகாடு பற்றிய சரியான த் தெரியாது என்ற விடயம் செய்தி குழப்பத்தை ஏற்படுத் ழக அமைச்சர்கள் பலரின் காட்டுத் தொடக்க விழாவில்
மிழாராய்ச்சி மாாகாட்டுக்கு ப என்ற வருத்தம் கலைஞர் பின்னர் எமக்குத் தெரிவிக்கப் பு அனுப்பியது உண்மை, வரைச் சென்றடையவிலலை

Page 178
முகிழ்க்கின்ற முயற்சிகள்
போலும். இலங்கை அஞ்சல் தடைக் கரங்கள் நுழைந்திரு காதசுரக் கலைஞர்கள் பேராசிரியர் வித்தியானந்தன் வைக்க இருந்த தவத்திரு. த முறைப்படி அழைத்துச் இருந்து மேடை வரை அவர் மண்டபம் நிரம்பியிருந்த மரியாதை செலுத்தினர்.
“யாமறிந்த மொழிகளி என்ற தமிழ்த்தாய் வாழ்த் சரசுவதி பாக்கியராசா இன இருந்த அனைவரும் எழுந்து வணக்கம் செலுத்தினர்.
குத்துவிளக்கை ஏற்றி அடிகள் மாாகாட்டைத் பேராசிரியர் வித்தியானந்தன தினர். முதலில் தமிழில் தன நிகழ்த்திய பேராசிரியர் வித் வந்திருந்த வெளிகாட்டு அறி யும் தமிழல்லாதோருக்கு மதி ஆங்கிலத்திலும் நிகழ்த்தி தலைமைப் பேருரையைத் ணுளிரவே படித்துப் பார்க்குப் எனக்குத் தந்தார். எனது க ஏற்றுக்கொண்டார். (பொரு பாoணத்தார் பெருமையை ங்2 உரை முழுவதையும் அ தந்துள்ளேன்)

1T 1.
அலுவலகத்தில் அரசின் க்கலாமோ தெரியவில்லை.
வந்து சேர்ந்ததும், ா, மாாகாட்டைத் தொடக்கி தனிகாயக அடிகளை மரபு சென்ருர், நுழைவாயிலில்; கள் கடந்து செலனும் வரை மக்கள் எழுக்து கின்று
லே தமிழ் மொழிபோல்.” துப் பாடலைத் திருமதி சைத்தார். மண்டபத்துள் நின்று தமிழன்னைக்கு
த் தவத்திரு தனிகாயக தொடங்கி வைத்தார். ண் தலைமையுரை நிகழ்த் ாது தலைமைப் பேருரையை தியானாதன், மாகாட்டுக்கு ஞர்களின் கன்மை கருதி ப்புக் கொடுக்க விழைந்தும் ணுர், பேராசிரியருடைய தொடக்காாளுக்கு முன் வாய்ப்பைப் பேராசிரியர் ருத்துகள் சிலவற்றையும் ள் பொதிந்ததும் யாழ்ப் ல காட்டுவதுமான அக்த டுத்த அத்தியாயத்தில்

Page 179
172
ஈழத்துப் பூதக்தேவரு கணபதிப்பிள்ளை வரை தமிழ் வளர்ச்சிக்கும் ஆ அரும்பணிகளைக் குறிப்பி
பேராசிரியர் வித்த யுரையைத் தொடர்ந்து தொடக்க வுரையை நிகழ் அழுத்தம் திருத்தமாகப் காயக அடிகள் வல்லவர் தகையவாய் அமைந்த திறனும் ஒலித்தன. தப திரு. கே. சி. தங்கராசாவு வில்லை. அத்துடன் பேரா:
**இந்தத் தமிழாராய் லிருந்து, தமிழின் வளர்ச்சு பிடத்தக்க அளவு ஏற்பட்( கூறிய 'யாதும் ஊரே, ய கையும், இந்த நூற்ற
திறமான புலமையெனி வணக்கம் செய்தல் வேண் யும் அடிப்படைக் கோட்ப இந்த அனைத்துலகத் தமி ஆற்றிவரும் தொண்டு தமிழறிஞர்கள் பலரை ஒ. அறிமுகப்படுத்துவதும் வெளிப்படுத்துவதும் இங் களும் கோக்கமுமாகும். ஆராய்ச்சி, இலக்கணம், மல்ல; தமிழ்த் துை
 
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
குர் தொடக்கம் பண்டிதமணி , ஈழத்தின் தமிழறிஞர்கள் ஆராய்ச்சிக்காகவும் ஆற்றிய L - L -fᎢ [Ꭲ•
நியானந்தனின் ઝ ટo 60 Li, தவத்திரு தனிகாயக அடிகள் த்தினர்கள். மிக ஆறுதலாக பேசுவதில் தவத்திரு தனி கேட்போர்க்கு இனிக்கும் அவர் உரையில் தெளிவும் து கெடுநாளைய நண்பரான க்கு நன்றி தெரிவிக்க மறக்க சிரியர் வித்தியானந்தனுக்கும்
சசிக் கழகம் ஆரம்பமானதி சி அனைத்துலக ரீதியில் குறிப் டுள்ளது. சங்க இலக்கியத்தில் ாவரும் கேளிர்’ எனும் கொள் ண்டில் பாரதியார் கூறிய ல் வெளிநாட்டார் அதை ாடும்" எனும் கோட்பாட்டை ாடுகளாகக் கொண்டிருப்பது ழாராய்ச்சிக் கழகம். இஃது
கள் பல. அனைத்துலகத் ன்று சேர்ப்பதும் அவர்களை அவர்கள் ஆராய்ச்சியை
தக் கழகத்தின் சிறப்புப் பணி இக்கழகத்திற்குப் பொருந்திய இலக்கியம் பற்றியது மட்டு ற க ளோடு தொடர்புள்ள

Page 180
முகிழ்க்கின்ற முயற்சிகள்
எல்லாத் து ைற க 8ள கொண்ட ஆராய்ச்சி இக்க "தமிழ் ஆராய்ச்சியி அறிஞர் சிலர் நன்கு தமிை திலர் எனினும் வரலாற்று அடிப்படையிலும் ஒப்பியல் தொண்டோ பெரிது இப் என்று ஆங்கிலத்தில் ே ஆண்டுக்கு ஆண்டு வளர் ஆதலால் நம்மவரும் ஆ வெளியிடுவதற்குக் காரண என்பதேயாகும். சென்ற ( நூல்களைப் படித்துப் LJrste பார்த்தால் தமிழாராய்ச்சி வருகிறதென்பதை உணர *வெறும் புகழுக் போற்றுவதற்காகவோ இறங்குவதில்லை. ஆாாய்க் மையைக் கண்டு பிடிப் படுத்துவது; மறைந்திருச் தெடுப்பது; மொழிகள் மட்டும் இம்மாநாடுகளை 7 வரவும் காரணங்கள் இரு பாட்டில் 75 விழுக்காடு எனத் திரு. சுனில்குமார் 4 "இந்த உண்மைை ஆராய்ச்சி நடத்துவோர் கின்றனர். சிந்து வெளி என்று எண்ணுகிறவர்களு மையும் தமிழ்க் கலைக புலனுகும். சிந்துவெளி

173
யு ம் ஆராய்ச்சிக்களமாகக் ழகத்திற்குரியது. - பில் ஈடுபடும் வெளிகாட்டு >ழப் பேசவும் எழுதவும் அறிக் று அடிப்படையிலும் மொழி ஸ் அடிப்படையிலும் ஆற்றும் படி உலகம் அறிய வேண்டும் வெளியிடப்படும் ஆராய்ச்சி ந்து கொண்டே வருகின்றது . ஆராய்ச்சியை ஆங்கிலத்தில் எம் உலகம் அறிய வேண்டும் முன்று மாநாடுகளின் தொகை க்க வேண்டும். அந்நூல்களைப் எவ்வள்விறகு முன்னேறி TGUT D... காகவோ, காரணமின்றிப் நாம் தமிழாராய்ச்சியில் *சியாளனின் நோக்கம் உண் பது; உண்மையைப் புலப் கும் உண்மைகளை அகழ்ந் எத்துணையிருக்கத் தமிழுக்கு டாத்தவும் உலகத்து அறிஞர் க்க வேண்டும். இந்தியப் பண் திராவிடப் பண் பா டே ட்டர்சி கூறியுள்ளார். யத் தமிழ்த் துறைகளில் உணர்ந்து கொண்டே வரு ாகரிகம், திராவிட நாகரிகமே நக்குத் தமிழ் மக்களின் தொன் ரின் தொன்மையும் கன்கு நாகரிகத்தைச் சங்க காலத்

Page 181
174
துடன் ஒப்பிட்டுப் பார்ச் தொடர்புகள் தெளிவாகின், வரலாற்றைப் பயில்கின்ற மாபெரும் பங்கு கொண்ட6 தீரவேண்டும்.’ இவ்வாறு 2 தனிகாயக அடிகள் யாழ்ப்ப கையிலும் தனித்தனிப் பல் வேண்டும் என வலியுறுத்தி
கலாநிதி பிரிண்டா பெக் துரையை வழங்கினுர், பேரா பிக்சி ஆகியோரும் உரை தொடர்ந்து மாகாட்டு அமை எசு. துரைராசா, மாங்ாட்டுத் வாழ்த்துரைகளைப் படித்தார் தமிழ் அன்பு முளை ெ செய்வோமாக-கற்பவை க தக நிற்க என்கிருர் வள்ளுவ கிலைத்து நிற்கச் செய்யும் சா அன்புச் சாதகத்துக்கு மற்ெ தமிழ் என்பதற்கு அன்பு என்
"அன்பை ஐந்திணை இறையனுர் களவியல்; அன் என்னுதலிற்றேவெனின் தமி கக்கீரர் வழிவந்த களவியலு அன்பை வெளிப்படுத் தார் ஆராய்ந்த தமிழ் மொழி சிந்திக்கற்பாலது.
“காந்த சக்தியிலும் ே உண்டு, தீதும் நன்றும் சங்கத்தார் ஆராய்ந்த தமிழ்
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
$கும் பொழுது அங்குள்ள றன. ஆதலால் இந்திய ]வர் அந்த வரலாற்றில் வர்களைப் பற்றி அறிந்தே உரையில் கூறிய தவத்திரு ாணத்திலும், கிழக்கு இலங். )கலைக் கழகங்கள் அமைய ர்ை. க், தமிழில் தமது வாழ்த் சிரியர் செனற், பேராசிரியர் நிகழ்த்தினர். இவர்களைத் >ப்புச் செயலாளர் திரு. வி. தொடக்க விழாவுக்கு வந்த
காண்டு வளரச் சங்கற்பம் ற்க கற்றபின் அதற்குத் தேவர். கற்ற உண்மையில் ாதகமே அன்புச் சாதகம். றரு பெயர் தமிழ்ச்சாதகம். ாபது பொருள்.
செய்து ஆராய்ந்தது
ாபிணைந்தி2ணக் களவியல் Sழ் நுதலிற்று"என்கின்றது
ᏈᎠᏘ• - தும் அன்பு கடை சங்கத் யேயாம் என்பது ஆழ்க்து
மலான சக்தி அன்புக்கு பிறர் தர வாரா" என்பது ம். "யாதும் ஊரே யாவரும்

Page 182
முகிழ்க்கின்ற முயற்சிகள்
கேளிர்" என்கின்ற புறாக கின்றது இந்த அருமருந்தன *அனைத்துலகத் தமி கையும் அன்பு செய்து மக் ஒருமை செய்வதோர் ஆ எனப் பண்டிதமணி சி. கே செய்தி அனுப்பியிருந்தார். திரு. சேம்சு. ரி. இரத்தி காள் விழாவுக்கு வந்தவர்க அழைப்பிதழ் வழங்கி மதிய தொடக்கவிழா நிகழ்ச்சிகள்
பல சிங்கள முசுலிம் கலந்து கொண்டனர். தமிழ் பலரும் காணப்பட்டனர். பேராசிரியரான டாக்டர் தி அணங்குபோலச் சிவப்புகிற தமது கணவருடன் அங்கு தமிழில் உரை நிகழ்த்தினுர் மாலை தொடக்கம் ஆ கடைபெறத் தொடங்கின. பற்றியோ, உரைகள் பற கொண்ட அறிஞர்களின் ப தரவில்லை. மாநாட்டில் சமர் கட்டுரைகளின் தொகுப்பு த அத்தொகுப்பில் இவ் வி பெற்றுள்வன.
1972 அக்டோபர் ெ நாள் வரையுள்ள நீண்ட ச கொண்ட முயற்சிகள் மு. சிறப்பாக அமைந்தது.

*و
175
ானூற்றுச் செய்யுளில் வரு ன்ன தொடர்.
ழ் ஆராய்ச்சி அனைத்துல கட் பிறப்பினர் யாவரையும் ராய்ச்சியாய் அமைவதாக.” ணபதிப்பிள்ளை வாழ்த்துச்
னம் அவர்கள் தொடக்க sளுள் முக்கியமானவர்கட்கு உணவுக்கு அழைத்தார்கள் இத்துடன் நிறைவெய்தின. அறிஞர்களும் மாநாட்டில் ழர் கூட்டணி எம். பி. க்கள் கனடாவைச் சேர்ந்த ருமதி பிரிண்டா பெக் தமிழ் மக் காஞ்சிபுரப்பட்டுடுத்துத் வந்திருந்தார். 4அவர் தூய
ராய்ச்சிக் கருத்தரங்குகள் ஆராயச்சிக் கருத்தரங்குகள் றியோ, மாாகாட்டில் கலந்து Iட்டியலையோ இங்கு கான் "ப்பிக்கப்பெற்ற ஆராய்ச்சிக் தனியாக வெளிவந்துள்ளது, ப ரங் க ள் வெளியிடப்
தாடக்கம் 1974 தை 3 ஆம் ாலப்பகுதிக்குள்ளாக மேற் கிழ்க்கின்ற தொடக்க காள்

Page 183
..
25. வீறுபடைத்த
நான்காவது gj% மாநாட்டின் தொடக்கவிழ பெற்ற பொழுது பேரா. ஆற்றிய தலைமைப் பேருை
ஈழத்துத் தமிழ்பேச காற்றிய தொண்டு சா வளர்ச்சியிற் பல துறை வழிகாட்டி உதவியுள்ளன எட்டுச் சுவடிகளுக்கு உ வரே. தெளிவான கடை எழுதியும், பழந்தமிழ் நூ பித்தும் வழி காட்டியவர் ஈ
தமிழ் மன்னர் சங்க யாழ்ப்பாணத்திலே,ஈழத்து பண்டித மணி கணபதிட் தமிழர் தலே நகரிலே தமிழ் பேரறிஞர்களையும், பொது தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்ற இ வரவேற்பதில் பெருமகிழ் கொள்கின்ருெம். உங்கள் வாவாகுக. மாகாடு முடி கின்ருேம் என்று கூறு
 

?
தமிழர் நிலம்
ாத்துலகத் தமிழாராய்ச்சி ா யாழ்ப்பாணத்தில் கடை சிரியர் சு. வித்தியானந்தன் :பின்வருமாறு תוה
rம் மக்கள் தமிழ்மொழிக் ாலப்பெரிது. தமிழ் மொழி களில் ஈழநாட்டுப் பெரியார் ர். இறக்கும் நிலையிலிருந்து யிர் கொடுத்தவர் ஈழநாட்ட யில் வசன நூல்கள் பல ல்கள் பலவற்றைப் பதிப் ஈழத்துத் தமிழ்ப் பெரியாரே. ம் நிறுவித் தமிழ் ஆராய்ந்த துப் பூதந்தேவனர் தொடக்கம் பிள்ளைவரை தமிழ் வளர்த்த ஆராய்ச்சி கடத்த வக்துள்ள தும்க்களையும் அனைத்துலகத் லங்கைக் கி2ளயின் சார்பிலே சி அடைகின்ருேம்; பெருமை r யாவரினதும் வரவும் கல் ந்து நீங்கள் போய் வரு ம்போது கூட, காம் ‘போய்

Page 184
வீறுபடைத்த தமிழர் நிலம்
வாருங்கள்' என்று கூரும தான் கேட்போம்.
தமிழகத்திற்கு அடுத் மாகாடு கடத்துவதற்கே பாணத்திற்கே உரியது. * தமிழர் நிலம்; அதற்குச் ெ றனும் உண்டு. ஆதிமுத யங்க்ளை எதிர்த்து எதிர்த். பாணத் தமிழர் மற்றவ( லாத் துறைகளிலும் அ என்று தமிழகத்து, யே கூறியிருக்கின்றர்கள். முனைவர் சாலை இளங் எழுதிய மடலில் குறிப்பிடு உணர்ச்சி என்பவற்றில் த தமிழகத்தவரே ஆர்வம் கணிப்பு. அங்குள்ள அர நிலைகளும் இதற்கு ஒரு ஆர்வப்பெருக்கை யா( முடியாது”. இவ்வாறு அடையும் வகையில் தட கொண்ட நாம், யாழ்ப் மகாநாடு நடத்துவது டெ உரிமையானதும் கூட. யுள்ள எவரும், ஈழத்தம் யத்தை, தமிழ்த் தொண் வரவேற்பர்.
தமிழ் மக்களின் பண் முதன் முதல் புலப்படுத்தி யைத் தெளிவாக உண

( 1ገ7
ல் வரப்போறியளா' என்று
தாற் போலத் தமிழராய்ச்சி ற்ற தகுதி, உரிமை யாழ்ப் யாழ்ப்பாணம் வீறு படைத்த சொற்றிறனும் உண்டு, விற்றி லே அது அன்னியர் அட்டுழி து வந்திருக்கின்றது. யாழ்ப் ருக்கும் சளைத்தவரல்லர்; எல் வர்கள் முந்தி நிற்கிருர்கள்’ ாகி சுத்தானந்தர் அவாகளே இம் மாகாடு தொடர்பாக திரையன் அவர்கள் எமக்கு கின்ருர். தமிழ் கலன், தமிழ் தாய்த் தமிழகத்தை விட ஈழத் மிகுந்தவர்கள் என்பது என் rசியல் மற்றும் சமுதாயச் சூழ் காரணம் என்ருலும், ஈழத்தின் நம் குறைத்து மதிப்பிட தமிகத்தாரே பெருமிதம் மிழ் ஆர்வமும் தமிழ்ப்பற்றும் பாணத்தில் தமிழ் ஆராய்ச்சி ாருத்தமானது, ஏற்றமானது, உண்மைத் தமிழ் உணர்ச்சி ழ்ெ பேசும் மக்களின் பாரம்பரி
rடை அறிந்த எவரும் இதனை
பாட்டை, காகரிகச் சிறப்பை த் தமிழ் இலக்கியப் பெருமை ார்த்தித் தமிழர் வரலாற்று

Page 185
178
ஆராய்ச்சிக்கு அடிகோலிய ஒருவரே. தமிழில் முதன் கலைக்களஞ்சியத்தின் ஆ மேனுட்டு முறையில் மு இயற்றிய தமிழர் ஈழக தமிழ் வரலாற்றைத் த ஈழத்து விபுலானந்த அடி பல்கலைக் கழக முதற்றமிழ் கினர். விஞ்ஞான நூல்கள் கல்வியைத் தமிழிற் போதி ஈழத்திற்குரியது. பேச்சு பொறித்து காடகங்களை பேராசிரியர் ஒருவரே. இது வழிகாட்டி, தமிழ் அன்னைச் தாங்கி வந்திருக்கிறது ஈழா சுருங்கக் கூறின் 19ஆ நூற்றண்டிலும். 20-ம் நூற் தமிழ்த்தொண்டிலே முன்ன தவர்களே. கடந்த 25 ஆன துறைகளாகிய சிறு கதை, கவிதையிலும் ஈழத்தவர் காட்டியுள்ளனர். இலங்ை பொறுத்தவரை, தமிழ் இல யியல் ஆகிய துறைகளிலு பொருளியல், பொருளாத துறைகளிலும் பல ஆராய் இலங்கைப் பல்கலைக் கழக
தமிழ் அறிஞர்கள் நிகழ்த்
உயர்ந்த தரமானவை எனப்
டிப் போற்றியிருக்கின்றன
 
 
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
பவர் ஈழநாட்டுப் பெருமகன் r முதல் வெளியிடப் பெற்ற சிரியர் யாழ்ப்பாணத்தவர் முதன்முதல் தமிழ் அகராதி ாட்டவர் ஒருவரே. இசைத் மிழ் உலகிற்கு வழங்கியவர் களே. அவரே தமிழகத்தில் ப் பேராசிரியராகவும் விளங் ர் பல எழுதியும் விஞ்ஞானக் த்தும் வழிகாட்டிய பெருமை வழக்குத் தமிழை எழுத்திற் எழுதியவரும் ஈழங்ாட்டுப் து போன்ற பல துறைகளில் $குக் கைகொடுத்து,அவளைத் காடு. ம் நூற்றண்டிலும், 20-ஆம் 0ருண்டின் முதற்பகுதியிலும் ாணியில் நின்றவர்கள் ஈழத் ண்டுக் காலத்திற்கூட, புதிய நாவல் போன்றவற்றிலும், பெருஞ் சாதனைகளை நிலை கப் பல்கலைக் கழகத்தைப் க்கியம், இலக்கணம், மொழி ம், தமிழர் வரலாறு, தொல் ாரம், புவியியல் போன்ற ச்சிகள் வெளிவந்துள்ளன. கத்திலே பல பகுதிகளிலும் திய ஆராய்ச்சிகள் மிகவும் பிறாநாட்டறிஞர்கள் பாராட்
T.

Page 186
விறுபடைத்த தமிழர் கிலம்
மேலும் தமிழகத்திற்கு தமிழ் மொழி உயிர்த்துடி தென்னிந்திபா, இலங்கை, மொரேசியஸ், இந்தோனே தென்னுபிரிக்கா, றெடிசியா றியூனியன், றினிடாட், தமிழர் வாழ்கின்றனர்; ஆ வற்றில் அவர்கள் தமிழ பிறர் பேசுவது விளங்கின தவிக்கின்றனர். சிலர் ெ சிலர் போல-தமிழராக யிலே தமிழகத்திலும்,"ஈழத் உயிர்த் துடிப்புடன் பல்கலைக் கழகத்திற் ே பெற்றுள்ளது.இத்தகைய மாாநாடு கூடுவது பொருத்
இச்சந்தர்ப்பத்திலே ஆராய்ச்சி மன்றத்தின் தே பற்றியும் சிந்தித்தல் 9. துலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி 4 நாட்களிற் பத்து,வயது ஆண்டு சனவரி மாதத்தில் அனைத்துலகக் கீழைத்தே போது, சனவரி 7ஆம் 7 ராய்ச்சி மன்றம் கிறுவப் ப இம்மன்றம் பத்தாம் ஆ அடுத்த திங்கட்கிழமை 7ஆ டின்போது யாழ்ப்பாணத் கின்றது.
பத்தாண்டுக் காலமாக யாவும் சொல்லிலடங்கா.

179
அடுத்ததாக ஈழத்திலேயே டிப்புடன் விளங்குகின்றது. மலேசியா,சிங்கப்பூர், பர்மா, ாஷியா, வியட்ாகாம், பிஜி, ா, குடெலோட், மாற்றினித் போன்ற தேசங்களிலே ஆணுல் இத்தேசங்கள் பல ராக வாழவில்லை. தமிழிற் }லும் தமிழிற்பேசமுடியாது பெயரளவிலேயே-இங்குள்ள இருக்கின்றனர். இக் நிலை திலும் தமிழ் வாழுகின்றது; ளங்குகின்றது; ஈழத்திலே பாதனுமொழியாகவும் இடம் தழலில் இங்குதமிழாராய்ச்சி தமானதே. அனைத் துலக த் தமிழ் ாற்றம் பற்றியும், வளர்ச்சி வசியமாகின்றது. அனைத் சிமன்றத்திற்கு இன்னும் முடிகின்றது. 1964ஆம் புதுடில்லியில் நடைபெற்ற தய அறிஞர் மாகாட்டின் 5ாள் அனைத்துலகத் தமிழா
--gile பூண்டு பிறந்ததின விழாவை பூம் தேதி நான்காம் மகாகாட் தில் கொண்டாட இருக்
; இம் மன்றம் சாதித்தவை

Page 187
18O
இம்மன்றம் கடத்தி அறிஞர்களைக் கருத்து பரி யாளராகக் கலந் துகொண் ஈடுபடவும் ஆராய் ச்சி மக ஒவ்வொரு மகாகாட் டின் பி வோர் தொகை பெருகி மூன்று மாநாடுகளில் ஆ தோர் பெயர்களையும், கா கொள்வோர் பெயர்களையு இவ்வுண்மை புலப்படுப் பழைய பிரதிநிதிகளுட கலந்துகொள்வதை அவ மாகாடுகள் தமிழ் ஆரா தூண்டியதோடு, ஆரா விரியச் செய்திருக்கின்றது
மேலும் இன்று பி பல்கலைக் கழகங்களிலே பதற்கும், தமிழாராய்ச் பேராசிரியர்களை ஈடுபடச் காலாக இருந்தது. ஒ பல்கலைக் கழகங்களில் ச ஆரிய மொழிகள் ப, வந்தனர். இப்பொழுது தமிழ் இலக்கியம், தமிழ முதலியன பற்றியும் ஆ பல்கலைக் கழகங்களில் உ கின்றது. முன்பு பிற திற்கும், வணிகப் ஆதிக்கத்கிற்குமே தமி ஆனுல் இன்று ஆராய்ச்
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
ப ஆராய்ச்சி மாநாடுகளில் மாறச் செய்ததோடு, பார்வை எட பலர் தமிழாராய்ச்சியில் ாாகாடுகள் காலாக இருந்தன. பின்பும் தமிழ் ஆராய்ச்சி செய் க்கொண்டு வந்தது. கடந்த ராய்ச்சிக் கட்டுரைகள் படித் ான்காம் மாகாட்டிற் கலந்து ம் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்போது ). ஒவ்வொரு மகாகாட்டிலும் ன் பல புதிய அறிஞர்களும் பதானிக்கலாம். எனவே இம் ய்ச்சியில் அறிஞரை ஈடுபடத் ய்ச்சியாளர் தொகையையும் 5l. றாகாடுகள் பலவற்றில் உள்ள தமிழை ஒரு பாடமாக அமைப் சியில் அப் பல்கலைக்கழகப் செய்வதற்கும் இம் மன்றமே ரு காலத்தில் மேனுட்டுப் மஸ்கிருதம் பற்றியும், இந்தோ ற்றியுமே ஆராய்ச்சி செய்து அங்கிலை மாறி, தமிழ் மொழி, ர் வரலாறு, தமிழர் பண்பாடு ராய்சசி செய்கன்ற நிலை அப் உருவாகி வளர்ச்சி பெற்றிருக் காட்டவர் சமயப் பிரசாரத் பெருக்கத்திற்கும், அரசியல் ழப் பெரும்பாலும் கற்றனர். ரிக்காகவும், தமிழ் மொழியின்

Page 188
வீறுபடைத்த தமிழர் நிலம்
சிறப்பியல்புகளுக்குமாகவே கற்கின்றனர். அவர்களின் மானத்தையும், அவர்கள் களுக்கும் தமிழ்ப் பெயர்கள் லாம்.ரஸ்யாவிலுள்ள அறிஞ என்று தமிழப் பெயரைத் த அளவிற்குத் தமிழபிமானம் சில்வாக்கியாவிலுள்ள தமி தம் மகளுக்குக் கண்ணம்மா இவர்கள் தாம் இறந்த 1 *தமிழ் மாணவர் எனப் பொ கின்றனர். தமிழபிமானம் பிறப்பெடுத்தால் தமிழராக பிறாகாட்டவரை, இம்மாகா மென எம்மிடையே சிலர் போது தலை நிமிர்ந்து நிற்க இவ்வாறு பிறகாட்ட தையும், தமிழாராய்ச்சியை தொண்டினை மதிப்பிடும் தாபகர் வண. தனிநாயக வேண்டியவர்கள் ஆகின்( தமிழ்த்தூதர்; உலக ஆச்ை தமிழ் ஆசையைத் துறவா களில் தமிழ்த் தூதராய் வி யையும், தொன்மையையும் நிகழ்த்தியும், கட்டுரைகள் பேசியும், அந்த அந்த நாட்( யிடத்து அன்பும் அக்கறை உலகமெல்லாம் தமிழ் முழ (Tamil Culture) 6r6ö sp -S,sÉ13
12 س-81 23

181
தமிழை அவர்கள் தமிழ்ப்பற்றையும், அபி தமக்கும் தமது பிள்ளை வைப்பதிலிருந்து மதிப்பிட ர்கள் செம்பியன்ஐங்குன்றன் மக்குச் சூட்டிக் கொள்ளும் கொண்டுள்ளனர். செக்கோ ழ் ஆராய்ச்சியாளர் ஒருவர் T என்று பெயரிட்டுள்ளார். பின்பு தமது கல்லறையில் rறிக்கவேண்டுமென விரும்பு கொண்ட இவர்களே, மறு ப் பிறக்க விரும்புகின்ற இப் "ட்டிற்கு வரவிட வேண்டா வற்புறுத்தியதை நினைக்கும் முடியாமலிருக்கின்றது. -வரிடையே தமிழார்வத் யும் வளர்த்த மன்றத்தின் போது, இம்மன்றத்தின் அடிகளை நாம் பாராட்ட ருேம். தனிநாயக அடிகள் சகளைத் துறந்திருப்பினும், தவர். தாம் செல்லும் காடு ளங்கித் தமிழின் மேன்மை பற்றிச் சொற்பொழிவுகள் எழுதியும், வானுெலியிற் டு மக்களுக்குத் தமிழ்மொழி யும் ஏற்படச் செய்தவர். ழங்கத் தமிழ்ப் பண்பாடு லெ முத்திங்கள் இதழ் ஒன்

Page 189
182
றைத் தோற்றுவித்து, செய்தவர். இத்தொண்டு இதுவரை யாவரும் .ெ ஐரோப்பா, ஆபிரிக்கா, ஆ டங்களிலுமுள்ள தமிழ அனைத்துலகத் தமிழா வியவர்.
எனவே இம்மன்றம் இக்குழந்தையைக் கடந்: தாலாட்டி வளர்த்து அத வினே, பிற நாட்டுப் இவ்வரங்கிலே, உள்ளம் குழந்தை வளர்ப்பு எவ்வளி நீங்கள் அறிவீர்கள். இந் ஆண்டிறுதியில் ஒரு தத் குழந்தையைத் தவிக்க என்று அடிகளார் மீது ப குழந்தைத் துரோகம் அறி காவலர் ஆவர். எனவேத யைத் தப்ப வைக்க எம்( இக்குழந்தையின் வளர்ச் பதை நான்காவது மக முன்வந்ததிலிருந்து உ6 அவருக்கு நாம் பெரி இம்மகாகாடு, குறுகிய துலகத் தமிழாராய்ச்சி ம வதற்காக, ஏற்பட்ட இன் பொருட்படுத்தாது இந்தி இத்தாலி; சுவீடன், ச அங்கேரி, அவுத்திரேலிய
 
 
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
அதன் ஆசிரியராகவும் பணி கள் யாவற்றிலும் மேலாக, சய்திராத பெரிய அளவில், ஆசியா முதலிய எல்லாக் கண் றிஞர்களை ஒன்று கூட்டி rாய்ச்சி மன்றத்தினை நிறு
அவரின் குழந்தையாகும். த பத்தாண்டாகச் சீராட்டித் ன் பத்தாண்டு நிறைவு விழா பேரறிஞர்களும் கூடியுள்ள குளிரக் கண்டு மகிழ்கின்றர். ாவு கடினமானது என்பதை தக் குழந்தைக்குப் பத்தாவது து ஏற்பட்டது. அப்போது வைத்துவிட்டு ஓடிவிட்டார் லர் பழி சுமத்த முயன்றர்கள். றியாத தமிழ்ப் பண்பாட்டின் ான், தத்திலிருந்து குழந்தை மோடு சேர்ந்து உழைத்தார். Fசியே தமது இலட்சியம் என் நாட்டைத் திறந்து வைக்க லகறியச் செய்திருக்கின்றர். தும் கடமைப்பட்டுள்ளோம். தமிழ் விழா அன்று; அனைத் காநாடு என்பதை நிலை நாட்டு எனல்களையும், தடைகளையும் யா, மலேசியா, இங்கிலாந்து, சுவிட்சர்லண்ட், அமெரிக்கா, ா, கனடா போன்ற காடுகளி

Page 190
வீறுபடைத்த தமிழர் நிலம்
லிருந்து இங்கு வந்து சமூ பிரதிநிதிகளுக்குப் பெரிதுட தமிழ் இனவாதத்தை ே தேசிய மகாநாடு ஆகு எடுத்துக்காட்டும் முகமாக களாகவும், பார்வையாளர் சிங்கள முசுலீம் அறிஞர்க வேற்கின்ருேம். மட்டக் மலைாகாடு, வவுனியா, மன்ன பிரதேசங்களிலிருந்து இங் களுக்கும், எமக்கு உறுது26 திட்டமிட்டபடி நடப்பதற்( பொது மக்களுக்கும் ர ஈழத்திலே இத்தகையதொ கடைபெறுவது இதுவே மு காடு தொடங்குவதற்கு முன் பெற்றுவிட்டது. இம்மகாக ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கின் யாவரினதும் ஒத்துழைப்ை இறைவன் எம்மை கன்
கன்ருகத் தமிழ் செய்யுமாறு

183
கமளித்துள்ள பிறாகாட்டுப் ம் நன்றியுடையோம். வளர்ச்சிக்கும் மகாநாடன்று; ம் இம்மகாகாடு என்பதை
இம்மகாநாட்டில் பிரதிநிதி ாாகவும் கலந்து கொள்ளும் 2ளயும் நாம் பணிவுடன் வர
களப்பு, திருகோணமலை, றர், முல்லைத்தீவு போன்ற பகு குழுமியள்ள அன்பர் ணயாக இருந்து இம்மகாநாடு குப் பலவகையிலும் உதவிய காம் தலைவணங்குகின்ருேம். rரு மகாகாடு மொழிக்கென மதல் தடவையாகும். மகா ன்பே, அது உலகப்பிரசித்தி ாட்டின் வெற்றியை உலகம் *றது. அதற்கு உங்கள் >ப நாடுகின்ருேம். "ருகப் படைத்தான் தன்னை
Olo

Page 191
26. பத்மநாதனி
வரிசை
வீரசிங்க மண்டபத் மாாநாடு தொடங்கிய மூன்( யிருக்கும்; மக்கள் வரிை ருந்தது; வீரசிங்க மண் சபையை நோக்கி வரிசை இரண்டு அயிரமாத்திரி (கி டபத்தில் இருந்து சுண்டி வரிசை நீண்டிருந்தது.
சுண்டிக்குளி மகளிர் யொட்டி நடாத்திய கண் இந்த வரிசை. யாழ்ப்பான நீண்ட வரிசையைப் பண்ை எழுதிய கலாநிதி பத்மாக சுண்டிக்குளி மகளிர் கல் கொண்டிருந்த அதே நேர க2ல நிகழ்ச்சிகள் நடை யாழ்ப்பாணத்தவர்கள் வ பட்டவர்கள் அல்லர். வரி பஞ்சியாக இருக்கும். ஆன சையை நீட்டி மாகாட்டை மாநாடாக மாற்றியிருந்

ன் வரலாற்று
துக்கு எதிரில் உள்ள வீதி; றம் நாள்; இரவு எட்டு மணி ச ஒன்று நின்றுகொண்டி ாடபத்தில் இருந்து மாங்கர நகர்ந்தது. வரிசையின் நீளம் லோமீட்டர்). மாநாட்டு மண்
க்குளி மகளிர் கல்லூரிக்கு
கல்லூரியில் மாநாட்டை னகாட்சியைக் காணத்தான் ன வரலாறு காணுத இந்த டைய யாழ்ப்பாண வரலாறு ாதனே உருவாக்கியிருந்தார். லூரியில் கண்காட்சி கடந்து ம், கல்லூரி மண்டபத்தில் பெற்றுக் கொண்டிருந்தன. பரிசையில் நின்று பழக்கப் சையில் நிற்க அவர்களுக்குப் லும் வரலாறு காணுத வரி *இதுவரை ஈழம் காணுத” தனர். நாமும் மக்கள்; நாம்

Page 192
பத்மநாதனின் வரலாற்று வரிை
யாழ்ப்பாண மக்கள்; நாம் ட தியும் ஒழுங்கும் அடக்கரு பிறந்தவை என உலகுக்கு
கலாநிதி சி. பத்மநாத மிதந்தார். ‘மூன்று மா மாநாட்டை எப்படி நடத்த யவர்; நடத்த முடியுமா எ யவர்; அவரது தலைமைை பணிபுரிந்த யாழ்ப்பாண திகைக்கும் அளவுக்கு மாாக கடந்திட உதவியது. திரு செயலகத்தில் விஜலக்கட்டு புரிந்த அன்பர் ஒருவர், சுன அதிபர் திருமதி செல்லையா ரத்தினம், திரு. சிவசாமி போன்ற பலர் அவருடன் இ காட்சியை வெற்றியளிக்க பழம்பெரும் கல்லூரிய பாணக் கல்லூரியின் மாண அராலியைப் பிறப்பிடமாக திருமணம் புரிந்தவர். குடு வாழ்பவர். யாழ்ப்பாண அ இங்கிலாந்தில் கலாநிதிப் தனைப் பல்கலைக் கழகத்தில் புரிய எம்முள் பலர் பெற்றி றிருந்தார். பேராசிரியர் சு பட்ட அன்புக்கும் நம்பிச் மாங்ாட்டு அமைப்புக்குழு பேராசியர் வித்தியானந்த8 மாகாட்டில் சந்தித்தேன். ட

)ö 185
பண்பாடான மக்கள்; அமை மும் எங்களோடு கூடப் அறிவித்தார்கள். ன் மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் தங்கள் தாமிருக்கின்றன; லாம்?’ என முன்னர் அஞ்சி னக் கேட்டு எனக்கு எழுதி ய ஏற்று அவரைச் சுற்றிப் ாத்தவர்கூட்டம் அவரே ாட்டுக் கண்காட்சி சிறப்பாக ந. அம்பிகைபாகன், யாழ் ப்ெபாட்டதிகாரியாகப் பணி ண்டிக்குளி மகளிர் கல்லூரி , குரும்பசிட்டி இரா. கனக , திருமதி திருச்செல்வம் இணைந்து திட்டமிட்டுக் கண் ச் செய்தனர். ான வட்டுக்கோட்டை யாழ்ப் வரான கலாநிதி பத்மநாதன் க் கொண்டவர். நவாலியில் ம்ெபத்துடன் பேராதனையில் ரசு பற்றிய ஆராய்ச்சிக்காக பட்டம் பெற்றவர். பேரா ) விரிவுரையாளராகப் பணி ராத தகைமையையும் பெற் . வித்தியானந்தனின் தனிப் sகைக்கும் பாத்திரமானவர். ) உறுப்பினராக முன்பு ன நான் 1968-இல் சென்னை பின்னர் மாாநாட்டு அமைப்புக்

Page 193
186,
குழுக் கூட்டங்களிலும் ஏே சந்தித்துப் பழகினேன். சேர்ந்தவனுமல்ல. ஆனல் பேராசிரியர் வித்தியானந்த தவர்.
கெட்டையான அவர் நோக்கிக் குனிந்து பேசுவா களைப்புடன் நடக்கும் ே மாட்சியைக் கண்காட்சிய கொண்ட முயற்சி அளப்பா மாாநாட்டுக்குத் தடைக னின்றது. அரசின் பல்வே உதவ மறுத்தன. உணவு யாழ்ப்பாண அரசாங்க அத விடம் நான் சென்றபொழு விட்டார். ஆணுலும் நாங்க கொள்ளவில்லை.
மாாநாட்டுக் கண்காட் முதல் நாளன்று அரசாங்க சேகராவை அழைக்க வேண் செல்வம் முன்மொழிந்த டே விக்க வில்லை. திரு. அமர ஏற்றர். 4-1-1974 மா8ல யில் கண்காட்சியைத் திற *தமிழ்மொழியைப் டே யைப் பேசினுலும் சரி நாங்கள் எங்களுடைய நினைத்துப் பெருமைப்பட கிறது. எங்கள் இரு கல மாகச் சேர்ந்து வளர்ந்து ஒ

எனது யாழ்ப்பாணமே
னய கூட்டங்களிலும் தான் நான் எந்தப் பாசறையையும் கலாநிதி சி. பத்மங்ாதணுே தனின் பாசறையைச் சேர்ந்
ர் மற்றவர்களின் வசதி ர். கையில் தோல் பையுடன்; தாற்றத்துடன், தமிழரின் பில் காட்ட அவர் எடுத்துக் ரியது.
ள் போடுவதில் அரசு முன் று துன்றகளும் மாநாட்டுக்கு ப் பொருட்கள் தேவை என திபர் திரு. விமல் அமரசேகரா ழது அவர் கையை விரித்து கள் அரசின் மீது வெறுப்பு
சியைத் தொடக்கி வைக்க அதிபர் திரு. விமல் அமர ண்டும் எனத் திருமதி. திருச் பாது யாரும் எதிர்ப்புத் தெரி சேகராவும் எமது அழைப்பை சுண்டிக்குளி மகளிர் கல்லூரி ந்து வைத்தார். ' பசினலும் சரி, சிங்கள மொழி இலங்கையில் வசிக்கும் பண்புமிக்க கலாச்சாரத்தை -க் கூ டி யதாக இருக் )ாச்சாரங்களும் அக்கம்பக்க
ஒன்றையொன்று சிறப்பித்து

Page 194
பத்மநாதனின் வரலாற்று வரிை
ாகம்மைப் பண்பாடு உள்ள இந்தச் சந்தோசமான நிலை என நான் விரும்புகிறேன். யடைந்த மொழியென்பதை மொழியில் மிகப் பாரிய மானது மக்களின் கலை-கல துக்காட்டுவதாகும். ஒரு : மூலம் அச்சமூகம் எவ்வள இருக்கிறதென்பதை அறிய அமரசேகரா கண்காட்சியை யாற்றுகையில் கூறினர். கண்காட்சியைக் கலாநிதி பி தார். கனடாவைச் சேர்ந் உடை உடுத்தி, அழகுத் த மக்களையும் கவர்ந்தார்.
அரசின் முன்னுள்செ காந்தா கண்காட்சியைத் பெரியாராவர்.
மாகாட்டுக் கண்காட் பற்றி அமைப்புக் குழு உறு வேறுபாடு இருந்ததாக */ களில் செய்திகள் வெளிவந் கோன்காவது தமிழாரா சுண்டிக்குளி மகளிர் கல்g கண்காட்சியைத் தினமும் ( வைத்து வருகிறர். அந்த கிழமை யாழ் நகர மேயர் காட்சியைத் திறந்து ை என்ற முயற்சி மாநாட்டு அ ஏற்பட்டு அவாகளுக்கிடை ஏற்பட்டுள்ளது. நேற்று

母 187
ாவர்களாக வைத்துள்ளன. என்றும் நிலைக்கவேண்டும் தமிழ் மொழி மிக விருத்தி யாவரும் அறிவர். அந்த இலக்கியமுண்டு. இலக்கிய ாச்சார வளர்சசியை எடுத் சமூகத்தின் இலக்கியத்தின் வு பண்பாடு உடையதாக பலாம்” எனத் திரு. விமல் பத் திறந்து வைத்து உரை இரண்டாவது நாளன்று பிரிண்ட பெக் திறந்து வைத் த இப்பெண்மணி, தமிழர் மிழ் பேசி, அறிஞர்களையும்
யலாளரான திரு. ம. சிறி திறந்து வைத்த மற்ருெரு
சியைத் திறந்துவைப்பது |ப்பினர்களிடையே கருத்து ஈழநாடு', 'தினபதி நாளிதழ் Ꭶ56ᏡᎢ .
ய்சசி மாநாட்டை யொட்டிச் லூரியில் நடைபெற்றுவரும் ஒவ்வொரு பிரமுகர் திறந்து வரிசையில் இன்று புதன் திரு. துரையப்பா இக் கண், வக்காமல் தடுக்கவேண்டும் மைப்புக் குழுவுக்குள்ளேயே பிலேயே கருத்து வேறுபாடு
* செவ்வாய்க்கிழமையுடன்

Page 195
188
கண்காட்சி முடிவடையு கண்காட்சியிலேயே ஒலி பட்டது.’ இவ்வாறு ‘ஈ வெளியிட்டிருந்தது.
மாாகாடு நடைபெறுவ போட்டது; பின்னர் நீக்கி பின் யாழ். மாநகராட்சி (U ஒத்துழைப்பையும் நல்கி, அவர் மாகாட்டு நாட்களி 9-1-1974 அன்று யாழ் கூறிச் சென்றர். ெ மாகாட்டு அறிஞாகட்கு ம எனவும், அன்றைய தினப் முதல்வர் திறந்து வைட் போலும்.
9-1-1974-இல் மாா வழங்க மட்டுமே இட ஆணையாளரிடம் தெரிவி விருந்துகள் ஒப்புக்கெ ஏற்றுக் கொண்ட அ செய்தனர்.
கண்காட்சியையும் திறந்து வைப்பார் என் மல்லாகம் வழக்கறிஞர் மாங்ாட்டுச் செயலக வாயி *திரு. அல்பிரட் துரையப் வைத்தால் மாநாட்டில் கொடுக்கப்பட்டதாகிவிடு கூட்டணி ஆதரவாளரான ஏற்புடைத்தாக இல்லை எ6
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
மென்று கேற்று முன்தினம் பெருக்கி மூலம் அறிவிக்கப் ழநாடு 9-1-1974 ல் செய்தி
தற்குச் சில தடைகளை அரசு யது: தடைகள் நீக்கப்பட்ட தல்வர் மாநகராட்சியின் முழு னுர், முன்பு திட்டமிட்டபடி ல் தமிழ்நாட்டுக்குச் சென்றர். ப்பாணம் திரும்பி வருவதாகக் சல்லுமுன்பு, 9-1-1974-இல் ாநகராட்சி விருந்து வழங்கும் ம் கண்காட்சியை மாநகராட்சி
பது எனவும் கூறியிருந்தார்
நகராட்சி மா 2ல த் தே நீர் முள்ளதை நான் மாாநகராட்சி பித்தேன். ஏனைய உணவு ாள்ளப்பட்டிருந்தன. இதை வர்கள் அதற்கேற்ப ஒழுங்கு
திரு. அல்பிரட் துரையப்பா rற செய்தி பரவியிருந்தது. திரு. நடராசா ஒருநாள் லில் நின்று, உரத்த குரலில், பா கண்காட்சியைத் திறந்து அரசியல்வாதிகட்கு இடம் b' என்ருர், தமிழர் அவர் அவ்வாறு செய்தமை ன நான் கருதினேன்.

Page 196
பத்மநாதனின் வரலாற்று வரிை
அவரிடம் சென்று சிங்கள அரசியல்வாதிகளு களும் ஏற்படுத்திய சோத2 ளோம். இப்பொழுது புதி வேண்டாம். திரு. அல்பிர யைத் திறந்து வைப்பார் ஏதும் செய்யுமுன்பே நீங் களே, மாநாட்டை வெற்றிக கூட்டணிக்கும் விருப்பமில்:
சுட்டுவிரலை உயர்த்தி மில்லாமல் மாநாட்டை நட விட்டுப் போய்விட்டார். ட அஞ்சவில்லை.
9-1-1974-இல் அலங்கா இருகதது. அன்று இரவு ே வெளிநாட்டு அறிஞர்கட்கு இருக்தார். அமைப்புக்குழு களைப்புற்றிருந்தோம். சுன யினர் 8-1-1974 மா?ல அனுமதி தந்திருந்தனர். 8சியை நடத்த முடியாது 6 உறுதியாகக் கூறினர். 8 மாலை 5 மணிக்கு, ஆனை கடந்த அமைப்புக்குழுக் மேற்கொள்ளப் பெற்றது. வி. எசு. துரைராசா இத்தீர் மடைந்தார். அரசியல் கூடாதென்பதை அமைட் அ?னவரும் உணர்ந்திருக்ே பில் உள்ள இடர்ப்பாடு யும் பேணக் கூடியதாக அ

) 8ቻ 189
, “அமைப்புக்குழுவுக்குச் நம் தமிழ் அரசியல்வாதி னகளைத் தாண்டி வந்துள் ப சோதனைகளை ஏற்படுத்த ட் துரையப்பா கண்காட்சி என அமைப்புக்குழு முடிவு கள் சத்தம் போடுகின்றிர் கரமாக நடத்தவிடத் தமிழர் 2ல போலும்’ என்றேன்.
ணுர். *துரோகிகட்கு இட -ாத்துங்கள்’ எனக் கூறி மீண்டும் மிரட்டல்; நாங்கள்
ரப் பவனிக்கு ஏற்பாடாகி பராசிரியர் வித்தியானந்தன்
விருந்து உணவு வழங்க
உறுப்பினர்கள் யாவரும் ண்டிக்குளி மகளிர் கல்லூரி வரைதான் கண்காட்சிக்கு 1-1974க்குப் பின் கண்காட்சி ானக் கலாநிதி பத்மா5ாதன் -1-1974 செவ்வாய்க்கிழமை ப்பந்தி மைற் மண்டபத்தில் கூட்டத்தில் இத்தீர்மானம் அமைப்புச் செயலாளர் திரு. மானத்தால் சிறிதே சஞ்சல நடுநிலையிலிருந்து பிறழக் புக்குழு உறுப்பினர்கள் தாம். கண்காட்சி அமைப் எமது அரசியல் நடுநிலையை
மைந்தது.

Page 197
27. பேரின்பநாய பேரின்பச் சு
9-1-1974 அன்று ம தேர்ே விருந்து வழங்குவ அ ைழ ப் பி த ழ் மாங்கர அனுப்பப் பெற்றது. மா காட்டில் சுற்றுலா டே பாணம் விழாக் கோலம் பூ அறிஞர்கள் யாழ்ப்பான பாணத்தின் முதற்குடிமக ஏன் ஓடினுர் என யாழ்ப்ப
மாநகராட்சி உறுட் வெற்றிக்காகவும், யாழ்ட் கொள்ளவும், அல்லும் பக மாநகராட்சி முதல்வர் தி தமிழ் காட்டிலிருந்து யாழ் தேநீர் விருந்தில் கலந்து பாணத்தின் முதல் குடிம துக்கு அவரே வரமாட் களாகிய காங்களும் போக தனர். இச்செய்தி நாளித
இச்செய்தியைத் G விளம்பரம் மாாகாட்டு அ
 

5(UpLD ற்றுலாக்களும்
ா2ல மாாநகராட்சி முதல்வர் பார். வருக, வருக’ என்ற rாட்சியின் ஆணையாளரால் நகராட்சி முதல்வரோ தமிழ் மற்கொண்டிருந்தார். யாழ்ப் ண்டிருந்தது. உலகத் தமிழ் எம் வந்திருந்தனர். யாழ்ப் கன் யாழ்ப்பாணத்தைவிட்டு ாண மக்கள் கேட்டனர்.
பினர்கள் சிலர், மாநாட்டு பாணம் விழாக் கோலம் லும் அயராது உழைத்தனர். திரு. அல்பிரட் துரையப்பா ழ்ப்பாணம் திரும்பமாட்டார். கொள்ளமாட்டார். யாழ்ப் கன் கடத்தும் தேநீர் விருக் டார்; எனவே உறுப்பினர் கமாட்டோம் எனத் தீர்மானித் ழ்களில் வெளிவந்தது. தொடர்ந்து ஒரு துண்டு றிஞர்களிடையே விநியோகிக்

Page 198
பேரின்பநாயகமும் பேரின்பச் சு
கப்பட்டது. மாகாடு கை மண்டபங்களிலோ துண்டு முடியவில்லை. அறிஞர்கள் வீடுகட்கும் சிலர் சென்றன என்ற இளைஞர் இந்த முயற் ஒவ்வோர் அறிஞரிடமும், “ப விருந்துக்கு வரமாட்டார். தடைசெய்ய முயன்றவர், தமிழ்ாநாட்டுக்குத் தாவிய6 அழைத்துவிட்டு வராமலே அறிஞர்களின் முகத்தில் ஏற்பாட்டைச் செய்துள்ளா பட்டது. துண்டு விளப் கூறப்பெற்றிருந்தது.
இலங்கைத் தொழிலாள சோமசுந்தர பாரதி, சிறீகார் திரு. மு. கணபதிப்பிள்ளை, தொழிற்சாலை உரிமையாள ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்ே வழங்கினர். இதற்கான பெற்று உரியவர்கட்கு வழ கடை வைத்திருந்த வறிய6 இப்பொழுது கல்முனையில் தால் தேர்ே விருந்து வை, தரசிகள் குழு, மிகத் திற6 வகைகளையும் இனிப்பு தொண்டர்களின் உதவியு அவரவர் வசதியைப் பொறு தேநீர் விருந்துகளில் கலந்து யின் அழைப்பிதழ்களையும்

ற்றுலாக்களும் 19
டபெறும் அரங்குகளிலோ நி விளம்பரத்தைக் காண தங்கியிருந்த விடுதிகட்கும் ார். திரு. சிறிபத்மாாதன் சிக்குத் தலைமை தாங்கினுர். மாநகராட்சி முதல்வர் தேர்ே மாங்ாட்டை நடத்தவிடாமல் மாகாடு நடக்கும்போது வர், தேர்ே விருந்துக்கு நின்றுவிடுவார். மாநாட்டு கரிபூசவே இத்தகைய i’ எனப்பிரசாரம் செய்யப் Dபரங்களிலும் இச்செய்தி
ார் காங்கிரசு, மருத்துவர் தா அச்சக உரிமையாளர் *மில்க்வைற் சவர்க்காரத் ‘ர் திரு. கனகராசா, இப்படி வொருவர் தேங்iர் விருந்தை அழைப்பிதழ்கள் அச்சிடப் ங்கப்பெற்றன. மிட்டாய்க் வரான ஒர் அன்பர்-அவர் இருக்கிறர்-தமிழ் ஆர்வத் த்தார். யாழ்ப்பாண இல்லத் மையான முறையில் பலகார வகைகளையும் தயாரித்துத் -Gör தேைேர வழங்கியது. பத்து அறிஞர்களும் பிறரும் கொண்டனர். மாநகராட்சி
நான் எல்லாரிடமும் விநி

Page 199
192
யோகித்தேன். 9-1-1974 திரு. அல்பிரட் துரையப்ப தார். தேநீர் விருந்துக்குத் யர் வித்தியானந்தன் தலை குழு உறுப்பினர்களும் ஏ துக்குச் சென்றனர். திரு தின் பயனுகவோ, வ வெளிநாட்டு அறிஞர்கள் கலந்து கொள்ளவில்26 கொள்ள விரும்பினேன்.
யாழ் நகரில் நான் இருந்த
கருத்தை ஒருவாறு புரிந்து
மக்களின் கருத்துக்கு ந என்ற முடிவுக்கு வந்தேன் புலவர் இராசு தெரிவித்த மாககராட்சி முதல்வ திரு. பேரின்ப நாயகமும் பேரின்பகாயகம் துடிது கொழும்பு இந்து இளைஞர் காரணமாக உள்ளவர். ே வராகத் தெரிவு செய்யப்ப ஒன்றே தகுதியாகக் கருத
தொண்டர்களைத் ெ செந்தூர்செல்வன் என்ற (காருடன்) வந்தார்; "நா காரும் தொண்டன். எங் இருவரும் தயார்’ என காயகத்திடம் இயங்கி (க1 திரு. செந்தூர்ச்செல்வ: *போக்குவரத்துக் குழுவி
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
அன்று மாநகராட்சி முதல்வர் பா யாழ்ப்பாணம் திரும்பியிருந் தலைமை தாங்கினர். பேராசிரி மையில் மாகாட்டு அமைப்புக் னைய உறுப்பினர்களும் விருங் . சிறிபத்மநாதனின் பிரசாரத் சதியின்மை காரணமாகவோ எவரும் தேநீர் விருந்தில் v). வரவேற்பில் கலந்து ஆணுல் கடந்த ஒரு வாரமாக தில் இருந்து பொது மக்களின் து கொள்ள முடிந்தது. எனவே, ான் மதிப்பளிக்க வேண்டும் ’ எனத் தமிழ்நாட்டு அறிஞர் தார். ரின் தேநீர் விருந்தில் நானும் கலந்து கொள்ளவில்லை. திரு. துடிப்புள்ள இ 2ள ஞர். நீர் மன்றம் திறம்பட இயங்கக் பாக்குவரத்துக் குழுவின் தலை டட போது அவரின் திறமை 5ப்பட்டது. தரிவு செய்தபொழுது, திரு. இளைஞர் தமது இயங்கியுடன் அனும் தொண்டன். எனது த நேரமும் எந்தப் பணிக்கும் க் கூறினர். திரு. பேரின்ப "ர்) இருக்கவில்லை. அவரிடம் ன அறிமுகம் செய்து, ன் முழுநேரத் தொண்டராகப்

Page 200
பேரின்பநாயகமும் பேரின்பச் ச
பணிபுரிவார்’ எனக் கூ இருந்து இருவரும் இணைபிா
யார் யார் எங்கெங்கு திரு. பேரின்பகாயகம் அங் பினுர். இயங்கிகள் (கார்கள் கள் ஓடின. யாழ்ப்பாணத் இயங்கிகளே மாநாட்டுச் தோறும் கன்னெயை (பெற்( வைத்துக் காலை ஆறுமண மணிக்கு மீளப் பெற்றெ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் முந்தி’ எனத் தமது விாகன பேரின்பாகாயகம் அவற்ை அரசியல்வாடையை ΟΣ ΙΠΤ கூடாதென்பதில் அவர் மி அமைப்புக் குழுவின்பொறு நிறைவேற்றினுர், மருத்து எசு. துரைராசா, திரு. ச செல்வம், திரு. அரசரட்ை ஆகியோர் தமது செல்வா நண்பர்களின் இயங்கிக96 பேரின் பாநாயகமும் திரு. ெ இயங்கிகள் எப்பொழுதும் வகையில் திட்டம் போட்டு
மாாகாட்டையொட்டிப் யூறின்றிப் பயணம் செய்வ அக்கறை கொண்டார். “த பெறும் ஏழு தினங்களும் ய மேலதிகப் பேருந்துச் சேவை முக்கிய இடங்களுக்கு நள்ளி நடத்த ஏற்பாடு செய்யுமா

ற்றுலாக்களும் 193
றினேன். அந்தநேரத்தில் யா நண்பர்களாயினர். போக வேண்டும் எனினும் கங்கே அவரவரை அனுப் ), பேருந்துகள், மிதிவண்டி தில் உள்ள பலர் தமது செயலகத்திற்குத் தினம் ருேலே) நிரப்பி, ஒட்டுகரையும் ரிக்கு அனுப்பி இரவு பத்து னர். தமிழர் கூட்டணிப் கள் பலர் கான்முந்தி நீ ாங்களை அனுப்பினர். திரு. றத் திருப்பி அனுப்பினுர். கனங்கள் கொண்டுவரக் கக் கவனமாக இருந்து ப்புகளைக் கண்ணியத்துடன் வர் சபாரத்தினம், திரு. வி. கனகராசா, திருமதி திருச னம், திரு. சண்முகாநாதன் ாக்கினைப் பயன்படுத்தினர். ா வரவழைத்தனர். திரு. சந்தூர்ச் செல்வனும், வந்த ஓடிக் கொண்டிருக்கும் இணைப்பு ஏற்படுத்தினர்.
பொதுமக்கள் 360திலும் திரு. பேரின்பநாயகம் தமிழாராய்ச்சி மாாகாடு நடை பாழ் குடாநாடு முழுவதும் வயை ஒழுங்கு செய்யுமாறும் ரவுப் பேருந்துச் சேவையை றும் மாநாட்டுக் குழுவினர்

Page 201
194
இலங்கைப் போக்குவரத்
கேட்டுள்ளதாக மாநாட் தெரிவித்தார். பேருந்து முழு ஒத்துழைப்பையும் வந்திருப்பதோடு மாாக வழங்கியுள்ளனர்.” இ6 காளிதழில் தெரிவிக்கப்ெ மாநாட்டு அமைப்புக் வாரம் தொடக்கம் ய ருந்தேன். நாள்தோறும் விட்டு மிதிவண்டியில் செயலகம் செல்வேன். கட்கும் செல்வேன். மா வாரத்துக்கு முன் திரு. ே வந்து சேர்ந்தார். வந்த க காலையில் என்னை அழைச் என்னை மட்டுமின்றி மாr பினர் ஒவ்வொருவருக்கும் செந்தூர்ச்செல்வன் நா வித்தியானந்தனை அன ஆனர்.
6.1-1974 மாநாட்டி ஞாயிற்றுக்கிழமை; ஒய்ல் தான் ஓய்வு நாள்.
வெளிநாட்டு அறிஞ பாணக் குடாநாடு முழுவி பேரின்பாகாயகம் ஏற்பாடு அதிகாலையில் பேருந்து ம2லக்கேணியில் íßTITL காங்கேயன்துறை பைஞ்

எனது யாழ்ப்பாணமே
துச் சபை அதிகாரிகளைக் டுக்குழு உறுப்பினர் ஒருவர் ஊழியர்கள் மாநாடு சிறப்புற ஆதரவையும் வழங்க முன் ாட்டிற்காக நன்கொடையும் ப்வாறு 2-1-1974 ஈழநாடு பற்றது. $கென 1973 மார்கழி முதல் பாழ்ப்பாணத்தில் முகாமிட்டி காலை ஏழு மணிக்கு வீட்டை புறப்படுவேன். மாாகாட்டுச் மிதிவண்டியிலே பல இடங் நாடு தொடங்குவதற்கு ஒரு பரின்பாகாயகம் யாழ்ப்பாணம் சில நாட்களுள் நாள்தொறும் 5க இயங்கி (கார்) அனுப்பினுர். காட்டு அமைப்புக் குழு உறுப் ) இயங்கி அனுப்பினர். திரு. rள் தொறும் பேராசிரியர் ழத்துச் செல்லும் ஒட்டுநர்
டன் நான்காம் நாள்; அன்று வு நாள்; அறிஞர்கட்கு மட்டும்
5ர்கள் மரபு முறைப்படி யாழ்ப் வதையும் சுற்றுலாவரத் திரு. செய்தார். ஞாயிற்றுக்கிழமை
புறப்பட்டது. முதலில் கீரி டச் சென்றனர். பின்னர்
நசுதை (சிமெண்ட்) தொழிற்

Page 202
பேரின்பநாயகமும் பேரின்பச்
சாலையில் காஜல உணவு மாவிட் டபுரம் கந்தசாமி
வட்டுக்கோட்டை செல்லு கந்தரோடைப் புதைபொரு வட்டுக்கோட்டை யாழ்ப்பா விருந்துபசாரம், நடைபெற் துறைக்கும், கெல்லியடிக்கு சென்றனர். “சென்ற இடெ உண்டு என ஒளவையார் ச
665F DIT 20 GBL usigis&GMT djs ( அறிஞர்கள் குழாம் சென்ற வரவேற்பு அளிக்கப்பட்ட குறிப்பாக மேலைாகாட்டு தமக்கு அளிக்கப்பட்ட போதும் அங்கு நின்ற மக்க இலங்கைத் தமிழ்மக்களின் பாடு, அரசியல் பின்னண களிடமே அறிந்து கொண் க2ளப் பேராசிரியர் சு. அம்பிகைபாகன் ஆகிய கேற்றுப் பல இடங்கட்கு எனத் தினபதி 7-1-1974
*யாழப்பாணத்து இ அத்துடன் அதன் சுவை போலவே யாழ்ப்பாண மக் கண்டுள்ளேன். ஆகையால் எனவே அழைக்க விரும்புகி பல்கலைக்கழகப் பேராசிரிய கெல்லியடியில் நடைபெற்

*ற்றுலாக்களும் 195
உண்டனர். பழமையான கோவிலைத் தரிசித்தனர். ம் வழியில் சுன்னகத்தில் ள் அகழ்வுகளைக் கண்டனர். ணக்கல்லூரியில் வரவேற்பு றன. மாலையில் பருத்தித் ம் சென்றனர். சாவகச்சேரி மல்லாம் சிறப்பு கற்றேர்க்கு
கொண்ட இந்தி வெளிநாட்டு
இடமெல்லாம் சிறப்பான து. அறிஞர்கள் பலரும், அறிஞர்கள் ஆங்காங்கே வரவேற்பு வைபவங்களின் களுடன் தமிழில் உரையாடி
வாழ்க்கை முறை, பண் ரி என்பனவற்றை அவர் டனர். வெளிகாட்டு அறிஞர் வித்தியானந்தன், திரு. ச. பிரமுகர்கள் அடங்கிய (5(ԼՔ ம் அழைத்துச் சென்றது’ நாளிதழில் செய்தி வெளி
Nளர்ே தனி அழகானது. Iயும் தனியானது. அதனைப் களின் இனிமையையும் நான் இளநீர் என்பதை ‘ஈழநீர்? றேன்.’ இவ்வாறு மதுரைப் ர் திரு. எம். சண்முகம்பிள்ளை ற வரவேற்புக் கூட்டத்தில்

Page 203
196
கூறினர். பல வெளிகா இவ்விழாவில் கலைநிக கெல்லியடி அதுவரை வைபவத்தில் கூடியிருந் அன்று இரவு சா களுக்கு வரவேற்பு அளி வழக்கறிஞர் எசு. கே. தி மையில் பொது வரவேற் ாகாட்டு அறிஞர்களின் உ கவனித்துக் கேட்டனர். ருந்தனர். வரவேற்பு மு நகை வியாபாரிகள் கன் விருந்துக்கு அறிஞர்கள் யாகியிருந்தது.
 
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
ட்டறிஞர்கள் உரையாற்றிய pச்சிகளும் இடம் பெற்றன. காணுத கூட்டம் வரவேற்பு தது.
வகச்சேரி நகராட்சி, அறிஞர் ந்தது. சந்தை மைதானத்தில் ரவியநாயகம் அவர்கள் த2ல பு அளிக்கப்பட்டது. வெளி ரைகளே மக்கள் உன்னிப்பாகக் மக்கள் வெள்ளமாகத் திரண்டி முடிவடைந்ததும் யாழ்ப்பான ஞதிட்டியில் அளித்த இரவு வந்தபோது இரவு 11.00 மணி

Page 204
28. இயல்பூக்கத்
பரந்த புல்வெளி, பசுை மாடுகள் மேய்ந்து கொண் ாகாள் அந்த மாடுகள் தொடங்கின. மாடுகள் வி புல்வெளியை மையமாகக் புயல் காற்றும் மழையும் வி
பல தலைமுறைகளாக கடந்தது. ஆனுலும் மாடுக உய்த்துணர்ந்து பாதுக விட்டு வெளியேறின. மாடுக கூட நெடுந்தொலைவில் இரு காட்டல் இல்லாமல தம் கூடியன. இந்த இயல்பு, இ இயலழக்கமாகப் பறவைக டனும் உணர்வுடனும் ச துய்ப்பறிவுகளையும் கடந்து அனைத்துலக மாகாடுக தவர்க்குப் பழக்கம் இல்லை. செய்த காலத்தில் தமிழ் நா பாண அரசர்கள் ஆதரித இந்துத்தானம், வங்காளம், நாட்டுப் புலவர்களையும் ஆ
2381-13

தின் எதிரொலிகள்
ம படர்ந்த நிலம்; ஏராளமான ண்டிருந்தன; திடீரென ஒரு புல்வெளியை விட்டு நகரத் ட்டு நீங்கிய மூன்றம் நாள், கொண்டு நிலம் நடுங்கியது. பீசியது. நடைபெருத நிகழ்வு அன்று ள் நிகழ்வை முன்கூட்டியே ாப்புக்காகப் புல்வெளியை கள் மட்டுமல்ல; பறவைகள் தக்து இடம் பெயர்வன வழி தாயகத்தை உய்த்துணரக் Iந்த உணர்வு, இந்த ஆற்றல் ளின், விலங்குகளின் ஊனு கலந்து தலைமுறைகளையும்
செயற்படுவன. ளை நடாத்தி யாழ்ப்பாணத் யாழ்ப்பாண அரசு ஆட்சி ாட்டுப் புலவர்களை யாழ்ப் ந்தனர்; அரபு, பாரசீகம், சிங்களம் ஆகிய பல பிற தரித்தனர். அடிமை ஆட்சி

Page 205
198
ஏற்பட்டபின்னர் பன்னுட் வரவில்லை. பன்னுட்டுப் ஆதரவளித்தல், வாழ்வ யும் யாழ்ப்பாணத் தமி மறந்திருந்தனர்; பட்டறி யாழ்ப்பாணத்தில் ம கடந்தாலும் பன்னுட்டுப் வரமாட்டார்களா? இப்ப குறிகள் யாழ்ப்பாணத்த இருந்ததால் மாநாட்டுக் தங்களையோ செய்யவில் தொடக்கவிழா வீர பெற்ற பொழுது தமிழ தாம் ஆயிரக்கணக்கில் விழாவைப் பார்க்க மு கள் யாழ்ப்பாணம் வங் வில் கலந்து கொண்டார் கள்; மாநாடு நடக்கின் கின்றது; மாநாட்டு அ கெஞ்சம் எண்ணியதை எ இந்தச் செய்தி கர் பாணக் குடா நாடெங்கு கடந்து தொஜலபேசிகளி களிலும்), பேருந்துக செய்திகள் ஈழத் 互 தமிழரைப் பரவசப் படு: வளர்ந்த தென்னை இளநீர்கள் மதகளித்த வளவுக்குள் நின்றென்ன் இந்த அழகைப் பன்ஞ் வேண்டாமா? சுவைக்க
 
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
ட்டுப்புலவர்களும் யாழ்ப்பாணம் புலவர்களே வரவேற்றல்,
ளித்தல் போன்ற இயல்புகளை ழர்கள் பல தலைமுறைகளாக வுெகளை இழந்திருந்தனர். ாாBாடு நடக்குமா, நடக்காதா?
புலவர்களும் வருவார்களா, டியான குழப்பமான கேள்விக் வர்களின் உள்ளத்தில் நிரம்பி கான அடுக்குகளையோ ஆயத் 22o. rசிங்கம் மண்டபத்தில் கடை றிஞர்களை விடப் பொதுமக்கள் } வெயிலில் காய்ந்து நின்று பன்ருர்கள். வெளிநாட்டறிஞர் துவிட்டார்கள்; தொடக்கவிழா கள்; தமிழில் உரையாற்றினர் றது; யாழ்ப்பாணத்தில் கடக் மைப்பாளர்களின் திண்ணிய rண்ணியாங்கு செய்துவிட்டது. ட்டுத்திபோல் உடனே யாழ்ப் ம் பரவியது. குடாநாட்டைக் லும் தொலை வரிகளிலும் (தந்தி ளிலும் புகைவண்டிகளிலும் மிழ்ாநிலம் எங்கும் பரவினச் தின.
மரம்; காய்கள் குலுங்கினர் ன; இந்த அழகான மரம் பயன்? யாழ்ப்பாணத்தின் ட்டு அறிஞர்களும் பார்க்க BG) uGooTLITLDAT?

Page 206
இயல்பூக்கத்தின் எதிரொலிக
இளைஞர்கள் கூடினு அடியோடு வெட்டிச் சாய் கூடும் சந்தியில் நிமிர்த்தின பயன்தரக் கூடிய நெடிய யாழ்ப்பாண அழகை மெரு வெறுமனே சந்திகளில் மரத்தடியில் கூடின. பனை கமுகுகள் சந்திக்கு வந்தன சவுக்கு மரங்கள், பச்சென வந்தன. சாலைகள் அ இளைஞர்கள் சோ8லகஒாாக்க இலைகளின் பசுமையைச் காத்து இளைஞர்கட்கு உத6 பனைமரங்களோ தெ வந்த நிகழ்ச்சி முன்னேடி வேறெங்கும் பார்த்தறியா வந்த பட்டறிவுத் துணை
தமிழ் வாழ்கின்றது, உலகெங்கும் உலவுகின்றது இருந்து தமிழ்ச் செய்தியுடன் வந்துள்ளார்கள். யாழ்ப்ட நிகழ்வு ஊக்கத்தைத் தந்தது யாரும் வழிகாட்டாமலே வேண்டும் எனக் கூருமனே துணர்வு உந்த, இயல்பூ தலைமுறைகள் செய்யாதை செய்தார்கள், வரலாறு உணர்வோடு, உள்ளத்தே வெள்ளமாகத் தீடீரெனப் வடிகால் அமைத்தார்கள்.

sir 199
ர்கள் உயர்ந்த மரத்தை பத்தார்கள்; காலு வீதிகள் ரர்கள். பல ஆண்டுகளுக்குப் தென்னை, சில நாட்களின் கூட்டச் சந்திக்கு வந்தது. b கூடிய வீதிகள் தென்னை ணமரங்கள் சந்திக்கு வந்தன. ா. பூவரசுகள், மூங்கில்கள், த் தெரியும் யாவும் வீதிக்கு னைத்தையும் யாழ்ப்பான கினர். தைமாதத்துப் பணி, சில நாட்களுக்கு கெடாது வியது. ன்னைமரங்களோ சந்திக்கு இல்லாதது. இளைஞர்கள் தது. தலைமுறைக் கூடாக
இல்லாதது.
வளம் பெறுகின்றது. து; உலகின் மூலை முடுக்கில் ன் அறிஞர்கள் யாழ்ப்பாணம் பாண இளைஞர்கட்கு இந்த து; உற்சாகத்தை அளித்தது. 9 இப்படித்தான் செய்ய ல, தன்னிச்சையாக, உயத் பூக்கம் இயக்க, முந்திய தை, பட்டறிவில்லாததைச் படைத்தார்கள். ஊணுேடு, தாடு கலந்த தமிழுணர்வு பெருக, இச்செயல்கள் மூலம்

Page 207
200
யாழ்ப்பாணக் குடாாக ஆனையிறவு. மேற்கு நு ஆனையிறவு தொடக்க ஏறத்தாழ 65 அயிரமா இந்த நெடுந்தொலைவு மருங்கிலும் தோரணங் யாழ்ப்பாணக் குடாநாட் பெருத வீதிகள், ஒழுங்ை தென்னையும் நிறுத்தப் ெ அலங்கரிக்கப்பெருத G படவில்லை. வாகை க தென்படவில்லை. கோல இருக்கவில்லை.
தமிழ் உணர்ச்சி பிர கல்வெட்டு நிபுணரான செ. இராசு கூறினுர்.
வீடுகளுக்குள் இருந்த வந்தன. இத்தனைப் டெ இருந்தனவா?’ என எண் சிகரங்கள் என யாழ் பெறும் அலங்கார அடுக் களில் அடுக்கி உயர் வாகனங்களும் கோவில் வந்தன; அழகாக அடுக் அலங்கார வளைவு *வருக, வருக’ என்ற வா எழுப்பப் பெறவில்லை பெற்றன. எங்கெங்கு பெரியார்களின் படங் பேரறிஞர் அண்ணுவுக்(
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
ாட்டின் தெற்கு நுழைவாயில் ழைவாயில் ஊர்காவற்றுறை
ஊர்காவற்றுறை வரை த்திரி(கிலோமீட்டர்) தூரம். முழுவதும் வீதியின் இரு கள் கட்டப்பெற்றிருந்தன. டால் தோரணங்கள் கட்டப் ககள் இருக்கவில்லை. பனையும் பருத சங்திகள் இருக்கவில்லை. பாது இடங்கள் காணப் ட் டா த கடைமுகப்புகள் ம் போடாத வீட்டு வாயில்கள்
வாகம் எடுத்துள்ளது” எனக் ஈரோட்டைச் சேர்நத புலவர்
5 அழகுப் பொருட்கள் வீதிக்கு ாருட்களும் யாழ்ப்பாணத்தில் எனும்படி வெளியே வந்தன. ப்பாணத்தவரால் அழைக்கப் குப் பந்தல்கள் யாவும் தெருக் த்தப் பெற்றன. யாளிகளும்
கப் பெற்றன. கள் அமைக்கப் பெற்றன. ன்முட்டும் குரல்கள் ஒலிகளாக எழுத்துகளாக உயர்த்தப் காணப்பெற்றன. தமிழ்ப் sள் வளைவுகளை நிரப்பின. ப் பல இடங்களில் படங்கள்

Page 208
இயல்பூக்கத்தின் எதிரொலிக
அமைக்கப் பெற்றன. ஆ அடிகள், ஞானப்பிரகாச அ யாகவும் சித்திரமாகவும் உ
மின்சாரம் இல்லாத தனியாரின் மின் உற்ப வதும் புகை தள்ளின; ஒ கிகள் தமிழ்ப் பாடல்களே கின. பகலில் மாநாட்டுட அரங்கிலும் நடைபெற்ற பதிவாகி இரவெல்லாம் பெற்றன.
யாழ் நகருக்குள்'மாத் சுற்றி 100 ஒலிபெருக்கிகள் உச்ச ஒலியில் உரத்து காமல் தப்பியவர், இரவில் வெள்ளத்துள் இருள் தேடி
இந்த நாட்களில் காட்டி, அலங்காரம் செய்ய பயன்?" என வணிகர் கொருவர் போட்டி போ வழித்துத் தமிழன்னையின் கூட்டுவதென எண்ணி, தனர்.
மாகாட்டையொட்டி நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடாகி வென்று, வணிகர்கள், முன்னே 24 மணி நேர கச்சேரிகளைத் தொடர்ந் மாறி மாறிப் பல கலைஞ மழை பொழிந்தனர்.

ள் 201
யூறுமுக நாவலர், விபுலானந்த அடிகள் இப்படிப் பலர் சிலை உருப்பெற்றனர். ஊர்களில் சந்திகள் தோறும் பத்தி எந்திரங்கள் இரவு முழு ஒளிபெருக்கின. ஒலி பெருக் இடைவிடாது ஒலி பெருக் ப் பொது அரங்கிலும், குழு ற நிகழ்வுகள், பேச்சுகள் இச்சந்திகளில் கேட்கப்
திரம் பேருந்து நிலையத்தைச் ஸ் வெவ்வேறு நிகழ்ச்சிகளை ப் பரப்ப, காதுகள் செவிடா கண்கள் கொள்ளாத ஒளி டினர். பகட்டான ஒளியும் ஒலியும் ப முடியாத பணத்தால் என்ன கள் எண்ணினர். ஒருவர்க் ட்டுக்கொண்டு பணம் செல பாதங்களில் மலரால் அழ நகரை அழகூட்டி மகிழ்ந்
மூன்று அரங்குகளில் கலை இருந்தன. இவை போதா பேரு ந் து நிலையத்தின் மும் இடைவிடாத மேளக் து சில நாட்கள்ாகடத்தினர். நர்கள் நாதசுர-மேள இசை

Page 209
202
சந்திகள் தோறு ப் மாநாட்டுக் க2ல நிகழ்ச்சிக தத்தம் ஊரிலேயே மா ஒழுங்கு செய்தனர். மாாக அறிஞர்களை இந்த அ அழைத்தனர். புகழ் பெற் கலைஞர்கள் இந்த அரங்குக இந்த நாட்கள், இந்த இவை விட்டால் இனியில் வெளிநாட்டார் முன் எட காட்டுவோம்’ எனத் தமிழ் உவப்புடன் உலக அறிஞர் *தமிழ் ஆராய்ச்சி ! யாவில் வைக்கப்பட்டிரு உருவைக் கொண்ட நுை நேரத்தில் கைவிடப்பட் பண்டாரவன்னியன் அனுமதி வழங்க மறுத்து மக்கள் ஒன்று கூடி அங் நுழைவாயிலை வவுனியா அமைத்தனர். இதனைத் மக்கள் சென்று பார்வைய தோரணங்களினுலும் சோ பட்டுள்ளன. கடைகளும் இவ்வாறு வவுனியாவில் ‘ஈழநாடு நாளிதழ் வெளியி யாழ்ப்பாணத்தில் இ மீட்டர் தொலைவு. யாழ்ட பார்க்கமுடியாதவர்கள், நடத்தினர்கள். வவுனிய
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
b அரங்குகள் எழுந்தன. 2ளப் பார்க்க முடியாதவர்கள், காட்டின் கலைநிகழ்ச்சிகளை ாட்டுக்கு வந்த வெளிநாட்டு ரங்குகளில் உரை நிகழ்த்த 2ற இயல், இசை, நாட்டியக் ளில் மக்களை மகிழ்வித்தனர். கேரங்கள், இந்த நாட்டில், லை. இங்கே, இப்பொழுதே, ம் மண்ணின் மாட்சியைக் இளைஞர்கள் ஊர் தொறும் களை விரவேற்றனர். மாநாட்டையொட்டி வவுனி நந்த பண்டாரவன்னியன் >ழவாயில் அமைப்பு கடைசி -டது. பொலிசார் இந்தப் ழைவாயிலை அ ைம க் க விட்டனர். இதன் பின்னர் தப் பண்டார வன்னியனின் ாச் சந்தை மைதானத்தில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பிட்டனர். வீதிகள் தோறும் டனைகளாலும் அலங்கரிக்கப் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன.” இருந்து வந்த செய்தியை ட்டிருந்தது. ருந்து வவுனியா 150 கிலோ பாணம் வந்து விழாவைப் வவுனியாவிலேயே விழா ாவுக்கு வெளிநாட்டு அறி

Page 210
இயல்பூக்கத்தின் எதிரொலிகள்
ஞர்கள் போகவில்லை. ஆஞ வெளிப்படத் தவறவில்2 ஆட்சி செய்த சிற்றரச ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக் காலத் யரின் ஆட்சிக்குட்பட்ட வன்னியனின் உருவச்சி2 வளைவை நிறுவக் காவல் வில்லை. கட்டப்பொம்மனு காட்டின் காவல் துறையி தமிழக மக்களின் மனங்2ல
*மாாநாட்டு அமைப்பாடு ராய்ச்சியாளர்கட்கு மட்டுட சாதாரணத் தமிழ் மகன் பங்கு கொள்ளக் கூடியதா நடத்தியது போன்ற தமி கடத்தினுல் என்ன?’ என்ற இருந்து வந்தது. இதையே தலையங்கம் ஒன்று ‘ஈழ வாகதது:
.“இன்று நடைபெறும் சாதாரண மனிதன் தன வேண்டுமென்று விரும்புவ கருதமுடியாது. என்ருலு சாதாரண மனிதனுக்குப் விட்டதா என்ற கேள்வியை முடியாது.
*மாகாட்டின் ஆரம்ப 6 தில் சிறப்பாக நடைடெ அழைப்புகள் அனுப்பப்பட் அனுமதிக்கப்பட்ட விதமும்

203
)லும் மக்களின் தமிழார்வம் ல. வவுனியாப் பகுதியில் னே பண்டார வன்னியன். ந்தில்தான் அப்பகுதி அங்ாநி து. எனினும் பண்டார S) கொண்ட அலங்கார துறையினர் அனுமதிக்க க்குச் சிலை அமைக்கத் தமிழ் lனர் அனுமதி மறுத்தால் எவ்வாறிருக்கும்? ார்கள் மாநாட்டைத் தமிழா ம்தான் திறந்து விட்டனர். ன் ஒருவன் நிகழ்ச்சிகளில் க இல்லையே, சென்னையில் ழ்விழாவை மக்களுக்காக வினு எல்லாப் பக்கமும் கருப்பொருளாகக் கொண்ட நாடு’ நாளிதழில் வெளி
தமிழாராய்ச்சி மாநாட்டில் ாக்கும் ஒருபங்கு இருத்தல் தில் தவறு இருப்பதாகக் ம் இதுவரையில் அந்தச் போதிய இடம் கிடைத்து
நாம் எழுப்பாமல் இருக்க
பிழா வீரசிங்கம் மண்டபத் ற்றது. அந்த விழாவுக்கு டிருந்த முறையும், உள்ளே பொதுமக்கள் மத்தியில்

Page 211
204
சர்ச்சை ஒன்று உருவ என்பது உண்மை. தமி வெளியில் காத்திருக்க கே
பொதுமக்கள் வெயிலில்
சரியாக கேட்கவும் முடியா **ஆராய்ச்சிக் கருத்த திரமே உரியது. அங்கு, அனுமதிப்பதாயின் கரு நிறைவேருமல் போகலாம் மாத்திரமே அனுமதிப்பது சரியானது என்பதை யாரு *ஆனல் தமது த அறிந்து அதனை ஆராய பிறநாட்டு அறிவாளிக9 ஒருவன் கண்குளிரக் கா6
ஆசைக்கொள்வன இயற்ை
*இந்த ஆர்வத்தினுள் கணக்கில் மக்கள் அங்கு வந்த நாட்களில் Ժ5 அனுமதிக்கப்பட்டும்கூட கிடக்க நேர்ந்ததின் காரண
*அங்கு தோரணங்க மாத்திரம் கண்டு களிக்கட் அவர்கள் எதையோ ஆ காக எதிர்பார்த்து வருகி வைப்பது மாாநாட்டின் ே இன்னும் காலம் கழிந்துவ
மாநாட்டு அமைப்பா நிகழ்ச்சிகளில் கவனம் ( பாட்டை யாழ்ப்பாணத்து

எனது யாழ்ப்பாணமே
ாக வழி வகுத்துவிட்டது ழ் அறிந்த பெரியோர் பலர் ர்ந்தது. ஆயிரக்கணக்கான காய்ந்தும் நிகழ்ச்சிகளைச் து ஏமாற்றமுற நேர்ந்தது. ாங்கு அறிஞர்களுக்கு மாத் சாதாரணப் பொதுமக்களை த்தரங்கின் நோக்கம் சரிவர இதனுல் அழைப்பாளர்களே என்ற கோட்பாடு மிகவும் ம் மறுக்க மாட்டார். ாய்மெர்ழியின் பெருமையை முற்பட்டுள்ள பெரியோரை ளப் பாமரத் தமிழ்மகன் ணவும், காதாரக் கேட்கவும் கையன்றே! b அல்லவா அன்று ஆயிரக் திரண்டு வந்தனர். அடுத்து ருத்தரங்கில் பொதுமக்கள் ஆசனங்கள் காலியாகக் மென்ன? 2ளயும் க2லாநிகழ்ச்சிகளையும் பொதுமக்கள் திரளவில்லை. க்கபூர்வமாக, மனங்றைவுக் றர்கள். அதனை நிறைவேற்றி பாறுப்பாளர்களின் கடமை. ilL— 62?ilsto86სა!** ளர்கள் பொது மக்களுக்கான செலுத்தவில்லை என்ற குறை இளைஞர்கள் போக்கினர்கள்

Page 212
இயல்பூக்கத்தின் எதிரொலிக
தடைகளைத் தாண்டிக் தெறிந்து, குழப்பங்களை போக்கி, மாாகாட்டை யாழ் வருவதே மாநாட்டு அன பணியாக இருந்தது. ஆ கடக்காதா என்ற குழட் காலத்தைப்போக்கியதால் அதிகமாக எம்மால் கவனம் இதை மக்கள் உண குறை கூறவில்லை. நீங்கள் காட்டு அறிஞர்களை அன கடத்துங்கள். எஞ்சியை கொள்கிருேம். என்ற கரு இளைஞர்களிடையே விரவ மக்கள் பார்த்துக் கொள்வ கற்றுக்கொடுக்கவா?’ எ அமைப்புக் குழுவில் இ ஏற்பட்டிருந்தது.
நிலநடுக்கம் ஏற்படப் இயல்பூக்கம் மாடுகளுக் தேடி இடம் பெயரும் இயல் பிறந்த உடனேயே நீந்து உண்டு. தமிழ்மொழி மீது வொருவருக்கும் இயல்பூக்க தெருவெல்லாம் தமிழர் பூக்கமே காரணமாக இருந்

r 205
கட்டுப்பாடுகளை உடைத் யும் முரண்பாடுகளையும் pப்பாணத்துக்கு அழைத்து மப்புக்குழுவின் மாபெரும் rாய்ச்சி மாநாடு நடக்குமா பநிலையை நீ க் குவ தி ல் மக்களுக்கான நிகழ்ச்சிகளில்
செலுத்த முடியவில்லை. ர்ந்திருந்தார்கள். எம் மீது r யாழ்ப்பாணத்துக்கு வெளி ழைத்து வந்து மாநாட்டை த ாகாங்கள் பார்த்துக் நத்து யாழ்ப்பாணத் தமிழ் பியிருந்தது. *யாழ்ப்பாண ார்கள்; மீன் குஞ்சுக்கு நீங்தக் ன்ற நினைப்பு மாநாட்டு ருந்த ஒவ்வொருவருக்கும்
போவதை உய்த்துணரும் கு உண்டு. தாயகத்தைத் பூக்கம் பறவைகட்கு உண்டு. வம் இயல்பூக்கம் மீனுக்கு அடங்காத காதல் தமிழர் ஒவ் மாக உண்டு. யாழ்ப்பாணத் முழக்கம் கேட்க இந்த இயல் தி அது

Page 213
29. கலைஞர் துை கைவண்ணம்
மாட்டுவண்டி ஒட்டம் யாட்டுப் போட்டிகளில் விழா, புத்தாண்டு விழா, இ ாகாளிலும் மாட்டு வண்டி ஒட் வெளியில் நடைபெறுவதுண் யாழ்ப்பாணத்தின் விை வண்டிகளைத் திறமையாக போட்டிகளின் வரைமுறை வுக்குப் பயணப் போட்டி நட வரும் அறிஞர்கள் கண்டு வி. எசு. துரைராசா நினைத்த யாழ்ப்பாண முற்ற ஓட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்ப சேர்ந்த திரு. இ. திருகான மாடுகளும் வண்டியும் பெற்றன.
ஈழத் தமிழர்களின் நுணு மாநாட்டின்போது வெளிக் திட்டமிட்டுச் செயற்பட்டா தில் நடக்கக் கூடாது எ காரர்கள் திட்டமிட்டுச்

}JJTFT6sit D
யாழ்ப்பாணத்தின் விளை புகழ்பெற்றது. பொங்கல் ப்ெபடி மகிழ்ச்சியான எந்த ட்டம் யாழ்ப்பாணம் முற்ற στ(6). ரைவாக ஒடும் மாடுகளையும், ஒட்டும் இளைஞர்களையும், நடைமுறைகளையும், நில உத்தும் காடுகளில் இருந்து மகிழவேண்டும் எனத் திரு. நதில் வியப்பில்லை. வெளியில் மாட்டுவண்டி ட்டது. பண்டத்தரிப்பைச் புக்கரசு என்ற இளைஞரின் போட்டியில் முதலிடம்
வக்கமான கலைத் திறன்களை கொணரத் திரு. துரைராசா ர். மாகாடு யாழ்ப்பாணத் ன அரசின் பின்பாட்டுக் செயற்பட்டபோதும்கூடத்

Page 214
கலைஞர் துரைராசாவின் கைவன்
துணிவுடன், யாழ்ப்பாண களில் பங்குபற்ற வரும விளம்பரம் மூலம் வேண்டுத
கலைச் செருக்கும இறுப மையும் இறைவன் கலைஞ கொடை. இவர்களேயெல்லா படுத்தி இணைத்தழைத்துச் வெவ்வேறு இடங்களில் ஒ பாணம் திறந்த வெளி அர கல்லூரி அரங்கு, ஆகிய மாங்ாடு நடைபெற்ற ஏல்லா சிகள் நடைபெற்றன. முன்சு கிடைத்திருப்பின் அங்கெல்ல கூடிய அளவுக்கு நிறையக் திருந்தனர். அரசின் தடை ராசாவின் ஆற்றல் கரங்களை யாழ்ப்பாணத்தின் ஊர்கள் அமைப்புக்குழுவே கலை நிகழ் கூடிய ஆற்றல் அவரிடமு களிடமும் இருந்தது.
கலைநிகழ்ச்சிகள் மூன்று மாட்டு வண்டிகள் ஓடின. ஊர்வலமாகப் பவனி வந்த வெற்றிகரமாக இயங்கியது செலவிடப்பட்டது. ஆராய் இயங்கின. வரவேற்பு,
உறைவிடம் போன்ற துை
பெற்ற செயற்பாட்டின் நடு ராசா விளங்கினர். பேராசி

னணம் 2O7
மாாநாட்டுக் கலைநிகழ்ச்சி ாறு ஈழக் கலைஞர்கட்கு ல் விடுத்தார். மாப்பும் போட்டி மனப்பான் ர்கட்குக் கொடுத்த அருட் ாம் வழிப்படுத்தி நெறிப் 5. கலைநிகழ்ச்சிகளை மூன்று ஒழுங்கு செய்தார். யாழ்ப் ாங்கு சுண்டிக்குளி மகளிர் மூன்று இடங்களிலும், நாட்களிலும், கலைநிகழ்ச் கூட்டியே வேறு அரங்குகள் )ாம் நிகழ்ச்சிகளை கடத்தக் கலைஞர்கள் விண்ணப்பித் - முயற்சிகள் திரு. துரை க் கட்டின. அல்லவெனில், ள்தோறும் цр т ѣ т ц" (b) ச்சிகளை அமைத்து நடத்தக் ம் கலைக்குழு உறுப்பினர்
று அரங்குகளில் கடந்தன" 130 ஊர்திகள் அலங்கார ன. மாநாட்டுச் செயலகம் 1. பொருள் பெருமளவில் ச்சி அரங்குகள் திறம்பட போக்குவரத்து, உணவு றைகள் இணைத்தமைக்கப்
நாயகமாகத் திரு. துரை ரியரின் தலைமை கனியத்

Page 215
208
திரு. துரைராசா கன்மரமா
lJLL-sTsT.
ஒரு சில நேரமாவது பட்டதைக் காணக்கூடவி காட்டாது ஆளுமையின் செயற்பட்டாா.
திரு. துரைராசா பல ரீ வைத்திருந்தார். தானியங்க களத்தில் துணையாளராக பேரம்பலம் அவர்கள் பொறுப்புகளை ஏற்றுக் காசாளராகவும் களஞ்சி இருந்தார். செல்வி இர அணுக்கச் செயலாளரா சோன்சு கல்லூரி ஆசிரி பொறுப்புகளை ஏற்றர். ம வேருெருவர் பொறுப்பு ஏற திரு. பி. கே. பொன்னம்ப பெற்றன. திரு. துரைரா எப்பொழுதும் காணப்பட்ட பிள்ளைகளும் திரு. துரைரா யாகவும் ஆலோசகர்களாக ஒருநாள், யாழ்ப்பான கலைநிகழ்ச்சிகள் நடைெ பொழுது, மழை தூறத் ெ வி. கே. ஆறுமுகம் அவ வில்லிசையின் இறுதிக் கட தூற ஆரம்பித்தது. கண் மாநகரம் பற்றி எரிகின் தொடங்கப் பார்வையா

எனது யாழ்ப்பாணமே
க, ஆணிவேராகச் செயற்
திரு. துரைராசா கோபப் ல்லை. கோபத்தை வெளிக்
கிழலாகத் திரு. துரைராசா
லைகளில் உதவியாளர்களை கிப் போக்குவரத்துத் திணைக் 5 உயர்பதவி வகித்த திரு. மாாகாட்டுச் செயலகப் கொண்டார். திரு. மூர்த்தி யப் பொறுப்பாளராகவும் மணி; திரு. துரைராசாவின் கப் பணிபுரிந்தார். புனித யர் ஒருவர் கலைநிகழ்ச்சிப் ாட்டு வண்டிப் போட்டிக்கு ற்றர். அலங்கார ஊர்திகள் லம் கண்காணிப்பில் கடை ாசாவோ எங்கும்; எதிலும், -ார். திருமதி துரைராசாவும், சாவுக்கு இடையறத் துணை வும் உடனிருந்தனர். னம் திறந்த வெளி அரங்கில் பற்றுக் கொண் டி ருந் த தாடங்கியது. திருப்பூங்குடி ர்களின் ‘கண்ணகி கதை" -டத்தில் மழை இலேசாகத் "ணகி கதை முடிந்து மதுரை ற போது மழை பெருகத் ளர்கள் பலரும் மேடையில்

Page 216
கலைஞர் துரைராசாவின் கைவ
தஞ்சம் புகத் தொடங்கினர் தாங்கிக் கொள்ளும் திறம் என்ற பெரும் சத்தத்துடன் மின்சாரக் குமிழ்கள் யாவும்
மேடை முறிந்ததும் நடவடிக்கை எடுத்தவர்கள் யிலான கட்டுப்பெத்தை பொறியியல் மாணவர்க நிகழ்ச்சி எவ்விதத் தன் அரங்கில் நடைபெற இவர்க
யாழ்ப்பாணத்தில் மார் என்று கூறியவர்களுடன் பாண அ2ல’க்குள் சிக்க தமக்கும் இடம் தருமாறு ே பெருந்தன்மையுடன் அவர்
மாாகாட்டை ஒட்டிய அ நாளன்று நடைபெறும் என திருந்தார். ஒருசிலரே ட எனவே, திரு.வைத்தியலிங் இருவரும் ஊர்கள் தோறு நி2லய நிர்வாகிக2ளச் சங் யாழ்ப்பாணம் வந்தவுடன் திரு. பேரம்பலம் அவர்க ருதி. துரைராசா பவனியை வைத்திருந்தார். 10-1-197 கடைபெறும் என அறிவித்
மாநாட்டு நிகழ்ச்சிகள் கார ஊர்வலத்துக்கான ஆ தொடங்கு முன்பு 10 ஊர்தி எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஓ

ண்ணம் 209
அவ்வளவு பாரத்தையும் படைக்காத மேடை பீடமார்” உடைந்து கொறுங்கியது. உடைந்து நெறுங்கின.
அதை உடன் திருத்த திரு. ஞானனந்தன் தலைமை
மா ன வ ர் கள் தாம். ளல்லவா? அடுத்த நாள் டையுமின்றித் திறந்தவெளி கள் உதவினர். 5ாட்டை நடத்தக் கூடாது கின்ற கலைஞர்களும் “யாழ்ப் கினர். கடைசி நேரத்தில் கட்டனர்; திரு. துரைராசா கட்கும் இடம் கொடுத்தார். அலங்காரப் பவனி தொடக்க ாத் திரு.துரைராசா அறிவித் பங்குபெற்ற முன்வந்தனர். கம், திரு.பாலசுந்தரம்பிள்ளை றும் சென்று மக்கள் சமூக தித்து ஆதரவு தேடினர்.
நிலைமையை என்னிடமும் ளிடமும் கேட்டுத் தெரிந்த பக் கடைசி நாளுக்கு ஒத்தி 4 இல் அலங்கார ஊர்வலம் தார். T தொடங்கிய பின்பு அலங் ஆதரவு பெருகியது. மாநாடு கள் கலந்து கொள்ளும் என வியர் பெனடிக்ட் அவர்

Page 217
21 O
களுடன் மில்க்வைற் திரு. க. கனகராசா வ ஊர்வலத்தில் அழைத்துக் கருத்துக் கூறினர். உ காரைநகர் சீகோர் நிறு லோட்டிய தமிழன்’ ஊர் கூறினர். மாநாட்டுத் தொ பங்களின் தொகை 64 ஆ 130 விண்ணப்பங்கள் வ 10-1-1974 நாளிதழில் பின்வ *ஊர்வலத்தில் கலந்து( பற்றிய சில விபரமும் வரும
விக்கினேசுவரா 6 (வள்ளுவர் சிலை, மண்ட யாழ்ப்பாணம், முருகன்பட முத்து அன் சன்சு,யாழ்ப்பா நாதன்சு, யாழ்ப்பாணம் ( மட்டுவில் சனசமூகநிலையம் மில்க் வைற் சோப் தொழி வல்வை சனசமூக நிலைய *அன்னபூரணி பாய்க் கட் காரைாககர் (வ. உ. சி. ப கொழும்புத்துறை சனசமூ கொழும்புத்துறை மேற்கு பாம், இணுவில் (விவச சித்திரவேலாயுதம் குழுவி காயகம் குழுவினர் (கம்ப நண்பர்கள், (புலவர்க்குக் விக்கினேஸ்வரா சி. சி. உதய உடை), பருத்தித்துறை

எனது யாழ்ப்பாணமே
தொழிலக உரிமையாளர் ாந்தார்; சங்கிலியமன்ன2ன செல்லவேண்டும் எனக் -ற்சாகப் படுத் தி னே ன். றுவன ஊழியர்கள் கப்ப தியைக் கொணர்வதாகக் ாடக்க நாட்களில் விண்ணப் பூயிற்று. 9-1-1974 அன்று Iந்து சேர்ந்தன. ஈழநாடு பரும் செய்தி வெளிவந்தது. கொள்பவர்களும், ஊர்திகள் ாறு: ஸ்ரோர்ஸ், யாழ்ப்பாணம் பத்துடன்), சிவானந்தாசு ம், (இசைக்கச்சேரி), காக "ணம்(தமிழ்த்தாய்),சண்முக இராவணன் கைலயங்கிரி), b (கோவலன் கண்ணகி), ற்சாலை, (சங்கிலித்தோப்பு), ம், (அமெரிக்கா கண்ட ப்பல்), சீ-கோர் திட்டம், ாரதியார் வள்ளத்துடன்), க நிலையம் (இராவணன்) (யாழ்ாகங்கை), நியூலங்கா சாயக்காட்சி, தோட்டம்), பினர் (கரகாட்டம்), குல டி, சிலம்படி), கீலியன்சு சாமரைவீசிய புலவன்) பதுரியன் எஸ். சி. (வினுேத சனசமூக நிலையங்கள்,

Page 218
கலைஞர் துரைராசாவின் கைவ
(கரகாட்டம்), ரீ. துை (காவடி), பண்டத்தரிப்பு விருட்சம்), சன்சுன்ஸ் ரியூ அதுறை (இசைக்குழு), (காவடி), குருங்கர் முன்ே (சிலைஎடுத்த சிற்பிக்கு மத்திய சனசமூக நிலையம் ஞானப்பிரகாசர் தாப முகம்மது அலி அப்துலலி சாமி, யாழ்ப்பாணம் (சே சாவகச்சேரி மக்கள் (நாதசு (காவடி), உரும்பராய் இ பாமா வரலாறு), கணேசன் கவரச நாடகாலயம், பான இ. வா. ச. திருநெல்வேலி, ! உரும்பிராய் மக்கள், ஒட்டக தொழிற்சாலை, உடுப்பிட் கெல்லியடி தொழிற்சாலை, வாலி, இன்பருட்டி சனசமூக சமூக நிலையம், சிறுப்பிட்டி : அம்மாள் சனசமூக நிலைய சமூக நிலையம், கோப்பாய் வி ஞானபாசுகரதேவி சனசமூக பரிவளவு, அராலிவடக்கு தாய் மன்றம், வேலணை, ெ நிலையம், LD55「Ta字GöT チGös கோட்டை, மானிப்பாய் நகர் நி2லயம், கோண்டாவில், இணுவில், இலட்சுமி சன மக்கள், நாவற்குளி

ண்ணம் 211
ரரத்தினம் தொண்ட்மனறு கோவில்பற்று (பஜூன பூசன் சர்வீஸ், கொழும்புத் சைவமகாசபை, காரைாநகர் னற்றக் கூட்டு முன்னணி விலைகொடுத்த வேந்தன்), ), இருபாலை (கமத்தொழில்), னம் (ஞானப்பிரகாசர்), (சித்திலெப்பை), ரி. குமார ர். பொன் இராமாகாதன்), ரம்), சாவகச்சேரி மக்கள் 2ளஞர்கள் (அன்னைசத்திய
ஸ்ரார்ஸ் (இசைநிகழ்ச்சி) சையூர் சனசமூக நிலையம், இ. போ. ச. கோண்டாவில், கப்புலம், லாலா சவர்க்காரத் டி சனசமூக நிலையம், எசு. மகேந்திரன், கொல் க நிலையம், அரியா?ல சன சனசமூக நிலையம், காமாட்சி ம், சிறி சுப்பிரமணிய சன படக்கு சனசமூக நிலையம், 5 நிலையம், இளைஞர்சங்கம், சனசமூக நிலையம், தமிழ்த் காக்குவில் மேற்கு சனசமூக சமூக நிலையம், ஆனைக் ரசபை, அமரகவி சனசமூக
பரமானந்தாவாசிகசாலை, சமூக நிலையம், கோப்பாய் சனசமூக நிலையம், லீலாவதி

Page 219
212
ஸ்ரோர்ஸ், கைதடி, எச கொடிகாமம், பான்சி க3 துறை, பாரிசு, சாந்திசினி காட்சி), நவீனசந்தை, துடன்).”
அலங்கார ஊர்திப் ப மக்கள் யாழ்ப்பாணத்துக் நகர் முழுவதும் LD யிருந்தது. அன்று கா கோவிலுக்குள்ளோ, பக் முடியவில்லை.
அரசு தடைகள் டே கேரம் வரை கடத்த இை நாம் அரசின் மீது ( தடைகளை எதிர்த்தோம் களின் உதவியின்றி மாக திருந்தோம். எனவே கன மாவடட அரசாங்க அலங்கார ஊர்திகள் பவன் தொடக்கி வைக்கக் கா திரு. சந்திரசேகரா என் தோம்.
பேரறிஞர் அண் போன்றவர்களின், உரு கொண்டு செல்லப் பெறு ஏற்பாடு செய்த இளைஞ இவர்களுள் திரு. சிவகுமா மானவராக இருந்தார். வாதிட்டார். ஏனையோரு சேகரா அனுமதி வழங்கி
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
ர். ஆர். எசு. சிவராமலிங்கம், வுசு, யாழபபாணம, காவாங் மா, சங்கானை (ராமாயணக் (ஒளவையார் சிலை சிகரத்
வணி நடைபெற்ற நாளன்று குள் வர முடியவில்லை. யாழ் க்கள்வெள்ளத்தால் நிரம்பி r2ல கல்லூர்ச் சட்டங்ாதர் கத்திலோ யாரும் நுழைய
பாட்டு மாநாட்டைக் கடைசி டயூறுகள் ஏற்படுத்தினுலும் கோபப்படவில்லை. அரசின் . ஆணுலும் அரசு எந்திரங் ாடு நடைபெருது என அறிக் ண்காட்சியைத் துவக்க யாழ் அதிபரை அழைத்தோம். னியைச் சட்டாகாதர் கோவிலில் வல்துறை உதவித் தளபதி ற சிங்களவரை அழைத்
ஒ0, பண்டாரவன்னியன் வப்படங்கள் ஊர்திகளில் லுவதை அவர் விரும்பவில்லை. ாகள் கோபம் கொண்டனர். ாரன் என்ற இளைஞர் முக்கிய
திரு. சந்திரசேகராவுடன் ம் தலையிடவே திரு. சந்திர ாை.

Page 220
கலைஞர் துரைராசாவின் கைவன்
சங்கிலிய மன்னனின் கடுவே மன்னன் வீற்றி பெனடிக்டின் கைவண்ணத லகத்தின் நிதியுதவியினுல், திருந்தது. சங்கிலியமன்ன அ ம ர் ந் திருந் தார். ஊர்தியில் ஏறியவர், மாலை ( அசையாமல், உண்ணுமல் கழிக்கவும் முடி யா ம ல் புரிந்தார்.
யாழ்ப்பாணத்தில், வீதி கம்பிகளைச் சிறிதே உயர்த் அலங்கார ஊர்திகள் செல் பகல் முழுவதும் வெற்றிகர வர்கள் மாலையானதும் க போலும். மேலும், மழையும் தொடங்கியது. மருத்துவப மனைவீதியில் குறு க் கே சரியாகக் கவனித்து உயர் அறுந்தன; விழுந்தன. இரு மரணமடைந்தனர். யாழ்க அருளப்பு ஒருவர். வேலணை தில்லைநாயகம் மற்றவர். மி மெய்திய செய்தி மாலை ஏ ரெங்கும் பரவியது. ஊர்தி யாமலே அந்தந்த இடா வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது
238 1-14

отвото 213
கோட்டை நுழைவாயில்;
ருக்கும் காட்சி ஓவியர்
தில், மில்க்வைற் தொழி மிக அருமையாக அமைக் ணுக ஒரு நாடக கடிகர் T26, ஆறுமணியளவில் ாட்டு மணி வரை ஆடாமல் உறங்காமல், சிறுநீர்
அமர்ந்திருந்து சாதனை
களின் குறுக்கே ஒடும் மின் தினுல்தான் சில உயரமான லக் கூடியதாக இருந்தன. "மாக இப்பணியைச் செய்த ளைப்படைந்து விட்டார்கள் ம் 'சோ' எனப் பெய்யத் Dனைக்கு எதிரே, மருத்துவ யு ள் ள மின்கம்பிகளைச் த்தாததால் மின் கம்பிகள் நவர் மின்சாரம் தாக்குண்டு கரைச் சேர்ந்த 55 வயதான rயைச் சேர்ந்த 30 வயதான ன்ெசாரம் தாக்குண்டு மரண ழு மணியளவில் யாழ் நக களின் பவனி முடிவடை பகளில் கலைந்து செல்ல
s
攣

Page 221
30. மதுரையில்
மாநாட்டை
*யாழ்ப்பாணத்தில் துவதன் மூலம் நாம் தமிழ் றுக்கொண்டிருக்கிறேம் ( ளோம்” எனத் தவத்தி ஞானப்பிரகாசரின் 2-( செய்து வைத்துப் பேசுை
அந்த விழாவில் பிறிக்கோம் இனிய ெ *யாழ்ப்பாண காட்டில் காரணமாக கான் பாணக் குடாநாட்டில் கா மக்களின் இனிய தமிை ஏற்பட்டது. நான் எங்கு தமிழ் வெல்க என்ற கூடியதாக இருக்கின்ற
* தமிழகத்தில் அனைத் கடந்ததிலும் பார்க்க, ய மாநாட்டில் தமிழ்மக்க இருந்தது. தமிழ் உணர்ச் திலும் மட்டும் அன்று, யுள்ளது. இங்கு கடை
 
 
 
 

ஐந்தாவது நடத்துக
தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு நடத் pன்னேயின் மீது எத்தனைப் பற் என்று உலகறியச் செய்துள் ரு தனிநாயக அடிகள், சுவாமி ருவச்சிலையைத் திரைநீக்கம் கயில் கூறினுர்,
சுவீடன் அறிஞர் திரு' சந்தமிழில் உரையாற்றினர்: எனக்கு ஏற்பட்ட அன்பின் இங்கு வந்தேன். யாழ்ப் ல் நடையாகச் சுற்றித் திரிந்து ழக் கேட்க எனக்குப் பேரவா த சென்ருலும், “தமிழ் வாழ்க, சொற்களைத்தாம் கேட்கக்
3துலகத் தமிழாராய்ச்சி மாகாடு ாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெற்ற ரின் உணர்ச்சி பெருகி *சி இன்று ஈழத்திலும் தமிழகத் உலகம் முழுவதும் பெருகி பெறும் மாகாடு உலகத்தில்

Page 222
”ܐܸܢ
மதுரையில் ஐந்தாவது மாநாட்
உள்ள தமிழ் மக்களை ஒ தமிழகத்திலிருந்து வந்த கணேசன், காங்கேயன்து பிட்டார்.
*யாழ்ப்பாண நாடெ தேன் வந்து பாயுது க திருக்குறளில்தான் எனக் பெற்றேருடன் திண்டுக் தான் திருக்குறளைப் ப அறிஞர் திரு. பிறிக்கோ கூறினுர்,
*மாாகாட்டு ஏற்போடுக எவ்விதத் தொடர்பும் இரு விதத் தூண்டுதலுமின்றி வதிலும் கஜல நிகழ்ச்சிக:ை பட்டிருப்பதைக் கா ன வெள்ளம் போல் தமிழ் ஒடுகின்றது” எனத் தப புலவர் செ. இராசு கூறிஞ *தாயை மறந்தாலும் யாழ்ப்பாணத்தில் இரு தமிழர் வாழாத பகுதிகளி தன்று’ என வழக்க கெல்லியடியில் அறிஞர்க?
ஈழத்தைச் சுற்றிப் போது எங்கும் கெல்வய காட்சியளிக்கின்றன. இ நிலவுவதாக அறியும் பேர் கின்றது. தமிழர் கா வகையில் அமைந்திருக்கு

ட்டை நடத்துக 215 ۔۔۔۔
ன்றுபடுத்திவிட்டது” எனத் திருந்த அறிஞர் திரு. இரா. பறை வரவேற்பில் குறிப்
ன்னும் போதினிலே இன்பத் ாதினிலே, தமிழ் மொழியில் குப் பற்று அதிகம். எனது கல்லில் நான் வசித்தபோது யின்றேன்’ எனச் சுவீடன் ம் கெல்லியடி வரவேற்பில்
5ளுக்கும் மக்கள் எழுச்சிக்கும் ப்பதாகத் தெரியவில்லை; எவ் மக்கள் நகரை அழகு படுத்து ா ஏற்பாடு செய்வதிலும் ஈடு முடிந்தது; காட்டாற்று உணர்ச்சி கரைபுரண்டு மிழகக் கல்வெட்டு நிபுணர் றர்.
தமிழை மறக்காத தமிழினம் க்கும்போது மாகாட்டைத் ல் நடத்துவது சிறப்புடைய கறிஞர் மு. சிவசிதம்பரம் ள வரவேற்றுப் பேசினர்.
பார்த்துக் கொண்டு வரும் பல்கள் பச்சைப் பசேலெனக் இங்கு அரிசிக்குப் பஞசம் ாது பெரும் வியப்பாகவிருக் கரிகத்தைப் பிரதிபலிக்கும் ம் பனை ஓலை வேலிகளும்

Page 223
21 6
கூரைகளும் பனை மட்ை எங்கு நிற்கிருேம் என். கொண்டிருந்தது. தமிழ் ஈ தான் காணக்கூடியதா மதுரைப் ப ல் க 2ல க் க கலாநிதி எசு.சண்முகம்பிள்
உங்கள் யாழ் குடா கீர்த்தியோ பெரிது. இங்கு மக்களின் கடின உழைப் கலாச்சாரப் பற்றையுட விட்டன. ஒவ்வொருவரும் வாகவே எடுத்துக் கொண் தூண்டுதலும் இன்றி ம அபூர்வம்" என்று *c
பேராசிரியர் கார்ல் ஏ. கெல்
**இதுவரை நான் மூ: களைப் பார்த்துவிட்டேன். டுக்கு அடுத்த இடத்தை மாங்ாடு பெற்றுள்ளது. முதல் மொ ழி யாக் ச புவதுபோல் தமிழ் மக்களு காது உரிய இடத்தி இயற்கையே. தமிழினத் யாழ்ப்பாணத்தில்தான் இவ்வாறு பெங்களுர்த் த தா. நீலகண்டன் கூறினர்
6எண்ணரிய பிறவித தமிழனுய்ப் பிறப்பது அ பிறந்தும் தமிழைப் போ அரிது. தமிழன் பேச்ச
 
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
டகளால் ஆன படலைகளும் ற எண்ணத்தைப் புரட்டிக் 5ாட்டில் கூட இதே தழ்நிலை க உள்ளது.” இவ்வாறு ழ கத் தமிழ்ப்பேராசிரியர் ாளை கூறினர். ாநாடு சிறிதுதான். ஆனல் கு கடந்த மாநாடே இங்குள்ள பையும் நாட்டுப் பற்றையும் ம் எ ம க்கு உணர்த்தி தங்கள் தங்கள் விழா டார்களே, இப்படி எவரின் க்கள் செயல்படுவது மிக சுவிட்சர்லாந்தைச் சேர்ந்த லர் கூறினர். ன்று தமிழாராய்ச்சி மாநாடு அவற்றில் தமிழக மாநாட் யாழ்ப்பாணத்தில் நடக்கும் கன்னடமொழியை மாநில 5 அ ங் த மக்கள் விரும் ரும் தாய் மொழியை மறக் ல் வைக்க விரும்புவது தின் நாகரிகப்பண்பாட்டை அதிகம் காண முடிகிறது.” மிழ்ச்சங்கத் தலைவரான திரு.
னரில் மானிடப் பிறவி அரிது. திலும் அரிது. தமிழனுய்ப் ற்றி வளர்த்தல் அதனிலும் ளவில் தமிழனுக வாழாமல்

Page 224
மதுரையில் ஐந்தாவது மாநாட்
உண்மையான தமிழுண வேண்டும்” எனத் தென் . ஞானமுத்து சாவகச்சேரி *ஆயிரமாயிரம் گی அதாவது தென்னிந்தியா திலேயே ஈழத்தில் தமிழர் வந்தேறுகுடிகளல்லர்” வரவேற்பில் வழக்கறிஞர் கூறினுர்.
“எங்கு சென்ருலும் த அன்பை அள்ளிச் செரரிகி பொழுது நம் நெஞ்சங்க மொழிக்கு காம் ஆராய் லாமல், தமிழ் உணர்ச்சிை எழச் செய்த பெரும் பணி யாழ்ப்பாணத் தமிழ்மக்க அவர்கள் இம் மாங்ாட்டை வரவேற்பிலிருந்து இது என்றுமே ஒருவனை ஒருவ கிடையாது.
*வெள்ளம்போல் த உள்ளத்தால் ஒருவரே எ6 யாழ்ப்பாணத்தில் கடை தமிழாராய்ச்சி மாநாடு 1 இந்த மாநாட்டுக்கு வரு தாண்ட வேண்டியிருந்த மக்கள் தடைகளையெல்ல அடைவார்கள் என்பது தி *யாழ் நகரின் விழா மகிழ்ச்சிக்குள்ளாக்கியது.

டை கடத்துக 217
எர்ச்சி உடையவனுய் வாழ ஆப்பிரிக்கத் தமிழரான திரு. வரவேற்பில் கூறினுர்,
பூண்டுகளுக்கு மு ன் பாக, வில் தமிழர் வாழ்ந்த காலத் கள் வாழ்ந்தனர். அவர்கள் இவ்வாறு வட்டுக்கோட்டை திரு. அ. அமிர்தலிங்கம்
தமிழ் மக்கள் எம்மீது தமது ன்ருர்கள். இதை நினைக்கும் கள் சிலிர்க்கின்றன. தமிழ் பச்சி நடாத்துவது மட்டுமல் யத் தமிழ் மக்கள் மத்தியிலே ரியைச் செய்தவர்களாவோம். ள் உணர்ச்சி மிக்கவர்கள்.
-யொட்டி எமக்குக் காட்டிய
தெரிகின்றது. தமிழன் ன் வேறுபடுத்திக் காட்டியது
மிழர் கூட்டம். ஆயினும் ன்ற பாரதிதாசன் வாக்கினை பெற்ற அனைத் து ல கத் கிரூபித்துக் காட்டிவிட்டது. வதற்குப் பல தடைகளைத் து. அதே போலத் தமிழ் )ாம் சமாளித்து இலக்கை ண்ணம். க் கோலம் எம்மைப் பெரும் பொன்மலர் க |ா ற் றம்

Page 225
218
உடைத்து என்ற நிலை முயன்ருலும் மாகாட்டு ஏ பிரயாணக் கஷ்டங்களை ம
உற்சாகம் அடையச் செ
பல்கலைக்கழகப் பேராசி திரையன் கூறினுர்,
மீேண்டும் மீண்டும் என்ற உணர்வு எனக்கு ஏற தமிழர் இயக்கச் செயல கூறினர். Շ
*தமிழ் மொழியில் காரணமாக யாழ்ப்பாண மேற்குச் செர்மனியைச் கூறினுர்,
“உலகத்தில் உள்ள சிங்களவருக்கு நெருங்கிய மொழியும் தமிழர்களும் தமிழு மதம் வருமுன்பு சைவமும் மூத்தசிவன் போன்ற அர கன்கு தெரிகின்றது. அே பெளத்த மதத்தைத் தழுவிய கிருதம், தமிழ் ஆகிய மொழி சிங்கள மொழியை இலங்கை *மொழிகளுள் சிறந் யாகக் கொண்ட ஓர் இன கற்க வேண்டும் என்று இன வேற்றுமையும் ப பிளவுறும்; நன்மை எது பாணந்துறை காமினி
 
 
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
கண்டோம். அவசரமாக ற்பாடுகள் எமக்கு ஏற்பட்ட றக்கச் செய்து உள்ளத்தை ய்தது.’ இவ்வாறு தில்லிப் ரியர் கலாநிதி சாலை இளங்
யாழ்ப்பாணம் வரவேண்டும் ம்பட்டது” என்று சிங்கப்பூர்த் ாளர் திரு. எம். பெரியசாமி
உள்ள தணியாத ஆர்வம் ாம் வந்திருக்கிருேம்’ என சேர்ந்த பேராசிரியர் செனட்
எச்சாதியினரிலும் பார்க்கச் தொடர்புள்ள சாகித்தியனரும் மே. இலங்கைக்குப் பெளத்த தமிழும் வழக்கில் இருந்தன. சர் பெயரில் இருந்து இது சாகச் சக்கரவர்த்தி காலத்தில் பிராமணர்களே, பாளி, சமசு கெளை ஆதாரமாகக் கொண்டு யில் வளர்த்தனர். த மொழியைத் தாய் மொழி த்தை வேருெரு மொழியைக் வலியுறுத்தித் திணிப்பதனுல் கைமையும் ஏற்படும்; நாடு வும் ஏற்படாது.’ இவ்வாறு வித்தியாலய முன்னுள்

Page 226
மதுரையில் ஐந்தாவது மாநாட்ை
அதிபரும் பிரபலச் சிங்கள : நாணயக்கார கூறினுர்,
*யாழ்ப்பாணத்தில் மாாகாட்டிற்கு நானும் சென் என் காடு; எல்லா மனிதர்க மாங்ாட்டின் குறிக்கோள் தமிழாராய்ச்சி மாகாட்டில் வில்லை’ என நிக்கவ உறுப்பினர் திரு. முதியான் சிங்களவர் கூறினுர்.
யாழ்ப்பாண மாகாடு களையும் செய்து கொடுத்த யின் உருவம் தாங்கிய
frontrfgöt பரந்த நோ இசுலாமியர்கள் தமிழ் அ உதவியுள்ளது” என மா திரு. எம். எம். உவைசு கூ மாநாட்டில் கலந்துெ பெயர், முகவரி, வாழ்க்ை இவை கொண்ட யார் எவ கலைவாணி அச்சகத்தில் அ கோபாலபிள்ளை மகாதே மாாகாட்டு நிகழ்ச்சி நிரல் ய அச்சகத்திலும், கலை நி வெளியீடுகள் விவேகானர் அழைப்பிதழ்கள் ஆசீர்வ காள்-விளம்பரம் வெ அச்சகத்திலும் அச்சிடப் மட்டும் கொழும்பில் அச்.ே வியாழக்கிழமை மாநாடு கிழமை அறிஞர்கள் சுற்

ட கடத்துக 219
எழுத்தாளருமாகிய திரு. டி. டி.
கடைபெற்ற தமிழாராய்ச்சி றிருந்தேன். எல்லா நாடும் ளும் என்னவர்' என்ற இந்த ா என்னைக் கவர்ந்தது. அரசியல் கலப்பே இருக்க பரெட்டியப் பாராளுமன்ற ாசே தென்னக்கோன் என்ற
எல்லாருக்கும்"எல்லா வசதி து. அறிஞர் சித்திலெப்பை ஊர்தி மாநாட்டு அமைப் க்கிற்கு எடுத்துக்காட்டு, 1றிஞர்களாக வளர மாநாடு காட்டில் கலந்து கொண்ட றினர். காண்ட அறிஞர் க ளி ன் கச் சுருக்கம், புகைப்படம் ர் தொகுப்பு யாழ்ப்பாணம் ச்சிடப் பெற்றது. கலாநிதி வா இதனைத் தயாரித்தார். ாழ்ப்பாணம் சண்முகாநாதன் கழ் ச் சி கள் தொடர்பான தா அச்சகத்திலும், விருந்து ாதம் அச்சகத்திலும், கொடி எரியீடுகள் சிறி கா ந்தா பெற்றன. அழைப்பிதழ்கள் சறின.
தொடங்கியது. ஞாயிற்றுக் றுலா. தி ங் க ட் கி ழ ைம

Page 227
220
சுண்டிக்குளி மகளிர் கல் தனிநாயக அடிகள் மரம் தமிழாராய்ச்சி மன்றம் ே ஆண்டுகள் அன்று நிறை வாகச் சிறப்பிக்கப் பெற்ற *கான்காவது மாாநாடு அறிஞர் பிரியாவிடை மீண்டும் எப்போது, எங்கே பரிமாறுவோம்? என்ற வி உள்ளத்திலும் எழுந்தன.
*மதுரைக்கு வாருங்க்ல என்ற அழைப்பைப் பேர விடுத்தார். ‘சிங்கப்பூரிலே கடத்தலாம் எனத் தவ கருத்துத் தெரிவித்தார்.
மதுரையில் நடத்தலாம் UsTGU) TGOT அறிஞர்கள் *ஐந்தாவது அனைத்துலக மதுரையில் நடைபெறலாம் மக்கள் அனைவரும் திரண்( எங்கள் அரசாங்கம் உட்புச மறுக்கமாட்டாது.” பேரா இந்த அழைப்பையும் அற சாவகச்சேரிச் சந்தை ை அறிஞர்கட்கு அளிக்கப் டெ உரையாற்றிய போது விடு
 
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
லூரி வளவுக்குள் தவத்திரு ாகட்டார்கள். அனைத்துலகத் தொடங்கிச் சரியாகப் பத்து றவுற்றமை மரம் நடு விழா அது.
நிறைவுறப் போகின்றதே, கூறப் போகின்றர்களே! சந்திப்போம்? கருத்துகளைப் னுக்கள் ஒவ்வோர் அறிஞரின்
ள்; மாகாட்டை கடத்தலாம்" ாசிரியர் சண்முகம் பிள்ளை ா மொரிசுயசு தீவிலோ த்திரு தனிநாயக அடிகள்
என்ற கருத்தையே பெரும்
ஆதரித்தனர் போலும் கத் தமிழாராய்ச்சி மாநாடு 5. கடைபெற்ருல் இலங்கை டு வரவேண்டும். எவருக்கும் 5ல் அனுமதி (விசா) வழங்க சிரியர் சண்முகம் பிள்ளை நிவித்தலையும் பகிரங்கமாகச் மதானத்தில், வெளிகாட்டு பற்ற வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் த்தார்.

Page 228
31. வியாழக்கிழ
(ର காழும்பு-புறக்கோட்6 தமிழ் வணிகர்கள் தமிழு அளப்பரியது உழைத்து ஒரு பகுதியைத் தமிழர் வா இயல்பு அவர்கட்கு உண் தெருவில் பீப்பிள்சு ரேட் வணிகங்2லயம் உண்டு. முதலாளியும் கைதடி அ பிள்ளையும் மாநாடு ெ என்னிடம் வந்தனா. { வைத்திருக்தனர்.
“புறக்கோட்டைத் தமி காளைக்கு விருந்து வைக்க எல்லா நாட்களுக்கும் உரிய றிருந்தன.முத்தையன் கட்டு நகை வியாபாரிகள், அரசாr யாழ்ப்பாண மாநகராட்சி, காங்கிரசு, நல்லூர்க் கந்த தானம், காங்கேயன்துறைதுறை மக்கள், வட்டுக்கோ துறை பைஞ்சுதை (சிமென் போன்ற பொதுநிறுவனா

மை விபரீதம்
டைப் பகுதியில் உள்ள க்கு ஆற்றும் தொண்டு |ப் பெறும் " ஊதியத்தில் ாழ்வு வளம்பெற ஒதுக்கும் டு. நான்காம் குறுக்குத் சு அன்ட் சப்ளேசு என்ற
அந்த நிலை யத் தி ன் அன்பர் திரு. கணபதிப் தாடங்கிய மூன்ரும்ாகாள் கையில் 5000 உரூபா
ழ் வணிகர்கள் சார்பில் ஒரு வேண்டும்” என்றனர். விருந்துகள் ஒதுக்கப்பெற் விெவசாயிகள், யாழ்ப்பான ங்க எழுதுவினைஞர் சங்கம்,
இலங்கைத் தொழிலாளர் சுவாமி கோவில் தேவத் உடுவில் மக்கள், பருத்தித் ட்டை மக்கள், காங்கேயன் ட்) தொழிற்சாலை ஊழியர் வ்கள் உணவு விருந்தும்

Page 229
222
தேர்ே விருந்தும் வழங்கி திரு. மு. திருச்செல்வம், பூபாலசிங்கம், திரு. சி பட்டக்கண்ணு சுப்ை தியாகராசா, மருத்து மருத்துவர் சு. சபாரத்தி க. அண்ணும8ல, திரு. தனிப்பட்ட அன்பர்களு விவரத்தை அவர்களிட எங்களுக்கு ஒர் இடம் சிரிப்புடனும், குழைவுட முதலாளியான ஓர் இளை 9-1-1974 புதன்கிழ பேராசிரியர் வித்தியான வழங்கப்பெற இருந்தது. அங்காளை ஒதுக்கினேன் புறக்கோட்டை வணிக 5000 உருபா தந்தனர். தேயிலைத்தோட்ட திரு. துரைராசா என் *வெளிகாட்டு அறிஞர் விரும்புகிருர்’ எனக் கூ மதுவுக்கு இடம் இருக் வழங்கும் பழக்கம் யாழ விலக்கப்பட வேண்டி கருத்து. நான் மறுத்ே மட்டும் விருந்து நடைெ மட்டும் மது விரும்பிகட் திரு. துரைராசா விதங்
மாாகாட்டை யாழ்ப்
பெரும் களைப்பு: யாழ்
 
 
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
ன. திரு. சேம்சு இரத்தினம், திரு. ஆ. சின்னத்தம்பி, திரு. அ ம் பல வாணர், திரு. பயா ஆச்சாரி, 355. dr,fr சோமசுந்தர பாரதிנו னம், திரு. க. கனகராசா, திரு. மு. கணபதிப்பிள்ளை ஆகிய ரும் விருந்து வழங்கினர். -ம் கூறினேன். “எப்படியும் ஒதுக்க வேண்டும்” என்று -னும், உறுதி யு ட னு ம் ஞர் கேட்டார். மை இரவு உணவு விருந்து, ந்தனுல் மன்றத்தின் சார்பில்
புறக்கோட்டை வணிகர்கட்கு. ". பெருவிருந்துக்குரிய உபயம் 5ர்களுடையதாக அமைந்தது.
முதலாளியான ஒருவரைத் ானிடம் அழைத்து வந்து 5ட்கு மது விருந்து வழங்க றினுர். மாாகாட்டு விருந்துகளில் கவில்லை. விருந்துகளில் மது ப்பாணத்தில் மிக அரிது. மது ய ஒன்று என்பது எனது தன். 9-1-1974 புதன் கிழமை பறு முன்பு அரைமணி நேரம் கு மதுவை வழங்கலாம் எனத் ரைத்தார். ானத்துக்கு அழைத்து வந்த பாணத்துக்கும் கொழும்புக்கும்

Page 230
வியாழக்கிழமை விபரீதம்
கண்டிக்கும் ஒடித்திரிந்த க முறியடித்துத் தாண்டி வ முகிழ்த்தபின் உணர்ச்சிகள் மாநாடு நடைபெற்ற காட் ஒடித் திரிந்த களைப்பு: சிக்க உடைந்த களைப்பு: நாள ஏற்பட்ட களைப்பு: மாாகாட்டு பினர்களும், மருத்துவர் தொண்டர்களும் க9ளப்பி பட்டனர். புதன்கிழமை வரை நடைபெற்ற அலி ஈடுபட்ட தொண்டர்களான விழுந்தனர்.
மாநாட்டுக் கண் காட்சி திறக்க முடியாமை; மாாககரா வெளிகாட்டு அறிஞர்கள் அலங்கார ஊர்திகளில் பண்டாரவன்னியன் போன் கொண்டு செல்லக் காவ சந்திரசேகரா எதிர்ப்புத் அறிஞர்கள் சுற்றுலா 6 கூட்டணிப் LJ т т т (о5 உ ைர யா ற் றிய ைம; தலைவர் திரு. இரா. நிகழ்ச்சிகளில் பார்வையாள இவையாவும் மாநாட்டு அ கட்குக் கவலையைத் தங் மாட்டோம் என்ற நடுநி3 வோமோ என்ற அச்சம் *மாாகாட்டு நிகழ்ச்சிகளை மா

223
ளப்பு; அரசின் தடைகளை
ந்த களைப்பு; முயற்சிகள் கொப்பளித்ததால் களைப்பு. களில் ஓயாது ஒழியாது ல்களைத் தீர்ப்பதில் தலை ார்ந்த நடைமுறைகளில் தி அமைப்புக்குழு உறுப் சபாரத்தினம் போன்ற ன் உச்சிக்குத் தள்ளப் காலை தொடக்கம் மாலை பங்கார ஊர்திப்பவனியில் ா இளைஞர்கள் களைத்து
யை மாககராட்சி முதல்வர் rட்சி முதல்வரின் விருந்தில் கலந்து கொள்ளாமைச் பேரறிஞர் அண்ணு, றவர்களின் உருவங்களைக் Iல்துறைத் தலைவர் திரு. தெரிவித்தமை; மாகாட்டு வரவேற்புகளில் தமிழர் ம ன் ற உறுப்பினர்கள் தமிழக இளைஞர் சணுர்த்தனம் மாநாட்டு ாராகப் பங்கு பற்றியமை; அமைப்புக்குழு உறுப்பினர் தது. அரசியலைக் கலக்க லயிலிருந்து வழுவி விடு அவர்களைச் சூழ்ந்தது. நாட்டு அமைப்புக்குழு கடத்

Page 231
224
துகின்றதா? அமைப்புக் விலகி மாநாடு தனியா கவலை ஏற்பட்டது
களைப்பு மிகுதியும் 3 இரவு நடைபெற்ற ே அளித்த, புறக் கோட்டை சமாக கடந்த பெருவி விழாக்களிலும் விருந்துச யாழ்ப்பாணத்தின் வி ஒன்று யாழ்ப்பாணத்தின் காட்ட வேண்டும் என்ற திய இரு இளைஞர்கட் திரு. சேம்சு இரத் ககைச்சுவை ததும்பும் இ திரு. துரைராசா தன. அறிஞர்கள் எவரும் மr விருந்தில் காணப்படாடை தார்.
பேராசிரியர் வித்தி விருந்துடன் மாநாட்டு 1974 தை 3 தொடக்கம் ! என அறிவித்திருந்தோ இரவு பெருவிருந்து அறிஞர்களைச் சிறப்பி காட்டு அறிஞர் ஒவ்வொரு களை வழங்கினுேம், ஒ கூறி மகிழ்ந்தோம் மீண் மேற்கொண்டோம்; பிரிய மாாகாட்டுக்காக கன பரிசு பெற்றவர்கட்கா வேண்டிய நிகழ்ச்சியும் ம
 
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
குழுவின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து
க நடைபெறுகின்றதா என்ற
கவலை மிகுதியும் புதன்கிழமை பராசிரியர் வித்தியானந்தன் -த் தமிழ் வணிகர்களின் உபய ருந்தில் வெளிப்பாடடைந்தது. 5ளிலும் சலசலப்பு ஏற்படுவது ரும்பத்தகாத தன்மைகளில் ன் இயல்புகளை முழுமையாகக் விருப்பம் சலசலப்பை ஏற்படுத் கும் இருந்திருக்க வேண்டும். ந்தினம் தமக்கே உரித்தான யல்புடன் உரை நிகழ்த்தினுர். து உரையில், வெளிகாட்டு ாாநகராட்சி முதல்வரின் தேநீர் ம குறித்து வியப்பு தெரிவித்
யானந்தன் அளித்த பெரு நிகழ்ச்சிகள் நிறைவுற்றன. 9 வரை மாநாடு நடைபெறும் ம், 9-1-1974 புதன்கிழமை அளித்தோம். வெளிகாட்டு த்தோம். வந்திருந்த வெளி நவருக்கும் நினைவுப் பொருட் ருவர்க்கொருவர் அன்புரை rடும் சந்திப்போம் என உறுதி ாமல் பிரிந்தோம்.
டபெற்ற பல போட்டிகளில் கப் பரிசில்களை வழங்க ாாகாட்டில் அரும் பணி புரிந்த

Page 232
வியாழக்கிழமை விபரீதம்
தொண்டர்களின் பணி நலம் யிருந்தன. போட்டிகளில் காகவும், தொண்டர்கட்காக சிடப்பெற்றன. போட்டிகளில் கட்கு 10-1-1974 வியாழக்கி பெறும் எனத் திரு து தொண்டர்கட்கான பணி 11-1-1974 வெள்ளிக்கிழமை அறிவித்திருந்தேன்.
வியாழக்கிழமை கடைெ பற்றிய செய்திகள் G. மாாகாட்டை ஒட்டிப் பெரிதும! பேச வைக்கும் நிகழ்ச்சி எ வாகதன.
கோதர்ண் இன்டசுறி சண்முகலிங்கம் என்னிடம் சிக்குப் பொதுமக்கள் 6 வீரசிங்க மண்டபத்தில் நிகழ் மண்டபம் கொள்ளாத மக்க முற்ற வெளியில் மேடை திறந்தவெளி அர ங் கில் கூறினர்.
*கலைஞர்களுக்குப் பரி தவிர வேறென்றும் இல்லை. வைப்பதெனில் அரசின் அ வேண்டும். திறந்த வெளி கூட்டம் நிறைய வராவிட் தடைகள் விதிப்பதில் அரசு வெளியை அரசிடம் பெறுவ என்றேன்.

225
பாராட்டு விழாவும் எஞ்சி வெற்றி பெற்றவர்கட் வும் சான்றிதழ்கள் அச் ல் வெற்றி பெற்ற கலைஞர் ழமை பரிசில்கள் வழங்கப் ரைராசா அறிவித்தார்.
நலம் பாராட்டு விழா, கடைபெறும் என நான்
பறும் பரிசளிப்பு விழா ழையாக வெளிவந்தன. க்களுக்காக அறிஞர்களைப் ானச் செய்திகள் வெளி
"சு" உரிமையாளர் திரு. *வியாழக்கிழமை நிகழ்ச் ஏராளமாக வருவார்கள். ச்சியை நடத்துகிறீர்களே, ள் திரளுவார்களே! யாழ் அமையுங்கள் அல்லது நடாத்துங்கள்’ எனக்
சு வழங்கும் நிகழ்ச்சியே முற்ற வெளியில் கூட்டம் னுமதி புதிதாகப் பெற
அரங்கில் வைத்தால் டால் என்ன செய்வது? முன்னிற்கிறதே! முற்ற தில் தொல்லை ஏற்படுமே”

Page 233
226
திரு.துரைராசா அ கருத்து கொண்டு வ களுக்குப் பரிசில்கள் வடைந்து விடும், மை வெளியே நிகழ்த்த முடி! மாாகாட்டு அமைப்ப வகையில் வியாழக்கிழை அறிஞர்கள் பொதுமச் என்ற செய்தி யாழ் யிருந்தது. உலகத் தமிழ் திரு. இராசி சனர்த்தன நிகழ்த்துவார் எனவு போலும்!
10-1-1974 வியாழ: யளவில் திரு. துரைரா இருந்தார் என்னிடம் ஒ வீரசிங்க மண்டப மே, எந்த நாற்காலியில் உட்க அதிலே இருந்தது. கா: படம் வரைக்து தரும எனக்கு வியப்பாக இருர்
திரு. சனுர்த்தனம் என்ற ஐயப்பாடுதான் பிடிக்குக் காரணம் என விளக்கினர்.
1965 ஆம் ஆண்டில் புகழ்பெற்ற இந்தி எதிர். காட்டில் பச்சையப்பன் & கல்லூரி மாணவர்களு
கானும் திரு. இரா.
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
வர்களின் கவனத்திற்கு இக் ரப்பட்டது. *சச்சி, கலைஞர் வழங்குவதோடு நிகழ்ச்சி முடி ழயும் வரும் போல உள்ளது; பாதே’ என்ருர்,
ாளர்கள் எவருக்கும் தெரியாத மைக் கூட்டத்தில் வெளிகாட்டு க்களுக்கு உரையாற்றுவார்கள் குடாநாடு எங்கணும் பரவி p இளைஞர் பேரவைத் தலைவர் னம் இக்கூட்டத்தில் உரை ம் செய்தி பரவியிருந்தது
க்கிழமை காலை பத்து மணி ாசா மாகாட்டுச் செயலகத்தில் ரு துண்டுத் தா8ளக் காட்டினுர் டை, அதிலே யார் யார் எந்த காருவார்கள் என்ற வரை படம் வல் துறையினர் இப்படி ஒரு ாறு கேட்டதாகக் கூறினர். *தது.
உரை நிகழ்த்தப் போகிருர் காவல் துறையினரின் கெடு த் திரு. துரைராசா என்னிடம்
ல் நடைபெற்ற வராலாற்றுப் ப்புப் போராட்டத்துக்குத் தமிழ் கல்லூரி மாணவர்களும், சட்டக் நமே தலைமை தாங்கினர். சனர்த்தனமும் அப்பொழுது

Page 234
வியாழக்கிழமை விபரீதம்
பச்சையப்பன் விடுதியில் முதுகி2லப் பட்டப்படிப்பு ம! இளநிலைப் பட்டப்படிப்பு கல்லூரி மாணவர் குழுவி சார்பில் திரு, சனுர்த்தனமும் கலந்து கொண்டனர். எதிர்ப்புப் போராட்டத்தை அரசே ஆட்டம் கண்டது.
பின்னர் உலகத் தமி அமைத்து வளர்த்தவர் இலங்கைத் தமிழரின் இன்ன எடுத் துக் கூறும் ( திரு. சனர்த்தனம் வில் கல்லு, ரி யை விட்டு 6 திரு. சனர்த்தனனை 19 ராய்ச்சி மாகாட்டில், ெ எம்முடன் தமிழகச் சுற்றுல அறிஞர் அண்ணுவின் ஆராய்ச்சி செய்தார். ட மாணவனுக இருந்து பின் பெற்ருர். தமிழாராய்ச்சி ம எல்லாத் தகுதியும் அவரி அவரின் அரசியல் தொடர்பு த2லயிடியைத் தந்தன. இலங்கைத் தூதரகம் அவ வழங்க மறுத்தது. என? கோலாலம்பூரில் இலங்கை அனுமதி பெற்று இலங்ை பார்வையாளராக அமர்ந்தா

227
தங்கியிருந்தோம். கான் ாணவன்; திரு. சணுர்த்தனம் மாணவர். அனைத்துக் ல் பச்சையப்பன் கல்லூரி b வேறு சில மாணவர்களும் தமிழகமெங்கும் இந்தி
மாணவர் கடத்தினர்.
ழ் இளைஞர் பேரவையை திரு. இரா. சனர்த்தனம். ால்களைத் தமிழக அரசுக்கு முத் கி ய ப் பேச்சாளராகத் ாங்கினர். பச்சையப்பன் வி ல கி ய பின் மீண்டும் 38 இரண்டாவது தமிழா சன்ஆனயில் சந்தித்தேன். ாவுக்கும் வந்திருந்தார். ன் காடகங்களைப் பற்றி டாக்டர் மு. வரதராசனின் எனர் கலாநிதிப் பட்டமும் ாநாட்டில் கலந்து கொள்ள -ம் இருந்தது. எனினும் கள் இலங்கை அரசுக்குத்
சென்னையில் உள்ள பருக்கு உட்புகல் அனுமதி வே மலேசியா சென்ருர், த் தூதரகத்தில் உட்புகல் க வந்தார்; மாநாட்டில்

Page 235
செய்தியாக
228
மாகாட்டு நிகழ்வுகள் வில்லை. ஆணுல் யாழ்ப்பு விடவில்லை. ஊர்கள் தே களிடையே உரை நிகழ் ஊர்திப் பவனியில் கல்லு
காவல்துறையினர் தை
மாாகாட்டு அமைப்பாள
தலையிடியை ஏற்படுத்திய
10-1-1974இல் நடை கான பரிசளிப்பு விழாவி எனக் கதை" கட்டி இது L விளம்பரங்களோ செய்தி (
காவல் துறையினர் கண்காணிப்பு நடவடிக்ை உரை நிகழ்த்த மாட்டார் வலியுறுத்தியும் காவல் படம் வரைந்து தருமாறு ே வோரின் பட்டியலைக் கேட் பட்டது. அந்த அடிப்பை கூட்டம் நடைபெற இசை
வியாழக்கிழமை மா? மண்டபம் சென்றேன். திரு. இந்திரலிங்கம் அா நடைபெறவிருந்த தொண்
விழா பற்றிப் பேசினுே
விழாவுக்குரிய வீரசிங்க ம
பேசினுேம். யோவும் கட
எல்லாவற்றையும் வழமை ஒன்றுக்கும் ப யப் பட
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
எதிலும் அவர் பங்குபற்ற பாண இளைஞர்கள் அவரை iாறும் அழைத்து இளைஞர் த்தச் செய்தனர். அலங்கார லூரில் உரை நிகழ்த்தினுர், ட செய்தனர். இதுதான் ார்களாகிய எங்களுக்குத் ه التي டபெறவுள்ள கலைஞர்களுக் லும் உரை நிகழ்த்துவுார்’ விடப்பட்டது. செவிவழிச் பரவியது. நாளிதழ்களோ வெளியிடவில்லை.
திரு. சனர்த்தனத்தின்மீது கையில் இறங்கினர். அவர் என அமைப்புச் செயலாளர் துறையினர் நம்பவில்லை; கேட்டனர். உரை நிகழ்த்து -டனர். பட்டியல் கொடுக்கப் டையில் காவல் துறையினர் சவளித்து ஒத்துழைத்தனர். ல 4 மணிக்கு வீரசிங்கம் தொண்டர்குழுத் தலைவர் ங்கு நின்றர். 11-1-1974இல் ண்டர் பணிநிலம் பாராட்டு ம், கலைஞர்கள் பரிசளிப்பு ண்டப ஒழுங்குகள் பற்றிப் ட்டுப்பாட்டுக்குள் உள்ளன. போல் ஒழுங்கு செய்கிருேம்.
mp வேண்டாம்” என்றர்.

Page 236
வியாழக்கிழமை விபரீதம்
திரு. இந்திரலிங்கம். டே குளிர்பானங்கள் உண்ட *அண்2ண! எல்லாம் ச யோசிக்க வேண்டாம்” என் காங்கள் இவ்வாறு க பொழுது அங்கு திரு. *சச்சி, இண்டைக்கு ஏதும் *எல்லாம் வழமைபோல்தா எல்லாரும் களைத்துப் போ வழியில் அல்பிரட் துரைய க்ண்டனன். ஆளுக்கு முக 5 மணியளவில் வீரசிா கிளம்பினேன். வீடு சென ாகன்ருகத் தூங்கிவிட்டேன் எனது மைத்துனர் திரு வந்தார், என்னை எழுப்பிஞ என்னைத் துக்கத்தில் ஆழ்
2381-15

229
மடையில் உள்ளவர்கட்குக் .எனக் கேட்டேன் و و?T ரியாயிருக்கு, ஒண்டுக்கும் ாருர், தைத்துக் கொண்டு நின்ற இ. நமசிவாயம் வந்தார்.
பிரச்சிஜனயோ?? என்ருர்."
ான்; கடைசி நாளல்லவா? னுேம்” என்றேன். 'வாற ப்பாவை “ரெஸ்ட் ஹவுசில்? ம் சரியில்லை’ என்ருர், 惠 ங்கம் மண்டபத்தை விட்டுக் ண்றேன். களேப்பு மேலிட ா. இரவு 10 மணியளவில் ரு. வி. சிவசுப்பிரமணியம் றர். அவர் சொன்ன செய்தி த்தியது.

Page 237
32. நினைவு நடு
யாழ்ப்பாணம் வீரசி 10-1-1974 வியாழக்கிழை நிகழ்ச்சிகளே நான் ே நடைபெற்றபின் யாழ்ப்ப *ஈழ நாடு’ நாளிதழ் நிருபர் *யாழ்ப்பாணம் வி கண்ணுடிகள் யாவும் முன்னுல் உள்ள இரும்புக் ததோடு, கதிரைகளும் ே
*கேற்று அதிகாலை அசம்பாவிதம் நடந்த இ சென்றபோது மேற்குறிப்
95GT. 8
*பேருந்து நிலையத்த தினரும் காணப்பட்ட உத்தரவிற்கிணங்க இடங்களுக்கும் விசேட ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருர் களில் பிரயாணம் செய் அச்சேவைகள் கைவிடட்
*யாழ்முற்ற வெளிய அதிகாலை வரை காணப்
 

|ங்கம் மண்டபத்துக்கு முன் ம முன்னிரவு நடைபெற்ற கரில் காணவில்லை. நிகழ்ச்சி ாண ரீகரம் இருந்த நிலையை கள் விவரிக்கின்றர்கள்: ரசிங்க மண்டப முன்பக்கக் நொறுக்கப் பட்டுள்ளது. கம்பிகள் வளைக்கப்பட்டிருந் சதப்படுத்தப்பட்டிருந்தன. 3 மணிக்கு நமது நிருபர்கள், உங்களை கேரில் பார்வையிடச் பிட்ட காட்சியைக் கண்டார்
ல் காவலர்களும் இராணுவத் GOTr. அரசாங்க அதிபரின் ள்ளிரவு 2 மணிக்குச சகல ப் பேருந்துச் சேவைகள் தபோதிலும், மக்கள் பேருந்து ய அஞ்சியதைத் தொடர்ந்து
பட்டன.
ல் ஆயுதந்தரித்த காவலர்கள் பட்டனர். சரக்குந்து ஒன்றிலும்

Page 238
நினைவு நடுகல்
மலையுந்து (ஜிப்வண்டி)கள் முழுவதும் ரோந்து சுற்றி 'இராணி திரையரங்கி துறை பகுதிகளைச் சேர் இரவு முழுவதும் தங்கி மணிக்கு விசேடப் பேருந்து பட்டிருப்பதாகக் கூறப்பட் வெளியில் வரவில்லை. இ காணப்பட்டனர். விசேடட பெறுவதாக, ஒலிபெருக்கி போதிலும் ஒருவராவது சேரவில்2ல. யாழ்ப்ப்ாண குள்ளும் பலர் தஞ்சமை தியேட்டரிலும், வின் சர் திே வரை தஞ்சமடைந்திருந்தன *இறிகல் திரையரங்கி தஞ்சமடைந்திருந்தனர். மு வந்தவர்கள்கூடத் திரும்பி விேரசிங்கம் மண்ட ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட பட்டன. இ ைவ க ளில் கொறுக்கப்பட்டிருந்தன. முனிசுவரன் வீதியிலும் ○ மடைந்த நிலையில் காணப்பு வீரசிங்கம் மண்டப முற்றவெளியிலும், ஆயிர சப்பாத்துக்களும் காணப் பைகள், துவாய்களும் பட்டன.

231
ரிலும் பொலிசார் இரவு
னெர்.
ல் தீவுப் பகுதி பருத்தித் ந்த சுமார் 200 பேர் யிருந்தனர். அதிகாலை 2 ச் சேவை ஒழுங்கு செய்யப் ட போதிலும், ஒருவராவது இவர்களில் 10 பெண்களும் ப் பேருந்து சேவை நடை மூலம் அறிவிக்கப்பட்ட பேருந்து நில்ையம் வந்து ம் தபால் கந்தோர் வளவிற். டந்திருந்தனர். வெலிங்டன் யட்டரிலும் சுமார் 150 பேர் 订f。
லும் சுமார் 100 பேர் வரை ழதலாவது படக் காட்சிக்கு ச் செல்லவில்2ல.
பத்தின் இருபக்கத்திலும் மிதிவண்டிகள் காணப் அநேக மிதிவண்டிகள் முற்றவெளிப் பகுதியிலும் சில மிதிவண்டிகள் சேத பட்டன. த்திற்குள்ளும், வெளியிலும், க் கணக்கான செருப்புகளும் பட்டன. லேஞ்சிகள், கைப் இங்குமங்குமாகக் காணப்

Page 239
232
பேருந்து நிலையத்தி 12 பேருந்துகளும் நடத்துா ஆனல் சேவை நடைபெற வரை சேவை ஆரம்பிக்க களாக அலங்காரத்துடன் பொலிவிழந்து வெறிச்( ஒருவரைக் கூடக் காண GUITib விளக்குகள்கூட எங்கும் மயான அமைதி நி விேரசிங்கம் மண்டபத் யாக வீடுபோய்ச் சேர்ந்து தான் அங்கு காணப்பட்டன *மருத்துவமனை வீதிய மில்லை. எங்கு பார்த்தாலு காணப்பட்டது. முனிசுவ செருப்புகள் காணப்பட்டன 6 பேருந்துநிலையத்தில் ஒன்று வெடிக்காத நிலை சிங்கம் மண்டபத்தில் கட்ட மடைந்திருந்தது. சில இ குறிபல்புகளும் உடைக்க 5 மணி வரை எங்கும் மய
99
தது.
‘வீரகேசரி’ நாளிதழி செல்லத்துரை பின்வருமாறு 6யாழ் வீரசிங்கம் LD{ மாநாட்டின் இறுதி நிகழ் ஆரம்பமானது.
*மண்டபத்துக்குள் சை தாலும், மண்டபத்துக்கு
 
 
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
ல், விசேடச் சேவைக்காக 5ர்களும் தயாராக இருந்தனர். ]வில்2ல. அதிகாலை 5 மணி வில்லை. கடந்த 8 தினங் காணப்பட்ட வீதிகள், சோடிக்கிடந்தன. வீதியில் முடியவில்லை. வீடுகளிலெல் அணைக்கப்பட்டிருந்தன. லவியது. தில் இருந்தவர்கள் ஒரு வழி விட்டனர். 10 போ மட்டும் " .T (Tס பிலும் சனநடமாட்டம் எதுவு லும் பொலிஸ் மயமாகவே ரன் வீதியிலும் ஏராளமான
)Ꭲ.
கண்ணிர்ப் புகைக் குண்டு யில் காணப்பட்டது. வீர டப்பட்டிருந்த சிகரமும் சேத தளியக் குமிழ்களும் மெர் ப்ப்ட்டிருந்தன. அதிகாலை ான அமைதியாகவே இருந்
ன் யாழ் நிருபர் திரு. எசு. று கூறினுர்.
ண்டபத்தில் தமிழாராய்ச்சி ச்சியான பொதுக் கூட்டம்
எத் திரளை அடக்க முடியாத வெளியிலே கூட்டத்தை

Page 240
நினைவு நடுகல்
கடாத்துமாறு பொதுமக் தொடர்ந்தும் மாநாட்டு ஏற் வெளியே உள்ள முற்றத் மேடை அமைத்துக் கூட் டிருந்தனர்.
*சுமார் அரை இலட்சம் னுள்ள வீதி, வெளி உட்ட வெளிநாட்டறிஞர்களின் டே ருந்தனர்.
*இரவு 8.30 மணி С8 от - т. т சைக்கிள் லர்கள் கூட்டம் நடைபெ வழியாக வந்தனர். வீதியெ டிருந்ததால், அவர்களுக்கு மக்கள் மறுத்துவிட்டனர். வந்த வழியே திரும்பிச் சென் *பின்னர் சிறிது கே ஒன்றிலும், மலையுந்து (ஜிட தாங்கிய காவலர் அவ்வழிய தமக்கு வழிவிட்டுத் தரு
கின்ருேரைக் கேட்டனர். ப *வாகனங்களிலிருந்து ச வீதிகளிலிருந்து அப்புறப் இச்சமயம் அங்கு சலசல குண்டாங்தடி முதலியன அங்
“காவலர்களின் த டி தொடர்ந்து மக்கள் அங்குமி காவலர்களும் விடாமல் அதுரத்தி அடித்தனர். இதழு

233
கள் வலியுறுத்தியதைத் பாட்டாளர் மண்டபத்துக்கு ந்தில் அவசர அவசரமாக
டத்தை கடத்திக் கொண்
மக்கள் மண்டபத்தின் முன் பட எங்கும் பரந்து நின்று பச்சைக் கேட்டுக் கொண்டி
யிருக்கும். அப்பொழுது, T ஒன்றில் இரு காவ
ற்றுக்கொண்டிருந்த வீதி
பங்கும் சனத்திரள் திரண் த வழிவிட்டுக் கொடுக்க இதனுல் இரு காவலர்களும் எறனர். ரம் கழித்து, சுமையுந்து ப்) ஒன்றிலுமாக, ஆயுதம் ாக வந்தனர். இவர்களும் மாறு வீதிக்கு குறுக்கே மக்கள் செவிசாய்க்கவில்லை. காவலர்கள் இறங்கி மக்களை படுத்தத் தலைப்பட்டனர். ப்பு ஏற்பட்டது. கற்கள், பகு பரிமாறப்பட்டன. ய டி ப் பிரயோகத்தைத் Iங்கும் சிதறுண்டு ஓடினர். ஒடியோரைத் துரத்தித் ல்ை 30க்கு மேற்பட்டோர்

Page 241
234
படுகாயத்துக்குள்ளாகினர் காவலர் கண்ணிர்ப் புகை *இதனுலும் மக்கள் ெ மிங்கும், கூட்டம் நடைெ வுள்ள குளம், சேறு அகழிகள், கிணறுகள் 6 திராணியற்றவர்களாக எ கொண்டனர். இப்படியா அங்கு ஏற்பட்டது. இந்த ஏழு பேர் சனத்துக்கு சிக்மரிங்கம் என்ற மற்ெ வலிக்கு இலக்காகி மரண
*மற்ருெரு நபரின் இருந்து எடுக்கப்பட்டிருக் *எல்லாமாக மொத்த தாக அறிவிக்கப்பட்டிருச் மனையில் அனுமதிக்கப்ப கின்றனர்.
*காயமடைந்த வீரர்க பேரவைத் தலைவரான இவருக்குக் கையிலும் கிறது. இவர் காயத்து தொடர்ந்து கொழும்புக் கொழும்பிலிருந்து நேற்று தார். வேறு எந்தவொரு அசம்பாவிதத்தில் காயபே மாகாட்டின் அமை டாக்டர் கோபாலபிள்? கண்ணிர்ப் புகைக்கு ஆ6 தீனமாக ஆபத்து எதுவுப
 
 
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
. சனத்திர2ளக் கலைக்கக் ப் பிரயோகமும் செய்தனர். சய்வதொன்றறியாது அங்கு பற்ற இட்த்துக்குச் சமீபமாக சகதிமிக்க வாய்க்கால்கள், ான்று எதையும் கவனிக்கத் விழுந்து எழுந்து சிதறி ஓடிக் கப் பெரிய அமளி துமளி ச் சனச் சஞ்சடி காரணமாக ள் சிக்கிப் பலியானுர்கள். ருெரு யாழ் பிரமுகர், கெஞ்சு மானர். சடலம் நேற்று அகழிக்குள் கிறது. ம் ஒன்பது பேர் மரணமான ங்கிறது. 30 பேர் மருத்துவ ட்டு, சிகிச்சை பெற்றுவரு
களில் அகில உலக இளைஞர் இரா. சணுர்த்தனமும் ஒருவர் காலிலும் காயமேற்பட்டிருக் க்குச் சிகிச்சை பெற்றதைத் குக் கொண்டுவரப்பட்டார். மாலை இந்தியா செல்லவிருந் வெளிகாட்டறிஞருக்கும் இந்த மற்படவில்லை.
ப்புக் குழுத் தலைவரான GT மகாதேவா மட்டும் ாானுர். ஆயினும், தெய்வா மின்றி தப்பிக் கொண்டார்.

Page 242
நினைவு நடுகல்
*தடியடியையும் க தொடர்ந்து நகரெங்கும் : யரங்குகளிலும், மருத்துவப களிலும் தஞ்சமடைந்து ெ யரங்குகளில் படக் காட்சிக *யாழ் நகர் பேருந் 2000க்கு மேற்பட்ட ம கண்ணிர்ப் புகைப் பிரயே கமும் செய்தனர். இங்கு, களைத் திக்கிரையாக்கினர்.
"கூட்டம் நடைபெற் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருர் கார்கள் ேச த த் து க் மேற்பட்ட மிதிவண்டி னத்தில் தேடுவாரற்றுச் வீரசிங்கம் மண்டபமும் பல *சம்பவத்தைக் கேள் திரு.விமல் அமரசேகரா, நிலையத்துக்கு இரவோடு அவதானித்து நடவடிக்ை ருந்தார்.’
பதினுேராம் திகதி விெ மனேயில், நான் காயமை களையும் பார்த்தேன். 6 எவராவது அடிபட்டார் வீரசிங்கம் மண்டப வ தொடங்கியது. பேராசிரிய மளித்தார்.
புதன்கிழமை விழவு புதன்கிழமை மகிழ்ச்சிக்சே

235
তােত তেতেfি (i */ புகையையும் சிதறி ஓடிய மக்கள், திரை னைக் கட்டிடங்களிலும், வீடு காண்டனர். இதனுல் திரை ள் நிறுத்தப்பட்டன. துங்லையத்தில் குழுமி நின்ற க்கள் மீதும் காவலர்கள் பாகமும் தடியடிப் பிரயோ மக்கள் இரண்டு பேருந்து
ற இடத்தில் ஆங்காங்கு 3த நூற்றுக்கு மேற்பட்ட கு ஸ் ள |ா கி ன. 800க்கு கள் கோட்டை மைதா சிதறுண்டு கிடந்தன. Uத்த சேதத்துக்குள்ளானது. வியுற்று அரசாங்க அதிபர்
உடனடியாக யாழ் காவல் இரவாக வந்து நிலைமைகளை ககளை எடுத்துக் கொண்டி
பள்ளிக்கிழமை காலை மருத்து டந்தவர்களையும் இறந்தவர் ானது தொண்டர் படையில் களா எனத் தேடினேன். ாயிலில் மரண விசார2ண பர் வித்தியானந்தன் சாட்சிய
வெள்ளிக்கிழமை இழவு.
ாலம்; வெள்ளிக்கிழமை மரண

Page 243
236
ஒலம் மயான அமைதி அழுதது. கடைகள் l-bl நிறுத்தப்பட்டன. தெருெ தன. மாவிலைத்தோரணங்க 擊 பறந்தன. ஊர்கள்தோறுப் ாகந்தகுமார், 14 வயது, வயது, தொல்புரம். சிவான கோவில்; தேவரத்தினம், 27 யோகாநாதன், 28 வயது, வயது 54, கோப்பாய்; நாயன்மார்காடு, சரவண சிங்கமரிங்கம், வயது 60, ய பேரின் மரணச் சடங்குகளி குழு உறுப்பினர்கள் கலந்து
மரண ஊர்வலங்கள் தினபதி நாளிதழ் நிருபர்
வியாழக்கிழமை ( பேரின் பிரேதங்களும், அவ சனிக்கிழமை அன்று அடக் *இறந்தவர்கள் குடா 7 சேர்ந்தவர்களாகையால்
மாவட்டமே சோகமாகக்
எேல்லா இடங்களிலும் மக்கள் பிரேத ஊர்வலங்க குறிப்பாகப் பெருங் தொகை ஊர்வலங்களின் முன்னுல் ெ அணிவகுத்துச் சென்றனர்.
எபிரேத உள ர் வ ல | எம். பி.க்களும், த மி ழ ர கட்சிப் பிரமுகர்களும் கலந்து
 
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
யாழ்ப்பாணக் குடாநாடு ட்டப்பட்டன. பேருந்துகள் வல்லாம் வெறிச்சோடியிருந் ளே மூடிக் கறுப்புக் கொடி ) அழுகைக் குரல். சுளிபுரம்; கேசவராசன், 15 ந்தன், 20 வயது, நாச்சிமார் வயது, நாயன்மார் காடு; பளை; பொன்னுத்துரை, ஆறுமுகம், வயது 60, பவன், பருத்தித்துறை; ாழ்ப்பாணம்; இந்த ஒன்பது லும் மாநாட்டு அமைப்புக்
கொண்டனர்.
பற்றிய நிகழ்ச்சிகளைத் பின்வருமாறு எழுதினர். 5ழப்பத்தில் உயிரிழந்த 9 ரவர் சொந்த இடங்களில் கம் செய்யப்பட்டன. ாட்டின் பல பகுதிகளையும் அன்று யாழ்ப்பாண காட்சியளித்தது.'
ஆயிரம் ஆயிரம் பொது ரில் கலந்து கொண்டனர். கயான வாலிபர்கள் பிரேத வண்ணிற உடை அணிக்து
ங் களி ல் அந்தப் பகுதி சு, தமிழ் காங்கிரசுக் து கொண்டனர்.

Page 244
நினைவு நடுகல்
*நாச்சிமார் கோவிலடி ஊர்வலத்தில் சமசமாசப் பி னும் கலந்துகொண்டு ே டிற்குச் சென்றர்.
நோச்சிமார் கோவில பிரேத ஊர்வலமும், நாவல பிரேத ஊர்வலமும் தட்டா( சந்தித்தபோது எல்லோர் 4 பின்னர் இரண்டு பி மாக எடுத்துச் செல்லப்பட்ட இறந்தவர்களில் அகே காட்டின் எல்லா இடங்களி நிலவியது.
*வெள்ளிக்கிழமை மு கடைகள் சில மணி நேரம் ம கடந்தன. நண்பகல் 12 மன அவை பூட்டப்பட்டன.”
யாழ்ப்பாணத்தில் ப இளைஞர்களின் கோபக்கன காரணமாக இருந்தவர்கள் ட காளிதழில் வெளிவந்த செய் *யாழ்ப்பாணத்தில் கட பெற்ற சம்பவத்தைத் தெ மாவட்டத்தில் பதட்ட நிலை *இதைத் தொ ட | திரு. சி. அருளம்பலம், ( திரு. ஏ. தியாகராசா, யாழ் துரையப்பா மற்றும் அரசா களின் வீடுகளை ஆயுதந்த காவல் புரிந்து வருகின்றன

237
யைச் சேர்ந்தவரின் பிரேத ரமுகர் திரு. ஏ. விசுவா6ாத
காம்பயன்மணல் சுடுகாட்
டியைச் சேர்நத வாலிபரின் r வீதியைச் சேர்ந்தவரின் தெருச் சந்தியில் ஒன்ருகச் கண்களிலும் நீர் மல்கியது" ரேதங்களும் ஒரே ஊர்வல
-6).
கர் இளைஞர் ஆகையால் லும் மயான அமைதி
ழுவதும் பூட்டப்பட்டிருகத ட்டும் திறந்து வியாபாரம் னரிக்கு முன்னரே மீண்டும்
தட்டநிலைமை இருந்தது. ல், மாாநாட்டைக் குழப்பக் மீது திரும்பியது. தினபதி பதி: .ந்த வியாழக்கிழமை நடை ாடர்ந்து இப்போது யாழ் காணப்படுகிறது.
ர் ந் து கல்லூர் எம்.பி. வட்டுக்கோட்டை எம். பி. நகரமேயர்திரு. அல்பிரெட "ங்க ஆதரவுடைய பிரமுகர்
ாங்கிய காவல் வீரர்கள் .
T.

Page 245
238
*அது மட்டுமன்றி, தினரும் கூட்டாகக் குட களிலும் அடிக்கடி காவல் கிருர்கள்.
6 சனிக்கிழமை நள்ளி எம். பி. திரு. அருளம்பல உள்ள வீதியில் சந்தேகத் உலாவியதாகவும், அதைத் புரிந்த காவலர்கள் துப்பா நிலைப்படுத்தியபோது, குள் காவல்துறை வட்டாரங்க வந்துள்ளது.
கல்லூர் எம். பி. தி வீட்டடியில் சனிக்கிழமை வீசப்பட்டது.
கைக்குண்டு வீசப்ப செய்துகொணடிருந்த காலி முற்றர். வீதியால் சென் முற்றர். இவர்கள் இரு மருத்துவமனையில் அனுமத யாழ்ப்பாணம் மட்டும முல்லைத்தீவு, திருகோணம8 ஆகிய இடங்களிலும் அழு கொடி உயர்ந்தது; கதவுக பேருந்துகள் எரிந்தன; மக் தனர்; துயரத்தில் ஆழ்ந்தன சென்னையில் மக்கள் ஆ மதுரை மாநகராட்சி முதல் தலைமையில் இந்த ஆர்ட் Gay-GöT250T நுங்கம்பாக்கத்
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
காவலரும், இராணுவத்
ாகாட்டின் எல்லாப் பகுதி
(ரோந்து) சுற்றி வரு
ரவு இருவர் ந ல் லூ ர் த்தின் வீட்டிற்கு எதிரே' துக்கு இடமான முறையில் தொடர்ந்து அங்கு காவல் "க்கியைக் காட்டித் தயார் ண்டு வீசப்பட்டதாகவும் களில் இருந்து அறிய
ரு. சி. அருளம்பலத்தின் கள்ளிரவு கைக்குண்டு
Iட்டதனுல் அங்கு காவல் வலர்களில் ஒருவர் காய "ற மற்ருெருவரும் காய வரும் இப்போது யாழ் நிக்கப்பட்டுள்ளனர்.’ ன்று வவுளியா, மன்னர், ல, மட்டக்களப்பு, கல்முனை ழகுரல் கேட்டது; கறுப்புக் கள் பூட்டிக் கொண்டன; கள் எதிர்ப்பைத் தெரிவித்
ΤΠ., பூர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்கள் 0வர் திரு. மதுரை முத்து பாட்டம் நடைபெற்றது. ந்தில் உள்ள இலங்கைக்

Page 246
நினைவு நடுகல்
துணைத் தூதரக அலுவல ாகடைபெற்றது. ‘இலங்ை மாகாட்டில் காவலர்கள் : 9 பேர் கொல்லப்பட்டதை தமிழக அரசும் உடன் நியாயமான தீர்வுகாண ே தவறினுல் தமிழ் மக்க ஒவ்வொரு தமிழனும் மாறுவான். தமிழர்களைப் அமைக்க வேண்டியிருக்கு முத்து அறிக்கை வெளியிட தமிழ் மக்கள் மீனித வேண்டும் என இந்திய வற்புறுத்த தேண்டும். அரசு அதிக அக்கறை தமிழ் மக்கள் சார்பில் ப கிறேன்’ எனத் தமி மு. கருணுநிதி அறிக்கை ே இறந்தவர்கட்கு அ நிகழ்வுபற்றி முழுமையா எனக் கோருவதில், கு தண்டிக்கப்பட வேண்டு ஈடுபட்டனர்.
கொழும்பு இந்து வ யான முய ற்சியில் ஈடுபட்ட இறந்த பதினுெரு பேர்களு வெளியிட்டனர். திரு. சி விசயேந்திரா, திரு. சிவகுப இந்த நினைவு இதழ் இ விவரங்களைக் கொண்டிரு

239.
5 முன்றிலில் ஆர்ப்பாட்டம் 5யில் நடந்த உலகத் தமிழர் 5டியடித் தாக்குதல் கடத்தி க் கண்டித்து மத்திய அரசும் நடவடிக்கை எடுத்து வண்டும். இதைச் செய்யத் ள் பொறுக்கமாட்டார்கள். உணர்ச்சிப் பிழம்பாக பாதுகாக்கத் தனிப்படை தம்’ எனத் திரு. மதுரை -L-ITIT. 9. ாபிமானத்தோடு கடத்தப்பட அரசு இலங்கை அரசை இது விடயத்தில் மத்திய கொள்ளவேண்டும் என்று மத்திய அரசை வலியுறுத்து ழக முதல்வர் கலைஞர் வெளியிட்டிருந்தார். 1ணுதாபம் தெரிவிப்பதில், ன விசார2ண வேண்டும் ற்றவாளிகள் எவராயினும் ம் எனக் கூறுவதில் பலர்
லிபர் சங்கத்தினா புதுமை டனர். மாாநாடு தொடர்பாக க்கும் நினைவு இதழ் ஒன்றை மு. ஞானுனங்தன், திரு. ாரன் மூவருமாகத் தயாரித்த றந்தவர்களைப்பற்றிய முழு ந்தது.

Page 247
9-2 74 அன்று தமிழ தினமாக ண்டும் கடை சாலைகள், அரசாங்க அ
நி2லயங்கள், தெருக்கள் கிடந்தன. யாழ்ப்பாணம் ஆலயத்துக்கு முன்னல் உண்ணுவிரதம் இருந்தனர். அவர்கட்கு அனுமதி மறுக் திருகோணமலை, மன்னர், ஆகிய இடங்களில் கடை டாடல் நிகழ்ந்தன; கூட்டா *துகிலுரியப்பட்ட பெ நம்மை நாமே ஆளப் பிரதி
களாகிய நாம், அங்ாநிய
கொண்டால்தான் விமோச
தமிழனுக்கும் வளர்ச்சி 2 எனத் திரு. அ. அமிர்தலிங்க
தை முடித்து வைத்து உரை *ஒன்பது பேரின் உய
விடுதலைப் போருக்கு அடி
விட்டது.’ இவ்வாறு பேர கொழும்பில் நடைபெற்ற தெரிவித்தார்.
மன்னுரிலிருந்து செது கொழும்பிலிருந்து நினைவு 7 யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து தொண்டர்கள்; 10-1-1975 இவற்றை எல்லாம் ஒன்ருக! முற்றவெளியில், வீரசிங்க இறந்த பதினுெருவருக்
 
 
 

எனது யாழ்ப்பாணமே
வாழ்விடமெங்கும் துக்க பிடிக்கப் பெற்றது. பாட லுவலகங்கள், வணிக யாவும் வெறிச்சோடிக் முற்றவெளி முனியப்பர் தமிழர் கூட்டணியினர் பொதுக் கூட்டம் நடத்த கப்பட்டது. மட்டக்களப்பு, வவுனியா, முல்லைத்தீவு படைப்பு, துக்கம் கொண் வ்களும் நடத்தப்பெற்றன. ண்கள் மீது ஆணையாக க்கினை செய்வோம். தமிழர் Iர்களிடமிருக்து விலகிக் னம் உண்டு; தமிழுக்கும் உண்டு; விருத்தி உண்டு’ ம் அன்று உண்ணுவிரதத் யாற்றினுர். பிர்த்தியாகம் தமிழ் இன டிகோலுவதாக அமைந்து ாசிரியர் வித்தியானந்தன், அஞ்சலிக் கூட்டத்தில்
|க்கிய மரக் கட்டைகள்; டுகல்’ என எழுதிய கல்; பைஞ்சுதை, கல், மண்,
அதிகாலை 4 மணிக்கு * சேர்த்து யாழ்ப்பாணம் மண்டபத்துக்கு முன்னுல், காகவெனப் பதினுெரு

Page 248
நினைவு நடுகல்
தூண்கள் கொண்ட நினை அனைத்து மத வழிபாடும் B சில வாரங்களின் பின் தெறியப்பட்டது. அரசின் யர்கள் இதை உடைத்திரு Lட-தூ.
10-1-1976இல் மீண்( நினைவு நடுகல் எழுப்பிளுே பாடு கடத்தினுேம். சில தூனும் உடைத்து இ சாய்ந்த நிலையில் இன்றும்
10. 1. 1977 இல் “மீண் கொண்ட நினைவு நடுகல் எழு பாடு நடைபெற்றது. நீண் உடைக்கப்படாமல் உள்ள நினைவு நடுகல் அமைக்கப்ட ஈடுபட்டேன். பல இளைஞ இருந்தனர்.
யாழ்ப்பாணத்துக்கு இந்த நினைவு நடுகல்லுக மீள்வதில்லை.
 

241
ாவு நடுகல் அமைத்தோம்; டத்தினுேம்,
ன் இந்த நடுகல் உடைத் ண் உண்மையான ஊழி க்கலாம் எனச் சந்தேகிக்கப்
டும் 4 மீட்டர் உயரத்தில் ம்ை. அனைத்து மத வழி 0 நாட்களின்பின் இந்தத் ழுத்துச் சாய்க்கப் பட்டது. உளது! .
rடும் ஒன்பது தூண்கள் ழந்தது. அனைத்து மத வழி ாட காலமாக இந்த நடுகல் து. முதல் இரண்டு தரமும் படுவதில் நான் முழுமையாக ர்கள் எனக்குத் துணையாக
வரும் வெளிகாட்டவர்கள்
க்கு அஞ்சலி செலுத்தாது

Page 249

3

Page 250
பிற்சேர்க்கை-1
மரண விசாரணை
|NOUEST
VER
The International ASSocia its Conference in Sri Lanka at on 3-1-74. It concluded nanthan of the Ceylon U Dr. K. Mahadeva and Mr. V. Secretaries. Dr. Mahadeva \ the Conference. The acade 9-1-74. At these Sessions scholars participated. The a managed at the Secretaria Jaffna. On 29-12-73 Dr. full programme with the F an assurance was given to ht would be no political speech On 10-1-74 it was decic a Public Meeting to distri participated in the Cultura was to have been held at the but according to witness Dr. Veerasingham Hall because Theatre was soggy and not
At 10.30 a.m. on 10Mr. Chandrasekara attache had telephoned the Joint and reminded him that Conference expired on the 9

நீதவான் தீர்ப்பு
No. 3427
DICT
tion of Tamil Research held the Jaffna Town commencing on 9-1-74. Professor WithiaIniversity was its President. S. Thurairajah were the Joint was the General Secretary of mic sessions concluded on a large number of foreign ffairs of the Conference Were at in No. 229, Main Street, Mahadeva had discussed the Honourable Prime Minister and ær by Dr. Mahadeva that there es at the Meeting.
led by the Organisers to have bute awards to those who had al Programme. This meeting Municipal Open Air Theatre Mahadeva it was held at the there were rains and the suitable. 1-74 Asst. Supdt. of Police d to the Jaffna S.P's division Secretary Mr. V. S. Thurairaja the permission to hold the th and advised him to obtain

Page 251
approval for the 10th requested Dr. Mahadeva to not well. Dr. Mahadeva Police at about 11.00 a.m. of Police had asked for a Lis referred to Mr. J. A. D. Ariy Police, Jaffna. The Supdt. O make a written application List of Speakers. This W. through witness Senthoor S had taken him to the S.P.'s Supdt. of Poice had give Meeting.
The Permit No. 54 was sekara's Office, according to Organisers. Mr. V.S. Thu permit was given at any sta was the actual position it c mutual confidence that the in each other. However, being given by the Police w record. Since it was not permit had, in fact, reached Thurairajah I ruled that the evidence. Nevertheless Wi Ariyasinghe, Dr. Mahadeva pector are agreed that the Meeting would be held att a person called Janarthan speak. Of course, there W. that there would no Politica
It may be observed at 1 was a foreigner and was
 

244
Meeting. Mr. Thurairajah had attend to this matter as he was called on the Asst. Supdt. of on 10-1-74. The Asst. Supdt. t of Speakers. He was then ansinghe the Superintendent of f Police had requested him to giving the Programme and a as sent to the Supdt. of Police elvan by Dr. Mahadeva. He Bangalow at 2.00 p.m. The n a verbal Consent to the
م۷
removed from A.S.P. Chandrahim, by a messenger from the rairajah denied that a written ge of the Conference. It that only shows the vast amount of Police and the Organisers had cannot imagine permission lithout the conditions being on conclusively shown that the either Dr. Mahadeva or Mr. Copy of it cannot be tendered tnesses Mr. Chandrasekara, Mr. and the Head Ouarters Insunderstanding was that the he Veerasingham Hall and that an would not be allowed to as the Ovearall understanding al Speeches. his stage that Mr. Janarthanan considered a 'Security risk" to

Page 252
2.
Sri Lanka. I did not have th this term although I asked the He was wanted by the Crimir for questioning and according Mr. Ariyasinghe, a Notice evening of 10-1-74 at the ver the Head Ouarters Inspector him to present himself before Emmigration for questioning Janarthanan was not a deleg was neither an observer nor a present at the meeting on was a matter of grave conce in that it was a repeated req Organisers that he should no meeting ot 10-1-74. A.S.P. as to stay that it was reque allowed to come near the pla The Meeting of 10-1-7 6.30 p.m. at the Veerasing over by the Secretary Mr. Dr. Mahadeva was the first si everybody and had thanked excellent co-operation during At the very commencement of crowd at the rear of the H proceedings by demanding held outside. The Confus Withiananthan had expressed that he had not presided a bettre control of the Cro Dr. Mahadeva had tried to control the disturbing elem
2381一16

45
e benefit of an elaboration of Police witnesses about it. |al Investigation Department to Superintedent of police was served on him on the nue of the meeting itself by Mr. Nanayakara requesting A.S.P. C.I.D. Immigration 8 Dr. Mahadeva states that jate to the Conference. He an invitee. He was, of course, 10-1-74. That his presence rn to the police is very clear uest by the Officers to the pt be allowed to address the Chandrasekara went so far sted that he should not be tform. '4 commenced duly at about gham Hall. It was presided V. S. Thurairajah. Witness peaker. He had thanked the Police Officers for their the time to the conference. F the meeting a section of the all had started disturbing the that the meeting should be sion was such that Prof. a regret to Dr. Mahadeva nd that there could have been wd if he had done SO. use 'Mass psychology' to ents whose clamouring had

Page 253
A 4
become more insistent. M outside that the crowd were
that it was feared that the
and the meeting would be started battering the Hall Mr. Thurairajah too states tha way through the proceedin proceed with the meeting that they should see and heal
It was in this state of affa by witness ilgspector Nanay that time outside the Hall, tha shift the venue to the oute outer compound faces the separated by a railing fence fr reservation with a metal focus grass portion. The portion b entrance could Seat about difficulity hundred and fifty p duration of the Conference in Tamil as a 'Sikaram' w intended to decorate t illuminated by electric E restricted the Space availab between the entrance of this According to Mr. Thurai architect who designed the could accommodate a thousa hunded and fifty could be s tion outside to have the mee 'Outside arrangements we platform was a makeshift Mr. Rajarajeswaran, Attorne
 

6
ssages were received from restive. Dr. Mahadeva said :rowd outside would break in disrupted. The crowd had doors more frequently. t at about 8-00 p.m., "Half Js we found it difficult to as the crowd was demanding
the delegates." irs, described as 'Chaotic" "akara who was present at it the organizers decided to r compound of the Hall. The entrance to the Hall. It is om the road. It is a grass S lamp post standing in the etween the railings and the hundred persons or with ersons on the grass. For the a decorated Pandol described as erected outside. This was he entrance. It was also ulbs. This pandol further e for people to congregate building and the railing fence.
'ajah, who incidentally was the Veerasingham Hall, the Hall nd persons and a further two ated. There was loud agitaing outside the Hall and the e made very hastily". The one with only two tables -at-Law in his evidence states

Page 254
2
that Prof. Withiyananthan had would be a sabotage at this microphone wires were broug
When the Organizers car abandoned the meeting inside kara had met the President al intending to do. Prof, Vithia replied, 'What can I do?'" Alt than in his evidence has omitt ects eloquently the helpless st found themselves at that tim states that he apprised him of speaker permit and brought it illegal and a violation of the problem to Mr. Thurairajah the but the latter had not comm appah Sarveswaran, a sound states that he got orders at ab loudspeaker System outside fr installed five(5) loud-speakers speakers on either side and or
The situation that prese inside the Hall was abandone the appearance of the very Janarthanan. He was seen i stage of the meeting by Dr. M the platform. Then he was all persons and was going with wenue of New Meeting. At had served a Notice on Jana Superintendent of Police. Janarthanan on the table. Th ous applause and the crowed

47
expressed a fear that there stage and as a precaution ht overhead. me out of the Hall having : the Hall, Inspector Nanyand asked him what he was nanthan is stated to have hough Professor Vithiananed to say this, it rather reflate in which the Organizers le. Mr. Nanayakara further the conditions of the loudto his notice that it was permit. He had posed this e Secretary, who was there ented on it. Witness ThuraiOperator of Rolex Electricals out 7.30 p.m. to institute the om Dr. Vithiananthan and he outside. There were loudthe Pandol.
nts itself after the meeting !d by popular demand, was controversial person called nside the Hall at the closing ahadeva. He was very near most carried outside by other the organizers towards the this stage, Mr. Nanayakara, arthanan as directed by the Some youths had hoisted is was followed by thunderstarted converging towards

Page 255
r 4
the new platform. Inspecto this stage it appeared as if th of the meeting. Dr. Mahade first time when Professor V that the meeting would take was near the stage with a cri The resumed meeting outsid ding to Dr. Mahadeva. Dr. M enly saw Janarthanan at this group of about 20 admirers S Dr. Mahadeva realised that 1 tion of the police, therefore, get down. Janarthanan's re cant. He is stated to have down your trouble will be m Prof Vithiananthan of his ur Withiananthan had asked but he did not get down. M unsuccessful attempt to dislo who was requested to useh had replied evasively, “we w eva states that he and Mr. T the matter to the notice of t with the A.S.P. Chandrasek meeting to go on. Mr. Thu in answer to Court said that deva's apprehension that Dr. Mahadeva states that because Janarthanan Was talknig in whispers to his su
Advocate Rajarajeswara there and he exchanged gar lingam when the platformw
 
 

48
Nanayakara states that at he organizers had lost control hva saw Janarthanan for the ithiananthan had announced place outside the Hall. He owd of admirers around him. a started at 8.00 p.m. accorahadevastates that he suddstage, on the platform and a houting slogans in his praise. his would invite the intervenhe requested Janarthanan to ply to this request is signifisaid, 'If you ask me to get ore'. Dr. Mahadeva reminded dertaking given to police. Prof Janarthanan to get down Mr. Thurairajah too made an bdge him. Mr. Amirthalingam is influence to get him down vill wait and see." Dr. Mahahurairajah decided to bring he police and settle the matter cara amicably to enable therairajah, when he was recalled he did not share Mr. MahaJanarthanan would speak. his fears were accentuated standing on the stage and pporters.
n States that Janarthanan Was ands with advocate Amirthaas got ready. The crowd was

Page 256
2
applauding him. Advocate A this matter in his evidence at Dr. Withiananthan did not m tense situation that was d Dr. Withiananthan and Mr. T they could effectively handle i firmly in Dr. Mahadeva's min avoid misunderstanding wi meeting and tried to telephon
He did so by jumping o singham Hall and using t Theatre, adjoining the Hall. He was told that he had gone aned to the stage and found t close to it. The meeting wa Naina "Mohomod was speaki about 10 minutes from the C police arrived at the spot. the witnesses who were near was attracted by the noise of police. They were first seen the platform. The people wh aup and the crowd was dist public, who could depose preceding police invervention All the witnesses who gave e moment more or less near the 75 yards from the place wher of the meeting. Most of the the police loud-hailer. at the head of the police part also there. The party was le a jeep fitted with a loud haile

49
mirthalingam did not mention
the inquest. In fact, even ention anything about this eveloping. It may be that hurairajah had thought that t. But the fear had rooted itself d so much that he decided to th the police. He left the e Mr. A.S.P. Chandrasekara.
ver the wall of the Veerahe telephone at the Regal He did not contact the A.S.P. to the Hall. Then he returhat Janarthanan was seated is proceeding and Professor ing on the platform. After ommencment of the speach Their arrival was noticed by the stage. Their attention the loud hailer used by the between 50 and 75 yards of o were seated were standing urbed. No member of the to the matters immediately gave evidence at the inquest. vidence were at the crucial platform which was about e the police entered the venue m are agreed that they heard A.S.P. Chandrasekara was Inspector Nanayakara was d by Mr. Chandrasekara in r. He was accompanied in

Page 257
2
the jeep by Inspector Nanaya a heavV truck in which the
went. A group of 40 cons the heavy truck. They were Mr. A.S.P. Chandrasek that Inspector Mr. Nanay 8-30 p.m. that the crowd at road and that a person of se form at the meeting. He th venue and get the organize maintained. He said that he entire area was crowded. He with a police party. He wa went on the first occasion pelted with stone. When f availed of the loud-hailer to he was greeted with stones, damage to property and pers o those engaged in stoning ordered the gas party to use began to Scramble away als more Stones and bottles v ordered more tear gas to be dispersed he took count of h them were seriously injured. tal. He thereafter, proceed prevent mob violence in the was burnt that night and oth affected. He was later info also died.
His version is supported Nanayakara. Mr. Nanayaka at Jaffna states that he was

50
kara. They were followed by members of the riot squad tables were marching bennd 2 carrying batons. ara's evidence on this aspect is akara informed him at about the meeting was blocking the Curity interest was on the platerefore, wanted to go to the 's to ensure that order was 2 could not go nearer as the went to the Station and came s already informed when he that a police constable was he went the second time he clear the road. But strangely and bottles. This hail caused ions. He had issued a warning to stop doing so. He then tear gas. The crowd which ) turned hostile to the policevere being thrown. He had used. After the crowd had is men and found that two of They were sent to the hospied to take further steps to town area. He said that a bus er government buildings were rmed that seven persons had
by the evidence of Inspector ra the Head Ouarters Inspector in civil clothes at the meeting

Page 258
On 10-1-74 at Veerasingam ment was made that the me he realised that the condition meeting were being violate would be a serious breach thanan had come to the plat reported the situation to They had gone to the venue organizers was difficult in th afraid of some huistility to th back to the police station an to clear the road and stop th he had seen two constables dispatched them to the hospi mobile patrol and was trying the town. He was concerne policemen.
Police constable T.K. OS bore the number 11 125 state persons who marched behin other marchers carried the b to clear the road. He had h hailer requesting the people bottles and stones fell on the he had got dragged into the deprived of his tunic and sl Camy wrist watch. He had Colombo for 24 days. His was produced at the inquiry Seargent Walter Perera stated that he had come on Office side of Veerasingam obstruction on the road, b

51
Hall. When the announceting was to be held outside s regarding the holding of the He had also thought there if the peace because Janarorm. He promptly went and Mr. A.S.P. Chandrasekara. and found that meeting the circumstances. They were police. They had then gone i returned' with reinforcement le meeting. After the melee lying injured on the road and tal. He too had joined the to prevent acts of violence in ld about attacks on individual
Sen of the Jaffna Police who d that he was one of rhe 40 d the heavy truck. He like the aton. They were instructed eard the appeal from the loud to clear the road. Soon after im. One stone struck him and Crowd. He said that he was uch hat and robbed of his been in the General Hospital, orn and blood stained tunic
of the Jaffna Traffic Police is mobile rounds on the Post all and found that there was
the people. He had turned

Page 259
25.
back and reported the matter tc station. He had later come W deposed to the fact that the po damaged.
Professor Vithiananthan, M deva, Mr. Amirthalingam, Mr.
nathan and Mr. Sakthivel have outside the Hall after the pc
shells had dropped in front of t place where the meeting wash in confusion. The people had their belongingş; some includin even lost their wearing apparel. Mr. Adv. Rajarajeswarang He said that the police officers \ threatened and chased them in sion was so great and the incon of such magnitude that he had Sri Lanka and requested him immediately. He had also rem early hours helping people c Withiananthan said he was the v tear gas fell on the platform Mr. Amirthalingam produced a stated he had picked up near th rathnam stated that he has seen too was blinded by teargas. He baton recovered at the spot. ensued after the police interv their lives. They were found ly opposite the Veerasingam Hall.
They were picked up and ta where Admitting Officer Dr. S. Seven persons were dead on ari
ཡོད་,

his superiors at the police ith the police party. He ice jeep was attacked and
r. Thurairajah, Dr. MaghaNavarathnam, Mr. Thillai
spoken to the happenings lice intervened. Tear gas
he stage and all Over the >eld. The crowd had reacted stamped. Many had lost gladies and children had
aVe his evidence in detail were among the Crowd and all directions. Their confuVenience to the public was telephoned the President of .
to look into the matter ained at the spot till very but of their travail. Prof. ictim of the gas attack. A and he fell unconscious. teargas cannister which he e platform Mr. V. N. Navathe police attack and he produced a piece of police During the confusion that }ntion seven persons lost ng near the railing fence
ken to the Jaffna Hospital Senthilkumar Said that all val,

Page 260
25
The seven persons were :
1. Veluppilai K 2. Vaithiyanath 3. Sinnathamby 4. Sinnathurai
5. Sithambary
6. Rajadurai Si 7. Paramsothy
Dr. S. Subramanian, J.M on the bodies of the deceased produced in Court marked P4 opinion that all seven persons He ruled out the possibility of The doctor was questioned on possibility of some or all of th ssive inhalation of teargas. E showed a combination of
marks on the skin.
Evidence in regard to the dead persons at the place Mr. Thurairajah states that h fallen. Witness Kailavasanth who produced photographs ta marked P13 to P15, said persc and he took photographs of th lying down. The evidence of that one of the deceased Sinr lying near the railings. He al were lying near him. He ha collapsed. He pulled the dec where he was lying with the a deceased by a passing car to t

53
esavarajah lan Yoganathan / Nanthakumar Ponnuthurai Arumugam Vanathan
Saravanapavan.
I. O. Jaffna held postmortem persons. His reports were 4 to P10. Hee was of the were electrocuted to death. their being gassed to death. the mntter to eliminate the em dying as a result of exce:xternal injuries on the body abrasive and electric burnt
location of the body of the where they died is scanty. e Saw some persons lying he Veerakesari photographer ken at the spot at the time ons lay fallen near the railings le persons who were there witness Thillainathan shows hathamby Nanthakumar was so states that other persons d seen the railings fence eased away from the place id of shawl. He took the he Hospital.

Page 261
2
The question which loor vital nature is to decide whe were the victims of a malev closely examine the evidence electric current which caused evidence unfortunately is ne that presents itself is that no c state of affairs in regard to th of the incident.
Mr. Thurairajah, Mr. who were at the spot where t railings say that they did not Investigation into the Press P a hanging wire drew a blank. enlargements showing that W and not a hanging wire, vide || Arasaratnam retracted from th when confronted with his ph ing wire in the paper "Thina|| P16.
Mr. Rajaratnam, Attorney masked police officer shoot wire which fell in front of hi considerable distance away fr near the Western entrance ga A few feet in front of him is railing fence itself. Witnes there was the Municipal van stage. There was a ladder an He did not go near the ladd live wires. The Municipa Sivakadadchampillai said that tion received from Mr. Rajas

54
ms large and which is of a ther the deceased persons solent design. One has to
in regard to the source of the death. On this aspect the bulous. The chief difficulty one could speak to the actual e electrical wires at the time
hillainathan, Mr. Kailawasan he bodies were lying nearthe see the wires lying around. hotograph purporting to show
The photographer produced hat WaS ShOWn WaS a fOPG P13 and P13A. In fact witness e position that it was a wire' ptograph captioned as a hangpathi' marked and produced
y-at-Law says that he saw a and dislodge a microphone m. This witness Was at a 'om the railing fence. He was te of the Veerasingham Hall. somewhat distant from the ss. Thillainathan states that near the railings at a later d a person was on the ladder. er as he was warmed about al Electrical Superintendent t at 11.30 p.m. on an informaooriar he rushed to the spot

Page 262
A. d
with linesman Velupillai and seen persons removing lamp stage. Witness Veluppillai went to the spot with the E scawanging lorry. He had focus lamps were fixed leani was used by them although the lorry. Witness Mr. Raj witness to speak on the elect that he went to the venue of sons who had gone to attenc the metal pole leaning agair stick propped between the p found out that there was a le informed the Power House a
Mr. Sivakadachampillai of the Municipality said that saw that the Trip-switch at that there was no leakage of cal system. If it was so, t worked and stopped it. Att he found that the current on Voltage. The current could rocution. That was what h night.
Mr. J.M. York, Asst. Irrigation aud Power, gave examined the site of the elec request of the Honourable Senayaka-he said that he s electrocution occured. He faulty insulation could have cution. He had found out

55
two other labourers. He had holders and the wires at the inesman of the Municipality lectrical Superintendent in a een a metal pole on Which ng. He denied that any ladder he ladder was with them in asooriar who was the first rocution at this inquest i stayed the meeting looking for his the meeting. He had seen lst the railings. There was a ble and the railings. Having !akage of current there he had bout it. the Electrical Superintendent he inspected the premises and Veerasingam Hall indicated current from the Hall electrihe Trip-switch would have he time he went to the venue the railings were not cf a High. not have caused instant electe found at 11.30 p.m. that
Secretary to the Ministry of evidence. He said that he rocution on 23-1-74 at the
Minister Mr. Maithrapala ould not ascertain how rhe urmised that the wires with allen and caused the electrofrom the Municipality that

Page 263
256
although private generators V obtained for their use. The evi is that burnt ash fell On him. H sted wire. He was at the time police officer had according to of shots into the air and a bom at him by a police officer. He w ved a very harrowing ordeal. He long time in a state of shock an to his condition.
The question is whether live police firing. Mr. Rajaratnam a to such happening. Dr. Maha heard rifle shots. One cannc bullets or tear gas shells were shots alone. The S. P. Mr. A could vouch that not a single bu accept his evidence unreserved on this matter specifically.
Whether the police officers firing shots at them did so with danger by hanging live wires or dently snapped, is a matter to b officers according to every witne the venue of the meeting. suicidal recklessness by dislodgi selves were moving about is a q lf causing death was their intent wanting to do it in he manner b too. hold that the wires, if snapped under accidental circur On the evidence led at th on the evidence of the doctor,

vere used no permit was dence of Mr. Pathinathan le saw it was burnt insulanear the railing fence. A him, fired a good number b like object was thrown was electrocuted and Survihad been in hospital for a pain. The doctor spoke
wires were dislodged by nd Mr. Pathinathan speak deva too states that he bt definitely say whether fired by mere sounds of Ariyasinghe states that he let was fired that evening. ly because he had checked
who dislodged wires by the intention to cause whether they were acci2 considered. The police Iss, were running all over Whether they acted with ng wires where they themuestion that looms large. ion, I cannot imagine them y endangering themselves any were dislodged, had
StanCeS. is inquest, basing chiefly hold that the death occured

Page 264
as a result of accidental persons had died of card from electrocution by a letha a point or points near the me iron railing fence opposite th proceed to consider the ques intervened to clear the ro responsible for the electric attended the meeting.
To review the conduct O one has to study the evider Police Mr. Ariyasinghe, th Chandrasekara and the H.O. out the facts that preceded the obtaining of the permiss to the Secretary by the Supd application made by Mr. Thi On the reverse of P4 is a mi A.S.P. stating that the Lou subject to the conditions tha inside the Veerasingham Hal tioned in the application are speak and nobody is to mak
That the Police had to i of any one or all the con disputed. The Organizers entitled to hold the meetir police do not seem to hí meeting proper could be in: position distinct from, usin inside the Hall. There do argument on this matter. ) themselves of a written

257
electrocution. The decease di O-respiratory failure resulting Voltage of current leakage at tal focus lamp post and the e Veerasingham Hall. I now tion whether the police who ad were directly or remotely cution of the persons who
f the police on that occasion ce of the Superintendent of 2 Asst. Supdt of police Mr. Mr. Nanayakara. I have set the Meeting which relate to ion to hold a meeting granted t. Document P14 is the Writter urairajah to hold the Meeting. nute made by Chandrasekara: d-speaker permit was issued t the Meeting would be held I and that the Speakers menthe only persons who would e political speeches.
ntervene and stop the violation litions laid down cannot be had thought that they were g within the premises. The ve thought so. Whether the ide or outside the Hall is a g the public address system s not seem to have been an he Organizers in not availing, ermit did not seem to have.

Page 265
2.
troubled very much on this mi were alert to this matter and H tioned the President in regard was to be held outside, and he there was a violation of th speaker.
The next aspect is the "were not in the application to to have been highlighted by th speaker of one person called J fact speak at the meeting befo but, that he was going to S shared by the police and t Mahadeva, I am led to believ possibility that caused police Dr. Withiananthan Who Was in was perhaps confident that i whether the police shared answered in the negative. the platform, garlanded and V. crowd of Supporters and adm rview that this was a prelude to
ring.
The further question that were justified in using tearga police party was led by an A.S there to contact the Organizers permission given but his way which turned spontaneously h the road.
The blocking of the roadb condoned by the police officers Witness Mr. Kathiravetpilai sa

58
atter. However, the police I.O. Nanayakara had ques
to this when the meeting acted on the footing that he Permit to use the loud
permitting of persons who speak. This question seems le possible participation as a anarthanan. He did not in bre it was finally disrupted, peak was an apprehension he organising secretary Dr. 'e that it was this imminent intervention. The President
charge of the proceedings it would not happen. But that confidence is to be Janarthanan was seated on ociferously applauded by a irers. The police took the his addressing the gathe
arises is whether the police is on that occasion. The .P. He says that he went s about the violation of the
was blocked by a crowd ostile when asked to clear
by itself seems to have been S on duty at the meeting. hid he was stopped from

Page 266
2
using the road where the officers on duty. But when organizers with the view of p which was being held in a which was planned by ever officer should be expected to It should not be forgotten t wanted this meeting to be he A.S.P. Mr. Chandrasekara an there was spontaneous hostil of the police. This section been reflecting the generalfe The Organizers have infact b police even at the meeting evening. Mr. Mahadeva h gratitude to Mr. Chandraseke morning.
The final question that the chain of circumstances th persons were started by ar evidence placed before me, disrupted as early as 7-45 p. crowd who could be vaguely wanted Janarthanan to be ol that meets the eye at the Hall is Janarthanan seated o He warned the Secretary Dr. me to get down there woulC The foreign delegates W from 3-1-74 to 9-1-74. Th with them. It was not a Cry day although the section wh used it as a slogan. Since t

59
people were seated by the the need arose to contact the ossibly stopping the meeting manner different from that h the organizers, a prudent ) anticipate hostile reaction. hat it was the crowd who eld outside. The evidence of d Mr. Nanayakara show that lity manifest at the very entry of the crowd may not have elings of the persons present. bestowed encomiums on the held inside the Hall that lad personally conveyed his ra and the S.P. on the 10th
propose to discuss is whether at led to the death of seven ly other agency. On all the find that the meeting was m. by a section of the Crowd-a identified as the persons who h the platform. The first thing resumed meeting outside the n the platform and garlanded. Mahadeva saying, 'If you ask be more trouble.' ere attending the conference crowds were quite familiar ing demand to see them that ich disrupted the meeting had he main purpose of this meet

Page 267
ing, namely the distribution have thought that the organi; meeting at that stage. Mr. have died the previous day tragedy relatable to reckless ledge of the organizers them
In the light of the tragic dent, it would be easy to app suggest that things could hav way. It is not within the sc Whether the Security F great as to necessitate pc authorities to decide because pertaining to national securit intervention is a matter fo degree of risk involved in the at a public meeting. If the haste or lack of consideration risk involved, I trust the appr. suitable action to avoid a re conduct. I cannot express because I am handicapped v term 'Security Risk" to be whether the risk was such drastic action.
further direct that the C be informed that there has be II of the Electricity Act-Chap that suitable action be taken rator that was in use at the p Before parting with thes record my deep gratitude for tion extended to me by M/S
 
 

260
of awards, was over, I would !ers would have stopped the York says that two persons in the procession. It was a nthusiasm within the knowselves. outcome of the whole incilear wise after the event and fe been done in a different ppe of an induirer to do so. Risk of Janarthanan was so lice intervention is for proper I cannot comment on matters y. The justification for police r the person who knew the participation of Janarthanan police had acted with undue in the context of the security opriate authorities would take petition of such a course of an opinion on this matter without an elaboration of the able to judge for myself as to warrant a speedy and
lirector of public prosecution 2en a contravention of Section ter 205 C.L.E. and recommend against the owner of generemises On 10-1-74.
e proceedings must place on the full measure of co-operaS. S. Nadarajah, S. Thambi

Page 268
thurai and R. Visvanathan, A on every date of inquiry and
clarify many difficult points t the special police team under Ariyasinghe, A.S.P. Pertus P who extended their full meas ucted a very thorough investi that should be explored into a great deal of public interest
238-17

261
ttorneys-at-Law who attended Suggested useful questions to hat arose. I must also thank
the direction of S.P. Mr. erera and I.P. Pathmanathan ure of co-operation and condgation into all possible aspects in an inquiry that has aroused
(Sgd.) K. PALAKIDNAR Magistrate, Jaffna.

Page 269

|-

Page 270
பிற்சேர்க்கை-2
யாழ்ப்பாணக் ( விசாரணை
1974 பெப்ரவரி 2, 4, 5,
யாழ்ப்பாணம் பாம்ே கடை(
விசாரணைக் குழு
‘அனைத்துலகத் தமிழ் சமுகமளித்திருந்த வெளிநா பாராட்டுமுகமாக யாழ்ப் மண்டப எல்லையில் 1974 ஆ 10ஆம் திகதி ஏற்பாடு ( திலும், அதைத் தொடர் சம்பவங்களைப்பற்றி விசார சமர்ப்பிக்குமாறு’ யாழ் ப் நாங்கள் நியமிக்கப்பட்டோம்
எங்கள் முன் சாட்சியம் அ களிலுள்ள உண்மைகளை எங்களின் வேலையாகும்.
சாட்சியங்களைத் தன்முன் கவும், சம்பந்தப்பட்ட ஆ. கவும், ஒரு சட்டமன்றத்தி மக்களின் ஆணையால் ve விசாரணைக்குழுவுக்குக் கிடை இந்தச் சம்பவங்கள் பற்றிய வி முன் சாட்சியம் அளிக்குமாறு

குடிமக்கள் குழு
அறிக்கை
12, 13 ஆகிய நாட்களில் கோட் மண்டபத்தில் பெற்ற ழவின் அறிக்கை
ழாராய்ச்சி மகாநாட்டிற்குக் ாட்டுப் பி ர தி நிதி களை ப்
ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் செய்யப்பட்டிருந்த கூட்டத் ந்த நாட்களிலும் நிகழ்ந்த ணை செய்து அறிக் ைக பா ன ப் பொதுமக்களால்
ளிப்பவர்களின் வாக்கு மூலங் அறிந்து உறுதிப்படுத்துவதே
சமுகம் அளிக்குமாறு பணிக் தார மூலங்களைச் சமர்ப்பிக் ற்குள்ள அதிகாரம் பொது அமைக்கப்பட்ட இத்தகைய டயாது. அதற்குப் பதிலாக பரம் தெரிந்தவர்களை எங்கள் இந்த விசாரணைக் குழுவின்
பாணத்தில் வீர சிங் கம்

Page 271
2
செயலாளரால் ஆங்கில, தமி பட்ட அழைப்போடு நாங் தாயிற்று.
அந்த விளம்பரத்தைக் யானேர் சாட்சியம் அளிக் செயலாளருக்கு அறிவித்தனர் ஒரே சம்பவத்தைப்பற்றி தேவையில்லை என்பதை நடு செய்த திரு. தம்பித்துரை சொல்லியிருந்தோம்.
எங்களின் விசாரனைக்கு பொலிசாரும் சம்பந்தப்பட்ட aDloLurfg5pJtʼi பெர்லிஸ் அதிகா சமுகங் கொடுக்குமாறு வேண் ஜெனரலுக்குக் கடிதம் எழு களைக் கெளரவ பிரதம மந்திரி மா அதிகாரிக்கும் அனுட் பணித்தோம்,
எங்களின் இந்த விசார பற்றிய பொலிஸ் தரப்பு வா: செய்ய எந்த அதிகாரியும் வருந்துகிருேம். பொலிஸ் த ஆத்திரம் ஊட்டும் செயல்க என்றறியச் சில சாட்சியங் அத்தகைய செயல்கள் எது உறுதியாகத் தெரிவித்தனர்.
1974 ஜனவரி 10ஆம் தி அந்தக் கூட்டம் ஜனவரி ஆேந் திகதி வரை நடந்த அந்த முத்தாய்ப்புக் கூட்டந்தான் எ தெளிவாகிறது. அதை நாங் கொள்ளுகின்ருேம். அந்த ஏன் நடத்தக்கூடாது என்ற
 

64
ழ்த் தினசரிகளில் பிரசுரிக்கப் கள் திருப்திப்பட வேண்டிய
“கண்ணுற்ற பெருந்தொகை கச் சம்மதம் தெரிவித்துச் F.
பேசப் பல சாட்சியங்கள் நிலை வழக்கறிஞராகச் சேவை அவர்களுக்குத் தெளிவாகச்
ட்பட்டவர்களில் யாழ்ப்பாணப் வர்கள் என்ற முறையில், ஒரு rரியை விசாரணையில் உதவச் ாடி, பொலிஸ் இன்ஸ்பெக்டர் தும்படியும், அக்கடிதப் பிரதி க்கும், யாழ்ப்பான பொலிஸ் பும்படியும் காரியதரிசியைப்
ாணையில், அந்தச் சம்பவங்கள் தத்தை எடுத்துரைத்து உதவி முன்வரவில்லை என்பதையிட்டு ாக்குமளவிற்குக் கூட்டத்தினர் 5ள் எதிலும் ஈடுபட்டனரா களை விசாரணை செய்தோம். துவுமே நடக்கவில்லையென்று
கதி ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட திகதியிலிருந்து ஜனவரி 9 ஆந் மகாநாட்டின் பிரமாதமான ான்பது சாட்சியங்களிலிருந்து கள் முழு மனதோடு ஏற்றுக் மகாநாட்டைக் கொழும்பில் வாதப்பிரதிவாதங்களுக்குப்

Page 272
2
பிறகுதான் யாழ்ப்பாணத்தி பட்டது. ஆகையால், யாழ் அதுபற்றிய தங்கள் குதூகலத் பாணமும், சுற்றுப்புறக் கி யாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த பல்லாயிரக் கணக்கானவர்கள் வந்து போயினர்.
மகாநாடு நாட்களில் ஊர்வலங்கள், கலாசார நிகழ் ஒரு பரிசளிப்பு விழாவை வீரசிங்கம் மண்டபத்தில் ஏற்பாடாகியிருந்தது. ஆன6 திருந்த பிரதிநிதிகளின்"உயர் யாடல்கள் நடந்த மண்டபங் கப்படாததால் அந்தப் பிரதி சொற்பொழிவுகளைக் கேட்க ஆசைக்கு ஜனவரி 7ஆம் அல்ல
பாளர்கள் இணங்கினர்.
10ஆம் திகதிக் கூட்டத்தி வேண்டுமென்றும், பேச்சால் கொடுக்க வேண்டுமென்றும் (ஏ. எஸ். பி) சந்திரசேகரா சொன்ன முறையிலேயே ஒரு
தமிழ் நாட்டிலிருந்து வ திரு. ஜனுர்த்தனன் என்பவ பொழிவு ஆற்ருமற் பார் நோக்கம் என்பது சாட் ஜஞர்த்தனன் மகாநாட்டுட சொற்பொழிவாற்றச் செய்வ அல்ல. அந்த கட்டுப்பாட்ே திற்கு அனுமதி அளித்தனர். திகதி வரை நடந்தது போ, பொலிசார் எழுத்து மூலப

'65
தில் நடத்த முடிவு செய்யப் நகர வாசிகள் பல விதத்திலும் தை வெளிப்படுத்தினர். யாழ்ப் ராமங்களும் வெகு விமரிசை ன. களிபொங்கிய மனத்தோடு " தினமும் மகா நாட்டிற்கு
நடந்தேறிய களியாட்ட pச்சிகள் முதலியன சம்பந்தமாக 1974 ஜனவரி 10ஆந் திகதி நடத்துவதற்கென்றே முதலில் ல் மகா நாட்டிற்குச் சமுகமளிதி மட்டக் கலைஞானக் கலந்துரை களில் பொதுமக்கள் அனுமதிக் நிதிகளைக் காணவும் அவர்களின் வும் விரும்பிய பொது மக்களின் லது 8ஆம் திகதி தான் அமைப்
நிற்கு ஒரு புது அனுமதி பெற Trisair பெயர்களையெல்லாம்
பொலிஸ் உதவி மா அதிகாரி சொன்னதின் பேரில் அவர் மனுக் கொடுக்கப்பட்டது. பந்திருந்த இளைஞர் தலைவரான ார் அந்தக் கூட்டத்தில் சொற் த்துக்கொள்வதே பொலிஸின் சியங்களிலிருந்து புலனுகிறது. ப் பிரதிநிதியல்ல; அவரைச் து அமைப்பாளரின் நோக்கமும் டாடுதான் பொலிசார் கூட்டத் 3ஆம் திகதியிலிருந்து 9ஆம் லவே, இந்தக் கூட்டத்திற்கும் 0ான அனுமதி வழங்கவில்லை.

Page 273
26
இரு தரப்பாரும் ஏற்றுக்கொன் மூலமான அனுமதியைக்
அவசியமில்லாத ஒரு கனவான் சாட்சியங்களிலிருந்து விளங்
GurrasaFitri நல்லெண்ணங் கொடுத்தமைபற்றி மகாநாட இலங்கைச் Frifanusant FinT2
வித்தியானந்தன் புகழ்ந்துரை: நேரத்திலேயே இந்தச் சம்ப வேதனைக்குரிய விந்தையாகும்.
9ஆம் திகதி பெய்த பெரும பாணம் திறந்தவெளி அரங்கில் திகதிக் கூட்டத்தை வீரசிங்க பாளர்கள் மாற்றிவிட்டனர். செய்யும்பொழுது, கூட்டத்தின் மென்ருே, அல்லது உள்ளே நட இருந்து ஒலி பெருக்கியிற் கேட் மக்கள் உள்ளே வர விரும் பாளர்கள் கருத்திற் கொண்ட ஏற்கனவே நிறைந்திருந்த மன மக்கள் நெருங்கியடித்துக் ெ வுடன், ஏதாவ்து செய்தாக பாளர்கள் தீர்மானித்தனர். ஏற்கனவே அனுமதி பெற்றிருந் மீண்டும் கூட்டத்தை நடத்தக் தனர். ஆனல் அரங்கின் கதவு பொறுப்பாளருக்கு அனுமதி ெ பாண மாநகரசபைத் தலைவ கண்டுபிடிக்க எவ்வளவோ ஆகையால் கூட்டத்தை மண்ட எல்லைக்குள் நடத்துவதென்று அறிவித்தலும் செய்யப்பட்டது

S6
ண்டுள்ள விஷயத்திற்கு எழுத்து கேட்கவோ கொடுக்கவோ "கள் ஒப்பந்தம் அது என்பது குகிறது. அமைப்பாளரிடம்
காட்டி ஒத்துழைப்புக் ட்டுத் தலை வ ரா யிருந்த யைச் சேர்ந்த கலாநிதி த்து நன்றி தெரிவித்துச் சிறிது வங்கள் நடைபெற்றிருப்பது
ழையின் காரணமாக யாழ்ப் நடைபெற விருந்த 10ஆம் ம் மண்டபத்திற்கு அமைப் அவ்வாறு இடமாற்றம் அளவு எத்தகையதாயிருக்கு க்கும் விஷயங்களை வெளியில் பதோடு திருப்தியடையாமல் புவார்கள் என்றே அமைப் தாகத் தெரியவில்லை. அதனுல் ண்டபத்தில் மேலும் மேலும் காண்டு நுழைய ஆரம்பித்த வேண்டுமென்று அமைப் அன்று மழையில்லாததால் த திறந்த வெளி அரங்கில் கடைசி நேரத்தில் முயற்சித் களைத் திறந்து விடுவதற்குப் பெற்றுக் கொடுக்க யாழ்ப் 1ரையும் ஆணையாளரையும் முயன்றும் முடியவில்லை. பத்தின் வெளியில், மண்டப தீர்மானித்து அவ்வாறே மக்கள் கூட்டம் அதைத்

Page 274
26
திருப்தியுடன் ஏற்று வசதிய இடங்களைத் தேடி அமர் மண்டபத்திற்கு வெளியில் இ அப்பாலுள்ள கோட்டை வெளியிலும் கண்ணுக்கெட்டி பிடித்து அமர்ந்திருந்தனர்.
அவ்வாறு கூட்ட நடவ வெளியிலே நடத்துவதற்கு டிருந்த சமயம், அமைப்ட உத்தேசித்துள்ளார்கள் என் பரிசோதகர் திரு. நாணயக்க தனக் கேட்டிருக்கிருர். அ மாக இருப்பதால் மண்டபத் நடத்த உத்தேசித்துள்ளோம் அதைப்பற்றிப் பாத க மி மக்கள் மே ைட யைச் நிற்காமல், உட்கார வை பரிசோதகர் சொல்லியிருச் கலாநிதி வித்தியானந்தன் வருகின்றது.
அவ்வாறு மாற் ற ம் மண்டபவாசலில் ஒரு மேடை வெளியெல்லையில் இரும்பு மின்சாரத் தூண்களில் பொரு களுக்கு அந்த மேடையிலிரு செய்ய வேண்டியதாயிற்று.
&all- நடவடிக்கைக ஜனுர்த்தனன் பல ஆர்வலர்க யில் அங்கு வந்து அமர்ந்தார் பாராளுமன்ற அங்கத்தவரு இவருக்கு மாலை அணிவித்த வந்து இரண்டு மூன்று நிமிடங் அவரை மேடையிலிருந்து இ

ாக இருந்து பாரிக்கக்கூடிய ந்தனர். அம் முறை யில் இருந்த வீதியிலும், வீதிக்கு
மதில் வரையுள்ள புல் ய தூரம் வரை மக்கள் இடம்
டிக்கைகளை மண்டபத்திற்கு ஏற்பாடுகள் செய்துகொண் Irreirriseir என்ன செய்ய ாறு தலைமைப்பிடப் பொலிஸ் ார கலாநிதி வித்தியானந் தற்கு அவர், "கூட்டம் அதிக த்திற்கு வெளியே கூட்டத்தை
என்று சொல்லியுள்ளார். 9 ல் லை யென்றும், ஆனல், சுற்றி வளைத்துக்கொண்டு த்துவிட வேண்டும் என்றும் *கிருர். இவை யெல்லாம் சாட்சியத்திலிருந்து தெரிய
செய்யவேண்டியிருந்ததால், அமைக்க வேண்டியதாயிற்று. க்கிராதியருகில் இருபுறமும் த்தப்பட்டிருந்த ஒலி பெருக்கி ந்து ஒலிபெருக்கி இணைப்பும்
ள் ஆரம்பிக்கும் சமயம், 1ளுடன் கைதட்டல்களுக்கிடை i. வழக்கறிஞரும் முன்னுள் ருமான திரு. அமிர்தலிங்கம் ார். ஜனுர்த்தனன் மேடைக்கு களில் கலாநிதி வித்தியானந்தன் றங்கிக்கொள்ளுமாறு வேண்டிக்

Page 275
26
கொண்டபடி அவர் இறங்கி மே வேண்டியவர்களுக்கு மாதிரிக் கொடுத்துக் கொண்டிருந்தார். பொழுது தலைமைப்பீட ெ நாணயக்கார அவரிடம் வந்து துப் பற்றுச்சீட்டுப் பெற்றுக்ெ கன்ருர், அதன் பின்பு திரு. நா வில்லை.
இடமாற்றத்தின் காரணம ஏறக்குறைய ஒரு மணிநேர தா! மணி அளவில் மீண்டும் ஆரம்ப 50,000 மக்கள் வரை குழுமியி(
பிரதிநிதிகளில் முதல் பேச் வந்திருந்த பிரபல தமிழ்ப் முகம்மது என்பவராகும். அவ பற்றியும் அதன் தொன்மை பற் பாடு பற்றியும் பேசினர்.
தூய்மையான தமிழில் அவ மக்கள் சுவாரஸ்யமாகக் கேட்டு கைதட்டிக் கொண்டுமிருந்தனர் கும்பொழுது ரீகல் படமாளிகை மத்தியில் சிறிது அமளி ஏற்ட பொலீஸ் நிலையப் பக்கமாகும். மக்கள் எழுந்து நகர ஆரம்பித்த என்று கலாநிதி நயின முகம்மது சமயம் ஒரு ஜீப்பும் இரும்புத் தாங்கிய பொலீஸ்காரர்களைக் ெ டத்தினரிடையே மெதுவாக முன் போகக் கூட்டம் மிக நெருக்கமா மேலே நகர முடியவில்லை. உட னங்களில் இருந்து இறங்கித் த களையெல்லாம் தாக்க முற்பட்ட

8
டைக்குப் பின்புறம் அமர்ந்து
கையெழுத்துப் போட்டுக் ஜஞர்த்தனன் அங்கிருக்கும் பாலீஸ் பரிசோதகர் திரு. ஒரு பத்திரத்தைக் கொடுத் கொண்டு அவ்விடம் விட்ட ணயக்கார அங்கு காணப்பட
ாக கூட்ட நடவடிக்கைகள் மதத்திற்குப் பிறகு இரவு 8 மானபோது அங்கு ஏறத்தாழ நந்தனர்.
*சாளர், இந்தியாவிலிருந்து புலவரான கலாநிதி நயினு Iர் தமிழ் மொழியின் எழில் றியும் தமிழ் மக்களின் பண்
ர் சொற்பொழிவாற்றியதை க்கொண்டும் அவ்வப்போது
அவர் பேசிக்கொண்டிருக் கப் பக்கம் இருந்த மக்கள் பட்டது. அது யாழ்ப்பான அந்தப் பக்கக் கடைசியில் னர். 'அமைதியாயிருங்கள்" கேட்டுக் கொண்டார். இச் தொப்பி அணிந்து ஆயுதம் காண்ட ஒரு டிரக்கும் கூட் னேற முற்பட்டன. போகப் "யிருந்ததால், டிரக் வண்டி னே பொலீஸ்காரர்கள் வாக ங்கள் பாதையில் நின்றவர் டனர். பிறகு விரிந்து பரவி

Page 276
2.
நின்று கொண்டு தொடர்ந்து மக்கள் நாலாபுறமும் சிதறி ஓ நெரிசல் ஏற்பட்டு, ஒருவர்ே வண்டிகள் மேலும் மக்கள் விரு பொலீஸ் தாக்குதலிலிருந் ளும் குதித்தனர். கண்ணிர்ப் களும் திகிலை அதிகப்படுத்தில் தனர். மேடை மீதிருந்த கல திரு. ஜேம்ஸ் இரத்தினத்திற்கு தனர். துப்பாக்கிச் சூட்டின கம்பி அறுந்து விழுந்ததை இரு நின்ற வழக்கறிஞர் திரு.இரா லாளர் திரு. பத்திநாதரும் கண் நாதர் தன் கதையைச் செ வேதனையை விளக்கினர். ஒரு புகைக் குண்டைத் தன்மீது வில்லையென்றும், அதன் பி துப்பாக்கியால் மின்சாரக் கம் அவர் தன் நிலை இழந்ததாகவும் மற்றும் ஏழுபேர் இறந்துள்ள
ஒரு பிரபல தமிழ்ப் புலவ கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஆண் தற்காப்பற்ற கூட்டத்தினர் மீ கண்ணிர்ப்புகை வெடிகுண்டுக எல்லாங் கொண்டு எவ்வித மு தனமாக ஏன் தாக்குதல் ந சந்தர்ப்பத்தில் ஆராய விை தேசியப் பேரவை அங்கத்தி பிள்ளையின் சாட்சியம் இவ் விவ மக்கள் மேல் நடத்திய தாக்( அவர், அத்தாக்குதலை நிறுத்துப தொேைபசி மூலம் கேட்டிரு ஒரு குறிப்பிட்ட பெயர்வழியை

69
து கடுமையாகத் தாக்கினர். டிடினர். அதனுல் ஒரு பெரிய மல் ஒருவராகவும் சைக்கில் 9脑应G西f。 து தப்பிக்கச் சிலர் அகழிக்குள் புகையும், துப்பாக்கி வெடி ன. பலர் புகையில் தத்தளித் ாநிதி வித்தியானந்தனுக்கும். ம் மயக்கம் ஏற்பட்டு வீழ்ந் ல் மேலே சென்ற மின்சாரக் நம்புக் கிராதிக்குப் பக்கத்தில் சரத்தினமும், \பொதுச்செய ாடிருக்கின்றனர். திரு. பத்தி Fால்லி, உயிர் தப்பி வந்த பொலீஸ்காரர் ஒரு கண்ணிர்ப் வீசியதாகவும் அது வெடிக்க றகு அந்தப் பொலிஸ்காரர். பிக்குச் சுட்டதாகவும், அதனல் ம் சொல்லியிருக்கிருர். இதனுல்
Trif. ரின் பேச்சை ஆர்வத்தோடு பெண்கள் அடங்கிய ஒரு 'து பொலிசார் துப்பாக்கிகள், iள், குறுந்தடிகள், கேடயங்கள் முகாந்தரமுமின்றிக் கண்மூடித் டத்தினர் என்பதுபற்றி இச் ழைகின்ருேம். வழக்கறிஞரும், னருமான திரு. கதிரவேலுப் டியத்தில் தெளிவு காட்டுகிறது. குதல் பற்றிக் கேள்விப்பட்ட மாறு பொலிஸ் மா அதிபரைத் க்கின்ருர், அமைப்பாளர்கள் பப் பேச அனுமதிப்பதில்லை

Page 277
27
யெனப் பொறுப்பேற்றிருந்தன பெயர்வழியைப் பேச அனு நிறுத்தப் பொலிசார் தலையிட்ட தால் பொலிஸ் பலாத்காரம் யிற்று என்றும் மார்புச் சளியா டிருந்த மா அதிகாரி பதில் கூற
திரு. கதிரவேலுப்பிள்ளை இடையில் நடந்த சம்பாஷை கூறியிருக்கின்ருர் என்பதிலும் தினம் சொற்பொழிவாற்ற நிரூபிக்கப்பட்டுவிட்டது என்ப யடைந்துள்ளோம். ஜனுர்த்தன தலான தகவல் கொடுத்திருக் கின்றது. அந்தத் தகவல் உன் படுத்திக் கொண்டிருக்க வேன் விவேகமானதுமான வழியென எவ்வாருயினும் கூட்டத்தைக் வைப் பற்றிச் சிந்திக்காமல் முர தென்று அபிப்பிராயப்படுகின்ே கப்பட்டுள்ள அனுமதியில் கண் தாக அமைப்பாளர்கள் மீது இருக்கலாம் என்று ஏனே அர் வில்லை. அல்லது அதைக் கவனி சாமர்த்தியமான முடிவைக் கி ராகத் தெரியவில்லை. ஏனெனில் லின்படி அமைப்பாளர்கள் ஒப்பு மீறி விட்டபடியால் அதற்குப் யால் எவ்வித பிரயோசனமும் ( யும்விட மிகமோசமான விடய நிறுத்தப்பட்ட செய்தியை ம தான். இரண்டொரு பொலிஸ் பேசியது யார் என்று தெரிந்து தவிர வேறுவழியில்லையெனக்

O
rர் என்றும் அதை மீறி அப் னுமதித்ததால் கூட்டத்தை டனர் என்றும், மக்கள் தடுத்த உபயோகிக்க வேண்டியதா ல் அவஸ்தைப்பட்டுக்கொண் நியிருக்கின்ருர்.
தனக்கும் மா அதிகாரிக்கும் னயை உள்ளது உள்ளபடியே , ஜனுர்த்தனன் அன்றைய வில்லையென்பது சந்தேகமற தில் நாங்கள் முழுத் திருப்தி ான் பேசியதாக யாரோ தவறு கின்றனர் என்றே தோன்று ண்மையாவென்பதை உறுதிப் ண்டியது தான் முறையானதும் எங்களுக்குத் தோன்றுகிறது. கலைக்க எடுத்த முடிவு, விளை "ட்டுத்தனமாகச் செயல்பட்ட ருேம். கூட்டத்திற்குக் கொடுக் டுள்ள கட்டுப்பாட்டை மீறிய பிறகு வழக்குத் தொடர்ந்து ந்த அதிகாரிக்குத் தோன்ற ரிக்காதது போல் விட்டுவிடும் கூட அவர் சிந்தனை செய்தவ ல், அவருக்குக் கிடைத்த தகவ க்கொண்டதை ஏற்கனவேயே பிறகு எடுக்கும் நடவடிக்க்ை இல்லை. இவையெல்லாவற்றை பம் என்னவெனில் கூட்டம் க்களுக்கு அறிவித்த முறை காரர்கள் மேடைக்குப் போய் கூட்டத்தை நிறுத்துவதைத் கண்டால், அமைப்பாளருக்கு

Page 278
2.
உத்தரவிடுவதன் மூலம் கூட் ஏன் முயற்சி எடுக்கப்பட மர்மமாகவே இருக்கிறது.
சாட்சியங்களின்படி ந பொலிசார் தங்களை முழு ஆ ஜீப்பிலும், டிரக்கிலும் வீதிவ மக்கள் உட்கார்ந்திருப்பதால் க்ாண்கின்றனர். ஆனல் அவ்ெ உட்கார்ந்திருப்பது அவர்களு விடயம்தான். ஏனெனில், வீர பிரிந்து அந்த வீதியின் இ பொலிசார் நிறுத்தி வைக்கப் போக்குவரத்தைத் தடை செ வாகனங்களை நிறுத்தி வை அவர்கள் செய்துகொண்டுதான் மக்கள் அமர்ந்திருந்ததனல் கூட்டுக் கடைத்தெரு இ6ை பொலிஸ் நிலையம், நகரமண் வற்றிற்குமிடையே பொது வ நீதிமன்றமும் இருப்பதால் இடைஞ்சல் ஏதும் ஏற்படா சான்றிதழ் மூலமும் இடங்க3 யிலும் நாங்கள் தெரிந்து கொ
பொலிசார் பொலிஸ் வீதியால் வரும்பொழுது என்பதும் ஒரத்தில் இருந்த உண்மையே. பொலிசார் தூரம் வரைதான் வாகனங்க மேல் கூட்டம் மிக நெருக்கப முடியவில்லை. கையொலிபெ பலருக்குக் கேட்கவில்லையென் வில்லையென்பதும் சாட்சியங்க ஏற்றுக்கொள்ள வண்டித்த

71
டத்தைக் கலைக்குமாறு செய்ய வில்லையென்பது விளங்காத
,அறிவதென்னவெனில் מr uח யுதபாணிகளாக்கிக் கொண்டு ழியே வரும்பொழுது வீதியில் வழி மறிக்கப்பட்டிருப்பதைக் வாறு வீதி முழுமையும் மக்கள் க்கு முன்பே நன்கு தெரிந்த ரசிங்கம் மண்டபத்தில் இருந்து இரு மருங்கிலும் ஏற்கனவே பட்டு, அவ்வழியில் வாகனப் ய்யவும், அந்த அடிப்படையில் க்கும் வசதி ஏற்பாடுகளும் ன் இருந்தனர். இந்த வீதியில் ஒரு பகுதியிலுள்ள மணிக் வகளுக்கும் மறுபகுதியிலுள்ள ண்டபம், வாடிவீடு முதலியன ாசிகசாலை வழியும், மாவட்ட வாகனப் போக்குவரத்துக்கு தென்பதையும் பி. 5' என்ற ள நேரிற் கண்டறிந்த முறை ண்டோம்.
நிலையப் பக்கமிருந்து அந்த வழிவிடுமாறு அறிவித்தனர் மக்கள் ஒதுங்கினர் என்பதும் மண்டபத்திற்குக் கொஞ்சத் களில் வரமுடிந்தது. அதற்கு 0ாக இருந்ததால் முன்னேற ருக்கியில் அவர்கள் கூறியது பதும் அநேகருக்கு விளங்க ளிலிருந்து தெரிகிறது. அதை ான் இருக்கிறது. ஏனெனில்,

Page 279
27
அத்தகைய கையொலிபெருக் தெளிவில்லை யென்பது எங்க நன்கறிந்துள்ளோம். அத்துட இங்கு முன்னமேயே ஒலி ( மக்கள் அதன்மூலம் வரும் ே கொண்டிருந்தனர். பொலிசா இருந்ததை அதற்கப்புறம் கைக்குக் காரணமாகக் காட்ட எடுத்த நடவடிக்கைகள் ப, நாங்கள் முன்னமேயே குறிப் உண்மையையும், நாங்கள் ஏற்று எங்கள் முன் வந்த சாட் களையும், கேட்டவைகளையும் ே றிருக்கின்றனர் என நாங்கள் படுகிருேம். அவர்களின் சாட் தான் என்பதையும் நாங்கள் அந்தச் சாட்சியங்களை நாங்க சமயம், கூட்டம் பிரமாண்டமா விளக்குகளும் வழக்கமான ெ கொண்டிருந்த இரவுவேளை ெ லிருந்து அந்தச் சாட்சியங்கள் எங்கெங்கு என்னென்ன நட பார்த்தோ கேட்டோ இருக் நாங்கள் கருத்திற் கொண்டுள்ே
நிராயுதபாணிகளான மக்க விதத்திலும் அவசியமற்ற பல தற்காக பொலிசாரே குற்ற தவிர்க்க முடியாத முடிவுக்குத் வர்களாய் இருக்கின்ருேம். ே பொலிசார் மிகவும் இக்கட்டா6 மாக நடந்துகொள்ள வேண்டிய அவர்கள் பின் தங்கியவர்களாய் மிகவும் கவலை கொள்ளுகின்

r2
கிக் கருவிகளில் வரும் ஒலி ள் அனுபவத்தில் நாங்கள் ன் இந்தச் சந்தரிப்பத்தில் பெருக்கிகள் அமைக்கப்பட்டு பேச்சில் கவனம் செலுத்திக் ருக்கு மேலும் நகரமுடியாமல் அவர்கள் எடுத்த நடவடிக் முடியாது. அப்புறம் அவர்கள் ற்றி சம்பவத் தொகுப்பில் பிட்டுள்ளோம். அவைகளின் yeir Gantrth. சியங்கள் தாங்கள் கண்டவை நர்ம்ையோடு சொல்ல முயன் ஏகமனதாக அபிப்பிராயப் .சியங்கள் உண்மையானவை ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ருேம். ள் ஏற்றுக்கொள்ளும் அதே ானது என்பதையும், மேடை தரு விளக்குகளும் எரிந்து பன்பதையும் பல இடங்களி அந்தப் பரந்த இடத்தில் டந்தது என்பதையெல்லாம் க முடியாது என்பதையும் ளோம். iளின் மீது அன்று இரவு எந்த ாத்காரத்தைப் பிரயோகித்த வாளிகளாகின்றனர் என்ற தான் நாங்கள் வரவேண்டிய பொதுத் துறையைச் சார்ந்த ன சூழ்நிலையிலும் சாமர்த்திய கடமை பற்றிய திறனுய்வில் ப் இருப்பதையிட்டு நாங்கள் ருேம். சாட்சியங்களிலிருந்து

Page 280
2.
தெரிவதென்னவெனில் அன்று மட்டும்தான் என்பதல்ல.
பொலிசார் தங்களின் ஆய அலைந்து, சந்தித்தவர்களைெ யுள்ள வேலை களை ச் செய்பூ லாம்- திடீரென்று தாக்கியி
இரவு 10 மணியளவில் மனைவி மக்களைக் கூட்டிவரப் ே யாழ்ப்பாண வாசிகசாலைப் பக் ஒட்டிச் செல்லும்பொழுது டெ அடித்திருக்கிருர்கள். நல்லே மோட்டார் வாகனத்தின் பின் பட்டு மோட்டார் வாகனத்துக் எங்கள் சோதனைக்காகக் செ வாகனத்தை நாங்கள் பார்வை தங்கள் வீடுகளுக்குச் செல் காத்துநின்ற மக்கள்மேல் படுத்தப்பட்டிருக்கிறது.
இருபத்தைந்து அல்லது பாணப் பிரதான வீதியில் பெ அடித்து அவரின் மோட்ட காப்புத் தகட்டையும் முன் சேதப்படுத்தியிருக்கின்றனர்.
இரவு 9.30 மணியளவில் வைத் தாக்கியிருக்கின்றனர். 6 ஒரு மைலுக்கு அப்பாலுள்ள யருகில் ஒரு டிரக்கும் ஜீப்பும் 6 திருக்கிருர் அதிலிருந்து பத்து தாங்கிய பொலிசார் கீழே குதி திருக்கின்றனர். அவர் தன் ஆஸ்பத்திரியில்தான் சுய தவராஜா வீரசிங்க மண்ட வரல்லர். தன்னைத் தாக்குவத

73
இரவு நடந்தது இவைகள்
புத பலத்தோடு நகரைச் சுற்றி பல்லாம்-தங்களின் உரிமை து கொண்டிருந்தவர்களை யெல் ருக்கின்றனர்.
திரு. பேரின்பநாயகம் தன் பொலிஸ் நிலைய வீதி வழியாக கம் மோட்டார் வாகனத்தை பாலிசார் துப்பாக்கி முனையால் வளையாக அது கதவிலும் பகுதியிலும் ஐந்தாறு தடவை குச் சேதம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. 5rator(6)a průual Gouort LTř մմ)ւ*_Gւ-ուb. ۔۔۔۔۔۔ ல்வதற்காகப் பஸ் நிலையத்திற் கண்ணிர்ப்புகை பிரயோகப்
முப்பது பொலிசார் யாழ்ப் ான்னையா விநாயக மூர்த்தியை ார் சைக்கிளின் சக்கரப் பாது விளக்குக் கண்ணுடியையும்
என்ஜினியர் திரு. தவராஜா 鑫
வீரசிங்கம் மண்டபத்திலிருந்து ள் டாக்டர் பிலிப்ஸ் பணிமனை வந்து நிற்பதை அவர் பார்த் அல்லது பன்னிரண்டு ஆயுதந் த்து அவரை நையப் புடைத்
உணர்வு இழந்து மீண்டும் உணர்வு பெற்றிருக்கின்ருர், உபக் கூட்டத்திற்குச் சென்ற ற்குமுன் பொலிசார் கற்களை

Page 281
2'
றிந்தனரென்றும் கண்ணுப கேட்டதாகவும் கூறியிருக்கிரு
ரியோ ஐஸ்க்ரீம் கடையின் யிட்டோம் அந்தக் கடையின் சார் அடித்து உடைத்தத் கூறியிருக்கிருர்,
பத்து அல்லது பதினைந்து பின் தொடரக் குறுந்தடி, போய் யாழ்ப்பாண பிரதான மோட்டார் சயிக்கிளைச் சேத் அடக்க நிலையக் கண்ணுடிய தெருவிலிருந்த அலங்கார களையும் சேதப்படுத்தியதையும் *முட்டாள்களே வானுக்குள் விட்ட பிறகும் அவ்வாறு ெ இராஜசிங்கம் சாட்சியம் கூறி
கஸ்தூரியார் வீதியும் 6
சந்தியிலுள்ள பெற்ருேல் நி ஞானேஸ்வரன், ஆஸ்பத்திரிய வந்த சீதாலட்சுமி தங்கராஜ இன்னும் பலரும் வீரசிங்கம் தூரத்தில் பொலிசாரால் த கொடுத்துள்ளனர்.
அந்தத் துக்ககரமான ந தினங் கழித்து அதிகாலை விடி லிருந்து பல மைல்களுக்கு அ டிரக்கிலிருந்து பொலிஸ்காரர் ரையும், தொழிற்சாலைக்குப் ே துக் கூட்டுத்தாபன காவலாளி சியங்கள் இருக்கின்றன. கந்:ை காரர்களால் ஏசித் தாக்கி வி தன் நிருவாக அதிகாரியிடம் மு யத்தை அரசாங்க அதிபருக்கு
 

74
டிகள் உடையும் சத்தத்தைக் 于。
சேதத்தை நாங்கள் பார்வை முன் கண்ணுடிகளைப் பொலி தாகச் சாட்சி ஆர்னல்ட்
பொலிஸ்காரர்கள் ஒரு டிரக் துப்பாக்கி, கேடயங்களோடு வீதியில் விநாயக மூர்த்தியின் தப்படுத்தியதையும், ஒரு சவ பன்னல்களை உடைத்ததையும் பல்புகளையும் தெரு விளக்கு b கண்டதாகவும் ஒரு அதிகாரி ஏறுங்கள்' என்று உத்தர செய்ததாகவும். இமானுவேல் யிருக்கிருர்,
ஸ்டான்லி வீதியும் இணையும் லையத்துக்குக் காவலாளியான பில் ஐந்து நாட்கள் இருந்து ஜா, பெருமாள் விஜயராஜ் மண்டபத்திலிருந்து வெகு 3ாக்கப்பட்டதாகச் சாட்சியம்
ாளான 10 ஆம் திகதிக்கு இரு வதற்கு முன் யாழ்ப்பாணத்தி அப்பாலுள்ள இணுவிலில் ஒரு "கள் இறங்கி ஒரு சைக்கிள்கார பாய்க் கொண்டிருந்த சிமெந் யையும் தாக்கியதாகவும் சாட் தயா என்பவர் மூன்று பொலிஸ் ரட்டப்பட்டதாகவும், அவர் pறையிட, அந்த அதிகாரி விஷ த் தெரிவித்துள்ளார்.

Page 282
275
கூட்டத்தின் மீது பொலி சமயம் கூட்டத்தினர் எவ்வி யென்றும் திருப்பியும் தாக்க வாக்குமூலம் அளித்தவர்கள் ருக்கின்றனர். நீதிபதி முன் பதுபோல பொலிசார்மீதோ போத்தல்களோ வீசப்படவி கின்றனர். ஆனல் வீரசிங்கம் வத்திற்குப் பிறகு வெகு நே காரர் தாக்கப்பட்டுத் திறந்த ( ஒரு நீர்த்தேக்கத்தில் வீசப்பட் கூடி இரு பொலிஸ்காரரைத் தடுக்கப்பட்டனரென்றுழ் சா பேரச்சம் மிகுந்த இரவில் உடற்காயங்களையும், ஆண்க அவமானங்களையும் சிந்தித்துப் பதிலடி கொடுக்க வேண்டுமெ கையே. ஒருவேளை அதற்குப் யங்களுக்குத் தெரியாத பல ப நடைபெற்றிருக்கக் கூடும் அப் பொலிஸ் இங்கு சாட்சியங்கள் அவர்கள் அவ்வாறு செய்ய விரு
ஒரு பாவமும் அறியாத பல இழந்தும் உயிர் இழந்தும் அல் அதிகாரியின் முற்றும் பிழைய சங்கிலித்தொடர் நிகழ்ச்சிக அபிப்பிராயப்படுகிருேம்.
நிராயுதபாணிகளும் நிர மீது பொலிசார் நடத்திய இர் மான முகாந்திரமும் எங்களா, ளையோ பொருளையோ காப்ப சந்தர்ப்பங்கள் தவிர மற்ற நே காரம் பிரயோகிக்க எவ்வித நீ

சார் தாக்குதல் நடத்திய த எதிர்ப்பும் காட்ட வில்லை வில்லையென்றும் எங்கள் முன் சர்வ நிச்சயமாகச் சொல்லியி பொலிஸ்தரப்பார் கூறியிருப் வாகனங்கள் மீதோ கற்களோ ல்லை என்று அவர்கள் கூறு மண்டபத்தில் நடந்த சம்ப ரம் சென்று ஒரு பொலிஸ் வெளி அரங்கின் அருகிலுள்ள டாரென்றும், சில இளைஞர்கள் தாக்க முந்யூட்டபொழுது ட்சியங்கள் உண்டு. அந்தப் நிகழ்ந்த உயிரிழப்புகளையும், ளும், பெண்களும் அடைந்த பார்த்த இளைஞர்களுக்குப் ன்ற எண்ணம் எழுவது இயற் பின்னும் இங்கு வந்த சாட்சி திலுக்குப்பதில் சம்பவங்கள் படியெல்லாம் இருந்திருப்பின் கொடுத்திருக்கலாம். ஆனல் நம்பவில்லை. லர் காயமடைந்தும் , பொருள் லலுற்றது அந்தப் பொலிஸ் ான மதியற்ற தீர்மானத்தின் ளேயாகும் என்று நாங்கள்
பராதிகளுமான குடிமக்கள் நீதத் தாக்குதலுக்கு எந்தவித ற் காணமுடியவில்லை. மக்க ாற்றவேண்டிய எதிர்பாராத நரங்களில் பொலிசார் பலாத் நியாயமுமில்லை. அதுவும் கூட

Page 283
276
எவ்வளவு குறைந்த அளவோ அ தவறு செய்பவர்களைத் தண்டிப் அது சட்டமன்றங்களின் பொறு யில் பொதுஜன நம்பிக்கை ஏற் மக்களைப் பொறுத்துப் பொலிசா பதை அவர்களுக்கு அறிவுறுத்து நடவடிக்கைகளையும் பொலிஸ் வர்கள் எடுத்துக் கொள்ளுதல் தோன்றுகிறது. ஏனெனில் தா சேவையே தவிர பொலிஸ் பொலிஸ்காரர்களே உணர வே
سمیت
韃
*
" ہے۔
பிழை தி
6-ஆம் பக்கம் 8 ஆம் வரியின்
சில மாத்திரி என்று படிக்க
 
 
 
 

வ்வளவே பிரயோகிக்கலாம். பது பொலிசின் வேலையல்ல. றுப்பாகும். பொலிஸ் பகுதி பட வேண்டுமெனில் பொது rரின் கடமைகள் என்னவென் வதற்கு வேண்டிய எல்லா சேவைக்குப் பொறுப்பான நலமென்று எங்களுக்குத் வ்களுடையது ஒரு பொலிஸ் படை அல்லவென்பதைப் ண்டும்.
に
ருத்தம்
ல் சில மாதிரி என்பதை ռյւն

Page 284