கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: இருபதாம் நூற்றாண்டு உலக இலக்கியம்

Page 1
JOLil JOL
 
 
 
 
 


Page 2
- USLÖu, USLÖUtost
 
 


Page 3

Title: Irupatham Nootrandu Ulaka Ilakkiyam, Author: Ayathurai Santhan (c), First Edition: March 2005, Published by: Moonravathu Manithan Publication, 119/15 Kettampahuwa Road, Wellampitiya, Sri Lanka,
Tel: O773131627,
E-Mail: thirdmanpublication Gyahoo.com Pages: (118 + xx), Price: Rs. 220.00

Page 4

രെക്ര
സ്ത്രീ.

Page 5
2Oക്ട്ര ഭ്രൂ ഉ.ക്രൈ ജേJb
தமிழிலேயே உலக இலக்கிய வலத்ை சாந்தனின் இச்சிறு நூல் பெரிதும் பய
உலக இலக்கியம் என்று வரும்பொ சமுத்திரம். இருபதாம் நூற்றாண்ை எடுத்துக்கொண்டாலும், உடனிகழ் பற்பல மொழிகளில், பல்வேறு நாடு பரிமளித்துள்ளன. அத்தனையும் ஆ மொழிகளில் படித்துச்சுவைப்பது சாத்தியமானதொன்றல்ல. எனவே முறையிலான வகைப்படுத்தல் அவ தெரிதலுக்கு இணங்க நண்பர் ஐய தாம் படித்தவற்றுள் சிலவற்றைத்தே விபரங்களுடன், சிறு குறிப்புகளை அடிப்படையில் நமக்குத் தந்திருக்கி
உலக இலக்கியங்களை இவ்வாறு தொகுத்து அறிமுகம் செய்திருப்பன தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவரும் மறை க.நா.சுப்பிரமணியம் படித்திருக்கிறீர் நூல்களையும், உலகத்துச் சிறந்த
என்ற நூலையும் தந்துள்ளார். உ6 தொடர்பாக எழுத்து என்ற சிற்றே சில கட்டுரைகளை அவர் எழுதிய நூல்களாக வெளிவந்தனவா தெரி
இப்பொழுது நமக்கு ஐ.சாந்தனின் நூற்றாண்டு உலக இலக்கியம் எ நூல் கிடைத்திருக்கிறது. பெறுமதி வேறு எந்த நூலும் இம்மாதிரியாக நமக்குக்கிடைக்காததால், தமிழ் ம நம்மவர்களில் பலருக்கு, இந்நூல் எழுத்தாளர்கள் பற்றிய விபரங்கை நமக்குப் பெரிதும் உதவும்.

த மேற்கொள்ள னளிக்கிறது.
ாழுது அது ஒரு
)L- கால இலக்கியங்கள் களினின்றும் ங்கிலம், தமிழ் ஆகிய
தான் ஒரு தேர்வு சியமாகிறது. அந்தத் ாத்துரை சாந்தன் தர்ந்து அத்தியாவசிய ஒரளவு திறனாய்வு றார்.
இதுவரை யாரும் தை நான் அறியேன். ந்தவருமான களா? I, II ஆகிய பத்து நாவல்கள பக இலக்கியம் ]ட்டிலும், கல்கி யிலும் தாக ஞாபகம். அவை யவில்லை.
இருபதாம் ன்ற பெறுமதியான யான' ஏனெனில்,
Լ(63ւ0 தெரிந்த சிறிய அளவில் பெரிய ள அறிந்து பயன்பெற
дә0fѣдь6ö)

Page 6
2Oക്ട്ര ഭ്രൂ ഉ.ക്ലെ ജേർ
சாந்தன் இப்பணியைச் செய்துள்ள பாராட்டுதல்களையும் நன்றியையும் சாந்தன் ஒர் ஆக்க இலக்கிய எழு பலருக்குத் தெரியாமல் இருக்கலா
தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் அவர் எ நூல்கள் அவர் ஆற்றலைப் பறை
மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டிலும், உயர்ம வாசகர்கள் சாந்தனின் நுண்ணித அவருக்கே பிரத்தியேகமானவை ே மொழிக்கே மிகவும் அபூர்வமானது அறிந்து வைத்திருப்பர்! சாந்தனின் எழுத்து வன்மைக்குக் காரணம் ஆ ரீதியான பட வரைஞர் மாத்திரமல் சிறப்புகளை அறிந்து வைத்து தக் சொல்லைப் பயன்படுத்தித் தனது
நமக்கு உணர்த்தி நம்மைப் பரவச இருப்பதனாலுந்தான். அது மாத்தி சிறந்தவற்றைச் சிறுவயது முதலே வாசிக்கும் பழக்கமுடையவருமாவர்
இதற்கு ஒர் உதாரணம்: தி. ஜான குறு நாவல் போட்டியில் கலந்து ெ பரிசுக்கதையாக அவர் எழுதிய '( கதையைக்குறிப்பிடலாம். அறிவுப்ப சிறந்தவற்றைத் தேர்ந்தெடுத்தல், நமக்கெல்லாம் அவசியம் என்பதை குறிப்பாக இளைய பரம்பரையினர் செயற்படத்தவறிவிடுகிறோம். மிக முறையில் சாந்தன் தன் சொந்த படிக்கத்தவறிவிட்ட குறிப்பிட்ட சில முயற்சி பற்றி இக்கதையில் விபரி படித்துப்பாருங்கள்.
இனி, இருபதாம் நூற்றாண்டு உ இந்த நூலுக்கு நாம் வருவோம்.
சாந்தனின் தேர்வு முறையில் நிை அவர் சார்பு எத்தகையது என்பன அறிந்து கொள்கிறோம். இடதுசா இலக்கியங்களுக்கும், போராட்டங்
wi

தால் அவருக்கு நமது
செலுத்துவோம்.
}த்தாளர் என்பது
ம்.
ழுதி வெளியிட்ட சாற்றும், இலங்கையில் ட்ட ரசனையுடைய ான பார்வைகள் ான்பதனையும், தமிழ்
என்பதனையும்
தனித்தன்மையான அவர் ஒர் விஞ்ஞான லர், மொழியின் க இடத்தில் தக்க வெளிப்பாட்டுத்திறனை ப்படுத்துபவராக அவர் ரமல்ல, அவர் ஓயாது,
தேர்ந்தெடுத்து
T.
ாகி ராமன் நினைவு கொண்டு தேடல் சி, தேடல் முயற்சி, படித்தனுபவித்தல் ந நம்மில் பலர்,
உணர்ந்து பும் சுவாரஸ்யமான அனுபவத்தையே,
நாவல்களைத் தேடும் த்திருக்கிறார். அவசியம்
லக இலக்கியம் என்ற
ாறு பார்க்கும்பொழுது த நாம் விரைவிலேயே fl grt furtsot களைச் சித்தரிக்கும்
சந்தன்

Page 7
2Öಲಿರಿ (dpnăybo೭೧ುಹಿ$à6ುಹಿಹಿNWb படைப்புகளுக்கும் அழுத்தம் கொடு தேடலும், நாட்டமும் இருப்பதை நா அவதானிக்கிறோம், அதே சமயம், எழுத்துகள் பற்றிய தனது பார்வை குறிப்புடன்கூடிய அறிமுகத்தையும் செய்யத்தவறவில்லை.
இந்நூலில் அவர் எழுதிய ‘ஒருவரி பதிவைப் படித்துப்பாருங்கள். பின்ன நுழைந்தால் சோவியத் இலக்கியம், வியட்னாம் இலக்கியம், அண்மைக் இலக்கியம் போன்றவை பற்றிய மு நமக்குக்காட்டிப் பின் பிற தொடர்ட விபரங்களைத்தருகிறார்.
ஜேர்மனி, கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடு மாநிலங்கள் போன்ற இடங்களைச் முக்கியத்துவம் குறித்து விளக்குகி இலக்கியம், செவ்விந்தியர் இலக்கி அமெரிக்க எழுத்தாளர்கள், ஸ்பான பிரெஞ்சு எழுத்தாளர்கள், போர்த் எழுத்தாளர்கள், இத்தாலிய எழுத் எழுத்தாளர்கள், யூத எழுத்தாளர்க எழுத்தாளர்கள் என்றெல்லாம் எழு அறிமுகஞ்செய்துவிட்டு ஆபிரிக்க, எழுத்தாளர்களுக்கு வருகிறார்.
கியூபா, கரிபிய தீவுகள், அண்மைக் ஆகியவற்றைச்சேர்ந்த எழுத்தாள விட்டு வைக்கவில்லை. கிழக்கே, ஐ அவுஸ்திரேலிய, நியூஸிலாந்து தெ ராச்சிய நாடுகள், இந்தியா, மலே போன்ற நாடுகளின் முக்கிய எழு அவர் அறிமுகங்களைத்தருகிறார்.
சில கவிதைகளை அவர் தமிழில் பற்றிய தனது பார்வையை வெளி கூட்டுமொத்தமாகத் தமது நோக் நிறைவேறியிருப்பதையும் நாம் இல கவனித்துக்கொள்கிறோம்.
w trii

க்கும் விதத்தில் அவர்
b
பிறவகையிலான
சார்ந்த திறனாய்வுக்
அவர்
என்ற எழுத்துப் ர், நாம் நூலுக்குள்
சீன இலக்கியம், கால ருஷ்ய ன்னுதாரணங்களை IIT GOT =
கள், அமெரிக்க
சேர்ந்தவர்களின் றார். பின்னர், கறுப்பர் யம், இலத்தின் னிய எழுத்தாளர்கள், துக்கேய தாளர்கள், ஹங்கேரி கள், பலஸ்தீன
ழதி தென்னாபிரிக்க
காலப் புதிய நாடுகள் ர்களையும் அவர் ஜப்பானிய மற்றும் ன்கொரியா, ஐக்கிய சியா, இலங்கை த்தாளர்கள் பற்றியும்
தந்திருப்பதும், அவை படுத்தியிருப்பதும், கம்
குவில்
ቃሳዕpòGጃ

Page 8
2ഠഭക്ര ഭ്രൂ ഉ.ക്രൈ ജേ
உண்மையைச்சொன்னால் நான் ! பல செய்திகளை சாந்தனின் இந்த அறிந்துகொண்டேன். அவருடைய விரிந்ததொன்று. கடந்த சில வருட இலக்கியங்களைத் தவிர்த்து அவ்வ ஆய்வறிவு நூல்களையே படித்துவர் ஆக்க இலக்கியங்கள் பற்றியறிந்தி படிக்கும் வாய்ப்பைப் பெற்றிலேன். தமிழிலேயே உலக இலக்கிய வலத் சாந்தனின் இச்சிறு நூல் எனக்கு பயனளிக்கிறது.
இந்த நூலில், பிறமொழிப் பெயர்க: ஆங்கில உச்சரிப்பில் எழுதப்பட்டு எனக்குச்சற்று இடைஞ்சலாக இரு வாசகர்களையும் மனதில் வைத்து சரியான உச்சரிப்புக்கு இணங்கா தெரியவில்லை.
இன்னொன்று ரால்ஃப் எலிஸன் அமெரிக்க கறுப்பு எழுத்தாளர் எ( மான்' என்ற அற்புதமான நாவலை மறந்தாரோ அல்லது அக்கதையின் ரிச்சட் றைட்டின் கதையாக மாறி தெரியவில்லை.
இவை தவிர, இந்த நூல் எனக்கு அளிக்கிறது. இதன் தாற்பரியத்தை கொள்வீர்கள்.
கே.எஸ்.சிவகுமாரன் ஒகஸ்ட் 26, 2004
viii

இதுவரையறிந்திராத
நூல் மூலம் பார்வை பரந்து ங்களாக நான் ஆக்க கையில் அல்லாத ததனால், உலக நந்தாலும், அவற்றைப் எனவேதான் தை மேற்கொள்ள
பெரிதும்
ர் தமிழ்நாட்டு இருப்பது நந்தது. தமிழ் நாட்டு
அவர் அவ்வாறு, Dல், எழுதினாரோ
என்ற முக்கிய ழதிய 'இன்விஸிபின் பப்பற்றி எழுத
கதைப்பொருளை க் கூறினாரோ
ப்பெரும் 66 ந நீங்களே அறிந்து
©ባዕméb®

Page 9
20ళితb గ్రbpnd(b 9.6ుతి 86&sub
LugÜLOBy!
போர் நிறுத்த உடன்பாடு எட்டப்பட் மலர்ந்திருந்த சூழலில், யாழ்ப்பாண வாசற்கதவினை திறந்தது. தொடர் சிதைவடைந்து மூடுண்டு கிடந்த தரிசிப்பதற்கான மக்களின் ஆர்வம் நோக்கி ஏராளமானோரை பயணம் நண்பர் சாந்தனையும் அத்தகைய சந்திக்க நேர்ந்தது. என்றுமே மறக் பசுமையான அனுபவத்தைக் கொ: நினைவுகளின் சாட்சியம்தான் இந் முயற்சியாகும்.
உறவுகளைத் தேடுதல்; கலை இ6 பரிவர்த்தனைக்கான ஆர்வம்; அத் சாத்தியப்படுத்தல், கலாசாரத் தள அனுபவங்களின் தரிசனமென எம. அமைந்தது. ஆயிரக்கணக்கான நு கொண்டு 2002 ஜூன் மாதத்தில் நாம் சென்றிருந்தோம்!
யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் விரிவுை பணிசெய்யும் நண்பர்களான சனா ஆகியோரின் அழைப்பின் பேரில் u பல்கலைக்கழகத்தில் மூன்று தினா புத்தகப் பண்பாட்டு அரங்கிற்கு வ யாழ்ப்பாண மக்களின் புத்தகங்கள் ஆர்வமும், வாசிப்பின் மீதான பசிய ஆழ்த்தின.
படைப்பாளிகள்; வாசகர்கள்; பல்க என பலதரப்பட்ட பிரிவினரையும் ! அரங்கில் சந்திக்க முடிந்தது. கை செயற்பாட்டிற்கான நம்பிக்கையா6 உருவாகின, நூல் பதிப்பு முயற்சி மனிதன் பதிப்பகத்தின் அக்கறைச்
ix

டு மனித மனங்கள் ம் மீளவும் தனது rச்சியான போரினால் பாழ்ப்பாணத்தை
அந்நகரத்தை ) செய்ய வைத்தது. பயணத்திலேயே க்க முடியாத ண்ட யாழ்ப்பாண
நூலின் பதிப்பு
0க்கியப் தகைய முயற்சிகளை த்தில் பணியாற்றுதல்; gi Luulu6OOTLD நூல்களை சுமந்து
யாழ்ப்பாணத்திற்கு
ரயாளர்களாக தனன், அகிலன் Jrtg வ்கள் நடைபெற்ற ருகை தந்த
மீதான பும் எம்மை வியப்பில்
லைக்கழக சமூகம் பாழ் பல்கலைக்கழக ல இலக்கியச் ன தருணங்கள் பில் மூன்றாவது
கமைய, பல்வேறு
சந்தன்

Page 10
2o&btb (đgpmaðòb 26W6b gÂ6AåbåHSwd
நூல்களை பதிப்பிப்பது தொடர்பா அச்சந்திப்பின்போது நிகழ்ந்தன.
திட்டமிட்டபடி அவற்றை செய்ய ஏக்கம் இன்றுவரைத் தொடர்கிற நம்பிக்கை தரும் வகையில் நண்ட "இருபதாம் நூற்றாண்டு உலக { நூல் சுமார் இரண்டு வருடங்களி வெளிவருகிறது. நூலாசிரியரின் வெளிவருவதற்கு பிரதான காரண
வாசிப்பு: ஆரோக்கியமான படைட் உருவாக்குவதில் எந்தளவு பங்கா சாந்தன் நல்ல உதாரணமாகும். வாசிப்பு அனுபவம் உலக இலக்கி போக்குகளைப்பற்றியும்; உலகளவி படைப்பாளிகளைப் பற்றியுமான நு வெளிவருகிறது. தேடல், தீவிரவா ஈடுபாட்டின் அறுவடையே; இந்நூ மிகையாகாது!
மனித குலத்தின் அனுபவங்களை அறிந்து கொள்வதற்கான பெரும் இலக்கியங்கள் தருகின்றன. இரு மனித வாழ்வை; படைப்புகளின் ே ஊடாக நாம் அறிந்து கொள்ள; உழைப்பு நமக்கு வாய்ப்பினைத் தீ
உலகளவிலான கலை, இலக்கிய பார்வையை, விரிந்த தளத்தில் அ நோக்கில் நமக்கு முன்வைப்பதற் எழுதப்படவில்லை. பிற மொழிகளி சிறுகதை, நாவல், நாடகங்கள், கி சிறு குறிப்புகளாக; நண்பர் சாந்த அனுபவத்தை தமிழ்மொழி வாசக இந்நூலின் நோக்கமாகும். அந்த முயற்சிக்கு தமிழ் உலகில் அதிக என்பதே எமது எதிர்பார்ப்பாகும்.
சாந்தனின் குறிப்புகளில் உள்ள மொழிபெயர்ப்புகள்; குறிப்பாகக் க
X -

ன உரையாடல்களும்
முடியவில்லை என்கிற து. இருப்பினும் ர் சாந்தனின் இலக்கியம்’ என்ற இந்த lன் பின் ஆர்வமே இந்நூல் னமாயும் இருந்துள்ளது.
பாளியை ாற்றுகிறது என்பதற்கு சாந்தனின் விரிந்த |ան
லான படைப்பு, நூலாக இன்று தமிழில் சிப்பு, ஆழ்ந்த
ால் என்றால்
, தரிசனங்களை
வாய்ப்பினை கலை நபதாம் நூற்றாண்டின் பேசு பொருள்களின் நண்பர் சாந்தனின் தருகிறது.
முயற்சிகள் மீதான ழமான திறனாய்வு கு இந்நூல் ல் வெளியான கவிதை, ட்டுரைகள் என சிறு னுக்கு கிட்டிய ர்களுக்கு கையளிப்பதே வகையில் சாந்தனின் நன்றியிருக்கும்
கவிதை ாட்டப்படும் பல்வேறு
சந்தன்

Page 11
2Ost (1ston6(b. 926wd gaswdSwct
படைப்புகளின் தமிழாக்கம் அப்படை சிதைக்காது; படைப்பின் அனுபவத்ை செய்கிறது. சாந்தன் தமிழில் மிகச் பெயர்ப்பாளராகவும்; தன்னை நிலை கவிஞர்-ஜான் ஸ்கசலின் கவிதை; அர்த்தத்திற்கமைய அற்புதமாக சார் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.
கவிஞர்கள் கவிதைகளை சிருஷ்டிப்பதில்லை. கவிதை எங்கோ இருந்து கொண்டிருக்கிறது
அது
அங்கே
நீண்ட காலமாக
இருக்கிறது
கவிஞன் அதைக் கண்டு பிடிக்க மட்டுமே செய்கிறான
தென்கொரியாவின் முன்னணிக்கவி ஹாவின் கடல் பற்றிய கவிதையை வேண்டும் போலுள்ளது; கடற்கோள் பின்.
அசைவேதுமற்று, ஆழம் தெரியாமல் அவர் தம்முகங்களில்
கடல். காய்ந்தொடுங்கிய முகங்களில் சவுக்கடித் தழும்பினில் குழி விழுந்த கணிகளில்
asA-62... வரணிடு வாய்திறவா, உதடுகளில் ஒரு போதும் திறவாத சிறைக் கதவில்
கடல்.
ஆழந்தெரியாமல் அமைதி காட்டும் கடல்.
ஆனால், அது ஒரு நாள் ஆர்ப்பரிக்கும் அகிலமெல்லாம் நடுநடுங்க
xi

பின் மூல உயிரை த நமக்கு தொற்றச் சிறந்த மொழி
நிறுத்தி உள்ளார். அதனுடைய
தனால்
ர். (பக்கம்-23)
ஞரான கிம்ச்சி மீள மீள வாசிக்க அனர்த்தத்தின்
சந்தன்

Page 12
2O&b bond 9.6ుతి 86&sub
அலை புரளும்
அதுவரைக்கும் ஆழந்தெரியாது ஊழி ஒன்று உருவாகும் வரை.
இவை நூலாசிரியரின் ஆளுமைக் உதாரணங்களாகும்.
ருஷ்யப்புரட்சி, பிரஞ்சுப்புரட்சி அமெரிக்காவுக்குகெதிரான வியட் போராட்டம்; முதலாம் உலகப்போ உலகப்போர்; கறுப்பின மக்களின், போராட்டம்; என்கின்ற பல்வேறு தோல்விகளின் காலமே இருபதாம் இத்தகைய மனிதகுல வரலாற்றை உலக இலக்கியங்களின் ஊடாக ஒரு சாளரமாக உள்ளது.
"அதிகாரத்திற்கும் அடக்குமுறைக்கு மனிதகுலத்தின் குரலை; நமக்கு ( சாட்சியப்படுத்தியுள்ளார் தனது மு இந்நூலாசிரியர். தமிழில் சாதரண இலக்கியம் தொடர்பான அடிப்பை பெற்றுக் கொள்வதற்கும், உலக ! ஆர்வத்தேட்டத்தினை ஏற்படுத்து அதிகம் பங்களிக்கும்.
இந்நூலை புதுப்பிக்க அனுமதியளி சாந்தனுக்கும், முன்னுரை எழுதிய சிவகுமாரனுக்கும்; இந்நூலின் வ( காரணமாகவிருந்த அனைத்து ந6 நன்றிகள்.
எம். பெளஸர் பதிப்பாளர்
xii

கு சிறு
நாமியர்களின் ர், இரண்டாம்
பலஸ்தீன மக்களின் துயரங்கள், வெற்றிகள்,
நூற்றாண்டு. , அதன் அனுபவத்தை காண்பதற்கு இந்நூல்
கும் எதிரான
முன்
யற்சியினால் வாசகன்; உலக டயான தகவல்களை இலக்கியங்கள் மீதான பதற்கும் இந்நூல்
த்த நண்பர் |ள்ள கே.எஸ். நகைக்கு ண்பர்களுக்கும் எனது
òባለpòbGጏ)

Page 13
2O&b pubpnd(b 9.6ుతి 86ుతీతీఎwb
ஒரு வரி.
எழுத்தாளனாக அறியப்பட்டிருந்தாலு முற்றிலும் ஓர் வாசகன். வாசிப்புத்தா எழுத்துக்கு இட்டு வந்தது.
சின்ன வயதிலிருந்தே நூல்கள் நிை அதைவிட, பாட்டனாரும் பெற்றோரு வாங்கித்தந்த கண்ணன், கரும்பு, ச அம்புலிமாமா, கல்கண்டு இதழ்கள், வெளியீடுகள், கழகக் கதைத் தொ நினைவில் நிலைத்து இனிக்கும் தூ மாஸ்டர் பாலகுமார், சமர்த்து மைன வண்ணன், வாண்டு மாமா. ஆர்வி, என்றிருந்து பிறகு தமிழ்வாணன் வ அகிலன், நா.பா. ஜெயகாந்தன் எண் நிமித்தம் ஊரை விட்டுக் கொழும்டே வேலையும் அங்கு.
அக்காலம், அசோகமித்திரன், ஜான பத்மநாபன், கணையாழி, தீபம், ஞா தொடர்ந்தது. கூடவே, வாசிப்பு ஊட பயனாய் அப் புது முனைப்புடன், ே இல்லம், பிரிட்டிஷ் கெளன்சில், அெ பொதுநூலகம் - என்றெல்லாமே வ தலங்களாகின. நடைபாதை வியாப புதிய சேகரங்கள்.
83ல் ஊரோடு மீண்டும் வந்த பின், நூலகம் ஒன்று மட்டுமே. எனினும் தொழிநுட்பக் கல்லூரிகளின் நூலக அளவிற்குத் தம்மை வெளிப்படுத்தி: தொண்ணுாறுகளிலிருந்த பழைய பு ஒவ்வொன்றிலுமே எண்ணியும் பார் என் மதிப்பிற்குரிய ஏ.ஜே.அவர்களு ராஜசிங்கம் அவர்களும் அவ்வப்போ பொக்கிஷங்கள்.
xiii

ம், நான் முதலிலும ன் என்னை
றந்த வீட்டுச் சூழல். 5ம் போட்டி போட்டு ாக்லேட், பாலபார்தி, கண்ணன் குப்புகள். இன்னும் ங்கும் அழகி, ா, லீடர் மணி. பூ அழ. வள்ளியப்பா ழியாக கல்கி, றாகிய போது படிப்பு ாடு வாசம். பிறகு,
கிராமன், நீல. னரதம் என்று -கம் கூடியதன் Fாவியத் கலாசார மரிக்கன் சென்ரர், ாராந்த யாத்திரைத் ாரிகள் புண்ணியத்தில்
uuTig. Lomps soinu பின்னர் ங்கள், எதிர்பாரா
T.
த்தகக் கடைகள் த்திராத எத்தனை! D, ஆசான து "படிக்கத் தந்த
சந்தன்

Page 14
20&b 1bpnరx 96ుతి 86wటNJb
போர்ச்சூழலும் தொடர்ந்த ஊரடங் செய்வதற்கு வேறொன்றுமில்லாமல் விஷயத்தில் நன்மையே செய்தன!
நேரங்கிடைத்தது. இடம் பெயர்ந்த எங்கெங்கிருந்தோ ஏதேதோ கிை இரவில் மண்ணெண்ணெய்க் கை கண்ணைப் பழுதாக்கும் வரை!
‘அமைதிப்படை காலத்தில் வட்டுக் கிடைத்த பெர்ள்.எஸ் பக்கின் நல் வண்ணார்பண்ணையிலிருந்த போ, ஷோலகோவின் "கன்னிநிலம்", சா வி.எஸ் நைபோலின் பல நாவல்கள் தொண்ணுாற்றாறு பெரும் பெயர்வி விட்டு விட்டுப் புறப்பட்ட போதும், நினைவுதான், ஆறுமாதகாலம்! எ; திரும்ப முடிந்த போது எதிர்பாரா அலுமாரிகளும் பத்திரமாகவே இரு இக்னேஷியோ ஸிலோனியின் நரி பூக்களும்’ நாவலை - யாரோ, எத எடுத்து வெளியே கதிரையில் போ ஆனால், விரைவிலேயே, ஒரு அன போல அத்தனை புத்தகங்களையுே
9666)
அரைமணியாவது வாசியாமல் இர வராதென்ற பழக்கம், எந்த அனுப போதும் அதை ஏற்கனவே எதிர்ெ உணர்வு; இந்த வாழ்விலேயே ஒ வாழ்க்கைகளை வாழ்ந்து விட்ட தி
தொண்ணுாற்று ஐந்து, மார்ச்சில் 6 கலை பண்பாட்டுக் கழகம் நடத்தி இலக்கியக் கருத்தரங்கிற்காக "உ போராட்ட இலக்கியம்' பற்றி இரல அவகாசத்தில் ஆயத்தப்படுத்த நே கட்டுரை பலரின் பாராட்டையும் ெ வரையில் இரவிரவாய்க் கண்விழி அப்போதுதான்; அதுதான்.
Χίν

குகளும் கூட -
) - வாசிப்பு
நிறைய
வேளைகளிலும்
டக்கவே செய்தன - விளக்கில் படித்துக்
கோட்டையில் ல நிலம்",
து படித்த வகச்சேரியில் கிடைத்த
பில் எல்லாவற்றையும் அலுமாரிகளின் திர்பாராவிதமாகத் விதமாக ந்தன. ஆக, யும் கமெலியாப் ற்கோ, எப்படியோட்டிருந்ததைவிட! ர்ரி - க்ளைமாக்ஸ்’
மே கை விட நேர்ந்த
வில் தூக்கம் வம் சித்திக்கும் காண்டு விட்ட Jrtuljub
ருப்தி!
விடுதலைப்புலிகள் ப மூன்று நாள் லக விடுதலைப் ன்டே நாள் ாந்த அந்த 25 பக்கக் பற்றது. இதுநாள் $து எழுதியது
òሳዕpébëኳ

Page 15
2ഠക്ട് ഭ്രൂ ഉ.ക്ലെ ജേ
பிறகு தொண்ணுாற்று ஏழிலாக இ நண்பர் கந்தையா ழரீ கந்தவேளி3 அவருடைய கல்வி நிலையத்தில் ' உலக இலக்கியம்' பற்றி ஆற்ற ே எழுதுங்களேன் என்ற அழைப்பின் பேச்சுக்களையும் இணைத்து ஐந்த எழுதிவிடலாம் எனப் புறப்பட்ட "இ உலக இலக்கியம் - சில குறிப்புக இருபத்தெட்டு வாரங்கள் தொடர் தொண்ணுாற்று ஒன்பதில்.
எழுதும்போது மறந்தவை, எழுதிய எல்லாம் சேர்த்துப் பிறகு பார்க்க புத்தகமாக்குவது பற்றி அப்போது
கேட்டவர்களுக்கெல்லாம் சொன் முழுமையாக்கிவிட முடிந்த விஷய அப்பெருங்கடலில் அள்ள முடிந்த
பதச்சோறு. அவ்வளவே.
ஒரு நீண்ட வாசிப்பின் நினைவுப்
இவை. இலக்கிய ஆர்வமிக்க இ6 தலைமுறையொன்றிற்கு ஓரளவா நம்பிக்கையில் எழுத்திலும் பதியப்ட தேச வாரியாகவோ, கால ஒழுங் நிரற்படுத்தாமல் இயல்பான சிந்த கட்டுரையாகி விட்டது. இலக்கிய அப்படியிருப்பதில் ஆட்சேபிக்க எது அதுவே அதன் அழகென்றுங் கூ
சஞ்சீவியில் சிறப்புடன் பிரசுரித்த கானமயில்நாதன், திரு.ந.வித்தியா இப்போது ஆர்வத்துடன் அழகுற மூன்றாவது மனிதன் பதிப்பாசிரிய அவர்கட்கும், முன்னுரை எழுதித் சிவகுமாரன் அவர்கட்கும் என் ஆ
ஐ. சாந்தன் சுதுமலை, மானிப்பாய் 22,052OO4.
XVI

Nருக்க வேண்டும், ன் அழைப்பில் இருபதாம் நூற்றாண்டு நர்ந்த உரை. ஏதாவது r விளைவாய், இவ்விரு தாறு இதழ்களில் ருபதாம் நூற்றாண்டில் ள் தன் பாட்டில்
ந்தது. "சஞ்சீவியில்;
பிறகு படித்தவை
லாம் என்று
னாலும், பமா, இது? ஏதோ ஒரு சிறங்கை', ஒரு
பதிவுகள் மட்டுமே
STU வது பயன்படுமென்ற Iட்டன. மொழி, மற்றும் கிலோ கூறுகட்டி னையோட்டத்திலமைந்த க் கட்டுரையொன்று துவுமில்லையென்றும், டப்படுகிறது.
ஆசிரியர்கள் திரு. வ. தரன் ஆகியோர்க்கும், நூலாக்கும் ர் எம். பெளசர்
தந்த கே.எஸ். புன்பு கலந்த நன்றி.
ፊውሳዕoébëኳ

Page 16
20ஆம் நூற்றாண்டு உலக இலக்கியம்
மார்க்ஸிம் கோர்க்கி, அலெக்சாந்த நிக்கலாய் ஒஸ்த்ரோவ்ஸ்கி. மிஹயீல் பாஸ்தர்நாக், லேவ் தல்ஸ்தோய்.
விளத்மிர் மாயாகோவ்ஸ்கி, அலெச்
லூ-சுன், தோ-ஹா, சேலான் விய
அன்னா அக்மத் தோவா, வலெ பரீஸ் வளிலியெவ், பரீஸ் பொலெ6ே
அலெக்ஸ்சாந்தர் சல்செனித்சின், ே இவான் புனின், யெவ்கெனி ஸப் நபொக்கோவ்
ஜோசப் கொன்ராட்
எறிக்மாறியா றிமார்க், தோமள ஹெஸெ, ஃப்ரான்ஸ் காஃப்கா ஹென்றிக் போல், நெல்லி சாக்ஸ்
மிலான் குண்டேரா, ஸ்க்வொ ெ ஹாவெல், ஜாரொஸ்லாவ் ஹாளெ
ஏணஸ்ற் ஹெமிங்வே, நோமன் ஸ்ரீன்பெக், வில்லியம் ஃபோக்னர் ஒஹரா, ஜோன் அப்டைக், றொபே ஸன்ட்பேக்
Xvi

ஸெரஃபிமோவிச், ஷோலக்கவ், பரீஸ் அந்தோன் சேகவ், சாந்தர் புளொக்
ன்
ந்தின் கத்தாயெவ், u, சக்கோவ்ஸ்கிחנ{
ஜார்ஜி விளதிமோவ், bயத்தின். விளதிமிர்
அத்தியாயம் 06
ஸ்மான், ஹெர்மன் குந்தர் கிறாஸ்,
ராஸ்கி, வாஸ்லாவ் க், ஜூலியஸ் ஃபூசிக்
மெய்லர், ஜோன் , ஸோல் பெல்லோ, ஃப்றொஸ்ற், காள்
éውባዕ›ébë»

Page 17
2Oარ>bdზ (ჟadbaom6*oჯდb 9»-6vა4), «მაovბარა)wJóto
றிச்சாட் றைற், ஜேம்ஸ் பால்ட்வின். அலெக்ஸ் ஹேலி, ஜேம்ஸ் அல ற்ரோனி மொறிஸன், அலிஸ் மொமாடே, லெஸ்லி மாமொன் சி
காப்ரியல் கார்சியா மார்க்வெ போர்ஹே, ஒக்ரோபியா பாஸ், கார்சியா லோர்க்கா
அல்பர் கமூ, ழீன் போல் சார்த்தர், ஃபீலிக்ஸ் ஃபெனியோன், சல்லி ஃபிரான்ஸ், அந்ரே மால்றோ, எமீ
ஜோஸ் ஸரமகோ, அந்தோனியோ
இக்னேஷியா ஸிலோனி, லூகி அல்பேட்டோ மொறாவியா, கி நட்ஹாம்ஸன், ஹென்றிக் இப்சன
ஐஸக் பஷேவிஸ் சிங்கர், லியோன்
மஹற்மூத் தர்வீஷ், அபுசல்மா, நகீப் எல் ஸெபாய், சமீரா ஆஸம், அமில ஷாவர், இப்றாகீம் அஸ்லம், யூசுப் தம்மர், அல் தக்கர்லி. முஹம்மட் لاه"هgDناه"ه اژf
xvii

அத்தியாயம் - 09
லாங்ஸ்ரன் ஹற்யூக்ஸ், )ன் மக்ஃபெர்ஸன், வாக்கர், ஸ்கொட் ல்க்கோ
ஸ், ஜோர்ஜ் லூயி பாப்லோ நெருதா,
அத்தியாயம் - 11
ஸிமொன்த பொவா,
புரூதம், அனதோல் லி ஸோலா
அத்தியாயம் - 12
r (86vTUT
பிராண்டெல்லோ, றோசியா டெலடா,
யூரிஸ்.
அத்தியாயம்.15
மஹற்ஃபவுஸ், யூசுஃப் ல் ஹபீபி, ரஷாட் அபு ஷரோனி, ஸ்க்கரியா குதிர், மொஹமட்
சந்தன்

Page 18
2Oക്ട് ഭ്രൂ ഉേജേb
கென்னத் கவுன்டா, ங்குகி வா தி
சின்னுவ அச்சிபே, வோலே சொt ஃபோஸைத், சைப்பிரியன் எக்ே ஒக்காரா, கென் சரோ விவா
ஆய் க்வெய் ஆர்மா, அகஸ்தினா லுவாண்டினோ வியைரா, ஸெடார் லே கினி, அப்துல் ரஸாக் குர்ண
கமராடோ ஜோர்ஜ் றெபேலா, பெ டெனிஸ் புரூட்டஸ், ஸொல் ரி ஏப்ரஹாம், அலன் பேற்றன், நடீன் கொயட்ஸி. ஸரீவ் ஜேக்கப்ஸ், பெவர்லி நாயுடு, அலெக்ஸ் லாகுமா,
நிக்கலொஸ் கில்லன், வி.எஸ். நைபோல், ரோஜர் மெய்ஸ், ஹா வி.எஸ். றெய்ட், டெரக் வால்கொ
ரசூல் கம்ஸதோவ், சிங்கிஸ் ஐத்ம
யஸ நேரி கவபட்டா, யுகியோ மிஷி ஒய். ஷஷொகு என்டோ, கசுவே
ஜோன் மொறிசன், பற்றிக் பிறெய்ன்னன், பிராவ் ஸர்கேஷன பீல்ட், ஸியாஃபிஜியெல், கிம் ச்சி
Χγίi

அத்தியாயம் ܵ 16
|யங்கோ
அத்தியாயம் - 17
பிங்கா, ஃபிரெட்ரிக் வென்ஸி, கப்ரியல்
அத்தியாயம் - 18
நெட்டோ, ஜோஸ் செங்கோர், கமரா
அத்தியாயம் - 19
மாங்கீன் ஸெரோட், பிளாட்ஜே. பீட்டர் கோடிமர், ஜே.யெம். எற்றியன் லெரோ, பாரி ஃபெய்ன்பேக்.
அத்தியாயம் - 20
நைபோல், ஷிவா ரல்ட் ஸொனி லடு,
அத்தியாயம் 21
த் (8L
5
T
அத்தியாயம் - 22
மா, கென்ஸாபுரோ
இஷிகுரோ
அத்தியாயம் - 23
வைட், குமறாரியா ா, கத்தரீன் மான்ஸ்
DT.
சந்தன்

Page 19
2ഠഭ, ത്രിബ്നു ഉ.ക്രൈ ജേb
ஜோர்ஜ் பெர்னாட்ஷா, ஜேம்ஸ் ஜொய் யீட்ஸ், ஷொன் ஒஃபாலின், சாமுவே மில்லிவ்ரன் ஸிஞ்ஜ்
ஹரோல்ட் பின்ரர், லர்ரோல்ட் பிெ
டிஎச் லோறன்ஸ், ஜோர்ஜ் ஒர்வெல், ( வில்லியம் கோல்டிங்
ரவீந்திரநாத் தாகூர், ஆர்.கே. நாரா ஆனந்த், ராஜராவ், குஷ்வந்சிங், ஆ ஏ.கே. ராமானுஜன், கமலாதாஸ், அருந்ததிராய்
புரோவர் ஜாப்வாலா, மைக்கல் அன்ஸ்வேத், பற் பார்க்கர்
சுல்பிகார் கோஸ், சிசில் ராஜேந்தி
கர்த்தார் சிங் துக்கல், சதாத் பிரேம்சந்த், சச்சிதானந்த வாத்ஸ்யாய பூநீலால் சுக்ல, இஸ்மத் சுக்தாய், அ. சரத் சந்திரர், தாரா சங்கர் பாை மாணிக் பந்தோபாத்யாய, அதீன்,
xix

அத்தியாயம் 24
ஸ். வில்லியம் பட்லர் ல் பெக்கற். ஜோன்
அத்தியாயம் - 25
ரக்ற்
அத்தியாயம் - 26
வேர்ஜினியா வூல்ஃப்,
அத்தியாயம், 27
யணன், முல்க்ராஜ் அனித்தா தேவாய், சல்மான் ருஷ்டி,
அத்தியாயம் - 28
ஒண்டாஜே. பாரி
அத்தியாயம் - 29
அத்தியாயம் - 30
J அத்தியாயம் - 30Tஅத்தியாயம் - 29
ஹசன் மண்டோ, பன், பூரீகாந்தவர்மா, |sigsst.'...L. ஃபத்திமா,
ார்ஜி, விபூதி பூசண்,
ஆழ்தன்

Page 20
20తిybythund(b 96wడి జిబి6ుడిమీwb
தகழி சிவசங்கரப்பிள்ளை, கேச6 முகம்மது பஷீர், சிவராம கரந்த் ராமகிருஷ்ணன், ஒ.வி. விஜயன், !
மாதவிக் குட்டி, யு.ஆர். அனந்த மூ
தஸ்லிமா நஸ்ரீன், ஷௌகத் ஒஸ்ம
தம்பி முத்து, ஜே. விஜயதுங்க, அ! புண்ணியகாந்தி, விஜேநாயக்கா, ஜீன் அரசநாயகம், யஸ்மின் குணர குணசேகர, ஷ்யாம் செல்வதுரை, ஷ அம்பலவாணர் சிவானந்தன், க சிரிவர்த்தன, சோமச்சந்திர விே அழகையா,

அத்தியாயம் - 31
வதேவ், வைக்கம் , மலையாற்றுார் ஆனந்த் சுகுமரன், ர்த்தி,
T6or,
pகு சுப்பிரமணியம்,
ஆண் ரணசிங்க, த்தின, ரொமேஷ் ாலினி ராஜேந்திரன், ாள்முல்லர், றெஜி ஜேசூரிய, ஜோர்ஜ்
சந்தன்

Page 21
GoD
ருேபதாம் நூற்றாண்டின் போது - அ விட- விஞ்ஞான, தொழில் நுட்ப மாறுதல்களை இவ்வுலகு காண நே கலை இலக்கியமும் மாற்றங்கண்டன பரிமாணங்களும் பெருமளவிற் பாதிட்
உண்மையில் இந்த வளர்ச்சிகளின் இலக்கியங்களைப் பார்ப்பதற்கு அ பொதுப் பெயரில் நாம் நோக்கவும் (
இதற்கு முக்கியமாக, பின்வரும் கா
1. மேற்குறித்த மாற்றங்களும் வ வைத்தமை. t
2. இவற்றின் இன்னொரு வி6ை பொதுத்தன்மை கொள்ள நே
3. உலக மாந்தரிடையேயான க
4. மொழி எல்லைகளைத்தாண்டி, பரவுவதற்கு மொழி பெயர்ப்பு மு
20ம் நூற்றாண்டின் மிக முக்கிய நிக பல நிகழ்வுகளுக்கு உந்து சக்தியா ருஷ்யாவில் இடம் பெற்றது. அந்த சோவியத் அரசியல்முறை, சோவிய இலக்கியத்தின் பிறப்பிற்கும் காரண
எனினும் உலை இடம்பெறுவதற் அதாவது அந்தச் வேளையில் -
வெளியாயிற்று. மூலம் தம்மை நிறுவியிருந்த
அவ்வேளையில்
உண்மைச் ச கொண்டெழுந் பதிவாகவும் அை
 

2ഠകൾ ത്രീന്ദ്ര ഉ.ക്രൈ ജേ
தற்கு முந்திய மற்றெந்தக் காலத்தையும் , அரசியல் துறைகளில் மகத்தான 5ர்ந்தது. மக்கள் வாழ்வும், பண்பாடு - . உலக இலக்கியத்தின் செல்நெறியும் புற நேர்ந்தமை இயல்பானதே.
பலனாகவே - மொழி, தேச வாரியாக ப்பால் - "உலக இலக்கியம்' என்ற முடிகிறது.
ரணிகளைச் சுட்ட முடியும்.
ளர்ச்சிகளும் உலகை நெருக்கமுற
ாவாய் மானுட அனுபவங்கள் ர்ந்தமை.
ல்வி வளர்ச்சி வீதம் அதிகரித்தமை. இலக்கியப் படைப்புக்கள் விரைவாகவே முயற்சிகள் உடனுக்குடன் உதவியமை. ழ்வுகளில் ஒன்றும், அதன் பின் ஏற்பட்ட க அமைந்ததுமான ஒன்று, 1917இல் ஒக்ரோபர் சோஷலிஸப் புரட்சியானது, த் தேசம் என்பவற்றோடு, சோவியத் மாயமைந்தது.
கயே குலுக்கிய அந்த மாபெரும் புரட்சி குப் பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பே - * சூறாவளி மையங்கொள்ள முனைந்த மாக்ஸிம் கோர்க்கியின்'தாய் நாவல் ஏற்கனவே தமது பல படைப்புக்கள் ஒரு தலைசிறந்த எழுத்தாளராக கோர்க்கியினர் கலையாற்றல் முதிர்சசியுற்ற நிலையிலிருந்தது.
:ம்பவங்களை அடிப்படையாகக் த தாய், ஒரு விதத்தில் சரித்திரப் மநதது.

Page 22
அடியடியாக அடக்கு முறைகளுக்கு அமைப்பில் வந்த தாய், புதுவழி நாடி இணைந்து போராடுகின்ற கதை6 பிரசாரவாடை அதிகம் வீசுகிறதென்ற போதும் உண்மை அதுவன்று. தாயா திரும்புவது மாக்ஸிஸ் சித்தாந்த திருச்சபையின் கிறிஸ்தவ நெறி நின் வாசகர் உணரும் போது, மே போய்விடுகிறது. அத்துடன், தாய் ள்ந்தக்கோஷமும் எழுப்பப்படவில்: பலமாகிறது. ருஷ்ய இலக்கியத்திலும் முழு உலக இலக்கியத்திலுமே தா குறிப்பிடப்படுகிறது. சோவிய மையவிசையாயமைந்த சோஷலிஸ் ( கொள்ளப்படுபவர் கோர்க்கி.
அலெக்ஸேய் மாக்ஸிமோவிச் பெஷ் கோர்க்கி, மனிதன் பிறந்தான், எ சிறுகதைகன்ளயும் அர்த்தமானவ் ெ ஆகிய நாவல்கள்ையுங்கூட எழு பாகங்களாக வெளியாயிற்று.
புரட்சியைத் தவிர்க்க முடியாத ஒன்ற அதனை வரவேற்றவர் இன்னொரு ஸெரஃபிமோவிக் அவர் எழுதிய இ வெளியான ஆரம்பப் படைப்புக்களி ஆக்கங்களுக்கு ஆதர்சமாகவும்
போன்றோரிடமிருந்துதான் நாம்
ஷோலக்கவ் ஒரு தடவை குறிப்பிட் எழுந்த இரும்பு வெள்ளம், சோவு இலக்கியங்களுள் ஒன்றாகவும் செ முக்கியமாகக் வேகமும், கொண்டதாக கொண் டு
தலைமுறையி பெற்ற 6 தொடக்கத்தி
நிக்கலாய் ஒலி
திமித்ரி ஃபுர்
w ఇవీ அலெக்சாந்த
6ዃl6möቇ] போன்றை
உதாரணங்க அமைந்தன.
 

2ഠകൃ ത്രീഭദ്ര, ഉക്രൈ ജേ நிட்டூரங்களுக்கும் முகங்கொடுக்கும் ய புரட்சிக்காரனான தன் மகனுடன் யை அந் நவீனம் கூறிற்று. 'தாயில் விமர்சனம் சிலரால் முன்வைக்கப்பட்ட னவள், தன் மகனின் புரட்சி வழிக்குத் தைப் படித்தல்ல; ருஷ்ய வைதிக ற சிந்தனைகளினூடாகவே என்பதை ) கண்ட குற்றச்சாட்டு அடிபட்டுப் நாவலில் பிரசாரத்தின் வெளிப்பாடாக லை என்பதும் அதன் இன்னொரு சோவியத் இலக்கியத்திலும் மட்டுமன்றி க்கமேற்படுத்திய படைப்பாகவும் தாய் தீ இலக்கியத் தினதும், அதன் பதார்த்த வாதத்தினதும் பிதாமகராகக்
கோவ் - என்ற இயற்பெயர் கொண்ட
ான் தோழன், முதற்காதல் போன்ற விவகாரம், கிளிம் சிம்கினின் வாழ்க்கை
தினார். அவரது சுயசரிதை மூன்று
)ாகக் கருதி, அதற்காகக் காத்திருந்து, மூத்த எழுத்தாளரான அலெக்சாந்தர் இரும்பு வெள்ளம் நாவல், புரட்சி பற்றி லொன்றாகவும், பின்னர் எழுந்த பல குறிப்பிடப்படுகிறது. ஸெரஃபிமோவிச் எழுதக் கற்றுக்கொண்டோம்" என டார். உண்மைச் சம்பவங்களினடியாக லிஸ் யதார்த்த வாதத்தின் செம்மை ாள்ளப்படுகிறது. ஆனால் இவற்றிலும் குறிப்பிடப்பட வேண்டியவை, இலட்சிய புரட்சியில் தம்மை இணைத்துக் ம் ஏற்பட்ட போராட்ட அநுபவங்களும் எழுதப் புறப் பட்ட ஒரு புதிய னரின் படைப்புக்களாகும். புரட்சி வெற்றி கையோடு > இருபதுகளினி லிருந்து - இவை தோற்றம் பெறலாயின.
த்ரோவ்ஸ்கி எழுதிய வீரம் விளைந்தது, மானவ் எழுதிய சப்பாயெவ் மற்றும் ர் ஃபதெயெவ் எழுதிய முறியடிப்பு இம் முனைப் பினர் சிறந்த ளாகவும் செம்மை இலக்கியங்களாகவும்

Page 23
ஒஸ்த்ரோவ்ஸ்கியின் வீரமிகு வாழ்ை உருக்கு எங்ங்ணம் உரம் பெற்றது 6 வீரம் விளைந்தது என்ற பெயரில் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட மொழிகளில் ெ பெற்றது. எனினும், தமிழ் வாசகர்கள் - விமர் சோவியத் இலக்கியம் பற்றி எழுதி விளைந்தது போற்றப்படவில்லை 6 பாத்திரமான பாவெலின் படைப்பு சி பிற்பகுதியில் ட்ரொஸ்கியவாதிகள் பற்றிய அப்படியே எதிரொலிக்க முயன்றமை
எப்படியிருப்பினும், சோவியத் நாட்டைப் ஆன்மாவையே படம் பிடித்த ஆக் இரண்டாம் உலகப் போரின் போது ந சோவியத் வீரர்களுக்குப் புதுவீறு இலக்கியமெனவும் வீரம் விளைந்த காயமடைந்த, மரணமடைந்த வீரர்களி இரத்தம் ஊறியவையுமான பிரதி குறிப்பிடப்படுகிறது.
ஒக்ரோபர்ப் புரட்சி பற்றிப் பேசுகிற நோபல் பரிசு பெற்ற எழுத்தாளரான நதி அமைதியாக ஒடுகிறது என்னும் பார்க்க வசன்"க்ாவியம்’ என்பதே ெ மற்றும் கலையாற்றல் - இவற்றின் தோன்நதி அமைதியாக ஓடுகிறது அவலங்களையும், அக - புறப் பே படம் பிடித்தது மட்டுமன்றி, போர் இருப்புக்களையே அசைக்கும் அந்த காட்டியது. முழுமையான மானுடத்
வெற்றியும் ஏனையவற்றிலி
முதலாம் உலக கொள்ள நேர் குடும்பமொன்றி கொஸாக் இை சந்திக் கிற காவியமாக்குகி ரீதியான வரட் ஊசலாட்டங்க மிஹயீல் இழைக்க நேர் ஷாலக்கள் மேலாக, தன் வி முழு மனிதன். இ
 

2Oക്ട്ര ത്രീയ ഉ.ക്രൈ ജേb
வ அடிப்படையாகக் கொண்டெழுந்த ான்ற தலைப்பிலான நாவலே தமிழில் வெளியாகிற்று. இந்நாவல் உலகில் பயர்க்கப்பட்டுப் பெரும் வரவேற்பைப்
சகர்களால் போற்றப்பட்ட அள்விற்கு, ய ஆங்கில விமர்சகர்களால் வீரம் ாண்பது குறிப்பிடத்தக்கது. முக்கிய றப்பாக இருந்தபோதிலும், நாவலின் ஸ்தாலினின் கருத்துக்களை ஆசிரியர்
இதற்குக் காரணமாக இருக்கலாம். பொறுத்தளவில் இந்நாவல் புரட்சியின் கமெனப் புகழ்பெற்றது. பின்னாளில், ாஸிப்படைக்ளுக்கு எதிராகப் போரிட்ட |ம் புதுத்தென்புமளித்த மகத்தான து போற்றப்பட்டது. போர்க்களத்தில் ன் பைகளிலிருந்து முனை மடிந்தனவும், திகள் கண்டெடுக்கப்பட்டதாகக்
இலக்கியங்களில் தனியிடம் வகிப்பது, மிஹயில் ஷோலத்தவ் எழுதிய தோன் ம் நாவல். இதனை நாவலென்பதிலும் பொருந்தும். தமது அநுபவ மெய்ம்மை பலத்துடன் ஷோலக்கவ் படைத்த 1. மனித வாழ்வின் அழகுகளையும் Tராட்டங்களையும் உயிர்த்துடிப்புடன் என்கின்ற பிரளயத்தையும், மனித எரிமலைக் குமுறல்களையும் எடுத்துக் தைத் தரிசிக்க வைப்பதால் - அதில் பெறுவதால் - இந் நாவல் ருந்து உயர்ந்தே நிற்கிறது.
ப்போரிலும், ருஷ்யப் புரட்சியிலும் பங்கு கிற தோன்நதிதீரத்து விவசாயக் ல் பிறந்த கிரிகோரி மெலிக்கவ் என்ற ளஞனின் வாழ்வு ஒரு தசாப்தத்தினுள்
அநுபவங்களை ஷோலக் கவ் |றார். கிரிகோரி வெறும் வாய்ப்பாட்டு டு மனிதனல்லன். சந்தேகங்களுக்கும் ஊருக்கும் உள்ளாகிறவன், தவறுகளும் கிறது. இருப்பினும், எல்லாவற்றுக்கும் தியைத் தீரத்துடன் எதிர்கொள்கிறவன், இக்காவியத்தின் நாயகனான அவனுடன்

Page 24
சேர்ந்து நான்கு பாகங்களை - பத் முடிக்கிறோம்.
உலகப் புகழ்பெற்று, இன்றைக்கும் ஒடுகிறது நாவலை ஷோலக்கவ் 19 நாலாவது- பாகம் 1940ல் வெளியாய
ஷோலக்கவின் புகழ்பெற்ற இன்னெ குறுநாவலான அவன் விதி ஆகியை பெற்றன. எனினும், தோன்நதி தமிழில் பெருங்குறையேயாகும். சிறந்த சிறு 1965ல் நோபல் பரிசை வென்றr
போரிட்டார்கள் என்ற நாவலையும்
தோன்நதி பேசுகிற அதே புரட்சி கொண்டெழுந்த இன்னொரு அற்புத பரஸ்தர்நாத் எழுதிய இந் நவீனம், இலக்கியம்' என்னும் வகைக்குள் அ மாறுபட்டதெனக் கூறி இதனைப் பி மறுக்கப்பட்டது. எனினும், ஷிவாகே நாடுகளில் பெருவரவேற்பை அடைந் 1958ல் நோபல் பரிசையும் வென்றார். வந்து பெருவெற்றியீட்டியது.
ஆசிரியர் பாஸ்தர்நாக், முதலில் ஒரு ச கவிஞர்களிலொருவர். சோவியத் நாட அதிகார வர்க்க ஆட்சியுடன் அவர் ( முரண்பட்ட பல ருஷ்ய கலை இலக் பெயர்ந்து சென்று விடாது, தம் வாழ் கழித்தவர்.
கருத்தியல் நோக்கில் மாறுபட்ட உண்மையில் ஷோலக்கவவினுடைய பாஸ்தர்நாக் படைத்த நாவலின் ந நிறைய ஒற்று 6TS-9T.96T Sl பாத்திரங்களுமே அனுபவங்களும் ஒரே புயலில் அ இருவருமே, அர்த்தத்தையும் துணிவுடன் எத
பரீஸ் மகத்தான இல பாஸ் தர்நாக் மட்டுமே இந்
ക്കൺ
 

2ഠe്കർ ത്രങ്ങE ഉേ ജേർ து வருடங்களையும் நாமும் வாழ்ந்து
பேசப்படுகிற தோன்நதி அமைதியாக 25ல் எழுத ஆரம்பித்தார். கடைசி - பிற்று.
ாாரு நாவலான கன்னிநிலம் மற்றும் வ தமிழிலும் வெளியாகி வரவேற்பைப் முழுமையாக வெளி வராது போனமை கதை ஆசிரியருமான ஷோலக்கவ், ார். அவர்கள் தாய் நாட்டிற்காகப் அவர் எழுதியுள்ளார். ܐ ܐ ܐܢܝܚ -ܚܝܝܝܝܝܝܝܫܫܫ
க் காலத்தையே பகைப்புலனாய்க் நப்படைப்பு, டொக்டர் ஷிவாகோ பரீஸ் ருஷ்ய நாவலேயெனினும் சோவியத் |டங்க மறுப்பது. கருத்தியல் தளத்தில் ரசுரிக்க சோவியத் நாட்டில் அனுமதி ாவின் மொழி பெயர்ப்புக்கள் மேலை தன. ஷிவாகோவுக்காக, பாஸ்தர்நாக்,
பின்னர், ஷிவாகோ திரைப்படமாகவும்
விஞர், ருஷ்ய மொழியின் முக்கியமான ட்டில் பின்னர் இடம்பெற நேர்ந்துவிட்ட முரண்பட்டிருந்தாலுங்கூட - அவ்வாறு கியவாதிகள் செய்தது போல - புலம் நாள் முழுவதையும் தாய்நாட்டிலேயே
தென ஷிவாகோ கூறப்பட்டாலும், நாவலின் நாயகன் கிரிகோரிக்கும், ாயகன் டொக்டர் ஷிவாகோவுக்கும் மைகள் உண்டு என்பதைத் தீவிர ணர்ந்து கொள்ள முடியும். இந்த இரு D - அவர்களின் சமூகப் பின்னணிகளும் வெவ்வேறாக அமைந்தாலும் கூட - அள்ளுண்டு சுழன்ற இரு மனிதர்கள். உணி மையையும் வாழ்வினி தேடியவர்கள். தத்தம் வாழ்க்கைகளைத் நிர்கொண்டு நின்றவர்கள்.
க்கியங்களை, புரட்சியின் பாதிப்பினால் த நூற்றாண்டின் ருஷ்ய மொழி

Page 25
பெற்றுவிடவில்லை. அந்த மக்களின் கொண்ட இலக்கியப் பாரம்பரியம் இப்புத்திலக்கிய உருவாக்கம் இடம்ெ மூலவரெனக் கொள்ளப்படும் புஷ்கின தல்ஸ்தோய், சேகவ் என்று வந்த பார சேகவ் இருவரும் தம் வாழ்நாள் இந்நூற்றாண்டில் கழித்ததுடன், இ செய்தனர்.
லேவ் தல்ஸ்தோய், இருபதாம் நூற்ற வாழ்வை முடித்துக் கொண்டார். அவ மிகப்பெரும் பகுதி பத்தொன்பதாம் நு
அவருடைய உன்னதங்களான போ மற்றும் புத்துயிர்ப்பு போன்றவற்றால் முன்வைத்த ஒழுக்கவியற் கொள்ை பெற்ற ஒருவராக இருபதாம் நூற்ற ருஷ்யாவில், த்ஸார் மன்னன், ரஷ்ய சக்திகளுக்கப்பால் மூன்றாவது சக்தி
அவருடைய ஆக்க இலக்கிய முய பத்தாண்டுகளில் குறைவானவையே 6 ess (Sun as L (UT 6of D dip is 5 இக்காலகட்டத்தில் உருப்பெற்றன. "நா மேதைமை நிறைந்த ஆக்கம், 8 அலெக்ஸாந்தர் புளொக் இக் குறிப்பிட்டார். 1905ல் எழுதப்பட்டாலு மரணத்திற்கு அடுத்த ஆண்டில் (1911) முதலில் பிரசுரம் பெற்றது.
ருஷ்யாவில், கிஷினேவ் போன்ற இட வன்முறைகள் கட்டவிழ்த்து ெ நிர்க்கதியுற்றபோது அந்த யூதர்கட்கு உ போன்ற சில கதைகளை தல்ஸ்தோt இன்னொரு சிறுகதையாகிய நட ஆண்டிலேயே பிரசுரம் பெற்றது.
உலகின் மகத்தான இலக்கியமேதை நாவல் இலக்கியத்தின் கொடுமுடிய ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட போதும், இலக்கி அளிக்கப்பட்டு வந்த போதிலும், பத்தாண்டுகளிலோ - அல்லது அ அந்தப்பரிசு அளிக்கப்படவேயில்லை!
ക്കബ് - 5

20ஆம் நூற்றாண்டு உலக இலக்கியம்
வாழ்வுநெறி, செழுமையும் பெருமையும்
என்பவற்றின் தொடர்ச்சியாகவே பற்றது. நவீன ருஷ்ய இலக்கியத்தின் ன் முதல், தஸ்தயேவ்ஸ்கி, துர்கனேவ், ம்பரியம் அது. உண்மையில் தல்ஸ்தோய் களின் இறுதிச் சில ஆண்டுகளை
லக்கிய ஆக்கங்களைப் படைக்கவும்
ாண்டின் முதல் தசாப்தத்துடன் தனது iருடைய வாழ்நாளிலும் படைப்புகளிலும் நூற்றாண்டிற்கேயுரியவையாயிருந்தன.
ரும் அமைதியும், அன்னா கரேனினா கிடைத்த புகழ் மட்டுமன்றி அவர் ககளாலும் தல்ஸ்தோய் உலகப்புகழ் ாண்டின் தொடக்கத்தில் மிளிர்ந்தார். வைதிக திருச்சபை ஆகிய இரண்டு யாகவும் தோற்றம் பெற்றிருந்தார்.
பற்சிகள் இந்தப் ானினும், அவரது
சிறுகதைகள் ான் படித்தவற்றில் எனக் கவிஞர் கதை பற்றிக் லும், ஆசிரியரின் தான் இக்கதை
லேவ
ங்களில் 1903ல் யூதர்களுக்கெதிரான பிடப்பட்டு அவற்றால் அவர்கள் உதவுவதற்கெனவும், மூன்று கேள்விகள் ப் படைத்தார். அவருடைய புகழ்பெற்ற னத்திற்குப் பின் என்பதுவும் அதே
யாக தல்ஸ்தோய் கருதப்பட்ட போதும், ாக அவருடைய போரும் அமைதியும் யத்திற்கான நோபல் பரிசு 1901லிருந்து , அவர் உயிருடனிருந்த அந்தப் தற்குப் பின்னரோ கூட அவருக்கு

Page 26
1901ன் இலக்கியத்திற்கான நோப: வேண்டும் எனக் கருதப்பட்ட போது புருதொம் என்பவருக்கு வழங்கப்பட் முதலாவதாக இலக்கியத்திற்கான பெருமையையும் பெற்றார். அடுத்த ஆ பரிசு கிடைக்கும் என்ற எதிர்ப இருந்தபோதும், அதுவும் நிறை:ே டென்மார்க்கைச் சேர்ந்தவரான தி கிடைத்தது. மொம்ஸன், முதன்மையாக் கொண்டிருந்தாரெனினும், அவர் எழு வாய்ந்த இலக்கிய நயத்திற்காக" அட்
தாம் வாழ்ந்த காலத்தில் மட்டுமன்றி. என்றென்றைக்கும் உலக முழுவதிலு மேதை அந் தோன் சேகவ். இருபத் ஆண்டுகள் மட்டுமே அவர் உயிர்வா! ஆக்கங்கள் பலவற்றை அவர் இந்த நா அவருடைய உன்னதங்களில் ஒன்று பிரதிபலிப்பதுமான செர்ரிப் பழத் முடிக்கப்பட்டது.
சேகவ்வுடைய சிறந்த சிறு கதைச ஆகியவையும் இக்காலத்திலேயே எ( சொந்த அநுபவங்கள் பிரதிபலிப்ப5 அவ்வேளையில் தாம் - மரணத்தை தெரிகிறது. கதையில்வருகிற பிஷப்
கதை, மெய்ம்மையும் உணர்வும் பெற
சேகவ் ,
மேதைகள் வேறுபடுகி பூர்வமான சி நாடகம் ஆ மாற்றங்கை எழுதவில் : நினைவுக்கு விளகீமிர் மr
புளொத்,
5乐s站
DTur(39Ts சோஷலிஸப் புரட்சியை என்புரட்சி
போர்க்குணமிக்க பாடல்களையும் கவி காதலையும் பாடினார். - கவிதை தொடர்புகளைக் கண்டவர் அ எழுத்தாள்ர்களுக்கு முன்மாதிரியாய
കffത്രങ്ങ) - 6
 

2ంతిeb ybonda 20ుడి ఇండిఏwb
ல் பரிசு தல்ஸ்தோய்க்கு வழங்கப்பட ம், அது ஃபிரெஞ்சுக் கவிஞரான சலி டது. இதன் மூலம் சலி புருதொழே நோபல் பரிசு பெற்றவர் என்ற ண்டிலுங்கூட தல்ஸ்தோய்க்கு நோபல் ார்ப்பு இலக்கிய வட்டாரங்களில் வறவில்லை. 1902ற்கான அப்பரிசு யடோர் மொம்ஸன் என்பவருக்குக் க வரலாற்றாசிரியராகவே அடையாளங் ழத்துக்களில் மிகுந்திருந்த தனித்துவம் பரிசு அவருக்கு வழங்கப்பட்டது.
தாம் எழுதிய மொழியில் மட்டுமன்றி, ம் போற்றப்படும் இன்னொரு இலக்கிய நாம் நூற்றாண்டின் முதல் நான்கு pந்திருந்த போதும் அழியாவரம் பெற்ற ன்கு ஆண்டுகளிலும் படைத்தளித்தார். ம், ருஷ்யாவின் சமுதாய மாற்றத்தைப் தோட்டம் 1903 ல் தான் எழுதி
sளிலிரண்டான மணமகள், பிஷப் - ழுதப்பட்டவை. ‘பிஷப்பில், ஆசிரியரின் தை உணர முடியும். சேகவ்வுக்கு, எதிர்நோக்கியிருப்பது தெளிவாகத் பியோத்தரும் அவ்வாறே. இதனால் ற்று உயிர் கொண்டது.
ஏனைய ருஷ்ய இலக்கிய ரிணினி னும் பல விஷயங்களில் ண் றார். அவருடைய விஞ்ஞான ந்தனை தனித்துவமானது. சிறுகதை, கியவற்றில் உலகளவிலேயே மகத்தான ள நிகழ்த்திய சேகவ் ஒரு நாவலேனும் வில. ருஷ்யப்புரட்சி என்றவுடன்
வருகிற கவிஞர்கள் இருவர். ஒருவர் யாகோவ்ஸ்கி,மற்றவர் அலெக்சாந்தர்
|ஸ்கி, புரட்சியின் கவிஞன். அக்டோபர் என்று உரிமையோடு குறிப்பிட்டவர். தைகளையும் படைத்த அதேவேளை, க்கும் வாழ்விற்குமிடையிலான புதிய வர். புரட்சிகரக் கவிஞர்கள் - மைந்தது அவர் வாழ்வு.

Page 27
அலெக்சாந்தர் புளொக், விசேஷ ச அவர் புரட்சியை வரவேற்றவர். எனினு பார்த்தவிதம் மற்றவர்களினின்று வேறு என்ற தமது கவிதையில், யேசுந வழிநடத்துவதாக அவர் எழுதினார். விபரமாக ஏ.ஜே.கனகரத்தினா, 191 தலைவர் யேசுநாதர்” என்ற கட்( எழுதியுள்ளார்.
பத்தொன்பது, இருபது ஆகிய இர இரண்டு தசாப்தங்கள் வாழ்ந்தவர் பு பெருங்கவிஞர் பரம்பரையின் கடைசி மனைவி, இரசாயனவியலில் ஆவர். உலகப்பெரும் விஞ்ஞானியாக விளா பெண்மணியின் காதலுக்காகப் பாடிய அவரது முதல் தொகுப்பாய் அமை வயதில் புளொக் எழுதிய தொழிற்சா போக்கின் திருப்பு முனையாகக் கொ முன்மொழிந்த கவிதை அது.
இந்த நுT கவிஞர்களு சளைத்தவர் நாவலாசிரிய அத்மத்தோ போன்றவர் பெற்றவர்க
- இருபதாம் அலெக்சாந்தர் மிக முக்கி
புளொக் அவருடை அளவிற்கு, சமூக் நோக்குடனும் தீவி கவிதைகள் கவனம் பெறாது பே அக்மத்தோவா பெருந் துன்பங்கை அவற்றுக்கஞ்சி - அதே விதியை மக்களையும் விட்டுவிட்டு - புலம்பெயா இரண்டாம் உலகப் போர்க்காலத் போற்றப்பட்டன.
புரட்சிக்காலத்தில் உருவாகியது G போர்க்காலத்திலும், சிறந்த பல ரு இலக்கிய வரிசையில் இடம் பிடித்த
a 22-62 - ス
 

20ஆம் நூற்றாண்டு உலக இலக்கியம்
வனத்திற்குரியவர். ம் அவர் புரட்சியைப் பட்டது. பன்னிருவர் ாதரே புரட்சியை
இக்கவிதை பற்றி 7ல் "செங்காவலர் நிரையொன்றினை
610 ل6x آtuu (g;I ண்டு நூற்றாண்டுகளிலும் இரண்டு ளொக். புரட்சிக்கு முந்திய காலத்துப் வாரிசாகக் கொள்ளப்படுபவர். அவரது த்தன அட்டவணையைத் தயாரித்து வ்கிய மென்டலியெவின் மகள். இந்தப் கவிதைகளே, அழகிய சீமாட்டி என்ற ந்தன. தமது இருபத்து மூன்றாவது லை என்ற கவிதை அவரது வளர்ச்சிப் ாள்ளப்படுவது. புரட்சியின் போக்கினை
ற் றாணி டின் ஏனைய ருஷ்யக் ரும், புனைகதையாசிரியர்களுக்கு களல்லர். ஏலவே குறிப்பிட்ட கவிஞரும் பருமான பாஸ்தர்நாத், மற்றும் அன்னா SAJI IL Qlu 6y6leġis6if Qlu 6jiġi IQl6236ċi (ġeġ, I கள் தம் கலையாற்றலால் தனியிடம்
.
நூற்றாண்டு ருஷ்யக் கவிதையுலகின் ய பெயர் அன்னா அக்மத்தோவா. ப காதல் கவிதைகள் பேசப்பட்ட ர பார்வையுடனும் எழுதப்பட்ட அவரது ாயின. ஸ்தாலின் ஆட்சிக்காலத்தில் 1ள அநுபவிக்க நேர்ந்தது. எனினும், எதிர்நோக்கிய தம் மண்ணையும் அவர் முன்வரவில்லை. தேசப்பற்றுடன் தில் அவர் பாடிய கவிதைகள் மிகவும்
பான்று பின்னர், இரண்டாம் உலகப் ஷ்ய இலக்கியங்கள் தோன்றி உலக
ნI.

Page 28
Go2)
1917இன் சோவியத் புரட்சியைத்
ஏகாதிபத்தியம் மற்றும் அடக்கு முை ஆரம்பமானது. அத்துடன் புத்திலக்கிய நவீன சீன இலக்கியத்தின் முன்னே புத்திலக்கிய இயக்கத்திற்கு அடிகே ஆயுதமாகவே இலக்கியத்தைக் கரு
1921இல் சீன தொடர்ந்து களுக்குள்ளே வலியுறுத்த தொடக்கத்தி சீனாவின் பே *யெனான் ! உரைகள் வெ மக்களின் வி கலாசாரப் ப மாவோ குறிப்பிட்டார். இதனைத் படைப்புக்கள் பல வெளியாகலாயின.
ருஷ்யப்புரட்சி, சீனப்புரட்சி - இவற் கொள்ளத்தக்கது. வீரமிகு வியட்நாமிய
ஜப்பான், சீனா, பிரான்ஸ், பிரிட்டன் தொடர்ந்த ஆக்கிரமிப்புகளுக்கெதி வியட்நாம் வெற்றி கண்டது.
ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட் வியட்நாமியக் கவிதை, 1945 புரட்சி அதனைத் தொடர்ந்து வந்த மூன்று தனது சுதந்திரத்திற்காக இடைவிடா - இந்தக் கவிதை இலக்கியம், அதன கொண்டது.
உலகிலேயே போரினாற் பெரும்
கொள்ளப்படத்தக்கது வியட்நாம். ஆ கெதிராக மட்டுமன்றி, நாட்டின் - இயற்கைச் சக்திகளுக்கெதிராகவு
óሴAmöb&ጏ) – s
 

മംകൃ ത്രീഭദ്ര, ഉക്രൈ ജേർ
தொடர்ந்து, சீனாவில், 1919இல், றகளுக்கெதிரான புரட்சிகர இயக்கம் இயக்கமும் வளர்ச்சியுறத் தொடங்கிற்று ாடிகளில் ஒருவரான லூ-சுன் இந்தப் ாலினார். போராட்டத்திற்கான ஒர் துவதாகக் குறிப்பிட்டவர், லூ-சுன்,
க் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உருவானதைத் அடுத் தடுத்த இரணி டாணி டு யே புரட்சிகர இலக்கியத்தின் அவசியம் ப் படலாயிற் று. நாற் பதுகளினி ல், ஜப்பானிய ஆக்கிரமிப்புக்கெதிரான ார் தொடங்கிற்று. மா ஒ சேதுங்கின் கலை இலக்கியக் கருத்தரங்கின்' வளியிடப்பட்டன. இந்த உரையில், சீன டுதலையை வென்றெடுப்பதற்கு ஒரு டையும் அவசியமாயுள்ளது, என்று தொடர்ந்து, தரமிக்க இலக்கியப்
றிலும் ஒருபடி மேலே நிற்பது என்று மக்களின் விடுதலைப் போராட்டமாகும்.
அமெரிக்கா ஆகிய வல்லரசுகளின் ராக நீண்ட நெடுங்காலம் போராடி
- வரலாற்றினைக் கொண்டிருந்த பின் போது புது உத்வேகம் பெற்றது. தசாப்தங்களின் போதுகூட - வியட்நாம் து போராட்டம் நடத்திய வேளையிலும் வலுகுன்றாமல், மென்மேலும் வீரியம்
பாதிப்புக்களுக்குட்பட்ட பூமி என்று புந்த மக்கள், ஆக்கிரமிப்பாளர்களுக்
பூகோள நிலைமை காரணமாக - போராட வேண்டியிருந்தது. இந்த

Page 29
இரட்டைப் பரிமாணங்கொண்ட முன்னேறுவதற்கு வியட்நாமியருக் ஆயுதமாகவும் கை கொடுத்தன.
இத்தனைக்கும் மத்தியில், வியட்நாம் மனிதாபிமானமோ, U கொண்டவையாகவும் புரிந்து குன்றிவிடாதுமிருந்தன. தோ ஹ எ எமிலி, ஏன் சின்னழதளே! என்ற ச நல்ல உதாரணமாய் அமைந்தது. தொடர்ந்து கொண்டிருந்த வியட்ந எதிர்ப்பைத் தெரிவித்தும். அப்போை வலியுறுத்தியும், அமெரிக்காவில்முன்னால்-தீக்குளித்து, தர்மவேள்வி நோமன் மொறிஸன் என்ற அ அர்ப்பணிக்கப்பட்ட கவிதை அது. ஆ மட்டுமன்றி, போராட்டத்தைத் ஒருவருமாவார்.
போரும் போராட்டமும் நியதியாசி நெடுங்காலத்தின்போது, தினசரி வாழ் மக்களின் மனப்பாங்கு எத்தகைய தி என்பதைக் காட்டும் கவிதைகளுக் அமைவது, சே லான் வியன் என்ற கி கவிதை
தாயாயிருப்பது லேசானதல் வியட்நாமில். உலகத்து வழமை - தாய்மார் தங்கள் பிள்ளைக பூக்களைக் காட்டி நேசிக்கப் பழகுதல். இங்கோ - குழந்தைகளுக்கு குண்டுகளிலிருந்து தப்புவதெப்படி? - என்பதுங் கூட. உலகத்து வழக்கம் தாய்மார், தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு பாட்டுக்களையும் பறவை ஒலியையும் சொல்லிக் கொடுப்பது, இங்கேயெனர்றால் -

20&tb 1bpm6d(b 9.6wరి 86wడీబీఎwb
போராட்டத்தைத் தாக்குப்பிடித்து குக் கவிதைகளே ஒரு வகையில்
கவிஞர்களின் 50 L. fup fা গেলো চি৷ கொள்ளலோ ன்பவர் எழுதிய விதை இதற்கு
அர்த்தமற்றுத் ாம் போருக்கு ர நிறுத்துமாறு பென்ரக"னின் பில் தம்மை ஆகுதியாக்கிக் கொண்ட, மெரிக்கரின் மகளான சிறுமிக்கு அதை எழுதிய ஹர0, சிறந்த கவிஞர் தீவிரமாக முன்னெடுத்தவர்களில்
n = pూ
ப்ெ போய்விட்டிருந்த அந்த நீண்ட க்கைக்கு முகங்கொடுத்த வியட்நாமிய ரமும் திடமுங் கொண்டதாயிருந்தது $கு நல்லதொரு எடுத்துக்காட்டாக கவிஞர் எழுதிய தாயாயிருப்பது என்ற
'6, B - 52 இரைச்சல் எது,
F - 105 உறுமலெது என்பதுங்கூட. ஏறக்கு மனிதராயிருப்பது
எங்ஙனமென்று தாய்மார் தங்கள் பிள்ளைகளுக்குச் சொல்லிக் கொடுக்கும் தருணங்களுணர்டு ஆனால், இங்கோ - அது மட்டுமே போதாதென்றும் அவர்கள் சொல்லும் வேளைகளுணர்டு, வீரராய் விளங்குதல் எப்படி என்பதைச் சொல்லிக் கொடுக்கவும் வேளைகளுணர்டு.

Page 30
வியட்நாமியக் கவிதைகளின் முக்கி நிறைந்த புரட்சிகரப் பார்வையுந்தான பொருளாதாரத்தைப் பற்றியும் பாடின
வியட்நாமியக் கவிதை பற்றிக் குறிப்பி அம்சங்களுள் ஒன்று என்னவெனில் 4 கவிதைகளின் நோக்கத்திலோ ஏற்படாதபோதும், அவற்றின் வடிவிலு கல்வியறிவு அதிகம் பெற்றிராத குடிய இருந்த 40களில், அவர்களுக்கேற்ற வி மனதில் நிலைக்கவும் கூடியதாக கவிஞர்கள் பயன்படுத்தினார்கள். ஆ ஏகாதிபத்தியத்திற்தெகிராகப் போர் மாற்றம் பெற்றது. வடிவங்களும் நீ அவற்றின் உள்ளடக்கமோ, வி பாதிக்கப்படவில்லை என்பது முக் பேணப்பட்டது.
இடைவிடாத பெரும் போர் தொடர்ந் போரினால் தொடர்ந்து பாதிப்புக்குள் உழைப்பாளிகள் மீண்டும் மீண்டும் அதற்கேற்ற விதமாக, குண்டுகளின் என்பதே வியட்நாமில் அப்போதைய
 

2O&tb 1bpn6(b 9.6ుతి 86wటలీwb
ய பண்பு, மனிதநேயமும், நம்பிக்கை 1. அவை, போரைப் பற்றி மட்டுமன்றி,
ட்டுச் சொல்ல வேண்டிய முக்கியமான 5க்கும் 75க்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில், உள்ளடக்கத்திலோ மாற்றமேதும் ம் பண்பிலும் மாற்றங்கள்ேற்பட்டதாகும். ானவர்களே பெரும்பான்மையினராக தமாக - அவர்கள் மனதைக் கவரவும், - நாட்டுப்பாடல் வடிவங்களையே னால், பிற்பட்ட காலத்தில் - அமெரிக்க புரிந்த வேளையில் - கவிதை அமைப்பு 3ளங்களும் மாற்றமுற்றன. ஆனால், யட்நாமிய மொழித்துTய்மையோ கியமானது. அத்துடன் எளிமையும்
து நடந்து கொண்டிருந்த வேளையில், ளாகிக் கொண்டிருந்த நாட்டை இளம் கட்டியெழுப்பிக் கொண்டிருந்தார்கள். ஒசையைப் பாட்டிசை மூழ்கடிக்கட்டும்' சுலோகமாக இருந்தது.
லகளெல்லாம் போர்முனைகள்தாம், த் தாளர்களும் கலைஞர்களும் மனையிற் போரிடும் வீரர்களே' என்று பவர், வியட்நாமின் தலைவர் ஹோ-சி- தலைசிறந்த போராளியாக மட்டுமன்றி நராகவும் விளங்கியவர் அவர். ஹோண் எழுதிய சிறைக்குறிப்புக்கள் கவிதை கே.கணேஷ் அவர்களால் தமிழில் ர்க்கப்பட்டு 70களில் வெளியாகி வற்பைப் பெற்றது.

Page 31
Gos)
ஆயிரக்கணக்கான மைல்களுக்கப்பாலி வியட்நாம் மக்களின் மீது கட்டவிழ்த் பன்மடங்கு கொடிதான போரொன்ன மீது திணித்தான். ஆணவம், அடக்குமு தன் நாஸிக் கொள்கைகளில் க சர்வாதிகாரத்தின் கீழ்க் கொண்டுவ மகாயுத்தத்திற்கே மூலகாரணமாய் கோடி டொலர் மதிப்புள்ள வளங்கள்
உயிர்கள் அழிவதற்கும் அந்தப் பெரு
ஐரோப்பாவின் ஏனைய பகுதிகள் மீது . தேசத்தையும் தன் பிடிக்குள் வீழ்த்த அவனது அக்கிரமத்தினதும் முடிவாய் பகையை, சோவியத் மக்கள் கிளர்ர் ஹிட்லரை ஒழித்ததன் மூலம், மு பிடியிலிருந்தும் காப்பாற்றினார்கள்.
மாபெரும் தேசபக்த யுத்தம்" என சே போர் அனுபவங்களை, அந்தப்போரை திடத்தை எல்லாம். இளைய சோவியத் கவிதைகளாகவும் புனை கதை புத்தாக்கங்கள், உலக இலக்கி புதுவரவுகளாகவும் அமைந்ததில் விய
ருஷ்ய மொழியின் பெருங்கவிஞர்க: கவிதைகளை வடித்தவருமான அன்ன மீதான ஹிட்லரி கவிதைகள் உ தேசபக்திக் களி கூறப்படுகிறது. 19 கவிதையில் இவ்
எது வரி: எம ருஷய எமக்காக எம் பிள்ை பிள்ளைக
அன்னா அக்மத்தோவா எப்போை
കqäങ്ങ് - ff
 

20&btb (1dboom63) (b. 92-6\a 936V4 &W(b
ருந்து, அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியமானது து விட்டிருந்த கொடூர யுத்தத்திலும் ற, 1939 இல் ஹிட்லர், உலக மக்கள் ]றை, அட்டூழியம் - இவற்றில் விளைந்த காலூன்றி முழு உலகையும் தன் பரும் வெறியுடன், இரண்டாம் உலக அமைந்தவன் அவன். எத்தனையோ ர் அழிவதற்கும், கோடிக்கணக்கான ம் போர் காரணமாய் அமைந்தது.
அகலக்கால் பரப்பிய ஹிட்லர், சோவியத் முனைந்தபோது, அதுவே அவனதும் அமைய நேரிட்டது. தம்மைத் தேடிவந்த 5தெழுந்து முறியடித்தது மட்டுமன்றி, ழு உலகையுமே அவனது நாஸிப்
ாவியத் மக்களால் கருதப்பட்ட அந்தப்
எதிர்கொண்ட அவர்களின் தீரத்தை, இலக்கியம் பதிவு செய்து கொண்டது. களாகவும் உருவெடுத்த அந்தப் யச் செழுமையைக் கூட்டவல்ல ப்பில்லை.
ரிலொருவரும். உலகப் புகழ் பெற்ற னா அகமத்தோவா, தம் தாய் நாட்டின் ன் ஆக்கிரமிப்புக் கண்டு எழுதிய லகின் எந்த மொழியிலும் எழுந்த பிதைகளையும் மிஞ்சியவை எனக் 42 இல் அவர் எழுதிய உறுதி என்னுங் வாறு எழுதினார்.
றும் உனைக் காப்போம்
7ரினர் பிள்ளைகளுக்காகவும் தக்குமாய்!"

Page 32
புனைகதைகளைப் பொறுத்த மட்டி கொடி சிறுகதை, ஷோலக்கவ் எழு அவர்கள் தாய்நாட்டிற்காகப் போரி ப்தேயூெவ் எழுதிய இளங்காவலா எ அக்கால கட்டத்தில் எழுந்த செம்ை மாதிரிகளாகும்.
ஐந்தாறு பக்கங்களுக்குள்ளேயே அ கொடி. ஆனால், அது வாசகருக்குத் ஆத்மாவையே தரிசிக்கிற பரவசத்தை தம் போர்முனை அனுபவங்களை ை வரவேற்பைப் பெற்றது.
பரீஸ் வளிலிேயெவ் எழுதிய அதிகாலை எழுதிய உண்மை மனிதனின் கதை எழுதிய முற்றுகை - ஆகிய நவீன வேண்டிய்வையாகும். இவற்றில் முத் சினிமாவாகவும் வந்து சர்வதேசப்
உண்மைக் கதையொன்றினையே போரின் போது, நாஸிப்படைகளா ளாக்கப்பட்டிருந்த லெனின் கிராத் - { என அழைக்கப்படுகிற - நகரின் க
மனிதனின் ஆத்மதிடத்தை எடுத்து கூறும் கலையழகாலும் தமது இலக் படைப்புக்கள் இவை.
äബ}

2ഠ& ത്രേന്ദ്ര ഉ.ക്രൈ ജേb
ல் வாலெந்தின் கத்தாயெவ் எழுதிய திய அவன் விதி குறுநாவல் மற்றும் ட்டார்க்ள் நாவல், அலெக்சாந்தர் ஃ ான்ற நாவல் போன்ற - ஆக்கங்கள், ம இலக்கியங்களுக்குச் சிறந்த வகை
|டங்கி விடுகின்ற ஒரு சிறிய கதை தருவதோ, அந்த தேசபக்த யுத்தத்தின் . கத்தாயெவ், தலை சிறந்த கலைஞர். வத்து அவர் எழுதிய இக்கதை பெரும்
யின் அமைதியில், பரீஸ் பொலெவோய் மற்றும் அலெக்சாந்தர் சக்கோவ்ஸ்கி Tங்களும் இங்கு கட்டாயம் குறிப்பிட தலில் குறிப்பிடப்பட்ட நாவல், பின்னர் பரிசினை வென்றது. இரண்டாவது,
வைத்தெழுதப்பட்ட நாவல். இந்தப் ால் 900 நாள்கள் முற்றுகைக்குள் இப்போது, மீண்டும் சென்பீற்றேர்ஸ்பேர்க் தையைக் கூறுகிற நாவல் முற்றுகை.
க் காட்டுவதால் மட்டுமன்றி அதைக் கிய ஸ்தானத்தை நிறுவிக் கொண்ட

Page 33
இரண்டாம் உலகப் பெரும் போரில் படையில் சேர்ந்து பணியாற்றிக் கொ அரசுடன் பரஸ்பர அதிருப்தி கொ ஈர்த்த எழுத்தாளராகவும் ஆனார்.
ஸ்தாலினைப் பற்றி அவதூறு கூறி அவர் 1945இல் கடூழிய முகாமிற்கு அனுபவங்களின்றும் அவர் படைத்த, ஒரு நாள் என்ற சிறிய நாவல் ெ அதனைத் தொடர்ந்து வந்த குலா புற்றுநோய் விடுதி போன்றவை, பே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றன.
சோவியத் ஆட்சியின் இருண்ட வெளிச்சமிட்டுக் காட்டும் படைப்புக பெற்றன. 1970இல் சல்செனித்தினு முரண்பாடுகள் முற்றவே, 1974இ6 வெளியேற்றப்பட்டார்.
சல்செனித் அமைப்பிற்ெ பயனர் படுத் அளவுக்கதி என்ற கரு 1920களிலி கட்டியெழு சரியான ே வழியை மீள சக்தியாக
அலெக்ஸ்சாந்தர்
சல்செனித்சின் 6Tg 6TUL
கவிதைகள் மேலே குறிப்பிட்ட ஒருநாள் நாவல், ! குறு நாவல்கள் போன்றவை, உயர்ந் மறுதலிக்க இயலாது.
 

2O«éeböb (161bup46doqcb SSd.és\)ab géÄy6\)ébäbQVKJdfb
ன் போது, தனது சோவியத் நாட்டுப் "ண்டிருந்த ஒருவர், பின்னர் சோவியத் ண்டவராகவும், உலகின் கவனத்தை அவர், அலெக்சாந்தர் சல்செனித்சின்.
lனார் என்ற குற்றச்சாட்டின் பேரில் அனுப்பப்பட்டார். முகாம் வாழ்வின் இவான் டெனிஸோவிக்சின் வாழ்வில் பெரும் விளைவுகளை ஏற்படுத்தியது. க் தீவுக் கூட்டங்கள், முதல்வட்டம். ற்கு நாடுகளில் வெளியிடப் பெற்றுப்
பக்கங்கள் எனக் கூறப்படுபவற்றை ள் அவை என மேற்குலகில் பிரபலம் றுக்கு நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது. ல் அவர் சோவியத் நாட்டிலிருந்தும்
சினின் படைப்புக்கள், சோவியத் கதிரான ஆயுதமாக மேலைநாடுகளால் த் தப் படுவதற்காக, அவற்றிற்கு கமான பிரபல்யம் கொடுக்கப்பட்டது }த்தும் பரவலாக உண்டு. ஆனால், ருந்த - சோவியத் சமுதாயமொன்றைக் |ப வேண்டுமென்ற - உத்வேகத்துடன், சாஷலிஸ யதார்த்தத்தினை நோக்கிய வும் நெறிப்படுத்த முயன்ற ஒரு முக்கிய
அவரைக் கணிப்போரும் உளர்.
டியிருப்பினும், அவருடைய வசன எனுந் தலைப்பிலான குறுங்கதைகள்,
மற்றும் மத்ரயோனாவின் வீடு போன்ற த இலக்கியத்தரம் மிக்கவை என்பதை

Page 34
சல்செனித்சினுடைய ‘வசன க
மரக்குற்றி
விறகு ககாக நாங்கள் கொண்டிருந்தபோது, அந்த எ6 வியந்து போய்க் கூவினோம். அ
ஒரு வருஷம். டிராக்டரினர் பின குற்றிகளாய் அறுத்து அவற்ை
இத்தனைக்குப் பிறகும் அந்த பச்சைக் குருத்தொன்று முளை - மரமாயுங் கூட - ஆவேனெ
அரியும் இடத்தில் குற்றியை ை வைப்பது போலிருந்தது கொண்டுபோகவே முடியவில்லை. எம அதுவுந்தனர் உயிரைப் போற்றிக் கெ சொன்னால், வாழ்வதற்கான அதன்
பெரிது!
சல்செனித்சினின் ஒருநாள நாவல், கடு முயன்றதைத் தொடர்ந்து, "கடூழிய மு அடக்கக்கூடிய ஆக்கங்கள் பல தோன பெறமுடியாது போய் விட்டாலுங்கூட, அந்தஸ்துடன் வெளியுலகின் கவனத்ை றுஸ்லான் என்பது, றுஸ்லான் என்க கடுழிய முகாம் வாழ்கையொன்றினை நாவல் இது. மனதைத் தொடும்
அறியப்பட்டிராத ஜோர்ஜி விளத்திமோஸ்
சோவியத் ஆட்சியால் வெளியேற்ற என்றால், அந்த அமைப்புடன் உl வெளியேறிய பலர் அவருக்கு முன் (
புரட்சியின் காலத்திலிருந்தே இந்த வரி முரண் கொண்ட பல எழுத்தாளர் புலம்பெயர்ந்து ‘புலம் பெயர்" படைத்தார்கள்.
இந்த வரிசை, இவான புனிை தொடங்குகிறதெனலாம். ஆரம்ப நாள் சகாவாகவுமிருந்த புனின், புரட்சி நாட்டைவிட்டு வெளியேறி பிரான்சிலி
ØMMØblóðy - 4.

2Oകൃ ത്രീബE ഉ.ക്ലെ ജേt
விதைகளில் ஒன்று:-
மரங்களை அரிந்து ம் மரக்குற்றி கைக்கு வந்தது. ந்த மரத்தைத் தறித்து சரியாக ‘னால் கட்டி இழுத்து வந்து, )க் காவி உருட்டி, அடுக்கி.
எல்ம் குற்றி விடுவதாயில்லை தள்ளிநிற்கிறது. கிளையாயும் rбоїдp//
வத்தோம். கொலை பீடத்தில் வாளை அதனருகல்
க்கு எப்படி முடியும்? எம்மைப் போலவே
ாணடிருக்கிறது. இன்னுஞ் சரியாய்ச்
ஓர்மம், எங்களுடையதிலும் எவ்வளவு
3ழிய முகாம் வாழ்க்கையை சித்திரிக்க pகாம் இலக்கியங்கள்" என்ற பிரிவில் ர்றலாயின. அவற்றில் மிகப் பல பிரசுரம் அவ்வாறு பிரசுரம் பெற்று, இலக்கிய த ஈர்த்த ஒரு படைப்பு, விசுவாசமிக்க கிற காவல் நாயின் கதையே போல, ாயும் கலையழகு கெடாமல் காட்டும் இப்படைப்பின் ஆசிரியர், அதிகம்
என்பவர்.
ப்பட்ட எழுத்தாளர் சல்செனித்சின் -ன்பட முடியாமல் நாட்டை விட்டு இருந்தார்கள்.
சை தொடங்கியது. %ள், கலைஞர்கள், ஆக்கங்களையும்
- இலிருந்து களில் கோர்க்கியின் யைத் தொடர்ந்து வசித்ததுடன், தம்

Page 35
கருத்துக்களையும் வெளியிட்டு வந்த ருஷ்ய எழுத்தாளர் இவர். 1933ல் (
முக்கியமாகக் குறிப்பிடப்பட வேை ஸம்யாத்தின் சோவியத் அரசமைப்ட உருவாகச் சாத்தியப்பட்ட - மானு வெறும் இயந்திரமயமான வாழ்வு பற்றி இவற்றை வைத்து அவர் எழுதிய நாவல் செம்மை இலக்கியமாக கணிப்பைப் பெற்றது மட்டுமன்றி ஆங்கிலத்தில் எழுந்த உலகப் பிரப நாவல்களான, அல்டஸ் ஹக்ஸ்லியி புத்துலகு மற்றும் ஜோர்ஜ் ஓர்வெல்.எ ஆகியவற்றிற்கு ஆதர் முன்னோடியாகவும் அமைந்தது.
புரட்சியை அடுத்து வெளியேறிய முக்கியமான இன்னொருவர் நபொக்கோவ், ருஷ்யனிலும் எட்டு நா ஆங்கிலமும் நன்கறிந்திருந்தார். பின்ன ஆங்கிலப் பேராசிரியராக மட்டுமன்றி லொலிற்ரா போன்ற நாவல்கை நூற்றாண்டின் முக்கியமான ஆங் கொள்ளப்படுகிறார்.
ക൫ങ്ങ്? - ፱5

' 2Oക്ട് ഭ്രൂ ഉ.ക്രൈ ജേJD
ார். நோபல் பரிசைப் பெற்ற முதலாவது பெற்றார்.
ண்டிய இன்னொருவர், யெவ்கெனி ; அதன் விளைவாய் எதிர்காலத்தில் - உணர்வுகள் மழுங்கடிக்கப்பட்ட - ய ஆபத்து: நாம எனற ப் பெருங் 6or 60Trr ல்யம் மிக்க ஒண் வீரமிகு ழுதிய 1984 go LDT GE 6nuð
பவர்களில் பொக்கோவ்
6MT Lóri வல்களை எழுதியிருந்த நபொக்கோவ் ார் கேம்பிறிட்ஜில் பெற்ற கல்வி, அவரை ஆங்கில மொழி எழுத்தாளருமாக்கியது. ள எழுதிய நபொக்கோவ், இந்த கில எழுத்தாளர்களில் ஒருவராகக்

Page 36
(o5)
விளதிமிர் நபொக்கோவ் பற்றிப் வருகின்ற இன்னொருவர் ஜோசப் ெ மொழியாகக் கொண்டவர் எனினு எழுதியதுடன் முன்னணி நாவலாசிரி அமெரிக்காவில் குடியேறினாரென்றா6 கொன்ராட்டின் பெரும்பாலான வெளிவந்தவை. அவருடைய கடலே பிரதிபலித்தன.
கடலோடியாகவ எனப்படும் கெ நாவல்களிலொ6 நூலுருப் பெர் தொடக்கத்திலா நாவலாக இது இ காலனித்துவ அ ஆபிரிக்க நாவ விமர்சகர்கள் சு
ஜோசப் கொன்ராட்
முதலாம் உலகப்போர்க் காலத்தில் மிகச்சிறிய நாவலேயெனினும் ஆ போரென்றால் என்ன என்பதைக்
தலைவனான ஒர் இளைஞன் போராட்டங்களையும் அவற்றினுT முதிர்ச்சிக்குமிடையிலான நிழற்கோ இக் கதை கூறுகிறது. ஒரு வி கொள்ளப்படத்தக்கது நிழற்கோடு. எதிர்கொள்ளக் கூட்டாகவும் தனியாக தன்மைகள்தாம். ஒட்டுமொத்தமாக
அழிவுகளையும் எதிர் கொண்டு மு
கொன்ராடின் படைப்புக்களில் பெ அர்த்தமற்றவை போற் தோன்றுந் தி தோன்றும் சம்பவங்களுமாகும். டெ ஒன்றினை நாடி நிற்பவை அவை.
കG) - 6
 

20&bt syndboom6icb 2.6\0 & 6\d&Wob
பேசும் போது உடனே நினைவுக்கு கான்ராட் போலிஷ் மொழியைத் தாய் ம், பின்னர் ஆங்கிலத்தில் நிறைய யராகவும் திகழ்ந்தார். நபொக்கொவ் ஸ்; கொன்ராட் பிரிட்டிஷ் பிரஜையானார். படைப்புக்கள் இந்த நூற்றாண்டில் ாடி வாழ்வின் அனுபவங்கள் அவற்றில்
ம் கதை சொல்லியாகவும் நிபுணர் ான்ராட் எழுதிய மிகப் பிரபலமான ன்று இருள் இதயம். இது முதலில் ]றது" இருபதாம் நூற்றாண்டின் கும். இன்றுவரை மிகவும் பேசப்படும் இருக்கிற போதிலும், இதில் இனவாதமும் பூதிக்க உணர்வும் இழையோடுவதை, 1லாசிரியர் அச்சிபே உட்படப் பல ட்டிக் காட்டியுள்ளனர்.
கொன்ராட் எழுதிய நிழற்கோடு ஒரு அவரது உன்னதப் படைப்பாகவும், காட்டுவதாகவும் விளங்கிற்று. கப்பல் எதிர்கொள்ளும் புற - அகப் டு அவன் எவ்வாறு இளமைக்கும் ட்டைத் தாண்டுகிறான் என்பதையும் தத்தில் குறியீட்டு நாவலாகவும் கப்பலில் உருவாகும் நெருக்கடியை வும் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவைப்படுகிற மனிதவாழ்விலும் - அக்கிரமங்களையும் கங்கொடுக்க - அவசியமானவை.
ாதுவான ஒரு விடயமென்னவெனில், ருப்பங்களும், தொடர்பற்றவை போலத் ாறுமையான, அக்கறையான வாசிப்பு

Page 37
1914 - 1918இல் இடம்பெற்ற முத தொடர்ந்து - அந்த அனுபவங்களி விளக்கும் வேறு பல குறிப்பிடத்தக்க பு அவற்றுள் முதலில் குறிப்பிடப்பட வேை மேற்கு முனையில் எல்லாம் அமை நாவலாகும். கொன்ராடின் நிழற் சே பக்கங்களுள் அடங்குகிற சிறிய படைப் எழுந்த உலகின் மிகச் சிறந்த படை
றிமார்க்கை ஒர் உன்னதப் படைப்பாள உலகப் பெரும் போர்களிலுமே அசுரக் ஜேர்மன் படையினரில் ஒருவன மேற்குமுனையில் எல்லாம் அமைதி நாவலின் நாயகனான போல் என் இளைஞனின் பார்வையில் நகர்கிற கூறப்பட்டாலும், உலகளாவிய மனிதப்ப6 சாகாவரம் பெற்று மிளிர்கிறது.
இந்நூல் ஒப்புதல் வாக்குமூலமோ, கு! எள்ளளவும் ஏற்றதன்று; ஏனெனில் நிற்போர்க்கு, சாவென்பது சாகசமணர் முடிந்திருந்தாலும் கூட, போரால் அ! கூறமட்டுமே இது முயல்கிறது" - என் மனதைத் தொடுவது மட்டுமன்றி ஒலிக்கிறது.
இப்படைப்பின் போர் எதிர்ப்பு
காரணமாக இது எரிக்கப்பட வேண் சர்வாதிகாரி ஹிட்லர் கட்டளை காரணத்திற்காக, ஸ்தாலினின் ஆட சோவியத் நாட்டிலும் இந்நூல் தடை அறிய முடிகிறது. மேற்குமுனை அமைதியாக இருக்கிறது பின்னர்
வந்தது. இந் நூற்றாண்டின் இரண்ட எழுதப்பட்ட இந்நாவலின் மூலக் ை எழுபத்தைந்து ஆண்டுகள் கழி நாலேகால் லட்சம் டொலருக்கு விற்
ക൫ങ്ങ് - Jス

20ஆம் நூற்றாண்டு உலக இலக்கியம்
vாவது உலகப்பெரும் போரினைத் னுாடாக - போரின் கொடுமையை னைகதை இலக்கியங்களும் பிறந்தன. *டியது எறிக் மாறியா றிமார்க் எழுதிய தியாக இருக்கிறது என்ற ஜேர்மன் ாடு போலவே இதுவும் நூற்றைம்பது பு. எனினும் முதலாம் உலகப் போர்பற்றி ப்பாக ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.
ரியாக நிறுவியது மட்டுமன்றி, இரண்டு கணங்களாக உலகால் கணிக்கப்பட்ட ன மனிதனாகக் காட்டியதிலும் யாக இருக்கிறது வெற்றி பெற்றது. கிற பத்தொன்பது வயதே நிரம்பிய து கதை. ஜேர்மனியரின் நோக்கில் ண்பு கொண்ட காரணத்தால் இந்நாவல்
ற்றச்சாட்டோ அல்ல. சாகசம் என்பதும் சாவுடனர் முகத்தோடு முகம் நோக்கி று போரின் எறிகணைகளுக்குத் தப்ப இபட நேர்ந்த ஒரு தலைமுறை பற்றிக் றுநாவலின் முன்னே குறிப்பிடப்படுவது போருக்கெதிரான பிரகடனமாகவும்
நிலைப்பாட்டின் டுமென பின்னர், பிட்டான். இதே ட்சியின் கீழிருந்த செய்யப்பட்டதாக ாயில் எல்லாம் திரைப்படமாகவும் ாம் தசாப்தத்தில் கயெழுத்துப்பிரதி, த்து, ஏறத்தாழ பனையானது.
எறிக் மாறியா றிமார்க்

Page 38
பிரெஞ்சுப் புரட்சியுடன் பிரான்ஸை விட் குடும்பமொன்றின் வழித்தோன்றல்
ஜேர்மனியர் என்றாலும், ஜேர்மன் ஆ கொடுமையினால் யூதமக்கள் பட்ட செ படைப்புகளில் வெளிக் கொணர்ந் இலக்கியவாதி என்பவன், மெய்யான
நிரூபித்தார்.
இதற்கு ஒரு நல்ல உதாரணமாக ஆ நாவல். இற்றைக்கு முப்பது ஆண்டுக தமிழில் பெயர்க்கப்பட்டு வெளியாகியது எஸ்.எஸ். மாரிசாமி மொழி பெயர்த்து 1967ல் இது பிரசுரமாகியது. நாடும்
வேட்டையாடப்பட்ட யூதர்கள் நாடு நா கதை, அகதி, புலம் பெயர்ந்து, போக்கி இன்றைய எம்மவரின் நிலையிலும் 6 இந்த நாவல் எமக்குக் காட்டுகிறது நாவலும் ஏறத்தாழ இதே தொனிப் ெ
ஜேர்மன் இலக்கிய மேதைகளில் எழுதியவற்றுள் மாறிய தலைகள் என் வந்ததாக நினைவு கடந்த நூற்றாண் மூன்றிலிரண்டு பகுதி கழிந்ததும், முக்க அவர் நோபல் பரிசு பெற்றதும் 20 வணிகர் பரம்பரையொன்றில் பிறந்த மா கலையும் இலக்கியமும் பயின்று, பி ஆனார்.
19ம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் (1900 மானுக்குப் பெரும் புகழ் தேடிக் பட்டன்புரூக்குகள் என்ற பெயர் கொ6 ஒரு குடும்பத்தின் சரிவைக் கூறும்
ஆசிரியரின் சொந்தப் பின்னணிகளி கூறுகிறார்கள். ஜேர்மனியில் பெரும் 6 சர்வாதிகாரி ஹிட்லரால் தடை ெ எரிக்கவும்பட்டது.
மானின் இன்னொரு பெரும் படைப் முதலாம் உலகப் பெரும் போை ஐரோப்பாவில் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சிகை இயங்கியல் நாவல்' என ஆசி வார்த்தைகளாலேயே வர்ணிக்கப்பட்ட வித்தியாசமானது. சுவிற்ஸர்லா மலையடிவாரத்திலுள்ள காசநோய்
ക( - s

20ஆம் நூற்றாண்டு உலக இலக்கியல் நி வெளியேறி, ஜேர்மனியில் குடியேறிய றிமார்க். அவர் முற்று முழுதான பூட்சியின் நாஸிக் கொள்கைகளின் ால்லொணாத் துயரங்களையும் தமது திருக்கிறார். ஒர் உண்மையான ா மனிதாயதவாதி என்பதை அவர்
மைவது, றிமார்க்கின் அகதி என்ற ளுக்கு முன்பே இந்த அற்புதப்படைப்பு என்பதும் ஒர் அற்புதமான செய்திதான். 1. பழனியப்பா பிரதர்ஸ் வெளியீடாக, வீடுமின்றி நாஸிகளால் துரத்தப்பட்டு ாடாக அலையும் அவலத்தைக் கூறும் டந் தேடி மேற்குலகெங்கும் அலையும் Tவ்வளவோ மோசமான நிலைகளை . றிமார்க் எழுதிய லிஸ்பனில் இரவு
பாருளைக் கொண்டது.
முக்கியமானவரான தோமஸ் மாஞ் rற ஒரு சிறு படைப்பு மட்டுமே தமிழில் டில் பிறந்தவராயினும் மானின் வாழ்வில் கியமான படைப்புக்கள் வெளியானதும், ம் நூற்றாண்டிலேயே, செழிப்புமிக்க ன் தம் இயல்பான நாட்டங்காரணமாக lன்னர் முழுநேர எழுத்தாளராகவே
') வெளியான அவரது முதல் நாவலே கொடுத்த படைப் பாயமைந்தது, ாண்ட இந்நாவல், அதே பெயர் கொண்ட கதையைக் கொண்டது. ஓரளவுக்கு ன் சாயல் அப்படைப்பில் தெரிவதாகக் பரவேற்பைப் பெற்ற இந்நாவல் பின்னர் சய்யப்பட்டதுடன்
ான மந்திரமலை, ரத் தொடர்ந்து ளச் சித்தரிப்பது. யரின் சொந்த இந்நாவல் சற்று ந்தின் ஆல்ப்ஸ் விடுதியொன்றில் தோமஸ் மான்

Page 39
‘கதை’ நிகழ்கிறது. பல்வேறு பின்னணி நோயாளிகளின் சம்பாஷணைகளுட தொடர்பற்றுப்போன அவர்களின் டே எல்லாமே அலசப்படுகின்றன. மானுக் கொடுத்தது மந்திர மலை,தம்வாழ்வி: குடியேறினார். தூயபாவி, கறுப்பு அணி போன்ற படைப்புகளை அவ்வேளைய
ஒரு சமூகத்தைப்பற்றிய விமர்சகனாச வாழவேண்டியவனாகவும் இருக்கிற ப - பிரச்சினையை - மான் உணர்ந் வாழ்வை இது பெரிதும் பாதித்ததாக பின்னர் - நாஸிகள் ஆட்சிக்கு வந்த இதன் விளைவாய் அவருக்கும் ஆட்சி அவரை ஜேர்மனியை விட்டு வெளி குடியுரிமையும் முப்பதுகளில் நாஸிகள்
ஆனால், அதற் போரினைத் தெ தாமே துறந் இலக்கியமேை ஹெஸெ, ஐரே இளைஞர் கன ஆட்டிப்படைத்த வாழ்வின் அர்த் ஒருவர் என ஹெர்மன் நம்பிக்கையுட ஹெஸெ ஹெஸெயைப்
இந்தியாவில் பலகாலம் புரொட்டஸ் தம்பதியினருக்கு மகனாகப் பிறந் அடிச்சுவட்டைப் பின்பற்றுவார் என எழுத்தார்வத்திற்குத் துணைபுரியுெ தொழிலை மேற் கொண்டார்
அனுபவங்களினுடாகச் சுவறிய கீழைத் குறிப்பிடத்தக்க இரு படைப்புக்களை ஸ்தெப்பி ஒநாய என்ற அவ்விரு நாவ வாழ்வின் அர்த்தத்தையும் நிறைவையும் கதைகளையே அவ்விரு நாவல்களு
கீழைத்தேயத் தத்துவத்தில் மட்டுமன் கொள்கைகளிலும் மிகுந்த ஈடுபா விளங்கினார். படைப்பாற்றல் வற்ற பிரதிபலிப்பான ஐந்து தசாப்தங்களின் நோக்கும் பிரபஞ்சப் பார்வையும் பிரதி
ക൫ങ്ങ് - 19
 

2Oക്ടർ ഭ്രൂൗ ജേ இலக்கியம்
Eகளும் வயதும், தேசீயமுங்கொண்ட ாக அது நகர்கிறது. வெளிபுலகின் ச்சில் போர், காதல், உணர்ச்சிகள் - கு 1929இல் நோபல் பரிசைப் பெற்றுக் ன் பிற்பகுதியில், அமெரிக்காவில் மான் ர்னம், ஃபீலிக்ஸ் குறுலின் ஒப்புதல்கள் பில் அவர் உருவாக்கினார். ka- - -3
வும் அதேவேளை அச்சமூகத்திலேயே டைப்பாளியின் நிலையிலுள்ள முரணை திருந்தார். அவருடைய ஆரம்பகால கவும் அறியமுடிகிறது. இப்பிரச்சினை, ததும் - இன்னும் உக்கிரம் பெற்றது. யாளருக்குமிடையில் உருவான விரிசல் யேறத்தூண்டிற்று. மானின் ஜேர்மன் ாால் பறிக்கப்பட்டது.
கு முதலே, முதலாம் உலகப் பெரும் ாடர்ந்து, தம் ஜேர்மன் குடியுரிமையைத் து வெளியேறிய இனி னொரு த இருந்தார். அவர். ஹெர்மன் ாப்பாவிலும் அமெரிக்காவிலும் இருந்த ள அரை நூற்றாண்டு காலம் படைப்பாளி ஹெஸெ, தம் உள்ளார்ந்த ந்தத்தை உணர்ந்து எதிரொலிக்கும் ஒரு தலைமுறையே அவரை ன் எதிர்பார்த்தது என்று மான், புகழ்ந்தார்.
தாந்து மிஷனரிகளாகப் பணியாற்றிய தவர் ஹெஸெ, தம் பெற்றோரின் ா எதிர்பார்க்கப்பட்ட போதிலும், தம் மன நம்பி, புத்தக விற்பனையாளர் அவர். எனினும் அந்த இந்திய ந்தேய தத்துவ ஞானத்தின் விளைவாய், ஹெஸெ உருவாக்கினார். சித்தார்த்த, பல்களும், இருபதுகளில் வெளியாகின. ம் நாடி அலைந்த இரண்டு மனிதர்களின் ம் பேசின.
ன்றி இசையிலும், ஜCங்கின் உளவியல் ாடு கொண்டவாராகவும் ஹெஸெ றாத அவருடைய நீண்ட வாழ்வின் கதைகள் மற்றும் அவருடைய தத்துவ பலிக்கும் கண்ணாடிமணி விளையாட்டு

Page 40
போன்ற படைப்புகள் இன்னமும் பே நோபல்பரிசு கிடைத்தது.
மான், ஹெஸெ - இருவரின் சம கால மேதைமை வாய்ந்தவராகவும் திக இன்னுமொருவர் இருந்தார். அவர், ! யூதராக இருந்தபோதும், காஃப்கா, தப மொழியிலேயே படைத்தார். மேற்குறி தமிழ் வாசகர்களுக்கு அதிகம் அறிமுச அவருடைய மிகவும் கனதியும் புகழு தமிழிலும் வெளியாயிற்று.
என்னவென்றே கூறப்படாத ஒரு கு விசாரிக்கப்பட்டுக் கொல்லப்படும் ஒரு ம ‘விசாரணை’. காஃப்காவின் மரணத் இந்நாவல் வெளியிடப்பட்டது.
சட்டத்துறையில் கலாநிதி பட்டம் இருந்தும் தம் இலக்கியச் செயற் குந்தகமாய் அமைகிறதெனத் த துறந்தவர் காஃப் கா. சொந் , பிரச்சினைகளுடன் காசநோயும் 41ஆவது வயதில் அவர் காலமானார் அமெரிக்கா, சீனப் பெருஞ் சு படைப்புக்களையும் தந்த அவரது உ( கதை இலக்கிய வாசகர்களிடையே ப்காவின் உலகநோக்கு எந்த வரைய மிகையதார்த்த வாதம், இருத்தலிய இனங்காணமுடியும். என்ன வென்றே போராடுகின்ற பாத்திரங்களை சு அரண்மனை பல்வேறு தளங்களில் கூறப்படுகிறது.
இம்மூவரின் பிறகு இலக்கிய உலகி ஜேர்மனியர், குந்தர் கிறாஸ் தம்மு பெரும்புகழ் பெற்றவர். இக் கட்டுரைை வேளையில் (1999, செப்ரம்பர் கல வானொலிச் செய்தி தற்செயலானது
பரிசு குந்தர் கிறாஸ் அவர்களுக்குக்
சரித்திரத்தின் மறக்கப்பட்ட பக்கா சிருஷ்டிகளுக்காக, இப்பரிசு அவருக் வழங்கப்பட்ட கெளரவம். தகரமேளப் பரிசு வழங்கப்பட்டிருக்க வேண்டும், எழுத்தாளரான மாட்டின் வல்ஸர் குற
வெளியாயிற்று.
ക്ഷത്രങ്ങ) - 2O

20ஆம் நூற்றnண்டு உலக இலக்கியம்
சப்படுபவை. ஹெஸெக்கு 1946இல்
த்தவராகவும் அதே அளவு இலக்கிய ழ்ந்த ஜேர்மன்மொழி எழுத்தாளர் ஃபிரான்ஸ் காஃப்கா, செக் இனத்து து படைப்புகளனைத்தையும் ஜேர்மன் ப்பிட்ட மற்றிருவரிலும் பார்க்க, தீவிர மானவராக காஃப்கா விளங்குகிறார். ம் வாய்ந்த நாவலான விசாரணை
தற்றத்துக்காகக் கைதுசெய்யப்பட்டு, னிதனின் கதை தின் பின்னரே
பெற்றவராக பாடுகளுக்குக் ம்தொழிலைத் த வாழ் வினி கூடவே தமது 1. அரண்மனை, வர் ஆகிய நமாற்றம் எனும்
பெரும்கவனத்தை ஈர்த்தது. காஃ றைக்குள்ளுக்கும் அடங்காதெனினும், ல் - இவற்றின் சாயல்களை அதில் 0 புரிந்து கொள்ள முடியாதவற்றுடன் ாஃப்கா படைத்தார். அவருடைய பொருள் தரும் ஒரு படைப்பெனக்
ஃப்ரான்ஸ் காஃப்கா
ன் கவனத்தை ஈர்த்த இன்னொரு டைய தகரமேளும் நாவலின் மூலம் யத் தொடராக எழுதிக் கொண்டிருந்த டசியில்) ஒர்நாள், கேட்க நேர்ந்த 1999ன் இலக்கியத்திற்கான நோபல் கிடைத்திருப்பதை அது கூறிற்று.
வ்களைச் சித்திரிக்கும் அவருடைய கு வழங்கப்பட்டது. இது மிகவும் பிந்தி ஒன்றிற்காகவே அவருக்கு நோபல் என இன்னொரு பிரபல ஜேர்மன் }ப்பிட்டார். தகரமேளம் 1959ல் முதலில்

Page 41
இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில், கண்டுள்ளது. சினிமாவாகவும் வெளி சிறந்த வெளிநாட்டுச் சினிமாவுக்கான பெற்றிருந்தது.
1927இல் ஜேர்மனியின் டான்ஸிக் நச சிற்பியாக, மேடை அமைப்பாளராக, நா இரண்டாம் உலகப்போரின் போது ( அவர் அமெரிக்கரால் சிறைப்பிடிக்க சிறிதுகாலம் வசித்தார். தகரமேளம்
அதிகம் பேருக்குத் தெரியாதிருந்த பரீட்சார்த்த நாடக முயற்சிகளை பே அறிமுகமானவராயிருந்தார். தகரமே6 ஆங்கில, பிரெஞ்சு மொழிகளிலும் மி.
அதன் பிறகு பூனையும் எலியும், வர குறிப்பிலிருந்து போன்ற நாவல்களும் ஆகியவையும் பிரசுரம் பெற்றன. தக் செல்வாக்கைச் செலுத்தப் போகும் ட அறிக்கை நம்பிக்கை தெரிவித்திருக்க
இரண்டாம் உ காரணியாகிய பற்றிய நிறைந்த விமர்சனங்களும் வெளிப்பாடே அ வருகிற சிறுவ6 மேளத் தை ம சாட்சியையுந்தா
குந்தர் கிறாஸ்
எப்போதும் ஒரு இடதுசாரியாகவே இ தனது இலக்கியக் கடப்பாடுகளை மட் தனது அரசியல் கடப்பாடுகளையும் நி அவர். தமது இளவயதில் - நிர்ப்ப சேர்ந்தியங்க வேண்டி வந்தமை பற்றி அப்போது அதிலிருந்து தப்புவதென்ப முடியாது என்றபோதும்.
கிறாஸைப் போலவே கட்டாயத்தின சேர்க்கப்பட்டு, ருஷ்யாவின் மீதான ஒ போரிலும் பங்கு பற்ற வேண்டி நேரிட் இன்னொரு ஜேர்மனியரும் பி இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசைய
ኃ44mébóó) -- 21
 

2O&b 1bpn6d(b 9.6ుతి 86ుటSub
அந்நாவல் பல்வேறு பதிப்புகளைக் பாகி, தங்கத் தெங்கு விருது மற்றும் ஒஸ்கார் விருது போன்றவற்றையும்
ரில் பிறந்த கிறாஸ், வரைவல்லுநராக,
டகாசிரியராக, கவிஞராக விளங்கியவர். ஜேர்மன் படையில் சேர்ந்து போரிட்ட
ப்பட்டார். போரின் பிறகு பாரிஸிலும்
பிரசுரிக்கப்படுவதற்கு முன், அவரை
து. தீவிர இலக்கியவாதிகளுக்கும்
ற்கொள்வோருக்கும் மட்டுமே அவர்
ாம் ஜேர்மன் மொழியில் மாத்திரமன்றி,
கப்பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது.
ட்சி வருடங்கள், நத்தையின் தினக் , கவிதைத் தொகுதி நாடகப் பிரதி கரமேளம் 21ம் நூற்றாண்டிலும் தன் டைப்பாக மிளிரும் எனப் பரிசுக் குழு
கிறது.
லகப் பெரும் போரின் முழுமுதற் அன்றைய ஜேர்மனியின் நிலைப்பாடு த பிரக்ஞையும் அது பற்றிய தீவிர கிறாஸ் அவர்களுக்குண்டு. அவற்றின் வரின் எழுத்துக்கள். தகரமேளத்தில் ன் ஒஸ்கார் அதிரச்செய்வது அந்த ட்டுமல்ல ஜேர்மனியினர் மனச்
T.
Nருக்கிறவர் கிறாஸ். ஒரு எழுத்தாளர் டுமன்றி ஒரு பிரஜை என்ற முறையில் றைவேற்ற வேண்டியவன்' என்கிறார், ந்தங் காரணமாக - நாஸிகளுடன் ய குற்ற உணர்வு அவருக்குண்டு - தை எண்ணிப்பார்த்தே இருந்திருக்க
நிமித்தம் ஹிட்லரின் சேனையில் ப்பரேஷன் பாபறோஸா ஆக்கிரமிப்புப் டு, பல தடவை காயமும் பட்டு மீண்ட ண் னர் எழுத்தாளராகி 1972ல்
ம் பெற்றார்! அவர் ஹென்றிக் போல்.

Page 42
நாவல், சிறுகதை, நாடகம் - என போல், ஜேர்மனியில் மட்டுமன்றி, கே பெற்ற ஒரு படைப்பாளியாகத் திகழ்
ஹிட்லரின் கொடுங்கோன்மைக்காட் இன்னொருவரும் 26 ஆண்டுகள் பரிசை வென்றார் என்பது ருசிகர பெண் மணி ஒரு ஜேர்மனிய விடமாக்கிக்கொண்ட அவர், தமது L புனைபெயர் கொண்ட இன்னொ சாமுவல் யூசுஃப் ஜக்ஸ் என்ற இய பிறந்து பின்னர் இஸ்ரேலில் குடியே
ക്ക്രങ്ങ -

20ஆம் நூற்றாண்டு உலக இலக்கியம்
எல்லா வடிவங்களிலும் சிருஷ்டித்த Fாவியத் நாட்டிலும் பெரும் வரவேற்புப் ந்தார்.
பட்டு, 1940ல் ஜேர்மனியை விட்டோடிய கழித்து - 1966ல்- நோபல் இலக்கியப் "மானது. நெல்லி சாத்ஸ் என்ற இப் யூதர். ஸ் வீடனைத் தமது வாழ் ரிசினை எஸ்.வை. அக்னொன் எனப் ரு யூதருடன் பகிர்ந்து கொண்டார். ற்பெயர் கொண்ட அவர் போலந்தில் றியவர்.

Page 43
GO7D
செக் எழுத்தாளரானமிலான் குண்டே விட்டு பிரான்சுக்கு குடி பெயர்ந்த ஒ( உறுப்பினராகவுமிருந்த குண்டேரா, ( 60களின் பிற்பகுதியில் ஆக்கிரமிப்பு நிலைமைகளின் கீழ் தம் நாட்டை வி
அவருடைய முதவாவது நாவலான அது ஒரு அரசியல் நாவல். ஸ்தாலினி பகடியாக அனுப்பிய ட்ரொஸ்கி நீ உருவாக்கிய துன்பங்களை அது விப நாவல்களிலொன்று என ஃபிரெஞ்சு பகடி, 1967ல் வெளியானது. இக்கால நேரிட்டதுடன், குணி டேராவின். நிலயங்களிலிருந்தும், நூலகங்களிலி பிரியாவிடைவிருந்து, வாழ்வு வேறெங் சிறந்த பல சிறுகதைகளையும் அவர்
புலம் பெயர்ந்த பின் தாங்கொனா இ6 அவர் எழுதினார் எங்கோ பின்னால் நாட்டை நிலை கலையழகு மிகுந்
நகைச்சுவை, கி
பினி னியிருக்கு உருவாக்கினார்
மிலான் கதையின் ஆரம்ப குண்டேரா புதுக்கவிதை ஒன்
கவிஞர்கள் கவிதைகளை சிருஷ்டிப்பதில்லை. கவிதை எங்கோ இருந்து கொண்டிருக்கிறது அது/
அங்கே
நீணட காலமாக இருக்கிறது கவிஞன் அதைக் கணிடு பிடிக்க மட்டுமே செ
കG) - s
 

2Oക്ട് ഭ്രൂ ഉ.ക്രൈ బిaుడివిwb
ராவூழ், செக்கோஸ்லோவாக்கியாவை நவரார். செக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் செக்கோஸ்லாவாக்கியாவில் ருஷ்யா
நிகழ்த்தியதையடுத்து இடம்பெற்ற
ட்டகன்றார்.
பகடி வெற்றிகரமானதாயமைந்தது. ஸ்டான தன் காதலிக்கு, ஒரிளைஞன் டூழி வாழ்க’ என்ற அஞ்சலட்டை ரிக்கிறது. நூற்றாண்டின் மகத்தான விமர்சகர் அரகனால் போற்றப்பட்ட 0 கட்டத்தில் தம் தொழிலை இழக்க
ருந்தும் அகற்றப்பட்டன. எனினும், கோ உள்ளுது ஆகிய நாவல்களையும் இக்காலகட்டத்தில் எழுதினார்.
ா, சிரித்தலும் மறத்தலும் பற்றிய புத்தகம், ஸ்குத்தன்மை போன்ற நாவல்களையும் ‘. அவருடைய ஆன்மாவும் உடலும், ) போன்ற கதைகள், அவரது சொந்த க்களனாய்க் கொண்டெழுந்த, த ஆக்கங்கள். அரசியல் பிரக்ஞை, |ண்டல், பாலுணர்வு எனப் பலவும் ம் படைப் புகளை குணி டேரா
அவருடைய எங்கோ பின்னால் த்தில் ஜான் ஸ்கசல் என்பவர் எழுதிய
ாறுள்ளது.
ய்கிறான்.

Page 44
தன்னுடைய நூல்களிலொன்றில, என உண்மைக் கதையொன்றைக் கூறு தொடங்குகிறது. இங்கே குண் ( ஸ்க்வொரொஸ்கியும் நவீன செக் இல ஒருவர்.
செக்கோஸ்லாவாக்கியாவுக்குள் சோலி உண்டான நிலைமைகளின் கீழ் கு சென்றாரோ அவ்வாறே ஸ்த்வொ கனடாவுக்குப் புலம் பெயர்ந்து சென் பெற்றிருந்தவராதலால் அங்கே ஆங் எனினும் செக் இலக்கிய வளர்ச்சி அவருடைய கோழைகள்
செக்கோஸ்லாவர்க்கியாவில் ஜேர் செஞ்சேனை முன்னேறுகிற-நிலை நிகழ்வுகளிடையில் சிக்கிக் கொண்ட கூறுகிறது. புகழ் பெற்ற இந்நாவை 24வது வயதில் எழுதினார். தொடர்ந்து
எழுபதுகளில் வெளியான அவருை அவர் ஓர் கேள்வியை எழுப்புகிறார் இறைவா? ஒரு நல்ல கிறிஸ்தவன் கூடாது என்றால், அந்த இளம் டெ பெண்கள் மட்டுமன்றி ஸ்க்வோரொளி இசையும் கூட வருகின்றன.
எழுத்தாளர் வெகுசனங்க
செக்கோஸ்ே SJITGibsorT6. S. முப்பதுகளின் இதீ ஹாவெல், வாஸ் லாவ் ஹாவெல் ஆகியவற்றி: Isè99LILILLIT நாடகாசிரியராக முகிழ்த்தார். அவ( விருந்து வெற்றிகரமானதா இரண்டாண்டுகளுக்கிடையில் -1965 மேடையேற்றப்பட்டுப் பெரும் வரவே செக்கோஸ்லாவாக்கியாவில் அரசிய போராட்டங்கள் நிரம்பிய கொந்தளிப்ப பிரதிபலித்த மகஜர், சிறந்ததோர் அமைந்ததுடன் ஹாவெலின் மே அமைந்தது. ப்ற் ரிடெப் பி எt அதிகாரவர்க்கத்திற்கெனக் கண்டுபிடி மையமாகக்கொண்டு நாடகம் நிகழ்ச
-ബക്ട്രങ്ങ) - 24
 

2 oSkbtto Qadbთი)6პo}დb 9»-6`აჟმა &პ6აბამა)wJütა
ர் நண்பர் ஜோஸஃப் ஸ்க்வொரொஸ்கி றுகிறார். என்று எங்கோ பின்னால் டேரா குறிப்பிடும் அவர் நண்பர் க்கியத்தின் முக்கிய படைப்பாளிகளில்
பியத் ராணுவம் ஊடுருவியதை அடுத்து ண்டேரா எவ்வாறு ஃபிரான்சுக்குச் ரொஸ்கியும் செக்நாட்டை விட்டு றார். ஆங்கிலத்திலும் மிகுந்த தேர்ச்சி கிலப் பேராசிரியராகப் பணிபுரிந்தார். க்காகத் தொடர்ந்தும் பாடுபட்டார் 6T 6õi 95) tổ நாவல் , 1 9 4 5 6υ rமன் படைகள் பின்வாங்குகிற - மைகளை விபரிப்பது. அச்சரித்திர டனி எனும் இளைஞனின் கதையைக் ல, ஸ்க்வொரொஸ்கி, 1948ல், தமது
டய ஆறு கதைகளின் தொகுதியில் . "என்னை ஏன் நீ தணடிக்கிறாய்,
இளம் பெணகளில் கை வைக்கக் 1ணர்களைப் பிறகேனர் நீ படைத்தாய்? ஸ்கியின் கதைகளில் கணிதமும், ஜாஸ்
ஒருவர் தம் எழுத்துக்களால் ளைக் கவர்ந்து அவர் தம் மனங்களை ார் நாட்டின் ஜனாதிபதியாகவும் ஆனார்! நடந்தது எணி பதுகளில் : லாவாக்கியாவில். இதைச் சாதித்த றாவெல் ஒரு செக் நாடகாசிரியர். பிற்பகுதியில் பிராக்கில் பிறந்த பள்ளிப்படிப்பு, இராணுவ சேவை ண் பின்னர் நாடக உலகின் பால் ர். அங்கு பல்வேறு பணிகளின் பின்னர் ருடைய முதல் நாடகமான நந்தவன யமைந்ததைத் தொடர்ந்து, ல் மகஜர் என்ற நாடகம் உலகெங்கும் பற்பைப் பெற்றது. இக்கால கட்டம், பல் அடக்கு முறைகளுக்கெதிரான ான காலகட்டமாயிருந்தது. அதனைப் அரசியல் கிண்டல் இலக்கியமாக தைமையை வெளிப்படுத்துவதாயும் ண கிற புதிய மொழியொன்று க்கப்பட்டு அறிமுகப்படுத்தப்படுவதனை கிறது.

Page 45
அறுபதுகளின் பிற்பகுதியிலிரு பிரசுரிக்கப்படுவதும், மேடையேற்றப்படு 79ல், மனித உரிமைப் போராட்டங்க நாலரை ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டை கிளர்ச்சிகளின் பின்னர், நாட்டில் நி: வெளியே வருகிற ஹாவெல் 89ல் ஐ அவரது இரு நூல்கள் வெளியாகின
சோவியத் மேலாதிக்கத்திற்கெதிராகக் ஏற்பட்ட வேளையில் நடந்தது இது. இ போலந்தில் லேக் வலேசா தலைடை குறிப்பிடத்தக்கது.
செக்மொழி எழுத்தாளரான ஜாரொஸ் ஷ் வாய்க் என்ற நீண்ட நாவல், மு வைத்தெழுந்தது. நகைச்சுவை மிளி( கொடுமை பற்றி அதிகம் கூறாவிட்டா கிளைவிடும் ஊழலுக்குமெதிராக, பிடிப்பதை ஹாஸெக் அதில் நன்கு சித் முழுமையாக்க முதலே ஹாஸெக் ம முடிந்த நிலையிலும் - அந்நாவல் அழகுங் கொண்டு மிளிர்ந்தது.
புனைகதையோ நாவலோ அல்ல விறுவிறுப்பும் உயிர்த்துடிப்பும் கலை நய தொகுப்பொன்றும் செக்மொழியின் ( இதனை எழுதியவர் செக்மொழி
லியஸ் ஃபூசித், நாஸி ஆக்கிரப விளங்கியதால் ஜெர்மனியரால் கை சிறைச்சாலையிலிருந்து - சாவை எழுதிய தூக்கு மேடைக்குறிப்புகள் இந்நூல் தமிழிலும் வெளிவந்து தீவி பெற்றது.
செக்மொழி இலக்கியம் பற்றித் தொ இலக்கியம் பற்றி அறிய முடியாது ( 20ம் நூற்றாண்டின் பெரும் பகுதியில் வழங்கி வந்திருந்தபோதிலுங் கூட, பே யாவும் ஆங்கில மொழி பெயர்ப் வெளியிடப்பட்டவை. ஸ்லோவாக்சி '80களில் பிராட்டிஸ்லாவாவிலிருந்து எழுத்தாளர் சங்க வெளியீடான குறிப்பிடலாமெனினும் அது அரசு பெரிதாக சாதிக்க இயலவில்லை.
൧ങ്ങ്? - 25

2O&b 1bpn6do(b 26ుతి 86wడీబీwb
ந்து, ஹாவெலின் நாடகங்கள் lவதும் அரசினால் தடைசெய்யப்பட்டன. ளில் ஈடுபட்டமைக்காக, ஹாவெலுக்கு ன விதிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்த மக்கள் லைமை மாறுகிறது. விடுதலை பெற்று ஜனாதிபதியாகிறார். அதன் பின்னரும்
.
க் கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகளில் எழுச்சி இந் நிகழ்வுக்கு சற்று முன்னதாகத்தான் மயில் ஆட்சி மாற்றம் இடம் பெற்றதும்
ஸ்லாவ் ஹாஸெத் எழுதிய நல்ல சிப்பாய் தலாம் உலகப் போர்ப் பின்னணியை ரும் செம்மை இலக்கியம் இது. போரின் லும், அதிகாரத்துவத்திற்கும் அதனின்றும் ஒரு சாமானியன் எதிர்த்துத்தாக்குப் ந்திரித்தார். திட்டமிட்டிருந்தபடி படைப்பை ரணித்து விட்டாலும் - முக்கால் பங்கே இலக்கியத்தரங் குன்றாது. கனதியும்
ாத - ஆனால் அவற்றிலும் பார்க்க முங் கொண்ட - உண்மைப் பதிவுகளின் செம்மை இலக்கியமாகப் புகழ் பெற்றது. எழுத்தாளரும் பத்திரிகையாளருமான லிப்பிற்கெதிரான தீவிர போராளியாக து செய்யப்பட்டுத் தூக்கிலிடப்பட்டார்.
எதிர் நோக்கிய நிலையில் - அவர் நூல் சாகாவரம் பெற்று மிளிர்கிறது. ரவாசகர்களிடை பெரும் வரவேற்பைப்
ரிய நேர்ந்த அளவிற்கு ஸ்லோவாக்கிய போனமை துரதிருஷ்டமே - ஏறத்தாழ ல் இரு மொழிகளும் ஒரே நாட்டிலேயே >லே குறிப்பிடப்பட்ட செக் இலக்கியங்கள் பில் வெளிநாட்டுப் பதிப்பகங்களால் கிய இலக்கியத்தைப் பொறுத்தளவில் து வந்து கொண்டிருந்த ஸ்லோவாக் அட்சரேகை 12-23 சஞ்சிகை பற்றிக்
கட்சி கட்டுப்பாட்டிலிருந்தமையால்

Page 46
போரின் கொடுமையைக் கூறும் . sut - உலகம் நன்கறிந்த ஹெமிங் வே எழுதிய இந்த முப்பத்தைந்தாண்டுகளுக்கு முன்பு, த மொழி பெயர்க்கப்பட்டு வெளியான இலக்கியங்களுள் ஒன்றெனப் பேr வாரியாக ஒரு வெறும் காதல் கதை
ஆனால், போர்பற்றிக் கூறும் பெரும்ப சாதாரண நீளமே கொண்ட இந் விஸ்தரிக்காமல், அவற்றைத் தொட்டுப் போரின் குரூரங்களைக் காட்டுவ
இன்னொரு விதத்தில் சொல்வதானா
முதலாம் உலகப் போரில் நேரடிப் அனுபவ மெய்ம்மையானது முழுக் பத்தாண்டுகள் பிடித்தன. இதேபோல உள்நாட்டுப் போரின்போது ஹெமிங் அனுவங்களின்று இன்னொரு கு யாருக்காக சாவுமனி ஒலிக்கிறது? இ சேதி சற்று வித்தியாசமானது: ஒத்துழைப்பையும் ஒற்றுமையையும்
ஹெமிங்வே பற்றிக் கூறுகையில் அ கடலும் பற்றிக் குறிப்பிடாமலிருச் அவருக்கு நோபல் பரிசு பெற்றுத்தந் நாவலா? நீண்ட சிறுகதை என்றாலு தெளிந்த, எளியநடையில் நகரும் சு பாத்திரங்கள், ஒரு சிறுவன், ஒருகிழ ஒரு மீன். இவர்களைவிட, சில இப்பாத்திரங்கள் யாவும் யதார்த்தம நகர்வும் அப்படியே. எனினும் இவற்று பொருளுண்டு. பார்வையின் ே ஆழத்தையும் பொறுத்து, தரிசனங்க
மேதைமை நிறைந்த நாவலாசிரியர ஆசிரியராகவும் தம்மை நிறுவிக் ெ ஆர்வங்களும், அனுபவங்களும் அ
കമങ്ങ് = 26

20ஆம் நூற்றாண்டு உலக இலக்கியம்
அற்புதப் படைப்பு ஆயுதங்களுக்குப் அமெரிக்க எழுத்தாளரான ஏணஸ்ற்
ஆங்கில நாவல் , ஏறத்தாழ மிழில் போரே நீ போ என்ற தல்லப்பில் து. இந்த நூற்றாண்டின் மகத்தான ாற்றப்படும் இப்படைப்பு, மேலெழுந்த 3uursů UU6umb.
டைய்யாகவே அது கணிப்புப் பெறுகிறது. நாவலில் விவரங்கள் பற்றி வீணே ), கோடிகாட்டியும் செல்வதால் மட்டுமே தில் ஆசிரியர் வெற்றி பெறுகிறார். ல், போர் ஒரு பாத்திரமாகவே வருகிறது.
பங்கு பெற்றவர் ஹெமிங்வே. அந்த கலை வடிவம் பெற்றுப் பரிணமிக்கப் பின்னர், 30களில் இடம்பெற்ற ஸ்பானிய வே போர்முனை நிருபராகப் பணிபுரிந்த றிப்பிடத்தக்க நாவல் பிறந்தது. அது }துவும் போர் நாவலேயெனினும், கூறும் விடுதலைவாதிகளுக்கிடையிலான இது முன்மொழிந்தது.
வரது கிழவனும் *க முடியாது. த நாவல் அது. |ம் பொருந்தும். தையில் நாலே வன், ஒருகடல், சுறாக்களும், ானவை. கதை |க்குப் பல்வேறு ாணத்தையும் ள் மாறுபடும்.
ாக மட்டுமின்றி, மிகச்சிறந்த சிறுகதை காண்டவர் ஹெமிங்வே. பல்வேறுபட்ட வரது கலையாற்றலுடன் இணைந்து

Page 47
தொகையிலும், தரத்திலும் மிக்க ப முறை, வசன நடை, உரையாட தனிப்பாணியை அவர் உருவாக்கின
முதலாம் உலகப்போரை வைத்து இலக்கியத்தை உலகுக்கு அளி உலகப்போரை வைத்தும் இன்னோ
படைத்தார். அவர் நோமன் மெய்லர்
நாவலின் பெயர்நிர்வாணிகளும் இ பெற்றவர். பசிஃபிக் கடலில் அனே உருவாக்கி அவர் கதையை நகர்த்தி மெய்லரும் நிறைய எழுதினார். மா விளம்பரங்கள் என்ற தலைப்பில் போன்றவற்றையும் எழுதி, தமக்கென்ே மெய்லர், மிகச் சமீபத்தில் தம் கொண்டுள்ளாரென அறிய முடிகின்
எவ்வாறு சாத்தானின் வேதங்கள் மனதைப் புண்படுத்தினாரோ, அவ்வா தொண்ணுாறுகளின் பிற்பகுதியில் எழு மனதை நோகச் செய்துள்ளார் எண்
இந்த நூற்றாண்டின் அமெரிக்க ஹெமிங்வேக்கு அடுத்தபடியாகக் கு பெத் தம்முடைய கோபக்கனிகள் ஸ்ரீன்பெக், தொடர்ந்தும் சிறப்பு
முப்பதுகளில் இடம்பெற்ற அமெரிக் நெருக்கடிகளைப் பதிவு செய்த ஒரு புகழ்பெற்றது. பலவந்தமான இடப் ( நிலைக்கும் ஆள
ஸ்ரீன் பெக் நி பேணிக்கொண்ட
அவருடைய ஏ குறுநாவல் அற்பு இது தமிழிலும் பி ஒருவனுக்கு
முத்தொன்றினா ஜோன் பயனாய் அவன் ஸ்ரீன்பெக் முத்தையும் கூட இவற்றை அந்
இதனூடாகத் தெரிகிற அர்த்தங் படைப்புத்தான். ஒரு விதத்தில் கி வேண்டியது அது.
ab6 - 二2ス
 

2Oക്ട് ത്രിയ ഉ.ക്രൈ ജേjb
டைப்புக்களைத் தந்தன. கதைகூறும் -ல்-இவற்றிலெல்லாம் தமக்கெனத்
TT.
எவ்வாறு ஹெமிங்வே ஒரு சிறந்த த்தாரோ, அதேபோல இரண்டாம் ரு அமெரிக்கர், ஒருசிறந்த நாவலைப்
றந்தோரும். மெய்லரும், போரில் பங்கு ாபொப்பி என்கிற கற்பனைத் தீவை தினாலும், நாவல் மிக யதார்த்தமானது. ன் பூங்கா நாவல் மற்றும் எனக்கான 0ான சிறுகதைகள், கட்டுரைகள் றொரு ஸ்தானத்தைத் தேடிக் கொண்ட மை ஒரு சர்ச்சைக்குட்படுத்திக்
Dg5.
எழுதி சல்மான் ருஷ்டி முஸ்லிம்களின் ாறே மெய்லரும் தமது முதிர்ந்த வயதில் திய ஒரு நாவல் மூலம் கிறிஸ்தவர்களின் று தெரிகிறது.
இலக்கியம் என்று பார்க்கையில் றிப்பிடப்பட வேண்டியவர் ஜோன் ஸ்ரீன்
நாவல் மூலம் கவனத்தை ஈர்த்த மிக்க பல படைப்புகளைத் தந்தவர். காவின் பொருளாதார மந்தநிலையின் வரலாற்று ஆவணமாக கோபக்கனிகள் பெயர்வுக்கும் எங்குமே எதுவுமில்லாத ாாகிற மக்களின் கதை இது.
றைய எழுதினாலும் தரத்தையும் - ஒருவர். 62இல் நோபல்பரிசு பெற்றார். னைய படைப்புகளுள் முத்து என்ற தமானது. கடல் முத்து என்ற பெயரில் ன்னர் வெளியாயிற்று. ஏழை மீனவன் கிடைக்கின்ற பெறுமதி வாய்ந்த ால் அவன் படுகிற அல்லல்கள்: அதன் இருந்தவற்றையும் - கடைசியில் அந்த - இழக்க வேண்டி வருகிற நிலை. தக் குறுநாவல் கூறிற்று. ஆனால் கள் வேறு. முத்து கூட குறியீட்டுப் ழவனும் கடலும் நாவலுடன் ஒப்பிட

Page 48
இந்த நூற்றாண்டின் ஏனைய அெ
போது வில்லியம் ஃபோக்னர், ஸோல் ஆகியோர் பெயர்களை அவசியம் கு
புகழ்மிக்க நாவலாசிரியரான வில்லிய பெற்றவர். சிறந்த சிறுகதையாசிரியரr இனத்தவரேயெனினும், கறுப்பினத்த செம்மையுற இலக்கியமாக்கியவரெனப் செப்ரம்பர் கறுப்புக் காற்சட்டை பே உதாரணங்களாகும். யொக்னபத்த கதைகள் மூலம் ஃபோக்னர் சிருஷ்
கனடாவில் பிறந்த ஸோல் பெல்லோ, பாங்கிலான லகி மார்க்சின் சாகசங்க அங்கீகாரம் 菇 பின்னர் ஹெர்ெ பெற்றவர். 1976ல் ‘புலிட்ஸர்' பரிசு பெல்லோ பெற்றார்.
ஜோன் ஒஹரா அமெரிக்காவின் சி கொள்ளப்படுபவர். சிறுகதைகளையும் சமர்ராவில் சந்திப்பு என்ற அ6 குறிப்பிடுகையில், தாம் என்ன எ( அறிந்து, அதனை அற்புதமாக எழு மட்டுமன்றித் தரத்திலும் கூடிய நாவ
அப்டைக், முப்பதுகளில் பிறந்தவர். ஒ அவர் நடையும், சித்திரிப்புகளுங்சு உள்ளன. அதே கதவு, புறாச்சிறகுச் ஜோடிகள்', 'இசைப்பள்ளி போன் எழுதினார். ஐம்பதுகளின் பிற்பட்ட பண்பாட்டையும் அவர் ஆக்கங்கள் பி சீரழிவைத் தெளிவுறக் காட்டும் நாவ அதுவல்ல என றாலும் அச் வாழ்முறைகளுக்கிடையிலும் மழு முனைப்புகள் இழையோட முடியும் பெறுகிறார்.
இருபதாம் நூற்றாண்டின் அமெரிக் °.uQgDnTGröfib, ğ, mt6íi 6ronTGöfLGBuğb, éeb இவர்களில் முதன்மையானவரான தேசியக் கவிஞர்' என்ற நிலையில்
மக்களாலும் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்.
அனுபவம் பற்றிக் கூறுவது போல படைத்தாரெனினும், அவை பல்வே
കdത്രങ്ങ) - 23

20ஆம் நூற்றாண்டு உலக இலக்கியம்
மரிக்க இலக்கிய மேதைகள் எனும்
பெல்லூே, ஒஹரா, ஜோன் அப்டைக் றிப்பிடவே வேண்டும்.
Iம் ஃபோக்னர், 1949ல் நோபல் பரிசு கவும் திகழ்ந்த ஃபோக்னர், வெள்ளை வரின் வாழ்வையும் உணர்வுகளையும் போற்றப்படுபவர். அவருடைய வரண்ட ான்ற சிறுகதைகள் இதற்குச் சிறந்த ாஃபா என்ற கற்பனையூரைத் தமது டித்தார்.
சிக்காகோவில் வளர்ந்தார். சுயசரிதப் ஸ் என்ற தமது நாவல் மூலம் பரவலான ஸொக் போன்ற நாவல்கள் மூலம் புகழ் மற்றும் நோபல் பரிசு ஆகியவற்றை
றந்த எழுத்தாளர்களில் ஒருவராகக் நாவல்களையும் அற்புதமாக எழுதியவர். வரது நாவலைப்பற்றி ஹெமிங்வே ழதுகிறோம் என்பதைத் துல்லியமாக திய படைப்பு' என்றார். தொகையில் Iல்களை ஒஹரா சிருஷ்டித்தார்.
ஒப்பீட்டளவில் இளையவர் எனபதுடன் டட நவீனத்துவம் கொண்டவையாக கள் போன்ற கதைத்தொகுதிகளையும்; ம் நாவல்களையும்; கவிதைகளையும்
அமெரிக்க சமூகத்தின் வாழ்வையும் ரதிபலித்தன. முதலாளித்துவ கலாசாரச் ல் ஜோடிகள்'; அப்டைக்கின் நோக்கம் சீர் கெட்ட மேல் தட்டுச் சமூக ங்கடிக்கப்படமுடியாத மனித உறவு ான்பதைக் காட்டுவதில் அவர் வெற்றி
கக் கவிஞர்கள் என்றதுமே, றொபேட் கியோரையே முதலில் நினைவு வரும். ப்றொஸ்ற் ஏறத்தாழ அமெரிக்காவின் வைத்து மதிக்கப்படுபவர். அரசினாலும் விவசாயியான ஃப்றொஸ்ற், தன்சூழல், த் தோற்றங்காட்டும் கவிதைகளைப் று தளங்களில் புரிந்து கொள்ளப்பட

Page 49
வேண்டியவை. இதற்குச் சிறந்த உத படைப்பாகிய பணிவிழும் மாலையொன் என்பதைக் கூறலாம். எளிமையும், படைப்புக்களுக்குப் பதச்சோறாக அது
எவரது தோப்பு இதுவென அறி என்றே நினைக்கிறன அவரது வீடு இவ்வூரிலிருப்பினும் தோப்பினை நிறைப்பதைக் கான தயங்கி இங்கே தாமதிப்பதை அவர் காணுவதெங்ங்ணம்? என்சிறு குதிரையும் இதென்னல் என்றே எண்ணிடும் - நிச்சயம்: ஒரு பண்ணை வீடும் இல்லாஇ இப்படி நிற்பதை ஒரு புறந்தோப்பும் மறுபுறம் உன் வாவியும் மட்டுமாய், இந்த ஆணர்டினர் இருள்மிகு மா? இப்படி நிற்பதை. உடல் மணி அசைத்திடும் ஏதும் பிரச்சினை? என்றே கேட் அதைவிடக் காதில் விழுந்திடும் வேற்றொலி காற்றினிரைச்சலும் பனிச்செதில் உராய்வுமே! தோப்பு, அற்புதம்! அடர்ந்து ஆழமாய் ஆனால் - காத்திட வேண்டிய வாக்குறுதிகள் பல. படுக்க முதல் நான் கடக்க வேணடிய
பல மைல் தூரம்,
சொற்கலைஞன்” என வர்ணிக்கப்பு மொழியைக் கவிதையாக்கிய பெருமைக் பின்பற்றியவர். அவருடைய நானே ச அமெரிக்கப் புதுக் கவிதை மூல கவிதைகளையொத்தது எனப் போற்ற
நானே சனங்கள் - கும்பல் - கூட்டம் உலகினர் உன்னதம் எல்லாம் என்னூடே.
ക്കൺ - 29

2Oతిశb bpm6d(b 96ుతి 86ుబీబీఎwతb
5Tij600TLDITS, 96 for Jusul DIT60T றில் தோப்பருகில் தயங்கி நிற்றல்
அழகும், ஆழமுமிக்க அவரது விளங்குகிறது:
வேர்ை
வெண்பனி வீழ்ந்து தணி ன நான்
பிந்தை
டமதில்
1றந்த
லையில்
பதாய்.
ძნmიf; 6Խnot. :
டும் காள் ஸான்ட்பேர்க், பேச்சு குரியவர்; புதுக் கவிதைப் பாங்கினைப் னங்கள், நானே கும்பல் கவிதை, வரான வால் ற் விற் மனுடைய
ப்படுவது:
- வெகுசனம்.

Page 50
அமெரிக்க இலக்கியத்துள் முற்று முழு பிரிவுமுண்டு. அதுதான் கறுப்பு - அ "அமெரிக்க இலக்கியம்' என்ற பெயரில் அதுவும் எழுதப்பட்டாலும் - பண்பியல் இலக்கியம்' அல்லது "விடுதலைக்கா அடங்குவது. நிறவெறிக்கும் இன ஒ தளைகளை உடைக்கும் - போரா இந்தக் கறுப்பு - அமெரிக்க - இ மக்களின் அடையாளத்தையும் வேர் அதில் பிரதிபலிக்கின்றது. இந்தக் க தனியான வரலாறுண்டு. ஆபிரிக்கத்து வலுவாய்ப் படிந்து தெரிகிற பாட தொடங்குகிறது.
இந்த நூற் எழுததாளாக றிச்சாட் றைறி முறைக் கும் துன்பதுயரங் அவ்வுலகின் அவருடைய றைற் ஒரு மா ஒன்று. இந்நூ றிச்சாட் றைற் ஒன்றாகக் ெ தம்மீது திணிக்கப்பட்ட அடையாளத்6 வழி என்பதை அந் நாவல் தெளிவாக விறுவிறுப்பான ஒரு துப்பறியும் நா: அடிப்படையில், தன்னை அடக்கி ஒடு கிளர்ந்தெழுகின்ற ஒரு தனிமனிதன
றைற்றின் எழுத்துக்களில், இந்த நா என்ற கதைத் தொகுப்பு, கறுப்புப் டை சுயசரிதை ஆகியவையும் பெரு குறிப்பிடப்படுகின்றன. நிலத்தின் கீழ் மகத்தான சிறுகதை, தன்னைத் து ஒடுகிற பெருங் கழிவு நீர்க் குழாய்க்கு பற்றியது. கதைக்கப்பால் - வேறெ அமெரிக்க சமூகத்திற்கும் இடையில கொள்ளமுடிகிறது.
കf() - so
 

2OM) ത്രി( ഉ.ക്രൈ ജേ
நான தனித்துவங்கொண்ட இன்னோர் அமெரிக்க இலக்கியம். தேசியரீதியில் ல் அடங்கினாலும் - ஆங்கிலத்திலேயே ரீதியாகப் பார்க்கையில் அது, எதிர்ப்பு ான இலக்கியம்’ என்னும் வகையில் டுக்குமுறைக்கும் எதிரான - அந்தத் ட்டத்தில் ஓர் ஆயுதமாக எழுந்தது லக்கியம். அதுமட்டுமன்றி, கறுப்பின களையும் அவாவி நிற்கும் போக்கும் றுப்பு - அமெரிக்க இலக்கியத்திற்குத் வத்தின் தொடர்ச்சியாய், அந்தச்சாடை டல்கள், கவிதைகளிலிருந்து இது
றாண்டின் கறுப்பு - அமெரிக்க ளில் முதலிற் குறிப்பிடப்பட வேண்டியவர் } வெள்ளை நிற வெறிக்கும், ஒடுக்கு ஆளாகிய மனிதர்களினி களூடாக அவர்களை ஒடுக்கிய யதார்த்தத்தை றைற் எழுதினார். மண்ணின் மகன் என்கின்ற நாவல், பெரும் படைப்பாளி என்பதை நிரூபித்த ற்றாண்டின் செம்மை இலக்கியங்களில் கொள்ளப்படுவது அது. சமூகத்தால் தை உடைப்பதற்கு வன்முறை ஒன்றே க் கூறிற்று. மேலோட்டமாகப் பார்த்தால் வல் போலப்படுகிற மண்ணின் மகன் |க்க முனைகிற சமூகத்திற்கெதிராகக் னப் பற்றியது.
வலுடன், ரொம் மாமனின் பிள்ளைகள் யன் என்ற தலைப்பிலான அவருட்ைய
வரவேற்பைப் பெற்றவையாகக் வாழ்ந்த மனிதன் என்ற அவருடைய
a す*ー。 o ரத்துபவர்களுக்குத் தப்பி நிலத்தடியில் ள் ஒளிந்து கொள்கிற ஒரு மனிதனைப் ாரு தளத்தில் கறுப்பு மனிதனுக்கும் ான உறவை இக்கதை கூறுவதாகவும்

Page 51
அமெரிக்க கொம்யூனிஸ்ற் கட்சியின் உ உலகப் பெரும் போரின் பிறகு கட்சியில் என்று கூறப்பட்டவற்றால் சலிப்புற பிரான்ஸுக்குச் சென்று, சார்த்தர இருப்பியல்வாத வட்டத்தில் இ அமெரிக்காவிலிருந்த தன் சகோதரர் பேணி வந்தார்.
றைற்றைத் தொடர்ந்து நினைவுக்கு வெறியின் முன் அமெரிக்கக் கறுப் இயலாமையையும் அவர் தமது கை
நாடகம், நாவல், சிறுகதை, பாடல், வா போதும் - பத்திரிகை ஆசிரி மொழிபெயர்ப்பாளராக எல்லாம் ெ முதன்மை அடையாளம் கொள்கிற : கலைஞனும் இனவாதமெனும் மலைu கட்டுரையானது, அவரதும் அவரது
பிரகடனமாய் அமைந்ததுடன், அ புதுமுனைப்பொன்றின் வரவையும் அ
95.
இறுகப் பற்றிக் கொள் கனவுகளை. இறக்குமெனில் அவை இறக்கையில்லாப் பறவையெ ஆகுமே வாழ்வு! பற்றிக்கொள் கனவுகளை. அவை கலைந்தால், வெண்பனி மூடிய வெறும் வயல்போல ஆகுமே வாழ்வு
- தளைகளை அ 'கனவுகள்’ எனும் ஆயிரம்.
இந்த நூற்றான இலக்கியவாதிகள் &Glsog,6f) (S6)/DS வேர்கள், புனை
முன் எவ்வாறு த காம்பியா நாட்டிலி அமெரிக்காவில்
3.
 

2O&bt adaphéo (b. 9-6va &64&Swob
உறுப்பினராய் இருந்த றைற், இரண்டாம் ர் வரட்டுத்தனமான வியாக்கியானங்கள் ]று பொதுவுடமை வாதத்தைவிட்டு, ால் வழி நடத்தப்பட்டுக்கொண்டிருந்த ணைந்து கொண்டார். எனினும் களுடனான ஒருமைப்பாட்டை விடாது
த வருபவர் ஜேம்ஸ் பால்ட்வின் இன வின மக்கள் உணரும் கோபத்தையும் தகள் மூலம் எடுத்துக்காட்டினார்.
ாழ்க்கைச்சரிதை என்றெல்லாம் எழுதிய சியராக, பத்தி எழுத்தாளராக, சயற்பட்டபோதும் - “கவிஞர்" என்றே ஒருவர் லாங்ஸ்ரன் ஹற்யூக்ஸ். நீக்ரோக் பும் என்ற தலைப்பில் ஹற்பூக்ஸ் பிரசுரித்த சகாக்களதும் இலக்கியக் கொள்கைப் அமெரிக்கக் கறுப்பு இலக்கியத்தில் 2றிவித்தது.
வுகள்
லாங்ஸ்ரன்
ஹற்பூக்ஸ்
அறுக்கத் திடங் கொண்ட கவிஞனின் போது, ஹற்யூக்ஸ் காட்டும் அர்த்தங்கள்
ன்டுக் கறுப்பின அமெரிக்க ஆக்க வரிசையில் தவிர்க்க முடியாத ஒருவர் 2. அவர் எழுதிய உலகப் புகழ்பெற்ற கதையன்று; ஏழு தலைமுறைகளுக்கு ன் முன்னோன் ஒருவன் ஆபிரிக்காவின் ருந்து அடிமையாகப் பிடிக்கப்பட்டுவந்து விற்கப்பட்டான் என்பதையும், அவன்

Page 52
சந்ததிகள் என்னென்ன இடர்தாண்ட விரிந்தார்கள் என்பதையும், ஆதார பூ உண்மைக் காவியம் - ஸாகாஅவற்றினடியாய்த் தகவல்களைத் தி ஆய்வில் செலவிட்டார் ஹேலி. மணி அடிமை வர்த்தகத்தின் கொடுரம், அ6 பேண முயன்ற ஒரு புது உலகின் நா மானுட முனைப்பு - இவை யாவற் வைக்கிறது.
அமெரிக்கக் கறுப்பின மக்களுக்குத் பிரக்ஞையையும் ஏற்படுத்தியதன் ஈட்டினார். வேர்கள் பின்னர் தொ6ை
| இந்த எழுத்தாள சேர்ந்தவர், நாற்ப பெர்ஸன். அவரு வெவ்வேறு விதங் நிலைமைகளைத் வெவ்வேறு மட்ட றைற்றின் ஆக் உண்டாக்காது ஜேம்ஸ் அலன் அவை. மக்ஃபெர் மக்ஃபெர்ஸன் இதற்கு நல்ல எடு சேவகன் கறுப்பினத்தவன் எ6 அந்தப்பெட்டியில் தம்முடன் இரு மூர்த்தண்யமாக ஆட்சேபிக்கும் ஒரு பெண்ணின் வெறி பற்றிய கதை அ 1978ல் புலிற்ஸர் பரிசு பெற்றவர்.
புலிற்ஸர் பரிசும், நோபல் பிரிசும் மொறிஸன்; புலிற்ஸர் பரிசு பெற் ஆகியோரும் ஆபிரிக்க அமெரிக்க
பிந்திய தலைமுறையைச் சார்ந்தவர்
‘ற்ரோனி மொறி என்ற பெண்மணி Θςλή 19886υ ι பரிசையும் வெண் சொர்க்கம் போ6
கவிஞரும் நாவலி
நாே ஊதாநிறம் என்ற மொறிஸன் இந்நாவல் பின்
சுந்தன் - 52
 
 

2O&b 1bpn6do(ు 9.6ుతి 86ుడిఎwb
எவ்வாறு அம்மண்ணில் விழுதுபரப்பி rவமாகப் படம் பிடித்துக்காட்ட முயலும் இது. தேடல்களை மேற்கொள்ளவும் ரட்டவும் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளை தனையே விற்பனைப் பண்டமாக்கிய தைத் தொடர்ந்து அடிமை அமைப்பைப் ாகரிகம் - இவற்றை மீறி மேலெழுந்த றையும், வேர்கள் எம்மைத் தரிசிக்க
தமது வேர்கள் பற்றிய பெருமையையும் மூலம் அவர் சாதனை ஒன்றையும் vக் காட்சிப்படமாகவும் வெளியாகிற்று.
ார்களின் அடுத்த தலைமுறையைச் துகளில் பிறந்த ஜேம்ஸ் அலன் மக்ஃ டைய கதைகளும் கறுப்பின மக்கள் களில் வெள்ளையரை எதிர்கொள்ளும் தான் படம் பிடிக்கின்றன. அவற்றை ங்களில் நோக்குகின்றன. என்றாலும் கங்கள் போலப் பேரதிர்வுகளை ஊசிபோல உணர்வில் உறுத்துவன ஸன் எழுதிய ரயில்களில். சிறுகதை த்துக்காட்டாக அமைகிறது. ரயில்பெட்டி ண் பதால் அவன் நப்பதையே கூட ந வெள்ளையினப் து. மக்ஃபெர்ஸன்,
பெற்ற ற்ரோனி Y D ஆலிஸ்வாக்கர் |அலிஸ்வாக்கள் எழுத்தாளர்களின் கள்.
ஸன் என்பது (க்ளோய் வொஃபார்ட் யின் புனைப்பெயராகும். 1937ல் பிறந்த |லிற்ஸர் பரிசையும், 1993ல் நோபல் றார். மிகு நீல விழி, ஸ பலா, ஜாஸ்,
ர்ற பல நாவல்களின் ஆசிரியை இவர்.
ாசிரியருமான அலிஸ் வாக்கர், தமது நாவலுக்காக புலிற்ஸர் பரிசு பெற்றவர். ண்ர் (ஸ்ரீவன் ஸ்பீல் பெர்க்கினால்)

Page 53
திரைப்படமாகவும் எடுக்கப்பட்டு டெ பருவத்திலிருந்தே சிவில் உரிமை
ஆக்கங்கள் அவ்வுரிமைகள் பற்றி ப குடும்ப உறவுகள் போன்றவற்றைப் பேசும் அதே வேளை, குடும்ப உறவுக
புலிற்ஸர் பரிசானது, 1917லிருந் பல்கலைக்கழகத்தினால், எழுத்து, போன்றவற்றிற்கு வழங்கப்பட்டு வ( புனைகதை, கவிதை, சரித்திரம், தனி ஆரம்பகாலங்களில் (1939) இப்பரிை பெயர்க்கப்பட்டு வெளியாயிற்று. மா ஒரு வயது நாவல்(இளமைக்கனவு)
புலிற்ஸர் பரிசு பெற்றவற்றில் படிக்கக் இங்கு குறிப்பிட வேண்டும். விடியலா ஆனால் அற்புதமான - நாவலை எ( மொமாடே என்ற அவர், கியோவா இ பேராசிரியராகவிருந்த அவரின் இந்த ( வென்றது.
ஏபல் என்கிற செவ்விந்திய இளை முன்னோர்களைப் போல இயற்கையே மாறாக 20ம் நூற்றாண்டில் ஒரு இந்தியர்களின் வாழ்க்கைக் கண்ணே உப-கதைகளும், பாடல்களும் நாவ8ை நாவலின் தலைப்புக் கூட ஒரு பாட
விடியலால் செய்த வீடு மாலை ஒளியினால் செய்த கருமுகிலினால் செய்த வீடு ஆணர்மழையினால் செய்தவி மூடு பனியினால் செய்த வீ பெண மழையினால் செய்த மகரந்தத்தினால் செய்த வீடு வெட்டுக்கிளிகளால் செய்த
அமெரிக்க இந்திய எழுத்தாளர்களில் 6 சில் க்கோ என்பரின் மஞ்சள் அருமையான சிறுகதை, ஆண்-பெ. செவ்விந்தியரின் வஞ்சகமற்ற வ சித்திரிப்பது. சில்க்கோ, ஆணா, ெ கூட நூலிற் குறிப்பிடப்படவில்லை. என படித்து முடித்த பிணி எழுத்
കff() - 35

2O&b bpn6dog 926ుaు 86ుటఎwతb ருவெற்றி பெற்றது. தமது மாணவப் இயக்கங்களில் ஈடுபட்ட அலிஸின் ட்டுமன்றி. வறுமை, பெண்ணுரிமை, பற்றியும் பேசுவன. பெண்ணுரிமை ள் புனிதமானவை என்கிறார் வாக்கர்.
து ஆண்டுதோறும் கொலம்பியா இசை, நாடகம், பத்திரிகைத்துறை ருகிறது. எழுத்து என்ற வகையில், மனிதவரலாறு போன்றவை அடங்கும். ச வென்ற ஒருநாவல் தமிழில் மொழி ஜோரிகின்னான் றோலிங்ஸ் எழுதிய என்ற பெயரில் வெளியானது.
கிடைத்த இன்னொரு நாவல் பற்றியும் ல் செய்த வீடு என்ற இந்தச் சிறிய - ழதியவர் ஓர் செவ்விந்தியர். ஸ்கொட் ந்திய இனத்தைச் சேர்ந்தவர். ஆங்கிலப் முதலாவது நாவல், 1969ல் இப்பரிசினை
ாஞனைப் பற்றிய கதை இது. தன் பாடிணைந்த ஒரு வாழ்வும், இயல்புக்கு வாழ்வுமாக வாழ்கிறவன் அவன். Tட்டத்துடன் அவர்களிடையே வழங்கும் ல அழகுறச் செய்து உயிரூட்டுகின்றன. லிலிருந்து எடுக்கப்பட்டதுதான்:
რიჩ06)
லெஸ்லி மாமொன் பெண் என்ற ண் உறவுகளை, பாழ்வினுTடாகச் பண்ணா என்று ரினும், கதையைப்
நியவர் 69 (5
லெஸ்லி மாமொன் சில்க்கோ

Page 54
பெண்ணாகத்தானிருக்க வேண்டும் ஏன் ஏற்பட்டதென்றோ, எந்தளவு சரி
பிறகு இன்னொரு தொகுப்பில் சில்க் என்ற இன்னொரு இயற்கையோடிை படித்தபோது, அத்துடன் அவர் பற்றிய பெண்தான். 1948ல் நியூ மெக்ஸிக்ே என்ற இந்திய இனக்குழுவைச் ே சடங்கு என்ற ஒரு நாவல், லகுண
ஆகியவற்றின் ஆசிரியை.
കff() - 54

2o@bö syndgos)6ðo)(b 2.6\oa S\6\oð. Swè
என்ற ஒரு உணர்வு ஏற்பட்டது; அது யாயிருக்குமென்றோ தெரியாவிடினும்!
க்கோ எழுதிய ரோனி மாமனின் ஆடு யந்த வாழ்க்கையைக்கூறும் கதையைப் மேலதிக விபரங்களிருந்தன. சில்க்கோ காவில் பிறந்தவர். லகுனா பியூப்லோ சர்ந்த சில்க்கோ, பல சிறுகதைகள், ாப் பெண் என்ற கவிதைத் தொகுதி

Page 55
Ꮳ1Ꭷ
20ம் நூற்றாண்டில் வட அமெரிச் எவ்விதத்திலும் குறைந்ததல்ல, தென அமெரிக்க நாடுகள் என்று சொல்லப்ட நாடுகள், இருபதாம் நூற்றாண்டில் மிகவும் ஈர்த்தன.
கொலம்பிய எழுத்தாளர் காப்ரியல் ச எழுத்தாளர் ஜோர்ஜ் லூயிபோர்ஹே. பாஸ், சிலிக் கவிஞர் பாப்லோ நெருத
அங்கீகரிக்கப்பட்ட இலக்கிய மேதை
L 6) ந1 தொகுப்புக்க நூற்றாண்டு மிகுந்த க இலக்கியத்த யதார்த்தத் படைப்புக்கல ஹோர்ஸ் அவ்வாறே.
ஜார்ஜ் லூயி & T LD T6oflu போர்ஹே
ஸ்காண்டிே பிராணிகளும் அருகருகே உலவி இணைகின்ற இப்போக்கு தென்னெ இவற்றினடியாக வந்து அவர்களின் க் இயல்பானதாயிருத்தல் கூடும். (இந்த எழுத்துக்களில் மட்டுமன்றி இதற்கு கொண்ட ஆபிரிக்க எழுத்துக்களிலு அமோஸ்டுட்டுவோலா போன்றோரின்
அறுபதுகளின் தொடக்கத்தில் சாமுவி இலக்கியப் பரிசொன்றினைப் பகிர்ந் புகழ் பரவத் தொடங்கிவிட்டிருந்தது செல்வாக்கை எதிர்த்த தமது அரசி கஷ்டங்களைப் பின்னர் எதிர்நோக்க
முன்னர் நாம் சந்திக்க விளத்மிர் முக்கியமான இரண்டு ஒற்றுமைகள்
சுந்தன் - ご5
 

2o&bb bbb1633ob osva, giàovàlávib
காவின் இலக்கியப் பங்களிப்புககு ர்னமெரிக்காவின் பங்களிப்பு. லத்தீன் டுகின்ற இந்தத் தென்னமெரிக்காவின்
இலக்கிய உலகத்தின் கவனத்தை
ார்சியா மார்க்வெஸ், ஆர்ஜென்ரீனிய மெக்சிக்கோவின் கவிஞர் ஒக்ராவியூோ ரு போன்றவர்கள் உலக முழுவதாலும் களாய்த் திகழ்ந்தார்கள்.
T வல்களினதும் சிறுகதைத் ளினதும் ஆசிரியரான மார்க்வெஸ், ஒரு த் தனிமை என்ற தமது நாவல் மூலம் வனத்திற்குள்ளானவர், 1982இல் நிற்கான நோபல் பரிசு பெற்றார். இவர் துடன் மந்திரவாதமும் இணைந்த விள உருவாக்கினார். போர்ஹேயும் போர் ஹேயின் படைப்புக்களில் ஆர் ஜெனி ரீனியர்களுடன் நவிய புராணங்களில் வரும் கற்பனைப் ன, மந்திரவாதமும் யதார்த்தமும் மெரிக்கர்களின் பண்பாடு, பாரம்பரியம் சமகால இலக்கியத்தில் இடம்பெறுவது மந்திர யதார்த்தம், லத்தீன்அமெரிக்க சமாந்தரமான பழைமை மரபினைக் லும் இடம் பெறுவதை நைஜீரியாவின் ள் படைப்புக்களிலும் காண முடிகிறது.)
பல் பெக்கெற்றுடன் சேர்ந்து சர்வதேச து கொண்டபோதே - போர்ஹேயின் . எனினும், ஆர்ஜன்ரீனாவில் நாஸிச் யல் நிலைப்பாட்டினால் அவர் பெருங் 5 வேண்டி வந்தது.
நபொக்கோவுக்கும், போர்ஹேக்கும் இருந்தன. இருவரும் பிறந்தது ஒரே

Page 56
ஆண்டில் -1 899. இருவருக்குபே இலக்கியங்களிலும் மிகுந்த அறிவிருந்த: பாணிகளும் மிகமிக வேறுபட்டவை.
ஒக்ராவியோ பாஸ், மெக்சிக்கோவி கவிஞராக மட்டுமன்றி தென் அமெரிக் உலகினதும் ஆக்க இலக்கியப் வரிசையிலும் முனி னணி வச வைத்தெண்ணப்படுபவர். மெக்சிக்கோவி சேவையில் சேர்ந்து பணியாற்றிய பா6 இந்தியாவின் மெக்சிக்கத் தூதுவராக இ கீழைத்தேயக் கலைகளிலும் தத்துவ கொண்டார். எனினும் மெக்சிக்கோ அர முரண்பாடு காரணமாகத் தூதுவர் ப மட்டுமன்றித் தமது கட்டுரைகள் மூல அவரது தனிமையின் தடுமாற்றங்க் ஆக்கமெனப் புகழ் பெற்றது. பாஸ் தம நோபல் பரிசு பெற்றார்.
சிலிநாட்டின் பெருங்கவிஞராக விளங் பரிசுபெற்றவர் மக்கள் விடுதலைக்காக முக்கியமானதென்னவெனில் அவர் போராட்டத்துடன் தம்மைப் பிணைத்து அவர் சிலியின் தூதுவராக ஸ்பெயி சர்வாதிகாரியான ஃபிராங்கோவிற்கு எதிரான மக்கள் போர் தொடங்கிற்று நெருதா தமது இராஜதந்திர அந்தஸ்6 மக்களின் பக்கம் நின்று கொண்டார். . சிறந்த சர்வதேசவாதியாகவும் சமாத மக்கள் போராட்டத்துடன் தம்மை இ6
இடம்பெற்ற ஸ்பெயின் என்ற நூலை
அந்நூல் மனதைத் தொடும் விதத்தில் அச் சிடப்பட்டது. அதனைப் பதிப்பித்தார்கள். அச்சுக்காகிதம் இ அதனையும் தாமே தயாரித்தனர். இரத் துணிகளிலிருந்து எதிரியின் கொடித்து இத்தயாரிப்புகளுக்குப் பயன்படுத்தப்ப அக்கடதாசிகள் நேர்த்தியாக வி கடதாசிகளில் தம் கையால் அக் போராளிகள் நூலைப் பதிப்பித்தனர்.
மேற்குறிப்பிட்ட லத்தீன் அமெரிக்க இ மொழியிலேயே தமது ஆக்கங்களை
കf() - " .56

2Oలితb bpm6d(b 25vటి ೩೧ಾಹಿಏub b பலமொழிகளிலும் பலமொழி து. ஆனால் இருவரின் எழுத்துகளும்
ன் முதன்மைக் காவினதும் முழு படைப்பாளிகள் சிப் பவராகவும் பின் இராஜதந்திர ஸ் அறுபதுகளில் ருந்தவேளையில் ஒக்ராவியோ த்திலும் ஈடுபாடு uT6
சுடன் கொண்ட -T- தவியைத் துறந்தார். கவிதைகளால் மாகவும் பாஸ் மிகுந்த புகழ் பெற்றார். தள் கட்டுரைத்தொகுதி செம்மை து இலக்கியப் பங்களிப்புக்காக 1990ல்
கிய பப்லோ நெருதா 1971ல் நோபல் ப் போராடிய ஒரு படைப்பாளி, அதிலும்
இன்னுமொரு நாட்டின் மக்கள் துக் கொண்டமைதான். முப்பதுகளில் னில் பணியாற்றியபோது ஸ்பானிய ம் அவனது கொடுங்கோலாட்சிக்கும் று. வெளிநாடொன்றின் தூதுவரான தையும் கூடக் கவனியாமல் ஸ்பானிய அவர்களுக்குத் தீவிர ஆதரவளித்தார். ானப் பிரியராகவும் மிளிர்ந்த நெருதா னங்காட்டியது மட்டுமன்றி இதயத்தில் யும் எழுதினார்.
ஸ்பெயின் நாட்டில் போராளிகளே ல்லாத நிலையில் ந்தம் சுவறிய தமது னி வரை யாவுமே ட்டன என்றாலும் பந்தன. இந்தக் * சுக் கோர்த்து, பாப்லோ
நெருதா
Nலக்கியவாதிகளனைவரும் ஸ்பானிய ப் படைத்தனர். ஸ்பெயின் நாட்டிலும்

Page 57
இந்த நூற்றாண்டின் இண்ணயற்ற இருந்தார். அவர் ஃபெடரிக்கோ : நாடகாசிரியராகவும் திகழ்ந்தவர், லே ஏனெனில் அச்சில் அது இறந்து விடு: நாட்டு நாடோடிகளின் "ஆழமான இப்பிராந்தியப் பாடல்களின் வர்ணனை விஷயங்களைப் பாட அவர் பயன்படு;
அவரின் சமகாலத்தவரான ஸ்பா போன்றவர்களின் மிகையதார்த்த லோர்க்காவும், ஒன்றுடனொன்று
படிமங்களையும் கருத்துக்களையும் த
லோர்க்காவின் கிற்றார் என்னும் ச
பெருமளவு பிரதிபலிப்பதுபோல் தோன்
அதில் ஒலிப்பதைக் கேட்கலாம்.
சிற்றார்
இப்போது தொடங்குது கிற்றாரினர் அழுகை, விடியலினர் வானைப் பிளந்து கொண்டு. அதனை அடக்குவதியலாது அமைதியாக்கிட முடியாது. குறியேதுமில்லா அம்பினையெ அழுகுது கிற்றார். விடியாது படுகிற பொழுதினை நினைந்தும்."
லோர்க்காவின் அடுத்த பெரும் UTE கடைசி ஐந்து ஆண்டுகளை நாடகாசி அல்பாவின் வீடு, யெர்மா, இரத்தக் கல் அவரது படைப்புக்கள்.
லோர்க்கா, அரசியலில் ஈடுபடாத வாதிகளுடனான தொடர்புகள் கார வெறுப்புக்குள்ளானார். அவர் விதிக்கப்பட்டதுடன், அரசினால் அ குரூரமான முறையில் லோர்க்கா மக்களிடையேயிருந்த லோர்க்காவி தலைமுறைகள் தாண்டியும் அவர் பு
ക൫ - 、芳ス

2Oക്ട് ത്രി( ഉ.ക്ലെ ജേJb
புகழ்பெற்ற இலக்கியவாதி ஒருவர் கார்சியா_லோர்க்கா, கவிஞராகவும் ார்க்கா. "கவிதை உச்சரிப்புக்குரியது. நிறது” என்பது அவர் வாதம். ஸ்பானிய பாடல் களால் அவர் கவரப்பட்டார். னகளையும் மெட்டையும், உலகளாவிய த்தினார்.
ானிய ஓவியர் ஸல்வடோர் டாலி
ப் போக்குகளால் பாதிக்கப்பட்டு, தொடர்பில்லாதவை போலப்படுகிற
நமது கவிதையில் தொடுத்தார்,
விதையில் தனிமனித உணர்வுகளே ாறினாலும், உலகளாவிய உணர்வுகள்
கார்சியா லோர்க்கா
பனர்னி
ப்களிப்பு நாடகம். தமது வாணாளின் ரியராகவே அவர் கழித்தார். பெர்னாடா யாணம் போன்றவை உலகப் புகழ்பெற்ற
வராயிருந்தபோதுங்கூட, விடுதலை "ணமாக சர்வதிகாரி ஃபிராங்கோவின் எழுதிய புத்தகங்களுக்குத் தடை |வை பகிரங்கமாக எரிக்கவும்பட்டன. கொல்லப்பட்டார். எனினும் ஸ்பானிய ன் மதிப்பு சிறிதும் குறையவில்லை. பதிப்பு வளர்ந்தே வருகிறது.

Page 58
(11)
ஸ்பானிய ரத்தங்கொண்ட இன்னெ ஸ்பானிஷ் - பிரிட்டிஷ் பெற்றோர்களு கமூ, ஃபிரெஞ்சு மொழியில் எழுதி: பெயர்ந்தார். நாற்பதுகளில் ஜேர்மனி அந்த ஆக்கிரமிப்பிற்கெதிரான இயக் குடியேறிய நாட்டின் விடுதலைப் போ கொண்டார். போர் என்கிற தலைமலி பொறுப்பேற்றார்.
கமூவின் நாவல்கள் அவரது தத்துவா அமைகின்றன. அவருடைய மிகபபிரL அதாவது போர்க்காலத்தில்-வெளிய அந்நியமாதலையும் அது குறிக்கிறது. பிரபல அமெரிக்க விமர்சகரான எட்வே இழைகள் ஒடுவதைச் சுட்டிக்காட்டுக் ஆகவே அவ்விஷயம் அதிக அக்கறை6 இது அல்ஜீரிய சுதந்திரத்திற்கெதிரா6
கூடியது என்பது ஸெய்ட்டின் வாதம்.
பிரான்சின் மீதான ஜேர்மனியின் ஆக் கமூ, பிரான்சன் குடியேற்ற நாடாக விள போராடிய போது எதிர்மறை நிலைப் சுதந்திரம் வழங்கப்படக்கூடாது என்ற வியப்புக்குரியது. இந்த இரட்டைத் சிரமமானதேயெனினும், உலக இலக்க கமூவின் பங்களிப்பு மகத்தானது. இவ்: வெளிப்பாடு கொண்டன.
இருப்பியல் வாதத்தை முன்னெடுத்த ஒருவர். ஸிஸஃபஸ் புராணம் என்ற க கமூ, இருப்பியல் தத்துவத்தை விள் ஸிஸிஃபஸ் ஒரு கிரேக்கப் புராண பா அவனுக்கு வதித்த தண்டனையின் பாறாங்கல்லை அவன் மலைமேல்
ஆனால ஒவவொரு தடவையும் கீழே ! பாறையை மேலே கொண்டு போக, எ மீண்டும் தொடங்க வேண்டியிரு அபத்தத்திற்கு ஆட்படுத்தப்பட்டுள்ள
a/d6 - ぶど。

20ஆம் நூற்றாண்டு உலக இலக்கியம்
ாரு இலக்கிய இமயம், அல்பர்கமூ, நக்கு மகனாக அல்ஜீரியாவில் பிறந்த னார். பின்னர் ஃபிரான்சிற்குக் குடி | ஃபிரான்சை ஆக்கிரமித்த போது, கத்தில் அவர் தீவிர பங்காளியானார். ராட்டத்துடன் தம்மை இணைத்துக் nறவுப் பத்திரிகையின் ஆசிரியராகவும்
ர்த்த வளர்ச்சயைக் காட்டுபவையாக லமான படைப்பான அந்நியன், 42ல்ாயிற்று. மனிதனின் தனிமையையும் பலஸ்தீன வம்சாவழியைக் கொண்ட ஸெய்ட் அந்நியன் நாவலில் இனவாத கிறார். கொல்லப்பட்டவன் ஒரு அரபி, யை உண்டாக்க வேண்டியது இல்லை. ண கமூவின் நிலைப்பாட்டை விளக்கக்
கிரமிப்பை எதிர்த்துப்போராடிய அல்பர் ங்கிய அல்ஜீரியா தன் சுதந்திரத்திற்காகப் ாட்டை - அதாவது அல்ஜரியாவுக்கு நிலைப்பாட்டை - எடுக்க நேர்ந்தமை
தன்மை புரிந்து கொள்வதற்குச் கியத்திற்கு மட்டுமன்றி தத்துவத்திற்கும் விரண்டும் இணைந்தே அவரிடமிருந்து
வர்களுள் கமூவும் ட்டுரையில், அல்பர் க்க முயல்கிறார். த்திரம். கடவுளர் படி, ஒரு பெரிய ஏற்றவேண்டும். உருண்டு விடுகிற ஸிெஃபஸ் மீண்டும் L T க்கிறது. இந்த அல்பர் கமூ
அவன், கமூவுக்கு

Page 59
ஏற்ற குறியீடாகிறான். அதாவது, வா! மீண்டும் நிகழ்த்தப்படுகிற ஒன்று கண்ணோட்டம்.
என்றாலும், ஏனைய இருப்பியல்வா கொண்டவராயிருந்தார். இது அவரை காட்டிற்று. எந்த நோக்கமோ, ஒழுங் நேர்மைக்கும் திருப்திக்குமாவது இட நம்ப ஆரம்பித்தார். ஸிஸஃபஸ் கூட, தன்னால் மாற்றமுடியாத என்ற ஒன அடையலாமே!
அந்நியனுக்கு ஐந்தாண்டுகளின் பின்ன அவரது நாவல், குறியீட்டுத்தன்மை ே ஜேர்மன் ஆக்கிரமிப்பையே அவர் பயங்க இந்த நாவல், ஒரு விதததில், அ ஒருமைப்பாட்டை வேண்டி நிற்பதாகவு வெளியான வீழ்ச்சி என்ற நாவல் மற்று சிறுகதைத்தொகுதி ஆகியவையும் பெரி பற்றிக் குறிப்பிடுகையில் ஒரு 6 முழுத்தொகுதியினதும் தொணி ஒனர் அமைத்துக் கொள்ள எல்லோ
1957இல் இலக்கியத்திற்கான நோ வாதிகளின் பலமான குரலாக கமூ ஒ: இருப்பியல்வாதிகளுடன் சேர்த்து
ஒப்புக்கொள்ளவில்லை.
"பிரெஞ்சு இருப்பியல் வாதத்தின் போற்றப்படுகிற ஜீன் போல் சார்த்து சிறு கதைகள் , நாடகங்கள் எழுதி மீதான ஜேர்மனியின் ஆக்கிரமிப்புக்கெ ஈடுபட்டவர். அல்ஜீரிய சுதந்திரப் போா ஆதரவும் அளித்தவர். சார்த்தருடைய ஏ வழிகள் என்பது நான்கு நாவல்களின் பிரான்சின் வீழ்ச்சி சித்தரிக்கப்பட்ட சுதந்திரத்தின் பரிமாணமும் வெளிக்ெ சார்த்தருடைய சிறுகதைகள், நெரு நவன வாழ்க்கை பற்றிய விமர்சனL படைப்பலும் பார்க்க அவருடைய இ சிறப்பாக வெளிப்படுத்தும் ஆக்ச இத்தொகுதியில் இடம் பெற்றுள்ள சு6 மதிப்பையும் பெற்றது. தமிழிலும் அது பெ கருத்து வெளிப்பாட்டுச் சுதந்திரங்கள்
ക്കൺ . .

2ഠക്രb Øട് ഉ.ക്രൈ ജേt ழ்க்கை என்பது அர்த்தமற்று மீண்டும் என்பதே, வாழ்வு பற்றிய கமூவின்
திகள் போலன்றி, கமூ, நம்பிக்கை மற்றவர்களிடமிருந்து வேறுபடுத்திக் கோ இல்லாத உலகில் ஒரளவுக்கு மிருக்கிறது எனபதை கமூ பின்னர் தன்னளவில் நேர்மையாயிருப்பதாலும், றை ஏற்றுக் கொள்வதாலும் மகிழ்ச்ச
ா வெளியான கொள்ளுைநோய் என்ற கொண்டது. பிரான்சைப் பற்றியருந்த கரத் தொற்று நோயாகக் குறிப்பிடடார். பத்தத்திற்கெதிரான மானுடத்தின் ம் குறிப்பிடப்படுகிறது. இதனையடுத்து வம் நாடு கடத்தலும் ராச்சியமும் என்ற தும் பேசப்படுவன. இக்கதைத்தொகுதி விமர்சகர் இவ்வாறு கூறினார்:- றேதான் - தமக்கென்றொரு வீட்டை ருக்கும் ஒரு நாடு தேவை."
பல்பரிசு பெற்றார் கமூ. இருபபியல் லித்தாலும், சார்த்தர் போன்ற ஏனைய தாம் நோக்கப்படுவதை அவர்
தந்தை என்று ா, பல நாவலகள, தியவர். பரான்சின் திராகத் தீவிரமாக ராட்டத்திற்கு முழு விடுதலை நோக்கிய
தொகுப்பு. இதில் ாலும், அதனூடே ழின் போல் காணரப்படுகிறது. சாாததா
க்கம் என்ற தலைப்பில் வெளியாகின. Dாகவும், ஆசிரியருடைய வேறெந்தப் ருப்பியல்வாதக் கண்ணோட்டத்தைச் ங்களாகவும் அவை அமைந்தன. வர் என்ற கதை, பெரும் கவனிப்பையும் யர்க்கப்பட்டது. அரசியல், பொருளாதார, ரினுடாக - அவற்றின் பெறுபேறாக -

Page 60
முழு மனித சுதந்திரத்தை அவாவி 段 1964ல் நோபல் பரிசுக்காக அவர் ே
சமகாலத்தில் ஃபிரெஞ்சு இலக்கி சார்த்தரும் கமூவும் நெருங்கிய நண் பேதங் காரணமாக எதிரிகளாக மாறி அழகுக்கும் முதன்மை கொடுத்தவர். அவரது பலமாயிருந்தது. கமூவைப் ே ஆதரித்தவர். கமூ, சோவியத் கெடுபி ஆபத்தெனவும் அடக்கு முறையென இருவருடைய இளமை வாழ்விலும், பி கமூ வறுமையைச் சந்தித்தவர். சார்த் விபத்து, அதிர்ஷ்டம் போன்றவற்றில் வேளையில் சார்த்தர் தன்விதிக்குத்
51ல் வெளியான கமூவின் புரட்சிய விமர்சனத்தின் மூலம் அவர்களுக்கின என்றறிய முடிகிறது.
சார்த்தர் பற்றிக் கு பெயர் ஸிமொன் த சார்த்தருடன் பல்க இலககிய முயற்சி சார்த்தர் இறக்கும் 6 இருந்தவர், அவன விளங்கியவர். த பொ
° ° • ፳፰ ,'`  ̈ ' 8A 3, ❖ பற்றியவையே. அ ஸிமொன் த தொகுதியில் மூன்
பொவா முதலாவது வயதா6 பற்றியும், மூன்றாவது புறக்கணிப்புப் சுயசரிதமான கடமையுணர்வுள்ள 3C5 பற்றிய ஆய்வு நூலான இரண்டாம் !
ஃபுரளுசு மொழி இலக்கியம் என்னும் (பின்னர் நாம் சந்திக்கப்போகும்) சாமுவ ஏனெனில் அவரைப்பற்றிய ருசிகரப ஐரிஷ்காரர், ஆங்கிலததில் அவர் படைப் ஃபிரான்சில் குடிபெயர்ந்து வசித்த க பிரெஞ்சு மொழியில் எழுதி, பின்ன
பெயர்ப்பாராம்.
ஃபீலிக்ஸ் ஃபெனியோன, இன்னொ(
பிரபல விமர்சகராயும் திகழ்ந்தவர். இ( அவர், மூன்று வரிக்கதைகள் என்கற எழுதிப் பார்த்திருக்கிறார். மாதிரிக்கு
24/25) - O
 

2O&b bgnd(b 9.6ుతి 86w&sub
ர்றவராக சார்த்தர் கணிக்கப்படுகிறார். தர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.
த்தின் கொடுமுடிகளாக விளங்கிய ர்களாக இருந்து, பின்னர் அபிப்பிராய னர். கமூ ஒரு கலைஞன், கலைக்கும் சார்த்தரோ சிந்தனையாளர். அறிவே ாலன்றி. அவர் அல்ஜீரிய சுதந்திரத்தை டிகளை எதிர்த்தவர். அமைப்புக்களை பும் கருதியவர். சார்த்தர் அப்படியன்று. ன்னணிகளிலுங்கூட வேறுபாடிருந்தது. தர் பூர்ஷ்வா குடும்பத்தில் தோன்றியவர். கமூவுக்கு நம்பிக்கை இருந்த அதே தானே பொறுப்பு என நம்பியவர்.
நளன் நாவலுக்கு சார்த்தர் எழுதிய டையிலான முரண்மேலும் அதிகரித்தது
றிப்படுகையில் தவிர்க்கவியலாத ஒரு பொவா, நாவலாசிரியையான த பொவா, விலக்கழகத்தில் பயின்றவா. அவருடைய களில் இணைந்து நின்றவர். 1980ல் வரை அவருடைய நெருங்கிய சகாவாக ரப்போலவே இருப்பியல்வாதியாகவும் வா வின் எழுத்துக்கள் யாவும் பெண்கள் ழிக்கப்பட்ட பெண் எனற அவரது று நீண்ட சிறுகதைகள் உள்ளன. பதைப் பற்றியும், அடுத்தது தனிமையைப் பற்றியும் பேசுகின்றன. அவருடைய முதளின் ஞாபகங்கள், மற்றும் பெண்கள் ால் ஆகியவையும் புகழ்பெற்றவை.
போது, புகழ்பெற்ற படைப்பாளியாகிய ல் பெக்கற் பற்றியும் குறிப்பிட வேண்டும். ான தகவல் ஒன்றுள்ளது. பெக்கற் புக்கள் வெளியாகின. எனினும் பெக்கற்ாரணத்தாலிருக்கலாம் - வழமையாக ார் அவற்றைத்தாமே ஆங்கிலத்தில்
3 ஆர்வமூட்டும் பிரெஞ்சு எழுத்தாளர். }பதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தல் மிகக்குறுகிய கதை வடிவமொன்றை ஒன்று

Page 61
நாங்கிஸைச் சேர்ந்த சிறுை விளையாட்டாக சில குற்றிக உருட்டிவிட்டார்கள், ஒரு ச
1901ல், முதன்முதலாக, நோபல் இல ஒரு ஃபிரெஞசு எழுத்தாளர், கவிஞர். தல்ஸ்தோய்க்கு வழங்கப்பட்டிருக்க ே எதிர்க்குரலும் அப்போது கிளம்பியிரு 1921ல் நோபல் பரிசை வென்ற இன் அனதோல் ஃபிரான்ஸ் ஆவர்.
உச்சத்தலிருந்தவர். 1924ல் அவரு கொண்டோர் தொகை 1919ல் கலநதுகொண்டோர் தொகைக்குச்
ஸ்பானிய சிவில் நாவல்கள் இரணி ஏற்கெனவே பா சாவுமனி ஒலிக் மற்றது ஒரு ஃபி ம்பிக்கை. இதை
ஒரு விமானியாகப் ட சிவில் யுத்தத்தில் அந்திரே சன அநுபவத் Ls. Ts) (DIT நாவலெழுதினா மால்றோவின் மகத்தான படைப்பாக கலையாக்கும் சாதனையாளன்’ என ஒரு சரித்திரம் போன்றதே! புதைபொரு காடுகளில் கைவிடப்பட்ட கோவில்க நகர்களையும் தேடி அலைநதவர். சீன புரட்சிகர இயக்கங்களில் பங்குபற் ஆதரவாளராயிருந்தவர். எனினும் ஆதரவாளராயும் ஐந்தாவது பிரெஞ அமைச்சராயுமிருந்தவர். இவ்வளவுமி பெறுவது. 1938ல் முதலில் வெளியான கண்டது. பிரெஞ்சு மூலத்திலிருந்து ஸ்ருவாட் கில்பட் மற்றும் அலய்ஸ்ரர்
நவீன பிரெஞ்சு இலக்கியத்தின் பிதாமக் நூற்றாண்டில் இரு ஆண்டுகளே உயி யாவும் - மிகப் புகழ் பெற்றநாநா, முந்திய நூற்றாண்டிலேயே வெளியா: இமயமான - நாவலாசிரியரும், நவீன ஸோலாவுக்கு பத்தாண்டுகள் முன்ே
കG - 41
 

2ഠeb ത്രിബ്യ ഉ.ക്രൈ ജേർ
பயனர்கள் ஃபஸியா மற்றும் வாலோ ளை தணர்டவாளத்தில் 7க்கு ரயில் தடம்புரண்டது.
}க்கியப் பரிசைப் பெற்ற சலலி புரூதம் (உண்மையில் அந்த ஆண்டு, அப்பரிசு வணடும் எனறொரு - நியாயமான - ந்தது பற்றி முன்னர் குறிப்பிட்டோம்.) னொரு ஃபிரெஞசு இலக்கிய மேதை. தம்முடைய வாழ்நாளில் புகழின் டைய மரண ஊர்வலத்தில் கலந்து இடம்பெற்ற வெற்றி விழாவில் சமமென்று கூறப்படுவதுண்டு.
யுத்தத்தை வைத்தெழுந்த மகத்தான ாடு எனக் கூறப்படுகிறது. ஒன்று, நாம் ார்த்த ஹெமிங்வேயின் யாருக்காக கிறது" ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டது. ரெஞசு மொழி நாவல் - மனிதனின் எழுதிய ஆந்திரே மால்றோ அப்போரில் பங்குபற்றியவர். அதற்கு முன் சீனாவின் நேரடியாகக் கலந்து கொண்டவர். த் திணினி றும் கூட அவர் ஒரு ர்! அதன் பெயர், மனிதனின் விதி, க் கொள்ளப்படுவது. “சரித்திரத்தைக் ப்போற்றப்படும் மால்றோவின் வாழ்வும் ள ஆய்வாளராயிருந்த அவர், கம்பூச்சியக் ளையும், சஹாராவில் அழிந்துமறைந்த ாாவிலும் தென்கிழக்காசியாவிலுமிருநத ]றியவர். தீவிரமான கொம்யூனிஸ்ற் , பின்னர் ஜெனரல் டி கோலின் நசுக் குடியரசில் பண்பாட்டலுவல்கள் ருந்தும் அவரது எழுத்தே முதன்மை மனிதனின் நம்பிக்கை பல பதிப்புக்களைக் அதனை ஆங்கிலத்திற் பெயர்த்தோர், மக்டொனால்ட் ஆகிய இருவருமாவர்.
கா எணத்தக்க எமிலி ஸோலா, இருபதாம் ர் வாழ்ந்தார். அவருடைய படைப்புக்கள் நிலம் போன்றவை உட்பட - அதற்கு கின. இன்னொரு ஃபிரெஞ்சு இலக்கிய சிறுகதை மேதையுமான-மாப்பஸான், ப காலமாகி விட்டார்.

Page 62
C12)
1998ல் இலக்கியத்திற்கான நோபல் சேர்ந்த ஜோஸ் ஸரமகோ. படைப்பு நாவல். மூலப் படைப்பு 1982ல் போர்த் ஆறாண்டுகள் கழித்து ஆங்கில ெ போர்த்துக்கல்லல் சர்வாதிகாரமும தணி இலக்கியப் படைப்புக்களில் முதன்மையு பல்தஸாரும் ப்லிமுண்டாவும் கருதப்ப லத்தினமெரிக்க எழுத்தாளர் காப்ரியல் யதார்த்தத்தினதும் பாணியைக் கொ நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் இடம்பெறு கற்பனை இரண்டுங்கலந்த படைப்பு. இ பிரயோகங்கள் பற்றிக் கூறுகிறது.
1922ல் பிறந்த ஸரமகோ 79லிருந்து ( கவிதை, சிறுகதை, நாவல், - என படைத்தவர். இருபதிற்கும் மேற்பட் பெயர்க்கப்பட்டுள்ளன. போர்த்துச் உயிருடனிருப்போரில் மிகவும் செல்வா எனினும், பல்தஸாரின் மொழிபெயர்ப்புட அவர் நன்கு அறிமுகமானார். மணி நல்லிலக்கியங்கள் பிறக்கவே செய்கினறன கவனத்தைக் கவர்வதற்கு எவ்வளவு வ அவற்றின் புகழும் தாக்கமும் பின்னர்
நாம் முன்னர் பார்த்த ஹெமிங்வேயில் மணி ஒலிக்கிறது, மற்றும் ஃபிரெஞ்சு எ மனிதனின் நம்பிக்கை ஆகியவற்றுக்கின இவற்றை எழுதியவர்கள், இன்னெ சம்பந்தப்பட்டவர்கள். எனினும், தம் பை மனிதாபிமானத்தையும் முன்னிறுத்திய
இவ்வகையைச் சேர்ந்த இன்னொ போர்த்துக்கேய எழுத்தாளர் எழுதின் 5C33, T6f(3 பா அன்கியன் 器 போர்த்துக்கீசிய @ இரண்டாண்டுகள் அங்கோலாவில பல குடியேற்ற நாடாகிய அங்கோ போர்த்துக்கல்லுக்கிருந்த ஆதிக்க அதனால் விளைந்த நாசங்கள் போன இந்த அனுபவங்களினூடாக எழுந்தது என்ற நாவல். இதன் முக்கிய பாத்த பற்றிய ஒரு மெடிக தான். தன் அனு கதை நகர்கிறது. அந்த அனுபவங்கள் நாவல்களை எழுதிய லோபோவின் பெயர்க்கப்பட்டதாகத் தெரிகிறது.
dyabóy - 42

2,ാക്രം ഭ്രൂ ഉടക ജേർ
பரிசு பெற்றவர், போர்த்துக்கல்லைச் 'பல்தஸாரும் பலிமுண்டாவும் என்ற துக்கீசிய மொழியில் வெளியாயிற்று. மாழிபெயர்ப்பு வெளிவநதது. 74இல் க்கையும் வீழ்ச்சிகண்டபின் வெளியான ம் முக்கியத்துவமும் பெற்ற படைப்பாக டுகிறது. ஏற்கனவே நாம் சநதித்த கார்சியா மார்க்வெஸ்ஸினதும். மந்திர ாண்டது இந் நாவல். பதினெட்டாம் றுகின்ற கதை. சரித்திர உண்மைகள்
வற்றினூடாக அதிகாரங்கள், அவற்றின்
முழுநேர எழுத்தாளரானார் நாடகம்,
எல்லா வடிவங்களிலும் இலக்கியம் - மொழிகளில் அவர் ஆக்கங்கள் கல் நாட்டின் எழுத்தாளர்களில் ாக்குப் பெற்ற எழுத்தாளர், ஸரமகோ ன்தான் ஆங்கில மொழி வாசகர்கட்கு தவாழ்வு இடம் பெறுமிடமெல்லாம் ன. ஆனால், அவையாவும் வெளியுலகின ாய்ப்புக்கிட்டுகிறதோ, அதை வைத்தே அமைகின்றன.
ன் போரே, நீ போ. யாருக்காக சாவு rழுத்தாளரான அந்திரே மால்றோவின் டயே இன்னொரு ஒறறுமை உண்டு. எாரு தேசம் சென்று போர்களில டப்புகளினூடாகப் போர் வெறுப்பையும்,
6.
ரு நாவலை ஒரு னார். அவர் பெயர் ஸ். மருத்துவரான ராணுவத்துடன் னியாற்றினார். தன் பு г6uпт 6nfl6ої மீது அந்தோனியோ முனைப்பு மற்றும் Gösort($UT
ர்றவற்றை அவரால் உணரமுடிநதது. அவரது இல்லாத ஓரிடத்தின் தெற்கே. திரமும் அங்கோலா யுத்தத்தில் பங்கு பவங்களை அப்பாத்திரம் கூறுவதாகக் மறக்க முடியாதவை. மேலும் மூன்று இந்த ஒன்று மட்டுமே ஆங்கிலத்தில்

Page 63
C13)
ஹிட்லரும் அவன் கூட்டாளிகளும், ஐே பிடியில் வைத்திருக்க முயன்றார்க முஸோலினியின் பிடியிலிருந்தது. இத்த கொடுங்கோலாட்சிக்கு எதிராகத் தீவி ஸிலோனி என்ற இத்தாலிய மொழிய வாணாள் முழுதிலும் பாஸிஸக் கொடு இதன் விளைவாக, முஸோலினி அர ஃபொன்ரமாரா, பானும் வைனும், கை பூக்களும் ஆகிய ஒப்பற்ற நவீனங்கை ப்யனாய் அவரால் படைக்க முடிந்த வேட்கையும் சுடர் விடுகினறன. அத் நாவல் களும் , அடக்கு முறைக் கிளர்ந்தெழுந்தமையைச் சிததரிக்கிற
...OurGrijLDn சிறிய கிராம அடக்குமுை LO 95 96 6T , கொடுங்கே pölIU IT u gbu mT g56T6TUULLs உயிர்த்துடிட் எதிர்காலத் இக்னேஷியோ ஸிலோனி லிசிபி
போற்றப்படு ஆன்மாவை உணர்ந்து கொண்டவர எழுத்தாளராகவும் ஸிலோனி கணிக்க முஸோலினியின் இத்தாலியில் தடைக்குள்ளாகியிருநததில் வியப்பொ6
போான் பயங்கரத்தை விளக்கும், இலச் சிறுகதைகளுள் ஒனறு, நோபல் பரிசு ெ நாடகாசிரியரும் , எழுத்தாளரு பிராண்டெல்லோ எழுதிய போர். இந்த இத்தாலிய மொழி எழுத்தாளர்களுள் மி பெறுபவரான பிராண்டெல்லோவின மிகசசிறியது. நாடகப்பாங்கான வசனங் கதை. தவர்க்க முடியாத துன்பயல் யத்
കff() - 45
 

2ഠeb ത്രീടം ഉ.ക്രൈ ജേb
ராப்பா முழுவதையுமே நாஸிஸத்தின் ள். இத்தாலி, அவன் சகாவான ாலியில் இடம்பெற்ற முஸோலினியின் ரமாகச்செயற்பட்டவர், இக்னேஷியோ பின் முன்னணி நாவலாசிரியர். தம் மைக்கெதிராகப் போரிட்டவர் அவர். சினால் தீவரமாகத் தேடப்பட்டவர். நிறையக்கனிகள், நரியும் கமெலியாய் ள்." 器° அனுபவங்களின் து. அவற்றில், சத்தியமும் சுதந்திர திலும், முதலிற் குறிப்பிடப்பட்ட இரு கெதராகக் குடியானவர்கள் புரட்சிகர நவீனங்களாகும்.
ரா, இத்தாலியின் தென்பாகத்தில் ஒரு ம், பல ஆண்டுகளாகச் சுரண்டலுக்கும் றகளுக்கும் ஆளாகிவநத அக்கிராமத்து ஒரு நாள் அரசாங்கத் திணி ான்மையை எதிர்த்து எழுந்தார்கள். னிகளான அவர்கள் சுட்டுத் ார்கள். இந்தக் கதையை, ஸிலோனி புடன் பதிவு செய்தார். "மானிடத்தின் தில் நம்பிக்கை உள்ளவர்களுக்குக்
விளக்கமாகத் திகழ்கிறது எனப் வது ஃபொன்ரமாரா. தன்காலத்தின் ாகவும், மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ப்படுகிறார். அவருடைய படைப்புக்கள் நீண்ட காலம்
ன்றுமில்லை.
கியத்தரம் மிக்க பற்ற இத்தாலிய [تyILgور DIT 60Tا5 நூற்றாண்டின் க முக்கிய இடம்
இச்சிறுகதை களுடன் நகரும் நார்த்தங்களைச் பிராண்டெல்லோ

Page 64
சகித்துச் சமாளிக்கும் சனங்கை போருக்கனுப்பிவிட்டுப் பதகளிக்கும் பெ பிராண்டெல்லோவின மகனும் அப்பெரு அந்த வேதனைகளை அவரால் உயிர்
மூன்று பக்கங்களுள் முடிகிற இக்கை கூறியது. கதையில் வருகிற முக்கிய பாத் நாடும் சாப்பாடு போல; அதில்லாமல் சீ. அதை ஆராவது காக்கத்தானே ( உச்சக்கலை நேர்த்தி கொண்ட சிறுக பெயர்க்கப்பட்டு, பன்னிரண்டு ஆண்டுக் வெளிவநத வாரமுரசொல பத்திரிகை
இத்தாலிய மொழி எழுத்தாளர்களிடையே இன்னுமிருவர் உளர். அவர்கள் அல்பே டெலடா ஆவர்.
assimas
அல்பேட்டோ மொறாவியா, உலகப் இலக்கியத்தரமும் இணைந்த பெருந் படைத்தார். அவை யாவும் உடனுக்கு பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றன. ரோமா முதன்மையானது.
மொறாவியா அளவுக்கு அறியப் எழுத்தாளர், கிறேஸியா டெலட்டா. ஆ வெளியான அன்னை என்ற அவருடை மூலமே உலகவாசகர்கள் டெலட்டா அதிகம் அறியமுடிந்தது. குடியானவ சாதாரண சனங்களையும் பற்றி எழு தட்டு வர்க்கப் பெண்மணி என் டெலட்டாவுக்கு உண்டு. அன்னை என ஒரு மதகுருவைப் பற்றியது. தன் மதகுருவாகவும் , ஆனி மீக: தலைவனாகவும் காணவிழைந்த ஒரு முக்கிய பாத்திரம். மகனின் காதல் இ போது தாய், தன் உயிரையே அர்ப்ப5 நோபல் பரிசைப் பெற்றுக் கொடுத்தது மொழிபெயர்ப்பில் இது தமிழிலும் வெளி
டெலட்டாவின் மிகவும் அறியப்பட்ட சி என்பதுவும் க.நா.சு.வால் மொழி உலகத்தரமிக்க பல்வேறு மொழி இ வெளியிடும் முனைப்பு ஒன்று 50களி இதற்கு இன்னொரு உதாரணமான
ക്കൂൺ - ala

2Oలిగి nbpn6d(b 9.6ుతి 86ుడిwb
1ளப் பற்றியது. பிள்ளைகளைப் ற்றோரின் வேதனையைக் கூறுவது. ம் போரில் பங்கு கொண்டிருந்ததால் த்துடிப்புடன் சித்தரிக்க முடிந்தது.
த, உலகளாவிய உண்மைகளைக் த்திரமான பருத்த மனிதர் கேட்கிறார்: விக்க முடியாது. அது வேணுமெண்டா, வேணும்?" உள்ளத்தை நெருடும் தை. இக்கட்டுரை யாளரால் தமிழிற் களுக்கு முன் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து யில் பிரசுரமாகிற்று.
| முக்கியமாகக் குறிப்பிடப்பட வேண்டிய ட்டோ மொறாவியூா மற்றும் கிறேசியா
புகழ்பெற்ற ஒருவர். ஜனரஞ்சகமும், ததொகையான நாவல்களை அவர் டன் ஆங்கிலத்தில் பெயர்க்கப்பட்டு, புரிப் பெண் என்ற நாவல் அவற்றுள்
பட்டிராத ங்கிலத்தில் டய நவீனம் ாவைப்பற்றி ர்களையும், ஐதிய மேல் ற பெயர் ன்ற நவீனம்
D66 த் துறைத் தாய் இதில் இந்த ஆசைக்குக் குறுக்கே வருகிற Eக்கிறாள். 1926ல் டெலட்டாவிற்கு இந்நாவல். 1955ல் தி. ஜானகிராமனின் ரியாயிற்று.
றுகதைகளுள் ஒன்றான தாதற்ததை
பெயர்க்கப்பட்டு வெளியானது. லக்கியங்களைத் தமிழில் பெயர்த்து Iல் தமிழ் நாட்டில் நிலவியிருக்கிறது: க.நா.சு. மொழிபெயர்த்த நோர்வே

Page 65
நாவலான நிலுளம் என்பதைக் கு இந்நாவலும் (1920 இல்) நோபல் வாழ்வாரே வாழ்வார்’ என்பதற்கு இ விரிந்த படுதாவில், இந்நூற்றாண்டின் நோர்வேயை, அதன் வாழ்வை இந் நவீ காட்டுகிறது. நட்ஹாம்ஸன் நோர்:ே எழுதியவர். எனினும் அவரால் நாவலாசிரியர்கள் ஐரோப்பாவிலோ அ இல்லை என்று சொல்லலாம் என குறிப்பிடுகிறார்கள்.
நட்ஹாம்ஸன் இவ்வளவு கணிப்புப்
பிற்காலத்தில் சொந்த நாட்டில் அவ களங்கமேற்பட்டமை துரதிருஷ்டவசமா உலகப்பெரும் போர்க் காலத்தில் நோ ஆக்கிரமிப்பாளர்களுடன் அவர் ஒத்து அபிமானத்தை அவர் இழக்க நேரிட்ட
நோர்வே தந்த இன்னொரு இலக்கி நாடகத்தின் பிதாமகராகக் கொள்ள உலகப் புகழ்பெற்ற நாடகங்களின் அ ஆறாண்டு காலம் வாழ்ந்திருந்தாரெனி 19ம் நூற்றாண்டுடனேயே நிறைவு ெ
இப்ஸனின் சமகாலத்தவரும், ஆரம்ப இலக்கிய வைரியுமான ஜோன்ஸ்ற்ஜன் வென்றவர். நாவல், நாடகம், கவிதை அவர், சமுதாயப் பிரச்சினைகளையும், படைப்புகளில் கையாண்டவராக அறி
நோர்வேஜியப் பெற்றோர்க்கு மகனாய் ரோல்ட் டால், தமது சிறுகை படைப்புக்களாலும் உலகப்புகழ் பெற்ற6 என்பதால் இயல்பாகவே ஆங்கிலத்தி

2O( ൩൮ ഉ.ക്രൈ ജേ
றிப்பிடலாம். நட்ஹாம்ஸன் எழுதிய பரிசு பெற்ற படைப்பு. “உழுதுண்டு Iலக்கியமாய் அமைந்தது இது. ஒரு ஆரம்பத்திலிருந்த s
iனம் சித்திரித்துக் கண வஜிய மொழியில் பாதிக்கப்படாத மெரிக்காவிலோ ா விமர்சகர்கள்
பெற்றிருந்தாலும் LL/s புகழுககு ஒரு நட்ஹாம்ஸன் னது. இரண்டாம் ர்வேயை ஆக்கிரமித்திருந்த ஜேர்மன் ழைத்தார் என்பதால் தமது மக்களின்
-Sl
ப மேதை ஹென்றிக் இப்சன். நவீன
ப்படுபவர். U வீடு போன்ற பூசிரியர். 20ம் நூற்றாண்டிலும் அவர் னும், அவரது படைப்புச் செயற்பாடுகள் பெற்றிருந்தன.
கால இலக்கிய நண்பரும், பிற்கால ஜோன்சன், 1903ன் நோபல் பரிசை - ஆகிய துறைகளில் ஈடுபட்டிருந்த பாலுணர்வுப் பிரச்சினைகளையும் தம் யப்படுகிறார்.
பப் பிறந்தும் ஆங்கிலத்தில் எழுதியவர் தகளாலும் குழந்தைகளுக்கான வர். டால் பிறந்து வளர்ந்தது வேல்ஸில் ல் எழுதலானார்.

Page 66
தமது தாய் மொழியிலேயே - அ மொழியாயினும் அதிலேயே - எழுத நோபல்பரிசையும் வென்றவர் ஐஸச் மொழியில் எழுதினார். அநேகமாக
மொழிகளிலும் பெயர்க்கப்பட்டதாக பு ஜிம்பல் என்னும் கதை அதிகம் பேசப் குறிப்புக்களும் சுவாரஸ்யமும் கனதியுப் என்ற தம் நாவலின் முன்னுரையில்,
பாதிப்புக்கு மட்டுமன்றி தத்தம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்" என்றார் அவர் மொழியையும் அதிலுள்ள வளத்தை எனபது எழுதுபவனுக்கு இ சவாலாகத்தானிருக்கிறது. கற்பனா முடியுமெனில் அது ஒரு சாதனைே
சிங்கர் ஒரு யூத அகப்பட்டுக் கெ பிழைக்கும் ே நையாண்டியாக கொள்கையில் இன ஒழிப்பு எ ஒரு குரூரமா! பெயர்கள், இ பொறுத்தளவில் அளவிற்கு நா 1945இல், சோவியத் நாடு ஜேர்ப முதுகெலும்பை முறித்த பின்பே யூதர்
ஐஸக் பஷேவிஸ் હીીઠft
என்றாலும் அப்போதுதான் அவர்கள் உணர்ந்தார்கள். உலகெங்கும் எல்ல வாழ்ந்தாலும் யூதர்களுக்கென்றொ இல்லை என்பதுதான் அது! தமக்செ நிறுவத் தீர்மானித்தார்கள்; இஸ்ே யூதர்களின் வரலாற்றில் இந்தக் தம்முடைய நீண்ட பல நாவல்க வைத்தவர் உலகப் புகழ்பெற்ற
SÚNGếuurt Gof 4 Jf6fů 946JOU560 - U
பெரும்பாலானவை யூதர்களின்
കG? - as
 

2Oക്ട് ത്രി(൦ ഉ.ക്രൈ ജേb
து எவ்வளவுதான் அறியப்பட்டிராத தி உலகின் கவனத்தையும் 1985இல் * பஷேவிஸ் சிங்கர். இவர் யிட்டிஷ் எல்லாமே ஆங்கிலத்திலும் பிற உலக அறியமுடிகிறது. அவருடைய முட்டாள் படுவது. சிங்கருடைய கருத்துக்களும் ) மிக்கவை. எதிரிகள் ஒரு காதற்கதை இதில் வருகிற பாத்திரங்கள் நாளமிஸப் ஆளுமைகளாலும், விதிகளாலும் ', 'எந்த ஒரு எழுத்தாளனும் தன் தாய் யும் இழந்து விடலாகாது. சிறுகதை னறைக்கு க கூட ஒரு பெருஞர் லயத்துடனும் இறுக்கமாகவும் படைக்க ப' என்றார் சிங்கர்.
ர். ஹிட்லரின் யூத சங்காரத்தில் அவர் ாள்ளவில்ல்ை. அதில் அகப்பட்டுத்தப்பிப் பறு எனக்குக் கிட்டவில்லை" என அவர் குறிப்பிட்டார். ஹிட்லரின் நாஸிக் ஒரு முக்கிய அங்கமாக விளங்கிய யூத ன்பது, உலகமே அதுவரை கண்டிராத க அமைந்தது. ஒஷி விட்ஸ் போன்ற இன்றைக்கும் மனித குலத்தைப் ) ஒரு பயங்கரமாக ஒலிக்கக்கூடிய ஸிகளின் 'பெருமைகள் இருந்தன. னியைத் தோற்கடித்து நாஸிகளின் கள் நிம்மதிப் பெருமூச்சு விட முடிந்தது.
ஒரு விஷயத்தை ா நாடுகளிலும் பரவி ரு நாடு உலகிலே ன்றொரு நாட்டை ரல் உருவானது. காலகட்டத்தைத் ள் மூலம் பதித்து நாவலாசிரியரான படைப்புக்களில் ர் ஜீவ மரணப்

Page 67
போராட்டத்தையும், விடுதலை வே வகையில் சித்தரிப்பனவாகவே ஆ
ww.rsss-arw
ஆகியவற்றைக் குறிப்பிடலாம்.
அவருடைய உன்னத படைப்பென்று தமிழாக்கும் முயற்சி, இலட்சிய நோச் கடந்த எழுபதுகளின் தொட! நமக்கென்றொரு நாடு என்னு பத்திரிகையில் அது அப்போது தொட சில அத்தியாயங்களுடன் நின்று தொண்ணுாறுகளின் தொடக்கத்தில் தலைப்புடன் அது தமிழ்த்தாய் வெ6 லியோன் யூரிஸ், அண்மையில் காலட
കffക്രങ്ങ) 4ス

2Oക്ട്ര ഭ്രൂ ഉ.ക്രൈ ജേJb
ட்கையையும் உள்ளத்தைத் தொடும்
மைந்தன. இதற்கு உதாரணமாக யர்வு) மீஷா மாமாவின் படையாட்கள்
கருதப்படுகிற எக்ஸோடஸ்’ நாவலைத் குக் கொண்ட இளைஞர்கள் சிலரால், கத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
தலைப்பில், "விடுதலை’ என்னும் ராக வெளிவரத் தொடங்கிய போதும், விட நேர்ந்தது. எனினும், பின்னர்- தாயகம் நோக்கிய பயணம் என்னுந் ரியீட்டகத்தினரால் வெளியிடப்பட்டது.
ToGTTfr.

Page 68
C15)
இஸ்ரேலின் உருவாக்கமானது இன்ெ உருவாக்கிற்று. அது - இன்னமும் தீரா பலஸ்தீன மண்ணை இஸ்ரேல் அபச உணர்ந்தார்கள். முதலாவது அரபு பலஸ்தீனத்தின் முக்கால்பங்கு நிலப் திட்டமிட்ட யூதக்குடியேற்றங்களாலும் வ மக்கள் தமது சொந்த மண்ணிலிரு விடுதலைப்போராட்டம் உத்வேகம் ஆயுதமாக மாறிற்று. பாரம்பரியம் பலஸ்தீனர்களின் இழந்த தாயகத வீரியமிக்கதோர் ஆயுதமானது.
1974 இல் வெளியான பாலஸ்தீன பலஸ்தீனத்தின் நவீன கவிதை பற்றிப் தர்விஷ், சமி அல் காசிம் தைஃபிக் சை போராட்டக் கவிதை மறு பிறப்பெடுத்தது காணப்பட்ட துன்பியலானது, விதிை இப்போது வெளிப்பட்டது. இந்தக் கவி அபகரிக்கப்பட்ட நிலம், தாய்நாட்டின்
பேசுகின்றன. அதே வேளை போராடத் எதிர்த்து முகங்கொடுத்தல், அராஜகமிக் என்பவற்றைப் பற்றியும் அவை பேசுகி
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பாலஸ்தீனக் க மான் மொழிபெயர்த்து, ஒரு தொ அண்மையில் அதன் இரண்டாவது பதிட் வெளியாகியுள்ளது. t
பலஸ்தீனத்தின் மஹற்மூத் தர்வீவ அநீதிகளுக்கெ இயக்கத்தின் இருந்த அவர், கையெழுத்த உறுப்புரிமைை உயர்நிலைப் சில கவிதைகள் கல்வியமைச் அறிவித் தடே புயலைக்கிளப்பி
കb(y -
 

Oകൃt y1ർന്ദ്രഭE, ഉക്രൈ ജേJt
|னாரு பிரச்சினையையும் புதிதாக திருக்கின்ற - பலஸ்தீனப் பிரச்சினை. ரித்துவிட்டதாகப் பலஸ்தீனியர்கள் - இஸ்ரேல் யுத்தத்தின் போது பரப்பை இஸ்ரேல் கைப்பற்றியது. ன்செயல்களினாலும் பலஸ்தீன அரபு ந்து விரட்டப்பட்டனர். பலஸ்தீன பெற்ற வேளையில் இலக்கியமும் வாய்ந்த அரபுக் கவிதை மரபு, தைப் பெறும் போராட்டத்தில்
ப் போராட்டம் என்ற வெளியீடு பின்வருமாறு குறிப்பிட்டது மஹற்முட் பத் போன்ற கவிஞர்களின் வரவுடன் து. முந்திய தலைமுறைக் கவிதையில் பயே வெற்றி கொள்ளும் வீரமாக ஞர்களின் படைப்புகள், அகதிவாழ்வு, மீதான பக்தி - இவற்றைப் பற்றிப் தயாரான துணிச்சல், இன அழிப்பை க அந்நிய ஆட்சியைப் புறக்கணித்தல் ன்றன.
விதைகளில் சிலவற்றை எம்.ஏ.நு. குதியாக 80களில் வெளியிட்டார். பும் மூன்றாவது மனிதன் வெளியீடாக
தேசிய கவியாகக் கொள்ளப்படும் , தனது மக்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட திராகப் பாடியவர். பலஸ்தீன விடுதலை மூத்த உறுப்பினர்களில் ஒருவராக ஒஸ்லோ சமாதான உடன்படிக்கை ானதைத் தொடர்ந்து, தமது ராஜினாமா செய்தார். இஸ்ரேலின் |ள்ளிப் பாடத்திட்டத்தில் தர்வீஷின் 1ளச் சேர்க்கப் போவதாக இஸ்ரேலிய ຕ່ @0 65th LTufigupm ແມ່ ஆண்டில் ாது, அது ஒரு அரசியல் . لتلك

Page 69
'கவிதைகள் ஒரு நாட்டை உருவ மக்களின் மனதில் தாயகம் பற்றிய ஒரு முடியும்" என நியூஸ் வீக் சஞ்சிகைக்கு பேட்டியொன்றில் அற்புதமாகக் குறிப்பிட்
பாலஸ்தீனத்து அராபியர்களின் நாற் போராட்டத்தையும், வாழ்வையும் சித்த முக்கிய கவிஞர் அபு சல்மா. புரட்சி, ஆ இலட்சிய வேட்கை - ஆகியவற்றை இ பொதுப்பொருள்களாகக் கொண்டி என் தாய் நாட்டின் பாடல்கள்,
பாலஸ்தீனத்திலிருந்து வருகிறது -
தொகுதிகளின் ஆசிரியர் இவர். தனது தேசிய விடுதலைப் போராட்டத்து முதலாவது பாலஸ்தீனக் கவிஞர் எ6
பாலஸ்தீனத்திற்கப்பாலும், நவீன அரபு உயர்ந்துள்ளது என்பதை, நகீப் பு போன்றோருடைய படைப்புக்கள் எ நகீப் 1988ல் நோபல்பரிசு பெற்றவர்.
1911ல் பிறந்த எகிப்தியரான நகீப்,
எழுதியவரெனினும் சிறுகதையாசிரிய மொழியில் அவரது பதின் நான் முக்கியமானதென்னவெனில், அவர் க அமைந்தது. எகிப்தின் கிராமப்பு புறநகர்ப்பகுதிகளோ கூட அவரின் க விமர்சகர்கள்.
நகீப்பின் சிறுகதைகளிற் பெரும்பால 67-71 கால கட்டத்திலேயே எழுதப்ட அநேகமாக, அவை சாவு பற்றியே பேசு 67ல் இடம்பெற்ற எகிப்து-இஸ்ரேல் யு. தாக்கமாக அதனைக் கொள்ள இய
யூசுஃப் எல் ஸெபாய், எகிப்தின் மு எழுத்தாளர் மட்டுமன்றி அந் ந கலாசாரத்துறை அமைச்சராயும்,
ஆபிரிக்க எழுத்தாளர் ஒன்றியத்தின் ெ நாயகமாகவும், ஒன்றியத்தின் காலா6 ஆசிரியராகவுமிருந்தவர். நாவல்கள், நா நூல்கள் என்று ஐம்பதிற்கும் மேல் எ
dra)69 - 49

മഠക്രൻ ത്രൗട്യ ഉക്രൈ ജേർ
ாக்கி விட முடியாதுதான்; ஆனால்
விம்பத்தை அவற்றால் உருவாக்கிவிட அண்மையில் (மார்ச், 2000) அளித்த டிருந்தார் தர்வீஷ்,
பதாண்டு காலப் ரித்த இன்னொரு பூயுதப்போராட்டம், வரது கவிதைகள் லங்கின. அகதி, எனது பேனா ஆகிய கவிதைத்
படைப்பாற்றலைத் அபு சல்மா டன் இணைத்த
ன அபுசல்மா குறிப்பிடப்படுகிறார்.
மொழி இலக்கியம் உலகத் தரத்திற்கு மஹற்ஃபவுஸ், யூசுஃப் எல் ஸெபாய்
டுத்துக்காட்டுவனவாய் அமைந்தன.
சிறுகதைகளையும் நாவல்களையும் ராகவே முதன்மை பெறுகிறார். அரபு கு தொகுதிகள் வெளியாயின. தைகளின் களமாக கெய்ரோ மட்டுமே றங்களோ அன்றி, கெய்ரோவின் தைகளில் வரவில்லை என்கிறார்கள்,
666 Iட்டவை. கின்றன. த்தத்தின் }jLD.
ன்னணி
60چا اfT
ஆசியJus)T6Tir ண்டிதழான லோட்டஸ் சஞ்சிகையின் டகங்கள், கதைத்தொகுதிகள் கட்டுரை ழுதியவர்.

Page 70
அரபுச் சிறுகதை, இருபதாம் நூற்ற தோற்றம் பெற்றதாகத் தெரிகிறது ஏனைய அரபு நாடுகளிலும் பா செல்வாக்குப்பெற்ற ஒரு இலக்கிய
சமீரா ஆஸம், அமில் ஹப்பிரஷாட் ; சிறந்த சிறுகதையாசிரியர்களாகக் கு இப்ராஹிம் அஸ்லம் மற்றும் பூசுஃ தம்மர், ஈராக்கின் ஆல்-தாக் மொரொக்கோவின் மொஹம்ம சிறுகதையுலகில் நன்கறியப்பட்டவர் எழுதிய மழைக்கு முன், முஹம்மட் சிறுகதைகள் இக்கட்டுரையாளர் பெயர்க்கப்பட்டுப் பிரசுரம் பெற்றுள்
ക൫ - 5び

2O&b pubpm6d(b 9.6ుతి ప6ుటNwb ாண்டின் இரண்டாம் தசாப்தத்தில்தான் . எகிப்தில் தொடங்கிய இவ்வளர்ச்சி ாந்து, இன்று முழு அரபுலகிலுமே
வடிவாக சிறுகதை விளங்குகிறது.
அபு ஷாவர் போன்றோர் பலஸ்தீனத்தின்
றிப்பிடப்படுகிறார்கள். இன்னும், எகிப்தின் ,ப் ஷரோனி, சிரியாவின் ஸ்க்காரியா கர்லி, மற்றும் முஹம்மட் குதிர், ட் றிஃப்ற..ப் போன்றோர் அரபுச் ர்கள். இவர்களில் ாட் அபு ஷாவர் குதீர் எழுதிய கறுப்பு ராஜ்யம் ஆகிய ரால், ஆங்கிலம் வழியாகத் தமிழிற்
6T6.

Page 71
எப்படியிருப்பினும், அருகில் உள்ள ஆபி நிகழ்த்திய இலக்கியப் பாய்ச்சலுடன் ஒப்பீட்டளவில் - பின் தங்கிவிட்டதாக
முழு வளர்ச்சியுற்றிராத - எழுத்து
கணக்கான குழு மொழிகளைப் பேசி மக்கள், ஆங்கிலத்திலும் பிரெஞ்சிலு இலக்கிய சாதனைகளை ஈட்டிக்கா முடிவோடு, ஆசியாவிலும் லத்தீ6 ஆபிரிக்காவிலும் பெருமாற்றங்கள் போர்த்துக்கேய, அமெரிக்க, பெல் யாவற்றையும் மூன்றாம் உலக நாடு
ஆபிரிக்காவைப் பொறுத்தளவில் பட்ரி (இப்பொழுது ஸயர்)வும், க்வாமே ! கென்னத் கவுண்டா தலைமையில் 6 தலைமையில் கென்யாவும் - தீவி விடுதலைகளை வென்றெடுத்தன.
ஸாம்பியாவின் புரட்சிகர எழுத்தாளர் 6 இன வெறிக் கெதிராகத் தீவிரமாகப் வித்திட்டவரும், அந்நாட்டின் ஜனாதி கவுண்டா, கறுப்பு அரசாங்கம், ஸ் அவருடைய நூல்கள், அவரது அனு மட்டுமன்றி அவரது இலக்கிய அ வெளிப்படுத்த வல்லனவாயும் அமைந்
பிரிட்டிஷ் ஆக்கி போராட்டம் மா கென்யாட்டா த என்றால் "எரியீ பெற்றவரான, ச வா தியெங்கோ,
இளைஞராக பங்காளியாகவும்
தம்முடைய ம
அனைத்தையும் எனற தம மு5 ஏகாதிபத்தியத்தின் அடையாளம் என அவருடைய கிகியு மரபிற்கேற்ப, ங் தியெங்கோவின் மகன் ங்குகி என
കff() -
 

20ஆம் நூற்றாண்டு உலக இலக்கியம்
ரிக்கா இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டில் ஒப்பிடுகையில் அரபு இலக்கியம் - கவேபடுகிறது.
லிபி கூட இருந்திராத பல நூற்றுக் வந்த - அந்த இருண்ட கண்டத்தின் ம் பெற்ற நவீன கல்வியின் பயனாய் ட்டினர். இரண்டாம் உலகப் போரின் ண் அமெரிக்காவிலும் மட்டுமன்றி, ஏற்பட்டன. பிரிட்டிஷ், பிரெஞ்சு, ஜிய, ஸ்பானிய ஏகாதிபத்தியங்கள் கள் தூக்கியெறிந்தன.
ஸ் லுமும்பா தலைமையில் கொங்கோ நுக்குருமா தலைமையில் கானாவும் ஸாம்பியாவும், ஜோமோ கென்யாட்டா ர போராட்டங்களின்பின் - தமது
ான்று முதலில் குறிப்பிடப்படக் கூடியவர் போராடி அந்நாட்டின் விடுதலைக்கு பதியாக இருந்தவருமாகிய கென்னத் நம்பியா விடுதலை அடையும், ஆகிய பவங்கள் அபிலாசைகள் ஆகியவற்றை ஆளுமையையும் எழுத்தாற்றலையும் ந்தன.
ரமிப்பிற்கெதிரான கென்ய சுதந்திரப் வ்மாவ் இயக்கத்தினரால், ஜோமோ லைமையில் நடத்தப்பட்டது. ஜோமோ ட்டி என்று அர்த்தம். சர்வதேசப்புகழ் மகால கென்ய நாவலாசிரியர் ங்குகி அந்த சுதந்திரப் போராட்ட காலத்திலே இருந்தவர். போராட் டத்தின் b, சாட்சியாகவும் விளங்கிய ங்குகி, க்கள் அனுபவித்த கஷ்டங்கள் தாமும் அனுபவித்தார். ஜேம்ஸ் ங்குகி டைய முந்திய பெயரை - அது ாக் கருதி, மாற்றி, கென்ய முறைப்படி, குகி வா தியெங்கோ என அதாவது
அமைத்துக் கொண்டார்.

Page 72
அவரின் கதைகளில், கென்ய மக் மாயங்களும், காடும் இடம்பெறுகி போராட்டங்களும், அவற்றின் பயனாய் "உஹருெ' என்றழைக்கின்ற - விடு நேர்ந்த புதிய நிலைமைகளும் செவ் கென்யா சுதந்திரம் பெற்றவேளை 66இல் ங்குகி எழுதிய ஒரு கோதுை விடுதலையைப் பற்றிய ஒரு ெ கொள்ளப்படுகிறது.
சுதந்திரம் வந்ததும் எல்லார்க்கும் எ எப்படி ஏமாற்றமாகிவிடுகிறது என்பது அழாதே, குழந்தாய் என்ற ங்குகியி ப்டைப்புக்களிலே சிறந்ததாகக் கொ எதிர்காலக் கனவுகள் யாவும் எவ்வா கொடுரமாகச் சிதறடிக்கப்படுகின்றன
ஏகாதிபத்தியக் கொடுமைகளை எதி ங்குகி, சுதந்திரத்தின் பின் தலைதுா எதிர்க்க ஆரம்பித்தார். இரத்த இத நான் விரும்பும்போது மணமுடிப்பேன் வர்க்கத்துக்கெதிரான குரலாய் அை செயற்பாடுகளினால் ங்குகி சிறைவா மலகூடக் கடதாசியில் அவர் எழுதிய சமகாலக் கென்யாவைப் பற்றியதீவி விசாரணையுமின்றி நீண்டகாலம் த ங்குகியை விடுதலை செய்யுமாறு உ ங்குகி விடுதலை செய்யப்பட்டார். அவர்பட்ட துன்பங்களை தடுப்புக் காட்டியது.
கறுப்புத்துறவி, டெடான் கிமாதியின் வ ஆகியவையும் ங்குகியின் இலக்கியப் டெடான் கிமாதி, ஒரு உண்மையான வீரன். அடக்குமுறை ஆட்சியின் விசா ஆனால் நியெரி நகரில் இடம்பெற்ற பிரதியல்ல இது; அறுபதாணர்டு ஆட்சிக்கெதிராய்க் கிளர்ந்தெழுந்த
வேட்கை போன்றவற்றின் ஒட்டுெ முன்னிறுத்தி அமைந்த நாடக வடிவம் இந்நாடகத்தை ங்குகியுடன் சேர்ந்து என்ற அவரின் தோழியாவர். இவை நாவல் இரகசிய வாழ்க்கைகள் எனு ஆசிரியரான ங்குகி இன்று சர்வதே படைப்பாளியாக அமெரிக்காவில் வா
ക്കൺ - 52

2Oക്ട്ര ഭ്രൂ ഉ.ക്രൈ ജേt களின் இனக்குழு வாழ்வும், மந்திர ற அதேவேளையில் அம்மக்களின் அவர்கள் வென்றெடுத்த - அவர்கள் தலையும், அதன்பின் எதிர்கொள்ள வனே இடம் பெற்றுள்ளன. 1963இல் ஏற்பட்ட புதிய சூழல்களை வைத்து மை மணி என்கின்ற நாவல், கென்ய
சம்மை சான்ற இலக்கியமாகக்
ல்லாம் கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு இந்நாவல் காட்டுகின்ற யதார்த்தம். lன் முதலாவது நாவல், அவருடைய ள்ளப்படுவது. இரண்டு சிறுவர்களின் று ஏகாதிபத்திய கொடுமைகளினால் ா என்பதை அது கூறிற்று.
ர்த்த அதே வீறுடனும் வேகத்துடனும், க்கிய ஊழல்களையும் அநீதிகளையும் ழ்கள் என்ற அவரது நாவல் மற்றும் என்ற நாடகம் போன்றவை அதிகார மந்தன. இப்படியான எழுத்துக்கள் - சம் அனுபவிக்க நேரிட்டது. சிறையில், சிலுவையில் சாத்தான் என்ற நாவல் ர விமர்சனமாய் அமைந்தது. எவ்வித 5டுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்த லகெங்குமிருந்து குரல்கள் ஒலித்தன. எனினும் சிறையிலிருந்த காலத்தில் காவல் என்ற நூல் நன்கு எடுத்துக்
ழக்கு விசாரணை போன்ற நாடகங்கள்
புகழுக்குப் பெரும் வலிவு சேர்த்தன. பாத்திரம், கென்ய சுதந்திரப் போராட்ட ரணைக்கு அவன் உட்படுத்தப்பட்டவன். அந்த அபத்தமான விசாரணையினர் க கால பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்திய கென்ய மக்களின் மனவுறுதி சுதந்திர மொத்த வெளிப்பாடாகக் கிமாதியை என ங்குகி இதைப்பற்றிக் குறிப்பிட்டார். து எழுதியவர் மிஸரே கித்தே மியூகோ தவிர இடையில் ஒரு ஆறு என்னும் ம் கதைத்தொகுதி போன்றவற்றினதும் தச கவனத்தையும் ஈர்த்த இலக்கியப் ழ்கிறார்.

Page 73
@
ங்குகியின் இலக்கியப் பெருமைக்குச் சம குறிப்பிடக்கூடிய பெருமை கொண்ட உலகிற்குத் தந்தது. ஒருவர் சின்னுவ அ இருவருமே - ங்குகி போல - ஆங்கில நாவல்கள் சிறுகதைகள், கவிதைகள் எழுதினாரெனினும், அவருடைய நாள் தேடிக் கொடுத்தன. சொயிங்கா,
எழுதினார். எனினும், முதலிரண்டுடனு கொள்ளப்படுகிறார். நோபல் பரிசு ெ
சின்னுவ அச்சிபே, ஆபிரிக்காவின் மிகவு நாவலின் முன்னோடி எனக் குறிப்பிட - ஐரோப்பாவைச் சந்தித்த பிறகு அ ஆபிரிக்கக் கணிகளாற் கணி டு இக்கட்டுரையாசிரியர் 25 ஆண்டுகட் மல்லிகை"யின் ஏப்ரல் 1978 இதழில்
அச்சிபேயுடைய நாவல்களைச் சுருக்கி நாவல்களின் தலைப்பை மொழிபெயர் கவிதை நடையும், கருத்தாழமும் மி திங்ஸ் ஃபோல் எபாட்), அற்றுப்போ மக்களில் ஒருவன், புல்வெளிப் புற்றுக் யுவதிகள், கழிப்பு முட்டை முத கவிதைத்தொகுதி ஒன்றினையும் எ( நாவல் அவருக்குப் பெரும் புகழ் சேர்த்
வாழும் என்.கே. மகாலிங்கம் அவர்களா பதிப்பக முயற்சியினால் வெளியாயிற்று
அந்த நாவலின் சமூகத்தால் மதி அவன் தெரிய g5600TL-60)6OTurts திரும்பிவருகிறே அதிகாரமும் வே. அதற்கெதிராக தூண்டுகிறான்
தன்னை மாய்த்
சின்னுவ அச்சிபே
அந்த நாயகனி நாயகன். பாட்ட
 

2ാക്ടർ ത്രിയ ഉ.ക്രൈ ജേb
னான அல்லது, அதிலும் அதிகமெனக் இலக்கியவாதிகளிருவரை, நைஜீரியா ச்சிபே - மற்றவர் வோலே சொயிங்தா. பத்திலேயே எழுதினார்கள். அச்சிபே, ள், சிறுவர் கதைகள் - எல்லாமே வல்களே அவருக்கு அழியாப்புகழைத் கவிதைகள், நாடகங்கள், நாவல் றுமே அவர் பொதுவாக அடையாளம் பற்ற படைப்பாளி அவர்.
ம் அறியப்பட்ட நாவலாசிரியர். ஆபிரிக்க ப்படுகிறார். ஆபிரிக்காவின் கதையை து எதிர்கொண்ட சரித்திரத்தை - எழுதியவர். அச் சிபே பற்றி கு முன் எழுதிய விரிவான கட்டுரை, வெளியாயிற்று.
ச் சொல்வது மட்டுமல்ல, அவருடைய ர்ப்பதும் அதைவிடக் கடினம், அவை க்கவை. இற்றுப் போகும் இழைகள் ான அமைதி, ஆண்டவனின் அம்பு, கள் போன்ற நாவல்களையும், போரில் தலிய கதைத் தொகுதிகளையும், ழுதினார் அச்சியே. அவற்றில் முதல் ந்தது. உலகின் பல்வேறு மொழிகளில் தைவுகள் என்ற பெயரில் கனடாவில் ால் தமிழில் பெயர்க்கப்பட்டு காலச்சுவடு
l
ன் நாயகன் உழைப்பாளி; வீரன். க்கப்படுபவன். பூமித்தேவதைக்கெதிராக ாத்தனமாகச் செய்த பிழைக்குத் 5 ஊரை விட்டுப்போக நேர்கிறது. போது, வெள்ளையர்களின் மதமும் ரூன்ற முயல்வதைப் புரிந்து கொண்டு, ப் போராடத் தன் இனத்தாரைத் 1. அதில் தோல்வியுறுகிற அவன் துக் கொள்கிறான். lன் பேரன் இரண்டாவது நாவலின் -ன் தடுக்க முயன்று தோற்றுப்போன

Page 74
அந்த மாற்றங்களின் தாக்கங்களுக் புதிய நிலைமைகளுக்கும், நெரு நிர்ப்பந்தத்தில் அவனும் தோற்றுப் ே தவிர்க்கவியலாத துன்பியலையே பேசு முடியாதுபோன ஆபிரிக்கர்களின் து பேசப்படுகின்றன. இது அந்தந்தப்
என்பதிலும் பார்க்க சரித்திரத்தின் ே அதனைத் தடுக்கச் சக்தியற்றுப்போ
இறந்த காலத்திலிருந்து விலக் முகங்கொடுப்பவராக அச்சிபே எழுதப்பட்டதே - மக்களில் ஒருவன் குழறுபடிகளும் நிரம்பிய அரசியல் எப்படியிருப்பினும், அச்சிபேயின் நாவ அடிநாதமாக மனித ஆத்மாவும், 6ெ ஒலிக்கின்றன.
ஏறத்தாழ இரண்டு தசாப்தங்களுக் புல்வெளிப் புற்றுக்கள். 1987ல் வெளி பற்றிய ஒரு விமர்சனமேயாகும். எழுத நிகழ்காலப் படப்பிடிப்போ, சித்திரிப்பே ஊடுருவி நோக்கி அதற்காக மக்க அச்சியே.
1930ல் பிறந்த அச்சிபே, 1999ல் பெரு தொடர்ந்து கால்கள் செயலிழந்த வாழ்வதாக அறிய முடிகிறது.
நைஜீரியாவின் முக்கிய இனங்கள் மூ அச்சியே இபோ இனத்தைச் சே ஹெளஸாக்களின் எதேச் சாதி அவர்களுடைய இராணுவ அரசாங் இன மக்கள் கிளர்ந்தெழுந்து, "பயாஃப் சுதந்திரத்தைப் பிரகடனம் செய்தார்ச பயாஃப்ரா மக்கள் எதிர்த்துப் போர வழிமுறைகளோ, ஆளுமைமிக்க போ அந்நிய வல்லரசுகள் நைஜீரியா சார் விடுதலைப் போராட்டம் பரிதாபகரம
பயாஃப்ரா பிரச்சினையின்போது, நீதிச் உண்மையான சுதந்திரத்திற்குமான அச்சிபேயும் இணைந்து நின்றார்.
ஐக்கியத்தில் பெருநம்பிக்கை கொண உணர்ந்து நேசித்தவன் நான். ஆ
ക൫ങ്ങ) - 52

2ഠകൃ ത്രേ ഉ.ക്രൈ ജേ குட்பட்ட ஒரு சமுதாயத்தின் அங்கம். க்கடிகளுக்கும் முகங்கொடுக்கிற பாகிறான். ஆண்டவனின் அம்பு கூட கிறது. மாற்றங்களுக்குத் தாக்குப்பிடிக்க ன்பங்கள் இம்மூன்று நாவல்களிலுமே பாத்திரங்களின் தனிப்பட்ட பலவீனம் பாக்கில், நிர்ப்பந்தத்தில் - அகப்பட்ட - ன - மனிதர்களின் கதி என்பதே சரி.
சி சமகாலப் பிரச்சினைகளுக்கு தம்மை ஆக்கிக்கொண்ட பிறகு
சுதந்திர நைஜீரியாவின் ஊழல்களும் நிலையை அது எடுத்துக் காட்டிற்று. ல்களிலெல்லாம் கதையோட்டங்களின் பற்றி பற்றிய நம்பிக்கையும் அழியாமல்
குப் பிறகு அச்சியே எழுதிய நாவல் யான இந்நாவலும் தற்கால ஆபிரிக்கா தாளனினர் உணர்மைப்பணி வெறுமனே ா அல்ல, மாறாக, எதிர்காலத்துக்குள் ளைத் தயார் பண்ணுவது' என்றார்
ம் கார் விபத்தொன்றில் அகப்பட்டதைத் நிலையில் தற்போது அமெரிக்காவில்
pன்று; ஹௌஸா, இபோ, யொருபா*ர்ந்தவர். பெரும்பான்மையினரான காரத்துக்கும், லாகோஸிலிருந்த கத்துக்கும் எதிராக, 1967இல் இயோ ரா' என்னுந் தங்கள் சொந்த மண்ணின் ள். நைஜீரிய அரசு, போர் தொடுத்தது. ாடினர். எனினும் சரியான போராட்ட ாட்டத் தலைமையோ இல்லாததாலும், பாக போரில் தலையிட்டதாலும், அந்த ாக நசுக்கப்பட்டது.
கும், தம்விதியைத் தாமே தீர்மானிக்கிற தம்மக்களின் புரட்சிப் போராட்டத்தில் நான் ஒரு நைஜீரியனாயும், நைஜீரிய டவனாயும் இருந்தேன்; நைஜீரியாவை னால் இப்போது அப்படியல்ல" என

Page 75
68இல் பத்திரிகைக் கடிதமொன்றில் பயாஃப்ரா தலைதூக்க முடியாமல் நசு நைஜீரியனாயிருப்பதில் திருப்தியே 6 அவருடைய முதல் மூன்று நாவல்க எவ்விதத்திலும் குறைந்ததன்று. எது : ஆபிரிக்கா உலகுக்களித்த மகத்த முதன்மையானவர் என்பதில் இரண்
பயாஃப்ரா போரைப் பற்றி எழுந் குறிப்பிடவேண்டும். முதலாவது பிரபல ! ஃபோஸைத் எழுதிய பயாஃப்ராவின் க உயிர்த்துடிப்புமிக்க விவரணங்களடங்க பயாஃப்ரா போர்க்காலத்தில் தாம் ே முதலில் பி.பி.ஸி நிருபராகவும் ெ விவரங்களைத் திரட்டியவர் அவர். இ பயா,%ப்ரா மக்கள் ஏனர் நைஜீரியாவி விரும்பினார்கள் என்பதையும், தம்ே எவ்வாறு எதிர்கொண்டார்களென்பன பக்கஞ் சார்ந்து நிற்பதாக எண்டே ஃபோஸைத் குறிப்பிட்டார்.
அடுத்தது இந்தட் ஆக்க இலக்கிய தப்பிப்பிழைத்தல் சைப்பிரியன் எச் எழுத்தாளர்களில் வெளியான இ உறவுகளிலேற்ப போராட்டமாக விளைவுகள் - கொடுத்தது. ே
சைப்ரியன் எக்வென்ஸி ஆனால சமாதா - என இந்நா6
காரணிகளையு செம்மை இலக்கியமாக இது கொள் மாந்தர், இஸ்கா ஆகிய நாவல்கை கதைத் தொகுப்புக்களையும் எக்வெ
நாவலாசிரியரும் சிறுகதையாசிரியருமா 1959ல் நைஜீரியாவில் பிறந்த ஒக்ரி, தம 1991ல் புக்கர் பரிசு பெற்றார். அஸா ஆவியுலகு, ஆபிரிக்க மரபு சமகால சமூ அழகான - நீண்ட நாவல் அது. தரைத்தோற்றம், கோவிலில் நடந்த6ை
ക൫) - 55
 

2Oക്രt ൧൯൬ ഉ.ക്ലെ ജേt
பிரகடனஞ் செய்த அதே அச்சியே, க்கப்பட்ட சோகத்தின் பிறகு, மீண்டும் ாணக் கூறவேண்டி வந்த நிர்ப்பந்தம், ளின் பாத்திரங்களின் துன்பியலுக்கு Tப்படியிருப்பினும், இந்த நூற்றாண்டில் ான இலக்கியவாதிகளில் அச்சியே டு கருத்துக்கள் இருக்க முடியாது.
த இலக்கியங்களாக இரண்டைக் பிரிட்டிஷ் நாவலாசிரியரான ஃபிரெட்ரித் தை. இது புனைகதையன்று; ஆனால் கிய செம்மை இலக்கியம். ஃபோஸைத், நர்நின்று கண்டவற்றை எழுதினார். Fாந்த விருப்பிலும் அங்கு சென்று ந்நூலின் முகவுரையில், இந்த நூல், லிருந்து தம்மைப் பிரித்துக் கொள்ள மல் திணிக்கப்பட்டவற்றை அவர்கள் தயும் கூறுகிறது. நான் பயாஃப்ராவின் 0ல் குற்றஞ் சுமத்தப்படலாம்." என
போர்ப் பின்னணியை வைத்து எழுந்த பங்களிலொன்று. சமாதானத்துக்குத்
என்ற இந்த நாவலின் ஆசிரியரான வென்ஸி, நைஜீரியாவின் முன்னணி b ஒருவர். இபோ இனத்தவர். 1976இல் ந் நாவல், ஹெளஸா - இபோ ட்ட முறுகல் நிலை, அது விடுதலைப் வெடித்த விதம், அதன்பின் ஏற்பட்ட
எல்லாவற்றிக்கும் இலக்கிய வடிவு போருக்குத் தப்புதல் பெரும் கஷ்டம்; னத்திற்குத்தப்புதல் அதனிலும் கஷ்டம்!" வல் கூறுகிறது. பயாஃப்ரா போரின் ம், விளைவுகளையும் கூறும் ஒரு ளப்படுகிறது. எரியும் புற்கள், நகரின் ளயும் லோக்கோ பட்டினம் போன்ற ன்ஸி எழுதினார்.
ன பென் ஒத்ரி வயதில் மிக இளையவர் து குறுகிய பாதை என்ற நாவலுக்காக ரோ என்கிற பையனின் கதையூடாக, pகம் - என்பவற்றைப்பற்றியும் சொல்கிற க்களும் நிழல்களும், உள்ளிருக்குந்
வ போன்ற நாவல்களையும் ஆபிரிக்கத்

Page 76
துயர்ப்பாடல் என்ற கவிதைத் தொகுதிகளையும் எழுதியுள்ள ஒக்ரி
நைஜீரியாவின் மி படைப் பாளி, நாடகாசிரியர், இலக்கியப் பேரா ஸொயிங்கா 198 படைப்புகள் வாக் அவர்களுடைய அவருடைய சிங் வோலே போன்றவை ஸொயிங்கா தொலைபேசி உ சிறிய வசன கவி அதேவேளை, நிறவெறியின் அபத்த வெளிப்படுத்தி நிற்பது.
நைஜீரியாவின் கப்ரியல் ஒத் கவிஞர்களிலொருவரென்றாலும், அ கொடுத்தது அவரது குரல் என்ற நா மொழியையும், ஐரோப்பிய இலக்கிய முயன்ற பரிசோதனை முயற்சி என இந்நாவலில் இடம்பெறுகிற ஆங் ஒப்புக்கொள்ளப்படவியலாததுமாகுெ
ஒக்காராவின் கவிதைகளில் அவரது கூறப்படுபவை. மனித உறவுகளைச் சி ஒற்றுமைக்காக ஏங்கவும் ஒக்கார யுத்தத்தின் பாதிப்பிற்குட்பட்டவர் அவ அவரது போர்க்கவிதைகளுக்கு எ(
பாருங்கள் வாளிக்குள் கறள்வாங்ளி அழுக்கு நீரில் பளபளக்குந் தட்டொன்று இரவின் இளங்காற்றில் ஆடும் நிலா. அழுக்கும் கலங்கலும் கறைப்படுத்தா அது சமாதானம.
இந்த எழுத்தாளர்களின் படைப் அதற்கெதிரான கிளர்ச்சிகளும், ஆப் இயல்பாகவே இடம்பெறுதல் புரிந்து சொந்த நாட்டு அரசின் நடவடிக் சிறுபான்மை இனத்தவரின் உரிமைக
ad6 - 56
 

2o&ebb qindtogonGlob 06Iva gāIQ6Aåb&Swito
தொகுதியையும், இரு கதைத் லண்டனில் வசிக்கிறார்.
க முக்கியமான இன்னொரு இலக்கியப் வோலே ஸொயிங் தர, கவிஞர், இயக்குநர், நாவலாசிரியர், ஒப்பீட்டு ாசிரியர். எனப் பல்பரிமானங்கொண்ட 6ல் நோபல்பரிசு பெற்றவர். அவருடைய Fகர்களுக்குச் சவாலாக விளங்குபவை,
ஆழ்ந்த கவனத்தை நாடிநிற்பவை. கமும் நவமணியும், ஜெரோ நாடகங்கள், பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றவை. உரையாடல் என்ற ஸொயின்காவின் தை அங்கதச்சுவை கொண்டு மிளிர்கிற ங்களையும். வக்கரிப்புகளையுங் கூட
நூறு ஆபிரிக்காவின் முக்கிய வருக்குப் பெருங்கணிப்பைப் பெற்றுக் வலாகும். ஆபிரிக்கப் பாரம்பரியத்தையும் வடிவமான நாவலுடன் இணைக்க க் குரல் போற்றப்படுகிறது. என்றாலும் கில நடை, மரபுக்கு மாறானதும், மன வாதிடும் விமர்சகர்களுமுளர்.
து போர் பற்றிய கவிதைகள் விதந்து சீர்குலைக்கும் பிரிவுகளை வெறுக்கவும், ாவைச் செய்தது போர். ‘பயாஃப்ரா' ர். வாளிக்குள் சந்திரன் என்ற கவிதை டுத்துக் காட்டாகச் சுட்டப்படுவது.
கப்ரியல் ஒக்காரா புகளிலெல்லாம், அடக்கு முறையும் பிரிக்க வாழ்வின் பண்புநிலை மாற்றமும் கொள்ளப்படக் கூடியதே. எனினும் ஃகைகளுக்கெதிராகக் குரலெழுப்பி, ளுக்காக வீறுடன் போராடி, அதற்காகத்

Page 77
கென் சரோ விவா
தம்முயிரை எழுத்தாளரு இலக்கியவா எழுத்தாளன் ஆசான், வெ விளங்கிய நிமித்தம்
போராளியா பகுதியைச் ே நைஜீரியாவில்
எங்ங்ணம் ஒ
சூறையாடப்பட்டன என்பதை எதிர் அரசின் விரோதியாக நேரிட்டது.
சரோ-விவா, வழக்கொன்றில் மாட் உலக நாடுகளின் எதிர்ப்புங்கூடக் சகாக்கள் எண் மரும் 1995ல் சிறுகதைத்தொகுப்பு, பாஸியும் சகாக்க நாவல் என்பன அவரது புகழ்பெற்ற கவிதைகள் சில, அண்மையில் மறை பெயர்ப்பில், மாற்றுக் கருத்தின் மதி
ക്ഷ - ラス
 

2Oക്ട്ര ത്രേന്ദ്ര ഉ.ക്രൈ ജേ
யே ஈந்த ஒரு நைஜீரிய மிருந்தார். அவர் கென் சரோ-விவா. தி, எழுத்தாளன், கவிஞன், பத்தி ர், அரச அதிகர்ரி, பல்கலைக்கழக பற்றிகரமான வர்த்தகர்-என்றெல்லாம் சரோ-விவா, தமது நிலைப்பாட்டின் அத்தனைக்கும் மேலாக ஒரு ானார். நைஜீரியாவில் பயாஃப்ரா சர்ந்த ஒகோனி இனத்தவரான அவர், ன் பெற்றோலியத்துறை வளர்ச்சிக்காக கோனி மக்களின் நிலங்கள் யாவும் த்துக் குரலெழுப்பினார். இதன் மூலம்
டி வைக்கப்பட்டார். அவரது மறுப்பும், கவனத்திலெடுக்கப்படாது, அவரும் துTக் கிலிடப் ப்ட்டனர். பூக்காடு துளும் வானொலி நாடகம், ஸோஸாபாய் படைப்புக்களாகும். சரொ-விவாவின் ]ந்த கே. கணேஷ் அவர்களின் மொழி ப்பு' இதழில் வெளியாகியுள்ளன.

Page 78
ஆப்ரிக்காவின் மேற்குக்கரையிலுள்ள த்வெய் ஆர்மா. அழகானவை இன்னு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டோம்? போன்ற ந முன்னணி நாவலாசிரியர், ஆபிரி நாவலாசிரியர்களிடையே முதல் வரி ஆர்மா. இரண்டாயிரம் காலங்கள், கு ஏனைய படைப்புக்கள்.
காம்பியாவில் பிறந்து. ஸியாராலியோ லென்றி பீற்றேஸ். தொழிலால் மருத்து என்ற நாவல் சுயசரிதக் கூறுகளைக் நாவல் எனக் குறிப்பிட்டு எழுதப்பட்ட ஸிம்பாப்வே எழுத்தாளரான வில்ஸன
ஆபிரிக்காவின் - குறிப்பிட்டுச்
இலக்கியவாதிகளில் ஒருவர், ஆகஸ் போர்த்துக்கல்லின் ஆட்சியிலிருந் 1975இல்தான் விடுதலை பெற்றது.
போராட்டத்தை முன்னெடுத்த "அ இயக்கத்தை நிறுவுவதில் முன்நின்ற6 மக்கள் குடியரசினி முதல் 8 இருந்தவருமான நெட்டோ, ஆபிரிக்க கவிஞர்களிலொருவர். தம் மாணவப்
சிறந்த கவிஞனாக இனங் காணப்பட் அக்கால கட்டத்திலேயே தம் அரசி ஆரம்பித்தார். அரசியலும் இலக்கியமு முப்பதாண்டுகளாக இணைந்து செ என்ற கவிதை மிகவும் புகழ் பெற்றது பெயர்க்கப்பட்டது.
அங்கோலாவின் இன்னொரு சி
வாண்டினோ வியைரா என்ற விடு தீவிரச் செயற்பாட்டாளர சர்வாதிகாரத்தால் துன்புறுத்தப்பட் கழித்தவர். அவருடைய லுவாண்டா 6 மற்றும் கிம்புண்டு மொழிக்கலப்பில் மேலாகத் தடை செய்யப்பட்டிருந்த சான்றாகிறது.
ക൫ - 5&

മാജ, ത്രിമ ഉ സക ജേJG
கானாவிலிருந்து தோன்றியவர், ஆய் ம் பிறக்கவில்லை, நாம் ஏன் இவ்வாறு ாவல்களை எழுதியவர். கானாவின் க்காவின் இரண்டாந் தலைமுறை சையிலிருப்பவர் எனக் கூறப்படுபவர் ணப்படுத்துவோர், ஆகியவை அவரது
னுக்குக் குடிபெயர்ந்த நாவலாசிரியர் துவர். அவருடைய இரண்டாந்தடவை. க் கொண்டது. இதேபோல, ‘சுயசரித மண்ணின் மைந்தன் என்ற நாவலை,
ர் கற்றியோ எழுதினார்.
சொல்லி வேண்டிய - முக்கிய S36üTIT Clj5LëLIT, ந்த அங்கோலா, இந்த விடுதலைப் ங்கோலா மக்கள் வரும், அங்கோலா ஜனாதிபதியாக ாவின் முதன்மைக் பருவத்திலிருந்தே டிருந்த நெட்டோ, சியல் வாழ்வையும் அகஸ்தினோ 0ம் அவர் வாழ்வில் நெட்டோ ன்றன. அவருடைய தூய தம்பிக்கை . உலக மொழிகள் பலவற்றிலும் அது
றந்த இலக்கிய கர்த்தா ஜோஸ் தலைப் போராளி. அங்கோலா மக்கள் ான ஜோஸ், போர்த்துக்கல் ஏகாதிபத்திய டவர். பல்லாண்டுகளைச் சிறையில் ான்ற கதைத்தொகுதி, போர்த்துக்கீசிய ல் எழுதப்பட்டது. பத்தாண்டுகட்கும் தது என்பதே அதன் வீரியத்திற்குச்

Page 79
நெட்டோவைப் போல, ஜனாதிபதி இன்னுமொருவரும் ஆபிரிக்காவில் { தலைவராயிருந்த லியபோல்ட் ஸெட பெயர் தமிழாய்வில் ஈடுபட்டோருக்குப் ஆர்வத்திற்குரிய துறைகளில் தமிழ மகாநாடுகளிலும் கலந்துகொண் திராவிடர்களும் பொதுவான பாரம் பிரிந்தவர்கள் என்ற கொள்கையுங் ( விபரங்களை, தம்முடைய செந்தமிழ் க.ப. அறவாணன் அவர்கள் தருகிற பிரெஞ்சு மொழியில் ஆக்கினார்.
அவரைப் பே பெற்ற இன்ெ லே, கினி ஒரு பொறி பாரிசுக்குப்ே ിut துயரையும் *ார் :ெ, அவற்றிலிரு அவருடைய சிறுவன் என்ற நூலாக உருவெடுத்த உலகின் கவனத்தை அவர்பால் ஈர். தொடர்ச்சியாய், பன்னிரண்டு அ பிரிக்காவின் கனவு என்ற நூல் ஆ #": பின்னணியில் எழு
கென்யாவின் தெற்கேயுள்ள த படைப்பாளிகளுள்ளார்கள் என்பதற் ரஸாத் குர்னா, "அமைதியை நாடுதல் பண்பாட்டு அடையாளங்கள் போன்ற நான்கு புகழ்பெற்ற நாவல்களை குர் சொர்க்கம்' என்பது 1994ல் புக்கர் பரி அறிய முடிகிறது. r
കG? - 5g
 

2Oക്ടb Ø ഉ.ക്രൈ ജേJb தியாகவும் கவிஞராகவும் திகழ்ந்த இருந்தார். அவர் செனகல் நாட்டின் ார் செங்தோர். செங்கோர்’ என்ற b மிகவும் பரிச்சயமானது. அவருடைய ாய்வும் ஒன்றாயிருந்தது. ஆராய்ச்சி ட செங்கோர், ஆபிரிக்கர்களும் பரியமொன்றிலிருந்து கிளைவிட்டுப் கொண்டிருந்தார். இவற்றைப் பற்றிய ஸெடார் செங்கோர் என்ற நூலில் ார். செங்கோர், தமது படைப்புகளை
ாலவே பிரெஞ்சில் எழுதி உலகப்புகழ் னொரு ஆபிரிக்க இலக்கியவாதிகமரர நாட்டைச் சேர்ந்த லே, தொழிலால் யியலாளர். பொறியியற் கல்விக்காக பான அவர் அங்கு தனிமையையும், அடைந்தார். அவ்வேளையில், ந்து தப்பிப்பதற்காக அவர் எழுதிய இளம்பருவ நினைவுகள் ஆபிரிக்கச் ன. இந்த ஒரு நூல் மட்டுமே இலக்கிய க்கப் போதுமானதாயிருந்தது. இதன் ஆண்டுகளின் பிறகு லே எழுதிய பிரிக்காவெங்கும் அலைவீசிய சுதந்திரப் ஐந்தது.
ன்ஸானியாவிலும் திறமைவாய்ந்த குச் சான்றாய் விளங்குபவர் அப்துல் ' என்ற அவரது நாவல், இடப்பெயர்வு வற்றை பேசுவது. இதைத்தவிர வேறு ணா எழுதியுள்ளாரென்றும், அவற்றில் lசுக்காகப் பரிந்துரைக்கப்பட்டதென்றும்

Page 80
கொதிபத்தியத்திற்கும் இன வெறிக் தென்னாப்பிரிக்கா முதன்மைய வேண்டியதில்லை. அதன் போராட்ட போராட்டத்தின்போது தமது பங்க தொகையும் அதிகம்.
மற்றெந்த ஆபிரிக்கக் கவிஞர்கை கவிஞர்களும், ஒடுக்கு முறைகஞ் பாடினார்கள். ஒருகலைஞன் தன்பன ஏதோ ஒன்றை எதிர்க்கவோ மு வெளிப்பாட்டிலும், கலைஞனைப் பாதி இது தவிர்க்க முடியாதது. இதனால் கவிஞர்கள் நிலவையும், வானையும், { காலனித்துவ ஒடுக்குமுறைகளை உ கவிதைகளின் கருப்பொருளாக்குவ
கமராடோ ஜோர்ஜ் றெபூேலு என்சி
இந்தக் கனவெலாம் எதுவா எனக்குச் சொல். நீ பூமி மலரும் புதுநாள் ஒன்று வரும். போனதெலாம் மீட்டெடுப்பே இது நடக்கும். இதன் பிறகு - சொற்களைத் தொடுப்பேனி குழந்தைகளுக்கும் புரிகிற ெ எல்லா வீட்டிலும் நுழைகிற - காற்றைப் போல்.
9/60621. செஞ்சுடராய் ஒளிவீசும் எம் மக்கள் இதயமெலாம்.
மொங்கேன் ஸெரோட் என்பவ இலட்சியத்திற்காகத் தன்னை அ சட்டத்தின் கீழ், தென்னாபிரிக்க அ ஆளானவர். தன்னைப் போல கொடுத்தவரும் ஆட்சியாளரால்
ക്ഷ്മങ്ങ് - 6o

2Ob ത്രേയ ഉ.ക്ലെ ജേക്vb
கும் எதிராகப் போராடிய நாடுகளில், ானதென்பது சொல்லித் தெரிய வரலாறு மிக நீண்டது. இந்த நீண்ட களிப்பை நல்கிய இலக்கியவாதிகள்
ளயும் போலவே தென்னாப்பிரிக்கக் |க்கெதிராகவும், விடுதலைக்காகவும் டப்பில் ஏதோ ஒன்றைச் சொல்லவோ, யல்வான். அப்படியான எந்த கலை க்கிற விஷயங்களே முதன்மை பெறும், தான் விடுதலையை நாடிய ஆபிரிக்கக் இயற்கையையும், காதலையும் பாடாமல், உடைத்தெறியும் விஷயங்களையே தம் து இயல்பாய் அமைந்தது.
கிற கவிஞன் இப்படிப் பாடினான்,
கும்?
Tib.
சாற்கள் சொற்கள்
ர் இளைய தலைமுறைக் கவிஞர். ர்ப்பணித்தவர். பயங்கரவாதத் தடைச் ரசின் ஈவிரக்கமற்ற கொடுமைகளுக்கு வே இக்கொடுமைகளுக்கு முகங் வாய்ப்பூட்டுப் போடப்பட்ட கவிஞரும்

Page 81
பத்திரிகையாளருமான டொன் மட்டே செய்யப்பட்ட கவிஞனுக்கு என்ற அக்
இது காய்ந்து வெளிறிய காலம், சகோதரா அசையாமல் நிற்பதன் வேதை அம் மரங்களே அறியும். இரும்புத் துரணென கிளைகள்
நிற்பதனர் வலியை. உணர்மையிலே இது காய்ந்து வெளிறிய காலமேத ஆனால் - காலங்கள் மாறியே தீரும்.
இன ஒதுக்கலுக்கும் ஒடுக்கு முறைகளு கவிஞர்களில் முக்கியமானவர், டெ6 மட்டுமன்றி, செயற்பாடுகளாலும் தீவிர
ஆங்கிலத்தை ஊடகமாய்க் கொண் ஒருவர் டெனிஸ் புருட்டஸ், அக்க6 ஆபிரிக்கத் தன்மை கொண்டவராக கூடுதலாக அந்நியப்பட்டுப் போனவரெ அவர் கவிதைகளின் பாடு பொ அநுபவங்களை அடிப்படையாக் கொ கறுப்பு மனிதனின் வாழ்வனுபவங்கை
காற்றில் கிறீச்சிடும் மரம் நான்தான் வெளியில் இரவில் முறுகிப் பிடிவாதமாய்.
புரூட்டஸின் முதற்தொகுதி, சங்கொலி சப்பாத்துகள் என்பது. தலைமறைவு இன்னொரு புகழ் பெற்ற தொகுதி. அ எளிமையும் ஆழமும் மிக்கவை. ஆ மரபின் தாக்கங்கள் அவர் கவிதை கூறப்படுகிறது. எனினும் இன முறைகளிலிருந்து விடுதலை தே கவிதைகளின் மூலமும் தீவிர போரா ஒரு பொது நிகழ்ச்சியிலோ, அரசிய கூடாதென தென்னாப்பிரிக்காவின் ெ அவரின் எழுத்துக்கள் தடைசெய்யப் அவர் வாழ்வில் - கவிதையைப் அம்சங்களாயிருந்தன.
ക്കബ് - 6

20ஆம் நூற்றாண்டு உலக இலக்கியம்
ரா என்பவர் பற்றி எழுதினார். தடை க்கவிதை கூறுகிறது:
62Taif
ர் இறுகி
intooid
ருக்குமெதிராகப் போர்க்குரல் கிளப்பிய Eஸ் புரூட்டஸ். தன் கவிதைகளால் ரமாகப் போராடியவர்.
ட பெரும் ஆபிரிக்கக் கவிஞர்களில் விஞர்களிடையே மிகவுங் குறைந்த வும், தாய் நாட்டின் மரபுகளிலிருந்து “னவும் அறியப்படுபவர் அவர். ஆனால் ருட்கள் யாவும் தென்னாபிரிக்க ாண்டவை. அடக்கு முறைக்குட்பட்ட ளக் கூறுபவை.
கள், மொளிகள். வாழ்வின் பின் அவர் கவிதைகள்
ங்கிலக் கவிதை டென்னிஸ் களிலிருப்பதாகக் புரூட்டஸ் வெறி ஒடுக்கு
டும் தன் செயற்பாடுகள் மூலமும் "ளியாகத்திகழ்ந்தவர் புரூட்டஸ். எந்த ல் நிகழ்ச்சியிலோ கலந்து கொள்ளக் வள்ளை ஆட்சியினால் மிரட்டப்பட்டவர். பட்டன. போராட்டமும் சிறைவாழ்வும்
போலவே - பிரிக்க முடியாத

Page 82
ஆபிரிக்கர் ஒருவரால் முதன்முதலில் எனக்கருதப்படும் முஹூடியை எழுதிய அவர் ஸொல் ரி பிளாற்ஜே தென்னாப் நிறுவுனர்களிலொருவர். 1930ல் ெ வெளியான அச்சிபேயின் இற்றுப்போ இல் காணப்பட்ட தொனிப்பொருட்க புரிந்து கொள்ள முடியும். ஏனெனில் ெ மக்கள் வாழ்வில் இடம்பெற்ற மாறு சித்திரிக்கிறது.
தென்னாபிரிக்க எழுத்தாளர்களில்
ஏப்ரஹாம்ஸ், அலன் பேற்றன் ஆகி வேலையாள் என்ற நாவல், கறுப்பின விதத்தை எடுத்துக் கூறும் தொடக் அவருக்கு நிலையானதொரு புகன
பேற்றனுடைய
நாவலும் தெ6 நுணுக்கமாக போற்றப்படுவது. பெயரில் தமிழி வெளியாயிற்று.
தெனி னாப்பி மக்களிடைே நடீன் கோடிமர் எழுத்தாளரான சிறுகதையாசிரி போற்றப்படுபவர். பாய்ச்சல், சர்ப்பத்தி பிரசுரத்திற்கண்று, லிவிங்ஸ்ரனின் தொகுதிகளின் ஆசிரியை. கறுப்பி விட்டாலும் கோடிமரின் கதைகளும் ( உண்மையில் இந்த நூற்றாண்டின் எவ்வகையிலும் அப்பிரச்சினையயை உண்மை. கோடிமரின் கதைகள் போன்றவற்றின் அரசியல் சமூக வி என்றாலும், வெறுமனே யதார்த்த விவ இலக்கியங்களாக மிளிர்வதற்கு அவ
1923ல் ஜோஹன்னஸ்பேர்க் அரு எழுதியுள்ளார். ஜூலையின் ஆட்கள் பரிசு பெற்றார். கலவரத்தின் பயங்க கறுப்பின வேலையாளான ஜூை வெள்ளையரான ஸ்மேல்ஸ் குடும் இந் நாவல் உறவு நிலை I
കG - 62
 

20ஆம் நூற்றாண்டு உலக இலக்கியம்
ல் ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்ட நாவல் பவரும் ஒரு தென்னாபிரிக்கரேயாவார். பிரிக்க சுதேசிகள் தேசிய கொங்கிரசின் வளியான இந்நாவல், பின்னர் 58ல் கும் இழைகள் (திங்ஸ் ஃபோல் எபாட்) கள் சிலவற்றைக் கொண்டிருப்பதைப் lவள்ளையர் வருகையின் பின் ஆபிரிக்க லுங் காலகட்டத்தையே முஹ9டியும்
s
மிகவும் முக்கியமானவர்கள், பீற்றர் யோர். ஏப்ரஹாம்ஸ் எழுதிய சுரங்க மக்கள் வெள்ளையரால் நடத்தப்பட்ட க காலப் படைப்புக்களிலொன்று. அது ழையும் தேடிக் கொடுத்தது. அலன் அழு எண் அருமை நாடே என்ற னினாபிரிக்க இனப்பிரச்சனையை க் கையாணி ட படைப்பு எனப் இந்நாவல், அன்னையின் குரல் என்ற லும் பெயர்க்கப்பட்டு, ஐம்பதுகளில்
ரிக்காவினர் வெள்ளை இன யயிருந்து தோனி றிய பெணி நடீன் கோடிமர், தற்கால ஆங்கிலச் யர்களில் மிகச்சிறந்த ஒருவர் எனப் lன் மென்குரல், தேசத்தின் ஆறு ஆடி கூட்டாளிகள் போன்ற பல கதைத் ன எழுத்தாளர்களின் தீவிரமில்லாது இனப்பிரச்சனை பற்றியே பேசுகின்றன. தென்னாப்பிரிக்க இலக்கியமானது மறந்துவிட முடியாது என்பதுதான் , இன ஒதுக்கல், இனப்பாகுபாடு ளைவுகளையே கருப்பொருளாக்கின Iரணங்களாக மட்டும் அமைந்துவிடாமல், ரின் கலையாற்றலே காரணமாயிற்று.
கில் பிறந்த நடீன் பல நாவல்களும் ர் என்ற நாவலுக்காக 1991ல் நோபல் ரங்களிலிருந்து தப்புவதற்காகத் தமது லயின் கிராமத்தில் தஞ்சமடையும் பத்தின் அநுபவங்களைக் கூறுவது மாற்றங்களூடாக, கறுப்பர் -

Page 83
வெள்ளையரிடையேயான புரிந்துணர் சித்திரிக்கிறது. நோபல் பரிசைவிட, பரிசுகளும் பெற்றவர் கோடிமர்.
1999ல் புக்கர் பரிசு பெற்றவரும் ஒரு நாவலாசிரியரேயாவார். ஜே.எம். கொய தமது அவமானம் என்ற நாவலுக்கr வென்றார். கேப்ரவுண் பல்கலைக் கழ இலக்கிய விரிவுரையாளரான (Š. கதையூடாகத் தென்னாப்பிரிக்காவி வெள்ளையரின் சங்கட நிலையைப் படைப்பு இது. இதனை, கொu அநுபவத்தினூடாகப் பிறந்த நாவலி இடமுண்டு. இதற்கு முதலில், 1983லுப் கேயின் வாழ்வும் காலமும் என்ற இe புக்கர் பரிசு பெற்றவர் கொயட்ஸி. (
சிங்கத்தின் கீழே என்ற நாவலை எ தென்னாப்பிரிக்க நாவலாசிரியர் - ெ நிகழ்வதாகக் கூறப்படும் கதை, ! குழப்பங்களினடியாகப் பிறந்தே பத்திரிகையாளராகவும், மனித மற்று செயற்பாட்டாளராகவுமிருப்பவர்.
'அஃப்ரிக்கான்ஸ் மொழியில் எழுதும் அவருடைய மூன்று நாவல்களின் தொ ஒரு நிச்சயமற்ற மீட்சிக்கு என்ற த6
இவையெல்லாவற்றையும் தூக்கியடி எனும் நாவலை, பெவர்லி நாயுடு பாடுகளுக்குச் சட்ட அங்கீகார தென்னாபிரிக்க சமூகத்தில் வளர்ந்தவ பற்றிய வேறெந்த விபரங்களையும்
ஆனால், பெயரிலிருந்து. இந்திய வம்ச போஃபெலோங் என்ற கிராமத்தை வயதுச் சிறுமியும், ரிறோ என்கிற பாத்திரங்கள். இனவாத அரசினா அவர்களுக்கென்றொதுக்கப்பட்ட
நிர்ப்பந்திக்கப்படுகையில், அதற்கெதிரா மாணவர்களின் எதிப்பு ஊர்வலமெ உதவுகிறாள். நாய்கள், சவுக்குகள், ! ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் எதிர்கொள்ள எதிர்க்குரல் எழுப்பியவர்களை மிருக தென்னாபிரிக்க அரசு தயங்காது 6
**...* = 65

2ഠക്ടർ ഭ്രൂ ഉ.ക്രൈ ఇయితీDub
வுகள், தப்பபிப்பிராயங்களை இந்நாவல் புக்கர் பரிசும் வேறுபல சர்வதேசப்
தென்னாப்பிரிக்க ட்ஸி.என்ற அவர், ாக இப்பரிசினை கத்தின் ஆங்கில
விட்டலூரியின் ல் தற்போதைய படம் பிடிக்கும் பட்ஸியின் சுய ல் எனக் கருத ஜே.எம். கொயட்ஸி b, தமது ழைக்கல் ன்னொரு நாவலுக்காக ஏற்கெனவே 2003ற்கான நோபல் பரிசுபெற்றார்)
ழுதிய ஸ்ரீஸ் ஜேக்கப்ஸ், இன்னொரு பெயர் குறிப்பிடப்படாத ஒரு குடியரசில் உண்மையில் தென்னாபிரிக்காவின் த. வழக்கறிஞரான ஜேக்கப்ஸ் , ம் பிராணிகள் உரிமை இயக்கத் தீவிர
தென்னாபிரிக்கர் ஏற்றியன் லெரோ. குப்பொன்று ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பில் லைப்பில் வெளிவந்துள்ளது.
பத்து விடக்கூடிய நெருப்புச் சங்கிலி என்பவர் எழுதினார். இனப்பாகு ம் பெற்ற ஒரேயொரு சமூகமான பர்நாயுடு” என்பதைத் தவிர எழுதியவர் இந்நூலிலிருந்து அறியமுடியவில்லை. ாவழியினராயிருக்கலாமெனப் புரிகிறது. ச் சேர்ந்த நலெடி என்ற பதினைந்து அவளது தம்பியுமே இதில் முக்கிய ல் அக்கிராம மக்கள் துரத்தப்பட்டு, வரண்ட இடத்திற்குச் செல்லுமாறு ான எதிர்ப்பியக்கம் உருவாகிறது. பள்ளி ான்றை ஏற்பாடு செய்வதில் நலெடி துவக்குகள் சகிதம் வருகிற பொலிஸை ா நேரிடுகிறது. சிறுவர்களென்றாலும் த்தனமான முறையில் அடக்குவதற்குத் என்பது தெளிவாகிறது. எதிர்ப்பெனும்

Page 84
நெருப்பு அணையுமா, பற்றிப் படருமா 6 1989ல் வெளியான இப்படைப்பு, உருவானதென்றும், இதற்கு மு ஜோகன்னஸ்பேர்க் பயணம் என்ற தொடர்ச்சி என்றும் தெரிகிறது.
9|Cloud;6fi sort ( சார்ந்தவர், தீ ஈடுபட்டவர் இர கல் விளைய்ம்' கவனம் பெற்ற தீவிரமான எழு பெற்றவருமான பலமுறைசிறை Qgt rT 6osi 65T fT ri : அலெக்ஸ் எழுத்தாளனெ GUT (suar ஏந்தவும் நான தென்னாப்பிரி நிலைமை அதுதான - நாங்கள் தொழிலாளர்களாயிருந்தாலென்ன" போன்றவற்றில் முன்னின்று உழைத் அறுபதுகளில் நடுப்பகுதியில் அவர் கி
லா குமாவின் எலுமிச்சைத் ே கட்டுரையாளரால் தமிழில் பெயர்க்
வெளியாகிற்று. /
தென்னாப்பிரிக்க விடுதலைப் போர கவிஞர் பாரி ஃபெய்ன்பேத், ஒரு ஓவிய மக்கள் கவிஞர்கள் பற்றிய அறிமுகத் கவிஞனும் எழுத்தாளனும் மகி கொடுக்கிறார்கள், அவ்வடிவங்க வென்றெடுக்கின்றன" இக்சற்று, 6J கூற்றுடன் ஒப்பு நோக்கத்தக்கது.
൧ - esa
 

2ഠeb ( ഉ.ക്രൈ ജേt)
ான்ற கேள்வியை நாவல் எழுப்புகிறது.
உண்மைச் சம்பவங்களிலிருந்து pதல் பெவர்லி நாயுடு எழுதிய - விருது பெற்ற - ஒரு நாவலின்
குமா, பிந்திய தலைமுறையொன்றைச் விரமான இலக்கிய முயற்சிகளில் வில் உலவுதல் என்ற கதைத்தொகுதி பூமி நாவல் போன்ற படைப்புகளால் வர். இன ஒடுக்குமுறைக்கெதிரான ஜத்துப்போராளியும் சர்வதேசப்புகழ் அவர், தென்னாப்பிரிக்க அரசால் யிடப்பட்டவர். அவர் ஒரு முறை "ஒரு தென னாப்பிரிகக னர்கிற முறையில், துப்பாக்கிகளை * தயாராயிருக்கிறேனர். ஏனெனில் க்காவில் எம்மை எதிர்கொள்ளும் ர் எழுத்தாளராயிருந்தாலெனன, ஆபிரிக்க - ஆசிய எழுத்தாளர் சங்கம் ந்த குமா, தாமரைவிருது பெற்றவர்.
யூபாவில் குடியேறினார்.
தாட்டம் என்ற சிறுகதை, இக் ப்ப்ட்டு, 98ல், தாயகம்' சஞ்சிகையில்
ாட்டத்தில் பங்காற்றிய இன்னொரு ருமான ஃபெய்ன்பேக், தென்னாபிரிக்க தில் இவ்வாறு எழுதினார். "புரட்சிகரக் $களினர் கனவுகளுக்கு வடிவங் ளை விடுதலைப் போராட்டங்கள் லவே நாம் பார்த்த மஹற்மூத் தர்வீஷின்

Page 85
ᏣᎧ
கியூபா, உலக அரங்கில் தனியிடம் ெ முகாமிலிருந்த இச்சிறிய நாடு சோவிய தன்னையும் தன் நிலைப்பாட்டையும் 19ம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் ஸ்பெ உடனடியாகவே அது அமெரிக்காவின் 1959 கியூபாப் புரட்சி அங்கு ஒரு புது இந்நிலை நீடித்தது. எனினும் அணி மற்றெந்தத் துறையையும் போல இலச்
புரட்சியைத் தொடர்ந்து மலர்ந்த புதிய
மிகப் பெரும்பான்மையானோர் யதார்த் பட்டிஸ்டாவின் ஆட்சி, புரட்சிப் போராட கீழான பொதுவுடைமை அரசு, அடெ பொருளாதாரத் தடைகள் என்ற
குறுகியகாலத்துள் - முகங் கொடுத்தல் பயனாய் குறிப்பிடத்தக்க படைப்புக்க
கியூ இலக்கியத்தைப் பொறுத்தள அதன் முக்கிய அம்சமாய் அயை தாக்கங்களுக்கெல்லாம் அது தன்6ை அமெரிக்க அரசியல் முறைக்கும், கொடுக்காத கியூபா, அமெரிக்கா: நயப்பதிலும் வரவேற்பதிலும் பின்னிற் ஏனைய லத்தீன் அமெரிக்க நாடுக ஒரு போக்கும். ஆபிரிக்க மூலத்தினடிய கியூ இலக்கியத்தில் தடம் பதித்தன மரியா சிழோ போன்ற அருமையான இலக்கியத்திற்கு வளம் சேர்ப்பவர்க ஸிமோவின் செடியின் வளர்ச்சி ே காட்டுகளாகும்.
இந்த ஆபிரிக்க - கியூ இலக்கிய திகழ்ந்தவர் நிக்கொலாஸ் கில்லன்.ஜி எவ்வாறு ஸ்பெயினின் லோர்க்கா
கொண்டாரோ, அதே போல கில்ல தம் கவிதைகளுக்கு ஆதாரமாய்க் ே அவரின் கவிதைகள் மனதை F கருத்துக்களைத் தாங்கி மிளிர்ந்தன
49 74e6á) - 65

2Oട്ര ഭ്രൂ ഉ.ക്രൈ ജേJb
பெற்றுத் திகழ்கின்ற நாடு. சோவியத் பத் யூனியனின் சிதைப்புக்குப் பின்னும்,
காத்துத் தலை நிமிர்ந்து நிற்கிறது. யினிடமிருந்து சுதந்திரம் பெற்றாலும், மறைமுக ஆதிக்கத்துக்குள்ளாயிற்று. புக விடிவைக் கொண்டு வரும் வரை தைத் தொடர்ந்து வந்த காலத்தில் கியமும் அங்கு புது வளர்ச்சி கண்டது.
கியூாவின் இலக்கியப் படைப்பாளிகளில் தவாதிகளாக இருந்தனர். சர்வாதிகாரி ட்டங்கள், கஸ்ட்ரோவின் தலைமையின் மரிக்காவின் எதிர்ப்புரட்சி முயற்சிகள், பற்பல அனுபவங்களுக்கு - மிகக் வர்கள் அவர்கள். இந்த அனுபவங்களின் ளை அவர்களால் தரமுடிந்தது.
வில் 'திறந்த இலக்கியக் கொள்கை' மந்தது. வெளியுலகின் இலக்கியத்  ைஉட்படுத்திக் கொண்டது. குறிப்பாக ஆக்கிரமிப்பு முயற்சிகளுக்கும் இடங் வின் நல் இலக்கியப் போக்குகளை கவில்லை. ஆனாலும் இவற்றினூடே ளின் இலக்கியப் போக்குகளை ஒத்த பாய்க் கிளைத்த இன்னொரு போக்கும் றெனால்டோ தொன்சாலுஸ், அனர ா சிறுகதையாசிரியர்கள், நவீன கியூ ள். கொன்சாலஸின் ஜீப்பில் நால்வர், பான்றவை இதற்கு நல்ல எடுத்துக்
த்தின் முன்னோடிகளில் ஒருவராய்த் ப்சிகளின் பாடல்களையும் இசையையும் தமது கவிதைகளுக்கு ஆதாரமாய்க் னும், நீக்ரோ நாட்டுப் பாடல்களைத் கொண்டார். முப்பதுகளில் எழுதப்பட்ட ஈர்க்கும் லயத்துடன் சோஷலிஸக் . கியூபாவின் கரும்புத் தோட்டங்களில்

Page 86
உழைப்பதற்காக, ஆபிரிக்காவிலிருந்து மனிதப் பண்டங்களாக விற்பனை பண்பாட்டு, இலக்கிய மரபு இவ்வாறு ஒ வெளிப்படுத்திக் கொண்டது.
இதற்குச் சமாந்தரமான - அல்லது மேற்கிந்தியத் தீவுகளிலும் நாம் கா: இலக்கியப் போக்கில் இன்னொ இலக்கியத்தின் அதீத வளர்ச்சியாகும். மேற்கிந்தியத் தீவுகள் என அறியப்ப நாடுகளாக இருந்தவை. அமெரி எதிரொலியாய் கரீபிய இலக்கியம் பெரு கூலி அடிமைகளாகக் கொண்டு குறிப்பிடத்தக்க - உலகின் கவன தோன்றினர். இவர்களில் முக்கியமா6 உத்தரப் பிரதேசத்திலிருந்து டிரின ஒருவரின் பேரன் அவர். இங்கிலா எழுத்தாளராக மாறியதுடன் அதி உலகத்தின் கவனத்திற்கும் உள்ளா
96 (560)Luj U60) அங்கீகாரத்தின் தேசத்தில் என் ப்ரிசு பெற்றது.
சிறுகதைகளைய குறிப்பிட்டுச் சொ என்ற சிறிய நா
வி.எஸ். எந்த மூன்றாம் !
நைபோல் டிரினிடாட்டின் எ நடைபெறுகிற முஸ்லிம்களின் வாக்குகள், நீக்ரோக் அந்தந்த வகையில் அந்தந்த முை செய்யப்படுகின்றன. டாக்ஸி ஓட்டுநர் எல்லாம் அன்பளிப்புகள் தாராளமாகச் பூட்டிய வான் வருகிறது. எளிமை இலக்கியமாக்கியுள்ளார் நைபோல்.
புக்கர் பரிசு பெற்ற அவருடைய ே நாவல் பாதி புனைகதையாகவும் பா; ஆபிரிக்காவின் சுதந்திர தேசமொன உள்நாட்டுக் கலவரத்தைக் கூறுவ தீவில் ஒரு கொடி என்ற தலைப்பில்
കG അ 66
 

2Oക്രt y1ീന്ദ്രീന്ദ്ര ഉ.ക്രൈ ജോ
து அடிமைகளாகப் பிடிக்கப்பட்டு வந்து செய்யப்பட்ட அந்த நீக்ரோக்களின் ஓரளவிலேனும் தன்னைத் தக்கவைத்து
இதையே போன்ற ஒரு நிகழ்வினை ண முடியும். இருபதாம் நூற்றாண்டு ரு முக்கிய அம்சம், இந்த கரீபிய கரீபியன் கடலையொட்டியுள்ள தீவுகள் டுபவை. பிரித்தானியாவின் குடியேற்ற க்கக் கறுப்பிலக்கிய எழுச்சியின் நமளவில் அமைந்தது. இந்தியாவிலிருந்து வரப்பட்டவர்களின் சந்ததிகளிலும் த்தை ஈர்த்த - இலக்கியவாதிகள் னவர் வி.எஸ். நைபோல். இந்தியாவின் ரிடாட்டுக்கு தொழிலாளியாக வந்த ாந்தில் படித்த நைபோல் முழு நேர விரைவிலேயே ஆங்கில இலக்கிய 50TT fr. \
டப்புக்கள் பெற்ற பரிசுகள் அவர் பெற்ற
அடையாளமாய் அமைந்தன. சுதந்திர ற அவரது நாவல் 1971இல் புக்கர் இது தவிர வேறுபல நாவல்களையும் பும் நைபோல் வெளியிட்டார். அவற்றில் ால்ல வேண்டியது எல்விராவின் தேர்தல் 6Ꭳl6Ꮩ) .
உலக நாட்டினதும் தேர்தல் போலவே, ால்விரா பிரதேசத்தின் இந்தத் தேர்தலும் து! இந்துக்களின் வாக்குகள், களின் வாக்குகள் - எல்லாவற்றையும் றயில் வசீகரிக்க வேண்டிய எல்லாம் ர்களுக்கு, மதுக் கடைக்காரர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகின்றன. ஒலி பெருக்கி குன்றாமல் மனதில் உறைக்கும்படி
மற்குறித்த சுதந்திர தேசத்தில் என்ற தி உண்மைப் பதிவாகவும் அமைந்தது. ன்றில் நிகழ்கின்ற கதை, அந்நாட்டின் தாய் நைபோல் அமைத்திருக்கிறார்.
அவரின் சிறுகதைகள் வெளியாயின.

Page 87
மிகுவல் தெரு என்ற நைபோலின்
ஒரு சேரி என்றழைக்கப்படக் கூடிய அதில் வசிக்கும் மாந்தரின் குணச்சி பிஸ்வாசுக்கு ஒரு வீடு என்ற நாவல், கனவு எட்டாக்கனவாகவே தொடர்
ஆக்க இலக்கியவாதியாகத் தம்மை பின்னர் பயண இலக்கியத்திலும் பெ வேர்களைத் தேடி அவர் இந்தியாவுக் பரப்பு என்ற பெயரில் இலக்கியமாயிற்று அனுபவங்களை, எவ்வித ஒளிப்பு ம வெறும் பயணக் கட்டுரையாகவன்றி அறிவாற்றல் நேர்மையையும் எடுத்து கொள்ளப்படுகிறது. இதேபோல ஈர மலேசியா - போன்ற இஸ்லாமிய நா நம்புபவர்களிடையே. என்ற பெயரில்
வி.எஸ். நைபோலின் சகோதரராகிய வ தெற்கின் வடக்கு என்ற பெயரில் 9ے மேற்குறித்த பயண நூல்களின் வகைை மெய்யான இலக்கியங்களாக்கும் வ வெற்றி குறிப்பிடப்பட வேண்டியது. மி எழுதினார்.
வி.எஸ். நைபோலுக்கு, 21ம் நூற்ற (2001) நோபல் பரிசு கிடைத்த,ெ காலப்பங்களிப்பிற்காகவே என்பது காலமாகிவிட்டார். நைபோல் வெள் உலகைப்பற்றிய வெள்ளையரின் விய எழுதினார் என்றார் எட்வேட் ஸெய் அதே ஸெய்ட்) நைபோலுடைய ஒரு நிரூபிப்பதாகவே படுகிறது. இக்கூற். அவர் சகோதரருக்கும் மிகப்பொருந்து பயண நூலான தெற்கின் வடக்கி புலப்படும்.
கரீபிய நாலவாசிரியர்களில், வி.6 கொள்ளப்படுபவர் ரோஜர் மெய்ஸ்,
செம்மை இலக்கியமாகக் கொள்ளப் வாழ்ந்த மெய்ஸின் பன்முகத்திறன் பலிக்கும் படைப்பாக இது மிளிர் விஷயமென்னவெனில், ஜமேய்க்காவின் முன்னெடுக்கப்பட்ட ரஸ்தஃபாரியன் தோற்றுவாய்களை நாவல் சித்திரிப்
ff() - 《yス

20ஆம் நூற்றாண்டு உலக இலக்கியம்
படைப்பு, முழு டிரினிடாட்டையும், - - ஒரு தெரு வர்ணனை மூலமும் த்திரங்கள் மூலமும் சித்திரிப்பது. திரு. எவ்வாறு ஒரு சாதாரண மனிதனின் கிறது என்பதைக் கூறுவது.
நிலைநிறுத்திக் கொண்ட நைபோல், ரும் கவனஞ் செலுத்தலானார். தமது கு மேற்கொண்ட பயணம், 2C5 கரும் று. தம் தேடலின் போது தமக்கேற்பட்ட 1றைப்புமின்றி நைபோல் எழுதினார். ஆசிரியரின் இலக்கிய ஆளுமையையும் க் காட்டிய சிறந்த இலக்கியமாக இது ான், பாகிஸ்தான். இந்தோனேசியா, டுகளில் அவர் மேற்கொண்ட பயணம் ) இலக்கியமாயிற்று.
திவா நைபோலும் ஓர் எழுத்தாளராவார். வர் எழுதிய ஆபிரிக்கப் பயண நூலும் யைச் சார்ந்தது. பயண இலக்கியங்களை கையில், நைபோல் சகோதரர்களின் ன்ெமினிகள் என்ற நாவலையும் ஷிவா
ாண்டின் முதலாவது ஆண்டில்தான் தனினும், அது அவருடைய கடந்த து வெளிப்படை, ஷிவா தைபோல் ளையர்களின் எழுத்தாளர். மூன்றாம் 7க்கியானத்திற்கமைவாகவே நைபோல் ட் (ஏற்கெனவே கமூ பற்றிக் குறிப்பிட்ட த கரும்பரப்பு பயணநூல் இக்கூற்றை று வி.எஸ். நைபோலுக்கு மட்டுமன்றி ம் என்பது, ஷிவாவின் கிழக்கு ஆபிரிக்கப் னைப் படிப்பவர்க்குத் தெற்றெனவே
ாஸ்.நைபோலுக்கும் முன்னவராகக் அவருடைய அண்ணன் நாவல், ஒரு படுவது. ஐம்பது ஆண்டுகள் மட்டுமே கள் யாவற்றையும் ஒரு சேரப் பிரதி கிறது. இதில் இன்னொரு முக்கிய அரசியலாளரான மார்க்கஸ் கார்வியால் ரிஸம்" என்ற வழிபாட்டுப் போக்கின் பதாகும். மெய்ஸ், இதைத்தவிர கறுப்பு

Page 88
மின்னல், மலைகள் ஒன்றாய் மகி எழுதியிருப்பதாகத் தெரிகிறது.”
படிக்கக் கிடைத்த இன்னொரு கரீபிய என்பது. டிரினிடாட்டில் பிறந்து கன இருபத்தெட்டாவது வயதில் அகால ம ஸொனி லடு என்பவரின் படைப்பி
விவசாயக்குடும்பமொன்றின் வாழ்க்ை
அமைதியைப் போல ஆனந்த ஆசையைப் போல நெருப்பில் வெறுப்பைப் போல இழப்பில்6 உடம்பைப் போல வலியில்6ை
- என்ற தம்பத சூத்திரத்தினின்று
இன்னொரு மேற்கிந்திய நாவலாசிரிய என்னும் சிறிய நாவலும் விசேஷ கவன றெய்ட் இந் நாவலில் கென்ய சுதந்தி மாவ் மாவ் இயக்க காலத்தைப் பின்ன கடல்தாண்டி, கண்டந்தாண்டி, ஆபி ஆதரவு-உறுதிப்பாட்டினை கதை மு( ஆபிரிக்கா, கரீபியன் - எங்கும் 5 விடுதலையுணர்வும் அதன் வெளிப்பா அண்ணன் மற்றும் சிறுத்தை இவற்ை பல பரிசுகளும் விருதுகளும் பெற்ற போன்ற நாவல்களையும் எழுதியுள்ள
கரீபியக் கவிஞர்களில் குறிப்பிட்( வேண்டியவர்கள் டெரக் வால்துெ பிராத் வெய்ற் மற்றும் ஃபோட் ஸ்மி வால்கொட், தமது ஸ்தானத்தை நீ கொண்ட ஒரு மூத்த கவிஞர். ஒரு ( பேசும் சமூகத்திலிருந்து வந்த ஆங்கிலத்தை, அம்மொழியின் ம கையாளும் திறன் பெற்றவர். அவர் மேற்கிந்தியக் கறுப்பு மனிதனின் வெள்ளை உறவுகளையும் , பாரம்பரியத்தையும் கொண்டுள்ள சித்திரிப்பவை எனப் போற்றப்படுகி பரிசு பெற்றார்.
போகும் உரிமை, முகமூடிகள், ! தொகுதிகளையும் அறுபதுகளின்
കG) - ess

2ഠക്രൻ ഭ്രൂ ഉ.ക്രൈ ജേt)
ழ்ந்திருந்தன என்ற நாவல்களையும்
நாவல், உடம்பைப் போல் வலியில்லை. டாவுக்குக் குடிபெயர்ந்து தம்முடைய ரணத்தைத் தழுவிக் கொண்ட ஹரல்ட் து. மேற்கிந்தியத் தீவுகளின் இந்து, கைப் போராட்டமே கதை.
மில்லை
லை
நாவலின் தலைப்பு பெறப்பட்டுள்ளது.
ரான வி.எஸ். றெய்ட் எழுதிய சிறுத்தை த்திற்குரியது. ஏனெனில் ஜமேய்க்கரான ரப் போராட்டத்தைப் பற்றி எழுதுகிறார். "ணியாய்க் கொண்டு கதை நகர்கிறது. ரிக்கச் சகோதரர்களுடனான தமது ழுவதும் பறைசாற்றுகிறது. அமெரிக்கா, ஒரு பேரலையாய் எழுந்த கறுப்பின டான இலக்கிய ஆக்கங்களும் என்றே, ற எம்மால் பரிந்து கொள்ள முடிகிறது.
றெய்ட், புதிய தினம், ஜமேய்க்கர்கள். TTT.
டுச் சொல்ல நுட், எட்வேட் த் ஆகியோர். லைப்படுத்திக் முரட்டு மொழி வரெனினும் ாயமுணர்ந்து படைப்புக்கள், மேற்குலக - ஆபிரிக்கப் உள யதார்த்தத்தை குறியீடுகளாகச் ன்றன. 1992ல் வால்கொட், நோபல்
தீவுகள்- ஆகிய மூன்று கவிதைத் நடுப்பகுதியில் மூன்று அடுத்தடுத்த

Page 89
ஆண்டுகளில், வெளியிட்டு அவற்ை மேற்கிந்தியக் கறுப்பின மக்களின் போ பிராத்வெய்ற். கவிஞராக மட்டுமன்றி. வி அடையாளம் கொண்ட அவரின் ே
இவ்வாறு:
முரசுத் தோல் சவுக்கு விளாசும், சூரியனின் வெட்டும் விளிம்பு சூடு விறைத்திறுகும் பொருட்களினர் பரப்புகள் நானர் பாடுகிறேன் கத்துகிறேனர் நான் முனகுகிறேன் கனவு காணர்கிறேன் பாலைவனத்தினர் மணல் பருக்கைகள் பற்றி

2oébÖ (b1bgp06öoCb 2 6va) 36vábábwb
ற ஒரு முக்-கவிதை நூலாக்கி, ற்றுதலுக்குரிய காவியமாகத் தந்தவர் மர்சகராகவும், சரித்திரவியலாளராகவும் பாகும் உரிமையின் முன்னுரையில்

Page 90
இக்கட்டுரைத் தொடரை படித்துவந்த சோவியத் இலக்கியத்திற்கும் வித்தியா இரண்டும் வெவ்வேறு. ருஷ்ய இலச்
அல்ல; சோவியத் இலக்கியம் எல்லாம் அடங்கும் பொதுவான படைப்புகளும்
காலங்காலமாக ருஷ்ய மொழியில் எ புரட்சிக்கு முன்பும், சோவியத் பு எழுதப்பட்டவை உட்பட - ருஷ்ய இ
சோவியத் இலக்கியம் என்பது சே சோஷலிஸ் யதார்த்த கண்ணோட் எழுந்தது. இப்பிரிவில், ருஷ்ய மொ வழங்கிய உக்ரேனிய, ஜோர்ஜிய, நூற்றுக்கணக்கான மொழிகளின் இ
எடுத்துக்காட்டாக தல்ஸ்தோய் சேக போன்றோரின் படைப்புக்கள் ருஷ் இலக்கியங்களாகா. ரசூல் கம்ஸ்தே படைப்புக்கள், சோவியத் இலக்கியங் ஆனால், மாக்ஸிம் கோர்க்கி, ஷோ இரண்டிலும் அடங்கும்.
முன்னாள் சோவியத் சோஷலிஸக் பெற்றிருந்த ருஷ்ய சமஷ்டியின் ஒர் ருஷ்ய நாடு உட்படப் பல சுயா மாநிலங்களையும், சுயாட்சிப் கொணி டிருந்தது. அவற்றுள் குடியரசாயிருந்தது. கோகஸஸ் பகுதி இப்பிரதேசம் வெவ்வேறு மொழிகை கொண்டது.
இம் மொழிகளுள் முதன்மை பெற் ரசூல் கம்ஸ்தோவ். அக்கால சோ ஆபிரிக்க நாடுகளில் புகழ்பெற்றி கவிதைகளின் கலையழகிற்காகவும். கவனம் பெற்றார். தான் ஓர் அவார் இ பிரஜையாக இருப்பனுதயோ, சோ எவ்விதத்திலும் முரண்கொண்டதா
കG) - zo

2O

Page 91
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கவிதைகள் முன்னுரையில் குறிப்பிட்டார். இதில் மிகவும் புகழ் பெற்றது.
பெரும் கொடும் போர்களில் உயிர்களை நீத்தவர் புறமுதுகிடாப் பெருவீரர் புதைகுழிகளிலே மறைவதில்லை."
இக்கவிதைத் தொகுதியைவிட ஒ வசனத்தினாலான படைப்பும் ஆங்கி கட்டுரை நூலன்று, கவிதைகள். இடம் பெறுகிற - ஒரு படைப்பாளிய
கம்ஸதோவ் பற்றிக் குறிப்பிடுகை இன்னொரு படைப்பாளி சிங்கிஸ் ஐ ஒன்றாயிருந்து இப்போது பிரிந்துவிட்ட ஜமீலா என்ற அவரது நாவலுடன் ெ அவருடைய அன்னை வயல், போய் தீவிர வாசகர்களின் ஆர்வத்திற்கும் அ இம் மூன்று படைப்புக்களுமே தமிழி
ஐத்மத்தோவி
LD60)6) 606TUL வெளிகளைய 3sug,5,600TLDIT முடியும் .
முகங் கொ -5TJ600TLDIT dflité). 960T6060T 6) LL ജ്. ஒன்று என
ჭნii621 gfourt.
சோவியத் நாடு உடைக்கப்பட் இல்லாதொழித்ததுடன் நடுநிலைமை. கூட அர்த்தமற்றதாக்கி விட்டது. புறமிருக்க மூன்றாம் உலகின் கலை பெரும் இழப்பாகவும் அமைந்தது.
"சர்வதேசியம்' என்ற இலட்சியத் யாவற்றையும் உலக முழுமைக்கும் பெருமுயற்சிகளை மேற்கொண்டது. போன்ற மொழிகள் எழுத்து வடிே ஐம்பது ஆண்டுகளுள் அம்மொழிக இலக்கிய நூல்களையும் பற்றிப் பெ
%ക്രങ്ങ
 

2o&bito q1(tompn6ðoob 926M) a gÀ)6Ndåbáswb
ரின் மொழி பெயர்ப்புத் தொகுதி இடம் பெற்ற நாரைகள் எனும் கவிதை
னது தாகெஸ்தான் என்ற அவரது லெத்தில் வெளியாயிற்று. இது வெறும் சிறுகதைகள். பழமொழிகள் எல்லாம் பின் உணர்வுக் கதம்பம்.
யில் உடன் நினைவுக்கு வருகிற த்மத்தோவ் சோவியத் குடியரசுகளில் கிர்கீஸியாவின் புகழ்பூத்த நாவலாசிரியர். பருங் கவனம் பெற்றார். இதைத்தவிர வா குல்ஸாரி ஆகிய நவீனங்களும் புக்கறைக்கும் உரியவையாக விளங்கின. லும் பெயர்க்கப்பட்டு வெளியாகின.
ன் படைப்புக்களில், கிர்கீஸியாவின் பும், எல்லையற்றுப் பரந்த ஸ்தெப்பி பும் மட்டுமன்றி. மானுடப் பண்புகளுக்கு ய் அமைகிற பாத்திரங்களையும் சந்திக்க (8 Lu Tf6f கொடுமைகளுக்கு டுப்பதுடன், மனத் திடத்திற்கு யும் திகழ்கிற ஒரு மூதாட்டியின் கதை Iல், "உலகின்சிறந்த காதல் நவீனங்களுள்
லூயி அரகனால் பாராட்டப்பட்டது
டதானது உலகின் சமநிலையை அணிசேராமை போன்ற பதங்களையும் அரசியல் ரீதியான இந்நிலைகள் ஒரு இலக்கியவாதிகளுக்கு அந்த உடைவு
தின் கீழ் இலக்கியச் செல்வங்கள் b பொதுமையாக்க சோவியத் தேசம் அங்கு வழக்கிலிருந்த உடெகே, யுகாகிர் வம் கூட இல்லாதிருந்தன. எனினும் ள் தம் சொந்த எழுத்தாளர்களையும், ருமை கொள்ளும் அளவிற்கு வளர்ச்சி

Page 92
கண்டன. இரண்டாயிரம். பேர் மட்டு ஆயிரத்தைந்நூறுக்கும் குறைவா:ே மொழி - இவற்றிற் கூட இல வெளியாகியிருந்தன. இருபது கிர்கீஸியருடைய - சிங்கிஸ் ஜத்மாத் அவார்களின் ரசூல் கம்ஸ்தோவும், சே உலகளாவிய இலக்கிய வாசகர்க படைப்பாளிகளாயிருந்தனர். சே! சிறைச்சாலையாய் இருந்ததா? எ அப்பாற்பட்டது. எனினும் இன்றைய மிக முக்கிய ஆய்வாக அமையும்.
எப்படியிருப்பினும், மேற்சொன்ன ‘ச சோவியத் அமைப்பானது தமிழ் டெ மகத்தானது. இக்கட்டுரைத் தொ பல படைப்புக்கள் உட்பட உலகப் குழந்தை இலக்கியங்கள், நவீன அ நூல்கள் யாவற்றையும் நினைத்து தலைமுறைகளுக்கும் நிலைக்கும் வித குறிப்பிடத்தக்கது.
அMதன் - み2

2:ാക്ടർ ഗ്രീന്ദ്ര ഉ.ക്രൈ ജേvt)
மே பேசிக்கொண்டிருந்த சாமிமொழி எாரைக் கொண்டிருந்த இத்தல்மன் க்கியப் படைப்புக்கள் நூலுருவில் லட்சத்துக்குச் சற்று அதிகமான தோவும். அதில் கால்வாசி கூட இராத ாவியத் நாட்டின் எல்லைகளுக்கப்பாலும் களுக்கு மிக நெருக்கம் கொண்ட ாவியத்நாடு "தேசிய இனங்களின் ான்பது இக்கட்டுரைத் தொடருக்கு சர்வதேச நிலைவரங்களின் கீழ் அது
ர்வதேசியம்’ என்ற பதாகையின் கீழ் 0ாழிக்கும், மக்களுக்கும் ஆற்றியuணி டரின் தொடக்கத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட புகழ் பெற்ற செம்மை இலக்கியங்கள், அறிவியல்துறை - சகலதும் - சார்ந்த ம் பார்க்க முடியாத மலிவு விலையில் தத்தில் அது வெளியிட்டு வந்தது என்பது

Page 93
(22)
மேலைநாட்டு இலக்கியங்கள் எமக் அதாவது தூரகிழக்கு தேசங்களின் பல காரணங்களுள. முக்கியமாக ஜ பண்பாட்டுத் துறைகளில் பெருவளர் அதன் படைப்பிலக்கியங்கள் பற்றி அறிந்துள்ள அளவுக்காவது - அறி "ஹைக்கூ’ மட்டும் புறநடை. ஜப்பா6 இலக்கிய வடிவம் கடந்த இரண்டு, மூ கவிதை ஆர்வலர்கள் ஆகியோரில மாறிவருகிறது.
புனைகதைகளைப் பொறுத்தளவில், 6, 65m (5) 6T66f(SLII. 98,676 or UGTs பற்றி ஓரளவு அறியவும் அவர்களில் வாய்ப்புக்கள் கிட்டின.
கவபட்டா, 1968இல் நோபல் பரிை உலகின் கவனத்தை ஈர்த்தார். இ நோபல் பரிசை வென்ற முதல் ஜப்ப தூங்கும் அழகிகளின் வீடு, கோட்ே படைப்புக்களும் அவருக்கு இக்கெளர கொடுத்தன. அவரது முதலில் ெ நடனக்காரர்கள் என்ற சிறிய நாவலு படைப்புச் செயற்பாடு, தொடர்ந்த நீடித்தது. பனி படர்ந்த நாடு நாவல் மிகவும் அறியப்பட்டதொன்று. கவபட் நிறுத்த இந்நாவல் பெரிதும் உதவிற்
இரண்டாம் உலகப் பெரும் போர் மு கவபட்டாவின் படைப்பு உத்வேகம் ெ மலையின் ஒலி, வாவி போன்ற நாவல் மலையின் ஒலி நாவலின் நாயகனா ஒலி அவனது பிரமையாயும், குறியீட
1954இல் வெளியான வாவி, கதை
பொருளாலும் வாசகர்களைக் கவர்வ மிகநுணுக்கமான உணர்வுகளைச் சு தன்மைகளை அவன் எதிர்கொள்வை என்பனவற்றையும் கேள்விக்குள்ளாக
S/Løáð) - ス5

2O9b ത്രിബ്യ ഉ.ക്ലെ ജേJb
த எட்டியதைப்போல கீழைத்தேய - - படைப்புக்கள் வந்து எட்டாமைக்குப் ப்பான் பொருளாதார, தொழில்நுட்ப, rச்சி கண்ட நாடாக இருந்துங்கூட, - ஜப்பானிய சினிமாவைப்பற்றி நாம் பமுடியாது போனமை துரதிர்ஷ்டமே. னிய மொழியின் பழைமைமிக்க இந்த ன்று தசாப்தங்களில் தமிழ்க் கவிஞர்கள், ர் அக்கறைக்குரிய ஒரு வடிவமாக
யஸ நோரி கவபட்டா, யூகியோமிஷிமா,
ஓய், கஸ9வோ இஷிகுரோ ஆகியோர்
ன் படைப்புகளில் அநுபவம் பகிரவும்
சை வென்றதுடன் லக்கியத்துக்கான ானியரும் அவரே. -ா - ஆகிய இரு ாவத்தைப் பெற்றுக் |வளியான இஸ லுடன் தொடங்கிய
உற்சாகத்துடன் அவர் நாவல்களில் டாவின் இலக்கிய அந்தஸ்தை நிலை Ul
யஸுநரி கவபட்டா
டிவடைந்தபின் தொடர்ந்த ஆண்டுகள் பற்ற காலமாகக் குறிப்பிடப்படுகின்றன. கள் இக்காலகட்டத்தில் உருவானவை. ன கிழவன் ஷிங்கோ கேட்கிற அந்த Tயும் அமைகிறது.
சொல்லும் பாங்கினாலும், கையாளும் து. ஜிம்பி என்ற ஆசிரியன் ஒருவனின் ற்றிப் படர்கிற கதை, வாழ்வின் அழகற்ற தக் காட்டுவதுடன், "அழகு-அழகற்றது குகிறது.

Page 94
கவபட்டா, சிறந்த விமர்சகராகவு எழுத்தாளர்களை இனங்கண்டு ஊக
கவபட்டாவுக்குக் கால்நூற்றாண்டு ஜப்பானின் இந்த நூற்றாண்டு இ கொள்ளப்படுகிறார். 40 நாவல்கள். தொகுதிகள், வெற்றிகரமாக அர போன்றவற்றை மிஷிமா படைத்தா அலைகளின் ஓசை, தடை செய்யப்பட் கோவில் போன்ற அவரது படைப்புச
இவற்றுள் விடியலின் கோவில், கீழை தத்துவம் - இவற்றினடியாய் எழு அதற்குமப்பால் தேடலைத் தொடர் என்ற, மிஷிமாவின் 9 கதைகளின்
பிடித்துக் காட்டுவதாகப் போற்றப்படுகி 7 கதைகளின் தொகுப்பு அவரு உதாரணமாகக் கொள்ளப்படுவது. மி பரிசுக்கு விதந்துரைக்கப்பட்டது. தப் 45 ஆண்டுகள் - தமது முக்கியமான பல்வேறு மொழிகளில் பெயர்க்கப்பட்
இரண்டாம் உலகப் போருக்குப் பின் பாட்டிஸான் றிவ்யூ அழைப்பின் பேரில் படைப்பாளியாயிருந்தார். ஜப்பானிய இறந்தகால பாரம்பரியங்களிலுL சொல்லப்படுகிறது. இந்தப் பாரம்பரி இழக்கப்படுவதாக அவர் வருந்தினார் இசைக்குழு நடத்துநர் - என்று மட்டு மிஷிமா மிளிர்ந்தார். தம் உடலைப் ே பயிற்சிகளையும், பளுதூக்குதல் போ
தம் நாற்பத்தை இணைந்து பார மூலம் - தம் உ உலகை வியப்ட்
தமது இளை
கவபட்டா6ை இரண்டாண்டு முறையில் தம்(
கவபட்டாவுக்கு
Glö56öisnmuélJII
23வது வயதில் எழுதிய நாவல் அது
്ത്രം - 7a.
 

2ഠകൃb 1ത്രിമ ഉക്രൈ ജാക്കub
ம் விளங்கினார். மிஷிமா போன்ற க்குவித்தவரும் அவரே.
கழித்துப் பிறந்த யுகியோ மிஷிமாவும் Nலக்கியத்தில் தடம் பதித்தவராகக் இருபதிற்கு மேற்பட்ட சிறுகதைத் rங்கேறிய பதினெட்டு நாடகங்கள் ார். ஒரு முகமூடியின் ஒப்புதல்கள். ட நிறங்கள், வசந்தகாலப்பனி, விடியலின் 5ள் பெரும் புகழ் பெற்றவை.
ழத்தேய சிந்தனைகள், நம்பிக்கைகள், ந்தது. யதார்த்தத்திலிருந்து விலகி கிற படைப்பு. நடுக்கோடை மரணம் தொகுப்பு ஜப்பானிய வாழ்வைப் படம் றது. பிரார்த்தனைச் சடங்குகள் என்ற டைய மேதைமைக்கு இன்னொரு ஷிமாவின் பெயர் 3 தடவைகள் நோபல் ம்முடைய குறுகிய வாழ்நாளிலேயே - நாவல்கள் பலவும் ஆங்கிலம் உட்படப் டுப் புகழிட்டியதை அவர் கண்டார்.
ன். மிஷிமா, அமெரிக்கா சென்றார் - மிஷிமா சற்று மாறுபட்ட போக்குடைய ஏகாதிபத்திய அமைப்பினதும், அதன் ம் அவருக்கு ஆர்வமிருந்ததாகச் பங்கள், மேலைத்தேய தாக்கங்களால் நடிகர், திரைப்பட - நாடக இயக்குநர், மன்றி, சிறந்த வாள்வீச்சுக்காரனாகவும் பேணுவதிலும் அக்கறை காட்டி, தசைப் ான்றவற்றையும் செய்து வந்த மிஷிமா, தந்தாவது வயதில் சகா ஒருவருடன் ம்பரிய முறையிலான ஹரா-கிரி சடங்கு யிரை மாய்த்துக் கொண்டதன் மூலம், லொழ்த்தினார்.
ய சகாவின் இந்தத் தற்கொலை வயும் பெருமளவில் பாதித்தது. களுக்குள்ளாகவே, கவபட்டாவும். இதே முயிரை மாய்த்துக் கொண்டார்.
ப் பிறகு நோபல் பரிசுபெற்ற ஜப்பானியர் ஒய்-1994ல், தமது குருத்துக்களைக் ால்லுங்கள் என்ற நாவலுக்காக அவர் $மென்னவென்றால் 1958ல், ஒய் தமது
J.

Page 95
குறிப்பிட்டுச் சொல்லவேண்டிய இன என்டோ அமைதி, கடலும் நஞ்சு நாவல்களையும். துக்கப்பாடல்கள், கt தொகுதிகளையும் எழுதினார். ஐரே அறியப்பட்டவராகவும், விரும்பி வா என்டோவின், போர்த்தலைமுறை என
இக் கதை, இரணி டாம் 2வைத்தெழுதப்பட்டது. போரி பங்குபற்றாவிட்டாலும் அதன் தாக்கங் என டோ. போரிலிருந்து வே பலவீனங்களையும் முனைப்புகளையும் ஆராய முற்படுகிறார். இப்படித் தனி தேசமென்ற ரீதியிலும், பாதிக்கப்பட்டது என பதே என டோ கூற வில் நுணுக்கமாகவும், மிகுந்த கலைய! ஈர்க்கும் விதத்தில் எழுதப்பட்ட கதை மிகவும் பிந்திய தலை முறையொன்றின் 1954ல் பிறந்த அவர் 1989ல், நாளின் பரிசினை வென்றார். இளம் வயதிலே வென்ற இஷிகுரோவின் படைப் பெயர்க்கப்பட்டுள்ளன. நாதியற்று நா உலகப் பெரும் போர்களிரணி வைத்தெழுதப்பட்டது. போரானது சா பாதிக்கிறது என்பதைக் காட்டுவது.
ஜப்பானுக்கு அடுத்ததாக - தூர கிழ பற்றி சற்று அறிய முடிகிறது. பிலிப்பைன் படைக்கப்படுகிறது. அங்கு பேசப்படும் மட்டும் எண்பத்தேழு அறியப்படாதை இவற்றில் நாலோ ஐந்தில்தான் ஒர மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. ஆனால், அங்கு வழக்கிலுள்ள - காலனியாதிக்க இன்னுமிரண்டு. அவை ஆங்கிலம், ஸ்ட படைப்புக்கள் சில உருவானதாயும் ஈர்த்துள்ளதாயும் கூறப்படுகிறது. தாக்கங்கட்குட்பட்டவையாகவும் இ(
எனினும், பிலிப்பைன்ஸின் படைப்பாளி: நிறுவவும், அந்த அடையாளத்துடன் ச கொள்ளவும் முனைப்புடன் செயற் அறுபதுகளின் பிற்பகுதியில் வெளிய தொகுப்பு நூலைக் குறிப்பிடலாம். இ படைப்பாளிகள் பலரது சிறுகதைக் அத்தொகுப்பு வெளியாயிற்று.
சுந்தன் - ス5

20ஆம் நூற்றாண்டு உலக இலக்கியம்
னொரு படைப்பாளியான ஷ வடிாகு ம், அற்புதமான முட்டாள். போன்ற ண்ணாடி வில்லைகள் போன்ற கதைத் ாப்பாவிலும் அமெரிக்காவிலும் மிகவும் சிக்கப்படுபவராகவும், குறிப்பிடப்படும் rற சிறுகதை மிகவும் பிரபலம் பெற்றது.
6v Ց։ մ (Sut 60) sử (85 U lọu T 9, ủ களுக்குள்ளானவர் ர் விடும் மனிதப் இப்படைப்பில் அவர் ப்பட்ட முறையிலும், போர்த்தலைமுறை ழைவது. மிகவும் ஐகுடனும், மனதை ***ாகு போர்த்தலைமுறை. *டா
னைச் சேர்ந்தவர். கசுவோ இஷிகுரோ. மீதி என்ற தமது நாவலுக்காக புக்கர் யே வேறும் பல இலக்கியப் பரிசுகளை புகள் ஏறத்தாழ 30 மொழிகளில் மிருந்த போது என்ற அவரது நாவல், டிற்குமிடையிலான காலத்தை தாரண சனங்களின் வாழ்வை எப்படிப்
க்கு நாடுகள் மட்டில் - பிலிப்பைன்ஸ் ாஸின் இலக்கியம் பல்வேறு மொழிகளில் கிளை மொழிகளுள் அறியப்பட்டவை வ இன்னுமிருக்கலாம் என்கிறார்கள். ாவேனும் படைப்பிலக்கிய முயற்சிகள் இந்த மொழிகளை விட மேலதிகமாக வாதிகளால் புகுத்தப்பட்ட - மொழிகள் ானிஷ், இம்மொழிகளில் குறிப்பிடத்தக்க அவை வெளியுலகின் கவனத்தை இந்த எழுத்துக்கள் மேலைத்தேயத் நப்பதில் வியப்பில்லை.
ள் தமக்கென்றொரு அடையாளத்தை ர்வதேச அரங்கில் தம்மைப் பொருத்திக் படுகிறார்கள். இதற்குச் சான்றாக, ான உணர்ச்சிக் காற்றுகள் என்ற ந்த நூற்றாண்டில் இனங்காணப்பட்ட ள், கவிதைகளைக் கொண்டதாக

Page 96
(23)
ஆஸ்திரேலிய இலக்கியம் பற்றி - எம் போய்க் குடியேறிய பின்னரும்கூட - குறிப்பிடத்தக்க அளவு அறியமுடியா தேடல்களில் கிட்டியவற்றுள் முக்கியம கதைத் தொகுதி. ஆஸ்திரேலியாவின் ஜோன் மொறிஸன் எழுதியவற்றின மனிதர்களின் கதைகளை உண உருவாக்குகிறார்.
இந்த நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் இ 19 ஆவது வயதில் ஆஸ்திரேலியாவில் செயற்பாடுகளின் விளைவாக பல சி சிறுகதைகளை மட்டுமே எழுதித் தம கொண்டவர் மொறிஸன்.
அவருடைய மார்கிறற்றுக்கு மற்றும் போன்ற கதைகள் அற்புதமான ஆஸ்திரேலியாவின் பட்றிக் வைற்
பட்றிக் வைற் யா நோபல் பரிசு ெ பிறந்தாலும்
ஆஸ்திரேலியாவி உலகப் போரி விமானியாகப் பe
பட்றிக் நாடகங்கள், களி வைற் பல புகழ்மிக்க
முதலில் ஒரு நா: வைற். பரிணாமக் கொள்கையை வேலையாளாகவிருந்து அவருடைய ஸிம்ஸ் கொவிங்ரன் என்பவருடை வைத்து திரு டாவினின் உதவியாலி மக்டொன்ால்ட் என்ற ஆஸ்திரேலி
விஞ்ஞானக் கண்டுபிடிப்புகள், சய ஒரளவுக்கு சாகசங்கள் எல்லாம் இ இதற்கு முன் வேறு ஐந்து நாவல்ச
databóly - 76
 

2 o&bdib (1st)(ongoolb 92.6wa 36Véb&wt
மவர் இவ்வளவு தொகையில் அங்கு
மொழிபெயர்ப்புகள் மூலமாகவேனும் மல் போவது துரதிர்ஷ்டவசமானது. ான ஒன்று இந்தச் சுதந்திரம் என்கிற தனித்துவம் வாய்ந்த படைப்பாளியாகிய தொகுப்பு. மொறிசன் சாதாரண ர்ச்சிபூர்வமாக கலையழகு ததும்ப
Iங்கிலாந்தில் பிறந்த மொறிஸன் தமது
குடியேறினார். தொடர்ந்த இலக்கியச் றுகதைத் தொகுதிகள் வெளியாகின. க்கெனத் தனியிடமொன்றை நிறுவிக்
மாலுமிகள் கப்பல்களுக்குரியவர்கள்
எ கலைப் படைப்புக் கள் . 1986 ல் விருது பெற்றவர் அவர்.
ரென்றால், 1973ல் இலக்கியத்திற்காக பெற்ற ஆஸ்திரேலியர். இங்கிலாந்தில் இளம் வயதில் பெற்றோருடன் விற்குக் குடி பெயர்ந்தவர். இரண்டாம் ல் பிரிட்டனின் விமானப்படையில் Eயாற்றியவர்.
விதைகள், சிறுகதைகள் என்றெல்லாம் படைப்புக்களை ஆக்கிய போதிலும், வலாசிரியராகவே இனங்காணப்படுபவர்,
முன் வைத்த சாள்ஸ் டாவினின் பயணங்களிலும் ஆய்வுகளிலும் பங்கேற்ற ப உண்மைச் சரிதத்தை ஆதாரமாய் என்ற ருசிகரமான நாவலை ரோஜர் 1ர் எழுதினார்.
ய நம்பிக்கைகள், மனித உறவுகள், ணைந்த இந்நாவலை எழுதிய ரோஜர் ளை எழுதியிருப்பதாகத் தெரிகிறது.

Page 97
ஆஸ்திரேலியாவின் அபோ - அ ஒவியங்கள் சமீபகாலமாக உலகின் க எனினும் அவர்களின் இலக்கியங்கள் தெரியவில்லை. இதன் அர்த்தம், அ இலக்கியங்கள் எழவில்லை என்பதன்று படைப்பாற்றலுக்கு சான்றாயமைவது. 6 அவர்களின் அரசியல் மற்றும் பண் வகித்தவரான குளோறியா பிறெப்6 ஆஸ்திரேலியாவின் வொங்காய் இன பூர்வ குடிகளுக்கெதிராக நிலவும் ப யுவதியின் கண்ணோட்டத்தில் -
கூர்மையாக - எடுத்துக் கூறும் அ(
நியூஸிலாந்தைப் பொறுத்தமட்டில் அ என்று கொள்ளப்படுவர் ஃபிராங்க் நியூஸிலாந்து சிறுகதையுலகில் போற்றப்படுகிறார். ஒரு கோழியும் எளிமை நிறைந்த சிறிய கதை இத6
மிகக் குறைவாகவே எழுதினாலும், சிறு பெருந்தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய ஒருவர் பிறந்து வளர்ந்தவரான கத்தறின்
சாதாரண சம்பவங்களும் , நிலைமைகளுங் கூட அவர் க காரணமாகக் கச் சிதமான
வடிவங்கொண்டன. இந்த அற்பு உலகில் அவருக்கும் நிலையான ஒரிட கொடுத்தது. இங்கிலாந்திலும் நியூஸி தம்வாழ்வை மேற்கொண்ட கத்தறின், - காலமானார். அவருடைய ஐந்து மறைவின் பின்னரே வெளியாகின. விருந்து ஆகியவை பெரும் வரே நியூஸிலாந்தைச் சேர்ந்த இன்னொ( அன்டர்சன். புகழ்மிகு விஷயங்கள் என இன்னுமொரு தொகுதியும், ஐந்து ந
பெரியநாடு, சிறியநாடு, அபிவிருத்தி வருகிற நாடு என்றெல்லாம் பே வாழ்கிறார்களோ, அங்கெல்லாம் எடுத்துக்காட்டுவது சமோவாவின் இ எழுதிய முன்னர் நாம் இருந்த ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் ஹவாய்க்கும் { அமைந்துள்ள தீவுகளின் கூட்டம். ஸி கவியரங்குக் கவிஞை. இந்த நா
കdക്രങ്ങ) - スス

20ஆம் நூற்றாண்டு உலக இலக்கியம் போறிஜின் - பூர்வகுடி - மக்களின் வனத்தை ஈர்க்கத் தொடங்கியுள்ளன. அந்தளவுக்குக் கவனம் பெற்றதாய்த் வர்களிடையே உலகத்தரம் வாய்ந்த று. பூர்வகுடி மக்களின் நவீன இலக்கியப்
பாட்டு இலக்கியங்களில் முன்னணி ன்னன் எழுதிய கதை அது. மேற்கு ாக் குழுவைச் சேர்ந்தவர் குளோறியா. ாகுபாட்டை ஒரு வொங்காய் இன மிக எளிமையாக, அதேநேரத்தில் ருமையான சிறுகதை அது.
அந்நாட்டு இலக்கியத்தின் பிதாமகன் ஸர்கேதன். 1903இல் பிறந்த அவர் தனித்துவம் வாய்ந்தவராகவும் சில முட்டைகளும் என்கிற அவரது னை நிரூபிப்பதாயுள்ளது.
றுகதை உலகில் T. நியூஸிலாந்தில் மான்ஸ்ஃபீல்ட். Qui 65 uit 6OT லையாற்றல் இலக் கசிய தம், இலக்கிய த்தைப் பெற்றுக் லாந்திலுமாகத் இளம் வயதிலேயே - 35 ஆண்டுகளில் கதைத்தொகுதிகளில் மூன்று அவரது ஒரு ஜெர்மன் விடுதியில், நந்தவன வற்பைப்பெற்ற அவரது படைப்புகள். ந சிறந்த சிறுகதை ஆசிரியர், பாபறா ர்ற தொகுதியை எழுதியவர். இதுதவிர ாவல்களும் வெளியாகியுள்ளன.
யடைந்த நாடு அபிவிருத்தியடைந்து தமின்றி, எங்கெல்லாம் மனிதர்கள் நல்லிலக்கியம் உருவாகும் என்பதை ளைய எழுத்தாளரான ஸியா ஃபிஜியெல்
இடம் என்ற நாவல். சமோவா, இடையே பசுபிக் சமுத்திரத்தின் நடுவில் யா, கவிஞராக அங்கீகாரம் பெற்றவர், வல் அவரை கலையாற்றல் மிக்க

Page 98
நாவலாசிரியையாகவும் உலகுக்கு கதைசொல்லும் பாரம்பரியத்தினடியா 6 STrf6TL ଗus of ଗ6 நகர் வது எதிர்கால வாழ் முன படமாக் நாடுகளு பரிசினை
69 文。キー
ச்சி ஹா,
U6OLUIT6 காரணமாகவும், கவிதைகளில் எ காரணமாகவும், தென்கொரி பழிவாங்கப்பட்டவர். அவருடைய ப ஜப்பானிய மொழிகளில் பெயர்க்கப்பட் மக்களின் அழுகுரல் ஆகிய தொகு:
கவிஞராக மட்டுமன்றி, விமர்சகர், ட கொண்டிருந்த ஹா, சுதந்திரத்துக் போராட்டத்தில் இணைந்து நின்றத ஆளானவர். முதல்தடவை அவர் கை த பூவா, உள்ளிட்ட பல படைப்பாளிக எதிர்ப்புக்குரல் காரணமாக வி( விரைவிலேயே - இளைஞர்கள், மா என்ற என்ற குற்றச்சாட்டின்பேரி மரணதண்டனை விதிக்கப்பட்ட அழுத்தங்காரணமாக, இத்தண்ட மாற்றப்பட்டது. ஹாவின் கவித்துவத்தி எடுத்துக்காட்டாயமைவது அவருை
அசைவேதுமற்று ஆழம் தெரியாம அவர் தம்முகங்களில்
கடல். காய்ந்தொடுங்கிய முகங்களில் சவுக்கடித் தழும்பினில் குழி விழுந்த கணிகளில்
கடல். வரண்டு வாய்திறவா, உதடுகளில் ஒரு போதும் திறவாத சிறைக் கதவில்
ക൫ - ス芝。
 

2Oക്ടർ ഭ്രൂ ഉ.ക്രൈ ജേjb
க் காட்டிற்று. சமோவா மக்களின் க் கிளைத்ததாய் கூறப்படும் இந்நாவல், 5 பருவத்து - கிராமியப் னாருத்தியின் கண்ணோட்டத்தில் |. இறந்த காலத்துக் கும் பத்திற்குமிடையில் சிக்கித்திணறும் றையும் LJ 6ööi LJ m (6ìưi இங்கு கப்படுகினி றன. பொதுநலவாய க்கிடையிலான பிராந்திய இலக்கியப் வென்ற படைப்பு இது.
ரங்கில் முன்னணி நாடாக விரைந்து வரும் தென்கொரியாவின் கவிஞன் கிம் உலகின் கவனத்தை ஈர்த்த ஒரு ரி. எனினும். தமது அரசியல் நிலைப்பாடு ாதிரொலித்த அவரது போர்க்குரல் ய அரசினால் மிகக் கடுமையாகப் டைப்புக்கள் யாவும் ஆங்கில மற்றும் .டதாக அறிய முடிகிறது. மஞ்சள் மண், திகள் பெருங்கவனத்தை ஈர்த்தவை.
த்திரிகையாளர் எனவும் அடையாளங் க்கும், ஜனநாயகத்துக்குமான மக்கள் ன் காரணமாக அரசின் அதிருப்திக்கு துசெய்யப்பட்டபோது, சார்த்தர், ஸிமோன் ள், சிந்தனையாளர்கள் போன்றோரின் டுதலை செய்யப்பட்டார். எனினும், ணவர்கள் போராட்டத்தை ஆதரித்தார் Iல் - மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டு ார். திரும்பவும் எழுந்த சர்வதேச னை பின்னர் ஆயுள்தண்டனையாக நிற்கும் போர்க்குணத்திற்கும் நல்லதொரு டய கடல் எனும் கவிதை.
ல் கடல்.
ஆழந்தெரியாமல் அமைதி காட்டும் கடல், ஆனால், அது ஒருநாள் ஆர்ப்பரிக்கும் அகிலமெல்லாம் நடுநடுங்க அலை புரளும்
அதுவரைக்கும் ஆழந்தெரியாது ஊழி ஒன்று உருவாகும் வரை.

Page 99
ஹா வைப் பொறுத்தளவில் கவி முடியாதவையாயிருந்தன. ஒரு கவிஞ தரிசனம், அரசியல் வீச்சு - இம் மூ6 படைப்புக்கள் என, ஹாவின் கவிதை
தென்கொரியாவில் மட்டுமன்றி ஆசி சிறந்த கவிஞர்களிலொருவராக ஹா ! விருது பெற்ற அவர் புத்துலகொண் கலையாற்றலை மட்டுமன்றி வாழ்வை

2Oക്ടർ ഭ്രൂG ഉ.ക്രൈ ജേt தையும் போராட்டமும் பிரிக்க னின் உள்ளுணர்வு, ஆன்மீக தீர்க்க ன்றினதும் கலவையாய் உருப்பெற்ற கள் வர்ணிக்கப்படுகின்றன.
யா - ஆபிரிக்காவிலும் கூட மிகச் மதிப்பிடப்படுகிறார். 1975இல் தாமரை றின் உருவாக்கத்திற்காகத் தமது Iயும் அர்ப்பணித்தார்.

Page 100
பூகே' என அறியப்படும் ஐக்கிய இராச் இந் நூற்றாண்டு இலக்கியவாத உலகுக்களித்துள்ளது.
அவர்களில் மூத்தவரும், முதன்மையா ஷா 19ம் நூற்றாண்டிலும் 20ம் நூற்ற நீண்ட வாழ்வைக்கண்டவர். ஆங்கி இலக்கியத்தில் - ஷேக்ஸ்பியருக போற்றப்படுபவர். ஷேக்ஸ்பியரையே மி போலிப் பெருமைகள் பேசப்பட்டாலு விமர்சகர்களின் திடமான கருத்தாகு
தரத்திலும் தொகையிலும் மிக்க ஆக்கங்களுக்காக, ஷா, 1925 பரிசினைப்பெற்றார். மானுடனும் அ மேஜர் பாபரா, பிக்மேலியன் போன்ற அ படைப் புக் கள் 20 ம் நூற்ற வெளியானவை. சமூக உணர்வு மிகக் ஷா, நகைச் சுவையுணர்வும் விளங்கியமையால், அவரது பெரும் நாடகங்கள் அங்கதச்சுவை கொண் சீர்திருத்தப்படைப்புக்களாக அை கண்டன.
இலக்கியம், ஒவியம், சங்கீதம் - இவற் அக்கறை கொண்டவராக ஷா இரு "ஃபேபியன் இயக்கத்தில் இணைந்து இவற்றால் மட்டுமன்றி, சிறந்த மேடை சொல்லாடல்காரராகவும் ஷா புகழ்ெ
ஆங்கில மொழியைச் சீரமைப்பதிலு பெரும் அக்கறை கொண்டிருந்தா மொழியின் உச்சரிப்புச் சீரின்மைக்கும்
“FISH 6T6żrug “GHOTI' 6T6OTGoqrib 6TC 95IT6...g. "GH 6 (6L60s, ENOUC என்பதை WOMEN என்பதில் வரு என்னும் விகுதியில் வருவது போல6 FISH போன்று உச்சரிக்கலாம் எ6
சந்தன் - s

20ஆம் நூற்றாண்டு உலக இலக்கியம்
ஈசியத்தின் ஒரு பகுதியான அயாலாந்து திகளில் குறிப்பிடத்தக்க பலரை
ாகக் கொள்ளப்படுபவருமான பேனாட் )ாண்டிலும் - சம அளவுகளில் - தமது ல இலக்கியத்தில் - குறிப்பாக நாடக க்கு அடுத்த நிலையில் வைத்துப் ஞ்சிவிட்டாரெனுமளவிற்கு ஷா பற்றிய ம் உண்மை அவ்வாறில்லை என்பது
D.
தமது நாடக இல் நோபல் புதிமானுடனும், |வரது புகழ்பூத்த ாணி டிலேயே கொண்டிருந்த
பரிக் கவராக
பான்மையான rட விமர்சன -
மந்து வெற்றி
(3མྱོད་དེ། ཉི་ –gă Wህ ألام)
றில் மட்டுமன்றி, சமூக சீர்திருத்தத்திலும் நந்தார். சோஷலிஸ் சாயல் கொண்ட செயற்பட்டார். அரசியலிலும் ஈடுபட்டார். டப் பேச்சாளராகவும், வாசாலகம் மிக்க பற்றார்.
ம் எளிமையாக்குவதிலும் கூட அவர் ர், ஷாவின் கிண்டலுக்கும், ஆங்கில எடுத்துக்காட்டாக இதைக் கூறலாம்.
ழதப்படலாம் என அவர் கேலி செய்தார். 3H என்பதில் வருவது போலவும் "O" வது போலவும், T என்பதை. TION பும் உச்சரித்தால் “GHOT என்பதை ண்றார். அவர்!

Page 101
மேலே குறிப்பிட்ட அவரது பிக்மேலிய எளிமையாக்கம் பற்றிய அவரது காணமுடியும். இந்நாடகம் ஷாவின் சீ எடுத்துக் கூறிய ஒரு படைப்பு. விமர்சகராகவே தொடங்கிய ஷா நடுத் மாறினார். எனினும் தொடர்ந்த நாற்பத்தேழு நாடகங்களை எழுதின
அவருடைய ஆக்கங்கள், சிக்கலா கொண்டிருந்தமையால், தமது ந முன்னுரையாகவும் மிகநீண்ட கட்டுs அடுத்ததாக, முக்கியத்துவம் பெறுகிற ஜொய்ஸ்,உண்மையில் இருவரது இல கையாண்ட பெருட்களும், வடிவமு தங்களை ஐரிஷ் என அடையாளப்ப
ஜொய்ஸ் , நூற்றாண்டுக்ே முன்னோடி குறிப்பிட்டுச் ெ கறகளாக சிறுகதைகளை பாத்திரவார்ப்பு பரிசோதனைகள் ஜேம்ஸ் ஜொய்ஸ் பின், தொடர்ந்:
- அவருடைய உலகப்படைப்புகள் பலவற்றிலும் ஆதி
ஜொய்ஸின் சிறுகதைகள், டப்ளின் 6 இன்றளவும் புதுமையும் புகழும் குன்ற யுலிஸஸ் நாவலும் பெரும்
வேறிருபடைப்புக்களையும் அவர் 6ெ பெரும்பாலும் சுயசரிதைப் பாங்கு
அனுபவங்களினடியாக உருவாக்கம் அத்துடன் புற உலகச் செயற்பாடுகள் உணர்வுகளும், செயற்பாடுகளுமே ெ அவர் ஆக்கங்கள் வாசகர்கட்கு சவா6 அவரது படைப்புக்களை ஆரம்பத்தி தாமதங்களை எதிர்நோக்க வேண்டி
மிகச்சிறந்த ஒரு வாசகராகவும், பன்ே ஜொய்ஸ் திகழ்ந்தார். தாம் பிறந்து வி சலிப்புக் கொண்டவராக அவரிருந்த
കGങ്ങ്) - 31
 

2OM(b ]ä ഉ.ക്രൈ ജേൻ
ன் நாடகப்பிரதியிலும், ஆங்கிலமொழி கருத்துக்கள் இடம்பெற்றிருப்பதைக் ர்திருத்தக் கருத்துக்கள் பலவற்றையும் தமது எழுத்துலக வாழ்வை ஒரு த்தர வயதின் பின்னரே படைப்பாளியாக தீவிரமான செயற்பாடு காரணமாக
TTT.
ான, சர்ச்சைக்குரிய பொருளமைதி ாடக நூற்களின் அறிமுகமாகவும், ரைகளை அவர் எழுதினார். ஷாவுக்கு ஐரிஷ் இலக்கியப் படைப்பாளி, ஜேம்ஸ் 0க்கியப்பாணியும் கண்ணோட்டங்களும், ம் வெவ்வேறு. ஆனால், இருவரும் டுத்தியது குறைவு.
ஒரு விதத்தில் இருபதாம் கேயுரிய ஒர் இலக்கியப் போக்கின் எனக் குறிப்பிடப்பட வேண்டிவர். சால்ல வேண்டிய - இலக்கியமைல் அமைந்த - நாவல் களையும் , "யும் எழுதினார். கரு, மொழிநடை, , உத்தி - என எல்லாவற்றிலுமே ளையும் புதுமையையும் புகுத்திய மேதை. த காலத்தில் - இவற்றின் காரணமாக செல்வாக்கும் பாதிப்பும், பெருமளவில், நிக்கம் செலுத்தவே செய்தன.
வாசிகள் என்ற தலைப்பில் வெளியாகி, ாது மிளிர்வன. இதேபோல அவருடைய புகழ் பெற்றது. இவைதவிர, வளியிட்டார். அவருடைய ஆக்கங்கள் கொண்டவை - அதாவது, சொந்த பெற்றவை எனக் கூறப்படுகின்றன. ரின் முதன்மைக்குப் பதில், உள்ளார்ந்த ஜாய்ஸினால் தீட்டப்பெற்றன. இதனால் vாக அமைகின்றன. இதன் காரணமாக நில் வெளியிடுவதிலும் அவர் பெரும் யிருந்தது.
மொழி அறிவு வாய்க்கப் பெற்றவராகவும்
பளர்ந்த நகரான டப்ளின் மீது ஒருவித ார். முடங்கிப்போன ஒரு நகரம்' என

Page 102
அதை அவர் குறிப்பிட்டார். டப்ளின் கதைகள் யாவும், அந்நகரையும் , பேசுவனவாக அமைந்தன. உலகின் ஜொய்ஸ், டப்ளினை நோக்கினார். பற்றிய கதையே யுலிஸஸ் நாவலாக ! தன்மை காரணமாக, யுலிஸஸ், நீண்டக தடைசெய்யப்பட்டிருந்தது.
இந்நூற்றாண்டின் தலைசிறந்த ஆா வில்லியம் பட்லர் பீட்ஸ் ஒரு ஐரிஷ்கா கலையையும் பயின்ற யீட்ஸ், ஒரு
மாறவேண்டி, தம் கல்வியை நிறுத்த படைப்பாற்றல் உச்சம் பெற்று மிளி தமது ஐம்பதாவது வயதின் பின்பே ப
யீட்ஸ் பற்றிய இன்னொரு முக்கிய வைப்போலவோ அன்றி ஜொய்ஸைப் ஐரிஷ் தேசியவாதியாக - ஐரிஷ் உண மேலாதிக்கத்தினின்று விடுபட்( அயர்லாந்துக் கொள்கையை முன்ெ தேசிய இயக்கத்தின் தலைவியாய் இ கொன்னின்பால் அவர் கொண்டிருந் இதற்கு ஒர் உந்து சக்தியா எப்படியிருப்பினும், ஐரிஷ் மறு குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புச் செலுத் பின்னர் அரசியலிலும் ஈடுபட்டார்.
கற்பனாலயக் கவிஞராக எழுதத் தொ கவிஞர்கள் பிளேக், மற்றும் ஷெல்லியின் பிரெஞ்சுக் குறியீட்டு வாதத்தின் அடையாளம் காணப்படுகிறார். அவரது பிரபஞ்சக் கண்ணோட்டம் தனித் சரித்திரமும் இணைந்த பார்வை எ6 Ql6)J6fluîL'L-mff.
யீட்ஸினுடைய இரண்டாவது வருகை கோட்பாடொன்றின் அடிப்படையில இயற்கையும் சரித்திரமும் ஒவ்வெ ஒருமுறை சுழன்று வருகின்றன. இக் வளர்ந்து, செழித்து, அழிந்து, அ அதனிடத்தினை ஒரு புதிய நாகரிகம் வருகை என்ற தலைப்பு, உலக மு புதிய ஏற்பாட்டின் கூற்றைச் சுட்டு:
agbáy - 32

2OM(b 1ീന്ദ്രന്റെ ഉ.ക്രൈ బియితీతwb
வாசிகள் தொகுப்பில் அமைந்துள்ள அதில் வசிப்பவர்களையுமே பற்றிப் ஒரு முழுமையான சிறுபகுதியாகவே, டப்ளின்வாசிகள் மூவரின் ஒருநாள் உருவெடுத்தது. அதனுடைய திறந்த ாலம் அமெரிக்காவிலும் இங்கிலாந்திலும்
வ்கிலக் கவிஞராகக் கொள்ளப்படும் ரர். டப்ளினில் கல்வி கற்றார். ஒவியக் தொழில் ரீதியான எழுத்தாளராக நிக் கொண்டார். எனினும் அவரது நம் சிறந்த கவிதைகளை, அவரால் டைக்க முடிந்தது.
மான விடயமென்னவெனில் - ஷா
போலவோ இல்லாமல் - அவர் ஒரு ர்வுமிக்கவராக - திகழ்ந்தார். பிரிட்டிஷ் நி, சுதந்திர னடுத்த ஐரிஷ் இருந்த மோட் த கவர்ச்சியும் யமைந்தது. மலர்ச்சியில் தியவர் யீட்ஸ்.
of
o 6ህ]uu፩ Կւ 6wi
ாடங்கிய யீட்ஸ், Ամ ன் பாதிப்புக்கும், Լ- 6ղծ
செல்வாக்குக்கும் உட்பட்டவராக கவிதைகளில் பெருமளவு பிரதிபலிக்கும் துவம் வாய்ந்த ஒன்று. தத்துவமும் ன்ற வசன நூல் ஒன்றினையும் பீட்ஸ்
என்ற கவிதை, அவருடைய சொந்தக் மைந்தது. இந்தக் கோட்பாட்டின்படி, ாரு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகட்கும் காலகட்டத்தில் ஒரு நாகரிகம் தோன்றி, |ற்றும் போய்விடுகிறது. அதன்பின் எடுத்துக் கொள்கிறது. இரண்டாவது டிவில் யேசு மீண்டும் வருவார் என்ற
Ugl.

Page 103
இந்தக் கவிதையைப் பொறுத்தளவி இன்னொரு விஷயம் என்னவெனில், எழுத்தாளர் சின்னுவ அச்சிபேயின் பு எபாட் என்பதன் அத்தலைப்பானது, இ
(அதே போல், அச்சிபேயின் இன்ெ லோங்கர் அற் ஈஸ்" (அற்றுப்போன ஜேர்ணி ஒஃப் த மஜி (மூவிரா வரியொன்றிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது.
கவிஞர் யீட்ஸ், தமது ஆரம்பக் காலங் அவற்றிலொன்றான ஒதுக்கப்பட்டோ அவரது பிற்கால வளர்ச்சிப் போக்கில யீட்சுக்கு நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்ட
அயர்லாந்திலிருந்து தோற்றம் பெற்ற
ஸிஞ்ஜ் ஜோன் மில்லிங்ான் ஸிஞ்ஜ் ஸிஞ்ஜ், கடலில் போவோர் என்ற த மிகுந்த கவனமும் புகழும் பெற்றார். ஐ உருவான "அபே அரங்குடன் ஸிஞ்ஜ் அயர்லாந்தின் ஏரன் தீவுகளுக்கு பயணங்கள் அவரது படைப்புக்களுக்க கவித்துவம் வாய்ந்த மொழி நடையை போவோர், மிகவும் சிறியது. ஆனால்
மக்களின் துன்பமும் தீரமும்மிக்க வா
வேறு பல நாடகங்களையும், இ கவிகைளையும் கூட ஸிஞ்ஜ் எழுத அவரின் முதன்மைப் படைப்பாயும் ஆ நாட்டுவதாகவும் அமைந்தது. ஏறத் அதன் தழுவலொன்று தமிழில் இங்(
சமகால ஐரிஷ் இலக்கியவாதிகளுள் தமது அற்புதமான சிறு கதைகள் மூ தொடர்ச்சியாக, ஐரிஷ் சிறுகதைப் பார் முன்னெடுத்தவர். எனினும், ஜோய் அதிகமான கதைகளையும் ஃபாலின் 1 பேசும் மரங்கள் போன்ற தொகுப்புக்ச அம்சங்களையும் முக்கியமாக, சுதந்திர பேசின.
ஐரிஷ் உணர்வுமிக்கவராகத் திகழ்ந்த தமது பெயரையும் மேற்குறித்தவா மாற்றிக்கொண்டார். ஐரிஷ் குடி உறுப்பினராகவும் ஆறாணர்டுக்
കff() - 3.36که

2Oക്ട്ര ത്രേയ ഉ.ക്രൈ ജേb
ல், குறிப்பிட்டுச் சொல்ல வேண்டிய ஏற்கெனவே நாம் பார்த்த நைஜீரிய கழ்பெற்ற நாவலான "திங்ஸ் ஃபோல்
இக்கவிதையிலிருந்தே எடுக்கப்பட்டது.
னாரு நாவலின் தலைப்பான நோ அமைதி) என்பது, ரி.எஸ்.எலியட்டின் சாக்களின் பயணம்) கவிதையின்
களில் சிறுகதைகளும் எழுதியுள்ளார். ானைச் சிலுவையிலறைதல் என்பது, னைக் காட்டுவதாயமைந்தது. 1923ல் ۰لی۔
இன்னுமொரு முக்கிய நாடகாசிரியர், என்ற முழுப்பெயரைக் கொண்ட நமது அதி அற்புதப் படைப்பின் மூலம் ரிஷ் மறுமலர்ச்சியுடன் இணைந்ததாய் மிகுந்த தொடர்புகளை வைத்திருந்தார். அவர் பல தடவைகள் மேற்கொண்ட ான செழுமைமிக்க அனுபவங்களையும், யும் அளிப்பனவாய் அமைந்தன. கடலிற் மிகவும் கனதி கொண்டது. ஏரன் தீவு ழ்வினைப் பதிவு செய்த நாடகம் அது.
ரண்டு பயண நூல்களையும் சில தினார். எனினும் கடலிற் போவோர் வரது பெயரை என்றென்றும் நிலை தாழக் கால் நூற்றாண்டுக்கு முன் கு வெளியாயிற்று.
முக்கியமானவர். ஷெரண் ஒ ஃபாலின் pலம் தனியிடம் பெற்றவர். ஜோய்ஸின் ரம்பரியத்தையும் அதன் செழுமையையும் ஸிலும் பார்க்க எண்ணிக்கையில் மிக 1டைத்தார். அவை வெளி விவகாரங்கள், ளாக வெளியாகின. வாழ்வின் பல்வேறு 'த்தின் அர்த்தம் பற்றியும் அவர் கதைகள்
ஃபாலின், தமது பதினாறாவது வயதில் று முற்றுமுழுதான ஐரிஷ் பெயராக டயரசு இராணுவத்தின் (ஐ.ஆர்.ஏ) 3ள் செயற்பட்டார். சிறுகதைத்

Page 104
தொகுதிகளைவிட நாவல், இ போன்றவற்றையும் ஃபாலின் எழு வாழ்வைப் பற்றி எழுதுவதற்கே அற்பு உள்ளன" என்றார் ஃபாலின்.
அயர்லாந்து தந்த இன்னொரு மு பெக்கற். டப்ளினில் பிறந்த பெக்கற், ! என்ற நாடகத்தின் மூலம் உலகப்பு உணர்த்து 'அபத்த ந இந்நாடக காத்திருக
“ஒன்றும்
ஒருவரும் கூறுகிறது அதுதான் எமக்கு அ
இந்த நா மகிழ்ச்சியான நாட்கள், - போன்ற பெக்கற் எழுதினார். அர்த்தங்களை அனுபவங்களையும் வாசகர்கட்குத் ெ முயன்றன.
ஜேம்ஸ் ஜொய்ஸின் நண்பராகவும் வி வசித்த நாள்களில் அவர்களிடையே
 

2Oტხ(to 0,1ქtხი)(16*o}და 9ა.6\არა &პ6N)2, ჩაპwJóło
லக்கிய விமர்சனம், பயண நூல் தினார். 'எளிய மக்களின் அன்றாட தமான விஷயங்கள் எழுத்தாளர்களுக்கு
0க்கியமான இலக்கியவாதி, சாமுவல் தமது கொடோவுக்காகக் காத்திருத்தல் கழ் பெற்றவர். வாழ்வின் அபத்தத்தை தும் முயற்சியாக முனைப்புப் பெற்ற ாடகம்' என்கிற வகையைச் சார்ந்தது ம். ஒருபோதுமே வராத ஒருவருக்காகக் க்கும் இரண்டு பேர் பற்றியது.
நடப்பதில்லை, ஒருவரும் வருவதில்லை, போவதில்லை, அதிசயந்தான்!” என்று து இப்படைப்பு. வாழ்வின் சாரமும் என அதன்பொருள் தொனிக்கையில் து அந்நியமாகப்படுவதில்லை.
டகத்தைத் தவிர, விழுகிற எல்லாம், பல நாடகங்களையும், நாவல்களையும் யும் சேதிகளையும் கூறுவதை விடுத்து தாற்றவைக்கவே அவரது படைப்புக்கள்
ளங்கியவர் பெக்கற். பாரிசில் இருவரும்
நெருங்கிய நட்பு நிலவியது.

Page 105
(25)
சாமுவல் பெக்கெற் பற்றிக் குறிப் கூறாமலிருக்க முடியாது. இந்தப் ( என்பது-1961ல்தான், ஆங்கில ெ சூட்டப்பட்டது. அயனெஸ்கோ, டெ எஸ்லின் இவ்வகைக்குட்படுத்தினார்.
என்னும் போது, அது "உயிர் வாழ் கிண்டலைக் காண்கிறது; காட்டுகி
பிரிட்டனின் மிக முக்கிய நாடகாசிரியர் நாடகங்கள் இதற்கு நல்ல உதாரண இயல்பாகவே - இப்சனுடைய அல்லது பேசவோ, செயற்படவோ செய்கின்ற எந்த நோக்கத்தையுமே காட்டாத6ை பின்ரருடைய மெளனசாட்சி இதற் ஆகிய இருவர், நிலவறையொன்றி காத்திருக்கும் வேளையில் உரையாட நோக்கமோ அர்த்தமோ அற்று. ( மிருக்கின்றன. மேலேயிருந்து ஒரு
எசமானின் கட்டளைகளோடு.
மேலே இருப்பது யார்? என்ன கட் ஏவப்படுபவர்கள்; அடியாட்கள்; பணி இருந்தாற்போல ஒன்று நிகழ்கிறது. நிகழ்கிறது? எவருக்கும் பின்ரருக்கு
பின்ரர் பற்றி வருகிறவரு மாறுபட்டவ ஒரு மார்க் இனங்காட் படைப்புக வடிவங்களா
ஹரோல்ட் பின்ரர்
அவருடைய வீரத்தாய் இதற்கு நல் மிகச் சிறந்த படைப்பாக மட்டுமன்றி, நாடகங்களிலொன்றாகவும் கொள்ள
കറ്റ്ര് - ど35
 

2Oക്ട് ഭ്രൂീന്ദ്ര ഉ.ക്രൈ இலக்கியம்
பிடுகையில் "அபத்த நாடகம்' பற்றிக் பெயர் - அதாவது அபத்த நாடகம்' விமர்சகரான எஸ்லின் என்பவரால் க்கெற். பின்ரர் - போன்றவர்களை பொதுவாகச் சொல்வதாயின், அபத்தம் தல்’ என்பதிலேயே ஒரு அடிப்படைக் Dġil
களிலொருவரான ஹரோல்ட் பின்ரரின் னம். அவருடைய பாத்திரங்கள், வெகு து சேகவுடைய பாத்திரங்கள் போலவேன, ஆனால் அவர்களின் நடத்தைகள் வயாக, புதிராக, அமைந்து விடுகின்றன. கு நல்ல உதாரணம். பென். குஸ்ல் தம் எசமானின் கட்டளைக்காகக் த் தொடங்குகிறார்கள். அப் பேச்சுக்கள், நேரத்திற்கு நேரம் மாறிக் கொண்டு
“உயர்த்தி இறங்கி வந்து நிற்கிறது.
டளைகள் வந்தன? இவர்களிருவரும் ரிந்து போகப் பழகிக் கொண்டவர்கள். அது என்ன? ஏன் நிகழ்கிறது? எப்படி பின்ர்ரின் எழுத்துக்களின் "உண்மை’ புரியாது, பார்வையாளர் உட்பட. El Jin-L-?
க் கூறுகையில் உடனே ஞாபகத்திற்கு ம், பல விதங்களில் பின்ரரிலிருந்து முற்றும் ருமானவர், பெர்ரோல்ற் பிரெக்ற். பிரெக்ற் சியர். அடிமட்ட மக்களோடு தம்மை டிக் கொண்டவர். ஆனால் அவர் ர் பிரச்சாரங்களாகவன்றி கலை ாயமைந்தன.
ல எடுத்துக்காட்டு. இது, பிரெக்ற்றின் இருபதாம் நூற்றாண்டின் முக்கியமான ாப்படுகிறது. போரின் அனர்த்தங்களைக்

Page 106
கூறும் இந் நாடகம் , 17ம் நுT கொண்டெழுதப்பட்டது. தம்முடைய த மானுடநேயம்’ என்பதன் மூலங்கை
படுகிறது.
தன்னுடைய விற்பனை வணி பு வியாபாரத்திற்காக இராணுவங்க6ை ஃபியர்லிங்கின் முப்பதாண்டு கா பிள்ளைகளையும் இழக்க நேர்ந்த ே கூறும் நாடகம் இது. ஒரு விதத்தில், கிளர்த்தும் படைப்பாகவும், பல இடங்

20ஆம் நூற்றாண்டு உலக இலக்கியம்
ற் றாணி டை நிலைக் களனாய்க்
த்துவார்த்தமான "விஞ்ஞான பூர்வமான |ள பிரெக்ற் அங்கு கண்டாரென்று
டயும், மூன்று பிள்ளைகளுமாய் ாப் பின் தொடர்ந்து செல்லும் அன்னா லப் போராட்டவாழ்வையும், மூன்று பாதும் இழக்காத ஆன்மதிடத்தையும் கீதையின் தத்துவங்களை வாசகருள் 1களில் வீரத்தாய் அமைந்து விடுகிறது.

Page 107
С26)
இருபதாம் நூற்றாண்டின் ஆங்கில இ வேண்டியவர்கள். டி.எச். லோறன்ஸ். ப் மற்றும் கவிஞர்கள், ரி.எஸ். ஏ போன்றோராவர்.
தொகையிலும் தரத்திலும் மிக்க படை நவீன இலக்கியத்தின் இலக்கண கணிக்கப்படுபவர். அவருடைய சாட் நாவல் திரைப்படமாகவும் விெரியானத - பரந்த அளவிலும் - அவர் பெயர் பெருஞ்சர்ச்சைகளைக் கிளப்பிய ப தடைக்குள்ளாகியிருந்ததுடன் இங்கில கீழ் நடவடிக்கைக்கும் உள்ளான இப்படைப்பின் இலக்கிய ஆழத்தை உ தொடுக்கப்பட்ட வழக்கின் முடிவி ஏகமனதாகத் தீர்மானிக்கப்பட இலக்கியவாதிகளுக்கு ஆறுதலும் ம வழக்கு விவரங்களே பின்னர் தனிெ பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது.
ஆனால் லோறன் ஸின் மெய்ய பெருமையும் இவற்றில் தங்கியிரு “உண்மையில், சாட்டர்லி சீமாட்டியி லோறன்ஸின் தரமற்ற படைப்புக்க என் பார், ஏ.ஜே.கனகரத்னா. காதலர்களும், வானவில், காதலி போன்ற நாவல்களிலும் அவருடைய வாய்ந்த கட்டுரை - பயண எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக 'குறுந வடிவத்தில் அவர் படைத்தளித் ஆக்கங்களிலுமே அவரது திறமையும் வடிவத்திற்குப் புத்துயிரும் புதுத் மிகையன்று.
அவருடைய நரி, கன்னியும் நாடோ போன்ற குறுநாவல்கள் அந்தவகை கொள்ளத்தக்கவை. லோறன்ஸ் கவிஞராகவும் ஒவியராகவும் கூடத் தீ பற்றிய பிரக்ஞையுடனேயே அவ
കG) - &ス

2O2bò (1stbpndocb 9.ua g56v)&Wit
இலக்கியத்தில் தவறாது குறிப்பிடப்பட ஜோர்ஜ் ஓவெல், வேர்ஜினியாவூல்ஃ SÔNuJL. Ly. SurTGðŤ Gš5TTLDGf. IL-6õi
ப்புக்களை அளித்த டி.எச். லோறன்ஸ், ங்களை வகுத்தோரில் ஒருவராகக் டர்லி சீமாட்டியின் காதலன் என்ற ன் மூலம் இலக்கிய வாதிகளுக்கப்பால் பரவியிருந்தது. சாட்டர்லி சீமாட்டி, டைப்பு. பல நாடுகளில், பல காலம் ாந்தில் 'ஆபாச பிரசுரங்கள், சட்டத்தின் ாது. மேலோட்டமான பார்வையில் உணர்ந்து கொள்ளாமை காரணமாகத் ல், இப்படைப்பு "குற்றமற்றது' என ட்டுத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டதானது கிழ்ச்சியும் தரும் ஒன்றாக அமைந்தது. யாரு நூலாக வெளியாகி, இந்நூலும்
ான புகழும் நக்கவில்லை. வின் காதலன் களிலொன்று” மகன்களும். ற் பெண்கள் இலக்கிய நயம் நூல்களிலும், ாவல்’ என்ற பி.எச். லோறன்ஸ்
த உன்னத ᎓ பெருமையும் தங்கியுள்ளன. "குறுநாவல் தெம்புமளித்தவர் லோறன்ஸ் எனில்
டியும். இளவரசி, கப்ரினின் பொம்மை I பட்ைப்புக்களுக்கே உதாரணமாய்க் புனைகதை ஆசிரியராக மட்டுமன்றி நிகழ்ந்தார். தொழிற்புரட்சியின் விளைவு ரது பெரும்பாலான படைப்புக்கள்

Page 108
உருப்பெற்றன என விமர்சகர்கள் குறி - தொழில் யுகமானது மனிதனை இயற் உணர்வுகளினின்றுங் கூட அந்நியமா இந்த இடைவெளிகள் நிரப்பப்பட வே6 உணர்த்தவும் முயன்றன.
ஜோர்ஜ் ஓர்வெல் ஆங்கில எழுத்தா அவருடைய விலங்குப் பண்ணை மற் பேசப்படுவன. 1984 நாவல், ஒரு கட் ஒர்வெல்லின் தீர்க்க தரிசனமான எச்ச எழுபதுகளின் பிற்பகுதியில் முத்தண்ண வெளியானதாகத் தெரிகிறது.
ருஷ்யப் புரட்சியின் பின் அமைந்த போட்டியிலும் எதேச்சதிகாரத்திலும் சிக் மறந்து, மக்கள் விரோதப்போக்கில் ெ உணர்ந்தார். அதனைக் கிண்டல் செ பண்ணை என்ற சிறுநாவல். விலங் வருகின்றன. ஈசாப் கதைகள் பாணியி சேதி மிகவும் தெளிவாகவே அமைகி
ஓர்வெல், ஒரு சத்திய ஆவேசத்துடே பண்ணையை எழுதியிருக்க வேை சரித்திரத்தைப் பார்த்தால் அது புரியும் என்ற இயற்பெயர் கொண்ட ஒர்ெ கிழக்கு வங்காளத்தில் பிறந்தார். ராஜ்யத்தின் ஒர் அடிநிலை அதிகாரிய தொழில் காரணமாக, குடும்பம் இந்தி என்றாலும், படிப்பிற்காக மகனைத் அனுப்பிவைத்தார் தந்தை. ஒர்வெல்லுச் வரலில்லை. முற்றுமுழுதான ஆ இருந்தும். இந்தியாவிலிருந்து போன காரணமாகவும் அவர் அந்நியமாக உ6 உழைக்கும் வர்க்கத்தின்பாலும், அநீ கொள்ளவைத்தன.
பின்னர் கல்லூரிப் படிப்பை மேற காவல்துறையில் சேர்ந்து பர்மாவில் நிலைப்பாடுகள் மேலும் வலுவுற்றன. ே ஒரு தொழிலாளியாக வாழ்க்கை நட - மக்கள் பாலிருந்த ஈடுபாடு காரண கலந்து கொண்டு சர்வாதிகாரியின் காயமடைந்தார். இது நடந்தது 19: அரசின் மீது அன்பும் அபிமானமுங் ெ
age6 - 33

2ഠeb bphങ്ങ് ഉ.ക്രൈ ജേt
ப்பிடுகிறார்கள். அதாவது விஞ்ஞான }கையிலிருந்தும் அவனது உள்ளார்ந்த க்கி விட்டது என அவர் உணர்ந்தார். 1ண்டுமென்பதை அவரது படைப்புக்கள்
ளர்களில் மிக முக்கியமான ஒருவர். றும் 1984 ஆகிய நாவல்கள் அதிகம் சி சர்வாதிகாரத்தின் பரவல் பற்றிய ரிக்கை,1949ல் வெளியான இந்நாவல், ா என்பவரால் தமிழிற் பெயர்க்கப்பட்டு
அரசு பின்னர் திசைமாறி அதிகாரப் குண்டு, புரட்சியின் இலட்சியங்களையே சயற்படத் தொடங்கியதாக ஒர்வெல் ய்து விமர்சிப்பதாயமைந்தது, விலங்குப் பகுகள் குறியீட்டுப் பாத்திரங்களாக ல் நாவல் நகர்ந்தாலும் அது சொல்லும் Dġbl
னயே விலங்குப் ன்டும்; அவரது . எரிக் ப்ளெய்ர் lவல், 1903இல் ஆங்கில சாம் ான தந்தையின் யாவிலிருந்தது. தாய்நாட்டிற்கே கு அங்கு ஒத்து ஜோர்ஜ் ஓர்வெல் ங்கிலேயனாக
ாதாலும், பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வு ணர்ந்தார். இந்த அனுபவங்கள், அவரை திக்குள்ளானவர் பேரிலும் அனுதாபம்
)கொள்ளாது. ஏகாதிபத்தியத்தின் ) கடமையாற்றிய காலத்தில் இந்த வலையை விட்டு இங்கிலாந்து திரும்பி, த்தலானார். ஒடுக்கப்பட்ட - போராடும் மாக, ஸ்பானிய உள்நாட்டுப் போரிலும் ா படைகளுக்கெதிராகப் போரிட்டுக் 6 இல், ருஷ்யாவின் புதிய, இளைய ாண்டிருந்த ஓர்வெல், இந்த ஸ்பானியப்

Page 109
போரில் குடியரசுவாதிகளுக்கு ருஷ் கிடைக்காததில் ஏமாற்றமடைந்தார் ஸ்தாலின் ஆட்சியின்கீழ் திசைமாறி, அ செல்வதாக அவர் உணர்ந்தார். இந்த மேற்சொன்ன இரு நாவல்களும்.
இவ்விரண்டையும்விட, அவரது செழு பர்மிய நாட்கள், பாரிசிலும் லண்டனி ஆகிய படைப்புக்கள் உருவாகின. ஒர்வெல்லின் மிகச் சிறந்த சாதனை இவைதவிர, அவையெல்லாம் ஆ அனுபவங்களையும் அவர் நூலாக்கி விமர்சித்தார் என்பதற்காக ஏகாதி கொண்டார் என்பதன்று. அமெரிக் விமர்சிக்கவே செய்தார்.
ஓர்வெல்லின் கருத்துக்களுடன் முரண் எழுத்திலும் மனச்சாட்சிக்கு விசுவாச மனிதகுல மேம்பாட்டிற்காகத் தம் அர்ப்பணித்தார் என்பதையும் கட்டாய
குறிப்பிடப்பட படைப்பாளி, வே. இலங்கை நிலை நாவலை எழுதிய நாவலாசிரியைய திகழ்ந்தவர். நனவோடை உ ஒருவர். தமது வி புனைகதை இ முயன்றவர்.
1983ல் நோபல் பரிசைப்பெற்ற S நாவலாசிரியர். பூச்சிகளின் இறைவ பேசப்படுவது. தெரியும் இருள் எ ஒன்றின் மேல் ஒன்றாய் நிகழ்வுக6ை தீவிரமாக்கும் உத்தியைக் கையாள்ள
இந்த நூற்றாண்டின் ஆங்கிலக் ரி.எஸ்.எலியட். 1948இல் நோபல் முன்னோடியாகவும் மிகவும் செல்வா
அவருடைய ஆரம்பகாலக் கவிை வறுமையையும் சுட்டி நின்றன. ப்று
കG 39
 

2Oക്ട് ത്രിബ്യ ഉ.ക്രൈ ജേb ய ஆதரவு - எதிர்பார்த்ததுபோல் -
ர். புதிய சோவியத் அமைப்பானது,
அடக்குமுறை அரசொன்றிற்கு இட்டுச் நிலைப்பாட்டினடியாய் உருவானவையே
மையான அனுபவங்களின் விளைவாய், லும், கற்றலோனியாவிற்கு வணக்கம் இவற்றில் ஈற்றில் குறிப்பிடப்பட்டது. யாகப் பலராலும் கொள்ளப்படுகிறது. னந்தம் என்ற தலைப்பில் தமது னார். சோவியத் அரசின் போக்கை பத்தியப் போக்கினை அவர் ஏற்றுக் க - பிரிட்டிஷ் அரசுகளையும் அவர்
பட்டவர்கள் கூட, அவர் தம் வாழ்விலும் மாய் நடந்துகொண்டார் என்பதையும், கலையாற்றலையும் வாழ்வையும் பம் ஏற்றுக்கொள்ளவே செய்வார்கள்.
வேண்டிய இன்னொரு பிரிட்டிஷ் ர்ஜினியா வூல்ஃப். சக எழுத்தாளரும் க்களனில், சூாட்டிலொரு கிராமம் என்ற வருமான லெனர்ட் வூல்ஃபின் மனைவி ாக மட்டுமன்றிச் சிறந்த விமர்சகராவும் ஜேம்ஸ் ஜொய் ஸைப் போலவே த்தியைக் கையாண்ட முன்னோடிகளில் மர்சனக் கட்டுரைகளின் மூலம் நவீன லக்கியத்திற்கு வரையறை வகுக்க
பில்லியம் கோல்டிங், ஒரு பிரிட்டிஷ் பன்’ என்ற அவரது நாவல் பெரிதும் ன்ற அவரது இன்னொரு படைப்பு. ா அடுக்குவதன் மூலம் பார்வையைத்
1ğl.
கவிஞர்களில் முதலிடம் வகிப்பவர் பரிசு பெற்றவர். நவீன கவிதை க்குப் பெற்ற கவிஞராயும் திகழ்ந்தவர்.
தகள் அந்நியமாதலையும், ஆன்மீக ாஃப்றொக், வெறும் நிலம், வெற்று

Page 110
மனிதர், ஆகிய தொகுதிகள் அவை கொண்ட எலியட்டின் ஆன்மீக உணர்
எதிரொலிக்கலாயிற்று.
அமெரிக்காவில் பிறந்த எலியட், தய குடியேறி, பின்னர் அந்நாட்டுப் திருச்சபையில் சேர்ந்தபினி
அவநம்பிக்கையிலிருந்து நம்பிக்கைக்கு அவர் ஏற்றம் பெற்றதைக் காட்டுவ:
முதலாம் உலகப் போரினைத் தொட பற்றிய தம் கண்ணோட்டத்தை மாற்றி ஒரு தலைமுறைக் கவிஞர்களைச்
எலியட். நவீன வாழ்க்கையின் அr தேடமுயன்றவர் அவர். கவிை உணர்வுகளை நேரடியாகக் கூ என்பது அவர் கொள்கை. பதிலாக, பட கவிஞன் தேர்வு செய்யும் முறையை அவை வாசகருள் p— 60от пї தூண்டவேண்டும் என அவர் நம்பின
அமெரிக்காவில் பிறந்த எலியட் பிரிட்ட பிரிட்டனில் பிறந்த ஒரு கவிஞர், அமெr அவர் ஓடென் எலியட்டின் சமச எலியட்டுக்கும் அடுத்தாற்போல மு கவிஞராகவும் மதிப்புப் பெறுபவர்.
ஓடெனில் வாழ்வும் ரசமானது. நாம் ஏ தோமஸ்மானின் மகளை அவர் மண ஸ்பானிய உள்நாட்டுப் போரில் ஜன ஒர்வெல் போலவே ஒடெனும் ஸ்பெயி கழித்து அவர் அமெரிக்காவில் குடிே எலியட்டைப் போலவே ஒடெனும் . படைப்புக்கள் கனதி கொண்டு மி தீவில், தற்காலிகமாக, அவதிக்கா படைப்புக்களாகும்.
a/abóy - goo

20ஆம் நூற்றாண்டு உலக இலக்கியம்
ஆனால் இவற்றின் பிறகு விழித்துக் வு, அவருடைய பிற்காலக் கவிதைகளில்
து 27ஆவது வயதில் இங்கிலாந்தில் பிரஜையாகவே ஆனார். ஆங்கிலத் அவர் எழுதிய விபூதிப் புதன் , கும் விரக்தியிலிருந்து விசுவாசத்திற்கும் ël.
ர்ந்து வாழ்வு க் கொண்ட சேர்ந்தவர் ர்த்தத்தைத் தயானது, றக்கூடாது டிமங்களைக் DugopТLп5, வுகளைத் •°'Gü. TT ft.
* «միաւ:
னைத் தமது தாயகமாக்கினாரென்றால், ரிக்காவைத் தாயகமாக்கிக் கொண்டார். காலத்தவர் மட்டுமன்றி, யீட்சுக்கும் க்கியத்துவம் வாய்ந்த நவீன காலக்
லவே பார்த்த ஜேர்மன் நாவலாசிரியரான முடித்தார். அதே - 37ஆம் - ஆண்டில், நாயக சக்திகளுக்கு உதவுமுகமாக - வினுக்குப் போனார். இரண்டாண்டுகள் யேறினார். "புலிட்ஸர்' பரிசும் பெற்றார். ஆத்மீகத்திற்கு திரும்பியபின் அவரின் ளிர்ந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இந்தத் லம் -ஆகியன அவரின் பிரபலமான

Page 111
(27)
இருபதாம் நூற்றாண்டின் இன்ெ இலக்கிய முனைப்பு, ஆசியர்களு இந்தியர், இலங்கையர் - ஆங்கி முன்வந்து வெற்றியும் பெற்றமைய இலக்கியப் படைப்புகள் மூலம் உலக ஈர்த்த இந்தியர்கள் பலர். ரவீந்தி சரோஜினி நாயுடு, தோரு தத். என
இப்பரம்பரை இன்று வரை நீண்டு பர
மகாகவி ரவீந்திநாத்தாகூர், இல நோபல்பரிசு பெற்ற ஒரே இந்தியர். 1 இப்பரிசு கிடைத்தது. கவிஞராக மட் இனங்காட்டியவர் தாகூர், அவருை அடிப்படையாய்க் கொண்டெழுந்த கு
éыї.Сšćъ. bs UIT மூவரும் மும்மூர்த்திகள் இந்திய சுத வெளிப்பாடாகே பெற்றன எ6 மூவருக்கும் மு வேங்கடரமணி
ன் ஆகிய ஆர்.கே. Absijsttisoor வெளியாகின. (
பெற்றன.)
ஆர்.கே. நாராயண், ஒப்பீட்டளவில் 5 எளிய ஆங்கில நடையில் கன சிறுகதைகளையும் எழுதி, தென்னி செய்தவர். “மால் குடி' என்றொ தம்படைப்புக்கள் மூலம் அதற்குச் சாகா கலைப்பட்டதாரி, இருட்டறை, ஆங்கி நிபுணன், மகாத்மாவுக்காகக் காத்திருத இனிப்பு வியாபாரி, நாகராஜின் உல. தொகுதிகள், கட்டுரைகள், பய போன்றவற்றையும் நாராயண் எழு நாவலாசிரியர்களால் பாராட்டப்பட்டது கூடியவர் எனவும் நாராயண் கருதப்
cal day -
 

2o &bdb qindtbalonsdo(b 2 6V6, SN6A)ẦbáISQwto
னாரு முக்கிய ம் - குறிப்பாக லத்தில் எழுத ாகும். ஆங்கில ன்ெ கவனத்தை
ாத் தொடங்கிய ந்து செல்கிறது.
க்கியத்திற்கான ரவீந் திரநாத் 913ல் அவருக்கு தாகூா டுமன்றி, நாவலாசிரியராகவும் தம்மை டய கோரா, சுதேசி இயக்கத்தை நறிப்பிட்த்தக்க நாவல்களுள் ஒன்று.
யூன், முல்க்ராஜ் ஆனந்த், ராஜாராவ் இந்தோ - ஆங்கில நாவலின் என்றழைக்கப்படுபவர்கள். உண்மையில் ந்திரப் போராட்டத்தின் ஒரு வே இந்த எழுத்து முயற்சிகளும் இடம் னக் கூறுவது தவறாகாது. இம் ன்னவரெனக் குறிப்பிடத்தக்க கா.சி. பின் முருகன் ஒர் உழவன், தேசபக்தன்
நாவல்கள், இருபது - முப்பதுகளில் இவை பின்னர் தமிழிலும் மொழி மாற்றம்
ாம்மவர்க்கு அதிகம் அறிமுகமானவர். லயழகு மிக்க நாவல்களையும் திய வாழ்வை உலகுக்கு அறிமுகஞ் ரு கற்பனையூரைச் சிருஷ்டித்து வரமளித்தவர். சுவாமியும் நண்பர்களும், ல ஆசிரியர், திரு. சம்பத் Tெருளியல் தல், வழிகாட்டி, மால்குடி ஆட்கொல்லி, கம் போன்ற நாவல்களையும், கதைத் ண நூல்கள், வாழ்க்கை நினைவு தினார். கிரஹாம் கிறீன் போன்ற மட்டுமன்றி, அவர்களுடன் ஒப்பிடப்படக் படுகிறார்.

Page 112
முல்க்ராஜ் ஆனந்த் எழுதிய தீண்டத்தக அடிமட்ட மக்களின் வாழ்வைப் பிரதிட
ராஜாராவ், காந்தபுர, பாம்பும் கயிறும் அவரது முதல் நாவலான காந்தபுர,
சுதந்திரப் போராட்டம் தென்னிந்திய பெறுகிறது என்பதைக் கிராமிய மண கதை மாந்தர்கள், வரலாற்றுத் த பாத்திரங்களும் நாவலில் உலவுகிறார் பின்னிப்பிணைகிறது. சுதந்திரப் போா சமூகத்தின் ஏனைய பிரச்சனைகளு பெறுகின்றன. இன்னும் குறிப்பாக மொழிநடை. கிராமிய மொழி நடைை சிறப்பாயமைகிறது.
இந்தியாவில் - அதனி பிரிவினையையுமொட்டிய வேளையில் மதக் கலவரங்களினடியாகப் பிறந்
குஷ்வந்த் சிங்கின், பாகிஸ்தானுக்கு
இந்நாவல், உடனடியாகவே பெருங் பஞ்சாபி - முஸ்லிம் உறவுகள் ப பிரிவினையையொட்டி, பாகிஸ்தானு நிலையையும், அதன் பின்னணிகளை சிறு நாவலில் அடக்குவதில் வெற் சினிமாவாகவும் வெளியான இப்படை திரைப்பட விழாவிலும் காட்டப்பட்டது. பத்திரிகையாளன்' என்பதே சிங்கின் மு இல்லஸ்ரேட்டட் வீக்லி لاهه و இந்தி இருந்தவர் அவர்.
ஒரு பிடி சோறுநாவலை எழுதிய கழ நாடகங்களுமெழுதிய சாந்தாராமர அறியப்பட்ட நிஸிம் எஸக்கியேல் ே வாழ்வை வெளியுலகிற்கு அறிமுகஞ் ெ நாவலாசிரியை, அனித்தா தேசாய்
சிறுகதைத் தொகுதிகள்: சிறுவர் இ மூன்று நாவல்கள் மூன்று அ பரிந்துரைக்கப்பட்டவை. அவற்றில் ஒ: பட்டினமொன்றில் வாழும் ஓர் க: அண்மையில் இந்நாவல் திரைப்படம
பிரபல கவிஞரான ஏ.கே. ராமானுஜ
பின்னர் பலகாலம் அமெரிக்காவிலு!
d4.d6) - 92

2Oക്ട്ര ത്രേയ ഉ.ക്രൈ ക്ലെകt
ாதான், கூலி ஆகிய இரு நாவல்களும், லித்தவை.
ஆகிய இருநாவல்களை எழுதினார். காந்தியால் வழிநடத்தப்பட்ட இந்திய க் கிராமமொன்றில் எவ்வாறு இடம் ாங்கமழ விபரிக்கிறது. உண்மையான லைவர்களுடன், புராண, இதிகாச கள். கடந்த காலம், நிகழ்காலத்துடன் ாட்டத்துடன் மட்டும் நின்று விடாது ம், முரண்களுங் கூட நாவலில் இடம் ச் சொல்ல வேண்டியது நாவலின் யப் பிரதிபலிக்கும் ஆங்கிலம் நாவலின்
சுதந்திரத்தையும் , - இடம்பெற்ற இன, த படைப்பிலக்கியம், 1 போகும் ரயில்,
கவனத்தை ஈர்த்தது. ற்றி அது கூறிற்று. றுக்குச் செல்ல நேர்ந்த மக்களின் ாயும், பரிமாணங்களையும் சிங் இந்தச் றி பெற்றார் என்றே கூறவேண்டும். டப்பு, 1998ல் கொழும்பில் இடம்பெற்ற இலக்கிய கர்த்தா என்பதிலும்பார்க்க, முதன்மை அடையாளமாகும். புகழ்பெற்ற பாவின் ஆசிரியராகவும் நீண்டகாலம்
குஷ்வந்த் சிங்
லா மார்க் கண்டேயா, நாவல்களுடன் ாவ், கவிஞராயும் நாடகாசிரியராயும் ான்றோரும் ஆங்கில மூலம் இந்திய செய்தனர். குறிப்பிடத்தக்க இன்னொரு ஆவார். ஏறத்தாழப் பத்து நாவல்கள், லக்கியங்கள் எனப்படைத்த தேசாயின் பூணி டுகளில் புக்கர் பரிசுக்குப் ன்றான கருவூலில் என்பது வட இந்தியப் ல்லுாரி விரிவுரையாளரைப் பற்றியது. ாக்கப் பட்டிருப்பதாகத் தெரிகிறது.
ன் ஒரு தமிழர். கன்னட தேசத்திலும் வாழ்ந்து சில ஆண்டுகளுக்கு முன்

Page 113
மறைந்தார். தனித்துவம் வாய்ந்த ஆங் கீதை ஒதும் ஹிந்து, இரண்டாவ: பெருவரவேற்பைப் பெற்றவை. கவி புறநானூற்றுப் பாடல்களை ஆங்கில
அவர்களுடைய 2000 ஆண்டு இல: இணையான எழில் கொண்ட கவி உலக இலக்கியத்தில் இவற்றிற்கிட ராமானுஜன் எழுதியிருப்பதாக அறிய - ஆகிய மூன்று மொழிக் கல உருவாக்கத்திற்குக் காரணிகளாயின் தரிசனங்களைக் காட்டவல்லன அெ
கல்வெட்டு, ஒரு
போன்றவை நல்
ஆங்கிலத்தில் : இந்திய எழுத் மறக்கப்பட மு மூலமும், எண்க அறியப்பட்டவர் சரித்திரம். நை சர்ச்சைகளையு வேளையில் ஏற்
கமலாதாஸ்
"வணிணமயமான எனர் இளமை பானங்களைக் கவனயீனமாகக் கல. ஒருவேளை கவனயீனமாகச் கையான விரைந்து விரயமாக்கிவிட்டேனோ." இழையோடுவதாகவே படுகிறது. க மலையாளத்தில் சிறுகதைகளையும் 6 என்ற தமது புனைபெயரில் அவர் ஆங்கிலத்திலும் பெயர்க்கப்பட்டு, சர் வெளியாகின. கலை நேர்த்தி மிக்க க கமலா தாஸின் ஆங்கிலக் கவிதை வழிவந்தோர் மற்றும் தேர்ந்த கெ வெளியாகின. கமலா தாஸ், சில ஆ தழுவி, தம் பெயரையும் மாற்றிக் கெr
தம்முடைய சாத்தானின் கவிதைகள் உலகின் கவனத்தை ஈர்த்தவர் ஸல்பு ஜேர்மனியிலும் விருதுகளை வென்ற உணர்வுகளைப் புண்படுத்துவதாகக் கு தலைவரினால் ருஷ்டிக்கு மரண தண்டனைக்குத் தப்பி வாழ்கின்ற
ക്ഷങ്ങ് - s
 

2ഠജ് ഗ്രീട് ഉ.ക്രൈ ജേJ
கில மொழிப் படைப்பாளியான அவரது து பார்வை போன்ற தொகுதிகள் ஞராக மட்டுமன்றி, அகநானூறு - த்தில் பெயர்த்தும் புகழ் பெற்றவர்.
தீக்கிய வாழ்வில் சங்கப் பாடல்களுக்கு தை ஏதும் தமிழர்கள் எழுதவில்லை. ான சாதனை மிகச்சிலவே' - என முடிகிறது. தமிழ், கன்னடம், ஆங்கிலம் ாசாரங்களும் அவரது ஆளுமை ன. சிறிய விஷயங்களுடாகவும் பெரிய வர் கவிதைகள். தெரு நாய்க்கொரு சிறுதியாகம், சாவும் நல்ல குடிமகனும் பல எடுத்துக்காட்டுகள்.
எழுதி உலகின் கவனத்தை ஈர்த்த தாளர்களுள் கமலாதாஸ் பெயர் டியாதது. தம்முடைய கவிதைகள் தை என்ற நூல் மூலமும் பரவலாக
என்கதை அவரது வாழ்க்கைச் டச்சித்திரங்களின் தொகுப்பு. பலத்த ம் பரபரப்புகளையும் - வெளியான
படுத்திற்று.
பினர்னால் போய்விட்டது. எனது ந்தது போல எனது இன்பங்களையும் ண்டு வாழ்வெனும் படுக்கையிலே அதை என்கிற கழிவிரக்கம் கதையெங்கும் மலாதாஸ். தமது தாய் மொழியான எழுதுகிறார். அவற்றை மாதவிக்குட்டி
எழுதுகிறார். அக்கதைகள் பலவும் ந்தன மரங்கள் என்ற தொகுதியாக தைகள் பல இத்தொகுப்பில் உள்ளன. நகள். கல்கத்தாவில் ஒரு கோடை, விதைகள் போன்ற தொகுதிகளாக ண்டுகட்கு முன்னால் இஸ்லாத்தைத்
TTLt.
நாவல் உருவாக்கிய புயல் காரணமாக மான்ருஷ்டி 1989இல் இங்கிலாந்திலும் ) இந்நாவல், முஸ்லிம்களுடைய மத நற்றஞ்சாட்டப்பட்டு ஈரானின் ஆன்மீகத் எதண்டனையும் விதிக்கப்பட்டது. 0 நிர்ப்பந்தத்தினிடையிலும் ருஷ்டி

Page 114
தன்நிலைப்பாட் ருஷ்டியின் இன்ெ பிள்ளைகள்'. மு ஆண்டுகள் அ சிறந்ததாகவும் ே
இவ்விரண்டையு கிழக்கு மேற்கு கட்டுரைகள்ை
அவருடைய பணி சலமான ருஷடி மொழிகளில் பெ
சிறிய விஷயங்களின் கடவுள் என்ற வென்றதனால், ஒரேநாளில் உல அருந்ததிராய் அயமனம் என்கிற கே கதை. சாதிக் கொடுமை, பெண் இடதுசாரிகளின் எல்லைப்பாடுகள், - என்ற பல்வேறு விஷயங்களை அ ஆனால், எதுவுமே துருத்திக் கொண் நிற்காமல் இயல்பான கதையோ பெற்றுள்ளன. இதிற்குறிப்பிட வேண ஆங்கிலமொழி நடை. புதுமையும் : அக்கதையின் தொனிப் பொரு எதிர்நோக்கிற்று.
அருந்ததிராய், தொழிலால் கட்டடக் அவருடைய முதல் நாவல். ஆனா முதிர்ச்சியும் முழுமையும் நாவலில் பு
a/226 - 9a
 

2Oക് ത്രിബ്നു ഉസെക് ജേൻ டை மாற்றிக் கொள்ளவில்லை. னாரு புகழ்பெற்ற படைப்பு நள்ளிரவின் தலில் புக்கர் பரிசும், பின்னர் 25 பரிசினைப் பெற்ற படைப்புகளுள் தர்ந்தெடுக்கப்பட்டது இந்நாவல்.
ம் விட வேறு மூன்று நாவல்களையும், ' என்ற கதைத் தொகுதியையும், யும் ருஷ்டி வெளியிட்டுள்ளார். டப்புக்கள் ஏறத்தாழ இருபத்தைந்து பர்க்கப்பட்டுள்ளன.
தமது நாவல் 97இல் 'புக்கர் பரிசை கப் புகழ் பெற்ற எழுத்தாளரானவர் ரளக் கிராமமொன்றில் நடைபெறுகின்ற ணடிமை, நிறுவன மயப்படுத்தப்பட்ட குழந்தைகள் பாலியல் துஷ்பிரயோகம் Iருந்ததி இந்நாவலில் கையாள்கிறார். டோ பிரசாரவாடை வீசிக் கொண்டோ rட்டத்துடன் கலந்து கலைவடிவம் ர்டிய இன்னுமொன்று. ஆசிரியையின் தனித்துவமும் கலந்த அந்த நடையும் ட்கள் போலவே, விமர்சனங்களை
கலைஞர். சிறிய விஷயங்களின் கடவுள் ல், முதற்படைப்பென்று கூற முடியாத ளிச்சிடுகின்றன.

Page 115
1997ல் அருந்ததி ரோய் அதனைப் இந்திய மற்றும் தமிழ் வாச கொண்டார்களெனினும் அப்பரிசு 19
புக்கர் மக் கொன்னல் நிறுவனத்தால் தேசியப் புத்தகக் கழகத்தால் வழங் ஐக்கிய ராச்சியம் ம்ற்றும் பொதுநலவ சிறந்த முழு நீள நாவலுக்கு வழங் இருபதினாயிரம் பவுண்கள்.
1971ல் அதைப் பெற்ற வி.எஸ். நைே 1981ல் பெற்ற ஸல்மான் ருஷ்டி, 1 அதனை வென்ற ஜே.எம்.கோயற்ஸி பெற்ற கஷ ஜூவோ இஷிகுே இக்கட்டுரைத்தொடரில் இதுரை பா றுத் புரோவர் ஜாப்வாலா, 1992ல் ஒண்டா ஜேயுடன் அதனைப் பகிர்ந்து பெற்ற பற் பார்க்கர் ஆகியோரின் ப
ஜாய்வாலாவின் சூடும் புழுதியும் என்ற எனினும் எனக்கு எட்டியது ஒரு ! இந்தியாவைக் களமாய்க் கொண்ட ச பெயராய் ஒலிக்கிறது. எனினும் அவர் பிறந்தவர் என்றறிய முடிகிறது கதைத்தொகுதிகளும், பல நாடகங்க எழுதியிருப்பதாகவும் தெரிகிறது.
பாரி அன்ஸ்வேத்தின் புனிதப் பக் நோயாளியுடன் பரிசைப்பகிர்ந்த நாவல் வர்த்தகத்தைப் பற்றிய கதை. முழு முடிகிறது. நாவல் நீண்டு செல்வதால் தேவைப்படுகிறது. பத்துக்கும் மேற்ப
பிசாசுப் பாதை என்பது பற் பார் உலகப்போரின் அவலங்களை மை புத்தகங்கள்தாம் எழுதப்பட்டாலும், பே முழுதாகக் காட்டி விட முடியாதென புகழ்பெற்ற முந்நாவல் வரிசையில் ஒே கதவிலொரு கண் என்பன. வா முன்குறிப்பிட்ட புனிதப்பசிக்கு மாற அதிகம்.
சுந்தன் -

2OM ഭ്രൂ ഉക്രൈ ജേb
பெற்றதன் பின்பே, புக்கர் பரிசுபற்றி கர்கள் அக் கறையும் அறிவுங் 69ல் இருந்து வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
உபகரிக்கப்பட்டு ஐக்கிய ராச்சியத்தின் கப்படும் இப்பரிசு, ஒவ்வோராண்டும் ாய நாடுகளில் இருந்து வெளியாகும். கப்பட்டு வருகிறது. இதன் பெறுமதி
பால், 1974ல் பெற்ற நடீன் கோர்டிமர், 983லும் 1999லுமாக இருதடவைகள் , 1991ல் பெற்ற பென் ஓக்ரி, 1989ல் ரா ஆகியோர் பற்றித்தானி ார்த்தோம். 1975ல் அப்பரிசை வென்ற பெற்ற மைக்கல் ஒண்டாஜே, 1992ல் து கொண்ட பாரி அன்ஸ்வேத், 1995ல் டைப்புக்களும் படிக்கக் கிட்டின.
நாவலுக்குத்தான் புக்கள் பரிசு கிட்டியது. பிற்போக்கான இடம் என்ற படைப்பு. தை. ஜாய்வாலாவின் பெயரும் இந்தியப் , போலிஷ் பெற்றோர்க்கு ஜெர்மனியில் 1. பல நாவல்களுடன், நான்கு ளும், திரைச்சுவடிகளையும் கூட அவர்
சி தான், ஒண்டாஜேயின் ஆங்கில ). பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் அடிமை ழவதும் கப்பல் ஒன்றிலேயே நடந்து படித்து முடிக்கவும் நிறையப் பொறுமை ட்ட நாவல்களை எழுதியவர் பாரி.
க்கரின் நாவலின் பெயர். முதலாம் யமாக வைத்தெழுந்தது. எத்தனை ாரின் அவலங்களை அவை எவையுமே எண்ண வைக்கிற நாவல், பார்க்கரின் ன்று இது. மற்றிரண்டும் மீளுருவாக்கம், சிப்பைப் பொறுத்தளவில் இதற்கு ானது - நீளம் குறைவு, விறுவிறுப்பு

Page 116
இந்தியாவைப்போலவே, பாகிஸ்தான ஆங்கில மொழி மூலமான படை இருந்தார்கள்.
பாகிஸ்தானில் பிறந்து அமெரிக்காவி புனைகதை, விமர்சனம் ஆகியவற்றை ஆங்கிலேய மற்றும் அமெரிக்க எ கூடியவரெனப் போற்றப்படுகிறார். ஐ பத்திற்கு மேற்பட்ட புனைகதை படைத்துள்ளார்.
சிசில் ராஜேந்திரா மலேசியாவின் பி அறியப்பட்ட கவிஞர். தமது லண்ட என்ற பெயரில், மூன்றாம் உலகின் செயற்பட்டார். அகதிகளும் அவநம்
மற்ற இடங்கள்.போன்ற தொகுதிக
அகதிகளும் அவநம்பிக்கைகளும் ெ செய்யப்பட்டுள்ளது. இது நாம் ஏற் மேதை யசுநாரி கவபட்டா என்ே சீனப் பாரம்பரிய சிந்தனை மரபுச ராஜேந்திராவின் கவிதைகள் சமகா பார்வை நிரம்பியவை. அநீதிகளின் பால் பரிவும் அவர் கவிதைகளில் ெ நிகழ்வான வியட்நாம் அகதிகள் பி இவ்வாறு கூறுகிறது.
சிங்கப்பூரிலிருந்து ஸ்ரொக்ே லணர்டனிலிருந்து பேர்லின் இறுக மூடிய உதடுகளைே நானர் கணிடேன் நீட்டிய எணர் கரம் கண்டு கனன்றன கணிகள் நானொரு அந்நியணி என் சொந்த மண்ணிலேயே அகதிகளைச் சுடுகிறார்கள7 gs isosuust?
சுந்தன் - 96

2 o abdib adapnsiyab 2.sva gaswa, Sweb
ர் மற்றும் மலேசியாவில் இருந்துங்கூட -ப்பாளிகள் உலகிற்கு அறிமுகமாகி
ல் வசிப்பவரும், ஆங்கிலத்தில் கவிதை, ) எழுதுபவருமான லுமில்ஃபிதார் தோஸ், ழுத்தாளர்கள் பலரையேகூட மிஞ்சக் நதிற்கு மேற்பட்ட கவிதைத் தொகுதிகள்,
ஆக்கங்கள் ஆகியவற்றை அவர்
னாங் நகரில் பிறந்தவர். பல நாடுகளில் ன் வாழ்வின் போது கறுப்புக் குரல்கள் பண்பாட்டு அமைப்பு ஒன்றினை நிறுவிச் பிக்கைகளும், தரு, மற்றக் குரல்கள் - ளாக அவர் கவிதைகள் வெளிவந்தன.
தாகுதி, "யசுநாரிக்கு என சமர்ப்பணம் கெனவே பார்த்த ஜப்பானிய இலக்கிய ற கருத இடமுண்டு. ஹிந்து மற்றும் $ளுக்கூடாகத் தோற்றம் பெற்றாலும், ல உலக நிலவரங்கள் பற்றிய விமர்சனப்
பால் கோபமும், பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தெரிகின்றன. எழுபதுகளின் துன்பியல் ரச்சினை பற்றி, அகதி என்ற கவிதை

Page 117
(3d
நாட்டுப் பிரிவினை, அதையொட்டி எ இவற்றை வைத்துப் பார்க்கையி க்ொடுத்தவிலை அதிகமென்றுதான்
பார்க்க அதிகம் பாதிக்கப்பட்டது 1 முஸ்லிம்கள் - என்று எல்லா இன இந்தப் பாதிப்புகள் - சகல நுண்ணுணர்வாளர்களையும் விட்டுை இலக்கியங்களும் உருவெடுத்தன. மு பாகிஸ்தானுக்குப் போகும் ரயில் அவற் பெற்ற இன்னொரு நாவல் கர்த்தார்
குஷ்வந்த் சிங் போல ஆங்கிலத்தில் எழு எழுதியவர் துக்கல். தம்முடைய இ என்பதற்கப்பால், ஒரு மானுடநேயமி துரதிருஷ்ட மிகுந்த கால கட் கலைப்படைப்பாக்கினார், துக்கல். அ மனிதாபிமானது எவ்வாறு மரிக்கா தமது நாவலில் கூறினார். தன் இந்துக்களையும் காப்பதற்காக தன் முஸ்லிம், அந்த மனிதனுக்கு நன்றிக் - என இந்த நாவலில் வருகி சம்பவங்களினடியாய் உருக்கொண் சிரமமான ஒன்றன்று.
ராவல்பிண்டிக்க கற்ற துக்கல், குடிபெயர்ந்த நாட்டாரிலக்கிய ஆல் இந்தியா ( கதைத்தொகு கவிதைகள் எ - எழுதிய து ஆங்கிலம் ஆசி
கர்தார் சிங்
துக்கல் மேற்சொன்ன - அவரது கை வெளியாகியுள்ளது. பஞ்சாபி மக்களி அரசியல் - என்றெல்லாவற்றையும் எளிமையான கருப்பொருட்களூடு எல்லாவற்றையும் எம்மால் பரிச்சயம்
കf() - ○ス
 

2Oക്ട്ര ഭ്രൂ ഉ.ക്രൈ ജേvb
ழுந்த இனக்கலவரத்தின் பயங்கரம் - ல், சுதந்திரத்திற்காக இந்தியா கூறவேண்டும். மற்றெந்தப் பகுதியிலும் ஞ்சாப்தான். இந்துக்கள், சீக்கியர், த்தவரும் பாதிக்கப்படவே செய்தனர். இனத்தையும் சார்ந்த - வைக்கவில்லை. இதன் பயனாய்ப் பல ன்னர் குறிப்பிடப்பட்ட குஷ்வந்த்சிங்கின் றுள் ஒன்று. அதேயளவு முக்கியத்துவம் சிங் துக்கல் எழுதிய நகமும் சதையும். தாமல் தம் தாய்மொழியான பஞ்சாபியில் இந்த நாவலில், தாம் ஒரு பஞ்சாபி க்க படைப்பாளியாக நின்று அந்தத் டத்தையும் சம்பவங்களையும் ந்த நிலைமைகளின் தீவிரத்தின் கீழும் மல் நின்று சுடர்விட்டது என்பதைத் கிராமத்திலிருந்த சீக்கியரையும் ானுயிரைத் தியாகம் செய்கின்ற ஒரு கடன் தீர்க்க விழைகிற ஒரு சீக்கியர் ன்ற பாத்திரங்கள், உண்மைச் டவர்கள் என்பது ஒப்புக் கொள்ளச்
ருகில் பிறந்து வளர்ந்து லாகூரில் கல்வி பிரிவினையுடன் இந்தியப்பகுதிக்குக் ார். ஆங்கில இலக்கியத்திலும் த்திலும் ஈடுபாடு கொண்டிருந்த அவர், ரேடியோவில் பணியாற்றினார். பதினாறு திகள், ஆறு நாவல்கள், நாடகங்கள், ண் - எல்லாம் பஞ்சாபி மொழியிலேயே க்கலின் படைப்புகள் உர்து, ஹிந்தி, |ய மொழிகளில் பெயர்க்கப்பட்டுள்ளன. நாவலைத்தவிர அணையிட்ட தீ எனும் 3த்தொகுப்பொன்றும் ஆங்கிலத்தில் lன் வாழ்முறை, பண்பாடு, பரபரப்பான பதிவு செய்கின்ற கதைகள் அவை. மிகவும் சிறிய வடிவத்தில் இவை கொள்ள முடிகிறது. ”

Page 118
பாகிஸ்தானுக்குச் சேர்மதியாகிவிட்ட வந்த சீக்கிய எழுத்தாளர் துக்கல் விட்ட பகுதியிலிருந்து புதிய பாகிஸ்தா6 முஸ்லிம் எழுத்தாளர் ஒருவர் இருந் மெய்சிலிர்க்கவைக்கும் சிறுகதைகள்
பஞ்சாபின் லூதியானா மாவட்டத்தி வாழ்வின் முக்கியமான பகுதியை ப பாகிஸ்தானுக்குக் குடிபெயர்ந்தார். இந்தியா றேடியோவுக்காகப் பணியா திரையுலகுடன் நெருங்கிய தொ பலதிரைப்படங்களுக்கான கதை படைப்புகளில் 'ஆபாசமிருந்தது' என ஆறு தடவைகள் விசாரணைகளை அவருடைய மகத்தான சிறுகதைகளா மற்றும் திரும்புதல் ஆகியவைகூட ப எனக் கருதப்பட்டன. 1955இல் லாகூ இறுதி ஏழு ஆண்டுகளிலுமே அவரது எனக் கூறப்படுகிறது.
இருநூற்றைம்பதிற்கு மேற்பட்ட கன போன்றவற்றையும் எழுதி, பத்திரி எழுத்தாளர் என்றெல்லாங் கூட ப6 திகழ்ந்திருந்தபே சிரஞ்சீவியாக அற்புதமான சிறு உரியது. மணி
மொழியிலேயே ஆங்கிலத்தி பெயர்க்கப்பட்டு பொறுத்தளவில் மண்டோ - எ
சாதத் ஹஸன்
மண்டோ மண்டோவின்
பின் வரும்
பிரிவினையையொட்டி எழுந்த பயங்க கொண்டவையே இவ்விரண்டும்.
'மிஷரேக்
வயிற்றைக் கீறிப்பிளந்த கத்தி நட்ட கீழே இறங்கி அந்த ஆள் போ கயிற்றையும் அறுத்துவிட்டது.
ക( - 93
 

2o

Page 119
கத்தியுடன் நின்றவன் ஒரு தரம் ச7 அட, சே! மிஷ்ரேக்!"
நன்றி கெட்டசனம்
"என்ன நன்றிகெட்ட சனமடா, பன்றிகளை இந்த மசூதிக்கு ( வாங்கிறதுக்கு ஒரு பயலாவது வாய் கோவிலுக்கும் முன்னாலை மாட்டிக கியூவிலை நிக்குது தெரியுமா?"
மண்டோ பற்றிக் குறிப்பிடுகையில், பி முடியாதது. உர்துவிலும் இந்தியி மொழிப்புனைகதை முன்னோடி என பெறுகிறார். ருபாப்ராய் என்ற இய நாவல் இலக்கியத்திற்குப் புதுத்தெ முற்பட்ட இந்தி நாவல்கள், சொல்லிச்சென்றன. இந்நிலையில் ஆ ஒரு திருப்புமுனையாக அமைந்த அவருடைய நாவல்துறைப் பங்களி சிறுகதைக்கு இலக்கணமாகக் கெr எழுதினார்.
சமூகப்பொறுப்புணர்வுடன் ஆக்கப் அன்றைய சமூக, பொருளாதார படம்பிடிக்க முற்பட்டமையுடன் அை சுட்டவும் அவை முனைந்தன. பிே நின்றவரல்லர், காந்திஜியின் ஒத்து செவிசாய்த்து, பாடசாலைப் உத்தியோகத்தைத் துறந்தவர்.
இந்தியின் நவீன இலக்கியத்தில் பார்த்தவராகக் குறிப்பிடப்படுபவர். கொண்டிருந்த சச்சிதானந்த வாத்ஸ் தசாப்தங்கட்கு மேல் பெரும் செல்வா கவிதைகளுமாக, இருபதுக்கும் மேற் வெளியாயின. அவரவர் அந்நியர் என் இறப்பு, இறைவன், போன்ற விஷய
இந்திய சுதந்திரத்திற்குப் பிற்பட்ட சார்ந்தவர்கள், ழரீகாந்தவர்மர, ழரீ பின்னவர் எழுதிய தர்பாரிராகம் எ நாவல்களில் குறிப்பீடத்தக்க ஒன்ற இந்திய மொழிகள் யாவற்றிலும் ே
agbay - 99

2o&bძb (ndbთn&&ფდb •ა-6აa» &ა6აბანაპUJeto
யாகக் கவனித்து விட்டுக் கத்தினான்
இது? எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஐம்பது முனர்னாலை வைச்சு வெட்டினனர்? }ானா. பார்? அந்தப்பக்கம், ஒவ்வொரு றைச்சி வாங்கிறதுக்கு எவ்வளவு சனம்
ரேம்சந்த் நினைவில் வருவது தவிர்க்க லும் எழுதியபோதும், நவீன இந்தி வே பிரேம்சந்த் இன்றும் அடையாளம் ற்பெயர் கொண்ட பிரேம்சந்த், இந்தி ன்பும் புத்துயிருமளித்தவர். அவருக்கு மணி னில் காலுTன்றாமல் கதை அவருடைய கோதான் - கோதானம்தது. பிரேம்சந்தின் சிறுகதைகளும் ப்புக்குச் சற்றும் குறைந்தவையல்ல. ாள்ளப்பட்ட பல கதைகளை பிரேம்சந்த்
பட்ட படைப்புகள் அவை. நாட்டின் நிலைமைகளை உயிரோட்டத்துடன் மயாது. பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வைச் ரம்சந்த் வெறும் எழுத்துடன் மட்டும் ழையாமை இயக்க அறைகூவலுக்குச் பரிசோதகர் என்ற தமது அரசு
ரிசோதனை முயற்சிகளைச் செய்து 'ஆக்யேய’ என்ற புனைபெயரைக் பாயன். இந்தி இலக்கியத்தில் இரண்டு க்குச் செலுத்தியவர் இவர். நாவல்களும், பட்ட நூல்களாக அவரது ஆக்கங்கள் ) ஆக்யேயவின் சிறிய நாவல், இருத்தல், ங்களைப் பேசுவது.
இந்தி எழுத்தாளர் தலைமுறையைச் pால் சுக்லு போன்றோர். இவர்களில் ன்ற நாவல், பிந்தியகால இந்திமொழி ாகக் கருதப்பட்டு - தமிழ் உட்படநஷனல் புக்ட்ரஸ்ட் - இந்தியா'வால்

Page 120
வெளியிடப்பட்டது. நகரங்களிலும், சந்தடிகளும் ஏற்படுத்தும் குழப்பங்கை இது.
அதிகம் அறியப்பட்டிராத ஒரு உழு 1915லிருந்து 1991 வரை வாழ்ந்திருந்த BA பட்டமும் ஆசிரியர் பட்டமும் பெருமைக்குமுரியவர்.
தமது 26வது வயதில் அவரெழுதிய புரட்சிகரமான கதையம்சங்கொள் பரபரப்பினை உண்டுபண்ணிய நெ அது. "ஆபாசம் எழுதினார் என்ற குற் நடந்தது! தமது கணவரான சின் அவர்களுடன் சேர்ந்து ஆறுபடங் படங்களையும் இயக்கினார். இலக்கிய பெற்றார். அவருடைய சிக்கிய கயி சுதந்திரத்தை நோக்கி நடந்து ெ கொண்டிருந்த ஒரு இளம் பெண்ை
இஸ்மத்தைப் போன்ற இன்னொரு என்பதை விட, இருவருமே உர்துவி பிறந்து பிரிவினையின் பின் பாகிஸ்தா6 பொதுவானது. ஃபத்திமாவின் கேட்க கயிற்றை ஒத்ததே.
வங்காளத்தைப் பொறுத்தளவில், ! வங்காளி இலக்கியத்தில் நாவல்களி பங்கிம் சந்திரர் காலத்து நாவல்கலை சரத் சந்திரர். 20ம் நூற்றாண்டி கருப்பொருள்கள் அக்காலத்தை புரட்சிகரமானவையாகவே அமைந் தரத்திலும் கூடிய பல நாவல்களை
இவர்களைத் தொடர்ந்து வந்த தார பந்தோபாத்யாய போன்றோர் வங்கா6 - வளர்ச்சிக்குப் பெரும் பங்களிப்புக் மேதைகளின் படைப்புகள் பலவும்
வரவேற்பைப் பெற்றதுடன், இந்நூற் ஆறாம் தசாப்தம் வரையான தமிழ் பெரும் செல்வாக்குச் செலுத்தின 6
இந்த வரிசையில், எணி பதுக மொழிபெயர்க்கப்பட்டு - இந்தி
കGy - foo

2Öಲಿರಿ (yndbondyab ಇ೭೧ುಹಿ ೩೧ುಹಿ&ಎVಿರಿ
கிராமங்களிலும் அரசியலும் ஏனைய ா அங்கதச்சுவையுடன் கூறும் படைப்பு
தது எழுத்தாளர் இஸ்மத் சுத்தாய், இவர், இந்தியாவிலேயே முதன்முதலில் பெற்ற முஸ்லிம் பெண்மணி என்ற
பஞ்சடைத்த விரிப்பு எனும் நாவல் ண்டது. ஓரிரு ஆண்டுகட்கு முன் ருப்பு' படத்தினது போன்ற ஒருகதை றச்சாட்டில் இரண்டாண்டுகள் வழக்கு ரிமா இயக்குநர் ஷாகீட் லத்தீஃப் களையும் பின்னர் தனியாக ஆறு த்திற்கான இக்பால் விருதினை 1989ல் று. இந்தியா ஏகாதிபத்தியத்திலிருந்து கொண்டிருந்த காலத்தில் வளர்ந்து |ணப் பற்றியது.
வர் அல்தாஃப் ஃபத்திமா. பெண்கள் பில் எழுதினர் என்பதும், இந்தியாவில் விரியராகினர் என்பதும் அவர்களிடையே த ஒருவர் நாவலும் அநேகமாக சிக்கிய
9ம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலிருந்தே ன் செல்வாக்கும் ஆரம்பமாகிவிட்டது. ா, மேலும் பல படிகள் முன்னெடுத்தவர் ன் ஆரம்பத்தில் அவர் கையாண்ட }ப் பொறுத்தளவில் - மிக மிகப் தன. எண்ணிக்கையில் மட்டுமன்றி, எழுதியவர் சரத் சந்திரர்.
சங்கர் பானர்ஜி, விபூதிபூஷண், மாணிக் ரி இலக்கியத்தின் - குறிப்பாக நாவலின் * செய்தவர்களாவர். இந்த இலக்கிய தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு பெரும )ாண்டின் மூன்றாம் தசாப்தத்திலிருந்து வாசகர்களிலும், எழுத்தாளர்களிலும் னக் கூறுவதும் மிகையாகாது.
ளின் தொடக்கத்தில் தமிழில் யன் நேஷனல் புக்ட்ரஸ்ட்டால் -

Page 121
வெளியிடப்பட்ட ஒரு குறிப்பிடத்தக் தேடி, இதை எழுதியவர், அதீன் ! பாகிஸ்தான்’ ஆகவும் பின்னர் பங்க வங்காளத்தில் பிறந்தவர் அதீன். இந்திய தொடர்ந்திருந்தபோதும் அவருடைய கிழக்கு வங்கமே இந்நாவலின் களமு
இந்நாவலின் அத்தியாயங்கள் பல, உருப்பெற்றவை. நாவலின் தொனி பல்நோக்குக் கொண்டது. சுதேச பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகள், செல்கிறது. இயற்கையிலிருந்து பி சூழலையும் கொண்டு நகர்கிறது. ம அலைவு கொள்ளும் நீலகண்டப் பற அமைகிறது. நாட்டு, மத எல்லைகளுக் - "வங்க பந்து' என்றழைக்கப்படு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட படைப்பு இது.
சுந்தன் - 1Ο 1

2oebb nan(tononsiyob 96wad gay6wadawdib
க நாவல், நீலகண்டப் பறவையைத் ந்தோ பாத்யாய, முதலில் 'கிழக்குப் ளாதேஷ் ஆகவும் ஆகிவிட்ட கிழக்கு பாவுக்குக் குடிபெயர்ந்து இந்தியராகவே இளமை நினைவுகளின் களமாகிவிட்ட pமாய் அமைந்தது.
தனிச் சிறுகதைகளாகவே முதலில் ப்பொருளும் - இது போன்ற ஒரு - சி இயக்கம், இன வேற்றுமைகள், என்று பலவற்றை அது தொட்டுச் ரிக்கப்படமுடியாத ஒரு வாழ்வையும் ண்ணுக்கும் விண்ணுக்கும் இடையில் வை இந்நாவலில் ஒரு குறியீடாகவே க்கப்பால் - இன்னொரு வங்காளியான ம் - ஷேக் முஜிபுர் ரஹற்மானுக்கு

Page 122
G3)
இந்திய மொழி இலக்கியங்களில், மலை நிற்கின்றன என்பது பொதுவாக எ மலையாள இலக்கிய மலர்ச்சி, ! தொடங்கிற்று. மலையாள இலக்கியத் குமரன் ஆசான், வள்ளத்தோள் வித்திட்டவர்கள். இவர்களுடன் மூன்ற - இவர் பிறப்பால் தமிழர் - கணிக்கப் பாரதீய ஞானபீடப் பரிசை முதலில் ெ புழை (கிருஷ்ணபிள்ளை), வயலார் (ரா சுகதகுமாரி, கிருஷ்ண வாரியார், எம் ஒரு நீண்ட பரம்பரை உருவானது மொழிபெயர்ப்பில் கிட்டியதிலும் பல புனைகதைகள் தமிழில் வெளிய இலக்கியகாரருக்கு மலையாளப் புனை அதிகமாகவே கிட்டின.
முப்பதுகள் மற்றும் நாற்பதுகளின் சே பார்வை - இவற்றால் உருவானவர்கள் பொன்குன்னம் வர்க்கி ஆகியோர். இலக்கியம் என்றாலே கூட - அநே வருவது, அவருடைய, செம்மீன் நா மக்களின் கதை அது. மீனவப் டெ வியாபாரியான பரீத் குட்டி என்ற { காதலையும் அது கூறுகிறது. சாகாவ அகாடமி பரிசு பெற்றதுடன். அனைத் மற்றும் ருஷ்யன், செக், அரபி, பேர்ெ பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது. திரைக்காவியமாகவும் செம்மீன் வெளி
தகழி சிவசங்கரபிள்ளை ஏறத்தாழ எண்ணிக்கையான சிறுகதைத் தொ தவிர, அவருடைய கயிறு, ஏணிப்படி போன்ற நூல்களும் மிகுந்த புகழ் பயணநூல் மற்றும் சுயசரிதம் போன்
சமூகத்தின் அடித்தள மக்களது வா பிரதிநிதிகளாக வரும் பாத்திரங்கை மற்றொருவர், கேசவதேவ். அவருை
ത്രങ്ങ O2

20తితb pubpn&g 9.6ుతి 86ుడిల్ఎwb
யாள மொழி இலக்கியங்கள் முன்னே ாற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒன்று. நவீன இந்நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்துடன் தின் மகா கவிகள் எனப் போற்றப்படும் இருவரும் கவிதை வளர்ச்சிக்கு ாமவராக, உள்ளுர் பரமேஸ்வர ஐயரும் படுகிறார். இவர்களைத் தொடர்ந்து, பற்றவரான ஜி. சங்கரக்குரூப், சங்கம் LD6h from), ஓ.என்.வி. குரூப், பாஸ்கரன், கோவிந்தன், ஐயப்பப்பணிக்கர் - என து. மலையாளக் கவிதைகள் தமிழ் 0 மடங்கு அதிகமாக மலையாளப் பாகின. இதனால் நவீன தமிழ் கதைகளுடனான பரிச்சயமும், பாதிப்பும்
ாஷலிஸ யதார்த்தவாதம், மார்க்ஸியப் தகழி சிவசங்கரப்பிள்ளை, கேசவதேவ் தகழி என்றவுடன் - ஏன் மலையாள கமானவர்களின் நினைவில் முதலில் வல்தான். மீனவக் கிராமமொன்றின் பண்ணான கருத்தம்மாவிற்கும், மீன் முஸ்லீம் இளைஞனுக்குமிடையிலான ரம் பெற்ற இந்நாவல், இந்திய சாகித்ய த்து இந்திய மொழிகளிலும், ஆங்கிலம் தியன் மொழிகளிலும் பெயர்க்கப்பட்டு அறுபதுகளில் வெற்றிகரமான ஒரு ரியாகி, ஜனாதிபதி பரிசையும் பெற்றது.
இருபது நாவல்களும் அதே அளவு குதிகளையும் எழுதியுள்ளார். செம்மீன் கள், நூண்டிடங்கழி, தோட்டியின் மகன்
பெற்றவை. இவை தவிர, நாடகம், றவற்றையும் அவர் எழுதியுள்ளார்.
ழ்க்கையையும். புதிய கருத்துக்களின் ளயும் வைத்து புனைகதை படைத்த டய சாக்கடையிலிருந்து, அழகியின்

Page 123
தயசரிதை அண்டை வீட்டார், ஆகிய தனியிடம் பெற்றவை.
அடுத்து முக்கியமாகக் குறிப்பிட என்றறியப்பட்ட வைக்கம் முகம்மது என்றைக்குமே மறக்கப்பட முடியாத அநுபவங்களையும் கொண்டிருந்த மைல்கற்களாக மதிக்கப்படுபவை.
இளம்பருவத்துத் தோழி, என் அப் போன்ற நாவல்கள் அவை. சிறுக
எழுதிய பஷீரின் மதிலுகள் என்ற கு
இம் மும்மூர்த்திகளுடன் சேர்த்தென உறுப், இருவரும். இவர்களை அடுத் மலையாற்றுர் ராமகிருஷ்ணன், வாசு குறிப்பிடத்தக்கவர்களாய் விளங்கினர். பாறப்புறத்து, சிறந்த நாவலாசிரியா தம்முயிரைப் பலியிடும் துணிவு கொண் கனவுகளையும் இலக்கியமாகப் குறிப்பிடப்படுகிறார். அவருடைய அ ஆகிய நாவல்கள் புகழ்பெற்றவை.
இவர்களைத் தொடர்ந்து வந்தோரில் பத்மநாபன், சுகுமாரன், மாதவிக் கதைப்படைப்பாளிகளாக இனங்கான செழுமைப்படுத்தலாயினர்.
ஒ.வி. விஜயன் நாவல்கள், சிறு எனப்பலவற்றை எழுதியவர். அத்துடன் புகழ் பெற்றவர். மலையாளத்தில் எ( அவரே ஆங்கிலத்தில் பெயர்த்து அை தொகுப்பாக வெளியாகியுள்ளன. இ பற்றிய கதைகளிலிருந்து, ஆசிரியரி இதில் உள்ளன.
தென்னிந்திய ெ தசாப்தங்களாக முயற்சிகள் முன் நூற்றாண்டுக்ச நாவல்கள், நாடக கே. சிவராம கா நாவலேயெனினு திரைப்படமாக ெ வென்றது. "சே தலைப்பில், த6
சிவராம காரந்த்
ക്ഷത്രങ്ങ) - 1Oጔ
 

2Oക്ടർ ത്രീൺL ഉ.ക്രൈ ജേJb படைப்புகள் மலையாள இலக்கியத்தில்
பட வேண்டியவர், வை.மு. பஷீர் பஷீர். மலையாளப் படைப்புலகில் ஒருவர். நீண்ட வாழ்வும். நிறைந்த பவுtரின் படைப்புக்கள் இலக்கிய அவருடைய பாத்தும்மாவின் ஆடு பப்பாவுக்கு ஒரு ஆணை இருந்தது தைகள், நாடகம் போன்றவற்றையும் றுநாவலும் மிகுந்த புகழ்பெற்றது.
ாணப்படத்தக்கவர்கள், பொற்றக்காடு, துவந்த தலைமுறையில், பாறப்புறத்து, தேவன் நாயர், கோவிலன் முதலியோர் மத்தாய் என்ற இயற் பெயர் கொண்ட rாக அறியப்பட்டவர். நாட்டிற்காகத் ாட இளைஞர்களின் உணர்வுகளையும்
படைத்தவர் என பாறப்புறத்து ரைநாழிகை நேரம், பணிதீராத வீடு
ம், ஒ.வி. விஜயன், ஆனந்த், முகுந்தன், குட்டி முதலியோர், சிறந்த புனை ரைப்பட்டு, மலையாள இலக்கியத்தைச்
கதைகள், அரசியல் கட்டுரைகள் * ஒரு சிறந்த கேலிச்சித்திரகாரராகவும் ழதிய கதைகளில் இருபத்தொன்றை வதூக்கிலிட்ட பின் என்ற அற்புதமான ந்திராகாந்தியின் அவசரகாலச் சட்டம் ன் பரிசோதனை முயற்சிகள் வரை
ாழிகளுள் கன்னடத்திலும். கடந்த சில க் குறிப்பிடத்தக்க கலை இலக்கிய னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. அரை ாலத்திற்கும் மேல் கன்னடத்தில் ங்கள், சிறுகதைகள் என எழுதியவர், ரந்த், அவருடைய சோமனதுடி சிறிய ம் பெரும் புகழ் பெற்றது. பின்னர் வளியாகி, ஜனாதிபதியின் தங்கப்பதக்கம் மனின் பறை' எனப் பொருள்படும் ாக்கென்றொரு துண்டு நிலத்தை

Page 124
வைத்திருக்க முயலும் சோமன் என்கி காரந்த் சித்திரிக்கிறார்.
அறுபதுகளில் வெளியான யுஆர். அ ஸம்ஸ் காரா மிகவும் பிரபல கலைப்படைப்பாகும். அது நாவலென் கன்னடத்திலிந்து ஆங்கிலத்திற்கு பெயர்த்த ஏ.கே. ராமானுஜன், "கு குறிப்பிடுகிறார். கர்நாடகக் கி சிதிலமடைந்து போகிற ஒரு பிராம பற்றிய - சமய - நாவல், ஸம்ஸ்கா
ஸம்ஸ்காரா' என்ற சொல்லுக்குக் க எனக் கூறப்படுகிறது. முழுமையா தூய்மைப்படுத்தல், சடங்கு, இறந்தே அர்த்தங்கொண்ட இச்சொல் இந்நா கனதியைக் கொடுக்கிறது. உண்ை கூறுவதாகவும் படுகிறது. இந்து மத மூலமாகவே - அலசும் இந்நாவல் பல 'பிராணேசாச்சார்ய - ஆகிய இரு பn மாறுபடும் வளர்ச்சிப் போக்குகளி தக்கவர்களே. இப்படியான ஒரு பின்ன இவ்விரு பாத்திரங்களும் முழுமைகெ எழுவது தவிர்க்க முடியாதது.
வெளியான வேளையில் விமர்சகர் வரவேற்கப்பட்ட இந்நாவல் ஐந் சர்ச்சைக்குரிய ஒரு திரைப்படமாகவும் இந்நாவலின் தமிழ்மொழி பெயர்ப்பொன போதிலும் அதன் நடைகாரண கடினமாக்கிவிடுகிறது. இக்குறை தெரியவில்லை. இரண்டு மொழிகை பெயர்ப்பாளனுக்குரிய தகுதியாகக்
இலக்கியமாக இருந்தாலென்ன, அ
தமிழ் மொழிபெயர்ப்புகள் பற்றிக் ( அந்திமகாலத் தமிழ் வெளியீடுகள் பற் தமிழ் மொழிபெயர்ப்புகளாக வந்த நூ தொடரின் ஆரம்பப் பகுதிகளில் பதிப்புகளாக வெளியிட்ட வேளையி செய்யப் புகுந்த ஒருவரால் அந்தச் பலவும் படிப்பதற்கியலாத தமிழாய் ஆக்க
കG) - Oa

20ஆம் நூற்றாண்டு உலக இலக்கியம்
) தலித் ஒருவனின் போராட்டங்களை
புனந்தமூர்த்தியின் மடைந்த ஒரு று கூறப்பட்டாலும் அதனைமொழி றுநாவல்’ எனவே ராமமொனர் றில், ணக் குடியிருப்புப் ܒ JIT. யுஆா.அனநத
மூர்த்தி
ன்னட மொழியில் பல அர்த்தங்களுள ாக்கல், மெய்யுணர்வு, தயாராதல், நாருக்கான கிரியைகள் - எனப்பல வலுக்குத் தலைப்பாயமைவது மிகவும் மயில் கதையின் பாதியை தலைப்பே தத்தத்துவங்களை - கதையோட்டம் கேள்விகளை எழுப்புகிறது. நாரணப்பா. த்திரங்களுமே சமூகத்தினதும் அதன் னதும் குறியீடுகளாய்க் கொள்ளத் னணியிலன்றி வேறொரு பின்னணியில் ாள்ளுமா என்ற கேள்வியும் வாசகருள்
களாலும் வாசகர்களாலும் ஒருசேர தாறு ஆண்டுகளுக்குள்ளாகவே வெளியாகி, பரிசில்களையும் பெற்றது. 1று சில ஆண்டுகட்கு முன் வெளியான மாக மனமொப்பி வாசிப்பதைக் பாடு ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பில் ா அறிந்திருப்பது மட்டுமே ஒரு மொழி கொள்ள இயலாதுதான், அது ஆக்க றிவியல் விஷயமாக இருந்தாலென்ன.
குறிப்பிடுகையில் சோவியத் நாட்டின் நியும் கூறவேண்டும். ஏற்கனவே சிறந்த ல்களை - அவற்றில் பல இக்கட்டுரைத் குறிப்பிடப்பட்டவை - பின்னர் புதிய Iல் அவற்றிற்கு மெருகூட்டும் பணி *வை மிக்க செம்மை இலக்கியங்கள் பட்டு விட்டமை பெரும் அவப்பேறேயாகும்.

Page 125
(32)
இந்தத்தசாப்தத்தில் உலகின்
படைப்பாளியொருவரை பங்களாதே தஸ்லிமா நஸ்ரீன். ஆறு அல்லது ஏ மொழியில் தஸ்லிமா எழுதிய லஜ்ஜா (ெ அடிப்படைவாதிகளின் ஆத்திரத்தைக் மருத்துவரான இந்நாவலாசிரியை வேண்டியும் வந்தது. ஸல்மான் ருஷ்டி பயமுறுத்தல்களையும் தஸ்லிமாவும் சL ருஷ்டி போலவே - தஸ்லிமாவும் தம் நீ
92 பிற்பகுதியில்
பாபர் மசூதியை எதிர் விளைவ சிறுபான்மையின முஸ்லீம்களின் ே
அப்பின்னணியை பரம்பரை பரம்பை பல இந்துக் கு வெளியேறி இந்த அவ்வாறு புறப்பட மறுத்து - தன் ே என்ற நம்பிக்கையுடன் - தங்கிவிட்ட பயங்கரங்கள், அழிவுகள் - இவற்று எல்லாவற்றையும் கூறுகிறது நாவல்
தஸ்லிமா நஸ்ரீன்
தஸ்லிமா, முஸ்லிமாக இருந்த போதி வாதத்தையும் எதிர்த்தார். அ வன்முறைக்கெதிரான குரலாய் உ கவனத்தை ஈர்க்கத் தவறவில்லை. என்று கூறி பங்களாதேஷ் அரசு நாள் குழுவொன்று ஆசிரியைக்கு மரண த வாழ்க்கை, நாட்டைவிட்டு வெளிே மூல நூல் வெளியான அடுத்த ஆ வெளியாகி பெரும் வரவேற்பைப் ெ
கவிஞராகவே தமது இலக்கிய வாழ் கட்டுரைகளையும் நாவல்களை எதிர்விளைவுகளால் இன்னமும் அை
കGങ്ങ} fo5
 

2O&bt (1.dbap.16cb 2.6va &6\)&&Wo
கவனத்தை ஈர்த்த இலக்கியப் நஷபம் உருவாக்கியிருந்தது. அவர் ழு ஆண்டுகட்கு முன்னர் வங்காள வட்கம்) என்ற சிறிய நாவல், இஸ்ல்ாமிய
கிளப்பிற்று. இதன் விளைவாய் இளம்
பல இன்னல்களை எதிர்நோக்க முகங்கொடுக்க நேர்ந்த அத்தனை மாளிக்க வேண்டியிருந்தது. - எனினும் லையினின்றும் பின்வாங்கினாரில்லை.
அயோத்தியில் இந்து தீவிரவாதிகள் இடித்துத் தள்ளிய போது அதன் T ul, வங்காளதேசத்தில் ராயிருந்த இந்துக்கள் பெரும்பான்மை வட்டைக்கிலக்காக நேர்ந்தது.
வைத்தெழுதப்பட்ட நாவல் லஜ்ஜா ரயாக வங்க மண்ணில் வாழ்ந்து வந்த டும்பங்கள் தாய் நாட்டை விட்டு நியாவில் அடைக்கலம் புகுந்தபோதும், சொந்த மண் தன்னைக் கைவிடாது ஒர் இந்துக் குடும்பம் எதிர்கொள்ளும்
க்கெல்லாம் மேலாக - ஏமாற்றங்கள்
லும், வகுப்புவாதத்தையும், அடிப்படை வற்றின் பயனாய் விளைந்த - ரத்து ஒலித்த - இப்படைப்பு உலகின் இன ஒற்றுமையைக் குலைக்கிறது பலை தடைசெய்தது. அடிப்படைவாதக் தண்டனையும் விதித்தது. தலை மறைவு பறும் நிர்ப்பந்தம் எல்லாம் நேர்ந்தன. ண்டிலேயே ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பும் பற்றது.
வைத் தொடங்கிய தஸ்லிமா, பின்னர்
பும் எழுதலானார். லஜ்ஜா வின் லப்புறும் தஸ்லிமா, தம் எதிர்காலமானது

Page 126
இலக்கியத்தினின்றும் விலகாது என இலக்கியத்திற்கு அவரது பங்களிப்பு
குறிப்பிடத்தக்க இன்னொரு பங்களா ஆவார். இந்தியராகப் பிறந்து, பாகி பிரஜையானவரெனினும், அவர் எழு ஐம்பதிற்கும் மேற்பட்ட இலக்கியப் ப6 ஆக்கங்களில், விவசாயி - தொழ கதாமாந்தர்கள்.
அவருடைய ஜனனி என்ற நாவல். குடும்பங்களிடையேயான உறவையும் ஒஸ்மானின் நாவல்கள் சாதி, சமய,
மக்களை விடுவிக்க முயல்பவை எ6
aidó - o6.

2oćЗbb (1đomon« ob Pseаљ Алед»ASweb
பதிலும் திடமாயுள்ளார். வங்க மொழி தனித்துவமானது.
தேஷ் எழுத்தாளர். ஷௌகத் ஒஸ்மான் ஸ்தானியாகிப் பின்னர் பங்களாதேஷ் தியதெல்லாம் வங்க மொழியிலேதான். டைப்புக்களை வெளியிட்ட ஒஸ்மானின் இலாளிகளும் நகர்ப்புற ஏழைகளுமே
இரு இந்து - முஸ்லிம் விவசாயக் , சமூகப் பிரச்சினைகளையும் பற்றியது. அரசியல், சுமைகளிலிருந்து சாமான்ய னப் போற்றப்படுகின்றன.

Page 127
(33)
இலங்கையிலிருந்து ஆங்கிலத்தில்
வந்தோரில், கவிஞர் தம்பிமுத்து, ஜே ராஜா புரக்டர், புண்ணியகாந்தி விே குணரத்ன, ஜீன் அரச நாயகம், ஜேம் பட்ரிக் பெனாண்டோ, லக்தாச விக் உண்டு. இவ்வரிசை இப்போது மைத்த ரொமேஷ் குணசேகர - என்று நீட்
யாழ்ப்பாணத்தில் அச்சுவேலியைச் ( பிறந்தவர். தமது 25வது வயதிற சென்றடைந்தார். இரண்டாம் உல ஆர்வமும் திறமையுங் காரணமா சஞ்சிகையினைத் தொடக்கி அதன் மூ ஏற்கெனவே இக்கட்டுரையில் நாம் ஒவெல், போன்ற இலக்கிய மே கொண்டிருந்தார். 1983ல் தம்பிமுத்து
இலங்கையிலும் இங்கிலாந்திலும் பணியாற்றிய ஜே. விஜயதுங்க, இலங்ை பல நூல்களை எழுதியவர். எனினு நிருபித்து, அவருக்குச் சாகாவரமளித் என்பது. இது புனைகதையன்று. வாழ்க்கையனுபங்களைக் கலைய சொற்சித்திரங்களின் தொகுப்பு. வெளியான இப்படைப்பு அன்றிலிரு மிளிர்கிறது.
அழகு சுப்பிரமணியமும், கவிஞர் தம்! இங்கிலாந்துக்குச் சென்று பரிஸ்டர் 1 பல்வேறு ஆங்கில இலக்கியவாதிகளு நெருங்கிய தொடர்புகொண்டிருந்த பெரிய பிள்ளை, மூடும்.நேரம் ஆசி வெளியிட்டார். யாழ்ப்பாணம் வாழ்வை ஆக்கங்களாக அவையமைந்தன.
பிரிட்டனின் ஆட்சியின் கீழிருந்த ச ஒரு அதிகாரியாயும் பின்னர் வர்த் பணியாற்றிய ராஜா புரக்டர், மீனவ
കG? - O2

2ഠക് ത്രൗൺ, ഉക്രൈ ജേ
ஆக்க இலக்கியம் படைக்க முன் 2. விஜயதுங்க, அழகு சுப்பிரமணியம், ஐநாயக்க, ஆன் ரணசிங்க, யஸ்மின் ஸ் குணவர்த்தன. ரெஜி சிரிவர்தன. ரமசிங்க என்றொரு நீண்ட வரிசை நல் ஒண்டாஜ்ஜே, ஷ்யாம் செல்வதுரை, சி கொள்கிறது.
சேர்ந்த கவிஞர் தம்பிமுத்து 1915ல் ற்குள்ளேயே அவர் இங்கிலாந்து கப் பெரும் போர்க்காலம். எனினும், ாகப் பொயட்றி லண்டன் என்ற முலம் தன் முத்திரையைப் பொறித்தார். சந்தித்த ரி.எஸ். எலியட், ஜோர்ஜ் தைகளோடு பரிச்சயமும் நட்புங்
காலமானார்.
நீண்டகாலம் பத்திரிகையாளராகப் கயைப் பற்றியும் இந்தியாவைப்பற்றியும் தும் அவரது இலக்கிய ஆளுமையை த ஆக்கம் ஏன் பாதங்களுக்கான புல் ஆசிரியரின் இளமைக்கால கிராம ழகுடன் படம் பிடித்துக் காட்டும் ஏறத்தாழ எழுபதாண்டுகட்கு முன் ந்து இன்றுவரை புத்தழகு மாறாது
பி முத்து போலவே யாழ்ப்பாணத்தவர். பட்டம் பெற்றவர். அங்கிருந்த காலத்தில் டனும் இலக்கியச் செயற்பாடுகளுடனும் தவர். இலங்கைக்கு மீண்டு வந்த பின் கிய இரு சிறுகதைத் தொகுதிகளை வ வெளியுலகிற்குத் தெளிவுறக்காட்டும்
ாலத்தில் இலங்கைக் கடற்கடையில் ந்தகக் கப்பல்களில் அதிகாரியாகவும் வன் மகள், கள்ளத் தோணி ஆகிய

Page 128
இருநாவல்களையும், குழந்தை அழ ே ஆகிய இரு கதைத் தொகுதிகளையு தென்னிந்தியாவிலிருந்து நம்பிக்கை இலங்கைக்கு வந்த ஜகதீசன் என்பவ
இன்னமும் இலங்கையில் வாழ்ந்து ெ ஆக்க இலக்கியப்படைப்பாளிகளாக ே இருப்போர் வேறு சிலரும் உளர். அவ மூவருமே பெண்கள் என்பதும் முக்கி
இவர்களுள் முதலிற் கூறப்பட வே விஜேநாயக்கா. தமது புனைகதைகள டித்துக்கொண்டவர். ஏறத்தாழ கட செயலூக்கத்துடன் எழுதிவரும் வி நூலுருவில் வெளிவந்துள்ளன. மூ வெற்றிலைக்கொடி, புரட்சியாளன் ே தொகுப்புக்களும் நன்கறியப்பட்டவை கொண்டு பெரும்பாலும் உண்மைத்த அவர் ஆக்கங்கள் எனக் கூறப்படு அவருடைய கதைத்தொகுதி உள்: கொண்ட ஒரு குறுநாவலையும் சில இக்குறுநாவலானது ஆசிரியையி வெளிப்படுத்தும். அதேவேளை, அநுபவங்களையும் எல்லைப்பாட்டுக் வெளிப்படுத்துவது. மத்திய வங்கிக் குே இது. "போருடன் எவ்விதத்திலும் சம் வழமையான நாளில் தமது முறை கொண்டிருந்தவர்கள் - எவ்வாறு முனைவது. ஆனால் இதுபோன்ற எத் கிழக்கில் இடம்பெற நேர்ந்தது என்பன வியப்பானதன்று
அடுத்ததாகக் குறிப்பிடப்பட வேண்டிய6 கவிஞர். ஜேர்மனிய யூதராகப் பிறந்து - இரண்டாம் உலகப் போர்க்கால இழந்த ஒரு சிறுமியாக, அரும்பொட் தாதியர் கல்வி பெற்று. சிங்களவரான முடித்து, இலங்கையைத் தமது தாt வாழ்வும் உயிர்த்துடிப்புள்ள ஒரு ர வந்தபின், தமது ஜேர்மன் இளமைக்க ஆறுமாத காலத்திற்கு - தொடரா எழுதினார். இத்தொடருக்காக
இளமைக்கால நினைவுகள் - அந் நேர்ந்த தம் உறவுகளைத் தேடும்
കGy - ፲O8

20ஆம் நூற்றாண்டு உலக இலக்கியம்
வண்டும், எப்போதைக்குமான வாழ்வு b எழுதியவர். கள்ளத்தோணி நாவல், களோடும் எதிர்பார்ப்புக்களோடும் பனின் கதை.
கொண்டும், குறிப்பிடத்தக்க ஆங்கில வெளியுலகினால் இனங்காணப்பட்டும் பர்களில் குறிப்பிட்டுச் சொல்லக்கூடிய யமானது.
ண்டியவர் திருமதி. புண்ணியகாந்தி ர் மூலம் நிலையான ஒர் இடத்தைப் ந்த நாலு தசாப்தங்களாகக் குன்றாத ஜேநாயக்கவின் பல படைப்புக்கள் pன்றாவது பெண், பாக்குவெட்டி, பான்ற அவரது நாவல்களும், கதைத் . கிராமிய வாழ்வைப் பின்னணியாகக் கவல்களை அடியொற்றி எழுந்தவையே வதுண்டு. அண்மையில் வெளியான ரிருக்கும் எதிரி இதே தலைப்பைக்
சிறுகதைகளையும் உள்ளடக்கியது. ன் மனிதாபிமான உணர்வுகளை அவருடைய மட்டுப்படுத்தப்பட்ட குட்பட்ட கண்ணோட்டத்தையும் கூட ண்டு வெடிப்பை வைத்து எழுதப்பட்டது பந்தப்படாத சாதாரண சனங்கள் ஒரு யில் கருமங்களை ஆற்றிப் போய்க் பாதிக்கப்பட்டனர்" என்பதைக் கூற ந்தனை, எத்தனை சம்பவங்கள் வடக்கு தை அவர் அறிந்திராதுபோனது ஒன்றும்
வர் திருமதி ஆன் ரணசிங்கு. உலகறிந்த , நாஸிக் கொடுமையின் காரணமாக த்தில் - தம் உற்றார், உறவினரை டில் தப்பி இங்கிலாந்து சென்று, அங்கு எ ஒரு மருத்துவப் பேராசிரியரை மண பகமாக்கிக் கொண்டிருக்கும் இவரது ாவலாக அமையவல்லது. இலங்கை ால அநுபவங்கள் யாவற்றையும் அவர் க - ‘வீரகேசரி’ வார வெளியீட்டில் இரை மீட்க நேர்ந்த அவருடைய த முப்பதுகளின் பிற்பகுதியில் இழக்க நாபத்தைத்துாண்டவும் காரணமாயின.

Page 129
ஆன் ரணசிங்கவின் கவிதையில் அவர இடம் பெறுவதென்பது மிகமிக இயல் நரகவர்ணனைகளையும் மிஞ்சிய ஒவு முகாம்கள் போன்றவை பற்றிய பதிவுகளு இடம் பெறுவன. துவம்சம் - 1944 இப்படி நினைவு கூர்கிறார்.
"உலகினர் எந்த மூலையில் உனை அவர் புதைத்தனர் அறியேனர். உணர் புதைகுழி மேற் படர்ந்து காய்ந்திறுகிக் குத்தும் கட்டைப் புற்களில் எந்த ஊதற் காற்றினர் ஊளை இரைகிறதோ
மெணர்ணில உறைபனியின் குத்தும் கொடுங்குளிரில் நிர்வாணமாகி நீ உடல் விறைக்க நடந்த அந்த டிசம்பர்க் காலை அப்போதெனை நீ நினைந்தாயோ அம்மா சாம்பல் பூத்த விடிகாலை வானின் அதுவே முடிவென அறிந்து நீ நடந்த அக்கணம் வெறுமையினர் முடிவு வெறுமையினர் தொடக்கமும் அப்போதெனை நீ நினைந்தாயோ
எனர் மனதில் உணர் நினைவே என்னுயிரே வெளிறிய கரம் விரித்து நீ வாழ்த்துங் கோலம் மெழுகுதிரிகளின் மேல் ஒளியாயுன் கண சுடர ஆசீர்வதிப்பாயே அம்மா அந் நினைவு ஆணர்டவருக்கு தோத்திரம்.
இதிலேதானர் இதயவலி பெருந்துயரினர் பிரமாணடம் இத்தனைக்குப் பிறகும்
ØY2y22bóỔ7 - 1 Og

2ഠക്ട് ഭ്രൂട് ഉക്രൈ ജേൻ து அந்த அழிக்கவொனா வடுக்கள் ஸ்பானதே. நாஸிக் கொடுமைகள், விற்ஸ்" போன்ற யூத இன ஒழிப்பு நம் படிமங்களும் அவர் கவிதைகளில் என்ற கவிதையில் தம் தாயாரை
உணர் மரணம் உயிர்க்கொடையாய் என்றனர்றி வியர்த்தமாய்
வெறும் சாவாய் வெறுமையின் முடிவது வெறுமையின் தொடக்கமும் நானர் வடிக்கும் கணணிர் இரத்தம் ,

Page 130
ஆன் ரணசிங்கவின் கவிதைகள் உ சொற்களால் எமது வாழ்வை எழுதுகி க்கூட அன்று - போன்ற ஏறத்தாழ பத்: ஆங்கிலத்தில் மட்டுமன்றி, ஜேர்மன் அவர், ஜேர்மனிலிருந்து மொழி மாற்ற சிறுகதைகள் - அவா, மற்றும் கடிதமு தொகுதிகள் - குறிப்பிடத்தக்கவை. : ரணசிங்க, இலங்கை, ஆங்கில எழு நாடியாகவும் செயற்பட்டு வருபவர்.
குறிப்பிட்ட மூவரில் அடுத்தவர், தி சமூத்தைச் சேர்ந்தவராக இருப்பினும் விழுமியங்களையும் ஒரளவு வரித்து ஆசிரியராக மட்டுமன்றி. ஜீன் அரச கணிக்கப்படுபவர். கவிதைகள், பல ெ வன்முறை பற்றி அவர் அதிகம் எழுத அதனால் நேரடியாகப் பாதிக்கப்பட்ட பார் வயும், உணர்வுப் பரிமான கொள்ளப்படக்கூடியதொன்றே. ஏ
கூட ஜீன் அரசநாயகம் வெளியிட்டுள் இருந்த யாழ்ப்பாண வாழ்வைப் பI தொகுப்பு.
இலங்கையின் சமகால ஆங்கிலப் ப யஸ்மின் குணரத்தின பற்றியும் அவசிய ஆஸ்திரேலியாவில் வசிக்கும் அவர் கவிதைத் தொகுப்புகளையும் பல த இலங்கையின் முக்கிய கவிஞர்களில் 6
மைக்கல் னை இலங்கையின் கவனத்தை சாத்தியமாயிற் வென்றார். வேண்டியது 6 ஈட்டித்தந்த ப வாழ்வையே نامه: ཐག་དང་ཆོ་ ( தொடக்கூடவி 행 8 اسا فدعي
என்ற இந்த 1997ல் 'ஒஸ்கார் விருது பெற்ற பேசப்பட்டது. எனினும், இதற்கு மு குடும்பத்தின் கதை, இக்குறையை
ക്കങ്ങ് ffO
 

ാക്ട്ര ഭ്രൂ ഉ.ക്രൈ ജേ
டலனுக. உறிஞ்சி வரட்டும் சூரியன், றோம், கருணை வேண்டுதல், நிழல்கள் துத் தொகுதிகளாக வெளிவந்துள்ளன.
மொழியிலும் அவ்வப்போது எழுதும் ங்களும் செய்துள்ளார். அவர் எழுதிய pம் ஏனைய கதைகளும் ஆகிய இரு தற்போது கொழும்பில் வசிக்கும் ஆன் த்தாளர் கூட்டுறவு அமைப்பின் உயிர்
ருமதி ஜீன் அரசநாயகம், பறங்கியர் ம் தமிழர் ஒருவரை மணமுடித்து, தமிழ் க்கொண்டவர். கவிஞர், சிறுகதை நாயகம் குறிப்பிடத்தக்க ஓவியராகவும் தாகுதிகளாக வெளிவந்துள்ளன. இன தியிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறதெனினும், ஒருவரின் பார்வையினின்றும் அவர் ணங்களும் மாறுபடுவது புரிந்து ல்லாம் எரிகின்றது என்ற கதைத் நம் என்ற வாழ்க்கைச் சித்திரங்களையும் ர்ளார். பின்னது, நாற்பது ஐம்பதுகளில் டம்பிடிக்க முயலும் நடைச் சித்திரத்
டைப்பாளிகள் என நோக்கும் போது, ம் குறிப்பிடவே வேண்டும். குடிபெயர்ந்து
ஒர் ஆங்கிலப் பேராசிரியை. மூன்று நிறனாய்வு நூல்களையும் எழுதியவர். ஒருவராக இன்னமும் கணிக்கப்படுபவர்.
ண்டாஜ்ஜேயின் வருகையுடன் தான் * ஆங்கிலப் படைப்புகள் உலகின் முழுமையாக ஈர்த்துக் கொள்வது ]று. 1992ல், அவர் 'புக்கர் பரிசினை ஆனால், குறிப்பிட்டுச் சொல்ல ான்னவெனில் அவருக்கு இப்பரிசினை டைப்பு, எவ்விதத்திலும் இலங்கையின் ா இலங்கையர் வாழ்வையோ ல்லை என்பதாகும். ஆங்கில நோயாளி நாவல் திரைப்படமாகவும் வெளியாகி தன் மூலம் மீண்டும் உலகெங்கும் 0ன் வெளியான அவரது படைப்பான அடியோடு நீக்கவல்லது. கொழும்புச்

Page 131
செட்டிகள் சமூ பினி னணிகை கலைப்படைப்பா கிடைத்த 'புக்கர் விருது என்ற ஒவ்வோராண்டு ஆங்கிலப் படைப் ஒண்டாஜ்ஜே தற்
ரொமேஷ்
GITT Gš LD Sri —S குணசேகர இங்கிலாந்தில்
நினைவோட்டத்தில் இலங்கையின் நிகழ்வுகளை சித்திரிக்க முயல்வது. ஆ பெற்றிருப்பினும், இலங்கைத் தமிழ குறிப்பிடத்தக்க படைப்பாக அமையு மணற்குடுவை என்ற நாவலும் வெளி நூல், ஒன்பது கதைகளின் தொகு போது ஆசிரியர் தம் வாணாளிற் ( பிலிப்பைன்ஸ், இங்கிலாந்து - கழித்திரு புரிந்தது.
ஷ்யாம் செல்வதுரை, கொழும்புத் தமிழ் இலங்கைத் தமிழர் பிரச்சினையைச் பேசப்பட்டபோதும், அப்படி அங்கு ஒன் புரியும். இனக்கலவரம் (83) வருகிறது கொழும்புத் தமிழ்க் குடும்பம் ஒன்று பாலுறவு கொள்கிறவனான கதையின் கதை சொல்பவனுங் கூட. இலங்கை ஆக்க இலக்கியமாக உருவாக்க காரணத்தை விட இந்த நாவலு பேசப்படுவதற்கு, வேறெந்தக் கா செல்வதுரையின் அடுத்த படைப்பா நாவல்தான். எனினும் - மேற்குறிப் வேண்டும் - விமர்சன விளம்பரங்ச படுகிறது. வழமையான செல்வதுரை சக ஒரு - பால் உறவு. போதாச் சாயலில் ஒரு பாத்திரம். ஆசிரியரி: என்னவோ, ஒவ்வொரு அத்தியாய வேறு! ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பி இலங்கையைப் படம் பிடிப்பதாகக் தமிழர் பற்றியும், யாழ்ப்பாண - மலேசிய மட்டுமே உயிரோட்டமுள்ளது.
കG? - ff
 

20ஆம் நூற்றாண்டு உலக இலக்கியம்
த்தில் தோன்றிய ஒண்டாஜ்ஜேயின் ா சமூகவியல் பதிவாகவும் வும் நாம் காண முடிகிறது. தமக்கு பரிசு பணத்தின் மூலம், ‘கிறேஷியன் ஒன்றினை ஒண்டாஜ்ஜே நிறுவினார். இலங்கையில் வெளியாகும் சிறந்த லக்கியத்திற்கு இது வழங்கப்படுகிறது. போது கனடாவில் வசிக்கிறார்.
OOT Gg & IJ GT (19gshu & Lij uit 60 (D குடியேறியிருக்கும் ஒருவரின்
அண்மைக்கால அரசியல் சமூக ங்கில வாசகர்களிடையே வரவேற்பைப் னான ஒரு வாசகனுக்கு இது ஒரு மா என்பது சந்தேகமே. ரொமேஷின் பாகியுள்ளது. அவருடைய முதலாவது பாக வெளிவந்தது. அதனைப்படித்த பெரும் பகுதியை வெளிநாடுகளில் - நக்கிறார் என்கின்ற குறிப்பின் பொருள்
pர். அவருடைய விசித்திரமான பையன், கூறுவதாக வெளி உலகில் பெரிதாக ாறுமில்லை என்பது எம்மவர் படித்தால் 1. அதில் பாதிக்கப்படுகிற மேல் தட்டுக் வருகிறது. இவற்றினிடையே, ஒரு முக்கிய பாத்திரம் வேறு. அவன்தான் த் தமிழர் பிரச்சினையை ஆங்கிலத்தில் வேறெவரும் இல்லாமல் போன ஒரு ம் இதன் ஆசிரியரும் இவ்வளவு ரணமும் இருப்பதாகப் படவில்லை. ன கறுவாக்காடும் ஒரு சாதாரண பிட்ட காரணத்தினால்தான் இருக்க ளால் ஊதிப் பெருப்பிக்கப்பட்டதாகப் மசாலா இதிலுமுண்டு. இன உறவுகள் குறைக்கு, பொன். இராமநாதனின் ர் தமிழ் தன்மையைக் காட்டவோ, தொடக்கத்திலும் ஒரு திருக்குறள் ல். 1920களில் இருந்த அழகான கூறப்பட்டாலும் அக்கால கொழும்புத் தொடர்புகள் பற்றியுமான குறிப்புகளில்

Page 132
யாழ் - மலேசிய தொடர்புகள் பற்றிக்
"முன் மேற்கு மலேசியாவில் குடிே எழுத்தாளரான ஷாலினி ராஜேந்திர பெயர்ந்தோரின் பண்பாட்டு அடை தீபகற்பத்திலிருந்து தீபகற்பத்திற்கு எ6 ஒரு மலேசிய யாழ்ப்பாணத் தமிழ், இனங்காண்கிறார்.
இலங்கைத் தமிழர் பிரச்சினையைக் கூ நாவல், நினைவு சாகையில். யாழ்ப்பா சிவானந்தனும் பல்லாண்டுகட்கு மு கலவரத்துடன் இங்கிலாந்தில் குடி சங்கவாதியுமான சிவானந்தனின் இ கதையையும் அதன் மூலம் இலங்ை வெளிப்டுத்த முயலும் நீண்ட படைப்பு. இலங்கையின் அரசியல் - தொழிற் சா பற்றி உணர முடிகிற உண்மைை தலைமுறையின் கதையில் - இன 6 பகுதியில் - காணவே முடியவில்லை இந்த மண்ணினின்றும் எப்போே செய்திகளை வைத்து இலக்கியம் த ஆபத்துக்கள் நிகழ்வது தவிர்க்க முடிய இவற்றையே தமிழரது வாழ்நிலையின வெளியுலகு ஏற்றுக் கொள்ள வேண் புலம் பெயர்ந்தோரின் தமிழ் எழுத்துக் எழுத்துக்கள் ஏற்படுத்தக்கூடிய பா
நாமறிகிற வரையில் பல்வேறு பல படைப்புகள் புகழும் போற்றுதலும் ெ எழுவதும் தவிர்க்க முடியாததாகி படைப்புகள் - எல்லாமென்று இல்லா - இப்படித்தானோ?
தாள் முல்லர். இலங்கையின் பறங் முரம்' என்ற நாவலுடன் அறிமுகம வரவேற்பும் பெற்றார் கீழ் மத்தியதரப் - அச்சமூகத்தின் குறியீடாகவும் - அவருடைய இன்னொரு தனித்துவப இழைந்தோடும் நகைச்சுவை. ஜாம் கொழும்பு, சிங்கராஜாவின் பிள்ளைக
இந்த இடத்தில் றெஜி சிரிவர்த்தனவி என்ற நாவல் பற்றிக் குறிப்பி நாடகாசிரியராகவும், எல்லாவற்றிலு
a/26 -

2oക്ട് ത്രിമഠ ഉ.ക്രൈ ജേ கூறுகையில், மூன்று தலைமுறைக்கு றிய குடும்பமொன்றில் தோன்றிய ன் பற்றிச் சொல்ல வேண்டும். புலம் ாளச் சிக்கல் பற்றிய அவருடைய iற கட்டுரை சுவையானது. தன்னை கிறிஸ்தவப் பெண் என ஆசிரியை
றுவதாகச் சொல்லப்படும் இன்னொரு ணத் தமிழராகப் பிறந்த அம்பலவாணர் ன்பே கொழும்பு வாசியாகி, 1958 யேறியவர். இடதுசாரியும் தொழிற் ந்த நாவல், மூன்று தலைமுறைகளின் கையின் சம கால சரித்திரத்தையும் எனினும், முதலிரு தலைமுறைகளூடு வ்க இயக்கங்களின் வரலாறு, வளர்ச்சி யையும் உணர்வையும், மூன்றாவது விடுதலைக்கான ஆயுதப்போர் பற்றிய என்பது ஒன்றும் அதிசயமானதல்ல. தா அந்நியப்பட்டுப்போய், வெறும் யாரிக்கும் வேலைகளில் இப்படியான ாதது. ஆனால், அவலமென்னவெனில், தும், போராட்டத்தினதும், படப்பிடிப்பாக டியிருப்பதுதான். நல்லதோ கெட்டதோ ங்கள் ஏற்படுத்தும் பாதிப்பிலும் ஆங்கில திப்பு பல மடங்கு அதிகம்.
வீனங்களுடன் வருகிற இப்படியான பறும் போது நியாயமான பயமொன்று |றது. புகழும் போற்றுதலும் பெறும் விட்டாலும், பல அல்லது கணிசமாவை
கியர் சமூகத்தைச் சார்ந்தவர். ஜாம். ான முல்லர் அதன் மூலம் பரவலான பரங்கியர் குடும்பமொன்றின் கதையை இந்நாவலில் முல்லர் பதிய வைத்தார். ான அம்சம், கலைக்கு ஊறு செய்யாமல் மரத்தைத் தொடர்ந்து யூக்கட யக்கர. ர் போன்ற படைப்புகளும் வெளியாகின.
ன் எனது நினைவுப் பொருட்களிடையே - வேண்டும். புத்தி ஜீவியாகவும் மேலாக விமர்சகராகவும் அடையாளம்

Page 133
பெற்றிருந்த சிறிவர்த்தனவின் இரண் தொலைந்த லெனோர் அவ்வளவு கு பொருட்களிடையே ஒரு விதத்தில்
முப்பதுகளில் இருந்து நகர்கிற கதை. பிறப்பாக இப்படைப்பு அமைவதா சிறப்பானதாகவே படுகிறது.
படிக்கக்கிடைத்த வித்தியாசமான வேற குறிப்பிட வேண்டும். ஒன்று சோமச் முதல் எழுச்சி எனும் நாவல். 56 லிரு கட்டத்தில் ஒரு கீழ்த்தட்டு மத்தியதரச் அதாவது பண்டாரநாயகாவின் தேர் கிளர்ச்சி வரை. இப்படியான எழுத் பூர்த்தி செய்பவை எனப் பிரபல விய குறிப்பிடுகிறார்.
அடுத்த புத்தகம், ஜோர்ஜ் அழகையா
ஒரு பயணம் என்கின்ற பயண சுயசரி தம் ஐந்தாம் வயதில் - 1960- ெ பெயர்ந்தார். ஆரம்ப கல்வியை அங்கும் இங்கிலாந்திலும் பெற்று, பிபிஸிய வாசிப்பாளராயும் புகழ் பெற்றார். 2 வென்றார். அரசியல் அகநோக்கையு இணைத்து இந்நூலை அழகையா 6
இலங்கை இனப்பிரச்சினை பற்றிய வேண்டுமென்ற நன்நோக்கு சிங்கள் பலரிடையே இருந்தாலும் பிரச்சினை ப சரியான கண்ணோட்டம் மற்றும் அவ என்பன மட்டுப்படுத்தப்பட்டமையும் ச ஒன்றில் திரிபு கொணி டவை எதுவுமேயில்லாதவையாகவோ போய் தமிழிலேயே கூட இந்த வெற்ற தொடர்கையில் பிற மொழிகளில் சரி என எண்ணுவதும் கூட சற்று அதிகட் எம்மணிணினதும் மக்களினதும் மொழியிலென்றாலும் சரியான இல இலக்கியப் பரப்பில் பொருந்திக்கொள வெற்றிடமும் இன்னமும் இருக்கே வெளிப்பாடான இலக்கியங்கள் 20ம்
நூற்றாண்டிலாவது உருவாகி, உலக என்பது எவ்விதத்திலும் எதார்த்தத்தி
കffക്രങ്ങ) - ፲፱5

2Oക്ട് ത്രീൺ ഉ.ക്രൈ" (b
டாவது படைப்பு இது. முதலாவதான, றிப்பிடக்கூடியதன்று. எனது நினைவுப் சிவானந்தனின் நாவலை ஒத்தது. எனினும், உண்மை அனுபவங்களின் ால் சிவானந்தனின் படைப்பிலும்
Sரு நூல்களைப் பற்றியும் இவ்விடத்தில் சந்திர விஜேசூரிய என்பவர் எழுதிய ந்து 71 வரையான 16 ஆண்டு கால குடும்பத்தின் கதையைக் கூறுகிறது; தல் வெற்றியிலிருந்து ஜே.வி.பி. யின் ந்துக்கள் காலத்தின் தேவைகளைப் ர்சகர் பேராசிரியர் திரு. கந்தையா
என்பவர் எழுதிய ஆப்பிரிக்காவுக்கான 1தை. மட்டக்களப்பில் பிறந்த அழகையா, பற்றோருடன் காணாவுக்குக் குடி , இடைநிலை, உயர்நிலைக் கல்வியை பில் சேர்ந்து நிருபராயும் செய்தி ஊடகத்துறை விருதுகள் பலவற்றை ம் சொந்த அனுபவக் கூறுக்களையும் ாழுதியுள்ளார்.
சிறந்த இலக்கியங்களை உருவாக்க - ஆங்கில மொழி எழுத்தாளர்கள் ற்றிய பூரணமான புரிந்துணர்வின்மையும் சியமான அனுபவங்கள், உணர்வுகள் காரணமாக, அவர்களின் படைப்புகள் பயாகவோ அணி றி உயிரற்று விடுகின்றன. ஒரு விதத்தில் பார்த்தால் ரிடமும், இயலாமையும் இன்னுந் யான ஆக்கங்கள் வெளிவரவில்லை படியானதாகவே படுகிறது. எப்படியோ, சமகால வரலாறானது எந்த க்கியங்களாகப் பரிணமித்து, உலக ர்ள வேண்டிய தேவையும், அதற்கான வே செய்கின்றன. இந்த வாழ்வின் நூற்றாண்டில் இல்லாவிட்டாலும் 21ம் இலக்கிய வரிசையில் இடம் பிடிக்கும் ற்கு முரணான எதிர்பார்ப்பன்று. ’

Page 134
2ഠക്ടർ ഭ്രൂ ഉ.ക്രൈ ജേb
இருபதாம் நூற்றாண்டி நோபல் பரிசு
சல்லி புருதொம் سه 1901 1902 - தியோடர் மொம்ஸ்ல ஜோன்ஸ்ரன் ஜோன له 3 0 9 1 1904 - ஃப்றெட்றிக் மிஸ்ட்ர
{ எச்சகாரி 1905 - ஹென்றிக் ஸியன்கி ஜியோசு கார்டுஸி سه 1906 1907 - ருட்யாட் கிப்ளிங் ருடோல்ஃப் இயுகெ -ب- 1908 ,ஸெல்மா லாகர்லா ܡ 909 1 1910 - போல் ஹெய்ஸ்
1911 - மொறிஸ் மேற்றலிங் 1912 - கெர்காட் ஹோப்ற் 1 9 1 3 - ரவீந்திரநாத் தாகூர் 1914 - (வழங்கப்படவில்லை றொமெய்ன் றோல صے 1915 1916 - வெர்னர் வொன் ெ 1917 - காள் ஜெல்லரப்
{: ଗurt6tit(': 1918 (வழங்கப்படவில்லை 1 9 1 9 - காள் ஸ்பிற்ரலர் 192O நட் ஹாம்ஸன்
1921 • அனற்ரோல் ஃபிரா 1922 - ஜசின்ரோ பெனாெ வில்லியம் பட்லர் யீ -س 1923 1924 - விளாடிஸ்லாவ் றேம ஜோர்ஜ் பெர்னாட் س 1925 கிறேஸியா டெலட்ட سے 1926 ஹென்றி பெர்க்ஸன ص 927 1 1928 - ஸிக்ரிட் உன்ட்ஸெ 1929 - தோமஸ் மான் 1930 - ஸிங்க்லயர் லூயிஸ்
al

ல், இலக்கியத்திற்கான
பெற்றவர்கள்
Jrtsors)
陆 டென்மார்க்
ர்ஸன் நோர்வே
ால் ஃபிரான்ஸ்
ஸ்பெயின்
யேவிக்ஸ் போலந்து இத்தாலி இங்கிலாந்து (ஐ.இ)
ன் ஜேர்மனி
•ն ஸ்வீடன்
ஜெர்மன்
பெல்ஜியம்
D66 ஜெர்மன்
இந்தியா
) ---
ன்ட் ஃபிரான்ஸ்
ஹய்டன்ஸ்ராம் ஸ்வீடன்
டென்மார்க்
imore டென்மார்க்
) - - -
ஸ்விற்ஸர்லாந்து நோர்வே
56) .பிரான்ஸ்
வன்ரே ஸ்பெயின்
b6) அயர்லாந்து (ஐ.இ)
ன்ற் போலந்து
6.T அயர்லாந்து (ஐ.இ)
Π இத்தாலி
茹 ஃபிரான்ஸ்
நோர்வே ஜெர்மன் அமெரிக்கா
òባለbòbG}

Page 135
2ഠകൾ ത്രൗത്സു ഉക്രൈ ജേ
1931
1932
1933
1934
1935
1936.
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
எரிக் அக்ஸல் காள்
ஜோன் கால்ஸ்வேதி இவான் புனின் லூஜி பிராண்டெல்ே (வழங்கப்படவில்லை) இயுஜின் ஒ நீல் ரோஜர் மாட்டின் ( பெர்ள் பக் ஃபிரான்ஸ் ஈமெல்
(வழங்கப்படவில்லை)
(வழங்கப்படவில்லை) (வழங்கப்படவில்லை) (வழங்கப்படவில்லை) ஜொஹனஸ் வி ெ கப்ரியெல்லா மிஸ்ட் ஹெர்மன் ஹெஸெ அந்திரே கிடெ ரி.எஸ்- எலியட் வில்லியம் ஃபோக்ை பேர்ட்ரன்ட் றஸல்
பார் லாகர்க்விஸ்ற் ஃபிராங்கோயிஸ் டெ வின்ஸ்ரன் சேர்ச்சில ஏணஸ்ற் ஹெமிங்ே ஹோல்டர் லக்ஸ்6ெ ஜுவான் றமொன் அல்பர் கமூ போரிஸ் பாஸ்தர்நா ஸல்வரோர் குவாலி
ஸெயின்ற் ஜோன்
இவோ அன்ட்றிக் ஜோன் ஸ்டீன்பெக் ஜியோகஸ் ஸெஃபரி ழின் போல் ஸார்த்த மிஹயீல் ஷோலக்க
115

ஃபெல்ற்
T
கொட்
isosurrorum
ஜன்ஸன்
ππου
Trr
மாறியாக்
OTso
ஜிமென்ஸ்
R மோடோ
பெர்ஸ்
ஸ்வீடன் இங்கிலாந்து (563 unt இத்தாலி
அமெரிக்கா .பிரான்ஸ் அமெரிக்கா ஃபின்லாந்து
டென்மார்க்
ઈીઠો ஜெர்மன்
ஃபிரான்ஸ்
அமெரிக்காஇங்கிலாந்து
அமெரிக்கா இங்கிலாந்து (ஐ.இ)
ஸ்வீடன்
ஃபிரான்ஸ் இங்கிலாந்து (ஐ.இ) அமெரிக்கா ஐஸ்லாந்து ஸ்பெயின் அல்ஜீரியாlஃபிரான்ஸ் (563 UT
இத்தாலி
ஃபிரான்ஸ்
யூகோஸ்லேவியா அமெரிக்கா கிரேக்கம்
.பிரான்ஸ்
ருஷ்யா (சோ.யூ)
ëሰለpébGö}

Page 136
20ஆம் நூற்றாண்டு உலக இலக்கியம்
1966
1967
1968
1969
197Ο
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
198O
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2OOO
சாமுவல் அக்னொ நெல்லி ஸாக்ஸ் மிகுவல் ஏங்கல் யஸ9நரி கவபட்டா சாமுவல் பெக்கற் அலெக்ஸாந்தர் ஸல்
பாப்லோ நெரூதா ஹென்றிக் போல் பட்றிக் வைற் இவின்ட் ஜோன்ஸ ஹரி மாட்டின்ஸன் இயுஜினியோ மொன ஸோல் பெல்லோ விஸென்ரி அலக்ஸா ஐஸக் பஷேவிஸ் சிங் ஒடிஸியஸ் இலிற்றி
செஸ்லாவ் மிலோஸ்
எலியாஸ் கனற்றி கப்ரியல் கார்சியா பு வில்லியம் கோல்டி ஜாரஸ்லாவ் ஸெய் ஃ குளோட் ஸிமோன் வோல் ஸொயின்கா ஜோஸஃப் ப்ரொட்ஸ் நகீப் மஹற்ஃபவுஸ் கமிலியோ ஜோஸ் ே ஒக்ராவியோ பாஸ்
நடீன் கோர்டிமர் டெரக் வால்கொற் ரோனி மொறிஸன் கென்ஸாபுரோ ஒய் ஸிமஸ் ஹினி விஸ்லாவா ஸிம்போ LTfGurt Gut
ஜோஸ் ஸரமகோ
குந்தர் கிறாஸ் காவோ ஹிங்ஜியா6
16

".
அஸ்தூரியாஸ்
ஸெனித்சின்
ன்
ர்டேல்
ான்ட்ரே வ்கர்
ஸ்
மார்க்வெஸ்
பேட்
ஸெலா
ர்ஸ்கா
இஸ்ரேல் ஜேர்மன் ! ஸ்வீடன்
குவாதமாலா ஜப்பான் அயர்லாந்து (ஐ.இ) ருஷ்யா (சோ.யூ)
de
ஜெர்மன் ஆஸ்திரேலியா
ஸ்வீடன்
ஸ்வீடன்
இத்தாலி
அமெரிக்கா
ஸ்பெயின் போலாந்து/அமெரிக்கா கிரேக்கம் போலாந்து/அமெரிக்கா
பல்கேரியா கொலம்பியா இங்கிலாந்து (ஐ.இ) செக்கோஸ்லவாகியா ஃபிரான்ஸ்
நைஜீரியா ருஷ்யாசேயூ'அமெரிக்கா எகிப்து
ஸ்பெயின்
மெக்ஸிகோ
தென்னாபிரிக்கா கரீபியன்-மேற்கிந்திய தீவுகள் அமெரிக்கா
ஜப்பான் அயர்லாந்து (ஐ.இ) போலாந்து
இத்தாலி போர்த்துக்கல் ஜெர்மனி
சீனா/..பிரான்ஸ்
சந்தன்

Page 137
2ഠക്ടർ ഭ്രൂ ഉേJb
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
198O
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2OOO
புக்கர் பரிசு ெ
பி.எச். நியூழி
பேனிஸ் றுா வி.எஸ். நைே ஜோன் பேர்க் ஜே.ஜி. ஃபர்ர நடீன் கோர் றுத் புறோவ டேவிட் ஸ்ரே போல் ஸ்கெ ஐரிஸ் முர்டெ பெனிலோப்
வில்லியம் சே
ஸல்மான் ரு
தோமஸ் கெ ஜே.எம். கொ அனிற்ரா ப்ரூ கேரி ஹல்ம் கிங்ஸ்லி எமி
பெனிலோப்
பீற்றர் கேரி
கஸ9வோ இ ஏ.எஸ். பியா பென் ஒக்ரி
மைக்கல் ஒன றொட்டி டே ஜேம்ஸ் கெல்
பற் பார்க்கர்
கிரஹாம் ஸ்
அருந்ததி ரே இயன் மக் இ
ஜே.எம். கொ
மார்கறற் அ
117

வன்றவர்கள்
பென்ஸ்
போல்
5ft
ல்
LDfr.و ர் ஜாப்வாலா ாறி
Πι
-ITs
ஃபிற்ஸ்ஜெரால்ட் ால்டிங்
ܐܬ݂ܶܐܕ
னியலி
rயற்ஸி நக்னர்
Sលំ
லைவ்லி
இஷிகுரோ
ண்டாஜ்ஜே; பாரி அன்ஸ்வேத் Tulis)
மன்
விஃப்ற் rாய் இவான் ாயற்ஸி ற்வூட்
òባዕpòbg»

Page 138
உலக இலக்கியம் என்று வரும் பொழுது அது ஒரு சமுத்திரம் இருபதாம் நூற்றாண்டை எடுத்துக் கொண்டாலும், உடனிகழ்கால இலக் கியங்கள் பற்பல மொழிகளில், பல்வேறு நாடுகளினின்றும் பரிமளித்துள்ளன. அத்தனையும் ஆங்கிலம், தமிழ் ஆகிய மொழிகளில் படித்துச்சுவைப்பது சாத் தியமானதொன்றல்ல. எனவேதான் ஒரு தேர்வு முறையிலான வகைப்படுத்தல் அவசியமாகிறது. அந்தத் தெரிதலுக்கு இணங்க நண்பர் ஐயாத்துரை சாந்தன் தாம் படித்தவற்றுள் சிலவற்றைத்தேர்ந்து அத்தியாவசிய விபரங்களுடன் சிறு குறிப்புகளை ஒரளவு திறனாய்வு அடிப்படையில் நமக்குத் தந்திருக்கிறார். உலக இலக்கியங்களை இவ்வாறு இதுவரை யாரும் தொகுத்து அறிமுகம் செய்திருப்பதை நான் அறியேன்.
சாந்தன் ஒர் ஆக்க இலக்கிய எழுத்தாளர் என்பது பலருக்குத் தெரியாமல் இருக்கலாம். தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் அவர் எழுதி வெளியிட்ட நூல்கள் அவர் ஆற்றலைப் பறை சாற்றும், இலங்கையில் மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டிலும், உயர்மட்ட ரசனையுடைய வாசகர்கள் சாந்தனின் நுண்ணிதான பார்வைகள் அவருக்கே பிரத்தியேகமானவை என்பதனையும், தமிழ் மொழிக்கே மிகவும் அபூர்வமானது என்பதனையும் அறிந்து வைத்திருப்பர்.
- கே.எஸ். சிவகுமாரன்