கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: நினைவுப் பேருரை (கலாசூரி இ. சிவகுருநாதன்)

Page 1
கலாசூரி இ.
நினைவுப்
பேராசிரியர் சோ

40/-
சிவகுருநாதன்
| பேருரை
- சந்திரசேகரன்

Page 2

||-
|-|-
|

Page 3
உலகளாவிய உயர் & செல்நெறிகளும் இலங்கை
பேராசிரியர் சே தேசிய கல்வி ஆன
ଔର
கலாசூரி இ. சிவகுருந இல, 16/1, ப தெலு
 

சிவகுருநாதன்
கல்வி முறையின் தற்கால பின் உயர்கல்வி முறைமையும்.
Fா. சந்திரசேகரன் ணைக்குழு உறுப்பினர்.
ாதன் ஞாபகார்த்தக் குழு Dல்வத்தை வீதி,
றிவளை.
2012
- 1 -

Page 4


Page 5
தலைப்பு :
உலகளாவிய உ செல்நெறிகளும், இ
ஆசிரியர் :
பேராசிரியர் சோ.
பதிப்பு
கே. பொன்னுத்து
வெளியீடு :
அக்டோபர் - 201
வெளியீடு :
1 1 1 : 4 |
கலாசூரி இ. சிவ இல. 16/1, மல்வ தெஹிவளை.
Title
Contemporary Int Education and Hi Sri Lanka.
Author
Prof. S.Sandaras
Editor
K.Ponnuthurai
Publicator :
Kalasuri RSivagu 16/1, Malwatta F Dehiwala.

யர்கல்வி முறையின் தற்கால இலங்கையின் உயர்கல்வி முறையும்.
சந்திரசேகரன்.
ரை.
குருநாதன் ஞாபகார்த்தக்குழு பத்தை வீதி,
ernational Trends in Higher gher Education system in
egaram
runathan Memorial Committee Load,
3

Page 6

-4-

Page 7
தினகர
(கட்டளை
நெற்றித் திருநீறும் நேர்; வெற்றிப் பணியாகப் போ பற்றித் தலைமையிற் பாம் சுற்றிநில் மக்கள் நகைச்சு

சிவ குருவே
க் கலித்துரை)
த்தே ஒளிகால் தினகரனில் சற்றிடும் முப்பது ஆண்டுகளே ரோர் புகழ் தமிழ்ச் சங்கமதிற் சுவை நாதன் சிவகுருலே.
பன்மொழிப் புலவர் த. கனகரத்தினம்.

Page 8

-6-

Page 9
பதி
கலாசூரி சிவகுருநாதன் இவ தேசிய பத்திரிகையான தினகரன் ஆசிரியராக பணிபுரிந்தவர்.
இவர் பார்த்த ஒரேயொரு உ இருந்தமைதான். 1956ல் லேக்ஹ இவர் 1959 இல் செய்தி ஆசிரிய தினகரனில் ஆசிரியராக இருந்தார் பல்கலைக்கழகத்திற்கு விரிவுரைய பொறுப்பேற்றார்.
இலங்கையின் நாளிதழ் வர ஓர் இடமுண்டு. இவர் 1961 - 199 'தினகரன்' பத்திரிகையின் பிரதம
லேக்ஹவுஸ் நிறுவனம் (1 பின்னரும் பல்வேறு அரசியல் த பணியை திறம்பட செய்து வந்தவு
பத்திரிகை பணியோடு பல் தலைமை பதவி ஏற்று கலை, ; போன்றவற்றின் ஊடாக சமூக அ6
ஓர் பத்திரிகை ஆசிரியராக பேணுவதில் முன்னின்று உழைத்து
ஒரு தினசரி செய்திப் பத் செல்நெறிகளை வளப்படுத்த மு மூலம் வெளிகொணர்ந்தவர்.
யாழ்ப்பாண கந்தமடத்தை ! கொழும்பு சாஹிராக் கல்லூரி பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டம் பெற

புரை
இலங்கையில் வெளிவரும் பிரபல ல் சுமார் 34 வருடங்கள் பிரதம
த்தியோகம் பத்திரிகை ஆசிரியராக புசின் உதவி ஆசிரியராக சேர்ந்த ரானார். அப்பொழுது க.கைலாசபதி .. 1961ல் கைலாசபதி பேராதனைப் ளராக சென்றபின் இவர் ஆசிரியராக
மாற்றில் சிவகுருநாதனுக்கு அழியாத 5 வரை தொடர்ந்து 34 வருடங்கள்
ஆசிரியராக விளங்கினார்.
971) அரசடைமை ஆக்கப்பட்டதன் லைவர்களின் கீழ் தனது பத்திரிகை
it.
வேறு சமூக சமய அமைப்புக்களில் தமிழ்மொழி, இலக்கியம், பத்திரிகை சைவாக்கத்திற்கு வித்திட்டவர்.
இனங்களுக்கிடையே சுமூக உறவை கவர்.
திரிகை மூலம் எவ்வாறு இலக்கிய உயும் என்பதனை தனது பத்திரிகை
சர்ந்த இவர் - யாழ் இந்துக்கல்லூரி, ஆகியவற்றில் கற்று பேராதனைப் றவர்.
-7-

Page 10
1950 களில் கொழும்பு சாஹிரா தமிழ்ச்சங்க செயலாளராக தனது பேராதனைப் பல்கலைக்கழக தமி சஞ்சிகையின் ஆசிரியராகவும், இந் "இந்து தர்மம்' சஞ்சிகையின் ஆசிரி மாணவ காலத்துள் ஒருவர் இரண்டு மிகவும் அருமை. அந்த பெருபேற்ை தமிழ் மொழிக்கும், இந்து சமயத்தி
அமரர் சிவகுருநாதன் ஒரு கணபதிப்பிள்ளையின் “உடையார் 1 1964 ஆகிய நாடகங்களில் நடித்து
1973ம் ஆண்டு சட்டத்தரணிய திரன்மிக்க தமிழ்ச் சட்டத்தரணியாக தமிழ் வழி விரிவுரையாளர்களில் ஒ
கொழும்புப் பல்கலைக்கழத்த கற்கை நெறியின் விரியுரையாளராக இதழியற் கல்லூரி ஆகியவற்றின் பத்திரிகையாளரை உருவாக்கியவர்
கொழும்பில் பல்வேறு அமை அலங்கரித்தவர். அகில இலங்ை வெளியீடுகளுக்கான குழுவின் த6 கழகத்தின் தலைவராகவும் பணிபுரி
இவருக்கு இதழியல் துறை, சட் காரணமாக பல பதவிகள் கில் பத்திரிகையாளருக்கும் பொதுவா 31,555661 (working Journalist ASSOC பதவி வகித்தது முக்கியமானதாகு
"சிவகுருநாதனுக்கு கிடைத்த முக்கியமானது கொழும்புத் தமிழ்ச என பேராசிரியர். கா.சிவத்தம்பி கு

க் கல்லூரியில் கல்வி கற்கும்போது தமிழ் பணியை ஆரம்பித்தவர். ழ்ச் சங்க இதழான "இளங்கதிர் து மாணவர் சங்கத்தின் இதழான பராக விளங்கினார். பல்கலைக்கழக இதழ்களில் ஆசிரியராக இருப்பது ற சிவகுருநாதன் பெற்று திகழ்ந்து ற்கும் தொண்டு செய்தார்.
நல்ல நடிகரும்கூட பேராசிரியர் க. மிடுக்கு' 1953, “தவறான எண்ணம்’ b ១_616TTT.
பான இவர் கொழும்பின் புலமைத் விளங்கியதுடன் சட்டக்கல்லூரியின் ருவராகவும் பணிசெய்தார்.
தில் செயற்படும் இதழியல் துறை கவும், திறந்த வெளிப்பலைக்கழகம் விரிவுரையாளராக பணிபுரிந்த பல
ப்புகளில் பல முக்கிய பதவிகளை க இந்து மா மன்றத்தின் பிரசுர லைவராகவும், இலங்கைக் கலைக்
bg66TT.
டத்துறை ஆகியவற்றிலிருந்த திறமை டைத்தன அவற்றுள் சகல இன க உழைக்கும் பத்திரிகையாளர் ation) தலைவராக இரண்டு தடவைகள்
O.
சமூக ஏற்புக் கெளரவங்களில் மிக பகத்தின் தலைமை பதவி ஆகும்." - றிப்பிடுகின்றார்.
8

Page 11
1950 களில் - கொழும்பு செயலாளராக தமது தமிழ்ப்பணி ம் ஆண்டு கொழும்புத் தமிழ்ச் அடைகிறார்.
கலாசூரி அமரர் இ.சிவகுரு வருடங்களின் பின்னர் அமைக் அவரின் நாமத்தை மக்களிடையே செயல் திட்டங்களை தீட்டி செ இந்த ஞாபகார்த்த உரையின் 6ெ அமரரின் நாமத்தால் பல பணிக

சாஹிராக் கல்லூரியில் தமிழ்ச்சங்க யை ஆரம்பித்த இ.சிவகுருநாதன் 2003 சங்கத்தின் தலைவராக அமரத்துவம்
நாதன் அமரத்துவம் அடைந்த ஒன்பது கப்பட்ட இந்த ஞாபகாத்தக் குழு - பரவச் செய்யும் நோக்குடன் பல்வேறு பல்பட்டு வருகிறது. அதன் முதன்படி வளியீடாகும். இனி வரும் காலங்களில் ளை செய்ய ஆயத்தமாக உள்ளோம்.
கே.பொன்னுத்துரை ஒருங்கிணைப்பாளர்

Page 12
உலகளாவிய உய செல்நெறிகளும் இலங்ை
இலங்கையின் பத்திரிகை விளங்கிய திருவாளர்கள் சிவ க. கைலாசபதி போன்றோரின் கலாசூரி இ. சிவகுருநாதன் அ6 தினகரன் பத்திரிகையில் 30 ஆ அதன் காரணமாக சமூகத்திற்கு ஆசிரியரும் ஆவார். அத்தே பத்திரிகையாளர்களையும், எழுத வளர்த்தெடுத்தவர். ஏராளமான மு முன்னின்று உழைத்த மூத் அவர்களை இனங்காணுவர், L பத்திரிகையைச் சார்ந்த அரசு எதிர்தரப்பு மற்றும் சிறுபான்ை கெளரவத்தையும் பெற்றவள். இவ6 இருக்க முடியாது.
1980 களில் நான் அ6 அவரது பத்திரிகையில் எழுதுப நான் அக்காலத்தில் சற்று இந்தியர்களின் வரலாற்று நூ6ை வைத்தவர். இன்று லண்டனில் பதுளையைச் சார்ந்த பட்டதாரி யாளர். தமது சிந்தனைகளை முறையிலும் தமிழ் மொழியி யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தி இலக்கிய விமர்சகராகவும் வ6 களில் கண்டறிந்த திரு. சிவகு பத்திரிகையில் உதவி ஆசிரியராக பத்திரிகை மற்றும் இலக்கிய அன்னாரே காரணமாக இருந்த
இன வேறுபாடு, பிராந்: கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட நல்லித பத்திரிகையில் மலையக இல அக்காலத்தில் வெளியிட்டார். (

ர் கல்வி முறையின் தற்கால கையின் உயர்கல்வி முறைமையும்.
பேராசிரியர் சோ. சந்திரசேகரன்
5 வரலாற்றிலே பெரும் ஜாம்பவான்களாக ப்பிரகாசம், S.P. சிவநாயகம், பேராசிரியர் வரிசையில் வைத்து எண்ணப்படுபவர் வர்கள் ஆவார். இலங்கையின் புகழ்பெற்ற பூண்டு காலம் பிரதம ஆசிரியராக விளங்கி பல்துறைக் கல்வியை வழங்கிய மாபெரும் ாடு நில்லாது பல நூற்றுக்கணக்கான த்தாளர்களையும் தமது பத்திரிகை ஊடாக முஸ்லிம் எழுத்தாளர்கள் தமிழ் வளர்ச்சிக்கு த பத்திரிகையாளராக சிவகுருநாதன் பாராட்டுவர், எண்ணி மகிழ்வர். தினகரன்
தரப்பு அரசியல்வாதிகளால் மட்டுமன்றி மயின அரசியல்வாதிகளின் மதிப்பையும் ரை அறியாத தமிழ் பேசும் அரசியல்வாதிகள்
வரை சந்தித்த போதெல்லாம் என்னை )ாறு ஊக்கமளித்தவர். இதன் காரணமாக சிரமப்பட்டு எழுதிய இலங்கை வாழ் ல தொடர்ச்சியாக தினகரனில் வெளியிட்டு வாழ்கின்ற திரு. மு. நித்தியானந்தன் ; மலையகத்தை சேர்ந்த ஒரு சிந்தனை ா ஆற்றொழுக்காகவும் கனல் கக்கும் ல் அழகுற எழுதுபவர். பிற்காலத்தில் ல் பொருளியல் பட்டதாரியாகவும் சிறந்த ார்ச்சிபெற்றவர். இவரது ஆற்றலை 1980 தருநாதன் அவரை சிலகாலம் தினகரன் வும் சேர்த்துக் கொண்டார். நித்தியானந்தனின் வாழ்க்கை முறையாக ஆரம்பிப்பதற்கு ார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
திய வேறுபாடு என்ற வேறுபாடுகளுக் நயம் கொண்ட அன்னார் அவர்கள் தமது க்கியம் பற்றி ஒரு பிரதான கட்டுரையை மு. நித்தியானந்தன் எழுதிய "துங்கிந்தை
- 10 -

Page 13
சாரலிலே’ என்பதே நித்தியானந்த 1960 களிலும் பதுளை பகுதியில் இ பத்திரிகை வெளியீடு, அங்கு வருை எழுச்சியுற்ற கவிஞர்கள், எழுத்தாள இலக்கிய ஆராய்ச்சி கட்டுரையாக திரு. சிவகுருநாதன் அவர்களிடம் சிலாகித்து கூறியபோதெல்லாம் மன அவருடைய ஆர்வத்தையும் அறிை கிடைத்தது.
தனது தமிழ்ப் பணியை பத் அது போதாது என்று தமிழ் கலை கடந்த 7 தசாப்தமாக பாடுபட்டு உ கொழும்பு தமிழ்ச் சங்கத்தின் தலைவ அவருக்கு பின்னர் வந்த தலைவர் அமையும் வகையில் அரும்பணியா
இன்று 40 ஆயிரம் நூல்களை ஆற்றிவரும் கொழும்பு தமிழ்ச் சா முக்கிய பங்களிப்புக்களை அ ஆட்சிக்காலத்தில் ஏராளமான தமிழ் அவர் காரணகர்த்தாவாக இருந்தார். அரசிற்கும் கொழும்பு தமிழ்ச் சங்க ஏற்பட ஆரம்பித்தன. மறைந்த இவ்விடயத்தில் பாடுபட்டு உழைத்த
இலங்கை பல்கலைக் கழகத் ஐயா அவர்கள் ஸாகிரா கல்லூரியில் போன்ற பல பெரியார்களோடு கல்வி கழகத்தில் பேராசிரியர்கள் கண செல்வநாயகம், சு. வித்தியானந்தம் தமிழியல் ஆய்வில் அவருக்கிருந்த அவர் பத்திரிகை வரலாறு பற்றிய அ தினகரன் பத்திரிகை பணியானது வழிவகுத்தது எனக் கூறலாம். "தமி (1993) எனப் பெயரிடப்பட்ட ( வெளியிடப்பட்டது. காலஞ் சென்ற

னின் அக்கட்டுரை. 1950 களிலும் டம்பெற்ற கலை இலக்கிய வளர்ச்சி, க தந்த இலக்கியவாதிகள் அங்கு ர்கள் பற்றி மிகக் காத்திரமான ஓர் அது அமைந்தது. அக் காலத்தில் இக்கட்டுரை முயற்சி பற்றி நான் லையக இலக்கிய வளர்ச்சி பற்றிய வயும் நான் நன்கு அறிய வாய்ப்பு
திரிகை உலகோடு நிறுத்திவிடாது, இலக்கிய பண்பாட்டு வளர்ச்சிக்காக ழைத்து முத்திரை பதித்து உள்ள னாக அவர் 2 முறை பணியாற்றினார். ரகளுக்கு அவர் முன்னுதாரணமாக ற்றினார்.
தன்னகத்தே கொண்டு அறிவுப்பணி ங்க நூலகத்தின் வளர்ச்சிக்கு பல வர் செய்து உள்ளார். M.G.R நூல்களை நன்கொடையாக பெற்றிட இவருடைய காலத்தில் தான் தமிழக கத்திற்கும் நெருங்கிய தொடர்புகள் தமிழ்வேள் கந்தசாமி அவர்களும் நமை குறிப்பிடத்தக்க விடயமாகும்.
தில் இளங்கலைமாணி பட்டம் பெற்ற பேராசியர் க. சிவத்தம்பி, கமால்தீன் பயின்றவர். பேராதனை பல்கலைக் பதிப்பிள்ளை, க. சதாசிவம், வி. ஆகியோரிடத்து தமிழ் பயின்றவர். ஈடுபாடு காரணமாக பிற்காலத்தில் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டார். அவருடைய அவருடைய இந்த ஆராய்ச்சிக்கு ழ் புதினப் பத்திரிகையின் வளர்ச்சி” }ந்நூல் குமரன் பதிப்பகத்தால் பத்திரிகைத் துறை அதிபர்களான 1 -

Page 14
எஸ்மண்ட் விக்கிரமசிங்க, D.R. வி அவர்களுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தினகரன் பத்திரிகையின் வரலாறு இலங்கை பத்திரிகை பற்றி ஆ பெறவிரும்புவோரும் படிக்க வேண் தினகரனின் ஆரம்பகாலத்தில் த வரவழைக்கப்பட்டமை, தினகரனி பேராசிரியர்கள் கைலாசபதி, தில்ை வளர்ச்சி, இவற்றோடு காலனித்து முதலிய விடயங்களை இந்நு இலங்கையின் பத்திரிகையியல் எனக் கூறலாம் இத்துறை சார்ந் சிவநேச செல்வன் எழுதிய "இ வளர்ச்சியும் என்னும் நூலாகும்.
தமது தொழிற் துறையின் ஐயா அவர்கள் சிறந்த மனிதத் ெ இருந்தார். சிறந்த பொதுமக்கள் ஒரு சிறப்பு அம்சம். சிறந்த பக் குழாத்தோடு மட்டுமன்றி எழுத் வர்த்தகர்கள், ஊடகவியல பலதரப்பட்டவர்களுடனும் நெருங் தாம் சந்திப்போரிடம் நெருக்கமான தொடர்ச்சியாக உறவுகளை பேணு அவர் என்னை மருமகன் என அது என்ன உறவுமுறை என கே கண்டியில் இருந்து 1960 களில் ஆசிரியருமான R.M. நாகலிங்க அதன் காரணமாக நானும் ஒரு பெருமையாக கொள்வதாக அ6
அன்னாருடைய நினைவா ஆற்றுவதற்கு எனக்கு அழைப்புலி நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிே நினைவு சொற்பொழிவு நிகழ்த்து கெளரவமாக கருதுகின்றேன்.

ஜயவர்த்தன ஆகியோரின் படங்களுடன்
இவ்வாராய்ச்சி நூலின் ஒரு பகுதி பற்றி விரிவாக எடுத்து கூறுகின்றது. ய்வு செய்ய விரும்புவோரும், அறிவு டிய ஒரு முக்கியமான நூல் இதுவாகும். மிழ் நாட்டில் இருந்து எழுத்தாளர்கள் * அவர்களுடைய செல்வாக்கு, பின்னர் லநாதன் ஆகியோர் காலத்தில் ஏற்பட்ட காலத்தில் தமிழ் பத்திரிகை தோற்றம் ால் ஆராய்கின்றது. இவ்வகையில் ஆய்வு முன்னோடிகளில் இவரும் ஒருவர் த மற்றொரு பிரதான ஆய்வேடு ஆ. இலங்கை பத்திரிகையின் தோற்றமும்
ல் வல்லவராக இருந்த சிவகுருநாதன் தாடர்புகளை பேணுகின்ற நல்லவராகவும் தொடர்பு இவருடைய ஆளுமையின் திமானாக விளங்கிய அன்னார் அறிஞர் தாளர்கள், கலைஞர்கள், கவிஞர்கள், ாளர்கள், அரசியல் வாதிகள் என கிய தொடர்புகளை கொண்டு இருந்தார். உறவு முறைகளை ஏற்படுத்திக்கொண்டு ணுவதில் வல்லவர். பொது மேடைகளில் விழிப்பது உண்டு. ஓர் சந்தரப்பத்தில் ட்டபோது, அவர் என்னுடைய மாமனாரும் வெளிவந்த "செய்தி’ பத்திரிகையின் b தனது சகோதரன் போன்றவர் என்றும் ருமகன் என்ற முறையில் அழைப்பதை ர் எடுத்துரைப்பார். க இத்தகைய ஒரு நினைவு பேருரையை டுத்த ஞாபகார்த்த குழுவினருக்கு எனது ன். இத்தகைய பெருமைமிகு பெரியாரின் வது எனக்குக் கிடைத்திட்ட ஒரு பெரும்
- 12

Page 15
உயர்கல்வித் துறையில் மிகு பட்டத்தை பெற்றிட அயராது உை இன்று உலகளாவிய ரீதியிலும் ! ஒரு சமகால பிரச்சனையும் எழு நெறிகள் பற்றி சிறு பொழுது உ அந்நோக்கில் என்னுடைய இன்றை உயர்கல்வி செல்நெறிகளும் இலங் என்ற தலைப்பில் அமையும். கா கொண்டு அதில் மிகத் தீவிரமாக கல்வி பாரம்பரியத்தையும், கலாசார மக்களை கொண்ட இந்த பே உரையாற்றுவது பொருத்தமானது
இலங்கையில் பல்கலைக்கழக
இலங்கையின் பல்கலைக் வரலாற்றை கொண்டது. 1942 பல்கலைக் கழகம் அமைக்கப்படுவது பல்கலைக்கழக வளர்ச்சிக்கு ( பல்கலைக்கழக திடீர் என உருவாக்கத்தில் பங்காற்றியவர்கள் தேவையென பல இயக்கங்களை தொடங்கிப் போராடிய பல தட நினைவுகூற வேண்டும். திருவாள பொன்னம்பலம் ராமநாதன், கலா பெரியார்கள் இலங்கை பல்கை முன்நின்றவர்கள். இலங்கையின் கழகங்களுடன் தொடர்பு கெ உள்நாட்டிலேயே பட்டங்களை வாய்ந்த இலங்கை பல்கலைக் க என்ற கோரிக்கையை முழு இலங் விடுத்தவர்கள் இத் தமிழ் பெரிய இன்றும் கூட பேராதனை பல்கலை இராமநாதன் விடுதியும் மாணவ இலங்கைப் பல்கலைக் கழகம் ஆ6

ந்த ஆர்வம் செலுத்தி முதுகலைமாணி 2த்தவர் அன்னார் அவர்கள். அத்துடன் }லங்கையிலும் நுணுகி ஆராயப்படும் வினாவும் ஆகிய உயர்கல்விச் செல் ரையாற்றலாம் என முடிவு செய்தேன். |ய ஞாபகார்த்த உரை “உலகளாவிய கையில் உயர்கல்வியில் முறைமையும்” லங்காலமாக உயர்கல்வி பேரார்வம் 5 ஈடுபட்டு ஓர் உயர்தரமான சிறந்த த்தையும் வளர்த்துக்கொண்ட எந்தமிழ் ரவையில் இத்தகைய தலைப்பில்
என நான் கருதுகின்றேன்.
கல்வியின் ஆரம்பம்.
கழக வளர்ச்சியானது 70 ஆண்டுகால ம் ஆண்டில் முதலாவது இலங்கை தற்கு முற்பட்ட தசாப்தங்கள் அத்தகைய முக்கியமானது. 1942 ல் இலங்கை எழுந்துவிடவில்லை அதனுடைய ர், அத்தகைய பல்கலைக்கழகம் ஒன்று ாயும் அதற்கான பத்திரிகைகளையும் மிழ் பெரு மக்களை இவ்விடத்தில் ர்கள் பொன்னம்பலம் அருணாச்சலம், நிதி. ஆனந்தகுமாரசாமி ஆகிய பல லக் கழகத்திற்கான போராட்டத்தில் உயர்கல்வி வெளிநாட்டு பல்கலைக் ாண்டிருந்த நிலைமை நீக்கப்பட்டு வழங்கக்கூடிய முழுமையான தகுதி ழகமொன்று ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் கை மக்கள் சார்பிலும் அக்காலத்தில் ார்கள் ஆவர். அதன் காரணமாகவே க் கழகத்தில் அருணாச்சலம் விடுதியும், களுக்கு சேவையாற்றி வருகின்றன. ாது தேசிய கலாச்சார மறுமலர்ச்சிக்கான
- 13

Page 16
தளமாக அமைய வேண்டும் எ புதிய பல்கலைக் கழகம்
ஆனந்தகுமாரசாமி அக்காலத்து
இவ்வாறான இலங் பல்கலைக்கழகத்தின் தோற்றத் பங்களிப்பினை இச் சந்தாப்பத்
வரலாற்றுப் பின்னணி
கடந்த பல நூற்றாண் பல்கலைக்கழகங்களின் அமை தேவைகளை ஒட்டி மாறத் பல்கலைக் கழகங்கள் சமய உண்மையில் சகல கல்வி மு
வந்தவை என்பது குறிப்பிடத்த நோக்கங்களும் சமயம் சா தொடர்புடையதாகவும் இருந்து கல்வியில் மடாலயங்கள், பிரிவேனாக்கள் என்பனவற்றை உயர்கல்வி நிலையங்களாக வழக்கில் திருச்சபை பல்கலை ஆசிரியர்களாக பணியாற்றினர். அக்காலத்தில் அவர்களிடத்தே
இத்தகைய பல்கலை சமயச் சார்பை இழந்து சமய அக உலக உண்மைகளை உண்மைகளை ஆராய முற் உயர்தரமான அறிவை பரப்புத் புதிய சில இலக்குகளுடன் கற்பித்தலோடு ஆராய்ச்சி பன் தொழிற்பாடு ஆயிற்று. ஜெர்மன் கோட்பாடானது; பல்கலைக் ஈடுபடவேண்டும்; அத்தகைய கு பாடப் பொருளாக அமைதல்

ன்றும் தேசிய மொழிகளின் மேம்பாட்டுக்கு
உதவவேண்டும் என்று கலாநிதி. தில் முழக்கமிட்டார்.
கை தமிழ் பெருமக்கள் இலங்கை ந்திற்கும் வளர்ச்சிக்கும் ஆற்றிய மாபெரும் இதில் நினைவு கூர விரும்புகின்றேன்.
டு காலப்பகுதியில் உலகில் தோன்றிய ப்பும் இயல்புகளும் அண்மைக்காலத்தில் தொடங்கி உள்ளன. நீண்ட காலமாக நிறுவனங்களாலேயே அமைக்கப்பட்டன. றைகளுமே சமய பாரம்பரியங்களின் வழி நக்கது. மிக நீண்ட காலமாக கல்வியின் ர்ந்தவையாகவும் ஒழுக்க நெறியுடன் வந்தன. இதன் காரணமாகவே மரபுவழிக் ஆதீனங்கள், மடங்கள், மதரசாக்கள், 3 காணமுடிகிறது. இந்த நிறுவனங்களே யும் பணியாற்றின. இவற்றை ஐரோப்பிய மக் கழகங்கள் என்பர். சமய குருமார்களே - கற்பிப்பதற்கான அறிவும் ஓய்வு நேரமும் தயே இருந்தது.
க் கழகங்கள் காலப் போக்கில் தமது 1 சார்பற்ற நிறுவனங்களாக மிளிர்ந்தன.
ஆராய்வதை விடுத்துப் புற உலகின் பட்டன. உயர் நிலை தொழிற்பயிற்சி, தல், புதிய அறிவை உருவாக்குதல் என பல்கலைக் கழகங்கள் தோற்றமுற்றன. ரியும் பல்கலைக் கழகங்களின் பிரதான னியில் தோன்றிய புதிய பல்கலைக் கழக கழக ஆசிரியர்கள் ஆராய்ச்சிகளில் ஆராய்ச்சி முடிவுகளே அவர்கள் கற்பிக்கும் | வேண்டும். இவ்வாறு ஆராய்ச்சிக்கும்,
- 14

Page 17
கற்பித்தலுக்கும் இடையே ஒன்றி ஜெர்மனி உருவாக்கிய நவீன பல் விளைவாக கற்பித்தலும், ஆராய் ஒரு தாரக மந்திரம் ஆயிற்று. உலெ ஆராய்ச்சிப் பல்கலைக் கழகங்: அடிப்படையில் மருத்துவ பல்கலை கழகங்கள், அழகியல் பல்கை பல்கலைக்கழகங்கள் தோன்றியுள் கல்வி பயில வாய்ப்பு கிட்டாதோ வாய்ப்பினை’ வழங்குகின்ற பிரித்தானியாவில் உருவாகின. இ செய்து தொலைக்கல்வி வழங்கு காட்டு இந்தியாவின் இந்திரா உலகளாவிய ரீதியில் பல விளங்குகின்றது. பல்வேறு நாடு பல்கலைக்கழகங்கள் இன்று உரு இந்தியாவில் சார்க் பல்கலைக்கழக பல்கலைக்கழக வலைத் தொ அனுசரணையுடன் டோக்கியோவில் என்பனவற்றை குறிப்பிட்டு கூறல வெளிநாட்டு மாணவர்களை பல்கலைக்கழக நகரங்களும் உ சர்வதேசத்தன்மை வாய்ந்தது.
தகவல் தொழில்நுட்பம், இ இன்று இணைய வழியில் மாணவர் பாடங்களை கற்று, ஒப்படைகை வசதியுள்ள இணைய பல்கலைக்கழ உள்ளன. இன்னும் அரச பல்க கழகங்கள் பட்டக்கல்வி வழங்கு எனப் பல்வகைப்பட்ட உயர்கல்வி
மிக நீண்ட காலமாக உய பல்கலைக்கழகங்களிடமே இருந் நிலையங்கள் வழங்கிய உயர்க முறையாக இருக்கவில்லை.

னைப்பு இருத்தல் வேண்டும் என்பதே கலைக்கழக தத்துவம் ஆகும். இதன் ஈசியும் நவீன பல்கலைக்கழகங்களில் கங்கும் விடுதி பல்கலைக்கழகங்களும், 5ளும் தோன்றின. இன்று பாடநெறி க்கழகங்கள், தொழில்நுட்ப பல்கலைக் லக்கழகங்கள், விளையாட்டுத்துறை ான மரபு வழி பல்கலைக்கழகங்களில் ருக்கு உயர்கல்வியில் "இரண்டாவது
திறந்த பல்கலைக் கழகங்கள் வை பல லட்சம் மாணவர்களை பதிவு 5ம் ஆற்றல் உடையவை. எடுத்துக்
காந்தி திறந்த பல்கலைக்கழகம் லட்சம் மாணவர்களை கொண்டு கள் இணைந்து நடத்தும் சர்வதேச வாகி உள்ளன. இதன் அடிப்படையில் கம், தென்கிழக்கு ஆசியாவில் ஆசியன் குதி, ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் ) இயக்கிவரும் ஐ.நா பல்கலைக்கழகம் ாம். சில வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளில் இணைத்து கொள்ளும் நோக்கில் உருவாக்கப்பட்டு உள்ளன. இவையும்
ணையம் என்பனவற்றின் வளர்ச்சியோடு களை பதிவு செய்து அவ்வழியிலேயே )ள சமர்ப்பித்து, பரீட்சைக்கு அமர 35s,135(gibb (Virtual University) (85T66.5 லைக்கழகங்கள் தனியார் பல்கலைக் ம் கல்லூரிகள், சமுதாய கல்லூரிகள் நிலையங்கள் எழுச்சி பெற்றுள்ளன.
கல்வி வழங்குகின்ற ஏகபோக உரிமை தது. ஏனைய மூன்றாம் நிலைக்கல்வி ல்விக்கு பல்கலைக்கழக அந்தஸ்து இந்நிலையில் இன்று பல்கலைக்
س. 15 -

Page 18
கழகங்களுக்கு ஈடான முறையில் நிலையங்களும் தோன்றி அமை6 ஏற்பாடுகள் தயாரிக்கப்பட்டு வரு தொழிநுட்ப பல்கலைக்கழகமும், திறந்த பல்கலைக்கழகமும் இ சுருங்ககூறின் உலகளாவிய பல்க அண்மைக்காலங்களில் உள்வாங்
வெளிநிலை காரணிகள்
கல்வி வளர்ச்சியிலும், உய கல்வி முறைகளுக்கு அப்பாற்பட் வந்துள்ளன. கோளமயமாக்கம், சர் வளர்ச்சி அறிவு பொருளாதாரத் வளாகங்களுக்கு வெளியே இடம்ெ போக்குகளின் பண்புகள், தேவைக உயர்கல்வி துறையின் தனது இய அவசியம் உள்ளது. ஒரு டே அமைக்கப்பட்டு வரும் நிலையை நாட்டு வழக்கில் கொக்கா கோலி மயமாக்கம் என அழைக்கப்படு முறை, மதிப்பெண்களுக்கு பதிலா ரீதியில் பின்பற்றப்படுகின்றன. அ கட்டப்பட்டு ஒப்படைகள் போன் முறை ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு உ6 ஆங்கிலம் பெரிய அளவில் முக்கி பேசாத நாடுகளான சீனா, ஜப்ட நாடுகளில் உயர்கல்வித் துறை ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு உள்ளது கைவிட்ட இலங்கையில் இன்று மறுபிரவேசம் செய்து உள்ளது. கழகங்களும் கல்வி தராதரங்கை தொழில் வர்த்தக துறையோடு வருகின்றன. சோஷலிச பொருள ஊக்கமிழக்கச் செய்த சீனா, போன்ற நாடுகள் இன்று உலகள உயர்கல்விக்கு ஊக்கமளித்து

Iல்கலைக்கழகம் அல்லாத உயர்கல்வி தற்கு அனுமதி வழங்கக்கூடிய சட்ட கின்றன. ஏற்கனவே ஒரு அரசாங்க
தொழில் சார் பல்கலைக்கழகமும், லங்கையில் இயங்கி வருகின்றன. லைக்கழக போக்குகளை இலங்கையும் கி வருகின்றது.
ர்கல்வி வளர்ச்சியிலும் காலங்காலமாக ட காரணிகளே செல்வாக்கு செலுத்தி வதேச மயமாக்கம், தகவல் தொழிநுட்ப தின் வளர்ச்சி என்பன உயர்கல்வி பெறுகின்ற போக்குகளாகும். இத்தகைய ள் என்பனவற்றுக்கு ஏற்ப உலகளாவிய பல்புகளை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டிய ாக்கில் அல்லது ஒரே பாணியில் காணமுடிகின்றது. இதனை மேலை 0ா மயமாக்கம், அல்லது மெக்டோல்ட் கின்றது. உதாரணத்திற்கு செமஸ்டர் க Credit முறை என்பன உலகளாவிய பூண்டு இறுதிப் பரீட்சைகளுக்கு முடிவு 3வற்றை கொண்ட தொடர் மதிப்பீட்டு iளது. பல்கலைக்கழக கல்வி உலகில் பத்துவம் பெற்று வருகின்றது. ஆங்கிலம் ான், ஜெர்மனி, நெதர்லாந்து முதலிய யில் ஆங்கிமும் பயிற்று மொழியாக
1960 களில் ஆங்கிலத்தை ஏறத்தாழ
உயர்கல்வித் துறையில் ஆங்கிலம் உலகளாவிய ரீதியில் சகல பல்கலைக் ள மேம்படுத்துவதிலும் உயர்கல்வியை இணைப்பதிலும் மும்முரமாக ஈடுபட்டு தார முறையை ஏற்று தனியார்துறையை கியூபா, ரஷ்யா, இந்தியா, இலங்கை விய போக்குகளை அனுசரித்து தனியார்
ருகின்றது. - 16

Page 19
தனியார் உயர்கல்வி
இவ்வகையில் இன்றைய உ தனியார் உயர்கல்வியும் பிரதானம துறையினுடைய பொருளாதார பங் உயர்கல்வி துறையிலும், தனியார் துறையின் பங்கேற்பும் தவிர்க்கமு அரச பல்கலைக் கழகங்களுக்கு F மேலாகவும் தனியார் துறை உயர் வளர்முக நாடுகளில் இந்தியா, ம:ே இன்று தனியார் துறையின் பங்ே வருகின்றது.
அண்மைக் காலங்களில் உயர்கல்விக்கான கேள்வியும் தே உயர்கல்வி தகுதிகளின் ஊடாக மேம்படுத்திக் கொள்ளமுடியும் மயமாகிய சமூகங்கள் கல்வித் வழங்குகின்றன. நவீன அல்லது ஒரு லட்சணமே அவர்கள் கல் ஆகும். அத்துடன் சுதந்திரத்திற்கு முறைகள் அவசரமாக திருத் கல்விமுறைகளாகப் பரிணமித்தன. பயிலுவோரின் தொகையும் பெ தொடர்ந்து இயல்பாகவே உயர்க வளர்முக நாடுகள் தமது வளங்களு மட்டுப்படுத்தப்பட்ட முறையில் 6 கட்டத்தில் உயர்கல் விக்கான நிறுவனங்களால் நிறைவு செய்யமு பெற தகுதியுடையோருக்கெல்லாம் வழங்க முடியாது போயிற்று.
அரசாங்கங்கள் இருக்க பேணிபராமரிக்க முடியாத நில நிலையங்களை அமைக்க முடி விரும்பியோ விரும்பாமலோ தனி வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.

லகளாவிய உயர்கல்வி போக்குகளில் ானதாகும். கோளமயமாக்கம், தனியார் கேற்பை ஏற்றுக்கொள்வதன் காரணமாக துறையின் உயர்கல்வியிலும், தனியார் டியாதது ஆயிற்று. மேலை நாடுகளில் ஈடாகவும் பிற சந்தர்ப்பங்களில் அதற்கு கல்வி பங்களிப்பு செய்து வருகின்றது. லசியா, தாய்லாந்து ஆகிய நாடுகளிலும் கற்பு உயர்கல்வி துறையில் மிகுந்து
சாதாரண மக்கள் மத்தியிலும் தவையும் அதிகரித்துள்ளது. அதாவது கவே தமது வாழ்க்கைத் தரங்களை என அவர்கள் நம்புகின்றனர். நவீன தகுதிகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் நவீனமயமாக்கப்பட்ட சமூகங்களின் விக்கு வழங்குகின்ற முக்கியத்துவம் பிற்பட்ட வளர்முக நாடுகளில், கல்வி தியமைக்கப்பட்டு அவை தேசிய இதன் விளைவாக இடைநிலைக்கல்விப் ருவாரியாக அதிகரித்தது. இதனைத் ல்விக்கான கேள்வியும் அதிகரித்தது. ளூக்கு ஏற்ற வகையில் உயர்கல்வியை விரிவு செய்து வந்தன. ஆனால் ஒரு ா தேவையை அரச உயர் கல்வி டியாது போயிற்று. இதனால் உயர்கல்வி அரச பல்கலைக்கழகங்களில் வாய்ப்பு
கின்ற உயர்கல்வி நிலையங்களை லையில் மேலதிகமாக உயர்கல்வி யாது போயிற்று. இதன் காரணமாக பார் உயர்கல்விக்கு அனுமதி வழங்க
- 17

Page 20
மற்றொரு பிரதான விட கல்வி; தராதரங்களில் ஏற்பு பட்டதாரிகள் வேலையற்று இ 40,000 பட்டதாரிகள் வேலை பல்கலைக்கழகக் கல்வியான விடுத்து சமூக கொந்தளிப்புக்கள் அமைந்து விட்டதாகவும் முன் 1990 காலப்பகுதியில் தென்னி கிளர்ச்சிகளுக்கும், பல்கலை உறுதி செய்யப்பட்டவை. கிளர்ச்சிகள் கடுமையான முன மாற்றியமைக்கப்பட்டது பல்க சீர்திருத்தங்கள் பல்கலைக்கழ தடைசெய்யும் முறையிலும் 8
பல்கலைக்கழக கல் அமைதல் வேண்டும் என்பத அங்கு தொடங்கப்பட்டன பல்கலைக்கழகங்கள் மரபு 6 வந்தன. அவற்றினுடைய தெ நிலையில் எழுச்சி பெற்றுவரும் புதிய அறிவையும் திறன்களை ஏற்பாடுகள் பற்றி சிந்திக்க உயர்கல்விக்கான கேள்வி அது என்பவை காரணமாக இலங்ை வழங்கும் முறையில் உயர் வருகின்றன. வெளிநாட்டு பலி கிளைகளையும் இலங்கையில் கல்வி சட்டத்தைத் திருத் வருகின்றன.
எவ்வாறாயினும் ம6ே நாடுகளில் ஏற்கனவே தனியார் பல்கலைக் கழகங்களும் ஏற்பு துறைக்கு இடமளிக்க மே( அமைந்தன. இலங்கையில் 4

யம் அரச உயர்கல்வி நிலையங்களின் ட்ட வீழ்ச்சியால் பல்லாயிரக்கணக்கான நந்தனர். இலங்கையில் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் பின்மைப் பிரச்சினையை எதிர்நோக்கினர். து தேசிய அபிவிருத்திக்கு உதவுவதை களை ஏற்படுத்துவதற்கான ஒரு காரணியாக பறப்பாடுகள் செய்யப்பட்டன. 1971, 1989 - லங்கையில் எழுந்த பாரதூரமான இளைஞர் க்கழக கல்விக்கும் இருந்த தொடர்புகள் இவ்விரு சந்தர்ப்பங்களிலும் இளைஞர் மறயில் ஒடுக்கப்பட்ட பின்னர் முதலாவதாக லைக்கழக கல்வி முறையேயாகும். புதிய கங்களில் மாணவர் கிளர்ச்சிகள் எழுவதைத் அமைந்தன.
வி வேலை வாய்ப்புகளை வழங்குவதாக ற்காக தொழில் சார் கற்கை நெறிகள் (1972). ஒட்டு மொத்தத்தில் அரச -வழியான கற்கை நெறிகளையே வழங்கி ாழிற் சார்பு குறைவாகவே இருந்தது. இந் 5 அறிவு பொருளாதாரத்திற்கு பொருத்தமான ரயும் வழங்க உயர்கல்வி துறையில் மாற்று ப்பட்டது. இவ்வாறு வளப்பற்றாக்குறை திகரிப்பு, அரச உயர்கல்வியின் தராதரவீழ்ச்சி கயிலும் தனியார் உயர்கல்விக்கு அனுமதி கல்விக் கொள்கைகள் மாற்றம் பெற்று கலைக் கழகங்களின் வளாகங்களையும் அமைப்பதற்கு ஏதுவான முறையில் உயர் தும் முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு
லசியா, தாய்லாந்து, இந்தியா முதலிய உயர்கல்வி நிலையங்களும் வெளிநாட்டுப் டுத்தப்பட்டுவிட்டன. இந்நாடுகளில் தனியார் லே கூறப்பட்ட காரணங்களே ஏதுவாக அரச பல்கலைக் கழகங்களுக்கு அப்பால்
-18 -

Page 21
முறையான தனியார் பல்கலை க அமைக்கப்படவில்லை. ஆயின பரீட்சைகளுக்கு மாணவர்களை ஆய தனியார் உயர்கல்வி நிலையங் இலங்கையின் பல்கலைக்கழக அங்கீகரிக்கப்பட்ட வெளிநாட்டு நெறிகளையும் இந் நிலையங்கள் பிரச்சனையும் இல்லை. இவ்வாறு த இலங்கையில் உறுதியாக அமைக்
இவ் வாறான நிலைய பல்கலைக்கழகங்களை அமைப்பதற் இருந்தும் பல்கலைக்கழக மாணவரிட தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் இ என்றும் வறியவர்களுக்கு அரசாந் தனியார் உயர்கல்வி என்ற நிை
கூறுகின்றனர். அத்துடன் அரச பா பல்கலைக் கழகங்களுக்கு கற்பிக்க கழகங்களின் தராதரம் மேலும் வீழ்ச் முன்வைக்கின்றனர்.
எவ்வாறாயினும் உயர்க நாடுவோர் மற்றும் உயர்கல்விக்காக நாடுவோர் ஆகியோரின் வசதிக்க இணைத்துக் கொள்வதற்காகவும் 8 செல்லும் மாணவர்களுக்குச் செல மிச்சப்படுத்தவும் வெளிநாட்டு பல்க வேண்டும் என்பது அரசாங்கத்தின்
"தனியார் துறை உய பரீட்சயமற்றதொன்றாயினும் ஆசி தனியார் துறையினர் ஒரு பிரத யப்பான், தென்கொரியா, தாய்வா ஆகிய நாடுகளில் தனியார் உயர்க வந்துள்ளது. இந்நாடுகளில் உயர் மாணவர்கள் தனியார் கல்வி நிை

ழகங்கள் அதிகாரபூர்வமாக இன்னும் ம் வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழக பத்தம் செய்யும் ஏற்பாடுகளை கொண்ட கள் இன்று பெருகி வருகின்றன. மானியங்கள் ஆணைக்குழுவினால் பல்கலைக் கழகங்களில் கற்கை கற்பிப்பதால் சட்ட ரீதியாக எதுவித தனியார் உயர்கல்விக்கான அடித்தளம் க்கப்பட்டு வருவதாக கூறலாம்.
1ல் இலங் கையில் தனியார் }கான எதிர்ப்பு இடதுசாரி கட்சியினரிடம் டம் இருந்தும் வருகின்றது பெற்றுள்ளது. Dவசக் கல்வியை ஒழித்துக்கட்டிவிடும் பக உயர்கல்வி, செல்வந்தர்களுக்கு ல தோன்றிவிடும் என்றும் அவர்கள் ல்கலைக்கழக ஆசிரியர்கள் தனியார் 5 சென்று விடுவதால் அரச பல்கலைக் ச்சியடைய நேரிடும் என்ற கருத்தையும்
ல்வியை மிகுந்த அபிலாசையுடன் 5 வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகங்களை காகவும் வெளிநாட்டு மாணவர்களை ஆண்டுதோறும் வெளிநாடுகளில் படிக்க விடப்படும் வெளிநாட்டு செலாவணியை லைக்கழக வளாகங்கள் ஏற்படுத்துதல்
நோக்கமாக உள்ளது.
ர்கல்வி'' என்பது இலங்கைக்கு யாவின் உயர்கல்வி வளர்ச்சியில் என பங்கினை ஏற்று வந்துள்ளனர்.
ன், இந்தோனேசியா, பிலிப்பைன்ஸ் கல்வி ஒரு பிரதான பங்கினை வகித்து கல்வி பயிலும் மாணவர்களில் 80% லயங்களில் சேர்ந்து பயிலுகின்றனர். 19 -

Page 22
மேலும் தற்போது சீனா, வியட்நாம், தனியார் உயர்கல்வி துரித வளர்ச்சிெ தனியார் உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் ச கூறப்பட்டாலும் யப்பான், பிலிப்பைன்ஸ் ஆகிய நாடுகளில் புகழ்பெற்ற உயர் கழகங்கள் உண்டு. (யப்பானில் Wase Sale, தென்கொரியாவில் Yonsei, இ போன்றன).
முகாமைத்துவம், தொழில் துறைகளில் உயர்தரமான பட்டங்களை உயர்கல்வி நிலையங்கள் இன்று இப்பட்டங்களுக்குச் சந்தைவாய்ப்புகள் . ஆசிய தொழிலநூட்ப நிறுவனம், இந் நுட்பத்திற்கான தேசிய நிறுவனம் என்ட இவை பெரும்பாலும் மாணவர் பயன்படுத்தியே இயங்குகின்றன.
பல ஆசிய நாடுகள் தனிய நிர்வகிப்பதில் அதிகளவில் அனுப6 இவ்விடயத்தில் 25-30 ஆண்டு அனுபவ தனியார் உயர்கல்விக்கு நீண்ட பார ஐரோப்பிய நாடுகளில் இது ஒரு அண் நாட்டில் 91 தனியார் வர்த்தகவிய செகோஸ்லோவேகியாவில் 29 நிை நிலையங்களும் ருமேனியாவில் 18 நிலையங்களும் வளர்ச்சி பெற்றுள்ள
சீனாவில் இன்று 1200 தனியார் இவையெல்லாமே அரசாங்க அங்கீகார இளநிலை பட்டம் வழங்கும் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டது. 129 உயர்கல்வி நிை கீழ்மட்ட சான்றிதழ்களை வழங்கும் உயர்கல்வி மாணவர்களில் 10% நிலையங்களில் பயில்கின்றனர்.
- 20

கம்போடியா ஆகிய நாடுகளிலும் பற்று வருகின்றது. பொதுவாகவே bறு தரத்தில் குறைந்தவை என்று ), தென்கொரியா, இந்தோனேசியா நரமான பல தனியார் பல்கலைக் da, Aeio, LaSIG)Lugiramólob De La 5(&g5T(860Tafu JT6î6ö Santa Dharma
நுட்பம், கல்வியியல் போன்ற வழங்கும் புதுவகையான தனியார் வளர்ச்சிபெற்று வருகின்றன. அதிகம். பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டிலுள்ள நதியாவிலுள்ள தகவல் தொழில் ன இதற்கான சில உதாரணங்கள். செலுத்தும் கட்டணங்களைப்
ார் உயர்கல்வி நிலையங்களை வம் பெற்றவை. பிறநாடுகளுக்கு 1ங்களே உண்டு. ஆசிய நாடுகளில் ம்பரியம் இருந்தவிடத்து, கிழக்கு மைக்கால போக்காகும். போலந்து ல் உயரகல்வி நிலையங்களும் லயங்களும் ஆர்மினியாவில் 21 நிலையங்களும் பல்கேரியாவில் 4
50t.
உயர்கல்வி நிலையங்கள் உண்டு. ) பெற்றவையன்று. 2002ம் ஆண்டில் நான்கு தனியார் கல்லூரிகளுக்கே லயங்கள் இளநிலை பட்டத்திற்கு உரிமையைப் பெற்றன. சீனாவில்
மாணவர்களே தனியார்துறை

Page 23
சீனாவில் தனியார்துறை உ வேறுபடுகின்றது. சீனாவில் | அரசாங்கத்திற்கும் ஓரளவு உ தனிப்பட்டவர்களால் நடத்தப்படுகி இயக்கப்பட்ட தனியார் கல்வி ! உயர் கல்வியின் வளர்ச்சிக்கு வழ அரசியல் யாப்பு தனியார் உப் சொல்லவில்லை. இந்நிலையில் த சட்டபூர்வ அந்தஸ்தை வழங்கும்
சீனாவில் தனியார்துறை 2 அம்சம், அந்நாட்டில் எழுந்துள்ள நிறுவனங்கள்) உயர்கல்வி நிறு நிறுவனங்களில் தற்போது நூறு ம குறைந்த புள்ளிகள் காரணமாக அனுமதிபெற முடியாதவர்களிற்கு அனுமதி வழங்குகின்றன. இவ்வா அவசியத்தை அரசாங்மும் ஏற்ற நிலையங்கள் பெரும்பாலும் தெ விளங்குகின்றன. இவை பல்க பட்டங்களை வழங்குவதில்லை. ரஷ்ய நாட்டில் அண்மைக் க நிலையங்கள் தோன்றின. இ நிலையங்களிலிருந்து வேறுபா பங்களிப்பை இத் தனியார் உயர்க இவை “அரசுசாரா” (non - state மத்திய அரசின் வளங்களைப் பெற நிறுவனங்களிடமிருந்து வளங்களை இவை அரசாங்க ஆமைப்புகனே இவ்வாறான தனியார் நிறுவனங்க 10% மானோருக்கு இடமளிக்கின் சமூகவியல், சமூகப்பணி, வர்த்தக கற்கைநெறிகளை நடத்துகின்ற சாதனங்கள் அதிகளவில் தேவை

உயர்கல்வி மேலைநாடுகளில் இருந்து உள்ள தனியார் கல்லூரிகளில் உரிமை உண்டு. ஆயினும் அவை ன்றன. 2002 டிசம்பர் மாதம் சீனாவில் பற்றிய தேசிய சட்டமானது, தனியார் சிவகுத்தது. சீனாவில் 1982ம் ஆண்டில் பர்கல்வி பற்றி தெளிவாக எதுவும் தனியார் உயர்கல்வி நிலையங்களுக்கு
நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
உயர்கல்வி வளர்ச்சியில் ஒரு பிரதான 1 மக்களால் நடத்தப்படும் (minban வனங்களாகும். இவ்வாறான ஆயிரம் ட்டுமே அரச அங்கீகாரம் பெற்றுள்ளன. - அரசாங்க பல்கலைக்கழகங்களில் 5 இத் தனியார்துறை நிறுவனங்கள் Tறான தனியார்துறை நிறுவனங்களின் துக்கொண்டுள்ளது. இவ் உயர்கல்வி Tழில்சார் கல்வியை வழங்குவனவாய் லைக்கழகங்கள் போல் இளநிலை பொதுவுடைமை ஆட்சிக்கு பிற்பட்ட ாலத்திலேயே தனியார் உயர்கல்வி
வை அரசாங்க மற்றும் தனியார் ட்டன. அத்துடன் பொதுமக்களின் -ல்வி நிலையங்கள் பெறுகின்றமையால் ) என அழைக்கப்படுகின்றன. இவை வதில்லை. ஆயினும் ஏனைய அரசாங்க யும் ஆதரவையும் பெற்றுக்கொள்கின்றன. பாாடு நெருங்கிய தொடர்புடையவை, கள் (500) உயர்கல்வி மாணவர்களில் றன. பொருளியல், சட்டம், உளவியல், நிர்வாகம் போன்ற சந்தைப்படுத்தக்கூடிய ன. இவற்றுக்கான முதலீடு மற்றும் ப்படுவதில்லை.
--21 -

Page 24
வியட்நாமில் உயர்கல்வி ம துறைசாரா நிறுவனங்களில் பயிலுகி இவ்வாறான நிறுவனங்கள் 23 இ நிறுவப்பட்டவை. எஞ்சியவை ஓ சார்ந்தவை. இவை தனியார் அ நடத்தப்படுகின்றன. எதிர்காலத்தில் நிறுவனங்களும் தனியார் நடத்தும்
மலேசியாவில் தனியார் பெற்றுள்ளது. அங்கு 691 தனியார் 2 மற்றும் 4 பல்கலைக்கழக வளாக தனியார் உயர்கல்வியை நீண்ட | ஆயினும் அதற்கு முழுமையான வெளிநாட்டு மாணவர்களை கவரு ஈடுபட்டு வருகின்றது. 1997-2000 இல் 60% னால் அதிகரித்தது. உயர்கல்6 செய்யவும் வெளிநாட்டு வருமானத் துறையில் தங்கியுள்ளது.
மேற்காசிய முஸ்லிம் நாடுக ஈடுபாடு காட்டி வருகின்றது. 2 பல்கலைக்கழகம் அமைக்கப்பட்டு 6 இப் பல்கலைக்கழகத்தில் அமெரிக் கற்பிப்பர். சவுதி அரேபியாவில் அடிப்படையில் இருதனியார் பல்க ஏற்படுத்தப்பட உள்ளன.
லத்தீன் அமெரிக் காவ பல்கலைக்கழகங்களும் தனியா திருச்சபையால் ஏற்படுத்தப்பட்ட நோக்குடைய தனியார் பல்கலைக்க இவை அதிக கட்டணங்களை வசூ வழங்குகின்றன என்ற விமர்சனம் பல்கலைக்கழகம் அதிகளவு இலாபா உண்டு.

மாணவரில் 12% மானோர் பொதுத் என்றனர். 2003ம் ஆண்டில் அந்நாட்டில் இருந்தன. இவற்றில் 18 மக்களால் கரளவிற்கே (Semi) பொதுத்துறை ஆதரவுடன் அரச அமைப்புக்களால் இந்நாட்டில் வெளிநாட்டு உயர்கல்வி நிறுவனங்களும் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு.
உயர்கல்வி துரிதவளர்ச்சியை கல்லூரிகளும் பல்கலைக்கழகங்களும் தங்களும் உள்ளன. மலேசியா நாடு காலமாக அனுமதித்து வந்துள்ளது. ( அந்தஸ்து வழங்கப்படவில்லை. ம் முயற்சியில் மலேசியா தீவிரமாக )டயில் வெளிநாட்டு மாணவர் தொகை பிக்கான மேலதிக தேவையை நிறைவு ந்தைப் பெறவும் மலேசியா தனியார்
களின் உயர்கல்வியில் தனியார்துறை ஆப்கானிஸ்தானில் 1வது தனியார் வருகின்றது. அமெரிக்கப் பாணியிலான க பேராசிரியர்கள் ஆங்கில மொழியில் தனியார்மயமாக்கக் கொள்கையின் லைக்கழகங்களும் 36 கல்லூரிகளும்
பில் காணப் படும் பல பழைய ர் நிறுவனங்களும் கத்தோலிக்க டவை. ஆனால் தற்போது இலாப ழகங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. லித்து குறைந்த தரமுடைய கல்வியை உண்டு. சிலி நாட்டின் அமெரிக்கப் ங்களைப் பெறுகின்றதென்ற முறைப்பாடு
22 -

Page 25
கனடா நாட்டைப் பொறுத்த கல்லூரிகளுக்கு ஒரு நீண்ட பொதுத்துறைப் பல்கலைக் தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக்கொ உல்லாசப்பயணம், விருந்தோப் ஆங்கிலம், விமான சேவை முதல் தனியார் கல்லூரிகள் வழங்குகி மாகாணங்களின் கட்டுப்பாட்டின் மாகாண அரசுகளிடம் தம்மைப்
இக்கல்லூரிகள் உரிய உள்ள தனியார் பின்னிடை விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இக் “நுகர்வாளர்களின்” நலன்களை ஆண்டு தனியார் பின்னிடைக் இவ்வாறான சட்டமொன்றை முத
மேற்கைரோப்பிய நாடு கழகங்களே கூடிய ஆதிக்கம் நாடுகளில் தனியார் உயர்கல்வி பிரித்தானியாவில் அரசாங் நிலையங்களுக்கிடையிலான 6ே காரணம் புதிய தனியார் உயர்க கட்டணங்களும் அவை வழங்கு கூடியதாகவும் இருப்பதுதான். 8 மீது விரோதப் போக்கைக் கன உயர்கல்வி நிலையங்களில் அரச
போட்டி காரணமாகவும் பிரச்சனைகள் காரணமாகவும் | நீடித்து இயங்க முடியாத நில ஜப்பானில் பல தனியார் உயர் பிறப்பு வீதத்தில் ஏற்பட்டுள்ள வேறு காரணங்களும் உண்டு வருமானத்தில் 70 சதவீதத்ன வேண்டியுள்ளது.

தேவரையில் தனியார் தொழில் முறைக் கால வரலாற்றுப் பாரம்பரியம் உண்டு. கழகங்களும் தனியார் துறையுடன் எள்கின்றன. வர்த்தகம், கணினிக்கல்வி, Dபல் தொழில், இரண்டாம் மொழியாக யெ துறைகள் சார்ந்த கற்கை நெறிகளைத் ன்றன. இந்நாட்டில் கல்வித்துறையானது கீழ் வருவதால், தனியார் கல்லூரிகளும்
பதிவு செய்துகொள்ள வேண்டும்.
அங்கீகாரத்தைப் பெற மாகாணங்களில் நிலைக் கல்வி ஆணைக்குழுவுக்கு கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவர்கள் - Tள பாதுகாக்க கனடாவின் 1996 ஆம் கல்விச் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது. தலில் நிறைவேற்றிய நாடு கனடாவாகும்.
களில் அரசாங்கத்துறைப் பல்கலைக்
செலுத்துகின்றன; கிழக்கைரோப்பிய வெற்றிகரமாக விரிவடைந்து வருகின்றது. க மற்றும் தனியார் உயர்கல்வி வறுபாடு மங்கி வருகின்றது. இதற்கு ஒரு ல்வி நிலையங்கள் அறவிடும் நியாயமான ம் கற்கைநெறிகள் சந்தைப்படுத்தப்படக் அரசாங்கங்களும் தனியார் நிலையங்கள் படப்பிடிப்பதில்லை. பல புதிய தனியார் Tங்க முதலீடும் தனியார் முதலீடும் உண்டு.
> கல்வித் தராதரங்கள் தொடர்பான பல தனியார் உயர்கல்வி நிலையங்கள் >லமையும் உண்டு. இக்காரணங்களால் கல்வி நிலையங்கள் மூடப்பட்டுவிட்டன. வீழ்ச்சி, பொருளாதார மந்தம் போன்ற
ஜப்பானில் இந்நிலையங்கள் தமது த ஆசிரியர் சம்பளங்களாக வழங்க
- 23

Page 26
மெக்சிக்கோ நாட்டில் தனி 1975இல் 67 ஆக இருந்து 2003 அண்மையில் அவற்றில் 88 ப அடிப்படையான கல்வித் தராதர காரணமாகும்.
உகண்டா அரசாங்கமும் உயர்கல்வி நிலையங்கள் மீது இந்நாட்டில் தனியார் உயர்கல்வி பெற்றமையால் அதனைக் கட்டு நாடுகளில் பிரதானமாக உகா ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகின்றது.
உயர்கல்வியைப் பெற மாணவர்கள் தொகை குறைந்து கென்யா. அரசாங்கப் பல்கலை புத்தாக்கங் களும் வெளிநா (தென்னாபிரிக்கா, அவுஸ்திரேலிய நிலைமைகளே இதற்குக் காரண உயர்கல்வி வளர்ச்சி பெற்று வ
அரசாங்கத்துறை உயர்கல்வி விரிவுபெற முடியவில்லை.
சமூகத்தின் உயர்கல்வித் தேன் உயர்கல்வி ஏற்பாடுகள் இத்தே உள்ளது;
புதிய தொழில்நுட்ப அறிவு, கற்பதற்கான தேவைகளுக்கேற் மாற்றங்கள் ஏற்படாமை;
மாணவர்களுக்குத் தேவையான தனியார் உயர்கல்வி நிலை தேவைகளைக் கருத்திற் கெ! வழங்குகின்றன.

யார் பல்கலைக்கழகங்களின் தொகை }ல் 1368 ஆக அதிகரித்தது; ஆயினும் கலைக்கழகங்கள் மூடப்பட்டுவிட்டன. ங்களை எட்ட முடியாமையே இதற்குக்
சட்ட விரோதமாக இயங்கும் தனியார் | நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றது. "எதிர்பாராத முறையில்” பெருவளர்ச்சி பபடுத்தும் நிலை ஏற்றட்டது. ஆபிரிக்க ன்டாவிலேயே இவ்வாறான வளர்ச்சி
த் தனியார் நிலையங்களை நாடும்
வருவதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் லக்கழகங்கள் அறிமுகப்படுத்திவரும் ட்டுப் பல்கலைக் கழகங்களினால் IT, பிரித்தானியா) ஏற்பட்டு வரும் போட்டி மாகும். உலகளாவிய ரீதியில் தனியார் ருவதற்குப் பல காரணங்கள் உண்டு:
நிதிப்பிரச்சினை காரணமாக மேலும்
வை விரிவடைந்து வருகின்றது; அரச தவையை நிறைவு செய்ய முடியாது
மற்றும் புதிய அறிவுத்துறைகளைக் ட அரசாங்க உயர்கல்வித்துறையில்
பல்வேறுபட்ட பாடத் தெரிவுகளைத் பங்களே வழங்குகின்றன; சந்தைத் கண்ட கற்கை நெறிகளை அவை
-24 -

Page 27
கட்டணஞ் செலுத்தும் ஆற்றலுக்கே
தொழில் முகாமைத்துவ முறைகள் சிக்கனமாகவும் வினைத்திறனுடனு
அரசாங்கத்தின் உயர்கல்விப் பொ அரசாங்க ஆதரவைப் பெற்றுக் ஆரம்பக்கல்வியில் அக்கறை செலு
தமது வருமானத்தைத் தாமே நாடாதிருத்தல்; பல புத்தாக்கங்கை
எவ்வாறாயினும் தனியார் விமரிசனங்களுக்கும் உள்ளாகின்ற6 விடயமே ஒரு குறைபாடாகக் க இலாபநோக்கு, உயர்கல்வியை வர் தராதரங்களைப் பேணுவதில் அக்க வாய்ப்புகளை வழங்காமை, ஆற்றன வருமானத்தை அளவுகோலாகக் ெ குறைபாடுகள் சுட்டிக்காட்டப்படுகின
பல உலக நாடுகளில் உ மிஞ்சி தனியாரே ஆதிக்கம் அரசாங்கத்துறையை விட தனியா தெரிவு செய்யப்பட்ட முறையிலும் ப ஈடுகொடுக்க முடிகின்றது. கடந்த மூ6 உயர்கல்வி வளர்ச்சிக்கும் விரிவுக்கு இருந்துள்ளனர். பல நாடுகளில் தெ உயர் கல்வியை தொலைக்கல் வழங்குவதிலும் தனியார் துறையின உயர் குழாத்திற்குத் தரமான உ தொழிற்கல்வி, வசதியற்றவர்களும் த குறைந்த உயர்கல்வி' - தனியார் இவ்வாறு தொகுத்துக் கூறப்படுகின்

ற்ற கட்டண ஏற்பாடுகள்,
ளைப் பயன்படத்திக் கல்லூரிகளை ம் நடத்துதல்,
றுப்புக்களைப் பகிர்ந்துகொள்வதால் கொள்ளும் வாய்ப்பு, அரசாங்கம் புத்த வாய்ப்பு வழங்குதல்,
பெருக்கி அரசாங்க உதவியை ளைப் பரீட்சித்துப் பார்த்தல்.
உயர்கல்வி நிலையங்கள் பல ன. அவை தனியாருக்குரியவை என்ற றப்படுகின்றது. இந்நிலையங்களின் ாத்தக மயமாக்கும் முயற்சி, கல்வித் றையின்மை, சகல மாணவர்களுக்கும் லைக் கருத்திற்கொள்ளாது பெற்றோர் காண்டு அனுமதி வழங்கல் போன்ற iறன.
யர்கல்வித்துறையில் அரசாங்கத்தை செலுத்தும் நிலையும் உண்டு. ார் முறையினரே சிறிய அளவிலும் ல்வகைப்பட்ட கல்வித் தேவைகளுக்கு ன்று தசாப்த காலத்தில் பல நாடுகளின் நம் தனியார் துறையினரே காரணமாக ாழில் செய்வோருக்குத் தேவையான வி அல்லது இணைய வழியாக ர் வெற்றி கண்டுள்ளனர். "வசதியான டயர்கல்வி, தேவைப்படுவோருக்குத் திறமை குறைந்தவர்களுக்கும் தரத்தில் துறையின் உயர்கல்விக்கொள்கை
Ո35l.
25

Page 28
உலகளாவிய ரீதியில் பர6 இயங்கிவரும் பல்கலைக்கழகங் நிறுவனங்களாக்கும் முயற்சியாகு தொடங்கியதொன்று. வளர்ச்சியன் தாய்லாந்து, இந்தியா, இலங்கை சிறந்த பல்கலைக் கழகங்க விதிகளையும் கண்டறிந்து சிறந் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு இந்நாடுகள் ஒதுக்கி வருகின்ற புதிய பல்கலைக்கழகங்களை ஆ சீனாவிலும் வெளிநாட்டு பேராசிரி புள்ளிகளை மேம்படுத்தும் வருகின்றன. உலகிற் சிறந்த ப பற்றி மேலும் விபரமாக நோக்கு
உலகில் கல்விப் பணி பல்கலைக்கழகங்களில் மிகச்சி முயற்சியில் ஈடுபட்ட நிறுவனங்
1. சீனாவில் உள்ள ஷங்க (Shankai Jiao Tong Unive
2. லண்டன் டைம்ஸ் உயர் (The Times (London) Hi
3. ஐரோப்பிய ஆணைக்கு
4. ஸ்லாவேனிய ஜோஸப்
(Josef Stefan Institute of
உலகின் மிகச் சிறந்த எவ்வாறு? அதற்கான தகுதிவிதி
சீனநாட்டு ஜியோ தகுதிவிதிகளாவன:

விவரும் மற்றொரு செல்நெறி தற்போது களை உலகிற் சிறந்த உயர்கல்வி ம். இது சென்ற நூற்றாண்டின் இறுதியில் டைந்த நாடுகளில் மட்டுமன்றி மலேசியா, 5, சீனா போன்ற நாடுகளிலும்; உலகிற் ளூக்கான தராதரங்களையும், தகுதி த பல்கலைக்கழகங்களை அமைக்கும் வருகின்றன. இதற்கான விசேட நிதியை ன. சீனா, இந்தியா போன்ற நாடுகள் ஆரம்பித்து வருகின்றன. மலேசியாவிலும் ரியர்களுக்கு பதவிகளை வழங்கி தமது நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு ல்கலைக்கழகங்கள் என்ற எண்ணக்கரு நவோம்.
ரியாற்றி வரும் பல்லாயிரக்கணக்கான றந்தவை எவை என்பதைக் கண்டறியும்
கள் பின்வருமாறு:
ாய் ஜியோ டொங் பல்கலைக்கழகம்.
2rsity)
கல்வி பத்திரிகை. gher Education Supplement)
9.
ஸ்டெபான் நிறுவனம். Slovenia)
பல்கலைக்கழகங்களை இனங்காணுவது கள் (criteria) எவை?
டொங் பல்கலைக் கழகம் வகுத்த
- 26

Page 29
> பல்கலைக்கழகங்களின் ட
பரிசுகளையும் பதக்கங்களையும்
புள்ளிகள்.
பல்கலைக்கழக ஆசிரிய பெற்றிருந்தால் அதற்கு
Σ» பரந்த துறைகளில் ஆரா
மேற்கொள் காட்டப்பட்டி புள்ளிகள்.
மிகச் சிறந்த ஆய்வுக்கL
விஞ்ஞான மேற்கோள் ச சுட்டெண் கலை, மனிதப் ஆய்வாளர் பெயர் இடம்
பல்கலைக்கழகத்தின் ப( புள்ளிகள்
இத்தகுதி விதிகள் பல் தராதரத்திற்கு முக்கியத்துவ உண்மையில் பல்கலைக்கழகங் கற்பித்தலுமாகும். விஞ்ஞான தாக்கங்களை விடுத்து நோபல் அளித்தமைக்காக ஜியோ டொங் பெரிதும் விமர்சிக்கப்பட்டன. பே விருதுகளை இப்போது கருத் வாதிடப்பட்டது அதனை விடுத்து உயர் தரமான ஆராயப் சி சிக பல்கலைக்கழகங்களை மதிப்பிடுவி விஞ்ஞானங்களுக்கு மட்டும் மு: கருத்துத் தெரிவிக்கப்பட்டது. விஞ்ஞானத்துக்கே முக்கியத்துவ
SDJLL
துறைவகைப்படி நோபல் 1. விஞ்ஞானம் (இரசாயனம், ெ 2. சமூக விஞ்ஞானங்கள் (பொ 3. கலைகள் (இலக்கியம்) சம

ழைய மாணவர்கள் நோபல் பெற்றிருந்தால் அதற்கு 10
ர்கள் இவ்வுயர் விருதுகளைப் 20 புள்ளிகள்; ய்ச்சியாளர்கள் அதிக அளவில் 5b5T6) (highly-cited) sig535 20
டுரைகளுக்கு 20 புள்ளிகள்,
ட்டெண், சமூக அறிவியல் மேற்கோள் பண்பியல் சுட்டெண் என்பனவற்றில்
பெற்றிருந்தால் அதற்கு 20 புள்ளிகள், ருமன், மாணவர் தொகை இதற்கு 10
கலைக்கழகங்களின் ஆராய்ச்சிகளின் மளித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. களின் பிரதான பணி ஆராய்ச்சியும் ஆராய்ச்சிகளில் ஏற்படும் பயனுள்ள பரிசுகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் பல்கலைக்கழகத்தின் தகுதிவிதிகள் }லும் எப்போதோ பெறப்பட்ட நோபல் திற் கொள்வது சரியல்ல என்றும் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் செய்யப்பட்ட ளின் அடிப் படையில் இப்போது து பற்றியும் குறை கூறப்பட்டது. மேலும் ங்கியத்துவமளிப்பது சரியல்ல என்றும் நோபல் பரிசுகள் அதிக அளவில் மளித்தன (பார்க்க அட்டவணை 1)
ബങ്ങിങ്ങ് 1
பரிசுகள்
பளதீகம், மருத்துவம்) 3 பரிசுகள் ருளியல்) 1 பரிசு தானம் 1 பரிசு
エ

Page 30
ஷங்காய் பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானங்களுக்குச் சார்பான சரியானதே! ஆயினும், ஒரு L உயர்ந்த தராதரங்களை அடை காலம் செல்லும்; ஏராளமான வ தேவை; நோபல் பரிசுகளையும் எல்லாப் பல்கலைக்கழகங்கா விஞ்ஞானத்துறைக்கு முக்கியத் சிலர் வாதிடுகின்றனர்.
டைம்ஸ் (லண்டன்) உt பல்கலைக்கழகங்களை இனா உயர்தரமான ஆராய்ச்சிக்கு தொழில்பெறும் ஆற்றல் (emplo) சர்வதேச நோக்கு 10%; ஆசிரி
ஐரோப்பிய ஆணைக் “விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிகளால் 6 முக்கியத்துவமளித்து 22 ஐரோப் தயாரித்தது. இவ்வாணைக்குழு கேம்பிரிட்ஜ் ஆகிய பல்கலைக்க ஷங்காய் பல்கலைக்கழகமும் டை வழங்கின என்பது குறிப்பிட ஆராய்ச்சிக்கே முக்கியத்துவம் பருமன், கல்வித்தராதரம், சமூகப் கருத்திற் கொள்ளப்படவில்லை.
நியூஸ்வீக் சஞ்சிகையும் ஷங்காய் பல்கலைக்கழகம், டை தகுதிவிதிகளே பெரும்பாலும் பய உயர்தரமான ஆராய்ச்சிகள் சதவீதம், மாணவர்களில் வெ மாணவர் விகிதம் நூல் நிசை என்பனவும் (50%) கருத்தில் 6

ந்தின் முறையியலும் தகுதி விதிகளும்
வ என்ற விமரிசனம் பெருமளவுக்குச் ல்கலைக்கழகம் எல்லாத்துறைகளிலும் ந்துகொள்ள முடியாது; அதற்கு நீண்ட Tங்களும் சக்தியும் நீண்ட காலத்திலும் பிற விருதுகளையும் பெற்றுக்கொள்ள நக்கும் சமவாய்ப்பு உண்டு. எனவே துவம் அளிப்பதில் தவறில்லை என்று
பர்கல்விச் சஞ்சிகையானது அதிசிறந்த காண வகுத்த தகுதிவிதிகளாவன; 60%; வெளியேறும் பட்டதாரிகளின் yabality) 10%; பல்கலைக்கழகங்களின் யர்/மாணவர் விகிதம் 20%.
தழுவானது பல்கலைக்கழகங்களின் ரற்பட்ட தாக்கம்” என்ற தகுதிவிதிக்கு பிய பல்கலைக்கழகங்களின் பட்டியலைத் ழுவின் ஆய்வுகளின்படி ஓகஸ்போர்ட், ழகங்களுக்கு முதலிடம் வழங்கப்பட்டது. டம்ஸ் சஞ்சிகையும் இவற்றுக்கே முதலிடம் த்தக்கது. இவ்வாய்வில் விஞ்ஞான மளிக்கப்பட்டது; பல்கலைக்கழகத்தின் மதிப்பு முதலிய விடயங்கள் இவ்வாய்வில்
இவ்வாறான ஆய்வில் ஈடுபட்டது (2006). டம்ஸ் சஞ்சிகை ஆகியன பயன்படுத்திய ன்படுத்தப்பட்டன. ஏற்கனவே கூறப்பட்டபடி 50%), ஆசிரியர்களில் வெளிநாட்டவர் ரிநாட்டு மாணவர் சதவீதம், ஆசிரியர்/ Dயத்தில் உள்ள நூல்களின் தொகை
காள்ளப்பட்டன.
-28 -

Page 31
நோபல் விருதுகள், உ6 சஞ்சிகைகளில் வெளிவந்த கட் சாதனைகள் போன்ற தகுதி விதிகா டொங் பல்கலைக்கழகம் இனங். பல்கலைக்கழகங்களின் பட்டியல்
அட்டவ
உலகின் தலைசிறந்த
(வரிசை 1. ஹவாட் பல்கலைக்கழகம் (8 2. ஸ்டான்போர்ட் பல்கலைக்கழ 3. கேம்பிரிஜ் பல்கலைக்கழகம் 4. கல்போர்னியா பல்கலைக்கழ 5. மசாச்சு செட்ஸ் தொழில்நுட் 6. கலிபோர்னியா தொழிநுட்ப ! 7. பிரிஸ்டன் பல்கலைக்கழகம் 8. ஒக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழக 9. கொலம்பியா பல்கலைக்கழக 10. சிக்காகோ பல்கலைக்கழகம் 11. யேல் பல்கலைக்கழகம் (ஐ 12. கோர்னெல்ட் பல்கலைக்கழ 13. கலிபோர்னியா பல்கலைக்க 14. டோக்கியோ பல்கலைக்கழ 15. பென்சில்வேனியாப் பல்க ை 16. கலிபோர்னியாப் பல்கலைக் 17. கலிபோனியாப் பல்கலைக்க 18. விஸ்கொன்சின் பல்கலைக் 19. மிச்சிகன் பல்கலைக்கழகம் 20. வாஷிங்டன் பல்கலைக்கழக
ஆதாரம்: ஷங்காய் Jiao Tong |
2006 ஆம் ஆண்டில் டைம் ஆய்வின்படி, உலகின் தலைசிறர் ஐக்கிய அமெரிக்காவைச் சேர் பல்கலைக்கழகங்கள். அவை சீனா,

கின் தலைசிறந்த ஆராய்ச்சிச் டுரைகள், ஆராய்ச்சித் துறையில் ரின் அடிப்படையில் ஷங்காய் ஜியோ கண்ட உலகின் தலைசிறந்த 20 கீழே தரப்பட்டுள்ளது.
ணை II
பல்கலைக்கழகங்கள் முறையில்) 3.அ) கம் (ஐ.அ) (பிரிட்டன்) கம் (பெர்க்கிலி) ப நிறுவனம் (ஐ.அ) நிறுவனம்
(ஐ.அ) கம் (ஐ.அ) 5ம் (ஐ.அ) ம் (ஐ.அ)
2.அ)
கம் (ஐ.அ) கழகம் (சான்டியாகோ) கம் லக்கழகம் (ஐ.அ) கழகம் (லொஸ் ஏஞ்சல்ஸ்) கழகம் (சான் பிரான்சிஸ் கோ) கழகம் (ஐ.அ)
(ஐ.அ) கம் (ஐ.அ) பல்கலைக்கழக ஆவணங்கள்
ஸ் உயர்கல்விச் சஞ்சிகை நடத்திய த 20 பல்கலைக் கழகங்களில் 11 தேவ்ை மூன்று மட்டுமே ஆசியப் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளைச் சார்ந்வை.
29

Page 32
200 அதி சிறந்த பல்கலைக் பல்கலைக்கழகங்கள்; 30 பிரித் அவுஸ்திரேலிய பல்கலைக்கழகம்
ஆசிய நாடுகளின் 33 ப பல்கலைக்கழகங் களுள் அ பல்கலைக்கழகங்கள்; 6 சீனப்ப பல்கலைக்கழகங்கள்; 3 இந்தியா
சீனா
அண்மைக்காலங்களில் உலகில் அதிசிறந்த பல்கலைக் வருகின்றது. Beijing பல்கலைக் பல்கலைக்கழகமாகவும், Tsing பல்கலைக்கழகமாகவும் மதிப்பீடு
சீனத் தலைவர்கள் சிறந்த ரீதியாக கெளரவத்தைப் பெறவும் பல்கலைக்கழகங்களை உருவா? ஜனாதிபதி Zemin இம்முயற்சி Tsinghua ஆகிய இரு பல்க டொலர்கள் விசேட மானியமாக ( 100 தலைசிறந்த பல்கலைக்கழகங் சீனா செயற்பட்டு வருகின்றது.
“ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் கல்விப்புலமைச் சூழலை உரு6 மிக நவீனமான ஆய்வுகூட வசதிக ஆய்வுக் கட்டுரைகளை அவசர கருத்தைச் சீன அறிஞர்கள் ஏற் காணப்படும் கல்விச் சுதந்தி
அனுமதிக்கப்படுமா? அதி உன்னத சீனா வெளி உலக "ஐரோப்பிய, மேலைத் தராதரங்கள் தாம் ? முடியும் அல்லவா? சீனப் |

கழகங்களில் 55 ஐ.அமெரிக்கப் தானியப் பல்கலைக்கழகங்கள்; 13 கள்.
ல்கலைக்கழகங்கள் தலைசிறந்த 200 டங் குகின்றன. (11 ஜப்பானியப் ல்கலைக்கழகங்கள்; 4 ஹொங்கொங் 1 பல்கலைக்கழகங்கள்).
சீனா தனது பல்கலைக்கழகங்களை கழகங்களாகத் தரமுயர்த்த முயன்று கழகம் உலகில் 14 ஆவது சிறந்த hua பல்கலைக்கழகம் 28 ஆவது செய்யப்பட்டுள்ளமை குறிப்பித்தக்கது.
தலைவர்களை உருவாக்கவும் சர்வதேச ம் சர்வதேச ரீதியாகத் தரம் வாய்ந்த க்கவும் முயற்சிக்கின்றனர். 1998 இல் பற்றிப் பிரகடணம் செய்தார். Beijing, மலக்கழகங்களுக்கும் 225 மில்லியன் வழங்கப்பட்டது. 21 ஆம் நூற்றாண்டில் களை உருவாக்கும் தொலைநோக்குடன்
ஐக்கிய அமெரிக்காவிலும் உயர்தரமான பாக்கப் பல நூற்றாண்டுகள் சென்றன ளையும் நூற்றுக்கணக்கான அறிவார்ந்த மாக உருவாக்கிவிட முடியாது" என்ற றுக்கொள்கின்றனர். மேலை நாடுகளில் சரம் சீன அதிகார வர்க்கத்தினால் - கல்வித்தராதரங்கள் பற்றித் தீர்மானிக்க
அமெரிக்க - தராதரங்களை நாடினால் உயர்ந்தவை என ஏற்றுக்கொள்வதாக ல்கலைக்கழகங்கள் உலகளாவிய
- 30 -

Page 33
தராதரங்களை அடைந்த பின் பல்கலைக்கழகங்களிலிருந்து ( இருக்கும்? இவை சீனாவின் முன்வைக்கும் வினா.
இந்தியா
உலகின் தலை சிறந்த பல்கலைக்கழகங்கள், 200இல் டைம்ஸ் சஞ்சிகையின் முடிவு. உ இன்று முக்கிய இடத்தைப் அமெரிக்கா, சீனா, ஜப்பான், இர பொருளுற்பத்தி நாடுகளாக உ கல்வி உலகளாவிய நிலை விஞ்ஞானங்கள், கலைகள், சமூக இவ்வாறான நிலையே காணப் நிறுவனம் (IT) 57 ஆவது இட ஆவது இடத்தையும் பிடித்துள் நிறுவனங்களில் சீனா, ஜப்பான், ! 9 ஆசிய நிறுவனங்கள் உலக நிறுவனங்கள் மட்டுமே 200க் பல்கலைக்கழகம் டைம்ஸ் பெற்றுள்ளது.
"இந்திய உயர்கல்விய முறையில் கட்டுப்படுத்தப்பட் அவற்றுக்குப் போதிய நிதியும் கி மாணவர்களுக்குக் கற்பிக்க வேண் ஈடுபட அவர்களுக்குப் பொதிய பல்கலைக்கழகத்தில் பயிலும் 5000 பேர் கலாநிதிப் பட்ட மா உள்ளனர். அறிவார்ந்த சமூகம், நாம் நம்பிக்கை உடையவரா முதலீட்டைச் செய்யவேண்டும். மாற்று ஏற்பாடுகள் அதனிலும் தாக்கூர் என்ற புகழ்மிக்க இந்த

னர் அவற்றை ஏனைய மேலைநாட்டுப் வேறுபடுத்திக் காட்டும் அம்சம் எதுவாக உயர்கல்வி பற்றி ஆராயும் நிபுணர்கள்
100 பல்கலைக்கழகங்களில் 2 இந்தியப் 3 இந்தியப் பல்கலைக்கழகங்கள் என்பது உலகளாவிய பொருளாதார முறைமையில் பெற்று வரும் இந்தியாவின் (ஐக்கிய ந்தியா ஆகிய நான்கு நாடுகளே பிரதான ருவாகி வருகின்றன) பல்கலைக்கழகக் யில் பின்தங்கியதாகவே உள்ளது. 5 அறிவியல் ஆகிய மூன்று துறைகளிலும் படுகின்றது. இந்தியாவின் தொழில்நுட்ப டத்தையும் முகாமைத்துவ நிறுவனம் 68 ளன. உலகில் சிறந்த 200 உயர்கல்வி ஹொங்கொங்கைத் தவிர்த்து நோக்கினால் 3த் தரம் வாய்ந்தவை; இந்தியாவின் 3 குள் அடங்குவன. ஜவகர்லால் நேரு ஆய்வின்படி 183 ஆவது இடத்தைப்
பும் ஆராய்ச்சித்துறையும் மிதமிஞ்சிய 66ft 6iT60T. (overregulated); sig5g) L6t கிட்டுவதில்ல்ை பேராசிரியர்கள் ஏராளமான ண்டியுள்ளது உயர்தரமான ஆராய்ச்சிகளில் நேரமில்லை சீன நாட்டின் Tsinghua 26500 மாணவர்களுக்குக் (அவர்களில் ணவர்கள்) கற்பிக்க 4600 ஆசிரியர்கள் அறிவார்ந்த பொருளாதாரம் என்பவற்றில் யின், உயர் கல்வியில் நாம் பெரிய கல்வியானது செலவுமிக்கது அதற்கான செலவு மிகுந்தவை” என்கிறார் ரமேஷ் நிய ஆய்வாளர்.
-31 -

Page 34
தென்னாசியாவில் சிற
தென்னாசிய
நிலை
இந்திய தொழி சென்னை.
இந்திய தொழி இந்திய தொழி கான்பூர். இந்திய தொழி டில்லி.
இந்திய தொழி ரூர்கேலா. டில்லிப் பல்க மணிபால் பல்க கொழும்புப் பலி அண்ணா பல்க சென்னை. கொச்சின் வி
பல்கலைக்கழக வெபொ மெட்ரிக்ஸ் 6 இலங்கைப்பல்கலைக்கழகங்க
10
-- Ni o + ம் 6 - ல்
பல்கலைக்கழகங்கள் கொழும்புப் பல்கலைக் பேராதனைப் பல்கலைக் மொறட்டுவைப் பல்க4ை ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்க களனிப் பல்கலைக்கழ திறந்த பல்கலைக்கழக யாழ்ப்பாணப் பல்கலை சப்பிரகமுவாப் பல்கலை ரஜரட்டை பல்கலைக்க 10. கிழக்கிழங்கைப் பல்கல் 11. வயம்பா பல்கலைக்கழ 12. ஊவா வெல்லச பல்க 13. தென்கிழக்குப் பல்கலை

த உயர்கல்வி நிலையங்கள் பல்கலைக்கழகம்
உலக
நிலை ல் நுட்ப நிறுவகம்,
454
576
ல்நுட்ப நிறுவகம், மும்பை. ல்நுட்ப நிறுவகம்,
646
ல்நுட்ப நிறுவகம்,
846
ல்நுட்ப நிறுவகம்,
1067 லைக்கழகம்
1183 கலைக்கழகம்
1402 ல்கலைக்கழகம்
1447 கலைக்கழகம்,
1451 ந்ஞான, தொழில்நுட்ப
1555 வரிசைப்படுத்தலின்படி உலகில் களின் நிலை (Rank) ஜனவரி 2012
கம்
கழகம் க்கழகம்
லக்கழகம் லைக்கழகம் கம்
நிலை 1447 1909 2794 3078 4434 4189 7940 8627 9145 9771 11927 12729 13902
க்கழகம் லக்கழகம்
ழகம்
மலக்கழகம்
கம் இலக்கழகம் மக்கழகம்
-32 -

Page 35
உலகப் பல்கலைக்கழகங்களை வ ஏற்பாட்டில் உலகில் உள்ள 17000 ப விபரங்களுக்குப் பார்க்க: www.web உள்ள cybermatics lab செய்யும் 4
சர்வதேச மயமாக்கம்
தொகுத்து நோக்குமிடத்து சர்வதேச மயமாக்கப்பட்டு வருகின்ற சர்வதேச உயர்கல்விச் செல்நெறிக் செல்லும் அதே வேளையில், வெளி அதிகரித்து வருகின்றது. இது உ மயமாக்க பெரிதும் உதவுகின்றது.
கடந்த பத்தாண்டு கால் உலகமயமாக்கப்பட்டு விட்டதாக வலி
காரணங்கள்:
ஏராளமான மாணவர்கள் தமது ெ பல்கலைக்கழகங்களில் சேர்ந்து பயிலுவோர் 20 இலட்சம் பேர்;
தமது தாய்நாட்டில் உள்ள வெ
அல்லது வெளிநாட்டுக் கல்வி நிக மாணவர் தொகையும் அதிகரித்து
மாணவர்கள் இணையத்தினூடாக நெறிகளில் சேர்ந்து பயின்று வ
இவ்வாறு வெளிநாட்ட மாணவர்க பல காரணங்கள் உண்டு;
உலக மயமாக்கத்தின் விளைவாக கட்டுப்பாடுகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன
-3:

ரிசைப்படுத்தும் வெபொ மெட்ரிக்ஸ் ல்கலைக் கழகங்கள் ஆராயப்பட்டன. Dometrics.info/ ஸ்பெய்ன், மட்ரிடில் ஆய்வு இதுவாகும்.
இன்று உயர்கல்வித்துறையானது துே. உள்ளூர் பல்கலைக்கழகங்கள் களை ஏற்றுக் கொண்டு சீராக்கிச் நாடுகளில் சென்று பயிலும் நோக்கு டயர்கல்வித்துறையினை சர்வதேச
ப்பகுதியில் உயர்கல்வியானது யுறுத்திக் கூறப்படுகின்றது. இதற்கான
சாந்த நாடுகளைவிட்டு வெளிநாட்டுப் படித்துவருகின்றார்கள்; இவ்வாறு
ளிநாட்டுக் கல்வி நிறுவனங்களில் கழ்ச்சித்திட்டங்களில் சேர்ந்து பயிலும்
து வருகின்றது;
5 வெளிநாட்டு உயர்கல்விக் கற்கை
ருகின்றார்கள்.
களின் தொகை அதிகரிப்பதற்குப்
க வளர்முக நாடுகளின் செலாவணிக்
ம;

Page 36
உலக மயமாக்கம் வழங்கும் பயன்படுத்த வெளிநாட்டப் பா
வெளிநாட்டு (மேலைநாட்டு) ? வருமானங்களை அதிகரிக்கும்
வளர்முக நாடுகளைப் பொறுத உயர் குழாத்தைப் பொறுத்த கழகங்களின் உயர்ந்த கல்வி பல்கலைக்கழகங்கள் எந்த ந பட்டியல் இங்கே தரப்பட்டுள்
வளர்முக நாடுகளில் சிறந்த அதிகரிக்கும் நோக்கு;
நாடுகளுக்கிடையே மாணவர் வளர்க்கும் நோக்கு.
ஒரு நாட்டில் பயிலும் வெளி மாணவர்கள்” என்றே அழைக்கப்ப அமெரிக்கா, கனடா, ஜப்பான், அ ஆகிய நாடுகளில் பயிலும் சர்வ இலட்சமாக உயர்ந்துள்ளது; கட இரு மடங்கு அதிகரிப்பைக் காட்
சர்வதேச மாணவர்களில் 30 ச ஐக்கிய அமெரிக்காவில் பயிலுகில பேர்), ஜெர்மனியில் 13% (2,04 (1,11000 பேர்), பிரான்சில் 9% | பேர்) எனப் புள்ளி விபரங்கள் மாணவர்கள் (77%) மேற்க6 பயில்கின்றனர்; 54 சதவீதமான நாடுகளில் பயிலுகின்றனர்
அவுஸ்திரேலியா, கனடா).
ஐரோப்பிய நாடுகளில் பயி பெரும் பாலானவர்கள் வெ

வெளிநாட்டுத் தொழில் வாய்ப்புகளைப் டங்கள் உதவும் என்ற நம்பிக்கை;
டயர்கல்வி நிறுவனங்கள் தமது
நோக்கு;
தவரையில், குறிப்பாக அங்கு வாழும் வரையில் மேலை நாட்டுப் பல்கலைக் த் தராதரம்; (உலகில் சிறந்த 200) டுகளில் உள்ளன என்பதை விளக்கும் ளது);
உயர்கல்வி பயின்றோர் தொகையை
பரிமாற்றம் மூலம் புரிந்துணர்வை
நாட்டு மாணவர்கள் இன்று "சர்வதேச டுகிறார்கள். ஐரோப்பிய நாடுகள், ஐக்கிய வுஸ்திரேலியா, கொரியா, நியூசிலாந்து தேச மாணவர்கள் தொகை இன்று 20 டந்த 20 ஆண்டு காலப்பகுதியில் இது -டுகின்றது.
தவீதமானவர்கள் (4,75000 பேர் -2001) றார்கள்; பிரித்தானியாவில் 14% (2,25000 000 பேர்), அவுஸ்திரேலியாவில் 7% 1,47000 டேர்), ஜப்பானில் 4% (64,000 கூறுகின்றன. பெரும்பாலான சர்வதேச ன்ட ஆறு நாடுகளில் உயர்கல்வி தாணவர்கள் நான்கு ஆங்கிலம் பேசும் (ஐ. அமெரிக்கா, பிரித்தானியா,
றும் 8,40000 சர்வதேச மாணவர்களில் 1வேறு ஐரோப்பிய நாடுகளைச்
-34

Page 37
சேர்ந்தவர்களாவர்; அதாவது, ஐரோப்பியராவர். வட அமெரி. மெக்கிகோ) பயிலுவோர் தொன் பேர்) இவர்களில் 60% மான சேர்ந்தவர்களாவர்.
இவ்வாறு வெளிநாடுகளில் பு மானவர்கள் ஆசிய பிராந்தியத்தை ஐரோப்பியர்; 12% மானவர்கள் அமெரிக்கர்கள்.
தனிப்பட்ட நாடுகளைச் ( (ஹொங்கொங் உட்பட) அதிக ம ஈடுபடுத்தியுள்ளது (10%), (1,470 23,000 பேர்) அடுத்தபடியாக கெ (4% - 61,000 பேர்), கிரீஸ் (4% பேர்) முதலிய நாடுகள் வருகின்
ஆசிய மாணவர்களில் 70% நாடுகளில் உயர்கல்வி பயிலுகின்ற
அவுஸ்திரேலியா).
உயர்கல்வியின் மரபுவழி நே சமூகத்தில் விரிவாகப் பரப்புவ சிறந்த விழுமியங்களைப் பே உயர்கல்வி அமைப்பின் இன்றை நோக்கங்களுக்கிடையே சமரச செய்வதாகும். புதிய நூற்ற விளைவுகளையும் முற்றாக அ. அமைப்பானது உலகளாவிய என்பனவற்றுக்கு சமமான முக் இரண்டிலும் சீரான பயிற்சியைப் பெ நாகரீகம் பல்வேறு கலாச்சாரங்க பல்வேறு கலாச்சாரங்களும் உல! பயன் பெற வேண்டும் என வ உயர்கல்விச் செயற்பாடானது கள்

இவர்களில் 52 சதவிதமானவர்கள் காவில் (ஐ. அமெரிக்கா, கனடா, க இதனைவிடக் குறைவு (5,20000 மாணவர்கள் ஆசிய நாடுகளைச்
பிலும் சர்வதேச மாணவர்களில் 43% ச் சேர்ந்தவர்களாவர்; 35% மானவர்கள் ஆபிரிக்கர்; 3% மானவர்கள் தென்
கொண்டு நோக்கும்போது சீனாவே ாணவர்களை வெளிநாட்டுக் கல்வியில் 30 பேர்; சீனா 1,24000, ஹொங்கொங் நாரியா (5% - 70000 பேர்), இந்தியா - 55,000 பேர்), ஜப்பான் (4% - 55,000 றன.
மானவர்கள் ஆங்கிலம் பேசும் மூன்று 3னர் (ஐக்கிய அமெரிக்கா, பிரித்தானியா,
Tக்கம் அறிவை உருவாக்கி தொகுத்து தாகும். அத்துடன் உயர்கல்வியானது
ணிப்பாதுகாக்கவும் உதவவேண்டும். Bய பணி இவ்விரு பிரதான கல்வியின் த்தை ஏற்படுத்தி அவற்றை நிறைவு சாண்டில் போரையும் அதன் தீய கற்றிவிட வேண்டுமாயின் உயர்கல்வி
நாகரீகம், கலாசாரத் தனித்துவம் கியத்துவத்தை வழங்கி இளைஞர்கள் பற உதவவேண்டும், 21ஆம் நூற்றாண்டின் ளின் இருப்பை ஏற்றுக் கொள்வதாகவும் களாவிய ரீதியிலான நாகரீகத்தை ஏற்றுப் லியுறுத்தப்படுகின்றது. சுருங்கக் கூறின் ரசாரத்துக்கும் நாகரீகத்துக்கும் இடையே
- 35 -

Page 38
ஏற்படக்கூடிய பதற்ற நிலை இரண்டுக்குமிடையே இணக்கதி செய்யவேண்டும் என்பது உ செல்நெறியாகும்.
திறமைச்சித்தியின் அடிப்பன் வயது, சமூக, பொருளாதார கொள்ளாது யாவருக்கும் உ படல் வேண்டும். இவ்விடய கொள்கைகளையும் ஏற்றுக்
உயர்கல்வி முறையில் கா ளையும் (Gender strereotyr கொள்கைகள் வகுக்கப்பட துறைகளிலும் பெண்கள் கே ளப்பட வேண்டும். உயர்கல் ளும் செயற்பாட்டில் பெண் வேண்டும்.
* உயர்கல்வியில் ஆராய்ச்சி
ருத்திக்குப் பங்களிப்புச் செய் ங்களுக்கும் சமூகத்தின் பிர மேம்படுத்தும் திட்டங்கள் !
உயர்கல்வி நிலையில் மான என்னும் கொள்கை இன்று கின்றது. அவர்களுடைய பா பற்றிய கொள்கைத் தீர்மான மாணவர்களும் ஈடுபடுத்தப்பா அமைப்புகள் ஏற்படுத்தப்பட திரமாக தம்மைத் தாமே நீ ize) உரிமை அவர்களுக்கு முக்கிய செல்நெறியாகும்.
* உயர்கல்வி வளர்ச்சியையு வரையில் உயர்கல்வி ஆசி

மயத் தணிக்க உதவவேண்டும் அவை ந்தை ஏற்படுத்தும் முக்கிய பணியைச் பர்கல்வி முறைமையின் முக்கிய ஒரு
டயில் இனம், மொழி, பால்வகுப்பு, சமயம், வேறபாடுகள் என்பனவற்றைக் கருத்திற் உயர்கல்வி வாய்ப்புக்கள் உறுதி செய்யப் த்தில் எதுவித பாரபட்சமான அனுமதிக் கொள்வதற்கில்லை.
ணப்படும் சகல பால்வகுப்புப் பாகுபாடுக sing) அகற்றும் முறையில் உயர்கல்விக் வேண்டும். உயர்கல்வியின் சகல பாடத் சர்ந்து பயில நடவடிக்கைகள் மேற் கொள் வித்துறையில் தீர்மானங்களை மேற்கொள் களும் பங்குகொள்ள இடமளிக்கப்படல்
யும் உள்ளூர், பிராந்திய, தேசிய அபிவி பவதை உறுதிசெய்ய உயர்கல்வி நிறுவன ற துறைகளுக்குமிடையே ஒத்துழைப்பை வரையப்படல் வேண்டும்.
எவர்களே முக்கிய கவனத்திற்குரியவர்கள் உலகளாவிய ரீதியில் அங்கீகரிக்கப்படு பட ஏற்பாட்டைப் புதுப்பித்தல் உயர்கல்வி ங்களை மேற்கொள்ளும் பணி என்பவற்றில் டல் வேண்டும். அதற்காகப் புதிய நிறுவன டல் வேண்டும். மேலும் மாணவர்கள் சுதந் றுெவனமயப்படுத்திக் கொள்ளும் (Organ
5 இருத்தல் வேண்டும் என்பதும் ஒரு
ம் தராதர மேம்பாட்டையும் பொறுத்த ரியர்களும் தேசிய ரீதியாகவும் சர்வதேச
- 36

Page 39
ரீதியாகவும் பல நிறுவனங்களுக் களைப் பெற்றவர்களாக (Internati என்னும் விடயம் இன்று வலியுறு
உயர்கல்வித் தராதரங்கள் குறை நோக்குடன் பாடவிடயத்தைக் கற்ப முறைப்பாட்டின் காரணமாக நவீ கல்வியை வழங்கும்போது பின்வ வேண்டும் என்பது புதிய ஒரு செ அறிந்த, அறிவுபெற்ற, நன்கு ஊ சமூகத்தின் பிரச்சினைகளை நுது ரையும் சமூகத்தின் பிரச்சினைகளு அவற்றை நடைமுறைப் படுத்தக் பொறுப்புள்ளவர்களை உருவாக் நோக்கங்களுள் ஒன்றாகும்.
இந் நோக்கங்களுடன் உயர்கல் வருகின்றது. புதிய கற்பித்தல் மு நெறிகளைக் கற்றுத் தேறும் வழி புதிய இலக்குகளை அடையும் நே வருகின்றன. தொடர்பாடல் திறன் என்பனவற்றையும் ஆக்கபூர்வமாக சுதந்திரமாக சிந்திக்கவும் பன்பை அணிசேர்ந்து பணிபுரியவும் தேன் ஏற்பாட்டு மாற்றங்கள் பிரதிபலிக் ரீதியில் மனித உரிமைகள் கற்பி கோரிக்கையின் காரணமாக சகல் உட்பொதிந்திருப்பதைக் காணலாம்
*.
உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் வழமை ஒரு குறுகிய வரையறைக்குள் . கல்வியில் அதிகளவில் சேர்ந்து களையும், அனுபவங்களையும், . மாணவர்களுக்கு பாடத் தெரிவுகள் பாடு உண்டு. எனவே உயர்கல்ல நெறிகளை மேலும் பரந்துபட்டதா
- 37

குச் சென்று கல்விசார் அனுபவங் ional Mobility) இருத்தல் வேண்டும் த்தப்படுகின்றது.
நந்துவிட்டன, மாணவர்கள் பரீட்சை பதுடன் நின்றுவிடுகின்றார்கள்; என்ற ன உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் ருவனவற்றைக் கருத்தில் கொள்ள ல்நெறியாகும். நன்கு தகவல்களை க்குவிக்கப்பட்ட பிரஜைகளாகவும் னுகி ஆராயும் திறன் கொண்டோ க்கான தீர்வுகளைப் பற்றிச் சிந்தித்து கூடியவர்களையும், சமூகப் குவது உயர்கல்வியின் புதிய
வி பாட ஏற்பாடு திருத்தப்பட்டு றைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன. பாட ழமையான நோக்குக்கு அப்பால் காக்கடன் இம்மாற்றங்கள் செய்ப்பட்டு ரகள், தகைமைகள், ஆற்றல்கள்
ன திறனாய்வு திறன்களையும் மச் சமுதாய நிலைகளில் பலருடன் வையான திறன்களை புதிய பாட
கின்றன. குறிப்பாக உலகளாவிய பிக்கப்படல் வேண்டும் என்ற புதிய
ல பாடநெறிகளும் இவ்வம்சம் எம்.
யாக வழங்குகின்ற பயிற்சி நெறிகள் அடங்குகின்றன. இதனால் உயர்
பயிலும் பல்வகைப்பட்ட ஆற்றல் சமூகப்பின்னணிகளையும் கொண்ட ர் குறைவாகவுள்ளன என்ற முறைப் வி நிறுவனங்கள் தமது பயிற்சி Tாக பல்வகைப்படுத்தல் வேண்டும்

Page 40
(diversification). இதன் காரல் வகைப்படுத்தப்பட்ட உயர்கல் தனியார் துறையினராலும் உ வகையான மரபுவழிப் பட்டப் நெறிகள், பகுதிநேரப் படிப்புக்க கள் சிறு அலகுகளாக்கப்பட்ட ஏற்பாடுகள் என்பனவற்றை அ கூறின் இந்நூற்றாண்டின் இறு வலுப்பெற்று வரும் செல்நெறி பல்வகைப்படுத்தப்படல் வேன்
உலக நாடுகளின் உயர்கல்வி காலங்காலமாக உயர்கல்வியானது மாற்றிக் கொள்ளும் ஆற்றல் முன்னேற்றத்தையும், சமூக மாற்ற நிறுவனங்கள் முன்நின்று உன. அண்மைக்கால மாற்றங்களின் 5 சமூகமென்றும், புதிய நூற்றாண் வர்ணிக்கப்படுகின்றன. இந் நிலை சமூகத்தில் அதனைப் பரப்புகின நிலையங்கள் சமூகங்களினதும், கலாச்சார மேம்பாட்டுக்கான ன பெறவேண்டும்.
உலகளாவிய ரீதியில் இலகுவில் புதிய சிந்தனைகள், செல்நெறி கூறினோம். இவை அனைத்தும் எ பொருந்துவன என்றோ, இசை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டுமெ உலகமயமாக்கம் மிகுந்து செல்; எமது நாட்டிலும் இயல்பாகவே 6 ஆயினும் சிறந்த பொருத்தம் செல்நெறிகளும் இயல்பாக வ செல்நெறிகள் பற்றிய எமது ( உயர்கல்வி வளர்ச்சி பற்றிய செய தவறில்லை. செல்வந்த நாடுகளு.

Tமாக இன்று புதுப்புது வகையான பல் பி நிறுவனங்கள் பொதுத் துறையாலும் நவாக்கப்படுகின்றன. இவை பல்வேறு யிற்சிநெறிகள், குறுங்கால பயிற்சி ள், நெகிழ்ச்சியான கால அட்டவணை - பயிற்சி நெறிகள், தொலைக்கல்வி றிமுகம் செய்துவருகின்றன. சுருங்கக் தியில் உயர்கல்வித் துறையில் நன்கு உயர்கல்வி மிகப்பரந்த அளவில் ர்டும் என்பதாகும்.
வரலாற்றை உற்று நோக்குமிடத்து புதிய நிலைமைகளுக்கேற்பத் தன்னை படைத்தது என்பதையும், சமூக த்தையும் ஏற்படுத்துவதில் உயர்கல்வி ஈழத்தன என்பதை அறிய முடியும். காரணமாக நவீன சமூகம் அறிவுசார் டு, தகவல்மைய நூற்றாண்டு என்றும் பில் உயர்தர அறிவைத் தேடிப் பெற்று றே பணியைச் செய்யும் உயர்கல்வி
நாடுகளினதும் சமூக பொருளாதார, சமய நிலையங்களாக வளர்ச்சியைப்
தென்படும் உயர்கல்வித் துறைசார்ந்த கள் சிலவற்றை இதுவரை எடுத்துக் மது நாட்டின் உயர்கல்வி வளர்ச்சிக்குப் வ அனைத்தையும் எமது நாட்டில் ன்றோ கூறுவதற்கில்லை. ஆயினும் அம் இவ்வேளையில் இச் செல்நெறிகள் பந்து சேரும் சந்தர்ப்பங்களும் உண்டு. என உயர்கல்விச் சிந்தனைகளும் கதிணையும் வரை காத்திராது, அச் மன்னறிவை இலங்கையின் எதிர்கால ற்றிட்டங்களில் இணைத்துக்கொள்வதில் கும் வளர்முக நாடுகளுக்கும் இடையே - 38 -

Page 41
உயர் கல்வி வளர்ச்சியில் பல
ஆய்வாளர்கள் சுட்டிக்காட்டியும் தராதரங்களை கொண்டு விளா முயற்சிகளுக்கு இச் சர்வதேச பயன்படும் என்பது எமது தாழ்

ஏற்றத் தாழ்வுகள் இருப்பதை உயர்கல்வி ர்ளனர். உயர்கல்வியில் இன்று சிறந்த ங்கும் நாடுகளை எட்டிப் பிடிக்கும் எமது செல்நெறிகள் பற்றி அறிவும், விளக்கமும்
மையான கருத்து.
-39.

Page 42
கலாசூரி.இ.சிவகுருநா
NANAVYVIN
ஆலோசகர் කුංජ මාංශු பேராசிரியர் : பேராசிரியர் ( புரவல் ஹாசி வவுனியூர் இர
ஆற்றுப்படு: வீதனபாலசிங் தே.செந்தில்ே
செயற்குழு
மு.கதிர்காமநா எஸ்.அந்தணி : தமிழ்த் தென் தெ.மதுசூதனன் எச்.எச்.விக்ரம கலைஞர் கை சி.பாஸ்க்கரா
ஆழ்வாப்பிள்ை 6ft.03u II (856 தம்பு.சிவசுப்பி
ஒருங் கே.டெ

தன் ஞாபகார்த்தக் குழு
NNNNNNNNNNNNNN
பா.ஜெயராசா சா.சந்திரசேகரன் ம் உமர் T. உதயணன்
ந்துணர்கள் கம் വേj
உறுப்பினர்கள் தன் ஜீவா றல் அலி அக்பர் 前 சிங்க லச்செல்வன்
)ள கந்தசாமி
ஸ்வரன் ரமணியம்
கிணைப்பாளர் ான்னுத்துரை
ܗ 40 ܣ

Page 43


Page 44
தற்போது தேசிய கல்வி ஆ6 பேராசிரியர் சோ. சந்திரசேகர கல்விப்பீடாதிபதியாக பணியாற் நிறுவகத்தின் பேரவை உறுப்பினர
பதுளையைப் பிறப்பிடமாகக் ெ பதுளை ஊவாக்கல்லூரி, தெள்ளி கல்விக் கற்று பின்னர் பேராதனை துறையில் சிறப்புபட்டம் பெர் பல்கலைக்கழகத்தின் முதுமான ஆசிரியராகத் தனது கல்விப்பணி பயிற்சி கலாசாலையில் விரிவுரை முதல் 65ffញយឺ LIGðő விரிவுரையாளராகவும், பேராசிரிய ஓய்வுப் பெற்றவர்.
ஐக்கிய அமெரிக்கா ஒபோன் 1 பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றின் பணியாற்றிய இவர் கல்வித்துறை கட்டுரைகளையும் ஆங்கிலம், தய
 

ணைக்குழு உறுப்பினராக பணியாற்றும் ண் கொழும்புப் பல்கலைக்கழகத்தின் றியவர். தற்போது தேசிய கல்வி ாகவும் கடமையாற்றுகிறார்.
GL 3,៩ិយម្បិ ទ្រឹក ថាត្រីថ្នាំថ្ងៃខ្មែore, ரிப்பழை மாஜனக்கல்லூரி ஆகியவற்றில் ஈப் பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வியியல்த் ற இவர் ஜப்பான் ஹிரோஷிமா ரிப் பட்டத்தை பெற்றவர். பாடசாலை சியை ஆரம்பித்து, கோப்பாய் ஆசிரியர் யாளராகவும் பணியாற்றிய இவர். 1973 லைக்கழகத்தின் கல்விப்பீடத்தின் ராகவும் பணியாற்றி 2010ம் ஆண்டில்
ல்கலைக்கழகம், ஜப்பான் ஹிரோஷிமா வருகை தரும் விரிவுரையாளராகவும் சார்ந்த ஏராளமான புத்தகங்களையும்,
ழ்மொழிகளில் எழுதியுள்ளார்.
ប្រuប្រិយ G.6gúor