கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: அரசறிவியல் ஓர் அறிமுகம்

Page 1


Page 2


Page 3
அரசறிவிய ஓர் அறிமுக

பல்
BLĎ

Page 4


Page 5
அரசறிவு ஓர் அறிமு
சி.அ.யோதில்
B.A. (Hons), M.A., Fu
குமரன் புத்தக
கொழும்பு - சென்
2007
 

பியல்
ревш0
லிங்கம்
ட்டத்தரணி
இல்லம்
560601

Page 6
iv
வெளியீட்டு எண் : 255 குமரன் புத்தக இல்லத்தினால் வெ -361, 1/2 டாம் வீதி, கொழும்பு-12, - 3 மெய்கை விநாயகர் தெரு, குமர
அரசறிவியல்: ஒர் அறிமுகம் - சி.அ.யோதிலிங்கம் எழுதியது பதிப்புரிமை (C) 2007
குமரன் அச்சகத்தில் அச்சிடப்பட்ட -361, 1/2 டாம் வீதி, கொழும்பு-12,
Published by Kumaran Book Ha - 361, 1/2 Dam Street, Colombo -
- 3 Meigai Vinayagar Street, Kum
Arrasarivial - Oru Arimugam (An Introduction to Political S.
by: C.A.Jothilingam
First edition (C) 2007
Printed by Kumaran Press (Pvt) - 361, 1/2 Dam Street, Colombo -
ISBN 978-955 - 659 - 071-4
All rights reserved. No part of til a retrieval system, or transmitted photocopying, recording or othe Author or the Publisher.

1ளியிடப்பட்டது
Gig T.G.u. 24.21388, 6. sess : kumbh(a)sitnet.lk
ன் காலணி, வடபழனி சென்னை - 600 026
OuSe 2,Tel. - 2421388, E.mail : kumbh Gosltnet.lk
aran Colony, Vadapalani, Chennai - 600 026
cience)
| Ltd. 12
is book may be reproduced, translated, stored in in any form or by means, electronic, mechanical, wise, without prior written permission from the

Page 7
சமர்ப்பன
வடகிழக்கிற்கும், மலைய உறவுப்பாலமாக விளங்கிய என சோ. சந்திரசே, இந்நூல் சமர்ப்

TLD
கத்திற்குமிடையே து அன்புப் பேராசிரியர் கரனுக்கு
பணம்.

Page 8


Page 9
முன்னுன்
"அரசறிவியல் ஓர் அறிமுகம்" எ நூலாக வெளிவருகிறது. மாணவர்க்க இந்நூலை எனது 4ஆவது நூலெனக் கூற6 அரசியல் யாப்புகள், இலங்கையின் அரசி அரசாங்கம் என்கின்ற நூல்களும் வெளி
"அரசறிவியல்: ஒர் அறிமுகம்" கோட்பாடுகள் பற்றியும், அரசறிவியல் ஓர் அறிமுகத்தை தருகின்றது. க.பொ. களின் 1ஆவது வினாத்தாளை மையம பட்டாலும், கலைமாணிப்பட்டப்படி கோட்பாடுகள், எண்ணக்கருக்களை ஆ ஆர்வலர்களுக்கும் அதிக பயன் தரக் கூட நினைக்கின்றேன்.
அரசியலை அறியவிரும்புகின்ற எண்ணக்கருக்கள் பற்றி தெளிவான கொள்வது அவசியமானதாகும். அவர்க நம்புகின்றேன்.
இந்நூலில் அரசறிவியலின் அணுகுமுறைகள், அரசு அரசாங்கம் ப முறைகள், அரசியல் யாப்புகள், உரிை இறைமை, வலுவேறாக்கம், பிரதிநி கட்சிமுறை, அமுக்கக் குழுக்கள், பொ பற்றி இயன்றளவு தெளிவாக விளக்கப் அரசியலில் பயன்படுத்தப்ட எண்ணக்கருக்கள் பற்றி விளங்கிக் கொல் சமூக விஞ்ஞானத்துக்கேயுரிய வகையி மாற்றம் பெறுவதனால் விளங்கிக் கொள இவற்றின் வரலாற்று வளர்ச்சி, அவ்வட்

DT
ன்ற இந்நூல் எனது 8ஆவது கான நூல் என்ற வகையில் ாம். ஏற்கனவே இலங்கையின் யற் கட்சிமுறைமை, ஒப்பியல் வந்திருக்கின்றன.
என்ற இந்நூல் அரசறிவியல் எண்ணக்கருக்கள் பற்றியும் த.உயர்தர வகுப்பு மாணவர்ாக வைத்து இந்நூல் எழுதப்" ப்பு மாணவர்க்கும், அரசியற் ஆராய விரும்புகின்ற அரசியல் டியதாக இருக்கும் என்று நான்
அனைவரும் கோட்பாடுகள், விளக்கத்தினைப் பெற்றுக் ளுக்கு இந்நூல் உதவுமென்றே
இயல்புகள், அரசறிவியல் ற்றிய விளக்கங்கள், அரசாங்க மகள், சுதந்திரம், சமத்துவம், தித்துவமுறைகள், அரசியற் துசன அபிப்பிராயம் என்பன பட்டுள்ளது.
படுகின்ற கோட்பாடுகள், ர்வது இலகுவானதொன்றல்ல. ல் இதன் பண்புகள் அடிக்கடி வது கடினமானதாக உள்ளது. போது ஏற்பட்ட மாற்றங்கள்,

Page 10
viii
நடைமுறைப் பிரயோகம் இவற்றைப்பற்றிய தெளிவா முடியும்.
இந்நூல், இவ்விடய எழுதப்பட்டுள்ளது. மான வகையில் அவர்களுக்குத் ( கூறப்பட்டுள்ளதோடு மொழி பட்டுள்ளது. அடுத்தடுத்த ப; கவனம் செலுத்தப்படும்.
சுமார் 2 வருடகால க( வெளிவருகின்றது. 4 செம்மைப்படுத்தப்பட்டுள் வேண்டியிருந்ததனால் இை புதிய தரவுகளைச் சேர்ச் பதிப்புகளில் மேலும் செம் சேர்க்கவும் இருக்கின்றேன். இந்நூலைப் பிரதியாக் அவர்களில் முதலாமவ ஆசிரியையுமான செல்வி ரஜி ஒத்துழைப்பு இல்லாவிட்ட கடினமாக இருந்திருக்கும். எ அதிக அக்கறைப்பட்டு அ அவருக்கு எனது இதயம் கன்
அவருடன் கூடவே எனது அன்பு மாணவிகளால் வைஷாலினி ராஜரட்ணம், ! உதவியிருந்தனர். அவர்களுக் இந்நூலை ஒப்புநோ மகள் யாழினி, துணைவிய தந்தனர். அவர்களுக்கும் என இந்நூலை வெளியிட புத்தக இல்ல அதிபர் க.கு. எனது நன்றிகள்.
இறுதியாக வடகிழக் பாலமாக விளங்கி, பல்வேறு வழங்குபவர் எனது அன்பு ஆவார். எந்த நேரம் ( களையெல்லாம் நிறுத்தி என

என்பவற்றை எல்லாம் கற்கும்போதே ான விளக்கங்களைப் பெற்றுக் கொள்ள
பங்களையெல்லாம் கவனத்திலெடுத்து னவர்கள் இலகுவாக விளங்கக் கூடிய தெரிந்த நாடுகளிலிருந்து உதாரணங்கள் ழி நடையும் இயன்றளவு எளிமையாக்கப் திப்புகளில் இவ்விடயங்கள் பற்றி மேலும்
டுமையான உழைப்பின் பின்னரே இந்நூல் தடவை மீண்டும் மீண்டும் நூல் rளது. உடனடியாக நூலை வெளியிட ர்னொரு தடவை செம்மைப்படுத்தவோ கவோ முடியவில்லை. அடுத்தடுத்த மைப்படுத்துவதோடு புதிய தகவல்களை
கம் செய்வதில் பலர் உதவியிருக்கின்றனர். ர் எனது அன்பு மாணவியும் சக ஜனி நவரட்ணராஜா ஆவார். அவருடைய ால் இந்நூலை வெளிக்கொண்டுவருவதே ன்னைவிட இந்நூலை கொண்டுவருவதில் டிக்கடி என்னை ஊக்கப்படுத்தினார். ரிந்த நன்றிகள். அவ்வப்போது பிரதியாக்கம் செய்வதில் ன அமிர்தவர்ஷினி சந்திரமௌலீஸ்வரன், மேரிஸ்டெல்லா தேவசகாயம் ஆகியோர் க்கும் எனது நன்றிகள். க்கி சரிபிழை பார்ப்பதில் எனது அன்பு ார் ஈஸ்வரி அதிக ஒத்துழைப்புக்களைத் எது நன்றிகள்.
அதிக அக்கறை காட்டியுழைத்த குமரன் மரனுக்கும், புத்தக இல்ல ஊழியருக்கும்
க்கிற்கும் மலையகத்திற்கும் இடையே வ விடயங்களிலும் எனக்கு ஆலோசனை க்குரிய பேராசிரியர் சோ.சந்திரசேகரன் கேட்டாலும் தன்னுடைய வேலை" எக்கு ஆலோசனைகளை வழங்குவார்.

Page 11
இத்தகைய சிறந்த சமூக உ இந்நூலை சமர்ப்பணமாக்குவ அவருடைய பணிவான மாண மனநிறைவடைகின்றேன்.
நெருக்கடி மிகுந்த கொழும் மிகப்பெரிய சொத்து கல்விமான் சிவத்தம்பி, பேராசிரியர் சந்திரே நெருங்கிய உறவுகள் எனக்கு கிை மிகப்பெரிய பேறுகளாகவே நான்
இவர்களோடு என்னை எ மாணவச் செல்வங்களுக்கும், ச விடைபெறுகின்றேன்.
ந6
geசந்திரா"
குப்பிழான் ஏழாலை,

உணர்வு கொண்ட கல்விமானுக்கு பதில் மகிழ்ச்சியடைகின்றேன். "வன் என்ற வகையில் மிகுந்த
பு வாழ்க்கையில் எனக்கு கிடைத்த களின் உறவுகள்தான். பேராசிரியர் சகரன் என பல கல்விமான்களின் டைத்துள்ளன. இவற்றையெல்லாம்
கருதுகின்றேன். ன்றென்றும் ஊக்குவிக்கும் எனது க ஆசிரியர்களுக்கும் நன்றி கூறி
ன்றி
சி.அ.யோதிலிங்கம் ஆசிரியர் நல்லாயன் கண்னியர்மடம் கொட்டாஞ்சேனை.

Page 12
பொரு
முன்னுரை
1. அரசறிவியல்: இயல்புச்
நோக்கம்
அரசறிவியல் என்றால் அரசறிவியலின் இயல் அரசறிவியல் ஒரு விஞ அரசறியவியலை கற்ப மக்கள் எவ்வாறு அரசு அரசறிவியலும் ஏனை அரசறிவியலின் பாட
2. அரசறிவியலைக் கற்பத் அணுகுமுறைகள * வரலாற்று அணுகுமுை தத்துவார்த்த அணுகுழு சமூகவியல் அணுகுமு புள்ளிவிபரவியல் அணு - ஒப்பீட்டு அணுகுமுை மார்க்ஸிச அணுகுமுை நடத்தைவாத அணுகு

пLei asib
vii
5ள், பாடப்பரப்பு,
Ol
୬ ତTରditଟ୪t?
புகள் ந்ஞானம்
தற்கான நோக்கங்கள் ஈறிவியலை பயில்கின்றனர் "ய சமூக விஞ்ஞானங்களும்
ப்பரப்பு
நற்கான பிரதான
18
மறை
|60)D
ணுகுமுறை
ற
றை
முறை

Page 13
9D 57 - அரசின் அடிப்படை இ
அரசும் சமூகமும் - அரசும் ஏனைய சங்கங்
- அரசும் அரசாங்கமும்
அரசின் தோற்றமும் பா - நதிக்கரையோர அரசுக - கிரேக்க நகர அரசுகள்
உரோமானியப் பேரரசு * மறுமலர்ச்சி அரசுகள்
- நவீன அரசுகளின் தோ
அரசு பற்றிய அடிப்பை அரசியல் கொள்கைகள்
" அரசு பற்றிய தெய்வீக - அரசு பற்றிய பரிணாம - அரசு பற்றிய சமூக ஒட்
அரசு பற்றிய தாராண்ே - அரசு பற்றிய சோசலில் அரசு பற்றிய பாஸிசக்
அரசாங்கம்
- அரசாங்கங்களை வை - ஜனநாயக அரசாங்கத்த
- அரசாங்கத்தின் பணிக
சட்டவாக்கத்துறை
- சட்டமன்றத்தின் பணி - சட்டமன்றத்தின் அை - ஒரவைச் சட்ட மன்றம்
ஈரவைச் சட்ட மன்றம்

29 இயல்புகள்
பகளும்
ரிணாம வளர்ச்சியும் 42
ள்
ற்றம்
LILT6
r 53
உரிமைக் கொள்கை
) வளர்ச்சிக் கொள்கை ப்பந்தக் கொள்கை மைக் கொள்கை
ஸ்க் கொள்கை
கொள்கை
97
கப்படுத்தல் நின் பிரதான பண்புகள்
ଗit
107
கள்
மப்பு

Page 14
8. நிறைவேற்றுத்துறை
- நிறைவேற்றுத் துறைய
9. நீதித்துறை
நீதிபதிகள் நியமிக்கப்பு நீதிபதிகளின் ஊதியம் நீதிபதிகளுக்கான தகு நீதித்துறையின் பணிக
10. அரசாங்க முறைகள்
- பாராளுமன்ற அரசாங்
ஜனாதிபதி அரசாங்க சோஸலிச அரசாங்க( சுவிஸ் அரசாங்கமுனை
11. அரசியல் யாப்புகள்
அரசியல் யாப்பின் ப அரசியல் யாப்பின் உ அரசியல் யாப்புகளின் 1. வரைந்த வரையா 2. நெகிழும் நெகிழா 3. ஒற்றையாட்சி யா
12. உரிமை"
உரிமைகள்
உரிமைகள் என்றால் உரிமை என்ற எண்ன வளர்ச்சி உரிமைகளின் தோற்ற உரிமைகளின் வகைக உரிமைகளை பாதுகா மேற்கொள்ளப்படும் உரிமைகளைப் பாதுக மேற்கொள்ளும் வழி

இத் 113 பின் பணிகள்
15 (27. வர்:11 (11 )
118 படுதல் - - மம் பதவிக்காலமும் திகள் |
. உள் கேக்
ਲੋ੯ ਗੁ ਨ ਹੋ . இயல் படயம் 124 ங்கமுறை இத்தலைவரும் |
முறைதா லலே - முறை
அட ட யார் -2 இத (iaக.
பட 572 141 யன்பாடுகள் 2 உள்ளீடுகள்
படம் ர் வகைகள் ---
அரசியல் யாப்புகள் அரசியல் யாப்புகள் ப்பும் சமஷ்டியாட்சி யாப்பும்
- 31பேட் 163
என்ன? : டே 21-12
னக்கருவின் வரலாற்று
மம் 2 இ
,ருபாயடட் கள்
- 5 சப்பதற்கு
வழிமுறைகள் காக்க சர்வதேச சமூகம் "முறைகள்

Page 15
அடிப்படை உரிமை மீ தொடர்பான கட்டுப்பா
உரிமைகளின் நடைமுை மனித உரிமைகளும் அ
13. சுதந்திரம்
சுதந்திரம் பற்றிய நவீன சுதந்திரத்தின் வகைகள் சுதந்திரத்தைப் பாதுகாட் மேற்கொள்ளும் வழிமு ஜனநாயக சமுதாயத்தில் வரமபுகள
சுதந்திரமும் அதிகாரமும் சுதந்திரம் பற்றிய மேலு
14. சமத்துவம்
சமத்துவம் நிலவுவதற்கு பிரதான பண்புகள்
சமத்துவத்தின் வகைகள் சமத்துவமும் சுதந்திரமு சமத்துவமும் ஜனநாயக சமத்துவம் பற்றி மேலு
15. &L'Lub
சட்டம் என்றால் என்ன சட்டத்தின் தன்மையும் மனிதர் ஏன் சட்டத்திற் சட்டம் பற்றிய கொள்ள சட்டத்தின் மூலங்கள் சட்டத்தின் வகைகள் சட்டவாட்சி
சட்டமும் ஒழுக்கமும்

றல்கள்
டுகள் றை முக்கியத்துவம் டிப்படை உரிமைகளும்
179
கொள்கை
பதற்கு நவீன அரசுகள் Dறைகள்
ல் சுதந்திரத்தின்
b
ம் சில கருத்துக்கள்
186
இருக்க வேண்டிய
மும் ம் சில கருத்துக்கள்
191
T?
முக்கியத்துவமும் கு அடிபணிகின்றனர்
கைகள்

Page 16
xiv
l6.
17.
l8.
இறைமை
இறைமை என்றால் 6 இறைமையின் பண்பு இறைமைக் கோட்பா இறைமைக் கோட்பா இறைமையின் வடிவ இறைமைப் பற்றிய ஒ இறைமைப் பற்றிய ப
வலுவேறாக்கம்
வலுவேறாக்கம் என்ற வலுவேறாக்க கோட்ட பின்னணி வலுவேறாக்கம் பற்றி கருத்துக்கள் அமெரிக்க அரசியல்
சமநிலைத் தலையீடுக சமன்பாடுகள்
ஏனைய நாடுகளில் ெ ஜனநாயக ஆட்சிமுை கோட்பாட்டின் செல்
பிரதிநிதித்துவ முறைக
தேர்தல் முறைகள்
எளிய பெரும்பான்ை
விகிதாசாரப் பிரதிநிதி
பட்டியல் முறை
தனிமாற்று வாக்கு விசேடப் பிரதிநிதித்து

203
Tଘirଜ୪t?
கள்
ட்டின் வளர்ச்சி டுகள்
ங்கள்
ஒருமுகக் கொள்கை
ன்முகக் கொள்கை
219
ால் என்ன?
பாட்டின் வரலாற்றுப்
ய மொண்டெஸ்கியூவின்
யாப்பில் வலுவேறாக்கம்
கள் அல்லது தடைகள்
வலுவேறாக்கம் றயில் வலுவேறாக்கக் வாக்கு
ள் 229
மத் தேர்தல்முறை த்துவ தேர்தல்முறை
முறை வத் தேர்தல்முறை

Page 17
19. நேர்க்குடியாட்சி
ஒப்பங்கோடல் அல்ல. குடிமுனைப்பு அல்லது பிறக்கழைப்பு அல்லது
20. அரசியற் கட்சி முறைை அரசியற் கட்சிகளின் ட அரசியற் கட்சிகளின் ட அரசியற் கட்சிகளின் மு கட்சிமுறையின் குறை கட்சிமுறையின் வகை தாராண்மை ஜனநாயக கட்சிகளுக்கும் கம்யூன கட்சிகளுக்கும் இடை
21. அமுக்கக் குழுக்கள்
அமுக்கக் குழுக்களின் முக்கியமான நாடுகளி
22. பொதுசன அபிப்பிராய பொதுசன அபிப்பிராய பொதுசன அபிப்பிராய பாதிப்பு செலுத்தும் க பொதுசன அபிப்பிராய
தற்கால அரசாங்கங்கள் அபிப்பிராயத்தின் பங்
உசாத்துணை

243
து மக்கள் தீர்ப்பு
தொடக்கவுரிமை மீட்புரிமை
) LAO 249
பண்புகள்
பணிகள்
முக்கியத்துவம்
பாடுகள்
கள்
5 அரசிலுள்ள ரிஸ அரசிலுள்ள பிலான வேறுபாடுகள்
263
பண்புகள் ன் அமுக்கக் குழுக்கள்
Lib 267
பத்தின் பண்புகள் பத்தை உருவாக்குவதில் ாரணிகள்
த்திற்கான நிபந்தனைகள் ரின் பொதுசன த
27O

Page 18


Page 19
1
அரசறிவி
இயல்புகள்,பாடப்பரட்
போலீஸ் (Polis) என்ற கிரேக்க தோற்றம் பெற்றது. 'போலீஸ்' என்றால் ந கிரேக்கர்கள் அரசியல் என்றால் "நகர வி என்றே பொருள் கொண்டனர். ஆரம் அரசுகள் இருந்தமையே இதற்குக் காரண
அரசியல் எப்போது தோற்றம் ெ சமூகம் தோன்றிய போது அரசியலும் வேண்டும். சமூகம் தம்மைக் கட்டுப்படு உருவாக்கிய காலம் தொடக்கம் அரசியலு விதிகளை ஏன் ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டு சமூகம் மாறுபடுகின்றது என்ற கேள்விக அரசியல் கல்வி இருந்து வந்திருக்கின்றது. என்ற வகையில் அண்மைக் காலத்தில் கின்றது. 1948 ஆம் ஆண்டு பாரிஸ் நக அறிவியலாளர்களின் மாநாட்டிலேயே ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது.
அரசறிவியல் தனித்து அரசாங்கம் ட பல்கலைக்கழகங்களிலேயே முதன் மு (இதற்கு முன்னர் வரலாற்றுடன் இணை; இல் உருவாக்கப்பட்ட அமெரிக்க அர 1906 இல் வெளிவந்த அரசியல் விஞ்ஞ என்பவை இதன் அபிவிருத்திக்கு உதவிய விட இவை பற்றிய விவாதங்களுக்கு பல்கலைக்கழகம் நல்ல தளமாக அமைந் அரசியல் விஞ்ஞான சங்கம் யுனெஸ்கே பாடத்தின் உள்ளடக்கம் பற்றிய வெளியிட்டிருந்தது. இவ் உள்ளடக்க தேவையை ஒட்டி மாற்றப்பட்டு வந்தன

L6)
பு,நோக்கம்
சொல்லிலிருந்தே அரசியல் நகரம் என்பது பொருளாகும். டயங்களைப் பற்றிய அறிவு" ம்பகால கிரேக்கத்தில் நகர னமாகும். பற்றது? என்ற வினாவிற்கு தோன்றியது என்றே கூற டுத்தும் நடத்தை விதிகளை லும் இருந்து வந்திருக்கின்றது. ம்? அவை ஏன் சமூகத்திற்கு நள் எழுந்த காலத்திலிருந்தே ஆனால், உயர்கல்விப் பாடம் தான் எழுச்சியடைந்திருக்" நரில் கூடிய உலக அரசியல் 'அரசறிவியல்' என்ற சொல்
பற்றிய கல்வியாக அமெரிக்கப் முதலில் கற்பிக்கப்பட்டது. த்தே கற்பிக்கப்பட்டது.) 1903 சியல் விஞ்ஞானக் கழகம், நான விமர்சனப் பத்திரிகை ாக அமைந்தன. இவற்றினை கு அமெரிக்க சிக்காக்கோ தது. பிற்காலத்தில் சர்வதேச ா ஆதரவுடன் அரசறிவியல் விபரங்களைத் தயாரித்து மும் காலத்திற்குக் காலம்

Page 20
2 அரசறி
அரசறிவியல் என்றால் எ
அரசறிவியல் எண் பிரதானமாக இரண்டு கருத்
(1) அரசைப் பற்றி ஆர (i) அதிகாரத்தைப் பற்ற
(1) அரசைப் பற்றி ஆராயு
அரசு, அதன் தன்மை அரசாங்கத்திற்கும் மக்களு கிடையிலான தொடர்பு என் ஆகும்.
இவ்வாறு அரசினை மு களில் பிளண்ட் சிலி (Blunt C (Frank Goodnow), Glist it Go (G. போன்றவர்கள் முக்கியமான
அரசைப் பற்றி ஆ அரசறிவியல் பற்றிய பொது
(i) அதிகாரம் பற்றி ஆ
இதன்படி அரசியல முறை, அது நடைமுறைப் பிரயோகத்திற்கெதிரான ( கைப்பற்றுவதற்கான போரா பற்றிய கற்கை நெறியே அர இக்கருத்தினை மு மாக்கியவல்லியாவார். இவ (Mariam), மக்ஸ்வெபர் (Max வட்கின்ஸ் (Watkins), மொ போன்றவர்களும் இக்கருத் மானவர்களாக விளங்கி தோற்றத்துடன் இக்கருத்து நவீன அரசுகளின் ே சர்வாதிகாரத்தன்மையிலிரு மாற்றமுற்றது. இதனைத் கைப்பற்றும் நோக்கில் அரசு

வியல் ஓர் அறிமுகம்
sୋ[6ୋor? ܕܠ
)ால் என்ன? என்பது தொடர்பாக துக்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன. ாயும் இயல் - அரசறிவியல். பி ஆராயும் இயல் - அரசறிவியல்.
ம் இயல் அரசறிவியலாகும்
பல்வேறு அரச முறைகள், அரசாங்கம், க்குமிடையிலான தொடர்பு, அரசுகளுக்பன பற்றி ஆராயும் இயலே அரசறிவியல்
முதன்மைப்படுத்தி விளக்கம் கொடுத்தவர்hi), கார்ணர் (Garner), பிராங் குட் நொவ் *ttal), GLITGavnă (Pollock), avGunii (Strong) ாவர்களாக விளங்கினர்.
ராயும் இயலெனக் கூறும் இக்கருத்து துக்கோட்பாடு எனவும் கருதப்படுகிறது.
ராயும் இயல் அரசறிவியலாகும்
திகாரத்தின் தன்மை, அது தோன்றும்" படுத்தப்படும் முறை, அரசியலதிகாரப் செயற்பாடுகள், அரசியலதிகாரத்தைக் ாட்டம் இடம் பெறும் முறை போன்றன சறிவியலாகும். ண் வைத்தவர் இத்தாலிய அறிஞரான од оli ovТоiv Glouci (Lass Well), Guppiluuub Weber), Golu L6õi J3Gö (Bertant Russel), 56ở Gg5 T (Morgen Tha), Glpst Lýlaði (Robin) தினை வலியுறுத்தியவர்களுள் முக்கியனர். தேசிய அரச முறைமையின் வளர்ச்சியடைந்தது. தாற்றத்துடன் தேசிய அரசு முறைமை ந்து விடுபட்டு ஜனநாயக முறையினதாக தொடர்ந்து அரசியல் அதிகாரத்தினைக் யல் கட்சிகள் உருவாகின. இவ் அரசியல்

Page 21
அரசறிவியல் இயல்புகள், இபா
அரசறிவியல் என்றா?
அரசு என்றால் என்ன என்பது தொடர் பல்வேறு கருத்துக்களை முன்வை;
பின்வருவோரின் கருத்துக்கள் முக்கிய
கார்ணர் (GARNER); அரசினைப்பற்றி ஆ
ஆகும்.
சீலி : அரசாங்கத்தைப் பற்றி ஆராயும்
பால்ஜேனற் (PAULJANET) : அரசின் அ அரசாங்கத்தின் கோட்பாடுக
அரசறிவியலாகும்.
Gvinrerů Glau6ů (LASS WELL): gogl35 ITU,
அரசறிவியலாகும்.
RG, கெட்டல் : அரசு பற்றிய அறிவி
கட்சிகளுக்கிடையேயான அதிகாரப் அதிகாரவியல் நோக்கில் அரசறிவியலை உறுதியடைந்தது.
இக்கருத்து அரசறிவியல் பற்றிய அழைக்கப்படுகிறது.
பொதுநல அரசு 20ஆம் நுாற்றா இதனைத் தொடர்ந்து மனிதனின் பிரச்சினையைத் தீர்த்து பொது நலை கடமை அரசிற்கு ஏற்பட்டது. இதன் பே வேண்டும் என்ற விடயம் அரசறிவியல் பெறத் தொடங்க, பொதுக் கொள்கை அவற்றின் நடைமுறை என்கின்ற வி சேர்ந்து கொண்டன.
அண்மைக் காலத்தில் அரசுகளுக்க வாரியாகவும் மோதல்கள் உருவாகத் ே

டப்பரப்பு,நோக்கம் 3
ல் என்ன?
பாக பல்வேறு அறிஞர்கள் த்துள்ளனர். இவர்களில்
மானவை ஆகும்.
ராயும் இயலே அரசறிவியல்
இயலே அரசறிவியலாகும்.
டிப்படைகளைப் பற்றியும் ளை பற்றியும் கூறுவதே
த்தைப் பற்றிய ஆய்வே
யலே அரசறிவியலாகும்.
போட்டிகளின் காரணமாக Uப் பார்க்கும் நிலை மேலும்
விசேட கோட்பாடு எனவும்
ண்டில் தோற்றம் பெற்றது.
சமூகப் பொருளாதார ன நிறைவேற்ற வேண்டிய ாது அரசு எவ்வாறு செயற்பட பில் பிரதான இடத்தினைப்களின் உருவாக்கம் மற்றும் டயங்களும் அரசறிவியலில்
கிடையேயும், அரசுகளில் உள் தொடங்கியுள்ளன. இதனால்

Page 22
4. அரசறிவு
மோதல் முகாமைத்துவம், விடயங்களும் அரசறிவியலில்
இவ்வாறு கால பு உள்ளடக்கமும் மாற்றமுற் வரைவிலக்கணத்தைக் கூ அதிகாரம், பொதுக் கொ மோதல்களைத் தீர்த்தல் போ அரசறிவியல் எனலாம். இணைந்தவை என்பதை ந
அரசறிவியலின் இயல்புக
அ. அரசறிவியலின் கோ!
(1) அரசறிவியல் சமூக 6
மனிதனைப் பற்றி, ம பற்றி, சமூக நடத்தையை சமூகவிஞ்ஞானங்கள் என உள்ளடக்கிய பாடங்களே அழைக்கப்படுகின்றன. அ நடத்தைப் பற்றி ஆராய்கின் விஞ்ஞானங்களில் பயன்ட பயன்படுத்துகின்ற ஒன்றாக உ பாடங்களில் ஒன்றாக கொள
அரசறிவியலைப் போ புவியியல், பொருளியல்
பாடங்களாகக் கொள்ளப்படு
(2) மனிதனின் அரசியல்
அரசறிவியல் விளங்கு
அரசினை எவ்வாறு எவ்வாறு மனிதன் கட்டுப்பு கட்டுப்படுத்துகின்றான், அர தொடர்புபடுகின்றான், அர தையும் மனிதன் எவ்வா பற்றியெல்லாம் கற்கின் விளங்குகின்றது.

வியல் ஓர் அறிமுகம்
மோதல்களைத் தீர்த்தல் என்கின்ற
சேர்ந்து கொண்டன. )ாற்றத்திற்கேற்ப அரசறிவியலின் றதால் அரசறிவியலுக்கென சரியான றுவது கடினமாகும். எனினும் அரசு rள் கை, மோதல் முகாமைத்துவம், ன்றவற்றைப் பற்றிய கற்கை நெறியினை ஆனால் இவையெல்லாம் அரசுடன் ாம் மறுக்க முடியாது.
击
ட்பாடுசார் இயல்புகள்
விஞ்ஞான பாடங்களில் ஒன்றாகும்
னித நடத்தையைப் பற்றி, சமூகத்தைப் பப் பற்றி ஆராய்கின்ற துறைகளே ப்படும். இச் சமூக விஞ்ஞானங்களை சமூக விஞ்ஞான பாடங்கள் எனவும் அரசறிவியலும் மனிதனின் அரசியல் ாற ஒன்றாக உள்ளமையினாலும் சமூக படுத்தப்படுகின்ற ஆய்வு முறைகளை உள்ளமையினாலும் அது சமூக விஞ்ஞான ர்ளப்படுகின்றது. ன்று வரலாறு, சமூகவியல், மானிடவியல்,
போன்றனவும் சமூக விஞ்ஞானப் கிென்றன.
நடத்தைப் பற்றிய கற்கை நெறியாக கின்றது
மனிதன் தோற்றுவித்தான், அரசுக்கு டுகின்றான், அரசை எவ்வாறு மனிதன் சின் நிறுவனங்களோடு மனிதன் எவ்வாறு சாங்க நிறுவனங்களையும், அரசாங்கத் று மாற்றியமைக்கின்றான் என்பன ற கற்கை நெறியாக அரசறிவியல்

Page 23
அரசறிவியல் இயல்புகள், இப
(3) அரசு, அரசாங்கம் பற்றிய கற்ை
விளங்குகின்றது
அரசின் கடந்தகால, நிகழ்கால அவ்வரசு சார்ந்த அமைப்புக்கள் நிறுவன கோட்பாடுகள் பற்றியும் கற்கும் ஒரு க விளங்குகிறது. இதே போன்று அர சட்டங்கள், மக்கள் ஒருவரோடு ஒருவ அவற்றை வகுத்து காக்கும் நியதிகள், குறிக்கோள்கள் என்பன பற்றி ஆராயு அரசறிவியல் விளங்குகிறது.
ஆ. அரசறிவியலின் நடைமுறைசா
(1) அரசுக்குரிய அதிகாரங்களைப் பற்றி அதிகாரத்தின் தோற்றம், அதிகாரத் மீது அதிகாரத்தின் கட்டுப்பாடு, அதிகாரத்தில் பங்கு கொள்ளுத கற்கின்றது.
(2) சட்டவாக்க அமைப்பின் இயல்புகள்
கற்கின்றது. இன்றைய நவீன அரசுகள் அரசுகளாகவே உள்ளன. தாரா பாராளுமன்ற முறையினைப் பி அரசாங்க முறையில் சட்டவாக் பெறுகின்றது. மக்கள் இறைை சபையே உள்ளது. நிறைவேற்று சட்டவாக்க சபையிலிருந்து உரு பொறுப்புக் கூற வேண்டிய நி நடைமுறைசார் அரசியலில் இயல்புகள், தொழிற்பாடுகள் பெறுகின்றன. இதனால் நடைமு சபை, அதன் தொழிற்பாடுகள் அரசறிவியல் விளங்குகின்றது.
ܓܡܪ

ாடப்பரப்பு நோக்கம் 5
கை நெறியாக அரசறிவியல்
, எதிர்கால நிலைபற்றியும், னங்கள் பற்றியும், அரசு சார்ந்த ற்கை நெறியாக அரசறிவியல் சாங்கம், அதன் அடிப்படை ர் கொண்டுள்ள தொடர்புகள்,
சமூக நிலைகள், அவற்றின் ம் ஒரு கற்கை நெறியாகவும்
ர் இயல்புகள்
க் கற்கின்றது.
தின் தன்மை, மனித நடத்தை அதிகாரத்தின் பிரயோகம், ல் போன்ற விடயங்களைக்
அதன் தொழிற்பாடுகள் பற்றிக்
தாராணி மை ஜனநாயக ாண்மை ஜனநாயக அரசுகள் ன்பற்றும் அரசுகளாகும். இவ் க சபை உயர் இடத்தினைப் மக்கு பதிலீடாக சட்டவாக்க வத்துறையான அமைச்சரவை வாக்கப்படுவதோடு அதற்குப் லையிலும் உள்ளது. எனவே சட்டவாக்கசபை, அதன் ர் என்பன முக்கியத்துவம் முறை நிலையில் சட்டவாக்கபற்றிய கற்கை நெறியாகவும்

Page 24
(8)
அரசறி
அரசியல் கட்சிகள், அ அரசறிவியலி விளங்கு தாராண்மை ஜனந அரசியலாகும். பாரா அடிப்படையிலான காலத்திற்கு ஒரு தட எந்தக் கட்சி பெரும்ட அந்தக் கட்சி அரசாங் கண்காணித்து வழிந பற்றிய கற்கை அரசற அதே போன்று அழு மறைமுகமாகச் செ தொழிற் சங்கங்கள் அமைப்புக்கள் போ குறிப்பிடலாம். இவ் செயற்பாடுகளில் ப நிலையில் இவை அரசறிவியல் விளங்கு
அரசறிவியல் ஒரு விஞ்
அரசறிவியல் விஞ்ஞா
இரண்டு வகையான கருத் அரசறிவியலை விஞ்ஞானம் அரசறிவியல் ஒரு விஞ்( அரிஸ்டோட்டில் மட்டும கெட்டல், கார்னர் ே கூறுகின்றனர்.
* அரசறிவியல் ஒரு விரு
வைக்கும் கருத்துக்கள்
1) விஞ்ஞானங்க வகைப்படுத் முடிவுகளுக்( அரசறிவியலிலு

வியல் ஓர் அறிமுகம்
முக்கக் குழுக்கள் பற்றிய கற்கை நெறியாக கின்றது. ாயகத்தின் அடிப்படைத்தளம் கட்சி ளுமன்ற அரசாங்க முறை என்பது கட்சி அரசாங்க முறையே ஆகும். குறிப்பிட்ட டவை நடைபெறும் பொதுத் தேர்தலில் ான்மை ஆசனங்களைப் பெறுகின்றதோ கத்தை அமைக்க எதிர்க்கட்சி அதனைக் உத்துகின்றது. இதனால் அரசியற் கட்சிகள் விவியலில் முக்கிய மாகின்றது. மக்கக் குழுக்கள் என்பவை அரசியலில் ல்வாக்குச் செலுத்தும் குழுக்களாகும். , மாணவர் அமைப்புக்கள், மத ன்றவற்றை இதற்கு உதாரணங்களாகக்
அமுக்கக் குழுக்களும் அரசாங்கத்தின் ாதிப்புச் செலுத்துவதனால் நடைமுறை பற்றிக் கற்கும் கற்கைத் துறையாகவும் கின்றது.
55T6OILOIT?
ானமா? இல்லையா? என்பது தொடர்பாக துக்கள் காணப்படுகின்றன. ஒரு சாரார் ம் எனக் கூறுகின்றனர். மற்றொரு சாரார் ஒானம் அல்ல எனக் கூறுகின்றனர். ஸ்ல பிற்கால அறிஞர்களான பிறைஸ், பான்றோரும் விஞ்ஞானம் என்றே
ந்ஞானம் எனக் கூறுவோர் முன்
ஸ் புள்ளிவிபரங்களை சேகரித்து, அவற்றை தி, பகுப்பாய்வு செய்து, பொது த வருகின்றன. இதே செயன்முறை லும் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

Page 25
2)
3)
4)
அரசறிவியல் இயல்புகள், இபா
உயர் மட்டத்தில் கொ கீழ் மட்டத்தில் பரிசோ செல்லுபடியாகும் தன்மை6 முறையை அரசறிவியலாள
விஞ்ஞானங்களில் நிலைய படுவது போல அரசறிவு கோட்பாடுகள் காணப்படு
புள்ளிவிபர முறையின் வள
முடிவுகளை எடுக்கக்கூடி காணப்படுகின்றது.
* அரசறிவியல் விஞ்ஞானம்
முன்வைக்கும் கருத்துக்கள்:
l)
2)
3)
4)
5)
இயற்கை விஞ்ஞானங்கள் : அகில ரீதியான வரைவில கின்றன. அரசறிவியலில் அரசறிவியல் தனக்கே உரிய பினும் அவற்றுக்கான வன யானவை அல்ல. அத்தே இடம் பெறும் கொள்கை தன்மை காணப்படுவதும்
இயற்கை விஞ்ஞானங்கை காரண, காரிய தொடர்புக GEHAD (UpL-ILJITgl.
அரசறிவியலில் பரிசே உபகரணங்களும், கருவி இல்லாமையினால் வி பயன்படுத்த முடியாது.
அரசறிவியல் மாறும் தன்ன இயற்கை விஞ்ஞானங்கை எல்லாக் காலத்துக்கும் கோட்பாடுகளைக் கட்டிெ
அரசறிவியலில் முன்கூட
கூறமுடியாது.

டப்பரப்பு நோக்கம் 7
ாள்கைகளை உருவாக்கி, தனை மூலம் அவற்றின் யை நிர்ணயிக்கும் விஞ்ஞான ரும் பயன்படுத்துகின்றனர்.
ான கோட்பாடுகள் காணப்ரியலிலும் பல நிலையான கின்றன.
ர்ச்சியினால் அகநிலை சாராது ய நிலை அரசறிவியலிலும்
அல்ல எனக் கூறுவோர்
தமக்கே உரிய சொற்களையும் க்கணத்தையும் கொண்டிருக்" அவ்வாறான நிலை இல்லை. ப சொற்களைக் கொண்டிருப்ரவிலக்கணங்கள் அகிலfதி ாடு அரசறிவியல் பாடத்தில் ககளுக்கிடையில் ஒருமைத் இல்லை.
ாப் போன்று அரசறிவியலில் ரின் அடிப்படையில் எதிர்வு
ாதனைக்குத் தேவையான களும், ஆய்வு கூடங்களும், ஞ்ஞான நுட்பங்களைப்
ம உடையதாக இருப்பதால்,
ளப் போன்று அரசறிவியலில் செல்லுபடியாகக் கூடிய
யழுப்ப முடியாது.
டியே எதிர்வுகூறல்களைக்

Page 26
8ல் |-- அரசறி
- இயற்கை விஞ்ஞான இயல்புகள் அரசறிவியலுக் முழுமையாக விஞ்ஞான கூறமுடியாது. எனவே அர கொள்ளாது தனியான பண்பு கொள்வதே பொருத்தமான
அரசறிவியலைக் கற்பதற்
அ. அரசறிவியலைக் கற்
(1) ஜனநாயக ரீதியில் .ெ இது-மு°C
உருவாக்குதல்
மற்றவர்களின் கரு செவிசாய்த்தல், கருத்துக் முடிவுகளை எடுக்கும்போது எடுத்தல், எடுக்கப்பட்ட முப் நிலைகளிலும் ஆதிக்க ம எல்லோரையும் சமனாக 1 ஒன்றினை உருவாக்குதல், உ தவறிழைக்கும் போது சுட் கட்டுப்படல், கூட்டுப் பெ ஜனநாயக ரீதியான செயற்ப செயற்பாடுகள் தொடர்பா
அரசறிவியல் உருவாக்குகின்
(2) ஜனநாயக ரீதியான வ
பிடிவாதம் அற்றவர். அளித்தல், தன் தவறைத் தா கருத்துக்களுக்கு செவிமடுத்தது அங்கீகரித்தல், எந்த விட கொண்டிராதிருத்தல், கலந்து வருதல், கடமைகளைச் செய் சுயகட்டுப்பாட்டுடன் வாழ் அவமதிக்காது தமது நம்பி சுதந்திரத்தில் இடையூறு செ போன்றன ஜனநாயக வா! களாகும். அரசறிவியல் இப்பு

வியல் ஓர் அறிமுகம் இது
எங்களுக்கு உள்ளது போல விஞ்ஞான க்கு இல்லை என்றாலும் அரசறிவியல் இயல்புகளைக் கொண்டதல்ல எனக் சறிவியலை இயற்கை விஞ்ஞானமாக களைக் கொண்ட சமூக விஞ்ஞானமாகக் தாகும். தாகும். இது 5 )
ற்கான நோக்கங்கள்
பதற்கான சமூக நோக்கங்கள்
சயற்படும் நல்ல பிரஜைகளை
கத்துக்களுக்கு மதிப்பு கொடுத்தல், கூறும் சுதந்திரத்தை அங்கீகரித்தல், து எல்லோரும் இணைந்து முடிவுகளை டிவுக்கு எல்லோரும் கட்டுப்படல், எல்லா மனோபாவத்தை இல்லாதொழித்தல், மதித்தல், தாம் தெரிவு செய்து ஆட்சி ருவாக்கிய ஆட்சிக்கு கட்டுப்படல், ஆட்சி டிக்காட்டல், சட்டத்தின் ஆட்சிக்கு பாறுப்புடன் செயற்படல் போன்றன எடுகள் ஆகும். இவ் ஜனநாயக ரீதியான க இயங்கக் கூடிய நல்ல பிரஜைகளை றது.
எழ்க்கை முறையை ஏற்றுக் கொள்ளல்
Tக இருத்தல், விமர்சனத்திற்கு இடம் னே பரிசீலனை செய்தல், மற்றவர்களின் தல், பிறரின் கருத்துக் கூறும் உரிமையை யத்திலும் ஆதிக்க மனோபாவத்தைக் துரையாடல்கள் மூலம் தீர்மானங்களுக்கு "தவண்ணம் உரிமைகளை அனுபவித்தல், தல், நீதியை மதித்தல், பிற மதங்களை க்ெகையின் பிரகாரம் வாழ்தல், பிறர் ய்யாது தமது சுதந்திரத்தை அனுபவித்தல் ழ்க்கை முறைக்குத் தேவையான பண்பு பண்புகளை பெற்றுக் கொடுக்கின்றது.

Page 27
அரசறிவியல் இயல்புகள்
(3) அரசியல் அறிவினை வி
இன்றைய அரசுகளில் பெ எனக் கூறும் போது அவை மக் மக்களுக்கான அரசு என்ற அர் ஜனநாயக அரசுகளைப் பொறுத் அரசினைக் கண்காணித்தல் என். ஆற்றவேண்டியவர்களாகின்றனர் மக்களுக்கு அரசியல் அறிவு இன் மக்கள் மத்தியில் அரசியல் அறி மேற்கொள்கின்றது.
(4) நுட்பமாக ஆராயும் இயல்
இன்றைய அரசியல் பிரச்சி அவற்றின் செயற்பாடுகளும் சி படுவதனால், சாதாரண அறிவுட தெளிவாக பெற்றுக் கொள்ள ( மூலமே தெளிவான விளக்கங்க அரசறிவியலை கற்றுக் கொள் ஆற்றலைப் பெற்றுக் கொள்ளல
(5) தேசிய அரசியல், சர்வதே சமநிலையான பக்கச்சார்
இன்று தேசிய அரசிய பங்களிப்பினைச் செலுத்த வேண தெளிவான புரிந்துணர்வைப் பெற தேசிய அரசியலின் முக்கியமான நிறுவனங்களும் அரசியல் கட்சிக எதிர்கொள்கின்றன? இவ் எதிர் பாதக தன்மைகள் யாவை? தொ பிரச்சினைகளை எவ்வாறு பிரதிட தேசிய அரசியல் பிரச்சினைகை விடயங்களில் தெளிவுகள் ஏற்ப பற்றி ஒரு பக்கச் சார்பற்ற புரிந்து அரசறிவியலைக் கற்பதன் மூல பெறக்கூடியதாக உள்ளது.

ர், இபாடப்பரப்பு,நோக்கம் 9
ரிவுபடுத்தல்
ரும்பாலானவை ஜனநாயக அரசுகள் களினால் உருவாக்கப்பட்ட அரசு, த்தங்களைத் தருகின்றது. எனவே த வரை அரசினை உருவாக்குதல், கிற இரு பெரும் பணிகளை மக்கள் . இந்தப் பணிகளை ஆற்றுவதற்கு றியமையாதது ஆகும். அரசறிவியல், வினை விரிவுபடுத்தும் பணியினை
புடைய மக்களை உருவாக்குதல்
னைகளும் அரசியல் நிறுவனங்களும் க்கல் வாய்ந்தவையாகக் காணப்ன் இவை பற்றிய விளக்கங்களைத் முடியாது. நுட்பமாக ஆராய்வதன் ளை பெற்றுக் கொள்ள முடியும். வதன் மூலம் நுட்பமாக ஆராயும்
TLD.
ச அரசியல் என்பன பற்றி பற்ற புரிந்துணர்வைப் பெறுதல்
வில் மக்கள் உயிரோட்டமான ர்டுமாயின் தேசிய அரசியல் பற்றிய ற்றுக்கொள்வது அவசியமானதாகும். பிரச்சினைகள் என்ன? அரசாங்க ளும் இப்பிரச்சினைகளை எவ்வாறு
கொள்ளலில் ஏற்படுகின்ற சாதக, டர்பு சாதனங்கள் தேசிய அரசியல் லிக்கின்றன? மக்கள் எந்தவகையில் ள எதிர்கொள்கிறார்கள்? போன்ற படுகின்ற போதே, தேசிய அரசியல் ணர்வை பெற்றுக் கொள்ள முடியும். ம் இப்புரிந்துணர்வை இலகுவாக

Page 28
10 , ப அரசறிவியல்
தேசிய அரசியலைப் போ புரிந்துணர்வு இன்று அவசியமான ஒன்று தொடர்பு கொள்ள வேண்டி உலகமயமாக்கல் செயற்பாடுகளின சுருங்கி வருவதனாலும் சர்வதே. அவசியமாக உள்ளது. சர்வதே. எவ்வாறு உள்ளன? இவ்வுறவுக் அம்சங்கள் எவை? உறவுகளை நிறுவனங்கள் எத்தகைய பங்குகளை சட்டத்தின் பங்கு எவ்வாறு உள் புரிந்துணர்வு அவசியமாக உள்ளத இப்புரிந்துணர்வைப் பெற்றுக் கெ
ஆ. அரசறிவியலினை கற்பதற்கா
(1)
அரசுகளின் தோற்றத்தையும் (2) தற்கால அரசியல் யாப்புக்க
வகைகள் என்பவற்றை வில
(3)
சட்டமியற்றும் நிறுவனங் சட்டங்கள் செயற்படுத்தப்பு
ஆராய்தல்.
(4)
5
(5)
அரசியற் கட்சிகள், அமு. அமைப்பு, தொழிற்பாடு எ அரசுகளுக்கிடையேயான சர்வதேச நிறுவனங்கள் அ பங்கு என்பவை பற்றி ஆரா
இ (i:
மக்கள் எவ்வாறு அரசியலைப்
மக்களைப் பொறுத்த வரை வழிகளில் அரசியலைப்பயில்கின்ற 1) முறைசார் வழிமுறை 22) வ முறை சாரா வழிமுறை

ஓர் அறிமுகம் -
ன்று, சர்வதேச அரசியல் பற்றிய தாக உள்ளது. நாடுகள் ஒன்றோடு ய கட்டாய நிலை இருப்பதனாலும் பல் உலகம் இன்று ஒரு கிராமமாகச் ச அரசியல் பற்றிய புரிந்துணர்வு ச நாடுகளுக்கிடையே உறவுகள் களைக் கட்டுப்படுத்தும் முக்கிய - ஒழுங்குபடுத்துவதில் சர்வதேச ள ஆற்றுகின்றன? இதில் சர்வதேச ளது? போன்றன பற்றியெல்லாம் 3. அரசறிவியலைக் கற்பதன் மூலம் Tள்ளலாம்.
ன பாடம் சார்ந்த நோக்கங்கள்
ம் வளர்ச்சியையும் ஆராய்தல்.
ள், அரசியல்முறைகள், சட்டத்தின் எக்கி ஆராய்ந்து ஒப்பிடுதல். "கள், சட்டமியற்றும் முறைகள், படும் முறைகள் என்பவை பற்றி
க்கக் குழுக்கள் ஆகியனவற்றின் ன்பவை பற்றி ஆராய்தல்.
உறவுகள், சர்வதேசச் சட்டம், ஒவ சர்வதேச உறவில் கொண்டுள்ள சய்தல்.
பயில்கின்றனர் அவர்கள் பொதுவாக பின்வரும் 2 றனர்.
31தேடு: - பாடல் 3 லட் - - போபால் |

Page 29
அரசறிவியல் இயல்புகள்
1) முறைசார் வழிமுறை
பாடசாலைகள், பல்கை ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட அரசியல் க? அரசியல் கல்வியைக் கற்பதற்க இவ்வூடகங்கள் பாடம் சார் வழங்குகின்றன. இங்கு கோட்ப மற்றும் அவை இரண்டுக்குமிை கற்பிக்கப்படுகின்றன.
பாடசாலை பாடவிதானத்து பங்கேற்பின் மூலமும் அரசியல் தேசிய கீதம் பாடுதல், தேசிய சுதந்திரதினத்தைக் கொண்டாடு கூருதல், சட்டசபை மாதிரிகளை பற்றி வாத பிரதிவாதங்கை குறிப்பிடலாம். இவற்றினை வி பங்குபற்றி வெற்றி தோல்விக போன்றவற்றின் மூலம்அரசியல் ெ வழிமுறைகள் மாணவரிடம் புகு:
2) முறைசாரா வழிமுறை
குடும்பம், வெகுசனத் தொட அமுக்கக் குழுக்கள், அரசியல் கல சாரா வழிமுறைகளாகும். ஒரு சிறு நிறுவனத்திலிருந்தே அரசியலைக் மூத்த சகோதரர்களும் கொன பிள்ளையின் கருத்துக்களை செலுத்துகின்றன. சில வேளை கருத்துக்களின் பாதிப்புக்கள் நீடி
இதே போன்று ஏனைய மயமாகுவதில் பாதிப்புச் செலுத்
இவ்வாறு முறைசார் மற்று பெற்றுக் கொள்ளும் அறிவு அ அளவை நிர்ணயிக்கின்றது.
ܓܝܪ

, இபாடப்பரப்பு,நோக்கம் Ll
லக்கழகங்கள் மற்றும் முறையாக ல்வி வேலைத்திட்டங்கள் போன்றன ான முறைசார் ஊடகங்களாகும். ந்த கல்வியை மனிதர்களுக்கு ாடுகள் அவற்றின் பிரயோகங்கள் டயிலான ஒற்றுமைகள் என்பன
துக்கு வெளியேயான நிகழ்ச்சிகளின்
பயிலப்படுகின்றது. உதாரணமாக கொடிக்கு கெளரவமளித்தல், தல், தேசிய வீரர்களை நினைவு அமைத்து அரசியல் விடயங்களைப் ள நடத்தல் போன்றவற்றைக் ட விளையாட்டுப் போட்டிகளில் ளை சகித்துக் கொள்ளப்பழகுதல் விளையாட்டின் அடிப்படை ஒழுக்க த்தப்படுகின்றன.
டர்பு சாதனங்கள், அரசியற் கட்சிகள், ந்துரையாடல்கள் போன்றன முறை பிள்ளை, குடும்பம் என்ற அரசியல் கற்க ஆரம்பிக்கின்றது. பெற்றோரும் ஆர்டுள்ள அரசியற் கருத்துக்கள் ஒழுங்கமைப்பதில் பாதிப்புச் களில் வாழ்க்கை பூராகவுமே இக் த்திருக்கவும் செய்கின்றன. ஊடகங்களும் மனிதர் அரசியல் துகின்றன. ம் முறைசாரா வழிகளில் மக்கள் வர்களின் அரசியல்மயப்படுத்தல்

Page 30
12 அரசறிவியல்
அரசறிவியலும் ஏனைய சமூக
1. அரசறிவியலும் வரலாறும்
அரசறிவியலுக்கும் வரலாற் குறித்து அறிஞர்கள் இடையே வே சிலர் அரசறிவியலின் பூரண விளக் எனக் கருதுகின்றனர். வேறு சிலர் தேவையை ஏற்றுக் கொண்ட தவிர்க்க முடியாதென்ற கருத்தை ஜோன் சீலியின் கருத்துப் பயனற்றது. வரலாறு இல்லாத அரசறிவியலின் பரிசோதனைக் அரசியல் கோட்பாடுகளையு கொள்வதற்கு அவற்றின் வரலாறு வரலாறு அரசியல் ஆய்வாளர்களுக் தொடர்பாக பயனுள்ள தகவல் ஆய்வுகள் அரசியல் நிறுவனங் இயக்கங்களினதும், கடந்தகால வழங்குகிறது."
"லீ கொக்" என்பவர் மே "வரலாறு இன்றி அரசறிவியல் ச வரலாறு தனது சிறப்பை இழந்து
அரசறிவியலும் வரலாறும் ! கொள்ளப்பட்ட போதும் அவை ே என்பதையும் கவனத்தில் கொ6 ஆய்வாளர்கள் வரலாறு முழுவத அவசியம் இல்லை. அதில் உள். அதிக கவனம் செலுத்துதல் வேன
2. அரசறிவியலும் பொருளிய
ஆரம்ப காலங்களில் ஒன்றாகவே கருதப்பட்டன. 14"அரசியல் பொருளியல்" என்( பிற்காலங்களில் பொருளியலின் த துறையாக வளர்ச்சியடைய ஆரம்

ஓர் அறிமுகம்
விஞ்ஞானங்களும் ~
றுக்கும் இடையேயான தொடர்புகள் றுபட்ட கருத்துக்கள் நிலவுகின்றன. கத்திற்கு வரலாற்று ஆய்வு அவசியம் அரசறிவியல் ஆய்வுக்கு வரலாற்றின் போதிலும் அது எவ்வகையிலும் ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை.
படி "அரசியல் இல்லாத வரலாறு 5 அரசியல் வேரற்றது. வரலாறு கூடமும், நூல் நிலையமும் ஆகும். ம், நிறுவனங்களையும் புரிந்து அறியப்படுவது அவசியம் ஆகும். குக் கடந்தகால அரசியல் நிகழ்வுகள் களை வழங்குகின்றது. வரலாற்று களினதும், அமைப்புகளினதும், 9 அநுபவங்கள் குறித்த அறிவை
ற்கூறிய கருத்தின் அடிப்படையில் ாத்தியமற்றது; அரசறிவியல் இன்றி விடுகிறது" என குறிப்பிட்டார். மிக நெருங்கிய துறைகளென ஏற்றுக் வெவ்வேறுபட்ட தனியான துறைகள் ர்ளுதல் வேண்டும். அரசறிவியல் நிலும் கவனம் செலுத்த வேண்டிய ா அரசியல் வரலாற்றில் மட்டுமே ண்டும்.
லும்
அரசறிவியலும் பொருளியலும் ஆம் நூற்றாண்டில் பொருளியல், றே அழைக்கப்பட்டது எனினும் னியான தேவை கருதி அது தனியான பிெத்தது.

Page 31
அரசறிவியல் இயல்புகள்,
நவீன காலங்களில் அரசற தனியான துறைகளாக வளர்ச்சிய6 அரசுகள் பொதுநல அரசுகளா அரசுகளில் அரசின் பொருளாத பெறுவதனாலும், மீண்டும் அவை தோன்றியுள்ளது. தற்கால அ நெருக்கடியாகப் பொருளாதார அரசுகளின் முக்கிய பணிகளா விடயங்களே அமைந்துள்ளன. கையாள்வதும் அவற்றுக்கான தீர் முக்கிய பணிகளாக உள்ளன. ( அபிவிருத்தியில், பொருளாதாரம் மு நிலைப்பாடுகளை நிர்ணயிப்பதாக
கார்ல் மாக்ஸ் போன்ற அர தையும் அரசியலையும் இணைத் களை முன்வைத்தனர். ஒரு சமூகத்த அரசியல் உறவுகளுக்கான அடிப்பை என்பது கார்ல் மாக்ஸினுடைய ஆ இருந்தது.
இவ்வாறு இருதுறைகளுக்கு காணப்பட்ட போதும் அவை தனி வளர்ச்சியடைந்து வருகின்றன. அரக் உள்ள அரசியல் அம்சத்திலே அதி
3. அரசறிவியலும் உளவியலும்
அரசறிவியலோடு மிகவும்
உளவியலாகும். அரசறிவியல் சடப் ஒன்றல்ல. மாறாக மனிதனின் அர ஒன்றாகும். இதனாலேயே அரசறிவு நெருக்கமான தொடர்பு காணப் விலங்கு என அரிஸ்டோட்டில் அடிப்படையிலேயே ஆகும். ஒவ் உள்ளத்தையும், அந்த உள்ளத்திலி கொண்டவன். அந்த எண்ணங்க அரசியல் நடத்தையைத் தீர்மானிட்
ஒவ்வொரு நாட்டு மக்களும் விருப்பங்களுக்கும் ஏற்பவே

இபாடப்பரப்பு,நோக்கம் 13
விெயலும் பொருளியலும் தனித் கடந்து வருகின்ற போதும், நவீன க இருப்பதனாலும் பொதுநல ாரத் திட்டங்கள் முக்கியத்துவம் இணைந்து செயற்படுகின்ற நிலை ரசுகளின் மிக முக்கியமான நெருக்கடியே உள்ளது. தற்கால கவும் பொருளாதாரம் பற்றிய பொருளாதார விடயங்களைக் வுகளைத் தேடுவதும் அரசுகளின் குறிப்பிட்ட நாட்டின் அரசியல் க்கிய பங்கு வகிப்பதுடன் அரசியல் வும் வளர்ச்சியடைந்து உள்ளது. சியல் அறிஞர்கள் பொருளாதாரத் த வகையிலேயே தமது கருத்துக்நின் பொருளியல் உறவுகளே அதன் டை கோட்பாட்டை வழங்குகின்றது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையாக
தமிடையில் நெருங்கிய உறவுகள் த்தனியான துறைகளாகவே இன்று சியல் ஆய்வாளர்கள் பொருளியலில் க கவனம் செலுத்துகின்றனர்.
நெருக்கமான இன்னோர் பாடம் பொருட்களைப் பற்றி ஆராய்கின்ற சியல் நடத்தை பற்றி ஆராய்கின்ற பியலுக்கும் உளவியலுக்குமிடையில் படுகிறது. மனிதன் ஓர் அரசியல்
கூறியமையும் இக்காரணத்தின் வொரு மனிதனும் தனக்கென ஒரு ருந்து உருவாகும் எண்ணத்தையும் ளும் எழுச்சிகளும் தான் அவன் பதில் பாதிப்புச் செலுத்துகின்றன.
தங்களுடைய எண்ணங்களுக்கும் அரசாங்கங்களை உருவாக்கிக்

Page 32
14 அரசறிவியல்
கொள்கின்றனர். இதற்கு அரசுச் போராட்டங்களாகவும், புரட் இங்கிலாந்தின் அமைதிப்புரட்சி, சுதந்திரப்புரட்சி என்பன மக்களின் வந்தவைகளேயாகும்.
இன்று அரசறிவியலிலும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகின் தீர்மானிப்பதிலிருந்து அரசாங்கத்தி வரை இது இடம் பெறுகிறது. சி அரசாங்க நிர்வாகத்துக்கு ஆட்சி உளவியல் சோதனைகள் நடாத்தப் நவீன அரசியல் தனிப்பட்ட சமூக உளவியலுக்கும் முக்கியத்துவ
அரசறிவியலின் பாடப்பரப்பு
அரசறிவியல் ஒரு சமூக வி அதன் தன்மை பற்றியும் பாடட் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க வரைவிலக்கள் மறுபக்கத்தில் அரசறிவியலின் ப மாற்றமடைந்து வந்துள்ளது. ஒரு கருதப்பட்ட விடயம் பிறிதொரு கா புதிய விடயங்கள் பாடப்பரப்பில் அரசறிவியல் பிரதானமாக பற்றியும் கற்கும் ஒரு பாடமாகக் ஆய்வில் அதன் தோற்றம், அதன் அதன் செயற்பாடு போன்ற விட கின்றன. இவை அரசின் இறந்தகால பொருள்களிலும் ஆராயப்படுகின் அரசியல் அதிகாரம் பற்றிய செய்தவர் மாக்கியவல்லி ஆவார் அதிகாரத்தைப் பெறுதல், அதிக அதிகாரத்தை நடைமுறைப்படுத்தல் செய்தல் என்ற விடயங்களிலேயே தற்கால ஆய்வின்படி அரசறி அதிகாரத்தையும் பற்றி மட்டும் ஆ அது முழு அரசியல் சமூகத்தையு வளர்ச்சியடைந்துள்ளது. அதன்படி

ஓர் அறிமுகம்
5ள் மறுக்கின்ற போதே அவை சிகளாகவும் வளர்கின்றன. பிரெஞ்சுப்புரட்சி, அமெரிக்க
ன் எண்ணங்களுக்கு எழுச்சியூட்ட
பல இடங்களில் உளவியலுக்கு றது. கட்சிகளின் கொள்கைகளைத் ன் கொள்கைகளைத் தீர்மானிப்பது ல வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளில் களைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் கூட படுகின்றன.
மனித உளவியலுக்கு மட்டுமல்ல ம் கொடுக்கின்ற ஒன்றாக உள்ளது.
ஞ்ஞான பாடமாக இருப்பதனால் ப்பரப்புப் பற்றியும் சகலராலும் ணம் எதுவும் காணப்படுவதில்லை. ாடப்பரப்பு காலத்துக்குக் காலம் ந காலத்தில் முக்கியமானதென லத்தில் முக்கியத்துவத்தை இழந்து நுழைந்துள்ளன. அரசைப் பற்றியும் அதிகாரத்தைப் கருதப்படுகிறது. அரசைப் பற்றிய தன்மை, அதன் நோக்கம் மற்றும் யங்கள் கவனத்தில் எடுக்கப்படும், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் ஆகிய
DGOT.
ஆய்வை அரசியலுக்கு அறிமுகம் இங்கு அதிகாரத்தின் தன்மை, ாரத்தைப் பேணிப்பாதுகாத்தல், ல் மற்றும் அதிகாரத்தை வரையறை கவனம் செலுத்தப்படுகிறது. வியல் என்பது அரசையும், அரசியல் ய்வு செய்யும் ஒரு பாடம் அன்று. ம் ஆய்வு செய்யும் ஒரு பாடமாக அரசறிவியலின் பாடப்பரப்பினுள்

Page 33
அரசறிவியல் இயல்புகள்
பின்வரும் விடயங்கள் இடம் பெறு கூறுகின்றனர்:
l. அரசியல் தத்துவம் அல்லது
2. அரசாங்க முறைகள், அர யாப்புக்கள் மற்றும் பொது:
3. அரசியல் கட்சிகள், அமுக் அபிப்பிராயம் போன்ற அர
4. சர்வதேச அரசியல் முறைை மனிதர்களினதும், மனித குழு மேற்கண்டவற்றை சிறிது விரிவா
1. அரசியல் தத்துவம் அல்லது
இப்பகுதிக்குள் அரசின் தே தெய்வீக உரிமைக் கோட்பாடு, தந்தை வழிக் கோட்பாடு, தாய்வு கோட்பாடு, மார்க்ஸிசக் கோட்பா( தாராண்மைக் கோட்பாடு, போ6 பிரிவினை, உரிமைகள், சுத பிரதிநிதித்துவம் போன்ற அர உள்ளடக்கப்படுகின்றன.
2. அரசாங்க முறைகள், அரசு யாப்புகள் மற்றும் பொதுத்
அரசாங்க நிறுவனங்கள் எ நிர்வாகத்துறை, நீதித்துறை என்ப
அரசாங்க முறைகள் என்ற முறை, ஜனாதிபதி அரசாங்கழு சோஸலிச அரசாங்க முறை, சுே உள்ளடக்கப்படுகின்றன.
அரசியல் யாப்புகள் என்ற உள்ளீடுகள், வரைந்த - வரையா யாப்புக்கள், ஒற்றை ஆட்சி சம உள்ளடக்கப்படுகின்றன.

இபாடப்பரப்பு,நோக்கம் I5
கின்றன என தற்கால அறிஞர்கள்
அரசியல் சமூகக் கோட்பாடுகள்.
சியல் நிறுவனங்கள், அரசியல் ந்துறை நிர்வாகம்.
கக்குழுக்கள், மற்றும் பொதுசன சியல் கருவிகள்.
மகளும், சர்வதேச உறவுகளும். ழக்களினதும் அரசியல் நடத்தைகள்.
51 LJTijGLITLb.
அரசியல் சமூகக் கோட்பாடுகள்
நாற்றம் பற்றிய கோட்பாடுகளான பரிணாம வளர்ச்சிக்கோட்பாடு, ழிக் கோட்பாடு, சமூக ஒப்பந்தக் டு, பரிணாம வளர்ச்சிக் கோட்பாடு, ன்றவையும் இறைமை, அதிகாரப்ந்திரம், சமத்துவம், சட்டம், சறிவியல் எண் ணக்கருக்களும்
சியல் நிறுவனங்கள், அரசியல் துறை நிர்வாகம்
ன்ற வகையில் சட்டவாக்கத்துறை, வை உள்ளடக்கப்படுகின்றன.
வகையில் பாராளுமன்ற அரசாங்க மறை. சோவியத் மாதிரியிலான விஸ் அரசாங்க முறை போன்றன
வகையில் அரசியல் யாப்புகளின் யாப்புக்கள், நெகிழும் - நெகிழா ஷ்டியாட்சி யாப்புக்கள் போன்றன

Page 34
I6 அரசறிவியல்
பொது நிர்வாகம் என்ற வ6 களங்கள், உள்ளூராட்சி அமைப்புக் அதிகாரங்கள் அவற்றுக்கிடையேய அமைப்புக்கும் மக்களுக்கும் பொதுநிர்வாக அதிகாரிகளின் அதி பாதுகாப்புக்கள் போன்றன உள்ள
3. அரசியல் கட்சிகள் அமுக்க அபிப்பிராயம் போன்ற அர
அரசியற் கட்சிகள் என்ற முக்கியத்துவம், ஒருகட்சிமுறை, ! என்கின்ற கட்சிமுறைகளின் வை மக்களுக்கும் இடையேயான ெ செயற்படும் கட்சி முறைமை, ! கொள்கை , கட்சியமைப்பு, ம போன்றன உள்ளடக்கப்படுகின்ற6
அமுக்க குழுக்கள் என்ப செல்வாக்கு செலுத்தாது மறைமு குழுக்களாகும். தொழிற்சங்கங்கள் அமைப்புக்கள், மாணவர் அமை, போன்றன அமுக்கக் குழுக்களாக உ கொள்கைகள், அரசாங்க செயற்பா வழிகள் போன்றன இப்பாடத்தினு
பொது விடயங்கள் தொட செயற்பாடுகள் தொடர்பாக மக்க பொதுசன அபிப்பிராயம் என மூலமாகவும், அரசியற்கட்சி, அமுக் தங்களது அபிப்பிராயங்களைத் தொ களை தெரிவிக்கும் கருவிகள் வெளிப்படுத்தும் முறை, இவ செயற்பாட்டில் ஏற்படுத்தும் தாக் உள்ளடக்கப்படுகின்றன.
4. சர்வதேச அரசியல் முறைை
சர்வதேச அரசியல் முறைை செலுத்தும் சக்திகள், ஆதிக்கம் செ நாடுகளுக்கு இடையேயான உறவு

ஓர் அறிமுகம்
கையில் அமைச்சுக்கள், திணைக்கள் போன்றவற்றின் கட்டமைப்பு, ான தொடர்புகள், பொது நிர்வாக இடையேயான தொடர்புகள், காரத் துஷ்பிரயோகத்திற்கெதிரான டக்கப்படுகின்றன.
க்குழுக்கள் மற்றும் பொதுசன சியல் கருவிகள்
வகையில் அரசியற் கட்சிகளின் இருகட்சிமுறை, பல கட்சிமுறை கைகள்; அரசியற் கட்சிகளுக்கும் தாடர்புகள், சொந்த நாட்டில் பிரதான கட்சிகளின் வரலாறு, க்களை அணிதிரட்டும் முறை
T. து அரசாங்கத்தில் நேரடியாக கமாக செல்வாக்குச் செலுத்தும் ர், மத நிறுவனங்கள், இளைஞர் ப்புகள், பெண்கள் அமைப்புகள் ள்ளன. இக்குழுக்களின் அமைப்பு, டுகளில் செல்வாக்குச் செலுத்தும் |ள் உள்ளடக்கப்படுகின்றன. ர்பாக குறிப்பாக அரசாங்கத்தின் 5ள் அபிப்பிராயம் தெரிவித்தலே ப்படும். தொடர்பு ஊடகங்கள் கேக்குழுக்கள் மூலமாகவும் மக்கள் விக்கின்றனர். இந்த அபிப்பிராயங், அவை அபிப்பிராயங்களை ப்வபிப் பிராயங்கள் அரசாங்க கம் போன்றன இப்பாடத்தினுள்
மகளும் சர்வதேச உறவுகளும்
ம அமைந்துள்ள விதம், ஆதிக்கம் லுத்தும் சர்வதேச கோட்பாடுகள், களைத் தீர்மானிக்கும் விடயங்கள்,

Page 35
அரசறிவியல் இயல்புகள், இபா
நாடுகளின் உறவுகளை ஒழுங்கு படுத்து ஐக்கிய நாடுகள் சபை, பொதுநலவாய அணிசேரா இயக்கம், தெற்காசிய நாடுக ஆசியான் அமைப்பு போன்ற சர்வே இப்பாடப்பரப்பினுள் உள்ளடக்கப்படு:
5. மனிதர்களினதும் மனித குழு
நடத்தைகள்
இது ஆரம்பகாலங்களில் அரச சேர்க்கப்படவில்லை. அரசறிவியல் வ6 பிற்காலங்களிலேயே இவ்விடயமும் சேர்க்கப்பட்டது. மனிதர்களும் மனித கு நடத்தைகளில் பங்கு கொள்கின்றன, அர எவ்வாறு தாக்கம் செலுத்துகின்றன, அரச எவ்வாறு மாற்றியமைக்கின்றன போன்ற படுகின்றன.

டப்பரப்பு நோக்கம் 17
துகின்ற சர்வதேசச் சட்டம்,
நாடுகளின் கூட்டமைப்பு, ளின் கூட்டமைப்பு (சார்க்), தச நிறுவனங்கள் என்பன கின்றன.
ழக்களினதும் அரசியல்
றிவியல் பாடப்பரப்பினுள் ார்ச்சியடையத் தொடங்கிய அரசறிவியல் பாடத்துடன் ழுக்களும் எவ்வாறு அரசியல் சாங்கத்தின் செயற்பாடுகளில் Fாங்கத்தின் செயற்பாடுகளை வை இதற்குள் உள்ளடக்கப்

Page 36
அரசறிவிய பிரதான
அரசறிவியலைக் க. ஆய்வாளர்களால் பயன்படு: பின்வருவன முக்கியமானை
I. வரலாற்று அணுகுமுை
2. தத்துவார்த்த அணுகுழு
3. சமூகவியல் அணுகுமு
4. புள்ளிவிபரவியல் அணு
5. ஒப்பீட்டு அணுகுமுை
6. மார்க்ஸிச அணுகுமுை
7. நடத்தைவாத அணுகு
1. வரலாற்று அணுகுமுறை
அரசினதும், அரசாங்க வரலாற்று ரீதியான தோற்ற செய்வதன் மூலம் அவற்றின் விளங்கிக் கொள்ள மே அணுகுமுறை எனப்படுகிற: கருக்களினதும் பொருளை பயன்படுத்தப்படுகிறது.
அரசறிவியலுக்கான கையாண்டவர்களில் முக்கிய இவருக்கு முன்னரே அரசர்

2
1லைக் கற்பதற்கான அணுகுமுறைகள்
ற்பதற்கு பல்வேறு அணுகுமுறைகள் த்தப்படுகின்றன. அவ்வணுகுமுறைகளுள் வயாகும்:
றை
முறை
}றை
றுகுமுறை
றை
50p
முறை
) HISTORICAL APPROACH)
த்தினதும், அரசாங்க நிறுவனங்களினதும் ம், வளர்ச்சி என்பவற்றைப் பரிசீலனை தன்மைகளையும் செயற்பாட்டினையும் ற் கொள்ளும் முயற்சியே வரலாற்று து. அரசறிவியலின் பல்வேறு எண்ணக் ா விளங்கிக்கொள்வதற்கு இம்முறை
வரலாற்று அணுகுமுறைகளை மானவர் சேபின் (Sabin) ஆவார். எனினும் ரிவியல் எனும் துறையை உருவாக்கிய

Page 37
அரசறிவியலைக் கற்பதற்கான பிர;
அரிஸ்டோட்டிலின் காலத்தில் இருந்து வருகிறது. அரிஸ் டோட்டிலைப் ெ விடயத்தையும் விளங்கிக்கொள்வதற் அபிவிருத்தியையும் அறிந்திருப்பது அவ. அணி மைக் காலங்களில் இவ்வ போன்றவர்களினால் அதிகளவில் பிர அரசறிவியலைப் பொறுத்தவரை அரசி அவற்றில் வளர்ச்சி என்பவை குறித்த 6 எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அத்துடன் எந்தெ திடீரென தோற்றம் பெறுவது இல்ை வளர்ச்சியின் மூலமே முழுமையாக ந இந்நிறுவனங்கள் யாவும் தமக்கெ கொண்டுள்ளமையினால் அவற்றின் தெளிவான அறிவின்றி பயன்மிக்க முடியாது. இந்தவகையில் வரலாறு அ பெறுமதியுடைய தகவல்களை வழங்குக் பேராசிரியர் லஸ்கி 'அரசறிவியல் அனுபவங்களின் விளைவுகளை ே இருக்கவேண்டும்" என வலியுறுத்திக் கு
இம் முறையின் நன்மைகள்
1. அரசறிவியல் எண் ணக்க விளங்கிக்கொள்ள இவ்வணுகுமு:
2. இவ்வணுகுமுறை அரசறிவியல் மா
தகவல்களை வழங்குகின்றது.
3. அரசியல் விடயப் பொருட் அபிவிருத்தியையும் விளங்கிக்கெ
4. அரசியல் விடயப் பொருட்களை
பார்ப்பதற்கு இவ்வணுகுமுறை உ
5. ஒரு அரசியல் பிரச்சினை ஏற்ப
எப்படி? எவ்வாறு? ஏற்பட்டது இவ்வணுகுமுறை உதவுகின்றது.
در ۹

தான அணுகுமுறைகள் 19
இம்முறை பின்பற்றப்பட்டு பொறுத்தவரை எந்த ஒரு கு அதன் ஆரம்பத்தையும் சியமானது எனக் கருதினார். வணுகுமுறை சிலி, லஸ் கி பல்யப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ன் நோக்கம், நிறுவனங்கள், ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட ஆய்வு வொரு அரசியல் நிறுவனமும் லை. அவை படிப்படியான நிறுவப்படுகின்றன. எனவே ன ஒரு வரலாற்றினைக் தோற்றம், வளர்ச்சி பற்றி ஆய்வினை மேற்கொள்ள ரசறிவியல் மாணவர்களுக்கு ன்ெற ஒன்றாக உள்ளது. ம் கல்வி அரசியல் வரலாற்று தொகுக்கும் முயற்சியாக றிப்பிட்டார்.
ருக்களின் பொருளை றை உதவுகின்றது.
ாணவர்களுக்கு பெறுமதியான
களின் ஆரம்பத்தையும் ாள்ள உதவுகிறது.
நடைமுறையில் பரீட்சித்துப் தவுகின்றது.
டுகின்ற போது அது ஏன்? என்பதை அறிந்து கொள்ள

Page 38
2O அரசறி
இம்முறையின் குறைபாடு
l. வரலாற்று அணுகுமுன் கவனத்தைச் செலுத்திஏ
2. சரியான முறையில்
படவில்லையாயின் சந்தேகத்துக்கு உரியத
3. எந்தவொரு வரலா நிகழ்வுகளையும் உள் எடுத்துக் கொள்ளப்ப நிகழ்வுகள் தவறவிடட் முடிவுகளும் தவறாக
4. ஒவ்வொரு சமூகமும் உரியதான நெருக்கடிக தீர்ப்பதற்கு வரலாற்று செய்ய முடியும்.
5. எதிர்காலத்தில் என்ன தெளிவாக எவற்றைய
2. தத்துவார்த்த அணுகு
ஒரு அரசுக்குரிய இ6 கோட்பாடுகள், ஒழுக்கம் என அரசின் செயற்பாடுகளைய தத்துவார்த்த அணுகுமுறை வேண்டும் என்பதற்கான அடிப்படைய்ாகும்.
இவ்வணுகுமுறை அ மிகவும் பழைமையானதாகு தத்துவஞானிகள் அரசிய அணுகுமுறையில் தெளிவு முறையை வலியுறுத்திய தொடர்புடையவர்களாக, கு கொள்ளும் நோக்கில் ஆட் உபதேசம் செய்பவர்களா இருக்கின்றது என்பதை விட

வியல் ஓர் அறிமுகம்
கள்
றை அரசறிவியலின் வரலாற்றில் மட்டும் 1னைய விடயங்களைத் தவிர்த்துவிடுகிறது.
கடந்தகால நிகழ்வுகள் தொகுக்கப்அதிலிருந்து கிடைக்கும் முடிவுகளும் ாக இருக்கும்.
ாறும் அக் காலகட்டத்தின் எல்லா rளடக்கியதாக இருப்பதில்லை. எனவே டும் வரலாற்று தகவல்களில் சில பிரதான படும் போது, அதில் இருந்து கிடைக்கும் இருப்பதற்கே வாய்ப்புகள் உள்ளன.
ம், ஒவ்வொரு தலைமுறையும் தமக்கே ளைக் கொண்டிருக்கின்றன.இவற்றினைத் அணுகுமுறை சிறியளவிலேயே உதவி
செய்யவேண்டும் என இவ்வணுகுமுறை ம் சொல்வதில்லை.
pop (PHILOSOHICAL APPROACH)
லட்சியங்கள், அறம், உண்மை, உயர்ந்த ன்பவற்றின் அடிப்படையில் அரசினையும், ம் ஆராய்கின்ற ஒரு அணுகுமுறையே எனப்படுகிறது. அரசு எவ்வாறு இருக்க ன விடையைக் கண்டறிதல் இதன்
ரசறிவியலுக்கான அணுகுமுறைகளில் ம். பிளேட்டோ காலத்தில் இருந்தே பல ல் செயன்முறைகளைத் தத்துவார்த்த படுத்த முற்பட்டிருந்தனர். இவ்வணுகு" வர்கள் இறையியல் கோட்பாடுடன் தறிப்பிட்ட இலட்சியங்களை அடைந்து சியாளர்களுக்கும், ஏனையவர்களுக்கும், க விளங்கினர். ஒரு அரசு எவ்வாறு எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு

Page 39
அரசறிவியலைக் கற்பதற்கான பிர
இவ்வணுகுமுறை முக்கியத்துவம் ச்ெ முறையை வலியுறுத்தியவர்களில் பிே கான்ட் (Kant), ரூசோ, சிட்ஜ்விக் (Sidgwic முக்கியமானவர்களாக விளங்கினர்.
இம்முறையின் நன்மைகள்
l. ஒரு அரசுக்கு இருக்க வேண்டிய
ஒழுக்க நெறிகள், உணர்மை, என்பவற்றின் அடிப்படையில் அ உதவுகிறது.
2. இறையியல் கோட்பாடுகளு
தொடர்புபடுத்தப்படுவதால் அடிப்படையில் அரசினை உதவுகின்றது.
3. அரசின் சரியான செயற்பாடு ஒழுக்கங்களுடன் கூடிய செய உதவுகிறது.
4. இதில் கூறப்படும் தரவுகள் அரசி
உதவுகின்றன.
இம்முறையின் குறைபாடுகள்
1. இவ்வணுகுமுறை தமது முடில் இலட்சியங்களின் மீது நிறுவ முற
2. இறையியல் அறநெறி கே! தொடர்புபடுத்தப்படுவதால் 6 கண்ணோட்டங்கள் தவறவிடப்பு
3. இறையியல் கோட்பாடுகள்,
போன்றன மதத்திற்கு மதம் சமூ காணப்படுகிறது. இதனால் பல வாழ்கின்ற அரசுகளை ஆரா போதியளவிற்கு உதவமாட்டாது
4. ப்குத்தறிவு இங்கு பயன்படுத்தப்

தான அணுகுமுறைகள் 21
நாடுக்கின்றது. இவ்வணுகு ளட்டோ, ஹெகல், பிரட்லி, k), மூர் (More) போன்றவர்கள்
இலட்சியங்கள், அறநெறிகள், உயர்ந்த கோட்பாடுகள் ரசின் செயற்பாடுகளை ஆராய
ருடன் இவ்வணுகுமுறை அக்கோட்பாட்டின்
ஆராய இவ்வணுகுமுறை
களை அதாவது அறநெறி பற்பாடுகளை இனங்காண
பல் நிறுவனங்கள் வளர்வதற்கு
வுகளை நிரூபிக்க முடியாத ற்பட்டுள்ளது.
ாட்பாடுகளுடன் மட்டும் ரனைய அரசியல் ரீதியான படுகின்றன.
அறநெறிகள், ஒழுக்கங்கள் கத்திற்குச் சமூகம் வேறுபட்டு மதங்கள், பல சமூகங்கள் ய்வதற்கு இவ்வணுகுமுறை
படுவதில்லை.

Page 40
22 அரசறி
3. சமூகவியல் அணுகுமுை
சமூக நிறுவனங்கை குழுக்களையும் முதன்மை சமூகவியல் அணுகுமுறை சமூகமயமாக்கம், அரசிய6 என்பவற்றைப் பிரதானமாக சகல நிறுவனங்களும், குழு அந்நாட்டின் அரசியலில் பா முறை ஆய்வு செய்கின்றது. அடிப்படைகளையும் அரசிய காரணங்களையும் ஆய்வு தன்மையை விளக்க இவ்வணு
இவ்வணுகுமுறை தெ FFGrijLai (David Easton), 916), Truman) போன்றவர்கள் முறையைப் பின்பற்றுபவர்க கற்கைத்துறையைப் படிப்படி
இம்முறையின் நன்மைகள்
l. சமூகத்தின் அடிப்ப கொள்வதற்கு இவ்வணு
2. மனிதனும், சமூகமும் களும் இம்முறை மூ ஏற்படுகிறது.
3. அரசியல் சமூகவியல் வதற்கு இவ்வணுகு மு
4. சமூகம் சார்ந்து நாட் பப்படுவதற்கு இவ்வணு
இம்முறையின் குறைபாடு
l. இவ்வணுகு முறை
முக்கியத்துவம் கொடு புடைய ஏனைய விடய அரசியலை சமூகவியல்

வியல் ஓர் அறிமுகம்
DD SOCIOLOGICAL APPROACH)
1ளயும், தனிமனிதர்களையும், சமூக ப்படுத்தி ஆய்வு செய்யும் முறையே யாகும். இவ்வணுகுமுறை அரசியல் ல் கலாசாரம், அரசியல் அபிவிருத்தி ஆய்வு செய்கின்றது. சமூகத்தில் உள்ள ழக்களும், தனிமனிதர்களும் எவ்வாறு வ்கெடுக்கின்றனர் என்பதை இவ்வணுகு" அரசியலுக்கான சமூக, பொருளாதார ல் நிறுவனங்களின் தொழிற்பாட்டிற்கான செய்வதன் மூலமாக அரசறிவியலின் ணுகுமுறை முற்படுகிறது. ாடர்பாக மைக்ஜவர் (Maciver), டேவிட் மண்ட் (Almound), டேவிட் ரூமன் (David முக்கியமானவர்களாவர். இவ்வணுகு 5ள் அரசியல் சமூகவியல் எனும் புதிய டியாக தோற்றுவித்துள்ளனர்.
帝
1டையில் அரசறிவியலை விளங்கிக் ணுகுமுறை உதவுகிறது.
, சமூகக்குழுக்களும், சமூக நிறுவனங்Dலம் முக்கியத்துவம் பெறும் நிலை
எனும் புதிய கற்கைத் துறை தோன்றுறை வழிசமைத்துள்ளது.
டின் அரசியல் கலாசாரம் கட்டியெழுப் றுகுமுறை உதவுகிறது.
கள்
சமூக அம்சங்களுக்கு மட்டும் அதிக ப்ெபதனால் அரசறிவியலுடன் தொடர்பங்கள் தவறவிடப்படுகின்றன. இந்நிலை லின் ஒரு உபகரணமாக அல்லது அதற்கு

Page 41
அரசறிவியலைக் கற்பதற்கான பிர
கீழ்ப்பட்ட நிலையில் உள்ளதாக பல அரசியலாளர்கள் அச்சம் தொ
2。 இவ்வணுகுமுறை சில சந்தர்ப் பெரும்பான்மை சமூகத்திற்கு சா ஏனெனில் பெரும்பான்மை சமூ கருத்துக்களுமே அந்நாட்டில் காணப்படும்.
3. சில சமூக நிறுவனங்களும், குழுக் மக்கள் மீது திணிக்க இவ்வணுகு
பயன்படுத்த முற்படலாம்.
4. புள்ளிவிபரவியல் அணுகுமுறை (Q
புள்ளிவிபரரீதியாக ஆய்வுக அதனூடாக அரசறிவியல் பற்றிய தெளி புள்ளிவிபர அணுகுமுறையாகும். அரசிய தகவல்கள் புள்ளிவிபரரீதியாக சேக செய்யப்பட்டு, அதன் அடிப்படையில் எதிர்வு கூறல்களையும் முடிவுகை இவ்வணுகுமுறை முற்படுகிறது. குறிப்பா ஆய்வுகளுக்கும், பொதுசன அபிப்பிராய ஒரு அணுகுமுறையாக இவ்வணுகுமுறை
இவ்வணுகு முறையை முக்கிய (Gallup), 5 Tiroiraiy GlDiflub (Charles Merr (Harold Gosnel) Gêl Jim Gŵp gy@Llofflig = வர்களாவர்.
இம்முறையின் நன்மைகள்
1. இம்முறை மூலம் ஓரளவு உறுதி
கூறமுடியும்.
2. இம்முறை மூலம் அரசறிவி
தகவல்களைப் பெற்றுக் கொள்ள
3. அரசியல் செயற்பாடுகள் பற்றிய ெ பெறுவதற்கு சிறந்த அணுகுமுறை
4. இவ்வணுகுமுறை மூலம் அகநிை
நின்று முடிவுகளைப் பெறலாம்.

தான அணுகுமுறைகள் 23
கொண்டு வந்துவிடும் என ரிவித்து உள்ளனர். பங்களில் நாட்டில் உள்ள நகமாக அமைந்து விடலாம். முகத்தின் நிறுவனங்களும், மேலோங்கிய நிலையில்
களும் தமது கொள்கைகளை முறையை ஒரு ஊடகமாக
UANTITATIVE APPROACH)
ள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வைப் பெறும் ஓர் முறையே பல் நிகழ்வுகள் தொடர்பான ரிக்கப்பட்டு, பகுப்பாய்வு ல் அந்நிகழ்வு தொடர்பான ளயும் உருவாக்குவதற்கு ாகத் தேர்தல் நடத்தை பற்றிய கணிப்பீடுகளுக்கும் சிறந்த ர காணப்படுகிறது. ப்படுத்தியவர்களுள் காலுப் iam), ஹரோல்ட் கொஸ்நெல் அறிஞர்கள் குறிப்பிடத்தக்க
யான எதிர்வு கூறல்களைக்
யல் பற்றிய தெளிவான
முடியும்.
பொதுசன அபிப்பிராயத்தைப் பாக இது காணப்படுகின்றது.
லசாராத வகையில் புறநிலை

Page 42
24 அரசறி
5. இம்முறை ஒரு ஜனந
6. பண்புரீதியான விடய இம்முறை உதவுகின்
இம்முறையில் குறைபாடு
1. சரியான முறையில் பு எடுக்கப்படும் முடிவு உண்டு.
2. அரசறிவியல் சம்பந்த
ரீதியான தகவல்களை
3. புள்ளிவிபர கணிப் தவறுகள் ஏற்படுவதற
5. ஒப்பீட்டு அணுகுமுறை
அரசியல் முறைமைச் ஒன்று ஒப்பிட்டு ஆய்வு செ யாகும். இம்முறையைப் பய நிறுவனங்களையும் ஆராய் தகவல்களின் அடிப்பை முறைமையை ஒழுங்கடை கண்டுபிடிக்கப்படுகின்றன ஒப்பீட்டு அரசியல் என்ற யடைந்து உள்ளது.
முதன் முதலாக அ. பயன்படுத்தினாலும் பின் மெயின் (Maine) போன்ற6 அண்மைக்காலங்களில் அல் Parsons), மக்ஸ் வெபர் (M: போன்றவர்கள் பயன்படுத்த அரிஸ்டோட்டில் ஏற செய்து தனது கருத்துகளை

வியல் ஓர் அறிமுகம்
ாயக ரீதியான அணுகுமுறையாக உள்ளது.
பங்களை அளவு ரீதியாகக் கொடுப்பதற்கு
றது.
கள்
|ள்ளிவிபரங்கள் சேகரிக்கப்படாவிட்டால் களும் தவறாக வருவதற்கே வாய்ப்புக்கள்
ப்பட்ட சகல விடயங்களுக்கும் புள்ளிவிபர ாப் பெற்றுக் கொள்ள முடியாது.
பீடுகளில் உள்ள தவறுகளும் முடிவில் ற்கு வாய்ப்புக்களை உருவாக்கும்.
COMPARATIVE APPROACH)
நளையும், நிறுவனங்களையும் ஒன்றுடன் ய்யும் முறையே ஒப்பீட்டு அணுகுமுறை" பன்படுத்தி அரசியல் முறைமைகளையும் பந்து அதன் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளும் டயில் ஒரு சிறப்பு மிகு அரசியல் மப்பதற்கு தேவையான கொள்கைகள் 1. இந்த அணுகுமுறையின் விளைவாக கற்கை நெறி அரசறிவியலில் வளர்ச்சி
ரிஸ்டோட்டில் இவ்வணுகுமுறையைப் னர் மொண்டெஸ்கியு, பிறைஸ் (Bryce), வர்கள் இம்முறையை பயன்படுத்தினர். LDGirl' (Almound), 56ö5L' LITís:6ör (Thallot ix Weber), (BL65) - 9 juff (David Apter) நினர். த்தாழ 158 அரசியல் யாப்புகளை ஒப்பீடு த் தெரிவித்தார்.

Page 43
அரசறிவியலைக் கற்பதற்கா
இம்முறையின் நன்மைகள்
I.
அரசியல் முறையமைவுக குறைபாடுகளைக் கண்டறி
இம்முறை மூலம் சிறப்பு ஒழுங்கமைப்பதற்கான கெ
இம்முறையினால் ஒப்பீட் துறை வளர்ச்சியடைந்துள்6
பல்வேறு அரசியல் முறை தகவல்களை இம்முறை மூ
பல்வேறு முறைமைகள்
முடிவு அதிகளவு உறுதித் வாய்ப்புக்கள் உண்டு.
இம்முறையின் குறைபாடுகள்
l.
ஒப்பீட்டுக்காக பெறப்படு முடிவுகளும் தவறாக வருவ
ஒரு நாட்டுக்கு தேவையா? அந்நாட்டின் அரசியல்,
தொடர்புபட்டவை ஆகு நிறுவனங்களை ஒப்பிட பயன்படுத்தப்படும் நாட்டு
ஒப்பீட்டு அணுகுமுறை தவறுகள் ஏற்படும் போது பெறப்படும் முடிவுகளும் ,
6. மார்க்ஸிச அணுகுமுறை (M
அரசு என்பது வர்க்க மு
இவ்வணுகுமுறை கூறுகிறது. இ அபிவிருத்தியினதும் மாற்றத்தினது எனவும் கூறுகிறது. அரசறிவியலி மிக ஆழமாக ஆய்வு செய்யும் இவ்

ன பிரதான அணுகுமுறைகள் 25
ளிலும், நிறுவனங்களிலும், உள்ள யெ இம்முறை உதவுகிறது.
| மிகு அரசியல் முறையமைவை ாள்கைகளைக் கண்டு பிடிக்கலாம்.
டு அரசியல் என்கிற ஒரு கற்கை
ளது.
அமைவுகள், நிறுவனங்கள் பற்றிய மலம் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
ஒப்பிடப்படுவதால் பெறப்படும் தன்மை வாய்ந்ததாக இருப்பதற்கு
ம் தகவல்கள் தவறாக இருப்பின் வதற்கு வாய்ப்புண்டு.
ன அரசியல் கொள்கைகள் என்பன சமூக, பொருளாதார சூழலுடன் ம். இதனால் வெளியில் உள்ள ட்டு பெறப்படும் கொள்கைகள் க்கு பொருந்தாததாக அமையலாம்.
க்காக தரவுகளை சேகரிப்பதில் து, இவ்வணுகுமுறைகளில் இருந்து
தவறானவையாக அமையலாம்.
MARXAN APPROACH)
ரண்பாடுகளின் வெளிப்பாடு என யக்கவியல் முறையின்படி சமூக தும் இறுதிக் கட்டம் அரசற்ற சமூகம் ன் தன்மையையும் நோக்கத்தையும் வணுகுமுறை சமூக முரண்பாடுகள்

Page 44
26 அரசறிவியல்
எவ்வாறு தனிமனிதனின் அரசிய என்பது பற்றி ஆய்வு செய்கிறது. ஏன இவ்வணுகுமுறை அரசியல் செய பொருளாதாரக் காரணிகளே செயற்.
இவ்வணுகுமுறை தொடர் போன்றவர்கள் குறிப்பிடத்தக்கவர்
இம்முறையின் நன்மைகள்
I. சமூக முரண்பாடுகள் எ
நடத்தையை நிர்ணயிக்கின்ற முறை உதவுகிறது.
2. பொருளாதாரத்தின் அடிப்பு செய்வதற்கு இவ்வணுகுமுை
3. அரசு என்பது வர்க்க முரண்ட ஒரு புதிய கருத்தினை இவ்வ
4. இயக்கவியல் முறையின்படி
அரசற்ற சமூகம் உருவாகு இவ்வணுகுமுறை வெளிப்படு
5. அரசியல் செயற்பாடுகளை
மூலம் அடித்தள மக்களின் கொணர்வதற்கு இவ்வணுகு
இம்முறையின் குறைபாடுகள்
l. சமூக அபிவிருத்தியினதும் ம அரசற்ற சமூகம் உருவ குறிப்பிடுகிறது. இது நை கூறமுடியாது. ஏனெனில் பு மக்களுக்கான பொதுத் தே6 தேவைகள் இருக்கும் வ)ை அவசியம் இருக்கும்.
2. இவ்வணுகுமுறை அரசியற் ெ பொருளாதார காரணிகள் இக்காரணியை விட மதம், 8 அரசியல் செயற்பாடுகளில் த

ஓர் அறிமுகம்
ல் நடத்தையை நிர்ணயிக்கிறது னைய அணுகுமுறைகள் போலன்றி ஸ்முறைகளுக்கு அடிப்படையாக படுகின்றன எனக் குறிப்பிடுகிறது. பாக கார்ள்மாக்ஸ், ஏங்கெல்ஸ் களாக விளங்கினர்.
வ்வாறு தனி மனித அரசியல் 2து என்பதை அறிய இவ்வணுகு"
படையில் அரசறிவியலை ஆய்வு ற உதவுகிறது.
பாடுகளின் வெளிப்பாடு என்கின்ற பணுகுமுறை குறிப்பிடுகிறது.
வரலாற்றின் வளர்ச்சிக்கட்டத்தில் தம் எனும் புதிய கருத்தையும் டுத்துகின்றது.
வர்க்க ரீதியாக ஆய்வு செய்வதன் ன் யதார்த்த நிலையை வெளிக் முறை உதவுகின்றது.
)ாற்றத்தினதும் இறுதிக் கட்டமாக ாகும் என இவ்வணுகுமுறை டமுறைக்கு பொருந்துமெனக் மக்கள் சமூகம் இருக்கும் வரை, வைகளும் இருக்கும். இப்பொதுத் ர அரசு என்ற நிறுவனத்திற்கும்
சயற்பாடுகளுக்கு அடிப்படையாக ளை மட்டும் குறிப்பிடுகிறது. கலாசாரம், சமூகம் போன்றனவும் தாக்கத்தினை செலுத்துகின்றன.

Page 45
அரசறிவியலைக் கற்பதற்கான
7. நடத்தைவாத அணுகுமுறை
இது புதியதும் முக்கியமான இரண்டாம் உலகப் போருக்கு முக்கியத்துவம் பெற்றது. அரசியலில் குழுக்களினதும் அரசியல் நடத் அரசியலை விளங்கிக் கொள் அணுகுமுறையாகும். இம்முை கட்டமைவில் அன்றி அவற்றின் ந செலுத்துகின்றது. அதனால் இங்கு ஆய்வில் மையப்பொருளாக விளா
கிரகம் வொலாஸ், ஆதர் எ மொரியம், கிர்க் போன்றோ ஆதரித்தவர்களில் முக்கியமான நடத்தை, மனிதனது நோக்கங் மனப்பான்மைகள் போன்றவற்றினு
இம்முறையின் நன்மைகள்
1. இவ்வணுகுமுறையின் மூல முக்கியத்துவம் பெறுகின்ற6
2. மனிதர்களுடைய அரசியல்
மனித உரிமைகளைப் ப
உதவுகின்றது.
3. அரசியல் நிறுவனங்கள செலுத்தாமல், அதன் நடை செலுத்துகின்ற ஓர் அணு காணப்படுகிறது.
4. இவ்வணுகுமுறை மூலம் அர அரசியல் மனிதன் வருகின்ற
5. மனித நடத்தைக்கு முக் முறையாக இருப்பதனால் வதற்கு இம்முறையின் மூல
6. அரசறிவியலின் இயக்க
செய்துள்ளது.

ா பிரதான அணுகுமுறைகள் 27
BEHAVIOURAL APPROACH)
ாதுமான ஓர் அணுகுமுறையாகும். தப் பின்னர் இம்முறை அதிக ல் ஈடுபடும் மனிதர்களினதும் மனித தையை ஆராய்ந்து அதனூடாக ளும் முறையே நடத்தைவாத ற அரசியல் நிறுவனங்களின் டைமுறைப்பகுதியிலேயே கவனம் கு அரசியல் மனிதனே அரசியல் ங்குகின்றான்.
ப். பென்லி, லாஸ்வெல், சாள்ஸ் ஈ rர் இவ் அணுகுமுறையினை வர்களாக விளங்கினர். அரசியல் கள், உணர்வுகள், செயல்கள், வாடாக வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது.
ம் மனிதர்களும், மனித குழுக்களும் ୪Tit.
நடத்தைகளை ஆய்வு செய்வதனால் ாதுகாப்பதற்கு இவ்வணுகுமுறை
பின் கட்டமைப்பில் கவனம் -முறைப் பயன்பாட்டில் கவனம் குமுறையாக இவ்வணுகுமுறை
சியல் ஆய்வின் மையப் பொருளாக ரநிலை ஏற்படுகிறது.
கியத்துவம் கொடுக்கின்ற ஒரு மனித வள அபிவிருத்தி ஏற்படும் வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது.
ஆற்றலை இம்முறை பெருகச்

Page 46
28 1080 அரசறிவியல்
இம்முறையின் குறைபாடுகள்
இவ்வணுகுமுறை மனிதர் அரசியல் நடத்தைக்கு மட அரசியல் நிறுவனங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுப்ப, கட்டமைப்புக்களும் அரச பாதிப்பினைச் செலுத்துகி
மனித நடத்தைகள், இடத்
மாற்றம் பெறுவதனால் இ 2 முடிவுகள் எடுப்பது கடின
3597 ல் 1 2 3 4 கலகல்பட்ட
மகப்
இப் அத இ) அமைப்பு பேட்டி
- 10
பாட்மபலம்
ਵਰਗ ਸੰਘ Last , ਕਰ ਤ
ப 5 வெப் இபடை
டுபாட்டால் ப்பு கோபால் |

ஓர் அறிமுகம்
களினதும், மனித குழுக்களினதும் டும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது. ரின் கட்டமைப்புக்கு அதிக நில்லை. ஆனால் நிறுவனங்களின் சியல் செயற்பாடுகளில் அதிகளவு ன்றன.
துக்கு இடம், காலத்துக்குக் காலம்
வ்வணுகுமுறை மூலம் பொதுவான மானதாக இருக்கும்.

Page 47
ST,
அரசு என்றால் என்ன?
ஒரு குறிப்பிட்ட நிலப்பகுதி சட்டவாக்கலை மேற்கொள்ளும் அமைத்துக் கொள்கிற போது அந்த எண்ணமே அரசு எனலாம்.
அரசின் அடிப்படை இயல்புகள்
ELEMENTS OF STATE)
அரசு அதன் தோற்றம் அறிஞர்களிடையே பல்வேறு க( அரசு அவசியமாக எவற்றை உள்ள அரசின் மூலக்கூறுகள் அல்லது என்பதை இட்டு பொதுவாக ஒத்த இந்த வகையில் அரசியல் அறிஞ மூலக் கூறுகளாகக் கொள்கின்றன
1. வரையறுக்கப்பட்ட
மக்கள் தொகை
2
3. அரசாங்கம்
4. இறைமை
5
பிற நாடுகளின் அங்
1. வரையறுக்கப்பட்ட நிலப்பர
அரசொன்றின் நிலைப்பேற் நிலப்பரப்பு அவசியமானதாகும். மக்கள் அரசின் எல்லையை உறு:
ܥܢܢܐ

ரசு
ATE)
க்குள் வாழ்கின்ற மக்கள் தமக்காக நிறுவனமாக அரசாங்கம் ஒன்றை நமக்களின் மனதில் தோன்றுகின்ற
அல்லது அரசின் மூலக்கூறுகள்
என்பவை குறித்து அரசியல் ருத்துக்கள் காணப்பட்ட போதும், ாடக்கி இருக்க வேண்டும் அதாவது
அடிப்படை இயல்புகள் யாவை க்கருத்துக்களே காணப்படுகின்றன. ர்கள் பின்வருவனவற்றை அரசின்
IT:
நிலப்பரப்பு
கீகாரம்
"IL (PARTICULAR TERRITORY)
றுக்கு எல்லை வரையறுக்கப்பட்ட இதனூடாகவே அங்கு வாழ்கின்ற தி செய்து கொள்வார்கள்.

Page 48
3O அரசறிவியல்
சர்வதேச சட்டமும் ஒரு அற பட்ட நிலப்பரப்பு அவசியம் என அரங்கில் ஒரு அரசு தன்னை நிை அவசியமாகிறது. இங்கு நிலப்பர கடல்,மலைகள், கனியவளங்கள் கின்றது.
இந்நிலப்பரப்பின் அளவு என்பதில் பல்வேறு கருத்துக்கள் அரசின் நிலப்பரப்பு எவ்வள அவ்வளவுக்கு நல்லது என்றனர். கிரேக்க நகர அரசுகள் ஆகும். மா நிலப்பரப்பு எவ்வளவுக்குப் பொ நல்லது என்றனர். இக்கருத்தின் அ தோன்றியது.
நவீன அரசியலாளர்கள் செலுத்துவது இல்லை. மாறாக 6 இருக்க வேண்டும் என்பதிலே இதனாலேயே மிகப் பெரிய நாடுக (உலகில் 1/6 நிலப்பரப்பை உ பிரித்தானியா, பிரான்ஸ், ஜேர்ம கொள்ளப்படுகின்றன. அதே வே. பசுபிக்கில் உள்ள நவுறு (Nauru) சதுர மைல்), வத்திக்கான் (Vatican) கொள்ளப்படுகின்றன. ஒரு வ6 குடியேறாத மக்கள் தமக்கென அ ஒழுங்கமைக்க முடியாதவர்களாக
எனினும் நடைமுறையில் அல்லது சிறியது என்பதை இட்டு காணப்படுகின்றன. ஒரு அரசு சி நிர்வாக நடவடிக்கைகளை மேற் முறையை செயற்படுத்துவது மக்களுக்கிடையேயும், மக்களு நெருங்கிய தொடர்புகள் காண பொருளாதாரம், பாதுகாப்பு 6 தோன்றலாம். பெரிய நாடுகள் பயத்தினால் தமது சுயாதீனத்தைய பெரிய நிலப்பரப்பினைக் கொண்

ஓர் அறிமுகம்
சை அங்கீகரிப்பதற்கு வரையறுக்கப்க் கூறுகிறது. அதேவேளை சர்வதேச லைநிறுத்துவதற்கும் இந்நிலப்பரப்பு ப்பு என்பது நிலம், நீர், ஆகாயம், உள்ளிட்ட சகலதையும் குறிப்பிடு
எவ்வளவாக இருக்க வேண்டும் நிலவுகின்றன. கிரேக்கர்கள் ஒரு வுக்கு சிறியதாக இருக்கிறதோ
இதனடிப்படையில் தோன்றியதே றாக உரோமானியர்கள் ஒரு அரசின் ரிதாக இருக்கிறதோ அவ்வளவுக்கு டிப்படையில் உரோமானிய பேரரசு
நிலப்பரப்பின் அளவில் கவனம் வரையறுக்கப்பட்ட எல்லை ஒன்று யே கவனம் செலுத்துகின்றனர். ளான முன்னாள் சோவியத்யூனியன் உள்ளடக்கியது), இந்தியா, சீனா, 0ணி போன்றனவும் அரசுகளாகக் ளை மிகச் சிறிய அரசுகளான தென் (8 ச.மைல்), மோல்டா (Malta) (95 (4 ச.கி.மீ) போன்றனவும் அரசாகக் ரையறுக்கப்பட்ட நிலப்பகுதியில் ரசினையோ அரசாங்கத்தினையோ 5 இருப்பர்.
ஒரு அரசின் நிலப்பரப்பு பெரியது நன்மைகளும், தீமைகளும் கலந்தே றியதாக இருக்கின்ற போது அதன் கொள்வதும் சிறப்பான ஜனநாயக ம் இலகுவானதாக இருக்கும். 5க்கும் அரசுக்கும் இடையேயும் ாப்படும். எனினும், அரசியல், என்பவற்றில் சாதகமற்ற நிலை எப்போதும் ஆக்கிரமிக்கும் என்ற பும் இழந்துவிடலாம். மறுபக்கத்தில் ட அரசினைப் பொறுத்தவரை, அது

Page 49
அரசு என்ற
அரசு என்றால் என்ன என்பது ( பல்வேறு கருத்துக்களை முன் பின்வருவோரின் கருத்துக்கள் முக் அரிஸ்டோட்டில் இயற்கையா யினாலும் கூடி வாழ்ந்த மக் இக்குடும்பமே பின்னர் கிரா வழி அரசாக மாறியது. இவ தோன்றிய அரசு மனிதர்களது கார்னர் (GARNER): எண்ணிக்கை அமைந்த மக்கள் சமுதாயL சுதந்திரத்துடன் ஒரு குறிப்பி கொண்டு அமைக்கப்பட்ட பெரும்பான்மையான மக்கள் வர்களேயானால் அது அரசு லஸ்கி (LASK): தனது குறிப்பிட்ட ஆ மேல் ஆதிக்கம் கொண்டு அ நிரந்தரமாக அமைந்துள்ள ம மைக்வர் (MACIVER): குறிப்பிட்ட 6 மிக உயர்ந்த அதிகாரத்துட பிரகடனம் செய்யப்பட்ட சட் நிலை நாட்டும் சங்கமே அர ஹெகல் (HEGAL): மனிதனது அக
நடவடிக்கையே அரசு ஆகும் மாக்கியவல்லி; மனிதனது சிறந்த வில்சன்: நிச்சயிக்கப்பட்ட நில சட்டத்திற்காக ஒழுங்கமைக்
சமூக ஒப்பந்த கோட்பாட்டாள சமூக ஒப்பந்தத்தின் விளைே கார்ள் மாக்ஸ்: சமுதாய வர்க்க
ஆகும். தெய்வீக உரிமை கோட்பாட்ட

ரசு 31
ால் என்ன? தொடர்பாக பல்வேறு அறிஞர்கள் ள் வைத்துள்ளனர். இவர்களில் கியமானவை ஆகும். ன உணர்வினாலும் நம்பிக்கைக்கள் முதலில் குடும்பமானார்கள். ாமமாகி, சமுதாயமாக மாறி அதன் வ்வாறு மனிதத் தேவைகளுக்காகத் து நல்வாழ்வுக்காகத் தொடர்கிறது. பில் அதிகமாகவோ, குறைவாகவோ ம் வெளிக்கட்டுப்பாட்டில் இருந்து ட்ட ஆட்சி நிலத்தை நிரந்தரமாக்கிக் அரசாங்கத்துடன் வாழ்கிறபோது அவ்வரசாங்கத்திற்கு கீழ்ப்படிவானஎனப்படும். ஆட்சிப் பகுதியில் மற்ற நிறுவனங்கள் ரசாங்கம், மக்கள் என பிரிக்கப்பட்டு க்கள் சமுதாயமே அரசாகும். ால்லைக்கு உட்பட்ட சமுதாயத்தில் ன் கூடிய அரசாங்கம் ஒன்றினால் ட்டங்களின் ஊடாக சமூக ஒழுங்கை சு ஆகும். உணர்வின் அடிப்படையில் எழுந்த
படைப்பே அரசு ஆகும். ப்பகுதிக்குள் வாழ்கின்ற மக்கள் கின்றபோது அது அரசு எனப்படும்.
ர்கள்: (ஹொப்ஸ், லொக், ரூசோ) வ அரசு ஆகும். முரண்பாடுகளின் விளைவே அரசு
ாளர்கள்: இறைவனால் தோற்று

Page 50
32 அரசறிவியல்
பொருளாதார விடயத்தில் கொண்டிருக்கும். பரந்த நிலப்ப கிடைக்கச் செய்யும். எனினும் போன்ற பிரச்சினைகள் தோன்றல அரசின் மக்கள் தொகையும் அமைவது அவசியம். மிகச்சிறிய நி: வாழ்ந்தால் நிலப் பற்றாக்கு.ை தோன்றலாம். மிகப் பரந்த நில வாழ்ந்தால் மனிதசக்தியின் பற்றா வரையறுக்கப்பட்ட நிலப்ப கூட்டம் ஒரு அரசினை உருவா அரசாங்கத்தை உருவாக்கலாம். வாழ்வது கடினமாகும்.
அரேபியாவைச் சேர்ந்த "டெ "ஜிப்சீஸ்" (Gypsies) இனத்தவருட குடியேறாததால் அவர்களால் ஒரு அத்துடன் குறிக் கப்பட்ட நிை சந்தர்ப்பங்களிலும் அரசு அங்கு மக்கள் ஒரு அரசாங்கத்தைப் ே போதும் எல்லைகள் வரையறு அவர்களால் ஒரு முழுமையான அ அதே வேளை அரசில்லாமல் நிலப்பரப்பினை கைப்பற்றி அங்கு முற்பட்ட போது தமக்கென ஒரு
எனவே ஒரு வரையறுக்கட் அரசுக்கு மிகவும் இன்றியமையாத
2. மக்கள் தொகை (Populatic
அரசின் அடிப்படை இயல்பு தொகை என்பதுவும் மிகவும் முக் நிலப்பகுதிகளை அரசு என்று தென்துருவப்பகுதிகளில் ஏராளமா வாழாததனால் அதனை அரசாகக்
ஒரு அரசுக்கு மக்கள் அவசிய ஏற்றுக் கொண்டபோதும் அம் இருக்கவேண்டும் என்பதில் அவர் காணப்படுகின்றன. அரசறிவியலி:

ஓர் அறிமுகம்
ஒரு சாதகமான நிலையைக் ரப்பு பல இயற்கை வளங்களை ஒற்றுமையின்மை, பற்றாக்குறை TլԻ. b நிலப்பரப்பும் சரியான விகிதத்தில் லப்பரப்பில் மிக அதிகமான மக்கள் றவினால் பல பிரச்சினைகள் ரப்பரப்பில் குறைவான மக்கள் க்குறை தோன்றலாம். ரப்பினைக் கொண்டிராத மக்கள் க்க முடியாது. வேண்டுமானால் ஆனால் அதுவும் நிலைபெற்று
டோயின்" (Bedounis) இனத்தவரும் ம் ஒரு குறிக்கப்பட்ட நிலத்தில் அரசை உருவாக்க முடியவில்லை. லப்பகுதி தெளிவாக்கப்படாத நிலை பெறமுடியாது. பாலஸ்தீன பாராட்டகாலத்தில் உருவாக்கிய வக்கப்படாததால் இன்றுவரை புரசை உருவாக்க முடியவில்லை. b இருந்த யூதர்கள் இஸ்ரேலில் ஒரு தமது அதிகாரத்தை நிலை நிறுத்த அரசை உருவாக்கிக் கொண்டனர். பட்ட நிலப்பரப்பு என்பது ஒரு து ஆகும்.
on
களில் நிலப்பரப்பை போல மக்கள் கியமானதாகும். மக்கள் இல்லாத கூறமுடியாது. புவியின் வட ன நிலம் இருந்தும் அங்கு மக்கள் கொள்வதில்லை.
பம் என்பதை அரசியல் அறிஞர்கள் மக்கள் தொகை எவ்வளவாக களிடையே கருத்து வேறுபாடுகள் ன் தந்தையாகிய அரிஸ்டோட்டில்

Page 51
அரசி
"ஒரு நாட்டின் மக்கள் தொகை பத் பத்தாயிரமாகவும் இருக்கக்கூடாது" எ அரசின் மக்கள் தொகை கூடுதல குறைவாகவும் இருக்கக்கூடாது என்பதா பாதுகாப்பு அம்சங்களோடு தொட நாட்டின் மக்கள் தொகை அதிகளவில் இ நல்லது எனக் கூறுகின்றனர். ஏனெனில் இருக்கும். மக்கள் கல்வியறிவு உள்ள மிகுந்தவர்களாகவும் இருக்கும் போே பொருளாதாரம், பாதுகாப்பு என்பவற்றிற் என இன்னும் சிலர் கூறுகின்றனர். பெ நாட்டின் வளங்கள் எவ்வளவு மக்கள் தெ இருக்கிறதோ அந்தளவுக்கு மக்கள் ( என்கின்றனர். அதேவேளை மக்கள் வேண்டும் என்ற கருத்தும் முன்வைக்கட் நவீன காலங்களில் ஒரு அரசு எவ் கொண்டிருத்தல் வேண்டும் என்பத கொடுப்பதில்லை; மாறாக மக்கள் ெ என்பதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படு மக்கள் தொகையைக் கொண்டிருப்ட கொள்ளப்படும். இதனாலேயே 100 ே தொகையைக் கொண்ட சீனா, இந்த கொள்ளப்படுகின்றன. அதே வேளை நவுறு, 1000 மக்கள் தொகையைக் கொன அரசுகளாகக் கொள்ளப்படுகின்றன.
அரசின் மக்கள் தொகை என அம்மக்கள் மொழி, இனம், மதம் என்ட இருக்கும் போதேயாகும். ஆனால் இன் சாத்தியக் கூறுகள் குறைவு. பெரும்ப தன்மை கொண்ட நாடுகளாகவே காண வகைத் தன்மையை நாடுகள் கொண்டி மத, பிரச்சினைகள் ஏற்படாமல் இருக்கு
3. sugarriath GOVERNMENT
நிலப்பரப்பு, மக்கள் தொகையை அரசின் அடிப்படை இயல்புகளில் ஒ6 என்பது குறிக்கப்பட்ட நிலப்பரப்பில் வ

33
தாகவும் இருக்கக்கூடாது, ன்றார். இதன் கருத்து ஒரு ாகவும் இருக்கக் கூடாது, கும். ர்புபடுத்தும் அறிஞர்கள் ஒரு ருப்பது அதன் பாதுகாப்புக்கு மனிதசக்தி அங்கு அதிகமாக வர்களாகவும், செயற்திறன் தே அதிக மக்கள் தொகை கு சாதகமானதாக இருககும் ாருளாதார அறிஞர்கள் ஒரு 5ாகையை தாங்கக கூடியதாக தொகை இருப்பது நல்லது தரமானவர்களாக இருக்க படுகின்றது.
வளவு மக்கள் தொகையைக் ற்கு அதிக முக்கியத்துவம் தொகை இருக்க வேண்டும் டுகிறது. இதனால் வேறுபட்ட பினும் அவை அரசுகளாகக் கோடிகளுக்கு மேல் மக்கள் நியா என்பனவும் அரசாக 8000 மக்களைக் கொண்ட ன்ட வத்திக்கான் என்பனவும்
ர்பது முக்கியம் பெறுவது வற்றில் ஒரே வகையினராக rறைய நிலையில் இதற்கான ாலான நாடுகள் பலவகைத் ப்படுகின்றன. எனினும் ஒரே ருக்குமானால் மொழி, இன, 5LD.
ப் போலவே அரசாங்கமும் ள்றாகும். இங்கு அரசாங்கம் ழும் மக்களின் நலன்களைப்

Page 52
34 அரசறி
பேணவும் பாதுகாக்கவும் முகவராகும். இந்த வகையில் ஒரு கருவியே அரசாங்கம் ஆ வாயிலாகவே காணலாம் அரசாங்கம் அவசியமான அரசாங்கம் மாறக்கூடியது. ெ உருவம் கொடுப்பதாக இவ் மானது தனது அடையாளம், அரசுடன் ஒன்றித்துள்ள பே சர்வதேச சட்டங்கள் அரசாங்கங்களை அல்ல. வழங்கும் அங்கீகாரம் அரசா மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது ஒவ்வொரு அரசாங் மேற்கொள்கின்றன. சட்டப செய்தல் என்பனவே அவ் நிர்வாகத்துறை, நீதித்துை மேற்கொள்கின்றன. நீதி கட்டுப்படுத்துகின்றது.
அரசாங்கம் இல்லாம முடியாததால் இது முக்கிய
4. 660p60L SOVEREIGNT
அரசினுடைய முக்கிய இங்கு இறைமை என்பது ஆ கூறினால் ஒரு அரசானது முழுநிறைவானதும் முடிவு இறைமை ஆகும்.
இது எவராலும் எதி முடியாத அரசியல் அதிகார, அரசு ஒரு அரசே அல்ல. ஏனைய சங்கங்களிலிருந்து
ஒரு அரசிற்கு உள்இ6 யான இறைமைகள் காணப் முறியடிக்க முடியாத அதிக அரசிற்கு வெளியில் இரு அதிகாரமே வெளி இறைை

வியல் ஓர் அறிமுகம்
அரசின் பெயரால் தொழிற்படும் ஒரு அரசும், அரசாங்கமும் ஒன்றல்ல; அரசின் கும். அரசின் செயற்பாட்டை அரசாங்கம் ஓர் அரசினுடைய நிலைபேற்றிற்கு தாகும். அரசு நிலையானது; ஆனால் தெளிவில்லாமல் இருக்கின்ற ஓர் அரசுக்கு பவரசாங்கம் அமைகிறது. இவ்வரசாங்க" அதிகாரம், நடவடிக்கை என்பவற்றினால் ாதிலும் இரண்டும் ஒன்றல்ல.
ர் அரசுகளை அங்கீகரிக்கிறதே ஒழிய உதாரணமாக ஐக்கிய நாடுகள் சபை ங்கத்துக்கு வழங்கப்படாமல் அரசுகளுக்கு
கமும் மூன்று விதமான பணிகளை மியற்றுதல், நிர்வகித்தல், நீதிபரிபாலனம் மூன்று பணிகளுமாகும். சட்டமன்றம், ற ஆகிய பிரிவுகளே இப்பணிகளை த்துறை ஏனைய இருபிரிவுகளையும்
ல் அரசு நிலைபெறவோ, செயற்படவோ த்துவம் உடையதாக விளங்குகிறது.
Y
1 இயல்புகளில் இறைமையும் ஒன்றாகும். பூட்சி செய்யும் அதிகாரம் ஆகும். விரிவாக தனது நிலப்பரப்பிற்குள் கொண்டுள்ள ானதுமான சட்டரீதியான அதிகாரமே
கிர்க்கப்பட முடியாத முறியடிக்கப்பட த்தைக் குறிக்கின்றது. இறைமை இல்லாத அரசின் மேலான இறைமை அதிகாரமே அதனை வேறுபடுத்துகின்றது. றைமை வெளி இறைமை என இருவகை" படும். அரசின் எல்லைக்குள் இருக்கின்ற ாரமே உள் இறைமை எனப்படுகின்றது. க்கும் எந்தச் சக்திக்கும் கட்டுப்படாத ம எனப்படுகின்றது.

Page 53
அரசு
இவ் இறைமையை பிரயோகிக்கு எந்த சக்திக்கும் உள்நாட்டில் உள்ள கட்டுப்பட்டதாக இருக்காது. இந்தவ விடயங்களிலும், வெளிநாட்டு விடய பிரயோகிக்கலாம்.
இவ்விறைமை அரசின் முகவராக இ செயற்படுத்தப்படும். இந்த இறைமை இ முடியாது. நடைமுறையில் உள் இறைை வெளிஇறைமைக்கு வல்லரசுகளும் தடை உதாரணமாகக் கொள்வோமாயின் பி விளங்குகின்ற பெளத்த மத நிறுவன சங்கங்களும் உள் இறைமைக்குத் தடை இறைமைக்கு இலங்கை சர்வதேச நிறுவ உட்பட்ட ஒரு நாடாக விளங்குகின் விளங்குகிறது.
5. பிற நாடுகளின் அங்கீகாரம்
நவீன அரசியலாளர்கள் அரசின் ஒன்றாக பிற நாடுகளின் அங்கீகாரம் என் எவ்வாறு ஒரு தனி மனிதன் சமூகத்தில் முடியாதோ அதே போல் தான் நாடு தொடர்பின்றி தனித்து வாழ முடியாது. இ அங்கீகாரம் முக்கியமானதொன்றாக பொருளாதாரம், கலாசார பரிவர்த் இவ்வங்கீகாரம் மிக மிக அவசியமா நாடுகளின் சபையான ஐக்கிய நாடுகள் அரசுக்கு மிக மிக அவசியமானதாகும்.
பிற நாடுகளின் அங்கீகாரம் தொடர்ச்சியாக நிலைபெறுவதும் கடின றொடீசியாவில் (தற்போதைய சிம்ப அரசாங்கத்தை உலக நாடுகள் அங்கீகரி நிலைபெற முடியவில்லை.
நவீன காலங்களில் பிறநாடுக வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளின் கைகளி வல்லரசு நிலையில் இருக்கின்ற நாடுகள் நாட்டினால் நடைமுறையிற் செயற் உருவானபோது பல நாடுகள் அத6ை

35
ம் போது வெளியில் உள்ள எந்த சக்திக்கும் அவ்வரசு கையில் அரசு உள்நாட்டு 1ங்களிலும் அதிகாரத்தைப்
இருக்கின்ற அரசாங்கத்தினால் ல்லாமல் ஒரு அரசை இயக்க மக்கு அமுக்கக்குழுக்களும், யாக உள்ளன. இலங்கையை தான அமுக்கக்குழுக்களாக rங்களும் பெரிய தொழிற்பாக விளங்குகின்றன. வெளி வனங்களின் செல்வாக்குக்கு ர்றமை பெருந்தடையாக
அடிப்படை இயல்புகளில் பதையும் குறிப்பிடுகின்றனர். இருந்து பிரிந்து தனித்து வாழ களும் ஏனைய நாடுகளின் இதனாலேயே பிற நாடுகளின்
விளங்குகிறது. வர்த்தகம், தனைகள் என்பவற்றிற்கு னதாகும். குறிப்பாக உலக சபையின் அங்கீகாரம் ஒரு
இல்லாமல் ஒரு அரசு ாமானதாகும். உதாரணமாக ாப்வே) "அயன் சிமித்தின்" க்காததினால் தொடர்ச்சியாக
ளின் அங்கீகாரம் என்பது லேயே தங்கியிருக்கின்றது. அங்கீகரிக்கின்றபோதே புதிய படமுடியும். மக்கள் சீனா ன அங்கீகரிக்காவிட்டாலும்

Page 54
36 அரசறிவு
சோவியத் யூனியனும் அ அங்கீகரித்திருந்தன. இதனா நாடுகளினால் அது அங்கீகரிக வாழமுடிந்தது.
csgarh are peccah (STATE A
அரசும், சமூகமும் ஒன் எட்மண்ட் பேர்க் போன்றவர் பொது நலனைக் குறிக்கோள எல்லைகளைக் கொண்டிருத் என்ற அம்சத்தினைக் கொ கொண்டிருத்தல் போன்றவ இக்கருத்து முன்வைக்கப்1 அரசியலை ஆய்வின் அடிப்ப இரண்டினதும் தனித்துவ தொடர்புகளையும் அடை யமானதாகும்.
அரசு என்பது ஒரு குறி மீது அதிகாரம் செலுத்துவத அல்லது விருப்பமின்றியோ இவ்வரசு ஒரு சமூகத்தை ம கட்டாயம் இல்லை. பல உதாரணமாக இலங்கை அ அரசாக விளங்குகிறது.
சமூகம் என்பது பொ மக்கள் கூட்டமாகும். இது என்பவற்றில் ஏதாவது ஒன உதாரணமாக தமிழர் என்ற கொண்டு உருவானதாகும். அடிப்படையாகக் கொண்டு தோற்றத்தைப் டெ சமகாலத்தில் தோற்றம் ெ தோற்றம் பெற்றது. சமூகம் ே அதன் பரிணாம வளர்ச்சியி யாகத் தோற்றம் பெற்றது முற்பட்டதாகும். ஆரம்பகால தவிர அரசை அறியவில்லை. கூட அரசை அறிந்திராத சமூ

வியல் ஓர் அறிமுகம்
தனைச் சார்ந்துள்ள நாடுகளும் ல் அமெரிக்கா சார்பான மேலைத்தேய கப்படாதபோதும் அதனால் நிலைபெற்று
ND SOCIETY
றென்ற கருத்து பொதுவாக நிலவுகின்றது. கள் இக்கருத்தினை முன்வைக்கின்றனர். ாகக் கொண்டு செயற்படுதல், இலட்சிய நிதல், நமது மேம்பாட்டிற்கு ஒற்றுமை ண்டிருத்தல், அறநெறி ஒழுக்கங்களைக் ற்றை இரண்டும் கொண்டிருப்பதனால் படுகின்றது. இது தவறானது ஆகும். டையில் புரிந்து கொள்ள முனைபவர்கள் ங்களையும் அவற்றுக்கிடையேயான டயாளம் காணவேணி டியது அவசி
ப்பிட்ட எல்லைக்குள் வாழும் சமூகத்தின் நற்காக சமூகத்தின் விருப்பத்துடனோ, உருவாக்கப்பட்ட நிறுவனம் ஆகும். ட்டும் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்ற சமூகங்களையும் கொண்டிருக்கலாம். ரசு பல்வேறு சமூகங்களைக் கொண்ட
ாதுவான பண்புகளைக் கொண்ட ஒரு து மரபு, மொழி, கலாசாரம், இனம் ர்றின் அடிப்படையில் உருவாகலாம். சமூகம் மொழியை அடிப்படையாகக் முஸ்லிம்கள் என்ற சமூகம் மதத்தை உருவாக்கப்பட்டதாகும். பாறுத்தவரையில் கூட இரண்டும் பறவில்லை. சமூகம் இயற்கையாகத் தோற்றம் பெற்று நீண்டகாலத்தின் பின்பு ன் ஒரு கட்டமாகவே அரசு செயற்கை" 1. இந்த வகையில் சமூகம் அரசுக்கு 0 மக்கள் சமூகத்தை அறிந்திருந்தார்களே "எஸ்கிமோவர்” என்ற சமூகம் தற்போது Dகமாகவே காணப்படுகின்றது.

Page 55
அரசு
நோக்கத்தைப் பொறுத்தவரை ஒன்றல்ல. அரசின் நோக்கம் தமது கட்டு மீது அதிகாரத்தினைப் பிரயோகிப்பதா நோக்கம் தமது சமூகத்துக்குரிய அடை பாதுகாக்கும் வகையில் சமூகத்தினை வைத்திருப்பதாகும்.
அரசும் சமூகமும் உடன் நிகழ் அதாவது சமூகம் இருக்கும் போதெல்ல கட்டாயம் இல்லை. "எஸ் கிமோவி நீண்டகாலமாக ஒரு சமூகமாக வாழ்கி ஒரு அரசு சாத்தியமாகி இருக்கவில்லை எல்லைப்பரப்பிற்குள் இருந்தபோதும் ஏற்றுக் கொள்வதில்லை. உதாரணமாக ச மக்கள் இஸ்ரேல் அரசின் கட்டுப்ப அதனைத் தங்கள் அரசாகக் கருதவில்ை வியாபகத்தை பொறுத்தவரையிலு வியாபகம் கொண்டவை அல்ல. சில பெரியதாகவும், சில சமூகங்கள் அரசி:ை உதாரணமாக தமிழர் சமூகம் இலங்ை உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் அ அச்சமூகம் பெரிதாக உள்ளது. அதே வே அரசினை விட சிறியதாக உள்ளது. இல வாழ்வதாலும், சிங்களவர் சமூகம் வாழ்வதாலும் அரசினை விட சிறியதா: தமது நோக்கத்தை அடைவத அரசும் சமூகமும் வேறுபடுகின்றன. நிறைவேற்றுவதற்கு பலாத்காரத்தையே மாறாக சமூகமானது நோக்கங்களைத் மூலமே அடைந்து கொள்ள முனைகிற உணர்வு, சமூகவொழுக்கம், சமூக சக்திகளாக அமைகின்றன.
ஒழுங்கமைப்பை பொறுத்த இடையில் வேறுபாடுகள் காணப்படுகி சட்ட ரீதியாக ஒழுங்கமைக்கப்பட் யாப்புச்சட்டம், குற்றவியல் சட்டம் என் உள்ளன. ஆனால் சமூகத்தின் ஒ சமூகவொழுக்கம், சமூக அறெ

37
பில் கூட சமூகமும் அரசும் |ப்பாட்டிற்குள் உள்ள மக்கள் தம். ஆனால் ஒரு சமூகத்தின் பாளங்களை, பண்பாடுகளை ா ஒரு கட்டுக்கோப்புக்குள்
வாக இருப்பதும் இல்லை. ாம் அரசு இருக்க வேண்டிய பர்” என்ற பழங்குடியினர் ன்றபோதும் அவர்களுக்கென சில சமூகங்கள் ஒரு அரசின் அவ்வரசை தங்கள் அரசாக கடந்த காலங்களில் பாலஸ்தீன ாட்டுக்குள் இருந்தபோதும்
6). லூம் கூட அரசும் சமூகமும் சம சமூகங்கள் அரசினை விட னவிட சிறியதாகவும் உள்ளன. க அரசை விட பெரிதாகும். வர்கள் வசிப்பதனாலேயே ளை சிங்களவர் என்ற சமூகம் ங்கையில் ஏனைய சமூகங்கள் இலங்கையில் மட்டுமே க உள்ளது. ற்கான அணுகுமுறையிலும் அரசு தனது நோக்கங்களை கருவியாகக் கொண்டுள்ளது. தன்னிச்சையான தூண்டுதல் து. இத்தூண்டுதலுக்குச் சமூக அறநெறிகள் என்பன உந்து
வரையிலும் இரண்டுக்கும் ன்றன. அரசின் ஒழுங்கமைப்பு டதாகும். அதில் அரசியல் பனவும் முக்கியமானவையாக ழுங்கமைப்பு கலாசாரம், நறிகள் என்பவற்றினால்

Page 56
38 அரசறி
ஒழுங்கமைக்கப்பட்டவைய மீறும் போது சட்டரீதியான த ஏற்படலாம். ஆனால் சமூ போன்ற சட்ட ரீதியான த புறக்கணிப்புக்கு உள்ளாக ே
இவ்வாறு சமூகமும் போதும் கூட ஒன்று இன்ே அதாவது அரசிற்கு சமூகம் சமூகத்திற்கு அரசு பக்கபலட
அரசும் ஏனைய சங்கங்க
அரசு என்பது மக்கள் ஒரு குறிக்கப்பட்ட நிலப்ப ஆகும். சங்கம் என்பது மக் நிறைவேற்றிக் கொள்ள உ கிராமிய அபிவிருத்தி சங்கம், கழகம்.
தாராண்மை அரசிய மக்களின் நலன்பேணுவதற்க சங்கமாகும். லஸ்கி, மைக் சங்கங்களைப் போன்ற சம பன்முகக் கொள்கையாளர் கொள்கின்றனர். எனினும் எல்லாவற்றையும் விட அரச
அரசுக்கும், ஏனைய களும், வேற்றுமைகளும் நோக்கம், ஒழுக்கவிதிகள், ! அரசுக்கும் இருப்பதால் விளங்குகின்றன. எனினு வேறுபாடுகளே அதிகளவில் சங்கங்களுக்கும் இடையிலா
l. ஒரு சங்கத்தில் அதன அல்ல. ஒருவர் விரும் போது சேராது விட6 அங்கத்துவம் என்பது என்ன விரும்பாவிட் பெற்றுக் கொள்ள வே

வியல் ஓர் அறிமுகம்
ாக உள்ளன. அரசின் ஒழுங்கமைப்பை நண்டனைக்கு உள்ளாக வேண்டிய நிலை க ஒழுங்கமைப்பை மீறும் போது இது ண்டனைகள் இல்லாவிட்டாலும் சமூக நேரிடும். அரசும் வேறுபாடுகளைக் கொண்டிருந்த னொன்றிற்குப் பக்க பலமாக உள்ளது.
பக்கபலமாக உள்ளது. அதேபோன்று மாக உள்ளது.
ளும்
மீது அதிகாரத்தினைச் செலுத்துவதற்காக ரப்பினுள் உருவாக்கப்பட்ட நிறுவனம் கள் தங்களுடைய பல்வேறு நலன்களை ருவாக்கப்பட்டவை ஆகும்.உதாரணம் மாதர் சங்கம், லயன்ஸ் கழகம்,ரோட்டரிக்
பல்வாதிகளின் கருத்துப்படி அரசும், காக மக்களினால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வேர் போன்றவர்கள் அரசும் ஏனைய மான சங்கம் எனக் குறிப்பிடுகின்றனர். களும் (Pluralists) இக்கருத்தினை ஏற்றுக் நடைமுறையில் ஏனைய சங்கங்கள் எனும் சங்கம் ஓர் உயர்ந்த சங்கமாகும். சங்கங்களுக்கும் இடையில் ஒற்றுமை" காணப்படுகின்றன. ஒரு சங்கத்திற்கு அங்கத்துவம் என்பன இருப்பது போல இரண்டும் ஒற்றுமை உடையனவாக ம் அவை இரண்டுக்கும் இடையில் உள்ளன. பின்வருவன அரசுக்கும் ஏனைய ன வேறுபாடுகள் ஆகும்:
ர் அங்கத்துவம் என்பது கட்டாயமானது பினால் சங்கத்தில் சேரலாம் விரும்பாத ஸ்ாம். ஆனால் அரசைப் பொறுத்தவரை கட்டாயம் ஆகும். ஒருவர் விரும்பினால் டால் என்ன அரசின் அங்கத்துவத்தைப் பண்டும்.

Page 57
9 Jör
தண்டனையைப் பொறுத்தவை ஒருவர் குற்றமிழைத்தால் அவர் த பாரிய குற்றமாக இருக்கும் டே மன்றங்களில் முறையிட முடியும் முடியாது. ஆனால் அரசு தொடர்பு அரசினால் தண்டனை வழங்க மு
நிலைப்பேற்று தன்மையைப் ( நிலையானதாக இருக்கும். ஆன முடிந்தவுடன் வேண்டுமானா உதாரணமாக அகதிகள் புனர்வ பிரச்சினை முடிந்தவுடன் க% இருக்கும். கடமைகளைப் பொறுத்தவரைய கடமைகள் குறைவானதாகவும் ஒ அதிகளவிலும் காணப்படும். சங்கத்தினுடைய கடமை ப பிரச்சினைகளுடன் மட்டுப்படு ஆனால் ஒரு அரசினுடைய கட் சகல விடயங்களோடும் தொட காணப்படும்.
அதிகாரத்தைப் பொறுத்தவன உயர்ந்ததாக இருக்கும். அரசைய வேறுபடுத்தும் பிரதான வேறுப ஆகும். அரசானது தனது ஆட்சிக் முழு அதிகாரத்தைக் கொணர் அரசுக்குள் செயற்படும் சங்கங் அதிகாரத்தைக் கொண்டுள்ளது. அவ்வாறானது அல்ல. அது தன மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அதிகா அங்கத்தவரல்லாதவர்களின் வி கொள்வதில்லை.
அரசிற்கு எல்லைகள் உண்டு. ஆ கட்டாயமில்லை. செஞ்சிலுை எல்லைகள் கடந்தே பணியாற்று
ஒரு அரசின் எல்லைக்குள் பல ஆனால் ஒரே ஒரு அரசு மட்டுே

39
ரயில் கூட ஒரு சங்கத்தில் ம் அங்கத்துவத்தை இழப்பார். ாது மட்டுமே அரசின் நீதி 1. தானே தண்டனை வழங்க ாக குற்றமிழைப்பவர்களுக்கு DLqujub.
பொறுத்தவுரையிலும் அரசு ால் சங்கங்கள் தம் கடமை ல் கலைந்து போகலாம். பாழ்வு கழகம், அகதிகளின் லைந்து போகக் கூடியதாக
பிலும் ஒரு சங்கத்தினுடைய ஒரு அரசினுடைய கடமைகள்
உதாரணமாக ஒரு மாதர் Dாதர்கள் எதிர்நோக்கும் த்ெதப்பட்டதாக இருக்கும். மை அவ்வரசினுள் வாழும் டர்புபட்டதால் பரந்ததாகக்
ரயில் அரசின் அதிகாரம் பும் ஏனைய சங்கங்களையும் ாடும் இவ்வுயர் அதிகாரமே குட்பட்ட சகல மக்கள் மீதும் டுள்ளது. இந்த வகையில் கள் மீதும் அது வலுவான
ஆனால் சங்கத்தின் நிலை து அங்கத்தவர் மீது மட்டும் ரத்தைக் கொண்டுள்ளது. டயங்களில் இது அக்கறை
னால் சங்கத்திற்கு எல்லைகள் வைச் சங்கம் போன்றவை கின்றன.
சங்கங்கள் செயற்படலாம். ம செயற்படமுடியும்.

Page 58
40 அரசறி
அரசும் அரசாங்கமும்
அரசும் அரசாங்கமும் மக்களினால் பேசப்படுக வேறானவையாகும். பின்வ மிடையே காணப்படுகின்ற
l. கோட்பாட்டு ரீதியாக உணர்வு வெளிப்பட யாகும். ஆனால் : நிறுவனமாகும். அே யுடைய நிறுவனமுமா
2. அரசாங்கமென்பது
முகவராகும். அரசின் அரசாங்கம் நடைமு எஜமானனாகவும், அ
3. அரசானது ஆள்புலம் ஆகியவற்றைக் கொ அரசாங்கம் அரசின் மட்டுமேயாகும். அ படுத்தும்போது அரச வெளிப்படுத்துகின்றது
4. அரசு முழுத்தேசத்தை மூலம் முழுத்தேசத்தை வாழும் அனைவரும் அரசுக்கு கீழ்ப்படிய ே ஒரு பகுதியை மட்டு நிறுவனமாகும். நாட் உறுப்பினர்கள் ஆவதி கீழ்ப்படிவைக் காட்டு
அரசு மாறாத இயல் சனத்தொகையின் அ சட்டமுறைப்படி ச. ஆனால் அரசாங்கம் உ அரசாங்கத்தின் இயல்

வியல் ஓர் அறிமுகம்
ஒன்றென்ற அர்த்தத்திலேயே பொதுவாக கின்றது. ஆனால் அவை இரண்டும் ரும் வேறுபாடுகள் அவை இரண்டுக்கு"
›ጀ፲:
5 அரசு என்பது தொட்டுணர முடியாத, ாத, கட்புலனாகாத இலட்சிய மாதிரிஅரசாங்கம் என்பது கட்புலனாகும் தவேளை நடைமுறை செயற்பாட்டைாகும்.
அரசைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் விருப்பங்களையும், நோக்கங்களையும் றைப்படுத்துகின்றது. இதன்படி அரசு ரசாங்கம் சேவகனாகவும் உள்ளது.
மக்கள் தொகை, அரசாங்கம், இறைமை ண்டு ஒழுங்கமைந்துள்ளது. இதன்படி
அமைவுச் சேர்க்கையின் ஒரு பகுதி தாவது அரசு முழுமையை வெளிப்ாங்கம் அதன் ஒரு பகுதியை மட்டுமே
il.
யும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றது. அதன் தயும் அடையாளப்படுத்துகின்றது. அரசில்
அரசின் உறுப்பினர்களாவர். அவர்கள் வண்டும். ஆனால் அரசாங்கம் மக்களின் மே பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அரசியல் டிலுள்ள அனைவரும் அரசாங்கத்தின் ல்லை. அத்துடன் அரசாங்கத்துக்குத் தமது வதுமில்லை.
பினை உடையது. ஆள்புலம் மற்றும் டிப்படையில் அரசுகள் வேறுபடினும் கல அரசுகளும் சமமானவையாகும். உள்வாரியாக மாற்றமடையும். அரசுக்கரசு
பும் மாற்றமடையும்.

Page 59
அரசுக்கு இறைமை அதிகா அரசு ஒப்படைக்கும் அத ஜனநாயக முறைகளில் அற உட்பட்டே அரசாங்கம் த கின்றது.
அரசின் இருப்பிற்கு நிச்சய ஆள்புல பிரதேசம் அவசிய இவ் ஆள்புல பிரதேசம் அவ அதன் அரசாங்கம் செயற்ப போராடும் போராட்ட அணி களை வேறு அரசுகளி அமைக்கின்றன. உதாரணப முன்னர் இவ்வாறான அரச
மக்கள் அரசுக்கெதிராகக் கி கிளர்ச்சி செய்தால் அது தே தண்டனை வழங்கப்படும். எதிராக கிளர்ச்சி செய்யமுட உரிமையாகும். நியாயமா கத்துக்கு எதிராகச் செயற்ப

41
ரம் இருக்கின்றது. அரசாங்கத்துக்கு கொரம் மட்டுமே இருக்கின்றது. சியல் யாப்பின் வரையறைகளுக்கு னது அதிகாரத்தைப் பிரயோகிக்
மாக வரையறை செய்யப்பட்ட ஒர் மாகும். ஆனால் அரசாங்கத்துக்கு சியமில்லை. அரசுக்கு வெளியேயும் டலாம். குறிப்பாக விடுதலைக்காகப் மைப்புக்கள் தமக்கான அரசாங்கங்ண் ஆள் புலப் பிரதேசங்களில் ாக, பாலஸ்தீன விடுதலை இயக்கம் ாங்கத்தினை அமைத்திருந்தது.
ளர்ச்சி செய்ய முடியாது. அவ்வாறு சத்துரோக் குற்றமாகக் கருதப்பட்டு
ஆனால் மக்கள் அரசாங்கத்துக்கு டியும். அது மக்களின் ஒரு ஜனநாயக ன காரணங்களுக்காக அரசாங்டுதல் தண்டனைக்குரிய குற்றமல்ல.

Page 60
A
அரசின் ே பரிணாம 6
நதிக்கரையோர அரசுகள்
அரசு முதன் முதலில் தோற்ற மக்களிடையே ஆகும். கி.மு.500 இந்நதியோர அரசுகள் தோற்றப் காடுகளில் கூட்டம் கூட்டமா கண்டுப்பிடிக்கப்பட்டதைத் தெ குடியேறத் தொடங்கினர். இவ்வி பொதுவான பல பிரச்சினைகள் பிரச்சினை இதில் முக்கிய இடத்ை தீர்ப்பதற்காகவே நதியோர அரசுக இவ்வரசுகள் ஏறத்தாழ கி.மு. 500 பெற்றதென கூறலாம். இந்நதியே கொண்டே உலகின் தலைசிறந்த சிந்துவெளி நாகரீகம், நைல்நதி பெற்றன. இந்நாகரீகங்களும் அர அதிகளவில் தோற்றம் பெற்றன பலமுடைய அரசுகளாக விளங்கின தன்னிறைவு கண்டிருந்தன. மக்க செய்வதே இவ்வரசுகளின் பொ வேட்டையாடுதலுக்கும், கால்நடை நதிக்கரையோரங்கள் இலகுவாக இவ்வரசுகள் தோற்றம்பெற்றன.
மக்களிடம் விவசாயம் அ அடிமைமுறை அறிமுகப்படுத்தப் கால்நடை வளர்ப்பிலும் பாரிய வளி தமது தேவைகளுக்கு நுகர்ந்தவற்றை

4.
தாற்றமும் வளர்ச்சியும்
ரம் பெற்றது நதியோரத்தில் வாழ்ந்த 0 ஆண்டுகளுக்கு முன்னராகவே ம் பெற்றிருந்தன. ஆதிகாலத்தில் க வாழ்ந்த மக்கள் விவசாயம் ாடர்ந்து நதிக்கரையோரங்களில் வாறு குடியேறிய மக்களிடையே தோற்றம் பெற்றன. சொத்துப் தை வகித்தது. இப்பிரச்சினையைத் ள் முதன் முதலில் நிறுவப்பட்டன. 10 ஆண்டுகளுக்கு முன் தோற்றம் ார அரசுகளை அடிப்படையாகக் நாகரீகங்களாகக் கருதப்படுகின்ற நாகரீகம் என்பனவும் தோற்றம் சுகளும் கிழக்கு தேசங்களிலேயே . இவ்வரசுகள் பலவழிகளிலும் 1. அத்துடன் பொருளாதாரத்திலும் ளின் சுய தேவைகளைப் பூர்த்தி ருளாதார இலக்காக இருந்தது. -வளர்ப்பிற்கும், விவசாயத்திற்கும் இருந்தமையால் அதனை ஒட்டி
|றிமுகப்படுத்தப்பட்டதினாலும் பட்டதினாலும் விவசாயத்திலும் ார்ச்சி ஏற்பட்டது. இதனால் மக்கள் ற தவிர ஏனையவற்றை உபரியாகச்

Page 61
அரசின் தோற்றமும்
சேகரிக்கத்தொடங்கினர். இச்சேக உருவாகி சொத்துக்களின் வழி ( நிலவுடைமை பிரச்சினைகளும் அடிமைகளின் போராட்டங்கை வேண்டி ஏற்பட்டது. இந்நிலைய நோக்கத்துடன் அரசு என்ற நிறுவன பெறுவதற்கான வழிவகைகளும்
காலப்போக்கில் அரசுகள் பிரயோகிக்க முற்பட்டதால் மக்க இதன் காரணமாக நீண்ட காலத் நிலைத்து நிற்க முடியவில்லை. என காலம் உலகில் நிலைபெற்றதோ உருவாக்கியமையால் அரசுகளின் யாக விளங்குகிறன.
கிரேக்க நகர அரசுகள்
உலகின் மிக ஆரம்பங்களில் பல்வேறு வழிவகைகளில் ஐே அவற்றின் மிகப்பெரிய வெளிட் தோற்றம் பெற்றன. இக்கிரேக்க புக்களைக் கொண்டவையாக இரு முறையும், மக்கள் அரசாங்க நடவ மக்கள் ஆட்சியாகக் காணப்பட்ட கிரேக்கப் பிரஜைகளான ஆண்களு அடிமைகள், பிறநாட்டவர்கள் எ உரிமை வழங்கப்படவில்லை.
உரோமானியப் பேரரசு
உரோமிலும் நகர அரசுக6ே அரசில் அரசனுக்கு அதிகாரம் இரு சில வரம்புகள் இருந்தன. கி.மு.50 தோற்றம் பெற்றது. குடியரசின் மக்களாட்சி என மூன்று இயல் இயல்புகளும் ஒன்றையொன்று கான்சல்களின் (Consuls) பதவி காணப்பட்டது. கான்சல்கள் இரு

பரிணாம வளர்ச்சியும் 43
ரிப்பு பழக்கத்தினால் சொத்துக்கள் சொத்துடைமை பிரச்சினைகளும் ஏற்படத் தொடங்கின. இதைவிட ளயும் இக்கால கட்டம் சந்திக்க பில் இப்பிரச்சினையைத் தீர்க்கும் ாம் தோற்றுவிக்கப்பட்டு அது பலம் ஏற்படுத்தப்பட்டன.
அதிகளவிலான அதிகாரங்களைப் ள் ஆதரவை இழக்கத் தொடங்கின. திற்கு இந்நதியோர அரசுகளினால் ரினும் இவ்வரசுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட டு புகழ்பெற்ற நாகரீகங்களையும் வரலாற்றில் முக்கியம் பெற்றவை
தோன்றிய இக்கிரேக்க நாகரீகங்கள் ராப்பாவிற்குள் நுழைந்த போது ப்பாடாக கிரேக்க நகர அரசுகள்
நகர அரசுகள் சிறிய நிலப்பரப்ந்தபோது அங்கு செயற்பட்ட ஆட்சி டிக்கையில் பங்குகொள்கின்ற நேரடி து. இவ்வரசில் பங்கேற்கும் உரிமை நக்கு மட்டும் இருந்தது. பெண்கள், ன்போருக்கு அரசில் பங்கேற்கும்
ா முதலில் தோற்றம் பெற்றன. இவ் நந்தபோதும் அவ் அதிகாரங்களுக்கு 0இல் முடியரசு மறைந்து, குடியரசு * முடியாட்சி, உயர்குடியாட்சி, புகள் காணப்பட்டன. இம் மூன்று ட்டுப்படுத்தி சமநிலைப்படுத்தின. ரியில் முடியாட்சியின் இயல்பு பர் ஆண்டுதோறும் தேர்ந்தெடுக்கப்

Page 62
44 அரசறிவியல்
பட்டனர். அவர்களுள் ஒருவ மற்றவருக்கு உரிமை இருந்தது இயல்புகள் காணப்பட்டன. ம இயல்புகளிருந்தன. இச்சபைகள் நீ என்பதற்கிணங்க மூன்று வை தீர்மானங்களை எடுத்தன.
ரோமானிய அரசு நகர அ பேரரசாக வளர்ச்சி அடைந்த இல்லாமற் போனது. அரசு சர்வ வரம்பற்ற அதிகாரங்களைக் கொ6 இருந்தமையினாலும் பல்வகையா யினாலும் வலுவான அதிகாரமுள அரசர் மக்களினாலேயே தெரிவு
மறுமலர்ச்சி அரசுகள்
மறுமலர்ச்சி அரசுகளை அடையாளம் காணமுடிந்தது. ப ஐரோப்பாவாக மாற்றும் வகையி பண்பாட்டுத் துறைகளில் ஏற்ப எனப்படுகின்றது. கி.மு 1300 மு எண்ணங்களிலும் கருத்துக்களிலும் மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திட்டது. இ கிரேக்க உரோமானிய இலக்கிய செயல், சிந்தனை, அறிவியல், மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன.
தேசிய அரசுகள் உருவாகுத திருச்சபையினதும் அதிகாரங்க எழுச்சியடைந்து அரசர்களின் அரசியலில் உறுதித்தன்மை மற்றும் தேசிய சிந்தனை எண் சபைக்கெதிரான இலக்கியங்கள் 6 அதிகாரங்கள் வீழ்ச்சியடைதல், குடியேற்ற நாடுகள் உருவாகுதல், ( வளர்ச்சியடைதல், தொழிற்பு கண்டுபிடித்தல் போன்றன புதிய யாகும்.

ஓர் அறிமுகம்
ரின் செயலினைத் தடுப்பதற்கு 1. செனற்றில் உயர்குடியாட்சியின் க்களவையில் மக்களாட்சியின் நிலப்பிரிவு அல்லது மக்கள் தொகுதி கயான மன்றங்களாகக் கூடித்
அரசாக இருந்த நிலைமாறி பரந்த தும், அதன் குடியரசு அமைப்பு ாதிகார அரசாக மாறியது. அரசர் ண்டிருந்தார். பெரிய நிலப்பரப்பாக ான இனங்கள் அங்கு வாழ்ந்தமை" ர்ள அரசர் தேவையாக இருந்தார். செய்யப்பட்டிருந்தார்.
15ஆம் நூற்றாண்டில் தெளிவாக மத்தியகால ஐரோப்பாவை நவீன ல் அரசியல், சமூக, பொருளாதார, பட்ட மாற்றங்களே மறுமலர்ச்சி முதல் 1550 வரை ஐரோப்பாவின் ம் தோன்றிய புதிய நாகரீக முறையே இம் மறுமலர்ச்சியால் பண்டைய |ங்கள் புத்துயிர் பெற்றன. சொல்,
கலைகள் என்பவற்றில் புதிய
ல், பிரதேச ஆட்சியாளர்களினதும் ள் குறைதல், மத்திய வகுப்பினர் ஆலோசகர்களாகச் செயற்படுதல், ஏற்படுதல், தேசிய ஒற்றுமை, பன வளர்ச்சியடைதல், திருச்வளர்ச்சியடைதல், சமயவாதிகளின் நிலமானியமுறை ஒழிக்கப்படல், முதலாளித்துவ பொருளாதாரமுறை ரட்சி ஏற்படுதல், நாடுகளைக் மாற்றங்களில் முக்கியமானவை

Page 63
அரசின் தோற்றமும் .
16ஆம் நூற்றாண்டில் சமய மதச்சீர்திருத்தமும் மறுமலர்ச்சி அ உதவின. திருச்சபையின் குை திருத்துவதே மதச்சீர்திருத்தத்தின் ே தொடர்ச்சியாக நிலவிய ஊழல் அதிகாரத்தைப் பெற்றிருந்தமை, அ தலையிட்டமை, திருச்சபையின் எழுச்சி போன்றன மதச்சீர்திருத் அமைந்தன. மதச்சீர்திருத்த இயக்க பிளவுபட்டது. இதன் காரண இடம்பெற்றது.
மறுமலர்ச்சி அரசுகளின் இறைமை" என்ற எண்ணக்கரு வெளிப்புற இறைமையிலேயே மக்களின் இறைமை என்பதைவி முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட்டது அரசின் இறைமை என்ற கருத்து இளவரசன் என்ற நூலினூடாக இ அரசின் இறைமைக்காகத் தனி படுத்தப்படவேண்டும் எனக் மாக்கியவல்லி வரம்பில்லா முடி
நவீன அரசுகளின் தோற்றம்
இங்கிலாந்தின் அரசியல் முை
மறுமலர்ச்சிக் காலத்தில் தோன்றியது. எனினும் அது நீண்ட மன்னர் காலத்தில் போர்ச் சூழ பெறுவதற்காக மக்கள் மன்னருக்கு டியூடர் மன்னர்கள் பாராளுமன் காவலர் ஆகிய மூன்று உறுப்பு செலுத்தி வந்தனர்.
டியூடர் மன்னர்களுக்குப் பு முதலாம் ஜேம்ஸ் 1603இல் மன்னர உரிமைக் கோட்பாட்டினை வலி பிரதிநிதி என்றும் பாராளுமன்றம் : என்றும் வலியுறுத்தினார். இத மன்னருக்குமிடையே பெரும் ே

பரிணாம வளர்ச்சியும் 45
த்துறையில் ஏற்பட்ட புரட்சியான அரசுகளினை வலுப்படுத்துவதற்கு றகளைக் களைந்து அதனைத் 5ாக்கமாக இருந்தது. திருச்சபையில் bகள், பாப்பரசர் வரம்பில்லா ரசாங்க விடயங்களில் திருச்சபை வரிவிதிப்பு, தேசிய அரசுகளின் த இயக்கத்திற்குக் காரணமாக த்தினால் திருச்சபை இரண்டாகப் ாமாக 30 ஆண்டுப் போரும்
தோற்றத்தோடு "அரசுகளின் வளர்ச்சியடையத் தொடங்கியது. அதிக கவனம் செலுத்தப்பட்டது. ட அரசுகளின் இறைமைக்கே 1. எல்லாவற்றிக்கும் மேலானது எழுச்சியடைந்தது. மாக்கியவல்லி }க்கருத்தினை வெளிப்படுத்தினார். மனிதனின் உரிமைகள் கட்டுப்
குறிப்பிட்டார். இதனூடாக யாட்சியை வலியுறுத்தினார்.
றமைக்குட்பட்ட அரசு
இங்கிலாந்திலும் வல்லாட்சியே காலம் நிலைபெறவில்லை. டியூடர் ல் நீங்கி ஒழுங்கும், அமைதியும் தப் பணிந்து வாழச் சம்மதித்தனர். றம், நிர்வாக அவை, அமைதிக்" களின் துணைகொண்டு ஆட்சி
பின்னர் ஸ்டுவர்ட் மரபைச் சேர்ந்த ாகப் பதவியேற்றார். இவர் தெய்வீக யுறுத்தினார். தான் இறைவனின் தனக்குப் பணிந்து போகவேண்டும் னால் பாராளுமன்றத்திற்கும் பாராட்டம் நடைபெற்றது. இப்

Page 64
46 அரசறிவியல்
போராட்டம் இவரது மைந்தரான போராட்டமாக மாறியது. இப்பே தூக்கிலிடப்பட்டார். இதன் பின் சுமார் 11 வருடம் இங்கிலாந்தில் { லிருந்தது. 1660இல் மீண்டும் மு பீடமேறிய இரண்டாம் சார்ள்ஸ் மன்னரும் திரும்பவும் மேலா எனினும் இத்தகைய போக்கினை புரட்சி தடுத்து நிறுத்தியது.
அமைதிப் புரட்சியின் மூ6 செயல்களைக் கட்டுப்படுத்தும் அ மிருந்து பாராளுமன்றத்திற்கு ம இயற்றப்பட்ட சட்டங்கள் அ மன்றத்திடம் வழங்கின. உரிமை படைக்கலச் சட்டமும் (Mutiny A வாறு தடுத்தன. ஆயினும் ப அதிகாரத்தை அரசரிடமும் அ கொடுத்திருந்தது.
18ஆம் நூற்றாண்டில் கட் அமைச்சரவை தோற்றம் பெற்ற நிர்வாகத்துறையினைக் கட்டுப்ப அதேவேளை சட்டத்தின் ஆட் வலுப்பெறத் தொடங்கியது. இக்ே தலையீட்டிலிருந்து தடுத்தது. சட்டத்திற்குக் கீழ்ப்படியச் செய் மொத்தத்தில் இவையெல் அரசு தோன்றுவதற்கு வழிவகு: சட்டங்களின் மூலமும் சட்டம6 ஆகிய மூன்று உறுப்புகளும் கொடுங்கோன்மை எழாதவா, முடியாட்சி வரம்புடைய முடியா
அமெரிக்கப் புரட்சியும், பிரெழு
18ஆம் நூற்றாண்டின் இ புரட்சியும், பிரெஞ்சுப் புரட்சியுப் அரசின் வளர்ச்சியை மேலும் 6 இல்லையேல் வரி இல்லை" என்ற

ஓர் அறிமுகம்
1ஆம் சார்ள்ஸ் காலத்தில் ஆயுதப் ாரில் சார்ள்ஸ் தோற்கடிக்கப்பட்டு ானர் 1649 தொடக்கம் 1660 வரை ஒரு குடியரசு ஆட்சி நடைமுறையி டியாட்சி நிறுவப்பட்டது. ஆட்சி ஸ் மன்னரும், இரண்டாம் ஜேம்ஸ் திக்கத்தை நிறுவ முற்பட்டனர். எ 1668இல் நடைபெற்ற அமைதிப்
லம் சட்டரீதியாகவே அரசாங்கச் அதிகாரம் முழுமையாக மன்னரிடமாற்றப்பட்டது. புரட்சிக்காலத்தில் ரசின் இறைமையைப் பாராளு356ir LDG53 ITg5T6plb (Bill of Rights), ct) கொடுங்கோலாட்சி தோன்றாத" ாராளுமன்றம் நிர்வாகத்துறை வருடைய அமைச்சர்களிடமுமே
சியின் அடிப்படையில் உருவான து. இதன்பின்னர் பாராளுமன்றம் டுத்துவது மேலும் வலுவடைந்தது. சி என்ற கோட்பாடும் உருவாகி கோட்பாடு நீதிபதிகளை அரசரின் அரசரையும், அமைச்சர்களையும்
தது. லாம் அரசியல் முறைக்குட்பட்ட த்தன. வழக்காறுகளின் மூலமும் ன்றம், நிர்வாகத்துறை, நீதித்துறை ஒழுங்காக அமைக்கப் பெற்று று தடுக்கப்பட்டன. வரம் பற்ற ட்சியாக மாற்றப்பட்டது.
ஆசுப் புரட்சியும்
இறுதியில் நிகழ்ந்த அமெரிக்கப்
ம் அரசியல் முறைமைக்குட்பட்ட வலுப்படுத்தின. "பிரதிநிதித்துவம் ) அமெரிக்க மக்களின் போர்க்குரல்

Page 65
அரசின் தோற்றமும் !
தாய்நாடான பிரித்தானியாவிற்கு எ அரசியலமைப்பின் அடிப்படைய என்ற நாடு 1789இல் உருவாக்கட் துடன் எழுதப்பட்ட அரசியல்ய கொண்ட ஜனாதிபதிமுறை, பிரிவினைக் கோட்பாடு, அடி நடைமுறைக்கு வந்தன.
1789 இல் தோற்றம் பெற்ற முடியாட்சியைத் தகர்த்தெறிந்: பின்புலத்தை வழங்கியவர்களி விளங்கினார். ரூசோ சமுதாய மக்களாட்சிக் கோட்பாட்டி6ை தொடர்ந்து மக்கள் இறைபை தொடங்கியதும் 1789இல் உருவ அறிக்கையும் 1791இல் உருவான அ என்ற ரூசோவின் தத்துவத்தின திருந்தன. இம் மக்கள் இறைை மக்களாட்சி அரசியலமைப்புகள் அமைந்தது.
கைத்தொழிற் புரட்சி
18ஆம் நூற்றாண்டின் கைத்தொழிற்புரட்சி ஆரம்பமான உற்பத்தியில் இயந்திர ஆற்றல் தொழிற்சாலைகளும் அதன்வழி
இத்தொழிற்புரட்சி அரசிய கொணர்டு வந்தது. இதுவரை பெற்றிருந்த நிலப்பிரபுக்களின் ெ என்கின்ற புதிய பிரிவினை உருவ தமக்கும் அரசியல் உரிமைகளை
1832 யூன் 7இல் இங்கில சட்டம் புதிய முதலாளிகள் வர்க் உறுப்புரிமையை வழங்கியது. புதிய பிரதிநிதித்துவம் வழங்கப்பட்டத6 பெறமுடிந்தது.
மேலும் இச்சீர்திருத்தச் ஆரம்பமாக அமைந்தது. அதே:ே

பரிணாம வளர்ச்சியும் 47
திரான போராக மாறியது. முடிவில் ரில் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் பட்டது. இந்நாட்டின் தோற்றத்பாப்பு, நிறைவேற்று அதிகாரம் கூட்டாட்சிமுறை, அதிகாரப் Llü L1600 L 2 fla8), LD56î 6Taöi L1607
பிரெஞ்சுப் புரட்சி வரம்பில்லாத தது. இப்புரட்சிக்கு புலமைப் பில் ரூசோ முக்கியமானவராக
ஒப்பந்தம் என்ற நூலினூடாக ன வலியுறுத்தினார். இதனைத் D என்ற கருத்து வலுப்பெறத் வாக்கப்பட்ட மனித உரிமைகள் ரசியலமைப்பும் மக்கள் இறைமை ர் அடிப்படையிலேயே அமைந்மக் கொள்கை பல நாடுகளில் ர் தோன்றுவதற்குக் காரணமாக
பிற்பகுதியில் இங்கிலாந்தில் து. இதன் விளைவாக தொழில் பயன்படுத்தப்பட்டதனால் பாரிய முதலாளித்துவ பொருளாதார
பல் நிலையிலும் மாற்றங்களைக் அரசியலில் செல்வாக்கினைப் சல்வாக்கை அழித்து முதலாளிகள் ாகியது. அவர்கள் காலப்போக்கில் வேண்டி நின்றனர்.
ாந்தில் இயற்றப்பட்ட சீர்திருத்தச் கத்தினருக்குப் பாராளுமன்றத்தில் நகரப் பகுதிகளும் பாராளுமன்றப் ன் மூலம் இவ் உறுப்புரிமையைப்
சட்டம் மக்களாட்சி முறையின் பளை அமைச்சரவை முறையும்

Page 66
48 அரசறிவியல்
வலுவடைந்தது. அதாவது நிர் கட்டுப்படுத்தும் முறையும் வள அதிகாரம் பொதுமக்கள் சபைக்
தொழிற் புரட்சியின் இ தொழிலாளர்கள் பெருகி, அங்கு இதனால் அவர்களும் அரசியல் இவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட சீர்திருத்தம் ஏற்படுவதற்கு வழி 1885இலும் மேற்கொள்ளப்பட்ட குடியிருப்போரும், விவசாயிச வழிவகுத்தன. இவ்வாறு சமூகத்தி வாக்குரிமையினைப் பெற்று மக் செய்ததில் கைத்தொழிற் புரட் எனலாம்.
ஆவண அரசியலமைப்பு வள
19ஆம் நூற்றாண்டின் பிற் பின் பொற்காலம் எனக்கூறல மாற்றப்பட்டு புதிய பல அர தோன்றின. வேறு பலவற்றி மாற்றப்பட்டதால் அவையும் புத்
பிரான்ஸின் மூன்றாவது ஜேர்மனியப் பேரரசு என்பன இவை இரண்டும் பாராளுமன் கொண்டன. 1908 இல் துருக்கி முடியரசினை ஏற்றுக் கொண்டது நாடுகளுடன் மட்டும் நிற்காது, போன்ற நாடுகளுக்கும் பரவின. பின்லாந்து, எஸ்தோனியா, ல, செக்கோஸ்லேவாக்கியா போ இந்நாடுகளில் பாராளுமன்ற நிர்வாகத்துறை சில மாற்றங்களு
ரஷ்யாவின் அக்டோபர் புரட்
1917 அக்டோபரில் ரவு நடைபெற்ற புரட்சி, ரஷ்யாவி உருவாக்கியது. இச்சோஸலிச

ல் ஓர் அறிமுகம்
வாகத்துறையைப் பாராளுமன்றம் ர்ந்தது. பிரபுக்கள் சபையிடமிருந்த கு மாறியது.
ன்னோர் விளைவு நகரங்களில் மிகுதியாக வாழ நேர்ந்தமையாகும். உரிமைகளைப் பெற முனைந்தனர். சாசன இயக்கம் வாக்குரிமைச் வகுத்தது தொடர்ந்து 1884இலும் " சீர்திருத்தச் சட்டங்கள் வாடகைக் 5ளும் வாக்குரிமையினைப் பெற ன்ெ சகல பிரிவினரும் படிப்படியாக களாட்சி முறையினை விஸ்தரிக்கச் ட்சி பெரும் பங்கினை வகித்தது
放学á
பகுதியினை ஆவண அரசியலமைப்ாம். பழைய அரசியலமைப்புகள் சியலமைப்புகள் இக்காலத்தில் ல் அடிப்படைக் கொள்கைகள் திய வடிவங்களைப் பெற்றன. து குடியரசு, 1871இல் உருவான இவற்றில் முக்கியமானவையாகும். ற அரசாங்கமுறையினை ஏற்றுக் பும் அரசியல் முறைமைக்குட்பட்ட . இப்போக்கு அமெரிக்க, ஐரோப்பிய தென் அமெரிக்கா, யப்பான், சீனா முதலாம் உலகப்போர் இப்போக்கு த்வியா, லிதுவேனியா, போலந்து, ன்ற நாடுகளுக்கும் விஸ்தரித்தது. க் கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்ட டன் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.
ஆசி
யாவில் லெனின் தலைமையில் வில் ஒரு சோசலிஸ் அரசினை அரசு தொழிலாள வர்க்கத்தின்

Page 67
அரசின் தோற்றமும் பரிணா
சர்வதிகார அரசாக இருந்தது. புரட்சியின் அமைப்பு தோற்றம்பெற்றது. முதலாளிக சொத்துக்கள் அனைத்தும் பறிக் கட் சொத்துக்களும் பொதுவுடைமையாக் முறையில் ஏற்கனவே வளர்ந்து வந்த அரசிற்குப் புறம்பான வகையில் ஒருகட் பட்டது. இது பொருளாதார, சமய, சமூக அரசாங்கத்தினைப் பயன்படுத்திக் கொ உண்மையில் அரசியலமைப்பு அரசாங்க முறையின் போதாமையே சே வித்திட்டது எனலாம். பாராளுமன்ற அடிநிலைமக்களின் அபிலாஷைகளை முடியவில்லை. பெருமளவிற்கு அது முத ஒன்றாகவே இருந்தது என்ற குற்றச்சாட் ரஷ்யப் புரட்சிக்குப் பின்னர் முறையைப் பின்பற்றிய நாடுகளும் அடி கவனங்களைக் குவிக்கத் தொடங்கின. பற்றிய பொதுநலக்கொள்கை என்னும்
கியது.
பாசிஸத்தினதும், நாசிஸத்தினதும்
இத்தாலியில் முசோலினியால் ( கொள்கையும், ஜேர்மனியில் ஹிட்லரி நாசிஸக் கொள்கையும் அரசியலமைட் பெரும் சவால்களை உருவாக்கின. வரலாற்றினைச் சற்றுப் பின்னுக்குத் த அரசியலில் மக்களை முதன்மைப் மறுமலர்ச்சிக்கால அரசுகளைப் டே அரசினையே முதன்மைப்படுத்தின. அற தனியொரு தலைவனில் நம்பிக்கை பணிவதுடன் அரசிற்காகத் தியாகம் என்றும் இக் கொள்கைகள் வற்புறுத்த வதற்காக குறுகிய இனவாதச் சிந்தனை நாடுகளை ஆக்கிரமிக்கும் போக்கிற்கும் யினை வழங்கியிருந்தது. இக்கொ6 இத்தாலியிலும் வெற்றி பெற்றதனால் அய புக்குட்பட்ட ஆட்சிகளுக்கும் பெரும்

ாம வளர்ச்சியும் 49
பயனாக அங்கு புதிய சமூக 1ள், நிலப்பிரபுக்களிடமிருந்த பட்டு எல்லாவகையான கப்பட்டன. இவ்வரசாங்க அரசியலமைப்புக்குட்பட்ட சி ஆட்சிமுறை உருவாக்கப்க் கூறுகளைக் கட்டுப்படுத்த ண்டது. க்குட்பட்ட பாராளுமன்ற ாஸலிச அரசாங்க முறைக்கு அரசாங்க முறையினால் ப் போதியளவு நிறைவேற்ற லாளிகளின் நலன் காக்கின்ற டுக்கள் எழுந்தன.
பாராளுமன்ற அரசாங்க நிலைமக்களின் நலன்களில் இதன் காரணமாக அரசு சிந்தனை வளரத் தொடங்
எழுச்சி
முன்வைக்கப்பட்ட பாசிஸக் னால் முன்வைக்கப்பட்ட புக்குட்பட்ட அரசுகளுக்கு இவ் இரு கொள்கைகளும் ஸ்ளுவது போன்று இருந்தது. படுத்துவதற்குப் பதிலாக ால இவையும் மீண்டும் சிற்காகவே மக்கள் என்றும் வைத்து மக்கள் அரசிற்கு செய்ய முன்வர வேண்டும் னெ. மக்களை அணிதிரட்டுாகளும் வளர்க்கப்பட்டன. இக்கொள்கை முன்னுரிமை" ர் கைகள் ஜேர்மனியிலும் ல்நாடுகளின் அரசியலமைப்அச்சுறுத்தல்கள் ஏற்பட்டன.

Page 68
50 அரசறி
எனினும் இரண்டாம் உல கண்டதினால் இக்கொள்கை
இரண்டாம் உலகப்போர்
இரண்டாம் உலப்ே 1945ஆம் ஆண்டு வரை நை அதிகார மையநிலையில் ஐரே தள்ளப்பட்டு அமெரிக்க வல்லரசுகளாக முன்னணி தெற்கு, வடக்குப் பகுதி மக்களாட்சி மீண்டும் நிலை ஜேர்மனி, போலந்து, ருமே6 கட்டுப்பாட்டில் இருந்தமை மாற்றம் பெற்றன. சோஸ6 நாடுகளுக்கும் பரவாதிருக்! மார்ஷல் திட்டம் மூலம் உதவிகளை வழங்கியது. ஆ 1949இல் "நேட்டோ’ அ6 அதேவேளை ஐரோப்பிய ஐரோப்பிய பொருளாதார உருவாக்கின. அதன் வளர்ச் அமைப்பு உருவாக்கப்பட்ட மறுபக்கத்தில் சோ6 இணைத்து 1955இல் 'வார்கே சோஸலிச நாடுகளுக்குப் ெ வழங்குவதை இவ்வமைப்பு
இவ் இரு அமைப்புகக நிலை உலகில் ஏற்பட்ட வலுப்படுத்தும் முயற்சிகளி அகப்படாமல் இருக்க வே: நாட்டுத் தலைவர்களினா பெற்றாலும் வலிமையான வளர முடியவில்லை.
இரண்டாம் உலகப் இன்னோர் முக்கிய மாற் நாடுகளின் காலனிகளாக ( சுதந்திரம் பெற்றமையே இ

வியல் ஓர் அறிமுகம்
கப்போரில் இருநாடுகளும் தோல்வி கள் முடிவிற்கு வந்தன.
பார் 1939ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் டைபெறறது. போரின் விளைவாக உலக ாப்பாவின் முதன்மை நிலை பின்னுக்குத் ாவும், சோவியத் யூனியனும் பெரும் க்கு வந்தன. ஐரோப்பாவின் மேற்கு, களில் பாராளுமன்றமுறையிலான நாட்டப்பட்டது. அதேவேளை கிழக்கு Eயா போன்றன சோவியத் யூனியனின் யினால் அவை சோஸலிச நாடுகளாக லிசக் கொள்கை ஏனைய ஐரோப்பிய க வேண்டும் என்பதற்காக அமெரிக்கா அந்நாடுகளுக்குப் பொருளாதார அதேவேளை அந்நாடுகளை இணைத்து மைப்பை உருவாக்கிக் கொண்டது. நாடுகள் தங்கள் ஐக்கியத்திற்காக, சமுதாயம் என்ற அமைப்பையும் சி நிலையில் ஐரோப்பிய யூனியன் என்ற து. வியத்யூனியன் சோஸலிச நாடுகளை Fா' என்ற அமைப்பினை உருவாக்கியது. பொருளாதாரப் பாதுகாப்பு உதவிகளை நோக்கமாகக் கொண்டிருந்தது. ளின் வளர்ச்சி காரணமாகப் பனிப்போர்து. இரு அமைப்புகளும் தங்களை ரில் இறங்கின. இவ்விரு அணிகளிலும் ண்டும் என்பதற்காக மூன்றாம் உலக ல் அணிசேரா இயக்கம் தோற்றம் இரு அணிகளையும் தாண்டி அதனால்
போரின் விளைவுகளினால் உலகில் றமும் இடம் பெற்றது. ஐரோப்பிய இருந்த ஆசிய, ஆபிரிக்க நாடுகள் பல இம்மாற்றமாகும். இந்தியா, இலங்கை,

Page 69
அரசின் தோற்றமும் பரிணா
மலேசியா போன்ற ஆசிய நாடுகளும் ை ஆபிரிக்க நாடுகளும் இவ்வாறு சுதந்தி அரசியலமைப்புக்குட்பட்ட அரசுகள் உருவாக்கின. பெரும்பாலான நாடுகள் முறையினையே தங்கள் நாடுகளில் ஐரோப்பிய நாடுகளில் நிலைடெ அரசாங்கமுறை ஆசிய, ஆபிரிக்க ந அதேவேளை யப்பானில் புதிய மக் சீனாவில் பொதுவுடைமைப் புரட்சி அரசும் தோற்றம் பெற்றது.
இரண்டாம் உலகப் போரின் முடில் அமைதியையும், பாதுகாப்பையையு. ஐக்கியநாடுகள் சபை உருவாக்கப்பட்டது உலக அமைதியைப் பேணுவதற்கான உரிமைகள் பற்றிய சிந்தனைகளிலும் ஐ பாய்ச்சலை ஏற்படுத்தியது.
சோவியத் யூனியனின் வீழ்ச்சி
1991ஆம் ஆண்டு சோவியத் யூனிய வீழ்ச்சியைத் தொடர்ந்து கிழக்கு ஐரே நாடுகளாக மாறின. இந்நாடுகளை இை கலைக்கப்பட்டது. அமெரிக்கா ஏக வல்ல தலைமையில் உலகமயமாக்கல் சிந்: பொருளாதார சிந்தனையாக உலகம் ( அதேவேளை இஸ்லாமிய உலகம் அமெ வளரும் போக்கும் காணப்படுகின்றது இஸ்லாமிய இயக்கங்கள் நாடுகள் அணிதிரட்டுவதற்கான முயற்சிகளைச் கிழக்கில் வலுப்பெற்றிருந்த இவ்வமை பாகிஸ்தான் போன்ற நாடுகளில் வ மல்லாமல் தற்போது லைபீரியா, சோட நாடுகளிலும் காலூன்ற ஆரம்பித்துள்ள யிலான நாடுகள் இதற்கு முகம் கெ வருகின்றன.
மறுபக்கத்தில் காலனித்துவ ஆ பெற்ற நாடுகள் தமது சொந்த நாட்டிற் இல்லாத தேசிய இனங்களை ஒடுக்கி வரு

ம வளர்ச்சியும் 51
நஜீரியா, சாம்பியா போன்ற ரெம் பெற்றன. இந்நாடுகள் ளைத் தங்கள் நாடுகளில் ர் பாராளுமன்ற அரசாங்க தாபித்தன. இவை மூலம் பற்றிருந்த பாராளுமன்ற ாடுகளுக்கும் பரவியது. களாட்சி தோன்றியதோடு வெற்றி பெற்று சோஸலிச
வில் 1945ஆம் ஆண்டு உலக ம் நிலைநாட்டுவதற்காக அது பல்வேறு வழிகளிலும் முயற்சிகளில் இறங்கியது. ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஒரு
ன் வீழ்ச்சியடைந்தது. இதன் ாப்பிய நாடுகள் ஜனநாயக ணத்த வார்சோ அமைப்பும் ரசாக மாறியது. அமெரிக்கா தனை பிரதான அரசியல் முழுவதும் பரப்பப்பட்டது. ரிக்க ஆதிக்கத்திற்கு எதிராக து. அல்கொய்தா போன்ற
கடந்து முஸ்லிம்களை செய்து வருகின்றன. மத்திய ப்ெபுகள் ஆப்கானிஸ்தான், லிமையாக காலூன்றியதுமாலியா போன்ற ஆபிரிக்க ன. அமெரிக்கத் தலைமை" ாடுப்பதற்கு சிரமப்பட்டு
ஆட்சியிலிருந்து விடுதலை குள் ஆட்சி அதிகாரத்தில் நவதாகக் குற்றச் சாட்டுக்கள்

Page 70
52 அரசறி
எழுச்சியடைந்துள்ளன.
இந்தோனேஷியா, ஈராக் டே தீர்ப்பதற்கு நடைமுறையிலு நெகிழ்ச்சிப்படுத்த வேண்ட இனங்களின் பிரச்சினைக பட்டோர், பழங்குடிகள் 6 யமானவையாக உள்ளன. பிரச்சினைகளையும் கவ: உள்ளது. அத்துடன் சூழல் ட கொள்ளவேண்டிய தேவை களை மேலும் மேலும் நெகிழ் பன்மைச் சிந்தனைகளை வ சவால்களுக்கு முகம் கொடு

வியல் ஓர் அறிமுகம்
இலங்கை, இந்தியா, பாகிஸ்தான், ான்ற நாடுகளில் இப்பிரச்சினைகளைத் ள்ள அரசியல் முறைமையினை மேலும் டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. தேசிய ளை மட்டுமல்ல , சாதியால் தாழ்த்தப்என்போரின் பிரச்சினைகளும் முக்கி
இவற்றினைவிட சிறுவர், பெண்கள் னத்திலெடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் பாதுகாப்பு பிரச்சினைகளிலும் அக்கறை உள்ளது. எனவே அரசியல் முறைமை" ழ்ச்சிப்படுத்துவதன் மூலமும், அரசியலில் 1ளர்ப்பதன் மூலமுமே இனிவரும் காலச் க்க முடியும்.

Page 71
5
அரசு பற்றிய அடி அரசியல் கொள்
அரசு பற்றிய அடிப்படையான பின்வருவன முக்கியமானவையாக உள்:
1. அரசு பற்றிய தெய்வீக உரி
2. அரசு பற்றிய பரிணாம வளி
3. அரசு பற்றிய சமூக ஒப்பந்
4. அரசு பற்றிய தாராண்மைச்
5. அரசு பற்றிய சோஸலிசக் (
6. அரசு பற்றிய பாஸிசக் கெ
1. அரசு பற்றிய தெய்வீக உரிமைக்
அரசின் தோற்றம் பற்றிய கோட்ட வாய்ந்த கோட்பாடு இதுவாகும். அ தோற்றுவிக்கப்பட்டது என்று கூறும் நிர்வாகமும் இறைவனாலேயே மேற்ெ கூறுகின்றது. அரசர்கள் அல்லது ஆட பிரதிநிதிகள் என்றும் இறைவனிடம் பெற்றே ஆட்சியாளர்கள் சட்டங்களை உ மேலும் குறிப்பிடப்படுகின்றது.
இறைவனின் பிரதிநிதியான அரச இயற்ற முடியும் எனக் கூறுகின்ற இக் விரும்பாவிட்டாலும் மக்கள் அவருக்கு சு குறிப்பிடுகின்றது. அரசர்கள் இை கட்டுப்பட்டவர்களென்றும் அவர்கள் பரம்பரையாகத் தகுதியுடையவர்கள் எ

Luso) Luteor tகைகள்
அரசியல் கொள்கைகளில்
T657:
மைக் கொள்கை
ார்ச்சிக் கொள்கை
தக் கொள்கை
நீ கொள்கை
கொள்கை
ாள்கை
கொள்கை
ாடுகளில் மிகவும் பழைமை ரசு என்பது இறைவனால் இக்கோட்பாடு, அரசின் காள்ளப்படுகின்றது என்றும் ட்சியாளர்கள் இறைவனின் இருந்து அதிகாரங்களைப் ருவாக்குகின்றார்கள் என்றும்
ரினால் மட்டுமே சட்டங்கள் கோட்பாடு, விரும்பினாலும் ழ்ப்படிய வேண்டும் என்றும் றவனுக்கு மட்டும் தான் அரசாள்வதற்குப் பரம்பரை ன்றும் குறிப்பிடுகின்றது.

Page 72
54 அரசறி
வரலாற்று வளர்ச்சி
சமூகத்தில் மத ந காலத்தில் தோன்றிய இக்.ே மதம் தொடர்பான விளக்க நுாற்றாண்டுகளில் இக் கோ இக் கோட்பாட்டினை வ பங்காற்றியது. ஆன்மீக வி விடயங்களில் அரசும் அதிக என்பதை கோட்பாடு ஆதரித் மன்னருக்கும் திருச்சபைக்கு மத்திய கால ஐரோப்ப இக்கோட்பாட்டிற்கு முக்க பிரித்தானியாவின் ஸ்ரூவே 14ஆம் லூயி மன்னன் (Louis விளங்கினர். இக் கோட்ட இங்கிலாந்தின் முதலாம் ஜேப் மக்கள் இறைவனின் கட்ட என்றும், அம் மன்னனின் ஆ அதற்குக் கீழ்ப்படிய வேண் தெய்வீக உரிமைக் கோட்பா அரசுகளும் உண்மைச் சட்டங் நுாலில் ஒழுங்கமைக் கட் பட்டுள்ளவற்றிற்கு ஆதரவு Lîlav@LDü (Sir Robert Filmer), G. (Calvin), GLITGlap (Bousset), g G3gạT (6055 TG26JGö (Joh Cowell ஆகியோர் முன்வைத்திருந்த சமுதாயத்தில் மதம் வளர்ந்திருந்த இக் கோட்பா( கணி டிக்கும் மாக்கிய வலி தொடங்கியதைத் தொடர்ந்து இதன் பின்னர் அறிமுகம மக்களாட்சியை வலியுறுத்து கோட்பாட்டினை வெகுவாக இன்று இக் கோட மன்னராட்சி நாடுகளில் இத நாம் அவதானிக்கலாம். ப

வியல் ஓர் அறிமுகம்
ம்பிக்கை மிக முக்கியத்துவம் பெற்ற காட்பாடு அரசியல் நடவடிக்கைகளுக்கு 5ங்களைக் கொடுத்தது. 16ஆம், 17ஆம் ாட்பாடு பிரபல்யம் பெற்று விளங்கியது. |ளர்ப்பதில் கிறிஸ்தவமதம் முக்கிய டயங்களில் திருச்சபையும், அரசியல் ரமுடையவர்களாக இருத்தல் வேண்டும் தது. இதன் மூலம் அதிகாரம் தொடர்பாக ம் இருந்த முரண்பாடு தீர்க்கப்பட்டது. ாவில் ஆட்சியிலிருந்த மன்னர்கள் பலரும் கியத்துவம் கொடுத்தார்கள். சிறப்பாக ட் மன்னன் (Stuart King), பிரான்ஸின் xiv) ஆகியோர் குறிப்பிடத்தக்கவர்களாக ாட்டை பெருமளவில் வலியுறுத்திய bஸ் (James-1) மன்னனின் கட்டளைகளை டளைகளாக ஏற்று நடக்க வேண்டும் ட்சி சர்வாதிகாரமாக இருப்பினும் மக்கள் டும் என்றும் குறிப்பிட்டான். அரசின் டு பற்றிய இவரது கருத்துக்கள் சுதந்திர ii.565lb (True Law of Free Monarchy) 6T6ip ப்பட்டுள்ளன. இந்நூலில் கூறப் பான கருத்துக்களை சேர் றொபேர்ட் ாதர் (Luther), சுவிங்லி(Zwingi), கல்வின் 53-5FITL" (GLDIT600rGL(5 (Richard Montague), !), (6)'ptSir LD6ör6)!gólö(Roger Manwaring) னர்.
முக்கியத்துவம் பெற்ற காலத்தில் டு மதத்தின் தலையீட்டினை அரசியலில் லியின் சிந்தனைகள் வலுப்பெறத்தனது செல்வாக்கினை இழக்கலாயிற்று. ான சமுதாய ஒப்பந்தக் கோட்பாடு, Iம் பிரான்ஸியப் புரட்சி என்பன இக்
வலுவிழக்கச் செய்தன. பாடு வலுவற்றதாக இருப்பினும் ன் கூறுகள் பல தொடர்ந்தும் இருப்பதை மன்னராட்சி நாடுகளில் மட்டுமல்ல

Page 73
அரசு பற்றிய அடிப்படையான அ
மக்களாட்சி நாடுகளில் எல்லாம் மதம் மூலம் அங்கும் இதன் தாக்கத்தினை அ
நன்மைகள்
1) ஆட்சியினை ஒழுங்காக நடாத்து அவசியமான ஒன்றாகும் எனக் சு நமபபிக்கையின் அடிப்படையில வினைப் பெறுவதற்கு உதவியது.
2) சட்டத்தையும் ஒழுங்கையும் நின
3) கோட்பாடு தொடங்கிய கால தீர்ப்பதற்கு உதவியிருந்தது.
4) சமுதாயத்தில் ஐக்கியத்தை வலிய
குறைபாடுகள்
l. மக்களின் சம்மதத்தின் அடிப்பன் பெற்றது என்ற மக்களாட்சிக் கே தடையாக உள்ளது.
2. இக்கோட்பாடு, மக்களின் செ சர்வாதிகார ஆட்சிக்கு வழிகோலு
3. இக்கோட்பாட்டிற்கு வரலாற்று
கிடையாது.
2. அரசு பற்றிய பரிணாம வளர்ச்சி
அரசு என்பது பரிணாம வளர்ச் தோற்றம் பெற்ற ஒன்று எனக் கூறுகின் பரிணாம வளர்ச்சிக் கோட்பாடாகும் கோட்பாடுகளைப் போன்றே வரல புள்ளிவிபரங்களின் அடிப்படையில் ( மனித சமூகம் ஒரு வகை அரைகுறை பாகத் தொடங்கி படிப்படியாக வளர்ந்து மாறும் போது அரசு தோற்றம் பெ கூறுகின்றது.

ரசியல் கொள்கைகள் 55
வகிக்கும் முக்கியத்துவத்தின் டையாளம் காணலாம்.
வதற்கு மக்களின் கீழ்ப்படிவு கூறுவதால் இக் கோட்பாடு ாவது மக்களின் கீழ்ப்படி
லநாட்டுவதற்கு உதவியது.
கட்ட பிரச்சினைகளைத்
புறுத்த உதவியிருந்தது.
டையிலேயே அரசு தோற்றம் ாட்பாட்டிற்கு இக்கோட்பாடு
ல்வாக்கிலிருந்து விடுபட்ட லுவதாக அமைகின்றது.
ரீதியான ஆதாரங்கள் எதுவும்
க் கொள்கை
சி மூலம் வரலாற்றினூடாகத் ற கோட்பாடே அரசு பற்றிய . இக்கோட்பாடும் ஏனைய ாறு மற்றும் மானிடவியல் தோற்றம் பெற்ற ஒன்றாகும். பான ஆரம்ப கால அமைப்
முழுமையான நிறுவனமாக ற்றது என இக்கோட்பாடு

Page 74
56 அரசறி
வரலாற்று வளர்ச்சி
இக்கோட்பாட்டின்ப பங்கு பற்றி இருந்தன. அவற்
1. இரத்த உறவு
2. g-LDulb
3. சொத்து
4. போர்
5, இடப்பெயர்ச்
6. அரசியல் உண
1. இரத்த உறவு
ஆதிகால மனித6 குலங்களும் இனங்களும் அடிப்படையிலாகும். அவ்வு அரசும் தோற்றம் பெற்றது. மனிதர் முதலில் கு( போதே குலங்கள் தோற்றம் உறவால் இணைக்கப்பெற் குலத்தில் குலத்தின் த6 ஆண்மகனாவர். அவர் குல ஒரே பகுதியில் வசி இணைந்த போது இனம் போர்களின் முடிவிலேயே ( வெற்றிபெற்ற குலத்த6ை குடும்பத்தலைவர்களை உ செயற்பாடுகளுக்கு உத இனத்தலைவர் பதவி வம்ச இனத்தின் ஒருமைப் எனக் கூறமுடியாது. மா, பொதுவான அதிகாரம் ஆ காரணங்களாக அமைந்தன இவ்வினங்களிலிருந்தே தே ரோமின் வரலாற்ை எடுக்கும் அதிகாரங்கள் மூ இதேபோல இரத்த உறவில்

வியல் ஓர் அறிமுகம்
டி அரசின் தோற்றத்தில் பல காரணிகள் றுள் பின்வருவன முக்கியமானவையாகும்:
尹 ார்வு அல்லது விழிப்புணர்ச்சி
aரின் சமூக அமைப்பில் அவனுடைய இணைக்கப்பெற்றது இரத்த உறவின் றவின் மூலமே முதலில் சமூகமும் பின்னர்
டும்பங்களாயினர். குடும்பங்கள் பெருகிய பெற்றன. இங்கு குலங்கள் என்பது இரத்த ற குடும்பங்களின் தொகுப்பாகும். இக் லைவர் புராதன குடும்பத்தின் மூத்த த்தின் தந்தையாகக் கருதப்பட்டார். த்ெது வந்த பல குலங்கள் நாளடைவில் உருவாக்கப்பட்டது. பெரும்பாலும் இனங்கள் தோற்றுவிக்கப்பட்டன. போரில் லவர் இனத்தின் தலைவரானார். பல ள்ளடக்கிய ஆலோசனைக் குழு அவரின் வியாக அமைந்தது. பெரும்பாலும் ாவளியாகவே நிச்சயிக்கப்பட்டது. பாடு என்பது இரத்த உறவால் ஏற்பட்டது றாக சமய வழிபாட்டு முறைகள் ஒரு கியவை ஒருமைப்பாடு தோன்றுவதற்கு 1. அரசும் பிற அரசியல் நிறுவனங்களும் ாற்றம் பெற்றிருந்தன. ற ஆராய்வோமாகில் அங்கு முடிவுகள் மத்தோரிடமிருந்ததை அவதானிக்கலாம். ன் மூலமாகத் தோன்றிய ஒருமைப்பாட்டு

Page 75
அரசு பற்றிய அடிப்படைய
உறவிற்கு யூதர்களையும் கிரேக் குறிப்பிடலாம். யூதர்கள் தம்மை மக்களென கருதிக் கொண்டனர். ச அனைவரும் மிலேச்சர்கள் என்ற தற்காலத்தில் எழுச்சியடைந்து வரு உறவின் அடிப்படையில் எழுந்த
2. SLDULð
ஆரம்பகாலங்களில் மனித வழிபட்டனர். இயற்கைக்கு ப நம்பியமையினாலேயே அவர்கள் இ மூதாதையரை வழிபடும் பழக்கம் வழிபட்டு அவர்களைத் திருப்திப்ப ஏற்பட்டு கஷ்டங்கள் விழையும் 6 மூதாதையர்களை வழிபட்டவ மீறமுடியாத பழக்கவழக்கங்கள் ே தாம் தமது அதிகாரங்களை மூத கூறிக் கொண்டனர். இதனால் கொண்டுவருவது அவர்களுக்கு எள குடும்பத்தின் தலைமைக் குருவுமா. உலகின் பல பகுதிகளில் மதகு ஆட்சிசெலுத்தினர். இவ்வாறு ஆ சிலரிடம் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட
பிற்காலங்களில் இயற்கை ( ஒன்றிணைக்கப்பட்டு ஒரு பொது மக்கள் மத்தியில் அச்சத்தை வி முறைகளும் தொடர்ச்சியாக நீடி சக்தியினை நினைத்து அஞ்சிய ஆணைகளுக்குக் கட்டுப்பட்டனர் பயன்படுத்திக் கொண்டு தாமே கீழ்ப்படியச் செய்தனர். சமய ஆ இக்குருமார்களே காரணிகளாக வ
புராதன காலத்திலும் விவகாரங்களில் சமயம் முக்கிய ப எழுச்சியடைந்த தேசிய அரசுகே பிரித்தன. எனினும் இன்றும் கூட நாடுகளில் சமயம் சார்ந்த அரசுக

ான அரசியல் கொள்கைகள் 57
கர்களையும் உதாரணங்களாகக் கடவுளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ரேக்கர்கள், கிரேக்கர்கள் அல்லாத சிந்தனையைக் கொண்டிருந்தனர். கின்ற தேசிய உணர்வு கூட இரத்த ஒன்றேயாகும்.
ர்கள் இயற்கையையே கடவுளாக ல சக்திகள் இருக்கின்றது என இயற்கையை வழிபட்டனர். பின்னர் ம் தோன்றியது. மூதாதையர்களை டுத்தாவிட்டால் அவர்களின் சாபம் என இவர்கள் நம்பினர். இவ்வாறு ர்களிடையே சில பொதுவான தாற்றம் பெற்றன. ஆட்சியாளர்கள் ாதையரிடமிருந்து பெற்றதாகவே சமூகத்தில் கட்டுப்பாட்டினைக் ரிதாக இருந்தது. குடும்பத்தலைவரே க விளங்கினார். ஆரம்பகாலங்களில் T5LDIt is 9JJ Fijas GITITs (Priest - King) ன்மீக உலகியல் அதிகாரங்கள் ஒரு
ÕT. வழிபாடும் மூதாதையர் வழிபாடும் பான சமயம் தோற்றவிக்கப்பட்டது. ளைவிக்கக்கூடிய சில வழிபாட்டு த்தன. கண்ணுக்குப் புலப்படாத 1 மக்கள் சமயத்தலைவர்களின் மதகுருமார்கள் இச்சூழலை நன்கு சில விதிகளை வகுத்து மக்களைக் ட்சி முறைகள் தோன்றுவதற்கும் விளங்கினர். இடைக் காலத்திலும் அரசியல் ங்கினை வகித்தது. நவீன காலத்தில் ள அரசியலை சமயத்திலிருந்தும் ஈரான், சவூதி அரேபியா போன்ற ளை நாம் பார்க்கலாம். இதை விட

Page 76
58 அரசறிவியல்
உலகின் பலபகுதிகளில் இன்றும் சக்தியாக சமயமே விளங்குகின்றது
3. சொத்து
புராதன காலத்தில் மனித அவனுக்கென்று நிரந்தரமான இருக்கவில்லை. எனினும் தேை உறவு மனிதரிடம் தோற்றம் தேவைகளை நிறைவேற்றிக் வெளியிலிருந்து வரும் பயங்கள் கொள்வதற்காகவும் தனித்து இயங் குறிப்பாக புராதனகால மக்கள் வாழ்ந்தனர். தம்முடைய உணவு மிருந்தும் எதிரிகளிடமிருந்தும் வந்: தேவையையும் சமூகமாக இயங்கிய விவசாயம் கண்டுபிடி விவசாயத்துக்கும் பண்ணை வளர் ஓரங்கள் இருந்தமையினால் அங் தொடங்கினர். இக்காலத்தில் நிலப் வகையில் சொத்துக்களும் அவ இவ்வாறு விவசாயத்தில் ஈடுபட்ட தொழில்களையும் கற்றுக்கொ தொழில்களும் பெருகின. இத்தொ யே பல வகுப்புக்களும் தோற்றம் ஒருவனுடைய அந்தஸ்து அளவைப் பொறுத்துத் தீர்மானி சமூகமும் சொத்துடையவர்கள் பிளவுபட்டது. சொத்துள்ளவர்கள் த கொள்வதற்காக பொது விதிமு பொதுவிதி முறைகளை நடைமுை அவர்களுக்கு அவசியமாகியது.
சொத்துக்களின் காவலனாக வேளை, பண்டமாற்று முறையில் பெற்றது. இது வளர்ந்த போது புதிய வேண்டிய தேவையும் மனிதர்களுக் போது பல தொழில்கள் தோற்றப் பல பிரிவுகளுக்கு உள்ளாகின.

ஓர் அறிமுகம்
கூட மக்களை ஒருங்கிணைக்கும்
நன் நாடோடியாகத் திரிந்தான். தொழிலோ வசிப்பிடமோ வயும் பயமும் காரணமாக சமூக பெற்றது. மனிதர் தம்முடைய கொள்வதற்காகவும் தமக்கு ரிலிருந்து தம்மை விடுவித்துக் காமல் சமூகமாகவே இயங்கினர். காடுகளில் கூட்டங் கூட்டமாக த் தேவையையும் மிருகங்களிட த அச்சுறுத்தலிலிருந்த பாதுகாப்புத் தன் மூலமே தீர்த்துக் கொண்டனர். க்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து ப்பிற்கும் ஏற்ற இடமாக நதிக்கரை கு குடியேறி நிரந்தரமாக வசிக்கத் ம், மிருகங்கள், தானியங்கள் என்ற னிடம் பெருகத்தொடங்கியன. -போது பல கலைகளையும் பல "ண்டனர். இதனால் அவனது ழில்கள் காரணமாக மனிதரிடை பெற்றன.
அவனிடமிருக்கும் சொத்தின் க்கப்பட்டது. இதனால் முழுச்ர் சொத்தில்லாதவர்கள் என நமது சொத்துக்களைப் பாதுகாத்துக் றைகளை உருவாக்கினர். இப் றப்படுத்த அரசு என்ற நிறுவனம்
5 அரசு தோற்றம் பெற்றது. அதே மக்களிடையே வர்த்தகம் வளர்ச்சி திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்ள கு ஏற்பட்டது. இந்நிலை ஏற்பட்ட ம் பெற்றதுடன் சமூகமும் அரசும்

Page 77
அரசு பற்றிய அடிப்படைய
4. போரும் குடிப் பெயர்ச்சியு
யெங்ஸ், கியூம் போன்ற ஆ போன்றவற்றின் காரணமாக கூறுகின்றனர். புராதன காலத் மனிதர்களிடம் ஒழுங்கு மற்றும் 6 வதற்கு காரணங்களாக விளந குடிப்பெயர்ச்சியுமே அரசியல் நி வகுத்திருந்தன. மக்கள் தொகை அடிப்படைத் தேவைகளை நிறை இருக்கவில்லை. இதனால் மக் வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. ( இனங்களும் தமது எதிரி மக்களை நிலங்களை கைப்பற்றிக் கொன நிலங்களில் அவை தமது ஆதிக்கத் மக்களை வலிமை கூடியவர்க சான்றுகளை வரலாற்றில் ஏராளம
குடிப்பெயர்ச்சியும் அரசுக் இருந்தது. இங்கிலாந்தும் ஸ்பெயி களாகும். பல்வேறு இனங்கள் வாழத்தொடங்கிய பொழுது சம கலாசாரம், அரசியல் நிறுவனங் அமெரிக்கா, கனடா போன் குடிப்பெயர்ச்சியினால் ஏற்பட்ட
5. அரசியல் விழிப்புணர்ச்சி
சமூகத்தில் அமைதியும் உணர்ந்து, அதற்காக ஒரு அமைப் வாழ தூண்டுகின்ற எண்ணமே இவ்வரசியல் விழிப்புணர்ச்சி அரச வகிக்கின்றது. இவ்விழிப்புண ஒன்றல்ல. படிப்படியாக வளர்ந்த இறுதிநிலையில் அரசின் தோற்றத் அரசின் பரிணாம வளர்ச் ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு இ வரலாற்றின் குறிப்பிட்டக் காலத என பரிணாமக் கோட்பாடு கூறவி

ான அரசியல் கொள்கைகள் 59
அறிஞர்கள் போர், குடிப்பெயர்ச்சி அரசு தோற்றம் பெற்றது எனக் தில் இரத்த உறவும் சமயமுமே ஒற்றுமை உணர்வினை ஏற்படுத்துகின. பிற்காலத்தில் போரும் றுவனங்கள் தோன்றுவதற்கு வழி பெருகப் பெருக அவர்களுடைய வேற்ற போதுமான வழிவகைகள் கள் தங்களுக்கிடையே போரிட போரில் வெற்றி பெற்ற குலங்களும் அடிமைப்படுத்தி அவர்களுடைய ண்டன. அவ்வாறு வெற்றிபெற்ற தைச் செலுத்தின. வலிமைகுன்றிய 1ள் அடிமைப்படுத்தியதற்கான )ாகக் காணலாம். கள் தோற்றம் பெறக்காரணமாய் னும் இதற்குச் சிறந்த உதாரணங்குடிபெயர்ந்து ஒரே இடத்தில் யம், மொழி, பழக்கவழக்கங்கள். கள் என்பன தோற்றம் பெற்றன. ற நாடுகளின் அரசுகள் கூட அரசுகளேயாகும்.
ஒழுங்கும் தேவை என மக்கள் பை உருவாக்கி, அதற்கு கீழ்படிந்து அரசியல் விழிப்புணர்ச்சியாகும். சின் தோற்றத்தில் முக்கிய பங்கினை ர்ச்சி திடீரென தோற்றம் பெற்ற 5 ஒன்றே ஆகும். இதன் வளர்ச்சி துக்கு காரணமாகியது. சிக்குக் காரணமான அம்சங்கள் உங்களில் பங்குபற்றி இருந்தன. தில் இவை முக்கியபங்கு வகித்தன ல்லை. இக் காரணிகளில் சிலவோ

Page 78
60 அரசறிவியல்
அல்லது அனைத்துமோ வரலாற்றி பங்கு வகித்திருக்கிறது. அரசு குறிட் பெற்றது என இக்கோட்பாடு கூற அரசின் தோற்றத்துக்கு உதவி இருச் கூறுகின்றது.
பரிணாம வளர்ச்சிக் கோட்பா
l. அரசின் தோற்றம் பற்றிய சே கோட்பாட்டோடு ஒப்பிடு விஞ்ஞானபூர்வமான கோட்
2。 வரலாற்றுச் சான்றுகள், தொ நிரூபிக்கப்படக்கூடிய கோட்
3. இக்கோட்பாட்டின் மூல தோற்றத்திற்குப் பங்கள் அறியக்கூடியதாக உள்ளது.
4. அரசின் தோற்றம் பற்ற காரணிகளைக் கூறும் பன் பாடாக இக்கோட்பாடு வில்
பரிணாம வளர்ச்சிக் கோட்பா
l. இக்கோட்பாடு தனது முடிவு
மட்டும் தங்கியிருக்கின்றது. வரலாற்றுச் சான்றுகள் கூறமுடியாது. வேறு சான்று
2. வரலாற்றுத் தகவல்களைத்
அணுகுமுறையில் ஏற்படும் பெறலாம்.
3. மக்கள் சம்மதத்தின் அடிப் பட்டது என்ற முக்கியமா நிராகரிக்கின்றது.
4. வரலாறு என்பது எல்லா
நகர்வதில்லை. வெவ்வேறு நகர்வாகவே இருந்திருக்கி நாடுகளுக்கும் பொருந்த இருக்குமெனக் கூறமுடியாது

ஒர் அறிமுகம்
ல் ஏதோ ஒரு காலத்தில் முக்கிய பிட்ட காலத்தில் தான் தோற்றம் வில்லை இக்காரணிகள் எல்லாம் நீகக் கூடும் என்றே இக்கோட்பாடு
ட்டின் நன்மைகள்
காட்பாடுகளில், தெய்வீக உரிமைக் ம்போது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாடாக இது உள்ளது.
ால்பொருளியல் சான்றுகள் மூலம் ட்பாடாக இக்கோட்பாடு உள்ளது.
ம் வரலாற்று ரீதியாக அரசின் ரிப்புச் செய்த காரணிகளை
ரிய கோட்பாடுகளில் பரந்த மைத் தன்மை வாய்ந்த கோட் ாங்குகிறது.
ட்டின் குறைபாடுகள்
களுக்கு வரலாற்றுச் சான்றுகளில் ஒரு ஆய்வு முடிவிற்கு வருவதற்கு
மட்டும் போதுமானதெனக் களும் தேவை.
தொகுக்கும்போது, வரலாற்று குறைபாடுகள் இங்கும் தோற்றம்
படையில் அரசு தோற்றுவிக்கப்ன கருத்தினை இக்கோட்பாடு
நாடுகளிலும் ஒரே மாதிரியாக பிராந்தியங்களில் வெவ்வேறு ன்றது. எனவே உலகின் எல்லா நக் கூடியதாக இக் கோட்பாடு
il.

Page 79
அரசு பற்றிய அடிப்படைய
3. அரசு பற்றிய சமூக ஒப்பந் (The Social Contract. Theory)
மக்கள் சம்மதத்தின் அடிட பட்டது என்பதை விளக்க முற்ப கோட்பாடாகும். மன்னனுக்காகே கோட்பாட்டின் குறைபாடுகள் தோற்றம் பெற்றது. அரசு அற்றி மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒர் ஒப்பந்த பட்டது என இக்கோட்பாடு வலி
வரலாற்று வளர்ச்சி
ஒப்பந்தம் ஒன்றின் மூலம் கூறும் இச் சிந்தனை நீண்டகாலம சிந்தனையாளரான பிளேட்டோ குடியரசு (Republic) ஆகிய நூ குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்திய சிந்த அர்த்தசாஸ்திரம் எனும் நூலில் து மக்கள் தங்களின் பாதுகாப்பிற் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டனர் உரோமானிய நீதிபதிகள் சாம் சம்மதத்தில் தான் தங்கியுள்ளது எ சிந்தனையாளரான மாக்கியவல்ல சிறந்த படைப்பு எனக் கூறிய உருவாக்கப்பட்டது என்பதை வலி
வரலாற்றின் ஆரம்பகாலங்க கோட்பாடு பற்றி அவ்வப்போது ஓர் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட சிந் வளரவில்லை. மத்திய காலத் விவாதங்கள் நடந்தபோதும் கோட் இது வளரவில்லை. 17ஆம் நூற்ற அரசுகளின் எழுச்சியுடனும் தான தொடங்கியது. அல்துாசியஸ் (Al (Grotius 1583 - 1645), grПарало) ца 1694), போன்றோர் இக்கோட்பா முக்கிய பங்காற்றினர். எனினும் இ ஆய்வுகளைச் செய்து முழுமையா

ன அரசியல் கொள்கைகள் 61
தக் கொள்கை
படையில் அரசு தோற்றவிக்கப்டும் கோட்பாடே சமூக ஒப்பந்த வ மக்கள் என்ற தெய்வீக உரிமை காரணமாகவே இக்கோட்பாடு தந்த ஒர் காலத்தில் மக்களினால் ந்தின் மூலம் அரசு தோற்றுவிக்கப்புறுத்துகின்றது.
அரசு தோற்றுவிக்கப்பட்டது எனக் ாகவே பேசப்பட்டு வந்தது. கிரேக்க தான் எழுதிய கிரிட்டோ (Crito) ல்களில் இவ் ஒப்பந்தம் பற்றி னையாளரான கெளடில்யர் தனது ன்பங்களிலிருந்து விலக விரும்பிய காக மனு என்ற மன்னனுடன் என குறிப்பிடுகின்றார். மேலும் ராஜ்யத்தின் அதிகாரம் மக்கள் ன குறிப்பிட்டிருந்தனர். இத்தாலிய லி அரசு என்பது மனிதனது மிகச் பதன் மூலம் மனிதரால் அரசு லியுறுத்தியிருந்தார்.
ளிலிருந்து இவ்வாறு சமூக ஒப்பந்த பேசப்பட்டாலும் இக்கோட்பாடு தனையாக நீண்ட காலத்துக்கு திலும் இக்கோட்பாடு பற்றிய பாட்டின் முழுப்பரிமாண ஆய்வாக ாண்டின் ஆரம்பத்துடனும் நவீன இக்கோட்பாடு முக்கியம் பெறத் husias 1557 - 1638), குறோசியஸ் 160 virĜLIT6iu (Samuel Pufendorf 1632ட்டினை அபிவிருத்தி செய்வதில் க்கோட்பாடு பற்றிய முக்கியமான ன பரிமாணத்தைக் கொடுத்தவர்கள்

Page 80
62
கோவை அரசறிவியல்
17 ஆம் நூற்றாண்டின் மத்தி! நூற்றாண்டின் இறுதிகாலம் வரை mas Hobbes: 1588 - 1679), ஜோன் ெ ஜக்கியூஸ் ரூஸோ (Jean Jacques Rot இவர்களே சமுதாய ஒப்பந்த ( படுகின்றனர். இம் மூவரும் அரசு கட்டுப்பாடுகள் சட்டதிட்டங்கள் இச்சைப்படி வாழ்ந்தனர் என்பதை இயற்கை நிலையென மூவரும் | நிலையில் மக்கள் பல இடை! அவற்றுக்கு முடிவு கட்டுவதற்கா! தோற்றுவித்தனர் என குறிப்பிடுகின் மூலம் தான் அரசு தோற்றுவிக்கப்ப இம் மூவரும் இயற்கைநிலைச் ஒப்பந்தம் எவருக்கிடையில் ! உள்ளடக்கமும் கடப்பாடுகளும் வேறுபட்ட கருத்துக்களைக் குறிப்
அ. தோமஸ் ஹொப்ஸ்ஸின் ! இ-கு
சமுதாய ஒப்பந்த கோ யானவராக திகழ்பவர் தோமஸ் ( 1679) ஆவார். இவர் இங்கிலாந்தில் காலத்தில் வாழ்ந்தவர். உள் ந
குழப்பங்களிலிருந்து விடுதலை கில மன்னன் இருத்தல் வேண்டும் எ கருத்துக்களைக் குறிப்பிட்டிருக்க 'லெவியாதன்' (Leviathan) என்ற நூல் இவர் முன்வைக்கின்றார். மனிதன் பண்பை அடிப்படையாகக் கொல இவர் விளக்கினார். இயற் ை விவரணத்துடனேயே இவர் தன்னு
ஹொப்ஸின் இயற்கை நிலைச்
இயற்கைநிலையில் வாழ்ந்த உந்தப்பட்டவர்களாக நடவடிக் இவர் கூறுகின்றார். விருப்பு, வெறுப்

ஓர் அறிமுகம் - இ
ப காலம் தொடக்கம் 18 ஆம் வாழ்ந்த தோமஸ் ஹொப்ஸ் (Thoலாக் (John Locke :1632 - 1704), ஜீன் Isseau:1712 - 1778) என்பவர்களாவர். கோட்பாட்டாளர்களாக கருதப் ஒன்று ஏற்படும் முன்னர் மக்கள் - ஏதுமற்ற சூழ்நிலையில் தங்கள் த ஒப்புக் கொள்கின்றனர். இதனை பெயரிடுகின்றனர். இவ்வியற்கை பூறுகளைச் சந்தித்தமையினால் சக அரசு என்ற நிறுவனத்தினை றனர். இவ்வாறு ஒப்பந்தம் ஒன்றின் ட்டது என்பதை ஏற்றுக் கொள்ளும் சமுதாயம் எவ்வாறு இருந்தது? நடைபெற்றது? ஒப்பந்தத்தின் யாவை ? என்பவை தொடர்பாக ஈபிட்டிருந்தனர்.
கருத்து- 2 ---
ட்பாட்டாளர்களில் முதன்மை ஹொப்ஸ் (Thomas Hobbes: 1588உள்நாட்டுப் போர் (1642) ஏற்பட்ட ாட்டுப் போரினால் ஏற்பட்ட நடப்பதற்கு ஒரு அதிகாரம் வாய்ந்த
ன்ற வகையிலேயே தன்னுடைய என்றார். 1651இல் தான் எழுதிய பினூடாக தன்னுடைய கருத்தினை சுயநலம்மிக்கவன் என்ற உளவியல் ன்டே தன்னுடைய கொள்கையை க நிலை, சமுதாயம் பற்றிய
டைய கருத்தை முன்வைத்தார்.
சமுதாயம்
மக்கள் வெறும் உணர்ச்சிகளினால் கெகளை மேற்கொண்டனர் என பு ஆகிய உணர்ச்சிகளே அன்றைய

Page 81
அரசு பற்றிய அடிப்படையா
கால கட்டத்தில் மனிதரின் நடவ இருந்தன எனக் கூறிய இவர், இக்க களாகவும் தன்னலவாதிகளாகவும் தகைமை அற்றவர்களாகவும், வா இதனால் அவனது வாழ்க்கை நிறைந்ததாகவும் தனிமையானதாக தாகவும் காணப்பட்டது என பே இடையூறுகளிலிருந்து மீள்வதற்க ஒப்பந்தம் செய்து அந்த ஒப்பந்த மனிதனிடம் தங்கள் உரிமைகள் அவனின் ஆணைக்குக் கீழ் படி கூறுகின்றார்.
ஒப்பந்தமும் ஒப்பந்த கடப்பா
இங்கு ஒப்பந்தம் மக்களுக் மக்கள் தங்களுக்கிடையே ஒப்ப அனைத்தையும் தனி மனிதனிட தனிமனிதனே அரசனாவான். இங்ே அல்லன். இதனால் ஒப்பந்த க கிடையாது. இந்த தனிமனிதே அவனுடைய ஆணைகளே சட்ட மக்கள் அனைவரும் கீழ்படிந்து என்ற கேள்விகளைக் கேட்கமுடி கிளர்ச்சி செய்யவும் கூடாது. அவ்டு முறிந்துவிடும். ஒப்பந்தம் முறிந்த இயற்கை நிலைக்குச் செல்ல வேண் மேற்கொள்ளாது அரசனுக்குக் கி ஹொப்ஸ் வலியுறுத்தினார்.
ஹொப்ஸ் தன்னுடைய இக் (uplquitl daou (Absolute Monarchy)
ஆ. ஜோன் லொக்கின் கருத்து
இங்கிலாந்து அறிஞரான ே மன்னனிடம் உள்ள அதிகாரங்கள் பகுதி மக்கள் பிரதிநிதிகளிடம் ன
கோரிக்கை எழுச்சியடைந்த கா6

ன அரசியல் கொள்கைகள் 63
டிக்கைகளுக்கான ஆதாரங்களாக ாலத்தில் மனிதர் காட்டுமிராண்டி" நல்லது கெட்டது என்பதை ஆராய ழ்ந்தனர் எனக் குறிப்பிடுகின்றார். குறுகியதாகவும் மரணபயம் வும் மொத்தத்தில் அபாயகரமானமலும் இவர் கூறுகின்றார். இந்த ாகவே மக்கள் தங்களுக்கிடையே த்தின் அடிப்படையில் ஒர் தனி ர் அனைத்தையும் ஒப்படைத்து ந்து வாழ உடன்பட்டனர் எனக்
டுகளும்
கிடையே தான் நடைபெறுகிறது. ந்தம் செய்து தங்கள் உரிமைகள் டம் ஒப்படைத்துள்ளனர். அந்த கே அரசன் ஒப்பந்தத்தின் பங்காளன் டப்பாடுகள் எதுவும் அவனுக்கு 'ன இறைமையாளன் ஆவான். உங்களாகும். இச்சட்டங்களுக்கு நடக்க வேண்டும். ஏன்? எதற்கு? யாது. மக்கள் மன்னருக்கெதிராக வாறு கிளர்ச்சி செய்தால் ஒப்பந்தம் ால் மக்கள் மீண்டும் கொடுரமான டி ஏற்படும். எனவே கிளர்ச்சிகளை ழ்படிந்து நடக்க வேண்டும் என
கருத்துகளின் ஊடாக வரம்பற்ற சிபாரிசு செய்கின்றார்.
g|Tait Gastó (John Lock: 1632-1704) கட்டுப்படுத்தப்பட்டு, அதன் ஒரு கயளிக்கப்படல் வேண்டும் என்ற த்தில் வாழ்ந்தவராவர். இதனால்

Page 82
64 அரசறிவியல்
இக்கோரிக்கையினை வலியுறுத்து கோட்பாடு பற்றிய தனது கருத்துக்க மக்களுக்காகத்தான்; எனவே மக் அவனது அதிகாரம் இருக்கக் கூடா அடிநாதமாக இருந்தது. 1690இல் த டைய இரண்டு உடன்படிக்கை கருத்துககளை முன்வைத்தார். இயற்கை நிலை சமூகம் பற்றிய வி முன்வைக்கின்றார்.
லொக்கின் இயற்கை நிலைச் 4
இயற்கை நிலைச் சமுதாய ஹொப்ஸின் கருத்துக்களுக்கு மா நிலைச் சமுதாயத்தில் மனித இருக்கவில்லை என்றும் அமை யவனாகவும் பொதுநலனை நோ. எனவும் இவர் கூறுகின்றார். மனித உளவியல் உண்மையை ஏற்றுச் இணைந்து ஒத்துழைப்பு நல் சகோதரத்தன்மையோடு வாழ்ந்தா இயற்கை சமுதாயத்தில் இயற்கைச் கூறுகின்ற அதேநேரம், லொக் இ சட்டமும் நடைமுறையில் இ ஒவ்வொருவனும் தனது உரிமை6 அதே வேளை மற்றவர்களுக்கு கூடிய வகையிலோ இருக்கக் கூ இருந்தது எனக்கூறுகின்றார்.
இயற்கைநிலைச் சமுதா உடைமைகள் அதிகமாக இருந் சொத்துக்களாக இருந்தமையினாலு எனக் கூறும் லொக், பின்னர் ச உடைமை பற்றிய பிரச்சினை எழு மற்றவர் ஆக்கிரமிக்கும் போது அ மட்டுமே உரிமையுண்டு என்ற நி ஒரு நீதிபதியாக இருந்து ஆக்கிரட தேவை ஏற்பட்டது என்றும் இதுதா மேலும் கூறுகின்றார். இங்கு நீதி

ஓர் அறிமுகம்
ம் வகையிலேயே சமூக ஒப்பந்த ளை முன்வைத்திருந்தார். மன்னன் களுக்குரிய விருப்பத்துக்கு மாறாக து என்பதே அவரது கருத்துக்களின் ான் எழுதிய சிவில் அரசாங்கத்தினுகள் என்ற நூலினூடாகத் தனது ஹொப்ஸை போலவே இவரும் வரணத்துடனேயே கருத்துக்களை
சமுதாயம்
ம் பற்றிய லொக்கின் கருத்துக்கள் றானவையாக இருந்தன. இயற்கை iன் சுயநலம் கொண்டவனாக தியும் நல்லொழுக்கமும் உடைக்கமாகக் கொண்டும் வாழ்ந்தான் ன் தனித்தியங்க முடியாதவன் என்ற நீ கொண்டு ஏனையவர்களுடன் லெண்ணம் ஆகியவற்றுடன் ான் எனக் கூறுகின்றார். ஹொப்ஸ் சட்டம் ஆதாரமாக இருந்தது எனக் இயற்கைச் சட்டத்துடன் காரணச் இருந்தது எனக் கூறுகின்றார். யைப் பூரணமாக அனுபவிக்கின்ற இடையூறாகவோ பாதிக்கப்படக் டாது என்ற எண்ணம் சட்டமாக
பத்தின் ஆரம்பக் காலங்களில் தமையினாலும் அவை பொதுச் லும் பிரச்சினைகள் ஏற்படவில்லை முதாய வளர்ச்சியின் காரணமாக ந்த வேளை ஒருவர் உடைமையை தைத் தடுக்க பாதிக்கப்பட்டவர்க்கு லையில் பாதிக்கப்பட்டவன் தான் மித்தவனைக் தண்டிக்க வேண்டிய ான் இயற்கை சட்டம் என்றும் அவர் பதியாக இருப்பவர் பகுத்தறிவின்

Page 83
அரசு பற்றிய அடிப்படையான அ
அடிப்படையில் நீதிபற்றிய விளக்கங்க யினால் பல சிக்கல்கள் அச்சமுதாயத்தில் இவ்வியற்கை சமுதாயத்துக்கும் இய முடிவுகட்டி மக்கள் தமக்குள் ஒர் உ அரசியல் சமுதாயத்தை உருவாக்கினர் என மக்கள் தமக்கிடையேயான சிக்கல்களை பொதுவான நீதிபதி தேவை என்ற அடிப் ஒர் ஒப்பந்தத்தினை செய்து கொண்டு புகுகின்றனர் என லொக் குறிப்பிடுகின்ற எனப் பெயரிடுகின்றார்.
சமூக ஒப்பந்தத்தின் மூலமாக அ மக்கள் பின்னர் தங்களது உயிர், உடைடை ஒர் தலைவனைத் தெரிந்தெடுத்து ஒப்பந்தத்தை மேற்கொள்கின்றனர் எ இதனை அரசாங்க ஒப்பந்தம் எனக் கூறு
ஒப்பந்தத்தின் உள்ளடக்கமும் கடப்
லொக்கின் கருத்துப் படி இ( மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. ஒன்று மக்க கொண்ட சமூக ஒப்பந்தம். மற்றையது கொண்ட அரசாங்க ஒப்பந்தம். சமூக ஒ அரசியல் சமுதாயமாக இணைந்து ெ இணைந்து கொள்வதன் மூலமே இய தாங்கள் சந்தித்த இடர்பாடுகளை தீர்த்து நம்புகின்றனர். அரசாங்க ஒப்பந்தத்தின் உடைமை, உரிமைகளைப் பாதுகாக்க ஒ தங்களை எவ்வாறு ஆட்சி செய்ய வேண் விதித்து அரசனுடன் ஒப்பந்தங்களைச் வரசாங்க ஒப்பந்தத்தின் படி மக்கள் சட்ட ஒர் அரசாங்கத்தினை ஏற்படுத்துகின்றன எல்லா உரிமைகளையும் இழக்கவில்ை செய்வானாயின் அவனை நீக்கி இன் செய்கின்ற உரிமை மக்களுக்கு உண்டு.
லொக் தனது கருத்துக்களினு என்பவற்றை வேறுபடுத்துகின்றார். சமூக உருவாக்குகின்ற லொக் அரசாந அரசாங்கத்தினை உருவாக்குகின்றார்.

ரசியல் கொள்கைகள் 65
ளைக் கொண்டிருக்காமை" எழுந்தது என்றும் இதனால் ற்கை சட்டத்துக்கும் ஒரு டன்படிக்கையைச் செய்து iறும் லொக் விளக்குகின்றார். த் தீர்த்து தீர்ப்பு வழங்க ஒரு படையிலேயே தங்களுக்குள் டு அரசியல் சமுதாயத்தில் ார். இதற்கே சமூக ஒப்பந்தம்
ரசியல் சமுதாயத்தில் புகுந்த ம, உரிமைகளைப் பாதுகாக்க
அவனுடன் இன்னோர் எனவும் குறிப்பிடுகின்றார்.
கிறார்.
பாடும்
ரு ஒப்பந்தங்கள் இங்கு ள் தங்களுக்கிடையே செய்து அரசனுடன் மக்கள் செய்து ப்பந்தத்தின் படி மக்கள் ஒர் காள்கின்றனர். அவ்வாறு ற்கைநிலை சமுதாயத்தில் கொள்ளலாம் என அவர்கள்
படி மக்கள் தங்கள் உயிர், ர் அரசனைத் தெரிவு செய்து ண்டும் என நிபந்தனைகளை செய்து கொண்டனர். இவ் டத்துக்கு உட்பட்டு இயங்கும் ார். இங்கு மக்கள் தங்களது ல. அரசன் தவறாக ஆட்சி னோர் அரசனைத் தெரிவு
Tடாக அரசு, அரசாங்கம் ந ஒப்பந்தினூடாக அரசினை ப்க ஒப்பந்தத்தினுTடாக

Page 84
66 அரசறி
ஹொப் ஸை போல அரசனிடம் ஒப்படைக்கவில் இன்னோர் பகுதி அரசனிடமு சட்டம் இயற்றும் அதிக நிறைவேற்றும் அதிகாரம் அ
லொக் தனது கரு முடியாட்சியை சிபாரிசு ெ சாராம்சம் சட்டமியற்றும் அ பாராளுமன்றத்திடமும் நிர் வேண்டும் என்பதாகும். 1688 சிந்தாப் புரட்சியும் மே அடிப்படையாகக் கொண்ே
இ. ரூஸோவின் கருத்து
சமூக ஒப்பந்த கே கருதப்படுகின்றவர் ரூஸோ ( இவர் சுவிற்சர்லாந்தில் பிறந் பிரான்ஸிய அறிஞராகவே க "சமூக ஒப்பந்தம்" (Social கருத்துக்களை முன்வைக்கின புரட்சிக்கு (1789) வழிவகுத் கியூவிற்கு சமமான நிை புரட்சிக்காலத்தில் இவர் உ கருத்துக்கள் புரட்சிக்குத் து: மன்னனை எதிர்த்தே பிரான பகுதியில் ஐரோப்பாவில் எழு உள்வாங்கி சுதந்திரம், சமத்து பண்புகளின் அடிப்படையி வைக்கின்றார். ஏனைய இ நிலையால் பாதிக்கப்பட்ட முன்வைக்கின்றார்.
ரூஸோவின் இயற்கை நி:
ஹொப்ஸ், லொக் எ கருத்துக்களை இயற்கை கருத்துக்களுடனேயே ஆ

வியல் ஓர் அறிமுகம்
லொக் இறைமை முழுவதையும் ல்லை. அதன் ஒரு பகுதி மக்களிடமும் மும் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. இயல்பாக ாரம் மக்களிடமிருக்கிறது. அதனை ரசனிடம் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. த்துக்களினுடாக ஓர் வரம்புடைய செய்வார். இவருடைய கருத்துக்களின் திகாரம் மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட வாக அதிகாரம் அரசனிடமும் இருக்க இல் இங்கிலாந்தில் நடைபெற்ற இரத்தம் ற் கூறப்பட்ட அரசாங்க முறையை ட மேற்கொள்ளப்பட்டது.
ாட்பாட்டாளர்களில் மூன்றாவதாக Jean Jacques Rousseau: 1712- 1778), 26 JITü. த போதும் பிரான்ஸில் வாழ்ந்தமையால் ருதப்படுகின்றார். 1762இல் தான் எழுதிய
Contract) என்ற நூலினூடாக தனது றார். உலகப்பிரசித்தி பெற்ற பிரான்ஸிய ந்த சிந்தனையாளர்களுள் மொண்டஸ்லயில் இவரும் கருதப்படுகின்றார். யிரோடு இல்லாத போதிலும் இவரின் ணையாக தொழிற்பட்டன. 14ஆம் லூயி ர்ஸியப் புரட்சி நடைபெற்றது. இக்காலப் ழச்சியடைந்த முற்போக்கு சிந்தனைகளை துவம், சகோதரத்துவம் என்ற மக்களாட்சி ல் தனது கருத்துக்களை ரூஸோ முன் இருவரைப் போல இவரும் காலச்சூழ் நிலையிலேயே தனது கருத்துக்களை
லைச் சமுதாயம்
ன்பவர்களைப் போன்று ரூஸோவும் தனது நிலைச் சமுதாயம் பற்றிய தனது ரம்பித்தார். இவர் இயற்கை நிலைச்

Page 85
அரசு பற்றிய அடிப்படையான அ
சமுதாயத்தை ஹொப்ஸைப் போன்ற மு கொண்ட சமூகமாகவோ அல்லது லெ படைத்த சமுதாயமாகவோ சித்திரிக்கவி இடைப்பட்டதாகவே சித்திரிக்கின்றார். மக்கள் முழுத்தனி உரிமையில் வாழ் உரிமைகளையும் அனுபவித்தார்கள் எ6 இதனால் அங்கு சமத்துவமும் அதன் வ எனக் கூறினார். உடைமைகள் பற்ற இல்லாததால் போரோ மக்கள் மத்திய வில்லை என மேலும் குறிப்பிடுகின்றார் பிற்பட்ட காலத்தில் சமுதாயத்தின் ரீதியாக பொருட்கள் சேவைகள் என்ப போது அமைதிக்குப் பாதிப்பான நி6ை கூறுகின்றார். இவ்வமைதியின் மை ! பாதுகாத்துக் கொள்ள மக்கள் தமக்கி அரசை தோற்றவித்தனர் எனக் கூறுகின் ரூஸோவின் கருத்துப் படி மக் ஆட்சியாளனிடம் ஒப்படைக்கவில்:ை ஒப்படைக்கின்றனர். அச் சமுதாயத் சமுதாயம் எனக் கூறுகின்றார். தமது முடிவுகட்ட மக்கள் ஒப்பந்தத்தின் உடைமைகள் அனைத்தையும் ஒர் சமுதாயத்திடம் ஒப்படைக்கின்றனர் 6 பொது விருப்பு எனப் பெயரிடுகின்ற விருப்பின் அடிப்படையில் தங்கள் நலன் உடலை மக்கள் ஏற்படுத்தினர் என ே முக்கியமான விடயம் என்னவெனில் ஆ இறைமை மக்களிடம் இருக்கின்றது எ6 அரசியல் சமுதாயத்திடம் ஒப்படைக்கின பொது விருப்பு என்ற பெயரில் மக்களின் முகமாகவே அரசியல் உடல் என்ற அ கூறுகின்றார். ஒவ்வொரு சட்டமும் த உருவாக்கப்படுகிறது என்றும் அதை படுத்துகின்றது என்றும் கூறுகின்றார். இ அரசாங்கமேயாகும். பொது விருப்பு மக்களின் விருப்பமாகும்.

ரசியல் கொள்கைகள் 67
ழுக்காட்டு மிராண்டிகளைக் ாக்கைப் போன்ற நாகரீகம் ல்லை. மாறாக இரண்டுக்கும் இயற்கைநிலையில் வாழ்ந்த ந்தார்கள் என்றும் எல்லா ன்றும் ரூஸோ கூறுகின்றார். ழி சமாதானமும் நிலவியது ரிய பிரச்சினைகள் அங்கு பில் பிணக்குகளே இருக்க
வளர்ச்சியினால் பொருளியல் வற்றின் சேமிப்பு தோன்றிய ஸ் தோற்றம் பெற்றது எனக் பாதிப்பிலிருந்து தம்மைப் டையே ஒப்பந்தம் செய்து றார்.
கள் தமது உரிமைகளை ல. மாறாக சமுதாயத்திடம் தையே ரூஸோ அரசியல் பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிலைக்கு மூலம் தமது உரிமைகள், குவியலாக்கி அரசியல் ானக் கூறுகின்றார். இதற்கு Tü (general will). 3)lü(3LITg னைக் கவனிக்க ஒர் அரசியல் மலும் குறிப்பிட்டார். இங்கு பூட்சி செய்யும் அதிகாரமான ன்ற மக்கள் அதனை திரட்டி 1றனர் என்றும் கூறுகின்றார். ஆணைகளை நிறைவேற்றும் ங்கம் உருவாகிறது என்றும் நீர்மானமும் சமூகத்தினால் ண அரசியல் உடல் அமுல் ங்கு அரசியல் உடல் என்பது என்பது பெரும்பான்மை

Page 86
68 அரசறிவு
ஒப்பந்தத்தின் உள்ளடக்க
இங்கு ஒப்பந்தம் மக்க இவ் ஒப்பந்தத்தின் மூலம் ம. சுதந்திரம் அனைத்தையும் சமூகத்திடம் ஒப்படைத்துள் விருப்பு, வெறுப்பு எதுவா விருப்புக்கு கட்டுப்பட வே அதிகாரத்தில் பங்குபற்றி தங் எடுத்துக் கொள்கின்றனர் பெரும்பான்மை முடிவுக்கு க
ரூஸோ மேற்கூறிய கரு தான் இருக்கும் எனவும் மக் என்பது மக்களின் விருப்பட பொறுப்பை மட்டுமே அரசா வலியுறுத்துகின்றார். தனிமனி வேறுபட்டு காணப்படினும் ெ தனிமனிதன் இழக்கத் தான் இதன் மூலம் மக்களாட்சி ே முற்படுகின்றார். தனது இத்த முறையை முழுமையாக நிர முற்படுகின்றார்.
சமூக ஒப்பந்தக் கொள்கை
l. மக்களின் சம்மதத்தின்
சிந்தனையை முதன் விளங்கியது.
2. இயற்கை நிலைச் சழு
ஆகியவற்றில் மூவரது காணப்பட்டாலும் உருவாக்கப்பட்டது எ கோட்பாட்டின் மை உள்ளது.
3. மூவரும் முன்வைத்த ே சந்தித்த வெவ்வேறு கா உள்ளது.

பியல் ஓர் அறிமுகம்
மும் கடப்பாடும்
ளுக்கிடையிலேயே நடைபெற்றுள்ளது. க்கள் தமது உரிமைகள், உடைமைகள், பொது விருப்பு என்கின்ற அரசியற் rளனர். இதன் பின்னர் தமது சொந்த க இருப்பினும் அனைவரும் பொது 1ண்டும். இங்கு மக்கள் எல்லோரும் களுக்கான தீர்மானங்களைத் தாங்களே தீர்மானங்களை எடுக்கும் போது ட்டுப்படுவது அவர்களது கடமையாகும். நத்துகளினூடாக இறைமை மக்களிடம் களுக்காகத்தான் அரசு என்றும் சட்டம் ம் என்றும் சட்டத்தை நிறைவேற்றும் ாங்கம் கொண்டிருக்க முடியும் என்றும் தர்களது விருப்பங்களும் சிந்தனைகளும் பொதுநலன் என்ற நோக்கில் அவற்றைத் வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்துகின்றார். காட்பாட்டின் அடிப்படையை விளக்க கைய சிந்தனைகளினூடாக முடியாட்சி ாகரித்து மக்களாட்சியை நிலைநிறுத்த
கயின் நன்மைகள்
பேரில் அரசு உருவாக்கப்பட்டது என்ற முதலாக முன்வைத்த கோட்பாடாக
முதாயம் ஒப்பந்தத்தின் உள்ளடக்கம் கருத்துக்களுக்குமிடையே வேறுபாடுகள் மக்கள் சம்மதத்தின் பேரில் அரசு ன்பதை மூவரும் ஏற்றுக் கொண்டமை யக்கருத்துக்கு வலிமை சேர்ப்பதாக
வெவ்வேறு கருத்துக்களினால் அவர்கள் லச் சூழ்நிலைகளை அறியக் கூடியதாக

Page 87
சமூக
அரசு பற்றிய அடிப்படையான அ
வரம்பற்ற முடியாட்சி, வரம்புை என்பவற்றின் வேறுபாடுகளை அ உள்ளது.
மனிதர் தனி மனிதர்களாகவும்
வாழ வேண்டிய நிர்ப்பந்தம் உள் தனிமனித இயல்புகள் சிலவற்றை என்பதை இக்கோட்பாடு வற்புறு
அரசுக்கு கீழ்படிதல் என்ற உ6 வளர்க்கின்றது.
ஒப்பந்தக் கொள்கையின் குல
மூவரும் காலச் சூழ்நிலையால் ப தமது கருத்துக்களைக் கூறியிருந்த காலத்துக்கு இது பொருந்துடே பொருந்தும் எனக் கூறமுடியாது.
இவர்கள் கூறிய இயற்கை நி கருத்துகளுக்கு சான்றாதாரங்கள் படவில்லை.
மூவரும் முதன்மைப்படுத்திய வி காணப்படுகின்றன. ஹொப்ஸ் அ லொக் அரசினுடைய அதிகார வேண்டும் என்பதை முதன்மைப்பு பொது விருப்பை முதன்மைபடுத்
பொது விருப்பம் என்பது எட இருக்கும் எனக் கூறமுடியாது விருப்பம் சிறுபான்மைக் குழு அமையலாம்.
வர்க்க வேறுபாடுகள் நிலவுகின சம்மதம் மக்களில் ஆதிக்கம் ெ கூடிய அபாயமும் இருக்கின்றது.

அரசியல் கொள்கைகள் 69
டய முடியாட்சி, மக்களாட்சி |றிந்துக் கொள்ளக் கூடியதாக
அதேவேளை சமூகமாகவும் 'ளது. சமூகமாக வாழ்வதற்கு விட்டுக் கொடுக்க வேண்டும் த்துகின்றது.
ணர்வையும் இக் கொள்கை
றைபாடுகள்
ாதிக்கப்பட்ட நிலையிலேயே னர். இதனால் அவர்கள் கூறிய ம தவிர எக் காலத்துக்கும்
லைச் சமுதாயம் பற்றிய போதியளவு முன்வைக்கப்
டயங்களிலும் வேறுபாடுகள் புரசை முதன்மைபடுத்தினார். ாங்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட படுத்தினார். ரூஸோ மக்களின் தினார்.
ப்போதும் நியாயமானதாக . பெரும்பான்மையோரின் ழக்களை பாதிப்பதாகவும்
iற சமுதாயத்தில் மக்களின் பற்றோரினால் பறித்துவிடக்

Page 88
7O அரசறிவு
4. அரசு பற்றிய தாரான்
அரசு என்பது மக்களி மக்களால் உருவாக்கப்பட் தாராண்மைக் கொள்கை விடயங்கள் முக்கியத்துவம் பேணுதல், மக்களினால் உ இரண்டும் ஆகும்.
வரலாற்று வளர்ச்சி
இக்கொள்கை பல நூறு ஒன்றாகும். இதன் வரலாறு பு கிரேக்க நகர அரசுகள் இ கொணர் டே செயற்பட்டு 6 உருவாக்கப்பட்ட மக்களின்
எனினும் தற்காலத்த கொள்கை ஐரோப்பாவில் ஆகியது. ஜோன் லொக், அட பழம் பெரும் தாராண்மைவ முன் நின்றனர். வர்த்தகத்துை இக்கொள்கை முதலில் பெ பொருளாதார நடவடிக்ை கட்டுப்பாடுகளோ இருக்கக் உழைக்கும், அநுபவிக்கும் உ எனப் பொருளியலில் உள்ள
காலப் போக்கில் ெ தாராண்மைக் கொள்கை அரசி கொள்கையை வற்புறுத்திய ஒழுங்கையும் நிலைநாட் நடவடிக்கைகளை சுருக்கிக் ே குறிப்பிட்டது. இதனூடாக இத்தாராண்மைவாதிகள் அறி கைத்தொழில் புரட்சிக் போன்ற பயனுடைமைவாதி பதிலாக அதிகமானோரின் அ நிறுவனமே அரசு என்ற கருத் தேவைக்குப் பொருந்தும் வை சீர்த்திருத்தங்களை ஏற்படு வலியுறுத்தினர்.

பியல் ஓர் அறிமுகம்
மைக் கொள்கை
னுடைய நலன்களை பேணுவதற்காக ட நிறுவனம் என்பதே அரசு பற்றிய ஆகும். இக்கொள்கையில் இரண்டு பெறுகின்றன. மக்களின் நலன்களைப் ருவாக்கப்படுதல் என்பனவே இவை
ற்றாண்டுகளாக வளர்ச்சியடைந்து வந்த 1ாதன கிரேக்கம் வரை நீண்டு செல்கிறது. க்கொள்கையினை அடிப்படையாகக் வந்தன. அவ்வரசுகள் மக்களினால் நலம் பேணும் அரசாக விளங்கின. தில் பிரபல்யம் ஆக இருக்கும் இக் 18ஆம் நூற்றாண்டிலேயே அறிமுகம் டம் சிமித், டேவிட் ரிகாடோ போன்ற ாதிகள் இதனை அறிமுகப்படுத்துவதில் ற வளர்ச்சியடைந்த ஒரு காலகட்டத்தில் ாருளியலிலேயே தோற்றம் பெற்றது. ககளில் அரசின் தலையீடுகளோ, க்கூடாது; எவ்வளவு செல்வத்தையும் உரிமை மக்களுக்கு இருக்க வேண்டும் தாராண்மைக் கொள்கை குறிப்பிட்டது. பாருளியலில் முன் வைக்கப்பட்ட சியலிலும் பரவியது. அரசின் தலையிடாக் தன் மூலம் அரசானது சட்டத்தையும் டும் கருமத்தோடு மட்டும் தனது கொள்ள வேண்டும் என இக்கொள்கை அரசினை ஒரு பொலிஸ் அரசாக முகப்படுத்தினர்.
காலத்தில் ஜெரமி பென்தம், J.S. மில் கள் தலையிடா அரசுக் கொள்கைக்கு திகமான தேவைகளை நிறைவு செய்யும் ந்தை முன்வைத்தனர். அரசு காலத்தின் கையில் சமூகத்தின் சகல துறைகளிலும் த்துவதில் தலையிட வேண்டுமென

Page 89
அரசு பற்றிய அடிப்படையான அ
20ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதிய கொள்கை முன் வைக்கப்பட்டது. பத்திரத்தைப் பதிவு செய்வது தொடக்கட் வரை மனித வாழ்க்கையின் சகல செயற்பாடுகள் பரவிக் காணப்பட்டன.
ஆனால் இன்றைய 21ஆம் நூற்றா6 என்ற கொள்கை வளர்ச்சியடைந் விடயங்களிலும் அரசு தலையிடாது மட்டும் கவனம் செலுத்துதல் வேன வற்புறுத்துகின்றது. உலக நாடெங்கும் பர கொள்கை இதற்கு நல்ல உதாரணம் ஆ
எதிர்காலத்தில் காலத்தின் தே கொள்கை மேலும் மாற்றம் அடையலா
தாராண்மை ஜனநாயக அரசின் பிர
தாராண்மை ஜனநாயக அரசின் பின்வருவன கொள்ளப்படுகின்றன:
l. சமூக ஸ்தாபனங்களில் உய
2. பொது நன்மையை நிை
மனிதனால் உருவாக்கப்பட
3. சகலருக்கும் சமத்துவத்து
உரிமைகளையும் சுதந்திரங்
4. சமூகத்தின் பொது நலனை
சட்டத்தையும் ஒழுங்கையு
6. பொருளாதார வளர்ச்சின
மேற்கொள்ளுதல்.
1. சமூக தாபனங்களில் உயர் தாபன
சமூகமானது தனது தேவைகளை காக பல சமூக தாபனங்களை உருவாக் களில் உயர் தாபனமாக விளங்குவது ஏனைய தாபனங்களில் அங்கத்துவம் பலவந்தப்படுத்துதல் என்ற அதிகாரத்ை

ரசியல் கொள்கை 4
பில் அரசு பற்றிய பொதுநலக் இதன் படி பிறப்புசாட்சி b இறப்பு சான்றிதழ் பெறும்
துறைகளிலும் அரசின்
ண்டில் "குறைந்த பட்ச அரசு" து வருகின்றது. எல்லா குறிப்பிட்ட விடயங்களில் ர்டும் என இக்கொள்கை விவரும் திறந்த பொருளாதார கும். வைக்கேற்ப தாராண்மைக் ம்.
தான இயல்புகள்
ன் பிரதான இயல்புகளாக
பர்ஸ்தாபனமாக இருத்தல்.
றவேற்றிக் கொள்வதற்கு ட்ட தாபனமாக இருத்தல்.
துடன் செயற்பட்டு மனித களையும் பாதுகாத்தல்.
பூர்த்தி செய்தல்.
ம் நிலைநாட்டல்.
யயும், அபிவிருத்தியையும்
ாமாக இருத்தல்
நிறைவு செய்து கொள்வதற்" கி கொள்கிறது. அத்தாபனங்அரசே ஆகும். சமூகத்தின் என்பது கட்டாயமானதல்ல; தயும் பிரயோகிக்க முடியாது.

Page 90
72 s அரசறி
ஆனால் அரசு என்ற தாட ஆகும். மனிதர்கள் விரும்பி இக்கட்டாய அங்கத்துவ அதேவேளை அரசானது த வதற்காக பலவந்தப்படுத்து லாம். இதை விட ஏனைய சூழலையும் இவ்வுயர் தாபன
2. பொது நன்மையை நில உருவாக்கப்பட்ட ஒரு
தாராண்மை ஜனநாய உருவாக்கப்பட்ட நிறுவனப் மக்கள் இந்த அரசினை உரு மக்களினுடைய பொது நன்: அனைவருக்கும் பொதுவாக கல்வி , வேலைவாய்ப்பு, ! பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான விசேட உதவிகள் தேவை போன்ற பணிகளை அரசு தாராண்மை ஜனநாயக அர கள் என அழைக்கப்படுகின்
3. சகலருக்கும் சமத்துவ களையும், சுதந்திரங்க
தாராண்மை ஜனநாய சமத்துவமாக மதித்து செய முக்கிய பண்பாக உள்ளது. வாய்ப்புகளுக்கு ஏற்பாடு ெ வழங்கி பாதுகாத்தலும் அர. யாப்புகளில் அடிப்படை உ உரிமைகளையும் அதனைட் பெரும்பான்மையான அர பொறுத்தவரை பேச்சுரிமை, உரிமை, வாழ்வுரிமை போன்

வியல் ஓர் அறிமுகம்
னத்தில் அங்கத்துவம் கட்டாயமானது னால் என்ன, விரும்பாவிட்டால் என்ன த்தினைப் பெற்றே ஆக வேண்டும். தனது சட்டதிட்டங்களை நிறைவேற்றுநல் என்ற அதிகாரத்தையும் பிரயோகிக்க
சமூக தாபனங்கள் செயற்படுவதற்கான மான அரசே உருவாக்கிக் கொடுக்கின்றது.
றைவேற்றிக் கொள்வதற்கு மனிதனால்
தாபனமாக இருத்தல்
க அரசுகளில் அரசு என்பது மக்களினால் ஆகும். பொதுத் தேர்தல்களின் மூலம் வாக்குகின்றனர். அரசினுடைய நோக்கம் மையை நிறைவேற்றுவதே ஆகும். மக்கள் நன்மை தரும் விடயங்களாக இருக்கின்ற சட்டத்தையும் ஒழுங்கையும் பேணுதல், ன அடிக்கட்டுமானங்களை உருவாக்குதல், ப்படுவோர்க்கு உதவிகள் வழங்குதல் கள் மேற்கொள்கின்றன. இதனாலேயே சுகள் மக்கள் நலன் பேணும் அமைப்புக்" றன.
த்துடன் செயற்பட்டு மனித உரிமை" ளையும் பாதுகாத்தல்
க அரசில் வாழும் மக்கள் அனைவரையும் 1ற்படுதல் வேண்டும் என்பதும் அதன்
அனைத்து மக்களுக்கும் சமத்துவமான செய்வதோடு அவர்களின் உரிமைகளை சுகளின் கடமையாக உள்ளது. அரசியல் ரிமைகள் எனும் பகுதியில் முக்கியமான பாதுகாப்பதற்கான ஏற்பாடுகளையும் சுகள் செய்கின்றன. உரிமைகளைப் எழுத்துரிமை, மதவுரிமை, வெளிப்பாட்டு ன்றன முக்கியமாகப் பேணப்படுகின்றன.

Page 91
அரசு பற்றிய அடிப்படைய
4. சமூகத்தின் பொதுநலனைப்
சமூகத்தின் பொதுத் தே தாராண்மை ஜனநாயக அரசின் உள்ளது. ஆனால் இந்தப் பெ தொடர்பாக காலத்துக்குக் கால மாறுபட்ட கருத்துக்கள் முன்வை நூற்றாண்டில் குறிப்பிட்ட பொதுத் செய்வதற்கு முயற்சித்தல் வே குறிப்பாக மக்களினால் பூர்த்த தேவைகளையே அரசு பூர்த்தி செ எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வரி வ வெளிநாட்டுத் தொடர்புகள், ச போன்றவற்றை அரசு மேற்கொள் படுகிறது.
5. சட்டத்தையும் ஒழுங்கையும்
சட்டத்தையும், ஒழுங்ை பலவந்தப்படுத்தலுடன் தொடர்பு எல்லாக் காலகட்டங்களிலும் வேண்டும் என்பது பொதுக்கருத பல்வேறு வகைப்பட்ட மக்கன வருவதற்கு அரசு இப்பணிகை உள்ளது. ஏனைய பொது விடய தனியாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட நிலைநாட்டுதல் எனும் விடய படவில்லை. மக்களினால் தெரிவு கொண்ட சட்டசபையின் மூலம் உருவாக்கி பாதுகாப்பு அமைச்சு 6 நிலைநாட்டுவதற்கான முயற்சி மே
மீறுபவர்களுக்கான தண்டனையை வழங்குகின்றன.
6. பொருளாதார வளர்ச்சி
மேற்கொள்ளல்
.
தாராண்மை ஜன நாயக வளர்ச்சிக்கான செயற்பாடுகள் .
கோபி டம் :

பான அரசியல் கொள்கைகள்
73
= பூர்த்தி செய்தல் தேதி
வைகளைப் பூர்த்தி செய் வதும் - பிரதான பண்புகளில் ஒன்றாக எதுத் தேவைகள் எவை என்பது ம் அக்காலத்தின் தேவைக்கேற்ப க்கப்பட்டன. தற்போதைய 21ஆம் 5 தேவைகளை மட்டும் அரசு பூர்த்தி ன்டும் என வற்புறுத்தப்படுகிறது. தி செய்யப்பட முடியாத பொதுத் ப்வதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும் என பிதித்தல், பணம் வெளியிடுதல், ட்டம், ஒழுங்கை நிலைநாட்டல் ரள வேண்டும் என எதிர்பார்க்கப்.
இ-ம. ம் நிலைநாட்டுதல் ப.
கயும் நிலைநாட்டுதல் என் பது புடைய விடயமாக இருப்பதனால்,
அரசே இதனை மேற்கொள்ள த்தாக உள்ளது. நாட்டில் வாழும் Dளயும் ஒழுங்கிற்குள் கொண்டு ள மேற்கொள்வது அவசியமாக பங்கள் காலத்தின் தேவைக்கேற்ப Tலும் சட்டத்தையும் ஒழுங்கையும் ம் தனியாரிடம் ஒப்படைக்கப். பு செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்களைக் இதற்கு தேவையான சட்டங்களை மூலம் சட்டத்தையும் ஒழுங்கையும் மற்கொள்ளப்படுகிறது. அதேவேளை ப நீதிமன்றங்கள் விசாரணை செய்து
யையும் அபிவிருத்தியையும்
5 அரசுகளில் பொருளாதார அரசு மூலமோ அல்லது தனியார்
பெ

Page 92
- 1
அரசறிவியல்
மூலமோ அல்லது அரசும் தா செயற்பாட்டின் மூலமோ அல்லது மூலமோ மேற்கொள்ளப்படுகின் செயற்பாட்டில் அரசின் பங்கு, வெவ்வேறு காலங்களில் வெவ்வே ஒரு காலத்தில் தனியாரின் செ வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்ட இருந்து அரசினை முழுமையாக வி குறைந்தபட்ச அளவிலாவது அரசின் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. குறிப்பா தேவையான அடிப்படை கட்டும் கொடுத்தல் வேண்டும் என போக்குவரத்து பாதைகளை - அபிவிருத்தி செய்தல், தேவையா வெளிநாட்டு வர்த்தகத்துக்குத்
ஏற்படுத்திக் கொடுத்தல், நாணய பரி. அரசே மேற்கொள்ள வேண்டும் எ
தாராண்மை ஜனநாயக அரசி அவசியமான நிபந்தனைகள்
ஒரு தாராண்மை ஜனநாயக பின்வரும் நிபந்தனைகள் அவசியம்
1.
அரச நிறுவனங்களின் அ என் பவை உள் ளடக்கப் நடைமுறையிலிருத்தல்.
2. வன கட்சிமுறையின் ஊடாக 6 ਕਮਲ
வாய்ந்த அரசியல் நடைமுை
3.
காலத்துக்குக் காலம் தேர்தல்
சர்வஜன வாக்குரிமை நடை
சட்டவாட்சி நடைமுறையில் சுதந்திரமான நீதித்துறை நல
சுதந்திரமான தொடர்பாட சி-1
லிருத்தல். T 8. சுதந்திரமான முயற்சிகள் மே
7.

ஓர் அறிமுகம் :
னியாரும் இணைந்த கூட்டுச் - தனியாரின் கூட்டுச் செயற்பாடு றன. பொருளாதார அபிவிருத்தி தனியாரின் பங்கு தொடர்பாக வறு கருத்து வெளியிடப்பட்டன. பற்பாடுகள் அதிகமாக இருக்க டது. ஆனால் இச் செயற்பாட்டில் லக்கும் நிலை காணப்படவில்லை, - செயற்பாடுகள் இருக்க வேண்டும் க பொருளாதார அபிவிருத்திக்குத் ானங்களை அரசே ஏற்படுத்திக் வலியுறுத்தப்பட்டது. பொது அமைத்தல், துறைமுகங்களை - ன சட்டங்களை உருவாக்குதல், தேவையான தொடர்புகளை வர்த்தனை முறை போன்றவற்றை ன எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சுகள் சிறப்பாக செயற் பட
அரசு சிறப்பாக செயற்படுவதற்கு மானவை ஆகும்:
மைப்பு, அதிகாரம், செயற்பாடு பட்ட ஓர் அரசியல் யாப்பு
செயற்படும் போட்டித் தன்மை றயிலிருத்தல்.
கேள் நடைபெறுதல்.
முறையிலிருத்தல். கிருத்தல். டைமுறையிலிருத்தல்.
ல் சாதனங்கள் நடைமுறையி
(2) ற்கொள்ளக்கூடிய நிலை இருத்தல்.

Page 93
அரசு பற்றிய அடிப்படைய
1. அரச நிறுவனங்களின் அை என்பன உள்ளடக்கப்பட் நடைமுறையிலிருத்தல்
அரச நிறுவனங்களான சட்ட என்பவற்றின் அமைப்பு, அதிகார இடையேயுள்ள தொடர்புகள், ம. பாதுகாப்பதற்கான நியதிகள் போ ஆவணமே அரசியல் யாப்பு ஆகுப் தாராண்மை ஜனநாயக அ செயற்பட வேண்டும். அவ்வா தான்தோன்றித்தனமாக செயற்பட்டு ஏற்படலாம். இதனைத் தடுப்பதற்கா யாப்பு இருத்தல் வேண்டுமென வ
2. கட்சி முறையின் ஊடாக ெ வாய்ந்த அரசியல் நடைமுை
தாராணி மை ஜனநாயக அடிப்படையாகக் கொண்ட அர வாய்ந்த கட்சிகள் நடைமுறை தாராண்மை ஜனநாயக அரசு சுமூ கட்சிகள் தேர்தலில் போட்டி இ ஆசனங்களைப் பெற்ற கட்சி அவ்வாட்சியினைக் கண்காணிக்கி தாராண்மை ஜனநாயக அரசு முறை அரசுகளாகவே விளங்குகி நடைமுறையில் இருப்பது சாத ஆட்சியினை நடாத்த எதிர்க்கட் இதற்கு இரு கட்சிமுறை வழி போட்டித்தன்மை வாய்ந்த அரசிய எனவே சிறப்பாக செய வாய்ந்த அரசியல் நடைமுறையில் கட்சிமுறை இருகட்சி முறையாக
3. காலத்துக்குக் காலம் தேர்த
தாராண்மை ஜனநாயக அர மக்களாட்சியைப் பொறுத்தவரை

ன அரசியல் கொள்கைகள் 75
மப்பு அதிகாரம், செயற்பாடு ட ஒர் அரசியல் யாப்பு
த்துறை, நிர்வாகத்துறை, நீதித்துறை ங்கள், மக்களுக்கும் அவற்றுக்கும் க்களின் உரிமைகள், அவற்றைப் ன்றவற்றை தொகுத்து கூறும் ஒர்
D. ரசுகள் அரசியல் யாப்பின் படியே று செயற்படாவிட்டால் அரசு அதனால் நாட்டில் அமைதியீனம் ாகவே ஜனநாயக அரசிற்கு அரசியல் ற்புறுத்தப் படுகின்றது.
செயற்படும் போட்டித் தன்மை றயிலிருத்தல்
அரசுகள் கட்சி முறையை சுகள் ஆகும். போட்டித் தன்மை யில் செயற்படுகின்ற போதே மகமாக செயற்பட வழி ஏற்படும். ட்டு தேர்தலில் பெரும்பான்மை ஆட்சி அமைக்க எதிர்க்கட்சி
(D5/. சுகள் பொதுவாகவே பாராளுமன்ற ன்றன. இதற்கு இருகட்சி முறை கமானது ஆகும். ஆளும் கட்சி சி ஆட்சியினை கண்காணிக்கும். செய்கிறது. இவற்றுக்கிடையே லும் அதிகமாக இருக்கும். ற்படுவதற்கும் போட்டித்தன்மை இருப்பதற்கும் நாட்டில் இருக்கின்ற இருப்பதே சிறப்பானதாகும்.
ல் நடைபெறுதல்
சுகள் மக்களாட்சி அரசுகள் ஆகும். ஆட்சியினை மக்கள் விரும்பாத

Page 94
76 அரசறிவியல
போது ஆட்சியாளர்களை நீக்கி செய்யும் அதிகாரம் மக்களிடம் இ காலம் தேர்தல்கள் நடாத்தப்ப இதனைவிட ஆட்சியாளர்களின் தடுப்பதற்கும் தேர்தல் அவசியம் = காலம் தேர்தல் நடைபெற வே6 அரசுகள் வற்புறுத்தப்படுகின்றன அரசுகளால் 5 வருடங்களென நி இங்கிலாந்து). சில அரசுகள் ஆறு கொண்டுள்ளன (இலங்கை).
4. சர்வஜன வாக்குரிமை அமு
ஒரு தாராண்மை ஜனநாயக விருப்பத்துடன் தெரிவு செய்யப்ப மக்கள் அரசு என்ற அந்தஸ்த்தைப் அனைவருக்கும் வாக்குரிமை இரு வாக்குரிமையினூடுதான் இது ச இதனாலேயே தாராணி மை செயற்படுவதற்கு சர்வஜன வாக் வேண்டுமென வலியுறுத்தப்படுகி
ஆரம்ப காலங்களில் தார ஏற்றுக் கொண்டவர்கள் சர்வஜன சொத்துடையவர்களுக்கும் கல் வாக்குரிமை இருத்தலையே அ6 ஜனநாயக அரசுகள் தாரான விரிவடைந்ததன் பின்னரே சர்வ வலியுறுத்தப்படுகிறது. தாராண்ை தோற்றம் பெற்ற இங்கிலாந்தில் வாக்குரிமை அறிமுகப்படுத்தப்ப
5. சட்டவாட்சி நடைமுறையி
தாராண்மை ஜனநாயக அர இன்றியமையாத அம்சமாகும். அர்த்தம் மக்களினால் உருவாக் நடைபெறல் வேண்டும் என்ப நடைபெறுகின்றபோது மட்டுபே யாளர்களின் தன்னிச்சையான பே

ஓர் அறிமுகம்
புதிய ஆட்சியாளர்களை தெரிவு நத்தல் வேண்டும். இது காலத்துக்குக் டுவதன் மூலமே சாத்தியமாகும். எதேச்சதிகார நடவடிக்கைகளைத் ஆகும். இதனால் தான் காலத்துக்குக் ண்டுமென தாராண்மை ஜனநாயக எ. பொதுவாக இந்த எல்லை பல ர்ணயிக்கப் பட்டுள்ளது (இந்தியா, வருடங்களைக் கால எல்லையாகக்
க அரசு என்பது சகல மக்களினதும் ட்ட அரசாகும். இதன் போதே அது பெறும். இதற்கு அவ்வரசின் மக்கள் த்தல் அவசியமானதாகும். சர்வஜன ாத்தியப்படக் கூடியதாக உள்ளது. ஜனநாயக அரசுகள் சிறப்பாக குேரிமை நடைமுறையில் இருக்க றது. ாண்மை அரசியல் கருத்துக்களை வாக்குரிமையை ஆதரிக்கவில்லை. வியறிவுடையவர்க்கும் மட்டும் வர்கள் ஆதரித்தனர். தாராண்மை ர் மை சோஸலிச அரசுகளாக ஜன வாக்குரிமை அவசியம் என ம ஜனநாயக அரசியல் கருத்துக்கள் கூட 1928ஆம் ஆண்டே சர்வஜன ட்டது.
விருத்தல்
சுக்கு சட்டவாட்சி என்பது மிகவும் சட்ட ஆட்சி என்பதன் பிரதான கப்பட்ட சட்டத்தின் படி ஆட்சி தாகும். சட்டத்தின் படி ஆட்சி D அமைதியீனங்களையும் ஆட்சி பாக்குகளையும் தடுக்கக் கூடியதாக

Page 95
அரசு பற்றிய அடிப்படைய
இருக்கும். மேலும் இச்சட்ட ஆ அனைத்தையும் விட மேலானதுப் சட்டத்தின் முன் அனைவரும் ச பாதுகாக்கப்படுகின்றன எனும் உள்ளது. இதன் மூலமே மக்க நிலைபேணப்படுகின்றது.
6. சுதந்திரமான நீதித்துறை ந6
சுதந்திரமான நீதித்துறை என அரசுக்கு இன்றியமையாத ஒன்றா என்பது வெளித்தலையீடுகள் எது இருத்தலைக் குறிக்கிறது. இது சுதந் பக்கச்சார்பற்ற வகையில் நீதியின் அரசியல்வாதிகளின் தலையீடின் வழங்க முடியும். இதற்காக தாரால் நீதித்துறையின் சுதந்திரத்திற்கு உத் வலியுறுத்துகின்றனர். நீதித்துை பண்புகள் என்ற வகையில் நீதி அரசியல் தலையீடு இன்மை எண் உத்தரவாதம் வழங்கப்படுகிறது.
7. சுதந்திரமான தொடர்பாட
விருத்தல்
தாராண்மை ஜனநாயக அ இருப்பதனால் அரசின் நடவடிக்ை கூறும் உரிமை மக்களுக்கு இருத்த6 சுதந்திரமாக இருக்கின்ற போதே, தமது கருத்துக்களை தெரிவிக்க மு ஜனநாயக அரசுகளில் தொடர்பு ச அவசியம் என்பது வலியுறுத்தப்படு
8. சுதந்திரமான முயற்சிகள் ந
சுதந்திரமான முயற்சிகள் தொடர்புடைய ஒன்றாகும். அரசி எவரும் எந்தளவிலும் பொருள கொள்ளலாம் என்பதையே சுத வலியுறுத்துகின்றது. தாராண்மை

ான அரசியல் கொள்கைகள் 77
ஆட்சி கோட்பாடானது சட்டம் ம் தனிமுதன்மையானதும் ஆகும்; மன்; சட்டத்தினால் உரிமைகள் கொள்கைகளையும் உருவாக்கி 5ள் அனைவரினதும் சமத்துவ
டைமுறையிலிருத்தல்
ர்பதும் ஒரு தாராண்மை ஜனநாயக கும். இங்கு சுதந்திரமான நீதித்துறை துவுமின்றி நீதித்துறை சுதந்திரமாக திரமாக இருக்கும் போதுமட்டுமே னை வழங்க முடியும். குறிப்பாக றி இருக்கும் போதே நீதியினை ண்மைவாதிகள் யாப்பு ரீதியாகவே தரவாதம் வழங்க வேண்டும் என ற சுதந்திரத்திற்கு தேவையான பதிகளின் பாதுகாப்பு, சம்பளம், பவற்றுக்கு போதிய அளவிலான
ல் சாதனங்கள் நடைமுறையி
ரசுகள் மக்களாட்சி அரசுகளாக ககள் தொடர்பாக கருத்துக்களைக் ல் வேண்டும். தொடர்புசாதனங்கள் மக்கள் அதனூடாக சுதந்திரமாகத் டியும். இதனாலேயே தாராண்மை ாதனங்களுக்கு சுதந்திரம் இருத்தல் கிென்றது.
டைமுறையிலிருத்தல்
என்பன பொருளாதாரத்துடன் னுடைய கட்டுப்பாடுகள் இல்லாது ாதார முயற்சிகளில் இறங்கிக் ந்திரமான முயற்சிகள் என்பது அரசியல் சிந்தனை, தாராண்மை

Page 96
78 அரசறிவியல்
பொருளாதார சிந்தனையில் இரு இச்சுதந்திரமான முயற்சிகளுக்கு படுகிறது. இம்முயற்சிகள் அபிவிரு. ஜனநாயகவாதிகளின் நம்பிக்கைய
தாராண்மை ஜனநாயக கோட்
l. தாராணி மை ஜனநாயக
செய்யப்பட்ட அரசுகளாக நலன்களைப் பேணும் கட்ட
2. மக்களினது உரிமைகள்
பாதுகாக்கப்படுகின்றன.
3. சர்வஜன வாக்குரிமை அ மக்கள் அரசியல் அறிவின ஏற்படுகிறது.
4. சாதாரண மக்களும் இணை செய்வதனால் சாதாரண மக் அரங்குகளுக்கு வருகின்றன.
5. தொடர்பு சாதனங்களுக்கு விழிப்புணர்வு மிக்க ஊடக
6. அரசியல் அறிவினையும் பய உருவாக்க முடிகிறது.
7. கட்சிகளிடையே போட்
ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட கட் செயற்பாடுகளும் தரம் வா ஏற்படுகின்றன.
8. சுதந்திரமான நீதித்துறை மூ சுதந்திரங்களையும் பாதுகா
9. சுதந்திரமான முயற்சிகள் ( பொருளாதார நடவடிக்கை

ஓர் அறிமுகம்
நந்து உருவாகிய ஒன்றாகையால் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்த்தி அடையும் என்பது தாராண்மை ாக உள்ளது.
பாட்டின் நன்மைகள்
அரசுகள் மக்களினால் தெரிவு
உள்ளன. இதனால் மக்களின் டாயம் அரசுக்கு உண்டு.
, சுதந்திரங்கள் சட்டரீதியாக
முலில் இருப்பதனால் சாதாரண னப் பெற்றுக் கொள்ள வாய்ப்பு
னந்து ஆட்சியாளர்களைத் தெரிவு க்களின் பிரச்சினைகளும் அரசியல்
சுதந்திரம் வழங்கியதன் மூலம் த்துறையை உருவாக்க முடிகிறது.
பிற்சியையும் பெற்ற தலைவர்களை
டித் தன்மை காணப்படுவதால் ட்சிகள் உருவாகுவதோடு, அதன் ய்ந்தவையாக விளங்க வாய்ப்புகள்
மலம் மக்களின் உரிமைகளையும், க்க முடிகிறது.
மூலம் தனி நபர்கள் சுதந்திரமான களில் ஈடுபட முடிகிறது.

Page 97
அரசு பற்றிய அடிப்படைய
தாராண்மை ஜனநாயக கோட்
1.
தாராண்மை ஜனநாயகக் ( அடிப்படையில் பெரும் தீர்மானங்களாக வருகின் நாட்டில் இது சிறுபான்மை படுகின்றது. தனிப்பட்ட இக்கோட்பாடு முக்கியத் குழுக்களின் ஜனநாயகத் பதில்லை.
தாராண்மை ஜனநாயக கோ உள்ள நாடுகளுக்கே பொ அமுலில் உள்ள நாடுகளுக் அங்கு இக்கொள்கை அரசி கொண்டு செல்லும். உ-ம் மு
குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு ஒ வேண்டுமென இக்கொள்ை மூலம் அரசாங்கம் மாற்றம உருவாக்கிய நீண்ட கா6 செயற்படுத்த முடியாத நிை
தாராண்மை அரசில் கோட கோட்பாட்டுக்கே முக்கியத் பொருளாதார கோட்பாடு ஆதரிக்கின்ற ஒன்றாகும். ஆ மக்களின் நலன்களை க தாராண்மை ஜனநாயக கே பாதிக்கப்படும் நிலை ஏற்ப
இக்கோட்பாட்டின் படி அ பொருளாதார ரீதியாக ப6 செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு
தேர்தலில் போட்டி இட்டு பொருளாதார பலம் படை

ான அரசியல் கொள்கைகள் 79
பாட்டின் குறைபாடுகள்
கோட்பாட்டின்படி எண்ணிக்கை பான்மையோரின் முடிவுகளே றன. பல இனங்கள் வாழ்கின்ற யினருக்கு எதிரானதாகக் காணப்டவர்களின் ஜனநாயகத்திற்கு துவம் கொடுக்கின்றதே தவிர திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்
ாட்பாடு இருகட்சி முறை அமுலில் ருத்தமானதாகும். பலகட்சிமுறை 5கு இது பொருத்தமானது அல்ல. சினை ஒரு ஸ்திரமற்ற நிலைக்கே முன்னைய பிரான்ஸ், இத்தாலி,
ரு தடவை தேர்தல் நடாத்தப்பட கை வலியுறுத்துகிறது. தேர்தலின் டைந்தால் முன்னைய அரசாங்கம் ல திட்டங்கள் நடைமுறையில் ல ஏற்படும்.
ட்பாடு தாராண்மை பொருளாதார துவம் அளிக்கின்றது. தாராண்மை தனியார் துறை பொருளாதாரத்தை அப்பொருளாதார முறை சாதாரண வனிப்பது குறைவு. ஆகையால் ாட்பாட்டினால் சாதாரண மக்கள்
டுகிறது.
அரசியல் அதிகாரம் தொடர்ந்தும் லம் பெற்றவர்களின் கைகளுக்கு உள்ளது. சாதாரணமானவர்கள் பிரசாரம் செய்யக்கூடியளவுக்கு ந்தவர்களாக இருப்பதில்லை.

Page 98
80 அரசறிவியல்
5. அரசு பற்றிய சோசலிஷக்
ஜேர்மனியைச் சேர்ந்த கார் என்பவரால் முன்வைக்கப்பட்ட கே கொள்கை அல்லது சோஸலி மார்க்ஸ்க்கு முன்பு வாழ்ந்த அர மக்களினால் உருவாக்கப்பட்ட L என்றனர். ஆனால் கார்ள் மார்க்க நலன் பேணும் அமைப்பு அல்ல மா இருக்கும் ஒரு வர்க்கத்தின் நலன்
மார்க்ஸ் இதனை விளக் வளர்ச்சியினை அடிப்படையாக வரலாற்று வளர்ச்சியை ஆறுகாலக மூலம் வர்க்கங்கள் இருந்த கா வர்க்கங்கள் இல்லாத காலங்களில் வலியுறுத்தி, அரசு என்பது வர்க்க தன் கருத்தினை நிலைநிறுத்த முன கார்ள் மாக்ஸும் அவரது ந (Friedrick Engels) g3)6ONGOOTjög5 6 TQLpg (Communist Manifesto), LDITirdar) Kapital or Capital) at 60)|Lb (5ITa. கருத்துக்களை முன்வைக்கின்றார். வரலாற்றுப் பொருள்முதல்வ சமூகப்புரட்சி, பாட்டாளிவர்க்கச் கம்யூனிஸ சமுதாயம் என்பன ம இடத்தினைப் பெறுகின்றன.
வரலாற்றுப் பொருள்முதல் 6 பிற சக்திகளைக் காட்டிலும் பொரு கட்டுப்படுத்துகின்றன. வரலாற்றில் பொருளாதார சக்திகளால் கொண் உற்பத்தி உறவுகளில் மாற்றம் ஏற் மாற்றம் ஏற்படும் என மார்க்ஸ் கூ கார்ள் மார்க்ஸ் சமுதாயத்; பின்வரும் ஆறு காலகட்டங்களாக
і. புராதன கம்யூனிஸ சமுதாய
ii. அடிமை முறை சமுதாயம் i நிலப்பிரபுத்துவ சமுதாயம்

ஓர் அறிமுகம்
கொள்கை
Gir LDIITrijs Gmü (Karl Marx: 1818-1883) நாட்பாடே அரசு பற்றிய மார்க்ஸிய சக் கொள்கை ஆகும். கார்ள் சியல் அறிஞர்கள் அரசு என்பது மக்கள் நலன் பேணும் அமைப்பு ஸ் மட்டும் அரசு என்பது மக்கள் றாக மக்களிடையே ஒருபகுதியாக பேணும் அமைப்பு என்றார். க்க சமுதாயத்தின் வரலாற்று 5க் கொண்டார். சமுதாயத்தின் ட்டங்களாக பிரித்து விளக்குவதன் ாலமெல்லாம் அரசு இருந்தது; அரசு இருக்கவில்லை என்பதை நலன் பேணும் அமைப்பு என்ற }னநதாா. ண்பரான பிரெடரிக் ஏங்கல்ஸும் திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கை தனித்து எழுதிய மூலதனம் (Das * களினூடாக மார்க்ஸ் தனது
ாதம், வர்க்கப்போர், மிகைமதிப்பு, சர்வதிகாரம், அரசின் மறைவு, ாக்ஸின் கருத்துக்களில் முக்கிய
வாதத்தின்படி மனிதச் செயல்களை ளாதார சக்திகள்தான் நேரடியாகக் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் எல்லாம் டுவரப்பட்ட மாற்றங்களேயாகும். படும்போது சமூக உறவுகளிலும் றுகின்றார். தின் வரலாற்று வளர்ச்சியினைப் ப் பிரித்துள்ளார்:
பம்

Page 99
அரசு பற்றிய அடிப்படையான அ
1V.
முதலாளித்துவ சமுதாயம் சோஸலிச சமுதாயம்
: .
கம்யூனிஸ சமுதாயம்
V1.
1. புராதன கம்யூனிஸ சமுதாயம் [PRI
மிகவும் ஆரம்ப கால சமுதாயத் இக்காலத்தில் மக்கள் காடுகளில் கூட்ட உணவுத் தேவையும் பாதுகாப்புத் தேன் தேவைகளாக இருந்தன. உற் பத்தி அனைவருக்கும் பொதுவாக இருந்தன. கூட்டாக உழைத்தார்கள். உழைப்பி அனுபவித்தார்கள். உற்பத்தித்திறன் இக்க இருந்தது. உற்பத்தி செய்யப்பட்ட ( பயன்படுத்தும் வகையில் உள்ளமையால் மையோ இருக்கவில்லை. சொத்துடை அடிப்படையில் அமைந்த வர்க்க வேறு அதனால் அரசும் இருக்கவில்லை. இ சமுதாயமாகவே இருந்தது.
ஆனால் இத்தகைய சமத்துவமான சமுதாயத்தினால் நீண்ட காலம் தொடர் உற்பத்தி கருவிகளின் தொடர்ச்சியான ( வர்க்க வேறுபாடுகளை உருவாக்கின சொத்தற்ற வர்க்கம் என இருவர்க்கா இவ்வர்க்க வேறுபாடுகள் அடுத்த சமு சமுதாயத்தைத் தோற்றுவித்தன என மா.
ii. அடிமைமுறை சமுதாயம் [SLAVE (
இச் சமுதாயத்தில் அடிமை, எஜம் கள் காணப்பட்டன. இதில் எஜமான் வர்க். சொந்தக்கார வர்க்கமாகவும், அடிமைவ எதுவுமற்ற உழைக்கும் வர்க்கமாகவும் க வேறுபாடுகள் அரசின் தேவைகளை வர்க்கமான அடிமைகளை அடக்கி ஒடுக்கி வர்க்கத்தால் அரசு தோற்றுவிக்கப்பட்ட இதன் மூலம் வர்க்கங்கள் தோன்றிய

ரசியல் கொள்கைகள்
81
நாடக க ம்
: டே - பா.
இ.
MITIVE COMMUNAL SOCIETY)
தையே இது குறிக்கின்றது. டங் கூட்டமாக வாழ்ந்தனர். வையும் இவர்களது பிரதான ச் சாதனங்கள் மக்கள் மக்கள் அனைவரும் இங்கு பின் பயனையும் கூட்டாக காலத்தில் மிகவும் தாழ்வாக பொருட்கள் உடனடியாக
ல் சேமிப்போ, சொத்துடைடமை இல்லாததால் அதன் பாடுகளும் இருக்கவில்லை. க்கால சமுதாயம் அரசற்ற
புராதன பொதுவுடைமைச் ந்து இருக்க முடியவில்லை. முன்னேற்றம் சமுதாயத்தில் 1. சொத்துடைய வர்க்கம், ங்கள் தோற்றம் பெற்றன. தாயமான அடிமை முறை ர்க்ஸ் கூறுகிறார்.
அல்OWNING SOCIETY] annet
ான் என்கின்ற இருவர்க்கங்கம் உற்பத்திகாரணிகளுக்குச் ர்க்கம் உற்பத்தி காரணிகள் Tணப்பட்டன. இங்கு வர்க்க ஏற்படுத்தின. உழைக்கும் ச் சுரண்டுவதற்காக எஜமான் து என மார்க்ஸ் கூறுகிறார். வுடன் உடைமையாளன்

Page 100
82 அரசறிவு
வர்க்கத்தின் நலன்களை தோன்றிவிட்டது என மார்க்
அடிமை முறை சமுத கிரேக்க உரோம சாம்ராஜ்யங் சுரண்டல் மிக மோசமாகக் உடைமையாளர்களின் தனிப் அடிமைகள் எவ்வித சொத்துப அவர்களுக்கு குடும்பங்களே உடைமையாளர்களின் நிலங் அவர்கள் பணிக்கப்பட்டனர்
முதலாவதாக தோ எஜமான்களுக்கும் அடிமை வர்க்கப் போராட்டம் நை முறைகளில் இருந்து விடுபடு6 போராட்டங்களை நடத்தி வளர்ச்சியில் அடுத்த சமுத தோற்றம் பெற்றது என காலப்பகுதியில் ஸ்பர்ட்ட அடிமைகளின் உரோம எதிர் நடைபெற்ற அடிமைகளின் ( ஆகும்.
i.நிலப்பிரபுத்துவ சமுதா
இச்சமுதாயத்தில் இருவர்க்கங்கள் காணப்பட்ட சொந்தக்காரனான உடைை குடியானவன் உற்பத்தி காரண விளங்கினான். இங்கு காண ஒடுக்கி நிலப்பிரபுக்களின் ந
இச்சமுதாயத்தில் நில விளங்கினான். குடியானவன் தனக்காகவும் உழைத்தான். இ குடியானவர்களுக்கும் இடை இப்போராட்டத்தின் வளர்ச் முதலாளித்துவ சமுதாயம் :ே 1924-25 காலப்பகுதியில் இ

பியல் ஓர் அறிமுகம்
க் காப்பாற்றுவதற்காக அரசும் ஸ் கூறுகிறார்.
rயத்துக்கான சான்றுகளைப் பண்டைய களின் வரலாறுகளில் காணலாம். இங்கு காணப்பட்டது. அடிமைகள், அடிமை பட்ட சொத்து போன்று கருதப்பட்டனர். ) வைத்திருக்க அனுமதிக்கப்படவில்லை. ா இருப்பிடங்களோ இருக்கவில்லை. களில் நிரந்தர வேலையாளாக இருக்க
ன்றிய இவ்வர்க்க சமுதாயத்தில் ]களுக்கும் இடையே தொடர்ச்சியாக டபெற்றது. அடிமைகள் தம் ஒடுக்கு வதற்காக எஜமான் வர்க்கத்தை எதிர்த்துப் னர். இதனால் இப்போராட்டத்தின் தாயமான நிலப்பிரபுத்துவ சமுதாயம் மார்க் ஸப் கூறுகிறார். கி.மு. 74-71 கஸ் என்பவனின் தலைமையிலான ப்புக் கலகம் மற்றும், புராதன எகிப்தில் போராட்டங்கள் இதற்கு உதாரணங்கள்
LJửh [FEUDAI SOCIETY)
நிலப் பிரபு, குடியானவன் என்ற ன. நிலப்பிரபு உற்பத்தி காரணிகளுக்குச் மையாளன் வர்க்கமாக விளங்கினான்: னிகள் எதுவுமற்ற உழைக்கும் வர்க்கமாக ப்பட்ட அரசும் குடியானவனை அடக்கி லன் பேணும் அரசாகக் காணப்பட்டது. ப்பிரபு, நிலங்களுக்குச் சொந்தக்காரனாக அவனது நிலங்களில் அவனுக்காகவும் இச்சமுதாயத்திலும் நிலப்பிரபுக்களுக்கும் யே வர்க்கப் போராட்டம் நடைபெற்றது. ஈசியில் அடுத்த சமுதாய அமைப்பான நாற்றம் பெற்றதென மார்க்ஸ் கூறுகிறார். டம்பெற்ற ஜேர்மனிய விவசாயிகளின்

Page 101
அரசு பற்றிய அடிப்படையான அ
யுத்தம் நிலப்பிரபுக்களுக்கு எதிரான குடிய திற்குச் சிறந்த உதாரணம் ஆகும்.
இந்நிலப்பிரபுத்துவ சமுதாயத்தில் யும், குடும்பங்களையும், உற்பத்திக் கருவி சிறிய நிலத்துண்டுகளையும் வைத்திரு இவர்கள் தமது தேவைகளை பூர்த்தி ெ நிலத்துண்டுகளை பேணிக் கொள்வதற் நிலங்களில் வேலை செய்ய வேண்டிய க
iv. முதலாளித்துவ சமுதாயம் (CAPT.
கைத்தொழில் உற்பத்தியின் 6 சமுதாயத்தைச் சிதைத்துமுதலாளித்துவ சரு நவீன தொழில்நுட்பங்கள் தொழிலாளர் நின்றதால் குடியானவர்கள் தொழிலா6 வேளை சொத்துடைய நிலப் பிரபுத் உடைமையாளர்களாக மாறியது. ஆனா குடியானவர்களை ஒடுக்கிய மாதிரி இங்கு முடியவில்லை. இதனால் நிலமானிய சழு விட முதலாளித்துவ சமுதாயத்து தொழ யவர்களாக விளங்கினர். எனினும் ஒடு பட்டது. இங்கு காணப்பட்ட அரசும் உன் வர்க்கத்தை அடக்கி ஒடுக்கி முதலாள பேணும் அரசாகக் காணப்பட்டது.
இங்கேயும் முரண்பட்ட வர்க்கங் போராட்டம் நடைபெறும் என்றும் இப்ே தொழிலாளர் வர்க்கம் ஓரணியில் அரசுக்கெதிராக புரட்சி செய்து அவ்விட அரசினை உருவாக்கும் என்றும் மார்க்ஸ் இங்கு முதலாளிகள் தங்களின் எதிரி தாங்களே உருவாக்குவார்கள் என்றும் குற களை முதலாளிகள் பெருக்கும் ே பெருகுவார்கள் என்பது மார்க்ஸின் கருத் முதலாளித்துவ அரசை தூக்கி தொழிலாளர்வர்க்க அரசு ஒரு சர்வாதிகா இச்சர்வாதிகார அரசின் தோற்றத்துட உருவாகும் என்றும் மார்க்ஸ் குறிப்பிட்ட

ரசியல் கொள்கைகள் 83
பானவர்களின் போராட்டத்
குடியானவர்கள் வீடுகளைகளில் சிலவற்றையும், சிறிய க்க அனுமதிக்கப்பட்டனர். சய்வதற்காகவும் தமக்குரிய காகவும் நிலப்பிரபுக்களின் ட்டாயம் ஏற்பட்டது.
ALIST SOCIETY
வளர்ச்சி நிலப்பிரபுத்துவ முதாயத்தைத் தோற்றுவித்தது. களின் தேவையை வேண்டி ார்களாக மாறினார். அதே துவ வர்க்கம் தொழில் ல் நிலப்பிரபுத்துவ வர்க்கம் த தொழிலாளர்களை ஒடுக்க மதாயத்து குடியானவர்களை மிலாளர்கள் சுதந்திரமுடை" க்குமுறை இங்கும் காணப் டைமைகளற்ற தொழிலாளர் ரித்துவ வர்க்கத்தின் நலன்
களின் இடையே வர்க்கப் பாராட்டத்தின் வளர்ச்சியில் திரணி டு முதலாளித்துவ உத்தில் தொழிலாளி வர்க்க
குறிப்பிட்டார். களாகத் தொழிலாளர்களைத் றிப்பிட்டார். தொழிற்சாலைபாது தொழிலாளர்களும் ந்தாகும்.
எறிந்த பின் அமையும் ர அரசாக இருக்கும் என்றும் -ன் சோஸலிச சமுதாயம்
Ti.

Page 102
84- அரசறிவ
V. சோஸலிச சமுதாயம் [:
தொழிலாளர் வர்க்கத்தி சமுதாயத்திலும் வர்க்கங்க தொழிலாளர் வர்க்கமே இருக் எழுவதை நசுக்கும் வகை தொழிலாளர் வர்க்கத்தின இச்சமுதாயத்தில் சோஸ6 தொடர்ச்சியாக நடைபெ சமுதாயத்தை நோக்கி சோஸ்
சோஸலிசச் சமுதாயத்து சொந்தமாக இருக்கும். மக்கள் இருப்பர். தகைமைக்கேற்ற ( வழங்கப்படும். சோஸலிச ச செய்வதற்கான சோஸலிச நிர் நடைபெறும். மக்களின் சமூக அதற்கேற்ற வகையில் ம! வளர்ச்சியில் அரசற்ற கம்யூன
vi. கம்யூனிஸ சமுதாயம் [C
சோஸலிச சமுதாயத்தி தோன்றும் போது வர்க்கங்க அரசின் தேவையும் இல் தோற்றத்துடன் அரசும் உதிர்
இக்கம்யூனிஸ சமுத சமுதாயத்தைப் போல எ உழைப்பின் பயனை எல்லோ ஆனால் புராதன பொதுவுடை உற்பத்தி காரணிகளை இச்சம் உற்பத்தி காரணிகளைக் கொ
மார்க்ஸ் மேற்கூறிய வர்க்கங்கள் உள்ளபோது அரக் அரசு இருக்காது எனக்கூறுக வர்க்க நலன் பேணும் கருவி
மார்க்ஸின் கருத்துக் லெனின் 1917 அக்டோபர் புர சோவியத் யூனியனில் உருவ

பியல் ஓர் அறிமுகம் மற் ம்
SOCIALIST SOCIETY) இல் இரு
ன் சர்வாதிகார அரசு நிலவும் சோஸலிசச் கள் இருக்கும். ஆனால் ஆட்சியில் க்கும். முதலாளித்துவ வர்க்கம் மீண்டும் யிலே ஆட்சியில் இருக் கும் அரசு * சர்வாதிகார அரசாக இருக் கும். லிச நிர்மாண வேலைத்திட்டங்கள் றும். இதனூடாக வர்க்கங்களற்ற லிசச் சமுதாயம் முன்னேறும். தில் சொத்துக்கள் அனைத்தும் அரசுக்குச் ள் அனைவரும் அரசின் ஊழியர்களாக வேலையும், தேவைக்கேற்ற ஊதியமும் முதாயத்தில் வர்க்கங்களை இல்லாமல் மாண வேலைத்திட்டம் தொடர்ச்சியாக க, பொருளாதார, கலாசார அம்சங்களும் Tற்றப்படும். இத் தொழிற்பாட்டின் ரிஸ்ட் சமுதாயம் தோற்றம் பெறும். ).
-- COMMUNIST SOCIETY]
ன் வளர்ச்சியில் கம்யூனிஸ சமுதாயம் ள் இல்லாமல் போய்விடும். இதனால் லாமல் போக இச் சமுதாயத்தின் ந்து மறைந்து விடும். காயத்தில் புராதன பொதுவுடைமை
ல் லோரும் உழைப்பவர்களாகவும் ரும் அனுபவிப்பவர்களாகவும் இருப்பர். -மை சமுதாயத்தைப் போல் பின்தங்கிய முதாயம் கொண்டிராது வளர்ச்சியடைந்த Tண்டிருக்கும். பவாறான சமுதாயங்களின் ஊடாக சு இருக்கும், வர்க்கங்கள் இல்லாத போது கிறார். இதனூடாக அரசு என்பது ஒரு
என்பதை நிறுவ முற்படுகின்றார். களில் சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி ரட்சியின் மூலம் ஒரு சோஸலிச அரசை பாக்கினார். மாசேதுங் சீனாவுக்கு ஏற்ற

Page 103
அரசு பற்றிய அடிப்படையான அ
வகையில் மேலும் சில மாற்றங்களைச் சோஸலிச அரசை உருவாக்கினார். தொடர்ந்து கிழக்கு ஜேர்மனி, போலந்து கியூபா போன்ற நாடுகளிலும் சோஸலிச தற்போது சில நாடுகளில் மட்டும் சோ இருக்கிறது.
சோஸலிச அரசின் பிரதான பண்ட
சோஸலிச அரசின் பிரதானப் காணப்படுகின்றன:
l. சொத்துக்கள் அனைத்தும் பொது 2. பாட்டாளி மக்களின் சர்வாதிகார 3. தனிக்கட்சிமுறை அமுலில் இருத் 4. நடைமுறைசார் சமத்துவம் நிலவி
இவற்றைச் சற்று விரிவாகப் பார்ப்போ
1. சொத்துக்கள் அனைத்தும் பொது
சோஸலிச அரசில் சொத்துக்கள் யாக அரசுக்குச் சொந்தமாக இருக்கும், ஊழியர்களாக இருப்பர். மக்களினுடைய நிறைவேற்றிக் கொள்ளும். இந்த வகைய போக்குவரத்து போன்றவற்றை அரச ஒவ்வொருவருக்கும் தகுதிக்கேற்ற ெ ஊதியத்தையும் வழங்கும்.
மக்கள் அனைவரும் சமத்து என்பதற்காவே சொத்துக்கள் பொதுவ குறிப்பாக உற்பத்தியும் விநியோகமும் வேண்டும் என சோஸலிசக் கொள்கை 6 சமுதாய நலனைப் பேணமுடியும் என
2. பாட்டாளி மக்களின் சர்வா
இருத்தல்.
பாட்டாளி மக்கள் ஓரணியில
சோஸலிச அரசை உருவாக்குவர். இச்சே வர்க்கம் திரும்பவும் மீண்டெழுந்து

ரசியல் கொள்கைகள் 85
செய்து 1949 இல் சீனாவில் 2ஆம் உலக யுத்தத்தைத் , , ருமேனியா, வடகொரியா, அரசுகள் உருவாக்கப்பட்டன. ஸலிச அரசு நடைமுறையில்
புகள்
பண்புகளாக பின்வருவன
புடைமையாகக் காணப்படல். ாம் நடைமுறையில் இருத்தல்.
ந்தல்.
புதல்.
Լի.
துவுடைமையாக இருத்தல்
அனைத்தும் பொதுவுடைமை" மக்கள் அனைவரும் அரசின் ப பொதுத்தேவைகளை அரசே பில் கல்வி, தொழில் வாய்ப்பு, உருவாக்கிக் கொடுக்கும். நாழிலையும் தேவைக்கேற்ற
வமாக இருக்க வேண்டும் புடைமையாக மாற்றப்படும். அரசின் கைகளில் இருத்தல் பற்புறுத்துகிறது. இதன்மூலமே இக்கொள்கை கூறுகின்றது.
திகாரம் நடைமுறையில்
திரண்டு புரட்சி செய்தே
ாஸலிச அரசில் முதலாளித்துவ அரசை கைப்பற்றக் கூடாது

Page 104
86 அரசறி
என்பதற்காகவும், சோஸலி வர்க்கங்கள் அற்ற சமுதாயத் வர்க்க சர்வாதிகாரம் ந6 பாட்டாளிகளின் சார்பில் கம்யூனிஸ் கட்சியின் த செயற்படுத்தப்படுகிறது.
3. தனிக் கட்சி முறை அ
சோஸலிச அரசில் செயற்படும். அக்கட்சி பாட்ட இருக்கும். அது கம்யூனிஸ என அழைக்கப்படும். வேறு அனுமதி வழங்கப்படுவதில்ை தடையாக இருக்கும் என்ப திட்டங்களுக்கும் தடையா கட்சிகள் செயற்பட அனும;
4. நடைமுறைசார் சமத்து
சோஸலிச அரசில் செ யாக இருப்பதினால் பொ( நடைமுறைசார் சமத்துவ பொறுத்தவரையில் கூட ஊதி பெரிய வேறுபாடுகள் கா நடைமுறை சார் சமத்துவம்
அரசு பற்றிய சோஸலிசக்
1. அரசு என்பது ஒரு எனக்கூறுவதன் மூலம் சிந்தனைகளுக்கு வழி
2. முதன் முதலாக சமு நலனை அடிப்படை கொள்கையாக திகழ்ச
3. நடைமுறையில் இக்ே அரசுகளான சீனா, சேr மக்களின் நலன்கள் ே

வியல் ஓர் அறிமுகம்
ச நிர்மாண வேலைத்திட்டங்கள் மூலம் நதை உருவாக்குவதற்காகவும் பாட்டாளி டைமுறையில் இருக்கின்றது. இங்கு
அவர்களின் முன்னணிப் படையான லைமையிலேயே இச் சர்வாதிகாரம்
முலில் இருத்தல்
ஒரே ஒரு கட்சியே நடைமுறையில் -ாளி வர்க்கத்தின் முன்னணிப்படையாக கட்சி அல்லது பொதுவுடைமைக் கட்சி று கட்சிகள் இயங்குவதற்கு இவ்வரசில் ல. பாட்டாளி வர்க்க சர்வாதிகாரத்திற்குத் தாலும் சோஸலிச நிர்மாண வேலைத் க இருக்கும் என்பதினாலேயுமே வேறு திக்கப்படுவதில்லை.
வம் நிலவுதல்
ாத்துக்கள் அனைத்தும் பொதுவுடைமை"
ருளாதார ரீதியாக மக்களிடையே ஒரு
மும் காணப்படும். தொழில்களை
யத்திலோ, அந்தஸ்திலோ மக்களிடையே
ாணப்படாது. இதனால் அங்கே ஓர்
காணப்படும்.
கொள்கையின் நன்மைகள்
வர்க்க நலன் பேணும் அமைப்பு ஒரு மாற்றுக் கருத்தை முன்வைத்து புதிய கோலியுள்ளது.
தாயத்தில் உள்ள அடித்தள மக்களின் டயாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட கின்றது.
கோட்பாட்டின் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட ாவியத் யூனியன் போன்றவற்றில் அடித்தள பேணப்பட்ட நிலை காணப்பட்டது.

Page 105
-9Jés
அரசு பற்றிய அடிப்படையான அ
வரலாற்றுத் தரவுகளை அடிப்பன கப்பட்ட கோட்பாடாக உள்ள
தின்தன்மை இதில் அதிகளவு கா
சமூகக் குடியாட்சிக்கு முக்கியத்து
பற்றிய சோஸலிசக் கொள்ை
காலச்சூழ்நிலையால் பாதிக்கப் மாக்ஸ் இக்கொள்கையினை மு: காலத்துக்குப் பொருந்துகின்ற கெ பொருந்தும் என கூறமுடியாது.
இக்கொள்கை பொருளாதார அடிப்படையாகக் கொண்டது செலுத்தும் மனிதர்கள், சமூகம் காரணிகளை கவனத்தில் எடுக்க
இன்றைய முதலாளித்துவம் ந6 மாற்றமடைந்துள்ளது. இந்நிலைய தொழிலாளர்கள் புரட்சி செய்ய சந்தேகமானதாகும்.
மக்கள் இருக்கின்ற வரை மக்களு இருக்கும். இப்பொதுத் தேவைக நிறுவனமும் எப்போதும் அவசிய அரசற்ற கம்யூனிஸச சமூகம் உ கொள்ள முடியாது.
மார்க்ஸ் வர்க்கங்களை கவ6 அண்மைக்காலத்தில் வளர்ச்சியன கவனத்தில் எடுக்கவில்லை.
உடைமையாளன் வர்க்கம், உழை புறம்பாக மத்தியதர வர்க்கம் ( எழுச்சியடைந்துள்ளது. மார் கூறவில்லை.
நடைமுறையில் காணப்பட்ட மக்களின் அடிப்படை ஜன மறுக்கப்பட்டிருந்தன.

அரசியல் கொள்கைகள் 87
டயாகக் கொண்டு உருவாக்" ாமையினால் விஞ்ஞானத் rணப்படுகிறது.
துவம் கொடுக்கின்றது.
கயின் குறைபாடுகள்
பட்ட நிலையிலேயே கார்ள் ன்வைத்தார். ஒரு குறிப்பிட்ட ாள்கை எல்லாக் காலத்துக்கும்
க் காரணிகளை மட்டுமே வரலாற்றில் செல்வாக்கு , மதம், புவியியல் போன்ற வில்லை.
லன்புரி முதலாளித்துவமாக பில் முதலாளிகளுக்கு எதிராக ப முன்வருவார்கள் என்பது
1க்கான பொதுத் தேவைகளும் ளை நிறைவேற்ற அரசு என்ற மாக இருக்கும். இந்நிலையில் உருவாகும் என்பதை ஏற்றுக்
னத்தில் எடுத்தாரே தவிர டந்துள்ள தேசிய வாதம் பற்றி
க்கும் வர்க்கம் என்பவற்றிற்கு எனும் ஒரு வர்க்கம் இன்று க்ஸ் இது பற்றி எதுவும்
சோஸலிச அரசுகளிலும் ாநாயக உரிமைகள் பல

Page 106
88 அரசறி
8. சோஸலிச அரசில் அ ஏற்படுகின்றது.
9. அரசின் பணிகள் அ ஏற்பட வாய்ப்புகளுன்
6 eງໆ Libຕງັມ LITefianod
அரசானது சமுதாயத்தி பார்க்க உயர்ந்த அமைப்ெ கொள்கையாகும். இக்கொள் யுத்தத்திற்கும் 2ஆம் உலக இத்தாலிய சர்வாதிகாரி முே ஹரிட்லரினாலும் அறிமு ஜேர்மனியில் ஹிட்லரினா
கொள்கைகள் நாசிஸம் எ6
தோற்றத்துக்கான காரண
முதலாம் உலக யுத்த தோல்வியுற்ற இத்தாலி, கைச்சாத்திடப்பட்ட வேர்ே உடன்படிக்கை என்பவையே காரணமாக விளங்கின.
இவ்வுடன்படிக்கையி என்பனவற்றின் நிலப்பரப்பு கூறுபோட்டன. நட்ட ஈடாக வற்புறுத்தின. இதனால் போ இத்தாலிக்கும் பல்வேறு பி வேலையின்மை,வறுமை, வி தீர்க்க நேச நாடுகளால் ஜேர் பட்ட பொம்மை அரசுகள் இவற்றையெல்லாம் மாற் உடன்படிக்கைகளைக் கிழித் பெரும் வல்லரசுகளாக மாற்று ஹிட்லரும் பதவிக்கு வந்து ( அடிப்படையில் 1922 இல் இ ஜேர்மனியிலும் இக்கொள்ன

வியல் ஓர் அறிமுகம்
திகாரம் ஓரிடத்தில் குவிகின்ற நிலைமை
திகரிப்பதால் ஊழல் போன்ற தீமைகள்
ண்டு.
கொள்கை
ல் காணப்படும் எல்லா அமைப்புகளிலும் பனக் கூறுவதே அரசு பற்றிய பாசிஸக் ாகை 20ஆம் நூற்றாண்டில் 1ஆம் உலக புத்தத்திற்கும் இடையில் ஆட்சி செய்த சாலினியாலும், ஜேர்மனிய சர்வாதிகாரி கப்படுத்தப்பட்ட கோட்பாடாகும். ால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பாசிஸக்  ைஅழைக்கப்பட்டன.
Lh
த்தில் வெற்றிபெற்ற நேச நாடுகளுக்கும்
ஜேர்மனி என்பவற்றுக்குமிடையே சல்ஸ் உடன்படிக்கை, பாரிஸ் சமாதான பாசிஸக் கொள்கையின் தோற்றத்திற்கு
ன் படி நேச நாடுகள் ஜேர்மனி, இத்தாலி க்களைக் கைப்பற்றி தங்களுக்கிடையே 5 பெருந் தொகை பணத்தினை தருமாறு ாரில் ஏற்கனவே சீரழிந்த ஜேர்மனிக்கும் ரச்சினைகள் ஏற்பட்டன. பணவீக்கம், ரக்தி என்பன அதிகரித்தன. இவற்றைத் மனியிலும், இத்தாலியிலும் அமைக்கப்ாால் முடியவில்லை. இந்நிலையில் றுவோம், தங்களுக்கு விரோதமான தெறிவோம், மீண்டும் இருநாடுகளையும் றுவோம் என சபதம் கூறி முசோலினியும் இக்கொள்கையை உருவாக்கினர். இதன் ருந்து இத்தாலியிலும் 1933 இல் இருந்து ககள் செயற்படுத்தப்பட்டன.

Page 107
அரசு பற்றிய அடிப்படைய
பாசிஸம் என்றால் என்ன?
பாசிஸம் (Facis) என்ற லத் பாசிஸம் என்ற பதம் தோன்றியது உறுதியும் பலமும் பெற்ற குச்ச பொருளாகும். இதன் உட்பொருள் என்பதாகும்.
மைக்வர் என்பவர் இது பற் வாதம், ஜனநாயகம் தனிமனித வ கூட்டு ஆயின் பாசிஸம் என்பது என்ற எதிர் கோட்பாடுகளின் வெ அகராதிகள் பாசிஸம் பற அதிகாரங்களும் கொண்ட அரசு"
அமெரிக்க கல்லூரி அகர "உறுதியாக மத்தியமயப்படு: எதிர்ப்புகளுக்கும், விமர்சனங்களு எல்லா விவகாரங்களையும் கட வாதத்தை வலியுறுத்துகின்ற, பொது ஒன்றே பாசிஸம் ஆகும்" என வி பாசிஸம் பற்றிய கருத்துக்க நூல்கள், அறிக்கைகள் என்பவற்றி இக்கருத்தினை முன்வைத்தவர்கள் (Gentile), CupG3FTGSlaaf (Musolini), (Rosan Berk), gamó) Goñi (Hitler) G3 ஆவர்.
இது தொடர்பாக றொக் அமைச்சர்) 1925இல் எழுதிய " (Political Doctrines of Fascism), 1. அமைச் சின் கல்வியமைச்சர்) egy glüLJ60)L56i (Philosophic Basis எழுதிய “என்சைக்கிலோபீடியா இ 1930 இல் ஹிட்லர் எழுதிய "எ 1930இல் ரோசன் பெர்க் எழுதிய tury)”, 1930இல் கோரிஸ் எழுதிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாகும்
மேற்கூறியவர்கள் பாசிஸ் போதும் இக்கோட்பாட்டின் மூலா அரசை மேன்மைப்படுத்தும் வ

ான அரசியல் கொள்கைகள் 89
தீன் மொழிச் சொல்லில் இருந்து து. "ஒன்றாக இணைந்ததன் மூலம் சிகளின் கட்டு" என்பதே இதன் ர் ஒற்றுமை, கட்டுப்பாடு, உரிமை
றி குறிப்பிடும் போது "தாராண்மை ாதம் ஆகிய இரு கோட்பாடுகளின் ஏதேச்சதிகாரம், தேசிய வழிபாடு ளிப்பாடு” என்றார். ற்றி குறிப்பிடும் போது "எல்லா என விளக்கமளித்தன. ாதி பாசிஸம் பற்றி கூறுகையில் த்தப்பட்ட அதிகாரங்களுடன் க்கு அனுமதி அளிக்காத, தேசத்தின் ட்டுப்படுத்துகின்ற, தீவிர தேசிய நுவாக கம்யூனிஸத்தை எதிர்க்கின்ற ாக்கமளிக்கின்றது. ள் காலத்துக்குக் காலம் வெளிவந்த ன் ஊடாக வெளிப்படுத்தப்பட்டன. எளில் றொக்கோ (Rocco), ஜென்ரில் கோரிங் (Goring), ரோசன் பேர்க் பான்றவர்கள் முக்கியமானவர்கள்
கோ (முசோலினி அரசின் நீதி பாசிஸ் அரசியல் கோட்பாடுகள்" 925 இல் ஜென்ரில் (முசோலினி எழுதிய “பாசிஸத்தின் தத்துவ of Fascism), 19329)Gò (up(39 TGớlaöfì }55TGSlu6OTT”(Encyclopedia Italiana), 3015/ GLITuffL Lub" (Mein Kampf), | "(The Myth of the Twentieth Cen"German be Birn” 676traflairpg|Tab36ir
).
ம் பற்றிய கருத்துக்களைக் கூறிய வ்களாக ஹெகல் (Hegal) என்பவரின் ாதங்களும், பரடே என்பவரின்

Page 108
90 அரசறிவியல்
உயர்குழாம் கோட்பாடும், நியெ என்ற கருத்தும், சொறல் என்ப ஹொப்ஸ் (Hobbs) என்பவரின் "சர் கருத்தும் விளங்கி இருந்தன.
பாசில அரசின் பிரதான பண்
பாசிஸ கோட்பாட்டின் பி வற்றைக் குறிப்பிடலாம்:
l. அரசை மேன்மைப்படுத்துத
2. ஜனநாயகத்தை எதிர்த்தல்.
3. கடுமையான நாட்டுை இனவாதத்தினைப் பின்பற்ற
4. யுத்தத்தில் நாட்டங் கொள்ள
5. சோஸலிசத்தை எதிர்த்தல்.
6. நாடுகளை ஆக்கிரமிக்கும் த
1. அரசை மேன்மைப்படுத்துத
பாசிஸம் எல்லாவற்றையும் கொடுக்கின்றது. அரசு சமூகத்தி அரசுக்காகவே மக்கள் என்றும் கூ அதிகாரங்களையும் கொண்ட தனி நாட்டில் உள்ள அரசே யாவற்ை செயற்படுத்துகிறது என்றும் குறி நிறுவனங்களோ அரசை ஆட்ே மறுக்கவோ கூடாது என்றும் குறிட
தனியொரு தலைவனின் மக்கள் முழுமையாக அவனுக்கு ஆட்சியாளன் தன்னிடம் ஒப்பை அதிகாரங்களைப் பாதுகாக்க எத் கையாளலாம் என்றும் அரசை படுத்தவோ, மக்களுக்கோ ஏனை இல்லை என்றும் மேலும் குறிப்பி அரசை எதிர்க்காது, அரசுக்காக முன்வர வேண்டும் என்றும் குறிப்

ஓர் அறிமுகம்
ட்சே என்பவரின் "மகாமனிதன்" வரின் பலவந்தக் கோட்பாடும், வவல்லமை படைத்த இறை" என்ற
Laréir
ரதான பண்புகளாக பின்வருவன
எர்ச்சி அல்லது நாட்டின் றல்.
ால்,
ன்மையைக் கொண்டிருத்தல்.
බර්
ம் விட அரசுக்கே முக்கியத்துவம் லும் பார்க்க மேலானது என்றும் றுகிறது. அரசின் தலைவனே சகல யொரு தலைவன் ஆவான் என்றும், றயும் தீர்மானித்து யாவற்றையும் ப்ெபிடுகிறது. தனி மனிதர்களோ சபிக்கவோ அதற்கு அடிபணிய ப்பிடுகின்றது.
ஆளுமையில் நம்பிக்கை வைத்து க் கட்டுப்பட வேண்டும் என்றும் டக்கப்பட்ட ஒன்றுகுவிக்கப்பட்ட தேகைய தந்திரோபாயங்களையும் க் கேள்வி கேட்கவோ, கட்டுப் ய நிறுவனங்களுக்கோ அதிகாரம் டுகிறது. மக்களை பொறுத்தவரை அவர்கள் தம்மை தியாகம் செய்ய
பிடுகின்றது.

Page 109
அரசு பற்றிய அடிப்படைய
இதன்படி அரசுக்கு வெளி அரசுக்கு எதிராகவும் எதுவும் இரு
2. ஜனநாயகத்தை எதிர்த்தல்
ஜனநாயக கோட்பாட்டை இதனாலேயே ஜனநாயகம் எ6 முசோலினி கூறினார். மக்கள் அ அற்றவர்கள். இதனால் பெரும்பா சரியானதாக இருக்குமென கூழ் தொடர்பான விளக்கம் இன்றி எ( தாகவே இருக்கும். இதனால கொடுப்பதிலும் பார்க்க துணிவு அதிகாரத்துக்குட்பட்டு வாழ்வது வகையில் அதிகாரம் மக்களிட தலைவனிடம் இருந்து எழுவதே
3. கடுமையான நாட்டுணர்ச்சி அ
பின்பற்றுதல்
இனவாதமே பாசிஸத்தின் சமூகம், தேசம், இனம் என்ற கருத்துக்களை வளர்த்துச் சென்ற6 இனமே உலகில் சிறந்த இனம்" எ ஆளப்பிறந்தவர்கள் என்றும், அவ பவர்கள் என்றும் குறிப்பிட்டார். ஆரிய ஜேர்மனியர்கள் எகிப்து உரோமாபுரி போன்ற பிரதேசங் உருவாக்கப்பட்டதென்றும் எல்லா கோட்பாடுகளும், கலைகளும், ஆரிய இனத்தினால் உருவாக்க பிட்டார். நடைமுறையில் ஆரிய பொருட்டு ஹிட்லர் ஆட்சியில்
சட்டவிரோதமாக்கப்பட்டது.
4. யுத்தத்தில் நாட்டங் கொள்
பாசிஸம் யுத்தத்தை வெ நிலையான சமாதானம் என்பது மான ஒன்று என பாசிஸம் கு

ான அரசியல் கொள்கைகள் 9.
ரியேயும் எதுவும் இருக்கக்கூடாது நக்க கூடாது.
- பாசிஸம் அங்கீகரிக்கவில்லை. ன்பது "ஒரு கேலிக் கூத்து" என திகாரம் பற்றிய அடிப்படை அறிவு ன்மையினரின் கருத்துக்கள் என்றும் றமுடியாது. குறிப்பிட்ட விடயம் டுக்கப்படும் முடிவுகள் பாதகமானஅதிகாரங்களை மக்களிடம் ம், திறமையும் உள்ள தலைவனின் சிறப்பானதாக இருக்கும். இந்த ம் இருந்து எழுவதிலும் பார்க்க சரியானது என பாசிஸம் கூறுகிறது.
ல்லது நாட்டின் இனவாதத்தினைப்
பிரதான கருத்தியலாக விளங்கியது.
வகையிலேயே அவர்கள் தமது னர். இதனாலேயே ஹிட்லர் "ஆரிய ன்றும், அவர்கள் மட்டுமே உலகை பர்களே கலாசாரத்தை தோற்றுவிப்
உலகின் பண்டைய நாகரிகங்கள் , இந்தியா, பாரசீகம், கிரேக்கம், களுக்குக் குடிபெயர்ந்ததன் மூலம் நாகரீகங்களும், விஞ்ஞானங்களும், எல்லா அரசியல் நிறுவனங்களும் கப்பட்டதெனவும் மேலும் குறிப்இனத்தின் தூய்மையை காக்கும் ஜேர்மனியில் கலப்புத் திருமணம்
ளல்
வளிப்படையாகவே ஆதரித்தது.
சாத்தியமற்றதும் விரும்பத்தகாதது றிப்பிட்டது. சமாதானம் என்பது

Page 110
92 அரசறிவியல்
"கோழைகளின் கனவு" என முே யுடைய எந்த தேசமும் ஒரு எஜ கட்டுப்படுத்தக் கூடிய சர்வதே கொள்ளக் கூடாது எனவும் ே முரண்பாடுகள் யுத்தத்தினாலேயே குறிப்பிட்டார். ஹிட்லர், பெண்க இன்றியமையாததோ அதுபோல மையாதது எனக் குறிப்பிட்டார்.
5. சோஸலிசத்தை எதிர்த்தல்
கார்ள் மார்க்ஸினால் முன்ன களையும் பாசிஸம் ஏற்றுக் கொ சமூகத்தில் இரண்டு வர்க்கங்கள் உ பாசிஸம் நிராகரித்தது. மாறாக ச என்பதையே அது ஏற்றுக் கொண்ட நன்மைக்கு அவசியம் என்றும் சொத்துடைமை குடும்ப உறவை உ வாதிடும் பாசிஸம் இவை சரிய படுமாயின் சமூக நலனைத் தூண்ட
நடைமுறையிலும் மார்க்க பாசிஸவாதிகள் கண்ணுங்கருத்தும அரசாங்கம் அமைக்கப்பட்ட பின்ன தலைவர் மடோடி அரசினால் சிந்தனைவாதிகளில் ஒருவரா6 அடைக்கப்பட்டார். ஜேர்மனியி: மாகவே ஹிட்லர் சோவியத் நடாத்தினார்.
6. நாடுகளை ஆக்கிரமிக்கும்
பல்வேறு நாடுகளையும் ஆதிக்கத்துள் கொண்டுவருவ விரும்பினர். இதனாலேயே ஹிட்ல உலக யுத்த காலத்தில் பல நாடு ஆதிக்கத்தின் கீழ் கொண்டுவரப்பு
இவற்றைவிட நுண்ணறிவு உரிமைகளைப் புறக்கணித்தல், ம அரசை கண்மூடித்தனமாக பின்ப போன்றனவும் பாசிஸ அரசின் மு:

ஓர் அறிமுகம்
சாலினி குறிப்பிட்டார். இறைமைமானையோ அல்லது தன்னைக் ச அமைப்புக்களையோ ஏற்றுக் தேசங்களுக்கிடையே ஏற்படும் ப தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்றும் ளுக்குப் பிரசவ விடுதி எவ்வளவு 2 ஆண்களுக்கு யுத்தம் இன்றிய
வைக்கப்பட்ட சோஸலிச கருத்துக்ள்ளவில்லை. இதனடிப்படையில் ண்டு என்ற மார்க்ஸிய கருத்தையும் மூகத்தில் பல வர்க்கங்கள் உண்டு டது. வர்க்கங்களின் நிலைப்பு சமூக அது குறிப்பிட்டது. தனியார் உறுதியாக வளர்க்கக்கூடியவை என ான முறையில் ஒழுங்கமைக்கப்டக்கூடியது எனவும் குறிப்பிடுகிறது. பிய இயக்கங்களை அழிப்பதில் ாக இருந்தனர். இத்தாலியில் பாசிஸ ர் 1924ஆம் ஆண்டு சோஸலிச கட்சி
கொல்லப்பட்டார். மார்க்ஸிச ன கிராம்சி (Grance) சிறையில் லும் கம்யூனிஸ எதிர்ப்பு காரண" யூனியன் மீது படையெடுப்பை
தன்மையைக் கொண்டிருத்தல்
போரினால் ஆக்கிரமித்து தமது தை பாசிஸவாதிகள் பெரிதும் ரினாலும் முசோலினியாலும் 2ஆம் கள் கைப்பற்றப்பட்டு அவர்களின் பட்டன.
டையோரை எதிர்த்தல், மக்களின் க்கள் எவ்வித எதிர்ப்பும் இல்லாது ற்ற வேண்டும் என நிர்ப்பந்தித்தல் க்கியமான பண்புகளாக விளங்கின.

Page 111
அரசு பற்றிய அடிப்படைய
மேற்கூறியவாறு பாசிஸம்
போதும் 2ஆம் உலக யுத்தத்தின் மு மறைந்ததைத் தொடர்ந்து இவை ே எனினும் இக்கருத்துக்கள் முற்றாக விட்டது என கூற முடியாது. இன்று நாடுகள், மத அடிப்படைவாத என்பவற்றில் அதிகளவிலும் பின்பற்றும் 3ஆம் உலக நாடுகளில் காணப்படுகின்றன.
பாசிஸக் கொள்கையின் நண்ை
l.
முதலாம் உலக யுத்தத்தினா, ஒப்பந்தங்களினாலும் நலிவு மீளவும் வலிமையான நாடு உதவியது.
இக் கொள்கை தேசியவா கொடுக்கின்றமையினால் பற்றாளர்களாக்க முடிந்தது.
இறுக்கமான ஒழுக்க கட விதிப்பதனால் மக்களை பாட்டுக்குள் கொண்டுவர மு
பாசிஸக் கொள்கையின் குறை
1.
பாசிஸம் மனிதாபிமானத்தி தனது நலனுக்காக மேற்கொ யாக விளங்குகிறது. (உ-ம்) இத்தாலிய சோஸலிஸ்டு
கணக்கான யூதர்களையும் (
இக்கொள்கை தேசிய வாத நோக்கங்களுக்காகப் பயன்ப( (உ-ம்) எத்தியோப்பியா, ஆ போன்ற நாடுகள் ஜேர்ம ஆக்கிரமிக்கப்பட்டன.
பாசிஸம் யுத்தத்தை முழு
அமைதி, சமாதானம் என்ற அம்சங்கள் புறக்கணிக்கப்ப

ான அரசியல் கொள்கைகள் 93
பற்றிய கருத்துக்கள் காணப்பட்ட டிவில் ஹிட்லரும், முசோலினியும் செல்வாக்கு இழக்கத் தொடங்கின. 5 அரசியல் உலகை விட்டு விலகி வம் இராணுவ ஆட்சி நடைபெறும் ம் ஆட்சி செலுத்தும் நாடுகள் பலவீனமான ஜனநாயகத்தைப் குறைந்தளவிலும் இக்கருத்துக்கள்
மகள்
லும் நேச நாடுகளின் ஆக்கிரமிப்பு ற்றிருந்த ஜேர்மனியும், இத்தாலியும் களாக வருவதற்கு இக்கொள்கை
தத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் மக்கள் அனைவரையும் நாட்டுப்
ட்டுப்பாடுகளை இக்கொள்கை ஒரு ஒழுக்கரீதியான கட்டுப் முடிந்தது.
பாடுகள்
ற்கு அப்பாற்பட்ட எச்செயலையும் ள்வதற்கு தூண்டுகின்ற கொள்கைமுசோலினி நூற்றுக்கணக்கான க்களையும், ஹிட்லர் இலட்சக்கொலை செய்தனர்.
ந்தினை நாடுகளை ஆக்கிரமிக்கும் டுத்தும் நிலையை தோற்றுவிக்கிறது. ஸ்திரியா, செகோஸ்லேவாக்கியா னியினாலும் இத்தாலியினாலும்
மையாக ஆதரித்து நிற்பதனால் மனித வாழ்வின் மேன்மையான டுகின்றன.

Page 112
4 வது அரசறிவியல்
பாசிஸம் மூடப்பட்ட பொ தற்போது சர்வதேச பொருள் எவ்வளவு தூரம் மூடப்பட் பயனளிக்கும் என்பது சந்தே பாசிஸம் தனிமனித சர்வாதி கோட்பாடு பரந்தளவு வள தனிமனித சர்வாதிகாரம் ஏற்
தாராண்மை அரசுக்கும் சோள வேறுபாடுகள் :
13
தாராண்மை அரசு
| 1. தனிநபர் சுதந்திரம் உண்டு. |
2. சொத்துக்கள் தனியாருக்குச்
சொந்தமாக இருக்கும்.
3. இலாப நோக்குடைய
தனியார் பொருளாதாரம் நடைமுறையில் இருக்கும்.
4. ஜனநாயக ஆட்சி நிலவும்.
5. பலக் கட்சிகள்
நடைமுறையில் செயற்படும். 6. சட்டம், ஒழுங்கு என்பவற்றோடு பொருளாதாரத்துடன் தொடர்புபட்ட பெரிய பணிகளை மேற்கொள்ளும்.
7. நடைமுறையில்
ஏற்றத்தாழ்வு உண்டு.
T)

ஓர் அறிமுகம் பாட உ
பாருளாதாரத்தையே ஆதரிக்கிறது. சாதாரம் வளர்ந்து விட்ட சூழலில் ட பொருளாதாரம் நாடுகளுக்குப் க்கமாகும்.
கோரத்தை ஆதரிக்கிறது. ஜனநாயக ர்ந்துள்ள இன்றைய சூழலுக்குத் Dபுடையதல்ல.
மலிச அரசுக்கும் இடையிலான 23 ਵਰੁ ੩ To B Cak
சோஸலிச அரசு
- 1. தனிநபர் சுதந்திரம்
இல்லை 2. சொத்துக்கள் அரசுக்குச்
சொந்தமாக இருக்கும். 3. பொதுநோக்குடைய
சோஸலிசப் பொருளாதாரம் நடைமுறையில் இருக்கும். 4. பாட்டாளி வர்க்க
சர்வாதிகார ஆட்சி நிலவும்.
5. ஒருகட்சி மட்டும் 311
நடைமுறையில்
செயற்படும். 6. சட்டம், ஒழுங்கு
உட்பட மக்களின் அனைத்துத் தேவை களையும் அரசு நிறைவேற்றும்.
7.
நடைமுறைசார் சமத்துவம்நிலவும்.

Page 113
அரசு பற்றிய அடிப்படையா
தாராண்மை அரசிற்கும் பாசிஸ
தாராண்மை அரசு
I.
தனிநபர் சுதந்திரம் உண்டு.
ஜனநாயக ஆட்சி நிலவும்.
பலகட்சி முறை நிலவும்.
மக்களை மேம்படுத்தும்.
மக்களுக்காக அரசு என்ற கோட்பாடு நிலவும்.
ஜனநாயகத்தை ஆதரிக்கும்.
கடுமையான தேசிய உணர்வு காணப்படாது.
யுத்தத்தில் நாட்டமில்லை.
நாடுகளை ஆக்கிரமிக்கும் ஏற்றத்தாழ்வு உண்டு.

ன அரசியல் கொள்கைகள் 95
அரசிற்குமான வேறுபாடுகள்:
பாசிஸ் அரசு
1. தனிநபர் சுதந்திரம்
காணப்படுவதில்லை.
2. தனிநபர் சர்வாதிகார
ஆட்சி நிலவும்.
3. ஒரு கட்சிமுறை
நிலவும்.
4. அரசை மேம்படுத்தும்.
5. அரசிற்காக மக்கள்
என்ற கோட்பாடு நிலவும்.
6. ஜனநாயகத்தை
எதிர்க்கும்.
7. கடுமையான தேசிய
உணர்வு காணப்படும்.
8 யுத்தத்தில் நாட்டமுண்டு.
9. நாடுகளை ஆக்கிரசமத்துவம் நிலவும்.

Page 114
96. அரசறிவியல்
சோஸ்லிச அரசிற்கும் பாசிஸ்
சோஸ்லிச அரசு
1. தனிநபர் சுதந்திரம்
உண்டு,
2. வர்க்கத்தை
முதன்மைப்படுத்தும்.
3. சொத்துக்கள் அரசிற்கே
உரித்துடையவை.
4. பாட்டாளி வர்க்க சர்வாதிகாரஆட்சி நிலவும்.
5. நடைமுறைசார்
சமத்துவம் நிலவும்.
6. கடுமையான வர்க்க
உணர்வு காணப்படும்.
7. யுத்தத்தில் நாட்ட
மிருக்காது.
8. நாடுகளை ஆக்கிரமிக்கும்
எண்ணம் இராது.

ஓர் அறிமுகம்
அரசிற்குமான வேறுபாடுகள்
பாசிஸ அரசு
1. தனிநபர் சுதந்திரம்
காணப்படுவதில்லை.
2. அரசை
முதன்மைப்படுத்தும்.
3. சொத்துக்கள்
தனியாருக்கே உரித்துடையவை.
4. தனிநபர் ஆட்சி
நிலவும்.
5. நடைமுறையில்
சர்வதிகாரம் நிலவும்.
6. கடுமையான இன உணர்வு காணப்படும்.
7. யுத்தத்தில்
நாட்டமிருக்கும்.
8. நாடுகளை
ஆக்கிரமிக்கும் எண்ணம் இருக்கும்.

Page 115
6
அரசாங்க
அரசாங்கம் என்றால் என்ன?
அரசாங்கம் என்பது அரசின் ரே களையும் நடைமுறையில் செயற்படுத்து செயற்பாடுகள் கண்ணுக்குப் புலை மூலமேயாகும். இவ் அரசாங்கம் அற களுக்குட்பட்டே தனது அதிகாரத்தைப்
அராஜகத்தன்மையை இல்லா சமூகத்தின் முன்னேற்றத்திற்காக ப ஆட்சிபுரிவதற்கும், பொதுத்துறைக் ெ நடைமுறைப்படுத்துவதற்கும் அரசாங்க!
அரசாங்கங்களை வகைப்படுத்துத6
அரசாங்கங்கள் பற்றிய வை மேற்கொண்டவர் பிளேட்டோ ஆவா நல்லவை தீயவை என 7 ஆக வகுத்தார்.
1) இலட்சிய அரசாங்கம்
2) முடியாட்சி
3) பிரபுக்களின் ஆட்சி 4) ஜனநாயக ஆட்சி
5) சர்வாதிகார ஆட்சி 6) சில்லோர் ஆட்சி 7) தீய ஜனநாயக ஆட்சி

ாக்கங்களையும் விருப்பங்ம் நிறுவனமாகும். அரசின் ாாகுவது அரசாங்கத்தின் ாசியல் யாப்பு வரையறைபிரயோகிக்கின்றது. தொழிப்பதற்கும், முழுச்மக்களைக் கட்டுப்படுத்தி கொள்கைகளை உருவாக்கி ம் அவசியமானதாகும்.
o
Ա)
கயீட்டை முதன் முதலாக ர். இவர் அரசாங்கங்களை
9/Gð06). IULIITTG) IGØT:

Page 116
98
அரசறிவு
இவற்றுள் முதல் நல்லரசாங்கங்கள் என்றும் அரசாங்கங்கள் என்றும் பிே நன்மை, மற்றும் பொது நலன் நல அரசாங்கங்கள் என்றும் 4 செயற்படும் அரசாங்கங்க பிளேட்டோ வகைப்படுத்தி
அரசாங்கங்களை வ அரிஸ்ரோட்டில் ஆவார். அவ எண்ணிக்கை, அரசாங்கத் அடிப்படையில் அரசாங்க அரசாங்கத்தினை முடியாட் அரசாங்கத்தினை பிரபுக்களி என்றும், பலர் அரசாங்கத்த ஜனநாயக ஆட்சி என்று செல்வந்தர்களான சிறுபான் வறியவர்களின் அரசியல் அத கீழ் ஒழுங்கமைந்த மத்திய அரசாங்கம் சிறந்த அரசாங்க
- நவீன காலத்தில் உ புகளுக்கேற்ப அரசாங்கம் ப J.A.R. மரியட் அரசாங்கங்கன 1) அதிகார பங்கீடு செய்ய 2).
யாப்பு திருத்த முறை நெகிழா யாப்பு அரசா சட்ட நிறைவேற்று பாராளுமன்ற முறை
அரசாங்கம்.
3)

பியல் ஓர் அறிமுகம்
4 வகையான அரசாங்கங்களை கடைசி 3 அரசாங்கங்களையும் தீய ளட்டோ குறிப்பிடுகின்றார். மக்களின் களுக்காகச் செயற்படும் அரசாங்கங்கள் ஆட்சியாளர்களின் நன்மைக்காக மட்டும் ளைத் தீய அரசாங்கங்கள் என்றும் எர்.
கைப்படுத்திய இன்னொரு அறிஞர் ர் அரசாங்கத்தை இயக்கும் மனிதர்களின் த்தின் நோக்கங்கள் என்பவற்றின் த்தை வகைப்படுத்தினார். தனியாள் சி சர்வாதிகார ஆட்சி என்றும் சிலர் பின் ஆட்சி, அல்லது சில்லோர் ஆட்சி கினை ஜனநாயக ஆட்சி அல்லது தீய ம் வகைப் படுத்தினார். இவற்றுள் மையினரின் பொருளாதாரப் பலமும் திகாரங்களும் கலந்த அரசியல் யாப்பின் ப தர வர்க்கத்தினரால் நடாத்தப்படும் மாகும் எனக் குறிப்பிட்டார்.
ருவாகிய அரசாங்கங்களின் இயல் - ற்றிய வகைப்பாடுகளும் மாற்றமுற்றன. -ளப் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தினார்: பப்பட்ட சமஷ்டி ஆட்சி -ஒற்றை ஆட்சி. யின்படி நெகிழும் யாப்பு அரசாங்கம்ங்கம். ங்கம்.) 1 2 ட ேவ 5 துறைகளின் தொடர்புகளின் படி ற அரசாங்கம் - ஜனாதிபதி முறை
- க- 6
- அப்துலரு. உ க 3 இட்லி - - இT ற

Page 117
அரசாங்கம்
ஸ்டீவன் லிகொக் நவீன அரசாங்கங்களை யுள்ளார்:
நவீன அரசா
சர்வாதிகாரம்
வரையறுக்கப்பட்ட முடியாட்சி
ற்றையாட்சி FLDGilaulf) ஒற்ை ஒற்றை ର# Lq. ற
பாராளுமன்ற பாராளுமன்றமல்லாத LITTITGUL அரசாங்கம் அரசாங்கம் அரசாங்க
பாராளுமன்ற பாராளுமன்றமல்லாத பாராளுப் அரசாங்கம் அரசாங்கம் அரசாங்க
(1) சர்வாதிகார அரசாங்கம்
(2)
ஒரு தனி மனிதன் தனக்குத் அதிகாரத்தைப் பிரயோகித்தல்,மக்க அரசாங்கத்தின் அமைப்பையும் தாமை, சில வேளைகளில் வேறு தேவைக்காக அதனை மேற்செ பண்புகளைக் கொண்ட அரசாங்க எனலாம்.
வரையறுக்கப்பட்ட முடியாட யாட்சி மற்றும் பாராளுமன்ற
அரசின் தலைவர் முடியாக இரு வரையறுக்கப்பட்டிருத்தல், உ அதிகாரத்தினை மந்திரி சபைை அரசியல் அதிகாரத்தை நடைமுை உயர்தன்மையைக் கொண்டிருத்; கொண்ட அரசாங்கங்களைக்
பிரித்தானியா, டென்மார்க், யப்பா

99
பின்வருமாறு வகைப்படுத்தி
ங்கங்கள்
ஜனநாயகம்
-
(519-LIJ of ---
றயாட்சி சமஷ்டியாட்சி
மன்ற பாராளுமன்றமல்லாத நம் அரசாங்கம்
மன்ற பாராளுமன்றமல்லாத
ம் அரசாங்கம்
தேவையான வகையில் 5ளுக்கு பொறுப்புக் கூறாமை, பணிகளையும் வேறுபடுத்படுத்தினும் ஆட்சியாளரின் 5ாள்ளுகின்றமை போன்ற ந்தைச் சர்வதிகார அரசாங்கம்
சியை உடைய ஒற்றைஅரசாங்கங்கள் ப்பினும் அதன் அதிகாரம் ண்மையான நிறைவேற்று யக் கொண்டு நடாத்துதல், ரப்படுத்துவதில் மத்திய அரசு நல் போன்ற பண்புகளைக் குறிப்பிடலாம். (உ+ம்) ண், நோர்வே, சுவீடன்.

Page 118
IOO
(3)
4)
5)
(6)
(7)
(8)
(9)
அரசறி
வரையறுக்கப்பட்ட மற்றும் பாராளுமன் அரசின் தலைவர் மு யறுக்கப்பட்டிருத்தல் அமைந்த அரசாங்க அதிகாரத்தை நடை தன்மை உடையதா இவ்வரசாங்கத்தில் லக்சம் பேர்க், பிரஷ் அரசாங்கங்கள்.
வரையறுக்கப்பட்ட மற்றும் பாராளுமன் (உ+ம்) அவுஸ்திரே பிரித்தானிய மகாரா ஏற்றுக்கொள்கின்றன
வரையறுக்கப்பட்ட மற்றும் பாராளுமன்
(உ+ம்) 1914 ற்கு மு போன்ற நாடுகளில் இ
குடியரசு - ஒற் 6 அரசாங்கங்கள் (உ+
குடியரசு - ஒற்றைய அரசாங்கங்கள். (உ குடியரசு, சிலி, க ஹொண்டுராஸ்.
குடியரசு - சமவுத் அரசாங்கங்கள் . (உ
குடியரசு - சமஷ்டிய அரசாங்கங்கள். (உ+ பிரேசில், மெக்சிக்கே
லிகொக்கின் மேற்கூற
காணப்படுவதில்லை. இ பின்வருமாறு வகைப்படுத்த

வியல் ஓர் அறிமுகம்
முடியாட்சியையுடைய ஒற்றையாட்சி rறம் அல்லாத அரசாங்கங்கள்
முடியாயினும் அதன் அதிகாரம் வரை ), ஜனாதிபதியின் தலைமையின் கீழ் மாயின் அவரின் மூலம் நிறைவேற்று முறைப்படுத்துதல்,மத்திய அரசு உயர்ாக இருத்தல் போன்ற பணி புகளை காணலாம். (உ+ம்) 1914 ற்கு முன்னர் யா, சேர்பியா போன்ற நாடுகளிலிருந்த
- முடியாட்சியையுடைய சமஷ்டி iற அரசாங்கங்கள்
ாலியா, கனடா இந்நாடுகள் இன்றும் ணியாரைத் தமது அரசின் தலைவராக
- முடியாட்சியையுடைய சமஷ்டி ர்றமுறை அல்லாத அரசாங்கங்கள் ன்னர் ஜேர்மனி, ஹங்கேரி, ஆஸ்திரியா இவ்வரசாங்க முறை இருந்தது. றையாட்சி - பாராளுமன்றமுறை ம்) பிரான்ஸின் 4ஆம் குடியரசு.
ாட்சி - பாராளுமன்றமுறை அல்லாத +ம்) தற்போதைய பிரான்ஸின் 5ஆம் கியூபா, பனாமா, கொஸ் டாரிக்கா,
டியாட்சி - பாராளுமன்ற முறை +ம்) இந்தியா, ஜேர்மனி.
ாட்சி - பாராளுமன்ற முறை அல்லாத ம்) ஐக்கிய அமெரிக்கா, சுவிற்சர்லாந்து,
IT.
றிய வகையீட்டின் சில முறைகள் இன்று தனால் தற்கால அரசாங்கங்களைப் லே பொருத்தமானதாக இருக்கும்.

Page 119
அரசாங்கம்
தற்கால அரசாங்க
சர்வாதிகாரம்
P─、
முடியாட்சி பாசிஸ ஆட்சி ஜனாதி
அரசாங்
இவற்றினை விட இராணுவத்தளட
கள் தற்போது காணப்படுகின்றன. உ+ம்
ஒரு ஜனநாயக அரசாங்கத்தின் பிர
l.
சட்டமுறைத் தன்மை : அரச முறையில் தெரிவு செய்யப்படுத அதாவது பெரும்பான்மையின ஜனநாயகப் பிரதிநிதித்துவ சித்தார்: அரசாங்கம் தெரிவு செய்யப்படும்.
மக்கள் இறைமை என்ற தள: அரசியல் அதிகாரத்தின் ஊற்று மக் கொள்வதும் அரசாங்கம் அவ் அ என்பதன் அடிப்படையில் ( பொருளாகும்.
மக்கள் பிரதிநிதிகள் என்ற தவி மக்கள் விருப்பப்படி தெரிவு செய்ய அரசியல் அதிகாரம் நடைமுறை பொருளாகும்.
காலத்துக்குக் காலம் சுதந்த முறையிலும் நடாத்தப்படும் பிரதிநிதிகள் தெரிவு செய்யப்படு நடைமுறைப்படுத்தும் ஜனநாயக பிரதான இடத்தைப் பெறுகின்ற யார் எவ்வளவு காலத்திற்குப் பிரே மக்கள் தேர்தல்கள் மூலமே தீர் அச்சமின்றி தமது விருப்பப்படி வாய்ப்பளிக்கப்பட வேண்டும்.

IOI
5ங்கள்
-
ஜனநாயகம்
பதிமுறை பாராளுமன்ற 15lb முறை அரசாங்கம்
திகள் நடத்தும் அரசாங்கங்" ) : பர்மா, பாகிஸ்தான்.
தான பண்புகள்
ாங்கங்கள் சட்டரீதியான லே இதன் பொருளாகும். rரின் விருப்பினர் பேரில் த்தங்களின் அடிப்படையிலே
த்தைக் கொண்டிருத்தல்: களே என்ற கருத்தை ஏற்றுக்" திகாரத்தின் பொறுப்புதாரி செயற்படுவதுமே இதன்
ாத்தைக் கொண்டிருத்தல்: ப்படும் பிரதிநிதிகளாலேயே ப்படுத்தல் என்பதே இதன்
திரமாகவும் நியாயமான தேர்தல்கள் மூலம் தல்: மக்கள் இறைமையை க் கருவிகளுள் தேர்தல்கள் ன. மக்களின் அதிகாரத்தை பாகிக்க வேண்டும் என்பதை மானிக்கின்றனர். அதனால் வாக்குகளை வழங்குவதற்கு

Page 120
IO2
10.
அரசறி
அரசியல் யாப்பினை அடிப்படைக் கருவி தன்னிச்சையான ஆ ஆளப்படுவோர் உற
ஆட்சியின் மூலமே ே
பொறுப்புக் கூறல் : { தெரிவு செய்யப்படும் அதிகாரத்தின் அடிட் அரசாங்கமாகும். பிரதி பொறுப்புக் கூற கடன் சட்டத்தின் ஆட்சி
மனிதனையும், தனி
ஜனநாயகக் கருவியே முன் ஆள்வோரும் ஆ சகலருக்கும் சமமான
நீதித்துறையின் சுத திறமைகளின் அடிப் படுவதும், சட்ட மற்! களுக்குட்படாது சுயா காணப்படுதலே நீதித்
போட்டிக் கட்சி மு கட்சிகளையும் ஒன்ற சமூகப் பல்தன்மைய எதிர்க் கருத்துக்களை கட்சிமுறை ஜனநாய அவசியமாகிறது.
சுதந்திரமான அமுக் பொதுசன அபிப்பு யிடுவதற்குமான வ செயற்பாட்டிற்கு மக் அரசாங்கத்திடம் இரு அறிவதற்கு இவ்விரு ச

வியல் ஓர் அறிமுகம்
க் கொண்டிருத்தல் : ஜனநாயகத்தின்
அரசியல் யாப்பாகும். ஆள்வோரின் ட்சியைக் கட்டுப்படுத்தி ஆள்வோர் - வை முறையான வகையில் யாப்புறு பணி நடத்தலாம்.
ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மக்களால் பிரதிநிதிகள் மக்கள் தமக்கு ஒப்படைத்த படையில் செயற்படுவதே ஜனநாயக நிெதிகள் அவ்வதிகாரத்திற்கு மக்களுக்குப் மைப்படுகின்றனர்.
; தன்னிச்சையான ஆட்சியிலிருந்து மனித சுதந்திரத்தையும் பாதுகாக்கும் சட்டத்தின் ஆட்சியாகும். சட்டத்தின் ஆளப்படுவோரும் சமமானவர்களாவர்.
சட்டப் பாதுகாப்புண்டு.
நந்திரம் : கல்வி மற்றும் தொழில் படையில் மட்டும் தெரிவு செய்யப்றும் நிறைவேற்றுத்துறைச் செல்வாக்குதீனமாகச் செயற்படுவதுமான நீதித்துறை துறைச் சுதந்திரமாகும்.
மறை : ஜனநாயகத்தையும் அரசியல் பிலிருந்து ஒன்றைப் பிரிக்க முடியாது. பில் ஒற்றுமையை ஏற்படுத்துவதற்கும் வெளிப்படுத்துவதற்குமான போட்டிக் பக அரசாங்கத்தின் செயற்பாட்டிற்கு
கக் குழுக்களின் செயற்பாட்டிற்கும் பிராயத்தைச் சுதந்திரமாக வெளிவாய்ப்பிருத்தல் : அரசாங்கத்தின் கள் காட்டும் துலங்கல் யாது? மக்கள் ந்து எதிர்பார்ப்பது என்ன என்பதனை கருவிகளும் அவசியமாகின்றன.

Page 121
11.
12.
அரசாங்கம்
சுதந்திரமான ஊடகம் : அரசா சுதந்திரமாக அச்சமின்றிச் ெ ஊடகங்களுக்கு இருக்க வேண்டு
பிரஜைகளின் உரிமைகளை சமத்துவத்தையும் பாதுகாத்தல்
இவற்றைப் பாதுகாத்தல் ஜனநா யாகும்.
அரசாங்கத்தின் பணிகள்
அரசாங்கத்தின் பணிகளை வெளி
யான பணிகள் என இரு வகைகளாகப்
வெளிவாரியான பணிகள்
l.
2
3.
4
5
தேசிய பாதுகாப்பை உறுதிப்படு
இதனை மேலும் 3 வகைகளாகப்
அ) ஆள்புல ஒருமைப்பாட்டை ஆ) அரசியல் சுதந்திரத்தைப் பா.
இ) அரசின் பெளதீக இருப்பைட்
தேசிய பொருளாதாரத்தை விருத்
தேசிய பொதுநலனை மேம்படுத்
தேசிய கெளரவத்தைப் பாதுகாத்
தேசிய அரசியல் கருத்தியலைப்
உள்வாரியான பணிகள்
l.
罗。
சட்டத்தையும் ஒழுங்கையும் நிை பொருளாதார முகாமைத்துவத்தி அ) பொருளாதார விருத்தி நிை ஆ) பொருளாதார விருத்தியை
இ) பொருளாதாரத்தின் முச்
படுத்துதல்.

O3
ங்கத்தின் நெருக்குதலின்றி சயற்படக்கூடிய வாய்ப்பு ம்.
யும் சுதந்திரங்களையும் மக்களின் மேம்பாட்டிற்கு யக அரசாங்கத்தின் கடமை"
வாரியான பணிகள், உள்வாரி
பாகுபடுத்தலாம்.
த்தல்
பாகுபடுத்தலாம்.
ப் பாதுகாத்தல்
துகாத்தல்
பாதுகாத்தல்
தி செய்தல்
துதல்
தல்
பாதுகாத்தல்
லநாட்டுதல்
னை மேற்கொள்ளுதல் லகளில் கவனம் செலுத்துதல்
வேகப்படுத்துதல்
கிய பகுதிகளைக் கட்டுப்

Page 122
104
அரசறிவு
- ஈ) கீழ்கட்டமைப்பு பப்பு உ) அரசு தொழில்க
லும்.
3. சமூகப் பொதுநலன்கள்
அ) முதியோர், அங்
நாதியற்றவர்கள் ஆ) சுகாதார மற்றும் இ) வீடு வழங்கலும்
ஈ)
சமூக காப்புறுதி
உ).
தொழில் வாய்ப்
களை நடாத்துத ஊ) இராணுவத்திலி
அனாதைகள் டே
சமூக முகாமைத்துவத்
அ) மோதல் முகானை ஆ) தொழிலாளர் பி இ) அனர்த்த நிவார
சூழல் முகாமைத்துவத் அ) இயற்கை வளங் ஆ) பொதுப் பூங்கா
வழங்குதல். இ) சுத்தமான காற் ஈ) பாதகமானதும்
களைக் கட்டுப் உருவம்
பெட்டு பகல் பட் மோதல் :

பியல் ஓர் அறிமுகம்
" வசதிகளை விருத்தி செய்தல்.
ளைத் தாபித்தலும், கொண்டு நடாத்துத
ளை மேற்கொள்ளல். கவீனர்கள், தொழிலற்றவர்கள் மற்றும் தக்கு உதவுதல். » சுகநலச் சேவைகளை நடாத்துதல்.
, வீடு கட்டுவதற்கு உதவுதலும். கெளுக்கு உதவுதல்.
புகளைக் கூட்டுதலும், தொழிற் பயிற்சிகலும்.
நந்து இளைப்பாறியோர் மற்றும் பான்ற விசேட பகுதியினருக்கு உதவுதல்.
தினை மேற்கொள்ளல். ஒமத்துவமும் மோதலைத் தீர்த்தலும் பிணக்குகளைத் தீர்த்தல்.
ணச் சேவைகளை மேற்கொள்ளுதல்
கதினை மேற்கொள்ளல்.
களைப் பாதுகாத்தல் சக்களை உருவாக்குவதோடு நீரையும்
றையும் நீரையும் வழங்குதல். , கதிரியக்கமுடையதுமான பொருட் படுத்தலும் அழித்தலும்.
மே '10-ம் உ (1) அமபல்
லை

Page 123
-9!JéFT
கல்வி மற்றும் அடையாளப்
அ) கல்வியை வழங்குதல்
ஆ) கலாசார மரபுரிமை
செய்தலும்
இ) அரும்பொருட் காட் சாலைகள், தேசிய வன அரங்குகள், கலாசா உருவாக்குதல்.
ஈ) தேசிய சின்னங்கை கெளரவத்தைப் பாது

ங்கம் 105
பணிகள்
களைப் பாதுகாத்தலும் விருத்தி
சிச் சாலைகள், மிருக காட்சி ா பூங்காக்கள்,பொதுமக்கள், நாடக ர நிலையங்கள் என்ப வற்றை
ளைப் பேணுதலும் அவற்றின் காத்தலும்.

Page 124
சட்டவாக்
THE LEGISLA
ஒரு அரசாங்கத்தின் முக் தேவையான சட்டங்களை இய இத்தகைய சட்டமியற்றும் ட பொதுவாக சட்ட மன்றங்கள் பார அழைக்கப்படுகின்றன. ஆனால் சி அழைக்கப்படுவது வழக்கம அமெரிக்காவில் சட்டமன்றம் கா அதே வேளை முன்னைய சோவிய சோவியத் என அழைக்கப்பட்டது நாடாளுமன்றம் (பாராளுமன்ற இலங்கையில் கூட 1972ஆம் ஆ சட்டமன்றம் தேசிய அரசுப் பேர
சட்டமன்றங்கள் ஒரவை ! சட்ட மன்றங்களாகவும் காணப்பு கனடா போன்றவை ஒரவைச் சட வேளை அமெரிக்கா, இந்தியா, இங் மன்றங்களாக உள்ளன.
சட்டமன்றங்களின் பணிக பொறுத்து வேறுபடும் நிலையும் அரசியல் சட்டமன்றங்கள் வெறு செயற்படுகின்றன. ஜனாதிபதி அ களின் பணி வரையறுக்கப்பட் அரசாங்க முறையிலேயே சட் அதிகமானதாகும். எனினும் பணிகளைப் பின்வருமாறு வகை

கத்துறை
TIVE BRANCHI)
$கிய தொழிற்பாடு நாட்டுக்குத் பற்றுவதாகும். சட்டமன்றங்கள் பணிகளை மேற்கொள்கின்றன. ாளுமன்றம் என்ற பெயரினாலேயே ல நாடுகளில் வேறு பெயர்களாலும் ாக உள்ளது. உதாரணமாக ங்கிரஸ் என அழைக்கப்படுகின்றது. த் யூனியனில் சட்ட மன்றம் சுப்ரீம் து. இந்தியாவிலுள்ள சட்டமன்றம் ம்) என அழைக்கப்படுகின்றது. ஆண்டு அரசியல் யாப்பின் படி வை என அழைக்கப்பட்டது.
சட்ட மன்றங்களாகவும் , ஈரவை படலாம். இலங்கை, பாகிஸ்தான், ட்ட மன்றங்களாக உள்ளன. அதே கிலாந்து போன்றன ஈரவைச் சட்ட
ள் அரசாங்கத்தின் அமைப்பைப்
காணப்படுகின்றது. சர்வாதிகார ம் ஆலோசனை மன்றங்களாகவே ரசாங்க முறையிலும் சட்டமன்றங்டதாக உள்ளது. பாராளுமன்ற ட மன்றங்களின் பணி மிகவும் பொதுவாக சட்ட மன்றத்தின் கப்படுத்தலாம்:

Page 125
சட்டவாக்
சட்டமன்றத்தின் பணிகள்
1. சட்டம் இயற்றும் பணி
சட்ட மன்றத்தின் மிக மு இயற்றுவதே ஆகும். இங்கு மக் இயற்றப்படுகின்றது. பிரதிநிதித்துவ சட்டங்களை நேடியாக இயற்றுவ தேர்ந்தெடுத்து அனுப்பிய பிரதிநி இயற்றிக் கொள்கின்றன. ஆனாலு ஜனநாயகத்தின் சில கூறுகள் பின்ட குடிமுனைப்பு போன்ற முறைக நடைமுறைகளில் நேரடியாக சுவிற்சர்லாந்திலும் அமெரிக்காவிலு ஜனநாயக முறைகள் பின்பற்றப்ப பாராளுமன்ற அரசாங்கமுை சட்டவாக்கத்தில் அமைச்சரவை அரசாங்கம் மசோதாக்களை அ மன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்படு: ஜனாதிபதி அரசாங்க மு வாக்கத்தில் நேரடிப் பங்கு கி. மட்டுமே உண்டு. ஜனாதிபதி தை உறுப்பினர்கள் மூலமும் சட்டம தெரிவிப்பதன் மூலமும் நிர்வாகத்து இயற்ற முயற்சிக்கின்றனர்.
சட்டமன்ற செயற்பாட்டில் பங்கினை வகிக்கின்றன. அவை ச சட்டங்களை நுணுக்கமாக பரி மேற்கொள்ள உதவுகின்றன.
2. நிர்வாகப்பணி
சட்டமன்றத்துக்கு நிர்வ கிடையாது. கண்காணித்து கட்டுட் பாராளுமன்ற அரசாங்கமுறை உள் மன்றத்துக்கு நேரடிப் பொறுப் துறையான அமைச்சரவையின் மீது யைக் கொண்டு வந்து அதனை

கத்துறை IO7
0க்கியமான பணி சட்டங்களை களின் விருப்பங்களே சட்டமாக பஜனநாயக முறையின்படி மக்கள் தில்லை. தேர்தல் மூலம் தாங்கள் திகள் மூலமாகவே சட்டங்களை ம் இன்று சில நாடுகளில் நேரடி பற்றப்படுகின்றன. ஒப்பங்கோடல், 5ளினுாடாக மக்கள் சட்டவாக்க பங்கேற்றுக் கொள்கின்றனர். லும் சில மாநிலங்களிலும் இந்நேரடி டுகின்றன. றையை பின்பற்றுகின்ற நாடுகளில் நேரடியாகப் பங்கு பெறுகின்றது. அமைச்சர்களினாலேயே சட்ட கின்றன. றையில் ஜனாதிபதிக்கு சட்ட டையாது; மறைமுகமாகப் பங்கு எது கட்சியை சேர்ந்த சட்டமன்ற ன்றத்தில் தனது விருப்பத்தினை |றைக்கு தேவையான சட்டங்களை
b சட்டமன்ற குழுக்கள் முக்கிய சட்டமன்றத்தினால் இயற்றப்படும் சீலனை செய்து திருத்தங்களை
ாகப் பணியில் நேரடிப் பங்கு படுத்தும் பங்கு மட்டுமே உண்டு. ள நாடுகளில் நிர்வாகத்துறை சட்ட புடையதாக உள்ளது. நிர்வாகத் நம்பிக்கையில்லாப் பிரேரணை
பதவி நீக்கும் அதிகாரம் சட்ட

Page 126
IO8 அரசறிவியல்
மன்றத்துக்கு உண்டு. அதே வேன கருமங்கள் தொடர்பாக கேள்வி உறுப்பினர்க்கு உண்டு. அவ்வாறு பதிலளிக்க வேண்டிய கடமையும் அ கேள்விகளை கேட்டல், பிரேரணை தீர்மானங்களை நிறைவேற்றல் 6 துறையைக் கட்டுப்படுத்தக் கூடிய
ஜனாதிபதி அரசாங்க முன் மன்றத்துக்கு புறம்பாக இருப்பதன தன்மை இல்லை. ஆனாலும் அமெரி சபைக்கு நிர்வாகத்துறை தொடர் உண்டு. அங்கு ஜனாதிபதி மேற் வெளிநாட்டு ஒப்பந்தங்களுக்குப் அவசியமாகும்.
3. நிதிசம்பந்தமான பணிகள்
சட்ட மன்றத்தின் அனுமதி இ நிதியினை வசூலிக்கவோ செலவு துறை வருடந்தோறும் சமர்ப்பிக்கி சட்ட மன்றத்தின் ஒப்புதல் அவசிய
4. அரசியல் யாப்பு பணி
அரசியல் யாப்பினை உருவா மன்றம் மேற்கொள்கின்றது. இப்பல் நாட்டுக்கு நாடு வேறுபடுகின்றது. பாராளுமன்றம் சாதாரண சட்ட அரசியல் யாப்பு சட்டமன்றமாகவு! சட்டங்களை மாற்றுவது திருத்து யாப்பினையும் திருத்தவும் மாற்ற அரசியல் யாப்பு திருத்தப் பணியி காங்கிரஸ் மாநில சட்ட மன்றங்களு அரசியல் யாப்பினைத் திருத்த, மாற் மன்றமான காங்கிரஸின் இரு சை யுடன் அதற்கான தீர்மானம் நிை மாநில சட்ட மன்றங்களின் சம்மத

ஓர் அறிமுகம்
1ள அமைச்சர்களை அவர்களது கேட்கும் உரிமை சட்டமன்ற கேள்வி கேட்கும் போது அதற்கு அமைச்சர்களுக்கு உண்டு. மேலும் "களை முன்வைத்தல், கண்டனத் என்பவற்றின் மூலம் நிர்வாகத்நிலை உண்டு. றையில் நிர்வாகத்துறை சட்ட ால் நேரடியாக கட்டுப்படுத்தும் சிக்காவில் 2வது சபையான செனட் பாக பரந்தளவிலான அதிகாரம் கொள்ளும் நியமனங்களுக்கும் ற் செனட் சபையின் சம்மதம்
இல்லாமல் நிர்வாகத்துறை பொது செய்யவோ முடியாது. நிர்வாகத் ன்ற வரவு செலவுத் திட்டத்துக்கு மானதாகும்.
க்கும் திருத்தும் பணிகளை சட்ட னியினை மேற்கொள்ளும் முறை பிரித்தானிய சட்டமன்றமான மன்றமாகவும் , அதேவேளை ம் தொழிற்படுகின்றது. சாதாரண துவது போல அங்கு அரசியல் ]வும் முடியும். அமெரிக்காவில் னை மத்திய சட்ட மன்றமான டன் பகிர்ந்து கொள்கிறது. அங்கு bற வேண்டுமாயின் மத்திய சட்ட பகளிலும் 2/3 பெரும்பான்மைறவேற்றப்படுவதோடு 3/4 பங்கு மும் அதற்கு அவசியமானதாகும்.

Page 127
11 சட்டவா
5. பொதுசன அபிப்பிராயத்தை
6 சட்டமன்றங் கள் டெ பிரதிபலிக்கும் மன்றமாகவும் உறுப்பினர்கள் பொதுமக்களில் விவாதங்களின் போது தெரிவிக் கருத்துக்களும் சட்ட மன்றங்களில் சில நாடுகளில் சட்ட மன்ற குழு அபிப்பிராயங்களைத் தெரிவிப்பது அளிக்கப்படுகின்றது.
6. வேறு பணிகள்
இங்கிலாந்தில் சட்டத்துை சபை உச்ச நீதிமன்றமாக, தொழிற்படும் போது சட் வீற்றிருப்பர். அமெரிக்காவில் சபை ஜனாதிபதி, துணை விசாரணைகளை நீதிமன்ற செய்கின்றது. இதன் போது நீதிபதி செனட் சபைக்குத் : இந்தியாவில் ஜனாதிபதி சட்டத்துறையான பாரால் பாராளுமன்றத்தின் இரு மன்றங்களிலிருந்தும் தேர் கொண்ட தேர்வாளர் குழு கின்றது. சுவிற்சர்லாந்தில் நீதிபதிகள், படைத்தளபதிக
சட்ட மன்றம் தேர்ந்தெடுக் (iii)
இந்தியாவில் உச்ச நீதிமன்ற நீதிமன்றத்தின் நீதிபதிகளை
செய்கின்றது. இதே போ ( 2 -3
சட்டத்துறையான காங்கிர பதவிநீக்கம் செய்கின்றது. 8 கூட்டுத் தீர்மானத்தின் மூ
கின்றனர். - அடம் இரு படகு - ப

நகத்துறை -
109
நப் பிரதிபலித்தல் வை...
பாதுசன அபிப்பிராயத்தைப் காணப்படுகின்றது. சட்டமன்ற ள் கருத்துக்களைச் சட்டமன்ற கின்றனர். தொடர்பூடகங்களின் கவனத்துக்கு எடுக்கப்படுகின்றன. க்களின் முன் தோன்றி தங்களின் கற்கு பொதுமக்களுக்கும் வாய்ப்பு 10ம் 800இ ப ட
ம 30- ம்
றயின் ஒரு சபையான பிரபுக்கள் த் தொழிற்படுகின்றது. இவ்வாறு
ட பிரபுக்கள் மட்டும் சபையில் ல் இரண்டாவது சபையான செனட் ஜனாதிபதி தொடர்பான குற்ற ம் போல் அமர்ந்து விசாரணை | உயர் நீதி மன்றத்தின் தலைமை தலைமை தாங்குவார். யைத் தேர்ந்தெடுக்கும் பணியில் ளுமன்றமும் பங்கு கொள்கிறது. சபைகளிலிருந்தும் மாநில சட்ட தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளைக் ஐ ஜனாதிபதியைத் தேர்ந்தெடுக் மத்திய அரசின் நிர்வாகக் குழு, கள் ஆகியோரை சுவிற்சர்லாந்தின் கின்றது. த்தின் நீதிபதிகளையும் மாநில உயர் ரயும் பாராாளுமன்றம் பதவி நீக்கம் ல அமெரிக்காவிலும் அமெரிக்க ஸ் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளைப் இங்கிலாந்தில் பாராளு மன்றத்தின் லம் நீதிபதிகள் பதவி நீக்கப்படும்
ப க ட ட . பட் 000ம் பாரு

Page 128
IIO அரசறிவியல்
சட்டமன்றத்தின் அமைப்பு
பொதுவாக ஒரவைச் சட்ட என்பனவே நடைமுறையில் கா இஸ்ரேல், இலங்கை போன்ற நாடு காணப்படுகின்றன. அதேவேளை அ சுவிற்சர்லாந்து, இந்தியா போன்ற நா காணப்படுகின்றன. சமஷ்டி ஆட்சி சமஷ்டியிலிணைத்துக் கொண்ட ட படுத்தும் மன்றமாகக் காணப்படுகி மன்றங்கள் அதிகாரங் குறைந்த ம6 அமெரிக்காவின் இரண்டாவது ம6 விலான அதிகாரங்களைக் கொண்ட ஒரவைச் சட்டமன்றங்கள் தொடர்பாக ஆதரவான கருத்துக் காணப்படுகின்றன.
ஒரவைச் சட்டமன்றம்
நாட்டின் சட்டமன்றம் இ சபையிடம் வழங்கப்படுமாக இருந் எனப்படும்.
ஒரவைச் சட்ட மன்றத்துக்கு ஆ
l. நாட்டின் இறைமை பிரிக்கப் மன்றம் காணப்படுவதாலே
படாமலிருக்கின்றது.
2. ஒரவைச் சட்ட மன்றம் எ செலவினத்தைப் பொறுத் காணப்படும்.
3. ஈரவைச் சட்ட மன்றம் இ
பதிலுள்ள கால தாமதத்தி கூடியாதாக இருக்கும்.
4. ஒரவைச் சட்ட மன்றம் வ எதிரொலிக்கும் ஒரே மன்றம
5. புதிய அரசுகளுக்கும் சிறி
சிறந்ததாகக் காணப்படும்.

ஓர் அறிமுகம்
மன்றம், ஈரவைச் சட்ட மன்றம் ணப்படுகின்றன. நியூசிலாந்து, களில் ஒரவைச் சட்ட மன்றங்கள் மெரிக்கா, பிரான்ஸ், இங்கிலாந்து, டுகளில் ஈரவைச் சட்டமன்றங்கள் நாடுகளில் இரண்டாவது மன்றம் மாநிலங்களைப் பிரதிநிதித்துவப்ன்றது. பொதுவாக இரண்டாவது ன்றங்களாக இருக்கின்ற போதும் ன்றமான செனட் சபை அதிகள- மன்றமாக விளங்குகின்றது.
r, ஈரவைச் சட்ட மன்றங்கள் களும் எதிரான கருத்துக்களும்
யற்றும் இதிகாரம் ஒரேயொருதால் அது ஒரவைச் சட்டமன்றம்
தரவான கருத்துக்கள்
படாதிருக்கும். ஒரேயொரு சட்ட
யே இவ்விறைமை பிரிக்கப்
ளிமையானதாக இருப்பதோடு தவரை சிக்கனமானதாகவும்
ருப்பதனால் தீர்மானம் எடுப்னை இதன் மூலம் தவிர்க்கக்
ாக்காளர்களின் கருத்துக்களை ாக மட்டுமே இருக்கும்.
ய அரசுகளுக்கும் இம் முறை

Page 129
சட்டவாக்
ஒரவைச் சட்ட மன்றத்துக்கு ஆ
l.
அதிகாரங்கள் ஒரு சபையிட எதேச்சாதிகாரமாக செ உருவாகும்.சிறிய பிரதேசங்க கொள்ளப்படுவதற்கான வா
சட்ட மன்றத்துக்குத் தெ சட்டவாக்க விடயத்தில் பா கூறி விட முடியாது. எனவே திருத்த முடியாத நிலை ஏற் சட்ட மன்றத்தில் பெரும்ப வரையறையில்லாத ஆதிக்க தேர்தலில் போட்டியிட விரு பிரதிநிதித்துவத்தை பெற ஏற்படும். நாட்டில் வாழும் சிறுபான்ை தருமென கூறமுடியாது.
ஈரவைச் சட்டமன்றம்
நாட்டின் சட்டம் இயற்று
வழங்கப்பட்டிருந்தால் அது ஈரவை
ஈரவைச் சட்ட மன்றத்துக்கு ஆ
I.
அதிகாரங்கள் ஒரு சபை இருப்பதனால் மக்களினுடை பாதுகாக்கப்படக் கூடிய நி3
முதலாம் மன்றம் விடுகின் வாய்ப்பு ஏற்படும். கட்சி அரசியலில் ஈடுபட சேவையாளர்களுக்குப் பிரதி அவர்களின் சேவையை இந்தியாவில் 12 உறுப்பினர் சமூகப்பணி போன்ற பன நியமிக்கப்படுகின்றனர்.

கத்துறை III
தரவற்ற கருத்துக்கள்
ம் மட்டும் குவிவதால் சட்டமன்றம் யற்படுவதற்கு வாய்ப்புக்கள் 5ளின் அபிலாஷைகள் கவனத்திற் ய்ப்புகளும் குறைவாக இருக்கும். 5ரிவு செய்வோர் அனைவரும் "ண்டித்தியம் பெற்றவர்கள் எனக் இவர்கள் விடுகின்ற தவறுகளைத் படும். ான்மையைப் பெற்றுள்ள கட்சி த்தினைச் செலுத்த முற்படலாம். நம்பாத அறிஞர்கள், நிபுணர்களின் ற்றுக் கொள்ள முடியாதநிலை
மயினருக்குப் போதிய பாதுகாப்புத்
Iம் அதிகாரம் இரு சபைகளிடம் பச் சட்டமன்றம் எனப்படும்.
தரவான கருத்துக்கள்
பிடம் மட்டும் குவிக்கப்படாது டய சுகந்திரம், உரிமைகள் என்பன லை ஏற்படும்.
ன்ற தவறுகளை திருத்தக் கூடிய
விரும்பாத கல்விமான்கள், சமூக நிதித்துவத்தை வழங்குவதன் மூலம்
பெற்றுக் கொள்ள முடியும். கள் கலை, இலக்கியம், அறிவியல், ரிகளில் ஈடுபடுபவர்களிலிருந்து

Page 130
12
அரசறிவியல்
முதலாம் மன்றத்தின் வே குறைக்கக் கூடியதாக இருக் சிறுபான்மையினருக்குப் பே கூடியதாக இருக்கும்.
சமஷ்டியாட்சி தொடர்பா வளருவதற்கு வாய்ப்பினைக்
ஈரவைச் சட்ட மன்றத்துக்கு ஆ
l.
இரு சபைகள் இருப்பதன படுவதில் கால தாமதம்
வேளைகளில் மிக அவசர இயற்ற முடியாத நிலை ஏற்
இரண்டு சபைகள் இருப்ப அதிகமாகின்றன.
சட்ட மன்றத்தில் அவை இ பரிசீலனை செய்வதற்காக ச சட்ட மன்றம் விடுகின்ற ஒரவைச் சட்டமன்ற அமைட்
பொதுவாக 2ஆவது மண் உறைவிடமாகத் திகழ்கி தொடர்ச்சியாக முன்வைக்க பெரும்பாலான நாடுகளில் நியமிக்கப்படுகின்ற உறு மக்களாட்சி கோட்பாட்டுக்

ஓர் அறிமுகம்
லைப்பளுவினை 2ஆம் மன்றம் கும்.
ாதிய பிரதிநிதித்துவத்தை வழங்கக்
க வேறுபட்ட அபிப்பிராயங்கள் கொடுக்கக் கூடியதாக இருக்கும்.
தரவற்ற கருத்துக்கள்
ால் சட்டங்கள் நிறைவேற்றப்ஏற்படுகின்றது. அதனால் சில rமான சட்டங்களை விரைவாக படுகின்றது.
தனால் அரசின் செலவினங்கள்
யற்றும் சட்டங்களை நுணுக்கமாக ட்ட மன்ற குழுக்கள் இருப்பதால் தவறுகளை நீக்கக் கூடிய நிலை புக்குள்ளேயே காணப்படுகின்றது.
றம் பிற்போக்கு சக்திகளின் ன்றது என்ற குற்றச் சாட்டு ப்படுகின்றது.
2ஆவது மன்ற உறுப்பினர்கள் |ப்பினர்களாக இருப்பதனால் கு அது தடையாக விளங்குகின்றது.

Page 131
இருபது
ர் - அந்த
| தத |- ோபல் 8
|லெட், | நிறைவேற்றுது (பட 5 (THE EXECUTIVE ]
| 250 0
நிர் வாகத்துறை அல்லது நினை சட்டவாக்கத்துறை இயற்றிய சட்ட நிர்வாகத்தை நடாத்துகின்ற நிறுவன அடிப்படையாகக் கொண்டே பாரா ஜனாதிபதி அரசாங்கமுறை, சோஸலிச பட்டுள்ளன.
நிறைவேற்றுத்துறையின் பணிகள்
நிர் வாகத்துறை எந்தவகையா! கொண் டிருந்தாலும் அது பல ப
மேற்கொள் கின்றது. அவற்றுள் பின மானவையாகும்: 1. சட்டம் ஒழுங்கினை நிலைநாட்
ஒரு நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு பொறுப்பு நிர்வாகத்துறையைச் சார்ந்தத வாழும் சகல மக்களினதும் உயிருக்குப் கொடுப்பது அரசின் கடமையாகும். இன பாதுகாத்தல், சூழல் மாசடைவதனைப் நிர்வாகத்துறையின் பணிகளாகும். இட மேற்கொள் வதற்காக சட்டத்தின் . நிர்வாகத்துறை பின்பற்றுகின்றது. டெ சாலை குற்றவியல், குடியியல் சட்டங்கள் பணிகளுக்கு உதவியாக அமைக்கின்றன

கோவை
உடு
த. (2)
ந்துறை
கடு BRANCH) ல்
மறவேற்றுத்துறை என் பது உங்களுக் கேற்ப நாட்டின் மாகும். இந்நிர்வாகத்தை ளுமன்ற அரசாங்கமுறை, முறை என்பன உருவாக்கப்
இல.
ரன அரசாங்கமுறையைக் ணிகளை நடைமுறையில் எவரும் பணிகள் முக்கிய
டுதல்
ஆகியவற்றை நிலைநாட்டும் காகும். அரசின் எல்லைக்குள் > உடைமைக்கும் பாதுகாப்பு த விட பொதுச் சொத்தினைப் பாதுகாத்தல் போன்றனவும் ப்பணிகளை நடைமுறையில் ஆட்சி என்ற தத்துவத்தை சாலிஸ், நீதிமன்றம், சிறைச் ர் என்பன நிர்வாகத்துறையின்
எ.இ-பு
- க.
பகுப்பம், கோப்

Page 132
Il4 அரசறி
2. வெளிநாடுகளுடன் உற
ஒரு தனி மனிதன் எ தனித்துவாழ முடியாதோ அே உதவியோ ஒத்துழைப்போ இ பொருளாதாரம், கலாசாரப் களுடனான தொடர்பு மிக நாடுகளுடனான உறவு வெளிநாட்டுக் கொள்கைகள் நலனே வெளிநாட்டுக்கெ வகிக்கின்றது. இவ் வெளி நடைமுறைப்படுத்த வேண் சர்வதேச நிறுவனங்களில் ஆ இணைந்து செயற்படுதல், தூதுவராலயங்களை உருவ மேற்கொள்கின்றது.
3. போர்ப்பிரகடனம் செ
சில சூழ்நிலைகளில் ஏற்படலாம். இக்காலத்தில் அதற்கான நடவடிக்கைகளை துறையின் கடமைகளாகும். போது சில நாடுகளில் சட்ட யதும் அவசியமானதாகின்றது
இங்கிலாந்தில் நிர்வ ஆலோசிக்காமலேயே போ ஆனால் பாராளுமன்றத்தின் அமெரிக்காவிலும் போர்ப் முடியாது. ஆனால் போர்ப்பு ஒழுங்குவிதிகளை சுயா ஜனாதிபதிக்குண்டு. இந்திய ஜனாதிபதி போர்ப்பிரகடன:
இலங்கையில் ஜனாதி ஆனால் அதற்கான நிதியில் பெயரிலேயேப் பெற்றுக் சட்டத்தினை உருவாக்கி ( அதிகாரமும் ஜனாதிபதிக் நாட்களுக்கிடையில் பாராளு பெறுதல் வேண்டும்.

வியல் ஓர் அறிமுகம்
ரவுகளை மேற்கொள்ளுதல்
வ்வாறு ஏனையவர்களின் உதவியின்றி தேபோல் ஒரு அரசும் ஏனைய நாடுகளின் இன்றி தனித்துவாழ முடியாது. வர்த்தகம், ம், கல்விபோன்றவற்றிற்கு வெளிநாடு
மிக அவசியமானதாகும். இவ்வெளி களை நெறிப்படுத்துவதற்காகவே உருவாக்கப்படுகின்றன. நாட்டின் தேசிய ாள்கையில் பிரதான பாத்திரத்தை நாட்டுக் கொள்கையை உருவாக்கி டியது நிர்வாகத்துறையின் பணியாகும். அங்கத்தவர்களாகச் சேர்தல், அதனுடன்
ஒப்பந்தங்களை மேற்கொள்ளுதல், ாக்குதல் போன்ற பணிகளையும் இது
ய்தல்
அரசு போரில் ஈடுபடவேண்டியநிலை போர்ப்பிரகடனத்தை மேற்கொண்டு முன்னெடுப்பது போன்றவை நிர்வாகத் போர்ப் பிரகடனத்தை மேற்கொள்ளும் த்துறையின் சம்மதத்தைப் பெறவேண்டி
5. ாகத்துறை சட்டத்துறையினை கலந்து ர்ப்பிரகடனத்தை மேற்கொள்ளலாம். சம்மதமின்றி போரை நடாத்த முடியாது. பிரகடனத்தினை ஜனாதிபதி விடுக்கபிரகடனத்தை விடுத்தப்பின் அதற்கான தீனமாக உருவாக்கும் அதிகாரம் பாவில் பிரதமரின் சிபாரிசின் பேரில் த்தை விடுக்கலாம். பதி போர்ப்பிரகடனத்தை விடுக்கலாம். னை பாராளுமன்றத்தின் சம்மதத்தின் கொள்ள முடியும். அவசரக்காலச் போருக்கான சட்டங்களை இயற்றும் * குண்டு. ஆனாலும் ஜனாதிபதி 14 நமன்றத்தின் சம்மதத்தினை அதற்குப்

Page 133
நிறைவேற்றுத்து
4. உடன்படிக்கைகளை நிறைவேற்ற
வெளிநாடுகளுடன் உடன்படிக் அதிகாரம் நிர்வாகத்துறைக்கேயுண்டு. களுடன் உடன்படிக்கையை மேற்கெ சபையின் சம்மதத்தினைப்பெற்றுக் கொ
இங்கிலாந்தில் எல்லா உடன் துறையினாலேயே மேற்கொள்ளப்படுகி அங்கீகாரம் அதற்கு அவசியமில்லை. முறையில் நிறைவேற்றுவதற்கு சட பாராளுமன்றமே அதனை நிறைவேற்றி
ஒப்பந்தங்களை நடைமுறையில் நிர்வாகத்துறையைச் சார்ந்ததாகும்.
5. நியமனங்களை மேற்கொள்ளுதல்
அரசியல் யாப்பு விதிகளுக்கு உட்ப துறைகளுக்கு நியமனங்களைச் செய்யு துறைக்கு உண்டு. இந்த வகையில் முப்ப அதிகாரிகள், வெளிநாட்டுத் துTதுவ நிர்வாகத்துறையின் தலைவர் நியமனம் பிரதமரின் ஆலோசனையுடன் ஜனாதி களை மேற்கொள்கின்றார். அமெ நியமனங்களை ஜனாதிபதி மேற்ெ செனட்சபையின் சம்மதம் அவசியம ஜனாதிபதி இவ்வாறான நியமனங்களை ே சில நியமனங்களை மேற்கொள்வதற் பேரவையின் அங்கீகாரம் அவசியம். அதிபர், கணக்காளர் நாயகம், ஒம்பூ நியமித்தல்.
நீதிபதிகளை நியமனம் செய்யும் ஆ உண்டு. அமெரிக்காவில் ஜனாதிபதி சென் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளை நியமனம் ஜனாதிபதி தான் கலந்தாலோசித்து தகுதி உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளுடன் கலந்தாே நியமிக்கின்றார். பின்னர் பிரதம நீதியர ஏனைய நீதிபதிகளை நியமிக்கின்றார். அரசியல் அமைப்பு பேரவையின் சம் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்ற நீதிபதிகளை

றை II5
ரல்
கைகள் செய்துகொள்ளும் அமெரிக்காவில் வெளிநாடுாள்ளும் போதும் செனற்ள்வது அவசியமானதாகும். படிக்கைகளும் நிர்வாகத் lன்றன. பாராளுமன்றத்தின் ஆனால் அதனை நடை ட்டங்கள் தேவையாயின் நீ கொடுக்கவேண்டும் நிறைவேற்றும் பொறுப்பும்
ட்டு சிவில் மட்டும் இராணுவ ம் அதிகாரமும் நிர்வாகத் டை தளபதிகள், அரச உயர் வர்கள் போன்றவர்களை b செய்கிறார். இந்தியாவில் பதி இவ்வாறான நியமனங்ரிக்காவில் இவ்வாறான காள்ளும் போது அதற்கு ானதாகும். இலங்கையில் மேற்கொள்கின்றார். எனினும் கு அரசியல் அமைப்பின் உதாரணம் :- பொலிஸ்மா பூட்ஸ்மன் போன்றோரை
அதிகாரம் நிர்வாகத்துறைக்கு எட்சபையின் சம்மதத்துடன் செய்கின்றார். இந்தியாவில் நியானவர்கள் எனக் கருதும் லாசித்து பிரதம நீதியரசரை சரின் ஆலோசனையுடன்
இலங்கையில் ஜனாதிபதி மதத்துடன் உயர்நீதிமன்ற நியமிக்கின்றார். அரசியல்

Page 134
116 அரசறி
அமைப்பு பேரவை தனது
நீதியரசருடனும் சட்டம கலந்தாலோசிக்க வேண்டும்
6. சட்டம் இயற்றும் பன
சட்டம் இயற்றும் காணப்படினும் நிர்வாக அதிகாரங்கள் உள்ளது. பாராளுமன்றத்தை கூட்டு பதற்கும் நிர்வாகத்துறையே ஜனாதிபதிஅரசாங்க முறைய கிடையாது. என்றாலும் இரு கூட்டங்களைக் கூட்டும் உா
பாராளுமன்ற அரசா வதற்கான முயற்சிகள் நிர் படுகின்றது. பாராளுமன்ற அ இங்கிலாந்து போன்ற நாடு அமைச்சரவையினாலேயே அரசாங்க முறையில் இவ் அ அவர் செய்திகளை விடுத் விருப்பத்தைத் தெரியப்ப ஜனாதிபதி
சட்டமன்றத்தில் இய நாடுகளில் நிர்வாகத்துறை த அமுலுக்கு வருகின்றது. அெ நிறைவேற்றும் சட்டங்களு வேண்டும். தான் விரும்பாத யுடன் நிராகரிக்கலாம். ஆன மையுடன் மீண்டும் நிறைவே ஆகவேண்டும். இந்தியாவில் ஜனாதிபதி கையொப்பம் சட்டங்களை மீள்பரிசீலை அனுப்பலாம். ஆனால் அதே நிறைவேற்றினால் ஜனாதி இங்கிலாந்தில் சட்டங்களு மன்னருக்கு இருக்கின்ற டே சம்மதிக்க மறுப்பதில்லை.இ பாராளுமன்றம் இயற்றும்

வியல் ஓர் அறிமுகம்
சம்மதத்தினை வழங்கும்போது பிரதம ா அதிபருடனும் தேவை ஏற்படின்
ரிகள்
அதிகாரம் சட்டவாக்கத் துறையிடம் ந்துறைக்கும் சில சட்டம் இயற்றும் பாராளுமன்ற அரசாங்க முறையில் வதற்கும் கலைப்பதற்கும் ஒத்திவைப்அதிகாரங்களைப் பெற்றுள்ளது. ஆனால் பில் ஜனாதிபதிக்கு இவ்வாறான அதிகாரம் அரசாங்க முறைகளிலும் விசேட சிறப்பு ரிமை நிர்வாகத்துறைக்கு உண்டு.
ங்க முறையில் சட்டங்களை இயற்று வாகத் துறையினாலேயே ஆரம்பிக்கப்ரசாங்க முறையைப் பின்பற்றும் இந்தியா, கெளில் பெரும்பாலான மசோதாக்கள் 1 கொண்டுவரப்படுகிறது. ஜனாதிபதி அதிகாரம் ஜனாதிபதிக்கு இல்லை. அங்கு தல் மூலம் சட்டமன்றத்துக்குத் தனது டுத்தலாம். உதாரணம் :- அமெரிக்க
ற்றப்பட்ட ஒரு மசோதா பெரும்பாலான லைவரின் இசைவைப் பெற்ற பின்னரே மரிக்காவில் சட்டத்துறையான காங்கிரஸ் க்கு ஜனாதிபதி கையொப்பம் இடுதல் சட்டங்களை ஜனாதிபதி மறுப்பாணைால் அதனை காங்கிரஸ் 2/3 பெரும்பான்வற்றுமாயின் ஜனாதிபதி அதனை ஏற்றே பாராளுமன்றம் இயற்றும் சட்டங்களுக்கு இடுதல் வேண்டும். தான் விரும்பாத னை செய்யுமாறு ஜனாதிபதி திருப்பி மசோதாவைப் பாராளுமன்றம் மீண்டும் பதி அதனை ஏற்றே ஆகவேண்டும். க்குக் கையொப்பம் இடும் அதிகாரம் பாதும் மன்னர் ஒரு போதும் அதற்குச் லங்கையில் இந்நிலை வேறுபட்டதாகும். சட்டங்களுக்குச் சம்மதம் தெரிவிக்கும்

Page 135
நிறைவேற்றுத்துை
அதிகாரம் இங்கு நிர்வாகத்துறைக் ( பாராளுமன்ற சபாநாயகர் சட்டம் ஒ பட்டுள்ளது எனச் சான்றுரை அளித்துச் போதும்; அது சட்டமாக்கப்படும். அ6 அவசரகாலச் சட்டத்தை இயற்றும் : தலைவருக்கு உண்டு. ஆனால் குறிப்ட மன்றத்தின் அனுமதியைப் பெறுவது இ சட்டவாக்கத் துறை இயற்றிக் சட்டத்து துணைச் சட்டங்களையும் விதிகளை கொள்ளும் அதிகாரம் உண்டு. இதுவே " இயற்றுதல்" என அழைக்கப்படும்.
7. நீதிப் பணிகள்
நிர்வாகதுறைக்குச் சில நீதிப்பண குற்றவாளிகளுக்கு மன்னிப்பு வழங்கும் குறைக்கும் அதிகாரம், தண்டனையை என்பன உண்டு. நீதி தவறுதல் கூடாது நிர்வாகத் துறைக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ற ΙΙ7
த வழங்கப்படவில்லை. 2ழுங்காக நிறைவேற்றப்
கையொப்பம் இட்டாலே வசரகால நிலையின்போது உரிமை நிர்வாகத்துறைத் பிட்ட காலத்தினுள் சட்ட தற்கு அவசியமானதாகும். க்குட்பட்டு நிர்வாகத்துறை rயும் உருவாக்கி இயற்றி ஒப்படைக்கப்பட்ட சட்டம்
ரிகளும் உள்ளன. குறிப்பாக அதிகாரம், தண்டனையைக் ஒத்திவைக்கும் அதிகாரம் என்பதற்காக இவ்வதிகாரம்

Page 136
p5
[THE JU
நவீன அரசாங்கங்கள் துறைகளுள் ஒன்றாகும். இ மிகவும் அவசியமானதாகு முறையிலும் நீதி வழங்கப் அது பயனுடையதாக இரு அளவிடுதவற்கான அளவு ே நிர்வாகத்துறை வரம்புகளை மதிக் காத போதும் சட்ட கைவைக்கின்ற போதும் மக் நிறுவனம் நீதித்துறைே பாதுகாவலனாக இருக்க6ே அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ந பணிகளும் நிர்வாகத்துறையி நிலையில் முன் எப்போன யாததாக இருக்கின்றது.
பெரும்பாலான நா தலைவரினாலேயே தேர் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் நீதிபதி ஊதியம், ஒய்வுபெறும் வயது செய்வதற்கு உதவியாக அை நிலைகளுக்கு அரசியல் யா படுகின்றது.

9
தித்துறை
JDICLARY BRANCH]
ரில் நீதித்துறையும் முக்கிய அரசாங்கத் இந்நீதித்துறை மக்களின் நல்வாழ்விற்கு 5ம். விரைவாகவும் பாரபட்சம் அற்ற படும் போதே மக்களைப்பொறுத்தவரை க்கும். ஒரு அரசாங்கத்தின் சிறப்பினை கோலாகவும் நீதித்துறை விளங்குகின்றது.
மீறும் போதும் மக்களின் உரிமைகளை டசபை மக்களுடைய உரிமைகளில் களுக்கு இருக்கின்ற ஒரே நம்பிக்கையான யயாகும். நீதித்துறை மக்களுக்கு வண்டும் என்பதற்காகவே சுதந்திரமாக நவீன காலங்களில் சட்டத்துறையின் பின் பணிகளும் விரிவடைந்து செல்கின்ற தயும்விட தற்காலங்களில் இன்றியமை"
டுகளில் நீதிபதிகள் நிர்வாகத்துறை ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர். அவ்வாறு நிகளுக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் முறை, போன்றன சுதந்திரமாக கடமைகளைச் மகின்றன. மேலும் நீதிபதிகளின் உயர்ந்த ப்பின் மூலமே உத்தரவாதம் வழங்கப்

Page 137
நீதித்துறை
நீதிபதிகள் நியமிக்கப்படுதல்
பின் வரும் வகைகளில் நீதி
படுகின்றனர்:
l.
மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுத கன் ரன்களிலும் அமெரிக்காவி நீதிபதிகள் மக்களினால் தேர் இம்முறை மக்களாட்சி கோட்ப அமைந்தபோதும் மக்கள் சிறந்தவ என கூற முடியாததனாலும், க இருப்பதனாலும் மீண்டும் தெரி என்பதற்காக மக்களைத் தி முற்படக்கூடும் என்பதனாலும் பாடுடைய முறையாகக் கொள்ள
நிர்வாகத்துறையால் நியமிக் பலநாடுகளில் நீதிபதிகள் நிர்வாக; தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர். கட்டுப்பாடுகள் இருந்தால் இது என்ற கருத்து இன்று பலராலும் ( அமெரிக்காவில் உயர்நீதிமன் நியமிக்கின்றார். எனினும் ெ இந்நியமனங்களுக்கு அவசிய ஜனாதிபதி தான் ஆலோசிக்க கருதுகின்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி பிரதம நீதியரசரை தெரிவு செய நீதியரசரின் ஆலோசனையுடன் ஏ படுகின்றனர். இலங்கையில் உயர் ஜனாதிபதி அரசியல் அமைப்பு நியமிக்கின்றார்.
சட்டமன்றத்தின் மூலம் சுவிற்சர்லாந்தில் நீதிபதிகள், மத் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர். சோவியத் யூனியனிலும் மத்தி சோவியத்தின் மூலம் நீதிபதிகள் சட்டமன்றத்தின் மூலம் தேர்ந் குறைபாடுடையது என பலராலும்

19
பதிகள் தேர்ந்தெடுக் கப்
நல்: சுவிற்சர்லாந்தின் சில ண் சில மாநிலங்களிலும் ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர். ாட்டினை வலியுறுத்துவதாக ர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பார்கள் கட்சி செல்வாக்குக்கு வழி வு செய்யப்பட வேண்டும் ருப்திபடுத்த நீதிபதிகள் b இத்தெரிவுமுறை குறைப்படுகின்றது.
$கப்படுதல்: பொதுவாக த்துறையின் தலைவராலேயே இத்தேர்வு முறையில் சில சிறந்த முறையாக அமையும் முன்வைக்கப்படுகின்றது. ன்ற நீதிபதிகளை ஜனாதிபதி சனட் சபையின் சம்மதம் மாகின்றது. இந்தியாவில் தகுதியானவர்கள் என்று நிகளுடன் கலந்தாலோசித்து ப்கின்றார். பின்னர் பிரதம னைய நீதிபதிகள் நியமிக்கப்நிலை நீதிமன்ற நீதிபதிகளை
பேரவையின் சம்மதத்துடன்
தேர்ந்தெடுக்கப்படுதல் : திய சட்டமன்றத்தின் மூலம்
இதே போல முன்னைய ய சட்டமன்றமான சுப்ரீம் ர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். தெடுக்கப்படும் இம்முறை சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றன.

Page 138
I2O அரசறி
சட்டமன்ற உ செய்யக் கூடிய திற யாததினாலும், கட் இருப்பதனாலும் வ இருப்பதனாலும் இ சுட்டிக்காட்டப்படுகி
ஊதியமும் பதவிக்காலமு
பொதுவாக நீதிபதி தீர்மானிக்கப்பட்டு திரட்டு வழக்கமானதாக இருக்கின் ஆயுட்கால பதவி விரும் பலராலும் முன் வைக்கப்ட உரியவராக இருக்கும் வை இலங்கையில் நீதிமன்றங்கை வேறுபடுகின்றது. அங்கு உய மேன்முறையீட்டு நீதிமன்ற வகிக்கக் கூடியவர்களாக உ
தகுதிகள்
பொதுவாக குறிக்கட் தகைமை பல நாடுகளில் பி யாப்பு ரீதியாக எதுவும் சு தகைமை கவனத்தில் எடுக்க குறிப்பாக உயர்நீதிமன்ற குறிப்பிட்ட காலம் நீதிபதி நிபந்தனை விதிக்கப்படுகின்
இந்தியாவில் தலைை பட்சம் ஐந்து வருடங்கள் ஒ பணியாற்றி இருத்தல் வேண
இலங்கையில் இதுப ஆனாலும் உயர்நிலைப்பத எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

வியல் ஓர் அறிமுகம்
றுப்பினர்கள் நீதிபதிகளைத் தெரிவு மையுடையவர்கள் எனக் கூறமுடி" சி அரசியல் புகுவதற்கான வாய்ப்பு லுவேறாக்க கோட்பாட்டுக்கு முரணாக நியமனமுறை குறைபாடுடையது என ன்றது.
pம்
களின் ஊதியம் சட்டமன்றத்தினால் நிதியின் மீது பொறுப்பாக்கப்படுவதே றது. பதவிக்காலத்தைப் பொறுத்தவரை பத்தக்கதாக இருக்கும் என்ற கருத்து டுகின்றது. இக்காலத்தில் நன் நடத்தை ர அவர் பதவி வகிக்கலாம். ஆனாலும் ளப் பொருத்து அவர்களின் பதவிக்காலம் ர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் 65 வயது வரையும் ) நீதிபதிகள் 63 வயது வரையும் பதவி ஸ்ளனர்.
பட்ட கால சட்டத் தொழில் பார்த்த ன்பற்றப்படுகின்றது. தகைமைகள் பற்றி கூறாத நாடுகளில் கூட சட்டத்தொழில் ப்படுகின்றது. உயர்நிலைப் பதவிகளுக்கு நீதிபதிகள் போன்ற பதவிகளுக்கு யாக இருந்திருத்தல் வேண்டும் என்ற ADġbl.
D நீதிமன்ற நீதிபதியாக வருபவர் குறைந்த ரு உயர்நீதிமன்றத்தில் சட்டத்தரணியாக r(6)Lb.
ற்றிய எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை. விகளுக்குச் சட்டத்தொழில் அனுபவம்

Page 139
நீதித்
நீதித்துறையின் பணிகள்
1. நீதிநிர்வாகம்
நீதித்துறையின் முக்கியபணி குடியியல் சம்பந்தப்பட்ட வழக்கு குற்றங்கள் புரிவோரைத் தண்டிக்கு நீதிநிர்வாகத்திற்கு போதுமான வழ அரசும் நடைமுறையில் செயற்பட
2. உரிமைகளைப் பாதுகாத்த6
ஒரு ஜனநாயக மக்களாட்சி கடமை மக்களின் உரிமைகளை எனப்படுபவை மனிதனது அர வாழ்விற்கும் தேவையான இன் இவ்வுரிமைகளில் மிகவும் அவ. அடிப்படை உரிமைகள் என்ற வ: அரசியல் யாப்புகளில் சேர்த்துக்ெ பொதுவாக நாட்டின் பொதுச்ச இவ்யாப்பு ரீதியான உரிமைகளைய பாதுகாப்பது நீதிமன்றத்தின் கடன்
உரிமைகள் மீறப்பட்டவர்கள் பரிகாரத்தினை பெற்றுக்கொள்ளல பொருத்தமான கட்டளைகள் ஆ களைப் பிறப்பிக்கும். நீதிம6 வில்லையெனின் நீதிமன்றத்ை தண்டனையும் வழங்கப்படும்.
இலங்கையில் அடிப்படை வர்கள் மீறல் நடைபெற்று ஒரு பு விண்ணப்பித்தல் வேண்டும். உய மாதத்திற்குள் தன்னுடைய தீர்ப்பி
3. அரசியல் யாப்பினைப் பாது
அரசியல் யாப்பிற்கு ெ அதிகாரமும் இயற்றப்படும் சட்டங் இருந்தால் அதனைத் தடுக்கும் வழங்கப்படுகின்றன. குறிப்ப கடமையினை மேற்கொள்கின்றது

துறை 121
நீதிநிர்வாகம் ஆகும். குற்றவியல், தகளை விசாரணை செய்வதோடு ம் நிறுவனமாகவும் விளங்குகின்றது. வெகைளைச் செய்யாமல் எந்த ஒரு -(UD9LIII.g5).
யில் நீதித்துறையின் அடிப்படைக் ப் பாதுகாப்பதாகும். உரிமைகள் சியல் வாழ்விற்கும் குடியியல் றியமையாத நிபந்தனைகளாகும். சியமானவற்றைத் தேர்ந்தெடுத்து கையில் அரசுகள் அவற்றைத் தமது காள்கின்றன. ஏனைய உரிமைகள் ட்டங்களில் காணப்படுகின்றன. பும் சட்டரீதியான உரிமைகளையும் மையாகும்.
ள் நீதிமன்றத்தின் மூலம் அதற்கான ாம். நீதிமன்றங்கள் இது விடயத்தில் ணைகள் அல்லது தடையுத்தரவுன்றத்தின் ஆணையை மதிக்கத அவதிப்பதாக கருதப்பட்டு
உரிமை மீறல்களுக்கு உள்ளானமாதத்திற்குள் உயர்நீதிமன்றத்துக்கு ர்நீதிமன்றம் விசாரணை செய்து 2 னை வழங்கும்.
துகாத்தல்
பாருள் விளக்கம் வழங்குகின்ற கள் அரசியல் யாப்பிற்கு முரணாக அதிகாரமும் நீதிமன்றங்களுக்கே
ாக தலைமை நீதிமன்றம் இக் சட்டங்களில் எல்லாம் அரசியல்

Page 140
122 அரசறிவியல்
யாப்பே மேலான சட்டம் என் நீதிமன்றத்துக்கு உண்டு.
அமெரிக்காவில் உயர்நீதிமன் கின்றது. அது அரசியல் யாப்ப வழங்குவதோடு காங்கிரஸினால் { சட்டமன்றங்களில் இயற்றப்படும் ஒத்துப் போகின்றதா? என்பன அதிகாரத்தையும் பெற்றிருக்கின்ற நாடாக இருப்பதனால் இவ்வ இருக்கின்றது.
இலங்கையில் உயர்நீதிம6 பொருள் விளக்கம் கொடுக்கின் நீதிப்புனராய்வு அதிகாரமில்லை. அதனைப் பரிசீலிக்கின்ற அதிகார இந்திய தலைமைநிதிமன் கொடுக்கும் அதிகாரத்துடன் நீதிப்
4. கூட்டாட்சியைப் பாதுகாத்த
கூட்டாட்சி நாடுகளில் ட வழக்கமானதாகும். இங்கு மத்திய, அதிகாரங்கள் பங்கிடப்பட்டிருப்ப; செயற்படுகின்றது. இதன் காரண பிரச்சினைகள் ஏற்படுவதற்குரிய வ மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுகளு களையும் பல்வேறு மாநில அரசு களையும் தீர்த்துவைக்கும் பணியின இதனால் கூட்டாட்சி நாடுகள் சுதந்திரமான நீதிமன்றம் நிறுவப்ப
5. ஆலோசனைப் பணிகள்
பலநாடுகளில் அரசுகளுக்கு களையும் நீதித்துறை மேற்கொள்கின் ஒரு மசோதாவோ அல்லது ச முரண்படலாம் என சந்தேகம் வரு மன்றத்திடம் ஆலோசனை கேட்க ஆலோசனையை வழங்குவதுண்டு.

ஓர் அறிமுகம்
பதை உறுதிபடுத்தும் கடமையும்
றம் இக்கடமைகளை மேற்கொள்பிற்கு பொருள் விளக்கத்தினை இயற்றப்படும் சட்டங்கள், மாநில
சட்டங்கள் அரசியல் யாப்புடன் த பரிசீலிக்கும் நீதிபுனராய்வு து. அமெரிக்கா ஒரு கூட்டாட்சி திகாரம் அவசியமானதாகவும்
ன்றத்துக்கு அரசியல் யாப்புக்கு rற அதிகாரம் இருந்த போதும் சட்டம் உருவாவதற்கு முன்னர் ம் மட்டுமே இருக்கின்றது. rறத்துக்கு பொருள் விளக்கம் புனராய்வு அதிகாரமுண்டு.
iல்
பல பிரச்சினைகள் ஏற்படுவது மாநில அரசாங்கங்களுக்கிடையே தனால் ஓர் இரட்டை அரசாங்கம் மாக அதிகாரவரம்புகள் பற்றிய ாய்ப்புகள் உண்டு. இந்தவகையில் நக்கும் இடையிலான பிரச்சினைகளுக்கிடையிலான பிரச்சினைன நீதித்துறை மேற்கொள்கின்றது. அனைத்திலும் பக்கச்சார்பற்ற டுகின்றது.
ஆலோசனை வழங்கும் பணி ன்றது. இந்தியாவில் ஜனாதிபதிக்கு ட்டமோ அரசியல் யாப்புக்கு கின்றபோது அவர் தலைமை நீதி கின்றார். தலைமை நீதிமன்றமும்

Page 141
நீதித்
இலங்கையில் ஜனாதிபதி தொடர்பாக நீதித்துறையின் ஆலே கேட்கின்ற போது அதற்கான ஆ வழங்குகின்றது.
8. சட்டங்களை உருவாக்குதல்
நீதிபதிகள் தெளிவற்ற வழங்குகின்ற போதும் சட்டங்கள் நியாயம் என்பவற்றின் அடிப்பன போதும் சட்டங்களை உருவா சட்டங்களாக மதிக்கப்படுகின்றன
7. பல்வகைப்பணிகள்
மேற்கூறிய பணிகளுக்கு
பணிகளையும் ஆற்றுகின்றது.
மானவையாகும்:
l. சில அலுவலர்களை நீதிம6
2. பாதுகாக்கப் படவேண்டி
பராமரிக்கின்றது.
3. வீழ்ச்சியடைந்து வரும் வ6 பதற்கு பராமரிப்பாளர்கை
4. அரசாங்க அலுவலர்க6ை
கொள்ளுமாறு அல்லது பேராணைகள் போன்றவற்
5. வெளிநாட்டவர்களுக்கு கு சிவில் திருமணங்களை ந மேற்கொள்கின்றது.

துறை 123
விரும்பினால் அரச கருமங்கள் ாசனையைக் கேட்கலாம். அவ்வாறு லோசனைகளை உயர் நீதிமன்றம்
சட்டங்களுக்கு விளக்கங்களை இல்லாத சந்தர்ப்பங்களில் அறம், டயில் தீர்ப்புகளை வழங்குகின்றாக்குகின்றனர். இவை பின்னர்
T.
அப்பால் நீதித்துறை வேறு பல அவற்றுள் பின்வருவன முக்கிய
ன்றமே நியமிக்கின்றது.
ய சொத்துக்களைப் பாதுகாத்துப்
ணரிக நிறுவனங்களைப் பாராமரிப்ள நியமிக்கின்றது.
ா சில நடவடிக்கைகளை மேற் கைவிடுமாறு தடையாணைகள், றைப் பிறப்பிக்கின்றது.
டியுரிமையைப் பெற்றுக்கொடுத்தல் டாத்துதல் போன்ற பணிகளையும்

Page 142
1 (
அரசாங்க
ஒரு அரசாங்கத்தை நடா முறைகளென அழைக்கப்படுகின பின்வரும் அரசாங்க முறைகள் கா6 I. பாராளுமன்ற அரசாங்கமுறை III. ஜனதிபதி அரசாங்க முறை I. சோஸலிச அரசாங்கமுறை IV. சுவிஸ் அரசாங்க முறை
1. பாராளுமன்ற அரசாங்கமு
ஒரு அரசின் உண்மை நிர்வ யிலிருந்து தெரிவு செய்யப்பட்ட ஆலோசனையின் பேரில் சட்டத் அமைச்சரிடமும் வழங்கப்பட்டிரு அரசாங்கமுறை அல்லது மந்தி அழைக்கப்படும். இறைமை மக்களி அடிப்படையிலேயே மக்களால் ே களிடம் இவ்வரசாங்க முறையில் நீ படுகின்றது. இவ்வரசாங்க முறை இந்தியா, அவுஸ்திரேலியா, ஜேர்ப நாடுகளில் இவ்வரசாங்கமுறை பின் முறையில் நிர்வாகத்துறைக்குப் பொ அவ் அமைச்சரவை பாராளுமன்ற அமைச்சரவை மீது நம்பிக்கையில் நிறைவேற்றப்பட்டால் அமைச்சரை

)
முறைகள்
த்தும் முறைகளே அரசாங்க rறன. நவீன அரசாங்கங்களில் ணப்படுகின்றன:
60s)
ாக அதிகாரமானது சட்டத்துறைபிரதமரிடமும் அப்பிரதமரின் துறையிலிருந்து நியமிக்கப்பட்ட |க்குமாயின், அது பாராளுமன்ற ரிசபை அரசாங்கமுறை என டமுள்ளது என்ற கோட்பாட்டின் தெரிவு செய்யப்பட்ட பிரதிநிதி நிர்வாக அதிகாரம் ஒப்படைக்கப்பின் தாயகம் இங்கிலாந்தாகும். மனி, கனடா, ஜப்பான் போன்ற பற்றப்படுகின்றது. இவ்வரசாங்க றுப்பாக அமைச்சரவை இருக்கும். ரத்துக்கு பொறுப்புடையதாகும். லாப் பிரேரணை கொண்டு வந்து வை பதவி விலகும்.

Page 143
அரசாங்க
பாராளுமன்ற அரசாங்க முறை
l.
இவ் அரசாங்க முறையில் நிர்வாகம் என்கின்ற இ காணப்படும்.
இவ்வரசாங்க முறையி தலைவராகக் கொண்ட அ நிர்வாகமாக ஜனாதிபதி அலி நிர்வாகம் கெளரவ கடமை நிர்வாகம் இறைமைக் க மன்றத்தில் பெரும்பான்ன நியமிக்கப்படுகின்றார். பின் பேரில் ஏனைய அமைச்சர் உண்மை நிர்வாகத் த துறை தொடர்பான அதிகள அமைச்சர்களை நியமி அமைச்சுக்களை ஒதுக் ( முடிவுகளை எடுத்தல் பே மேலோங்கியதாகக் கா6 இவ்வரசாங்கமுறையில் பிர ஆலோசனையின் பேரிலே செயற்படும் அதிகாரம் அவ கட்சிமுறை அரசாங்கம்
பாராளுமன்ற அரசாங் அடிப்படையாகக் கொண் ஆளுங்கட்சி, எதிர்க்கட்சி எ பாராளுமன்றத்தில் டெ பெற்றகட்சி அமைச்சரை எதிர்க்கட்சி ஆட்சியினை மேற்கொள்ளும். பாராளு பெரும்பான்மை கிடைக் ரசாங்கம் அமைக்கப்படும் தனிப்பெரும்பான்மை அரச வழிசமைப்பதாக அடை நடைமுறையிலிருப்பது அ தாய் எனக்கருதப்படுகின்ற நடைமுறையிலிருக்கிறது. (

முறைகள் 125
யின் பண்புகள்
உண்மை நிர்வாகம் பெயரளவு இரு வகையான நிர்வாகங்கள்
ல் உண்மை நிர்வாகமாக பிரதமரை மைச்சரவை விளங்கும். பெயரளவு bலது முடி விளங்குவார். பெயரளவு களை மட்டுமே ஆற்றும். உண்மை டமைகளை ஆற்றும். பாராளு" ம ஆதரவு பெற்றவர் பிரதமராக ர்னர் பிரதமரின் ஆலோசனையின் கள் நியமிக்கப்படுகின்றனர். லைவரான பிரதமரிடம் நிர்வாகத் விலான அதிகாரங்கள் காணப்படும். த்தல், நீக்குதல், மாற்றுதல், குதல் முக்கியமான கொள்கை ான்றவற்றில் பிரதமரின் அதிகாரம் ணப்படும். பெயரளவு நிர்வாகி தமரினதும் அமைச்சரவையினதும் யே செயற்படுவார். தன்னிச்சையாக பருக்குக் கிடையாது.
நடைமுறையில் இருக்கும்.
க முறை என்பது கட்சி முறையை டு உருவாக்கப்பட்டதாகும். இங்கு ன்ற அம்சம் நடைமுறையிலிருக்கும். ரும்பான்மை ஆசனங்களைப் வயை உருவாக்கி ஆட்சியமைக்க கண்காணிக்கும் செயற்பாட்டினை ருமன்றத்தில் எந்த கட்சிக்கும் காதபோது பொதுவாக கூட்டஎனினும் கூட்டரசாங்கமில்லாத ாங்கமே நாட்டின் உறுதிப்பாட்டுக்கு 2யும். இதற்கு இருகட்சிமுறை வசியமாகும். பாராளுமன்றத்தின் இங்கிலாந்தில் இருகட்சிமுறையே இங்கு இருகட்சிமுறை என்பது பல

Page 144
126
அரசறிவியல்
கட்சிகள் நடைமுறையில் கட்சிகள் மாத்திரம் ஆட இருப்பதாகும்.
நிர்வாகத்துறையும் gf காணப்படும்.
பாராளுமன்ற அரசாங்க சட்டத்துறையும் நிர்வாகத்து வதாகும். உண்மையில் இவ பாராளுமன்ற அரசாங்கமுை என்ற பாகுபாடு உருவாகி அமைச்சரவை பாராளுமன் படுகின்றது. அதாவது சட்ட படுகின்ற ஒரு குழுவாகவே செயற்படுகின்றது. நிர்வாக; உறுப்பினர்கள் நிர்வாகத்து மேற்கொள்ளவதோடு சட்ட களையும் மேற்கொள்கின்றன
பாராளுமன்றத்தின் கட்டு இவ்வரசாங்க முறையி: சரவை பாராளுமன்றத்துக்கு நிர்வாகத்துறையான அன சட்டங்களை பாராளுமன் அதேவேளை நிர்வாகத்துறை திட்ட மசோதாவுக்கு இதுே சட்டத்துறை அமைச்சர6 பிரேரணையைக் கொண்டு அதிகாரத்தையும் பெற்றுக்ெ மசோதாவை தோல் விய அமைச்சரவை மீது கண்டன: மூலமும் அரசாங்கத்தின் தோற்கடிக்கச் செய்வதன் நம்பிக்கையின்மையை வெளி
கூட்டுப்பொறுப்பு நடைமு
பாராளுமன்ற அரசாங் என்கின்ற அம்சம் அவ்வர

ஓர் அறிமுகம்
செயற்படுகின்ற போதும் இரு ட்சிமைக்கக் கூடிய நிலையில்
ட்டத்துறையும் இணைந்து
முறையின் முக்கியமான இயல்பு துறையும் இணைந்து செயற்படுவ்வுறவின் அடிப்படையில் தான் றை ஜனாதிபதி அரசாங்கமுறை
இருந்தது. நிர்வாகத்துறையான ன்றத்திலிருந்தே தெரிவுசெய்யப்மன்றத்திலிருந்து தெரிவு செய்யப்வ இங்கு நிர்வாகத்துறையானது த்துறையான அமைச்சரவையின் றை சம்பந்தமான கடமைகளை உத்துறை சம்பந்தமான கடமை"
STUJ.
ப்பாடு அதிகமாக இருத்தல். ஸ் நிர்வாகத்துறையான அமைச்5 கட்டுப்பட்டதாகவே உள்ளது. மச்சரவைக்குத் தேவையான றமே இயற்றிக்கொடுக்கிறது. சமர்ப்பிக்கின்ற வரவு செலவுத்" வ அங்கீகாரத்தை வழங்குகிறது. வை மீது நம்பிக்கையில் லாப் டுவந்து அதனை பதவி நீக்கும் காண்டுள்ளது. அரசாங்கத்தின் டையச் செய்வதன் மூலமும் த் தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுவதன் கொள்கை விளக்க உரையை மூலமும் சட்டத்துறை தனது ரிப்படுத்தலாம்.
மறையிலிருத்தல். கமுறையில் கூட்டுப் பொறுப்பு சாங்க முறையை இயக்குகின்ற

Page 145
அரசாங்க
முக்கியமான அம்சமாக முடிவெடுப்பதும், எடுத்த கூட்டுப்பொறுப்பின் தத்து சரவையின் முடிவுகளுக்( பொறுப்பாக இருப்பார்க களுக்கிடையே முரண்பா( அமைச்சரவைத் தீர்மானம் ே ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட பின் வேண்டும். அமைச்சரவை உ இருக்கலாம். ஆனால் அயை இருக்கும் என்கிற தர்க் முக்கியமானதாகத் தெ அரசாங்கத்தின் செயற்பாடுக பொறுப்பேற்றல் வேண்டும். எல்லோரும் பொறுப்பேற் கருத்துகளோடு முரண்படுப எடுக்கப்படும் தீர்மானத்தை தங்கள் பதவியை இராஜினா விலகுதல் வேண்டும்.
அரசியலில் ஒத்ததன்மை பாராளுமன்றத்தில் ெ பெற்ற கட்சியே ஆட்சியி துறைக்கும் நிர்வாகத்துை காணப்படும். இதனால் நீ சட்டங்களை இயற்றிக் கொ பிரதமர் நிர்வாகத்துறைய ஆளும்கட்சியின் தலைவராக முதன்மையானவராக விள நிர்வாகத் துறையினதும் செ ஆனால் கூட்டரசாங்கம் ஒன் நிர்வாகத்துறையின் செயற வழங்கும் ஒத்துழைப்பிலேே பாராளுமன்ற அரசாங்கமுை கட்சி முறை நடைமுறை வலியுறுத்தப்படுகின்றது.

முறைகள் 127
க் காணப்படுகிறது. கூட்டாக 5 முடிவுக்கு கட்டுப்படுவதுமே வார்ந்த அம்சமாகும். அமைச்கு அனைத்து அமைச்சர்களும் ள். அமைச்சரவை உறுப்பினர்டுகள் காணப்படலாம். ஆனால் பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களால் அனைவரும் அதற்கு கட்டுப்படல் உறுப்பினர்களுக்கு பல கருத்துக்கள் Dச்சரவைக்கு ஒரு கருத்து மட்டுமே கம் இவ்வரசாங்க முறையில் ாழிற்படுகின்றது. இதன் படி, 5ளுக்கு அனைத்து அமைச்சர்களும் ஒரு அமைச்சரின் தவறுக்குக் கூட க வேண்டும். அமைச்சரவையின் வர்கள் அதாவது அமைச்சரவையில் த ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதவர்கள் மா செய்து அமைச்சரவையிலிருந்து
பரும்பான்மை ஆசனங்களைப் னை அமைப்பதனால் சட்டத்றைக்குமிடையே ஒத்த தன்மை நிர்வாகத்துறைக்குத் தேவையான ள்வதும் இலகுவானதாக இருக்கும். பின் தலைவராக விளங்குவதும் விளங்குவதும், பாராளுமன்றத்தில் ாங்குவதும் சட்டத்துறையினதும் பற்பாடுகளை இலகுவானதாக்கும். 1று நடைமுறையில் இருக்குமாயின் ற்பாடு கூட்டுச்சேர்ந்த கட்சிகள் யே தங்கி இருக்கும். இதனால் தான் ற சிறப்பாக செயற்படுவதற்கு இரு யில் இருத்தல் வேண்டும் என

Page 146
128
அரசறிவியல்
எதிர்க்கட்சி முறை நடை
ஆளும்கட்சி ஆட்சியின கண்காணித்தலே எதிர்க்க கூறப்படுகின்றது. இருகட் போது எதிர்க்கட்சியும் வ6 ஆளுங்கட்சியை கண்காணி ஒரு நிழல் அமைச்சரவை உறுப்பினர்கள் தாம் சம் தொடர்ச்சியாக கண்கான எதிர்க்கட்சி ஆட்சிக்கு வரு நிஜ அமைச்சர்களாக மாறில்
பாராளுமன்ற அரசாங்க முறை
1)
2)
3)
4)
பாராளுமன்றத்தில் பெரும் பெற்றவர்களே இங்கு ஆட் பாராளுமன்றத்துக்கும் அ முரணர் பாடுகள் தடுக்கப் இயங்குவதற்கு வழி ஏற்படு:
அமைச்சரவை பாராளுமன வதனால் அது தன்னிச்சை படுகின்றது. ஆனால் ஆளு பெரும்பான்மை இருப்பின கொண்டு பாராளுமன்றத்ை முயலலாம்.
இவ்வரசாங்கமுறையில் எதி வகிக்கின்றன. ஆட்சியிை இவர்களுக்கு இருக்கின்றது இருப்பின் அதன் ஒத்துழை செயற்பட முடியாது. இவ்வரசாங்க முறையில் முக்கியத்துவம் வழங்கப்படு சட்டத்தினை உருவாக்கும் நிறைவேற்றும் கடமைகளை ஏற்படுகின்றது.

ஓர் அறிமுகம்
முறையிலிருக்கும் ன அமைக்க எதிர்க்கட்சி அதனை ட்சி முறையின் சிறப்பம்சமாக சிமுறை நடைமுறையிலிருக்கும் லிமையான நிலையில் இருக்கும். ப்பதற்காக எதிர்க்கட்சி தாங்களும் பயை அமைப்பதுண்டு. அதன் பந்தப்பட்ட அமைச்சுக்களை னித்து வருவர். அடுத்ததடவை ம்போது இந் நிழல் அமைச்சர்கள் விடுவர்.
யின் நன்மைகள்
பான்மையோரின் ஆதரவினைப் சியை அமைக்கின்றனர். இதனால் மைச்சரவைக்கும் இடையிலான பட்டு அரசாங்கம் ஒழுங்காக கின்றது.
ள்ற கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்படுயாக நடந்து கொள்வது தடுக்கப்நங்கட்சிக்குப் பாராளுமன்றத்தில் ர் கட்சி அரசியலை சாதகமாகக் தக் கட்டுப்படுத்த அமைச்சரவை
ர்க்கட்சிகள் முக்கியமான இடத்தை னக் கண்காணிக்கும் பொறுப்பு 1. எதிர்க்கட்சி வலிமையானதாக ப்பின்றி ஆளுங்கட்சியால் தனித்து
மக்களின் இறைமைக்கு அதிக கின்றது. மக்களின் பிரதிநிதிகளே கடமைகளையும் சட்டத்தினை ாயும் மேற்கொள்வதால் இந்நிலை

Page 147
5)
அரசாங்க முறை
கொள்கைளை உருவாக்கி செயற்ப அமைச்சரவையைச் சார்ந்து இருப் கோட்பாடு பின்பற்றப்படுவதாலு பிளவோ ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புச்
பாராளுமன்ற அரசாங்க முறையின்
1)
2)
3)
4)
5)
இவ்வரசாங்கமுறையில் சட்டவ அதிகாரமும் ஒரே குழுவிடம் இரு கொள்கை புறக்கணிக்கப்படுகின்
இம்முறை கட்சிமுறையைச் சா அரசாங்கமுறையின் குறைபா படுகின்றன. இவற்றில் பின்வருவ
அ) பாராளுமன்றத்தில் ஆ யான ஆசனங்கை அரசாங்கம் நாட்டி நலனைக் கருதி எதே
ஆ) எந்தவொரு கட்
பெரும்பான்மையை கட்சிகள் ஒன்று ே அமைக்கலாம். கூட கொண்ட கட்சிகளு ஏற்படுகின்றபோது
மடைய வேண்டிய
அமைச்சரவை உறுப்பினர்கள் L JI) என்ற இரு துறைகளில் செயற்ப திறமையுடன் செயற்படுவது கடி:
பாராளுமன்றம் கலைக்கப்படுப கலைக்கப்படுவதால் உறுதியான ( போகின்றது.
இவ்வரசாங்க முறையின் கீழ் கட்சி அமைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உ அரசாங்கங்கள் உருவாகுமானால் களிலும் தொடர் தன்மையிை ஏற்படும்.

கள் 129
டுத்தும் பொறுப்பு முழுவதும் பதாலும் கூட்டுப்பொறுப்புக் ம் பொறுப்புக்களில் பிரிவோ கள் இருப்பதில்லை.
குறைபாடுகள்
ாக்க அதிகாரமும் நிர்வாக ருப்பதனால் வலு வேறாக்கக்
Dgil.
ர்ந்து இருப்பதனால் கட்சி ாடுகள் இதிலும் காணப் ன முக்கியமானவையாகும்:
ஆளுங்கட்சி பெரும்பான்மை" ளப் பெற்றிருக்குமானால் -ன் நலனை மறந்து கட்சி ச்சாதிகாரமாக நடக்கக்கூடும்.
சியும் பாராளுமன்றத்தில் ப் பெறவில்லை எனில் சில சேர்ந்து கூட்டரசாங்கத்தை ட்டரசாங்கத்தில் இணைந்து க்கிடையே முரண்பாடுகள் அரசாங்கங்களும் பலவீன நிலை ஏற்படும்.
ராளுமன்றம், அமைச்சரவை டுவதால் நிர்வாகத்துறையில் னமானதாக இருக்கும்.
) போது அமைச்சரவையும் தொடர் நிர்வாகம் இல்லாமல்
கள் மாறிமாறி அரசாங்கத்தை ண்டு. இவ்வாறு மாறி மாறி
கொள்கைகளிலும் திட்டங்னப் பேணமுடியாத நிலை

Page 148
130 அரசறி
6) இம்முறையின கி உருவாக்குவதறகு வழ
7) கட்சியரசியலின் சாத சடடததுறை கட்டுப்பு யே இச்சர்வாதிகாரம்
II. ஜனாதிபதி அரச
சட்டத்துறைக்கு உட கட்டுப்படாத வகையிலும் ஜனாதிபதி அரசாங்க முறை உண்மை நிர்வாக அதிகா சட்டத்துறைக்கு புறம்பா பட்டிருக்குமாயின், அது அழைக்கப்படும். இவ்வரசா உதாரணமாகும்.
இவ்வரசாங்க முன் அமைச் சர்களோ சட்ட படுபவர்களுக்கோ அதற்கு ( வர்கள் அல்லர். ஜனாதிபதி தலைவராக விளங்குவார். இ செயற்படுத்தக்கூடும். இவர் ஆதரவு எதுவும் தேவைப்ப களை நியமிக்கலாம். ஆ சட்டத்துறையின் உறுப்பின ஆலோசனை வழங்கும் மேற்கொள்வர். ஆனால், அ என்ற கட்டாயம் ஜனாதிட ஜனாதிபதியின் அமைச்சர்க
ஆட்சியின் மையமாக புறம்பான தனியான தேர்தல் பதவி வகிக்கவென மக்க படுகின்றார். இவர் மீது நப வந்து பதவி நீக்கும் அதிகார பிரேரணையொன்றை அ வருவதன் மூலமே சட்டத்து சட்டத்துறையில் ஜனாதிட

வியல் ஓர் அறிமுகம்
ழ் அமைச்சரவை சர் வாதிகாரம வி ஏற்படுகினறது
கமான நிலை காரணமாக அமைச்சரவை ாட்டுக்குள் வைத்திருக்க முடிவதனாலேஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு உருவாகின்றது.
ாங்கமுறை
ட்படாத வகையிலும் சட்டத்துறைக்கு
அமைந்திருக்கும் நிர்வாக முறையே என அழைக்கப்படும். அதாவது அரசின் ாரங்கள் அனைத்தும் யாப்பு ரீதியாக க இருக்கும் ஒருவரிடம் வழங்கப்
ஜனாதிபதி அரசாங்க முறை என ங்க முறைக்கு ஐக்கிய அமெரிக்கா சிறந்த
றையில் ஜனாதிபதியோ அல்லது த்துறையிலிருந்து தெரிவு செய்யப்பொறுப்பானவர்களுக்கோ கட்டுப்பட்ட நியே இவ்வரசாங்க முறையில் அரசின் இவருடைய தனி மனித ஆட்சியே இங்கு பதவியிலிருப்பதற்குச் சட்டத்துறையின் டாது. தனக்குதவியாக இவர் அமைச்சர் னால் அந்த அமைச்சர்கள் எவரும் ார்களாக இருப்பதில்லை. ஜனாதிபதிக்கு கடமையினையே அமைச் சர்கள் அவ்வாலோசனைகளை ஏற்க வேண்டும் பதிக்கு இல்லை. இங்கு அமைச்சர்கள் ள் போன்றே செயற்படுகின்றனர். க இருக்கும் ஜனாதிபதி சட்டத்துறைக்கு ஒன்றின் மூலம் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குப் ளினால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப் ம்பிக்கையில்லாப் பிரேரணை கொண்டு ம் சட்டத்துறைக்குக் கிடையாது. குற்றப் ரசியல் யாப்பிற்கு இணங்க கொண்டு றையினால் பதவிநீக்க முடியும். இதனால் தி சார்ந்த கட்சிக்கு பெரும்பான்மை

Page 149
அரசாங்க முறை
கிடைக்காவிடினும் கூட ஆட்சியில் முடிகின்றது.
ஜனாதிபதி அரசாங்க முறையின் ப
1.
சட்டத்துறைக்கு புறம்பான நிர் முறையில் காணப்படும் தேர்த பெறும். சட்டத்துறை நேரடியான மீது திணிக்க முடியாது.
தனி மனித ஆட்சி முறை ந6 முறையில் ஜனாதிபதியின் தனி ம அமைச்சர்கள் ஜனாதிபதியி செயற்படுவர். இங்கு ஜனாதி முடையவராக இருப்பார். தற்று களை மேற்கொள்வார்.
அதிகாரப் பிரிவினைக் கோட் ஜனாதிபதி அரசாங்க முறையின் கோட்பாடு அங்கு பின்பற்றப்ப துறைகளான சட்டத்துறை, நிர்வா ஒன்றோடு ஒன்று தலையீடே சுகந்திரமாகச் செயற்படுவதே 6 இவ்வரசாங்க முறையில் மூன்று பிரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அ அதிகாரங்களும் தனித்தனியாக 6 ஆனாலும் ஜனாதிபதி அரசா அமெரிக்காவில் வலுவேறாக்க படுகின்ற போதும் சுமுகமான
தலையீடுகளும் பின்பற்றப்படுகி:
பெயரளவு நிர்வாகமும் உண் இருத்தல்: இவ்வரசாங்க முறையில் இறைமைக் கடமைகளையும் ெ கெளரவ கடமைகளையும் ஜனாதி இவரே அரசின் தலைவராகவும் அ ஆயுதம் தாங்கிய முப்படைகளி கின்றார்.

Ꭿ56ir I31
நிலைத்திருக்க அவரால்
|ண்புகள்
வாகத்துறை: இவ்வரசாங்க" ல்களும் தனியாகவே இடம் கட்டுப்பாடுகளை ஜனாதிபதி
டைபெறுதல்: இவ்வரசாங்க னித ஆட்சியே நடைபெறும். னி உதவியாளர்களாகவே பதி நிறைவேற்று அதிகார வணிவின்படி தனது கடமை
பாடு பின்பற்றப்படுதல்:
சிறப்பம்சமே வலுவேறாக்க டுவதாகும். அரசின் மூன்று கத்துறை, நீதித்துறை என்பன ா கட்டுப்பாடோ இன்றி வலுவேறாக்கம் எனப்படும். துறைகளும் தனித்தனியாக அவற்றின் கடமைகளும் ஒழுங்கமைக்கப் பட்டுள்ளன. ங்க முறையின் தாயகமான க் கோட்பாடு பின்பற்றப்நிர்வாகத்துக்காக சமநிலை ன்றன.
மை நிர்வாகமும் ஒன்றாக ல் உண்மை நிர்வாகத்துக்குரிய பயரளவு நிர்வாகத்துக் குரிய பதியே மேற்கொள்கின்றார். ரசாங்கத்தின் தலைவராகவும் ன் தலைவராகவும் விளங்கு

Page 150
132
அரசறி
கட்சி அரசாங்கம் முறையில் அரசியற் க பட்டாலும் கட்சி அ சட்டத்துறையில் டெ கட்சியே நிர்வாகத்து பாராளுமன்றத்தின் ே இருக்கின்ற அதே வே சேர்ந்தவராகவும் இரு கட்சி முரண்பாடுக தீர்த்துக்கொள்கின்றன
வினைத்திறன் மிக்க முறையில், ஆட்சியா இருக்கும். நிர்வாகத் இல்லாமையினாலு தங்கியிராமையினாலு ஜனாதிபதியினால் நட நீண்ட கால பொருள படையிலான அபில் காணப்படும். கட்சி அரசாங்க முறையில்
ஜனாதிபதி அரசாங்க மு
I.
இவ்வரசாங்க முறையி படுவதனால் அரசாங் தடுக்கப்படுகிறது.
சட்டத்துறையின் தை மிக்க ஆட்சியை நடத்
கட்சி அரசாங்கமாக { ஏற்படுகின்ற உறுதிய அரசாங்கத்தை அமை
பல கட்சி முறை நி காணப்படுகின்றது.
ஜனாதிபதி ஒரு பொது
சகலரது நலன்களையு

வியல் ஓர் அறிமுகம்
இல்லாமை: ஜனாதிபதி அரசாங்க" ட்சிகள் நடைமுறையில் செயற்படுத்தப்ரசாங்க முறை அங்கு நிலவுவதில்லை. பரும்பான்மை ஆசனங்களைப் பெற்ற துறைக்கு தலைமை தாங்குவதில்லை. பெரும்பான்மைக் கட்சியாக ஒரு கட்சி ளை ஜனாதிபதி இன்னொரு கட்சியைச் க்கலாம். இணக்க அரசியலைப் பின்பற்றி ளை ஜனாதிபதியாக வருகின்றவர்கள் ார்.
ஆட்சி முறை: ஜனாதிபதி அரசாங்க ானது வினைத்திறன் மிக்க ஆட்சியாக துறையில் சட்டத்துறையின் தலையீடு ம் நிர்வாகத்துறை சட்டத்துறையில் லும் வினைத்திறன் கூடிய ஆட்சியை டத்தக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இந்நிலை ாதாரத் திட்டங்களுக்கும் அதன் அடிப்விருத்திக்கும் உதவுகின்ற ஒன்றாகக் முறையின் நெருக்கடிகள் ஜனாதிபதி பாதிப்பினைக் கொண்டு வராது.
றையின் நன்மைகள்
பில் வலுவேறாக்க கோட்பாடு பின்பற்றப் பகம் எதேச்சாதிகாரமாக செயற்படுவது
லயீடு இல்லாமையினால் வினைத்திறன் ந்தக் கூடியதாக உள்ளது.
இல்லாமையினால் கட்சி அரசியலினால்
ற்ற தன்மையைத் தவிர்த்து உறுதியான க்கக் கூடியதாக உள்ளது.
லவும் நாடுகளுக்கு ஏற்ற முறையாகக்
துநபராகச் செயற்பட்டு நாட்டில் வாழும் ம் கவனிக்கக் கூடியதாக உள்ளது.

Page 151
அரசாங்க முறைக்
நிர்வாகத்துறைக்கு சட்டத்து இல்லாததனால் நிர்வாகத் துறையி கூடிய நிலை ஏற்படுகின்றது.
கட்சி அரசியலுக்கு அப்பால் அமைச்சர்களாக நியமிக்கும் நிலை
அவசரக் காலங்களிலும் போ காலங்களிலும் ஜனாதிபதி அரச முடிவெடுக்க கூடிய நிலை காண
ஜனாதிபதி அரசாங்க முறையின்
l.
சட்டத்துறையின் பெரும்பான்ை தாகவும் , ஜனாதிபதி இன்னொரு இருக்கும் போது சட்டத்துறைச்
நிர்வாகத்துறையின் வினைத்திறன் தடுக்கப்பார்க்கும்.
ஒரு தனி நபரிடம் அதிகாரங்கள் நபர் சர்வாதிகார ஆட்சி ஏற்படுவ
நிர்வாகச் செயற்பாடுகளில் சட்ட தனால் இவ்வரசாங்க முறைய குறைவாகக் காணப்படும்.
நிர்வாகத்துறைக்குத் தேவையா6 யால் நேரடியாகக் கொண்டு வர விரும்பினால் தான் கொண்டு தேவையான சட்டங்களை கொ நிர்வாகச் செயற்பாட்டில் கால கின்றது.
ஜனாதிபதி சில விசேட காரணங் முடியும் வரை பதவி வகிக்கக் இதனால் ஆட்சித் திறமையாக ( கூட ஜனாதிபதியைப் பதவியிலி ஏற்படுகின்றது.

5ள் 133
றை கடமைகளில் பங்கு ல் கூடிய கவனம் செலுத்தக்
திறமையுடையவர்களை 1) இங்கு காணப்படுகின்றது.
ர் முதலான நெருக்கடிக் ாங்க முறையில் விரைவாக ப்படுகின்றது.
குறைபாடுகள்
ம ஒரு கட்சியைச் சேர்ந்தகட்சியைச் சேர்ந்தவராகவும் $கும் நிர்வாகத்துறைக்கும் லாம். இம் முரண்பாடுகள் ன் மிக்க செயற்பாடுகளைத்
குவிக்கப்படுவதனால் தனி தற்கு வாய்ப்புக்கள் உண்டு. த்துறையின் பங்கு இல்லாத" பில் ஜனநாயகத் தன்மை
ண சட்டங்களை ஜனாதிபதி முடியாது சட்டமன்றம் வர முடியும். இதனால் "ண்டு வர முடியாததோடு தாமதத்தையும் உருவாக்கு
களைத் தவிர பதவிக் காலம்
கூடியவராக இருக்கிறார். செயற்படமுடியாத போதும் ருந்து நீக்க முடியாத நிலை

Page 152
134 அரசறிவு
பாராளுமன்ற அரசாங்க என்பவற்றுக்கிடையிலான
பாராளுமன்ற அரசாங்கழு
1 சட்டத்துறை, நிர்வாகத்து என்பன இணைந்து காண
படும்.
2. உண்மை நிர்வாகம்,
பெயரளவு நிர்வாகம் என இருவகை நிர்வாகம் காணப்படும்.
3. கட்சி அரசாங்க முறை
நடைமுறையில் இருக்கும்
4. நிர்வாகத்துறை மீதான பாராளுமன்றத்தின் கட்டுப்பாடு அதிகமாக இருக்கும்.
5. அமைச்சரவை கூட்டுப் பொறுப்பு அவசியம்.
6. அரசியலில் ஒத்த தன்மை
காணப்படும்.
7. எதிர்க்கட்சி முறை நடை முறையில் இருக்கும்.
8. கூட்டுமனிதர்களின் ஆட்
நடைபெறும்.
9. வலுவேறாக்கக் கோட்பா(
சட்டத்துறை, நிர்வாகத் துறைகளுக்கிடையே பின்பற்றப்படுவதில்லை.

வியல் ஓர் அறிமுகம்
முறை ஜனாதிபதி அரசாங்கமுறை
வேறுபாடுகள்:
முறை ஜனாதிபதி அரசாங்கமுறை
றை 1. சட்டத்துறை, நிர்வாகத்
துறை என்பன தனித்" தனியாக காணப்படும்.
2. உண்மை நிர்வாகம்,
பெயளரவு நிர்வாகம் என்பன ஒரே நபரிடம் குவிந்திருக்கும்.
3. கட்சி அரசாங்க முறை
நடைமுறையில் இருக்காது.
4. நிர்வாகத்துறை மீது
கட்டுப்பாடு குறைவாக இருக்கும்.
5. அமைச்சரவை
கூட்டுப் பொறுப்பு அவசியமில்லை.
6. அரசியலில் வேறு வேறு தன்மைவர வாய்ப்புகள் உண்டு.
7. எதிர்க்கட்சிமுறை அவசியமில்லை.
சி 8. தனிமனித ஆட்சிமுறை
நடைமுறையில் இருக்கும்.
டு 9. வலுவேறாக்கக் கோட் "
பாடு சட்டத்துறை மற்றும் நிர்வாகத்துறை களுக்கிடையே பின்பற்றப்படும்.

Page 153
lO.
1l.
12.
l3.
14.
15.
16.
17.
18.
அரசாங்க முை
நிர்வாகத்துறை சட்டத் துறையில் தங்கியிருப் பதால் வினைத்திறன் மிக்க ஆட்சி நடாத்துதல் கடினம்.
இருகட்சிமுறைக்கேற்றது.
விரைவாக முடிவெடுத்தல் கடினம்.
சடடத்துறை நிர்வாகப் பணியையும் மேற்கொள்ள விருப்பதால் நிர்வாகத்துறை யில் கூடிய கவனம் தேவை செலுத்துவது கடினம்.
கட்சி அரசியலில் நின்று செயற்பட வேண்டியிருப் பதால் திறமையான அமைச் சர்களைக் சேர்த்தல் கடினம்.
அமைச்சரவை சர்வாதிகாரம் காணப்படும்.
ஜனநாயகத் தன்மை அதிகமாக இருக்கும்.
நிர்வாகத்துறை தலைவர் தமக்குத் தேவையான சட்டங்களை நேரடியாக பாராளுமன்றத்தில் கொண்டுவர முடியும்.
நிர்வாகத்துறை பலவீன மாக இருந்தால் பதவி நீக்க முடியும்.
lO.
II.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

றகள் 135
நிர்வாகத்துறை சட்டத துறையில் தங்கியிராத" ால் வினைத்திறன் மிக்க ஆட்சி இலகுவானது.
பலகட்சி முறைக் கேற்றது.
விரைவாக முடிவெடுத் 5ல் இலகுவானது.
கிர்வாகத்துறைக்கு ஈட்டத்துறை பணி நளை மேற்கொள்ள வேண்டிய நிலை நிர்வாகத்துறையில் இல்லாததால், கூடிய கவனம் செலுத்து தல் இலகு.
கட்சி அரசியலில் நின்று செயற்பட வேண்டிய தேவை இல்லாததால் திறமையுடையவர் களை அமைச்சர்களாக்" கும் வாய்ப்புண்டு.
தனிநபர் சர்வாதிகாரம் காணப்படும்.
ஜனநாயகத் தன்மை குறைவாக இருக்கும்.
நிர்வாகத்துறை தலை" வர் தமக்குத் தேவை பான சட்டங்களை நேரடியாக பாராளு" மன்றத்திற்குக் கொண்டு 5) MU (UDLQ-ULUIT 35J.
நிர்வாகத்துறை பலவீனமானால் பதவிநீக்க முடியும்.

Page 154
I36 அரசறி
I. சோஸ்லிச அரசா
சோஸலிச அரசாங்க மு படையில் அமைந்த ஓர் அரச ஒரு கட்சி மாத்திரமே நடை வர்க்கத்தின் முன்னணிப்படி இருக்கின்றது. இக்கட்சியே பொருளாதாரம், பாட்டாளி சமத்துவம் என்கின்ற கொள்ை அரசாங்க முறை கட்ட அதிகாரங்களும் கம்யூனிஸ
சோஸலிச அரசாங்க துறையும் இணைந்தே செயற். கட்டுப்படுத்துவது பொதுவுன கட்சியின் தீர்மானங்கை நடைமுறைப்படுத்தும்.
சோஸலிச அரசாங்க சோவியத் யூனியனில் சட்டத் இது தேசிய இனங்களின் சே இரு சபைகளைக் கொணி பெரும்பாலானோர் பொது களாகவே இருந்தனர்.
சோவியத் நிர்வாகத் அமைச்சரவையும் இருந்த பிரிசீடியமே அதிகாரம் கூட பிரிசீடியத்துக்கான உறுப்பி தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் அல்லர். சுப்ரீம் சோவியத் கூ தமது நிர்வாகக் கடமைகளுக் யும் இதுவே மேற்கொள்கிற தலைவராக விளங்குவார். அ தெரிந்தெடுக்கின்றது. அை பொறுப்பானது. சுப்ரீம் ே சந்தர்ப்பங்களில் அமைச்சர6

வியல் ஓர் அறிமுகம்
வ்க முறை
முறை சோஸலிச கொள்கைகளின் அடிப்ாங்க முறையாகும். இக்கொள்கையின்படி முறையில் இயங்க முடியும். பாட்டாளி யே அங்கு பொதுவுடைமைக் கட்சியாக ஆட்சியை நடாத்துகின்றது. சோஸலிசப் வர்க்க சர்வாதிகாரம், நடைமுறைசார் கைகளின் அடிப்படையிலேயே சோஸலிச டமைக்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்து கட்சியிடமே குவிக்கப்பட்டுள்ளது. முறையில் சட்டத்துறையும், நிர்வாகத் படுகின்றது. எனினும் இவ்விரண்டையும் டமைக் கட்சியாகும். பொதுவுடைமைக் ள இவ்விரண்டு அமைப்புக்களும்
முறையை முதன்முதலில் உருவாக்கிய துறையாக சுப்ரீம் சோவியத் விளங்கியது. ாவியத், ஒன்றியங்களின் சோவியத் என டிருந்தது. இதன் உறுப்பினர்களில் துவுடைமைக் கட்சியின் உறுப்பினர்
துறைக்கு பொறுப்பாக பிரிசீடியமும், ன. இவ்விரண்டு அமைப்புகளிலும் டிய அமைப்பாகும். சுப்ரீம் சோவியத் னர்களைத் தெரிவு செய்யும். ஆனால் சுப்ரீம் சோவியத்தின் உறுப்பினர்கள் ட்டத்தொடர் இல்லாத சந்தர்ப்பங்களில் கு அப்பால் சட்டவாக்க கடமைகளைது. பிரிசீடியத்தின் தலைவரே நாட்டின் மைச்சரவையையும் சுப்ரீம் சோவியத்தே மைச்சரவை சுப்ரீம் சோவியத்துக்கு Fாவியத் கூட்டத்தொடரில் இல்லாத வை பிரிசீடியத்துக்குப் பொறுப்பாகும்.

Page 155
அரசாங்க (
சோஸலிச அரசாங்க முறையில்
l.
சொத்துக்கள் அனைத்தும் ே காணப்படும்.
பாட்டாளி மக்களின் சர்வா ஒருகட்சிமுறை அமுலில் இ
நடைமுறைசார் சமத்துவம்
சோஸ்லிச அரசாங்க முறையி:
l.
நடைமுறைசார் சமத்துவம் நலன்கள் பேணப்படும். ஒரு கட்சிமுறை அமுலில் பாட்டில் வைத்திருப்பவ மேற்கொள்ளக் கூடியதாக இ சொத்துக்கள் பொதுவுடைை கொள்கைகளை உருவாக்கி இலகுவானதாக இருக்கும். அரசியல், பொருளாதார அனைத்திலும் ஒருமைத் த6
சோஸலிச அரசாங்க முறையி
l.
2.
3.
தனியார் சொத்துரிமைக்கு {
மக்களின் ஜனநாயக உரிை
தனியார் நிறுவனங்களில் அரசாங்க நிறுவனங்களில் த என எதிர்பார்க்க முடியாது.
அரசாங்கத்தின் அனைத்து மைக்கட்சியின் சர்வாதிகார

முறைகள் 137
ன் பண்புகள்
பொதுவுடைமையாகக்
திகாரம் நடைமுறையில் இருத்தல். ருத்தல். நிலவுதல்.
ன் நன்மைகள்
நிலவுவதால் அடிநிலை மக்களின்
இருப்பதால் நாட்டைக் கட்டுப்பர்கள் துரித அபிவிருத்தியை இருக்கும்.
மயாக இருப்பதால் பொருளாதார நடைமுறைப்படுத்துவது அரசிற்கு
ம், சமூகம், கலாசாரம் என்ற ன்மை காணப்படும்.
ன் குறைபாடுகள்
இங்கு இடம் கிடைப்பதில்லை. மகள் புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கும்.
மக்கள் பணியாற்றுவதுபோல திறமையாகப் பணியாற்றுவார்கள்
நடவடிக்கைகளிலும் பொதுவுடை" ம் காணப்படும்.

Page 156
138 அரசறிவியல்
IV. சுவிஸ் அரசாங்கமுறை
சுவிஸ் அரசாங்க முறையை . சில இயல்புகளையும், ஜனாதி இயல்புகளையும் இணைத்து உருவ சுவிஸ் நிர்வாகத்துறைக்குக் கூட்டு உள்ளது. இதன் உறுப்பினர்கள் சட் படுவதனாலும், சட்டமன்றங்களுக்( கொள்ளக் கூடிய நிலை இருப் சமர்ப்பிக்கின்ற நிலை இருப்பத6 முறையின் இயல்புகளைக் கொண்(
அதேவேளை நிர்வாகத்துவ களையும், திட்டங்களையும் சட் நிர்வாகத்துறை பதவி விலகத் இருப்பதனாலும் நிர்வாகத்துறைய உறுப்பினர்களாக இல்லாதிருப்ப முறையின் இயல்புகளைக் கொன நிர்வாகத்துறையைத் தேர்ந்தெடுத்த நீக்க முடியாது என்ற நிலையும் உள்ளது.
இவ்வாறு 2 முறைகளின் இய சுவிஸ் அரசாங்க முறையை அதற் என்றே கூறலாம்.
சுவிஸ் அரசாங்க முறையின் ட
l. நிர்வாகத்துறை சட்டம6 படுகின்ற போதும் தை நிர்வாகத்துறை சட்டமன்ற சபைகளின் கூட்டு கூட்டத் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் செய்யப்பட முடியாது. அவ அவர் உடனடியாகவே த6 பதவியை இராஜினாமா செய் எதிராகப் பாராளுமன்றத்தில் கொண்டு வந்து பதவி நீ ஆண்டுகால பதவிகாலத்துக்( பெரியளவுக்கின்றி தனித்துவ

ஓர் அறிமுகம்
பாராளுமன்ற அரசாங்கமுறையின் பதி அரசாங்க முறையின் சில பாக்கப்பட்ட ஒன்றாகக் கூறலாம். நிர்வாக அவையே பொறுப்பாக டமன்றத்தினால் தேர்ந்தெடுக்கப்குச் சென்று விவாதங்களில் கலந்து பதனாலும், மசோதாக் களை னாலும் பாராளுமன்ற அரசாங்க டுள்ளது எனலாம். றை கொண்டுவரும் மசோதாக்டமன்றம் ஏற்கமறுக்குமிடத்து, தேவையில்லை என்ற நிலை பின் உறுப்பினர்கள் சட்டமன்ற தனாலும் ஜனாதிபதி அரசாங்க ண்டுள்ளது எனலாம். இதைவிட பின்னர் 4 ஆண்டுகளுக்குப் பதவி ஜனாதிபதி முறையை ஒத்ததாக
ல்புகளைக் கொண்டிருந்தபோதும் கேயுரிய புதிய அரசாங்க முறை
பண்புகள்
ன்றத்தினால் தேர்ந்தெடுக்கப் ரித்துவமாகச் செயற்படுதல்: ரமான பாராளுமன்றத்தில் இரு ந்தில் தெரிவுசெய்யப்படுகின்றது. கள் நிர்வாகத்துறைக்கு தெரிவு வ்வாறு தெரிவு செய்யப்பட்டால் னது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தல் வேண்டும். நிர்வாகத்துறைக்கு ல் நம்பிக்கையில்லாப் பிரேரணை க்கவும் முடியாது. இதனால் 4 கும் சட்டத்துறையின் தலையீடுகள் பமாகச் செயற்பட முடிகின்றது.

Page 157
அரசாங்க
நிர்வாகத்துறை பன்மைத் நிர்வாகத்துறையை உருவாக்( இனங்களின் நலன்களை உருவாக்கப்பட்டது. கூட்டு படுகின்ற நிர்வாகத்துறை வகிக்கின்றனர். நாட்டில் வ விகிதாசாரத்தின் அடிப்பை வழங்கப்படுகின்றது. ஜேர்ப பேரும், பிரெஞ்சு மொழி இத்தாலி மொழி பேசு:ே செய்யப்படுகின்றனர். 7 பேரு ஒருதடவை கூட்டு நிர்வாக அ அமைச்சர் பதவிகளும் சு படுகின்றன. ஒரு வருடம இருப்பவர் அடுத்த வருடம் இ இருப்பார்.
கொள்கைகளில் தொடர் இருத்தல்: உறுப்பினர்கள் செய்யப்படக்கூடிய நிலை கொள்கைகளில் ஒரு தொ இருக்கின்றது. நிர்வாகத்துை இருப்பதனால் முரண்பாடு பேணக்கூடியநிலை ஏற்படு
சுவிஸ் அரசாங்க முறையின்
l.
சுவிஸின் பல்லினத்தன்டை உள்ளது.
ஜனாதிபதி அரசாங்க முறை முறையினதும் பல நல்ல தன்னகத்தே கொண்டிருக்கி சட்டத்துறையில் நிர்வா சட்டத்துறையில் தலையீ மேற்கொள்ள முடிகின்றது.

முறைகள் 139
தன்மை வாய்ந்ததாக இருத்தல்: தம் போது சுவிற்சர்லாந்தின் தேசிய
அடிப்படையாகக் கொண்டே நிர்வாக அவை என அழைக்கப்யில் 7 உறுப்பினர்கள் அங்கம் பாழும் 3 தேசிய இனங்களுக்கும் டையில் இங்கு பிரதிநிதித்துவம் ன் மொழி பேசுவோரிலிருந்து 4
பேசுவோரிலிருந்து இருவரும், வாரிலிருந்து ஒருவரும் தெரிவு நம் சுழற்சி முறையில் வருடத்துக்கு அவைக்கு தலைமை வகிக்கின்றனர். ழற்சி முறையிலேயே வழங்கப்) ஒரு துறையில் அமைச்சராக இன்னொருதுறையின் அமைச்சராக
ச்சியைப் பேணக்கூடிய நிலை
பலர் திரும்பத்திரும்ப தெரிவு இருப்பதனால் அரசு பின்பற்றும் ாடர்ச்சியைப் பேணக்கூடியதாக ற பன்மைத்தன்மை வாய்ந்ததாக களுக்கிடையே ஐக்கியத்தையும் கிறது.
நன்மைகள்
மக்கு ஏற்ற அரசாங்க முறையாக
ரயினதும் பாராளுமன்ற அரசாங்க இயல்புகளை இவ்வரசாங்கமுறை றது.
கத்துறை தங்கி இராததனால் டின்றி துரித அபிவிருத்திகளை

Page 158
140
அரசறிவியல்
சுவிஸ் அரசாங்க முறையின் 6
l.
நிர்வாகத்துறை மக்களால் ே ஒன்றாக இருப்பதனால் இது தடையாக இருக்கின்றது.
நிர்வாகத்துறையிலும் சட் கட்சிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் போது அரசாங்கத்தில் சுமுக நிலை ஏற்படலாம்.

ஓர் அறிமுகம்
தறைபாடுகள்
நரடியாகத் தெரிவு செய்யப்படாத | மக்களாட்சிக் கோட்பாட்டுக்குத்
டமன்றத்திலும் வேறுவேறான பெரும்பான்மையாக இருக்கும்செயற்பாட்டைப் பேணமுடியாத

Page 159
அரசியல்
[CONSTITI
நவீன அரசுகள் எல்லாம் அரசுகளாக உள்ளன. இங்கு அரச அரசியல் யாப்பிற்கு ஏற்பவே மே நவீன அரசுகளில் குறிப்பாக தாரான பின்பற்றுகின்ற அரசுகளில் அரசி வகிக்கின்றன. அரசியல் யாப்பி அங்கீகரிப்பதிலும் சர்வதேச சமூக
அரசியல் யாப்புகள் என்றால்
அரசொன்றின் அரசாங்க தொழிற்பாடு ஆகியவற்றையும் மக்களின் உரிமைகளையும் கட அரசாங்கத்துக்கும் இடையிலான உ விதிகளின் தொகுப்பே அரசியல் த
அரசியல் யாப்பின் முக்கியத்து
l. மனம் போன போக்கிலும்
நடத்தப்படுவதை அரசியல்
2. மக்களின் உரிமைகள் அ
செய்யப்படுகிறது.
3. ஒரு நாட்டின் அரசியல் உறு: அரசியல் யாப்பு காணப்படு
4. சட்டத்தின் ஆட்சி என்ற படுவதற்கு அரசியல் யாப்பு

யாப்புகள் UTIONS
அரசியல் யாப்பிற்கு உட்பட்ட சின் அனைத்து நடவடிக்கைகளும் ற்கொள்ளப்படுகின்றன. இதனால் ன்மை ஜனநாயக கோட்பாட்டினை யல் யாப்புகள் முக்கிய இடத்தை ன்படி செயற்படாத அரசுகளை ம் தயக்கம் காட்டியே வருகின்றது.
ଶ୍ରେtéréot?
நத்தின் அமைப்பு, அதிகாரம், அவ்வரசின் எல்லைக்குட்பட்ட மைகளையும் அம்மக்களுக்கும் றவுகளையும் தெளிவாக விளக்கும் கிட்டமாகும்.
வம் அல்லது பயன்பாடுகள்
ம் தவறான முறையிலும் ஆட்சி யாப்பு தவிர்க்கின்றது.
ரசியல் யாப்பின் மூலம் உறுதி
திப்பாட்டிற்கு உதவுகின்ற ஒன்றாக கின்றது.
அம்சம் நடைமுறையில் செயற்கள் உதவுகின்றன.

Page 160
142 அரசறிவியல்
அரசியல் யாப்பின் உள்ளீடுகள்
அரசியல் யாப்பின் உ ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் கருத்து நி அறிஞர்களும், அரசியல் அறிஞர் கருத்துக்கள் ஒன்றிற்கு ஒன்று வே அரசியல் யாப்பு அறிஞர்கள் பிரதான சட்டக் கருத்துக்களுக்கும். அ இடம் வழங்க வேண்டும் என வலி இதற்கு மாறுபட்ட வகை முறையோடு தொடர்பான அரசியல் கரு பிரதான இடம் வழங்க வேண்டும் எனினும் பொதுவாக அரசிய இரு பிரதான விடயங்கள் வெளி எதிர்பார்க்கப்படுகிறது:
1. யாப்புறுதத்துவம்
2. அரசியல், பொருளாதார, ச{
1. யாப்புறுதத்துவம்
இதன்படி ஆட்சிமுறைே விடயங்கள் யாப்பில் உள்ளடக்க படுகிறது:
(1) அரசியல் அதிகாரத்தைப்
கட்டமைப்பு.
(11) ஒவ்வொரு தாபனத்தினதும் படுத்தும்முறை, அதன் வ6 யிலான தொடர்பு.
(i) அரச தாபனங்களுக்கும் மக் பும் அதனை நடைமுறைப்
(iv) யாப்புத்திருத்தம்
2. அரசியல் பொருளாதார சமூ
இதன்படி பின்வரும் விடய எனக் கருதப்படுகிறது:

ஓர் அறிமுகம்
ள்ளிடுகள் பற்றி பொதுவாக லவுவதில்லை. அரசியல் யாப்பு rகளும் இது பற்றி முன்வைக்கும் றுபட்டவையாக உள்ளன. ர் யாப்புச் சட்டங்களுடன் தொடர்பான அடிப்படை உரிமைகளுக்கும் பிரதான லியுறுத்துகின்றனர். பில் அரசியல் அறிஞர்கள் ஆட்சி த்துக்களுக்கும். மனித உரிமைகளுக்கும்
என வலியுறுத்துகின்றனர். ல் யாப்பு ஒன்றின் மூலம் பின்வரும் ரிப்படுத்தப்படல் வேண்டும் என
மூக தத்துவம்
பாடு தொடர்புடைய பின்வரும் கப்பட வேண்டும் எனக் கருதப்"
பிரயோகிக்கும் தாபனங்களின்
அதிகாரம், அதனை நடைமுறைப் ரையறை, தாபனங்களுக்கு இடை"
க்களுக்கும் இடையிலான தொடர்படுத்தும் முறையும்.
முகத்தத்துவம்
1ங்கள் உள்ளடக்கப்பட வேண்டும்

Page 161
அரசியல்
அரசியல் யாப்பு
அரசியல் யாப்பு என்றால் எ அரசியல் அறிஞர்களிடையே பல் Gigiboi flaapai) (JAMES BRYCE)
சட்டத்தினால், சட்டத்தின சமுதாயம் ஒன்றின் வடிவ அதாவது நிச்சயமான உரிை தொழிற்பாடுகளுடனும் ச சட்ட ரீதியாக நிறுவிக் கொ அரசியல் திட்டம் ஆகும். fanpool ful (LORD BRYCE) :
ஒரு அரசின் அமைப்பு, அ பட்ட அதிகாரப்பகிர்வு, அ6 செயற்படுத்த வேண்டிய மு அதன் உரிமைகள், இதற்கு மக்களின் உரிமைகள் பே யதே அரசியல் திட்டம் ஆ
601-éf, (DIECY) :
ஒரு நாட்டில் அதிகாரப் பாட்டையும் நிர்ணயிக்கக் அடிப்படை சட்டமே அரக்
älsbólop6óL" (GILL GHIRIST) :
அரசாங்கத்தின் அமைப் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிக தேவையான பொதுக் செ கூடிய எழுதப்பட்ட எழுதட் அரசியல் திட்டமாகும்.
சேர் ஹென்றி மெயின் (SIR HE
அரசாங்கத்தின் அமைப் பற்றிக்கூறும் விதிகளின் .ெ

யாப்புகள் 143
என்றால் என்ன?
ன்ன என்பது தொடர்பாகவும் வேறு கருத்துக்கள் நிலவுகின்றன.
ஊடாக நிறுவப்பட்ட அரசியல் வமே அரசியல் திட்டம் ஆகும். மகளுடனும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட கூடிய நிலையான நிறுவனங்கள் ண்ட அரசியல் சமூக அமைப்பே
தன் உறுப்புகளிடையே செய்யப் வற்றின் அதிகார எல்லை, அதைச் மறை, அரசாங்கத்தின் அமைப்பு, 5 மக்களிடம் உள்ள கடமைகள், ான்ற யாவற்றையும் உள்ளடக்கி கும்.
பங்கீட்டையும் அதன் தொழிற்
கூடிய கொள்கைகள் அடங்கிய சியல் திட்டமாகும்.
பையும் அதன் உறுப்புகளுக்கு ாரப் பகிர்வையும் அமுல்படுத்த 5ாள்கைகளையும் நிர்ணயிக்கக் படாத சட்டங்களின் தொகுப்பே
IRY MAINE) :
பையும் தொழிற்பாடுகளையும் தாகுப்பே அரசியல் திட்டமாகும்.

Page 162
l44 அரசறிவியல்
(1) அரசு பின்பற்றும் அரசியல்
(i) பன்முக சமூகமாயின் அர.
வதற்கான வழிவகைகள்.
இவற்றினை விட பிரஜை பாதுகாப்பதற்கு வேண்டிய வழிவன பட வேண்டுமென எதிர்பார்க்கப்பு
அரசியல் யாப்புகளின் வகைக
அரசியல் யாப்புகள் பொதுவ பாகுபடுத்தப்படுகின்றன:
l. வரைந்த, வரையா யாப்பு
எழுதப்படாத யாப்புகள்.
2. நெகிழும், நெகிழா யாப்புக
3. ஒற்றையாட்சி, சமஷ்டியாட்
1. வரைந்த வரையா யாப்புகள் எழுதப்படாத யாப்புகள்.
அரசியல் யாப்பின் தன்மைன் வரைந்த வரையா யாப்புக்கள் பாகு
(1) வரைந்த யாப்புகள் (WRITTEN
ஒரு அரசியல் யாப்பானது 6 வரைந்த அரசியல் யாப்பு எனப் அதிகாரங்கள், மக்களின் உரிை முறைகள் ஆகிய அனைத்தும் எழு
இவ்வகையான அரசியல் யா வரையப்பட்டதாகவோ (உ+ம் : சபையினால் உருவாக்கப்பட்டத சட்டசபையால் உருவாக்கப்பட்ட 1978ஆம் யாப்பு) இருக்கலாம்.
இவ்வகையான அரசியல் பு அமெரிக்கா, பிரான்ஸ், சுவிற்சர்லா நாடுகளின் அரசியல் யாப்புகளைக்

ஓர் அறிமுகம்
பொருளாதாரக் கொள்கை.
சு நடுநிலையாளனாக செயற்படு
களின் உரிமைகள், அவற்றினை கைகள் போன்றனவும் உள்ளடக்கப்
படுகிறது.
ள்
ாக பின்வரும் மூன்று வகைகளாகப்
புக்கள் அல்லது எழுதப்பட்ட,
ள்.
சி யாப்புகள்.
1 அல்லது எழுதப்பட்ட
யை அடிப்படையாகக் கொண்டே தபடுத்தபடுகின்றன.
CONSTITUTION)
எழுத்து வடிவில் காணப்படின் அது படும். அதாவது அரசாங்கத்தின் மகள், அரசியல் யாப்பு திருத்த 2த்துவடிவில் காணப்படும்.
ப்புகள் சிறப்பு மாநாடு ஒன்றினால் அமெரிக்கா), அரசியல் நிர்ணய ாகவோ (உ+ம் இந்தியா), தேசிய டதாகவோ (உ+ம் இலங்கையின்
பாப்புக்களுக்கு உதாரணங்களாக ாந்து, இலங்கை, இந்தியா போன்ற
குறிப்பிடலாம்.

Page 163
அரசியல் யாப்பு
வரைந்த அரசியல் யாப்புகளின் நன்
l.
வரைந்த யாப்புக் களில் ஒரு செயற்பாடுகள் அனைத்தும் பட்டுள்ளதால், அரசாங்க செ இலகுவானதாக இருக்கும்.
மக்களின் உரிமைகள் அரசியல் ய படுத்தப்படுவதனால் அவர்களின் து நிலை காணப்படுகிறது.
ஆட்சியாளர்கள் தான்தோன்றித்த உடையவர்களாகவும் செயற்படுவ
அரசாங்கம் உறுதியாக இருப்பதற்
வரைந்த யாப்பின் குறைபாடுகள்
I.
அரசாங்கத்துடன் தொடர்புடைய யாப்பினுள் வரைந்துவிட முடி விடயங்கள் எல்லாம் தேவையற்ற
விடும்.
எழுத்து வடிவில் உள்ளவற்றிற் ஏனையவற்றிற்கு கட்டுப்படாத நி
மக்களின் உரிமைகள் அனைத்ை
முடியாது. அவ்வாறு எழுதப்படாத என்ற கேள்வி நிலவும்.
அரசியல் யாப்பில் கூறப்பட்டு: ஏனைய விடயங்களில் அரசியல் செயற்பட முற்படலாம்.
வரையப்பட்ட யாப்பு நெகிழ்ச்சியற் காலத்தின் தேவைக்கேற்ப யா முடியாத நிலை ஏற்படலாம்.
காலந்தோறும் தோன்றும் பிரச் யாப்பினால் தீர்த்து விட முடியாது

தள் 145
ம்ைகள்
அரசின் முக்கியமான
எழுத்து வடிவில் கூறப்"
யற்பாடுகளை நடத்துவது
ாப்பின் மூலம் உத்தரவாதப் உரிமைகளைப் பேணக்கூடிய
நனமாகவும் எதேச்சதிகாரம் தைத் தடுக்கின்றது.
கு வழிவகுக்கின்றது.
எல்லா விடயங்களையும் பாது. இதனால் வரையாத வை என்ற கருத்து வளர்ந்து
ற்கு மட்டும் கட்டுப்பட்டு லைமை ஏற்படலாம்.
தயும் யாப்பில் எழுதி விட வை மக்களுக்கு இல்லையா?
ள்ள விடயங்களைத் தவிர வாதிகள் தன்னிச்சையாக
ற யாப்பாக இருக்கும் போது "ப்பினை மாற்றியமைக்க
சினைகளை வரையப்பட்ட
I.

Page 164
146 அரசறி
7. மக்களினுடைய வா, கட்டியெழுப்பப்பட மரபுகளுக்கு முக்க இருப்பதனால் மக் இருக்கும்.
(1) வரையப்படாத யாப்புக
ஒர் அரசியல் யாப்ப பாரம்பரியமாக பின்பற்றப்பு அது எழுதா அரசியல் யாப்பு எனப்படும். பிரித்தானிய அ யாப்புக்கு உதாரணமாகக் ெ
எழுதப்படாத அரச குறிப்பிடப்படுவது இல் ( விளக்கத்தை நீதிமன்றங்களே சுதந்திரமாக செயற்படுகி நடைமுறையில் பயனுடைய
வரையா யாப்பின் நன்ை
I. இவ்யாப்பில் மரபு படுகின்றது. இதனால் அதிகமாக இருக்கும்.
2. இவ் யாப்பு நெகிழ்ச்சி தேவைக்கேற்ப ம இலகுவானதாக இருக்
3. இவ்வரையாயாப்பி நிறுவனங்களையும் பாதுகாத்துக் கொள்ள
4. வரையா யாப்பிற்கான நீதிமன்றங்களே வழ1 வாய்ப்புண்டு.
5. அரசியல் யாப்பில்
கவனத்தில் கொள்ளப்

வியல் ஓர் அறிமுகம்
ழ்க்கை முறைகள் மரபுகளினாலேயே ட்டுள்ளன. எழுதப்பட்ட யாப்பில் சியத்துவம் கொடுப்பது குறைவாக களை ஒழுங்குபடுத்துவது கடினமாக
isir (UNWRITTEN CONSTITUTION)
ானது எழுத்து வடிவில் காணப்படாது படுகின்ற மரபுகளைக் கொண்டிருப்பின் அல்லது வரையப்படாத அரசியல் யாப்பு அரசியல் யாப்பு எழுதப்படாத அரசியல் காள்ளப்படுகின்றது. சியல் யாப்பில் விதிகள் தெளிவாக லை. இதனால் அவ்விதிகளுக்கான வழங்குகின்றன. எனவே நீதிமன்றங்கள் ன்ற போதே எழுதப்படாத யாப்பு தாக இருக்கும்.
மகள்
களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப் மக்கள் யாப்பிற்கு கட்டுப்படும் தன்மை
ரியான யாப்பாகும். இதனால் காலத்தின் ாற்றங்களைக் கொண்டு வருவது கும்.
ன் மூலம் மரபு ரீதியான அரசாங்க அரசியற் பழக்கவழக்கங்களையும் முடியும்.
ா பொருள் கோடல் (அர்த்தம் கூறுதல்) ங்குவதனால் நீதியரசு செயற்படுவதற்கு
உள்ளடக்கப்படாத விடயங்களும் படும் நிலை காணப்படும்.

Page 165
அரசியல் யாப்
வரையா யாப்பின் குறைபாடுகள்
I. ஒரு அரசாங்கத்தை நடாத்துவதற்க இல்லாத படியால் அரசாங்கத்ை
2. அரசாங்கங்கள் மக்களுடைய உ
ஏற்படும்.
3. சட்டத்தின் ஆட்சி நடைபெறுவ
4. அரசின் கொள்கைகளையும் நோ
காணமுடியாத நிலை ஏற்படும்.
5. சிறுபான்மையினருக்கான பாது இல்லாத படியால் சிறுபான்மை படுவதற்கு வாய்ப்பு ஏற்படலாம்.
6. ஒரு வரைந்த யாப்பின் கீழ்ெ இல்லாவிடின் அரசாங்கம் உறுதி
7. அரசியல் யாப்பு என்பது சா மேலானதாகும். அதனைத் திருத்து விசேட முறைகள் எழுத்தில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வரை காணப்படுவதில்லை.
மேலும் அரசொன்றின் அரசியல் பு போல முழுமையாக எழுதப்பட்ட யா எழுதப்படாத யாப்பு என்றோ வ அரசுகளைப் பொறுத்தவரை கடினமாக
ஒர் அரசியல் யாப்பினை முற்ற முற்றாக எழுதப்படாதது என்றோ சு அரசியல் யாப்பில் எழுதப்படாத ப6 உள்ளன. உதாரணமாக எழுதப்பட் கொண்ட அமெரிக்க அரசியல் யாப்பில் காணப்படுகின்றன. ஜனாதிபதி அடை அமெரிக்காவின் மரபு வழிவந்த தொன்
எழுதப்படாத அரசியல் யாப்பி யாவில் பல எழுதப்பட்ட சட்டங்கள் ந6 இல் நிறைவேற்றப்பட்ட உரிமைகள் நூற்றாண்டுகளில் நிறைவேற்றப்பட்

புகள் 147
5ான ஒழுங்கு விதிகள் யாப்பில் த நடாத்துவது கடினமானது.
ரிமைகளை மீறக்கூடிய நிலை
து கடினம்.
ாக்கங்களையும் அடையாளம்
காப்பு ஏற்பாடுகள் எழுத்தில் பினரின் நலன்கள் பாதிக்கப்
சயற்படக்கூடிய சூழ்நிலை யற்றதாகிவிடும்.
தாரண சட்டங்களை விட வதற்கு அல்லது மாற்றுவதற்கு
இருக்க வேண்டும் என "யா யாப்பில் இவ்வம்சம்
பாப்பினை மேற்குறிப்பிட்டது ாப்பு என்றோ முழுமையாக கைப்படுத்துவது தற்கால
உள்ளது. ாக எழுதப்பட்டது என்றோ, ற முடியாது. எழுதப்பட்ட 0 மரபுகள் நடைமுறையில் ட அரசியல் யாப்பினைக் எழுதப்படாத பல மரபுகள் Dச்சரைைவயை அமைத்தல் )ாகும். னைக் கொண்ட பிரித்தானி டைமுறையில் உள்ளன. 1689 மசோதா 19ஆம், 20ஆம் - வாக்குரிமை சட்டங்கள்

Page 166
148 அரசறிவி
1915,1945இல் நிறைவேற்றப்ப அங்குள்ள எழுதப்பட்ட சட்ட இவ்வாறு இயல்பாகவே போதும்) எழுதப்படாத சட்ட இவ்வகைப்படுத்தல் தெளிவா எனவும் கூறப்படுகிறது.
2. நெகிழும் நெகிழா அர
() நெகிழும் அரசியல் யாப்
சாதாரண சட்டங்கை அரசியல் யாப்பினையும் திரு யாப்பு நெகிழும் அரசியல் யா நியூசிலாந்து, இத்தாலி
நெகிழும் அரசியல் யாப்பி
1. காலத்தின் தேவைக்கு ( செய்யக்கூடிய நிலை க
2. பன்முகச் சமூகங்கள் அச்சமூகங்களின் பிரச் அரசியல் யாப்பு மாற்ற உள்ளது.
3. அரசியல் யாப்பின்
காலத்தின் தேவைக்ே அபிவிருத்தியை ஏற்படு
நெகிழும் அரசியல் யாப்பி
l. அரசியல் யாப்பு அடிக் சந்திக்க வேண்டி ஏற்பட தன்மை குறைவடைவ
2. அரசியல் யாப்பிை
காணப்படுவதால் யா பாதிப்பு ஏற்படலாம்.

யல் ஓர் அறிமுகம்
ட்ட பாராளுமன்ற சட்டங்கள் என்பன உங்கள் ஆகும்.
(விகிதாசாரத்தில் வேறுபாடுகள்இருந்த உங்கள் நடைமுறையில் இருப்பதனால் ன வகைப்படுத்தலாக இருக்க முடியாது
சியல் யாப்புகள்
Li (FLEXIBLE CONSTITUTION)
ள மாற்றுவது , திருத்துவது போன்று த்த, மாற்ற முடியுமாயின் அவ்வரசியல் ாப்பு எனப்படும். (உ-ம்) பிரித்தானியா,
ன் நன்மைகள்
ஏற்ப அரசியல் யாப்பில் மாற்றங்களைச் ாணப்படுகின்றது.
வாழ்கின்ற நாடுகளாக இருப்பின் சினைகளை தீர்க்கக் கூடிய வகையில் ங்களை மேற்கொள்வது இலகுவானதாக
இறுக்கம் குறைவாக உள்ளதனால் கற்ப பொருளாதார கொள்கைகளில் த்ெதுவதும் இலகுவானதாகும்.
ண் குறைபாடுகள்
கடி திருத்தங்களையும் மாற்றங்களையும் உலாம். இதனால் அரசாங்கத்தின் உறுதித் தற்கான வாய்ப்புண்டு.
ன அடிக்கடி மாற்றக் கூடிய நிலை ப்பில் உள்ள மக்கள் உரிமைகளுக்கு

Page 167
அரசியல் யாப்பு
3. யாப்பு அடிக்கடி மாறக்கூடிய அரசியல், பொருளாதார கொள்.ை பேணுவது கடினமாக இருக்கும்.
4. பல் சமூக மக்கள் வாழுகின்ற நாட மக்களின் உரிமைகளுக்கு இ6 வழங்குவது கடினமாகும்.
5. சமஷ்டி ஆட்சி நாடாக இருப்பி கொண்ட சிறிய அரசுகளுக்கு இ
அமையாது.
(i) நெகிழா அரசியல் யாப்புகள் (
ஓர் அரசியல் யாப்பினைத் திருத்து விசேட வழிமுறைகள் பின்பற்றப்படுமா யாப்பு எனப்படும். அதாவது சாதாரண மாற்றுவது போன்று அரசியல் யாப்பி6ை இயலாமல் இருப்பின் அது நெகிழா ஆ (உ+ம்) அமெரிக்கா, இலங்கை, சுவிற். ஜேர்மனி
அமெரிக்கா
அமெரிக்காவில் அரசியல் யாப்பின் மத்திய சட்ட சபையான காங்கிரஸி பெரும்பான்மையுடன் தீர்மானம் நிறை 3/4 பங்கு மாநிலங்களின் சட்ட மன்ற வேண்டும்.
இலங்கை
சிலவகையான யாப்பு திருத்தங்களு 3 பெரும்பான்மை அவசியம் ஆகும் திருத்தங்களுக்குப் பாராளுமன்றத்தின் மக்கள் தீர்ப்பு ஒன்றின் மூலம் மக்களின்
ஆகும்.

கள் 149
நிலை காணப்படுவதால் ககளில் ஒரு தொடர்ச்சியைப்
டாக இருப்பின் சிறுபான்மை வ்யாப்பினால் பாதுகாப்பு
ன்ெ சமஷ்டியில் இணைந்து வ் யாப்பு பாதுகாப்பானதாக
RGID CONSTITUTION)
வதற்கு அல்லது மாற்றுவதற்கு rயின் அது நெகிழா அரசியல் சட்டங்களைத் திருத்துவது னயும் திருத்துவது, மாற்றுவது அரசியல் யாப்பு எனப்படும். சர்லாந்து, அவுஸ்திரேலியா,
னைத் திருத்த வேண்டுமாயின் ன் இரு சபைகளிலும் 2/3 வேற்றப்படுவதோடு அதனை ங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளுதலும்
நக்குப் பாராளுமன்றத்தின் 2/ மேலும் சில வகையான
2/3 பெரும்பான்மையுடன் சம்மதம் பெறுதல் அவசியம்

Page 168
I5O அரசறிவி
இந்தியா
இந்தியாவில் சில வ
மன்றத்தில் சாதாரண பெரும்ப பட வேண்டும். வேறு சிலவ மன்றத்தின் 2/3 பெரும்பான்ை தொடர்புபட்ட விடயங்க பெரும்பான்மையுடன் அரை சம்மதமும் அவசியமானதாகு
இந்த வகையில் பார்க்கு ஒரளவு நெகிழாத்தன்மை வா
நெகிழா அரசியல் யாப்பின
I. அரசியல் யாப்பு ம இருப்பதனால் அரசா இருக்கிறது.
2. அரசியல் யாப்பில் உ6
படுகின்றன.
3. அரசியல் பொருளாதார பேணுவது இலகுவானத
4. ஆட்சியாளர்கள் தன்
தடுக்கின்றது.
5. பன்முக சமூக மக்கள் சிறுபான்மைமக்களுக் இருக்கும்.
6. சமஷ்டி ஆட்சி நாடாக { அரசுகளுக்கு உகந்த ப காணப்படும்.
நெகிழா அரசியல் யாப்பின
l. காலத்தின் தேவைக் ஏற்படுத்துவது கடினமா
2. பன்முக சமூக அமைப் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்

யல் ஓர் அறிமுகம்
கையான திருத்தங்களுக்குப் பாராளு" ான்மையுடன் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்கையான திருத்தங்களுக்குப் பாராளும தேவையானதாகும். மாநிலங்களோடு ளுக்குப் பாராளுமன்றத்தில் 2/3 வாசிக்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களின் ம். நம்போது இந்திய அரசியல் யாப்பினை ய்ந்த யாப்பு எனக் குறிப்பிடலாம்.
ர் நன்மைகள்
ாற்றுவது, திருத்துவது கடினமாக "ங்கம் உறுதித்தன்மை உடையதாக
ர்ள மக்கள் உரிமைகள் பாதுகாக்கப்
கொள்கைகளில் ஒரு தொடர்ச்சியைப் நாக உள்ளது.
னரிச்சையாக செயற்படுவதை இது
ர் வாழ்கின்ற நாடாக இருப்பின், க்கு இவ்யாப்பு பாதுகாப்பானதாக
இருப்பின் சமஷ்டியில் இணைந்த சிறிய ாதுகாப்பினைத் தரும் யாப்பாக இது
ர் குறைபாடுகள்
கேற்ப யாப்பில் மாற்றங்களை "க உள்ளது.
பு கொண்ட நாடுகளில் ஏற்படுகின்ற வு காண்பது கடினம்.

Page 169
அரசியல் யாப்புச
3. யாப்பிலே இறுக்கம் அதிகமாக க உலகப் பொருளாதார மாற்றங்க சிறந்த பொருளாதார கொள்கைகை
மேற்கூறியவாறு நெகிழும் யாப் பாகுபாடு செய்தாலும் இங்கு யாப்பின் ே கவனத்தில் எடுக்கப்படுகிறது. யாப் பொருளாதார சமூக சூழ்நிலைகளும், யாட் ஏற்படுத்தும் தாக்கங்களும் கவனத்தில் ( சமூகத்தில் நெகிழும் தன்மையும் நெகி நெகிழும், நெகிழா தன்மைகளை நிர்ண பிரித்தானிய யாப்பு நெகிழும் தன்மை வ சமூகம் நெகிழாத்தன்மை உடையத அந்நாட்டின் யாப்பும் நடைமுறையில் நெ காணப்படுகிறது. மாறாக அமெரிக் நெகிழாத்தன்மை வாய்ந்ததாயினும் சமூ யதாக இருப்பதால் யாப்பின் இறுக்கமா குறைந்துள்ளது. எனவே யாப்பின் வெ மட்டும் கவனத்தில் கொண்டு யாப்பு பொருத்தமற்றது.
3. ஒற்றையாட்சி யாப்பும், சமஷ்டி அ
ஓர் அரசின் இறைமை அதிகாரம் ஒ6 செல்லுதல் என்ற அடிப்படையில் ஒற்ை ஆட்சி யாப்பும் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன.
அதிகாரத்தினை நடைமுறைப்படு மத்திய அரசிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிரு யாப்பு என அழைக்கப்படும். இதற்கு மா! அதிகாரத்தை பிரயோகிப்பது மத்திய அரசுகளும் பங்குபற்றும் வகையில் அ பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டிருப்பின் அது ச அழைக்கப்படும்.
இறைமை, அதிகாரம் என்பவை யா பட்டிருக்கின்றதா? அல்லது ஒரு முகப்ட பிரதான விடயத்தின் அடிப்படையிலேயே சமஷ்டி ஆட்சி யாப்புக்கும் இடையிலா6 படுகின்றது.

5ள் I51
ாணப்படுவதால் மாறிவரும் ளுக்கு ஏற்ப உள்நாட்டில் ளை உருவாக்குவது கடினம்.
பு, நெகிழா யாப்பு எனப் வெளிவாரியான தன்மையே பு செயற்படும் அரசியல் பின் செயற்பாட்டில் அவை கொள்ளப்படவில்லை. ஒரு ழா தன்மையும் யாப்பின் யிக்கின்றன. உதாரணமாக ாய்ந்ததாயினும் பிரித்தானிய நாக உள்ளது. இதனால் கிழாத் தன்மையுடையதாகக் க யாப்பு இறுக்கமான க முறை நெகிழ்ச்சியுடை னத் தன்மை பெரும்பாலும் பளிவாரியான தன்மையை க்களைப் பாகுபடுத்துதல்
ஆட்சி யாப்பும்
ன்று குவிதல் அல்லது பிரிந்து மறயாட்சி யாப்பும் சமஷ்டி
த்தும் பொறுப்பு ஒரு தனி ப்பின் அது ஒற்றையாட்சி றுபட்ட வகையில் அரசியல் ரசு மட்டுமன்றி, பிரதேச திகாரம் யாப்பின் மூலம் மஷடி ஆட்சி யாப்பென
ப்பின் மூலம் பிரித்தளிக்கப்படுத்தப்படுகின்றதா? என்ற ப ஒற்றையாட்சி யாப்புக்கும் ன வேறுபாடு நிர்ணயிக்கப்

Page 170
I52 அரசறி
(1) ஒற்றையாட்சி அரசிய
ஒரு அரசின் இறைை பொறுப்பு ஒரு தனி மத்த பட்டிருப்பின் அது ஒற்றை
பிரித்தானியா, பிரான இத்தாலி, இலங்கை போன்ற உதாரணங்களாகக் குறிப்பி
ஒற்றையாட்சி அரசியல்
1. அதிகாரத்தினை நை மத்திய அரசிடம் மா
2. ஒரே சட்டத்துறை,
என்பன காணப்படும்
3. இறைமை பிரிபடாத
3. மத்திய அரசு ஒருத மாற்றமுடியும்.
4. தனியினங்களைக் ெ முடையதாக இருக்கு
உள்ளூராட்சி அை வழங்கப்பட்ட அதிக
6. ஆயுதம் தாங்கிய ப6
இருக்கும்.
ஒற்றையாட்சி அரசியல்
l. தனியாக மத்திய அ
நிர்வகிப்பதால் நாடு காணப்படும்.
2. ஒரே ஒரு அரசாங்க திருத்துவதும் மாற்று
3. உள்ளூராட்சிஅை கட்டுப்பாட்டில் இ நிறுவனங்களையும்
இலகு.

வியல் ஓர் அறிமுகம்
பல் யாப்புகள்
ம அதிகாரத்தினை நடைமுறைப்படுத்தும் கிய அரசிடம் மாத்திரம் ஒப்படைக்கப் ஆட்சி அரசியல் யாப்பு எனப்படும். ர்ஸ், பெல்ஜியம், டென்மார்க், பின்லாந்து, றவற்றை ஒற்றையாட்சியாப்பு நாடுகளுக்கு டலாம்.
யாப்பின் பண்புகள்
டமுறைப்படுத்தும் பொறுப்பு தனியொரு ாத்திரம் ஒப்படைக்கப் பட்டிருக்கும்.
ஒரே நிர்வாகத்துறை, ஒரே நீதித்துறை b.
திருக்கும்.
லைப்பட்சமாக அரசியல் யாப்பினை
காண்ட நாடுகளுக்குப் அதிகம் பொருத்த5ம்.
மப்புக்கள் மத்திய அரசாங்கத்தினால் ாரங்களை மாத்திரம் பெற்றிருக்கும்.
டைகள் மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில்
யாப்பின் நன்மைகள்
ரசாங்கம் மாத்திரம் நாடு முழுவதையும் முழுவதும் ஒரே மாதிரியான நிர்வாகம்
ம் இருப்பதனால் அரசியல் யாப்பினை வதும் இலகுவானது.
மப்புகளும் மத்திய அரசாங்கத்தின் ருப்பதால் நாட்டில் உள்ள அனைத்து கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துக்கொள்வது

Page 171
அரசியல்
தனியினங்களைக் கொண் ஆட்சி முறையாக இருக்குப்
சட்டத்துறை, நிர்வாகத்து முழுவதற்கும் ஒரே மாதிரிய
ஒரே ஒரு அரசாங்கம் காண
இலகுவானதாக இருக்கு நடவடிக்கைகளையும் மே பலம் பொருந்தியதாகக் கா
தேசிய உணர்வும் ஒருமைட்
நெருக்கடியான காலங்களில் இவ்வாட்சியியலில் காணப்
ஒரே ஒரு அரசாங்கம் கான செலவினமும் குறைவாக இ
ஒற்றையாட்சி அரசியல் யாப்ப
l.
தனியொரு அரசாங்கத்தி பட்டிருப்பதால் தன்னிச்சை
பல சமூகங்கள் வாழுகின் சமூகமே ஆட்சி அதிகா இருப்பதால் ஏனைய சமூ ஏற்படும்.
நாட்டின் நிலப்பரப்பு ெ அரசாங்கத்தினால் அதை நி
பிரதேசங்களின் தேவைக்கு முரண்பாடுகள் காணப்படு
(ii) சமஷ்டி ஆட்சி யாப்புகள்
ஒரு நாட்டின் அரசியல் அதி
அரசு மட்டுமன்றி பிரதேச அர அதிகாரம் யாப்பின் மூலம் பகிர் சமஷ்டி ஆட்சியாப்பு எனப்படும். சுவிஸ்,ஜேர்மனி, இந்தியா (அரை

யாப்புகள் 153
ட நாடுகளுக்குப் பொருத்தமான b.
|றை, நீதித்துறை என்பன நாடு பானதாக இருக்கும்.
ப்படுவதால் முடிவுகளை எடுப்பது ம்; அதேவேளை உறுதியான ற்கொள்ள முடியும்; நிர்வாகமும் ணப்படும்.
பாடும் மேலோங்கி காணப்படும்.
ல் எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய ஆற்றலும் படும்
ணப்படுவதால் அரசாங்கத்திற்கான ருக்கும்.
பின் குறைபாடுகள்
டம் அதிகாரம் ஒப்படைக்கப்Fயாக செயற்பட வாய்ப்புண்டு.
ன்ற நாடுகளில் பெரும்பான்மை ரத்தை கைப்பற்றக் கூடியதாக மகங்கள் பாதிக்கப்படும் நிலை
பரியதாக இருந்தால் ஒரே ஒரு ர்வகிப்பது கடினமாக இருக்கும்.
ம் நாட்டின் தேவைக்கும் இடையே ம்.
காரத்தைப் பிரயோகிப்பதில் மத்திய சுகளும் பங்குபற்றும் வகையில் தளிக்கப்பட்டிருப்பின் அவ்யாப்பு உதாரணமாக அமெரிக்கா, கனடா, F சமஷ்டி).

Page 172
l64 அரசறிவியல்
சமஷ்டி ஆட்சியின் பண்புகள்
சமஷ்டி ஆட்சியைப் பொறு
அங்கு காணப்படும்:
l. அரசியல் யாப்பின் மேன்டை
2. அதிகாரப் பங்கீடு.
3. எழுதப்பட்ட நெகிழா அரசி
4. பக்கம் சாராத வலுவான அ
5. இரண்டாவது சபையில் பிரே
6. இரட்டைக் குடியுரிமை.
7. இருவகையான அரசாங்கங்க
கொண்டிருக்கும்.
8. சகல பிரஜைகளும் இரு அர
9. இருமட்டங்களிலான அரசா
10. பன்மைச் சமூகங்களுக்கு அ
இவற்றை சற்று விரிவாகப் பார்ப்ே
1. அரசியல் யாப்பின் மேன்பை
சமஷ்டி ஆட்சி நாடுகளில் பொருந்தியதாகக் காணப்படும். இ மத்திய அரசாங்கமும், பிரதேச அர இருந்தே அதிகாரத்தை பெற்றுக் கெ திருத்துவது, மாற்றுவது கூட ம அரசாங்கங்களும் இணைந்தே ே யாப்பிற்கு பொருள் கோடல் வழங் உயர் நீதிமன்றத்திடம் மட்டும் ஒட்
2. அதிகாரப் பங்கீடு
சமஷ்டி ஆட்சி யாப்புகளி இடத்தை வகிக்கின்றது. ஒற்றை ஆ ஆட்சியை வேறுபடுத்துவதும் இவ்6

ஓர் அறிமுகம்
றுத்தவரை பின்வரும் பண்புகள்
யல் யாப்பு.
திகாரம் கொண்ட நீதித்துறை.
தசங்களுக்குச் சம பிரதிநிதித்துவம்.
5ளும் சுயாதீன ஆட்சிப் பரப்பை
சாங்கங்களுக்கும் கீழ்ப்படிவர்.
ங்கங்கள் நிலவும்.
திகம் பொருந்தும்.
JITLib:
D
அரசியல் யாப்பே மேன்மை இவ்வாட்சியில் காணப்படுகின்ற சாங்கங்களும் அரசியல் யாப்பில் ாள்கின்றன. அரசியல் யாப்பினை த்திய அரசாங்கமும் பிரதேச மற்கொள்கின்றன . அரசியல் கும் அதிகாரமும் பக்கம் சாராத படைக்கப்படும்.
ல் அதிகாரப் பங்கீடே பிரதான ஆட்சி யாப்பில் இருந்து சமஷ்டி வதிகாரப் பங்கிடே ஆகும்.

Page 173
அரசியல் ய
அதிகார பங்கீட்டினை பெ. முறைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன.
l. மத்திய அரசுக்கென சில
ஏனையவற்றை பிரதேச அர விட்டு விடல். உ- ம் அமெரி
2. பிரதேசங்களில் அதிகார எஞ்சியவற்றை மத்திய அரசா விடல். உ-ம் கனடா.
3. மத்திய அரசின் பட்டியல், பிர பொதுப்பட்டியல் என மூன் பிரித்து வழங்கல். உ-ம் இந்தி இந்தியாவில் மத்திய பட்டிய அரசாங்கம் மாத்திரம் சட்டங்கை பட்டியலில் உள்ள விடயங்களில் சட்டங்களை இயற்றலாம்.
பொதுப்பட்டியலில் உள்ள வி மாநில அரசாங்கங்கள் ஆகிய இயற்றலாம். அவ்வாறு இயற்றும் மத்திய அரசாங்கத்தின் சட்டமே ே
3. எழுதப்பட்ட நெகிழா யாப்பு
சமஷ்டி ஆட்சியின் யாப்பு இருத்தல் வேண்டும். அதிகாரங்க அரசாங்கங்களிடையே பங்கிடப்ப எழுத்தில் இருக்க வேண்டுமென வ எழுத்தில் இருக்கும் போதே அ இலகுவாக இருக்கும். முரண்பாடுக பக்கம் சாராத தீர்ப்பு வழங்கப்படும். சமஷ்டி யாப்பு எழுதப்பட்ட யா வலியுறுத்தப்படுகிறது.
மேலும் சமஷ்டி யாப்பானது வேண்டும். அதிகாரம் இரு அர படுவதால் நெகிழா யாப்பாக இருத் படுகிறது. யாப்பை திருத்துவது, ம இரு அரசாங்கங்களும் இணைந்தே

ாப்புகள் - I55
ாறுத்தவரை மூன்று வகையான
அதிகாரங்களை ஒதுக்கி விட்டு சாங்கங்களின் அதிகாரங்களாக க்கா.
ங்களை வரையறுத்து விட்டு ங்கத்தின் அதிகாரங்களாக விட்டு
தேச அரசாங்கங்களின் பட்டியல், று வகையாக அதிகாரங்களைப் யா.
லில் உள்ள விடயங்களில் மத்திய ள இயற்றலாம். மாநிலங்களின் மாநில அரசாங்கங்கள் மாத்திரம்
பிடயங்களில் மத்திய அரசாங்கம், இருதரப்பினரும் சட்டங்களை போது முரண்பாடுகள் ஏற்படின் செல்லுபடியாகும்.
பானது எழுதப்பட்ட யாப்பாக ள் மத்திய அரசாங்கம், பிரதேச ட வேண்டி இருப்பதால் யாப்பு ற்புறுத்தப்படுகிறது. அதிகாரங்கள் அதை நடைமுறைப்படுத்துவது ஸ் வரும் போது நீதிமன்றத்தினால் இதுபோன்ற காரணங்களாலேயே ப்பாக இருக்க வேண்டும் என
நெகிழா யாப்பாகவும் இருத்தல் சாங்கங்களுக்கிடையே பகிரப்தல் வேண்டுமென வலியுறுத்தப்ாற்றுவது போன்ற விடயங்களில் அவற்றினை மேற்கொள்கின்றன.

Page 174
156 அரசறிவியல்
உதாரணமாக அமெரிக்க அரசியல் வேண்டுமாயின் சட்டசபையான க பெரும்பான்மையுடன் அதற்கா படுவதோடு, 3/4 பங்கு மாநில சட்ட அவசியமானதாகும்.
4. பக்கம் சாராத நீதித்துறை
சமஷ்டி ஆட்சி நாடுகளி உருவாகுவதற்கான வாய்ப்புண்டு. பிரதேச அரசாங்கங்களுக்கும் இன் அல்லது பிரதேச அரசாங்கங்க ஏற்படலாம். அல்லது அரசியல் வழங்குவதில் முரண்பாடு ஏற்பட ஏற்படும் போது விசாரணை செ வலுவான அதிகாரம் கொண்ட இதனாலேயே இவ்வாறான பக் வேண்டும் என சமஷ்டி ஆட்சி ந குறிப்பாக நாட்டின் உயர்ந்த நீதி இவ்வதிகாரம் கொடுக்கப்பட வேண்
அமெரிக்க நீதிமன்றம் சமவ சிறந்த உயர் நீதிமன்றமாகக் கருத மத்திய அரசுக்குச் சார்பாகவும், ( அரசாங்கங்களுக்குச் சார்பாகவும் த
5. இரண்டாவது சபையில் சம
சமஷ்டி ஆட்சிக்குரிய பணி குறிப்பிடாவிட்டாலும் இன்று நை ஆட்சி நாடுகளில் இது காணப்படு
மத்திய சட்டசபையில் 2ஆவ அது சமஷ்டியில் இணைந்து கொ பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக் கூடியதாக
பிரதிநிதித்துவ அமைவைப் ெ சமபிரதிநிதித்துவம் வழங்கப்படு சனத்தொகை விகிதாசாரத்திற் வழங்கப்படுகின்றது (உ-ம் - இந்த மட்டும் எல்லா மாநில அரசாங்கங்க வழங்கப்படுகிறது.

ஓர் அறிமுகம்
யாப்பினை திருத்த அல்லது மாற்ற ாங்கிரஸின் இருசபைகளிலும் 2/3 ான தீர்மானம் நிறைவேற்றப்மன்றங்களின் சம்மதமும் அதற்கு
பில் பல்வேறு பிரச்சினைகள் அங்கு மத்திய அரசாங்கத்திற்கும் டையே முரண்பாடு ஏற்படலாம். ளுக்கு இடையே முரண்பாடு யாப்பிற்கு பொருள் கோடல் லாம். இவ்வாறு முரண்பாடுகள் ய்து தீர்ப்பளிக்க பக்கம் சாராத நீதித்துறை அவசியமானதாகும். கம் சாராத நீதித்துறை இருக்க ாடுகளில் வலியுறுத்தப்படுகிறது. மன்றமான உயர்நீதிமன்றத்திடம் ண்டும் என வற்புறுத்தபடுகிறது. +டி யாப்பினைப் பொறுத்தவரை ப்படுகிறது. அது பல தடவைகள் மேலும் பல தடவைகள் பிரதேச நீர்ப்புகளை வழங்கி உள்ளது.
பிரதிநிதித்துவம்
ர்புகளில் இதனை பிரதானமாக டைமுறையில் இருக்கும் சமஷ்டி கின்றது. து மன்றம் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டு ண்ட பிரதேச அரசாங்கங்களைப்
அமைக்கப்படுகின்றது. பாறுத்தவரை எல்லா நாடுகளிலும் வது இல்லை; பிரதேசங்களின் கு ஏற்பவே பிரதிநிதித்துவம் தியா). ஆனால் அமெரிக்காவில் ளுக்கும் சமபிரதிநிதித்துவம் இங்கு

Page 175
அரசியல் ய
6. இரட்டைக் குடியுரிமை
இப்பண்பு அமெரிக்க சமஷ் குடியுரிமையும், பிரதேச அரசாங்க வழங்கப்படுவதே இரட்டைக் குடிய
அமெரிக்க பிரஜை ஒருவர் அ எந்த மாநிலத்தில் வாழ்கின்றாரோ . யும் பெற்றுக் கொள்கின்றார்.
சமஷ்டி ஆட்சி உருவாகுவதற்
1. அரசியல்
அரசியல் காரணங்களும் சம பிரதான பாத்திரத்தை வகிக்கின்ற வகைப்பட்ட கொள்கையை பின்ட வெவ்வேறு வகைப்பட்ட கொ இருக்கலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட பிர.ே அப்பிரதேசங்கள் சமஷ்டி ஆட்சிை
2. பொருளாதாரம்
சிறிய அரசுகள் ஒன்றாக பொருளாதார வளங்களை பெருக்கி மூலப் பொருட்களை பெற்று பொருட்களை விற்பனை செய்வத ஆட்சி முறை பெரிதும் துணைபுரிக் முறையினால் அவ்வாட்சிக்குட்பட்ட கள் அபிவிருத்தி அடைவதற்கும் வ
3. சமூகம்
பல்வேறு சமூகங்கள் ஒர் அவைகளுக்கு இடையிலான ே ஒற்றுமையைப் பேணுவதற்கு இச் ஒரு சமூகம் இன்னொரு சமூகத்தின் இது தவிர்க்கின்றது. நவீன காலங்க சமஷ்டிகள் பல்சமூகத்தன்மைை உருவாக்கப்படுகின்றன. இந்திய சம இதற்கு உதாரணங்களாகக் குறிப்பி

JITIL 356ir 157
டியில் காணப்படுகிறது. நாட்டுக் த்தின் குடியுரிமையும் ஒருவருக்கு புரிமை எனப்படும்.
மெரிக்க குடியுரிமையையும், தான் அவ் மாநிலத்தின் குடியுரிமையை
கான காரணங்கள்
ஷடி ஆட்சியை உருவாக்குவதில் றன. அவ்வரசியல் என்பது ஒரே பற்றுவதாக இருக்கலாம் அல்லது ள் கைகளைப் பின்பற்றுவதாக தசம் புறக்கணிக்கப்படும் போதும் யக் கோரலாம்.
க இணைவதன் மூலம் தமது கிக் கொள்ள கூடியதாக இருக்கும். க் கொள்வதற்கும் உற்பத்தி ற்கும் சிறிய அரசுகளுக்கு சமஷ்டி கின்றது. அதேவேளை இவ்வாட்சி ட பிரதேசங்களின் பொருளாதாரங்ாய்ப்புக்கள் ஏற்படுகின்றன.
அரசில் இருக்கின்ற போது வற்றுமைகளுக்கு மத்தியிலும் சமஷ்டி ஆட்சிமுறை உதவுகிறது. ர் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தவதையும் 5ளில் உலகில் தோன்றுகின்ற பல ப அடிப்படையாகக் கொண்டே ஷடி, சுவிஸ் சமஷ்டி ஆகியவற்றை
டலாம்.

Page 176
158 அரசறிவியல்
4. பாதுகாப்பு
சிறிய அரசுகள் தமது 1 கொள்வதற்காகவும் சமஷ்டி ஆட இதன் மூலம் சிறிய அரசுகள் விெ பாதுகாத்துக் கொள்கின்றன. அெ அடிப்படையில் எழுந்த சமஷ்டி மு போரினைத் தொடர்ந்து 13 அரசு குடியரசினை உருவாக்கின.
ஒரு சமஷ்டி முறை வெற் தேவையான நிபந்தனைகள்
ஒரு வெற்றிகரமான சமஷ் அவசியமானவை ஆகும்:
l. எழுதப்பட்ட நெகிழா மே6
2. செம்மையான முறையில் ஆ
3. பக்கம் சாராத அதியுயர் அ
4. சமஷ்டியில் இணைந்து கெ
கருதப்படல்.
5. தேசிய ரீதியாக அரசியல் க
6. சமஷ்டி அரசுகள் புவியிய
இருத்தல்.
மேற்கண்டவற்றை சற்று விரிவாக
1. எழுதப்பட்ட நெகிழா மே (சமஷ்டி ஆட்சியின் பண்பு
2. செம்மையான முறையி (சமஷ்டிஆட்சியின் பண்புக
3. பக்கம் சாராத அதியுயர் அதி (சமஷ்டி ஆட்சியின் பண்புக

ஓர் அறிமுகம்
பாதுகாப்பினை பலப்படுத்திக் ட்சியில் விரும்பி இணைகின்றன. வளி ஆதிக்கத்தில் இருந்து தம்மை மரிக்க சமஷ்டிமுறை பாதுகாப்பின் முறை எனலாம். அமெரிக்க சுதந்திர கள் இணைந்து ஐக்கிய அமெரிக்க
றிகரமாக இயங்குவதற்குத்
டிக்குப் பின்வரும் நிபந்தனைகள்
ன்மை மிக்க அரசியல் யாப்பு.
அதிகாரப் பங்கீடு.
திகாரத்தைக் கொண்ட நீதித்துறை.
ாண்ட அரசுகள் சமமானவையாகக்
ட்சிகள் வளர்ச்சியடைந்திருத்தல்.
பல் ரீதியாக அண்மித்தவையாக
ப் பார்ப்போம்:
ன்மைமிக்க அரசியல் யாப்பு. களைப் பார்க்க)
ல் அதிகாரப் பங்கீடு. ளைப் பார்க்க)
காரத்தைக் கொண்ட நீதித்துறை. ளைப் பார்க்க)

Page 177
அரசியல்
4. சமஷ்டியில் இணைந்து ெ சமமானவையாகக் கருதப்ட
சமஷ்டியில் இணைந்து ஏற்றத்தாழ்வுகளோ அதிகார ே அவ்வாறு இருப்பின் அச்சமஷ்டி முடியாது. இந்தியாவில் ஜம்மு மாநிலங்களைவிட அதிக அதி அம்மாநிலம் தனக்கென ஒரு வைத்திருப்பதற்கும் அனுமதி வழ என பலராலும் சுட்டிக்காட்ட பொறுத்தவரை பெரிய மாநிலங்கள இருந்தால் என்ன அனைத்தும் சம
5. தேசிய ரீதியான அரசியல்
ஒரு சிறந்த சமஷ்டிக்குத்
வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் இரு மாநில அரசாங்கங்களைத் தேசி பொறுப்பெடுத்து ஆட்சி செய்யச் அப்போது தான் நாட்டில் பிரிவின் பெறும். அமெரிக்காவில் குடியரசு இரு தேசிய ரீதியிலான கட்சிக காணப்படுகின்றன. அமெரிக்க இதுவுமொரு காரணமாகும். ஆன பாரதீய ஜனதா கட்சி, இடதுசாரி வளர்ச்சியடைந்த கட்சிகளாக இ மாநிலக் கட்சிகள் செல்வாக்குப் ே தமிழ் நாட்டில் திராவிட முன்6ே முன்னேற்ற கழகம் என்பனவுப் கட்சியும், அசாமில் அசாம் கன அகாலிதள் கட்சியும், ஜம்மு கா: கட்சியும், மீசோராமில் மீசோராம் பொருந்திய கட்சிகளாக உள்ளன. தேசிய ரீதியான அரசியல் செயற்ப கூறப்படுகிறது.

யாப்புகள் 159
காண்ட அரசுகள் அனைத்தும் JILGö.
கொண்ட அரசுகளுக்கிடையே வறுபாடுகளோ இருக்கக்கூடாது. டமுறை சிறந்த முறையில் இயங்க காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கு ஏனைய காரங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. தனியான அரசியல் யாப்பினை pங்கப்பட்டுள்ளது. இது தவறானது ப்படுகின்றது. அமெரிக்காவைப் ாக இருந்தால் என்ன சிறியவையாக மானவையாகக் கருதப்படுகின்றன.
கட்சிகள் வளர்ந்திருத்தல்.
தேசிய ரீதியாக அரசியற்கட்சிகள் த்தல் வேண்டும். குறிப்பாக மத்திய சிய ரீதியான அரசியற் கட்சிகளே கூடிய நிலை இருத்தல்வேண்டும். னைகள் ஏற்படாத நிலை தோற்றம் சுக் கட்சி, ஜனநாயகக் கட்சி என்ற ளே வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் சமஷ்டி முறை சிறப்பாக இயங்க ால் இந்தியாவில் காங்கிரஸ் கட்சி, கட்சிகள் என்பன தேசிய ரீதியாக ருந்த போதும், பல மாநிலங்களில் பொருந்தியனவாக விளங்குகின்றன. னற்றக் கழகம், அண்ணா திராவிட ம், ஆந்திராவில் தெலுங்கு தேசம் ண்பரிஸத் கட்சியும், பஞ்சாப்பில் ஷ்மீரில் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநாட்டு தேசிய முன்னணியும் செல்வாக்கு இதனால் இந்திய சமஷ்டி முறையில் படுவதற்கு சிரமங்கள் இருப்பதாகக்

Page 178
16O அரசறிவியல்
6. சமஷ்டி அரசுகள் புவியியல்
இருத்தல்.
சமஷ்டி அரசுகளின் பாது இலகுவான முறையில் பேணுவத யானவையாக இருத்தல் வேண்டும் பிரிவதற்கு முன்னர் பாகிஸ்தான் விளங்கி இருந்தது. ஆனால் இவை அண்மித்ததாக இருக்கவில்லை. இ மைல் நீளத்தில் இந்தியா இருந் பிரிந்தமைக்கு இவ்வணி மித்த காரணமாகச் சுட்டிகாட்டப்படுகி
சமஷ்டி ஆட்சி முறையின் அணி
1. மத்திய அரசாங்கத்தின் அதி
வருகின்றன.
சமஷ்டி ஆட்சி நாடுகள் தம் அபிவிருத்தி,பிரிவினை உணர் கிளர்ச்சிகளைத் தடுத்தல் என் அதிகாரங்களை அதிகரித்து வருகின ரீதியாகவே மத்திய அரசாங்கம் போதும் நடைமுறை செயற்பாடுக ஊடாகவும் மத்திய அரசாங்க அதிகரித்துள்ளன. அமெரிக்கா களினுTடாகவும் "பொதிந்துள் பாட்டினூடாகவும் மத்திய அரசா வருகின்றன. நாட்டின் பாதுகாப்ட இதற்குக் காரணங்களாக கூறப்படு
2. மாநிலங்கள் தனி அரசுகளா அதற்காக போராட்டங்கை அதிகரித்து வருகின்றன.
மாநிலங்களுக்கு அதிக அதி ஆட்சி நாடுகளிலேயே இப்போக் ஒரு இனத்தின் ஆதிக்கம் அதிகள் போதிய அதிகாரங்கள் இல்ல அபிலாஷைகளைத் தீர்க்க முடியா மாநிலங்கள் எடுப்பதற்குக் காரண

ஓர் அறிமுகம்
ரீதியாக அண்மித்தவையாக
துகாப்பையும் நிர்வாகத்தையும் ற்கு சமஷ்டி அரசுகள் அண்மை" பங்களாதேஷ் ஒரு தனி நாடாகப் சமஷ்டியின் ஓர் அங்கமாகவே இரண்டும் நிலத்தொடர்ச்சியில் வை இரண்டுக்கும் இடையே 1200 தது. பங்களாதேஷ் தனிநாடாக வையாக இல்லாமையும் ஒரு
Dது.
ண்மைகாலப் போக்குகள்
காரங்கள் துரிதமாக அதிகரித்து
முடைய பாதுகாப்பு, பொருளாதார, வுகளைத் தடுத்தல், உள்நாட்டு பவற்றிற்காக மத்திய அரசின் 1றன. இந்தியாவில் அரசியல் யாப்பு அதிகாரங்களைக் கொண்டிருந்த ள் ஊடாகவும் நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் த்தின் அதிகாரங்கள் மேலும் விலும் காங்கிரஸின் சட்டங்ள அதிகாரம்" என்ற கோட்ங்கத்தின் அதிகாரங்கள் அதிகரித்து |, பொருளாதார நலன் என்பவை கின்றன.
கப் பிரிந்துபோகும் போக்கும் ளை நடாத்துகின்ற போக்கும்
காரங்களைக் கொடுக்காத சமஷ்டி கு நிலவுகின்றது. மத்திய அரசில் வில் இருப்பதும், பல நாடுகளில் ாத நிலையில் தமது அரசியல் மல் இருப்பதும் இந்த முடிவுகளை மாகின்றன.

Page 179
அரசியல் யாப்பு
முன்னைய சோவியத் யூனியன் மாறியமைக்கும் யூகோஸ்லேவியா சமவு உருவாகியமைக்கும் இதுவே காரணம்
இந்தியாவில் பல மாநில போராட்டத்தினை நடாத்தி வருகின்ற திரிபுரா, மணிப்பூர், நாகலாந்து போன்ற தனிநாட்டு போராட்டங்கள் நடைபெற்
3. ஒரு மாநில அரசுக்குள் இருக்கும் ! கூட தங்களுக்குத் தனியான மாநில போராட்டங்களை நடாத்தி வரு
இந்தியாவில் இப்போக்கு அதி மக்கள் இதற்கான போராட்டத்திை தனியான மாநிலம் ஒன்றையே பெற்றுச்
ஆந்திர மாநிலத்தில் வாழும் தெலு தனியான மாநிலம் கோரி போராட்டத்த இலங்கையிலும் இனப் பிரச்சினைக்கு முன்வைக்கப்படும் போது தங்களுக்குத் என்ற கோரிக்கையை முஸ்லிம் மக்கள்
4. நாடுகள் தங்களுக்குள் இைை கூட்டரசை அமைக்கும் போக் வருகிறது.
(உ-ம்) (1) முன்னைய சோவியத் போன 11 அரசுகள் ஒன்று சேர்ந்து இவ் உருவாக்கி உள்ளன.
(உ-ம்) (2) ஐரோப்பிய நாடுகள் ஒ ஐரோப்பிய யூனியனையும் இவ்வாறு தே கூறிக்கொள்ளலாம்.
சமஷ்டிக் கொள்கையின் அடிப்ப யடைந்த கூட்டமைப்பை நாடுகளின் கூ அழைத்துக் கொள்கின்றனர்.
சமஷ்டி யாப்பின் நன்மைகள்
l. வேற்றுமைகள் நிலவும் சமூகத் உருவாக்கக் கூடியதாக இருக்கும்

கள் 161
ர் உடைந்து 16 அரசுகளாக படி உடைந்து புதிய அரசுகள் ஆகும். ங்கள் தனிநாட்டுக் கான ன. அசாம், ஜம்மு காஷ்மீர், மாநிலங்களில் இவ்வாறான றுவருகின்றன.
பல்வேறு சிறிய இனங்களும் அரசு தேவை என கோரி கின்றன.
கமாக உள்ளது. மீசோராம் ன நடாத்தி தங்களுக்கென 5 கொண்டனர். பங்கான மக்கள் தங்களுக்கான தினை நடாத்தி வருகின்றனர். த் தீர்வாக சமஷ்டி ஆட்சி தனியான மாநிலம் தேவை எழுப்பி வருகின்றனர்.
ணந்து ஒரு பொதுவான கும் தற்போது வளர்ந்து
யூனியனில் இருந்து பிரிந்து
வாறான அமைப்பு ஒன்றினை
ன்று சேர்ந்து உருவாக்கியுள்ள 5ாற்றம் பெற்ற கூட்டரசெனக்
டையில் இவ்வாறு வளர்ச்சிLTL'id (Confederation) 6T60T
தில் ஒருமைப் பாட்டினை

Page 180
162
அரசறிவு
மத்திய அரசாங்கமான படுவதைத் தடுக்கக் கூ
சிறுபான்மை இனங்: அதிகாரங்களைப் பெற்
பிரதேசங்களில் துரித ஆ இருக்கும்.
நாட்டின் அரசியலை காணப்படும்.
நிலப்பரப்பு பெரிதாக நிர்வாகத்தை இலகுவா
சமஷ்டியாப்பின் குறைபா
1.
2.
ஒருமுகமான ஆட்சியி
அதிகாரங்கள், சுதந் இணைந்து கொண்ட உருவாகிறது. (உ-ம்) ஜம்மு காஷ்மீர் போன் களை நடாத்தி வருகின்
சட்டமுறையான ஒரு பாட்டிற்கும் இடையூ
சிறிய சிறிய சமூகங்கள் கோருகின்ற நிலை
"தெலுங்கான" மக்களி
சமஷ்டி ஆட்சி நாடு யாப்புக்களாக இரு மாற்றங்களை மேற்செ

பியல் ஓர் அறிமுகம்
எது மனம் போன போக்கில் செயற்
டியதாக இருக்கும்.
கள் தங்களினுடைய பிரதேசங்களில் ற்று வாழக்கூடிய நிலை ஏற்படும்.
அபிவிருத்தியினை ஏற்படுத்தக் கூடியதாக
மப்பு பன்முகத்தன்மை வாய்ந்ததாகக்
உள்ள நாடுகளில் சமஷ்டி ஆட்சி முறை ாக நடாத்துவதற்கு உதவியாக இருக்கும்.
டுகள்
னை ஏற்படுத்த முடியாது.
திரங்கள் இருப்பதால் சமஷ்டியில் அரசுகள் பிரிவினை கோரும் நிலை இந்திய சமஷ்டியில் பஞ்சாப், அசாம், ற மாநிலங்கள் பிரிவினைப் போராட்டங்ன்றன. மைப்பாட்டிற்கும், நிர்வாக ஒருமைப்று ஏற்படுகின்றது.
கூட தங்களுக்கென மாநில அரசுகளைக் ஏற்படுகின்றது.(உ-ம்) இந்தியாவில் ன் கோரிக்கை .
களின் அரசியல் யாப்புகள் நெகிழா ப்பதால் காலத்தின் தேவைக்கேற்ப 5ாள்வது கடினமாக இருக்கும்.

Page 181
12
உரிமைக
RIGHTS)
உரிமைகள் என்றால் என்ன?
திருப்திகரமான குடியியல் வாழ் வாழ்க்கையினையும் அனுபவிப்பதற்கு வேண்டிய அடிப்படை நிபந்தனைகளே
இதன்படி உரிமைகளைப் பரந்த உரிமைகள் என்றும், அரசியல் உரிமைகள் பாகுபடுத்துகின்றனர். குடியியலில் உரிை பொருளாதார உரிமைகள், சமூக உரி பாகுபடுத்துகின்றனர்.
உரிமை என்ற என்னக்கருவின் வர
உரிமைகள் பற்றிய சிந்தனை நீண்ட வந்த ஒன்றாகும். 1215இல் கைச்சாத்தி (பேருரிமை பத்திரம்) ஒப்பந்தம் உரிமை ஆரம்பமாகக் கொள்ளப்படுகின்றது. ம கிளர்ச்சி செய்து சில உரிமைகளைப் பெற் உரிமைகள் பட்டயம் அடுத்த கட்ட வள இது பாராளுமன்றத்தின் கட்டுப்ப கொண்டுவந்தது. 1789 இல் நடைபெற்ற ட பற்றிய சிந்தனையில் மேலும் ஒரு வளர் மக்களாட்சி பற்றிய சிந்தனைகளும் அ; சிந்தனைகளும் பிரான்ஸியப் புரட்சிய வளர்ச்சியடைந்தன.
1789இல் அமெரிக்க சுதந்திர அனைவரும் சமன் என்றும் அனைவரு என்றும் குறிப்பிட்டதன் மூலம் உரிமை

க்கையினையும் அரசியல் த மனிதர்களுக்கு இருக்க உரிமைகள் ஆகும்.
அடிப்படையில் குடியியல் ர் என்றும் அரசியலாளர்கள் மகளை (சிவில் உரிமைகள்), மைகள் என்றும் மேலும்
லாற்று வளர்ச்சி
காலமாக வளர்ச்சியடைந்து LüLull LDj63TTSILLIT Dகள் பற்றிய சிந்தனையின் க்கள் மன்னனுக்கெதிராகக் றுக்கொண்டனர். 1688இன் ார்ச்சியைக் காட்டி நின்றது. ாட்டின் கீழ் அரசரைக் பிரான்ஸியப் புரட்சி உரிமை ர்ச்சியைக் குறித்து நின்றது. திகாரப் பிரிவினை பற்றிய பின் தத்துவங்கள் மூலமே
பிரகடனம் பிறப்பினால் க்கும் சம உரிமை உண்டு கள் பற்றிய சிந்தனைக்குப்

Page 182
16 அரசறி
பங்களித்திருந்தது. 1791இல் திருத்தங்களாக அடிப்படை யாப்பு அந்தஸ்தினைக் கொ அதேவேளை 17ஆ அறிஞர்களும் உரிமைகள் பங்களிப்புகளைச் செய்திருந் பிரித்தானிய அறிஞர்களும் போன்ற பிரான்ஸிய அறி ஜெபர்சன் போன்ற அெ முக்கியமானவர்களாக விள எனினும் 20ஆம் ! உரிமைகள் பற்றிய நவீன சி இரண் டாம் உலக யுத்த: இனப்படுகொலையே இவ் விளங்கியது.
இதுபோன்ற இனப்படு என்பதில் உலக நாடுகள் அக்
சிந்தனையில் இரண்டு ஆவ6
I. 1945 இல் வெளியிட 2. 1948 இல் வெளியிட
இவ்விரு ஆவணங்க
மிகப் பிரதானமாகக் கொள்
மனித உரிமைகள் ! ம தம் 10ஆம் திகதி ஐ.நா. கொள்ளப்பட்டது. இப் பிரக அதற்கான ஒப்பந்தத்தில் ை சட்டத்திற்கு உட்பட்ட பாது சொத்துரிமை, பேச்சுரிமை பல்வேறு விடயங்களை மன யிருந்தது. சர்வதேச ரீதியா பதற்காக ஐக்கிய நாடுகள் ஆணைக்குழு ஒன்றும் உருவ மீறல்களுக்கு உள்ளானவர்க சர்வதேச மனித உரிமை ஆ
ஐரோப்பிய நாடுகள் த கண்காணிப்பதற்காக 19:

வியல் ஓர் அறிமுகம்
அமெரிக்க அரசியல் யாப்பின் முதல் பத்து உரிமைகள் சேர்க்கப்பட்டமை அதற்கு டுத்தது. ம், 18ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த பற்றிய சிந்தனையின் வளர்ச்சிக்கு தனர். லொக், எட்மண்ட் பேர்க் போன்ற வால்டேயர், ரூசோ, மொண்டெஸ்கியூ ஞர்களும் தோமஸ்பெய்ன், தோமஸ் மரிக்க அறிஞர்களும் இவர்களில் ங்கினர். நூற்றாணி டின் நடுப்பகுதியிலிருந்து ந்தனை வளர்ச்சியடையத் தொடங்கியது. த்தின் போது யூதர்களுக்கு எதிரான நவீன சிந்தனைகளுக்குக் காரணமாக
திகொலைகள் எதிர்காலத்தில் வரக்கூடாது கறைப்பட்டன. உரிமைகள் பற்றிய நவீன ணங்கள் முக்கிய இடத்தை வகிக்கின்றன.
ப்பட்ட ஐக்கிய நாடுகள் சபை பட்டயம்.
ப்பட்ட மனித உரிமைகள் பிரகடனம்.
ளிலும் மனித உரிமைகள் பிரகடனமே ளப்படுகிறது.
பிரகடனம் 1948ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் சபையின் பொதுச்சபையினால் ஏற்றுக்டனத்தைப் பல நாடுகள் ஏற்றுக்கொண்டு கச்சாத்திட்டன. தனி மனித சுதந்திரம், துகாப்பு, அடிமை ஒழிப்பு, வாழ்வுரிமை, D, எழுத்துரிமை, மதவுரிமை போன்ற ரித உரிமைகள் பிரகடனம் உள்ளடக்கிக மனித உரிமைகளைக் கண்காணிப் சபையினால் சர்வதேச மனித உரிமை பாக்கப்பட்டது. நாடுகளில் மனித உரிமை 5ள் உள்நாட்டு தீர்ப்பில் அதிருப்தியுறின் ணைக்குழுவிற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
1ங்களது நாடுகளின் மனித உரிமைகளைக் 13 செப்டம்பர் மாதம் 08ஆம் திகதி

Page 183
உரிமைகள்
1215
1688
1789
1789
1791
1945
1948
1959
1966
1979
1984
1986
1989
உரிமைகள் தொடர்பான
மக்னாகாட்டா
உரிமைகள் பட்ட
பிரான்ஸியப் புர
அமெரிக்க சுதந்தி
- அமெரிக்க யாப்ப
ஐக்கிய நாடுகள்
மனித உரிமைகள்
சிறுவர் உரிமைக
ஐக்கிய நாடுகள் உருவாக்கப்பட்ட அரசியல் உரிமை மற்றும் சமூக, ெ கலாசார உரிமை
ஐக்கிய நாடுகள் பெண்கள் உரிை
ஐக்கிய நாடுகள் சித்திரவதைகளுக்
சகலவிதமான இ அழிக்கும் சர்வே சிறுவர் உரிமைக
சிறுவர் உரிமைக

165
முயற்சிகள்
_明
நிரப் பிரகடனம்
பின் முதல் 10 திருத்தங்கள்
5F6ØDLu Lu LuLu Lib
ர் பிரகடனம்
ப் பிரகடனம்
சபையினால் - குடியியல், 0கள் உடன்படிக்கை
பாருளாதார, க்கான உடன்படிக்கை
சபையின் ம பற்றிய பிரகடனம்
சபையின் கெதிரான பிரகடனம்
னப்பாகுபாடுகளையும் தச உடன்படிக்கை மற்றும் 1ள் பற்றிய உடன்படிக்கை
ள் மீதான சமவாயம்

Page 184
166 அரசறி
ஐரோப்பிய மனித உரிை கொண்டன. அராபிய நாடுக மனித உரிமை ஆணையம் எ ஆபிரிக்க நாடுகள் 1961இ6 நாடுகளின் மாநாட்டில் கணி காணிப்பதற்கான பு கொள்கையளவில் ஏற்றுக்ெ ஆணைக்குழுவை இதுவரை இந்தியா 1950இல் உரு உரிமைகள் பலவற்றை அட 1993 ஒக்டோபர் 30இல் குழுவையும் உருவாக்கியிரு கண்காணிப்பு அமைப்பு அ என்பனவும் இச்செயற்பாட்
இலங்கை 1955இல் வேளையே ஐ.நா.சபையின் ஏற்றுக்கொண்டது. ஆனால் பட்ட முதலாவது குடியரசு உரிமைகள் சேர்த்துக் கொள் பலப்படுத்தியது. 1983இல் பதற்காக மனித உரிமை கொண்டது.
மனித உரிமைகளை சபையின் நிறுவனங்களுக்கு செய்த நிறுவனம் சர்வதேச தலைமையாகக் கொண்ட மேற்கொள்ளும் மனித உரி சித்திரவதை போன்ற விடய வெளியிடுகின்றது. இவ்வறி சமூகம் அழுத்தம் கொடுப்பு இதன் பணிகளுக்காக 1977 பரிசும் வழங்கப்பட்டது.
மனித உரிமைகள் வளர்ச்சிக்கு 1966 இல் உடன்படிக்கைகள் பங்களித்
l. ஐக்கிய நாடுகள் சை அரசியல் உரிமைக்கா

வியல் ஓர் அறிமுகம்
மகள் ஆணைக்குழுவை உருவாக்கிக் ள் 1968 செப்டம்பரில் அராபிய நாடுகளின் ான்ற அமைப்பை உருவாக்கி கொண்டன. ல், கென்யாவில் நடைபெற்ற ஆபிரிக்க மனித உரிமைகளையும் அதனை மனித உரிமை ஆணைக்குழுவையும் கொண்டன.ஆனால் மனித உரிமைகள்
உருவாக்கவில்லை. நவாக்கிய புதிய அரசியல் யாப்பில் மனித டிப்படை உரிமைகளாகச் சேர்த்ததுடன் தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணைக்ந்தது. அமெரிக்காவின் மனித உரிமைகள் ஆசிய மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு டில் முக்கிய பங்கினை வகித்தன. ஐ.நா.சபையின் உறுப்பினராகச் சேர்ந்த மனித உரிமைகள் பிரகடனத்தையும் b 1972ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்சு அரசியல் யாப்பிலேயே அடிப்படை ளப்பட்டன.1978 யாப்பு அதனை மேலும் மனித உரிமைகளைக் கண்காணிப்ஆணைக் குழுவையும் உருவாக்கிக்
ாப் பாதுகாப்பதில் ஐக்கிய நாடுகள் அடுத்ததாகப் பெரிய பங்களிப்பினைச் மன்னிப்புச் சபையாகும். லண்டனைத் இவ்வமைப்பு உலக நாடுகள் மை மீறல்களைக் குறிப்பாகக் கைதிகள் பங்களை அறிக்கையாக வருடந்தோறும் க்கை குறிப்பிட்ட நாடுகளுக்கு சர்வதேச பதில் முக்கிய பங்கினை ஆற்றியிருந்தது. ஆம் ஆண்டு இவ்வமைப்புக்கு நோபல்
பற்றிய சிந்தனையின் அடுத்தகட்ட கைச் சாத்திடப்பட்ட இரு பிரதான திருந்தன. அவையாவன :
பயினால் உருவாக்கப்பட்ட குடியியல், “ன உடன்படிக்கை.

Page 185
உரிமைகள்
2. சமூக, பொருளாதார, கலாசார உ ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பொ இல் இவ்விரு உடன்படிக்கைகை
1979ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுக பற்றிய பிரகடனத்தையும் 1984ஆ களுக்கெதிரான பிரகடனத்தையும் வெளி இலங்கையும் ஏற்று அங்கீகரித்துள்ளது. உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதற்கான விரு இலங்கை ஏற்றுக்கொண்டது.
இவற்றினைவிட சகல விதமான ஒழிக்கும் சர்வதேச உடன்படிக்கை, உடன் படிக்கை என்பனவும் முக்கி இவற்றினை ஏற்றுக்கொண்ட நாடுகளு உண்டு.
இதில் குடியியல், அரசியல் விருப்பத்தெரிவிடை ஆவணம் ஒன்று அங்கீகரிக்கப்பட்டது. இவ் ஆவண நாடுகளுக்கு சட்டக்கடப்பாட்டினையும் இது தொடர்பான சட்ட ஏற்பாடுகளையு தத்தம் நாடுகளில் உருவாக்க வேண் அத்துடன் உரிமை மீறல்களுக்கு உள். நீதிமன்றங்களின் தீர்ப்பில் அதிருப்தியுற். குழுவிற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கும் அனும 23ஆம் திகதி மாதம் தொடக்கம் நை இலங்கை இவ் விருப்பத் தெரிவின் சாத்திட்டிருந்தது.
உரிமைகளின் தோற்றம்
உரிமைகளின் தோற்றம் தொ
கருத்துக்கள் நிலவுகின்றன.
l. மனிதனுக்கு உரிமைகள் பிறப்பி
2. உரிமைகள் மனிதருக்கு அரச சட
படுகின்றன.
உரிமைகளை அனுபவித்தல் தெ
பட்ட கருத்து தனக்கும், முழு சமூக

167
ரிமைக்கான உடன்படிக்கை. துச்சபை 1966 டிசம்பர் 16 ளயும் ஏற்று அங்கீகரித்தது.
ள் சபை பெண்கள் உரிமை ம் ஆண்டு சித் திரவதை" யிட்டது. இப்பிரகடனங்ளை 1995ஆம் ஆண்டு பெண்கள் ப்பத்தெரிவு ஆவணத்தையும்
ா இனப்பாகுபாடுகளையும் சிறுவர் உரிமைகள் பற்றிய யமானவையாக உள்ளன. 5க்கு சட்டக்கடப்பாடுகளும்
உரிமைகள் தொடர்பான தயாரிக்கப்பட்டு அதுவும் ம் அதில் கைச்சாத்திட்ட விதித்தது. இதன்படி நாடுகள் ம் நிறுவன ஏற்பாடுகளையும் டும் என விதிக்கப்பட்டது. ளானவர்கள் தங்கள் நாட்டு றால் ஐ.நா.மனித உரிமைகள் தி வழங்கப்பட்டது. இது 1976 டமுறைக்கு வந்தது.1997இல் டை ஆவணத்தில் கைச்
டர்பாக இரண்டு விதமான
லேயே உரித்தாகுகின்றன.
ட்டங்களினால் உரித்தாக்கப்
ாடர்பாக ஏற்றுக் கொள்ளப்த்திற்கும் நன்மை பயக்கும்

Page 186
168 அரசறி
வகையில் உரிமைகளை அ இதன்படி உரிமைகளைக் படுத்தி, கடமைகளை நிை
முடியாது என்பது வலியுறுத்த உரிமைகளும், கடமைகளு உள்ளன.
உரிமைகளின் வகைகள்
குடியியல் உரிமைகள்
சமூக உரிமைகள் ெ
உரிமைகளை பின்வ GITLb:
அ. குடியியல் உரிமைக
乌· அரசியல் உரிமைகள்
அ.குடியியல் உரிமைகள்
குடியியல் வாழ்க்கை மனிதர்களுக்கு இருக்க வே. குடியியல் உரிமைகள் ஆகு படுகின்றன.
(1) சமூக உரிமைகள்
(2) பொருளாதார உரிை
(1) சமூக உரிமைகள்
சமூக வாழ்க்கையின மனிதர்களுக்கு இருக்க வே6 எனப்படுகின்றன. பின்வரு படுகின்றன:

வியல் ஓர் அறிமுகம்
அனுபவித்தல் வேண்டும் என்பதாகும். கட்டாயமாக கடமைகளுடன் தொடர்புறவேற்றாது உரிமைகளை அனுபவிக்க தப்படுகின்றது. இதன்படி பார்க்கும் போது ம் ஒரு நாணயத்தின் இருபக்கங்களாக
உரிமைகள்
}
r அரசியல் உரிமைகள்
பொருளாதார உரிமைகள்
ரும் இரண்டு வகைகளாகப் பாகுபடுத்த
iள்
பினைத் திருப்திகரமாக அனுபவிப்பதற்கு ண்டிய இன்றியமையாத நிபந்தனைகளே ம். இவை இருவகைகளாக பாகுபடுத்தப்"
மகள்
னத் திருப்திகரமாக மேற்கொள்வதற்கு ண்டிய நிபந்தனைகளே சமூக உரிமைகள் வன சமூக உரிமைகளாகக் கொள்ளப்

Page 187
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(II)
(12)
(13)
(14)
(2)
உரிை
வாழ்வதற்கான உரிமை. கல்வி கற்பதற்கான உரிபை விரும்பிய மதத்தினை பின் சிந்திப்பதற்கும், வெளிப்படு
ஒன்று கூடும் உரிமை. பேச்சுரிமை, எழுத்துரிமை. சமவாய்ப்புகளைப் பெறுவ
குடும்ப வாழ்க்கையை அனு
காரணத்தைக் கூறாமல் ை கான உரிமை.
குற்றவாளி எனத் தீர்ப்ப அந்தஸ்தில் இருக்கும் உரின் காலாவதியான சட்டங்களி பதற்கான உரிமை.
நடமாடும் உரிமை.
பொது நடவடிக்கைகளில்
ஒப்பந்த உரிமை,
பொருளாதார உரிமை
பொருளாதார வாழ்க்கை
கொள்வதற்கு மனிதர்களுக்குத் நிபந்தனைகள் பொருளாதார உரி
பின் வருவன பொருளாத
படுகின்றன:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
வேலை செய்யும் உரிமை.
நியாயமான சம்பளத்தினை தொழிற்சங்கங்களை அடை தொழிற்சங்கங்களில் அங்க விரும்பிய தொழில் ஒன்றி

மகள் 169
).
பற்றும் உரிமை.
த்துவதற்குமான உரிமை.
தற்கான உரிமை. லுபவிக்கும் உரிமை.
கது செய்யப்படாமல் இருப்பதற்
ளிக்கும் வரை நிரபராதி என்ற
SLO.
னால் தண்டிக்கப்படாமல் இருப்
பங்கு பற்றும் உரிமை.
5af
யினைத் திருப்திகரமாக மேற்தேவையான இன்றியமையாத
மைகள் எனப்படுகின்றன.
தார உரிமைகளாக கொள்ளப்
பெறும் உரிமை.
க்கும் உரிமை. த்தவராக சேரும் உரிமை.
னை ஆரம்பிக்கும் உரிமை.

Page 188
170 அரசறிவியல்
(6) சொத்துரிமை
(7) ஒய்வெடுப்பதற்கும் பொழுது
ஆஅரசியல் உரிமைகள்
அரசியல் வாழ்க்கையினை மனிதர்களுக்கு அவசியமான இன்றி உரிமைகள் எனப்படும். பின்வரு கொள்ளப்படுகின்றன:
(1) வாக்களிக்கும் உரிமை.
(2) தேர்தல்களில் போட்டியிடும்
(3) அரசாங்கப் பதவிகளை வகி
(4) அரசாங்கத்தை விமர்சிக்கும்
(5) அரசாங்கத்திற்கு மனுச் செய்
உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதற்கு வழிமுறைகள்
தாராண்மை ஜனநாயக அ வழிமுறைகள் பின்பற்றப்படுகின்ற
l. அடிப்படை உரிமைகளை
2. உரிமைகளை பாதுகாக்கு
வழங்கல்.
3. சட்டவாட்சியை உறுதிப்படு
4. மனித உரிமைகளைப் பா
நியமித்தல்.
5. ஒம்பூட்ஸ்மன் போன்ற அதி
6. சமமான பிரஜைகள், ச கோட்பாட்டை நிலை நிறுத்
7. சமூகத்தில் சில பிரஜைகளு அரசாங்கத்தின் ஆற்றலை இ

ஓர் அறிமுகம்
துபோக்குதற்குமான உரிமை.
திருப்திகரமாக அநுபவிப்பதற்கு வியமையாத உரிமைகளே அரசியல் நவன அரசியல் உரிமைகளாகக்
ம் உரிமை.
க்கும் உரிமை.
உரிமை,
ப்யும் உரிமை.
நவீன அரசுகள் மேற்கொள்ளும்
ரசுகளில் பொதுவாக பின்வரும்
iର୪T:
அரசியல் யாப்பில் உள்ளடக்கல்.
ம் அதிகாரத்தை நீதித்துறைக்கு
த்தல்.
துகாக்கும் ஆணைக்குழுக்களை
காரிகளை நியமித்தல்.
மமான வாய்ப்புக்கள் என்ற தல்.
க்கு மட்டும் சட்டம் பிறப்பிக்கும் ல்ெலாது ஒழித்தல்.

Page 189
9 fla
8. சுதந்திரமானதும், பாரட சாதனங்களை செயற்படன
9. அதிகார துஷ்பிரயோகத்ை அதிகாரம் ஓரிடத்தில் குவி
10. பொருளாதார வளங்கள் முறையில் பகிர்ந்து கொள்
11. அரசு சமயச் சார்பற்றதாக
இவற்றை சற்று விரிவாகப் பார்ப்
1. அடிப்படை உரிமைகளை அ
தாராண்மை ஜனநாயக அ பதற்கு பிரதானமாக இவ்வழிமு மனிதர்கள் திருப்திகரமான குடி வாழ்க்கையையும் அனுபவிப்ப நிபந்தனைகளை அரசியல் யாப் உரிமைகளுக்கு உத்தரவாதம் அ6
அமெரிக்காவில் உரிமைகள் யாப்பிற்குத் திருத்தங்கள் கெ திருத்தங்களாக அடிப்படை இலங்கையில் 1972ஆம் ஆண்டு முதலாக அடிப்படை உரிமைகள் 1978ஆம் ஆண்டு அரசியல் யாப் பட்டது. இலங்கையின் அரசியல் சேர்க்கப்படவில்லை என்ற குற்ற
2. உரிமைகளைப் பாதுகாக்கு
வழங்கல்.
அரசியல் யாப்பில் உரிை போதாது; அவை பாதுகாக்க உரிமைகள் மீறப்படுகையில் அ கொள்வதற்கு தெளிவான வழ உரிமைகளைப் பாதுகாக்கும் கொடுப்பதன் மூலம் இவை மேற் உரிமைகள் மீறல் தொடர்பாக நீத அதற்கான பரிகாரத்தினைப் பெற்

மகள் I71
ட்சமற்றதுமான தொடர்பாடல் வத்தல்.
தத் தடுக்கும் வகையில் அரசியல் வதைத் தடுத்தல்.
பிரஜைகளிடையே நியாயமான வதனை உறுதிப்படுத்துதல்.
இருத்தல்.
போம்:
அரசியல் யாப்பில் உள்ளடக்குதல்.
அரசுகள் உரிமைகளைப் பாதுகாப்மறையினையே பின்பற்றுகின்றன. யியல் வாழ்க்கையையும் அரசியல் தற்கு அடிப்படையாக இருக்கும் பில் சேர்ப்பதன் மூலம் மக்களின் ரிக்கப்படுகின்றது. ர் மசோதா என்ற பெயரில் அரசியல் ாண்டு வரப்பட்டு முதல் பத்து உரிமைகள் சேர்க்கப்பட்டன. அரசியல் யாப்பின் மூலம் முதல் அரசியல் யாப்பில் சேர்க்கப்பட்டன. பில் அது மேலும் வலிமையாக்கப்ல் யாப்பில் வாழ்வதற்கான உரிமை ச்சாட்டு முன்வைக்கப்படுகிறது.
ம் அதிகாரத்தை நீதித்துறைக்கு
மகளை எழுதி வைத்தால் மட்டும் ப்படவும் வேண்டும். அதாவது தற்கான பரிகாரத்தினை பெற்றுக் வகைகள் இருத்தல் வேண்டும்.
அதிகாரத்தை நீதிமன்றத்திற்கு கொள்ளப்படுகின்றன. அடிப்படை மென்றத்தில் முறையிடுவதன் மூலம் றுக் கொள்ளலாம். 1978ஆம் ஆண்டு

Page 190
172 அரசறிவியல்
அரசியல் யாப்பின்படி உரிமை ப ஒருவர் உயர்நீதிமன்றத்திற்கு முை பெற்றுக் கொள்ளலாம். உரிமை மீற மீறலுக்கு உள்ளானவர் உயர் நீதிமன் 3 மாதத்துக்குள் உயர் நீதிமன்றம் ( வேண்டும்.
முறையிடுவதற்கான ஒருமா சாட்டு தற்போது பலராலும் முன்ன
3. சட்டவாட்சியை உறுதிப்படு
சட்டத்தின் உயர்தன்மைை வலியுறுத்துகின்றது. சட்டம் அனை அதேவேளை ஆள்வோரும், ஆ கீழ்ப்பட்டவர் ஆவர் என இக்கே பாட்டிற்கு நவீன பொருள் விளக்க சட்டம் அனைத்தையும் விட மேல் மாகும் என்றும் சட்டத்தின் முன்ன சட்டத்தால் உரிமைகள் பாது குறிப்பிட்டார்.
எனவே சட்டவாட்சியை உறு பாதுகாக்கப்படுகின்ற நிலை ஏற்ப உரிமைகள் தெளிவாகக் கூறப்பட்(
4. மனித உரிமைகளைப் பாது
அமைத்தல்.
தாராண்மை ஜனநாயக அரசு உரிமை ஆணைக்குழுக்களை உரிமைகளைப் பாதுகாக்க முயற் வேலைப்பளு அதிகமாக இருப்ட நீதிமன்றங்களைத் தலைநகருக்கு ( அணுகுவது கடினமாக இருப்பதாலு விடயத்தில் மனித உரிமை ஆை கொள்கின்றன.
இலங்கையிலும் மனித படுகின்றது. இதன் கிளை நிறுவனங் செயற்படுகின்றன. மீறல்களுக்கு அணுகக் கூடியவையாகவும் இவை

ஓர் அறிமுகம்
ரீறலுக்கு உள்ளான இலங்கையர் றயிடுவதன்மூலம் பரிகாரத்தினை ல் நடைபெற்று ஒருமாதத்துக்குள் ன்றத்தில் முறையிடுதல் வேண்டும். இதற்கான தீர்ப்பினை வழங்குதல்
தகாலம் போதாது என்ற குற்றச் வைக்கப்படுகின்றது.
த்துதல்.
யயே சட்டவாட்சி கோட்பாடு ாத்திற்கும் மேலானதாக இருக்கும் ளப்படுவோரும் சட்டத்திற்கு காட்பாடு கூறுகிறது. இக்கோட்" த்தை அளித்த பேராசிரியர் டைசி ஸ்ானதும், தனி முதன்மையானது" ால் யாவரும் சமமானவர் என்றும் காக்கப்படுகின்றன என்றும்
திப்படுத்துவதனால் உரிமைகளும் டுகின்றது. ஏனெனில் சட்டத்தில் டுள்ளது.
காக்கும் ஆணைக்குழுக்களை
கள் நீதித்துறைக்கு புறம்பாக மனித
உருவாக்குவதன் மூலமும் சிக்கின்றன. நீதிமன்றங்களுக்கு பதாலும், உயர்நிலையில் உள்ள வெளியே தூரத்தில் உள்ள மக்கள் லுமே உரிமைகளைப் பாதுகாக்கும் 1ணக்குழுக்களையும் இணைத்து
உரிமை ஆணைக்குழு செயற்வ்கள் பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் உள்ளானவர்கள் மிக இலகுவாக
விளங்குகின்றன.

Page 191
உரின்
இலங்கை நீதிமன்றங்களி: உரிமை ஆணைக்குழுக்களின் தீர் ஐ.நா.வின் மனித உரிமை ஆன முறையும் தற்போது நடைமுறை
5. ஒம்பூட்ஸ் மண் போன்ற
(குறைகேள் அதிகாரி)
அரச உயர் அதிகாரிகள் ட களை மீறினால் அது தொடர் ஒம்பூட்ஸ்மன் என்ற பதவி உருவ இலங்கையில் 1978ஆம் ஆ ஒம்பூட்ஸ்மன் பதவி உருவாக பிரஜைகளின் அடிப்படை உ தொடர்பாக விசாரணை செய்து சமர்ப்பிப்பதே இவரின் கடமைய ஒம்பூட்ஸ் மணி நேரடிய இலங்கையில் உள்ள ஒம்பூட் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது.
6. சமமான பிரஜைகள், ச கோட்பாட்டை உருவாக்கு
உரிமைகளைப் பாதுகாப்ட வாய்ப்புக்கள் என்ற கோட்பாட் எனவும் நவீன அரசியலாளர்களா பிரஜைகள் என்பதன் அர்த்தப் வேறுபாடுகளை கவனத்தில் கொ சமமாக மதித்தல் வேண்டும் எ என்பது மேற்கூறிய வேறுபாடுகை பிரஜைகளுக்கும் சமமான வாய என்பதாகும். இலங்கையின் அரச தத்துவங்கள் எனும் பகுதியிலும் பகுதியிலும் இக்கோட்பாட்டி பட்டுள்ளது.

மைகள் I73
ன் தீர்ப்புகளிலோ அல்லது மனித "ப்புகளிலோ அதிருப்தியுற்றவர்கள். }ணக்குழுவிற்கு விண்ணப்பிக்கும் பில் உண்டு.
அதிகாரிகளை நியமித்தல்
பிரஜைகளின் அடிப்படை உரிமைபாக விசாரணை செய்வதற்காக பாக்கப்பட்டது.
ஆண்டு அரசியல் யாப்பின் மூலம் க்கப்பட்டது. அரச அதிகாரிகள் ரிமைகளை மீறும் போது அது து பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்கை
பாகும. - -
ாகத் தீர்ப்பளிக்க முடியாமை ஸ்மன் பதவியின் குறைபாடாக
மமான வாய்ப்புக்கள் என்ற தல்.
தற்கு சமமாக பிரஜைகள் சமமான டினைப் பின்பற்றுதல் வேண்டும் ல் வலியுறுத்தப்படுகின்றது. சமமான ம் இன, சமூக, வர்க்க, அரசியல் ள்ளாமல் எல்லாப் பிரஜைகளையும் ன்பதாகும். சமமான வாய்ப்புக்கள் ளக் கருத்தில் கொள்ளாது, எல்லாப் ப்ப்புக்களை அளித்தல் வேண்டும் சியல் யாப்பில் அரச கொள்கையின் ம் அடிப்படை உரிமைகள் என்றற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்

Page 192
174 அரசறிவியல்
7. சமூகத்தில் சில பிரஜைகளுக்கு அரசாங்கத்தின் ஆற்றலை இ
ஒரு நாட்டில் பல சமூகங்கள் இவ்வாறான நிலையில் அரசா செயற்படுதல் வேண்டும். அவ்வாறு அரசியல் யாப்பில் உள்ளடக்கப்பட்ட ஆட்சியைக் கைப்பற்றுவதற்காக பெரும்பான்மை இனத்துக்குச் சா அவ்வினத்திற்கு சார்பாக சட்டங்க தடுக்கும் முகமாகவே இவ்வாற்றை அரசியல் யாப்பில் ஏற்பாடுகள் கூறப்படுகின்றது.
இலங்கையில் சோல்பரி அரச பட்ட 29ஆவது பிரிவு இது விட விளங்கியது. அப்பிரிவின் படி ஒ( சமூகத்தையோ பாதிக்கின்ற ச இயற்றக்கூடாது.
1978ஆம் ஆண்டு அரசிய விகிதாசார பிரதிநிதித்துவ தேர்தல் மு சேர்ந்து ஜனாதிபதியை தேர்ந்ெ அரசாங்கத்தின் இவ்வாற்றலைக் கு விகிதாசார பிரதிநிதித்துவதே இனக்கட்சிகளையும் இணைத்து கூ கூடிய நிலையே உள்ளது. ஜ6 இனங்களினதும் வாக்குகள் தேை நடுநிலையாகத் தொழிற்பட முற்படு
8. சுதந்திரமான பாரபட்சமற்ற
செயற்பட வைத்தல்.
உரிமைகளை மக்கள் அனுப6 நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கும் உ மீறப்படுவது பற்றியும், மீறப்படு நடவடிக்கைகள் பற்றியும் மக்கள் தாகும். தொடர்பு ஊடகங்களுக்கு சு இதனை அறிந்து கொள்வது இதனாலேயே ஜனநாயக அரசுகள்

ஓர் அறிமுகம்
5 மட்டும் சட்டம் பிறப்பிக்கும் ல்லாது ஒழித்தல்.
வாழக்கூடிய நிலை ஏற்படலாம். னது ஒரு நடுநிலையாளனாக செயற்படுவதற்குரிய ஏற்பாடுகள் டிருத்தல் வேண்டும். இல்லையேல் அரசாங்கத்தை அமைப்பவர்கள் ர்பாக செயற்பட முனையலாம், ளையும் இயற்றலாம். இதனைத் ல இல்லாதொழிக்கும் வகையில் f இருத்தல் வேண்டும் எனக்
சியல் யாப்பில் அறிமுகப்படுத்தப் பத்தில் முக்கியமானதொன்றாக ந இனத்தையோ, மதத்தையோ, ட்டங்களைப் பாராளுமன்றம்
ல் யாப்பில் காணப்படுகின்ற முறை, நாட்டு மக்கள் அனைவரும் தடுத்தல் போன்ற ஏற்பாடுகள் றைப்பதற்கு உதவியாக உள்ளன. ர்தல் முறையினால் சிறுபான்மை ட்டரசாங்கம் ஒன்றை அமைக்கக் னாதிபதி தேர்தலில் எல்லா வயாக இருப்பதால் ஜனாதிபதி டுவார்.
தொடர்பாடல் சாதனங்களை
விப்பதற்கும் அது மீறப்படுகையில் உரிமைகள் பற்றியும், உரிமைகள் ம் போது எடுக்கப்படக் கூடிய அறிந்து கொள்வது அவசியமானதந்திரம் இருக்கும் போதே மக்கள் சாத்தியமானதாக இருக்கும்.
உரிமைகளைப் பாதுகாத்தலின்

Page 193
உரிை
ஒரு அம்சமாக தொடர்பு ஊடகங்க பின்பற்றுகின்றன.
9. அதிகார துஷ்பிரயோகத்தைத் அதிகாரம் ஓரிடத்தில் குவிப்
அரசின் மூன்று நிறுவனங்கள நீதித்துறை என்பவற்றின் அதிகார அரசு சர்வாதிகாரத் தன்மை பெ பாதிப்பு ஏற்படும். இதனால் வ பின்பற்றி அரசின் மூன்று துறைக வெவ்வேறு தரப்பினரிடம் வழங்கி கண்காணிக்கும் பொறிமுறைை துஷ்பிரயோகத்தைத் தடுக்கலாம் எ அதிகாரங்கள் ஓரிடத்தில் குவி வேண்டுமென வலியுறுத்தப்படுகிற
10. பொருளாதார வளங்கள் பி முறையில் பிரிந்து செல்வத
நாட்டின் பொருளாதார நியாயமான வகையில் பிரிந்து .ெ உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதற்கு கூறப்படுகின்றது. பொருளாதார வளி ஒரு சிலர் செல்வந்தர்களாகவும் ஏை அற்றவராகவும் இருப்பதற்கான சூ பல்வேறு பிரதேசங்களை அபி பொருளாதாரத்துக்கு ஊக்குவி பகுதியினருக்கு விசேட வாய்ப்புக்க வளங்கள் நியாயமான வகையில் படுத்துவதற்கான வழிவகைகள் ஆ இந்த விடயத்திலும் அதிக கவனங்
11. அரசு சமயச்சார்பற்றதாக இ
பல சமயத்தைச் சேர்ந்தவ எல்லாச் சமயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் பதற்கு அவ்வரசு சமயச்சார்பற்ற வலியுறுத்தப்படுகின்றது. இதன் ே என்ற அந்தஸ்தினைப் பெற்றுக் ெ

D56t 175
ளுக்குச் சுதந்திரம் வழங்குவதைப்
தடுக்கும் வகையில் அரசியல் பதைத் தடுத்தல்.
ான சட்டத்துறை, நிர்வாகத்துறை, ங்கள் ஓரிடத்தில் குவிந்திருந்தால் ற்றதாக மாறி உரிமைகளுக்குப் லுவேறாக்கம் கொள்கையைப் ளையும் வெவ்வேறாகப் பிரித்து
ஒருதரப்பை இன்னொரு தரப்பு ப உருவாக்கினால் உரிமைகள் னக்கூறப்படுகிறது. இதனாலேயே வதைத் தடுக்கும் பொறிமுறை
து.
ரஜைகளிடையே நியாயமான னை உறுதிப்படுத்தல்.
வளங்கள் பிரஜைகளிடையே சல்வதனை உறுதிப்படுத்துவதும் ஒரு வழிமுறையாகும் எனக் ாங்கள் ஓரிடத்தில் குவிந்திருந்தால் னயவர்கள் பொருளாதார வசதிகள் சூழ்நிலையே ஏற்படும். நாட்டின் விருத்தி செய்வதும், தனியார் ப்பு அளிப்பதும், பின்தங்கிய ளை கொடுப்பதும், பொருளாதார பிரிந்து செல்வதனை உறுதிப்தம். ஜனநாயக அரசுகள் தற்போது களை செலுத்தி வருகின்றன.
இருத்தல்.
ர்கள் வாழ்கின்ற ஒரு நாட்டில் சினதும் உரிமைகளைப் பாதுகாப்தாக இருத்தல் வேண்டும் என
பாதுதான் அரசு நடுநிலையாளன் காள்ளும். அரசு மதச்சார்புடைய

Page 194
176 அரசறிவியல்
தாக இருப்பின் சிறுபான்மை . வாய்ப்புக்கள் ஏற்படலாம். தா பின்பற்றும் நாடுகளில் பொதுவாக போதும் மன்னராட்சி நாடுகள் ஜோர்தான் போன்ற முஸ்லிம் நாடு விளங்குகின்றன. தாராண்மை ஜன போதும் இலங்கை, நேபாளம் டே யதாகவே விளங்குகின்றன.
உரிமைகளை பாதுகாக்க சர்வ வழி முறைகள்
1. மனித உரிமைகள் பற்றிய
1948ஆம் ஆண்டு ஐ.நா.சை அடங்கிய சர்வதேச பிரகடன மக்களுடைய பிரதான அடிப்படை 1966ஆம் ஆண்டு சமூக பொரு இன்னொரு பிரகடனம் வெளி இவ்வுரிமைகள் பற்றிய பிரகடன தமது நாட்டில் இதனை நடை( வற்புறுத்தப்படுகின்றன. இதனை நாடுகளுக்குச் சர்வதேச அழுத்தங்க
2. சர்வதேச மனித உரிமைகள்
தமது நாடுகளில் போதிய சபையினால் உருவாக்கப்பட்ட ஆணைக்குழுவுக்கு விண்ணப்ப பெற்றுக் கொள்ளலாம். இந்த வகை பாதுகாப்பதற்கு இதுவும் வழி செய
3. சர்வதேச மன்னிப்புச் சபை.
சர்வதேச மன்னிப்புச்சை மீறப்படுவதினை கண்டிக்கும் நி காலத்துக்குக் காலம் தான் தயாரி மனித உரிமை மீறல்கள் பற்றி ப வெளியிடுகின்றது. இதன் அறிக்.ை

ஓர் அறிமுகம்
மதங்கள் பாதிப்படைவதற்கான ராண்மை ஜனநாயக கொள்கை க அரசு மதச்சார்பற்றதாக இருந்த பல குறிப்பாக சவூதி அரேபியா, கள் மதச்சார்புடைய நாடுகளாகவே நாயக கோட்பாட்டை பின்பற்றும் பான்ற நாடுகளும் மதச்சார்புடை"
தேச சமூகம் மேற்கொள்ளும்
சர்வதேசப் பிரகடனம்.
ப முக்கியமான மனித உரிமைகள் ாத்தை வெளியிட்டது. இதில் - உரிமைகள் குறிப்பிட்டிருந்தன. ளாதார உரிமைகள் அடங்கிய யிடப்பட்டது. ஐ.நா.சபையின் த்தை ஏற்றுக் கொண்ட நாடுகள் முறைக்குக் கொண்டு வருமாறு நடைமுறையில் மேற்கொள்ளாத 5ளும் அதிகரிக்கின்றன.
ஆணைக்குழு.
நீதி கிடைக்காதவர்கள் ஐ.நா. சர்வதேச மனித உரிமைகள் ரிப்பதன் மூலம் பரிகாரத்தைப் யில் பிரஜைகளின் உரிமைகளைப் ப்கிறது எனக்கூறப்படுகிறது.
ப அரசுகள் மனித உரிமைகள் றுவனமாக செயற்படுகிறது. இது க்கும் அறிக்கைகளில் நாடுகளின் ல ஆதாரங்களுடன் செய்திகளை ககள் சர்வதேச ரீதியில் அழுத்தம்

Page 195
உரிமைகள்
கொடுக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருப்பதால் ர அஞ்சி மனித உரிமைகள் மீறப்படுவ:ை
அடிப்படை உரிமை மீறல்கள் தொட
1. கடமைகளை மேற்கொள்ளாமல்
(Լքնգ Ամո51
சமூகத்தினுடைய நலன்களுக்கு உரிமைகளுக்கும் பங்கம் ஏற்படாத வ அனுபவித்தல் வேண்டும். இந்த வகையில் இணைந்தவையாகும். கடமைகளை நி அனுபவிக்க முடியாது. உரிமைகளும், கட் இருபக்கங்களாக உள்ளன. உரிமைகை நலனுக்கோ, தனிப்பட்டவர்க்கோ ப பட்டவர்கள் சம்பந்தப்பட்டவர்க தொடுக்கலாம்.
2. நடைமுறையில் உள்ள சட்டமுை
நாடுகள் அடிப்படை உரிமைகை குறிப்பான சூழ்நிலைகளில் சட்டமுறை பின்பற்றுகின்றன. அவசரகால நிலைடை அவசரகால நிலைமை அமுலில் உள்ள க மக்களின் அடிப்படை உரிமைகள் கட்
இலங்கையில் 1978ஆம் ஆண்டு நிலைக் காலங்களில் தேசிய பாதுகாப்ட சமூக வாழ்வு, தேசிய பொருளாதாரம் 6 அல்லது பாராளுமன்ற சிறப்புரிமை, ! புரியத் தூண்டுதல் என்பன தொடர்பாக பிரயோகங்களைக் கட்டுப்படுத்தலாம் எ இவ்வாறான கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன.
உரிமைகளின் நடைமுறை முக்கிய
1. அபிவிருத்தி அளவிடுவதற்கான
ஒரு நாட்டின் அபிவிருத்தியை கோலாக உரிமைகளும் பார்க்கப்படும் நி

177
ாடுகள் இவ்வறிக்கைகளுக்கு நத் தடுக்கின்றன.
டர்பான கட்டுப்பாடுகள்.
உரிமைகளை அனுபவிக்க
ம் தனிப்பட்டவர்களுடைய கையிலேயே உரிமைகளை உரிமைகள் கடமைகளோடு
டமைகளும் ஒரு நாணயத்தின் ள அனுபவிக்கையில் பொது ங்கம் ஏற்படின் பாதிக்கப்" ரூக்கு எதிராக வழக்குத்
றயான ஒழுங்கு முறைகள்,
ள கட்டுப்படுத்துவதற்கு சில யான ஒழுங்கு முறைகளைப் ம அதில் முக்கியமானதாகும். ாலங்களில் யாப்பு ரீதியாகவே டுப்படுத்தப்படுகின்றன.
அரசியல் யாப்பு அவசரகால |, இனச் சமூக வாழ்வு, மதச் ான்பவற்றின் நலன் கருதியும் நீதிமன்ற அவமதிப்பு, தவறு வும் அடிப்படை உரிமைகள் னக்கூறுகிறது. இந்தியாவிலும்
த்துவம்
அளவுகோலாக இருத்தல்.
அளவிடுவதற்கான அளவு லை இன்று சர்வதேச ரீதியாக

Page 196
178 அரசறி
வளர்ச்சியடைந்து வருகிறது. போது அங்கு ஜனநாயக ஆ ஆட்சி சிறப்பாக நிகழும் பே அடித்தள மக்களின் மேல்ே மானதாக இருக்கும். இதன் அளக்கும் அளவுகோல்களில்
2. வெளிநாட்டு உதவிகை
இருத்தல்.
இன்று அபிவிருத்திகு பெறுவதற்கான அளவுகோ6 ஒரு நாடு எவ்வளவு தூரம் உ செயற்படுகிறதோ அந்த உதவிகளுக்கான வாய்ப்.ை வழங்கும் நாடுகளின் குழு ஒ அடிப்படையாக வைத்தே செய்கின்றது. உலகவங்கி, அமைப்புக்களும் உரிமைக: கின்றன.
மனித உரிமைகளும், அ1
மனித இருத்தலுக்கு கெளரவத்தைப் பாதுகாப்பது ஆகும். இவை இயற்கை உரி தும் (சிவில்) கலவை ஆகும். சகல மனிதர்களுக்கும் பொ.
மனித உரிமைகளில் வேண்டும் என ஒவ்வொரு அ உள்ளடக்கும் உரிமைகளே நாட்டுக்கு நாடு வேறுபடுகின
சட்ட ரீதியாகக் கடமைப்ப

வியல் ஓர் அறிமுகம்
ஒருநாட்டில் உரிமைகள் பேணப்படும் ட்சி சிறப்பாக நடைபெறும். ஜனநாயக ாதே பொருளாதார வளர்ச்சி, சமத்துவம், நாக்கிய் அசைவு என்பனவும் சாத்திய
b ஒன்றாக உரிமையும் காணப்படுகிறது.
ளப் பெறுவதற்கான அளவு கோலாக
ன்றிய நாடுகள் வெளிநாட்டு உதவிகளை ாகவும் உரிமைகள் கருதப்படுகின்றன. ரிமைகளை நடைமுறையில் அங்கீகரித்து அளவிற்கே அந்நாடுகள் வெளிநாட்டு பயும் பெற்றுக் கொள்கின்றன. உதவி ரு நாட்டின் உரிமைகளின் பிரயோகத்தை அந்நாடுகளுக்கு உதவி வழங்க சிபாரிசு சர்வதேச நாணய நிதியம் போன்ற ளைப் பொறுத்தே உதவிகளை வழங்கு
ஒப்படை உரிமைகளும்
அவசியமானதும், அவர்களின் சுய துமான வாய்ப்புக்களே மனித உரிமைகள் மைகளினதும், குடியியல் உரிமைகளினஇவை உலகிலுள்ள சகல இடங்களுக்கும் துவானதாகும். எவற்றை அத்தியாவசியமாக பாதுகாக்க ரசும் தீர்மானித்து அது அரசியல் யாப்பில்
ாறன. அரசுகள் இவற்றை பாதுகாப்பதற்கு ட்டுள்ளன.

Page 197
13
சுதந்திர
LIBERTY
சுதந்திரம் என்பது எவ்வித தன் செயற்படுவதற்குரிய உரிமையைக் குறி இலத்தின் மொழிச் சொல்லிருந்தே சுத நடைமுறைக்கு வந்தது. 'லிபர் என்ற ெ கட்டுப்பாடுமின்றி” என்பதாகும். சமூக ரான ஹொப்ஸ் (Hobbes) இது பற்றி கட்டுப்பாடுமின்றி இருப்பதே" சுதந்திரட
இச் சுதந்திரத்தின் மூலமே ம6 முன்னேற்றம் அடைந்ததாகவும் சி கொள்கின்றான். அவற்றுக்கான வாய் களையும் பெறுகின்றான். மக்களி தடுக்கப்படும் போது அவையே சுதந் வெளிவந்துள்ளன. வரலாற்றில் முக்கி கருதப்படுகின்ற பிரெஞ்சுப் புரட்சி, அமெ உணர்வின் வெளிப்பாடுகளே ஆகும்.
சுதந்திரம் பற்றிய நவீன கொள்கை
சுதந்திரம் பற்றிய நவீன கொள் கருத்துக்களை முன்வைக்கிறது:
I. ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் சுதந்தி உரிமை உண்டு. இந்த உரிமைக: குறுக்கிடோ அல்லது சமூக அ இருத்தல் ஆகாது.
இதன்படி சுதந்திரம் என்பது யறைகளோயின்றி தாம் விரும் மனிதனுக்குள்ள திறனாகும். வ தைக் குறைந்துவிடும் என்பதே இ

டையுமற்று சுயேட்சையாக க்கிறது. லிபர் (Liber) என்ற ந்திரம் (Liberty) என்ற சொல் சால்லின் பொருள் "எவ்வித ஒப்பந்தக் கோட்பாட்டாளவிளக்கும் போது "எவ்வித b στοοτροπή. Eதன் தனது வாழ்வினை றப்பானதாகவும் ஆக்கிக் ாப்புக்களையும் நம்பிக்கை" ண் சுதந்திர உணர்வுகள் திர போராட்டங்களாகவும் யமான போராட்டங்களாக ரிக்க புரட்சி என்பன சுதந்திர
5
கை பின்வரும் இரு முக்கிய
ரமாக எண்ண, பேச,எழுத ரில் ஏனைய தனிநபர்களின் மைப்புகளின் குறுக்கிடோ
எவ்வித தடைகளோ வரை புவனவற்றை செய்வதற்கு ரையறைகள் மனித சுதந்திரத் வர்களது கருத்தாகும்.

Page 198
18O அரசறி
2. சுதந்திரம் என்பது அனைவருக்கும் சமம அனைவரும் சமம்) த சமவாய்ப்புகள் என். வேண்டும். இதன் சுதந்திரத்துக்குத் தடை
எனபதாகும.
இதன்படி சுதந்திர
நிபந்தனைகளின் அட திற்கு பங்கம்யேற்ப செய்வதற்கு மனிதருக் இங்கு அரசின் கட அனுபவிப்பதற்கு கொடுப்பதாகும்.
சுதந்திரத்தின் வகைகள்
பொதுவாக சுதந்தி வகைப்படுத்தப்படுகின்றது:
1. குடியியல் சுதந்திரம்
அரசியல் சுதந்திரம்
பொருளாதார சுதந்தி
சமுதாயச் சுதந்திரம்
தேசியச் சுதந்திரம்
இயற்கைச் சுதந்திரம்
1. குடியியல் சுதந்திரம் (C
திருப்திகரமான குடி ஒருவருக்கு உள்ள சுதந்திரே படுகின்றது. சட்டத்தில் உ வகையில் மக்கள் விருப் உதவுகின்றது. தான் விரும் சுதந்திரம், தான் விரும்பி சுதந்திரம், தான் விரும்பிய ம தனது சிந்தனையை வெளிட்

வியல் ஓர் அறிமுகம்
சில வரம்புகளைக் கொண்டது. ான சுதந்திரம் (உ-ம்: சட்டத்தின் முன் னது வாழ்வினை நிர்ணயித்துக் கொள்ள பனவற்றைக் கொண்டதாக இருத்தல் அர்த்தம் என்னவென்றால் பொது யாக தனிநபர் சுதந்திரம் இருக்கக் கூடாது
ம் என்பது சமூக, பொருளாதார அரசியல் டிப்படையில் ஏனையோரின் சுதந்திரத் டாதவாறு தாம் விரும்புவனவற்றைச் குள்ள திறனாகும்.
மை சுதந்திரத்தை உரிய முறையில் தேவையான சூழலை ஏற்படுத்திக்
ரமானது பின் வரும் 6 வகைகளாக
JLib
VIL LIBERTY )
பியல் வாழ்க்கையை அனுபவிப்பதற்கு ம குடியியல் சுதந்திரம் என அழைக்கப்ள்ள விதிமுறைகளுக்கு முரணில்லாத" பம் போல நடப்பதற்கு இச்சுதந்திரம் பிய வாழ்வினை மேற்கொள்வதற்கான ய கல்வியினை மேற்கொள்வதற்கான தத்தினைப் பின்பற்றுவதற்கான சுதந்திரம், படுத்துவதற்கான சுதந்திரம், நடமாடும்

Page 199
சுதந்திரம்
சுதந்திரம் என்ற
கோல் (GD.H.COLE) : வெளித்தடைகளற்
தனித்துவத்தை விருத்தி செய்து சுதந்திரமாகும்.
ஹரல்ட் ஜே.லஸ் கி; மனிதன் : பாதுகாத்துக்கொண்டு கருமமாற்ற பாதுகாப்பான சூழல் சுதந்திரமா
சீலீ அரசாங்கத்தின் கூடுதலான அதிக வகையில் தடையின்மையே சுதர்
மெக்கன்சி (McKENZIE): பகுத்தறிவு
கொணர்வதே சுதந்திரமாகும்.
சுதந்திரம், சட்டத்தின் முன் சமனாக ட பாதுகாப்பு, பேச்சுச் சுதந்திரம் கருத்து (எல்லா வகையான சுதந்திரத்திற்கும் அமைந்துள்ளது. இச்சுதந்திரம் இல்ல ஆளுமையை வளர்த்துக் கொள்ளமுடியா சுதந்திரத்திற்குள் அடங்குகின்றன.
2. அரசியல் சுதந்திரம் (POLTICAL LIBER
திருப்திகரமான அரசியல் வாழ்க் உள்ள சுதந்திரமே அரசியல் சுதந்திரம் ஆ வாக்களிக்கும் சுதந்திரம், தேர்தல்களின் அரசாங்கப் பதவிகளை வகிக்கும் ச விமர்சிக்கும் சுதந்திரம், அரசாங்கத்துக் போன்றன இதற்குள் அடங்குகின்றன.
3. பொருளாதாரச் சுதந்திரம் (ECONON
பொருளாதாரச் சுதந்திரமென்பது தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்க வறுமை, வேலையின்மை என்பவற்றி உரிமையே அதுவாகும்.

181
ால் என்ன?
ற விதத்தில் மனிதன் தனது
கொள்வதற்கான நிலமை
நனது தணித்துவத்தைப் க் கூடிய வகையில் நிலவும்
கும.
ாரத்திற்கு எதிரானது என்ற திரமாகும்.
பூாவமான தடைகளைக
மதிக்கப்படுதல், உடைமைப்
வெளிப்பாட்டுச் சுதந்திரம் இதுவே அடிப்படையாக பாமல் தனிமனிதன் தனது து) போன்றன இக்குடியியல்
TY )
கையினை அனுபவிப்பதற்கு பூகும். தான் விரும்புவோர்க்கு ல் போட்டியிடும் சுதந்திரம், தந்திரம், அரசாங்கத்தை கு மனுச் செய்யும் சுதந்திரம்
IIC LIBERTY
து ஒருவன் தனது அன்றாட
ான வாய்ப்பினைக் குறிக்கும். லிருந்து விடுதலை பெறும்

Page 200
182 அரசறி
LIT GOf) (Tdanney) (6 அகற்றுவதே பொருளாதா தொழில்களில் ஜனநாயகத்த சுதந்திரமென லஸ்கி குறிப்பு
பொருளாதார சுதந்த கொண்டு தமது உழைப்பி கோருவதற்கான உரிமையும்
4. சமுதாயச்சுதந்திரம் (Li
சமூகரீதியான ஏற்ற பெற்றுக் கொள்ளுதலே சமு
சாதி, இன, மொழி, அனைவருக்கும் சமவாய்ப்ப வற்புறுத்துகின்றது.
5. தேசியச் சுதந்திரம் (N:
இறைமை படைத்த பாடுகளின்றி விடுதலை ே குறிக்கின்றது. ஒரு அரசு அ களைத் தானே வகுத்துக் கெ தேசிய சுதந்திரமுடைய அ யிலிருந்து விடுதலை ே சுதந்திரத்தினையே கோருகி நாடாக மாறும் போது களாகின்றனர். தேசியச் சு இன்றியமையாத தேவையா
6. இயற்கைச் சுதந்திரம்.
எவ்வித கட்டுப்பாடுக இருப்பதே இயற்கைச் சுத சுதந்திரமானவன்; நாகரி உள்ளாக்கியது என்பதைச் சுதந்திரம் என்ற சொற்தொ
இயற்கைச் சுதந்திரத் ரீதியான முக்கியத்துவம் கிை மாறிய பின்னர் இயற்கை

வியல் ஓர் அறிமுகம்
பாருளாதாரச் சமத்துவமின்மையை ரச் சுதந்திரத்தின் நோக்கமென்பார். ன்மையைப் புகுத்துவதே பொருளாதாரச் ரிட்டார்.
ரத்தினுள் தொழிற்சங்கம் அமைத்துக் >கேற்ப ஊதியத்தைத் தொழிலாளர்கள்
அடங்கும்.
berty in Society)
த்தாழ்வுகளின்றி சமவாய்ப்புகளைப்
தாயச் சுதந்திரமாகும்.
பால், வர்க்க வேறுபாடுகளில்லாமல்
ளிக்க வேண்டும் என சமுதாயச் சுதந்திரம்
tional Liberty)
ஒரு அரசு ஏனைய அரசுகளின் கட்டுப்பெற்றிருப்பதையே தேசியச் சுதந்திரம் அந்நியத்தலையீடின்றி தனது கொள்கைாள்ளும் திறன்படைத்திருந்தால் அவ்வரசு ரசாகக் கருதப்படும். அந்நியர் ஆட்சிகாரிப் போராடும் மக்கள் தேசிய ன்ெறனர். அவர்கள் இறைமை படைத்த தேசிய சுதந்திரத்தினைப் பெற்றவர் தந்திரம் தனிநபர் சுதந்திரத்திற்கு ஒரு (5LD.
5ளுமின்றி முழுமையான சுதந்திரத்துடன் திரமாகும். மனிதன் இயற்கையிலேயே கமே அவனை அடிமைத்தனத்திற்கு சுட்டிக்காட்டுவதற்கே இவ்வியற்கைச் டர் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. திற்கு சட்டரீதியான அல்லது அரசியல் டையாது. மனிதன் அரசியல் சமுதாயமாக ச் சுதந்திரத்தை இழந்து விடுகின்றான்.

Page 201
சுதந்திரம்
எல்லோருக்கும் இயற்கைச் சுதந்தி வலிமையுள்ளவர்களின் தனிச் சிறப்பு இன்றைய காலத்தில் இச் சுதந்திரம் ஒ(
சுதந்திரத் தைப் பாதுகாப்பத மேற்கொள்ளும் வழிமுறைகள்
பின்வருவனவற்றை நவீன அரசு பதற்கான நடவடிக்கைகளாகக் கொள்
l. அரசியல் யாப்பில் அடிப்பை
சுதந்திரங்களையும் பற்றிய ஒரு சட்டவாட்சியை நடைமுறைப்ப அதிகார வேறாக்கத்தைப் பின்ப சுதந்திரமாக நீதித்துறையை செய
சுதந்திரமானதும் நேர்மைய ஊடகங்களைக் கொண்டு நடாத்
6.
அரசு மதச்சார்பற்றதாக இருத்த6 7. உரிமைகளை நடைமுறைப்ப பதற்குமான நிறுவனங்களை உரு (உ-ம்) (1) மனித உரிமைகள் ஆ (3) பிரஜைகள் குழுக்கள்.
8. சிறந்த கட்சிமுறையமைப்பு நை 9. ஒரே சட்ட முறை இருத்தல்.
ஜனநாயக சமுதாயத்தில் சுதந்தி:
ஜனநாயக சமுதாயத்தில் சுதந்: உட்பட்டதாகும். சுதந்திரத்தினை அ களுக்கு இடையூறு ஏற்படாத வை வேண்டும். அதாவது ஒருவர் சுதந்திரத் மற்றவரின் சுதந்திரத்தைப் பாதிப்பதா மாக ஒருவருக்கு புகைப்பதற்கு சுதந்திர வாகனங்களில் பயணம் செய்யும் போ தடையாக இருக்கக்கூடாது.

183
ரம் இருப்பதில்லை. அது ச் சலுகையாகவே உள்ளது. ந கற்பனையே ஆகும்.
ற்கு நவீன அரசுகள்
கள் சுதந்திரத்தைப் பாதுகாப்நின்றன: ட மனித உரிமைகளையும் பட்டியலை உள்ளடக்குதல்.
டுத்தல்.
ற்றுதல்.
பற்படவைத்தல். ானதும் ஆன வெகுஜன துதல்.
i).
டுத்துவதற்கும், பாதுகாப்" ருவாக்கி செயற்பட வைத்தல். ணைக்குழு (2) ஒம்பூட்ஸ்மன்
டமுறையிலிருத்தல்
த்தின் வரம்புகள்
திரம் என்பது வரையறைக்கு னுபவிக்கும் போது மற்றவர். கயிலேயே அனுபவித்தல் தினை அனுபவிப்பது என்பது அமையக்கூடாது. உதாரண" b உள்ளது என்பதற்காக பொது து மற்றவரின் சுதந்திரத்திற்குத்

Page 202
184 அரசறி
மேலும் சுதந்திரத்தை நிலவும் சட்டங்களுக்கு ஏற்ப இங்கு சட்டங்கள் என்பது மச் மீறி சுதந்திரத்தை அனுபவி பாதிப்பதாக அமையும்.
சுதந்திரமும் அதிகாரமும்
சுதந்திரத்துக்கும் அதிக பல கருத்துக்கள் முன் ை தனித்துவமானதுமான சுதந்த மனித சுதந்திரமும் அரச அதி என்பதாகும். அதிகாரம் நில படுகின்றது. எனவே சுதந்: அதனைப் பொருளாதார அர வேண்டும் என இவர்கள் வலியுறுத்தும் பிரிவினர் அரா ஆனால், தற்கால த யறைகளையும் நிபந்தனை வலியுறுத்துகின்றனர். ெ குறைந்தபட்ச சுதந்திரத்தைய சுதந்திரம் ஓரளவிற்காவது ெ யறைகளை விதிக்கும் அதி எனவே சுதந்திரமும் அதிகா ஏற்கத்தக்கதல்ல, அவை ஒன் கூறுகின்றனர்.
இந்தவகையில் அரசின் தொடர்புடையவை ஆகு மறுக்காது அதற்கு உதவுப முறைக்குட்பட்ட நிறுவன பேணுவது அதற்கு சாத்; சுதந்திரத்தினைப் பாதுகாப்ட முழுமையாகப் பார்! அராஜகம் நிலவுவதால் சுதந்: அதேவேளை சுதந்திரத்து அழிக்கக்கூடிய வகையிலோ தாகவும் இருக்கக்கூடாது.

வியல் ஓர் அறிமுகம்
5 அனுபவிக்கும் போது சமுதாயத்தில் சுதந்திரத்தை அனுபவித்தல் வேண்டும். 5களின் பொது விருப்பாகும். சட்டங்களை க்கும் போது அது பொது சுதந்திரத்தை
ாரத்துக்கும் இடையிலான தொடர்பு பற்றி வக்கப்பட்டுள்ளன பூரணமானதும் கிரத்தை வலியுறுத்துவோரின் கருத்து தனி காரமும் ஒன்றிற்கு ஒன்று முரணானவை பவும் இடத்து சுதந்திரம் வரையறுக்கப்திரம் முழுமை பெற வேண்டுமாயின் சியல் அதிகாரங்களில் இருந்து விடுவிக்க
குறிப்பிடுகின்றனர். இக்கருத்தினை ஜகவாதிகள் என அழைக்கப்படுகின்றனர். நாராண்மை ஜனநாயகவாதிகள் வரை. களையும் கொண்ட சுதந்திரத்தையே பாதுவாக சமூகத்தில் சகலருக்கும் ாவது பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டுமாயின் வரையறுக்கப்பட வேண்டும். அவ்வரை காரம் அரசுக்கே இருத்தல் வேண்டும். ரமும் ஒத்தியங்க முடியாதவை என்பது றை ஒன்று சார்ந்தது ஆகும் என இவர்கள்
ன் அதிகாரமும் சுதந்திரமும் நெருங்கிய ம். அரசின் அதிகாரம் சுதந்திரத்தை ம் கருவியாக உள்ளது. அரசுஒழுங்கு மாக இருப்பதனால் சுதந்திரத்தைப் தியமாகின்றது. அரசின் சட்டங்கள் தற்கு அடிப்படையாக அமைகின்றன.
ப்பின் அதிகாரம் இல்லாத இடத்தில் திரத்தைப் பேணிப்பாதுகாக்க முடியாது. 1க்கு அச்சுறுத்தலாகவோ, அதனை அரச அதிகாரம் தனிமுதன்மையான

Page 203
சுதந்:
உரிமைகள் மனிதர்களை
ஆளுமைகளை முழுமையாக வ களுடைய சிவில் வாழ்க்கைக் இன்றியமையாதவைகளாகும்.
மனிதர்கள் அனைவரும் த
வாழ விரும்புகின்றனர். இவ்விருப் ஒருவனுடைய உரிமைகளும் கட் வாழ்வதற்கான சூழ்நிலைகளை உ
இந்தவகையில் சுதந்திரத்தை
அதனை அடைவதற்கான வழிகள்
சுதந்திரம் பற்றி மேலும் சில
米
ஒரு சாராரின் உரிமைக தங்கியிருப்பின் அங்கு சுதந்:
சுதந்திரத்துக்கு உரிமைகள் .
சலுகைகள் இருப்பின் சுதந்
சுதந்திரத்தைப் பாதுகாக்க அ
சுதந்திரம் பெறுமதி மிக்கத வேண்டும்.
அதிகாரம் இல்லாத இடத்தி
காலத்துக்குக் காலம் சுதந்தி
ஒவ்வொரு தனிப்பட்டவ மற்றவர்களது சுதந்திரத்தோ
பெறுமதியானதும் இன்பமா கும் இன்புறுவதற்குமான அ
சுதந்திரம் பங்குபோடக்கூடி
தனியாள் ஒருவரினால் அணு
பிறரின் சுதந்திரத்தை மதி தாகும்.
சமூகத்தில் சுதந்திரத்தை கொடுப்பது அரசாகும்.

திரம் 185
வாழவைப்பதும் அவர்களுடைய ளர்ப்பதுமாகும். அவை மனிதர்கும் அரசியல் வாழ்க்கைக்கும்
ம்முடைய போக்கில் சுதந்திரமாக பத்தை அடைதலே சுதந்திரமாகும். டமைகளும் அவன் சுதந்திரமாக ருவாக்குகின்றன. 5 நோக்கம் எனவும் உரிமைகளை
என்றும் கூறலாம்.
கருத்துக்கள்
ள் ஏனையோரின் விருப்பில் திரம் நிலவமாட்டாது.
அவசியம்.
திரம் இருக்காது.
அரசு அவசியம்.
ாகையால் அது வரையறுக்கப்பட
ல் சுதந்திரமும் இருக்க முடியாது.
ரத்தின் அர்த்தம் மாறியுள்ளது.
பரின் சுதந்திரம் கட்டாயமாக டு தொடர்புடையதாகும்.
ானதும் ஆன ஒன்றைச் செய்வதற்திகாரமே சுதந்திரம் ஆகும்.
யதாகும்.
லுபவிக்கப்படும் சுதந்திரம் என்பது ப்பதன் வாயிலாகக் பெறப்பட்ட
அனுபவிக்க வசதி ஏற்படுத்திக்

Page 204
சமத் EQ
தமது திறன்களை விருத்தி சூழ்நிலையினை அனைவருக்கு சமத்துவம் ஆகும்.
மக்கள் அனைவரையும் ஒருவருக்கு இல்லாத சலுகைக கூடாது என்றே இதன் மூலம் எண்ணக்கரு இருக்கும் நிலைய கொள்ள வேண்டிய நிலையினை
மக்கள் அனைவரையும் நடாத்துதல் வேண்டும் என்பே சமூகத்தின் சிறப்புரிமைக்கொ கோட்பாடு உருவாகியது.
சமத்துவக் கோட்பாட்டிலு என்ற வகைப்பாடுகள் உள்ளன. ( சிறப்புச் சலுகைகளை வழங்கக் உரிமைகளைப் பெறக்கூடியதாக செய்யத்தக்கனவைப் ெ அனைவருக்கும் சமமான வாய்ட் மார்க்ஸியவாதிகளைப் ெ வரை சமத்துவம் ஏற்படமாட்ட சமத்துவம் பற்றிய எண்ன எண்ணக்கருக்களுடன் நெருங்கி
சமத்துவம் நிலவுவதற்கு பண்புகள்
I. தனிநபர்களுக்கு முன்னுரி 2. சகலருக்கும் சமமான வ
3. சகலருக்கும் சமமான உரி

4
$துவம் JALITY
செய்து கொள்வதற்குத் தேவையான ம் சமமானதாக உறுதிப்படுத்துவதே
ஒன்றாகக் கருதமுடியாது. ஆனால் 1ள் மற்றவர்களுக்கு வழங்கப்படக் கருதப்படுகிறது. சமத்துவம் பற்றிய பினை விளக்குவதை விட பெற்றுக் ாப் பற்றியே விளக்குகிறது.
ஒரே சீரான வழிமுறையில் அரசு தே இங்கு வற்புறுத்தப்படுகின்றது. ள்கைகளைத் தெரிந்தே சமத்துவக்
லும் செய்யத்தக்கன செய்யத்தகாதன செய்யத்தகாதனவைப் பொறுத்தவரை கூடாது. எல்லா மக்களும் சமமான
இருத்தல் வேண்டும். பாறுத்தவரை சமத்துவம் என்பது புக்கள் அளித்தல் வேண்டும். பாறுத்தவரை வர்க்க சமூகம் நிலவும் து என்றே குறிப்பிடுகின்றனர். எக்கரு உரிமைகள்,சுதந்திரம் பற்றிய ய தொடர்புடையதாகும்.
இருக்க வேண்டிய பிரதானப்
மை வழங்கப்படாமை.
ய்ப்புக்களை பெற்றுக் கொடுத்தல். மைகள் உரித்தாகுதல்.

Page 205
5FLD5
சமத்துவத்தின் வகைகள்
பொதுவாக சமத்துவமான பாகுபடுத்தப்படுகிறது:
(1) சமூக சமத்துவம் (2) அரசியல் சமத்துவம் (3) பொருளாதாரச் சமத்துவம்
(4) இயற்கைச் சமத்துவம்
(5) சட்டச் சமத்துவம்
(1) சமூக சமத்துவம்
சமூகங்களின் செயற்பாடு உறுப்பினர்களும் சமமாக உட சமத்துவத்தின் அர்த்தமாகும். ெ சம்பந்தமான விடயங்களில் இன என்பனவற்றின் காரணமாக பாகு இச்சமூக சமத்துவம் வலியுறுத்துக் சமத்துவத்தின் அடித்தளதாகும்.
மேலும் பொது வசதிக்கு பூங்காக்கள், பள்ளிகள், கடைக தலங்கள் போன்றவற்றிலும் பா வற்புறுத்துகின்றது.
உணர்மையில் சமூக சம சட்டங்களும் நீதிமன்றங்களுமே ட வகுப்பினரும் பொருளாதார நிை சமூக சமத்துவம் சாத்தியமாகும்
(2) அரசியல் சமத்துவம்
அரசியல் செய்ற்பாடுகளி அனைவரும் பங்கேற்பதற்கும், 5ெ அரசியல் சமத்துவம் எனப்படும்.
அதாவது இனம், மதம் ஏற்றத்தாழ்வு என்பன காரண பாகுபாடு காட்டப்படக்கூடாது வலியுறுத்துகிறது.

துவம் 187
து பின்வரும் ஐந்து வகைகளாகப்
கெளில் சமூகங்களின் அனைத்து படுத்தப்படுவர் என்பதே சமூக பாதுவாக சமூகச் செயற்பாடுகள் ம், மதம், மொழி, பண்பாடு, பால் பாடு காட்டப்படக்கூடாது என்பதை கிறது. சம அந்தஸ்து நிலையே சமூக
ட்பட்ட பாதைகள், நீர்நிலைகள், ள்,பொழுதுபோக்குகள், வேலைத்குபாடு காட்டக்கூடாது என இது
த்துவத்தினை அது தொடர்பான ாதுகாக்கின்றன. எனினும் பல்வேறு லயில் மேம்பாடு அடையும் போதே
ல் எந்த வேறுபாடுகளும் இன்றி யலாற்றுவதற்கும் உள்ள உரிமையே
மொழி, பால், பொருளாதார மாக அரசியல் செயற்பாடுகளில் என்பதையே அரசியல் சமத்துவம்

Page 206
188 அரசறிவியல்
வாக்களிப்பதற்கான உரிை உரிமை, அரசாங்கப் பதவிகளை ஏற் எல்லோருக்கும் சமமாக வழங்குவ பேணப்படல் வேண்டும் என வற்
மக்களாட்சிமுறையும், வ அளிப்பதும் அரசியல் சமத்துவத்தி கள் பல நூற்றாண்டுகளாகப் பு மக்களுக்கு வழங்கப்படாமல் இரு
அரசாங்கத்தில் பங்குபெற அளித்தாலும் எல்லோரும் சம இருப்பதில்லை. ஒருசிலரே பெரும் செலுத்துகின்றனர். எனவே அரசிய கோட்பாட்டளவிலான சமத்துவம.
(3) பொருளாதாரச் சமத்துவம்
பொருளாதாரத் துறையில் பொருளாதாரச் சமத்துவம் ஆகு கருக்களுக்குள் மிகச் சிக்கலாக இதுவேயாகும்.
பொருளாதாரச் செயற்ப போதுமான வாய்ப்புக்களைக் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. வேலை தொழிலில் பங்கு என்பனவற்றை இதனுTடாக சொத்துக்கள், 6 ஆகியவற்றிலுள்ள பாரபட்சங்க6ை பொதுவாக சமூகத்தில் அ6 சமத்துவமாக இருப்பதில்லை. தொடர்பாக சமவாய்ப்புகளை வ உயர்நிலையில் உள்ளவர்களுக்கே இதனாலேயே சோஸலிசவாதிகள் ெ சொந்தமாக இருத்தல் வேண் பொருளாதார ரீதியாக மக்கள் மத்தி எனவும் கூறுகின்றனர்.
நவீன தாராண்மை அரசுகள் உள்ளவர்க்கு அதிக வரிகளை வித உள்ளவர்க்கு அவர்கள் மேல்நி6 அபிவிருத்தி திட்டங்களை மேற்கெ சமத்துவத்தைக் கொண்டுவர முயற்

ஓர் அறிமுகம்
ம, வேட்பாளராக நிற்பதற்கான பதற்கான உரிமை போன்றவற்றை பதன் மூலம் அரசியல் சமத்துவம் புறுத்தப்படுகின்றது. யதுவந்தோருக்கு வாக்குரிமை ன் குறிக்கோளாகும். இவ்வுரிமை" பல்வேறு வகுப்புகளைச் சார்ந்த ந்தது.
எல்லோருக்கும் வாய்ப்புக்கள் )அதிகாரம் படைத்தவர்களாக பொன்மையானவர்கள் மீது ஆட்சி ல் சமத்துவம் என்பது அதிகளவில் ாகவே உள்ளது.
சமவாய்ப்புகளை வழங்குவதே ம், சமத்துவம் என்ற எண்ணக் இருக்கின்ற எண்ணக்கருவும்
ாடுகளில் மனிதர்களுக்கு அரசு கொடுக்க வேண்டும் என ஸ்வாய்ப்பு, போதுமான ஊதியம், றப் பெற அரசு உதவவேண்டும். வருமானம், வாழ்க்கைத் தரம் ா அரசு நீக்க உதவ வேண்டும்.
னைவரும் பொருளாதார ரீதியில் இந்நிலையில் பொருளாதாரம் ழங்குவது பொருளாதார ரீதியாக 5 சாதகமாக அமைந்துவருகிறது. சாத்துக்கள் அனைத்தும் அரசுக்குச் டும் எனவும் அதன் மூலமே யில் சமத்துவத்தை ஏற்படுத்தலாம்
சமுதாயத்தின் மேல் மட்டத்தில் நிப்பதன் மூலமும் கீழ்மட்டத்தில் லையாக்கம் பெறுவதற்காக பல ாள்வதன் மூலமும் பொருளாதாரச்
சிக்கின்றனர்.

Page 207
: சமத்து
(4) இயற்கைச்சமத்துவம் - அ.
இயற்கையில் அனைவரும் இயற்கைச் சமத்துவம் வற்புறுத்து தேசிய அவை வெளியிட்ட மனித 2 சுதந்திரப் பிரகடனம் என்பன வலியுறுத்தியிருந்தன.பொ - பிரான்ஸின் மனித உரிமை உரிமைகளைப் பொறுத்தவரை களாகவும், சமமானவர்களாகவும் 8 அமெரிக்க சுதந்திரப் பிரகடனம் | படைக்கப்பட்டவர்கள் எனக் குறி 2. எனினும் சமத்துவ இன்ன இருப்பதனால் இயற்கைச் சமத்துவ இதனை நடப்பு உண்மையாகக் ெ கொள்ளப்படல் வேண்டும். இந்த இருக்கின்ற அதேவேளை, வாழ்வு கொள்ள வேண்டும்.
(5) சட்டச் சமத்துவம்
-- சட்டத்தின் முன் அனைவ வேண்டும் என்பதையே சட்ட சம் நிலை நாட்டும் போது அரசு பொடு அடிப்படையில் மக்களிடையே இச்சமத்துவம் வற்புறுத்துகின்றது சொத்து, நற் பெயர், அந்தஸ்து நீதிமன்றங்களில் சிறப்பிடம் 4 வற்புறுத்துகின்றது.
- சட்டத்தின் முன் சமத்துவப் பின்பற்றப்பட்டாலும் அது இன் உருவாக்கவில்லை என்கின்ற விமர்
சமத்துவமும், சுதந்திரமும்
ஒன்றை பெற்றுக் கொள்வ பெற்றுக் கொள்வதற்கான திறனை சமத்துவத்துக்கான அடித்தளம் உறுதிப்படுத்துவதற்கு சுதந்திரத்தி

ஏவம் -
189
பால் - 12
-. ம் சமமானவர்கள் என்பதையே கின்றது. 1789 இல் பிரான்ஸின் உரிமைகள் பிரகடனம், அமெரிக்கச் இயற்கைச் சமத்துவத்தையே
கள் பிரகடனம் மனிதர்கள் தமது பிறப்புமுதல் சுதந்திரமானவர் இருக்கின்றனர் எனக் குறிப்பிட்டது. மனிதர்கள் அனைவரும் சமமாகப் ப்பிட்டது.
ம இயற்கையான உண்மையாக ம் சாத்தியமற்ற ஒன்றாகும். எனவே காள்ளாது ஒரு இலட்சியமாகவே த இலட்சியம் விரும்பத்தக்கதாக க்கு வழிகாட்டியாகவும் அதனைக்
ரும் சமமானவர்களாக இருத்தல் மத்துவம் குறிப்பிடுகின்றது. நீதியை நள், அறம், சமய வேறுபாடுகளின் பாகுபாடு காட்டக் கூடாது என து. எல்லாத் தனிநபரும் பிறப்பு, 5 என் கின்ற காரணத்திற்காக வழங்கக் கூடாது என்றும் இது
5 என்ற கொள்கை பல நாடுகளில் னமும் சட்டபூர்வ சமத்துவத்தை சனமும் முன்வைக்கப்படுகின்றது.
தற்கான விருப்பம், மற்றையதை இல்லாது ஒழிக்கின்றது. சுதந்திரம் ஆகும். ஆனால் சமத்துவத்தை "ன் மீது வரையறைகளை விதிக்க

Page 208
190 அரசறிவியல்
வேண்டி ஏற்படலாம். எனவே பூரண ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையன
சமத்துவமும் ஜனநாயகமும்
சமத்துவம் ஜனநாயகத்தின் நிலவாத இடத்தில் ஜனநாயகம் அடிப்படைப் பண்புகளான உரி யடைவதற்கு சமத்துவம் அடித்தள சமத்துவம் பலவீனமுறும் போது அச்சுறுத்தல் ஏற்படுகிறது.
ஒரு சிலர் அரசியல் சமத்துவ சமத்துவத்தையும் ஜனநாயகத்தின் கருதுகின்றனர்.
சமத்துவம் பற்றி மேலும் சில
l. வர்க்க முரண்பாடுகள் தெ
நிலவ முடியாது.
2. உள்ளோர் மட்டுமே ந
பயன்பாடுகளைப் பகிர்ந்து
3. சமத்துவம் எவருக்கும் சமூக
கொள்கிறது.
4. சமத்துவத்தை வளர்ப்பதற்கு
பூரணமான சமத்துவமும் ! இருக்க முடியாது.

ஓர் அறிமுகம்
ன சுதந்திரமும், பூரண சமத்துவமும்
அல்ல.
அடித்தளம் ஆகும். சமத்துவம் நிலவமாட்டாது. ஜனநாயகத்தின் மைகளும் சுதந்திரமும் விருத்தி "மாக அமைகிறது. அதே போன்று ஜனநாயகத்தின் இருத்தலுக்கும்
த்தையும் வேறுசிலர் பொருளாதார அத்தியாவசிய நிபந்தனைகளாகக்
கருத்துக்கள்
ாடர்ந்திருக்கும் வரை சமத்துவம்
டைமுறையில் சமத்துவத்தின் கொள்ள முடியும்.
சலுகைகள் இல்லை என்று ஏற்றுக்
த அரச தலையீடு அவசியம் ஆகும்.
பூரணமான சுதந்திரமும் ஒருங்கே

Page 209
சட்
சட்டம் என்றால் என்ன?
சட்டம் பற்றி பலதரப்பட்ட போதும் பொதுவாக சட்டம் என் கணம் கூறலாம்:
"சட்டம் என்பது மனிதரது ந விதிகளின் தொகுப்பு ஆகும்”.
சட்டத்தின் தன்மையும் முக்கி சட்டத்தின் தன்மைபற்ற ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட சிவில் ச{ இருத்தலை பரிபாலிக்கும் ே நிபந்தனைகளே சட்டம் ஆகும்.
இந்தவகையில் குடியுரிை மறைமுகமாகக் கூறுதல், சமூகச் விதிகளின் தொகுதியாக இருத்த6 ஒழுங்குபடுத்துதல், பலவந்தப்படுத் சமூகத்தின் தேவைக்கேற்ப மாற்ற இல்லாது தெளிவாக இருத்தல் போ எனினும் சட்டத்தின் பிரதான ப மனிதரின் அடிபணிவை பெற பெற்றிருத்தல் ஆகும். ஜனநாயக மக்களின் விருப்பம் வெளிப்ப படுத்தப்படுகிறது. சட்டம் இல்லாத மேற்கூறப்பட்ட விடயங்க சட்டங்களையே குறித்து நிற்கின் மரபுகள், சமயங்கள், அறநெறிக்க

-LD
வரைவிலக்கணங்கள் கூறப்பட்ட பதற்கு பின்வருமாறு வரைவிலக்
டவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்தும்
யத்துவமும்
ரி பல விளக்கங்கள் உள்ளன. முகத்தில் மனிதரின் பொதுவான நாக்கில் அரசு பிறப்பிக்கும்
மச் சமூகம் ஒன்று இருப்பதை சூழ்நிலைகளைப் பிரதிபலித்தல், b, மனிதனின் வெளிநடத்தையை தும் தன்மையைக் கொண்டிருத்தல், த்திற்குள்ளாதல், பொருள்மயக்கம் ன்றன சட்டத்தின் பண்புகளாகும். ண்பு பலவந்தப்படுத்தலின் மூலம் |றுக்கொள்ளும் திறனை அது அரசுகளில் சட்டத்தின் ஊடாகவே டுத்தப்படுகிறது; நடைமுறைப்போது நாட்டில் அராஜகம் நிலவும். ள் அனைத்தும் அரசு இயற்றும் றன. ஆனால் பழக்கவழக்கங்கள், நத்துக்கள், நீதிமன்றத் தீர்ப்புக்கள்,

Page 210
192 அரசறிவியல்
சட்டவியலாளர்களின் கருத்துக்க சட்டங்கள் பிறக்கின்றன.
மனிதர் ஏன் சட்டத்திற்கு அடி
மனிதர் சட்டத்திற்கு அடிபணி பல்வேறு கருத்துக்கள் கூறப்படு வியலாளர்களின் கருத்துப்படி த சட்டத்திற்கு அடிபணிகின்றனர். ச ஆகும். அவற்றிற்கு அடிபணியா6 நேரிடும். அவ்வாறு தண்டிக்கப்ப அடிபணிகின்றனர் என்று இவர்கள் என்பது எச்சரிக்கை விடுப்பதி தண்டனை வரை விரிவடைகின்ற
மேற்கூறிய கருத்து தண்டை பொறுத்தே உண்மையானதாக இரு உண்மை காணப்படுவதில்லை. த சமூகவியல் காரணிகளும் இந்த அமைகின்றன. இந்த வகையில் பி காரணிகளும் சட்டத்திற்கு அடிப6
I. சட்டம் அமைதியையும் பா
2. சமூகத்தினால் ஏற்றுக் கொள சட்டம் வெளிப்படுத்துகிறது
3. சமூகத்தில் நிகழும் மோத6
உதவுதல்.
4. சமூக மற்றும் தனிமனித ே
சட்டம் உதவுதல்.
சட்டத்தை மீறினால் தம் ட மனிதர்கள் அச்சப்படுதல்.
சட்டம் பற்றிய கொள்கைகள்
1. பகுப்பாய்வுக் கொள்கைகள்
ஜோன் ஒஸ்ரின், மாக்கிய கொள்கையை முன்வைத்தவரா

ஓர் அறிமுகம்
ள் ஆகிய மூலங்களில் இருந்தும்
ஒபணிகின்றனர்
ணிவதற்கு உரிய காரணங்கள் பற்றி கிென்றன. அனுபவம்சார் சட்ட தண்டனைக்குப் பயந்தே மக்கள் ட்டம் என்பது இறையின் ஆணை விட்டால் தண்டனைக்கு ஆளாக டுவதற்குப் பயந்தே சட்டத்திற்கு ர் கூறுகின்ற்னர். இங்கு தண்டனை ல் இருந்து ஆரம்பித்து மரண
து. னக்கு அஞ்சும் சில மனிதர்களைப் 1க்கும். இதனால் இக்கருத்தில் முழு ண்டனையை தவிர ஒழுக்கவியல், த அடிபணிவுக்குக் காரணமாக ன்வரும் ஒழுக்கவியல் சமூகவியல் னிவதற்குக் காரணம் எனலாம்.
துகாப்பையும் உறுதிப்படுத்துதல்.
ர்ளப்பட்ட சமூக விழுமியங்களைச்
il.
ல்களைத் தீர்மானிப்பதில் சட்டம்
நோக்கங்களை நிறைவு செய்வதில்
மீது சமூக இழுக்கு ஏற்படும் என
வல்லி, போடிக் போன்றோர் இக் வர். ஜெரமிபெண் தம், தோமஸ்

Page 211
Fl' LLb
சட்டம் என்றால்
சட்டம் என்றால் என்ன என்பது தொட பல்வேறு கருத்துக்களை முன்வைத்துள்
சல்மன்ட் (SALMOND) சட்டம் என்பது அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு விதிமுறைகளின் தொகுப்பாகும்.
கிறீன் : அரசாங்கத்தின் உரிமைை பிரதிபலிக்கும் முறையே சட்டம்
வில்சன் : வழக்கங்கள், வழக்காறுகள் விதிகள் அரசாங்கத்தின் சக்தியே சட்டம் ஆகும்.
ஜோன் எர்ஸ் கிண் : தன்னுடைய
நடக்கும்படி செய்ய ஒர் அரசன் பொதுவிதி அடங்கிய ஆணைே
ஹொப்ஸ் : கீழ்ப்படிந்தாக வேண்டும் கூறுடைய விதத்தில் ஒருவன சட்டமாகும்.
குரோசியஸ் : நேர்மையான பகுதி
சட்டமாகும்.
வூற்றோ வில்சன் : சட்டம் என்பது
வலிமையையும் பக்கபலமாகக் ெ ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட தெளிவா
பவுண்ட் (POUND) நீதி வழங்குவத மன்றங்களினாலும் பொதுமக்கள் அல்லது செயலாக்கப்பட்ட சட்டமாகும்.

193
என்ன?
ர்பாக பல்வேறு அறிஞர்கள் rଗTର୪Tit.
நீதியைப் பேணுவதற்காக கடைப் பிடிக்கப்படும்
யையும் எண்ணத்தையும்
ஆகும்.
ஆகிய ஒழுங்குபடுத்தும் ாடு இணைந்தால் அதுவே
மக்களைக் கீழ்ப் படிந்து பிறப்பிக்கும் வாழ்க்கைப் ப சட்டமாகும்.
ம் என்பதற்கான காரணக் ர் இடும் உத்தரவுதான்
ந்தறிவின் கட்டளையே
அரசின் அதிகாரத்தையும் காண்டு ஒரே மாதிரியாக ன விதிமுறைகளாகும்.
ற்கு முறையான தீர்ப்பு Tாலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட
விதிகளின் தொகுப்பே

Page 212
194 அரசறி
ஹொப்ஸ் போன்றவர்களும் இக்கொள்கையின்படி நிர்ண இறைமையுடையவராவார்.
தண்டனைக்குரியவர்கள் ஆ
2. வரலாற்றுக் கொள்கை
இக்கொள்கை ஜேர்ப இக்கொள்கையைப் பிரப வராவார். பலநூற்றாண்டுக் விளைவாக உருவானதே சட் இறைமையாளர்கள் g மேற்கொள்கின்றனர். இந்த அது வரலாற்று ரீதியாக வளி பணி சட்டத்தை உணர்ந் உருவாக்குவதல்ல என இக்
3. மெய்யியல் கொள்கை
சட்டம் என்பது வரல கருத்துப் பொருள் என்றும் நன்னெறிக் கொள்கையின் மெய்யியல் கொள்கை குறிப்
4. சமுதாயக் கொள்கை
கிராபி (Krabbe), டுகிற் யினை முன்வைத்தவர்கள் சட்டம் என்றும் இச்சட்ட வேண்டும் என்றும் இவர்கள் மனிதர்களின் நியாய உணர்வு பொதுவான அல்லது தனி விதிகளின் தொகுப்பே" என் என்பதை அவர் ஏற்கவில்ை என்கின்றார். மக்களுடை செய்வதனால் அதற்கு அ6 ஆதரிப்பவர்கள் குறிப்பிடுகி
சட்டத்தின் சாராம்க உடன்படும் விதிகளின் கூட
குறிப்பிடுகின்றனர்.

வியல் ஓர் அறிமுகம்
இக்கொள்கையினை ஆதரித்திருந்தனர். எயம் செய்யப்பட்ட ஒர் உயர் தலைவரே அவருடைய ஆணைகளை மீறுபவர்கள் வர்.
மனியில் உருவாகியது. ஹென்றிமெயின் ல்யப்படுத்தியவர்களில் முக்கியமானகளாக சமுதாயம் வளர்ச்சியடைந்ததன் டமாகும்" என இக் கொள்கை கூறுகிறது. இதற்கு ஆதரவுதரும் பணியை வகையில் சட்டம் உருவாக்கப்பட்டதல்ல; ார்ச்சியடைந்து வந்த ஒன்றாகும். அரசின் து செயல்படுத்துவதே தவிர அதனை கொள்கை குறிப்பிடுகின்றது.
ாற்றுரீதியாக வளர்ந்தது அல்ல. அது ஒரு ) நீதிபதிகளின் கோட்பாட்டளவிலான அடிப்படையில் அமைந்தது என்றும் ப்பிடுகின்றது.
) (Dugui) போன்றவர்கள் இக்கொள்கை" ாாவர். சமூக சக்திகளின் உருவாக்கமே ம் சமூகதேவைகளுக்கேற்ப செயல்புரிய கூறுகின்றார்கள். கிராபி"சட்டம் என்பது வினாலும், உணர்ச்சியினாலும் உருவாகிய ரிப்பட்ட, எழுதிய அல்லாது எழுதாத றார். இறைமை அரசிடம் உறைகின்றது லை. மாறாக சட்டத்திடம் உறைகின்றது ய விருப்பங்களைச் சட்டம் நிறைவு வர்கள் கீழ்படிகின்றனர் என இதனை ன்றனர்.
Fம் அனுபவமே என்றும், அது மக்கள் ட்டுத்தொகை என்றும் மேலும் இவர்கள்

Page 213
சட்டம்
சட்டத்தின் மூலங்கள்
பொதுவாக அரசாங்கத்தின் சட்ட போல தோற்றம் பெறுகிறது. பெரும்பால உருவாக்கிக் கொண்டாலும் இது தா கூறமுடியாது. வேறும் பல மூலங்கள் சட்டத்தின் மூலங்களாகப் பின்வருவனவி
1. வழக்காறுகள்
2 மதம்
3 நீதிமன்றத் தீர்ப்புக்கள்
4. நியாயம் அல்லது அறம் அல்லது 8
5 சட்ட அறிஞர்களின் அபிப்பிராயா
6
சட்டசபை
1. வழக்காறுகள்
வழக்காறு என்பது காலங்காலமாக வந்த வழக்கங்கள் ஆகும். ஆரம்பகா6 வழக்காறுகளே அச்சமூகத்தின் சட்டங் பட்டிருந்தன. வழக்காறுகள் மீறப்ப சமூகத்தின் தண் டனைகளும் பொ தற்காலத்தில் சமூகத்தின் வழக்கங் அங்கீகரிக்கப்படுகிறபோது மட்டு( பெறுகின்றன. இச்சட்ட அந்தஸ்தினைப் பின்வரும் நிபந்தனைகளைக் கொண எதிர்பார்க்கப்படுகிறது:
l. குறிப்பிட்ட வழக்காறு நீதியானத
2. ஒரே வகையாக இருத்தல் வேண்டு
3. திட்டவட்டமாக வரையறுக்கப்பட
4. தொன்று தொட்டு வழமையில் இ
5. சட்ட ஏற்பாடுகள் மற்றும் பொது இசைவானதாக இருத்தல் வேண்டு

195
சபையே சட்டத்தின் மூலம் ான சட்டங்களை சட்டசபை ண் ஒரே ஒரு மூலம் என உள்ளன. இந்த வகையில் பற்றைக் குறிப்பிடலாம்.
ஒப்புரவு
ங்கள்
மக்களால் பின்பற்றப்பட்டு லங்களில் ஒரு சமூகத்தின் களாக ஏற்றுக் கொள்ளப்டும் போது, குறிப்பிட்ட துவாக காணப்பட்டன. கள் நீதிமன்றங்களினால் மே சட்ட அந்தஸ்தைப் பெறுவதற்கு அவ் வழக்காறு ர்டிருத்தல் வேண்டுமென
ாக இருத்தல் வேண்டும்.
டும்.
ட்டிருத்தல் வேண்டும்.
ருத்தல் வேண்டும்.
துச் சட்டம் என்பவற்றுடன் ம்ெ.

Page 214
196
அரசறி
இங்கிலாந்தின் பொது காணப்படுகின்றன.
2. மதம்
- 10
வழக்காறுகளுடன் மி மதமும் காணப்படுகின்ற, காறுகளும் மதமும் கே இணைந்திருந்தன. அச்சமூக அங்கீகாரத்தைப் பெற்றிருந்த நெறிமுறைகள், சடங்குகள் ஆளும் நாடுகளில் இதற்கு மு சடங் குகளும் சமயப் பழம் ஆரம்பகால ரோமச் சட தொகுதியாகவே இருந்தன. சட்டங்கள் பெருமளவிற்கு
குறிப்பாக சொத்துச் சட்டங் அடிப்படையில் தோற்றம் 6
3. நீதிமன்றத் தீர்ப்புகள்
உயர் நீதிமன்ற நீதிப ஊடாக சட்டங்களை உருவ படாத பிரச்சினைகள் பற் சட்டத்தின் உட்கருத்தை 6 உருவாக்குகின்றனர். அமெ தீர்ப்புகளால் உருவாக்கப் ஜனாதிபதி சில வேளை விளக்கத்தினையும், சட்ட ஆ இலங்கையிலும் ஜனாதிபதி வழங்கும் அதிகாரம் உயர்நீ;
4. நியாயம் அல்லது அறம்
சில விடயங்களில் நீ பொது அறத்தின் அடிப் அடிப்படையிலும் தீர்ப்பு நடைமுறையில் உள்ள சட்ட வழங்கத் தவறும் போது நீத

வியல் ஓர் அறிமுகம்
ச்சட்டத்தில் வழக்காறுகளே அதிகமாகக்
-- பர்22
"க நெருங்கிய தொடர்பு உடையதாகவே து. பண்டைய சமுதாயத்தில் வழக் - வறுபாடுகள் பார்க்க முடியாதபடி த்தில் வாழ்க்கை விதிகளனைத்தும் சமய கன. ஒவ்வொரு சமயத்திற்கும் அதற்கான என்பன இருந்தன.அந்தந்த சமயத்தினர் மக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது. அங்கு க்கங் களும் சட்டங்கள் ஆகின்றன. ட்டங்கள் மதச் சட்டங்களின் ஒரு இந்தியாவில் உள்ள இந்து, இஸ்லாமிய மதத்தில் இருந்தே தோன்றி இருந்தன. பகள், திருமண சட்டங்கள் என்பன மத பெற்ற சட்டங்களாகும். ம்ம்
திகள் தாங்கள் வழங்கும் தீர்ப்புகளின் பாக்குகின்றனர். சட்டத்தில் குறிப்பிடப்சறி தீர்ப்புக்களை வழங்கும் போதும் விளக்கும் போதும் புதிய சட்டங்களை ரிக்காவின் சட்டங்கள் பல நீதிமன்றத் பட்டவை ஆகும். இந்தியாவில் கூட களில் சட்டங்களுக்கு நீதிபதிகளின் லோசனையையும் பெற்றுக் கொள்கிறார். க்கு சட்டம் தொடர்பாக ஆலோசனை திமன்ற நீதிபதிகளுக்கு உண்டு.
) அல்லது ஒப்புரவு (EQUITY)
நீதிபதிகள் தீர்ப்பினை வழங்கும் போது படையிலும் பொது நியாயங்களின் க்களை வழங்குகின்றனர். அதாவது உங்கள் போதுமான அளவு நியாயத்தை திபதிகள் நியாயம், அறம் என்பவற்றின்

Page 215
3FLLLb
அடிப்படையில் தீர்ப்புகளை வழங்குகி இத்தீர்ப்புக்கள் சட்ட அந்தஸ்தைப் பெறுகி நீதி வழங்குவதை ஒப்புரவு எனவும் அ வழங்கமுடியாத நிவாரணத்தை ஒப்புரவு
இலங்கையில் தொழில் நீதிமன்றங் வழங்கப்படுகிறது. ஆங்கிலேயரே அறிமுகப்படுத்தினர்.
5. சட்ட அறிஞர்களின் அபிப்பிராய
ரோம, டச்சு சட்டமுறைமையில் இ மூலமாகும். 19ஆம் நூற்றாண்டு வை சட்டவியலாளர்கள் எழுதிய நூல்களில் அதிகார பூர்வமானதாகவும், குறித் பொறுத்தவரை நேரடி மூலங்களாகவும் க் இலங்கையில் இன்று நூலாசிரி சட்டவறிஞர்கள் தமது வாதத்தில் மேற்கே நீதிமன்றங்களும் அவற்றை கருத்தில் "புட்","குரோசியஸ் " என்பவர்களது நீதிமன்றங்களில் இன்றும் எடுத்து இங்கிலாந்தின் கோக் (Coke), ஹேல் (Ha அமெரிக்காவின் ஸ்டோரி (Story) போ முக்கிய இடம் பெறுகின்றன.
தீங்கியல் சட்டம் நீதிமன்றத் தீர்ப்பு ஆக்கங்களிலுமே இன்றும் தங்கியுள்ளது. ஆங்கில சட்டமுறைமையில் ஆக்கங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் ெ சட்டம் தொடர்பான நூல்கள் ஆக்கியவ கருதப்படுகின்றன. சட்டமாக கரு: எழுத்தாளர்க்கு உள்ள மதிப்புக்கு 6 மதிப்பளிக்கப்படும்.
6. சட்டசபை
நவீன அரசாங்கங்களில் சட்ட பெரும்பாலான சட்டங்கள் உருவா அரசாங்கங்களில் இதுவே முக்கியமானது மூலமாக திகழ்கின்றது. ஜனநாயக அரசுச தெரிவு செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்களை

197
ன்றனர். இக்காலங்களில் ன்றன. இதனடிப்படையில் ழைப்பர் சட்டத்தினால் வழங்குகின்றது.
களில் இதன் வழியே தீர்ப்பு இதனை இலங்கையில்
b
து ஒரு முக்கிய சட்டத்தின் ர வாழ்ந்த ரோம, டச்சு காணப்படும் சட்ட நிலை த சில அம்சங்களைப் கருதப்பட்டது. பியர்களின் ஆக்கங்களை ாள் காட்ட தவறுவதில்லை. எடுப்பதுண்டு. குறிப்பாக ஆக்கங்கள் இலங்கை க் காட்டப்படுகின்றன. le), லிற்றில்டன் (Litetion), ன்றோரின் கருத்துக்களும்
களிலும் நூலாசிரியர்களின்
சட்டவியலாளர்களது காடுப்பதில்லை. ஆங்கில ர்களின் கருத்துக்களாகவே தப்படுவதில்லை. சட்ட ரற்ப அவரது கருத்துக்கு
சபையின் மூலமாகவே க்கப்படுகின்றன. நவீன ம், நேரடியானதுமான சட்ட :ளில் சட்டசபை மக்களால் க் கொண்ட நிறுவனமாக

Page 216
198 அரசறி
விளங்குகின்றது. இங்கு : விருப்பத்தின் பிரதிபலிட நாடுகளாக இருப்பினும் ச அவரால் நியமிக்கப்பட்ட நேரடியாக சட்டத்தை இய இயற்றப்படும் சட்டங்கள் ! இருக்கின்றன. இச்சக்தியா யாகவே சட்ட நூலில் இ இயற்றப்படும் சட்டங்கள் வழக்காறுகள் என்பவற்றுக் இல்லையேல் அவை வலுவி
சட்டத்தின் வகைகள்
சட்ட
உள்நாட்டு சட்டம்
பொதுச்சட்டம் தனியா
--
அரசியல் யாப்பு குற்
است.
சட்டம் சட்
சட்டங்களைப் பொ
பாகுபடுத்தலாம்:
I. உள்நாட்டு சட்டம் அ
III. சர்வதேச சட்டம்.
1. உள்நாட்டு சட்டம்
இறைமை உடைய ஒ சட்டங்களே உள்நாட்டு அக்குறிப்பிட்ட நாட்டின் எ களையும் மக்களையும் கட் அக்குறிப்பிட்ட நாட்டின் உறவுகளை ஒழுங்குபடுத்து

வியல் ஓர் அறிமுகம்
உருவாக்கப்படும் சட்டங்கள் மக்கள் ப்பாகவே இருக்கின்றன. முடியாட்சி கூட அவ்வாட்சியின் தலைவர் அல்லது உறுப்பினர்களைக் கொண்ட சபை ற்றும் சக்தியாக உள்ளது. இச்சக்தியால் மக்கள் விருப்பத்தின் பிரதிபலிப்பாகவே ல் இயற்றப்படும் சட்டங்கள் உடனடிடம் பெற்றுவிடுகிறது. சட்டசபையால்
பொதுச்சட்டம், நீதிமன்ற தீர்ப்புகள், கு உட்பட்டதாக இருத்தல் வேண்டும். ழந்து விடும்.
த்தின் வகைகள்
சர்வதேச சட்டம்
- rர் சட்டம் (குடியியல் சட்டம்)
]றவியல் நிர்வாக Llb சட்டம்
துவாக பின்வரும் இரு வகைகளாகப்
அல்லது தேசிய சட்டம்.
ரு நாட்டுக்குள் பிரயோகிக்கப்படக்கூடிய சட்டங்கள் ஆகும். இச்சட்டங்கள் ால்லைக்குட்பட்ட அனைத்து நிறுவனங்டுப்படுத்துவதாக அமைந்திருக்கும். இது மக்களின் பொதுவான தனிப்பட்ட வதாக அமைந்துள்ளது.

Page 217
சட்டம்
இவ் உள்நாட்டு சட்டத்தினை பாகுபடுத்தலாம்.
(1) பொதுச் சட்டம்
(2) தனியார் சட்டம்
(1) பொதுச்சட்டம்
அரசுக்கும் மக்களுக்கும் இடையே படுத்தும் சட்டமே பொதுச் சட்டம் 6 சட்டம் பின்வரும் 3 வகைகளாகப் பாகு
(அ) அரசியல் அமைப்பு சட்டம்
(ஆ) குற்றவியல் சட்டம்
(இ) நிர்வாகச் சட்டம்.
(அ) அரசியல் அமைப்பு சட்டம்
அரசொன்றின் அரசாங்கத்தி தொழிற்பாடு ஆகியவற்றையும் அதன் 6 உரிமைகள், கடமைகள் என்பவற்றையு இடையிலான தொடர்பையும் பற்றித் தெ அமைப்புச் சட்டம் ஆகும்.
(ஆ) குற்றவியல் சட்டம்
பொதுமக்களில் ஒருவருக்கோ அ அவர்களது உடைமைகளுக்கோ எதி ஒருவகை தாக்குதலே குற்றம் எனப்படும் கற்பழிப்பு, காயம் விளைவித்தல், தாக்கு விளைவித்தல்.
ஒவ்வொரு வகையான குற்றங்க களுக்குரிய தண்டனைகளைப் பற்றியும் குற்றவியல் சட்டம் எனப்படும்.
இலங்கையில் பல்வேறு விதம பற்றியும் அதற்கான தண்டனைகள் ப கோவையில் எடுத்துரைக்கப்படுகிறது.

199
மேலும் இருவகைகளாகப்
பயான உறவுகளை ஒழுங்கு ானப்படுகிறது. இப்பொதுச் ஏபடுத்தப்படுகிறது:
ண் அமைப்பு, அதிகாரம், எல்லைக்குட்பட்ட மக்களது ம் மக்களுக்கும், அரசுக்கும் 5ளிவாகக் கூறுவதே அரசியல்
புல்லது பலருக்கோ அல்லது ராக மேற்கொள்ளப்படும் (உ-ம்) கொலை, கொள்ளை, தல், சொத்துகளுக்குச் சேதம்
ளைப் பற்றியும், அக்குற்றங்" விளக்கிக் கூறும் சட்டமே
ான குற்றச் செயல்களைப் ற்றியும் தண்டனைச் சட்டக்

Page 218
2OO அரசறிவு
குற்றவியல் சட்டம் சம்பந்தப்பட்டதாக இருந்த குற்றமாகவே கருதப்படுகிறது வழக்குத் தொடர்ந்து அ சமுதாயத்திற்கு எதிரான ஒன் ஆகும்.
குற்றவியல் வழக்குகளி சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி குறி
(இ) நிர்வாகச் சட்டம்
நிர்வாக அதிகாரிகள் என்பனவற்றின் அமைப்பு, கடமைகள் பற்றி எடுத்து கூ
(2) தனியார் சட்டம்
தனிப்பட்டவர்களுக்கி படுத்துகின்ற சட்டமே தனிய எனவும் அழைக்கப்படுகிறது பட்டவர்களுக்கு நட்ட ஈட் வழக்கினை நிரூபிக்கும் போது போதுமானது.
ஒப்பந்தச் சட்டம், வர்த் சட்டம், கைத்தொழில் சட்ட கருதப்படுகின்றன.
11. சர்வதேசச் சட்டம்
நாடுகளுக்கு இடையே சட்டமே சர்வதேச சட்டமாகு வழக்காறுகள், சர்வதேச உட6 தீர்ப்புகள் போன்றன சர்வே படுகின்றன.
சட்டவாட்சி
சட்டம் அனைத்திற்குப் ஆள்வோரும், ஆளப்படுவே

பியல் ஓர் அறிமுகம்
தனிநபர்க் கிடையிலான தீங்குகள் ாலும், குற்றமானது அரசுக்கு எதிரான . இதனால் அரசே தனிநபருக்கு எதிராக வரைத் தணி டிக்கிறது. குற்றங்கள் றாகக் கருதப்படுவதே இதற்குக் காரணம்
ல் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் நியாயமான ற்றவாளி என நிரூபிக்கப்பட வேண்டும்.
, மற்றும் நிர்வாக அதிகார சபைகள் தத்துவங்கள், பொறுப்புகள், மற்றும் றும் சட்டமே நிர்வாகச்சட்டம் ஆகும்.
ைெடயிலான பிணக்குகளை ஒழுங்கு" ார் சட்டமாகும். இது குடியியல் சட்டம் து. இச்சட்டத்தின் நோக்கம் பாதிக்கப் டினைப் பெற்றுக் கொடுப்பதாகும். து நிகழ்தகவுச் சமநிலையில் நிரூபித்தால்
தகச்சட்டம், தீங்கியல் சட்டம், குடும்பச் ம் போன்றன குடியியல் சட்டங்களாகக்
யான உறவுகளை ஒழுங்குபடுத்துகின்ற ம். நாடுகளுக்கு இடையேயான சர்வதேச ன்படிக்கைகள், சர்வதேச நீதிமன்றத்தின் தேச சட்டத்தின் மூலங்களாக கருதப்
ம் மேலானதாக இருக்கும் அதேவேளை ாரும் சட்டத்திற்கு கீழ்ப்பட்டவர்கள்

Page 219
சட்
ஆவர் என்பதே சட்டவாட்சியின என்பதன் மூலம் சட்டத்தின் உயர்
சட்டவாட்சி பற்றிய கருத்து வந்த போதும் அதன் நவீன பொ பேராசிரியர் டைசி ஆவர். இவர் பி ஊடாக சட்டவாட்சியை விளக்குக்
l. சட்டம் அனைத்தையும் வி
யானதும் ஆகும்.
2. சட்டத்தின் முன்னால் யாவ
3. சட்டத்தால் உரிமைகள் பா
டைசியினால் மேற்குறிப்பிட்
பட்ட போதும் தற்காலத்தில் நடை பல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன மேலானதும் தனிமுதன் மைய குறிப்பிட்டார். ஆனால் மக்கள் தொடங்கிய பின்னர், சட்டத்தி யானவர்கள் என்ற கருத்து வலியுறுத் சட்டங்களை அவர்களால் மாற்றிக் சட்டத்தின் முன்னால் ய கருத்திலும் மாற்றங்கள் ஏற்பட் தலைவர்கள் சட்டத்திற்கு அட் படுகிறார்கள். இங்கிலாந்தில் மகா படாதவராகக் கருதப்படுகிறார். . வழக்குத் தொடுக்கமுடியாது. அது ஆண்டு அரசியல் யாப்பின் அப்பாற்பட்டவராக கருதப்படுகிற செய்த, செய்யாது விடப்பட்ட எ நாட்டில் உள்ள நீதியை நிர்வகிக்கு எழுப்ப முடியாது என கூறப்பட்டு சட்டத்தினால் உரிமைகள் கருத்திலும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள் உள்ள காலங்களில் சட்டத்தி மட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன.

Լւb 2O1
ர் பொருள் ஆகும். சட்டவாட்சி தன்மையே வற்புறுத்தப்படுகிறது. ஆரம்பகாலங்களில் இருந்து நிலவி ருள் விளக்கத்தை முன்வைத்தவர் பின்வரும் 3 பிரதான அம்சங்களின் ன்ெறார்:
ட மேலானதும் தனி முதன்மை
ரும் சமமானவர்கள் ஆவர்.
துகாக்கப்படுகின்றன.
டவாறு கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்முறையில் அவரது கருத்துக்களில் 1. சட்டம் அனைத்தையும் விட ானதும் ஆகும் என டைசி இறைமை என்ற கருத்து வளரத் னை விட மக்களே மேன்மைந்தப்படுகிறது. மக்கள் விரும்பினால் க் கொள்ள முடியும். ாவரும் சமமானவர்கள் என்ற டுள்ளன. பலநாடுகளில் அரசபாற்பட்டவர்களாகக் கருதப்ராணியார் சட்டத்திற்கு சம்பந்தப்அவர் மீது எந்த நீதிமன்றத்திலும் போல் இலங்கையிலும் 1978ஆம் படி ஜனாதிபதி சட்டத்திற்கு றார். அவர் தன் பதவி காலத்தில் ாந்த கருமங்கள் தொடர்பாகவும் கும் எந்த நிறுவனத்திலும் கேள்வி ள்ளது.
பாதுகாக்கப்படுகின்றன என்ற ளன. அவசர கால நிலை அமுலில் ன் மூலம் உள்ள உரிமைகள்

Page 220
2O2 அரசறிவியல்
சட்டமும் ஒழுக்கமும்
சட்டத்திற்கும் ஒழுக்க வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன
I. சட்டமானது மனிதனது ே
கட்டுப்படுத்துகின்றது. மனச்சாட்சியையே கட்டுப்
2. சட்டம் மனித வாழ்வின கொள்கின்றது. ஆனால் 6 கவனித்துக் கொள்கின்றது.
3. சட்டரீதியாகத் தவறான தவறானதல்ல. அதேவேன எல்லாம் சட்டரீதியாகத் த தலைக்கவசம் அணியாமல் சட்டரீதியாகத் தவறாகும் தவறானவை அல்ல. அதேே மீட்டெடுப்பது சட்டரி ஒழுக்கரீதியாகத் தவறாகும்
4. சட்டத்தை மீறுவோர் த ஒழுக்கத்தை மீறுவோர் ச
5. சட்டம் தெளிவாகவும், வி காணப்படும். ஆனால் ஒழு
6. சட்டமும் அதன் விதிகளு பயன்படுத்தப்படுகின்ற6 எப்பொழுதும் பின்பற்றப்ப

ஓர் அறிமுகம்
த்திற்குமிடையில் பின் வரும்
r:
வெளிநடவடிக்கைகளை மட்டுமே
ஆனால் ஒழுக்கம் அவனது படுத்துகின்றது.
ர் ஒரு பகுதியையே கவனித்துக் ஒழுக்கம் முழுமனித வாழ்வையும்
வை எல்லாம் ஒழுக்கரீதியாகத் ள ஒழுக்கரீதியாகத் தவறானவை தவறானவை அல்ல. உதாரணமாக ல் மோட்டார் சைக்கிள் ஒட்டுவது ஆனால் ஒழுக்கரீதியாக அவை பால் குளத்தில் விழுந்த குழந்தையை ரீதியாகத் தவறல்ல ஆனால்
).
ண்டனைக்குள்ளாவர். ஆனால் மூகப்புறக்கணிப்புக்கு உள்ளாவர்.
ரிவாகவும், வரையறுக்கப் பட்டும் ழக்கம் அவ்வாறான தல்ல.
ம் ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் ன. ஆனால் ஒழுக்க விதிகளோ டுகின்றன.

Page 221
இை
(SOVER
அரசறிவியலில் இறைமை கருக்களில் ஒன்றாக விளங்குகி பண்பாகவும் கருதப்படுகின்றது. ர முடைய கோட்பாடாகவும் இது 6
இவ்விறைமையே அரசின படுத்திக் காட்டுகின்றது. அரசின் இதுவே அடிப்படையாகும். இ அங்கீகாரத்தை அரசிற்கு வழங்குக்
இறைமை என்றால் என்ன?
பொதுவாக இறைமை என கூறப்பட்டபோதும், இப்பதத்தின் அரசியல் அறிஞர்கள் இடையே காணப்படவில்லை. வரலாற்றின் கால சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப வெ6 தொடர்பாக முன்வைக்கப்பட்டன் வரைவிலக்கணங்கள் முன்வை பின்வருமாறு இறைமையினை வ
"நாட்டுக்குத் தேவையான அமுல்படுத்துவதற்கும் அமுல்படு களைத் தீர்ப்பதற்கும் ஒர் அரசுக்கு ஆகும்".
எந்த ஒரு அரசிலும் மேலா காணப்படும். இதுவே இறைமையி
ஒரு தனிநபரிடமோ அல்லது குழு

6
D60)LD EIGNTY
என்பது அடிப்படை எண்ணக்" றது. அத்துடன் அரசின் சிறப்புப் நவீன காலத்தில் ஒரு முக்கியத்துவ வளர்ச்சியடைந்து உள்ளது. ன பிறசங்கங்களிலிருந்து வேறுஅதிகாரத்திற்கும் கட்டளைக்கும் வ்விறைமையே சட்டபூர்வமான கின்றது.
ர்றால் மேலான அதிகாரம் எனக் சரியான கருத்தை வரையறுப்பதில் ஒருமைப்பாடான கருத்துக்கள் ஆரம்ப காலம் தொட்டு அவ் அவ் வ்வேறு வரைவிலக்கணங்களே இது ன. இவ்வாறு இறைமை பற்றி பல க்கப்பட்ட போதும் பொதுவாக ரைவிலக்கணப்படுத்தலாம்:
ா சட்டங்களை இயற்றுவதற்கும் த்தும் வேளை எழும் பிரச்சினைள்ள சுதந்திர அதிகாரமே இறைமை
ன அதிகாரம் உடைய ஒர் அமைப்பு ன் இருப்பிடமாகும். இவ்விறைமை விடமோ காணப்படலாம். இத்தனி

Page 222
2O4. அரசறிவியல்
நபரோ அல்லது குழுவோ பலாத் மக்கள் ஆணையின் ஊடாகவோ
இறைமையைப் பெற்ற தனி எல்லைக்குட்பட்ட தனி மனிதர் அதிகாரம் செலுத்தக் கூடிய குழுக்களுக்கிடையிலும், தனிமனித ஏற்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் ஆ தண்டிப்பதற்கும் இவ்விறைபை எனினும் இவ்வுரிமையின் தன அமைப்புமுறை, அதன் தன்மை, நிர்ணயிக்கின்றன. பொதுவாக 2 விருப்பத்தின் ஊடாக உருவாக் படையிலேயே இறைமை பிரயே அரசுகளில் சர்வாதிகார தலைவனி பிரயோகிக்கப்படுகிறது.
இறைமைக் கோட்பாட்டின் வ
வரலாற்றின் வேறுபட்ட வகையில் இறைமையின் முக்கிய இறைமையின் தன்மை அதன் அள உறைவிடம் என்பன தொடர்பாக வெவ்வேறுபட்ட விளக்கங்கள் விளக்கங்கள் அனைத்தும் அக்கால கலாசார சூழ்நிலைகளைப் பிரதிட
புராதன கிரேக்கத்தில் அரசு வெளிப்படுத்தப்பட்டபோதும் கொண்டிருக்க வேண்டிய மேலா காணமுடியவில்லை. இக்காலத் இறைவன் என்ற கருத்தே மேலே இறைமை கட்டுப்படுத்த முடியாத இங்கு இறைமையின் தன்மை உறைவிடம், ஆதிக்க எல்லை என்
உரோமானியர் காலத்தில் தோற்றத்துடன் இறைமை பற்றிய தொடர்ந்து மத்திய காலத்தில் அத வெளிவாரியான எந்த சக்திகளினது

ஓர் அறிமுகம்
நீகாரத்தின் ஊடாகவோ அல்லது இறைமையைப் பெற்றிருக்கலாம். நபரோ அல்லது குழுவோ தனது கள், குழுக்கள் யாவற்றின் மீதும் உரிமையைப் பெற்றிருப்பர். ர்களுக்கு இடையிலும் மோதல்கள் அதனை தீர்த்து வைப்பதற்கும், Dயாளர் உரிமை பெற்றிருப்பர். ர்மையை குறிப்பிட்ட அரசின் அரசியல் செயன்முறை என்பன ஜனநாயக அரசுகளில் மக்களின் கப்பட்ட சட்டங்களின் அடிப்ாகிக்கப்படுகின்றது. சர்வாதிகார ன் ஆணையின் ஊடாக இறைமை
1ளர்ச்சி
காலப்பகுதிகளில் வேறுபட்ட த்துவம் உணரப்பட்டது. இதனால் ாவு, அதன் ஆதிக்க எல்லை, அதன் கவும் வெவ்வேறு காலப்பகுதியில் முன் வைக் கப்பட்டன. இவ்" பகட்டத்தின் சமூக, பொருளாதார, லிப்பதாகவே அமைந்தன. இறைமை உடையது என்ற கருத்து புராதன கலாசாரங்களில் அரசு ன அதிகாரத்தினை அடையாளம் தில் இறைமையின் உறைவிடம் 2ாங்கி இருந்தது. இதனாலலேயே து என்ற கருத்தும் வளர்ந்திருந்தது. உணரப்பட்டபோதும் அதன் பன தெளிவாக்கப்படவில்லை. பலம் வாய்ந்த சாம்ராஜ்யங்களின் உணர்வுகள் வளர்ச்சியடைந்தன. நன் ஆரம்பத்துடன் அரசு என்பது ம் அரசுகளினதும் தலையீட்டிற்கும்

Page 223
இன
இறைமை
பின் வருவோரின் வரைவிலக் எண்ணக்கருவை வெளிப்படுத் விளங்குகின்றன:
வில்சன் (Wilson) ஒர் அரசு சட்ட
நடைமுறைப்படுத்தவும் இறைமை ஆகும்.
பேகஸ் (Burgess) : ஒர் அரசு தனது நிறுவனங்கள் மீதும் ( நிறைவானதும், எல்லையற்
வில்லோபி (Wiughby) ஓர் அ
இறைமை ஆகும்
குறோசியஸ் (Grotius) சட்டத்த மீது அரசு செலுத்தக் கூடி இறைமையாகும். எவ்வித மல், எவராலும் மீறமுடியா கொண்டிருப்பவரே இறை
டுகிற் (Duguit) :அரசின் எல்ை
நிபந்தனையற்ற ஆணைக இறைமையாகும்.

றமை 2O5
என்றால் என்ன?
கணங்கள் இறைமை பற்றிய துவதில் முக்கியமானவையாக
உங்களை உருவாக்கவும் அதனை கொண்டிருக்கும் அதிகாரமே
து மக்களின் மீதும் அம்மக்களின்
செலுத்துகின்ற சுயமானதும்,
ற்றதுமான அதிகாரமே இறைமை
y
ரசினுடைய உயர்ந்த விருப்பமே
நால் கட்டுப்படுட்டுள்ள மக்கள் டய முழுமையான அதிகாரமே க் கட்டுப்பாட்டிற்கும் உட்படா த முழுமையான அதிகாரத்தைக் மை உடையவர் ஆவார்.
லக்குள் எல்லாமக்கள் மீதும் ளைப் பிறப்பிக்கும் உரிமையே

Page 224
2O6 அரசறிவியல்
பலாத்காரத்திற்கும் உட்பட முடிந்தமையினால் மக்களின் மீ அதிகாரத்தை செலுத்தக் கூடிய நி உணர்வு மேலும் பலமாக உணர் இறைமை கட்டுப்படுத்த முடிய இருந்தது.
நிலமானிய சமுதாயத்தில் இச்சமுதாயத்தில் அரசர்களை அரசர்கள் என்ற நிலையில் சில மறுபக்கத்தில் கிறிஸ்தவ மதமும், கொண்டிருந்தது. இதனால் பல படுவது சாத்தியமற்றதாக இ படுத்தப்படக் கூடியதொன்று தொடங்கியது.
16ஆம் நூற்றாண்டின் ஆ மன்னன், பலம் வாய்ந்த முட சூழ்நிலைகளினால் வலியு வளர்ச்சியடைந்த பலம் வாய்ந் இறைமை பற்றிய சிந்தனைகளை அதிகார அரசியலின் தந்தையா முடியாட்சி என்ற கருத்தினை தொடர்ந்து மதத் தலைமைப்பீடத் இறைமை பற்றிய சிந்தனைகளில் இவ்வாறு மிகவும் சக்திவி பிரான்ஸிலேயே எழுச்சியடை கோட்பாடுகளும் பிரான்ஸிய அ முன்வைக்கப்பட்டன.
இறைமைக் கோட்பாடுகள்
இறைமை பற்றிய கோட போதும் போடின், ஹொப்ஸ், லெ முக்கியமானவர்களாக விளங்குகி
இறைமை பற்றிய எண்ண முக்கிய கருத்துக்களை முன் 6 சேர்ந்தவரான போடின் (1530-15 எழுதிய குடியரசு என்ற நூலின் கருத்துக்களை முன்வைத்தார்.

ஓர் அறிமுகம்
ாமல் சுதந்திரமாக இயங்க தும் நிறுவனங்கள் மீதும் மேலான லை இருந்தது. இதனால் இறைமை ந்து கொள்ளப்பட்டது. இதனூடாக ாதது என்ற கருத்தும் மேலோங்கி
இந்நிலைகள் மாற்றம் கண்டன. விட நிலப்பிரப்புக்கள், உள்ளூர் அதிகாரங்களைப் பெற்றிருந்தனர். திருச்சபையும் கூட அதிகாரத்தைக் ம் வாய்ந்த அரசுகள் உருவாக்கப்ருந்தபோது இறைமை கட்டுப்
என்ற உணர்வும் தலைதுாக்கத்
ரம்பகாலங்களில் பலம் வாய்ந்த டியாட்சி என்ற கருத்து காலச் றுத்தப்பட்டது. இதனுTடாக த மன்னர்களின் எழுச்சியானது மேலும் வளர்ச்சியடையச் செய்தது. ன மாக்கியவல்லி பலம்வாய்ந்த வலியுறுத்தத் தொடங்கியதைத் தின் ஆதிக்கங்கள் புறந்தள்ளப்பட்டு மாறுதல் ஏற்படத் தொடங்கியது. பாய்ந்த மன்னர்கள் ஆரம்பத்தில் ந்தமையினால் இறைமை பற்றிய றிஞர்களினாலேயே முதன்முதலில்
ட்பாடுகளைப் பலர் முன்வைத்த ாக், ரூசோ, ஒஸ்ரின் போன்றவர்கள் ன்றனர். க்கரு தொடர்பாக முதன்முதலாக வைத்தவர் பிரான்ஸ் நாட்டைச் 96) ஆவார். இவர் 1576 இல் தான் ஊடாக இறைமை பற்றிய தனது மக்கள் மீதும் குடிமக்கள் மீதும்

Page 225
இறை
செலுத்தப்படுகின்ற எவ்விதம்! செய்யப்படாத மிக உயர்ந்த அரசி என்றார். பிரான்ஸில் உள்நாட்டுயுத் போடின் அவ்யுத்தத்தை விரும்பவி ஒரு நிலை தோன்ற அதிக அதிகா இருப்பது நல்லதென கருதினார். ! கருத்துக்களை முன்வைத்தார்.)
இங்கிலாந்து அறிஞரான ெ போலவே இங்கிலாந்தில் உள். காலப்பகுதியில் வாழ்ந்தவர். இ விடுபட்டு அமைதி நிலை உருவா. வாய்ந்த அரசனின் மூலமே அது இக்கருத்தின் அடிப்படையில் த கோட்பாட்டின் ஊடாக இறைமை தனிமனிதனான அரசனிடமே இை
இவரது கருத்தாக இருந்தது.
: இங்கிலாந்து அறிஞரான 6 கோட்பாட்டாளர்களில் ஒருவர் ஆ சர்வாதிகாரத்துக்கு எதிராக ட அதிகாரங்களில் பங்கு கேட்ட காடு கோட்பாட்டில் மக்களின் முக்கியத் இல் தான் எழுதிய “அரசாங்கத்த என்ற நூலின் ஊடாக இறைமை ! படுத்தினார். இவர் இறைமையின் வேண்டும் எனவும் இறைமையி செய்யப்பட்ட பாராளுமன்றத்திட வேண்டுமெனவும் குறிப்பிட்டார்.
பிரான்ஸிய அறிஞரான ரூசே அடித்தளமிட்ட சிந்தனையாளர்க லொக்கை போன்று சமூக ஒப்பந்த விளங்கிய இவர், அதன் அடி அரசொன்றை மையமாகக் கொ சிந்தனைகளை முன்வைத்தார். இ
அதிகாரம் எனக் கூறும் ரூசோ அ நிச்சயமானதும், பிரிக்க முடியாதது ஐக்கியமானதும் ஆகும் என்றா பொதுவிருப்பத்தையும் மக்களையு

தமை -
207
T
ான சட்டங்களினாலும் தடை ன் அதிகாரமே இறைமை ஆகும் தம் நடைபெற்ற காலத்தில் வாழ்ந்த ல்லை. இதனால் யுத்தம் இல்லாத ரம் மிக்க மன்னனிடம் இறைமை இதன் அடிப்படையிலேயே தனது
ஹாப்ஸ் (1588-1679) போடினைப் நாட்டு யுத்தங்கள் நடைபெற்ற ப்உள்நாட்டு யுத்தங்களில் இருந்து க வேண்டும் என்றால், ஒரு பலம் முடியுமென நம்பினார். இதனால் என் முன்வைத்த சமூக ஒப்பந்த பற்றிய கருத்தினை முன்வைத்தார். றமை இருத்தல் வேண்டும் என்பது
லாக் (1632-1702) சமூக ஒப்பந்த வார். இங்கிலாந்தில் அரசனுடைய மக்கள் போராட்டம் நடாத்தி லத்தில் வாழ்ந்த இவர், இறைமைக் கதுவத்தினை வலியுறுத்தினார். 1690 கின் இரண்டு உடன்படிக்கைகள்” பற்றிய தனது கருத்தினை வெளிப்- உற்பத்தியாக மக்களே இருத்தல் ன் பிரயோகம் மக்களால் தெரிவு -மும் மன்னனிடமும் இருத்தல்
=T (1712-1778) பிரான்ஸிய புரட்சிக்கு ளில் ஒருவர் ஆவார். ஹொப்ஸ், : கோட்பாட்டளர்களில் ஒருவராக ப்படையில் தோற்றம் பெற்ற எண் டே இறைமை பற்றிய தன் றைமை என்பது அரசின் மேலான வ்விறைமை முழு நிறைவானதும், பம், பராதீனப்படுத்த முடியாததும், 5. இறைமையின் இருப்பிடமாக மே குறிப்பிடுகிறார். இங்கு பொது

Page 226
2O8 அரசறிவிய6
விருப்பு என்பது பொது நன்மைை இணைப்பு ஆகும். இப்பொ பெரும்பான்மை மக்களினால் யாளனிடம் இறைமையின் பிரயே இந்த வகையில் இவ்விறைமை ஒப்பந்தத்தின் மூலம் உருவாக்கட் அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளத (கையளித்தல்) என்றும் குறிப்பிட
இவ்வாறு மேற்கூறிய கருத்துக்களைக் குறிப்பிட்டாலும் பிரசித்தமானதுமான கருத்துக்கை என்பவர் ஆவார்.
இறைமையின் பண்புகள்
1. இறைமை வரம்பற்றதாகும்
இறைமையின் பிரதான பண்புகளெல்லாம் இச்சிறப்புப் அதாவது வரம்பற்ற அதிகாரத்தை தனது எல்லைக்குள் ஒரு அரசு அதிகாரமும் இறைமையைக் க விடயங்களில் பிற அரசுகள் : ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. சர்வே கட்டாயப்படுத்த முடியாது. சர் படுத்த முடியாது. இறைமைய அதிகாரத்திற்கு அர்த்தத்தினை கொடுக்கின்றது.
2. இறைமை வரைவின்மையுை
ஒரு அரசின் அதிகாரம் அ; பிரயோகிக்கப்படத்தக்கதாகும். அல்லது அதற்கு நிகரான அதிகா தனது அதிகாரம் தொடர்பாக எவ எனினும் சர்வதேச கலாச தூதுவராலயங்கள், வெளிநாட்டு என்பனவற்றிற்கு உள்நாட்டுச் அளிக்கப்படுகின்றது. அலுவலக

ல் ஓர் அறிமுகம்
யை நாடும் தனிநபர் விருப்பங்களின் து விருப்பின் அடிப்படையில் தெரிவு செய்யப்பட்ட இறைமை" பாகம் இருக்கும் எனக் கூறுகின்றார். கூட்டானது என்றும் அது சமுதாய பட்டதென்றும் பொது விருப்பினை ால் அது பராதீனப்படுத்த முடியாதது
LLITIT.
நால் வரும் இறைமை பற்றிய ம் இறைமை பற்றி முக்கியமானதும், ளை முன்வைத்தவர் ஜோன் ஒஸ்ரின்
(ABSOLUTENESS)
பண்பு இதுவேயாகும். ஏனைய
பண்பிலிருந்தே தோன்றுகின்றன. க் கொண்டிருப்பதே இப்பண்பாகும். இறைமை படைத்தது. எந்தவொரு ட்டுப்படுத்த முடியாது. உள்நாட்டு தலையிடுவதை எந்த ஒரு அரசும் தச உடன்படிக்கைகள் அரசினைக் வதேச நிறுவனங்களும் கட்டாயப் ரின் இந்தப் பணி புதான் அரசின் யும், சட்டப்பூர்வத்தன்மையையும்
BLug (UNIERSALITY)
தன் எல்லையில் வாழும் மக்கள் மீது அரசினை விட உயர்வான அதிகாரம் ாம் வேறு எதற்கும் கிடையாது. அரசு ருக்கும் விதிவிலக்கு அளிப்பதில்லை. ாரத்தை ஒட்டி வெளிநாட்டுத் ப் பிரதிநிதிகளின் அலுவலகங்கள் சட்டங்களிலிருந்து விதிவிலக்கு ங்களில் அவை தத்தம் நாடுகளின்

Page 227
பிறை இறைமை
சட்டங்களைப் பின்பற்ற அனுமதிக்கின் லும் இச்சலுகைகளை ரத்துச் செய்யும் -
3. இறைமை நிரந்தரமானது (PERMAN பில் ஒரு அரசினுடைய இறைமை என இறைமையைப் பிரயோகிக்கும் நபரோ ( இறைமை மாறாதது ஆகும். உதாரணம் இறைமை மாறுவதில்லை. தொடர்ந்து அது உதயத் தொடங்கும். எவ்வித இ தொடரும் - 1 தொடரும்.
4. இறைமை பிரிக்க முடியாதது (IND (இறைமை ஒரு அரசிடம் ம இறைமையைப் பிரிக்க முடியாது. இன அதனை அழித்தலுக்குச் சமமாகும். கோட்பாட்டாளர்கள் இதனை ம இறைமையை அரசினுள் இருக்கும் ! களிடையே பகிர்ந்தளிக்கப்பட வேன இதற்கு மாறாக ஒரு முகக் கோட்பா சங்கங்களை விட மேலான சங்கமாக இ அதிகாரங்களைக் கொண்டிருக்க ே எல்லைக்குள் அதைப் போன்ற அதிகா வேறு நிறுவனங்களை அனுமதிக்கக்ச கின்றனர்.
5. இறைமை மாற்றவியலாதது (INALI
இறைமையை இன்னொருவரு பிறருக்கு மாற்றப்பட்டால் அது மேல விடும். அரசும் அழிந்துவிடும். இறை போதோ, பதவி விலகும்போதோ, இன மாறாக இறைமையின் மாற்று ஒப்படை
6. இறைமையின் தனியுரிமை (ExCLU
இறைமை அரசில் ஒரே இடத்தில் கின்றது. மேலான அதிகாரத்தைப் பங்கிட தனியுரிமை படைத்தது எனக் கூறப்படு

209
றன. எனினும் எக்கட்டத்திஅதிகாரம் அரசிற்கு உண்டு.
ENT) , ப ( 23 ENT). ர்றும் நிரந்தரமாக இருக்கும். தழுவோ மாறலாம். ஆனால் பாக, ஒரு மன்னர் இறந்தால் ஆட்சிபீடம் ஏறுவோனிடம் டைவெளியுமில்லாமல் அது
8
AIVISIBILITY) ட்டும் குவிந்திருப்பதால் பறமையை பிரித்தல் என்பது இறைமை பற்றிய பன்மைக் றுக்கின்றனர். அவர் கள் பல சங்கங்கள், அமைப்புக். எடுமென வாதிடுகின்றனர். ட்டாளர்கள் அரசு ஏனைய ருெப்பதனால் அது வரம்பற்ற வண் டும் என்றும் அதன் மரங்களைக் கொண்டிருக்கும் கூடாது என்றும் குறிப்பிடு
ENABLE) - உடல்
க்கு கையளிக்க முடியாது. திக்கத்தை இழந்து அழிந்து "மையுடையோர் இறக்கும்றமை மாற்றப்படுவதில்லை. உப்பே நிகழ்கின்றது.
SIVENESS) - நச் -
மட்டும் இருப்பதைக் குறிக்- முடியாது என்பதினாலேயே கின்றது.

Page 228
210 அரசறி
இறைமையின் வடிவங்க
இறைமை தனித் பலவடிவங்களில் வெளிப் இறைமை அரசிடம் உ.ை நடைமுறையில் இறைை வெளிப்படுவதைக் கான வடிவங்களாக உள்ளன:
1. பெயரளவிலான இறை
ஆரம்பக்காலங்களில் பட்டே பேசப்பட்டது. இை கூறப்பட்டுள்ளது. மக்க தொடர்ந்து மன்னர் பெய பட்டார். இங்கிலாந்தில் { காலக் கட்டங்களில் ந6 நிலையிலிருப்பதாலேே கருதப்பட்டார். இங்கிலார் தலைவராக மன்னர் இ நடவடிக்கைகளும் அவரது அரசாங்க அறிக்கைகள் வெளியிடப்படுகின்றன. நி வழங்கப்படுகின்றன. கெள பெயரினாலேயே வழங்க பெயரினாலேயே அழை அரசியாரின் பிரதமர்).
எனினும் இவரிடமு தன்னிச்சையாகச் செயற்ப யின் பேரில் அல்லது அமை, செயற்படுத்த முடியும். அதன் யவராகக் கருதப்படுகின்றா
பொதுவாக பாராளு எல்லா நாடுகளிலும் இ உள்ளார். இந்தியாவில் இறைமையாளராக உள் விளங்குகின்றார். நாட்டி நடைபெறுகின்றது. நீதித்

விெயல் ஓர் அறிமுகம்
o
s
தன்மை படைத்ததெனினும் அது படுத்தப்படுகின்றது. கோட்பாட்டளவில் றகின்றது எனக் குறிப்பிடப்பட்டாலும் ம அதிகாரம் பல்வேறு வடிவங்களில் னலாம். பின் வருவன இறைமையின்
Goup (TITULAR SovEREIGNTY)
b இறைமை மன்னராட்சியுடன் தொடர்பு றமை மன்னரிடம் உறைந்துள்ளது என்றே ளாட்சி உருவாகத் தொடங்கியதைத் பரளவு அதிகாரமுடையவராக மாற்றப் இந்நிகழ்வு படிப்படியாகவே வெவ்வேறு டைப்பெற்றது. இவர் அதிகாரமற்ற ய பெயரளவிலான இறைமையாகக் தைப் பொறுத்து பெயரளவில் நாட்டின் ருக்கின்றார். அரசாங்கத்தின் எல்லா பெயரினாலேயே நிறைவேற்றப்டுகின்றன. அனைத்தும் அவரது பெயரினாலேயே யமனங்கள் அனைத்தும் அவரினாலேயே ரவப் பட்டங்கள் அனைத்தும் அவரினது கப்படுகின்றன. பதவிகளும் அவரினது க்கப்படுகின்றன (உ-ம்- மாணர்புமிகு
மள்ள அதிகாரங்கள் எவற்றையும் அவர் டுத்த முடியாது. பிரதமரின் ஆலோசனைச்சரவையின் ஆலோசனையின் பேரிலேயே னாலேயே இவர் பெயரளவு அதிகாரமுடை
「J。 மன்ற அரசாங்க முறையைப் பின்பற்றும் வ்வாறான பெயரளவு இறைமையாளர் ஜனாதிபதி இவ்வாறான பெயரளவு rளார். அரசின் தலைவராக அவரே டன் நிர்வாகம் அவரின் பெயரிலேயே துறை நியமனங்கள் உட்பட பல்வேறு

Page 229
இறைமை
நியமனங்களை அவரே மேற்கொள்க கையொப்பமிடும் அதிகாரமும் அவருக்.ே அதிகாரங்களையும் பிரதமரினதும், ஆலோசனையின் பேரிலேயே மேற்ே உள்ளார்.
சில சந்தர்ப்பங்களில் பெயரளவு அதிகாரங்களைப் பெறும் நிலையும் உண ஒன்று நடைமுறையில் செயற்ப அதிகாரமுடையவர்களாக விளங்குகின்ற6
2. 8FLʻ.L GgR)60)p63)LD ( LEGAL SOVEREIGNTY
அரசின் விருப்பினை சட்டவட நிறுவனமே சட்ட இறைமையாகின்றது. பிரகடனப்படுத்தும் சட்டங்களைக் கொ சட்ட இறைமை முக்கியத்துவமுடைய பாராளுமன்றத்திடமே உள்ளது. பாராளும் அரசின் ஏனைய ஆணைகள், கட்டளைச பாராளுமன்றத்தின் இறைமையு தொடர்பாக அதற்கு இருக்கின்ற த6 கொண்டே நோக்கப்படுகின்றது. அதன் எதிராக வேறு நிறுவனங்களோ ஏற்பாடுக அது முழு இறைமை படைத்த சட்டசை நவீன சட்டசபைகளில் முழு இ சபைகளைக் காண்பது கடினமானதாகு புனராய்வு அதிகாரமும், நிர்வாகத்துறைத் சட்டங்களுக்கு கையொப்பமிடும் அதிகா சட்ட ஆக்கத்தில் பங்கு கொள்கின்ற இறைமையில் தடைகளை ஏற்படுத்துகில
3. அரசியல் இறைமை (POLTICAL SOVE
பாராளுமன்றம் சட்டம் இ கொண்டிருந்தாலும் பாராளுமன்றத் வழங்குகின்றவர்கள் வாக்காளர்களேயாவர் என்பது மக்களின் விருப்பமே ஆகும். அவர்களுடைய பிரதிநிதிகளான பார சட்டங்களை வடிவமைக்கின்றனர். தொகுதியே அரசியல் இறைமை எனப்ப

2II
கின்றார். சட்டங்களுக்கு க உள்ளது. ஆனால் எல்லா
அமைச்சரவையினதும் காள்ள வேண்டியவராக
த் தலைவர்கள் உண்மை ன்டு. குறிப்பாக அரசாங்கம் டாதபோது இவர்களே னர்.
)
டிவில் வெளியிடக் கூடிய அரசின் அதிகாரத்தை அது rண்டே விளக்கமுடிவதால் தாகின்றது. இவ்விறைமை மன்றம் இயற்றும் சட்டங்கள் ளை விட மேலானது. ம் சட்ட ஆக்க அதிகாரம் டையற்ற அதிகாரத்தைக் சட்ட ஆக்க அதிகாரத்திற்கு ளோ இல்லாதிருக்குமாயின் ப எனக் கூறப்படுகின்றது. இறைமைப்படைத்த சட்ட" ம். நீதித்துறைக்குள்ள நீதிப் 5 தலைவருக்கு இருக்கின்ற ரமும், வேறு நிறுவனங்கள் நிலையும் சட்டசபையின் ர்றன.
REIGNTY)
பற்றும் இறைமையைக் திற்கு அவ்வதிகாரத்தை ஜனநாயக நாட்டில் சட்டம் மக்களின் விருப்பத்தினால் ாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எனவே இவ்வாக்காளர் டுகின்றது.

Page 230
212 அரசறி
4. மக்களின் இறைமை (1
இறுதி அதிகாரம் ம மக்கள் இறைமை ஆகும். பிரான்ஸிய அறிஞரான ஐ வலியுறுத்தினர். பிரான்ஸிய வலுப்பெற்றது. இவ்விறை இருக்கும். அங்கு தான் அ அரசாங்கங்களைப் பதவிே
5. தேசிய இறைமை (NA)
நாடுமுழுவதற்கும் யாகும். இதன் பொருள் சொந்தமானதல்ல; மாற என்பதாகும். பிரான்ஸிய பிரகடனத்தில் இறைமை தற்காலத்தில் தேசிய உணர் கருத்தே பெரிதும் உதவுகின்
6. நடைமுறை இறைமை
நடைமுறையில் இ நடைமுறை இறைமை எ அதிகாரமில்லாவிட லுட் இவ்வித இறைமையைப் காணலாம். உள்நாட்டு புரட் இறைமை நீக்கப்பட்டு ந வருகின்றது. போரில் வெ படைத்த அரசு உருவாகின்
இங்கிலாந்தில் ஒலி வில்லியம், மேரி (1688) கொண்டமை, நெப்போலி கொண்டமை, அக்டோபர் போல் ஷேவிக் கட்சி அ என்பவற்றை இதற்கு உதா
அண்மைய உதாரண இராணுவத் தளபதி முஷார் யமை, ஈராக்கில் சதாம் உசே

விெயல் ஓர் அறிமுகம்
POPULAR SOVEREIGNTY)
க்களிடம் உறைகின்றது எனக் கூறுவதே
இடைக்கால அறிஞரான மார்சிலியோ, நசோ போன்றவர்கள் இக்கருத்தினை புரட்சிக்குப் பின்னர் இக்கருத்து மேலும் மை ஜனநாயக நாடுகளில் சாத்தியமாக ரசியல் யாப்பிற்கு உட்பட்ட வழிகளில் பற்றவும், இறக்கவும் மக்களால் முடியும்.
IONAL SOVEREIGNTY)
உள்ள இறைமையே தேசிய இறைமை இறைமை எந்தவொரு தனிநபருக்கும் ாக நாட்டிற்கே சொந்தமானதாகும் புரட்சியாளர்கள் தமது மனித உரிமைப்
தேசத்திடம் உறைகின்றது என்றனர். வு வளர்வதற்கு தேசிய இறைமை என்ற ன்றது.
(DE FACTO SOVEREIGNTY)
றுதி அதிகாரத்தை கொண்டிருப்பது ன அழைக்கப்படுகின்றது. சட்டபூர்வ ம் மக்கள் அதற்கு கட்டுப்படுகின்றனர். புரட்சி, போர்க்காலம் என்பவற்றில் ட்சி வெற்றி பெறுகின்ற போது சட்டப்பூர்வ நடைமுறை இறைமை அதிகாரத்துக்கு ற்றி பெறுகின்ற போது புதிய இறைமை
Dģil. 2jft délJTubG)6)JGö (Oliver Cromwell) (1653), என் போர் அதிகாரத்தைப் பெற்றுக் யன் 1804இல் அதிகாரத்தைப் பெற்றுக் ர் புரட்சியின் (1912) மூலம் ரஷ்யாவில் திகாரத்தைப் பெற்றுக் கொண் டமை ரணங்களாகக் குறிப்பிடலாம். எங்களாகக் கூறுவதாயின் பாகிஸ்தானில் ாப் புரட்சி மூலம் ஆட்சியைக் கைப்பற்றி என் ஆட்சியைக் கவிழ்த்து, அமெரிக்க அரசு

Page 231
இறைமை
ஆட்சியைக் கைப்பற்றியமை என்பவற்றை பல பின்னர் சட்டபூர்வநிலைகளினால் கொண்டன.
7. சட்டமுறை இறைமை (DEURE SOVE
இது சட்டபூர்வமாக அமைந்து சட பெற்றதாகும். இது ஆணைகளைப் பிறப் மாறு செய்யலாம். சட்டம் இதனை மட்டு நடைமுறை இறைமையால் அதிகாரத்தில் நடைமுறை இறைமை சட்டத்தின் அங்கீ நீதிமன்றங்களினால் ஏற்கக் கூடியதாக இ
இறைமைப் பற்றிய ஒருமுகக் கொள்:
ஆங்கிலேய சட்ட அறிஞரான ஜே
என்பவரினால் முன்வைக்கப்பட்ட கொ ஒருமைக்கொள்கை என அழைக்கப்படு எழுதிய "சட்டவியல் பற்றிய சொற்பொழ என்ற நூலினூடாகத் தனது கொள்கைை இறைமையானது ஒரே தலைமையிடத் கூறியமையினாலேயே இது ஒருமைக் ெ படுகின்றது.
அவரது கொள்கை இறைமை பற்றி “ஒரு திட்டவட்டமான மனிதத்தலை தலைவர்களுக்குக் கீழ்ப்படிதலை வழக்க குறிப்பிட்ட சமூகத்தில் பெரும்பான் 6 கீழ்ப்படிதலை பெறுவாரேயானால் அந்தத் அந்தச் சமூகத்தில் இறைமையுடையவ உட்பட அந்தச் சமூகம் சுதந்திரமான அர இவரது கருத்துப்படி திட்டவட்ட இறைமையாவார். இந்தத் தலைவர் ட ஏனெனில் இறைமையில் கீழ்படிவு முக் கீழ்படிவு இருக்க முடியாது. இவரே அர தீர்மானிப்பவராக இருப்பதனால் திட்ட கூடியவராக இருத்தல் வேண்டும். டே இறைமையுடையவை ஆகும். இதனால் ஒ தேவையில்லை. இறைமையைப் பொறுத்

213
க் குறிப்பிடலாம். இவற்றில் இறைமையைப் பெற்றுக்
REIGNTY)
ட்டத்தின் அங்கீகாரத்தைப் பித்து மக்களை கீழ்படியுமே அங்கீகரிக்கின்றது. இது இருந்து நீக்கப்பட்டாலும் காரத்தைப் பெற்றால் தான் ருக்கும்.
Oats (MONISTIC THEORY)
gтој бpovijlciji (John Ostin) ள்கையே இறைமைபற்றிய கிென்றது. இவர் 1832இல் 569, Gir" (Lectures on Juris) பப் பிரகடனப்படுத்தினார். தில் உறைகின்றது எனக் காள்கை என அழைக்கப்
பின்வருமாறு கூறுகின்றது: வர் தன்னையொத்த பிற மாகக் கொண்டிராமல் ஒரு மையினரின் வழக்கமான திட்டவட்டமான தலைவர் ராவார். அந்தத் தலைவர் சியற் சமூகமாகும்".
டமான மனிதத்தலைவரே பிறரை விட மேலானவர். கியம். சமமானவரிடையே சாங்கத்தின் தன்மையைத் வட்டமாக சுட்டிக்காட்டக் Dலும் ஒவ்வொரு அரசும் ன்றிற்கொன்று கட்டுப்படத் த வரை எல்லா அரசுகளும்

Page 232
214 அரசறி
சமமானவைகளே. இவ்வ பெரும்பான்மையோரின் உயரதிகாரத்தைப் பெறுகின் வருவதில்லை. பழக்கத்தி பெறும் தலைவரும் மக்க உருவாக்குகின்றனர். இவ்வ யைக் கொண்டிருக்கும். ரீதியானது, முழு நிறை6
(LDL-CI IT gig51.
ஒஸ்ரின் இக்கோட் அதன் உறைவிடம், அத6 விளக்குகின்றார்.
இறைமையின் பன்முகக் (PLURALISTICTHEORY OF SOVR
அரசு என்பது எல்ல நிறுவனம் என்பதை மறுத்து எனக் கூறுவதே அரசு பற்றி இறைமைப்பற்றிய நிராகரித்து முன்வைக்கப்பு நிலவிய தொழிற் கழக மு பெற்றதாகும். இம்முறைய கழகங்கள் ஓரளவிற்குத் தன் தற்போது பேசப்படும் Gierke), GLDuolbGv60õl" (Ma தோற்றம் பெற்ற ஒன்றாகும் Galli (Beatris Web), G.D.H. (Herold J. Laski), A.D. GSla3 ஆகியோர் இக்கோட்பாட்ட சட்ட ஆக்கச் செய ஆற்றுகின்றதே ஒழிய, அது என கீர்க்கும், மெயிற்லண்( ஒன்றிணைந்து ஒன்றோடெ தேவையானது என இவர்க வெப் தம்பதியரும் மன்றங்கள் இருக்க வே சட்டமியற்றும் அதிகாரங்க என்றும் கோருகின்றனர்.

விெயல் ஓர் அறிமுகம்
பிறைமை குறிப்பிட்ட அரசில் வாழும் கீழ்படிவைப் பெறுவதனாலேயே அரசு 1றது. இக்கீழ்படிதல் கட்டாயத்தின் மூலம் ன் மூலமே வருகின்றது. இக்கீழ்படிவை ளும் சேர்ந்தே அரசியல் சமுதாயத்தை ரசியல் சமுதாயம் தனக்கென இறைமை" இறைமையாளனின் அதிகாரம் சட்டவானது, எல்லையற்றது, விலக்கப்பட
பாட்டினுரடாக இறைமை, அதன் தன்மை, ன் ஆதிக்கம் என்பவற்றைத் தெளிவாக
கொள்கை EIGNTY)
லா அதிகாரங்களையும் ஒருங்கே பெற்ற அரசு பல நிறுவனங்களின் ஒன்றிணைப்பு மிய பன்முகக் கோட்பாடாகும்.
ஒஸ்ரினின் ஒருமைக் கொள்கையை பட்ட இக்கோட்பாடு இடைக்காலத்தில் மறையிலிருந்து (Guild System)தோற்றம் பின் கீழ் வணிகர்கள் மற்றும் தொழிற் ன்னாட்சியைப் பெற்றிருந்தன. ம் பன்முகக்கோட்பாடு ஒட்டோ கீர்க் (Otto titland) ஆகியோரின் கருத்துக்களிலிருந்து ம். சிட்னி வெப் (Sidney Web), பிலாட்ரிஸ் G35İTGö (G.D.H. Cole), 6.619'u TGöl" Go6ö5) il G53 (A.D.Lind Say), 6Tj60T6ril LITjajasir டின் ஆதரவாளர்களாக விளங்கினர். ற்பாட்டில் அரசு முக்கியமான பங்கினை முழுமையான பங்கினை ஆற்றவில்லை டும் வாதிடுகின்றனர். பலரினது வளங்கள் டான்று ஒத்துப்போகச் செய்வதற்கே அரசு ள் குறிப்பிடுகின்றனர். , கோலும் ஒரு அரசில் பல பாராளு" பணி டும் என்றும் அவற்றிற் கிடையே கள் பகிர்ந்து கொள்ளப்படல் வேண்டும்

Page 233
இறைமை
உற்பத்தியாளர், நுகர்வோர்களுக்ெ இருக்க வேண்டும் என்றும் அவை குழுக்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் அவ்வமைப்புக்களிடையே எழும் பிண வாய்ந்த ஒருங்கிணைப்பு நிறுவனமும் ( கூறுகின்றார். அதே வேளை கோலும் பிற களும் தொழில் மற்றும் பணிகளடிப் வழங்கப்படல் வேண்டும் என்பதையும்
ஹெரால்டு லஸ்கி "வரம்பற்ற அரசெண்பது மனிதகுலத்தின் நலன் குறிப்பிட்டார். இதனைத் தடுப்பதற்கு இ பகிர்ந்துக் கொள்ளப்பட வேண்டும் என் அதிகாரங்களை ஒருங்கிணைப்பதாக { குறிப்பிட்டார்.
A.D. லின்ட்சே அரசு பல நிறுவ பதுடன் அதன் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரத் வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டார்.
டுகிட்டும், கிராப்பும் பன்முகக் வழி அணுகுகின்றனர். அவர்கள் சட்டத் கருதவில்லை. மாறாக சமூக ஒருமை கருதுகின்றனர்.
கெட்டல் பன்முகக்கோட்பா விளக்குகின்றார். அரசு தனித்தன்மை நிறுவனங்களைப் போன்றது தான்.அர தாகவும், முக்கியமானதாகவும் இருக்கின் நிறுவனங்களும் முக்கியமானவை என எவ்வாறு அதன் பணிக்கேற்றவாறு இ அதேபோல ஏனைய நிறுவனங்களும் பொறுத்தவரையில் இறைமையுடையை அரசினுள் இருக்கும் சில குழுக்க தனது விருப்பத்தைச் செயலாக்க முடியா இருக்கின்றது என்பதற்காக அதற்கு ( படக்கூடாது என்றும் சமூகத்தில் சிறப்பு உறுப்பினர்களின் பற்றுதலைக் கொண்டு சம அளவு உரிமை வழங்கப்படல் லே பல சங்கங்களுக்குரியது என்பதால் அது அதிகாரங்கள் வரம் பற்றதென் ே

25
கன தனித்தனி அமைப்புக்கள் தத்தம் சட்டம் இயற்றும் என்றும் கோல் கூறுகின்றார். க்குகளைத் தீர்க்க வலிமை தேவை என கோல் மேலும் பன்முகக் கோட்பாட்டினர். படையில் பிரதிநிதித்துவம் வற்புறுத்துகின்றனர்.
, யாருக்கும் பொறுப்பற்ற களுக்கு ஒவ்வாதது" னக் இறைமை பல சங்கங்களிடம் றும், அரசின் பணி பல்வகை இருக்க வேண்டும் என்றும்
னங்களை உள்ளடக்கியிருப் தை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள
கோட்பாட்டை சட்டத்தின் ந்தினை அரசி ஆணையாகக் ப்பாட்டின் சாதனமாகவே
ட்டின் மையக்கருத்தினை வாய்ந்ததல்ல. அது ஏனைய சு எவ்வாறு இயற்கையானன்றதோ அதேபோல ஏனைய க் குறிப்பிடுகின்றார். அரசு }றைமை படைத்துள்ளதோ ம் அவற்றின் பணிகளைப் வ எனக் குறிப்பிடுகின்றார்.
ளின் எதிர்ப்பை மீறி அரசால் து என்றும் அரசிடம் வலிமை மேலான உரிமை வழங்கப்ான பணிகளை ஆற்றி தமது ள்ள எல்லாக் குழுக்களுக்கும் பண்டும் என்றும் இறைமை தலையானது என்றே அதன் றா, அதனைப் பிரிக்க

Page 234
216 அரசறி
முடியாதென்றோ கூறக்க பாட்டாளர்கள் வாதிடுகின்ற ஒரு வகையில் பன்முக என்றே கூறலாம். இன்றைய நிறைவேற்றிக்கொள்ள பலத வேண்டிய கட்டாயமுள் தகுதிகளுக்கேற்ப சில அ அவற்றிற்கு ஓரளவு தன்ன நிறுவனங்கள் சமூக, அர நிறுவனங்களாகவும் உள்ளன அதனால் தான் அரசிட பன்முகக்கோட்பாட்டாளர்க மிகமிகக் குறைக்கப்பட வே உள்ளது. அதேவேளை தன் சமூகத்திலும் அரசிலும் சமூ எடுத்துரைப்பது என்பை நோக்கங்களாக உள்ளன.
ஒஸ்ரின் கோட்பாட்டிற்கு
l. நடைமுறை உண்மைக் அடிப்படையிலேயே கோட்பாடு ஏற்றுக்ே GILDuf) Goi (Henry Mair வரலாற்றுச் சட்டநிபுண கின்றனர். ஒஸ்ரின் சு அதிகாரம் பெறவி குறிப்பிடுகின்றார். உ சமூகத்தில் நிலவிய என்பவற்றிற்கு கட்டுப் கூறுகின்றார்.
2. ஒஸ்ரினின் கொள வேண்டுமாயின் பொ பொருந்தாது. ஏனெனி அடிப்படையானதாகு
3. சட்ட இறைமைக்கும்
வேறுபாட்டை ஒளப்

வியல் ஓர் அறிமுகம்
வடாது என்றும் பன்முகக் கோட்னர். க்கோட்பாட்டினை இன்றைய யதார்த்தம் உலகில் மனிதர்கள் தமது தேவைகளை ரப்பட்ட நிறுவனங்களைச் சார்ந்திருக்க ளது. அந்நிறுவனங்கள் தத்தமது திகாரங்களையும் கொண்டுள்ளன. ாாட்சியும் தேவைப்படுகின்றது. சில ச எல்லைகளைக் கடந்து சர்வதேச
T.
ம் அதிகமான அதிகாரங்கள் குவிவதைப் ள் எதிர்க்கின்றனர். அரசின் அதிகாரம் பண்டும் என்பது இவர்களது கருத்தாக னிநபர் சுதந்திரத்தை வலியுறுத்துவது, மக நிறுவனங்களின் முக்கியத்துவத்தை வயும் இக் கோட்பாட்டாளர்களின்
எதிரான கண்டனங்கள்
நளை அறிவது வரலாற்று உண்மைகளின் 1 ஆகும். இந்த வகையில் ஒஸ்ரின் கொள்ளத்தக்கதல்ல. சேர் ஹென்றி 1), சிட் ஜிவிக் (Sidg Wick) போன்ற எர்கள் இக்குற்றச்சாட்டினை முன்வைக்" கூறுவது போல எந்தவொரு தலைவரும் ல்லை என ஹென்றி மெயின் லகின் வலிமை மிக்க பேரரசர்கள்கூட மரபுகள், சமயக் கோட்பாடுகள் பட்டே ஆட்சிபுரிந்துள்ளனர் என அவர்
ர் கை வரம் பற்ற முடியாட்சிக்கு ருந்தலாம். ஆனால் மக்களாட்சிக்குப் ல் மக்களாட்சியில் மக்கள் இறைமையே ம்.
அரசியல் இறைமைக்கும் இடையிலான ரின் தெளிவாகக் காட்டவில்லை.

Page 235
இறை
மக்களாட்சியில் அரசிய அரசிற்கான ஊக்க சக்திை விருப்பப்படியே அரசு
இறைமையின் பணி அரசிய சட்டங்களாக மாற்றுவதே
சட்டரீதியான இறைமையை பின்னாலுள்ள சமூக சக்தியை பேராசிரியர் கார்ணர் (Prot ( முன்வைத்தார். இறைமை பற்றிய பன்மைக் யின் உறைவிடம் பாராளுமன் தொகுதியெனப் பல்வேறு ! வட்டமான தலைவரை எவ்வ எழுப்புகின்றனர். அவர்களி சங்கங்களிடம் பகிர்ந்தளிக்க
பன்மைக் கோட்பாட்டாளர் எல்லையற்றது எனக் எல்லையற்றது எனக் கூறமு. படி இறைமை பெரும்பாலா செய்வதாக இருக்க வேண் கின்றனர். "இறைமை பிரிக்கமுடியாத அமெரிக்க அரசாங்கம் பற் கின்றனர். அமெரிக்க அர அரசுகளுக்கிடையே பங் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். குறி ஹமில்டன் (Hamilton), ம பிரிக்கப்படக் கூடியது என

60LD 217
லி இறைமையுடைய மக்களே ப வழங்குகின்றனர். அவர்களின் பணியாற்றுகின்றது. சட்ட ல் இறைமையின் விருப்பத்தினை ஆகும்.
வலியுறுத்தும் அளவிற்கு அதற்கு ஒஸ்ரின் பொருட்படுத்தவில்லை. aேrner) இக் குற்றச்சாட்டினை
கோட்பாட்டாளர்கள் இறைமை" ன்றம், அரசியல் யாப்பு, வாக்காளர் இடங்களில் இருப்பதால் திட்ட ாறு சுட்டிக்காட்டுவதென கேள்வி ன் கருத்து, இறைமை பல்வேறு ப்பட வேண்டும் என்பதாகும்.
கள் இறைமை சட்டத்தின் மூலம் கூறினாலும் நீதி முறைப்படி டியாது என்கின்றனர். நீதிமுறைப்ன மக்களின் விருப்பத்தைப்பூர்த்தி டும் என இவர்கள் குறிப்பிடு
து" என்ற ஒஸ்ரினின் கருத்தினை றிய எழுத்தாளர்கள் நிராகரிக்" சின் இறைமை, மத்திய மாநில கிடப்பட்டுள்ளதை அவர்கள் ப்ெபாக அமெரிக்க அறிஞர்களான டிசன் போன்றோர் இறைமை வலியுறுத்துகின்றனர்.

Page 236
218
அரசறிவியல்
ஒஸ்ரினின் இறைமை கண்டனங்களுக்குள்ளாகி உள்நாட்டு அலுவல்களில் ப மரபுகள், பழக்கவழக்கங்கள் என்பவற்றிற்கும் வெளிநாட்( சர்வதேச உடன்படிக்கை: அவசியமானதாகும்.
அண்மைய காலத்தில் எழுச் சிந்தனைகளும் இறைமை உள்ளன.

ஓர் அறிமுகம்
வரம் பற்றது என்ற கருத்தும் யுள்ளது. ஒரு இறைமையாளன் Dக்களின் உரிமைகள், சுதந்திரங்கள், , மதக் கோட்பாடுகள், அறநெறிகள் டு அலுவல்களில் சர்வதேசச் சட்டம், கள் என்பவற்றிற்கும் கீழ்படிவது
ஈசியடைந்து வரும் உலகமயமாக்கல் யைக் கட்டுப்படுத்துவனவாகவே

Page 237
வலுவே
SEPARATION
அரசாங்கம் ஒன்றின் பிரதா நிர்வாகத்துறை, நீதித்துறை என்பன வகையிலும், ஒன்றின் மீது ஒ6 செலுத்தாத வகையிலும் அமைந்த அதிகார பிரிவினை எனப்படும்.
அரசாங்கம் ஒன்றின் இம்மூ அல்லது ஒர் அமைப்பிடம் இரு அல்லது பல்வேறு அமைப்புகளி தர்க்கம் நிலவிய போது பல்வே புக்களிடம் கொடுக்கப்பட 6ே உருவான கோட்பாடே வலுவேற
வலுவேறாக்கக் கோட்பாட்டி
வலுவேறாக்கக் கோட்பாடு காலங்களிலேயே பிரதானப்படு காலத்திலேயே இதனுடைய அன இருந்தது. அரசறிவியலினி த வலுவேறாக்கத்திற்கு ஆதரவாக ட குறிப்பாக அவர் பண்ை அதிகாரங்களை சட்டமியற்றுதல் எனினும் அவர் காலத்தில் வலு அரசியலில் பெருந்தாக்கத்ை உரோமானியர் காலத்தில் வலு யாப்பில் சேர்க்கப்பட்டிருந்தது என்பவர்களின் கருத்துக்களில் இ ரோமானிய அரசியல் யாப்பின் சி

7
றாக்கம்
OF POWERS)
ன துறைகளான சட்டவாக்கத்துறை, ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பில்லாத ன்று தலையீடோ கட்டுப்பாடோ நிருப்பதே வலுவேறாக்கம் அல்லது
}ன்று பிரதான துறைகளும் ஒரு நபர் க்கவேண்டுமா? அல்லது பல நபர் சிடம் இருக்க வேண்டுமா? என்ற று நபர்களிடம் அல்லது அமைப்வண்டும் என்ற அடிப்படையில் ாக்கக் கோட்பாடு ஆகும்.
ன் வரலாற்றுப் பின்னணி
பற்றிய கருத்துக்கள் அண்மைக்" த்ெதப்பட்டது. எனினும் கிரேக்க டயாளங்களைக் காணக்கூடியதாக ந்தையாகிய அரிஸ் டோட்டில் பல கருத்துக்களைக் கூறி இருந்தார். டய கிரேக்க வழக்கத்தையொட்டி , நிர்வாகம், நீதி எனப் பிரித்தார். வேறாக்கம் பற்றிய சிந்தனைகள் த ஏற்படுத்தவில்லை. ஆனால் வேறாக்க செயன்முறை அரசியல் என “பொலிவியஸ்" "சிசரோ" இருந்து அறிய முடிகிறது. இவர்கள் றப்பிற்கு வலுவேறாக்கமே காரணம்

Page 238
220 அரசறிவியல்
எனக் கூறினர். பொலிபியஸின் 6ஆ என்ற நூலில் இக்கருத்து முன்வை இவ்வாறு ரோமானிய கா வலுவேறாக்கம் பற்றிய கருத்துக் முக்கியத்துவத்தை இழக்கத் எழுச்சியடைந்த கோட்பாடான வலுவேறாக்கத்தின் முக்கியத்து வல்லமை படைத்த இறை" படுத்தப்பட்டபோது அரசின் சக இருக்க வேண்டும் என்ற கருத்து ே தொடர்ந்து மன்னராட்சி கொடுங்கோல் ஆட்சியாக மாறிய குறைக்கப்பட வேண்டும் என்ற ( இதனடிப்படையில் 10ஆம் நூற அவசியம் மீளவும் உணரப்பட்டது இந்தவகையில் 16ஆம் நூற அறிஞரான "போடின்" (1530-1 முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக வி "குடியரசு" என்ற நூலில் வலுவே தொடர்ந்து 17ஆம் நூற்றாண்டில் என்பவர் 1690 இல் தான் எழு உடன் படிக்கைகள்" என்ற நூ கருத்துக்களைக் கூறி இருந்தார்.
லொக்கிற்கு பின்னர் 18ஆம் அறிஞரான மொண்டெஸ்கியூ வலு கூறி இருந்தார். வலுவேறாக்கத்தி ஆணித்தரமாகவும் வலியுறுத்தி பிரான்ஸிய புரட்சிக் காலகட்டத்தில் இவரின் கருத்துக்கள் பிரான்ஸிய புரிந்தன. மன்னரிடம் குவிந்துள்ள ஆ மாறுதல் வேண்டும் என்ற கோ அடிப்படையாக இருந்த போது, அழ கையாளப்பட வேண்டும் என பெரும்பங்கு வகித்தன.
வலுவேறாக்கம் பற்றி இவரே கூறியதால் இவரால் முன்வைக்கப் கோட்பாடாகவும் கொள்ளப்படுகி

ஓர் அறிமுகம்
வது நூலான "ரோமினது வரலாறு” க்கப்பட்டுள்ளது. லத்தில் முக்கியத்துவம் பெற்ற கள் மன்னராட்சி காலத்தில் தம் தொடங்கின. இக் காலத்தில் தெய்வீக உரிமைக் கோட்பாடு வத்தைப் புறந்தள்ளியது. "சர்வஎன்ற கருத்து முதன்மைப்ல அதிகாரங்களும் மன்னரிடம் மேலோங்கியது. சியில் மன்னர்களின் ஆட்சி போது மன்னரின் அதிகாரங்கள் குரல் வலுப்பெறத் தொடங்கியது. ற்றாண்டில் வலுவேறாக்கத்தின்
. ற்றாண்டில் வாழ்ந்த பிரான்ஸிய 596) என்பவரின் கருத்துக்கள் ளங்கின. இவர் 1576 இல் எழுதிய றாக்கம் பற்றி குறிப்பிட்டிருந்தார். பிரித்தானியாவில் வாழ்ந்த லொக் திய "அரசாங்கத்தின் இரண்டு லில் வலுவேறாக்கம் பற்றிய
நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த பிரான்ஸிய வேறாக்கம் பற்றிய கருத்துக்களை ன் அவசியத்தைத் தெளிவாகவும் யவராக இவரே விளங்கினார். ல் வாழ்ந்து அதிமுக்கிய பங்காற்றிய புரட்சியின் வளர்ச்சிக்கும் உதவி அதிகாரங்கள் மக்களின் கைகளுக்கு ரிக்கை பிரான்ஸிய புரட்சியின் வ்வாறான அதிகாரங்கள் எவ்வாறு ன்பதில் இவரின் கருத்துக்கள்
ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட கருத்தைக் பட்ட கருத்துக்களே வலுவேறாக்க
றது.

Page 239
வலுவே
வலுவேறாக்கம் பற்றிய மொன
GOLDIT GOõřLGüvéų (Charles-Lou வலுவேறாக்கம் பற்றிய தனது கருத் "சட்டங்களின் உயிர்" (Spirit of t குறிப்பிடுகிறார். இந்நூலில் இவர் : கோட்பாடாக கொள்ளப்படுகிறது.
மொண்டஸ் கியூவின் வலு அரசின் மூன்று துறைகளான சட்டத் என்பன ஒன்றுடன் ஒன்று தொட தலையீடில்லாது ஒன்றன் மீது ஒ இயங்க வேண்டும் என்பதாகும். இ செயற்பட மூன்று நிபந்தனைகளை
l. ஒரு துறையில் அங்கம் வகிப் வகிக்கக் கூடாது. (உ+ம்) ச1 நிர்வாகதுறையில் அங்கம் வ
2. ஒரு துறையின் கடமைகளை (உ+ம்) நிர்வாகத்துறையின்
(96.LITg51.
3. ஒரு துறையின் கடமைகளில் கட்டுப்பாடு செலுத்தவோ ச
மொண்டஸ்கியூவின் கருத் கருத்துக்களாகவே விளங்கின. பிரா வாழ்ந்த மொண்டஸ்கியூ சர்வாதிகா அநுபவ ரீதியாக உணர்ந்திருந்தார். ஒருங்கே கொண்டிருந்த மன்ன6 கொடுங்கோல் ஆட்சி முடிவுக் இச்சிந்தனையின் போது அக்கா6 மாற்றங்கள் அவரை கவர்ந்தன. 168 அமைதிபுரட்சியைத் தொடர்ந்து துறைகளும் 3 தரப்பினரிடம் கைம சட்டவாக்க அதிகாரத்தையும், ம6 நீதிமன்றங்கள் நீதி அதிகாரத்தையும் துறைகளும் தனித்தனியாக வளர்ந் கட்டுப்பாடோ, தலையீடோ இன்ற
இவ்வாறு மூன்று அதிகாரங்க

றாக்கம் 221
ன்டஸ்கியூவின் கருத்துக்கள்
luis de Secondat Montesquieu: 1689-1755) துக்களை 1748இல் தான் எழுதிய he Laws) எனும் நூலின் ஊடாக கூறிய கருத்துக்களே வலுவேறாக்க
வேறாக்கக் கோட்பாட்டின்படி த்துறை, நிர்வாகத்துறை , நீதித்துறை டர்பில்லாது, ஒன்றன் மீது ஒன்று ன்று கட்டுப்பாடில்லாது தனித்து தன்படி வலுவேறாக்கம் சிறப்பாக
மொண்டஸ்கியூ குறிப்பிடுகிறார்.
பவர் இன்னொரு துறையில் அங்கம் ட்டத்துறையில் அங்கம் வகிப்பவர் கிக்கக் கூடாது.
இன்னொரு துறை புரிதல் கூடாது. கடமைகளை நீதித்துறை புரிதல்
இன்னோர்த்துறை தலையிடவோ,
6.Ligil.
துக்கள் காலச்சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற ான்ஸிய புரட்சிக் காலத்தில் அங்கு ர முடியாட்சியின் கொடுமைகளை சட்ட, நிர்வாக,நீதி அதிகாரங்களை ன், அவற்றின் மூலம் நடாத்திய கு வராதா? என சிந்தித்தார். லத்தில் இங்கிலாந்தில் ஏற்பட்ட 8 இல் இங்கிலாந்தில் நடைபெற்ற மன்னனின் கைகளில் இருந்த 3 ாறின. இதன்படி பாராளுமன்றம் ன்னன் நிர்வாக அதிகாரத்தையும், ம் பெற்றுக் கொண்டன. இம்மூன்று ததல்லாமல், ஒன்றன் மீது ஒன்று றி சுதந்திரமாகவும் வளர்ந்தன. ளும் வெவ்வேறு அமைப்புகளிடம்

Page 240
222 அரசறிவியல்
கையளிக்கப்படவேண்டும். என ெ ஒவ்வொரு அமைப்பும் மற்றைய செலுத்தும் வகையில் தொடர்புற் வற்புறுத்தினார்.
அதாவது சட்டம் இ நீதிசெலுத்துகின்ற துறைகள் ஒவ் தமக்கிடையில் தொடர்புகளை வற்புறுத்தினார். முழுமையான பி திறமையான செயற்பாட்டிற்கு த6 கருத்தாகும். உதாரணமாக சட்ட இடையில் ஏதாவது தொடர்பு துறையின் எண்ணங்களுக்கு ஏற்ப இயலும். இதுபோலவே ஏனைய இருத்தல் அவசியம் எனக் குறிப் உடலை உதாரணமாக காட்டினா என்பன எவ்வளவு முக்கியமோ அ 3 துறைகளும் முக்கியமானவை . எவ்வாறு பிரிந்தும் சேர்ந்தும் அரசாங்கத்தின் 3 துறைகளும் வேண்டும் என வற்புறுத்தினார்.
மொண்டஸ் கியூவிற்கு ட பிளக்ஸ்ரோன், அமெரிக்க அறி பெஞ்சமின் பிராங்ளின் ஆகியோ ஆதரித்து அதன் அவசியத்தை வ பிளாக்ஸ்ரோன் 1765இல் சட்டங்கள் பற்றிய விளக்கங்க கருத்துக்களை முன்வைத்தார். ஒருவரிடம் அல்லது ஒரு குழுவ சுதந்திரமிருக்காது" என்றார்.
அலெக்சாண்டர் ஹமில்ட alist" என்ற நூலில் "எவரோ, ஒரு வைத்திருந்தால் அது சர்வாதி இருக்கும்" என்றார்.
மொண்டஸ்கியூவின் இக்ே பிரித்தானியா, பிரான்ஸ், ஜேர்ப நாடுகள் தமது அரசியல் யாப்புகள் எனினும் இவை யாவும் ஒரே பின்பற்றுவதாகக் கூற முடியாது.

ஒர் அறிமுகம்
மாண்டெஸ்கியூவற்புறுத்தினாலும் அமைப்பின் மீது கண்காணிப்பு றதாக இருக்க வேண்டும் எனவும்
}யற்றுகின்ற, நிர்வகிக்கின்ற, வொன்றும் ஏதோ ஒரு வகையில்
வைத்திருத்தல் வேண்டும் என வென்பது ஒவ்வொரு துறையினதும் டையாக அமையும் என்பது இவரது த்துறைக்கும், நிர்வாகத்துறைக்கும் இருந்தால் மாத்திரமே சட்டத்நிர்வாகத்துறை அதை அமுல்படுத்த துறைகளுக்ககிடையிலும் தொடர்பு பிட்டார். இதற்கு அவர் ஒரு மனித ர். மனித உடலில் தலை, கை, கால் அதே போல அரசாங்கத்திற்கு அதன் ஆகும். மனித உடலின் அங்கங்கள் செயற்படுகின்றதோ அதேபோல
பிரிந்தும், சேர்ந்தும் செயற்பட
பின்னர் இங்கிலாந்தில் வாழ்ந்த ஞர்களான மெடிசன், கெமில்டன், ரும் வலுவேறாக்கக் கோட்பாட்டை லுயுறுத்தினர்.
தான் எழுதிய "இங்கிலாந்தின் ள்" என்ற நூலினூடாகத் தனது இவர் "சட்ட, நிர்வாக அதிகாரம் பிடம் இருந்தால் பொதுமக்களுக்கு
-ன் 1788இல் தான் எழுதிய "Feder சிலரோ, பலரோ அதிகாரத்தினை காரத்திற்கான இலக்கணமாக
காட்பாட்டிற்கு ஐக்கிய அமெரிக்கா, மனி, இலங்கை, இந்தியா போன்ற ரில் முக்கியத்துவம் கொடுத்துள்ளன. ாவிதமான வலுவேறாக்கத்தைப்

Page 241
வலுவே
மொண்டஸ்கியூவின் வலுவேறா விமர்சனங்கள்.
மொண்டஸ்கியூவின் வலுே குட்னோ, LM ஜெங்ஸ், T.R. ப விமர்சித்தனர்.
இவர்களின் கருத்துப்படி அ நிர்வகித்தல் ஆகிய இருபணிகளே துறையின் ஒருபகுதியேயாகும்.
வேறு அறிஞர்கள் அதிக சட்டமியற்றும் நிறுவனங்கள், ஆட் அமைப்புக்கள், நீதித்துறை என ஐ கின்றனர். ஆனால் வலுவேறாக்கச் மூன்று மட்டுமே உள்ளது எனக் கூ நடைமுறையில் நீதித்துறைை ஒன்றையொன்று சார்ந்தேயுள்ளன.
சட்டத்துறையும், நிர்வாகத்து பணிகளைப் புரிவதையும் காணலா யான காங்கிரஸ், ஜனாதிபதி நீதிமன்றமாகச் செயல்படுகின்றது பாராளுமன்றத்தின் ஒரு சபைய மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றமாகத் ே மேலும் மன்னிப்பளித்தல தீர்த்துவைத்தல் போன்ற நீதிப் மேற்கொள்கின்றது. அதேவேை நிர்வாகத்தீர்ப்பாயங்களாகவும் பணி இதைவிட நீதிப்பேராணை நியாயம், பழக்கம் போன்ற நெறி நீதிமன்றங்கள் சட்டமியற்றும் பன நீதிப்புனராய்வு அதிகாரம் மூலம் ச செலுத்தும் அதிகாரமும் நீதிமன்றங் பாராளுமன்ற அரசாங்க ( நிர்வாகத்துறையிலிருந்து பிரிப்பது 4 முறையில் சட்டமன்றத்தின் ஒ அமைச்சரவையாகச் செயற்படுகின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எ செயற்பாட்டினை வழிநடாத்திச் நிர்வாகத்துறை உறுப்பினர்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதைக் க

ராக்கம் 223
க்கக் கோட்பாட்டிற்கு எதிரான
வறாக்கக் கோட்பாட்டினை F.J. வ்ல் போன்றோர் கடுமையாக
ரசாங்கத்திற்குச் சட்டமியற்றுதல், ாயுள்ளன. நீதித்துறை நிர்வாகத்
ாரமையங்கள் வாக்காளர்கள் சித்துறைத்தலைவர்கள், நிர்வாக ந்தாக உள்ளது எனக் குறிப்பிடுகோட்பாடு அதிகாரமையங்கள் றுகின்றது.
யத் தவிர்த்து பிற இருதுறைகளும்
றையும் நீதித்துறையுடன் சார்ந்த” ாம். அமெரிக்காவில் சட்டத்துறைமீதான குற்றவிசாரணையில் து. அதேவேளை பிரித்தானியப் பான பிரபுக்கள் சபை இறுதி தொழிற்படுவதைக் காணலாம். ), துறைப் பிரச்சினைகளைத் பணிகளை நிர்வாகத்துறையும் )ள கீழ்மட்ட நீதிமன்றங்கள்
புரிகின்றன. களைப் பிறப்பிக்கும் போதும் களைப் பயன்படுத்தும் போதும் ரிகளையும் புரிகின்றன. மேலும் ட்டமன்றங்கள் மீது கட்டுப்பாடு களுக்கு உண்டு. முறையில் சட்டத்துறையினை கடினமானதாகும். இவ் அரசாங்க ருகுழுவே நிர்வாகத்துறையான து. அமைச்சரவை உறுப்பினர்கள் ன்ற வகையில் சட்ட ஆக்கச் செல்கின்றனர். அதேவேளை என்றவகையில் சட்டங்கள் ண்காணிக்கின்றனர்.

Page 242
அரசறிவிய
மேலும் நியமன அதிகாரத்
மூலமும் சட்டத்துறை சில நிர்வ நிர்வாகத்துறை சில நடவடி ஒப்புதலைப் பெற வேண்டும்.
மறுப்பாணை அதிகாரம்,
அதிகாரம் என்பவற்றின் மூலம் பணிகளைப் புரிகின்றது.
மொணி டஸ் கியூவினால் மு கோட்பாட்டின் குறைபாடுகள்
l.
மொண் டஸ் கியூ காலக் நிலையிலேயே தனது
அவருடைய காலத்துக்கு பொருந்தும் என கூறமுடி
மொண்டஸ்கியூவின் கோட வகிப்பவர் இன்னொரு து பாராளுமன்ற அரசாங்கழு கடினம். அங்கு நிர்வாக சட்டத்துறையிலும் அங்க
3துறைகளுக்கு இடையே அரச நிர்வாகம் என்பது ந வலுவேறாக்கம் அதிகளவி கூட இத்தலையீடு க மொண்டஸ்கியூவின் கரு அரசியல்யாப்பிலும் முழு
பொதுவாக அரசாங்கம் ஒ: நிர்வாகம் ஆகிய துறைகள் ஆகும். இதனாலேயே நாடுகளில் வலுவேறா நீதித்துறையிலேயே பின்ட்
அதிகாரங்களை முழுை வழிகோலும் என்பது போதியளவு அதிகாரம் அ பேணமுடியும்.

ல் ஓர் அறிமுகம்
தின் மூலமும் நிதிக்கட்டுப்பாட்டின் ாகப் பணிகளையும் ஆற்றுகின்றது. நீ கைகளுக்குச் சட்டத்துறையின்
சட்டத்தினைத் தொடங்குவதற்கான நிர்வாகத்துறையும் சட்டத்துறையின்
ண் வைக்கப்பட்ட வலுவேறாக்க 茄。
* சூழ்நிலையில் பாதிக்கப்பட்ட
கருத்துக்களை முன் வைத்தார். பொருந்துவது எல்லா காலத்துக்கும்
LIT35.
ட்பாட்டின்படி ஒரு துறையில் அங்கம் 1றையில் அங்கம் வகிக்கக் கூடாது. முறையில் இதனைப் பின்பற்றுவது த் துறையில் அங்கம் வகிப்பவர் ம் வகிக்கிறார்.
பரஸ்பரம் கண்காணிப்பு இல்லாமல் டைமுறையில் செயற்பட முடியாது. ல் பின்பற்றப்படும் அமெரிக்காவில் ாணப்படுகிறது. இவ்வகையில் த்துக்களை எந்தவொரு நாட்டினது மையாகப் பார்க்க முடியாது.
ன்று செம்மையாக செயற்பட சட்டம், இணைந்து செயற்படுவது அவசியம் பாராளுமன்ற அரசாங்கம் உள்ள க்கக் கோட்பாடு அதிகளவில் பற்றப்படுகிறது.
மயாகப் பிரிப்பது சுதந்திரத்திற்கு
தவறாகும். சட்டமன்றத்திற்கு |ளித்தாலே தனிநபர் உரிமைகளைப்

Page 243
வலுவேறாக்க
6. வலுவேறாக்க கோட்பாட்டின படுத்தினாலும் பலதடைகள் துறைகளுக்கிடையே ஒத்துழைய அரச நிறுவனங்கள் ஸ்தம்பிக்கப்ட
7. தடைகள், சமநிலைகள் அதிகப்
ஏற்படப் பார்க்கும்.
அமெரிக்க அரசியல் யாப்பின் வலு
வலுவேறாக்கக் கோட்பாட்டிை அரசியல் யாப்பில் உள்வாங்கிக் கொன விளங்குகின்றது. வலுவேறாக்கம் என் யாப்பில் காணப்படாத போதும் அரசிய அடிப்படையிலேயே உருவாக்கப்பட்டு6
மொண்டஸ் கியூவின் கோட்பா யாப்பு ரீதியாக மூன்று துறைகளும் தனித்த அரசியல் யாப்பில் 1ஆம்,2ஆம்,3ஆம்பிரிவுகள் நீதி துறைகள் பற்றி குறிப்பிடுகின் சட்டவாக்கத்துறை அதிகாரம் காங்கிரஸி 2 நிர்வாகத்துறை அதிகாரம் ஜனாதிபதியி 3 நீதித்துறை அதிகாரம் உயர்நீதிமன்ற குறிப்பிடுகின்றது. இத்துறைகள் தெ பதவிக்காலம், அதிகாரம் என்பனவுப் பட்டுள்ளன. இதைவிட ஒரு துறையில் அ துறையில் அங்கம் வகிக்கக் கூடாது கடமைகளை இன்னொரு துறை கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் மொண்டஸ்க ஒரு துறையின் கடமைகளை இன்ெ கட்டுப்பாடோ செலுத்தக்கூடாது என சமநிலைகளும், தடைகளும் காணப்படு
சமநிலைத் தலையீடுகள் அல்லது ICHECKS AND BALANCES)
இது வலுவேறாக்கக் கோட்ப கோட்பாடாகும். சட்டத்துறையோ, துறையோ தனக்குரிய அதிகார எல்லை

h 225
ன முழுமையாக அமுல்ஏற்படும். குறிப்பாக பாமை பெருகும். இதனால் பார்க்கும்.
இருந்தாலும் மோதல்கள்
வேறாக்கம்
னை மிகக் கூடிய அளவில் ன்ட நாடாக அமெரிக்காவே rற சொற்றொடர் அரசியல் ல் யாப்பு அக்கோட்பாட்டின் ஸ்ளது. ட்டடிப்படையில் அரசியல் தனியாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ர் முறையே சட்ட, நிர்வாகம், iறன. இதன் படி பிரிவு 1 டம் இருக்கும் என்றும், பிரிவு டம் இருக்கும் என்றும், பிரிவு த்திடம் இருக்கும் என்றும் ரிவு செய்யப்படும் முறை, ம் தெளிவாகக் குறிப்பிடப்அங்கம் வகிப்பவர் இன்னொரு எனவும் ஒரு துறையின் புரிதல் கூடாது எனவும் யுெவின் 3ஆவது நிபந்தனையான னாரு துறை தலையீடோ, ர்ற நிபந்தனையில் மட்டும் கின்றன.
தடைகள் சமன்பாடுகள்
ாட்டோடு இணைந்த ஒரு நிர்வாகத்துறையோ, நீதித் யைத் தாண்டிச் செயற்படும்

Page 244
226 அரசறி
போது ஏனைய இருதுறை தன்னிச்சையாகச் செயற்ப நிலைக் குட்படுத்துதல் ஆ சமன்பாடுகள் கோட்பாடா
அமெரிக்க அரசியல் பின்வருவனவற்றை உதார6
l. சட்டவாக்க அதிகா காங்கிரஸினால் இய ஜனாதிபதியின் கைெ அமுலுக்கு வருகின் மசோதாக்களுக்கு ஐ அவ்வாறு மறுத்தால் அனுப்புதல் வேண் பெரும்பான்மை வ சட்டமாக அமுலுக்கு கட்டுப்படுத்தும் தன்
2. காங்கிரஸ் ஜனாதிபத அரசியல் யாப்பில் க குற்றப் பிரேரணை மூலம் காங்கிரஸ் ஜல அதாவது ஜனாதிபதி பிரதிநிதிகள் சபை நிறைவேற்றும். பின் அதனை விசாரணை 2/3 பெரும்பான்மை பட்டால் ஜனாதிபதி வெளிநாடுகளுடன் ே ஆயுத விநியோகந போன்றவற்றுக்கும் மானதாகும்.
3. நீதித்துறையும் சமநிை உயர்நீதிமன்ற நீதிப சம்மதத்துடனேயே குற்றப்பிரேரணை ( அதிகாரம் காங்கிளUச மன்னிப்பு வழங்க, தி அதிகாரம் உண்டு.

வியல் ஓர் அறிமுகம்
களின் இடைச் செயற்பாட்டின் மூலம் டும் துறையைத் தடுத்து மீண்டும் உரிய அல்லது சமன்படுத்துதலே தடைகள் கும்.
யாப்பில் சமநிலை தலையீடுகளுக்குப் ÕÕTL DIT 55j, JEITL 'IL LGM) TLD:
ாரம் காங்கிரஸிற்கு உரியது. எனினும பற்றப்படும் மசோதாக்கள் அனைத்தும் யாப்பத்தைப் பெற்ற பின்னரே சட்டமாக றன. காங்கிரஸினால் இயற்றப்படும் ஜனாதிபதி கையொப்பமிட மறுக்கலாம். அவர் அதனை மீண்டும் காங்கிரஸிற்கு டும். காங்கிரஸ் அம்மசோதாவை 2/3 ாக்குகளால் நிறைவேற்றுமாயின் அது 5 வரும். இங்கு ஜனாதிபதி காங்கிரஸைக் மையைக் காணக்கூடியதாக உள்ளது.
தியைக் கட்டுப்படுத்தக் கூடிய தன்மையும் ாணப்படுகிறது, ஜனாதிபதிக்கு எதிரான ஒன்றை முன்வைத்து நிறைவேற்றுவதன் எாதிபதியைப் பதவியிலிருந்து நீக்கலாம். க்கு எதிரான குற்றச்சாட்டை முதலில் விவாதித்து 2/3 பெரும்பான்மையுடன் செனட் சபை நீதிமன்றமாக அமர்ந்து செய்யும். விசாரணையின் முடிவில் அங்கு யுடன் குற்றப்பிரேரணை நிறைவேற்றப்பதவி நீக்கப்படுவார். மேலும் ஜனாதிபதி செய்து கொள்கின்ற உடன்படிக்கைகள், ப்கள், அத்தோடு உயர்நியமனங்கள் செனற் சபையின் சம்மதம் அவசிய
ல தலையீட்டுக்கு உட்பட்டதாக உள்ளது. திகளை ஜனாதிபதி செனட் சபையின் நியமித்தல் வேண்டும். நீதிபதிகள் மீது முன்வைத்து அவர்களைப் பதவிநீக்கும் க்கு உண்டு. இதைவிட குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனையைக் குறைக்க ஜனாதிபதிக்கு

Page 245
வலுவேறாக்கம்
4. நாட்டின் அரசியல் யாப்பிற்கு
காங்கிரஸோ, மாநில சட்டமன நீதிப் புனராய்வு அதிகாரத்தைட வலிதற்றதாக்கும் அதிகாரம் உயர்நீ சட்டத்துறை கடமைகளில் நீதி காட்டுகிறது.
ஏனைய நாடுகளில் வலுவேறாக்கம்
அமெரிக்கா தவிர்ந்த ஏனைய ந அளவிலேயே வலுவேறாக்கக் கோட்ட விசேடமாக பாராளுமன்ற அரசாங்க மு: வலுவேறாக்கக் கோட்பாடுகளுக்கு வழங்கப்படுவதில்லை. பிரித்தானியா, இந் நாடுகளை எடுத்து நோக்கினால் மிக வலுவேறாக்கக் கோட்பாடு பின்பற்றப்ப அரசியல் யாப்பு ரீதியாக 3 துறைகளும் த படுத்தப்பட்டு பிரிக்கப்பட்ட போதிலும் இ தலைவரான பிரதமர் உட்பட ஏனைய நிர்வாகதுறையில் அங்கத்தவராக இ சட்டத்துறையில் அங்கத்தவராக இருப்ப6
அதுமட்டுமன்றி நிர்வாகத்துறை த சட்ட, நீதித் துறைகளில் தலையிடுவே படுத்தவும், செல்வாக்கு செலுத்தவும் அதி
பொதுவாக இந்நாடுகளில் சட்ட துறைக்கும் இடையே வலு ஒன்றாக் பொறுத்தவரையில் மாத்திரம் வலுே படுகின்றது. அதாவது நீதித்துறையின் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது.
ஜனநாயக ஆட்சிமுறையில் வலுவே செல்வாக்கு.
அமெரிக்க அரசியல் யாப்பில் வலு கோட்பாடாக புகுத்தப்பட்ட பின்பு தற் யாப்புகளில் இது முக்கியத்துவம் உடை ஒவ்வொரு ஜனநாயக அரசும் தம்மு இதனையும் சேர்த்துக் கொள்வதில்

227
முரணான சட்டங்களை ர்றங்களோ இயற்றினால் ப் பயன்படுத்தி அதனை திமன்றத்துக்கு உண்டு. இது த்துறை தலையிடுவதைக்
ாடுகளில் மிகக் குறைந்த ாடு பின்பற்றப்படுகிறது. றை நிலவுகின்ற நாடுகளில் அதிகளவு முன்னுரிமை தியா, பாகிஸ்தான் போன்ற க் குறைந்த அளவிலேயே டுவதை அவதானிக்கலாம். னித்தனியாக அடையாளப் ந்நாடுகளில் நிர்வாகத்துறை எல்லா அமைச்சர்களும் இருக்கும் அதேவேளை தையும் அவதானிக்கலாம். தலைவரான பிரதம மந்திரி தாடு அவற்றைக் கட்டுப் காரங்களைப் பெற்றுள்ளார். டத்துறைக்கும், நிர்வாகத் கமும், நீதித்துறையைப் வறாக்கமும் பின்பற்றப்
சுதந்திரத்துக்கே இங்கு
றாக்கக் கோட்பாட்டின்
வேறாக்கக் கொள்கை ஒரு கால ஜனநாயக அரசியல் யதாக வளர்ந்து வருகிறது. டைய யாப்புகளில் கீழ் அதிக அக்கறை செலுத்தி
*

Page 246
228 அரசர்
வருகின்றன. எனினும் பாராளுமன்ற அரசாங்க மு சட்டவாக்கத்துறை, நிர்வ வதற்கான சாத்தியங்கே சட்டநிர்வாகத்துறைகளி நீதித்துறையிலேயே பின்ப போன்ற நாடுகளின் யாப்பு
ஜனாதிபதி அரசா முறையும் ஒருங்கே பின் நாடுகளில் கூட சட்ட இணைந்தே செயற்படுக பாராளுமன்ற துறையைப் இக்கோட்பாடு பின்பற்ற அரசாங்க முறையுள்ள ந படுகின்றது.

ரிவியல் ஓர் அறிமுகம்
பெரும்பாலான ஜனநாயக நாடுகள், றையுள்ள நாடுகளாக இருப்பதனால் அங்கு ாகதுறை என்பன இணைந்து செயற்படுள உள்ளன. இதனால் இந்நாடுகளில் ல் வலுவேறாக்கம் பின்பற்றப்படாது ற்றப் படுகின்றது. பிரித்தானியா, இந்தியா புகளில் இந்நிலையே காணப்படுகின்றது. ங்க முறையும், பாராளுமன்ற அரசாங்க பற்றும் பிரான்ஸ், இலங்கை போன்ற வாக்கத்துறையும் நிர்வாகத் துறையும் கின்றன. இந்நாடுகளில் முழுமையாக பின்பற்றும் நாடுகளை விட அதிகளவில் ரப்பட்டாலும் முழுமையாக ஜனாதிபதி ாடுகளைவிட குறைவாகவே பின்பற்றப்

Page 247
18
பிரதிநிதித்துவ மு
நவீன அரசில் உலகில் ஆட்சியை பிரதிநிதிகளைத் தெரிவு செய்யும் முறை பின்பற்றப்படுகின்றன. பண்டைய கி நேரடியாகவே சட்ட, நிர்வாக அலுவல் கிரேக்க நகர அரசுகளில் மக்கள் தொை சிறியதாக இருந்தமையினால் அது சாத்; இன்று நேரடி மக்களாட்சியை முழு கடினமானதாகும். இதனாலேயே பிரதி நாடுகளிலும் பின்பற்றப்படுகிறது. இப்பிர வாக்காளர்கள் தங்கள் வாக்குரிமையைப் ட செய்வதற்கான பிரதிநிதிகளைத் தெரிவு (
தேர்தல் முறைகள்
பிரதிநிதித்துவ ஆட்சிமுறையில்
பிரதிநிதிகளைத் தெரிவு செய்ய பொதுவ
முறைகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர்:
l. சார்பு ரீதியான பெரும்பான்மை ே பெரும்பான்மை தேர்தல் முறை. ( post system)
2. விகிதாசாரப் பிரதிநிதித்துவத் தேர்
(Proportional representation system)
1. சார்பு ரீதியான பெரும்பான்மை ே எளிய பெரும்பான்மை தேர்தல் (
ஒரு தேர்தல் தொகுதியில் ஆகக் பெற்ற வேட்பாளர் வெற்றி பெற்றவர் முறையே சார்பு ரீதியான பெரும்பான்

pறைகள்
நடாத்துவதற்காக மக்களின் களில் பல்வேறு முறைகள் ரேக்க அரசுகளில் மக்கள் களில் பங்கு கொண்டனர். கை, ஆட்சிப்பரப்பு என்பன தியமாக இருந்தது. ஆனால் மையாகப் பின்பற்றுவது நிதித்துவ ஆட்சிமுறை பல திநிதித்துவ ஆட்சிமுறையில் பயன்படுத்தி தங்களை ஆட்சி செய்கின்றனர்.
ல் வாக்காளர்கள் தங்கள் ாக பின்வரும் இரு தேர்தல்
தர்தல் முறை அல்லது எளிய Simple Plurality or First-past-the
தல் முறை.
தேர்தல் முறை அல்லது
p60s.D.
கூடுதலான வாக்குகளைப்
ாகப் பிரகடனப்படுத்தும் மை தேர்தல் முறையாகும்.

Page 248
230 ←9ዞUóቻ!
உதாரணமாகத் தேர்தல் ெ வாக்குகளைப் பெற்றனர் :
வேட்பாளர்கள்
Α
B
C
D
Ε
இத் தேர்தல் தொ பெற்றிருப்பதால் அவர்
படுத்தப்படுவார்.
சார்பு ரீதியான பெரு
இயல்புகள்
I. தேர்தல் தொகுதிகள் இருக்கும். (விதிவில தேர்தல் தொகுதிக சோல்பரி அரசியல் மட்டக்களப்பு - 2 ஆ
2. பெரும் பாண்மை
வெற்றியீட்டுவதற்கு
3. பிரதிநிதிகளுக்கும்
தொடர்பு காணப்ப
4. வாக்களிப்பு முறைய
இருக்கும்.
5. ஒப்பீட்டு ரீதியில்
இருக்கும்.
6. இருகட்சி முறைக்கு

றிவியல் ஓர் அறிமுகம்
தாகுதி X இல் வேட்பாளர்கள் பின்வரும்
வாக்குகள்
75,000
60,000
50,000
40,000
10,000
குதியில் A அதிகூடிய வாக்குகளைப் 1 வெற்றி பெற்றவராகப் பிரகடனப்
நம் பாண்மைத் தேர்தல் முறையின்
ர் தனி உறுப்பினர் தேர்தல் தொகுதிகளாக க்காக, சில சந்தர்ப்பங்களில் பல அங்கத்தவர் ளும் உருவாக்கப்படுவதுண்டு. உ+ம் : யாப்பில், கொழும்பு மத்தி - 3 அங்கத்தவர், அங்கத்தவர், மூதூர் -2 அங்கத்தவர்.)
வாக்குகளைப் பெறுவது தேர்தலில் க் காரணமாக இருக்கும்.
வாக்காளர்களுக்குமிடையே நெருங்கிய டும்.
பும், கணிப்பீட்டு முறையும் இலகுவானதாக
செலவு குறைந்த தேர்தல் முறையாக
ஏற்றதாகக் காணப்படும்.

Page 249
பிரதிநிதித்துவ முன்
இத்தேர்தல்முறையின் நன்மைகள்
l.
இத்தேர்தல் முறை ஒரு இலகுவ அதாவது விளங்கிக் கொள்வதற்கு
கணிப்பிடுவதற்கும் இம்முறை இ
பிரதிநிதிகளுக்கும வாக்காளரு தொடர்பு காணப்படும். ஒரு ெ மட்டும் தெரிவு செய்யப்படுவதன அளவு சிறியதாக இருப்பதாலு காணப்படுகிறது.
ஒப்பீட்டு ரீதியில் விகிதாசார முறையைவிட செலவு குறைந்த மு
ஒப்பீட்டு ரீதியில் நிராகரிக்கப்பு
முறையில் குறைவாகக் காணலா
தொகுதிக்கான அபிவிருத்தி நடைபெறுவதற்கான வாய்ப்புக் உருவாகும்.
இத்தேர்தல் முறையில் வாக்களி இருப்பதுடன் ஊழல்களும் குறை
இத்தேர்தல் முறையின் குறைபாடுக
l.
பெரும் பான்மை வாக்காளர் உறுப்பினராக வரக்கூடிய வாய் உள்ளது. உதாரணமாகத் தேர்த
முடிவு வருமாறு:
Gaul "LITaTisai
A.

றைகள் 231
வான தேர்தல் முறையாகும். ம் விளங்கி வாக்களிப்பதற்கும், )லகுவானதாக உள்ளது.
க்கும் இடையில் நெருங்கிய தாகுதிக்கு ஒரு உறுப்பினா ாலும், தொகுதி நிலப்பரபபின் ம இந்நெருங்கிய தொடர்பு
ப் பிரதிநிதித்துவ தேர்தல் முறையாகக் காணப்படுகிறது.
பட்டவாக்குகள் இத்தேர்தல் Lib.
வேலைகள் துரிதமாக கள் இத்தேர்தல் முறையில்
ரிப்போர் தொகை உயர்வாக றவாகக் காணப்படும்.
ଗit
விரும்பாத ஒருவரும்
'ப்பு இத்தேர்தல் முறையில் ல் தொகுதி X இன் தேர்தல்
வாக்காளர்கள்
75,000
60,000
50,000
40,000
10,000

Page 250
232
அரசறி
இத்தொகுதியில் A கூ எளிய பெருன்பான்ன செய்யப்பட்டார் என இத்தொகுதியில் Aக்கு விழுந்த வாக்குகள் ஆ பெரும்பான்மை வா விரும்பவில்லை. முழுமையான ஜன.
கூறமுடியாது.
சில நாடுகள் இ வாக்கெடுப்பு ஒன்ன பெரும்பான்மை (50 ஆயின் முன்னிலையி மட்டும் 2ஆவது வாக்ெ வாக்குகளைப் பெற் படுகின்றார்.
சிறிய கட்சிகள், சிறுப மூலம் ஆசனங்களை பெரும்பான்மை இ6 சிறுபான்மை இனா பெறுவது மிகவும் கடி
ஆட்சியின் மையத் காணப்படும். ஒரு பலத்தைப் பெற்று ஆ இதனால் சிறுபான்ை பேசி ஆட்சியில் பங்
நாடுதழுவிய ரீதியில் விகிதாசாரத்திற்குப் ஆசனங்களுக்கும் இ6 முறையில் உள்ளது.
(உ-ம்) 1970ஆம்
UNIP 38%
SLFP 37%

வியல் ஓர் அறிமுகம்
டுதலான வாக்குகளைப் பெற்றிருப்பதால் மை தேர்தல் முறைப்படி அவரே தெரிவு ன பிரகடனப்படுத்தப்படுவார். ஆனால் விழுந்த வாக்குகளை விட A க்கு எதிராக அதிகமாகும். இதன்படி பார்க்கும் போது க்காளர்கள் A தெரிவு செய்யப்படுவதை எனவே இத் தேர்தல் முறையை ஒரு நாயக ரீதியான தேர்தல் முறையெனக்
க்குறைபாட்டினை நீக்கும் முகமாக 2ஆ°து ற நடாத்துகின்றன. அதாவது அறுதிப் %) வாக்குகளை எவரும் பெறவில்லை ல் உள்ள முதல் இருவேட்பாளர் மத்தியில் கடுப்பு ஒன்று நடாத்தப்பட்டு கூடுதல் றவர் பிரதிநிதியாகத் தெரிவு செய்யப்
ான்மை இனக்கட்சிகள் இத்தேர்தல்முறை "ப் பெறுவது கடினமானதாகும். அதுவும் னங்களின் மத்தியில் சிதறி வாழ்கின்ற ங்கள் தங்களுக்கான பிரதிநிதிகளைப் டினமானதாக இருக்கும்.
தில் பன்மைத்தன்மையும் குறைவாக கட்சியே தனித்து பெரும்பான்மை ட்சி அமைக்க கூடிய நிலை ஏற்படலாம். ம இனங்கள் மற்றும் சிறிய கட்சிகள் பேரம் கு கொள்வது இல்லாமல் போகின்றது.
ல் கட்சிகள் பெறுகின்ற வாக்குகளின்
ம் பாராளுமன்றத்தில் அவை பெறும் டையில் முரண்பட்ட தன்மை இத்தேர்தல்
ஆண்டு தேர்தல்
17ஆசனங்கள்
91 ஆசனங்கள்

Page 251
பிரதிநிதித்துவ
1977 ஆம் ஆண்
SLFP 29.72% O
TULF 6.75% 1.
5. இத்தேர்தல் முறையில் எ; வரக்கூடிய நிலையும் ஏற்பட (உ-ம்) 1977 ஆண்டு ே UNIP 1.
SLFP (
TULF
இத்தேர்தலில் 5/6 பெரும் கைப்பற்றி இருந்தது.
இத்தேர்தல் முறை இந்தி போன்ற நாடுகளில் பின்பற்றப்படு அரசியல் யாப்பு, சோல்பரி அரசியல் யாப்பு ஆகியவற்றில் பின்பற்றப்ப
2. விகிதாசார பிரதிநிதித்துவ:
சார்புரீதியான பெரும்பான்ன பாடுகளை நீக்குவதற்காகவும், சிதறி சிறிய கட்சிகளுக்கும் பிரதிநிதித் விகிதாசாரப் பிரதிநிதித்துவ முறை இம்முறையை ஒரே நேரத்தில் இரு அன்திரே, தோமஸ்காரே என்பவர்க இம்முறை பிரபல்யம் அடைவ பிரித்தானிய அரசியல் மேதையான ஆவார்.
இவ் விகிதாசார பிரதிநித முதன்முதலாக 1855 இல் டென்ம 1891 இல் பெல்ஜியத்திலும், 18 அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இலங்ை யாப்பின் ஊடாக இம்முறை அற நடைமுறையில் இருந்து வருகிறது. செய்யப்பட்ட விகிதாசார பிரதிர மானது ஆகும். இங்கு நாடு முழு கொண்டு இத்தேர்தல் முறை பின

வ முறைகள் 233
டு
8ஆசனங்கள்
8ஆசனங்கள்
திர்க்கட்சி மிகவும் பலவீனமாக உலாம்.
தர்தல்
41 ஆசனங்கள்
08ஆசனங்கள்
18 ஆசனங்கள்
பான்மையுடன் UNP ஆட்சியைக்
யா, பிரித்தானியா, அமெரிக்கா கிறது. இலங்கையிலும் டொனமூர் b யாப்பு, 1ஆவது குடியரசு அரசியல் ட்டது.
த் தேர்தல் முறை
ம தேர்தல் முறையில் உள்ள குறை றி வாழும் சிறுபான்மையோர்க்கும் துவத்தை வழங்குவதற்காகவுமே முதலில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. நவர் அறிமுகப்படுத்தி இருந்தனர். நளே இவ்விருவரும் ஆவர். ஆனால் தற்குக் காரணமாக இருந்தவர் "ஜோன் ஸ்ரூவாட் மில்” என்பவர்
நித்துவ முறையிலான தேர்தல் ார்க்கில் நடைபெற்றது. தொடர்ந்து 92 இல் சுவிஸ் கன்டன்களிலும் கையில் 1978ஆம் ஆண்டு அரசியல் மிமுகப்படுத்தப்பட்டு இன்றுவரை எனினும் இலங்கையில் அறிமுகம் நிதித்துவ முறை சற்று வித்தியாச வதையும் ஒரு தேர்தல் அலகாகக் ர்பற்றப்படாமல் பல அங்கத்தவர்

Page 252
234 அரசறிவிய
களைக் கொண்ட தேர்தல் மாவ படுகிறது. தேசிய பட்டியல் மூ மட்டும் நாடு முழுவதையும் ஒரு செய்யப்படுகின்றனர்.
இன்று மேற்கூறிய நாடு ஒல்லாந்து, இத்தாலி போன்ற படுகிறது.
ஒரு குறிக்கப்பட்ட தே வாக்குகளின் விகிதாசாரத்திற்கு இத்தேர்தல் முறையின் அடிப்ப6 இவ்விகிதாசாரப் பிரதிநிதி
உண்டு. அவையாவன:
அ. பட்டியல்முறை
ஆ. தனிமாற்று வாக்குமுறை
அ. பட்டியல் முறை
சுவீடன், நோர்வே, பெ சுவிஸ்லாந்து ஆகிய நாடுகளி: இம்முறையின் படி வேட்பா இல்லை. குழுவாகவே போட்டி அல்லது கட்சிகள் பெறும் வாக் அவர்களுக்குப் பிரதிநிதித்துவம் தேர்தல் அலகுகளாகப் பிரிக்க அலகாகக் கணிக்கப்பட்டோ இலங்கையில் தேசிய பட்டியல் தேர்தல் அலகாகக் கணிக்கப்ப ஏனைய உறுப்பினர்கள் பல்வே மாவட்டங்களில் இருந்து தெரிவு
இத் தேர்தல் முறை பின் நடைபெறுகிறது.
1. பட்டியல் தயார் செய்தல்
ஒவ்வொரு அரசியல் கட வேட்பாளர் பட்டியலை முன அலகிலிருந்து எத்தனை உறு

ல் ஓர் அறிமுகம்
பட்டங்களை உருவாக்கி பின்பற்றப்லம் தெரிவு செய்யப்படும் 29 பேர் தேர்தல் அலகாகக் கொண்டு தெரிவு
டுகளை விட சுவீடன், நோர்வே, நாடுகளிலும் இம்முறை பின்பற்றப்
ர்தல் அலகில் கட்சிகள் பெறும் ஏற்ப ஆசனங்களைப் பங்கிடுவதே
டை ஆகும்.
த்ெதுவ முறையில் இரண்டு வகைகள்
ல்ஜியம் , ஒல்லாந்து, இத்தாலி, ஸ் இம்முறை பின்பற்றப்படுகிறது. ளர்கள் தனித்து போட்டியிடுவது இடுகின்றனர். தேர்தலில் குழுக்கள் குகளின் விகிதாசாரத்திற்கு ஏற்பவே பங்கிடப்படுகிறது. நாடு பல்வேறு கப்பட்டோ அல்லது ஒரு தேர்தல் இம்முறை பின்பற்றப்படலாம். உறுப்பினர்கள் நாடு முழுவதும் ஒரு ட்டு தெரிவு செய்யப்படுகின்றனர். வறு தேர்தல் அலகுகளான தேர்தல்
செய்யப்படுகின்றனர். வரும் ஒழுங்கு முறையின் கீழ்
ட்சியும், சுயேட்சைக் குழுவும் தமது ர்வைக்கும். குறிப்பிட்ட தேர்தல் ரப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட

Page 253
பிரதிநிதித்து
இருக்கிறார்களோ அவ்வுறுப்பி வேட்பாளர்களின் எண்ணிக்ை வேட்பாளர்களின் பெயர்கள் . கட்சியால் தீர்மானிக்கப்படும். மு இத்திட்டத்தின் கீழ் வாக்காளர்க கட்சியின் பட்டியலை அப்படிே வேண்டும்.
2. தகுதிகாண் எண் காணல்
தகுதிகாண் எண் காணல் ( தேவையான வாக்கு எண்ணிக்.ை வாக்கு எண்ணிக்கையின் மொத்த செல்லுபடியான வாக்குக் ஒரு பிரதிநிதித்துவத்துக்குத் தே கணிக்கப்படும். இதற்கு மொத் அத்தேர்தல் அலகுக்கான ஆசனங்
(உ-ம்) தேர்தல் அலகு A
மொத்த செல்லுபடியான தேர்தல் அலகுக்குரிய ெ ஆகவே தகுதி காண் எ6
3. முதல் ஒதுக்கீடு
ஒவ்வொரு கட்சியும், வாக்குகளினைத் தகுதிகாண 6 அக்கட்சிக்கான முதல் ஒதுக்கீடு
A கட்சி பெற்ற வாக்குகள் தகுதி காண் எண்
(உ-ம்) தேர்தல் அலகு A
மொத்த செல்லுபடியான மொத்த ஆசனம்

|வ முறைகள் 235
னர்களுக்குச் சமனான வகையில் க அமைந்திருக்கும். பட்டியலில் அமையும் முன்னுரிமை ஒழுங்கு ழுப்பட்டியல் என அழைக்கப்படும் 5ள் தாம் தெரிவு செய்ய விரும்பும் ய ஏற்றுக் கொண்டு வாக்களித்தல்
என்பது ஒரு பிரதிநிதித்துவத்துக்குத் கயை கணித்தல் ஆகும்.
போது முதல் நடவடிக்கையாக கள் கணிக்கப்படும். அதன் பின்னர் வையான தகுதிகாண் வாக்குகள் த செல்லுபடியான வாக்குகளை வ்களினால் பிரிக்கப்படும்.
ா வாக்குகள் S. 200,000
மாத்த ஆசனம் = 5
ზზir 200,000
5
40,000
சுயேட்சைக் குழுக்களும் பெற்ற எண்ணினால் பிரிப்பதன் மூலம் கண்டறியப்படும்.
ர் = A கட்சிக்குரிய ஆசனம்
200,000 5
வாக்குகள்

Page 254
236 அரசறிவியல்
தகுதிகாண் எண்
A கட்சி பெற்ற வாக்குகள் B கட்சி பெற்ற வாக்குகள் C கட்சி பெற்ற வாக்குகள்
A கட்சிக்குரிய ஆசன ஒது
B கட்சிக்குரிய ஆசன ஒது
C கட்சிக்குரிய ஆசன ஒ:
4. இரண்டாம் ஒதுக்கீடு
முதலாவது ஒதுக்கீட்டின் பின்னரும் மீதி ஆசனங்கள் இ கொண்ட வாக்குகளை தகுதிகான அதிகூடிய மிகுதியைப் பெற கொடுக்கப்படும்.
மேற்கூறிய உதாரணத்தில் பெற்றிருப்பதால் அதற்கு மீதி ஆ
5. பிரதிநிதிகளை அறிவித்தல்
கட்சிக்கு கிடைத்த ஆசன முன்னுரிமை ஒழுங்கின்படி பிரதி

ஒர் அறிமுகம்
க்கீடு e 90,000
R 40,000
S 2 ஆசனம்
மிகுதி 10,000
துக்கீடு 70,000
40,000
C 1ஆசனம்
= மிகுதி 30000
துக்கீடு 4 OOOO
4OOOO
R 1 ஆசனம்
= மிகுதி இல்லை
படி ஆசனங்கள் பங்கிடப்பட்ட ருக்குமாயின் கட்சிகள் பெற்றுக் ண் எண்ணினால் பிரிக்கும் போது ற்ற கட்சிக்கு அந்த ஆசனம்
B கட்சி கூடுதலான மீதியினைப் சனம் வழங்கப்படும்.
ங்களுக்கு ஏற்ப கட்சிப்பட்டியலில்
நிதிகள் தெரிவு செய்யப்படுவர்.

Page 255
பிரதிநிதித்து
(உ-ம்) 2 ஆசனங்கள் கிை
முன்னுரிமை ஒழுங்கின் படி த பஞ்சலிங்கம் இரண்டாவதாகவும்
இருவரும் பிரதிநிதிகளாகத் ெ பிரகடனப்படுத்தப்படுவர்.
விகிதாசாரப் பிரதிநிதித்துவ மு
I.
2.
3.
IO.
வாக்குகளின் விகிதாசாரப்
பல அங்கத்தவர்களைக் கெ
பட்டியல் முறையில் அ தேர்தல்கள் நடாத்தப்படல்
சிறுபான்மை இனங்கள் ட இருத்தல்.
செல்வாக்குக் குறைந்த கட் வாய்ப்பு இருத்தல்,
கூட்டாட்சி அமைக்கும் நி
பலமான எதிர்கட்சி வரக்க
கட்சி தலைமையின் ஆதிச்
வாக்காளருக்கும் பிரதிநிதிச இருத்தல்.
சாதாரண மக்கள் இலகு தேர்தல் முறையாக இருத்த
விகிதாசாரப் பிரதிநிதித்துவ (
I.
மக்களினுடைய விருப்ப உறுப்பினர்களைத் தொ படுகின்றமையால் அதிக தேர்தல் முறையாக இத்தே
சிறுபான்மை இனங்கள் மட்டத்திலாவது தங்களுை
இத்தேர்தல் முறை வழிவிடு

|வ முறைகள் 237
டத்துள்ள B கட்சியின் பட்டியிலில் கியாகலிங்கம் முதலாவதாகவும், ம் இருக்கிறனர். எனவே அவர்கள் தரிவு செய்யப்பட்டார்கள் என
முறையின் பண்புகள்
படி பிரதிநிதித்துவம் வழங்கப்படல்.
ாண்ட தேர்தல் அலகுகள் இருத்தல்.
புல்லது தனிமாற்று முறையில்
).
பிரதிநிதித்துவத்தைப் பெற வாய்ப்பு
ட்சிகள் பிரதிநிதித்துவத்தைப் பெற
லை இருத்தல்.
கூடியதாக இருத்தல்.
கேம் அதிகளவில் இருத்தல்.
5ளுக்குமிடையே தொடர்பு குறைந்து
வில் விளங்கிக்கொள்ள முடியாத நல்.
முறையின் நன்மைகள்
1ங்களின் விகிதாசாரத்திற்கேற்ப ரிவு செய்கின்ற நிலை காணப்5ளவு ஜனநாயக தன்மை வாய்ந்த ர்தல் முறை விளங்குகின்றது.
ளைச் சேர்ந்தவர்கள் குறைந்த டய பிரதிநிதிகளைத் தேர்ந்தெடுக்க கிென்றது.

Page 256
238
அரசறிவியல்
சிறிய கட்சிகள் அல்லது மக் கட்சிகள் குறைந்த அள6 பெறுவதற்கு இத்தேர்தல் மு
இத்தேர்தல் முறையின் மூ பெரும்பான்மை பலத்தைப் நிலை ஏற்படும். இதனால் பல கட்சிகள் சேர்ந்த ஒரு சு பல கட்சிகளும் அரசாங்க சக்திகளது நலன்களும் அ நிலை ஏற்படும். இவ்வகையி சிறிய அல்லது குறைந்த செ6 சார்ந்த மக்களின் நலன்கை
இத்தேர்தல் முறையின் மூ உருவாகக் கூடிய வாய்ப்புக
விகிதாசாரப் பிரதிநிதித்துவ மு
l.
இத்தேர்தல் முறை தனிமனி கட்டுப்படுத்துகின்றது. எந் குழுவினதும் கொள்கைகை மனிதன் தனித்து சுயேட் யிடுவதற்கான உரிமையை
சாதாரண மக்கள் இலகுவ தேர்தல் முறைாக இம்முை
வாக்காளருக்கும் , பிரதி நெருக்கமான தொடர்பை ( தேர்தல் அலகின் நிலப்பரட் இருப்பதனாலும் ஒரு தேர் இருப்பதனாலும் இத் தெ பிரதிநிதிகள் மக்கள் தொட களைத் தட்டிக்கழிப்பதற்கு
இத்தேர்தல் முறையின் மூல ஒன்றை அமைக்கக் கூடிய கத்தில் இணைந்து கொண்ட ஏற்படுகின்றபோது அரச

ஓர் அறிமுகம்
கள் மத்தியில் செல்வாக்கு குறைந்த விலாவது பிரதிநிதித்துவத்தைப் மறை வாய்ப்பளிக்கின்றது.
மலம் எந்த ஒரு கட்சியும் அறுதி பெற்று ஆட்சி அமைக்க முடியாத அமைக்கப்படுகின்ற அரசாங்கம் கூட்டரசாங்கமாகவே காணப்படும். த்தில் உள்ளமையினால் பல்வேறு ரசாங்கத்தில் பேணப்படக்கூடிய ல் சிறுபான்மை இனக் கட்சிகளும், ல்வாக்குடைய கட்சிகளும் தாங்கள் ளப் பேணக்கூடிய நிலை ஏற்படும்.
Dலம் பலம் வாய்ந்த எதிர்க்கட்சி ள் தோன்றும்.
மறையின் குறைபாடுகள்
தனின் பிரதிநிதித்துவ உரிமையைக் த ஒரு கட்சியினதும் சுயேட்சை ளை ஏற்றுக் கொள்ளாத தனி ஒரு சையாகத் தேர்தலில் போட்டிஇம்முறை மறுக்கின்றது.
வில் விளங்கிக் கொள்ளக் கூடிய றஅமையவில்லை.
நிதிகளுக்கும் இடையேயான இத்தேர்தல் முறை குறைக்கின்றது. பும் மக்கள் தொகையும் பெரிதாக தல் அலகிற்குப் பல பிரதிநிதிகள் 5ாடர்பு குறைகிறது. இதனால் ர்பான தங்களினுடைய பொறுப்பும் வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது.
லம் பெரும்பாலும் கூட்டரசாங்கம்
நிலையே ஏற்படும். கூட்டரசாங்- கட்சிகளிடையே முரண்பாடுகள் ாங்கத்தின் உறுதித் தன்மையில்

Page 257
பிரதிநிதித்து
குலைவு நேரிடலாம். இ பொருளாதார அபிவிருத ஏற்படுத்தலாம்.
5. இத் தேர்தல் முறையில்
வரிசையினைக் கட்சி தலை தலைமைத்துவத்தின் எ( பெறுவதற்கான வாய்ப்பு தலைமைத்துவம் ஒரு சர்வா வாய்ப்புகள் கூட உருவாகிற
6. இத்தேர்தல் முறையில் மக்க காமல் கட்சிக்கே வாக்களிப் ஒருவர் கூட தேர்தலில் வெ
ஆ. மாற்று வாக்குமுறை (AL
இது விருப்பு வரிசை வாக்க படும். இத்தேர்தல் முறையில் வாக்க விருப்ப வரிசைக்கேற்ப 1,2,3 எ உறுப்பினரும் முதல் எண்ணிக்ை பான்மையைப் பெறவில்லையெனி பெற்றவர் விலக்கப்படுகின்றார். ஆன வாக்குகள் மற்ற வேட்பாளர்களுக் வேட்பாளர்கள் மட்டும் ஒரு பிரதிநி 2ஆவது எண்ணிக்கையே போதுமா போட்டியிட்டால் மிகக் குறைந்த ஒவ்வொருவராக விலக்கி, அவர்க ஒருவர் முழுமையான பெரும்பான்
மாற்று வாக்கு முறையின் நன்ன
1. அதிகளவு ஜனநாயகத்தன்ை
2. வேட்பாளர்கள் அறுதிப்
பெறாதபோது அதனைப் டெ
மாற்று வாக்கு முறையின் குறை
1. மக்களுக்கு இலகுவில் விளங்
2. அதிக செலவினத்தைத் தரு
உள்ளது.

வ முறைகள் 239
|வ்வுறுதிக் குலைவு நாட்டின் ந்தியிலும் பாரிய பாதிப்பை
பட்டியலின் பெயர் ஒழுங்கு மைத்துவமே தீர்மானிப்பதனால் தேச்சையான போக்கு இடம் பு ஏற்படுகின்றது. இதனால் திகார நிலைக்குச் செல்வதற்கான
து.
ள் வேட்பாளர்களுக்கு வாக்களிக்பதால் மக்கள் அதிகம் விரும்பாத ற்றி பெறும் நிலை ஏற்படுகிறது.
TERNATE VOTE SYSTEM)
ளிப்பு முறை எனவும் அழைக்கப்ாளர்கள் வேட்பாளர்களைத் தமது ானக் குறிப்பிடுகின்றனர். எந்த கையில் முழுமையாகப் பெரும்ல், மிகக் குறைந்த வாக்குகளைப் எால் அவரது இரண்டாவது விருப்ப குப் பகிர்ந்தளிக்கப்படுகின்றன. 3 தித்துவத்துக்குப் போட்டியிட்டால் னது. ஆனால் மூவருக்கு மேலாகப் 5 வாக்குகளைப் பெற்றவர்களை ளது வாக்குகளைப் பயன்படுத்தி
மையைப் பெறச்செய்வர்.
LD456i
ம வாய்ந்த முறையாக விளங்கியது.
பெரும்பான்மை வாக்குகளைப் பறுவதற்கு வழிவகுத்தது.
றபாடுகள்
காத தேர்தல் முறையாக இருந்தது.
நகின்ற ஒரு தேர்தல் முறையாக

Page 258
240 அரசறிவிய6
விசேட பிரதிநிதித்துவ முை
விசேட காரணங்களின் பிரதிநிதித்துவ முறையே விே அழைக்கப்படுகிறது. இவ்விசேட மகளிர் என்ற அடிப்படையில் உ இந்தியாவில் பிற்படுத்தப்ப சாதியினருக்கும் என தேர்தல் ெ தற்போது இந்திய மத்திய பாரா மகளிருக்கென ஒதுக்கப்படல் வே பட்டுளளது. இது தொடர்பான கொணரப்பட்டுள்ளது. ஆனா படவில்லை.
பங்களாதேஷிலும் இவ்வா அமுலில் உள்ளதாகக் கூறப்பட்டு
இலங்கையில் டொனமூர் யாப்பு என்பவற்றில் சிறுபான்6 பிரதிநிதித்துவம் வழங்கப்பட்டுள்
விசேடப் பிரதிநிதித்துவ முன
l. பொதுத் தேர்தல் மூலம் அனுப்ப முடியாத பின் பிரதிநிதிகளை அனுப்பக்க
2. பின்தங்கிய மக்களின் ே நிதித்துவ முறை உதவுகிற முறை அமுல்படுத்தப்பட் மத்தியிலும், பிற்படுத்த ஒரளவுக்கு மேல்நிலை ஆ
3. சட்டமன்றம் பன்மைத்த வாய்ப்புக்கள் ஏற்படுகிறது

ல் ஒர் அறிமுகம்
நிமித்தம் உருவாக்கப்படுகின்ற சேட பிரதிநிதித்துவ முறையென பிரதிநிதித்துவ முறை இனம், சாதி, உருவாக்கப்படலாம். ட்ட சாதியினருக்கும், தாழ்த்தப்பட்ட தாகுதிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. ளுமன்றத்தில் 1/3 பிரதிநிதித்துவம் பண்டும் என்ற கோரிக்கையும் விடப்சட்ட மூலமும் பாராளுமன்றத்தில் ல் அது இன்னும் நிறைவேற்றப்
ாறான விசேட பிரதிநிதித்துவமுறை டுள்ளது. அரசியல் யாப்பு, சோல்பரி அரசியல் மை இனத்தவர்களுக்கென விசேட rளன.
றயின் நன்மைகள்
தங்களினுடைய பிரதிநிதிகளை தங்கிய மக்கள் இம்முறை மூலம் கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.
மல்நிலை ஆக்கத்திற்கு இப்பிரதிறது. இந்தியாவில் இப்பிரதிநிதித்துவ டதால் தாழ்த்தப்பட்ட சாதியினர் ப்பட்ட பகுதியினர் மத்தியிலும் பூக்கம் இடம்பெற்றுள்ளது.
நன்மை வாய்ந்ததாக இருப்பதற்கு

Page 259
பிரதிநிதித்துவ முன்
விசேடப் பிரதிநிதித்துவ முறையின்
l.
இப்பிரதிநிதித்துவ முறைமூலம் முற்பட்டால் சமூகத்தில் உள்ள ெ பிரதிநிதித்துவம் கோர முற்படுவர் சமூக முரண்பாடுகள் ஏற்பட்டு ஏற்படலாம்.
இப்பிரதிநிதித்துவத்தின் வள சமூகங்களின் நலன்களுக்கும் முை ஏற்படலாம். இதனால் இட ஒ: களைக் கூட அமுல்படுத்த வேண் இட ஒதுக்கீட்டு முறை பின்பற்ற புறக்கணிப்புக்கு உள்ளாக வேண்

றைகள் 24l
குறைபாடுகள்
பிரதிநிதித்துவம் கொடுக்க வெவ்வேறு சிறிய பிரிவினரும் இதனால் மக்களுக்கிடையே நாட்டில் அமைதியீனங்கள்
ர்ச்சியினால் சிறிய சிறிய ன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டி துக்கீடு போன்ற முறைமை" டிய நிலை ஏற்படும். இவ்வாறு ரப்படின் திறமையானவர்கள் rடிய நிலை ஏற்படலாம்.

Page 260
நே
சட்டவாக்க நடவட பற்றுகின்ற முறையே நேர் புராதன கிரேக்க நகர அரசுக் இருந்தது. அங்கு மக்கள் நிர்வகிப்பதற்குத் தேவைய கொள்வார்கள்.
தற்காலத்தில் மக்க பெரிதாக இருப்பதனால் பின்பற்றப்படுவதில்லை மக்களாட்சிமுறையே பின் சில முக்கியமான விடயங்க கூறுகள் பின்பற்றப்படுகின் பின்பற்றப்படுகின்ற நேர் மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்
l. ஒப்பங்கோடல் அல்
2. குடிமுனைப்பு அல்:
3. பிறக்கழைப்பு அல்ல
1. ஒப்பங்கோடல் அல்ல
ஒரு நாட்டின் முக் நாட்டின் முக்கியமான தீா கொள்கின்ற முறையே ஒட் அழைக்கப்படுகிறது.
இலங்கையில் 1978 இம்முறை பின்பற்றப்படுக

19
ர்க்குடியாட்சி
டிக்கைகளில் நேரடியாக மக்கள் பங்கு" க்குடியாட்சி என அழைக்கப்படுகின்றது. களில் இந்நேர்க் குடியாட்சிமுறை அமுலில் ர் ஓரிடத்தில் ஒன்றாகக் கூடி தம்மை ான சட்டங்களைத் தாங்களே உருவாக்கி
ள் தொகையும் ஆட்சியின் நிலப்பரப்பும் நேர்க்குடியாட்சி முறை முழுமையாகப் ஸ். அதற்குப் பதிலாக பிரதிநிதித்துவ பற்றப்படுகின்றது. எனினும் சில நாடுகளில் ளில் மட்டும் இந்நேர்க்குடியாட்சியின் சில iறன. இந்த வகையில் தற்கால அரசுகளில் க்குடியாட்சி நுட்பங்களைப் பின்வரும் க்கலாம்:
லது மக்கள் தீர்ப்பு அல்லது குடியொப்பம்
லது தொடக்கவுரிமை
லது மீட்புரிமை
து மக்கள் தீர்ப்பு (REFERENDUM)
கியமான சட்டவாக்க விடயங்களிலும் மானங்களிலும் மக்கள் நேரடியாக பங்கு பங்கோடல் அல்லது மக்கள் தீர்ப்பு என
3ஆம் ஆண்டு அரசியல் யாப்பின் மூலம் கிறது.

Page 261
நேர்க்குடியாட்
இலங்கையில் அரசியல் யாப்பு தி சில வகையான திருத்தங்களுக்குப் பெரும்பான்மையும் மக்கள் தீர்ப்பு (சர்வ மூலம் மக்களின் சம்மதமும் அவசியமா தீர்ப்புக்குவிடப்பட வேண்டும் என மசோதாக்களையும் உயர்நீதிமன்றம் கரு நாட்டு நலனுக்கு அவசியமானது எ மசோக்களையும் மக்கள் தீர்ப்புக்கு விட
சுவிஸ் அரசியல் அமைப்பில் விருப்பக் குடியொப்பம் என இருவகை காணப்படுகின்றது.
சுவிஸ் அரசியல் யாப்பின் படி ஆ அனைத்தும் கட்டாய குடியொப்பத்தி இதைவிட கூட்டாட்சி சட்ட மன்ற சட்டங்களும் தீர்மானங்களும் முப்ப கன்ரன்கள் (மாநிலங்கள்) விரும்பினால் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். ஆனால் இயற்றிய சட்டம் அல்லது தீர்மானம் அ சட்டமன்றம் அறிவிக்குமானால் அ.ை தேவையில்லை.
ஒப்பங்கோடலின் இயல்புகள்
l. அரசினுடைய முக்கிய தீர்மானங்க
தைப் பெறுவதாகும்.
2. சட்டசபையை பலவீனப்படுத்துச்
3. கட்சி அரசியலை பலவீனப்படுத்
4. நேரடி ஜனநாயகத்தை நடைமுை
மக்கள் இறைமையை அதிகரிக்க
6. கட்சிகளின் எதேச்சை அதிகாரத்
7. அரசின் முக்கிய முடிவுகளில் மக்க

சி 243
ருத்தத்தைப் பொறுத்தவரை பாராளுமன்றத்தில் 2/3 பஜனவாக்கெடுப்பு) ஒன்றின் னதாகும். இதைவிட மக்கள் அமைச்சரவை கருதுகின்ற துகின்ற மசோதாக்களையும் ன ஜனாதிபதி கருதுகின்ற லாம். கட்டாயக் குடியொப்பம், யான மக்கள் தீர்ப்பு முறை
அரசியல் யாப்பு திருத்தங்கள் ற்கு விடப்பட வேண்டும். ம் நிறைவேற்றிய எல்லா தினாயிரம் மக்கள். எட்டு ல் அவை மக்கள் தீர்ப்புக்குச் கூட்டாட்சி சட்ட மன்றம் வசரமானது என கூட்டாட்சி த மக்கள் முன் சமர்பிக்கத்
ளுக்கு மக்களின் அங்கீகாரத்"
கிறது.
துகிறது.
றப்படுத்துகிறது.
ச் செய்கிறது.
தை குறைக்கிறது.
ள் பங்கு பெற வழிவகுக்கிறது.

Page 262
244 அரசற
ஒப்பங்கோடலின் நன்ன
1. சட்டவாக்க நடவடி வாய்ப்பினை இம்மு
2. குறிப்பிட்ட சட்டம்
விருப்பத்தினை அறி
3. அரசாங்கங்கள் : உருவாக்குவதையும் தடுக்கிறது.
4. சட்டங்களை இய
அதிகளவு ஜனநாயக
நவீன அரசுகளில மேற்கொள்ள முடிய பின்பற்றக்கூடிய நில்
ஒப்பங்கோடலின் குறை
I. சட்டங்கள் பற்றிய தீர்மானங்கள் பற இருக்குமென நாம் மக்களின் முடிவுகள் அறிவு குறைந்த நிலைமைகள் ஏற்படு
2 பெரும்பாலான நாடு வாழ்கின்ற மக்க ஒப்பங்கோடலின் ( யாகக் கொண்டு எதிர்பார்க்கும் நோ மாட்டாது.
3. பல்லின சமூகத்தை வாழும் பெரும்பான் நிலையும் ஏற்படல தோற்றம் பெறலாம்

ரிவியல் ஓர் அறிமுகம்
மைகள்
க்கைகளில் மக்கள் பங்கு பெறுவதற்கான 1றை வழங்குகிறது.
அல்லது தீர்மானம் தொடர்பாக மக்களின் ந்து கொள்ளக் கூடிய நிலை ஏற்படுகிறது.
தான் தோன்றித்தனமாக சட்டங்கள் ம் தீர்மானம் எடுப்பதையும் இம்முறை
ற்றுவதிலும், தீர்மானம் எடுப்பதிலும் கத் தன்மை பேணப்படுகிறது.
நேரடி மக்கள் ஆட்சி முறையை பாத போது அதன் சில கூறுகளையாவது லையை இம்முறை வழி வகுக்கின்றது.
பாடுகள்
அறிவும், அரசாங்கங்களின் முக்கிய *றிய அறிவும் சாதாரண மக்களுக்கு உறுதியாகக் கூறமுடியாது. இந்நிலையில் தவறானதாக அமையலாம். அரசியல் கல்வி 3ஆம் உலக நாடுகளில் இவ்வாறான வெதற்கு அதிக வாய்ப்புக்கள் உருவாகலாம்.
டுகளில் குறிப்பாக 3ஆம் உலக நாடுகளில் ாள் கட்சி அபிமானமிக் கவர்கள். போதும் கட்சியின் நலனை அடிப்படை வாக்களிக்கும் போதும் இம்முறை ாக்கங்களை நிறைவேற்றுவதாக இருக்க"
க் கொண்ட நாடுகளில் இம்முறை அங்கு மை இனத்துக்கு சார்பாகச் செல்லக்கூடிய ாம். இலங்கையில் இவ்வாறான நிலை என பலராலும் சுட்டிக் காட்டப்படுகிறது.

Page 263
நேர்க்குடியாட்
4. பொதுத்தேர்தலில் அரசாங்கக் கட்சி
கொள்கைக்கு வாக்காளர் சம்மத ஒருமுறை மக்கள் அபிப்பிராய வ எனவும் இதனை எதிர்ப்பவர்கள் :
5, இம்முறையின் படி அடிக்கடி
பொருளாதார ரீதியில் பின்தங்கிய உலக நாடுகளுக்கு மிகுந்த செலவு அமையும்.
6. இம்முறையின் படி அடிக்கடி :ே வாக்காளரின் தேர்தல் ஆர்வத்தைய குன்றச் செய்யலாம்.
7. அவசரமாக செய்து முடிக்கப்பட
இம்முறை தடையாக இருக்கும் விடயத்தினால் எதிர்பார்க்கப்படும் போகலாம்.
2. குடிமுனைப்பு அல்லது தொடக்
சட்டங்களை ஆரம்பித்து வைச் பெற்றிருத்தலே குடிமுனைப்பு அல்ல அழைக்கப்படுகிறது. இம்முறையின் மூல அதிகாரம் சட்டமன்றத்திற்கு மாத்திரம் ! பெற்றுக் கொள்ளக் கூடிய நிலை ஏற்படுகி எண்ணிக்கையான பொதுமக்களினால் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.
இத் தொடக்கவுரிமை அல்லது குடி அமைப்பின்படி மத்திய அரசாங்கத்திலும், (கன்ரன்கள்) பின்பற்றப்படுகிறது. அமெ இம்முறை இல்லாவிடினும் பலமாநிலங்க படுகிறது. சில மாநிலங்களில் இம்முறை அரசியல் யாப்பு திருத்தங்களுக்கும் பின்
குடிமுனைப்பின் இயல்புகள்
l. சட்ட உருவாக்க நடைமுறையி
செய்கிறது.
2. மக்கள் இறைமையை வலியுறுத்து

角 245
யினால் முன்வைக்கப்பட்ட ம் தெரிவிப்பதால் மீண்டும் பாக்கெடுப்பு அவசியமற்றது சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.
தேர்தல் நடக்குமாயின் ப இலங்கை போன்ற 3ஆம் ச் சுமையை தருவதாக அது
தர்தல் நடக்குமாயின் அது பும், அரசியல் ஆர்வத்தையும்
வேண்டிய விடயங்களுக்கு ). ஆகையால் குறிப்பிட்ட பலன்களும் கிடைக்காமல்
םLפסff6ן (556
ந்கும் உரிமையை மக்கள் து தொடக்க உரிமை என ம் சட்டங்களை உருவாக்கும் இல்லாமல் பொதுமக்களும் றது. பொதுவாக குறிப்பிட்ட சட்டத்திற்கான பிரேரணை
Lமுனைப்பு சுவிஸ் அரசியல்
பிரதேச அரசாங்கங்களிலும் 0ரிக்காவில் மத்திய அரசில் 5ளில் இம்முறை பின்பற்றப்சாதாரண சட்டங்களுக்கும் பற்றப்படுகிறது.
ல் மக்களை பங்கேற்கச்
கிறது.

Page 264
246
அரசற
3. மக்களின் அரசியல் |
சட்டசபையின் அதி
குடிமுனைப்பின் நன்பை
1. சாதாரண பொதுமக்
கொள்வதற்கான வா
2.
சட்டமன்றம் நிறை! நீக்க இம்முறை உத
அதிகளவு ஜனநாயக சட்டவாக்க நடவ முறையாக இம்மு,ை மக்கள் நலன்களில் நிலை காணப்படுகிற
4.
பேன் :
குடிமுனைப்பின் குறைட
குறுகிய சுயநல டே அமைப்புக்கள் தமது
இம்முறை வாய்ப்பள இல்
2. மக்கள் உருவாக்கு
ப சட்டங்களுடனோ 100ால சந்தர்ப்பங்களில் சட்
சாதாரண மக்கள் 8
பார்கள் எனக் கூ
(20
உருவாக்கப்படும் சட
3. பிறகழைப்பு அல்லது
மக்களினால் தெரிவு கடமை ஆற்றாத போது கொள்வதற்கு மக்களுக்கு , அழைக்கப்படுகிறது. ம்.
அமெரிக்காவின் சி யாப்பிலும் இம்முறை பி

வியல் ஓர் அறிமுகம்
புரிந்துணர்வை மேம்படுத்துகிறது.
(5 காரத்தைக் குறைக்கிறது.
S
ਨਰਜ਼ ਹ மகள்
கள் சட்டவாக்க நடவடிக்கைகளில் பங்கு ய்ப்பினை இம்முறை வழங்குகின்றது. வேற்றும் சட்டங்களில் உள்ள தவறுகளை வுகிறது. | வுகிறது. - (2 -3 த் தன்மை வாய்ந்த முறையாகும். அதாவது டிக்கையில் மக்கள் பங்குகொள்ளும் ற காணப்படுகிறது.)
இருந்து சட்டங்களை உருவாக்கக்கூடிய
ஊது.
பாடுகள்
11 2012 பாக்கினை உடைய இனவாத, மதவாத அபிலாஷைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள ரிக்கிறது.
ம் சட்டம் நாட்டில் உள்ள ஏனைய அரசியல் யாப்புடனோ முரண்படும் ட குழப்பங்கள் ஏற்படலாம். சட்டவாக்கங்களில் அறிவை பெற்றிருப் பறமுடியாது. இதனால் அவர்களால் ட்டங்களிலும் தவறுகள் ஏற்படலாம்.
மீட்புரிமை [RECALL]
| செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்கள் சரிவரக் வ அவர்களைத் திரும்ப அழைத்துக் இருக்கும் உரிமையே பிறகழைப்பு என
50 G சில மாநிலங்களிலும் சுவிஸ் அரசியல் ன்பற்றப்படுகிறது. அமெரிக்காவில் சில

Page 265
நேர்க்குடியா
மாநிலங்களில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேண்டும் என குறிப்பிட்ட ஒர் எண அனுப்பினால் அதற்கென பொதுமக்க அதில் பெரும்பான்மையோர் அலுவல அவர் பதவியில் இருந்து நீக்கப்படுவார் பதவி வகிக்கவென வேறொருவர் தேர்ந் சட்டத்துறையில் இருப்பவர்களையும், ! களையும், நீக்குவதற்கு பயன்படுத் தேர்ந்தெடுக்கும் மாநிலங்களில் அ நீக்குவதற்கும் இம்முறை பயன்படுத்த சுவிஸ் அரசியல் யாப்பில் அ சட்டமன்றத்தின் பதவிக்காலம் முடிவ கலைத்து பொதுத்தேர்தல் நடாத்த பெரும்பான்மையான மக்கள் கூறினால் புதிய தேர்தல் நடைபெறும்.
பிறகழைப்பின் நன்மைகள்
l. மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட
கட்டுப்பாடு அதிகரிக்கிறது.
2。 ஆட்சியாளர்கள் மனம் போன
இம்முறை தடுக்கின்றது.
3. அரசாங்க நடவடிக்கைகளி:
அதிகரிக்கச் செய்கிறது.
பிறகழைப்பின் குறைபாடுகள்
l. மக்கள் பிரதிநிதிகளது சுதந் இடையூறு ஏற்படுகின்றது.
2. அரசியல் கட்சிகள் தங்களிலு
இதனைப் பயன்படுத்தலாம்.
3. அரசாங்க நடவடிக்கைகள் சி சாதாரண மக்கள் புரிந்த கொள்
4. அடிக்கடி தேர்தல் நடாத்தப்படு: அதிகரிப்பதோடு மக்களுக்கு ே குன்றச் செய்யும்.

L 247
- அலுவலர் ஒருவரை நீக்க ர்ணிக்கை உள்ளவர்கள் மனு ஸ் வாக்கெடுப்பு நடைபெறும். ர்க்கு எதிராக வாக்களித்தால் பின்னர் எஞ்சிய காலத்துக்கு தெடுக்கப்படுகிறார். இம்முறை நிர்வாகத்துறையில் இருப்பவர் தப்படுகிறது. நீதிபதிகளை வர்களை பதவியில் இருந்து ப்படும்.
ங்குள்ள ஏழு கன்ரன்களில் டைவதற்கு முன்னமே அதைக் வேண்டும் என குறிப்பிட்ட
சட்டமன்றம் கலைக்கப்பட்டு
- பிரதிநிதிகள் மீது மக்களின்
போக்கில் செயற் படுவதை
லி மக்களின் ஈடுபாட்டை
திரமான செயற்பாட்டிற்கு
னுடைய சுயலாபங்களுக்கும்
க்கல் வாய்ந்தவை, இதனை வார்கள் எனக்கூற முடியாது.
வது நாட்டின் செலவீனங்களை தர்தல் மீதுள்ள ஆர்வத்தையும்

Page 266
அரசியற்
தற்கால அரசுகளில், அம்சமாக விளங்குகின் அடிப்படையில் வாக்குரிை வளர்ச்சியடைந்த போது அ கட்சிகளும் வளர்ச்சியடை சார்ந்த அரசாங்க முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதை தவிர்க்க முடியாத, இன்றிய6 ஒரு கட்டத்தின் பின்னர் பிர கட்சிகள் இருக்கின்ற நிலை
இதனாலேயே சிக்ம6 புவியீர்ப்பு மையமாக அரசி "ஜனநாயக சிந்தனைகள் ெ இவை உருவாகியமையா அபிப்பிராயம், ஜனநாயகம் கட்சிகள் உள்ளன" என அல்மன்ட் என்பவர் "கட பலம்மிக்க முகவர்களாக உ
மந்திரி சபை அரசா மட்டுமல்ல ஜனாதிபதி அர உள்ள நாடுகளிலும் கட்சி உள்ளன.
அரசியல் கட்சிகள் என்ற
அரசறிவியலின் ஏன அரசியல் கட்சிகள் தொடர் முன் வைக் கப்பட்டுள்ள6

20
கட்சி முறைமை
அரசியல் கட்சிகள் தவிர்க்க முடியாத றன. மக்களாட்சிக் கோட்பாட்டின் ம, பிரதிநிதித்துவ ஆட்சியியல் என்பன தனுடன் இணைந்த வகையில் அரசியற் ய ஆரம்பித்தன. அதுவும் கட்சிமுறை யான மந்திரிசபை அரசாங்க முறை த் தொடர்ந்து அரசியல் கட்சிகள் என்பது மையாத அம்சமாக விளங்க ஆரம்பித்தன. திநிதித்துவ அரசியலின் உயிர்நாடியாகவே மை தோன்றியுள்ளது. ன் நீயூமன் என்பவர் "நவீன அரசியலின் யற் கட்சிகள் விளங்குகின்றன” என்றார். வளர்ச்சியடைந்து வந்த காலப்பகுதியில் ால் சர்வஜன வாக்குரிமை, மக்கள் b என்பவற்றின் குழந்தையாக அரசியற் மக்ஸ்வெபர் குறிப்பிட்டார். கப்ரியல் ட்சிகள் அரசியல் சமூகமயமாக்கலில் ள்ளன" என்றார். ங்க முறை செயற்படுகின்ற நாடுகளில் சாங்க முறை, சோஸலிச அரசாங்கமுறை கள் தவிர்க்க முடியாத அம்சங்களாக
றால் என்ன?
னைய எண்ணக்கருக்களைப் போன்றே பாகவும் பல்வேறு வரைவிலக்கணங்கள் ன. மைக் வர் என்பவர் இது பற்றி

Page 267
அரசியற் கட்
வரைவிலக்கணம் கூறும் போது கொள்கைகள் மூலம் அரசாங்கத்ை அரசியல் கட்சிகள் ஆகும் என்றார் எட்மண்பேர்க் என்பவர் இ கூட்டு முயற்சிகளினூடாக தேசிய கூட்டமே கட்சியாகும் என்றார்.
டிஸ்ரேலி (Disraeli) என் அபிப்பிராயங்களைக் கொண்டு என்றார்.
இவ்வாறு பல்வேறுபட்ட குறிப்பிட்டபோதும் பொதுவாக அற வரைவிலக்கணம் கூறலாம்:
"தங்களிலிருந்து வேறுபட்ட போட்டியிட்டு, ஒர் அரசியல் அ வாக்குரிமைச் சக்தியால் அரசாங் தங்களுடைய பொதுக் கொள்கை மக்களின் அமைப்பே அரசியற் கட் இன்னோர் வகையில் கூறுவ பொருளாதாரக் கோட்பாட்டின் அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றுவதற்க பெற்றதன் பின்னர் தமது அரசிய6 நடைமுறைப்படுத்துவதனை நே குழுவை அரசியற் கட்சிகள்" னலா
அரசியற்கட்சிகளின் பண்புகள்
l. அரசியற்கட்சிகள் தமக்கே கொள்கைகளைக் கொ6 அடிப்படையிலேயே அரசிய வேறுபடுகின்றன.
2. அரசியற்கட்சிகளின் செயற்ப ஒரு சிலராக அல்லாது திரள
3. அரசியற்கட்சிகள் அதிகாரப் இதற்காக காலத்திற்கு கால பயன்படுத்துகின்றன.
4. அரசியற் கட்சிகள் அதிகார
ஈடுபடுகின்றன. அதிகாரத் மேற்கொள்கின்றன.

சிமுறைமை 249
து "அரசியல் திட்டப்படி சில தை நடாத்த விழையும் கூட்டமே"
துபற்றிக் கூறும்போது தங்களது நலனை வளரச் செய்யும் நபர்களின்
பவர் "ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ள்ள நிறுவனமே கட்சி" ஆகும்
டவர்கள் பல கருத்துக்களைக் rசியற் கட்சிகளுக்குப் பின்வருமாறு
ட கருத்துடைய கூட்டங்களோடு ங்கமாக பணிபுரிந்து, மக்களின் க அதிகாரத்தைக் கட்டுப்படுத்தி, களை நிறைவேற்ற எத்தனிக்கும் ட்சிகளாகும்". தாயின் "ஒரு பொதுவான அரசியல்
கீழ் ஒன்றிணைந்து அரசியல் காகப் போராடி அதிகாரத்தைப் ல் பொருளாதார கொள்கைகளை ாக்கமாகக் கொண்ட மக்கள்
LD.
யுரிய அரசியல், பொருளாதாரக் ண்டுள்ளன. இப்பணி புகளின் பற்கட்சிகள் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று
ாட்டில் மக்கள் பங்கேற்கின்றனர். ான வகையில் பங்கேற்கின்றனர்.
போராட்டத்தில் ஈடுபடுகின்றன. 2ம் நடைபெறும் தேர்தல்களைப்
த்தை நடைமுறைப் படுத்துவதில் நிற்கு வந்த கட்சிகளே இதனை

Page 268
250 அரசறிவியல்
அரசியல் கட்சிகளின் பணிகள்
I. சிதறியுள்ள பொதுசன அ
ஒழுங்குபடுத்துதல்.
2. ஒழுங்குபடுத்திய பொதுசன எடுத்துச் செல்லுதல்.
3. அரசாங்கத்துக்கு எடுத்துச்
யத்தை கொள்கையாக பயன்படுத்தி அவற்றை நன
4. சமூகத்தை கட்டுப்படுத்திமு
செயற்படல்.
வாக்காளர்களுக்கு அறிவூட
6. எதிர்கால தலைவர்களைப்
7. அரசியல் அதிகாரத்தினை அரசியல் கட்சிகளுடன் டே
8. சமூக நல சேவைகளை பே
9. சமூகத்தில் நிலவும் நலன்க 10. அரசுக்கும் மக்களுக்குமிை
உறுதிப்படுத்தல்.
11. அரசியல் செயற்பாட்டுக்கா
தல்.
12. அரசியல் சமூகமயப்படுத்
செய்தல்.
13. பொதுக் கொள்கை வகுப்பு
14. அரசியல் கட்சிகள் அ பிரச்சினைகள் தொடர்பாக
அரசியற் கட்சிகளின் முக்கிய
தற்கால அரசுகளில் அர அதிகமாக உள்ளது. அவை அர நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும்

ஓர் அறிமுகம்
h
அபிப்பிராயத்தை ஒன்று திரட்டி
அபிப்பிராயத்தை அரசாங்கத்துக்கு
செல்லும் பொதுசன அபிப்பிரா
மாற்றுவதும் அதிகாரத்தினை டைமுறைப்படுத்தும்.
மன்னெடுத்துச் செல்லும் சக்திகளாக
ட்டுதல்.
பயிற்றுவித்தல்.
கைப்பற்றும் நோக்கில் ஏனைய பாட்டியிடல்.
மற்கொள்ளுதல்.
ளை ஒன்று திரட்டல்.
டயில் இரு வழித் தொடர்புகளை
ாக ஆட்சேர்த்தலை மேற்கொள்ளு
தல் செயல்முறைக்கு பங்களிப்புச்
பில் பங்களிப்புச் செய்தல்.
ரசியல் பொருளாதார சமூகப் 5 மக்களுக்கு அறிவூட்டுகின்றன.
த்துவம்
சியல் கட்சிகளின் கடமைப் பங்கு சியலில் பல்வேறு பணிகளையும் ம் ஆற்றுகின்றன. இந்த வகையில்

Page 269
அரசியற் கட்
பின்வரும் விடயங்களில் அரசி உடையதாக விளங்குகின்றது:
தேசிய ஒருமைப்பாட்டை 6 மக