கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: கல்விச் சிந்தனைகள்

Page 1


Page 2


Page 3


Page 4


Page 5


Page 6


Page 7
கல்விச் சிற்
எஸ்.எச்.எ
B. A. (Econ. Sp.)
தமிழ் ம

தனைகள்
b. ஜெமீல்
); Dip Ed; M.A
ன்றம்

Page 8
Kalvi Chintanail (Educational Though
Author : S.H Publishers : ISLAM
SAINT SRILA
First Edition Second Edition
Seventy Seventh pub THAMIL MANRAM No.10, Fourth Lane, Koswatta Road,
Rajagiriya, Sri Lanka
விலை 6O.
வடிவமைப்பு : வே,
PhC
Printers : Kar

kall
ts)
.M. JAMEEL, M.A.
[IC BOOK PUBLISHING CENTRE,
"HAMARUTHU, KALMUNAI, NKA.
: January, 1990. : December, 1996.
lication of: l,
OO (இலங்கை)
கருணாநிதி ne: 826 66 37.
innppa Art Printers, dras - 600 005.

Page 9
இஸ்லாமிய நூல் வெளியீ நிர்வாகச் செ
ஜனாப் அ.ஸ. அப்துஸ் ஸ்மது வெளியீட்
இலங்கைக் கல்விமான்களுள் ஜெமீல் அவர்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு ஸாஹிறாக் கல்லூரி அதிபராகவும், பின் கலாசாலை அதிபராகவும், அதன் பின் கழகப் பதிவாளராகவும் கடமையாற்றி அ
இஸ்லாமிய நூல் வெளியீட்டுப் ப தலைவராக இருந்து இன்று இவர் இலக் மூலம் சிறந்த இலக்கியவாதியாகவும் தி பட்டதாரியான இவர் அவ்வப்போது தம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்வது இயல் தம்மைச் சூழ்ந்துள்ள கல்விப் பிரச் பிரதேசம், தம் சமூகம் என்பனவற்றை விளங்குவது இவரது பிரக்ஞை பூர் எடுத்துக் காட்டுகிறது.
அவ்வப்போது இவர் பல்வே கட்டுரைகளின் தொகுப்பே “கல்விச் சி இடம் பெற்றுள்ள 20 கட்டுரைகளுள் அவை தம் சமூகத்தைப் பற்றியும், தம் பி தேவைகளையும், கல்வி அமைப்பைப் இந்நூலில் இடம் பெற்றுள்ள நூற்றான முஸ்லிம்களின் கல்வி' என்ற கட்டுரை இத்தகைய ஒரு கண்ணோட்டத்தில் நோக்கவில்லை; சிந்திக்கவுமில்லை. முதல் சிந்தனையை எடுத்து முன் வைக்

ட்டுப் பணியகத்தின் யலாளர் பி.ஏ. (சிறப்பு) அளித்த
ட்டுரை
ஒருவராக ஜனாப். எஸ்.எச்.எம். ள்ெளார். நீண்டகாலம் கல்முனை “னர் அட்டாளைச்சேனை ஆசிரிய எனர் கிழக்கிலங்கை பல்கலைக் புவர் இதனை நிரூபித்துள்ளார். ணியகத்தின் பணிப்பாளர் சபைத் கியப் பணியாற்றுகின்றார். இதன் கழ்கின்றார். கல்வி இயல் எம்.ஏ. கல்வி பற்றிய சிந்தனைகளில் ானதாகும். அந்தச் சிந்தனைகள் சினைகள் பற்றியதாகவும், தம் மையக் குறியாகவும் கொண்டு வமான சிந்தனைத் தெளிவை
று பத்திரிகைகளிலும் எழுதிய ந்தனைகள்” என்ற இந்நூலாகும். 13 கல்வி பற்றிப் பேசுகின்றன. ரதேசத்தைப் பற்றியுமான கல்வித் பற்றியனவுமாக அமைந்துள்ளன. ண்டுத் திருப்பத்தில் மட்டக்களப்பு என்னை வெகுவாகக் கவர்ந்தது. இதுவரை யாரும் நம் கல்வியை அந்த வகையில் ஜனாப் ஜெமீல் கிறார்.

Page 10
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
இன்று கிழக்கிலங்கை கணிசமான அளவில் முன்னேற் அரசியல் ரீதியான ஒர் எழுச்சி. போன்ற தளம்பல் நிலை. எனே மட்டுமல்ல, ஒரு போட்டிக் கல் கொள்ளவேண்டும். கிழக்கில பூர்வமான பங்களிப்பை இவ்விட
ஜனாப் ஜெமீல் இந்நூலி கல்வி வளர்ச்சியில் பொது மக் கல்வி வளர்ச்சி என்பது பாட அரசாங்கத்தின் கடமை என்ட நூற்றாண்டில் ஐரோப்பியர் வ ஆரம்பிக்கப்பட்டு சமயமும் க இப் பாடசாலைகளில் கல்வி சமயத்தைத் தழுவி வந்த சூழ்நி தம் பிள்ளைகளை அப் பாடசா இதனால் முஸ்லிம்கள் கல்வி வ பின்தங்கினர். இவர்களுடைய னதா? என்பதை இன்றுகூட ந காக, வாழ்க்கை வசதிக்காக இன்று நாம் தலைநிமிர்ந்து நீ தந்துள்ளது. ஆதலால் இன்ை UITLPFTADA) J969)LosulfinfUTuyuh ( வேண்டியவர்களாக இருக்கின் பெற்றுள்ளி கல்வி இயல் சார்ந்த
இந்நூலில் இடம் பெற் ffstrp 5LGBT Laffonnoh ffffb, எதிரொலியாகும். ஒரு பல்கரி gffaufféflfluff Qégé G6fflé
அர்த்தமும் நியாயமும் கூடு

முஸ்லிம்கள் கல்வித் துறையில் ஆர்வமும் றமும் காட்டி வருகிறார்கள். எனினும் இது “வெள்ளத்தனையது மலர் நீட்டம்” என்பது வ, நாம் இதை ஸ்திரப்படுத்திக் கொள்வது வி முறைக்கும் நம்மைத் தயார்ப்படுத்திக் ங்கைக் கல்விமான்கள் தம் சிந்தனா யத்தில் அதிகம் செய்தல் வேண்டும். ல் சொல்ல வந்த விசயாம்சங்கள் நவீன கள் மனத்திற்கொள்ள வேண்டியனவாகும். சாலை ஆசிரியர்களுடைய பணி அல்லது |னவற்றோடு முடியும் விசயமல்ல. 16ஆம் ருகையோடு கிறிஸ்தவப் பாடசாலைகள் ல்வியும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டன. கற்கப்போன மாணவர்கள் கிறிஸ்தவ லையை அவதானித்த முஸ்லிம் பெற்றோர் ாலைகளுக்கு அனுப்ப மறுத்து நின்றனர். |ளர்ச்சியில் ஏனைய சமூகங்களை விடவும் இந் நிலைப்பாடு சரியானதா? தவறா ாம் நிச்சயப்படுத்த முடியவில்லை. கல்விக் சமயத்தை இழக்காத அந்த உறுதிப்பாடு ற்கக்கூடிய ஒரு பெருமை நிலையினைத் றய நவீன கல்வி வளர்ச்சியில் பெற்றார் léFusibLffL Höruh Hälffffäléléh Glehfffffff "றனர். அவர்களுக்கு இந் நூலில் இடம்
கட்டுரைகள் பெரிதும் பயன்படும், றுள்ள எமக்கொரு பல்கலைக்கழகம்" f. அஸிஸ் அவர்கள் எழுப்பிய ஒரு குரலின் }லக் கழகத்தின் பதிவாளராக இருந்த கைக்கு மேலும் அழுத்தம் கொடுப்பதில் SâUffës agės Šib fŤ shflugil SFfSEBLA.

Page 11
தொடர்ந்து முஸ்லிம் உயர்கல்வி பற்றி தரவுகளும் நம் இன்றைய உயர்கல் அவசியத்தையும் நன்கு தெளிவுபடுத்துகி உயர் கல்வியின் ஒரிரு பிரச்சினை முஸ்லிம்களின் சிந்தனைக்கு காலம் உண ஒரு பாடசாலை சமூகத்துடன் இணைகி ஒரு சமூகத்தின் அக்கறைக்கும் ஆர் விளக்குகிறது.
பாடசாலைகளில் ஒழுங்கும் கட்டு மாணவர் தொடர்பில் விரிசல் ஏற்பட்டு முனிவரின் நன்மாணாக்கர்; நல்லாசிரி இவ்விரு சாராரும் தம்மை எடை போ நன்னூலாரின் இக் கருத்துக்கள் என்று நிரூபிக்கின்றன.
கல்வியும் கால மாற்றமும்; பா நினைவாற்றலும் போன்ற கட்டுரைகள் க களாகும். ஆசிரிய கலாசாலையில் இப் பா காலை, இவ்வாறான கருத்தூண்றல்களுக் வாக இவ் அருமையான கட்டுரைகள் நமக்கு நூலில் வரும் கிழக்கின் சூறாவளி இலங்கை முஸ்லிம்களின் பொருளாதார வரலாற்றுப் பின்னணியோடும் புள்ளி 6 தகவல்களைத் தருகின்றன. அவை பெரி ஜனாப் ஜெமீல் தமக்குள்ள இலக்கிய தமிழில் சிறுகதைகள் பற்றிய இரண்டு தருகின்றார். அவையும் மிக்க பயனுள்ளன ஜனாப் ஜெமீல் இவ்வாறான ஆக்க வேண்டும் என்பது எமது ஆசங்கை யாகும்
அக்கரைப்பற்று O1-O1-1990.

கல்விச் சிந்தன்ைகள்
ப இவருடைய கருத்துக்களும் வி நிலையின் தேவையையும் ன்றன.
'கள்' என்ற கட்டுரை இலங்கை ார்த்தும் ஒரு கோரிக்கையாகும். மது என்ற கட்டுரை பாடசாலை வத்துக்கும் உரியது என்பதை
ப்பாடும் மீறப்பட்டு, ஆசிரியர்ள்ள இக்காலத்தில் பவணந்தி யர்' பற்றிய இரு கட்டுரைகள் ட்டுக் கொள்ளும் தராசாகும். ம் மாறாதன என்பதை இவை
டசாலை நிர்வாகம்; கற்றலும் ல்வி உளநூல் சார்ந்த கருத்துக் டத்தினை நூலாசிரியர் கற்பித்த கு இவர் உடன்பட்டதன் விளை க் கிடைத்தன. கள்; கிழக்கின் போக்குவரத்து, நிலை போன்ற கட்டுரைகள் விபரங்களோடும் நமக்குப் பல தும் பயன் உள்ளவை. ஈற்றில் ஈடுபாட்டை வெளிப்படுத்தி அருமையான கட்டுரைகளைத் வயாகும்.
பணிகளில் தொடர்ந்து ஈடுபட
- அ.ஸ். அப்துல் ஸ்மது

Page 12
குறி
இந்நூலில் கட்டுரைகலிை வாசிக்குமாறு வேண்டுகிறேன். ஆண்டு, அதாவது எனது இரு வந்துள்ளது. அக்கட்டுரை நபிக வொன்றாக இருப்பது எனது பா வருடங்களுள் சுமார் 40 க பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்று தில் அன்று முக்கியத்துவம் பெ பட்டதினால் இன்று குறைந்த சிலவற்றை விடுத்து, பொதுவாக பெறுகின்றன.
இக்கட்டுரைகளை வாசி போதிருந்த எனது வயது, அ கொள்ள வேண்டியது அவசியமா விடயம் எனது கட்டுரைகளின் அளவிற் குறுகியன. இதற்கான படிப்பை முடித்த 9 LGBTyurtschl கடமையேற்க வேண்டியிருந்தது சியாக அதிகரித்தும், பொறுப்பு 6 அவை சார்ந்த பணிகளிலும் ஈ வீற்றிருந்து நீண்ட கட்டுரையெ கிடைத்ததேயில்லை. அவ்வாறு இடையிலேயே நின்று போனது தொடர்ச்சியாக ஒரு விடயத்தை அக்கட்டுரையை முடிக்கலாம். குறுகியவையாகும்.
சமயம், சமூகம், இலக் இக்கட்டுரைகள். அவற்றுட் ப

ப்புரை
ா வாசிக்க முன்பு இக்குறிப்பையும் எனது முதலாவது கட்டுரை 1960ஆம் பதாவது வயதில் எழுதப்பட்டு வெளி ள் நாயகம்(ஸல்) அவர்களைப் பற்றிய க்கியமே. அன்றிலிருந்து கடந்த முப்பது ட்டுரைகள் என்னால் எழுதப்பட்டுப் ட் சில குறிப்பிட்டவொரு கால கட்டத் ற்ற விடயத்தைப் பற்றி மட்டும் எழுதப் பிரயோசனமேயுடையன. அவ்வாறாக 20 கட்டுரைகள் இத்தொகுப்பில் இடம்
க்கும் பொழுது அவை எழுதப்படும் னுபவம், புறத்தாக்கங்களை மனதில் கும். அடுத்ததாகக் கவனிக்க வேண்டிய பருமனாகும். அநேக கட்டுரைகள் காரணம் யாதெனில், பல்கலைக் கழகப் பெரிய கல்லூரியொன்றின் அதிபராகக் அன்றிலிருந்து இன்றுவரை தொடர்ச் பாய்ந்ததுமான நிர்வாகக் கடமைகளிலும் டுபட்டுள்ள காரணத்தினால் ஆற அமர ான்றை எழுதும் வாய்ப்பு இற்றை வரை எழுத முற்பட்டுப் பல கட்டுரைகள் ம் உண்டு. எனவே இருந்த இருப்பில் எழுதி முடித்துவிட்டு எழும்பினாலேயே அதனாற்றான் அநேக கட்டுரைகள்
கியம், கல்வி, வரலாறு பற்றியனவே 0 கிழக்கு மாகாணத்துக்கு அழுத்தம்

Page 13
கொடுப்பவை. இது தற்செயலாக நிகழ் மாகாணங்களை விடக் கல்வியில் பின் ணமாகும். அதனால் இப்பகுதி ம என்னாலான உதவிகளையும் செய்ய எனது பணிகளிற் பெரும்பகுதி கிழக்( அவ்வனுபவத்தின் வெளிப்பாடு தவிர்க்க மேற்கூறிய தாற்பரியங்களை ம களை நோக்குமாறு வேண்டுகிறேன்.
பல பத்திரிகைகள், சஞ்சிகைகளி தொகுத்துதவிய எனது சகோதரர் ஏ. தட்டச்சிற் பொறித்துதவிய எம்.ஏ.எம். ஆலோசனைகள் வழங்கிய கல்வி அ மெளலவி இஸட். எம். நதீர் பீ.எட். வெ எழுத்தாளர் அ.ஸ. அப்துல் ஸமது பீ. மனமார்ந்த நன்றிகள்.
இக் கட்டுரைகளை அவ்வவ்ே சஞ்சிகை ஆசிரியர்களுக்கும் என்றும் ந நூலைச் சிறப்பாக வெளியிடுவதி மன்ற நிர்வாகி அல்-ஹாஜ் எஸ்.எம். ஹ பதிப்பை அழகுற அச்சிட்டு உதவிய பா ஆகியோருக்கும் எனது நன்றிகள்.
அல்ஹம்துலி
சாய்ந்தமருது. O1. O8. 1996.

கல்விச் சிந்தனைகள்
ந்ததல்ல. இலங்கையின் ஏனைய தங்கிய பிரதேசம் கிழக்கு மாகா க்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்கு வேண்டுமெனும் அவாவிலேயே கு மாகாணத்திலேயே கழிந்தது. 5 முடியாததே. னதில் வைத்து எனது கட்டுரை
லிருந்து கட்டுரைகளைத் தேடித் கே.எம். நியாஸ்; மிக அழகாகத் ஜெமீல், பீ.கொம்; நூலாக்கத்தில் திகாரி யூ.எல். அலியார் எம்.ஏ. ளியீட்டுரை வழங்கிய பழம்பெரும் ஏ. (சிறப்பு) ஆகியோருக்கு என்
போது வெளியிட்ட பத்திரிகை, நன்றியுடையேன்.
ல்ெ உதவிய கல்ஹின்னைத் தமிழ் ]னிபா அவர்களுக்கும் இரண்டாம் ர்கர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் நிறுவனத்தார்
ல்லாஹ்.
எஸ்.எச்.எம். ஜெமீல்

Page 14
உள்ளே.
வெளியீட்டுரை
குறிப்புரை 1. அறிஞர் கண்ட நபி பெருமா 2. தமிழிலே சிறுகதை 3. ஐம்பதுகளில் சிறுகதை 4. முஸ்லிம் உயர்கல்வி 5. எமக்கொரு பல்கலைக் கழக 6. இலங்கை முஸ்லிம்களின் ெ 7. கற்றலும் நினைவாற்றலும் 8. கல்வியும் கால மாற்றமும் 9. பாடசாலை நிர்வாகம் 10. நன்னூலாரின் நல்லாசிரிய 11. நன்னூலாரின் நல்மாணாக் 12. இலக்கிய ஈடுபாடும் மொ 13. ஒரு பாடசாலை சமூகத்துட
. உயர்கல்வியின் ஓரிரு பிர . கிராமமும் தலைமைத்துவ . குர்ஆன் மத்ரஸாவில் மாற் முஸ்லிம் பாடசாலைகளில்
. கிழக்கின் சூறாவளிகள்
நூற்றாண்டுத் திருப்பத்தி
முஸ்லிம்களின் கல்வி
நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தி கிழக்கின் போக்குவரத்

ம்
பாருளாதார நிலை
st
கன்
ழிவளமும் டன் இணைகிறது ச்சினைகள்
மும்
றங்கள்
இஸ்லாமியக் கல்வி
ல் மட்டக்களப்பு
bģ)
14
23
38
43
51
67
72
77
82
87
99
O5
11O
121
124
135
144

Page 15
7. அறிஞர் நபி பெருமா
அகிலத்தைப் படைத்து அ அல்லாஹ், அந்த மனிதனை ே நடத்திச் செல்வதற்குரிய வழி வ செய்துவிட்டான். குறைவுள்ள, மனிதனை அவனது பிழைகளின நடத்திச் செல்வதற்கு அல்லாஹ பினான். அவனால் அனுப்பப்ப
தீர்க்கத்தரிசி முஹம்மது நபி (ஸ
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் திருத்தூதர் எனக் உயர்ந்த லட்சியம், உன்னதக் நேர்மை, சத்தியம் முதலான பன் அவசியமில்லை. அல்லாஹ்வி விளங்கும் ஒருவரிடம் இத்தை நிறைந்திருப்பது இயல்பு. அெை உலகுக்கே வழிகாட்டும் ஒளிெ தான் தீர்க்கதரிசிகளாய் வாழமுடி ஏற்றுக் கொள்ளும். இக்கண் .ெ நபி பெருமானின் குணாதிசயங் பற்றிச் சந்தேகம் கொள்வத. செய்வதற்கோ இடமில்லாமற் பே

கல்விச் சிந்தனைகள்
கண்ட ன் (ஸல்)
திலே மனிதனைப் படைத்த நரிய, பிழையற்ற வழியில் கைகளையும் முன்கூட்டியே குற்றமிழைக்கக் கூடிய ரின்றும் நீக்கி, நேர்வழியில் ற்ற தன் தூதர்களை அனுப்
ட்ட இறுதித்தூதர், கடைசித் ல்) அவர்களாவர்.
) அவர்களை இவ்வாறு கூறும் பொழுது அவர்களது கோட்பாடு, கொள்கை, ண்புகளை விபரிக்கவேண்டிய ன் உண்மைத் தூதராக கைய உயர்ந்த குணங்கள் வகள் யாவும் நிரம்பப் பெற்று விளக்காய் விளங்குபவர்கள் யும். உலகமும் அவர்களை காண்டு பார்க்கும் பொழுது களை, வழி முறைகளைப் ற்கோ, சர்ச்சைக்கு வழி ாய் விடுகிறது.

Page 16
எஸ்.எச்.எம்.ஜெமீல்
அல்லாஹ்வின் அருள் வியல்புகளை நபி பெருமாள் காரணத்தினாலேயே தனது உ வெற்றியடைய முடிந்தது. இயல்புக்கே ஒவ்வாத பழக். அக்கால அராபியரைத் த மனிதர்களாயாக்க அவர்கள் விக்கிரங்களை, வெறும் க வைத்து அவற்றை வலம் வணங்கிய அராபியரை மிக வழிக்குக் கொண்டு வந்து முதலியவற்றைக் கொண்( தென்றால் நாயகம் (ஸல் வேறென்ன சான்று வேண்( வழியாம் இஸ்லாம் சில நு முழுவதும் பரவி மிக முக்கி விளங்கி வருவது அம்மதத் காட்டப் போதுமானது.
இத்தகைய சிறப்புக்க வரும் நன்கறிவான். எனின் போற்றும் பிற மத அறிஞ நமக்கு மேலும் நிறைவு 2 நபி பெருமான் (ஸல்) தோ பற்றிய புகழ் கூறிப் போற்றி எனினும், சமீபத்திய உல (ஸல்) அவர்களை எக்கன் எனப் பார்த்தல் சிறப்புடைய

ரினால் இவ்வித சிறந்த குண ன் (ஸல்) நிறையப் பெற்றிருந்த இடையறா முயற்சியில் அவர்கள் - மூட நம்பிக்கைகளும், மனித க வழக்கங்களும் கொண்டிருந்த திருத்தி அவர்களை உண்மை எல் முடிந்தது. முந்நூற்றியறுபது ற்சிலைகளை கஃபாவிற்குள்ளே
வந்து அவை தாழ் பணிந்து க் குறுகிய காலத்துள் உண்மை து நேர்மை, சத்தியம், அன்பு டு அவர்களை வாழ வைப்ப ) அவர்களின் பெருமைக்கு டும். அவர் பரப்பிய உண்மை பற்றாண்டுகளுக்குள்ளாக உலக யெ உலக மதங்களுள் ஒன்றாக கதின் உயர் சிறப்பை எடுத்துக்
களை முஸ்லிமான ஒவ்வொரு னும் அச்சிறப்புக்களை உலகம் ர்கள் புகழ்ந்து கூறும் பொழுது உண்டாகின்றது. இறுதித்தூதர் ான்றிய காலந்தொட்டே அவரைப் யெ அறிஞர்கள் எண்ணிலடங்கார். கப் பெரியோர் சிலர் நாயகம் ன கொண்டு நோக்கி உள்ளனர்
து.

Page 17
“வரலாற்றில் முற்றிலும் அதிர்ஷ்டத்தின் காரணமாக நபி ஸ்தாபகராய் விளங்குகின்றார் யத்தின் ஸ்தாபகர், ஒரு சாம்ர மதத்தின் ஸ்தாபகர்” இவ்வா பாஸ் வர்த் ஸ்மித். எவ்வளவு ஞானம் நிரம்பிய சொற்கள் இை
முஹம்மது நபி (ஸல்) அ பிறந்து அகிலத்துக்கு அறிெ மக்களை விடுவித்தவர். இஸ்ல உலகுக்கு எடுத்துக்கூறி அந்ே முன்னின்று மக்களை வழி நட உலக மதங்களுள் மிகமிக முக் ஸ்தாபகராய் விளங்குகின்றார்.
அதேசமயத்தில் ஒரு ச விளங்குகின்றார்கள். சில மார் போன்று மனித வாழ்வு வேறு பாகுபாடு செய்யவில்லை எ உலகாயத வாழ்வையும் மதி அம்மனித சம்சார வாழ்வு மதெ எனப் போதித்ததோடு, தன் செவ்வனே நிறைவேற்றி ஏன யாகத் திகழ்ந்தார்கள். புனித கூறப்பட்டிருக்கின்றனவோ கொண்டு நடந்தால் ஒரு நேர்மையான சத்திய வழியி செல்பவன் அல்லாஹ்வை ہتک

கல்விச் சிந்தனைகள்
தனித்தன்மை வாய்ந்த ஒரு கள் நாயகம் மூன்று விதமான கள். அவர்கள் ஒரு சமுதா ாஜ்ஜியத்தின் ஸ்தாபகர், ஒரு று கூறுகிறார் ரெவரெண்ட் ஆழ்ந்த கருத்துள்ள சரித்திர
GJ :
புல்லாஹ்வின் திருத்தூதராகப் வாளிகாட்டி மடமையினின்று ாம் எனும் சன்மார்க்க வழியை நேர்மையான வழியிலே தானே த்திச் சென்றார்கள். அதனால் கியவொன்றான இஸ்லாத்தின்
முதாயத்தின் ஸ்தாபகராயும் ாக்க அறிஞர்கள் போதித்தது I, சமய வாழ்வு வேறு எனப் ம் நபி (ஸல்) அவர்கள். வாழ்வையும் ஒன்றுபடுத்த பழியிலே செல்லல் வேண்டும் வாழ்க்கையிலும் அதைச் னயோருக்கும் முன் மாதிரி திருக்குர்ஆனில் என்னென்ன அவை யாவற்றையும் கைக் வன் உண்மை நிரம்பிய செல்லலாம். அவ்வழியிற் டைவதில் ஏதும் தடைகளை

Page 18
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
எதிர்நோக்க வேண்டிய அவ படாது. இதனாற்றான் இஸ்ல அழைக்கப்படுகின்றது. அை சமுதாயத்தை உருவாக்கிய
சாரும். அவர் நபி (ஸல்) பெ
நபிகள் நாயகம் (ஸல்)
ஸ்தாபகர் எனவும் கூறுகின் ஸ்மித். ஒரு காலத்தில் ஐரே தன்கீழ்க் கொண்டு வந்த அ ஜியத்திற்குக் கால்கோல் விழ (ஸல்). ஐரோப்பா, ஆபிரிக்க சாம்ராஜ்ஜியத்தின் அங்கங்கள தொடக்கம் ஸ்பானிய சாம்ராஜ் கிடந்தன. அட்சர கணிதத்தை அராபிய கலை கலாச்சாரங் ஐரோப்பியருக்களித்து அவ முன்னேற்றி விட்டவர்கள் அெ யாவற்றிற்கும் அடிப்படைக்
ஒன்று உண்டென்றால் அது தோற்றமே. அவர்கள் தோன்றி பியர் அஞ்ஞானத்தினின்றும் இன்னும் சில நூற்றாண்டுக பாதையிற் சென்றிப்பர். அவ் காப்பாற்றியது நாயகம் (ஸ இதைத்தான் அறிஞர் ஜோர்: நாயகம் மனித இனத்தை அ போந்தவர் என்பது என் கருத்து

சியமில்லை. அவசியமும் ஏற் ாம் ஒரு வாழ்க்கை முறை என தக் கடைப்பிடித்து நடக்கும் பெருமை தனியொருவரைச் ருமானன்றி வேறு யார்?
ஓர் அகண்ட சாம்ராஜ்ஜியத்தின் றார் ரெவரெண்ட் பாஸ் வர்த் ாப்பாவின் அநேக பாகங்களை அராபிய இஸ்லாமிய சாம்ராஜ் ா நடத்தியவர் நபி பெருமான் கா, ஆசியா யாவும் இஸ்லாமிய ாகின. பைஸாந்தியப் பேரரசு }யம் வரை அவர்கள் கையிலே யும், கேத்திர கணிதத்தையும், களையும், வானவியலையும் ர்கள் நாகரிகத்தை ஒருபடி ஸ்லவா அராபியர்கள். இவை காரணமாக விளங்கிய சக்தி நபி பெருமானின் (ஸல்) யிெராவிட்டால் அக்கால அரா விலகியிருக்கமாட்டார்கள். களாவது அவர்கள் தவறான விதம் ஏற்பட்டு விடாதவாறு ல்) அவர்களின் தோற்றமே. ஜ் பேர்னாட்ஷாவும் "நபிகள் புழிவிலிருந்தும் காப்பாற்றப் ’ என அழகாகக் கூறுகிறார்.

Page 19
ஆனால் இவை யாவற்ை அல்லது மிகச் சில வருடங்க (ஸல்) சாதித்துவிடவில்லை எடுத்துக் கூறி, அதை ஒப்பு இலேசான காரியமா? உண்ை பானதுதான். உண்மையை மு இறுதியிலேயே அதை உ அனந்தம். உண்மையைக் கூ குத் தொண்டு செய்ய முற்பட எள்ளி நகையாட வேண்டு என்னவோ? ஆனால் எள்ளி ந பின்னர் அதை மனமுவந்தும் ஏ
மக்கள் சமுதாயத்தில் இ பெருமானாலும் (ஸல்) தப் அன்றைய சமுதாயத்தின் ஒரு ஆளாகி மக்காவை விட்டு u வேண்டிய கஷ்டங்கள் ஏற்பட்ட பலமுறை தப்பினார்கள். ஆன மான் தான் தனது உண்ண பலத்தினாலும் எதிர்ப்புகள் u உலகம் அவர்களையும் அ மனமுவந்து ஏற்றது. ஏற்ற முழுதும் பரப்பவும் செய்த அனுபவித்த துன்பங்களை சf வதைவிடத் தானே துன்பமனு Ş(Gbéhé 6.Jfb = LB6fgB6ðf FPGb6à முழு உணர்ச்சியும், உண்மை

கல்விச் சிந்தனைகள்
றயும் தான் பிறந்தவுடனேயோ ளிற்குள்ளோ நபி பெருமான் ). உலகுக்கு உண்மையை க் கொள்ளச் செய்வது என்பது ம எப்போதுமே முதலில் கசப் தலில் ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்து வந்தேற்கும் மனிதர்கள்தான் ற முனைந்தவர்களை, உலகிற் ட்டவர்களை, உலகம் முதலில் ம் என்பது ஒரு நியதியோ கையாடும் அதே மனிதன்தான் ற்றுக் கொள்கின்றான்.
இவ்வித போக்கிலிருந்து நபி ப முடியவில்லை. அவர்களும் ந பிரிவினரின் கொடுமைக்கு மதினாவிற்கு ஹிஜ்ரத் செல்ல ன. மரணத்தின் வாயிலிருந்து Tால் அதே நபி (ஸல்) பெரு ம நிலையினாலும் ஆத்மீக பாவையும் வெல்ல முடிந்தது. வர்களது போதனைகளையும் ந்தோடு நில்லாமல் உலகம் து. இவ்வாறு நபிபெருமான் தாரணி ஒரு மனிதன் நோக்கு வித்த = அது வேறு வகையாக /ன் நோக்கும் பொழுது அங்கு த் தெளிவும் ஏற்பட இடமுண்

Page 20
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
டல்லவா? அதனாற்றான் அ இச்சந்தர்ப்பத்தில் பொருத்த றன. நபிகள் நாயகம் ெ அனுபவித்த துன்பங்களை ந உகுத்தேன்.” என உருக்கமா
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) வில்லை. மக்களுக்கு ஒவ்ெ தீபமாகவே விளங்கி வந்தா அச்சமுதாயத்தோடு மறைந்து நிலைத்து நின்று இன்றும் எ அத்துடன் என்றும் வழி கா விதத்தில் எவ்வெவ் முறையி வேண்டுமோ அவை யாவ சென்றுள்ளார்கள், அவர்கள். கொண்டுள்ளார், பெர்னாட்ெ அற்ற சமுதாயத்தைக் கூ சமாதானத்தையும் நல்லுறை பரிகாரம் தேட முயலுகிறார். பெருமான் (ஸல்) அவர் நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்ன (ஸல்) அவர்களை இன்ை நோக்குகின்றார் பெர்னாட்ஷ “தற்கால உலகின் சர்வதிகா போன்ற மனிதர் ஒருவர் வுலகிற்கு பெரிதும் தேவை யையும் கொண்டுவரும்
தீர்ப்பதில் வெற்றியடைவார் 6

அண்ணல் காந்தியின் சொற்கள் 5முடையனவாகத் தோன்றுகின் பரிய தீர்க்கதரிசி. அவர்கள் ான் படித்த வேளையில் கண்ணீர் கக் கூறுகிறார் மகாத்மா காந்தி.
) மத போதகராக மட்டும் திகழ வாரு துறையிலும் வழிகாட்டும் ர்கள். அவர்கள் காட்டிய வழி து விடாமல் அதற்குப் பின்னும் மக்கு வழிகாட்டி வருகின்றது. ட்டவும் வல்லது. என்னென்ன ல் சரியான பாதையைக் காட்ட ற்றையும் செவ்வனே காட்டிச் இப்பண்பை நன்கு மனதிற் ஷா. அமைதியும், அடக்கமும் ர்ந்து நோக்கிய இவ்வறிஞர் வையும் கொண்டு வரக்கூடிய அந்தப் பரிகாரத்தையும் நபி களிலேயே காண்கிறார். பல ார் வாழ்ந்த முஹம்மது நபி றய உலகுடன் தொடர்புறுத்தி >ா. அவர் கூறுவது இதுதான், ாரப் பதவியை நபிகள் நாயகம் ஏற்பாராயின் தற்போது இவ் யான அமைதியையும் மகிழ்ச்சி வண்ணம் பிரச்சினைகளைத்
என்று நான் நம்புகின்றேன்.”

Page 21
நபி பெருமான் (ஸல்) அவர்களை இன்றும், என்றும் அறிஞர்களைத் தூண்டுகிறது. கூறுமாப்போன்று “எல்லாத் தீர்! களிலும் நபிகள் நாயகம் மிகவ தெய்வ வழிபாடும், மனிதர் L மனிதரைப் படைக்கும் கடவுள பணியும் வழக்கமுடைய அராபி வழக்கங்களை வேரோடு களை வெற்றி, பிறப்பால் உயர்வு உரிமையில்லை யெனவும் எல்ே உரிமையுள்ள மக்கள் எனவும் செய்தது அவர்களது வெற்றி குழியிலிட்ட இரக்கமில்லா இதவாதத்தால் துணைவராக்க வெற்றி. மக்களுக்கு அழியா அவ்வழியில் நடக்கச் செய்தது இவையெல்லாவற்றையும் ெ பிரெஞ்சுக் கவிஞர் லமார்ட்டி இங்கு கூறுவது பொருத்த மகத்துவத்தை அளக்கக்கூடிய அளந்து பார்ப்பினும் எந்த மனி மேலானவன்? ஒருவனுமில்லை

கல்விச் சிந்தனைகள்
அன்றடைந்த வெற்றிகளே வெற்றியடைவார் எனக்கூற ஆங்கில கலைக் களஞ்சியம் க்கதரிசிகளிலும், மதபோதகர் பும் வெற்றிகரமானவர்.” பல படைத்த கல் உருவங்களை ர் எனப் போற்றி அவற்றைப் யரிடைப் பிறந்தும், அவ்வித ந்தெறிந்தது அவரது பெரும் தாழ்வு பேச ஒருவருக்கும் லோரும் உடன் பிறந்த ஒத்த வற்புறுத்தி ஏற்றுக்கொள்ளச் பெண் மகளைப் புதை அராபியரை இணையற்ற கிய வாய்மை அவர்களது
நல்வழி காட்டி அவர்களை து அவர்களது முழுவெற்றி. தாகுத்து நோக்குமிடத்து ன் கூறிய வாக்குகளையே முடையது. “மனிதர்களின் எந்த அளவு கோலினால் தன் நபிகள் நாயகத்தைவிட
University Majlis, Volume X, பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம் முஸ்லிம் மஜ்லிஸ் - 1960,
lu: 31-34.

Page 22
எஸ். எச்.எம். ஜெமீல்
தமிழிே
இருபதாம் நூற்றாண் உரைநடை மிக முக்கிய காண்கிறோம், சங்ககால புறத்திணை நூல்கள் சிற காலத்தில் மாபெரும் எவ்வாறு அலங்கரித்தனே நூற்றாண்டில் உரைநடை முக்கியமானதொரு இடத் சிக்குப் பேருதவி புரிகின்ற
உரைநடை எனும் ெ விமர்சனம், கட்டுரை, ழ கின்றோம். இவற்றுள்ளும் இன்று பல வகையிலு காண்கின்றோம். நாளுக்கு றைய சமுதாயத்தில் ஆற நீண்ட நாவலைப் படித்து அவகாசமும் அனேகருக் சிறுகதையே காலத்திற்ே கையோடொட்டிச் செல்வ யிலும் நிற்கின்றது. மனித நேரத்திற்குள் வாசித்து அளிப்பது சிறுகதைதான்.
நாவலின் சுருக்கே Guffés fg), bf6 6. U Gu

2. ல சிறுகதை
டையத் தமிழிலக்கிய வளர்ச்சியில் இடத்தைப் பெற்றிருப்பதை நாம் த்தில் எவ்வண்ணம் அகத்திணை, றப்புற்று விளங்கினவோ; சோழர் காப்பியங்கள் தமிழ் மொழியை வா; அதேபோன்று இவ்விருபதாம் யிலக்கியம் தமிழிலக்கிய உலகில் தைப் பெற்று, அம்மொழி வளர்ச்
Dġb) •
பொழுது நாம் நாவல், சிறுகதை, நாடகம் ஆகியவற்றையே குறிக் சிறுகதையே ஏனையவற்றை விட லும் முன்னணியில் நிற்பதைக் தநாள் சிக்கலடைந்து வரும் இன் அமர வீற்றிருந்து ஆறுதலாக ஒரு முடிக்கக் கூடிய நேரமும் வசதியும் குக் கிடைப்பதில்லை. இதனால் நற்றவொன்றாக, மனிதனது வாழ்க் தாக விளங்குகின்றது; முன்னணி னுக்குக் கிடைக்கும் சொற்ப ஓய்வு
முடிக்கக் கூடிய அவகாசத்தை
p சிறுகதை என நாம் கொள்ள $தாபாத்திரங்களைத் தன்னகத்தே

Page 23
9
கொண்டு பல சம்பவங்களை அளவிலும் எவ்வளவும் நீண்டு னைக்கு அங்கே இடமுண்டு. ப. பாத்திரங்கள் மூலம் வெளியிட களை அடுக்கடுக்காகக் கூறிட நாயகியின் பிறப்பு, வளர்ப்பு, கூற வழிகளுண்டு.
ஆனால் சிறுகதை அப்படி தோடு , ஏனைய விஷயங்கள் சிறுகதை, ஒரு சிறு சம்பவத்தை கையில் ஒரு தரம் நடைபெறும் படையாகக் கொண்டெழுவது 亭 களைப் புகுத்துவதோ, கதாநாய வரலாற்றை ஆதியோடு அந்தம வதோ சிறுகதையின் வேலைய அழகுமல்ல. சில சம்பவங்களை வாசகர்கள் ஊகிக்கும் வண்ணம் கதையின் தரம் உயரும். அது சிற
சிறுகதையின் வளர்ச்சியை பரந்த நோக்கத்தோடு ஆராயும் உற்பத்தியானதொன்றல்ல; 6ெ மதி செய்யப்பட்டதே எனும் உண் கள் ஆகின்றோம். மேனாட்டார் ே கல்வி தமிழ் மக்களிடையே ட உலகிலும் மாற்றமேற்பட்டு உ அங்கங்களில் ஒன்றாகச் சிறு புகுந்துவிட்டன. ஆங்கில முன

கல்விச் சிந்தனைகள்
அடுக்கடுக்காகக் கூ செல்லக்கூடியது. வ
ற்பல தத்துவங்களைக் கதா வசதிகளுண்டு. சம்பவங் ஏதுவுண்டு. கதாநாயகன் இறப்பு எல்லாவற்றையுமே
விட்டுவிட்டாற்றான் சிறு >ந்ததெனப் போற்றப்படும்.
நாம் காய்தல் உவத்தலின்றி பொழுது, அது தமிழிலேயே பளிநாட்டிலிருந்து இறக்கு ாமையை ஏற்க வேண்டியவர் தொடர்பினாலும், ஆங்கிலக் ரவியதாலும் தமிழிலக்கிய ரைநடையும் அதன் முக்கிய கதையும் தமிழ்மொழியில் றகளைத் தழுவித் தமிழில்
a.

Page 24
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
இலக்கியங்கள் எழத் ெ இலக்கியமும் தமிழில் வ சிறுசிறு பாடல்கள் சங்க பல்லவர் காலத்திலும், க சிறப்புற்று விளங்கினவே சிறுகதை முதலியன சிற இயற்கை நியதி. பழைய மரபே. ஒவ்வொரு கால துறையே முன்னிற்கும். துறைகள் சமமாக வளர்ச்சி ஒரே இலக்கியத்துறை மில்லை. இதற்குத் தமிழ் கம்பன், சோழர் காலத்தி றினான். அவன் இன்று காப்பியத்திற்குப் பதிலாக அல்லது எளிய நடையில் பிரபல்யமடைந்திருப்பான்
இது மக்கள் யுகம்; இலக்கியமாகவே திகழ எடுத்துக்காட்டக் கூடியன அமையவேண்டும். அத களை அவர்களது வாழ்க்ை களை, சிக்கல்களை, சம படையாகக் கொண்டெ இன்றையச் சிறந்த இ ஆங்கிலேயரிடமிருந்து ெ வளர்ச்சியடைந்து தமிழுட வளர்ச்சியடைந்து வருகி

O
தாடங்கின. அதனால் சிறுகதை ளர்ச்சி பெறலாயிற்று. எவ்விதம் காலத்திலும், பக்திப் பாடல்கள் ாப்பியங்கள் சோழர் காலத்திலும் T, அதேபோன்று இன்று நாவல், )ப் புற்று விளங்குகின்றன. இது பன கழிதலும் புதியன புகுதலும் த்திலும் ஒவ்வொரு இலக்கியத் ஒரே காலத்தில் பல இலக்கியத் யடைவதுமில்லை; அதேபோன்று பல காலங்களில் முன்னிற்பது p இலக்கியமும் விதிவிலக்கல்ல. ல் வாழ்ந்ததினாற் காவியமியற் வாழ்ந்திருந்தால் ஒருவேளை சிறுகதைகளோ அன்றி நாவலோ கவிதையோ எழுதிக் குவித்துப்
அதனால் இலக்கியமும் மக்கள் வேண்டும். மனித உறவுகளை ாவாய் இலக்கியப் படைப்புக்கள் னாற்றான் மக்களின் ஆசாபாசங் கையை, அதிலேற்படும் சம்பவங் ப சமூகப் பிரச்சினைகளை அடிப் ழம் சிறுகதைகள் முன்னின்று, லக்கியங்களாகத் திகழ்கின்றன. பறப்பட்ட இச்சிறுகதையிலக்கியம் -ன் இரண்டறக் கலந்து மேலும் ன்றது. தமிழிலே சிறுகதைகள்

Page 25
தோன்றத் தொடங்கிய காலந்ே எழுதப்பட்டுள்ள சிறுகதைகளில் செலுத்தினால் அதன் வளர்ச்சியை பாதையையும் அறிவது இலகு.
சிறுகதையிலக்கியத்தைத் த பெருமை வ.வே.சு. ஐயரையே கரை அரசமரம்’பிற்காலத்தில் ஏராளமாகத் தோன்றுவதற்கு மு ளது. சிறுகதையிலக்கியத்திற்கு தவர் இவரே. இவருடன் தமிழிே தொடங்கிய காலத்தில் அவ்வி வளர்த்தவர்கள் மாதவையா, ப
ஆகியோருமாவர்.
எனினும் சிறுகதைக்குப் அதை மக்கள் மத்தியிலே பி புதுமைப்பித்தனெனப் பெயர் வுலகில் என்றும் அழியா இட விருத்தாசலமேயவார். சிறுகை பித்தன் பேச்சு வழக்கிலுள்ள சிறுகதை இலக்கியத்தையே அவருக்குத் தமிழ்மொழி வை பதைப் பார்க்கும்பொழுது தமிழ் இலக்கியங்களை இயற்றலாம் வரும் அவரே எனச் சொல்ல விமோசனம்”, “கடவுளும் கந்தசா கரம்” போன்றவை புதுமைப்பித்

கல்விச் சிந்தனைகள்
தொட்டு இன்று வரையும் நாம் சிறிது கண்ணோட்டம்
பயும் அது நடந்து வந்துள்ள
தமிழிலே தொடக்கி வைத்த சாரும். அவரது குளத்தங்
சிறுகதைகள் தமிழிலே ன்னோடியாகத் திகழ்ந்துள் உருவும் உயிரும் கொடுத் லே சிறுகதைகள் அரும்பத் லக்கியத்துறையை சீராட்டி ாரதி, ராமானுஜலு நாயுடு
பூரணத்துவம் கொடுத்து, ரபல்யமடையச் செய்தவர் பெற்றுத் தமிழ் இலக்கிய த்தைப் பெற்றுள்ள சொ. த மன்னனான புதுமைப் தமிழைப் பிரயோகித்துச் சிறப்படையச் செய்தவர். ாந்து நெளிந்து கொடுப் மொழியிலும் இப்படியான என உலகுக்குக் காட்டிய த் தோன்றுகிறது. “சாப மிப்பிள்ளையும்”, “பொன்ன
நனின் சிறப்பிற்குத் தகுந்த

Page 26
66u.6.6ib. ஜெமீல்
எடுத்துக் காட்டுக்கள். சி மிகமிகத் தகுதியுடையவர்
தமிழ்ச் சிறுகதையில யின் சேவை நினைவு க வரலாற்றில் வளமுள்ள கா பிரசுரிக்கப்பட்ட காலமாகு பெற்றது இக்காலத்திற்ற ஆற்றியவர்களுள் புதுை மெளனி, கு.ப. ராஜகே கு.அழகிரிசாமி போன்றே
இவர்களைத் தவிர சிக்குப் பெருந்தொண்டு மூர்த்தி, வ.ரா., தி.ஜ.ர, t -சிதம்பர சுப்புரமணியம், ந குமாரசாமி, மு. வரதராக போன்றோர் குறிப்பிடத்த மெத்தனையோ பேர் சிறு யுள்ளனர், பணியாற்றி வானின் நட்சத்திரங்களில் லும், நூற்றுக்கணக்கானன யிருக்கின்றன.
வளர்ந்து வரும் எழு வல்லிக்கண்ணன், ஜெயக சிலராவர். இவர்களைப் இளைஞர்கள், தமிழிலக் கலைஞர்கள் நூற்றுக்கள் களைத் தந்து கொண்டிருச்

2
றுகதை மன்னன் என்ற பெயருக்கு புதுமைப்பித்தன்.
க்கிய வளர்ச்சியில் “மணிக்கொடி’ கூறத்தக்கது. சிறுகதையிலக்கிய ாலமாக விளங்குவது மணிக்கொடி ம். தமிழ்ச் சிறுகதை பூரணத்துவம் ான். இத்துறையில் அரும்பணி மப்பித்தனுடன் ந. பிச்சமூர்த்தி, காபாலன், லா, ச. ராமாமிருதம், ாரும் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்.
பலர் சிறுகதையிலக்கிய வளர்ச் புரிந்துள்ளனர். கல்கி ரா. கிருஷ்ண ாஜாஜி, ஜீவா, பி.எஸ். ராமையா, ாடோடி, அகிலன், மாயாவி, த.நா. *ன், அண்ணாதுரை, கருணாநிதி க்கவர்கள். இவர்களுடன் இன்னு கதை வளர்ச்சிக்காகப் பணியாற்றி வருகின்றனர். தமிழ்ச் சிறுகதை ஒன்றிரண்டு மறைந்து விட்டா வ புதிதாகத் தோன்றிக் கொண்டே
}த்தாளர்களுள் விஜய பாஸ்கரன், ாந்தன், சுந்தரராமசாமி போன்றோர் போன்று இன்னுமெத்தனையோ கிய வளர்ச்சியில் ஆர்வங்கொண்ட னக்கான சிறுகதைப் படைப்புக் கின்றனர்.

Page 27
எவ்விதத்திலும் ஏனைய நாட்டு 6 தங்கி நிற்காத சிறுகதையாசிரிய இருப்பதையிட்டுப் பெருமைட்
காவலூர் ராசதுரை, கணேசலிங்கன், அஸ. அப்துல் உதயணன், டானியல், இலங்கை பி. மொஹிடீன், முத்துலிங்கம், பூ
历
இவவணணம சிறுகதையில யடைவதை அவதானிக்கும் டெ வளர்ச்சியடைந்து அதிகம் சிறப் கூறுகள் தென்படுகின்றன. சிறு கியப் படைப்புக்கள் காலத்தால் களைப் பே που அல்லது கம்பராம கலிங்கத்துப் பரணியைப் போ தனிப்பட்ட காலச் சமுதாயத்தை
யைப் பெற்றுச் சிறப்புற்று வி எனது அவா. క్టె
இலங்கை
 
 
 
 
 
 
 
 
 

கல்விச் சிந்தனைகள்
சிறுகதையிலக்கியம் வளர்ச் ா முடிகின்றது. பல சிறந்த, எழுத்தாளர்களை விடப் பின் பர்கள் இன்று எம்மிடையே படக்கூடிய நிலையிலுள் பித்தன் கே.எம்.ஷா, செ: ) Gր) Լբ35}, ஈழத்துச் சோமு, யர்க்கோன், வரதர், எச்.எம். பூ.எல். தாவூத், எஸ். பொன் T, சொக்கன், வீ.எம்.எம்: ம்.எம். மக்கீன், டொமினிக் ாால் சிறுகதை ஈழத்திலும் பின் பரந்த வளர்ச்சிக்குச்
க்கியம் தமிழிலே வளர்ச்சி ժfIԱՔ5), «935} மென்மேலும் படைவதற்கான சாத்தியக் கதைகள் எனும் இவ்விலக் அழியாமல் சங்கப் பாடல் ாயணத்தைப் போல் அல்லது ல் நிலைத்து நின்று ஒரு நக் காட்டக்கூடிய தன்மை விளங்க வேண்டுமென்பதே
PALLADIUM ஜனநாயக சோஷலிஸ் சங்கம், ப் பல்கலைக்கழகம், பேராதனை, 1960 பக்: 79-83.

Page 28
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
ஐம்பதுகளி
எழுத்தாளன் யார்? அதி முதலும் முடிவும் தெரிந் வாழ்க்கையின் சின்னஞ்சிறு நிகழ்ச்சியோ, மெல்லிய அை இப்படி ஏதாவது ஒரு அணுெ யும் அடக்கமுமற்ற, ஆரவா றைய உலகில் ஆறுதலாக வி படித்து முடிக்கக்கூடிய அவ கிடைப்பதில்லை. குறுகிய கூடிய சிறுகதை அதனால் மு நடைச் சித்திரமாகவோ, நிகழ் வர்ணனையாகவோ அல்லது பல்வேறு ரூபம் பெற்றுச் சி யாயினும் எந்த இலக்கிய வேலிக்குள் பொதுவாய் நாம் கர்த்தாவைச் சிறுகதை எழுத் பவுண்டு கூறுவது போன்று' civiu fillså, Qas, Tubu” (The Writ சமுதாயத்தை, தான் வாழும் தன் மக்களின் வாழ்க்கையை
அந்த மட்டில் அவன் சமுதாய
இந்த நோக்கில் இரு காலத் தமிழ்ச் சிறுகதையுல

14
3. ல் சிறுகதை
லும் சிறுகதை எழுத்தாளன் யார்? து கொள்ள முடியாத இந்த காட்சியோ, மின்னல் போன்ற சவோ, நீர்க்குமிழியின் வட்டமோபின் சலனமே சிறுகதை, அமைதி ரமும் அவசரமும் நிறைந்த இன் ற்றிருந்து ஒரு நீண்ட நாவலைப் காசமும் நேரமும் பல பேருக்குக் ப நேரத்தில் வாசித்து முடிக்கக் pக்கிய இடத்தைப் பெறுகின்றது. ச்சி வர்ணனை யாகவோ, பாத்திர விசித்திரக் கற்பனையாகவோ சிறுகதை தோன்றலாம். எப்படி சிருஷ்டியைச் சிறுகதை எனும் அடைக்க முடிகின்றதோ, அதன் நதாளன் என்று கூறலாம். எஸ்ரா அந்த எழுத்தாளன் சமுதாயத்தின் ris an antennal of the race) går பிராந்திய மண்ணின் மணத்தை, அவன் எடுத்துக் காட்டுகிறான். சேவை செய்யும் ஒரு தொண்டன்.
பதாம் நூற்றாண்டின் மத்திய கைப் பார்க்குமிடத்து நூற்றுக்

Page 29
5
கணக்கான எழுத்தாளர் எம் அவர்கள் எல்லோரைப் பற்றியுட தொடங்கினால் அது வெறும் நாட ஒருவரையோ அல்லது இரண்டு எழுதத் தொடங்கினால் அது அ மாகி விடும். இந்த இரு எல்ை இன்று சிறந்த சிறுகதை எழு படுகின்ற சிலரை அவர்களது . படையில் வைத்துத் தொட்டுத் ; ஆக்கத் திறனையும், சிறுகதைக கணிக்க முடியும்.
வ.வே.சு.ஐயரின் “குளத்த யர்க்கரசியின் காதல்’ முதலியவ தாகக் கருதப்படும் சிறுகதை இன்று ஒரு முக்கிய இடத் காணலாம். கலைமகள், ஆன இலக்கண வரம்பிற்குட்பட்ட தன. ஆனால் சிறுகதைத் து பரீட்சைகளை நடத்தி அதற்கு 2 தவர் மணிக்கொடி பரம்பரையி கு.ப. ராஜகோபாலன், மெளனி ராமாமிருதம், கு. அழகிரிசாமி மறுமலர்ச்சியின் பலம் பூராவு இறந்தோர் சிலர்; இன்னுt கொடி குழாத்தினரிலும் விசேஷ
செய்தவர் சொக்கலிங்கம்

கல்விச் சிந்தனைகள்
பார்வையுள் தென்படுவர். b ஒவ்வொருவராகக் கூறத் மாவலியாகி விடும். தனித்து மூன்று பேர்களையோ பற்றி வர்களைப் பற்றிய விமர்சன லகளுக்குமிடையே நின்று, ஒத்தாளர் எனக் கொள்ளப் ஆக்க சிருஷ்டிகளின் அடிப் தடவிப் பார்த்து, அவர்களது எளின் போக்கையும் ஒருவாறு
ங்கரை அரசமரம், மங்கை ற்றுடன் தமிழில் ஆரம்பித்த நல்ல வளர்ச்சி அடைந்து ந்தைப் பெற்றிருப்பதைக் ந்த விகடன் போன்றவை சிறுகதைகளையே பிரசுரித் துறையில் பல துணிகரப் டயிரும் உணர்வும் கொடுத் பினரே. புதுமைப்பித்தன், ரி, ந. பிச்சமூர்த்தி, லா.ச. ஆகியோர் கையாண்ட நடை ம் பெற்றது. இவர்களுள் லிருப்போர் சிலர். மணிக் மாகக் சிறுகதைத் தொண்டு பிள்ளையின் குமாரனும்

Page 30
arch aid ctb. ஜெமீல்
விருத்தாசலம் எனும் பெய ஆவார். நந்தி சுக்கிரச்சி கந்தசாமிக் கவிராயர், ரசமட் புகுந்து பல சிறுகதைப் & GööTu-Gijft தமிழ்ச் சிறுகதை அவரது சிருஷ்டிகளான "ெ சாமிப்பிள்ளையும்” ஆகிய வாகக் கொள்ளப்படுகின்றன கேணி” முதலிய படைப்புக் ஆதாரமாகக் கொண்டு அ எழுதியுள்ளார். இன்றைய
பொழுது புதுமைப்பித்தை அவசிய மேற்படுகின்றது ஆக்கமும் ஊக்கமும் அளித்
விடிவெள்ளியாகத் திகழ்ந்
இலக்கிய உலகம் என்றும் ம
நாவலாசிரியர்களாகத் துறையிலும் சிறப்புற்று விள தரமான பல சிறுகதைக கிருஷ்ணன், நா. பார்த்தசார ஜானகிராமன், கல்கி ரா. கி போன்ற நாவலாசிரியர்கள் t பதிலும் தங்கள் கவனத்தைச் கிருஷ்ணனின் மருந்தும் உ வந்தது; நா. பார்த்தசாரதி

6
ரையுமுடைய புதுமைப்பித்தன் ாரி, கூத்தன், வேரூர் வெ. டம் முதலிய புனை பெயர்களுள் ரீட்சைகள் நடத்தி வெற்றியும் யின் சம்ராட் புதுமைப்பித்தன். பான்னகரம்”, “a, uloq teribüb கந்த னவெல்லாம் தலை சிறந்தன ா. "நாசகாரக் கும்பல்”, “துன்பக் களில் இலங்கைச் சூழ்நிலையை தைப் பகைப் புலமாக வைத்து எழுத்தாளரைப் பற்றிக் கூறும் னப் பற்றிக் கூற வேண்டிய ஏனெனில் சிறுகதைக்கு 3து அதன் உருவத்தில், குணத் மற்படுத்தி, அதன் வளர்ச்சியில் 莎 புதுமைப்பித்தனைத் தமிழ் றக்க முடியாது.
திகழும் சிறுகதைத் ங்குகின்றனர். அவர்களிற் பலர் ளை எழுதியுள்ளனர். ராஜம் நி, ஜெகசிற்பியன், அகிலன், தி ருஷ்ணமூர்த்தி, மு. வரதராசன் பலர் சிறுகதைகளைச் சிருஷ்டிப் செலுத்தி வருகின்றனர். ராஜம் ண்டோ, யாரை நம்பலாம், தந்தி
யின் "பச்சைக் குழந்தைகள்'

Page 31
நீட்டி வளர்த்துக் கொண்
அவிழ்த்துவிட்டு வாசகர்களை அவர். = U ںه ஹாஸ்ய நாடக “இரண்டு கைதிகள், நல்ல ந கதைகளையும் தந்துள்ளார்.
மணாளனும் நினைவுக்கு வருவ
 
 
 

பி.எஸ். ராமையா. தமிழ்ச்
ளேற்பட்ட பரீட்சைக் காலந்
திக் கொண்டிருப்பவர் அவர்
s
தன் ஸ்தானத்தை வலிவுற
ச் சிரிப்பில் ஆழ்த்துபவர் ங்களைத் தந்துள்ள அவர் ாடகம்” போன்ற பல சிறு
கூறும் பொழுது தாமரை ார். அவர் எழுதிய "அல்வா

Page 32
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
விடுதூது” சாதாரண ஒரு
அவனுக்கு மகிழ்ச்சியைக் கெ வேலை செய்யும் ஊழியர், தணிக்க அவருக்கு அல்வா யில் வைத்தியனுடைய லேகி அவதி நன்கு சித்தரிக்கப்படு முறையும் நன்று எனக் கரு அசடு” முதலியனவும் அவர் சி
நீண்டகாலமாகச் சிறு எழுத்தளார் கி. வா. ஜகந்நா; தமிழிலக்கிய உலகுக்கு அர் பல சிறந்த சிறுகதைகளை தொட்டு, உணர்ச்சிகளை எ
அவரது திறனுக்கோர் எடுத்து
அநேக கதைகளை எழு: இராமாயணத்தையும் மகா திருமகனாகவும் வியாசர் வி அளப்பரிய சேவை செய்த பழமையைப் போற்றும் பன்
இலக்கிய விமர்சகர்கள் கருது
பழமையில் ஊறித் திை பழைய சமூக அமைப்புக்க களையும் வலியுறுத்திக் கூ பலர் கருதுகின்றனர். “கர்ற கதைகளை எழுதியுள்ள அ6 கதைகளை எழுதிக் கொண்டி

மனிதன் வாசிக்கும் பொழுது ாடுக்கக் கூடியது. கந்தோரில்
முதலாளியின் கோபத்தைத் அனுப்ப முயற்சித்துக் கடைசி யத்தை அனுப்பிவிட்டு படும் வதோடு, கதையைச் சொல்லும் தப்படுகின்றது. "இங்கே வா, ருஷ்டிகளே.
கதை எழுதும் இன்னொரு தன். அனேக சிறுகதைகளைத் "ப்பணம் செய்துள்ள கி.வா.ஜ. எழுதியுள்ளார். உள்ளத்தைத் ழுப்பக் கூடிய, "வேப்பமரம்”
க்காட்டு.
தியுள்ள பிறிதொருவர் ராஜாஜி. பாரதத்தையும், சக்கரவர்த்தித் ருந்தாகவும் தந்து தமிழுக்கு
ராஜாஜியின் சிறுகதைகளில், னபு மிகுந்து காணப்படுவதாக கின்றனர்.
ௗத்த அவரது படைப்புகளிலும் ளையும் கொள்கை கோட்பாடு றும் தன்மை தென்படுவதாகப் ாடக விஜயம்” முதலிய பல வர் இன்று அடிக்கடி பல சிறு ருக்கிறார்.

Page 33
19
இவர்களோடு பூநீப்ரியா (ஏ எஸ். ரங்கநாயகி (அப்பா, கான அழகிரிசாமி (நல்லவன், இரண நாராயணன் (வாழ்வு தந்த கடி பொய்) போன்று இன்னும் சிறுகதை வானில் ஒளி வீசிக் கெ
இன்றைய எழுத்தாளர்களு கூடிய முக்கியமானவர்களில் “பெண் எனும் தெய்வம்” பெ பிரதி பலித்துக் காட்டுவதோடு ஒரு உரைகல்லாக விளங்குக் நாராயணனின் மகள் அகிலாவுக் ஹோட்டலொன்றில் வேலை ெ வாலிபன். அவனைப் பற்றிக் ஒருவருமில்லை. எல்லாவற்ை கொண்டிருக்கிறாள், அகிலா. தாலிகட்டித் தனக்கு அவனது ம தந்த பின் அகிலா அறைக் அப்பாதான் கண்ணில் தென்ப கூப்பிட்டதும் “என்னம்மா’ எ6 “இது வரையில் அவரைப் பற். இனிமேல் என்னெதிர என் கா காமலேயே உள்ளே போய்விட்ட உள்ளத்தைத் தொடும் முறையி பெண்மைக்கு வரைவிலக்கண
இச்சிறுகதை அவரது திறமைை

கல்விச் சிந்தனைகள்
ரிக்ஷா, யானோ கணவன்), ால் நீர், பட்டணம் பார்), கு. ண்டு கணக்குகள்), வடுவூர் தம்), வாசவன் (ஒரே ஒரு எத்தனையோ பேர் த்மிழ்ச்
காண்டிருக்கின்றனர்.
}ள் குறிப்பிட்டுச் சொல்லக் ஒருவர் பிலஹரி, அவரது ண்ணுள்ளத்தைச் சிறப்புறப் அவரது ஆக்கத்திறனுக்கும் கின்றது. ஏழை வாத்தியார் குக் கல்யாணம். மாப்பிளை சய்யும் கல்வியறிவற்ற ஒரு
குறை கூறாதார் வீட்டில் றையும் கேட்டுச் சகித்துக்
ஆனால் அவன் தொட்டுத் னைவி என்னும் பட்டத்தைத் கு வெளியே வருகிறாள். டுகிறார். "அப்பா” எனக் னக் கேட்கிறார் வாத்தியார். றி எவ்வளவோ பேசியாச்சி. துபட ஒண்ணும்.” முடிக் ாள் அகிலா. இதுதான் கதை. ல் கதையை நடத்திச் சென்று ம் வகுக்கும் பிலஹரியின் ய எடுத்துக் காட்டுகின்றது.

Page 34
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
"குறை கண்ட நெஞ்சம், மகனாய் பிறந்து" முதலியன
குழந்தை உள்ளத்தை சிறுகதைகள் தமிழில் ே “வேறு என்ன செய்ய” குழந்ை
காட்டும் ஒரு சிறுகதை. ஆ படுத்திருக்கும் தாத்தா முெ சிறுவனுக்கு விருப்பமில்ை தொன்றில் அகப்பட்டு அடுத்த கட்டிலுக்கே போய்ச் அவன் jడాDQు? இதை 邱 சரித்திர சம்பவங்களை அ சிறுகதைகளை எழுதியுள்ள "சோகத்திரை" முதலிய அவர
எழுதப்பட்டவை. 출
சிறுகதைத் துறையிே செய்து நவீன யுத்திகள் பல6 உயிரும் ஊட்டமும் அளித்து பாதைகளிற் திருப்பிவிடும் நாம் காண முடிகின்றது. ெ சுந்தர ராமசாமி, ரகுநாதன் போன்ற இன்னும் பலர் இ சிறுகதைகள் எழுதும் ஆற்ற முயற்சி பாராட்டுதற்குரியது புரியவில்லை" அவரது படை
 

பிரதிபலித்துக் காட்டும் சில தான்றியுள்ளன. ரஸவாதியின் தெ உள்ளத்தைப் படம் பிடித்துக்
பூஸ்பத்திரியில் நோயாளியாகப்
Dறக்காரரைப் போய்ப் பார்க்கச்
லை. ஆனால் அ it - ဆော်ဒါ ஆஸ்பத்திரி 二
சேருகிறான். எப்படியிருக்கும்
ஒரு குழாத்தினரையும் இன்று ஜெயகாந்தன், வல்லிக்கண்ணன், , விஜய பாஸ்கரன், விந்தன் |வ்விதம் புதுப்புது வகையான லைப் பெற்றுள்ளனர். அவர்கள் சுந்தர ராமசாமியின் “ஒன்றும் ப்புக்களில் ஒன்று. 萎

Page 35
தீக்கிரையாகி Sri
அந்தப் பிணம்-சிவர
எவ்வளவு சந்தோசத்துடன் த எண்ணிக்கொண்டு வருகிறான் வீறிட்டலறிக் கொண்டு ஆளு கிறார்கள். "பேய் பேய்", என ܗ சிவராமன் தன் ஆசை அக்காவி உன் தம்பி என்கிறான். அக்கா விட்டான், நீ பேய்" பேயாட்டு
அருமைநாய் சர்தார் மட்டுமே.
நாம் ஜெயகாந்தனின் உண்ை முடிகின்றது. அவரது சமீப “இனிப்பும் கரிப்பும்"
 
 
 
 
 
 
 
 

கல்விச் சிந்தனைகள்
போலும்” விசித்திரக் لالا لهb6 அவரது கற்பனைத் திறனை லப்படுத்தக் கூடியது இது த்துச் சுடுகாட்டில் கொண்டு உயிர் பெற்று ஊருக்குள் பின் அடிப்படை, “அந்தப் விழித்தான். நாலுபேர் தோள் ணம் உயிர் பெற்று உருமாறி ண்பட்டுத் தீய்ந்த மேனியுடன், னியால் உடலை மறைத்துக் ாடியில் வந்து கொண்டிருக் ாமன்-எத்தனையோ எண்ணங் . tட்டிற்குள் பிரவேசிக்கிறான். ன்னை வரவேற்பார்கள் என T. ஆனால் கண்ட பலன். நக்கொரு பக்கமாய்ப் பாய் ஒரே கூக்குரல். கடைசியில் டம் சென்று அக்கா நான்தான் கூறிய பதில் -'தம்பி செத்து பவன் அழைக்கப்படுகிறான். வ வீட்டைவிட்டு வெளியேறு டர்ந்து சென்றது அவனது இவ்விசித்திரச் சிறுகதையில் ம ஆக்கத் திறனைக் காண
த்திய சிறுகதைத் தொகுதி

Page 36
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
இவ்வாறெல்லாம் சி தொண்டு செய்யும் இவ கொண்டு நிறுத்துவன ப; களின் மூலம்தான் இவர் வைக்கப்படுகின்றன. சமீப களும் வெளிவருதல் க கதையின் முழுமையை கஷ்டம்தான். ஏனெனில் ஏறக்குறைய எல்லோருே கொண்டிருப்பவர்கள். அ
இவர்கள் இன்னும் எ(
இன்னும் பல சிறந்த சிறு
கூடும். ஆகையினால் சிறு
கூடிய பாதை நீண்டு கிடக்
நாம் வந்துள்ளோம். இ எவ்வளவோ உள்ளது. அ கூறுவது சிறிது கஷ்டமா கதையின் உண்மை நிை
அதன் ஸ்தானத்தை எடைே
 

22
Iறுகதைத் துறைமூலம் தமிழ்த் ர்களது சேவையை மக்கள் முன் த்திரிகை, சஞ்சிகைகளே. இவை களது சிறுகதைகள் மக்கள்முன் ப காலமாகச் சிறுகதைத் தொகுதி வனத்திற்குரியது. ஆனால் சிறு நாம் இன்று கணித்தல் சிறிது
இன்றைய எழுத்தாளர்களில் ம இன்று உயிரோடு வாழ்ந்து திலும் பலர் இளம் வாலிபர்கள். ழதிக் கொண்டேயிருப்பார்கள். றுகதையாசிரியர்களும் தோன்றக் றுகதைத் துறை வளர்ந்து செல்லக் கின்றது. அதில் சிறிது தூரந்தான் ன்னும் செல்லவேண்டிய தூரம் வற்றைப் பற்றியெல்லாம் இன்று ன காரியமே. எதிர்காலமே சிறு
Dலயை, தமிழிலக்கிய உலகில் போட்டு நிலை நிறுத்தும்.
இளங்கதிர் - தமிழ்ச் சங்கம், இலங்கைப் பல்கலைக் கழகம், பேராதனை, 1961-62. Llẻ: 112-117.

Page 37
23
4. முஸ்லிம் உ
இலங்கை முஸ்லிம்களின் யென்ன? (1965). அல்ல திருக்குர்ஆனையும் அவனது : (ஸல்) ஹதீஸ்தனையும் ஒ கடைப்பிடித்து நன்னெறியில் கொள்ளும் நாம் கல்வி விடய
(ஸல்) சொற்களைக் கடைப்பி
“சீனா தேசம் சென்றாயினு கூறினார்கள் முஹம்மது நபி துவமும், முக்கியத்துவமும் இ விட, சீனாவுக்கு வெகு தூரத் கிழக்கு மக்களுக்கு மிக நன்கு வாக்கியம் கூறப்பட்டது, இன் சுமார் ஆயிரத்தி நானூறு ஆ6 நினைத்துப் பார்த்தால் இதன் தெளிவாகப் புலப்படும். ஓரி இன்னோர் இடத்திற்குச் செல்வ அனுபவித்துப் பல நாட்கள் பி அப்படிப்பட்ட ஒரு காலத்திலே மிக மிகத் தூரத்திலுள்ள ஒரு கல்வியறிவு பெறு எனக் கூறு (ஸல்) கல்விக் களித்திருக் தெளிவாகுகின்றது. இவ்வாறு பட்டது கி.பி. ஏழாம் நூற்றாண்டி

கல்விச் சிந்தனைகள்
யர் கல்வி
T இன்றையக் கல்வி நிலை ாஹ்வின் வேத வாக்கான தூதரான முஹம்மது நபியின் ஒன்றுவிடாது வாழ்க்கையிற் நடந்து வருவதாகக் கூறிக் த்திலும் முஹம்மது நபியின் டித்துள்ளோமா? -
றும் சீர் கல்வி தேடு' எனக் (ஸல்). இதன் பூரணத் லங்கையில் வாழும் எம்மை திற்கு அப்பாலுள்ள மத்திய கு புலப்படும். அதிலும் இவ் ாறு நேற்றல்ல. இற்றைக்குச் ண்டுகளுக்கு முன் என்பதை பரிபூரணத்துவம் இன்னும் டத்திலிருந்து சமீபத்திலுள்ள தற்கே பலவித இன்னல்களை ரயாணம் செய்யவேண்டிய - , கடல் கடந்து, தரை நடந்து, தேசத்திற்குச் சென்றாவது றும்பொழுது முஹம்மது நபி கும் முக்கியத்துவம் நன்கு | மக்களுக்கு அறிவுறுத்தட் ன்ஆரம்ப காலத்தில் ஆகும்.

Page 38

24
0 ஆம் நூற்றாண்டில் வாழும் நாம் சென்றுள்ளதை நடைமுறையில் Tub சமுதாயத்திற்கும் பெருமை றோமா? ஒவ்வொரு முஸ்லிம் க் கற்று, திருக்குர்ஆனை அதன் துத் தெளிவாக விளங்கிக் கொள் Jub செயல்பட வேண்டியதுமாகும். உலகத் தேவைகளைக் கொண்டு ம்ெ பூரணக் கல்வியாக முடியாது. }ய மட்டும் கற்பதே கல்வியாக பேசும் தேசத்திலிருந்து வேற்று ான சீனாவுக்குச் சென்று கல்வி (ஸல்) கூறியிருக்க மாட்டார் கேற்ற முறையில் ஒரு சமுதாயம் GFGUP Gb அமைப்பு முதலியவற்றின் பல துறைகளில் பாண்டித்தியம் லை சிறந்த கல்விமான்களையும் அச்சமுதாயம் அறிவுத்துறையில்
&6ւ{D(Մ գամ,
டு ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்பொழுது க்கள் கல்வித்துறையில் மிகப் பின் வாரு நிலையில் சமீப காலம் ன்றனர். அந்நிலையில் ஓரளவு ம் மக்கள் சில வருடங்களாகக் செலுத்தி வருகின்ற பொழுதிலும்
ல் புரட்சிகரமான மாற்றங்கள்

Page 39
25
இன்னும் ஏற்படவில்லை. அ இன்றும் ஓரளவு நிலவியே வருகி அரசாங்க உத்தியோகங்களிலும், ஆயிரக்கணக்கான சிங்களவரும் யோகம் வகிக்க, அவ்வித அந்த விரல்விட்டே எண்ணி விடலாம். ? வரை முஸ்லிம் மக்களிடையே இன்னும் ஏற்படவில்லை யென் கின்றது.
பொதுவான ரீதியில் முஸ்லி பொழுது கடந்த சில வருடங்கள் ஓரளவு முன்னேறி வருவதைக் க இம்முன்னேற்றம் ஒரு குறிப்பி வுடன் முடிவடைந்து விடுகின்றது குக் காரணங்கள் பலவிருக்கலாம் ஆரம்பமாகும் கல்வி, தொடர்ந் பாதையில் செல்லாமல், எங் விடுகின்றது. இன்று பாடசாை சிறார்களின் எண்ணிக்கை வெ முஸ்லிம் பிரதேசங்களிலுள்ள கையும் தரமும் உயர்ந்துள்ள நூற்றுக்கணக்கான ஆசிரியர்கள் கலாசாலைகளை விட்டு ெ
முஸ்லிம் பெண்களிடையேயும் படுகின்றது.

கல்விச் சிந்தனைகள்
தே பிற்போக்கான நிலை ன்றது. உயர்கல்வி பயின்று தொழில் நிறுவனங்களிலும் 3, தமிழரும் உயர் உத்தி தஸ்திலுள்ள முஸ்லிம்களை உயர் கல்வியைப் பொறுத்த ப புரட்சிகர முன்னேற்றம் எபதையே இது பிரதிபலிக்
ம்ெ சமுதாயத்தை நோக்கும் ராக அது கல்வித் துறையில் காண முடிகின்றது. ஆனால், ட்ட எல்லையை அடைந்த து. இச்சடுதியான முறிவிற் ம். ஆனால் அடித்தளத்தில் து சென்று உயர் கல்விப் கோ நடுவழியில் நின்று லக்குச் செல்லும் முஸ்லிம் பகுவாக அதிகரித்துள்ளது. பாடசாலைகளின் எண்ணிக் பன. வருடாவருடம் பல 1 பயிற்சி பெற்று ஆசிரிய வளியேறி வருகின்றனர். இந்த முன்னேற்றம் காணப்

Page 40
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
ஆனால், இந்த வள ஆசிரியப் பயிற்சியுடே தொடர்ந்து உயர் க. என்பதே பிரச்சினை. முக்கியமாகப் பல்கலைக் யியல், மருத்துவ, சட்ட றோடு சம்பந்தப்பட்ட குறிப்பிடுகிறோம்.
இத்துறைகளில் மு முன்னேற்றம் அடைந்துள்ெ பொழுது, சடுதியான ஆத விட, அவற்றோடு சம் களையும் ஆராய்ந்து அ முடிவிற்கு வருவதே சிறப்
பேராதனைப் பல்கள் கீழ்க்காணும் புள்ளி விவ விருக்கின்றது. 1961ஆ கல்வி கற்ற மாணவர்க தைச் சேர்ந்தவர்கள் 6 கவுன்சிலின் இருபதாவது காட்டுகின்றது.
(கடைசியாகக் கி. புள்ளி விபரங்கள் இவை: ஆண்டு கணக்கில் எடுக்க
 
 

géी சிரேஷ்ட தராதரத்துடனோ, னா முடிவடைய ாமல் மேலே ல்வியிலும் காணப்படுகின்றதா உயர் கல்வியெனும் பொழுது கழக கலை, விஞ்ஞான, பொறி க் கல்வித்துறைகளையும் அவற் வேறு சில துறைகளையுமே
முஸ்லிம் சமுதாயம் போதிய
ாதா எனும் பிரச்சினையை ஆராயும்
ாரமற்ற ஒரு முடிவிற்கு வருவதை
பந்தப்பட்ட பல புள்ளி விபரங் தன் பின்னர் இறுதியானதொரு
லைக்கழகத்தைப் பொறுத்தவை J. ரங்களை நாம் பெறக்கூடியதாக ம் ஆண்டு பல்கலைக் கழகத்திற் sificò எத்தனை பேர் எச்சமூகத் ான்பதைப் பல்கலைக் கழகக்
வருடாந்த அறிக்கை தெளிவாகக்
டைக்கும் உத்தியோகபூர்வமான தான் என்பதனாலேயே 1961ஆம் ப்படுகின்றது.)

Page 41
27
ஆண் 6 சிங்களவர் 1255 9
தமிழர் 185 1
முஸ்லிம் 29 பறங்கியர் 11 7 ஏனையோர் 4 e
மொத்தம் 1462 11
பேராதனைப் பல்கலைக் க களுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்பெ எவ்வளவு குறைவாயுள்ளனர் என்ட வெளிபடுத்துகின்றன. 2205 தமிழ் மாணவரும் கல்வி கற்கு சிறு தொகையினரான 37 முஸ் எனவே பேராதனைப் பல்கலைக்
முஸ்லிம் மாணவர் சுமார் 1.4 சதவி
பேராதனையிலேதான் நின் கரமானதென்றால் இலங்கைப் முழுமையாகப் பார்க்கும்பொழுது விஞ்ஞானம், மருத்துவம், விவசா வற்றையும் அவற்றுடன் கொ பொறியியல், மருத்துவம் முதலி சேர்த்து நோக்கும் பொழுது நீ

கல்விச் சிந்தனைகள்
) LIGOOI மொத்தம்
1866
18 ο
74 2636
ழகத்தில் ᎶᎫᎶᏈᎠ ᎶᏡᎢu Ꮷ சமூகங் ாழுது முஸ்லிம் மாணவர்கள் பதை இப் புள்ளி விபரங்கள் சிங்கள மாணவரும், 3ଜୋର ம் அதே சமயத்தில் €ዽeÖ லிம் மாணவரே உள்ளனர். கழக மாணவ சமுதாயத்தில்
விகிதமாகும்.
Dல இவ்வளவு பரிதாப
பல்கலைக் கழகத்தை பேராதனையிலுள்ள கலை, பம் போன்ற ஏனைய எல்லா ழம்பிலுள்ள விஞ்ஞானம், ய துறைகளையும் ஒன்று நிலைமை திருப்தியளிப்ப

Page 42


Page 43
29
களையும் சேர்ந்த மாணவரின்
இதில் முஸ்லிம்கள் ஒரு சிறு ெ மொத்த முஸ்லிம் uDrtcootcijft : பெண்கள் 9. விகிதாசாரப்படி சதவிகி தம் உள்ளனர்.
சமுதாய விகிதாசாரத்தே பொழுதுதான் இந்த நிலையின் புலப்படும். இலங்கை முஸ்லி சனத்தொகையில் 6.7 சதவி டுள்ளது. அதை இப்போது சிறி என நாம் கொண்டாலும் بكG கழகத்தில் முஸ்லிம்கள் প্রস-ডোডোগে மிகக் கீழே 2 சதவிகிதத்திற்கு கழகத்தில் முஸ்லிம் மானவர்கள் தினரை விட நாம் கல்வித்துறை தங்கியவர்கள் அல்ல எனக் கூ பல்கலைக்கழகத்தில் சனத்தெ தால் குறைந்தது 300 முஸ்லி வேண்டும். ஆனால் இன்றிருப் இருந்தே முஸ்லிம் சமுதாய, குறைபாடு தெளிவாகின்றது.
எனவே பல்கலைக்கழகத் யுள்ளனர்; முன்னர் இதை இப்போது அதிகரித்துக் கொ மேலும் அதிகரிக்கும் எனச் சில ஆனால் ஏனைய மாணவர் தொ

கல்விச் சிந்தனைகள்
மொத்தத் தொகை 4655 தாகையி னராகவே உள்ளனர். 34. இதில் ஆண்கள் 75,
பார்க்கின் முஸ்லிம்கள் 18
டு ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் தாக்கம் மேலும் தெளிவாகப் క్షే
ம்களின் தொகை மொத்தச்
கிதம் எனக் கணிக்கப்பட்
து அதிகரித்து 7 சதவிகிதம்
த அளவிற்குப் பல்கலைக் 출률
னரா? அந்த அளவிற்கு மிக ம் குறைவாகவே பல்கலைக்
ள் உள்ளனர். ஏனைய சமூகத்
யில் எந்த வகையிலும் பின் fD வேண்டுமாயின் இன்றுה 自『@意リ。 விகிதாசாரப்படி பார்த் ம்ெகளாயினும் 35 cijcSl UuSl Gu பது மொத்தம் 84. இதில் த்தின் கல்வி வளர்ச்சியின்
நில் 84 முஸ்லிம் மாணவரே விடக் குறைவாகவிருந்து -- ண்டு வருகின்றனர். இனி
வேளை காரணங் கூறலாம். கை அதிகரிப்பதோடு இந்த

Page 44
எஸ்.எச். எம். ஜெமீல்
முன்னேற்றத்தை ஒப்பிட் நிலைமை மோசமாகவேயு ஆயிரக்கணக்கில் அதிகரி மாணவர் தொகை ஒன்
கொண்டு வருகின்றது.
மொத்த
GOG.
51
57 2178
58 295○
59 3181
6O ඊරිරි4
46රිරි
பெருமளவில் மெ வருடம் பெருகிக் கொ மாணவர் தொகை அதற் பதை இப்புள்ளி விபரங்கள்
உயர்கல்வி பெறும் தவரை ஒருவித ஸ்தம்பி இலங்கைப் பல்கலைக்க தொடக்கம் இற்றைவை
அவர்களது எண்ணிக்கை ப
 
 
 

30
டுப் பார்க்கும் பொழுது, அங்கும் ள்ளது. மொத்த மாணவர் தொகை த்துக் கொண்டு வர, முஸ்லிம் றிரண்டு எண்களாலேயே கூடிக்
முஸ்லிம் ஆண் பெண்
55 51 4
54,44 1O 72 62 1ο 66 52
67 59 8 84 75 9 ܡ
ாத்த மாணவர் தொகை வருடா ண்டு வரும்பொழுது, முஸ்லிம் கொப்ப அதிகரிக்கவில்லையென்
காட்டுகின்றன.
முஸ்லிம் பெண்களைப் பொறுத் 安 நிலையே காணப்படுகின்றது. கழகம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட நாள் ரயும் ஒரு வருடத்திலேனும் த்துக்கு மேல் அதிகரிக்கவில்லை.

Page 45
3.
இவ்வித பரிதாபத் துக்குரி
சமுதாயம் கல்வித்துறையில் மு களுடன் எண்ணிக்கையிலும் வேண்டுமாயின், நாம் அத்து மடைந்தால் ud ட்டும் பே ாதாது.
லாவது ஏனைய சமுதாயங்களி அவர்களோடு சரிநிகர் F) fÕ தலை தூக்கி நிற்க முடியும்.
இவ்வாறான பிற்போக்கு காரணமாகக் கூறப்படுவது, துறையில் நாட்டத்தைச் செலு: யில் நாட்டமின்மை என்பதே. இக்கருத்து இலங்கை எங்கும் சமுதாயத்தைப் பொறுத்தவரை : கின்றது. பண்டைக் காலந்தொ வர்த்தகர்களாகத் தொழில் புரிந்து குத் தேவையான வசதிகளையெ பெறக்கூடிய வாய்ப்பிருந்தமை அதிக கவனம் செலுத்தவில்லை லைக்கு அனுப்பப்படும் சிற குள்ளேயே பாடசாலையை வி பாரத்தில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். கற்று உயர் கல்வி பெறும் மு: அருகியே காணப்பட்டது.

கல்விச் சிந்தனைகள்
|ய நிலை மாறி, ცpaívaSlub ன்னேறி ஏனைய சமுதாயங் திறமையிலும் ஒப்பிடப்பட றையில் துரித முன்னேற்ற வாயு வேகத்தில், இடை இன்னும் சில வருடங்களி ற்குப் பின்தங்கி நில்லாது மாக முஸ்லிம் சமுதாயமும்
நிலைக்கு அதிமுக்கிய
முஸ்லிம்கள் வியாபாரத் த்துவதினால், கல்வித்துறை
பொதுவாகக் கூறப்படும் பரந்து கிடக்கும் முஸ்லிம் உண்மையாகவே காணப்படு ட்டே இலங்கை முஸ்லிம்கள் து வந்துள்ளனர். வாழ்க்கைக் 1ல்லாம் வர்த்தகத்தின் மூலம் யினால், அவர்கள் கல்வியில் ). சில வேளைகளில் பாடசா
ார்கள் சில வருடங்களுக் ட்டு விலக்கப்பட்டு வியா
இதனால் தொடர்ந்து கல்வி
ஸ்லிம் மாணவரின் தொகை

Page 46
ড্রোনেho. ετό, στιb. ஜெமீல் 를
கிழக்கு மாகாணத்தை காரணங்களையும் காணமுt சனத்தொகையில் கணிசமான கிழக்கு மாகாணம், இல களோடு ஒப்பிடப்படும் டெ பின்தங்கியுள்ளது. பல்க மொத்த மாணவர்களில் ே பேரும், தென் மாகாணத்ை வட மாகாணத்தைச் சேர்ந் மாகாணத்தைச் சேர்ந்தவர்க சமயத்தில் இம் மாகாணத்ன
அதிலும் பெரும்பான்மைய ணத்தில் வசித்த பொழுதிலு பயிலும் கிழக்கு uᏝᏱ fᎢéᏐ fᎸᎶᏍᏈ பத்திற்கும் குறைவாகவே ஆண்களே. பெண்கள் எவ்ரு
!-- — இந்நிலைக்குரிய கr பிந்திப் பாடசலையிற் சேர்த் பலவிருந்த போதிலும், ெ மானதாகத் தோன்றுகிறது. சிலர் வர்த்தகத்திலீடுபட்டி Ccក់ விவசாயத்திலும் uß கையை நம்பி நிற்பவர்கள். நாளாந்தச் செலவிற்கே ே பைப் பற்றிய பேச்சுக்கே இ

முஸ்லிம் மாணவர்
@iho) @လ်ါ၊ - தாகை
உள்ளது. அதுவும் எல்லோரும்

Page 47
33
தங்கள் பிள் ளைகளுக்கு உயர் க
தடைப்படுகின்றது.
ஒன்று அவர்களது வறுை ஏற்படும் சிறுசிறு செலவுகை வறுமை நிலை பெருந்தடையா
- - இரண்டு:- குடும்பத்தின் சரிப்படுத்துவதற்கும், தங்க செய்வதற்கும் தங்கள் பிள்ளை பாடசாலைக்குச் செல்ல வேண் வேலைக்குச் GleధుQు வேண்டிய ஏற்ப டுகின்றது. பெண் மக்கள் களைப் பாடசாலைக்கு அனு காரணங்களோடு, அவர்களுக்கு மில்லை என்ற தவறான கொ6 இருக்கலாம்.
三 தவறான கொள்கைகளை அந்நாட்களில் செய்த தவறான களை மக்களிடையே வளர்த்து ஹறாம், காற்சட்டைபோடுவது மொட்டை அடிக்காமல் விடுவ அந்த நாட்களில் சிலர் பிர அவ்வாறு கூறிப் u Tudy udé பாதையில் இட்டுச் சென்று அவர்களுக்கு வெறுப்பையுை

கல்விச் சிந்தனைகள்
ல்வியளிப்பதில் இது பெரும்
க்குவதினால் கல்வி வளர்ச்சி
ம நிலை, கல்வியளிப்பதில் |ளயே சமாளிக்க முடியாது கவுள்ளது.
அன்ற ாடச் ெ சலவுகை নাওঁ ।
5ள் தேவைப்படுவதினாலும், Tւգա: வயதில் தகப்பனோடு அவசியம் ஆண் மக்களுக்கு ளைப் பொறுத்தவரை அவர் ப்பாது விடுவது, ஏனைய க் கல்வி புகட்டுதல் அவசிய ஸ்கையின் விளைவு ஆகவும்
ப் பொறுத்தவரையில் சிலர் பிரச்சாரம், மூட நம்பிக்கை ள்ளது. ஆங்கிலம் படிப்பது ஹறாம், தலையைச் சிரைத்து து ஹறாம்" என்றெல்லாம் சாரம் செய்திருக்கின்றனர். களை ஏமாற்றித் தவறான
ஆங்கிலக் கல்வி மேல் ாடாக்கி அதை ஒதுக்கித்

Page 48
எஸ். எச். எம்.ஜெமீல்
கின்றதென அந்நாட்களில் பராயிருக்கும் சிலர் மூலம் அ
இன்றுங்கூட கிழக்கு களிலே இவ்வாறு வரட்டு தவறான வழியில் நடத்திச்
றத்திற்கு முட்டுக்கட்டை
தினசரி மாலை எட்டு ம
நடைபெறும் இஸ்லாமிய எதையுமே, செய்தியறிக்ை எனக் கடும் கட்டுப்பாட்டி வைத்திருக்கும் சிலரை இ அவர்களைப் பற்றி ஒன்று நூற்றாண்டின் இடைப்பகுதி அவர்கள் இன்னமும் அறியா
எனினும் அவர்களது ெ இன்றைய முஸ்லிம் சமுதா
நடத்திச் செல்லும் TেG) fি கொள்ள முஸ்லிம் சமுத
தங்கள் சொந்த நன்மை8
லாட்டம் ஆட்டி அவர்களை
சமுதாய வளர்ச்சிக்குத் தன்
செய்கைகளைப் பார்த்து
முஸ்லிம் சமுதாயம் அவ்
லில்லை. நிலைமையை

34
து பிரச்சாரம் நடைபெற்றிருக் ல் வாழ்ந்து இன்று வயோதி அறிய முடிகின்றது.
மாகாணத்தின் கிராமப் பிரதேசங் | வேதாந்தம் பேசி மக்களைத் சென்று அவர்களது முன்னேற் போடும் ஓரிருவர் EQGöQU TLD யாவை வாங்கிவைத்து, அதில் னி முதல் ஒன்பது மணிவரை நிகழ்ச்சியைத் தவிர வேறு கயைக் கூடக் கே ட்கக்கூடாது ற்குள் தம் மனைவி மக்களை ன்றுங்கூடக் காண முடிகின்றது. மட்டும் கூறலாம். இருபதாம் நியில் உலகம் வாழும் பொழுது, rமையில் மூழ்கிக் கிடக்கிறார்கள். சாற்களுக்குச் செவி சாய்க்க யம் தயாராயில்லை. நல்வழியில் னதும் தலைமையை ஏற்றுக் ாயம் தயாராயுள்ளது. ஆனால் களுக்காக மக்களைப் பொம்ம அறியாமை இருளில் மூழ்கடித்துச் டையாகவிருக்கும் ஒரு சிலரின் பொறுமையோடு சகித்திருக்க, வளவு பிற்போக்கான நிலையி அவர்கள் இன்று நன்குணர்ந்து

Page 49
35
உயர் கல்வியில் அவர் நிலையையடையாது விடினும் பட்டுள்ள விழிப்புணர்ச்சி, நிலைமையைப் புரிந்து கொ கின்றன. இன்று பாடசாலைக் ஆண்களும் பெண்களும் இடை நிறுத்தவதில்லை. அவர்கள் ெ தில்லை. தங்கள் பிள்ளைகை வேண்டும் என்ற ஒரு நல்லுண கிழக்கு மாகாண, குறிப்ப பெற்றோரிடையே எழுச்சியுற். காணப்படுகின்றது. ஆனால் பொறுத்தவரையில் தரமுள்ெ குறைவான போதிலும் ந மாறிவிடுமென அவர்கள் எதி வசதிகளும் பொருந்திய அபரிமிதமாகத் தங்கள் பிரதேச பிள்ளைகளும் உயர் கல்வி ( துறையில் தங்கள் சமுதாயமும் தந்தையும் இன்று எதிர்பார்க்கிற
முஸ்லிம் சமுதாயம் கல் உயர் கல்வித் துறையில் முன்ே யிலுள்ளது. இவ்வாறான பல க அவர்களின் அறிவாற்றல் ( கற்கக்கூடிய தகுதிக் குறைவில் கற்றுப் பாண்டித்தியம் பெற ஆற்றல் முதலியவற்றில் முஸ்

கல்விச் சிந்தனைகள்
கள் இன்னும் ஒரு நல்ல ; அவர்களிடையே இன்றேற் உணர்வு நிலை அவர்கள் ண்டார்கள் என்பதைக் கூறு குச் செல்லும் பிள்ளைகள் - -யில் தங்கள் பள்ளிப்படிப்பை பற்றோர், நிறுத்த முயற்சிப்ப ள இயன்றளவு படிப்பித்தல் ர்வு, ஓர் ஆர்வம் இன்றையக் ாக கிராமப்புற முஸ்லிம் ற ஒரு பண்பாகப் பரந்து அவர்களது பிரதேசங்களைப் ா சிறந்த பாடசாலைகள் ாளாவட்டத்தில் அந்நிலை நிர்பார்க்கிறார்கள். எல்லா சிறந்த பாடசாலைகள் ங்களிலும் தோன்றும். தங்கள் பெறுவர். அதனால் கல்வித் முன்னேறும் என ஒவ்வொரு
D fᎢᎶᏍᎢ .
ဓဂ်ဒါé5 துறையில், குறிப்பாக னேற்றமடையாது பின்னிலை ாரணங்களின் விளைவேயன்றி வரட்சியோ அன்றி கல்வி ன் விளைவோ அல்ல. கல்வி க்கூடிய திறமை, தகமை, லிம் சமுதாயம் எந்த வகை

Page 50
|வ்வித சம்பவங்க6ை
 

is 36
ங்களை விடக் குறைந்ததல்ல. ளவு பின் தங்கிய நிலையில் ஒரேயொரு காரணம் அவர்கள் சாக ஈடுபட்டு ஏனைய சமூகத் சய்யவில்லையென்பதே.
சில புள்ளி விபரங்கள் இதை 1956ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற த் தேர்வில் வழங்கப்பட்ட மூன்று
களில் இரண்டை இரு முஸ்லிம்
1961ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற பரீட்சையில் அளிக்கப்பட்ட இரு களில் ஒன்றை ஒரு முஸ்லிம் ாடு, 1961ஆம் ஆண்டு நடந்த GDతాulcు தமிழுக்குரிய பரிசையும் பெற்றிருக்கிறார். அப்ப்ரீட்சைக் ா நூறு மாணவருள் ஆகக்கூடிய ண்டாமிடத்தைப் பெற்றவரும் ஒரு ார். 1961ஆம் ஆண்டு நடந்த லுெம் ஒரு முஸ்லிம் மாணவரே ாார். 1961ஆம் ஆண்டு நடந்த ல் ஒரு முஸ்லிமே முதல் ஸ்தானம் ஆண்டைய ിമ്ന (తా6DQ தானமும் ஒரு முஸ்லிமுக்கே
ாக் கொண்டு நாம் ஒரு முடிவுக்கு துறையில் முஸ்லிம்கள் ஏனைய

Page 51
37
சமூகத்தினரைவிட முன்னேற்ற பின்னால் நின்றாலும் அது அ மேல் நாட்டம் செலுத்தாத கs யன்றி, வேறு தகமைக் குறை வரட்சியினாலேர் ஏற்பட்டதல் ஈடுபட்டு முயற்சி செய்யாததி அவர்கள் முயற்சி செய்தால் தி அச்சமுதாயத்திடமுண்டு என்ப நிரூபிக்கின்றன.
இனிமேலாவது, இத்து கல்வித்துறையில் முன்னேறி உயர்த்தி அதன் மாசைத் துடை மனப்பான்மை இன்று முஸ்லிம் ஆனால், அது மனவுணர்வாக செயலிலும் வெளிப்பட்டாற்றா
சமுதாயம் உன்னத நிலையொன்
 


Page 52
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
எமக்கொரு ட
"வழமையைவிட அதி பேராதனைப் பல்கலைக்கழக up 5 TIJ ாணியாரு ம் எடின்பே g
கழகத்தைத் திறந்து வைத்த படிகம் பிரகடனப்படுத்துகின்
எல்லாத் துறைகளிலும் விரிந்த மனப்பான்மையினை பேராதனையிற் காண முடி பல்கிப் பெருகும் மாணவர் ( அளவு இடவசதி அங்கில் திட்டமிட்ட வி ற்பன்னர், கறு
யன்றி கிராமப்புற மத்திய இருந்து ஆயிரக் கணக்கான
கலாச்சார பல்கலைக் கழகங்.
பேரவா, எல்லா இன மக்கள் ம:
வித்தியோதய, வித்தி
பல்கலைக் கழகங்களாக மாற்
 

38
5. 1ல்கலைக்கழகம்
கம் திறந்ததாயிருப்பதற்காகப் ம் நிறுவப்பட்டதென எலிசபெத் ா கோமகனும் அப்பல்கலைக் பொழுது திரை நீக்கஞ் செய்த
றது.
பரந்தவொரு அடிப்படையினை, பக்குவப்பட்ட சூழ்நிலையைப் யுமெனினும், வருடா வருடம் தொகையைச் சமாளிக்கக் கூடிய 5Ꮝ ᎶᏙ) . ஆரம்பத்தில் அதைத் றுவாக்காட்டுக் குமரிகளுக்கும் குமாகவே அதைக் கட்டினரே U மகா வித்தியாலயங்களில் மாணவர் ஒரு காலத்திற் படை ல்லையெனவொரு குற்றச்சாட்டு ப நிலைமையைச் சமாளிப்பதற் ய மைதானத்தில் பல்கலைக்கழக ாண்டிருக்கும் சமயத்திலேதான் கள் அமைக்க வேண்டுமெனும் த்தியிலும் தோன்றியுள்ளது.
பாலங்கார பிரிவேனாக்களைப்
bறும்பொழுது, அவை பெளத்த

Page 53
39
upg5 5. Gustá stg வளர்ச்சிக்குப் ெ எதிர்பார்க்கப் பட்டது பே ாலவே மக்களின் மத, கலாசார, urt பெரிதும் உழைக்கின்றன. 6 வேரூன்றி அவர்களது மொழி ஆகியவை நாகரிகமாகக் கருதப்
அவற்றின் சேவையை மேலும் ந6
காகச் சர்வகலா சாலைகளாக்கப்ப
பெளத்த பிக்குக ளுக்குத் த கழகம் அநுராதபுரத்தில் ஸ்தாt ஆட்சியாளர் கூறியுள்ளனர். எனே கழகம் நாட்டு மக்கள் அனைவரு பல்கலைக்கழகமாக இருப்பதோ லங்கார, பிக்கு சர்வ கலாசாலை . கலை, கலாசார, மத வளர்ச்சியி
களாக அமையும்.
இப்பின்னணியிற்றான் இந்: நிறுவப்பட வேண்டுமெனும் மு மூதவையுறுப்பினர் திரு.எஸ். செலவுத் திட்டத்திலும் அை ஒதுக்குவித்தார். இந்து கலாசாரட் தின் ஆரம்பம் இதுவே.
நிலைமை இவ்வாறிருக்கு தனியானதொரு முஸ்லிம் கலாசா
 
 

கல்விச் சிந்தனைகள்
பரும் தொண்டாற்றுமென 琵 இன்று அவை சிங்கள ரம்பரிய ம றுமலர்ச்சிக் குப் ாம் நாட்டில் ஆங்கிலேயர் கலை, உடை, நடை -Jt”-L |- காலத்து, பெளத்த மத ந்தவை பிரிவேனாக்களே. ன்முறையில் பயன் படுவதற்
தனியானதொரு பல்கலைக் விக்கப்படுமென இன்றைய வே, இலங்கைப் பல்கலைக் க்கும் பொதுவான தேசியப் டு, வித்தியோதய, வித்தியா ஆகியன பெளத்த மக்களின்
ல் அடிப்படை ஸ்தாபனங்
து பல்கலைக்கழகம் ஒன்று 2யற்சியைக் காலஞ்சென்ற நடேசன் ஆரம்பித்து, வரவு டயாள நிதியொன்றையும் பல்கலைக் கழக இயக்கத்
நம் பொழுது எமக்ெ ᏯᎭᏏ ᎶᏍᎴᎿ
ர பல்கலைக்கழகம் நிறுவப்

Page 54

40
பதில் என்ன தவறு? ஒரு நாட்டில் த, மொழி, கலாசாரப் பிரிவுகளுள் னும் நல்லெண்ணத்து உனும், சமூக டுமென்பது உண்மையே. “வேற் ன வேண்டியது அவசியம். ஆனால் வாரினமும் தத்தமது கலாசாரம், முற்றாகத் துறந்து, ஐக்கியத்தின் றயும் தியாகம் செய்ய முடியாது. ாடு, கலாசாரமுண்டு, வாழ்க்கை *ண்டு, பாரம்பரியமுண்டு. ஏனைய
ம் அவர் தம் பாரம்பரியத்தைப் பளர்க்கக் கூடிய உயர் கல்விப்
ģ கலாசாரத்தைப் பேணி வளர்ப் ரு மத்திய நிலையம் அவசி LCD
ல்கலைக்கழகம் ஏனைய கலாசார ான்று சகல வசதிகளும் பொருந் ). வெறும் கட்டிடங்களினதும், ઠીco டாகவில்லாமல் பல்கலைக் கழகத் ம் மிடுக்குடனும் அது திகழ ன்மை, போதிய விரிவுரையாளர் சாலை வசதியில்லாமை போன்ற கலைக் கழகம் நோக்காது, அது
வசதிகளுடனும் ஆரம்பிக்கப்பட
லைக்கழகம், இஸ்லாமிய கலாசார தவ பல்கலைக்கழகம் என்றெல்

Page 55

த்தில் தமிழ் மாணவரும்
சதவீதமானோர் முஸ்லிம்
). 秦子 氢睾
ாசிரியர், விரிவுரையாளர்,
இலிகிதர், சிறு കേഞഖ 출

Page 56
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
untGITi அனைவரு
செய்யப்படவேண்டு 3. அரபு மொழிப் பே
4. இஸ்லாமிய கலாச்
5. முஸ்லிம்களின் ம போன்றவை) கல
சுதந்திரமும், போதி
மேற்கூறியவைகளு காக்கப்படுவதற்குத் தே6 கொள்ளும் முஸ்லிம் ச உரிமைகளும் எவ்வித த தரப்பட்டால் தமிழ்ப் பல் பங்கு கொண்டு அதை பொருத்தமானதே. ஆனா படை உரிமைகளைத் தரு காட்டினால், எமக்கெனத் முஸ்லிம் கலாசார பல்க6ை
விட, வேறு வழியில்லை.

42
நம் இவ்விகிதத்திலேயே தெரிவு
ம்,
ாதனா பீடம் நிறுவப்படல்.
சாரப் போதனா பீடம் நிறுவுதல்.
த வளர்ச்சிக்கு (மசூதி கட்டுதல் ாசார முன்னேற்றத்திற்கும் பூரண ய வசதிகளும் அளிக்க வேண்டும்.
ம் இஸ்லாமியப் பாரம்பரியம் பாது வையென இவ்வியக்கத்திற் பங்கு கல்விமான்கள் கருதும் ஏனைய யக்கமுமின்றித் திட்டவட்டமாகத் கலைக் கழக இயக்கத்தில் நாம் னயே பெற முயற்சி செய்வது ல் அவ்வாறின்றி இவ்வித அடிப் வதில் இவ்வியக்கத்தினர் தயக்கம் தனியான சுதந்திரமானவொரு vக் கழகத்திற்காகப் போராடுவதை
அல்-இஸ்லாம் கொழும்பு, ஜூலை 1966,
பக்: 9.

Page 57
43
6. இலங்கை முஸ் பொருளாதா
பிறநாட்டுக் குடியேற்றங்கள் நாடு பிடித்தல், மதம் பரப்புதல், ெ நாட்டை வளர்த்தல், பொருள குடியேறுதல் போன்ற பல க விளைவாகவோ, அன்றித் தனிெ ஏற்பட்டு வந்துள்ளன. இலா போர்த்துக்கீசர் வாசனைத் திர தவத்தைப் பரப்புவதற்கும் இந்ந தொடர்ந்து வந்த ஒல்லாந்தரும் றோடு சாம்ராஜ்யப் பலப் பரீட்சைய நாட்டைக் கைப்பற்றி மத, பொரு
யாடல்களை மேற்கொண்டனர்.
ஆனால் இலங்கையில் குடிே ரிடையோ, அல்லது பிற்பகுதி மு பிடிக்கும் ஆசையோ, சூறைய எச்சந்தர்ப்பத்திலேனும் சிறிதளவ அறிகுறிகள் எதுவுமே கிடையாது நோக்கமாகக் கொண்டு இலங்ை களின் நெறி பிறழா மார்க்கப் ட சீலங்களையும் வியாபார நேர்மை களின் தொகை கெளரவத்துடனு தாரின் முழு ஆதரவுடனும் பெருகி

கல்விச் சிந்தனைகள்
லிம்களின் ர நிலை
பெரும்பாலும் வர்த்தகம் சல்வத்தைச் சுரண்டித் தாய் ாதார சுபீட்சம் கருதிக் ாரணங்களின் தொகுப்பு யான்றின் விளைவாகவோ ங்கையைக் கைப்பற்றிய வியங்களுக்கும், கிறிஸ் ாட்டை அடிமையாக்கினர். , ஆங்கிலேயரும் இவற் பின் ஓர் அங்கமாகவும் எம்
நளாதார, கலாசாரச் சூறை
யறி ஆரம்ப கால அரபிய ஸ்லிம்களிடையோ நாடு ாடும் மிலேச்சத்தனமோ ாவது காணப்பட்டதற்கான - வர்த்தகத்தை மட்டுமே கயிற் குடியேறி, முஸ்லிம் பற்றையும், சீரிய ஒழுக்க யையும் கொண்டே அவர் ம், நாட்டின் பிற சாகியத்
பது. - --  ݂ܗܘܘ ܘ ܗ ܘ

Page 58
எஸ்.எச். எம். ஜெமீல்
அரபியர் ஆரம்ப கா6
தலையாய தொழிலாகக்
— 출
ミ
மாகவும், பாலைவனப் ப் அவர்கள் திறம்பட் நடாத் அரபு நாட்டுப் பாதைகள் ெ மார்க்கங்களை அடிப்பை
இவ்வனாந்தரப் பி
ஐரோப்பியருக்கு வெகு திரம், கம், பருவ மா நு னிய அறிவை முஸ்ெ
இன்றும் கூட ஆங்கிலச் ே i - - ܢ (Sterling), திரt (cheque) போன்ற இன்றைய
நாடு பிடிக்கும் ஆசையோ
சுரண்டும் வேணவாவோ
 
 
 
 
 
 
 

44
0ந் தொட்டே வணிகத்தைத் தமது
கொண்டிருந்தனர். கடல் மார்க்க ாதையூடாகவும் த வர்த்தகத்தை நினர். இன்றைய மத்திய கிழக்கு,
இராச்சியங்களும்" எனும் நூல்
நகளைப் பற்றிக் கூறுவதோடு,
மிகத் தூர இடங்களைப் பற்றியும்
茎 リー 홍
ன் பயனாய் பல அரபிச் சொற்கள்
சொற்க នៅខែ வழ ங்கி வ ருகின்ற 6. விக்(Traffic), தரிப்(Tarif), செக் ஆங்கிலச் சொற்களின் மூலத்தை ாணமுடிகிறது. ཕྱོགས་ཐོག་རྒྱ་
வம் தம் வர்த்தகத்தை வியாபித்த ஸ்லிம்களின் ஆதிக் குடிகளாவர். அல்லது நாட்டின் செல்வத்தைச்

Page 59
45
திற்காக மட்டுமே இலங்கைக்கு யாகவே இங்கு வந்தார்களா ےel குடியேறி அங்கிருந்து இங்கு தம் மனைவியரையும் அழை: இலங்கையின் உயர் குலப் பென் மனந்தனரா என்பவை: ஆராய்ச்சி நாம் அவ்வாறு குடியேறிய றல்களே என்பதில் சந்தேக
ஆரம்பத்தில் வந்தோர் தம் துறைமுகப் பட்டணங்களிலே
அமைத்துக் கொண்டனர். சேர் அ கூற்றுப்படி, “எட்டாம் நூற்றான லிம்கள் இங்கு குடியேறினர். U starstub, மாதோட்டம், மன்னார் கொழும்பு, பார்பரின், காலி ஆ குடியேறினர்.”
இவர்கள் ஆரம்பத்தில் மூ saflóð ஈடுபட்டனர். முதலாவது இரண்டாவது உள்நாட்டு தாவ மாணிக்கக்கல் வெட்டுதல் வ காலப்போக்கில் நெசவுத் தொழி இவற்றோடு சேர்த்துக் கொண்டன்
இலங்கையின் ஆரம்பகால வர்த்தகத்துறைகளில் ஏகபோக 2 தோடு தம் நேர்மையின் விலை
 
 
 

கொண்டிருந்த
உரிமைை
up6
ாவாய் மிகக் கெளரவ

Page 60
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
அந்தஸ்தையும் பெற்றிரு களில் முஸ்லிம் வர்த்தக நடாத்தப்பட்டனர். இலங்ை போது கூட அவ்விராச்சி செல்வாக்குப் பெற்றிருந் கரையோர ராச்சியத்தோ( அரசியல் உறவுகளை ( கண்டியோடு நேரடித் தெ புத்தளம், முஸ்லிம்களின் ஸ்தானமாக விளங்கியது. கையினால் முஸ்லிம்களின் நசுக்கப்பட்ட வேளையிலே கினர். ஆகவே வர்த்தகத்து இந்நாட்டு முஸ்லிம்கள் கா வகித்துள்ளனர்.
ஆயினும் காலப்போக் ஆதிக்கம் தேய்ந்தே வந்து உள்நாட்டு வர்த்தகம், ம நெசவு ஆகிய துறைகளிற் முஸ்லிம்களின் பங்கு குறி இந்நாட்டை சுமார் 500 விரோதிகளான ஐரோப்பிய ஒரு காரணமாயினும், மு மையும், புதிய மாற்ற கேற்ற பொருளாதார யுக்த லாத கல்வியறிவின்மையும்
காரணங்கள் எனக் கொள்ளல

46
ந்தனர். சிங்களக் கிராமப் புறங் ர்கள் மிகுந்த மரியாதையோடு }க பல இராச்சியங்களாக இருந்த யங்கள் யாவற்றிலும் அவர்கள் தனர். கண்டி ராச்சியத்தோடும், ம்ெ சுமுகமாக வர்த்தக, சமூக, மேற்கொண்டனர். அதனாற்றான் ாடர்புடைய துறைமுகமாயிருந்த குடியேற்றத்தில் ஒரு முக்கிய போர்த்துக்கீசர், ஒல்லாந்தர் வரு வர்த்தகம் அடக்கி ஒடுக்கப்பட்டு 0 அவர்கள் விவசாயத்தில் இறங் 1றையிலும் விவசாயத்துறையிலும் ாலத்திற்குக் காலம் பெரும் பங்கு
கில் முஸ்லிம்களின் பொருளாதார 1ள்ளது. வெளிநாட்டு வர்த்தகம், ாணிக்க வியாபாரம், விவசாயம், பொருளாதார அபிவிருத்தியில் ப்ெபிடக்கூடிய அளவு இல்லை. ஆண்டுகள் ஆண்ட, முஸ்லிம் ரின் பகைமை சார்ந்த நசுக்கல் ஸ்லிம்களின் சொந்த ஊக்கமின் வ்களை உணர்ந்து அவற்றிற் நிகளைப் பயின்று கொள்ள இய இப்பொருளாதார வீழ்ச்சிக்குரிய
TԱD -

Page 61
ஆரம்பகால அராபியரே திரவியங்களையும், ஏனைய பெ களுக்குக் கொண்டு சென்று, அ யான பொருட்களை இங்கு கொ வருகையோடு இவ்வாதிக்கம் ஆங்கிலேயரின் ஆட்சிக் கால சாதகமாக மாறியதாயினும் மு வர்த்தக மகிமையையும், கியா முடியாது போயிற்று. இன்று : இறக்குமதியில் ஈடுபட்டிருக்கின் பெரும்பாலோர் கெளரவப் பிர. அரச உத்தரவுப் பத்திரமும் பெ யாவர். இந்நாட்டு முஸ்லிம்களி தேசப் பொருளாதாரச் செழிப்பி எதையும் இவர்கள் செய்வரென எ
தாவா
உள்நாட்டு வர்த்தகத்திலும் முறையைப் புகுத்தியோர் முஸ் மேல் பொதிகளை ஏற்றி, அவற்ல செல்லும் தாவள் முறையை இ இவர்களேயாவர். மிகச் சமீப கால முஸ்லிம் கிராமங்களுக்கும், க இடையே ஒக்காஸ்பிட்டி, வெ பாதைகளினூடாக இத்தாவள் < கல்முனைப் பிரதேச முஸ்லிம் 4 வெற்றிலை, புகையிலை, சுண் பொருள்கள் கண்டி பிரதேசங்க
பா

கல்விச் சிந்தனைகள்
வெ
இலங்கையின் வாசனைத் பாருட்களையும் பிற நாடு ங்கிருந்து எமக்குத் தேவை ணர்ந்தனர். போர்த்துக்கீசர், - முற்றாகச் சீரழிந்தது. த்தில் நிலைமை ஓரளவு ஸ்லிம்கள் தம் பண்டைய தியையும் என்றுமே பெற சில முஸ்லிம்கள் ஏற்றுமதி ற பொழுதிலும், அவர்களிற் சா உரிமையும், தற்காலிக ற்ற இந்திய வர்த்தகர்களே என் வளர்ச்சிக்கோ, அல்லது ற்கோ மனமுவந்து தியாகம் திர்பார்க்க முடியாது.
Tயாவா.
இலகுவான போக்குவரத்து விம்களேயாவர். மாடுகளின் ஊற இடத்துக்கிடம் கொண்டு லங்கையில் ஆரம்பித்தோர் மம்வரை கல்முனைப் பிரதேச கண்டிப் பிரதேசங்களுக்கும் பல்லஸ்ஸ, பிபில ஆகிய வர்த்தகம் நடந்து வந்தது. கிராமங்களிலிருந்து உப்பு, Tணாம்பு, கருவாடு ஆகிய நக்குக் கொண்டு செல்லப்

Page 62
యా( பொருளாதார
 

48
rம், குரக்கன், இறுங்கு, தினை, கு, மிளகு, பாக்கு பழ வகைகள் மாற்றின் மூலம் இங்கு கொண்டு
ப்பொருட்களை விநியோகிக்கும்
ஸ்லிம்கள் விளங்கினர். சிங்களப்
ற சில்லறை வர்த்தக ஸ்தாபனங் வருவதை நாம் காண்கின்றோம். புள்ளது, இத்துறை ஒன்றேயாகும். * ஆதிக்கம் அதிகரித்து வருகின் றையை மட்டும் நம்பியிருத்தல், பொருளாதார மறுமலர்ச்சிக்கு நிகளைச் செய்வதற்கோ, அல்லது அபிவிருத்திக்கு உதவுவதற்கோ ல்ல. ஆகவே பெரும் முதலீட்டு கூட்டு அடிப்படையில் ஈடுபட
pந்த முஸ்லிம்கள் காலத்தில் சூழ்நிலையினாலும் விவசாயத் இறங்கினர். குறிப்பாக மட்டக்
ம்கள் விவசாயத்தையும், மீன்
ல்களாகக் கொண்டுள்ளதோடு,
உங்கள் நெசவுத் தொழிலை தம்

Page 63
49
வாழ்க்கையின் e quJUGOLuj Tabë இத்துறைகளிலும் கூட எம்முடை அமையவில்லை. திட்டமிட்ட, படையில் அவை அமையவில்ை வயல்களின் விளைச்சல் ஓரளவு செலவு அதிகரிப்போடு ஒப்பி இலாபம் அவ்வளவு அதிகரி களுக்குத் தன்னை உடனடியா விவசாயிகளின் அந்தர நிை காரணமாகும். மீன்பிடியும் தான் குள் விழும் மீனை வெளியில் ெ பெரும்பாலும் அமைந்துள்ளது. யுக்திகளைக் கடைப்பிடித்து அ இப்பிரதேச மக்களிடையே இ வில் v. நெசவுத்துறையிலும் தொகை நாளுக்கு நாள் அ திறமையும் தன்மையும் அதிகரி
(UpliquJffgol.
பொதுவாகப் பார்க்குமிட முஸ்லிம்களின் வர்த்தக அந்த ருக்கவில்லை. எம் சமூகத்தின் நிலை திருப்தியானது அல்ல. எ களின் ஆடம்பர விவாக ெ வைபவங்களையும், உல்லாச முஸ்லிம் சமூகம் மிகப் பெரும் சமூகத்தவர் எண்ணினாலும், உ

கல்விச் சிந்தனைகள்
is கொண்டுள்ளன. ஆனால் s டய முன்னேற்றம் போதியதாக முறையான, பரந்த அடிப் ல. அம்பாறை மாவட்ட நெல்
அதிகரித்துள்ள போதிலும் டுமிடத்து விவசாயிக்குரிய க்கவில்லை. நவீன முறை
க மாற்றிக் கொள்ளமுடியாத
லயே இதற்குரிய முக்கிய ாகக் கரைக்கு வந்து வலைக் காண்டு வந்து சேர்ப்பதாகவே மீனைத் தேடிச்சென்று நவீன
அவற்றைப் பிடிக்கும் முறை
ன்னும் அவ்வளவாகப் பரவ கூட அதில் ஈடுபடுவோரின் திகரித்தாலும் உற்பத்தித்
த்து ஆரம்பகால இலங்கை ஸ்தை, இன்று நாம் பெற்றி பொதுவான பொருளாதார கையளவு முஸ்லிம் தனவந்தர் விழாக்களையும், பிரியாணி
வாழ்வையும் கொண்டு தனவந்த வர்க்கம் எனப் பிற
ண்மையில் பெரும்பான்மை

Page 64
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
யான முஸ்லிம்கள் வறியவ களிலும், கிழக்கு மாகாண பாகங்களின் கடைப் பின் 1
குடும்பங்கள் அல்லலுறுகின் நாள் கொழும்பு நகர வீ புறங்களிலும் பெரும் படை ஊர்வலமாகச் செல்லும் மு
கூட்டத்தைக் கண்டால் இது என எண்ணத் தோன்றும். 6 பட்ட ஒவ்வொருவரினது உயர்த்தி, சமூகத்தின் சுபீ பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு யமையதாகும்.

50
ர்கள். கொழும்பு மாநகர சேரி 1 குடிசைகளிலும் ஏனைய பல பகுதிகளிலும் அநேக முஸ்லிம் Tறன. றமழான் மாதத்து 27 ஆம் திகளிலும், முஸ்லிம் கிராமப் --யெனத் திரண்டு ஊரெல்லாம் ஸ்லிம் பெண்கள், குழந்தைகள் து ஒரு தரித்திரப் பரம்பரையோ எனவே முஸ்லிம் சமூகம் தனிப் -- பொருளாதார நிலையினை ட்சத்தையும் வளர்த்து நாட்டின் உதவ வேண்டியது இன்றி
அல்-அரப், மலர் 2, இதழ் 1, கல்முனை, செப்டம்பர், 1970,
பக்: 25-26.

Page 65
5
an
7. கற்றலும் நிை
இளமைப் பருவத்திலிரு பெற்றுக் கொண்டிருக்கும் ஒ பாடசாலைப் பருவத்தில், ப. மட்டுமே கற்றல் அல்ல. ப தினமும் வாழ்க்கை அனுபவங்கி மூலம் ஏதாவதொன்றை கற்றுச் ஒரு குழந்தை நடக்கப் பழகுகி பாடசாலையிற் புத்தகங்களிலி பெறுகிறது; அதுவும் கற்றல்தா தகவல்கள் பலவற்றைப்
கற்றலேதான்.
புதுப்புது அனுபவங்க பெறுவதன் மூலம் நாம் புதி நம்பிக்கைகளையும், நடத்தை
கிறோம். இவைகளின் திரளே க
எம்மைப் போன்று மி கற்கின்றன. ஆனால் அவை புதிய பழக்கங்களை ஏற்படுத் பறவை அல்லது தாய் மிருகத்தி தாமும் அவ்வாறே செய்யப் பழ நாம் மிருகங்களைப் பழக்கும் கூறி, அக்கட்டளைகளுக்கு
பழக்குகிறோம்.

கல்விச் சிந்தனைகள்
னவாற்றலும்
ந்து இறக்கும் வரை நடை ஒரு காரியம் கற்றலாகும். ள்ளிக் கூடத்தில் படித்தல் ாடசாலை செல்லாதோரும் கள், காண்பவை, கேட்பவை கொண்டேயிருக்கிறார்கள். றது, அதுவும் கற்றல்தான். ருந்து புதிய தகவல்களைப் ன். பெரியவனானபின் புதிய
பெறுகின்றான்; அதுவும்
ຫລTub தகவல்களையும் ய மனப்பான்மைகளையும், த மாற்றங்களையும் பெறு ற்றலின் பெறுபேறாகும்.
ருகங்களும், பறவைகளும் பார்த்துக் செய்வதன் மூலம் திக் கொள்கின்றன. தாய்ப் ன் நடத்தைகளைப் பார்த்துத் ழகி, அவ்வழி நடக்கின்றன. போது சில கட்டளைகளைக்
அவை பணிந்து நடக்கப்

Page 66
காலக்கி ரமத்தில் அழைத்தால் அது எங்கி
சீசர் στοότι
கூப்பிடுகிறார்கள் எனத்
c
ஓடிவரவில்லை.
வெறும் பழக்கத்தின் வி அவை வெளிக்காட்டுகின்ற
மனிதர்களாகிய நாம் பிள்ளைகளுக்குச் சில பழ அவ்வாறு செய்ய வேண் பாலானவற்றை மொழி இதனாற்றான் மொழி வளம் இன்றி யமையாதது. uпLда நடத்தை, மொழி மூலமே மாணவர்களின் மொழியற ஏனைய பாடங்களைக் கற்ப
இக்கற்றல் விடயத்தி பிடிக்க வேண்டிய மூன்று நன்கறிந்து, உணர்ந்து ை
 
 
 


Page 67
தமது திறமையை விருத்தி செப் முதலாவது படியாகும். இரண
மனனம் செய்தல் என்பதை பொருளில் நாம் இங்கு குறிப்பி படிக்கும் போது அதன் முக்கிய உணர்ந்து அறிந்து மனதில் பொருளாகும். இதை இலகுவி உள. நாம் கற்கின்ற பாடம் கருத்துப் பொதிந்ததாகவும் அ ளற்றவொன்று மனனம் செய்யட் அது மனதைவி ட்டு அகன்றுவி தொடர்பு இருக்கவேண்டும் 3 ளதாகவும் இருக்கவேண்டும்.
காகப் போகிறோம், பஸ்ஸிலா - டுப் புறப்படுத
கற்கும் போதும் அதற்கொரு ரே
எனத் திட்ட
அறிவையும் அனுபவத்தையுt ஒன்று; அதைவிட முக்கியமாக
 
 
 
 
 
 

கல்விச் சிந்தனைகள்
ய இயலு ம். க ற்றல் என்பது ண்டாவ்து அம்சம் கற்றதை ஆகும். மனதில் நிறுத்தி ல் மூன்றாவது விடயமாகும். ன் திறமையாகச் செயலாற்றும்
ாலியென ஆசிரியர் கணிப்பர்.
ம் செய்தல் எனவும் கூறலாம்.
ாடமாக்கல்’ எனும் டவில்லை. ஒரு பாடத்தைப் மான உள்ளடக்கத்தை நன்கு
கு இதன் - ܢ ற் செய்வதற்குப் பல வழிகள்
பொருள் உள் +++>ష్సి
மைதல் வேண்டும். பொரு பட்டாலும் காலக் கிரமத்தி လ် விடும். கற்கும் விடயத்திலே அத்துடன் அஃது அமைப்புள் கற்பதன் நோக்கம் மிகமுக் ரியத்ெ த செய்யும் போதும் டும். வீட்டிலிருந்து பயண து எங்கு போகிறோம், எதற்
நோக்கம் இரண்டு: புதிய கல்வி மூலம் பெறுவது
பரீட்சைகளிற் சித்தியடைந்து

Page 68
πάν, στό. ετώ. Ωειδώ
ஏதாவதோர் உத்தியோகத் வழியைப் பெறுவது மற்றது.
பண்டைக் காலத்தில் களிலே சிஷ்யர்களைப் பயி நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் பள்ளிக்கூடங்களை நடத்தி இலக்காயிருந்தது. “கல்வி ச கோட்பாடு. ஆனால் இன்.ை நாடுகளான எம் நாடுகள் டே என்பதைவிட வாழ்க்கைக்க
சாலையிற் சேர்ந்த நாள் மு எதிர்காலத்தில் மருத்துவரா ஞானியாக, கணக்கியலாள இவ்வாறான உயர் இலட்சிய விட்டாலும், கற்பதில் ஏே மாணவருக்கும் இருத்தல் வே
இந்நோக்கங்களை வகு
மாகத் தமது பாடசாலை அ
களையும், வழிகாட்டலைய பாடசாலைகளில் மேல் ( அனைவரும் விஞ்ஞானம் அவ்வாறு விரும்புவது தவற திறமையாகக் கற்கக் கூடிய களுக்கும் இருக்காது. ஒரு வர்த்தகத்துறை என்பவற்று 6 திறமை காட்டும் துறையிலு

54
5தை அல்லது உழைக்கும்
முனிவர்கள் தமது ஆசிரமங் ற்றுவித்த போது அல்லது சில எம் மூதாதையர் திண்ணைப் ய போது அறிவு பெறுவதே 5ல்விக்காக” என்பதே அன்றைய றய யுகத்தில் அதுவும் வளர்வுறு ான்றவற்றில் கல்வி கல்விக்காக ான வழியொன்றை அமைத்துக் ரதான குறிக்கோளாகும். பாட முதல் எல்லாக் குழந்தைகளும் ாக, பொறியியலாளராக, விஞ் ராக வரவே விரும்புகின்றனர். பங்கள் எல்லோருக்கும் இல்லா தோவொரு நோக்கம் எல்லா
பண்டும்.
குக்கும்போது, மாணவர் நிச்சய திபர், ஆசிரியரின் ஆலோசனை பும் செவிமடுக்க வேண்டும். வகுப்பிற்கு வரும் மாணவர் கற்கவே விரும்புகின்றனர். )ல்ல. ஆனால் அத்துறையிலே நுண்ணறிவு எல்லா மாணவர் மாணவன் கலை, விஞ்ஞானம், i எதிலே திறமை காட்டுவான்.
ம் எவ்வெப் பாடங்களில் நன்கு

Page 69
55
தேறுவான் என்பதை அந்தப் ஆசிரியர்களே நன்கறிவர். ஒவ் பிள்ளை மிகப் புத்திசாலி, எதை என எண்ணுவது இயல்பு. அதன துறைக்குப் பொருத்தமற்ற மாண கற்கவேண்டுமென விடாப்பிடியா களில் பெற்றோரும் பாடசாலை வதையும் காண்கிறோம். இறுதி மாணவர் தமக்கும் பொருத்தமற் பலமுறை பரீட்சைகளிலே தோல் கின்றனர். ஆசிரியர்களின் ஆே துத் தமது திறமைக்கும் ெ செல்வதனால் இந்நிலையைத் த
மனனம் செய்வதில் அடுத் முன்னேற்றம் தெரிதல் வேண்( ஸ்தம்பித்து நிற்கவில்லை. என்பதை அறியும்போது உற்ச வேகமும் அளவும் அதிகரிக்கும்.
எனவே மனனம் செய்வ: பாடத்தின் பொருள், தொடர்பு, னேற்றம் தெரிதல் என்பவற்: வேண்டும். இவ்வாறு மனனம் ெ உள்ளன, ஒரு பாடத்தைப் பெ அவ்வாறு வாசிப்பதன் மூலம் மனதிற் பதிந்து விடும். ஆன முறையல்ல. விரிவான பகுதிகள்
மாணவர் கற்க வேண்டியுள்ளது.

கல்விச் சிந்தனைகள்
பாடங்களைக் கற்பிக்கும் வொரு பெற்றோரும் தம் யும் திறமையாகச் செய்வான் ாாற் சில வேளைகளில் ஒரு எவன் அத்துறைகளிலே தான் ாக நிற்பதோடு, சில வேளை நிர்வாகத்தினரை வற்புறுத்து யிற் காணும் பலன் யாது? ற துறையிற் கற்கப் புகுந்து ல்வியடைந்து விரக்தி அடை லாசனைகளைச் செவிமடுத் பாருத்தமான பிரிவுக்குச் விர்க்கலாம்.
ந்த அம்சம், நாம் கற்பதில் டும். நாம் ஒரே இடத்தில் முன்னேறிச் செல்கிறோம்
ாகம் ஏற்பட்டுக் கற்றலின்
தை மேற்கொள்ளும்போது அமைப்பு, நோக்கம், முன் றைக் கருத்திற் கொள்ள சய்வதற்குப் பல முறைகள் U முறைகள் வாசிக்கலாம். அதன் முக்கிய அம்சங்கள் னால், இதுவொரு சிறந்த ள் கொண்ட பல பாடங்களை
க.பொ.த. சாதாரண தரம்,

Page 70

56
களுக்குத் தயார் செய்யும் மாணவர் }யும் பலமுறை மீண்டும் மீண்டும் * fr&tb இருக்காது. அவ்வாறு நேரம் வ்வளவுமே ஞாபகத்தில் இருக்கு து. எனவே அந்தப் பாடங்களை பாசித்தபின், அவற்றின் சுருக்கக் ாம். பின்னர் அச்சுருக்கக் குறிப்பு லம் பாடத்தின் மீதான பிரதான னதிலிருத்த முடியும். பலமுறை ட இவ்வாறு சுருக்கக் குறிப்புக் றைப் படித்துப் பின்னர் அடிக்கடி ாடம் நன்கு மனதிற் பதியும்.
ரும் பொழுது, உரத்து மீட்டலும், டையிற் பார்ப்பதும் இலகுவா ானது பிறரது கவனத்தை ஈர்க்கும் கிலிருந்து கற்போருக்கு இடஞ்ச र्य சத்தமிடுதலல்ல; ஓரளவுக்கு கலாம். அத்துடன் எமது சுருக்கக்
வேண்டும். ஒரே பாடத்தைத்

Page 71
57
தொடர்ந்து கற்றல், அதிக பயை அல்லது சில முறைகள் கற்றபி விட்டு பின்னர் கற்க வேண்டும் ஒய்வெடுத்தல் அல்லது வேறு சிறப்பாகும். இதனாற்றான் பாட வணைகளில் வெவ்வேறு பாடா பட்டுள்ளதோடு, இடையில் ஒ படுகின்றது. பிறநாடுகள் சிலவ துக்குமிடையில் ஓய்வு நேரம் வ வொரு பாடவேளையும் நாற்ப கொண்டுள்ளதையும், அடுத்த பா பதினைந்து நிமிட இடைவேளை காணலாம். நீண்டநேரம் பாடசா
களுக்கே இது பொருந்தும்.
சிலர் ஒரு பாடத்தைப் படிக் முடிவுவரை முழுமையாகப் படிப் பகுதியாகப் படிப்பர். வேறு முறையில் படிப்பர். இவை எல்ல முதலில் ஒரு பாடத்தை இரண்ெ யாகக் கற்று, பின்னர் பலமுறை அதன் பின்னரே இரண்டொரு முன் கலப்பு முறை அதிக பலனைத் தர6
来宰米※米※
மனனம் செய்வதற்கு அடு
கற்றதை மனதில் நிறுத்தி ை நனவிலி நிகழ்ச்சி. மூளையிலுள்ள

கல்விச் சிந்தனைகள்
னத் தராது. ஒரு முறை ன், இடைவெளிச் சிறிது
இவ் இடைவெளியில் பாடங்களைக் கற்றல் சாலைகளின் பாட அட்ட ங்கள் மாற்றி அமைக்கப் ய்வு நேரமும் வழங்கப் ற்றில், ஒவ்வொரு பாடத் பழங்கப்படுகின்றது. ஒவ் த்தைந்து நிமிடங்களைக் டம் தொடங்குவதற்கு முன் r அளிக்கப்படுவதையும், லை நடைபெறும் நாடு
கும்போது முதலிலிருந்து பர். வேறு சிலர், பகுதி சிலர் இரண்டும் கலந்த ாமே நல்ல முறைகள்தான். டாரு முறைகள் முமுமை பகுதி பகுதியாகக் கற்று, றை முழுமையாகக் கற்கும்
A) TUD
த்ெத அம்சம், அவ்வாறு வத்தலாகும். இதுவொரு சில நரம்புகளின் அமைப்

Page 72
எஸ். எச்.எம். ஜெமீல்
பினால் இது நடைபெறுகின் கூடிய அல்லது இதற்கு தெ நடவடிக்கைகள் உள்ளன. சி வைத்தலை வலுப்படுத்தக் குறிப்பிட்ட அளவே கற்பர். ஆ திறமையாகத் தேறுவர். தாம் அவ்வாறு படித்ததை நன்கு ( படும்போது மீட்கக்கூடிய வ என்பதே இதன் தாற்பரியமாகு பகல் கற்றுக் கொண்டே பரீட்சைகளிலே தவறி விடு மீட்டல் முறைகள் ஒழுங்காக ஏற்படுகின்றது. இவ்வாறான உணராது, பரீட்சைகளிலும் ப கண்டுபிடிக்க முற்படுவது அ நிகழ்ச்சியாகும்.
கற்றதை மனதில் நிறு மாணவர் கற்கும் விடயம் கருத்து நிறைந்தவை, பெ நினைவில் இருக்கும். ஒன் பொருளுணர்ந்து வாசித்தாெ அதேபோன்று எதுவுமே புரி அடியோடு மறந்து விடும். கற்பதோடு, எல்லாவற்றையு அவசியமாகும்.
தேவையைவிடக் கொ
வேண்டும். பல வருடங்கள்

58
றது. எனினும் இதை ஊக்கக் ாய்வை ஏற்படுத்தக்கூடிய சில |ல பயிற்சிகள் மனதில் நிறுத்தி கூடியனவாகும். சில மாணவர் ஆயினும் பொதுப் பரீட்சையில், கற்பதைச் சிறப்பாகக் கற்று, ரூாபகத்தில் இருத்தி, தேவைப் ல்லமையுடையவர்கள் அவர்கள் நம். வேறு சில மாணவர் இரவு இருப்பர். ஆனால், பொதுப் வர். கற்றல், நினைவிருத்தல், க நடைபெறாததாலேயே இது மாணவர் தமது பலவீனத்தை ரீட்சை நடத்துவோரிலும் பிழை
டிக்கடி காணக்கூடிய சாதாரண
றுத்துவதைப் பாதிப்பவற்றுள்
முக்கிய இடம் பெறுகிறது. ாருள் பொதிந்தவை அதிகம் rறை வாசிக்கும்போது அதன் ஸ் அது நன்கு பதிந்துவிடும். யாமல் வாசிப்பது சில நாளில்
எனவே, கருத்துள்ளவற்றைக் ம் பொருள் உணர்ந்தும் கற்றல்
ஞ்சம் அதிகமாகவும் கற்றல் கற்றபின் பொதுப் பரீட்சைக்குத்

Page 73
59
தோற்றும்போது, கற்றவை எல்லாே தில்லை. இரண்டொரு விடயங்கள் பட்டுவிடும். குறிப்பிட்ட தேவை படித்தால், பரீட்சைக்கு விடை எழுது பகுதிகள் மறந்து போக, எஞ்சியி யொன்றை எழுதப் போதியனவாய்
யால் எப்போதும் தேவையை வி கற்கவேண்டும். இஃது அளவுக்கு
அளவுக்கு மீறிக் கற்றாலும் எல்ல குழப்பத்தை உண்டாக்கிவிடும்.
கற்றல் ஒரே சீராக விரை கற்றவற்றை மறக்கும் வேகம் குை நேரங்களில் வேகம் கூடியும், வேறு குறைந்தும் கற்பதால் அதிக பய காலத்தோடு பாடத்தைத் திட்டமி சிறிது விரைவாகக் கற்றுச் செல் குறைவாகவே நடைபெறும்.
இவை மட்டுமன்றி, நுண்மதியி யிலுங்கூட மனதில் நிறுத்தி ை நுண்மதியைப் பிறப்பும், சூழலு இவற்றின் விளைவினால் சில கூடியோராய் இருப்பர். அவர்களி மாயிருக்கும். அடிக்கடி நோயினால் தமது பாடங்களிற் போதிய கவன தினால் அவற்றை ஞாபகத்திலிரு காணப்படுவர். இதேபோன்று வய

கல்விச் சிந்தனைகள்
மே ஞாபகத்துக்கு வருவ எழுதப்படாமலே விடு யின் அளவு மட்டுமே Iம் போது அவற்றுட் சில ருப்பவை நல்ல விடை இருக்கமாட்டா. ஆகை டச் சிறிது அதிகமாகக் மீறி விடவும் கூடாது. ாம் ஒருங்கே சேர்ந்து
வாய் நடைபெற்றால், றைவாகவிருக்கும். சில சில நேரங்களில் வேகம் பன் விளையாது. நேர ட்டு ஒரே வேகத்தில் லும் போது மறத்தல்
லும், உடலியற் காரணி வத்தல் தங்கியுள்ளது. ம் தீர்மானிக்கின்றன. பிள்ளைகள் நுண்மதி ா ஞாபக சக்தி அதிக அல்லலுறும் மாணவர், } செலுத்தாத காரணத் தலிலும் பின்தங்கியே து அதிகரிக்கும் போது

Page 74
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
ஞாபக சக்தி குறையத் அநேகமானேர்ர் மிகவும் ப சிலர் தமது மூக்குக் கண் விட்டுப் பின்னர் வீடு அல்லது காதிற் பென்சின வீட்டிலுள்ள பிள்ளைகள் விட்டார்கள் எனக் கூப்ப
மறதியின் விளைவுகளேயா
எனவே கற்கும் விட கற்கும் விரைவு, தேெை கற்றல், நுண்மதி, வயது வைத்திருப்பதைப் பாதிப்பு
ஒரு பாடத்தை ம திருந்தால் மட்டும் போதா கூடியதாயிருத்தலும் வே. அப்பாடத்தை நாம் எழு வெளிக்கொணரவோ முடி படிப்பதனாலும், ஞாபகத் டாகும் பயனை அடைவே கொணர்தல் மூலமும், தர இதை நாம் செய்கிறோம் நிறமாயுள்ளது எனும் வி மனதிலே தேங்கியுள்ள கொணர்வதன் மூலம் கற்
விண்வெளிக்கு முதலிற்

60
தொடங்கி கிழவர்களாகும் போது றதியுடையோராக மாறி விடுவர். Tணாடியை நெற்றிக்கு உயர்த்தி முழுவதும் அதைத் தேடுவதும், லச் செருகி வைத்துக் கொண்டு
பென்சிலை எங்கோ போட்டு ாடு போடுவதும் இவ்வாறான கும்.
யத்திற் பொதிந்துள்ள கருத்து பயை விடச் சிறிது அதிகமாகக் என்பன அவ்விடயத்தை ஞாபகம்
பவையாகும்.
米米米米米x
னதிற் பதித்து ஞாபகம் வைத் து. உரிய நேரத்தில் அதை மீட்கக் ண்டும். நினைத்த மாத்திரத்தே தவோ, கூறவோ, ஞாபகத்தில் யுமாயிருந்தாலே அதை ஆழ்ந்து தில் வைத்திருப்பதனாலும் உண் ாம். மனதில் உள்ளதை வெளிக் ப்பட்டதை இனங்காணல் மூலமும் ). மரத்தில் இலை ஏன் பச்சை னாவுக்கு விடையெழுதும் போது, அதன் காரணங்களை வெளிக் றதனாலாய பயன் ஏற்படுகிறது.
சென்ற மாவீரன் யார் எனும்

Page 75
6.
வினாவைத் தந்து “ஆம்ஸ்ரோங், எனும் விடைகளும் தரப்பட்டிருந் с960) u Gobu இனங் காண்பத
நடைபெறுகின்றது.
இவ்வாறான வெளிக்கொண நிச்சயமாகப் பாதிக்கும். அடி அடிக்கடி காணாத, அடிக்கடி கே கிரமத்தில் மனதைவிட்டு மறைர் களின் பின் ஒரு பாடத்தை நினைவு ஞாபகம் வராது அல்லது அரைகு பட்டு ஞாபகத்திற்கு வரும். மிக மட்டும் என்றுமே பசுமையாயிருக் களை மாணவர் அடிக்கடி படி மேற்படுகின்றது. இதேபோன்று இயல்பான வேறு விடயங்க6ே படுவதன் மூலமும் ஞாபகப்படுத்த
நாம் ஞாபகத்திலிருத்தும் மீண்டும் நினைவுக்கு வருவதில்ை திரிபு காரணமாக சில வேளைகளி மட்டுப்படுத்தப்பட்டும், நிறைவு ே பட்டும் வெளி வரலாம்.
கற்றல் தொடர்பான இவ்ெ கடைப் பிடித்து ஒழுகுவதன் மூல ஆற்றலை விருத்தி செய்ய முடியும்
米米率辛辛率

கல்விச் சிந்தனைகள்
ககாரின், வால்டர் ஷினா” தால், அதற்குச் சரியான ன் மூலமும் ußu’ucò
ᎢᏤᎶᏈ) ᎶᏙy , பிரயோகமின்மை க்கடி ஞாபகப்படுத்தாத, ட்காத விடயங்கள் காலக் நது விடும். நீண்ட நாட் கூர்ந்தால் அஃது அறவே குறையாக அல்லது திரிபு முக்கியமான சம்பவங்கள் கும். எனவேதான், பாடங் க்க வேண்டிய அவசிய கற்கும் விடயங்கள் ளாடு தொடர்புபடுத்தப் ல் இலகுவாயிருக்கும்.
விடயங்கள் அவ்வாறே ல. நினைவுச் சுவடுகளின் ற் கூடியும், குறைந்தும், செய்யப்பட்டும், கூராக்கப்
விடயங்களை உணர்ந்து,
ம் மாணவர் நிச்சயம் தமது

Page 76
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
எனினும் சில மா கற்றலில் அக்கறையில்ெ லாம். இவர்களை “மக்கு யரும், சக மாணவரும் வதையும் பார்க்கலாம். “இ தவிர வேறொன்றுமில்ை ஆனால் உண்மையில் அத் வேண்டியோர் இவ்வகை உளவியல், உடலியற் குே நிவர்த்தி செய்யப்படக் நடைபெற்றால் இம்மா
வரக்கூடும்.
மந்தம் என்பது பாடசாலையிற் பிற்போ கலைக் கழகத்திற் பிற்பே பலத்த வேறுபாடிருக்கும். நுண்மதியிலும் கூடியவ6 பட்டதாரி மாணவரை விட பாடசாலை மாணவன் ம அயெனது பாடஅடைவு அடைவிலும் 20-25 சத6
அவனது அடைபுெ Fபுெ வாயிருக்கும். தனது வகு வேலை செய்ய முடியாே கணிக்கலாம். பொதுவா
வாகப் புள்ளி பெறும் ம

62
னவர் மந்தமாகக் கற்போராயும் 0ாதோராயும் இருப்பதைக் காண கள்’ எனப் பெற்றோரும், ஆசிரி அழைப்பதையும் உதாசீனம் செய் இவர்கள் மூளையிற் களி மண்ணைத் ல” என ஒதுக்கப்படுகின்றனர். திக கவனமெடுத்துக் கற்பிக்கப்பட மாணவர்களேயாவர். இவர்களது றைபாடுகள் கண்டு பிடிக்கப்பட்டு
கூடிய வகையிற் கற்பித்தல்
ணவரும் திறமை சாலிகளாக
சார்பானவொரு சொல்லாகும். க்காயுள்ள மாணவனுக்கும், பல் ாக்காயுள்ள மாணவனுக்குமிடையே பல்கலைக் கழக மாணவன் சராசரி னாயிருப்பான். ஆனால் ஏனைய டப் பிற்போக்காயிருப்பான். ஒரு ந்தமானவன் எனக் கூறும்போது கால வயதுக்கேற்ற சராசரி பாட விகிதம் பின்னடைந்ததாயிருக்கும். 85 சதவிகிதத்திற்குக் குறை தப்பிலும் ஒரு வகுப்பு குறைந்த தாரை மந்தமான மாணவர் எனக் க எல்லாப் பாடங்களிலும் குறை
ாணவர் பொதுப் பிற்போக்குடை

Page 77
63
யோராவர். இவர்கள் மேல் ஆசிரி வேண்டும். ஆனால் வேறு சிெ களிலே திறமைசாலிகளாகவும் பலவீனமானோராயும் இருப்பர். மிகக் குறைந்த புள்ளிகளையே றானோருக்கும், அவ்வப் பாடங்
பயிற்சியும் அளிக்க வேண்டியது
இவ்வாறான பயிற்சிகள் ( பாடசாலைகளில் இன்று அளிக் தொரு நிகழ்ச்சியாகும். மந்த பொதுப் பரீட்சைகளுக்குத் ே வகுப்பு ஆசிரியர் பாடசாலை நே ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும், வி மாலை நேரங்களிலும் எவ்வி மாணவரிற் கொண்ட பற்றின் க
அப்பாடசாலைகளிற் காணமுடியு
ஆனால் நகர்ப்புறப் பாடசா காணமுடிய வில்லை. பாடசா6ை ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் சில ம6 நடைபெறுவதை நகர்ப்புற பா காணமுடியும். மாணவர் ஒய்வி ரீதியிற் தீங்கை விளைவிக்கும் ( கூடும். எனினும் நகர்ப்புற மாண நேரத்தை டியூசனிற் கழிக்கிறார்க பள்ளிக்கூடக் கற்றலை விட, பு
முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகி

கல்விச் சிந்தனைகள்
யர் அதிக கவனஞ் செலுத்த ) uortcöoTG)Jfig5 GT éla) Urtu ráj ஏனைய சில பாடங்களிற் எண்ணற்றோர் கணிதத்தில் ப பெறுகின்றனர். இவ்வா பகளில் அதிக விளக்கமும், இன்றியமையாதது.
எமது நாட்டின் கிராமப்புற ந்கப்படுவது மகிழ்ச்சியான மான பிள்ளைகள் உட்பட, தாற்றும் தம் மாணவரை ரத்திற்கு அப்பாலும், சனி, டுமுறைக் காலங்களிலும், த பணத்திற்காகவுமன்றி, ாரணமாகவே பயிற்றுவதை
b.
லைகளில் இப்பண்பினைக் U விட்டபின் அல்லது சனி, mரித்தியாலங்கள் வகுப்புகள் டசாலைகளில் அரிதாகவே ன்றிப் படிப்பது உளவியல் ான அவ்வாசிரியர் வாதிடக் வர் அதைவிடப் பன்மடங்கு ள். சில சந்தர்ப்பங்களிலே யூசன் வகுப்பிற்கே அதிக றது. இந்நிலைமை கிராமப்

Page 78
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
புறப் பள்ளிக்கூடங்களிற் கி
தம் மாணவரைப் பயிற்றும் ப
எமது நகரப் பாடசா நூற்றுக்கணக்கான மாண க.பொ.த. சாதாரண தர அ சித்தியடைகின்றனர். அதே பன்நூற்றுக் கணக்கானோர் எனவே விகிதாசாரப்படி ப பொதுப் பரீட்சைகளில் அதி கூறல் பொருந்தும். பட்டி வசதிகளில் அரைவாசியாவது மாணவர் இவர்களை நிச்சு
கூடியதே.
மாணவர் கற்றலில் ம பலவுள. இயற்கையான உ ஏற்பட்டு, விடயங்களுக்கு குறைவாயிருக்கலாம். பயt தோல்லியேற்படுவதனால் 6 மனவெழுச்சியைப் பாதிக்க காதுகேட்டல் குறைவு பேச்ச உடல் நிலையும் காலக்கிர தலாம். பாடசலை, வீடு தொடர்பு என்பனவற்றால் ஏ நிலைக்குக் காரணமாகலா இக்காரணங்களுள் ஒன்றே
புத்தியுள்ளவனாக்கலாம்.

64
டையாது. ஆசிரியர் மனமுவந்து ண்பு அங்கு காணப்படுகின்றது.
லைகளில் சில வேளைகளில் வர் ஒரே பாடசாலை மூலம் ல்லது உயர்தரப் பரீட்சைகளிற் வேளை, இதே பாடசாலைகளிற்
சித்தியடையத் தவறுகின்றனர். ார்த்தால், கிராமப்புற மாணவர் கம் சித்தியடைகின்றனர் எனக் டினங்களில் கிடைக்கும் கல்வி து கிடைத்தால் எமது கிராமப்புற
Fயம் மேவுவர் என்பது ஏற்கக்
ந்தமடைவதற்கான காரணங்கள் ள அமைப்பினாலும் மந்த புத்தி கிடையேயான தொடர்பறிதல் ம், நரம்புக்கோளாறு, அடிக்கடி ரற்படும் தயக்கம் போன்றனவும் லாம். கண்பார்வைக் குறைவு, *ச்சக்தி குறைவு என்பன போன்ற மத்தில் பிற்போக்கை ஏற்படுத் சமூகம், ஆசிரியர்-மாணவர் ற்படும் சூழற் காரணிகளும் இந் ம். எனவே, ஒரு மாணவனை
Dா பலவோ சேர்ந்து மந்த

Page 79
65
இந்நிலை ஏற்படாது தடுப்பு நீக்குவதும் இயலாத காரியங்க மாணவர் வருவது வெறுமனே பு மட்டுமல்ல, முறையாகக் கற்பத திறமையான மாணவர்ை மட்டு கற்பித்தல்முறை அமையக்கூட கூட நல்லவர்களாகவும், வல்ல6 தேசத்திற்கும் உதவுபவர்களாக ஆசிரியர் பணி. எனவே மந்தமா கற்பித்தல் மிக அவசியமாகும்.
ஒரு வகுப்பைப் பல பிரிெ றான மாணவரை ஒரு பிரிவி சிறந்தமுறை. ஆனால் இது தா! அவர்களை மேலுஞ் சீரழியச் இவ்வாறு செய்வதைவிட, ஏனை களையும் வைத்து ஆனால் இவ செலுத்திக் கற்பித்தல் அதைவி இம்மாணவர்களுக்கும் GJGð)GðTu களுக்குமிடையே நல்ல தெ பொறுப்புக்களைக் கொடுத்த யடையாமலும், அவர்கள் அடிக் வாறும் இலகுவான பயிற்சிக் ஆரம்ப வகுப்புகளாயின் விெை வெளிக்கள வேலைகள் அளித் படுத்தல், காட்சித்துணைக் க( அவர்களின் முன்னேற்றத்தை

கல்விச் சிந்தனைகள்
தும், அவ்வாறு ஏற்பட்டால் ளல்ல. பாடசாலைகளுக்கு த்தகங்களைக் கற்பதற்காக ற்குமாகும். வகுப்பிலுள்ள மே வழிப்படுத்துவதாகக் து. சராசரி மாணவரையும் பர்களாகவும், தமக்கும் தம் வும் மாற்ற வேண்டியது ன மாணவருக்கு பரிகாரக்
வுகளாக்கும்போது, இவ்வா ல் வைத்துக் கற்பித்தல் ழ்வுச் சிக்கலை ஏற்படுத்தி செய்யவுங்கூடும். எனவே ாய மாணவர்களோடு இவர் ர்கள் மேல் அதிக கவனஞ் டச் சிறந்த முறையாகும். மாணவர்கள் ஆசிரியர் ாடர்புகளை ஏற்படுத்தல், ல், எப்போதும் தோல்வி கடி வெற்றி பெறக் கூடிய ளிலிருந்து ஆரம்பித்தல், யாட்டு மூலம் கற்பித்தல், தல், கைப்பணிகளில் ஈடு நவிகளை உபயோகித்தல்,
அடிக்கடி மதிப்பிட்டு

Page 80
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
கற்பித்தல் முறைகளில் போன்றன மூலம் மந்த ளாக்கலாம். இவற்றோடு களும், தொடர்புகளும் பூரணத்துவம் அடைய முடிய
பாடசாலைகளிலே பு எல்லா மாணவருமே முறைய வாழ்க்கையை நன்கமைக் வேண்டும். பிரமாண்டமா மண்டபங்களும், சகல வசதி களும் மட்டுமே கல்வி மாணவர் கல்வி பெறுவை அங்குள்ள மாணவரின் முன்னேற்றத்தைக் கொண் படும். மாணவர் பாடசாலை அங்குள்ள கட்டங்களின் க கதிரைகளையும் தூக்கிச் ெ கல்வியையும் பயிற்சியை சுமந்து செல்வர். அவற்றை
வாழ்க்கைக்கு உறுதுணைய

66
மாற்றங்களை ஏற்படுத்துதல் மாணவரையும் புத்திசாலிக் அவர்களது வீட்டு நிலைமை சீரடைந்தாற்றான் முன்னேற்றம்
b.
த்திசாலி மாணவர் மட்டுமன்றி பாக வழிகாட்டப்பட்டு, எதிர்கால கக் கூடியவாறு பயிற்றப்பட ன கட்டடங்களும், கம்பீரமான களும் பொருந்திய வகுப்பறை க்கூடமல்ல. இவையெல்லாம் த இலகுவாக்குவதற்கேயாகும். ஒழுக்கம், பண்பாடு, கல்வி டே கல்வியின் தரம் அளவிடப் யை விட்டு வெளியேறும்போது ற்களையும், அலங்கார மேசை சல்வதில்லை. நாம் அளிக்கும் யும் ஒழுக்க சீலத்தையுமே )யளிப்பதே உண்மைக் கல்வி.
ாய் வருவது தூய நற்கல்வி.
வளர்மதி, மதி:1 கலை:6 கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம், கொழும்பு, 1976,
u5: 2-6.

Page 81
8
கல்வியும் கா
பேராதனைப் பல்கலை சேர்ந்த சிரேட்ட விரிவுரையாடு (பின்னர் யாழ்ப்பாண பல்க கல்வித்துறைத் தலைவரும்) டிருக்கிறார். பத்தொன்பதாம் கல்வித் தத்துவங்களிற் ரூசோவின் கோட்பாடுகளாகு சென்றாலும், எக் கதவினைத் தீ கல்வித் தத்துவங்களைக் காண் அது வியாபித்திருந்தது. ( 1760இல் வெளியிட்டார். “6 இருந்தது டானியல் டிபோவின் வெளியிடப்பட்டது 1719இல் வின் கருவை றொபட் நொக் காணலாம். இந்நாட்டில் இ ஐரோப்பா மீண்ட நொக்ஸ் தன எடுத்துக் கூறுவதே AM Hist0 இந் நூல். இது வெளிவந்தது :
எனவே, தர்க்க ரீதியிற் ப ஆதிக்கம் செலுத்திய ரூசேரி நூற்றாண்டைய கண்டி இரா தெனக் கொள்ளலாம். மேலை
ஆரம்ப முனைப்பைக் கண்டி

7 கல்விச் சிந்தனைகள்
ல மாற்றமும்
க் கழக கல்விப் பீடத்தைச் ார் ப. சந்திரசேகரம் அவர்கள் லைக்கழகப் பேராசிரியரும், ஒரு கருத்தை வெளியிட் நூற்றாண்டு ஐரோப்பாவின் செல்வாக்குச் செலுத்தியது ம். எப்பாதையில் நடந்து திறந்தாலும் அங்கு ரூசோவின் கிறோம் எனக் கூறுமளவிற்கு ரூசோ தனது "எமிலி'யை ாமிலி' பிறப்பதற்குக் காலாக “றொபின்சன் குரூசோ.” இது ஆகும். றொபின்சன் குரூசோ சின் இலங்கை பற்றிய நூலில் ருபது வருடங்கள் வாழ்ந்து, து இலங்கை அனுபவங்களை rical Relation of Ceylon argub 1691 இல் ஆகும்.
ார்க்கும் போது, ஐரோப்பாவில் கல்வித் தத்துவம் 17ஆம் ச்சியத்தில் அரும்பி மலர்ந்த த்தேயக் கல்வி வளர்ச்சிக்கான
இராச்சியமே அளித்தது எனக்

Page 82
எஸ். எச். எம். ஜெமீல் (
கருத இடமுண்டு என்பதே வெளியிட்ட கருத்தாகும்.
ஆரம்ப காலத்திலிருந்ே சிறப்பான ஒன்றாக விளங் ஐரோப்பியர் வருகையோடு ! கின்றது. குறிப்பாக, ஆங்கி இலிகிதர்களையும் கீழ்மட்ட 2 பத்தி செய்வதற்கான ஒன்றா இங்கு அமைத்தனர். சேக்ஸ்ட பற்றியும், ஏழாம் ஹென்றின் மஹாராணியைப் பற்றியும் பண்டைய அரசர்களைப் பற்றி அறிந்திருக்கவில்லை. சில விட அதிகமாகவே அவர்கள
நாம் அறிந்திருந்தோம்.
இவ்வாறான நிலைக்கு வெளியூரிலிருந்து கொழும் மிருகக் காட்சிசாலை, அரு திடல், பண்டார நாயகா சர் கட்டு நாயக்க விமானத்தளம் நிச்சயம் பார்ப்பர். ஆனால் கட பில் வாழும் எனது நண்பரெ தெகிவளை மிருகக் காட்சி அதைப் பார்க்க வேண்டுமெ6 ஆயினும், அது அருகே இருச் பார்த்து விடுவதற்கான அவசர

58
ப. சந்திரசேகரம் அவர்கள்
த இந்நாட்டுக் கல்வி முறை கி வந்திருக்கிறது. ஆனால் இந்நிலையில் மாற்றம் ஏற்படு லேயர் தமக்குத் தேவையான உத்தியோகஸ்தர்களையும் உற் ாகவே தமது கல்வி முறையை பியரைப் பற்றியும், மில்டனைப் யைப் பற்றியும், விக்டோரியா நாம் அறிந்த அளவு எமது யும், அறிஞர்களைப் பற்றியும் வேளைகளில் ஆங்கிலேயரை
து பாரம்பரியங்களைப் பற்றி
ஓர் உதாரணம் கூறலாம். bபு பார்க்கச் செல்பவர்கள் ம்பொருட்சாலை, காலிமுகத் வதேச மகாநாட்டு மண்டபம், , துறைமுகம் போன்றவற்றை ந்த பல்லாண்டுகளாக கொழும் ாருவர் தனது சீவியத்திலேயே ச்சாலைக்குச் சென்றதில்லை. ன்ற ஆசை அவருக்கு உண்டு. ந்கின்ற காரணத்தினால் அதைப் ம் இன்னும் அவரிடம் இல்லை.

Page 83
6
அருகே இருக்கும் இவரைவிட:
காட்சிச்சாலையை நன்கு அறிந்
கல்முனைப் பிரதேசப் பண்புகளை நாம் இன்றும் அெ இன்றைய கல்வித் திட்டத்தின் கல்வி இந்நாட்டின் சகல பா மாகவே அமைந்துள்ளது. குறி கும் கற்பிக்கப்படுகின்றன. ஒ களும் உபயோகிக்கப்படுகின் சிரியர்கள் மாணாக்கரின் நல களோ அவ்விடத்தில் கல்வி ஏனையவிடத்தில் நிலைமை உணராத சில பெற்றோர் யாழ்ப்பாணக் கல்லூரிகளே வித்தியாலயங்கள் மோசமான உண்மை நிலை அவ்வாறல்ல சிறந்த கல்லூரியோடும் ஈடுெ வித்தியாலயங்கள் எமது பகு புள்ளி விவரங்களின் மூலம் காட்சியே கண்ணுக்கு இதம விடுத்து, எமது முற்றத்து ம தத்துவத்தை நாம் உணரவேண்
இவ்விடயம் தொடர்பா குறிப்பாக வெளியூரில் கல்வி மார்களோடு வாதிடும் சில

கல்விச் சிந்தனைகள்
5 தூரத்தே இருப்பவர் மிருகக் திருக்கின்றனர்.
பாடசாலைகளில் இரு தானிக்கக் கூடியதாயுள்ளது. கீழான தேசிய பொது முறைக் ாடசாலைகளிலும் ஒரே வித |ப்பிட்ட பாடங்களே நாடெங் ரே பாடத்திட்டமும், பாடநூல் றன. எனவே, எங்கு நல்லா னில் அக்கறை கொள்கிறார்
நிலை சிறப்பாயிருக்கும். மோசமாக இருக்கும். இதை இன்றும் கொழும்பு, கண்டி சிறந்தவை, எமது மஹா வையென நினைக்கின்றனர்.
இந் நாட்டின் எந்தவொரு காடுக்கக் கூடிய சில மஹா தியிலும் உள்ளன என்பதைப் நிருபிக்க முடியும். தூரத்துக் ானது எனும் கொள்கையை ÙÇS 60) & պփ மணக்கும் எனும் டும்.
கச் சில பெற்றோருடன், கற்கும் பிள்ளைகளின் தந்தை
சந்தர்ப்பங்கள் கிடைத்தன.

Page 84
எஸ். எச். எம். ஜெமீல் 7(
அவர்கள் கூறுவது: “உங்கள் ட நல்லதுதான், ஆனால் பிள்ளைச வழக்கம் சரியில்லையே.’ இவ் சாலைகளின் ஒழுக்கம் தரம் எ மென எதிர்பார்க்கிறார்கள்? ஒர தமது பிள்ளைகளை இப் பாடச மூலமும் ஈடுபாடு காட்டுவதன் ஒழுக்கத் தரத்தைக் கூட்டவும் மு
இரண்டாவது பண்பு, இன் குடும்பத்துப் பிள்ளைகளே ! கின்றனர். நாம் அவதானிக்கும் வாகும். பெரும்பாலான சந்த குடும்பத்துப் பிள்ளைகள் வகுட் படிப்பதற்கு, படுப்பதற்கு, உ கஷ்டப்படும் சாதாரண வீட்டு முன் நிற்கிறார்கள்; வாழ்வில் விதிவிலக்கான சில பெரிய இடத் படிப்பில் அவர்கள் கவனம் ெ பெரிய இடத்துப் பிள்ளைகள் அ ஒரு பொதுப்பண்பாக உள்ள பிள்ளைகளிடையே இப்பண்ை தாம் சிறு வயதில் உழன்று அெ குழந்தைகளும் இன்னல் அனுப இவ்வாறான சில பெற்றோர் அ அளித்து விடுகின்றனர். காை பொழுது நாளாந்தரச் செலவுக்

ாடசாலைகளில் கல்வித் தரம் ளின், ஆசிரியர்களின் பழக்க வாறு கூறுவோர் இப் பாட வ்வாறு அதிகரிக்க வேண்டு ளவு பண்பட்ட குடும்பத்தினர் ாலைகளுக்கு அனுப்புவதன் மூலமும் இக் கல்லூரிகளின்
uJGA) GAo Tub.
று பொருளாதார வசதியற்ற கல்வித்துறையில் முன்னிற் ஒரு பொதுப்பண்பு இது ர்ப்பங்களில் வசதிபடைத்த புகளில் பின் நிற்கிறார்கள். -ண்பதற்கு, உடுப்பதற்கு, ப் பிள்ளைகளே படிப்பில் உயர்கிறார்கள். இதற்கு துப் பிள்ளைகளும் உண்டு. சலுத்துகின்றனர். எனினும் வுெத்துறையில் பின் நிற்பது 5). புதுப் பணக்காரரின் J அதிகமாகக் காணலாம். லற்பட்டது போன்று தமது விக்கக்கூட்ாது என்பதற்காக ளவுக்கு மீறிய வசதிகளை லயில் கல்லூரிக்கு வரும் காகத் தினசரி பத்து ரூபா

Page 85
7.
கொண்டுவரும் மாணவர்களையும் வசதியைக் கெர்டுக்கின்றோம் எ மீறிய சலுகைகளை எம் பெற்ே எவ்வகையிலும் அம்மாணவருக்கு
இதையிட்டு அப்பெற்றோர் சிந்திக்

கல்விச் சிந்தனைகள்
நாம் சந்தித்திருக்கிறோம். ன நினைத்து அளவுக்கு றார் கொடுத்தால் அது உதவப் போவதில்லை.
க வேண்டும்.
ஸாஹிறா ஸாஹிறாக் கல்லூரி, கல்முனை டிசம்பர்-1976,
ué5: 2

Page 86
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
( J6Ꮫ ( - Ꮿ+6Ꮫ 6Ꮱ)6
இலங்கையின் நகரப் பு மேலாகச் சிறப்புற்று விளங் கின்றன. இன்று கிராமப்புறங் கள் வளர்ந்து வருகின்றன. அ தரமும் இணைந்து செயற் அவற்றின் நிலை சிறப்படைய
கல்வி நிர்வாகம் எனும் மேரி பாக்கர் பொலட், ! ஆர்கிறிஸ், கெட்ஸல், ஹா தத்துவ விற்பன்னர்களின் வருகின்றன. செயலாட்சி மு இயல் ஆகியவற்றின் அடிப்ப களும் வினை முறைகளு பன்முகப்படுத்தப்பட்டும் உ கற்பிப்போனாயும், கற்பவன் அதிபர் என்போன் கற்றல், ! தவனாயும், கற்பித்தலில் வேண்டும். கல்வி அலுவெ வற்றையும் பற்றி நன்கறி கலையில் தேர்ந்தவனாயும் , ஒருங்கே இணையும்போது பிரதேசத்தின் கல்வி நிலை
கூறலாம்.

72
2.
நிர்வாகம்
றங்களில் ஒரு நூற்றாண்டுக்கு கும் பல கல்லூரிகள் இருக் களிலும், அவ்வாறான கல்லூரி அவற்றின் நிர்வாகமும், கல்வித் பட்டு முன்னேறும் போதே
UD.
பொழுது கியூலிக், பொபிட், கிரிபித், பேர்னாட், சைமன், ட்லி எனும் கல்வி நிர்வாகத் பெயர்கள் ஞாபகத்திற்கு >றை மனிதத் தொடர்பு, சமூக டையில் கல்வியின் விழுமியங் ம் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டும், உள்ளன. ஆசிரியன் என்போன் ாாயும் இருத்தல் வேண்டும். கற்பித்தலைப் பற்றி நன்கறிந் ஈடுபடுவோனாயும் இருத்தல் }ர் என்போன் இவை எல்லா |ந்தவனாயும், மேற்பார்வைக் இருத்தல் வேண்டும். இவை ஒரு பாடசாலையின் ஒரு
நிச்சயம் முன்னேறும் எனக்

Page 87
73
வளர்வுறும் பாடசாலைகள் எதிர்நோக்குவது இயல்பு. இப்பி களுக்கு மட்டுமல்லாது, கல்வி படையானவையாகும். கல்வி நி முதலிடம் அளிப்பது, நிர்வாகிகளி பட்ட கருத்துக்களை எவ்வாறு நீ யீட்டை எவ்வாறு தவிர்க்கலாம் திணைக்களங்களுக்கிடையே குை அதை எவ்வாறு நீக்கலாம், டே இல்லாமை, மேல்கீழ் அதிகா தகுதியும் திறமையுமற்றவர்கள் ஏற்படும் சிக்கல்கள், பல துை பாடின்மை, கிராம-நகர ஏற்றத்த தோன்றக்கூடிய சில பொதுப் பிரச்
இவற்றுள் இன்று பரவலாகப் தலையீடு என்பதாகும். அரசியல் பணிகளிற் தலையீட்டுக் குழப் குறைப்படுகின்றனர். ஆனால் இ கருதமுடியாது. அரசு அதிகாரிகளி நேரடியாக முடித்துக் கொள்ளத் ே அல்லது அநீதி இழைக்கப்படு நிவாரணம் பெற விழையும் மக்க மூலம் தமது பணிகளைச் செய்து நாம் சில அலுவலகங்களிற்கு மாதக் கணக்கில் முடிவடையாத க
ஒருவரின் கடிதம் அல்லது தொெை

கல்விச் சிந்தனைகள்
பல பிரச்சினைகளை திரச்சினைகள் பாடசாலை நிர்வாகத்திற்கே பொதுப் ர்வாகத்துறையில் எதற்கு டையே தோன்றும் முரண் க்குவது, அரசியல் தலை அல்லது சமாளிக்கலாம், றவான இயைபு இருப்பின் பாதிய நிதிச் சலுகைகள் ரிகளிடையே தொடர்பு, பதிவியேற்கும் போது றைகளுக்கிடையே சமன் ாழ்வு என்பன இவ்வாறு
சினைகளாகும்.
பேசப்படுவது அரசியல் ஸ்வாதிகள் அடிக்கடி தமது புகிறார்கள் எனப் பலர் இதை ஒரு குறை எனக் டம் தமது அலுவல்களை தெரியாத பாமர மக்களும் ம் வேளையில் அதற்கு ளுமே அரசியல் அதிகாரம் முடிக்க விரும்புகின்றனர். நேரடியாகச் சென்றாலும் கருமங்கள், அரசியல்வாதி
0பேசிச் சம்பாசணை மூலம்

Page 88
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
சில மணித்தியாலங்களுக்கு இலகுவாகக் காரியங்கள் மு மாயின் அதை ஏன் மக்கள் அரசியல் தலையீடு என்ப படாத் ஒன்று அல்ல. நிர்வா பங்களில் முடுக்கி விடுவத மாகவே நாம் அதை நினைத்
அவசியமாகும்.
எனினும் வெளியாரின் இயங்கும் பாடசாலை முன் யுண்டு. அதற்கு அனுகூல என்பன முறையாகச் செய்யப் செய்யப் போகின்றோம், எமது அடைவதற்குப் பொருத்தப காலவரையறையுள் அவற்ை என்பன முன்கூட்டியே பொ:
வேண்டும்.
இவ்வாறு திட்டமிடு தன்னிச்சையான (Մ) ԼԳ6ւ 35 பெற்றோர்-ஆசிரியர் சங்கப் பாடசாலை அபிவிருத்திச் அலுவலர்கள், நாடாளுமன்ற ஆலோசிக்கப்பட்டு அவர்க கள் காய்தல் உவத்தலின்றி வேண்டும்.

74
ள் முடிவதைக் காண்கிறோம். டிக்கின்ற ஒரு வழி இருக்கு நாடக்கூடாது? ஆகையால், து விரும்பத்தகாத, வேண்டப் க இயந்திரத்தைப் பல சந்தர்ப் ற்குத் தேவையான ஓர் ஆயுத து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியது
T அனாவசியத் தலையீடின்றி னேறுவதற்கான சாதக நிலை மாகத் திட்டமிடல், நிரலிடல் ப்படல் வேண்டும். நாம் என்ன து இலக்குகள் யாவை, இவற்றை Dான முறைகள் என்ன, யாது றை அடையப் போகின்றோம்
துப்படையாகத் திட்டமிடப்படல்
ம்பொழுது கல்லூரி அதிபர் ளுக்கு வருதல் 36) Ulstg). ), பழைய மாணவர் சங்கம்,
சபை ஆசிரியர்கள், கல்வி ) உறுப்பினர் என்போர் கலந்து ளது சாதகபாதக அபிப்பிராயங்
க் கவனத்திற்கு எடுக்கப்படல்

Page 89
75
கல்லூரியில் உள்ள ஆசிரியர் பிராயத்திற்கும் இடம் கொடுக்கப் சந்தேகக் கண்கொண்டு பார்க்கக்ச களும் எமது நம்பிக்கைக்கு உ படையிலேயே அவர்களை நடத்த நம்பிக்கை அற்றோர் எவரேனும் பலவந்தமாக வெளியேற்றுவதை செயல்கள் மூலம் அவர்களையும்
மாயின் அது நிச்சயம் பயனளிக்கும்.
ஆகையால் கல்லூரி ஒன்றின் பற்றிய திட்டமிடலில் எல்லோர அபிப்பிராயங்கட்கும் இடமளிக்கப்ப இறுதித் தீர்மானம் தீர்க்கமானத அதிபரின் தனித்துவத்தையும் நிலை நாட்டுவதாகவும் அமை, தீர்மானங்கள் முறையாக அமுல் செ நிரலிடல் என்பது இடம்பெறுதல் என்பது பாடசாலை நிர்வாகம் சிறுசிறு பட்டுப் பகுதித் தலைவர்களின் கை படுதல் ஆகும். இதைப் பன்முகப் பங்கீடு எனவும் கொள்ளலாம்.
பெரிய பாடசாலைகளின் பன கையிலேயே தங்கியிருந்தால் அ தோல்வி அடையும். இதை விடு கைக்கொள்ளப்படுவது சிறந்ததாகு கணக்கு வைப்பு முறைகளும், அதி

கல்விச் சிந்தனைகள்
கள் அனைவரது அபிப் படுவதோடு, எவ்ரையும் கூடாது. எல்லா ஆசிரியர் ரியோர் எனும் அடிப்
வேண்டும். அதிபரில் இருப்பின் அவர்களைப் விட, அதிபரின் நற் விசுவாசிகளாக்க முடியு
வருங்கால முன்னேற்றம் து ஆலோசனைகட்கும் டல் வேண்டும். ஆனால் ாயும் வலுவுள்ளதாயும் தலைமைத்துவத்தையும் தல் வேண்டும். இத் ய்யப்பட வேண்டுமாயின் வேண்டும். நிரலிடல் து அலகுகளாகப் பிரிக்கப் களிலேயே ஒப்படைக்கப்
படுத்தப்பட்ட அதிகாரப்
னிகள் யாவும் அதிபரின் து என்றோ நிச்சயம் த்ெது நிரலிடல் முறை b. Urre Tococo 2 citam
காரங்களும், நிர்வாகமும்

Page 90
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
பரவலாக்கப்படுதல் வேண் மேலும் வளர்ச்சியடைய ஏனெனில் ஓர் அதி! அல்லது சில ஆசிரியர்க பாடசாலையொன்று வளரழு முடியாது. மாணவரின் அ கல்வி அலுவலர்களின்
துழைப்பு, பெற்றோர்,
என்போருடைய தார்மீகப்
மொத்தமே ஒரு பாடசாலை

76
டும். வளர்வுறும் பாடசாலைகள் இதுவே உதவியாய் இருக்கும். J(b60) ulu வல்லமையினாலோ ளின் ஆதரவினாலோ மட்டும் pடியாது. கல்வித் தரம் முன்னேற க்கறை, அரசியலாளரின் ஆசி, ஆதரவு, ஆசிரியர்களின் ஒத் பழைய மாணவர், பிரமுகர் பற்று என்பனவற்றின் கூட்டு
யின் வளர்ச்சியாகும்.
ஸாஹிறா ஸாஹிறா கல்லூரி, கல்முனை ஜனவரி-பெப்ரவரி 1977
பக்: 2-7,

Page 91
10. நன்னூலாரின் ந
ஒரு சமூகத்தை உயர்த்து களுக்கு அளிப்பவன் ஆசிரியன். யெடுத்தல், தோண்டுதல் 'எனவு யெடுத்தல் என்பது மாணவரின் கிடக்கும் அறிவு, ஆற்றல் என்பன அதன்மூலம் அறியாமையை நீக் யும், அழகும் பெற வைப்பதாகு தோலின் நிறத்தினாலோ உடலி தோற்றத்திற் தெரிகின்ற அழக பெறுவதினால் வெளிப்படுகின்ற நம்பிக்கை, மதிப்பு, உண்பை மொத்தமே இங்கு அழகு எனப்ப ஏற்படுத்தும் கல்வியை அளிப்ப கொடையாளனான ஆசிரியன் ஒரு
இவ்வாசிரியன் எவ்வாறிருக் நூல்களும், ஏடுகளும் ஏராளம். முன்பு எழுதப்பட்ட பவணந்தி இருந்து சமீபத்தில் கல்வியமை ஆசிரியர் கை நூல்வரை நல்லாசி வேண்டும், அவனுடைய கடை எதிர்பார்க்கப்படும் நற்பண்புகள் வரைவிலக்கணம் கூறுகின்றன.

கல்விச் சிந்தனைகள்
ல்லாசிரியன்
தும் கல்வியை மாணவர் - கல்வி என்பதைக் கல்லி பும் கொள்ளலாம். கல்லி T உள்ளத்திலே புதைந்து பற்றை வெளிக்கொணர்ந்து
க்கி, மாணவரை முழுமை ம். இங்கு அழகு என்பது ன் அமைப்பினாலோ, புறத் கல்ல. உள்ளம் முழுமை 5 அறிவு, வீரம், நேர்மை, D என்பவற்றின் கூட்டு டுகின்றது. இந்நிலையை வன் கொடையாளன். அக்
ஞானவிளக்கு.
க வேண்டும் எனக் கூறும் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு - முனிவனின் நன்னூலில் ச்சினால் வெளியிடப்பட்ட ரியன் ஒருவன் எவ்வாறிக்க மகள் யாவை, அவனிடம் சு எவை என்பன பற்றி
ய

Page 92
cTChJ. Crẻ. GTửồ. ஜெமீல்
நல்லாசிரியனது வ முனிவன் தனது நன்னூலி குலனரு டெய்வங் ச்ெ கலைபயி றெளிவு கட் நிலமலை நிலைகோ6 உலகிய லறிவோ டுய
அமைபவ நூலுரைய
உயர்குடிப் பிறப்பும், காரு மாகிய இவைகளால் எய்தி பழகிய தோற்றமும், நூற் உணரும் படி தொடுத்துச் தையும் மலையையுந் து குணங்களும், உலக நடைெ குணங்கள் இவை போல்வி நூல் கற்பிக்கும் ஆசிரியனா
இதேபோன்று நல்லா தையும் நன்னூலார் கூறியு
மொழிகுண மின்மைய அழுக்கா றவா வஞ்சt கழற்குட மடற்பனை முடத்தெங் கொப்பெ உடையோரிலராசிரி
பாடஞ் சொல்லும் (5 மாகிய இயற்கையையும்
குறித்துக் கொள்ளும் பொ

78
ரைவிலக்கணத்தைப் UGLJ GOTњ5 ற் பின்வருமாறு கூறுகின்றான்:
காள்கை மேன்மை
உடுரை வன்மை ன் மலர்நிகர் மாட்சியும் பர்குண மிணையவும்
而 யன்னே.
ண்ணியமும், ஆண்டவன் வழிபாடு ய மேன்மையும், பல நூல்களிலே பொருளை மாணாக்கர் எளிதில்
சொல்லும் வன்மையும், நிலத் லாக்கோலையும் பூவையுமொத்த யை அறியும் அறிவும், உயர்வாகிய பன பிறவும் நிறையப் பெற்றவன்
வான்.
சிரியராகாதவருடைய இலக்கணத்
TGITTT.
பு மிழிகுண வியல்பும் மச்ச மாடலுங் பருத்திக் குண்டிகை ன முரண்கொள் சிந்தையும் யரா குதலே
ணமில்லாமையையும், இழி குண பிறருக்கு வரும் கல்வியைக்
ாறாமையையும், பொருளின் மேல்

Page 93
79
அதிகமாக வைக்கும் ஆசைன் காட்டி வஞ்சித்தலையும், கேட் பேசுதலையும், கழற்குடமும் குண்டிகையும் முடத்தெங்கு ஒப்பென்று சொல்ல, மாறுபா
தம்மிடத்திலுடையவர் கற்பிக்கு
முன்னைய தசாப்தங்கள் முஸ்லிம்கள் வர்த்தக சமூகத் வந்தோம். இன்று அந்நிலை என அழைக்கப்படுகின்றோம். இற்றைவரை பல்லாயிரக் கண களும் யுவதிகளும் ஆசிரிய நி ஏறக்குறைய எல்லோருமே சேனையிலும், அழுத்காமத்திலு வெகுசிலரைத் தவிரப் பெரு சொந்த ஊரில் கற்பிக்கும் பிள்ளைகள் எல்லாமே தனது ளாகவும், அயலவர்களின் குழ
களின் குழந்தைகளாகவும் இரு
வெறுமனே சம்பளத்திற்கு தனது உற்றாரின் குழந்தைக களின் குழந்தைகளின் உய வளர்ந்து வாழ்ந்து மெளத்தாகி மலர்ச் சிக்கும் பாடுபடுபவ6
கட்டாயம் இங்கு ஏற்படுகின்றது

கல்விச் சிந்தனைகள்
>யயும், மெய்ப்பொருளைக் போர்க்கு அச்சம் உண்டாகப்
மடற்பனையும் பருத்திற் ம் ஆகிய நான்கினையும் டு கொண்ட கருத்தையும் ம் ஆசிரியராகுதல் இலராவர்.
ரில் இந்நாட்டில் வாழும் தினர் என அழைக்கப்பட்டு மாறி நாம் ஆசிரிய சமூகம் 1956ஆம் ஆண்டிலிருந்து ாக்கான முஸ்லிம் இளைஞர் யமனம் பெற்றிருக்கின்றனர். பலாலியிலும், அட்டாளைச் லும் பயிற்சி பெற்றுள்ளனர். ம்பாலோர் இன்று தத்தமது போது தன்னிடம் கற்கும் இனத்தவர்களின் குழந்தைக ந்தைகளாகவும், தெரிந்தவர்
ப்பதைக் காணலாம்.
மாத்திரம் சேவை செய்யாது ளின் வளர்ச்சிக்கும், ஊரவர் ர்ச்சிக்கும், தான் பிறந்து
அடங்கப்போகும் மண்ணின் ாாக உயர வேண்டிய ஒரு

Page 94
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
இதனால் ஆசிரியன் தொழிலாகக் கொள்ள் வே பகுதியைத் தனது மு: வேண்டும். எஞ்சிய ே மட்டுமே மாணிக்கக்கல் வதிலோ, வேளாண்மை
படல் வேண்டும்.
நல்லாசிரியன் ஒ( பத்திரிகைகளையும், சஞ் வேண்டும். தனது பாடா களைப் பற்றியும், பாட அறிவுடையவனாயிருத்த காரன் வீட்டில் மூக்கணக் போன்றன இருப்பது போ கட்டு, கைப்பெட்டி, கடக இருப்பது போல; ஒரு ெ வெங்காயம், போன்றன போல்; நல்லாசிரியன் தொடர்பான நூல்கள், ப தரமான பொதுநூல்கள் காணப்படல் வேண்டும். 6 ரிடம் இப்பண்பு இருக்கி சமூகத்தின் கல்வி நிலை பண்புகள் குறையக் கா: களும் தம் நிலைமையை சமுதாயம் நிச்சயம் பெருெ

80
ஒருவன் அத்தொழிலையே முதற் பண்டும். தனது கவனத்தில் பெரும் தற் தொழிலிலேயே செலுத்தல் நேரமும் அவகாசமும் கவனமும் வியாபாரத்திலோ, கடை நடத்து செய்வதிலேயோ செலவழிக்கப்
ருவன் தரமான நூல்களையும், சிகைகளையும் அடிக்கடி வாசித்தல் ங்களைப் பற்றியும், பாடத்திட்டங் க்குறிப்புகள் பற்றியும் தெளிந்த ல் வேண்டும். ஒரு வண்டிக் கயிறு, கேட்டிக்கம்பு, வைக்கோல் ல்; ஒரு விவசாயின் வீட்டில் சாக்குக் $ம், வேலைக்காரன் கம்பு போன்றன வியாபாரின் வீட்டில் கொச்சிக்காய், ஒரு மூலையில் பரப்பிக்கிடப்பது ஒருவன் வீட்டில் பாடங்களோடு Tடத்திட்டங்கள், பாடக்குறிப்புகள், , சஞ்சிகைகள், பத்திரிகைகள் ாமது ஆசிரியர்களுட் பெரும்பாலோ ன்ற காரணத்தினாலேதான் முஸ்லிம் \ முன்னேறுகிறது. அவ்வாறாகப் ணப்படுகின்ற ஒரு சில ஆசிரியர் ப மாற்றிக் கொண்டால் முஸ்லிம் மைப்பட முடியும்.

Page 95
8)
ஆசிரிய வர்க்கத்தினரில் பண்பு எமது சமூகத்திலுண் கொள்ள வேண்டும். சமுதா சுகதேகியான பண்பு அல்ல ஒரளவாவது முன்னேறியிரு கங்கள் தாரளமாக ஆசிரிய நி பல மகா வித்தியாலங்கள் ஆரம் களின் பணியும் கணிசமான தகைய ஆசிரியரைப் பெரியே பொழுதே மாணவர்களும் தம் நடக்கப் பழகுவர். அதுவே சமூ வளமாக அமையும்.

கல்விச் சிந்தனைகள்
அடிக்கடி குறைகாணும் என்பதை நாம் ஏற்றுக் வளர்ச்சிக்கு இது ஒரு 1. கல்வித்துறையில் நாம்
க்கிறோமென்றால் அரசாங் யமனங்கள் வழங்கியதோடு, பிக்கப்பட்டதோடு, ஆசிரியர் பங்கு வகித்துள்ளது. அத் ார்கள் கெளரவித்து நடத்தும் ஆசான்களைக் கேளரவித்து
கத்தின் நலமான வளர்ச்சிக்கு
ஸாஹிறா ஸாஹிறா கல்லூரி, கல்முனை, LDITiš - 1977
பக்: 2.

Page 96
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
நன்னூலாரின்
மாணவர்களை மனதி படுகின்றது. சில நாட்களு! ஆசிரிய சங்கத்தினர் தமது நிறைவு செய்யுமுகமாக ெ டினர். அவ்விழாவிலே “இ ஒன்று வெளியிடப்பட்டது பொருளாளர் ஜனாப். 6 “வரலாற்றுப் பின்னணியில் சங்கம்’ எனும் கட்டுரை எமக்குப் பெருமை தருவ முதல் பயிற்றப்பட்ட ஆசி சாய்ந்த மருதுவைச் சேர்ந்: தீன் என்பவரைச்சாரும் G6 பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த ஒ நிலை நாட்டியுள்ளதைப் பெருமைப்பட முடியும். இ
பல எமது மாணவர்களினால்
மாபெரும் செயல்கை அமைவது கல்வி. கற்கும் எவ்வாறு கற்க வேண்டு அதை என்ன முறையில் க அறிந்திருத்தல் வேண்டும்.

82
7. நல்மாணாக்கன்
ல் வைத்து இக்கட்டுரை எழுதப் க்கு முன்னர் இலங்கை இஸ்லாமிய து 25 ஆண்டு கால சேவையை வள்ளிவிழா ஒன்றைக் கொண்டா ஸ்லாமிய ஆசிரியன்’ எனும் மலர்
அச்சஞ்சிகையிலே சங்கத்தின் ர.ஸி.எம். இப்றாகீம் அவர்கள் இலங்கை இஸ்லாமிய ஆசிரியர் ர ஒன்றில் கூறியுள்ள விடயம் தாகும். முஸ்லிம் பெண்களில் ரியையாக வெளிவந்த பெருமை த திருமதி. பாத்துமுத்து ஹலால் க் குறிப்பிட்டுள்ளார். கல்முனைப் ரு பெண்மணி இச்சாதனையை பற்றி நாம் எல்லோரும் மிகுந்த இவ்வாறான சாதனைகள் இன்னும்
செய்யப்பட வேண்டும்.
1ளச் செய்வதற்கு அடிப்படையாக பொழுது எதைக் கற்க வேண்டும். ம், எவ்வளவு கற்க வேண்டும்.
ற்க வேண்டும் என மாணவர்கள்

Page 97
நன்னூல் எனும் பழந்த உண்டு. இதை ஆக்கியோ முனிவன் என்பதாகும். έ நல்லூர் ஆறுமுக நாவலர் ஆ கியும், கூட்டியும், புதுக்கி இந்நூலின் ஆரம்பப் பகுதி பகுதி ஒன்று உண்டு. இ ஆசிரியனது வரலாறு, பாட மாணாக்கரது வரலாறு, பாடம்
பகுதிகள் உள்ளன.
மாணாக்கனது வரலாறு எ
கூறுகின்ற வரைவிலக்கணம் அ
அன்ன மாவே மண்ணொ( இல்லிக் குடமா டெருமை
அன்னர் தலையிடை கtை
மாணவர்களை மூன்று அன்னத்தையும், U&r 60)6).Ju மாணாக்கர். மண்ணையும், மாணாக்கர். ஒட்டைக்குடம்,
போன்றவர் கடை மாணாக்கர் அ
அன்னம் பாலையும், நீன மாத்திரம் குடிக்கும். முதெ குற்றத்தையும் வேறு பிரி, கொள்வர். பசு மிகுந்த புல்ை அப்புல்லை வயிறு நிறைய

3 கல்விச் சிந்தனைகள்
மிழ் இலக்கண நூல் ஒன்று னுடைய பெயர் பவணந்தி இந்நூலிற்கு யாழ்ப்பாணத்து அவர்கள் திருத்தியும், விளக் யும் உரை எழுதியுள்ளார். பில் பொதுப்பாயிரம் எனும் ப்பகுதியில் நூல் வரலாறு, ஞ் சொல்லலினது வரலாறு, கேட்டலின் வரலாறு எனும்
ன்பது, மாணாக்கரைப் பற்றிக் ஆகும்.
டு கிளியே
நெய்யரி
உமா னாக்கர்.
GJ God, a, GTrta,u') 9 fë,a, Gurtub. ம் போன்றவர்கள் முதல் கிளியையும் போன்றவர் நடு ஆடு, எருமை, பன்னாடை
.ffله6
ரயும், வேறு பிரித்துப் பாலை மாணாக்கர் குணத்தையும், த்துக் குணத்தை மாத்திரம் லயுடைய இடத்தைக் கண்டால்
மேய்ந்து பின்பு ஓரிடத்தில்

Page 98
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
போய்ப் படுத்து சிறிது சிறி தின்னும்.
மண், விவசாயிகள் வ
அளவினதாகிய விளைவை
சொல்லையன்றி வேறொன்
ஒட்டைக் குடத்தில் நீ ஆடு ஒரு செடியிலே தன நிறைய மேயாது செடிதோ எருமை குளத்து நீரைக் பன்னாடை, தேன் முதலி அதிலுள்ள குப்பை கூளங் பற்றிக் கொள்ளும்.
மாணாக்கர் ஆகாதவன்
ஒன்றுள்ளது:
களிமடி மானி காமிகள் பிணிய னேழை பிணக் துயில்வோன் மந்தன் ெ தடுமாறுளத்தன்றறுக் படிறனின் னோர்க்குப்
மது அருந்துபவன், யவன், காமம் உடையவ வில்லாதவன், மாறுபாடு அளவுக்கு மீறி நித்திை
இல்லாதவன், பழைய நு

84
தாக வாயில் வருவித்து மென்று
ருந்திப் பயிர் செய்யும் முயற்சி த் தரும். கிளி தனக்குக் கற்பித்த றையும் சொல்ல மாட்டாது.
ரை விட்டால் அது ஒழுகிவிடும். ழ நிறைந்திருந்தாலும் வயிறு றும் அலைந்து திரிந்து மேயும்.
கலக்கி விட்டுக் குடிக்கும். யவற்றைக் கீழே விட்டுவிட்டு
களையும், பூச்சி புழுக்களையும்
ரைப் பற்றியும் நன்னூல் சூத்திரம்
rவன் கன் சினத்தன் றொன்னூற் கஞ்சித் நணன் பாவி
பகரார் நூலே.
சோம்பேறி, அகங்காரம் உடை ன், திருடன், நோயாளி, அறி டையவன், கோபமுடையவன், ர செய்பவன், புத்தி நுட்பம் ால்களைக்கண்டு அஞ்சித் தடு

Page 99
85
மாறும் உள்ளத்தையுடையவ கும் அஞ்சாதவன், பாவம் கெ ஆகியோர் மாணாக்கர் ஆகார் இங்குள்ள பிணக்கன், சினத் ஆகிய சொற்கள் இன்னும் இப்
படுவதைக் கேட்கலாம்.
எமது மாணாக்கர் எல்லே இருக்க வேண்டுமெனவே நாம் என்பது பிறப்பாலும், வளர்ப்ப எமது அறிவை வளர்த்துக் கொ பருவத்திலே கல்வியையும் அத தவிர வேறெதிலும் கவனத்தை சாலை நடைபெறும் எல்லா வரவேண்டும். பாடம் தொட களுக்கு முன்பாவது மாணவன் ! சாலச்சிறந்தது. மாலை நேர களிலும் நடைபெறும் எல்லா பிரசன்னமாயிருக்க வேண்டும். கள், உபகரணங்கள் யாவும் ஒ பேணப்படுவதோடு, மாதாந்த பரீட்சைகளுக்கு மிகக் கிரமமா திறமையாகச் செய்ய வேண்டும்
தமது உடை, ஒழுக்கம், மாணவர் கவனம் செலுத்த ெே அணிவதோடு, தலைமயிர், ந மாயிருத்தல் கூடாது. நல்ல

கல்விச் சிந்தனைகள்
ன், அஞ்சத்தக்கவைகளுக் ய்பவன், பொய் பேசுபவன் என நன்னூல் கூறுகின்றது. தன், மந்தன், தறுகணன் பிரதேசத்தில் உபயோகிக்கப்
ாரும் முதன் மாணாக்கராய் விரும்புகிறோம். நுண்புத்தி ாலும் வருவதாகும். நாமே ள்ளலாம். அதற்காக மாணவப் நனோடு சார்ந்தனவற்றையும் தத் திருப்பக்கூடாது. பாட நாட்களிலும் பாடசாலைக்கு ங்குவதற்கு ஐந்து நிமிடங் பாடசாலைக்கு வந்து விடுதல் ங்களிலும் விடுதலை நாட் r வகுப்புகளிலும் மாணவர் தமது புத்தகங்கள், கொப்பி ழுங்காகவும், புனிதமாகவும் ப் பரீட்சைகள், வருடாந்தப்
$த் தோற்றி, அவற்றில் மிகத்
நடத்தை முதலியவற்றிலும் 1ண்டும். துப்புரவான உடை கம், முதலியன அலங்கோல
வார்த்தைகளைப் பேசுதல்,

Page 100
எஸ். எச். எம். ஜெமீல் 8
நல்ல விடயங்களைச் சிந்தி ஈடுபடல், பாடசாலைகளில் யங்கள் அனைத்திலும் கலந்து அதிபர், ஆசிரியர், ஊழியர் அனைவருக்கும் மிகுந்த மரி பண்பாடுகளைப் பழகி, அ. எமது மாணவர் எல்லோருே
மாணாக்கராக முடியும் என்பது

Iத்தல், நல்ல காரியங்களில்
நடைபெறும் புறக்கிருத்தி கொள்ளல், தமது பாடசாலை கள், அங்குவரும் வெளியார் யாதை செலுத்துதல் போன்ற தன்படி ஒழுகுவதன் மூலம் ம நன் மாணாக்கராக, தலை
எமது நம்பிக்கையாகும்.
ஸாஹிறா ஹாஹிறாக் கல்லூரி,கல்முனை ஏப்ரல்-மே 1977,
பக்:2.

Page 101
87
12。 இலக்கிய ஈடுபாடும்
இன்றைய முதுசங்களில் ச்ெல்வதில் மிக முக்கிய இடம் பண்டைய இராச்சியங்கள் எவ்வா எவ்வாறு அமைந்திருந்தது, யாவை என்பனவற்றை அறிந் சான்றுகளும், கல்வெட்டுக்களும் உதவுகின்றனவோ, அதேயளவு கின்றன. பழங்காலத் திராவிட ந னதும் வாழ்வும் வளமும் எ6 என்பதை அறிய சங்ககால நூ பாட்டு, எட்டுத் தொகையைப் கணக்கு, பதினெண் கீழ்க்கண
வேறெதுவுமே எமக்கு உதவுவதி
காலத்தைப் படம் பிடித்து அவ்வக் காலத்தில் வாழ்ந்த அ இறவாராக்கி, என்றும் வாழச் செ செல்லும் எழுத்துருவ ஆக்கங்க காலத்தில் ஒருவர் சிறந்த சமூக சேவையாளராக இருக்க: கலாம், அரசியல் மேதாவியாய் இ காலப் பரப்பில் அவரை அவர பின்னோருக்கு நிலை நிறுத்து அவரது பேச்சுகளும், சிந்தனை எழுத்து வடிவம் பெறாவிடில், அ

கல்விச் சிந்தனைகள்
மொழி வளமும்
எதிர்காலத்துக்கு விட்டுச் வகிப்பது இலக்கியமாகும். றிருந்தன, மக்கள் வாழ்வு கலாசார பாரம்பரியங்கள் து கொள்ள வரலாற்றுச் செப்பேடுகளும் எவ்வாறு
இலக்கியங்களும் உதவு ாட்டினதும், தமிழ் மக்களி வ்வாறு அமைந்திருந்தன ல்களைப் போல், பத்துப்
போல், பதினெண் மேற் ாக்கு நூல்களைப் போல்
ல்லை.
க் காட்டுவது மட்டுமன்றி அறிஞர்களையும் இறந்தும் ய்வதும், அவர்கள் விட்டுச் ளேயாகும். தாம் வாழும் கல்விமானாயிருக்கலாம், vாம், பேச்சாளராக இருக் ருக்கலாம். ஆனால் நீண்ட து திறமையை, புகழைப் வது எழுத்துருப் பெறும் களுமேயாகும். அவ்வாறு வர் இறந்த அன்றே அவரது

Page 102
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
திறமை, செயல்வன்மை
கின்றன. அதனாற்றான் அற வெறும் வாய்மொழிப் போ, நிறுத்திக் கொள்ளாது அ6 முடிந்தளவு நூலுருப் பெறச்
வ.வே.சு. ஐயர், மாயூ மய்யர் ஆகியவர்கள் GT(Ա னாலேயே இன்றும் நி6ை லெவ்வை, ஐ.எல்.எம். அட போன்றவர்கள் தமது தெளிர் விட்டுச் சென்றதனாலேயே களிலும் சிந்தனைகளிலும் விபுலானந்த அடிகள், அ சுவாமி ஞானப்பிரகாசர், ே புதுமைப்பித்தன் ரா.பி. ( போன்ற எண்ணற்றோர் மூலம் இன்றும் செல்வாக் விக்கிரம சிங்ஹ, ஏர்ஸ்கின் ஹேமிங்வே, ஜேம்ஸ் ஜே கோர்க்கி, அல்பேட்டா புெ சரத்சந்திர சட்டர்ஜி, தாகூ இலக்கியப் பணிகளின் மூல
எனவே இலக்கியத் து
நிலையான சமுதாயக் கணிப்
இத்தகைய இலக்கிய கள் ஈடுபடுவதன் மூலம் கரு

88
யாவும் புதைக்கப்பட்டு விடு நிஞர்கள் தாம் வாழும் காலத்தில் தனையோடு தமது திறமைகளை வற்றை எழுத்துருவில் வடித்து, செய்தலும் மிக அவசியமாகும்.
பூரம் வேதநாயகம்பிள்ளை, ராஜ த்துத் துறையிலும் ஈடுபட்டத னவு கூரப்படுகின்றனர். சித்தி ப்துல் அஸிஸ், எ.எம்.ஏ. அஸிஸ் ந்த சிந்தனைகளை எழுத்துருவில் இன்றும் சமுதாயப் போக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றனர். ஆறுமுக நாவலர், பாரதியார், சாமசுந்தரப் புலவர், பாரதிதாசன், சேதுப்பிள்ளை, மு. வரதராசன் தமது இலக்கியப் பணிகளின் குப் பெற்றுள்ளனர். மார்ட்டின் கோல்டுவெல், ஹார்டி, ஏனஸ்ட் ாய்ஸ், எமிலி சோலா, மாக்சிம் bாறாவியா, டி.எச். லோறான்ஸ், ர் என்போரெல்லாம் அவர்களது
ம் இன்றும் நிலைத்துள்ளனர்.
|றைகளில் ஈடுபடுவதன் மூலம்
பைப் பெறல் சாலும்.
எழுத்துத் துறைகளில் மாணவர் நத்துச் செம்மை, மொழிச் செம்மை

Page 103
89
ஆகிய இரண்டையுமடைய முடிய கட்டுரைகளையும் வாசிப்பதன் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு. புதிய தொடங்கும் ஆரம்ப கட்டத்திெே ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள் கூடாது. சமயத்தை அறிகின்ற சித்தாந்தங்களைப் பற்றியும் அ போக்கு வாதத்தைப் பற்றிப் பே வாதத்தைப் பற்றியும் அறிந்திரு தான் தெளிவான ஒரு பார்வை ஏற்
மொழிச்செம்மை எல்லாப் ப யாகும். தமிழ்ப் பாட நேரத்தில் ம செலுத்துவது போதாது. விஞ்ஞ துக்கும் சமூகவியலுக்கும், சமய வற்றுக்கும் மொழி வேண்டும் வெளியிடும் சாதனம் மொழி. எமது கருத்துக்களை வெ6 பிறக்கும். எனவே மாணவர்களி வளர்ப்பதற்கான ஒருவழி எழுத் செலுத்துவதாகும்.

கல்விச் சிந்தனைகள்
ம். சிறந்த நூல்களையும், மூலம் கருத்துத் தெளிவு கருத்துக்களை அறியத் யே மாணவர்கள் தம்மை சிறையிட்டுக் கொள்ளக் அதேவேளையில் மாக்சிய அறிதல் வேண்டும். முற் சும் பொழுது, பிற்போக்கு க்க வேண்டும். அப்போது படும்.
ாடங்களுக்கும் அடிப்படை ட்டுமே மொழியில் கவனம் நானத்துக்கும், விவசாயத் த்துக்கும் இவ்வாறு எல்லா ). எமது எண்ணங்களை அது செம்மையடைந்தால் ளியிடுவதிலும் தெளிவு lன் மொழிச் செம்மையை
துத் துறையில் அக்கறை
ஸாஹிறா ஸாஹிறாக் கல்லூரி, கல்முனை ஜூன்-ஜூலை 1977,
uës: 2.

Page 104
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
) 6 کلى مــ) ١٢) ل.) 09)?وي
இை
சமீபத்தில் பாடசாை படிக்கும் மாணவரொருவ கண்டு பிடிக்கப்பட்டார். தினுள் அவ்வாறு புகைத்து மெய்யுமாகப் பிடிபட்டு அம்மாணவர் நிறுத்தப்ப இம்மாணவன் எட்டு வட விட்டதாயும் தற்பொழுது தேவைப்படுவதாகவும் தெ
இம்மாணவனின் நிை பதற்காக அவ்வதிபர் அழைத்து விடயத்தைக் கூ கவலையோ அடையவில்ை அதிபரையும் ஆசிரியர்கை தியது. தனது மகன் சின் கடைக்குப் போய் பீடி வா அவ்வாறு செல்ல மறுப்பா வாங்கும் பீடியில் நீயும் தந்தை கூற மகன் மிகு ஓடுவானாம். கூலியாகக்
புகைத்துப் பார்க்க ஆரம்ப

90
13.
லை சமூகத்துடன் 1ணகிறது
லை ஒன்றில் ஏழாம் வகுப்புப் ர் அடிக்கடி பீடி புகைப்பதாகக்
ஒருநாள் பாடசாலை மலகூடத் க் கொண்டிருக்கும்போது கையும் அதிபர் முன் கொண்டு வந்து ட்டார். விசாரணையின் போது பதிலேயே புகைக்க ஆரம்பித்து
நாளொன்றுக்குப் பத்து பீடிகள் 5ரிய வந்தது.
லையைப் பற்றிக் கலந்தாலோசிப்
அம்மாணவனின் தந்தையை றினார். அத்தகப்பன் ஆச்சரியமோ bல. மாறாக அவர் கூறிய விடயம் ளையும் பெரும் வியப்பில் ஆழ்த் னஞ் சிறுவனாக இருக்கும்போது ங்கி வருமாறு தான் கூறும்போது, னாம். அப்போது கடைக்குப் போய் ஒன்றை எடுத்துக்கொள் என்று நந்த சந்தோசத்தோடு கடைக்கு கிடைக்கும் ஒரேயொரு பிடியைப் பித்தவன் காலக்கிரமத்தில் அதை

Page 105
9.
ஒரு பழக்கமாகக் கொண்டுவி அத்தகப்பன் சர்வ சாதாரணமாகச் பிழையிருப்பதாகவோ அசாதாரண குத் தோன்றவில்லை.
இச்சம்பவத்திலிருந்து நாம்
வாக அறிகிறோம். ஒரு மா6 ஆளுமையையும், விழுமியங்கை பாடசாலை மட்டுமல்ல; அவனது சமூகமும் கூட முக்கிய இடத்.ை வனின் வளர்ச்சியை நிர்ணயிக்க மு கல்வி நிலையை மட்டுமல்லா கவனத்திற்கு எடுக்க வேண்டிய இதனாற்றான் "சமூகவியல்” எனு காலமாக வளர்ச்சியடைந்து வருகி என்பவரால் பிரபலப்படுத்தப்பட் பற்றிச் சமூக அடிப்படையில் ஆர பணியாகக் கொண்டுள்ளது.
கல்வியின் முக்கிய நோக்கம் புகட்டி ஆளுமையை விருத்தி செ சமூக அங்கத்தவன் ஆக்குதலாகு கல் எனவும் கூறலாம். காலாதி ச களைப் பயனுள்ளோராகவும் சமூக
ஆக்கவே மக்கள் குலம் முனைந்து
மார்கிறட் மீட் என்பார் மி
ஆராய்ச்சியாளராவார். அவரது நு

கல்விச் சிந்தனைகள்
ட்டான். இச்சம்பவத்தை கூறினார். இதில் எதும் னமாகவோ அத்தகப்பனுக்
ஓர் உண்மையைத் தெளி ணவனின் கல்வியையும், ளயும் விருத்தி செய்வது து வீடும், அவன் வாழும் தப் பெறுகின்றன. மாண ற்படும்போது பாடசாலைக் து புறக்காரணிகளையும் அவசியம் ஏற்படுகின்றது. னும் ஆய்வுத்துறை சமீப ன்றது. எயில் டேக்ஹைம் ட இத்துறை கல்வியைப் ாய்வதைத் தனது முக்கிய
மாணவனுக்கு அறிவைப் ய்து அவனைப் பயனுள்ள ம். இதைச் சமூகவயமாக் 5ாலமாகத் தமது குழந்தை த்துக்கு உதவுவோராகவும் வந்துள்ளது.
கச் சிறந்த மானிடவியல்
ால்கள் பல வாசிப்பதற்கு

Page 106
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
அவ்வந் நாட்டு ஆதிவு வாழ்ந்து, அவர்களது பழ கட்டுரைகளையும், நூல் நாட்டில் வாழும் வேடர்
அவற்றிலிருந்து பெறப்பு கிறட் மீட்டின் முடிவுகை சமோவன் நியூகினியிலுள் கொமார், சாம்புளி, இய மக்களின் குழந்தை வள விநோத தகவல்களை அ வாசிகளாயினும் சரி, நா: குழந்தைகளைச் சமூகவu ரும் கவனஞ் செலுத்தி வரு
மாணவனைச் சமூகத் குடும்பம், ஒத்த வயதி கழகங்கள், பொதுத் தொட பங்கினைச் செலுத்த ே பாடசாலை மட்டுமேயென கின்றனர். இதுதவறு. &5 ଗ பட்ட தலையாய நிறுவ மாணவர்களைக் கற்றோ சாலை மட்டுமேயல்ல. ஒ மணித்தியாலங்களை மட்(
வருடத்தில் 200 நாட்க

92
நாடுகளுக்கும் விஜயம் செய்து ாசிகளோடு தானும் ஒருவராக க்க வழக்கங்களைப் பற்றிப் பல களையும் எழுதியுள்ளார். எமது களைப் பற்றியும் குறவர்களைப்
ஆய்வுகளை மேற்கொண்டால் படும் முடிவுகளும் நிச்சயம் மார் ள ஒத்தனவாய் இருக்கக்கூடும். ாள மாறுஸ், அரப்பேஸ், முண்டு ாட்முல், பாலினீஸ் போன்ற இன ர்ப்பு முறைகளைப் பற்றிப் பல வர் தருகிறார். ஆகையால் ஆதி கரீக மனிதர்களாயினும் சரி தமது பமாக்குவதில் எல்லாப் பெற்றோ
நகின்றனர்.
தோடு இணைப்பதில் பாடசாலை, னர் குழுக்கள், வணக்கஸ்தலம், டர்புச் சாதனங்கள் என்பன தத்தமது வேண்டியுள்ளன. கல்வியளிப்பது ன எம் பெற்றோரிற் பலர் நினைக் ல்வியளிப்பதற்கென உருவாக்கப் பனம் பாடசாலைதான். ஆனால் னாக்குவது ஏகபோகமாகப் பாட ஒரு மாணவன் ஒரு நாளில் ஆறு டுமே பாடசாலையில் கழிக்கிறான்.
ள் பாடசாலைக்குச் செல்கிறான்.

Page 107
93
எனவே, ஒரு வருடத்திலுள்ள 8 1200 மணித்தியாலங்கள் மட்டுப் கின்றது. வருடத்திலுள்ள நாட்
அங்கு கழிகின்றது. மிகுதி .ே தூங்குவதற்குச் செலவிட்டாலும், பாடசாலைக்கு வெளியேயுள்ளது நேரத்திலேற்படும் தாக்கங்களை நிர்ணயிக்க வேண்டிய பொ சமூகத்துக்குமேயுண்டு.
குடும்பச் சூழல் இங்கு (பு கின்றது. தமது பிள்ளைகளில் அ இலட்சிய அபிலாசையும் கொண் தைகள் வாழ்க்கையில் முன்னேறு ஆறு வயதில் பாடசாலைக்குச் ெ புத்தகத்தில் முதலாம் பக்கத்தில் குவது மட்டுமல்ல, சிறு பிராயத். பழகுவது, உறங்கப் பழகுவது குளிக்கப் பழகுவது, உடலை பழகுவது, நல்ல வார்த்தைகளை யோரைக் கனம் பண்ணப் பழகு ஒவ்வோர் அம்சங்களாகும்.
கிராமப் புறப் பாடசாலைகன படும் ஒரு பெருங்குறை, மாணல் பேசுதலும், ஆசிரியர்களையும் பண்ணுதலும் மிகக்குறைவு என் யில் ஒரு பகுதியை வேண்டும்

கல்விச் சிந்தனைகள்
760 மணித்தியாலங்களில் மே பாடசாலையிற் செலவா களில் ஏழிலொரு பங்கே நரத்தில் அரைவாசியைத் எஞ்சிய நேரம் முழுமையும் 3. அவ்வாறு செலவிடும் ளயும், பாதிப்புக்களையும் றுப்பு பெற்றோருக்கும்
முக்கிய இடத்தைப் பெறு புக்கறையும், கரிசனையும், டுள்ள பெற்றோரின் குழந் றுகின்றன. கல்வி என்பது சென்று முதலாம் வகுப்புப் மிருந்து படிக்கத் தொடங் திலிருந்தே உணவருந்தப் வ, உடுக்கப் பழகுவது, லச் சுத்தமாகப் பேணப் -ப் பேசப் பழகுவது, பெரி வது எல்லாமே கல்வியின்
மளப் பொறுத்தவரை கூறப் பர்கள் நல் வார்த்தைகளைப் பெரியோர்களையும் கனம் பதாகும். இதற்கான பழி மானாலும் ஆசிரியர்களில்

Page 108
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
சுமத்தலாம். ஆனால் பெற் ஏற்க வேண்டும். மாண ஆசிரியர் மட்டுமல்லாது வேண்டிய அவசியம் ஏ சிறப்பானதாக அமைய சிறுவர் படிப்பதற்கேற்ற வேண்டும். ..
: 1, 14 |
எத்தனையோ நடு; இவ்வாறான வசதிகளைச் பிருந்தும், அவ்வாறு ெ களைக் கொண்ட பெரி படிப்புக்கென ஓர் அறை! கொடுப்பதில்லை. முன் பாடும், பெரியவர்கள் கொண்டிருப்பார்கள்; சி கொண்டிருக்கும்; மாணவ முயற்சி செய்வர். அநேக | இந் நிலையைக் காண பிள்ளைகளின் படிப்புக்கெ கதிரையோ கூட இருக்கா
இத் தளபாடத் தட்( நிலவுவதைக் காணலாம். களில் இத் துர்ப்பாக்கிய மாணவர்கள் எவ்வித தஎ அமர்த்தப்படுகின்றனர். . பாடசாலைக்கு வரும்போ

94
றோரும் இதற்கான பொறுப்பினை பரது பழக்க வழக்கப் பயிற்சியில் பெற்றோரும் கவனம் செலுத்த ற்படுகின்றது. வீட்டுச் சூழலும் வண்டும். பாடசாலை செல்லும் - சுமூக நிலை வீட்டில் நிலவ
த்தர வர்க்கத்தினரின் வீடுகளில் செய்து கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப் சய்யப்படுவதில்லை. பல அறை ய வீடுகளிலும் பிள்ளைகளின் யில் மேசை, கதிரைகள் போட்டுக் மண்டபத்தில் ரேடியோ ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் கதைத்துக் ன்னஞ் சிறுசுகள் விளையாடிக் பர்களும் பிறிதொரு பக்கம் படிக்க நடுத்தர வர்க்கத்தினரின் வீடுகளில் லாம். எத்தனையோ வீடுகளில் கன ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு மேசையோ
து.
டுப்பாடு சில பாடசாலைகளிலும் குறிப்பாக கனிஷ்ட வித்தியாலயங் நிலை காணப்படுகின்றது. பல பாட வசதிகளுமின்றித் தரையில் ஒரு சிறு குழந்தை முதன் முதல் து வெறும் அழுக்குத் தரையிலே

Page 109
95
அமர வேண்டியுள்ளது. இக்கார அணிந்துவர முடியாது. எழுது தரையில் வைத்து குனிந்து படுக் எழுதப் பழகுகின்றது. இதனால், ஏ நிச்சயம் அக் குழந்தையைப் பாதி
சமீபத்தில் தனது பிள்ளை அக்கறையுள்ள ஒருவர் அப்பிள் அருகாமையிலுள்ள ஆரம்ப ட வீட்டில் அப்பிள்ளையின் உபயோ யும் மேசையும் வாங்கிக் கொடுத் அம்மேசையையும் கதிரையையும் மேல் அமர்ந்து கொப்பியை எழுதுவதை அவதானித்தார். பே கிக்குமாறு வற்புறுத்தியும் அவ்ெ மறுத்துவிட்டது. இதைப் பற்றி சாலையில் முதலாம் வகுப்பில் எ காரணத்தினாற் பிள்ளைகள் அன
தெழுதுவதன் தாக்கமே இது என்ப
இந்நிலை மாறுவதற்கான சாலைத் தளபாட வசதிகள் போ டியது கல்வித் திணைக்களம் என்ட அத்திணைக்களமே எமக்குத் தே களை வழங்கும் வரை காத்திராது சிந்தித்தலும் அவசியம். அவ் பிரமுகர்களை நாடல் நிச்சயம் பல

னத்தினால் நல்ல உடை ம்போது, கொப்பியைத் குமாற் போன்ற நிலையில் ஏற்படும் உளவியற் தாக்கம் க்கும்.
ாயின் கல்வியில் மிகுந்த ளையைத் தனது வீட்டிற்கு ாடசாலையில் சேர்த்தார். கத்துக்கென சிறிய கதிரை தார். ஆனால் தனது மகன் ஒதுக்கி விட்டுக் கட்டிலின் அதில் விரித்து வைத்து bசை கதிரையை உபயோ வாறு செய்ய அக்குழந்தை விசாரித்ததில் அப்பாட வ்வித தளபாட வசதியுமற்ற னவரும் தரையில் அமர்ந் தை அறிந்தார். -
வழிகள் உண்டு. பாட ன்றவற்றை வழங்க வேண் து உண்மையே. எனினும் வையான அடிப்படை வசதி மாற்று வழிகளைப் பற்றிச் வப் பிரதேச பெற்றோர், ன் தரும்.

Page 110
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
இதற்கான அடிப்பை சூழலுக்குமிடையே சிறப் தாகும். பாடசாலையின் வாழ்வோரைப் பற்றியும், களைப் பற்றியும் பாடசா நன்கு அறிந்திருக்க வே வகுப்பறைத் துப்புரவு, தூக்கல், மாணவத் தலைல கடமை முடிந்து விட்டதா தனது வகுப்பிலுள்ள ஒல் நன்கறிந்திருக்க வேண்டு திறமைகள், குறைகள் வேண்டும். அப்போதுதா விருத்தி செய்து சமூகக் படுத்தி, சமூகவயமாக்கி வனாக்க முடியும்.
ஆசிரியர்-மாணவர் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப் லெவின், லிப்பிட், ை ஆய்வுகள் குறிப்பிடத்தக் தலைமைத்துவத்தை மேற் நாட்டுபவனாகவும் இருக் களும் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
ஆசிரியரைப் பற்றிய அதிபரோ, கல்வி அதிகா சிறந்த கணிப்பைச்

96
டத் தேவை பாடசாலைக்கும் அதன் =பான கவிநிலை நிலவவேண்டிய சுற்றாடலைப் பற்றியும், அங்கு தம் மாணவரின் வாழ்க்கை வசதி லைத் தலைவரும், ஆசிரியர்களும் பண்டும். இடாப்படையாளமிடல், நேர சூசியை ஆணி அடித்துத் பர் தெரிவு என்பனவற்றோடு தமது க வகுப்பாசிரியர் கருதக்கூடாது. வ்வொரு மாணவனைப் பற்றியும் ம்ெ. அவனது வீட்டு நிலைமை, - பற்றிய தெளிவான பார்வை ன் அம்மாணவனது ஆளுமையை கடமைக் கூறுகளுக்கு ஆயத்தப் 1, அச்சமுகத்துக்குப் பயனுள்ள
தொடர்புகள் சம்பந்தமாகப் பல பட்டுள்ளன. அண்டர்சன், புரூவர் வட் பிளான்டேர்ஸ் என்போரது கன. ஓர் ஆசிரியன் வகுப்புத் கொள்பவனாகவும் நீதியை நிலை க வேண்டுமென எல்லா மாணவர் குறிப்பாக உயர் வகுப்புகளில் ஓர் சிறந்த கணிப்பைச் செய்பவர் ரியோ அல்ல. அவரைப் பற்றிய செய்பவர் - மாணவர்களேயாவர்.

Page 111
அதனாற்றான் பெரிய கல்லூ பாடங்களுக்குக் குறிப்பிட்ட கேட்பதும், சிலரை வேண்டாபெ ஏற்படுகின்றன.
பாடசாலையின் நியம நிறு ஏனைய மாணவர்கள் என்பன ! நிர்ணயிக்கும் காரணிகளாயுள் மிகக் கணிசமானது. ஏனெனி நடத்தை, கற்பித்தல் முறைகள் படிகளிற் தாக்கத்தை ஏற்படு ஆசிரியர்களிற் பெரும்பாலோ அதுவும் பெரும்பாலான சந்தர் பாடசாலைகளிலேயே தொழில் சயமான சூழலில் தாம் ந கற்பிக்கும் போது அப்பணி மிக ஏதுவுண்டு.
சமூகத்தோடு பாடசாலை எனும் தத்துவத்தை நடைமுறை ஒரு பாடசாலையின் பெற்றோ மாணவர் சங்கம், பொது நலச் இயங்குவதாகும். அவை அடிக் வழங்குதலும் உதவி செய்தலு உதவும்.
இவை செய்யக் கூடிய முண்டு. அது இலக்கிய சேவை

கல்விச் சிந்தனைகள்
மகளில் மாணவர்களே சில ஆசிரியர்களை விரும்பிக் ன ஒதுக்கும் சம்பவங்களும்
வன அமைப்பு, ஆசிரியர்கள், மாணவர்களின் நடத்தையை என. இதில் ஆசிரியர் பங்கு ல் ஆசிரியரது ஆளுமை, ர் மாணவர்களின் வளர்ச்சிப் த்தும். இன்றைய முஸ்லிம் [ தத்தமது கிராமங்களிலே, rப்பங்களில் தாம் விரும்பும் புரிகின்றனர். தமக்குப் பரிச் ன்கறிந்த பிள்ளைகளுக்குக் ச் சிறந்தாய் அமைவதற்கான
யை
யை இணைக்க வேண்டும் ப்படுத்தும் போது, அதற்கான ர் ஆசிரியர் சங்கம், பழைய சங்கம் என்பன திறமையாக கடி கூடுதலும், ஆலோசனை ம் பாடசாலை வளர்ச்சிக்கும்
Dயாக
வேறொரு சிறந்த பணியு பாகும். கல்வியோடு மிகுந்த '

Page 112
எஸ். எச். గారు. ஜெமீல்
தொடர்புடையது இலக்கிய சாலைகள் முயலலாம். எமது முஸ்லிம் மகா வித்தியால ஐம்பதுக்கு மேற்பட்டவை லயங்களாகும். இவற்றுள் லயங்களாவது வருடத்துக்கு வருமாயின் இந்நாட்டின்
முஸ்லிம் எழுத்தாளர்களும் ட இவ்வாறான பணியிலும் எம அது இலக்கிய உலகைப் பா இலக்கிய வளர்ச்சிக்கு உத இதைப் பற்றி எமது tெ சிந்தித்தல் பயனுடையது.

98
ம். அதை வளர்க்கவும் பாட நாட்டில் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட் யங்கள் உள்ளன. அவற்றில் ஒரளவு பெரிய மகா வித்தியா இருபத்தைந்து மகா வித்தியா த ஒரு நூல் வெளியிட முன் இஸ்லாமிய இலக்கியங்களும் பல்கிப் பெருக வாய்ப்பளிக்கும். து பாடசாலைகள் இறங்கினால் டசாலையோடு இணைப்பதுடன் வி செய்வதாகவும் அமையும்.
பரிய மகா வித்தியாலயங்கள்
இஸ்லாமிய ஆசிரியன் 25ஆம் ஆண்டு வெள்ளி விழா மலர் இலங்கை இஸ்லாமிய ஆசிரியர் சங்கம் பந்தாவ, பொள்காவெல, 1977
us: 55-57.

Page 113
9c
உயர் கல்வி
பிரச்சின
இலங்கை முஸ்லிம்களின் பாடுபட்ட அறிஞர்களுள் ஒரு அஸீஸ், தாம் வெளியிட்டு வ எனும் சஞ்சிகையின் 1907ஆ இதழில் பின்வருமாறு குறிப்பி(
"கல்வியையும் கல்வியு பரோபகார முயற்சிகளையும்
மேற்படி கனவான்களில் மட்டு களுள் பெரும்பாலாரில் காண திருத்தத்தையும், அறிவையும் பொதுவாய்க் கவனிக்கப் புகுந்
கல்பைக் காப்பாற்றுவத பது இவர்களுக்குத் தோன்றா கொடாத வரையில் கல்பு இறந் அறியாத காரணமென்ன?
எங்கள் சாதியாரின் மன இரண்டு காரணங்கள் இருக்க கள் பணமொன்றே பெரிதாக பணம் மேன்மையுள்ளதென்ப எந்தக் காரியத்தைச் செய்யவு படிப்பதற்குத்தானும் பணம் |

கல்விச் சிந்தனைகள்
யின் ஓரிரு மன கள்
- கல்வி விழிப்புணர்வுக்குப் வரான ஐ.எல்.எம். அப்துல் ந்த முஸ்லிம் பாதுகாவலன்' ம் ஆண்டைய ஐப்பசி மாத கிெறார்:
டையாரையும் அவர்களின் மதிக்காதிருக்கும் குணம் மல்ல, இலங்கை முஸ்லிம் ப்படுவதால் அவர்களின் சீர் - அல்லது அறிவீனத்தையும் தோம்.
ற்கு அறிவு வேண்டுமென் திருப்பதென்ன? அறிவைக் து போகுமென்பதை இவர்கள்
எப்
ம் இருளடைந்திருப்பதற்கு கின்றன. முதலாவது, அவர் எதென்று எண்ணியிருப்பது. து மெய். இவ்வுலகத்தில் ம் பணம் வேண்டும். கல்வி வேண்டும். ஆகிலும் பணம்

Page 114
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
கருவியாய் இருக்கத்தகு தகுமன்று.
இரண்டாவது எங்கள் கீழ்ப்பட்டிருப்பது.
இலங்கை முஸ்லிம்கள் கவனிப்பவர்களாய் இருப்ட பட்டு விட்டதாலும் அவர்க தோடு, கற்றோரையும், அ யையும் ஏளனமாய்ப் பாவிக்கி கள் இவ்வாறு செய்வது ஆச் மையிலேயே எப்பொழுதும் பெருங்குற்றம். கொஞ்சம் கல்புக்கு வெளிச்சத்தைக் ெ வேண்டும். அதற்குத் தக நு வாசிக்கவேண்டும். இது அெ
இவ்வாறு இந்நூற்றான அப்துல் அஸிஸ் கூறியவை புக்கும் ஓரளவு பொருத்த காட்டும் அக்கறையளவு எம் இடையிற் கல்வியைக் ை முஸ்லிம்களிடையே மிக அ கல்வியைப் பூர்த்தி செய்து மாணவர் தொகையும் மிகக் கு
GTupá65citat 65O (pchu6 மாணவர்கள் கல்வி கற்சி

00
மன்றி முகாந்திரமாயிருக்கத்
சாகியத்தார் சாப்பாட்டுக்குக்
பணமொன்றையே பெரிதாய்க் தாலும், சாப்பாட்டுக்குக் கீழ்ப் ள் கல்வியைக் கவனியாதிருப்ப அவர்களது பரோபகார முயற்சி றார்கள். மனக் குருடடைந்தவர் சரியமல்ல. ஆகிலும் அந்நிலை
இருக்க அவர்கள் நாடுகிறது
கொஞ்சமாய் ஆவது தங்கள் காடுப்பதற்கு அவர்கள் துணிய ால்களையும் பத்திரிகைகளையும்
வர்களின் கடமையே.”
ண்டின் ஆரம்பத்தில் ஐ.எல்.எம். வ இன்றைய சமுதாய அமைப் ம். கல்வியிற் பிற சமூகத்தினர் மிடையே காணப்படுவதில்லை. கவிடும் மாணாக்கர் தொகை புதிகமாகவுள்ளது. பாடசாலைக் பல்கலைக்கழகம் செல்லும்
குறைவாகவேயுள்ளது.
Sub Urtulg (Tadeus afloo 25O,OOO கிறார்கள். சமீபத்திய புள்ளி

Page 115
0.
விபரமொன்றின்படி ஒவ்வொரு
மாணவர் தொகை வருமாறு:-
ஆரம்பப் பிரிவு தரம்-1
தரம்-2
தரம்-3
தரம்-4
தரம்-5
தரம்-6
தரம்-7
தரம்-8
தரம்-9 g5 Jub-1 O ClO தரம்-10 (2) தரம்-11 விஞ்ஞானம் தரம்-11 கலை தரம்-11 வர்த்தகம் தரம்-12 விஞ்ஞானம் தரம்-12 கலை தரம்-12 வர்த்தகம்
முதலாம் வகுப்பில் முப்ப வர் தொகை படிப்படியாகக் வகுப்பில் மூவாயிரத்தைந்நூற வாறு குறைந்து செல்லல் இu யிற் படிப்பைக் கைவிடும் ம சமூகத்திடையே அளவுக்கு படுகின்றது.

கல்விச் சிந்தனைகள்
வகுப்பிலும் கற்கும் முஸ்லிம்
2979O
32524
32325
33 418 26942 21589 17589 14O42 1O461
781 4 94O6
ଜୋ714
11.85
8O3
1O61
1736
741
1121
தினாயிரமாகவிருக்கும் மாண குறைந்து, பன்னிரண்டாம் ாகக் குறைகின்றது. இவ் பற்கையேயானினும், இடை ாணவர் தொகை முஸ்லிம் மீறி அதிகமாய்க் காணப்

Page 116
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
இதற்கான காரணங்கள் அதனால் ஏற்படும் வாழ்க்ை சமுதாயம் ஒரு பொழுதும் அதனால் அதன் அனுகூெ வில்லை.
இடையிற் படிப்பைக் காரணம், சமுதாயத்தின் முஸ்லிம் சமுதாயம் டெ எனும் பரம்பரையான எண் உண்டு. இதுவொரு மா சிலரும், புதிததாக விரைெ சம்பாதிக்கும் சிலரும் தமது இவ்வாறானவொரு தப்பென றனர். உண்மை நிலை ய சமுதாயத்தின் கூட்டு மெ மிகப் பின் தங்கியதேயாகும்.
சமுதாயத்தின் இந்நிை னையும் ஏற்படுத்துகின்றது. லில் ஈடுபடும் சிலர் மிக சம்பாதித்துத் தமது ஊர்கள் பெற்று விடுகின்றனர். நீ பல்கலைக்கழக பட்டத்தி வாழ்க்கை வசதிகளையும் றனர். கல்வி கற்றுப் ப{ வழியிற் சீர்பெற முடியுெ இளைஞரிடையே இது ஏற்ப

02
ர் பல. கல்வியின் பலனையும், க முன்னேற்றத்தையும் முஸ்லிம் பூரணமாக அனுபவித்ததில்லை. பங்கள் முழுதாக உணரப் பட
கைவிடுவதற்கு இன்னொரு
பொருளாதார நிலையாகும். பரும் பணக்காரச் சமுதாயம் ணமொன்று ஏனையவரிடையே யையாகும். மேல் மட்டத்தார் பாகப் பெருந்தொகைப் பணம் ஆடம்பர செலவுகளின் மூலம் ண்ணத்தை உருவாக்கி விடுகின் ாதெனில் இந்நாட்டு முஸ்லிம் ாத்தமான பொருளாதார நிலை
>ல எதிர்மறைப் போக்கொன்றி
படிப்பைக் கைவிட்டுத் தொழி விரைவிலேயே பெரும் பணம் ரில் உயர் சமுதாய அந்தஸ்தும் ண்டகாலப் படிப்பின் மூலமோ ன் மூலமோ பெற முடியாத சுகபோகங்களையும் பெறுகின் லனடைவதைவிட இப்படியான மனும் எண்ணத் தாக்கத்தினை டுத்துகின்றது.

Page 117
03
ஒரு மக்கள் கூட்டத்தினரி பாடுகளையும் அடுத்த தலை செல்லும் சாதனம் கல்வி முறை முறையினரை மேம்பட்டவராக் இன்று இந்நாட்டு முஸ்லிம்க தேவைப்படுவது தொழில் நுட்ப
விஞ்ஞானக் கல்வி பெறு எமது மாணவர்களுக்குப் பரவ வில்லை. இது விசேடமாக இந் சாலைகள் அனைத்துக்குமான முஸ்லிம்களுக்கான 650 பாடச வித்தியாலயங்களில் ஜி.சீ.ஈ. வகுப்புகள் உள்ளன. அவற்று களிலேயே விஞ்ஞான உயர் வ றுள்ளும் எல்லாப் பாடங்களுக்கு தேவையான விஞ்ஞான கூடா ணங்கள், நூலக வசதிகள் உள்ள இவ்வசதிகளை ஏற்படுத்துதல் படக்கூடிய காரியமல்ல.
சனத்தொகை அடிப்படையி தம் பல்கலைக் கழக மாணவர்க சதவீதமாயிருக்க வேண்டும். அங் களிலும் எட்டுச் சதவீதம் இெ ஆனால் இந்நாட்டுப் பல்கலை விகிதாசாரம் 2,3 சதவீதங்களை முஸ்லிம் சமுதாயத்தின் உயர்கள் இது மிகச் சிறந்ததோர் அளவுகே

கல்விச் சிந்தனைகள்
ன் எண்ணங்களையும் செயற் முறையினருக்கு எடுத்துச் யேயாகும். அடுத்த தலை $குவதும் அதுவேயாகும். ளூக்கு மிக அவசியமாகத் உயர் கல்வியுமாகும்.
வதற்கான பூரண வசதிகள் லாக இதுவரை கிடைக்க நாட்டின் கிராமப்புறப் பாட பொதுப் பிரச்சினையாகும். ாலைகளுள் சுமார் 90 மகா உயர்கல்வி கற்பதற்கான Git, Grudstất 4O U TUFT GOD GA) குப்புகள் உள்ளன. இவற் மான போதிய ஆசிரியர்கள், வ்கள், போதுமான உபகர வை மிகமிகக் குறைவாகும்.
உடனடியாகச் செய்யப்
ற் கணக்கிட்டால், வருடாந் ளூள் எமது தொகை எட்டுச் கு கற்கும் மொத்த மாணவர் பர்களாயிருக்க வேண்டும். க் கழக வரலாற்றில் இவ் என்றுமே தாண்டியதில்லை. ஸ்வியின் தாழ்ந்த நிலைக்கு
லாகும். -

Page 118
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
இவ்வாறு பல்கலைக் அதிகமானோர் பொருளா களிலிருந்தே செல்கின்றன ளாதாரச் சிக்கல் அவர்க6ை நீக்கி, அம்மாணவர்கள் : தையும் செலுத்தக்கூடிய ର, பணத்திட்டங்களும் பாரிய இயக்கத்தினால் ஆரம்பிக்க
இவ்வியக்கத்தின் ஸ்த ஜே.பி. அவர்கள் இப் பன வியந்து போற்றுதற்கு உரி எவ்வெவ் வகையில் உய அத்தகைய கல்வி அனைத் காட்டும் அக்கறையும் அத தியாகத்தையும் செய்யச் வொரு பண்பாகும். அல்ெ தரும் செல்வம், எவ்வாறு முடியும் என்பது இங்கு ய உதாரணமாகத் திகழ்கின்ற
இலங்கை
ge

104
கழகம் செல்லும் மாணவரிலும் தார வசதி குறைந்த குடும்பங் ர், பல்கலைக்கழகத்திலும் பொரு ாத் தொடர்கின்றது. இச்சிக்கலை தமது கல்வியில் முழுக் கவனத் கையில் உதவுமுகமான உபகாரப் அளவில் இஸ்லாமிய மறுமலர்ச்சி
ப்பட்டுள்ளன.
ாபகர் அல்ஹாஜ் எம்.ஐ.எம். நளிம் னிகளிற் காட்டும் தீவிர கரிசனை யது. இந்நாட்டு முஸ்லிம் சமூகம் ர் கல்வியைப் பெற முடியுமோ, தையும் பெறல் வேண்டுனெ அவர் ற்காகத் தம்மாலியன்ற எத்தகைய சித்தமாயிருப்பதும் மிக அரிதான 0ாஹ் எம்மிடம் அடைக்கலமாகத் எமது சகோதரர்களுக்கு உதவுதல் தார்த்தமாகச் செயலுருப் பெற்று
• لیٹی
தினகரன் இஸ்லாமிய மறுமலர்ச்சி இயக்கம், ாண்டு நிறைவு விழா அனுபந்தம், கொழும்பு, 20.2.1982,
Uės : 6.

Page 119
105
5. கிராமமும் தலைை
ஒரு நாட்டைப் பற்றி அறி நாட்டின் கிராமங்களை நன்கு புரிந் என்பது மரபு. ஏனெனில் அதன்
களையும், உணர்வுகளையும் கிராமங்
1505ஆம் ஆண்டிலிருந்து போத்துக்கேயராலும், ஒல்லாந்தர இலங்கை ஆளப்பட்ட காரணத்தி பாரிய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன. பண்பாடும் மாற்றமடைந்தன. ஆ அத்தகைய பாதிப்புகளைத் தாங் தேசியத்துவத்தையும், கலாச்சாரத் யும் பாதுகாத்து வந்துள்ளன.
தேசத்தின் ஜீவநாடி அதன்
கிராமங்களும், அவற்றில் வாழு மக்களுமேயாகும். நகரங்களிலே ஓட்டமும் கிராமங்களிலே காணப்ப ஆறுதலானதும் அமைதியானதுமா கொள்பவர்களாவர். அவர்களது ஆ6 தேவைகளும் குறைவு. இதன் வி போட்டிகளும் குறைவாகும். ஒரு துக்கங்கள் யாவும் அச்சூழலிலுள் துக்கங்களாகப் பகிரப்படுகின்றன.

கல்விச் சிந்தனைகள்
மெத்துவமும்
ய வேண்டுமாயின் அந் து கொள்வதன் மூலமே, பாரம்பரிய கலாச்சாரங்
களிலேயே காணலாம்.
1948ஆம் ஆண்டுவரை ாலும், ஆங்கிலேயராலும் னால் எமது நகரங்களிற் அவற்றின் அமைப்பும், னால் எமது கிராமங்கள் கி நின்று, இன்றுவரை தையும், தனித்துவத்தை
பல்லாயிரக் கணக்கான }ம் இலட்சக்கணக்கான காணப்படும் அவசரமும், டுவதில்லை. அம்மக்கள் ன வாழ்க்கையை மேற் சைகள் குறைவு. அதனால் ளைவாய்க் கழுத்தறுப்பும் வீட்டிலேற்படும் சுக
ள அனைவரினதும் சுக

Page 120
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
இதற்கெதிரானதொ காண்கிறோம். ஒவ்வொ கவலை கொண்டு, பிற கொள்ளாத தன்மை அங்கு யாரென்பதையே அறிய நிலைமை அங்கு நிரம் வாழும் பலர் அடுத்த அ கூடத் தெரியாது வசிக்கு பெற்றிருப்பர். இவ்வாற கிடையாது. இதுவே அவ
ஆயினும் இருபதாம் கேற்ப வளர்ச்சியினைப் எமது கிராமிய மக்களு கல்வி, பொருளாதார, ஆ வேண்டப்படுகின்றன. அ களிலே இத்தகைய மு படுகின்றன.
கல்வித்துறையில் ப கொழும்பு போன்ற தை காலங்களில் முன்னேறத் யில் செழிப்புற்று விளங்கி பிறழ்வை ஏற்படுத்திவிடு கற்ற சிலர் சமுதாயத்திலி வழி காட்டத் தவறிய6 தோன்றுவதற்கான சில க

06
ரு நிலைமையினை நகரங்களிற் ருவரும் தம்மைப் பற்றி மட்டுமே }ரின் எவ்வலுவலிலும் அக்கறை குண்டு. அடுத்த வீட்டில் வாழ்பவர் ாது பல தச்ாப்தங்களாக வாழும் பிக் காணப்படும். விடுதிகளில் |றையில் வசிப்பவரின் பெயரைக் நம் அனுபவத்தினை எம்மிற் பலர் ான சூழ்நிலை எமது கிராமங்களிற் ற்றின் அடிப்படைப் பலமுமாகும்.
நூற்றாண்டின் விஞ்ஞான யுகத்திற் பெறவேண்டிய அவசியத்தேவை க்கு மிக அவசரமானதாயுள்ளது. ஆத்மீகத் துறைகளிலே மாற்றங்கள் திலும் குறிப்பாக முஸ்லிம் கிராமங்
ன்னேற்றங்கள் மிகவும் தேவைப்
ாகாண முஸ்லிம்கள் மட்டுமன்றி, \லநகர் முஸ்லிம்கள் கூடக் கடந்த தவறி விட்டனர். வர்த்தகத் துறை |யமை, ஆங்கிலக் கல்வி, கலாசாரப் ம் எனும் அச்சம், ஆங்கிலக் கல்வி ருந்து ஒதுங்கி வாழ்ந்து பிறருக்கு மை என்பன அத்தகைய நிலை
ாரணங்களாகும்.

Page 121
107
சமீபகால வரலாற்றில் எற்பட் கல்வி, மத்திய மகா வித்தியால ஆசிரிய நியமனங்களில் முஸ்லிம் மாவட்ட அடிப்படையிலான பல்கன தனிப்பட்ட நிறுவனங்களின் உபக முஸ்லிம்களின் கல்வி வரலாற்றி படுத்தி வருகின்றன. நூற்றுச் மாணவர்களுக்கு இன்று பல்கலைச் ஏற்பட்டுள்ளது. இக்கல்வி மறுமெ துவமும் வழிகாட்டலும் கிராமப்பு
கான வாய்ப்புகள் பலவுண்டு.
கல்வியினால் வாழ்க்கையில் தமது கிராமங்களை என்றும் மற எவ்வாறு தமது வாழ்க்கையில் ( அத்தகைய முன்னேற்றத்தை மேலு வாய்ப்பினையும் வசதியினையும்
வழிகாட்டலும் வேண்டும்.
மாணவர்கள் கல்வி வளர் வொன்று, வழிகாட்டலாகும். பரீட்6 மூலம் பல்கலைக்கழகம் செல்ல பெறல், வங்கிகளில் வேலை வ மட்டுமே எமக்குள்ள வழிகளல்ல. தொழில் நுட்பக் கல்வி பெறும் ெ யுள்ளன. அவற்றைப் பற்றிய தக களையும் எமது மாணவருக்கு அறி
அடிப்படைக் கடமையாகும்.

கல்விச் சிந்தனைகள்
மாற்றங்களால் இலவசக் பங்கள் நிறுவப்பட்டமை, களுக்கான உரிய பங்கு, லக்கழக அனுமதி முறை, ார நிதியுதவிகள் என்பன ற் பல உயர்வுகளை ஏற் கணக்கான கிராமப்புற கழகம் செல்லும் வாய்ப்பு 0ர்ச்சியினால், தலைமைத்
றங்களில் அதிகரிப்பதற்
முன்னேறும் இளைஞர்கள் மந்து விடுதல் கூடாது. முன்னேற்றமடைந்தனரோ லும் பலர் பெறுவதற்கான
ஏற்படுத்திக் கொடுத்து,
ச்சியில் இன்றிமையாத சைகளிற் சித்தியடைவதன் ல், ஆசிரியர் நியமனம் ாய்ப்புப் பெறல் என்பன
எண்ணற்ற உயர்கல்வி, ாய்ப்புகள் இந்நாட்டிலே வல்களையும் வழி வகை
வுறுத்துவதே கற்றோரின்

Page 122
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
முஸ்லிம்களின் உய றத்தை ஏற்படுத்தக் கூடி பல்கலைக்கழக அனுமதி எல்லாப் பிரதேசங்களிலிரு
பல்கலைக்கழகம் செல்ல
இத்தகைய முன்ே அடித்தளத்தைக் கொண் பெறும் உலகியற் கல்வி மதப்பற்றையும் அதிகரி
இச்சந்தர்ப்பத்திலேயே அவசியம் வேண்டப்படு ஏற்படும் பொழுது கல இயல்பு. அவை எமது வா வேண்டுமேயொழிய சீர விடுதல் கூடாது.
இதேபோன்று பொ( துவம் வேண்டப்படுகின் பழமைவாய்ந்த முறை தொழில்களிலும் யுக்திக செழிப்படைய முடியும். கான மூலப் பொருட்க கிடக்கின்றன. அவற்றி கான ஆலோசனைகள், ட
காட்டல்கள் இக்கிராம மக்

08
ர் கல்வியில் மிகப் பாரிய முன்னேற் யது இன விகித அடிப்படையிலான பாகும் இதன் மூலமே இந்நாட்டின் நந்தும் பரவலாக முஸ்லிம் மாணவர் இயலும்.
னற்றங்கள் அனைத்தும் ஆத்மீக டனவாயமைதல் வேண்டும். நாம் யானது எமது இறை பக்தியையும் க்கவேண்டுமேயொழிய அவற்றில் வனவாய் அமைந்துவிடக் கூடாது. தலைமைத்துவ வழிகாட்டல் மிக கின்றது. சடுதியான முன்னேற்றம் ாசார மாற்றங்களும் தோன்றுவது ழ்க்கைக்கு உதவுவனவாய் அமைய
றிவுப் பாதையில் இட்டுச் சென்று
ருளாதார வளர்ச்சியிலும் தலைமைத் றது. பாரம்பரிய தொழில்களையும் }களையும் நம்பியிராது புதிய ளிலும் ஈடுபடல் மூலமே கிராமம் சிறு கைத்தொழில்கள் பலவற்றுக் ள் கிராமப் புறங்களிலே நிரம்பிக் னைப் பிரயோசனப்படுத்துவதற் 1ணவுதவிகள், தொழில் நுட்ப வழி களுக்கு அவசியமாகும்.

Page 123
09
இத்தகைய தலைமைத்துவத் கொடுத்தல் முடியும். சமுதாய ே விடயமல்ல. தியாகம், நெஞ்சுரம், என்பன நிரம்பப் பெற்றவர்களே அ முடியும். எந்தவொரு சமுதாய, அவ்வாறான சிலர் என்றும் தோன் தன்னலமற்ற பணிகளினாலே நே நாம் வளர்ந்துள்ளோம், நாளை இ
பசுமை நம்பிக்கை உரம் காண்கிற
அம்பாறை மாவட்
வாலிட

கல்விச் சிந்தனைகள்
நதை இளைஞர்களிலேயே Fவையென்பது இலகுவான
விடாமுயற்சி, பொறுமை |த்துறையில் வெற்றி காண த்திலும் எக்கிராமத்திலும் ாறுவதுண்டு. அவர்களின் நற்றிருந்ததைவிட இன்று ன்னும் வளர்வோம் எனும்
து.
ஈராண்டு சிறப்பு மலர் ட அகில இலங்கை முஸ்லிம் லீக் முன்னணிகளின் சம்மேளனம், அக்கரைப்பற்று -1982,
് u5:19-20.

Page 124
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
குர்ஆன் மத்ரவி
முஸ்லிம் குழந்தை! கட்டம் குர்ஆன் மத்ரஸாவி என அழைக்கப்படுகின் கணக்கான வருடங்களா மக்தப்’ எனும் அமைப்பி டுள்ளது. கடந்த நூற்றா திண்ணைப் பள்ளிக்கூடத்
பெரும்பாலும் பள் நிறுவப்பட்டன. பள்ளிவ நிர்வகிக்கப்பட்டும் வந்து குர்ஆன் மத்ரஸாக்களை ஊரிற் பிரபலமான லெவ்
வீட்டிலேயே மத்ரஸாவை
அரபு எழுத்துக்கை பழக்கல், தொழுகை முத நல்லொழுக்கங்களை ஏற் தின் நோக்கங்கள் எனக் க எவ்விடத்திலும் பூரணம இவற்றின் நிலையைப் ட அஸிஸ் தமது 'இலங்ை பின்வருமாறு கூறுகிறார்:
“நகரங்களிலும் ச்
சாலைகளுக்கும் பள்ளிக்

O
6.
(Uாவில் மாற்றங்கள்
களின் மதக் கல்வியினது ஆரம்பக் பாகும். இது 'ஓதல் பள்ளிக்கூடம் றது. அரபு நாடுகளில் ஆயிரக் க நடைமுறையிலிருந்து வரும் வினை இலங்கையில் இது கொண் rண்டின் இறுதி வரை இங்கிருந்த தின் சாயலும் இதிலுண்டு.
ளிவாசல்களை அண்டியே இவை ாசல் நிர்வாகத்தினராலேயே இவை ள்ளன. தனிப்பட்ட சிலர் சேர்ந்தும் நிறுவி நடத்துவதும் உண்டு. ஓர் வை அல்லது ஆலிம் ஒருவர் தமது நடத்துவதும் உண்டு.
ளக் கற்பித்தல், குர்ஆனை ஒதப் 5லான கடமைகளைப் பயிற்றுதல், படுத்துதல் என்பன இந் நிறுவனத் ருதலாம். ஆனால், இவை என்றுமே ாக நிறைவேறியது கிடையாது. பற்றி மர்ஹ9ம் கலாநிதி ஏ.எம்.ஏ. கயில் இஸ்லாம்' எனும் நூலிற்
கிராமங்களிலும் குர்ஆன் பாட கூடங்களுக்கும் போகும் சிறுவர்

Page 125
l
சிறுமிகளுக்குப் புகட்டப்படும் ப முதலாவதாக எம் கவனத்தைச் பள்ளிக் கூடங்களில் உள்ள உ அரபியை வாசிக்கக் கூடியவராய் விளங்காதவராய் இருக்கிறார். கி அவர் புத்தகங்களிலிருந்து பாகங் வராய் இருக்கிறாரேயல்லாமல், தம் களுக்கு அவற்றை விளங்கப்படு கிறார். குர்ஆனை வாசிப்ப ஒதுவதற்கும் இப்பிள்ளைகள் ச படுகிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் யும் சரிவர அறிந்துகொள்ள உத முயற்சிகள் எடுத்துக் கொள்ள எனவே படிப்பிக்கின்றவர்களிடம் ச
நியாயமான முறையில் எதிர்பார்க்க
குர்ஆனை ஒதப் படித்துக் ெ கிரமற்றதும் களைப்பை உண் இருக்கிறது. இம்முறைகள் சிறு வளர்ச்சியில் எவ்வளவு தூரம் த எங்களின் ஆழ்ந்த கவனத்தைப் பெ இருக்கின்றது, எம் சமூகத்தின கடைந்திருப்பின் சில காரணங்க குர்ஆன் பாடசாலைகளிலுமுள்ள
களில் நின்றும் உண்டானவையே.
முழுமனதுடன் அன்றிக் கிளி படுவது போல் கற்பிக்கப்படுகி

கல்விச் சிந்தனைகள்
தக் கல்வியில்தான் நாம் செலுத்தவேண்டும். இப் பாத்தியாயர் பொதுவாக , ஆனால் அப்பாஷையை Iளிப்பிள்ளையைப் போல களை எடுத்து ஒதக்கூடிய பொறுப்பிலுள்ள பிள்ளை த்த முடியாதவராய் இருக் தற்கும் மெளலூதுகளை ந்தேகமின்றிக் கற்பிக்கப் வாசிப்பதையும் ஒதுவதை வி செய்வதற்கு வேண்டிய 'ப்படுகின்றனவாயில்லை. கற்பதற்கான ஓர் ஆசையை முடியாது இருக்கின்றது.
காள்ளும் முறையே மிகக் டுபண்ணக் கூடியதாயும் றுவர் சிறுமிகளின் அறிவு லையிடுகின்றன என்பது றக்கூடிய ஒரு கேள்வியாய் ார் கல்வியில் பிற்போக் ள் பள்ளிக் கூடங்களிலும்
தவறான போதனா முறை
ப்பிள்ளைக்குப் போதிக்கப்
ன்ற ஒரு தவறான கல்வி

Page 126
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
முறையே இவ்விடங்களில் இவ்வுபாத்தியாயர் மார்க மில்லை. அவர்களுக்குப்
படுகிறதுமில்லை. இத, மாருமல்லர்; மாணவரும வு பாத்திமார் தங்களைத்
அவர்களுக்குத் தைரியம்
யாயன் நிலை மிகவும் திரு அவர் அரபியில் படித்து படிப்பித்துக் கொடுக்கே தமிழிலும் அவருக்கு ந6 குறைந்த சம்பளம் கொடு போதிய சம்பளம் கெ
தேவையாய் இருக்கின்றது
மேலே குறிப்பிட்டுள் நிலையையும் குறைபாட் செய்வதற்கான வழி வசை நோக்கலாம்:
1. கட்டிட, தளபாட அ
2. பாடத் திட்டங்கள்
3. போதனாசிரியர்கள்
நாட்டின் ஏறக்குறைய குர் ஆன் மதராஸாக்கள் யான பிரதேசம், வசதியா லாமல் பெரும்பாலான
அமைப்பு மிக மோசமாக

12
கைக்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. ரிடம் படிப்பிக்கக் கூடிய அறிவு போதுமான சம்பளம் கொடுக்கப் bகுப் பொறுப்பாளிகள் உபாத்தி ல்லர். ஆனால் எம்சமூகமே. இவ் திருத்திக் கொள்ள எம் சமூகம் ஊட்டுவதில்லை சராசரி உபாத்தி த்தப்பட வேண்டும். மார்க்கத்தை
மாணாக்கர்களுக்குத் தமிழிலே வண்டும். எனவே அரபியிலும் ல்ல அறிவு இருக்க வேண்டும். க்கப்படும் உபாத்திமார்களுக்குப்
ாடுத்தல் இன்னொரு விசேஷ
ாளவாறு குர்ஆன் மத்ரஸாக்களின் டினையும் அவற்றை நிவர்த்தி களையும் மூன்று அடிப்படையில்
மைப்பு நிலை
எல்லா முஸ்லிம் கிராமங்களிலும் இருக்கின்றன. ஆயினும் வறுமை ன பிரதேசம் என்ற வேறுபாடில் இடங்களில் அவற்றின் கட்டிட க் காணப்படுகின்றது. இடிந்து,

Page 127
l,
பூச்சுக் கழன்ற கட்டிடங்களா வெள்ளையடிக்கப்படாது அழுக் ஒலைக் குடிசையாயும் அமை கிழிந்தும் காணப்படும் பாய்கே
உபயோகிக்கப்படுகின்றன.
அம் மத்ராஸ்க்களிலே தி எதுவும் கிடையாது. அவ்வாறான பின்பற்றக்கூடிய மனோ பக்கு அப்போதனாசிரியர்களிடம் எதி தில் எந்நாளிலும் மாணவர் சேர்த் அதனால் வகுப்பு ரீதியாகவோ அவர்களுக்குப் பாடம் புகட்டுத
அப்படியான பாடத்திட்டம் கிரமமாகப் பின்பற்றுவதற்கா6 கற்பிக்கும் போதனாசிரியர்களு
ருக்கவில்லை.
அஹதிய்யாப் பாடசாலைக் மான ஆசிரியர் கைந்நூல் பின்வ
“தான் பேசாத, தனக்குச் யொன்றை இப்பருவத்தில் வ குழந்தைக்கு குர்ஆனிலும் கு ஒதிக் கொடுக்க எத்தனிக்கு ஏற்படுகின்றது. வீடுகளிலே புர களுக்குத் தண்டனையாக ஒதல் எடுத்து ஒது என்று அடிக்கடி டெ

3. கல்விச் சிந்தனைகள்
கவும், மிக நீண்ட காலம் கடைந்தும் அல்லது சீரழிந்த ந்துள்ளன. அழுக்கடைந்தும் ள மாணவர் உட்காருவதற்கு
ட்டவட்டமான பாடத்திட்டம் எ ஒன்றிருந்தாலும் அதனைப் குவத்தையும் பயிற்சியையும் ர்பார்க்க முடியாது. வருடத் த்துக் கொள்ளப்படுகின்றனர். அல்லது குழு ரீதியாகவோ ல் இயலாத காரியமாகும்.
ஒன்றிருந்தாலும் அதனைக் ன பயிற்சியை இவற்றிலே நம் பெரும்பாலோர் பெற்றி
க்கும் குர்ஆன் பாடசாலைக்கு ருமாறு கூறுகிறது:
சற்றும் விளங்காத மொழி லிந்து புகட்ட முனைவதால் ர்ஆன் பள்ளியிலும் குர்ஆன் ம் ஆசிரியரிலும் வெறுப்பு ாளி பண்ணக்கூடிய குழந்தை பலகையை எடு, குர்ஆனை பற்றோர்கள் சொல்வதை நாம்

Page 128
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
கேட்டிருக்கின்றோம். அதிலி தைகளுக்கு எவ்வளவு வெறு என்பதும் அவைகள் பெ சாதனங்களாய் மாறியுள்ளன
எவருக்கும் நன்கு விளங்கும்
இது சம்பந்தமாக நா கருத்திற் கொள்ள வேண் வழங்கும் ஏனைய மொழி ஆ மொழி ஆசிரியர்கள், அதாவ குர்ஆன் படிப்பிக்கும் ஆசிரிய மொழியை நன்கு புரிந்து எனவே இந்தக் குறைபாட்ை முறையில் இந்தக் குர்ஆ புரட்சிகரமான நவீன முறைக
ஒதல் பள்ளிக் கூடங் அதற்கான பயிற்சி எதனை அரபு மத்ரஸாக்களிற் கற்ற அவ்வறிவினைச் சிறுவருக்கு நன்கு அறிந்தவர்கள் அல்லர் தானும் இல்லாது அனுபவ நீண்டகாலம் இச்சேவையில் ளானவர்களாவர். அதிலும் களுக்கான கற்பித்தல் மு. அறிந்தவர்கள் அல்லர். இ கற்பித்தல் சிறப்பானதாயிரு இந்நிலைமைகளை மாற்றி, ! み பிரயோசனமுள்ளவையாய் மr
 

14
ருந்து ஒதலும் குர்ஆனும் குழந் லுப்புள்ளவையாய் இருக்கின்றன ரும்பாலும் தண்டனைக்குரிய
எ என்பதும் நுண்ணறிவுடைய
ம் வேறொரு உண்மையையும் ாடியிருக்கிறது. இலங்கையில் ஆசிரியர்களைப் போலன்றி அரபு து குர்ஆன் பள்ளிக்கூடங்களில் பர்களுட் பெரும்பாலாரும் அந்த
கொள்ள முடியாதவர்களாவர். ட நிவர்த்தி செய்து உற்சாகமான ஆன் பாடத்தைத் தொடங்கப்
ள் கையாளப்படல் வேண்டும்.”
களில் போதனை நடத்துவோர் யும் பெற்றவர்களல்லர். சிலர் மார்க்க அறிவுடையவராயினும் குப் போதிக்கும் வழி முறைகள் . வேறு சிலர் அத்தகைய அறிவு
ரீதியான கற்பித்தலின் மூலம் ஈடுபட்டுப் போதனாசிரியர்க
குறிப்பாகச் சிறு குழந்தை றைகள் எதனையும் இவர்கள் இக்காரணத்தினால் இவர்களது க்குமென எதிர்பார்க்க முடியாது. ஒதல் பள்ளிக் கூடங்களை மிகப்
"fbfD (փ լգակմ).

Page 129
5
இஸ்லாம் தோன்றிய கால முஸ்லிம் சமூகத்தின் மத்திய த6 தொழுகைத் தலமாக, நீதி மன் மக்கள் ஒன்று கூடிக் கலந்து அதிமுக்கிய தீர்மானங்கள் மேற்ே மன்றமாகவெல்லாம் விளங்கியு மத்திய தலமாக இது இன்னும் குர்ஆன் மத்ரஸாக் கட்டிடம் பள் அதன் நிர்வாகத்திற்குட்பட்டதா அவ்வாறு அமையும் பொழுது நடைமுறைகள் என்பன சீராக அ
அவ்வாறு அமைந்ததற்கான சாய்ந்தமருது ஜூம்ஆப் பள்ளிவ பின்வருமாறு கூறுகிறது:
1942ஆம் ஆண்டு சித்திை
இன்று பள்ளிவாசலில் ச களாலும், உலமாக்களாலும்
நடத்துவதற்கு உண்டாக்கிய நிட
1. குறித்த மத்ரஸாவின்
நன்னடத்தைகளையும் மத் காணும் எவ்விசயங்களை அறிவித்துப் பராமரிப்பதற் அப்துல் காதர் மெளலான மரைக்கார், கனம் வை. ய கனம் மு. யூ. வ. வீ. ஆதம் மு. மு. அப்துல் ஹமீத் ப
 

கல்விச் சிந்தனைகள்
பத்திலிருந்து பள்ளிவாசலே லமாக இருந்து வந்துள்ளது. ாறமாக, கல்விக் கூடமாக, ரையாடும் பொதுவிடமாக, கொள்ளப்படும் ஆலோசனை ள்ளது. மார்க்கக் கல்வியின் தொடர்ந்து இயங்க முடியும். ளிவாசலை அண்டியதாகவும் கவும் அமைதல் வேண்டும். அதன் அமைப்பு, ஒழுங்கு மைதல் முடியும்.
ா உதாரணங்களும் உள்ளன. ாசல் கூட்டக் குறிப்பொன்று
ர மாதம் 10ஆம் திகதி:
மூகமளித்த மரைக்கார்மார் பள்ளிவாசல் மத்ரஸாவை
பந்தனைகளாவன:
ஒழுங்கு முறைகளையும் ரஸாவிற்குத் தேவையெனக் ாயும் மரைக்கார்மார்களுக்கு காக இவ்வூர் கனம் எஸ்.கே. எா, கனம் மு. அப்துல்கழர் ாசின் லெவ்வை மரைக்கார், லெல்வை மரைக்கார், கனம் ரைக்கார், கனம் ப. வீ. மு.
*、*

Page 130
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
ஆதம் லெவ்வை மரை லெவ்வை மரைக்கார் வைத்தியர் மரைக்கார்
களையும் ஒரு கொமிற்ற
மத்ரஸாவிற் சேரும்
உரித்தாளரும் மேற்படி தில் தங்கள் பிள்ளைகை துக்கு அனுப்புவோமெ6
போதிய ஞாயமின்றி
மாணவர்களையிட்டு ம போனால் அம்மாணவ உரித்தாளர் மரைக்கார்ம பாத்திரராவர்.
மரைக்கார்மார்களால் இடாப்புப் புத்தகத்தில் வரவை நாளாந்தம் பதிற்
மேற்படி கொமிற்றிய
மத்ரஸா நடப்பதையிட்(
மாதந்தோறும் மத்ரஸா ஒரு கிழமைக்கு மே மரைக்கார்மார்களிடம்
வேண்டும்.
பிள்ளைகளின் உரித் தேவைகளிருப்பின் ஒ கொமிற்றியாரால் லீவு ெ

6
க்கார், கனம் மீ. முகம்மதிப்றா கனம் அ. ப. அலியார் ஆகிய இந்த எட்டுப் பேர்
யொய் நியமிக்கப்பட்டது.
ஒவ்வொரு பிள்ளைகளின் மரைக்கார்மார்களின் சமூகத் )ள ஒழுங்காய்ப் பள்ளிக் கூடத் ண் வாக்களித்தல் வேண்டும்.
மத்ரஸாவுக்கு வரத்தவறிய ரைக்கார்மார்களிடம் வழக்குப் ர்களின் பெற்றோர் அல்லது
ார்களின் தண்டனைக்குட்படப்
கொடுக்கப்படும் தினவரவு மத்ரஸா ஆசிரியர் பிள்ளையின் நதுவர வேண்டும்.
ார் ஒவ்வொரு வாரந்தோறும் டுப் பரிசோதித்தல் வேண்டும்.
இடாப்பைப் பார்வையிட்டு, ற்பட வராத மாணவர்களை
வழக்குத் தொடுக்கப்படல்
தாளர் அவர்களின் அவசியத் ரு கிழமைக்குட்பட மேற்படி பற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

Page 131
O.
11.
12.
13.
மத்ரஸா ஆசிரியர் வேறு நீங்கியவராய் இருப்பது
கூடுதலான விளக்கமுடை
மத்ரஸ்ா மாணவர்களை
நடத்துவதுடன், ஏழு ம வேண்டும்.
அலிபு, பே பாடங்கள் த மேற்படி கூட்டெழுத்தா வகுப்பு; அல் ஹம்து வரைக்கும் 3ஆம் வகுப் ஹாமீம் ஜூஸ9 வரை தொடக்கம் பக்றா வரைக்
ஈமான், இஸ்லாத்தி ஒவ்வொரு பாடமாகச் ஸிபத்துக்களையும் தெ பாடங்களாய் ஒவ்வெ
கொடுக்க வேண்டும்.
காலை 6 மணி தொட தமிழ்ப் பள்ளிக்குப் போ நடத்தி அனுப்புவதுடன் கும் மற்ற மாணவருக்கு வேண்டும். பிற்பகல் 2
வரைக்கும் பாடங்கள் நட
குறித்த நேர முறைப்படி தவறினால் கொமிற்றிய

7 கல்விச் சிந்தனைகள்
ஊர்க் கடமைகளில் நின்றும் டன் தஜ்வீது, காயிதாக்களில் டயவராய் இருத்தல் வேண்டும்.
வகுப்புப் பிரித்துப் பாடம் னிக்கு இடாப்புக் கூப்பிடல்
னிப்படையாய் ஒரு வகுப்பு; ால் உள்ள பாடங்கள் 2ஆம் தொடக்கம் அம்ம ஜூஸ9 பு; அம்ம ஜூஸ9 தொடக்கம் க்கும் 4ம் வகுப்பு; ஹாமீம் கும் 5ஆம் வகுப்பு.
ன் விபரங்ளை நாளாந்தம் சொல்லிக் கொடுப்பதுடன், ாழுகையின் விபரங்களையும்
ாரு வகுப்புக்கும் கற்றுக்
க்கம் 7-30 மணி வரைக்கும் கும் மாணவர்களுக்குப் பாடம் 7-3O தொடக்கம் 9 வரைக் ப் பாடம் நடத்திக் கலைத்தல் மணி தொடக்கம் 4-30 மணி த்தப்படல் வேண்டும்.
க்கு மத்ரஸா ஆசிரியர் நடத்தத்
ாரால் மரைக்கார்மார்களுக்கு

Page 132
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
வழக்குத் தொடுத் வேண்டும்.
14. மத்ரஸா ஆசிரியரா
களை அடித்ததாக டானால் அதையிட் அல்லது உரித்தாளர் யிட்டும் குறித்த ெ
பண்ண வேண்டும்.
இத்தகைய குர்ஆன் வையாய் இயங்குதல் முடிய சிறந்த பாலர் கல்வி நிை களாக) அவை மாறலாம். சமயச் சூழலில் தொடங் தத்துவம். நல்லொழுக்கம், குதல் வேண்டும். அத்தசை களாக இம் மதரஸாக்களை
முதலாவது, அவற்றி பெரும்மாற்றங்கள் கொ பெரும்பாலான மத்ரஸாச் இயங்குகின்றன. அவற்றி தளபாடங்களுமே உபயே சுத்தம் அவ்வளவாகப் பே அழுக்கடைந்த உடையே காணப்படுதல் சர்வசாதார
பாடசாலைக் கட்டிடம் துட்

18
து, ஆசிரியர் கண்டிக்கப்படல்
ல் ஏதும் நீதியீனமாய்ப் பிள்ளை
அல்லது வேறு அநீதிகளுண் டும் ஆசிரியரிடம் பெற்றோர் தர்க்கம் பண்ணக்கூடாது. அதை
காமிற்றியாரிடமே முறைப் பாடு
மத்ரஸாக்கள் மிகப் பயனுள்ள பும். முஸ்லிம் சமுதாயத்தின் மிகச் லையங்களாக (நேர்சரிப் பள்ளி ஒரு குழந்தையின் ஆரம்பக் கல்வி க வேண்டுமென்பதே கல்வித்
நற்பண்புகளை அக்கல்வி வழங் கயை கல்வி வழங்கும் பாடசாலை
மாற்ற முடியும்.
ன்ெ அமைப்பிலும் சூழலிலும் ண்டு வரப்படல் வேண்டும். $கள் சீரற்ற கட்டிங்களிலேயே ல் அழுக்கடைந்த பாய்களும் பாகிக்கப்படுகின்றன. அங்கும் ணப்படுவதில்லை. பிள்ளைகள் ாடும் அசுத்தமான நிலையிலும் ணமாகும். இந்நிலை மாறி, இப்
பரவானதாயும் வசதியானதாயும்

Page 133
9
அமைதல் வேண்டும். சாதாரண யோகிக்கப்படும் தளபாடங்களு
களும் இங்கும் உபயோகிக்கப்ப
இரண்டாவது, திட்டவட்ட மாகும். இன்றைய நிலையில் இ பதற்கான காலவரையறை எது? எந்நேரமும் மாணவர் அனுமதி ஒவ்வொரு மாணவனும் வெ கிறான். வகுப்பு ரீதியான அல் பிரிவுகள் எதுவும் கிடையாது. மாணவர் தொகையையும் கற்பி
பணிகளைச் செய்கிறார்.
இம் முறையை நிச்சயம் அனுமதி குறிப்பிட்டவொருகாெ வேண்டும். அதுவும் அங்குள்ள கேற்பக் குறிப்பிட்ட அளவிை வட்டமான பாடத்திட்டமும் அவ மாணவர் பிரிக்கப்பட்டு, 9تک
கற்பிக்கப்படல் வேண்டும்.
மூன்றாவது, இம் மத்ர அறிவுத்தரம் உயர்தல் வேண்டு விடயம் அவர்களது வேதை மத்ரஸாக்களிற் தகுதி வாய்ற் முடியவில்லையாயின், அதற்கு
களுக்குத் திட்டவட்டமான சம்ப

) கல்விச் சிந்தனைகள்
r umtGlost ustus TGD GAouŚl Gö 9 u ரும் கற்பித்தல் உபகரணங்
டல் வேண்டும்.
மான பாடத்திட்டம் அவசிய இங்கு மாணவரை அனுமதிப் வும் கிடையாது. வருடத்தில் க்கப்படுகின்றனர். அதனால் வ்வேறு பாடத்தைப் படிக் லது பாட ரீதியான கூட்டுப்
ஒரேயொரு ஆசிரியர் முழு
க்கும், மேற்பார்வை செய்யும்
மாற்றலாம். மாணவரின் எல்லையில் நடைபெறுதல் போதனாசிரியரின் தொகைக் ாராயிருத்தல் நன்று. திட்ட சியமாகும். வகுப்பு ரீதியாக |ப்பாடத் திட்டத்திற்கேற்ப
ஸாக்களிற் கற்பிப்போரின் ம்ெ. இதற்கான அடிப்படை மாகும். இன்று குர்ஆன் நத ஆசிரியர்களைப் பெற ரிய முக்கிய காரணம் அவர்
ளம் இல்லாமையாகும். சில

Page 134
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
இடங்களில் அவர்களுக்கு குறைவாகும். வேறு சிெ வழங்கப்படாது பிள்ளைக அறவிட வேண்டியுள்ளது. வாய்ந்த நல்லாசிரியர்கை நிலை மாறவேண்டுமானா?
யான சம்பளத்திட்டம் வகுத்
இத்தகைய சீர்திருத்தா களை சமூகத்துக்கு மிகட் முடியும். இக்கால கட்டத்தி நேர்சரிப் பள்ளிக் கூடங்க
படையிலான ஆரம்பக் கல்வி
 
 

20
வழங்கப்படும் வேதனம் மிகக் இடங்களில் எச்சம்பளமுமே ளிடமே ஏதாவது மாதச் சந்தா
இக்காரணங்கொண்டு தகுதி ாப் பெற முடியாதுள்ளது. இந் ல் அதற்குரிய ஒரே வழி நிலை நலேயாகும்.
வ்களின் மூலம் குர்ஆன் மத்ரஸாக் பயனுள்ளவையாய் மாற்றுதல் ல் மக்கள் மிக வேண்டி நிற்கும் ளாக அவை மாறி, மத அடிப்
யை வழங்கலாம்.
அல்-இன்ஷிறாஹ்
முஸ்லிம் மஜ்லிஸ், பராதனைப் பல்கலைக்கழகம், 1984-85, பக்: 65-68.

Page 135
2.
17. முஸ்லிம் பாடச இஸ்லாமியக்
சில தசாப்தங்களுக்கு முன் தற்போது முஸ்லிம் இளைஞர்களி சமுதாய உணர்வும், இஸ்லாமியப் அதிகரித்திருப்பதாகப் பலர் கூறக் முன்னேற்றம் ஏற்படுவதற்கு ( செல்வாக்கும் ஒரு முக்கிய காரண
ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக் கா6 மதக்கல்விக்கு முக்கிய இடமொ6 அதுவொரு விருப்பப் பாடமாகே கணிக்கப்பட்டு போதிக்கப்பட்டு களுக்குத் தோற்றும் மாணவர் இல் கட்டாயம் தோற்ற வேண்டும் எனும்
அக்காலத்தில் கல்வியில் மு மிகக் குறைவாகவே இருந்தது. 1 கைப் பாடசாலைகளிற் கற்ற முஸ் 2.2 சதவிகிதம் மட்டுமேயாகும். பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை ( யாகும். எனவே பாடசாலைகளில் இடம் வழங்கப்படவில்லையென்ட முஸ்லிம் மாணவரின் தொகைய
இருந்தது.
 

கல்விச் சிந்தனைகள்
ாலைகளில் த் தல்வி
ன்னர் இருந்ததை விடத் டையே மார்க்கப் பற்றும், பழக்க வழக்கங்களும் மிக கேட்கிறோம். இத்தகைய முஸ்லிம் பாடசாலையின்
ο στου του πυb.
vத்தில் பாடசாலைகளில் ன்று வழங்கப்படவில்லை. வே சில பாடசாலைகளிற் வந்தது. பொதுப் பரீட்சை hஸ்லாம் எனும் பாடத்திற்கு b அவசியமிருக்கவில்லை.
ஸ்லிம்களில் அக்கறையும் 1880ஆம் ஆண்டில் இலங் லிம் மாணவரின் தொகை உதவிபெறும் முஸ்லிம் ).3 சதவிகிதம் மட்டுமே மதக்கல்விக்கு முக்கிய பதோடு, இங்கு செல்லும்
|ம் மிகக் குறைவாகவே

Page 136
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
udstféer, és கல்வியிலு பள்ளிக்கூடம் எனப்படும் மாரைப் பயிற்றும் மத்ரல் கிரமத்தில், இன்று முற்றி ளாவிய ரீதியில் இன்று as Gificò, 26O,OOO (ypciu Gó ஆசிரியர்கள் பயிற்றுவி சனத்தொகையில் முஸ்லி கிட்டத்தட்ட உரிய பங்கா
விகிதமும் வெகுவாக அதி
இத்தகைய சூழ்நிை பிலும், மதக் கல்வியை பாடசாலைகளையே சார்கி சென்று விசாலமான ம நேரமோ, அவகாசமோ இ கிடையாது. அதற்கேற்ப அமையவில்லை. எனே
இடத்தைப் பாடசாலை வ
முதலாம் ஆண்டிலி யான இஸ்லாம் பாடப் ! மாகவும் கற்பிப்பதன் மூல அறிவினை மாணவர்களுக் களிலே சுத்தம், அன்பு, ! அல்லாஹ், மலக்குகள், நாயகம் (ஸல்), ஸகாத், கற்பிக்கப்படுகின்றன. ே

22
வள்ள இவ்விடைவெளியை ஒதல் குர்ஆன் மத்ரஸர்க்களும், மெளலவி லாக்களும் நிரம்பி வந்தன். காலக் லும் நிலைமை மாறிவிட்டது. நாட σιρ πή Θ 75 (၂၀)၏ပလ်iစံ U fTuler (TGod GA) ம் மாணவர்களை 9,500 முஸ்லிம் க்கின்றனர். இந்நாட்டின் மொத்த ம்களின் விகிதாசாரத்துக்கு இவை கும். எமது பல்கலைக்கழக அனுமதி கெரித்துக் கொண்டு வருகிறது.
லயிலும், இன்றுள்ள கல்வியமைப் யும் வழங்க வேண்டிய பொறுப்பு றது. குர்ஆன் பாடசாலைகளுக்குச் ார்க்க அறிவைப் பெறக்கூடிய ன்றைய பாடசாலை மாணவருக்குக் எமது ஒதல் பள்ளிக் கூடங்களும் வ, சமயக் கல்வியிலும் முக்கிய கிக்கின்றது.
ருந்து பதினோராம் ஆண்டு வரை புத்தகங்களை ஆழமாகவும் அகல ம் போதிய இஸ்லாம், அரபு பற்றிய க்கு வழங்கமுடியும். ஆரம்ப வகுப்பு பண்பு, இறை நம்பிக்கை, ஈமான்,
தொழுகை, நம்பிக்கை, நபிகள்
நற்குணங்கள் போன்ற விடயங்கள்
மேல் வகுப்புக்களிலே அல் ஈமான்,

Page 137
123
அல் இபாதாத், அத் தாரீக் எனு Ulu Ua) விடயங்கள் அடங்குகின் களைத் தெளிவுறக் கற்கும் ! இஸ்லாமிய அடிப்படை அறிவி களையும் பெறமுடியும்.
நற்பழக்கங்களில் சுத்தம்
நேரத்துக்குக் கருமமாற்றல் பேர் இவற்றை மாணவர் இளமையில் கொள்ளல் மிகப் பயன் தரும்.
குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு குறி வேற்ற முடியும் என்பதற்குச் தொழுகையாகும். சுபஹ9க்கு ப என்றால் முஅத்தினார் ஒரு வி பிந்தாமல் பாங்கு சொல்லுவார், ! தது, சிறிது படுப்போம் என அ லுஹர் 12.20க்கு என்றால்,கொ; பள்ளிவாசல் சென்று பாங்கு சொ என்றால் மின்சாரம் இல்லை, வெ தாமதிப்பதில்லை. இதனைத் அவ்வாறே. முக்கியஸ்தர் எவரும் தாமதிப்பதில்லை. எனவே நேரத் இதைவிட வேறென்ன உதாரணம்
 

கல்விச் சிந்தனைகள்
ம் அடிப்படைகளிற் பரந்து 1றன. மேற்போந்த விடயங் ாணவனொருவன் சிறந்த
னையும் பழக்க வழக்கங்
பேணல், - நல்லன பேசல், ன்றன மிக முக்கியமாகும். ருெந்தே பழக்கப்படுத்திக்
மிப்பிட்ட கருமத்தை நிறை சிறந்த உதாரணம் எமது ாங்கு சொல்லுதல் 4.37க்கு னொடியேனும் முந்தாமல், இரவெல்லாம் குளிராயிருந் வர் தாமதிப்பது இல்லை. திக்கும் உச்சி வெயிலிலும் ல்லுவார். இஷா 7:13க்கு ளிச்சம் வரட்டும் என அவர் தொடர்ந்து தொழுகையும் வர வேண்டியுள்ளதே எனத் துக்கு கருமமாற்றப் பழக வேண்டும்?
ஸாஹிறா, ஸாஹிறாக் கல்லூரி, கல்முனை நவம்பர்-டிசெம்பர் 1987, பக்: 1.

Page 138
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
கிழக்கின்
ஒன்பது ஆண்டுகளு வீசிய சூறாவளியின் அெ முறையினர் நன்கறிவர்.
23.11.1978 வியா யளவில் வேகமாக வீசத் சூறாவளியாக மாறி, பெ{ அதிகாலை மூன்று மணிய6
அதற்குள் மட்டக்க பேரழிவை ஏற்படுத்தியதே பிரதேசங்களிலும் சூறா ஏற்படுத்தி விட்டது.
ஏற்கனவே மூன்று புயலினாற் தாக்குண்டுள்ள
1845ஆம் ஆண்டிற் ( பற்றிய தகவல்களைப் பெ
பெரும் அனர்த்தங்க ஆண்டுச் சூறாவளியாகும்.
1921 இல் கல்முை காற்று பாரதூர அழிவுகெை
1907 ஆம் ஆண்டு என்றும், 1891 ஆம் ஆண் என்றும் அழைக்கப்படுகின்
 

24
18. சூறாவளிகள்
க்கு முன் கிழக்கு மாகாணத்தில் னர்த்தங்களை இன்றையத் தலை
ழக்கிழமை பிற்பகல் மூன்று மணி தொடங்கிய காற்று அன்றிரவு ரும் அழிவுகளை ஏற்படுத்தியது. ாவில் ஓய்ந்தது.
ளப்பை மையமாகக் கொண்டு நாடு, கல்முனை, பொலநறுவைப் வளி பெரும் அனர்த்தங்களை
தடவைகள் கிழக்கு மாகாணம்
து.
சூறாவளியொன்று அடித்தது. அது ற முடியாதுள்ளது.
ளை ஏற்படுத்தியது, 1907ஆம்
னப் பிரதேசத்தில் வீசிய பெருங்
ா எற்படுத்தவில்லை.
வீசிய சூறாவளி “பெரிய புயல்”
டு வீசிய சூறாவளி “சிறிய புயல்”
ாறன.

Page 139
25
1907 ஆம் ஆண்டைய சூற ஏற்படுத்தியது. இதனைப் பற்! பற்று வரகவி ஷெய்கு மதார் புல புயல் காவியம் பெருந்துணையாக
அத்துடன் அரசாங்க அதிப களப்புச் கச்சேரியின் பிரதம முத எஸ்.ஒ. கனகரத்தினம் 1921 “கிழக்கு மாகாண மட்டக்களப்பு ! (Monograph of the batticaloa frovince, Ceylon-Government ஆகியனவும் பேருதவி புரிகின்றன
அக்கரைப்பற்று கருங்கெ மதார் புலவர் இளவயதிலேயே ஆனால் மனக்கண் திறந்து அதி வரகவியாகத் திகழ்ந்தார்.
அவரது புயற் காவியம்’ செய்யுள்களைக் கொண்டது. அ
வருமாறு:
வந்திடு பெரும்புயலோ தெ வளர்கின்ற பங்குனி யிலொ இந்து வருமிரவு பன்னிரண்( எவருமறியுங்கிழமை ஞாயி சோலைதரு பனை தென்னை முந்திரி ஆலரசு பூவரசு புளிய மரமும்

கல்விச் சிந்தனைகள்
)ாவளி பெரும் அழிவுகளை றி அறிவதற்கு அக்கரைப் வரின் "கோரப் புயல்” எனும்
க இருக்கிறது.
ரின் அறிக்கைகள், மட்டக் தலியராகக் கடமையாற்றிய ஆம் ஆண்டு வெளியிட்ட மாவட்டத்தின் வரைவு நூல்" Dietrict of the Eaetern Printer, Colombo, 1921)
St.
ாடியூரில் வாழ்ந்த செய்கு கண் பார்வை இழந்தவர்.
சிறந்த பாடல்களைப் பாடி
முன்னுரை தவிர்ந்த 25 |ச்செய்யுள்களிற் சில பின்
ாள்ளாயிரத் தேழில் ன்பதாம் நாளில் டுமணி நேரம் றுதானே. ா கதலிகமுகன்னாசி
முருங்கை

Page 140
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
அனல் வாகை சமுளை
இன்னமுமநேக மரமா இடையிடை தெறித்த மண்ணிலுதிர் தேங்கா மணமான வாழை மறு சொன்னமரமன்றியே சொல்லுகிளி வரத்துத் அன்னங்கள் கானான் : ஆலா குளுப்பையி6ை பறவையோடு ஊர்வன பலவகை பிராணி պա இறைகருணையால் பு
ஏழுமனி நேர மதன் பி
1907ஆம் ஆண்டு
கிழமை நள்ளிரவு பன்னி சூறாவளி அன்றிரவு முழு காலை ஏழு மணியளவில்
புலவரின் "புயற் காவியம்'
இச்சூறாவளி பற்றி ஆங்கிலப் பத்திரிகையில் கொழும்பு வாசிகள் விபரத்ை
அன்றைய ஆளுநரு தியே முதலில் கிடைத்த த8 அரசாங்க அதிபராகவிருந் ருக்கு ஒரு அவசரத் தந்தி
 

26
| cßlartff பாலையின மரங்கள் னவைகள் வேரோடு,
வைகள் எண்ணவரி ததனால் ப் பலாக்காய்கள் மாங்கனிகள் காலெண்ண வரிதே. மாட்ாடு கோழிகள் தாரா கொக்குவக்கா வயற்கோழி ஊர்க்கோழி வ யோடு வெகு பறவை
எ நட்ப்பன் வினங்களிலே i Ué, Jaff தாகும்
யல் நின்றதுவே யன்று பகல்
ன்னாலேதான். .
* 侬、
மார்ச் 9ஆம் திகதி ஞாயிற்றுக் ரண்டு மணியளவில் ஆரம்பித்த வதும் வீசியபின் அடுத்த நாட் ஓய்ந்தது என்று செய்கு மதார் விபரிக்கிறது.
ய செய்தி கொழும்பில் ஒரு
வெளியானது. அதன்பின்னரே தை அறிந்தனர். க்கும் இந்தப் பத்திரிகைச் செய் o೧೧ು ஆகும். அவர் மட்டக்களப்பு த ஈ.எப். ஹொப்கின்ஸ் என்பா அடித்த rått.

Page 141
127
“கல்முனை ஆஸ்பத்திரி இ. இறந்து விட்டதாகவும் வாடி வீடு அக்கரைப்பற்றில் 1700 பேர் வீ கைச் செய்தி கூறுகிறது.
இச்செய்தி உண்மையானால்
リ
தந்தி மூலம் அறிவிக்கவில்லை
பத்திரிகைச் செய்தி உண்மையே மரங்கள் வீழ்ந்து அச்சேவை தன னால் அறிவிக்க முடியவில்லையெ
சூறாவளி பற்றிய அரசு அதி ஒரு பகுதி பின்வருமாறு அமைந்:
மட்டக்களப்புக்குத் தெற்கே" ܘܱܣܛ. கட்டையிலும் புயலினால் தென்ன இரு தோட்டங்களை அவதானித் பாரதூரமில்லை. அவ்விடத்திலிரு அதிகரித்திருக்கிறது. அரைக் இடத்தில் ஒரு தோட்டத்தின் சுt தென்னை மரங்கள் வீழ்ந்துள்ளன. சுமார் 50 சதவீதம் மரங்கள் வீழ்ந் அவதானித்தேன். వ్లో
அவ்விடத்திலிருந்து தெற். முடிந்தது. 20ஆம் கட்டையை அ பரிதாபமாயிருந்தது: எல்லாவன்

கல்விச் சிந்தனைகள்
டிந்து வீழ்ந்து நோயாளிகள் சேதமடைந்துள்ளதாகவும் டிழந்துள்ளதாகவும் பத்திரி
அது பற்றி ஏன் தனக்குத் என்று ஆளுநர் அறிய ந்தியின் வாசகம் இருந்தது.
ங்க அதிபர் ஹொப்கின்ஸ் எனவும், தந்திக் கம்பிகளில் >டப்பட்டிருந்ததினால் தன் பனவும் பதில் அனுப்பினார்.
பெர் வெளியிட்ட குறிப்பில் திருந்தது:
4ஆம் கட்டையிலும் 6ஆம் »Got udforsør பாதிக்கப்பட்ட் ந்தேன். ஆயினும் பாதிப்பு நந்து சூறாவளியின் வேகம் கட்டை தொலைவில் ஓர் மார் மூன்றிலொரு பகுதித்
10ஆம் கட்டைக் கருகில், திருந்த தோட்டமொன்றை
காய் பேரழிவையே காண ண்மியதும் நிலைமை மிகப் கயான மரங்களும் முற்றாக

Page 142
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
வீழ்ந்துள்ளன. சில இடங்
படவில்லை.
தென்னை மரங்களு தெறித்தும், வேரொடு மரங்களின் ஒலைகளும்
பாதிக்கப்பட்டிருந்தன; அ
அப்பிரதேசத்தின் ே முடியாது. அதற்கான வார்த் கூரைகள் நசிந்து கிடக்கி முற்றாகப் பறந்துள்ளன.
அக்கரைப்பற்றிலுள் றாக அழிந்து விட்டது. விட்டன. அநேக வீடுகளு கட்டைக்கு அப்பால் இரெ
தோட்டங்கள் அழிந்து விட்
இளம் தென்னைகள் வில்லை. ஆனால் அை டுள்ளதனால் சில மரங்க கப்பால் சேதங்கள் அவ்வள
அக்கிராமத்தில் மனி திருப்பது பேரதிசயமாகும்.
வலை பின்னியது போல் எ
மொத்தமாகக் கூறு
திசையில் 10ஆம் கட்டை

28
களில் ஒரு மரம் கூடக் காணப்
ம், கமுகு மரங்களும் நடுவால் வீழ்ந்துமிருந்தன. எஞ்சியிருந்த குருத்துக்களும் மிக மோசமாகப் 5) G) பிழைக்க (փԱԳաf75).
பரழிவுகளை என்னால் வர்ணிக்க நதைகள் இல்லை. மரங்கள் வீழ்ந்து ன்றன. சில வீடுகளின் கூரைகள்
ள கருங்கொடித்தீவு கிராமம் முற் பெரும்பாலான மரங்கள் சாய்ந்து ம் சேதமடைந்து விட்டன. 38ஆம் ண்டு செழிப்பான இளம் தென்னந்
LGT.
ஆகையால் அவை வேரோடு சாய வ மிக மோசமாகத் தாக்கப்பட் ளே தப்பிப் பிழைக்கும். இதற்
rவாயில்லை.
த உயிரிழப்புக்கள் அதிகமில்லா ஏனெனில் அவ்வளவு மரங்களும்
ங்கும் வீழ்ந்துள்ளன.
மிடத்து மட்டக்களப்பின் தென்
யிலிருந்து 40ஆம் கட்டைவரை

Page 143
29
தென்னைச் செய்கை முற்றாக ந அரச அதிபர் குறிப்பிட்டிருக்கிற
அரசாங்க அதிபரின் குறி தென்னந் தோட்டங்களுள் அதிக காரைதீவில் இருந்த "கரடித் தோ
ஓ.எஸ்.டீ. ஓகிரேடி எனு ஒலுவில் ஆகிய இடங்களில் நிச் தோட்டங்களை ஆரம்பித்தார். அவற்றை விற்றுவிட ஒகிரேடி
காரரானார்.
ஒகிரெடியின் காரைத்தீவு ஏக்கர்களைக் கொண்டது. இப்பி
22 தோட்டம்” என அழைக்கப்பட்டது
இதற்குக் காரணம் ஒகிே தோற்றம் கொண்டவர். Sa தாடியையும் கொண்டிருந்தார். யையும், கருமையையும் அவரது மக்கள் அவரை கரடித்துரை என
கரடியம்மா எனவும் அழைத்தனர்.
ஒகிரேடி துரை என்று
பட்டவரின் பெயர் பின்னர் தி:
ஆகியிருக்கவும் கூடும்.
ஒகிரேடியின் நம்பிக்கைக்
வேலன். தோட்டத்தில் வளர்க்க

கல்விச் சிந்தனைகள்
விட்டது.’ இவ்வாறு
前。
புக்களில் விபரிக்கப்படும் சேதமடைந்தவற்றில் ஒன்று ட்டம்” ஆகும்.
ம் ஐரிஷ்காரர் காரைதீவு, கோல் என்பவருக்காக இரு காலக் கிரமத்தில் நிக்கோல் டியே அவற்றின் சொந்தக்
த் தோட்டம் சுமார் 1000 ரதேச மக்களால் அது "கரடித்
J.
ரடி மிக ஆஜானுபாகுவான
க் கருமையான அடர்ந்த கரடியின் உரோம அடர்த்தி தாடி கொண்டிருந்ததினால் வும், அவரது மனைவியைக்
ஆரம்பத்தில் அழைக்கப் ந்து “போய் கரடி" என்று
குப் பாத்திரமான ஊழியர் ப்பட்ட பன்றிக் கூட்டத்தை

Page 144
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
பராமரிப்பதுதான் வேலனின்
(:ουουςότι στουτ அழைக்கப்பட்
அவருக்கு நெல் வே துண்டை ஒகிரேடி அன்பளி அல்லி மூலைச் சந்தி எனு
"பன்றி வேலன் வெளி’ என
யிலும் தொடர்பு பெறுகிறா காலத்தில் மட்டக்களப்பி போக்குவரத்து மிகவும் பின் கால் நடையாகவும், மாட்( சந்தர்ப்பங்களில் குதிரைக் வரக்கூடியதாக இருந்தது.
வீதியும் மிகவும் முரட ஒன்றை ஒகிரெடி ஏற்படுத் என்னுமிடத்தில் இருந்து வா நீராவிப் படகுச் சேவை ஒன் அவரது நீராவிப் படகான" ஆரம்பித்தது. தினசரி கான புறப்பட்டு மட்டக்களப்பை திரும்பியது. ஏழுமைல் வே றரை, மணித்தியாலங்களில்
1907ஆம் ஆண்டு சேதங்களைப் பற்றிய மதி பிரதம தலைமைக்காரர்கள்
 

30
வேலை. அதனால் அவர் "பன்றி
umTs.
ளாண்மை செய்யக் கூடிய நிலத் |ப்புச் செய்தார். அதுவே இன்று லும் இடத்துக்கு அருகே உள்ள அழைக்கப்படுகிறது. - - - - -
றாடு ஒகிரேடி பிறிதொரு வகை 前。 இந்த நூற்றாண்டின் ஆரம்பக் ன் தென் பகுதிக்கான வீதிப் ன் தங்கிய நிலையில் இருந்தது. டு வண்டி மூலமாகவும், <6\ෙguகோச்சி மூலமாகவுமே சென்று
ானது. இதில் புரட்சிகர மாற்றம் தினார். கல்முனையில் கிட்டங்கி வியினூடாக மட்டக்களப்பு வரை ாறை ஆரம்பித்ததார். 1891 இல் "ஷாம்றொக்” தனது சேவையை லை கிட்டங்கித் துறையிலிருந்து அடைந்து பிற்பகல் அங்கிருந்து பகத்தில் சென்ற இப்படகு மூன் ஒருவழிப் பயணத்தை முடித்தது.
சூறாவளியினால் ஏற்பட்ட நிப்பீடுகளை அவ்வப் பிரதேச (தற்போதைய உதவி அரசாங்க

Page 145
13l
அதிபருக்குச் சமம்) அரசாங்க துள்ளனர்.
அவ்வாண்டின் 41ஆம் இல கோறளை, மண்முனை வடக்கு, ! போரதீவு, கரைவாகு, சம்மாந்து விந்தனைப் பற்றுக்களின் இழ மொத்தமாகவும் தரப்பட்டுள்ளன.
இறந்தோரின் எண்ணிக்கை உயிரிழந்த மாடுகள் உயிரிழந்த ஆடுகள் (சில பற்றுக்களின் தகவல் இல்ை அழிந்த தென்னைமரங்கள் அழிந்த ஏனைய முக்கிய மரங்கள் சேதமடைந்த கட்டிடங்கள் (சில பற்றுக்களின் தகவல் இல்ை சேதமடைந்த கட்டிடங்களின் பெறு நெல் தானியங்களுக்கு ஏற்பட்ட ே மொத்த நஷ்டம்
వ్లో
அன்றைய நாணயப் பெறு மிகப்பெரிய தொகை ஆகும். ஏே ஒரு கூலியாளின் நாளாந்தச் சம்
அந்த இருபத்தைந்து ச அடிப்படைத் தேவைகளையும் சந்தோசமாக வாழ்ந்ததாக வயோ

கல்விச் சிந்தனைகள்
5 அதிபருக்குச் சமர்ப்பித்
க்க அறிக்கையில் ஏறாவூர் மண்முனை தெற்கு, எருவில் |றை, அக்கரை, பாணமை,
ப்புகள் தனித்தனியாகவும்
64
1436
175 ,
371O53 4O114
1842
Dںه மதி ரூபா 1,05,733
リ
சதம் - ரூபா 1,54,861
ரூபா 38,72,017.
மதியில் 38 இலட்சம் (BUT னெனில் அக்கால கட்டத்தில் பளம் இருபத்தைந்து சதமே.
தத்தோடு சகல நாளாந்த பூர்த்தி செய்து அவர்கள் திபரொருவர் குறிப்பிட்டார்.
*
గ్రీన్హెక్ట్ క్లిళ్ల

Page 146
atdio. ata. atb. Qgరీదు
சேதமடைந்த அரசாங் ரெத்தினம் தமது நூலில் பt
செட்டிப் பாளையம் வ
கணிசமாகச் சேதமடைந்தே
கல்முனை வாடி வீட்டி
களும் ஏனைய பொருட்களு
கல்முனையில் உள்ள இரண்டும் பாதிக்கப்பட்டன கூரை இடிந்து வீழ்ந்ததா களுள் சிக்குண்டனர்.
ஐந்து நோயாளிகள் இ சிலர் ஆஸ்பத்திரியை விட்(
இதேபோன்று பல நீ சேதமடைந்தன. "லேடி ஹ வில் தரைதட்டிச் சேதமடை
"அப்துல் ஹமீத்” எ உடைந்தது. பதினாலு ம காப்பாற்றப்பட்டனர். ஏன் மூன்று வள்ளங்களும் கல் கட்டத்தில் கல்குடாவே மட்
துறைமுகமாயிருந்தது.
“சவுந்தர லெட்சுமி” முனையில் அமிழ்ந்தது. ஐ

32
கக் கட்டிடங்களை எஸ். ஒ. கனக
ட்டியலிட்டுள்ளார்.
ாடி வீட்டின் கூரையும், சுவர்களும்
தாடு தளபாடங்களும் நாசமாயின.
ன் கூரை பறந்ததோடு தளபாடங் நம் முற்றாகச் சேதமடைந்தன.
பழைய, புதிய உப்புக் குதங்கள் ா. கல்முனை மருத்துவமனையின்
ல் நோயாளிகள் அவ்விடி பாடு
இறந்தனர். பலர் காயமடைந்தனர்.
டு ஓடி விட்டனர்.
ரோவிக் கப்பல்களும் படகுகளும் வ்லொக்” என்னும் கப்பல் கல்குடா ந்தது. எவரும் இறக்கவில்லை.
னும் பாய்மரக் கப்பல் முற்றாக ாலுமிகள் அதிலிருந்தனர். அறுவர் னையோர் காணாமல் போயினர். குடாவில் உடைந்தன. அக்கால
டக்களப்புப் பிரதேசத்தில் முக்கிய
எனும் பாய்மரக் கப்பல் பூனொச்சி
ஐவர் தப்பினர். அறுவர் இறந்தனர்.

Page 147
33
நெல் ஏற்றி வந்த 'முஹம்மத் கப்பலும் கிரான் குளத்தில் உடை
அந்தச் சூறாவளியின் ே களோடு ஒப்பிடுகையில் மனித இருந்தது பேரதிஷ்டமே. இதற்க
நள்ளிரவில் சூறாவளி அடி தினால் எல்லோரும் தத்தமது வி டிருந்தனர். அக்காலத்தில் கல்வி அரிது. யாவும் “வரிச்சி” வீடுக6ே
வரிச்சி வீடென்பது, முதலி இடங்களில் பலமான கம்புக கம்புகளும் கட்டப்பட்டு, இை
அடைக்கப்பட்டிருக்கும்.
கூரையும் பலமான கம்பு கோல் கோரைப் புல் என்பவற் இதனால் கூரை மேல் மரம் விழு கூடிய பலம் இக்கட்டிட அை வீழ்ந்த மரங்களைக் கூரையும் பின்னர் வீழ்ந்த மரங்களின் தா மலை போல் பின்னித் தாங்கிக் ெ
தரைமட்டமாகவில்லை.
காற்றின் பயங்கர ஓசையி பெரு மழையினாலும் கூரை ே கேட்கவில்லை என ஒரு வயோதி

கல்விச் சிந்தனைகள்
சவுந்தரி’ எனும் பாய்மரக் ந்தது.
பாது ஏற் பட்ட அனர்த்தங் உயிரிழப்புகள் குறைவாய்
ான காரணங்கள் உண்டு.
க்கத் தொடங்கிய காரணத் டுகளில் உறங்கிக் கொண் டு, ஒட்டு வீடு என்பன மிக
宵T。
ல் சுவர்கள் கட்ட வேண்டிய ள் நடப்பட்டு, குறுக்குக்
டவெளிகள் களிமண்ணால்
களால் கட்டப்பட்டு வைக் றால் வேயப்பட்டிருக்கும். ந்தாலும் அதனைத் தாங்கக் மப்புக்கிருந்தது. முதலில்
சுவரும் தாங்கிக்கொள்ள, க்கத்தை ஏனைய மரங்கள்
காண்டன. அதனால் வீடுகள்
னாலும், கூடவே பெய்த மல் மரங்கள் வீழ்ந்த சத்தம் பர் குறிப்பிட்டார்.

Page 148
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
கும்மிருட்டானபடியா வில்லை. காலையில் பார்; களும் வீழ்ந்திருப்பதைத் கெல்லையில் இருந்து இருந்த கடல் தெரிந்ததாக பல்லாயிரக்கணக்கான பற6
சூறாவளியினால் பா காக அரசாங்க அதிபர், நி ஆரம்பித்தார். தாமே 500
அதனைத் தொடங்கி வைத் இந்நிதிக்கு வாரி வழங்கின
ரூபா நிதியை மட்டக்களப்பு
 

(34
ல் எவரும் வெளியே வர முடிய ந்தபோது சகல மரங்களும், வேலி தாம் கண்டதாகவும், ஊரின் மேற் பார்த்தபோது கிழக்கெல்லையில் வம் அவர் குறிப்பிட்டார். அத்துடன் வைகளும் செத்துக் கிடந்தன. h
திக்கப்பட்டோருக்கு உதவுவதற் வாரண நிதி ஒன்றை உடனடியாக ) ரூபா நன்கொடையை வழங்கி ந்தார். நாடளாவிய ரீதியில் மக்கள் ார். இதனால் மொத்தம் 35 லட்சம் | மாவட்டம் பெற்றது.
சிந்தாமணி கொழும்பு, 6-12-87 பக் 9,15.

Page 149
135
நூற்றாண்டுத் மட்டக்களப்பு முஸ்
மட்டக்களப்பு மாவட்டமெ களப்பு, கல்முனை, அம்பாரை கொண்டிருந்த காலம் அது. பத் இறுதி இருபதாம் நூற்றாண்டின் பரப்பில் இப்பிரதேசத்தின் பொது மட்டத்திலிருந்தது. கல்வியை ெ நேரடிப் பங்கு மிகக் குறைவ. மாரின் தொண்டே அவ்விடை ெ
1918ஆம் ஆண்டில் மட்டச்
பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை வ
ஆண் வெஸ்லியன் மிஷன் 3 (് கத்தோலிக்க ຜົລສໍາ 3
ஆங்கிலத் திருச்சபை 1.
இந்துப் பாடசாலைகள் -
அரசினர் 6
மொத்தம் 13
இப்பாடசாலைகளிற் கல்ெ
சுமார் ஏழாயிரம் ஆவர்.
 
 
 

கல்விச் சிந்தனைகள்
திருப்பத்தில் லிம்களின் கல்வி
ன்பது, தற்போதைய மட்டக் க்கல்விமோவட்டங்களைக் தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் ா ஆரம்பம் எனும் அக்காலப் துக்கல்வி நிலை மிகவும் கீழ் பழங்குவதில் அரசாங்கத்தின் ாகவேயிருந்தது. மிஷனரி
வளியை நிரப்பியது.
ܫܵܬܹܐ ܝܼ ܬܵܐ $களப்பு மாவட்டத்திலிருந்த ருமாறு:
பெண் கலவன் மொத்தம்
7Ο 82
2 33 38
Ο 7 O8 10 1Ο
O2 O8
| II 122 146
வி கற்ற மொத்த மாணவர்

Page 150
GTcřo. GTá. GTub. ஜெமீல்
மெதடிஸ்த திருச்சன முதன் முதலாகப் பாடசாை காலித் துறைமுகத்தில் வந் என்பவர் கடல் மார்க்கமா முதலாவது ஆங்கிலப் மெதடிஸ்த மத்திய கல்லூ ஆயினும் வண. வில்லியம் மடைந்தார். அவரின் நினை மத்தியக் கல்லூரிக்கும் அமைந்திருந்த ஒல்ட் L சேமடைந்தது.
GSGổTQG cổTu uos afir நிறுவப்பட்டது. கல்மு6ை சாலையை (G.B.S) 1883 ஆரம்பித்தனர். இதனைத் (லீஸ்) உயர்தர பாடசா6ை இவையிரண்டும் 1953 ஆ இன்று உவெஸ்லி உய வருகிறது.
கத்தோலிக்க திருச்ச
S560) 6\) uJfTu-J UML-éFff60)Q)S.6T| 1873ஆம் ஆண்டிலும், அ சாலையை 1876இலும் பிக்கப்பட்ட புனித மரியா வளனார் துறவிகளினாற் பாத்திமாக் கல்லூரியெனட்

36
பயினரே கிழக்கு மாகாணத்தில் \லகளை ஆரம்பித்தனர். 1814இல் திறங்கிய வண. வில்லியம் ஒல்ட் க மட்டக்களப்பை வந்தடைந்து
பள்ளிக்கூடமான புளியந்தீவு ரியை அவ்வாண்டில் நிறுவினார். ஒல்ட் அவ்வாண்டிலேயே மரண Tவாகக் கட்டப்பட்டு மட்டக்களப்பு
அலுவலகத்திற்கும் இடையே மண்டபம் 1918 சூறாவளியில்
கல்லூரி 1820ஆம் ஆண்டு னயில் பெண்கள் விடுதிப் பாட இல் மெதடிஸ்த திருச்சபையினர் 5 தொடர்ந்து ஆண்களுக்கான N) 1901 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. பூம் ஆண்டு ஒன்றிணைக்கப்பட்டு
ர்தர பாடசாலையென இயங்கி
பையினர் மட்டக்களப்பில் தமது ாக அர்ச். மைக்கேல் கல்லூரியை řá. élélaŠluUT a GöTGoflufii udulů Urtu நிறுவினர். கல்முனையில் ஆரம் ர் பாடசாலை, 1938 இல் புனித பொறுப்பேற்கப்பட்டு 1951இல் பெயர் மாற்றம் பெற்றது. இத்

Page 151
37
திருச்சபையினர் 1928இல் கல்மு பாடசாலையைப் பெண்களுக்கென பாடசாலையும், பாத்திமாக்கல்லூரிய கப்பட்டு இன்று கார்மேல் பாத்தி வருகிறது.
தலையாய இந்துப் பாடசாை யாலயம், கல்லடி உப்போடை இ பாட சாலையெனும் பெயரோடு அ கான அடிக் கல்லினை 6.11.1925 நாட்டினார். கட்டிடம் பூர்த்தியாக்க வகுப்புக்கள் ஆரம்பித்தன.
இக்காலப் பரப்பில் கிழக்கு
களால் நடத்தப்பட்ட பாடசாலைகள்
நாடளாவிய ரீதியிலும் முஸ்லி யிருந்தது. 1900ஆம் ஆண்டில் உ பாடசாலைகள் 1828இலங்கையி முஸ்லிம்களால் நடத்தப்பட்டவை
இது மொத்தத்தில் 0.3 சதவீதமேய
இலங்கையிலிருந்த பாடசாை 1. ஆங்கிலப் பாடசாலைகள் 2. . மொழிப்) பாடசாலைகள் 3. சுய இக்கால கட்டத்தில் மட்டக்களப் எட்டுப் பாடசாலைகளை நடாத்தி மொழி மூலமான சுயபாஷாப் ப கிராமங்களிலேயே அவை அ6

கல்விச் சிந்தனைகள்
னை கார்மேல் ஆங்கிலப் ஆரம்பித்தனர். கார்மேல் ம் 1976இல் ஒன்றிணைக் மாக் கல்லூரியாக இயங்கி
லயான சிவானந்த வித்தி ந்து ஆண்கள் ஆங்கிலப் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இதற் இல் சுவாமி விபுலானந்தர் ப்பட்டு 1.5.1929 அன்று
மாகாணத்தில் முஸ்லிம் எதுவும் இருக்கவில்லை.
ம்களின் நிலை இவ்வாறே தவி நன்கொடை பெறும் ல் இருந்தன. இவற்றுள் ஆக நான்கு மட்டுமே. ாகும்.
bலகள் மூன்று வகையின: ஆங்கில-சுயபாஷா (இரு பாஷாப் பாடசாலைகள். | மாவட்டத்தில் அரசினர் னர். அவை எட்டும் தமிழ் ாடசாலைகளே. முஸ்லிம்
மைந்திருந்தன. ஏனைய

Page 152
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
கிராமங்களில் மிஷனரிம காரணத்தினால் அங்கு அ வேண்டிய அவசியம் இருக்
ஓட்டமாவடி, ஏறாவூ சாய்ந்தமருது, சம்மாந்து காமம் எனும் இடங்களில் அமைந்திருந்தன. இவற் மொழி மூலமான அடிப்பை கூடியதாயிருந்தது.
ஆங்கிலக் கல்வி கற்க மிக அரிதாகவேயிருந்தது மாகாணத்தில் அரசினால் ந களோ, ஆங்கில-சுயபாவ வில்லை. மிஷனரிமாரின் ஆங்கிலப் பாடசாலைகளி டிருந்தனர். அவர்களுள் 2 ராவர். இவ் வேளையில் கி முஸ்லிம்கள் சுமார் 40 வீத
கல்வியில் முஸ்லிம்க காரணங்களைக் கூறலா வேளாண்மைச் செய்கையை தது. பாரிய விவசாயத் திட் இருக்கவில்லை. இது இ தியது. ஒரு புறத்தில், :ே
அளவு உணவையும், કમા

38
ாரின் பாடசாலைகள் இருந்த ரசினர் பாடசாலைகளை நிறுவ
கவில்லை.
ர், காத்தான்குடி, மருதமுனை, றை, அட்டாளைச்சேனை, இறக் b இவ் அரசினர் பாடசாலைகள் றில் முஸ்லிம் மாணவர் தமிழ் டைக் கல்வியை மட்டுமே பெறக்
கச் சென்ற முஸ்லிம்களின் தொகை . 1887ஆம் ஆண்டில் கிழக்கு டத்தப்பட்ட ஆங்கிலப் பாடசாலை ஷாப் பாடசாலைகளோ இருக்க உதவி நன்கொடை பெறும் ல் 437 மாணவர் கற்றுக் கொண் 3பேர் மட்டுமே முஸ்லிம் மாணவ ழக்கு மாகாண மக்கட் தொகையில்
dstøjf.
ளின் அக்கறையின்மைக்குப் பல ம். அன்றையப் பொருளாதாரம் யே அடிப்படையாகக் கொண்டிருந் டங்களோ, தொழில் முயற்சிகளோ ருபக்க விளைவுகளை ஏற்படுத் வளாண்மைச் செய்கை போதுமான
டிப்படைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி

Page 153
செய்வதற்கான வருமானத்தை கற்று அதன் மூலம் வருவான இருக்கவில்லை. அவர்களின் யிருந்தன. அத்துடன் பணத்ே யிருந்தது. இத்தகைய விவ மிகவும் தேவைப்பட்டது. அ பள்ளிக்கூடங்களுக்கு அது வேலைக்கழைத்துச் செல்வதை
மறுபுறத்தில், இத்தகை வருவாயைத் தருவதாக அ நீர்ப்பாசனத் திட்டம் ஆரம்பிக்க கொருமுறை ஒருபோக வே தண்ணீர் பற்றாக் குறைவின விவசாயம் அடிக்கடி தோல் நிலத்தை உடைமையாகக் கெ போதிலும் அவர்களிடம் கூட பணப்புழக்கம் இருக்கவில்லை மிஷனரிப் பாடசாலைகளுக்கு கல்வி கற்பிக்கக்கூடிய பண தாகவே யிருந்தனர். போக்கு நிலைமையை மோசமாக்கின.
அரசாங்க உத்தியோகத்தி ஆங்கிலக் கல்வியறிவு மூல அன்றையச் சமூகம் அறிந்திரு
எல்லாவற்றையும் விட | மாற்றம் தொடர்பான அச்சமே

39
கல்விச் சிந்தனைகள்
யும் தந்த காரணத்தினால் கல்வி யத் தேடி வேண்டிய அவசியம் ன் தேவைகள் குறைவாகவே தவையும் மிகக் குறைவாகவே சாயத்திற்கு மனித உழைப்பு தனால் தமது பிள்ளைகளைப் அப்புவதைவிட வயல்களில் தயே பெற்றோர் விரும்பினர்.:
மை!
கய விவசாய முறை பெரும் மையவுமில்லை. கல்லோயா கப்படுவதற்கு முன் வருடத்துக் ளாண்மையே செய் யப்பட்டது. பாலும் பூச்சி புழுக்களினாலும் ல்வியடைந்தது. பல ஏக்கர் காண்ட போடிமார் சிலர் இருந்த - நிலம் இருந்ததேயொழியப் 5. எனவே தூரவிடங்களிலுள்ள நப் பிள்ளைகளை அனுப்பிக் வசதி படைத்தோர் மிக அரி பரத்துச்சாதனங்கள் இன்மையும்
Iாக
பின் மூலம், அதிலும் குறிப்பாக ம் பெறக்கூடிய பலனையும் க்கவில்லை.
மிக முக்கியமான காரணம் மத யாகும். மிஷனரிப் பாடசாலை

Page 154
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
களுக்குத் தங்கள் பிள்ை அவர்கள் இஸ்லாமிய வா விடுவரெனவும் மதமாற்றம் கள் அச்சம் கொண்டிருந்தன மிஷனரிப் பாடசாலைகளுக்
இவற்றுக்கு மாற்று வ அதிகளவு அரசினர் பா வலியுறுத்தக்கூடிய ,அல்ல தாபிக்கக் கூடிய கல்விமா பிரதேசத்தில் இல்லாது போ
இவற்றின் விளைவாக முஸ்லிம்களின் கல்வியறிவு
மக்கட் தொகை 60, தமிழில் எழுத வாசிக்க ஆண்கள் - 38
பெண்கள் - 4ے" ஆங்கிலம் எழுத வாசிக்
ஆண்கள் - 9
பெண்கள் - இ
தேசிய ரீதியிலும் மு அக்கறை மிகக் குறைவாகே
எல்லாப் பாடசாலைகளிலு எண்ணிக்கை வருமாறு:

40
ளகளை அனுப்புவதன் மூலம் ழ்க்கை முறையைக் கைவிட்டு செய்யப்படுவரெனவும் முஸ்லிம் ர். அதனாற் தமது பிள்ளைகளை கு அனுப்ப அவர்கள் தயங்கினர்.
ழியாக முஸ்லிம் பிரதேசங்களில் டசாலைகள் நிறுவப்படுவதை து முஸ்லிம் பாடசாலைகளைத் னோ, கல்வி இயக்கமோ இப் யிற்று.
1911இல் மட்டக்களப்பு மாவட்ட நிலை பின்வருமாறு இருந்தது.
OOO
த் தெரிந்தோர்
B6O
7
$கத் தெரிந்தோர்
つ
ᎧiᎼᎧ0ᎠᎧᏙ)
ஸ்லிம்கள் கல்வியிற் காட்டிய வயிருந்தது. 1883இல் நாட்டின்
பம் கல்வி கற்ற மாணவரின்

Page 155
14
சிங்களவர்
தமிழர் ஐரோப்பிய வழித்தோன்ற6 முஸ்லிம்
ஆங்கிலேயர்
ஏனையோர்
மொத்த
எனவே முஸ்லிம்களின் தொை
யாகும்.
1918ஆம் ஆண்டளவிலா படி கிழக்கு மாகாணத்தில் இருந்துள்ளன. இவற்றின் சராசர் சிறுமியருமாவர். பல குர்ஆன் கெடுப்பிற் சேராது விடுபட்டும்
இத்தரவுகளைக் கொண்டு முஸ்லிம்களும் சுயபாஷாப் பா மூலக் கல்வி கற்றோர் கூட மிகச் நன்கொடை பெறும் ஆங்கி சென்றோர் விரல் விட்டு எண்ணி
பாட சாலைக்குச் செல்லவேயில்
பத்தொன்பதாம் நூற்றாண் கல்வியின் அவசியம் முஸ்லி மிக நன்கு உணரப்பட்டது. ஆ இருந்ததனாலும் அநேக முஸ்

கல்விச் சிந்தனைகள்
- 56.487
289] ଜୋ
) -2286
- 1531
-1] ଚେ
-1O3
ம் -89439
க 1.7 சதவீதம் மட்டுமே
ன கணக்கெடுப்பொன்றின்
45குர்ஆன் மத்ரஸாக்கள் ரி வரவு 1114 சிறுவரும் 97 மத்ரஸ்ாக்கள் இக்கணக்
போயிருக்கலாம்.
பார்க்குமிடத்து இப்பிரதேச டசாலைகளிற் தமிழ்மொழி சிறு தொகையினரே. உதவி லப் பாடசாலைகளுக்குச் னக்கூடியோரே. பெண்கள்
DGU).
rடின் இறுதியில் ஆங்கிலக் மத்திய வர்க்கத்தினரால் கிலம் வர்த்தக மொழியாக லிம்கள் அதிலேயே ஈடுபட்

Page 156
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
டிருந்ததனாலும் தமது வர்த்த யறிவு அவசியம் என்பதை உ சட்டவாக்க மொழியும் ஆங்கி முஸ்லிம் விவாகப் பதிவுச் மானதென முஸ்லிம்கள் கரு வதனைத் தடுக்க அவர்ச இதற்கான காரணங்களுள் தt மூலம் வலுவாகக் காட்ட மு எனக் கருதினர். எனவே அ
துவம் உணரப்பட்டது.
முஹம்மது காஸிம் சித் கம்; அரபிப் பாஷாவின் வ சங்கம் ஸ்தாபிதம் என்பவை ! பிற்காலத்தில் கொழும்பு ஸ் மித்த மருதானை மொஹம் 1892இல் ஆரம்பிக்கப்பட்டே
பட்டது.
முஸ்லிம் பெண் கல்வி தசாப்தங்களும் இவையேயா பாடசாலைகள் கண்டி, கம் இடங்களில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட கலையில் கிளையொன்றை லெவ்வை அவரது மனைவி, முன்னின்றுழைத்தனர். குருந வதில் அக்காலை தபாலதிப
கரீம் என்பாரும் பெரும் பங்கு

42
க விருத்திக்கு ஆங்கில மொழி ணர்ந்தனர். அத்துடன் நாட்டின் லமாகவேயிருந்தது. குறிப்பாக சட்டம் தமக்கு மிகவும் பாதக தினராயினும், அது நிறைவேறு >ளால் முடியாது போயிற்று. மது எதிர்ப்பை ஆங்கில மொழி டியாமல் போனமையும் ஒன்று
ஆங்கிலக் கல்வியின் முக்கியத்
திலெவ்வை தொடங்கிய இயக் ருகை; மொஹம்மதன் கல்விச் இவ்வியக்கத்தை வலுப்படுத்தி, ாஹிறாக் கல்லூரியாகப் பரிண bமதன் ஆங்கிலப் பாடசாலை
தோடு முன்னெடுத்துச் செல்லப்
பற்றிய கரிசனை முகிழ்ந்த கும். 1891இல் மூன்று பெண் பளை, குருநாகலை ஆகிய -ன. கண்டிப் பாடசாலை கட்டுக் }யும் கொண்டிருந்தது. சித்தி
சகோதரி ஆகியோர் இவற்றில் ாகலைப் பாடசாலையை நிறுவு ராகப் பதவி வகித்த யூ.எல்.ஏ.
வகித்தார்.

Page 157
43
இதே ஆண்டில் தென் மாகா? பெண் பாடசாலைகள் நிறுவப்பட் முதலாம் திகதி காலியிலும், அே மாத்தறையிலும் அவை திறக்கப்பு கல்வித்துறை முயற்சிகளில் முன் டபிள்யூ.எல்.எம். மரிக்கார் என்ப களில் அரபு, தமிழ், கணிதம், பாடங்களாயிருந்தன. ஆயினும் இ ஐந்தும் அன்றையச் சூழலில் தா தோல்வியடைந்தன.
நாட்டின் ஏனைய பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட போதிலும் கிழ றின் தாக்கம் உணரப்படவுமில்லை
மேற்கொள்ளப்படவுமில்லை என்பது
அரசினர்
 
 

கல்விச் சிந்தனைகள்
ணத்திலும் இரு முஸ்லிம் u бот. 1891. sela,Cu. Tuft த மாதம் 15ஆம் தேதி பட்டன. தென் மாகாணக் னோடியாகத் திகழ்ந்தவர் வராவர். இப்பாடசாலை தையல்வேலை என்பன
இப்பெண் பாடசாலைகள்
க்குப் பிடிக்க முடியாமற்
இத்தகைய முயற்சிகள் க்குப் பிரதேசத்தில் அவற் . அத்தகைய முயற்சிகள் து விசனிக்கத்தக்கதே.
கலை அமுதம், முஸ்லிம் ஆசிரியர் கலாசாலை,
அட்டாளைச்சேனை,
1988 Luč: 15-18

Page 158
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
நூற்றாண்ட கிழக்கின்
இருபதாம் நூற்றாண் போக்குவரத்து வசதிகள் அதிபர்களின் வருடாந்த தினம் அவர்களால் எழுத களப்பு மாவட்ட வரைபு ! District), அன்று வாழ்ந்ே வற்றிலிருந்து பல தகவல்
ஆங்கிலேயர் ஆட்சி மாகாணத்தின் தலைநகரா.
1870 மே மாதத்தி மாற்றப்பட்டு அதன் முத மொரிஸ் என்பவர் பதவி ஏ
- மட்டக்களப்புக் க கட்டிடமே அரச அதிபரி இருந்தது. தலைநகரை கொண்டு செல்ல வே முறை மேற்கொள்ளப்ப அளிக்கவில்லை.
மட்டக்களப்பிலிருந்து சென்றன. ஒன்று பது

144
- 20. ஒன் ஆரம்பத்தில் போக்குவரத்து
டு ஆரம்பத்தில் கிழக்கு மாகாணப் எவ்வாறிருந்தன? அக்கால அரசு அறிக்கைகள், எஸ்.ஓ. கனகரத் ப்பட்ட “கிழக்கு மாகாண மட்டக் நூல்” (Monograp) of the Batticaloa தாருடனான உரையாடல் என்பன களைப் பெற முடிகின்றது.
யின் ஆரம்ப காலத்தில் கிழக்கு கத் திருகோணமலை இருந்தது.
ல்ெ தலைநகர் மட்டக்களப்புக்கு ல் அரச அதிபராக ஆர்.டபிள்யூ.ரி. ற்றார்.
ல்வித் திணைக்களம் இருந்த என் உத்தியோகபூர்வ இல்லமாக மீண்டும் திருகோணமலைக்கே ன்டுமெனும் முயற்சிகள் ஓரிரு ட்டனவாயினும் அவை வெற்றி
1ெ0ம்
து மூன்று பிரதான வீதிகள் ளக்கும், மற்றொன்று வடகரை

Page 159
14
வீதியெனும் பெயரில் திரிகோ தென்கரை வீதியென கும்புக்கன்
நூற்றி மூன்று மைல் வரைக்கும் சென்று, அங்கிரு பண்டாரவளை வரை சென்றது.
குதிரை வண்டியே இப்பிர கொழும்பு செல்வோர் பண்ட சென்று அங்கிருந்து புகையி கொண்டனர். கல்குடாவிலிருந் கொழும்புக்கு செல்லும் பிரா இருந்தது.
திருகோணமலை வீதி 84. யில் ஏழு துறைகளைத் தோல கடந்து செல்ல வேண்டியிருந் செய்வது கஷ்டமாயிருந்தது.
கும்புக்கன் ஆறு வரையும் இரண்டு மைல் நீளமுடைய கோரைக் களப்பு வரையுமான 2 அங்கிருந்த நாவலாறு எனும் மைல்கள் கிரவல் வீதியாயும், 6 வண்டிப் பாதையாயும் இருந்தன
“கல்றோட்டு” எனும் பொ தார் வீதிகளல்ல அவை. பாரிய மேல் சிறு கற்களைப் போட்டு மணலைப் போட்டு அமர்த்தியில்

கல்விச் சிந்தனைகள்
ன மலைக்கும், பிறிதொன்று
ஆறு வரையும் சென்றன.
நீளமுடைய வீதி பதுளை ந்து பதினெட்டு மைல்கள்
யாணத்திற்குப் பயன்பட்டது. ாரவளை வரை, இவ்வாறு ரதத்தில் பயணத்தை மேற் எது நீராவிக் கப்பல் மூலம் பயண முறையும் வழக்கில்
மைல் தூரமுடையது. இடை னி, வள்ளம் என்பன மூலம் ததனால் இதில் பிரயாணம்
மான தென்கரை வீதி நூற்றி பது. மட்டக்களப்பிலிருந்து 19 மைல்கள் கல் வீதியாயும்,
இடம் வரையில் ஆன 23 எஞ்சிய 30 மைல்கள் காட்டு
ழுது தற்போதுள்ளது போன்ற கருங் கற்களைப் பரவி அதன் - அதற்கு மேல் களி கலந்த நப்பர்.

Page 160
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
இன்னொரு வகை, அ பாரிய துண்டுகளாக கருங்க பட்டிருக்கும்.
இத்தகைய வீதியொன்
மாவடிப்பள்ளி வரை மிகச் சமீ
இவ்வீதிகளைப் போட எனப்படும் இந்தியத் தொ பட்டிருந்தனர். அத்துடன் வாகை, மருதம் போன்ற நிழ றவும், பராமரிக்கவும் தொ பட்டிருந்தனர்.
கால் நடையாகவும், வ
ருக்கு இவை சுகமான நிழ:ை
கடந்த இரண்டு மூன்று களை இணைப்பதற்காக வீத வெட்டப்பட்டன. மின்சாரக்
மறுபுறத்திலிருந்த மரங்களுட
மட்டக்களப்புக்கும் கு கிளை வீதிகள் மிக அரிதாக இருந்து கடற்கரையிலிருந்: வீதியும் இரு மைல் தொ என்னுமிடத்திற்கு ஒரு கிளை தாண்டிச் சென்றதும் காரைதீவு Distrumes, இறக்காமத்திற்கு sc

46
ம்மிக்கல் போன்ற அமைப்பில்
ல் வெட்டப்பட்டு பரவி அடுக்கப்
ாறு காரைதீவுச் சந்தியிலிருந்து ப காலம் வரை இருந்தது.
-வும் பராமரிக்கவும் “பைனர்” ழிலாளர் வேலைக்கு அமர்த்தப் வீதியோரங்களில் ஆல், அரசு, ல் தரு மரங்களை நடவும் நீருற் ழிலாளர் அரசினால் நியமிக்கப்
ண்டியிலும் பிரயாணம் செய்வோ ல வழி நெடுகிலும் வழங்கின.
தசாப்தங்களுள் தந்திக் கம்பி தியில் ஒரு புறமிருந்த மரங்கள் கம்பிகளை இணைப்பதற்காக
ம் வெட்டப்பட்டு விட்டன.
ம்புக்கன் ஆறுக்கும் இடையே வே இருந்தன. கல்முனையில் த வாடி வீட்டுக்கு ஒரு கிளை லைவிலுள்ள கிட்டங்கித்துறை வீதியும் இருந்தன. அவற்றைத் புச் சந்தியிலிருந்து சம்மாந்துறை நவீதி சென்றது.

Page 161
47
சம்மாந்துறையில் அதன் ஒரு சென்றது. காரைதீவுக் கப்பால் அ போதைய அல்லிமூலைச் சந்தி) இ ஒரு வீதி சென்று சம்மாந்துை பாதையுடன் இணைந்தது.
அக்கறைப்பற்றிலிருந்து சாக வண்டிப் பாதையும் பிரிந்து சென்ற
"இரவுச் சாப்பாட்டின் பின் இ வண்டியில் சாய்ந்த மருதூரில் வண்டியில் வைக்கோல் பரப்பி ெ அதன்மேல் பாய் விரிந்திருக்கும். தில் வண்டிக்காரன் உட்பட அ விடுவோம். மாடுகள் தம் பாட்டு கும். வண்டியின் கீழ் தூங்கும் ஹ லான வெளிச்சத்தைப் பரப்பும். பட் சிறிது இளைப்பாறி, மீண்டும் விடியற் காலையில் கல்லடித் துறை
அப்போது கல்லடிப் பாலம் கி ஆண்டே கட்டப்பட்டது. காலைக் விடத்திலேயே சாப்பிட்டு விட்டுத் கடந்து புளியந்தீவுக் கோட்டையடி
ஒல்லாந்தரினால் கட்டப்பட் கச்சேரியும் ஏனைய அரச அ திருந்தன. கச்சேரி அலுவல்கள் பிற்பகலில் தோணி மூலம் இப்பாெ

கல்விச் சிந்தனைகள்
கிளை பிரிந்து அம்பாரை ரசடி எனுமிடத்தில் (தற் இருந்து மல்கம்பிட்டி வரை றயூடாக இறக்காமத்துப்
ாமம் வீதியும், இறக்காமம்
இரட்டை மாட்டுக் கூட்டு இருந்து புறப்படுவோம். மத்தை போன்றிருக்கும். புறப்பட்டுச் சிறிது நேரத் னைவரும் நித்திரையாகி க்கு நடந்து கொண்டிருக் ரிக்கேன் லாம்பு மிக மங்க டிருப்புத் தோட்டத்தடியில் பயணத்தைத் தொடர்ந்து )யை அடைவோம்.
டையாது. அது 1930ஆம் கடன்களை முடித்து அவ் தோணி மூலம் வாவியைக் யில் இறங்குவோம்.
ட இக்கோட்டையிலேயே லுவலகங்களும் அமைந் )ள முடித்துக் கொண்டு
வருவோம்.

Page 162
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
வண்டிக்காரன் அங் போது கொண்டுபோன ச சோறு, கறி ஆக்கி வைத்தி
சாப்பிட்டு விட்டு மீ நாள் அதிகாலை ஊரை காலத்தில் மேற்கொண்ட
ஒருவர் குறிப்பிட்டார்.
இதே காலகட்டத்தி கும் இடையேயான பிரத
மட்டக்களப்பு வாவி விளங்
இப்பாதை ஒரு கா டிருந்தது. 15ஆம் நூற் மன்னனின் ஆட்சிக்காலத் எனும் இடத்திலிருந்து இ தேரரின் கூற்றுப்படி, கா, மேற்கு, கிழக்கு மூன்று எனவும், அவை வல்லிபு அறியக் கிடக்கிறது. என திற்கு முன்னர் துறைமுகப
சம்பன் எனும் வகை பொருள்படும். இவ்வூர்ப் எனினும் இந்நூற்றாண்டில் இருந்தும் சம்மாந்துறை னாலும் நாணற் புதர்களி கிரமத்தில் உபயோகிக்க (

48
கேயே மீன் வாங்கி பயணத்தின் மையற் பொருட்களைக் கொண்டு
ருப்பார்.
ள் பயணத்தை ஆரம்பித்து அடுத்த அடைவோம்.” எனத் தாம் அக்
பயணத்தைப் பற்றி முதியவர்
ல் கல்முனைக்கும் மட்டக்களப்புக் 5ான போக்குவரத்துப் பாதையாக
கியது.
லத்தில் சம்மாந்துறை வரை நீண் றாண்டில் ஆறாம் பராக்கிரமபாகு தில் சுமாத்திராவிலுள்ள பாலம்பாங் இலங்கை வந்து வாழ்ந்த ஆனந்த சியப்ப மன்னன் நாட்டின் வடக்கு,
துறைமுகங்களை அமைத்தான் rம், களனி, சம்மாந்துறை எனவும் வே சம்மாந்துறை நீண்ட காலத்
ாக இருந்திருக்கிறது.
வள்ளம் வந்தடையும் துறை எனப் பெயரும் அதை நிலை நிறுத்தும் ா ஆரம்ப காலத்தில் கிட்டங்கியில் வரையிலான வாவி, மண் அரிப்பி னாலும் மூடப்பட்டதனால் காலக்
pடியாது போய்விட்டது.

Page 163
49
கிட்டங்கித்துறை எனும் டெ ஏற்பட்டது. அவ்வாட்சிக் காலத்தி பொருட்களைச் சேமித்து வைப்ட பர்னாம் எனும் ஒல்லாந்தர் இ அக்கட்டிடம் கிட்டங்கி எனப்ட
இவ்விடமும் கிட்டங்கித்துறை என
மிகச் சமீப காலம் வரை கல்( துள்ள கிராமங்களுக்கும் கல்ஒய சில கொலனிகட்கும் வாவியைக் தில் வள்ளங்களும் தோணிகளும் ட
1975ஆம் ஆண்டளவிலே வீதி வாவிக்குக் குறுக்கே அமைக்
வாவிப் போக்குவரத்தில் ட 1891இல் ஏற்பட்டது. அவ்வா ஒகிரேடி என்பார் "ஹாம்றொக்” படகுச் சேவையை ஆரம்பித்தார்.
ஒகிரேடி எனும் இவர் é#5 fTG இடங்களில் பாரிய தென்னந் ே நடத்தியவர் ஆவார். இவரை கர மனவிையை கரடியம்மா என அழைத்தனர்.
இவரால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இ தில் புரட்சிகரமாகக் கருதப்பட்டது தில் பயணம் செய்து மூன்ற இப்பயணத்தை முடித்தது. தினச

கல்விச் சிந்தனைகள்
பயர் ஒல்லாந்தர் காலத்தில் ல் நெல், கொப்பரா முதலிய பதற்கான கட்டிடமொன்றை இவ்விடத்தில் நிறுவினார். பட்டது. அதையொட்டியே Tப் பெயர் பெற்றது.
முனையின் மேற்கே அமைந் ா குடியேற்றத் திட்டத்தின் கடந்து செல்ல இவ்விடத்
JucäTuulu Got.
யே கிட்டங்கி-சவளக்கடை
கப்பட்டது.
பாரிய அபிவிருத்தி ஒன்று "ண்டிலே தான் ஓ.எஸ்.டி.
(Shamrock) எனும் நீராவிப்
ரைத்தீவு, ஒலுவில் ஆகிய தோட்டங்களை ஆரம்பித்து ாடித்துறை எனவும் இவரது வும் இப்பிரதேச மக்கள்
இப்படகுச் சேவை அக்காலத் து. மணிக்கு 7மைல் வேகத் ரை மணித்தியாலங்களில் ரி காலையில் கிட்டங்கியில்

Page 164
எஸ். எச். எம். ஜெமீல்
இருந்து புறப்பட்டு மட்ட கிட்டங்கி மீளும். காலக் சி 1907இல் அலிஸ், பிரை பாதையில் சேவைக்கு விட்
மட்டக்களப்பின் தெ தேசத்துடனான போக்குவரத் பட்டது. தாவளம் என்பது செய்யப்படும் பிரயாணமா
கட்டி மாட்டு முதுகின் இருட
ஒரு தாவளத்தில் இ மாடுகள் இருக்கும். அம்ம பாதையால் ஒன்றன் பின் கழுத்திலே கட்டப்படும் சக எழுப்புவதனால் வனவிலங்கு
ஒக்காஸ்பிட்டி, வெல் னுாடாகவே இக்கண்டிப் ட பிரதேசத்திலிருந்து உப்பு ணாம்பு, புகையிலை முத செல்வர். மீண்டும் வரும்ெ பாக்கு, பழவகைகள், சோள கிழங்கு என்பவற்றுடன் பண்டமாற்று முறையில் bl
இத்தகைய மெதுவான
நூற்றாண்டின் முதல் மூன்று மாற்றமடைந்தன.

50
க்களப்பை அடைந்து, பிற்பகல் கிரமத்தில் ஸ்டான்லி கிரீன் என்பவர் ால் ஆகிய இரு படகுகளை இப்
TT.
ன் பகுதியிலிருந்து கண்டிப் பிர ந்து தாவளம் மூலம் மேற்கொள்ளப் காளை மாடுகளின் துணையுடன் கும். பொருட்களைக் சாக்குகளில் புறமும் தொங்கவிடுவர்.
ருபதிலிருந்து நாற்பது வரையான ாடுகள் காட்டினூடான ஒற்றையடிப் ஒன்றாய்ச் செல்லும், அவற்றின் டை எனும் மணி பெரும் ஓசையை குகள் வெருண்டோடி விடும்.
லஸ்ஸ், பிபில எனும் பிரதேசத்தி பயணம் நிகழ்ந்தது. கரையோரப் , கருவாடு, வெற்றிலை, சுண் தலிய பொருட்களைக் கொண்டு பாழுது குரக்கன், இறுங்கு மிளகு, ாகம், திணை, மண்டு, வத்தாளைக் வருவர். வர்த்தகம் அனைத்தும் ந்தது.
ன போக்குவரத்து முறைகள் இந்த று தசாப்தங்களில் மெல்ல மெல்ல

Page 165
5
1910ஆம் ஆண்டளவில் அறிமுகமாகியது. 1912இல் கோணமலை, புகையிரதப்பா ஆரம்பிக்கப்பட்டு, 1928இல் வந்தடைந்தது. கல்லடிப்பால
பட்டது.
கிழக்கு மாகாணத்தின் அதிகரிப்பதில் அப்போதைய தினராயிருந்த ஈ.ஆர். தம்பிமு
மானது.
இலங்கையின் ஏனைய சேவையினால் மட்டக்களப்ை அப்புகையிரதப் பாதை நிந்தவூ மட்டக்களப்பு வாவிக்குக் கு அமைத்தல் வேண்டும் எனச் ச மிக வலியுறுத்தினார்.
கிழக்கு மாகாண மக்க
தியினதும் இரு கோரிக்கைகள் நிறைவேறி விட்டன.
பொத்துவில் வரையான எப்போதாவது நிறைவேறுமா?

5 கல்விச் சிந்தனைகள்
பைசிக்கிள் இப்பிரதேசத்தில் பஸ் ஓட ஆரம்பித்தது. திரு தை 1927 மே 2ஆம் திகதி புகையிரதம் மட்டக்களப்பை
ம் 1930இல் கட்டி முடிக்கப்
போக்குவரத்து வசதிகளை சட்ட நிரூபண சபை அங்கத்
மத்துவின் பங்கு மிக முக்கிய
பகுதிகளுடன் புகையிரத ப இணைத்தல் வேண்டும். பூர் வரை அமைதல் வேண்டும். குறுக்கே கல்லடியில் பாலம்
Fட்ட நிருபண சபையில் அவர்
ளினதும், அவர் தம் பிரதிநி ா 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே
புகையிரதப் பாதை நீடிப்பு
சிந்தாமணி, கொழும்பு 26.02.1989,
பக்: 9.

Page 166


Page 167


Page 168


Page 169


Page 170


Page 171


Page 172