கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: புள்ளி விபரக் கைந்நூல் நல்லூர் பிரதேச செயலகம் 1998

Page 1
'A2- 1 - n) 17c0
புள்ளி விபரக் கைந்நூல் STATISTICAL HAND BOOK
நல்லூர்ப் பிரதேச செயலகம்
சண்ம்ல். சுய பத்மkசிகம்

NALLUR DIVISIONAL SECRETARIAT
93.கபாம்பு:தப்படி
பச,
1998
திட்டமிடல் பிரிவு, பிரதேச செயலகம்,
நல்லூர்.
சுங்கல் அலகைகேசமகாலடிகை

Page 2


Page 3
மேற்கு வலிகாமம் கிராது இது ஏறத்தாந்தி, பிரதேச செயலர் பிரிவுகளும்,
முன்னுரை
********** யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பிரதேச செயலர் பிரிவுகளுள் நல்லூர் பிரதேச செயலர் பிரிவும் ஒன்றாகும் இப்பிரிவு 1992 இல் உதவி அரசாங்க அதிபர் பிரிவிலிருந்து பிரதேச செயலகமாக தரமுயர்த்தப்பட்டது. இப்பிரதேச செயலகம் 4 கிராம் அலுவலர் பிரிவுகளை உள்ளடக்கியுள்ளது. இது ஏறத்தாழ 1135 3 ஹெக்டயர் பரப்பளவுடைய நீண்ட பரந்த பிரதேசமாகும். இதன் வடகிழக்கு எல்லையாக வலிகாமம் கிழக்கு பிரதேச செயலர் பிரிவும், வட மேற்கு எல்லையாக. வலிகாமம் தெற்குப் பிரிவும், மேற்கு எல்லையாக வவிகாமம் இமற்கு, யாழ்ப்பாண பிரிவில் ஒரு பக்தியும், தெற்கு எல்லையாக யாழ்ப்பாண நகரமும் தென்கிழக்கு எல்லையாக யாழ்ப்பாண கடல் நீரேரியும் காணப்படுகின்றது.
- -விகார் பிரிவிலிருந்து பிரதேச செயலகமாக தரமுயர்த்தப்பட்டது இட்டாயா ---- ...
காக்க -
யாழ்ப்பாண நகரத்தையண்டிய பகுதியாக அமைந்துள்ள இந்தப் பிரதேச செயலர் பிரிவு மக்களின் தேவைகளுக்கான சேவைகளை வழங்கக் கூடிய பல்வேறு நிறுவனங்களையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ள முக்கிய கேந்திர நிலையமாகவும் அமைந்துள்ளது. அதாவது மாவட்டச் செயலகம், யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம், திறந்த பல்கலைக்கழகம், விவசாய ஆராய்ச்சி நிலையம், கால்நடை சுகாதார நிலைபம், விவசாயப் பயிற்சிப் பாடசாலை, கல்வித் திணைக்களம் மற்றும் 40 இற்கு மேற்பட்ட பாடசாலைகள் மாநகரசபை, நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்புச் சபை, தொழில்நுட்பக் கல்லுாரி எனப் பல்வேறு துறையிலும் முக்கியத்துவமான சேவை வழங்கும் நிலையங்கள் இதகைத்தே உள்ளமை இப்பிரதேசத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவத்தை வழங்குகிறது. இத்தன்மை காரணமாக இப்பிரதேசம் துடியடர்த்தி கூடிய பிரதிநசமாகவும் காணப்படுவதுடன் மக்கள் வாழ்க்கையின் அடிப்படைத் தேவைகளைக் கணிசமான அளவு நிறைவு செய்யக்கூடியதாகவும் காணப்படுகின்றது.

இப்பிரதேசத்தில் பெரும்பகுதி மக்கள் கல்வி வளம் பெற்றவர்களாக இருக்கின்றார். அத்துடன் விவசாயத்திற்கு உகந்த மண்வளமுடையதாகவும், டவர்ப்பு தன்மையற்ற கிணற்று நீரும் கிடைப்பதனால், பலர் விவசாயத்தில் ஈடுபட்டவர்களாயுள்ளனர்.
பாடவகை:நகல் எம்.
இவ்வாறாக பலவழிகளாலும் முக்கியத்துவமுடையதான இந்தப் பிரதேசத்தின் அடிப்படைத் தரவுகளை ஒன்று திரட்டி உடனடி தேவைகள் பலவற்றையும் நிறைவேற்ற உதவுவதே இந்தப் புள்ளிவிபரக் கையேட்டின் நோக்கமாகும். கூடிய வேரையில் இப்பிரதேசத்தின் தரவுகள் இங்கு சேகரித்துத் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இது யாவர்க்கும் பெரிதும் பயன்படுமென்ற கருதுகிறோம்.
அபிவிருத்தியில் உச்ச நிலையை அடையக் கூடியதான சாத்தியமான நிலைமைகளை இயல்பாகவே கொண்டமைந்துள்ளன. நல்லுார் பிரதேச HIசயலர் பிரிவினை அபிவிருத்திப் பாதையில் இட்டுச் சென்று மாநிலம் பயனுறச் செய்வது எம் அனைவரது கடமையாகும்.
க. கனகரத்தினம் பிரதேச செயலர்,
நல்லூர்.
பிரதேச செயலகம்,
நல்லூர்.
10 - 3 - 98.
------- *3
- சாசாகடி!-, = 1 .
- க---
-..ச:-:54 #: :!+:4ா.---ஈg 1 4-4' கா -'

Page 4
....... ; " -
உள்ளடக்கம்
பக்கம்
1.!'"!
": : 71
'.-:.. ]
17
1. (முன்னுரை 02. பெளதிக அம்சங்கள் 3. விவசாய நடிழவியல் வலயம் 04. மண் வகைகளும், இயற்கைத் தாவரமும் 05. நல்லூர் பிரதேச சயலக வரைபடம் 5. நல்லூர் பிரதேச கிராம அலுவலக பிரிவு வரைபடம் 17. நல்லூர் பிரதேச செயலக இயலாதீக நிலைபற்றிய வரைபடம் : 08. நிலக்கீழ் நீர்ப்பயன்பாடு 09. நல்லூர் பிரதேக ilசயலக வெப்பநிலையும் மழைவீழ்ச்சியும் 10. மண்வகை பற்றிய வரைப்படம் 11. விவசாய சூழலியல் பற்றிய வரைபடம் 12. நிலப்பயன்பாடு 13. கிராம உத்தியாகத்தர் பிரிவு (கெக்டயரில்) 14. மொத்தச் சனத்தொகை 15. நல்லூர் பிரதேக [filசயலக பிரிவில் ஆண்டொன்
238 £ே8
உ - ம்.
! قيا

- - - -
: .........'
14. பெயலு அடி.LISLMடய ou1 ரக சரகதUN ! MT 17. மரக் கூட்டுத்தாபன செயற்பாடு 18. விவசாய சம்பந்தமான விபரங்கள் | 19. இடப் உணவுப் பயிர் பெரும் பாகம் 1997/1998 20. டப உனவுப் பயிர் சிறுபோகம் 19ம் நர்பாசனம் 21. உடய உணவுப் பயிர்கள் காலம் பாகம் 1966 307 22. விவசாய சம்மேளனங்களின் எண்ணிக்கை 23. கால்நடை சம்டாந்தமான விபரங்கள் | 24. திருநெல்வேலி பால் கொள்வனவு, உற்பத்தி நிலையம் : 25. கடற்றொழில் சம்பந்தமான விபரங்கள் 2. நீர்ப்LIாசனம்: தங்கள் விபரம் 27. மின்சாரம் சம்பந்தமான விபரங்கள் 28. அரச துபாவப்கம், உப தபாவேகம் 29. வீதிகள் விபரம் 30. வாகன விபரம் 31. வட பிராந்திய போக்குவரத்துச் சபை 32. தேவி.அ.சபையினால் 1997/1998 காலப்பகுதியில்
வழங்கப்பட்ட விடமைப்புக் கடன் விபரம் 73. வைத்தியசாலைகள், பணியாளர்கள் பற்றிய விபரம்
ដ៏ 1 ដំ ំ ។ ====888 3
' ' ' '
" : - - -
" 25
34.31 .27
" :27
.,1: ..
4 " : -';'
'' ".
27

Page 5
30
31
13
1. த
கூர்ந்.
யாழ்
34. கோட்டப் பாடசாலைகள் விபரம் 35. யாழ் தொழில்நுட்பக் கல்லூரியின் பயிற்சி நெறிகள்,
விரிவுரையாளர்கள் பற்றிய விபரம் 36. பயிற்சி நெறிகள் 7. டயர் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் பற்றிய விபரம் 38. விளையாட்டுக் கழகங்கள் 30. யாழ் பல்கலக்கழகம் பற்றிய விடாரம்: 4[I. யாழ் பல்கலைக் கட்டிட நிருமாணங்கள் - 1998 41. பிரதேச செயலகங்களுக்கு அங்கீகரிக்கப்ட்ட ஆளணி விபரம் 42. இனனமுற்றோர் எண்ணிக்கைப் படிவம் - 11 -1995 43. பொதுசன டதவிகள் பற்றிய விபரம்
- "
44. வழங்கப்பட்ட காணி விபரம் 5. தற்பொழுது ilசயற்படும் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கங்கள், பாதர் கிராமிய
அபிவிருத்திச் சங்கங்கள் பற்றிய விபரம் 46. பிரதேச {nசயலக பிரிவிலுள்ள மாநகர சபை எல்லைக்குட்பட்ட வீதிகள் விபரம் 47. பிரதேச செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட மாநகர சபையின் சனசமுக நியைங்கள் பற்றிய "
விபரம் 48. பிரதேச செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட மாநகர சபையின் திறந்து கின்ன்றுகள்,
துழாய்க் கிணறுகள் ஆடி அபுள்ள மருந்தாக்ளார்கள் பாதிப்பு : Iாம் Enல் Mளபkirாள் பiru - 1ாம்
39
19.
இட்ட!
கெடு
வட[5
ஏன்
41
உடப்
பகுத்த
44
ஃ
..
2. !
ய
கார

IN.க.
சற்றி
மாத
ம!
மேற்
* 1!,
- -
மின.
55
3. !
உ -----க -தத...யாண. -ய wall Al) ப பா ய றRIJOULIENEWil ID ய 40ாபரய 5. நல்லூர் பிரதேசசபை கொக்குவில் ஐடப அலுவலக விதிகள் விபரம் 51. நல்லூர் பிரதேச சபை உப அலுவலக விதிகள் பற்றிய வியாரம் பி2 நல்லூர் பிரதேசசபை சனசமுக நிலையங்கள் - கொக்களில் உடல் அலுவலகம் 53, நல்லூர் பிரதேச சபை சனசமூக நிலையாங்கள் - நல்லூர் உப அலுவலகம் 54. நல்லூர் பிரதேசசபை பொதுக் கிணறுகள் வியரம் 5. நல்லூர் பிரதேச சபை குழாய்க்கிணறுகள், மயானங்கள் விபரம் 5. நல்லூர் பிரதேசசயை ஆயுள்வது தனியார் மருந்தகங்கள் எண்ணிக்கை 57. நல்லூர் பிரதேச செயலக பிரிவிலுள்ள கைத்தொழில்கள் சம்பந்தமான விபரங்கள் 58. தொழில்நுட்பத் தொழிலாளர் விடறம் 59. நல்லூர் பிரதேச செயலக பிரிவிலுள்ள அரசாங்க நெசன நிலையங்கள் பற்றிய விபரம் 50. நல்லூர் பிரதேச செயலக பிரிவிலுள்ள ப.நோ.கூ.சங்க கிளைகள் வங்கிகள் 51. தேசிய இளைஞர் சேவைகள் பண்ற வேலைத் திட்டம் 52. நல்லூர் பிரதேச செயலக பிரிவிலுள்ள அறநெறி பாடசாலைகள் பற்றிய விபரம் 53. நல்லூர் பிரதேச செயலக பிரிவிலுள்ள சிகாவில்கள் தேவாலயங்கள் பற்றிய விபரம் 34. பன்முகப்படுத்தப்பட்ட வரவுசெலவுத்திட்டம் 54. நல்லூர் பிரதேச [சயலக பிரிவிலுள்ள அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் பிரமாண அடிப்படை
யிலான மூலதன ஒதுக்கீடு | 56. அரசசார்பற்ற நிறுவன உதவிகள்
48
59
நீர்
அன.
S(
- '...'' --
பி
54.
வற்பு
நீர்
'. ". "
..!
55
55

Page 6
பெளதீக அம்சங்கள்
****************
1. தரைத் தோற்றம்
த்த
நல்லுார் பிரதேச செயலக பிரிவினைப் பாதுமோக நோக்கும்போது அதிக உயர (வறுபாடுகளற்ற பிரதேசமாக காலாப்படுகின்றது. கூர்ந்து ஆராயும் போது சிறிதளவு உப்யார வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றது. இப் பிரதேசத்தின் அரியானைக் கிராமமானது நாக்கு வடிவில், யாழ்ப்பாணக் கடனரேரிக்குள் நீண்டு காணப்படுவதுடன் கடல் மட்டத்திலிருந்து இறக்குறைய 2 அடி உயரத்தில் அமைந்துள்ளது. எனவே இப்பகுதியே இப்பிரதேசத்தின் மிகவும் குறைந்த தடயரத்தையுடைய பகுதியாகும் அரியாவைப் பிரதேசத்திலிருந்து வடமேற்கு நோக்கிச் செல்லக் செல்ல உயரம் மிக மெதுவாக அதிகரித்துச் செல்கிறது. அதாவது சந்தர்மடம் பகுதி ஏறக்குறைய 14 அடி உயரமாகவும், வண்ணார்பண்ணை வடமேற்குப் பகுதி வறுககுறைய 16 அடி உயரமாகவும் காளாப்படுகின்றது. ஆனால் நந்தாவில் நளந்தினை அண்டியுள்ள பகுதி ஒப்பீட்டு ரீதியில் ஏனைய பகுதியைவிட டயரம் குழைந்து தாழ்ந்து யாகுதியாகக் காணப்படுகின்றது. இப்பிரிவில் கோண்டாவில் பிரதேசம்தான் அதிகூடிய உயரத்தைக் கொண்ட பருதிப்பாகக் காணப்படுகின்றது. எனவே நல்லூர் பிரதேச செயலக பிரிவானது கடல் மட்டத்திலிருந்து 30 அடிக்குட்பட்ட பகுதியாகவே காணப்படுகின்றது. 2. காலநிலை
க!
: ச., - 5 ... ............................................ ..... ... ... .

Lாச வசயகப் ப ப்ப்படுகெ, பைசா வாய தெரியரை யாப்பா யாட்ெடதாரிய பெயங்கெ காரணிகளிளாலசிய நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. இப்பிரதேசத்தின் சராசரி வெப்பநிலை 281 செல் வருடாந்த மழை விழச்சி 700 மி.மீ ஆகும். வெப்பநிலையைப் போறுத்தவரையில் வடகிழப் பருவப் பெயர்ச்சிக் காற்றுக் காலத்தில் சிறிதளவு வேறுபாடு காணப்பட்ட போதிலும் ஏனைய மாதங்களில் குறிப்பிடத்தக்களவு மாற்றம் ஏதும் காணப்படுவதில்லை. இதேபோன்று வடக்ழ்பருவப் பெயர்ச்சிக் காற்றுக் காலத்தில் மழைவீழ்ச்சியின் பெரும்பகுதி காணப்படுவதால், கார்த்திகை, மார்கழி மாதங்களில் பெருமளவு மழைவீழ்ச்சி பறப்படுகின்றது. மேலும் இமற்காகவுகை முலமும் வங்காள விரிகுடாவில் ஏற்படும் தாழமுக்யங்கள் மூலமும் மழைவீழ்ச்சி பெறப்படுகின்றது.
இங்கு பெறப்படும் மழைவீழ்ச்சியானது இப்பகுதியின் காலபோக நெற்செய்கையை நிர்ணயிப்பதுடன், தரைக்கீழ் நீர்வளத்தை மிகை நிரம்பல் செய்வதற்கும் அதன் மூலமாக தரைக்கீழ் நீர்வளத்தை பாதுகாப்பதற்கும் பெரும் அளவுக்கு உதவி செய்கிறது.
3. நீர் மூலங்கள்
பிரதா ராயக் பிரிவில் நான் பலமானது பெரும்பாலும் தரைக்கீழ் நீர் வளமாகவே காணப்படுகின்றது இங்கு மேற்பரப்பு நீர்வளங்கள் எனக்குறிப்பிடக்கூடிய ஆறுகளோ அல்லது பயன்படுத்தக்காடிய பாரிய குணங்களோ காணப்படுவதில்லை. கிண்ணை வடிவில் அமைந்த கரைகள் மண்ணால் ஆக்கப்பட்ட சிறிய குளங்கள் காணப்படுகின்றன. இக் குளங்களில் இருக்கும் நீர் வரட்சியான காலங்களில் வற்றிவிடுவதனாலும், இவற்றில் நீர் தேங்கும் அளவு குறைவாக இருப்பதாலும் இவற்றிலுள்ள நீர் அசுத்தமாக காணப்படுவதாலும், இம் மேற்பரப்பு நீர்வளமானது மனித, குடிநீர் தேவைகளுக்கோ அல்லது LIயிர்ச்செய்கைக்கோ பெருமளவில் பயன்படுத்த முடியாமல் காணப்படும்.

Page 7
4. தரைக்கீழ் நீர்வளம்
--தாததன ஏனைய பகுதியுடன் ஓயிடும்போது ஒப்பீட்டளவில் கலாம்
இப்பிரதேசத்தின் முக்கிய நீர்வளம் தரைக்கீழ் நீர்வளாமாதம் இப்பிரதேசம் ஒரு வரண்ட பிரதேசமாக காணப்படுவதால், இங்கு மக்கள் செறிவாக காணப்படுவதற்கு இத்தரைக்கீழ் நீர்வளம் முக்கிய காரணமாகும். தியாகுவாக நீர்வளம் கிணற்றின்மூலம் பெறப்படுகின்றது. அரியாலை பகுதி கடலை அண்டிய பகுதியாக காணப்படுவதாலும், அங்கு காணப்படும் LEாறைகள் சிறிய துண்ரகங்ழ் ரூபாக்களைக் கொண்டிருப்பதாலும், இயக்கு கள்ள தரைக்கிற நீர்வளம், இப்பிரதேசத்தின் இளைய பத்தியுடன் ஒப்பிடும்படாது ஒப்பீட்டளவில் வளம் குறைந்ததாகaேt காணப்படுகிறது. இப்பிரதேசத்தின் ஏனைய பகுதிகளான கொக்குவில், கோண்டாவில், திருநெல்வேலி திடான்ற பகுதிகளில் சுண்ணாம்புக் கற்பாறைகள் காரணமாக தாக்கம்: யூதகள் சிறப்பாக அமைந்துள்ளதுடன் இங்குள்ள நீர்வளம் மனித பாவனைக்கு சிறப்பாக KTணப்பட்டாலும் இடையிடையே உணர்த்தமையும் காணப்படுகிறது. Lாயகப்படக்காடியதாகவும் உள்ளது. (மலும் நல்லூர், கந்தர்மடம், வாரணார்பண்ணை ஆகிய பகுதிகளில் தரைக்கீழ் நீர்வளம் சிறப்பாக
:(:' ' ' ' ' ' '
'' .. இப்பிரிவினி மட்டு நிலப் பயிர்ச்செய்கையை மேற்கொள்ளும் பகுதிகளில் கிணறுகள் மூலமே நீர்ப்பாசனம் பெறப்படுகின்றது. 14%AEாளத்தைக் கொண்டதாகவும் காணப்படுகின்றது. இக்கிணறுகளின் நீர்வளமானது கோடை காலத்தில் மற்றும் தன்மையுடையதாகவும், மாரிகாலத்தில் மீள் நிரம்புகை காரணமாக "6மலதிக
--
இவவளமானது இன்று உச்ச அளவில்
இப்பிரதேசத்தின் மக்கள் செறிவையும் பயிர்க் [Hitசய்கையையும் நிர்ணயிக்கும் 4பயன்படுத்துப்பட்டாலும், இலதிக பயன்பாட்டுக்கு ஓடட்டாழித்த முடியாததாகவும் காவிரிப்டாடுகிறது.
11

- - - -
விவசாய சூழலியல் வலயம் *******非典********的中部和來,
விவசாய சூழலியல் பின்பது விவசாய முயற்சிகள்டன் தொடர்புபட்ட ஒன்றாகும். மழைவீழ்ச்சி, தாவரம், மண், நிலப்பயன்பாடு, உயரவேறுபாடுகள் என்பவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு விவசாய சூழலியல் வலயம் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது, இப்பிரதேசம் ஏறத்தாழ தட்டையாகக் காணப்படாடுவதாலும் இதன் மழைண்ழ்ம்சி 5வடகிழ் பருவட்டுயர்ச்சிக் காற்றுக்காலத்தில் அதாவது, இரண்டு அல்லது மூன்று மாது HKTமங்களில் கிடைக்கப்படுவதாலும் விவசாய நிதியாக பெரும்பபாக பயிர்ச்செய்கையை மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இதன் காரணமாக இப்பிரதேசம் பரவன்ட வலயத்துக்குள்ளேயே அதாவது, டி எல் 4 எனும் விவசாய நமாலியல் வலயத்திற்குள் உள்ளடக்கப்படுகிறது.
IPL லுயற்aSTகத் தாவரமும்
" " மண் வகைகளும் இப்படம்3கத் தாவரமும்
''-- -- ----- ... 1. "----
,., ******************牛的冰水冰***
- ' -'
:
1ாயன் வகைகளை இரு யாரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம். இப்பிரதேசத்தின் மான்நிலப் பயன்பாடு பகுதியினால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. இப்பாகுபாட்டின் அடிப்படையில் இங்கு காணப்படும்
..!
காரையாரச் சமவெளியில் காணப்படும் மண் வகைகள். 2. கன்ளம்புப் பாறைப் பகுதிகளில் காணப்படும் மண் வகைகள்.
******* *" : -

Page 8
k#####并持其开其持持并甘往#好并球孫林#
許打挂持#####军并封葬在并持其各并琴持###萨#詳丹桂
44MHout No 4041441, perational
MMANT */
A・A sySerg
MAP OF LOCATION
--,.
NALLUR A.G.A DIVISION
VALWAM研北两身"
· B,EISM

Sacrationshayernatown Mamathrmる基野
“
h4 PN# + ·
过RAM,第4张个W AN
";

Page 9
04
杂苯并非持球計怒待其并非必共计於长共t################持基丹在比基往并获打井村村基###林打#########林些甚至在萨排行经科林
htw/:ptr Fw} 此也nt”
NALLUR
:en
Mem
. S. TITISIC - 1}
TBin-GH11
Aust
出的24
中,
聯nter
jpfinePh件
HTM#1业
曲
1州的
RHIN ARE
M
即:
%中,
”。
14.
H
| 相
MV 4F中再#W++
| 4-由HAM
明代比對
雄ttern | HN;
and),

#排卦持其莊#举行#并##甘結
巴格拉基於其北部扩张於此时在其作苏共#####################菩萨轻女詳好社长并持球萨基拉基拉比萨拉戈萨######
..............
Astral fffff
共三十
H
1中,24
台k=FL 车考

Page 10
SER:
• .maan lennom sina t.e
MAP OF PHYSICAL FEATURES
NALLUR A.G. A DIVISION
*YAm
* * *

$: 4tia܀
Nh
ܕ ܗܝ ܕܐ ܝܙ"

Page 11
list, yaikently
napr.:
pretrtret
to Low Acquifer in Fractamxed. Local or Disc Ontinous Moderate
sarlardan
impdelayanyi
:ARTIR
iyoru,
Acquifer Extensive and Hibiy Productive
upakan
hari pertama Lilienaknyrirtugal in piykryengder
inolonelungedrere
per primer, typisk pi, jikkrir tenglar shpinyin
perdorpiente.
NALLUR AG.A DIVISION
Z {
ap.idylinks Fannius
sig, thelpigr" ., kupagyta
Sydnih, terkena Spleri
rherrytrer Buriindirirrefruhrdidit, pipirknipper
Lipiuntly deplini, Girl" ir,hy *C.-kaniyat talveleerpeleivinarse
*adorissippodarbu rur Almaniyleytirishnahzenler: *gendenzirani trirdriphrissimptorlar lyhyehyolentett
intry ch-lyfikohet
GROUND WATER POTENTLAL
*** M**
持并计算括针技林持并往往并#;并持球莎拜萨并针并注詩许其外封科科#############持芬甚革括:##沙萨并以往萨并接到萨并并#
HETZ:Gather:Escrete:Statui 12

住持并扩######
建皆#############挂并并
特性行炸好時###译并###著往往并转甚括桂芬難并将
d :
北*
htthat
......

Page 12
的中学之一,主君的文法的书的法院和地
:::::
RAIN FAIL AND TFTAIPERATURE FACTERN (1989)。

ليليلیلییا
مهم
f#

Page 13
கரையோர சமவெளிகளில் காணப்படும் மண் வயக்களில்
-- கம்
செம்மணித் தொடர் நாவற்குழித் தொடர் கொழுப்புத் துறைத் தொடர் அரியாலைத் தொடர் கோயிலங்காண்டித் தொடர் உப்பு ஆறு, தொண்டமானாறு, குடத்தனைத் தொடா என்டவை அடங்கும்.
சுண்ணாம்புக் கற்பாயாறு பகுதிகளில் காணப்படும் மா வகைகளில்
1. சங்கானைத் தொடர்
வட்டுக்கோட்டைத் தொடர்

இது பாதாடா பலாலித் காடர் என்பவை அடங்கும்
கரையோரம் அம்மாவளி மண்வகைகள் கடற்படிவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட வயாகும் இவ்வகையில் இக்கடற் படிவுகள் செறு, நளி ஆகிய பெறுபட்ட கூறுகளைக் கொண்டுள்ளதுடன், இத்தகைய மண்வகைகள் பெரும்பாலும் கடல் அலைபின் செயற்பாட்டினாலும் காற்றின் செயற்பாட்டினாலும் உருவாக்கப்படுகின்றது. இப்பிரதேசத்தின் காரணாப்புக் கற்பாறைப் பகுதிகளில் உள்ள மண்வகைகள் செயல்முறைகளான){ரிய இவ்வகை மகன்கள் உருவாகின்றன. அடர்த்தியான பயிர்ச்செய்கைகாரினால் யாகபடுத்தப்படுவதாக காணப்படுகின்றது. சுண்ணாம்புக் கற்பாறையின் மீது ஏற்படுகின்ற இயற்கைச்
யாருதிபட்டில் இயற்கைத் தாவரம் எனக் குறிப்பிடக்கூடிய தாவரங்கள் இன்று
பெரு IMளவிற்கு, அழிக்கப்பட்டு விட்டன. இருந்தபோதிலும் கடற்கரையோரங்களில் மாத்திரம் ஒருசில நளறவாநிலத் தாவர வர்க்கங்களைக் காணலாம். ஏனைய சிரதேசங்களில் இன்று காணப்படுபவை இரண்டாம் மூன்றாம் வளரிகளே ஆகும்.
- -- ----., -
"- -- ----w7ஆAFEாகா' ..

Page 14
60
|
V
* # ° F)
* *
e a & AA
N
dVAN TIOS
pamir 1° ge V
* * * pr' :
NALLUR AG.A DIVISION
*** '4
5.0 : 9 -

一
.
*“中, | ls,
| 5号55,
*h
さらお .......
明明,一
於丹在一些主星
textH
.兵姓ypes
被說是在
Hypagnationstry在本年第tt the
#「t$h thang
45.44t 结ed her全940年 一些在時F府心五tte...
华地热的,年trith
伊西罗岁种ft c
Timory
基harti;
=
。
亚

Page 15
征战的对的较的方法先将好的部分和数论的中心等配對对党联合的独有的特务之政府等官结为此书中的第8个班组,
*M+4*r+ 中
wwwwwייויו-הווריורוזאי"א וויקי
* “T
MAP OF AGRO ECOLOGICAL ZONE
NALLUK AG.A DIVISION
1: 或, ;
ܕܙܚܙܟܙܔܛ

并#片计#####
es理
Ep11 w1, ,

Page 16
* ... * * * '. :
Racet acceptenaataxauamtanganakan
1. ***
LAND USE PATTERN NALLUR AG.A DIVISION
....d
...............
*** ** *:
" . :
A
/'.
** .
*
*
Paddy
DES
Barten land Sparsely used crop Isaid Hoevestesd

xivitup and
|PHtml dup
Mixed tree and other peremiul crops
....:
#柱群落过程落甘芬打行扩打并扩持谷芬
环持#并移葬在

Page 17
நல்லூர் பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்கு உட்பட்ட கிராம
本冰冰冰和书本中部部书本的书本中外本书外**********毕***********本部外
உத்தியோகஸ்தர் பிரிவுகளின் பரப்பளவு ஹெக்ரேயரில் 1998
தொ. இல்.
水中水平平出中化中外出中,事中出生水平平平平平,平平本外部书中:水平平出华沙平平平平产业化进步中部水平化中出本中出中
கிராம உத. பிரிவு இல்.
கி. உத், பிரிவின் பெயர்
விஸ்தீரணம் (ஹெக்டேயரில்)
04
[5
(6.
17
8
ஜே9
நிஜா)
நிஜ9)
ზუ·
ஜோக்
ஜே95
ஜே9
ஜே97
நிஜ9
(ஜே9 -
அரியாலை தென்கிழக்கு அரியாலை கிழக்கு அரியாலை வடம்பற்கு அரியாலை மத்தி மேற்கு அரியாலை யதன்மேற்கு அரியாலை மத்தி வடக்கு அரியாலை மத்தி அரியாலை மத்திதெற்கு ஐயனார் கோவிலடி பண்ணார்பண்ணை வடக்கு வண்ணார்பண்ளை வாஙrள்
35.05
321. 35
2.10
14.04.
34.48
75
15. 67
56
25.8
15.84
0

--------- யெட 42
14
=2555
ஜே/100
நிஜ 101
ஜே/12
ஜே/103
நிஜ 104
ஜ 105
ஜெ106
நிஜ/10?
இஜ1118
ஜே 109
ஜே110
ஜே111
ஜே112
ஜே113
ஜே/114
வண்ணார்பண்ணை வடகிழக்கு நீராவியடி கந்தர்மடம் வடமேற்ரு கந்தர்மடம் வடகிழக்கு கந்தர்மடம் தென்மேற்கு கந்தர்மடம் தென்கிழக்கு நல்லுார் வடக்கு நல்லுார் இராஜதானி நல்லூர் தெற்கு நல்லூர் சங்கிலியன் தோப்பு திருநெல்வேலி மேற்கு திருநெல்வேலி மத்தி மேற்கு திருநெல்வேலி தென்கிழக்கு திருநெல்வேலி வடகிழக்கு திருநெல்வேலி மத்திவடக்கு
14.35
11.45
9.15
6.25
3.75
11.03
7.13
12
13.72
1051
20. 70
2. 81
19.51
11.77
AS 89
- ----- ----- -ஈரான, பி

Page 18
---.
13
ஜெ 15
ஜே116
ஜே117
இஜ118
இஜ119
ஜ 120
ஜ 121
ஜே 122
ஜே123
ஜே 124
ஜெ 125
ஜே12
ஜெ 12
ஜே/128
கொண்டாவில் வடமேற்கு கோண்டாவில் தென்மேற்கு கொண்டாவில் மந்திரமற்கு கோண்டாவில் மத்தி கிழக்கு கோண்டாவில் வடகிழக்கு கோண்டாவில் தென்கிழக்கு கொக்குவில் வடகிழக்கு கொக்குவில் கிழக்கு கொக்குவில் தென்கிழக்கு கொக்குவில் வடமேற்கு கொக்குவில் மேற்கு கொக்குவில் மத்தி கிழக்கு கொக்குவில் தென்மேற்கு கொக்குவில் மந்தி மேற்கு
16. 42
30.96
36.76
3.72
29.16
15. 70
27.01
13.25
1894
34.34
13.36
10.73
9. 85
25 31
1 I |
外班距
38
பி
40
மொத்தம் :1135.93

நல்லூர் பிரதேச செயலாளர் பிரிவின் மொத்தச் சனத்தொகை விபரம் - 1998 平平平平平平************非中华毕业生冲平平平平平平中水平******平*****************************中非***
தொ.இல் கி. உ.பி.இல
கி.உத் பிரிவின் பெயர்
நிரந்தர
குடும்பங்
களின் எண்.
நிரந்தர"
குடும்ப
அங், எண்.
இடம்பெயர்ந்த இடம்பெயர்ந் மொத்த
மொத்தக்
குடும்பங்களின் குடும்ப அங்.
குடு,எண்.அங்.எண்.
எண்ணிக்கை
415
207
302
168
ទនទទ ខ ន ន ន
மஜா?
ஜே$)
ஜேர்
ஜே92
ஜே93
ஜே/4
ஜே95
ஜேகே
ஜே
ஜே98
அரியாலை தென்கிழக்கு அரியாலை கிழக்கு அரியாலை வடமேற்கு அரியாவை மத்தியமற்கு அரியாலை தென்மேற்கு அரியாலை மத்தி வடக்கு அரியாலை மத்தி அரியாலை மத்தி தெற்கு ஐயனார் கோவிலடி வண்ணார்பண்ணை வடக்கு
1319
1129
626
326
27
355
197
250
295
284
331
384
பாடம்
48
4S(I
250
325
358
422
418
47.
5
3
15
1431
74
1033
1138
1341
1329
15110
938
200)
903
138
430
27
1052
1221
10
91
239

Page 19
-
258
52
44
413
37)
81
13
234
611
355
223
606
583
500
417
400
224
174
347
185
13
1418
1313
113
1128
107)
712
5
113
43
39]
2பி2?
1844
173
ஜேg
ஜே/1ம்
ஜோ 101
ஜே12
ஜே/103
ஜ104
ஜே105
ஜே/10
ஜேர்17
2103
மஜ/10
110
ஜே111
ஜே112
ஜே113
ஜே/114
மஜர்15
3)
வண்ணார்பண்ணை வடமாற்ரு வண்ணார் பண்ணை வடகிழக்கு நிராவியடி கந்தர்மடம் வடமேற்கு கந்தர்மடம் வடகிழக்கு கந்தர்மடம் நெல்மேற்கு கந்தர்மடம் தென்கிழக்கு நல்லூர் வடக்கு நல்லார் இராஜதானி நல்லார் தெற்கு நல்லுார் சங்கிலியன் தோப்பு திருநெல்வெலி மேற்கு திருநெல்வேலி புத்தி மேற்கு திருநெல்வேலி தென்கிழக்கு திருநெல்வேலி வடகிழக்கு திருநெல்வெலி மத்திய வடக்கு கோண்டாவில் வடமேற்கு
744
725
598
13
F50
13
162
43)
458
ST)
12
134.
13
11
151
144
13
133
1675
1942
1926
15
1870
1325
111
11
ப்
1370
3085
2345
574
11
1424
252
1908
529
150
431
90
738
2.13
355
S1)
280)
பி
SSO
11
31
பி
633
422
52
- 2
25
448
995
1157
2012
134!
84
100
803
40
457
147
569
-கா'

مناب
13
230
7
71
230
226
252
445
பி
70
214
24
22
11.03.
731
1603
1415
S)
371
83
17
543
如如且必刘如死牙密9如
ஜே/117
ஜே118
119
ஜே120
ஜே 121
மல12
123
124
ஜே/125
ஜேர்126
ஜே127
ஜ/12
124
- நா -----தா பா கோண்டாவில் மத்தி மைற்கு கோண்டாவில் மத்தி கிழக்கு கோண்டாவில் வட கிழக்கு கோண்டாவில் தென் கிழக்கு கொக்குவில் வட கிழக்கு கொக்குவில் கிழக்கு கொக்குவில் தென்கிழக்கு கொக்குவி வட மேற்கு கொக்குவில் மேற்கு கொக்குவில் மத்தி கிழக்கு கொக்குவில் தென்மேற்கு கொக்குவில் மத்தி மேற்கு
1011
229
17
200)
1265
127
1577
1
321
638
55
24
399
323)
494
20E
304
3
33[
458
10S
37
33
394.
194
344
118
105
327
13
52
82
365
171
21
25
27
354
6ெ7
103
ஒ4
831
112
3
117)
104)
1488
114
13048
41476
4253
1353
173)
34999

Page 20
----- - -- -- -
15
நல்லூர் பிரதேச செயலாளர் பிரிவிலுள்ள ஆண்கள் டெபண்கள் விபரம்.
中华中师书动中外的中外书中中外冲本中的中和第怀冲中部的牌利的中场中的外來冰水中书事中军中非不
தொ. இல்
கி. உது. இல்
ஆஸ்கா
பெண்கள்
மாந்தம்
[]
02
:
(7
12
548
(ம்
49
78
S09
441
543
கிசு
கி உடல் பிரிவின் பெயர் அரியாலை தென்கிழக்கு அரியாலை கிழக்கு அரியாலை வட மேற்கு அரியாலை பத்தி மேற்கு அரியாமல் தென்மேற்கு அரியாலை மத்தி வடக்கு அரியாலை மத்தி அரியாலை மத்தி நெற்ரு. ஐயனார் கோவிலடி வண்ணார் பண்ணை வடக்கு வண்ணார் பண்பைன வட மேற்கு வண்ணார்பண்ணை வட கிழக்கு நீராவியடி கந்தர்மடம் வடமேற்கு ஈட்நகர்x in வா சிம்ஸ்
ஜோ
அஜg
பி
ஜே)
ஜெ93
ஜ94
ஜே95
ஜேன்
ஜே97
ஜே98
ஜே99
இன100
ஜே 101
ஜே102
min
ST
5(IQ
59
17
SE
54
ஒ42
459
811 *.. : '.
454.
15
BT!
47
பெ
1000
1கப்
1
10
17ST
128
1254
12
1519
10}
717
-----
752
T?
42. -
S
1NCR.

-- ---
பாயபய பக்ய Nய ஆய-பசு Mபயர்
24
575
17
717,4;
31S
S3
279
217;
1040
எ2
1330
9%
1063
SS
133
2)
1031
581 '. "
1162. '
1258'.
357
325
பி)
£)
2-98422கலம்
(ஜ 104
ஜ 105
ஜே 108
(ஜ 107
ஜெ 108
ஜே 109
ஜே110
ஜே111
ஜே112
ஜே113
ஜே114
(115
ஜே116
ரஜ117
ஜெ118
ஜே119
ஜ 120
ஜே 121
சந்தர்மடம் மதமேற்கு கந்தர்மடம் தென் கிழக்கு நல்லூர் வடக்கு நல்லூர் இராஜதானி நல்லூர் தெற்கு நல்லூர் சங்கிலியன் தோப்பு திருநெல்வேலி மேற்கு திருநெல்வேலி மத்தி மேற்கு திருநெல்வேலி தென் கிழக்கு திருநெல்வேலி வட கிழக்கு திருநெல்வேலி மத்திய வடக்கு கோண்டாவில் விடமேற்கு கோண்டாவில் தென்மேற்கு கோண்டாவில் மத்தி மேற்கு கோண்டாவில் மத்தி கிழக்கு கோண்டாவில் மத்தி கோண்டாவில் தென்கிழக்கு கொக்குவில் வடகிழக்கு
5
1351
12
84.
-- ----- ... ... ...
T
2257
26
6
1786
85
22
113!
1975
1074
92)
489
1489
1152
5:31
5.
84.
AT7
12
9
- 99
இg
93]
SS
.......

Page 21
1
- 2)
'3)
153
175
17
கொக்குவில் கிழக்கு கொக்குவில் தென்கிழக்கு கொக்குவில் வடமேற்கு கொக்குவில் பிரியமற்கு கொக்குவில் மத்திகிழங்கு கொக்குவில் மதன்மேற்கு கொக்குவில்டபந்தி மேற்கு
1ெ2
பி123
(ஜ '124
[7125
1ெ26
நிஜ 127
பின்
11
3045
பி
135)
4
14
41
77
528
75)
13
£115
பு)
435
30
[ / E 1 1 1 5
ர
610
1371
101)
4)
371)
மொத்தம்
2507
பற
49
நல்லூர் பிரதேச செயலர் பிரிவின் வயது அடிப்படையிலான சனத்தொகை விபரம்
球水平出水*w***tp:中毕业鲜半***:*求出部部外部半部毕业部水中外冲冲冲冲冲冲冲出地球和母:平统时:水出北非本市北部水平半平业中书中讲述中部水平;中
ஃ---ள்
கி.உது, பிரிவின் பெயர்
தொ. இல்
கி.டி.பி இல்
[] - 5
3.ப
... 1
20. 35
5 நிமல்
நிஜா
9
அரியானை தென்கிழக்கு அரியாலை கிழக்கு

52
gே
517
40
398
31
134.
215
- \'; *'
456
37
24
24
34.
[/
38
#08]
3
பி
பு?
23
433
(%
24
7t
62
30
22
141
17
14)
118
135
15
10
17
148
134.
[]
2)
13
56
477
45 [ ]
ஜே91
மஜா 92
விஜS3
94
நிஜ95
ஜே965
நிஜ97
ஜே9
நிஜ
100
ஜே111
ஜே1
நிஜ1
ஜே104
நிஜ 105
ஜே105
ஜெ10ா
ஜே 105
அரியாலை வாட சிமற்கு, அரியாலை மத்தி மேற்கு அரியாலை தென்மேற்கு அரியாலை மத்தி பெடக்கு அரியாலை மத்தி அரியானை பத்தி தெற்க, ஐயனார் கோவிலடி வண்ணார்பண்ணை வடக்கு, வண்ணார்பண்: வடபாற்கு வண்ணார்பண்aiyண வடகிழக்கு நீராவியடி கந்தர்மடம் வடமேற்கு கந்தர்மடம் FRIட கிழங்கு, கந்தர்மடம் தண்மேற்கு கந்தர்மடம் தென்கிழக்கு நல்லுார் வடக்கு நல்லூர் இராஜதானி நஸ்ணா தெற்கு
- - - -
115 -
ܗܳܕ݂ܶܐ
215
31
:313
4.
:34]1
:37
3Rd.
2:7),
ஒ4
5)
119
10
அத்துடன்
44.
ஈ12
1;
835
பி
37
4
441
7
2ti
12
3
142
13
1
344
1
உற்பத்தி
100,000
விற்பனை
115
13
20
7)
17
25
43
151
140
176
135
108
15
1
25
: .:11 ..
54. 54...
4தி
14)
61)
2.(0)
331
ஈக***
*44ாட்டிக்காட்டியுகயுகம்

Page 22
17
143
17
55
258
62
ஈ7
15
31
213
188
215
135
பி
21
30
44
13
12
2ம்
4
137
23
1ா?
30)
பி
9)
27
315
118
35
8
71
447)
E84
(32
27
25
23
12
261
533
/ே10
ஜே110
மனு111
ஜெ11)
ஜே11
ஜே114
ஜே115
ஜே11
ஜே117
பஜ113
கஜ119
ஜே/120
ஜே21
ஜே1
12
ஜே114
நல்லுார் சங்கிலியன் தோப்பு - திருநெல்வேலி மேற்கு திருயநல்வேலி பாத்து மேற்கு திருநெல்வேலி தென்கிழக்கு திருநெல் வலி 6-கிழக்ரு திருநெல்வேலி பாந்திடை கரு காளான்டாவில் விட யெற்கு கோனாடாவில் தெள்டி பற்கு, கானம்டாவில் மத்தி மற்ரு கோண்டாவில் மத்தி கிழக்கு, கோண்டாவில் மந்தி கான்டாவில், தென்கிழக்கு கொக்குவில் வடகிழக்கு கொக்குவில் கிழக்கு கொக்குவில் தென்கிழக்கு கொக்குவில் வடமற்கு
1258
137
57
13
25
$)
31
280
258
15
--S)
61
21 .
22
338
1பிக்
178
75
745
பி70
393
321
30
1322
137
62
12
137
293
27)
333
4
211
கட் - 5
1
15
41
12
3
397

44
இ1ை2
மனு12
12
நிஜ12
கொக்குவில் மேற்கு கொக்குவில் பத்தி கிழக்கு கொக்குவில் தென்மேற்கு கொக்குவில் மத்தி மேற்கு
111
க
124.
120
11
135
யாரு
75
34
நற்
405
: : 52 * * * *
கன்
13
151
11
43
அSS
4
431
5421
10973
11903
31
- * *', , -'4 .
அரச மரக் கூட்டுத்தாபனத்தின் செயற்பாடுகள் பற்றிய விபரம்
*非本部半决平化率平平出来求出事求事业部部中部水平平年半部中出来串中飾本半球形中出中毕业本部本部中出**中华出本
' '. : ', "..... ம்.
4
TM*
தற்போது மாரக் கூட்டுத்தாபனத்தில் கொழும்பிலிருந்து மரங்கள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டு விநியோகிக்கட்டிபடுகிறது. அத்துடன் உடன்ரிலும் மரங்கள் கொள்வனவு செய்யப்பட்டு விற்பனை செய்யப்படுகின்றது.
மேலும் அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளுக்காக இதுக்கு சாண்பனை போன்ற வளப்பயிர் ககன்றுகள், நாரIn (மேடைகளில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகின்றது, மழை HEாலத்தில் இருந்து மரக்கன்றுகள்
கவிநியோகிக்கப்படும். இதற்கான பத்தி செ-GTRபுகள் ஏறத்தாழ 100,000 ரூபாவாகும் சூதாழ 7000 கன்றுகள் விநியோகிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அத்துடன் ஒரு நாயை 11- வதம் விற்பனை ரசய்யப்படும்.
மூலம் அரச மரக் கூட்டுத்தாபனம்,
யாழ்ப்பாணம்;

Page 23
18
3. 1.
.
நல்லூர் பிரதேச செயலக பிரிவில் உள்ள விவசாய சம்பந்தமான விபரங்கள்
外部 N ******和出**中华中和华尔冰书出来**********弗來书出來的;步***********冰书书*******中华**
உடற்பத்தி
சராசரி விளைச்சல்
நெற்செய்கையின் கீழ் உள்ள சரி Erாத்து நிவட்டாரப்பு (His)
བཞད་མཆ་བས་མགས་
பெரும்
சிறுகடET
thடITAEப்)
கடf'
விதைக்கப்பட்ட நியத்தின் பரப் 1.JSாவு (தகம்
அறுவடை செய்யப் பட்ட நிலத்தின் பரப்பளவு(க்க)
«மக்கலாமடிகலா
பெரும்
ரிபாயம்
சிறுடா
பெரும் சிறுபோ.
EENID போகம்
கம்)
மெ.தொ மெதொ
1993 '
19 டி.
4 : 1 1
} } { }
+ 1
1945
313
பு- 1 !
> ,

197
318
1)
2) பழமரச் செய்கை பற்றிய விபரம்
24 Mா s) : 95 * SS 4 Sesis யாக தான் தெ4 Sers specialா கந் பழ மரங்கள்
விஸ்தீரணம்
01.
3.( (கெக்)
f]T
3.
(4.
15.
(5,
.
வாழிை
பப்பாசி
எலுமிச்சை எலுமிச்சை கலப்பு பயிர் பா
கொய்யா
மாதுளை
பலா
1] 15
1)
[]]T
:
1.
4)
'80
3.
- ---, Mi: -- சமர் -

Page 24
19
3. 1.
நல்லூர் பிரதேச செயலக பிரிவிலுள்ள உப உணவப் பயிர்கள் - பெரும்போகம் - 199798
若式於君共若转会昌若某长老会共苦estat tasticatist某关####****若瑟芬若答是若瑟若# ##############sea长##若瑟
பயிர்கள்
... :
மானாவாரி
வயல் நிலin
நீர்ப்பாசனம் விளைச்சல் கி.மிரக்
உடற்பத்தி மெ.தொ
மட்டுநிலம்
'
450
50
012).
4
- 5.
35
3
03.
வங்காயம்
மிளகாய்
வெண்டி
பூசணி
கத்தரி
தக்காளி
04.
10, ப
1,000
3,000
S, 0]ப்
17,000
20,000
17 hit'
280
24.
பப்
50.
1 1115
05
4.(0)
3.(
**

சு?-- *-ப
(08
(025
ப
1.)
உருளைக்கிழங்கு பாஞ்சி
கேஸ்
கோவா
காரட் புகையிலை - உழுந்து
-'.
கெளப்பி
பயறு
இலை மரக்கறி
புடோல்
பாவன்
8==*=****
7,000
3,000
12,000
12 ப்(பி
12 DU
5,000
750
1,000
150
:. :.' : : : : 2...
பி.
2.0
பி.
12
5.
4)
04
31
1.13
20. 0
15. ப்
10.0
(].
கே : - .
3.[/
L.5 ;
St0
15,000
8 III

Page 25
நல்லூர் பிரதேச செயலக பிரிவிலுள்ள உப உணவுப் பயிர்கள் - சிறுபோகம்
****ww中出外中W* * * b W: WWW:本部分:北部的北部和中部中:*:****:水平平统计:4:*部和非水中水中出现::*****;中平市
1995 நீர்ப்பாசனம்
*************
பயிர்கள்
விஸ்தீரணம்
விளைச்சல்
உடற்பத்தி டெ தொ.
(3
163.75
125
5.]
பெ
35.]
04.
(15.
01. சின்ன வெங்காயம் (2 மிளகாய்
மரவள்ளி
கத்தரி
பூசாரி
வெண்டி
தக்காளி
பாவல்
புடோல்
10.
(டாஞ்சி
11.
கரட்
(£).
fir?.
13
12
(ம்
30
3
ம்
25
2.ப
125
(2ம்
(05
பி
12 பிப்
100
20, (IUI)
2[I, (ப்0
10 (ப்0
10,000
20,000
20,0
10,000
1பி, (ii)
5,000
17 run
[18.
5.]
41.
12.
(I.
375
[]
- -
.1 ""ஈ" --

- சா# - 13. முட்டைக்காஜேr
இனல், மரக்கறி
u,.
[5
1.5
2,000
1[I, (HU)
5.
பி
3.111 நல்லூர் பிரதேச செயலக பிரிவிலுள்ள உLIஉணவுப் பயிர்கள் 中出中华中中中中地中书中出本出生地中中出中书中中步步中中唯市出生中亚中中中平生冲冲冲****中华w******
காலபோகம் 1996/1997 中出來水水中冲出求出出冰水中中出外比出中部水平
பயிர்கள்
மானாவாரி
மேட்டு நிலம்
நீர்ப்பாசனம்
உற்பத்தி
பட காட
விளைச்சல்
கி.கி ஏக்.
5
០
மிளகாய்
வெண்டி
10,500
10,000
R)
12
1.
- சா க ~---- *****;"

Page 26
11
03
பூசாரி!
04.
(பி.
1.மி
1.08
05
3.
65
பி.
பன்
[]
12.
I.
kr)
51.
27
05.
07.
{05
:, -. .. .. -
2:55
தி.
1.
15.[
10, 1)
20,000
20,000
17,030
பி
15,00)
2, 1)
2 பிப்
10, 0)
13 பி]
, CI)
woலமை
1),000
கந்தரி
நானா
1fா வெள்ளி 12 டாரளைக்கிழங்கு இEIRIங்காயம்
நள்)
நம் காளி
காரட்
பூசாரிசிறி இலை மரக்கரி நிலக்கடலை
பாவல்
புகையில்)
கொr
*.{}
11.
'S
[
3.[
12.
2.
13
14.
.
1.5
0.1
01
பி.
15.
12
, II
5.

18.
18.
ULICY
உழgs
எள்
13
[2
(15
20.
...-
நல்லூர் பிரதேச செயலக விவசாய சம்மேளங்களின் எண்ணிக்கை
விவசாய திணைக்களம்,
திருநெல்வேலி.
莊莊甚光許多著名於法法法括君若能是苏法語是芬兰并共許多苦苦括法法ti花苦若法老苦苦苦苦若是若苏苏者甚若县甚并在其活活活活并若
[12
03.
திருமாநல்வேலி விவசாய சம்மேளனம் கானாடாவில் பத்து சம்திமளனம் காலப்டாவில் பிற்கு சம்பளனம் கோண்டாவில் நர்த்தன விநாயகர் விவசாய சம்மேளனம். கொக்குவில் கிழக்கு விவசாய சம்மேளனம். கொக்குவில், சித்தி விநாயகர் விவசாய சம்மேளனம் அரியாவால் விவசாய சம்மேளனம். சங்கிலித்தோப்பு விவசாய சம்மேளனம்.
தி
ரி.
08.

Page 27
2)
கமநல சேவைகள் திணைக்களத்தின் விபரம்
*****************************水部本部來冰形冰冰冰水 01. மொத்த நீர்ப்பாசனத்தின் அளவு
84 ஹெந்திரயர்
12. நெற்காணி உரிமையாளரின் எண்ணிக்கை
- 74)
03. உரக்களஞ்சியத்தின் கொள்ளன
250) பற்றிக் தொன்.
|
13.
மூலம் - கட்டுரை சேவைகள் திணைக்களம், நல்லூர்.
நல்லூர் பிரதேச செயலர் பிரிவிலுள்ள கால்நடை சம்பந்தமான விவரங்கள். **********************************形外*******************
: .
கால்நடை விபரம்
எண்ணிக்கை
பண்ணை எண்ணிக்கை
1. கோழிப் பண்ணைகள்
அ) முட்டைக் கொழி அ, இறைச்சிக் கோழி
32
16,25
1556
3)

17,771
30
2. HiMEgan | 20) THEODall L斯
ஆ ஏனையவை
515
200
....................
805
2.",
....):
:........ , ............
3. SET :: ,
E.T
|
,
148
2)
2001:.
..........”
388...
5.',
மூலம் அரசாங்க கால்நடை சுகாதார திணைக்களம்
行,在中国
SL以上。

Page 28
1. --ஈ,- -
-... ------- ---
- - - - - - - - -
:*
23
திருநெல்வேலி பால் கொள்வனவு, உற்பத்தி நிலையம்
出冲:**的出水;中部地中出来中***业化出來求和的本地出;半部中出:中市中部水中部非:
கள்.
1 (1)
11
- - -
இந்நிலயம் 105 .197இல் வரையுள்ள நாடார் தொகுதி அடையவிருங்க நாட்டுறவுச் சங்கமாக பதிவு செய்யப்பட்டு, பின்னர் 13.12.1965 இல் வரைவுள்ள பாழ் மாவட்ட அபிவிருத்திக் காட்டுறவுச் சங்கடIாக டாயர் பாற்றப்பட்டது. இப்பகுதி. இழியர்கள் கடமை புரிகிறார்கள்.
43ம்! தன் டபளகள் 15ல் தற்iேkாது 17 கிளைகள் இயங்கி வருகிறது. அனையாSEஎன். திருநெல்வேலி பயினா
கச் சரியடி
2 இணுவில்
திருநெல்வேலி சந்தை
13 ஐடநப்பிராய்
12 யாம் பருப்பிவைத் தரும்
பெருமாள் கோயிலடி
காக்குவில்
பாக்ரபட்
மானிப்பாய்
சுண்னாகம்
சாவகச்சேரி
நல்லூர்
1.
மந்திகை
17 சித்தங்கேணி
அரியாலை
இதன் முக்கிய தொழிற்பாடுகள்,
பி
i7
05
ப்
t: , TwsRSr asha KS.EXYt al--

3. 4. ..04" K24191 9944AM441-4 (4,ய!414.45MM L....'
! ! ! !
2. டப் உற்பத்தி - படை நீக்கிய பாய்
- தயிர்
நெய்
சுவையூட்டப்பட்ட பால்
- யோகட் 17. கால்நடை தீவன உற்பத்தி விற்பனை (14. கால்நடை பண்ணை பராமரிப்பு | 5. உற்பத்திப் பால் சேமிப்பு
மூலம் பாற்பண்ணை - திருநெல்வேலி க நல்லூர் பிரதேச செயலக பிரிவில் உள்ள கடற்றொழில் சம்பந்தமான விவரங்கள் |冲冲冲冲》中的本地化中本地形地那%》中出%书中北地:中中书: A b体中体中:*****wwww中出地中中:地水华中地形中的出生來出:中出体 - ஆண்டு மீண்டடி படும்பங்களின்
மீன்பிடி வள்ளங்களின்
வருடாந்த மீன்பிடிக்கும்
நண்ணிக்கை.
எண்ணிக்கை
ஆSாள மொ. கதா )
193
2)
24 .
1994
12
195
15
12
1997
1)
10
145
12
27
, உலக
*09
9)
18
ஸ்பம்
கம மாவட்ட கடற்றொழில் விரிவாக்க அலுவலகம் . யாழ்ப்பாணம்.

Page 29
- '-: , ;-
இ4
நல்லூர் பிரதேச செயலக பிரிவிலுள்ள நீர்ப்பாசனக் குளங்கள் விபரம்.
中部为冲********书殊事***陈水部本外外部佛水平中央求来来來的和平部来书的外形中部办求和的外事中的邪部*******
குளங்களின் டொபர்
அமைவிடம்
2888588
செம்மணிக்குமாம் யாய்க்கால் தரிசு சிறு செம்மணிக்குளம் வாய்க்கால் யெரிய வளி வாய்க்கால் துரிசு அரியாலை கிழக்கு வாய்க்கால் துரிசு மானன் டக்கன் (கமற்கு போய்க்கால் பூண்டக்கன் கிழக்கு வாய்க்கால் நரையன் விளிவாய்க்கால் துரிகா புரிருளாம் வாய்க்கால் இளிசுட்டான் வெளிவாய்க்கால்
அரியாலை
அரியாலை
அரியாலை
அரியாலை
அரியாலை
அரியானால்
அரியாலை
அரியாலை
அரியாலை

-- -- -- + +--- -- -- -- -- 4"
வண்ணான தளம் பிரப்பன் குளம் நாயன்மார்கட்டுக்குளம் பண்டாரக்குளம் முதலிக்குளம்
கற்குளம் கொத்தலாவ எ னாய்க்கால்.. வண்ணான் ஆளம் நந்தாவில் பரவல் தளம் பரவைக்குளம் பாரயன்குளம்
அVITயா )
அரியாலை
நல்லுார்
நல்லூர் வண்ணார்பண்ணை தென்மேற்கு வண்ணார்பண்ணை தென்மேற்கு வண்ணார்பண்ணை தென்மேற்கு வண்ணார்பண்ணை வட மேற்கு கோண்டாவில் திருநெல்வலி திருநல்வலி
கன்
பேம் - கமநல சேவைகள் திணைக்களம்.

Page 30
25
நல்லூர் பிரதேச செயலக பிரிவிலுள்ள மின்சாரம் சம்பந்தமான விபரங்கள் 水冲出****牛水体中部非非冲水中#W***********中毕业的中环路中华华半中华外******
05
விநியோகம் தற்போது 50 கேவின் கொள்ளவுள்ள நான்கு ஜெனரேற்றர்கள் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட விநியோகம்
கீழ்வரும் கிராமங்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன.
(11
கொக்குவில் கோண்டாவில்
வண்ணார்பண் ை
டி.
திருநெல்வேலி
நல்லுார் |
கல்வியங்காடு
அரியாலை
கந்தர்மடம்
09
நீராவியடி மேற்படி கிராமங்களிலுள்ள 3D வட்டுப்பாவணையாளர்களுக்கும் 300 அரசாங்க மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கும் மின்சாரம் விநியோகிக்கப்படுகின்றது. எதிர்காலத்தில் குளிரூட்டப்பட்ட மின்வலு திட்டத்தினால் ஒக்டோபர் 98 இலிருந்து ஏழு மின்மாற்றிகளின் மூலம் எல்லா பகுதிகளுக்கும் 24 மணிநேர மின்சாரம் வழங்கப்படும்.
(€
''!

02.
04.
05.
06.
மூலம் : இலங்கை மின்சார சபை நல்லூர் பிரதேச செயலக பிரிவில் இயங்கும் அரச துபாலகம், உபதபாலகம் பற்றிய விபரம். ஈ%Eassee spiness sah:45:46*** Seleaseks sex 14 hts sank as **** Hashks 4 #s Rs 1 week தபாலகம்
உபதபாலகம்
Q1 கொக்குவில்
01. ஆனைப்பந்தி
அரியாலை
த.
யாழ் பல்கலைக்கழகம் நாச்சிமார் கோவிலடி நல்லூர்
நல்லூர் கோவில்
17.
நீராவியடி பிடாரி (கோவிலடி திருநெல்வேலி -
திருநெல்வேலிச் சந்தி
11.
கோண்டாவில் கோண்டாவில் மேற்கு,
கொக்குவில் மேற்கு
முலம் - பிரதேச அஞ்சல் அத்தியட்சகர் அலுவலகம், யாழ்ப்பாணம்.
03.
10.
12).
13.

Page 31
பிரதேச செயலர் பிரிவிலுள்ள வீதிகள் விபரம்.
外部* ***:*: W*冰书中本书********************
இல்
stதிகள்
நரம் 621 ima
திய/HIESக்களம்
கி.மீற்றர்
[/1
[2
(3
(4
(F5
யாழ்ப்பாணம் காங்கோன் துரை frg) யாழ்ப்பாணம் பலாலி வீதி யாழ்ப்பாணம் [.ருத்தித்துறை வீதி 4.யாழ்ப்பாணம் கண்டி வீதி நல்லூர் ஓட்டுமடம் வீதி சங்கிலியன் தோப்பு செம்மன் வீதி பு53)கயிரத நிலைய வீதி, காண்டாவில் அரியானாவில் கிழக்கு விதி இராமலிங்கம் வீதி, கல்வியங்காடு அம்மா கோவில் வீதி, திருநெல்வேலி கலாசால் வீதி, திருநெல்வேலி
(
[]
வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை விதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை வீதி அபிவிருத்தி
அதிகாரசபை வீதி அபிவிருத்தி
அதிகாரசபை அபிவிருத்தி
அதிகாரசபை
வீதது
அபிவிருத்தி அதிகாரசபை
அபிவிருத்தி அதிகாரசணைக்களம் வீதி அபிவிருத்தி அதிகிரரிச்டை
அபிவிருத்தி திணைக்களம்
அபிவிருத்தி திணைக்களம் 'இது அபிவிருத்தி திணைக்களம்
41
40
30
40)
241
343
1.83
5ெ0
75
ப.33
13
(8
2 சிபி
7
1
ர் பு புது .
'\')

கட்
13
---
+-- +-- +
»CFLAIN LLRNEMாடு, nl:EMITகசூனால் வழங் கோண்டாவில், காங்ருவில் வித, கோண்டாவில், இருபாலை தி நாச்சிமார் கோவில் வீதி கொக்குவில் மேற்கு வதி செம்மணிக்குள்ளாவதி மானிப்பாய் - இணுவில் - அன்னாங்க ஆடியபாதம் வீதி, கொக்குவில் கோவில் வீதி, கொக்குவில் குமாரகோட்டம் வீதி அரசடி பிள்ளையார் கோவில் வீதி
出时期出田明出以
:bi ல் ' % t ற் ப க ன்
அபிவிருத்தி துணை கமில்hய அபிவிருத்தி திணைக்களம் அபிவிருத்தி திணைக்களம்
அபிவிருத்தி திணைக்களம் வீதி அபிவிருத்தி திணைக்களம் அபிவிருத்தி
திணைக்களம் வீதி அபிவிருத்தி திணைக்களம் வீதி அபிவிருத்தி திணைக்களம் வீதி அபிவிருத்தி திணைக்களம் வதி
அபிவிருத்தி திணைக்களம் வதி அபிவிருத்தி திணைக்களம்
1
4
*[.76
125
1.76
2.00
1.87
13
மற்
1.80
ஃ)
-'4:51:1;சாகபட்டி,

Page 32
27
பிரதேச செயலக பிரிவில் பதிவு செய்யப்பட்ட வாகன விபரம்
本來本书來本本书本中书本本书中书中中冲本**中华本本州中非法体中冰本中书中中中外形平冲冲冲书中市水水中形体中体外冲本外形
வாகணத்தின் பெயர்
.........
எண்ணிக்கை
'
(2)
03
12
111
1S
111
(பி
(5
மோட்டார் சைக்கிள் - ரகரர் - கார். ஆட்டோ
லொறி
கோச்
வான்.
யாப் சிறிது சிறிய உளவு இயந்திரம்
07
42
02
01
(4
பி
J).
தி
....
'', ''!
பிரதேச செயலக பிரியா அவ பிரார்ரிப் பார்ப்பார் ளn மம்பட்டம்
க

பார ய மா யப்பயா LIJA011411 ய- பாரதிப் பொதுரை சயிப் 1ாறிய விபரம் *****水和非冰架***中华水冰和冰体水******尔本部尔冰书书***球部中外**味的冰*****水平***利佛本来*脉中部水水体中的WWW水师本部本
., 1 ', ' ' //..!!
11. நிறுவனத்திலுள்ள பேரூந்துகளின் எண்ணிக்கை -.. யாழ்ப்பாணம் சாலை
கிட பேருந்துகள்
பருத்தித்துறை சாலை
21 பேருந்துகள்
காரைநகர் சாலைப்
ப யருந்துகள்
': A ., (''' |
. "; "
''--- ... -...
தி
- 2. தற்போது சேவையில் ஈடுபடுத்தப்படும் பேருந்துகளின் எண்ணிக்கை
யாழ்ப்பாணம் காலை பருத்தித்துறை சார்ல் காரைநகர் சா ை
36 இயருந்துகள் 13 பேருந்துகள்
சிபருந்துகள்
-*
5) பேருந்துகள்

Page 33
2.
13. நிறுவனத்தினால் செயல்படுத்தப்படும் நடவடிக்கைகள்
அ) பொதுமக்களுக்கான பேருந்து டேIாக்குவரத்து சேவைகளள வழங்கல்
***"
S
LIாடசாலை மாணவர்களுக்குச் சலுகை அடிப்படையில் குறைந்த கட்டணத்தில் பருவகால சிட்டுக்களை வழங்கி யானவர்கள் LIாடசாலை சென்று பருதற்குப் தியாங்குவரத்து * நிசளைய வெழங்கல். இதன்மூலம் மாதாந்தம் 2011 மாணவர்கள் பயன்பெறுகிறார்கள். இதன் நம் மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்கு, காது சேனையும் இலக்கமும் வழங்கப்படுகின்றது
1) 148
கம்
1.
ஆ.) கட்டிட புனரமைப்பு வேலை
அண்மைக்காலத்தில் ஏற்பட்ட நாட்டுப் பிரச்சினை காரணமாக சேதமுற்றுள்ள எமது சபைக் கட்டடங்கள் புனரமைப்பு புணர்வாழ்வு அதிகாரசபையின் அனுசரணையுடன் திருத்த வேலைகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
இ விTள் / கப்பல் சேவைகளை தொடர்புபடுத்தும் நாக்குவரத்தும் சவையில் பயணஞ்செய்யும் பலான விமான நிலைய ! - காங்கேசன்துறை கப்பல் சேவை பய ணி காருக்கு இன்னாபபு சேவைகளை வழங்குதல்.
பிரதி: நிய பிராந்திய டாக்குவரத்துச் சபைக்
கொண்டானில்.

书的木冰冰**********形济部中部的冰中部的中华非冰体水和冰冰冰和忠水部本部************冰书中央佛事外中部本部半冰书******的平常
நல்லூர் பிரதேச செயலக பிரிவில் தேசிய வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அதிகார சபையினால் 1997 - 1998 காலப் பகுதியில் வழங்கப்பட்ட வடமைப்புக் கடன்கள் பற்றிய விபரம்.
本半4 *:********中华中学术外出部》***中毕业,中共中部的沙地中部平出半平*年半中却*****************水平的
1997
-== * ச க த
T
r:L 11 N1..
35 பேர் தலா 20, (100- கவிதம் வழங்கப்பட்ட மொத்தத் தொகை - 35 320 நாடு -
- 7000.
93
49 பேர் தலா 20,000 வீதம் வழங்கப்பட்ட மொத்தத் தொகை - 49% 20000/-
- ஓ3000.
யூ):
மூலம் வீடமைப்பு உத்தியோகத்தர், நெவி.அ.அட்சபை.
- ./* + + + = சக * 111 ரார்-------- மா = * காசோ 1 * --- -- +4/4724 * * 34ச 17:ச' +1, +2-F& 4-l,t v ச சசா' ராமா+4+4-சாடாபாரி 1ாயகன் 53க்காக FEE பா ட ,
-- :

Page 34
-) -ன ---- ?-
அட்...டட: +1 :--- -
29
Tணவர்கள்
பறுகிறார்கள்.
நல்லூர் பிரதேச செயலக பிரிவிலுள்ள வைத்தியசாலைகள், பணியாளர்கள் பற்றிய விபரங்கள் 出WWM:*********** 4 半跳出水部本部本中:水平平毕*********地地形中作出:水平平出于中出半平平出生水中水平平平平中平年米亚中部*********平
1.""""
-' 1. வைத்திய சாலைகள்
'' '' .
அ) Iாந்திய பருந்தகமும் மகப்பேற்று மருத்துவ LIனையும்
கோண்டாவில்
கொக்குவில்
ஆ) மத்திய மருந்தகம்
தி
t]
*.
... - 1
2. பணியாளர்கள்
மொத்தம்
மத்திய மருந்தகமும் மிகப் - மத்திய மருந்தகம், பெற்று நிலையம்
கொக்குவில்
கோண்டாவில்
' ' ' ' '
விமரம்

- :
இருட்டது
இருப்பது
இருக்க
sேa ண்டியது
இருக்க
(வேண்டியது
இருப்பது -
இருக்க
இaேlண்டியது
ல்
***
(1
பி
': (11
1
12
'?"
(r)
[2
[..
:: :::
(4)
1) பதிவு செய்யப்பட்ட வைத்தியர்கள் 2)பாருத்துவ கப்பவையாளர்
மருத்துவ மாது
பாரிசாரகர்
காவலாளி 5 சுத்திகரிப்புத் தொழிலாளி 7 தொழிலாகரி
அமைய நாத்திகரிப்பு தொழிலாளி
8. 5.855
(11
01
'.. (2)
5 , 55 .
0 : *
----
மூலம் • சுகாதார சேவைகள் மாகாண பிரதிப் பணிப்பாளர் பணிமனை, யாழ்ப்பாணம். ..
-..
: ... ... .
..

Page 35
நல்லூர் கோட்ட பாடசாலைகள் விபரம்
地中出来***率 *** ********北冰水中來本次本來打中
Lாடசாலை பெயர்
ஆலன்
பொன் மொத்தம் ஆசிரியர்
ண்ெலரிக்கை
பாடசாலை தரம்
435)
5)
31f]
35
17
1. பா இந்துக் கல்லுாரி 02. யா கொக்குவில் இந்துக் கல்லூரி 13. யாஇந்துமகளிர் கல்லுாரி / 14. LLா/கனகரத்தினம் மமவித்துiLATru? ' 05. யா செங்குந்தா இந்துக் கல்லூரி 116. யா/கோண்டாவில் கிழக்கு, ராமகிருஷ்ணா LI. வித்தி பாவடாம் , 07. யாதிபரியபுலம் மகா வித்தியாஸ்.டபம் 03. யாமுத்துத்தம்பி மகா வித்தியாTHIKAயம் | 09. யா அரியாலை சிறி பார்வதி வித்தியாயம் 10. டயா/நாயன்மார்கட்டு மகேஸ்வரி வித்தியா6பம் !
47)
154.
49
133
12
73
13
17)
14
12
15
774
756
235"
31
36
34
172)
உயர் தரம்
உயர் தரம்
உயர் தரம்
உயர் தரம்
உயர் தரம்
உயர் தரம்
டயர் தரம்
உயர் தரம்
இடைநிலை
இடைநிலை
113
பிபிசி
746
17
173 :
3
33

தி1
334
57
175
1
34
பி
2)
334
41
14
40
42
154.
111
--...மாய)தா மாட கூப கா யடடார €ன (12)தியா!:30:40 12. யா/நல்லூர் ஸ்தான சி.சி.த.க.ப.டயாடசாலை | 13. யாநல்லூர் இந்து தமிழ் பெண்கள் பாடசாலை) 14. யாகோண்டாவில் மேற்கு (இது பாடலை ' 15. யா/கொக்குவில் கிழக்கு நாட்கள் வித்தி " 16. யாகொக்குவில் ஞானபண்டித வித்தியாலயம் 17. யா/கொக்குவில் ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ண வித்தியாலடகம் 13. யா/உயரப்புலம் மெ.மி.த.க பாடசாலை 19, யாழ் இளையதம்பி இழந்து த.க.பாடசாலை . 20. யாகலட்டி மெ.மி.த.க பாடசாலை | 21. யா அரியாலை கிழக்கு அ.த.க பா 22. யா/கோண்டாவில் பரம்சோதி வித்தியாலயம் 7 23. யாபூம்புகார் ஆடது.கா.பா 24. யாநல்லூர் புனித டெணடிக்ற் வித்' 25. 1.1ாநல்லூர் ஆனந்தா வித்தியாலயம்
பி
63
303
151
258
116
90
13
12
அக்ரிம்
இடைநிலை
இடைநிலை
இடைநிலை
இடைநிலை
இடைநிலை
இடைநிலை
இடைநிலை
ஆரம்ப நிலை
ஆரம்ப நிலை
ஆரம்ப நிஹால்
ஆரம்ப நிலை
ஆரம்ப நிலை
ஆரம்ப நிலை ஆரம்ப நிலை
57
50
54
5
பி)
31
174
2)
153
27
52
10)
108
200
3 71
31

Page 36
-- -எம்.---**- +
----- * - - - - - 44 5 -T.. -
... 7-: ** * ---~---- --
1 *
- 1Hr, 4-- *3* * * *--
4
192
5
53
53
13
(75
[ா
ந ச து
பி
11
ட்: பன்
[I
பி
177
1ா?
143
14
2 யாநல்லூர் நானாதயா வித்தியாலயம் 27. யாநல்லூர் காசிப்பிள்ளை வித்தியாலயம் 28. யா திருநெல்வேலி றோ.க.த.க பாடசாலைப் 2. யா கல்வியங்காடு இந்து த க யா 30. யா திருநாவ பளலி இந்து தி க பா 31. யார/கோண்டாவில் சி.சி.த.க பா 32. யா 'ஆனைப்பந்தி யெம்.மி.த.க பா 30. யா செட்டித்தெரு மெ.மி.த.க பா 34. யா இந்து ஆரப்ப டாட்காம் 35. யா இந்து மகளிர் ஆரம்ப பாடசாலை 36. யாகொக்குவில் இந்து ஆராய பாட்சாiல் 37. யா/கொக்குவில் ஸ்தான சி.சி .த.க பா 38. யாகொக்குவில் மேற்ரு சி.சி.த.பா 39. யா கோண்டாவில் இரா.கதை. கூபா 40. யா'வண்ணை ஸ்ரீ ஐந்திலிங்கம் வித்தியாலயம்
184
3
(2)
ஆபாம் நிலை
ஆரம்ப நிலை
ஆரம்ப நிலை
ஆரம்ப நிலை
ஆரம்யா நிலை
ஆரம்ப நிலை
ஆடாம்ப நிலை
ஆரம்ய நிலை
அரப் நிய
ஆரம்ப நிலை
ஆரம்ப நிலை
ஆரம்ப நிலை ஆரம்ப நிலை ... ஆரம்ப நிலை 13 ஆரம்ப நிலை
F]
3
57
1
தி
பு
43
2)
20
217
பு)
14.
44.
31
34. 3
3
4)
17
14
25
1
13
05
77
4
[]
[3
99

முழு மொத்தம் 71111.
549 13 6
的治
மக்காக படக
யாழ் தொழில் நுட்பக் கல்லூரியின் ' பயிற்சி நெறிகள் விரிவுரையாளர்கள் பற்றிய விபரம்
***冰和冰冰本体的本部半部本体本部中部的冰水冲冲冲冲冲本部**** 46 ************出來來形冰冰和冰水中书$中冰的地中部平出來洲和学术冰**** W冰部* *
பயிற்சி நெறிகள்
பானவர் தொகை 1ம் வருடம் 2ம் வருடம் 3ம் வருடம்
ஸ். இ.
' * .! -: .
பி
1 - - -'
இ - -
ம் ம்
வியாபாரம்
(11
இயந்திர பொருத்துனர்
(02
தன்னியக்க எந்திரவியல் பாகம் )
U
மின்னிணைப்பு (பகல்)
த.
வாயாலி இலத்திரனியல் தச்சுவலைப் பகுதி பொருத்துதல் உழவு இயந்திர திருத்துப்பார் தன்னியக்க மின்வியாலாகார் நீர் துறைக்கும் இயந்திரம் திருத்தல் மாலை) மின்னிணைப் (மாலை)
நமாட்டார் சைக்கிள் திருத்துனர் 12 வானொலி திருத்துதல்
பி
.

Page 37
பொறியியல்
01 படம் வரை பயிலுார் (பகல்)
குடிசார் பொறியியலாளர் (கன்.ரி.ரி) இயந்திர பொறியியலாளர் (என்.சி.ரி) நில அளவையாளர்
(என்.சி. ரி) மின்னியலும்) இலத்திரனியலும் (என்.சி.fi)
துக்
385,
04
08
வர்த்தகம்
தேசிய கல்விச் சான்றிதழ் - ஆங்கிலம் (பகல்) தேசிய கல்விச் சான்றிதழ் - ஆங்கிலம் (மாலை) கருக்கெழுத்தாளர் பயிற்சிநெறி (தமிழ், LIகல்) காருக்கழுத்தாளர் பயிற்சிநெறி (தமிழ், மா9ை0) கருக்கெழுத்தாளர் பயிற்சி மநறி (ஆங்கிலம், பகல்)
கருக்கெழுத்தாளர் பயிற்சி நெறி (ஆங்கிலம், மாலை) 07 மதசிய கல்விச் சான்றிதழுக்கான கனாக்கியல் நாழில் நுட்பம் (பகல்) 03 நசிய கல்வி சான்றிதழுக்கான கணக்கியல் தொழில் நுட்டாம் (மாலை)
%且近四四:

ஆளணியினர் பற்றிய விபரம்
01
៩ ៦ 8
01 அதிபர்
உப அதிபர் தலைவர் பொறியியல் பகுதி தலைவர் வியாபாரப் பகுதி
முதுநிலை போதனாசிரியர் 05 போதனாசிரியர் 7 செய்முறை வழிகாட்டுயலர் 1 பதிவாளர்
பிரதம எழுதுநர் 10 5ாழுதுநர் 11 தட்டெழுத்தாளர் 12. நால் நிலைய பொறுப்பாளர் 13 காரியாலய உதவியாளர் 14 காவலாளி 15 நொழிலாளி
2888888882

Page 38
அத
பிரதேச செயலக பிரிவிலுள்ள உயர் தொழில் நுட்ப நிறுவனம் பற்றிய விபரம் 出生*****中出水*******************球形部*****北半球中心中出中非外地作出本中出***业生中水中
காபம்
01
(3
பயிற்சிநெறிகள் விபரம் டயர் தெரிய கணக்கியல் டிப்ளோமா (பகல்)
(02
உயர் தெரிய கணக்கியல் டிப்ளோமா பகுதி) உடயார் தேசிய வர்த்தக டிப்ளோமா
(பகல்) வியாபார கற்கையிலான தேசிய டிப்ளோமா (பால்) வியாபார நிதியியல் கற்கையிலான தேசிய ப்ளாபா (பகல்) ஆங்கிப் [தசிய டிப்ளோமா
(பகல்)
07 ஆங்கில தேசிய டிப்ளமா
(பகுதி
4 வருடம்
4 வருடம்
4 வருடம்
வருடம்
3 வருடம்
2 வருடம்
3 மெருடம்
(
05
பி
மாணவர்களின் எண்ணிக்கை
லெப்ரிக்கனக
... 1 - 4
111 நாயர் விகசிய கணக்கியல் டிப்ளமா (பகல்) 1ம் வருடம்
- - - - - ரா

இEேSS
உயர் இநசிய கணக்கியல் டிப்ளொமா (பகுதி) 1ம் வருடம்
:: " . . . -
டயர் தெரிய கணக்கியல் டிப்மிளாமா
(யகல்) 2ம் வருடம் உடயார் சிநரிய Editணக்கியல் டிப்ங்ளாமா
(பகுதி) 2ம் இவருடம்
உடயார் தேசிய கணக்கியல் டிப்ளோமா
(பகல்) ம் வருடம் 12டயர் இநசிய கணக்கியல் டிப்ளோமா
(பகுதி) 3ம்: மெருடம் 15 டயர் தெரிய கணக்கியல் டிப்ளோமா
(பகல்) 4ம் இவருடம் உயர் இகசிய கணக்கியல் டிiளாமா
(பகுதி) ஆப் வெருடம்
உடயார் துசிய வர்த்தக டிப்ளோமா
(பகல்) 1ம் வருடம்
உடயர் தேசிய வர்த்தக டிப்ளோமா (பகல்) 2ம் வெருடம்
...!
உயர் நிதசிய வர்த்தக டிப்ளோமா (பகல்) 3ம் வருடம்
... - 1,
டயர் தேசிய வர்த்தக டிப்ளோமா (பகல்) தம் Sவருடம்
-... ... ... ...
ஆங்கில தேசிய ப்ளோமா (பகல்) 1ம் வருடம்
29
: ... - * -
ஆங்கில தேசிய கட்சியிளமா
(பகுதி) 1ம் பெருடம்
ஆங்கில தேதிய டிப்ளோமா
(பகல்) 2ம் வருடம் வியாபார கற்கையிலான தேசிய டிப்ளோமா (பகப்) 1ம் வருடம் வியாபார கற்கையிலான தேசிய டிப்ளோமா (பகல்) 2ம் வருடம் வியாபார நிதியியல் கற்கையிலான தேசிய டிப்ளோமா (பகல்) 1ம் வருடம்
* - * -
LIாணவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை
- கம்பம் - 2 : சர்: ...555
0)
(17)
16
17
34
18

Page 39
ச
சி5ே2
ஆளணி பற்றிய விபரம்
பயிற்சி இயக்குனர் நிரந்தர விரிவுரையாளர், பதின்நா விரிவுரையாளர் அமைய எழுதுநர் அமைய தொழிலாளர் அமைய காவற்காரர்
பயிலுனர் எழுதுநர்கள் மூலம்:- ஐ.iடார் “தாழில் நுட்ப நிறுவனம். நல்லூர் பிரதேச செயலர் பிரிவில் உள்ள விளையாட்டுக் கழகங்கள் : 北部和半水半米非求出:****水部》:张申化来*****花本来体化中水部部形年出部光业中来进化出来中出的水平业本部半平井水中华中出体
5888888
பெயர்
அமைவிடம்
காந்தி விளையாட்டுக் கழகம் Tr) கப் காபி விஸ்கஸIrrாள். கூTX5ம்)
அரியாலை
அரியாலை

ஐ போனை
- கலாமன்றம் விளையாட்டுக் கழகம் சிவதரு பொற்பகுதி விளையாட்டுக் கழகம் மறுமலர்ச்சி விளையாட்டுக் கழகம் கலைமகள் விளையாட்டுக் கழகம் வாகீஸ்வரி விளையாட்டுக் கழகம் நொதேன் விளையாட்டுக் கழகம் இந்து வாலியர் விளையாட்டுக் கழகம் ஜனசக்தி விளையாட்டுக் கழகம் ஞானவைரவர் விளையாட்டுக் கழகம் ஸ்ரீ காமாட்சி விளையாட்டுக் கழகம் விநாயகர் விளையாட்டுக் கழகம் நல்லுார் ஐக்கிய விளையாட்டுக் கழகம் ஸ்ரீ கலை(கள் விளையாட்டுக் கழகம்
திருநெல்வேலி கொக்ருவில் கோண்டாவில் ஆத்திசூடி, நல்லூர் கோண்டாவில்
நல்லூர்
திருநெல்வெலி
கந்தர்மடம்
நல்லூர் நாச்சிமார் கோவிலடி நஸ்வரர்
நல்லூர்
அரியாலை
பள புனரமைக்காத காகங்கள்
It
குரான் விளையாட்டுக் KDEய், கோண்டாவில் வாலையம்மன் விளையாட்டுக் கழகம், திருநெல்வேலி யூனியகள் 6விளையாட்டுக் கழகம்,
ஆனைக்கோட்டை
-- 3 -T1-1ார்டா- சி-டி-11 44..
முசா "ராக 1ா (1"/p14

Page 40
35
பிரதேச செயலக பிரிவிலுள்ள யாழ் பல்கலைக்கழகம் பற்றிய விபரம்
本书将业业中在中心中举中部地中部本部长中中出外出水冰形中毕业率中部水平来出中断出来::中北半部中出生平独此求的水平中
5 ஐ ஐ
1. கற்கை நெறி
மாணவர் எண்ணிக்கை
. . ::::"''..... ' ', : : : .- ::'.'. "; -
14
அ த அ + அ -
1) வர்த்தகம் 2) தனியார் நிர்வாகம்
கனல்
மருத்தவம் 5) உயிரியல் விஞ்ஞானம்
பெளதீகவியல் வியஞாணம் கவிவசாய விஞ்ஞானம் இராமநாதன் நுண்கலைக்கழகம் பட்டம் இராமநாதன் நுண்கலைக்கழகம் கலைமககம்) கமல் வெளிவாரி
2.
பி
101)
8
ப

11) வர்த்தகம் (வெளிர்வாரி)
112
2. பட்டப்பின் படிப்பு
-...'' '' '': ... ?
[14.
கலாநிதி (முதுவிதானமாணி முதுகலைப் மானி
முதுத்த்துவமாணி - கி) கல்வித்தகமைம் சான்றிதழ்
...
'', '' -
--
3.
ஆளணிபற்றிய விபரம்
கல்விசார் உத்தியோகத்தர் கல்விசாராது உத்தியோகத்தர்
11 மலம் . யாழ் பல்கலைக்கழகம்,
தித்த அ. அபு
..... - 1 கப்
... !

Page 41
பல்கலைக்கழக கட்டிட நிருமானங்கள் - 1995
出水和冰部本来的中宗冰染染水体的体外形的中中学部的外形部部中部地中出來:55%水不冰球
டொயர்
ஒதுக்கீடு
- * -
காணிச் சுவிகரிப்பு fiருப்பிடம் கட்டிடம்
ராமநாதன் நுண்கண்ட் பிடப் கட்டிடம் விகாரபட்டக் கட்டிடப் பால்நில.L கட்டிடம் (¥லைட்டடம் கட்டிடம் மாணவர் தந்த்ரா பெடில் கட்டிடம்
0 மில்லிபன் 14 மில்லியன் 125 மில்லியன் 1 மில்லியன்
38.15
1582
மூலம். யாம் பசல்கவைத்துமாம்

பிரதேச செயலகங்களுக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆளணி விபரம்
* * * ***********洲到“W* %****** 出水冰形华书**** {6% als *********** *** :
பதவி
ஆங்கீகரிக்கப்
தற்போதைய
வெற்றிடம் மேலதிகம்
பட்ட ஆளணி
ஆளவனி
1.பிரதேச செயலாளர்
01 .
02. உதவி பிரதேச செயலர் 113. கணக்காளர் 134. உதவித் திட்ட பணிப்பாளர் 75. நிர்வாக உத்தியோகத்தர் [I6. நிதி உதவியாளர் (பொ.இ. திச.1) 07. எழுதுநர் 1 08. எழுதுநர் 11 அ', ஆ.' 79. தட்டெழுத்தாளர் (சிது ஆ) 10. சுருக்கெழுத்தாளர் 11. சிறாப்டர்
28
852

Page 42
(1)
== 5..
அமைய
' ' ' ' ' '.
16.
()
01
12. கணக்குப்பதியுநர் 13. களஞ்சியக்காப்பாளர் 14. அலுவலகப் பணிப்பாளர் யினை
காவலாளி 15. அலுவலகத் தொழிலாளி (சுகாதாரத் தொழிலாளி ) 17.
காலடிக் காப்பாளர்
13.
சாரதி
1
படவரைஞர்
20.
நில அளவையாளர் 21. நில அளவை தவியாளர்
புள்ளிவிபர ஆய்வாளர் 23. நரவுப் பதிவு இயக்குநர்
தொழில் நுட்ப அலுவலர்
கிராம அபிவிருத்தி அலுவலர் 26. விவசாய அலுவலர் பாதுளாசிரியர்
5 ''2'' '5885 '
2.
101
55
01
'
01
24. தொழில் ! 25.

க.
01
30.
31.
[]
• *
33.
34.
35.
கம்
டவு அபிவருத்து அலுவலர்
23.
கூட்டுறவுப் பரிசோதகர்
29.
காணி அலுவலர் குடியேற்ற அலுவலர்
சமூக சேவை அலுவலர்
32.
விளையாட்டு அலுவலர் சனசமூக அபிவிருத்தி அலுவலர் கலாச்சார உத்தியோகத்தர்
தையல் இபாதனாசிரியர் 36. நல்லொழுக்க அலுவலர் 37. மொழிபெயர்ப்பாளர் 38. வெளிக்கா பொதுவாசிரியர் 19. நெசவுப் போதனாசிரியர். 4.
திட்ட அமுலாக்கல் இடத்தியோகத்தர் கருத்திட்ட உத்தியோகத்தர் நெசவு விசித்திர முகாமையாளர்
கிராம சேவை உத்தியோகத்தர்
44.
அரச சிறுவர் இல்லம்
2 . . . 2 . . 2 ... 23 ..
- - , 55. ,
- ' ' '
41.
43.
34
பி
இல்லத்தாய் அலுவலகப் பணியாளர் சேவை சமையல்காரர் முதற்பள்ளி ஆசிரியை
55

Page 43
46
ஓவனமுற்றோர் எண்ணிக்கைப் படிவம் - 11 - 1998
外半出北非求出来到中国举出中华举中部並出生出生的中部和非水中北半部中出场:水平平出外出中本部本部中
கிராம் சார். பிரிவு
கண் ஒளணம்.
காது கேளாதவர்
உவமைகள் கவர்ச்சி
குன்றியவர்
கை, கால்
ஆடலாவர்
பாகி வளர்ச்சி மொத்தம் குன்றியவர்
LLIr.G1
(13
0)
நால்
4ெ
பெ
5 24G 'பு
2 , , , , ,
பு!
பட
13
104.
10
8 ... ...
க3822886

其
108
2.1
mw
以下是
114
............
117
11较
12)
122
123
(1
""ww.m."m"""mw
www.snWSGm&sgSE
C4
S ;;,R,总会总,,,,,
”与音並穿而
...ww...mu
12.4
如
.
ら
125
12.7
97
126
10
9
187
மொத்தம்
||,也出

Page 44
<<, ய:34:45
' ''ஃ..
நல்லூர் பிரதேச செயலக பிரிவினால் வழங்கப்பட்ட பொதுசன உதவிகள் பற்றிய விபரம்.
**********中的冰书来的冰水部本部本% ********形的來來冰水中书出来外来水水利部中体形外部本来中华书冲冲冲书陈本部本来的冲本冲部和中华冰冰
': .. உதவிகள் -
உதவி பெற்றவர் என் ணிக்கை
மொத்தப் பெறுமதி
- 1597
1) பொதுசன மாதாந்த உதவிப் பணம்
காச நோய்கள்
தொழுநோய் - 4. புற்றுநோய்
.
:
....
... 024
[01.
கர், 35.
2, த,
24 3900
4,000
2.0]
21,500
நல்லூர் பிரதேச செயலர் பிரிவில் வழங்கப்பட்ட காணி விபரம்
4. Heart 1 # ins 1 weeks 44 ints 4 454 aulkaasikaarasa எsfesh Eas Rs acakkraveres4:* rair: 46* asus* *#1as 7:44

காணித்துண்டுகள்
விஸ்தரகணம்
1582 பரப்பு)
10776 கெக்கிரயர்
1 :
111
1. '
திட்டத்தின் தொடர் திருநெல்மில்லி கிராம் விஸ்தரிப்பு திட்டம்" பூம்புகார் குடியேற்றம் மணியம் தோட்டம் குடியேற்றம் 1995ம் க்கு முன் அடாத்தாக பிடிக்கப்பட்ட காணி துண்டுகள் அரச காணி சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட நீண்ட கால , குறுகிய கால குத்தகை காளரிகள்
--
2143
244
(11ஏ.ரா 23.37 பேக்
வருடாந்த குத்தகைக் காணிகள்
01. று 1.2 பியச்
தயாரிக்கப்பட்ட சுவர்ணபூமி அளிப்புக்கள்

Page 45
4)
நல்லூர் பிரதேச செயலக பிரிவில் தற்பொழுது செயற்பாடும் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கங்கள், மாதர் கிராமிய
非形非水平半术出来北部的部和中部非洲中部非冰化出来的中华部中的米斗生冲中计:16W;北半球的平平平北半生出冰华北中求非本出*求中水平北平出生地:北法业毕业业化水平比北半部中出部外部市中部冲出亚北半决出本
அபிவிருத்திச் சங்கங்கள் பற்றிய விபரம்
地形中出中出部半部的北部作出此举中部法出中华中出求出中举中:出来求出中出中非
கிராம அபிவிருத்தி சங்கங்கள்
விலாசம்
அ த - த பத ன் !- -
திருநெல்வேலி பத்தி வடக்கு கிராம அபிவிருத்தி சங்கம் கொக்குவில் தென்கிழக்கு கிராம அபிளிருத்தி சங்கம் சங்கிலியன் தோப்பு கிராம் அடaliருத்தி சங்கம் கந்தர்மடம் வடமேற்கு கிராம அபிவிருத்தி சங்கம் நீராவியடி, கிராம அபிவிருத்தி சங்கம் நியான்டாவில் தென்மேற்கு கிராம அபிவிருத்தி சங்கம் கந்தர்மடம் தென்மேற்கு கிராம அபிவிருத்தி சங்கம் அரியாலை) மத்தி கிராம அபிவிருத்தி சங்கம் ம:ைTார்பக அI arrIE: n)Trrr Gm" ம். 17 ம்மம்
கலாசாலை வீதி, திருநெல்வேலி பிரம்படி ஒழுங்கை, கொக்குவில் முத்த விநாயகர் எதி, நல்லூர் ஆத்திசூடி வீதி, யாழ்ப்பாணம் கஸ்தூரியார் வீதி, யாழ்ப்பாணம் கோண்டாவில் மேற்கு, கொண்டாவில் அன்னசத்திர ஒழுங்கை, யாழ்ப்பாணம் கனகரத்தினம் வீதி, அரியாயல்

பய..44. " )MAI ALW3, 4TEEL
வாளாார்பண்ணை வடமேற்கு, ஆவக்கோட்டை
மாதர் கிராம அபிவிருத்தி சங்கங்கள்
- *ச
நீராவியடி மாதர் கிராமிய அபிவிருத்தி சங்கம் (கோண்டாவில் வட thமற்கு கிராம அபிவிருத்தி சங்கம் அரியால் வட மேற்கு கிராம அபிவிருத்தி சங்கம் வண்ணார்பண்ணை வடமேற்கு, கிராம அபிவிருத்தி அங்கம் திருநெல்வேலி மத்தி வடக்கு கிராம அபிவிருத்தி சங்கம் (இச்சங்கம் பதிவு செய்யப்படாதுள்ளது)
கனகசபை அவள்யூ. யாழ்ப்பாணம் மஞ்சத்தும், இணுவில் கிழக்கு அசீர்வாதப்பர் கிங், அரியாலை) மேற்கு வண்ணார்பண்ணை வடமேற்கு, ஆStrாக்கோட்டை கலாசாலை வீதி, திருநெல்வேலி -
முலம் - கிராம அபிவிருத்தி இடத்திhபாகத்தூர்.

Page 46
4 நல்லூர் பிரதேச செயலக பிரிவிலுள்ள மாநகர சபை எல்லைக்குட்பட்ட வீதிகள் விபரம்
中华*************本部事本中本部中书体中部和來形*******歌迷的來配冰球中部的图书书中华书本来的排华事书本出外平中华本体
பெயர்
01
நீளம் (அடி)
ராமிய
******
02
(13
நெடுங்களம் விதி பகுதி) இ69ர்நகைக் குளாம் விநி (பகுதி) ஆனந்தன் வாளி (பகுதி) நாவலர் விதி எல்லை பகுதி காகரட்னாம் விருது கோயில் வீதி நல்லூர் குறுக்கு வதி : செட்டித்தெரு கச்சேரி நல்லூர் விதி (எல்லைப் பகுதி) சட்டநாதர் விதி நார விதி
ராம் விதி ஆடியபாதம் வீதி
11
57
112)
123
400
கா3
2450
2000
71
300
00
55 58

1250
150
ட்சம்)
20
ஐமுளா விதி செங்குந்த சந்தை சுற்று வீதி பழம் வீதி " அம்மன் வீதி மைன் வீதி சிவன் வீதி, திருநெல்வேலி பிறவுன் வீதி இராமநாதன் விதி குமாரசாமி வீதி கஸ்துரியன் வீதி (எல்லய்' பகுதி) சிவப்பிரகாசம் வீதி ஓட்டுமடம் வீதி எல்லைப் பகுதி) கலட்டி அம்மன் வீதி நல்லூர் விதி புங்கங்குளம் வீதி (எல்லைப் Lாகுதி1) பேரின்பநாயகம் வீதி கச் சேரி கிழக்கு ஒழுங்கை கச்சேரி ஓழுங்கை இராஜேஸ்வரி விதி இராஜேஸ்வரி ஒழுங்கை !
எட்டை
கம்
1850
150
1700
14.
2000
4(
4280
1500
1180
'..... ''2'.
2500
10 : : * 1900 -
15[ ]
254(
110
270": 1- 23.
250
500
ஐதசி

Page 47
4
அம்பாள் விதி இகாவில் வீதி, அரியாலை கோவிலடி ஒழுங்கை அத்திக்காட்டு ஒழுங்கை அம்பாள் விதி பல்16tbள் விதி ஐநசானின் ஒழுங்IAHONE, பூமகள் ஒழுங்கை சின்னகிணற்றடி ஒழுங்கை நொத்தாரி ஒழுங்கை புவுய்ஸ்வரி வீதி மூர்த்த வினாயகர் விதி முர்த்த வினாயகர் ஒழுங்கை கலைமகள் ஒழுங்கை. நாயன்மார் விதி சாங்கிலியன் வீதி பண்டாரகுளம் விதி இரானி வீதி
1750
50
30
162.
1750)
1573
24:00
600
730
56
150
2750
650
1450
27)
200
2000
1050
ታኞåስ
43
தம்.
死却昭如

250
1050
1700
1500
1350
52
----- --சா., டா ஆசீர்வாதப்பர் விதி சுப்பிரமணிய வீதி - சாத்திரியார் வீதி அராத விதிய கடுக்காய் அடி வீதி ஆசிர்வாதம் வீதி கந்தபுராண வீதி மனல்தரை ஒழுங்கை Iனல் தரை 1ம் ஒழுங்கை பணல் தரை வெள்ளவாய்க்கால் பழhவீதி - Lலாலி வீதி ஒழுங்கை அரசடி வீதி 1ம் ஒழுங்கை
2ம் ஒழுங்கை 3ம் ஒழுங்கை
சும் ஓழுங்கை விலகலாச பிள்ளையார் மேற்கு வடக்கு வீதி மணிக்கூட்டு ஒழுங்கை கடைச்சாயி ஒழுங்கை பிறவுன் வீதி 1ம் ஒழுங்கை
910
1300
510
725
310
13
175
59
520
1300
950
530
485
* !

Page 48
43
72
73
76
2ம் ஒழுங்கை இம் ஒழுங்கை சிவகுருநாதன் வீதி அன்னசத்திர வீதி ஆத்திசூடி விதி இந்து மகளிர் ஓழுங்கை புதிய சிவன் விதி முருகமூர்த்தி விதி துரைராஜா வீதி ஓம்சி அம்மன் வீதி பெரியதம்பிரான் வீதி கேசாவில் பிள்ளையார் வீதி காரைக்கால் ஒழுங்கை பூநாரி ஒழுங்கை ஆலடி ஒழுங்கை பி.ஏ.கம்பி ஒழுங்கை
RS().
1100
1050
1400)
133(!
1550
400
50)
142[|
[][}
I]]
1900
1T
2500
200
1-111
84
8

92
ஓபட மூElemக தேவாலய ஓழுங்கை - {க்கச் ஒழுங்கை ஆறுகால்மடம் பழம் வீதி சபாபதி வீதி தலையாழி atதியும் ஒழுங்கையும் சினியர் ஒழுங்கை பாடசாலை ஓழுங்கை கனகசபை அவனியூ. சிவகுருநாதர் விதி 1
140 (
300
2500
3500
2300
1000
75)
150
1
9)
94.
* !! *'':
96
32
98
: 2011!
* 'ட் ?
09
10
101
அரசடி வீதி 1 கனகசபை விதி சனியர் விதி 1
: '' 45
100 ... - :: 15].
..
910
1213
12
10)
'' ''.
104.
10S
1[Ir
பிரப்பங்குளம் விதி திருமகள் விதி அரசடி ஒழுங்கை கச்சேரி கிழக்கு ஒழுங்க
100
18

Page 49
நல்லூர் பிரதேச செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட மா நகரசபையின் சனசமூக நிலையங்கள் பற்றிய விபரம்
外部冰冰********* 本部的來來出來的水冰水中书出來中书出的中部半决形常现出书隊外来北部來业的水北半米冰书****来本外形体本來的中部本部中体和部师中部非洲中部形乐军事
பெயர்
அமைவிடம்
[11 அரியாdiGI} சனசமூக நிலையம்
கலைகள் சுவாசமூக நிலையம் Ipத்தவிநாயகர் சனசபூ)க நிலையம்
சாந்தி சனசமூக நிலையம் 15 நல்லூர் சங்கிலி! [Tான்றும் சளசமூக நிலயம்
நல்லூர் தெற்கு சனசமூக நிலையம்
ஜனசக்தி சனசமூக நிலையம் 3 கலைமகள் அவசரு நிலையம் [ வவடகிழக்கு சனசமூக நிலையப்
கOrt ஜாதி சலாசமூக நிலையம் 11 கலைவாணி சனசமூக நிலையம்
புங்யப்பகுளம் வீதி, யாழ்ப்.ராணம் கலைமகள் atiத, யாழ்ப்பாணம் 13, மூத்தவிநாயகர் விதி, நம்பலூர் ஆர்வாதப்பர் வீதி, யாழ்ப்பாணம் பருத்தித்துறை வீதி, நல்லூர் கற்பகவிநாயகர் விதி, நல்லூர் அரசடி வீதி, நல்லூர் அருத்திசூடி வீதி, யாழ்ப்பாணம் 28, கல்லூரி வீதி, யாழ்ப்பாணம் பி27, (கெ. கே.எம்.வீதி, யாழ்ப்பாணம் : rYTrாட்டம் விழி பாம்ப்டITrmம்

12 Lாரதிமன்ற சனசமூக நிலையம்
காமாட்சி சனசமூக நிலையம் 14 நாயன்மார்கட்டு சனசமூக நிலையம் 17 அரியான) திருமகள் சனசமூக நிலையம்
ஞானஜோதி சனசமூக நிலையம் அரியால் சரஸ்வதி சனசமூக நிலையம் அறிவொளர் சனசமுக நிலையம் வள்ளருவன் சனசமூக நிலையம்
நல்லூர் (Lருகன் சனசமூக நிலையம் 21, கொண்டலடி வைரவர் சனசமூக நிலையம்! 23 அரியாலை 6லவாணி சனசமூக நிலையம் - கந்தர்மடப்) சனசமூக நிலையம் 4 அரியாலை அருணாதுLALITT சனசமூக நிலையம் 2) சங்கிலி அரசன் சனசமூக நிalல்யம் 26 சுட ரொளி சனசமூக நிலையம் 21 பாரதியார் ஈ6RFU4% நிலையம்
பு4ெ2404 LM, யாப்பா பி4ய நாடசியா மார்க்கட்டு 112, திகரிக.எஸ்.வீதி, யாழ்ப்பாணம் அALiபாள் வீதி, நாயன்மார்க்கட்டு அரியாலை பம்வீதி, கந்தர்மடம் 1 , கண்டிவீதி, யாழ்ப்பாணம் ஆற்றுகால்மடம், ஆனைக்கோட்டை பத்திரகாளி வீதி, வண்ணார்பண்ணை செட்டித்தெரு, நல்லூர் நஸ்ரார், டரங்கங்குளம் வீதி, அரியாலை கந்தர்மடம்
அரியாரை
நல்லூர் 513 இக.கே.எஸ் வீதி யாழ்ப்பாணம் தாம்மாள் விதி, வண்வடமேற்கு
U6லம் - யாழ் மாநகரச600(L!.

Page 50
45
நல்லூர் பிரதேச செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட மாநகரசபையின் திறந்த கிணறுகள் விபரம்
****中部的冰宋礼部外地來和米冰冰*******体的本体本:*书冰水中水冰冰水冰冰中部的中华半的本地郎中部的冰和冰冰和冰水冲书**********
01
அரியாலை சித்தி விநாயகர்
நாயன்மார்கட்டு ! 03 அரியாலை) பிரசவ விடுதிகள்: வண்ணார்பண்ணை நாண்நிSDயம் திருநெல்வேலி பஸ்தைன் 1 06 திருநெல்வேலி பாண
குழாய்க் கிணறுகள் விபரம்
外本书中出出求出來:形水中产出出中书中出中华中学部
01 நல்லூர் மப்சல் கஸ்டத்திற்கு அருயாமை

சார்ள்பாரதி சனசமூக நிலைய titளால் துரபாய (1) 03 சாந்தி சனசமூக நிDைபம்
நல்லுார் முத்து விநாயகர் வீதி
கம்யிசரி நல்லூர் வீதி
06
கனகரத்தினம் விதிச் சந்தி 07 நல்லூர் செட்டியார் தோட்டம்
மூலம் . யாழ் மாநகர சபை
நல்லூர் பிரதேச செயலர் பிரிவுக்குட்பட்ட மாநகர சபையின் ஆயுள்வேத மருந்தகங்கள் பற்றிய விபா
** shs 11% cash 1:44 as x Ess4s # Sciences » ஈர்களை காசு elk ** ** * Eas sex%ar -
的书来的书来到冰
5 2--05:41
இkHAR:R:4*HF
::::::2j 2ks se S
地的冰书米的地老的冰书中涉中外的学中
பெயர்
அமைவிடம்
ஃ ப் ப் -
மத்திய வைத்திய கானப் அரியாவை வைத்திய சாலை நீராவியடி வைத்தியசாலை நாச்சிமார் கோவிலடி வைத்தியசாலை
பண்டாரமாளிகை வளவு, சங்கிலியன் வீதி கண்டி வீதி, அரியாலை.: நல்லுார் வீதி, சனசமூக நிலையம் கே.கே நிஸ்7. வீதி, நாச்சிமார் கோவில் -

Page 51
45
நல்லூர் பிரதேச செயலர் பிரிவுக்குட்பட்ட மாநகர சபையின் நூல் நிலையங்கள் விபரம்
冰尔本本冰水冲**染*冰书來冰部部部和中部*********水冰********体出冰*******水体中书外部中外事中
七先生决战大的中央大学大多以北的大米长流水的形弥中部和來的书出的书**中外冲
பெபர் - -
அமைவிடம் :
1 நல்லூர் கிiனை நூலகம் 2 வண்ணார்பன்னை விகள் நாயகம்
பண்டாரமாளிகை வளவு, சங்கிலியன் வதி நாச்சிமார் [கோவில் வீதி, வண்ணார்பண்ணை
முஸம்" hDIாநகர சபை, யாழ்ப்பாகனம்
நல்லூர் பிரதேச சடை கொக்குவில் உப அலுவலக வீதிகள் விடாரம்
************不冰冰冰中部************体本本书冰体水本本体书体中体本中书*******
வீதியின் பெயர்
தூரம்
02
மந்துவில் ஒழுங்கை கருவேலடி ஒழுங்கை 3 குளப்பிட்டி வலங்கை
252
101

II..!
ச ப»
..
...:' - -'
கல்லூரி வீதி
அச்சக விதி 06 (செக் ஓழுங்கை 17 கருவேனடி பாதை
பழைய தபால் கந்தோர் வீதி நந்தாவில் ஒழுங்கை மிசன் பாடசாயை ஒழுங்கை
மணியகாரன் ஒழுங்கை 12 விதானையார் ஒழுங்கை 13 புதிய ஒழுங்கை
உடையார் ஒழுங்கை 1 15 பரியாரியார் ஒழுங்கை
உடையார் ஒழுங்கை 17 கோணாவளை வழங்க கோணாவளை வைரவர் கோவில் வீதி
செம்பாடு ஒழுங்கை 20 நாமகள் ஒழுங்கை
{Sகாணாவளை வழங்க .. செம்பாடு ஒழுங்க
93[
130('
350
61
111
'
1'.
16[I
I
52[I
2300
1334
725
147'
142)'
104)
717
Suj'
434
, '' -
' : .. -... : :

Page 52
47
பரம்
下水平來中
--... ம்,
23 கோணாவளை ஒழங்கை
குளக்கரை ஒழுங்கை பிரம்படி ஓழங்கை பிரம்படி ஒழுங்கை 1 பிரம்படி ஒழுங்கை 11 அம்டாக்கள் ஒழுங்கை
தலையாழி ஒழுங்கை 30 சூடலை ஒழுங்கை 1
சுட 6) இலங்கை 11
கடலை) ஒழங்கை 1வது ஒழுங்கை 33 பிள்ளையார் ஒழுங்கை 34. மாப்பாணமுதலியார் ஒழுங்கை
மண்டைதின்னி ஒழுங்கை 36 முதலி (கோவில் ஒழுங்கை
8. எஸ்.எஸ்.ஒழுங்கை வரைகோவில் ஒழுங்கை
1337
:1180
2On'
71[I
335
144'
:50(1'
365
12'
1000
500)
A('
14[F'
275
'
அDS'
2000 -14' : : :
5 கரி ,ச, :நட்டி: '}SA |

3 4 '~--- பாலு
** 8
....
'. 1 .
*** ** * *
4. 130('
120(1'
.
70
500
"* - 14!
கப்[i'
4[[T
1350 .
140[I
103'
017'
200(:
372
2][' -
48
....... ------ சிரமதான் ஒழுங்கை அடைக்கல நாயகி ஒழுங்கை
பிடாரிகோவில் ஒழுங்கை 43 புதிய ஒழுங்கை 1
புதிய ஒழுங்கை 2 நிகணியடி ஒழுங்கை 1 கேணியடி ஒழுங்கை 2 புதிய ஒழுங்கை
ஐய69ாவெளி ஒழுங்கை
49
சொர்ணவடலி ஒழுங்கை 50 மணியாபதி ஒழுங்கை ராமுபிள்ளை வீதி விவேகானந்தா வீதி
சவப்பாடசாலை ஒழுங்கை
54.
காரைக்காடு சிவன் கோவில் வீதி
சிவகாமியம்மன் வீதி
56
பாரதி ஒழுங்கை மஞ்சத்தடி ஒழுங்கை தொடாவெளி ஒழுங்கை
விவேகானந்தா குறுக்குவீதி 50 முதலியட ஒழுங்கை
: , : : 140
:
: ச ப ப ப ப : 1j! ! . ' * 3 க பசி 2 ல் *•.) --
58
:: ..
10'
71('
700
[[ர்
2453

Page 53
48
:: '...: '. : ''.
53
64
55
56
52
13க4'
164ர'
540
679'
7Uா'
13S0'
' '';
62ா'
51 கலட்டி ஒழுங்கை
62
நந்தாவில் ஒழுங்கை நந்தாவில் முழங்கை 2 ஆசாரி ஒழுங்கை
சாக்கோ முழுங்MSityக
57
குளக்கரை ஒழுங்கை 1 58 குகாக்கGET முழங்கை 2
நவரட்ணராஜா ஒழுங்கை 7 மநட்டிப்பாய் பிள்ளை ஒழுங்கை
{நெட்டிப்டாராய் பிள்ளை ஒழுங்கை 2 செதுக்கப்பும் ஒழுங்கை சைவப்பாடசாலை குறுக்கு ஒழுங்கை துாவிரசங்க வீதி BETான்டாலில் தபால் கந்தோர் 1வது ஒழுங்கை குமரகோட்டம் ஒழுங்கை 1
குமரகோட்டம் ஒழுங்கை 2 70 எம்.எல். ஒழுங்கை 79
இயந்தனான ஒழுங்கை
30
கோணாவளை ஒழுங்கை 51 ஆலடி ஒழுங்கை
73
74
75
- ''350('
1376
1110
- 190ா'
2ா
530
S00'
30ா'
10[I
3) '
0('
2710'
200'
76
7}

2 2 22க 22
- 2Dr
500
600'
.. - 1
1பS'
2619
10(1'
1370
2008'
2005
-- 33'
1905
619
1175
1325
9)
நாராயணா ஓழுங்கை ரேவிதியர் ஒழுங்கை (கொட்டைக்காடு சாலை விதி ஆணன்கல் கடலை ஒழுங்கை
டிப்போ முன் ஓங்கை 87 பேரவர் கோவில்) ஓழுங்கை 38 இராமகிருஷ்ண மிசன் பாடசாலை விதி
கடையா சுடலை முழங்கை நாகபூசனி அம்மன் கோவில் ஒழுங்கை
காளி காணில் ஒழுங்கை 92) வைரவர் கோவில் குறுக்கு வீதி யொன்னையா ஒழுங்கை
சின்னையா ஓழுங்கை 95 ஆறுகால்மட ஒழுங்கை
உயரப்புலம் ஒழுங்கை 1 ஐயரப்புலம் ஒழுங்கை 2
நாலுகால்மட ஒழுங்கை 99 பொன்னையா குறுக்கு, ஓழுங்கை
... '' .
* 1 2 !
93
பி4
- 1'
9
9(Y
பெ
சசகக்கடி காகாககாகா : மேகா

Page 54
4 நல்லூர் பிரதேச சபை உப அலுவலக வீதிகள் பற்றிய விபரம்
:11
***********珠******W水冰冰不外部中本來的冰**************
தூரம் தூரம்
L)
(0)
''
- 43
இ
பி
3!'
- 54
இது
வீதியின் பெயர் 01 பலாலி வீதி நியாயம் கிணறு ஒழுங்கை
மடத்தடி ஒழுங்கை
பனிக்கர் ஒழுங்கை (4 பலிக்கர் ஒழுங்கை இனப். 1
மதுவடி பாடசாலியில் ஒழுங்கை முன் ஒழுங்கை பரமௌல்வரோதயா ஒழுங்கை கொக்குவில் ஸ்டாலின் விதி நல்லாப்பன் தேவாலய ஒழங்கை. பரமஸ்வரா விதி இல். பரகிப்பவரா விதி இதில், பரமேஸ்வரா விதி
இல. 3 பரமேஸ்வரா விதி இல். 4.
27[/
.. 20
தி
- 6
210
அப்
1: --- 10

கம்
பி.
-- '. ..
55S *
தபா
க து
Fi 4
' ' '
- -
- - -
ஆர் ஆக்க்க்க்ம்
هم نهم في تل اما
14. பரFirள்வரா விதி இல், 5 15 பரமேஸ்வரா விதி இல.
சிவராஜா அணியூ., பிள்ளையார் வீதி பிள்ளையார் என்பது இல. 1 பிள்ளையார் வீதி
இல். 2
மாரியம்மன் வீதி 21 மாரியம்மன் வீதி மாரியம்மன் வீதி
இல.2
மாரியம்மன் வீதி
இல். 3 மாரியம்மன் வீதி மாரியம்மன் வீதி ஆல. தாழையடி ஓழுங்கை நாவலடி முழங்கை பரவக்குளம் ஒழுங்கை
பதிவாளர் ஒழுங்கை 3[ பதிவாளர் ஒழுங்கை இ. 1 31 அம்மன் ஒழுங்ககை இல. 1
அம்மன் ஒழுங்ககை இல். அம்மன் ஒழுங்காக இல 3
175)
154
- 33[
175'
14[I'
1Sti'
(
பா.
102)
3.
.. - * - -: 102)
1SA
1]] - .
909 -
1] : -
1
23[
4}'

Page 55
32[I'
37('
27'
9
48
34 அப்மென் ஒழுங்கை இல 4.
அப்மன் ஒழுங்கை இல், 5 36 அம்மன் ஒழுங்கை இல. 37 " சைவப்பாடசாளiல் ஒழுங்கை
கலாசாவை ஒழுங்கை. இல், 1
39
பழங்கிராட் பிள்ளையார் ஒழுங்கை கலாசாலை ஒழுங்கை இSC, 2
கலாசாaS6ல் ஒழுங்பகை இல். 3 12 கலாசாலை ஒழுங்கை. இ. 4
கலாசாலை ஒழுங்கை இல். 45) அரசடி ஒழுங்கை அரசடி ஒழுங்கை இல், 1து அரசடி மழுங்கை இல. 1 அரசடி ஒழுங்கை இல, 2 அரசடி ஒழுங்கை இல. 3 கோண்டாவில் கடலை ஒழுங்கை கோண்டாவில் கடலை ஒழுங்கை இப். 1 குடியேற்றத்திட்ட பிராட் 1 Salது குறுக்கு விதி குடியேற்றத்திட்ட றோட் 250து குறுக்கு வீதி
7III
Sாம்
175'
675
2500
3[i'
262
念为参考左右
பெ
381
1[/
S4[I
12(1'
> * -ன் -
300
95
19.]
a-af'
சுலா r rா + ங்கள் >>")

AெMV, 40 41 44
57S
37
57S
325 325
S7S'
32s
|
1111111111119Ss க்க்க்க்க்க்க்க்க்க்க் - 2
3131511
54 வது குறுக்கு வீதி
இப். 22
5 2வது குறுக்கு வதி
4. ப
5 3வது குறுக்கு வீதி
இப்.பி
7 4வது குறுக்கு வீதி
இப்.எஸ்
0 க்லது குறுக்கு வீதி
இல்.ஆர்க்
5 5வது குறுக்கு வீதி
இல. எல்5
50 5வது குறுக்கு வீதி
இல்.ஆர்கு
51 வது குறுக்கு வீதி
இப்.எல் 6
5வது குறுக்கு வதி
இல் ஆர்ன்
வது குறுக்கு விதி
இல்.ஆர்க
வெது குறுக்கு வீதி
இல். ஆர்.
வெது குறுக்கு வீதி
ஜல்.ஆர்கல்
முருகன் வீதி
முருகன் விதி
இல. 1
முருகன் வீதி
இல. 1
முருகன் வீதி
இல. 2
57
66S,
95
28
2US
1080
[ா
... 4
Sur
-2வி'
:: - - -
எ எ 4ம்சwார்;

Page 56
40ா'
71
60(!
50(1'
இi0, 5
73
- --------
73
70 முருகன் வீதி
இல. 3
முருகன் வீதி
72
முருகன் வீதி முருகன் வீதி
நுால், நிற சின்னமுத்துத்தம்பி
கணியடி வதி 76 கேணியட் நீதி
இப். 1
77 கேணியடி வதி
இது). 2
நக்ரியடி வீதி
இல. )
காரியபடி வீதி நிகணியடி முன் விதி 1வது ஓழுங்கை பழம் விதி முக்குறுனிப் பிள்ளையார் வீதி முக்குறுனிப் பிள்ளயார் வீதி 10 து ஒழுங்கை
முக்குறுனிப் பிள்ளையார் வீதி2வது ஓழுங்க
85
முக்குறுனிப் பிள்ளையார் வீதி 36வதும் முழங்க மடத்தடி ஒழுங்கை
3
20ா'
36
11
2f'
17
300
1
400)
525
235
350
147
(I
3[
B)
54
5ல் 55 : 5 >ெ ரி சு

0
* :
33
20('
24(
93(
210
1பS'
['
92
9)
':' ..."
: ... '20' க.) 1 '.
1:28 ... '' ,"... '' ('
Laபடாறா பூCைH) Ct வீரபத்திரர்
1வது ஓங்கிக்க
69 வீரடாந்திரர்
2வது ஒழுங்கை
90 Uநானபாஸ்கரோது வீதி
பழம் விதி இ. 2 பருத்தித்துறை வீதி ஆறுமுகன் ஒழுங்கை வாலையம்மன் முன் ஒழுங்கை அருளம்பலம் ஒழுங்கை க14[கள் விதி 97 க:ை30arகள் இ. 1 புது பொம்மணி விதி 8 கள்ளழகள் இப். 1 ஒழுங்கை 99 சந்திரசேகரப் பிள்ளையார் வீதி 1 கரயன்குல் விது 1001 iாங்கந்தா விதி . 102 பூதவராயன் விதி 100 பூங்வராயன் விதி 1 எவரும் வழுங்கை 14 பூதுவராயன் விதி 2 வது நார்மல்க. 1ம் நாளப்பிரகாசர் வீதி 11 ஆடியபாத ஞானப்பிரகாசர் வீதி 1 5ானப்பிரகாசர் செங்குந்தா விதி
35'
15
[44ா'
280)
233(!'
37S'
'
22
--.::::
''12'
2ா'
51('
ஜi: - - -

Page 57
-* *-* *- 4க ண
1[I6
1 (5)
110
111
112)
13
114
* :) 713 -
11
11
1)
காபு வீதி [iகாடி. விதி 1வது (ஒழுங்கை இமாலயம்மன் வீதி ரயிங்கம் வழங்!{amiyAE சளதிரியார் நன் தி சட்டநாதர் ஒழுங்KESSக சட்டநாதர் ஒழுங்கை கல். 2 சட்டநாதர் ஜமுங்க இவ. 3 சட்டநாதர் ஒழுங்கை இல், க Hiகாiாட.லி அங்குந்த விதி கொஸ்:_ என் தாங்குந்நா ஓழுங்கை ஆடிப்படாத, செங்குந்தா வீதி சியேருரு நுழங்கை. சாலியபிட்டி விதி [முள்ளி வி
Airரிப்டரி தயாபுரம் கடற்கரை வீதி பளிப்புரி மன் வீதி Iணிப்புரி மத்திய விதி ISணிப்புரி 1வது ஒழுங்கை மணிப்புரி 2வது ஒழுங்கை
S(I'
47S
41('
23s'
43S'
25 [I'
ப(F'
210'
20'
15
13
50
10'
Sார்'
200ா'
3000'
3000'
3000'
00
KOOார்
11
11
12
121
1)
13
124
1
12
1.?
- - - - *

10
12
13)
13]
132)
UDUTHாப்பு!! வது ஒழுங்கை Iாரிப்புரி டிஸ்து ஓழுங்கை மணிப்புரி இவது ஒழுங்கை மணிப்புரி நாவலடி உதயபுரம் மணிப்புரி பூம்புகார் குறுக்கு வீதி (கணியடி வீதி
100
1000'
000'
3000'
3000'
525'
13
நல்லூர் பிரதேச சபை சனசமூக நிலையங்கள்
கொக்குவில் உப அலுவலகம்
本体本体冲不出来书渐本来中华步冲和外本中的外尔书
01. கொக்குவில் சனசமூக நிலையம் 02. இந்திரா ஈனசமூக நிலையம் 03, நேதாஜி சனசமூக நிலையம்
கொக்குவில் மத்தி சனசமூக நிலையம் 05. rனோன்uகளி சனசமூக நிலையம் 06. கொக்குவில் மேற்கு சனசமூக நிலையம் 07. வளர்மதி சனசமூக நிலையம்
៩៩៩៩៩ ៩៩
1 * * > * * *
பிரம்படி கொக்குவில் கிழக்கு தணையாழி (கொக்குவில் கிழக்கு பாற்பதி வீதி, கொக்குவில் கிழக்கு கே.கே.எஸ். வீதி, கொக்குவில் நந்தாவில் கொக்குவில் கிழக்கு ஆனைக்கோட்டை விதி, கொக்குவில் மேற்கு சம்பியன் வீதி, கொக்குவில்
(4.
Tானி

Page 58
ஷ்பம்.v, A!-- --- -- -- -- ---------- ------ - - - -
*!
" :-".
14.
03. ஞானவீரசிங் சனசமூக நிலையம் 19. ஸ்ரீ நாராயணா , சனசரிக நிலையம் 10. ஸ்ரீ வாகீஸ்வரி சனசமூக நிலையம் 11. மத்திய சனசமூக நிலையம் 12.
ஸ்ரீ அற்புத நர்த்தன விநாயகர் ச.ச.
13.
இந்து இளஞர் மன்றமும் சாசபூப்கநிலயமும்
பாரதி சனசமூக நிiைt}பம் "
15.
விவேகானந்த சனசமூக நிலையமும் படிப்பகம்
ம்.
மக்கள் முன்னேற்றக்கழகமும் ச.ச.நிமல் LLாம்! ங்வதபாராயணா இயகமூE Final YAம் விவேகானந்த சண்முகம் நிலையம்
கலைமகள் சனசமூக நிலையம்
20.
காந்திஜி சனசமூக நிலையம்
கலைவாணி சனசமூக நிலையம் 2. அமரகாr காக யூக நிலையம்
புகையிரத வீதி, கோண்டாவில் - நாராயணா வீதி, கான்டாவில் கிழக்கு tajமபன்சரி வீதி, கொண்டாவில் வடக்கு
கடன்காரர் வீதி, கோண்டாவில் வடக்கு இருபாய் வீதி, கோண்டாவில் கிழக்கு வருடபானுவங்கி, கோண்டாவில் கிழக்கு யாரதி விதி, காமராடாவில் மேற்கு -மாந்தத்தடி இS$) இகங்கள், விதி, கோடாலில் நமற்கு என் வீதி, கான்டாவில் மேற்கு எம். எஸ். தி. [Bகாண்டாவில் மேற்கு இகணியடி வீதி, கொக்குவில் மேற்கு நிலாட்டர்ஸ் விதி, கொக்குவில் மேற்கு பூநாறி வீதி, கொக்குவில் கிமற்கு கோண்டாவில்
தி த இறுதிகட்ட
17.
18.
19.
21.

23.
குமரகோட்டம் அலாசுமுக நியைப்
குமரகோட்டம், கோண்டாவில்
24. நெட்டிலிப்பாய் சனசமூக நிலையம்
நெட்டிவிட்டாய், கோண்டாவில்
25. ஞானஒளி சனசமூக நி6}லியம்
எபஸ்தியார் வீதி, கொண்டாவில் கிழக்கு நல்லூர் பிரதேச சபை சனசமூக நிலையங்கள் நல்லூர், உப அலுவலகம் 中中部地中本部中部办中华书本中出本体出中出半水半水部本书中出中出水中出: 北半球水平出半平水中毕尔中部的中产业中出平市中部平定书*业化水平出生民本出事*
- -
01. கலாமன்ற கனகமூக நிலையம்
கலாசாலை வீதி, திருநெல்வேலி
02. காளிகோவிலடி சனசமூக நிலையம்
அம்மன் வீதி, திருநெல்வேலி
03. பகுத்தறிவு சனசமூக நிலையம்
அம்மன் வீதி, திருமநல்வேலி
04. மகாத்மாஜி சனசமூக நிலையம்
கலாமன்ற வீதி, திருநெல்வேலி
05. பாரதி சனசமூக நிலையம் -
முருகன் வீதி, திருநெல்வேலி
கம்பன் சனசமூக நிலையம்
பாற்பண்ணை வீதி, திருநெல்வேலி
07. கேணியடி சனசமூக நிலையம்
ஆடாதுப் விதி, திருநெல்வேலி
03. ஞானவைரவா சனசமூக நிலையம்
இராமலிங்கம் வீதி, திருநெல்வேலி
பா. வாலையம்மாள் சனசமூக நிலையம்
இராமலிங்கம் வீதி, திருநெல்வேலி
நல்லூர் மக்கள் சனசமூக நிலைய .Rம்
ஆடியபாதம் வீதி, திருநெல்வேலி
இலங்கநாயகி சனசமூக நிலையம்
பருத்தித்துறை வீதி, நல்லார் வடக்கு
கலைமகள் சனசமூக நிலையம்
கலைமகள் வீதி, கல்வியங்காடு, நல்லூர் வடக்கு
13. நல்லூர் வடக்கு சனசமூக நிலையம்
விநாயகர் விது, நல்லுார் வடக்கு
14. ஜெயபாரதி சனசமூக நிளலயம்
12 , கண்டி வீதி, அரியாளன்
15. நாவலடி உதய ஒளி சனசமூக நிலையம்
நாவலப், அரியாலை
16. கலைமகள் சனசமூக நிலையம்
மணிப்புரி , கொழும்புத்துறை
06.
10.
12.

Page 59
4
17. பூம்புகார் சனசமூக நிலையம்
பூம்புகார், அரியாலை
13. ஸ்ரீ முத்து விநாயகர் சனசமூக நிலையம்
அரியாலை கிழக்கு -
1. கலைத்தமிழ் கழக சசமூக நிலையம்
சட்டநாதர் வீதி, திருநெல்வேலி
20. இளங்கதிர் சனசமூக நிலையம்
உதயபுரம், கொழும்புத்துறை நல்லூர் பிரதேச சபை பொதுக் கிணறுகள் விபரம் ************本部的本部外来的冰水冲***************
நல்லூர் உட! அலுவலகம் [/1. செம்பாட்டு நீர் தொட்டியும் கிணறும், கலாசாலை விதி, திருநெல்வேலி ப.
(முருகன் வீதி நிர்த்தொட்டியும் கிணறும் கலாசாலை வீதி, திருநெல்வேலி
3.
திருநெல்வேலி குடியேற்ற திட்ட கிணறு திருநெல்வேலி மயானக் கிணறு திருநெல்வேலி பாதுச் சந்தை கிண்று -- கிழக்கு
04.
(5,

[].
7.
08.
திருநெல்வேலி மபாதுச் சந்தை கிணறு - மேற்கு கொட்டுக்கிணறு பிள்ளையார் கிணறு, கண்டி விது அரியாலை
அரியாலை சந்திக் கிளறு , கண்டி வீதி, அரிடமாலை 09. சினியா நெரு உடாயச்சந்தி கிணறு, கண்டி வீதி, செம்மணிச்சந்தி 10. சித்திடாத்தி மயான கிணறு, கண்டி வீதி, அரியாலை 11. மகிபன் குளக் கிணறு , அரியாலை
கொக்குவில் உப அலுவலகம்
03.
01. கொக்குவில் மயான கிணறு, கொக்குவில் 02. கட்டையான் - மியான கிணறு, கொண்டாவில் கிழக்கு
கொட்டைக்காடு கடலில் விணறு, கொட்டைக்காடு வீதி, பலாலி வீதி, கோண்டாவில் 04. ஸ்ரீ நாராயணா கோவில் கிணறு வைத்தியசாலை வீதி, கோண்டாவில் 05. பாரதி வீதி, கிணறு - பாரதி விதி, கோண்டாவில் மேற்கு 06. காரைக்கால் மயான கிணறு, காரைக்கால் விதி, இயவில் 17. காந்திஜி சனசமூக நிலைய கிணறு, கோண்டாவில் வீதி, கொக்குவில் மேற்கு 08. சலவைத் தொழிலாளர் கிணறு, கோண்டாவில்
- - - -
4

Page 60
------------- -
அடடட்டடா--*--
:
4:4AIN
பிரதேச சபை - நல்லூர்
குராய்க்கிஎன்று
: , , 31. மந்திய கிராம்) முன்னேற்றச் சங்கம் " குழாட்டிக்கிணறு, டிஸ்பென்சரி வீதி, கோண்டாவில், வடக்கு, 2. வேதபாராயா சனசமுக நிAை,L குழாய்க்கிணறு - (உப்பு - 1டச் சந்தி கே கே எஸ் வீதி, கோண்டாவில் (17. ஸ்ரீ அரடAத, நர்த்தன வினாயகர் சனசமூக நிலைiயா ருழாய்க் கிணறு இருபாRைL) வீதி, (MEETாண்டாவில் கிழக்ரு சந்தி [14. கம்பன் வசமூக நிIைS )ய குழாய்க் கிணறு பாற்பஎண் விதுதி, திருமாநல்வோ 5. விளையாட்டு மைதான குழாய் கிணறு, பாற்பான் வீதி, திருநெல்வேலி 6. பாரதி சனசமூக நிHைIய குழாய்க்கிணறு !5ாட்ட பாப், கொக்குவில் மேற்கு 17. அரியாலை கிழக்கு குழாய்க்கிணறு, அரியாலை கிழக்கு
திருநெல்வேலி (படாது நூலக குழாய்க் கிணறு! கலாசாலை வீதி, திருநெல்வேலி - 2
08.
11h 1; PFIy
: ! :
மயானங்களின் விபரம்
' ' ' ' ', - .:: - ... .': : : :, , "...,
' ' ::.: -: .. -

1.
[]).
திருநெல்வெலி இந்து மயானம் திருசநல்வேலி 112. சிந்துபாத் தி இந்து மயானம், அரியா2பெ
செம்மணி இந்து மயாணம் செம்மணி
[14.
அரியாலை முனைர் சுடலை [[யாணம், அரியாலை கிழக்கு,
பி.
கட்டைஆல் urயானம், கோண்டாவில் கிழக்கு
06.
கொட்டைக்காடு மானம், கோண்டாவில்
17.
அன்பங்கை மkuானம், கோண்டாவில்
3.
காரைக்கால் மயானம்
பு.
கொக்குவில் மயானம் கொக்குவில்
நல்லூர் பிரதேச சபை ஆயுர்வேத தனியார் மருந்தகங்களின் எண்ணிக்கை
部中年出:出生水中,水出半年:*此地出生和本地事本中出中出部化:*:****决:平业中中进化出来的;比本书中:***水市北半水中书中出进出事出本中
!": " '.
ஆயுர்வேத வைத்தியசாலை
01. நல்லார் பிரதேச சபை - இலவச ஆயுர்வேத வைத்தியசாலை 02. நல்லூர் பிரதேச சபை - அரியாலை கிளை வைத்தியசாSை) .
திரு.க இராமசுவாமி, ஆடியபாதம் வீதி, திருநவேலி 4. திரு.இ. பொன்னையா ஆடியாதம் வீதி, திருநெல்வேலி
03. தி. ?

Page 61
பி
தனியார் மருந்தகங்களின் எண்வரிக்கை .
11. டாக்டர் (Fiார்ணலிங்கம், ஆபிரகாட்டை வீதி, கொக்குவில் 13. 02. திரு இரட்ணசபாபதி, திக கேஎஸ் . விதி, தாளையடி
தனியார் வைத்தியசாலை, இருபாலை விதி, கோண்டாவில் 4. டாக்டர் சிவரான, கே.கே.எஸ். இது []5. மெடிகயிட்எப், பலாலி வீதி Of.. பொற்பதி மருந்தகம், பொற்பதி வீதி, கொக்குவில்.
நல்லூர் பிரதேச செயலக பிரிவிலுள்ள கைத்தொழில்கள் சம்பந்தமான விபரங்கள்
தொழிலின் பெயர்
*冰水冲**********************冰水冲********冰水中书张*****************
என்ணிக்கை
11 பாற்பண்பையா உற்பத்தி
3 iெsவதுப்பகம் 12 எண்ணெய் உற்பத்தி தொழிற்சாலை (தேங்காய், எள்ளு 4 இனிப்பும் தொழிற்சானைப்
(5
(I
(4

2./..
(17
532
சுருட ரத telாழிற்சாலை கைத்தறி நெசவு உற்பத்தி மரத்தனபாட உற்பத்தி | உStளபுப் டொருட்கள் உற்பத்தி ஆடை தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை அலங்காரட் பொருட்கள் உற்பத்தி சவர்க்காரம் உற்பத்தி தொழிற்சாலை 11 மட்டாண்டத் தொழிற்சாலை
கனிப்பொருட் தொழிற்சாலை (உலோகமல்லாது
இரும்பு, டருக்குத் தொழிற்சாலை . 15 நகைத் தொழிற்சாலை |
அலுமினியமற்ற உலோகத் தொழிற்சாலை 17 விளையாட்டுப் பொருட்கள், கதிரை பின்னல், தும்பு தொழில் உற்பத்தி
32332
다음
11
ப - 4
[15
முலம் - கைத்தொழில் அபிவிருத்திச் சபை.
: : :

Page 62
தொழில் நுட்ப தொழிலாளர் விபரம் - பிரதேச செயலகம், நல்லூர்
中化中北部水平平毕业于北平市中水中北半部中出中亚地求出席中求並术中出来出生的中北平出生中水平中部部中水半球求出第中本来求出来书中
கி - அ. பிரிவு
[சன்
தச்சுத் தொழிலாளர்
மின் ஒட்டுநர்
மீன் இiைsட்டியாளர் இயந்திர திருத்துநர்
13
( 1
பு)
., -...,, : ::: .
12
பி
(02
(IS
'(S
73
(5
94
35
15
96
(01
38
2ாக, £2
05
S
11
09
100
101
12
[1
:":...*

vy
们:
I
叫SS
1.02
2EM
:
位
* 2
......,
''....... ::::: “”。
如:
动
::- 125
3
:::::".....
刘
2
3
| III
104
· 105
16
177
10
199
115
111
112.
11)
114
115
116
117
116
119
120
21
122.
123
25
07
·巧ww·西班见
n."
ty
: |:“....
TR
们
江m纸GH队就
文科
*:“..
11
S
........
Z
53,
3
15

Page 63
1.
1
12
1
5. 3
127)
3 8898
... 2 சி
123.
1
கே
து)
1.க
நல்லூர் பிரதேச செயலக பிரிவில் உள்ள அரசாங்க நெசவு நிலையங்கள் பற்றிய விபரம்
> 1 st 2:24 S: எ :: sit: :: :: :lt 2: ks : 34: * Ek: :: :: sls : 3}: * எம் al: :s : }s: kss lis: st: 363: க : : :b2e : h: sks: 1/4: சுகம்12:*நட் !**: ****: ***:*ம்::**:***: st: 241/4 st: 3#st:3ks: ** >j:: sys:
இயங்கும் நிலையங்கள்
அமைவிடம்
- உன்
நல்லுார் வடக்கு நான் நிலா படம் தர், நர்மடம் மநச ெநிலையம்
நல்லூர்
கந்தர்மடம்
கல.. .

4 ப4-IாடILM
P4 F"
3. மஞ்சந்தடி நெசவு நிலையம்
இயங்கமுடியாத நிலையில் உள்ளவை
ܐܸܵܢ ܬ݁ ܨܶܬ݂ ܓ݁ܶܕ݂
1. விற்பனை நிலையம்
சித்தி விநாயகர் நெசவு நிலையம்
மாம்பழம் சந்ததி நெசன் நிலையப் 4. மூத்த விநாயகர் நெசவு நிலையம்
நல்லூர்
அரியாலை
அரியாலை
நல்லூர்
LDளம் - நெசவுப் போதனாசிரியர்
நல்லூர் பிரதேச செயலக பிரிவிலுள்ள ப.நோ.கூ.சங்க கிளைகள் / வங்கிகள்
*:*:中出半平市中中出中多半平平平出中出本书中作中书本中出**中出 ***业中求生平事中部中出水中冲出水出中出本本中出半平: 水平地出水出**在水化:**** :
[]1. கல்வியங்காடு கிளை இல், 1 2. கல்வியங்காடு கிளை இல், 13 03. திருநெல்யவலி கிளை இ61), (1) [4. திருநைல்வேலி கலாசாலை வீதி சி.இல. 21
21. கோண்டாவில் வடமத்தி 3. பரமேஸ்வராசந்தி
சிவன் கோவிலடி 24. திருமநல்வேலி சந்தி
23.

Page 64
-!
பி.
20.
5. பொற்பதி 05. நாகபூசணி 7. கோண்டாவில் ஸ்திரசன் 08. அன்னங்கை (9. மஞ்சத்தடி 10. கொண்டாவில் மேற்கு, 11. கொக்குவில் மத்தி 12. மணியக்காடு 13. கொக்குவில் மேற்கு வை. கோவிலடி 4. கொக்குவில் அரசடி 1. கொக்குவில் மேற்கு 16. வள். வட மேற்கு 17. கொக்குவில் கிழக்கு 18. கோண்டாவில் மத்தி 19. காளிகோவிலடி 20. கோண்டாவில் நாராயணா
2. சம்பியன் சியன் 2. பிரம்டாடி
முடமாவடி
2ா.
சட்டநாதர் கோவிலடி
குமரகோட்டம்
30.
திருமநல்வேலி புடவை
3.
மாதிரிக் கிளை - ..
எரிபொருள் நிலையம்
33.
விவசாயப் பகுதி 2
வங்கிகள்
* 01, திருநெல்வேலி
. கொக்குவில்
மூலம் : ப.நோ.கூ.ச.
நல்லுார்.

டி:: " ... ''1, .
தேசிய இளைஞர் சேவை மன்ற வேலைத்திட்டம் (1997ல் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது) 书中出现中中部地中出中非中部非中部部中出出中华地形中作出出中出》中出中平》中出地中毕中书出中书中出中出出体中地形中非中华书中中中中半球中出中出******
:
தி 2
...
திட்டத்தின் பெயர்
காலம் இளைஞர் பங்களிப்பு ஒதுக்கிடுக. செலவு
1. - .
ஆங்கில மொழித்திறன் பயிற்சி
மாதும் ]ெ 12
12300
1993ல் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது.
".
01 ஆங்கில மொழித்திறன் பயிற்சி
மாதம்
கீ
1. இலவசம்
நடமாடும் மகளிர் பயிற்சிநெறி
1ெ நாட்கள்
75)
70
3) இளந்தலைவர்களுக்கான அறிவூட்டல் பயிற்சிநெறி
11 நாள் 4
2001 - 2700
(4 பிரதேச மட்ட விளையாட்டுப் போட்டி |
நாட்கள் 1 930
30
பி இளைஞர் தினம்
01 நாள் பி 1000 -
1000
06 AIனையியல் பயிற்சி நெறி கண்காட்சி
12 நாட்கள்
-'. " இளைஞர் கழகநிதி 2
07 சர்வதேச மகளிர் தினக் கொண்டாட்டம்
2 நாட்கள்
இளைஞர் கிழக நிதி
....
STU
பப்
018 இளைஞர் கழக நூலக அமைப்பு
500று.. இயறுமதி
... ......
யான புத்தகங்கள் வழங்கியமை .
(1)
4
125
.

Page 65
' : : :
... "
..
நல்லூர் பிரதேச செயலக பிரிவிலுள்ள அறுநெறிப் பாடசாலைகள் பற்றிய விபரம்
*****中华外中和来来冰*******体中部的中部的冰形***米部***形部的部和冰水冲************书体水冰书本中部 பெயர்
அமைவிடம்
ஈக: 1
-- =+ ம்
4431
1. kg GM பரிடமான சபை அறநெறிப் பாடசாலை
யாழ்ப்பாணம்) கே. திக எள் வீதி
நிக்காவில் முத்து விநாயகர் Lாடசாலை ஸ்ரீ ஞான வைரவர் பகாவில் பாடசாலை
இணைார்பண்sை வெட மேற்கு
அரியாலை
கொண்ட 24: விநாயகர் ஆலய பாடசாலை
கஸ்துரியார் வீதி, யாழ்ப்பாணம்
திவசாய சிற்பக் காட்ட மும் சிறுபாசாலையும் அறநெறிப் பாடசாலை
கோயில் வீதி, நல்லூர்
சித்திவிநாயகர் ஆலய அறநெறிப் பாடசாலை
கண்டி வீதி, அரியாலை நல்லூர் பிரதேச செயலக பிரிவிலுள்ள கோவில்கள், தேவாலயங்கள் பற்றிய விபரம் * " .. - *******不來來半书来**************本来米尔纳*******本部和中部****本來不断和体外水水体中本部本部本部 கோவில்கள் பெயர்
அமைவிடம்
புவ166Sள வரி அம்பாள் கோவில் சரஸ்வதி அம்டாள் காளில்
அரியாகைப்
03 Aா அவrr.அம் flir-rr-ல் ..
அரியாலை
01.
0).

பி.
* * * * *
பாரதி வீதி கொழும்புத்துறை பிரப்பன்குளம் ஆனந்தன் Suடகலி வீதி கனகரத்தினம் வீதி
: '.. '
(.
10.
11.
திருமகள் விதி
--
19ாறா 4நா4Guruாரபயா 4.TF:ENTINEM (I/
[].
ஞான வைரவர் கோவில்
(05.
நரசிம்ம வைரவர் கோவில்
LFகாமாரி அப்பன் கோவில்
[7.
பீச் அம்மன் கோவில் அக்கினி ஞானவைரவர் கோவில் சிற (ஞான் வைரவர் கோவில் Eொட்டடி நான் மைனாவர் (கோவில் இலந்தைக்குளம் பிள்ளையார் கோவில் துர்க்கை அம்மன் கோயில்
சித்தி விநாயகர் சிவில்
14.
6ஞான வைரவர் கோவில் கொட்டுக் கிளறு பிள்ளையார் கோவில்
ஐயனார் கோவில் 17. ஈட்டுத்தரை பிள்ளையார் கோவில்
துர்க்கை அம்மன் கோவில்
19.
அரசடிப் பிள்ளையார் கோவில்
20.
வீரமா பிடாரி அப்puாள் கோவில்
அரியாலை
அரியாலை
அரியானைப்
அரிபடாலை
அரியாலை
அரியாலை
அரியாலை
அரியாலை
அரியாலை
.
அரியாலை
அரியாலை
அரியாலை
அரியாலை வண்ணார்பண்ணை ஐயனார் நிகாவிலடி வண்ணார்பண்ணை ஐயாளர் கோவிலடி வண்ணார்பண்ணை ஐயாளர் கோவிலடி வண்ணார்பண்ணை ஐயனார் கோவிலடி வண்ணார்பண்ணை ஐயளர் பிகாவிலடி மேற்கு
13.
கண்டி வீதி
1.
16.
18.
- - - ----------------

Page 66
.
: : : : :
பி
1!
2.
2. காட்டி அம்மன் கோவில்
.. ! வீரகத்திப் பிள்ளையார் கோவில் சீனியர் ஒழுங்கை கலட்டிப் பிள்ளையார் கோவில் - கலட்டி கொண்ட பிடிப்பிள்ளையார் கோவில்
கடைக்சாமி கோவில்
2.
சிவன் கோவில் வீரமாகாளி அம்மன் (காவில் சட்டநாதர் சிவன்கோவில்
நல்லூர் கந்தசாமி (நிகாவில்
3.
சிவன் கோவில் கைலாய பிள்ளையார் கோவில்
நாச்சியம்மன் கோவில் 33. முத்தவிநாயகர் கோவில்
விஷ்ணு கோவில் | 5. வெய்யிலுகந்த பிள்ளையார் (செம்மணி வதி) 36.
(முத்துமாரியம்மன் கோவில்
..
வண்ணார்பண்ணை ஐயர் காவிலடி
வடமேற்கு வண்ணார்பண்ணை ஐயனார் ஆகாவிலும் வண்ணார்பண்ணை ஐய்ளர் கோவிலடி
ராளியடி
.. ' :
நீராவியடி
திருநெல்வேலி கந்தர்மடம் தென்கிழக்கு நல்லூர் இராசதானி நல்லூர் இராசதானி நல்லூர் நல்லூர் இராசதானி சங்கிலித்தோப்பு சங்கிலித்தோப்பு சங்கிலித்தோப்பு சங்கிலித்தோப்பு திருநெல்வேலி '4.885: * 19. '
.
31.
32.
34.
* *|
-- ... , க ....

-14/'.
43.
44
45.
.
தUESall வா டா ரொ(SL) Nயா KIக பயா
பத்திரகாளி கோவில்
30.
அரசடியம்மன் கோயில்
80.
கேணியடி ஞானவைரவர் கொவில்
41.
வாளைரவட்டு அம்மன் கோவில் 42. முக்குறுணிப்பிள்ளையார் கோவில்
கலட்டி பிள்ளையார் கோவில் வீரபத்திரர் கோவில்
இலங்கை நாயகி நிகாவிப்
பி.
சந்திரசேகரப் பிள்ளையார் கோவில் 57. பழங்கிணத்தடி பிள்ளையார் “காவில்
சந்திரசேகரப் பிள்GESளயார் கோவில் 49. முனியப்பர் கோவில் (கே, கே எஸ் வீதி) 30. மகாகணபதி {¢காவில்!
(பூரத்தட்டியட ஞானவைரவர் கோவில் ஆதிபாராமஸ்வா அம்மன் கோவில்
சிவகாமியம்மன் கோவில்
54.
ஞானவைரவர் (எகாவில்
5.
வல்லிபுரநாதர் (கோவில்
56.
கோணாShdள்ள வைரவர் கோவில் தலைLLாழி நாகேஸ்வரர் கோவில் முருகமூர்த்தி கோவில்
48.
4 4 |
:) ). ' ... 1. : 3:... - 1
21 - 4..
'3': வடகிழக்கு - ,
- 21 - 3) '' -
- ' 1)- 11 - - - ' 31. காமம்." "
உப்புமடம் -
கானண்டாவில் - 1 :3 |
31 : - - - - - - கோண்டாவில் - ... >
'பாத்தி.. 31. - 31 11
'' தென்கிழக்கு கொக்குவில் வடகிழக்கு கொக்குவில் மேற்கு
ட! பட .P ..
5).
31
38.

Page 67
கொக்குவில் மத்திகிழக்கு
'' ',
31 - 1)
இமாற்கு
, ''
பி .Rாம்.
59. வராளி அம்மன் கோவில் 50. rABOான்மணி அம்மன் கோவில் 51. பொற்பதிப் பிள்ளையார் கோவில் 2. மஞ்சவனப்பதி முருகன் கோவில் 63. மனியர்பதி முருகன் கோவில்
சொர்ணபூத்தி விநாயகர் கோவில் 5. வைரவர் கோவில் - இராமநாதன் வீதி S. கண்டி வீதி வைரவர் கோவில் 57.
புளியடி வைரவர் [Mகாவில்
வண்ணை ஸ்ரீ காமாட்சியம்பாள் கோவில்
பி.
வண்ணை ஸ்ரீ விஸ்வலிங்கம் மகா கணபதி கோவில் வண்ணை ஸ்ரீ விசுவாசப்பிள்ளையார் கோவில்
கேசாவில் பிள்ளையார் கோயில் 7. பத்திரகாளி கோவில் |
பேச்சியம்மன் கோவில்
தான்தோன்றி வைரவர் கோவில்
75.
கலாட்டஎம் விதி முருகன் கோவில் நிலாட்டா வீதி அய்யூன் 4 காளில்) பாடசாSைல் விதி அம்மன் தியாவில் நாவலடி வைரவர் கோவில்
அரியாலை மத்தி வடக்கு அரியாலை
'' மந்திரி தெற்கு வண்ணார்பண்ணை வடமேற்கு
58.
411
71.
1
71.
- -
7).
74.
- - - - - -
7.
71.
73.

வாசTITTSBut டெ2பூ4தி
11
80.
நீராவியடி
82.
8).
சி . .
84.
3).
கந்தர்மடம் வடமேற்கு
கோண்டாவில் வடமற்கு
87.
88.
!!", ஈLMTLது வைரபா 4காவில்)
பெரியதம்பிரான் கோவில் (பிறவுன் வீதி) 61. நீராவியடி பிள்ளையார் கோவில்
(நிதாட்டி பிள்ளையார் கோயில் நான் எண்ணாக. அம்மன் கோவில் 6ஞானவைரவர் கோவில் |
ஆத்திசூடி விதி நூளி கோவில்
66.
புகையிரத நிலைய வீதி பிள்ளையார் கோவில் புவனேஸ்வரியாம்பாள் தியாவில் சரவணை யம்பாள் (கோவில்!
சிரநட்டிதியாய் பிள்ளையார் கோவில்)
[.
காரைக்கால் சிவன் கோவில்
1.
அன்னக்கந்தன் கோவில்
92.
ஓடை வைரவர் கோவில்
3.
அம்மாள் ஆச்சி இகாவில் வீரபத்திரர் கோவில்' பத்திரகாளி கோவில்
கேளாவியடி பைரவர் கோவில்
97.
ஆலடி வீதி கல்ககோவில்
” மத்தி மேற்கு
பெ.
' '1
' மத்தி கிழக்கு
- -
94.
• • • •.
11
வடகிழக்கு
9t,

Page 68
காண்டாவில் வடகிழக்கு 2!
'' தென்கிழக்கு கொக்குவில் இட கிழக்கு
:::
3;
- - - - - - -
::. 3 '...
--
98. வீரபத்திரர் காலில் ப், பத்திரகாளி கோவில் 101, ஞானவைரவர் வீதி . குட்செட் வீதி 101. மத்தளை கந்தசாமி (Hாவில் சம்பிடான் வீதி 102. சிவசுப்பிரமணியர் கோவில்) 1(1) குளப்பிட். An EIாளி ககாவில்) 104. (முருகமூர்த்தி கோவில் 10. வைரவர் கோவில் 10. நாகதம்பிரான் கோவில் 117. சாயி துர்க்கை அப்பன் கோவில் 103. கில் வீதி கலைக்கோவில் 109), வைரவர் கோவில் ஆடியபாதம் வீதி 1101. முதலி கோவில் - 111. சூடுவிழுந்தான் பிள்ளையார் கோவில் 112. ஞானவைரவர் காளில் 11?, பிறவுன் வீதி காளி கோவில்
- கொக்குவில்
கிழக்கு
iHண்iக்கு
3)
'வட்கமாகு
மத்தி கிழிந்து
.. "கந்தர்மடம் வடபிற்கு
'' படகியங்க

தென்மேற்கு
- ' தென்மேற்கு
22 : 2 2
நல்லுார் வடக்கு
-::,;:
>|
:: - +
122.
பா.
''
1
114. பழHI II hெ KATHIIIIII}} 44IெIIIIII 11. கந்தர்மடம் சல்லநாகபூசனி அம்மன் கோவில் 11. செட்டியார் தாழ்வு ஞானவைரவர் (யாவில் 11. வேம்படி பிள்ளயார் கோவில் 116. கொண்டது ஞானவைரவர் கோவில் (சட்டநாதர் வீதி 119. அரசடி வீதி பிள்ளையார் கோவில் 12. காவில் வீதி பிள்ளையார் கோவில் 12. முத்தவிநாயகர் விதி வைரவர் கோயில்
செம்மணி வீதி வைரவர் கோவில் 12. ஆடியபாதம் வீதி அம்மன் கோவில் 124. பருத்தித்துறை வீதி வைரவர் கோவில் : 125. இவலைப்பிள்ளையார் கோவில் 1. வாலையம்மன் திராவில் (ஆராய பிங்கம் வீதி 127. புவனேஸ்வரி அம்மன் கோவில் பால் சாப்) 1. வைரவர் நிகானில் 129. முருகன் வீதி வைரவர் கோவில் 13. முருகன் வீதி மாரியம்மன் கோவில் 131. ராஜ விதி முருகன் கோவில் 132. மஞ்சத்து அருணகிரிநாத சிவசுப்பிரமணியர் கோவில் 133 அரசோலைப் பிள்ளையார் கோவில் 134. கொட்டம்பானை வைரவர் கோவில்
- திருநெல்வேலி தென்கிழக்கு,
2!
மத்தி வடக்கு
31
* * * * * *
>)
31
//விஸ்
// :
>1
உ' - +-ம் --
க.
கோசின்டாவில் வட்ட நியமற்கு
51

Page 69
64!
..
தேனாணயம்
"ப,
பெயர்
அமைவிடம்
அரியாலை வடமேற்கு
மத்தி மேற்கு
மத்தி தெற்கு
41
41
: - - 2)
நிசன் பொடிக் கச்சேரி நல்15ஜார் வீதி டெந் திகார் சப் - கண்டி வீதி செபமாம் ) Dாதா கோவில் செண்யூட் தேவாலயம் யூத இகாவில் - அந்தோணியார் Fநாவில் பெரிய தோப்புத் தேவாலயம்
ரோமன் கத்தோலிக்க தேவாலயம் 09 செபஸ்தியார் தேவாலயம் 10 புனித கிறிஸ்தவ தேவாலயம் 11 ஈஸ்வாரி தேவாலயம் (பிறவன் விதி)
நீராவியடி
சங்கிலித்தோப்பு திருநெல்வேலி தென்கிழக்கு கொக்குவில் வடகிழக்கு கொக்குவில் வடகிழக்கு
தென் கிழக்கு
* * '

சின்னப்பர் தேவாலயம் - பொற்பது விதி
' மத்தி கிழக்கு
'
நிதி மூலம் - பன்முகப்படுத்தப்பட்ட வரவு செலவுத் திட்டம்
冰冰冰不$本外部中外來来來半部中部北冰冰不少外部*********书冲水冰书****
வேலை விபரம் .
அமைவிடம் ஒதுக்கீடு
செலவு
, டிம்.,144 + 844:/iritLF- நீதியர் (Jea+சிக்கிய சார்புக் காசியில்:ாழிக் கிளம்பு+4ெ4 சது4ாரம் -பு.மாப்பம் பாலா அர்கம் கபுடிசிடி... போடா
01
சனசமுக நிலைய திருத்தம் காந்தி சனசமூக நிலைய திருத்தம் ஞானவீர
கச்சேரி கிழக்கு அரியாலை கோண்டாவில்
"25,00:00
(13
.. -
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
- 25,000.00
750.00 ,75,000.00
3.
-சாம் -- -- --சா.கம்
----க பான் கான்
' ' ' ' ' ...
- '.

Page 70
HIASள் நஸ்பாம் பிரதேச செயலக பிரிவிலுள்ள அபிவிருத்தி நடவடிக்.38%கள்
க
冰书出来来书本中部和外部外形出业部和外部佛來***中部半部中书來来來的冰冰水冲积带来求书部引然的泳书
நிதிமூலம் - பிராண அடிப்படையிலான மூப்தான் ஒதுக்கீடு
நிலால் விபரம்
ஒதுக்கீடு
சபு
நாராயண விதி திருத்தம்
கோண்டாவில்
I
50,000.00
ilசாங்குந்தா வீதி திருத்தம்: 1
திருநெல்வேலி :
50,000.00
13 சம்பியன் விதி திருத்தும் '
கொக்குவில்
(4
ப்ப்ப்ப்ப்ப்
குளப்பிட்டி வீதி திருத்தும்
கொக்குவில்
பி.ப
பிரதேச செயலக இணைப்பு வீதி திருத்தம் |
நல்லுார்
100,000
( மத்திய மருந்தக நோயாளர் தாங்கும் மண் .Uம் திருத்தல்
கொக்குவில்
10,000
17 ஈLAரிபாலன சிகிச்சை நிபியத்திற்கான தண்டIாட விழங்கிலிப்
திருநெல்வேலி
50,000
[? விளையாட்டு உபகரணங்கள் வழங்கல்
பிரதேச செயலர் பிரிவு 50,000
விளையாட்டு மைதானம், திறந்தவெளி அரங்கரு திருத்தம்
அரியாலை
150,000
வீட்டுத்தோட்ட ஊக்குவிப்பு
பிரதேச செயலர் பிரிவு 25,000.00 இயற்கை னுனவிருத்தி, மூபம் நல்லின மாற்களை உற்பத்தி செய்வதற்கு பிரதேச செயலர் பிரிவு 20,000.00
5,000
49,730
765.00
4975
57, 234
128,757
50,000
4 92
143970.0)
0000
2000
Fil f
[]
VIII

3,000
நDAI) 4ாயாகனாவ கொலாவல செய்த) நல்லின் ஆடுகளை உற்பத்தி செய்யும்: பொருட்டு நல்லின ஆடுகளை பிரதேச செயலர் பிரிவு 3(1,000.00 கொள்வனவு சசய்து. காப்களம் அமைத்தல்
பிரதேச சபை திருநல் திவவி
75 tiாப்
நந்தாவில் அம்மன் கோயில் விதி, பாதுக்கான திருத்தம்
கொக்குவில்
20,000
புள்ளிவிபர ஸகாயடு தயாரித்தல்
பிரதேச செயலகம்
50,000
16 சனசமூக நிலையத்திற்கு, தளபாடம், புத்தகம் வழங்கல்
கொக்குவில்
50,000
75,000
2000
4,000
5000.00
மொத்தம் 1,00,000.00
அடு, I6.19
எடை4ை:Rால்லாவுக
அரச சார்பற்ற நிறுவன உதவிகள் - 1907 *******************水冰冰和W********
செயற் திட்டம்
இடம்
ஒதுக்கீடு
நிதிமூலம்
யூஎன்எச்சீஆர்
செலவு
35 GU
33,49
அ. 1. கிணறுகள் திருத்தம்
கலாசாலை விதி - எம் குறுக்குத்தெரு
முருகன் வீதி - வீரபத்திரர் கோவிலடி
திருநெல்வேலி திருநெல்வேலி திருநெல்வேலி கோண்டாவில்

Page 71
- 5
- கந்தர்மடம் பொதுக்கிணறு - கி. அ. சங்க கிலாறு - புதுக்கோட்டை
விளையாட்டு வIைEானப் சின்னக் கிணற்றடி - ஈரவதி ஈ, சு. [RG டைடக் கு. கிணறு
கந்தர்மடம்
fiகாண்டாவில் கோண்டாவில்
அரியால்
அாரிடா
அரியால்
யூகான்க்ரீதர்
49, 50
4, 133
சன் சமூக நியை திருத்தம் I காபாஜி ச.ச.நிலையம் . சங்கிலியன் ச.ச.நிலையம்
கன்ஜரி கிழக்கு ச.ச.நிலையம் - வன் வைன் வடக்கு ச.ச.நிலையம் வானையம்மன் ச.ச.நிலையம்
திருமநல்வேலி (முத்திரைச் சந்தி அரியாலை
நீராவியடி திருநெல்வேலி
1,,
3. சுயதொழில் ஊக்குவிப்பு திட்டம் (நெசவு)
யூஎண்ணக்ரீஅடர்
அரியாலை
200,000

ஆ. முன்டாள்ளி பாடசாலைகளுக்கான நிதியுதவி |
யூனிசெவ் 1. கலாமன்ற ச.ச. நிலைய முன்பள்ளி மலசல கூடம் அமைத்தல் 2. ஜெயபாரதி ச.ச.நிலைய முன்பள்ளி மலசல கூடம் அமைத்தல்
திருநெல்வேலி 25,000
25 000
அரியாலை
25, Iப்பு
25,000
0 IIIH1N11
3. கம்பன் ச.ச.நிலையம்
அ. மலசலகூடம் அமைத்தல் ஆ கட்டிட திருத்தம்
திருமாநல்வேலி 35 ,மும் திருநல்வேலி 50, 0)
35,000
0,000
4. தனிநாயகர் ச.ச.நிமாலய முன்பள்ளி
அ. மலசலகூடம் அமைத்தல் ஆ. கட்டிட திருத்தம்
நல்லார்
35,000
50,000
3000
50,000

Page 72