கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: உள நலத் திட்டமிடல் கருத்தரங்கு

Page 1
உள் நல்.
யாழ்ப்
(2 நெல்
( fe $ )
14 1VIN
நடதி
உளநலத் திட்டம்
-(c
பேராசிரியர் தய
B. A., M. B. B.. தலைவர், உள
யாழ். பல்.
சமர்ப் ஆய்வ ' உள் நலம் - வ
ஆனி, மாவட்ட வைத்தியச
(கிறீன் ஞாபகார்த்த வை வெளியீட்டுதவி :
.
The Refugees R
அ.
106, 4th Cross Stree!

37, 31Tv
ச் சங்கம் w3
பாணம்
பாணம் Mமடி!
18)
ஈங்கம்
( ஓ, ஆர்.
த்தும்
மிடல் கருத்தரங்கு
- A TCNN
பா சோமசுந்தரம்
5. M. D. (Psych) மருத்துவத்துறை கலைக்கழகம் பிக்கும்
றிக்கை
ட பிரதேசம் 1995"
1995
லை, தெல்லிப்பழை சத்தியசாலை, மானிப்பாய்)
ehabilitation Organisation கதிகள் புனர்வாழ்வு நிறுவனம்
TRRO
JAFFNA SRI LANKA. Telephote: 22686
UMITED

Page 2
ਖਤਰ


Page 3
ਨ ਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ
உ ள்
-- வட பிரே
அறிமுகம் -
எமது பிரதேசத்தில் அரச, அரச மிடல் நிர்மாணிகளே ! சமூகத் தலைவர்க கிற்கு உங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச் மனப்பான்மையால் புறக்கணிக்கப்பட்டு, வி விஷயத்தை இன்று நாம் ஒன்று கூடி உயர் அது எங்கள் வரலாற் நிலே ஒரு முக்கிய இவ்வாறு செயற்படக்கூடிய நிலையிற்கு ! யில் ஏற்பட்டிருக்கும் உள வியல் விழிப்புண பான்மையும் என்று கூறலாம். மேலும் இ விக்கும் உளப்பிரச்சினைகள் சமூக மட்டத் வினர், குடும்பங்கள் மத்தியிலும் ஏன் எங் களை உருவாக்கி வருவதை நாங்கள் நேரடிய தத்திற்கு உள்ளாகி உள்ளோம் ஆக வே ம வது காலத்தின் இயல்பென லாம்.
போரால் சீர் குலைந்து போயிருக்கும் சேவைகளை மீளக் கட்டியெழுப்ப வேண்ட மிக்சப்பட்ட வடகிழக்கிற்கான புனர்வாழ்வு க ளும் உள மருத்துவத்துறையை புனர் ந தயாரித்து தருமாறு கோரியுள்ளனர். இதற் ச ைன களையும், வழிகாட்டலையும் நாடி !
இப் பிரதேசத்தில் தற்போது நிலவு பார்த்தால், அதை இரு முக்கிய பகுதிகள் பான, அதாவது எல்லாக்காலங் களிலும் டெ றிற்கான சிகிச்சையும். இரண்டாவதாக, 8 உளத்தாக்கங்களும் அவற்றிற்கான பரிகார

நலம் தேசம் 1995
- சார்பற்ற உயர் அதிகாரிகளே ! திட்ட ளே ! உள நலம் சம்பந்தமான இக்கருத்தரங் = சி அடைகிறேன். மன நோய் பற்றிய களங்க லக்கி, கதைக்காமல் வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு மட்டத்தில் அலசி ஆராய்வதாய் இருந்தால். மைல் கல் என்றே கருதவேண்டி உள்ளது • வளர்ந்திருப்பதன் காரணம் எங்கள் மத்தி எர்வும் மனப்பாதிப்புக்களை ஏற்கும் மனப் க்கா லத்தில் போர் அனர்த்தங்க ள் தோற்றி 5திலும், வேலைத்தளங்களிலும், எமது உற கள் அன்றாட வாழ்க்கையிலும் விளைவு பாக கண்டு அனுபவிக்கவேண்டிய நிர்ப்பந் எப்பாதிப்புகளைப் பற்றி உணரத்தொடங்கு
சுகாதார சேவைகள் குறிப்பாக உளநலச் உய தேவை ஏற்பட்டுள்ளது. அரசால் நிய புக் குழுக்களும், இங்கே இயங்கும் அமைப்பு ர்மாணம் செய்வதற்கான பூரண திட்டம் -கிணங்க உங்கள் ஒத்துழைப்பையும் ஆலோ இக் கூட்டத்தை ஒழுங்கு செய்துள்ளோம் .
ம் உள சுகாதார தேவைகளை ஆராய்ந்து Tக வகுக்கலாம். முதலாவதாக சாதாரண ாது வாக நிலவும் மனநோய்களும், அவற் மகாலத்துப்போர்ச் சூழலால் ஏற்பட்ட மும். இதில் இரண்டாவதாக குறிப்பிட்ட

Page 4
02
யுத்த நெருக்கீடுகளும் அவை மக்கள் மத்தி விடயம் உலகளாவிய ரீதியில் மருத்து வ 8 றது.
உளமருத்துவப் பேராசிரியர் ரஃபே போ தனா நூலில் குறிப்பிடுகின்றார் : “ இ களும், இழப்புகளும், துயரமும், இடம்பெ உருவாக்கப்படும் பேரனர்த்தமான போரா கொல்லுவது, அது நேரடிச் சண்டையிலே மூல மாக நடந்தாலும் கொடூரமான அங் பாரா த. அகால மரணங்களையும் ஏற்படு களால் ஏற்படும் துயரங்கள் குணமடைவத கலாசார சடங்குகளின் ஆதரவோ கிடைப் சொந்த வீடுகளையும், வதிவிடங்களையு. பொதுமக்களின் உயிர் களையும் அழிக்கின்
ஆகவே எமது பிரதேசத்திலும் போ கள் மத்தியில் உருவாக்கியிருப்பது வியப்பி போர் புரிபவர் களில் கூட பல உளஎதிர்த் த உள்ளன. உண்மையில் அனர்த்தங்களுக்குப் விளக்கமும் சிகிச்சை முறைகளும் முதலா வரும் போர்களில் பங்குபற்றிய இராணுவத் வந்துள்ளன நெருக்கீட்டிற்குப் பின்னான தாகும் (PTSD). இவ்வாறான உளப்பிரச்ச சிறுவர் தொடக்கம் வயோதிபப் பருவம் 6 திருப்பதை இங்கே நடத்தப்பட்ட பல ஆ நித்திரைகுழப்பம், உறவுகளில் சச்சரவு. கு அவ நம்பிக்கை, மனச்சோர்வு, உளம்சார் உ கொலை முயற்சி போன்ற பலவிதமான ந றன. ஆகவே, சமூக நலனில் அக்கறை கெ பதற்கும் எதிர்கொள்ளவேண்டிய முறைகள் படுத்தல் அவசியமாகும். - 8 .
உளச் சுகாதார சேவைகள்
ஆயிரத்தித்தொளாயிரத்தி அறுபதா! வைத்திய கலாநிதி தா. அருளம்பலம் 3 இலங்கையில் உள் மருத்துவ சேவைகள் ஆர திகழ்ந்து, இத்துறையை இங்கே வளர்த்து : கூருவது பொருத்தமாகும். வட பிராந்திய பின் தங்கிய நிலையிலே காணப்பட்டது. பெரும் கார முறைகள் கையாளப்பட்டு, பயனளிக். துறையினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனர். அ. வைக்கப்பட்டு வன்முறைமூலம் அடக்கப்பட் பதி முன் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு அவரின் வைத்தியசாலைக்கு காவல்துறையினரால் 6

நியில் ஏற்படுத்தும் விளைவுகளையும் பற்றிய சமூக நிபுணர்களால் உணரப்பட்டு வருகின்
ல் (Raphael) அனர்த்தங்களை விளக்கும் இருப்பினும் கூடிய மரணங்களும், அழிவு யர்வும், மீள்குடியமர்த்தலும் மனிதனால் லே நிகழ்கி ன்றன. மனிதன் மனிதனைக் மா அல்லது பயங்கர நவீன ஆயுதங்கள் 'க வீனப்படுத்தும் காயங்களையும், எதிர் த்துகின்றன. இவ்வாறான திடீர் இறப்பு தற்கு ஏதுவான உளவளத்துணை உதவியோ பது அரிது. அதைத்தவிர போரானது ம், வேலை வாய்ப்புக்களையும், அப்பாவிப் றது.
ஈரானது பாரிய உளப்பிரச்சனைகளை மக் ல்லை. பாமர மக்களில் மட்டும் அல்லாமல், பக்கங்கள் ஏற்படுவதை ஆய்வுகள் நிரூபித்து பின் தோன்றும் கோளாறுகளைப்பற்றிய ம் மகா யுத்தத்தில் தொடங்கி நடந்து தினரை அவதானித்து, ஆராய்ந்து அறிய மன வடுநோய் இதில் குறிப்பிடத்தக்க னைகள் பர வலாக பலதரப்பட்ட மக்களில் வரை வெவ் வோ கோளங்களில் பிரதிபலித் ய்வுகள் அறியத்தந்துள்ளன. உதாரணமாக நம்பத் தகராறு செயலாற்றலில் குன்றல். டல் நோய்கள், மதுத் துர்ப்பா வனை, தற் -டத்தைகள் பல ரில் வெளிக்காட்டப்படுகின் காண்ட சகலரும் இப்பிரச்சனை யை தீர்ப் ளை ஆராய்ந்து, திட்டமிட்டு நடைமுறைப்
ம் ஆண்டுகளில் உள மருத்துவ நிபுணர் அவர்களின் அயரா முயற்சியினால் வட ம்பிக்கப்பட்டன. அதற்கு முன்னோடியாக சடுத்தமைக்கு இவரை நன்றியுடன் நினைவு பத்தில் மன நோயிற்கர்ன சிகிச்சை மிகப் போலும் பலவித சமய மந்திரவாத, பலாத் காத நிலையில் கடும் நோயாளிகள் காவல் ங்கே கைதிகள் போல் தடுப்புக்காவலில் டனர் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்போது நீதி உத்தரவுடன், அங்கொடை மனநோய் கொண்டுசெல்லப்பட்டனர். இவ்வாறான

Page 5
நிலை எண்பதாம் ஆண்டுவரை நீடித்தது இப்பகுதியில் அறுபதில் தொடங்கப்பட்ட நோய்களுக்கு (அதாவது கட்டுப்பாடற்ற காகவே அமைக்கப்பட்டிருந்தன. -
ஆயினும் எண்பதுகளில் யாழ். பலி பட்டதிலிருந்து இப்பிரதேசத்திற்கான உ பொதுமக்கள் உளம்சார் அறிவிலும் வி நோய்வாய்ப்படும் பொழுது உள் மரு னர், அல்லது உறவினர்களால் கொண்டுவ சட்ட விதிகளின் படி அங்கொடை, முல் பாட்டு வசதிகள் உள்ள, மனநோய் வை - 'டியதே முறையாகும். ஆயினும் எமது மக் - சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்தும் வ தால் மனநோய்ப்பிரிவில் பாதுகாப்பு 8 எதிர்நோக்குகின்றனர். இதனால் அவர்க னும் தயங்காமல் தொடர்ந்து அவர்க கூடிய பொறுப்பை ஏற்று ஆற்றும் சேன கழக உள மருத்துவப் பிரிவைப் பொறு, யாளியும் அ ங்கொடைக்கு சிகிச்சைக்காக கது. அதேவேளை இந்நோயாளர்களால் கப்பட்டது. இத்தருணத்தில் இவ்வாறு ட களும் சட்ட விதிமுறைகளும் உருவாக்கப் றது.
துரதிஷ்டவசமாக இக்கொடிய போ லும் பல பின்னடைவுகள் ஏற்பட்டன மொத்தச்சனத்தொயைான பதின் Trாடு ஒரு பேருக்கு யாழ். பல்கலைக்கழக மன. கின்றார். கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக மம் வைத்தியர் ல இல்லை. தெல்லிப்பளை மா தால் இடம்பெயர்ந்து மூன்று வருடத்திற் கார்த்த வைத்தியசாலையில் (Green Her கட்டான சூழலில் சமூக களங்க மனப்பா நோயாளருக்கு தஞ்சம் கொடுத்ததிற்கு இ பொழும் நன்றியுடையவர்களாக இருக்கி. முன்னோடியாகத் திகழ்ந்த சரித்திரப் புகழ் தக்கது. நாம் தெல்லிப்பளையிலிருந்து கெ கரணங்கள் , கட்டில்கள் , தொழில்வழிச் சி இழக்க நேரிட்டது மேலும் வட பிராந் வைத்திய அதிகாரிகளின் வெற்றிடங்கள் ! றிடங்களை சில தொண்டர்கள் மூலம் ரி. ஆர். ஆர். ஓ. (Quakers, TRRO) போ இதற்கு ஓரளவு உதவியளிக்கின்றன. பல அ. நிலவுகின் றன.

03
". ஏனெனில் மக்களின் அறியாமை மற்றது உள மருத்துவ விடுதி வசதிகள் மிதமான மன - திறந்த வாட்டுகளில்) சிசிச்சை அளிப்பதற்
ல்கலைக்கழக உள மருத் து வ பிரிவு ஸ்தாபிப் உள நல சேவைகள் பெரும் வளர்ச்சி கண்டன, வித்திகாணப்பட்டது. அதனால் அவர்களும் கத்துவச் சிகிச்சை பெறுவதற்கு முன்வந்த சரப்பட்டனர். கடும் மனநோயாளருக்கு அரச லேரியா போன்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்டுக் த்தியசாலைகளில் சிகிச்சையளிக்கப்பட வேண் க்களினதும் மனநோயாளரினதும் நன்மைகருதி - அளிக்கப்பட்டு வருகின்றது. இவ்வாறு செய் இல்லாமல் ஊழியர் கள் பல அபாயங்களை ள் காயப்பட்ட சம்பவங்களும் உண்டு. ஆயி களின் உத்தியோக கடமைகளிலும் பார்க்கக் சவ பாராட்டுதற்குரியது. யாழ் பல்கலைக் த்தளவில் எண்பதிற்கு பிறகு ஒரு மனநோ அனுபப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக் சமூகத்திற்கு பாதிப்பு ஏற்படாது கவனிக் பாதிப்புடன் சிகிச்சை அளிப்பதற்கான வசதி "பட வேண்டிய தேவை அத்தியவசியமாகின்
சரின் ஆரம்பத்துடன் உடநலச் சேவைகளி இன்றைய நிலையில் வடபிராந்தியத்தில் இலட்சத்து பதினை யாயிரத்து நானூற்றி நோய் பீட நிபுணர் ஒருவரே சேவையாற்று ட்டக்களப்பில் மனநோய்ப் பிரிவிற்கு மனோ ாவட்ட வைத்தியசாலை, போர் காரண த் மகு மேலாக, மானிப்பாய் கிறீன் ஞாப norial Hospital) இயங்கி வருகின்றது. இக் -ன்மையும் பொருட்படுத்தாது எமது மன இவர்களுக்கு நாமும் எமது சமூகமும் எப் ன்றோம். இவ்விடம் தமிழ் பிரதேசத்தில் ழ்மிக்க வைத்தியசாலை என்பது குறிப்பிடத் வளியேறும் போது பெறுமதிவாய்ந்த உப பிகிச்சை நிலையப் பொருட்கள் என்பவற்றை தியத்தில் நீண்டகாலமாக நிலவும் உள இன்றுவரை நிரப்பப்படவில்லை. இவ்வெற் - நிரப்பி வருகின்றோம். குவேக்கர்கள் ன்ற சில அரச சார்பற்ற நிறுவனங்கள் த்தியாவசிய மருந்துகளுக்கும் பற்றாக்குறை

Page 6
40
அட்டவணை | வெளிநோயாளர் சிகிச்சை பிரிவு 1980 - 1994,
தெல்லிப்பளை, யாழ்ப்பாணம், பருத்தித்துறை
வருடம்
| புதிய
தெல்லிப்பளை யாழ்ப்பாணம்
பருத்தித்துறை
மொத்தம் (வடமாகாணம்)
புதிய தொடர் : புதிய தொடர் ( புதிய தொடர் |
தொடர் ) நோயாளிகள் நோயாளிகள் நோயாளிகள் நோயாளிகள் நோயாளிகள் நோயாளிகள் நோயாளிகள் நோயாளிகள்
- சி-சானாகானை
358
5,578
1980
492
8,728
14, 306
339
- I,189
305
1 4,879
1981
734)
6,366
219
n.a
1,258
1,245
1982
552
4,795
725
9,079
196
n.a
1,473
1983
625
5,786
983
8,894
178
2,897
17,577
1,786
1984
319
4,022
884
9.02
168
2,625
1,371
15,659

1985
594
5,950
865
14,000.
178
2,257 އި
1637
22,207
1986
342
2,919
748
10,411
180
2,581
|,270
15,911
|987
358
10,333
548
7,165
72
1,437
978
18,935:"
1988
439
9,986
688
9,479
59
2,021
1, 186
21,486
1989
297
10, 135
375
10,854
77
2,136
748
23,125
1990
394
10,315
392
5,704
182
2,420
968
18,439
1991
365
10,207
697
9,205
104
2,852
,166
22,264
1992
266
10,218
,098*
10,021*
13
4,755
,495
24,994
1993
230
|,3811
I0,911
169
5,758
1,98o
28,096
11,427
12, 870
1994
356
ފު؟.1
މަޤް 19
6,062
23,612

Page 7
19te
3 , 5 .
|
நோயாளரின் அண்ணிக்கை
jo00
ம் 300
00
4மல !
200
1990 1981 - 1982 1983 924 1925 1996
- வருடம்வட இலங்கையில் (1990-1994) உளமருத்துவ.
நாட்டுக்கு வெளியில் வசிப்போருக்கு, இ சிக்கலான, செல வசன விடயமாக இருந் வரத்து சற்று சீராகியதை தொடர்ந்து, காக வருபவர்களின் தொகை க ணிசமான
உளப்பிளவு நோய் -( sch 3
ஜனத் தொகையின் ஒரு சதவீதம் இளம் பராயத்தில் உருவாகி வாழ்நாள் னடிச் சிகிச்சையும் வெளி நோயாளர் பி

05
பலமி பா!
* தும் சிகிச்
- - - -
சாயிகாலை முதல்
சந்திப்பு வாட் அனுதி
931 392 1989 1990 1991 1992 1993 1994
சிகிச்சை நிலையத்தில் சிகிச்சை பெற்றவர்கள்,
வகே சங்ச சைகுை லயமு சய அ ய 2 , ஆஜ து" "ப
தது. தற்காலிக அமைதியுடன் போக்கு வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து சிகிச்சைக் | அளவு அதிகரித்தது குறிப் பிடத்தக்கது.
2pmenic)
ஈன மக்களைப் பீடிக்கும் இந்நோயானது முழு வதும் நீடிப்பதனால் ; இதற்கான உட ரிவில் அதன் நீண்டகால பராமரிப்பும் உ.ள்

Page 8
04 -3
வருடம்
தெல்லிப்பு
புதிய
நோயாளிகள் ரே
1980
358
1987
305
1982
552
அசை பயகாரணமாக சாயா
1983
625
1984
319

1985
544
1986
342
1987
358
|੧88
439
18੧
297
|990
394
| ੧9 |
365
1992
266
1993
230
Rar ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੱਡੀ
1994
356

Page 9
-- உள நோயாளர்களின் சிகிச்சைபினை சைக் குழுவின் முக்கிய உறுப்பினர்களா தொழில்வழிச் சிகிச்சையாளர், விசேட காலமாக எமது மனோவைத்தியப் பகுதி
இவ் வாறான பல குறைபாடுகளுக் சேவைகள் தொடந்து இ பங்கி வருகின்ற வந்து சிகிச்சை பெற்றுப் போகும் நோம் மல், மறு தலை யாக அண்மைக் கால த்தி
அட்டா
உள மருத்து வ நோயாள
வருடம்
தெல்லிப்பழை
1980 198! 1982 1983 1984 1985 1985 1987 1988 1989 1990 1991
99) 1 493 1944
972 87) 1352 |221) (21) (i88 1183
904 1 289 1261
805 TI71 [336 - 1271. 1235
1பிடIFA AMXN EAMமாககட்:14வய: 29tt39 பகடிவமைக்
|-யடிவடி.மகாலயா
கண்டுகொள்ளலாம். (உரு I, அட்டவை தடைகள் மன நோயாளருக்கு ஒரு முக் நாட்டுக்கு வெளியில் வசிப்போருக்கு, இ சிக்கலான, செல வ சன விடயமாக இருந் வரத்து சற்று சீராகியதை தொடர்ந்து, காக வருபவர்களின் தொகை க னிசமா?
உளப்பிளவு நோய் -( sch 3
ஜனத் தொகையின் ஒரு சதவீதம் இளம் பராயத்தில் உருவாகி வாழ் நாள் னடிச் சிகிச்சையும் வெளி நோயாளர் பி

05
ர முகாமைத்து வப்ப டுத் தி வழி நடத்தும் சிகிச் ன உள் மருத்து | சமூ கசே ைவயாளர்கள். பயிற்சி பெற்ற தாதி பர்கள் ஆகியோர் நீண்ட திக்கு நியமனம் பெறவில்லை.
கும் நெருக்கடிகளுக்கும் மத்தியில் சுகாதார மன. இதை உள், வெளி நோயாளர் பகுதிக்கு பாளர்களின் தொகை தொடர்ந்து குறையா ல் அதிகரித்துக்கொண்டு போவ தில் இருந்து
வணை 2
-ரின் அனு மதி (மொத்தம்)
--பாச - பாடாசாப்ட் டே
பருத்தித் து ரை
மொத்தம்
462 37| 326 3/6 37I
(434 1243 1678 1537 1584. 1452 1555 1270 1731 (574
264
372 366 442
313
314 54 | 4972 449 525
4 122 கப் (1)
1712 1833 1720 1778
ண 1, 2) கடந்த காலத்தில் போக்கு வரத்து கிய பிரச்சனையாக - குறிப்பாக யாழ்குடா ங்கே சிகிச்சைக்கு வரு வது மிக ஆபத் தான 5தது. தற்காலிக அமைதியுடன் போக்கு - வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து சிகிச்சைக் ன அளவு அதிகரித்தது குறிப் பிடத்தக்கது. -
opmend )
iான மக்களைப் பீடிக் கும் இந்நோயான து
முழு வதும் நீடிப்பதனால் ; இதற்கான உட சரிவில் அ தன் நீண்டகால பராமரிப்பும் உள்

Page 10
06
சுகாதார சேவைகளின் முக்கிய பிரச்சினை. மல்ல உலகளாவிய ரீதியிலும் இதுவே நிலை. தளவில் உளப்பிளவு நோய் தமிழரில் கூடுத கின்றன.
உளப்பிளவு நோயிற்கான தொடர் களும் இங்கே நிலவும் வசதிக்குறைபாடுகள் இருக்கின்றன. யாழ்ப்பாணத்தில் காணப்படும் குறுகிய கால கீசிச்சைக்காகவே ஆக்கப்பட்டி துத் தடைகள், மற்றைய கஷ்டங்கள் முதலி சிகிச்சையும் இங்கே உள்ள கப் பிரிவில் மேற் மனநோயாளர்களின் நீண்டகால பராமரிப்புக் அண்மைக்காலம் வரை எங்களது பண்பாட் மாகிய கூட்டுக் குடும்பம் மனநோயாளர், பெயர்ந்த வயோதிபர் (உளக்கே , நோய்) ( குள் பராமரிக்க உதவியது. ஆயினும் போரி. கருக்குடும்பங்கள் கூடப்பிரிந்து, சிதைந்து அ களில் வசித்து வருகின்றன. இதனால் குடும்ப முடியாமல் உள்ளோம். நீண்டகாலமாக நில வேறும் தறுவாயில் உள்ரேல் தீ - யாழ் பே நோயாளரின் நலன்புரிச்சங்கம் சமூகத்தால்  ை பதற்கான வதிவிட வசதி உள்ள ' மனிதம் துள்ளது ..
அதேவேளை, உளநலச் சங்கத்தால் ச தெற்கில் Nest என்ற அமைப்பால் சமூக சுகா சியை முடித்துக் கொண்டு சங்கானைப் பகுதி னர். இவர் களும் சில மனநோயாளரை | திரும்பவும் சமூகத்தில் அவர்களை வாழவை
போரின் குழப்ப நிலையினால் எம் பி திகள் முழுதாக சீர்குலைந்து, ஸ்தம்பிதம் அ பாதுகாப்பும், கட்டாயச் சிகிச்சை வசதிகளும் ளர்களின் அசாதாரணமான அல்லது சந்ே பிழையான நேரங்களில் பிழையான இடங்க. களால் அவர்கள் சுடப்பட்டு அல்லது கை தா மரண தண்டனை போன்ற இம்சைகளுக்கு காப்புப்படைகள், எமது போராட்ட குழுக் அறியாமையும், நோயாளரின் போக்கை விள விய கொந்தளிப்பான போட்டி நிலையும் ச இவ்வாறான துர்ப்பாக்கிய நிலை உச்சக் கட் பகுதியில் உளநலச் சங்கம் மனநோயாளருக். மொழிகளிலும் வழங்கியும் வெகுஜனத் தொ கள் கொடுத்தும் ஓரளவிற்கு இவ் விளைவுகள் சட்டத்தொகுதிகளின் ஒத்துழைப்புடன் நிலா னும் மனநோயாளரின் உரிமை கட்டாய அ ந ஈடுகள் போல் சட்ட ஒழுங்கமைப்புக்குள்

பாக இருந்து வருகின்றன. இங்கே மட்டு துரதிஷ்டவசமாக, எங்களைப் பெறுத் லாக காணப்படுவதாக ஆய்வுகள் கூறு
சிகிச்சையும் புனர்வாழ்வு நடவடிக்கை - காரணமாக மிகவும் கடினமான தாக ம் உள் மருத்துவ உள்ளக பிரிவுகளுடன் -ருப்பினும், தற்போதைய போக்குவரத் யவற்றை கருத்தில் எடுத்து, நீண்டகால கொன்ளப்படுகின்றது. வட இலங்கையில் கான நிறுவன வசதிகள் ஒன்றும் இல்லை. டில் காணப்படும் வலுவான நிறுவன விவே க குறைபாடு உடையவர், அறளை போன்றோரைக் குடும்ப கட்டமைப்புக் ன் விளை வாக கூட்டுக் குடும்பங்கள், ஏன் ல்ல து ஜன நெருக்கடி மிக்க அகதி முகாம் ஒத்துழைப்பையும் நாங்கள் எ திர்பார்க்க வி வரும் இத் தேவை ஓரளவிற்கு நிறை Tதனா வைத்தியசாலையில் இயங்கும் கவிடப்பட்ட மனநோயாளரை பராமரிப் - என்ற உள நல இல்லத்தை ஆரம்பித்
அனுப்ப நப்பட்ட ஐந்து தொண்டர்கள், தார ஊழியராக ஆறுமாதகால பயிற் தியில் கடமையாற்றத் தொடங்கியுள்ள தமது இல்லத்தில் புனர்வாழ்வளித்து,
க்க முயற்சிப்பர்.
ரதேசத்திலுள்ள சட்ட ஒழுங்குத்தொகு டைந்தமையால் மனநோயாளருக்கான ம். இல்லாமல் போயின. பல நோயா தகத்திற்கு இடமான நடத்தை, கதை ளில் திரிதல் போன்ற நோயின் விளைவு கி, தடுத்துவைக்கப்பட்டு, சித்திரவதை ஆளாக்கப்பட்டனர். இராணுவ பாது கள் முதலியவற்றில் இருப்ப வர் களின் ங்க முடியாமையும் அக்காலத்தில் நில ந்தேகங்களும் இதற்கு காரணமாயின. டத்தை அடைந்த 85, 86, 87 ஆண்டுப் கான அடையாள அட்டைகளை மும் டர்புச் சாதனங்கள் மூலம் விளக்கங் 1 குறைந்தன. அண்மைக்காலத்தில் நீதி மை சற்றுச் சீராகி வருகின்றது. ஆயி னும தி சிகிச்சை போன்றவை மற்றைய கொண்டு வரவேண்டியது அவசியம்.

Page 11
!
தெல்லிப்பளை உளமடுத
8 - 1)
விடுதியில் அனுமதிக்கப்பட்ட நோ\unmhகள்
200
- 1980, 192-1982 - 192 f9 95 9
ஆண்டு
/.
1984ம் ஆண்டு தெற்தடண
கிளினிக்கில் அனுமதி
கிளினிக்கில் அனுமதிக்கப்பட்ட நோயாளர்கள்
"3
/ 10 11
தை onதி பங்க சித்தி வை ஆன் -
மாதம்

ஆவுவிடுதியில் அனுமதிக்கப்பட்ட நோயாளர்கள் -
ஆண்கள் பெண்கள்
26 17 18 1989, 1990, 1991 1992 - 1993 1994
மயாக யா/போருணாவைத்தியசாலையில்
க்கப்பட்ட
நோயாளர்கள்
ஆடி ஆவணி புரட்பா ஜப்பி கார்த் மார்கழி

Page 12
ਖ3 ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ
ਇਕ
ਕਲਣ ਵਿੱਚ

ਹਉ ਬਲ ਤੇ 5 ਨ ਪ ਲ

Page 13
மது, போதைவஸ்து, மருந்து 8
, எங் கள் சமுகத்தில் மது விற்கு அடி ன, உள வியல் சமூக பொருணாதாரப் பி ர ச் ச மைக்காலத்தில் மதுவால் விளைவிக்கப்படு கவனிக்கலாம். இளம் வயதினரிலே இ ப் ப. சிகிச்சை, தடுப்பு நடவடிக்கை காக நாம் A முறைகளை கையாண்டு வருகின் றோம். இ - போதனைகள், பிரச்சாரங்கள் என் பன சாந்தி வாலிப சங்கம் (NRGTF) முதலிய ஸ்தாபன கில் மது பாவனையைத் தடுத்து கட்டுப்படுத்தும் னரை மையமாக வைத்து, மீள் கற்பித்தல் முல மதுபாவனை பற்றி பரவலாக நிலவும் சமூக யும் மாற்ற முயற்சி எடுக் கப்படுகி ன்ற து . உ ஊட்டும், களைப்பாறுவ தற் கு மது நல்ல ப. தவறான நம் பிக்கைகள் மாற்றப்படுகின்றன அளவு அச்சமூகத்தில் மது பானம் எவ்வளவு த ற்கு நேர் விகித சமுனா கும் என்பது குறிப்பிட 2ம், 15 ஆம் ஆ இரு 3 ன் அரு
, ஆயினும் கஞ்சா போன்ற மருத் து வ கலாச்சாரத்தில் பல காலமாக ஓய்வு , சறு. யோ கிக்கப்பட்டு வந்துள் ள து. ஆகவே இத. என் ற வர்க்கத் து டன் வகுத்துத் தண்டனை கேள்வி எழுகின்றது .R 30 S FR
ஓ ஹெரோயின் Heroin (Powder) போ பாவனை என்ப தீன் நடுப்பகுதியில் யாழ் | பல தமிழ் இளைஞர்கள் கொழும்பிலும் எ காரணங்களுக்காக போதைவஸ் து துர்பாவ வந்து மற்றவர்களுக்கு அப்பழக்கத்தை பரப் வெளி நாட்டுத் தடுப்புக்காவல்களில் பல வரு கடும் கட்டுப்பாடு . தண்டனை கார ண மா க ! போய் உள்ள து.தற்4டக இடவி தி க
அன்பும் இது தானே ஆ இ . ?” பால் : க் 3 ய க (3 ) 433 2 வம் (8) ஆ இ இ த - வ இ த ந - இந்து (4) அ இ அ த ந 2 - , எங்களின் எல்லாப் புள்ளி விபரங்கல் பகுதிகளுக்கு வருபவர்கள் (உரு 2, 3) மற் கூடுதலாக உளத்தாக்கங்க ளுக்கு ஆளாகின்ற தற்போதைய போர்ச் சூழ்நிலையில் ஜல ஆண் களி லும் கூட பார்க்க கூடியிருப்பதால் என்று எதிர் பார்க்கலாம். ஆண்கள் வெ வேலைவாய்ப்புக்களுக்கு போயிருப்பதாலும் காணமற்போயோ, தடுத்து வைக்கப்பட்டோ இருப்பதாலும் சமூகத்தில் அவர் களின் தொன்

97
துர்பாவனை பா க ( 14 , -- 2 ஆ இ. 33 ஆகும் , 33 % { whil Stag: இப3கி 3 இ மமப்பட்ட நிலை ஆண்களில் பாரிய உடலியல்,
னை க ளை உருவாக்கி வரு கின்றன. அண் ம் பிரச்சனைகள் அதிகரித்து வருவதைக் ழ க் க ம் வேரூன்றத் தொடங் கி வருகின்றது. lcoholic Anonymous சார்ந்த குழுச்சிகிச்சை "தை வீட மாணவ சமு க சட்டத்தில் கல்விப் தீகம். (FORUT) வடபிரதேசத் து நல்லொழுக் க. அங்களால் நடாத்தப்படுகின்றன. வெளி உல வதற்காக ஆரம்பத்தில், அதாவது இளம் வயதி றைகள் உபயோகிக்கப்படுகின்றன, குறிப்பாக தப்பபிப்பிராயங் களையும் எதிர்பார்ப்புகளை தாரணமாக மது அருந் து வ து மகிழ்ச்சியை எனம், உடலுக்கு சுகாதார மளி க் கும் போன்ற 5. ஒரு சமூகத்தில் மது பானம் பாவிக்கும் கிடைக்கக் கூடியதாக இருக் கின்றது என்ப வேண்டிய து . ஆக 'ஒன் -
ரீதியாக மிதமான வஸ்த்துக்கள் எங்கள் ப அனுட்டானங்கள் முதலியவற்றிற்கு உப னையும் கொடிய போதை வஸ்து (Narcotic) வி திப்பது எவ் வ னவு பொருத்தம் என்ற
60} இ , அடி 9 ன்ற பயங்கர போதைவஸ் து க ளின் துர்ப் * நகரில் அபாயகரமான அ ள வை எட்டிய து . வளிநாடுகளிலும் பொருளாதார அரசியல் னைக்கு ஆளாகி அதை மீள இங்கே கொண்டு பினர் . சிலர் இந்த வியாபாரத்தில் ஈ பேட்டி தட காலமாக வாடுகின்றனர். தற்போதை ய இந்த உபயோகம் இங்கே முழு தாக அற்றுப் ( 28 அடை ர க
2 இன் ஆல் 1033 1 மே ப48 பகே மகே ளும் உதாரண மா 3 வெளி உள நோயாளர் மறும் சமூக ஆய்வுகள் என்பன பெண்களே றனர் என்பதை எடுத்துக் காட்டுகின் றன. எத்தொகையில் பெண் களின் விகி தபசாரம் - அவர் களே கூடுதலாகப் பாதிக்கப்படுவர் ரி நாடுகளுக் கு இடம் பெயர்ந்து, அல்லது ., மற்றும் போரினால் இ ற ந் தோ அல்லது , அல்லது போரில் நேரடி யாக ஈடுபட்டோ "க ரூ றைந்திருக் கலாம், க
"2"'மேஇக பை ஓடினம்

Page 14
08
இதை விட, பெண்களே தற்பொழுது முழு களின் கடமைகளையும் செய்து , சமூகப்பழு டா ன நிலை தோன்றியுள்ள து. ஆகவே சமூ மூச்சுடன் செயற்படும் பொழுது, சீலரில் உ இ து சமூகத்தை காப்பாற்ற அவர்கள் செலு
*இந்நி லையில் பெண் களுக் கான வி இதற் காக மகளிர் அபிவிருத்தி நிலையம். பெண்களினால் பராமரிக்கப்படும் குடும்பங்கள் ளிற்கும், குடும்பங்களிற்கான சில முன் அ மா வசதிகள் , வேலை வாய்ப்பு பயிற்சி போன்ற
12ா கிட க இ ப த ஆ கம் வயோதிபர் ம் இடுப இ இ இ க்க இப்பாகம் 1 2 3
3ா உள மருத் து வ சிகிச்சைக்கு வருபவர்கள் களின் தொகை அ ண் மைக் காலங்களில் அ பெயர்தல் என் று பொது வாக அழைக்கப்படும் யவை கூடுதலாக இக்கால கட்டத்தில் * அ வ. வகையான நோயின் அதிகரிப்பிலும் பார்க்க தில் முன்னிருந்த ஆதரவும் கவனிப்பும் அற்று. 9 அணி குறிப்பிட்டது போல் கூட்டு, கருக் கும் இடம்பெயர்ந்து வசதியற்ற அகதி முகாம்களி யுள்ள து. சில வேச த3ள களில், பிள்ளை கள் செ இர பயாகளின் வயோதிபப் பெற்றோர் இங்கே தா தெரிந்த பல குடும்பங்களில் பிள்ளைகள் மருது வயோதிபத் துறையில் விசேட பயிற்சி பெற் அளிக் கும் அதே வேளை, அவர்களின் பெற்ே கின் றனர், குழந்தை சன் டிக லிங்கத்தின ''எந் இந்த சமூகப் பிரச்சினையை நன் கு சித்தரிக்
மேலும், இதை விட, குடும்பங்கள் இரா அவசரமாக இடம்பெயரும் பொழுது, பல வ. வயோதிபர் தாம் பழகிய சூழலில் இருந்து இட பந்திக்கப்படும் பொழு து , தமது முதிர்வு நின கனத் தடுமாற்றம். அறளை பெயர்தல், அறி கீன்றனர்.
ஆகவே வயோதிபரை பராமரீப்பதற்கு ஒ எங் க ள து சமூகம் , வந்து விட்ட து . உலகப்ே வயோதிபப் பிரச்சனை அதிகரிக்கும் என் றே - முன்னேற்றத்தால் இறப்பு வய து கூடிக் கெ மனிதனின் ஆயுள் நீடிக் கப்படுகின்றது. கை தடி இல்லங்கள் இங்கே இயங்கத் தொடங்கி விட்ட என் று அறிகின்றோம். ஆயினும், பூரண நோ களை அ கா வ து அவாகளின் கெளரவம், தற். அவை பேணப்பட்டு: உடலின் வெவ்வேறு அம் பாடுகள், தேவைப்படின் சிகிச்சை வசதிகள்; பராமரிப்பு போன்றவற்றை பூர்த்தி செய்யக் .

2 குடும்பப் பொறுப்பையும் சுமந்து, ஆண் வைத் தாங்கி நடக்க வேண்டிய இக்கட் கத்தைப் பாது காப்பதற்காக அவர்கள் முழு இத்தாக் கங்கள் ஏற்படுவது இயற்கையே. ந்தும் விலை என்று கருதலாம். 9 25, இவ (9) 'ஷட பராமரிப்புகள் தேவைப்படுகின் றன மற்றும் நிறுவனங்களின் ஒத்துழைப்புடன் ரிற்கும், பாதிக்கப்பட்ட டவித ைவப்பெண்க திரியான அபிவிருத்தித்திட்டங்கள், கடன்
வை வழங் கப்படுகின்றன. இதன் பின் 28 இப் - இ இ பலே பிளம்பஆ 2) வது,
த ம அ க் கு புலம் ஆ இ 15 20 5 25ல் 5ளில் வயோதிப பருவத்தை அடைந்தவர் திகரித்து காணப்படுகின்ற து . அ ற  ைள
உளக்கேடு , மன தடுமாற்ற நிலை ஆகி தானிக் கப்படுகின்றன. இந்நிலைக்கு இவ் நீ எவயோதிபருக்கு சமூக , குடும்ப கட்டத் ப்போயிருப்பது முக்கிய காரணமாகிற து. ஒம் பங்கள் பிரிந்து, சிதைந்து, அல்லது " ல் வாழ வேண்டிய நிர்ப்பந்தம் தோன்றி கா ழும்பு அல்லது வெளி நாடுகளில் இருக்க னிமையாக விடுபட்டி ருக்கின்றனர் . எனக்குத் இது வரா க வும், வைத்திய நிபுணர்களாகவும், மறு அங்குள்ள வயோதிபருக்கு சிகிச்சை றார் கவனிப்பாரின்றி இங்கே கஷ்டப்படு -தையும் தாயும்' என்ற நாடகம் எமது
கின்றது . இ இ இ இ ) : 318 Rs 50 a63
ணுவ நடவடிக்கைகள் காரண மாக அவசர யாதிபர் இலங்கேயே விடுபட்டனர், இன் னும், ம் பெயர்ந்து, புதிய இடத்தில் வாழ நிாப் மலயில் இயைந்து மாறி நடக்க முடியாமல் முகமற்ற நிலை போன்றவற்றுக்கு ஆள் 6
|-13ல்க ப் 33
ழங் கு க ளை செய்ய வேண்டிய கட்டத் துக் ரூ பாக்கை பார்த்தால் எதிர்காலத்தில் இவ் சொல்லலாம். இதற்கு தருந் து முறைகளின் எண்டு போவது காரண மாகும். அதாவ து , புத்தூர், இணுவில் உட்பட சில வயோதிப டன. மேலும் சில திட்டங்களும் உள்ளன க்கில் வயோதிபர்களின் எல்லாத் தேவை தர். சுய அடையாளம்*ஊக்கம் முதலி பகங்களை உபயோகித்தல், ஓய்வு, செயற் மற்றும் அவர்களின் வீடுகளிலே ஆதரவு. கூடிய திட்டங்களை அமுல்படுத்தவேண்டும்.

Page 15
09
பிள்ளைகள் (சிறுவர், கட்டிளை - ஆ - இ இ 5 -- உள மருத்துவ பிரச்சனை கள் உ
குறைவாகவே எங்களிடம் கொண்டுவரப்ப உள மருத்துவ சிகிச்சை வசதிகள் இன் ை களங்க மனப்பான்மையும்; சிறார்களில் ஏ அறியாமையும் அதைப் பொருட்படுத்தாமைய சதவீதமான பிள் ளை கள் ஆகிய விவே. களுக்கு வடக்கில் விஷேச கல்வி மற்று இல்லை. உடுவிலில் இயங்கும் (A R K) எ பாடுள்ள சிறார்களுக்கான இல்லம் மட்டும் தட்ட ஐம்பது (வதிவிட, வெளி மாணவர் உள்ளவர்களை பராமரித்து பயிற்றுவிக்கி வீத மான விவேகக் குறைபாடு உடையவர். இவ்வாறான பிள்ளைகள் எங்கள் பாடசா ஒரு பயனும் பெறாமல் ஆண்டு முடியும் பெ றனர். இவர்களுக்கான விஷேச கல்வி வசதி முறையில் க மு கத்துக்கு உழைத்து, வே பெறுமதி மிக்க நிறைவான வாழ்க்கையை ! நடுத்தர விவேக குறைபாடு உடையவர்கள் க ளுக் கு வர்ணிக்க முடியா சுமையாக வா பராமரிப்பு வசதிகள் உருவாக் கப்படல் வே. 5 அண்மைக் காலத்தில் வெளி. உன மன.ே வரப்படும் பிள்ளைகளின் தொகையும் விகிதா கூடியதாக இருக்கின்றது போரால் சிறார் முக்கிய காரண மென்று சொல்லலாம். பா. இப்பிரச்சனை மாணவர்களில் பரவலாக இருப்பதை கண்டறியக் கூடியதாக இருந் விருத்தியில் பின்னடைவுகளை ஏற்படுத்தி, என்று விழிப்புணர்வின் காரண மாக யூனிே ளுக்கான உள நல திட்டத்தை ஆராய கொ இருந்த து . கனடாவில் இயங்கும் மக்மாள் யூகோசிலேவியா, பலஸ்தீன் (Yugoslavia, யிலும் சிறார் களில் ஏற்பட்ட உளத் தாக்க கொண்டுவருவது குறிப்பிடத்தக்க து. இ தற்போதைய தேவையை கருத்தில் நிலையம் ஒவ்வொரு செவ்வாய், வெல போதனா வைத்திய சாலையில் நடந்து வரும் அளிப்பதற்கான உபகரணங்கள், வசதிகள் வருகின்றோம் . குடுமப சமூக அவகுகளைச் முக்கிய தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு வ குடும்ப சமூக சிகிச்சை முறைகளும் கையா பாலர், மாண வர், கட்டிளம் பருவம் ஊடாக வய து, உள சமுக விருத்தி, சுபாவம் முதலி வேறு விதமாக பிரதிபலிக்கின்றன. குறிப்ப

மப் பருவத்தினர்)
13 இ
S = ਵਡ ਡ ਡ ਬੂ ன்ன சிறார்கள் அண்மைக்காலம் வரை மி க - ட்டனர். இதற்கு இங்கே பிள்ளைகளுக்கான மயும், மனநோய் பற்றி சமுகத்தில் நிலவும் ற்படும் நடத்தை மாற்றங்கள் சம்பந்தமான பும் மூல காரண மா கின்றன. இதை விட 3.5 கக் குறைபாடு (Mental Handicap) உள்ளவர் ம் நடத்தை மாற்றத்துக்கான வசதிகளோ ன்று அழை க் க ப் ப டு ம் விவேகக் குறை மே: வடக்கில் உள்ள து.. இவ்வில்லம் கிட்டத்
உட்பட) நடுத்தர விவேகக் குறைபாடுகள் | ன்றது . பெரும் பாலான, அதாவது 85% சத் களில், மிதமான பாதிப்புத்தான் காணப்படும். லைகளில் பின் வாங்கு களுக்கு தள்ளப்பட்டு பாழுது அடுத்த வகுப்புக்கு உயர்த்தப்படுகின் கள் உருவாக்கப்பட்டால், இவர்கள் பயனுள்ள லை செய்து, குடும்பத்துக்கும் தங்களுக்கும் நடத்த வழி சமைக்கப்படலாம். மற்றைய தீவிர தற் பொ ழுது வீடுகளில் அவர்களின் குடும்பங் ழ்ந்து வருகின்றனர். இவர்களுக்கும் தகுந்த ண் டும். - கே-2 ப ஆ க ம் இ - 2 நாயாளர் பிரிவிற்கு சி கி ச்சைக்காக கொண்டு ,
சார மும் அதிரிகத்து இருப்பதை அவதானிக்கக் களில் ஏற்படும் உளத்தாக்கங்களே இதற்கு : டசாலைகளில் நாம் நடத்திய ஆய்வுகள் மூலம் -வெவ்வேறு கோலங்களில் பிரதிபலித்து
தது. போர் சூழல் சிறார்களின் உள சமூக - பார தூர விளைவுகளை தோற்று விக் கி வ ற து. சவ் (UNICEF) அனு சரணை யுடன் சிறுவர்க - ழும்பில் ஒரு மேல்மட்ட கூட்டு, நடத்தப்பட மரர் (Maciaster) பல் க லைக் கழ கம் ஈராக் | Palestine) போன்று போரால் கிழக்கிலங்கை கங்களை கண்டறிய ஆராய்ச்சிகளை மேற் . இதன் அ த உ ( 38 - எடுத்து பிள்ளைகளுக்கான விசேட சிகிச்சை . ள்ளிக்கிழமைகளில் 2 மணியளவில் யாழ். ருகின்றது. பிள்ளைகளுக் கு உளச் சிகிச்சை : போன்றவற்றை சிறி து சிறி தாக திரட்டி "பணி மீள்கட்டமைப்பதால் பிள்ளைகளின்
ருகின்றது என்ற தத் து வ அடிப்படையில் ! ணப்படுகின்றன. குழந்தைப்பருவம் தொடங்கி 5 உன் நடத்தைக் கோளாறு கள் அவர்களின் - யவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு வெவ் | ாக போரால் ஏற்படும் உன் தாக்கங்கள் :

Page 16
10
இவ்வாறு பிள்ளை களின் வளர்ச்சி பருவத்தி ஆய்வுகள் எடுத்துக் காட்டுகின்றன. உதாரண பட்ட ஆய்வில் காணப்பட்ட சில குணங்கு! ளது.
இதேபோன்று மாணவர் கள் மத்தியிலு ரிலும் கண்டறியப்பட்ட போர் சம்பந்தமான றின் விளைவுகளும் (அட்டவணை 6) பரவ படுகின்றன. நித் திரை குழப்பம், பயங்கரக்க றம், பயம், கவலை, சோர்வு, ஆர்வக் குறை களை எதிர்த்தல், பலாத்காரம், செயலாற்ற. களை வெளிப்படுத்து கின்றனர். எங்கள் பண் கால நோக்கில், சிறார்களில் காணப்படும் | கின்றது. அவர்கள் இந்த போர்ச் சூழலில் பி. டும் அனுபவித்தும் இருப்பதால், உதாரண மா சமூகக் கட்ட மை ப் பு க் க ளி ன் பேரழி. பெயர்வு, அமைதியான முறையில் பிரச்சினைக ஆழமாக மனத்தில் பதிந்து, நெகிழ்வான வள வன்மைப்படுத்தப்படுகின்றது. இதன் விளைவுக விளையாட்டுக்கள், உறவுகள், செயற்பாடுகள் வாறாக சமூகமட்டத்தில் பரவலான வன் மைப் டிளம் பருவத்தினர் இளம் வயதிலிருந்தே வ. பாரதூரமான உளப்பாதிப்புக்களுடன் சிகிச் யான நெருக்கீடு அனுபவங்களால், உதாரண கள், காயப்படுதலை காணுதல், தாம் காயப் (Piece) மூலையில் தொடர்ந்து இருப்பதுடன் வற்றிற்கு காரணமாகுதல் முதலியவற்றால் ம காணப்பட்டனர். ஆங்கிலத்தில் இந் நி லை யை | இவ்வகையான உள்நோய் காரண மாக மு திரும்ப மனதால் அனுபவித்தல், அந் நிகழ்ச்சி! அனுபவமும் நடைமுறையும் ; சிடுசிடுப்பு, கே தல், பயங்கர கனாக் கள், நி த்திரையின்மை, பிரதிபலித்தனர். இவர்களுக்கான சிகிச்சை | சமாதானம் வரும்பொழுது இவ்வா று யுத்தம் > களைத் திரும்பவும் அமைதியான குடும்ப, ச செய்வதும் பெரிய சவால்களாக அமையும். - எங்கள் கலாசாரத்தில் முதன்மைபெறு கள் (பல்கலைக்கழக அனுமதியில் தரப்படும், * போரின் ஆரம்பத்திற்கு மூல காரணம் என விளைவுகளை ஏற்படுத்த வல்லன. உதரண ளில் மாற்றம், வசதியின்மை ; பாடசாலை கப்படுவதால் வகுப்பறை கிடையாமை ; ே நிச்சயமற்ற நிலை ; பாதுகாப்பு, அமைதி, பதற்கான தகுந்த சூழல் இன்மை, நாட்டு நி பாடசாலைக்கு வருகையில் ஒழுங்கீனம்; மா சேர்க்கப்படுதல், கருத்தூட்டப்படல், அல்லது

இற்கு ஏற்றவாறு வெளிப்படுவதை எமது -மாக பாலர் பருவத்தினரில் மேற்கொள்ளப் விகள் அட்டவணை 3 ல் கொடுக்கப்பட்டுள்
- கே - கோட்டா ம் (அட்டவணை 4) கட்டிளம் பருவத்திற் நெருக்கீடுகளும் ( அட்டவணை 5) அவர் லாக, கணிசமான தொகையினரில் காணப் னாக் கள், உறவு களில் சிக்கல்கள், பதற் சவு, ஒதுங் கு தல், சிடுசிடுப்பு, பெரியோ த்திறன் குன்றல் போன்ற பல குணங்குறி சபாட்டைப் பொறுத்தளவில், மற்றும் நீண்ட வன்மைத்தன்மை, கவலை தரும் விஷயமா ஹந் து வளர்ந்து வ ன் செயல் களைக் கண் க உற வினர் நண்பர் களின் மரணங்கள், வு காட்சி கள், வலோற் காரமான இடம் ள் தீர்க்கப்படுவதை காணாமை போன்றவை ர்ச்சிப்பருவத்தில் அவர் களின் ஆளுமை ைய ளை அவர்களின் அன்றாட சொற்பாவனை, - முதலியவற்றில் அவதானிக்கலாம். இவ் படுத்த லை விட, தனிப்பட்ட முறையில் கட் ன்செயல்களில் ஈடுபட்டிருப்பின், இவர்கள் சைக்கு கொண்டு வரப்படுகின்றது. கடுமை மாக தம் தோழரின் கொடூரமான மரண ங் பட்டு எடுக்க முடியாத வெடி குண்டுப்பகுதி ; மற்றும் கொலை, சித்திரவதை போன்ற மன தில் மாறாத வடுக்கள் உள்ளவர்களாக -alignant PTSD என்று அழைத்துள்ளோம்
ந்திய கொடிய நிகழ்ச்சிகளை திரும்பத் சி தி நம்பவும் கண் முன் நடப்பது போன்ற காபம், திடீ ரென வன் செயல் களில் ஈடுபடு - மெய்ப்பாடு முறையீடுகள் முதலியவற்றை மிக கடினமாக இருந்தது. போர் முடிந்து
புரிந்து திரும்புவரின் புனர்வாழ்வும், அவர் மூக வாழ்க்கையில் இணைந்து ஈடுபடச்
- இ 5 is - ம் கல்வித்துறை சம்பந்தமான பிரச்சனை த்தல் மற்றும் பாரபட்சங்கள் இவ்வினப் ன்று சொல்லப்படுகின்றது) பாரிய சமூக மாக இடம் பெயர்வதால் பாடசாலைக களின் அழிப்பு, முகாம்களாக உபயோகிக் தசிய பரீட்சை நடைபெறு வது பற்றிய வெளிச்சம் போன்றவை உள்ள படிப் உலமை, போக்குவரத்துப் பிரச்சனைகளால் Tணவர் தடுத்து வைக்கப்படுதல், சுடுபடல் து அரசியல் நடவடிக்கைகளில் பங்குபற்ற

Page 17
அட்டவ
முன்னிலைப் பள்ளி சிறார்க
விதம்
3
18, 19, 28
2. iெ, 01:1019: சித
கொக்கு
* கிநடி) 4ia 3 ) 1 2
11 ப4ய உரையாடுமயமாய் .
hTK) ல் மே இல் இஆ, இ
Rs 102, 1 2 5 1482 77 13)
வாசல்
.. 11 மே 2 த 3 ' பின்,
133. 3ட் "T\ \W -
அழுதல் துக்கம் : தூக்கக் குழப்பங்கள் 2 சிடுசிடுப்பு விளையாட்டு ஒதுக்கம் பற்றிப்பிடிக்கும் நடத்தை 1 | இராணுவ அல்லது சீருடை அணிந்த
+ நபர்களுக்கு அச்ச நிலை துப்பாக்கி வேட்டு சத்தத்திற்கு அச்சம் தனித்து துயில மறுத்தல் ஆர்வமின்மை - * 11 | தீவிர உசார் நிலைத் தரவு வன்செயல் 5 2 ( 3 - A! அடம்பிடித்தல் மனவடு குணங்குறிகள்
99
அட்டவ ਲੇ பாடசாலைப் பிள்ளைகளில் கான
வட்டு
பேர் காயம்
(%
நித் திரைக் குழப்பங்கள் கடந்தகவல்
"டைம்ல : 2 -3 பிரிவுப் பதகளிப்பு - - - - - - பப்பட்
கூ 23 டி ப 2 -3
தீவிர உசார் நிலை துக்கம் பற்றுக்கோட்டு தன்மை
2. மதஒதுங்கல் பாடசாலை பெறுபேறுகளில் வீழ்ச்சி !
சிடுசிடுப்பு * - L 106 TT D- 3 வன்செயல் = - மர்மம் ம் நகல் கொடூரம் : 2 ட ம் : சமூக எதிர் நடத்தை ---> போர் சம்பந்தப்பட்ட விளையாட்டுக்கள் போர் சம்பந்தமான சொல்லாடல் - 1

ਸw॥
ਕਨ 3T 3
ளின் பொதுக்குணங்குறிகள் ங்கள்
வில் - கோண்டாவில் வட்டுக்கோட்டை
78%
40% 37% 44%
8. ਪਾਪ ਨੂੰ ਵੀ
ਰੋ ਰੋ : i A
WWWALAARS)
Sਤਾ ..
To « P ਲਾ 4
ਈ " , " :
58%
6!%
82% 39%
ਡੈ ਉਤ ਬੰਦ ਦੇ ਦੇ 8
30% 44%
ਚ ਕੁ ਨੂੰ ਖੋਲ "
46 %
44%
ਡਣ ਨੂੰ ਕੰਟੇ ਪਣ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ 78%
ਹੈ ਵਹ ਵਿਚ ਬਤੇ 64%) ਦ ਵੀ ਹੋ ਜਊ ਦਿ58%33
P ਵੀ 60% 5% :
ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੇ ਪੀ ਏ ਸੰਗਤ6%
ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੱਲ ਛ70%
: ਹੈਲ ਦਾ ਰ @ ਸੁ : % ਰੋITt ਦਾ ਪੰਘ ਨੂੰ ਪਿੰਡ = 60 63 4 ਉਪ ਦੇ sco
ਖੇ ਹੁਏ ਜੋ ਵੀ னப்படும் பொதுக்குணங்குறிகள்
GIT68Eਰ ਵੇ ਉਨ ਝ ਏ ਮੈਂ
ਤf 56 aT)
ਚਨ ਲਤਾ- ਚ 77%ਨੂੰ ਰੰਗਲੇ 11 2 ਨੇ , ਓ = 40% ਪੰਚ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ
ਬਾਪ ਨੂੰ- ਪੰਜਾ
ਵ50%) ਵ3 ਨ ਜ 19 ਬਰਲ ਪਰ - 43% ਪਰ ਚ
ਦੇ - 45% Gਨ ਤੋਂ ਕਤ Gਡ ਨੂੰ 1 ਨੂੰ - 256 ਦਾ ਹੈ ਨ
6 7 , 4 ਮਈ ਜੋ ਨ ਤੋਂ - 097 ਕ ਨੇ ਕ 3 ਓ ਦੇ ਏਕ - 73%ਣ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜੇ
ਇut ਨੇ 46%ਧੀ ਰਣ ਦੇ Rਰ ਜੂ ਨੂੰ 30% ਕੀ ਉਸ ਪੰਨੇ ਨਹ : 6 ਦੋਵੇਂ
ਦਾ ਹੈ44 ਹੈ (ਆਂ ਦੇ 3
54 ਮਰ ਚ ਕੁ ਦੇ ਵੀ
54% d:08 "
ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਚ ਕੁਰ ਨ 1 & G ਚ ਦੋ947 8 Uਣ &e (ਵ ਕੁਡ ਦੇ

Page 18
12
இன்ச தி இல்
சத்தி அட்டவ ஆய்வுகள் :
- *குமரப் பருவத்தினரின்
* --------
இ-அ உ - இ = - | பாக, தத்ர ஆபர் 19
வகைலாஷண
ஆ நேரடி யுத்த நெருக்கீடு : இ:
உயிர் அச்சுறுத்தல்
இதம் | இது 1
காயம் இம் க்
தடுத்துவைத்தல் அகல்
கித்திரவதை
சகுரு | யுத்தத்தில் உறவினரின் | அசாம்
உயிர் இழப்பு அரச 2
அ த வன்செயல் களை -
29 நேரில் காணல் - 3 க ! ! மறைமுக யுத்த நெருக்கீடு : 1
புலம்பெயர் தல் உணவுப் பற்றாக்குறை
பொருளாதாரப் - - பிரச்சனைகள் - கரன் காதல் பிரச்சனைகள்
த னி பாரின் ஆகக் குறைந்த த.
நெருக்கீட்டு என் ணிக்கை இது
கட்டாயப்படுக்தப்படல் ; சக மாணவர்கள் காணல் ; சுதந்திரப்போக்குவரத்துக்கு தன வாய்ப்பில்லாமை (உதாரணமாக உயர்படிப் டைகள் இல்லாத அகதி மாணவர்கள் ) மாணவ சமூகம் தற்பொழுது எதிர்கொள் எதிர்காலம் நம்பிக்கையற்ற இருள் மயமாக மதிப்புள்ள உத்தியோகத்தை தேடிக் கொள் உற்சாகமும் அற்றுப்போகின்றது. தப்பி வெ கவர்ச்சியான மாற்று வழியாக அமைகின்ற மற்றும் கல்விசார் நெருக்கீடுகள் மாணவ ன கடைவுகளை ஏற்படுத்தியிருப்பது அட்டவ பாண மாணவர்களின் பரீட்சைப் பெறுடே ண தரம் ( G. C. E. • 0 • Level) மற்றும் க. பல்கலைக்கழக அனுமதியில் வீழ்ச்சி போல

ணெ
* கே ----
யுத்த நெருக்கீடு (வீதம்) பள்
| யாழ்ப்பாணம்
வட்டுக்கோட்டை
சாவகச்சேரி இந்துக்கல்லூரி
மட்டுவில் மகா வி த்தி வாலயம்
கிளி நொச்சி
27ஓmசாரம்
> படி 8 கரு
ம. 9 - 5 | 27 I 20
48 ) 45ம் டன் 2 / 3 / 7 / 8 / 10 ச (5ா
13 |
4 / 13 |-4 / 92
பகப் . 16
23
31 6012
1 ல் பார் | 22 / 35 / 32 LG
இ / 9 இட்டது
பாடம் 56 | 26 | 22 / 32 / 44 / 61 அக 9 | 5
20 | 5
33
• ச அ 8 ய பா
14
கொ ( ) 8
25 Fஅன்? 48 ர 52ாக
25
45
3.3
4.2 5.45
வெளியிடங்களுக்கு இடம்பெயர்வதைக் டெகள் ; கல் வியைத் தொடர்வதற்கான ப்பு, பயிற்சி ; அப்பியாசப் புத்தகங்கள், சீரு போன்ற பலவிதமான பிரச்சனைகளை எள வேண்டிய நிலை தோன்றியுள்ள து. க் காட்சியளிக்கின்றது. படித்து முன்னேறி சள வே ண்டும் என்ற முந்திய ஆர்வமும் பளி யேறல் அல்லது போராட்டத்தில் சேரல் Dன. இவ்வாறான பலதரப்பட்ட பொது ர்களின் அறிவாற்றல் தொகுதியில் பின் பணை 7 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது . யாழ்ப் பறுகள் குறிப்பாக க. பொ. த. சர்தார் பொ. த. உயர் தரம் ( G C. E, 'A' Level ), ன்ற தக தல் கள் கவலைக்குரியதாகும்.

Page 19
------- ------
அட்டா
குமரப்பருவத்தினரின் உள் :
- - - - -
2 கோ2 + உ - ம் - 2 |
கட
உள சமூக பிரச்சனைகள்
அT
ਜੋਰੀ ਸਰ ਚ ਜ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤਿ ਚ
1 கெலா 'சி
உளச மு க பிரச்சனைகள் - 2 | மனவடு
(1) ட் ச | மெய்ப்படுத்தல் 1-2 - 5 பதகளிப்பு 2 - இ ப ப ப க | மனச் சோர்வு வைப்பவர் :
குரோதம் 12:58 - / உறவுப்பிரச்சனை கள் 1 ( 12 - | மது, மருந்துத் துர்பா வனை -:/3 செயலாற்றல் குன்றல்கள் 2 |
T - 3 க 377 உட் பட்டப்படி கட் ஆக 35 அட்டவணை 7 -
ஞாபக சக்தியின்மை
: 1 2 | கருத்தூன்றலில் குறைபாடு", ஊக்கல் குறைபாடு : -
குடும்பம்
22 . | ( ர எங்கள் பண்பாட்டைப் பொறுத்த செயற்பட்டு வந்தது. பாதிக்கப்பட்ட அங். பாரமரித்து ஆற்றுப்படுத்தினர். நெருக்கீடு ச பிரச்சனையை எதிர்கொண்டன. ஆயினும் நோய் போன்றவற்றால் குடும்ப இயக்கப்பட முன்குறிப்பிட்டது போல போரின் விளை போயுள்ளது. பெற்றோரின் மர ணம், க 76 வரில் மனப்பாதிப்பு போன்ற வற்றால் குடும் காரியப்பட்டு மற்றவர்களையும், முக்கியம் ரணமாக தகப்பன் இல்லாத குடும்பத் தில் க ளுடன் பழகும் விதத் தினூடாக அவர்கள் ளிடம் சிகிச்சைக்கு வருபவர்களில் காண ஒருவர் தடுத்து வைக்கப்பட்டோ, இறந்ே

18
வணை 6
பட்டா இ இ இன் இம்தாதி சமூகப் பிரச்சனைகள் (வீதம்)படம்
பு: 3
யாழ்ப்பாணம்
வட்டுக்கோட்டை
சாவகச்சேரி இந்துக் கல் லூரி
மட்டுவில் மகா வித்தியாலயம்
கிளி நொச்
விவாசாய பீடம்
75
44
44 - -'
40 |
33
37 | 36
50 | 68
- 1 7 38 / 38 / 22 | 40 | 25 / 36 / 30 | 17 | 59 / 33 | 57 | 37 | 63 24 25 50 1 23 / 58
27
35. க 44 ; 30 ) 30 5 200
5 I |
20. |
ஏ 9 ஆக 23 இல் அறிவுசார் பாதிப்பு
'3 இட"இ 112 53. பு.
2 2 3 46 / 28 / 57. | 48 65 / 37 19). 33 / 35 | 58 | 55 60 | 57
_ | 160 | 35 / 56 1500
- 2 ---
தே. இது sh10 பல் இடம்
ளவில் குடும்பம் ஒரு பலமான நிறுவனமாக கத்தவர்களை தாமாகவே அரவணைத்து சந்தர்ப்பங்களில் குடும்பங்கள் ஒன்றிணைந்து - திருமணத் தகராறு, மதுபாவனை, மன பாடு சீர்குலைகின்றது. துரதிஷ்டவசமாக "வாக - குடும்ப கட்டுக்கோப்பு சிதைந்து ணமல் போதல், பிரிவுகள், ஒரு அங்கத்த ம்ப இயக்கப் பாடு அசாதாரண வழிகளில் மாக பிள்ளைகளைப் பாதிக்ககின்றது . உதா , விதவை மனைவியி லும், அவர் பிள்ளை ளிலும் அவ் விழப்பு பிரதிபலிக்கும். எங்க ப்படும் ஒரு பொதுக்காரணி குடும்பத்தில் தா உள்ளார் என்பதாகும். ஆயினும் மிஞ்

Page 20
14
க.
சிய குடும்பத்த வருக்கு அவரைப்பற்றிய உ) உயிருடன் இருக்கிறாரா அல்லது மரணமா லாய்ப்பு காணப்படுகின்றன.
குடும்ப ஒற்றுமையைப் பேணி, அத குடும்ப சிகிச்சை யாழ். போதனா வைத்தி தியத்திலும் அகவொளி என்ற குடும்ப நி விட காணாமல்போனோரைப்பற்றிய தகவ அவர்களை சந்திக்க வாய்ப்பும் கொடுக்க. துன்ப அங்கலாப்புகளையும் இன்னல்களை
பொது மக்கள்
பொதுமக்கள் மத்தியிலும், வைத்தி சாதாரண மருந்து சிகிச்சைக்கு வருபவ கள், போரின் நெருக்கீடுகளும் விளைவுகளும் ( அட்டவணை 8, 9, 10). இவ்வட்டவணை வளர் பகுதிக்கு வருபவர்களில் சராசரி போ லாகக் காணப்படுகின்றன. ஆகவே, உள சமூ தெரியாமல் வெளிநோயாளர் பகுதிக்கு உதவி றது. பெரு ம்பாலும் இவர்களின் உடலியல் . காரணமோ இன்றித்தோன்றுகின்றன. மருத். தாரண நோயியல் காரணங்கள் காணப்படமா களை உடல்ரீதியாக வெளிவருவதை மெய்ப்ப ரணங்களை அட்டவணை 9 ல் பார்க்கவும்) வர்கள் இவ்வாறு மருத்துவ உதவி தேடி ை ளர் பகுதிகள், மற்றும் தனியார், ஆயுள்ளே நாடிப்போவதால் ஏற்படும் வீண் நேர, ப நோயாளர் குணமடையாமல் துயருறுவதும் . தமான பரிகாரம் : அதாவது உளவள்த்து சிகிச்சை, சமூக பொருளாதார் புனர்வாழ் இடம்பெயர்வு
தற்போதைய நெருக்கீடுகளில் இடம் ெ உள சமூக விளைவுகளை உருவாக்குகின்றன 600,000 ஜனத்தொகையில் 264,335 இடம்.ெ டுள்ளது (1994 ம் ஆண்டு). இ தில் 19,002 பில் களில் வாழ்ந்து வருகின்றனர். (1993 ம் ஆண் களில் கூடுதலானோர் இடம் பெயர்ந்தவர்கள சிப்பவர் களிலும் இடம் பெயர்ந்தவர் களின் என வர் தனது சொந்த வீட்டையும், ஊரையும் ம வதானால் அதற்கு வலுவான காரணங்கள் ! கிய இல்லம், கோவில், சூழல், ஊர் ஒரு வரு. வாழ்க்கையின் நெருங்கிய தொடர்புகள், உ. போன்றவற்றுடன் பின்னிப்பிணைந்த அத்தீவு வ தால் அப்பாதுகாப்பான போர்வையை இழா தள்ளப்படுகின்றனர். உயிர் ஆபத்து , பீதி , பே.

வதியான த க வலில் ல ாத நிலையில், அவர் கிவிட்டாரா என்று நிச்சயமற்ற மன அங்க
ன் செயல்பாட்டை பலப்படுத்த, திருமண. யசலையில் வெள்ளிக்கிழயையிலும், சாந் லையத்திலும் வழங்கப்படுகின்றது. அதை பல்களும் அவர்கள் உயிருடன் இருந்தால் ப்பட்டால் இவ்வாறான பல குடும்ப பும் தவிர்த்துக்கொள்ளலாம்.
யசாலைகளின் வெளிநோயாளர் பகுதிக்கு ர்களிலும் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வு ம் பரவலாக இருப்பதை நிரூபித்துள்ளன களை ஒப்பிடும் பொழுது, வெளிநோயா ர் நெருக்கீடுகளும் விளைவுகளும் கூடுத மகப் பிரச்சனைகளால் பாதிக்கப்பட்டோர் 1 தேடி வருகின் றனர் என்பது புலனாகின் முறை பீ டுகள் த தந் க உடலியல் நோயோ துவ ஆய்வு கூட பரிசோதனையிலும் அசா ஈட்டாது.இவ்வாறாக உள் சமூகபிரச்சனை பாடு என்று குறிப்பிடுகின்றோம். (சில உதா . மெய்ப்பாடு நோயினால் பீடிக்கப்பட்ட வத்தியசாலைகளின் வெளி, உள்நோயா வத, சித்த, நாட்டு மருத்து வர்களை ன விரையமும், மருத்துவரின் சிரமமும், கவனத்தில் எடுத்து அவர்களுக்கு பொருத் ணை, சாந்த வழிமுறை பயிற்சி, குடும்ப வு போன்றவை தேவைப்படுகின்றன.
பயர்வும் அ க தி வாழ்க் கையும் பலதரப்பட்ட எ, யாழ்ப்பாணத்தில் தற்பொழுதுள்ள பயர்ந்த மக்கள் இருப்பதாக கணிக்கப்பட் ஈளை கள் உட்பட 47.384 பேர் அகதி முகாம் சடு). எங்களிடம் சி தி ச்சைக் கு வருபவர் -க காணப்படுகின் றனர். தற்கொலை முயற் காணிக்கை கணிசமாக இருக் கின் ற து . ஒரு
ண்ணையும் வீட்டு அக தியாக வெளி யேறு) இருக்க ேவண் டும். ஏனெனில் ஒருவரின் படி க்கு காலதேச வர்த்தமானத் கை கொடுத் து றவுகள், அன்றாட பழக்க வழக்கங்கள் கார அம்சங்களாகும், இவற்றை விட்டுப் பிரி த்து வேரறுக்கப்பட்ட கையறு நிலைக்குக் ரழிவுகள், குடும்பத் தினரின் பாது காப்பிற்

Page 21
காசு அச்சம் முதலியன ஒருவரை அல்ல. அந்றிய இடத்தில் வசதியற்ற வாழ்க் கையை
15 இ ஒ அட்ட யுத்த நெருக்கீட்டு பரம்பலில் 0 இன்
பெற்றோர் - சமூ நெருக்கீட்டுக் காரணி நேரடி நெருக்கீடுகள் : 2.ெ
அல் ககக 8 .
---------- உடல் காயங்கள் அ த்த ம் தடுத்து வைத்தல் , கடுக 2 அடித்தல், 30 ) சித்திரவதை அ
இ த ே3
ஆம் குண்டுவீச்சு / எறிகணை வீச்சு / துப்பாக்கிச வன்செயலைக் காணல் உறவினர் / நண்பர்கள் இறப்பு 28 அக் 2 உறவினர் நண்பரின் காயம் கி ஆ வ ழழ். உறவினர் / நண்பர் வன்செயலில் 2-31120
பாதிக்கப்படல் ( க இ . 15. 16. 1 உடமை இழப்பு 2 ( K இல் உ8 5
( 2 பே ஆ ஆ, இ, 18: 8 ! ம றைமுக நெருக்கு" - 23 : இது 58 4 3 வேலையின்மை * * கள் * * * - * - * 5 1 பொருளாதாரக் கஷ்டம் 4ம் : 4 ம் 8 உணவுப்பற்றாக்குறை 5 5 அ இ - 25 சுகயீனம் இப . 5 5 2 ட உ க இடம் பெயர்வு ( 2 ட * 4:53, 2 இ
மே 23 அவன பி பி வயல் - அட்ட
அசேதன (உடல் நோயியல்) காடி இது பிரிவில் சிகிச்சை பெற்றோ
17 dha , 12 13 த 3 ஆ -- சமூக ஒப்பீட்
டட - க வெளிப்பாட்டி முறையீடுகள்
ன் 3 2 3ெ
இ , " ம் மூட்டு நோக் கள் இ1ை0 வது
- * * 8 9, ஆத் உலகத்
நாரிநோ
இ தி த க வீறைப்பு அ ல தலையிடி 10. இத ல ம் ப ரா
நடுக்கம் 1 & த ப இ எ ஈ . 108 Gra).
நெஞ்சு படபடப்பு எஸ் 3 (8) 398 பேசியின்மை இனங்கால தக க ன்பை |இஅது.
தலைமயிர் இழத்தல் வராது

15
3 குடும்பத்தை அல்ல து ஊ ரையே தப் பியோடி பத் தொடர நிர்ப்பந் தீக் ?ன்ற து . அ க
T -2 (பு
வணை : 8 அன்பு ,
வெளிநோயாளர் பிரி வி ல் சிகிச்சை "க ஒப்பீடு (வீ தங்கள்) 12. கதை "
- 22 " இ த
வளிநோயாளர்பகுது : 2 த சமூகம் -
(எண் = 65) 2 அ த க (எண் = 98)
-----------
23
* 33 6
= சூடு 29)
25
85
55 லடன்)
26 த க க ட , தெரு 12 -- 23
இது எலை 3 % 23 மே 08 பூசி 2.அடுக்கு இ பாங்க
உட்பட்டது 1
36 ஆல் இன் சதம் -- இ 5) - அல் - 46 பதப்பம் இ க கப ஆ 49 - 3482 ஆ 24 ஓல் வ க , 38, இன ஐக்க - 5 233 ( 743 ( 2 ( 9 2 , ஆ இ கா 43 - 3 - க52 அசடன் கூ 8238 43 ஆவது - 55 & 68 கல் 125 2' 65 புகுந்து 30ஆ இ இ த இ13 2 2 , - அல் 2 18: து பல் உள் ர் க த ல 2ல் 8 9 இ 14 153 ( 3 - கேது 23 ஐ ஒ 155 Rh Ka ( 4 வ ல வ ழ பப்' : ஆ
3 ல் ஆ . அ க ஆ ( பாபா
68 - இ இ ந் ல்ழு கே நாம் அல்ல, (12 1 ெ49 ந்தி செஇ இ இ ப வதா3 ''
இது 34 தர பட 69 70 வ ட கடல் - 14 15 ਤੇ ਹੋਰ ਆ ਚ ਨ ਹੋ ਅਤੇ ਤ ਤ ਵਿੱਚ 67 ਇਕ
வணை 9 ம் : 00 வதம் 5 :3 பேழை : வான பணிகள் இன்றி வெளி நோயாளர்கள்
அ ஆ இ த ரில் காணப்பட்ட முறையீடுகள்
டுடன் [வீதங் கள், இந்த ஆட்டி விதி.
.. ( இரு இ
வெளிநோயாளர் பகுதி மமக சமூகம்
..
---- -'ta பத ல 531 அகழ ல் 2 அம் 1992 = & di, 335 இ க அ து 3 ( 22 )
45 - 114 இது 1% 193: 33 இல் 33.2 57 (2 ஆ இ 40
8 இல் 226 - 3 எதழ் 23 இ ஆ இ ஜை 07. இ அ த் இ இ த46 இடி 03 2 அ த க ஐitn 34 . உல்ல் 29 (9_பகூ 22 %:28
த அ 34,3 ஆக ஆக இ 88 3ெ0 *

Page 22
23 பட இ த ேவ இ டிப்பாக்ட் அட்டவலை இ-தட 5 1
* உளவியல் பிரச்சனை கள் - 6
சிகிச்சை பெற்றோர் - ச 2ார் : பிப் அடு சமூக - உள வியல் பிரச்சனை கள் -
|
மெய்ப்படுத்தல் மனவடு 8
உடல் பலே!
_- பதகளிப்பு)
--- அட டி2) மனச்சோர்வு
குரோதம்
() உறவுச்சிக்கல் தான் : மது துர்பாவனை கார் : பத்தர் ஒன் றும் இல்லை இதில் விவேகம்
பால் , க - ம இ 5) அகதி இடம்பெயர்வுக்கு ஏது வான குழப்ப சூழல்
ண ங்கள், காயங்கள், வீடு சொத்து உட்பட பே யனவற்றுடன் அ க தி க ளின் உள பாதிப்புக்கள் இடமும் இடம் பெயர்ந்தோரின் உடன் தேவை கள டி.ல் அல்ல து அகதி முகாம்களில் தஞ்சம் புத குகள் கூட, முக் கியமாக அவை நீடித்தால், பல றன. உதாரண மா க ஜன நெருக்கம், கு றைந்த வ சுற்றாடல் துப்பரவின்மை, மற்ற வர் க ளின் தொல் நடாத்த முடியாமை, சந்தேகங் கள், தொற்று கள் போதியள விலும் நேரத்துக் கும் கி டைக் கா. யால் வெள்ளப்பெருக்கு, வெ பிலால் வெப். மாற்றங்கன், தொடரும் யுத்தமும் பாது காப்பு அற் பலதரப்பட்ட அழுத்தங்கள் அகதி வாழ்க்கை
னால் மற்றவர் க ளில் தங்கும் நிலையுடைய மன. கள் முதலியவற்றை எதிர்த்தல், ஒரு மரத்துப் சச்சரவுக ளையும், முரண்பாடுகளையும் தோற்ற
உறவினர் அல்லது நண்பர்களுடன் தங்க உறவுகளில் உட்பூசல்கள் ஏற்படுவது இயற்கை அல்லது பயனுள்ள செயற்பாடுகள் அற்று சு. சிறுசிறு பிணக்குகள் சிக்கல்கள் போன்றவை சினைகள் உருவாகின்றன. இதைவிட வெளி எதிர்கொள்ள வேண்டிய சவால்களில் அந்நிய கடினமானதாகும் .
கைதடி அகதிமுகாமில் நாம் மேற்கொன களை விட இறைமுகமான நெருக்கீடுகள் : உதா உணவுப்பற்றாக்குறை (80%). வேலை பின் மை களாகக் காணப்பட்டன. மெய்ப்பாடு மற்றும் உ அவர்களில் பரவலாகக் காணப்பட்டன, -

ண 10 இன் மாத சில வி லேக்கு ஒதுக்க்கல், தை 1% வளிநோயாளர் ப த பில் - 025 முக ஒப்பீடு (வீதங் கள்)
வெளிநோயாளர்
சமூ கம்
57
கே47 கே .. வார அவதாரமாக்குங்வயத்தில் காப்பாளர்
27 ਤਉ ਲ.
43
ஆழ் 16
4 )
35
25
32
- 19 இத த 315
-- வெ கால் 13 இல்
இது09:23 15.
15 85 அம் F : 18
இ தி 34 315)
சன் உளத்தாக்கத்தோடு நடைபெறும் மர பரழிவுகள், இழப்புகள், பிரிவுகள், முதலி தொடங்குகின்றன. பாது காப்பும் தங்கும் ாகீன்றன. அவற்றுக் காக உற வினர் வீட் ஒன் ற னர். ஆ பி னும் இத் தற்காலிக ஓழுங் 5 மனச் சஞ்சலங்க ளைத் தோற்று விக்கின்
ச திக ளைப் பகிரவே ன் டி ய நிர்ப்பந்தம்! ம்  ைல யும் அந்தரங்க 01 க கும்ப வாழ்க் கை நோய் கள் பரவுதல், நி வார ண உத வீ -மை, தரம் கு றந் த தா க இ ந த் 4 ல், மழை, பம், நீர் பற்றாக் கு றை போன்ற சூழல் bற தும், நிச்ச பமற்ற பதற்ற நிலை போன்ற எல் சர்வ சாதாரண மாகி சிஓ கி ன்ற . இத ப்பாங்கு, வெளியாள் ஆலோசனை உதவி "பான வீரக்தி மன நி லை; தங்களுக்குள் அவ து கண் கூ9. 65 ரம்பொழு து காலப்:/1க் கில் அ வர் களின் - ஜன நெருக்கம், உருப்படியான வேலை மா அங்கலாய்தல், மற்றும் உறவுகளில் தொடங்குவதால் தீர்க் கப்படாமல் பிரச் நாடுகளுக்கு புகலிடம்தேடி செல்பவர்கள் = கலாச்சாரத்துக்கு இ ைபபா குதல் சிக
ண்ட ஆய்வில் போரின் நேரடித் தாக்கங் சணமாக பொருளாதார கஷ்டங்கள் (89%) (85%) போன்றவை தொடரும் பிரச்சினை -ள சமூகப்பாதிப்புக்களின் கு ணங் குறிகள்

Page 23
இதேபோல் நோர்வே நாட்டைச்சே களிலும் பாதிக் கப்பட்ட கிராமங்களிலும் | திய ஆய்வில், சக ல ரும் பலதரப்பட்ட நீண் தைக் கண் டறிந்தார். மெய்ப்பாடு, மனவடு மான தொகையினரில் இனங் காணப்பட்ட அடித்தளத்தில் கடமையாற்றும் தொண்டரூ. போன்றவற்றில் பயிற்சி அளிப்பதால் இ சிபார்சு செய்தார்
இன் னொரு ஆய்வு அ க தி க் கு டும்பங் ராறு மற் றும் பிள்ளை களி ல் பிரிவுத் துன் கோளாறுகள். நி த்திரைக் குழப்பங்கள் பே கள் தமது கனவுகளில் தங்கள் சொந்த வி ஈடுபடும் காட்சியை அடிக் கடி காணுவதாக ளின் மனதில் நிலவும் பேரவாவைப் பிரதிபா இங்கே நன் றாகக் கவனிக்கப்படுகின்றனர்
டா லுழ் பெ ரூம்பாலும் வி க தி கள் சமூ கத்த. படுகின் றனர் . இவ்வாறான இ கதிகளைப் பற் வேலைத் தலங்களிலும், பேருத் து களி லும் அ வா க நடத்தப்படல் போன்றவற்றில் காண் 18ப அகதிகளின் பிரச்சினை, தொடரும் 6 அ வர் க ளை மீள் குடியமர்த் தும் நட வடிக்கை வாழ்வுக் கும் பெரும் சவாலாக அ 9ை பும் எ
ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਹੁ ਲ ਨੂੰਉ ਦੇ ਉਚ ਵਿਦੇ ਨੂੰ ਛੋਟ KU தற்கொலை கும்பல் - 2
எம்மக்களில் க எ ண ப்படும் ஒரு கவன நாட்டமாகும். பேராசிரியர் கணே ஸ்வரனாக 1983 ம் ஆ ண் டு உலக மட்டத்தில் யாழ் நக. யில் திகழ்ந்தது. அதுவும் இளம் வயதினரி. கட்டிக்காட்டினார். போரால் ஏற்பட்ட ஓரி யின் வீழ்ச்சி ஒன் றா கும், இவ்வாறான வி கா ஒரு ப்பட்டுள்ள து. இதற்கு போரில் ஈடு அ மை வ து ஒரு காரணமாகலாம். பே ஈரீன்! நிற்பதால் ஏனைய தனிமனித, குடும்பப் சிறைக்கப்படுகி ன் றன. - எது எவ்வாறாயினும், த ற் கொ .ை அனுமதிக்கப்படு கின் றவரின் எண் ணிக்கை கா லங் க ளில் ஏற்படுகின்ற காதல் தோல்வி, எ யாமை, உற வு களில் சிக்கல், ஏஜென்சி கள தற்காலத்தில் போரின் மறை மு க ம சன தாக்க வ றுமை, பட்டினி பேன்றவற்றால் வாழ்க் எ போன்ற உணர்ச்சிகள் மக்களை தற்கொல
13 + 31_21% m- இத்தற்கொலை முயற்சி நிலைக்கு 5 உளவளத் து ணை மூலம் அவர்கள் து வாழ்க் 8 அர்த்தம் முதலியவற்றை காண வைப்பதால்

ர்ந்த உள மருத் து வர் இங் குள்ள அகதி முகாம் போ ரூட் (FORUT) நி று வ னத்து க் காக நடத் டகால உள த் தாக்கங் களுக் கு ஆல் ஈ கி யிருப்ப ?, மன ச்சோர்வு போன்ற நோய்கள் கணித ன. இந்த கண்டுபிடிப்பின் அடிப்படையில், க் கு உளவள த் து  ைண , உள வியல் உதவி ந்த பிரச்சினையைச் சமாளிக்கலாம் என்று
ਉਡੇ ਪਏ ਨ க ளில் பல உளப் பிரச்சினைகள், குடும்பத் தக பம், அறிவாற்றல் குறைபாடுகள், நடத் தைக் சன்றவை இருப்பதை நி ரூ சி த் து ள்ள அ . அக தி
டு களுக் கு திரும்பி, முந் திய வாழ்க்கையில் புகார் செய் தனர். இக் கனா க்கள் - இவர்க விக் கின் றன. மற்ற இடங்களை விட அக திகள் - என்று வெளி அவதானி க ளால் கூறப்பட் எல் ஒரு வேண்டத்தகாத சா தியாக ஒடுக்கப் றிய மனப்பா ண் மை யை பாடசாலைகளிலும், காட்டப்படும் புறக் கணிப்பு, பாரபட்சம், இ ழி
கின்றோம். இய'ன பல கேப் 5 பட்ட) - இ போரின் மத் தி பிலும் சரி. சமா தானம் வந்து. களி லும் சரி உள ச மு க பரா மரிப்புக் கும், புனர் ன்ப தில் ஐயமில்  ைல. பகத்பாலான உ க ப உ = குதர் பிப்4 21-க ப ச து 18ாட் மச படை 1லக்குரிய உள சமூகப் பிரச்னை தற்கொலை ல் ' மேற்கொள்ளப்பட்ட க ணிப்பீட்டின்படி ரம் தற் கொலை வி கீதாசாரத்தில் முன்னணி ல் இக் கு ணம் - கூடுதலாக காணப்பட்டதை கு விளை வு களில் தற்கொலை என் ணிக்கை ழ்ச்சி மற்ற நாடுக ளி லும் யுத்த காலங்களில் படு வ து தற்கொலை க கு மாற்று வழியாக போது போர்க்கால நெருக்கடி முன்னணியில்
பிண க் கள், தகராறுகள் தற்காலிகமாக பால ப ட ப IE0ல் கு 2 எம். ல முயற்சி களுக்காக வைத்திய சாலை களில் அ தி கரித் துக் காணப்படு கின்ற து. சாதாரண எதிர்பார்த்தன வில் சோதனையில் சித்தியடை 'ால் ஏமாற்றப்படுவது, மது பாவனையுடன் கங் களா கிய இடம் பெயர்வு, வேலையின்மை இகயில் விரக்தி. கசப்புணர்வு, அவநம்பிக்கை
ਨ ਜਾ ਨੂੰ ਹੈ ਚ ਹੈ வலக் குத் தா ஹக 9ே உட் 8 -1 உங்களால் அளிக் கப் படும் முக் கி வ பராமரிப்பு கையில் திரும்பவும் விசுவாசம் , நம் பிக் கை, தம் , இவ்வாறான நடவடிக் கை களில் கடன்

Page 24
வசதி, தொழில் பயிற்சி, வேலை வாய்ப்பு, வத் புனர்வாழ்வுக்கான முறைகள் இன் றியமையாத மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டு யும் பொருத்தமான அரச, அரசசார்பற்ற நிறுவ வழி காட்டி விடுகின்றோம். நீங்களும் இவர் கள் இயலூ மான எல்லைக் குள் செய்வீர் கள் என்று
சித்திரவதை
22ம் ஆ
சமூகரீதியாக நாம் நோக்கும் போரில் உட்பட்டோரில் உள் சமூகவியல் பாதிப்புக்க முரன்பாடுகளில் சிக்கிய பலர் குறிப்பாக இள வதைக்கு ஆளாகியிருக்கின்றனர்.தற்காலத்தி கின்ற கொடியமுறைகளால் பாதிக்கப்படுவர் விளைவுகள் ஏற்படுகின்றன. தெற்கில் தடுத்து மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில் , சகலரும் சித்தி காணப்பட்ட சில குணங்குறிகள் அட்டவை களில் ஏற்படும் மனச்சோர்வு, ஆளுமையின் கொள் வதில் சந்தேகம் போன்றவற்றால் மு சிகிச்சை பெற்று குண மடையலாம் என்று அவர் களுக்கான சிகிச்சை வழிகள், புனர் வா போன் றவற்றை அமைத் தல் சமூகத் தின் கட திரவதையினால் ஏற்படும் விளைவுகளை கு முறையினைத் தடுப்பதே உகந்தது. ஆயினும் மனப்பான்மை தோன்றுமளவும் சித்திரவை
பராமரிப்பு • நடைமுறைச் சாத்திய I] அறிவும் சமூ க மன மாற்றமும் கா
பொதுவாக உள் நல சேவைகளை எம். மன அழுத்தங்கள், பாதிப்புக்கள் பற்றிய அ சம்பந்தமான அச்சமும், மூட நம்பிக்கைகளும் வேண்டும். இவ் வாறான நோய்கள் பேய், பி. லியவற்றால் ஏற்படுவன அல்ல, மாறாக எ கள் உதாரண மாக இழப்பு இறப்பு முதலிய சில தசாப்தங்களுக்கு முன். பெரியம்மை எ கோபத்தினால் ஏற்படுவது என்ற உறுதியா திரவாத. சமய கிரிகைகள் செய்யப்பட்டன களால் பெரியம்மையின் தொல்லை உலகத் ளது. அதே போல், இவ் மனநோய்களை இல்ல றுக்கான தகுந்த சிகிச்சை, பராமரிப்பு மூல தல் ஈறாக நல்ல பயனளிக்கின்ற அள விற்கு சில மித மான உணர்ச்சிக் கோளாறுகளுக்கு லாம் என் பதையும் மறுப்பதற்கில்லை. சில பு வும் கடத் தப்படலாம், மேலும் மனநோயா பும் பொழுது அவர்களை களங்க மனப்பான்

'விடம், சுய உத வி த்திட்டங்கள் முதலிய ன. இந்த நோக் கத்தில் இவர்களையும் பயன் பெறக் கூடிய மன நோயாளர்களை பனங்க ளுக் கு எங்களது சிபார்சுகளுடன் நக் கு தேவையான உத வி க ளை உங்க ளால்
நம்புகின்றோம்.
(4) 61மல்)
கல் ப
ன் இன்னொரு விளைவு சித்திரவதைக்கு ளாகும், ஏனெனில், இந்த நீண்ட போரின் ம் வயதினர் தடுத்து வைக்கப்பட்டு சித்திர ல் சக ல பகுதியினராலும் உபயோகிக்கப்படு களில் பாரிய உடலியல், உள சமூகவியல் புவைக்கப்பட்ட 160 வவுனியா வாசிகளில் ர வதைக்கு உட்பட்டிருந்தனர். அவர்களில் ண II இல் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது இவர் சீர்குலைவு, ஒதுங் கும் தன் மை, உறவு மன் வந்து சிகிச்சை பெறத் தயங்குவர். ம் தெரிந்திருக்கமாட்டார்கள். ஆகவே ழ்வு வாய்ப்புகள், பராமரிப்புத் ஸ்தாபனம் மை என்று எடுத்துக் கொள்ள லாம். சித் ண மாக்குவதிலும் பார்க்க இவ் அ நாகரிக சமூக மட்டத்தில் இதற்கு எதிராக ஒரு த தொடரும் என்றே எதிர் பார்க்கலாம்'
மா னவை ஆடு - 3
து பிரதேசத்தில் மேம்படுத்து வதாயின் றிவு தேவைப்படும் அதே வேளை அது 2, களங்க மனப்பான்மையும் நீக்கப்படல் சாசு, செய்வினை, சூனியம், நாவூறு மு த ங்கள் நாளாந்த வாழ்க்கைப் பிரச்சனை வற்றால் எங்களுக்கும் ஏற்படக்கூடியவை ன்ற ப .ரி 1 உயிர் கொல்லியை காளியின் ன நம் பிக்கையுடன் அதற்காக பல மந் ஆயினும் நவீன மருத்துவ தடுப்பு முறை தில் முற்று முழுதாக ஒழிக் உப்பட்டுள் ாமல் செய்ய முடியாவிட்டாலும் அவற் ம் குணமாக்கல் தொடக்கம் கட்டுப்படுத் நவீன உள மருத் து வம் வளர்ந்துள்ளது. சமய கலாசார சடங்குகள் உதவியளிக்க 7 ரிய உளமாய நோய் கள் பரம்பரையாக சர்கள் குணமடைந்து சமூகத்திற்கு திரும் மையுடன் நோக்கி, இழிவுபடுத்தி, புறக்

Page 25
மே 221 ஆ அட்டன் இத்திரவதையின் பின்னான
குணங்குறிகள் தி கர் - -
பொ து வான களைப்பு பொதுவான பதற்றம் மாறிமாறி ஊடுருவும் ஞாபகங்கள் | ஞாபகக் குறைவு அல்லது குறைவாகக் கவ மனவடுவுடன் சம்பந்தப்பட்ட பொருட்களுக் இசகம் -- கு ணங்ரூரிகள் தீவிரம்
அதி கரித்த பயப்பாடு அகட் தலையிடி, மயக்கம், தலை சுற்றுக்கு , குறைவான சுய கணிப்பு - தீவிர நம்பிக்கையின்மை, சந்தேகிக்கும் த சிடுசிடுப்பும் வன்செயலும் -25 நேர்முக மில் வியர்தல்
ਚ ਦੋ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁਣ ਜੋ ਏ தற்கொலை எண்ணங்கள் 21 டப். சமூ க ஒதுக்கம் நேர் முகமில் அழுதலும் கண்ணீர் வழிதலும் பாலியல் தொழிற்பாடு குன்றல் தற்கொலை முயற்சிகள் . வ அ க
கணித்தால் அவர்கள் திரும்ப பும் நோய் வா மாறாக அவர்களையும், அவர்களின் குடும் சமூகத்தால் ஏற்று அவர்களுக்கு இய லு தோடர்ந்து குண மாகவு ம், குடும்ப சமூக ம வகிக்கக் கூடிய வாய்ப்புகளையும் அமைத் சிகிச்சை பெறுவது மற்ற உடலியல் நோய்: படும் நிலை தோன்றுமாயின் அதுவே மு ஆலோசனை களை உங்கள் உத்தியோக, சமூ வீர்களாயின் இக் கூட்டத்தின் முக்கிய கு றி
இக்கம்
உ உளப்பில 2) உடன் சிகிச்சைக்கான வசதிகள் (அ) இடம் - தெல்லிப்பழை மா.
-----
பாதுகாப்பான அல்
(ஆ) தொழில் வழிச் சிகிச்சை - ਨ ਕਰ, ਜੋ ਦੇਣ ਤਕ ਉਹ . .
ਦਵ ਕਾ ਨੂੰ 13 இல் 1 - 5 நப- -- -'
1-ம் 32 TA

வணை II க்கு தன் படம்ஆ
உளவியல் குணங் குறிகள்
பேர் (முழு எண் (60) வீதம்
139
86% 135
85% ਵਰ ਨ ਹੋ
128
83% பனம் செலுத்து தல் 125
79% கும் 2டைதல் பெ ம்
108
68% - -
106
66% ப
103
65% ( இ 1- 2 -3 - 20
59% ன்றை ਖ਼ਲ ---- ਚ ਕੇ ਜੋ ਦੇ 74
40%
40% தே
61
38%
88% ( 8 ஆ = 48 30% இ த எ 40 = 25%
0.5%
92
80 - 5
50%
ய்ப்படக் கூடிய சாத்தியக் கூறுகள் அதிகம். பங் களையும் அனுதாபத்துடன் அணுகி, மான உதவிகளை செய்து கொடுத்தால் ட்டத் தில் பயனுள்ள பங்கினை அவர்கள் எதுக் கொடுக்சின் றோம், மன நோயிற்கு களுக்கு சிகிச்சை பெறுவது போல் நோக்கப் ன்னேற்றம் என்று கூறலாம், இவ்வாறான Dக, குடும்ப மட்டத் தில் செய்யத் தொடங்கு க்கோள் நிறைவேறும் என்று சொல்லலாம்
வட்ட வைத்தியசாலைக்கு திரும்புதல் ற - குழப்பமான நோயாளிகளைக் ( 127 கட்டுப்படுத் துவதற்கு - 3 - இடம் 2 ( 24 ஆ இ த 2 ~ உபகரணங்கள் !
T, ஆபத், - பயிற்சிகள் - நூலகம் - பழைய புத்தகங்கள் சஞ்சிகைகள். நாளாந்த இதழ்கள்

Page 26
20
(இ) சட்டங்கள் அமைக்கப்படுதல் (1) புது 29, 3 2 இது 2 ஆ 2 34 2
----
(3) நீண்டகால பராமரிப்பு .
( அ) வதிவிடம் (1) நோயாளர்
(2) நெஸ்ற் (N (ஆ) பாதுகாப்பான வேலை வாய்ப்
ஒவ்வொரு கப்படல்.
உற்பத்தி இ (இ) தொழிற்பயிற்சி, கடன், சுய உ, (ஈ) தொடர் மருத்துவ சிகிச்சை - 2
கு
ை
(4) மன வடு (Trauma) மற்றும் உணர்.
பராமரிப்பு, பிள்ளைகளின் சிகி (அ) கடுமையான நோயிற்கு - பன்
(Nu - 2, 3 பக்கம் - உள
ட் - - - - - பட குடும் கடந் ல் இ_ சாந்,
கர், கோப்பி'
தொ /ே நடத்த உள் இ - வெள - (வதைம் 1 - * ஆம் இடது * ப க உ ல் 2 இ
22 - பாட்டி -
இ-க . 11 1 1 1
சமூக
தசை
இவ்வாறானவர்களுக்கான மாதாந்த ச லாத நிலையில்) குறிப்பு: தற்போது - எங்க சிகிச்சை தொண்டர்களுக்கு மாதாந்தம் ரூ. 1
(ஆ) மிதமான, நடுத்தர பாதிப்பு (க 1. அடித்தளத் தொண்டர்களுக்கு | கல்விப் பயிற்சி, உளவியல் முதலும்
* சுகாதார சேவைகள் 2 : ஆல் இன் 75 - 122 ' '
3 41. : 'உ'

-- " உளநலச் சட்டங்கள் - **lental Health Laws -
(உள் மருத்துவ கட்டாய அனுமதி, குற்றவாளிகளின் சிகிச்சை) Rம் 3
- பூ -- உ எ க ப ம்
- 1. 2 து நலன்புரிச் சங்கம் (மனிதம்) - 8 Sst) ஆ, 23 பகு, 28, 29, 2 இ - 2, த, 2 இT
அரி ய வ நிறுவனத்திலும் சில இடங்கள் ஒதுக் பாட்டியின்மை (குறிப்பு: இலாபமான இவர்களால் செய்யக்கூடும்) - 4
தவித்திட்டங்கள், புனர்வாழ்வு 13 ஊரிலே மாதாந்த ஊசி (Modecate inj'
டும்ப நல சேவையாளர், மாவட்ட வத்தியசாலை
- 2 . இ இ த அ க த் து ச் சிக் கோளாறு க்கான [Neurosis) சீசை முக சிகிச்சைக்குழு க ப ( ltidiscipilinary Team) --- வளத்துணை யாளர், கி. பைச் சிகிச்சையாளர் T -
த விழிமுறைகள், யோகம், இயன் முறை ழில் வழிச் சிகிச்சை ,CL 180 - 4 :
- 2 பட்டன சிப்பாட்டு முறைகள்
கதை சொல்லுதல் - Dr. Nancy Baran நாடகம் (உளமறி நாடகம்) க ெப சித்திரம்' - - - - - - - விளையாடுதல் --- க சேவையாளர் சகளைப் பிடித்தல் (Massage) சம்பளம் (அரசாங்க ஒழுங்குகள் இல் கள் பிரிவில் கடமையாற்றும் பன்முக
0, 000/- தேவைப்படுகின்றது .
ணிசமான மக்கள்) , .. உளவளத்துணை அறிமுகம் , உள நலக் தவி போதனை எ - குடும்பநல சேவையாளர்
தாதிகள், மருத்துவர்

Page 27
சமூக தொண்டா பாடசாலைகள் உளவளத்துணைய
இe ) D% (ஒப் புத்தகம் இ
க22) த .
* உளவளத்துணை அறிமுக சுகர் on 8 ல்க் இசுல 0 3
gெs Astாக் ஆக்கிக்
பயிற் இந்து இடை. இது
2. புனர்வாழ்வு 3. அமைதி, சமாதானம் (5)
93. அ மை
(இ) ஒவ்வொரு சமூக பிரிவீலும் உ
செய்ய நடவடிக்கை . 24 FR2 நெருக்கீடுகளுக் கு ஈ { TOIM ) உருஉள நல முன்னேற்றம் R RSS ) (0 இல் 2 (Mental Heath prom -5ப்பப்ப - சிறுவர்கள் - ரூ 2ம்
செய் து பிள் ளைக் ரூ பழ்ல்ல்ப் ம்
மும்8 பிற ககட்டின மைப் பருவத்தி
- வலுவடை தல் செயற்
ப சுய உதவிக் (
- முரண்பாடுகளைத் தீ கஇ உல் உT நெருக்கடியில் : 8. \nல் நார் கூட சமூக சீரழிவுகளைத் 12-இத 18 : மது பாவனை
மமக - நெருக்கடிகளை எதி ல் 85 ல் இ 30 ல் இந்து Nes ர்
மம் 18 at 8T )
ப்18 டப்பா ,13ம் தக்க

2)
ர்கள் - அகதிமுக எம் பராமரிப்பாளர்கள்
--
ஆசிரியர்கள் ாளர்- சாந்தியம் (யாழ்ப்பாணம்,
தெல்லிப்பழை, மந்திகை,
கோப்பாய் வைத்தியசாலைகளில் & 8 கடமையாற்றுகின்றனர்) நம் - யாழ் பல் கலைக்கழக புறநிலை RG படிப்பலகு (45 மணித்தியாலம் -
5 கிழமை) 108 088 ச்ம். சி - சாந்தியம் (ஒரு வருடம்) இப்.8ம் ஒற்பு இ - 515 - 3
ள்ள பலத்தை இனங் க ண்டு அதை விருத்தி
} கொடிக் க வும் தாக்கத்தை குறைப்பதற்கும் >ெ பற்று 8 கள் = இரு 55 oting activities) - 2 ப ச மு க ற சக் தி க ளை மீள் கட்டமைப்பு
விருத்திக் கான சூழலை வழங்கல். னேர் - ஓய்வுநேர வ சதிகள், சங்கங்கள்
Uாடுகள் குழுக் கள், தலைமைத்துவம், கிராமசபைகள் ர்க் கும் அணு தமுறைகள் தலையீடு : 1 இ
தடுத்தல் 16:43 த் தடுப்பு நடவடி க் கை கள் ர்பார் க் க, எ திர்நோக் க தயார்ப்படுத்தல். = மாம் - ம
- தே"பப ய ட ங்கஆ ஓடும்)

Page 28
நன்றி -
ஆம்
தல சிறப்பு கோள்வதா இ இஇது அரக்க த
iே 5511 உ --- P'பட்ட) பட T -67
* கே லத்3. 4ல் பட்டம் ெ 9 ஒலக ஒபழிக்கொப்பு கப் க.)
(iறைக்ரேர் இந்த ஆய்வறிக்கை ஒன் பை 2ஆக கொள்ளப்பட்ட ஆரா -- லொபம் ரிவை களில் சிகிச்சை பெற
சரிதைகள், தரவுகள் 13 RT & 8
யனவற்றை அடிப்பை இ இத பட்டது. ஆகவே இ
நன்றி கூற விரும்புகின
4ன்
ல் ஐ ல் ஆபப் 2 கு இதை இவ்வாய்வறிக்கை ----- 2 திரர்
இயங் கும் தமிழ் மரு
அ மெரி க் கா வி ல் ? உலக த)
- இன்று வாழ்வு நி று வ ன த்.
1994 ம் ஆண்டு ஐப்பு கப்பம் *ே
கத்தீல் நடைபெற்ற கைபன் கயா 3 விரிவாக ஆங்கிலத் தி
* 2. :ை ஐ ஆம் நிதி ஆறு.
உள நலத் திட்டமி வும், அனுசரனையும்
கழகத்திற்கும் ( TRRG 5 பக்.)
தாகும். மேலும் இ அச்சிட்ட முல்லை அச்
-கத்தக்க அ முச தாதி Fਤੇ ਉਲ ਵਪੱ] 5 ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ அச்சு தோடர் தகதக்க தா இரத்தம் :
ஆ)இங்கே : - | அடித்தளத் தாக்கத்த
கல்வி பயிற்சி உள்ள்ல் அத ஆர்.
(முல்லை அச்சகம், ஆடியபாதம் வீதி,

பக்ர்ஆறு இலடகடக்ககம்
-க. ஆ: இத38 *
அ த்தன அட்டா இது 14 RE: ரே ல் 12 # ஆஃப் சொத்து
ஊக இப்பிரதேசத்தில் பலரால் மேற் ய்ச்சி களின தும், உளநலச் சேவை 5 வருகை தரும் நோயாளர்களின் - சிகிச்சை அனுபவங்கள் முதலி -டயாகக் கொண் டும் தயாரிக்கப் இதில் சம்பந்தப்பட்ட சகலருக்கும்
ஏறேன்.தத்துக் கத்தக்கது
அம்மா 1 ஆத்தா எந்த மே மாதம் வத்தியசா க ைம் இ ம. தி ப் ) க முதன் முதலாக இங்கிலாந்தின் த் து வ சங்கத்தாலும் (MIOT ] இயங் கும் அகதிகளுக்கான புனர் தா லு ம் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டு, பசியில், லண்டன் பல் கலைக்கழ = க கா தார மகாநாட்டில் சற்று
ல் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.
டல் கருத்தரங்கை நடத்த ஆதர அளித்த அகதிகள் புனர்வாழ்வுக் s) எங்கள் நன்றி உருத்துடைய பவு ரையை குறுகிய காலத்தில் சச கத்தாருக்கும் எமது நன்றிகள்.
கம்ட் அராப் 5-க்க -ன் வேல் - டக அக் - 1-ேதவிபட, அந்த
தலைவர். - - -
உசவ இசை சிவகடா ஆக்
உளநலச் சங்கம் காதல் தே.
கல்வியங்காடு, யாழ்ப்பாணம்.

Page 29

YANG

Page 30
அகதிகள் புனர்வாழ்வு நிறுவனம்
TRR0 பாற.
© 1982 இல் தொடங்கப்பெற்றது
பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனம் செயற்பாடுகள்
நிவாரணம் > 4 புனர்வாழ்வு > -
அவி பிருத்தி
- முகாம மேற் பார்வை - சுயதொழிலுக்கான அத்தியாவசியப்
கடன்
- விவசாயம்
பொருளுதவி
- இளைஞர் களுக்கு
- ஆதரவற்ற பெண்
* கடனுதவி
உதவுதல்
* உள்ளீடு மங்ாள்

பெடUெDUபு
களுக்கான உதவி
- ய ர ச க ழவ uை
நீர்வசதி
* நாற்று உற்பத்தி
* கடனுதவி * விதை உற்பத்தி
* தையல் பயிற்சி
- மலசலகூட வசதி
* வேலைவாய்ப்பு * நீர் இறைக்கும்
* தட்டச்சு (சுருக்
- சுகாதாரச் சேவை
ஏற்படுத்தல் இயந்திர சேவை
கெழுத்து பயிற்சி
வழங்கல் * பயிற்சி நெறிகள்
* தட்டச்சு இயந்திரம்
* விவசாய
திருத்தல் பயிற்சி
* மருந்து வழங்கல் - வலுவிழந்தோருக
ஆலோசனை
* தையல் இயந்திரம்
* கட்டடம் கட்டல் கான உதவி
திருத்தல் பயிற்சி
* மருத்துவ உபகரணம் * கடனுதவி
* நீர் இறைக்கும்
வழங்கல் * வேலைவாய்ப்பு.
இயந்திரம் திருத்தல்
ஏற்படுத்தல்
* சைக்கிள் திருத்தம்
* பயிற்சி நெறிகள்
* விவசாயப் பயிற்சி * களங்கள் : யாழ்ப்பாணம், மட்டக்களப்பு, முல்லைத்தீவு, கிளிநொச்சி
தலைமைச் செயலகம் : 106, 4 ம் குறுக்குத்தெரு யாழ்ப்பாணம்.