கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: வடக்கிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட முஸ்லீம் மக்களுக்கு ...

Page 1
வடக்கிலிருந்து 6
முஸ்லிம் ம பொதுஜன முன்
புனர்வாழ்வு புனர் வழங்கியுள்ள பல
துறைமுக புனர்வாழ்வு புன

வெளியேற்றப்பட்ட இக்கடக்கு
வி அரசாங்கத்தின் மைப்பு அமைச்சு வியும் பங்களிப்பும்!
அபிவிருத்தி ஏமைப்பு அமைச்சு

Page 2


Page 3


Page 4


Page 5
உங்கள் பார்வைக்கு.......
1990 ஒக்டோபரில் வடக் பட்ட 82, 867 முஸ்லிம்களின் பதவிக்கு வந்த பொது ஜன புனர்வாழ்வு புனரமைப்பு அமைச் பெரும் மறு வாழ்வையும் பணியை
. இந்தப் பணிகளை காரி இலட்சம் ரூபாக்களை வடக்கு இறுதி வரை செலவிட்டுள்ளது.
0 9, 082 குடும்பங்களின் முற்றுப்புள்ளி வைத்து தங்க வீடுகளைப் பெற்று சொந்தக் | (RELOCATION) வழியமைத்துள்
0 வடக்கில் திரட்சியா அமைப்புகளை சிதையாது பாதுகா அமைத்து இம் மக்களின் பாதுகாத்துள்ளது.
நிராதரவாக நின்ற வட மாணவ சமுதாயத்தை - கல்வி பால் நிலை நிறுத்தி வைக்க, செலவிட்டு பாடசாலைகள், கட் உபகரணங்களை வழங்கியுள்ள

( = ஆடு - 14
கிலிருந்து துரத்தியடிக்கப் வாழ்வில் 1994 ஆகஸ்டில் முன்னணி அரசாங்கமும் சும் நம்பிக்கை தரும் மிகப்
யும் செய்துள்ளது.
ய சித்தமாக்க பல்லாயிரம் முஸ்லிம்களுக்காக 1999
அகதி முகாம் வாழ்வுக்கு ளுக் கென்ற சொந்தமான காணிகளில் மீள் குடியேற
jளது.
கவிருந்த கிராம், ஊர் சத்து, மாதிரிக் கிராமங்களை - சமுகக் கட்டமைப்பை ਸਾ ਨ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਜੋ ... ਲੋੜ
க்கு முஸ்லிம்களின் இளம் என்னும் பெரும் செல்வத்தின் பல நூறு இலட்சங்களைச் டிட வசதிகள், பாடசாலை
து.
OD

Page 6
கல்வி கற்க வசதி பாடசாலைக் கல்வியைத் அளித்துள்ளது.
0 பல்லாயிரம் இலட இம்மக்கள் வாழும் பிரதேசா குடிநீர் வசதி, சிறுவர் பூங் நிலையங்கள் அமைத்து - வசதிகளை மேம்படுத்தியும்
0 திருமணம் முடித் உதவித் திட்டத்தை நடை!
9 வடக்கில் இருந் ஊழியர்களுக்கு அமைச்
பேரில் பல நூறு இலட் வழங்கியுள்ளது. )
கெளரவ புனர்வாழ்வு புனானை அவர்களின் அயராத முயற்சி கிடைத்த பெறுமதிமிக்க ? கூறத்தக்க மிகப்பெரும் பா
(தரவுகள் விரிவான கட்டு

இயற்ற நலிந்த மாணவர்களுக்கு | தொடர மாதாந்த சகாய நிதி
சம் ரூபாக்களைச் செலவிட்டு ங்களில் பாதைகள், மின்சார வசதி, காக்கள், பள்ளிவாசல்கள், பொது - இம் மக்களுக்கான அடிப்படை ர்ளது.
த தம்பதிகளுக்கு சுயதொழில் முறைப்படுத்தியுள்ளது.
து இடம் பெயர்ந்த அரச சரவையின் விசேட அனுமதியின் சம் ரூபாய் களை நஷ்டஈடாக
மப்பு அமைச்சர் எம்.எச்.எம்.அஷ்ரஃப் சியின் விளைவாக இம்மக்களுக்கு இப்பணிகள் காலத்தால் நினைவு பகளிப்பாகும்.
திரையில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது)

Page 7
வடக்கிலிருந்து வெளியேற்றப்
பொதுஜன முன்னணி புனர்வாழ்வு புனரன
வழங்கியுள்ள பணி 1990ம் ஆண்டு ஒக்டோபர் மா ஆண்டாண்டு காலம் தங்கள் மண்ணிலிருந்து ஒரு சில ! துடன் உடுத்த உடையுடன் சிறுவர் என பேதம் பார! வகையில் வடக்கு பொழ் முஸ் செய்யப்பட்டு துரத்தியடிக்க ஒக்டோபர் மாதம் இம்முஸ் பட்ட வரலாறு 10 ஆண்டுகள் அன்றைய ஐக்கிய தேசிய காலத்தில் நிலவிய வர கறைகளுள் இச்சம்பவம் ப வகிக்கிறது. இலங்கையின் 9 ஒரு பிரதேசத்திலிருந்து மு இனச்சுத்திகரிப்பு செய்யப் பட் ட து ஐக் கி ய தே ஆட்சியிலேயேயாகும். வடக்கு முஸ்லிம்களின் மாவட்ட நீதி
மாவட்டம்
குடும்பங்க
எண்ணிக் மன்னார்
8,200 யாழ்ப்பாணம்
4,000 வவுனியா
1,800 முல்லைத்தீவு
1,000 கிளிநொச்சி
240 மொத்தம்
15,240 (1981ம் ஆண்டின் குடிசன மதிப்பீட்டு ட சனத்தொகை வளர்ச்சியான 3%த்

ட்ட முஸ்லிம் மக்களுக்கு அரசாங்கத்தின் மப்பு அமைச்சு பும் பங்களிப்பும்!
தம் பயங்கரவாதிகளினால் தாயகமாகயிருந்த வடக்கு Dணிநேரகால அவகாசத்
முதியோர், பெண்கள் , ரது மனிதாபிமானமற்ற பிம்கள் இனச்சுத்திகரிப்பு 5ப்பட்டனர். எதிர்வரும் லிம்கள் துரத்தியடிக்கப் Tக நீட்டப்பட்டு விட்டது. க் கட்சியின் ஆட்சிக் லாற்றில் மீள முடியாத மிகப் பெரும் இடத்தை அரசியல் வரலாற்றிலேயே ற்றுமுழுதாக ஒரு இனம் பட்டு துடைத்தெறியப் 5சி யக் கட் சி யின
பான குடித்தொகை (1991)
ளின் கை
மொத்த சனத்தொகை
44,936 23,071 18,742
4,906 1,212 82,867
ள்ளி விபரத்திற்கமைய வருடாந்த தெ உள்ளடக்கிய கணிப்பு.)
03

Page 8
1990இல் வெளியேற்றப் வடக்குக்கு வெளியே தங் வேண்டி ஏற்பட்டது. இந் அன்று இருந்த அரசாங்க இந்த மக்களுக்கு தேவைய இருப்பிடம், உணவு, . பண்பாட்டுச் சூழல் பே தந்திருக்க வேண்டியது கடமையாகும். ஆனால் அரசாங்கம் இத்தார்மீக 5 தவறிவிட்டது.
வடமாகாணத்தில் முஸ்லிம்
Mெ
பி.

பட்ட 82,867 முஸ்லிம்களும் களது வாழ்விடங்களை தேட நிலைமையில் அதிகாரத்தில் ம் என்ற வகையில் ஐ.தே.கட்சி =ான அடிப்படை வசதிகளான
உடை, கல்வி, சுகாதாரம் , நன்றவைகளை ஏற்படுத்தித் அன்றைய அரசாங்கத்தின் ல் அன்றைய ஐ.தே.கட்சி கடமையும் பொறுப்பிலிருந்தும்
மகளின் பிரதான குடியிருப்புக்கள்
.?

Page 9
மன்னார் மாவட்டம் 1. தலைமன்னார் 2. கரிசல் 3. புதுக் குடியிருப்பு 4. துள்ளுக் குடியிருப்பு 5. கீரி 6. எருக்கலம்பிட்டி 7. தாராபுரம் 8. மன்னார் 9. விடத்தல்தீவு 10. பெரிய மடு 11. மினுக்கன் 12. ஆண்டான்குளம் 13. உயிலம்குளம் | 14. வட்டக் கண்டல் 15. றசூல் புதுவெளி 16. அளவெக்கே 17. புத்திரகண்டான் 18. பூவரசன்குளம் 19. முருங்கன் 20. நாநாட்டான் - 21. நொச்சுக்குளம் 22. மணற்குளம் 23. இலந்தைக் குளம் 24. பண்டாரவெளி | 25. பூநொச்சிக்குளம்
26. சிறுக்குளம் 27. புதுவெளி 28. முசலி 29. கூலாங்குள 30. நாலாம் கட் 31. வெள்ளாங்கு 32. பிச்சவாணிய 33. வேப்பன்குள் 34. பொற்கேணி 35. வண்ணாகு 36. அகத்தி மு 37. தம்பட்ட மு 38. சிலாபத்துன 39. கொண்டச்சி 40. கரடிக்குழி 41. பாலைக்குழி 42. மறிச்சிக்கட் 43. காக்காயன்
முல்லைத்தீவு 1. முல்லைத்தீவு 2. ஹிஜ்றாபுரம் 3. தண்ணீர் ஊ 4. நீராவிப்பிட்டி 5. முறிப்பு 6. முத்தையன்
வடக்கிலிருந் து மேற் கூற வாழ் விடங் களிலிருந் து | முஸ்லிம்கள் , வடக்குக்கு ( அகதிகளாய் அல்லல் பட்டு அரசாங்கத்தினால் ஏற்படுத்த மனிதர்கள் வாழ்வதற்கே லாப வெளிச் சிறைச் சாலைகள் உணவோ, மருத்துவ வசதிகமே குடிப்பதற்கு உகந்த நீரோ சிறார்கள் கல்வி கற்பதற். பௌதீக வளங்களோ இருக்
இம்மக்களின் வாழ்க்கையில் நான்கு வருடங்களை ஓட்! ஆகஸ்ட் மாதம் பதவிக்கு சந்திரிக்கா பண்டார நாய அரசாங்கத்தில் புனர்வாழ்வு ட பதவியேற்ற கெளரவ அமை அவர்களின் பெரும் முய

கிளிநொச்சி மாவட்டம் 1. பூநகரி 2. நாச்சிக்குடா 3. கிளிநொச்சி
டை ளம் பன்குளம்
யாழ்ப்பாண மாவட்டம் 1. யாழ்ப்பாண நகரம் 2. சோனகத்தெரு 3. வேலணை 4. சாவகச்சேரி 5. நெய்னா தீவு
ளம் றிப்பு தலிகட்டு
தளம்
மாவட்டம்
வவுனியா மாவட்டம் 1. வவுனியா நகரம் 2. பட்டகாடு 3. வேப்பங்குளம் 4. புளியங்குளம் 5. சாளம்பைக்குளம் 6. சூடுவெந்தபுலவு 7. மாங்குளம் 8. சின்ன சிப்பிக்குளம் 9. ஆனை விழுந்தான் 10. பாவற்குளம் 11. ஆண்டிய புளியங்குளம் 12. மகரம்பைக்குளம்
4 நகரம்
மற்று
கட்டு -
இப் பட்ட பாரம் பரிய
வெளியேற்றப் பட்ட வெளியே கேட்பாரற்று
நின் றனர். அன்றைய தப்பட்ட அகதிமுகாம்கள் பக்கற்று இருந்தன. திறந்த ாகவும், போசாக்கான ளா - மலசல கூடங்களோ, -, இம்மக்களின் இளம் கான பாடசாலைகளோ Fகவில்லை.
மிகப் பெரும் துயரமிகுந்த டியபின் 1994ம் ஆண்டு வந்த மேன்மை தங்கிய பக்க குமாரதுங் க வின் புனரமைப்பு அமைச்சராகப் ச்சர் எம்.எச்.எம். அஷ்ரஃப் ற்சியினால் இம்மக்கள்
05

Page 10
எதிர் நோக் கிய அடி ! கணிசமான அளவு தீர்
புனர்வாழ்வு புனரமைப்பு பின் கௌரவ அமைச்சர் 1994ம் ஆண்டு ஒக்டோ
அதிகாரிகளுடன் இம்ம கண்டறிவதற்காக நான் மேற் கொண்டு இப்பி, நிலைமைகளைப் பார்வை இவ் அகதி முகாம்களில் கண் டறிந் த அமைச் 8 சிறைச்சாலை போலி உடனடியாக பெண்கள், சூழ்நிலைக்கு உகந்தவா. கொண் டதும் சீமெந் காற்றோட்ட வசதியு6 கொண்டதுமான வீடுகை கெளரவ அமைச் சர்ரி உடனடியாக இத்திட்டம்
புது மீள்குடியேற்றங்கள் கிராமங்கள் (Model Villag நஷ் டஈட்டுக் கொடுப் மாணவர்கள் கல்வி க! மாணவர்களுக்கான புல மின் சார வசதி, ப
அடக்கஸ்தலங்கள் , சிற மைதானம், நீர்பாசன 6 கொடுப்பனவு, பிற ச பலவகைப்பட்ட திட்ட இத்திட்டங்களை செவ் பல்லாயிரம் லட்சம் புனரமைப்பு அமைச்சு !

ப் படைப் பிரச் சினைகள் க்கப்பட்டுள் ளன.
அமைச்சராகப் பதவியேற்ற எம்.எச்.எம்.அஷ்ரஃப் அவர்கள் பர் மாதம் தனது அமைச்சு
க்களின் குறைகளை நேரில் ஈகு நாள் விஜயம் ஒன்றை ரதேசங் களுக் குச் சென்று வயிட்டார்.
ல் நிலவிய சூழ்நிலைகளைக் சர் உடனடியாக திறந்த ருந் த அகதி முகாம் களை குழந்தைகள் வாழும் குடும்பச் று மாற்றி 150 சதுர அடி
து தரையிடப் பட்டதும் , ர் ளதும் மலசலகூட வசதி கள அமைக்க உத்தரவிட்டார். ன பணப் புரைக் கமைய நிறைவேற்றி வைக்கப்பட்டது. - (RELOCATION) , மாதிரிக் es) , அரச ஊழியர்களுக்கான - பன வு, இடம் பெயர் ந் த ற்பதற்கான பாடசாலைகள் , மைப் பரிசில்கள் , பாதைகள் , ர் ளிவாசல் கள் , மையத் து வவர் பூங்கா, விளையாட்டு வசதி, திருமண ஊக்குவிப்பு முக நலத்திட்டங்கள் எனப் உங்கள் இதனுள் அடங்கும். வனே செய்து முடிப்பதற்காக
ரூபாய் களை புனர் வாழ்வு இதுவரை செலவிட்டுள்ளது.
06

Page 11
ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் ஆட்சிச்
அகதிகளின் குடியிருப்பு
புது மீள்குடியேற்றம் (REL புது மீள் குடியேற்றல் நோக் மீள் குடியேற்றம் செய் யப்ப
குடும் பத் தி ற் கும் தலா வழங்கப்பட்டுள்ளது. கட்பிட பிரிவு, புத்தளம் பிரதேச வண்ணாத்திவில்லு பிரதே முந்தல் பிரதேச செயலாளர் செயலகப் பிரிவுகளிலும் கு பிங்கிரிய, பள் ளம், ஆனம( பிரிவுகளிலும் - அநுராத! மீள் குடியேற்றக் கிராமங்கள் மொத்தமாக 9082 குடும்பங்கா நபர்களும் இதனால் வாழ்வி இம் மீள் குடி யேற் றத் தின் தங்களுக்கென்ற சிறு நிலத்து பெற்று வடக்கில் இருந்த தி. அமைப்பையும் பெற்றுள்ளன

காலத்தின் போது இருந்த புகளின் அவலம்
OCATION) கில் 9082 குடும்பங்கள் ட்டுள் ளன. ஒவ் வொரு
பத்தாயிரம் ரூபா டி பிரதேச செயலாளர் = செயலாளர் பிரிவு , ச செயலாளர் பிரிவு, பிரிவு, சிலாபப் பிரதேச கருநாகல் மாவட்டத்தில் டுவ பிரதேச செயலகப் புர மாவட் டத் திலும் - அமைக்கப்பட்டுள் ளன. ள் , தனிநபர்களாக 45,000
டம் பெற்றுள்ளனர்.
ஊடாக இம் மக் கள் துண்டையும், வீட்டையும் ரட்சியான கிராம், ஊர்
ர்.
07

Page 12
புது மீள்குடியேற்றக் கிரா
பிரதேச செயலகப் பிரிவு
புத்தளம்
கிராம சேவகர்
புது மீள்குடியேற்றக்
கிராமம்
பிரிவு
பொத்து வில்லு
1.நாகவில்லு!
எருக்கலம்பிட்டி 2. றசூல் நகர்
பாலாவி
3. மாளிகாபுரம் 4. செம்பாமடு 5. குருவிக்குளம் 6. ஹிஜ்ரத் நகர் 7. சாபி நகர் 8. பரீதாபாத்
றத்மல்யாய 9. றத்மல்யாய 1)
10. றத்மல்யாய II) 11. றத்மல்யாய III) 12. வை.எம்.எம்.ஏ
கல்லடி (13. நெலும்வவ
தில்லையடி 14. தில்லையடி D)
15. உமர்பாத் A) 16. தில்லையடி A1) 17. தில்லையடி B) 18. தில்லையடி E) 19. தில்லையடி(Garmer
புத்தளம் நகர் 1 )
20. தனிப்பட்ட 21. நாகமடுச்சோகை
சேனை -3
|22. நிந்தனி குடியிருப்பு / 23. முல்லை கிராம்
வேப்பமடு (24. ரகுமத்நகர்
| 25. மதீனா நகர்
மணல் குண்டு

மங்கள் - புத்தளம் மாவட்டம்
பிரதேச செயலாளர் பிரிவு
கற்பிட்டி
கிராம சேவகர் பிரிவு
புது மீள்குடியேற்றக்
கிராமம்
உலுக் கப் (1.ஹுசைனியாபுரம் பள்ளம்
குறிஞ்சி
|2. சம்மடிவாடி பிட்டி (தெற்கு)
குறிஞ்சி 3. குறிஞ்சி. காலணி பிட்டி (வடக்கு)
4.கற்பிட்டி தனிப்பட்பு
|ஆலன்குடா 5. மதீனா நகர்
6. தாருஸ்ஸலாம் 7. அல்-ஹிஜ்றா 8. ஸ்றபியாபுரம்
முதலப்பள்ளி 9. முதலப்பள்ளி
6. 2)
ஆண்டான் | 10. கல்முனைக்குடி கேணி
|11.கல்முனைக்குடி பி.செ)
12. தையூப் நகர் திகாலி
| 13. இஸ்லாமாபாத் தலுவல்ல
நுரைச்
[14. மன்னார் மாவத்த)R சோலை
15. சஞ்ஜிதாவத்த) R 16. ஹாஜறாவத்த) R 17. முல்லையூர்) R 18. கற்பாலி A) R 19. கற்பாலி B ) R
D.S 20. குறவன்குடில் ) 21. கொய்யாவாடி 1) R |
(அறபா நகர்) ) 22.கொய்யாவாடி II) R ( (அல்ஜின்னா ) 23. அல்ஹிறா - R 24. பூலச்சேனை R

Page 13
கிராம சேவகர் பிரிவு
புது மீள்குடியேற்றக்
கிராமம்
கண்டக் குழி
25. கண்டக்குழி
தனிப்பட்ட |26. ஏத்தலை
ஏத்தலை
பெரிய
27. பெரியகுடியிருப்பு குடியிருப்பு சின்னக்
28. சின்னகுடியிருப்பு குடியிருப்பு | மந்தலக்குடா /29. மந்தலகுடா
ஆனைவாசல் 30. வெண்டீஸ்வத்த (
வன்னிமுன்டல் 31. வன்னிமுன்டல் தனிப்பட்ட உடுக்குடியிருப்பு 32. சிங்கப்புர (S)
முசல்பிட்டி 33. முசல்பிட்டி
தனிப்பட்ட காரம்ப
34. - வெல்பய சென்றர் | பாலக்குடா 35. -
W/C பள் ளியாவத்த 36. -
W/C
டச்பேய் W/C |37. - பானையடி w/q38. -
பள் ள வாச ல் 39. அல்ஹம்றா ) R
துறை
40. அஹமட் புரம்) 6 41. டீசன்ட் கேம்) R
D.s) 42. தெம்பிலிவத்த) R 43. நியூ சப்றா) - 44.ஜின்னாகிராமம் 45. அல்ரகுமான்) -
மம்பூரி
46. -
நாரக்கல்லி!

புது மீள்குடியேற்றக் கிராமங்கள் புத்தளம் மாவட்டம் பிரதேச செயலாளர் பிரிவு வண்ணாத்தவில்லு
கிராம சேவகர் பிரிவு
புது மீள்குடியேற்றக்
கிராமம்
வட்டக் (1.இஸ்மாயில்புரம்'A' கந்தல் /2.இஸ்மாயில்புரம் 'B'
3.இஸ்மாயில்புரம் 'C' 4.இஸ்மாயில்புரம் 'D' 5.இஸ்மாயில்புரம் 'E' 6. நூறு நகர் 7. முஜாஹிதீன் புரம் 8. நியூ சிட்னி 9. ஸலாமாபாத்
காரை தீவு
10. காரைதீவு
(மன்னார் கேம்) 11. இலவன் குளம் 12. பழைய
இலவன் குளம்(S) 13. புதிய
இலவன் குளம் 14. றால்மடு
00)

Page 14
புது மீள்குடியேற்றக் கிராமங் பிரதேச செயலாளர் பிரிவு : க
புது
கிராம சேவகர் பிரிவு
சாவறன
புது மீள்குடியேற்றக் கிராம பிரதேச செயலாளர் பிரிவு : 0
கிராம சேவகர் பிரிவு
வட்டக் கந்தல் :
காரைதீவு
புளிச்சாகுளம்
புபுதுகம்
1995ம் ஆண்டிலிருந்து 1999ம் மீள் குடியேற்றம் செய்யப்பட்ட
விபரம்
ஆண்டு
புது குடு
1995 1996 1997
1998 1999

கள் - புத்தளம் மாவட்டம்
சிலாபம்
மீள்குடியேற்றக்
கிராமம்
சாவறன (M)
ங்கள் - புத்தளம் மாவட்டம்
முந்தல்
புது மீள்குடியேற்றக்
கிராமம்
1. சமீராகம்
2. கொத்தன்தீவு B. றகுமத் நகர்
4. புளிச்சாகுளம் 5. புளிச்சாகுளம்
5. சிறிமாபுர
ஆண்டு கடைசிப் பகுதிவரை புது ஆண்டு ரீதியான குடும்பங்களின்
மீள்குடியேற்றப்பட்ட ம்பங்களின் எண்ணிக்கை
1335 2528 2471
792 1956

Page 15
புது மீள் குடியேற்றம் செய்
ஆண்டு வாரிய
கிராமம்
சிங்கபுர-கல்பிட்டி விருதோடை-புத்தல் றத்மல்யாய- புத்தள தில்லையடி 'A' தில்லையடி 'B' தில்லையடி 'E' நிந்தனி காரைதீவு-இலவன் குள்
புது மீள் குடியேற்றக் 8
கிராமம்
உலுக்குப்பள்ளம்
ஆலன் குடா | ஆலன் குடா II டீஸன்ட் கேம் அல்-ஹம்வா முசலிபிட்டி நுரைச்சோலை 1 நுரைச்சோலை 11 நுரைச்சோலை III நுரைச்சோலை IV வெறல்பிட்டி இஸ்மாயில்புரம் றத்மல்யாய குருவிக்குளம் வேப்பமடு மதுரங்குளி

பயப்பட்ட கிராமங்கள் Tக - 1995
குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை
ரம்
31 615 16
ம்
69
42
21 80 106
எம்
கிராமங்கள் - 1996
குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை
495
86
70 18
75
58
80
178
02
30 100
31 182
60

Page 16
புது மீள் குடியேற்றம்
கிராமம்
அல்-ஹிறா - எத்த அகமதியா புரம் - மன்னார் மாவத்ை அல்-ஹிறா - ஆல6 சபியா புரம் நுரைச்சோலை 'A' நுரைச்சோலை 'B' அன்டன்கேணி ஹிஜ்ரத்புற (புத்த மலஹபுற (நொச்சி சூபி நகர் கொய்யாவாடி சிறிமாபுர
ஆலன்குடா | பாலாவி (நாகவில் பாலாவி
றத்மல்யாய
புது மீள் குடியேற்ற
கிராமம்
ஆலன்குடா ஆலன்குடா புளிச்சகுளம் பாலாவி (கல்கமும்

கிராமங்கள் - 1997
குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை
லை
46
39
ர் குடா
13
ளம்) பாகம்)
50
64 251 228
96 18 58 174 193
வத்த)
50
301
54
க் கிராமங்கள் - 1998
குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை
30 76 55 150

Page 17
புது மீள் குடியேற்றக் கி
கிராமம்
தில்லையடி மண்டல்குடா பள்ளிவாசல்துறை! கல்முனைக்குடி
அன்டன்கேணி புளிச்சகுளம் - வேப்பமடு (அநுராதபுரம் முதலைப்பள்ளி முகைதீன்புரம் 'A' (அநுராதட முகைதீன்புரம் 'B' (அநுராதட மணல் தோட்டம் மாளிகாபுரம் II (அநுராதபுர பாலாவி - புத்தளம்
இப் புது மீள் குடியேற்றக் கிராம
புனர்வாழ்வு புனரமைப்பு அல் ஆண்டு
மீள் குடியேற்றப் பட் ட
குடும் பங் களின்
தற் காலி எண் ணிக் கை
கூடாரம்
1995
1335
9,345,00
1996
2528
17,696,00
1997
2471
17,297,00 5,544,00
1998
792
1999
1956
13,692,00
மொத்தம்
9082
63,574,0

ரமங்கள் - 1999
குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை
129 220
14 31
149 143
83
98
புரம்) புரம்)
எம்)
124 310 184
ங்கள் அமைப்பதற்கான ஊமச்சின் செலவீடுகள்
கொடுப் பனவு
5க்
உபகர ணம்
வாங் க
மீள் குடியேற்ற கொடுப் பன வு
1,335,000
2,670,000
2,528,000
5,116,000
4,942,000'
2,471,000 0 | 792,000
1,956,000
1,584,000 3,912,000
00)
9,082,000 | 18,224,000

Page 18
புனர்வாழ்வு புனரமைப்பு கொண்டதன் பின் மான அஷ்ரஃப் அவர்கள் வட மீள் குடியேற்றக் கிராமா தொலாயிரத்தி எட்டு ரூபாவை (90,880,000) செலவிட்டுள்ளார்.
இம் மக் கள் இன்று : காணியுடனும் சொந்த உத்தரவாதமும் பாதுகா ஏற்படுத்தப்பட்டுள் ளது.
தாம் விலைக்கு வாங்க புனர்வாழ்வு புனர்ரமை பங்களிப்பு செய்துள்ளது அத்துடன் நிரந்தர வ முகமாக புனர்வாழ்வு அத இருபத்தி ஐயாயிரம் (1 தொடர்ந்தும் நடை மு
இதுவரை முந் தல் பி வீடமைப்புத்திட்டம், ப. ரத்மல்யாயவில் வை எ
ஹிஜ்ராபுர வீட்டுத்திட நிறுவப்பட்டுள் ளது.
உலர் உணவு வினியோக கௌரவ அமைச்சர் '. நிரந்தரமாக மீளக்குடியே உலர் உணவுத் திட்டம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட

- அமைச்சராக பதவியேற்றுக் ன்புமிகு அமைச்சர் எம்.எச்.எம். க்கு முஸ்லிம்களுக்கான புது ங்கள் அமைப்பதற்கு இதுவரை இலட்சத்து எண்பதாயிரம் தனது அமைச்சின் ஊடாக
தங் களுக் கான 10 பேர் ச்
வீட்டுடனும் வாழ்வதற்கான ப்பும் இத்திட்டத்தின் மூலம்
யெ காணிகள் அனைத்தும் ப்பு அமைச்சின் நிதியுதவி
என்பது மிக முக்கியமானது. ஒடுகளை கட்டிக்கொள்ளும் திகார சபையின் ஊடாக ரூபா 25,000/=) வழங்கும் திட்டம் றைப்படுத்தப்படுகிறது.
ரதேசத்தில் சிறிமாப் புர Tலாவியில் மாளிகாபுரமும், ம் எம் ஏ , வீட்டுத்திட்டமும், டமும் நிரந்தர வீடுகளாக
5ம் புவர்களின் முயற்சியினால் றிய மக்களுக்கு வழங்கப்படும் ம் தொடர் ந் தும் வழங் க ட்டதால் இம்முயற்சியானது
(14)

Page 19
மீள்குடியேறிய மக்களுக்கு தங்க தேவையின் பெருமளவு கஷ்ட திருக்கிறது. இம்மக்களுக்கு நிம்மதியான வாழ்விற்கு உரமூ
மாதிரிக் கிராமங்கள் (Model Vi புத்தளம் மாவட்டம் புத்தளம் மாவட்டத்தில் ஹூளை பள் ளம்) எருக்கலம்பிட்டி ப அமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஹுஸைனியா புரம் - 541 எருக்கலம் பிட்டி - 802 கு மொத்தமாக - 1340 குடும்பங் பெற்றுள்ளனர்.
எருக்கலம்பிட்டி மாதிரிக் கிர மாதிரிக் கிராமம் ஆகியவற் வேண்டி, எருக்கலம்பிட்டி மாதிரிக் கிர 8,440,958 ரூபாவும், ஹுசைனியாபுரம் மாதிரிக் கி 3,186,475 ரூபாவும் மொத் தமாக நுT ற் றி ப இருபத்தி ஏழாயிரத் து | மூன்று ரூபா (11,627,433/-) )

களது நாளாந்த உணவுத் டத்தை இல்லாதொழித் இப் பணியானது ஒரு மட்டும் செயற்பாடாகும்.
llages)
மனியா புரம் (உலுக்காப் மாதிரிக் கிராமங்கள்
குடும்பங்கள் 5டும்பங்கள் கள் இதனால் நன்மை
ரமம், ஹுசைனியாபுரம் பிறை அமைப்பதற்காக
ராமத்திற்கு
'ராமத்திற்கு
தி னாறு லட் சத் தி ானுரற் றி முப் பத்தி செலவிடப்பட்டுள்ளது.
டு

Page 20
பாடசாலை வசதிகள்
1990இல் வடக்கிலி, முஸ்லிம்கள் தங்கள் தொடர முடியாது ( கொண் டனர். வடக் பட்டவர்களுள் 17,000 கற்கும் மாணவர்களா கல்வியைச் சீராகக் கற் பின் அகதி வாழ்வி சிக் கல் களை எதிர் | நிர் ப் பந் தம் காரன நிறுத்திவிட்டு கூலி ( நிலை இருந்தது. பாடச மாலை நேரப் பாடச மண ேநர பாடசா6 மாணவர்களுக்கும் 6 மாணவர், பெற்றோர்க பிரச்சினைகள் போன்
இதனடிப்படையில் சதவீ தமான வர் கள் வாழ்கின்றனர். இடம் வாழும் 53,000 பேரில் ! இதனால் முஸ்லிம் பி அதிகளவில் வாழ்ந்து வ புத் தளம் , முந் தல் , செய லாளர் பிரிவு வாழ்கின்றனர். ஏறக் மாணவர்கள் இந்த கணிப்பீடுகள் தெரிவி புத்தள மாவட்ட மா

நந் து வெளியேற் றப் பட்ட பிள்ளைகளுடைய கல்வியைத் பெரும் இன்னல்களை எதிர் 5 கிலிருந் து வெளி யேற் றப் பேர் பாடசாலைக் கல்வியைக் வர். வடக்கில் வாழும் போது ற இவர்கள், வெளியேற்றப்பட்ட ல் கல்வி கற்பதில் பெரும்  ேநாக் கினர். பொருளாதார எமாக கல் வியை கற் பதை வேலைக்குச் செல்ல வேண்டிய 'ாலை வசதிகள் இருக்கவில்லை. Tலை என்ற பெயரில் மூன்று லை, உள் ளூர் பாடசாலை பெற்றோர்களுக்கும் - அகதி
ளுக்கிடையிலான பெளதீகவளப் றவை எதிர் கொள்ளப்பட்டன.
இடம் பெயர் ந் தோரில் 68 புத் தளம் மாவட்டத் தில் Dபெயர்ந்து இம்மாவட்டத்தில் 99 சதவீதமானோர் முஸ்லிம்கள். ரதேசங்களிலேயே இவர்களும் பருகின்றனர். இவர்கள் கல்பிட்டி, வனாத் தவில் லு பிரதேசச் புகளில் தான் செறிவாக தறைய 11,000 இடம்பெயர்ந்த மாவட்டத்தில் வாழ்வதாகக் க்கின்றன. 1990 ஒக்டோபரில் ணவர் தொகையில் திடீரென

Page 21
ஏற்பட்ட இந்த அதிகரிப்பு இருந்த மாணவர் தொகையில் புதிய அதிகரிப்பு, உள்ளுர் ம இயங் கி வந் த பாடசா பிரச்சினைகளை தோற்று சொன்னால் இந்த அதிகரிப் இந்தப் பாடசாலைகளினால் தேவையைக் கூட சிறப் ப முடியவில்லை. இந்த நிலை அகதி மாணவர்களின் வரவு தவறவில்லை.)
இடம் பெயர் வதற்கு முன் அதிகமான முஸ்லிம் பாடச் இந்த மாணவர்கள் , 5க்கும் பாடசாலைகளில் உயர்கல்வி வடக்கின் பிரபல தமிழ்ப் கல்வி கற்கக்கூடிய வாய்ப்பைப் கல்வித் தாகத்தை தீர்க்கக்க பிரதேச பாடசாலைகள்
இருக்கவில்லை. இடம்பெயர்ந்து புத்தள மாவு கல்வி பயிலும் மாணவர்க அதிகமான வர் கள் புத் த தமிழ்மொழி மூல முஸ்லிம் கல்வி பயில்கின்றனர். இ முஸ் லிம் பாடசாலைக6 மாணவர்கள் கணிசமான அ6 20 பாடசாலைகளில் மொத்; 25 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக 40 சதவீத்திற்கும் அதிகமாக 50 சதவீதத்திற்கும் அதிகப் மாணவர்கள் இருக்கின்றார்

/> அதாவது, ஏற்கனவே ல் 11,000 மாணவர்களின் Tணவர்களுக்காக மட்டும் லைகளில் பல புதிய வித்தது, உண்மையைச் பு ஏற்படுவதற்கு முன்னர் உள்ளூர் மாணவர்களின் ாக பூர் த் தி செய் ய பில் ஏற்பட்ட இப்புதிய சிக்கல்களை ஏற்படுத்தத்
வடபுலத்தில் 50க்கும் ாலைகளில் கல்வி கற்ற ) மேற்பட்ட 1 ஏ பி
கற்ற இந்தச் சிறார்கள், பாடசாலைகளில் கூட ப பெற்றிருந்த இவர்களின் கூடிய நிலையில் புத்தளப் - எ ந் த வகையிலும்
பட்டப் பாடசாலைகளில் ளில் 95 சதவீதத்துக்கும் களம் மாவட் டத் தின
பாடசாலைகளில்தான் ம்மாவட்டத்திலுள்ள 30 ரில் இடம் பெயர் ந் த Tவில் கற்று வருகின்றனர். த மாணவர் தொகையில் வும், 14 பாடசாலைகளில் வும், 6 பாடசாலைகளில் Dாகவும் இடம்பெயர்ந்த
கள்.

Page 22
திடீரென ஏற்பட்ட இட பெருந்தொகையான வரு முஸ் லிம் பாடசா 6 பாதிக்கப்பட்டன.
அதிகரித்த இடம்பெயர் சமாளிக்கும் வகையில் மாவட்டப் பாடசாலைக தளபாடங் களோ, உப் தொகையோ அதிகார இடம்பெயர்ந்த மாணவர் மாணவர்களும் பல அசெ வேண் டிய தாயிற் று. - மாண வர் க ளே பாதிக்கப்பட்டார்கள். ஒரு தொகையான மாணவர்க இடம்பெயர்ந்த மாணவர் மேற்கூறப்பட்ட தடை இடம்பெயர்ந்த மாணவர் வேண்டிய நிலையும் இப்பு இந்த நிலையால் இடம்பெ எதிர்காலம் கேள்விக்குறி
அதிகரித்த மாணவர் தெ சில பாடசாலைகள் மாை
ஆரம்பித்து இடம்பெயர்! நிறுவனங் களின் நித செய் யப் பட்ட ஆசிர இப்பிரச்சினைக்குத் தீர வேளைப் பாடசாலைக ஆரம்பமாகி மாலை 2. மாலை வேளைப் பா மணியிலிருந்து மாலை 5

டம்பெயர்ந்த மாணவர்களின் கையினால் புத்தள மாவட்ட லைகளே - அ தி க மா ய ப
ந்த மாணவர் தொகையைச்
தமிழ் மொழிப் புத்தள ளில் புதிய கட்டடங்களோ, கரண ங் களோ, ஆசிரியர் சிக் கவில்லை. இதனால் Fகள் மட்டுமல்லாது உள்ளூர் =ௗகரியங்களை எதிர்நோக்க ஆயினும் இடம் பெயர் ந் த இதனால் பெரி தும் 5சில பாடசாலைகளில் அதிக கள் அனுமதி கோரிய போது களுக்கு அனுமதி வழங்குவதில் ள் காணப்பட்டதால், பல 'கள் கல்வியை இடைநிறுத்த பிரதேசத்தில் காணப்பட்டது. பயர்ந்த மாணவர்களின் கல்வி ரியாய் இருந்தது.
Tகையைச் சமாளிக்க முடியாத ல வேளைப் பாடசாலைகளை ந்த ஆசிரியர்களையும், வேறு யு தவியினால் நியமனம் யெர் களை யும் கொண் டு ர்வுகாண முயன்றன. காலை ள் காலை 8.00 மணிக்கு 00 மணி வரை நடைபெற, டசாலைகள் மாலை 2.00 .00 மணிவரை நடைபெற்றன.

Page 23
இதனால் காலை வேளை மாணவர்கள் ஏறக்குறைய 6 கற்க, மாலை வேளைப் பா மாணவர்கள், அதாவது, இட்ட 3 மணித்தியாலங்களே பாடச துர்ப்பாக்கிய நிலை ஏற்பட்ட
இடம்பெயர்ந்த மாணவர்களின கரிசனை கொண்ட கௌரவ அஷ் ரஃப் அவர் கள் எல் 6 பெற்றோரின் இப் பிள்ளைக விடக்கூடாது என் பதில் | இருந்தார். உடனடியாக இம் எதிர் காலத்தில் ஒளிக்கீற்ை புதிய பாடசாலை களை கட்டிடங்களையும், தளபாட, 8 கொண் ட திட்டத் தை உ
அமைச் சர் எம்.எச்.எம். மேற்கொண்டார்.
இதன் பயனாக மூன்று புதி பாடசாலைகளுக்கு 34 வகுப்பம் 7 சலக் கழிப்பிடங்கள் , 8 மல கப்பல்துறை, துறைமுகங்கள் - 1 அமைச்சு அமைத்துக் கொ பெறுமானம் 320 இலச்சம் வசதிகளுக்கும் மேலதிகமா. செலவிடப்பட்டுள்ளது. இடம்6 கல்வி எதிர்காலத்தில் எமது மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். இடம் பெயர் ந் த மாணவர் செயற்பாட்டுக்குள் கொண்டு

ப் பாடசாலைகளில் L/2 மணித்தியாலங்கள் டசாலைகளில் கற்கும் பெயர்ந்த மாணவர்கள் Tலைகளில் கற்கக்கூடிய
-து.
- கல்வியின்பால் மிகுந்த அமைச்சர் எம்.எச்.எம். பாவற் றையும் இழந் த ள் கல்வியையும் இழந்து மிகவும் கரிசனையாக மாணவர்களின் கல்வி ற ஏற்படுத்தும் முகமாக யு ம் , பாடசாலைக் கழிப்பிட வசதிகளையும் உடனடியாக கௌரவ அ ஷ் ரஃப் அவர் கள்
ய பாடசாலைகளும் 25 றைக் கட்டடங்களையும், மக் கழிப்பிடங்களையும் புனர்வாழ்வு புனரமைப்பு டுத்திருக்கிறது. இதன்
ரூபாவாகும். தளபாட க 50 இலட்சம் ரூபா பெயர்ந்த மாணவர்களின் - அமைச்சின் இப்பணி
இந்தப் பணியின் மூலம் கள் சீரான கற்கை | வரப்பட்டுள்ளனர்.
-19

Page 24
புத்தளம் மாவட் வடக்கு முஸ்லிம் மாணவ 1996 ஒக்டோபர் 05ம் தி
வைபவ ரீதியாக ன பாடசாலைக் கட்டிடங்!
பாடசாலை
01.
02.
03.
04.
05.
ஸாஹிறா தேசி! புத்தளம். வெட்டாலை அ.( முள்ளிபுரம், புத் மணல்குண்டு அ. புத்தளம். தில்லையடி அ.மு. புத்தளம். பாலாவி அ.மு.வி புத்தளம். கடயாமொட்டை மதுரங்குளி. கண்மூலை அ.மு.6 மதுரங்குளி அல்-மின்ஹாஜ் - பெருக்குவெட்டா உமர்பாறூக் அ. புளிச்சாகுளம், ட நுரைச்சோலை -
06.
07.
08.
09.
10. 11.
ஆலங்குடா அ.மு. ஏத்தாலை.

_டத்தில் இடம்பெயர்ந்த பர்களின் கல்வித் தேவைக்காக கதி கௌரவ அமைச்சரினால் கையளித்து வைக்கப்பட்ட கள், பாடசாலைகளின் விபரம்
கட்டிடங்களின் எண்ணிக்கை
ய கல்லூரி
மு.வி.- 1 தளம். ---
மு.வி. - 1
வி.
1
1
அ.மு.ம.வி.
பி.
(இ - 1
அ.மு.வி. ன், கொத்தாந்தீவு. ம.ம.வி த்துலுஓயா. அ.மு.ம.வி. வி.
1
H TH

Page 25
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
திகழி அ.மு.ம.வி. ஏத்தாலை. முதலைப்பாளி அ.மு.வி பள்ளிவாசல்துறை.
முசல்பிட்டி அ.மு.வி. பள்ளிவாசல்துறை.
பள்ளிவாசல்துறை அ.(L பள்ளிவாசல்துறை )
குறிஞ்சிப்பிட்டி அ.மு. பள்ளிவாசல் துறை. கண்டல்குழி அ.மு.வி. கண்டல்குழி.
அல்-அக்ஸா ம.க. கல்பிட்டி பாத்திமா மு.ம.ம.வி. புத்தளம். வட்டக்கண்டல் அ.மு.ம் இஸ்மாயில்புரம், புத்த இலவம் குளம் அ.மு.வி. இலவம் குளம் அ.சி.வி புதிய பாடசாலைகளின் வி
ஹுசைனியாபுரம் அ.மு. ஹுசைனியாபுரம் (உலு பாலாவி. எருக்கலம்பிட்டி அ.மு.ம் எருக்கலம்பிட்டி (நாகவ பாலாவி. வேப்பமடு அ.மு.வி., புத் மொத்தம்
20.
21.
22.
23.
24.
25.

மு.வி.
வி
ளம்
1 -1
பரம்
வி.
-க்காப்பள்ளம்)
D.வி. பில்லுச் சந்தி)
தேளம்.
34
(2)

Page 26
பாதை, மின்சாரம், குடிநீ பாடசாலைகள் மற்றும் பிற 1994ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட ஆண்டுவரை புனர்வாழ் பாதை வசதி, மின்சார ! திட்டம், பள்ளிவாசல்கள் சமூகநல அபிவிருத்தி ந - அறுநூற்றி இருபத்த ஒன்பதாயிரம் ரூபா (62,1
ஆண்டு 1994 (ஆகஸ்ட் - டிசம்ப 1995 1996 1997 1998 மொத்தம்
பாதை, மின்சாரம், குடிநீர் பாடசாலைகள் மற்றும் பிற 1999ம் ஆண்டு மாத்திர அமைச்சினால் பாதை 6 வசதி, நீர்பாசன திட்டம், மற்றும் பிற சமூகநல அ மாத்திரம் - நானூற்றி எட ஏழாயிரம் ரூபா செலவி
திட்டங்கள் பாதைகள் பாடசாலைகள் பள்ளிவாசல்கள் பிற சமூகநலத் திட்டங்க
நீர்பாசனம் நீர் வினியோகம்
மொத்தம்

5, நீர்ப்பாசனம் பள்ளிவாசல்கள், ) சமூகநலத் திட்டங்கள் (1998) - மாதம் தொடக்கம் 1998ம் வு புனரமைப்பு அமைச்சினால் வசதி, குடிநீர் வசதி, நீர்பாசன ர், பாடசாலைகள் மற்றும் பிற டவடிக்கைகளுக்காக மாத்திரம் 5யொரு லட்சத்தி அறுபத்தி
69,000/-) செலவிடப்பட்டுள்ளது.
மில்லியன் ரூபா
சி)
0.43 6.96 15.339 11.291 28.149 62.169
, நீர்ப்பாசனம் பள்ளிவாசல்கள், ) சமூகநலத் திட்டங்கள் (1999) ரம் புனர்வாழ்வு புனரமைப்பு வசதி, மின்சார வசதி, குடிநீர் பள்ளிவாசல்கள், பாடசாலைகள் பிவிருத்தி நடவடிக்கைகளுக்காக ஓபத்தி ஐந்து லட்சத்தி இருபத்தி
டப்பட்டுள்ளது.
(மில்லியன் ரூபா)
9.467 21.621 4.512 7.061 3.891
975 47.527

Page 27
1994 ஆகஸ்ட் தொடக்கம் 19 புனர்வாழ்வு புனரமைப்பு அல மின்சார வசதி, குடிநீர் வ பள்ளிவாசல்கள், பாடசாலை அபிவிருத்தி நடவடிக்கை ஆயிரத் தி தொண் ணுT ற தொண்ணூற்றியாறாயிரம் மொத்தமாக செலவிடப்பட்
புத் தளம் மாவட் ட த் த மாவட்டங்களிளும் இடம் 6 மக்களை மையமாக வைத். புனர் வாழ்வு புனரமைப்பு திட்டங்களால் இடம் பெ அல்லாது நிரந்தர குடியி பயன டைந் து உள் ள மை சுட்டிக்காட்டப்படவேண்டிய
அரச ஊழியர்களுக்கான ந அரச ஊழியர்களாக சேவை துரத்தியடிக் கப் பட்டவர் க கொடுப் பனவுகள் யாழ் முல்லைத் தீவு மாவட்டம்) வழங் கப் பட் டுள் ளன. 4 நட்டஈடுகள் வழங்கப்படும் துர த் தப் பட் டு வ ந் த ? ஊழியர்களிடம் எவ்விதம்
ஆதாரங்களோ இருக்கவில் அமைச்சரின் விஷேட அக்க செயற் பாட்டின் காரணப் தீர்மானத்திற்கமைய மொ வீதத்தினை நஷ்டஈடாகப் ( செய்யப்பட்டது.

199ம் ஆண்டு இறுதிவரை மெச்சினால் பாதை வசதி, சதி, நீர்பாசன திட்டம், கள் மற்றும் பிற சமூகநல களுக்காக மாத்திரம் - 5 றியாறு இலட்சத் தி
ரூபா (109,696,000/-) டுள் ளது.
7 லும் ஏ னை ய பி ற
பயர்ந்து வந்த முஸ்லிம் து மேற்கொள்ளப்பட்ட
அமைச்சின் செயல் யர்ந்த மக்கள் மட்டும் ருப்பாளர்களும் அதிக இங் கு விசேடமாக மிக முக்கிய அம்சமாகும்.
ட்டஈட்டுக் கொடுப்பனவு வயாற்றி வடக்கிலிருந்து
ளுக்கான நட்டஈட்டுக் ப் பாணம் , மன ன ார் , அரச ஊழியர் களுக்கு அரச ஊழியர் களுக் கு
போது வடக்கிலிருந்து இம் முஸ் லிம் அரச என தஸ்தாவேஜுகளோ, "லை. ஆனால் கௌரவ றையின் பேரிலும் தீவிர மாகவும் அமைச் சரவை
த்த இழப்பில் ஐம்பது பெற்றுக்கொள்ள ஆவண

Page 28
கெளரவ புனர் வாழ் இப்படியான ஒரு முடி இன்னும் இவர்களுக்கா கனவாகிப் போயிருக்கு
மாவட்டம்
யாழ்ப்பாணம் மன்னார் முல்லைத்தீவு
திருமண உதவிக் ெ
நலன்புரி நிலையங்கள் திருமணக் கொடுப்ப நோக்கில் தலா 25,000
மாவட்டம்
கு
புத்தளம் அனுராதபுரம் குருநாகல்
பொதுஜன ஐக்கிய புனர்வாழ்வு புனரமை கெளரவ அமைச்சர் எ மிகவும் தீர்க்கதரிசன மக் களின் பால் கெ காரணமாகவும் குறிப்பு இம் மக்களின் வாழ்வில் இருள் களை அகற்றி 5 ஐக்கிய தேசியக் கட் வடக்கிலிருந்து வெளி( ஆண்டுகள் ஆட்சியில் இந்த மக்களின் சுபிட்ச செய்ய முன்வரவில்லை. பண்டாரநாயக்க குமார

வு புனரமைப்பு அமைச்சர் வினை எடுக்காது இருந்தால் ன நட்டஈடு என்பது ஒரு பகற் தம்.
அரச ஊழியர்
249 610 19
காடுப்பனவு சில் தங்கி வாழ்வோருக்கான னவாக சுயதொழில் உதவி ரூபா வழங்கப்பட்டுள்ளன.
டும்பங்களின் எண்ணிக்கை
802 169
23
முன்னணி அரசாங் கத் தில் மப்பு அமைச்சராக இருக்கும் ம்.எச்.எம். அஷ்ரஃப் அவர்கள் த்துடனும் துணிவுடனும் இம் எ ண ட அதீ த நேசத் தின் பிட்ட நான்கு ஆண்டுகளுக்குள் ல் கவிந்திருந்த பல அடிப்படை ஒளியேற்றி வைத்துள்ளார்.
சி அரசாங்கம் இந்த மக்கள் யேற்றப்பட்டதிலிருந்து நான்கு இருந்தது. இருந்தும் அவர்கள் த்திற்கும் வாழ்வுக்கும் எதையுமே ஆனால் மேன்மைதகுசந்திரிக்கா துங்கவின் பொது ஜன ஐக்கிய

Page 29
முன்னணி அரசாங் கடு புனரமைப்பு அமைச்சரும் அஷ்ரஃப் அவர்களும் - துடைத்து சமூக அந்த அவர்களை சமத்துவத்துட உயர் த்தியதன் ஊடா வழங்கியுள்ளனர்.
இப் பணிக்காகவேண்டி மீள்குடியேற்றத்திற்கு மாதிரிக் கிராமத்திற்கு
பாடசாலை, பாடசாலைக் கட்டிடங்கள், தளபாட வசதிகளுக்காக பாதை வசதி, மின்சார ( குடிநீர் வசதி, நீர்பாசன திட்டம், பள்ளிவாசல்கள் பாடசாலைகள் மற்றும் பிற சமூகநல அபிவிருத் நடவடிக்கைகளுக்காக
ரூபாவுமாக (அரச ஊழி கொடுப்பனவு, சுயதொ கொடுப்பனவு, மாணவர்க சகாய நிதி கொடுப்பன இரண்டாயிரத்தி நானூற் இலட்சத்தி மூவாயிரத்தி ரூபாய்க்களை (249,20343 அரசின் அனுசரணையுடன் அமைச் சு செலவிட்டு பெற்றெடுத்த மக்கள் எ6 அதனுடைய கடமையை (

மம் அதன் புனர் வாழ்வு மான கெளரவ எம்.எச்.எம். அகதிகளின் கண்ணீரைத் கஸ்த்துள்ள பிரஜைகளாக டன் வாழும் வாழ் நிலைக்கு க தங் கள் பங்களிப்பை
90,880,000ரூபாவும்) 11,627,433 ரூபாவும்
37,000,000 ரூபாவும்
வசதி,
தி)
109,696,000 : பர்களுக்கான நட்டஈட்டுக் -ழில் திருமண உதவிக் ளுக்கான புலமைப் பரிசில் வு நீங்கலாக) மொத்தமாக றி தொண்ணூற்றியிரண்டு நானூற்றி முப்பத்திமூன்று 3/=) பொது ஜன முன்னணி ன் புனர்வாழ்வு புனரமைப்பு ர் ளது. இலங் கை மாதா ன்ற வகையில் அரசாங்கம் செவ்வனே செய்துள்ளது.
5

Page 30


Page 31


Page 32