கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: நூலக நிறுவனம்: 9வது ஆண்டு விழா மலர் 2013

Page 1
NOOLAHAM FOUNDATION
ம)
பள்ளிக்கூடம்
ஆண்டு :

ஆவது.
விழும் மலர்
தமிழ் ஆவண மாநாடு Docoான 2013
>>(பாiேots (Ce
*ம்
ஆய்வுக் கட்டுரைக் கோவை

Page 2
திபூகம்பம்
- பார்ப்பு -- 1 -பா;
Fர் FF, Tடாப் 1
கட்டடு மாசம் பா 1-,
பட ப
-- -II
மாருதம்
பFIETFFL
1974
நங்கூரம்
பெரிய பேர்
Tாக்கப்பய நாtாத க
மாயா 1: ஈ IIF= சகம் - 01
தர், சங்கம் சுய ற்கழக -
ادبی ایم بی ایشیخیهای تاریخی یا بیخبری باید پیامبيا بوهيدا
- -ரி.. - 1

1 1 1 பி 1 ம் ம் நா ---
பங்கா ய , பா ப டா. + |
தூண்டியது
அத்தேக்க த் து
AEK, INIHWELCHLI
aேm »
தோபப்ப்ய
இது சந்த ஈகா' 1-4ாம் இகாம்
ஈராக்டரு டாகள்ளட்டுடன் னே

Page 3
NOOL.
FOUND
நூலகம்
ஆண்டு

AHAM DATION
நிறுவனம்
மலர் 2013

Page 4


Page 5
இயக்குனரின் !
'தேசமுற வேண்டுமெனில் தெப் தமிழ் முழக்கம் செழிக்கச் செய்
என்ற பாட்டுத் தலைவன் பார தனித்துவத்தைப் பேணவும் பி தனித்துவத்தைப் பேணவு ஆவணப்படுத்தல், எண்ணிமா வெற்றிகரமாக ஈடுபட்டு அதன் விழாவாகக் கொண்டாடுவதைப்
இறவாத புகழுடைய 6 என்றும் அழியா எண்ணிம வா
அனைவரையும் சென்றடையும் பதிவேற்றும் செயற்பாடுகளில் இன்று 1,213 எழுத்தாளர்க ஆவணங்கள் என்னிடமப்பர் குறிப்பிட விரும்புகிறேன்.
மங்காத வனப்புடைய வழக்கிழக்கச் செய்யாது - 6 பாரம்பரிய கல்ை கலாசாரங்க சி. மௌனகுரு அவர்களும் நாடகத்தினையும், அவுஸ்தி பள்ளியின் புலம்பெயர் இ அரங்கேற்றப்படவுள்ள பரதந ஆண்டு நிறைவு விழாவில் அ 'ஆவணமாநாட்டு ஆய்வுக்கட் பள்ளிக்கூடம் இணையத்தள். சிறப்புற இடம்பெறவுள்ளது.
எமது சமூகத்தை ஆ. நோக்கிய பயணம் தொடர்ந்து போட்டு செல்லும் என்பது க நிறைவில் நானும் ஒரு பங்! பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன்.
ஆண்டு மலர் 2013

NUOLAHAM FIL, % LATTELA
இதயத்திலிருந்து...
நவெல்லாம் பவீர்!'
தியின் கூற்றுக்கிணங்கத் தமிழுக்கான லங்கையின் தமிழ் பேசும் சமூகத்தின் ம் எமது நூலகம் நிறுவனம் ப்படுத்தல் சார்ந்த செயற்பாடுகளில் ள் ஒன்பது ஆண்டு நிறைவை சிறப்பு பிட்டு மட்டற்ற மகிழ்ச்சி.
எம்மண்ணின் பல தமிழ் நூல்களுக்கு டிவுரு அளித்து அவை உலக மக்கள் ம் வகையில் எண்ணிம நூலகத்தில்
ஈடுபட்டு வரும் நூலகம் நிறுவனம் நளின் - 13,000 இற்கும் மேற்பட்ட டுத்தியுள்ளது என்பதனை மகிழ்வுடன்
சங்கத்தமிழை காலங்கள் கடந்தாலும் பனப்புடன் வாழ வைக்கவும் எமது களை ஆவணப்படுத்தவும் பேராசிரியர் டய இராவணேசன்' வடமோடி ரேலியா - நிருதக்ஷேத்ரா நாட்டிய இலங்கைத் தமிழ் மாணவிகளால் நாட்டிய நிகழ்வினையும் - ஒன்பதாம் பழகுற அரங்கேற்றுகின்றது. அத்தோடு டுரைக் கோவை' நூல் வெளியீடும் அங்குரார்ப்பணமும் இவ்விழாவில்
வணைப்படுத்தல்' என்ற எமது இலக்கு எம் பலரது பங்களிப்போடு வீறுநடை பண்சுடு. இவ்வொன்பதாவது ஆண்டு காளராக இணைந்து செயற்படுவதில்
சி. சேரன்
இயக்குனர் நாப்கம் நிறுவனம், இலங்கை
Page 3

Page 6
சம்பத் வ
சுப்பர் வெள்ளம்
வங்கித்துறையின் | 365 நாட்களுக்கான சம்பத் வங்கியுடன் கொடு உங்களுக்கு: > காலை 8 மணி தொடக்கம் இர நீடிக்கப்பட்ட வங்கிச் சேவை.
அர்ப்பணிப்புடன் சேவை வழங்கு முகாமையாளர்கள் மற்றும் சிலே
> பலதரப்பட்ட சேமிப்புக் கணக்குக்
நிலையான வைப்புகளுக்கு கவ
தனிநபர் மற்றும் வர்த்தக தேவை
-சிறந்த வட்டியுடன் வீட்டு கடன்க
-வியாபாரக் கடன் மற்றும் குத்த
உங்கள் வசதிக்காக எலக்டரோ
நவீன வங்கி உலகின் அதிகபட்ச ச எமது சேவையின் உச்ச கட்ட பலன்
Page 4

KLIALAI.441
| FITML, H IT&THE:4
பங்கியின்
கிளை பத்தையில்
புதியதோர் புரட்சி, 1 வங்கிச்சேவை! இக்கல் வாங்கல் செய்யும்
வு 8 மணி வரை
தம் தொடர்பாடல்
எகபூர்வமான ஊழியர்கள்.
கள்,
ர்ச்சிகரமான வட்டி,
வகளுக்கேற்ப நடப்பு கணக்குகள்.
5.
கை வசதிகள்,
எனிக் வங்கி சேவைகள்,
லுகைகளுடன். களை அனுபவித்திடுங்கள்.
සම්පත් බැංකුව சம்பத் வங்கி SampathBank
நூலகம் நிறுவனம்

Page 7
Message fro
the II has I effor the S its de digit libra reco Worl
think and individuals, Asia Art Archive Foundation on the occasion of :( Raking Leaves'in 2013.On behal thank Sivananthamoorthy Seran giving an insightful presentation de co-presented by AAA and Raking which he shared the different ap archive.
On the occasion of th Foundation, I wish the Foundatio encourage the broader public to I more about the Tamil speaking co
1,600I6 Deuj 2013

NUOLAHAM FHSIATIIN
m Asia Art Archive
would like to express My appreciation for 1credible work that Noolaham Foundation been undertaking. Noolaham's digitisation ts to safeguard endangered documents of ri Lankan Tamil speaking communities and edication to enhance open access to these ised documents through its free Internet ry is an immense contribution toward vering one of the many histories of the d under threat oferasure.
As a point of convergence for critical ting and dialogue among both organisations e (AAA) crossed paths with the Noolahan Open Edit: Mobile Library – From AAA to fof AAA, I would like to take this clihance to 1, Director of Noolaham Foundation, for Huring Open Talk" - one of the programmes
Leaves in Sri Lanka during 'Open Edit' - in -proaches Noolaham has taken to build its
ne 9th annual celebration of Noolalham un every success in its future endeavors and ake advantage of its rich resources to learn Tmmunities of Sri Lanka.
Linda Lee Library Coordinator
Asia Art Archive
Page 5
Page 5

Page 8
ماہوالہ
HITECH
DESIGNING AND PRINTING SOLUTION
DIGITAL | OFFSET PRINTING
PERSONALIZED GIFT ITEMS
ARADENA
COLLEGE of Mus and Technology
Digital/Electronic
KEYBOARD
THEORY of Western Music LONDON TRINITY COLLEGE Exari
MIRUTHANGAM
NGOMS Exama
Page 6

U
NOOLLAHAM FENDATION
GRAPHIC | LAYOUT DESIGNING
HICH
a HRS
E as
O 0112 500 307
00773 405 341 107 A1/1. Galle Road, Colombo 06
Dhitechincolombo (agmail.com
CHNOLOGY ELEMICOTOPosing
MOENGINEERING
Midi Audio Recording
iki Audio Editing - Recording Software Training Pro Tool. Dualitu. PHAFLundier| Mixing & Mastering
Courses Clases with Practicals Lessons with Experience Lecturer ARADENA STUDIOS
I. Digital Ordings Multi-Track Recording of
Jingles Albums Voikon, Carnatie Kachchers
SchDoll Anthem E
Mixing A Mastering Track 0.71, 37th LANE, WELLAWATTE.
TEL: 0771546912
நூலகம் நிறுவனம்

Page 9
ரோஜா முத்தையா ஆரா
ஆ வ
பு பணி தமிழ் ஏடள் நூல் பப்ல் பொது நூல்:
"எந்த வீட்டில் நூ வீட்டில்தான் ஒளிவிளக்கு பொன்மொழிகளை உண்: வீட்டிலும் மின்னணு நூல் (சேர்க்கும் தங்களுடைய
வளர்ச்சியடைய ரோஜா சார்பில் வாழ்த்துகளைத் தெ
ஆண்டு மலர் 2013

(ற)
%][IL4HAM] "FMHL HIATIாது.
Tiச்சி நூலகத்தின் வாழ்த்துச்செய்தி
தமிழர் களின் வர லாற் றை, பணப் ப டுத் தி அ ன ன வ ருக் கும் டக்கச் செய்துவரும் தங்களுடைய 121பெக நாடெங்கும் 7 ள்ள அனைத்து ர்களுக்கும் பயன்படும் வகையில் ளது. பள்ளி நூலகங்கள், கல்லூரி கங்கள், சிறப்பு நூகப்கங்கள் என பப்கயான்
நூப்கங்கள் இருந்த பூதும் காலத்திற்கேற்ப மின்னாறு கத்தை உருவாக்கியுள்ளார்கள்.
ால் நிலையம் இருக்கிறதோ, அந்த இருக்கிறது" என்ற பிளாட்டோவின் மையாக்கும் வகையில் ஒவ்வொரு 3கத்தை வீட்டிற்கே கொண்டுவந்து - நூலகப்பணி மேலும் மேலும் - முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகத்தின் தரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
பு. பேய்
Director Roja Muthiah Research Library
Page 7

Page 10
Best
Fro A. Shiva
7/3, Areth
Colomb Tel : 071 6
Page 8

NOULAHAM FEHL NI ATHOS
Wishes
sm
ikumar
usa lane, P0 - 06. 66 04 251
நூலகம் நிறுவனம்

Page 11
Message from the
Neelan Tiruchelvan T to Noolaham Foundation for its
NTT, an indigenous | work on social justice, peace a able to support Noolalham FCHI new literature in electronic form a free internet site, where people a wide range of subjects, is to part of our programe to supp peace and pluralism, has enable (more than 81,000 pages) for ag
Noolaham Foundatio noteworthy service to the Tar interested in maintaining the Ta that it will continue successful source of information for differs
24,60MG DSDj 2013

NUOLAHAM
FLDI N[IATH
e Neelan Tiruchelvam Trust
Fust (NTT) is pleased to send this message
annual magazine 2013.
philanthropic organisation that supports and reconciliation, is happy to have been ndation in its efforts to preserve old and nat for a wide audience. The availability of e anywhere can read materials in Tamil on be lauded. Our contribution, provided as Hort arts and media initiatives to promote ed the Foundation to add over 260 books Elobal readership.
n through its work is providing a
mil speaking communities and to those amil language and literature, and we wish lly in the future as well as an important ent interest groups.
Jacqueline Netto
Executive Director Neelan Tiruchelvam Trust
Page 9

Page 12
Computer Sal UNTY
Maintena
All kind of ( UNITY PC
COMPUTERS
Colombo : No. 394, 1/1, Galle Road,
Colombo 06. Tel : 0112 - 361 777 Mobile : 0777 - 890 532
E-mail: unitypc@sltnet.lk
Sest
Fro
S. Vai PHYSICS I
17C, 32ND LANE,
Tel : 0777
Page 10

NUOLAHAM FONDATION
es, Repairs, Services & nce Net Working & Computer Accessories SYSTEMS
Jaffna : No. 74, Palali Road,
Illupaiyadi Junction,
Jaffna. Tel : 021 222 0 666 Mobile:077 344 6 194 E-mail : unitypcja@sltnet. Ik
Wishes
m
(nam
'EACHER
WELLAWATTE. 49 23 08
' நூலகம் நிறுவனம்

Page 13
தமிழச்சங்கத் தலை
கல் தோன்றி மண் தே சங்கத்தமிழைப் பேணிப் பாது. நூலகம் நிறுவனம் தனது இச்
வீறு நடை போடுவதைக் கல் அகாவை ஒன்பதையொட்டி வெப் செய்தி வழங்க சந்தர்ப்பம் பாராட்டுடன் நன்றியையும் தெரி
"ஈழத்துத்
தமிழ்ச்சூழ பாதுகாத்தலும்
எனும் ஆவணப்படுத்தலையும் என்ன வருகின்ற இந்நிறுவனம் எமது மட்டுமல்லாது இலங்கைவாழ் செல்வங்களையும் பேணிப் பா;
வருகின்றது.
இவர்களின் சேவை அமைய வேண்டி வாழ்த்து விரிந்துள்ள தமிழர் இதயம் எதிர்கால சந்ததியினருக்குக்க வேண்டுமென வாழ்த்துகின்றேன்
ஆண்டு மலர் 2013

WITAIHAHI
FITML * ATIA 14
லவரின் வாழ்த்துச் செய்தி
என்றாக் காலத்து முன் தோன்றிய எம் காக்க முன்னின்று உழைத்து வரும் சவையில் அகவை ஓன்பதைக் கடந்து எடு மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ளியிடும் இவ்வாண்டு மலரில் எனக்கும் 1 கிடைத்தமையிட்டு- 3டளமார்ந்த வித்துக்கொள்கின்றேன்.
பில் ஆவணப்படுத்தலும் பேணிப் தொனிப்பொருளில் இலங்கையில் னிமப்படுத்தலையும் செவ்வனே செய்து பாரம்பரிய கலாசாரத் தனித்துவத்தை தமிழ்பேசும் சமூகத்தினரது மரபணுச் துகாப்பதில் அளப்பரிய சேவை ஆற்றி
எதிர்வரும் காலங்களிலும் சிறப்புற புவதோடு, - இச்சேவை - உலகளாவி பகளிலும் உளங்களிலும் நிறைந்து பான அழியாத சொத்தாக நினைக்க
திரு. ஆ.இரகுபதி பாவஸ்ரீதரன்
தலைவர், கொழும்புத் தமிழ்ச்சங்கம்.
Page 11

Page 14
பயனர்
நூலகம் எனது
நூலக பணியும், முய அறிவுபூர்வமாக தருவதற்கு | பாராட்டப்பட இளைஞர்கள் முன்னெடுப்பது முயற்சி. ஒரு ஊட்டி நூல் பற் றியும்
பகிர்ந்துக்கொ குறிக்கோள். இதன் பெரும் பெறுபேறு ஒன்று கூடலும் அறிவைப் பகிர்ந்துக்கெ ஆக்கபூர்வமான முயற்சியாக சமூகங் தோற்றம் பெறும். ஆய்வறிவாளர், மா போன்றோரை ஒன்றிணைப்பதுடன் பெருக்குவிக்கும் ஒரு சாதனமாக இ கண்டுள்ளோம், உணர்ந்துள்ளோம் கொண்டோம். ஆவணங்களை பாதுகாக்கப்படுவது நம் காலத்தின் ஒ கடந்து வந்த வரலாறு எமக்கு உடல் நூலகங்கள் தமிழியலை மட்டுமே | துறையாகக் கொண்டிருந்தது. ; கற்கைநெறிகளையும் ஒன்றடக்கி பாதுகாக்கவும், பகிரவும் நூலகம் எடுத்த ஒரு விடயம் என்பது எனது கருத்து.
இவர்களுடைய ஆக்கபூர்வமா அவர்கள் நடாத்திய வேறு " | இணைத்துக்கொள்ளும் போது ஒரு பூர அவற்றினூடாக இனங்காணலாம். இவர் வெளியீடு, இவர்கள் நடாத்திய கருத் வளர்ச்சியின் குறியீடாக இருக்கும் தீர்க்கதரிசனத்தையும் எம்முன் கொண்டு
Page 12

NUOLAHAM FRLKIATICாது
கருத்து
பார்வையில்
ம் நிறுவனம் எடுத்திருக்கும் ற்சியும் பல கோணங்களில் ஒரு ன சேவையை நமது சமூகத்திற்கு முன்வந்திருக்கிறது. இது மிகவும்
வேண்டிய ஒரு விடயம். பலர் ஒன்று சேர்ந்து இதை ம் எம் காலத்தின் தேவையான ஒரு | சமூகத்திற்கு விழிப்புணர்ச்சியை களைப் பற்றியும், இதழ்களைப் செய் திகளைப் பரப்புவதும், ள்வதும் இந்நிறுவனத்தின் முக்கிய களில் ஒன்றாக ஆய்வறிவுள்ளோர் டாள்ளலும் நிகழும் போது அது ஒரு களை ஒன்றிணைக்கும் பாலமாக ணவர் சமூகம், வரலாற்றறிஞர்கள் அவர்களது ஆழ்ந்த அறிவைப் இது திகழ்வதை நாம் ஏற்கனவே அதையிட்டு பெரும் மகிழ்ச்சியும் என்றும் அழியா வண்ணம் ந முக்கிய தேவை என்பதை நாம் எர்த்தியுள்ளது. பொதுவாக தமிழ் தமிழர்களுக்குச் சார்பான ஒரு அக்கருத்தை மீறி பல்துறை அதன் பல்வேறு நூல்களைப் ந்த குறிக்கோள் அதி முக்கியமான
ன நிகழ்வுகளைத் தொடர்புபடுத்தி பப் விடயங்களையும் நாம் பண பயன்பாட்டு நிலையையும் நாம் களது செய்திமடல், ஆண்டு இதழ் தரங்குகள் போன்றன இவர்களது அதே நேரம் இந்நிறுவனத்தின் நவருகிறது.
கலாநிதி செல்வி திருச்சந்திரன்
நூலகம் நிறுவனம்

Page 15
நூலகம் நிறுவனம் -
இலங்கையின் தமிழ் ஆவணப்படுத்தல் பேணிப்பு தலைமுறையினருக்கான அ நூலகம் நிறுவனம், இ ஊக்குவிப்பையும், மேம் ஊக்குவிக்கும் நோக்குடன் |
FOUNDATION
அத்துடன், இணையத்தில் ஓர் எண்ணிம நூலகத் முயற்சிகளுக்கு உதவுதல், எண்ணிமப்படுத்தல் சார்ந்த = மற்றும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் பிரசாரங்களில் பங் வருகின்றது. எமது நிறுவனமானது ஆவணப்படுத்தல் ! கொண்டு இயங்கி வருகின்ற பல் நிறுவனங்களான ஆசி ஆராய்ச்சி நிலையம் (Raja Mutlhaiya Research Institபர் Pondicherry), ரேகிங் லீவ்ப் (Kaking Laws) போ திட்டங்களினூடாக இளைஞர்களுக்கும் சமூகத்துக்கும் நிறுவனமான [Wisio1 Global Emp0W Ernment) நிறுவன குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நூலகம் நிறுவன தன்னார்வலர்க இலங்கையிலும் கடல் கடந்தும் நிறுவன செயற்பாடுகளி பெரும் சேவை ஆற்றி வருகிறார்கள்.
14 HIாம். பார் 4h E'கா Pாரம்
--------- ------------ ------- மா
கர்மாட் மகள் சத்யார்யா THE - பாக, காட்டாம்-டாப் பா பா ய மா =14
------------------- -சா- - -காடா பாடா பட்டாபாடா-மார் பக்கம் காயாக பிகார் காக--கார்சாக டப்பா கார்ல Pா கா க சாயா 5
- -----
LT -
--- -----
காப்பாக காண ம புகாானம்: பசி-கா-: E .மாம்பன் காமாயாக - டட .
Cாககாகா
- -யானார் கானான் பயர்: பாப் பாடமாகாணமாக மணா ம்ம் ம்ம் மாயா கயாட
பாகம்
-- E-பாட் டாப்பா
-1 ---யா Eார் 1
|--பா- -- ----. - -------------- - - - - - - - -பா-பா=ா படா- பாக--- --ர்
பாக--- =ானா E F - Tா-பா--பகம் - E.க-காய சாக 1. பாகம், பாகம்---மாயா மாய ணா -க்கா
--------
போராசாட் மா. - படி ITHாடசி---பாகம்- -------- காககக. ==-==- | L T-டாப் - 11 பாக--- -- -------- ----- ம பொங்க ப பா ராமாபுரம் சிவசகா பக்கா கமார் சி பங்க" III பாகம் மகாகா- - | ---------- -------- ------ ----- -- ----- -------
ச மா-காயம் || |- - பட்டா 1, LIEEE ---- EHLE 4 F1 புகட்க -- ----------
மாட்டா--- ------------------ ----------------- -
- பாகம் - பாகம் காக்கா மாடரக ா ன க -பாமா 4: - கே காட்சி -
--------
- ----- ------- ------- -------- --------- -- -- - - -
------------ -- -- ----- - - - - -- -- பாகா - - 1ாடா - - - - - - - -
- ------------------ -- ----------- - - I+= 1 --------- -------------- -------- - - -
பாக்யா -யா = பாபா- -யா---- =ாட =ாபா கா-யா- பாகா - ---- பச, TEக பாராட்ட காண மட்- -------------க கால்வ மாக - "காபமாடிப்படம்
பாகடடாயம் - பாயாமா ச பா மாமா. பட்ட படம் பார்க்கப் பா பாலா லா பா ட பாடம்
1 மpuாப்
நூல்கம் நிறுவன வ
132 தன்னார்வலர்கள், 152 நிதிப் பங்களிப்பாள் பங்களிப்பாளர்களுடன் 7 நாடுகளில் (கனடா, இங்கில சுவிட்ஸர்லாந்து) கிளைகளுடனும் நூலகம் நிறுவனம் !
ஆண்டு மலர் 2013

LIL4ITAM] | ITHI 1 % [ 4Tாப்
அறிமுகம்
பேசும் சமூகங்களின் மரபறிவுச்செல்வங்களை பாதுகாத்தல் மூலமாக, தற்போதைய, எதிர்கால பறிவுப் பகிர்வுப் பணியை செவ்வனே செய்து வருகின்ற மங்கையின் அறிவுச் சேகரங்கள்' சார் அபிவிருத்தி படுத்தப்பட்ட தகவல் வளப் பயன்பாட்டையும்
நிறுவப்பட்டது. -
இதைப் பேணல், தகவல் வளங்களைப் பேணிப் பாதுகாக்கும் ஆரம்ப முயற்சிகளுக்குத் தொழில்நுட்ப உதவிகள் வழங்கல் குபற்றல் போன்ற நடவடிக்கைகளையும் இது மேற்கொண்டு சார்ந்த இலக்கையே தமது நிறுவனத்தினதும் நோக்காகக் யே ஓவியக் காப்பகம் (Asia Art Archive], ரோஜா முத்தையா £), பாண்டிச்சேரி பிரெஞ்சு நிலையம் (French Institute of ன்று நிறுவனங்களுடனும் மற்றும் கல்வி அபிவிருத்தித் சேவை ஆற்றி வருகின்ற சர்வதேச, இலாப நோக்கற்ற பத்துடனும் இணைந்து செயற்பட்டு வருகின்றது என்பது ள், நூலகம் நிறுவனத்தின் இலக்கை அடையும் பொருட்டு ல் ஈடுபட்டும் தாம் வசிக்கும் நாடுகளில் அதனை நிறுவியும்
- ----------------------
RedTHI II -
பா கார்
---
1. கடா - ., ம யா சிபா - - 1. - காங்க - 1 -. பா க - I -
L - பிப -
15
பா - - ---------- -- -------- -- -------- =ா) பம் பாம்- -IIார் ------ 11 பா க அ == பாடமாக.பாகம் 4 - பா கா ள க க - 15 11 Eார்- மகா . "மய - ாயா பர்கா பார்பர் 1 Tார் -
---1) |
-- =ா 1 1
பாம்பர்கர் - கா யாருக்காகப் பாடாககாலம் துவா பக்கக்கடக் கோவைக்கா) - பாட்காட்டி பட்டாபய
- - -
------ ------
"பா-க.
(டிட்டர் ------------- 11-FI - T= ------
TAll
11 -ட்- டாரி - -வாக |
கா பண்-..
| 1 = கப்பம் - - பட்டம் கொ.. கா.
பட காடபாக டடக பகட்டாக மா-கடாக படக | 1 = டப்சி, பாப்பா பா பப்பாட்டம் பக.பார்க் : ILIாப்பாட்டம்
- - பட --------------
பலைத்தளத்தின் முகப்பு
ர்கள், 15 கூட்டு நிறுவனங்கள், 355 உள்ளடக்க இந்து, நோர்வே, அமெரிக்கா, அவுப்திரேலியா, இந்தியா, இயங்கி வருகிறது.
Fag6 13

Page 16
எண்ணிம நூலகம்
ஆசியாவின் மிகப்பெரும் அறிவுக்களஞ்சியங்களில் ஒன்றான யாழ்ப்பாணப் பொது நூலகம் புராதன சிறப்டை இழந்து மூன்று தசாப்தங்களைக் கடந்து விட்டது. இந்த நூலகம் மீளவும் நிர்மாணிக்கப்பட்டு அண்மைய வருடங்களில் இயங்கி வந்தாலும் இன்னமும் முன்னர் நிலைபெற்றிருந்த நூலகத்தில் இருந்த அரிய பல ஆவணங்கள், நூல்கள், ஏட்டுச் சுவடிகளின் மூலப் பிரதிகள் இல்லாது அந்த அரிய பல அறிவுச் சொத்துக்கள் இனிமேல் கிட்டாத நிலை தான் இருக்கப்போகின்றது. இது ஒருபுறமிருக்க கடந்த காலங்களில் எத்தனையோ பல எழுத்தாளர்களின் அச்சு வாகனமேறிய நூல்களின் எஞ்சிய பிரதிகள் கூட, தாம் சந்தித்த இடப்பெயர்வுகளின் போது தொலைந்தும் அழிந்தும் போயின. அச்சுக்கு வராத பல் பிரதிகளின் எழுத்து வடிவங்களுக்கும் இதே நிலைதான். இலங்கைத் தமிழ் மக்கள், தம் வாழ்வை ஆவணப்படுத்தும் எந்தவொரு ஆக்கபூர்வமான முயற்சியிலும் ஈடுபடுவதில்லை என் பது இன்று நேற்றல்ல நீண்டகாலமாகவே பலராலும் முன்வைக்கப்படும் ஓர் பாரிய
குற்றச்சாட்டு.
109 ஆண்டுகளில் வெளிவந்த 12,
Noolaham Digital Library
No. of ITUentu byCategory
Liா
14க்க
E-b:து. 1_A,
கனகராரா
1,FM
எழுத்தா ஆவணப்ப அனைவரி பணியை | மூலம் அ நூலகமால் நோக்குடன் இணைக்க இது ப விளங்குவ வரலாற்றா பூர்த்தி செ எழுத்தால் செயற்பாடு அறிவுச்கே கிடைக்கச் பங்காற்றி ஆவணங், ஆவணங்க
ஈத்
4900.
Iாடயாாாாாாாபிகேபி பாட்lhi நாபா
41 II
11 பர
பாதர்
13T1
17d 117]
1பர்
2!
பப்ப்து 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011
நூலகத் | உலகெங் ஒத்துழைப்
Page 14

NUOLAHAM
| IFTHIL ALATHER
956 ஈழத்து எழுத்தாவணங்கள்
த்தகைய கையறு நிலைகளுக்கு மத்தியிலே ஈழத்து பணங்களை எண்ணிமப்படுத்தி (Digitisation), டுத்தி (Docunnentation) உலகளாவிய ரீதியில் டமும் இணையத்தினூடே கொண்டுசேர்க்கும் ஓர் பெரும் நூலக நிறுவனம் தனது எண்ணிம நூலகத் திட்டத்தின் பற்றி வருகின்றது. நிறுவனத்தின் இலவச எண்ணிம எது ஆக்கபூர்வ சமூக விழுமியங்களை அடையும் ன் அறிவையும் சமூகத் தொடர்பாடல்களையும் ம் ஒரு கற்றல் நிலையமாக செயற்பட்டு வருகின்றது. ல்வேறு நிறுவனங்களின் அறிவுக்களஞ்சியமாக தோடு ஆசிரியர், மாணவர், ஆராய்ச்சியாளர்கள், சிரியர், மக்கள் ஆகியோரின் தகவல் தேவைகளையும் ப்து வருகின்றது. இலங்கைத் தமிழ் பேசும் சமூகங்களின் ணங்களை எண்ணிமப்படுத்தி ஆவணப்படுத்தும் களை ஊக்குவிப்பதோடு, தகவல் வளங்களையும் கரங்களையும் ஒழுங்குபடுத்தி அனைவருக்கும் செய்து இலங்கைத் தமிழ் பேசும் சமூகத்துக்குப் பாரிய வருகின்றது. நூலகம் நிறுவனமானது அச்சிடப்பட்ட நளுடன் அச்சிடப்படா கையால் எழுதப்பட்ட
னளயும் எண்ணிமமாக்கி வருகின்றது.
நில் குறிப்பிடத்தக்க விடயம் யாதெனில் இவ்வெண்ணிம திட்டம் இலாப நோக்கற்ற தன்னார்வ முயற்சியாக நமிருக்கும் தமிழ் பேசும் தன்னார்வத் தொண்டர்களின் புடன் சிறப்பாக நடாத்தப்பட்டு வருகின்றமையாகும்.
நூலகம் நிறுவனம்

Page 17
WWWW.noolaham.Org
) செல், தேடுக
முகப்பு |
நாபசும் பற்றி நிதியுதவி அகதி
முதற் பக்கம்
இ புங்கைத் தமிழ் பேசும் சமூகங்களின் எழுந்தார்களாங்காள பாக்குவிப்பதோடு, த கயல் வளங்களையும் அறி வுச்சேகரங்கள் இ Fபாப நோக்கற்ற தாயார்ய முயற்சி'.
தகவல் மூலங்கள் : நூல்கள் [3,7141 இதழ்கள் [5, E54] ப
பகுப்புக்கள் : எழுத்தாளர்கள் [2,133] பத்
தகவல் அணுக்க நுழைவாயிங்கன்
தசுவல் பகுப்பாக்கம் : நூலக சிறப்புச் சேகரங்கள் 2 முபானம் -
செயற்றிட்டங்கள் : து.
புணரி த கார்யப் பங்களிப்பாளர்கள் (11:41 இதிக்கொடையாளர்கள் செயற்றிட்டங்கள் [47] காடாடிய அருப்புக்கள் [15] ஆனா
நாகப் புகம் செய்திகள் (1091 டொமிடுகள் [11] 5
பக்கப்பார்ள HTய நள் [2, 12:17:33, 178].
நாப்க நிறுவனத்திற்கு நிதியுதவி செய்வதன் |
"டயாக, ஆயாசப்படுத்தகம் செயற்பாட்டு இயக்கத்திப் பூ
எண்ணிம நூல்கம் 6
நூலக நிறுவனத்தின் எண்ணிம நூலக வலைத் மாணவர்கள் வரை பல்வேறு தரப்பினராலும் பரவலாகப்
மாறியுள்ளது. இதுவரை மொத்தம் 12,955 ஈழத்து ஆவணங்கள் நூற்றியொன்பது ஆண்டுகளில் வெல் ஆசிரியர்கள் வெளியிட்ட நூல்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ள ஆவணகம், மலையக ஆவணகம், பெண்கள் ஆவன வலைவாசல்களும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. தொட அண்மைக்காலத்தில் நூல்களை எண்ணிமப்படுத்து மேற்கொள்ளப்படுவதைக் காணலாம். எமது நூலக நிற மட்டுப்படாமல் அதைத் தாண்டியும் ஆக்கபூர்வமான நிகழ்வுகளிலும் முனைந்து நின்று பணியாற்றுகின்றது.
ஆண்டு மலர் 2013

% 11[ILLALITCHI | FIL4 IITIEIH4
புகுபதிகை
நூலகம்
மைய மாற்றங்கள் உசாத்துணை பகுதி English
Tாப்சும்
" என்ாளிமப்படுத்தி ஆவணப்படுத்தும் செயற்பாடுகளை Fளயும் ஒழுங்குபடுத்தி அனைவருக்கும் கிடைக்கச் செய்துவரும்
திரிகைகள் [1, 587] பிரசுரங்கள் [1,448] தரவுத்தளங்கள் [2,897] திப்பாளர்கள் [1,518] வெளிநட்டு ஆண்டு [109] - குறிச்சொற்கள் [53] வலைவாசல்கள் [11], உத் திட்டம் [12, 554] அயலகம் [653] ஆவணகம் [98] மலையக ஆவணகம் [3:51 கழகம் [50] வாசிகசானை [5]
விபரங்கள் | [153] உள்ளடக்கப் பங்களிப்பாளார்கள் [353] ஆலோசகர்கள் [50] பாக்களஞ்சியங்கள் ( 1.21 அதிகாரங்கள் [71 நா20:15 நண்பர்கள் [15] உசாத்துTைா ரோபகள் 115] பின்பாட்டங்கள் [78] நிதிப்பங்களிப்புக்கள் B[ரு 1,714,577]
மூபம், தமிழ் பேசும் சமூகங்களுடைய
சோகம்
பங்குகொள்ளுங்கள் 11. நூலகத்திற்குப் பங்களிக்க
பலைத்தளத்தின் முகப்பு
தளமான MWWW WW.noolaharnm.org ஆனது ஆய்வாளர்கள் முதல் 1 பயன்படுத்தப்படும் ஓர் உசாத்துணை இணையத்தளமாக
எழுத்தாவணங்கள் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த ரியானவையாகும். 1,629 பதிப்பாளர்களினூடாக 2,223 ன. நூலக வலைத்தளத்தில் முஸ்லிம் ஆவணகம், தலித் எகம் ஆகிய நான்கு சிறப்புச் சேகரங்களும் பதினொரு டர்ச்சியாக இப்பணியை அவதானித்து வருபவர்கள் பும் பணி, மிகுந்த ஆர்முடுக்கப்பட்ட நிலையில் றுவனம் ஆவணப்படுத்தல் என்ற வட்டத்திற்குள் மாத்திரம் பல்வேறு செயற்றிட்டங்களிலும், தொழில்நுட்பங்களிலும்,
Page 15

Page 18
Best
Fro
UDA Jewe
303, Galle Road,
Tel : +94 11
SPECTRUM
UNIVERSITY
HTMn Capital Developmerit
Out Reach Camp Our Courses:
Biotechnology, Biochemistry & Microbiology Y Chemistry, Botany & Food Science Y Chemistry, Geology & Resource Management Y Math, Statistics & Computer Science Y Math, Statistics & Physics Y Psychology, Sociology & Criminology Y English Literature, Journalism & Political Science
*Globally recognized Commonwealth University * In
of India's olc
All three years in ENROLL NOW FOR
EEEEEEEEEEEEE
SPECTRUM INSTITUTE OF SCI
W: WWW.Sectrum.Camu.et
T:255484
Page 16

NOULAHAM
FILNDATION
Wishes
m.
ΥΑΑ llers
Colombo - 06. 2554933
DF MYSORE
us in Sri Lanka
UnIYOrsity of Mysore
dia's first 5-star accredited university *A+ ranking "One Jest universities. - Sri Lanka !!!! 2014 ADMISSIONS
IFFERENTE
IENCE AND TECHNOLOGY
W 2504742
EinfoÕSpectrumicampus.net
'நூலகம் நிறுவனம்

Page 19
பயான்
ஆவணழு
| )
பிர ஆவணமாக் அப்பிரதேச இலகுவாக அளிக்கும் சமுதாயம்,
அடிப்படைய என்பது உழைப்பை தொடர் செ
இன்றைக்கு விடயங்களைச் சொல்லி நிற்கும்
"நூல்கம்" பற்றிய செய்தி நூலகத்தில் நடைபெற்ற கல் விளங்கியது. அன்று பலதரப்பட்ட படைப்பாளிகள் கூடுதலாக ஆய்வாளர்களும் வந்திருந்தன. படைப்பாளிகள் காலம், பிரதேசம் கலந்துரையாடினர். நூல்கள் பிரசுரங்கள் போன்ற பிற விடய வரவேற்புப் பெற்றது.
நூலகத்தின் செயற்பாடு காலத்திற்கும் வேண்டப்படுவதெ தாண்டி வந்த இன்றைய சமூக வெளிப்படுத்தியவை ஆவணமா. எதிர்காலம் அறிய நூலகம் வழி இலை மறை காயாக உள்ளன. ! முடியாது உள்ளது. பலவகைத் ! பயன் கிட்டும் என நம்புகின்றேன்.
இப்பணி சிறக்கப் பிரே அவர்கள் மூலம் மேலும் விரி; என்பன பற்றிய சிந்தனைத் தெள் மேலும் வலுவுள்ளதாகும். ஒருவரையாவது நிரந்தர சேவை துரிதமாகவும் சரியாகவும் காத்திரமானதாக விளங்கும்,
இ.கணேசராசா (வாழ்நாள் மாணவன்) ஏழாலை மேற்கு
ஆண்டு மலர் 2013

%ILITTL4 IHIALMT
FILMLATIATIAT4
ர கருத்து
ம் ஆய்வகமும்
தேசத்தின் சகல தரவுகளும் -கப்பட வேண்டும். அப்போது தான் த்தின் சாத்திரம் காலத்தின் வாசிப்புக்கு
அமையும். அவ்வழியில் 'நூலகம்' | பங்கு முக்கியமான தொன்றாகும். இனம், மொழி, பிரதேசம், நாடு எனும் பில் உள்ள தரவுகளை ஆவணமாக்கல் இப் குவான விடயமாப் 50, கடின யும் தொடர் செலவையும் கொண்ட ஒரு யல் வடிவம் இந்நூலக (வேலை, இப்பணி
மட்டுமன்றி எதிர்காலத்திற்கும் பல என்பது உண்மை
கெள் பேசப்பட்டாலும் சுன்னாகம் பொது மந்துரையாடலின் போதே பூரணமாக ஆர்வலர்கள் வந்திருந்தனர். இலக்கியப் வந்திருந்த போதும் தேடலர்களும் அம குறிப்பிடத்தக்கது. படைப்புக்கள் ம் போன்ற விடயத்தில் ஆர்வம் காட்டிக் மட்டுமன்றி பத்திரிகைகள், மலர்கள், பங்களையும் நூலகம் கொண்டிருந்தமை
1 நிகழ்காலம், எதிர்காலம் என இரு என்று பலவகைக் கால கட்டங்களையும் எம் தான் வாழ்ந்த காலத்தின் பதிவை க்கப்படுவதை அறிந்திராது போயினும் யேமைத்துள்ளது. இன்னும் பல தரவுகள் அவை பல காரணங்களால் ஆவணமாக்க தொடர் சாதனங்கள் மூலம் அறியத்தரின்
தச ரீதியான ஆர்வலர்களை அறிந்து வாக்கலாம், தேவை, நோக்கம், பயன் ரிவு சமுதாயத்தில் ஏற்படுத்தின் நூலகம் குறிப்பிட்ட பிரதேச எல்லைகளுக்கு பயாளராக வைத்திருப்பின் பல தரவுகள் கிடைக்கும். வளரும் 'நூலகம்'
Page 17

Page 20
பள்ளிக்கூடம்
பள்ளிக்கூடம் திட்டம் 2012 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்க கல்விகற்பதற்கான விருப்பம் இருந்தும் கல்விக்கான பெற்றுகொள்ள* வலுமை குறைந்த மாணவர்களிற்கு இலக வசதி வாய்ப்புக்களை ஏற்படுத்தல் ஆகும்,
முறைமைகள் மூலம் இலாபகரமான தரமான கல்வி எ பள்ளிக்கூடம் திட்டமானது முறைசார் கல்வியை முறைசாரா முறைமைகளினூடாக இலங்கையின் தமிழ் பேசும் | முறைமையினூடாக ஜனநாயக சோசலிச சமூகத்தினைப் நோக்காகக் கொண்டு இயங்கி வருகின்றது. இது மெய்நிகர் முகாமைத்துவ ஒழுங்குமுறைகளை ஒருங்கமைத்தல், சமூக முறைசாராக் கல்வியுடன் இணைத்தல் ஆகிய நான்கு செ பூர்த்தி செய்து வருகின்றது.
2012 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இன்றுவரை இச்செயற்தி சார் நூலகத்தை தாபித்துள்ளது ('WWWW.epallikdodarm.org). 8 அடைவைப் பெற்ற பாடசாலைகளுடனும், சளக்கமாக செய கல்வித் திணைக்களங்களினுடனும் ஆக்க பூர்வமான தெ பதின்மூன்று வரையிலான தரங்களிற்கான கடந்த வினாத்தாள்கள், மாதிரி வினாத்தாள்கள், பாடத்திட்டங் ஆசிரியர் கையேடுகள், பாடப் புத்தகங்கள், உசாத்து நூல்கள் போன்றவற்றை தமிழ் மற்றும் ஆங்கில் G மூ ல ங களி ல் பள் ளிக் கூ டம் வ ைல த த ளத பதிவேற்றப்பட்டுள்ளது. இவ்வலைத்தளமானது 'மூடில்' (In10 தொழில்நுட்பத்தை கொண்டமைந்துள்ளது.
பள்ளிக்கூடம் இணைப்பாளர் திரு. க, சுரேஷ்குமார் மட்டக்களப்பு கலந்துரையாடல் உரையாற்றும் உபாது
Page 18

NOOLAHAM FIL4 [IATTாது
கப்பட்டது. இதன் பிரதான நோக்கம், - வளங்களையும் வசதிகளையும் வசமாக, மிகச் சிறந்த கல்விக்கான
மன் முன்
பள்ளிக்கூடம் சமூகங்கள் அறிவு | சார்ந்த சமூகமாக மாறுகின்ற போது உயர் கல்விக்கும் சிறப்புத்தேர்ச்சிக் கல்விக்கும் ஒர் - அத்தியாவசிய தேவை ஏற்படுகின்றது. ஆனால் அக் கல்வியைப் பெறுவதற்கான செலவீனமோ ராகெட் வேகத்தில் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கின்றது. குறிப்பாக இலங்கையின் வடகிழக்குப்பகுதி மாணவர்களுக்கு நீண்டகால அரசியல் யுத்தம் காரணமாகத் தரமான கல்வி என்பது எட்டாக்கனியாகவே உள்ளது
தொழிற்பயிற்சிக் கல்வி, மெய்நிகர் கற்றற் கல்வி பளத்தைப் பெற்றுத் தரக் கூடிய சந்தர்ப்பம் உண்டு. க் கல்வியுடன் இணைக்கும் மெய்நிகர் கற்றல் தள் கல்வி மாணவர்களுக்கு கல்வி போதிப்பதையும் இக்கல்வி 1 பலப்படுத்தும் அணுகுமுறையாக செயற்படுவதையும் கற்றல் வளங்களை ஒழுங்கமைத்தல், மெய்நிகர் கற்றல் 5 ஒழுங்குமுறைகளை இணைத்தல், முறைசார் கல்வியை பற்கட்டமைப்புகளுாடாகத் தனது இலக்கைச் செவ்வனே
ட்டத்திற்காகவென மிகப்பாரிய எண்ணிம இணைய கல்வி இதற்காக இலங்கையின் பிரபலமான, மிகச்சிறந்த கல்வி பற்படும் வலயக் கல்விப்பணிமனைகளுடனும், மாகாணக் Tடர்பைப் பேணிவருகின்றது. இதன் மூலம் ஆறிலிருந்து
கால் பகள், எப்பன மாழி தீற் சப்dle)
Efnoodle
பள்ளிக்கூடம் மெய்நிகர் கற்றற் சூழலை நிறுவுவதற்காண ஆரம்பக் கட்ட நடவடிக்கைகளை உயர்தர மாணவருக்கான எண்ணிம நூலகம், சாதாரணதர மாணவருக்கான எண்ணிம நூலகம் ஆகிய இரு செயற்திட்டங்களினுாடாக அக்டோபர் 2012 இல் முன்னெடுத்தது. ஜனவரி 2013 இல் CFCD (Centre for Child Developi11efit) ஊழியர்களுக்கு, அவர்களிடத்து 3தவிகளைப் பெற்றுக் கொள்ளும் நிமிர்த்தம் விழிப்புணர்வு நிகழ்வொன்றை நடாத்தியது. வெளிநாட்டு வளவாளர்களுடன் ஆலோசனைகளைப் பெற்றுக் கொள்ளும் பொருட்டு கலந்துரையாடல் ஒன்று மார்ச்சு 2013 இல் நடாத்தப்பட்டது.
நூலகம் நிறுவனம்

Page 21
E-கம்
'NIORA E-TAMILS 2
( Model Exam - 2013
மொறட் டுவைப் பல் க ன ல க் கழகந் தன் பொறியியல் பீட த
நுாலக நிறுவனத் தன் "பள் ளிக் கூடம்" செயற் திட் டத் த நக வ ருடம் க , போ , த உயர் தரப் பரீட கசக் கு தோற்று இரு உயிரியல் பிரிவு மாணவர் களுக்காக நாடளாவிய ரீதயம் | தமிழ் மற் றும் ஆங் கீழு: நிமா" பு RC) மா ன மா பெரும் முனி!
பரீட்சைக்கான அனுமதிகளை பரீட்சையின் முதல் பரீட்சை மண்டப நுழைவாயிலிலும் பெற்றுக்கெ
THாக்கம்
[காசான் TTCHuro
uticaloa காசாரியாரநாய பூபாளம்
Maalisi Gäpaha
[Tா
- Tா
| [Tபா ||
பன்
| நll FITE Hாரக் 1 1--டகர் கார்
HAlாது -II 1.7- ஈLM ள
Lal- நாரா= IIIII 12._ பார்
HAIசது -II உர்ர்- 5 நா நா (M.lsாகாக்க, -II
IITHA பப்பு|F FIEம். ITE IF பட்ட
| 14ார். பு!
LT 4.. டா-4.]
| 14ா பார்!"
தொடர்புகளுக்கு : 0771538053 மற்றும் (
ாேக விபரங்களுக்கு பொது டயோகபூர்வ இணை.
HAFIATHT.ITHIா:MdelIw3T1.ப்பா கைப் பார்கது
%lora E-Tairmils Middel Exarri வலைத்தள்
தர மாணவர்களிற்கு கருத்தரங்குகளை வெற்றிகரமாக நடாத்தியுள்ளது. மேலும் பாடசாலைகளில் கல்விகற்கும் மேலதிக கல்வி உதவி தேவைப்படும் மாணவர்களிற்கு வெவ் வேறு பல் கலைக் கழகங் களிற் கு தெரிவாகியுள்ள புதுமுக மாணவர் படையைத் துணைகொண்டு, ஒருவருக்கொருவர் (peer-topter) என்ற ரீதியில் கல்வி கற்க - கற்பிக்க ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இத்தகைய அளப்பரிய சேவைகளை இலங்கையின் தமிழ் பேசும் சமூகங்களுக்கு ஆற்றிவரும் பள்ளிக்கூடம் திட்டமானது எதிர்காலத்திலும் இத்தகைய பல செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்கவுள்ளது.
ஆண்டு மலர் 2013

(ம)
ஆIIIII.AITAMI
FILML % Li:4Tiq14 | பள்ளிக்கூடத் திட்டத்தை அடுத்த கட்டத்துக்குக் கொண்டு செல் லும் பொருட் டு யாழ் விரிவுரையாளர்கள் ஆசிரியர்களுடன் ஒரு சந்திப்பு நிகழ்ந்தது. ஜூலை 20, 21 களில் யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்பெற்ற 41ஆவது இலக்கிய சந்திப்பிலும் பள்ளிக்கூட செயற் திட் ட ம் பற் றி விள க க ம் அளிக்கப்பட்டது.
Bi
015 பள்ளிக்கூடம்
மீர் மாண வர் கள், படன னேனந் து
A கும் காது மற்றும் நடாத்த இடுக் கும் #னாடிப் பரீட் நச, க நாளன்றும் பள்ளலாம்,
பல் கல்வித் திட்டங் களினூடாக இளைஞர் க ளு க் கும் சமூகங் க ளுக் கும் உதவிடும் அமெரிக்க நிறுவனமான "Vision Global Empowerment' பள்ளிக்கூடத்துடன் இணைந்தது. இப் பள் ளிக் கூ ட த திட் ட மா ன து இதுவரை ஐயாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாண வர் க ளை நேரடியாகச் சென்றடைந்துள்ளது.
பயர்ப்பு
ਮ॥ பாராாரும் யாFப்ரான் Tாாாாபா ரோபாட் Hாhர். பபபா. (சாகர்
HEாம்
அசாம் பா 19 ITHI ஈர்
FEMiss=". FhஈIEs-II 1சாகம்-1
LGாய்ரா-II
மொறட்டுவைப் பல்கலைக்கழக பொறியியல்பீட தமிழ் மாணவர்களுடன் இணைந்து, அகில இலங்கை ரீதியாக க.பொ.த உயர் தர உயிரியல் மற்றும் கணித பிரிவுகளில் கல்வி கற்கும் தமிழ் மாண வர் களிற் கு முன் னோடிப் பரீட்சை நடாத்தி, அவ்வினாத் தாள்களைத் திருத்தி, அவற்றின் பெறுபேறுகளையும், மாணவர்களது இஸட் வெட்டுப் புள்ளியையும் வெளியிட்டமை பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது.
077146133)
பங்காள பீடவும்.
எத்தின் முகப்பு
மேலும் ஊவா வெல்லச் பல்கலைக்கழக தமிழ் மாணவர் களுடன் இணைந்து, இலங்கையில் தமிழ்ப் பாடசாலைகளுள்ள பல்வேறு பிரதேசங்களிலும், க.பொ.த சாதாரண
-------
சங்கங்கள் கேகே நகட் பாகம் 5
காந்த நடாத்தும் பவிட பாபாகா கட்டார் மாயகா == -
------- --- ர ---1ாரப் பக்கம் - 5
Page 13

Page 22
Best V
From V.Parameshu
Chemistry Brilliant Institute # 136, Sangamita Mawatha, Colombo - 03. Tel : 011 234 7728, 247 3792
Mithya Shree
Jewellery The Temple of Gols GGERE
Best I Rtn.A.HARI
Fro
University of Colombo, University of Peradeniya, Teacher & online teacher Combined Mathematics
AUTHORISED MONE
ARR (PVT) No. 42, Sea Street, Colon Tel : (+) 94 11 2435361
-(+) 94 11 2325485 Fax : (+) 94 11 2435298
E-mail: sarrita42 @
Page 20

NOOLAHAM FEHL NI ATHA
Vishes
saran B.sc, Dip in Edu
Teacher
Noble Academy #15, 36th Lane, Colombo – 06. 011 – 491 5649, 250 5816.
150, Galle Road, Wellawatte, Colombo- 06.
Sri Lanka.
Tel: +94-11-2554869, 5767170
Fax: +94-11-5767170 E-mail: nithyashreey@yahoo.com Web site : www.nithyashree.com
Wishes
ISHAN Bsc, Msc.
Edexel, Cambridge 0773690611 173 A, sri Saranankara road, Kalubowila, Dehiwala. http://mathswin.webs.com
ARRITA
Jewellery Y CHANGER
LTD. nbo- 11, Sri Lanka.
සරිටා ජුවලරි சரிட்டா ஜூவலரி Flive.com
நூலகம் நிறுவனம்

Page 23
பயான்
நூலகம் = எல்
நுTப் மனப் எனக் நூல்க 27, 28 தமிழ் தான்
குறை போத செப்ரி இவ் பயன்
தமிழ ஆவணப்படுத்தும் இம் முயற்சி அதில் பங்குபற்றிய பல் முயற்சிகள் என் போன்று பயன்தரக்கூடிய வகையில் அல் இரு இடங்களில் கருத்துரை முழுமையான பயன் 6 கவலைக்குரியதே. . எதிர்கால திருத்தப்படவேண்டும். மேலும்
வாசிக்கப்பட்ட கட்டுரைகள் ஆய்வு முயற்சிகள் பதிவுகளா.
ce T. )
இன்றைய காலகட்டத்தில் கவனிப்புக்குரியது. சகல் வெளி தரவுத்தளத்தில் சேமித்து . உடழைப்பது காலத்தால் மா ஆசிரியர் என்ற வகையில் எப் ஆற்றி வருவது நன்றிக்குரியது.
ஆண்டு மலர் 2013

NOOLAHAM | FILALI KILIATHாது
ர் கருத்து
எ மனப்பதிவுகள்
கம் தொடர் பான எனது பதிவுகள் என்ற வகையில் கும் நூலகத்துக்குமான தொடர்பு க நிறுவனம் 2013 ஏப்ரல் மாதம் ஆகிய தினங்களில் நடாத்திய ஆவண மாநாடு 2013 உடன்
ஆரம்பமாகிறது. அதில் 0வான நேரமே பங்குபற்றிய பும் ஈழத்து தமிழ், இலக்கிய நெறியை வளர்த்தெடுப்பதற்கு | தமிழ் ஆவண மாநாடு மிகுந்த
ஆற்றியதை அறியமுடிந்தது. பின் பல துறைகளையும் 1 காலத்தால் மறக்க முடியாதது. துறை சார்ந்தவர்களின் ஆய்வு
இலக்கிய ஆர்வலர்களுக்கு மைந்தது. ஆனால் ஒரே நேரத்தில் - நடைபெற்றதன் காரணத்தால் பெற முடியாமல் போனது பத்தில் இப்படியான தவறுகள் [ தமிழ் ஆவண மாநாட்டில் நூலுரு பெற்றுருந்தால் இந்த கி இருந்திருக்கும்,
நூலகம் ஆற்றி வரும் பணி யீடுகளையும் கணினி மயப்படுத்தி எதிர்காலச் சந்ததி பயன்பெற பக்கமுடியாதது. ஒரு சஞ்சிகை மது பணியை நூலகம் எமக்காக
எமகன் கொலின்
இதழாசிரியர் 'தாகம்', 'மகுடம்' சஞ்சிகைகள்
Page 21

Page 24
everything 'good here
சிவாநந்தா விை
த109) 0
தரமான பொருட்க
ஸ்டூடியோ
கரீத புகைப்பட சேவை
நிமிடத்தில் (துளசி திருமண மண்டப கட்டிட தொகுதியில்) | பிள்ளையார் கோவில் வீதி, கம்ப்யு-டப்ப்பாடை நீங்கள் iரும்பும் அனைத்து வகையான புகைப்படங்களும் ஐந்தே நிமிடங்களில் வடிவமைத்து கொடுக்கப்படும்.
மோ
தொடர்புகளுக்கு
04 7542936), பி477 804]dd5
K STUD10=ELS
| சோயா பா யாரடா
உங்களது ஒவ்வொரு புகைப்பட தேவைகளுக்
Page 22

NOOLAHAM FILML4 Ti11%
3NIAN 8 V grocery shor 1STORE
ளயாட்டு மைதானத்திற்கு முன்பாக
மடோம்
கள் நியாயமான விலையில்...
தொடர்புகளுக்கு
புதிய கல்முனை வீதி, நல்லற - உப்போடை, மட்டக்களப்பு | 077 9696473, 0752696408"
லதிக சேவைகள்
IlbபாT1 Makirig & Binding (Kariamna, Story Book, 3D) ID Digital Video & Editing rarming (Duro Card, LV Cool, Stannd, Glass) arminating (Hot /Cool Laminating) ழைய படங்களை டிஜிடல் முறையில் புதுப்பித்தல்
நூலகம் நிறுவனம்

Page 25
ஓலைச்சுவடி
மிக
இன
ஆர்
சார், நிறு
நிறுவனத்தின் ஓலைச்சுவடிகளை ஆவணப் செயற்பாடு முதன் முதலாக சுன்னாகம் பொது நூல் ஆரம்பிக்கப்பட்டு அங்கு காணப்பட்ட 10 ஓலை கட்டுகள் எண்ணிமப்படுத்தப்பட்டு ஆவணப்படுத்தப் இதனைத் தொடர்ந்து யாழ்ப்பாணம் பொது நூன் காணப்பட்ட 5 ஓலைச்சுவடிகள் யாழ் பொது நூல் வைத்து ஆவணப்படுத்தப்பட்டது. இதன்போது திரு. பா அவர்களால் சேகரிக்கப்பட்ட தொன்மையான நாண மற்றும் முத்திரைகளும் ஆவணப்படுத்தப்பட்டன.
அடுத்தகட்டமாக யாழ்ப்பாணம் பல்கலை இந்துசமயத்துறை விரிவுரையாளர் திரு. பத் அவர்களது தனிப்பட்ட சேகரிப்பாகக் காணப்படுகி ஓலைச்சுவடிகளையும் சிவகுருநாதர் குருபீடத்த பாதுகாத்து வரப்படுகின்ற வைத்தியம் ஓலை ச் சுவ டி க ளை யும் ஆ, வ ண ப டுத் து வ த நடவடிக் கைகளை மேற் கொண்டு வருகி எண்ணிமப்படுத்தப்பட்ட ஓலைசுவடிகளை இணையத் தொழில்நுட்ப அணியினர் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்,
பாண்டிச்சேரி பிர ஆவணப்படுத்தும் பய
ஆண்டு மலர் 2013

NOOLAHAM | FITLK ID4 TIாது
ஆவணப்படுத்தல்
இலங்கை தமிழ் பேசும் சமூகங்களிற்குச் சொந்தமான -வும் பழமையான அறிவுப் பொக்கிஷங்களான லச்சுவடிகளை ஆவணப்படுத்தும் செயற்பாட்டை 2012 இல் ம்பித்தது. இதற்கான ஆவணப்படுத்தல் தொழில்நுட்பம் ந்த ஆலோசனைகளைப் பாண்டிச்சேரி பிரஞ்சு ஆய்வு வனம் வழங்கியிருந்தது.
படுத்தல் ப்கத்தில் ச்சுவடிக் ப்பட்டன. ப்கத்தில் ப்கத்தில் ப்முரளி ரயங்கள்
லக்கழக மநாபன் என்ற 36 தினரால் -சார் ந்த ரீ கா ன
ன் றது - இதில் வெளியிடுவதற்கான முயற்சிகளை எமது தன்னார்வ
இ 24
அஞ்சு அ,ய்வு நிறுவனத்தில் ஓலைச்சுவடி பிற்சி நெறியில் நூலகம் நிறுவனத்தினர்
Page 23

Page 26
3T* (தமிழ் மொழிக்கான
NICHOLAHAN | FLIAL * [[டது.Titாங்.
3T Laboratory
Technical Tools
பந்தரி
HTF"
Albumul
கோர்
CHlaborations Pok News
(பக். Fப் ITHாருக்.
Cambute பீFFார்பாயாக! கோஸ்டர் Fார்களாம்
Vision We w Tamis dhe ngrirEİ, pikiral and til ing languages in world Tami. Tie aim to lay the pudoris for the titraliagical fosili tiha i tiskantal in th The Fா ரிசாகா
The ரிசாகா
பகாதரானார் Cumhurit TFார் பேளாபாத்டகாசம் Fாக
FTEாாாான.
Hjhttlsாதும். + Fகாarm பகத்சTHாக ஈயமாதர் Iா ரிhச பாடியதாக மாd thாத ராசர் க: காறிதd நிசார் - Gaither informar fho Hnt and piaui hork, analaud review them. Orga launch lulus + Pாளாந்தம் #TN IPாரின் பdைள பாரமாயிரnt rானாh Daiபாக, irாகா பயிற்றுர்து மாd unங்: அ து கத and information Change Pravda qaid IFBOUCN, haip ang consultancy for ne = Ek HEh ஈE/ார்ரியைகளிரும் என சர்ச்சி ாகார் காரியாக்காடு, பயாய் ரிசாகாக பக்யார் thulத புகாட்பாவி thா: நார. fb பயிராம் நாங்கள் பா மாatiசா திசுளிகளார்.. - பர்னாந்து பாராா போடியாரம் (IFE: கார்ப்பது த பாhளா பகானி EHTாபகாசா, ஈ.பு, வியப்பு
சேகரிப்பது.
Tாது போயுதன்.
பர்கா தேகார் பார்ர். பிடதகார் போடாபாக். HSாற்காலிகள்! Carant Cominou
Tங்கும் சக்தி iா கா பா திபதியார் ந= 14 Jார் 32-HIE, EI 1E, 11:41. Thக Egs: ஈகா. சோனா கானாவாக்கம் TEl liானம்
யாழ். பல்கலைக்கழக கணனி விஞ்ஞானத்துறை தலை கலாநிதி E.V.A. சார்ள்ஸ் அவர்கள் நூலகம் நிறுவனத்
மின்வருடல் மூலமே சாத்தியமானது. ஆக, தட்டச்சு ஆவணப்படுத்துவது அதிகம் வசதியானதாகக் கருதப்பு ஆவணப்படுத்தல் ஆகிய காரணங்களால் ஒரு கட்டத்தி முறைமை முற்றாக கைவிடப்பட்டு மின்வருடல் முறைமை ஆ
* 3T - Technical Tools for Tamil
Page 24

NOOL AHAM
THTH KITTATIMIா
- தொழில்நுட்ப கருவிகள்):
For Tamil (3T) Laboratory
sே: Hiா நம்பாபு சக்காரனl ஈர்:சா. Wrாகா ஈ பாயப பே 1ss leagார்டு பா பயாஸ்சார்சிங் #f Ifா make the language Railabiliar with the up-date technology and further parng the Tamil languEG#
- சவிகா காபி பார் ஈ: ப ன கோதபாடுக #f Tபா. சம்: கத்தார் in சான் Ihம் பயன்பாவது E' கள் ITLEHF பாட்சா ர்பி பர்பர் தன் மடாதா'' பாபாh ரி
angegr the rearch in Tamil lingu IIIC nd Ichnology Otaru on platform for collaboration ng reh Cholars எது l#ilhாகராடு ஈசசேர்தd = Tகாலி (நாலுபகாக 'The ர்ம் ரியாப்காரிய காளி b4: புதுச்d பா பாப்பாங் சேது. ந பகாயார் பாது.
N fintளாசா, பிப்பா மாpயா, நாலுபகாம் putes lin Rum-ராஜபக்ரம் காரமிக்க காது #
இந்த யுகம் தொழில்நுட்ப யுகம். சிந்தனைகள் தரவாக மாறிவிட்டபின் அழிவற்ற வடிவம் கொண்டு நிலைபெறுகிறது. நூலக நிறுவனத்தின் ஆரம்பக் காலகட்டத்தில் தட்டெழுதப்பட்ட ஆவணங்கள் மட்டும் இணைக்கப்பட்டன. ஒரு கட்டத்திற்குப் பின்னர் தன் வளர்ச்சிப்படியில் எண்ணிம நூலகம் (Digital Library) என்ற கருத்தியலைத் தாண்டிச் சிந்திக்கத் தொடங்கியது. எண்ணிம நூலகம் என்ற எண்ணக்கரு ஆவணக்காப்பகமாக மாற்றம் பெற்றது. ஆவணங்களை ஆவணங்களாக அதே வடிவத்தில் அப்படியே காட்சிப்படுத்தல், பாதுகாத்தல் என்பன தொடர்பான அக்கறையின் காரணமாக மின்வருடல் (Scan) செய்யும் ஒரு முறையை நோக்கி நூலகம் நிறுவனம் நகர வேண்டி வந்தது. மின் வருட ப் மு றையின் மூலம் தட்டெழுதுவதை விட கிட்டத்தட்ட முப்பது
மடங்கு அதிகமான ஆவணங்களை வர்
ஆவணப்படுத்தக் கூடியதாக இருந்தது தில்
என்பது முதலாவது முக்கியமான விடயம். இர ண் டா வது, நுT ல் கள் என்ற நிலையைத்தாண்டி சஞ்சிகைகளையும்
ஆவணப் படுத்தக் கூடிய நிலைமை செய்வதைவிட மின்வருடல் செய்வதன் மூலம் ட்டது. ஆவணப்படுத்தலின் துல்லியம், வேகமாக } தட்டச்சு செய்வதன் மூலமான ஆவணப்படுத்தல் | திக்கம் பெற்றது.
நூலகம் நிறுவனம்

Page 27
மின்வருடலின் சிறு குறைபாடு யாதெனில் உதாரணத்திற்கு கலாநிதி மெளனகுரு அவர்களுன அறிந்துமே இராவணேசன், இறுதி மூச்சிருக்கு மட்டும் தேவைப்படுமொருவர், அப்பாடலை கணினி மூலம் பிர அப்பாடலை தனியாக தட்டச்சு செய்தே பயன்படுத்த எழுத்துக்களாக (Digital letter) உருமாற்றும் தொழில்நு
அதற்காக நூலகம் நிறுவனம் உயர் தொழில்நு. இணையத்தில் முற்று முழுதாக தமிழ் மொழி மூ தொழில்நுட்ப கருவிகளை உருவாக்க
** Matural Language PrlCEssing Tools for Tarihil (தமிழ் ெ
Creation of an Open ended Framework for Language N சட்ட உருவாக்கம்) | Tamil Optical Character Recognition (தமிழ் ஒளியியல் | Tarivil Speech Recognition (தமிழ்ப் பேச்சு இனங்காணல் | TarmilSpeach Synthesis (தமிழ்ப் பேச்சு உருவாக்கல்)
Translation (மொழிபெயர்ப்பு) * Text Iinput Methods for Tainmil (தமிழ் மொழிக்கான எழுத் | Kinowledge Engineering in Tannil (தமிழ் மொழியில் அப் Evolution of the Tannil Language (தமிழ் மொழியின் படி
போன்ற ஆய் பல்கலைக்கழக கணினிக் கல்லூரியுடனும், யாழ்ப்பாண நூலக நிறுவனம், "Tarnil CR' செயற்றிட்டத்தில் எண்
பேசgle ' Tesseract' தொழில்நுட்பம் ஊடாக தமிழ் ] முயற்சி இதுவாகும். இதற்காக மிகவும் பழமை வாய் எண்ணிமப்படுத்தப்பட்டு, இப்பொறிமுறையூடாக - தொழில்நுட்பத்தினைப் பயன்படுத்தி எமது எதிர்கால | மூலம் இயங்கும் வண்ணம் பயனர்ந் தோழமையுடன் இதுவரை ஐம்பது தொடக்கம் அறுபது சதவிகித வெற்றி
Optical Cha
>1.11
ஆண்டு மலர் 2013

NOOLLAHAM | FLHII&I] 4TIN14
மின்வருடப்பட்ட (Scan) நூல்களிலுள்ள விடயங்களை, டய 'இராவணேசன்' நூலிலிருந்து “அழிவது உறுதி என்று | உறுதியை விட்டானில்லை" என்ற பாடல்வரிகள் மாத்திரம் தியாக்கம் (Cpy-Paste) செய்து பயன்படுத்தமுடியாது. அதற்கு
முடியும். மின்பிரதியாக்கப்படும்போதே அவற்றை எண்ணிம ட்பம் இதுவரை தமிழில் சாத்தியப்படவில்லை.
டபத்தினைப் பயன்படுத்தி எமது எதிர்கால சந்ததியினர் லம் இயங்கும் வண்ணம் பயனர் தோழமையுடன் கூடிய
மாழிக்கான இயற்கை மொழி கணினியியல் கருவிகள்) Tdelling (மொழிப் படிமமாக்கலுக்கான திறந்த முனை இடருவணரச்
உரு இனங்காணல்)
இதுவடிவ உள்ளீட்டு முறைமைகள்) 6வுப் பொறியியல் ) முறை வளர்ச்சி)
வுகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றது. அந்த வகையில் கொழும்புப் ப் பல்கலைக்கழக கணினி விஞ்ஞான பிரிவுடனும் இணைந்து பணிமப்படுத்தல் சார்ந்த தொழில்நுட்ப பங்காளராகியுள்ளது. 'K பொறிமுறை ஒன்றை உருவாக்குவதற்கான பரீட்சார்த்த பந்த ஆயிரம் தமிழ் ஆவணங்கள் நூலகம் நிறுவனத்தால்
பரிசீலிக்கப்படுகிறது. நூலகம் நிறுவனம் உயர் சந்ததியினர் இணையத்தில் முற்று முழுதாக தமிழ் மொழி ன் கூடிய தொழில்நுட்பக் கருவிகளை உருவாக்குகிறது. பெற்றுள்ளது.
CR
racter Recognition
Page 25

Page 28
பயனர் க
நூலகம் - புதிய தலைமு
நூலகம் நிறுவனம் : நிறைவையொட்டி ! கருத்துக்களை தெ
அனடைகின்றேன்.. நூப் நான் அதனுடன் தொ! நூல்கள் என்பவற்றை 1 இருந்திருக்கின்றேன். கு "செஞ்சக்தி" பத்திரிகை பத் தூரிகை போ 6 உதவியிருக்கின்றேன்.
நூலகத்தின் இயக்குனர்களான சசீவன், சேரன் - கனடாவில் தடயர்கல்வி பயிலும் எனது மகள் நீண்டகாலமாகவே தொடர்பு இருக்கின்றது. நுா சேரனும் எனது இல்லத்திற்கு வந்து ஆவணப்ப ஆனால் அன்றைய வசதியீனம் கருதி அவர்கள் காலத்தில் ஆவணப்படுத்தலுக்கு என்னால் சேகரிக்
ஆவணக்காப்பகம் ஒன்றை உருவாக்க வேண்டு இருந்தது. அதற்கான சிப் முயற்சிகளில் நானும் | வருகின்ற முக்கிய செய்திகள், கட்டுரைகளை ஆ நிறுவனம் ஆற்றவேண்டிய பெரும் பணிக ஆற்றமுடியவில்லை. தற்போது நூலகம் நிறுவல் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகின்றேன்.
மரபையும் கைவிடக் கூடாது, புதியமாற்றங்ககை மிகவும் கவனமாக இருத்தல் வேண்டும். இரண்ட கூடிய பொறிமுறையினையும் நாம் கண்டு | ஆய்வாளர்களுக்கு சிறந்த நூலகம். அதேவே பணிகளையும் ஆற்றுவதில் நூலக நிறுவனம் பெரும்
பல்வேறு அரிய நூல்கள் சஞ்சிகைகள் பல் தேங்கிக்கிடக்கின்றன. அவற்றை வாங்கிப்பெற் முயற்சிக்கவேண்டும், பல்வேறு சமூக நிறுவனங்கள் காப்ஞர்கள், பு:ப்மையாளர்கள், சமூக சேவையாக வரலாறுகளையும்
- ஆவணப்படுத்தவேண்டும் | பாராளுமன்ற உரைகள், அத்தலைவர்கள் மேற்பு மாநாட்டுத் தீர்மானங்கள் போன்றவற்றையும் ஆவண
எதிர்காலத்தில் எழுத்து வடிவிலான படைப்புகள் படிவீடான படைப்புகளையும் ஆவணப்படுத்த முய புகைப்படங்கள் ஓளிநாடாக்கள், ஒலிநாடாக்கள் பே புதிய தலைமுறை தமது அறிவுப்புலத்தினை விசாலட்
Page 28

» 4LLAIH441) F114* [FAT161%
ருத்து
றையின் அறிவுப்புலம்
ஆரம்பிக்கப்பட்டு இரண்டாவது ஆண்டு பெளிவரும் ஆண்டிதழுக்கு எனது ரிவித்துக் கொள்வதில் மகிழ்ச்சி சும் ஆரம்பிக்கப்பட்ட காலத்திலிருந்தே டர்பிலிருக்கின்றேன். சிலப் பத்திரிகைகள், ஆவணப்படுத்துவதற்கு நானும் உதவியாக குறிப்பாக மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் நவசமசமாய கட்சியின்” புதிய சமதர்மம்" ன் றவற் றை நா னே கொடுத் து
ஆகியோர் என்னுடன் தொடர்பிலிருந்தனர். - தமிழினிக்கும் நுாலக நிறுவனத்திற்கும் Tல்கம் நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த சசீவனும், படுத்துவதற்கான நுால்களை சேகரித்தனர். அவற்றைக்கொண்டு செல்லவில்லை. எதிர் க்கப்பட்ட நூல்களை நான் கையளிப்பேன்.
டும் என்பது எனது நீண்ட கால கனவாக ஈடுபட்டிருந்தேன். குறிப்பாக பத்திரிகைகளில் வணப்படுத்தி 13வத்திருந்தேன். எனினும் ஒரு கய தனிப்பட்ட என்னால் தொடந்து னம் அந்த முயற்சிகளில் ஈடுபடுவதையிட்டு
ளயும் புறக்கணிக்கக்கூடாது என்பதில் நாம் டிற்கும் இடையில் சமநிலையை ஏற்படுத்தக்
பிடிக்கவேண்டும். வரலாறு சமூகவியல் ளை சிறந்த ஆய்வுகூடம். இந்த இரண்டு ம் பங்காற்றும் என நான் நம்புகின்றேன்.
- நூலகங்களிலும் தனிப்பட்டவர்களிடமும் மறு ஆவணப்படுத்த நூல்கம் நிறுவனம் ரின் வரலாறுகளையும் பல்வேறு கவிஞர்கள், Sளர்கள், அரசியல் தலைவர்கள் என்போரது
குறிப்பாக தமிழ் அரசியல் தலைவர்களின் காண்ட ஒப்பந்தங்கள், அரசியற் கட்சிகளின் ப்படுத்த நாம் தவறக்கூடாது.
ள ஆவணப்படுத்துவதற்கு அப்பால் காட்சி ர்சிப்பது பயனுடையதாக இருக்கும். குறிப்பாக பான்றவற்றையும் ஆவணப்படுத்துவது நல்லது. பபடுத்த இனவ நன்கு உதவும்.
சி.அ.யோதிலிங்கம் பத்திரிகை ஆசிரியர் 'இது நம் தேசம்'
நூலகம் நிறுவனம்

Page 29
முஸ்லிம் ஆவணகம்
முஸ்லிம் ஆவணகம் [Muslim Archive] என்ட முன்னெடுக்கப்படும் ஒரு சிறப்புச் சேகரச் செயற் ஆவணகத்திற்கான திட்டம் 2003 இல் உருவானது. பிரதிகள் செயற்றிட்டம் எனக் குறிப்பிடப்பட்டது)
அச்செயற்றிட்டம் தொடர்பாக நேத்ரா தொ அன்று நூலகம் நிறுவனம் சார்பாக க,சசீவன் வழங்கியிருந்தார். அந்த நேர்காணலில் முஸ்லிம் | ஆவணப்படுத்த வேண்டியதன் தேவையினைச் சுட சமூகங் கள் ஆவணப்படுத்தலின் தேவை உணராதிருப்பதனையும் சசீவன் சுட்டிக் காட்டியிருந் முஸ்லிம் எழுத்தாவணங்களின் ஆவணப்படுத்தல் நிகழ
நுாலகம் இயக்குனர் க. டரீயன் இத்திட்டம் பற்றி
கலந்துரையாடும் போது
இச் செயற் றிட் ட ம் அக்கரைப்பற்றிலிருந்து இணைப்பாளர் லறீப்தீன் ரஜீப் இனால் செயற்படுத்தப்பட மஹ்ரூஃப் பெளஸர் மற்றும் எம்.ஐ.எம். ஜபீர் இனால் முன்னெடுத்துச் செல்லப்பட்டது. தொடர்ந்தும் முஸ்லிம் ஆவணகம் நூல்க நிறுவனத்தின் இணைய எண்ணிம நூலக வலைத்தளத்தினூடாக (444.11]]lalhai11,Gr) செயற்படுத்தப்படுகிறது. இதுவரை எழுத் தாவணங்கள் மட்டுமே வெளியிடப்பட்டுள்ளன. அவை நூல்கள், இதழ்கள், பத்திரிகைகள், பிரசுரங்கள் என நான்கு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுக் காட்சிப் படுத்தப் பட்டுள்ளன, மீள்பார்வை, அல் ஜசீரா ஆகிய 20 பத்திரிகைகளின் சில் பிரதிகளும் பெருவெளி, முஸ்லிம், முஸ்லிம் மித்திரன் போன்ற 23 சஞ்சிகைகளும் 68 நூல்களும் தி1 பிரசுரங்களும் எண்ணிம நூலகத்தில் இதுவரை ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
சய்ய
'ஆண்டு மலர் 2013

14 ILII,AHIAH1 FHIh Tidi
பது நூலக நிறுவனத்தினால் அரிட்டம் ஆகும், முஸ்லிம் (அப்போது அது முஸ்லிம்
ரலைக்காட்சியில் 2008.12.20 1 நேர்காணல் ஒன்றினை ஆவணங்களைச் சேகரித்து ட்டிக் காட்டியதோடு எமது
யை, கட்டாயத் தினை தோர். மூன்று கட்டங்களாக வேண்டும் என்பதும் சுட்டிக் காட்டப்பட்டது.
1. ஆவணங்கள் தொடர்பான ஆய்வு, தேடலை
மேற்கொண்டு அவற்றை அடையாளங் காணுதல்.
2, ஆவணங்களை கொண்டிருப்போரைத் தொடர்பு கொண்டு
அவற்றினைப் பெற்றுக் கொள்ளுதல்.
3. மின்பிரதியாக்கம் செய்து மின்னூல்களாக இணையத்தில்
வெளியிடுதல்.
2008 இல் திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டபோதும் அதனைச் செயற்படுத்துவதற்கான ஆளணி தொடர்புகள், நிதி ஆகியவற்றினை ஒருங்கிணைப்பது சாத்தியமாக இருக்கவில்லை, 2011' செட் டெம்பர் மாதத்திலேயே எமது எண்ணிம நூலக வலைத் தளத்தில் முளப் லிம் ஆவணகத்துக்கான ஒரு பகுதி ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
=ாந்துறையிலிருந்து நூல்களை எண்ணிமப்படுத்தி எமக்கு உதவும்
திரு. லரீப்டன் ரசீப்
Page 2T

Page 30
(மலை1tiக ஆ5
மலையக ஆவணகத்தை விருத்தி செய்யுமுகமா இச்செயற்பாட்டுக் குழுவினருடன் மலையகம் சார்ந்த ஆவணம் மேற்கொள்ளலாம் என்பதுபற்றி ஆழமாகக் கலந்துரைய
மிக விரைவில் ஆவணப்படுத்தல் சார்ந்து மக்களுக்கு விளக்கமளிக்கும் கலந்துரையாடல்களும் மலையக ஆவணபடுத்தல் திட்டமும் மலையகத்தில் கண்டி, ஹட்டன், பதுளை நகரங்களில் எதிர்வரும் தை
மாதம் நடாத்தத் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.
Neய
Dealers in Genui
# 267, 265, Galle Ro
Tel: 2360651,
Web * WWW
FaUE 28

(ற)
NOOLAHAMI
THH N là A, T IH1".
வணகம்
க செயற்பாட்டு குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டது. பகளை ஆவணப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை எவ்வாறு மூடப்பட்டது. அத்துடன், மின்வருடல் தொடர்பான
தொழில்நுட்ப விளக்கங்களும் எமது நிறுவன ஊழியர்களால் இக்குழுவில் பங்கேற்ற மலையகப் பிரதிநிதிகளுக்கு அளிக்கப்பட்டது.
அதன் பிரகாரம் 25 மலையக நூல்களை எண்ணிமப்படுத்த ஆரம்ப நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்ததோடு அவற்றில் நீ நூல்களை என் ணிமப் படுத்தி எமது எண்ணிம நூலகத்துடன் பகிரவும் செய்தார்கள். இதுவரை 38 நூல்களும் 0] பிரசுரங்களும் $6 சஞ்சிகைகளுமாக மொத்தம் 108 மலையக . வெளியீடுகள் எண் ணிம நூலகத்தில் ஏற்றப்பட்டுள்ளன.
.  ெ3 2 2 3
மலையக ஆவணக செயற்பாட்டுக் குழு
cesha Jewellers
He 22kt Gold Jewellery
pad, Wellawatte, Colombo 06.
2503413, Fax: 2363576 w.ganeshajewelers.lk
நூல்கம் நிறுவனம்

Page 31
பயாசி
நூலகம்
Noolaham Four 28.04.2013 திக சங்கரப்பிள்ளை நடாத்தப்பட்ட 1 பங்குபற்றும் வா சார்ந்த பே கல்வியாளர்களி துறைகளிலும்
அதனாலான ப,
அரங்கேறின. | தந்திருந்த ஆர்வலர்களின் ஊளக்க ஆர்வலர்கள் கைகளில் கிடைக்கப் மிகவும் பயன் தருவதான ஆவன குறிப்பிடத்தக்க செயலாற்றுகைகள், பங்கேற்பாளரிடத்திலும் திருப்திக நேரசூசிகைக்கமைய செளகரியமான முழுமையாக ஈர்த்திருந்தன.
இன்றைய யுகத்தில் மனிதன் வழங்கலிலும், தகவல் பெருக்கத்த மனிதனுக்குப் பயன்படுகின்றது என்பது ஆரம்பமறியாத் தமிழ் மொழியினதும், தொன்மையான தகவல்களையும் அது வருகின்றன என்பதும் ஆர்வலர்களின அரங்குகளினூடே முன்வைக்கப்பட்ட - மொழி, சமய, கலைப்பண்பாடு சார்ந்த விழுமியத்தை எம்மிடையே ஏற்படுத்தி அமைந்திருந்தது வாசிக்கப் பட்ட ஆவணப்படுத்துதலின் முக்கியத்துவத் விடயங்களிலும் தகவல்களிலும் பாரி ஐயமில்லை. ஓரே நேரத்தில் (Sirrhul பயன்தரும் அரங்குகள் அரங்கேறி இருந் சிரமமானதொரு தெரிவு ஆர்வலர்கள் கை
ஆண்டு மலர் 2013

%ILIAHAM] | FITMALIK ITTIE 14
னர் கருத்து
எனது பார்வையில்
ridatian என்ற அமைப்பினால் 27.04.2013, நதிகளில் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கம்
மண்டபம், வினோதன் மண்டபங்களில் "தமிழ் ஆவண மாநாடு - 2013" இல் ய்ப்புப் பெற்றிருந்தேன், அறிவும் புலமையும் ராசிரியர்கள் தலை மையின் கீழ் பனால் அரங்குகளுடே, பல்வேறுபட்ட
ஆவணப்படுத்தலின் முக்கியத்துவமும் பன்களும் ஆய்வு செய்யப்பட்டு சிறப்பாக நாட்டின் பலபகுதிகளிலிருந்து வருகை ம் குறிப்பிடத்தக்கதாய் அமைந்திருந்தது. பெற்ற மாநாட்டு முன்மொழிவுக் கோவை அமாகும். நூலகம் உத்தியோகத்தர்களின் - பராமரிப்புகள் அனைத்து அரங்குகள் கரமாகக் காணப்பட்டது. அரங்குகள் சூழ்நிலையில் ஆர்வலர்களின் கவனத்தை
அக்கான அடிப்படைத் தேவைகளுள், தகவல் திலும் தொழில்நுட்பம் எவ்வளவு தூரம் தை அறிந்து கொள்ள வாய்ப்பளித்திருந்தது. அதனைப் பேசிய மாந்தர் சார்ந்த பல்வேறு வை எவ்வாறு மரபுவழி மேற்கொள்ளப்பட்டு டையே அறியத்தரப்பட்டன. இம்மாநாட்டில் அனைத்துத் தலைப்புகளும் எமது வாழ்வியல் வையாய் அமைந்து, மிகவும் உயர்ந்ததொரு யே சிறந்ததொரு இரண்டு நாள் மாநாடாக
- ஆய்வுக்கட்டுரைகள் அனைத்துமே கதை மட்டுமல்லாது, பல அறியப்படாத ரிய விழுமியத்தை ஏற்படுத்தின என்பதில் arnegusly ) இரண்டு மண்டபங்களில் சிறந்த தனவானாலும், எவ்வரங்கில் பங்கேற்பது என்ற கயில் விடப்பட்டிருந்தது.
திருமதி. இராஜினி தேவராஜன்
மூத்த எழுத்தாளர்
Page 23

Page 32
தாபனங்களை ஆ
பாடசாலைகள், கல்வி நிறுவனங்கள், சமயத்தலங்! மன்றங்கள், கழகங்கள் முதலிய சகல தாபனங்களும் நூல் செயற்றிட்டத்தின் கீழ் ஆவணப்படுத்தப்படுகின்றது.
- பாடசாலைகளை ஆவணப்படுத்தல்
இலங்கைத் தமிழ் பேசும் சமூகத்தின் தாபனங்கணம் பாடசாலைகளை ஆவணப்படுத்தும் பணியை நூலகம் தெ கல்விரீதியான உயர்ச்சியில் " பாடசாலைகள் பெரும் பங்கு குறைந்தது பாடசாலை கல்வியை மேற்கொண்டுள்ளனர். மறக்கமுடியாத தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதோடு இவர்களி. செலுத்தி நிற்கின்றன. பாடசாலை காலங்களிலேயே வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. பாடசாலை தொடர்பான பங்களிப்பாவது பதியப்பட்டிருக்கின்றதோடு கழகங்கள், வின் இவர்களின் விடயங்களும் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையான பிரதிகள் பதிப்பிக்கப்ப எண்ணிமப்படுத்திப் பாதுகாப்பதன் மூலம் என்றும் மனதி அசைபோட முடிவதுடன் துறைசார் எழுத்தாளர்களின் ஆரம்பம் அமையும். இதன் பிரகாரம் பாடசாலைப் பிரசுரங்களை எ றோயல் கல்லூரி தமிழ்பிரிவு மற்றும் யாழ்.இந்துக்க எண்ணிமப்படுத்தியுள்ளது.
வேத்தியர் தமிழால் 1964 முதல் 2012 வரை வெளியிடப்பட்ட 93 வெளி எண்ணிமப்படுத்தியுள்ளது. அவ்வாறே இவ்வெளியீடுகள் இறுவட்டையும் Royal College Union Skill Centre இல் வைபவத்தில்நூலகம் நிறுவனத்தாருடன் இணைந்து வெள
Page 3]

NOOLAHAM FIL/ ALTATIார்க்
டவணப்படுத்தல்
கள், சமய அமைப்புக்கள், அரங்குகள், நூலகங்கள், ஷகம் நிறுவனத்தின் தாபனங்களை ஆவணப்படுத்தல்
ள ஆவணப்படுத்தும் செயற்றிட்டத்தின் முதற்கட்டமாக Tடங்கியுள்ளது. இலங்கை தமிழ் பேசும் சமுகங்களின் 4 வகிக்கின்றன. 48 இற்கும் மேற்பட்டவர்கள் ஆகக்
இவர்களது பாடசாரைப் காலங்கள் வாழ்க்கையில் ன் ஆளுமையிலும் நடத்தை கோலத்திலும் செல்வாக்கு ப பெரும்பான்மையானவர்களின் எழுத்தாற்றல்கள் - சஞ்சிகைகள், ஆவணங்களில் ஏதாவது சிறிய பளயாட்டு, கல்வி போன்ற செயற்பாட்டுகள் தொடர்பான
பட்டு காலவோட்டத்தில் அருகிவரும் இவ்வாக்கங்களை சனில் இருந்து மறையாத பாடசாலை காலங்களை பகால் எழுத்து செயற்பாடுகளை ஆராயக்கூடியதாகவும் ண்ணிமப்படுத்தும் திட்டத்தின்படி இதுவரை கொழும்பு கல்லூரி வெளியிட்ட கணிசமான ஆவணங்களை
பணம் வெளியீடு
Pயீடுகளை நூலகம் நிறுவனம் இத்திட்டம் மூலம் ரின் தொகுப்பான "வேத்தியர் தமிழாவணம்" எனும் 6 2018 மார்ச் அன்று நடைபெற்ற இறுவட்டு வெளியீட்டு ரியிட்டு வைத்தது.
இவத்தியர் தமிழாளாணம்
வேத்தியர் தமிழாவணம்
H-1-படப்E, E-க. டா
பாடலாம் தெம் #பட்டா பார்
2 0 0
'நூலகம் நிறுவனம்

Page 33
யாழ். இந்துக்கல்ல
நூல கம் நிறு வ னம் யாழ் .இந் துகீ கலீ த எண் ணிமப்படுத்தியுள்ளது. இதில் 1983 இல் 6 1933' என்ற தலைப்பில் அமைந்த வெளியீடு சிவஞான வைரவர் கோயில் குடமுழுக்கு விழா அத் துடன் வெளியீடுகள் அனைத்தையும் 'ஆர! *ஆரமீ - இந்துவின் ஆவணக் களஞ்சியம்' என் இணைப்பாக வெளியிட்டு வைக்கப்பட்டது.
இவ்விரு செயற்பாடுகளும் பழைய மாணவர் ஆர்வலர்களின் ஆக்கபூர்வமான விமர்சனத்தையும் [ விரைவில் தமது எழுத்தாவணங்களை எண்ணிமப்படுத் முதற்கட்டமாக 20 பாடசாலைகளின் ஒப்புதல் ! முன்னெடுக்கப்படுகின்றது.
தமிழ் பேசும் சமூகங்கள் சந்தித்த இயற்கை பாடசாலைகள் தமது ஆவணங்களைத் தொலைத்து இடர்பாட்டை எதிர்கொள்கின்ற போதிலும் இத் திட்டத் பாடசாலை சமூகத்திற்கு மீட்டுத்தரும் அளப்பரிய கைங்
ஆண்டு மலர் 2013

14 ILLAIHT.4MT
TIMILIATIATI 1 %
பாரியின் ஆரம் வெளியீடு
அரியினால் வெளியிடப் பட்ட வெளியீடுகளை "வளிவந்த 'By Laws of the Jaffna Hindu College முதல் 2013 இல் வெளியான 'யாழ். இந்துக்கல்லூரி மலர்' வரை 135 வெளியீடுகள் உள்ளடங்கியுள்ளன, B' என்ற பெயரில் இறுவட்டாக தயாரித்து அதனுடன் ற தலைப்பில் இறுவட்டின் உள்ளடக்க கைநூல் ஒன்றும்
CALI. Bey'heliocentlow, Colombo, Sri La Pili
YOUNG HINDU
[பு If -
அது ரிக்,
-E: தர்கா கட.
ஆரம்
போரின் பாரியார் பம்புரி
க Iங்கடப பா.
VOLUME OWNE
பர்பாம்.. காங், பட்டார்.
----- ராரா.
P) 0 2
களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளதுடன் சமூக பெற்றுக்கொடுத்துள்ளது. மேலும் இத்திட்டத்தில் இணைந்து த பல பாடசாலைகள் ஆர்வத்துடன் முன் வந்திருக்கின்றன. பெறப்பட்டு முழுவீச்சில் எண்ணிமப்படுத்தும் செயற்பாடு
5 அனர்த்தங்கள், போர், இடப்பெயர்வுகள் காரணமாக சில விட்டன. இவற்றின் ஆவணங்களை சேகரிப்பதில் பெருத்த தின் மூலம் தேடிப்பெற்ற பெரும் ஆவணப் பொக்கிஷத்தை
கரியமும் நடைபெற்றுக் கொண்டிக்கின்றது.
Page 31

Page 34
பயனர் க
நூலகம் - ஓர் அ
| "வீட்டுக்கு புத்தகங்கள் இல் சத்திரம் போன்றது நண்பன் புத்தகம் புத்தகங்களைப் 5 சிந்தனைகள் பிற நமது ஆற்றல் | உற்சாகம் அற்.
நிறைவுபெறும் , துணைபுரியும்! வாழ்க்கை மேம்படும்! முன்ே பற்றி நிறையவே பேசலாம்.
நூலக பயன்பாட்டில் எனது சிறிய நினைக்கின்றேன். எமது நாட்டுப் பேராசி தங்களது துறைசார்ந்து சேகரித்து வைத் வைத்திருக்கும் பேராசிரியர்கள் தங்களிட தம்துறைசார்ந்தும் பிற துறைகள் சார்பு வைத்திருப்பர். அவ்வாறு தனக்கென பெரிய | பேராசிரியரிடம் நான் ஒருதடவை "எனது நூ புத்தகங்களை சேர்த்து வைத்திருக்கிறேன் ே "அதெப்படி, தன்னுடைய நூலகம் எங்கிருக் noolaham.org" எனக் கூறினேன். "அப்படியா இ ஒரு காழ்ப்புணர்வை பெளிப்படுத்தினார். புத்தகசாலைகளுக்குமுண்டு. இவ்வகையான = இருக்கிறது என நினைக்கும் போது கவலை நிற்கும் சூரியனைக் கைகள் கொண்டு மறைக்க
எமது நாட்டுப் பெரும்பாலான பா இச்செயற்பாடு அதாவது நூலகத்தின் எனக்குப்படவில்லை, பிள்ளைகள் பாடசான அதிகளவில் அனுமதிக்கப்படுவார்களாயின் மீ ஏற்பாடுகளை தாங்கள் பாடசாலைகளில் செயற்பு
தங்களது இணைய நூலகம் எனக்கு எப்பொழுதும் உலாவிக்கொண்டே இருப்பேன்.
Page 32

சூLIITATH441 -- FHII RITATIOH4
ருத்து
றிவியல் பூங்கா
த வெளிச்சம் தருவது சாளரம். பலாத வீடு, சாளரங்கள் இல்லாத து."- நம்மை ஏமாற்றாத ஒரு சிறந்த | என்றால் அது மிகையல்ல. நல்ல யாசிப்பதால் அறிவு வளரும், உயர்ந்த, ]க்கும், எண்ணங்கள் நேர் பெறும்,
பெருகும், திறமைகள் மிளிரும், றெடுக்கும், சோர்வு அகலும், மனம்
முடிவுகள் எடுக்க புத்தகம் னற வழி துலங்கும்! இவ்வாறு புத்தகம்
| அனுபவம் ஒன்றைப் பகிரலாம் என ரியர்கள் பலர் பல புத்தகங்களைத் -திருக்கின்றனர். அவ்வாறு சேகரித்து உம் பல புத்தகங்கள் இருப்பதால் ந்தும் பல விடயங்களை அறிந்து நூப்கம் ஒன்றை நிறுவி வைத்திருக்கும் ஒப்கத்திலும் பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட "சர்" என கூறியதும் அதிர்ந்துபோனார். கிறது" என கேட்டார். "அதுதான் சேர் தை ஏன் இவர்கள் செய்கிறார்கள்" என - இந்தக்காழ்ப்புணர்வு ஒரு சில ஓர் மனப்பாங்கு எமது சமூகத்தினருக்கு யாக இருக்கிறது. ஆயினும் ஒளிபரப்பி சத்தான் முடியமா?
படசாலைகளுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் பயன்பாடுபற்றி தெரிந்திருப்பதாக லகளில் நூலகத்தைப் பார்வையிட கெச்சிறப்புடையதாயிருக்கும். இதற்கான படுத்துவது ஏற்புடையதாகவிருக்கும்.
| ஓர் அறிவியல் பூங்கா. அதில் நான்
எஸ். இந்திரகுமார் இதழாசிரியர் - 'அகவிழி"
நூலகம் நிறுவனம்

Page 35
தமிழ் ஆவன
தமிழ் ஆவண மாநாடு Dாணா 2013
TH DEUTETUTION
மாரியா பாம் E 4 பார்
- ப்ரம்: FT, E.
| E 1
T - 1 ( )
இலங்கையின் தமிழ்பேசும் சமூகங்களில் மர பறிவுச் செ ல் வங் களை ஆவணப் படுத்த பிட் பேணிப்பாதுகாத்தல் மூலமாக, தற்போதைய, எதிர்காள் தன்ப்ேமுறையினருக்கான அறிவுப்பகிர்வுப் பணியை செவ்வனே செய்து வருகின்ற "நூலகம் நிறுவனம்" 2013ஆம் ஆண்டில் தனது எட்டாவது ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு தனது ஆண்டு விழாவுடன் கூடியதாக 'தமிழ் ஆவண மாநாடு 2013' ஐ நடாத்தியது. "ஈழத்துத் தமிழ் சூழலில் ஆவணப்படுத்தலும் பேணிப் பாதுகாத்தலும் எனும் தொனிப்பொருளில் நடைபெற்ற, இம்மாநாடு கடந்த 2013 ஏப்ரல் மாதம் 27, 28 ஆம் திகதிகளில் நடைபெற்றது. இலங்கையில் ஆவணப்படுத்தல் தொடர்பாக நடைபெற்ற முதல் மாநாடு என்ற வகையில், இது தனித்துவம் பெறுகிறது. இம்மாநாட்டில் நடாத்தப்பெற்ற எட்டு அரங்குகளும் கொழும்பு தமிழ்ச்சங்கத்தின் - சங்கரப்பிள்ளை மண்டபத்திலும் வினோதன் மண்டபத்திலும் இடம்பெற்றன.
அரங்குகள் ஓர் கண்ணோட்டம்
1. ஆவண ப் ப டுத் தலும் தொழில்நுட்பமும் - அரங்கு
தலைமை : பேராசிரியர் வ, மகேௗப்வரன்
இவ்வரங்கில் தமிழ் சூழ லில் ஓவியங்களை ஆவணப்படுத்தல், மனித ச மு க வ ர ல ா ற  ைற புகைப்படக்கலை மூலம் பாதுகாத்தல், ஈழத்து சித்த மருத்துவ ஏட்டுச்சுவடிகளை பாது காத்தல், அழிவாபத்தில் உள்ள ஆவணங்களைப் பாதுகாப்பதில் எண்ணியப்படுத்தலின் முக்கியத்துவம் மற்றும் பண்டையகால ஓலை மற்றும் காகித ஆவணங்
ஆண்டு மலர் 2013

NUOLAHAM
FILALITHI 14
T மாநாடு - 2013
2. வரலாறு, தொல்லியல், மரபுரிமை - அரங்கு
தலைமை : பேராசிரியர் சி.பத்மநாதன்
இ வ வர ங க ல் இல ங் கைத் தமிழர் மரபு வழி க கட் டிடச் சூழல்களும் அவற்றை ஆ வ ண ப் ப டு த த லும் , யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டில் டச்சுக்காரர்கள் காப் பண்பாட்டுச் செல்வாக்கு : ஒரு வரலாற்றுப்பார்வை, மட் டக் களப்பு தேசத்தில் கண்டறியப் பட்ட கல்வெட்டுக்களும் , கல் வெட்டாய் வின் இன்றையபோக்கும், வெல்லாவெளி கிராமத்தின் வர லாறு ம் தொ ல் லி ய ல் எச் சங் க ளை ஆவணப்படுத்தலும் மற்றும் மட்டக்களப்பு பழுகாமத்துச் சாசனங்கள் முதலான ஐந்து கட்டுரைகள் வாசிக்கப்பட்டன.
"இன்று வரலாற்றில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு ஓடண்மைக்கு புறம்பானவை சொல்லப் பட்டு வருகின்றன. எனவே தகுந்த ஆதாரங்களுடன் உண்மைகளை வெளிப்படுத்தின் மட்டுமே வித்துவ உலகம் ஏற்றுக்கொள்ளும்" என பேராசிரியர்
சி.பத்மநாதன் நிறைவுரையில் உரைத்தார்.
3. நாட்டாரியல் அரங்கு
தலைமை: பேராசிரியர் சி. மௌனகுரு
அவ வர ங் கில் கிழக்கிலங்கை தமிழ் நாட்டார் கதைகள், மட்டக்களப்பு வழிபாட்டு மரபுகள் - பத்ததிகள், ஈழத்து வாய்மொழிப் பாட ப் கள் மற் றும் மட்டக்களப்பு தமிழ், முஸ்லிம் மக்களிடையே நிலவிய நாட்டார்க்
கதைகள் முதலிய | நா ன கு ஆ ய வு க
| கட்டுரைகள் சமர்பிக்கப்பட்டன.
Page 33

Page 36
நிறைவுரையில் பேராசிரியர் சி.மெளனகுரு "நுணுக்கமாக கட்டுரைகளின்
அனைத்து ஆய்வுக் கூறுகளையும் உடைத்து அவற்றின் நுண்ணரசியலைப் புரிந்து அதன் அடியாழத்தை நோக்கியமையாக ஆய்வுகள் அமைய வேண்டும்" என்று ஆய்வாளர்களை நெறிப்படுத்தினார்.
4. கலை - அரங்கு
தலைமை : பேராசிரியர் சபா. ஜெயராசா
இ வ வர ங் க ல் கிழக்குப்பல்கலைக்கழக சுவாமி விபுலானந்த அழகியற் கற்  ைக கள் நிறுவகத்தில் நாடகமும் அரங்கியலும் கற்கைநெறி ஆரம்பிக்கப்பட்டதிலிருந்து இன்று வரைக்கும் அங்கு நடைபெற்ற நிகழ்வுகள், மட்டக்களப்பில் ஆற்றுகை செய்யப்பட்ட வீதி நாடகங்கள், 1980 களிலிருந்து 2012 வரையான இராவணேசன் வடமோடி நாடகத்தினது ஆடை அணிகலன்கள், ஒப்பனைகள், கிழக்குப் பல்கலைக்கழக நுண்கலை பீடம் நடாத்திய கலை நிகழ்வுகள், மட்டக் களப்பில் உருவாக்கம் பெற்ற குறுந்திரைப்படங்கள் மற்றும் கிழக்குப் பல்கலை க்கழகத்தின் நுண்கலைத்துறை மாணவர்கள் சமர்பித்த பெரும் ஆய்வுக் கட்டுரைகள் (Dissertation) முதலிய ஆய்வுகள் அலசி ஆராயப்பட்டன,
குறித்த ஆய்வுகளை சுவைபட விமர்சித்து பேராசிரியர் நிறைவுரையாற்றினார்.
ஓ இ E = ( 4 5 5 (h F க = 18 19 ஒ கே E fx 1 4
5. சமூகம் - அரங்கு
தலைமை: பேராசிரியர் செ.யோகராஜா
இவ்வரங்கில் ஆரை யம்பதி தமிழ்ச்சமூகம், யாழ்ப்பாணத்தின் தமிழ்
வைத்தியத்திற்காக பாடுபட்டோர், கவிஞர் சுபத்திரனின் வாழ்க்கை, க ன 50 , அ ர ச ய ல செயற்பாடுகள், தமிழ்பேசும் வேடர்களில் வழிபாட்டு மரபு
Page 14

NUOLAHAM
FIELALITTL:*
தமிழ்மொழியும் இலக்கியமும் - அரங்கு தலைமை : பேராசிரியர் சி.தில்லைநாதன்
NOOLHAM
|THI 4 [14. TI_1%
| இவ் வரங் கில் தமிழில் பதிவாகும் சவர்க்கவிதைகளும் அவற்றின் ஆவணப்படுத் கலுமென்ற ஆய்வும், மொழி இலக்கியப்பகிர்வுகள் ஆவணப் படுத்தப் பட வேண்டிய ஆவணப் டுத் தத் தவறிய ஆ ரம் பகா ல ஈழத் து இலக்கியமுயற்சிகள் என்ற ஆய்வும், ஈழத்தில் தான்றிய சதக இலக்கியங்கள் - ஓர் ஆய்வு என்ற |பாருளிலும், பொலநறுவை மாவட் டத் தமிழ்மக்களின் சிறுவர் விளையாட்டுப்பாடல்களும் ஆவணப்படுத்தலும் என்ற ஆய்வும், தமிழில் பாலடைவுகள்: அறிதலும் ஆவணப்படுத்தலும்
ன்ற ஆய்வும், இலங்கையில் பனையும் பனை தொடர் பான மொழிவழக்குகளும் என்ற பொருளிலும், தமிழில் அச்சேறிய முதல் ரால்களும் அவற்றைக் கண்டுபிடித்த தனிநாயகம் அடிகளாரின் பெருமுயற்சியும் என்ற ஆய்வும், பரலாறும் மற்றும் கிழக்கிலங்கை கிறிஸ்தவ இதழ்கள் - தொண்டன், வெட்டாப்பு என்பன குறித்த சிறப்பு ஆய்வும் போன்ற தலைப்புகளில் எட்டு ஆய்வுக்கட்டுரைகள் வாசிக்கப்பட்டன.
நிறைவுரையில் பேராசிரியர் சி. தில்லைநாதன் வழக்கிழந்த சொற்கள் அவற்றின் பொருள் போன்றவை ற்றிய ஆவணமாக தற்போதய காலகட்டத்திற்கு இலங்கை தமிழ் அகராதி ஒன்று தொகுக்கப்பட வண்டியது அவசியம்" என வலியுறுத்தினார்.
நூலகம் நிறுவனம்

Page 37
நூலகவியல் அரங்கு
தலைமை: பேராசிரியர் சோ. சந்திரசேகரம்
அங்கு உயர்கல்வித் துறையை சர்வதேச தரத்திற்கு உயர் த்த நூலகத்தகவல் பரி ம ா ற் றத தின் பங் கு , யாழ்ப்பாண பொதுசன நூல்க வர லாறு , நுTல் தேட் டம் : மதிப்பீடு, யாழ். பல்கலைக்கழக நூலகத்திலுள்ள கிரந்த வடிவ வடமொழி நூல் களை ஆவணப்படுத்தல் மற்றும் இலங்கை பொது நூலக முறைமை என ஐந்து ஆய்வுக்கட்டுரைகள் சமர்பிக்கப்பட்டன.
நிறைவுரையில் பேராசிரியர் சோ.சந்திரசேகரம் "நுால் கங் கள் அறிவின் பிறப் பிட மாக வு ப சேகரிப்பிடமாகவும் இருக்கும் நிலையில் இவ்வரங்கு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. இளம் ஆய்வாளர்களின் பங்களிப்பு மிகுந்த மகிழ்வைத் தருகிறது" எல் மனமகிழ்ந்தார்.
| 2 2 0 0
"காலமென்னும் ஆழியிலும், காற்று ம
வரும் தலைமுறைக்க
படவிளக்கம் : இருப்பவர்கள் (இடமிருந்து வலம்) ஜே.திவாதரன், ஏ.அணுஹேமன், சி.சேரன், சி.டமாதரன், ரீ.கோ
நிற்பவர்கள் இடமிருந்து வலம்) = (கே.சிந்துஜன், எம்.அருள்கும் எப்.நிசாந்தினி, எஸ்.ஷாலினி, வ.ஜெயனி, எளப்.வராஹினி, ரி.வி
நிற்பவர்கள் பின்வரிசை (இடமிருந்து வலம்) ; எஸ்.சுபேசன், எ எளப்..ஆதிராஜன், எம்.சுதாகர், கே.கிருபாகரன் நதீசன், எஸ்.கே
ஆண்டு மலர் 2013

NOOLAHAM
| IFKHIL K LATH4
8. பண்பாடு - அரங்கு
தலைமை: கலாநிதி செல்வி. திருச்சந்திரன்
கிறிஸ் தவ மத வருகையால் இலங்கை தமிழ் மக்கள் வாழ்வின் தாக்கம், ஈழத்தில் திரெளபதி வழிபாட்டின் பரம்பல், யாழ்ப்பாண மக்களின் பாரம்பரிய உணவு முறைகள் மற் று ம் அ ர ச ற ற தேசங்களில் ஆவணப் படுத்தல் முயற்சிகள்
இயங் க வேண் டிய வழிமுறைகள் என நான்கு ஆய்வுக் கட்டுரைகள் சமர்பிக்கப் பட்டது.
"பல்கலைக்கழக ஆய்வுகள் பெரும்பாலும் குறிப்பிட்ட சிந்தனை வட்டத்துக்குள் புள்ளிகள் சார்ந்து இயங்குகின்றன. வெளி ஆய்வுகள் கட்டற்று இயங்க முடிகிறது. இளைஞர்கள் இவ்வாறான மாநாட்டு முயற்சியில் ஈடுபட்டதை மெச்சி பாராட்டுகிறேன்” என நிறைவுரையில் கூறினார்.)
9 229 ஓ 2 .
ழை ஊழியிலும் சாகாது நூலகம் தம் பணி பாய் உழைக்குமிந்த அணி"
பிநாத், வி.விமலாதித்தன், ஜி.சுந்தர், ரி.ஹரிஷாந், யோ.கௌரிசங்கர்
மார், எல்.ல்வன், எனம்,கஜானி, கே.சிவாலினி, எப்.ரமணிகேஸ்வரி, சிவனுஜா, ரி.மதுரிகா, ஆர். நிவேதிகா, க.சுரேஷ்குமார், ஆர்.பிரசாத்
எஸ்.சத்தியதேவன். வி.வரலக்ஷன், ஜெ.லடிப்ஸனம், கே.சரவணன், ௗதமன், வீ.சிவரஜன், ரி.நந்தகுமார், எனஸ்.பிரகாஷ், எஸ்..அலெக்ஸ்
Page 35

Page 38
MARUTHI MONEY EX
Authorised Foreign Curreno
Permit No: ECDI
WESTEE
UNIE
OHET TUI
அங்கீகாரம் பெற்ற வெளிநாட்டு
315, Galle Road, Tel–011 236 2086 Fax: +9411 236 2288
O GLOBE
VAVIL
.
DER Hayle Mach
FOTO
GLOBET
57, Jaffn
Va
Phone: 02423
07739
Jew F82, Tharmalingam Road, Va
Tel: 024-222
PUN
JE KORI
S.Prem
CTS Aca 61, 37th Lane (Pei
Colombo
Page 36

U
NOOLLAHLAM ICH NATHAN
CHANGE (PVT LTD. y Money Changer NVAUT/117
NSFER
நாணய மாற்று முகவர்
Colombo 06. Mobile:0772449225,0714 821 946
TRADERS
UNIYA
der for
y Farm Intries Ind
N Trucks RADERS a Road vuniya 35776 D68572
ellery avuniya.
0599
anath
lemy niquick Lane)
- 06
நூல்கம் நிறுவனம்

Page 39
பா.
எனது பார்
பொதுவாகவே ! எதிர்மறையானது ஆண்டுகளாக 2 பற்றிய சமூகப் ட என்றே சொன் சவால்களையும் சமூகம் எதிர்கெ
நிறுவனம் செய் பொறுப்பேற்று பெரும் பிரதிபலன்கள் இளைஞர்களுக்கு மிகவும் பெருமை: த
தமிழ் மக்களை புதிய அறிவுமைய ந பார்த்தால் அதில் இளைஞர்களின் - நிறுவனம் மக்களுக்கு அறிவிக்கின்றது நூல்களையும் சஞ்சிகைகளையும் இ (சேகரித்து வைப்பது என்பது ஒரு சாத பணியினுடைய சிறப்புக்கள் நீண்டகால
கூறவேண்டியது இல்லை,
அண்மைக்காலங்களில் பல தமிழ் அறிவுத்தேக்கம் ஏற்பட்டு வரும் இக்கால, (Access) இலகுபடுத்த வேண்டிய ஓர் அவ ('Timme Space) அப்பால் அறிவின் இருப் பெறுவதற்கான வழியே இந்த நூலகம்: நிறு
இப்பணி தொடர்ந்து நடைபெறுவதோடு மற்றும் சமூக அறிவியல் சார்ந்த நவீன அறி உதவிவரும் இந்த எண்ணிம நூபெக் பாராட்டுவதற்கு முழு தமிழ்ச் சமூகமும் முள்
பேராசி
ஆண்டு மலர் 2013

* 1L 114H4+)
| FITI * ITI ATIHTTAl
எர் கருத்து
ரவையில் நூலகம்
இளைஞர்கள் பற்றிய சிப் பார்வை சற்று 1. ஆனால் நூலகம் நிறுவனம் கடந்த பு ஆற்றிவரும் எண்ணிபமப்பணி இளைஞர்கள் பார்வையை முற்றாக மாற்றியமைத்துள்ளது ல்லவேண்டும். புதிய நூற்றாண்டில் நிலைமைகளையும் தேவைகளையும் தமிழ் Tள்ளும் வகையிலான பணிகளை நூலகம் து வருவதும் அப்பணியை இளைஞர்கள் ளை எதிர்பாராது, செயற்பட்டு வருவதும் ருவதாகும்.
பாற்றாண்டிற்கு யார் எடுத்து செய்வது என்று பங்கு முக்கியமானது என்பதில் நூலகம் - இந்த எண்ணிம நூலகத்தில் 13,ப்ப்ப் தமிழ் தழ்களையும் ஏனைய ஆவணங்களையும் காரண பணி அல்ல். இத்தகைய எண்ணிமப் நன்மைகள் பற்றி இவ்விடத்தில் விபரித்துக்
நூலகங்கள் மறைந்து போயுள்ளன. த்தில் அறிவு நூல்களிற்கான பெருவெளியை சியம் உண்டு. கால் இடவர்த்தமானங்களுக்கு பபிடமாக விளங்கும் நூல்களை இலகுவில் பவனம் செய்துள்ளது.
விஞ்ஞானம் மற்றும் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த திவை தமிழ்ச் சமூகம் முழுவதும் பரப்புவதற்கு
நிர்வாகிகளின் பணிகளை அங்கீகரித்து எவரவேண்டும் என்பதே எமது வேண்டுகோள்.
ரியர் சோ.சந்திரசேகரம்
Page 37

Page 40
பயனர் க
இணை யத்தில் ஓர் ஈழத்துத் தமிழ்
வெள்ளத்தால், 1 எண்ணிம ஆவணக் க எந்நேரமும் பயன்பர் களஞ்சியம். இந்த எ தைப்பொங்கல் தினத் ஈழத்து எழுத்தாளர்க உலகளாவிய அள கிடைத்தற்கரிய ஆயது வாழ்வோரும். எந்நேர
2012 இல் ஜூன் மா கொழும்புத் தமிழ்ச்சங்கத்தில், உலகத் த போது அங்கு பங்காளர்களாகப் பணியா பணியாளர் களைச் சந்தித்தேன். இளம்யுவதிகளுமே ஆவர். குறிப்பிட்ட சுறுசுறுப்பும், அர்ப்பன சிந்தனையுடனும் பல விபரங்களையும் அனேக அறிஞ பெரியோர்களுேக்கும் விளக்கமாக நூல்களையும் நூலகத்திற் பதிவதற்க கொண்டார்கள். தமிழை அழியவிடாது கா அசகாய சூரர்களாக இவர்கள் அங்கே உண்ம்ை.
அனேகமான பண்டிதர்களும், புலவர்களு 100 வருடங்களில் அழிந்து விடும் அபாயம் மொழி ஆய்வு அறிக்கை தெரிவித்துள்ளதா கவலையில் அலைமோதிக் கொண்டிருந்தார். எண்ணிம நூலகத்தைக் கண்ணுற்றார்களே கொண்டு, உலகுள்ளவரை தமிழ் அழியாது 5
"சென்றிடுவீர் எட்டுத் திக்கும் - கலைச் சேர்ப்பீர்" என்று பாரதி விடுத்த அறைகூவலை தரங்கெடாது, உலகுள்ளவரை திக்குத்திசை அழியாது காத்த பெருமை எண்ணிம நூல் மிகையாகாது. அந்த வகையில் நான் உள்ளம்
பேயவற். B.Com.
Page 38

NUOLAHAM FIL HITATIா 4
ருத்து
நூலகம் - எனது பார்வையில்
வெந்தணலால் அழிக்கமுடியாத ஓர் பாப்பகம் - எங்கிருந்தும் எல்லோரும் டுத்தக்கூடிய மாபெரும் அறிவுக் ண்ணிம ஆவணக் காப்பகம் 2005 தன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இதனால் களும் அவர்தம் படைப்புக்களும் வில் அறிமுகம் பெறுகின்றனர். ணங்களை உலகின் எந்த இடத்தில் சமும் பெற்றுப் பயன்பெற முடிகிறது. Tதம் 2, 3, 4 ஆம் திகதிகளில் தமிழ் இலக்கிய மாநாடு நடைபெற்ற ற்றிய எண்ணிம ஆவணக் காப்பகப்
அனைவருமே இளைஞரும் , - துறையில் ஆழ்ந்த அறிவும், பங்குபற்றியதுடன் நூலகம் பற்றிய பர்களுக்கும் எழுத்தாளர்களுக்கும், எடுத்தியம்பியதுடன் அவர்களது ான அனுமதிகளையும் பெற்றுக் ப்பதிலும் உலகைச் சுருக்குவதிலும் கொடிகட்டிப் பறந்தார்கள் என்பதே
ம், வித்துவான்களும் தமிழ் இன்னும் உண்டு என பிரான்சின் பரீளப் நகர க அறிந்து அல்லும்பகலும் ஆழ்ந்த கள். இவர்கள் இந்த இளைஞர்களின் யானால் உள்ளம் பூரித்து உவகை என்ற உண்மையை உடணர்பார்கள்.
செல்வங்கள் யாவும் கொணர்ந்திங்கு - (செயல் வடிவாக்கி கன்னித்தமிழைத் =யெல்லாம் எடுத்துச்சென்று தமிழை ப்கத்திற்கே உண்டு என்றால் அது = பூரித்துப் போனேன்.
சரோஜா (கலாபூஷணம்) Tip.in.Ed.M.Com (Hoா)
நூலகம் நிறுவனம்

Page 41
ஒன்பதாவது ஆண்டு நிறை
இலங்கையின் தமிழ் பேசும் சமூகங்களின் மர மூலமாக, தற்போதைய, எதிர்கால தலைமுறையினருக் நூலகம் நிறுவனம், 2014 ஆம் ஆண்டில் தனது ஒன்பது கூடியதாகத் தனது ஆண்டு விழாவை வரும் ஜனன் மண்டபத்தில் பிற்பகல் நான்கு மணியளவில் ஒழுங்கு (6
தட -உங்க பக்கம்
'தென்து
மீதமயி பரராரிரா
"தமிழ் ஆவண மாநாடு - 2013" ஆய்வுக் கட்டுரை கோனை வெளியீடு
'594
பி DO) பன்னிக்வேடம் மெய்நிகர் பள்ளிக்கூடம் அங்குரார்ப்பனர்
பரீட்சாள்பு
ஈழத்துத் தமிழ் பேசும் சமூகங்களின் ஆவணங் கொண்ட நூலகம் நிறுவனம் இதுவரை காலமும் எழு கொண்டிருந்தது. எனினும் எமது பாரம்பரிய கலை கல உருவாகியுள்ளது. எமது பாரம்பரிய கலைகளின் அ இவ்வாறான செயற்பாடுகளுக்கான ஆதரவும் குறைந்து அவற்றைப் பாதுகாப்பதோடு நில்லாமல் அவற்றை அவர்களை எம் கலைகளின்பால் ஈர்த்து அவை அ செயல்பாட்டையும் நூலகம் நிறுவனம் ஆரம்பித்துள்ளது
இதன் முதல் அங்கமாக, மட்டக்களப்பு பிர! அவுஸ்திரேலியா வாழ் இலங்கை தமிழ் பேசு நிகழ்வொன்றுமாக முதலாவது இணைந்த கலாசார . செய்துள்ளது. மேலும் அன்று பள்ளிக்கூடம் செயர்
வைபவமும், 'தமிழ் ஆவண மாநாடு 2013 - ஆய்வு இடம்பெறவுள்ளது.
ஆண்டு மலர் 2013

சூIIHLAIHALMT
FIL, AILIAT TITH4
வு விழாவும் கலாசார நிகழ்வும்
"பறிவுச்செல்வங்களை ஆவணப்படுத்தப் பேணிப்பாதுகாத்தல் கான அறிவுப் பகிர்வுப் பணியை செவ்வனே செய்து வருகின்ற ாவது ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு கலாசார நிகழ்வுகளுடன் பரி 4 ஆம் திகதி வெள்ளவத்தை இராமகிருஷ்ண மிஷன் செய்துள்ளது.
நவ சலங்கை'
போறாதோரா IETI INTINIETTEMİ
வணேசன்”
ITTETITILா 4படி பிராணார்
பகளை எண்ணிமப்படுத்தி பாதுகாக்கும் தார்மீக கடப்பாட்டை பத்தாவணங்களை எண்ணிமப்படுத்தலிலேயே அதிக கவனம் பாசாரங்களை ஆவணப்படுத்த வேண்டிய தேவை தற்போது ஆற்றுகைகள் தற்போது மருவி வருகின்றது. மக்களிடையே | வருகின்றது. எனவே நாம் எம் கலைகளை ஆவணப்படுத்தி உரிய முறையில் எமது மக்களிடம் கொண்டு சேர்த்து, ழிந்து போகாமல் மென்மேலும் வளர ஆதரவு அழிக்கும்
தேசத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் இராவணேசன் கூத்தும் ம் மாணவிகளால் அரங்கேற்றப்படவுள்ள பரதநாட்டிய நிகழ்வை ஒன்பதாமாண்டு விழாவுடன் கூடியதாக ஒழுங்கு பிறிட்டத்தின் வலைத்தளத்தை அங்குரார்ப்பணம் செய்யும் வுக் கட்டுரைத் தொகுப்பு' எனும் ஆய்வுமலர் வெளியீடும்
Page 39

Page 42
பயனர் க
நூலகம் பற்றிய
நூலகம் இணைய (வெளியிடப்படும் எழு கவிதை நூல்கள், படைப்புக்கள் பே
முன்னணியாகத் திக வாசிக்கக் கூடி இணையத்தள மான கொடுத்துள்ளம்ை ஒ
அது மாத்திரமின்றி புதிய நூலகம் என்ற பாராட்டுக்குரியது. நூல்களை இவ்வாறு ஆன் ரீதியில் வாழ்கின்ற தமிழ் பேசும் இலக்கிய என்பதில் ஐயமில்லை. ஈழத்து இதழ்களை இதழகம் என்ற ஒரு சிறு நூலை பிரசுரித்து சம் முகவரி ஆகியற்றை அறியச் செய்து சஞ்சிகை மகத்தானது.
Page 40 |
Page 4]

% LTTIA.IH.4,HI | FIT Hi K. [14TIH 14 |
கருத்து
எனது கருத்து
பத்தளமானது பல்வேறு மட்டங்களில் ஒத்தாளர்களின் படைப்புக்களை அதாவது சிறுகதை நூல்கள், நாவல்கள், சிறுவர் நன்றவற்றை உலகறியச் செய்வதில் பழ்கின்றது. தேடற்கரிய பல் நூல்களையும் ய வாய்ப் பை இந்த நூ லேகம் எது
வாசகர்களுக்கு அமைத்துக் சரு வரப்பிரசாதமாகும்.
ற இதழையும் வெளியிட்டு வருவதும் பணப்படுத்தி வப்பதானது உலகளாவிய ப உள்ளங்களை வெகுவாகக் கவரும் ஆவணப்படுத்தும் செயற்றிட்டத்தின் கீழ் ஞசிகைகளின் பெயர்கள், பிரதம ஆசிரியர், ககளையும் அறிமுகம் செய்து வரும் பணி
வெலிகம ரிம்ஸா மொஹம்மத்
பிரதம ஆசிரியர் பூங்காவனம் சஞ்சிகை
நூலகம் நிறுவனம்

Page 43
மட்டக்களப்பில்
சி.6
கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக பெற்றுவிட்டேன். ஓய்வு பெற்று இரண்டு வருடங்கள் கிடைக்கும் மனமகிழ்ச்சியும் மனநிறைவும் வேறு எந்த ஒர்
பல்கர் கற்பிக்கப் வாய்ப்புக்க காட்சி அ தோன்றுவ, படிப்பித்து செயற்படுத் அப்படி. ப உயர் பத சகிக்க வே
இதை அதிகம். இவற்றினின்று விடுபட்டுச் சுதந்திரமாக நான் என்னோடு பணியாற்றுகிறார்கள். பல்கலைக்கழக விரிவு உத்தியோகத்தர் எனப் பல தரத்தினர். அவர்களை | அழைக்கிறேன்.
ஒவ்வொரு ஞாயிறும் தவறாது காலை 8.30 மணி தொடக்கம் யோகாவுடன் ஆரம்பிக்கும் செயற்பாடுகள் மாலை 5.30 மணி வரை நீடிக்கும். ஒன்று கூடிப் படைப்பாக்க முயற்சிகளில் ஈடுபடுகிறோம். உடல் உள் பயிற்சிகள், கற்பனை செய்யப்பயிற்சி போன்றன அளிக்கப்படுகின்றன. எனது சக ஊழியர் பிறநாட்டு நாடகங்கள், கானப்கள், உள்நாட்டுக் கலைகள் என்பனவற்றிற்கு மல்ரிமீடியா, மூலம் பரிச்சயமாகிறார்கள். நாடகம் சம்பந்தமான நடிப்பு, பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுகின்றன. இப்பயிற்சிகளினுடாக புத்தாக்கம் செய்ய கண்டுபிடிப்பு செய்ய இங்குள்ளோர் பயிற்றுவிக்கப்படுகிறார்கள். சிலசமயங்களில் பாடசாலை மாணாக்கருக்கும் அரங்க ஆய்வுகூடம் பயிற்சி அளிக்கிறது.
ஆக்கத்திறனும் அறிவும் மிகுந்தோரை ஆய்வுகூடத்தில் பாடத்திட்டம் ஏன்? ஆய்வு தான் முக்கி கூடத்தில் புதியன கண்டு பிடிப்பது போல பல விடயங் காற்றுக்களைக் கண்டு பிடிக்க அவர்கள் ஊக்குவிக் ஆகி விட்டன. கூத்தும் பரதமும் என்று கண்டுபிடிப் எதிர்ப்பையும் பெற்றது. ஆய்வுகூடத்தில் வெற்றிதான் கிட்
ஆண்டு மலர் 2013

NUOLAHAM
| FIAL * [LATIHI 14
அரங்க ஆய்வு கூடம் மெளனகுரு |
க் கடமை ஆற்றிய நான் 2009 மார்ச் மாதத்துடன் ஓய்வு ரின் பின் அரங்க ஆய்வு கூடத்தைத் தொடங்கினேன். இதில் ந முயற்சியில் கோடி கொடுத்தாலும் கிடைக்காது.
கலைக்கழகத்தில் மாணவர்கட்குத் திறன்கள் (ஆட, பாட, எழுத படுகிறதேயொழிய ஆக்க சக்தியை வளர்ப்பதற்கான நள் கொடுக்கப்படுவதில்லை. அடக்குமுறைச் சமுதாயம் போல் ளிக்கும் நிறுவனத்துக்குள்ளிருந்து சுதந்திர சிந்தனையாளர்கள் து என்பது சவாலான விடயமே. பல்கலைக்கழகத்தில் க் கொண்டிருந்த காலத்திலும் என் சிந்தனைகள் பலவற்றைச் ந்தக் கடினமான நினைப்பு இருந்தது. அதன் அதிகார அடுக்கு ஈப்ருக்குப் பதில் சொல்ல வேண்டும். கனப் பற்றி அறியாதோர், வியிலிருந்து கொண்டு கலை பற்றி அபிப்பிராயம் சொல்வதைச் பண்டும்.
ஒவிட பல்கலைக்கழகத்துள் குழுவாதம், சுயநலம் என்பனவும் அமைத்த நிறுவனமே அரங்க ஆய்வு கூடம், இங்கு 32 பேர், ரையாளர்கள், பல்கலைகழக மாணவர், பாடசாலை மாணவர், நான் மாணாக்கர்கள் என அழைக்காது சக பயணிகள் என்றே
| உருவாக்கும் நிறுவனம் இது. இங்கு பாடத்திட்டம் இல்லை. யெம். பல் மூலகங்களையும் இணைத்து விஞ்ஞான பரிசோதனை களை (நடிப்பு, இசை, நாடக வடிவம்) கலந்து புதிய அவைக் கப்படுகிறார்கள். இவ்வாய்வு கூடம் தொடங்கிமூன்றுவருடங்கள் பு இதனூடாச் செய்யப்பட்டு பலத்த வரவேற்பையும் கூடவே டுமென்பதில்லை, தோல்விகளும் கிட்டும்.
Page 41

Page 44
(KK
E. நீ கர கர 5 ( 6 Gl ]
இங்கு உயர்வு தாழ்வு இல்லை
சமத்துவமே நி சமத்துவ மனநிலையில் தான்.
TETHII
நான் கடந்த 50 வருடங்களாகக் கற்றுக் கொண்டவற்றை), பழகிக் கொண்ட கொள்கிறேன், எனது புதிய சிந்தனைகளை அவர்களோடு மகிழ்ச்சியாகப் பொழுது கழிகிறது. ஆய்வை விடப் படைப்பு மிக முதலீட்டில் தான் இதனை நடத்துகிறேன். எனது உறவினர்கள் அறிந்தவர்கள். இதனால் எனக்கு கிடைக்கும் பெரும் இலாப் என்பது கோடி கொடுத்தாலும் கிடைக்காது.
Page 42

NOOLAHAM | FLALIK I ATHTH4
சுதந்திரமாகப் படைக்கும் ஒரு வெளியை பம் இங்கு வருவோருக்கு அளிக்கிறோம். அவர்களும் தந்திரமாகச் செயற்படுகிறார்கள், தமக்குள் இத்தனை புர் ப் கள் இருந்தனவா என அவர் களே பூச்சரியப்படுகிறார்கள். தங்களைத் தாங்களே கண்டு டிக்கிறார்கள். இதற்கென ஒரு கட்டிடம் எடுத்துள்ளோம், தற்கான ஓர் சிறிய நூல் நிலையமுமுண்டு. அந்த ளாகத்துக்குள் வந்ததும் கட்டுப்பாடற்ற ஒரு சுதந்திர உலகுக்குள் தாங்கள் வந்து விட்டதை உணர்வதாக புரங்க ஆய்வுகூடச் சக பயணிகள் கூறுகின்றனர்.
5. சிறிது பெரிது இல்லை. லேவுகிறது.
கற்பனை பீறிட்டுப் பாயும்.
பற்றை, என் அனுபவங்களை அவர்களுடன் பகிர்ந்து உரசிப்பார்க்கிறேன். புதிதாக நானும் படைக்கிறேன். இந்த மகிழ்ச்சி தருகிறது. இங்கு எல்லாமே இலவசம். என் ( சில உதவிகள் புரிகின்றனர். அவர்கள் என் போக்கை ம் நான் அடையும் மனமகிழ்ச்சி தான். இம்மனநிறைவு
நூலகம் நிறுவனம்

Page 45
இராவணேசன்
புதுப்பித்தவர் பதிப்பித்தவர் பிரதேச மட்டத்தில் அறி மட்டத்தில் அறிமுகம் செய்தவர் தமிழரின் நாடக மூலsே
"பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் வழுவல் மாற்றமடைந்துவரும் காலமாற்றத்துக் கேற்ப நமது வ கீழைத்தேச வாத்தியங்களைப் பயன்படுத்தி, காட்சி 1 புதுக்கலையாக நமது வடமோடி நாடகத்தை கவர்ச்சிப் கலைவடிவத்தில், இராவணன் துன்பியல் நாயகனாக வீழ்ச்சியைத் தானே சந்திக்கின்ற நல்லவனே துன்பியல் இறுதி மூச்சிருக்கு மட்டும் உறுதியை விட்டானில்லை" 6
வீரத்திற்காகவே வாழ்ந்து, வீழ்ந்த வீரனின் வரலாற்றை யுத்த காண்டத்தை மையமாக வைத்து உருவாக்கப் பெற்ற 'இராவணேசன்', சகல இன மொழி மக்களாலும், கற்றோராலும், ஆய்வாளர்களாலும் பெரும் பாராட்டைப் பெற்றது.
வடமோடி நாடகம், நாடக வரலாற்றில் சாதனை படைத்தது, சாகாவரம் பெற்றது. இச்சிறந்த வடமோடி நாடகத்தை, மிகச்சிறந்த பல்கலை வித்தகர் பேராசிரியர் சி.மௌனகுரு அவர்களின் நெறியாள்கையுடன், இந்நாடகம் முதன்முறையாக ஆரம்பித்ததிலிருந்து தற்போது ஐந்தாவது தலைமுறைக் கலைஞர்களின் பங்களிப்புடன் வழங்குவதில் நூலகம் நிறுவனம்
மட்டற்ற மகிழ்ச்சி கொள்கிறது.
ஆண்டு மலர் 2013

Hil]ATI.AH4 %1)
FITHAIKIL4 TiTHA
வடமோடி நாடகம்
பேராசிரியர் சி.மெளனகுரு அவர்கள் யாழ்ப்பாணம் மற்றும் கிழக்கு பல் கலைக்கழகத் தின் நுண்கலைத்துறையில் முதுநிலை விரிவுரையாளர், கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் பொறுப்புத் துணைவேந்தராகவும், அதன்பின் கலைப்புலத் தலைவராகவும் தொடர்ந்து பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர், ஈழத்தில் தமிழர் வாழும் பிரதேசங்களிற்கெல்லாம் பயணம் செய்து, அவர்களுள் ஒருவராக வாழ்ந்து, அருகி வந்த அப்பிரதேச சுத்துக்களை மீண்டும் ஆடும்படி கிராம் மக்களிற்கும், பாடசாலை மற்றும் பல்கலைக்கழக மாண வர் களிற் கும் உற்சாகமளித்ததுடன், முறையான பயிற்சியுமளித்து அக்கலைகளிற்கு கற்றோர் மட்டத்திலும், அரச மட்டத்திலும் ஆதரவு
பெற்று தந்தவர் பழைய கூத்து ஏடுகளை யப்பட்ட வடமோடி நாடகக் கலையை தேசிய, சர்வதேச வர்களைத் தமிழர்க்கு உணர்த்,
மகால வகையினானே' என்ற தத்துவப்படி, சகல கலைகளும்
மோடி நாடகத்தையும் புதுமைப்படுத்தினார். மேலைத் தேச, மாற்றங்களையும் ஏற்படுத்தி, கூத்தும் நாடகமும் தந்த ஒரு படுத்தினார். இதன்படியிவர் அமைத்த 'இராவணேசன்' எனும் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளான். தான் செய்த பிழைகளினால் தன் நாயகன். "அழிவது உறுதி என்று அறிந்துமே இராவணேசன், என்ற பாடல் வரிகள் புலப்படுத்தும்.
Page 43

Page 46
பயனர் க
கதவுகள் இல்லாத, புயல், பாதிக்கப்படாத எட்டாண்டுகளுக்கு ஒன்பதாம் ஆண்டி. நிறுவனம் ஒரு | பணியை, ஒரு.
கடமையை ஆற்ற
சமூகத்தின் எதிர் செய்து பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற த அமைப்பை உருவாக்கி, எண்ணிம நூல்க எழுத்தாளர்களின் படைப்புகளான இலங் பத்திரிகைகளை இணைய வலைத்தளத் வழியமைத்துள்ளது.
இலங்கையின் பெறுமதி வாய்ந்த யாழ்ப்பாண நூலகம் எரியூட்டி அழிக்கப்பட் இளைஞர்களின் அறிவுத்தேடலுக்கு வழி நூலகத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்கி வேண்டும் என்கிற ஆர்வம் அதன் விளைவு த கதவுகளைக் கொண்ட கட்டிடத்தில் அமை தான் நூலகத்தை பயன்படுத்த முடியும். அ நூலகத்தை வீட்டிலிருந்தவாறு, அலுவலகத் நூலகத்தைப் பயன்படுத்த முடியும். இப் கொள்கையுடன் பதிவு செய்து வருகின்றது மனிதர்கள் எங்கிருந்தாலும் இந்த எண்ன பயன்படுத்த முடியும், தேவையான தகவல்கன்
இந்த நூலகம் இன்று ஆய்வாளர்களுக் ஆய்வாளர்களுக்கு, ஆய்வு மாணவர்களுக் அளித்து வருகின்றது. உதாரணமாக ஒன்றைக் இலக்கிய வளர்ச்சிக்கு மறுமலர்ச்சி என்ற | செய்துள்ளது. அது மாத்திரமல்ல 400 இற்பு வலைத்தளத்தில் இதழகம் பிரிவில் பார்க்க தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.
இந்த நூலகம் நிறுவனம் வளரும் உயிர் து தன் கடமைகளைச் செய்து வருகிறது. இந்த செய்தோம் என எண்ணிப் பார்க்க வேண்டும். சஞ்சிகைகளை கொடுத்து உதவ வேண்டும் பொக்கிஷமாகும் இந்த நூலகத்தின் வளர்ச்சியில்
"[கொழு!
Page 44

H[HIL4 IH ALTHI
41, 4TH ATI 4
கருத்து
கும், கட்டடங்களும், ஜன்னல்களும்
மழை, காற்று, சூறாவளி என காலத்தை வென்று கடந்த [மேலாக வெற்றி நடைபோட்டு ல் தன் பயணத்தை தொடரும் நூலக நாட்டின் அரசு செய்ய வேண்டிய பல்கலைக்கழகம் ஆற்ற வேண்டிய பலும் ஆளுமை மிக்க சிலர் தமிழ்ச் காப் வரலாற்றுப் பதிவுகளை பதிவு ஆர்வத்தில் நூலகம் நிறுவனம் என்ற 5 வலைத்தளத்தில் இலங்கைத் தமிழ் கையில் வெளிவந்த சிற்றிதழ்களை, தின் மூலம் பார்க்கவும் படிக்கவும்
- தமிழ் மக்களின் கண்கள் போன்று ட்டது. இதுவே இந்த நூலகம் நிறுவன | காட்டியது. அழிக்க முடியாத ஒரு "ற சிந்தனை, இதனை செயல்படுத்த நூன் நூலக நிறுவனம். நூலகம் என்பது ந்திருக்கும், ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஆனால் நூலக நிறுவனத்தில் எண்ணிம ந்தில் கணனியின் முன் அமர்ந்தவாறு. ங்கைத் தமிழில் வெளிவரும் என்ற 1. நம் நாட்டில் மட்டும் தமிழ் பேசும் னீம நூலகத்தை எந்த நேரத்திலும் நள தேடிப் பெறமுடியும்.
த ஓர் அமுதசுரபி, தேடுதல் மிகுந்த கு பல்வகை பயன்களை தொடர்ந்து - குறிப்பிட வேண்டும். இலங்கைத் தமிழ் | சஞ்சிகை காத்திரமான பங்களிப்பை கும் மேற்பட்ட சஞ்சிகைகளை நூல்க - முடியும். இது போன்ற பயனுள்ள
படிப்பு மிக்க அமைப்பு காலத்தை வென்று க நூலகப் பணிகளுக்கு நாம் என்ன - நாம் எழுதி வெளியிடும் நூல்களை, ம். நாளைய தலைமுறையின் அரிய * நாமும் அக்கறை காட்ட வேண்டும்,
அந்தனி ஜீவா இதழாசிரியர் ந்து" சஞ்சிகை
நூலகம் நிறுவனம்

Page 47
Nrithakshetra School of Indian Classic - Shanthy Rajendran
Shanthy Rajendran, one of Australia's 1 veterans of Bharatha Natyam was trained at Kal: direct tutelage of Smt Rukmini devi.
A far-reaching vision to carry on the K outside of India followed Shanthy's return to where she established the "Nrithakshetra Sc relocate to Melbourne in 1980 and prosper overt become one of Australia's best dance schools. TI is rooted in its strict adherence to the Kalaksheti intrinsic grace, which Shanthy instills in all her st
of her own dance style.
Shanthy's drive and passion for this danc live orchestras, using local artists, in dance perfor the Australian Indian arts community at large an standard feature of any dance performance dowi was formally recognised in 2007 when she becar award for Excellence.
With generations of Australian dancers u hemisphere has to offer, and with 59 graduates to students in nattuvangam, cholkettu, and also ei promotes an active involvement from her student on leadership roles, and mentor their younger peen
The school is a regular contributor to the school performances and charity shows. The sch public acclaim; Jagath Janani (1994), Natya Mala
History (2000), and Kannapar Kuravanji (2003) embarked on a venture to unite the Indian cla “Salangai in Sangamam" (dance bells in unison) invited to perform annually in a collaborative effo
The school's most recent feat has seen th early 2013 Shanthy's most senior students were in soul-stirring mini ballet showcasing the story of seen the school's reputation extend to global audie
4,6016 LDGUj 2013

NOOLLAHAM
FIHΤΙΑΤΗ
cal Dance
most distinguished akshetra, under the
lakshetra tradition Sri Lanka in 1974 hool" that would che next 33 years to ne school's success a tradition and the udents; a signature
se form in Australia brought about the introduction of Emances for the first time. These efforts were lauded by nd soon after her precedent live orchestras became a a under. Shanthy's contribution to the arts in Australia me a recipient of the Victorian Premier's Multicultural
indergoing the finest education in dance the southern boast of, Shanthy takes pride in also training her senior ncourages them to dabble in choreography. Shanthy is, specifically encouraging her senior students to take
*S.
Australian calendar of dance events, including annual ool has also presented six major productions to much ai (1998), Droupadi Sabatham (1999/2000), Sai Baba| which toured Australia nationally. In 2009 Shanthy Issical dance community in Melbourne to establish in which post-arangetram students across the city are rt.
e international debut of “Then Thuruva Salangai". In ivited to the UK to present a full repertoire; including a 'the epic Ramayanam. The acclaim from the UK has Ences.
Page 45

Page 48
நிருதக்ஷேத்ராவின் தெ
எதிர்கால சந்ததியினர்க்கு பயிற்றுவித்தும் வருகின்றார். மாணாக்கருடன் இணைந்து, தான் வசிக்கும் நாட்டில் மட்டும் நாடுகளிலும் சென்று தமது அரங்கேற்றங்களை அழகுற செய் இருப்பை உறுதி செய்கின்றார்கள் புலம் பெயர்ந்த மக்கள் மரபுகளை பேணவேண்டும் என்ற உணர்வை ஏற்படுத் கொடுத்திருக்கிறார்கள். இதற்கு இவ்வாண்டின் ஆரம்பத்த மாணவர்கள் ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தில் நடாத்திய நடன நிக வரவேற்பே தக்க சான்று. இதுவரை ஐம்பத்தியொன்பது ஆ வழிசமைத்ததுடன் பரதத்தின் உயர்ச்சிக்காய் பல்வேறு வழிகள் அரசின் உயரிய விருதான "விக்டோரியன் முதன் மந்திரிப் பல்கலை விருதை வென்றவர்.
இவருடைய அண்மைய சாதனையாக தம் மாணவிகளுடன் "தென் துருவ சலங்கை' எனும் நடன நிகழ்வை உடகின் பாப் நாடுகளிலும் ஆற்றிவருகின்றார். இராமாயண ஸ்ரீ ராமனையே பாட்டுடை நாயகனாக் கொண்டு இந் நடனம் வடிவமைக்கப் "பட்டுள்ளது. அவ்வகையில் கடந்த வாரம், கொழும்பு கதிரேசன் மண் ட பத்தில் இடம் ( ெபற்ற அவர்களது நடனநிகழ்வைக் கண்ணுற்ற இலங்கையின் புகழ் பூத்த நடனவித்தகர்கள் உளம்
| "பரதக் கலைப் பாரம்பரியத்தின் இன்றைய இளம் வ ஞானத்துடனும், லட்சணப் பொலிவுடனும் நடத்தும் திறமைசா நிருதக்ஷேத்ரா நாட்டிய பள்ளியின் மாணவிகள் விளங்குகின்ற
Page 46

| % 1 HiL4 IH4 M]
| FEALIK [TTTT:14
தன்துருவ சலங்கை
பரதத்தை நேசிப்பவர்கள் பலர், ஆனால் அவ் வுன்னதக் கலையின் வாழ்வுக்காக, வளர்சிக்காக சுவாசிப்பவர்கள் ஒரு சிலரே! அத்தகையவர்களுள் ஒருவர், அவுஸ்திரேலிய நிருதக்ஷேத்ரா நாட்டிய பள்ளியின் ஸ்தாபகரும், ஆசிரியையுமான சாந்தி ராஜேந்திரன் அவர்கள். இ வர் புகழ் பெற் ற 'கலாஷேத்ரா" நாட்டியப்பள்ளியில், கலைக்காகவே தன் வாழ்வை அர்ப்பணித்த ருக்மணி தேவி அம்மையாரை தன் குருவாகக்கொண்டு, அவர்களிடம் முறைப்படி பரதநாட்டியத்தை கற்றமை, இவருடைய பரத மேதமைக்கு முக்கிய காரணமாகும். காலத்தின்  ேகா ல த தா எ அ வு எப் தி ேர லியா வுக கு புலம்பெயர்ந்து சென்றாலும், புலம்பெயராத கலை மனதுக்குச் சொந்தக்காரர்.
புலம்பெயர்ந்த எம் ஈழத்து உறவுகள் மத்தியில் கலை கலாசார மரபுகளை அழிந்து விடாத வண்ணம் கலைநிகழ்ச்சிகளை நடாத்தியும், இவர் தம் நிருதக்ஷேத்ரா நாட்டிய பள்ளியின் மல்லாது புலம்பெயர்ந்த எம் மக்கள் வாழும் ஏனைய து வருவதால் ஏனைய நாடுகளிலும் எமது கலைகளின் ர் மத்தியில் தங்கள் நாடுகளிலும் தாங்கள் தங்கள் துகிறர்கள் அதற்கான சந்தர்பத்தையும் ஏற்படுத்தி தில் நிருதக்ஷேத்ரா நாட்டிய பள்ளியின் சிரேஷ்ட கழ்சிக்கு, உலகெங்கணுமிருந்து கிடைத்த ஏகோபித்த பூடற்செல்விகளை 'பரத நாட்டிய அரங்கேற்றம்' காண ளில் உறுதியுடன் உழைத்தமைக்காக, அவுஸ்திரேலிய
மார பாராட்டினர். பாரிசுகளாக, நல்ல பப் ஆடல் நிகழ்ச்சிகளை லட்சிய Tலியாக, நாட்டியக் கலையின் நந்தமிழ்ச் செல்வமாக பனர். நாட்டியம் ஆடவேண்டும் என்ற விருப்பம்,
நூலகம் நிறுவனம் |

Page 49
கொஞ்சம் லயஞானமுள்ள எல்லோருக்கும்தான் இருக் அறிந்து ஒவ்வோர் அசைவிலும், ஒவ்வோர் அபிநயம் ஒவ்வொரு தனித்தன்மை பெற்ற மென்மைகளை இ சிலர்தான் இருக்கிறார்கள். அந்த மிகச்சிறந்த ஆடற் G இன்று நல்லதோர் இடத்தைப் பெற்றுள்ளனர், என அ பத்திரம் வாசித்தமை, அவ்வாடற் செல்விகளின் திறமை நிருதக்ஷேத்ராவின் 'தென் துருவ சலங்கை' நடன நிக முன்னின்று நடாத்துவதில் நூலக நிறுவனம் பூரிப்படைகி
(8est
FOR SUCESS IN THI
"NOOLOHR Dr.S.UDF
UELL
(8est
K.KITUBANAN
KUPPIL
EA
JA
ஆண்டு மலர் 2013

11 ILL4 IHT441
| FLHII%IFAT114
=கும். ஆனால், நுட்பமறிந்து, சாஸ்திரத்தின் நுணுக்கங்களை பத்திலும், அடைவிலும், முத்திரையிலும், தீர்மானத்திலும் யற்கையாகப் பெற்றிருக்கும் நாட்டியச் செல்விகள் மிகச் 1சல்விகளில் நிருதக்ஷேத்ரா நாட்டிய பள்ளியின் மாணவிகள் ன்று அந்நிகழ்விற்கு வருகை தந்திருந்த பலரும் பாராட்டுப் பக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு. அந்த வகையில், இலங்கையில் ழ்வை, தனது ஒன்பதாவது ஆண்டு நிறைவு விழாமேடையில் ன்ெறது.
Wishes
E FUTURE ENDAVORS OF
* FOUNDATION"
RYAKUMAR JP
RURT TE
CWishes
FROM
ITHAKIRUSHNAN
LAN SOUTH
RLALAI AFFNA
Pag: 47

Page 50
நினைவு !
நூலக திட்டத்தின் தொடக்க உறுப்பினர்களுள்
பங்களிப்பாள்
புவனேந்திரன் ஈழநாதம்
மிகச் சிறிய அளவில் இருந்த நூலகத் திட்டத்து பங்களிப்பாளரை இணைத்தும் அதன் செயற்ப குறிப்பாக நூலகத்திற்கான முதலாவது வழங்கி
வழங்கியது இ
- இவ்வொன்பதாவது ஆண்டு நிறைவு விழாவில் -
அவருடைய விருப்பங்களையும் கனவுகளையும்
Page 4B

NUOLALAM
INRIT/14 IL4 Tir 14
கூரல்
ஒருவரும் நூலகம் நிறுவனத்தின் முக்கிய பருமான்
ன் (30-09-2012)
துக்கு வளங்களைத் திரட்டியும் பெருமளவு ாடுகளைச் சாத்தியமாக்கியவர் ஈழநாதன். பி, முதல் நிதிப் பங்களிப்பு போன்றவற்றை இவர்தான்.
அவரை நினைவு கூறும் நூலகம் நிறுவனம், 3 நிறைவேற்றுவதற்கு உறுதிபூண்டுள்ளது.
'நூலகம் நிறுவனம்

Page 51
வி 4 வு
சமூகத் தொண்டன்
கானண்ட்
கர்
-சப=
செங்கதிர்
சி பிபா பனா சபம் பட டபு
ஈரான் 14 ப-படபடன்!
ப4 தடா
முகடு
பாடம்
நாங்றும்
படிப்ப
சிரா 11க்கம் -
(மக்கள் பேச்சியம்)

យ៉ាក្រូ
M
។
[.
( / * [ is II * |
Li La L.
Li LH ..
ពី HI/I FI « IT I l Ell
E
LTE LTE FC
14 ... ដី ។
តើង់ គ.
Tul Life IIII

Page 52
CEC)
施
As :
回越口
THE

O
沿
F#
GE