கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: எலுமிச்சை

Page 1
N. EPTENT OF FIL TLLE
 

|-
LTURE NEP E
Humanitarian Ald Old

Page 2
GigglypufflêGUDef
இடத் தெரிவு அவசியம் தானா ? ஆம்
 

萎 \ Y
EN
. 铂、 t |-
貂 நீர் வடிப்பற்ற நிலம்
-
நீர் வடிப்புள்ள இடம் ஆழமான மணி
கற்கள் நிறைந்த பகுதி
گ صر || || || || |
நீர் வடிப்புள்ள நிலம்

Page 3
ச்சை நடுை f
bgIf
 

ത് തLിഖണി

Page 4
நடுகைக் குழி தயாரித்தல்
மேல் மண்
 

கன்று நடுவதற்கு 2-3 நாட்களுக்கு முன்
அடி உரம் இடவேண்டும்
அடைந்த கலவை
அடி உரம் / குழி
யூரியா 80 கிராம் (3 மேசைக் கரண்டி) eحتحصیلی حصے حصح
பொஸ்பேற்று 100 கிராம் (1 கையளவு )
பொட்டாசு 45 கிராம் (1 மேசைக் கரண்டி) ஆ "

Page 5
பொவித்தீனை அகற்றல்
 

நாற்றின் மண் மட்டமும்
கீம் மண்ணால்
s நிலத்தின் மண் மட்டமும்
அமைக்கப்பட்ட வாம்
ரமபு ஒன்றாக இருத்தல்

Page 6
கத்தரித்தலும் பழக்கப்படுத்தலும்
कायाका= का - He
1வது கிளை துே கிளை வேது கிளை 4வது கிளை
விடப்படல் விடப்படள் விடப்படல் விடப்படல்
 
 
 
 
 
 

ĪLTFTi
மரத்தின் விதானத்தினுள் மர அடியிலிருந்து 1 அடி
தள்ளி நீர்ப்பாசனம் செய்தல் வேண்டும்

Page 7
பத்திரக் கலவையிடல்
மரத்தின் விதானத்தினுள் மர அடியிலிருந்து 1 அடி தள்ளி மூடுபடையும் பசளையும் இடுதல் வேண்டும்
பத்திரக் கலவை
பத்திரக் கலவை இடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் * நீரைச் சேமிப்பதால் செய்யும் நீர்ப்பாசன அளவை துறைக்கலாம் " மணன் இறுக்கமடைவதைத் தடுக்கும் * பயிர் போசணைகளை பயிருக்கு வழங்கும் * களை வளர்வதைத் தடுக்கும்
 

காய்ப்பதில்லையே
என்ன செய்யலாம் ?

Page 8
1-2 மாத வரட்சிக்கு தாவரத்தை உட்படுத்தல் (நீர்ப்பாசனத்தையும் உரம் இடுதலையும் நிறுத்துவதன்மூலம்)
 

e மரம் நடுமத்தியான வாடல் அறிகுறியினைக் காட்டும் போது நீர்ப்பாசனம், பசளை என்பவற்றினை இடத் தொடங்கவும்.
* 10 - 20 நாட்களுள் மரம் துளிர்த்து பூத்தல் தூண்டப்படும்

Page 9
Prepared By: K. Pathmanathan
Horticulture Specialist
Dr. S. Graachadrar Extension Specialist