கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: நீர்ப்பாசன விவசாயிகளே!

Page 1
šňůLITTDT Gl
بي* 总 கறுப்பு ஐங்கோண
தீமைதரும் ởéfasamsa Lud
DEPARTHEN's
 

filsufTulanõGM !
ൾ t ܠ இலைச்சுருட்டி
h
షి, கொப்புள ஈ
அழிந்து Ellshlolshnjú igŠsuNi
Humanitarian ────། All Officia
CLILT LIRE (INEF) LEE

Page 2
முளைக்கும் பருவம்
பறவைகள்
|lյll]Iյն Ալիեւյն
மஞ்சள் சந்துகுத்தி
பனிப்பூச்சி
ہے 1 پیٹ - یت سے۔
.......................................... ނަ)
 
 
 

bi isīs snøscoĠ
|- os;* ,},//·讀 -|- \}\,\!o WW || ||\|\\}\ (A &\ Auggu事3편& HTJCT& *)|-• •|)目||||.! ---- !oss} |#}\\密”注 }s',|-„s||os|- }į
■ iso ,„ss| &} &|| || 4 |-so s.|-|ካ'ዚ ህዜ |-s',|- -|||ኴኒ'ዚ
ssssssssssssss ļos@sqi () i
をI - +
Iluums ņ@ņTisąjȚlsessýsings, qrızım

Page 3
பால் பருவத்திலிருந்
༧༽ மஞ்சள் சந்துகுத்தி / ,
彗。
W
Prepared By: Dr. S. Gnanachandran
Extension Specialist
 
 
 

து கதிர் முற்றும் வரை
W இலைச்சுருட்டி
கறுப்பு ஐங்கோண மூட்டுப் பூச்சி