கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: அ ஆ இ 1989.12

Page 1
december
1989
எனது மயிரி பொகங்கி
எனது தோல் தருகிவிட் எனது காதுச்சோணைகள் இந்த ரனங்களோடுதான் மீண்டும் எழுந்திருக்கிமே
இந்த ஊனங்களின் தழும்புகளுடன்தான் நா எனது மனவெளியோ வெந்த வனம்போல் உள் தீப்பிடித்துக் கருகிய புற் இங்கொன்று அங்கொன் இடையே சாம்பல் கலந் அடி கருகிய புற்கற்றைக இரண்டொரு பசும் முளை ஒன்னச் சின்ன பச்சைப் தெரிகிறதா ?
அரசியல் ஆய்வு இலக்
Tijdschrift voor
 

இது .
NAA AAWANNAA, IENAA
விட்டது او س
எரிந்துவிட்டன
ன்
ன் இனி வாழவேண்டும்
'ளது.
osir תת מt 45
ou கிேறது 5unar ளிலிருந்து
25 cir
Luurfis Gir
Camils in Nederland
་ཚང་ལ་མ་ག་

Page 2
... I (99. డల్లో
§2% அரசிலல் - ஆய்வு. இலக்கிய ஏடு டகி தமது
බුද්ශීඝ්‍ර மார்கழி 1989 re କ୍ରୁଦ୍ର
1 لکھnمز.
Yas ஜ
49
.6ملمة هل سميتحقيقة
AAN AA AA WANN A A I EN AA
Postbus 8523 தரித்தி Voorgિ 8905 صالانك K M LEEUWARDEN
ఓ-ఫితో" Nederland
O o சக்தா நிலசம் | | ܐܢܢ݇ܝܵ 。3s さ空念ی
vrg قا مجسمه (தயா? angزندہوی( .......... Fቤ„10;” ஆந்தைர்வமான லநதர்லாந்த தறி ܦܳܐܳ segwi Sao POPv6b45*
தடைம் ஈய ச” ཚ་ཚུལམ་འཚལ་ ه سage - irgearráieter 2 -- **/
oTuoy and fief/a5. Rai... தனிடமிருதி துசுதி
12 - 7 5 4 3 - 171
- var s GeS26.9
Rabobank έσιο
3 354 LEEUWARDEN - styleontosé.
تللک - (یعہجع ہے و)
sk
சண்முகம் சிவலிங்கத்தின் மீண்டும் எழுந்திருக்கையில்
என்ற கவிதையில் வரும் சில வரிகள்.
tR, Pathmanaba Iyer 27-1B High Street
‘Plaistota Londor / 1 (2) “1ሎ[: (};'() ናብ ;”!” ,ኖ !ጋ ;
qSLSSLSLSSLSLSSLSLSSLSGSGSCLSSLSLSLSSSLSSSLSLSSLSLSSLSLSSLSSSSSSSSSSSSS

e
బ్రిg eంల_విజ్ఞ ఆల్త్ల త్ళ ބްيؤتوه حمغرخضعG Masuri r-2 حبس حصاص کچی صورت یک. و عامیان عروقع به محo. و حتی متعغیریه <اضلاکصحمعروضے کوئی تھی ۔ .ge-ggu్కగ2%
گھل ملا شروشنی ڈی چیئتحدہ موچھ
ഠഖക. ആ ラ*残さ -9శాaర్థాez్మశ4ళిస్త-6'2">
۰ دوض ماه ریقا مربع
کساحت میگیری هوگو هر قرنه هادی Lూతతిడి a് خشا "خلق ختم ہونے -ன் காாத இடுத்த 2றிa st
29కి ఉడికి రాశి, Prడి ల్ల 22 అక్కలత్జ్ a style
5గ, నేug> ;ޝޫ ފޮy
نتی دھمبے Cാa്. அடு yoMA تھے۔ Cyorkao1 croe. Lov دوحیھتس۔
ఆజ్ఞ 22-4గశeట్ట5శ్చిe -c(്ട دTكتيبة قميص صحيخ بچگۓتھے ,xے حصص دلچی کے تحتھے۔ قعودى കൂടുല قعيقعانا s» ބޯބުވެޑި<ޓި . اس صوص جمحے فعه لتحصالیت خلیات کوٹلیح۱g متحریخچہ ء دھeرق
حکومت کہلاک یعےg نقصاآسم കെ aa مسحة مح حماکان» و s ટિન.
ہے ؟ ہے
ചar e تاريخية at
કૃપ حملے
جامع تھیچoہہ بھی تش ہوتی تخلیھا"۔
ܟܶܬ݁ܗzܧܙܧܘ -ܙܗܙܫ2ܪܰܣܙ . 2 -
A YS 4. རྟ་མིན་མི་སྐྱ་སྐུ༧་༥་༧ཉི2a མ་ན་ཤེ -ઠ્ઠપ્ર,િ صیلاتo6 تدویہ ایک عM -22, aeria ٹکٹ نمبرحمہ منتق **6లో 4-avrat 2-21. a عاصحص“صاچحھے جیسے عینی عصایحه تشحی خسیت کم حدی உசூத்தஃதி:2த ஆ2தி
- همه حداق حق عجیحی و صفيحتخط ح?^صچیxtes G<ے متحد<حقومع محلھ سکتغخھیے عددحیے بیشترجیحے بھیہیں ۔ assust2t1 .ل925 - "窓.2 محمحۓ بھی ہوسٹeخھے ۔ قصصہ دvی , قدیمحنت عجیۓ ജn Cല് മ UISU ーピ6 24
۰چھ سمجھ خلاصمعقوبیع رنجیت goops vula ജ്ഞാ?? () ജ്ഞ" حساسکا ؟S "حیخی اعتمہینےجلو -
2ჩინ خمحيختعد تدعي citz ove-actice%2ss 2h - G-Amè*.
JW &à
-Oyer a u خانه عدد و ~ ضaحت تهجيرة وهاجع علیه فع صا a- :്.
LY -02 • دوعoooمحلي حمعثت س حق چھوerصے ذریعے بحصص کہا ۔

Page 3
يي خnArه داوود يا عهد :': LO peneడి
u?ుuళ్ళిరి قوعnوا ഷതകുട .ඊජුෂ්‍ය ابعضعیج AS Food) tou- Cap_same-fi-r واقعgn لاله صدوح حO-e و حماடு சிடைக்குே రా
عوامrچ2ه ہےمادہ تھا جو e2
خاعی oonلا- «ص حاعاها را 20 0கழுத்த SYu ཀུ་འདའ་ بھی لیے یہ بحے پھیلاصہ' ”علاق<گے۔ --ശ്ര5 < മറി- ലേ خGeluwns i l Su2 S حG: 5u? -Get Suri- نیک نشسمجھ --ساںاش راہ حسینہ ماہ بvہ یہ نO بیہقع . لہجہ محمح2aJa ംsക്ട് 21.9e്
ضایج ضesحاحo ) یا ്. سراكهn2ہا۔ تخ; w UnigDlu g a EG96*Jులు - ele ژی که شح مص U. ES - 58Uud- ബട്ട o -ஒன்பத) அடித உலஇே.இ இலக்சிஃ Cசூ மிதும் . قدیمr25 ܐܨܙܒܺܗܖܐܸ بیٹھ நிரப்பிவிடசித்தால் eg eady clea O2rخھ<حصہ یعن
O عمامه آحادعا تماغه بزرگانی sus gyas Ruo os22seo
ി(1്B് ജീEട് Odanal-ras grfuUn co12by 2 ur 822 ځالحیه بده میوG விதத்திே ecrv6 > ore U - 2' oles osoi? .
م> A ے
as eloniaena 2n
శిలుస్ స్లాtు 58یخ کیجئے. خاع بھیج دیواریو < ઈં · y ጓህሪ” state U09la ٦ ooક્રો:- ૦૧ oఆశిడాకా. த் تهیه തു (' ') - ககோ டே அ ஆ இ சல ۵۶ و یا وع شده یعنی- ص تاسی جمع تھی۔
22 التشيع جو ريو بوع - ர்ரீரியான له حعلمسا عکوئٹہمیدہ -లాశరరిజ్ఞాశిల్మిడి 225 எழுத்துக்க, aruer set - Sari 2 aveŬVA 変??ーで శ్ర్క్నీ లోణిuఒ?* Uல சிரமங்தருத்த ,یخ یمنوترے عات رییکه 5 یوحعmی 5 یکایی இ6 گیمو تھی..
Ayssesore خضر: «و es ಶೆಳ್ತ?: \cSs2 مشمولیت ختنہ سحمتع3صہ تھrcحوص نیت سے عقائحہتریعے ایتھ بھی ڈھانچہ دی ۔ صا2ء کے بھی حجیر یعنی عدaں نوے تھے ۔ - ി 2>> ഖ്-ELES
భ్కి 2&#ఓలిగో, బ్రిజ్ఞశ్రీ -ä gia eഖങു ' -ன்பது.27 er്ള خلامي
ඉන්‍දියුණු ക്ഷEകം (E - طے کسی حصے جی 395 مجھO đưội u25 حصے خصڑچکے ہfu
 
 

es\Csans - هیوتیکهای ضلع مواقع *ఓ قrxحہ ۶ نگه ده سوی حقوق -اریو வைதித்தலேடுகளிடிஅே(ைவிஜிடு توصی یا «رضا گلو وچرخه ها) مجدد 26 ,அதிTதிரருைம e59 حجماحص يومهع نگهد که داد تا تا లా R-22 ల్కా -శ్రీకాశీ వశe్వ-2 జ్ఞాత్మిలశ attG مجید ༤ -ཅ༣༧་ ་་་་རྒྱ་་ ཁའ་. ༦༦༧༧ تھری کی ۔ 624r u—é- *そ*。 9ویں6یکہ میں ث( డిచివేసి 89 ، صے ۔اعو
D% 5*, అG9&ు అ6డిOR تنها کمی
రాశి 22@e Lሠ8ኢooምጣፉ جار s 2 ༦༧ - ده రాలు • శి,4నీngలఈ్కk ట్రస్ట, శ్రrggఆర్కాట్టిక O6r് ഖ' 'ട്ര oنے مکڑیخ «»یع \آ as حکوsکریخ( ള്ഞരu, atlaగాలి) { (G@ഴ്ത്യ്രബ Bhat to ܩܶܕ݂ܘ ܐܢu &ܟ 8 ܘ6zܼ 蕊 ٹیں لکھنو ہٹاکری ترقیgتحریخع<>e2 آیح ) کہلاض\enآبیعیخ چیخناکش مسحے کے مجھے ی Giffan U ۶۶ و صص 22 صحت ۶ STS-er 2)але ستیں گھر تپش ق:نشان - புத்தளுகிேலுலிலர்ே சதிதிகஆசி و حوصله . - ج ۱گحه 6 باخت TAAAhA AJ MAeMMAq AAiiAeheA S LAAS AhT ALALA ATiiiiMY qqge De2+2ండి ఆడ ae6 - eY£తిeరీకae&utలో ry Mif( 'te': 6 rfran ഴ്ചot്ഞr? భిల్లా% (്കു* \{
10 9 r" collerirao 22 SantorIT STØon YTT TMMMAAATAAeeesSS S SSAAA MeMqeAe STSS Aika reܝܙܢܐ ܢܽܚܐ 29 ബം്ഥം്ഠ് 2. S en جمہ صاجب روبہ بھی2l eeع نقص حوcی وSص قاطع ہے اهدا می پیدا . r - ۱اده حق در دوم
سے 5 سے

Page 4
* to-roto-zer(S ෂුද්‍රිකුණු «V . از محیح
ര బ్లాగిలాnwwశాల్, జూor luasaaus リ ് உ42கிசில عنوع بمعهد ܖ ایتھنغمہاع ہو ہیموویت *9 یکی - گه a لویجنھéھ وع 5ے リá リ రాష్ట్రా-స్ట్ ఈeశిఖరాలకge_ ഔട2 رگضctfتو ஆழம் శ
శ్రీ* C്.ം്ത്രr|്മി تیم که به وی ق علیه پی . پنج۲* అeశినిgడి 3தசகலவிஜேத்த لعیا مایوب باخکهای 62 دعی پاشاک
മ و صحیط a سارع قبيكهة عرب ரது یxSK\صr ہ صدمہcG۰ضا شیخ
-- . Af یریحیحی وضع جیحوص غاTصر
2. حجم كجم، ععrrتک رضاچھینچتی ہے * هج - lo, torreu-as e se steed 3r 2 4) d
tessessrsale etárgolló
டு திேேபி ധിഴ്ചബR്കൂ! കൂ 6 2-حص ص avtoes v Cae జైళ్లూ ථූණූ kur otsrTas u ع ج، دم Sort-. ge
...) e 2 let assar 2 or
)荔、 2 Sanggu 5هٔ صدا صanیم 2 بھeefا نوشته ༥ ,༠༤ལའང་ལན་ཤ་པp,2ང་ཀ་བ་ལ་ Ó51C یوتھCعترخkعصہ
Vauvre صصa62 وی دو ب AMT YT 2&ar ut. LVO حکcسڑone use áûManzas G2 @ رہوں (2> ستحدث بهة سيمكنج حماس tave v 2var a2-cd Sø-ravøKe ષષ્ઠ రాgసి ہوتا ہوں نعمک گوع غاص あ* ぶ<ぶ 62 تھوڑیاںno onvowc అగ్యి 49 లు తత్మాeట**> SeSe heAehAhMMSqyessSAeSsS S gTAAS TAhieAAekeATAThe (5 صہ ضة نوعnseجہ معمعہ عامہ لکھa3 حت عنوان یک شایعهد (یعی
qཚ༡་གྲྭ3ཡ་དུག་་་་་་་་་་་་་་ ઠપર કે LG് ല്ലതല് Asauold تعيق * durageఆడాge (jna pg .s2தே,ே பஃதிந்ேதிழ 9aa\ عسكريرك كع تحلیسیہ ۔ نہج Rosaru o 22@ులాAర్ ? 40 a wo 9 M రేణి-శబ్రాgఆత్తిపీడిruడిgard> () ke MMTAeeTM YLeeAeAS S S S AAJ TekeMAATTAhAT .6 FK 6 GaortSãAbravo இழப்பாடு و کاکا
. മ് G്വന്ദ്രം
O ul ed O AMNP
ط92 ممالک \ے بندہ 8x r് 3عے ہمہ کچڑچکھو مجنین
,19r645ç52ée مlگ نوع . ܗܺܢܘܣܐ
2. sar as uus 2ురాణd5ళిeశ్లోకి ی هیخوy arلی
4) azékr Lrr? 26 به مها مجوکہ بقیہ دھو پھر )ایسی ہیص . ** ふら2sる هوfکرf؟ط
ed & Sarvet arjବିସ୍ തുക്
sea se geográ محو ene, நித நிதம் س2یno9 عم
elegale (2-0) (5) coer?- s
Sð á Øsces -o“.
- a bassist6eyer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

939ம் ஆன்டிஃபித்ருதியிக் சாது
இலங்கை விஜயம் rே மனதில் uதிந்தவை
இக்கட்டுரை அண்மைலில் இலங்தைக்க േഷ്ഠഭഴ്ച Sve Cavenue sær அவதானித்த 2. regéasre ágyásra * లPఆ agre OT Q82sü6 U Lo, தமிழில் Duo rei وصnمقدم • U, lle G* or 5. 9മ 2vots on uusanoS 14 prresas விடுே .தில்லை ہاں تاکید نعنع) எஃபதால் 9ര്യപ്പെടു دیجگhکے ں Sruo&Gð 2 - L-lé, urtG گے۔ نچلnں அடுத்துக்கசீ نgوص به ۶۱ ?oy orra~r இர்ேதல் பரிமா 28 گج&g رلوده لکه چمده راتلل دهوانگ کی جو X 2உஇ2மக்o2ல் இத்தடுத்தகதஃகெரிகதலே ?營露 به ای دمایع یاجغجغه g جمعنی موج صحیح నిరాశ "Er2தி2தாத 2து ஆரம்பித்துக்gண்மீ
1989 et So UesusY5 rentor r6Asœne عیع تایم ص۱صه یابعeوسع இலங்தை தSதலே 2Pܐܗܐܽܘ e૦% له ® چیریدو - ثا را &rt ec 5 vue 나창U on AvrarGs னெஃவிலஃகை,மத் vere va 2 ،22بسکہ (2 . راه و م . بیبیعی (heap می که ایم و فقه که رلحیحت جیسے ہوجہ a 46 مریخ جو یہودی حیا دهوا
് . (2V9 6 os. ss. use as "Ayor A2V U rr ar~ruż 2 £ws AM-Lis Zebes e g -് (ഭ. ov1 tortA95 AgQ6Sr في دعير) حساعة ج tet. தை இன a st3 AV GB a729” 25 gr^0 €22s.as.sj گوہ مسحoreج ں تا 6 گھ
10 ہو کہ نما 2 ھ ۳ - حءe کاں ہہی کی ao uvrir arstvo Man teris P-T ws2yus LTడ eV 2
- Al p

Page 5
Zs amvT 5é abr ية نوع مو چکے یہonتحت جا er Our g} u%22u3,4ఆ.జీ.వీ ocuủể OAørr ér6O >? جoscگر ناروے 2؟
ിg്.
ام٦ده همه جدایی چه صای گ حدثة دمه له صه عومع هg چنگیخوve Gں شبودهco ج چ حق اح هادی . دیگ6V "సుeG, ۶نه، بصما و نوع به ب 28 گAfتعبیه - سخه۶ خجه وع نگی مح Ó)- í 2-SSs-ár معهدGشرقس ساحة تح 2.3GP Lạwuar 2s LULLO 2-ac są zro- பகிேசத) . قد تحجيج عقود لد ماعی *** Tere o evin u- QtGS 2laکرده صح géoloanz عة لحلاع ويوعي . چھ ہی یہ گلکہ ബിറ്റ്ഠിച്ചു(.
eర్యజిలాGని 2މިބާع uoras 62 aé.gá ^کیخG کی ریل 96 ھۓ یک نمو - oی صnسه ۶۶ و حاکمه "کا 2. صبح( aیعrمیں عاں تنہ تھ bبحیح کی ماہ کیمبیتھہ دو دوحہ عمرصع خءہ حتی دھاگ Pere - وجہ پیج سکے c LD TÉ Y OTt a esiGS - Orangs کہحےrکیے A secడి 67)ø.wGź Z> fr2 79'aj ത്ഥ കൃ - ൽ V6- 9iÄs حوه شجء تک نہ ٹ9 تم و سخی جویی عanی غاکا نکشاں ذبیح ق4Gیہ orس خG-2 لاع خوچی و یا . دو پ.م. - 2 شهٔ عا» ره é (. ( TYPulauvassanS 24 62?es ~~~~) పోు4 ܕ݁ܠܐ Lܣܳܪܶܝܙܗܟ *tyty જterજૂ گاں عی صوۓ کہ عقه بن ഭ & 4 ܕܟܐܘ - ܙ ീge, áബത്തs ܐܰܗܪܟܐ
صحیح نهج نع نہ ٦ ص ض ہتک ہست orov aruW33 uuenz 2lo (ویسےcتعلیم دے چکی otض عGں شیعہ خیخ نهجمخصصهج u·ðé گم>ں (sص g is 962-5 696 as ansvs.-32) -Fఆan29uు డిJ&&ు
شوقع طعسقلانہ69 . اoc ص۶۱۴ 9&s ">c ~Yr rréa3 ح అక్కి هنگا பொதுமக்கஃ. గాg Uరీnt, 9బaుల* @ణ3 مچھلیو>ں یہ نکتہ (ص rc۶حقہ لا oco. 2) vrv ゲueるろそ 62.J-tana 6a જીy fies starm258 "tentG Sekreac
மக்கு 2ஃos&2திர்ே த ே is a cybeau) - st 23த அழிதtரத்திர அந்த தச்-ே14 äe്ദിത്ര دTيالهم ളിം ഭരഞ്ഞ@ *ウダーろーム、獲 دضی گوده استحت tری تا ۶ كssجه یہ جگم بن عبں lکہ G3 کا அசச அதிக 24ல் . ܐܡܗ ܕܐܵܗܵ26 கிடுக்கிம் Vlevetet. § 9ስኃዴSኑ ö vert omst to at e گورو اص وجود 62
:ši سا؟ دط 外aa *(er&6) ac fe next edifat - 'ov Sims UG 52 ea.
تھ(ع گھوں ن^کوہ سیند له ج حاله . دوہہ ہک خrGتحریخص ح
ulee. unusatgy a 2qპ LS wer A Mauns error శ్రg, کی تیمن نے سما ں ثrے۱میں دم؟
سے 63 سے

یوبی - و رعی جمجمه. کجبه. بیهقی تهیهٔ ساع62 ندrیںa سمaچیخ نویح جولائحہ டுய*தீவித்திஃஐக.ே 1977ம் حیم صا به وی - کa ܂ ܬܐܵܟ݂Gܐܡܶܗ% گاه حومه ده سه گاه کے یہ نیہں دل بھی Tقہ ? - ഭയ്പ asac *○ மிடிஃத&க் Oததிதாக இசைக்தி Au esans uÁ ܡܝܙܕܙܐܗܶܗܪܧܼ ag*orer. un དང་ ༧ ろど 62 uvT , QMA,
rഞ്ഞ ആ ീ, തമേള8 ജ VT 25 jpam254es 2 دلته د نولسم62له یوهنه 2Y song rb lá5 چھو نھیں جھگ ہے-L ****'. కళa\A-{ఎలా? t€ూrజ? #er to an-aసి @g. از G یک جعبه محاکم گابع Sook E29* 2Y ARVs are creeeG-6 و تهیه کاگو میهنگ ض 2 که در وص مجید شد هيع) از طی ۶ دط دو چیحع حماسهال - که «معجمعه 2ూసి کہ حطار ཚ9་སྐྱའི་ན་ཆེ་ جھوتہ یخنجماد حکوچک e عنگیں ف&ھہ இவதே ஆக்னெ کہتے ص کو ع2ں ിrമ ബ്ലൂ ട്രേ ക്രൈGr്. கே ۰عقت^.(کصtNہیں۔ ص இடதீடு (Sane ஆலிசக் கணக்க ைேச
ềủễu ہاک فضء wچں مٹی کے لیے چھ بھی ہوس چلمچں (2ص کرتے ہی ہو ص%é o تخلیقکگ جواکی شاک، کرگاه. عهٔ 62 می شbp سسنجیم go . همه چی معاصی عقی rیص 2
பொது டீகித ஃ ஆஊர்
سالہ مہں دنوں ن28 ھ تکریم بھی ہیںg
ན་ ۶۶ ماه به عضوی یک روی هم خورشیدی بینایی - geo 9o 2 - ecare. 93.
5 sz\gre2e)
لہجہ نقصد ھی۔ وھ\یہ کہہ چعروQ འཚེལ་ཆེ༠ ཚེ་༤ཆེ་བ་༧༣ 2་ཡཤཤu 笠警 ند. عیعه و کک ساختهS :32 ضeعمره 2 ن(طی اکویچ Sarnu s KTM . uvri تیں ፰ፓሠጥr دم و۱قی نگلایل نو -
?G മം (L ییچی ضعS به گورالع با pr. Siracle A66 såsavrt Ot sa'anteuss 2 - & 3. به صه بهع صعبں خg6صہ
ഉല്ക്ക ض به * VU نٹ حب رض عا ,2/لاره چمی 2ي
تھالو پa?2ے دھمعاہ شQ جول6b ક?િ કે8* રીજ ત્રનો છવ્વન્ત موقع ീ ?്ടും , തേമം
苓伸 له شكلي كله ویں kaتحتیہ چھچھ ہو تو خلیل نا۔
**urമ --്.
ث2s ماخ - و حدس 2le تبدھو ?erصhھک جان خوا ----sen دہ صاکیہ (65
votess 42 تم جامه ده 2گ ۶ی of een leuurt -2 میں طے مستح rسخیخ eerY- &ിഞ്ഞ മഞ്ജു് 5 .ھی حصّہ کے دوچے حصچھCے ں یہ کا
をみ。初**
é usa92 avrič Smit
翠
MU)
as 9 e

Page 6
Ôvoane-ịế atậ,s\a và
'afశ్వారాnరి. ea on 2, uS3 ఈశ్శ్కడి 52*&nce2pace ഠിrarr quഥത്ത ശ്മ O ac- 624خت>\له نهاده که در Geivil volalary foree) of M s کی۔ وصیت سے فد مہینcT ضعکہہ دes سابا  ീe ) ( ( ص طبعی وعے ۔ ص\ھ6حہ T70 مجوکہ ہلاکوڑہ د?G تحطان دہ ہمی معروغں سچ جو % rتمہ نوح۔ ઐન 2; --r *8வித Cடுேஃடுே وی ال. .T. در نگکسی نامش 2ی ല, r 2g ل دسنجمعه ده چه . ده نه ޝާއ U3 Lon ജേക 2<عا అrt-Jux عهٔ یخی مطبوع به صی که ضا
تھی .ح lکرو کی خة"
- tert Snr ano دسپهnو دوه داخانه Carb ~\* ض o U G. 26ázsy. كPورجع فقهه سمع فوت است. کوه ق به ها ۳ هاش తaశాచ-G ں رقw ،6تهgt; നിട്ട s 99് عقایع یا که ابع മഞ്ഞ ڈیورننھی ھيbاک ثمره شعرهای ބާ4ޓޯ3 ss బూత معده عنیولا 9 (. ( ഠിrളേ u*682uc, ہتھکے ہیصتح - یہ کہہ - رہن ہے. شحص ہے .(ک ...tء عاطح
കീഴ് 662) 66-G 636 2. ←ውፐ፥`
galuwr V. . o 4° 4-ComS BAV تھیں ثgg دنبع ص63Yھ ٹھ2 ثں نیو بکھ63
ده^Safetc 636 44R حاكاة
opêá rഖങ്ങ ܙܩܶܘܘܘܐܦSܕ݁ܗܶ عند صوب مستعد شهر . الخاح - صحشل لا چاہتے ہتحhas aش
. تھاcبحیرمسیہ ltصہ
fs. . U). &?.ങ്ങ് മIGഭ
- തrണrg 24y లి ہ صدمہCore
عطچ 9>شبہ مجھ جء ہمہ ص ض2ء - 2G7 اكده لعلوية لمعهود(2ى ® (6. ഭഭ് പ് شوقى 2 4ടbം്ട് هع 25 ver, a g $*ޓް4ل>sޝެ 62afegఈఒవిగsరhంశాఁ
.عتے ہو چeعلاوہ غلط
1982) &c്ട്ര മേ
6\s 6e aurra, 3 வடக்கதிடில் (s to fr26 from عے>3ءھ عرصےeھe یہ 'e" 2.24శారాueఒు 分 അടുത്തട്. இ43 午。 ayema-zrak 62 as & SFFR ضع دa coسا مع;ބ ބޮބު؟ 2うesvてる%rrあ *eశ{s&a ཕ༧་ལ་ཉལྟ་བ་༧༡ ༣ இல்ம் عصہ شکوہ مگ U°le 4-Pʻaga‘amueÜ uAS AqrG -a aحr ۶ قم 2-ایالا تلله..دلته . رواد كحته 5ة جہ. ہم صنعتیہ xھ\گست کھٹک
ausculíkāśF 17üé luizpůs... _

தான் ஒ6தினக்க-லி
ماه ۲۴ مه ده جوق یک لاهی عlaکه با
40 س თS) O'Toof GZb தீராத கிருகீசு து
இத்த உசீரமைதன் లాలబాలిశPరాf இஃத?ை உஃமை ஒளிக்ஆகெrேடத
ا - دهيمو
O otଉଁ QtorC 62c2u OVR)
Aర్వu a29డియా? బి "రీgor
எஃகளினதும் of a rw top . . . . எடுத்து r L sدة سع مدى بحیت "جاںثار ...
D
ര
ONðist õrror 2D- eran 23 ثریا روی - به ۶ 5، ج - ۱۹۳۲طه
e
\ 62ao 2-cromo Gafé 2lنو - ۳ آیه ۳۳ م
இன்னியிலேசங்கனிகே.ைேம. ஆடிதத்தை ஆட்சியுடீ ஆதி
ஆதாலர்துசீ б33-д 3 62 lurroscau f:: - த ே
бh2 г )aܐ̈ܗ9ܧrܪܶܐܶܝ LU Clos L- க்கு 9نقطع6ق تھتھا تو بہ
இந்தது சோகத் துதிகளில் ஒன்சூஃ. சுத்தக் கசங்கஃ இரோ அது சால்டி ? தங்கி நின்ஆ é وی سعی نو به ص قه ༠༡-༧༠ சமுகக் கொடுமைகள் சிதைக்கு نہیں ع نہیجان دو کے نص مہنگ رجعتیہ r vنکڑول ۲یہ இது துே இன்ழைய உண்மையுே ટુટનneા ધ્ય ઈ.
t less to «Р»
- 100 ܗ

Page 7
5.
என் 2னப் பொறுத்த வரையில் கவிதை க 2ள எழுதுவதைவிடச் சிந்திப்பது இலகுவாயிருக்கிறது . சிந்த - 2னயில் ஒரு கணத்தில் உதித்த கவிதைகள் மனித னை ஆட் டிப் படைக்கும் பல்வேறு. த லேயிடிச் சூழலில் எ ஃ கோ உதிர்நீது விடுகின்றன. உகிர்ந்தவை மீண்டும் சிலவே 2ளகளி ல் மலராகலாம். ஆஜல் இவற்றை ஒன்று சேர்க்கும் சிரம தீ தைத் தவிர்த்து மீண்டும் புதியவை நோக்கியே * சிந்த 2ன நடை போடுகின்றது. இதல்ை எழுதுங் கவிகளை விடச் சிந் திக்கும் கவிகளே ஏராளம். அவையும் தரமான கவிதைகள் என்பதில் எனக்கு நம்பிக்கையுண்டு. கர்ப்பிணியாள் சுமநீத -வாறு தன் கவிதை சுமக்கும் ஒருவரிடம் இருந்து கவிப்பிர - சவத்திற்கும் அதன் கனிவு முதிர்ச்சிக்கும், வெளிப்பாட்டி sö -கம் ஒரு காலமும் ஒரு சூழலும் வேன்டிக் கிடக்கிறது.
இக் கணம் 11 கண்ட கவிகளே இன்று என் - துள் பிரகாசிப்பவர்கள். இவர்க 2ள நான் துண்டுகளில், தாண் களில் , சம்பாச 2னயில் , சிறைகளில் , தாக்கு மேடையில் சில வோே மலகடங்களில் கடக் கண்டு விடுகின்றேன். இவர்கள் கவிஞர்கள் என்பதால் கவிதை எழுதவில் லே, கவிதை எழுதினர்கள் என் ப தான் கவிஞர்களுமல்ல, அவர்கள் எழுதியதும் சிந்தித்ததும் என் லுள் நித்திய ரீங்காரமிட்டு என் &ன முணுமுணுக்க வைப் ப -தால் இவர்கள் கவிகளாகவே என்றுள் இருக்கின்றனர்.
1886 மீ ஆண்டு சிக்காக்கோ நகரில் எட்டு மனித்தியால வே சில நேரப் போராட்டத்திலே மா பெரும் வே லைநிறுத்தத்தில் தொழிலாளர்கள் இறங்கினர் . அது -வும் ஆயுத பாணிகளாக இவர்களால் ஒழுங்க செய்யப்பட்
1 -
 
 
 

-- மாபெரும் பொதுக் கட்டமொன்றில் எங்கிருந்தோ ஒரு குண்டு வெடிக்கிறது. வெடித்த கணத்தில் பொலிசா துப்பாக் - சிப் பிரயோகம் செய்தனர் .அன்றும் தொழிலாளர் மடிநீ -தனர்.நூ ற் பூக் கணக்கில். காயமடைந்தனர். அன்றைய தொழி
லாளிகளின் இழப்புக்க ஆம் , மர&ங்கரும் , 4க்கிய அமெரிக்காவின் அதிகார நீதியின் அநியாய மரண தண்ட &னகsம் மே தினத்
- தைப் போராட்ட நாளாக்கின. 1890 ம் ஆண்டில் இருந்து உலகம் மே தினத்தைக் கொண்டாருகின்றது .
வே லைநிறுகேதீமதத் ரா ஃபு:ர்கள் என்று தொழிலாழர்க ாேத் தூ க்கிலிட்டது அன்ற காயம் . 1 , 11 - 1887 ஸ் பூா க்கிலிடப் பட்ட தொழிலாளி ஆகஸ்ட் ஸ்பைஸ் அந்தக் கணத்தில் பின்வருமாறு கூவுவிறேன்.
(3) 1றுன்று நீப் நசிக்கும்
குரலிலும் ஒலமாய் எங்கள் மெளனங்கள் ஆளும் நா:ெ1ாஃறு தோன்றும் 1
உறுதியோரு கரம் அவன் வரிகளுக்க பாப்லோ நெருடாவை விழித்து இன்குலாப் பாமுகி,ன் . . . (2) in ஒருக்கப் பட்ட குரல்கள் எல்லாமி
உன் குரல்வ 2ள வழியாக வெடித்துச் சிதறியதே 1
(3) ா எங்கு வேண்டுமாமூலும் , எப்பொழுது வேண்டுமா?லும்
மரணம் நம்மைத் திடீரென்று தழுவட்டும் , அதை நாம் வர வேற்போம் . - அதில் நமது போர்க்கர ப்ல :ன்ைெருவர் செவிமடுப்பார் என்ருல் , நமது ஆயுதங்க 21 எடுத்துக் கொள்வதற்கு இன்ைெருவர் கை நீட்டுவார் என்பூல் நமது இபூதி ஊர்வலத்தின் சோக கீதத்தை இயந்திரத்துப்பாக்
as 3 oso

Page 8
சியின் ஒசையிஞரம் , புதிய யுத்தம், புதிய வெற்றியின் ஓசை யிலும் இசையமைத்துப் பாட மற்றவர்கள் முன்வருவார்
என்ருல் . 1 Gu TG5
என்ற சே குவேரா வின் வரிகள்/மரணத்திலும் உறுதி கு லை யாத் தன்மையின் உள்ளொளின் யக் காட்டுவின்றன
ஆகஸ்ட் ஸ்பைசின் வார்த்தைகள் .
용 - * * * * 용
வேற்று நாடொன்றில் தொழிற்சா &ல யொன்
றில் மாடாய் உழைக்கிமூன்றின் ரண்பன் இரு ஈழத்தவன். சிந்திக்க நேரங் கிடைக்கும் ப்ோதெல்லாம் அவன் சிந்தித்
தே விருதிறன் . தொழிலாளி என்பவன் சிந்திக்கக் கூடாதென்பதற் பதற்காகவே அவனுக்கென்று இன்ைேரன்ன பொழுது போக்க க 2ள ஏற்படுத்திக் கொருத்திருக்கிறது இந்த அமைப்பு. வாழ்வுச் சிக்கலில் மூழ்கித் தவிக்கும் மனித பலவீன நரம் புக 2ளயெல்லாம் பணமாக்கும் இந்த அமைப்பில் அவன் தன் வாழ்வு பற்றிச் சிந்திக்கின்றுன் . அவன் சிந்த 2னயே மறு கண தில் கவிதையாய் உருமாற்றம் பெறுகிறது.
6) வாழ்வு நிறைவேறு
இலட்சியக் கனவுகளோடு தொடர்பற்ற நிஜ உலகின் *uop grupn. ? - 9ă அது மிதிக்கும் வேத னையில் தோன்றும் பெரு (டிச்சா ? இன்று விட்டு நா 2ள மாறுமென்று ஆசைக் கோட்டைக 2ளக் கட்டியதால் இக்கரைக்குப் பச்சை நிறம் அக்கரையாம்
← ካ4ቃ ~

ஐடமும் காலமும் மாற்றம் தருந்தான் இந்த 2தார்த்தமறியா முட்டாஞ்ம் நாஈல்ல
طا الي(مينټ சிறியதோர் அதிகார வர்க்கமொன்று தன் சுயத்திற்கு மட்டுமென எனது இயற்கையையும் என் மனித குலத்தினையும் ஆட்சிக்குள் வைத்திருக்கும் அந்த உண்மை இந்தப் பச்சைக்கள் மழுங்கி விடக் டோது .
தன்னுணர்வும் , தன்னறிவு விழிப்பும் பெற்ற
மனிதன் ஆயிரமாயிரம் சமரசங்களோடு தான் ஐந்த
உலகில் நடமாட முடிகிறது, இந்த நரக வேக னையிரம்
உண்மையைத் தேடித் திரிகிறது இவன் கவிதை .
ஈரா &a:ச் சேர்ந்த பஃமான் நிறுமான்ட்
எழுது கிரன் -எங்கள் நிலவளத்தை அபகரித்து விடலாம், மலி வாகக் கில்டக்கின்ற சிலிக 2ளப் பெற்றுக் கொழுத்து விட லாம். ஆலுல் அந்த வானத்தை , அப்பரந்த நீல வானத்தை செஞ்சூட்டுச் சூரிய னே, மின்துகின்ற பல கோடி வெள்ளிகளை இவர்கள் திருடி விடமுடியாது!
தொடரட்டும்)
கலையாக மாடுமல் சுவராக மாறுமல்
தளமாகித் தடிதீத நிலமாக மாடுமல்
தெருவோரம் கிடந்த திடமான கற்களெலாம்
பாவம் , திசை மாறிப் போயினவே !
ー }きず〜

Page 9
2 . ત .
' * * * ey , obe , MSN. SY os 'war v.
کیے ہم ، “آم کے
மகனே நீ வெளியே போகாதே படிக்காதே
தொழில் செய்யாதே என்று நான் உன் 2னக் கண்டிக்கமாட்டேன்
стUGungh Paráe; நான் காவலாக இருக்கமாட்டேன் ஏன் தெரியுமா? நான் அப்படியிருந்தால் நீ எப்போதும் சிந்திக்கமாட்டாய் என்னிடம்தான் எதிர்பார்ப்பாய் கேட்பாய்
p*
இந்த பரந்து விரிந்த உலகத்தில் யாவற்றைப்பற்றியும் நன்முக அறிந்து கொள் அதற்கேற்ப நீ நடந்து கொள் எதற்கும் எவருக்கும் பயம் கொள்ளாதே.
As
அடக்கப்பட்டவள்
ஒருக்கப்பட்டவள் என்று பெரிதாக சத்தம்போட்டு அனுதாபப்படுபவர்களை ஆழமாக நோக்கு: அவர்களிடம் எதையும் எதிர்பார்க்காதே .
 
 

ユsCぶm
வேலிக்கு வெளியே
என்ன நடக்கிறது என்று பிய்ந்து போன கிருகுவழியே வெளியே பார்க்கும்
gal fies din ulă e că Parlj curta சிதிேக்கச் செப்.
இருளிற்குர் இருக்கும் அவர்க 2ள வெளிச்சத்திற்கு கட்டிவா . பாவம் அவர்கள்,
905 277 Cu பார்த்துப் பழகியதில்
கம் மகளே విశాయి . . JFrrar FL-Egal応え玄 பாதையில் பாதங்களின் கீற லோடு உனக்காக அழுத்தி வைக்கும் புதிய சுவடுகள் .
வெளிச்சம் அவர்கள் கன்களுக்கு கச்சமாக இருக்கும் பழகும்வரை のう ○ー சி னேயாக இரு . "రx2rtax_
5&ry. தூண்டிஃ.
tovuš2jološf. லேே ീ pr@് 99 er !ള 2 که عام وی ممیزی°° ததே மிடத்த ቓስዳ} ല്ക്ക് ലഭ്യത ܗܶܐܗܗ ܟ݁ܺ6ܦܳܢ2
#ger(s*} . otek cش OYچھٹوے میں ఖడ్డాంట్రిక Oršo ovrv 3. Jvcu 2 جغصاوهای asgs lG avcoc ä určes“ రtట్టడ్ల 942 SMT rout 943 on 2) శ్రీశ&రా 23@g "e-yegT'9 urrづでち ٹھا کہ یہ ہےeه eحkGخھ نق .
wort Surteeae aer? دمای اباکهویسنده 6 ه ق عادعا موضوعcr بھی دھeصے بھیخ عa6 گاله
O*** Supసురnuku
ఏజ్ یاحقی قاجع عاص کمت صدم حا يصنعه كمتهمه هي حمله عريعر عوية يع معبد f olخه کہتے ہیں ۔ لمعه، ص چگوعan غده های یک . لچیع عهده േrá. 63 ے بھ&سےeمشترتیب
இங்தில் திறனCஒ ریسرچ کھیل
ఇట్ట22 بهاء لاطیطeے \6 ల\్యకూ مc فتح حرگ تماع دوکه leهی 2ں ضاhموا (عروج ہے ترد موح ട്. പഞ്ചാട്ടീഷ് مسیحی به تصادم حاده نوعی عمومی પ્રાપ, حعا oسے وصالک کیا۔cغنچہ مح" بھ 2.リ ༡༩92རྒྱ་qའ ཁག་༧ནའང་
= ? ത

Page 10
மேற்குபேர்லினில் இலக்கியச்
öğü
, i.
” “རྒྱ་བ།- -
ಬ್ಲೌ:22.12.89@pಹಿಸಿ , " . . . . . . . . , . -!* * ما: :",iې. مه ؟.)*
24. 12.89 eleri
a.i." O 4۰ بلع و می sb MEHRINGHoF
GNESENAU STR 2 A
1 OOO BERLIN 61
&uలి తa*ediAపి రాauలాళిeeడి తిత్&తాaned 9که دیری اڑنوع ہوئی േ* 8*, യിട്ടു: ഒ്ട്രക് مثير منهجه يعق)O -க்கல்ை பகிமrசிக்கதாஃஅை,ே திடீஃசனதே ைமுகீசனுக்கவும் 93
• گهاخله رئينی ته دويم ځلم@ دها 63 ق دهاقع Sevco شروع قیچge a سحر نیوتر خم) 9 இரவசர ஆஜேசக்தி3 தேதி சூடதுே மூத்திசுட3ஒதிசுஅஃதும் புது SKAkT MAeeq LqTL LAMSqeASA ATA eTTLLTAeAee AqqeA ALe MAiA Se TeL LLSASALq eAqALAeLMLLigL TA S LLLSeAAMAA AgAeA ALTAAS L0T SqLiAeMrJJS TTTe qAe AATAe TAeTT TTATAALLAAAAALA Ae AS MLqLTTMMTT سحمد سے خrندجلہ میں eeعا@ ہاتھوتھو 4A6e eeu گیاهی محمد عUت سعsما جہجeeبحیح بخارہ صائع ہوئsحاکoچکے جaنیوچ 3 محب علم ہنگوقع تھے . شرح 26 P్వgr2akశాtag {్యండaఆలg ఇంత్రణarట్టూ legatów br-Gsa: உக்சு தமிழ்வேத்தில ஆல் జకాశఆ P్క عليه ته 6ی Ει F%82, తాత€aneశ్రీతబసి 9*, علاش تخڑھ کی بیوی بطے
> có cự (). s te
one 2 ویروع به دماه l Gیمم و リཡམས། رق و چه به
తిశeసికస్ లైబసి రాసికాలడిuge**2ుడిQ5లFuur STCAAM AqALLAMLTqT MTgTLL0LeSsrgL MLLTLTTTML LMMAAS
 
 

GU) മ്മള് ട്രൂക്ഷ്മണ്
C O குழுத்தாக்கடுக் s نامه خيستی ده *وس کیتوس کرتے تھ عہدعوتی ہیلری .aUu4 صچھینچھ تعلق ہونچے eth urv ? u4zö UyeuUruab—62 همدم په لޖޒީt2>.
ഴ്ചക് ഭട്ടത്. ജിഞ്ച് cصححماں ک6خیلکشتھجیے جیسن ہوت Uఆకసిరీ డి లాూ లాస్తిuత్రాలుత్తా عیڑا ? یہ پیکہ کیجینیگیٹعکے తe &ఫ్ రాశిలశతాబenుతో ర్యాలైబిల్డేడి ఆశ్రజల్లూర* &eఒుఓు ఊగి €త్తిపeao تتميجعقيضيع جميع ات .
A. á ഭr qarr SEErasok جع طلاحیٹلائشیں 56 LAAAMMLMeq ATTTAATeS TLSLLMMTMM MTMeAAeiA -> డిజిలEసిల 2 » بھیجی ٹی وص تھا لصêÉêm3ãe. ع ڈیرہ ہی جی ہرصبح حساسیتی ONUses ضاحتخبرطیںڑتمکrملاہے 5یکم، oraحسن عسے 98ئے ڈیڑھیعکھ6 .2 .оa Sv تو رصدگsEوص خسعوحدLٹمی حقق ڈینیو <ا نیلانیں تمام محجوخة o usonsort ہر ودیعنی کیا۔ AhM CMTJTA seSSeMMMMA eeTATTe AAAALLLAAAASJ உஐததிேத்துத்த: كمت مع غجحصقان تنتمي ffug aer. *சில் ஆேத்தைத்தே2 ஆமத்தின் ஆஃவாச்ேலை ஆதிபடுதீஜே
Pജ്ഞ'മജ്ഞ ( — Ghá്ട്. ea
معجمع تصو<تھی جو جمعیخsچھerے دیں -Eagക്കേrt அண்டித்த 2 تنها ۶ قهها و تعهدی تم تحجي خلحيخوخهكع> "دوسیع. عحہ: پیعیمونیکیپیغحیحقیقی بچے حکہ خیریخ ہسکھبی تصحیح ذبح ڈھیخ تھا جا AeSeieAeLAAMAe LLeAA TAiAieqe MAAALAe AL qeyeqAAAAAAS LLAeeAiAA eAeAAeTAS MMeMee LMATSALLLeLeiTAS TTLT
d ريتعدى نجحASصہ لیتھوعحقے شادیع ہوچتخطیط2 . دعيا وحكمتهىvسلی ്റുമാ تدائ29ھجھےa ے ہمجھتے تھوڑی جھجکتہDمجمعیتی ہیدے کی リ。 2رطrدیث میnہضمیخنی چچی وجہہ قع تھی تھے تع
|ーの」 UVU) T o e. !ത്. حب لقت آخصہ قنده** عخهnصے تحnرے لیۓ صیnحیقیچھی
STeTATATM TMMMLLMMAe SJAeeAAASJTTiAAAM
سے 19 ہے
e sear-v. 9

Page 11
TJTeAeATAA AeAeA TeeeeAeAqLq LMTsALAL Aeqe iAgee -gు రాyz (ూుర్హాం . ఇచ్కి Oుeడి లాg్క్మగిavā
- CSS .و لایحه حیه خجاکه توصا لأنهم خميسهم عجك
A - o a 2 لیاقت و خمسیحی دمیده خود حک: ۳۴ قمی -uరజ్ఞUUCL- ضعضعتهدفيج load ( リ نجدی تھی جو چیاپچی غام یعنگیrسمتیہ ج 22 لقماTنہ لیا۔ ఆడి, صہTھتیجیاrلامع په هيوځاسهنه . شکو issueTrasaraya usmrts تجمع . نجحتمكم2ة ബടത്? G-952 <گے تھaے இகுத்த Oகண்டே عمره مجرعة ع67 هجه Usa» asusseas شاہی a వa_uూపిE* و۲ قصےeتھ کھe 3& مة Lores تنوعڑھ، چیخواصے SY + Uத2கு احم حیواری മി(മ അg., 8 نشان రాజ
opശേഖ چھریلوے علاقہستی g7اnیہ ذہنیت . توانا۹لیکن \وع రu Uపబ. عاویہoدو 2۹ تھہ چ ప్రొలైuలెయ్ళి అని?ు. 55് $area>', தமது Она 7 á eజీnజ్ఞ తి MAAAAAAee0SATq Ae TeT siAA qAMMA AieAeheAA
sor; రాలgw منحصہ لیا ۶یواته و 9 مایع و در 26لاکیCہنساتے ہی -ep vتمتمکھ بھیقے سے متح . 伞今 صےnیے بمصداڈriمعاہش تھr۶گ eజ్ఞశిక్షాg
ضد 2 محماسه یا مقیم هادیه བ་རྐ་འབའ་ཆེན་ ترجیحدع محلیکج چھی حرحمتحکھینچی تھے Ae eeTTe TAehS TTeAMMLL AAe MMAeAe SqMgLiggtMMAhS AAL ThSYeSeMMheMMAhA LAASqqAAMMAeMe AMALLSS MAALL LLLLLM
an s-ran>  scാജീ, ഠു, ങ്ങ്- ' &sâ. (്ട് سے 2 حصے

బటర్కీ Osrael- ബടെീEras ثعبانعی عمو وز 95శీబ్రిటీ Uహాశి. 2ణి ఇx&# 2ు-ఎజనీ కాశీ YA AeeMMAAA A0eLeMMMS MAeM sMAAA sMAAALLLeqiqi á క్రs ríšovTač U-1 ora y 参** 2ழிதச3 uలిge 2ూలాn eguష్ణా జge్కలికి గడ్రu%కి 2૪૫ - 2િ નર્તકે ઉંદર્દnટ્ટ વ્ય یختہOلویج ڈی 9 ملیح ہسح 2 apa P్యugరిశీ Gooms surgeo on L-ra అశీ G268ിക് മsion கருத்தக்கத் صحیعنیسوتھے ۔ భలకి محو SursYa?? Smern &dశీE خلله وح ۲صحمجدS earuela) as کیمرہ جنگ حق تک "rت2ء کی تعلیسoھی چھچھ ہتھیوس F SLiAAi LLTAA AhTMeTeALAqS 0ATAALSL TMMAAA AAAAS - V) tnertresses
கரு حه» حتی تک خیم یع سیاری یه ی +# హిట్టిడోఫైటెస్క్రీ"్యూష్ట arvou حصzجع خة مخط . حق الوقتصمر Obnašanasat a>gg پھل
prea
|3YV2 2íž-- syš921 Qکئی عم Oதருக்கிே · අන්‍ය Q ub "లా-9ూg-శ్రీవు ugఒూt . ختماعی خeع غا zCiBHD TLL S iTT sMiAeAq TLeLMAiALLAAAALL iAAiiA AeAAS ஆனது n
تھrںم3مساد (e.۲۹ لارسحصہتے مرحمتی سے حیاتہیمیر بھeہستعمیختہواقع%
_52 ఇy&# ujaggega-6గt * *3-2 لاوے.oTصے Cla458Más رقص معتجھےمعنی کی عسکھ حے. ۹ع تعادی حسعا خميسمع &లక% عےeہتھی اسما جعربیعہ تینبع ہی ح ?
Cza e 6 ہاتھوجتختحي9ع Cع »Gدهم جعبه حساح కవ a73u Seyrazı üsuxurcu eبعڈیو جھ uuD 2as அ1 பிவழி இsto votes Urug రాష్టuల&్యడి విద్లో یجنھیں چکےsش eڈی1۔حمودعاعیک تحz< రోళ్లక్ష్మజీ: 25r 6on-6 ںxc2( بخواقع 5 جھیخརྒྱ་སྒྲུའ8འ...ལུལ་ལ༦། ~ Mebarw0 *一ャ ER. Frt *52 ప్లే 乌 ಟ್ತಿ لوده {
u. A ☻ 2 ′ܗ ~"൧ങ്ങ് GEUMITZITSU 2* *** Prev283. Oua%E : fr ه -రాe2- &asɔM CO2, McSəmu މޑިބޯ44نg
كمعيديك جزیینی صوصی تداعی تکه
<>2ré> உஇத்ெத Sܕܢܚܫܟ ܒܶܙܡ> شجرحیتھیم تک ہونان

Page 12
Uణిa ༩༧་་་་་་་་་་་་་་་ خاصه اعتصحقوقی ۶ هده دقبْع صحتھیں ٹeقحنتظم (S لعنځيروئيده OlebMátésengeae ජූ: ుణిలాల్టిరాత్ముడి "శ్యతా AALTTMeLee MeTT LALMTML LqLALLATLqTAAAs TATTAE e్కర 46వ 42త్తిడ్డలూ لایت حو 21 به دعی حق حاک؟ دما یخ سه مستعد تمعوقاتسعتحكما يجع عاeيولوجيجسديه - عصحة ودفعه رة مكثsغيخهر تماماتهم
മte8് ۔ خاصیٹھے ۹شعاعی’’ قصہ ملینی 9) اس خطے బూబ్న AS 0qeeAe LAe TLLLA MATee sTLLTAeAeeMMeS MMAhezS TMg 00A0SeAJsTA TTLASLLALqeqLAT0LS TTMMM خدعميقة وحا جميع خداعه مح ہمیتھیسسrحمحھے , چھIعصا؟۔حیجے لیے یعے ڈھیعے خلا موافق الث۹کی تھی ೨ಆಜ್ರಿಶ حسیحیے ہنستعلیح سے تھح حلگے ح--٦ته خ مجیحتعین»۔ یہ حیح ééچnے இதுவிே . تیر تحصیل ہض sதிதக்கது.சீ ஜிலை* خلمخرجتع کمہ تھیخ حتی یخ ہے یعے ۲ - دھنکyیں\ب . خاک چیخی عمحتاج سختعاتہ دکھ کے تحق> up at ara-test e=*కమిక-అక్కడి لعلما Crã-ru-u-2 gõe-??oa sista>ssese غلائی سے لاتے >bنے سے ہستیع JzkeeKSKAehSheAA TATeTAAAT eAeAMMS Me -1A حص2ے یہ تمہارے يجتمع كمحججي كيه ,ض تحریخ جو 7 عے بصماکہ
Lgజ్ఞత్తగిరిugET'; "5శత్రూత స్ట్రా 22u-1. لحصاده தேசதி: لجع r rle 0esese K00eT AqASAeAALLLSAS TeTTA AAeeJSATeTAAA
حقيقتيد شحنعض 22ے عنہمک تیسڑھی تھی جگہ نہ جھیخوعات الصخیمے se'డిప్త متحیر مخفی حماع حیات திதிேது 62-eேடகி حی s&جبکہ فیض حصے یا علحیلےبھوک sa Ea عهده گیونایع تبعیتختگ
šos osmsēšze ∞−ණිණු රැt eീങ്ങ శిశిత్రిశిత బలాక్నర్మలా م عنق حبنكهةضحيوعي عهد రాగతా ఊడి ٹیلیج کی دو جمعیخ چیخواص صبحریخ قcریخی تکنیک ہو تاعغفحہ ഴ്ചടക് മാഞ്ച معادله شحت لوفتحوه حتحع سیحہ . تخحجختھے۔
ڈیڑیے ع68 بلادکوٹ9 تھا دمغانھیںaی
t മބްم& 2p-val( خاسح خ6یخسست تحصیدe. نیچےبہتحsیگاصط\صے کبھیخچہ سا ہوں ۹sہ دیوی (S\c>r ó-n-s62 لاکھیلتے ہیحح ہںسمجھ 6ھیصحجاضسکحلےes2 حYoruelu
. شیخحیگوقعنی
PP_Gబgeశ్చి ూకి شابھتیجارحیت ض 2లై-ఆ2=బూడి, కాag9& eశాలు بھی حصہ عحصہ تھاکہ لض7”س سکھ عکے خعیخ عبح ഠി, ഠുട عالمجتھے ۔
zeAYSzezA AhAeeAAeehJ S S sMSAeLLASA SATATA0
محلا e ܟ جمیر قاع 2 عروستا ۹ خط جدا حکا زادیخجعه ۹حاص کرج خاقاضا که
ŐVisue Muzud (\رح<ں 53ںdBuتھ •
-uur psaluar ago
صے 33 صے

பழங்காலத்திலிருந்து இன்றுவரை. பெரும் பகுதி ஆண்கள் அடிமைத்தனத்திலேயே வளர்ந்து வந்திருக்கிருர் கள். ஆளுல் பெண்களின் நிலைமையோ இது விஷயத்தில் இன்னும் மோசமாயிருக்கிறது, பெண்கள் சுதந்திரத்திற்குத் தகுதியற்றவர்கள் என்ற நம்பிக்கை வளர்க்கப்பட்டிருக் கிறது. 'பெண், குழந்தைப் பருவத்தில் தந்தையாலும் வாலிபப் பருவத்தில் கணவளுலும் முதுமைப் பருவத்தில் மகளுலும், காப்பாற்றப்பட வேண்டியவள். அவளுக்குச் சுதந்திர உரிமையில்லை" என்ற பழங்கால சுல்ோகத்தின் மூலம் பெண்களுக்கு அடிமைச் சாசனம் பக்காவாகக் கிடைத்திருக்கிறது. ஐரோப்பாவின் "கிறிஸ்தவப் பாதிரி களும், சில நூற்ருண்டுகளுக்கு முன்வரை, “பெண்களுக்கு ஆத்மா இல்லை" என்று சொல்லி வந்தார்கள். இந்துக்களும் பெண்கள் கணவனின் பாதி அங்கம் என்று கருதுகிருர்கள். கணவன் இறக்கும்போது, அவனுடைய பாதி அங்கமான மனைவியும் இறந்து விடுகிருள். இதை மெய்ப்பிப்பதற்காகச் சென்ற நூற்ருண்டுவரை இந்தியாவில் ஒவ்வொரு வருடமும் ஆயிரக்கணக்கான விதவைகள் கணவனின் பிணத்தோடு வைத்து எரிக்கப்பட்டார்கள். ஆளுல் இந்தப் பாதி அங்க விதி, கணவனைப் பொறுத்தவரை ஒருநாளும் ஒப்புக்கொள் எப்பட்டதில்லை. உண்மையில் எல்லா நாடுகளிலும் ஆண் களுக்கும், பெண்களுக்கும் வெவ்வேறு தனித்தனிச் சட்டங் களும், ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டிருந்தன. இந்துக்கள் சந்தர்ப்பத்திலும், அசந்தர்ப்பத்திலும் தொண்டையைக் கிழித்துக் கொண்டு கூச்சலிட்ட பதிவிரதா தர்மம், வஞ்சனையின்'எல்லைக்கு”ஒரு பெரிய உதாரணம். ஆயிரக் கணக்கான 'வருட்ங்களாகப் - பெண்களுக்கு விரோதமாகக் ஒரவஞ்சகமாக ஒரு பெரிய சூழல் தயாரிக்கப்பட்டு வந்தது. மதம்,ஆசாரம், சமுதாயம் முதலிய விஷயங்களில் அவர் களுக்கு"ஆண்களிலிருந்து நேர்மாறன; “தனிவழிகள் செய்யப் பட்டன. சரியாக சிந்திக்க முடியாதபடியும், “புத்தி மயக்கம் ஏற்படும். பொருட்டும், "அவர்களுடைய குழந்தைப் பருவத்தி லிருந்தே மிக அதிகமாக மத சம்பந்தமான கதைகளால் காதை நிரப்பி மூடநம்பிக்கையைத் தோற்றுவித்து வந்தார்கள், இன்று வுரை, அனேக நாடுகளில் அவர்கள் கல்வியினிடமிருந்தும் 得 *ம்வக்கப்ப்ட்டிருக்கிருரர்கள்,பழங்காலத்திலேய்ே *க்ோஷா"போன்ற் சகிக்கமுடியாதபழக்கம் அவர்களுக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. மதமும் தனது நீர்ல்களின் மூலம் அதைக் கடவுளின் விருப்பம் என்று சொல்லிப் பலப்படுத்தியது. எல்லாவற்றையும் விடப்பெரிதான பொருளாதார அடிமைத் தனம் என்ற அடிமைச் சங்கிலி அவர்கள் கால்களில் மாட்டப் பட்டிருக்கிறது.
-ராகுல்லி
سے ہجے

Page 13
шо6й
- (திரன் -
காற்று வீசவும் அஞ்சும் ஓர் இரவில் நட்சக்கிரங்களுக்கிடையே இருக்கிற அமைகியின் அர்க்கம் என்ன
என்று
நான் திகைத்த ஓர் காசர்,
கதவருகே யாருடைய நிழல் அது
நான் அறியேன் ;
அவர்களும் அறியார் உணர்வதன் முன்பு அதுவும் நிகழ்ந்தது.
மரணம்.
தாரணம் அற்றது, நியாயம் அற்றது. கோட்பாடுகளும் விழுமியங்களும் அவ்வவ்விடத்தே உறைந்து (Bun's முடிவிலா அமைதி.
மூடப்பட்ட கதவு முகப்பில், இருளில்,
திசை தெரியாது மோதி மோதிச் செட்டையடிக்கிற
புருக்களை,
தாங்கும் வலுவை என் இதயம் இழந்தது.
இளைய வயதில் உலகை வெறுத்தா நிறங்களை உதிர்த்தன. வண்ணத்துப் பூச்சிகள்

புழுதி படாது பொன் இகழ் விரிந்த சூரிய காந்தியாய், நீர் தொடச் சூரிய இதழ்கள் விரியும் தாமரைக் கதிராய், நட்சத்திரங்களாய் மறுபடி அவைகள் பிறக்கும்,
அதுவரை, பொய்கைக் கரையில் அலைகளைப் பார்த்திரு
கண் விழித்திருப்போம் நண்பர்களே !
சோகம் படர்ந்த தேசப் سالا-- )pubہ இதுவரை காலம் சிந்திய இாத்தமும், இதுவரை கால
و طائدنا علإ2 நெருப்பும், எரியும் மனமும்
இன்னெருவனுக்கு syst Dil. i.e56i i P
இரவல் படையில் புரட்சி எதற்கு ?
எங்கள் நிலத்தில்
எங்கள் பலத்தில் எங்கள் கால்களில் தங்கி நில்லுங்கள்.
வெல்வோமாயின் հնr tP3our tr வீழ்வோமாயினும் வாழ்வோம நமது பரம்பரை
(SLun ri ہ”L5 سال'Li,