கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: அசேதன இரசாயனம் (ஆ. மகாதேவன்)

Page 1

王出
-se Dipリ
颁 é
IC CHEMISTRY
N
தே

Page 2

அசேதன இரசாயனம்
s. LD&T (56.16ir B.Sc., Dip-in-Ed,
யாழ். இந்துக் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம்.
Advanced Level
NORGANIC CHEMISTRY

Page 3
Title
Author
Publisher :
Copyright :
Price
Printers
Inorganic Chemistry
A. Mahadevan B. Sc., Dip-in-Ed.
A. Vamadevan
Kurumbasiddy, TELLIPPALA,
To the Publisher
Rs... 30-00
Sri Luximi Press 222 (76). Hospital Road, JAFFNA.
Second Edition Novembé, 1989

S,
6.
7.
O.
1.
2.
3.
4.
பொருளடக்கம்
S தொகுப்பு மூலகங்கள் ஒட்சியேற்றமும் தாழ்த்தலும் P தொகுப்பு மூலகங்கள் - அறிமுகம்
ஐதரைட்டுக்களில் ஆவர்த்தனப் போக்குகள் ஒட்சைட்டுக்களில் ஆவர்த்தனப் போக்குகள் ஐதரொட்சைட்டுக்களில் ஆவர்த்தனப் போக்குகள் கூட்டம் II மூலகங்கள் கூட்டம் IV மூலகங்கள் கூட்டம் V மூலகங்கள்
நைதரசன்
9Gudrafur நைத்திரிக்கமிலம்
கூட்டம் VI மூலகங்கள்
கந்தகம் ஐதரசன் சல்பைட்டு கந்தக ஈரொட்சைட்டு சல்பூரிக் கமிலம்
கூட்டம் VI மூலகங்கள் - அலசன்கள்
ஐதரசன் ஏலைட்டுக்கள் ஏலைட்டுக்களை இனங்காணல்
ஐதரசன்
தாண்டல் மூலகங்கள்
வளி
கடல் வனம்
NaOH gsu. TílůL NaHCO, I Na2CO surrfiù
உலோகப் பிரித்தெடுப்பு இரும்பு
அசேதன உப்புக்களின் பண்பறி பகுப்பு
கற்றயன்களுக்கு சோதனைகள் அனயன்களுக்கு சோதனைகள்
பக்கம்
15
2O
24
25
28
35
37
39
连3
45
47
50
53
55
59
64
65
68
71
73
76
77
80
S2
S6
88
93

Page 4
யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரி அதிபர் திரு. S. பொன்னம்பலம் B. Sc. Dip-in-Ed.
அவர்கள் வழங்கிய அணிந்துரை
தெளிந்த நல்லறிவைப் பெறுவதற்கு "தாய்மொழியே போதன மொழியாக அமைதல் வேண்டும்" - என்பது கல்வித்தத்துவ அறி ஞர்கள் கருத்தாகும். ஆயினும், சுயமொழிவழிக் கல்வி பயனுறு வகையில் அமைவதற்கு அம்மொழியினில் அறிவியல் நூல்கள் பல ஆக்கப்படுதல் வேண்டும். தமிழ்மொழி மூலம் விஞ்ஞானம் கற்பிக்கத் தொடங்கிய காலத்தில், யான், G. C. B. (A/L) வகுப்புக்களில் "இரசாயனவியல்" பாடத்தைக் கற்பித்துக் கொண்டிருந்தேன். அக் காலத்தில் போதிய அளவு உசாத்துணை நூல்கள் இன்றி மாணவர்கள் பெரும் சிரமங்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்ததை உணர்ந்துள் ளேன். இப்போது தமிழ்மொழியில் "இரசாயனவியல்” பாடநூல்கள் அதிகஅளவில் வெளிவந்து கொண்டிருப்பது இத்துறையில் ஏற்பட் டுள்ள, ஆரோக்கியமான வளர்ச்சிப் போக்கினைக் குறிக்கின்றது. இரசாயனவியல் நூலாக்கத் துறையில் திரு. A. மகாதேவன் அவர்கள் பங்குகொண்டு ஆற்றிவரும் பணிகள் பாராட்டுக்குரியவை.
எமது கல்லூரியில் "இரசாயனவியல்" ஆசிரியாாக பணிபுரியும் திரு. மகாதேவன் அவர்கள், தமது துறையில் ஆழ்ந்த அறிவுடையவர். அத்துடன் கற்பித்தலில் அதிக ஆர்வம் கொண்டவர், கடமையுணர்ச்சி மிக்கவர். எமது மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சியில் மிகுந்த அக்கறை கொண்டு அயராது உழைப்பவர். அவர் வகுப்பறையை நிர்வகிக்கும் திறன் கற்பிக்கும் பாங்கு ஆகியவை மாணவர்களாலும். சக ஆசிரி யர்களாலும் பெரிதும் பாராட்டப்படுவதை, நான் பல சந்தர்ப்பங் களில் அவதானித்துள்ளேன், பாராட்டியுமுள்ளேன்.
திரு. மகாதேவன் அவர்கள் * அசேதன இரசாயனம் ' என்னும் இந்நூலை பாடத் திட்டத்திற்கு அமைவாக ஆக்கியுள்ளார். S தொகுப்பு P தொகுப்பு மூலகங்கள், வளிவளம், கடல்வளம் ஆகிய பாடப்பரப்புக் களில் அமையும் முக்கிய அம்சங்கள் அனைத்தும் இந்நூலில் சுருக்கமாக வும், தெளிவாகவும் விளக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நூல் இரசாயன வியல் கற்கும் மாணவர்களுக்கு நற்பயன் நல்குமென்பது எனது நம் பிக்கை. இந்நூலை ஆக்கிவெளியிடும் திரு. மகாதேவன் அவர்களைப் பாராட்டி அவரது கல்விப் பணிகள் சிறப்புற வாழ்த்துகின்றேன்.
S. பொன்னம்பலம்

முகவுரை
உயர்தர வகுப்புகளுக்குரிய விஞ்ஞான நூல்கள் தமிழில் வெளி வரவேண்டியது, இன்றைய காலகட்டத்தின் இன்றியமையாத தேவை யாகும். தமிழ் மாணவ சமூகத்தின் அறிவியல் விருத்திக்கு இத்த கைய நூல்கள் உறுதுணையாய் அமைந்து நன்மை பயக்கும். இரசா யனவியற் கல்வித்துறையில் என்னலான பணிகளை ஆற்றிவரும் யான், பல மாணவர்களின் வேண்டுதலுக்கு அமைய "அசேதன இரசாயனம்" என்னும் இந்நூலை ஆக்கியுள்ளேன்.
அசேதன இரசாயனம் என்பது பரந்ததோர் பாடப்பரப்பாகும். இப்பகுதி தொடர்பாக, பாடத் திட்டத்தினுள் அமையும் முக்கிய கருத்துப் படிவங்களை, பொருண்மைச் செறிவுடன் இந்நூலில் திரட் டாகத் தந்துள்ளேன். வகுப்பறைக் கல்வியில் பெற்ற அறிவை மீள வலியுறுத்தும் ஒருதுணைக் கருவியாக இந்நூல் அமைகின்றது. இந் நூலின் கருத்துப் படிவங்களை மேலும் ஆழமாக - ஆய்ந்து கற்றல் பயனுடைத்தாகும் வசதி கருதி பாடத் திட்டத்தை அணுகும்
முறையிலும் சிலமாற்றங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளேன். உதாரணமாக "வளி வளம்” என்ற அலகில் அமையும் "நைதரசனும் அதன் சேர்வை களும்" பற்றிய கருத்துப் படிவங்கள்', 'கூட்டம் V" மூலகங்கள்
என்ற அலகில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன.
யான், கல்விப்பணி புரிகின்ற யாழ், இந்துக் கல்லூரியின் அதிபர் மதிப்புக்குரிய திரு. S. பொன்னம்பலம் அவர்கள் இந்நூலுக்கு அணிந் துரை வழங்கிச் சிறப்பித்துள்ளார். அன்னருக்கு எனது உளங்கனிந்த நன்றிகள் உரித்தாகுக. இந் நூலை அழகுறப் பதிப்பித்து வெளியிடு வதற்குத் துணைநின்று பேருதவிபுரிந்த எனது அன்புக்குரிய நண்பரும், யாழ். இந்துக்கல்லூரி பொருளியல் ஆசிரியருமான திரு. மா. சின்னத் தம்பி அவர்கள் எனது நன்றிக்குரியவர். இந்நூலை சிறந்த முறையில் அச்சிட்ட யாழ்ப்பாணம், பூரீ லட்சுமி அச்சக நிறுவனத்தினருக்கும், உவந்து வெளியிட்ட திரு. A. வாமதேவன் அவர்களுக்கும் எனது உளமார்ந்த நன்றிகள் உரித்தாகுக.
ஆ. மகாதேவன் குரும்பசிட்டி, தெல்லிப்பழை.

Page 5
{{Povassassifssör oysuñgi;;;;sor asılı olas,
&al o Lub I IIIII IV V VI VII o ஆவர்த்தனம்〜 Ĵ2 1HHe 3 s 4-5 ' | 6 || 7 | 8 | 9 | 10 2Li s BeB | C | N | O | F | Ne 311 | 12 s-... --. ...| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Na | Mg-~TRANSITION ÈLEMENTS).Al || Si | P | S | CI | Ar 419 | 20 į 21树心塔32627283950叫闷引T划35 || 36 K | Ca | ScTi | V | Cr | Mn|Fe|Co|Ni|Cu | zh | Ga | Ģ | Ă,• Sels_ofTÄr 537 | 38 || 39滤若松塔塔446474814930)T引T到 Rb | Sr || YZr || Nb | Mol Tc | Ru | Rh | paAg || Cd | In | Sn | Sb | Te | I || x655 || 56 || 57沁树袋税261777879808182岛圈T剑T刻 Cs | Ba i LaHf | Ta | W | Re | Os i sr | Pt || AuHg | Tl + Pb || Bi | Po | At | Rn 87 | 88 || 89:: | ; 7Fr | Ra ! Ac}!A -? . 谥3606116263 64 &)70 || 71 Lambanides W. Ce|Pr|Nd|Pm|Sm| Ều | Ga | ff || 5 | Ří, |#| |#|,| \,Lu | 塔2329394959697)引103 ActinidesTh | Pa | U | Np | Pu | Am|Cm|Bk | cs | Es | sn | Må| NoLr

1
S தொகுப்பு மூலகங்கள்
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் கூட்டம் 1A, கூட்டம் IIA முல
கங்கள்,
உறுதியான விழுமிய வாயு இலத்திரன் வெளியே, ஈற்றெழுக்கில் முறையே ns1.
நிலையமைப்புக்கு
ns2 என்னும் வகையான
இலத்திரன் நிலையமைப்பு உடையவை. இந்த இரு கூட்டத்து மூல கங்களும் S தொகுப்பு மூலகங்கள் எனப்படும்.
கூட்டம் 1 மூலகங்கள் - கார உலோகங்கள்
இலத்திரன் அயனக்க உருகு நிலை | அடர்த்தி மூலகம s 1. oC -8
அமைப்பு சக்தி kJmol- g Cm
Lithium Li IHe 2sl 520 180 0・53 Sodium Na INe1 3sl 500 98 0 97 Potassium K. I Ari 4s 420 64 0.86 Rubidium Rb| [Kr] 5s1 400 39 53 Caesium Cs|| [Xe] 6s1 375 29 1890
கூட்டம் I மூலகங்கள் - காரமண் உலோகங்கள்
d இலத்திரன் அயனக்க உருகு நிலை | அடர்த்தி மூலகம அமைப்பு சக்திKmo1-1 oC g cm- s
Beryllium Be|| [Hell 2s2 900 1280 I・85 Magnesium Mg [Ne] 3s2 740 650 1 - 74 Calcium Cai I Ari 4s2 590 838 I・55 Strontium Sr. I Kr) 5s2 550 768 2 - 60 Barium Ba || [Xe] 6s2 500 71.4 3e35
இரு கூட்டங்களிலும் கூட்டத்தின்வழியே பின்வரும் பொதுப்
போக்குக்கள் காணப்படுகின்றன:
I) 3)
அடிaறு.ஆரை கூடும் மின்னேர்த்தன்மை கூடும்
5) உருகுநிலை குறையும்
27 முதல் அயனக்கச் சக்தி குறையும்
4) தாக்குதிறன் கூடும்
6) அடர்த்தி கூடும்.

Page 6
- 2 -
கூட்டம் 1 மூலகங்களின் பொதுத்தன்மைகள்
7)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
பொதுவாக ஒவ்வொரு ஆவர்த்தனத்திலும் அணுஆரை கூடியது கூட்டம் மூலகம் ஆகும். (சடத்துவ வாயுக்கள் தவிர). கார ணம் கருஏற்றம் குறைவாக இருத்தலாகும்.
ஒவ்வொரு ஆவர்த்தனத்திலும் மிகக் குறைந்த முதல் அயனுக்க சக்தி கொண்டது கூட்டம் 1 மூலகம் ஆகும். காரணங்கள்:-
1. அணுஆரை பெரிதென்பதால் வெளிப்புற இலத்திரன் மீதுள்ள
கருக்கவர்ச்சி குறைவு. w
2. ns1 அமைப்பைக் க்ொண்டிருப்பதால், ஒரு இலத்திரனை அகற் றியபின் உறுதியான அட்டக அமைப்பு எஞ்சுமென்பதால் அகற்றுவதற்கு குறைந்த சக்தி போதும்.
கூட்டம் 1 மூலகங்கள் நாக்குதிறன் கூடியவை, காரணம் விழுமிய வாயு நிலையமைப்பிற்கு வெளியே சுலபமாக அகற்றக்கூடிய தொரு தனி இலத்திரனைக் கொண்டிருத்தல் (ns1 வகை)
கூட்டம் 1 மூலகங்கள் உயர் மின்னேரானவை
கூட்டம் 1 மூலகங்கள் ஒரு இலத்திரனை இழந்து ஒரு நேரான அயனை உருவாக்கும். Na(g)-> Na*(g) + e
காரணம் ஈற்றெழுக்கு இலத்திரன் தளர்வாகப் பிணைக்கப்பட் டுள்ளதால் சுலபமாக அகற்றப்படலாம். அகற்றியபின் உறுதி யான விழுமிய வாயு நிலையமைப்பு எஞ்சுவதால் அடுத்த இலத் திரனை அகற்ற மிகக்கூடிய சக்தி தேவை, கூட்டம் 1 மூலகங்கள் ஒரு போதும் இருதேரான அயன உருவாக்காது. கூட்டம் I மூலகங்கள் சிறந்த தாழ்த்தும் கருவிகள், காரணம் இவற்றில் ஈற்முெழுக்கு இலத்திரன் மிகத் தளர்வாகவே பினர் துள்ளது. இதஞல் சுலபமாக அகற்றப்படலாம். அயனக்கச் சக்தியும் குறைவு.
கூட்டம் மூலகங்கள் உலோகங்கள் எனினும் .
1. மென்மையானவை
2. ஒப்பீட்டளவில் தாழ்ந்த உருகுநிலை உடையவை.
காரணம் இவற்றில் ஒரு சுயாதீன இலத்திரன் மட்டுமே உலோ கப் பிணைப்பில் ஈடுபடுகிறது. அத்துடன் அணு ஆரையும் உயர் வாக உள்ளது. இதனுல் உலோகப்பிணைப்பு வலிமை குறைந்த தாக உள்ளது.

8)
9)
- 3 -
கூட்டம் 1 மூலகங்கள் சிறந்த மின்கடத்திகள், ஏனெனில் இவற் றில் சுயாதீனமாக இயங்கும் இலத்திரன்கள் உண்டு.
கூட்டம் 1 மூலகங்கள் உலோகங்களெனினும் ஒப்பீட்டளவில் தாழ்ந்த 'அடர்த்தி கொண்டவை, காரணம் அணுப்பருமன் பெரி தாக இருப்பதும் கருவின் திணிவு குறைவாக 'இருப்பதுமாகும்.
10) கூட்டம் 1 மூலகங்களின் உப்புக்கள் சுவாலைச் சோதணெயில்
நிறங்களைக்கொடுக்கும்.
கூட்டம் 11 மூலகங்களின் பொதுத் தன்மைகள்
இம்மூலகங்களின் இயல்புகளை கூட்டம் 1 மூலகங்களின் இயல்புக
ளுடன் ஒப்பிட்டு நோக்குக.
1) கூட்டம் 11 மூலகமொன்றின் அணுஆரை, ஒத்த, கூட்டம்
)
S)
4)
5)
6) 7)
8)
மூலகத்தின் அணுஆரையைவிடக் குறைவாகும். காரணம் கரு ஏற்றம் அதிகரித்தல். கூட்டம் 11 மூலகத்தின் முதல் அயனக்கசக்தி, ஒத்த கூட்டம் I மூலகத்தினதைவிட உயர்வானது. காரணம். 1. கரு ஏற்றம் கூடுவதால் அணு ஆரை குறையும், ஈற்முெழுக்கு
இலத்திரன் மீதுள்ள கவர்ச்சி அதிகரிக்கும். 2. ns2 வகை இலத்திரன் நிலையமைப்பு நிரம்பல் நிலையென்ப
தால் உறுதி கூடியது.
இம்மூலகங்களின் தாக்குதிறன் ஒத்த கூட்டம் I மூலகங்களைவிடக்
குறைவானது. இம்மூலகங்கள் மின்னேரானவை எனினும் ஒத்த கூட்டம் 1 மூல கங்களை விடக் குறைந்த மின்னேர்த் தன்மை உடையவை. கூட்டம் II மூலகங்கள் இரு இலத்திரன்களை இழந்து இரு நேரான அயன்களை உருவாக்கும். Mg -> Mg2+ + 2e கூட்டம் 11 மூலகங்களும் தாழ்த்தும் இயல்புடையவை. கூட்டம் I மூலகங்கள் ஒத்த கூட்டம் 1 மூலகங்களைவிட ஒப்பீட் டளவில், 1. வன்மை கூடியவை.
2. உருகுநிலை சுடியவை.
காரணம் இரு சுயாதீன இலத்திரன்கள் உலோகப் பிணைப்பில் ஈடுபடுவதனலும், அணுஆரை குறைவென்பதாலும் இவற்றில் உலோகப் பிணைப்பின் வலிமை அதிகம்.
கூட்டம் 11 மூலகங்கள் மின்னைக் கடத்தும்.

Page 7
- 4 -
9) கூட்டம் 11 மூலகங்கள், கூட்டம் 1 மூலகங்களைவிட கூடிய அடர்த்தி
26.66 a
10)இவற்றில் Be, Mg தவிர்ந்த ஏனையவற்றின் உப்புக்கள் சுவாலைச்
சோதனையில் நிறங்களைக் கொடுக்கும்.
சுவாலைச் சோதனை
பெரும்பாலான S தொகுப்பு மூலகங்கள் உருவாக்கும் சேர்வை கள் சுவாலைச் சோதனையில் நிறச் சுவாலைகளைக் கொடுக்கும். சுவாலைச் சோதனை செய்யும் முறை - 1) பன்சன் சுடரடுப்பில் ஒளிர்வற்ற சுவாலையைப் பெறுக. 2) ஒரு பிளாற்றினம் கம்பியை HC1 அமிலத்தில் தோய்த்தபின்னர் நிறமேதும் தோன்ரு தவரை சுவாலையில் பிடிப்பதன்மூலம் அத னைச் சுத்தப்படுத்துக. 3. பிளாற்றினம் கம்பியை HCI அமிலத்தில் தோய்த்த பின்னர் சோதிக்கவேண்டிய தூளாக்கியசேர்வையில் தோய்க்குக. பின்னர் சுவாலையில் பிடித்து நிறத்தை அவதானிக்குக.
கூட்டம் 1 கூட்டம் 11
சேர்வை சுவாலை நிறம் சேர்வை சுவாலை நிறம்
Li gĥonJùuj Scarlet Be ewew Na GuntairLD(353Fair Golden yellow Mg K 26II3r Lilac Ca செங்கட்டிச்சிவப்பு Brick-red Rb GA6)utʼili Red Sr கருஞ்சிவப்பு Crimson Cs Sajib Blue Ba guiu esituéř GOpSF Apple green
ஏனைய உப்புக்களுடன் ஒப்பிடும்போது குளோரைட்டுக்கள் ஆவிப் பறப்புக் கூடியவை. குளோரைட்டைப் பெறவே HCI இல் தோய்க்கப் படுகிறது. சுவாலைச் சோதனைக்கு Pt கிடைக்காவிடின் காரீயப் பென் சில் மூனையொன்றையும் பயன்படுத்தலாம்,
உப்புக்களின் நிறங்கள்
S தொகுப்பு மூலகங்களின் சேர்வைகள் பொதுவாக நிறமற் றவை. இவற்றின் சேர்வைகளில் ஏதிரயன் நிறத்தைக் கொண்டிருந் தால்மட்டுமே இவை நிறமுடையன்வாய்க் காணப்படும். KMnO KCrO ஆகிய சேர்வைகளின் நிறத்திற்குக் காரணம் இவற்றில் உள்ள அனயன்களேயாகும். S தொகுப்பு மூலகங்களின் அயன்கள் நிறமற் றவை. சுவாலையில் காணப்படும் நிறம் அயனின் நிறமல்ல.

- 5 -
9фф5овъ Occurrence S தொகுப்பு மூலகங்கள் தாக்குதிறன் கூடியவை. ஆகையால் இயற்கையில் சுயாதீனமாகக் காணப்படுவதில்லை. சேர்வைகளாகவே
66T6.
சோடியம் மக்னீசியம்
MgCO3 மக்னெசைற்று
MgSO4. 7H2O 6TFub DLL
NaC4 கடல் நீரில் உப்பு
பாறை உப்பு NaNO சிலி வெடிப்பு
Na2B4O7 Gau658735ruh கல்சியம் Na2CO3, 10H2O CaOே” சுண்ணும்புக்கல்
CaCO3- 566»éFsibgp1 பொற்ருசியம் CaSO4 • 2H2O“ gýúsib 2-t'L|
KCl, MgCl2, 6H2O as star afibol CaF2 Gastrofountif K2O. Al2O3 6SiO2 பெல்ஸ்பார் Ca3(PO4)2. CaF2 அப்பற்றைற்று * - Cas (Po)
○ 3 F, CLO یلد تک ہے ۔”
பிரித்தெடுப்பு Extraction crー字g
S தொகுப்பு மூலகங்கள் பொதுவாக, அவற்றின் குளோரைட்டுக் களை உருகிய நிலையில் மின்பகுப்பு செய்வதன் மூலமே பிரித்தெடுக்கப் படுகின்றன. உதாரணமாக NaCl இனை உருகியநிலையில் மின் பகுப்பு செய்து சோடியத்தைப் பிரித்தெடுக்கலாம். இம்முறையில் Na* +e->Na என்னும் தாக்கமே நிகழ்வதணுல் இது மின்பகுப்பின் மூலம் செய்யப் படும் தாழ்த்தல் முறையாகும். இம்முறையில் உலோக குளோரைட் டின் நீர்ககரைசலை மின்பகுப்பு செய்யக்கூடாது.
சோடியம் பிரித்தெடுப்பின் படிகள் 1. NaC உருக்கப்படுதல் வேண்டும். உருகுநிலையைக் குறைப்பதற் காக NaF அல்லது CaC1 சேர்க்கப்பட்ட பின்னரே உருக்கப்
படும். 2. உருகிய NaC மின்பகுப்பு செய்யப்படும்.
C அனுேட்டு Fe &5 G5/Tu' (3) 3. கதோட்டுத்தாக்கம் Na* —— e-->-Na
அனேட்டுத் தாக்கம் 2Cl-.-حينس C1+-2e கதோட்டில் சோடியம் படிவாகும். குறிப்பு:
உருகிய ஐ த ராட்சைட்டுக்களை மின்பகுப்பு செய்தும் உலோகத் தைப் பிரித்தெடுக்கலாம். உதாரணமாக NaOH உருகியநிலையில் மின் பகுப்பு செய்யப்பட Na பெறப்படும்,

Page 8
விஞ:
ഞ 6 -
தொலமைற்றில் இருந்து எவ்வாறு மக்னீயம் பிரித்தெடுக்கப் படலாம் என சுருக்கமாக விபரிக்குக.
(Dolomite Mg ECO3- CaCO3)
: (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
தொலமைற்றுக்கு முதலில் HCI சேர்க்கப்படும் CaCO3. Mg CO3 + 4HC1 ~» CaCl2 -- MgCl2 + 2 H2O + 2CO2 பெறப்படும் கரைசலுக்கு Ca (OH), சேர்க்கப்படும். Mg2* -+- 2OHT .—> Mg (OH) வீழ்படிவு வடித்தெடுக்கப்படும். Mg (OH)2 இனை உலர் HC1 வாயு ஒட்டத்தில் வெப்ப மேற்றி நீர ற்ற MgCl2 பெறப்படும், Mg (OH)2 +- 2HCl -- - MgCl2 —+- 2H2O Mg C12 உருக்கப்படும். உருகு நிலையைக் குறைப்பதற்கு சிறிதளவு NaC சேர்க்கப்படும். உருகிய MgCl2 மின்பகுப்பு செய்யப்படும்.
C அனேட்டு Fe கதோட்டு கதோட்டுத் தாக்கம் Mg2* –+— 2e . >- Mg அனுேட்டுத் தாக்கம் 2Cl- .-->- C1 —+— 2e /
கதோட்டில் Mg படிவாகும்,
S தொகுப்பு மூலகங்களின் இரசாயன இயல்புகள்
S தொகுப்பு மூலகங்கள் மின்னேர்த்தன்மை கூடியவை. ஆகை பால் இவை உருவாக்கும் சேர்வைகள் பொதுவாக அயன்தன்மை
i gp 60) L.L'6Ö6l a
விதிவிலக்காக பெரிலியம் பங்கீட்டுச் சேர்வைகளையும் ஆக்குகிறது. காரணம் அணுஆரை குறைவென்பதால், இலத்திரன்களை இழக்கும் நாட்டம் குறைவு.
வளியுடன் தாக்கம்
S தொகுப்பு மூலகங்கள் வளியில் உள்ள ஒட்சிசனுடன் இலகு வாகத் தாக்கமுற்று ஒட்சைட்டுக்களைத் தரும். இவை அயன் சேர்வை
so.
I. 4Na O2 -> 2Na2O
2Mg -- O -> 2MgO

حسست 7 سے
கூட்டம் 1 மூலகங்கள் வளியுடன் விரைவாகத் தாக்கமுறுவதால் மங்குகின்றன. வளியில் உள்ள O2, CO2, H2O ஆகியவற்றுடன் பின் வருமாறு தாக்கமுறும்.
4Na -- O2 2 جءNaO 2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2
Na2O -- H2O --> 2NaOH Na2O + CO2 --> Na2CO 2NaOH -- CO --> Na2CO3 + H2O
ஏனையவையும் இவ்வாறே தாக்கமடையும். இலிதியம் வெப்ப மேற்றினல் மட்டும் சேரும்.
கூட்டம் 11 மூலகங்கள் வளியில் உள்ளபோது அவற்றின் மேற்பரப்பில்
ஒட்சைட்டுப் படலம் உண்டாகும். தகனமாக்கப்பட்டால் முற்ருக
ஒட்சைட்டாக மாறும்.
Be, Mg, Ca, Sr, Ba என்ற ஒழுங்கில் தாக்குதிறன் அதிகரிக்கும்.
நீருடன் தாக்கம்
கூட்டம் 1 இம்மூலகங்கள் குளிர் நீருடன் தாக்கமுற்று ஐதரசனை
வெளிவிடும். 2N a + 2 H2O -> 2 NaOH -- H2 Li, Na, K, Rb, CS யாவும் இவ்வாறு தாக்கமுறும். கூட்டத்தின் வழியே தாக்குதிறன் கூடும்.
கூட்டம் 11 Be நீருடனும், நீராவியுடனும் தாக்கமுருது.
Mg குளிர் நீருடன் தாக்கமுழுது, நீராவியுடன் தாக்கமுறும். Ca, Sr, Ba குளிர் நீருடன் நன்ருகத் தாக்கமுறும்.
Be -- HO -> தாக்கமில்லை.
Mg + H2O (ŠTT69) -> MgO + H2 Ca -- 2H2O -> Ca(OH)2 + H2 Sr + 2H2O --> Sr(OH)2 -+- H2 Ba + 2H2O -> Ba(OH)2 + H2
கூட்டத்தின் வழியே தாக்குதிறன் கூடும்.

Page 9
- 8 -
அமிலங்களுடன் தாக்கம்
கூட்டம் 1 இம்மூலகங்கள் அமிலங்களுடன் வன்மையாகத் தாக்கமுற்று ஐதரசனைக் கொடுக்கும். (உக்கிரமான தாக்கமென்பதால் பொதுவாகச் செய்யப்படுவதில்லை.) 2Na + 2 HCI -> 2 NaCI + H2
கூட்டம் 11 இம்மூலகங்களின் தாக்கவன்மை கூட்டம் மூலகங்களினதை
விட சற்று குறைவு.
ஐதான 2HCI +— Mg —> MgCl2 —+- H2 செறி 2HCI —4- Mg —> MgCl2 +- H2 ஐதான H2SO4 —+- Mg —> MgSO4 -+- H2 செறி 23H2SO4 —+- Mg .—>- MgSO, -+- SO2 -+- 2H2O
smrGOT (2%) 2HNO3 -- Mg --> Mg(NO3)2 + H2
935 TGOT (50%) 8HNO3 -- 3 Mg --> 3Mg(NO3)2 + 2NO -- 4H2
GFA (98%) 4HNO3 -- Mg --> Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O மக்னீசியம் காரங்களுடன் தாக்கமுருது.
அலோகங்களுடன் தாக்கம்
S தொகுப்பு மூலகங்கள் மின்னேரானவை. இவை மின்னெதிர் மூலகங்களுடன் தாக்கமுற்று அயன் சேர்வைகளை உருவாக்கும்.
2 Na -- Cl2 -> 2NaCl Mg —+- QTl2 —>- MgCl2 2Na -- S .جيس Na2S Mg -- S -> MgS 2Na H2 <س, نےNaH 3Mg -+ N2 • —> Mg3N2
S தொகுப்பு மூலகங்களின் சேர்வைகள் ஒட்சைட்டுக்கள்
4 Na - O -> 2Na2O 2Mg -- O2 -> 2MgO S தொகுப்பு மூலகங்களின் ஒட்சைட்டுகள் பொதுவாக -
(i) அயன் சேர்வைகள் (ii) மூல இயல்புடையவை
மூல இயல்பு கூட்டத்தின் வழியே அதிகரிக்கும்.
(BeO ஈரியல்புடையது) . (1) இந்த ஒட்சைட்டுக்கள் வெப்பத்தினல் பிரிகை அடையாது.
(2) இவை நீரில் கரையும்போது காரக்கரைசல்களைக் கொடுக்கும்.
NaO + H2O 2NaOH BaO + H2O Ba(OH)2

- 9 -
(3) இவை CO2 உடன் தாக்கமுற்று காபனேற்றுக்களைக் கொடுக்கும்.
K2O CO2 -> K2CO3 BaO + CO2 --> BaCO3
(4) இவை அமிலங்களில் கரைந்து உப்பையும் நீரையும் கொடுக்கும்
Na2O - 2HC1 -> 2NaCl -- H2O MgO -- 2HC1 --> MgCl2 + H2O
பரஒட்சைட்டுக்கள் (Peroxides )
இரு கூட்டங்களிலும் கீழே உள்ள மூலகங்கள் உயர்வெப்ப நிலையில், மிகை ஒட்சிசனுடன் தாக்கமுற்று பரஒட்சைட்டுக்களையும் கொடுக்கும்.
as Tuolor b: Na2O, K2O2, BaO2
பரஒட்சைட்டுகள் சிறந்த ஒட்சியேற்றும் கருவிகளாகும். பரஒட்சைட்டுக்களில் ஒட்சிசனின் ஒட்சியேற்ற எண் - 1 ஆகும். பரஒட்சைட்டுக்கள் ஐதான அமிலங்களுடன் தாக்கமுற்று H2O2 ஐக் கொடுக்கும்.
2Na2O2 + H2SO -> Na2SO4 + H2O2 பரஒட்சைட்டுக்கள் நீருடன் தாக்கமுற்று ஒட்சிசனைக் கொடுக்கும்.
2Na2O2 + 2 H2O > 4NaOH -- O2
ஐதரொட்சைட்டுக்கள் S தொகுப்பில் அமையும் உலோகங்கள் அல்லது உலோக, ஒட் சைட்டுக்கள் நீரில் கரையும்போது ஐதரொட்சைட்டுக்களைக் கொடுக் கும்.
2Na + 2H2O لام ۔۔۔x- 2NaOH + H2 Ba -- 2H2O ۔جڑسس۔ م Ba(OH)2 + H2 Na2O + H2O ཆ་མ།ས་སྟེང་སློང་ཁ་ 2NaOH BaO + H2O ーテ Ba(OH)2
இந்த ஐதரொட்சைட்டுக்கள் மூலஇயல்பு கூடியவை. கூட்டத்தின் வழியே மூலஇயல்பு மேலும் அதிகரிக்கும்.
ஐதரொட்சைட்டுக்களின் இயல்புகள் - (1) நீர்க்கரைசலின் pH > 7 (2) அமிலங்களுடன் உப்பையும் நீரையும் கொடுக்கும்.
2NaOH + H2SO - Na2SO - 2H2O Ba(OH)2 + 2HCl -> BaCl2 + 2HO

Page 10
- 10 -
(3) கூட்டம் 1 ஐதரொட்சைட்டுக்கள் வெப்பத்தால் பிரிகையுருது. கூட்டம் 11 ஐதரொட்சைட்டுக்கள் வெப்பத்தால் பிரியும்.
NaOHஇனது தாக்கங்கள் (1) A1, Zn, Sn, Pb போன்ற சில உலோகங்கள் NaOH(aq) உடன்
ஐதரசனைக் கொடுக்கும்.
2A1 + 2NaOH -- 2H2O - - 2NaAlO -- 3H2
Zn -+- 2NaOH -- Na2ZnO2 + H2 Sn -+— 2NaOH -> Na2SnO2 -- H2 Pb —+— 2NaOH -> NaPbO2 + H2
(2) பல உப்புக்களின் நீர்க்கரைசல்கள் NaOH(aq) உடன் கரையாத
ஐதரொட்சைட்டுக்களைக் கொடுக்கும்.
CuSO -- 2NaOH -- Na2SO - Cu(OH)2 Saub Fe3O+ + 2NaOH . -> Na2SO + Fe(OH)2. Ni fu & 600&F FeCla + 3NaOH -- 3NaCl -- Fe(OH)3 - 861 96) b
(3) சில உப்புக்கரைசல்களுடன் முதலில் வீழ்படிவு பெறப்பட்டா
லும் பின் மிகை NaOH(aq) இட வீழ்படிவு கரையும்.
ZnSO -+- 2NaOH . -> Na2SO -+- Zn(OH)2 j, GQ6Qu6irabrT Zm (OH)2 –+ 2NaOH -->- NaZonO –+ 2H2O
Al2(SO4)3 + 6NaOH --> 3Na2SO -- 2Al(OH)3 Gaugirar Al(OH)3 + NaOH -> NaA1O -- 2H2O
ஈரியல்புடைய ஐதரொட்சைட்டுக்களே இவ்வாறு மிகை NaOH(aq) g)ai) 560 u 66ërpaor.
S தொகுப்பு மூலகங்களின் காபனேற்றுக்கள் கூட்டம் 1 மூலகங்களின் காபனேற்றுக்கள் -
(1) வெண்திண்மங்கள் (2) நீரில் கரையும் (3) வெப்பத்தால் பிரியாது.
கூங்டம் 11 மூலகங்களின் காபனேற்றுக்கள் -
(1) வெண் திண்மங்கள் (1) நீரில் கரையாது (3) வெப்பத்தால் பிரியும்

- ill -
இவற்றின் வெப்ப உறுதி கூட்டத்தின் வழியே கூடும்.
பிரிகை வெப்பநிலைகள் பின்வருமாறு
BeCO3 -> BeO + CO2 < 100°Ꮯ
MgCO --> MgO + CO2 540ᏉᏟ CaCO3 -> CaO - CO2 900ᏉᏟ SrCO .—> SrO -+- CO2 1290ᏉᏟ BaCO -> BaO + CO2 1360°Ꮯ
இரு காபனேற்றுக்கள்
காபனேற்றுக்களின் கரைசல்கள் அல்லது நீர்த்தெர்ங்கல்கள் ஊடாக CO2 வாயுவைச் செலுத்த இரு காபனேற்றுக்கள் உண் t-fretb.
N a2CO3 十 CO2 - HO 2 ملا - هNa HCO CaCO3 + CO2 + H2O -- CashCO3)2
இந்த இரு காபனேற்றுக்கள் வெப்ப2உறுதி குறைந்தவை. வெப்பமேற்றினல் மீண்டும் பிரியும்.
2NaHCO --- Na2CO -- CO -- H2O Ca(HCO3) --> CaCO3 + CO2 + H2O இரு கூட்டத்து இரு காபனேற்றுக்களும் நீரில் கரையும். கூட்டம் 1 இனது இரு காபனேற்றுக்களை திண்மநிலையில் பெற முடி
யாது. கரைசல் நிலையில் மட்டுமே பெற முடியும்.
நைத்திரேற்றுக்கள்
எல்லா நைத்திரேற்றுக்களும் நீரில் கரையும்.
கூட்டம் 1 நைத்திரேற்றுக்கள் வெப்பமேற்றினல் முதலில் உருகி, பின்னர் பிரியும், நைத்திரைற்றும், ஒட்சிசனும் பெறப் படும்.
2NaNO 2 خود-هNaNO -- O2 2KNO 2 פ -<--" יKNO '-- O2
கூட்டம் 11 நைத்திரேற்றுக்கள் வெப்பமேற்றினல் பிரிந்து கபிலநிற
NO வாயுவைக் கொடுக்கும்.
2Mg(NO3)2 -> 2MgO -- 4NO2 + O. 2Ba(N O3)2 2 ܕ ܚܝܐBaO -- 4NO 一ー O2

Page 11
- 12 -
Li கூட்டம் 1 மூலகமாயினும், LiNO3 விதிவிலக்காக கூட்டம் 11 மூலக நைத்திரேற்றை ஒப்ப வெப்பப் பிரிகை அடையும்.
4LiNO3 -> 2Li2O -- 4NO -- O இரு கூட்டங்களிலும் நைத்திரேற்றுக்களின் வெப்ப உறுதி கூட்டத் தின் வழியே அதிகரிக்கிறது.
உப்புக்களின் காைதிறன்
ஒரு உப்பின் கரைதிறன்பற்றித் தீர்மானிப்பதற்கு அதன் அயன் களைக் கொண்டிருக்கும் கரைசல்களை ஒன்றுடன் ஒன்று கலக்கலாம். வீழ்படிவு அல்லது கலங்கற்தன்மையின் அளவுகளைச்கொண்டு கரை திறன்களை ஒப்பிடலாம்.
0.1M GIF póla 60 L--Lu Mg2*, Ca2*. Sr2*, Ba2* øyuuGårss6ir Gessraw கரைசல்களுக்கு வெவ்வேறு கரைசல்களைச் சேர்த்துப் பெற்ற அவ தானிப்புக்களைப் பக்கம் 13 இலுள்ள அட்டவணை காட்டுகிறது.
பரிசோதனை அவதானிப்புக்களில் இருந்து பின்வரும் முடிவுகளைப் பெறக்கூடியதாக உள்ளது.
(1) கூட்டம் 1 மூலகங்களின் உப்புக்களில் பெரும்பாலானழுை நீரில்
நன்கு கரையும்.
(விதிவிலக்காக LiCO3, LigPO, LiF ஆகிய சில உப்புக்கள் நீரில் கரையும்.)
(2) கூட்டம் 11 மூலகங்களின் உப்புக்களில் -
(இ) குளோரைட்டுக்கள், புருேமைட்டுக்கள், அயடைட்டுக்கள்
நைத்திரேற்றுக்கள் ஆகியவை நீரில் கரையும்.
(b) காபனேற்றுக்கள், சல்பேற்றுக்கள், ஒட்சலேற்றுக்கள், குருே மேற்றுக்கள் என்பவற்றின் கரைதிறன்கள் கூட்டத்தின் வழியே குறையும்.
(c) ஐதரொட்சைட்டுக்கள், புளோரைட்டுக்கள் ஆகியவற்றில்
கரைதிறன் கூட்டத்தின்வழியே கூடும்.

(q9orgiasso)serbirisgs | forbiriđoạsfıstırıđiņsfierbințișo støtırıđişe | 1,9 os@ơ11,9ơnoIloguļortolo)uolįortolo)Augusertos)ഴുg് m (3949070) oyi匈晚t?喻圈t??守阁崛rg)哈啦t闽sotiințiņs+zB8 fetarissige sistiințifsfetarıđgefetarıđīgo1:21,9190)lethridsige(uჯგდ9ტ 11eg preso | Ipsos?)ơ149070Loguļo stos)喻响t?Iloguļonoso)forbirisigo+z七S fis-sinfogo kothriđoạ»ogąp@j į fis-sariți sese shriqīgs11°21'ereso)盆29@ 1:21,9190)støtırıđişs1,2-prog)1:21,9 reso)mgoqø010)fetarıđỉge+zoɔ forbințiņs→ 1,2 preos)@2官@stogąoģserbirađìsseQ2宿密slogspŐ 兇增t@forbințișoforshriqīgslogspree)fetarıđişefetarițigo+zow o £10.987 WII • HOBNWO103x1 | WooɔčeN | °OOZeN°OSoeNDN"#」。 WIWIWIWIWIWIiT역「아*
95g@gg99@圈fo唱

Page 12
- 14 -
கூட்டம் II A மூலகங்களின் காபனேற்றுக்கள் பொதுவாக நீரில் கரையாத பதார்த்தங்கள் எனக் கருதலாம். இருந்தும் அவை நீரில் வெவ்வேறு சிறிய அளவுகளில் கரையும். நீரில் அவற்றின் கரைதிறன்களை ஒப்பிடுவதற்கு எவ்வாறு ஆய்வு கூடத்தில் ஒரு பரிசோதனை செய்வீர் எனச் சுருக்கமாக விப ரிக்குக,
MgCl2. CaC12, SrCl2, BaCl2, -2,6)u611 sösósör erLD GIF sóleys கரைசல்களைத் தயாரிக்குக. இவற்றின் சம கனவளவு கரை சல்களுக்கு ஒர் குறித்த சேறிவுடைய Na2CO3 கரைசலினை துளித்துளியாக சேர்க்குக. ஒவ்வொன்றிலும் கலங்கற்தன்ம்ை தோன்றுவதற்குத் தேவைப்படும் துளிகளின் எண்ணிக்கையை அறிக. துளிகளின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப கரைதிறனும் உயர் வாக இருக்கும். தொடரின் வழியே கலங்கற்தன்மை ஏற் படுத்துவதற்குத் தேவையான துளிகளின் எண்ணிக்கை குறைந்து செல்வதைக் காணலாம். அதாவது காடனேற்றுக் களின் கரைதிறன் கூட்டத்தின் வழியே குறையும்
Na2CO3, BaCl2, MgSO4, H2SO4, gļ56ib5a ir Šriš66) சல்கள் பெயரிடப்படாத நான்கு முகவைகளில் வெவ்வேருக உமக்குத் தரப்பட்டுள்ளன. வேறு சோதனைப் பொருட்களைப் பயன்படுத்தாமல் இச்சேர்வைகளை எவ்வாறு பரிசோதனை மூலம் இனங்காண்பீர்?
ஒவ்வொரு கரைசலையும் ஏனைய மூன்று கரைசல்களுக்கும் தனித்தனியே சேர்க்குக.
(1) மூன்று தொகுதிகளிலும் வீழ் படி வு பெறப்பட்டால்
சேர்க்கப்பட்டது BaCl2 ஆகும்.
(2) இரு தொகுதிகளில் வீழ்படிவும், மற்றைய ஒன்றில்
வாயுவிளைவும் பெறப்பட்டால் சேர்க்கப்பட்டது Na2CO ஆகும்.
(3) இரு தொகுதிகளில் வீழ்படிவு பெறப்பட்டு மற்றையதில் நோக்கத்தக்க அவதானிப்பு எது வும் இல்லையெனிவ் சேர்க்கப்பட்டது MgSO4 ஆகும்.
(4) ஒன்றில் வீழ்படிவும் பிறிதொன்றில் வாயு விளைவும் மட்டும் அவதானிக்கப்பட்டால் சேர்க்கப்பட்டது H2SO.

2 ஒட்சியேற்றமும்
தாழ்த்தலும்
ஒட்சியேற்றம்
ஒட்சியேற்றம் என்பது இலத்திரனைகளை இழத்தல் ஆகும். Na . -> Na* --e Fe2+ . .2- Fe3! --e தமிழ்த்தல்
தாழ்த்தல் என்பது இலத்திரன்களை ஏற்றல் ஆகும்.
Cl —+— e . :- 0C1- Cu2*-2e --> Cu
ஒட்சியேற்றும் கருவி
இவை இலத்திரன்களை ஏற்கத்தக்க கூறுகள் ஆகும். தாழ்த்தும் கருவி
இவை இலத்திரன்களை இழக்கத்தக்க கூறுகள் ஆகும். ஒரு இரசாயனத் தாக்கத்தில் ஒட்சியேற்றம் நிகழும்போது தாழ்த்தலும் கூடவே நிகழும், ஏனெனில் தாக்கத்தின் ஒருகூறு இலத்திரன்களை இழக்கும்போது பிறிதொன்று அதனை ஏற்கும்.
ஒட்சியேற்ற எண் ஒட்சியேற்ற எண் என்பது ஒரு மூலகம் ஒட்சியேற்றப்பட்ட நிலையைக் குறிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஓர் எண்ணுகும். ஒரு மூலகம், சுயாதீன நிலையில் இருந்து, சேர்வையில் காணப்படும் நிலைக்கு வருவதற்குச் செய்யவேண்டிய ஒட்சியேற்றல் அல்லது தாழ்த்தல் அளவுகளை இது குறிக்கும்.
ஒட்சியேற்ற எண் தொடர்யான விதிகள் (1) மூலகங்கள் சுயாதீன நிலையில் உள்ளபோது அவற்றின்
ஒட்சியேற்ற எண் பூச்சியம் ஆகும். (2) இருகூறுகள் கொண்ட அயன் சேர்வைகளில் அந்த அயன் களின் ஏற்றங்களே அவற்றின் ஒட்சியேற்ற எண்களாகும். (3) ஒரு சேர்வையின் மூலக்கூற்றுச் சூத்திரத்தில் உள்ள ஒவ் வொரு அணுவினதும் ஒட்சியேற்ற எண்களை அவற்றின் அணுக்களின் எண்ணிக்கையால் பெருக்கிப் பெறப்படும் அட்சரகணிதக் கூட்டுத்தொகை பூச்சியம் ஆகும்.

Page 13
- 16 -
(4) ஐதரசனுக்கு அதன் சேர்வைகளில் ஒட்சியேற்ற எண் பொது வாக + 1 ஆகும். உலோக ஐதரைட்டுக்களில் ஐதரசனுக்கு - ஆகும். (5) ஒட்சிசனுக்கு அதன் சேர்வைகளில் ஒட்சியேற்ற எண் பொது வாக -2 ஆகும். பரஒட்சைட்டுக்களில் (Peroxides) ஒட் சிசனுக்கு -1 ஆகும். OF எனும் சேர்வையில் ஒட்சிச னுக்கு +2 ஆகும். (6) எந்தச் சேர்வையிலும் மின்எதிர்த்தன்மை கூடிய மூலகம்
மறை (-) ஒட்சியேற்ற எண்ணைப் பெறும். (7) அயன்களில், ஒட்சியேற்ற எண்களின் கூட்டுத்தொகை அந்த
அயனின் ஏற்றத்திற்குச் சமஞகும்.
பயிற்சிகள்
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
PGD5 (1)
(2)
KMnO4, K2MnO4, MnO2, MnCl2 g6Julu GeFri GD6Quas6f6v Mn இனது ஒட்சியேற்ற எண்கள் எவை? K2CrO, KCr2O, rேO ஆகிய சேர்வைகளில் C இனது ஒட்சி யேற்ற எண்கள் எவை? H2S, SCl2, SO2, H.SO ஆகிய சேர்வைகளில் S இனது ஒட்சி யேற்ற எண்கள் எவை? SO2-. PO48- ஆகிய சேர்வைகளில் முறையே S, P ஆகிய வற்றின் ஒட்சியேற்ற எண்கள் எவை? நைதரசன் அதன் சேர்வைகளில் -3 தொடங்கி +5 வரை எல்லா ஒட்சியேற்ற எண்களையும் கொள்ளும். இவை ஒவ் வொன்றிற்கும் ஒவ்வொரு உதாரணம் தருக?
ஒட்சியேற்ற எண் மாற்றம்
இரசாயனத் தாக்கத்தில் ஈடுபடும் ஒரு கூறினது
ஒட்சிவேற்றஎண் அதிகரித்தால் அது ஒட்சியேற்றம் அடைந்துளது ஒட்சியேற்றனண் குறைவடைத்தால் அது தாழ்த்தல் அடைந்துளது.
உதாரணமாக, பின்வரும் தாக்கத்தைக் கருதுக.
(一2) (ο) (-1) (o) H.S + Cl2 -> 2.HCl + S
இத்தாக்கத்தில் S இனது ஒட்சியேற்ற எண் அதிகரித்துள்ளதால் அது ஒட்சியேற்றம் அடைந்துள்ளது. C1 இனது ஒட்சியேற்ற எண் குறைந்துள்ளதால் அது தாழ்த்தல் அடைந்துள்ளது.

- 17 -
இருவழி விகாரம்
ஒரு இரசாயனத் தாக்கத்தில் ஈடுபடும் ஒரு கூறு ஒரேவேளையில் ஒட்சியேற்றத்திற்கும், தாழ்த்தலுக்கும் உட்படுதல் இருவழி விகாரம் எனப்படும்.
உதாரணமாக பின்வரும் தாக்கங்களைக் கருதுக.
(1) குளிர்ந்த, ஐதான NaOH உடன் குளோரினின் தாக்கம்
Cl2 + 2NaOH -> NaCl -- NaOCl -- H2O
இத்தாக்கத்தில் குளோரின் இருவழி விகாரம் அடைகிறது:
(2) NO நீரில் கரையும்போது நிகழும் தாக்கம்,
2 NO2 -- H2O -> HNO2 -- HNO3 இத்தாக்கத்தில் நைதரசன் இருவழி விகாரம் அடைகிறது.
ஒட்சியேற்ற எண்முறையால் சமன்பாடுகளைச் சமப்படுத்தல்
காபன், சூடான செறிந்த H2SO4 உடன் பின்வருமாறு தாக்கமுறும்.
C 十 H2SO4 一> CO2 ー+ SO2 十 H,Ꮕ
இத்தாக்கச் சமன்பாட்டை பின்வருமாறு சமப்படுத்தலாம்.
O --4 C - C -- 4e --6 +4。 2e -- S --> S
W
O --6 --4 +-4
C - 2S -> C -- 2S
C -- 2H2SO4 -> CO2 + 2SO2 + 2 H2O
பயிற்சி
பின்வரும் தாக்கச் சமன்பாடுகளை ஒட்சியேற்ற
சமன்படுத்துக.
1) S + HNO3 -> H2SO - NO + H2O 2) S -- H2SO -> SO +- H2Ꮕ − 3) 12 -- HNO3 -> HIO -- NO2 + H2O 4) NH3 + CuО --> Cu + N2 + H2O
எண்முறையால்

Page 14
سن 18 سے
சில ஒட்சியேற்றும் கருவிகள்
(1) அமில ஊடகத்தில் KMnO4
MnO - 8H* + 5e --> Mn2+ + 4 HO ஊதா நிறமற்றது இத்தாக்கத்தில் ஊதாநிறம் நீங்கும்.
(2) மென்கார ஊடகத்தில் அல்லது நடுநிலை ஊடகத்தில் KMno
MnOa- + 2 H2O + 3e -> MnO - 4OHஊதா கபிலம்
இத்தாக்கத்தில் ஊதாநிறம் நீங்குவதுடன் கபில நிறமான MnO2 pd.-(GJIT (35th.
வன்கார ஊடகம் எனில் ஊதா நிறமான MnOT ஆனது பச்சை நிறமான MnO2 ஆக மாற்றப்படும்.
(3) அமில ஊடகத்தில் K2Cr2O7
Cr2O72 - 14 H+ + 6e -> 2Cr3+ + 7H2O செம்மஞ்சள் பச்சை
இத்தாக்கத்தில் செம்மஞ்சள் நிறம் பச்சையாக மாறும்
(4) egyLÉlo) 2oIL-5á5)ai K2CrO4
CrO2 + 8H+ + 3e --> Cr3+ + 4 HO மஞ்சள் பச்சை இத்தாக்கத்தில் மஞ்சள் நிறம் பச்சையாக மாறும்.
(5) மென்னமில ஊடகத்தில் KIOg
IO- -- 6 H+ + 6e -> It - 3H2O
(6) -身a)gairgair
(C12 - 2e -> 2Cl
7) அமில ஊடகத்தில் ஐதரசன் பரஒட்சைட்டு
H2O2 -- 2Ꮋ+ -- 2e --> 2Ꮋ,Ꮕ
8) செறிந்த நைத்திரிக் அமிலம்
2HNO -- e --> NO + H2O + NO

سس- l9 --
சில தாழ்த்தும் கருவிகள்
1. ஒட்சலேற்றுக்கள் அல்லது ஒட்சாலிக்கமிலம்
CO2 2 جایسهCO2 -- 2e
2. பெரசு சேர்வைகள்
Fe2 + > Fe3 + + e
3. இசுத்தனசு சேர்வைகள்
Sn2+ -> Sn4* 十ー 2e
4. ஐதரசன் சல்பைட்டு
HS -> 2H -- S -- 2e அதாவது S2- -> S + 2e
5. கந்தகவிர் ஒட்சைட்டு
SO + 2 H2O - 2SO42- + 4H -- 2e
øgnraugi, SO32- + H2O -> SO42- + 2H* -- 2e
6. உலோகங்கள்
Na -- > Na* -- 0
7. சோடியம் தயோ சல்பேற்று
2SO? -> SOs? -- 2e
வினு; அமில ஊடகத்தில் MnO4- அயன்கள், C20:2- அயன்கள் ஆகியவற்றிக்கிடையில் நிகழும் தாக்கத்தின் அயன் சமன் Until 60) - 67(Lp glas.
அமில ஊடகத்தின் (Na2C2O4 இனது 1.00 g உடன் முற்ருகத் தாக்கம் புரிவதற்குத் தேவையாள KMnO இனது திணிவைக் கணிக்குக.
laenll: MnO2- + 8H+ + 5e -> Mno:+ + 4HęO
CO2- =2 <ܠܹܝCO + 2e
2MnO- + 1 6H" + 5C2O2- -> 2Mn2+ + 10CO -- 8HO
5 மூல் Na2C2O4 உடன் தாக்கமுறுவது = 2 மூல் KМno, % 5 x 1.34g Na2C2O4 DLGör 5 Tóia (pglaig = 2 x 158gKMnO, ஃ 1g Na2CO உடன் தாக்கமுறுவது コ 2 × I58
534ತಿ
= 0.472g KMnO,

Page 15
P தொகுப்பு
மூலகங்கள்
# கூட்டம்
III IV V VI VIII Ο
ins2npl nsPnp nsnp8 ns2np4 ns2np5 ns2np6
2 B C N O F Ne 3 Al Si P S Cl Ar 4 Ga Ge As Se Br Kr 5 In Sn Sb Te I Xe 6 TI Pb Bi Po At Rn
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் கூட்டங்கள் II, IV, V, V1, W11, O ஆகியவற்றில் அமையும் மூலகங்களின் அணுக்கள் இறுதி சக்திமட் டத்தில், P உபசக்தி மட்டத்தில், முறையே 1, 2, 3, 4, 5, 6 இலத் திரன்களைக் கொண்டுள்ளன.
இந்த ஆறு கூட்டத்து மூலகங்களும் P தொகுப்பு மூலகங்கள் எனப்படும்.
P தொகுப்பில் பலவகை மூலகங்கள் காணப்படுகின்றன.
(1) உலோகங்கள் (2) அல்லுலோகங்கள்
(3) உலோகப்போலிகள் (உலோக - அல்லுலோக இயல்புகள் இரண்
டையும் காட்டுபவை)
(4) உலோக-அல்லுலோக இயல்புகள் எதுவுமற்ற சடத்துவ வாயுக்கள்
ஆகிய யாவும் P தொகுப்பில் 'அமைகின்றன.
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் எல்லா அல்லுலோகங்களும் P தொகுப்பிலேயே உள்ளன. மேலும் P தொகுப்பில், திண்மம். திரவம் வாயு ஆகிய மூன்று நிலைகளிலும் மூலகங்கள் உள்ளன.

qiao(97ae4erto -IO + 4O8H qigo Vino 192070 -SH + „Oops! IỂ um útgøo
IỆ um údoso qid uolgotne) ofHe + o(HO)Įv qi sílio 1,9070) oHg + o(HO)3W qī£1 uolgorio oH + HOeN
个 本→ 本~~
木→
OoH Oops! OoH OoH
 2NaOH வன்காரம் MgO + H2O -> Mg(OH)2 QLogit in prlb Al2O3 + H2O -> as 60 guitgif SiO2 + H2O -> கரையாது P2O5 -- H2O -> 2 H3PO4 GOLD6ăT GÖTLólavub SO + H2O -> H2SO4 676št607l slavih Cl2O7 -- H2O -> 2HCiO4 6u6sT GOTLólaviib
P2Ꮕa 十 3Ꮋ,O *ー> 2H3 PO, SO -- H2O -> H2SO Cl2O + H2O -> HOCl
நீரில் கரையாத ஒட்சைட்டுக்களின் வகையில் அமிலக்கரைசலில் அல்லது காரக்கரைசலில் கரைத்துப் பார்க்கலாம்.
(1) அமிலக் கரைசலில் கரைந்தால் ஒட்சைட்டு மூல இயல்புடையது. (2) காரக் கரைசலில் கரைந்தால் ஒட்சைட்டு அமில இயல்புடையது. (3) இரண்டிலும் கரைந்தால் ஒட்சைட்டு தடுநிலையானது.
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) (7)
Na2O MgO MgO Al2O3 Al2O3 SiO2 SiO2 P2Os SO Cl2O7
.. ھمہ ہے دوسرےvہیں۶ھ م? 2HC1 -> 2NaCl + H2O 2HC1 -> MgCl2 -> H2O NaOH --> is 60 Junts 6HC1 -> 2A1Cls -- 3H2O 2NaOH ー> 2NaAlO2 -- H2O HCl . -> 56n TulunT
2NaOH > Na2SiO + H2O 6NaOH -> 2Na3PO + 3H2O 2NaOH --> Na2SO + H2O 2NaOH -> 2NaClO + H2O

Page 17
85ogur-spør (9ảosifsö osoriġøsnů Gurågåendi
ooooooo -souffäsev tipovosiosoficir og 3@girl: swael: Qảs&raeகருதுக.
NaOHMg(OH)2Al(OH)3Si(OH),P(OH)3S(OH)3Cl(OH), VW}V
H2SiO4° H, POẠoHASO,oHClO4°
H2OH2O2H2O3H2O
sugiram trib @upsöræftfrið
NaOH + ĝis -> Na+(aq) + OH-(aq)H2SiO3 + soff
Mg(OH)2 + s -> Mg2+(aq) + 2OH-(aq) Hậpo, o į ##
Al(OH)3 + Ệff --> Al3+(aq) +3H-(aq)H2SO4 + ffiř
Al(OH)3 + ĝis --> H+(aq) + Alo;-(aq)HClO4 + [ŝif + H2O
2H+(aq)
· 2H+(aq)
2H+ (aq) H+(aq)
十 十 十 十
*fluous Quocirsviðsvið Quociran soovib alcărsaruosvib oleh orae,
SiO32-(aq) PO43- (aq)
SO42–(aq) ClO4-(aq)


Page 18
- 26 -
(9) A1 அதன் மேலுள்ள ஒட்சைட்டுப் படலம் காரணமாக தாக்கு திறன் குறைந்து காணப்படும். படலம் நீக்கப்பட்டால் தாக்கு திறன் கூடும். (10) B ஐதரசனுடன் சேர்ந்து பல ஜதரைட்டுக்களை உருவாக்கும்,
இவை ஆவிப்பறப்புடையவை. At இனது ஐதரைட்டு (AH3) வெண்திண்மம். பல்பகுதிய அமைப்புடையது.
போரனின் சேர்வைகள்
BO இது ஈரியல்புத் தன்மையுடையது. எனினும் ஒரளவு அமில
இயல்புடையது. B2O3 -- 3H2O 2 <سیHaᏴᏅa Boric acid.
BC இது பங்கீட்டுச் சேர்வை. தளமுக்கோணி வடிவ மூலக்கூறு உடையது, நீருடன் நீர்ப்பகுப்பு அடைந்து ஓரளவு அமில இயல்பைப்பெறும்.
BCls -- 3H2O -> HBO -- 3HC1
BC13, BF ஆகியவை இலத்திரன்போதாமை உடைய சேர்வைகள் என்பதால் NHg உடன் ஈதற்பிணைப்பால் இணைந்து சிக்கற் சேர்வை களைக் கொடுக்கும்.
அலுமினியமும் அதன் சேர்வைகளும்
அலுமினியம் பிரகாசமான மினுக்கமுடையநீலச்சாயல் கொண்ட வெள்ளை நிறமான உலோகம், இதன் அடர்த்தி 2,7 gcm-3
AI ஐதான அமிலங்களுடனும், காரங்களுடனும் ஐதரசனைக் கொடுக்கும்,
2Al -- 6 HCl . -- 2 AlCl3 -- 3 H2 2Al -- 2NaOH + 2 H2O.-> 2 NaAsO2 + 3H2 அலுமினியத்தின் இயற்கை இருப்பாகிய போட்சைற்று (Bauxite) இனது சூத்திரம் A12O3, 2H2O. இதிலிருந்து தூய Al2O3 வேருக்கப் பட்டு அதனை உருகிய நிலையில் மின்பகுப்பு செய்தே A1 பிரித்தெடுக் கப்படுகிறது
Al2O3 ஈரியல்பு உடையது. நீரில் கரையாது. அமிலங்ங்களிலும் காரங்களிலும் கரையும்.
Al-O -- 6HC1 -> "2A1C1 - 3H2O Al2O3 + 2 NaOH -> 2 NaAlO2 + H2O குருந்தம் (Corundum) வகை இரத்தினக்கற்களில் முக்கியகூறு Al2O3 ஆகும்.

صد ، 27 سد
Al(OH) A1 உப்பொன்றின் கரைசலுக்கு NH கரைசல் இட Al(OH) வெண்ணிற வீழ்படிவாகப் படியும். Al2(SO4)3 + 6NH4OH -> 2 Al(OH) -- 3(NH4)2SO A1 உப்பொன்றின் கரைசலுக்கு NaOH கரைசல் இட Al{OH) படிவாகும். பின்னர் மிகை NaOH கரைசல் இட வீழ்படிவு கரையும்
Al2(SO4)3 + 6NaOH -> 2 Al(OH)3 + 3Na2SO, Al(OH) -- NaOH -> NaAlO2 + 3H2O
AlCla உலர் A1 + உலர் C12 Α AlCls (s)
நூய அலுமினியம் குளோரைட்டு திண்மம். 180°C இல் பதங் மாதல் அடையும் இது ஆவி நிலையில் A12C16 என்னும் இரணைய மாகவே காணப்படும். AIC13 மூலக்கூறுகள் ஈதற்பிணைப்பால் இணைந்து இரணையங்கள் ஆகும். 180°C தொடங்கி 400°C வரை A12C16 நிலையில் இருக்குமெனினும் மிக உயர் வெப்ப நிலையில் மீண்டும் AIC13 ஆகும்.
Cl
Cl—- A1<—C1 AIC13 மூலக்கூறு தளமுக்கோணி வடிவம் A-Cl உடையது. எனினும் A12C16 நிலையில்جسال
நான்முகி வடிவ அமைப்பைப் பெறும். C
AC1 பங்கீட்டுச் சேர்வை. நீருடன் நீர்ப்பகுப்பு அடையும் நீர்க்கரைசல் அமில இயல்புடையது.
AIC உம் இலத்தின் போதாமை உடையதென்பதால், தனிச் சோடி இலத்திரன்கனைக் கொண்ட NHa போன்ற சேர்வைகளுடன் ஈதற்பிணைப்பால் இணைந்து கூட்டற் சேர்வைகளைக் கொடுக்கும்.
BCla, AIC13 போன்றவை தனிச்சோடி இலந்திரன்களை ஏற்றும் கொள்பவை என்பதால் லூயிஸ் (Lewis) கொள்கைப்படி அவை அமிலங்கள் எனப்படலாம். பிற குறிப்புக்கள்:
A1 ஒரு வன்மையான தாழ்ந்தும் கருவி ஆகும்.
Fe2O3 十 2A --> Al2O3 -- 2Fe
A1 அடர்த்தி குறைந்ததாகவும், வவிமையானதாகவும் இருப்ப தால், அதன் கலப்பு லோகங்கள், இயந்திர உறுப்புக்களை ஆக்குவதற் கும், விமானங்களின் உருவாக்கத்திலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
Magnalium (Al 90% Mg 10%)
J>uralmin (A1 94 4% Cu 4.5% Mg 0.95% Mn 0.76%)

Page 19
5 கூட்டம் V மூலகங்கள்
இலத்திரன் d மூலகம் குறியீடு அமைப்பு உருகுநிலை C
Carbon C 2S2 2P2 3730 Silieon Si 3S2 3P2 1410 Germanium Ge 4S24P2 937 Tin Sn 5S25P2 232 Lead Pb 6S2 6P2 327
பொதுத் தன்மைகள் யாவற்றினதும் பொது இலத்திரன் நிலையமைப்பு ns2 mp? C. Si ஆகியவை அல்லுலோகங்கள். Ge ஓரளவு உலோக இயல் பைக் காட்டுகிறது; Sn, Pb ஆகியவை உலோகங்கள். அதாவது
உலோக இயல்பு கூட்டத்தின் வழியே கூடுகிறது.
யாவும் சேர்வைகளில் +4 ஒட்சியேற்ற நிலையையும், + 2 ஒட்சி யேற்ற நிலையையும் கொள்கின்றன. மேலே உள்ளவற்றில் +4 ஒட்சியேற்ற நிலை உறுதியானது. கீழே உள்ளவற்றில் +2 ஒட்சி யேற்றநிலை உறுதியானது. ,ெ 8i ஆகியவை பங்கீட்டுச் சேர்வைகளை மட்டும் உருவாக்கும். Sn, Pb சில அயன் சேர்வைகளையும், சில பங்கீட்டுச் சேர்வைக ளையும் உருவாக்கும்.
Sn, Pb ஆகியவை +2 ஒட்சியேற்ற நிலையில் அயன்சேர்வை களையும்" + 4 ஒட்சியேற்ற நிலையில் பங்கீட்டுச் சேர்வைகளையும் உருவாக்கும். C. Si ஆகியவை உயர் உருகுநிலை கொண்டவை. இவற்றில் வலிமையான பங்கீட்டுப் பிணைப்பால் ஆன அணு இராட்சத அமைப்பு உண்டு, மீறுவதற்குக் கூடிய சக்தி தேவை என்பதால் உருகுநிலை உயர்வு.
SD, Pb ஆகியவற்றின் உருகு நிலைகள் மத்திமமானவை. இவற்றின் அணுக்களுக்கிடையில் உலோகப் பிணைப்பு உண்டு.

-- 29 ہے
6. யாவும் MO2 வகை ஒட்சைட்டுகளை உருவாக்கும் CO, STO
ஆகியவை மென்னமில இயல்புடையவை. கூட்டத்தின் வழியே அமில இயல்பு குறையும்,
இம்மூலகங்கள் MO வகை ஒட்சைட்டுக்களையும் உருவாக்கும் CO, SiO ஆகியவை நடுநிலையானவை. 7. யாவும் MC14 வகை குளோரைட்டுக்களை உருவாக்கும். இவை பங்கீட்டுச் சேர்வைகள். Sn, Pb ஆகியவை MC1 வகை குளோ ரைட்டுக்களையும் ஆக்கும். இவை அயன் சேர்வைகள். 8. யாவும் MH4 வகை ஐதரைட்டுக்களை உருவாக்கும். (CH4,SiH4)
இந்த ஐதரைட்டுக்களில் கூட்டத்தின் வழியே--
1. வெப்ப உறுதி குறையும் 2. கொதிநிலை கூடும், MHz வகை தவிர வேறு பலவகை ஐதரைட்டுக்களையும் C. Si ஆகியவை உருவாக்குகின்றன. உதாரணங்களாவன: C2 H6 C2H2, Si2 H6 இவை யாவும் பங்கீட்டுச் சேர்வைகள். தாழ்ந்த கொதி நிலை
60606 9. Sn, Pb ஆகியவை இருவலுவளவு நிலைச் சேர்வைகளில் கூடிய உலோக இயல்பையும், நால் வலுவளவு நிலைச்சேர்வைகளில்
கூடிய அல்லுலோக இயல்பையும் கொண்டுள்ளன.
10. காபன் இரு முக்கிய பிறநிருப்ப வடிவங்களாகக் காணப்படுகிறது.
1. Goalprah (Diamond) 2. Guairgibasii (Graphite)
காபனின் பிற திருப்பங்கள்
Diaagonid
606)ygib Diamond
இயல்புகள் 1) உயர் உருகுநிலை உடை
I VEl o
2) உயர் வன்மை உடை
ԱՑl. 3) அடர்த்தி கூடியது
(3-5g cm-3) 4) மின்னைக் கடத்தாது.
5) உயர் ஒளிமுறிவுக் குண கம் கொண்டது.

Page 20
سے 30 سی
வைரத்தில் ஒவ்வொரு காபன் அணுவும், வேறு நான்கு காபன் அனுக்களுடன் நான்முகி அமைப்பில் இணைந்துள்ளது (முப்பரிமாண அமைப்பு.) இதில் C அணுக்கள் வலிமையான பங்கீட்டுப் பிணைப்பால் இணைந்து அணு இராட்சத கட்டமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இதி லுள்ள வலிமையான பங்கீட்டுப் பிணைப்புக்களை மீறுவதற்குக் கூடிய சக்தி தேவை என்பதால் உயர் உருகுநிலை உடையது.
வைரத்தில் C அணு க் கள் நெருக்கமாகவும் (Tightly Packed Compact) இறுக்கமாகவும், வலிமையாகவும் பிணைக்கப்பட்டிருப்பதால் வன்மை கூடியதாகவும், அடர்த்தி கூடியதாகவும் காணப்படுகிறது.
Grgošute
Gusiid ibaif Graphite இயல்புகள்
1) உயர் உருகுநிலை உடையது.
2) வன்மை குறைந்தது.
3) ஒப்பிட்டளவில் அடர்த்தி குறைந்தது (2.25g cm3)
4) மின்னைக் கடத்தும் 5) உராய்வு நீக்கியாகப் பயன்படும்.
இதில் ஒவ்வொரு காபன் அணுவும், வேறு மூன்று காபன் அணுக்களுடன் அறுகோண அமைப்பில் இணைந்துள்ளது (இரு பரி மாண அமைப்பு) இது படைச் சாலக இராட்சத அமைப்பைக்
கொண்டது.
இதிலும் C அணுக்கள் வலிமையான பங்கீட்டுப் பிணைப்பால் இணைந்திருப்பதால், மீறுவதற்குக் கூடிய சக்தி தேவை. எனவே, உயர் - உருகுநிலை உடையது.
பென்சிற்கரியில் அடுத்துள்ள படைகளுக்கிடையில் வலிமை குறைந்த வந்தர்வாலிசுக் கவர்ச்சியே உண்டு. இவை தளர்வாகவே இணைந்துள்ளன (loosely packed) இதனல் அடர்த்தி குறைந்தது. என்பதுடன் வன்மையும் குறைவானது.

سے 31 س~
படைகள் ஒன்றின் மீதொன்று வழுக்கிச் செல்லக்கூடிய தன்மை யைக் கொண்டிருப்பதால் உராய்வு நீக்கியாகப் பயன்படும்.
இதில் பிணைப்பில் ஈடுபடும் இலத்திரன்கள் தவிர எஞ்சிய இலத் திரன்கள் ஒரிடப்பாடற்று சுயாதீன இலத்திரன்களாகக் கானப்படு வதால் பென்சிற்கரி மின்னைக் கடத்தும்.
ஒட்சைட்டுக்கள் காபனீர் ஒட்சைட்டு CO
தயாரிப்பு முறைகள் 1. காபனேற்றுக்களுக்கு ஐதான அமிலம் சேர்த்தல்
Na2CO3 + 2 HC1 -> 2NaCl + CO2 + H,O CaCO3 + 2HC1 -> CaCl2 + CO2 + H2O
2. இருகாபனேற்றுக்களை வெப்பமேற்றல்
2NaHCO3 -> Na2CO3 + H2O + CO2
3. சில காபனேற்றுக்களின் வெப்பப்பிரிகை
CaCO -> CaO + CO2 900°C
CO2 இன் இயல்புகள்
CO2 வாயு மென்னமில இயல்புடையது
as
CO2 ー+ー H2O حدسه H2CO مسه Ht -- HCO
CO2 வளியிலும் அடர்த்தி கூடியது. நீரில் ஒரளவு கரையும் காரக் கரைசல்களில் உறிஞ்சப்படும்.
2NaOH 十 C02 Na2CO3 十 H2O
CO2 இலகுவாக திரவமாக்கப்படக் கூடியது.
CO} வாயுவுக்கு சோதனை
CO2 வாயுவை கண்ணும்பு நீரினுள் செலுத்த பால்நிறம் தோன்
றும். மிகையாக செலுத்த பால்நிறம் அற்றுப்போகும்.
Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 + H2O CaCO3 + CO2 + H2O -> Ca(HCO3)2
CO2 மூலக்கூறு நேர்கோட்டு வடிவம் உடையது. O - C - O

Page 21
காபனுேர் ஒட்சைட்டு CO
தயாரிப்பு முறைகள் 1. போமிக் கமிலத்தை செறி H2SO4 உடன் வெப்பமேற்றல்
HCOOH -> H2O -- CO 2. ஒட்சாலிக் அமிலத்தை செறி H2SO4 உடன் வெப்பமேற்றல்
COOH
-> CO2 + CO + H2O COOH இத்தாக்கங்களில் செறி H2SO4 நீரகற்றும் கருவியாகத் தொழிற் படுகிறது.
CO இன் இயல்புகள்
நச்சுத்தன்மையான வாயு. நீரில் கரையாது. நடுநிலையானது. இலகுவாக திரவமாக்க முடியாது. வளியில் நீலச் சுவாலையுடன் எரியும். வன்மையான தாழ்த்தியாகத் தொழிற்படும்.
Fe03 - 3CO -> 2Fe -- 3CO2
CO மூலக்கூறின் அமைப்பு С О
காபனேற்றக்களுக்கு சோதனை CO2
எந்தக் காபனேற்றுக்கும் குளிர்ந்த ஜதான அமிலமொன்றைச்
சேர்த்தால் நுரைத்தெழலுடன் CO2 வாயு வெளிவரும். இந்த வாயு
வைச் சுண்ணும்பு நீரினுள் செலுத்த பால்நிறம் தோன்றும்,
சிலிக்கன் ஈரொட்சைட்டு SiO2
SiO மென்னமில ஒட்சைட்டு. நீரில் கரையாது. SiO2 十 2NaOH -> Na2SiO3 十 HO
SiO, வலிமையான பங்கீட்டுப் பிணைப்பால் ஆன இராட்சத மூலக்கூற்று அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இந்த வலிமையான பிணைப் புக்களை உடைப்பதற்குக் கூடிய சக்தி தேவை. எனவே இதன் உருகு நிலை உயர்வானது.
வினு: CO2 ஒரு வாயு. ஆனல் "SiO2 அதிகூடிய உருகுநிலை உடைய
திண்மம். இத்தோற்றப்பாட்டை விக்குக.

- 33 -
Sn, Pb ஆகியவற்றின் ஒட்சைட்டுக்கள்
இந்த உலோகங்கள் இரு வலுவளவு நிலையில் உருவாக்கும் SmО PbO ஆகியவை ஈரியல்பு உடையவை.
மூலஇயல்பு SnO + 2HCl -> SnСl2 + H2O
PbO + 2HNO3 -> Pb(NO3)2 + H2O அமிலஇயல்பு SnO + 2NaOH -> Na2SnO2 + H2O
Sodiam Stannite PbO -- 2NaOH جہ Na2PbO2 -- H2O
Sodiam Plumbite
நால்வலுவளவு நிலையில் உருவாக்கும் ஒட்சைட்டுக்கள் ஒரளவு அமில இயல்புடையவை.
SnO2 + 2 NaOH -> Na2SnO + H2O
Sodiam Stannate PbOa + 2NaOH -> NazPbOa + H2O
Soudiam Plumbate
குளோரைட்டுக்கள் CCl4 CCI எளிதில் ஆவியாகும் திரவம். இது எளிய SiCl4 தனி மூலக்கூறுகள் கொண்டது. அடுத்துள்ள மூலக் GeCl கூறுகளுக்கிடையில் வலிமை குறைந்த வந்தர்
SnCl2 SnCl4 வாலிசுக் கவர்ச்சியே உண்டு. மீறுவதற்குக் PbC12, PbCl குறைந்த சக்தியே போதும். எனவே தாழ்ந்த
2 * கொதிநிலையுட்ையது.
இவ்வாறே SiC1 உம் தாழ்ந்த கொதிநிலை உடையது. MCI வகை குளோரைட்டுக்கள் யாவும் நான்முகி வடிவ மூலக்கூறு கள் சுொண்ட09வ.
CC1 நீருடன் கலக்காது. நீர்பகுப்பு அட்ையாது. SiC) நீர்பகுப்பு அடையும்.
SiCl, -- 3H2O -> H2SiO - 4HC1
SnCl2 and PbCl2 SnCl4 and PbC)
திண்மங்கள் ஆவிப்பறப்புடைய திரவங்கள் அயன் சேர்வைகள் பங்கீட்டுச் சேர்வைகள் உருகிய நிலையில் தூயநிலையில் மின்னைக்
மின்னைக் கடத்தும் 1. கடத்தாது

Page 22
- 84 -
ஈயத்தின் சில உப்புக்கள்
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
ஈயத்தின் உப்புக்களில் ஈயநைத்திரேற்று. ஈயஅசற்றேற்று ஆகி யவை மட்டுமே நீரில் கரையக் கடியவை. ஏனையடி9வ நீரில் கரையாது. Pb(NO3), வெண்ணிற திண்மம். இது வெப்பமேற்றப்பட கபில நிறமான NO, வெளிவரும்.
2Pb(NO3)2 -- 2 PbO +- 4NO2 —+- O2 Pb(NO) கரைசலுக்கு வெவ்வேறு உப்புக்கரைசல்களைச் சேர்க் கும்போது பெறக்கூடிய அவதானிப்புக்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. குளிர்ந்த, ஐதான HCI இடப்பட வெண்ணிற வீழ்படிவு தோன் றும். இது சூடாக்கப்பட கரையும். குளிரப்பண்ண மீண்டும் ஊசி வடிவில் படிவாகும்.
Pb(NO3)2 —+ 2HC1 —> PbC12 -|- 2HNO3
வெள்ளை
செறி HC1 உடன் இந்த வீழ்படிவு தோன்றது. காரணம் PbCl2 + 2Cl -> PbCl4 - 6T 667 Ap 51Ti 5ësø96ör Guyó Gáis av அயன் தோன்றும் KI கரைசல் இட மஞ்சள் வீழ்படிவு தோன்றும். இது சூடாக் கப்பட கரையும். குளிரப்பண்ண மீண்டும் பொன்னிற ஊசிக ளாகப் படியும்.
Pb(NO3)2 -+- 2KI —%- PbI2 J, -+- 2KNO3
மஞ்சள்
ஐதான H2SO இட வெள்ளை வீழ்படிவு தோன்றும்.
Pb(NO3)2 +- H2SO, —> PbSO4 J, -+- 2HNO3
வெள்ளை
K2CO கரைசல் இட மஞ்சள் வீழ்படிவு தோன்றும்
Pb(NO3)2 —+- K2CrO, —> PbCrO4, N, -+- 2KNO3
மஞ்சள் H2S வாயுவைச் செலுத்த கரியநிற வீழ்படிவு தோன்றும் Pb(NO3)2 + H2S -> PbS , + 2HNO3
கறுப்பு ,
(6) NaOH கரைசல் இட வெள்ளை வீழ்படிவு தோன்றும்.
எனினும் மிகை NaOH கரைசல் இட கரைந்து விடும்.
Pb(NO3)2 +- 2NaOH —> Pb(OH)2 + 2NaNO
Pb(OH) + 2NaOH > NaaPbO2 + 2H2O
Plumbite

Croesawidwadwrparwrgwlwm www.mw-nwy
6 கூட்டம் V மூலகங்கள்
M இலத்திரன் Ο pavD குறியீடு அமைப்பு உருகுநிலை °C
Nitrogen N 2S2 2P3 -210 Phosphorus Р 3S2 3P3 44 Arsenic As 4S2 4P3 817 Antimony Sb 5S25P3 630 Bismuth Bi 6S2 6P3 271
பொதுத்தன்மைகள்
1.
இம்மூலகங்களின் பொதுஇலத்திரன் நிலையமைப்பு ns2mp3 N. P ஆகியவை அல்லுலோகங்கள், AS, Sb ஆகியவை உலோ கப் போலிகள். Bi உலோகம். கூட்டத்தின் வழியே உலோக இயல்பு கூடுகிறது. கூட்டத்தின் வழியே மின்னெதிர் இயல்பு குறைகிறது. N. P. ஆகியவற்றின் ஒட்சைட்டுக்கள் அமில ஒட்சைட்டுக் கள் AS, Sb ஒட்சைட்டுக்கள் ஈரியல்பு உடையவை. Bi ஒட்சைட்டு மூல இயல்புடையது. அதாவது இந்த ஒட்சைட் டுக்களில் கூட்டத்தின் வழியே அமில இயல்பு குறைந்து மூல இயல்பு அதிகரிக்சிறது. அறைவெப்பநிலையில் நைதரசன் வாயு, ஏனையவை திண்மங்கள். N. P. ஆகியவற்றின் உருகுநிலைகள் தாழ்வானவை. As, Sb, B ஆகியவற்றின் உருகுநிலைகள் ஒப்பீட்டளவில் உயர்வானவை. Nஆனது NC13 என்னும் குளோரைட்டை மட்டும் உருவாக்கும். ஏனையவை MC13 MC15 என்னும் அமைப்புடைய இரு குளோ ரைட்டுக்களை உருவாக்கும். இவை யாவும் MHa வகை ஐதரைட்டுக்களை உருவாக்கும். இவை பங்கீட்டுவலுச் சேர்வைகள் ஐதரைட்டுக்களின் மூல இயல்பும் உறுதித் தன்மையும் கூட்டத்தின் வழியே குறையும்.

Page 23
- 86 =
9. நைதரசன் அதன் சேர்வைகளில் -3 -2, -1, +1. +2. +3, +4, + 5 ஆகிய எல்லா ஒட்சியேற்ற நிலைகளையும் பெறும். ஏனையவை பெரும்பாலும் +3, +5 ஆகிய இரு ஒட்சியேற்ற நிலை களைக் கொள்ளும். 10. நைதரசனுக்குப் பிற திருப்பங்கள் இல்லை. பொசுபரசு ஆசனிக்கு
அந்திமனி ஆகியவை பிறநிருப்பங்களைக் கொண்டுள்ளன.
கூட்டம் V மூலகங்களின் குளோரைட்டுக்கள்
நைதரசன் NCIg என்னும் குளோரைட்டை உருவாக்கும். ஏனைய மூலகங்கன் MCI MCI வகை குளோரைட்டுக்களை உருவாக்கும். இவை பெரும்பாலும் பங்கீட்டுவலுச் சேர்வைகள். BiC1 அயன் தன்மையுடையது.
இக்குளோரைட்டுக்கள் நீருடன் நீர்ப்பகுப்பு அடையும். நீர்ப் பகுப்பு அடையும் தன்மை கூட்டத்தின் வழியே குறையும்.
NCia -- 3 H2O -> NH -- 3 HOCl PC13 -- 3 H2O -> H3PO3 -- 3 HCl As Cls -- 3H2O > H3AsO3 + 3HCl SbCl3 + H2O -> SbOCl + 2HCl BiCl3 + H2O -> BiOCl + 2HCl
PCls -- ᏎᎻ2O --> HPO H 5HC
கூட்டம் V மூலகங்களின் ஐதரைட்டுக்கள்
இம்மூலகங்கள் MH வகை ஐதரைட்டுக்களை உருவாக்கும். இவை யாவும் வாயுக்கள். பங்கீட்டு வலுச் சேர்வைகள்.
O (1) கூட்டத்தின் வழியே இவற்றின் ஐதரைட்டு கொTல மூல இயல்பு குறையும் காரணம் - SLSSLSLSSLSLSSLSLSSLSLMSLMSMSS குறித்த மூலகத்தின் மின்னெதிர்த் NH -35 தன்மை குறைவதால் தனிச்சோடி PHa -87-س யின் வழங்குமியல்பு குறையும். ASH -55 BiHa -17 (2) க்ட்டத்தின் வழியே இவற்றின்
'உறுதித்தன்மை குறையும்.
* NH இன் கொதிநிலை, PHg இனதைவிட உயர்வாக இருப்பதற் குக் காரணம் NH முலக்கூறுகளுக்கிடையில் உள்ள ஐதரசன் பிணைப் பாகும்,

- 37 -
* NH3ஐவிட PH சிறந்த தாழ்த்தும் கருவி.
* NH நீரில் கரைந்து காரக்கரைசலைக் கொடுக்கும்.
PH3 Šifiá) 560)pruntg.
நைதரசன்
வளியில் கனவளவுப்படி 78% நைதரசன் உண்டு. வளியில் முக்
கிய கூறுகள் நைதரசனும் ஒட்சிசனும் ஆகும். திரவ வளியைப் பகுதி படக் காய்ச்சி வடித்து நைதரசன் பெருமளவில் பெறப்படுகிறது.
N இனது கொதிநிலை -196°C O இனது கொதிநிலை -183°C
நைதரசனின் ஆய்வுகூடத் தயாரிப்பு
le
A NH4Cl -- NaNO2 -> NH4NO2 -- NaCl NHNO2 جلاس N2 十 2HO
NHNO) இனை நேரடியாக வெப்பமேற்றல் அபாயமானது.
நைதரசனின் இயல்புகள்
அறைவெப்பநிலையில் N2 தாக்குதிறன் குறைந்தது. ஓரளவு சடத்
துவ தன்மையுடையது. காரணம் N2 மூலக்கூறில் N அணுக்கள் மும்மைப் பிணைப்பினுல் இணைந்துள்ளன. NE N இனது பிணைப் புச் சக்தி மிக உயர்வானது (945 kJ mol") மிறுவதற்குக் கூடிய சக்தி தேவை,
அறைவெப்ப நிலையில் வளியின் N2 O ஆகியவை தாக்கமடை யாது. உயர்மின்சக்தி கிடைக்கும்போது தாக்கமடையும். (உதா ரணமாக மின்னல் நிகழும்போது)
2NO جس وN + O
நைதரசன் பெரும்பாலும் புங்கீட்டுப் பிணைப்பையே ஏற்படுத்தும். எனினும் உலோக நைத்திரைட்டுக்களில் அயன் பிணைப்பை ஆக்கு கிறது. இவற்றில் N3- அயன் உண்டு.
3Mg 十 Nշ -> Mg3N 3Ca -- N2 p-- CagN 2Al -- N2 -> 2AN 6Li -+- Ne —> 2 LiaN

Page 24
-سم- 38 صس
நைதரசனின் ஒட்சியேற்ற நிலைகள்
நைதரசன் அதன் சேர்வைகளில் +5 தொடங்கி -3 வரை எல்லா ஒட்சியேற்ற நிலைகளையும் பெறும்.
+ 5 HNO3 +4 NO --3 HNO
-- 2 NO --1 N2O 0 N2
- 1 NH2OH. -2 NHNH - 3 NHa
நைதரசனின் ஒட்சைட்டுக்கள்
N2O நைத்திரக ஒட்சைட்டு Nitrous oxide
நடுநிலையானது - நிறமற்றது - நீரில் கரையாது
NHANO -> NaO + 2 H2O NHNO3 இன நேரடியாக சூடாக்குதல் அபாயமானது.
NH4Cl + NaNO3 -> NH4NO + NaCl
NշO - H2O
NO, நைத்திரிக்கு ஒட்சைட்டு Nitric oxide
நடுநிலையானது - நிறமற்றது - நீரில் கரையாது. 3Cu + 8HNO -> 3Gu(NO) -- 2NO + 4H2O
50%
NO நைதரசன் ஈரொட்சைட்டு Nitrogen dioxide
அமில இயல்புடையது - கபிலநிறம் - நீரில் கரையும். Cu -- 4.HNO3 -> Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O அநேகமான நைத்திரேற்றுக்கள் வெப்பமேற்றும்போது NO2 வாயுவைக் கொடுக்கும்.
2Pb(NO3)2 -> 2PbO -- 4NO2 + O. 2Mg(NO3)2 --> 2MgO -- 4NO2 - O
NO2 இனது நிலைகள்
22OᏟ 140°C 620°C மென்மஞ்சள் கபிலம் நிறமற்றது

-س- 39 -سسسس
நீருடன் ஒட்சைட்டுக்களின் தாக்கம் N2Os 十 HO 2 حدسهHNO N2O3 + H2O -> 2HNO2 2NO + H2O -> HNO + HNO
ஒட்சைட்டுக்களின் கட்டமைப்புக்கள்
N2O محے se
Ne:N: :N: NEQ*
Od Or x 8.
NIN O NS N-Y-O
NO NO
N:5 5:Ne:6
X. X. }《X 官减
N NZO YN
Ο O )
ஒட்சைட்டுக்களைத் தாழ்த்தல்
2NO + 2Cu -> 2CuO + N. A 2NO2 + 4Cu -> 4CuO + N, A NzO + Cu -- CuО + N
W
תנ_שRס6תםc9!G3L 1. எந்த அமோனியம் உப்பையும் காரம் ஒன்றுடன் வெப்பமேற்ற
NH வாயு உருவாகும். NH4Cl + NaOH -> NaCl + NH3 + H2O 2NHCl + Ca(OH)2 -> CaCl + 2NH + Ho
வெளிவரும் வாயுவை உலர்த்த CaO பயன்படுத்தப்படும். ஏனைய உலர்த்தும் கருவிகளாகிய CaCl2, H2SO4 POS ஆகியவற் றைப் பயன்படுத்த முடியாது. காரணம் இவற்றுடன் NH திாக்கமுறும் .
2. உலோக நைத்திரைட்டுக்களுக்கு நீர் சேர்த்தல்.

Page 25
- 40 a
NH3 இனது இயல்புகள்
l.
NH அதன் N அணுவில் உள்ள தனிச்சோடி இலத்திரன்களின் வழங்குமியல்பு காரணமாக மூல இயல்புடையது. NHg மூல இயல்புடையது என்பதால் அமிலங்களுடன் சுலபமா கத் தாக்கமடையும்.
NH -- HCl —> NH4Cl NH3இல் N அதன் மிகக் குறைந்த ஒட்சியேற்ற நிலையில் உள்ளது. எனவே அது தாழ்த்தும் கருவி.
2NH3 + 3CuO -> 3Cu -- 3 H2O -- Na கில தாக்கங்களில் அமோனியா ஒட்சியேற்றியாகவும் தொழிற் படும். a evri 400°
2Na + 2NH -> 2NaNH2 + H2.
குளோரினுடன் தாக்கம்
(a) NH3 LÓ7606 GT6ofiav
2NH3 + 3Cl2 -> N2 - 6HC1
J 6NHs
(b) குளோரின் மிகை எனில்
NH -- 3Cl2 -> NCl3 - 3HCl
NH3 sjå ø,0)Jøed NH, நீரில் நன்ருகக் கரையும், கரைசல் மென்கார இயல்புடையது.
NH + H2O > NHHO ---> NH* - OH
பல உப்புக் கரைசல்களுக்கு NH கரைசலைச் சேர்க்க உலோக
ஐதரொட்சைட்டுக்கள் படிவாகும். ۔۔۔۔
FeSO + 2NH(OH <--. Fe(OH)2 y + (NH4)2SO4. FeCls -- 3NHOH -> he(OH) -- 3NHCl Al2(SO4)3 + 6NH4OH -> 2Al(OH) -- 3(NH4)2SO4
2, சில தாக்கங்கனில் வீழ்படிவு தோன்றிப் பின் சிக்கல் அயன்கள்
தோன்றுவதால் மிகை NIH (கரைசலில் கரையும்,
CuSO + 2NH4OH -> Cu(OH)2 (NH4)2SO4 4NH -- Cu(OH)2 -a-. Cu(NH3)2 + 2CHCo(NO3)2 + 2NH4OH --> Cu(OH)2 + 2NH4NO 6NHa -- Co(OH)2 --> Co(NH3)2 + 20H

-سس- .l 4 سسسس
9616)nt p Ago, Cu?*, Zn?*, Co?*, Ni?*, CI*2 g6?uu6)Taqù
NH உடன் சிக்கல் அயன்களை உருவாக்கும்.
Ag(NH3) + 2 Cu(NH3)42* Zn(NH3)2+ Co(NH3)2* Ni(NH3)2* Cr(NH3)? *
அமோனியாவின் தொழில் முறைத் தயாரிப்பு gruf eyp60p Haber Process
Na -- 3H. < S 2NHa AH = -92KJ
நிபந்தனைகள் 1) உயர் அமுக்கம் (250atm)
2) மத்திமமான வெப்பநிலை 500°C) 3) Fe ஊக்கி/Al2O3 தூண்டி
ஏயர் முறையின் பெளதிக - இரசாயன தத்துவங்கள்
l)
2)
3)
4)
இத்தாக்கம் கனவளவுக் குறைவுடன் நிகழ்கிறது. மூலக்கூறுக ளின் எண்ணிக்கை குறைக்கப்படுகிறது. எனவே இலிச்சற்றலிய ரின் தத்துவப்படி உயரமுக்கம் முற்தாக்கத்தைச் சாதகமாக்கி விளைவைக் கூட்டும். எனினும் மிக உயர்ந்த அமுக்கத்தைப் பயன் படுத்தினல் உபகரணச் செலவு அதிகம். எனவே ஓரளவு மத்திம மான உயர் அமுக்கமாக 250 atm பயன்படுத்தப்படுகிறது. இத்தாக்கத்தில் வெப்பம் வெளியிடப்படுகிறது. எனவே இலிச் சற்றலியரின் தத்துவப்படி வெப்பநிலையைக் குறைத்தல் முற் தாக்கத்தைச் சாதகமாக்கி விளைவைக் கூட்டும். ஆனல் வெப்ப நிலையை மிகவும் குறைத்தால் தாக்க வீதம் குறைந்துவிடும். எனவே இடைப்பட்ட சிறப்பு வெப்பநிலையாக 500°C பயன் படுத்தப்படுகிறது. ஏவற்சக்தியைக் குறைத்துத் தாக்கவீதத்தை அதிகரிக்கச் செய்ய Fe ஊக்கி பயன்படுத்தப்படுகிறது. விளைவாகிய NH3 குளிரூட்டப்பட்டு ஒடுக்கப்பட்டு உடனுக்குடன் அகற்றப்படுவதால் முற்தாக்கம் சாதகமாக்கப்பட விளைவுகூடும்.
ஏபர் முறையில் பயன்படுத்தப்படும் மூலப்பொருட்கள் பின்வருமாறு பெறப்படும்.
1)
வளியைத் திரவமாக்கி, திரவ வளியைப் பகுதிபடக் காய்ச்ஓ வடித்தல் மூலம் நைதரசன் பெறப்படுகிறது.
H2 பெறப்படும்.
6

Page 26
- 42 -
அமோனியாவின் ஒட்சியேற்றம்
NH3 வளியில் ஒட்சியேற்றம் அடைகிறது.
4NH 十 3O2 2 سحابهN2 -- 6HO வளி மிகையாகவும் செஞ்சூடான Pt ஊக்கியாகவும் இருப் பின் NO உருவாகும்.
செம்பின் ஊக்கற் தாக்கத்தால் அமோனியாவை ஒட்சியேற்றல்
செஞ்சூடாக்கப்பட்ட செப்புச்சுருள் ஒன்றை ஒரு சாவணத்தால் பிடித்து ஒரு குடுவையில் உள்ள NH கரைசலின் மேல் நிலை நிறுத்துக. 02 வாயுவை அமோனியாக் கரைசலினுள் செலுத்துக. சுருள் ஒளிர்வதைக் காணலாம். தொடர்ச்சியாக ஒட்சிசனைச் செலுத்த ஒளிர்வு அதிகரிப்பதை நோக்கலாம். மேலும் கபிலநிற வாயு தோன்றுவதையும் அவதானிக்கலாம்,
Cu 4NH -- 5O2 -> 4NO + 6H2O
A 2NO -- O2 جلاسه NO2 இத்தாக்கத்தில் செஞ்சூடான Cu ஊக்கியாகத் தொழிற்பட்டுள் ளது. தாக்கத்தில் வெளிவந்த வெப்பத்தினலேயே சுருளின் ஒளிர்வு அதிகரித்தது. உருவாகிய NO பின்னர் NO ஆக மாறியதால் கபில நிறப் புகை தோன்றியது. இத்தாக்கத்திற்கு Pt உம் ஊக்கியாகப் பயன்படுத்தலாம்.
அமோனியாவுக்கு சோதனைகள்
1)
2)
3)
நெஸ்லரின் சோதனைப் பொருளிலுள் செலுத்த கபில நிறம் தோன்றும். HCI மூடியுடன் அடர் வெண்துாமங்கள் தரும்.
தனித்தன்மையான மணம்.
அமோனியாவின் பயன்கள்
ル
3)
5)
HNO3 5urrilly 2) Na2CO3 தயாரிப்பு (NH)2SO4 தயாரிப்பு (4) யூறியா தயாரிப்பு குளிரூட்டியாக

- 48 -
அமோனியம் உப்புக்களில் வெப்பத்தின் தாக்கம்
அமோனியம் உப்புக்கள் வெப்பமேற்றப்படும்போது பொதுவாகப் பின்வருமாறு பிரியும்.
NHX —> NH3 +- HX
உதாரணமாக,
NHCl --> NH -- HCl (NH4)2CO3 r->- 2NHa -- H,Ꮕ - CO
விதிவிலக்காக பின்வரும் உப்புக்கள் வேறுவிதமாகப் பிரியும்,
NH4NO -> NaO + 2H2O NHNO - N2 - 2H2O (NH4)2Cr2O7 -> N2 + Cr2O3 + 4H2O
அமோனியம் உப்புக்களின் நீர்ப்பகுப்பு
NHCI, (NH)SO போன்ற வன்னமில - மென்கார உப்புக்கள் நீருடன் நீர்ப்பகுப்பு அடைவதால் கரைசலில் H+ அயன்கள்
மிகையாக விடப்பட கரைசல் அமில இயல்பைப் பெறும்.
NH* + H2O -> NH4OH + H+
NHCI நீர்க் கரைசலுக்கு Zn இடப்பட H2 வெளிவருகிறது. இதற்குக் காரணம் NHCI நீர்க் கரைசல் அமில இயல்பைக்
கொண்டிருத்தலேயாகும்.
2NH4+ -- Zn —> Zn2t -- 2NH -- H2
நைத்திரிக் கமிலம்
தொழில் முறைத் தயாரிப்பு (Ostwald process)
1) அமோனியா, மிகை வளியுடன் கலக்கப்பட்டு Pt/Rh ஊக்கிமீது 900°C இல் செலுத்தப்படும். ஆரம்பத்தில் மின்முறையில் வெப்ப மேற்றப்படும். ஆணுல்தொடர்ந்து வெப்பமேற்றுதல் அவசியமில்லை. 4NH3 + 5O2 -> 4NO -- 6H2O AH = -906 KJ mol-1
2) விளைவு வாயுக்கலவை 150° C வரை குளிரவிடப்பட்டு மேலும்
வளியுடன் கலக்கப்பட்டு NO2 பெறப்படும்.
2NO -- O -> 2NO2 AH = -113 KJ mol-1
3) NO மேலும் வளியுடன் கலக்கப்பட்டு நீருடன் கலக்கப்பட்டு
HNO3 பெறப்படும்.
4NO2 -- O2 十 2Ꮋ,Ꮕ 4 حلاس سهHNO

Page 27
- 44 -
HNO3 இன் ஒட்சியேற்றுமியல்பு
1)
2)
3)
4)
5)
6)
(1)
(2)
(ኃ)
HNO3 இல் N அதன் மிகவுயர்ந்த ஒட்சியேற்ற நிலையில் (+5) இருப்பதால் அது ஒட்சியேற்றும் கருவி. HNO ஒருபோதும் தாழ்த்தியாகத் தொழிற்படாது. Cu + 4HNO3 (Gargó) → Cu(NO3)2 + 2H2O + 2NO2
அறை
3Cu -- 8HNO (50%) 3 حسن Cu (NO3)2 -H 2NO -- 4H2O
வெப்பநிலை C + 4HNO3 (QFó)) -> CO2 + 4NO2 + 2H2O
A S -- 6HNO3 (Gorgó) –> 2H2O + 6NO2 + H2SO4
HNO3 செறிவானதாகவும் கொதிக்கும் நிலையிலும் இருப்பின் S மேலும் ஒட்சியேற்றமடைந்து SO2 H2SO4 ஆகியவை உரு வாகும்,
HS -- 8HNO حسه H2SO4 -- 4H2O 十 8NO
NO3 நைத்திரேற்றுக்களுக்கு சோதனை
நைத்திரேற்றுக் கரைசலுக்கு அலுமினியம் தூள் சேர்த்து சிறி தளவு செறிந்த NaOH கரைசல் இட்டு நன்கு வெப்பமேற்றுக NH வாயு வெளிவருவதை மணத்தின் மூலம் உணராம். (வாயு6ை. நெஸ்லரின் சோதனைப் பொருளினுள் செலுத்தி கபிலநிறம் தோன்றுவதைக் கொண்டு உறுதிப்படுத்தலாம். 8A1 + 5OH + 2H2O - 3NO -> 8AIO -- 3NH
நைத்திரேற்றுக் கரைசலுக்கு சிறிதளவு செறி H2SO4 மெதுவாக சேர்க்குக. கரைசலைக் குளிரச் செய்து, பின் உடன் தயாரிக்கப் பட்ட FeSO கரைசலைச் சேர்க்குக. திரவப்படைகள் தொடுகை யுறும் இடத்தில் கபில வளையம் தோன்றும். 6Fe2* + 8Ꮋ* + 2NOa- · 6Fe8+ + 4Ꮋ,O + 2NO
FeSO4 -- NO -> FeSO NO sab
திண்ம நைத்திரேற்றுக்கு சிலதுளிகள் செறி H2SO4 சேர்க்க கபில நிற புகை வெளிவரும்.
NO- -- H2SO4 -- جیس۔ HSO- -- HNO3 4.HNO > 4NO2 - O -- 2H2O

.......................................
கூட்டம் V மூலகங்கள்
இலத்திரன் உருகுநிலை elpaush குறியீடு அமைப்பு oC
Oxygen O 2S22P4 -219 Sulphur S 3S23P4 113 Selenium Se 4S24P4 217 Tellurium Te 5S25P4 450 Polonium Po 6S26P4
பொதுத்தன்மைகள் 1) இம்மூலகங்களின் பொது இலத்திரன் நிலையமைப்பு ns2np4 2) O, S அல்லுலோகங்கள். Se, Te உலோகப்போலிகள்.
Po உலோகம் 3) இரு இலத்திரன்களை ஏற்று O2", S2- என்றவாறு அயனுக்கம்
அடையும். (Po விதிவிலக்கு) 4) ஒட்சிசன் ஈரணு மூலக்கூறு வாயு. ஏனையவை திண்மங்கள்.
கந்தகம் S நிலையில் காணப்படுகிறது. 5) இம் மூலகங்கள் பிறநிருப்பங்களைக் கொண்டுள்ளன.
ஒட்சிசன் - ஒசோன் ஆகியவை பிறத்திருப்பங்கள் (O, and O) கந்தகம் ஆனது சாய்சதுரக் கந்தகம், ஒரு சரிவுக் கந்தகம், பிளாஸ்ரிக் கந்தகம் போன்ற பல வடிவங்களில் உள்ளது. 6) இவை HX வகை ஐதரைட்டுக்களை உருவாக்கும்.
இவற்றின் அமில இயல்பு கூட்டத்தின் வழியே கூடும். 7) சேர்வைகளில் ஒட்சிசன் - 2, 0, - 1 + 2 ஆகிய ஒட்சியேற்ற நிலைகளையும், கந்தகம் - 2, 0.+ 2 + 4 + 6 ஆகிய ஒட்சி யேற்ற நிலைகளையும் கொள்ளும். 8) யாவும் XO2 வகை ஒட்சைட்டுக்களை உருவாக்கும்.
SO2 வாயு. ஆனல் ஏனையவை திண்மங்கள். இவற்றின் அமில இயல்பு கூட்டத்தின் வழியே குறையும், சிலவற்றில் XO வகையும் உண்டு.

Page 28
- 46 =
ஐதரைட்டுக்கள்
ஐதரைட்டுக்களில் கூட்டத்தின் வழியே1) அமில இயல்பு கூடும் 2) உறுதித்தன்மை குறையும்
H2O நடுநிலையானது
HS மென்னமில இயல்புடையது
H2O திரவம், H.S 6մո Ավօ
H2O இனது கொதிநிலை அசாதாரணமாக உயர்வாக இருப்பதற் குக் காரணம். அதன் மூலக்கூறுகளுக்கிடையில் உள்ள ஐதரசன் பிணைப்பாகும். H2O, H2S இரண்டினதும் மூலக்கூற்று வடிவம் "கோண வடிவம்? <岛@中·
ஒட்சிசன்
ஆய்வுகூடத் தயாரிப்பு முறை
பின்வரும் தாக்கங்களிலும் ஒட்சிசன் உருவாகின்றது
2H2O2 -> 2H2O -- O
2KMnO, K2MnO4 十 MnO O2
2NaNO 2 حسیNaNO ဧ+= Oa தொழில் முறையில் திரவவளியைப் பகுதிபடக் காய்ச்சி வடித்து ஒட் சிசன் பெறப்படுகிறது.
ஒட்சைட்டுக்கள்
1. 9yóso 625mo"Gá85in Acidic oxides
இவை பொதுவாக அல்லுலோகங்களின் ஒட்சைட்டுக்கள். நீரில்
கரையும்போது அமிலங்களைக் கொடுக்கும்:
SO2, SO3 CO2 P4O1o, Cl2O7, SiO2
2. epao ?"Goof GöhőH6ih Basic oxides
இவை பொதுவாக உலோகங்களின் ஒட்சைட்டுக்கள், சில நீரில்
கரையும். நீர்க்கரைசல்கள் காரங்கிள் ஆகும்.
Na2O, K2O, MgO, BaO, CuO இவை அமிலங்களில் கரையும்.
 

-- 47 =
3. A fusing 'God (Bd6sir Amphoteric oxide
இவை அமில இயல்பையும். மூல இயல்பையும் காட்டும் Al2Oa, ZnO, SnO, PbO இவை அமிலங்களிலும், காரங்களிலும் கரையும் 4, நடுநிலை ஒட்சைட்டுக்கள் Neutral oxides
இவை அமில இயல்பையோ மூல இயல்பையோ காட்டாது. NO, NO, CO, H2O 5. Lug 69"600"Gi6si Peroxides Na2O2 譬 K2O2 BaO2 H2O2 இவை ஐதான அமிலங்களுடன் தாக்கமுறும்போது HO வைக் கொடுக்கும். பரலுட்சைட்டுக்கள் வன்மையான ஒட்சியேற்றும்கருவிகள்.
கந்தகம்
இயற்கை இருப்புக்கள்
1. சுயாதீனமாக மூலக நிலையில் S Sulphur 2. நாகமயக்கி ZnS Zine blende 3. கலேணு PbS Galena 4. இரும்புக் கந்தகக்கல் FeS2 Iron pyrites 5. செம்புக் கந்தகக்கல் CuFeS2 Coppcr Pyrites 6. ஜிப்சம் உப்பு CaSO4, 2H2O Gypsom salt
கந்தகத்தின் பிறநிருப்பங்கள்
ởrrủorgiU"ằ đị55öth Rhombic Sulphur 905 Fifo is sig5dith Monoclinic Sulphur களிக் கந்தகம் Plastic Sulphur
கந்தகத்தின் பிறத்ருப்பங்களைத் தயாரித்தல்
சாய்சதுரக் கந்தகம்
ஒரு ஆவியாக்கற் கிண்ணத்தில் சிறிதளவு கந்தகத்தூளை இடுக. இதற்குச் சிறிதளவு காபனிருசல்பைட்டைச் சேர்த்துக் கந்தகம் முழு வதையும் கரைத்துக் கொள்க. ஆவியாதல் நிகழத்தக்கதாக இக் கரைசலை வளியில் வைக்குக. CS2 முழுவதும் ஆவியாகி முடிந்தபின் எஞ்சும் பளிங்கு சாய்சதுரக் கந்தகம் ஆகும். இது எண்முகி வடிவப் பளிங்கமைப்பு உடையது.

Page 29
- 48 -
ஒரு சரிவுக் கந்தகம்
ஆவியாக்கற் கிண்ணம் ஒன்றினுள் சிறிதளவு கந்தகத்தை இட்டு அது திரவமாகும் வரை சூடாக்குக. பின்னர் மெதுவாகக் குளிர விடுக. திரவத்தின் மேற்பரப்பில் பொருக்குத் தோன்றக் காணலாம். இப் பொருக்கைக் கண்ணுடிக்கோல் கொண்டு ஒரிரு இடங்களில் துளைக் குக. உள்ளே காணப்படும் திரவத்தை வெளியே ஊற்றுக. பொருக் கின் கீழ்ப்புறத்திலும், கிண்ணத்தின் பக்கங்களிலும் ஊசிவடிவப் பளிங்குகள் தோன்றும். இது ஒரு சரிவுக் கந்தகம் ஆகும்.
களிக் கந்தகம்
கந்தகத்தை அதன் கொதிநிலை அண்மிக்கும் வரை சூடாக்குக. கொதிக்கும் திரவத்தைக் குளிர் நீரினுள் ஊற்றுவதன் மூலம் சடுதி யாகக் குளிரப்பண்ணுக. பிளாஸ்ரிக் தன்மையான களிக்கந்தகம் உருவாகும். இது பளிங்குரு அற்றது.
குறிப்பு: சாதாரண இரசாயனத் தாக்கங்களில் பெறப்படும் கூழ்நிலைக் கந்தகமும் பளிங்குரு அற்றது. இது வடிதாளின் ஊடாகவும் ஒரளவு உட்புகக் கூடியது. Na2S2O3 + 2HC1 -> 2NaCl -- SO2 + S-H2O
பிற திருப்பங்களின் இயல்புகள்
சாய்சதுரக் கந்தகம் -
சாதாரண வெப்பநிலைகளில் கந்தகத்தின் மிக உறுதியான பிற
திருப்பம் இதுவாகும். இது Sg மூலக்கூறுகள் கொண்டது.
1. எண்முகி வடிவப் பளிங்குகள் கொண்டது. மஞ்சள் நிறமானது. 2. ஒளிபுகவிடும் தன்மையுடைய பளிங்குகள் கொண்டது. 3. CS2இல் கரையும், நீரில் கரையாது. 4. pylliisg. 2.06 g cm
ஒரு சரிவுக் கந்தகம்
1. ஊசி வடிவப் பளிங்குகள் கொண்டது. அம்பர் மஞ்சள் நிற
முடையது. 3. ஒளிபுகவிடாத தன்மையுடைய பளிங்குகள் கொண்டது. 3. CSஇல் கரையும். நீரில் கரையாது. 4. Lig 1.96 g cm

rs. سب 49: صسے
கணிக் கந்தகம்
1. பளிங்குரு அற்றது. 2. CS2 இல் கரையாது. ஒரு சரிவுக் கந்தகம், களிக்கந்தசும் ஆகியவை நீண்ட நேரம் விடப்படும்போது சாய்சதுரத் திண்மக் கந்தகமாக மாறும்.
96° C G Dai சாய்சதுரக் கந்தகம் s ஒருசரிவுக் கந்தகம் 96° C கீழ் 96° C இன் மேல் சாய்சதுரக் கந்தகம் உறுதியற்றது. 96° C இன் கீழ் ஒருசரிவுக் கந்தகம் உறுதியற்றது.
சாய்சதுரக் கந்தகத்தை விரைவாக வெப்பமேற்றும்போது அது 113°C இல் உருகும். ஆனல் சாய்சதுரக் கந்தகத்தை மெதுவாக வெப்பமேற்றும்போது அது 96°C இல் ஒருசரிவுக் கந்தகமாக மாறும். பின்னர் தொடர்ந்து வெப்பமேற்ற அது 119°C இல் உருகும்.
கந்தகத்தின் தாக்கங்கள் 1) வளியில் தகனம் S -- O -> SO 2) அலோகங்களுடன் C -- 2S -> CS2.
Cl2 + 2S -> S2Cl2 H -!-- S -> HS 3) உலோகங்களுடன் Fe -- S —>- FeS Cu -- S -> CuS
கந்தகம் மேற்காணும் மூலகங்சளுடன் வெப்பமேற்றப்படும் போதே குறித்த தாக்கங்கள் நிகழும் . 4) அமிலங்களுடன் தாக்கம்
சூடான செறிந்த அமிலங்களுடன் பின்வரும் தாக்கங்கள் நிகழும்.
S " + 2Ꮋ,ᏚᏅᏎ -> 3SO2 + 2Ꮋ2O S -- 6HNO3 -> H2SO4 + 6NO -- 2H2O
5) காரக் கரைசலுடன்
கந்தகத்தின் இயல்புகள் 1. மென்மஞ்சள் திண்மம் 2. வளியில் நீலச்சுடருடன் எரியும்
நீரில் கரையாது 4. CS2 3)ai) 563) Tulub
7

Page 30
- 50 -
கந்தகத்தின் பயன்கள்
இறப்பரை வல்கனைசுப்படுத்தல் வெடிமருந்து, தீப்பெட்டி தயாரிப்பு H2SO தயாரிப்பு
கந்தகத்தின் ஒட்சியேற்ற நிலைகள்
-2 O --2 - 4 |-6
H2S S SCl2 SO2 SO
H2ᏚᏅa | H2ᏚᏅᏎ
ஐதரசன் சல்பைட்டு
உலோக சல்பைட்டுக்களுக்கு ஜதான அமிலமொன்றைச் சேர்த்து HS தயாரிக்கலாம்.
FeS -- 2 HCl -> FeCl2 -- H2S Sb2S3 - 6HCl is 2SbCl + 3H2S
H2S இனது இயல்புகள் (1) நிறமற்றவாயு (2) பழுதுற்ற முட்டையின் மணமுடையது (3) இலகுவாகத் திரவமாக்கலாம் (4) வளியிலும் அடர்த்தி கூடியது
தகனம்
குறைந்தளவு வளியில் 2H2S + O -> 2HO + 2S
அமில இயல்பு
H2S ஓர் இருமூல மென்னமிலம் ஆகும்.
H2S e H* + HS- be 2H+ + S2
NaOH + H2S --> NaHS -- H2O 2NaOH + H2S → NaaS + 2 H2O
HS இனது நீர்க்கரைசல் நீலப்பாசிசாயத்தாளை மென்சிவப்பாக மாற்றும்.

J)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
-ܝܘܚ 57 -
H2S ஒரு வன்மையான தாழ்த்தும் கருவி HS —> 2H * + S -+ 2e
அமில KMnO கரைசலுடன் 2MnO- -- 6H+ -- 5H2S -> 2Mn2+ + 8HaO + 5S
ஊதா நிறமற்றது 2KMnO, +3H2SO4 + 5H2S K2SO4+2MnSO + 8HO +5S கரைசலில் ஊதாநிறம் நீங்கும். மென்மஞ்சள் வீழ்படிவு தோன்றும்.
அமில K2Cr2O/ கரைசலுடன் Crao,2- + 8H* + 3H2S → 2Cr3+ + 7H2O + 3S செம்மஞ்சள் Luj 6ogo K2Cr2O7 + 4H2SO4- 3H2S ->Cr2(SO4)3 +K2SO -- 7H2O+3S கரைசலின் செம்மஞ்சள் நிறம் பச்சையாக மாறும். மென்மஞ்சள் வீழ்படிவு தோன்றும்.
பெரிக்கு உப்புக்களுடன் 2Fe3+ + H2S - 2Fe2 + 2H + S மஞ்சள் பச்சை
கரைசலில் மஞ்சள் நிறம் பச்சையாக மாறும், மென்மஞ்சள் வீழ்படிவு தோன்றும்.
அலசன்களுடன்
அலசன்களைக் கொண்ட நீர்க்கரைசல்களினூடு HS செலுத்த
அலசனின் நிறம் நீங்கும். உதாரணமாக H2S புருேமின் நீரை
நிறநீக்கம் செய்யும். மென்மஞ்சள் வீழ்படிவு தோன்றும்.
H2S + Cl2 -> 2.HCl + S H2S + Br2 -> 2HBr + S
SO2 all lair
2H2S -- SO2 -> 2H2O -- 3S
H2O2 DL sår
H2S + H2O2 —> 2H2O+- 3S ,
செறி HNO3 உடன்
H2S + 2HNO - 2H2O - 2NO + S H2S + 8HNOs 4H2O+ 8NO + H2SO.
செறி H2SO உடன்
H2S -- H2SO -> 2HO -- S -- SO

Page 31
ー 52 ー
ஒட்சியேற்றியாக H2S தொழிற்படுதல் 2Na + H2S - Na2S -- H2 Mg -H- HS .. -> MgS -H- H
வீழ்படிவாதல் தாக்கங்கள் பல உலோக அயன் கனைக் கொண்ட கரைசல்களுக்கு HS செலுத்தும்போது உலோக சல்பைட்டுக்கள் நிறமுடைய வீழ்படிவு களாக படிகின்றன. அசேதன உப்புக்களின் பண்பறிபகுப்பில் சில சல்பைட்டுக்கள் கூட்டம் 2 இலும், சில சல்பைட்டுக்கள் கூட்டம் 4 இலும் படிவாகின்றன. (இதற்கான விளக்கம் பெளதிக இரசாயனத்தில் கரைதிறன் பெருக்கம் பற்றி கற்கும்போது அறியலாம்.)
கூட்டம் 2 சோதனைப் பொருள் 935 TGOT HCl + H2S
CuSO4 + H2S -> H2SO4 + CuS N, 5 gpu'il 2SbCl3 + 3H2S -> 6HCl + Sb2S3 GaribLogist air Cd(NO3)2 + H2S -> 2HNO3 + CdS LD65 Fair
கூட்டம் 4 சோதனைப் பொருள் NHCl + NH4OH -- HaS
Zn C12 + H2S -> 4 HCl + ZnŞ G6), Gir3ıt MnCl2 + H2S . -> 2HCl + MnS Luup'u ffpb
சோடியம் ஆசனேற்றுடன் H2S இனது தாக்கம்
ஆசனேற்றுக் கரைசல்கள் H2S உடன், சற்றுத் தாமதமாக மஞ்சள் நிற வீழ்படிவைக் கொடுக்கும். 2Na3AsO4 -- 8H2S -> As2S3 + 2S -- 3Na2S -- 8H2O மஞ்சள் HCI அமிலம் உள்ளபோது 2Na3AsO4 -- 5H2S + 6HCl --> As2S3-2S + 6NaCl + 8H2O
அல்லது மஞ்சள் 2Na3AsO4 + 5H2S + 6HC -> As2S3 + 6NaCl + 8H2O
மஞ்சள்
ASS, ASS இரண்டும் NaOH (aq) இல் கரையக்கூடியவை
H2S வாயுவுக்கு சோதனைகள் 1. அருவருக்கத்தக்க மணம் - பழுதுற்ற முட்டையின் மணம் 2. ஈய அசற்றேற்றுக் கரைசலினுள் செலுத்த கரிய வீழ்படிவைக்
கொடுத்தல்.
(CHCOO)Pb + H2S --- PbS + 2CHCOOH

- 53 -
கந்தக ஈரொட்சைட்டு SO2
தயாரிப்பு
1)
2)
l)
2)
3)
4)
1) செப்புத் துருவலுக்கு செறி H2SO4 சேர்த்து வெப்பமேற்றல்
Cu 十 2Ꮋ2ᏚᏅᏎ . -ج CuSO4. 十 SO2 -- 2H2O
செறி
2) சல்பைற்று ஒன்றிற்கு ஜதான HCI சேர்த்தல்
Na2SO3 + 2 HCl --> 2NaCl + H2O -- SO
SO2 இனது இயல்புகள்
1) நிறமற்ற வாயு 2) வளியிலும் அடர்த்தி கூடியது
3) நீரில் நன்முகக் கரையும் 4) இலகுவாகத் திரவமாக்கலாம் 5) அமில இயல்புடையது 6) எரியும்கந்தகத்தின் மணமூடையது
802 இனது தாக்கங்கள்
SO, நீரில் க ைந்ேது அமிலக் கரைசலைக் கொடுக்கும் SO 十ー H,O -> H2SO
SQ, அமில இயல்புடையதென்பதால் காரங்களுடன் தாக்கமுறும் SO2 - 2NaOH حدست Na2SO -- H2O
SO2 இதுை தாழ்த்தும் இயல்பு SO + 2H2O -- SO2- + 4H* | 2e அமில KMnO கரைசலின் ஊதா நிறத்தை நீக்கும். 2MnO4- -- SSO2 + 2H2O -> 2Mn2 + 5SO2- + 4Ho 2KMnO, -- 5SO2 十 2HO جی۔ K2SO4 -- 2MnSO 十 2H2SO
அமில K2Cr2O7 கரைசலின் செம்மஞ்சள்நிறத்தைப்பச்சையாக்கும் Cr2O,2- + 3SO + 2H -> 2Cr3* + 3SO-2 + H2O Cr2(SO4)s -- K2SO4 -- HO حيده . O7 -- 3SO2 十 H2ᏚᏅᏎے:CrےK
பெரிக்கு உப்புக் கரைசல்களை பெரசு உப்பாக மாற்றும் கரைச லின் மஞ்சள் நிறம் பச்சையாக மாறும். 2Fe3+ + SO + 2H2O -> 2Fe2+ SO2 + 4H+ 2FeCla + SO2 + 2H2O > 2FeCl2 + H2SO4 + 2.HCl
அலசன்களை நிறநீக்கம் செய்வதுடன் அவற்றை அலசன் அமிலம் களாக தாழ்த்தும். உதாரணமாக SO புருேமின் நீரை நிற நீக்கம் செய்யும்.
Cl2 -- SO2 + 2H2O -> H2SO4 + HCl Br2 -- SO -- 2H2O -> H2SO - 2HBr

Page 32
- 54 -
ஒட்சியேற்றியாக S02 2Mg - SO - > 2MgO + S 2H2S -- SO 2H2O + 3S
-->
வெளிற்றியாக SO, SO2 ஈரலிப்பான நிறப்பொருட்களை வெளிற்றுகிறது. தாழ்த்தல் மூலமே இவ்வெளிறலைச் செய்கின்றது.
SO2 + 2H2O -- Χ -> H2SO -- XH2
நிறப்பொருள் நிறமற்றபொருள் SO2 வாயுவுக்கு சோதனைகள் அமில KMnO2 கரைசலின் ஊதா நிறத்தை நீக்கும். அமில KCrO/ கரைசலின்செம்மஞ்சள் நிறத்தைப் பச்சையாக்கும்
SO2 இனத பயன்கள் 1. H2SO4 தயாரிப்பு 2 வெளிற்றியாக
3. பழங்கள். Jam போன்ற உணவு வகைகளைப் பாதுகாத்தல்
H2S |SO2 இயல்பு ஒப்பீடு
சோதனை H2S SO2
1. ஈயஅசற்றேற்றுக் கரை கரிய வீழ்படிவு வீழ்படிவு இல்லை
சலினுள் செலுத்தல் 2. CuSO கரைசலினுள் கரிய வீழ்படிவு வீழ்படிவு இல்லை
செலுத்தல்
நிறம் நீங்கும் கலங்
3. gyó26v KMnO4 sesor F
வினுள் செலுத்தல்
அமில K2Cr2O7 கரைச லுள் செலுத்தல்
செலுத்தல்
நிறம் நீங்கும் கலங் கற் தன்மை தோன் Ա)ւն
செம்மஞ்சள் நிறம்
பச்சையாக மாறும்
கல் தோன்ருது
செம்மஞ்சள் நிறம் பச்சையாக மாறும்
கலங்கல் தோன்றும் கலங்கல்தோன்ருது 5 ஈரலிப்டான நிறப்பூ மாற்றமில்லை வெளிற்றும்
இடுதல்
8. கண்ணும்பு நீரினுள் மாற்றமில்லை கலங்கற்தன்மை

- 55 -
கந்தக மூவொட்சைட்டு SO3
உருகுநிலை 17°C கொதிநிலை 45°C SO அமில ஒட்சைட்டு, SO இன் நீர்க்கரைசல் H2SO4 ஆகும்.
SO -- H2O H2SO4
SO மூலச்சுறு தளமுக்கோணி வடிவமுடையது. SO வன்மையான ஒட்சியேற்றும் கருவி.
SO3 + 2HI -> SO -- I2 - H2O
சல்பூரிக்கமிலம்
தொழில்முறைத தயாரிப்பு - தொடுகை முறை Contact Process
படி 1 கந்தகம் அல்லது கந்தகத்தைக் கொண்ட பிற இயற்கை இருப்
புக்கள் வளியில் எரிக்கப்பட்டு SO பெறப்படும்.
S 十 O2 SO2 (இரும்புக் கந்தகக் கல்) 4FeS2 + 1102 -> 2Fe2O3 + 8SO4 (நாகமயக்கி) 2ZnS + 3O -> 2ZnO + 2SO2
படி 2 பெறப்படும் SO ஊக்கி முன்னிலையில் வளிமண்டல ஒட்சிச
னுடன் சேர்க்கப்பட்டு S03 ஆக்கப்படுகிறது.
450°C வெப்பநிலை. 1 atm அமுக்கம், VO ஊக்கி
படி 3 SO ஆனது 98% H2SO இனுள் உறிஞ்சப்பட்டு பெறப்படும்
H2S2O7 (Oleum) நீரினுள் செலுத்தப்பட்டு H2SO4 ஆக்கப்படும்:
SO + H2SO4 -> H2S2O7 H2S2O7 }- H2O - 2H2SO
தொடுகை முறையின் பெளதிக - இரசாயனத் தத்துவங்கள் இம்முறையின் படி 2 தொடர்பானவை:
2SO2(g) -- O2(g) se 2SO AH = - 188 KJ mol-1
வெப்ப நிலை
இது புறவெப்பத் தாக்கம் ஆகையால் தாழ்வெப்பநிலை முற்தாக் கத்தைச் சாதகமாக்கி SO இன் விளைவைக் கூட்டும். எனினும் வெப்ப
நிலை மிகக் குறைவாக இருப்பின் தாக்கவீதம் குறைந்துவிடும். எனவே இடைப்பட்ட சிறப்பு வெப்பநிலையாக 450° C பயன்படுத்தப்படும்.

Page 33
سست 56 س۔
அமுக்கம்
இத்தாக்கம் கனவளவுக் குறைவுடன் நிகழ்வதால் உயரமுக்கம் முற்தாக்கத்தைச் சாதகமாக்கி விளைவைக் கூட்டும். எனினும் நடை முறையில் 1 வளிமண்டல அமுக்கமே போதிய விளைவைக் கொடுப்ப தால் உயரமுக்கம் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை.
ஊக்கி
ஏவற்சக்தியைக் குறைத்துத் தாக்கவீதத்தை அதிகரிக்கச் செய்ய V2Og ஊக்கி பயன்படுத்தப்படும்.
ஒட்சிசன் செறிவு
சமநிலையை முன்முகமாக நகர்த்தி விளைவைக் கூட்ட மிகைஒட்சி சன் (வளி) உட்செலுத்தப்படும்.
H2SO4 இருமூல அமிலம்
H2SO4 காரங்களுடன் தாக்கமுற்று இருவகையான உப்புக்களைக் கொடுக்கும். NaHSO and Na2SO4 எனவே H2SOA இருமூல அமிலம் ஆகும். H2SO4 இருமூல அமிலம் என்பதைக் காட்டுதல் (1) மெதயிற் செம்மஞ்சளைக் காட்டியாகப் பயன்படுத்தி H2SO இன
NaOH உடன் நியமிப்பு செய்க. 1 மூல் H2SO4 ஐ முற்ருக நடுநிலையாக்க 2 மூல் NaOH தேவைப்படுகிறது. (2) 1 மூல் H2SO க்கு PCI சேர்க்குசு. 2 மூல் HCI உருவாகும்.
இதனை நியமிப்பின் மூலம் உறுதிப்படுத்தலாம். 2PCls + H2SO -> SO2Cl2 + 2POCl3 + 2HCl
H2SO4 நீரகற்றும் கருவி (1) குளுக்கோசு அல்லது வேறு காபோலைதரேற்று ஒன்றிற்கு செறி
H2SO சேர்க்குக. நீரகற்றப்பட்டு கரிய மீதி எஞ்சும்,
Qg (ó) H2SO4 CH12O6 6 <۔۔C -- 6Ꮋ,Ꮕ 1HO ن+ O11"> 12CےHےC
(2) போமிக்கமிலத்திற்கு அல்லது ஒட்சாலிக் அமிலத்திற்கு செறி H2SO சேர்க்க நீரகற்றப்பட்டு GO உருவாகும். இது நீலச் சுவாலையுடன் எரியும்.
HCOOH -> HeO + CO H2C2O4 *ー>- H2O -- CO -- CO2

(2)
(l)
(2)
(2)
سسسس- 57 --
CuSO4, 5H2O பளிங்குகளுக்கு செறி H2SO4 இடப்பட நீரகற்றப் படுவதால் அதன் நீலநிறம் வெள்ளை நிறமாக மாறும். CuSO4. 5H2O CuSO -- 5H2O நீலம் வெள்ளை
ஒட்சியேற்றும் கருவியாக H2SO4
செறி H2SO4 ஓர் வன்மையான ஒட்சியேற்றும் கருவி. C, S ஆகியவற்றை சூடானசெறி H2SO4 முறையே CO, SO ஆக ஒட்சியேற்றும்.
C -- 2H2SO -> CO2 + 2SO2 + 2H2O S -- 2H2SO -> 3SO2 + 2H2O
உலோகங்கனை செறி H2SO4 ஒட்சியேற்றும்.
Cu + 2H2SO - CuSO4 + SO + 2H2O Zn -- 2H2SO4 سح< ZnSO + SO2 十 2H2O
HBr, H1 ஆகியவற்றை செறி H2SO4 முறையே B1, 1, ஆக ஒட்சியேற்றும்.
2H -- H2SO4 2 ܚܡܫܹܟ݂ܝܚܬܐH2O -- SO -- 2 2HBr + H2SO4 -> 2H2O -- SO2 -- Bra
உலோகங்களுடன் தாக்கம்
2·
ஐதான H2SO4 உயர் மின்னேரான உலோகங்களுடன் தாக்க
மூற்று H ஐக் கொடுக்கும்.
Zn -+- H2SO -> ZnSO4 -+- H2
செறி H2SO4 உலோகங்களுடன் தாக்கமுற்று SO2ஐக் கொடுக்கும்
Cu 十 2H2SO4. % CuSO -- SO -- 2H2O
இடப்பெயர்ச்சித் தாக்கங்கள்
செறி Hyso, பிற அமிலங்கன் உப்புக்களில் இருந்து பெயர்க்கும்
2NaCl 十 H2SO4 جسع NnSO 十ー 2HC 2KNO -- H2SO re- K2SO -- 2HNO

Page 34
- 58 -
H2SO4 இனது பயன்கள் 1) வெடிமருந்து தயாரிப்பு 2) உர வகைகள் தயாரிப்பு 3) HCI, HNO போன்ற பிற அமிலங்கள் தயாரிப்பு 4) சாயங்கள், மருந்துகள் தயாரிப்பு 5) சேமிப்புக் கலங்களில் பயன்பாடு
SO*சல்பேற்றுக்களுக்கு சோதனை
கரைசலுக்கு BaC), கரைசல் இடுக. வெண்ணிற வீழ்படிவு தோன்றும். இது ஐதான HCI இல் கரையாது.
Na2SO - BaCl2 -> 2NaCl - BaSO
SO32- சல்பைற்றுக்களுக்கு சோதனை
எந்த சல்பைற்றுக்கும் ஐதான அமிலமொன்றை (HG1) இட்டு வெப்பமேற்ற வெளிவரும் வாயு ( S02 ) அமில KMnO2 கரைசலை நிறநீக்கம் செய்வதுடன் ஈரலிப்பான நிறப்பொருளை வெளியேற்றும். Na2SO3 + H2SO -> Na2SO -- SO2 + H2O
வினு: SO2, SO ஆகியவற்றின் நீர்க்கரைசல்களை எவ்வாறு வேறு
படுத்தி அறிவீர்.
விடை: அமில KMnO கரைசலை நிறநீக்கம் செய்வது SO2 கரைசல்
நிறநீக்கம் செய்யாதது SO கரைசல். (SO3 இல் S அதன் உயர் ஒட்சியேற்ற நிலையில் உள்ளது இதனை KMnO4 மேலும் ஒட்சியேற்ற முடியாது - தாக்கமுழுது)
விஞ: X என்னும் வெண்ணிறப் பளிங்கு உப்புக்கு ஐதான H2SO
சேர்த்து வெப்பமேற்ற, ஈரமான பாசிச் சாயத்தாளை வெளிறச் செய்யும். நிறமற்றவாயு ஒன்று வெளிவந்தது. X இனது அமி லக் கரைசலை KCO கரைசலுக்கு சேர்க்க அதன் செம்மஞ் சள் நிறம் பச்சையாக மாறியது. X இன HCIஇல் கரைத்து அதற்கு அமோனியாக் கரைசல் சேர்த்தபின் அதனுள் H2S வாயுவைச் செலுத்த ஓர் வெள்ளை வீழ்படிவு பெறப்பட்டது. தொடர்புடைய தாக்கங்களை விளக்குவதுடன் X எதுவென இனங்காண்க,
விடை: X என்பது ZnSO (நாக சல்பைற்று)
SO2- -- 2H� ۔< SO2 -- HO Zn2’ + H2S -> ZnS + 2H +

8 கூட்டம் VI மூலகங்கள்
அலசன்கள்
மூலகம்- குறியீடு இலத்திரன் பெளதிகநில நிறம்
அமைப்பு
t Fluorine F 2S22P5 வாயு மென்மஞ்சள் Chlorine Cl 3S23P5 வாயு பசியமஞ்சள் Bromine Br 4S24P5 திரவம் செங்கபிலம் Iodine I 5S25P5 திண்மம் ஊதா
பொதுத் தன்மைகள்
l
பொது இலத்திரன் நிலையமைப்பு ins2 np5. யாவும் ஈரணு மூலக்கூறுகள் கொண்டவை. கூட்டத்தின் வழியே உருகுநிலை / கொதிநிலை கூடும்.
இவை உயர் மின்னெதிரான மூலகங்கள். மூலகங்கள் யாவற்றிலும் மிகக் கூடிய மின்னெதிரானது புளோரின் இவ்வியல்பு கூட்டத்
தின் வழியே குறையும்.
இவை சிறந்த ஒட்சியேற்றிகள், ஒட்சியேற்றும் இயல்பு கூட்டத் தின் வழியே குறையும். அலசன்கள் தாக்குதிறன் கூடியவை புளோரின் மிகக் கூடிய தாக்குதிறன் உடையது. தாக்குதிறன் கூட்டத்தின் வழியே குறை tւյւն . அலசன்களில் நீரில் கரையும் திறன் கூட்டத்தின் வழியே குறை யும். எல்லா அலசன்களும் CCI இல் நன்ருகக் கரையும். அலசன்கள் மின்னேரான மூலதங்களுடன் அயன் சேர்வைகனையும் (NaCl) மின்னெதிர் மூலகங்களுடன் பங்கீட்டுச் சேர்வைகளையும் (PCl5) ஆக்கும். அலசன்கள் தமக்கிடையில் சேர்ந்து சேர்வைகளை உருவாக்ரும். (ICI, CIF). Qcipal பங்கீட்டுச் சேர்வைகள்.

Page 35
- 60 ബ
10. இவை HX வகை ஜதரைட்டுக்களை உருவாக்கும்.
இந்த ஜதரைட்டுக்களில் கூட்டத்தின் வழியே -
1. தாழ்த்தும் இயல்பு கூடும். 2. வெப்ப உறுதி குறையும். 3. நீர்க்கரைசலின் அமில இயல்பு கூடும்.
வினு : F2, Cl2, B2, 12 ஆகிய அலசன்களின் கொதிநில்ைகள் முறையே
விடை:
வினு:
císmu:
-187°C. -35°C, 59° C, 183°C ஆகும். கொதிநிலைகள் கூட் டத்தின் வழியே அதிகரிப்பதன் காரணத்தை விளக்குக.
அலசன்களில் மூலக்கூறுகளுக்கிடையில் இருப்பது வந்தர்வாலி சுக் கவர்ச்சி ஆகும். கூட்டத்தின் வழியே மூலக்கூற்றுப் பரு மன் அதிகரிப்பதால் வந்தர்வாலிசுக் கவர்ச்சி கூடும், இதனுல் கொதிநிலை கூடும்.
புளோரின் தாக்குதிறன் கூடியது. இதற்கான காரணத்தை விளக்குக.
F இனது அணு ஆரை குறைவு. இதனல், புளோரின் மூலக் கூறில் க்ாணப்படும். பிணைப்பில் ஈடுபடாத தனிச்சிோடி இலத் திரன்களுக்கிடையில் உள்ள தள்ளுவிசை அதிகம். இதனுல் F - F பிணைப்புச்சக்தி குறைவு. இதனுல் சுலபமான அணுக் களாகும். இதனுல் தாக்குதிறன் அதிகம்.
அலசன்களின் தயாரிப்பு முறைகள்
2X - <- X2 + 2e
இது ஒட்சியேற்றம். எனவே ஒட்சியேற்றும் கருவிகள் HXக்கு சேர்க்கப்பட அலசன்கள் உருவாகும்.
குளோரின் தயாரிப்பு
2KMnO, + 16HCI -> 2KC1 + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2
K2Cr2O7 -- 14HCl -> 2KCl + 2CrCl -- 7H2O -- 3Cl2 KCIO -- 6HCl -> KC - 3H2O - Cl MnO2 - 4HCl - MnCl2 + 2H2O -- Cl2 PbO2 + 4HC1 -> PbCl2 + 2H2O + Cl2
புருேமின் - அயடின் தயாரிப்பு 2KBr -- 2Ꮋ2ᏚᏅᏎ 十 MnO2 <> MnSO 十 K2SO4. -- 2HO 十 Br2 2KI -- 2H2SO -- MnO2 --> MnSO -- K2SO -- 2H2O - 12

- 1 -
புளோரின் தயாரிப்பு
மேற்காணும் முறைகளால் புளோரினைத் தயாரிக்க முடியாது. காரணம் F- ஐ ஒட்சியேற்றக்கூடிய வலிமையான ஒட்சியேற்றி கள். இல்லை. எனவே HF-KF கலவையை மின்பகுப்பு செய்தே F தயாரிக்கப்படுகிறது.
ஒட்சியேற்ற நிலைகள்
சேர்வைகளில் புளோரின், -1 என்ற ஒட்சியேற்ற நிலையை மட் டுமே கொள்ளும். காரணம் இது பிற எல்லா மூலகங்களைவிட வும் கூடிய மின்னெதிர்த்தன்மை உடையது.
C1, Br, 1 ஆகியவை -1 தொடங்கி +7 வரை பல ஒட்சியேற்ற நிலைகளைக் கொள்ளும். குளோரின் வெவ்வேறு ஒட்சியேற்ற நிலைகளில் உள்ள சில சேர் வைகள் பின்வருமாறு
- 1 NaCl --4 ClO2
O Cl2 --5 KClO -- 1 ClO, NaOCl --6 ClO
--2 --7 Cl2O, HClO4 --3 KClO2
அலசன்களின் தாக்கங்கள்
நீருடன் தாக்கம்
2F - 2H2O -> 4HF + O. Cl2 + H2O -> HCl + HOC1 Bra + H2O -> HBr -- HOBr கூட்டத்தின் வழியே நீரில் கரையும் திறன் குறையும்.
காரங்களுடன் தாக்கம்
குளிர்ந்த, ஐதான NaOH உடன் குளோரினின் தாக்கம்
Cl2 + 2NaOH -> NaOCl + NaCl + H2O செறிந்த சூடான NaOH உடன் குளோரினின் தாக்கம்
3Cl2 + 6NaOH -> 5NaCl -- NaCIO -- 3H2O குளிர்ந்த, ஐதான Ca(OK) உடன் குளோரினின் தாக்கம்
2Cl2 -- 2Ca(OH)2 =س Ca(OCl) -- CaCl2 -- H2O சூடான Ca(OH) கரைசலுடன் குளோரினின் தாக்கம்
6Cl2 + 6Ca(OH)2 - 5CaCl2 + Ca(CIO)2 + 6He உலர்நிலையில் உள்ள திண்ம Ca(OH). மீது குளோரின் தாக்கம்
C2 -- Ca(OH)2 -> CaOCl - H2O
வெளிற்றும் தூள்

Page 36
oso ufßơsø?ørøsji
செய்கை 1. (a) osgora, KMnO4&& Q, s) HCl Goff ġgs.
(b) outruje nou sop@poh or gåægir otruditeur Liit6\}. orrujäÆToh @ stroï, G) Gaerg)ảgos.
2. (a) Cl2 stríð Lou &pirtù @sărcop ffiřůLirġ,@prib ஒன்றுல் கவிழ்த்து வைக்குக. (b) 56 og «såv spopairgit Løffff jølb gọgör sjá, Á51–645.
3.Cl2 @ørøstl– gypirtùஒன்றினுள்ஐதான NaOH 56 oprædi)இட்டுக் குலுக்குக கரைசலில் சிறிதளவை நிறப்பூவிதழ் ஒன்றில் தடவுக.
4.C42 eurus @ * wsiw l- gjypitů 9går ffosygir NH4(aq)gjørfis&mrஇடுக,
5. (a) @ğl-irġ5ủul -- Cu &(56,1%, C14 @ #traåst. சாடியினுள் இடுக. (b) oŵå Tøj && @ Noorro, soff Goff ġgas.
6.Cl2 Ostswl— & spirusorgir Fe aetóir @@+.
அவதானிப்பு
பசிய மஞ்சள் நிறவாயு Govofouổib epäsos → if & கும் மணம் தோன்றும். நிறநீக்கம் ஏற்படும்
நீர்மட்டம் உயரும்
நிறநீக்கம் ஏற்படும்
நிறநீக்கம் ஏற்படும்
வெண்ணிறதுரமம் தோன் gyüð. Ljeflå?Q «TjöU@ib
மஞ்சள் நிறம் தோன்றும் Ấovis plotros lort myth கபில நிறம் தோன்றும்
உய்த்தறிதல்
Cl2 quitujt jou loġborgir ff|p (spoml-uġi Ld6Jūr(up6ðLuugy
Ấifuðu Cl2 @susifs sönyib இயல்புடையது. Cl2 quituq sħiħå oprøreų கரையும் HOCl @susif buaib @u:ảo Ls601–uj ĝis
NaOCl @susif ffô plib இயல்புடையது
புறவெப்பத்தாக்கம் sỀU Þp CuCl2 (33m går uyub fĒĢIJĀŋu CuCl2(3.5m går pjúb
FeCl3 2.-@sumos, pēj

س- 63 س--
அமோனியாவுடன் தாக்கம்
பொதுவாக, 2NHa - 3Cl2 -> N2 + 6HCl NH3 Lf6605 GTG:sf6ão, 8NH3 + 3Cl2 -> N2 -- 6N HCl Cl2 usados GT6î6ão, NH -- 3Cl2 -> NCl3 +- 3HCl
உலோகங்களுடன் தாக்கம்
2Na -- Cl2 -> 2NaCl 2Fe + 3Cl2 -> 2FeCl (as L'a) siph) Fe உடனன தாக்கத்தில் Fe உயர் ஒட்சியேற்றநிலைக்கு குளோ ரினல் ஒட்சியேற்றப்படுகிறது.
Cu - Cl2 -> CuCl2 சூடாக்கப்பட்ட செப்புத் துருவல்களை C2 கொண்ட குழாயினுள் இடும்போது முதலில் மஞ்சள் நிறம் காணப்படும். இது நீரற்ற CuCl2 தோன்றுவதனுல் ஏற்படுகின்றது. இதற்கு சில துளிகள் நீர் சேர்க்க நீரேற்றப்பட்டு நீலநிறமாகும்.
அலசன்களின் ஒட்சியேற்றும் இயல்பு பின்வரும் தாக்கங்கள் குளோரினின் ஒட்சியேற்றும் இயல்புக்கு உதாரணங்களாகும்.
H2S -- Cl2 -> 2HCl -- S SO2 - 2H2O -- Cl2 - > 2HCl + H2SO4. அலசன்கள் S2P5 என்னும் இலத்திரன் நிலையமைப்பு உடையவை. அத்துடன் மின்னெதிர் இயல்பு கூடியவை. இதனல் இலத்திரனை சுலபமாக ஏற்று உறுதிநிலையடையும். இலத்திரனை இலகுவாக ஏற்ப தால் சிறந்த ஒட்சியேற்றிகள்.
F2 தொடங்கி I, வரை நோக்கும்போது ஆரை கூடுவதனலும், மின்னெதிர் இயல்பு குறைவதனுலும் இலத்திரனை ஏற்கும் நாட்டம் குறையும். அலசன்களின் ஒட்சியேற்றும் வலு குறையும்
ஒட்சியேற்றும் இயல்பு என்பது பிரிகைச்சக்தி, இலத்திரன் நாட் டச் சக்தி, நீரேற்றச் சக்தி போன்ற பல சக்தி மாற்றங்களின் கூட்டு
இடப்பெயர்ச்சித் தாக்கங்கள் தொடரில் மேலே உள்ள அலசன் கீழே உள்ளதைப் பெயர்க்கும்
Cl2 + 2KBr -> 2KC1, + Br2 Brz -- 2KI - 2KBr + Iz மேலே உள்ள அலசன் ஒட்சியேற்றும் இயல்பு கூடியதென்பதால், இத்தாக்கங்கள் சாத்தியமாகின்றன.

Page 37
- 64 -
வெளிற்றும் இயல்பு ஈரலிப்பான பூவிதழ்கள் போன்ற நிறப்பொருட்களைக் குளோரின் வெளிற்றுகிறது, ஒட்சியேற்றல் மூலமே வெளிற்றல் நிகழ்கிறது.
Cl2 -- H2O -> HCl -- HOCl HOCl -> HCl -- (O) நிறப்பொருள் X + (O) -> XO நிறமற்ற பொருள்
ஐதரசன் ஏலேட்டுக்கள்
Hշ -- F2 --> 2HF உக்கிரமான தாக்கம் H2 + Cl2 -> 2HC சூரிய ஒளி தேவை H2 + Br2 - 2HEr Pt ஊக்கி 2009C)
H2 + 2 2 حدسه HI Pot goGaiG 400°C
ஐதரசன் ஏலைட்டுக்களின் ஆய்வுகூடத் தயாரிப்பு
CaF2 + H2SO --> CaSO4 + 2HF NaCl -- H2SO4 -> NaHSO4 + HCl இதையொத்த முறையினல் HBr, H1 ஆகியவற்றைத் தயாரிக்க முடியாது. காரணம். HBr, H1 ஆகியவை சுலபமாக ஒட்சியேற்றப் படக் கூடியவை என்பதால் செறி, H2SO4 இனல் ஒட்சியேற்றப்பட்டு விடும். Her, H என்பவற்றைப் பின்வரும் முறையினல் தயாரிக்கலாம்.
PBra - 3H2O -> HPOs -- 3HBr PIs - 3H2O -> HPOs - 3HI
ஐதரசன் ஏலைட்டுக்களின் கொதிநிலைகள்
a) சேர்வை ೧ ಕನ್ಡಸೆ
HF இனது கொதிநிலை ஒப்பீட்டள و1+ HF 十ー வில் உயர்வாக இருப்பதற்குக் காரணம். HC1. 84-س அதன் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையில் உள்ள HBr ) 65 سی۔ ஐதரசன் பிணைப்பாகும்.
HTI -35
H -X (72;ossgö räås ஐதரசன் ஏலைட்டுக்களில் கீழ்நோக்கிச் செல்லும்போது (1) பிணைப்பு நீளம் கூடுவதாலும் (2) மின்னெதிர்த் தன்மை வித்தியாசம் குறைவதனலும்
பிணைப்பு வலிமை குறைகிறது:
H — F H — Cl" H — Br H — I பிணைப்புச் சக்தி 562 43 366 299 KJ mol-l

- 65 -
HX இனது அமில இயல்பு கூட்டத்தின் வழியே கீழ்நோக்கிச் செல்லும்போது பிணைப்பு வலிமை குறைவதனுல் H* பிரியும் வாய்ப்பு கூடும். இதனல் நீர்க் கரைசலின் அமில இயல்பு கூடும்.
HX (g) -> H+ (aq) + X- (aq)
அமில இயல்பானது பிணைப்புச் சக்தி. அயனக்க சக்தி. இலத் திரன் நாட்ட சக்தி அயன்களின் நீரேற்ற சக்தி ஆகியவற்றிலும் தங்கியுள்ளது. இவற்றில் பிணைப்புச் சக்தி முக்கியமானது.
நீர்க் கரைசலில் அமில gu6v HF < HCl < HBr < HI
HX இனத தாழ்த்தும் இயல்பு
தொடரின் வழியே ஆரை அதிகரிப்பதனல் அலசனின் இலத்திரன் இழக்கும் நாட்டம் அதிகரிக்கும். இதனல் தாழ்த்தும் இயல்பு கூடும். தாழ்த்தும் இயல்பு HF < HCl < HBr < HI -
2HBr + H2SO -> Br2 + 2H.O + So,
2HI -- H2SO less 12 -- 2H2O 十 SO2
HX இனது வெப்ப உறுதி தொடரின் வழியே HX பிணைப்பு வலிமை குறைவதணுல் வெப்ப உறுதி குறையும்
ஏலைட்டுக்களை இனங்காணல் Cl —— Brー 1
A3NO3 கரைசலுடன் சோதனை
ஏலைட்டின் நீர்க் கரைசலுக்கு ஐதான HNO சேர்த்தபின் AgNO
கரைசல் சேர்க்குக.
(1) வெண்ணிற வீழ்படிவு தோன்றினல் C- உண்டு. இந்த வீழ்படிவு ஐதான NH கரைசலில் கரையும்.
(2) வெண்மஞ்சள் வீழ்படிவு தோன்றினல் B- உண்டு.
இந்த வீழ்படிவு செறிந்த NH கரைசலில் ஓரளவு கரையும்.
(3) மஞ்சள் வீழ்படிவு தோன்றினல் - உண்டு. r
இந்த வீழ்படிவு செறிந்த NH கரைசலிலும் கரையாது. 9

Page 38
--سے 66 سے
C2 நீருடன் சோதனை ஏலைட்டின் நீர்க் கரைசலுக்குக் குளோரின் நீர் சேர்த்துப் பின்னர் சிறிதளவு CCI இட்டுக் குலுக்குக, இரு படைகள் தோன்றும்.
(1) கீழ்ப்படை செம்மஞ்சள் அல்லது செங்கபில நிறமாயின் கரை
சலில் Br- உண்டு,
(2) கீழ்ப்படை ஊதா நிறமாயின் கரைசலில் - உண்டு.
ஈய அசற்றேற்றக் கரைசலுடன் சோதனை
ஏலைட்டின் நீர்க் கரைசலுக்கு ஈய அசற்றேற்றுக் கரைசலைச் சேர்க்குக.
(1) வெள்ளை வீழ்படிவு தோன்றிப் பின்னர் சூடாக்கும்போது அது
கரைந்தால் கரைசலில் C- உண்டு.
(2) வெண்மஞ்சள் வீழ்படிவு தோன்றி பின்னர் குடாக்கும்போது
அது கரைந்தால் கரைசலில் Br- உண்டு.
(3) மஞ்சள் நிற வீழ்படிவு தோன்றிப் பின்னர் சூடாக்கும்போது அது
கரைந்தால் கரைசலில் Br- உண்டு. மேற்காணும் வீழ்படிவுகள் சூடாக்கும்போது கரையும். பின்னர் குளிரப்பண்ணும்போது ஊசி வடிவில் படியும்.
6log) H2SO4 g2 A sör Gagg53kor
திண்ம ஏலைட்டுக்கு. செறி. H2SO4 இட்டுச் சூடாக்குக. வெளி வரும் வாயுவைச் சோதிக்குக
1. வெண்ணிறமான அமிலப்புகை வெளியேறினுல், 'உப்பில் CIஉண்டு. வெளிவரும் புகை NIH மூடியுடன் வெண்தூமங்களைக் சுொடுக்கும்.
NaCl) H H2SO -90 NaHSO -- HCl
2. செங்கபில நிற வாயு வெளியிேறினல் உப்பில் Br- உண்டு.
NaBr -- H2SO4 -> NaHSO4 + HBr 2HBr 十 H2SO4 ー> Bra -- SO -- 2Ꮋ2Ꮕ
3. ஊதா நிற வாயு வெளியேறினல் உப்பில் - உண்டு,
2HI + H2SO -> 2 + SO -- 2H2O

குரோமைல் குளோரைட்டு சோதனை
இது குளோரைட்டுக்களை இனங்காணும் விசேட சோதனை திண்ம குளோரைட்டுக்கு, KCr2O/ தூளைச் சேர்த்து கலந்து
பின்னர் செறி. HSO சேர்க்குக.
a) செந்நிறமயன ஆவி தோன்றும். (CrO2C1)
b) வெளிவரும் செந்நிற ஆவியை NaOH கரைசலினுள் செலுத்துக.
மஞ்சள் நிறக் கரைசல் தோன்றும்.
C) கரைசலுக்குச் சிறிதளவு CH3COOH சேர்த்துப் பின்னர் ஈய அசற்றேற்றுக் கரைசலைச் சேர்க்குக. மஞ்சள் நிற வீழ்படிவு தோன்றும்,
ஒட்சி அமிலங்கள்
குளோரின் பின்வரும் ஒட்சி அமிலங்களை உருவாக்குகிறது.
HOCl. HClO2, HClOs. HClO4.
இவற்றின் அமில இயல்பு ஏறுவரிசை பின்வருமாறு
HOCl < HClO2 < HClO3 < HClO4
விஞ: HI நீர்க் கரைசல்
1) ஒட்சியேற்றியாக 2) தாழ்த்தியாக 3) அமிலமாக தொழிற்படலாமென்பதைக் குறிக்கும் தாக்கங்கள் ஒவ்வொன்று உதாரணமாகத் தருக.
விடை: 1. H1 ஒட்சியேற்றியாக 2H(aq)+Mg(s)->Mg,+H(g)
2. HI gjitypj56urtas 2HI(aq) + Cl2(g) -> 2HCl (aq) + H2(s) 2. H1 அமிலமாக
2HI(aq) + Na2CO3(s) -> 2Nal(aq) + CO2 (g) + H2O(l)
விஞ: ஒரு கரைசலில் உள்ள 12இனது செறிவை எவ்வாறு துணிய
லாம்.
விடை: நியம Na2S2O3 உடன் நியமிப்பதன் மூலம் துணியலாம்.
I2 十 2Na2S2O3 --<ح Na2S4O6 -- 2 Na கரைசலின் குறித்த கன்வளவுக்கு அயடீனின் "நிறம் பெரும் பாலும் மறையும்வரை அளவியிலிருந்து Na2S2O சேர்த்தல். இறுதிநிலையில் சிறிதளவு மாப்பொருளைக் கரைசலுக்கு இட்டு உருவாகும் நீலநிறம் மறையும்வரை Na2S2O3ஐத் தொடர்ந்து சேர்த்தல்.

Page 39
9 ஐதரசன்
இயற்கையில் சுயாதீனமாக ஐதரசன் மிகவும் குறைந்த அளவி
லேயே காணப்படுகிறது. எனினும் சேர்வையாக அதிக அளவில் காணப்படுகிறது. நீரில் திணிவுப்படி 1/8 ஐதரசன் உண்டு.
l
ஐதரசனின் தயாரிப்பு முறைகள் குளிர் நீருடன் உலோகங்களின் தாக்கம் 2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2
Ca -- 2H2O --> Ca(OH)2 + H2
நீராவியுடன் உலோகங்களின் தாக்கம்
Mg -- H2O -> MgO -- H2 3Fe +4H2O -> FeO, + 4Ha
ஐதான அமிலங்களுடன் உலோகங்களின் தாக்கம்
Zn + H2SO4.—> ZnSO + H2 Fe + H2SO4. —> FeSO4- + H2
காரங்களுடன் ஈரியல்புடைய உலோகங்களின் தாக்கம் 2AI + 2NaOH -- -2H2O > 2NaAlO2 + 3H2 Zn + 2NaOH ° . . `* Na2ZnO2 + H2 Sn - 2NaOH 一争 Na2SnO2 十 H2
நீருடன் உலோக ஐதரைட்டுக்களின் தாக்கம் NaH -H HO > NaOH + H2 CaH2 + 2H2O -> Ca(OH)2 + 2H2
தொழில் முறையில் ஐதரசனைத் தயாரித்தல்
கற்கரிமீது 1000°Cஇல் நீராவியைச் செலுத்தி நீர்வாயு (CO+H) பெறப்படும். இதனை மேலும் நீராவியுடன் கலந்து Fe2O ஊக்கி மீது செலுத்தல்,
C - He -> CO -- H2
GO + H2 + H2O جسے CO -+ 2H2 இரும்பு 600°C - 1850°C வரை குடாக்கப்பட்டு , அதன் மீது நீராவி செலுத்தல்.
3Fe + 4H2O əè Fe3O4 + 4H2

3. இயற்கை வாயுவில் இருந்து
Ni - Cr 26136 (CO(g) + 3H(g جسء -- (CH(g) + H2O(g
750°C. 10 atm
ஐதரசனின் இயல்புகள்
நிறமற்றது - மணமற்றது. 2. மிகக் குறைந்த அடர்த்தி உடையது. (0.089 g dm-3) 3. தாழ்த்தும் கருவி. H2 + CuО --> Cu -- H2O
ஐதரசனின் கயன்கள் 1. NHg இனது தொழில்முறைத் தயாரிப்பு 2. மாஜரின் தயாரிப்பு 3. ஒர் எரிபொருளாக (தகனத்தினுல் சூழல் மாசடையாது) 4. வானிலை அவதானிப்பு பலூன்களை நிரப்புதல்.
ஆவர்த்தன அட்டவணையில் ஐதரசனின்நிலை ஆவர்த்தன அட்டவணையில் ஐதரசன் கூட்டம் இல் இடம் பெற்றுள்ள போதிலும் கூட்டம் VI மூலகங்களுடனும் சில இயல் பொற்றுமைகளைக் கொண்டுள்ளது.
கூட்டம் 1 மூலகங்களுடன் இயல்பொற்றுமைகள்
1. இறுதி இலத்திரன் ஒழுக்கில் ஒரு இலத்திரனைக் கொண்டிருத்தல்.
அதாவது ns1 அமைப்பைக் கொண்டிருத்தல்,
2. ஒரு இலத்திரனை இழந்து ஒரு நேரான அயன உருவாக்கும்
956ira)LD.
3. அலசன்களுடன் சேர்ந்து MX வசைச் சேர்வைகளை உருவாக்கல்.
(HCl, HF)'
கூட்டம் VI மூலகங்களுடன் இயல்பொற்றுமைகள் 1. ஒருவலுவுள்ள எதிரயன்களை உருவாக்கும்" தன்மை;
2. அறை வெப்பநிலையில் வாயு. 3. பங்கீட்டுப் பிண்ைப்புக்களை உருவாக்கும் தன்மை.
ஐதரசனின் சமதானிகள்
ஐதரசன் மூன்று சமதானிகளைக் கொண்டுள்ளது.
2 2 3 3 H H Ꭰ H Or T 1 1. Or 1 1. Protium Deuteriura Tritium
புரோத்தியம் துத்தேரியம் திரித்தியம்

Page 40
--س 70 - -سے
விஞ: உமக்கு H2 மாதிரியொன்றும், D மாதிரியொன்றும் தரப் பட்டுள்ளன. இவற்றைப் பயன்படுத்தித் தூய HD வாயு மாதிரியொன்றினை எவ்வாறு தயாரிப்பீர்?
Gílsd.: 2Na -- Ha -> 2NaH
NaH -- DCl -> H D -- NaCl
ஐதரைட்டுக்கள்
ஐதரசன் பிறிதொரு மூலகத்துடன் சேர்ந்து உருவாக்கும் துவிதச் சேர்வை ஐதரைட்டு எனப்படும்.
1. உலோகங்களின் ஐதரைட்டுக்கள் a grutaotub: NaH, CalH2 இவை அயன் சேர்வைகள், இவற்றில் ஐதரசன் H அயனக உள்ளது. உலோக ஐதரைட்டுக்கள் நீருடன் தாக்கமுற்று ஐத ரசனை விடுவிக்கும். விளைவுக் கரைசல் கார இயல்புடையது.
2. அல்லுலோகங்களின் ஐதரைட்டுக்கள்.
D-5T pr6BoTub: NH3, H2O, HCl, CH4, H2S
இவை பங்கீட்டுச் சேர்வைகள். பொதுவாக எளிய தனி மூலக் கூறுகள் கொண்டவை.
வெண்காரமணிச் சோதனை
வெண்காரத்தை ஒரு பிளாற்றினம் கம்பியில் எடுத்து வெப்ப மேற்றுக. பின் தரப்பட்ட சோவையை இதனுடன் சேர்த்து மீண்டும் பன்சன் சுவாலையில் வெப்பமேற்றுக. சேர்வையில் உள்ள உலோக அயன்களுக்கேற்ப நிறங்கள் தோன்றும்
உலோகம் நிறம்
செப்பு பச்சை (சூடான நிலை); நீலம் (குளிர் நிலை) இரும்பு கபிலம் (சூடான நிலை); மஞ்சள் (குளிர் நிலை) குரோமியம் பச்சை
மங்கனிசு ஊதா
கோபோல்ற்று நீலம் நிக்கல் கபிலம்

مومي. ”"”"* || ()1|
d உபசக்தி மட்டத்தில் இலத்திரன்கள் நிரப்பப்படுவதால் பெறப் படும் மூலகங்கள். தாண்டல் மூலகங்கள் எனப்படும். (d10s? அமைப் புடையவை தவிர்ந்தவை). இவற்றில் இறுதி இலத்திரன் ஒழுக்கில் இலத்திரன்கள் உள்ளபோது ஈற்றயல் ஒழுக்கில் இலத்திரன்கள் சேர்க்கப்படுகின்றன.
தாண்டல் மூலகங்களின் சிறப்பியல்புகள் w 1. மாறும் வலுவளவு 2. நிறமுள்ள அயன்களை உருவாக்குதல் 3. பரகாந்த இயல்பு 4. சிக்கல் அயன்களைத் தோற்றுவித்தல்
தாண்டல் மூலகங்களின் பொதுவான பிற இயல்புகள்
1. இவை உருகுநிலை கூடியவை. காரணம் இவற்றில் அணுக்கள் உலோகப் பிணைப்பால் இணைந்துள்ளன. உலோகப் பிணைப்பில் அதிக எண்ணிக்கை உடைய சுயாதீன இலத்திரன்கள் பங்கு கொள்கின்றன. இதனுல் இவற்றின் உலோகப் பிணைப்பு வலிமை யானது, மீறுவதற்குக் கூடிய சக்தி தேவை.
2. இவை அடர்த்தி கூடியவை. காரணம் இவற்றில் அணுஆரை குறைவு. அத்துடன் ஆவர்த்தனத்தின் வழியே கருவின் திணிவு அதிகரிப்பதால் அடர்த்தி கூடிச் செல்லும்.
3. இவற்றில் ஆவர்த்தனத்தின் வழியே அணுஆரையில் அதிக மாற்ற மில்லை. காரணம் அதிகரிக்கும் கரு ஏற்றத்தை ஈடு செய்யத் தக்கதாக (ஈற்றயல் ஒட்டில் சேர்க்கப்படும் இலத்திரன்களால்) திரை விளைவும் அதிகரிக்கின்றது,
இக்காரணங்களால் ஆவர்த்தனத்தின் வழியே இவற்றின் முதல் அயனுக்கச் சக்தியும் அதிக மாற்றமடைவதில்லை
4. இவை தாக்குதிறன் குறைந்தவை:
S -- M(s) -> M(g) -> M + ne இவற்றின் தாக்குதிறன் மேற்காணும் சக்திப்படிகளில் தங்கியுள் ளது. தாண்டல் மூலகங்களுக்குப் பதங்கமாதல் சக்தி அதிகம். அயனக்கச் சக்தியும் அதிகம். எனவே இலத்திரன்களை இழக்கும் தன்மை குறைவென்பதால் தாக்குதிறன் குறைவு.

Page 41
Þaðiðrih osoviðøørằĝɛi; offs, Lė apsvēģēdi ujsou osoதரவுகள்
அணுஎண்21 · 22 2324252627282930
•••ScTiVCr Mn. FeCo Ni CuZn 匈)திரன்d1s2d2s2d3s2d5s1d5s2dosod7s2dšs2dios,d10s2 அமைப்பு - 91: oGuðið11 111. . . 111 11 நிலைகள்2 2 2 2 2 2 2 2 2 333Q3 3333 4444 ( 444 55555· 666 7
உருகுநிலை°C1840 163 15회T최T피티그리히「히「리히1니취미1회 அடர்த்தி2.99 4.54 5,96 7.19 7.20 7.86 8.90 8.90 8.92 1.14 g Cm–3
தடித்த எழுத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளவை பிரதானஒட்சியேற்ற நிலைகள் gåwussou & TẢ Quiorrar ol!?Guibaeoநிலைகள்.

1 | வளி
உலர் வளியின் கனவளவு ரீதியான நூற்றுவீத அமைப்பு பின்வருமாறு
N2 O2 Ar CO 78.09% 20.95% 0.93%, 0.03% இவை தவிர Ne Kr, He, H, Xe போன்ற பிறவாயுக்களும் நீராவியும் உண்டு.
வளியில் நைதரசன் உண்டெனக் காட்டுதல்
1) Mg நாடா ஒன்றை வளியில் எரிக்குக.
3Mg -- N2 -> Mg3N2
3) பெறப்படும் மீதிக்கு நீர் சேர்க்குக.
Mg3N2 + 6H2O -> 3Mg(OH)2 - 2NH
அ) வெளிவரும் வாயு நெஸ்லரின் சோதனைப் பொருளுடன் கபில நிறத்தைக் கொடுக்கும். எனவே அது NH வாயு, ஆகவே
வளியில் CO2 உண்டெனக் காட்டுதல்
வளியைச் சுண்ணும்பு நீரினுள் செலுத்துக. பால்நிறம் தோன்றும். மிகையாகச் செலுத்துக. பால்நிறம் அற்றுப் போகும். எனவே வளியில் CO2 உண்டு.
வளியில் நீராவி உண்டெனக் காட்டுதல்
வெண்ணிறமான நீரற்ற CuSO தூளை எடுக்குக. இதனை மூன்று பகுதிகளாகப் பிரிக்குக. ஒரு பகுதியை உலர்த்தியினுள் வைக்குக. பிறிதொரு பகுதியை வளியில் திறந்து வைக்குக. மற்ருெரு பகுதிக்கு நீர் சேர்க்குக.
நீர் சேர்த்த பகுதி நீல நிறத்தைப்பெறும். வளியில் வைக் கப்பட்ட பகுதி சிறிது சிறிதாக நீல நிறத்தைப்பெறும். உலர்த்தி யினுள் வைக்கப்பட்ட பகுதி நிறமாற்றம் இன்றிக் காணப்படும். இவற்றில் இருந்து வளியில் நீராவி உண்டென்பது பெறப்படும்.
10

Page 42
- 74
ஒட்சிசன்
வளியில் ஒட்சிசனின் நூற்றுவீதத்தை துணிதல் பரிசோதனை
ஒரு சுத்தமான சோதனைக் குழாயை நீரால் நிரப்பி போக் குக் குழாய் கொண்ட அடைப் பொன்றுடன் அதனை இணைக்குக. சோதனைக் குழாயையும் போக் குக் குழாயையும் முற்ருக நீரால் நிரப்பி அந்நீரின் கனவளவை அளந்து குறித்துக்கொள்க. நீரை அகற்றிய பின் சோதனைக் குழா L?ai 10 ml NHC1 கரைசல் எடுக்குக. குழாயின் நடுவில் Cu வலைக்கம்பி ஒன்றை நிறுத்துக குழாயை வளி இறுக்கமாக (Air tight) அடைத்து போக்குக் (5tp.ru air மறுமுனையை NH கரைசலில் அமிழ்த்துக, குழாய் Aஇனப் பல முறை குலுக்கி NHCI கரைசலை Cu உடன் தொடுகையுறச் செய்க.
அவதானிப்புகள்
20 போக்குக் குழாயின் ஊடாக கரைசல் B இல் இருந்து Aக்குச்
செல்லுதல்,
2) குழாய் A இல் உள்ள கரைசல் நீல நிறம் ஆகுதல்.
சிறிது நேரத்தின்பின் அவதானிப்புக்கள்
தொடர்ந்து குழாய் Aஇனக் குலுக்கும்போது,
1) குழாய் Aஇலுள்ள நிறம் படிப்படியாகக் குறைந்து இறுதியில்
அற்றுப்போகும்.
2) போக்குக் குழாய் ஊடாக கரைசல் B இலிருந்து Aக்குச் செல்
லுதல் நின்றுவிடும்,
குழாய் Aஇலுள்ள கரைசல் முற்ருக நிறமற்றதாகும் வரை குலுக்குக. B இலிருந்து Aக்குக் கரைசல் செல்லுதல் நின்றதன் பின்னர் குழாய் Bயை அகற்றுக போக்குக் குழாயில் உள்ள கரைசலையும் A குழாயில் இடுக, இறுதியில், குழாய் Aஇலுள்ள கரைசலின் கனவளவு அறியப்படும்.
 

-سس- 75 سه
கொதிகுழாய்+போக்குக்குழாயின் மொத்தக் கனவளவு = V m
ஆரம்பத்தில் எடுத்த NHCI கரைசலின் கனவளவு = 10 km
பரிசோதனையின் இறுதியில் இருந்த திரவத்தின்
மொத்தக் கனவளவு = V2 ml
குழாயில் இருந்த வளியின் கனவளவு (V- 10) m1
இந்த வளிக் கனவளவில் அடங்கியிருந்த ஒட்சிசனின் கனவளவு = (V2-10) ml
வளி மாதிரியில் அடங்கியிருந்த ஒட்சிசனின் கனவளவு நூற்றுவீதம்
V2-10
= --- x 100
V—.0
விளக்கம்
l)
2)
3)
4)
5)
குழாய் A இல் இருந்த மட்டுப்படுத்திய அளவு வளியில் இருந்த ஒட்சிசன் செப்புடன் தாக்கமுற்று ஒட்சைட்டாக மாறும்.
2Cu -- O -> 2CuO
வளியில் இருந்த ஒட்சிசனின் அளவு குறைய A இனுள் அமுக்கம் குறைவதால் குழாய் B இல் உள்ள NH கரைசல் Aஇனுள் செல்கிறது.
செப்பு ஒட்சிசனுடன் தாக்கமுறுவதால் Cu2+ அயன்கள் உருவா கியிருக்கும் (ஒட்சைட்டில்). இதனுடன் NHg தாக்கமுறுவதால் Cu(NH3)2+ உருவாகுவதால் கரைசல் நீல நிறமாகும். Cu2+ -- 4NHa -> Cu (NH)2t
எல்லைப்படுத்திய அளவு வளியில் அடங்கிய ஒட்சிசன் முடிவடைந்த பின் பின்வரும் தாக்கம் நிகழும்.
Cu2+ -- Cuo -> 2Cu-- -
நீலம் நிறமற்றது குழாய் A இலுள்ள கரைசல் நிறமற்றதாகிய பின், வளியில் ஒட்சிசன் முடிந்துள்ளது என்பதும். இதனுல் மேலும் Cu2+ தோன்ற வாய்ப்பில்லை என்பதும் உறுதியாகின்றது.
பரிசோதனை முடிவுற்றபின் குழாய் Aஇனத் திறக்க கரைகில் நீலமாக மாறுகிறது, மிகை வளியில் ஒட்சிசன் கிடைப்பதால் தொடர்ந்து Gu2+ உருவாகி அமோனியாவுடன் சிக்கல் அயனைத் தோற்றுவிக்க நீலநிறம் தோன்றுகிறது.

Page 43
12 கடல் வளம்
5Ldio 5 fai Nao, Ko, Ca2+, Mg2+ அயன்களும் C1, S02-, CO2-, B-, - அயன்கள் உட்பட பிறவும் உண்டு, கடல் நீரில் உள்ள உப்புக்கள் யாவற்றினதும் திணிவு நூற்று வீதம் 3.8% ஆகும். மிகுதி 96.2% நீர் ஆகும்.
கடல் நீரில் உப்புக்களின் திணிவு ரீதியான நூற்றுவீத அமைப்பு பின்வருமாறு:-
NaCl 2.7% CaSO4. 2H2O 0.15% MgCl2 0.3%, KC 0.07% MgSO 0.2% CaCO 0.01%
NaBr 0.008%
கடல் நீரின் அடர்த்தி அண்ணளவாக 1.025gcm-3
கடல் நீரின் அடர்த்தியை அளக்கப் பயன்படும் அலகு Be(பியூமே) எனப்படும்.
கடல் நீரில் இருந்து NaC பிரித்தெடுத்தல்
இலங்கையில் உப்பளங்களில் கடல் நீர் சூரிய வெப்பத்திஞல் ஆவியாக்கப்பட்டு NaCI பெறப்படுகிறது. உப்பளம் அமைவதற்கான இடம் பின்வரும் தன்மைகளைக் கொண்டிருத்தல்வேண்டும். 1) கடினமான களிமண் தரை (உப்பு நீர் பெருமளவில் நிலத்தினுல்
உறிஞ்சப்படாதிருக்க) 2) சூரிய ஒளி நன்கு படுதல் - உஷ்ண வலயம் - குறைந்த மழை
வீழ்ச்சி. 3) உலர்காற்று வீசுமிடம்.
உப்பளத்தில் கடல் நீர் பல நாட்கள் விடப்பட்ட சூரிய வெப்பத்தினலும், உலர் காற்றினலும் நீர் ஆவியாக 'வெளியேற செறிவு கூடும். உப்பளத்தில் மூன்று வெவ்வேறு பாத்திகளுக்கு உப்பு நீர் மாற்றப்பட்டு ஆவியாக்கல் மூலம் செறிவாக்கப்பட்டு NaC1 பெறப்படுகிறது. 1) முதல் பாத்தியில் கடல் நீர் செறிவாக்கப்படும்போது கடல்
நீரின் செறிவு மூன்று மடங்கானதும் CaCO3 படிவாகும். 4) எஞ்சும் திரவம் இரண்டாவது பாத்திக்குச் செலுத்தப்பட்டு மேலும் ஆவியாக்கப்பட செறிவு நான்கு மடங்கானதும் CaSO4. 2H2O (guié b) Lig.6) T(5th.

سے 77 --
3) எஞ்சும் திரவம் மூன்றவது பாத்திக்குச் செலுத்தப்பட்டு மேலும் ஆவியாக்கப்பட செறிவு பத்து மடங்கானதும் NaCl, படிவாகும். இவ்வாறு பெறப்படும் NaC மாசுக்களைக் (Ca2+, Mg2+, SO2-) கொண்டிருப்பதால் அது நீர்மயமாகும் தன்மையுடையது. NaCI இனது நிரம்பற் கரைசலினுள் HC செலுத்தும்போது பொது அயன் விளைவினல் தூய NaCI படிவாகும். NaCI இனது நிரம்பற் கரைசல் பிறைன் (Brine) எனப்படும். NaCI இனது பயன்கள்
1) NaOH 5urrilůL 2) Na2CO தயாரிப்பு 3) சவர்க்காரம் தயாரிப்பு 4) உறைகலவையில் 5) உணவுக்குச் சுவையூட்டல் 6) மருந்து வகைகள் கடல் நீரில் இருந்து NaCI பிரித்தெடுக்கப்பட்டபின் எஞ்சும் தாய்த் திராவகம் பிற்றேன் (Bittern) எனப்படும். இதில் Mg2+. K+, SO2C1-, Br- போன்ற அயன்கள் காணப்படுல். இதிலிருந்து Mg, Br போன்ற மேலும் பல பதார்த்தங்களைப் பிரித்தெடுக்கலாம்.
கல்சியம் சல்பேற்று கடல் நீரில் இருந்து NகC1 பெறும்போது, உப வினைபொருளாக ஜிப்சம் CலSO4, 2H2O பெறப்படுகிறது.
CaSO4, 2H2O SIJI J Luar söyø66
1) பரிசுச் சாந்து 2) சீமேந்து தயாரிப்பு 3) சோக்குத் தயாரிப்பு 4) கடதாசி பளபளப்பாக்க
NaOH gótuIfửtg وا%تق+ ۔م
丘 f 纥
NaCI கரைசலின் மின்பகுப்பில் மூலம் NaOH கரைசலைத் தயாரிக்க லாம். பரந்தன் தொழிற்சாலையில் இம்முறை கையாளப்படுகிறது. பக்க விளைவுகள் H C ஆகும்.
முதலில் NaCI கரைசலில் உள்ள மாசுகள் அகற்றப்பட்டு அது தூய தாக்கப்பட வேண்டும். மாசுகளாக Ca2+ , Mg2-+, SO2— 9yuusöré956ir காணப்படலாம்,

Page 44
- 78 -
1) CO, செலுத்துவதன் மூலம் அல்லது NaCO சேர்த்தல் மூலம் Ca2+ அயன்கள் அகற்றப்படும்.
Ca2+ + CO2- -> CaCO 2) NaOH சேர்த்தல் மூலம் Mg2+ அயன்கள் அகற்றப்படும்.
Mg2+ + 2OH— —> Mg(OH)2 , 3) BaCl2 சேர்த்தல் மூலம் SO42- அயன்கள் அகற்றப்படும்,
Ba?* + SO2- --> BaSO, J
மாசுக்கள் வீழ்படிவுகளாக அகற்றப்பட்டபின் கரைசல் மண்ணி ஞல் வடிக்கப்பட்டு HCI அமிலத்தால் நடுநிலையாக்கப்பட்டு, மின் பகுப்பு கலங்களுக்குச் செலுத்தப்படும். உயர் மின்னேட்டமும் (3000A) தாழ்ந்த மின்னழுத்தமும் (3.5V) கொண்டு மின்பகுப்பு செய்யப்படும்.
C (பென்சிற் கரி) - அனேட்டு Fe (உருக்கு வலை) - கதோட்டு கரைசலில் Na+, C1-, H+ , OH- அயன்கள் காணப்படும்.
கதோட்டில் 2H+ + 2e -> H, syGelligdi) 2C- -> Cl2 + 2e கரைசல் NaOH ஆக மாறும். OH- இனது கசியும் தன்மை C1- இலும் அதிகம் என்பதால் கன்னர் ஊடாக கசிந்து வெளியேறும்.
கதோட்டு அறையும் அனேட்டு. அறையும் வேருக்கப்பட்டிருப் பதன் காரணம் விளைவு களாகிய C12, NaOH ஆகியவை தாக்கமுழு திருப்பதற்காகும். ஒரு நுண்துக்ளப் பிரிசு வர் அனேட்டு அறையின் கவராக உள்ளது. உருக்குவலை கதோட்டு நுண்துளைச் சுவரின் வெளிப் புறத்தில் அதனுடன் நெருக்கமாகப் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. கதோட்டு அறையில் NaOH கரைசல் சேர்க்கப்படும். பெறப்படும் கரைசல் செறிவு குறைந்தது (15%). இதனுள் நீராவி செனுத்தப்பட்டு மேலும் செறிவாக்கப்படும். (50%)
இம்முறையின் பெளதிக இரசாயனத் தத்துவங்கள்:-
1) HO sa H+ + OH
H+ அயன்கள் கதோட்டில் இறக்சும் அடைவதால் நீரின் அய
ஞக்கம் கூட்டப்பட்டு OH- அயன்கள் உருவாக்கப்படும்.
2) CH- அயன் செறிவு உயர்வாக இருப்பதால் Cl" அயன்களின்
இறக்க அழுத்தம் OH இலும் குறைக்கப்பட்டு இறக்கமடையும்
3) அனேட்டு விளைவாகிய C1, பிரதான விளைவாகிய NaOH உடன் தாக்கமுருதிருக்க அனுேட்டு | கதோட்டு ஆகியவை கன்னர் தகடு களால் வேறுபடுத்தம்படும்.

- 79 -
குறிப்பு:-
1) மின்பகுப்பின் முன்னர் கரைசலில் மாசாக உள்ள Mg2+ அயன்கள் அகற்றப்படாவிட்டால் Mg(OH)2 வீழ்படிவினுல் கன்னர் தகட்டில் உள்ள நுண்துளைகள் அடைபடும்.
2) மாசு அகற்றப்பட்ட கரைசலுக்கு HCI அமிலம் சேர்ப்பதன் காரணம் CI அயன் செறிவை உயர்வாக வைத்திருத்தல்
ஆகும்.
NaOH இன் பயன்கள்:- C1 இன் பயன்கள்:-
1) சவர்க்காரம் தயாரிப்பு 1) நீரைத் தூயதாக்கல் 2) மில்ரன் தயாரிப்பு 2) வெளிற்றும் தூள் தயாரிப்பு 3) காகிதம் தயாரிப்பு 3) HCI தயாரிப்பு H இனது பயன்கள்
1) அமோனியா தயாரிப்பு 2) மாஜரின் தயாரிப்பு 3) HCI தயாரிப்பு 3) எரிபொருளாக
சவர்க்காரம்
சவர்க்காரம் என்பது உயர் காபன் எண்ணிக்கை உடைய ஒரு காபொட்சாலிக் அமிலத்தின் சோடியம் அல்லது பொற்ருசியம் உப் List (gib.
உதாரணம்:- CHCOCNக
25 cm3 தேங்காய் எண்ணெய் அளந்து முகவையில் இடுக, அதனை 950C வரை சூடாக்குக.
6g NaOH நிறுத்தெடுத்து அதற்கு 20cm3 நீர் சேர்த்து கரைக் குக. தேங்காய் எண்ணெயை அதே வெப்ப நிலையில் வைத்துக் கலக் குக. தயாரித்த NaOH கரைசலைச் சிறிது சிறிதாக தேங்காய் எண் ணெயினுள் ஊற்றுக. NaOH கரைசலைச் சேர்த்து முடிந்த பின் 50 cm3 சூடான நீர் சேர்க்குக. மேலும் சிறிது குடாக்கி 100cm நிரம்பிய NaCI கரைசல் சேர்க்குக. கரைசலக் கலக்கி மணி நேரம் வைத்திருக்க சவர்க்காரம் படியும். (அளவுகள் அண்ணளவாக எடுக் கப்படலாம்)
தேங்காய் எண்ணெய்
தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு வீசுத்தர் ஆகும். இது கார நீர்ப் பகுப்பு செய்யப்பட RCOONa (சவர்க்காரம்) உருவாகும். மற்றைய விளைவு கிளிசரோல் ஆகும்.

Page 45
-سسه 80 -س-
தேங்காய் எண்ணெயில் லோஹிக் அமிலம், மிருஸ்டிக் அமிலம். பாமிற்றிக் அமிலம், கப்பிறிக் அமிலம் போன்ற பல கொழுப்பமிலங் களின் கிளிசரைல் - எசுர்த்தர்களே பெரிதும் காணப்படுகின்றன. இதில் லோஹிக் அமிலத்தின் எசுத்தரே அதிகளவில் உண்டு
உதாரணமாக கிளிசரைல் முப்பாமிற்றேற்று, தேங்காய் எண் ணெயில் அடங்கியுள்ள ஒரு கிளிசரைட்டு ஆகும். g5! NaOH நீர்க் கரைசலுடன் நீர்ப்பகுப்படைந்து சவர்க்காரம் பெறப்படுகிறது.
CH2 Ο COC5H3 CHOH
CH O CO C15 Ha -- 3NaOH -> C H COONa -- CH OH
(சவர்க்காரம்) CHO CO C15 Hai CH, OH
சவர்காரம் தயாரிக்கப்படும்போது உருவாகும் மற்றைய விளைவு கிளிசரோல் ஆகும்.
NaHCO3 / Na2 CO3 5 u Umrlift' lசோல்வே முறை:-
மூலப் பொருட்கள்:- 1) NaCl 2) NH 3) CaCO 1) தூய NaCI நீரில் கரைக்கப்பட்டு நிரம்பற் கரைசல் ஆக்கப்படும்
(பிறைன்) 2) அரண் ஒன்றின் மேலிருந்து கீழாக NaC1 கரைசலும் கீழிருந்து மேலாக NH வாயுவும் செலுத்தப்பட்டு கலக்கப்படும் (Gppf ணுேட்ட முறை) அரணில் உள்ள துவாரமிடப்பட்ட தட்டுகளி னுாடாகவே இரு தாக்கிகளும் செல்வதால் அவை நன்முகக் கலக் கப்பட தாக்குதிறன் கூடும் 2) சோல்வே அரணில் மேலிருந்து கீழாக NHS ஆல் நிரம்பலாக்கப் பட்ட Na1ே கரைசல் செலுத்தப்படும். கீழிருந்து மேலாக CO2 வாயு ஒரளவு உயரமுக்கத்தில் உட்செலுத்தப்படும். இவ்வரணி லும் முரணுேட்ட முறையில் தாக்கிகள் கலக்கப்படுவதால், தாக்கு திறன் கூடும். 4) நிகழும் தாக்கங்கள்:-
CO -- H2O -> H2CO3 Isè H* + HCONH + H+ --> NH4t H+ அயன்கள் NH ஆல் அகற்றப்பட்ட- சமநிலை முன்னேக்கிப் பெயர்த்து HCO- செறிவு சுடும். கரைசலிலுள்ள Na* HCOஅயன்கள் சேர்ந்து NaHCOs ஆக அரணின் அடியில் படியும் (NHCI கரைசல் இதன்மேல் உருவாகிக் காணப்படும்), 5) இத்தாக்கங்களில் வெளிவரும் வெப்பம் காரணமாக NaHCO3 பிரிகையுறலாம். இதைத் தவிர்க்க அரணின் அடிப்பகுதி குறைந்த வெப்ப நிலையில் நிலைநாட்டப்படும்.

- 81 -
6) CaCO3 வெப்பமேற்றப்பட்டே CO2 பெறப்படுகிறது.
CaCO3 -> CaO -- CO2 எஞ்சும் Ca0 மீதிக்கு நீர் சேர்த்து Ca(OH), பெறப்படும்.
CaO - H2O -> Ca(OH), உருவாகும் அமோனியம் குளோரைட்டுக் கரைசலுடன் இந்த Ca(OH), சேர்க்கப்பட்டு NH மீளப் பெறப்படும்.
2NH4C1 + Ca(OH)2 -> CaCl2 + 2NH + 2HO
இம்முறையின் பெளதிக இரசாயனத் தத்துவங்கள் 1) முரனேட்ட முறையில் தாக்கிகள் நன்கு கலக்கப்பட தாக்கு
திறன் கூடும் 2) NH, CO) ஆகிய வாயுக்களின் கரைதிறனைக் கூட்ட உயரமுக்கம்
தாழ்வெப்ப நிலை பயன்படுத்தப்படும் 3) HaCOa sa H+ + HCOaT
H+ அயன்களை அகற்ற NH3 பயன்படுத்தப்படும். இதன் மூலம் காபோனிக்கமிலத்தின் அயனுக்கம் கூட்டப்பட்டு HGO" அயன் செறிவு கூட்டப்படும். 4) அரணில் நிலைநாட்டப்படும் தாழ்வெப்ப நிலை காரணமாகவும், பொது அயன் விளைவாலும் NaHCO3 படிவாகும். கரைசலில் பல அயன்கள் இருப்பினும் தாழ் வெப்பநிலையில் கரைதிறன் குறைந்த NaHCO வீழ்படிவாகும்.
சோல்வே முறையின் அனுகூலங்கள்;- (1) மலிவான மூலவளங்கள் பயன்படுத்தப்படல், (2) பக்கவிளைவுகள் விரயமாகாமல் மீளப் பயன்படுத்தப்படல்.
NaHCO3 Luugirasair Na2CO இன் பயன்கள் 1) மருத்துவப் பயன்பாடு 1) வன்னீரை மென்னிராக்கல் 2) gylliud Gafntent 2) கண்ணுடி தயாரிப்பு
3) சவர்க்காரம் தயாரிப்பு 4) சலவைச் சோடா
4) NaHCO, மூலமாகவும், அமிலமாகவும் தொழிற்படக் கூடியது.
eup6avuortas NaHCO3 + HCl -> NaCl -- CO2 -- H2O அமிலமாக NaHCOa -- NaOH حدس Na2CO H H2O
−
2) NaHCO3 Na2CO3 ஆகியவிை நீருடன் நீர்ப்பகுப்பு அடைவதனல்
இவற்றின் நீர்க்கரைசல்கள் மென்கார இயல்புடையவை, CO2- + H2O -> H2CO -- 20H HCO– + H2O-> H2CO3 + OH

Page 46
13 உலோகப் பிரித்தெடுப்பு
இரும்பு
பிரித்தெடுப்பு முறைகள்:
இயற்கை இருப்பு ஒன்றில் இருந்து உலோகத்தை பிரித்தெடுத்தல் ஒரு தாழ்த்தல் முறையாகும்.
1) மின்னிரசாயனத் தொடரில் மேலே உள்ள மூலகங்கள், அவற் றின் சேர்வைகளை (பொதுவாக குளோரைட்டுக்களை) மின்பகுப்பு செய்து பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றன.
2) தொடரில் நடுப்பகுதியில் உள்ள மூலகங்கள் (Zn —> Sn) l9?(o தாழ்த்தும் கருவிகள் கொண்டு தாழ்த்தல் மூலமே பிரித்தெடுக் கப்படுகின்றன.
இரும்பு. அதன் இயற்கைத் தாதுப்பொருளை CO கொண்டு தாழ்த்திப் பிரித்தெடுக்கப்படும்.
இரும்பு
இரும்பின் தாதுப்பொருட்கள்
1) Fe2O ஏமற்றைற்று 2) FeaO மக்னெற்றைற்று
3) Fe2O3, 2Ꮋ,Ꮕ லிமொனற்று 4) Fe2O3, H2O கோதைற்று
பிரித்தெடுப்பு முறை
இரும்பு பிரித்தெடுக்கப்படும் உலை ஊதுலை
எனப்படும். இம்முறையில் பயன்படுத்தப்
படும் மூலப் பொருட்களாவன:
Fe2O3 ஏமற்றைற்று C கற்கரி CaCO சுண்ணும்புக்கல்
1) இரும்பின் மூலப்பொருள் முதலில் வளியில் வறுக்கப்படும்.
இந்நிலையில் நீரகற்றல் நிகழும்,
 

3)
4)
4)
5)
6)
- 83 -
உலையின் மேற்புறத்தில் இருந்து நிறுக்கப்பட்ட கணியங்களான F2O3, C, CaCO3 ஆகியவை செலுத்தப்படுகின்றன. சூடாக் கப்பட்ட வளி அரணின் அடிப்பகுதியில் உள்ள ஊதுதுருத்திகள் ஊடாகச் செலுத்தப்படுகின்றன.
நிகழும் தாக்கங்களாவன.
C - O -> CO2 CO -- C -> 2CO உருவாகும் COஇனல் Fe2O3ஆனது Fe ஆகத் தாழ்த்தப்படுகிறது.
FeO + 3CO -> 2Fe + 3CO2 ஒருபகுதி Fe2O3 நேரடியாக C இனலும் தாழ்த்தப்படுகிறது.
Fe2O -- 3C -> 2Fe -- 3CO
இத்தாக்கங்களில் பல புறவெப்பத் தாக்கங்கள் என்பதால் உலை யில் வெப்பநிலை உயர்வாக இருக்கும். உலையின் அடிப்பகுதி 1500°C இலும், உலையின் மேற்பகுதி 600°C இலும் காணப்படும். இவ்வெப்ப நிலையில் இரும்பு உருகிய நிலையில் உலையின் அடியில் ւյւգսյմ»
உலையில் உள்ள உயர்வெப்ப நிலையில் CaCO3 பிரிகை அடையும்.
CaCOa -> CaO -- CO2 மூலப்பொருளுடன் கலந்துள்ள மாசுக்களான SiO அல்லது Al2O3 ஆகியவற்றுடன் CaO தாக்கமுற்று ஓர் கழிவுப் படலமாக (Slag) இரும்பின்மேல் மிதக்கும்.
CaO -- SiO2 -> CaSiOa CaO -- Al2O3 -> CaAl2O4 உருகிய நிலையில் உள்ள இரும்பும், கழிவுப் படலமும் வெவ்வேறு வாயில்களினூடாக வெளிச்செல்லும்,
இவ்வாறு பெறப்பட்ட இரும்பு வார்ப்பிரும்பு எனப்படும்.
கழிவுப் படலம் இரும்பின்மேல் மிதக்கும். இதனுல் சூடான வளிக்கும் திரவ இரும்புக்கும் இடையிலுள்ள தொடுகை துண் டிக்கப்படும். இதனுல் இரும்பு மீண்டும் வளியினல் ஒட்சியேற்றம் அடைவது தடுக்கப்படும்.
6u Hữủứì(5ứbL (Cast Iron)
வார்ப்பிரும்பில் 3-5% வரை காபன் காணப்படலாம். அத்துடன்
மிகச் சிறிய அளவில், Si, S. P. Mn ஆகியனவும் காணப்படும். இது வன்மையானது. உருகுநிலை 1200°C. உருக்கி வார்க்க முடியும் என்ப தால் தண்டவாளங்கள், அச்சுக்கள் செய்யப் பயன்படும்

Page 47
- 84 -
2-((5d(5 (Steel)
இரும்பில் மாசுக்களான S, Si, P போன்றவற்றை முற்ருக நீக்கி காபனின் அளவைக் குறைத்து பெறப்படுவதே உருக்கு ஆகும். 0.1% இலிருந்து 0. 45% வரை காபனக் கொண்டது மெல்லுருக்கு. 0.5% இலிருந்து 1. 5% வரை காபனக் கொண்டது வல்லுருக்கு. வாக னங்கள். கட்டக் கூரைகள், ஆசனங்கள் செய்வதற்குப் பயன்படும்.
56opusili ockg5 (Stainless Steel)
73% Fe. 18% ாே, 8% Ni, 1%C எனுைம் அமைப்பைக் கொண்
டது கறையில் உருக்கு. இது கத்தி, பிளேட் போன்ற துருப்பிடிக் காத பொருட்கள் செய்யப் பயன்படும்.
இரும்பின் தாக்கங்கள்
நீராவியுடன்
1) 3Fe -- 4H2O -> FeaO + 4H
2) ஐதான H2SO4 உடன் Fe + H2SO4 -> FeSO + H2 8) GIS só) H2SO4 2 -6ör 2Fe + 6H2SO. ->Fe2(SO4)2 + 3SO2+6H2Ö 4) ஜதான / செறி HCI உடன் Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2 5) குளோரினுடன் 2Fe -- 3Cl2 -> 2FeCl
Fe2+ உப்புக் கரைசல்Re3+ உப்புக் கரைசல்
சோதனைப் பொருள்
KaFe(CN) கடும் நீல வீழ்படிவு வீழ்படிவு இல்லை Go) Luff) கரைசல் பச்சை
பரிசயனைட்டு கலந்த கபில நிறம் KFe(CN) வெள்ளை வீழ்படிவு கடும் நீல வீழ்படிவு பெரோசனைட்டு lair field Tasldfrapyth Prussian blue
NaOH 560) Jatai)
NHCNS
H+/KMnO,
பச்சை வீழ்படிவு
மாற்றம் இல்லை
ஊதா நிறம் நீங்கும்
செங்கபில வீழ்படிவு
குருதிச் சிவப்பு நிறம்
மாற்றம் இல்லை

14 அசேதன உப்புக்களின்
பண்பறி பகுப்பு
கற்றயன்களை இனங்காணல்
தரப்பட்ட உப்பின் கரைசலுடன் பின்வரும் சோதனைகள் செய் யப்படும். பெறப்படும் வீழ்படிவின் தன்மையில் இருந்து உப்பில் உள்ள சற்றயன் இனங்காணப்படும்.
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உப்புக்களைக் கொண்ட கலவைகளைப் பகுப்பு செய்யும்போது ஒரு கூட்டத்தில் வீழ்படிவு பெறப்பட்டால் வீழ்படிவை வடித்துப் பெறப்படும் வடிதிரவத்துடன் ஏனைய கூட்ட சோதனைகள் செய்யப்படும்.
-r
கூட்டம் Luig.6 inteth சோதனைப் பொருள் அயன் - வீழ்படிவு - நிறம்
w CR za C72 - 527 குளிர்ந்த ஜதான Hg (1) Hg2Cl2 வெள்ளை HC சேர்த்தல் Ag AgCl வெள்ளை Pb PbCl. வெள்ளை
g95 nresor HC || Cu CuS கறுப்பு சேர்ந்த பின் Sb Sb2S5, செம்மஞ்சள் H2S 6) intuja and Cd Cds மஞ்சள் Glaflögis.' . || -As As2S3 மஞ்சள்
Sn(II) - SnS கபிலம் Sn (IV) SnSz மஞ்சள் Bi Bi2Sa கறுப்பு Hg (III) HgS ծԱlւնւ Pb PbS கறுப்பு , As 乡 4کہ ٹھنڈ – zach XY21
HCl salopts di) Al Ali (OH) Qasirabir NHOH Cr Cr (OH)3 Luğt68)8f. கரைசல் Fe (III) Fe (OH) és l'?auth ஆகியவற்றைச் Fe (III) Fe (OH)2 llu £600ar
சேர்க்குத. 2?-Hv 2cܬܡZO *,ހe, 4
محریخ لکسمبر

Page 48
கரைசல் இட்டு ணுல் ஊதுக.
- 86 -
கூட்டம்
படிவாகும் சோதனைப் பொருள் அயன் - வீழ்படிவு - நிறம்
N H4CI «9569)JréF6i» Zn ZnS வெள்ளை V NH4OH Mn MnS Go) Lo 6örĝ96muuul ஆகியவற்றை Co CoS கறுப்பு சேர்த்தபின் Ni NiS கிறுப்பு HS வாயுவைச் செலுத்துகி.
V NHCl song Fai) Ca CaCO Galoirant NH4OHs6) Tori Sr SrCO வெள்ளை (NH4)2CO3 assorgo di Ba BaCO வெள்ளை
ஆகியவற்றைச் சேர்க்குக.
Μ NHCl is 60 prefsi)
NHOH கரைசல் Na2HPO4 35 GMTSFổiv || Mg Mg(NH4)PO4 Q6voir&IT
ஆகியவற்றைச் சேர்க்குக.
சுவாலைச் சோதனை
திண்ம உப்பை HCI ஆல் ஈரமாக்கி தூய பிளாற்றினம் கம்பியில் எடுத்து பன்சன் சுடரடுப்பின் ஒளிராச் சுவாலையில் பிடிக்குக. Li, Na K, Rb, Cs, Ca, Sr., B3, Cu உப்புக்கள் நிறச்சுவாலைகளைக் கொடுக்கும்.
(சுவாலை நிறங்கள் பக்கம் 4 இல் பார்க்க.)
காபன்கட்டிச் சோதனை
காபன் கட்டியில் திண்ம உப்பை இட்டு சில துளிகள் Co(NO),
பன்சன் சுவாலேயின் அருகில் பிடித்து ஊது குழாயி பின்வரும் உப்புக்கள் நிறங்களைக் கொடுக்கும்.
Al Bayuh
Zn பச்சை
Mg மென்சிவப்யு

ܚ- 7 8 --
கற்றயன்களை இனங்கானும் விசேட சோதனைகள்
Na --
P+.
Mg2+
Ca2
S2+
சுவாலைச் சோதனையில் பொன்மஞ்சள் நிறத்தைக்
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
a)
b)
சுவாலைச் சோதனையில் ஊதா நிறத்தைக் கொடுக்கும்.
உப்பின் கரைசலுக்கு சிறிதளவு அசற்றிக்கமிலம் சேர்த்து Sodium Cobalti nitrite assourFðaviji Garrifáš5s. LDG FGär வீழ்படிவு தோன்றும்.
660 Ur Fyšs NH4Cl(aq). NH3OH(aq) 6âuluan ib6M spesë சேர்த்தபின் NatPO சேர்க்க வெள்ளை வீழ்படிவு பெறப்படும்.
காபன்கட்டி சோதனையில் Pink நிறத்தைக் சுொடுக்கும்.
கரைசலுக்கு மக்னெசன் 11" சோதனைப் பொருளின் சில துளிகள் சேர்த்து NaOH இடுக. நீலநிற வீழ்படிவு தோன்றும்.
இ) கரைசலுக்கு அமோனியம் ஒட்சலேற்றுக் கரைசல் இடுக. வெண்ணிற வீழ்படிவு தோன்றும். (இந்த வீழ்ப்டிவு HGlஇல்கரையும்; ஆனல் CH3COOHஇல் கரையாது)
b) மேலே பெறப்பட்ட வீழ்படிலை வடித்து அதனுடன் சுவாலைச் சோதனை செய்க. செங்கட்டிச் சிவப்பு நிறம் தோன்றும்.
கரைசலுக்கு NH2C1 NHOH கரைசல்களைச் சேர்த்த பின் (NH2)CO கரைசலைச் சேர்க்குக. வெள்ளை வீழ் படிவு தோன்றும்
கரைசலுக்கு NH,ே NHOH கரைசல்களைச் சேர்க்குக. வேண்ணிற வீழ்படிவு தோன்றும்.
வீழ்படிவை வடித்து அதனுடன் சுவாலைச் சோதனை செய்க. கருஞ்சிவப்பு நிறம் தோன்றும்.

Page 49
Ba2
A3
Sm
IPb2ቀ
(l)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(l)
- 88 -
a) 56.»rraydie5 NH4Cl, NH4OH Scorso divsão rj சேர்த்தபின் (NH4)2CO2 கரைசலைச் சேர்க்குக. வெண்ணிற வீழ்படிவு தோன்றும்.
b) மேலே பெறப்பட்ட வீழ்படிவை வடித்து அதனு டன் சுவாலைச் செய்க. அப்பிள் பச்சை நிறச் சவாலை தோன்றும்.
கரைசலுக்கு K2CO4 கரைசல் சேர்க்குக. மஞ்சன்நிற வீழ்படிவு தோன்றும். (இந்த வீழ்படிவு ஐதான அசற் றிக்கமிலத்தில் கரையாது)
a) கரைசலுக்கு NH2CH(aq) கரைசல் சேர்த்த பின் NH(aq) சேர்க்குக. செலற்றின் போன்ற வெண் ணிற வீழ்படிவு தோன்றும்.
b) வீழ்படிவை வடித்து காபன் கட்டியில் இட்டு சில துளிகள் Co(NO3)2 சேர்த்து ஊதுகுழாயால் ஊதி வெப்பமேற்றுக, நீலநிறத் திணிவு தோன்றும்.
கரைசலுக்கு NaOH(aq) இட வெண்ணிற வீழ்படிவு தோன்றும். மிகை (NaOH(aq)இட வீழ்படிவு கரையும்.
கரைசலுக்கு ஐதான RC சேர்த்தபின் H2S வாயுவைச் செலுத்துக
2) Sm (II) சேர்வைகள் கபிலநிற வீழ்படிவைக் கொடுக் கும். இந்த வீழ்படிவு NaOH(aq)ல் கரையும்
b) Sn (IV) சேர்வைகள் மஞ்சள் நிற வீழ்படிவைக் கொடுக்கும். இந்த வீழ்படிவும் NaOH)aq) இல்
கரையும்.
Sn (11) அல்லது Sm (IV) உப்புக் கரைசல்களுக்கு NaOH (aq) சேர்க்கும்போது வெண்ணிற வீழ்படிவு தோன்றும். இரண்டும் மிகை NaOH(aq) இல் கரையும்.
கரைசலுக்கு ஐதான HCI கரைசல் சேர்க்குக. வெண் ணிற வீழ்படிவு தோன்றும். சூடாக்கும்போது இந்த

As
Sb
Bi
C3
1.
(2)
(3)
(4)
- 89
வீழ்படிவு கரையும். குளிரவிட மீண்டும் ஊசிவடிவப் பளிங்குகள் தோன்றும்.
கரைசலுக்கு KI(aq) சேர்க்குக. மஞ்சள் நிற வீழ்படிவு தோன்றும் சூடாக்கும்போது இந்த வீழ்படிவு கரை யும். குளிரவிட மீண்டும் பொன்னிற ஊசிகளாகப் LItp-u}Lh •
கரைசலுக்கு K.CrO4(aq) சேர்க்குக மஞ்சள்நிற வீழ் படிவு ன்ேறும். (இந்த வீழ்படிவு அசற்றிக்கமிலத் தில் கரையாது. ஆனல் NaOH கரைசலில் கரையும்)
கரைசலினுள் HS வாயுவைச் செலுத்துக. கரியநிற வீழ்படிவு தோன்றும்.
கரைசலுக்கு ஐதான HCI சேர்த்தபின், HS வாயுவைச் செலுத்துக. மஞ்சள் வீழ்படிவு பெறப்படும். (ASS) gിക്ര NaOH(aq) g)di) ës60gujub.
71) கரைசலுக்கு ஐதான HCI சேர்த்தபின் H2S வாயுவைச்
(2)
(1)
(2)
(a)
செலுத்துக. செம்மஞ்சள்நிற வீழ்படிவு தோன்றும் g)gi NaOH(aq) 9.69 660 ptujtb.
கரைசலுக்கு ஐதான HCI சேர்த்தபின். இத்திரவத்தை நீரினுள் ஊற்றுக. வெண்ணிற வீழ்படிவு தோன்றும். (SbOCl)
கரைசலுக்கு ஜதான HCI சேர்த்தபின் H2S வாயு வைச் செலுத்துக. கபிலம் கலந்த கரியநிற வீழ்படிவு தோன்றும்.
கரைசலுக்கு ஐதான HCI சேர்த்தபின் இத்திரவத்தை நீரினுள் ஊற்றுக. வெண்ணிற வீழ்படிவு தோன்றும். (BiOCl)
கரைசலுக்கு சிறிதளவு NHCI கரைசலைச் சேர்த்தபின்
aw ff. NH(OH கரைசலைத் துளிதுளியாகச் சேர்க்குக. நீலம் கலந்த பச்சை நிற வீழ்படிவு தோன்றும்.

Page 50
M2--
Fe2ቀ
Fe3--
Co2--
(b)
(a)
(b)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
- 90 -
வீழ்படிவை வடித்து அதற்கு Na2CO3 / KNO சேர்த்து ஒர் பிளாற்றினம் தட்டில் இட்டுச் சூடாக்குக. மஞ்சள் நிற மீதி தோன்றும்.
(Na2CrO4)
56D Feydie NHACl, NH4OH Sangardijasand Gafii.55 பின் H2S வாயுவைச் செலுத்துக. மென்சிவப்பு நிற வீழ்படிவு தோன்றும்.
வீழ்படிவை வடித்து அதற்கு Na2CO / KNO சேர்த்து ஓர் பிளாற்றினம் தட்டில் இட்டுச் சூடாக்குக. பச்சை நிறத் திணிவு தோன்றும்.
(Na2MnO)
கரைசலுக்கு KFe(CN) கரைசல் இடுக. பிரசியன் நீலநிறம் தோன்றும்.
கரைசலுக்கு NaOH கரைசல் சேர்க்குக. பச்சை நிற வீழ்படிவு தோன்றும்.
கரைசலுக்கு KFe(CN) கரைசல் இடுக. பிரசியன் நீல வீழ்படிவு தோன்றும்.
கரைசலுக்கு அமோனியம் கந்தக சயனேற்று கரைசல் (NHCNS) சேர்க்குக. குருதிச் சிவப்பு நிறம்" தோன் றும்
கரைசலுக்கு NaOH(aq) இடுக. கபிலநிற வீழ்படிவு தோன்றும் .
கரைசலுக்கு NHC1, NH4OH கரைசல்களைச் சேர்த்த பின் H2S வாயுவைச் செலுத்துக, கரியநிற வீழ்படிவு தோன்றும்.
லீழ்படிவைக் கரைத்து "இருமெதயில் கிளை ஒட்சீம்" சேர்க்குக. தோன்றும். (வீழ்படிவு தோன் ருது) 8.
ع4 وہ مہ கரைசலுக்கு NHOH கரைசல் இடுக. நீல வீழ்படிவு தோன்றி மிகை NHOH இல் கரையும்.

Ni2+
Cu2+
Zn2+
Ag*
(l)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
( 1)
(2)
(1)
(2)
(3)
- 91 -
கரைசலுக்கு NHC1, NHOH கரைசல்களைச் சேர்த்த பின் H2S வாயுவைச் செலுத்துக. கரியநிற வீழ்படிவு தோன்றும்.
வீழ்படிவைக் கரைத்து "இருமெதயில் கிளை ஒட்சீம்" இடுக. மென்சிவப்பு நிற வீழ்படிவு தோன்றும்,
கரைசலுக்கு NHOH கரைசலை இடுக. பச்சை நிற வீழ்படிவு தோன்றி, பின்னர் மிகை NHOH இல் கரையும்.
கரைசலுக்கு NH கரைசல் சேர்க்குக. நீலநிற வீழ்படிவு தோன்றும். மிகை NIH கரைசல் இட வீழ்படிவு கரைந்து கருநீல நிறக் கரைசலாகும்
KAFe(CN) கரைசல் இடுக. தடித்த கபிலநிற வீழ்படிவு தோன்றும்,
கரைசலுக்கு H2S வாயுவைச் செலுத்துக. கரியநிற வீழ்படிவு தோன்றும்,
திண்ம உப்புச் சுவாலைச் சோதனையில் பச்சை நிறம்
காட்டும்.
கரைசலுக்கு NHC1, NH4OH கரைசல்களைச் சேர்த்த பின் HS வாயுவைச் செலுத்துக. வெண்ணிற வீழ் படிவு தோன்றும்.
வீழ்படிவை வடித்து அதனுடன் காபன்கட்டி சோதனை செய்க. பச்சை நிறத் திணிவு தோன்றும்.
கரைசலுக்கு ஐதான HCI இடுக, வெண்ணிற வீழ் படிவு தோன்றும். (இந்த வீழ்படிவு HNO3 கரைசலில் கரையாது. ஆனல் NIH கரைசலில் கரையும்)
கரைசலுக்கு K.C) கரைசல் இடுக. சிவப்பு நிற வீழ்படிவு தோன்றும்.
கரைசலுக்கு NaOH கரைசல் இடுக. கபிலநிற வீழ் படிவு தோன்றும், (இந்த வீழ்படிவு NH கரைசலில் கரையும்.)

Page 51
- 92 -
Cd2፥ (1) கரைசலுக்கு ஐதான HCI சேர்த்தபின், H2S வாயு வைச் செலுத்துக. மஞ்சள் நிற வீழ்படிவு தோன்றும். (இது NaOH கரைசலில் கரையாது)
(2) செறி HCI இல் CdS கரையும். ஆனல் நீர் சேர்த்து
ஐதாக்க மீண்டும் படியும்.
Hg (1) மேக்கூரசு Hg (1) உப்புக்களின் கரைசல்களுக்கு Kl(aq)
இட பச்சை கலந்த மஞ்சள் நிற வீழ்படிவு தோன்றும்.
(3) மேக்கூரிக்கு Hg (1) உப்புக்களின் கரைசல்களுக்கு KI(aq) இட முதலில் மஞ்சள் வீழ்படிவு ( Hgl2 ) தோன்றி பின்னர் கருஞ்சிவப்பாக (KHgl) மாறும்.
அனயன்களை இனங்காணும் விசேட சோதனைகள்
1. காபனேற்றுக்கள் CO2- 32 2. நைத்திரேற்றுக்கள் NO- 44 3. சல்பேற்றுக்கள் SO42- 58 4. சல்பைற்றுக்கள் SO2- 58 5. ஏலைட்டுக்கள் C- Br-, 1- 65
Sodium Carbonate Extract
ஒரு உப்பில் உள்ள அனயனைச் சோதிப்பதற்கு முன் பொதுவாக "சோடியம் காபனேற்று பிரித்தெடுப்பான்" ஒன்றைத் தயாரிக்கவேண் டியது அவசியமாகும். அதாவது தரப்பட்ட உப்பை அதன் திணிவின் மும்மடங்கு NaCO3 உடன் கலந்து நீர் சேர்த்துக் கொதிக்க வைத்துப் பெறப்படும் வடிதிரவமே சோடியம் காபனேற்றுப் பிரித்தெடுப்பான் ஆகும். இதற்குத் தகுந்த அமிலமொன்றைச் சேர்த்து, மேலதிக Na2CO. இனை நடுநிலையாக்கிய பின் அனயன்களைச் சோதித்தறியலாம்.
சோடியம் காபனேற்று பிரித்தெடுப்பானைத் தயாரிக்க வேண்டிய தன் காரணங்களாவன:-
அனயன்களைச் சோதிக்க முற்படும்போது சில கற்றயன்களால் குறுக்கீடுகள் தோன்றலாம். Na2C0 பிரித்தெடுப்பானைத் தயாரிக் கும்போது அக்கற்றயன்கள் யாவும் கரையும் தன்மையற்ற காபனேற் றுக்களாக அகற்றப்பட்டுவிடும்

ـــــــــ ' 93 سے
சோடியம் உப்புக்கள் அனைத்தும் நீரில் கரையக் கூடியவை. அன யன்களுக்காக சோதனை செய்யும்போது சோடியம் அயன்கள் பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதில்லை. ஒரு பரிசோதனையும் விளக்கமும்
ஒரு உப்பில் C- அயன்கள் இருப்பின், அதன் கரைசலுக்கு
ஐதான HNO, சேர்த்தபின் AgNO3 கரைசல் சேர்க்க வெண்ணிற வீழ்படிவு தோன்றும். இதற்கு NHa கரைசல் இட வீழ்படிவு கரையும்.
FeC1 என்ற உப்பில் C- உண்டா என சோதிக்க முற்பட்டு QL LuflGFITg88760) ué Glg usu g95m Gr HNO3 / AgNO3 (aq) (2)Glb போது வெண்ணிற வீழ்படிவு தோன்றும். இதற்கு NH கரைசல் சேர்க்க கரியநிறம் தோன்றும். காரணம்:-
° Cl- + Ag + --> AgCl. J, Qoi 6irỗir Ag+ + 2NH3 -----> Ag (NH3)2 இத்தாக்கங்களுடன் Fe2+ ஒரு தாழ்த்தியாகத் தொழிற்பட்டு வெள்ளியை சுயாதீன நிலையில் விடுவிப்பதால் கரியநிறம் தோன்றும்.
Fe2+ + Ag* - --> Fe3+ + Ag , , as pyÚIL
FeC12 கரைசலுக்கு மிகை NaCO பளிங்குகளை இட்டு நீர்சேர்த்து நன்முகக் கொதிக்க வைத்தபின் கரைசலை வடிக்குக. வடிதிரவத்திற்கு ஐதான HNO சேர்த்தபின் AgNO கரைசலை சேர்க்குக.
(1) வெள்ளை வீழ்படிவு தோன்றும். (2) இத்தொகுதிக்கு மிகை NIH கரைசலை சேர்க்க
வீழ்படிவு கரையும். (முன்னர் தோன்றிய கரிய வீழ்படிவு இப்போது தோன்ருது)
விளக்கம்: சோடியம் காபனேற்று பயன்படுத்தப்பட்டதால்
Fe** + CO ,Ꮈ- -- > FeCO, Ꭽ
என்ற தாக்கத்தின் வழி கரைசலில் இருந்த Fe2+ அயன்கள் அகற்றப்பட்டுவிடும். இந்த வீழ்படிவு வடிக்கப்பட்டு வடிதிரவத்துட
னேயே பரிசோதனை செய்யப்பட்டது. எனவே முன்னர் Fe2+ அயன் களால் ஏற்பட்ட குறுக்கீடு இப்போது இராது.

Page 52
- 94 =
புவிவளம் தொடர்பான சில குறிப்புக்கள்
புவியின் மேலோட்டின் அமைப்பு
ஒட்சிசன் 46.71% சிலிக்கன் 27.60% அலுமினியம் 8.07% இரும்பு 4.70% இவற்றுடன் Ca. Na, K, Mg போன்ற பிறவும் உண்டு.
களிமண்ணின் அமைப்பு
களிமன் Al2O3 SiO2 ஆகியவற்றை முக்கிய கூறுகளாகக் கொண் டது. சில களிமண் வகைகளில் Fe O3 உம் காணப்படலாம்.
சீமெந்து
சீமேந்து தயாரிப்பின் மூலப்பொருட்கள் 1. சுண்ணும்புக்கல் (CaCO3) 2. களிமண் (Al2O3, SiO2) 3. ஜிப்சம் அல்லது உறைகளிக்கல் (CaSO4, 2HO)
கண்ணுடி
Na, Ca, K, Pb போன்ற மூலகங்கள் இரண்டின் அல்லது பல வற்றின் சிலிக்கேற்றுக்களைக் கொண்ட பளிங்காக்கப்பட்ட கலவை கண்ணுடி ஆகும்.
சோடாக்கண்ணுடி SiO2 Na2O, CaO - Al2O3 - 6)uGatak6iv 56in Goylg SiO2 Na2O, CaO B203 AI2O3 K2O தீக்கற் கண்ணுடி SiO2 - - - - .. K2O PbO கிறவுண் கண்ணுடி SiO2 Na2O, CaO B2O3 - K2O -
ஜெனக் கண்ணுடி SiO, Na2O, CaO B.O. Al2O3 - ZnO
கண்ணுடிக்கு நிறமூட்டல்
Sail, Cu2O நீலம் CuО, CoО Lu&#GOF Cr2O3, FeO, CuO/Fe2O3 LDGF6ir SeO2. CdO DGITstr MnO2 dipil CoO, NiO, FeaOa/CuO
இரத்தினக் கற்கள்
66 சூத்திரம் உதாரணம் குருந்தம் Al2O3 நீலமாணிக்கம். ரூபி கிறிசோபெறில் BeO, A10 வைடூரியம், அலெக்சான்றைற்று பெறில் 3BeO, A10, 6SiO மரகதம். சமுத்திரவண்ணக்கல் புஷ்பராகம் Al2 Fe(OH) a SiO4. Go)6).1 6öarll y GyLupurnir eisib
மஞ்சள் புஷ்பராகம்

-- 95 سے
இலங்கையில் காணப்படும்
பொருளாதார முக்கியத்துவமுடைய கணியங்கள்
imonite Geothite Magnetite Haematite Siderite
Lime Stone Dolomite Magnesite
1lmenite Rutile Beddeleyite Zircon Sillimanite Garnet
Thorianite Monpazite
Graphite Apatite Quartz Felspar Serpentinite Kaolin Kaolinite Chalcopyrite
இரும்புக் கனியங்கள்
Fe2O3 2 H2Ꮕ Fe2O3 H,O FeO Fe 2O 3
FeCO
காரப்புவிக் கணியங்கள்
CaCO CaCO3, MgCOs MgCO
கடற்கரைக் கணியன்கள்
FeO, TiO2 TiO2
ZrO2
Zr SiO, Al2O3. SiO2 Fe2 Al2 (SiO4)3
கதிரியக்கக் கனியங்கள்
U3O8. ThO2
லிமொனைற்று கோதைற்று மக்னெற்றைற்று ஏமற்றைற்ரு சிதறைற்று
சுண்ணும்புக்கல் தொலமைற்று மக்னெசைற்று
இல்மனைற்று உருற்றைல் பத்தலெயைற்று சேர்க்கோன் சிலிமனைற்று கானற்று
தோறியனேற்று
ThO2 (Ce Yt, La) POQuarreir6origy
பிற கனியங்கள்
C Cas (PO) FC SiO2
KO. Al-O . 6 SiO2
MgsSiOto (OH)8 Al2O3 . 獸
Cu Fe S.
i), . 2H2O Al2O3. 2SiO2 . 2H2O
பென்சிற்கரி அப்பற்றைற்று படிகம் GLJáv6ioLInri“ சர்பென்ரினைற்று கயொலின் கயலினைற்று செப்புக்கந்தக்கல்
புவியில் இருந்து பெறும் கனியங்கள் பற்றிய விரிவான விளக் கங்கனை இந்நூலாசிரியரின் புவிவளம் என்னும் நூலிலிருந்து பெறுக.

Page 53
6r` ፩ / ሪÍ ፈ2, 7 ̆
FLOW shEET
இலங்கையின் இயற்கை வளங்களைப் பயன்படுத்தி உற்பத்திசெய் யக் கூடிய பல இரசாயனப் பதார்த்தங்கள் பற்றிய விபரங்கள் கீழே
தரப்பட்டுள்ளன. அடையாளம் இடப்பட்டவை தொழிற்
சாலைகள் ஆகும். ஒரு தொழிற்சாலையின் பிரதான விளைவு அல்லது பக்க விளைவு பிற தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தப்படலாம்.
ஐதரசன்
NHa <- 66f چی ۔ جب
个 H சவாககாரம
J. NH தேங்காய் NaOH எண்ணெய்
H2 H2 HC ------- NaOH ド・サー 3. NaHCO
cl. Cl nasasaman '
C
2
C
O
2
بصد جسد
CO2
Gasib pih -------- cao
துtள் CO2
நீர் சுண்ணும்புக்கல்


Page 54
REVISION NOTES IN