கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: தொண்டன் 1992.12/1993.01

Page 1
:hl
டிசம்பர் - ஜனவரி -
10/-
 
 
 
 

i Tal II

Page 2
உங்கள் நிதித் தேவை எ
கைகொடுக்கும் உற்ற தேசத்தின் பொருளாதா பணியின் 30 ஆண்டுக நாடெங்கிலும் 300 க்கு பே
உள்நாட்டு வெளிநா
தங்கள் பணத்தைப் பாது
வியாபாரம், விவசா
கைத்தொழில் :
எவையானாலும் கைகெ
மக்கள் சேவையி
மக்கள்
மேலதிக
விபரங்கட்கு அ
முகாமையாள
 

வங்கி
துவானாலும்
ற நண்பன் ரத்தைக் கட்டியெழுப்பும் ள் சிரியசேவை, Dற்பட்ட கிளைகள்
ட்டு வங்கிச் சேவைகள்.
காப்பாக வைப்பிலிடவும் யம், அபிவிருத்தி, கடன் வசதிகள்
ாடுக்கும் நிதிஸ்தாபனம்
ன் முன்னோடி.
வங்கி
ருகிலுள்ள எமது கிளை ரை நாடவும்.

Page 3
தொண்டன்
D6) fir 24 இதழ்: 10 ஆசிரியர்:
கிங்ஸ்லி றொபட்
6) gԳiհայri:: SOYKA エベ د مقتنيفولي". மலாவேநதன 1.రా? துணை ஆசிரியர்கள்:
எஸ். லோகநாதன் கண, மகேஸ்வரன் பி. ஜோசப் F. X. Lu6sv
வெளியீடு:
சமூகத்தொடர்பு நிலையம் திருமட். மறை மாவட்டம்
தொடர்பு:
சமூகத் தொடர்பு நிலையம், அ. பெ. எண்: 44, மட்டக்களப்பு.
SOCIAL COMMUNICATIONS
CENTRE,
P. O. Box - 44, BATTICALOA:
விலை:
தனிப்பிரதி ரூபா 10/- ஆண்டு சந்தா ரூபா 70/-

2)
I
0
)
145 ဒွိ ? :) 16) και 17 魏18) 19) 藏20) 藏21) 隧22) 楼23) ; 24) 25) 磁26) 徽27) 28)
எமது குரல்.
ஆத்மாவின் இராகங்கள்.
கிறிஸ்து பிறப்பும். இனிய நத்தார். இளந்தளிர். பிஞ்சு முகம். கத்தோலிக்க மிஷன். இயேசு வழி வாழ.
மீண்டும் ஒரு விடியலை. ஒரு கேள்வி - ஒரு பதில்.
மறைமாவட்டச் செய்தி. வெள்ளி விழாவை. சர்வதேச இளம். அமலா உனக்காக.
போட்டி. பாலன் வரமாட்டான்.
ஏழ்மையும் வறுமைத்.
125வது ஆண்டு நிறைவு.
இலக்கிய மஞ்சரி. மரியாள் ஒரு புரியாத. தமிழ் மணியான. உணர்வுகளும்.
இறைவன் சிலையானார்.
அருள்தந்தை. சுடுகாட்டை. விவிலியப் புதிர்.
92 "bes595 GT || 3595LD ... காற்றில் கலந்து வரும்.
O
12
14
I 8
20
24
25
27
30
3I
32
34
36
38
40
44
47
50
51
55
57
58

Page 4
எமது குரல்
வாழ்க்கை சுமையானது. தான்
அதிலும் இன்று வாழ்க்கை சுமை நிறைந்தது அச்சம், அவலம், ஆபத்து, பயங்கரம் நிறைந் இனிமையான கடந்த காலங்கள் கரைந்துவிட் இருக்கின்ற நிகழ்காலமோ விரட்டிக் கொண்ட வருகின்ற எதிர்காலம் ‘எப்படியோ’ என்ற ெ ஆயினும், கடவுளின் கரம் நம்மோடு உள்ளது அவரது பராமரிப்பு என்றும் நம்மை விட்டு நீ இதன் நிச்சயமான அடையாளமாகவே 'நமக்கொரு பாலன் பிறந்துள்ளார்’ மானுடத்தின் நம்பிக்கையும் இறைவனின் அணி கை கோர்த்த இடம் கிறிஸ்துவின் பிறப்பு. இரண்டு சக்திகளும் இணையும்போது அங்கு செயல் இயக்கம் பெறுகிறது. நமது மக்கள் இன்று பல் வேறு துன்பங்களுக்கு நீண்ட பாதையிலே நிம்மதிக் கனவுகளைச் சு மனிதனது சுயநலன்களும், பதவி ஆசைகளும், உணர்வும், சந்தேகமும், குரோதமும் கனவுகளைக் கனவுகளாகவே வைத்துள்ளன. இந்த நவீன ஏரோதுக்கள் மீட்பரின் - மீட்பின் எதிரிகள்; இவர்கள் என்றுமே நிரந்தரமான ே இருண்ட மேகங்கள் எழும் கதிரோனை எத்து ஆற்றல் மிக்க இறைவனின் பேரொளி புதிய விடியலுக்கு பூபாளம் இசைக்கும். அந்த அசையா நம்பிக்கையோடு இதயச் சாளரங்களைத் திறந்து வைப்போம் இறை ஒளி பரவட்டும்! மனித நேயச் செயல்களில் ஈடுபடுவோம்! நமக்குள் மீட்பர் - மீட்பு பிறக்கட்டும்! அனைவருக்கும் நம்பிக்கையோடு கூடிய நத்த
MSLAST MLSSLASLS LSMASAATSLSTTqSLSLSLSLSASSLS LTLMqA LALTASLLLLLSLLLSLSLMTALSLALLSLLLLSLLALAL LSLALLLL LLLLLS
02
 

மட்டுமல்ல
53.
L-60.
டிருக்கிறது. பருமூச்சோடு வினா எழுப்புகிறது. l. ங்ேகுவதில்லை.
፵ {vጅ .
ஆளாகி உள்ளனர். மந்து நடந்து வந்துள்ளனர்;
g).95
矿 வெற்றிகளைக் கண்டதில்லை. துணை நேரந்தான் மறைக்க முடியும்?
ார் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்!
இணை ஆசிரியர்
LA MLAL LLLLSSMqA MAiAL ML LqA ALAMLSAqA AMLSqA AqMAqLALA LALSLA
இதோ! மக்களுக்கெல்லாம் பரும் மகிழ்ச்சியூட்டும் நற்செய்தியை களுக்கு அறிவிக்கிறேன். இன்று 'தின் ஊரிலே உங்களுக்காக மீட்பர் 3துள்ளார்
லூக் 2/10 - 11

Page 5
ஆத்மாவின் ராகங்
LMLALASLLMLLLLL MLSqSqSLLL LLLLLLLALLSLLLAAL LLLLSLLLLL LSLAL ALMLTLALSLMLMLATiqSLA0
பனிதூங்கும் மார்கழியின் நள்ளி நனிதுயிலோ ஆயர்களின் விழியி வான்வெளியின் எல்லைவரை வி வானிலொரு புதுவெள்ளி தோன்
ஆனிரைகள் தொழுவ ஊனுருவாய் வந்தறெ பனிமலர்கள் தூவின( கணியீந்தாள் மகிழ்வு
மானிடனாய் வந்துதித்தான் வ மானிடரை மீட்கவென எழுந்த தேன்கலந்த சொல்லெடுத்துப் ப ஊனுருகக் கரங்குவிப்போம் நம.
வானவர்கள் பாடிநிை நானிலத்தோர் நெஞ் சாத்வீகம் மலர்ந்திங் ஆத்மாவின் ராகங்கள்
 

影
~~~பாடட்டும் கீதம்
ரவு நேரம். ரண்டின் ஒரம். பிண்மீன்கள் ஆரம். எறியதந் நேரம்.
பத்தில் அணையாத தீபம் 5ஞ்சில் மீட்யென்னும் தாகம் வே பன்னீரின் சாரம். க்கோ அங்கேது தீரம்.
ானகத்தின் ஆதி தந்தச் சோதி ாடிடுவோம் வாழ்த்தி துசிரம் தாழ்த்தி.
ன்றார் சாந்தியெனும் வேதம் சமெலாம் அன்புஎனும் நாதம் கு மடியட்டும் பேதம் ர் பாடட்டும் கீதம்.
- இ. ம. ஜெகதீசன்.
O3

Page 6
கிறிஸ்து பிறப்பும்
Pேதலாவது நற்செய்தி நூலும், இறுதி யானதுமான மாற்கு,யோவான் எழுதிய செய் திகளில் யேசுவின் பிறப்பு பற்றிய தரவுகள் எதுவும் இல்லையென்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மத்தேயுவும், லூக்காவும் மாற்குவிற்கு புறம் பான பாரம் பரியங்கள் அல்லது மரபுகளில் ருந்து இத்தரவுகளைப் பெற்றிருக்கலாம் என நம்பப்படுகிறது. ஏனெனில் தங்கள் நற்செய்தி நூல்களின் பெரும்பான்மையான பொருள 1-க்கத்தையும் கட்டமைப்பையும் கூட மாற்கு விடமிருந்தே பெற்றுக்கொள்ளும் இவ்விருவ ரிடமும் உள்ள யேசுப் பிறப்புப் பற்றிய தரவு மாற்குவிடம் இல்லாமை மேற்குறிப்பிட்ட துணிபுக்கு சான்றாய் அமைகிறது:
இது மட்டுமன்றி மாற்கு நற்செய்தி நூல் உரோமை நகரில் எழுதப்பட்ட காலத்தில், இன்று முழு உலகமும் கிறிஸ்து பிறப்புத்தின மென்று கொண்டாடும் அதே மார்கழி 25ம் திகதி அங்கு, "விஜய சூரியன் விழா' என சூரியனின் பிறந்த நாளைக்குறிக்கும் பெரு விழா எடுக்கப்பட்டது. இவ்விழா சகலராலும் அனுசரிக்கப்படவேண்டிய கட்டாயத்தேசிய திருவிழா எனவும் 'பிரகடனம் செய்யப்பட்
04
 

கிறிஸ்மஸ் பிறப்பும்
உருந்தது. மகர ரேகையிலிருந்து கற்கடக ரகையை நோக்கிச் செல்லும் சூரிய யாத்தி ரையின் முதல் தினமாகிய அன்றைய தினமே சூரியனின் பிறந்த நாள் விழாவாக உரோ மைப் பண்பா ட் டு ப் பராம்பரியத்தினால் ணிக்கப்பட்டது. இதில் அவதானிக்கப்படத் *குதியான விடையமொன்றென்னவெனில் 1ண்டைய மேற்கு ஆசியாவில் இத் தினம் தை 6ம் திகதியிலும் இந்தியாவில் பஞ்சாங் த்தில் தை 14ம் திகதியிலும் கணிக்கப்பட் டது. இத்தினங்களில் பாரசீகம் போன்ற ாடுகளில் சூரியக் கடவுளான மித்திரனின் பிறந்த தினமும் இந்தியாவில் மகரச் சங் ரந்தி அல்லது தைப்பொங்கல் தினமும் காண்டாடப்பட்டன.
ஆகவே நாடு முழுவதிலும் சூரியனுக்கு 1ல்லது இன்னுமொரு தெய்வத்திற்கு விழா டுக்கப்பட்ட அன்றைய சினம் நிச்சயமாக ஆதித்திருச்சபையில் கிறிஸ்து பிறப்பின் விழா காண்டாடப்பட்டிருக்க மாட்டாது எனத் 1ணிந்து கூறலாம்.
அதுமட்டுமன்றி இறைமகன் யேசுவின் 1ாழ்க்கை பாடுகள், மரணம், உயிர்ப்புக்கு 'காடுக்கப்பட்ட முக்கியத்துவம் அ வ ர து 'றப்புக்கு ஆதித்திருச்சபையில் அளிக்கப்பட ல்லை என்பதே உண்மையாகும். அவரது சீரமரணத்தையும் உயிர்ப்பையும் நினைவு கூரும் நாட்களை உடனேயே கணித்து விட்ட ருச்சபை மூன்று நூற்றாண்டுகளுக்குப் பின் rரேயே அவரது பிறப்புக்கு நாளைக் கணித் து. அக்காலத்தில் ஏறத்தாழ வழக்கொ ந்து அருகி, அற்றுப் போய் விட்ட அந்த மற்குறிப்பிட்ட அந்தச் "கு ரிய னி ன் ழாவை' மீள உயிரிபெறச் செய்து உயி ற்ற படைப்புப் பொருளான சூரியனின் ழாவாக அல்ல; ஆன்மீக இருளில் மூழ்கிக் டந்த உலகினை நித்தியத்திற்கும் ஒளிர் க்க வந்த திவ்விய ஆதவன் இறைமகன்

Page 7
யேசுவின் பிறப்பை நினைவு கூரும் விழா வாகக் கிறிஸ்தவ உலகுக்கு அறிமுகப்படுத் தியது.
இதைத் தவிர மார்கழிக்கும், யேசு பிறப் ற்கும் சம்பந்தமே இல்லை. அவரது பிறப் பின் நாளும், நேரமும், மாத மும் நற்செய்தி களிற் கூறப்படுவது போல (சித்திரை 15 வெள்ளி) பிறப்பைப் பற்றிய தகவல்கள் கிடையாது. அது மட்டுமன்றி மத்தேயு, அலூக்கா இருவரது விபரங்களையும் ஒப்பிட்டு நோக்கும் போது அவை எவ்வளவு வேறு பாடுகள் உள்ளவை என்பதும் ஒன்றோடு மற்றது இணைக்கப்பட முடியாதபடி தனித் தன்மையானவை என்பதும் புரியும். அது மட்டுமன்றி கிறிஸ்து பிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் இரண்டு, மூன்று வருடங்கள் நடந்த தனி நிகழ்ச்சிகளின் இரு வேறு பாரம்பரியங்களின் தொகுப்பு என்பதும் விளங்கும். இன்று நமது திருநாட்களின்படி நாற்பது நாட்களுக்குள் கிறிஸ்து பிறப்புக் காலத்தின் நிகழ்ச்சிகள் அத்தனையையும் கொண்டாடி முடித்து விடு கிறோம். ஆனால் ஜனவரி 6ம் திகதி கொண் டாடப்படும் திருக்காட்சி விழா (3 ஞானிகள் வருகை) பிறந்து 6 நாட்களுக்குப் பின் அல்ல மாறாக அதற்கு அடுத்த ஒன்று அல்லது இரண்டு வருடங்களில் நடைபெற்றிருக்க வேண்டும் என்பது ஏரோதின் கொலைக் கட்டளையிலிருந்து புலனாகிறதல்லவா?
4ம்நூற்றாண்டில் திருச்சபையில் நேர்ந்த பிளவின் காரணமாக கீழைத்தேசநேர்வழித் திருச்சபைகள், லத்தீன் திருச்சபை எனப் பிளவு உண்டான்து. அக்காலத்திலிருந்து உரோம ஆதிக்கத்திலிருந்து தங்களை விடுவித் துக் கொண்டு கிரேக்க பாரம்பரியத்தை பின் பற்றிய நேர்வழித் திருச்சபைகள் பாரசீகப் பாரம்பரியத்தின் 6ம் திகதியைக் கிறிஸ்து பிறப்புத் தினமாக ஏற்றுக் கொண்டன.
இயேசு பிறந்தது உண்மையே. இல்லாவிட் டால் அவரது வாழ்வு மரணம், உயிர்ப்பு எல்லாமே வெறும் மாயைதான். அவர் பிறப்பை நாம் கொண் டா டு வ து மு ைற யே ஆனால் அவர் பிறந்த தினத்தன்றே அதனைக் கொண்டாடுகிறேம் என்றோ அல்லது இக் கொண்டாட்டங்களின் போது உபயோகிக்

LAqAqAqAqAAqAqAqALAqAAAqAAAAAAqAAAAAqAAAAAqAqSqS qqqSqqqSqqqqqAAAAMAqAqASALASLLALALALAMAALqqAqAAAAAAAAS
புகழ் பெற்ற பிரெஞ்சு நாவலா } விக்டர் ஹியூகோ தன் உடை களைத் திருடிக்கொண்டு போய்விடு மாறு தன் வேலைக்காரனைக் கேட் டுக் கொ ள் வார ர ம் வெளியே ခြိုက္ကံ எழுதுவதற்கே இந்த
ஏற்பாடாம்
SqSqSqSqSqSLSSLASLSASSLASLLALASLLALALSqqSqSqSqSqSqSqSqSqSASqSqSqSqSqSqSqSqqqSqSqSqSqSqSqAqSqqSqALSAMqALASLLALqLALAqLqALALq qALSqSqLqSqSSqSqqSMSMSqSqSqSqSqqqSqS SqqSqSqSqAqAqS
கப்படும் அடையாளங்கள், சின்னங்கள். பாரம்பரியங்கள் எல்லாம் திருமறையோடு ஒட்டியவை திவ்வியமானவை புனிதமானவை இன்றியமையாதவை என்னும் பிழையான அபிப்பிராயங்களில் இருந்து நாம் விடுபடல் வேண்டும். பசுமாட்டுத் தொழுவம், கி. பி. 12ம் நூற்றாண்டில் புனித பிரான்சிஸ்கு அசிசியார் இயேசுவின் ஏழ்மையை எடுத்துக் காட்ட அறிமுகப்படுத்திய அழகான அடை யாளச் சின்னம். நத்தார் காலத்தில் எல்லா இடங்களிலும் பளிச்சிடும் வர்ணவிளக்குகள் கொண்ட நத்தார் விருட்சம் பூர்வீகமர வழிபாட்டின் சின்னம். பட்சணங்களும், பட் டா டைகளும், படாடோபமும் பதித சூரிய வழிபாட்டின் மரபுவழி உரிமைகள் என்பதை உணர்ந்து கொள்வோம். அவை இருந்தா லும் இல்லாவிட்டாலும் கிறிஸ்து பிறப்பு உண்டு ,
சத்திரத்தில் இடமின்றி முன்னிட்டியிற் கிடத்தப்பட்ட அக்குழந்தை; உயிருக்கு தக்க பாதுகாப்பின்றி அகதிப் பெற்றோரோடு தானும் அகதியாய் நா டு வி ட் டு நாடு அலைந்த அக்குழந்தை, பலங்களுக்கிடையே அகப்பட்டுப் பல பக்கத்தாலும் நசுக்கப் பட்ட பாட்டாளி வர்க்கத்தைச் சேர்ந்த அக்குழந்தை, அதே நிலையில் ஏன் அதை விட மிக அவலயான நிலையில் இன்று வாழும் எண்ணற்ற மக்களின் ஏக பிரதி நிதியாய் நம்மைப் பார்த்துக் கேட்கும் கேள் விகளைப் புரிந்து கொண்டு அவற்றிற்குப் பொருத்தமான பதில் அளித் து விட்டு கிறிஸ்து பிறப்பைக் கொண்டாடுவோம்!
அருள்திரு. றெக்ஸ் ஜோசப்
05

Page 8
இனிய நத்தார்
* செல்வி நா. தர்ஷிணி
இருண்ட வானத்து இம்மைத் துயர்கள் நீங்க. சண்டை சச்சரவுகள் சவமாக்கும் பேயாட்டக் குண்டுப் பறவைகளின் குவலயச் சிறகடிப்பு இரத்த வெள்ளங்கள் எங்கணும் எலும்புக் கூடுகள் பற்றிப் பிடிக்கும் பயப்பீதிகள் மறைய பட்டாளங்கள் இந்தப் பாருலகில் போரிடாமல் அன்பும் சாந்தமும் சமாதானமும் ஐக்கியமும் தருவதாக பிறந்து வா எங்கள் இனிய நத்தாரே
06
 

தேடலும்
* கிறிஸ்டி முருகுப்பிள்ளை
2
ஐயா. கிறீஸ்தவன் என்றாலே கல்வி பில் நிகரில்லாதவன் என்ற எதிர்பர்ப்பு ாங்கணுமுண்டு. கல்வியில் பின் தங்கி. 5ாலவோட்டத்தின் வளர்ச்சியில் எ ட் டிப் பார்க்கக் கூட முடியாமல் அடிமட்டத்தில் வாழும் எமது மக்களை எண்ணிப் பார்த் நீர்களா? கற்பிக்க வந்தவர்கள் மண்ணை பும் நீர் வளத்தையும் க ன் டு சொக்கிப் போய் எண் எழுத்து பயிற்ற மறந்து தம் ாண்ணங்களில் பணம் நிரப்பிப் போனதை 2றந்தீர்களா?
கல்வியின் கருந்தனத்தை விளக்கி புதிய முதாயம் படைக்கப் புறப்பட்ட புது வசந் தங்களின் மீது ஏனையா எரிச்சல் .? குமைச் ல்.? காலம் காலமாக ஞாலம் தன்னை ாமாற்றி வாழ்ந்தது எகிறிப்போய் விடும் ான்ற பயமா? புது வசந்தத்தின் வேகத் தைத் திசை திருப்ப 'வந்தான் வர த் நான், என்ற பட்டம் ஏனையா..?
நீங்கள் சமுதாயத்தின் நோயல்லவா? அந்த நோய் தீர்க்க அ டு த்த சமுதாயம் ாத்திருக்கிறது. இனியும் "வந்தான் வர த் நான், கதை வேண்டாம். செய்ய முயலுங் 5ள். முடியா விட்டால் விலகி நில்லுங் 5ள். புதிய சமுதாயத்தின் புயலொத்த மாற்றத்தை. ஏற்றத்தை தடுக்க பு தி ய புக்திகள் புனையாதீர்கள். சமுதாய வளர்ச் சியை முன்னெடுப்பவர்ளுக்கு உதவுங்கள். முடியா விட்டால் சற்று. எட்டி நில்லுங் கள். ஊருக்கு அதுவே நல்லது.
JILI

Page 9
இளந்தளிர்
விழாக்கள் இறை - மனித 2- ற வு க ைள வலுப்படுத்து கின்ற வகையிலே கொண்டா |டப்பட வேண்டும். இன்று நமது ஆலயங்களிலெல்லாம் பல விழாக்கள் கொண்டாடப் படுகின்றன. ஆனால் இவ் விழாக்கள் எல்லாம் எந்த அள வுக்கு மனித வாழ்வில் நம் பிக்கையை ஏற்படுத்துகின் றன என்பது கேள்விக்கு |யாக உள்ளது:
பொதுவாக விழாக்களை
கால சூழ்நிலையில் நாம் எடுக் கின்ற கிறீஸ்தவ விழாக்கள் கூட மலட்டுச் சடங்குகளாக | மாறி, மக்களின் அன்றாட பிரச்சினைகளுக்கும், விழாக்க
ளுக்கும் இடையில் பெரிய
இடைவெளியை ஏற்படுத்தி விட்டதா என்ற ஐயப்பாட் டைப் பலர் உள் ளத் தி ல் தோற்றுவித்துள்ளது.
மார்கழிமாதம் கிறீஸ்து பிறப்பு விழா வருகின்றது. நாம் என்ன செய்யப் போகி றோம் எ ன் ப ைத ஒரு சிறு பிள்ளைகூட இ லகு வாக ச் சொல்லும்,
2ബ தன் இளமைக் காலத்தில் டப்ளின் நகரின் ஒரு ஜமின் தாரிடம் மாதம் 18 வில்லாங் ஊதியம் பெற்ற கிளார்க்காக இருந்தவர் அறிஞர் பெர் னாடுஷா. 2 പ്ര>ല്പ ബ2
புத் த உணவு வை டங்கள், ஒலி இரவுத் திரு ஆண்டாண்டு பெறும் நிகழ் கள் நல்லது எந்த அளவுக் உறவுகளை றன என்பது யாக உள்ள
உண்மை
என்றால் வர்
வேதனை அ ரும் ‘ஓர் இ ஒரு குலம்' என்ற சமதர் பிரதிபலிப்ை வேண்டும்.
இது உண் மஸ் விழா : கூட இறைவ வரலாற்றில் டார். அநீதி வறு ைம பு தனமும் நிை கிற்கு மீட்பு சமாதானமு பிறந்து விட் உலகமும், ம புதுப் பொரு றது என்பதை கிறது.
இங்கு குலம் கொள் படைக்கப்பட பதுதான் இ என வெளி
றது.
a goon லிருந்து ப கொள்ள அஞ வரலாற்றின்

ம் புதுஆடைகள், ககள், களியாட்
ரிவிழாக்கள், நடு ப்பலி இவைகள் தி தோறும் நடை ழ்ச்சிகள். இவை தான், ஆனால் க்கு இறை-மனித வலுப்படுத்துகின் ஒரு கேள்விக்குறி gil
யான விழாக்கள் *க்க பேதங்களின் ழித்து எல்லோ னம், எல்லோரும் ஆக வேண்டும் *ம ஏக்கங்களின் உண்டாக்க
ாமைதான்.கிறிஸ் தரும் நற்செய்தி ன் இவ்வுலகின்
நுழைந்து விட் பும், ஆணவமும், ம், அடிமைத் ற ந் த இவ்வுல ம், விடுதலையும், b அளிக் க ப் டார். இதனால் னித சமுதாயமும் ருளைப் பெறுகின் தத்தான் அறிவிக்
ஓர் இனம், ஒரு ண்ட இறையரசு ட வேண்டும் என் றைவனின் ஆசை ப்படுத்தப்படுகின்
ாற்றின் தவறுகளி ா ட ம் கற்றுக் நசுபவர்கள் அந்த த வ று க ைள
மீண்டும் மீண்டும் செய்யும் தண்டனைக்கு ஆளாகிறார் கள்' என்றார் யோன்கெனடி,
பழையன கழிதலும், புதி யன புகுதலும் என்ற கருத் துக்கிணங்க விழாக்களும் வழி பாடுகளும் - மக்களின் அன் றாட அனுபவங்களும் மோதி ஒன்றாகக் கலந்து, செயலாக் கம் பெற்றுப் புது உணர்வை யும், புதுத் தெளி ைவ யும் கொடுக்கும் போது தா ன் அங்கு விழாக்களின் அர்த்த மும், அதன் பொருளும், அது மக்களின் பிரச்சினைகளோடு கொண்டிருக்கும் தொடர்பும் புலனாகும்.
ஆகவே இந்நாட்களில் கொண்டாடப்படும் கிறி ஸ் மஸ் விழாவும் இக் கருத்துக் களுக்கேற்ப அமைந்தால் இது பயனுள்ள, பொருளுள்ள, அர்த்தம் நிறைந்த விழாவாக மாறும். இல்லையேல் இயேசு வின் பிறப்பு இன்னும் நடை பெறாத நிகழ்வாகப் பொரு ளற்ற களியாட்டமாகவே அமையும்.
F.X Lusi)
LSLqLM LALS AAALSLMLML MALSLqLA LMLASLTMLLLLLLLL SLLSLLLLLL அண்டார்டிக் தீபகற்பத் தின் வடகிழக்கு முனை க்கு 30மைல் தூர த் தி ல் உள்ளது மலட்டுத்தீவு. இங்கு மரம், செடிகொடி, பனிப்பாறை எதையும் பார்க்க முடியாத காரண த்தால் இதற்கு மலட் டுத்தீவு என்ற பெயர் சூட்டப்படுகிறது.
LALT LMLAMS MMSiLSLSL MLMLSLLMMMLqMLALMLSLLM T MTLLL SSS
O7

Page 10
பிஞ்சு முகம் உணர்த்திய உண்மைகள்
அந்த வெள்ளைக்காரப் படைப்பிரிவின் தலைமை அதி காரி ஜேம்ஸ்’ தனது கூடார முகாமில் 'அரிக்கன்" விளக்கு வெளிச்சத்தில் அக்கடிதத்தை அமைதியாகப் படி த் து க் கொண்டிருந்தார். அவரின் சிறு ம க ள் தாய்நாட்டில் இருந்து எழுதியிருந்தாள்
"அன்புள்ள அ ப் பா, நானும் அம்மாவும் சுகம்; இன்னும் இரண்டுவாரங்களில் எ ன க் குப் பாடசாலையில் நத்தார்லீவு வி ட் டு விடும். லீவில் எனக்குப் பொழுது போகாது. வீடியோ" பார்த்து
முறை நத்தார் அன்று நீங் கள் இங்கு நிற்கவேண்டும். இனி அந்த கறுப்பர்கள் நாட் டில் நீங்கள் இருக்கவேண் டாம்; படையில் வேலை செ ய் ய வு ம் வேண்டாம்; பேசாமல் வந்" நமது பண் ைண ைய ப் பா ர் த் து க் கொண்டு இருங்கள், நத்தா ருக்கு அந்த நாட்டில் இருந்து பரிசு கொண்டுவாருங்கள்:
அன்புடன் மகள் எலினா . ஜேம்ஸ் அந்தக்கடிதத்தை வாசித்துமுடித்தபின் பெருமூச் Gର ଥF (T gör ଘ୪) ,ש உதிர்த்தார். அவர் கடமையின் பொருட்டு, தாய்நாட்டைவிட்டு இந்த குடியேற்றநாட்டுக்கு வந்து
08
அலுத்துவிடும். எனவே இம்
ஆண் டு க ள் நா டன. மனைவியை மகளையும் பார்க் டும் என்ற ஆவல் நிரம்பவே இருந்த நாட்டை விட்டு வ மகள் ‘எலினா'வுக் ஒன்பது. அவருக்கு இல்லை. அவர் தி அதிகாரி என்பத அனுப்ப உயர் அ தயாராக இல்லை. எப்படியும் ஊருக்( வேண்டும் என்று
படி அவர் அப்படி ணயர்ந்துவிட்டார்.
சற்றுத் தொ குண்டுகள் வெடிக்
மும், துப்பாக்கிக கும் சத்தங்களும்
கேட்கத்தொடங்கி திடுக்கிட்டு எழுந்: காரத்தைப் பார்த் காலையாகிவிட் டி *வ ய ெல ஸ்" க தொ டர்புகொண் அவரது முகாமிற்( நான்கு மைல் ெ இரு ந் த கா வ ( *கெரில்லா கிளர்ச்சி தாக்குவத க செ!
 

ன்கா கிவிட் "யும், ஒரே ாக வேண் அவரிடம் 3து. அவர் பரும்போது க்கு வயது ; லீவுதான்
fO685) L DL ITT G66T ால் லீவில் அதிகாரிகள் இம்முறை குப் போக எண்ணிய யே கண்
タ
 ைல வில் கும் சத்த ள் முழங்
திடீரென ன. ஜேம்ஸ் து கைக்கடி தார். அதி ரு ந் த து. ரு வி யி ல் எடபோது, கு தெற்கே தாலைவில் Uரண்களை பாளர்கள் ப்தி கிடைத்
தது. உடனே விமானப்ப டைத்தளத்திற்கு உத்தரவுக ளைப்பிறப்பித்தார். சிறி து நேரத்தின் பின் சிறு யுத்த விமானங்கள். சண்டை உக் கிரமாக நடந்தது. பல படை வீரர்கள் கொல்லப்பட்டுவிட் டதாக த க வ ல் வந்ததும் அவர் மிகவும் சினமும், வேத னையும் அடைந்தார்.
மறுநாள் பொழுது நன் றாகப்புலர்ந்த பின்பே சம்ப வம் நடைபெற்ற இடத்திற்கு அவ ரா ல் செல்லமுடிந்தது. அந்தக்கிராமம் அப் படியே அழிந்துபோய்விட்டிருந் த து. எல்லாப் பக்கங்களும் இடிந்த வீடுகளும், சிதைந்த சடலங் களுமாய்க் கிடந்தன. அ ப் போதுதான் அந்த எதிர்பா ராத சம்பவம் இடம்பெற் றது. ஒர் இடிந்தவீட்டுக்குள் இருந்து திடீரென உ ரு வ மொன்று வெளிப்பட்டது. போராளி தாக்கவருகிறான் என எண்ணி கைத்துப்பாக் கியால் சட்டென்று சுட்டு
விட்டார். அவ்வுருவம் சுருண்
டுவிழுந்தது. அண்மையில் சென்று பார்த்த போதுதான் அவரின் இதயம் உருகியது. அது ஒர் இளம் தாய்; அவ ளின் அணைப்பில் சின்னஞ் சிறுபாலகன் ஒருவன். தாயின் உயிர் பிரிந்து விட்டிருந்தது; அச் சி சு அழுதுகொண்டிருந் தது. "ஜேம்ஸின் இதயத் தி ல் பலத்தவேதனையும், குற்றஉணர்ச்சியும் உண்டா யிற்று. அவரின் மனைவியும் மகளும் கண்முன் தோன்றி
6ST I
குழந்தையை உற்று நோக்கினார். கன்னங்கரிய உடல்; சுருண்ட முடிகள்;
ஒளிவீசும் கண்கள். அக்குழந்

Page 11
தையை கைகளில்வாரி எடுத்
துக் கொண்டார். வெள்ளை நிறமான அவர் கைகளில் கரிக் கட்டைத்துண்டு போல் அது கிடந்தது.
கறுப்பர்கள் என்றால் ஒர் அருவருப்புணர்ச்சி அவ ரிடம் நிறைய இருந்தது.
ஜேம்ஸ் கல்லூரியில் மிகவும் கெட்டிக்காரர். என்றாலும் கறுப்பின மாணவன் ஒருவன் அவருட ன் கடும்போட்டி. அ வ ன் பரீட்சைகளிலும், விளையாட்டுக்களிலும் ஒரு புள்ளியிலாவது முன்னணி யில் நி ன் று பல விருதுக ைளத் தட்டிக் கொண்டு சென்றுவிடுவான். இச் சம்ப வங்களும் கறு ப் பர் க ள் மீதான வெறுப்பை அதிகரிக் கச் செய்தது. இதை வி ட
கறுப்பர்களால், அ வ ர து வெள்ளைவீரர்கள் சண்டை யில் சா வ து வெறுப்பை
இன்னும் கூட்டியது. இன்றோ
அவர் கைகளில் க று ப் புக்
குழந்தை .
‘இக்குழந்தையை என்ன
செய்வது? சுட்டுவிடுவதா..? பெற்றோர் அற்ற இக் குழந்தை என்ன செய்யப்
போகிறது? அதுவும் கறுப்பின வாரி சு. என்றெல்லாம் சிந்தித்த ஜேம்ஸ் தீர்க்கமான ஒரு முடிவுக்குவந்தார். அவ
ரின் ஒருகை துப்பாக்கியை இறுகப்பிடித்தது, அவரின் முகத்தில் * டிசம்பர்’ மாத
ஊதல்காற்று ஊசியாய்க்குத் தியது. மனதில் அவர் எடுத் தமுடிவு இன்னும் இறுக்கமா யிற்று.
நத்தார் ண ப் பித் த
லீவுக்கு விண் ஜேம்ஸ்"க்கு
4.
சொந்த I மாற்றம் கி சமான ஆச் தது. வீட்டு பாமலே தி இற ங் கு வ செய்து கொ டிசம்பர் இ திகதி இரவி வில் சொ னில் வந்தி சென்று அடித்த டே பதினொன் திறந்த எல கர இன்ப தையைக் க | தமிட்டாள். வளர்ந்து வி எண்ணியபட நத்தார்பரின் கொடுத்தா வாங்கிய எ அதிர்ச்சியே தோடும் தந் ஏறிட்டு நே முகத்தில் "ஏன்.? எத எங்கிருந்து. பல வி னா அவள் கைய தப்பரிசு ெ சிணுங்கியது கறுத்தக்குழ
* 'இனி ச கோ த ! ஜேம்ஸ் மக *அப்ப குழந்தை.

இட
5ாட்டிற்கே டைத்தது சந்தோ சரியமாய் இருந் க்கு செய்தியனுப் டீரென சென்று
து எ ன மு டி வு "ண்டார். அன்று, இருபத்திநான்காம் பத்துமணியள ந்த நாட்டுமண் றங்கினார். வீடு அழைப்புமணியை ாது இரவு மணி 0. க த ைவ த் பினாவுக்கு பயங் அதிர்ச்சி, தந் ட்டிப்பிடித்து முத்
** என்ன மாய் ட்டாள்" என்று டி கையில் இருந்த சை ம க ளி ட ம் ஆவ லோடு ாலினா, மிகவும் ாடும், ஆச்சரியத் தையின் முகத்தை
ாக்கினாள். அவள்
பல வினாக்கள், 1ற்கு.? எப்படி..? ?' என்றவாறு
ப் ப ா ர் வைகள், பில் இருந்த அந் மதுவாகக் குளிரில் வ. அது அந்தக் }ந்தை . மேல் இது உ ன் ர ன் ." எ ன்று ளிடம் கூறினார். இது கறுத்தக் எப்படி. நமக்கு
சரிப்பட்டு வரும்?' அவள் தகப்பனிடம் டாள்.
என்று கேட்
"மகளே நானும் உன் னைப்போல்தான் முன்பு சித் தித்தேன். ஆனால். அந்தத் தாயின்சரவு, இந்தப்பிஞ்சு முகம் என்பன ஒருசெக்கனில் பல உண்மைகளை எனக்கு உணர்த் தி வி ட் டன. என் னைத் தெ விரி வாக்கி விட் -6 . . . . . . உ ட ல் த ர ன் கறுப்பு ஆனால் உ ஸ் ள ம் வெள்ளை; இரத்தம் சிவப்பு:" என்று பெருமூச்சுடன் கூறி GOT IT rii.
எலி னா குழந்தையை குளிர்தாக் கா ம ல் இறு க அணைத்து முத்தமிட்டாள். ஜேம்ஸின் கண்களில் இருந்து நீர்வழிந்தது.
பக்கத்தில் இருந்த ஆல யத்தில் இருந்து நத்தார் பூசைக் கா ன ஆயத்த மணி ஒலித்தது.
4 ஆழியோன்
ississann-SSSSSSSSnanass ஓரிடத்தில் நோயாளிகள் ஒன்று கூடுகிறார்கள்அ வ ர வ ர் க்கு உள்ள நோய்க்கேற்றவாறு நிற முடைய இரத்தினக்கல் ஒன்றைப் புகைப்படத் தின் மேல் வைத்துவிடுகி றார்கள்- சில நாட்களில் அந்தப் படத்தில் உள்ள வருக்கு வியாதி குணமாகி வி டு கிற த ரா ம்- இந்த வைத்திய மு ைற ைய ஜெ ம் தொ பி என்று குறிப்பிடுகிறார்கள்.
SLeLLLLLLeeLLLLLLLLLLLLLLJYLL
O9

Page 12
நாடகங்களும்
கத்தோலிக்க மிஷனரி
16ம், 17ம், 18ம் நூற்றாண்டுகளில் இலங் கைக்கு வந்த கத்தோலிக்க மிஷனரிமார் நாட் டார் கூத்து வளர்ச்சிக்குப் பெரிதும் பங்களிப் புச் செய்தனர். ஐரோப்பாவில் ஆடப்பெற்ற மத நாடகங்களை மறைபொருள் நாடகங்கள் (Mystery Plays) GT6T mpyuh g fiðly 55 IBTills, iš d 6ir (Miracle Plavs) 6T657 Djib (55.9l L60Tii. (Poland : 1909) இவை தேவாலயப் பலிப் பீடங்களின் முன்பும் தேவாலய முற்றங்களி லும் நடிக்கப்பட்டன. பெரும்பாலும் இயேசு பெருமானின் வரலாறு சம்பந்தப்பட்டனவா கவே இந்நாடகங்கள் அமைந்தன. இவற்றில் நடித்தவர்கள் அனைவரும் மதகுருமார்களே
gļ6) li. (John Allen 1983 : 76 - 77)
போர்த்தக்கலில் சமயக்குருமார்களுக்குப் பயிற்சி அளிக்கும்போது நாடகப் பயிற்சியும் அளிக்கப்பட்டது. குறிப்பாகப் பொதுவணக்க -9]|Tri 5th (Liturgical Theatre) Libilió) .91 Iúil gol, L'. டப்பட்டது. கத்தோலிக்க மி ஷ ன ரி மார் நாடகமூலம் சமயக் கருத்துக்களைப் பரப்ப லாமெனக் கண்டனர்.
அதனால் இயேசு சபையினரும், பிரான் சிஸ்கன் சபையினரும் இம்முறையைப் பின் பற்றியே மதமாற்றஞ் செய்யலாயினர். இச் சபையினர் கத்தே ரா லி க் க க் குருமாருக்கு @35íTu Gub?TIT (COIMBRA) 6676ħvuGör (LISBON) பிறகா (BRAGA) இவோறா (EVORA) ஆகிய இடங்களில் மதப்பயிற்சியும், அரங்கப் பயிற் சியும் அளித்துச் சமயப் பணியில் ஈடுபடவைத் 35 GOTrif. (Goonatilleka : 1984 : 26 )
போர்த்துக்கேய பழைய நாடக அரங்கம் பற்றி நன்கு ஆராய்ந்தவர் ஸ்ரீகக்னோ பீச் 96uT (Stegagno Picchio) GT GsT LUGJITIT Guri. இவர் போர்த்துக்கேயரது கத்தோலிக்க மத நாடகங்கள், சமயக் கருத்துக்களைப் பரப்பும்
O

மாரும்
கலாநிதி கரை. செ. சுந்தரம்பிள்ளை
எம். பில். பி. எச். டி.
ாதனங்களாகவும், அறநெறியூட்டும் சாத எங்களாகவும் விளங்கின என்றும், மேலும் புதிதாக கத்தோலிக்க மதத்தை ஏற்றவர்க ருடைய உள்ளங்களை ஈர்த்துச் சமயத்தின் ! ால் ஈடுபாடு கொள்ளவும் பக்தி செலுத்தவும் சய்தனவென்றும் கூறுகின்றார். a
Picchio : 1 964 : 1 60)
பதினாறாம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகதி பில் லிஸ்பனில் மேடையேற்றப்பட்ட இத்த கைய நாடகங்கள் கீழைத் தேசங்களுக்கும் rடுத்துவரப்பட்டன. போர்த்துக்கேய அரங் ம் கிழக்கிற் பரவிய முறை பற்றி வண. ரியோ மார்ட்டின் வண. பெனோ லோபஸ், குளோடி கென்றி பிறெச் ஆகியோரும் ஆராய்ந் நுள்ளனர். அவர்களுடைய கரு த் துப் படி இயேசு பெருமானின் வாழ்க்கை வரலாறு, அவர் சிலுவையிற்பட்ட பாடுகள், புனிதர்க ருடைய வரலாறுகள் என்பன கீழைத் தேசங் 5ளில் பாடி நடிக்கப்பட்டன. இந்நாடகங்கள் போர்த்துக்கலிலிருந்து பி றே சி லு க் கும், கோவாவுக்கம், இலங்கைக்கும் எடுத்துவரப் ut" i -607. (Goonаtilleka ; 1984 : 27) (2)(84, கருத்தையே ஸ்ரீ க க்னோ பீச்சியோவும் கொண்டுள்ளார். (Picchio : 1 964 : 1 60)
17ம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்திலிருந்தே "1601) இயேசு சபையினர் கீழைத் தேயங் களில் நாடகங்களைப் பயன்படுத்தி மதக் கருத்துக்களைப் பரப்பலாயினர். மலபாரில் மட்டும் பல தேவாலயங்களில் இத்தகைய நாடகங்கள் அரங்கேற்றப்பட்டன. கத்தோலிக் கரால் மேடையேற்றப்பட்ட பாஸ்கு நாடகங் கள் இந்தியக் கூத்து மரபைப் பின்பற்றியே எழுதி ஆடப்பட்டன என்பர் ஹ"பேட் (Houpert: 1937: 315)

Page 13
z.
1553க்கும் 1635க்குமிடைப்பட்ட தென் னிந்திய கிறீஸ்தவ அரங்கம் பற்றி ஹ"பேட பின்வருமாறு கூறுகின்றார்.
** இடைக்காட்டூர் (Idaikathur) போன் பல இடங்களில் பாஸ்கு நாடகங்கள் கிறீஸ் தவ புனித நாட்களில் ஆடப்பட்டன. மத்திய கால ஐரோப்பியர்களது அற்புத நாடகங்கள் இவ்வாறு (பாஸ்கு நாடகங்களாக ) இந்திய கள் மத்தியில் வாழ்ந்துவந்தன. எவ்வாறு பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர் ஐரோப்பிய களை அற்புத நாடகங்கள் மகிழ்வித்தனவே அவ்வாறே பாஸ்கு நாடகங்ளும் இந்திய களை மகிழ்வித்தன. ( Houpert 1937: 316)
எனவே கத்தோலிக்க நாடகங்கள் சமய நாடகங்களாக மட்டுமன்றி மக்களைக் களிட புறவைக்கும் நாடகங்களாவும் அமைந்தன வெனத் தெரிகிறது.
ஒட்டோஸ் ( Autos) எனும் பெயரில் | குறுநாடகங்கள் இலத்தீன் மொழியிலுப் போர்த்துக்கல் மொழியிலும் எழுதப்பட்டன கத்தோலிக்க மத முன்னோடி நாடகங்கள் இவையே ஆகும். இவை 1541ம் ஆண்டு கோவாவிலும், 1573ம் ஆண்டு கொச்சியிலும்
Coco CocoCococcodoc முதல் கிறிஸ்மஸ் கார்ட்
சேர் ஹென்றி கோல் என் ஆண்டுதோறும் தம் குடும்பத்தார், வாழ்த்து அனுப்புவது வழக்கம். வரையச் சொல்லி அதை அச்சிட்டு
அவரது குடும்பம் ஒன்றா வில் ஒரு படமும், அதன் வலம், தோருக்கு உணவு தருவதுபோன்று யளித்தல் போன்றது.
இப்படம் இப்போது விக்ே
வைக்கப்பட்டுள்ளது.
KOKOO8O88O88O88O88O8O88O88O8O88O8: CKC

மேடையேற்றப்பட்டன. 1556ல் ஜெறோனி - மோஸ் றொட்டிகியூஸ் என்பவர் இத்தகைய ஒட்டோஸ் நாடகங்கள் பலவற்றை இலத்தீன் மொழியிலும் போர்த்துக்கேய மொழியிலும் எழுதினார். வண. அல்வாறிஸ் என்பவர் இந்நாடகங்களை 1658ல் முண்டினியன் என் னும் நாயக்கனைக் கொண்டு தமிழில் மொழி பெயர்த்துத் தென்னகத்தில் மேடையேற்
ý560Tr ř.
முண்டியன் மொழிபெயர்த்த நாடகங் களுள் புனித பாலாம், புனித யோசேப்பு ( St. Barlaam and St. Joseph) 6TGirl GOT முக்கியமானவை. கண்டேலூர் என்னுமிடத் தில், குருத்தோலைப் பெருநாளில் (குருத் தோலை ஞாயிறன்று) இந் நாடகங்கள் மேடையேற்றப்பட்டன. முதலில் மலையா ளத்திலும், பின்னர் தமிழிலும் இவை மொழி பெயர்க்கப்பட்டன எனத் தெரிகிறது. இது வரை கூறப்பட்ட நாடகங்கள் அனைத்தும் கோவாவிலிருந்து தென்னகத்திற்கும், தென் 0 னகத்திலிருந்து இலங்கைக்கும் உடனுக்குடன் b எடுத்துரைக்கப்பட்டன. 16ம், 17ம், 18ம் நூற்றாண்டுகளில் இவ்வாறுதான் நாடகங்கள் ா கோவாவிலிருந்தும்,தென்னிந்தியாவிலிருந்தும்
இலங்கைக்கு வந்தனவெனத் தெரிகிறது.
கலைமுகம், சித்திரை - ஆனி 1992
CCC. CCCCCCCCCCCCCCC:CC
னும் பிரபு தம் குடும்ப பாரம்பரியப்படி உறவினர்கள், நண்பர்களுக்கு கிறிஸ்மஸ் 1843ல் ஒவியர் ஹார்சிலியை ஒரு படம் எல்லோருக்கும் அனுப்பினார்.
க அமர்ந்து விருந்து உண்பதுபோல் நடு இடமாக சிறிய படங்கள். ஒன்று பசித்
மற்றதில் ஆடையற்றோருக்கு ஆடை
டாரியா ஆல்பர்ட் அருங்காட்சியகத்தில் நன்றி தோழன்
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC:
1.

Page 14
இயேசு வழிவாழ சங்
பிறந்தவுடன் இப்பு பிறந்த சில நாளை பிறப்பதையும், இ பிறவியிலே புண்ணி
மானிடராய்ப் பிற மண்ணோடு மண்ை
{ t
மானிலத்தில் நாை மாண்புமிகு நற்செ
சுயநலத்தை மூட்ை சுதந்திரத்தை மேன அயலவரை அன்பே அகிலமெலாம் ஒருமு
அன்பிற்குக் கோயில் அடுத்தவரை நம்ே வன்முறையை எதி வல்லமையை எமக்
உள்ளத்தால் உயர் உயரத்தால், தோ கள், காமம் கொ
கண்ணியமாய் வ
பிறந்தவுடன் சிரக் பரிசுத்த மாதாவி மறந்திவற்றை அ மலராகச் சிரித்த
மரணத்தைத் துக் மன்னுயிரைக் ‹d5፫ பிறந்ததினம், நா பிழையின்றி வா!
12
 
 
 
 

கற்பம் செய்வோம்! x கவிஞர் - செ. குணரத்தினம்
வியில் இறப்பவரும் உண்டு பிலே இறப்பவரும் உண்டு, ]ப்பதையும் வாழ்வினிலே கண்டும் iயங்கள் செய்யாதார் உண்டு
半鲁x+ ந்தபயன் நாமடைதல் வேண்டும் னாகும் நமக்கு எது வேண்டும்? ளவரும் சந்ததியும் போற்றும் யலை நாம்புரிதல் வேண்டும்
-x () - ட கட்டி ஒருபக்கம் வைப்போம் டையிலே பேசுவோர் வாய் தைப்போம் ாடு பேணிமறை காப்போம் தடையின் கீழ்வாழப்ப் பார்போம்
x - - ல்கட்டி மலர்தூவ வேண்டும் பால எண்ணிடவும் வேண்டும் ர்கொண்டு வெற்றியுடன் தாண்டும் கிறைவன் தந்தருள வேண்டும்
女像本 ந்தவனே பெருமனிதனாவான் ற்றத்தால் யார்பெரியோனாவான்? லைவெறிகள் நிறைந்தபே ரூரில் "ழ்பவரார் விடையறியலாமோ?
大●冲 றுக்கப் பட்டாளம் ஒட ன் உளமுடைந்து வாட றியாமல் தாய்மடியில் பாலன் னே! அதை நினைப்போம் நாளும்
盖 ●率 சமென மதித்தயேசு பாலன் க்கவந்த மகிமை பெறுதேவன் bநமது வாழ்வினிலே நாளும் வதற்கு சங்கற்பம் செய்வோம்!

Page 15
நமது ஆயரின் ெ
ஆண்டவராகிய இயேசு வின் பிறப் விழாக்காலம் இது. அனைவருக்கும் நம்பி கையூட்டும் நற்செய்தியை இயேசுவின் பிறப் கூறுகிறது. இவ்வேளையில் இன்றைய கு நிலையையிட்டு நாம் சிந்திக்காமலிருக்க மு யாது. பல்வேறு வகையிலும் பாதிப்புக்கு ளான மக்கள் மனத் தாக்கங்களுக்குட்பட் தத்தளிக்கும் நிலை; விடியலுக்கான அங் லாய்ப்பு; ஆனால் அது எப்படி வரும், எ கிருந்து வரும் என்பது புரியாத வெறுை யான நிலை. இச்சூழ்நிலையில் இயேசுவி பிறப்பு, வாழ்வில் நம்பிக்கையை, துன்ப து ரங்களை எதிர்கொண்டு, தா ங் கி, அை மேற்கொள்ளும் மனோதிடனைத் தரவே6 டும். அதேவேளை சூழ்நிலைகள் எப்படியிரு பினும் அவை நமது ஆன்மீக வளர்ச்சிக் உரமூட்டுவதாக அமைய வேண்டும். மற்ற ரது நன்மை கருதி வாழும் பண்பைக் கை கொள்வதோடு எங்கிருந்தோ வரும் உத களை எதிர்பார்க்காது பாதிப்புக்குள்ளா நமது அயலவர்க்கு நாமே முன்வந்து உதவ மனப்பாங்கை வளர்க்க வேண்டும். நம்ை ஒறுத்து, தியாகங்கள் பல புரிந்து இத்தசை பிறரன்புச் செ ய ல் களி ல் ஈடுபட மிகவு பொருத்தமான - அவசியமான காலம் இ!
 

Jill
சிறப்பாக கிறிஸ்துவின் பிறப்பு விழாக்காலத் திலாவது இத்தகைய மனித நேயச் செயல் களில் ஈடுபட வேண்டும்.
மேலும், நமது சகோதர மறை மாவட் டங்கள் இரண்டு - யாழ்ப்பாணம், மன்னார்அண்மையில் புதிய ஆயர்களைப் பெற்றுள் ளன. அவர்களுக்கு நமது வாழ்த்தையும் வர வேற்பையும் தெரிவிப்பதோடு அவர் களது பணி சிறக்க நமது ஆன்மீக உதவிகளையும் வழங்கவேண்டும். நமது மறை மாவட்டத்தை விட மேற்குறிப்பிட்ட இரண்டு மறைமாவட் டங்களும் மிக மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்டுள் ளன. இத்தகைய சூழ்நிலையில் பணிக்களம் புகுந்திருக்கும் ஆயர்களுக்கும் மக்களுக்கும் இறையருள் வேண்டி செபிக்கவேண்டும்.
நமது மறை மாவட்டம் உருவான நூற் றாண்டு நிறைவைக் கொண்டாட ஆயத்தங் கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். இதுபற்றி நமது திருவருகைக் காலச் சுற்றுமடலில் விளக்கமாகக் கூறியிருந் தோம். இக்காலத்தில் நமது விசுவாசம் புத் துயிரும் புதுவாழ்வும் பெறுவதோடு நமது வாழ்வும் கிறிஸ்துவுக்குச் சான்று கூறும் வாழ் வாக மாறவேண்டும்.
இதே காலப்பகுதியில் காலி மறை மாவ ட்டமும் நூற்றாண்டு நிறைவைக் கொண் டாடுவது குறிப்பிடத்தக்கது. நமது நாட்டில் திருச்சபையின் வளர்ச்சியை இவை உறுதிப் படுத்துகின்றன. இவ்வேளையில் அவர்களுக் காகவும் சிறப்பான விதத்திலே ம ன் றா டு வோம்.
இறுதியாக இறைமக்கள் அ ைன வ ரும் தமது விசுவாசத்தாலும் நற்செய்திக்கியைந்த வாழ்க்கை முறையாலும் இறையரசை வளர்க் கும் பணியில் உயிருள்ள சாட்சிகளாகத்திகழ எல்லாம் வல்ல இறைவன் உ ங் க ைள வழி நடத்துவாராக!
இறைமக்கள் அனைவருக்கும் நத்தார் - புதுவருட வாழ்த்துக்களைக் கூறுவதோடு நமது ஆசீரையும் அளிக்கின்றோம்.
ஆயர் பேரருள் திரு யோசப் கிங்ஸ்லி சுவாம்பிள்ளை திருமலை மட்டுநகர், மறைமாவட்டம்.
13

Page 16
மனித வாழ்வில் பிறப்பும் இறப்பும் இயல் 'னவை. இன்பமும் துன்பமும் தொடரா *வை அதேபோன்று பிரபஞ்ச அமைப்பில் பூமியானது பகலினையும் இரவினையும் கொண்டுள்ளது.இன்றைய பொழுது இருளிலே நிறைவுற்றால் நாளைய பொழுது விடிவிலே Hலர்கிறது. இவை யாவும் இயற்கையின் நியதி. இறைவனின் சித்தம், மனிதரில் முரண்பட சிே+யாது. எனவே அவன் திறம்படத் தன்னை இயைபாக்கிக் கொள்ளல் வேண்டும்.
இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளின் முன்னர் கடும்பணிவேளை கார்கால இருளில் பொழு தொன்று புலர்ந்தது. விடியலின் வரவு கூற புள்ளினங்கள் கண்விழித்த வேளை கதிர வனே கன்னிமரி மடியில் விடியலாய் பிறந் திருத்தான். இது வரலாற்று உண்மை. கிறிஸ்தவரும் அனைவரும் தெரிந்துவைத் துள்ள உண்மை. ஆன்மீக விடுதலையை மானிட விடுதலைக்குள் செருகி மண்ணிலே விதைத்து மனித மனங்களிலே அறுவடை செய்ய அவன் விளைத்தான் அதன் பயன்33 வயதில் மரணம். மூன்று தினங்களில் உயிர்ப்பு.
மீண்டும் ஒரு விடியை
இ) எஸ். ஏ. இருதயநாதன்_
s
14
 

臀
ல நோக்கி
w
றப்பிலிருந்து மனித சமூகத்திற்கு விடுதலை து இறையியலின் பார்வை.
இன்று வருடாவருடம் பிறப்பு விழா றிெஸ்மஸ், ஒளிவிழா, நத்தார் எனப்பல பெயரில் திருவிழாக்கள். பண்பாடாகிப் போன ஒரு விடயம். அர்த்தங்கள் மறந்த பாதும் அந் நாளை மறக்காது நாம் நடத் தும் பெருவிழா. உண்மையில் மார்கழித் நிங்கள் 25 எமக்குக் கொடுக்கும் அர்த்த மன்ன? சிறப்பென்ன? இறைவன் மனித எாகி மண்ணில் பிறந்த நாளா? அல்லது இறைவன் அன்பு, உருவெடுத்து எம்மோடு -றவாட மனிதனான, தினமா? அல்லது மன மாற்றத்திற்கும் புதுப்பிறப்பிற்கும் எம்மை அழைக்கும் நாளா? உண்மையில் பார்த்தால் மற்குறித்த மூன்றுமே சரி. இயேசு இறைவன் இயேசு மனிதன்புதுப்பிறப்பளித்து மனமாற்றம் கொடுக்கும் மைந்தன். அவ்வாறாயின் எமது கொண்டாட்டங்கள் சரிதானா? எமது விழாக் கள் அர்த்தமுள்ளவையோ? உண்மையில் அன்று இடம் பெற்ற பிறப்பு இன்று ஒரு சம்பவத்தின் நினைவு. அந்த நினைவு எம்மில் மாற்றத்தை உண்டுபண்ணுமா?
இன்று நடப்பது போன்று வீட்டைப் புதுப்பித்து அலங்கரித்து, பாலன் குடிசை
பள்ளி மாணவர்களுக்கும். முதி யவர்களுக்கும் நாள் ஒன்றுக்கு 50 மில்லி கிராம் உயிர்ச்சத்து விற்ற மின் தேவை. இந்த உயிர்ச்சத்து நெல்லிக்கனி, கொய்யா. தோடம் பழம், பப்பாளி, அன்னாசி, ஸ்ட் டோபெரி பழங்களில் இருக்கிறது. தோடம்பழங்களில் உள்ள விற்றமின் சத்து ஒரு நெல்லிக்காயில் இருக்கி றது. இதனை மிகுதியாக உண்ணப் |பழகுங்கள் நோயின்றி வாழலாம்.

Page 17
சீனாவில் பல வண்ணங்களைச் கொண்ட கல் ஒன்று உள்ளது அதனை மெத்தையில் வைத்து அதன் மீது படுத்தால் பல்வியாதிகள் | குணமாகின்றன. வழுக்கைத் தலை யில் கூட முடி வளர்ந்துவிடுகிற தாம். பல வண்ணங்களில் கிடைக் கும் இந்தக் கற்களைத் தலையணை யில் வைத்துப் படுத்துக் கொள்ள லாம். இந்த அபூர்வக் கல் தலை யணைக்கு சீனாவில் கிராக்கி மிகுதி யாக இருக்கிறது.
அமைத்து பலகாரங்கள் இனிப்புக்கள் செய் புத்தாடை உடுத்தி, நள்ளிரவுப் பூசைக்கு செல்வதும் மறுநாளில் விருந்து, குடி, உ வினர் உபசரிப்பு, தெரிந்தோர் தரிசிப்பு எ இயந்திரகதியில் அன்றைய தினத்தைக் கழி பதுவா கிறிஸ்துபிறப்பு? அல்லது கையி காசில்லை. ஊரில் அமைதியில்லை. வீட்டி யாருமில்லை. என்ன கிறிஸ்மஸ்? எனும் அ. கலாய்ட்புடன் அன்றையப் பொழுதைக் கழி பதா? எது சிறந்தது? எண்ணிப்பார்க்கையி இவை இரண்டுமே உண்மை கிறிஸ்மஸ் அல்ல அவை வெறுமனே ஒரு பிறந்ததினக் கொன டாட்டம், பகட்டான உலக வாழ்வில் பரிை மிக்கும் ஒரு நினைவு நாள் செயல்பாடு
உண்மைக் கிறிஸ்து பிறப்பு, உள்ளத்தி பிறக்க வேண்டும், இக்கூற்று நாம் பலமுை கேட்டதுதான் ஆனால் அர்த்தம் புரிந்தது எந்த வகையில் கிறிஸ்து பிறப்பு உள்ளத்தி இடம் பெறமுடியும்? இது ஒரு அனுபவே தவிர செயல் இயக்க மல்ல, மாறாக நட தையைத் தோற்றுவிக்கவல்லது. உள்ளம் எ பது ஒரு மனிதனின் உணர்ச்சிகள், மனநிை கள், மதிப்பீடுகள் என்பனவற்றின் ஒட் மொத்த தொகுப்பும் நடத்தைகளுக்கு பொறுப்பானதுமாகும். கண்ணால் பார்ச் இயலாது. உடலில் உறுப்பாக இல்லாதது கிறிஸ்து இந்த உள்ளத்தில் தான் பிறக் வேண்டும். அதாவது மனித உணர்ச்சிகளி மதிப்பீடுகளில் மனநிலைகளில் பிறந்து மணி
i sraš

r
நடத்தைகளில் வெளிக்காட்டப்பட வேண் டும்,
1 .
வேண்டும். தனது நடத்தைகளை சீர்தூக்
உணர்ச்சிகளில் கிறிஸ்து எவ்வாறு பிறக்க முடியும்? மனிதன் தன்னகத்தே கோபம், பயம், மகிழ்ச்சி, துக்கம் எனும் நான்கு முக்கிய உணர்சிகளையும் பால், பழி, காதல், வெறுப்பு. அன்பு எனும் உப உணர்ச்சிகளையும் கொண்டவன். உணர்ச்சிகள் நல்லவை ஆனால் எவ னொருவன் மேற் குறித்த உணர்ச் சிகளில் முதிர் ச் சி இன்றி மனம் போனபோக்கில் ஏதாவது சில உணர்ச் சிகளை மாத்திரம் முதன்மைப் படுத்தி வாழ்கின்றானோ அவன் நெறிபிறழ்வுக்கு ஆளாகிறான், அகபுற அமைதியின்மை, முரண்பாடுகள் மனமுறிவுகள், கொண்ட மனநோயாளி ஆகின்றான். அதாவது ஒருவன் பால் உணர்ச்சியையோ பய உணர்ச்சியையோ முத ன் ைம ய ர க க் கொண்டிருந்தால் அவை அவன் நடத் தைகளில் பிரதிபலிக்கும். அவன் வாழ்வு முழுமையற்றதாகும்.அவன் நடத்தைகள் சமூக வாழ்விற்குப் பொருத்தமற்றதாகும் எனவே அவன் தன் உணர்ச்சிகளை மாற்ற வேண்டும். முதிர்ச்சியை ஏற்படுத்த
கிப் பார்த்து பிழையானவற்றை மாற்ற வேண்டும்.அந்நடத்தைகளை உருவாக்கும் உணர்ச்சிகளை பக்குவப்படுத்த வேண் டும். இதனைச் செய்தால்தான் கிறிஸ்து உள்ளத்தில் பிறக்கமுடியும். அதுவே உண் மையான கிறிஸ்து பிறப்பு, எனவே எவ் வளவுதான் அவன் கொண்டாட்டங்களில் ஈடுபட்டாலும் உணர்ச்சிகளில் மாற்ற மில்லை என்றால் அவனுக்கு கிறிஸ்து பிறப்பில்லை,
மனநிலைகளில் எவ்வாறு கிறிஸ்து பிறக்க முடியும்? ஒவ்வொரு மனிதனும் தனக் குள்ளே பல்வேறு மனநிலைகளை அல்லது மனப் பாங்குகளைக் கொண்டுள்ளான். மனநிலை என்பது ஒரு விடயம் , பொருள், ஆள், கொள்கை, சார்ந்த வையாக இகுக்கலாம். அதேவேளை அது நல்லதாகவோ தீயதாகவோ இருக்கவும்
5

Page 18
முடியும். உதாரணமாக சம்பாதித்தல் எனும் கொள்கை சார்ந்த மனநிலையை எடுத்தால் ஒருவன் ‘நான் நேர்வழியில் மாத்திரமே சம்பாதிப்பேன்’ எனும் மன நிலையைக் கொண்டிருக்கலாம். இன்னு மொருவனோஎந்தவழியிலாதுநான்சம்பா திப்பேன் எனும் மனநிலையைக் கொண்
டிருக்க முடியும். எனவே மனநிலை பொது
வானவை, அவற்றின் தன்மைக் கேற்ப
நடத்தைகளும்தே ர ற் று விக் கப்படும். மேலும் மனநிலை ஒருவரது எண்ணங்
கள் உணர்வுகள், அதற்கான காரணங்
கள் அனுபவங்கள் என்பனவற்றால் உரு
வாகின்றன, எனவே ஒருவன் நல்ல நடத்
தைகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டு
மென்றால் நல்ல மனநிலைகளைக் கொண்
டிருக்கவேண்டும். அவையோ, நல்ல எண்
ணங்கள் உணர்வுகள் அனுபவங்களைக்
கொண்டு உருவாக்கப்பட வேண்டும்.
கிறிஸ்துவும் தன் வாழ்வில் சில மன நிலைகளை வெளிப்படுத்தினார் மனிதன் மதிக்கப்பட வேண்டியவன் அன்பு செய் யத்தக்கவன் அநீதி களையப்பட வேண்
டியது சமத்துவம் அனைவரும் கொண்டி
ருக்க வேண்டியது ஏழைகள், கைவிடப் பட்டார், விதவைகள், பிறரால் கவனிக் கப்பட்டு ஆதரிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் என்பன அவற்றுள் சிலவாகும். எம்வாழ் வில் எந்த மனநிலைகள் உள்ளன? அவற் றில் எவை சமூக வாழ்வுக்கும் கிறிஸ்து வின் மனநிலைகளுக்கும் முரணானவை? எவை சிறந்தவை? என்பனபற்றிய அறி வும் உணர்வும் எமக்கிருத்தல் வேண்டும். அவ்வாறு உள்ள வேளையில்தான் நான் நல்ல நடத்தைகளைத் தோற்றுவிக்க முடியும். எனவே எமக்கு மனநிலை மாற் றம்தேவை. அம்மாற்றத்தில்தான்கிறிஸ்து பிறக்க முடியும். அதனால் கிறிஸ்து எம் உள்ளத்தில் பிறக்க நாம் முதலில் எம் நெறியிழந்த நடத்தைகளுக்குக் காரண மான மனநிலைகளை, குறுகிய கண் ணோட்டங்களை அகற்ற வேண்டும். அதைவிடுத்து இவ்வருடமும் வெறும் ஆடம்பரக் கொண் டா ட் ட ங் களி ல்
16

கிறிஸ்து பிறப்பை நாம் எதிர்கொண் டால் அது வெறும் பித்தலாட்டம். உள் ளம் அசிங்கத்தில் மூழ்கி இருக்க வெளி யில் நாம் நல்லவர்களாக நடிக்கின்றவர் களாக இருப்போம்:
3. மனித மதிப்பீடுகளின் மாற்றத்தில் எவ்வாறு கிறிஸ்து பிறக்க முடியும்? மதிப்பீடு அல்லது விழுமியம் என்பது ஓர் அளவுகோல். மனிதனுள்ளே இருந்து நடத்தைகளைத் தூண்டிவிடும் அகச் சக்தி,எந்த ஒருவிடயத்திலும் முடிவுகாண எடுக்கும் போது குறிப்பிட்ட ஒரு திசை யில் அவன் மனதைத் திருப்பி அத்திசை யின் தன்மைக்கேற்ப முடிவுகளைக்காண காரணமாக இருப்பது இந்த உந்துசக்தி மதிப்பீடுகள் நல்லவை அல்லது தீயவை. இவை பார்ப்பதனால் கேட்பதனால் அனுபவிப்பதனால் ஒரு வ னி ட த் தி ல் உருவாகலாம். பொதுவாக அனைத்து மனிதர்களும் இருவகையான மதிப்பீடுக ளையும் கொண்டுள்ளனர். ஒருவருக்கு முக்கியமான மதிப்பீடுகள் இன்னுமொரு வருக்கு முக்கியமாகத் தென்படுவதில்லை. நல்ல மதிப்பீடுகள் நல்ல நடத்தைக ளையும் தீயநடத்தைகளையும் தோற்று விக்கவல்லன. எனவே நாம் மதிப்பீடு களில் நல்லவற்றைத் தெரிவு செய்து எம்மில் உட் பதித்துக் கொள்ளல் வேண்
டும்.
இயேசுவும் தன்வாழ்வில் மன்னித்தல். அன்புசெய்தல், விட்டுக்கொடுத்தல், தியா
அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த பார் பரா என்ற நீக்ரோப் பெண்மணி கிறிஸ்துவ ஆயர் பதவி பெற்றிருக் கிறார். கல்லூ ரிப் படிப்பற்ற இவர் சிறுவயதில் திருமணமாகி மண விலக்குப் பெற்றவர். இவருக்கு வயது 62. 'திருச்சபைக்குள் புதிய காற்று வீசத் தொடங்கியிருக்கிறது" | இவர் கூறுகிறார்.

Page 19
கம் செய்தல், தூய்மை உள்ளம்,நேர்மை பேணல், சமத்துவம், சகோதரத்துவம்
கொண்டு வாழல் போன்ற உயர் விழுமி
யங்களை அல்லது ம தி ப் பீ டு க ைள க் கொண்டிருந்தார். என வேதான் அவர் நடத்தைகள் முழுமனித சமுதாயத்துக் கும் உகந்ததாய் இருந்தன. அவர் கண் டித்த மதிப்பீடுகள் பழிக்குப் பழிவாங்
குதல், பாரபட்சம் காட்டல், சுயநலம்
அடக்கி ஆளுதல், அநீதி, தண்டித்தல்
பிறரை வருத்துதல் என்பனவாகும். எம் வாழ்வில் இவ்விரு வகையான மதிப்பீடு களும், பின்னிப் பிணைந்து சிக்கலான நடத்தைகளுக்கு எம்மைத் தள்ளிவிடுகின் றன.எனவே எமது உள்ளங்களில் காமஇச் சைகளும்,சாதிமத பேதங்களும், பிரதேச வாதங்களும், சண்டை சச்சரவுகளும் அடிமைத்தனம், அடக்குமுறை, களவு அநீதி, எனும் நெறியிழந்த பண்புகளும் நிரம்பிக்கிடக்கின்றன.
கிறிஸ்து பிறப்பு உள்ளத்தில் என்றால் எவ்வாறு இத்தகைய அசிங்கமான அல் லது அசுத்தமான இதயத்தில் இயேசு பிறக்க முடியும்? எனவே எமது மதிப் பீடுகள் மாறவேண்டும். நல்லவற்றைத் தெரிந்து தீயவற்றை விலக்க வேண்டும். அப்போது நமது நடத்தைகளும் நல்லவை யாக மாறும். கிறிஸ்துவும் எமது உள்ளங்
༔ལ། ཁཕག་ཞལ་ལག་ག། ག། ཁ་ལག་། ག། ཁ་ལག་ལག་ལ་ཚན་
R
வாக்மேனைக் காதில் பொரு மூலம் இசையை ரசிப்பதும் தற்கா காக இருக்கிறது. ஆனால் அது சேதப்படுத்துகிறது. 15 நிமிடம் டால் காதில் நிரந்தரமான சேத களிலிருந்து 115 டெசிபெல்களுக்கு கிறது, அந்த உரத்த ஒலி உள் ச கின்றது, அவ்வாறு அழிந்த செல் வயோதிகர்களை விட வாலிபர்கள் கள்.
LSM LSqM TLiLLLAAASAA MMS LqM Mqq AM TTiLA LT MqqLAL ALALSeMML MLLSLLLAAS T eLSeL Ae SL SMAMAAMAMA

த்திக் கொண்டு சுற்றிவருவதும் அதன் ால இளைஞர்களின் பொழுது போக் தன்னை அணிபவரின் காதுகளைச் அந்த ஒலியைத் தொடர்ந்து கேட் ம் ஏற்பட்டுவிடும். வாக்மேன் ஒலியன் 5 மேல் செறிவுள்ள ஒலி வெளிப்படு 5ாதிலிருக்கும் செல்களை அழித்து விடு கள் திரும்ப வளர்வதில்லை. அதனால் ா விரைவில் செவிடர்களாகி விடுவார்
qSLLA ALL LASLLALLLL LL LALSLAMALA AAA AAAASASATA LALASLqSLLALALASLAqAT AALAALLLLLAAS LMLqSLA ALAqqLALA LSLMA TSqSLLSASAqSLqSLLLT
களில் பிறப்பார். செயல்படுவார். அதை விடுத்து வெளிவேடக்காரர்களாய் நாம் உள்ளத்தைக் கவனியாது உடலையே மையமாகவைத்து கிறிஸ்து பிறப்பைக் கொண்டாடினால் அதுஒரு சாதாரண செயல்பாடே வருடா வருடம் வழமை யாகச் செய்யும் திருவிழாவே.
ஆக மொத்தத்தில் நோக்கில் கிறிஸ்து பிறப்பிற்கு அலங்காரம் ஆடம்பரம் பல காரம், பலவர்ண உடை, உணவு, குடி பானம், தேவையில்லை. நல்ல மனமும் சுத்தமான நினைவும் பக்குவப்பட்ட உணர்வும் பொருத்தமான மனநிலையும் தூயநடத்தையைத் தூண்டிவிடும் மதிப் பீடுகளும் இருந்து விட்டால் போதும். அங்கு மழலையின் ஒசையும் மென் பாதங்களின் பதிப்பும் அன்றே உரு வாகி கிறிஸ்து பிறப்பைக் கொண்டா டும், ஆதலால் உளமாற்றத்தின் காலம் கிறிஸ்து பிறப்பு. நடத்தைக் கோலங் களில் மாற்றம் கிறிஸ்து பிறப்பு.பண் பட்ட சமூக வாழ்விற்கு ஆயத்தம்கிறிஸ்து பிறப்பு எனலாம். இவ்வாறு புதுப்பிறப்பு படைத்திட, அவன் பாதார விந்தங்களில் சரண் புகுந்து பழைய வாழ்வைக் களைந்திடுவோம். அப்போது எம்முள்ளத்தில் நத்தார், குடும்பத்தில் நத்தார் - சமூகத்தில் நத்தார் பிறந்து விடும்.
举
s
7

Page 20
- றெக்ஸ் -
கேள்வி. நமது நாட்டில் ஏறத்தாழ 25 கிறிஸ் தவ திருச்சபைகள் உண்டு இவற்றில் எது கிறிஸ்துவ்ானவர் நிறுவிய உண் மையான திருச்சபை?
பதில்: கிறிஸ்து நிறுவிய சபை எது? கிறிஸ்து ஒரு சபையுமே நிறுவவில்லை. (மயக்கம் போட்டு விழுந்து விடாதீர்கள்) இயேசு யூத மதத்தை விட்டு வெளியேறிப் புதிய மத மொன்றை நிறுவ விரும்பவில்லை. அதனைத் அாய்மைப் படுத்தவும் அதனை முழுமைப் படுத்தவும் விரும்பினார். திருச்சட்டத்தை அழிக்கவல்ல நிறைவு செய்யவே வந்தே னென்று அவர் கூறியதும் (மத் 5117) இறுதி வரை ஜெருசலேம் ஆலயத்திற்கே சென்று தொழுது, இறைவனுக்குப் பலி செலுத்தி செபக்கூடத் தொழுகைகளில் பங்கு பற்றி யமை, ஒரு யூதனுக்குரிய அத்தனை கடமை களையும் நிறைவேற்றி வாழ்ந்தமை இதற் குச் சான்றாகும்.
அதே போலவே யேசுவுக்குப் பின் தொடக்கத்தில் அப்போஸ்தலரும் ஆண்டவ ரின் ஏனைய சீடர்களும், யூதமதத்திலேயே தொடர்ந்தும் தொழுது வந்தனர் என்பதும் அப்பம் பிட்கும் வேளையில் (நற்கருணை வழிபாடு) மட்டும் ஒரு விசேட கூட்டமாக அவர்கள் கூடினர் என்பதும் தெளிவு(அப்2/46) கிறிஸ்தவம் என்னும் பெயர் தொடக்கத்திலே இருக்கவும் இல்லை. புதிய நெறியைச் சார்ந் தோர் என்றே அழைக்கப்பட்டனர்.
தொடக்கத்தில் பலஸ்தீனாவுக்குள் அப் போஸ்தலர்கள் இயேசுவைப் பற்றிப் பிரசங் கிக்க முற்பட்டனர். எனவே முதற்சபைதாய்ச்சபை ஜெருசலேமில் நிறுவப்பட்டது. யாக்கோபு (யாகப்பர்) அதன் தலைவரானர் அவரே முதலாலது பொதுச்சங்கமான ஜெரு சலேம் சங்கத்தின் தலைவருமாயிருந்தார். ( ) இதற்குப் பின் பலஸ்தீனாவிற்கு வெளியே குடியேறியிருந்த யூதர்களுக்கு பவுல்,
ஒரு கேள்வி - ஒரு பதி
18

*ணபாஸ் போன்ற அப்போ ஸ் த லர் க ள் யேசுவே மெசியா எனப் போதிக்க முற்பட் னர். அவர்களது முதலாவது வேதபோதக பணத் தரிப்பிடங்களை உன்னிப்பாகக் கவ த்தால் இது புரியும். யூதர்கள் இயேசுவை ற்றுக் கொண்டிருந்தால் கிறிஸ்தவம் அதற் ள் ஒரு மறுமலர்ச்சி இயக்கமாக அடங்கிப் பாயிருக்கும். ஆனால் அவர்கள் ஏற்றுக் நாள்ளாததினாலும், புற இனத்து மக்கள் ற்றுக்கணக்கில் மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக் காண்டதினாலுமேயே கொரிந்து, எபேசு, ரோமை போன்ற நகரங்களிலே சபைகள் தாபிக்கப்பட்டன. படிப்படியாக அவர்கள் றிஸ்தவர்களென அழைக்க ப் பட் டனர். 'ாமாபுரி அக்காலத்தில் உலகின் தலைநக ாகக் கொள்ளப்பட்டபடியினால் உரோ மச்சபை முதன்மையானதும் முக்கியமான "கவும் கருதப்பட்டது. அன்றிலிருந்து படிப் டியாகப் பல காரணங்களினால் உரோமைச் பை வலுப்பெற்று மத்திய காலத்தில் ஒரு பரும் சாம்ராஜ்ஜியமாக உருவாகி விட்ட தனக் கூறலாம்.
இயேசு தானே புதிய மதமொன்றை ல்லது புதியதொரு சபையினை(கிறிஸ்தவம்ருச்சபை) உருவாக்கவில்லை எனினும் அவ் ரண்டும் அவரது போதனைகளினாலும் ாழ்வினாலும் கவரப்பட்டு அவரை விசுவ த்து வழிபடுவதனால் வரும் மிக இயல்பான ளைவு அல்லது வளர்ச்சி எனக் கூறலாம். தமதமும் அன்றைய உலகமும் இயேசுவை ம் அவரது போதனைகளையும் அவரை விசு சித்தோரையும் வெறுத்து ஒதுக்கியபோதுஇத் னித்துவம் உருவானது எனவும் கூறலாம்.
கலாபனைகளின் பொழுதும் துன்புறுத் ல்களின் பொழுதும் பல்வேறு பின்னணிக லிருந்து வந்த மக்களைத் தன்னகத்தே ணைத்து வைத்திருந்த கிறிஸ்தவம்; மூன் ாம் நூற்றாண்டிற் பண மும், பலமும் குந்த போது பிரிவுக்குள்ளானது. சொத்துக்
~~

Page 21
களினால் பிரிவு, போதனை விளக்கங்களி னால் பிரிவு, பலப்பரீட்சைகளினால் பிரிவு என்று கிறிஸ்தவம் ஒவ்வொரு நூற்றாண் டும் அமீபாக்கலம் பிரிவுறுவது போல பிள வுற்று வந்துள்ளது. இன்று உலகெங்கும் இருநூற்றுக்கு மேற்பட்ட சபைகள் உண் டென்பர். திருவருட்சாதனமாய் விளங்க வேண்டிய சபை இன்று பலம்மிக்க ஸ்தாபன மாய் பரிணமித்து விட்டது. இயேசுவே இன்று தன் மணமகளை அடையாளம் கண்டுகொள் வாரோ சொல்ல முடியாது.
உண்மையான திருச்சபையை அதன் வயதைக் கொண்டோ,பலத்தைக் கொண்டோ அல்லது அளவைக் கொண்டோ அடையா ளம் காணமுடியாது. அதன் ஆராதனையைக் கொண்டோ, அவ்வேளைகளில் விரண்டோ டும் ஆவிகளைக் கொண்டோ அல்லது குண
வாழ்த்துகி
 

மாக்கப்படும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை யைக் கொண்டோ இனங்காண முடியாது. வேதாகம, இறையியல் மேற்கோள்கள், விளக் கங்கள் மூலமும் அதனை நிருபிக்க முடியாது. என் மனதின்படி உண்மையான திருச்சபை உலகில் வாழும் திருச்சபைகளின் பரிமா ணத்துக்குள் முற் றாக அடங்காது. சபைக ளுக்கு வெளியே உள்ள சிலர் உண்மையான திருச்சபைக்குள் (இறையரசு) அடங்குவர். சபைக்குள்ளே இருக்கும் சிலர் அதற் கு வெளியே இருப்பர். மலைப் பொழிவு காட்டும் உளப்பாங்குகளின் படியும், விழுமியங்களின் படியும் வாழ்ந்து இறைமகன் யேசுவில் வாழும் சீடராகத் திகழ்வோரின் கூட்டமே உண்மை யான திருச்சபையாகும். அச்சபைக்குப் பெய ரில்லை, அறிமுகமில்லை, த ைல ைம ய கம் இல்லை, பேராலயங்கள் இல்லை. அது எங் கும் உண்டு. இங்கும் உண்டு. என்றும் உண்டு.
}ன்றோம்
அன்பின் சுடரே அறிவின் கடலே ஞான ஊற்றே விகட கவியே அன்னை மரியாள் அமலோ உற்பவ மறுநாள் தாமே ஒன்பதில் உதித்தீர் இறைபணி யாற்ற இயேசுவின் குருவாய் இருபதாம் நாளில் உம்மைத் தந்தீர்
ஆயராய் வந்து அருள் பாலித்தும் சீலோம் நிறுவி மருத்துவம் தந்தும் தாயாய் நின்று அகதியானோர் அவலம் தீர்த்து வாழ்வு தந்தும் மாட்சி கண்டீர் மனதில் நின்றீர் வாழ்க! வாழ்க! ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஞாலம் சிறக்க ஞாயிறாய் வாழ்க!
- திருமதி. P. சொலமன்.
19

Page 22
• 20 IÚŤąŤrısı 1109osplo ‘5 so 1,9 osog)? -ựcoq. Jisko · @ ( I 与9匈喻—TQ95 @@@@.pngĪ - Toyo@s@ qs@fesso si qi@koso gn g闽司前时遇郎9司ng 丁n寸寸
·• Z - IỮ QÌrısı 4094??ło qi use (f) • sg 19 ° y ‘ą919 49499冷与94追T@“七郡。“御‘可
|oss|||+0 +TJIĠIJI (Î() {
GÐņ|11@@ @op 1,9 ugi gì)&
z661 - 01 - zi lőfuso įgoạőì 19 lysosog yf9ơitogon qoyo @@71ơi
· q1@lungo T.Lo sợ ulio 1,9 uolo) logoo mugọ@-æ | Z661 - 01 - €ILI6s + 0]. – 9 I ooookoon sou urip logo uos@@opaeos@rep | uđiņs iegūtos@s@ışsfē sērssz aľoogi (gorasī£1ņos sąjungo gosố qi@ęqı 199£ųoẾ
ș@@ #ffff 10909ło qe shqigonegos 199ų
|rī£ ©șųosson 00' g dogo uogo · Isso gu-iLỢI (gos un199Ųn 1990.9 1çs mygı
|||||| Ž
20
 
 
 
 

1999gj muse@@@@ 1,9 4,71%) urīg) seyri o pH sıfı)'tı7-ig pri uno — apgro · @@@hotmófi) @@ųooĠ IỮąŤrī0-109@ to urīṇaṁg og som 1099&off 199fe-afge@j qi@oeg?đięgi 1,9 ugno 591/690919 139-ihm úcofnoj igogi igolongo grmã30) * [5949370) 4119 udomoso) 4ırmų,5 Urmaĵo,907
· Hısı 1994?--Tq.
‘q111H/mo@Ġ qirmaoff • • • Lassg) 1, #vo 415 · 19 (g
· 1,909đùapo qi-Tqi qg qig) pljo ự09ğểuaľg)gi (†
o sĩ Joeggo ‘sī udø09$ mųırı(g) @ £9 moufloog) ‘o ‘ Ilaïsg) qīm uspore@g) ựGTg)19%) so ' !!! stog úlfhrig)rmųırı(g) seg újrış) qosmuog) |-GT 1999 urtəgəImqa * R2 (z
(g.
‘qıhtı,ılımış) sı@Zum ususŲsდ9დ9& mỰqğrı uyoqgoq gjason asun losoofī\qso opseș59 @ņırı ışıldıgı ıco 1ęsłe osuosh
Joséjus įsố Lễ uso ugi · Usqokelo)
· 1,9 o į Laïqī rīto) 1çormri (@) logo uoso) sąsao? qe os@rehm ‘41@1909Ġ 889407围圈4q79 @@@·七4月95湖479 qosnaľoof) 199 urīņaffeg qıfloogi 4/1/19$tī£ 胡ggn 占9499闽09遍围计79可喻胸围 ooo @no IỆąją) go giq, đĩ) luoto) 10969???
· @@@H(O)–īgos rígøfteųogo GT I @o@ qsgő qigo?--TugĚto) govoqī g (90,9 ugl sg og qi są @@-Too qøsno 109 giocò giore0H17-a ©Ęs 1@ @@@ 1,9 ugĪ Ō Ō 1,9 ugę@o@ Rehm 4/4) 1909ố qaríH Kfireha 199f@ Rīgā fīdogo uri
· 1,9 ugi fea’wegs —ī£re Norte g , oș@uo@ șigo qp Joo) o 1,9 urmụGT 1990» igolo luogo Ģ Ģrī£G) a'ię919 o qisÐ@@ smo(o) 09@to –ī£egosyo @@@oprtermosi loĝoreg) o 1/51°05′ qigo dỡ sarı-a - qi@@rm (g ș–īgÍsfire q950 @golur, oudsg) an qihm uoceso? UUTI??? 09999@@围响g寸4@@@@@@习99@ ��15; 1909$ işi 19 , qi@@@ ĢIŤ url(g) r7.1909? rșire un Ļegņi 19 i 1 reg)ormg)($ 1,919 iễ
· 1,9 ugi se afgeg; -ı@rto Norto g / rms@vg IŪ1,919 Isoorņihm Tolo) pospaecos q1109 J的JoT-5 Q98388에 fT녀TJ9 %CTOggT9후 역T9的) ��)o.s/resīgo sū1990s) aj 1919 apoeg 1,9 ugĪGI Loạjegão“ LITư31, 1991/1994, resûeg p-iqoĠ đi go ro 19 urnų gilteco igolo qøụog ØG Jang @ uri opti·T·ljoj (poss@@ 4, urīgo

Page 23
qlossomsố sự rơi@g qi@ıçgogi 1999Éıgionoặrı · 5 · 4jos urīg) qørte ogĚ
、4tegggsb*G sggggsg Ģrnges sự gì sẽ sụposo qirmosố 1, o grmųjųo urmaťgoq | Qrğırı 1909 fùq9o sposo se qi@@@ fto 199&ol@ 1ļ994ırmo 09@ @ @ışırı m-tri-insā gழயகிரக ராஜூெE பாடி99 "ரஓெடுெ o grmųjų3 urmaľooơT HITL9??--TTg7 a9ae9qT ©g rngo@-@ mrmo@ 1990erīgse llege 4 ș6)-13 “qısmı909$ IĘ 1919-æநிழிழ9ழுஅை rmgrại đỉne 1,9 ose@-a legeri ‘1994 r.
qisu) L Tių ura ‘qīdī), segă3 Lú sírı sı, Uğog) 4) so si sa IÚŤ -æ af 199ơn@u úlırı –T-Tfte ugi Fısılı9op-TITJI “ 1994/199@@@se Hņaffeg -īrı-ı-ā 199 o Loftog, g) (19 · @g9.gs G-TØło 4/1999@$rmỗ mao09.gĪG)gÍ seqp og afgegis-Tan o u 6.109@@@so anos 657 @@fio u figo 199 un (Tajeg ogsố 1095 £57q11. No 19 og posięgi @pų, o qī£ 6909 un sī£Tu/@ @o@ q. 1
· qi@sẽ –īgyuri qofnoC) 1995īņđĩ09-∞ 1. úrūko igourooprtyg urmaľooqi ngogų rī sīko · @@@@@ plyg? motīveș1999 uso qıHmmɑ95?đỉggi 11. fors= og UngĒĢĒJI 1,9 oșqī qion 1903 torņigools @ (pg Işırı sı.1909dfi)ąpio?!?!? Ş9 (z 661 · I I · I 0) 1,9 ugi qi I 19 so Isl @ s’ocogs Juo qıhıņổūtışı3 #rıılaş-ıąogło
|
nogoło dowolę sąs@@ qs@goosirmaos?” aeg o q@ę preso qisorg (3 o 1/11rī Ķī£1,9 prosiți s-a aj son@l], uri | TT 13T @rnï, 1909 se siqi urte £ (990/91,9 Touổg) prns)- qi ure@@ șqigonogo? -T-Tre Jonas gogapoggio)-Tqi - 090901@@ osaïq'rıc) qi-TŐ qøg 6 - 0 I - z I o qī logo omrī Ķī (109@ @ urno-uri çı o urte so se ? @@loIỆąs 109909(3) qi@so çonargető beoef) u ise soos ‘u-1@@re ugi se-14@ę@gırı sąsẽ mégs 1909đùapo șog se yoree gore-Tlogo do ‘q’ ffirmos)Ġ
• u-1@ştırmų9Foftog girmų9H , 109 u uogo @ņırısı dog 1919 sqsuccesosố qoụogĪ07an qi u sięgiaowo @ § 1999 uol/Ti so ofico 1990 m
o gorgiao@) og 5īņaïeg # 1909 ligi ĝisố
\

‘quo urm@g)rısı@ Ufo@) og gøq91, oc) ș.afgøąffe 的LT&g@ FG*Q94re6 7Fe@塔判 1909$4 felűeo qī£ plugig) 1995 șopfm@ 4Iresītē?Ġ · 1,9 og u-i logo Loe) są į Nog) 49€(§ 4; III (g. IỮ to 4. sto sĩ (3 1991, q. 119 II (119 · 4, Loqoftewe sąsiqi dose ogoș-ı 习岛将可。TT长可。对607“gí 时遇丁9 411/12 #tis? Igo (9954) ugi sĩ qe qf qĒ Ģ @ığırı @ urmg), 95-a Iqoqoso grelo G), TỰI-I-TOE 七月9圆圈m?占岛七回4999@ 9喝g94闽心 @ to sūq, fīdogo un sīlge le Nortes q’ l-14; o golgo qi@logoga sung)ą’G - gotoap se afri@ Toogi 1,9'erși-i Norto dog og ugi 1009 0 1]; qofnfo@agore qigogormsố gresī£ © qÌrte IŤąīrīlg)--Two@ī apgrąırı sır@@fĩaogouri
q7/14/?tī£ o pre so 1991) og rì qī£
·ł771194??--Zigao finoqøo 10909199f@ IỆ qĒĻ. LĪsā 199.199€ qinoqp?(g) ș1991/QĐ so Qïsos o 199çı 1991) og ri ‘quas 1990’ı soğĝi ap Jig) -1996 flø0,9 sog)?Ų9 · 1,919 “ḥTTTTC) (3711 opgewo 11@c) loo Joyri qi i
• No ajo @rī0-7098, qıfısıđù-fi‘ī£ pr- une-insogio 1,9 utnego fios grāŐ Igelse ljósi yo 、たらeggg Fajto soggoo @ @ u oste, quo o apogęIĞ 'gilo 1go po uog)?--1@so qisīgs umgegen (solosiri ufuldgloog), gres? Usq'assaoqp(); q7og 1991/19Ølgo · @@ * seo 19 · 11-iągsgụoo) q719°3’19” u dogo@obĩ · 1994/1@ uogo-aq)so
qız
· Hını 1199?--Ton
- Trāţī£ og gại gì 4, 119 urm ugig) @?ųogoo" 0 0 1 I storių,9 uggì ai repaïsos aïFısıđeg 1,94; 199 go gĒ u úsẽ rī£ © ® Uorsiri orgiri
·49944闽响559 时遇95 ș fi se smrtige smrtigo sąj@Ŭ ńJIsoaff, ugopwi ɖo 5īņi arī ag logo Ti logorec) qiúë p-Toporţire agođùų, o qī 00' 2 se úsố 4/1993, qigog) qiagoș@@ ựcos logosessi u loftop 1990-91çoło 1,99 % qý-Top 4 urī£-ı (b10969? sg) logo úG ựcroso (-īrī-T-E 1,9 osgos Ufo@# 1@luogo o rice paj reass 1,9 oș4)@) 19 of ri q. agnujaj’sẽ rũ afges@ę afro sąjro sąjØJT IŌ
georgirnaeffe 1@@ 1990eko “-ırısı affH ựgo feri Tā rī£) o£ © ® 1çe yn 1969 Igoło 495m (£4,5ē 11 Jorņigolo sąją)($ 49 @ @ mqo‘sẽ ủngo 1999? ņi u.19 fegy 19ego 1ço são feaïsmao09fio
、ト59
| qဗrဗစ္/@၆zng?®1995 qŤ Jo*n-eng了enqīqī) 19 se reg) so o ș07 so I'm
21

Page 24
|vo voco . '-live u ulo), I r-4 119 uglorī£G) - rā-ā (ų91991 Ugog) - a -41f0a009@ : rt-a? cự9@@ Lajq'ajudo@) og · T -4; 19 uu9@ urīg) ' logo 1957 logo uăểg) of ‘V’ - 4119 udømsg) 199,99 Uso(g) + S (XI -progogo@
· : 109f9 u looŋi sírı ş9
· 41109-T-T-ısırlısı o(o) heųoe) weg 4/1995īņIÊ-a đò@ spolufio ysg rmg Ft Igo uç @tī logo? qTg 66 I EFąjįs-7 uoc) șiyogo o ffoo-a 199ụrtodo,95 $rigoo fm@ąjungi
1çossm@gosso £ ©şırı içesi
· @-T-Trısı ise
o ú009-a:
| 36 : 0 I o 70 q- T-Tug ops@unto) sagĒqs u-T
orto IỆrtog z igolonnīgo o qę størı sı içe o 1959 smao 1/11rīg) 1,9 urmựơi sẽ sụoof. || @ 'qızı Jos șIỆurilo) QosqÎu-ı@rts
* 411, 19 iso (3) Trīņūrmino(o) feųoĒC) qø5īgi sírısıų942 reto) ĝ Ĥ uã89· @@ 77@s@ @ @ 4, og) prego urī£ qİĞ o Júre (1909$ 1,959 vàɔVS . qi@ Love???--157 sī£ © qī£rī1,919 y 109@@@@@ųogię fè o Issos re-i Triqī qig) qi@g og qī qių egy ? 19 go o @ ugi meg Ilog figugogo) qofse
· VďOVS, o qī uafg)(31,9 l/sec) ??? jegog)
1,9 uolo) psūqi so og Unrico o©Trīņoșư3 urto qīmē un urmẹgsão agos@ un’ą, at vabo
· rig, '&g) oogoos@s@ 4, 1911194) uralo) o qīstē 1,19 € prelo q1.1,97ī£åều đổ ·ãog)· შრg) 自g4,191||Gorm f(0) teorī1,919 ooooo
1997 THÌ Tīgo@rı(g) sī£ «en 1991, 4, une iseg) Trīsstūrī£ © feụ@@ @ @ u 119 u jie@urno) [f 1959 . VďOVS, 1995 ugïo Lloeg) ‘aple · @@ 109 u ú fe @ &q9ų,9°4′rmųjų5 um lococcos? .497 logouse), -i logo uolo) sąsaoo qo'sı plae
đẹpočeqerieergegooieNorėñoire @@ urnųogo ri qoỹ, đī Ģ) qis@@@rīņsfire 1995 *T&7gé4@49céa母&eLa@增a
Ļ@ ususố 1991 oop@o@ugi megfặ
9) ш9iш9еол
22
 

忽冷 政治家,
辦
'apoo) 10ĵq, uasto) · ng) rấg) o qofte ogĒ
空难 安城判事
喙
必俗 跳
* {{No igogi
IỆaïqĪrio) seascogs @gogo@역「니T9 Ag-「. gògfềo 199īno 09@ @ @ @şırı (g)-trifia’uç figofn sĩ ŋogi og u que unorm po sąją - ugoto) 喻”429 Q9羽可七L围圈g7m吗@gogio @@Ęiri se u so o Jaegså, so smrīgo o 6 de lae odprl ofī ( yo luogorī sūqi um rego eg) o u 119 go foi -- Norte der ogs-ış sự6)rn looooooo (4,102-7-Trīsırnırnovo) seyoso qiaof) HIT@o@olufe frigo dỡ sự urmgogs,
| normee)© qs u -ī gù no
99哈河可。—TB oso ufıO IĜąsąs-ı Loso) qortigo agosa qofteg) útte 199ų994/relo 4 uae @ qørı · sì í se aoge@ * 4/1997 logo Jolo) 1994/1995īņālā-ā g g —ırı----ą į urng gầ> Isoo4, soos ossilo ngɔ o £ (gọrī frao u ring) o 19:54, 1995īņāsō-æ rigo o £109,9 g l aeg) são rm1990.918 o 1,9 og 1995īņI@-a nego o qg førı sı 1ço ouçoso odsou@ 1,9 @@ - so · @@ gregogo@ origo? rmgqs u sĩ QĐại gặ--Ivo
· Normig uqırı sır'são qi -- Tivo 1,9—7 sē–ī un golonges, rn Isĩ qoon 1890.907@@ @@ışırī aplīnơngonoge, gou) || 19 otiso wấều đại sựrı ayerno · @@-@@ mű9 UJohnso9qİ Ç Ģ Ģ Ķırı o qī£ 109@g mố
għa9 og
~~ ~~~~--~ ~ 90 . . ... ;o) · · · · · · · -
GT1gofă, oșųngoại 0 0 0 1 dogo Jo sū199ło
1995mogorgia»ố qø § @--Two ormgqs u 1157 (uoŋɛsɔossy ssəJá o![oqueƆ i essvy qụnoS) IỆ1çeļos (?) ugi smẹ uspođico 1999ĒC) GÌ QĪTIC) qi-TŐ · @o@ qs og griqī nosi og) 4959 u-7411;&g) tı ayeriqizo - qgư3 úg)57 se yoấto) sou úlısı, ıs@ı rito)
„VďOVS,
|faïqī rī0-ig, qi qet! Lai (apugengesage 51) (1959 L (logogo JT 6) 1ąjugoqiqi@ : ğ U-110,9 uglo) soodoo qosi į uo 1994 @ liocesố qosraeg 75 og) qofızı ligi lae q. 44) liege($ 1,9 ugęs@ o@) ugi freef, a’ąfracy-1 coq qiq ugi @@-ig soos reiĝo ĝ u dog ulgogjin qılogo T10 !rešo · @@ too uqaq)19 urn ngefeuisse aos@@o

Page 25
கிழச்கிலங்கையில் - சஞ்சிகைகளின் வர லாற்றில் தொண்டன் ஒரு சாதனையைப் படைத்துக் கொண்டிருக்கின்றான். உங்கள் விழிகள் வியர்ப்புடன் வினாக் கோலமிடலாம் உண்மை இதுதான்.
எதிர்வரும் ( 1993) பெப்ரவரி மாதத்தி லிருந்து 25 வது ஆண்டுக்குள் - வெள்ளிவிழா ஆண்டுக்குள் தொண்டன் நுழைகிறான். இது ஒரு நிறுவனத்தின் சாைைன என்றாலும்கூட நாம் பெருமை அடைவதில் தவறேதுமில்லை. பல நிறுவனங்கள் ச ஞ் சி ைக வெளியீட்டு முயற்சியில் ஈடுபட்டு தாளாமல் க த ைவ மூடிக்கொண்ட நிலையில் தொண்டன் பல நோவுகளைச் சுமந்து கொண்டு தொடர்ந்து இருபத்தியைந்து ஆண்டுகளாக வாசகர்க ளைச் சந்தித்துக் கொண்டிருப்பது பெருமைக் குரியதுதானே! அதே வேளை ஒரு சஞ்சிகை யின் வெற்றிக்கு ஆண்டுகள் மட்டும் அளவு கோல் அல்ல என்பதையும் நாம் புரிந்தே வைத்துள்ளோம்.
"தொண்டனின்" தோற் ற ம், அதன் நோக்கம், போக்கு, வடிவம், தரம் தாக்கம், உருவாக்கம் என்பன ஒர் ஆழ்ந்த விமர்சனத் திற்கு உள்ளாக்கப்படுவது அவசியம். அதை விமர்சகர், வாசகர் ைக களி ல் விட்டுவிடு வோம். இவ்விடத்தில் சில வற் றை நாம் குறிப்பிட்டேயாக வேண்டும்.
‘தொண்டன்" ஒரு சமய அமைப்பின் வெளியீடு. குறிப்பாகச் சொல்லுவதாயின் கிழக்கிலங்கைக் கத்தோலிக்க திருச்சபையின் வெளியீடு. மறைமாவட்ட மக்களின் மறை அறிவுக்கும், கிறிஸ்தவ வாழ்வுக்கும் துணை யாக உருவாக்கப்பட்ட தொண்டன் அதைப் புறந்தள்ளிவிடாது அதேவேளை முழுச் சமூ கத்திற்கும் பயன்படத்தக்கவாறு தன்னைப் பெருப்பித்துக் கொண்டுள்ளது என்பது இங்கே சிறப்பா க க் குறிப்பிடத்தக்கது. இன்று தொண்டனுக்கு ஈழத்தின் பலபாகங்களிலும் வாசகர்கள் உண்டு. அவர்களில் கத்தோலிக் கருமுண்டு. கிறிஸ்தவர்களுமுண்டு. கிறித்த வரல்லாதாரும் உண்டு. இத்தகைய பரந்து விரிந்த சமூகப்பார்வை உலகெங்கும் சென்று நற்செய்கியை அறிவிக்கச் சொன்ன கிறீஸ்து வின் மதிப்பீடுகளுக்கு மாறானதன்று என்
 

விழாவை நோக்கி.
பதே எமது பணிவான எண்ணம். இதைப் புரிந்து கொள்ளாது நாம் கிறீஸ்தவத்தைத் "தொலைத்து விட்டதாகக் கூப்பாடு போடு வோரும் உண்டு; எமது அகலப்பார்வையை வெறும் சமூக, அரசியல், இலக்கியப் பார்வை யாகக் கருதி அநாவசியமாக அதிகமாக எதிர் பார்த்து ஏமாந்து சலிப்படைபவர்களுமுண்டு. எமது எண்ணங்கள் பரந்திருப்பினும் எழுத் துக்களுக்குச் சில வரையறைகள் உண்டு என் பதைச் சிலர் ஏனோ புரிந்து கொள்வதில்லை ஆனாலும் நமது பாதை எதுவென்று தெளி வாகவே புரிந்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஆரோக்கியமான விமர்சனங்களுக்கும், ஆலோ சனைகளுக்கும் நாம் கதவடைப்புச் செய்வ தில்லை.
தொண்டனின் வெள்ளி விழா ஆண்டு இன்னுமொரு வகையிலும் சிறப்புப் பெறுகி றது. நமது மறைமாவட்டம் உருவான நூற் றாண்டு விழாவும், தொண்டனின் வெள்ளி விழாவும் ஒரே காலத்தில் வருவதைத் தான் குறிப்பிடுகிறேன். நூற்றாண்டு விழாவைக் கொண்டாட பாரிய அளவில் ஆயத்தங்கள் நடைபெற்றுவரும்இவ்வேளை தொண்டனும் தனது வெள்ளிவிழாவோடு மறை மாவட்டத் தின் நூற்றாண்டு விழாவுக்கும் தனது பங் களிப்புக்களைச் செய்யத்திட்டமிட்டுள்ளான். வெள்ளி விழா, நூற்றாண்டு வி0ாச் செய்தி கள் நிகழ்வுகள் அவ்வப்போது தொண்டனில் இடம் பெறும். இவைகளை ஒட்டி தொண் டன் மேலும் நான்கு பக்கங்களை அதிகமா கவே சுமந்து வருவான். இதனால் அதிகரிக்கும் பொருளாதாரச் சுமையையும் வாசககர்கள் எம்மோடு இணைந்து தாங்கிக்கொள்ள வேண் டுமென்று வேண் டு கோள் விடுக்கிறோம். இதற்கேற்ப எதிர்வரும் பெப்ரவரித் திங்க ளில் இருந்து தொண்டனின் விலை ஒரு ரூபா வால் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. தனிபபிரதி ஒன்றின் விலை ரூபா ஆறாகும். ஆண்டு சந்தாவில் மாற்றம் எதுவும் இல்லை. வழமை போல் ஆண்டு சந்தா எழுபது ரூபாவாகவே இருக்கும். இச்சிறிய விலை உயர்வை வாசகர் கள் பெரிதுபடுத்தாது வெள்ளி விழா ஆண் டில் தொண்டன் மேலும் வளர தங்கள் ஒத் துழைப்பை வழங்க வேண்டுமெனக் கேட்டுக் கொள்ளுகிறோம். இணைஆசிரியர்
23

Page 26
சர்வதேச இளம் பத்திரிகைய நாடும், சர்வதேச கத்தோலிக்க பத் வது மகாநாடும்.
UCIP 16th Congress and Internationa Conventions
'UCIP 6T60T'uGargil Union of Catholic International Press 6TGIT Li L1(Slb Fri GyGg5+ கத்தோலிக்க பத்திரிகையாளர் அமையமா கும்.
1986ல் புது டெல்கியில் UCP யின் 14வது மகாநாட்டில் கலந்து கொண்டு UCP யின் தோற்றம், வளர்ச்சி பற்றி 1987க் குரிய தொண்டன் சஞ்சிகைகளில் எழுதி யதை நினைவு படுத்திக் கொள்ள விரும்பு கின்றேன். '
1989ல் ஜேர்மனியில் 15வது சர்வதேச கத்தோலிக்க பத்திரிகையாளர் மகாநாடும், சர்வதேச இளம் பத்திரிகையாளர் மகா நாடும் இடம் பெற்றது. உள்நாட்டுப் பிணக் குகளின் காரணமாக என்னால் அம்மகா நாட்டில் கலந்து கொள்ள முடியாது போய் விட்டது.
1986 புது டெல்கி, 14வது UCIP மகா நாட்டைத் தொடர்ந்தே சர்வதேச (கத்தோ லிக்க) இளம் பத்திரிகையாளர் அமைப்பு உருவானது. இவ்வமைப்பு சிறப்பாக இளம் பத்திரிகையாளர்களை ஊக்குவிப்பதற்காக மூன்று வகையான ‘தொடர்புச் சாதன விருதுகளை வழங்குகின்றது.
24
 

ாளர் அமைப்பினது 2வது மகா திரிகையாளர் அமைப்பினது 16
* எஸ். லோகநாதன்
Network of Young Journalists 2nd world
1. தேசிய தொடர்புச் சாதன விருது.
(Media in your Country Award) 2. கண்டத்திற்கான தொடர்புச் சாதன விருது. (Media in your Cotinant Award) 3. சர்வதேச தொடர்புச் சாதன விருது.
(International Media Award)
1989ல் இளம் பத்திரிகையாளர் அமைப்பு வழங்கிய விருதுகளில் எம்நாட்டிலிருந்து திரு. சம்பத் பெரெரா ‘தேசிய தொடர்புச் சாதன விருதினை ப் பெற்றார் என்பதை யும் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட விரும்புகிறேன்.
இவ்வகையில் 1992க்கான விருதுகளில் தேசிய தொடர்புச்சாதன விருதுகளில் எம் நாட்டினது தேசிய தொடர்புச் சாதன விரு தினை யான் பெற்றேன். இதனால் மேற்படி மகாநாடுகளில் கலந்து கொள்ளும் வாய்ப்புப் பெற்று இவ்விரு மகாநாட்டு அனுபவங்க ளைப் பகிர்ந்து கொள்ள விழைகின்றேன்.
எனக்கு இவ்வகையான ஒரு விருது கிடைப்பதில் “தொண்டன்" பத்திரிகைத் துறையும் "புதிய உலகம் கத்தோலிக்க நிகழ்ச்சியும் ஆதாரமாக இருந்தது என்ப தையும் இவற்றில் ஈடுபட அதிகளவில் ஊரக் கம் கொடுத்த மலர்வேந்தனுக்கும், அருட்திரு C. P. இராஜேந்திரம், அருட்திரு. றொபட் கிங்ஸ்லி ஆகியோர்களுக்கும் இவைகளில் தொடர்புகளை ஈட்டித் தந்த இயேசுசபை இளைஞர் ஆய்வு நிறுவனத்தின் (The Jesuit & Institute & youth Concerm) g)u áG6örff, அருட்திரு. போல் சற்குணநாயகம் அவர் கட்கும் சிறப்பாக எமது ஆயர் அவர்கட்கும் என் மனம் உவந்த நன்றியைத் தெரிவித் துக் கொள்கின்றேன்.

Page 27
பிரேசில் தூதுவராலயம் எம்நாட்டி இல்லாத காரணத்தினால் மகாநாட்டிற்கா எனது பயணம் மிக நீளமானதும் கூடி அனுபவங்களைப் பெற்றுத் தந்தது என் சீதையும் பெருமையுடன் கூறிக் கொள்கி றேன். இவ்வகையில் சுவிற்சலாந்து, பிரான் ஆகிய நாடுகளில் தங்கியிருக்கக் al வாய்ப்புக்களையும் பெற்றேன்.(சுவிற்சலாந் பிரான்ஸ், பிரேசில் ஆகிய நாடுகளினது சி பம்சங்களைப் பின்னர் விரிவாக எழுத விரு புகின்றேன்)
பிரேசிலின் சர்வதேச விமான நிலைய களில் ஒன்றான சாவோ - பவுலோ (Sa Paulo) விமான நிலையத்தில் செப்ரெம் 19ந் திகதி கால்ை 7.30 மணிக்கு வந் இறங்கினேன். எ ன் னுடன் UCP யி பொதுச் செயலாளர் அருட்திரு. வுருனே கோல்ற்ஸ் அவர்களும் பயணம் செய்தா
மகாநாட்டுக்கு வருகை தந்தவர்கை வரவேற்க பிரேசில் கத்தோலிக்க பத்திரி யாளர் அமைய உறுப்பினர்களில் ஒரு கு வினர் விமான நிலையத்தில் செப்ரெம்பர் 1 திகதியிலிருந்து காத்திருந்தனர். உலகெங்கு இருந்து வரும் உறுப்பினர்களை அழைத்து செல்ல விசேட பேரூந்துகள் ஒழுங்கு செ யப்பட்டிருந்தன.
மகாநாடுகள் கம்பஸ் டி ஜோ ர் ட (Compos de Jordao) GTGârgo Lól-36ão golpi செய்யப்பட்டிருந்ததால், அங்கு செல்வ கான பிரதான சாலை ஊடாக அமைந்துள் முக்கியமான இடங்களைத் தரிசிக்கும் வ6 யில் விமான நிலையத்திலிருந்து 40 ே கொண்ட குழுவினரை, ஒவ்வொரு பே தும் ஏற்றிக் கொண்டு, கம்பஸ் டி ஜோர் நோக்கிப் புறப்பட்டது.
sbLusio Lq GgrTfils (Compos De
Jorda கம்பஸ் டி ஜோர்டா எனட்படும் இட சாவோ - பவுலோவிலிருந்து வடக்காக 1 கி. மீற்றரில் அமைந்துள்ளது. ரியோ டி ஜெ ரோவிலிருந்து 359 கி. மீற்றர் தூரத்தி உள்ளது. இது கடல் மட்டத்திலிருந்து 16 மீற்றர் உயரமான “மன்ரிக்கியூரியா" (M:

டில்
tu rt.
}ன்
tly ģ» றப் ரும்
பங்
"חj_ ந்து ன்
TT
შ)ტ5
8 is நம் துச் Fu
கு தற்
't ଜt
Uri
ரூந்
O)
- ம்
84
தில் 28 anti
queria) மலைத் தொடரில் உள்ள மேட்டு
சர்வதேச கத்தோலிக்க பத்திரிகையாளர்
நிலமாகும். மிகுந்த குளிரான காலநிலையைக் கொண்டது. உல்லாசப் பயணத் துறையின் பிரதான நகரமாகவும் காணப்படுகிறது. நகரில் எங்கும் பிரதான வீதிகளில் கொட் டல்களும் விடுதிகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மகாநாட்டிற்காக பல கொட்டல்கள் மகா நாட்டுப் பிரதிநிதிகளுக்காக ஒதுக்கீடு செய் யப்பட்டிருந்தன. மகாநாட்டு மண்டபம் நகரிலிருந்து 12கி. மீற்றர் தூரத்தில் அமைந் திருந்தது.
செப்ரெம்பர் 19, 20, 21, 22 ஆகிய தினங்கள் சர்வதேச இளம் பத்திரிகையாளர் மகாநாடும் செப்ரெம்பர் 23 தொடங்கி 27ந் திகதி வரை சர்வதேச கத்தோலிக்க பத்திரிகையாளர் மகாநாடுமாக நிகழ்ச்சி நிரல் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருந்தன.
சர்வதேச இளம் பத்திரிகையாளர்
மகாநாடு (International Network fo Young Jounalists world Convention)
சர்வதேச இளம் பத் திரி ைக யா ளர் அமைப்பு ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல்
அமையத்தின் (UCIP) அனுசரணையின் கீழ் தான் இயங்குகிறது. இதன் காரியாலயமும் ஜெனிவாவில்தான் உள்ளது
உலகின் 97 நாடுகளிலிருந்து 1400 இளம் பத்திரிகையாளர்களை இவ்வமைப்பு கொண் டுள்ளது.
சர்வதேச இளம் பத்தி ரி ைக யா ள ர் அமைப்பின் உலகமகாநாடு செப்ரெம்பர் 19ந் திகதி மாலை இரவுணவுடன் ஆரம்பமானது. சுயேச்சையான கருத்துப் பரிமாற்றம், பிரதி நிதிகளின் அறிமுகம், நட்புறவு, தொடர்பு இவற்றிற்கு இந்தநாளும், அடுத்த நாளும் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருந்தன.
இம் மகாநாட்டிற்கு 70 ற்கும் மேற்பட்ட நாடுகளிலிருந்து 250க்கும் மேற்பட்ட இளம் பத்திரிகையாளர் சமூகமளித்திருந்தனர்.
செப்ரெம்பர் 20ந் திகதி காலை 10.00 மணிக்கு கம்பஸ் டி ஜோர்டா ஆளுநர்
25

Page 28
gìL-399 sh 6IT (Govenor Palace) -ga)uş9 ả) கூட்டுத்திருப்பலி இடம் பெற்றது. ر
கூட்டுத்திருப்பலி தாவுத்தே (Tavute) ஆயரின் தலைமையின் கீழ் இடம்பெற்றது. திருப்பலி போர்த்துக்கீச மொழியில் இடம் பெற்றது. திருப்பலியின் போது பாடல்கள் இடம் பெறும் போதெல்லாம் கைதட்டல்கள்
உயர்விலும்
கடந்த ஒக்டோபர் மாதத்தில் அமெரிக்கா வில் மறைந்த நகைச்சுவை நடிகர் சார்லி சப் லினின் கலையுலகப் பங்களிப்புத் தொடர் பாக ஒரு விழா நடந்தது. ஏனெனில் இம்மா தத்திலேயே சப்லின் மொத்த உலகிற்கும் பேப்பஸ்" (Purpose) திரைப்படத்தின் மூலம் அறிமுகமானார். இவ்வேளையில் அவர் வாழ் வில் நடந்ததான சம்பவமொன்று வாசகர்க ளுக்குப் பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது:
"சார்லிசப்லின் பிரித்தானியாவிலிருந்து அமெரிக்காவுக்குச் சென்று பல வருடங்களாகி விட்டன. இப்போது அவர் புகழ்பெற்ற நடி கர். அந்தத் தகுதியிலும் அவருக்குத் தான் பிறந்து வளர்ந்த ஊரைப்பார்த்துவிட வேண் டுமென்ற ஆசை வெளிக்கிளம்ப நெருங்கிய நண்பனொருவனுடன் பிரித்தானியாவிற்குக் கிளம்பி வந்துவிட்டார். பிரித்தானியா வந்த போது பிரமாண்டமான வரவேற்பும், ஐந்து நட்சத்திரக் கட்டிடத்தில் தங்கவும் ஏற்பாடு செய்தார்கள். பத்திரிகை நிருபர்களினதும், புகைப்படப்பிடிப்பாளர்களினதும் காலடியோ சைகள் தேய்ந்ததின் பிற்பாடு, “சப்லின் நண் பரை அழைத்துக்கொண்டு கட்டிட்த்தின் பின் புறவழியாக வண்டியொன்றை வாடகைக்கு அமர்த்தி, நகரின் பிற்போக்கான ஒரு இடத் திற்குச் செலுத்தச் சொன்னார்.
ஒரு இடம் வந்ததும் நண்பரிடம் "இது தான் நான் பிச்சையெடுத்த இடம்” என் றார். நண்பருக்கோ வியப்பு, "சிப்லினோ" பழைய நினைவுகளில் ஊறிப்போனவராக இன்னுமோர் இடத்தைக் காட்டி "இங்கே
26
函
இறைவ
GT

மல்லிய நடனங்கள் அமைந்திருந்தன. தேவேளை சமான (அன்பு) முத்தப் பரி ற்றங்கள் கணிசமானளவு இடம்பெற்றன. திருப்பலியைத் தொடர்ந்து மதிய உண ற்காக இளம் பத்திரிகையாளர்கள தத்த
து கொட்டல்களுக்கு விரைந்தனர்.
(தொடரும்)
ாழ்விலும் ன்
“ன் குளிரின் விறைப்பில் பல குழந்தைக டன் ஒதுங்கிக் கிடந்தேன்" என்றார். ட்க நண்பருக்கோ கண்களில் நீர் திரை ட்டது. "இதோ நாங்கள் வசித்த வீடு" ன இன்னுமோர் குடிசையைக் காட்ட நண் | நக்குத் தலைசுற்றியது. "சப் லினோ" தாடர்ந்து "என்னுடைய தாயார் நோயுற்று வத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த ாது நானும் என் சகோதரனும் முன் தவைப் பூட்டியே வைத் தி ரு ப்போப் ரையே உணவாகக் குடித்துவிட்டு யன்னல் ழியாக இறங்கிப் படுப்போம், ஏனெனில் ட்டுக்காரனுக்கு வாடகை கொடுக்க எங்க க்கு வழியில்லை, அவன் முன்பக்கம் பார்த் விட்டு யாருமில்லையென எண்ணிப் போய் டுவான்’ கேட்ட நண்பர் கண்களிலிருந்து ண்ணிர் வடிந்தது.
உடனே 'சப்லினும் கண்கலங்கியவாறு ஆனாலும் அப்படியான நிலையில் வாழ்ந்த ன்னை இறைவன் இப்படி உயர்த்தி வைத் ருப்பதையெண்ணி அவரை நன்றியுடன் னைக்கிறேன்" என்றார்.
வாழ்க்கை எனும் அச்சாணியில் துன்ப ம், இன்பமும் சகடச்சக்கரம் போல மாறி ாறி வருவதை அன்று ‘சார்லிசப்லின்" ணர்ந்திருந்தபடியால் இறைவனை தாழ்வி ம் வாழ்விலும் நினைத்து உயர்ந்தார். தில் இறைவனை நினைப்பது தொடர்பாக மது பங்களிப்பு எவ்வளவில் உள்ளது என் நானதொரு நியாயக் கேள்வியை நமக்குள் மே கேட்டுக் கொண்டால், தற்கால சூழ் லையில் எத்தகைய பதிலை அளிப்பவர்க ாக இருப்போம்!? * சுரேஷ்

Page 29
அமலாவுக்கு எல்லாம் ஆச் சரியமாகவேயிருந்தது. ஜஸ் ரின் தானா இப்படிப் பேசுகி றான் என்றொரு சந்தேகம். இருந்து இப்படியொரு அருமையான சந்த ர் ப் பத் தைப் பயன்படுத்தி அவனைத் தன் எண்ணத்திற்கு இசைய ைவத்து விட வேண்டும் என்று
ஜஸ்ரின் ரொம்ப நன்றி. இப்பதான் என் வாழ்க்கை யில் எங்கோ தூரத்தில் ஒரு ஒளி தெரிவது போல் ஒரு உணர்வு.
*உங்களிடம் ஒன்று கேட் பேன் செய் வீர்களா..? என்ன. உடனேயே திரு மணம் செய்யச் சொல்லியா. சீ. நோ. நோ. நோ ஏன் உங்கள் எண்ணம் இப் படிச் செல்கின்றது. உங்
56e எப்படி அழைப்ப தென்றே தெரியவில்லை,
"ஜஸ்ட், ஜஸ்ரின்" * அப்பா நீங்கள் ஒரு புது
விதமான மனிதர்.
"எபவ் த அவறேஜி.
எண் ணம் ட
"அப்படியிரு என்றுதானே கூறுவாய்"
“பகிடியை கூறுங்கள் ஜஸ் செய்வீர்களா.
நிச்சயமாக செய்வேன்.
அப்பப்பா. கூட அசைத் போல் இருக்கு தனை அசைட் சுலபமல்ல. ே எனக்கு இந் மேல் ஆசை எஞ்சிய வா சோகத்தில் மு என்றா. இ இதயமே கிை இருக்கு. என்ே அன் பை ச் என்ன குறைந் இந்த ஆளே மனதுக்கு ஏே பரவாயில்லை லாம் பற்றி காலம் கடந்து எதற்கும் ே போம். என்று 6Tr il
 

- lo
രക്രി? மட்டும் பெரிது. க்க வேண்டும் நீ அடிக்கடி
விட்டு விட்டுக் ரின்.
5. இந்த மனி பது அவ்வளவு பாயும் போயும் த ம னி த ன் வந்ததே. என் ழ் க் ைக யும் டிய வேண்டும் |ந்த ஆளுக்கு டயாது போல் மேல் கொஞ்சம் செலுத்தினால் ந்து விடும். st- பேசவே தா செய்யுது.
இனி இதெல்
С3 ш гт 83 ф, 5 து விட்டது. ம்! கட்டுப் பார்ப் று நினைத்தவ
டைய குமரனென்று அறிக்கை
ஜஸ்ரின் நீங்கள் சர்ச்சுக்கு வரவேண்டாம் சுவாமியை யாவது சந்தித்துப் பேசலாம் அல்லவா..?
"பேசி.
"அவரின் ஆசீர்வாதத்தைப் பெறலாம் ஜஸ்ரின் நான் இன்று இவ்வளவு நிம்மதி யோடு வாழ்வதற்குக் கார ணமே எனது ஜெபமும் சுவா மிமார்களின் ஆசியுந்தான்.
"இயேசுவானர் தேவ னு
பண்ணுகிறவன் எ வனோ அவனில் தேவன் நிலைத்தி ருக்கிறான். அவ்னும் தேவ னில் நிலைத்திருக்கிறான். "யோவான் அதிகாரம் நான்கு பதினைந்தாம் வச னத்தைச் சற்று வாசித்துப் பாருங்கள். இந்தா ங் கோ பைபிள். `
ஜஸ்ரின் அவளை ஆச்சரி யத்தோடு நோக்குகிறான்.
"அப்போ நீ இது வ ைர படித்துக் கொண்டிருந்த து பைபிள்!.
ஆம். அது த ர ன் என் நண்பன் . என் வழிகாட்டி அதனாற்தான் உங்களுக்கும் ஒரு வழிகாட்டி தேவை என் கிறேன்.
நோ அமலா. வழி கா ட் ட வேண் டி ய நேரம் தவறி வி ட் ட து இப்போ நான் செல்லும் வழி அதாவது எனக்குக் பட்ட வழி சரியோ தவறோ நான் அது நீட்டுக்கு நடக் கக் கடமைப்பட்டுள்ளேன், அதை என்னால் மாற்ற முடியாது. மாற்றும் உரிமை யும் எனக்குக் கிடையாது.
நீங்கள் கூறுவது ஒன்று மாக எனக்குப் புரியவில்லை.
எனக்கு
காட்ட
27

Page 30
புரிகிற கால ம் வரும் போது புரியும் என்று உனக் குப் பலமுறை கூறியுள்ளேன். ஆமாம்! எங்கட பெரிய கிளாக்கரிட மகனைப் பிடித் தது போல எத்தனையோ பேரைப் பிடிக்கிறார்கள். அதிர்ஷ்டசாலிகள் வெளியே விடுவிக்கப்படுகிறார்கள். துர திர்ஷ்டசாலிகள் உள்ளேயே மரித்துப் போய் விடுகிறார் கள். இது எனது சுவிஷேசம். ஜஸ்ரின் பிளிஸ் நீங்கள் சர் ச் சு க்கு வரவேண்டாம் சுவாமியிடமும் போக வேண் டாம். ஆனால் தயவுசெய்து எமது மதத்தைக் கேலி செய் யாதீர்கள்.
அமலா. யூ ஆர் மிஸ் ரேக்கன். ஆமாம் என் அர்த் தத்தை நீ தப்பாக விளங்கி விட்டாய். நான் கோயிலுக் குப் போவதில்லை. ஆனால் கிறிஸ்துவின் மேல் எனக்கு உன்னைவிட அதிக நம்பிக்கை
வாதம். நான் வெளியே இருந் தபடி கிறிஸ்துவைப் பிரார்த் திக்க என்னால் முடிகிறது. அவரை நான் விசுவாசிக்கின் றேன். ஆனால் அவரிடம் எதையும் எதிர்பார்த்தல்ல.
"மை கோட். எனக்கு இவ்வளவும் போதும் ஜஸ்ரின். நீங்கள் சர்ச்சுக்கும் வரவேண் டாம். சுவாமியிடமும் போக வேண்டாம். உண்மைக்கிறிஸ் தவராக வாழ்ந்தால் அதுவே போதுமானது.
"சரி. அமலா. இப்ப நம்ம சப்ஜெக்டை மாற்று வோமா..?
ஒ. கே. ஜஸ்ரின். நான் கூறவந்தது என்ன வென்றால் இப்ப நம் நாடு
இரு க் கி றது என்பது என்
போகிற போ. தால் மற்றவர் செய்வதுபோல் என்னையும் ை என்னை உன்ன (upg-til Drt 9 DG
உங்களை கைதுசெய்ய ே இப்போ எ ணம் கூறிக் ெ செய்கிறார்கள் லாம் ஆட்கை தபோது சுவா கேட்க என்ன சொன்னார்கள் தின் பேரில் எ *அதன் டே யும் சிலவேலை சென்றால்.
உங்களுக்கு நல்லது வாயில் 9l DGT... . பிக்கை வீண்ே ஆனால் வாழ் எதையும் எதிர் டும். அப்போ காது.
உங்களை மாட்டார்கள். உங்களுக்காக நான் ஆண்ட6 டுகிறேன்.
அமெரி சம் பெண் அடைந்து மாகாத ெ ரிக்காவில் கள் அதெ வைத்துக் கோள். இ அதிபர் பு தலைமை
28

க்கைப் பார்த் களைக் கைது தற்செயலாக கது செய்தால் எால் விடுவிக்க
Drt...? எ தந் காகக் வண்டும் . Tajga) (Tb 35TT காண்டா கைது நேற்றெல் ளக் கைதுசெய் ாமி காரணம் ' éᎦ5 fᎢ ᎠᎢ Ꭽ00Ꭲ ᎥᏂ ". சந்தேகத் ன்றார்கள். பரில் என்னை ா ெகா ன் டு
ஒருநாளும் வரவேவராது. . உனது நம் பாகக் கூடாது. க்கையில் நாம் பார்க்க வேண்
கவலையிருக்
நிச்சயம் பிடிக்க ஏ னெ E ல் நாள்தோறும் பனை மண் டா
அப்போ. அதிலும் சுய நலந்தான். சரி தற்செயலா கப் பிடித்து வி ட் டா ர்கள் என்று சொல்வோம். நீ என்ன செய்வாய்.
கர்த்தரிடம் ஒடுவேன். நீ சுவாமியிடம் ஒடுவேன் என்று கூறியிருந்தால் அதை நான் ஒத்துக் கொண்டிருப் பேன். ஏனெனில் சுவாமி தான் உடனடியாக வருவார்
‘சரி அந்தப்பேச்சை விடு ங்கள். எப்படியாவதுஉங்களை விடுவிக்க என் உயிரைக்கொடு த்தாவது முயற்சிப்பேன்.இது சத்தியமான வாக்கு ஜஸ்ரின். "எனக்குத் தெரியும் அம நீ எனக்காக உயிரை யும் கொடுப்பாய் என்பதை நீ கூறுமுன்பே நான் அறிந்து வைத்திருந்தேன். இருந்தா லும் நாம் எவ்வளவு விசு வாசிகளாக இரு ந் தாலும் எமது வாழ்க்கையில் சில விட யங்கள் எம்மையும் மீறி நட ந்து விடுகின்றன. அதனாற் தான் அப்படி ஒன்று நடந் தால் என்றேன்
"ஜஸ்ரின் பிளிஸ் என் மன தைக்குழப்பாதீர்கள்.
"யூ ஆர் வெறி சென்சிற் றிவ் அமலா நான் நடந்தால்
6) T.
க்காவில் ஆண்டுதோறும் 10 இலட் கள் திருமணம் ஆகாமலே தாய்மை விடுகிறார்களாம். இதனால் திருமண பண்களுக்கென்று ஒர் இயக்கம் அமெ தோன்றியிருக்கிறது. "நல்ல நண்பர் திருமணத்துக்குப் கொள்ளுங்கள் என்பது இதன் குறிக் தன் தொடக்க விழாவுக்கு அமெரிக்க ஷ்ஷின் மனைவி பார் ப ரா புஷ்
ல்லாம்
தாங்கினார்.
பின்பு

Page 31
என்றுதான் கூறினேன். சில வேளை நடக்காமலும் விட லாம். அப்படி நடக்கும் பட் சத்தில் ஒரு சில விடயங்களை பற்றி உன்னோடு கலந்தா லோசிக்க விரும்புகிறேன் உனது பங்களிப்பை எதிர்பார் க்கிறேன். ஏனெனில் எனக் குப் பெற்றோர் இல்லை. உட ன் பிறப்புக்கள் என்று எவரும் இல்லை, உறவினர் ஒருவர் இருவர் உள்ளார்கள். அவர்க ளும் தேவை நோக்கி வருபவ ர்கள் என்னைப்பற்றி அக் கறை கொள்ளத் தற்போது உன்னைவிட எனக்கு வேறு யாருமில்லை என எண்ணுகி றேன்.
ஜஸ்ரின் !. நான் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி. இன்றுதான் அதாவது இந்த நிமிடம்தான் உங்கள் உள்ளத்தை என்னால் சரியாகப் புரிய முடிந்தது. நீங் கள் கூறியநேரம் இப்போது தான் வந்திருக்கிறதுபோலும் நான் ரொம்பவும் பாக்கிய சாலி. இனி எனக்கு என்ன நடந்தாலும் அதையிட்டு நான் கவலைப்படப்போவ தில்லை. நீங்கள் எதையும் என்னுடன் பகிர்ந்து கொள் ளலாம் ஜஸ்ரின்.
"ஒ. கே. நான் உங்களு க்கு ஒரு அன்புளிப்பு சற்று முன் த ந் தே ன் அல்லவா? தயவுசெய்து முதலில் அதைத் திறந்து பாருங்கள்.
ஏன் ஏதாவது தின்பண் டமா? சரி இருவருமே பங் கிட்டுக் கொள்ளலாம்.
ஜஸ்ரின் சிரித் தா ன். அ ம லா பொட்டலத்தை எடுத்து விரித்தாள்.
அதற்குள் உணவுப் பதா
..
ர்த்தத்துக்கு பத்திரங்கள் வைக்கப்பட் அவள் ே அவனைப்
விரித்து உயில்க மளித்த அணி வும் மரியா 6 எடுத்து வி விட்டு அவற் அவன் மடி இதெல் ரின். எனக் பமாக இரு உனக்கு
புரிவதில்லை
வள்தானே. றைக் கையி: சம்படித்துப் பிளிஸ் படித்
மாவி அப்போது அனைவை குதிரைை பார்த்துக் முன் செ வும் அை முடியாத என்று எ
அருகில்
ந்த திை କୋt୮Tର୍ଦt .. s)
யைக் கடி ணம் கேட் திசையில் னிருப்பை யைச் சூ தும் அது
இை அடங்கா பினால் கொள்ளு

}ப் பதிலாக.சில சுருளாகக் கட்டி டிருந்தன. கேள்விக்குறியுடன்
untrřšg5 T Git. 'ப் பாரன் அமலா ள் போற் தோற்ற வற்றை அவள் மிக தையோடு கையில் ரித்துப் பார்த்து ற்றைப்படார் என மீது போட்டாள். லாம் என்ன ஜஸ் கு எல்லாம் குழப் க்கிறது என்றாள். எளிதில்எதுவுமே ஸ்த்தான் நீ படித்த .அப்ப ஏன் அவற் ல்எடுத்துக் கொஞ் பார்க்கக்கூடாது துப் பார் அமலா.
T
ரன் அலெக்சான்டருக்கு 12 வயது இருக்கும். அரண்மனைக் குதிரை ஒன்று மிரட்சியினால் ரையும் அலைக்கழித்தது. வீரர்கள் பலர் அக் ய அடக்க முயன்றும் முடியவில்லை. இதைப் 1 கொண்டிருந்த சிறு வ ன் அலெக்சான்டர், ன்று குதிரையைத் தான் அடக்குவதாகக் கூற னவரும் சிரித்தனர்.
குதிரையை இச்சிறுவனாலா அடக்க முடியும்? ள்ளி நகையாடினர். சென்று குதிரையை அது நின்று கொண்டிரு சயினின்று அதன் எதிர்த்திசைக்கு உடனே குதிரையும் அடங்கியது. இந்நிகழ்ச்சி ண்டு மலைத்த சிலர் அலெக்சான்டரிடம் கார ட்ட டொழுது குதிரை சூரியனுக்கு நேர் எதிர்த் நின்றிருந்த தால் அதுதன் நிழல் தனக்கு முன் தக் கண்டு மிரண்டு இருந்ததாகவும் குதிரை ரியனை - அதாவது ஒளியை நோக்கித்திருப்பிய அடங்கப் பெற்றதாகவும் கூறினான். ரவன் ஒளி என்றறிந்து நாம் மனம் என்னும் த குதிரையை அவ்வொளியை நோக்கித் திருப் அது அ ைம தி யு று ம் என்பதனையும் புரிந்து
தல் நன்று.
ஆண் ட வரே . இது என்ன கொடுமை. உங்கள் சொத்துக்களை எல்லாம் என் பெயருக்கு மாற்றி எ மு தி விட்டீர்களே இதை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்.
*இவற்றுக்கெல்லாம் இனி நீ தான் உரிமையாளி முடி யாது.முடியாது ஜஸ்ரின்.
பிளிஸ் என்னை வற்புறுத் தாதீர்கள்.
"பட் வை. ஏன் மறுக்கி றாய் அமலா . இதற்குப் போய் யாராவது மறுப்புத் தெரிவிப்பார்களா" எனக்கு வேண்டியது,நீங்கள். நீங்கள் தான் ஜஸ்ரின். நொட் திஸ் வெல்த் எனக்குச் சொத்து வேண்டாம்.
-தொடரும்
வீரர் பலரால் அடக்க
சிறுவனோ குதிரையின்
திருப்பி

Page 32
எதிர்வரும் 1993ம் ஆண்டில் எமது மறை மாவட்டம் திருகோணமலை மேற்றி
நுாறாவது ஆண்டின் நிறைவினைக் கொண் டாட எண்ணியுள்ளோம். 1893 -ம் ஆண்டு ஒகஸ்ட் 25ம் திகதி திருத்தந்தை 13ம் சிங் கராயரால் தனி ஒரு மாவட்டமாகப் பிரிக்கப் .[gjسLLلا
இம் மாபெரும் நிகழ்வை நாம் தகுந்த முறையில் கொண்டாட வேண்டும். முதலா வதாக நாம் பெற்ற விசுவாசம் என்னும் கொடைக்கு நன்றி கூறுவதாக அமைதல் வேண்டும். அதே வேளை இவ்விசுவாசத்தை எம்மத்தியில் பரப்பவும், வளர்க்கவும் தம்மை அர்ப்பணித்த அனைவரையும் நன்றியுடன் நினைவு கூருகின்றோம்.
எமது மறை மாவட்டத் திருச்சபைக்கு இன்றைய கால கட்டத்தில் எழும் பல சவால் களுக்கு ம், பிரச்சினைகளுக்கும் முகம் கொடுத்து, எமது திருச்சபையைப் புதுப் பித்து நற் செய்திக்கு ஏற்றவாறு வாழ்ந்து அந் நற்செய்தியை மற்றவருக்கும் பரப்ப பரிசுத்த ஆவியின் துணையோடு செயல்படு வது எமக்கு இறைவன் தந்த கடமையாகும். எனவே, அனைவரும் இது இறைவனுக்கு ஏற்புடையதும் அருள் நிறைந்த காலமுமாக உணர்வது அவசியம். இந்த ஆண்டில் எம் விசுவாசத்தைப் புதுப்பித்து நற்செய்தியின் கருவிகளாக மாறி மறை பரப்புவதிலும் அதை வளர்ப்பதிலும் கூடிய ஈடுபாடு கொள்ள வேண்டும்.
விசுவாசத்தைப் பரப்பும் பணி இக்காலத் துக்கேற்ற புதிய உத்வேகத்தையும், புதிய அணுகு முறையையும் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும். ‘மறைபரப்புப் பணியின் முதல் வடிவம் சான்று பகர்தலே." (மீ. ப. 42)
எமது தலத்திருச்சபையை உற்று நோக் கும் போது ஒரு தேங்கிய நிலையை நாம் அவதானிக்கக் கூடியதாக இருக்கின்றது. விசுவாச வாழ்வில் வளராமல் பலர், விசு
30
ராச னம் எனப் பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட
விசுவாசத்திற்கும் தோழமைக்கும் ப8 திருகோணமலை - மட்டக்களப்பு மறைமாவ ஜோசப் கிங்ஸ்லி சுவாம்பிள்ை திருவருகைக்கால சுற்றுமடலி

னிபுரிய 8 a sis
ட்ட ஆயர் ள அவர்களின்
ன் (1992) சுருக்கம்
பாச வாழ்வில் அக்கறை இல்லாத சிலர், பிசுவாசத்தை விட்டு விலகி வாழும் வேறு சிலர், பிறசபைகளுக்குச் செல்லும் இன்னு:ள் லர், இவைகளுடன் எம் சமூகம் பல இன் னல்களுக்கு மத்தியில் தத்தளித்துக் கொண் டிருக்கிறது.
இந்தச் சூழ்நிலையில் தான் நாம் யூபிலி ஆண்டைக் கொண்டாடுகின்றோம். உங்கள் வாழ்க்கை வளம் மிக்கதாக இருக்க அடிக் 5டி நீங்கள் திருவருட்சாதனங்களை அணுகி வாழ வேண்டுமென நாம் உங்களை அழைக் கின்றோம். மேலும் அயலவர் மேல் நாம் கொண்டுள்ள அக்கறை சிறப்பாக இக்கட் டான இக்காலகட்டத்திலே அதிகரிக்க வேண் டும், நாம் ஒவ்வொருவருமே நற்செய்தியை ாடுத்துரைக்கும் பணியில் தனியாகவும் கூட் டாகவும் பொறுப்புள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும்.
இந்த எண்ணங்சளும். செயல் திட்டங் 5ளும் வெற்றிபெற பரிசுத்த ஆவியானவரே முன்னின்று வழிநடத்த வேண்டுகிறோம். இவ் யூபிலி ஆண்டு நம் ஒவ்வொருவரின் உள் ாத்தையும் தொட்டு நாம் விரும்பும் மன மாற்றத்தைத் தரவேண்டுமென இறைவனை மன்றாடும்படியாக உங்களைக் கேட்டுக் கொள்கின்றோம். இது தொடர்பாக மகா நானவொடுக்கம் எனும் விசேட நிகழ்ச் சியை அமல மரித்தியாகிகள் சபையைச் சேர்ந்த குருக்கள் மூலம்ாக ஒழுங்கு செய்துள்ளோம். 1993ம் ஆண்டை மன மாற்றத்திற்கும், மறைபரப்புப் பணிக்கும் உரிய, ஆண்டாக நாம் இதன்வழி பிரகட னம் செய்கின்றோம்.
இந்த நூற்றாண்டை 1993 ம் ஆண் டு ஜனவரி மாதம் 10ம் திகதி - அதாவது "திருக் காட்சி விழாவன்று திருகோணமலை புனித மரியாள் பேராலயத்தில் விசேட திருவழி பாட்டுடன் ஆரம்பித்து வைப்போம்.
மனுவுருவெடுத்து நம் மத்தியில் வரவி ருக்கும் இறைமகன் உங்களைத் தம் அருளால் நிரப்பியருள்வாராக!

Page 33
ஒட்டடை நீக்கிக் கோவிலைப் பூசிக் கழுவியும் வரமாட்டான் - ஒலி 1பெருக்கி கள் பூட்டி
கருக்க லிற் கூவி அழைத்தும் வரமாட்டான்
புதுப் புது இசையில் பாடல்கள் இயற்றிப் பாடியும் வரமாட்டான்; பாலன் கூடுகள் கட்டிக் காத்திருந் தாலும் நிச்சயம் வரமாட்டான். புத்துடை செருப்பு புது நகை நறுமணம் சூடுவாய்; வரமாட்டான்
சாமத்துப் பூசை வேஷங்கள் போட்டு ஆடுவாய், வரமாட்டான்
 

DIJI DILLIGÖT
உள்ளவன் கைகள் தேடி நீ பற்றிக் குலுக்குவாய் , வரமாட்டான்
உண்மையைத் தோண்டிப் புதைத்த கல்லறை உன்னிடம் வரமாட்டான்.
பசியென பிணியென துயருடன் வந்தான் அவனை நீ காணவில்லை
பணியென புயலென மழையென வந்தான் அவனை நீ ஏற்கவில்லை
மதியென கதியென விதியென வந்தான் அவனை நீ உணரவில்லை இனியவன் வரும் வரை காத்திரு மனமே கொடுத்து நீ வைக்கவில்லை.
SLLMSLALLLL LLLLLLLA MqMqSMM MMLMMMA MLLAT MMAMSLqM MLLAAS LALSLAAL AMLMLMLA iLSLSA SqLeeL SLASMSS
மனித உடலில் பி53 என்ற மரபுக் கூறு தான் தேவையற்ற செல்வளர்ச்சியைத் தடை செய்கிறது. இந்த மரபுக்கூறு பாதிக்கப்பட் டால்தான் புற்றுநோய் தோன்றுகிறது, இந்த மரபுக்கூறில் கோடான் 249 என்று கூறப்படும் குறிப்பிடப்பட்ட பகுதி பாதிக்கப்பட்டால் கல்லீரல் புற்றுநோய் உண்டாகிறது என்று மருத்துவர்கள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள்.
LSASALAAAAALLAA AAAAASAqA AMAAS LAAAALA SAeAASASSLAAMA ALASLLAAM LqeqSSLLAAS LLiLALS TSLLAS qqLAAS SLALA S LALALA LMSSSLLLLLSAAAASLSL
3.

Page 34
ஏழ்மையும் வறுமைத் வாழ்வின் தடைக்கல்வி
வறுமைப் பிணியில் உழன்று வாழ்க்கையே கசந்து போன பல இளநெஞ்சங்கள் நம் மத் தியில் விரக்தி மனப்பான்மையில் அலைவதை நாம் அன்றாடம் காண்கின்றோம். அப்படிப் பட்ட துயர உள்ளங்களுடன் நாம் உரையா டினால் அவர்கள் கூறும் விடயம் நமது உள்ளத்தையே உருக்குவதாக அமையும் படித்து முன்னேற வறு ைம ஒரு தடை பசிக்கு வயிறார உண்ண ஏழ்மை ஒரு தடை, இளம் வயதிலே பெற்றோர்களை இழந்து தவிப்பது வாழ்வுக்கு ஒரு தடை. சகல முயற் சிகளிலும் தோல்வியடைவது வெற்றிக்கு ஒரு தடை, எல்லாத் தடைகளுக்கும் மூலகார ணமாக இருப்பது வறுமை என்பதை நாம் உணரமுடிகின்றது,
என்னிடம் பணம் இல்லையே! நான் எவ்விதம் உயரிய இலட்சியங்களை எண்ணு வது? அவ்விதம் எண்ணினாலும் பொருள் இல்லையானால் அவை எல்லாம் கைகூடுமா? என்று கலங்குபவர்களும் நம் மத்தியில் அனே கர் உள்ளனர்.
இவ்வறுமைப் பேயை விரட்டி வாழ்வில் பல வெற்றிகளைக் கண்ட பல இலட்சிய வாதிகளையும் நாம் மறந்துவிடல் ஆகாது; என்றும் மறக்கவும் முடியாது. இப்படியான வர்களின் வாழ்க்கை விரக்தியுற்ற இளைஞர் களுக்கு ஒரு புத்தூக்கத்தையளிக்கும் என்ப தால் அவர்களை நாம் ஒருமுறை எண்ணிப் பார்த்தல் நலம். ரூஸோ
உலக வரலாற்றையே திருத்தியமைத்த வர்களில் பெரும்பாலோர் ரூஸோ போன்ற ஏழைகள் தாம் என்பதை நாம் அறிவோமா? என்னுடைய துன்பங்களில் முதல் துன்பம் நான் பிறந்ததுதான் என்று பிரெஞ்சுப் புரட் சியின் ஆன்மா போன்று விளங்கிய ரூஸோ ஒருமுறை கண்ணீர் விட்டுக் கதறினார்.
32

5துயரும்
) TP
ஆ* ஜே. அருளப்பு
வறுமையின் கொடுமையால் அவரின் உள்ளத் தில் இருந்து கசிந்த சொற்களே இவை. இப்படிப்பட்ட ரூஸோ வறுமையை விரட்டி சிறந்த பேராசிரியராகவும், முடியாட்சியை ஒழித்து குடியாட்சியை நிறுவிய புரட்சித் தலைவராகவும் மாறியதை உலகவரலாறு எடுத்து இயம்புகின்றது. அவர் எழுதிய சமு தாய ஒப்பந்தம் உலக மக்களின் உரிமைச் சாசனமாகத் திகழ்கின்றது என்பதை நாம் அறிவோமா?
கார்ல் மாக்ஸ்
ரஷ்யா நாட்டின் அரசியல் வேதமாகத் திகழ்ந்த சமதர்மக் கொள்கையை உருவாக் கியவர் ஏழைகளின் ஏழையாக வாழ்ந்த கார்ல் மாக்ஸ் என்பதை நாம் அறிவோமா? ஹிட்லர்
தனது வயிற்றுப் பசிக்காக வியன்னாத் தெருக்களில் வர்ணம் தீட்டி பணம் சேகரித் துக் காலங்கடத்தி வந்தவர் பின்பு ஜெர் மனியின் சர்வாதிகாரியானவர்தான் ஹிட்லர். ஆபிரகாம்லிங்கன்
புத்தகங்களைச் சொந்தமாகப் பணம் கொடுத்து வாங்கி வாசிக்க முடியாமல் வறுமை வாட்டியது. புத்தகங்களை இரவல்

Page 35
..
வாங்குவதற்காக வெகு தொலை தூர நடந்து சென்று இரவில் அடுப்பு வெளிச்ச தில் தானே படித்து முன்னேறியவர். அெ ரிக்காவைச் சுதந்திர நாடாகச் செய்து அ நாட்டின் முதலாவது ஜனாதிபதியாக திகழ்ந்த லிங்கனை நாம் மறந்து விடுவோமா?
ஐஸன் ஹோவர்
கான்ஸால் நகரில் பாத்திரங்களைக் கழு விக் கொண்டும், பசுமாடுகளை மேய்த்து கொண்டும் வாழ்ந்து வந்தவர். இரண்டாவது மஹா உலகப்போரில் மேற்கு அரங்கத்தில் உள்ள தரைப்படை, கடற்படை, விமான படை ஆகிய முப்படைகளுக்கும் மகாதளபதி யாகத் தொண்டாற்றியவர் வேறுயாரு மில்லை ஐஸன்ஹோவரேயாகும்.
ரைட்சகோதரர்கள்
சிறுவயதில் தெருக்களில் கிடக்கும் குதி ரை, மாடு ஆகியவற்றின் எலும்புகளைட பொறுக்கி எடுத்து உர உற்பத்தி நிறுவனத் திடம் கொடுத்து அவர்கள் கொடுக்கும் சிறு பணத்தில் வயிறு வளர்த்து வந்த இரட்டை |யர்கள் தான் பின்பு இன்று ஆகாயத்தில் பல னிவரும் ஆகாய விமானத்தைக் கண் ( பிடித்த ரைட் சகோதரர்கள் என்றால் நம் Gori“ 35 Grrr ?
மேடம் கியூரி அம்மையார்
பாரிஸ் பல்கலைக் கழகத்தில் கல்விபய லும் போது பசிக்கொடுமை தாங்க முடியாது ஒரு தடவை அவர் மயங்கிக் கீழே விழுந்து விட்டார். ஆனால் பசி, வறுமை ஆகிய இe அல்லல்களுக்கு இடையே அவர்தம் இரசாய6 ஆராய்ச்சியை மட்டும் விடவில்லை. இதன் காரணமாகப் பிற்காலத்தில் உலகம் போ றும் பெருமை பெற்று 1903ம் ஆண்டி பெளதீக ஆராய்ச்சிக்காவும், 1911ம் ஆண்டி இரசாயன ஆராய்ச்சிக்காகவும் இருதடை நோபல் பரிசு பெற்ற பெருமையையும் த தாக்கிக் கொண்டவர்தான் ரேடியத்தை கண்டு பிடித்த மேடம் ஹியூரிஅம்மையார கும். கோடிஸ்வரர் ராக்பெல்லர்
ஏழைக் குடிசையில் பிறந்தவர். குழந்தை பருவத்தில் ஒருபைசாவைத் தானும் கண்

ரு
றியாதவர். தான் காதலித்த பெண்ணின்
தாயாரால் பிழைக்கத் தெரியாதவன் எனக்
கூறி பெண் கொடுக்க மறுத்து விட்டநிலையில்
உருழைக் கிழங்குகளை வெயிலில் காயவைத்து மணிக்கு 2 பென்ஸ் கூலி வாங்கி தனது வாழ் வை ஒட்டியவர். தனது பி ற் கால த் தி ல் முப்பது கோடிப்பவுன்களுக்கு அதிபதியாகத்
திகழ்ந்தவர் தான் கோடிஸ்வரர் ராக்பெல்லர்.
அலெக்ஸாண்டர் டூமோஸ்
ஆயிரத்து இருநூறு வால்யூம்களை தம்
ஆயுட்கர்லத்தில் எழுதி பத்து இலட்சம் பவுன் களுக்கு மேல் பணம் ஈட்டிய ஒர் அதிசய ஆசிரியப் பெருந்தகையை நாம் அறிவோமா? அவர் எழுதிய முதலாவது நாடகம் நடிக் கப்படவிருந்ததைப் பார்க்கச் சென்ற போது அவரிடம் ஒரு கழுத்துப்பட்டி(ரை) கூட இல் லாததனால் காட்போட்டில் கழுத்துட்பட்டி போன்று வெட்டி அதை அணிந்து சென்றவர் தான் இலட்சாதிபதியாக வாழ்ந்த அலெக் ஸ்ாண்டர்டுமோஸ் ,
மேற்கூறிய பெரியவர்களுச கு ஏழ்மையும் வறுமையும் தடையாக இருந்தனவா? இல்லை வெற்றிச் சிகரத்துக்கு ஏற்றிச் செல்லும் படி களாகவல்லவா அவை இருந்துள்ளன. அவர் களுடைய உயரிய இலட்சியத்தின் ஒளியானது ஏழ்மைத் துயரங்களின் இருட்படலங்களைத் துளைத்துக் கொண்டு செல்லவில்லையா? பணம் இல்லையே என்று மனம் தளராது வெற்றி எதிர் கொண்டு நம்மை அழைக்கின் றது என்ற மனத்துணிவுடன் வீறு நடை போட முயல்வோம். ()
வாழ்க்கையில் மற் ற வர்களு டைய துன்பத்தைத் துடைப்பதற்கு நம்மால் இ ய ன் ற உதவிகளைச் செய்ய வேண்டும். நம் அன்பினால் அ வர் க ள் துன்பச் சுமையைக் குறைக்க முயல வேண்டும். இதைக் கூட நம்மால் செய்ய முடியவில்லை யென்றால் நாம் எதற்காகத்தான் இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டும்.
ஜார் எலியட்
33

Page 36
பிரித்தானியர் இலங்கையை ஆட்சி புரிந்த காலம். கல்விப்பணியில் கிறீஸ் த வ மிசனரிச் சங்கங்கள் குறிப்பாக யேசு சபை யினர் அக்காலத்தில் முக்கிய பணியாற்றிக் கொண்டிருந்தனர். திருகோணமலை கல்வி வரலாற்றில் புனித சூசையப்பர் கல்லூரியின் வரலாறு இங்குதான் ஆரம்பமாகிறது.
1867ம் ஆண்டு திருகோணமலை புனிதசூசை யப்பர் கல்லூரி ஆரம்பிக்கப்பட்டது. கிறிஸ்தவ அமைப்புகளுள் ஒன்றான அமலமரித்தியாகிகள் (O.M. I.) இக்கல்லூரியை ஆரம்பித்தனர். தற்போதைய புனித மரியாள் பேராலயம் அமை ந்துள்ள காணியில்தான் முதலில் புனித சூசை யப்பர் கல்லூரிக்கு வித்திடப்பட்டது. இதன் ஸ்தாபகரும் முதலாவது அதிபருமாக அருட்திரு G3Dif கீத்திங் O. M. T. (1867 - 1881) அடிக ளார் கடமையாற்றினார். அவரைத் தொடர் ந்து 1882 தொடக்கம் 1901ம் ஆண்டுவரை அருட்திரு சாள்ஸ் மெனிற் O.M.I. அடிகளார் இரண்டாவது அதிபராகக் கடமையாற்றி னார். இதன் பின்னர் ‘யேசு சபையினர்' இப்பாடசாலையைப் பொறுப்பேற்று நடாத்தி
னர். தொடர்ந்து அதிபர்களாக கடமையாற்றி Οβιμπri.
அருட்திரு. சாள்ஸ் பொனல் 1902-1911 வரை அருட்திரு. சால்ஸ் றிச்சாட் 1912-1920 , , அருட்திரு S. M. சூசைமுத்து 1921-1932 . அருட்திரு, A,E, A கிரெளதர் 1932-1938 அருட்திரு யூலியன் தைசன் 1938-1947 . அருட்திரு குளோட் R. டெலி 1947-1953 , . அருட்திரு பீட்டர் பீச் 1954 - 1955 அருட்திரு ஜோன் . ஹனி 1955-1956 அருட்திரு பெட்றிக் பீ. பொன்ட 1956- 1965 வரை அருட்திரு வின்சன்ட் ஞானப்பிரகாசம் 1965 - 1968 வரை
34
125 வது ஆண்டு நிறை திருகோண புனித சூசையப்

si
வு விழாக்காணும்
D656) ர் கல்லூரி
ஜோ. நோமன் பல்தசார்
-سسسحسیسیحساس
ருட்திரு ஆர் . எப் , யூஜின் ஜெ. ஹேர்பட் 1969 - 1970 வரை ருட்திரு வின்சன் ஞானப்பிரகாசம் 1981 - 1981 வரை ரு . அன்ரனி சாமிநாதன் 1981- 1988 வரை ரு டி. எஸ். ஏ. வனசிங்க 1988-1989 வரை ரு ஜே . எஸ் கைடிபொன்கலன் அவர்கள் 89ம் ஆண்டு தொடக்கம் அதிபராக கட மயாற்றி வருகின்றார்.
1867ம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட புனித சையப்பர் கல்லூரி யேசு சபையினரால் தனி ார் பாடசாலையாக இயங்கி வந்தது. அர ாங்கத்தின் தேசிய மயக்கொள்கை காரண ாக 1960ம் ஆண்டில் பாடசாலைகள் தேசிய யமாக்கப்பட்டது. ஆபினும் புனித சூசை ப்பர் கல்லூரி 1970ஆம் ஆண்டு வரை தனி ார் பாடசாலையாகவே இயங்கி வந்த து. 170ம் ஆண்டு யூலை மாதம் 1ம் திகதி அர ாங்கத்திற்கு இப்பாடசாலை கையளிக்கப்
• لgسL
இக்கல்லூரியானது 1867ம் ஆண்டு காலப் குதியில் திருகோணமலை புனித மரியாள் பராலய வளவில் இயங்கி வந்தது. 1950ஆம் பூண்டில் தற்போது அமைந்திருக்கும் இடத் ல் புதுப்பொலிவு பெற்றது என்பதையும் றக்க முடியாது.
புனித சூசையப்பர் கல்லூரியின் உன்னத நாக்கங்கள் சமத்துவத்தை வளர்ப்பதும், கோதரத்துவத்தை பேணிக்காப்பதுமாகும். "டசாலையை ஒரு சமுதாயமாக மாற்றி ளைஞர்களின் ஆற்றலை வளர்ப்பதும், தத் மது சமயக்கோட்பாடுகளுக்கு இ ண ங் க ழகுவதையும், உபயோகமுள்ள் பி ர ைஐ ளை உருவாக்குவதுமாகும். இந்த உன்னத தாக்கங்களை செயல்படுத்தி எமது கல்லூரி 5 ஆண்டு வரலாறு படை த் து விட்டது.

Page 37
தனக்கென ஒரு தனி இடம் வகுத்துஇன் | தலை நிமிர்ந்து நிற்கும் காட்சியைக் காணு
போது நாம் பெருமையடைகிறோம். 1992 ஆண்டில் எமது கல்லூரி 125 ஆண்டு நிறை6 விழா வைக் கொண்டாடும் இவ்வேளையி: எமது கல்லூரியின் வளர்ச்சிக்காக க ட ந் : நூற்றாண்டு காலமாக அயராது உழைத்த யேசு சபைக் குருக்களை சிரம் தாழ்த்தி வணங் கும் அதேவேளை அருட்திரு யூஜின் ஹே I பட் அடிகளார் எமது கல்லூரிக்கு ஆற்றி யுள்ள மகத்தான பணிகளை இச்சந்தர்ப்ப
** எமக்குச் செல்வங்கள் ( நல்வாழ்வும் மேன்மையு
°侯y కS
ሕ”ቅዱ . .አሳዛይ
ጶ¢•ሖፉ .ീ ** ('” بههه*** '
எப்படிக் கண்டு பிடித்தார்கள்!!
1847ம் ஆண்டு நவம்பர் திங்கள் மறக்க முடியாத நாள். மனிதாபிமா அனுபவித்துவரும் இந்த அறுவை சிகி வது ஒரு விசாலமான அறை. அ மேசையின் மேல் சிறிதும் பெரிதுமா அறையில் சுற்றிலும் மரஅலுமாரிகளி துகிடந்தன. மேசையைச் சுற்றி நான் போத்தலாக எடுத்துக் கொண்டிருந்த டார்கள். ஒரு போத்தலை எடுத்து ளைப் போல் கூத்தும் கும்மாளமும் னே அனைவரும் அவரவர் இருந்த இ களைப் போல் மயங்கிச் சாய்ந்து வி
ஆனால், அவர்களுக் கெல்லாம் டிருந்தாரே அவர் அதைக் கண்டு வி விட்டார். அவருக்கு என்னை ஆயிற் வெற்றி! வெற்றி! ஆம் எல்லாவற்று வின்றி, உறக்கமின்றி மேற் கொண் விட்டார்கள். மயக்க மருந்தைக் கண்
.**('('('('.*("

தில் நினைவு படுத்துகின்றோம். எமது கல் லூரியை 125 வருட காலமாக வழிநடத்தி வந்த அதிபர்களையும், ஆசிரியர்களையும் இவ்வேளையில் ஞாபகப்படுத்துகின்றோம். அவர்கள் நடந்து வந்த பாதையில் கல்லூரி யின் உன்னத நோக்கங்களை முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கு இன்றைய அதிபர் திரு.ஜே.எஸ் கைடிபொன்கலன் அவர்களின் தலைமையில் இன்று செயலாற்றி வரும் ஆற்றல்மிகு ஆசி ரியர்களும் உறுதி கொண்டு உழைத்து வரு கின்றார்கள் என்பது உண்மை.
எமது மாணவரே - அவர்கள் ம் எமது இலட்சியம்.
哈
K فيتصفح(
Ford ***********
4ம் நாள் மருத்துவ வரலாற்றில் ஒரு ‘னம் பிறந்த நாள். மனித குலம் இன்று கிச்சைக்கு அச்சார மிட்ட நாள். புறையின் மத்தியில் ஒரு மேசைகிடந்தது. க பல போத்தல்கள் குவிந்துகிடந்தன. ல் போத்தல்களும், குழாய்களும் அடைந் எகு பேர் அமர்ந்து கொண்டு ஒவ்வொரு னர். இடையிடையே ஏதோ பேசிக்கொண் முகர்ந்ததும் திடீரென்று சிறு பிள்ளைக அடிக்கத் தொடங்கி விட்டார்கள். உட இடத்தில் அப்படியே அயர்ந்து தூங்குபவர் ட்டனர். ஒவ்வொரு போத்தலாக எடுத்துக் கொண் ட்டு நாய் போல் ஊளையிடத் தொடங்கி று? மற்றவர்கள் ஏன் மயங்கி விழுந்தனர் க்கும் அதுதான் காரணம் அவர்கள் ஒய் டிருந்த ஆராய்ச்சியில் வெற்றி பெற்று ாடு பிடித்து விட்டார்கள்.
ጵቅዟ : ትጎኴ ********గోగో**
35

Page 38
இலக்கிய மஞ்சரி
X வீக்கேயெம்
O மக்கத்துச் சால்வை
எஸ் . எல். எம் ஹனிபாவின் சிறுகதைத் தொகுதி இது. ஹனிபாவுக்கு இது முதல் தொகுதியேயாயினும் முழுமையானதாய் வந் துள்ளது. தான் வாழும் சூழலை மையமா கக் கொண்டு மரபை ஒட்டி பின்னப்பட்ட கதைகள், அவருக்கே உரித்தான சில பண் பியல்புகள் மிளிர சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளன. சாதாரண ஒரு கடிதத்தையும் கவிநயத்தோடு எழுதும் அழகியல்வாதியான இவரின் வெவ் வேறு காலகட்டத்துக் கதைகள் 15 தொகுப் பில் இடம்பெற்றுள்ளது.
பக்கங்கள் : 140 விலை : ரூபா 40/-
இ விடிவுகள் அடிவானில்
கவிஞர் செ குணரத்தினத்தின் 10 கதை கள் இத்தொகுப்பில் அடங்கும். அலைகட லோடு போராடும் சாதாரண கடற்றொழி லாளிகளின் ஏக்கங்கள், எதிர்பார்ப்புக்கள், ஏமாற்றங்கள் பற்றியும்; அவர்கள் அனுப விக்கும் இன்னல்கள் பற்றியும் விபரிக்கும் வார்ப்புகள். அவ்வப்போது எழுதப்பட்ட தாற்போலும் பெரும்பாலானவை ஒரே விச யத்தைக் கூறுவதுடன், நடமாடும் பாத்திரங் களும் ஒன்றாகவே காணப்படுகின்றன. தொகுப்பாக வரும்போது இக்குறைபாடு தூக் கலாகத் தெரிகிறது. இது தவிர்க்கப்பட்டிருக் கலTம்
ஏற்கனவே இவரது ஏழு நூல்கள் வெளி யாகியுள்ளன. அரசாங்க அச்சகக் கூட்டுத்தா பன வெளியீடான மேற்படி தொகுதியில் எழுத்தாளர் பற்றிய மேலதிக தரவுகள் எது வும் இல்லாதிருப்பது குறிப்பிடக்கூடிய ஒரு பிரதான குறைபாடு.
uj; GS făii 356 : 74 விலை : 521
6

D இல்லத்தரசி
மட்டக்களப்பின் சிறு சஞ்சிகை வரலாற் றில் 'மலர்' சஞ்சிகையின் மூலம் சாதனை படைத்த எழுத்தாளர் அன்புமணி இவரது சிறுகதைகளடங்கிய தொகுப்பே இல்லத்த ரசி" எழுத்தையும், எழுத்தாளரையும் சிநேக பூர்வமாக நேசிக்கும் இவரிடம் உள்ள பிர தான குறைபாடொன்றை இங்கு உரிமை யுடன் சுட்டிக்காட்டுவது எனது கடமை எனக் கருதுகிறேன். தமிழகத்தின் ஆரம்ப இலக் கிய கர்த்தாக்களின் - குறிப்பாக 'கல்கி'யின் தாக்கம் இவரை வெகுவாகப் பாதித்துள்ளது. பிரதேச மொழி நடையையோ, மண்ணின் இயல்பையோ, படம் பிடித்துக்காட்ட ஏனோ இவரது பேனா தயக்கம் காட்டுகிறது.
"...இந்தக் க ைத களி ல் மண்வாசனை
இல்லை; பேச்சு வழக்கு இல்லை; யதார்த் தம் கூட இல்லை. என்று தன்னைத்தானே விமர்சிக்கும்" தற்பாதுகாப்புக் கவசம் அணிந்து தப்பிக் கொள்கிறார்.
விமர்சன அச்சம் காரணமாக இருக் குமோ என்னவோ? பழைய பாணி புதியவர் களுக்குப் போரடிக்காதா? பழைய சாத த் தைக்கூட இன்று புசிப்பவர்கள் எத்தனை பேர்? மாறுபட்ட ஒரு தொகுதியை எ தி ர் பார்ப்பது தவறாகாதே! தருவாரா?
"ஒரு தந்தையின் கதை’ நூலுருவில்வந்த இவரது முதல் நாவலாகும் அடுத்து ஒரு நாவல் தர இருப்பதாக காற்றில் ஒரு சேதி, பக்கங்கள்: 166 விலை: 60/-
0 சுவாமி விபுலாநந்தரின் தொல்லியல் ஆய்வுகள் எழுத்துலகிற்குப் புதியவராயினும் நுழை
உறுதியுள்ள மனிதனுக்குக் கவ லைகள் ஏற்படுவதில்லை- விவேக முள்ள மனிதனுக்குக் குழப்பங்கள் உண்டாவதில்லை- தைரியமுள்ள மனிதனுக்கு அச் சம் உண்டாவ தில்லை
கன்பூச்ஸே

Page 39
வாசலிலேயே ஒரு நூலை வெளியிட்டிருச் றார் செல்வி. தங்கேஸ்வரி கதிராமன். தா பிறந்த மண்ணின் பிரதேச மணத்தை - வ டார வழக்கை முறையாகக் கையாண்டு ஆக் இலக்கியம் படைக்கத் துடிக் கும் இவர பேனா முனை அவ்வப்போதைய நாகர் ஆராய்ச்சியை விரிவாக எழுத வேண்டி ஒ முன்னுரையாகவே மேற்படி நூலை எழுதி ருக்கிறது. இவர் முயற்சியை வரவேற்று காத்திருப்போம்,
இவ்விரு நூல்களும் ‘அன்பு" வெளியீடா வந்துள்ளன.
பக்கங்கள்: 30 விலை: ரூபா 20/-
9 பழையதும் புதியதும்
கலாநிதி எஸ். மெளனகுரு அவர்களா அவ்வப்போது எழுதப்பட்ட 'கூத்து முத ‘வீதிநாடகம்" வரையிலான பழையன ஐந்து புதியன ஐந்துமான ஆய்வுக் கட்டுரைகளி அறிவியல் தொகுதி இது. பல்கலைக் கழ நுண்துறை பயில் மாணவருக்கேற்ற பிரயே சனமான முயற்சி. இது ஒரு ‘விபுலம்" வெ யீடு.
பக்கங்கள்: 74 6606) etj.Luft: 60 |-
* மலரும் வாழ்வு ۔۔۔۔بر
கண மகேஸ்வரனின் நோய் - மருத்துவ சம்பந்தமான அனுபவ வெளிப்பாடான ஒ குறுங்காவியம் இது. ՞՞...... அருமையான,புதுமையான படைப் இதமான கவிதைகள். தான் பெற்ற அனு வத்தை மற்றவர்களிடமும் தொற்ற விை கும் கவிதைகள். இனிமையான கவிதை ஒ டம். கவிதையாக இல்லாமல் இந்த அனு வத்தை நாவலாக வடித்திருந்தால் இன்னு நன்றாக இருந்திருக்கும்.' -அன்புமணியின் பார்வையில் ஒரு பகுதி இ பக்கங்கள்: 36 விலை: ரூபா 23
அ மொழியும் வழியும்;
வாழைச்சேனை வரலாறு. வை. அஹமத் அவர்களின் அண்மைய

s
lfT
வெளியிடப்பட்ட புதிய நூல்கள் இவை. இந்த இரு நூல்கள் பற்றிய குறிப்புக்களை உடன் தரமுடியாமைக்கு வருந்துகிறோம்.
இ காகம் கலைத்த கனவு
"இருப்பு' சஞ்சிகையின் மூலம் தன் இருப்பை நிலைநிறுத்திக் கொண்டிருக்கும் கவிஞர் "சோலைக்கிளி யின் மற்றொரு கவிதை நூல் இது. தமிழ் நாட்டிலிருந்து வெளிவந்திருக்கும் தொகுதியாதலால் பலர் கண்ணுக்குப் புலப்படாமலே போகக்கூடும்.
'நானும் ஒருபூனை", "எட்டாவது நரகம்’ என்பன இவரது முன்னைய தொகுதிக ளாகும்.
இ நேருக்கு நேர்
மாணவ எழுத்தாளர்களான சின்னஞ் சிறு குழந்தைகள் சிலர் எழுத்தாளரும் மருத் துவருமான எம். கே. முருகானந்தனுடனான செவ்விகளின் தொகுப்பு நூல்இது. பல்முனை தாக்குதல்களால் சிதைவுண்ட போதும் கல் விப் பயன் காணும் வடமராட்சியிலிருந்து கொப்பித் தாளில் கைக் கடக்கமாக வெளிவந் துள்ள சிறு நூல் இது.
“பாடசாலைக் கல்வி வெளி உலகுடன் இணைவதன் மூலம் முழுமையைப் பெறும்" என்ற நவீன யதார்த்தைப் பிரதிபலிக்கும் சிறிசுகளுக்கான ஒர் ஊக்குவிப்பு நூல் இது. பக்கங்கள்: 54 விலை: ரூபா 201
O ஆகவே
திருமலையிலிருந்து அண்மையில் வெளி வந்துள்ள இலக்கியச் சிற்றேடு இது. இதன் ஆசிரியர் மு இ. அ. ஜபார். ஆழ்ந்த தேடலு டனும், மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடனும் இலக்கி யக் களத்தில் ஆழத்தடம் பதிக்கும் அறிகுறி முதல் இதழிலேயே வெளிப்படுகின்றது.
நவீன ஓவியம் பற்றிய வாசுதேவனின் பார்வை, அவை பற்றிய ஜபாரின் குறிப்பு கள், குறிப்பிடும் படியான சில மொழி பெயர்ப்புக் கவிதைகள், சிறுகதை என புதிய தொரு பரிமாணம் துலக்கமாகத் தெரிகிறது.
இரு மாத இதழ் விலை: ரூபா 201
37

Page 40
புரியாத புதிரா?
S ஆஞ்சலோ யே. ச.
ஆண்டின் தொடக்கத்தில் கன்னி மரி யாள் கடவுளின் தாயான விழாவைக் கொண் டாடுகிறோம். கபிரியல் தூதனின் மங்களச் செய்தி முதல் மனுமகனின் மரணம் வரை மரியாளும் இயேசுவும் ஒன்றாகவே நற்செய்தி யில் இடம் பெறுகின்றனர். இயேசு தெய்வத் திருமகன் என்பதால் அவரைப் பெற்றெடுத் தவளை தேவதாய் என்று அழைக்கின்றோம். ஆனால் ஒரு சிலர் கன்னி மரியாளைக் கடவு ளின் தாய் என்று அழைக்கக் கூடாது என் றனர். இறை இயேசுவில் உள்ள ம னி த ஆளுக்கு அவள் தாயே தவிர தெய்வ ஆளுக்கு அல்ல என்று அவர்கள் அன்று வேதாந்தம் பேசினர். அவர்களுக்கு விளக்கம் கொடுத்தது 4ம் நூற்றாண்டிலே எபேசு நகரில் கூடிய திருச்சங்கம். கன்னி மரியாள் கடளின் தாய் தான் என்று வேதசத்தியமாக வரையறை
d (
38
 

சய்தது. அன்று முதல் இன்று வரை எல் ாத் தலைமுறைகளும் அவளைப் பேறுடை 1ாள் எனப்போற்றுகின்ற வேளையிலும் ஒரு சிலர் இன்றும் அவளது தலைமை, தாய்மை பற்றி கேள்விகள் எழுப்புவது வியப்புக்கு ரி தே!
இன்றைய உலகிலே பொருள் விரும்புகிற பன் பொருள் தேடுகின்றான் - புகழ் விரும்பு ன்றவன் புகழை நாடி ஒடுகின்றான். பதவி மாகம் கொண்டவன் பதவிக்காக அலைகி ான். ஆனால் இறைவனைத் தேடுபவர்கள் அவரது அருளுக்காக ஆசை கொண்டு அலை வர்கள் தொகை நாளுக்கு நாள் குறைந்து காண்டே போகிறது. இதன் அடிப்படையில் ார்க்கும் போது தான் மரியாளின் மகிமை மக்குப் புரியும். பெருமை புலப்படும்.
அன்றைய இஸ்ராயேல் சமுதாயத்திலே மெசியாவிற்குத் தாயாவதற்கு நூற்றுக் ணக்கான பெண்கள் தவித்துக் கொண்டி ந்தனர். இறை மகனைத் தம் கருப்பைக லே சுமப்பதற்காகத் தேவனின் காலடியிலே வங்கிடந்தனர், இவர்களுள் சிலர், ஆனால் றை சித்தம் வேறு விதமாக இருந்தது. ன்னிமரியாள் மீது கணிவைப் பொழிந்தார் டவுள். இறைவனின் தாய் என்று அவள் ருத்தியையே அடையாளங் காட்டினார்.
"இறைவனின் தாய்" என்ற பெருஞ்சிறப்பு அவருக்குத் தற்செயலாகக் கிடைத்து விட வில்லை. வானதூதர் வாயிலாக அவளது pழுச்சம்மதத்தைப் பெற்ற பின்பே அவருக் குத் தாய்மைப் பேற்றை அளித்தார் இறை பன். அதை அடைய வேண்டுமென்ற எவ்வித ஆசையுமில்லாமல் இறைவனுக்காகவே வாழ் த அவளை "இறை மகன்’ என்ற விலை மதிப்பற்ற வைரத்தைப் பாதுகாக்கப், பத் நரை மாற்றுத் தங்கத்திலான பெட்டகத் தையே தேர்ந்தெடுத்ததில் வியப்பில்லை.
தன் செல்வத் திருமகன் உலக மீட்பிற் ாக இவ்வுலகத்திலே பிறக்க வேண்டும் அவ னைப் பெற்றெடுக்கும் திருமகளும் காலம் முழுவதும் காமத்தின் நெருப்பு நாக்குகள் நீண்டாத புத்தம் புது மலராகத் திகழ வேண் ம்ெ என்று இறைவன் பேராசைப் பட்டிருக் கின்றார்.

Page 41
‘அன்பும் தியாகமும் கூடிப் படைக்கு தாய்மை என்னும் தவநிலைக்கு ஆணை அறி யாத ஒரு கிராமத்துப் பெண்ணை இறைவன் இலக்கணமாகப் படைத்தார் என்பது சரி: திர விந்தைகளில் ஒன்றாகும்.
கன்னியொருத்தி கருத்தாங்குவது என்பது இந்தக் காலத்தில் கூட இனிய செய்தியுமல் ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடிய விடயமுமல்ல. ஒ( மயிரிழை தவறியிருந்தால் மரியாளின் ஒட்( மொத்த வாழ்க்கையும் மொ ட் டவி ழு முன்னே பட்டுப்போயிருக்கலாம். அதை அறி யாத அறிவிலியும், புரியாத பேதையுமல்ல அந்தப் புனிதமலர்.
ஆண்டவர் தூதர் மூலம் அவள் ‘கருவில் லாக் கருத்தாங்கும்"கருணைவரம் பெற்றாள் அதன் பின்விளைவுகளைப் பற்றி கடுகளவுப் எண்ணிப் பார்க்கவில்லை. இறைவன் வேண்டு கோளுக்கு "ஆம்" என்று இசைவளித்தாள் இதன் மூலம் இதிகாசத்தில் இடம் பெற்றாள் “மரியாள்" என்னும் சொல்லுக்கு உயர்த் தப்பட்டவள் என்பது பொருள். ஆம் ஒரு சாதாரணக் கிராமத்துப் பெண்ணை இறை வனின் தாய் என்கின்ற மிக உன்னத நிலை க்கு இறைவன் உயர்த்தினார். நற்செய்தியிலே மரியாளின் விடுதலைக் கீதம் இ த ைன யே விளக்கி நிற்கிறது. (லூக்: 1 : 46 - 54)
வியப்பும் எழிலும் கலந்து எழுதப்பட்ட வரலாற்றிலே காணமுடியாத அழகு முகத்தை உடையவளாக மரியாளை நான் காண்கின் றேன். ஏனெனில் கிறிஸ்து அவளுடைய மகன் அவளது தசையின் தசை, அவளது வயிற்றின் கனி, அவள் ஒன்பது மாதம் சுமந்து பெற்ற திருக் குழந்தை, அவள் ஊட்டிய அமு து இறைவனின் இரத்தமாக மாறியது என்று ஒரு நாத்திகன் எ ன் று தன்னை பெருமை யடித்துக்கொண்ட தத்துவமேதையான ஜான் பால்சார்த்ர 2ம் உலக யுத்தத்தின் போது சிறையில் இருந்த போது கூறியிருப்பதும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டியதொன்றாகும். தன் தசையான மகன் தன்னிடம் இருந்து துண்டித்துக் கொண்டு போகத் துடிக்குப் போது, பறித்துச் செல்லப்படும் போது எந்த ஒரு தாயும் கலங்குகின்றாள் மருளுகின்றாள் மரியாளும் இதற்கு விதிவிலக்கல்ல. தனது | மகன் உயிர் எவ்வாறு பறிக்கப்பட்டது என் பதை நன்கு அறிந்த அவள் அனைத்தையும் ஏற்றுக் கொள்ளும் மனப் பக்குவம் பெறுகி

5
றாள். உயிரிழந்த மகவை மடியிலே கிடத்தி அவரோடு ஒன்றாகச் சங்கமித்து விடுவதால் இறைதிட்டத்தில் இரண்டாக் கலந்து விடுகி றாள்.
ஏனைய தாய்மார்களை விடத் தனது கடவுளுடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டி ருந்தவள் மரியாள். மனுஉருவிலே வந்த இறை குழந்தையை உரிமையுடன் முத்தமிட்டு உற வாடிய அவள் உயிரிழந்த தன் மகனின் வேதனையிலும் தன் நெஞ்சத் துடிப்பினை உணர்கின்றாள். அவ்வேளையிலும் அவரை அணைத்துக் கொள்ள அனைத்து உரிமையும் பெற்றவள் தான் என்பது அவளுக்குத் தெரி யும். உயிர் கொடுத்ததில் மாத்திரம் அல்ல உயிரிழந்த வேளையிலும் தாய் - சேய் என்ற உறவை உலகறியச் செய்து நிற்கின்றாள் அந்த அன்னை,
ஆனால் சேயை மட்டும் ஏற்றுக் கொண்டு தாயைத் தள்ளி விடும் விநோத மனிதர்கள், நம் இறைமக்களில் ஒரு பகுதியாக இருக்கி றார்கள் என்பதை நினைக்கும் போது வேத னையாக இருக்கிறது. அவர்களுக்கு -
. இயேசு மட்டும் வேண்டுமாம் அவரை ஈன்றெடுத்த மரியாள் வேண்டாமாம் அவர்கள்
. கணியைச் சுவைப்பார்களாம் ஆனால் அது தந்த மரத்தைப் பழிப்பார்களாம். நெல் மட்டும் வேண்டுமாம் அது விளை ந்த மண்ணை மதிக்க மாட்டார்களாம். மலரின் மணத்தை முகர்ந்து இரசிப்பார் களாம் அது தந்த 'பூங் கொடியையே கூறு போடுவார்களாம். இப்ப்டிப்பட்டவர்களுக்கு இயேசுவின் வாசகம் ஒன்று தான் விடையாக அமையமுடி யும். "கெட்டகனி தரும் நல்ல மரமுமில்லை. நல்ல கனிதரும் கெட்டமரமும் இல்லை ஒவ் வொரு மரத்தையும் அறிவது அதனதன் கனி யாலே. ஏனெனில்,முட்செடியில் அத்திப்பழம் பறிப்பாருமில்லை நெருஞ்சியிலே திராட்சைக் குலை கொய்வாருமில்லை" ஆனால் இவர்கள் கள்ளியிலே முல்லை பூத்தது' என்று கதை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். என்ன வேடிக்கை;இப்படிப்பட்ட வக்ர புத்திக்காரரை அருள் அன்னையும் இறை இயேசுவும் தான் மன்னிக் வேண்டும்.
39

Page 42
40ஆண்டு இலக்கியப்பணி, தமிழ்மணி விருது தமிழ் மணியான அன்பு மணி
1984ம் ஆண்டு ஒரு நாள், எனது கடமை தொடர்பாக களுவாஞ்சிக்குடி உதவி அர சாங்க அதிபர் அலுவலகத்துக்குச் செல்கிறேன் அனுமதி கிடைத்ததும் உதவி அரசாங்க அதிபர் அறைக்குள் நுழைகிறேன். முகமலர்ந்த புன் கையுடன், இதமான வரவேற்பு. முன்பின் தெரியாத என்னை, "வாங்க, வாங்க, இருங்க” என சிறிது இந்தியப் பாணியில் உபசரிக் கிறார். (இது அவரது இயல்பு என்பதைப் பின் னா ல் அறிந்து கொண்டேன்) குளிர் பானம் வருகிறது. உரையாடல் ஆரம்பிக்கி து நான் இந்து கலாசார அமைச்சின் உத் தியோகத்தர் கலாசார நடவடிக்கை தொடர் "ச வந்திருக்கிறேன் என்று சொன்னதுதான் தாமதம், கடல்மடை திறந்தாற்போல் பேச ஆரம்பித்துவிடுகிறார் அவர்.
கிராமியக் கலைகளின் இன்றைய நிலை. அவை பேணப்பட வேண்டியதன் அவசியம், ! ஆய்வு செய்யப்படவேண்டிய அவசியம், நூல் *"*த் தொகுக்கப்படவேண்டியதன் அவசி யம், வானெலி, ரூபவாஹினி முதலியவற்றில் இடம்பெறச் செய்யவேண்டியதன் அவசியம், கலைஞர்கள் கெளரவிக்கப்படவேண்டிய அவ சியம். V.
அடேயப்பா! இப்படியான ஒரு அனுப வத்தை நான் எந்த ஒரு உதவி அரசாங்க அதிபரிடமும் இதுவரை பெறவில்லை. அமைச் சில் அறிந்திராத எத்தனையோ விடயங்கள் அவர் பேச்சில் இடம் பெற்றன நான் மெய் மறந்து கேட்டுக் கொண்டிருந்தேன். அன்று அவர் கூறிய பல விடயங்களைப் பின்னால் ஒவ்வொன்றாகச் செயல் படுத்தி காட்டினார். அந் நடவடிக்கைகளை நேரில் கண்டதுமட்டு மல்ல அவற்றுடன் நானும் சம்பந்தப்பட வேண்டி ஏற்பட்டது என்பதையும் இங்கு
40

- நினைவுக்கட்டுரை
s. 5 iGassi)6) if B. A. (Hones) (மாவட்ட கலாசார உத்தியோகத்தர்)
மகிழ்வுடனும் பெருமிதத்துடனும் கூறிவைக்க விரும்புகிறேன்.
அன்று ஆரம்பித்த எங்கள் கலாசாரத் தொடர்பு இன்றுவரை தொடர்கிறது.
‘அன்புமணி’ என்ற பிரபல எழுத்தாளரு டன் இணைந்து செயலாற்றுகிறோம் என்ற எண்ணமே ஒரு பெரிய உந்து சக்தியாக எனது கலாசார நடவடிக்கைகள் யாவற்றையும் வெற்றிகரமாக நிறைவேற்ற உதவி வருகிறது என்பதையும் இங்கு குறிப்பிட விரும்புகிறேன்.
"அன்புமணி’ அவர்கள் அன்று களுவாஞ் சிக்குடி உதவி அரசாங்க அதிபர் எனக்கு அறி முகமானார். பின்னால் அவர் மட்டக்களப்புக் கச்சேரியின் தலைமையக உதவி அரசாங்க அதிப Trg, வடக்கு-கிழக்கு மாகாணசபை உள்துறை அமைச்சின் உதவிச் செயலாளராக, ஆளுநர் செயலகத்தின் சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாள ராகப், படிப்படியாக உயர்வு பெற்றுள்ளார் ஆனால் அன்று நான் கண்ட அதே இனிய எளிய, அமைதியான மனிதராகவே இன்றும்

Page 43
அவர் காணப்படுகின்றார்.
அது மட்டுமல்ல, அன்று முதல் இன் வரை அவர், உத்தியோக ரீதியாகவும், தனி Hட்ட முறையிலும் மேற்கண்ட சகல, கலை இலக்கிய, சமய நடவடிக்கைகளிலும், ஏதே ஒரு வகையில் நானும் சம்பந்தப்பட்டுள்ளே என்பதை மிகுந்த தன்னடக்கத்துடன் இங் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். எண்ணற்ற நடவடி கைகள் - இலக்கியக் கூட்டங்கள், நூல் வெ6 யீடுகள், கிராமியக் கலைவிழா, புத்தாண்டு கலைவிழா, மட்டக்களப்பு கலாசாரப் பேரை நடவடிக்கைகள்,கலைஞர் கெளரவம், சாகித் விழா நூல்கண்காட்சி, சுவாமி கஹனானந்த வருகை, சுவாமி விபுலாநந்தர் நூற்றாண் விழா நடவடிக்கைகள் நினைவு மலர் வெ6 யீடுகள், நூல் பதிப்பித்தல், கண்டி,கொழும் திருகோணமலை முதலிய இடங்களில் நடை பெறும் கலை, இலக்கிய நிகழ்ச்சிகள் புலவ மணி நினைவுப்பணி மன்ற நடவடிக்கைகள் என எத்தனையோ நிகழ்வுகள், அத்தலை யும் இவரது பாரிய உத்தியோகக் கடமை ளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்றுக் கொண்டிரு கின்றன.
இவை அத்தனையிலும் நானும் சம்ப தப்பட்டுள்ளவள் என்ற வகையில், அன்புமண என்ற இலக்கியவாதியின் ஆளுமைக்கும் ஆ றலுக்கும், அளப்பரிய செயற்பாடுகளுக்கு நானே சாட்சியாக நிற்கிறேன். அவருடை இம்முயற்சிகளில் அணில் பங்களிப்பாக எல் பங்களிப்பும் இடம்பெறக் கிடைத்தது எ 6 பாக்கியமே.
‘அன்புமணி அவர்கள் கிழக்கிலங்கையி கலை,இலக்கிய முயற்சிகளுக்குக் களம் அமை துக் கொடுப்பதுடன், கிழக்கிலங்கையின் பார பரியச் சிறப்பு, புலவர் பெருமக்களின் வரலா றுக் குறிப்புகள் முதலியவற்றை ஈழத்து இல கியப் பரப்பில் பதிவு செய்வதுடன், அவற்ை வெளி உலகுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதிலுப் தன் வாழ்நாள் முழுவதையும் அர்ப்பணித் வர் என்றால்அது மிகையாகாது. தனதுகுடும் நன்மைகளைக் கருத்திற் கொள்ளாது. தன. மனைவி மக்களின் தேவைகளைக் கவனி காது. ஏன் தனது சொந்த நலன்களையே சி தும் கவனத்திற் கொள்ளாது, இப்பணிகளி

அவர் ஈடுபட்டு வருகிறார் என்பது நாடறிந்த உண்மை (இது தொடர்பான மேலும் விபரங் கள் தொண்டன்" மார்கழி 89 இதழில் வெளி வந்துள்ள மலர்வேந்தன் அவர்களின் பேட் டிக் கட்டுரையில் காணலாம்.)
இவருக்குள்ள பிரமுகர்களின் தொடர்பு
உயர் உத்தியோக அந்தஸ்து, அச்சக நண்பர் கள் தொடர்பு,இலக்கிய நண்பர்கள் தொடர்பு முதலியவற்றைக் கொண்டு இவருடைய எத் தனையோ படைப்புகளை நூலாக வெளி யிட்டிருக்கலாம். பிரமாதமான வெளியீட்டு விழாக்களை நடாத்தி இருக்கலாம். ஆனால் அவர் இவ்வாறு செய்வதில்லை. அன்றுமுதல் இன்றுவரை பிறருடைய ஆக்கங்களையே நூலாக வெளியிட்டு உற்சாகப்படுத்தி வருகி றார். அந்த வகையில் களுவாஞ்சிக்குடி சைவ மாமணி, பண்டிதர் வி. விசுவலிங்கம் அவர் களின் ‘மண்டூர் பிள்ளைத் தமிழ்", இலக்கிய மணி ஆரையூர் நல் அழகேசமுதலியார் அவர் களின் ‘ஆரையூர்க்கோவை’ கவிஞர் செ. குணரத்தினம் அவர்களின்'நெஞ்சில் ஒருமலர்' ரவிப்பிரியாவின் ‘வானவில் ரோஜாவாகிறது’ மகாவித்துவான் பண்டிதர் வி. சீ. கந்தை பr அவர்களின் "மட்டக்களப்பு சைவக் கோயில் கள் - 2 முதலிய நூல்களை வெளியிடுவதில், முக்கிய பங்கெடுத்ததுடன் இவற்றுக்கு சிறப பான வெளியீட்டு விழாக்கள் நடாத்துவதி லும் முன்னின்று உழைத்துள்ளார்.
மட்டக்களப்பில் வெளிவந்த பல நூல்க ளின் பின்புற அட்டையில் நூலாசிரியரைப் பற்றிய குறிப்பு இவர் எழுதியதாகவே இருக் கும். அதுபோலவே நூல்வெளியீட்டு விழாக் களில் பிரதம நூல் விமர்சகராகவும் இவர் இடம் பெற்று வருகிறார்.
ஒவ்வொருவரும் உயிரை மேலாக மதிக்கிறார்கள். ஆனால் உண்மை வீரர்களோ, உயிரைவிட மானத் தையே சிறந்ததாக எண்ணுகின்ற
6ðffT.
ஷேக்ஸ்பியர்
4.

Page 44
இவருடைய இலக்கிய நண்பர் இலக்கிய மணி க. தா. செல்வராச கோபால் அவர்கள் கனடாவில் "ஹிப்ளக்ஸ் அச்சகம் மூலம் ஏரா ளமான நூல்களை மின்கணணி முறையில் அச்சிட்டு வெளியிட்டு வருகின்றார். இந் நிறு வனத்தின் மூலம் இவரது நூல்கள் ஒன்று கூட வெளிவரவில்லை. ஆனால், வித்துவான் ச. பூபாலபிள்ளை அவர்களின் மேந்தினி" புராணம், வித்துவான் அ. சரவணமுத்தனின் "சணிபுராணம் முதலிய பழைய நூல்களை மறுபதிப்புச் செய்ய இவர் உதவியுள்ளார். இவ்வாறு புலவர்மணி ஏ.பெரியதம்பிப்பிள்ளை அவர்களைப் பற்றிய புலவவர்மணிக்கோவை' செட்டிபாளையம் கணபதிப்பிள்ளைப் புலவர் அவர்களின் கவிதைத் தொகுப்பு முதலியன வெளிவருவதற்கும் உதவி செய்துள்ளதுடன் கனடா "நிப்ளக்ஸ் அச்சகம் வெளியிட்டுள்ள பல நூல்களுக்குப் பதிப்பாசிரியராகவும் இருந்திருக்கிறார் இவர்.
அண்மையில் திருகோணமலை ந. பாலேஸ் வரியின் ‘தத்தை விடு தூது’ எஸ். எல். எம் ஹனிபாவின் ‘மக்கத்துச் சால்வை’ போன்ற நூல்கள் வெளிவருவதிலும் இவர் முன்னின்று பெரும் பங்களிப்புச் செய்துள்ளார்.
*உதயம்' நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள பல நூல்க வெளிவருவதிலும், அவற்றை வாச கர் மத்தியில் பரப்புவதிலும் இவர் மேற் கொண்ட பங்களிப்பு மகத்தானது, உதயம்" நிறுவனத்தாரின் நெருக்கு வாரத்தின் காரண மாக இவாது ஒரே ஒரு நூலான "ஒரு தந்தை யின் கதை" வெளிவந்தது. ஆனால் அ ந் த நூலுக்குக் கூட ஒரு சிறப்பான வெளியீட்டு விழா ஏற்பாடு செய்யவில்லை ஏனோ தானோ என்ற வகையில் இந்நூல் வெளியீட்டுவிழா நடைபெற்றது.
திருகோணமலை, யாழ்ப்பாணம், மலை யகம் முதலிய இடங்களில் வெளிவந்த "அவர் களுக்கு வயது வந்து விட்டது"(க. அருள் சுப் பிரமணியம்) “நாளை (காவலூர் ஜெநாதன்)
*அரசிகள் அழுவதில்லை,(முல்தை மணி) நிலக்
கிளி (பால மனோகரன்)ஒரு கூடைக்கொழுந்து (என். எஸ். எம். ராமையா) முதலியோரின் நூல்களுக்கு மட்டுநகரில் அறிமுகவிழா ஏற் பாடு செய்தார். அதுபோலவே அண்மையில்
NMrN
42

பலவீனர்களின் பா ைத யி ல் தடையாக நிற்கிற கருங்கல், பலசா லிகளின் பாதையில் படிக்கட்டாக அமைகிறது.
- கார்லைன்
` ܪܣܝܣܝܣ
வளிவந்த மட்டக்களப்பு நூல்களான ‘புல ர் மணிக்கோவை, பாலைக் கலி' 'சைவ Dம் நாமும் "மட்டக்களப்பு சைவக் கோயில் ள், "விபுலநந்த ஜீ முதலிய நூல்களுக்கு திரு காணமலையில் ஒர் அறிமுக விழா ந ைட பெற ஏற்பாடு செய்தார். இவற்றுள் 'பாலைக் லி "புலவர் மணிக் கோவை முதலிய நூல் ளுக்க கொழும்பிலும் அறிமுக விழா நடை பறச் செய்தார்.
பல முதிய தமிழறிஞர்கள், கலாசாரப் பரவையினது கெளரவ ம் பெறுவதிலும் தசியவிருதுபெறுவதிலும் முன்னின்று உழைத் வர் இவர், s
இவ்வாறு வாழ்நாள் முழுவதையும் இலக் யப் பணிக்கு உரம் வழங்கியவருக்கு மிகப் பரிய கெளரவங்கள், மிகப் பழைய காலத் ல் வழங்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். இப்போது தமிழ்மணி" என்றபட்டம் இவருக்கு வழங் ப்பட்டுள்ளது. அது கூட மட்டக்களப்பு மண் Eன் கண்ணில் இ ன் னு ம் சரியாகப்பட பில்லை இதுபோன்ற கெளாவம் பெற்றவர்க ருக்கு ஏனைய மாவட்டங்களில் மகளிர் தமது ன்றிக்கடனைத் தகுந்த முறையில் செலுத் |ள்ளார்கள். இவற்றைச் சிறிதும் எதிர்பார்க் ாதவர் ‘அன்புமணி’ என்ற காரணத்தினால் பாலும் மட்டக்களப்பு மக்கள் இவற்றைக் கண்டுக்காமல் இருக்கிறார்கள்.
புலவர்மணி பெரிய தம்பிப்பிள்ளை அவர் ளுக்கு எத்தனையோ பட்டங்கள் வழங்கப் பட்டபோதும். "புலவர்மணி" என்ற பட்டமே மேலோங்கி நிற்கிறது. அதுபோலவே "அன்பு மணி அவர்களுக்கு பெயருக்கேற்ற வகையில் அவர் நடந்து கொள்வதால் 'அன்புமணி' ான்ற பட்டம் நிலைத்துவிட்டது. ஏனையபட் உங்கள் சூரியனுக்குள் மின்மினியாகி விடுகின் றன. உண்மையில் "அன்புமணி’ என்ற பெய ருக்கு இலக்கணமாக அவர் வாழ்க்கை அமைந்

Page 45
துள்ளது. "பகைவனுக்கருள் வா ய் நன் னெஞ்சே' பாரதியின் வாக்கும் "இன்னா செய்தாரை ஒறுத்தல், அவர் நாண நன்ன யம் செய்துவிடல், என்ற வள்ளுவர் வாக்குப் இவருக்கே மிகவும் பொருந்தும். உதைத்தி காலுக்கு முத்தமிடுவதே இவரது இயல்பா உள்ளது.
"அன்புமணி அவர்களின் இ லக் கிய வாழ்வு பற்றிச் சொல்ல இன்னும் எத்த னையோ விடயங்கள் இருக்கின்றன. அவரது дѣ пт ћ ш п са: கட ைம க ள் - ப ற் றி சொல்வதற்கு அதைவிட அதிகமான விட யங்கள் இருக்கின்றன. இந்தச் சிறிய கட்டு ரையில் அவைபற்றியெல்லாம் சொல்லமுடிய வில்லையே என்பது என் மனக்குறையா உள்ளது. கடமையின் இலக்கணமாக, கண்ணி யத்தின் பிறப்பிடமாக, பண்பின் இருப்பிட மாக, அவர் தனது காரியாலயக் கடமைகளைக் கவனித்து வருகிறார்" அவருடன் இணைந்து பணியாற்றும் வாய்ப்புக்கிடைத்தமையால் இப் பண்புகளையெல்லாம் நேரிலேயே என் னால் அவதானிக்க முடியும்
அலுவலகக் கடமைகளில் மனிதாபிமா னத்துடன் பிரச்சினைகளை அணுகி, அவற்றை விரைவாகத் தீர்த்துவைக்க வேண்டும் என் பதில் மிகவும் கண்ணும் கருத்துமாக இருட்
** மேலே பைசா
மலையாள நாட்டிலே தனிகர் இல்லத்தி தியநாத பாகவதரின் கச்சேரி. கடவாத்திய வம் நடத்துகிறவர்களுக்கு மிகவும் வேண் அதனால் கல்யாணக்காரர்கள் பக்கவாத்திய சந்திரனையும் திட்டம் செய்தார்கள்.
ஆனால் சம்மான விஷயத்தில் அவர்கள் பாட்டு வித்துவானுக்கும், வயலின் வித்துவ சம்மானத்தைத் தீர்த்திருந்தார்கள். ராம ஏதாவது கொடுக்கலாம் என்று இருந்தார் கச்சேரி முடிந்தது. கலைஞர்களைச் சம்ப நோக்கிச் சொன்னார், "இதோ பாருங்கள். மானம் செய்யுங்கள் ஆனால் இந்தப்பைய தில் மாத்திரம் யோசித்துச் செய்யுங்கள். ( ந்து கலைபயின்றவன், இவன் என்னவென் என்று "ரேட்டுக் கேட்கிறான். கொடுக்கவு மேல் பைசா கொடுக்காதீர்கள்" என்று ஒரு "இதோ பார், வேண்டிய இடம். இங்கே நு தெரிந்ததா?’ என்றார்.
தகுதியுள்ள சிறியோருக்குச் செம்பைப் இத்தகையது, ܖ

பார். இதையே பிறருக்கும் எடுத்துக் கூறு
வார் தான் சிரமப்பட்டாலும் தன்னைத் தேடிவருபவர்கள் சிரமப்படக் கூடாது என் ) பது இவரது கொள்கை. அதனால் வீட்டிலி 5 ருந்து கொண்டுவரும் சாப்பாட்டுப்பார்சல் மீண்டும் வீட்டுக்கே செல்வதுமுண்டு. கருமமே கண்ணாயினார், ‘கண்துஞ்சார் பசி நோக் கார்" என்பதற்கு இவர் ஒரு பிரத்தியட்ச உதாரணம்.
இவரது தனித்துவமான பண்புகள் பற்றிச் சொல்வதானால் அது இன்னொரு கட்டுரை யாகிவிடும். எல்லோருடனும், கலகலப்பாகப் பழகும் இனிய சுபாவம், இலே சா ன நகைச்சுவை. தன் அந்தஸ்தை மறந்து கீழி றங்கிக் குழந்தையாக மாறும் பண்பு, இனிப் புப் பண்டங்களில் ஒரு பிரியம். இறைபக்தி, ராமகிருஷ்ணமிஷன் ஈடுபாடு, சுவாமி விவே கானந்தர் உபாசனை. சுவாமி விபுலாநந்தர் போற்றுதல், இனிய கீதங்களில் லயிப்பு. கர் நாடக சங்கீதரசனை, நாட்டியங்கள், நாடகங் களில் ஒரு மோகம், எழுத்தாளர் 'கல்கி" மேல் ஒரு நாயக வழிபாடு, இலக்கிய வாதி r கள் அனைவரிலும் ஒரு மதிப்பு, உண்மை நட்புக்கு ஒரு பக்தி உள்ளன் புக் கு ஒரு பணிவு ா அப்பப்பா, எதைச் சொல்வது? எதை விடு
வது? கொடுக்காதீர்’ (1935) நில் திருமண வைபவம். அதில் செம்பை வைத் வித்துவான் ஆலங்குடி ராமச்சந்திரன் ைபை
டியவர். பாகவதருக்கு மிக மிக வேண்டியவர்
வித்துவான்கள் வரிசையில் ஆலங்குடி ராமச்
苏
s
திட்டம் வேறு மாதிரியாக இருந்தது. வாய்ப் ான், மிருதங்க வித்துவான் ஆகியோருக்கும் உரிய *சந்திரன் நம் பையன்தானே? செளகரியம்போல் 95@W7。 ானிக்கும் கட்டம், பாகவதர் கல்யாணக்காரரை எங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் உசிதம்போல் சம் ன் ராமச்சந்திரன் இருக்கிறானே. இவன் விஷயத் இவன் நம் பையன்: நாம் அறிந்து பிறந்து வளர் றால் கச்சேரிக்கு வாசிக்க இருநூறு முன்னூறு ம் கொடுக்கிறார்கள். நீங்கள் நூற்றையம்பதுக்கு போடுபோட்டார், ராமச்சந்திரன் பக்கந்திரும்பி ாற்றைம்பதுக்கு மேல் நீ எதிர்பார்ப்பது சரியல்ல.
பெரியார் ஏற்றம் கொடுத்த எழில் முறை சொன்னவர் ஆலங்குடி ராமச்சந்திரன்
அனுப்பியவர்: க. பீற்றர்
43

Page 46
துங்கவும் முடியாமல், விழிக்கவும் இயலாமல். மன தில் ஏற்பட்ட உணர்வுகளின் தகிப்பினால் மனம் அலைக் கழிந்த நிலையில். புரண்டு புரண்டு படுத்தும் உறக்கம் வராத நிலையில். மனதை ஆசுவாசப் படுத்த முயன்று தோற்றுப் போகிறேன்.தாங்க முடியாத அந்தச் செய்தி!
நெஞ்சின் உணர்வுக் கீற் றுகளில் மழுங்கலை ஏற்படுத் தும் துன்பத்தால் கனன்ற மனம். எரிமலையின் குமுற லுக்குத் தாவ முயன்று. தடுக்கி விழுந்து. பனிக் கட்டியின் இறுகலில் தங்கித் தளைகின்றது.
"டுமீல்..!!!' கேட்ட வெடிச்சத்தம் அயர் 防@ உறங்கும் மகளைக் கூட
திடீரெனக்
44
உணர்வுகளும்.
உலுப்பி. கண் லேயே எ ன் ை அவள் கைகளில் ப. . ஆறுதலை கம் தொடருகிற வெடிச் சத்தப் த்த ம ைன வி, விழித்தபடி வெ. கும் என்னைக் கி 'நீங்க இன்னு өршт ...”
‘ம்ம். இல்ல. "ஏனப்பா..?" லில் ஏற்பட்ட என்னைப் பாதி
g
"என்னப்பா ெ மனச்சூழலை ப கிறாள்.
"அது தூரத்தி நீங்க படுங்க . . தலுக்குள்ளாக்கி அவளை மகளுட கொள்ளுகின்றது சாமக்கோழி ச கேட்கிறது.
‘ம் ம் ம். நீ மூச்சொன்றை தலையணையில் புதைக்கிறேன். மிளகு வாப்பா. ஒ. அந்த நில் இனங்களின் முகிழாத நிலை சிங்களவன், மு. பேதம் தெரியா டொருவர் உற வரின் குடும்ப ளில் கலந்து ெ
 

விழிக்காம ைத் தேடிய நான் அகப் டந்து. தூக் gil ·
கேட்டு விழி தூங்காமல் றித்துக் கிடக் ாண்டு விட. ம் துரங்கல்
அவள் குர வினாக்குறி க்கவில்லை.
வடிச்சத்தம்? )ாற்ற முயல்
ல் எங்கோ. அவளை ஆறு ய என் பதில்
ன் சேர்த்துக்
hவும் சத்தம்
ண்ேட பெரு விட்டு விட்டு முகத்தைப்
P
ஸ்லிம் என்ற Dல் ஒருவரோ 6 TL 9- ... 6p35 சுக துக்கங்க காண்டு துரய்
மையான மன உணர்வுகளு டன் உறவுகளைப் பகிர்ந்து குலவிய அந்த நாட்கள்.
'மிளகிரிக்கோ. எள்ளிரிக் குகோ. பாயிரிக்குகோ." அந்தக் குரல் அதிகாலை ஆறு ம ணிக் கெல்லாம் வீதியில் கேட்டால் மீரான் வாப்பா வருகிறார் என்று அர்த்தம். பதினாறு மைல்களைக்கடந்து பஸ்ஸில் வந்து விடுவார்.
அவர் சத்தம் கேட்டதும் சுருண்டு படுக்கும் என்னை தட்டி எழுப்புவார் அம்மா. 'தம்பி. மணி ஆறா ப் போச்சு. மீரான் நானாவும் வந்திற்றார். எழும் பு. எழும்பு."
அப்படி ஒருபங்சுவாலிட்டி" அவருடையது.
அவரின் ஊரிலிருந்து தேன் குழல், மிளகு, எள்ளு, சீனி மிட்டாய்,கைப்புஎன்பவற்றை எங்கள் சில்லரைக் கடைக்குக் கொண்டு வருவது அவரது வழக்கம்.
அவரின் காலைப் போச னம் எங்கள் வீட்டில் தான். வரும் போதே இடியப்பம் வாங்கி வருவார். "பிள்ள. இடியப்பம் இந்தாரிக்கி. இவன் றொபேட்டுக்கு எடுத் துவச்சிப்போட்டு எனக்கும் தா. கறி கனக்க வெய்க்க வேனா . *
எனது காலையுணவு அவ ரின் பொறுப்பு அது என்மேல் அவருக்கிருந்த வாஞ்சையின் பிரதிபலிப்பு. எனக் கென்றே தனியாக சீனி
உறவுகளும்

Page 47
அல்வாவும் தேன் குழலும் கொண்டு வருவார்.
அவரின் மீது எனக்குண் டான ஆர்வத்திற்கும் அக்க றைக்கும் இவையே காரண மாயிற்று.
அவருக்குப் பக்கத்திலி ருந்து தான் நான் சாப்பிட வேண்டும். அது தான் அவ ரது பிரியம். அது எனக்கும் பிடிக்கும்.
அப்படிச் சாப்பிட்டால் தானே அவரின் "உபகாரம்’ எனக்குக் கிடைக்கும்.
"மகன் பள்ளிக்குப் போங்க ...நல்லாப் படிச்சி டொக்ட ராகணும்.ஆ." என்பார்.
எனது கைரேகைகளை அடிக்கடி பார்ப்பார். "பிள்ள ..இவன் நல்ல யோகக் காரன் ...நல்லாப் படிச்சிருவான்.
இவன்ர கைரேக இவன டொக் டராக்குமெண்டு சொல் அலுது.'
அவர் வியாபாரத்தோடு நின்று விடுவதில்லை. கை ரேகை சாத்திரமும் அவருக்கு அத்துபடி. எங்களூரில் அவர் போகாத வீடுமில்லை. அவர் பழகாத ஆட்களுமில்லை.
அதிலும்-எங்கள் வீட்டில் நடைபெறும் அத்தனை காரி யங்களிலும் விசேட வைபவங் களிலும் அவரின் ஆலோசனை களும் மெருகேற்றும்.
எனக்கு"உறுதிப் பூசுதல்’ நடைபெற்ற போது கூட அந்த வைபவத்திற்கு “மஸ் கட் உபயமளித்தவர் அவர் தான்.
அவரின் பங்களிப்பில்லாத வைபவம் எதுவுமே இல்லை. எனக்கு நன்றாக நினைவிருக் கிறது.
4.
60) வுக் குவிய னின் நிக்கா குடும்பமே
அப்பா? தம்பியும் அ அந்தக் கள வேடிக்கை லும் . C ஆகர்ஷிக்க கேயே நின்
அவரின் வர், இர்ப கூட்டாளிக
கே. கிறிஸ்டி
நேரத்து
TGT EFT வட்டிலப்பம் கட். லட்( எனக்கு. விளையாட்(
திலேயே
வைப்பார். வந்தோர் எ அவரிடம் * அது. ே மவன்' எ சொல்வதில் அவருக்கு. LDğä856it ` g என்னை ந விட்டது. விட்டது. முறை செ ஆரம் பித் ஒரு வ 9 IT ons

மாறாத நினை ல்கள்.அவர் மக ஹ்” இற்கு எங்கள் சென்றது. வும் அம்மாவும் ன்றே திரும்பிவிட ரியாட்டங்களிலும்
விநோதங்களி
சோடனைகளிலும் ப்பட்ட நான் அங் று விட்டேன். r அயல்வீட்டு அன் ான். அனஸ் எனது ளாயினர்.
முருகுப்பிள்ளை
ரக்கு நேரம் சுவை பாடு. புரியாணி ). துதள். மஸ் தி. இது போதுமே மிகு தி நேர ம் டு. அவரின் பக்கத் என்னை உறங்க கல்யாணத்துக்கு ான்னைப் பார்த்து
வினவுவார்கள். ரண்ட ராத்தாட ான்பார். அப்படிச் b ஒரு மன நிறைவு அவரின் மனைவி னைவருக்கு மே ன்றாகப் பிடித்து எனக்கும் பழகி அவர்களை உறவு ால்லிக் கூப்பிடவும் து விட்டேன். 1ாரம் கழிந்தது, து "றொபேர்ட்.
வீட்ட போவமா?* என்று கூப்பிட்டபோது, உண்மையில் எனக்கு வீடு செல்ல விருப்ப
மிருக்க வில்லை. அந்தச் சூழல் என்னை ஈர்த்திருந் திது.
மனமில்லாமல் திரும்பி னேன்.அடுத்த விடுமுறைக்கு அவசியம் அனுப்பு வே ன் என்ற அப்பாவின் வாக்குறுதி պւ-6նr.
கல்யாண வீட்டில் எனது கைகளில் இட்ட மருதாணித் தடயங்கள் நீண்ட நாட்கள் நிலைத்திருந்தன. பின்னால் அவர்களின் வீட்டில் போய் நிற்கச் சந்தர்ப்பம் கிடைக் காமற் போனாலும் “அந்த வாரத்தினைப் பற்றிய நினை வுகள் நெஞ்சை விட்டு அகல வில்லை. மீரான் வாப்பா வின் வரவு. தொடர்பும் நீங் கவில்லை. காலம் சுழன்றோ 1գ-Ամ3:1...
காலத் தென்றற் பெருக் கின் நிகழ்வுகள் ஞாபகங்க ளாக மலர்ந்தன.
அவர் சொன்னபடி நான் டொக்டராகா விட்டாலும், "மேல் நேர்ஸாக வே வர முடிந்தது.
AMLLSLSMMLMA MqLALAM MSqSLAT MMLASS LMSLSM MLASLT MLA AAAAAS தன்னம்பிக்கை இல்லாத வன் வாழ்க்கை, காலால் நடப்பதைப் போன்றது.
“ 6 Tor F6ðIT”
MLSSLALA MSSLAM MSLALA LALSLSMqAAMSSLALM MMLASA ASLLSLLLLLLLS
45

Page 48
CCCCCCCCCCCCC அன்பு என்னும் கோயி லுக்கு நீதிதான் அஸ்தி வாரம்; ஆனால் நீதியை விட்டு விட்டு அன்பை மாத்திரம் அடைய முடி lLITg).
ரேஸ்கின்’
CCCCCCCCCCCCC
அவரின் கை ரே ைக க் கணிப்பு முற்று முழுதாகப் பொய்த்து விடவில்லை.
எனது திருமணப் பேச்சு
ணையைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் ஆர்வமாக இறங்கினார். எங்கள் பகுதியில் அவருக்குத் தெரியாத வீடுகளுமில்லை. அவர் பார்க்காத கைகளு மில்லை. என்ற வகையில் எனக்காக மேரியைத் தேர்ந் தெடுத்தார்.
'தம்பி. வடிவான பெட் டைகளில் மயங்கிராத. நல் லகுணம் தான் சீவியத்துக்கு முக்கியம். இந்தப் பிள்ள நல்ல அடக்க ஒடுக்கமான வள்.கொஞ்சம் பெர்து நிறந் தான். ரீச்சராக இல்லியா இரிக்காள். றெயினிங் கி ல யாம் இப்ப. அல்லாடறகு மத்" இருந்தா உனக்கு இந்த இடம் சரிவரும்' என்றார். ஆனால்.அப்பாவும் அம் மாவும் வேறு இருவரில்‘குறி" வைத்திருந்தனர். விடாப் பிடியாகவும் இருந்தனர். *தம்பி. அந்தோனி மச் சாண்ட மகள் சகாயம். தெரியுமா. நல்ல சொத்து. அவள் தான் என்ர மரும கள்' இது அப்பா. "அடே மனேய்.அவர்ர கதய
46
ஆரம்பமான போது தக்கது
விடு. எங்கட அ தன்ர மகள் அரியத் காகத் தானே கேட் சிருக்கார். தாய் ெ தட்டாத. இது அ எனக்கோ தர்ம மான நிலை.
முழுப் பொறு மீரான் வாப்பாவிட விட்டேன்.
'தம்பி உங்களுக் லாட்டதுஆ கேட்டி( "இன்ஸா அல்லா. தான் உனக்குப் பெ அவர் திடமா சொன்னார்.
என்ன மந்திரம் னாரோ. எப்படித் மாற்றினாரோ என்ன மேரிக்கும் எனக் மணம் நடந்தது.
"டேய் பீற்றர். மார்க்கமும் எங்கட மும் ஒண்டு தாண் "ஈசா நபி எண்டா ஆ தெரியுமாடா. நீ ( ஏசு நாதர் தாண்ட எங்கட குர்ஆனில சொல்லியிருக்கு."
அடிக்கடி அப் அவரின் மத சமர் எடுத்துக் காட்டி வார்.
அப்பாவும் தை வார்.
அப்பாவுக்கு மும் இஸ்லாமும் வே என்றாலும் மீரான் வேறானவரல்ல. உறவோடு. உடலி வோடு கலந்து விட வினர்.
"றொபேட் தம் கடசி காலத்த உன் தான் கழிப்பன்.ஓ.
R

ண்ணன் உனக் வைச் சால்லத்
bLost.
சங்கட
ப்பையும் ம் விட்டு
ாக அல் நக்கன். (3Dif ம்பிள. கத்தான்
Ggirt gif தன்வசம் of Gaunt...
கும் திரு
உங்கட
pitrida,
T - T... பூரெண்டு தம்பிடுற
எல்லாம்
பாவிடம் ாஸ்த்தை விளக்கு
லயாட்டு
கிறீஸ்தவ ୬୮t ଘ୪TଦୀରJ Gunri Lunr
இரத்த ன் உணர்
0۔42 L
பி.என்ர
னிட்டத் என்ட
ஜனாஸாவுக்கு. (றுாஹ் - ஆத் மா) நீயில்லாம என்ர றுாஹ் ஆறுதலடையாதுடா’ என்று கண்கள் பனிக்கக் கூறுவார். சுதந்திரமான சுகவாழ் வை. உல்லாசமாகக் கழித்து உவகையுடன் ஒன்றுபட்டு வாழ்ந்த இன உணர்வுகளில் உறவுகளில் தடைக் கற்களை பள்ளத் தாக்குகளை.பாரிய இடைவெளிகளை ஏற்படுத்தி விட்ட வன் செயல்களின் கொடூரம். அந்நியோன்னிய மான உறவுகளை ஏற்படுத்தி வாழ்ந்த மனித மனங்களி டையே உண்டாக்கி விட்ட பகைப் புயல். தனி மனித உணர்வுகளும். உறவுகளும் முடமாக்கப்பட்டு. செல்லாக் காசாக்கப் பட்டுவிட்ட பரிதா பம்.
எங்கோ. எதற் கே ரா ஆரம்பித்த போர் மேகங்கள் இனங்களிடையே யுத்த பேரி கையை ஏற்படுத்தி விட்ட விபரீதம்.
ஒருவரை ஒருவர் சந்தே கக் கண்ணோடு நோக்கும் நிலைக்குத் தள்ளி விட்ட பிரித்தாளும் முயற்சிகள் . மீரான் வாப்பாவின் வருகை அடியோடு நின்று விட்டிருந் தது. "இங்கு வர அவருக் குப் பயம். "அங்கு செல்ல எங்களுக்கும் பயம் .
அ வரி ன் ஊரினுடாக நாங்கள் செல்வதற்கோ . எங்களூர் வீதியில் அவர்கள் செல்வதற்கோ சீருடைத் துப் பாக்கிகளின் பாது காப் பு அவசியமானது.
அவரின் உறவும் தொடர் பும் எங்கோ தொலைந்து விட்டிருந்தது. பல விசேடங் கள் அவரின் பிரசன்னம் இல் (49ம் பக்கம் பார்க்க)

Page 49
இறைவன் சி
LSLAM MSLLSLLAMT LMLMLS LMLSLAM MMLSLqM ASLMLML MLMLMLM MMSqLAMLL LMLMqAAA AALLLLATM MqLAMS M
R R
ஆதியாகமம் மனிதன் படைப்பைப் பற்றி பின் வருமாறு கூறுகிறது "பின்னர் கடவுள்; நமது சாயலாகவும் பாவனையாக வும் மனிதனைப் படைப்போமாக, (1:26) அப்படியிருக்க ஆண்டவராகிய கடவுள் களி மண்ணால் மனிதனை உருவாக்கி, அவன் முகத்தில் உயிர்மூச்சை ஊதவே மனிதன் உயி ருள்ளவன் ஆனான் (2:7)
மனிதனின் அமைப்பிலே இரண்டு வித்தி யாசமான சேர்க்கைகளைக் காண்கிறோம்" ஒன்று அவனை இறைவன் களிமண்ணால் உருவாக்குகிறார் - அதனால் அவன் காணக் கூடிய, தொடக்கூடிய, அழியக்கூடிய உலகைச் சார்ந்த ஒன்றாக உருவாக்கப்பட்டவன். மற் றது: கடவுள் மனிதனைத்தன் சாயலும் பாவ னையாகவும் படைக்க நினைத்து அவன் முகத் தில் தன் உயிர் மூச்சை ஊதினார். அதனால் அவன் காணமுடியாத, அழிவில்லாத, தெய் வீகமான, விண்ணகத்தையும் சார்ந்தவன்.
 

LMSLAM AALLAAAAL ALALLS LALALM LSLSqA ALAqA ALqALA MLALAM MA LLALASLMALLLLLSAAAAAS
லையானார்
S றே. திருஞானதீபன்
LLMLM MALMSMqqA AMqLSLALA ALSLSMLSMTA LALASLMLA qMLLSM AqLSLAM MqSqSALLAAAALL LLLLLLLAAAA AAALLLLSLLLSMAL TqSLALLSqS
வேறு வார்த்தைகளில் மனிதன் ஆன்ம சரீ ரத்தைக் கொண்டவன் என்கின்றோம்.
மனிதனின் இந்த இருவித சேர்க்கைக ளையும் ஒட்டியே, அவனுடைய எல்லாச் செயல்களும் அமையும்: அவை அவனின் அறி வைச் சார்ந்ததாக இருந்தாலும் சரி,அல்லது அவனது உள்ளத்தைச்சார்ந்ததாக இருந்தா லும் சரி மனிதனுடைய எல்லாச் சிந்தனை களும் காணக்கூடியதொன்றில் தான் ஆரம்ப மாகின்றது. அதேபோல் காணமுடியாத அவ னது உணர்வுகள் அன்பு, இரக்கம், பக்தி என் பன வெளியடையாளங்களைக் கா ட் டு ம் பொழுது தான் பொருள் பெறுகின்றன. இந்த மனிதனின் அமைப்பை வைத்துத்தான் புனித அருளப்பர் கூறினார் "நான் கடவுளுக்கு அன்பு செய்கிறேன், என்று சொல்லிக்கொண்டு ஒரு வன் தன் சகோதரனை வெறுத்தால் அவன் பொய்யன், ஏனெனில் கண்ணால் கண்ட சகோதரனுக்கு அன்பு செய்யாதவன், தான் கண்டிராத கடவுளுக்கு அன்பு செய்ய இய லாது, (அரு. 4: 20)
இறைவன் மனிதனின் இந்த அமைப்பை மதிக்கின்றார். அவனுடன் தொடர்பு கொள் ளும் பொழுதெல்லாம் இதனைக் கவனத்தில் கொள்கிறார். பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து ஒரு சம்பவத்தை நினைவுகூர்வோம்:எண்ணாகமம் 21 அதிகாரம் 5-9 வசனங்களை வாசித்துப் பாருங்கள்; 'அவர்கள் (இஸ்ராயேல் மக்கள்) கடவுளுக்கும் மோயீசனுக்கும் விரோதமாய்ப் பேசி நீ எங்களை எகிப்திலிருந்து வெளியே றச் செய்ததென்ன? நாங்கள் பாலைவனத் தில் சாகும்படிதானோ? இவ்விடத்தில் அப்பமு மில்லை, தண்ணீருமில்லை.இந்த அற்ப உணவு எங்கள் மனத்துக்கு வெறுப்பை தருகின்றது என்றார்கள். அப்பொழுது ஆண்டவர்கொள்ளி வாய்ப் பாம்புகளை அவர்களிடையே அனுப்
47

Page 50
பினார். பலர் கடியுண்டு சாவதைக்கண்டு, மக்கள் மோயீசனிடம் போய்: நாங்கள் கட வுளுக்கும் உமக்கும் விரோதமாய்ப் பேசின தினால் பாவிகளானோம் பாம்புகள் எங்களை விட்டு நீங்கும்படி மன்றாட வேண்டும் என் றார்கள். மோயீசன் அவர்களுக்காக வேண் டிக்கொள்ள, ஆண்டவர் அவரை நோக்கி: வெண்கலத்தால் ஒரு பாம்பின் உருவம் செய்து அதை ஒரு கம்பத்தின் மேல் தூக்கி வை. கடி யுண்டவன் அதை உற்று நோக்கினால் உயிர் பிழைப்பான் என்று திருவுளம் பற்றினார். அவ்வாறே மோயீசன் வெண்கலப்பாம்பைச் செய்து அதை ஒரு கம்பத்தில் கட்டித் தூக்க கடியுண்டவர்கள் அதைப் பாாத்து நலமடைந் தார்கள்
வெண்கலத்தால் செய்த பாம்பின் சிலையிலி ரு ந்து வரவில்லை. இறைவனிடமிருந்தே வந்தது. ஆனால் இறைவன் மனிதனின் அமைப்பை மதித்தார் - மனிதன் பார்க்க வேண்டும், தொடவேண்டும், ருசிக்க வேண் டும்.
ஆண்டவர் யேசுவும் நற்செய்தியில் பல புதுமைகள் செய்துள்ளார். அதிலொன்று; ஒரு பிறவிக்குருடனைக் குணமாக்கியபொழுது தரையில் உமிழ்ந்து, உமிழ் நீரால் சேறுண் டாக்கி, அச்சேற்றை அவனுடைய கண்க ளின் மேல் பூசி, அவனை நோக்கி, "நீ போய் சீலோவாம் குளத்தில் கழுவு என்றார்.
(அருள் 9 6) அந்த ச் சே று பிறவிக்குருடனுக்கு பார்வை அளிக்கவில்லை. ஆண்டவர் யேசு தான் பார்வையளித்தார். சேறும் கழுவுத லும் வெளியடையாளங்கள். இதன் வழியாக இறைவனின் புதுப்படைப்பை (உறுப்பை) அம் ம னி த ன் பெறக்கூடியதாகவிருந்தது. * லாசரே! வெளியே வா, என்ற யேசுவின் வார்த்தைக்கு இறந்த மனிதன் உயிர் பெறு வானாயின், பிறவிக்குருடனுக்கு உமிழ் நீரும். சேறு ம் தேவைப்பட்டிருக்காது - ஆனால் இறைமகன் யேசு மனிதனின் அமைப்பை அறிந்தவர், ஏனெனில் மனிதன் அவர் வழி யாக, அவருக்காகப் படைக்கப்பட்டவன்.
48
நிச்சயமாக சுகமளிக்கும் அருள் அந்த

இஸ்ராயேல் மக்களை இறைவனே அரச ாாகவும், தந்தையாகவும், வழிகாட்டியாக அம் ஆண்டு நடத்தி வந்தார். எகிப்திலிருந்து தன்னுடைய வல்லமைமிக்கக்கரத்தால் மீட்டு வந்தார். இதையெல்லாம் அம்மக்கள் மறந்து, அக்காலத்திலேயிருந்த வழக்கப்படி தங்களுக் கும் ஓர் அரசர் தேவை என்று இறைமணி தர் சாமுவேல் மூலமாக இறைவனிடம் கேட் டார்கள். ‘நீதி வழங்க ஒர் அரசனை எங் களுக்குக்கொடும் என்ற அவர்களின் முறை பீடு சாமுவேலுக்குப் பிடிக்கவில்லை. சாமு வேல் ஆண்டவரை மன்றாடினார் ஆண்ட வர் சாமுவேலை நோக்கி 'மக்கள் உன்னி -ம் சொல்வதை எல்லாம் கேள். உன்னை அவர்கள் புறக்கணித்துவிடவில்லை. நாம் அவர்களை ஆளவிடாதபடி நம்மைத்தான் புறக்கணித்து விட்டார்கள். அவர்களை நாம் எகிப்து நாட்டினின்றும் மீட்ட நாள் முதல் இன்று வரை அவர்கள் செய்த செயல்கள் எல்லாம் நம்மை விட்டு அன்னிய தெய்வங் களை (சிலைகளை) வழிபடுவது போல் உனக்கும் செய்கிறார்கள்.இப்போது அவர்கள் சொல்லுக்குச் செவி கொடு; ஆயினும் அவர் களுடன் விவாதித்து அவர்களை ஆளப்போ கிற அரசனின் உரிமையை அவர்களுக்கு முன் னறிவி*’ என்றார் (சாமு . 8 : 6 - 9).
இஸ்ராயேல் மக்களின் இந்த வேண்டு தல்; தங்களுக்கு ஒர் அரசன் வேண்டுமென் பதும், அவர்கள் இறைவனின் வல்லமையை அறிந்திருந்தும் வேறு தெய்வங்களை (சிலை களை) வழிபட்டதும், அடித்தளத்தில் ஒவ் வொரு மனிதனுடையவும் ஏக்கம்ே! தன் னோடு தொடர்பு கொள்ள விரும்புகிறவர் களை தன் கண்களால் பார்க்க, கரங்களால் தொட, காதுகளால் கேட்க விழைகின்றான். இது அவனின் அமைப்பு. இதை அறிந்து தான் ஆண்டவர் இஸ்ராயேல் மக்கள் அர சனைக் கேட்டபொழுது அவர்களுக்கு அர சனை அருளினார் - கால நிறைவில் தன்
கடமைகளைச் செய்யாமல் உரிமை களைத் தேடினால் அவை கானல்
நீராகி விடும் * காந்திஜி"

Page 51
மகன் யேசுவும் ஒரு நித்திய அரசராக இ பார் என்பதை அவர் அறிவார் - மக் இறைவனை சிலைகளில் வழிபட்ட பொ( வெறுத்தொதுக்கியவர் தன் இ ைற ம. யேசுவை ஒரு வெறும் சிலையாகவல்ல, ! ருள்ள மனிதனாய் தொட்டுப் பார்க்கக்கூ மனித உணர்வுகளால், நேசிக்கவோ அல்6 வெறுக்கவோ
கூ டிய "இம்மானுவ6ை (நம்மோடு - கடவுள் மத் 1 : 22) அனு னார். "அவர் தம் சீடர்பக்கம் திருட
அவர்களுக்கு மட்டும் தனிமையாகக் கூ தாவது "நீங்கள் காண்பதைக் காணு கண்கள் பேறுபெற்றவை. ஏனெனில், நா உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்: இறைவா னர் அரசர் பலர் நீங்கள் காண்பதைக் கா விரும்பியும் காணவில்லை. நீங்கள் கேட் தைக் கேட்க விரும்பியும் கேட்கவில்லை
லூக் ( 10 : 23, 24 ).
(46ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)
லாமலேயே நிகழ்ந்தேறின. பியும், மு ஆனாலும் அந்நிகழ்ச்சிகளில் கைகளும். இழையோடிய வெறுமையை கடிவாளமி நாங்கள் உணராமலில்லை . செய்வதறிய
நேற்று அறிந்த அந்தச் நின்றேன் செய்தி! வாழ்வி
அனலில் பட்ட புழுவாய் யெண்ணி என்னைத் துடிக்கவைத்தது. தான் முடி “ஒரு வாரத் தோழன்’ இனங்க
அன்ஸார் என்னை மறக்கா
யத்தை ம
மல் தேடி வந்து ஆஸ்பத்திரி சென்றேன். யில் வைத்துச் சொன்னார். சென்ரி "உங்கட மீரான் வாப்பா. “கொ ஹற 'மெளத்தாயிற்றார் விக்கி முறைத்தது த்து நின்றேன். விடயத்தை அவரின் உதவிகளுக்கும். “எஹே ஒத்தாசைக்கும். எங்களோடு எப்பா. ஏற்பட்டுவிட்ட ஒன்றுதலுக் தது.
கும் கைமாறு செய்ய விரும்
இதய வி

ருப் கள்
ழிது கன்
)
til 0து
l
ம்பி னார். மனித உருவில் தோன்றி தம்மைத் றிய தாழ்த்திச் சாவை ஏற்கும் அளவுக்கு, அது லும் வும் சிலுவைச் சாவையே ஏற்கும் அளவுக்குக் ான் கீழ்படிபவரானார். அதனால்தான் கடவுள் க்கி அவரை எல்லோருக்கும் மேலாய் உயர்த்தி ன எப்பெயருக்கும் மேலான பெயரை அவருக்கு ட்ப அருளினார்' (பிலிப் 2 : 6 = 9)
« «ر
டியாத நிலையில் உணர்வுகளும்.
இறைவனை மனிதன் கண்டான், தொட் டான், உணர்ந்தான். இதனைப் பவுலடிகள் பிலிப்பியருக்கு எவ்வளவு அழகாக எடுத்து ரைக்கின்றார்! “கடவுள் தன்மையில் விளங் கிய அவர் கடவுளுக்கு இணையாகவிருக்கும் நிலையை விடாமல் பிடித்துக்கொண்டிருக்க வேண்டியதொன்றாகக் கரு த வி ல் லை. ஆனால் தம்மையே வெறுமையாக்கி அடிமை யின் தன்மை பூண்டு, மனிதருக்கு ஒப்பா
யறியாமல் பீறிட்டது. தாளாமல் திரும்பினேன்.
டப்பட்டு. ஏதும் பாது தி ைக த்து
ன் பொய்மையை வா ய ைட க்கத் ந்தது.
களின் உறவுச் சூனி றந்து அவரின் ஊர்
எ ன் னி டம் ா ட்ட த?" என்று
r
ச் சொன்னேன்.
...-60T L ש . ه . (
துப்பாக்கி தடுத்
விம்மல் என்னை
நினைவுகள் மீட்கப்பட்டு கண்களில் இருந்து வழிந்த நீர் தலையணையை நனைத் தது. என்னையறியாமலே வா ய் ஒரு முறை சொல்லிக்கொண்
• • • ilلیسا
““ anunT un"... ”
5ft ...5 ft 5i T ஒ. விடிந்து விட்டதா?. மிளகிரிக்குகோ. எள்ளி ரிக்குகோ. இது.இது. என்ன சத்தம்.
ஒ. பிரமையா. நினைவுச் சிமிட்டலின் எதிரொலி!
- யாவும் கற்பனையே--
s
49

Page 52
அருள் தந்தை ஜாலியஸ் இராசையா அவர்கள் காலமானார்
கடவுளிடம் ஆழ்ந்த பற்றும், விசுவா சமும், பணியார்வமும் கொண்டிருந்த இவர் தாம் ஒரு குருவாவதன் மூலமே தமது உள் ளம் நிறைவடையும் என்று கூறினார்’
இவ்வாறு காலஞ்சென்ற அருள்தந்தை இராசையாவின் மறைவையொட்டி ந ைட பெற்ற இறுதிச் சடங்கின் போது திருமலை -மட்டக்களப்பு மறை மாவட்ட ஆயர் பேர ருள் திரு ஜோசப் கிங்ஸ்லி சுவாம்பிள்ளை அவர்கள் குறிப்பிட்டார். மேலும் அவர் பேசு கையில்:
இக்கட்டான கால கட்டத்திலும் கஷ்ட மான பங்குகளுக்குச் செல்ல தாமாக மு ன் வந்து பணியாற்றியவர்; மக்களின் துன்பங்க ளிலே பங்குகொண்டவர் என்றார்.
கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக நமது மறை மாவட்டத்தில் பணியாற்றிய அருட்தந்தை இராசையா அவர்கள் கடந்த நவம்பர் திங் கள் பத்தாம் நாள் காலமானார்.அண்மைக் காலமாக நோய்வாய்ப்பட்டிருந்த தந்தைய வர்கள் மட்டக்களப்பு புனித வளன் வாயோ
திபர் இல்லத்தில் வாழ்ந்து வந்தார்.
50
 

மன்னார் மறைமாவட்டத்தைப் பிறப்பிட மாகக் கொண்ட இவர் 1922 ம் ஆண்டு கார்த்திகைத்திங்கள் 20 ம் நாள் பிறந்தார். 21 ஆண்டுகள் அரசாங்க சேவையில் ஈடுபட்ட பின் இறை அழைத்தலை ஏற்று குருமடம் புகுந்தார் அமெரிக்காவில் உள்ள "மாட்டர் டேயி (Mater dei) வளர்ந்தோர் குருத்துவக் கல்லூரியில் பயிற்சி பெற்று 1985 ம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் இரண்டாம் நாள் தமது 63 வது வயதில் குருவாகத் திருநிலைப் படுத் தப்பட்டார்.
மூதூர், சின்னக்கடை, ஆயித்தியமலை வாழைச்சேனை ஆகிய பங்குகளில் பணியாற் றியுள்ள இவர் ஆயரின் செயலாளராகவும் சில காலம் பணியாற்றினார்.
எழுத்தாற்றலுள்ள தந்தை அவர் க ள் ஆறு நூல்கள் வரை எழுதியும் - மொழி பெயர்த்தும் உள்ளார். புனித பிரான்சிஸ் அசிசியாரில் மிகுந்த பற்றுக் கொண்டவர். அவரது வாழ்க்கை வரலாற்றை எழுதி வெளி யிட்டார். 1968 ம் ஆண்டு இலங்கை அரசின் தமிழ் இலக்கியத்துக்கான சாகித்திய மண்ட லப் பரிசை இந்நூல் பெற்றது குறிப்பிடத்தக் கது.
தளராத இறை ஆர்வத்தோடு தள்ளாத வயதிலும் பல படப் பணியாற்றிய அருள் தந்தை ஜூலியஸ் இராசையாவின் மறைவு நெஞ்சை வருத்துகிறது. இறைவன் அவருக்கு நித்திய இளைப்பாற்றியை அளித்து இன்ப வான் வீட்டில் சேர்ப்பாராக. எம். வி.
அக்கடியன் ஃபிளைகேச்சர் எனும் பறவை பா ம் புகள் ஏறமுடியாதபடி இலைகளினிடையே ஒரு அடி நீளம் உள்ள வால் அமைப்பு ைவ த் துக் கூடு கட்டும். -
நீர்த்தேள் தனது வா லி ைன நீருக்கு மேல் நீட்டி காற்றை சுவாசிக் கும்.

Page 53
சுடுகாட்டை நோக்கியா
அமைதி தேடுவது?
அர்த்தமற்ற திருப்தியும் வெறுப்பா வாழ்வும், வாழ்க்கையில் ஏனோ தானே என்ற விரத்தியுற்ற மனோநிலையும், சாை எதிர்நோக்கிய சஞ்சலப் புத்தியும் கொண் சத்தற்ற வாழ்வுதான் இன்றைய மக்களி வாழ்க்கை நிலை, வாழ்க்கைத்தரம்.
அமைதி வேண்டி, சாந்திகேட்டு, சம தானம்கோரி வழிபாடுகள் நடாத்தப்படுகின் றன. பிரார்த்தனைகள் செய்யப்படுகின்றன ஆனால் அமைதியோ தோன்றவில்லை: சா தியோ பிறக்கவில்லை! சமாதானமோ ஏ. படவில்லை. வன்முறையும் பதில் வன்மு.ை யுமாக ஒதுவது தேவாரம் இடிப்பது சிவல் கோயில் என்ற ரீதியில் வாழ்வில் பதட்டே அதிகரித்துக் கொண்டு செல்கிறது.
அமைதியினது, சாந்தியினது, சமாத னத்தினது மூலகாரணிகளான போர் நிறு; தம் கோரி பேச்சுவார்த்தைகள் கேட்டு ம6 றாட்டங்கள் செய்கின்றோமா? வழிபாடுகள் நடாத்துகின்றோமா? இல்லவே இ ல் ைல புரிந்தோ, புரியாமலோ மயான அமைதி யையே ஒரே நோக்கமாக உள் ளொ ன் று வைத்து அமைதி, சாந்தி, சமாதானம் என கேட்போர் மனம் குளிர அடிநாக்கில் நஞ்சு நுனிநாக்கில் அமிர்தமுமாக புறம் ஒன்று பேசுகின்றோம் என்பதனை எவராவது சி! திப்பதுண்டா?
அமைதி என்பது அன்பால்-அகிம்சையால்
 

:
T
:
ஏற்படுவதே தவிர அபாயகரமான யுத்தங் கள் நீடிப்பதாலோ அன்றேல் அவை தூண் டப்படுதலாலோ என்றுமே ஏற்படாது அதற் குப் பதில் வன்முறைகளும் அவற்றிற்கு ஏற் புடைய குணாதிசயங்களுமே மக்கள் மனதில் வளர்க்கப்படும், விருத்தி செய்யப்படும்.
ஏகாதிபத்தியங்கள் தமது வாழ்வினை நீடிப்பதற்காக அகிலம் முழுமையும் ஆயுத விற்பனைக்காக போட்டி போட்டுக் கொள் கின்றன. பிராந்திய நாடுகளிடையே காணப்ப டும் முரண்பாடுகளை பகை முரண்பாடாக்கிபோட்டி பூசலை மூட்டி, தேசிய வெறியினை ஊட்டி தமது ஆயுதங்களை மிகலோசாகவே விற் று பல வருடக்கணக்கில் யுத்தங்களை உண்டாக்கித் திளைக்கின்றன"
ஆடைத்தொழிற்சாலை ஆயிரம் கட்டு தலிலும், ஆங்காங்கே அபிவிருத்தி வேலைத் திட்டங்கள் பலநூறு நடைமுறைப்படுத்துத லிலும் ஆங்கோர் மானிடனின் உயி ைர க் காப்பது மேலல்லவா?
யுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ள இருதரப்பாரும் தமது இலட்சியங்களைத் தம்மளவில் தக்க வைத்துக் கொண்டே ஆயுதப் பாவனையை அடியோடு நிறுத்தும் போர் நிறுத்தப் பிரகட ணம் செய்து அமைதி காணும் விளை நிலத் தைக் காணல் வேண்டும்.
சர்வகட்சி மகாநாடு முதல் பராளுமன் றத் தெரிவுக்குழு ஈறாக நடைபெறும் பேச் சுக்கள் மூலம் ஆட்சிக்காலம் நீளுமே தவிர மக்களின் ஆ யு ட் கா லம் அரைகுறையாவ தையே நாம் அன்றாடம் காணும் தலைவிதி யாகி விட்டது.
*பேச்சு பல்லக்கு தம்பி கால்நடை’’ என்ற பொல்லாப்புபோயொழியும் வண்ணம் சத்தியத்தை நம் தலைவர்கள் சாத்தியப் படுத்தும் வகையில் சமாதானப் பேச்சுவார்த் தைகள் என்ற விதையை போர் நிறுத்தம் என்ற பூமியிலே துரவேண்டும். போர் நின்று அமைதி - சாந்தி - சமாதானம் விளைவதற் கான பேச்சுவார்த்தைகள் நிலைப்பதற்கும் வெற்றிகரமாகத் தொடர்வதற்கும் ஊக்கமும் உற்சாகமும் உள்ள ஆக்கபூர்வமான ஆதரவு என்னும் நீரை பொறுப்புள்ளோர் அனைவ ரும் அள்ளி இறைத்தல் வேண்டும்.
51

Page 54
“போர் நிறுத்தமே சமாதானத்தின் விளைநிலம். "சமாதானப் போச்சுவார்த்தைகளே சமாதானத்திற்கான விதை " பொறுப்புள் ளோர் அளிக்கும் அனைத்து வகையிலுமான ஆக்க பூர்வமான ஆதரவே நீர், அப்போது தான் சாந்தி - சமாதானம் - அமைதி தாமா கவே விளையும். இறைபக்தி ஓங்கும், வன் முறைகள் முடங்கி அடங்கும்.
எந்த இனம் அழிந்தொழிந்தால் என்ன வளர்பிறைபோல் வளரவேண்டிய அபிவிருத்தி வேலைகள் அனைத்துமே தேய்பிறை போல் தேய்ந்தொழிந்தாலென்ன அப்பாவி மக்களின் உயிர்கள் எடுக்கப்பட்டு சொத்துச் சுகம் உட மைகள் அனைத்தும் அழிந்தொழிக்கப்பட்டா லென்ன ‘மகன்’ செத்தாலும் பரவாயில்லை மருமகள் தாலி அறல் வேண்டும்’ என்ற மாமி யாரின் தோரணையிலே ‘தன் மூக்குப் போனா லும் பரவாயில்லை எதிரிக்குச் சகுனம் பிழை யாக வேண்டும்’ என்ற பாணியிலே தத்தம் குறுகிய சுயநல அன்றேல் பழிவாங்கும் இலட் சியங்கள் நிறைவேறல் வேண்டும் என்ற ஆதங்
1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி
சலமோன் அன்டனி
தாயின் மடியில்;- 23 - 09 - 1965 இறைவன் மடியில்- 04 - 12 - 1991
52
 

கத்தினாலே அன்றேல் பாராளுமன்ற ஆசனத் தின் ஆசையாலோ அவதிப்பட்டு தமது கொள்கைகளில் அடிசறுக்கி சிங்கள - தமிழ் தேசிய இனங்களிடையே சீற்றத்தையும் சினத் தையும் ஊட்டி வளர்ப்பதனைக் கும்பல்கள் சில குறிக்கோளாகக் கொண்டுள்:ன.
தேசத்தின் சுதந்திரத்தையும், இறைமை யையும் காப்பதற்கு ஒவ்வொரு தனிமனித சமூகமும் இனக்குழுக்களும் அரசியல் கட்சிக களும் - மதபீடங்களும் ஒவ்வொருவருடைய தனித்துவத்தையும் அங்கிகரித்து - ஒவ்வொரு சமூகத்தின்பண்பாட்டையும் ஏற்றுக் கொண்டு எமது நாட்டில் வன்முறை அடங்க - அன் பும் அமைதியும் சாந்தியும் - சமாதனமும் ஊற்றெடுக்க தத்தம் ஒத்துழைப்பை நல்கு வார்களாக · ·
இந்த நாட்டில் சமாதா னத்திற்காக தம்மை அர்ப்பணிக்க எவருமே இல்லையா? சமாதானத்தில் பற்றுக் கொண்டு போரை வெறுப்போம்! !
நிறுத்துவோம்!!! .
J. P. சந்தியாப்பிள்ளை
கள்ளமில்லா உள்ளமடா - அது
கபடமில்லா நெஞ்சமடா
கடற் கன்னியவள் அபகரித்த உன்னுயிர் கடல் வாழும் வரை வாழுமடா
எங்கள் அன்புத் தெய்வமே - நீங்கள் எங்களை விட்டு ஒரு வருடம் மறைந்தாலும் உங்கள் அன்பும் பாசமும் என்றும் எங்கள் மனதை விட்டு அகலாது.
இவர் பிரிவால் வாடும், தாய், தந்தை, சுப்பிரியன் (சகோதரன்) கலிஸ்டா, அஜந்தா, மேரிகத்தரின்(சகோதரிகள்) மற்றும் மாமிமார், மாமாமார், மருமக்கள், டினா, யோஷான், மச்சாள்மார், மச்சான்மார் உற்றார். உறவினர், நண்பர்கள்.
செபஸ்தியார் புரம், திருகோணமலை.

Page 55
1D ஆண்டு நினைவஞ்சலி
திருமதி, பூரணம் பொன்னைய
அன்னையின் மடியில் - 1930 - 03 - இறைவன் அடியில் -01 - 1992 س -
"உயிர்ப்பும் உயிரும் நானே என்ன விசுவாசங் கொள்பவன் இறப்பினும் வ வான். உயிர்வாழ்கையில் என்னில் விசுவா: கொள்பவன் எவனும் ஒரு போதும் ffr5T6
(அரு 11 25
பூரணம் என்ற நாமம் புனைந்திட்ட மங்கை நல்லாள் மாசறுகணவனோடு மாமுனி பதியில் வாழ்ந்து பெற்றிட்ட மக்கள் தம்மில் யோசேப்பைக் குரவராக மேரியைக் கன்னியாய்த் தங்கத் துரைதனைப் போதகராய் மூவரை இறை தொண்டுக்கு முன்னின்று ஈந்தபின்னர் பாக்கியம் பெற்ற தாயாய்ப்
 

02
10
"ழ் Fங்
6)
பத்தொன்று தொண்ணுாற்றிரண்டில் வாழ்வது போதுமென்று மண்ணுலகதனை விட்ட ஒராண்டு நிறைவையொட்டி ஒழுங்கு செய்துள்ளவாறு எட்டொன்றும் தினத்தில் தன்னா முனைதனில் நடாத்தவுள்ள பலிதனில் பங்கு கொள்ள குரவர் கன்னியர்கள் ஞானச் சோதரர் போதகர் மற்றும் அனைவரும் வருகை தந்து அன்னாருக்காக வேண்ட மனமது வருந்தும் தந்தை மக்கள் நாம் அழைக்கின்றோமே
எங்கள் அன்பின் அன்னையாய் குடும்பத் தின் தீபமாய் வந்துதித்த தெய்வமே! எங்கள் அனைவரையும் ஆழ்ந்த துயரத்தில் ஆழ்த்தி விட்டு மறைந்த உங்கள் ஆன்மா சாந்திய டைய விண்ணரசில் மகிமையைப் பெற இறை வனைப் பிரார்த்திக்கின்றோம்.
பிரிவால் துயருறும்
கணவர் - பொன்னையா அருள்தந்தை - P. யோசேப் (றோம்) அருள்செல்வி - P. மேரி T.M.M போதகர் - P. T. பிரான்சிஸ் திரு. P. அன்ரனி திரு. P. ரவி திரு. P. அல்பிறட் திருமதி இருதயம் சகாயராஜா மருமக்கள் - பேரப்பிள்ளைகள்
புண்பற்ற படித்தவனை விட பண் புள்ள பாமரனே சிறந்தவன்.
யாரோ s is
53

Page 56
திரு. மரியாள் ஜோன் ரெட்ணம்
மலர்வு- 25 - 04 - 1896 உதிர்வு; 05 - 10 - 1975
மண்ணில் நீவிர் வாழ் மனதை விட்டு அ மறைந்தும் நெஞ்சில் ம என்றும் எம்மில் வ எண்ணில்லாத நன்மை செய்தீர் நினைந்தே கண்ணிர் மல்கிக் கலங்
பிரிவால் நொந்து என்னே செய்வோம் இ சித்தம் என்றே நிற விண்ணில் வாழ்வு தந்த நன்றி கூறித் துதிக் இவர்களின் ஆன்ம இளைப்பாற்றிக்காக Լlk
லயத்தில் 05. 01. 1993 அன்று காலை 6.00 மணி படும் . ヘ
5. நொத்தாரிஸ் லேன் மட்டக்களப்பு.
S4
 

திருமதி. இருதயமேரி செல்லத்தங்கம் ரெட்ணம்
மலர்வு:-07 - 04 - 1906 உதிர்வு:-05 - 01 - 1990 ந்த காலம் கலாதே றையா நினைவாய் ாழ்கின்றீர். தனையே 3 பார்க்கின்றோம் கி நாங்கள் தவிக்கின்றோம். றைவா உன்றன் bகின்றோம் ார் என்றே கின்றோம். ளியந்தீவு புனித மரியாள் இணைப் பேரா Eக்கு திருப்பலிப்பூசை ஒப்புக் கொடுக்கப்
அன்புடன் நினைவுகூரும் மக்கள், மருமக்கள், பேரப் பிள்ளைகள், பூட்டப்பிள்ளைகள்

Page 57
மூன்றாம் ஆண்டு விை
திரு. திருமதி நல்லை
ScF. S. நல்லையா அன்னையின் மடியில் I 3 ፲ 1 2 ? 1908 இறைவனின் மடியில் 29 . 01 : 1990
இறைஅன்பில் வழிநடந்து இறைவழியில் நடத்திச் இறைவனடியில் சேர்ந்துவ * இறுதிப் பயணம் வரையு
வீச்சுக்கல்முனை மட்டக்களப்பு.
இங்கே விவிலிய
இயேசுவின் பிறப்போடு ஒட்டி புதிருக்கான வினாக்கள் விடுக்கப்படு: அல்லது பொருளைக் கண்டு பிடித்து
1. யூதர்களின் அரசர் எங்கே பி
2. ராமாவிலே கேட்ட கூக்குரலை
3. இம்மானுவேல் என்பதன் பொ
4. மலடி எனப்பட்ட இவள் மரிய
SLLLL00L LLLLLL LL LLL LLL LLLLLLLLSLSLL LLL0LS LLTLLLLLLLLSkkSS LLLL LL LLL LLLLLLLSLLLSL0SL LL LSLL LLLL LL LLLLL LS L0L 0LL LLLLL LSLSLSL LSLSLS
 

ண்ணக வாழ்வின் நினைவு
பா தம்பதிகளும் புதல்வனும்
" திருமதி. பூரணம் செல்வன். ந. ஜோண் I O 4 1915 4 2 1951 25 1 1990 21 - 9 1990
நின்று எம்மை
சென்றுவிட்டு
பிட்ட எம் அன்பு உள்ளங்களே ம் உங்கள் நினைவில் வாழ்கின்றோம்.
மீளாத் துயரில் வாழும் அன்பு மகள் தங்கக்கிளி, பிள்ளைகளின் குடும் பங்கள், உற்றார், உறவினர்கள், நண்பர்கள்.
வெட்டவும்
ப் புதிர் - 40
டிய நிகழ்வுகளிலிருந்து இம்முறை விவிலியப்
கின்றன. வினாக்கள் குறிப்பிடும் ஆளை -
து எழுதுங்கள்.
றந்திருக்கின்றார் என்று விசாரித்தவர்கள்
முன்னறிவித்த இறைவாக்கினர்
ாருள்
ாளுக்கு உறவினள்
LLLLLL MMSM MMSSq LLLL L L L L L L L L 00 LL LLLL LL LL LL LL MMML L L L L L LLLLL LSL LLL LSLL LLSLSL LSL
55

Page 58
:
O
விவிலியப் புதிர் - 38
விடைகள்
தொழுநோய் குணமானது புயலை அடக்கியது குருடர் இருவர் பார்வை பெற்றது. இராயப்பர் மாமியார் குணமானது சூம்பிய கை ஓய்வு நாளில் குணமானது இயேசு கடல் மீது நடந்தது, எரிக்கோவில் இரு குருடர் திமிர்வாதம் குணமானது வேலையாள் குணமானது பேய்பிடித்த பையன்
பரிசு பெறுவோர்
Luísar
இக்னேசியா அருளானந்தம் சதாசகாய நாயகி பவனம் நற்பிட்டிமுனை, கல்முனை,
பரிசு: 100/- 50/-
5. குழந்தையைக் கையிலேந்தி இறைவ 6. கருத்தரிக்கு முன்னே குழந்தைக்கு 7. இவரின் அரியனை இயேசுவுக்குரிய 8. வயிற்றிலே துள்ளி குழந்தையின் 9. கயான்ெ பாடல் கூறும் மெெ 10. டவுளின் ப்ெபை கூறும் ெ
பெயர் . SL0SLL L LSLS S L LSL L LSL L LLL LLL LLL LLLSLLLLLSLL LLLL LLL LLLL
முகவரி: LSL LSLSL LLLSLSLLL LSSLSS LSLSLL L S LSLSLS LLLSL LLLLL LLL LLSL L L L L L
56

2ம் பரிசு செல்வி. மேரி இமெல்டா இராஜேந்திரம்
10115 கந்த சுவாமி கோயில் வீதி
திருமலை.
பாராட்டுப் பெறுவோர்
1. ஜே. அருளப்பு ஆசிரியர் கல்லடி, மட்டக்களப்பு,
2. யூட்றாகல்
பிரதான வீதி ஏறாவூர். 3. C. J. ஜெய் ருக்ஷி, லீலா
அக்கரைப்பற்று. 8
4. சி. கார்மினா
இருதயபுரம், மூதூர் 5. புஸ்பா தெரேஸ்,
தெரேசாள் மடம், மூதூர்
பாக்குரைத்தவர்
க் குறித்த பெயர்
LLLLLSLLS LkSkSLL LLTLLLLLLL LSLS YLLSL Z LSLL LSLSL0SL0LLLL0LSYSLLLLL LSLSLLSLYYLLLLLSLLLL LLSLYLLLYYYY LLLSLL LLSLLLLLSLLLL LLSLLLLLL
bill
LS LLLLLSLLLL LL LLLLL LSL LLLLL LL LLLLL LSL LLL LLLS LLLLL LL0 LLL LL LL LLLLSLLLLL LSL LLL LL LSL LSLSLSLLLLLSLLLLL LSLLLLL LLL LLLLLLLLSLLLLLLLL LLLLLLLL0LLLSLLL பெயர் இது
பாவின் சிறப்புப் பெயர்
ல் தூதனின் வாழ்த்தில்
O Os O P LSLSLSSLLSLSLL LLSLSLSLSLSLSLSLS0LS LLLLSLLLLL00LLL LSL LSLSLLL0L0LLSLSLSSSLSSLLSL0L00LLLSLLSLLLLLSLLLLLLLL LBLLLLSLS
M08 awrdas to 63rako neMe 140au CC 60 is «ss Caous gwrthry dua epiga)
NOMS P e a e .SLLL LLCLLLLLSL0LLLLLLL LL LSLLLLL LL LSLSL LSLSL LLS00LL LSLSLSLSSL0LSSLLL LSS LLLLLSSLSLLSS
முடிவுத் திகதி: 25 - 01-93

Page 59
ஒக்டோபர் மாதத் தொண்டனில் இட பெற்ற 'நானே உலகின் ஒளி" என்ற சிறுகை இன்றையக் கிறீஸ்தவர்களுக்கு நல்ல பாடமா உள்ளது:
P.C. logsity
மட் / கூளாவ விவிலியப் புதிருக்கு விடை தேடித் தரு படி வீட்டில் பிள்னைகள் ஓயாது தொல்ை இதன் மூலமாவது எல்லோர் கரங்களிலு விவிலிய வாசிப்புத் தொடரட்டும்
1. கீதபொன்கலன் திருகோணமை செப்டம்பர் தொண்டனில் இடம்பெற். "ஊமை உறவுகள் சிறுகதை வட-கிழக்கி நடைபெறும் மர அழிப்பு விழாவுக்கு ஒ எடுத்துக் காட்டாயுள்ளது. A. Jus மட்டக்களப் அருட்திரு. றெக்ஸ் அவர்கள் படைத் டியூசன் - ஒரு கிறிஸ்தவ நோக்கு சிறந்த ஆ வாகவே அமைந்துள்ளது. பாராட்டுக்கள் தொண்டன் மேலும் மேலும் புதிய அம்ச களுடன் வெளிவர வேண்டும். ベー
ஜே. அருளப்பு ஆசிரிய மட் / கல்ல 7ம் மாதத் தொண்டனிலும், 8ம் மாத தொண்டனிலும் விவிலியப் புதிர் (Մ)ւգ-6ւյ: திகதி ஒன்றாக இருக்கிறதே ஏன் இந்த
குழப்பம்?
கி. லொறின் நற்பிட்டிமுனை தவறுதான், வருந்துகிறோம் - (ஆர்)
"மாணவர் பக்கம் பாடசாலையில் படிக்கு மாணவர்களுக்கு உகந்ததாக அமைந்துள்ளது நா. தர்ஷின
பாலையூற்று
 

கம்
-ம்
g5
ፖ∂
þðir
'g. ம்
:
"அமலா உனக்காக ஜெபிக்கிறேன்" தொடர் கதை பாராட்டுக்குரிய ஒர் படைப்பாகும்?
F. asLurTg 6oía
திருமலை
இருபத்துமூன்று வயதைக் கடந்து வாலி
பனாக இருக்கும் "தொண்டன்’ வயது க் கு
ஏற்ற வளர்ச்சி இல்லாதது பெருங் குறை
யாகவே உள்ளது. பொருளாதாரச் சுமையா?
வாசகர்களா? காரணம் எதுவோ?
ஸ்ரெலாபாரதி மட் / கல்லடி
*மருட்டிடும் இரு ளை விர ட் டி டும்
இறைவா’ என்ற கவிதை நம் நாட்டில் நில
வும் நிகழ்வுகளை படம் பிடித்துக் காட்டுவ
தோடு மனதைத் தொடுவதாகவும் அமைந் துள்ளது:
U, மேர்ஷி ஜெயா
கொழும்பு - 15
நவம்பர் இதழில் யாழ் - மன்னார் புதிய ஆயர்கள் பற்றிய செய்தி சிறப்பாக இருந்தது. C.J.J. றுக்ஷி
அக்கரைப்பற்று ஒக்டோபர் தொண்டனில் தொண்ட னுக்குத் தொண்டு செய்பவர் பற்றி அறிந்து மகிழ்ச்சி அடைந்தேன். பணத்தைக் கையா டாமல்,பலனை, புகழை எதிர்பாராமல் செய் யும் சேவை மிகமிகப் பெரியது. இந்தக் கால கட்டத்திலும் தன் முயற்சியைக்கை சோர்ந்து விடாமல் செய்யும் பாங்கை திரு. I.S. அன் ரணி அவர்களிடம் தான் காண முடியும். எஸ். என். இராமநாதன் மட்டக்களப்பு.
57

Page 60
---, -, -resser
կա: ԱAվ:
• ““ “ wowm
----- ---------------------------ܚܚܚܚܚ
屿 i
டிசம்பர் 1992
20 - நேரம் மாலை 7. 00 மணி
22 - நேரம் மாலை 6.45 மணி 24 - நேரம் மாலை 10.30 மணி
25 - நேரம் காலை 10.00 மணி
26,27, 28 - நேரம் காலை 5.50 26 - நேரம் காலை 10.45 மணி
27 - நேரம் காலை 10.30 மணி
28 - நேரம் மாலை 7. 00 மணி
(L 31 - நேரம் மாலை 10, 30மணி
ஜனவரி - 1993
01 - நேரம் மாலை 7. 00 மணி
03 - நேரம் மாலை 7. 00 மணி 05 - நேரம் மாலை 6. 45 மணி 9, 10, 11 - நேரம் காலை 5. 50 I7 - நேரம் மாலை 7. 00 மணி 19 - நேரம் மாலை 6. 45 மணி 23,24,25 - நேரம் காலை 5. 50 31 - நேரம் மாலை 7, 00 மணி
58
 

|III
IIHI8 * ... ། །གསང་ 型 העיע
- புதிய உலகம்
(கரோல் பாடல்கள்) - சிறுவர் உலகம் - புதிய உலகம்
(நத்தார் திருவிழிப்பு மலர்) - புதிய உலகம்
(நத்தார் விழா சி. மலர்) மணி - கத்தோலிக்க நற்சிந்தனை
- புதிய உலகம்
(முதல் வேதசாட்சி விழா மலர்) - புதிய உலகம்
(திருக்குடும்ப விழா சி. மலர்) - புதிய உலகம் மாசில்லாக் குழந்தைகள் விழா சி. மலர் - புதிய உலகம்
(நன்றி விழா சி. மலர்)
rawé புதிய உலகம்
(புத்தாண்டு விழா சி. மலர்) - புதிய உலகம் - சிறுவர் உலகம் மணி - கத்தோலிக்க நற்சிந்தனை
ra புதிய உலகம் - சிறுவர் உலகம்
மணி - கத்தோலிக்க நற்சிந்தனை - புதிய உலகம்

Page 61
lith fest
The Finant
BATTIC
065 ܓ Q
 

·a·
Camptimento
ዐuበጌ
(

Page 62
Rēgas are Eas Ney, 4, 1'e per i Sri Inki.
i.
ܒܩ
# : ###ം (, ജ്ഞ..... is . . . . . ܒܩ ܣ݂ ܨ 00 0000Y00L0L0L00L0L0L000L0000L000L0L0S00L00000S
மட்டக்களப்பு
கூட்டுறவுச்
105, திரு
s மட்டர்
வாடிக்கையாளர்களே !
R சுயசேனை விற்பனை நிை வாங்கி 35 க்குவிக்கின் i * குறைந்த விலை ,
hi * தரமான பொருட்கள்
பக்கட்டில் அடைந்த " * கடமான விற்பனை மேலும் உங்க ள் ஊக் குவி
| ii |
N. "சுய சேவை விற் 8 'SELF SERVICE
மட்டக்களப் பல ,ே ני,
ཡོད་, an "ெ { _ *TsL1, . பயனங்களை
'கோப்
S. 'C)-OP
மட்டக்களப்பு - கெர் 8 கொழும்பு - р. ஒருவழிப்பயனர் 80 ரூபாய் மட்டுநகரில் -
மட்டக்களப்பு ப.நோ. க. சங்கம்
திருபவை ரீதி
Lh
மிடடங்கி பெபு,
தொலைபேசி அழைப்
LL L0L0LL0LL0LLSJJJJJ00SS0SSLS0S0SS0LS0SS0S0SS K0LS0S0LS 0SS0SLSSSJJSJJS
இச் சஞ்சிகை மட்டக்காப்பு, புனித செ
। । । - ।

மலை வி 翁
, Ꮠ, 5hᎢ Ꭲ1 1
13 பத்தி விருந்து பொரு கன
பீர் இதற்குக் காரணம் ,
பொருட்கள் தி நெ
। । । । ।।।।
T L
垂_。韩国 நிலையம்
SALHES (CENTRE''
ாக்குக் கூட்டுறவுச் சங்கம்.
33ங்கள் T1 உங்கள்
இலகுவாக்க
ரவல்ஸ்' R
TRAVELS'''
TIL I || || டக்களப்பு
[ I ] " K "Ĝ| I)
கொழும்பில் - L
லங்கா ரேடர்ஸ் 2 ) ஒல்கொட் மாவத்தை
கொழும்பு.
L ՈՃՀ - | | 1
シーーーーーーっキーーーーーーキーキーうキーキキーキー。
பத்தியார் அச்சகத்தில் அச்சிட்டுக் கொண் டன் ல் வெளியிடப்பட்டது.