கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Alternatives 2005.01-03

Page 1
The Peace and Conflict Analysis Unit organized a Consultation on “The Challenges of Linking Post- Tsunami Reconstruction with Peace-Building”,10th Feb. Following the presentation of the CPA Background paper on the theme of the consultation by Kethesh Loganathan, Director,CPA, Head, Peace and Conflict Analysis Unit, there were presentations on “Lessons from the Field” by Dr Devanesan Nesiah (Consultant, CPA) on the Mullaitivu situation and Ms Jazeema Ismail (Muslim Women’s Research and Action Forum) on the situation in the Eastern Province. The second session focused on “Linking Tsunami Relief and Reconstruction to Devolution of Power”. The CPA Discussion Paper was prepared by Ravi Faiia (Intern) and presented by Asanga Welikala, Research associate, Legal Unit.
The panelist for the two sessions were Godfrey Gunatilleke, Vice Chairman, Marga, Dilrukshi Fonseka, Researcher, Conflict Transformation, Brian Smith, Post Conflict Specialist, ADB, Selvin Iraneuss, Director, SIHRN, Austin Fernando, former Defence Secretary, and Secretary, Ministry of Public Administration and Provincial Councils and Dayan Jayatilleke, from the University of Colombo. The plenary discussion was interactive and focused on the challenges of looking beyond a disaster to identify the needs of recovery, reconstruction and peace-building. Background papers from the consultation are available on CPA’s website.
Official Newsquarterly of the Centre f
I
NSIDE
One World Scholarship....Pg2
Rohan in Boston...............Pg 2
European Union Visitors
Programme..................Pg 2
Unit in Focus.....................Pg 3
In the Press......................Pg 3 Survey on
Corruption....................pg 3
POST T Reco Eastern Muslim
Question........................Pg 3 Calander of Events.........Pg 4
of S
Latest Publications..........Pg 4
No 24/2, 28th Lane - Off Flower Rd, Colombo 7 Sri Lanka Vol 3 Issue 1 (Jan-Mar 2005) 04 Pages - Issued Free
A ternatives l
Consultation on The Challenges of Linking Post-Tsunami Reconstruction with Peace-Building
Jan CPA organised a workshop, 20
th Sri Lanka: Structures and Process of government, civil society, and the issues related to the reconstruction o December 2004.
CPA’s Memorandum to the Task Force to Rebui Comprehensive Development and Infrastructure legislation to set up an Authority for Rebuilding (A detailed report of the workshop proceedings research_papers/Report_Post-Tsunami_Recons
R Sampanthan and Pradeep Peiris at the workshop
Hon Rauf
In collab discussio Conflict land issu disaster. The CP recomm response http:// Memo_L
Thr Kill from Ow hav ma Are wom lega acc nat res
Ac

A l
ternatives www.cpalanka.org
arterly of the Centre for Policy Alternatives, Colombo, Sri Lanka.
workshop, 20
th
Jan entitled “Post-Tsunami Reconstruction of tures and Processes”, with the objective of engaging members ivil society, and the international community in a discussion on the reconstruction of Sri Lanka after the tsunami disaster of 26
th
he Task Force to Rebuild the Nation (TAFREN), on the formulation of a
ent and Infrastructure Rebuilding Action Plan (CDIRAP) and the preparation of draft uthority for Rebuilding the Nation (ARN) served as the basis for the discussion e workshop proceedings is available on CPA’s website at http://www.cpalanka.org/ t_Post-Tsunami_Reconstruction POST _Workshop.doc)
TSUNAMI Reconstruction of Sri Lanka
Pradeep op
struction
d a
Hon Rauf Hakeem David Whaley ost- g”,10th
In collaboration with UNHCR, the CPA held a roundtable discussion on Land Issues Arising from the Ethnic ltation
Conflict and Tsunami Disaster,28th Jan, to discuss Peace
land issues arising from the ethnic conflict and tsunami tations
disaster. Nesiah
The CPA Memorandum to policy-makers and nd Ms
recommendations for legislative and/or policy d
responses to land issues, is available for download at: http://www.cpalanka.org/research_papers/ king
Memo_Land_Issues.pdf tion epared ga
atilleke, archer, ecialist, rnando, f Public atilleke,
focused ster to ion and
ble on
Three meetings were organised in Batticaloa, Jaffna and Killinochchi in February 2005 to discuss research findings from the CARE Lift project on Women’s Access to and Ownership of Land and Property as well as issues that have come up due to the tsunami. Presentations were made by Bhavani Fonseka and Pradeep Peiris from CPA. Areas that were discussed ranged from difficulties women face in owning and accessing land and property, legal issues related to the topic, perceptions of women’s access to and ownership of land and property,and the nature of land disputes and the modalities of their resolution.
Women’s Access to Land

Page 2
l
Official Newsquarterly of the Centre fo
CONTACTING CPA Web http://www.cpalanka.org email cpa@cpalanka.org Overall Coordinator of CPA Units: Dr. Paikiasothy Saravanamuttu Executive Director
E-mail: cpa_sara@sri.lanka.net
Centre for Monitoring Election Violence (CMEV)
E-mail: cmev@cpalanka.org
Legal Unit Contact Person Rohan Edrisinha
E-mail: cpalegal@diamond.lanka.net
Media Unit Contact Person Sunanda Deshapriya E-mail: media@cpalanka.org
Peace and Conflict Analysis Unit Contact Person Kethesh Loganathan E-mail: peace@cpalanka.org
Polling Unit Contact Person Pradeep Peiris E-mail: cpapoll@diamond.lanka.net
Translation Unit Contact Person Gananathan Sivajothy E-mail: vibhasha@cpalanka.org Our Address 24/2, 28th Lane, Off Flower Road Colombo 7 Sri Lanka Tel: 94-1-565304
94-1-565306 Fax: 94-74-714460
Staff Changes at CPA New Faces...
Sanayi Marcelline who holds a First Class (Hons)Degree in History from UoC , and M.Phil from Cambridge
Uni, was previously features news reporter at Sunday Leader, and also worked with ICES and FCOE, joined CPA as consultant to Peace Unit.
A ternatives
Jan-March 2005
Ruwani Wickramasinghe who holds a BA in Sociology from the University of Warwick ,UK and previously worked with Young Asia Television joined SI as a Research Executive.
Rangani Ranasinghe who BA Hons in Political Scien MSc in Development Stud was previously with YA TV as Research Executive
Karl Nerenberg of Forum of Federations and Ro Edrisinha,Director,CPA,at the seminar enti “Prospects for Peace in Sri Lanka, Post-Tsuna held in Ottawa at the Forum of Federations Mar 14th
Asanga Welikala ,Senior Researcher, Legal Unit ,CPA, was selected to participate in the European Union Visitors Programme(EUVD) of the European Commission 24th- 30th Jan. EUVP participants are invited to visit the E.U. in order to gain a first-hand appreciation of its goals and policies,
and to discuss matters of mutual intere Members of the European Parliament a officials of the EU Institutions, as well as with representatives of European associations, NGO’s, etc.
On behalf of the World Bank Institute (W the World Bank South Asia Region’s Rura Development Dept and the Public Affairs Foundation (PAF), invited Sriyanie Wijesundara, of CPA’s Peace and Confli Analysis Unit,and Pradeep Pieris, and Ru Wickremesinghe of Social Indicator to a Workshop on Social Accountability Initiatives in Asia, in Bangalore , India 21st -23rd March as an observer. The work succeeded in its aim of fostering networ opportunities with experts in social accountability from other regions, learni from ongoing social accountability mechanisms taking place in Asia and provided an opportunity to replicate goo practices in the area.
CPA Staff visit- Bangalore

Staff visit- ngalore
nior Researcher,
selected to ropean Union EUVD) of the n 24th- 30th Jan. invited to visit gain a first-hand
als and policies,
inghe who holds a BA rom the University of eviously worked with evision joined SI as a Research Executive.
angani Ranasinghe who holds a A Hons in Political Science and an
Sc in Development Studies and as previously with YA TV, joined SI s Research Executive
2 quarterly of the Centre for Policy Alternatives, Colombo, Sri Lanka
th
March Dr P Saravanamuttu, ED, CPA, Rohan Edrisinha, Director,CPA and Head of Legal Unit, CPA, and Asanga Welikala, a senior researcher, in Legal Unit participated at the 3rd International Conference on Federalism titled “Turning Diversity into Harmony, Sharing Best Practices” in Brussels at the invitation of the Forum of Federations and the Government of Belgium. Speakers at the conference included the Presidents of Cyprus and of Nigeria and the Premiers of Quebec and of Manitoba among other distinguished attendees. More information is available at http://www.federalism2005.be/en/home/press_info/
Joseph Thavaraja, Research Executive, SI,attended the Fourth Annual Regional Meeting(ARM 2005) of One World International Foundation held in New Delhi,3rd-4th March and contributed a paper titled “Assuaging Public Perceptions on the Tsunami After- math through a CoP".
m of Federations and Rohan
Joseph was awarded a scholarship for participation by One World South Asia, a New Delhi-based civil A,at the seminar entitled
society network that works to give voice to the n Sri Lanka, Post-Tsunami", orum of Federations March
voiceless through a network of people and groups. The theme of ARM 2005 conference was “Towards building Communities of Practice (CoPs) for achieving
rs of mutual interest with opean Parliament and stitutions, esentatives tions,
d Bank Institute (WBI),
Asia Region’s Rural d the Public Affairs ited Sriyanie
Peace and Conflict deep Pieris, and Ruwani
cial Indicator to a Accountability n Bangalore , India from
observer. The workshop of fostering networking perts in social
her regions, learning ccountability lace in Asia and ity to replicate good
2
nd
–4
Namal Perera, fromerly Editor in Chief,TNL Television, joined Media Unit as a consultant
BM Murshideen, a BA Graduate with 19 years experience in Print and Electronic Media, joined Media Unit as a consultant
the Millenium Development Goals”. The ARM 2005 con- ference was attended by more than 400 delegates from the region-specifically India, Sri Lanka, Nepal, Pa- kistan, Bangladesh and Ma- laysia. Among the partici- pants were development ex- perts, academics, practitio- ners and policy makers who deliberated on identifying a niche for ICTs towards build- ing the CoPs to achieve MDGs.
More details at http:// southasia.oneworld.net/ar- ticle/view/108463/ and cpalanka.org,

Page 3
A ternatives
Articles by CPA staff and on CPA events appeared in Daily Mirror, Business Today and Daily News among others. Sunanda Deshapriya,Director,CPA and head of Media Unit, joined the Advisory Editorial Board of Democracy At Large, (www.democracyatlarge.org,) which is published by IFES, an international, non profit organisation that supports democracy and governance.
Jehan Perera of NPC spe
Transparency International (TI) Sri Lanka, commissioned Social Indicator to conduct a survey analysing corruption in the Police Sector aimed at improving the system and setting in place sustainable accountability mechanisms.
The Field Briefing for the survey was held early February at SI and Field Researchers were given intensive training on the field technique and on how to administer the questionnaire. 25 Field Researchers, 9 female and 12 male, were trained to conduct the fieldwork.Fieldwork was completed early March and final reports will be available shortly.
Anusha Coomaraswamy Director, CPA
Official Newsquarterly of the Centre for Po Jan-March 2005
IMPACS, the Institute for Media, Policy and Civil Society, is a Canadian charitable organization committed to the protection and expansion of democracy and to strengthening civil society. IMPACS’ training seminars and workshops strengthen the communication skills of not- for-profit organizations to help them successfully and economically communicate their messages to the media, government, funders and the public. As part of the CPA – IMPACS “Voices of Reconciliation Project” Namal Perera and B.M. Murshideen of Media Unit, conducted a series of information
MEDIA UNIT
the Ea
The on for a jo In the Press...
of tsun focus t Muslim CPA, a related Questio Corruption Analysed
human Aspirat A disc CPA fi Devan Analys Haniffa this w discus The pa (TNA), Kumar The co the Mu and the particip Peace
Unit in Focus

MEDIA UNIT
The on going Tsunami recovery process and negotiations for a joint mechanism for the distribution and utilization of tsunami donor assistance, has once more brought into focus the aspirations and apprehensions of the Eastern Muslims CPA, as part of an on-going series on Tsunami and Peace related issues held a consultation on “the Eastern Muslim Question”, 31st March, focusing on 1) Security and humanitarian issues of Eastern Muslims and 2) Muslim Aspirations and Participation in the Peace Process. A discussion paper was presented, based on the CPA field mission to the East comprising Dr Devanesan Nessiah,(Consultant ,Peace and Conflict Analysis Unit, CPA) Mirak Raheem,(CPA) Fara Haniffa and Dharini Rajasingham Senanayeke, and this was followed by a panel and plenary discussion. The panel included Abdul Kalam(NUA), R. Sampanthan (TNA), S Hasbulla of U.o.P, Zulfika Ismail (MWRAF) and Kumar Rupesinghe (FCE). The consultation highlighted the impact of the tsunami on the Muslim community of Batticoloa and Ampara districts and the urgent need for the inclusion of Muslim political participation in the Tsunami Joint Mechanism and the Peace Process
Consultation on the Eastern Muslim Question
In the Press...
3 rterly of the Centre for Policy Alternatives, Colombo, Sri Lanka
gathering fieldtrips during March to
Unit in Focus
meet with Civil Society Organisations in Kurunegala, Vavuniya ,Ampara, Anuradhapura, Colombo, Kandy, Hambantota and Badulla. The first stage of the project involved meetings with 11 diverse CBOs including the War Affected Womens Forum,Ruhunu Gami Kantha Sanwidhanaya, Kandys War Affected Womens Organisations, Uva Development Council etc. In order to make a preliminary assessment of the challenges and opportunities available to such organisations in the area of effective communications.
ON COASTAL RESERVATION ZONES, CPA organised a discussion on the proposed Coastal Zone,9th March, at SEDEC. Government representatives from TAFREN, UDA, CCD, NPPD among others, were invited to speak on the various regulations introduced with regards to the Coastal Jehan Perera of NPC speaking
Zone.
Anusha Coomaraswamy, Director, CPA
ri Lanka, onduct a he Police stem and untability
February e training ister the e and 12 Fieldwork s will be
Viranjan Kurukulasuriya of NPPD,Anil Premaratne of CCD, Dr Saravanamuttu and Sathis De Mel.

Page 4
A ternatives
Official Newsquarterly of the Centre for Po
C
alander of Events
For more updates on latest and upcoming CPA events, visit http://www.cpalanka.org/calendar_events.html
January
20th Workshop entitled “Post-Tsunami Reconstruction of Sri Lanka: Structures and Processes. 28th Consultation on Land Issues Arising from the Ethnic Conflict and Tsunami Disaster In collaboration with UNHCR
February
10th The Peace and Conflict Analysis Unit organized a Consultation on “The Challenges of Linking Post- Tsunami Reconstruction with Peace-Building” 19th-20th A two day Workshop on Conflict Reporting with IFJ in Ampara 21st The Peace & Conflict Analysis Unit and Social Indicator jointly organized a Meeting with Mr Ebrahim Ebrahim( an activist in the South African liberation struggle and a leading member of the African National Congress, ANC), and Roelf Meyer (the Chief Negotiator of the National Party Government during the peace talks and former cabinet minister) 26th-27th A two day Workshop on Conflict Reporting, with IFJ in Jaffna
March
9th at SEDEC a Land Issues conference, supported by Konrad Adeneur Stiftung 31st A consultation on “the Eastern Muslim Question” focusing on 1) Security and Humanitarian issues of Eastern Muslims and 2) Muslim Aspirations and Participation in the Peace Process.
EVENTS ATTENDED
13th Jan Kethesh Loganathan, Head of the Peace and Conflict Analysis Unit, participated in a radio panel discussion on the “Current Show” of the Canadian Broadcasting Corporation(CBC) titled “Tsunami and the Peace Process” 13th- 15th Jan Dr P.Saravanamuttu served as a Resource Person at a workshop with Political Leaders on “Peace, Democracy and Political Parties” in Lumbini, Nepal .The workshop was organised by the National Peace Campaign, Nepal. 24th- 30th Jan Asanga Welikala ,Researcher ,Legal Unit ,CPA, was selected to participate in the European Union Visitors Programme(EUVD) of the European Commission 4th-7th Feb
Sunanda Deshapriya, Head, Media Unit, participated in a Panos Workshop on Conflict Reporting at Jaffna for PANOS fellowship holders 3rd Mar Dr Saravanamuttu, Rohan Edrisinha and Asanga Welikala attended the 3rd International Conference on Ferderalism “Turning Diversity into Harmoney- Sharing Best Practices” in Brussels 18-21st Mar Bhavani Fonseka of the Legal Unit, attended a meeting organised by Lawyers Collective
This free newsletter is published by the Centre for Policy Alternatives, No
Co
(Contents re-publishe
Jan-March 2005
India on H 21st -23 and Confl Social Acc India. The Bank Sou the Public 22nd Ma address o Worksho Discrimin Indigeno Forum for Human R Pakistan. this work 28th Mar – visiting
28th – 2 attende the Law
From D mendat Electora CPA,PAF English, and in E
Pederalwad Version of t Federations available fr in electroni

4 terly of the Centre for Policy Alternatives, Colombo, Sri Lanka
ents
EVENTS ATTENDED cont...
India on HIV/AIDS issues, held in Mumbai ts, visit
21st -23rd Mar Sriyanie Wijesundara, of CPA’s Peace l
and Conflict Analysis Unit, attended a Workshop on Social Accountability Initiatives in Asia, in Bangalore , ry
India. The workshop was co hosted by the World Bank South Asia Region’s Rural Development Dept and the Public Affairs Foundation (PAF) . 22nd Mar Dr Saravanamuttu gave the keynote
m the
address on “Federalism and Minorities” at the Workshop on Combating Racism, Xenophobia and Discrimination against Ethnic Minorities and
ary
Indigenous people” organised by the South Asian Forum for Human Rights (SAFHR) and the National
nized Post- ”
Human Rights Commission of Pakistan, Lahore, Pakistan. Bhavani Fonseka of Legal Unit also attended this workshop. 28th Mar Rohan Edrisinha was in Chiang Mai,Thailand – visiting the Christian Confederation of Asia
28th – 29th Mar Shalindra Mylvaganam of Legal Unit cial
attended a workshop on Health Rights organized by the Law & Society Trust. an he
yer
r
h
orted
itarian rations
D
eace dio
d
a
ties” in by the
egal
the
Pederalwadaya - the Sinhala
Unit,
Version of the Forum of Federations Newsletter-
ers nd
LATEST PUBLICATIONS
From Dialogue to Action: Recom- mendations and Strategies for Electoral Reform in Sri Lanka.by CPA,PAFFREL and CMEV.available in English, Sinhala and Tamil(Rs 250/-@) and in Electronic Formats.
Final Report of Election- Related Violence by the Centre for Monitoring Election Violence (CMEV) - General Election 2004Published in English, Sinhala and Tamil and in Electronic format.
available free of charge and in electronic format
nal into
Compiled by Chandrika Gadiewasam
chandrika@cpalanka.org it, llective
(Contents of this newsletter may be reproduced and/or re-published with due accreditation to 'Alternatives-CPA')
icy Alternatives, No 24/2, 28th Lane-Off Flower Road, Colombo 7, Sri Lanka.
Media Monitor August 2004 - Issue 4
Reprint of “Shri Lankaawe Jathikathwa Gataluwa Saha Visandhum” Edited by Lionel Guruge