கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: மல்லிகை 1984.08

Page 1
MALLIKA' Progressive M
""""
کW
1954 ஆன்டும்
 
 

BREA 。、 一、 RNN ul T
MAGAZINE
W %
ク F # ميرF فيلم آئى التي جمي"تمي "گيتمي" 須 سمير سمير حمير حمير سمير حتميز

Page 2
Z Z 2 ț7 Z : 3uosłał0 / 8 £ Z : 3uots&
o w XNVT IYIS - VN JJV [‘w’INVT IHS - VNJAVÍ ‘GWoo HwNwAwiwgww ‘zs‘C]\/OYJ A CINVX og G : 901), o qɔ Jeŋg: ɔɔIJJO peəH oldad ‘bang Ho golo3&Ia odlas-Inv**&* 露 ‘E ‘SNO3D "W 'E''|+' 'BOI W ĀAGIGIVNITRIVXI ‘W 'SNIVA
IVNIQHULWINNIS ‘W ‘RIINNVďOOd[VRHVHON WIWN ' XI 'S 'N W
: uəəuį6u5 6uņỊnsuo ɔ: suəuque& 6u16eue w
婆
S?|010\/?! 1 N OD • SHE E N 10 N E iza-s
TB/\|_|_|_E/\ X} N\/?\}\/HONW/W ||
• uves'quoujoue@1soŞ)offsዝዞWO
 
 
 

மில்க்வைற் உதவிகள் ,
e go o ge O So வசதி வாய்ப்புப் பயன்கருதி மரங்களே நடு ؟ வீட்டுத் தோட்டம் விருத்தி செய்தல் சிலி
O AY «O VO SFo' ப&னவளம் பெருக்கிப் பயன் பல பெஜ் GN
W w பச்ளைதரும் செடிகள், மரங்கள்ை. உண்*ஃ சனசமூக நிலையங்களில் வாசிக்க வழிசெய்தல் பக்தி நெறியில் பரமனைப் பணிந்து வாழப் பயிற்றுதல் எல்லோரும் எல்லோர்க்கும் சேவை செய்தல்
வள்ளுவர் நெறியில் வையகம் வாழ வழிவகுத்தல்
எல்லோரையும் யோகாசனம் பயில வைத்தல்
மில்க்வைற் தயாரிப்புகளின் மேலறைகளைச் சேகரித்தனுப்பி
محسير
மில்க்வைற் செய்தி பொலித்தீன் பை காந்தி பாக் அழகிய துவாய் அப்பியாசக் கொப்பி அறிவு நூல்கள் பெட்சிற் காந்தி சிலை வர்ணப் படங்கள்
۔ ஆகியவற்றைப் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்.
மில்க்வைற்
த.பெ. இல 77, யாழ்ப்பாணம்,
ʻ 6N 23233
மல்லிகை 20 வது ஆண்டுமலர்

Page 3
உங்கள் முன்னேற்றம்
எங்கள் முன்னேற்றம்
நாட்டின் முன்னேற்றம்
- مجلاگ
GDŤjJ65 kg)656)
Gif GL
4, மேல்மாடி, மொடல் மார்க்கட், யாழ்ப்பாணம். .63 .பெ .که a 2418
 

t ---
We assist to import any items especially Japanese reconditioned Vehicles.
USSAN BROS
MPORTERS OF RECONDITIONED VEHICLES & INDENTING AGENTS
Importers of CHEMICALS ELECTRICAL FITTINGS
HARDWARES
SUNDIRIES & GLASS WARES
Telephone: 2072 37. Maliban Street, Telegrams: JUBITEE COLOMBO
φ ώούσιο και 20 வது ஆண்டுமலர்

Page 4
ESTATE SUPPLIERS COMMISSION AGENTS
VARIETIES OF CONSUMER GOODS OILMAN GOODS TIN FOODS GRAINS
Dial ぎ を “”“”“”“ È NEEDs
to ዳ፦ አ SY
E.SITTAMPALAM& SONS
223, Fifth Cross Street, COLON1BO - i.

சலியாத உழைப்பில் மலர்வது மல்லிகை. இருபது ஆண்டுகளை நினைத்துப்பார்க்கிறேம் அதற்காக நமது பாராட்டுக்கள்.
BOOK CENTRE
37, Dam Street, co LoMBO - I2
Phone: 34S29 Cables: KENNADIES'
Branch:
A|| Cey On Distribut(DrS
19-11, K. K. S. Road, JAFFNA. Phone: 24234 Cables: “ACEEDEE
(W Proprietors: AII Ceylon Distributors Investments Ltd.
முல்லிகை 20 வது ஆண்டுமலர்

Page 5
இருபதாண்டுச் சாதனைக்கு
எமது மனந்திறந்த பாராட்டுக்கள் பணி தொடரட்டும்.
COLOUR TEX
18812P, KEYZER STREET,
ASAM S TRADE CENTRE Colombo -
To P. 29284
 

"இன்றைய நாகரிகத்தின் சாம்பல் எதிர்கால நாகரிகத்தின் உரம்"
என்றவாறு, இன்று இருபதாம் ஆண்டுமலராக மலரும் "மல்லிகை"
மாத இதழ் எதிர்கால இலக்கிய வளர்ச்சிக்கு உரமாக அமைய மனமுவந்து வாழ்த்துகிருேம்.
举
M. G. M. PRINTING WORKS & INDUSTRIES
industrial and Commercial Printers I02/2, Sir Ratnajothy Sarawananmuthu Maw atha, (Wolfendhal Street), COLOMBO - 3. Telephone: 31964 . P. O. Box. 1752
M. G. M. VIDEO HOME
Aname For Quality Recorded Cassettes and Release of Latest Video Movies in Tamil - Hindi - English
A Leadin Lending Library of Home Vide Emtertainments. W
(37/2, Frist Lane, Brown Road, Kandarmadam, Jaffna.)
28, Model Market, JAFFNA.
மல்லிகை 20 வது ஆண்டுமலர்

Page 6
TELECORNER
KANDY ROAD, CHAVAKACHCHER.
T. V. afgGIT Gaj) GpgGIT
() எவர்சில்வர் பொருட்கள் )ே அன்பளிப்புங் பொருட்கள் () மின்சார உபகரணங்கள்
நிதான விலையில் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
மற்றும்
LSSLALLSAAAAASSLA AAALLL AAALLL ALAeLSeALALLSAAAALALLLL AAAALLL AAAALLLLSAELSALLLSAAAALA AAAALS AAALS AAALS AAALS AAALLLLSAAL SLA LAL LLLLLL LLLL HHL SLAL SLALS AAAL HLLL HLS HLALSL SHLS LLHS LLLSHLSHLSHLSLSLE qSAALAA AAAAALALA LAL ALLLLL LLAAA AALLAA AAAALS AAAL AAAAAAL ALMLSLLLLLLLL LLLLLLLLMLMLMAqqS
வீடியோ படம் பிடிப்பதற்கும்
qLLLL LLLLLLLLSLLLLLLLL L LLLLLLLLS LLLLLA LLLLLLL MLMS SMLSS LSL LLLLL SSqLSASqLLLLLSLLLLLLLL LLLLLLLLSLLLSLSLSSLSLSSLSLMLSLLLSLSLSLSLSLSSLLLLLAS
வீடியோ டெக், கசெட் வாடைக்குப் பெற்றுக்கொள்ளவும் சிறந்த ஸ்தாபனம்.
Gjat GJITOri
(நவீன சந்தை மேல் மாடி) கண்டி வீதி, சாவகச்சேரி, - 6 R 26O
www.wrwr.two

|
(
09ith the best from
TANKVIEW HOTEL
221, Service Rd, Kilinochchi.
one and The only Tourist Hotel In The District Of Kili nochchi Which Approved by the Ceylon
ourist Board
CA BED: DEEPAM - KLINOCHCHI. Phone: 3O2.

Page 7
கற்பக விற்பனை நிலையங்களில்
விற்பனையாகின்றது,
உங்கள் உணவிற்கு சுவை Ggri ás
பனம் சிரம்
சீனிக்குப் பதிலாக உபயோகிக்கக்கூடிய புரதம் இரும்பு, கல்சியம், குளுக்கோஸ், நிறைந்தது. தயிர், அப்பம், பாண் போன்ற உணவுகளைக் சுவையூட்டச் சிறந்தது
சோடாவிற்குப் பதிலாகப் பருக சுவையூட்டப்பட்ட பனம் கோடியல், சுத்தமான குளிரூட்டப்பட்ட போத்தலில் அடைக்கப்பட்ட பதநீர்,
பனம் ஜாம்
பணம் பழத்திலிருந் து தயாரிக்கப்பட்ட சுவையான உணவு.
lu2o gitáUbģiji š6Dul
தேசிய வீடமைப்பு செயலகம்
யாழ்ப்பாணம்
தொலைபேசி: 23801, 22094
கற்பகம் விற்பனை நிலையம்
ப. நோ. கூ. ச. கட்டிடம். கே. கே. எஸ். வீதி, யாழ்ப்பாணம்.
யாழ் மாநகரசபைக் கட்டிடம் 32, பொன்னம்பலம் வீதி, யாழ்ப்பாணம்.
224, காலி வீதி, பம்பலப்பிட்டி,
பொதுச் சந்தைச் சதுக்கம், மட்டக்களப்பு.
வியாரிகளுக்கு தகுந்த கழிவு உண்டு
 

() துர்ய அலுமினியம் O பிளாஸ்டிக்
() எவர் சில்வர் O எளுமல்
G கண்ணுடி )ே தாச்சி வகைகள்
() ஒக்கிட் (Orchid) வாளிகள்
போன்ற பொருட்கள் மங்கள வைபவங்களுக்கு உகந்த அன்பளிப்புப் பொருட்கள்
யாவம் குறைந்த விலையில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். வியாபாரிகளுக்கு எமது உற்பத்திப் பொருட்களும், மற்றும் பொருட்களும் விசேட கழிவுடன் வழங்கப்படும்.
Home Finance ஹோம் பினன்ஸ் சொகுசு பல் ஆசனங்கள்
எம்மிடம் பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
v
நியு லங்கா
அலுமினியம் தொழிற்சாலை
(விற்பனைப் பிரிவு)
6, 30, ஆஸ்பத்திரி வீதி, நவீன சந்தை, யாழ்ப்பாணம்,
প্ৰকাৰী 2ssee .

Page 8
Q QQ影圈
oqllapsuriņāfium‘ōgo (991ępusąo ‘ZII
(ųosựTIIŲ96 IŲos)ĻIs)
aiooooi 00-91 ņūtų – 0,97 %s'mú nowo q-1} & 1991 e@iselo) - HIJŲsırı oặsẾbīgi
IpohņfĪĻI — Igo||mú Ips@ss09
·@3'1ņ919|-*I‘N ·
sooreşarı:rgos日則已。同日日ne引圈

தமிழ் நாட்டில் இலக்கியச் சூழ்நிலை
வல்லிக்கண்ணன்
தமிழ் நாட்டில் நவீன இலக் கியம் வளமாக வளர்ந்து செழிக்
கக் கூடிய சூழ்நிலை இருக்கிறதா?
இல்லை என்றே சொல்ல வேண் டும் , w
தமிழர்களின் வாழ்க்கையில், சகல துறைகளிலும், முரண்பாடு கள் நிறைந்து கிடக்கின்றன. மொழியின் பல தன்மைகளிலும் இம் முரண்பாடுகள் பளிச்செனப் புலனுகக் கூடிய விதத்தில் உள் G6
அரசு ஆதரவிலும் மற்றும் தனிப்பட்ட புரவலர்களின் தாரா ளத்தினுலும், தமிழ் போற்றி வளர்க்கப்படுவது போன்ற நிலை இங்கே காணப்படுகிறது. மாநா
டுகள், பெ ரு ம் கூட்டங்கள், கருத்தரங்க நிகழ்வுகள் பட்டி மன்றங்கள், கவியரங்குகள்.
வழக்காடு மன்றங்கள் - இப்படி எத்தனையோ தமிழின் பெயரால், தமிழ் இலக்கியத்தின் பெயரால் , நாட்டின் பல பகுதிகளிலும் வரு டம் முழுவதும், பெரும் பணச் செலவோடு நடத்தப்படுகின்றன.
பத்திரிகைகளும் பளபளப் புக் கவர்ச்சியோடு எண்ணிக்கை யில் மிக அதி க ம |ா க வந்து கொண்டிருக்கின்றன. வார ப் பத்திரிகைகள் சில, வாரம் தோறும், பல லட்சம் பிரதிகளை அச்சிட்டு விநியோகித்தவாறு இருக்கின்றன.
*குமுதம்" பத்திரிகை வாரம் தோறும் ஐந்து லட்சம் பிரதி களுக்கும் அதிகமாகவே செலவா வதாகச் சொல்லப்படுகின்றது. விகடன், ர்ாணி போன்றவை
யும் பல லட்சங்கள் விற்பனை யாகின்றன.
ஒவ்வொரு இ த ைழ யும் குறைந்தது ஐந்து பேராவது படிக்கிறர்கள் என்றும். ஆகவே வணிகப் பத்திரிகையின் வாசகப் பரப்பு மிகப்பெரும் அளவு என் றும் கணக்கிட்டு விளம்பரப்படுத் தப்படுகிறது;
ரொம்ப சந்தோஷம். தமிழ் நாட்டில் படிக்கத் தெரிந்தவர் கள் எண்ணிக்கையும், பத்திரிகை கள் படிக்கும் வாசகர்கள் எண் ணிக்கையும் பெருகியுள்ள்து என் பது மகிழ்ச்சிக்கு உரிய விஷயம் தான ,
வணிகப் பத்திரிகைகள் வாச கர்களை சிர்மப்படுத்துவதில்லை, சீரிய முறையில் சி நீ தி க்க த் துண்டுவதில்லை, மக்களின் ரச னேயையும் நோக்கையும் போக் கையும் திசை திருப்பி விடுகின் றன, பணுதிபதிகளின் லாபத்தை
மட்டுமே கருத்தில் கொண்டு
சமூக நலனை, மக்களின் பண் பாட்டை நாட்டு நலங்களைப் பற்றி எல்லாம் கவலைப்படா மல் - செயல்படுகின்றன. இத் தகைய குறைகள் சுட்டிக் காட் டப்படுவதும் நடந்து வருகிறது.
"மாதம் ஒரு நாவல் 16ன்ற பெயரில் ஏகப்பட்ட மாத வெளி யீடுகளும் பிரசுரிக்கப்படுகின்றன. இவையும் மாதம் தோறும் பலப் பல ஆயிரம் பிரதிகள் விற்பனை யாகின்றன.
இவற்றில் வருகிற நாவல்
கள் தரமானவையாக இல்லை;
*ւ 16ճւ-ւնւյ, இலக்கிய' த்துக்கு இவை ஒரு சிறிது கூட வளம்
7

Page 9
சேர்ப்பதில்&ல எ
என் ப ைத யும்
குறிப்பிட வேண்
இயங்கு ப் பத்திரி "தொடர்
கிய பதிப்புக்கள், el r r TgJ. கைகளில் அச்சாகிவந்த
நாவல்) கஃாயும்,
றும மாத வெளியீடுகளில் சேரமானவற்றையும்
பிற் பிர
உடனுக்கு விற்ப ான். இவை
டன் புத்தகங்களாக்கி னேக்கு அனுப்புகின் பும் நல்ல விற்ப கின்றன என்றே தெரிகிறது.
இதே சமயத்தில், உற்சாகம் ண்ேமைகளும்
னிக்க பTத த. இருக்கின்றன்.
இலக் என்று செr * புத் து க்க வீ. மக்களின் வாழ்க்கை நி3 பம் நோக்குடன் டேப்பு இலத்தி "வீரியஸ் 3 Gersia: , டைப் பெறு
கிய முயற்சிகள்
* மூரி க சிந்த&னகள் சிந்தனேர்ைபும் பையும் உயர்த் எழுதப்படுகிற
பொதுவாக
படுகிறவை வரவேர் துெ அரிதாக இருக்
3, 5,569) is try
வ ல் கன், புகள் ஆயிரம்
لكن للقوات للاقة தேவைப்
கைத் தொகுப் பிரதி கள்
நீர் ஆண்டுகள் படுகின்றன:
:ો ક્ષ) L', , , ,
நோக்குடன் இலக் கி யூ , ! al r f_.
(Rat GiGri சர்குலேஷன்
நடித்தப்படுகிற பத்திரிகைகள்
நிா:ாயிரம்
' 373rrerrerar
இந்த நி:
சில தமிழ் நாட நி3லயானதாகத் மேது வருடங்
புவி என்றுமே தோ ன்றுகிறது.
கோடி" யும்,
ந்ேத "கிரா கீழிேயன்", டி.
சஞ்சிகைகளும்
சுருக்குள்ளேயே
'll ið}ir பரவலான விற் பெற்றிருந்ததும் o! " பப் புத்திரிகைகளின் வேதனேக்கு உரிய و الأول أولات
நி தொடர்ந்து எடுத்துச் சொ ஆம்.
பு இலக்கியங் படிப்பட்டதுதா
[[[ToāT Lffilm I - I கதியும் இப்
வெளியான
இேந்த சுவ 'டி.விதில் இது
போதிய m ենիք II, I பெற வர், தேவை
அவை இலக்கி மாண்வர்
பதே இல்ஃ) .
பTதி Ear,נגauז . இவக்கியவ ாநி:
'' ப்ே புத்தகங்க:
'ப' ஒரு ஜேர்
குறிப்பிடுகிறர் சின்,
புதிய 点 ຫຼິ է էք իմ քյ յք ெேீரத் து ாேப்ப்புக் கூட ெேபற்றின் உண்: த்தன்ை
--ସ୍କ୍ଶି விடுகிறது
திக்கு சிவு ெ
'ஜகோபா, தொகுதிகள்:
இப்படி அநேக
8
 
 
 

இவை போன்ற தரமான் ாடப்புக்ஃா அறிய முடியா :ே ருக்கி இளோ தஃபமு:றயி தங்களுக்கு முள் உருப்படி * துவுகே செப்பப்பட என்று தன்னகங்காரத் ாடும், தற்சிறப்பு மோகத் ாடும் பேசுவதும் எழுதுவதும் Iழ் நாட்டில் இ ப ல் ப 7 கி
|-
காசுவி ரீதியார் நூற் ாடு விழா, திரு. வி. சு, ய்டுண்டு விழா என்றெல்லாம் ம் ப ர சுடபுடல்களோடு. பரும் பண்ம் செலவு செய்து, ாக்கிள் filj, fr. Giai LITI I" LIL மகிழ்ச்சிக்கு உரியதுதான். :ம் ஒரு உண்மையை
ர்க் பிற கேண்டும்.
இத்தகைய வி நா க்க ஸ்
நடைபெ கிற காலகட் திங்தான் ாடரப்புக்கும், ரும் பேச்சுகளுக்கும் அவசரம் சரமான (விளம்பரத்துக்கும் ாபாரத்துக்குமான) தயாரிப் சுருக்கும் (புத்தக வெளியீடு 1) வழி வகுத்துக் கொடுக்கின் அது முடிந்தபிறகு நாடும் சுளும் ச பந்தப்பட்டவர்களே பாக மறந்து விடுகிருர்கள்.
மொழிக்கும் நாட்டுக்கும் களால் இயன்ற அளவு நல் து செய்தவர்களே எளிதில், ரவில் மறந்துவிடுவது (அல் து ஒதுக்கிவிடுவது) தமிழ்நாட் பரின் பண்புகளில் ஒன் " சு ருக்கிறது. சமீப காலத்தில் 'ந்து உழைத்து, சிரமப்பட்டு ாந்து போனவர்களேக் . நாட்டவருக்கு நினேவு இருப்
சிறுகதைக்கு வளம் சேர்த்த அழகிரிசாமி, அருமையான ங்கள் பல எழு தி டி ஸ் எா பூர், தேசிகள், அறிவுக்கு ருந்தாகும் சிந்தனே நூல்க ப் படத்த வெ. சாமிநாத சர்மா,
இனிய நடையில் கட்டுரைகளும் சிதைகளும் ஆக்கிய தி. ஜ. ர. கவிஞர் தேசிகலிநாயகம்பின்க், க்ளி ச. து. சுப்பிரமணிய யோதி இப்படி அநேகர். இவர் க 3ள யார் நினைவு கூர்கிருர்கள்?
"உயிரோடு இருக்கிற- சாத னேகள் புரிந்துவிட்டு ஒதுங்கி பிருக்கிற Tேழுத்தானர்களேயே மறந்து விட்டார்களே செத்துப் போனவர்களேயா தினேவு வைத் FI ITI I I ITI r I r I " (bħjar TirParir? " என்று என் நண்பர் ஒருவர் குறிப்பிடு கிருர்,
இது தான் fiołki): L.
லட்சிய வெறியோடு இலக் கிபப் பயிரி? ஈடுபடுகிறவர்கள் முத்தை நம்பி வாழக் கூடிய நிஃ தமிழ் நாட்டில் என்றுமே இருந்ததில்ஃப். இன்றும் இவ்ஃ. கவி பாரதியில் தொடங்ளி, அவர் வழியில் நடந்த கு. ப. ரா ந. பிச்சமூர்த்தி, புதுமைப்பித் தன். கு அழகிரிசாமி என்று வளர்ந்து, இன்றைய இலக்கிய இழுத்தாளர்வரை எல்லோருமே இதற்குச் சான்றுகள் ஆவர்.
இந்த விகமான g) l-iffrit fi Li தராத சூழலிலும், ஒரு சிலர் மன உறுதியோடும் தன்னம்பிக் கையோடும் பிடிவாதத்துடனும் படைப்பிலக்கிய முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருவதையும் அபராது உழைப்பஈ சுபும் பாராட்டத் தான் வேண்டும்.
இ ன் ை ய
இவக்கிய வளர்ச்சிக்கு ஆதர வான சூழ் கிலே இல்லேயே எழுத் Fi FFC டுகிறவர்களுக்கு விரக்தி உண்டாக்கக் கூடிய இந்த நில் மாறு "ா? இப்படி அவ்வப்போது கேட்கப்படுகிறது.
மாறத்தான் வேண் டு ம். மாறும். இந்த நிஃயை மாற்ற இலக்கியத்தில் ஈடுபாடும் பயிற்
சியும் கொண்ட இஃளய தலை மு ன ற யி ன ர் ஊக்கத்தோடு செயலாற்ற வேண்டும்;
寻衅

Page 10
இந்த அடைப்பை
| DJ TiT) (Ap Ley HELI IT ĉi
சுனா காைைவக்கும்
கவிதைக் கிண்கிணிப்
டொன் (ரைம்
? ڑE
பரிசபம் என்பதை விளக்கத் தொடங்கி, வசதிக்காக ஒரு கவிஞளிலிருந்து வளர்ச்சிை
விேதைப் பாரம்
ஆரம்பித்தல் ஆபத்தத்தில் முடி
ைெடயலாம். கவிதை ஆளுமை பாக்கத்துக்குரிய முன்னமைந்த கவிநிவேயும், வேரும் விளே நில
முமாய் நிற்கும் சமூகப்பாங்கின் நோக்கலும் கவிதை அணுகு முறைகஃச் செப்பனிட உதவிய தென்பதை மறுக்கி முடியாது.
கவிதை வள ர் ர் சி ைப விளக்க . மாமூலான பெயர்ப் பட்டியல்களே வெளியிடும் மரபு இந்நாட்டிற் கனக செந்திநாத ல்ை விரிவாக்கப்பட்டு இன்று வரை அவரவர் விருப்பங்களுக் கேற்பத் திருத்தியும் மாறுபடுத் தியும் வழங்கப்பட்டு வருகின் றன. கனக செந்திநாதன் அவர் கள் வெகு எதிர்பார்ப்புடன் குறிப் பிட்ட க ரிஞர்கள் பலர், கால
கவிதை விமர்சனம் பற் L | Il-Fil 1 (33 l
T 11IT , --ܡܬܐ
வளர்ச்சியைத் தாக்குப் நீTதுள்ளனர்.
ஆணுலும் தத்தமது களுக்குள் நின்று ப ' கொடுக்கும் பழக்கம் இன் tú? L. L. If irrell, giotáir.
ஒரு சிருஷ்டிபாளனது துச் சிருஷ்டிகளும் என்று பாராட்டப்படக் தாயிருக்குமென்றே ஒரே தினேக் கொண்டதாக மென்ருே Hn 7 gp I. II மேலும், மாமூலான களில் இடம் பெருத னேயோ சிருஷ்டியாளர்
வ ப் போது காணுகி ஒவ்வொரு சிருஷ்டியிலும் படுகின்ற தனித்துவ
பொதுமை காணலால் பாக்கப்பட்டுவிடுகின்றது ஒற் கவிஞர்களேப் பொறு
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

வ&3ரக்குள் அகப்படுத்துதல்
ார்த்தம் ) விடுகின்றது.
மனித ஆளுமையும் சிருஷ் டிகளும் தனித்துவமுள்ளவை ான்று கடி ? : மனித வாதத்துக்கு வலுவூட்டும் si T டாது தவருகும். சிருஷ்டித் தனித் துவங்கஃாத் சின் சிபுரிமைப் பண்
நாக்குதல் தனிச் சொத்துரி : பாட்டின் ஆகிவிசி |ட்டுக்கள். ஒவ்வொரு சிருஷ்டி பாளரும் தத்திமதி தனித்துவங் எால் தனிமனிதனே அன்னியப் படுத்துகின்ற அமைப்பை வேரும் வேரடி மண்ணும் இன்றி அடு , ' LI I IF YG || II FT ற்றியமைத்தல் அதன் நேர்முக இசை
கவிதையாக்கும் தொழில் 1. L' LI TÉ கால்மாற்றங்களின் இயக்கத்துடன் இ&னத்து நோக் 'மை புதிய வடிவங்களேத் தரிசிக்க முடிITசி கொடுரம் நிரம்பிய அவலத்தை அண்மைச் காலம் வரை தோற்றுவித்தது. ம வி ய சமூகவமைப்பிற் விதையாக்கும் தொழில் நுட்
விதையைச் செவி நிதி
fஇன்
செல்வமாக்கும் பனிக்கே
டும் மீண்டும் ஆழத்தங் கொடுத் து. எழுத்தறிவின் பரவல் நிக ழாத நிலையில் @ ಹಾಕ್ತಿ o೫-೨:ಕ್ರೆಟಿಸ್
முற்று முழுதாக Iኮ [ $ {፣ [!! தீவிதை எழுந்து -' "
நடிந்தி தி:
எழுத்தறிவுப் பண்பாட்டின் ார்ச்சி, வாசிப்புக் கவிதை'
என்ற பு தி ய பரினுமத்தைத் தோற்றுவித்துள்ளது கவிதை ாக்கத்தைத் தொழில் நுட்பத்
தின் ப ைழ ய வடிவங்களே போதுமானது என்று கூறுவோர். ஒருபுறம் இந்தப் படிமலர்ச்சியை :னரா திருத்தல் பாத்திரமன்றி. மறுபுறம் எத்தகைய ந வி என அறைகூவல்களேயும் _اللا تطلبا 31ت أ வடிவங்களாற் கூற 4 |பு ம் என்று வாதிட்டாலும் நடை
星岛
முறையிலே அவற்றைச் செயற் i Gji,i,li, J.T. " ' ''' فائق HTاتil th+""; கும் தெரிந்த ஒரு الاقته لياس الأقتتار *
நடந்த ஓராண்டுக் நீானத் தில் வெளிவந்த பாரம்பரியக் விதை பாக்கங்களின் கரு ப் பொருள்களேத் தொகு த் த ப் பார்த்தால், காதல், துெ கம், இறந்தார் கழிவிரக்கம் (GII Gus) r நயப்பு இயற்கை நயப் புப் போன்றவற்றைக் தாண்ட p : If IT." அவஸ்தையிலுள் ዘuዘffLኻ} [ Iነ
பும் குறிப் பி -க்க நையாண்டி ரிந்து ட்ஸ் போன்ற வற்றுக்கு வடிவங்கள்
பப்பட்டு நிங் கி 'ே புதிய உள்ளடக்கீமா д. тј. д. Т. ili J. தேசிய இ ன ப் பிரச்சினகளே உட்பொதிந்து 1றைந்த வித்து வான் சி.ஆறுமுகம் அவர்கள் மரபுச் கவிதைகளே பாத்தாலும் ஈழநாடு) அவற்றில் IIT (rf. பாரதிதாசனது F நிழல்களேயும் காண முடிந்திது"
தேசிய இ ன் ப் ஒரர் வினே ஐrே, நவீன வாழ்க் ை நெருக்கி டைகளின் துர் தோய்ந்த உறுத்தல்களேயோ, நெகிழ்ச்சி ததும்பும் நவீன கவி నెల్ | தொழில் நுட்பங் சுள் சுளுவாகத் தழுவிக் கொள் ருகின்றன. தாரணத்துக்கு ரேனது அண்மைக்காலி கவிதை யாக்கங்களில் இந்தப் பண்பின் தனித்துவங்களேக் காண GIJ ITI io" புதிய கருப்பொருள்களைக் கையா iப் புதிய வடிவங்கள் நேர்த்தி பாக அமைந்துவிட்டன.
இந்தப் ப ைபல்வேறு சுவி
ஞர்களால், அவரவர் சிருஷ்டித் தனித்துவங்களுடன் ஒன்றித்த வகையிலே இ ன் று பரவலாக
முனைப்புக் ஒாள்ளத் தொடங்கி புள்ள வேளே பட்டியலிடுவோர் மிக நிதானமாக இருக்க டியுள்ளது

Page 11
கவிதையின் அலங்காரத் தோரன வாயில் உணர்ச்சி யென்றும் கவிதையின் மொழி உணர்ச்சிக்குரியதென்ற பொது வான கருத்தும் மறுபரிசீலனைக் குரியது. எங்கு தருக்க மொழி சறுக்குகின்றதோ அங்கு கவிதை உணர்ச் சி ஆரம்பிப்பதாகக் கொள்ளப்படுகின்றது. உணர்ச்சி பாவங்களில் உணர்ச் சி வேக வீச்சு ஆழ்ந்து நோக்கப்படுகின் றது. இர ண் டா ந் த ரமாகக் கிடைத்த அனுபவம் என்றில் லாம்ல், நேரடியாக மூழ் கி ய அனுபவம் அழுகையென்ருல் முற்ருகத் தோய்ந்த அழுகை, மகிழ்ச்சியென்ருல் வெடிக்கும் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி என்ற செறிவு நிலைகளது அல் லது கட்டு ப் படுத் த ப் பட்ட உணர்ச்சியா கவிதைக்கு உரியது
என்பதும் விவாதத்துக்குரியது.
எத்தகைய உணர்ச்சி பூர்வ மான சொல்லாயிருப்பினும், எத்தகைய சொல்லாயிருப்பினும் , அ ைவ பெளதீக பொருண்மை கொண்டவை என்பது நோக்கு
தற்குரியது. உற்பத்தி உறவோ
டும் முறமையோடும், வாழ் நிலையோடும், குழலோ டு ம் உறவு கொள்ளாத சொல்லொன் றில்லை. அதனை மீறிய சொல் உச்சாடனமும் உணர்ச்சிக் கொப் ளிப்பும் இல்லை என்பது தவரு காது
மாக்ஸிய அணுகுமுறைகள் வேர் கொண்டு வளரும்வரை, கவிதை அணுகு முறைகளிலே பெருமளவில் நேர் ப் பண் பு வாதமே தலைதூக்கி நின்றுள்ளது.
சொல் நயப்பு, ஒத்திசைவுகளின்
நயப்பு: உவமை உருவகங்களின் சுவைப்பு என்பவற்றின்டிப்படை யான இன்பமூட்டல் நிறைவு, நேர்ப் பண்பு வாத அணு கு முறைகளால் விதத்துரைக்கப்
சிறகடித்து
ஆன்மீக பூர்வமான
பெற்றன: கவிதைக்கு ஒர் உய ரிய புனிதத்துவத்தை இந்த
அணுகு முறை வரிந்து கொண்
- Is
இந்த அணுகு முறையோடு முரண்பாடு கொள்வது எதிர்ப் பண்பு வாதம். கவிதைகளிலே காணப்படும் குறைகளைப் புட்டுக் கயட்டுவதிலும், வழுக்களை விதந் தரைப்பதிலும். சொற்குற்றம் பொருட்கற்றம் ஆகியவற்றேடு ம்ாரடிப்பதிலும், கண் ட ன கோடரிகளாவதிலும் மூழ்குதல் எதிர்ப் பண்பு வாதத்தின் குண வியல்புகள். .
கவிதையிலே புதிய வடிவங் களை ஏற்று க் கொள்ளாமை எதிர்ப்பண்பு வாதத்தின் அண் மைக் கால வெளிப்பாடு என லாம். எதிர்ப் பண்பு வாதமும், தனி மனித வாதமும் இணைந்த அவலங்களும் அண்மைக் காலக் கவிதை மதிப்பீடுகளிலே தலை தூக்கின. "தாக்கி எழுதுவத ஞல் ஒருவித உளவியற் சுகங் காணலும் இதன் தொடர்ச்சியே. "வசதிக்காக நேர் ப் பண்பு வாதத்தையும் எதிர்ப் பண்பு வாதத்தையும் பயன்படுத்த முற் பட்டம்ையின் கொந்த விரிப்பு அலைகள் சுழி சுழியாக வெளி வரத் தொடங்கின.
*கவிஞர்களைத் தரப்படுத்தல் செய்ய வேண் டாம்" என கு. பாலகுமாரன் 67 akt Lu 6. ř எழுப் பிய சத்தியாசேமும், அதற்கு கே. எஸ். சிவகுமாரன் அளித்த சாக்தமான பதிலும், கொந்தளிப்பு அ%லகளுக்கு எடுத் துக் காட்டுக்க்ள்.
இலங்கையில் இன்று நாற் பதுக்கும் மேற்பட்ட கவிஞர்கள் ஆற்றலும் வேகமும் தாக்கமும் மிக்க கவிதைகளைத் தந்து கொண்டிருக்கின்றர்கள், இந் ரிலையில் வசதி" யைக் கருத்திற் கொண்டு ஆறு ஏழு கவிஞர்களை
盛盛

மாத்திரம் தெரிந்தெடுத்தல், "சந்தை நிலவரமும் தெரிவும் என்பவற்றை உள்ளடக்கும் தனி முயற்சிப் பொருளாதார நட வடிக்கைகளுக்கு all lull-gil தான்.
கவிதையாற்றல் எ ன் பது "கூடப் பிறந்த கொடை" யல்ல பயிற்சியாலும், குழலாலும், வாழ் நிலை அறைகூவல்களின லூம், கவிதையை நிறை நிலா வாகவும், நெடும் புரட்சியின் சதங்கை ஒலிகளாகவும் வளர்த் தெடுக்க முடியும். அந்த மாறி களிலே மாற்றங்கள் நிகழும் இபாழுது சிறந்த கவிஞனும் சோடைபோன ஆக்கத்தைத் தரலாம், புகழ் சூடாத கவிஞ னும், கிளர்மின் வலுப்போன்ற கவிதையைத் தரலாம்:
* விதைகளை இரு வேறு பாகுபாட்டுக்குள் அ டக் கும் செயல் உலகக் கவிதை விமர் சனத்தின் ஒரு பண்புக் கூறு என்றும் கூறலாம். 1950 ஆம் பதின் மத்தின் பிற்பகுதியில் ஐக்கிய அமெரிக்கக் கவிதை
அரங்கு இரு எதிர் முகாங்களா
கப் பிரிந்தமை திறனய்வாளர் களினற் சுட்டிக் காட்டப்பட் டுள்ளது. (*அண்மைக் கால அமெரிக்கக் கவிதை அருவிகள் கட்டுரை: றிச்சாட் கொஸ்ரெ லென்ஸ் - 1964) து ஸ் ள ல் ஓசைக் கவிதை - துள்ளல் தவிர்
கவிதை, முழு நிறைவுக் கவிதை,
முழுமை நிறைவில் கவிதை, நூற்புலத்தார் கவிதை, எதிர் நூற்புலத்தார் கவிதை என்ற வாறு எதிர் எதிர் கப் பிரிந்தன.
எமது கவிதை வளர்ச்சியி அம் மரபு - புதுமை, சந்தக் கவிதை - சந்தமில் கவிதை, நூற்புலத்தார் கவிதை - எதிர் நூற்புலத்தார் கவிதை என்ற கூறுகளை
岛战
ஆமுகாம்களா
அவதானிக்க முடியுமா
லும் ஆழ்ந்து பார்க்கும் பொழுது இவை வெறும் DC5 வத்தோடு இணைந்த" பகுப்பு ஆய்வு என்பது புலனுகும்.
பகுப்பாய்வில் உள்ளடக்கப் பொலிவைக் கூர்மைப் படுத்தி யமை, இலங்கைக் கவிதை விமர் சனப் பாங்கின் வெற்றியும் சாத னையும் மட்டும ல் ல - அந்த நெறி மேலும் மேலும் செழுமை யாக்கப்பட வேண்டிய இயங்கு நெறி அழுத்தம் பெற வீலிம்ை யாக்கப்பட வேண்டியமைக்கும் வேகம் தந்துள்ளது:
மீண்டும் கவிதையையும் விமர்சனத்தையும் வாமனுவதா ரங்கள் பெறச் செய்ய வேண் டிய தேவை இன்றைய சூழலின் இன்றியமையாமைன்யப் புல ப் படுத்துகின்றது. தனிமனிதனில் ‘மூடிய செயற்பாடும் நயப்பும் காணப்ப்டுமென்ற பா சா ங் கு கலைந்தது. அண்மை நிகழ்ச்சிகள் மாத்திரம்ன்று - அகில நிகழ்ச்சி கள் ஒவ்வொன்றுமே தனி மனி தனத் துரும்பாய் அலைக்கின் றன. இந்நிலையில் மீண்டும் மீண் டும் பழைய வண்டிகளில் L16) put பொதிகளுடன் அசைபோட்டுக் கொண்டு செல்ல வேண்டுமா?
all r'infinitl(num,
சென்னை நர்மதா வெளியீட்டாளர் சமீபத்தில் வெளியிட்ட டொமினிக் ஜீவாவின் ஈழத்திலிருந்து
இலக்கியக்குரல் இலக்கியப் பரப்பில் ஒரு பரிணம வடிவம் தேவையானவர்கள் மல்லிகை யுடன் தொடர்பு கொள்ளலாம்:
"ካyu፡{፤ዞጋኀ፡ ካ፣;,I'!!!'' ''፡t•፡!''“"ዛuዘዞ፡፡"''ዛካ፡፡፡፡ዪ'***'ዛዛu፡ሠ'*

Page 12
இ ந்திய சீதையை இலங்கை ராவணன் கடத்திச் சென்றதாக இளம் வயதில் எனக்குச் சொல் லப்பட்ட போது இலங்கை மீது இனம் புரியாத வெறுப்பு இருந் தது, பள்ளிப் பருவத்தில் .
சிங்களத் தீவினுக்கோர் பாலம் அமைப்போம், சேதுரவ மேடுறுத்தி விதி சமைப்போம்
என்ற பாரதியின் பாடல் வரி சுஃாப் படித்த போது - அதே If I ...'i, Faig. Gil Gi). CAF, ' / rgj கிருஷ்ணனின் "கைகொடுத்த தெய்வம்" தி ை ப் படத் தில்
சுே ட் ட போது என்கா தில் தேனுறு பாயத் துவங்கியது. இ ம ப த் தி ன் அடிவாரத்தில்
நின்று கொண்டு தொஃலதூர
இலங்கையைப் பார்க்கத் துவங் நிரேன்
ஏழாண்டுகளுக்கு {ւք ը" է
க:ேநாசமிங்கத்தின் நாவல் ஒன் றைப் படிக்கத் துவங்கியபோது இலங்கையைப் பற்றிய தேடல் என்ற னணி ல் தீவிரமடைந்தது. ஈழத்து இலக்கியத் தூதராய் சென்ஃனக்கு தோழர் டொமினிக் ஜீவா வருகை தந்தபோது இலங் கையின் இலக்கிய அகந்தை என் ஒல் காண முடிந்தது. என்னுள் இந் நாடு பரிச்சயமானது. உரு
மல்லிகை என்ற
சாளரத்தின் வழியே.
- டி. எஸ். ரவீந்திரதா
வத்தில் இருதயத்தைப் (VIII, III || || தோற்றமளித்ததால்
ஒரு இலங்கை இருப்பதாக
பாவிக்கத் துவங்கினேன்.
டொமினிக் ஜீவாவின் விகை என்ற சா ர ன ரத் வழியே குமரிமுனேயில் ஆா
னேக்குரிய அமைதிச் விவேகானந்தர் பாறையி வெகு நெருக்கத்தில்
போது இச் சின்னஞ்சிறி ஒரு புதிய ஸ்பரிசத்தைத்
II Canrif ரவித்தது.
| Tī lī G. பதி, டா க் டர் சிவத்தம் போகநாதன், டாரியன், கா நூர் ஜெகநாதன் போன் படைப்புகளில் ஆழ்ந்த போது அவற்றின் செவ்வொளியின் எாக இந்நாடு மேலும் பிரா சித்து முழுமையாய் என் நேரி பைப் பெற்றது,
இலங்கைக்கும் I, trip...I
கும் இடையேயுள்ள மல்யா என்ற இலக்கியப் பாலத்தி
20 வயது ஆரம்பிக்கிறது.
ஒரு மனிதனுக்கோ அவ் இதர ஜீவராசிகளுக்கோ இருப ஆண்டுகள் என்பது மிகச் ரனமானதுதான். ஆணுல் சிறு பத்திரிகைகளின் குறிப் பா இ ல் க் கி ய ப் பத்திரிகைகளிா ஆயுள் காலத்தை கணக்கிடுகிய போது இந்த 20 ஆண்டுகள் என்பது அபாரமாக சாதயோ
晶萤
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

வர்த்தகத்திற்காக இஸ்லா | வெறும் ப்ொழுது போக்கிற் 'டுமே என்றில்லாமல் ாழ்க்கையின் அ + ப் ப 3 ட த் | or: Fಷಿ' '-' 所リー「Dー。 அவைகளேப் பெறுவதற்காபீL பாராடுகிற - அப் போராட் ந் என தீ தி துவக்குவதற்கான ாந்தை அயைக்கத் துவக்கிட் பட்ட இந்த மல்விள்ை இதழ் துே 'மையிலிருந்து கொஞ்ச மும் பிசகாமல் குறிக்கோளே நோக்கி இடையருப் பயணம் ாய்கிறது. நேற்றைய இலக்கிய ஆரம்பவான்களின் அடியொற்றி சிந்தணுவாதிகளின் וש נוי ול-e זab (ל) In 6333). EIJFTIGST *- " LP II (F Liiri Ts வக்கியப் போராளி க்கு வழிகாட்டவும் தீபமாய் விளங்குகிறது. ஆரோக்கியமான் படப்புகளுக்காக 10 1 m நடந்தப்படுகிற பு 岛鲸f_°* தமிழ்நாட்டில் கு' இளம் இலக் கி ய வ ா தி கஃப் - புதிய டானிகளே விள ம்பரமில் ாத கவிஞர்களேக் கருத்தாழத் இத்தாக மட்டுமே தனக்குவித்து ' க்கும் பத்திரிகைகளும் இங்கே குறைவு தமிழ்நாட்டில் ஆயிரம் ஆராய்ச்சியாளர்கள் "ண்டு. பல்லாயிரம் படைப்பர
F LGirg).
| மற்றவர்களேயும் நடக்க வைத்து அவைகள்ே நம் சொந்தப் | பிரதரிக்கக் கூடிய நல்லெண்ணத் 岳rr斤、芭 Q) 、 , டொமினிக் ஜி வ வி! வே, இவரே மில்லியோ" மல்லிகையே இவரா கவும்: துவே ஒரு இலக்கிய பTச' பாகவும், நடமாடும் நிறுவன
ாகவும் விளங்குகிறது.
இலக்கியம் இலக்கியத்திற் கட்டுமே என்கிற காலா தியாகிப் போன
இவருக்கோ இவரது பத்தி
கண்ஜேட்
蠶昂
ரிகைக்கோ இல்ஃ. பத்திரிகைக்கு
ஒரு கொள்கை - பத் திரி ைக நடத்துகிற முதலாளிக்கு ஒரு
கொள்கை- பத்திரிகையில் பனி
புரியும் ஆசிரிய ரு க் கு ஒரு கொள்கை - அதில் எழுதுகிற எழுத்தாளனுக்கு ஒரு கொள் கை - பத்திரிகை படிக்கின்ற
வாசகனுக்கு ஒரு கொள் ைசு என்கிற விசித்திரங்களுக்கு இட மில்லாமல் இவருக்கும், பத்திரி கைக்கும், ஆசிரியருக்கும். இறு தியாக வாசகனுக்கும் இடையே ஒருங்கிணைந்த உணர்வுப் போக்கு இவரது பெருமைக்கு சான்று பகரும் தனிச் சிறப்பு எனலாம்,
இலங்கைக்கும் இத்தியாவுக்
கும் இ ன டயே எத்தனேயோ நூற்ருண்டுகளுக்கு முன் னு ஸ் வர்த்தக உறவுகள் இருந்திருச்
கின்றன. மத உரவுகள் மஸ்ர்ந் நிருக்கின்றன. கலாச்சார-பண் பாட்டுப் பிரச்சினேகள் கலந்திருக் நின்றன. இப்போதைய சகாப் தத்தில் ஆறுமுக நாவலர் முதல் பாரதி உட்பட, ஜெயகாந்தன், ஜானகிராமன் வரையுள்ள இலக் பேப் பிரவேசங்களால் இரு நாட்டு உறவுகள் மெருகு பெற் றன. வ ர் க் க ப் போராட்டப் பாதையின் இலக்கியப் பயணி களே எரித்தெடுத்த அ மர ர் ஜீவானந்தம் பேராசிரியர் வாை பு:யப் போலவும். இன் 3 ற ய ஆர். கே. கண்னன், தி. த சி. யைப் போலவும் இலக் கிய பழவேகளின் தரம் வாய்ந்த நாய்களாக, இலங்கையில் டாக் கைலாசபதி, ட 1 க் டர் வத்தம்பி, தோழர் டொமினிக் ஜீவா ஆகியோர் பரிணமித்திருச் கிருர்கள் என்பது பெருமைக் குரியது. இலங்கை இலக்கிய ம்ேபாடுகளும் அவற்றுக்குக் சான்ருேர்களும் அவைகளே தாக்குவித்து வார்க்
II, ITTEJAT E TIFTET

Page 13
கும் மல்லிகை போன்றவைகளும் இன்றைய படைப்பாளிகளுக்கு எளிதில் கிடைத்துவிட முடியாத வரப்பிரசாதமாகும். என்னில் இது சில நேரங்களில் பொரு மையைக் கூட தோற்றுவித்து விடுவதுண்டு. தமிழ் மொழியின் தாயகம் தமிழகமே என்ற போதி லும் தமிழ் இலக்கியச் செழுமை யில் ஈழமே தலை நிமிர்ந்து நிற் கிறது என்பது மறைக்க முடியாத உண்மை. தமிழகத்தின் பிரதி பலிப்புகளும் மறைமுகமான தலை யீடுகளும் எவ்வளவோ இருந்த போதிலும் இலங்கை இலக்கியத் தின் அடிப்பன்டயான போக்கு ஆரோக்கியமானது எ ன் ப து எல்லோராலும் ஒப்புக் கொள் ள த் தக் க நிர்ணயிப்பாகும். படைப்புகளின் போக்குகள் பல திசைகளில் இருந்த போதிலும்
படைப்பாளிகளின் செயல் முறை களும் கூ ட் டு முயற்சிகளும், பர ஸ்பர நல்லிலக்கணமும்,
இலட்சியக் குறிக்கோளும் முற் போக்குத் தன்மை வாய்ந்தவை என்பதில் இருவேறு கருத்துக்கள் இருக்க முடியாது. தற்போதைய சூழ்நிலைகளின் விளைவாக, இத் திசைவழி மேலும் புதுமையான தாகவும் புரட்சிகரமானதாகவும் வலுவடைத்து வருகிறது என் பதை என் போன்றேரால் உணர முடிகிறது. இது நாள் வரை வர்த்தகம், பொருளாதாரம், மதம் போன்றவைகளில் மட்டு மின்றி இலக்கியத் துறையிலும் தற்போது அரசியல் ரீதியாகவும் இவ்வுறவுகள் பரஸ்பரமாக உறு திப்பட்டு வருகின்றன. இலக்கி யத் துறையில் மட்டுமின்றி அர சியல் துறையிலும் இவ் விரு நாடுகளின் நட்புறவு சில ஆதங் கங்கள் என்னில் எழாமல் இல்லை. எனக்குத் தெரிந்தவரை கதை. கவிதை, விமர்சனம், ஆய்வுகள் போன்ற இலக்கியத் துறையில் மட்டும்தான் இவ்வளவு நீடித்து
86
வருகிறதே தவிர இதர துறை களில் குறைவு அல்லது இல்லை என்றே கூறலாம்.
நாடகத்திற்கொரு கோமல், திரைப்படத்திற்கொரு பாலச் சந்தர், நடனத்திற்கொரு பத்மா சுப்ரமணியம், சைக்கொரு ஏ எம். ராஜா, வீணைக்கொரு சிட்டிபாபு, T கருத்துப் படத்திற் கொரு ராகி, இசையமைப்பிற் கொரு இளையராஜா. இலங் கையிலும் தோன்றி வளர்ந்த துண்டா? அங்கிருந்து ஒரு மல்லி கை, இலக்கிய ஆய்விற்கு டாக் டர் சிவத்தம்பி, இதர படைப் புகளுக்கு யோகநாதன், ஜெகன் நாதன் போல் புதிய இசைவாணர் கள், புதிய நாடகக் கலைஞர்கள், புதிய கலைஞர்கள் 0 ல் லி கை போல் தமிழ் நாட்டில் வலம் வருவது எப்போது?
ஏராளமான இலக்கியவாதி களையும். கவிஞர்களையும், விமர் சன அறிஞர்களையும் தமிழ் கூறும் நல்லுலகிற்கு அறிமுகப்படுத்துவ தைப் போல இந்த யுகத்தின் தலைசிறந்த நாட்டிய மணிகளை நா ட கச் சிற்பிகளை - இசை மேதைகளை - ஒவியக் கலைஞர் களை உருவாக்கி, அவர்களையும் நமக்கு அறிமுகம் கெய்விக்கும் பணியை மல்லிகை இதழ் ஆற்
றத் துவங்க வேண்டும். மார்க் சீயத்தோடு மல்லிகையையும் தன் முழு மூச்சாக வரித்துக்
கொண்டுள்ள டொமினிக் ஜீவா வின் இவ்வரிய சேவை இரு நாட் டுத் தமிழர்களுக்கு மட்டுமின்றி. உலகத் தமிழர் அனைவரும் மட்டு மின்றி மனித நேயத் ைத ப் போற்றும் மாநிலத்தார் அளை வரும் மனதார வாழ்த்துவார்கள்.
·藝•

தற்காலத் திரைப்படப் பாடல்கள்
சில குறிப்புகள்
- செ. யோகராசா
திமிழ்த் திரைப்படப் பாடல்கலைக் கூர்ந்து அவதானிக்கும் போது கடந்த சில ஆண்டுகளாக அவற்றின் போக்குக்ளில் குறிப் பிடத்தக்க மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து வந்துள்ளமையைக் காண முடிகின் றது. இத்தகு மாற்றங்கள் பற்றிச் சுருக்கமாகச் சிலு குறிப்புகள் கூறுவதே இங்கு தோக்கமாகிறது.
முதலில், இதற்கு அனுசரணையாக அண்மைக் காலங்க ளில் தமிழ்த் திரைப்பட உலகில் நிகழ்ந்து வந்துள்ள மாற்றங்சள் சில வற்றைக் குறிப்பிட வேண்டும். .
தமிழ்த் திரைப்பட உலகினுள் புதியவர்களது வருகை நிகழ் கின்றது. நடிப்புத் துறையைப் பொறுத்தவரையில் நீண்ட காலம் ஆதிக்கஞ் செலுத்திவந்த (மதிர்ந்த தன்னிகரில்லாத தலைவர்களின் சகாப்தமொழிய அல்லது அருகிவர புதியவர்கள் அரங்கேறுகின்ற னர். இவர்களுள் சிலர் திரைப்படத் துறைக்கு முற்றிலும் புதிய வர்; சிலர், திரைப்படக் கல்லூரியில் பயின்றவர் சிலர் நடிகரி களின் வாரிசுகள், மொத்தத்தில் சகலருமே இளம் வயதினர். இன் ஞெரு விதமாகக் கூறின் கதாபாத்திரங்களுக்கொத்த வயசினர்; ஒத்த தொழிலினர்; ஒத்த இயல்பினர் (உதாரணமாக: "பாலே வனச் சோலை", "ஒருதலை ராகம்" படங்களில் நடித்தவர்கள்) இத்தகு வருகை, நடிப்புத்துறையில் ம்ட்டுமன்றி, இசையமைப்பு, நெறியாள்கை, பாட்டெழுதுதல், ஒலிப்பதிவு முதலிய துறை களிலுமே,
தமிழ்த் திரைப்படக் கதைகளின் தன்மை வேறுபடுகின்றது. ஒருபுறம் கிராமியப் பின்னணியில் இடம் பெறும் கதைகள் முக்கி யமடைகின்றன மறுபுறம். நடிகர்களை மனங்கொண்டு கதை எழு தும் நிலை தவிர்க்க முடியாததாகி விடுகின்றது. (சில திரைப்படங் களின் பெயர்கள் கூட நடிகர்களின் பெயரைக் கொண்டபை கின் றன. உ- ம் :- "பிரியமுடன் பிரபு", "சில்க் சில்க் சில்க்", "அன் புள்ள ரஜனிசாந்த்') மொத்தத்தில், எத்தகு படமெனினும் நெருக்க மான காதற் காட்சிகளுக்கும், சண்டைக் காட்சிகளுக்கும் முதலிட
፪?

Page 14
மளிக்கப்படுகின்றன. அண்மையில் இக் க்ாரணங்களால் "கொம் பேறி மூக்கன்" உட்பட மூன்று திரைப்படங்கள் ஒரே நேரத்தில் தணிக்கை செய்யப்படும் நிலையிலிருந்தன. சிறந்த குடும்பக் கதை களைப் படமாக எடுத்துவந்த "ஏ. வி. எம். நிறுவனம் தன்போக்கை மாற்றிக் கொள்வதாக வெளியிட்ட பிரகடனமும், பூரீதர் திரைப் படத் துறையிலிருந்து விலகுவதற்காக அண்மையில் கூறிய விளக்க மும் இவ்விடத்தில் குறிப்பிடத்தக்கதே. சில்க் சுமிதாவின் வருகை யும், அவர் பெற்ற உயர்நிலையும் தட்டிக்கழித்தற்குரியனவல்ல.
பாடல்களில் இசை முக்கிய இடம் வகிக்கத் தொடங்குகிறது. இசைக்கருவிகளின் பயன்பாடு அதிகரித்தமையும். மேற்கத்தைய இசை பரவலானதும் கவனிக்க முடிகிறது. சற்று பிற்பட இளைய ராஜாவின் வரு ைக யு . ண் இம் மாற்றங்களும் இடம் பெறத் தொடங்கிவிட்டன.
மேற்கூறியவை தவிர, நீண்டகால, பொதுவான் பின்னணி யையும் நினைவுபடுத்த வேண்டும். ரசிகர்களைப் பொறுத்தவரையில் பொதுவான பொழுது போக்குத் துறைகள் அரிதாகவிருப்பதும், கர்நாடக சங்கீதம் தவிர்த்த வேறு இசைத் துறைகள் தமிழில் வளர்ந்திருக்கவில்லையென்பதும் நினைவு கூரத் தக்கனவே.
மேற்கூறிய தமிழ்த் திரைப்பட வளர்ச்சிப் பின்னணியை மனங் கொண்டு திரைப்பட்ப் பாடல்களின் போக்குகளை இனி இனங் காண முயல்வது இலகுவாகின்றது.
இவற்றுள் தற்காலத் திரைப்படப் பாடல்களின் ஒருபகுதியினர் பாலுணர்ச்சிக்கு முதலிடமளிப்பதை முதற் கண் கூறத் தோன்று கின்றது. இவ்வாறன பாடல்களில் பாடலடிகள் மட்டு மன்றி, உணர்ச்சியைத் தூண்டும் பின்னணி, இசையமைப்பு முதலியனவும் சேர்ந்து பாட்லுணர்ச்சியை மிகுவிக்கச் செய்கின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதற்குச் கிறந்த எடுத்துக்காட்டாக, நேற்று ராத்திரி. ம்மா" என்ற பாடலைக் குறிப்பிடலாம். (இதே சம யத்தில். "மெல்ல மெல்ல அருகில் வந்து" என்ற கண்ணதாசன் பாடலையும் இதனுடன் ஒப்பிடும் போது பின்னையது கொச்சைத் தனமான உணர்ச்சியைத் தூண்டும் விதத்தில் அமைவதைக் காண லாம்). இது மட்டுமன்றி, இவ்வாறன பாடல்களில் இரட்டை அர்த்தம் தொனிக்கும் - அதுவும் ஆங்கிலப் புதங்களில் - LITL. G.) டிகளும் அமைவதுண்டு. இது ராத்திரிநேரம்" என்ற u ITL Geib வ்ரும் "லைற்றை அணைக்கட்டுமா? லைற்ருய் அணைக்கட்டுமா?" என்ற அடிகளை இங்கே குறிப்பிடலாம். (முற்கூறிய கண்ணதாசனின் பாடலில் இதே கருத்து தமிழ்ச் சொல்லில், அடக்கமான உணர்ச் சித் தொனியோடு அமைகிறது).
இரண்டாவதாக, திரைப்படப் பாடல்களில் புதுக்கவிதையின் தாக்கம் இடம் பெறுவதைக் குறிப்பிடலாம். புதுக் கவிதைக்குரிய படிமங்கள், குறியீடுகள், புதிய உவமைத் தொடர்கள், புதுமை யான கற்பனைகள் அமைவதாகக் காணலாம். வைரமுத்துவின் வ கையுடன் இது அதிகரிக்கின்றது. உதாரணங்கள்
"குழந்தை பாடும் தாலாட்டு - இது இரவுநேரப் பூபாளம- இது

மேற்கில் தோன்றும் உதயம் - இது நதியில்லாத ஒ.ம்" என்பதையும்,
* நீ சிரிக்ரும் போது பெளர்ணமி நிலவு அத்தனை திசையிலும் உதிக்கும் நீ மல்லிகைப் பூவைச் சூடிக் கொண்டால் ரோஜாவுக்குக் காய்ச்சல் வரும்"
என்பதையும்,
""முகிலினங்கள் அலைகிறதே
முகவரிகள் தொலைந்தனவோ?
முகவரிகள் தவறியதால்
அழுதிடுமோ அது மழையோ' என்பதையும்,
**கண்ணிமைகள் தாமசைய ந்ந்தவனக் காற்றடிக்கும்' என்பதையும் குறிப்பிடலாம். பாமர மக்கள் இவற்றின் "நயங்க எவ்வளவு தூரம் ரசிக்கிருர்களென்பதும் சிந்திக்கத்தக்கதே.
மூன்ருவதாக, பாடல்களில் இசைக்க்ளிக்கப்படும் முக்கியத்து வம் கருதத்தக்கது. இன்னெரு விதமாகக் கூறின் பாட்டுக்காக இசை என்பதைவிட இசைக்காகப் பாட்டு என்னும் நிலேயே காணப்படுகிறது. இசை ஈர்ப்பினுல் (தரமானதென்ற கருத்தில் அல்ல) பாடலடிகளில் கவனஞ் செலுத்தவும் தோன்றுவதில்லை (அதுவும் ஒருவிதத்தில் தன்மையே). சிறு பிள்ளைகள் கூட இன் றைய பாடல்களில் இடம்பெறும் இசை அடிகளை மெய்மறந்து ரசிப் பதைக் காண முடிகின்றது. இதற்குச் சிறந்த உதாரணங்களாக
தினந்தினம் உன் முகம்" என்ற பாடலையும் இது ராத்திரி நேரம்" என்ற பாடலையும் கூறலாம். w
நான்காவதாக பெருமளவில் அமையும் காதற் பாடல்கள், ஒருபுறம் ஒலிச் சந்தங்களினலும் எதுகைமோனைகளாலும் மனே ரம்யமான கற்பனைகளாலும் வழிநடத்திச் செல்லப்படுவதை அவ/ தானிக்கலாம்.
* 'இந்திர தோட்டத்து முந்திரியே
மன்மத நாட்டுக்கு மற்திரியே' そ என்ற அடிகள் நினைவுக்கு வருகின்றன. மறுபுறம், மேற்கூறிய அம் சங்களுங் கூடக் காணப்படாத எதுவுமேயற்ற அடிகளும் பாடல் களில் இடம் பெறுகின்றன. உதாரணமாக,
மாடிப் படியிலே ஏறியிறங்கினேன்
காலை வலிக்குது அழுத்துங்க, காலை அழுத்துங்க" என்றவாறு அமைவதைக் கூறலாம். இவ்லிதத்தில், மாருக, பழத் தமிழ் இலக்கிய மணமும், ஆரவாரமற்ற தன்மையும், எளிமையும் கொண்டமைந்த கண்ணதாசனின் பாடல்கள் நினைவுக்கு வராம வில்லை. (அதே சமயத்தில் சண்ணதாசனின் பிற்காலப் பாடல்களின் தரம் பற்றிக் கூறவேண்டியதில்லை.
2象

Page 15
ஐந்தாவதாக, நாட்டுப் பாடல் மெட்டுக்களையும், இசையை யும், பாடலடிகளையும் திரைப்படப் பாடல்கள் பெருமளவு கொண் டிருப்பதை குறிப்பிடத் தோன்றுகிறது. ஆயினும் இப்போக்கு சற்று முற்படவே - குறிப்பாக். "அன்னக்கிளி" யின் வருகையுடன் தொடங்கிலிட்டது. அண்மைக் காலப் பாடல்களுள், “ஏரிக்கரைப் பூங்காற்றே, நீ போறவழி தென்கிழக்கோ" என்ற பாடல் குறிப் பிடத்தக்கது.
இறுதியாக, திரைப்படப் பாடல்கள் முற்றிலும் புதுக்கவிதை களான நிலையில் அமைவதையும் குறிப்பிட வேண்டும். இது தொடர்பாக, "அக்னி சாட்சி", "ஓர் இந்தியக் கனவு", "கண்சிவந் தால், மண்சிவக்கும்" முதலான திரைப்படங்களில் இடம் பெறு கின்ற சில பாடல்கள் சிறப்பிடம் பெறுவன. இச் சமய த் தி ல், "புதுக்கவிதைகளை இசையோடு படிக்க முடியுமா?" என்பது பற் றிய கட்டுரைகளை சில வருடங்களுக்கு முன்னர் பூரீபதி, குப்பி ளான் சண்முகம் முதலானேர் எழுதியமையும் நினைவுக்கு வரு கின்றது. as
மேற்கூறிய அவதானிப்புகள் விரித்து நோக்கத் தக்கவை என்
துடன் குறிப்பிட வேறுபலவும் உள்ளனவென்பதும் முடிவுரை யாகின்றது.
"ሀ፡ዞ"ዛካub፡ዞዞ"ካካ፡uዞዞ"ክካuዛዘህዞ!"ክዛዛu፡ዞህጣ"ካዛዛ፡ዞዞ"ካካዛዞ፡ዞ"ቫካዛክ wመጦ"ካክr።ቦ"ካካሁዛሠሦ"ካባumዞዞ"ካካካn ፨*atዞ"ካካh
f
சகல சோவியத் புத்தகங்களும் இங்கே கிடிைக்கும்
தாய் (மக்ஸிம் கார்க்கி) 92 - 50 ஓட்டம் சைபீரியா 4 - 60 புத்துயிர்ப்பு(தோல்ஸ்தோய்) 32 அரசியல் பொருளாதாரம் 6-76 வீரம்விளைந்த இருபாகம் 37 - 30 அரசியல் பூகோளம் 17. 50 உண்மை மனிதனின் கதை 24-30 மூலதனத்தின் பிறப்பு 2 - 0 ஸெர்யோஷா 12. 50 லெனின் நூல் திரட்டு 0 - 00
மக்கள் பிரசுராலயம் லிமிட் புத்தகசாலை 40, சிவன் கோயில் வடக்கு வீதி, யாழ்ப்பாணம்.
124, குமரன் ரத்தினம் ருேட் கொழும்பு- 2.
z ECMLAAMMEEAMLEETMMMASaaaLMELAAMLMASLLELLSiLMLLLLLLESLMMLgSLLMESMMMLLLLSS
89 ;

சிமிழ் இலக்கியத்தின் தன் னிகரற்ற ஏடாகத் திகழும் "மல்லிகை"யின் இருபதாவது ஆண்டு மலர் வெளிவருகின்றது. என்னும் செய்தி, தமிழ் நெஞ் சங்களுக்கு மிகுந்த உவகை 凸@ வதாகும்.
சுமார் 15 லட்சம் தமிழர் களைக் கொண்ட ஒரு நாட்டிலி ருந்து 20 ஆண்டுகளாக ஒரு முற்போக்கு மாத இதழ் மல்லிகை எவ்வாறு வர முடிகிறது? அதன் பின்னணி என்ன?’அதற்கு அடித் தளமாக விளங்கும் சக்திகள் யாவை? இக் கேள்விகளுக்குச் சுருக்கமாக விடை காண முயல் வோம்.
பிறக்கும் போதே (1964) தன்னை ஒரு "முற்போக்கு DfT5 சஞ்சிகை" என்று துணிச்சலாகப் பிரகடனம் செய்து கொண்டது, மல்லிகை.
‘ஆடுதல் பாடுதல் சித்திரம் கவி யா தி யினைய கலைக்ளில் உள்ளம் ஈடுபட்டென்றும் நடப் பவர் பிறர் ஈனநிலை கண்டு துள்ளுவர்" என்ற மகாகவி பார தியின் வாக்கையும் தனது குறிக் கோள் வாசகமாகப் பொறித்துக் கொண்டது
ஈடு இணையற்ற சாதனை
一蜀。5,9,
கவிதைக்கு மகாகவி Լյո Մ9, சிறு க ைத க்கு "மணிக்கொடி தந்த மாணிக்கம் புதுமைப்பித்
தன் ஆகுயோரைத் தனது முன்
னேடிகளாகக் கொண்ட மல்லிகை உலகளாவிய ரீதியில் தனக்கொரு லட்சியத் தலைவனைக் கொண்டுள் ளது; ஆவர் தாம் யுகப்புரட்சி' யின் சிற்பியான மா ம்ே ை 西 லெனினது நெருங்கிய தோழர் சோஷலிச எதார்த்தவாதம் என்னும் படைப்பு முறையின் தந்தை மாக்சிம் கார்க்கி இந்த “மும்மூர்த்தி* களின் பாதையில், எத்தனையோ இன்னல்ஜெ புறம் கண்டு இருபது ஆண்டு களாக வெற்றிநடை போடுகி நிறது. "மல்லிகை"
ஓர் இலக்கிய இதழின் வெற் றிக்குக் கொள்கை" மட்டும் போதுமா? போதாது. பரந்து விரிந்த வாழ்க்கை அனுபவமும் வேண்டும். NA
1954 ல் வெளிவந்த ரகுநா தனின் "சாந்தி 1953.1% காலதட்டத்தில் வெ ளியான விஜயபாஸ்கரனின் "சரஸ்பதி" கடந்த 25 ஆண்டுகளாக வெளி வரும் “தாமரை'முதலிய தமி ழக ஏடுகளின் அனுபவமும் மல்லிகைக்கு முன்னுதாரணமாக வும் படிப்பினையாகவும் அமைந்

Page 16
தன. வேறு விதமாகச் சொன் னல், "சாந்தி: சரஸ்வதி", *தாமரை ஆகியவற்றின் மர பில் தோன்றியதே பல்லிகை இந்த மர பை மேன்மேலும் செழுமைப்படுத்திவரு வ தே, மல்லிகையின் தனிச் சிறப்பு.
மல்லிகையின் வெற்றிக்கு மற்றெரு முக்கிய காரணம், இலங்கை முற்போக்கு எழுத்தா ளர் சங்கத்தின் குரலாக அது ஒலிப்பதுதான்.
இலங்கை முற்போக்கு எழுத் தாளர் சங்கம், தமிழக முற் 3urrá (5 எழுத்தாளர்களுக்கு ஓர் வழிகாட்டியாக விளங்குகி றது என்பதில ஐயமில்லை. நச்சு இலக்கியத்தை எதிர்த்தல், நல்ல இலக்கியத்தை மக்களுக்கு நலம் பயக்கும் இலக்கியத்தை வளர்த் தல் என்னும் பணியில் இலங் கைத் தமிழ் எழுத்தாளர்களைஅவர்களது அரசியல் சார் பு யாதாயினும் - ஓரணியில் திரட் டிய பெருமை இலங்கை முற் போக்கு எழுத்தாளர் சங்கத் திற்கு உரியது. இச் சங்கத்தின் கொள்கை இது வெளியிட்டுள்ள மலர்கள் இவற்றை ஆராய்வோருக்கு இவ் ..a6760 D புலணுகும். இலங்கை முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கத் தைக் கட்டி வனர் த்த தில் பிரேம் ஜி. க. கைலாசபதி, கா. சிவத்தம்பி மற்றும் எண் ணற்ற பலரின் உழைப்பும் ஒரு ம்ைப்பாடும் பாராட்டத் தக்க
னவாகும். இ. மு. எ. ச. உறுப் பினர்களின் ஆதரவும் ஒத்து ழைப்பும் "மல்லிகையின் வாழ்
வுக்கும் வளத்திற்கும் ஒருவஐ வான அடிப்படை என்பது உறுதி.
தேசிய மரபுகளுக்கேற்ப முற் போக்கு இலக்கியத்திை எப்படி வழிநடத்திச் செல்ல வேண்டும்,
ார்க்க வேண்டும் என்பதில் நல்லிகைக்கு ஒரு துருவ தார
வேலைத்திட்டம்
கையாக இலங்கை மு. எ. ச. விளங்கி வருகிறது. - - - - 1
இச் சங்கத்தின் கொள்கை களைப் பட்டி தொட்டியெங்கும் பரப்பும் செயல் வீரனுக விளங்
குகிருர், மல்லிகை ஆசிரியர்
டொமினிக் ஜீவா.
மல்லிகை அவரது “சொந்
தப் பத்திரிகை" என்ற போதி
லும்- அதனல் ஏற்படும் பொரு ளாத லாப நஷ்டங்களுக்கு அவரே பொறுப்பு என்ற போதி லும் - மல்லிகையை மக்கள் உடமை என்றே ஜீவா கருதுகி ருர். இதற்குக் காணம், மார்க் சியம் - லெனினியத்தில் அதன் செயல்பாட்டில் அவர் கொண் டுள்ள பற்றும் உறுதியும் ஆகும். சு த ந் தி ர ம், சமத்துவம், சகோதரத்துவம் என்னும் பிரேஞ் சுப் புரட்சியின் லட்சியங்களை இளம் வயதிலேயே டொமினிக் ஜீவா தமது வாழ்க்கை அனுப வத்தால் படிப்படியாக Lחםrfă சீய் மெய்ஞ்ஞான்த்தின் 'பால் ஈர்க்கப் பெற்ருர் சோவியத் யூனியனின் தோற்றமும் அதன் 66 ஆண்டுக் கால முன்னேற்ற மும், உலகெங்கும் சோஷலிச நாடுகள் ம்லர்ந்து வருவதும், தான் தேர்ந்து எடுத்த தத்து வம் சரியென்பதை அவருக்கு மெய்ப்பித்துள்ளன:
கலை - இலக்கியத் துறையை எடுத்துக் கொண்டால், சமூக நீதிக்காக்வும், சமுதாய முன் னேற்றத்திற்காகவும் பணியாற் றுவதே ஒரு படைப்பாளியின் கடமை என்பது அ வ ர து கொள்கை. இதன்படி அவரும் எழுதுகிருர், பிற எழுத்தாளர் களின் படைப்புக்களையும் மல்லி
கையில் வெளியிடுகிறர்.
முற்போக்கு இலக்கியம் என் ருல் அழகுணர்ச்சியும், LDGij தேயமும், சமூகப் பொறுப்பும்
纖劇

கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று அவர் கருதுகிருர். இக் கண் ணுேட்டத்தில் இலக்கியம் சமைப் பவர்கள் தாம் இன்றைய தமிழ் இலக்கியத்தின் த்ரத்தை உலக இலக்கியத்தின் த ரத் தி ற்கு உயர்த்த முடியும் என்பது அவ ரது தி ட மா ன கோட்பாடு, இதை மல்லிகையின் பக்கங்க ளில் நாம் தெளிவாகக் காண் கிருேம்.
* மல்லிகை ஆகிரியர் டொமி
னிக் ஜீவாவின் கொள்கைப் பிடிப்பு, அசுர உ ைழ ப் பு. பொறுமை, விவேகம், பெருந்
தன்மை, தோழமை உணர்ச்சி, நாட்டுப் பற்று. மொழிப்பற்று இவையும் மல்லிகையின் வெற் றிக்கு அடிப்படைக் காரணங் களாகும்.
த்ன்ன ஓரி "இலக்கிய மாண வன்" என்றே அவர் எப்போதும் கருதுகிருர் . தமிழ் நாட்டின் சலை - இலக்கியப் போக்குகளை ஊன்றிக் கவனிக்கிருர்; தமிழக மெங்குமுள்ள எழுத்தாளர்களை நேரில் சந்திக்கிருர், அவர்களு டன் மனம் திறந்து விவாதிக் கிருர்; கருத்துப் போராட்டம் நடத்தவும் அவர் தயங்குவ தில்லை; அதே சமயம், மாற்றுக் கருத்தினருக்கு உரிய மரியா தையை வழங்க அவர் தவறுவ
திறமைகளைக் கண்டு பிடிப் பதிலும், அவற்றை ஊக்குவித்து ஆதரிப்பதிலும், குறிப் 11 க இளம் படைப்பாளிக்கு உதவு வதிலும் ஓர் சிறந்த ஆசானுக அவர் திகழுகிருர்,
பத்திரிகை ஆசிரியர் மற்றும் படைப்பாளி என்ற வகையில் டொமினிக் ஜீவாவின் ஆளுமை யைப் பற்றி எ வ் வள வே r சொல்லலாம்.
95
நான் சத்தியத்தைப் போல,
உண்மையானவனக இரு க்க விரும்புகிறேன். éh ub Lח מ" அமெரிக்காவைப் பார், இங்கி லாந்தைப் பார், ஜப்பானைப்
பார் என்று இவர்களுக்கு உப தேசிப்பதில் அர்த் த மில் லை. "மண் புழுவாக இருந்து மனித ஞக உருவாகியவன்; என்னைப் பார்" எ ன் று இவர்களுக்ருச் சொல்வதின் மூலம் இவர்களை (ஆற்றலுள்ள இளைஞர்களை) புது மனிதர்களாக உருவாக்க முடி யும் என்பது எனது எண்ணம். எத்தனையோ அவதூறுகளையும், அவமானங்களையும், சமூக அநீ திகளையும் பொறுமையுடன் சீர ணித்துக் கொண்டு, அவற்றையே பசளையாக்கி, என்னை நானே இந்த யாழ்ப்பாண மண்ணில் உருவாக்கினேன் எனி இளந் தலை முறைக்குச் சொல்வதினுல் நான் தரழ்ந்து போவதானல், அந்தத் தாழ்வை நான் அவமானமாகக் கருதவில்லை என்று டொமினிக் ஜீவா முழங்குகிருர், (மல்லிகை ஏப்ரல் - 1984),
சத்திய வேட்கையும், கோட் பாட்டு உறுதியும் க்ெ ரா னண் ட இத்தகைய மனிதன், ஈடு இணை யற்த சாதனை புரிவதை யாரால் தடுக்க இயலும்?
கடந்த 19 ஆண்டுகளாக வந்துள்ள மல்லிகை இதழ்களை ஒவ்வொன்ருகப் புரட்டி ஆராய்ந் தால், இன்றைய தமிழ் இலக்கி யம் மற்றும் மற்றும் திறனுய் வின் வளர்ச்சிக்கு ம ல் லி ைக ஆற்றியுள்ள அருந் தொண்டு நன்கு விளங்கும். குறிப்பாக, திறனய்வுத் துறையின் வளர்ச் சிக்கு மல்லிகையின் வாயிலாகக் கைலாசபதி, சிவ த் தம் பி, நுஃமான் மற்றும் பல ஆய்வா ளரது பங்களிப்பு சாலச் சிறந்த தாகும். இன்றைய தமிழ் இலக் கியத்தில் பிற்போக்குச் சக்திக

Page 17
ளுக்கு எதிராக இவர்கள் நடத் திய கருத்துப் போராட்டமும் ஒப்பீட்டு முறையில் திறனய்வை வளர்ப்பதில் இவர்கள் காட்டிய ஆர்வமும் போற்றத்தக்கன.
பேராசிரியர் நா. வானமா மலை மற்றும் பல எழுத்தாளர் களின் படைப்புக்களை வெளி யிட்டு, இந்தியாவுக்கும் இலங் கைக்கும் இடையே நட்புறவை வளர்ப்பதில் மல்லிகையின் வீறு மிக்க பணி குறிப்பிடத்தக்க தாகும்.
இந்திய இலக்கியத்தை மட் டுமின்றிச் சோவியத் யூனியன் மற்றும் பிற சோஷலிச நாடுக ளின் இவக்கியத்தையும் வாழ்க் கை முறையையும் தனது வாச கர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவ தில் மல்லிகை எப்போதும் முன் நின்றுள்ளது.
மல்லிகையின் வளர்ச்சிக்கு மற்ருெரு முக்கிய காரணம், அச்சுக் கோத்தல் முதல் விநியோ கித்தல் வரை, விளம்பரம் சேக ரித்தல் முதல் கடைகளில் விற் பனை செய்தல் வரை, ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் ஆசிரியர் டொமி னிக் ஜீவா தனது உழைப்பை அர்ப்பணிப்பதாகும். அவர் தமது கரத்தாலும் கருத்தாலும் மல்லி கையைப் பேடு வளர்க்கிருர் என்ருல் அது மிகையல்ல.
சுருங்கச் சொன் ன ல், "மணிக்கொடி யுகம்", "சரஸ்வதி யுகம் என்று இன்றைய தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றின் காலகட்
லிகை யுகம்" என்றும் வருங்காலத் தில் அது பேசப்படும் அதற் கான எ ல் லா நியாயங்களும் உள்ளன.
மல்லிகையின் ஈடு இணையற்ற சாதனைகள் வாழ்க! வளர்க! வெல்க! O
34
மல்லிகையாய்
மாறி
- கே. சி. எஸ்* அருணுசலம்
நறியமன மல்லிகை பச்சிளம் கொடியாக நான்மாற முடியாமல்
நல்லபனி மலர்கொஞ்ச உங்கள்திருச் சந்நிதியில் நான் பூத்து நிற்பனன்ருே
அருணகிரி அவன்கொண்ட புலமையும் சந்தநய ஆற்றலும் எனக்கிருந்தால்
ஆயிரம் திருப்புகழ் பாடிநான் உம்வீர அணிவகுப்பிசைப்பனலவோ
உரிமையெனும் புதுஞான
ஒளிகண்ட உழவர்படை
ஒரு புதிய வாழ்வுகாண
ஓங்கார ஒலிசெய்து
பரதகண்டம் முழுவதும் ஓகோ எனவியந்திட
சிறையுழலும் நிலமகளின் தளைஒடிய மீட்சிதரச்
டம் பேசப்படுவது போல, "மல் சிங்கமெனத் திரண்டகாலை
திறல்கொண்ட முன்னணிப் படையாகி அறங்காத்த செம்படைக் குலங்கள்வாழ்க
O

நிாட்டுப் பாடல்கள் கல்வி அறிவில்லாத நாட் டு மக்களி டையே எழுதாக் கவிகளாக வாய்மொழிப் பாடல்களாகத் தொன்று தொட்டு நிலவி வரு கின்றன. இப்பாடல்கள் எல்லா நாடுகளிலும் எல்லா மொழிகளி லும் உள்ளன. அவற்றை அந் தந்த நாடுகள் தங்களின் தேசிய சொத்துக்களாகப் பேணி பாது காக்கின்றன.
நாட்டார் இலக்கியம் என்ற ழைக்கப்படும் இவ்வகை நாட்டுப் பாடல்கள் தலைமுறை தலைமுறை யாக வாய்மொழி மூலமாகவே வழங்கி வருகின்றன. பெரும் பாலும் இப்பாடல்கள் மாற்றத் துக்குள்ளாகாமல் பேணிப் பாது காக்கப் படுகின்றன. எழுத்தறி வில்லாத பாமர மக்க ளா ல் பாடப்படும் இப்பாடல்களில் இசை கலந்த ஓசை நயம் மிகுந் திருக்கும். அதனுல் இவை விரும் பிப் பாடப்படும்.
உலகெங்கிலும் நாட்டார் இலக்கியத்திற்கு நல்ல மதிப் புண்டு. பண்டைய மக்களின் வாழ்க்கை முறைகளை, சிறப்பு இயல்புகளை ஆராய நாட்டுப் பாடல்கள் உதவியுள்ளன. அத னல் ஒரு சமூகத்தைப் பற்றியும் அதன் வரலாற்றை அறிந்து
மலைநாட்டு
ұ7 ● நாட்டார் பாடல்கள்
- அந்தணி ஜீவா
கொள்ளவும் நாட்டுப் பாடல் கள் துணை நிற்கின்றன.
மலைநாட்டு மக்கள் இந் நாட் டில் ஒன்றரை நூற்ருண்டுகளாக இந்நாட்டின் பிரதான பொ ளாதார உற்பத்தியின் மூல ಕ್ಲಿ யாகவிளங்கினர் இவர்களிடையே ஏட்டில் எழுதாத இதய ராகங் களாக விளங்கி வரும் நாட்டார் பாடல்களைப் பற்றிய சரியான ஆய்வுகள் இதுவரை மேற்கொள் ளப்படர்தது குறைப்பாடாகும்.
மலையகம் என்ற சமூகத்தின் பாரம்பரிய கலை, இலக்கியங்கள் வெறும் வாய்மொழி மூலமாகவே இருந்து வந்துள்ளன. 'காமன் கூத்து" என்ற பாரம்பரியக் கூத்தை மலையக மக்கள் ஒரு விழா வாக நடத்துகின்றனர். இது "கதக்களி" என்ற நாட்டிய அம்சத்தைக் கொண்டதாகும். 'காமன் கூத்து ஆண்டு தோறும் மாசி மாதத்தில், அமாவாசை கழிந்த மூன்றும் நாள் கொண்
டாடப்படும். மற்றும் நாட்டுப் பாடல்கள் கும்மி, ஒப்பாரி, கோலாட்டம் போன ற ைவ
இவர்களிடையே இன்றும் வழங்கி வருகின்றன.
இந்த மலையகச் சமூகத்தின்
வாழ்வோடு இரண்டறக் கலந்து விட்ட நாட் டு ப் பாடல்களை
s

Page 18
நீண்ட காலமாக தேடிப்பிடித்து அவற்றை "மலைநாட்டு மக்கள் பாடல்கள்" என்ற த லேப் பில் தமிழ்நாடு கலைஞன் பதிப்பகம் மூலம் நூலுருவில், மலை ய க இலக்கிய மு ன் ஞே, டி யும், தொழிற் சங்க வாதியுமான சி. வி. வேலுப்பிள்ளை தந்துள் 6ttir,
மலைநாட்டு மக்கள் பாடல் கள் தொகுதியிலுள்ள பாடல்
களைப் படிக்கும் போது மலையக
சமுகத்தின் வரவாற்றை நிதர்ச னமாகக் காணலாம். பெருந் தோட்டப் பயிர்ச் செய்கைக்காக தென்னிந்தியாவிலிருந்து தொழி லாளர்களை இங்கு கூட்டிவந்தது, அவர்களின் துன்பங்கள், துயரங் கள், சோக பெருமூச்சுகன் அவர்
களின் தாலாட்டு. ஒப்பாரி, காதல் பாடல்கள் வரை இத் தொகுதியில் இடம் பெற்றுள் 6IT60] •
வாழ்க்கை வளம் மிக்கதாக அமையும் என்ற கனவுகளுடன் புதிய பூமியை நோக்கி வந்த இவர்கனின் துயர நிலை இவ்வாறு வெளிப்படுகின்றது.
கண்டி கண்டி எங்ாதிகங்க கண்டிப் பேச்சு பேசாதீங்க் கண்டி படும் சீரழிவு கண்ட பேரு சொல்லுவாங்க, அட்ட கடியும் அரிய வழி நடையும் கட்ட எடறுவதும் காணலாம் கண்டியிலே, கண்டிச் சீ ைமக்கு வந்த பின்னர் கப்பலில் வந்த தை நினைத்துப் பாடுகின்றனர்.
வாடையடிக்குதடி வாட காத்து வீசுதடி சென்னல் மணக்குதடி சேர்ந்து வந்த கப்பலிலே. புதிய கனவுகளுடன் புதிய இடத்திற்கு வந்தவர்கள் அங்கு கங்களுக்கு ஏற்பட்ட துயரங்
6.
களை தய ராகங்களாக வெளிப் படுத்துகின்றனர்.
ஊரான ஊரிழந்தேன் ஒத்தப்பனை தோப்பிழந்தேன் பேரான கண்டியிலே பெத்ததாயை நாமறந்தேன்.
இத்தகைய பாடல்கள் மூலம் மலைநாட்டு சமூகத்தின் வரலாறு எவ்வாறு தொடங்கிற்று என்ப தன அறிய முடிகிறது.
இலங்கையின் மத்திய பிர தேசம் காடாக இருந்தது. நதி ஓரங்களிலிருந்த கிராமங்களைத் தவிர ஏனைய இடங்கள் மனித நடமாட்டமில்லாத கான சிமா கவே காட்சியளித்தன.
இத்தகைய பிரதேசங்கஃா பசுமை பூத்துக் குலுங்கும் சித் திரச் சோலைகளாக்கிய பெருமை தென்னிந்தியாவிலிருந்து தருவிக் கப்பட்ட தொழிலாளர்களைச் சார்ந்தது. அவர்களது உழைப் பின் உன்னதங்களை இந்த மலைப்
பகுதிகள் காட் டு கின்ற ன. இலங்கை பொருளாதாரத்தின் முதுகெலும்பாகவே இவர்கள்
விளங்கினர்கள். இவர்களின் வர லாற்றையே "மலைநாட்டு மக்கள் பாடல்" என்ற தொகுதியின் பாடல்கள் எ மக்கு எடுத்துக் காட்டுகின்றன.
இலங்கையில் முதலாளித்து வத்தின் பிரிட்டிஷ் குடியேற்ற வாதத்தின் முதல் வெளிப்பாடு பெருந்தேர்ட்டப் பயிர்ச் செய் கையாகவே இருந்தது. நமது நாட்டில் அந்நிய முதலாளித்து வம் நிலை கொள்ளத் தொடங்கி யமை இப் பொருளாதார அமைப்பே மு தன் முதலாக முரசறைந்தது. முதலாளித்துவ மும், ஏகாதிபத்தியமும் தமது வளர்ச்சித் தொடர்ச்சியின் போது தேச வரம்புகளைக் கடந்து அந் நிய குடியேற்ற வாதிகள் பெருந் தோட்டச் சொந்தக்காரர்கள்

தென்னிந்தியாவிலிருந்து தொழி லாளர்கள் இங்கு கொணர்ந்த னர். தொழில் முறை ஒப்பந்தப் பிணைப்புச் செய்து கொண்டு இங்கு வந்த தென்னிந்தியத் தொழிலாளர்கள் ஏறத்தாழச் சொத்தடிமைகளாகவே புதிய வாழ்க்கையைத் தெரடங்கினர். கண்டிச் சீமைக்கு கனவுகளுடன் வந்தனர். புலம் பெயர்தலுடன் அவர்கள் வாழ்க்கை ஆரம்பமா யிற்று. இன்று வரை அவர்கன் பல்வேறு பிரச்னைகளை எதிர் நோக்கி வந்துள்ளனர். இவை யனைத்தும் உயிர்த்துடிப்புடன் புலப்படுத்தும் உருக் க ம பா ன சொல்லோவியங்களாக இப்பா டல்கள் அமைந்துள்ளன.
சென்ற நூற்ருண்டிலே முதற்காலிலே கண்டிச் சீமைக்கு கூட்டி வந்தபோது பிறந்தபாடல் கள் முதல் இலங்கைக்கு வந்த தொழிலாளர்கள் தலைமுறைக ளாக இங்கேயே வாழ்ந்து இங் கேயே இறந்தவர்களை எண்ணி இரங்கும் ஒப்பாரிப் பாடல்கள் வரை வாழ்க்கையின் பல்வேறு கட்டங்களையும் பிரதிபலிக்கும் Littl-666ir, கடவுள் வழிபாடு வரை பல் துறைகளைச் சேர்ந்த பாடல்கள் இத்தொகுதியில் இடம் பெறு ன்றன என இந்நூலின் முன் னுரையில் பேராசிரியர் கைலாச பதி குறிப்பிடுகின்ருர்,
மலைநாட்டு மக்களின் உயிர் நாடியான நாட்டுப்பாடல்களில், அந்தச் சமூகத்தின் யதார்த்த பூர்வமான வாழ்வு கலை நயத் துடன் படப்பிடித்துக் காட்டப் படுகின்றது. VK.
Gg5rru’yu Luurf GoFuit 6opsis iš காலத்தைப் பற்றி படல் ஒன்று இவ்வாறு உரைக்கின்றது. கூனி அடிச்சமலை கோப்பி கன்று போட்டமலை அண்ணனை தோத்தமலை
:
காதலியிலிருந்து
அந்தா தெரியுதடி. இடுப்பிலேயும் சாயச்சீலை இருபுறமும் கோப்பிமரம் அவசரமா புடுங்குருளோ அடுத்த வீட்டு ராமாயி. தேயிலைப் பயிர்ச் செய்கை காலத்தைப் பற்றிப் பாடல் இவ் வாறு கூறுகின்றது.
கொழுந்து வளர்ந்திருச்சு கூட போட நாளாச்சு சேந்து நெரே புடிச்சு சிட்டா பறக்குருளே. தங்கள் கவலைகளை மறப்ப தற்காக உழைக்கும் போது உற்சாகமாகத் தொழிலில் ஈடு படுவதற்காக இத்தகைய பாடல் கள் இதய ஒலங்களாக வெளிப் பட்டுள்ளன. பெருந்தோட்ட வரலாற்றை ஆய்வு செய்யப் போகும் ஆய்வாளனுக்கு மலை நாட்டு நாட்டுப் பாடல்களே கைகொடுக்கும் எ ன் பது வர லாற்று உண்மையாகும்.
LMLqL LqLALAAAAALLAqLALALAAAAALALAALLLLLALAL LqLMLLMqLA LLqqLSLLM
. ğDGSS): புதிய சந்தா விவரம்
1983 ஏப்ரல் மாதத்திலி ருந்து புதிய சந்தா விவரம் பின் வருமாறு.
தனிப்பிரதி 2·50
ஆண்டுச் சந்தா 35 - 00
(தபாற் செலவு உட்பட)
அரை ஆண்டுச் சந்தாக்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்படமாட்டா.
மல்லிகை
234 B, கே. கே. எஸ். வீதி, யாழ்ப்பாணம்.
LqAqLS LLLL L LLLLLLLAALLLLLALMMT LMLML LAMLL LqL LMATA MLLLMALS LL LMLe AM TLLLSLLS
፴?

Page 19
சிங்கெல்லாமோ சு ற் றி விட்டு ஒரு திருமண அன்ழப் பிதழ் அன்றைய தபாலில் ள்ன் னிடம் வந்து சேர்ந்தது. உறை மீது முகவரி எழுதி யிருந்த கையொப்பத்தைப் பார்த்ததுமே அது யாரால் அனுப்பப்பட்டிருக் கும் என்று தெரிந்து விட்டது. இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாகத் தொடர்பு விட்டுப் போன என் நண்பன், டைய மகனின் திருமணத்திற்கு அழைப்பு அனுப்பியிருந் தான். ஒருவருக்கொருவர் தொல்ைந்து போன நாங்கள் இருவரும் அத் திருமணத்தில் மீண்டும் சந்தித் துக் கொண்டோம்.
இந்த இருபத்தைந்து ஆண்டு களில்தான் உலகில் பெளதீகபொருளாதார - பூகோள - மனத்தத்துவ ரீதியில் எவ்வளவு மாற்றங்கள் நேர்ந்து விட்டன! ஆணுல் நான் என் நண்பண்ப் பார்த்து. 'நீ மாறவே இல்லை" என்றேன். அவனும் என்னிடம், 'நீ ம்ாறவே இல்லை" என்ருன் என்னையறிந்த அவனுடைய உற வினர்கள் கூட அப்படியே சொன்
ஞர்கள். நாங்கள் ஒருவருக் கொருவர் பொய் சொல்லிக் கொள்வதாக நினைக்கவில்லை.
உண்மையில் அந்த நேரத்தில் எங்களுக்குத் தோன்றிய அந்த
அவனு
தொலைந்து போனவர்கள் திரும்பக் கிடைத்தபோது
- அசோகமித்திரன்
உணர்வு உண்மையானது. எங் கள் இருவருக்கும் த லை முடி உதிர்ந்து விட்டது. இருக்கும் சில முடிகள் நரைத்து விட்டன. கண்ணுக்குக் சண்ணுடி தேவைப் பட்டது. உடல் தளர்ந்து விட் l-fl. எங்கள் பக்கத்திலேயே எங்களையும் விட அதிக உடல் வளர்த்தி பெற்ற வயது வந்த பெண்கள், பிள்ளைகள் நிற்கிருர் கள். அப்படியிருந்தும், 'நீ மறவே இல்லை" என்று மிகவும் அந்தரங்க பூர்வமாக கூறிக்கொண்டோம், எது எங்களில் மாருமல் இருந்து கொண்டு வந்திருக்கிறது? எங் கள் கண்ணுக்குப் பளிச்சென்று தெரிந்த எவ்வளவோ மாற்றங் களையும் பொருட்படுத்துவது அவசியமற்றது என்ற உணர்வை எது உண்டுபண்ணியது?
இந்த அனுபவம் குறிப்பிட்ட லருக்குத்தான் ஏற்படக் கூடி யது என்றில்லை. இது எல்லாப் பாலாருக்கும் நிகழக் கூடியது நிகழ்ந்திருக்கக் கூடியது. அதே போல, "நீ மிகவும் மாறிவிட் டாய்" என்று கூறி வியக் கும் சம்பவங்களும் எல்லாருக்கும் நேரக் கூடியதே. ஒரு நபர் ஒரு வரால் 'நீ மாறவே இல்லை? என்று கூறப்படும் அதே நேரத் தில் இன்னெருல ருக்கு "நீதான் எவ்வளவு மாறிவிட்டாய்? என்று
86
 

அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தக் கூடியவ ராகவும் இருக்க முடியும்
இதற்கு விளக்கங்கள் பல் தளங்களில் பல அறிவியல் துறைகளின் அடிப்படையில் தர முடியும். இந்த விளக்கங்களும் எல்லாருக்கும் அப்பாற் பட்டவை அல்ல. அநேகரால் இந்த விளக் கங்களை வெகு எளிதில் சொற்க ளில் அ டக் கி விட முடியும். ஆனல் விளக்கங்கள் அறிந்திருப் பது மட்டும்ே அந்த அனுபவம் நேராமல் தடுக்கப் போதுமா தில்லை.
மாருமல் இரு ப் ப ைத த் தே டி ப் போ வது ஆன்மிக சாதனை மட்டுமல்லாமல் கலை ஞனுக்கும் மிகவும் தேவைப்படு
கிறது. அதே நேரத்தில் புலன்
கள் மாறுதல்களை உணர்த்தத் தரும் செய்திகள்ை நிராகரிக்கா மல் அல்லது அலட்சியப்படுத்தா மல் ஏற்றுக் கொள்வதும் மிக வும் அவசியம்.
அன்ருட வாழ்வில் மிக ச் சிறிய செயல்களில் கூட இந்த விதத்தில் கற்பனையும், யதார்த்த உணர்வும் அந்தந்த தருணத்திற் கேற்ற விகிதத் தி ல் கலந்து வெளிப்படுகின்றன. அரை மணி காத்து நின்றபிறகு ஒரு பஸ் ஸைக் கண்டு, "அதோ என் பஸ் வந்துவிட்டது" என்று கூறும் போது, இதில் எவ்வளவு நுட்ப மான இழைகள் இருக்கின்றன என்று யோசித்துப் பார்க்கும் போது மனித சவால் விட்டு மிகுந்த பூரிப்புத் தரும் ஒரு சாதனமாக அமைந்திருப்பதை உணர முடிகிறது.
மனிதனுக்குப் பொருந்துவது நிறுவனங்களுக்கும் பொருந்து கிறது. "மல்லிகை" பத்திரிகையை உதாரணத்திற்கு எ டு த் து க் கொண்டால் இந்த "மாறிவிட் டது -- மாறவில்லை" என்னும் சிந்தனையோட்டத்திற்கு நிறை
"களைப்
யவே பொருள் கிடைக்கும்: ஆரம்பம் முதல் நான் பொறுப் பேற்றுள்ள "கணையாழி" பத்திரி கையும் இன்று அதன் இருபதா
வது ஆண் டி ல் அடியெடுத்து
வைக்கிறது. அது பற்றி யும் “மாறிவிட்டது" என்றும், ‘மாற வில்லை என்றும் இரு அபிப்பிரா யங் களும் பாராட்டாகவும் கிண்டனமாகவும் தெரிவிக்கப் படுகின்றன. ஆனல் பத்திரிகை பொறுத்த வரை யி ல் “மாறிவிட்டது" என்பது பெரும் பாலும் கண்டனமாகவே தெரி விக்கப்பகிறது.
ஒரு பத்திரிகை இதழுக்கு இதழ் மாருமல் இருக்க முடி யுமா? இது அபிப்பிராயம் கூறும் அன்பர்கள் அறியாதது என் றில்லை. ஆதலால் உருவம், வடி வம், உட்பொருள் இவை எல்லா
வற்றையும் மீறிய ஒரு குணம்
அல்லது தன்மை மாருதிருக்கவே அவர்கள் விரும்பத்தகுந்ததாகக் கருதுகிறர்கள்.
மாறுதல் இயற்கை என்ரு லும் ஏதோவொன்று மாருமலும் இருந்து மனித வாழ்வை சத்துள் ளதாக வைக்க வல்லதாகவும் இருக்கிறது. அறிவு பூர்வமாக இல்லாவிடினும் உள் ளு னர் வு பூர்வமாக மனித சமூகம் இத் தன்மையின் அவசியத் தை உணர்ந்து இதைத் தன்னுள் தக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கி றது. இனம், நிறம், தத்துவம் எல்லாவற்றையும் மீறி இந்த மாருதிருத்தல் அம்சம் எல்லாக் காலத்திலும் எல்லாப் பிரிவின ரிடமும் காணக் கிடைத்திருக் கிறது.
நானறிந்த எந்தவொரு சொல்லும் இந்த மாரு திருத்தல் பண்பைச் சரியாகக் குறிப்பதாக எனக்குத் தோன்றவில்லை. இதை ம்ொழியின் குறைபாடு என்ப தைக் காட்டிலும் மனித வாழ்
39

Page 20
வின் வியக்கத்தக்க பரிாமணத் தையே குறிப்பதாகக் கொள்ள வேண்டும். ‘மனிதன் எவ்வளவு மகத்தானவன்!" என்ற பிரமிப்பு இத்தகைய நுட்பமான சாத்தி யக் கூறுகளால்தான் உண்டாகி யிருக்க வேண்டும்.
மனித நாகரிகத்தின் வர லாற்றில் தொடர்ந்து ଜtଉଁଥିର) யற்ற கேள்விகள் எழுந்து அவற் றுக்கு விடைகளும் கிடைத்திருக் கின்றன. சில கேள்விகள் மட்டும் இன்றும் சரியான விடை அறியப் ப்டாமல் நிரந்தரமாகச் சிந்தனை யாளர்களுக்குப் புதிராக இருந்து வருகின்றன. இந்தப் புதிர்கள் முன்னேற்றத்திற்கு முட்டுக்கட் டையாக இருந்ததில்லை. மாருக மனித சிந்தனையை மென்மேலும் விரியும் எல்லைகளுக்கு எடுத்துச் செல்லும் அயராத உந்துதலாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றன. பாமரனும், பண்டிதனும் அன் முட வாழ்க்கையில் மிக எளிய கூறுகளில் கூட இப்புதிர்களைத் தொடர்ந்து எதிர்கொள்ள வேண் டியிருக்கிறது.
மனிதன் சதா சர்வ கால மும் புதிர்களைத் தீர்க்கும் முயற் இயில் 'ஈ டு பட் டி ரு க் கி ரு ன். தொலைந்து போனவர்கள் திரும் பக் கிடைக்கும்போது, அதிலும் பல ஆண்டுகள் கழித்துத் திரும் பக் கிடைக்கும்போது, மட்டற்ற
மகிழ்ச்சியுடன் மனிதப் படைப்
பின் ஒர் அடிப்படை அம்சத்து டன் தொடர்பு கொள்ளும் அனுபவமும் அவனுக்குக் கிடைக் கிறது.
(சா. கந்தசாமியின் ஒரு புது நாவலின் தலைப்பு *தொலைந்து போனவர்கள்". இந்த மாறுதல், மாரு திருத்தல் அந்த நாவலின் அடிநாதமாகி
உள்ளது) O
0.
தன்மைதான்
நாய்கள்!
கோப்பாய் எஸ். சிவம்
நாயொன்று செத்து நாறிக் கிடக்கிறது நாலுபேர் செல்கின்ற தெருவோர வெளியினிலே நாயொன்று செத்து நாறிக் கிடக்கிறது!
தெருவோடு செல்கின்ற சீருடைச் சிறுமியர் சிறுவர்கள் எல்லாம் "சீ யென்று மூக்கைச் சிறு கைகள் கொண்டு மூடி நடக்கின்ருர்.
* மணி யோட்டப் போட்டி நடக்கின்ற வேளை மிதிபட்டு வீசித் தெருவோரம் வீழ்ந்து துடிதுடித் தலறியே உயிர்விட்ட பின்னர் நாலு நாளாக நாறிக் கிடக்கிறது.
நாலுயார் தொலைவில் காவலர் கந்தோர் நாள்தோறும் தெருவில் படைகளின் பவனி, நாலெட்டில் பார்த்தால் நீதவான் மன்றம் நாற்புறமும் உண்டு. கடை, சந்தை ஹோட்டேல்
நாயொன்று செத்து நாலு நாளாகநாறிக் கிடக்கிறது!
ീപ്പടിപ്പതിപ്പുഭീമ പ് ീപ്പി ( "

மல்லிகைக்கு இருபது வயது. இதை ஈழத்து ரசிகர்கள் அத்தனை பேர்களும் மகிழ்ச்சி யுடன் நினைவு கூருகின்றனர். அந்தச் சந்தோஷத்தில் நாமும் பங்கு கொள்ளுகின்றேம்.
ORIANTAL SALOON
182, முதலாம் குறுக்குத் தெரு,
கொழும்பு-11.

Page 21
அச்சுக்கலே ஒரு அருமையான கலே அதை அற்புதமாகச் செய்வதே எமது வேலை
கொழும்பில் அற்புதமான அச்சசு வேஃகட்கு எம்மை ஒரு தடவை அணுகுங்கள்
35122
நியூ கணேசன் பிரிண்டர்ஸ் 28, அப்துல் ஜப்பார் மாவத்தை,
கொழும்பு - 12.
 
 
 
 

శ్లోన్స్త/
பண்டைய இந்திய நூல்கி ளின் வருணப் பாகுபாடு காணப் படுகிறது. இதனே வருணுச்சிரம தர்மம் என்பர். வருணுச்சிரம தர்மம் ஆரியர்களால் திராவிடர் களுக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட் டதென்பதே பொதுவான கருத் தாகும். பிராமணர். சத்திரியர், வைசிகர், சூத்திரர் என்றழைக் கப்படும் நாலுவகையான சமூகப் பிரிவும், கடவுளால் விதிக்கப் பட்டது என்பதுவருண சூத்திரம்.
காலப் போக்கில் வருணங் களிடையே மயக்கம் ஏற்பட்டது. இந்த மயக்கத்தினின்றும் பற்பல சாதிகள் தோன்றின. சூத்திர வருணத்தாருக்குக் கீழே தீண்டத் தகாதார், பு ற ச் சாதி யார். தாழ்ந்த சாதியார், ஒதுக்கப் பட்ட சாதியார் என்றெல்லாம் பிற்காலத்தில் சொல்லப்பட்ட மக்களின் ஆதிப் பிரதிநிதிகள்
இருந்தனர். பஞ்சமர் என்றும் அழைக்கப்பட்டனர்,
யாழ்ப்பாணத்தில் இசை
நாடகங்கள் அறிமுகமானபோது சாதிக் கட்டுப்பாடு மிகவும் வன் மையாக இருந்தது. தொன்று தொட்டு வந்த சாதிவரம்பை
இசை நாடகங்களும் சலுகைகள் மறுக்கப்பட்ட மக்களும்
காரை. செ. சுந்தரம்பிள்ளே
மீறுவதற்கு எ வரும் துணிய வில்லே. உயர்சாதி மக்கள் அனு பவித்து வந்த எத்தனேயோ சலு கைகள் மறுக்கப்பட்ட நிலையில் யாழ்ப்பாண மக்களுள் ஒருசிலர் வாழ்ந்து வந்தனர். அவர்களேப் பஞ்சமர் என்று அக்காலச் சமூ கம் அழைத்து வந்தது.
சலுகைகள் மறுக்கப்பட்டு வந்த மக்களுக்குக் கல்வி போதிக் கவோ அல்லது அவர்களுடைய சமூக அந்தஸ்தை உயர்த்தவோ எவரும் முன்வரவில்லே.
மேனுட்டுக் கிறிஸ்தவ பாதிரி மாருடைய பார்வை இவர்ச்ள் மீது விழுந்த பின்னர்தான் இந்த மக்கள் எழுத்து வாசன பெற த் தொடங்கினர். அது வரைக்கும் அவர்கள் அறியாமை இருளில் மூழ்கியவர்களாக அடி மைப் பட்ட நிவேயில் குற்றேவல் கள் புரிந்து வந்தனர்.
சலுகிைகள் மறுக்கப்பட்ட மக் களு க் கு கோயில்களுக்குச் செல்லவோ அன்றி புராண பட லங்களோ கேட்டு அறிவு பெறவோ வாய்ப்புக் கிடைக்கவில்லே.
தங்களுடைய எண்ணப்படி தாங்களே இயற்றிய கூத்துக்களை

Page 22
பும் ஏனைய கிராமியக் கலைகளை ாம் இவர்கள் பேணிவந்தனர்.
இசை நாடகங்களின் (சங்க ரதாஸ் சுவாமிகள் போன்ருேரு டைய நாடக மரபு) வ ரு கை இவர்களுடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு திருப்பு முனையாக அமைந் தது. உயர்சாதியினர் ஆ டி ய இசை நாடகங்களை ஒதுக்கப் பட்ட இடத்திலிருந்தே பார்த்து அனுபவித்த இம்மக்கள் இசை நாடகங்களைத் தாமும் கற்று ஆடத் தொடங்கிய
மிகவும் சுவையுடையது. அது இனி ஆராயப்படும்.
இசை நாடகங்கள் இலங்
கைக்கு வந்தபோது, இங்கே இருந்த கூத்துக்களில் முக்கியமா னவை நாட்டுக் கூத்துக்களே யாகும். நாட்டுக் கூத்துக்களை யும் காத்தவராயன் கூத்து ப் போன்ற கூத்து வகைகளையும் ஆடிவந்த பெரும்பாலான மக்கள் சமயப் பாகுபாடு காரணமாகச் சலுகைகள் மறுக்கப்பட்டவர் களே என்பதை யாவரும் அறி வர். இன்ஞெரு வகையில் கூறு வதாயின், உயர் சாதியெனக் கருதப்பட்டவர்களை விடக் கிரா மியக் கலைகளைப் பேணிப் பாது காத்து வந்தவர்கள் ஈழத்தில் சலுகைகள் மறுக்கப்பட்ட ம்க் கள் என்பதை யாவரும் ஏற்றுக் கொள்வர்.
இந்தியாவிலும், இலங்கை யிலும் கூத்து ஆடுகின்றவர்களை அக்காலத்தில் சமூகம் மதிக்க வில்லை. இதற்கொரு வரலாறு உண்டு இவர்கள் கூத்தாடிகள் என்றும், பெண்களாயின் சின்ன மேளங்கள் என்றும் கேலி செய் யப்பட்டு வந்தனர். ஆகவே, மேல் சாதியினர் மட்டுமன்றி கூத்துப் பார்ப்பதை யும் அவ்வளவு மதிக்காத ஒரு காலமிருந்தது. ஆகவே. இசை யும் ஆட்டமும் சமூக த் தா ல்
வரலாறு ,
காரணத்தினுலும் .
கூத்தாடுவது
ஒதுக்கப்பட்ட மக்களிடமே பரவி யிருந்தன்த அறியக்கூடியதாக வுள்ளது.
இந்தியாவில் இசை நாடகங் கள் செல்வாக்குப் பெற்ற கார ணத்தினல், அவற்றினல் கவரப் பட்ட நாட்டுக் கோட்டைச் செட்டிமார், இலங்கைக்கு அவர் களே அழைத்து வந்து நாடகங் களை மேடையேற்றவும் தொடங் கினர். இசை நாடகங்களுக்கு செட்டிமார் போன்ற பன க் காரர்கள் ஆதரவு நல்க, இதைக் கண்டு ஈழத்து உயர்மட்ட வகுப் பினரும் தமது கவனத்தை நாட கத்தின் பால் செலுத்த த் தொடங்கினர். இந்தியாவிலி ருந்து வந்த கலைஞர்கள் என்ற இந்தியாவில் மகாராசாக்களும், செட்டிமார் போன்றேர்களும் ஆதரவு நல்கி வருவதை அறிந்த காரணத்தின லும் இசை நாடகக் கலைஞர்களை இங்கே இருந்தவர்கள் ஏற்றுக் கொண்டனர். ஆயினும் இக்கலை ஞர்களைத் தம்முடன் சமமாக மதித்து நடத்தினர்களென்று கூறமுடியாது.
காலப் போக்கில் இ ைச நாடகக் கலைஞர்களது பாடல் களிஞலும் மற்றும் புதிய காட்சி
ஒப்பனை ஆகிய அரங்க முறை
களினலும் கவரப்பட்ட ஈழத்த வர்களும் இ ைத ப் பின்பற்றி ந டி க்க த் தொடங்கினர்கள். க்ாத்தவராயன் கூத்து நாட்டுக் கூத்துப் போன்றவற்றை ஆடு வதை இழிவாகக் கருதிய இவர் கள் இறக்குமதிக் கலை யாகிய இசை நாடகத்தைப் பார்ப்ப தையோ அல்லது ஆடுவதையோ அ வ் வள வு இழிவாகக் கருத வில்லை. இத்தகைய சூழ்நிலையில் இலங்கையில், குறிப்பாக யாழ்ப் பாணத்தில் வாழ்ந்த சலுகைகள் மறுக்கப்பட்ட சமூகத்தினர் எவ் வாறு இசை நாடகங்களைக் கற்று ஆடத் தொடங்கினர் என்றும்

அந்த முயற்சி இன்று எவ்வாறு
வளர்ந்திருக்கில் து எ ன் றும் ஆராய்வது மிகவும் பொருத்த
முடையதும் கவர்ச்சிகரமானது மாகும்.
இந்தியக் கலைஞர்கள் காங் கேசன்துறையில் நா ட கங்கள் ஆடி வந்த காலத்தில் நாட்டுக் கோட்டைச் செட்டிமாரது அனு சரனையுடன்ேயே அவர்கள் காங் கேசன்துறையில் இருந்து வந் தார்கள். இக்கலைஞர்கள் பெரும் பாலும் மது அருந்தும் பழக்க முடையவர்கள். நாடகக கலை ஞர்கள் அக்காலத்தில் மதிப்பிழந் தமைக்கு மதுவும் ஒரு காரண Lorr (35th. மதுவருந்தும் பழக்க முடையவர்கள் கள்ளிறக்குவோர் வீடுகளுக்குச் சென்று கள்குடிப் பது வழக்கம்.
இசை நாடகங்களைக் க்ள் இறக்கும் சமூகத்தினரும் பார்த்து அனுபவித்து வந்த காலமிது. அக்காலத்தில் அவர்கள் சபையில் ஒதுங்கியிருந்தே பாக்கவேண்டும். பஞ்சம்ரிக்குப் பிரத்தியேகமான இடம் என்று குறிப்பிட்டே இருப் பார்கள். நாடகங்களால் கவரப் பட்ட கள்ளிறக்கும் சமூகத்தவர் கன கள்ளருந்த வரும் கலைஞர் களிடம் இரகசியமாகப் பாடல் களையும் நாடக முறைகளையும் பயில த் தொடங்கினர். இப் பயிற்சி இரகசியமாகவே நடந்த ைமக்கு க் காரணங்களுண்டு. இந்தியக் கலைஞர்கள் வெளிப் படையாகக் பயிற்றுவார்களேயா னல் அவர்களுடைய தொழிலுக் குப் பங்கமேற்பட்டுவிடும். அவ் வளவுக்குச் சமூகக் கட்டுப்பாடு இருந்தது. அவ்வாறு நாடகம் பயின்றவர்களுள் ஒருவர்தான் நடிகமணி வி. வி. வைரமுத்து வின் பேரணுகிய வைரவி.
நாடகம் மட்டுமன்றி கர்ன டக இசையும், ஆர்மோனியம்,
禽等
மிரு “ங்கம் ஆதிய இசைக் கருவி கஃ. இசைக்கும் . யிற் சி யும் இவர்கள் இவ்வாறே பயின்றனர்.
தவில், நாதஸ்வரம் என்பவைகளை
வாசிக்கும் கலைகளையும் இச் சமூ கத்தினர் இந்த வகையிலேயே ஆரம்ப காலத்தில் பயின்றனர். அவர்கள் கலை பயில்வதற்கு ஒரு துணைக்கருவியாக இருந்தது கள் ளுத்தான் என்பதை. பெருமை யுடன் கூறிக் கொள்கின்றனர்.
இக் காலத்தில் பிர்டலமான அண்ணுவியாராக விளங் கி ய
வைரவியும், இவரது குழுவினரும்
பல நாடகங்களைத் தமது உளரி லும், அடுத்த கிராமங்களிலும் மேடையேற்றி வந்தனர். அண் ளுவியார் வைரவி சிறந்த ஆர் மோ னி ய வித்துவானகவும், இசைக் கருவிகளைச் செய்யும் கலைஞராகவும், பிற்காலத்தில் விளங்கினர். இந்தியக் கலைஞர் கள் ஆடிய எல்லா நாடகங்களை யுமே இவர்களும் ஆடி வந்தனர். இவர் க ளது நாடகத்தை அக் காலத்தில் , எல்லாருமே சென்று பார்ப்பது வழக்கம். ஊரிலுள்ள பெரிய மனிதர்கள் பல உதவி களையும் செய்து இவர்+ளுக்கு ஊக்கமளித்து வந்ததுண்டெனத் தெரிகிறது. இரகசியமாகக் கள்
ளருந்தும் ஊர்ப் பெரியோர்களும்
நாட் டாண்மைக் காரர்களும் இவர்களது நாடகங்களுக்கு ஆத ரவு நல்கி வந்தனர்.
அண்ணுவி வைரவி அவர் கள் நாடகமாடிய காலத்தில் அரசபாத்திரம் உரலிலேயே இருப் பது வழக்கம். இதற்குப் பல காரணங்கள் உண்டு. நாட்டுக் கூத்துக்காரர்கள் ' உரலிலேயே அமர முடியும். கதிரையில் அமர அவர்களது கரப்பு உடுப்பு இடங் கொடாது. சமூகக் கட்டுப்பாடு காரணமாகவும் இவர்கள் கதிரை யில் அம் ர அனுமதிக்கப்பட லில்லை. அக்காலத்தில் பக்கவாத்

Page 23
தியக்காரர்களும் நின்றே வாசித் தினர். இதுவும் சமூகக் கட்டுப் Tட்டாலேயே ஏற்ப தி இ ன் ெ குே காரணத்தையும் நண்கிக்க இடமிருக்கிறது. இக் காலத்தில் கதிரைகள் பெரும் பாலும் வீடு ஒரிஜ் இருக்கவில்ஃ. бr all L. и т. д, i கிடைக்கக்கூடிய ஆசனம் உரலேயாகும்.
அண் ணு வி வைரவிக்குப் பின் ஓ ஈர் இவரது மகனும்,
வி. வி. விெவரமுத்துவின் தந்தை யாருமான வே இசை நாடகங்களில் நடிக்கித் தொடங் கிஞர். வேலப்பர் காலத்திலே பிரபலமான நாடகக் கவேஞனுக
EíETr Piši Eritr இவரது மேத்து ஊர் புன்னேநாயகம் புன்ஃாநாய கமே பாழ்ப்பானதும் முழுவதிலு
முள்ள பெரும்பாலான சிஐஏணிக கள் மறுக்கப்பட்ட சமூகக் கவே ஞர்களுக்குக் துருவாகலும், வழி காட்டியாகவும் இருந்திருக்கிருர், இன்றைக்கு இவர்களிட்ைபே புள்ள முக்கியான ஆர்மோ விய வாத்தியக்காரர்களுக்கெல் Gerritř Liro TT a 3 உபாத்தி r IIT I Tristi.
1917 ஆம் ஆண் டன வில் இவர்களது குழுவில் யாழ்ப்பா னத்திலேயே பெயர் ( ற் ற கலேஞர்கள் பலர் இருந்தனர். புள்ளேநாயகம், அண்ணுவியார் இ. நாகமுத்து, ஆசிய குளம் ஆறுமுகம், காங்கேசன்து றைச் செல்லர், கந்தப்பு என்போர் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள். இவர் கிள் எல்லோருக்கும் குருவாக ம்ெ, ஆர்மோனியப் பக்காடுக்காரராகவும் அண்ணுவியார் வைரவி விளங்கினுர். இவர்கள் சுே Tவ ல ள், நல்விதங்கான், அரிச்சந்திரன், அல்லி அருச்சுனு. வள்ளி திருமணம் ஆகிய நாட கங்களே அடிக்கடி மேடையேற் நினர். காங்கேசன்துறைச் செல் īrf ar IT og rrriri . " டாகவும், கத்
தீப்பு ஸ் தி சி பார்ட்ட ஆரம்ப காலத்தில் நடிது ஆரியகுளம் ஆறு முகம் திர நடிகராக விளங்கிஞர். நடிப்பில் எல்லாப் பாது ஏற்று நடிக்கும் ஆற்றல் வ
அவர் சிறிது காலத்தின் புள்ளேநாயகம் முக்கிய பார்ட்டாக நடிக்க ஆரம் தாசி.
இவர்கள் அடிக்கடி Д, Г" — 4. If (34єлголтвуєіт. செல்வர் கோவலனுகவும், நாயகம் மாதவியாகவும், I முத்து கண்ணகியாகவும், தப்பு இடைச்சியாகவும், If it, if வஞ்சிப்பத்தனுகவு மாமாவாகவும் நடிப்பாரி
இவர்கள் காங்கேசன் யில் மட்டுமன்றி, திமதி
னர்களும். நண்பர்களும்
வேறு கிராமங்களுக்கும்
நாடகங்களே மேடையேற்றி தனர்.
இவர்கள் ஆரம்பித்துவை இசைநாடகக் 4: யாழ்ப் ணத்தில் பல பகுதிகளிலும் களது சமூகத்தினரிடையே பர மேலும் வளர்த் தொடங்கிய இவர்களுள் குறிப்பிடத்தக் கள், கரவெட்டி அண்ணுவிய பெரியபொடியும், அவரது வினருமாவர், J57 பெரியபொடி இயற்கையாக பாடும் ஆற்றல் படைத்தா இவர் திரு. அண்ணுசார்" களுடைய தந்தையார் ஆவா
சீன் ஒப்ப&னப் கள் உட்ைகள் என்பவரி வழங்குவதற்கு உயர் சாதியி எனப்பட்டாேர் முன்வர டார்கள் என் தை து தாங்களே இவர்றைத் தயா வைத்திருந்தனர் அண்ணுவியா வைரவியும் சிறிது ெ
பின்னர் அண்ணுவியார்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பாடியும் சீன் உடுப்பு ஒப்ப ாப் ஃபாருட்கள் முதலியவற் றத் தயாரித்து ஆபது சமூகத் தவர்க்கு வாடகைக்குக் கொடுத் ார். யாழ்ப்பாணம் பிவிப்பு ான்பவரும் பிற்காலத்தில் iT. டுப்பு STi பவற்தை வாடகைக் குக் கொடுத் துவரத் தொடங்
ஞர்.
1985 ஆம் ஆண்டுக்குப் பின் நூர் இசை நாடகி உலகில் பெரிய
விழிப்புணர்ச்சி ஏ ற் ப ட்டது : இவர்களது நாடகங்களே GT tij லோரும் பார்க்கத் தொடங்கி
ார். அதுமட்டுமன்றி மற்றவர் களுடைய நாடகங்களுடனும் لاقت பிட்டுப் பார்க்கத் தொடங்கினர். இவ்வாறு ஒப்பிடுகையில் இவர் ன்ே எந்த வகையிலும் குறைவில் ாமல் நடிப் ப ைதி க் கண்டு பாராட்டவும் ஆரம்பித்தனர். ஆயினும் இவர்களே அழைத்து நட்கிங்கள் மேடையேற்று மட் டும் எ வரும் முன்வரவில்.ே இதற்கு உயர்சாதி நாடகக் கலை ஞர்களும் தடையாக இருந்தனர்.
உயர்சாதி மக் களு ை- ! ாயில்கள் சில்வற்றில் சலுசை ஆள் மறுக்கப்பட்ட பி ந் தி 3 து திருவிழாக்கள் நடப்பதுண்டு: இ த்திருவிழாக்களிலுங் கூட இவர்
1ள் தமது நாடகங்களே மேடை யேற்ற முடியவில்லே. இத்தகைய கட்டுப்பாடுகளுக்கிடையில் ச' அவ்வப்போது திமதி நாடசுங் தவிர மேடையேற்ற இவர்கள் தவறவில்லே.
1940 ஆம் ஆண்டுக்குப் பின் :ார் இவர்களது நாடகங்கள் எல்லா இடங்களிலும் பரவலாக மேடையேறத் தொடங்கின. பெரும்பாலும் இவர்களது சமூக மக்கள் அதிகமாக வாழ்ந்த இடங் களிலேயே அவை மேடையே றின்
1914 ஆம் ஆண்டளவில் இந்த நி3லயில் சிறிது மரற்ற மேற்பட்த் தொடங்கிற்று. இந்த மாற்றம் உடனடியாக ஏற்பட வில், முதற் கிழமை ஒரிடத் தில் உயர் சாதியினர் நாடக' டினுல் அதே இடத்தில் அழிக்: கிழமை அதே நாடகத்தை இவர் மேடைய்ேற்றத் தொடங்கி னர். இவர்களது நாடகக் பில் ஆர்வமும் அபிமானமுமுள் வெ பெரியவர்கள் இதற்கு உதவி செய்தனர். இதனுல் இருபாலா 737-II நாடகங்களேயும் ஒப்பு நோக்கிப் பார்க்கும் நில் முத தில் வடமராட்சியிலேயே ஏற் பட்டது. நெல்லண்டை பத்திர காளியம்மன் கோயில் போன்ற இடங்களில் நேர்த்திக் கடனுக் ாக நாடகமாடும் வ முக்கம் இருந்தது. இவர்களுடைய பு தத்தினர் இவர்களேக் Gitscar - நாடகங்களே அ க் கோ பி வி ல் மேடையேற்ற ஆரம்பித்தனர்.
இலங்:ை சுதந்திரமடைந்த ஒன்ர்ே சில மாறுதல்கள் ஏற் பட்டன. இதற்குத் தேர்தல் ளும் இடதுசாரி இயக்கங்களும் ாரனமெனலாம். குறிப்பாக வடமராட்சிப் பகுதியில் இடது சாரித் தஃவராகத் திகழ்ந்த திரு. செ. த ர் ம குல சிங் கம் (ஜெயம்) இத் தி முற்போக்கு இப்க்கத்திற்குத் தலமை வகித் தார். கம்யூனிஸ்ட் கட்சித் த: பொன். கந்தையாவினது சேவையும் இப்பகுதியில் விழிப் புணர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. ஆகவே இவர்களது நாடகங்கள் பல இடங்களில் மேடையேறின.
அக்காலத்தில் பிரபலமான நடிகர்களாக வடமராட்சிப் பகு தியில் விளங்கியவர்கள் எஸ். தம்பிபையா, எம்.பி. அண்ணு பதி, சி. கே. இரத்தினம். iff' . நற்குணம் ஆகியோர் அ is ஐகாலப்பகுதியில் IL G7 pr. u Glu Lr. It is
4.

Page 24
விளங்கிய இவர்களது சமூகத்
தைச் சேர்ந்த வேறு நடிகர்கள்
அச்சுவேலி எஸ். ஆர். மார் கண்டு, வசாவிளான் வி. மார்க்
கண்டு, மயிலங்காடு பூ. வைர முத்து, ஆரியகுளம் ஆறுமுகம், மயிலங்கிாடு குழந்தைவேலு
அரியாலை வே. ஐயாத்துரை ஆகி யோராவர். வி. வி. வைரமுத்து
இப்பொழுதுதான் பெண்பாத்தி
ரம் ஏற்று நடிக்கத் தொடங்கிய காலம். பின் ன ர் இவர் பல நடிகர்களுடன் ஸ்திரிப்பார்ட்டா கவே ஆரம்பத்தில் ந டி. த் து வந்தார்.
ஆரியகுளம் ஆறுமுகம் குறிப் பிடத்தக்க றெந்த குணச் திர நடிகர். இவர் பெரும்பாலும் பயூனுகவே நடிப்பார். எஸ்.கே.
செல்லையாபிள்ளையுடன் ஒப்பிடக்
கூடிய தனித்துவம் மிக்க நடிகர் இவர். இவரும், இவருடைய குழுவினரும் நடித்த சத்தியவான் சாவித்திரி னது. எம். பி. அண்ணுசாமி சத் தியவானகவும். பி. கே. இரத்தி னம் சாவித்திரியாகவும், அச்சு வேலி மார்க்கண்டு யமனுகவு:
வே. ஐயாத்துரை நாரதராக வும், ஆரியகுளம் ஆறுமுகம் சித்திரபுத்திரனுகவும் பெ ரும்
பாலும் நடிப்பர்.
வைரமுத்து அரிச்சந்திரனுக நடிப்பதை இலங்கையர்கோன் ஒரு சமயம்பார்க்க நேரிட்டது. இவரது நடிப்பாலும் இசையா லும் கவரப்பட்ட இலங்கையர் கோன் இவரை மற்றவர்களுக்கு அறிமுகஞ் செய்ய விருப்பினர். 1953 ஆம் ஆண்டு வைரமுத்து இலங்கை வானெலியிற் பணியாற் றிய "சான" சண்முகநாதனுக்கு அறிமுகஞ் செய்து வைத்தார். அவர் இவரது மயானகாண்ட
நாடகத்தின் வா ஞெ வி யில் மாறுதலையே
முதன் முதலில் ஒலிபரப்பினர்.
48
சித்
நாடகம் பிரபலமா
இதற்குப் பிறகு காங்கேசன் துறை வசந்தகான ச பா ைவ ைவ ர முத் து, இலங்கையர் கோனின் உதவியுடன் நிறுவினர். யாழ். பல்கலைக் சழகத் துணை வேந்தர் பேராசிரியர் சு. வித்தி யானந்தன் அவர்கள் இவரது மயானகாண்ட நா ட க த்தை முத ன் முறையாகச் சுருக் கி நெறிப்படுத்திப் பல இடங்களி லும் மேடையேற்ற உதவிஞர். இவரை அழைத்து பேராசிரியர் சு. வித்தியானந்தன் பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத்தில் ' பக்த நந்த ஞர், கோவலன், அரிச்சந்திரா ஆகிய நாடகங்களை மேடையேற வைத்தார். ጕ
இவ்வாறு வைரமுத்து பல இடங்களிலும் நடித்து பேரும்
புகழுமீட்டிஞர். பேராசிரியர் சு. வித்தியானந்தன், கலாநிதி கா. சிவத்தம்பி ஆகியோரது
கூட்டுத் தயாரிப்பான அரிச்சந் திரா, கண்டி புஷ்பகான மண்ட பத்தில் மேடையேறிய போது, வி. வி. வைரமுத்து புகழின் உச் சிக்கே சென்றுவிட்டார். இதைத் தொடர்ந்து இசை நாடக உலகி லுள்ள உயர் சா தி யினரும் இவரின் நடிப்பாற்றலை மதிக்கத் தொடங்கினர். ன்வரமுத்துவு டன் இணைந்து நாடகம் நடிக்கப் பலரும் முன்வந்தனர்:
இதுவரை காலமும் இருந்த இரும்புத் திரையைக் கிழித்து, முதன் முறையாக வைரமுத்து
வுடன் ஸ்திரிபார்ட்டாக நடிக்க
முன்வந்த உயர்சாதிப் பெண் திருமதி ம ல் லி கா என்பவர். இவரை அனுமதித்தவர் இவரது கணவர் எஸ். வேணுகோபால் வேணுகோபால், புத்தவாட்டி குடுப்பத்தைச் சேர்ந்தவர். இவர் மிகவும் துணிவுடன் செய்த இச் செயல் சமுதாயத்திற் பெரும் ஏற்படுத்தியது. மல்லிகாவும் சேர்ந்து நடிக்கத்

தொடங்கியவுடன் எல்லோரும் படிப்படியாக கோவில் திருவி ழாக்களுக்கும், வேறு வைபவங் களுக்கும் வைரமுத்து குழுவி னரை நாடகமாட அழைக்கத்
தொடங்கினர். திரு. எஸ். வேணுகோபாலே தொடர்ந்து, திரு. வே. சரவணமுத்துவும்
தனது மனைவியார் சந்திராவை வைரமுத்துவுடன் ஸ்திரிபார்ட் டாக நடிக்க வைத்தார். இதன் பின்னர் எஸ். எம். சோமசுந்த ரம் எ ல் லா க் கலைஞர்களையும் இணைத் து வைரமுத்துவுடன் நடிக்க வைத்து ஏற்றத்தாழ்வுக ளுக்கெல்லாம் முற்றுப்புள்ளியிட் டார். இதில் கலைமணி எஸ். வடிவேலுவுக்கும் பெரும் பங் குண்டு W
வி வி. வைரமுத்து இசை நாடக உலகில் இ ன் ஞேர் திருப்பு முனையென்றே கருத வேண்டும். பழைய முறையி லேயே நடிக்கப்பட்டு வந்த பழைய நாடக உத்திகளை மாற்றி
நவீனப்படுத்தினர். நேரத்தையும்
இடத்துக்கு ஏற்றவண்ணம் மாற் றியமைக்கும் ஆற்றலும் இவருக் குண்டு. இவை எல்லாவற்றுக் கும் மேலான ஓர் அரும்பணி யையும் இவர் செய்து வருகின் முர், கலாநிதி சு. வித்தியானந் தன் அவர்களுடைய கருத்துப் படி மந்தநிலை அடைந்து வந்த இசை நாடகத்துக்கு அண்மைக் காலத்தில் புத்துயிரளித்தவர் வைரமுத்துவே. ன் ைறக் கு இவருடைய வசந்தகான சபாவே அடிக்கடி இசை நாடகங்களை மேடையேற்றி வருவதைக் காண லாம். இத்தகைய சிறப்புமிக்க வி. வி. வைரமுத்து இசைநாடக உ ல கில் பிரபலமாக இருப்ப தற்கு இவரது ஆற்றலும் இரசி கர்களுடைய அபிமா ன மு மே காரணங்களாகும்.
இப்பொழுது வைரமுத்து வின் குழுவிலே இளம் நடிகர்கள் பலர் இருக்கிருர்கள். இவர்கள் வைரமுத்துவின் பணி ையத் தொடர்ந்து செய்வார்களென எதிர்பார்க்கலாம்.
சலுகைகள் மக்களிடையே லிருந்தே நாட வுப் பசியைத் தீர்த்து வந்தன. இவர்களுக்கு அப்ப்ொழுதெல் லாம் கல்வி கற்கும் வசதிகள் மறுக்கப்பட்டன. எழுத் து: வாசிப்பு என்பனவற்றை பெரும் பாலும் இவர்கள் அறியமாட் டார்கள். ஆகவே இவர்களுடைய அறிவு வளர்ச்சியில் முக்கிய இடம் பெற்ற இசை நாடகங் கள் போற்றுவதற்குரியனவாகும். அவற்றை மேலும் வளர்த் து ஊக்குவிக்கச் சகலரும் முன்வர வேண்டுமென்பதே கலையுலகில் உள்ள அனைவரது பெரு விருப்
• מושreחוL
மறுக்கப்பட்ட 麗斷 காலத்தி கிங்
ள்தான் அறி
ஏழை
நாங்கள் வெற்றுச் சாக்குகள் நெல்மணி தேடும் நெரிசல்கள்.
O ஓட்டை வீட்டுள் சாக்குப் போர்வையால் கூதலுக்கு டாட்டா காட்டும் சின்னஞ் சிறுசுகள்.
O யார் சொன்னது எங்களை ஏழைகள் என்று?
- எம்வலியே. பரீத்
أن له

Page 25
u Tsi
யார் அது. . . தெரியவில்லை. . . அவன்தான் நமது நாட்டின் நடுத்தர வர்க்கம்.
ஏதோவோர் அரசாங்க அலுவலகத்துக் காகித வீதிகளில் ' கனவுகளோடு செல்பவன்.
கிழிந்து உதிரும் காலண்டர் தாள்களில்தான் இவன்
கனவுகள் யாவும் ஆடைகள் தைத்து அலங்கரித்துக் கொள்கின்றன!
இந்தச்
சிங்காரிப்போடுதான்
அவன்
சம்பள நாளைச் சந்திக்கக் காத்திருக்கிருன். அந்த ஒருநாள் புதையலுக்காய் அவன் கோப்புச் சுரங்கங்களில் குதூகலமாகவே தோண்டுகிருன்
இவன் சந்தோஷங்கள் என்னவோ சம்பள நாளில்தான் பறிமுதல் செய்யப்படுகின்றன.
வாழ்க்கையில் திணிக்கப்படும் பிரச்னைகள்
- துறவி
இவன் கைகளில் திணிக்கப்படும் சம்பளப் பணத்தால் சற்றும் கரைவதில்லை. இந்தச் செருப்புகளால்
இவன்
கால்கள்தான் காயப் படுகின்றன!
சம்பள நாளில் சவமாகி அடுத்த நாளே உயிர்த்தெழுந்து விடுகிமுன்
ஏனெனில்
இவன்
கனவுகளின் காதலன்!
சவாரி செய்யும் பழைய சைக்கிளைப் போலவே
இவன்
வாழ்க்கையிலும் வேகமில்லை.
எப்படியும் வேலை கிடைத்துவிடும் என்ற எதிர்பார்ப்போடு இந்து பேப்பர் விளம்பரங்களுக்கு மனுக்கள் போடும் மூத்த குமாரன்.
கல்யாணக் கனவுகளோடு கல்லூரி போய்வரும் இளைய மகள் புத்தகங்களைப் போலவே
50
 

ஆசைகள்ேச் சுமந்து கொண்டு ஆரம்பப் பள்ளி போகும் அடுத்த பையன்.
கட்ட்ை விரலை வாயில் திணித்தபடி தொட்டிலிலே தூங்கும் ஒர் இரண்டுவயதுப் பாலகன்
நைலான் கற்பனைகளோடு கைத்தறியில் காட்சிதரும் வீட்டுக்காரியின்
வயிற்றில் இன்னென்ரு.
இத்தனைப் பிரச்னையிலும் இதுமட்டும் எப்படிச் சாத்தியம்?. . பிரச்னைகளை மறக்க பள்ளியில் படித்த பாடத்திற்கு மனைவியின் வயிற்றில் மார்க்குக் கிடைத்ததோ!
ஒவ்வொரு
விடியலிலும்
இவன் அஸ்தமித்தே போகிருன்.
தன் w பையிலிருக்கும் பர்ஸ் அமுத சுரபியாய் ஆகாதா என்ற ஆசைக் கோலங்கள் வரைகிருன்
அது
பிச்சைப் பாத்திரமாய்த்தான்
அமைந்து போகிறது.
இவனுக்கு வாழ்க்கையும், ஊதியமும் கிழிந்து போன கனவுகளாகவும தைக்க முடியாத
ஊசியாகவும் போய்விட்டதே!
உண்ணுவிரதம்
- மானுமதுரை மாசி
காலையில் விழித்ததும் காப்பி மறுத்து ஆப்பிள் ரசம் அரைப்படி... வைட்டமின் மாத்திரைகள் வகைக்கு ஒவ்வொன்ருக. எட்டு மணிக்கு
ட்லி வெறுத்து காழிப் புரியாணி வயிறு கொள்ளுமட்டும். அடிக்கடி தொண்டர்கள் வரவும் நெரிசலில் பழவகைகள பாதி குறைந்தன. பத்து மணிக்கு பல்லக்கு மேடை பரிசோதித்த டாக்டர் வெளியேறினர் நெஞ்சு நிமிர்ந்த கம்பீரக் காட்சி. ஆரம்பமாயினஉண்ணுவிரதம் சொற்பொழிவுகள் கோஷங்கள்1. கொள்கை விளக்கங்கள். பன்னிரண்டு மணிக்கு
OF T6) GJo@0) ஏலக்காய் உயும் ஆவி பறக்க . . . காலியாயின, இருந்த தட்டுக்கள்! குட்டித் தூக்கம்விழிக்க ஐந்துமணி உண்ணு விரதம் முடிவுற்றது. காரில் ஏறி வீட்டிற்குக் கிளம்பினர் எங்கள் தலைவர். S)
参

Page 26
விரிசல காடாய் வானமும், ஒற்றை ஒளிவட்டமாய் நிலவும், மேகப் புதர்களிடையே ஒளித்து விளையாடும் நட்சத்திர முயல்களும் காற்றின் ஸ்பரிசங்களோடு கை குலுக்கும் தென்னமரச் சலசலப்பும்,
அவைகளே-- அங்கும் இங்கும் ஆஞல், அங்கோ நாசியோநெல் அவியும் மணத்தையும் குளம்பாகி வடிந்து கால்கள் புதையும் சேற்றின் சுகத்தையும் நாசிக்கும்!
நஞ்சுப் பூவாய் வளைந்து ாழும் பெட்ரோல் புகையால் மனம் இவியும் இங்கு,
இங்கோஇருள் வேலி உடைத்து தெருப் புழுதி வாரி ஓடும் லொறியின் ஹோர்ன் ஓசையோ செவியை அழிக்க
அங்கோமெயின் ரோட்டில் பிறக்கும் ரயில் ஒசையோ
தெருவுக்குள் புகும்முன்னே
ச்ெத்துப் போகும்.
அங்கோதிண்ணைத் தரைக் குளிர்ச்சி இருதயத்திற்குள் வியாபித்து சுகாதாரம் செரிக்கும் ஏஸிக்குள் இருந்து இருந்து மரத்துப் போகும் இங்கைய இதயம்,
இராப் பட்சி கூக் கூவென இருள் குரல் எழுப்பி இரவை நிச்சயப்படுத்தும் அங்கு,
இங்கோராத்திரி சைரன் எழுந்து நித்திரையை அறுக்கும் பக்கத்து வீட்டு ரேடியோவும் சேர்ந்து,
மிருது மொத்தையில் புரண்டும் புழுக்கத்தில் புழுங்கி அங்கும், இங்குமாய் ஆயிரம் நினைவுகளால் அலையும் மனங்களோ சாக்குக் கட்டில் தந்த சுகத்தை எண்ணிவிடும் பெருமூச்சுகள், காற்றேடு கலந்து ஊர் போகும் இங்கிருந்து அங்கு!
 

வென்றெடுப்போம் நில்லாதே விரைவில் வா!
- அன்பு முகையதின்
நான் எழுதும் பாடல்களை நயத்துப் படியாமல் தப்பாய் நினைத்து தடுக்க முயல்வதேன்?
எப்போதும் பாடல்
எழுதியா குவிக்கின்றேன்,
இருந்துவிட்டு ஒருபாடல் எழுதுவேன் அதைப்படித்து தப்பாய் விளங்கி தலையை உடைப்பானேன்? கற்பனையில் படைத்த காவியத்தை, கவிதைகளை இப்போது யார்தான் எடுத்துப் படிக்கின்ருர்? மக்கள் படும்துயரை மாநிலத்தில் உள்ளோரை எக்காலும் ஒருகூட்டம் ஏப்பமிட்டு வருவதனை கண்முன்னே நடக்கும் காட்சிகளை, கொடுமைகளை இன்னும் எமக்குள்ளே இருக்கின்ற இழிவுகளை சொன்னுல்தான் இன்று சுவைத்துப் படிக்கின்ருர், இல்லாமல் என்ன
இதுகூடத் தெரியாதா? கற்பனையில் இன்று கவிதை படைப்பதற்கு சங்கப் புலவர்களின் சந்ததியா இங்குள்ளோர்? புரட்சிக்கவி பாரதியின் புத்திரராய் பிறந்தவர்கள் என்பதால் எங்கள்கவி இதயத்தைத் தாக்காதா?
பாட்டைப் படித்து பயந்தேன் போகின்ருய்? ஏட்டில் வெளிவந்தால் எழும் சண்டை என்பானேன்?
பக்கத்து வீட்டார் படுகின்ற த்ொல்லைகளை பாட்டில் வடித்தால் பயமேன் வரவேண்டும்?
அலியார் மகளுக்கு அமீன்மச்சான் செய்த னை மறைத்து அவரை மாப்பிள்ளையாய் உயர்த்தியதை ஏழைக்குப் பங்கிட எங்கிருந்தோ வந்தவற்றை கோழை சிலபேர்கள் கொண்டுபோய்ப் பதுக்கியதை சொந்தச் சகோதரர்கள் சுரண்டலில் ஈடுபட்டு
மண்டை உடைந்து
மாண்ட கதைகளினை சங்கக் கடைக்குவரும் சரக்குகளை, மாசிதனை
59

Page 27
எங்களுக்குத் தராமல் எங்கெங்கோ அனுப்பியதை பள்ளிக் காணிகளை
பங்கிட்டு தங்களது பெண்களுக்குச் சீதனமாய் பெருமையாய் வழங்கியதை சொன்னல் இவருக்கேன் சுட வேண்டும்?
இன்னும் இவர்களை இப்படியே விட்டுவைத்தால் என்ன நடக்கும் ஏழைக்கு விடிவுண்டா?
உண்மைகளைச் சொல்ல ஒருபோதும் இவ்வுலகில் பின்நிற்கக் கூடாது பெருக்கெடுக்கும் எதிர்ப்புகளை என்னுலே தாங்க இயலும் ஆகையினல் கண்ணே நீசற்றும்
கலங்காதே எந்நாளும் உண்மைகளைச் சொன்ன உத்தமரை இங்குள்ளோர் என்னபடி செய்தார்கள் என்பதை நானறிவேன்.
என்னையும் இவர்கள்
இழுத்து நிதம் அடிக்கட்டும் குடியிருக்கும் என்வீட்டை கொளுத்தியிவர் எரிக்கட்டும்! - என்னை இவர்கள் இழுத்துச் சிறையிடட்டும்! சந்தியிலே வைத்து சாகும்வரை தாக்கட்டும்! என்ருலும் என்னுடைய இலட்சியத்தை விடுவேனு?
உண்மைகளைச் சொல்லாது உறங்கிக் கிடப்பேன?
என்னைவிடு என்னுடைய இலட்சியப் பாதையிலே செல்லவிடு அதுஒன்றே செய்கின்ற பேருதவி. பாட்டால் புதியோர் W படையொன்றைத் திரட்டுதற்கும் நாட்டில் புதியோர் நவயுகத்தைக் காண்பதற்கும் பாட்டையே ஆயுதமாய் பயன்படுத்த விழைகின்றேன் ஈட்டியாய்ச் சிலரின் இதயத்தைத் தாக்கும்வரை பாட்டை றுத்தவா? பயனேதும் காணுமல் வீட்டுள் து:குவதால் விடிவொன்று தோன்றிடுமா?
பாட்டைத் தடுக்காதே பாய்ந்தெழும் அவ்வொளிகள் பேடிகளைத் தாக்கி மேதினியில் மேடுபள்ளம் இல்லாது செய்து எல்லோரும் இவ்வுலகில் உண்டு மகிழ்ந்து உறவாடும் பெருநாள் வந்துவிடு மட்டும் வா அன்பே நாம்ஒன்றி செந்தமிழில் புதுப்பாடல் செய்தெடுத்து இவ்வுலகை வென்றெடுப்போம் நில்லாதே விரைவில்வா! பாஇசைப்போம்.
5.

ஆங்கில நவீனத்துவக் கவிதைகள் சில
கே. எஸ். சிவகுமாரன்
இந் நூற்றண்டு ஆரம்பகாலத்திலே மேற்குத் திசைக் கலை இலக்கிய உலகில் "மொடர்னிஸம்" என்ற பதம் பிரபலமாகியது. அந்த ‘நவீனத்துவவாதப் பகைப்புலத்தின் எஸ்ட்ரா பவுண்ட் என்ற கவிஞன் (அமெரிக்காவில் பிறந்து இங்கிலாந்தில் குடிபுகுந்த இரு கவிஞர்களில் ஒருவன். மற்றையவன் டி. எஸ். எலியட்) "மேக் இட் நியூ" என்ற கவிதைத் தொகுதியை (புதுமை செய்) வெளி யிட்டான். இதுவே முதலாவது நவினத்துவ ஆங்கிலக் கவிதைத் தொகுப்பு. “புதுக்கவிதை' என்ற பிரயோகத்தைத் த வி ர் க்க விரும்புகிறேன்.
இந்த நவினத்துவத்தின் அம்சங்கள் எவை? பரிசோதனை முயற்சி (அதாவது மரபை நன்முக அறிந்துணர்ந்த பின்னரே) அதன் மீதான நாட்டம், நடைமுறையில் உள்ள முறை களும், போக்குகளும் கைவிடப்படல், மரபை முற்ருகப் புறக் கணிக்காமல் காலத்துக்கு ஒவ்வக் கூடிய புதுவகையான, வித்தியா சமான வழி முறைகளிலே புதுமாதிரியாகப் புனைதல்.
மொழி, மொழியின் தன்மை, அதன் விகற்பங்கள், அதனை ஆக்க ரீதியாகப் பயன்படுத்தல் போன்றவையும் இவைகளில் அடங் கும். மொழியின் மந்திரம் போன்ற சொல்லின் சக்தியை, மகி மையை அறிந்திருத்தல், நவினத்துவ கவிஞர்களுக்கு அத்தியாவசி யமாய் இருந்து.
உதாரணமாாகப் பின்வரும் தொடர்புகளைப் பாருங்கள்:
கூட்டத்தின் இப்பொய் முகங்கள் நனைந்த கொப்பின் பூவிதழ்கள்.
(டபிள்யூ. பி. யேட்ஸ்) புராதனப் பெண்டிர் வெற்றிடத் துண்டுகளில் எரிபொருள் பொறுக்குவதுபோல சராசரங்கள் சுழல்கினறன.
(டி. எஸ். எலியட்( பழக்கமற்ற வற்றிலேயே குளித்திடுவேன்
es

Page 28
என்மீது - குவிக்கப்பட்ட இச் சொகுசுகள் திக்கு முக்காடச் செய்கின்றன.
(டபிள்யூ பி. யேட்ஸ் (
எரியும் சரங்களில் அவன் சதை
காமுற்றிருந்ததனல்
இறைவனின் நர்த்தகஞனவன்
அம்புகள் வரும்வரை
கொதிமணலில்
அவன் நாட்டியமாடினன்
அவற்றை V
அவன் அரவணைத்த பொழுது
அவன்
வெள்ளைத் தோல்
செங்குருதிக்குச்
சரணடைந்து
அவனைத் திருப்திப்படுத்தியது
இப்பொழுது
அவன்
Lugaogurras
உலர்ந்தவளுக
கறைபட்டவணுக
அவன
இலக்கின்
நிழலானுன்
(டி. எச். லோரன்ஸ்)
முடிந்தவரை கருத்தைக் குழப்பாமல் தமிழில் தர முயன் றுள்ளேன். O
நமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்
மல்லிகையின் மிக நெருக்கமான நண்பரும் ஈழத்து இலக்கிய வாதிகள் மீது பாசமும் பரிவும் கொண்டவரும், எழுத்தாளருமான திரு, கோ. ச. பலராமன் ராஜபாளையத்தில் 5-8-84 அன்று மார டைப்பால் காலமானர். அன்னரது இழப்பை எண்ணி மல்லிகை ஆழ்ந்த, துயரமடைகின்றது. அன்னரது குடும்பத்தினரும் ராஜ பாளையம் இலக்கிய நண்பர்களும் படும் துயரத்தில் ஈழத்து எழுத் தாளர்களும் பங்கு கொள்கின்றனர், メ
м - ஆசிரியர்

ஒர் இலக்கியப் படைப்பாளி விமரிசனக் கோலைத் தன் கையில் துரக்குவதோ, அல்லது அதை ஆழமாகத் தன்னுள் சுமப்பதோ சரியில்லை என்பது என் கருத்து. ஒரு படைப்பாளர் தாம் என்ற உணர்வை அடியோடு கழற்றி விட்டு, நடுநிலையில் த ரா ைச டிரந்த முடியுமா என்று எனது ஐயம். ஆனல் அதே சமயம் L. 168) L.— Li Lu Frʻ6Irrf °ğ5 LD göI 1./ @0) L—L’i புணர்வில் தம்மை முழுதுமாகக் கரைத்து ஒன்றிவிடலாம். ஒன்று தல் வேறு விடுபட்டு நடுநிலை மைக்குப் பொறுப் பேற் பது வேறு.
இ லக் கி யப் படைப்புக் கென்று தெளிவான விதிகள் ஏதும் இருப்பதாகத் தெ ரிய
வில்லை. புராதன இந்தியக் கலை கள் - அறுபத்து நான்கு; அவற்
றில் ஒன்ருகக் கதை சொல்லும்
கலையும் இடம் டொற்றிருப்பதாக அறிகிறேன். கலை என்ற வரிசை யில் அது இடம் பெறுகையில், அதற்கு அறிவுத்திறனுே ஆன் மிக ஒளியே T தேவையென்ற தொடர்பே இல்லை. கலையின் நோக்கம், மனமகிழ்ச்சி, நிறைவு, இன்பம். . திடுமென்று முகிழ்க் கும் ஓர் உந்துதலால் மனசைக் கிளர்த்திக் கொண்டு கலை மல ருகிறது. இவ்வாறு படைப்பின் பத்துடன் பிறரையும் கவர்ந்து
57
- தேடல்
ராஜம் கிருஷ்ணன்
இழுக்கக் ಆLU கலையே கதை சொல்லும் கலை.
படிப்பறிவில்லாத பாட்டியும் பேரக்குழந்தைகளின் மனங்களை மயங்கவைக்கும் க ைத களை ச் சொல்வாள். கதை என்ற கருவி யின் வசீகரத் தன் ைம யின் பொருட்டே, நீதி நெறி க % வலியுறுத்துவதற்கு அது அன்று பயன் படுத் த ப் பட்டதாக
ஆயிற்று, .
ஆனல் புத்திலக்கியத்தின் ஒரு கூருண நவீனங்கள், நீதி
நெறிகளை வலியுறுத்தப்படுவதற் காக அன்றி, மனங்களை மகிழச் செய்யும் புதுமைகளை நுகருவதற் காகவே படைக்கப்படுவதாகக் கருதப்படுகிறது, அத் துட ன் மொழி வளர்ச்சி, புதிய உரு வம், புதிய உத்திகள் என்ற பல் வேறு கூறுகளைத் தழுவிய இலக் கியப் பரிமாணங்களைப் பெறுவ தும் நோக்கமாயிற்து எனலாம் என்ருலும் இந்த வ டி வுக் கு ஆழ்ந்த நோக்கமோ, பொருளோ தேவையில்லை என்பதும் தெளி வாக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
த மிழில் தொடக்ககால நாவல்களெல்லாம் சமுதாயம் சார்ந்து, அரசியல் விடுதலை மற் றும் சமுதாய இலக்கிய மறு மலர்ச்சியைக் குறிக்கோளாகக் கொண்டிருந்தன என்ருல் தவ

Page 29
றில்: நடப்பியல் பாங்கும்,
ஐதசியப் பிரக்ஞையும், தமிழி 19க்கியத் துறையில் நாவல் , Eாற்ற ஆரோக்கியமாகவே தொடங்கி வைத்திருந்தன.
அரசியல் விடுதஃப்யும், பத்தி ரிகைகளின் ஆதிக்கமும், பெரு ாருக்
கின. தொடர்ந்து ஒளி பு நோக்கு முதன் ை ,ெ Ilija. யிற்று இந் நா வில் இந்த வ" விட முதன்மை, நாவல்து எளில் புனேவில் தரமான வார் சிக்கும், பெருமளவு முதாயம் சார்ந்த அறநெறிகளின் வீழ்ச் சிக்கும் இடம் அளித்திருக்கின்
ாது, 'வாசகர்கள் தேன் தொப் பறை ஈக்களாக மொய்க்கும்படி பழுதுபவர்கள் பெருகட்டும்" என்று பத்திரிகை அதிபர்கள் புதிய மந்திரம் ஒதுகிருர்கள்.
| iii lui frio
க திகரின் பெ' க்கங்களினும், ஆ , து Eண் டு பம் பு:னின் பங்க்ரின் மோகத்தினுலும், அடங்கT க் கிளர்க்சிகள் லும் வேகம் ፶ጎû◊
புறமும் மறுறம் அடிப்பட்ைக் தேவைகளுக்கான இயல்பான ஆவல்களே நிறைவேற்ற இயலாத பொரு:ாதார நெருக்கடிகளிலு If f : . . . . . . . gr. 1, அக்ேகறிக் கப்படும் மக்கள். இவர் ஆழ்ந்து படிக்க 3ே எண் டும்,
- ի մll II: நி IT፡ ! ዘ" ‰፡ቕ ዝህ வேண்டும் என்துே. ஆயிEiப் பெருக்கிர் பிகாள்ள வேண்டும் (; sy' # டக் குச் சென்று தேடிப்
பார்த்து நாவல் வாங்கி புக் கிரு ர் எா ? அதற்கெல்லாம் I u I ta' நேரமும் பொறுமையும் 。臀 'மே' காஃக் காப்பிபோன், அன்ருட றயில், பஸ் பயணங் களில் கொரிக்கும் பெறுகடஃ: பத்திரிகை உருவில் இந்த இலக்
கியங்கள் அவரிடம் திணிக்க படுகின்றன. அந்தச் சமயத் தெருக்கடியை மறக்க இது பாக. இன்பமாக ஒரு சர் யத்தில் சிறிது நேரம் குதி மறந்திருக்கிருர்கள், LJ L , வண்டும் ST gir Ij Ĉ###GIO GAJEW இல்லாமல் டிக்கெட் வாங் கொண்டு சென்று Qr "La தன் அமர்ந்ததும் தி ை
சொர்க்க லோகமாக
ill. Ilji
மனங்களே எங்கே
பில் எட்ட இயலாத களில் உலவவிடும் சமாக இந்தப் பத்திரிை சிகேயும் வாசகருக்குச் சர அளிக்க வேண்டியிருக்கிறது
இந் 5 க் குறிக்கோ பத்திரிகை அதிபர்கள் வி வானிட வலபில் இந்நாளித் து இலக்கிய ஆசிரியர்க இல்லே எனலாம். திறமைச Tவ அறிவாளரான் இலக்கிய படைப்பாளிகளும் இந்த வாணி மந்திரங்களிலே ப்ேபுக்கு பெற்று, புதிய புதிய களே வழி துகிருர்கள். அ '' படைப்புக்களின் புதுவ களெல் ம் வாணிச் *J . களின் புதிய வடிவங்களாக கவர்ந்திழுக்க எண் என ங் பெற்றிருக்கின்றன. இதி மேலே நாடுகளின் முன்னேற்ற நாகரிகம் தழுவிய Jel'T:IIIIII இறக்குமதி செய்யப் படுகின்ற நீதி நெறி மித ரேச் சார் இந்த புTஆணர்வு தொடர்பா உறவுகஃக் கட்ட, புத்துவி இனி அதில் எந்தப் ப்ே இங்ே என்று வகையில் பாயிற்று. வன்முறை அது ஏற்படும் திகில் திரில்" இரத்த இவையும் அநேகமாகப்" கொண்டிருக்கிறது. #ကြုံ#.4/? I Mi பிசாசு, மந்திர தந்திரங் அறிவியல் விநோதமான் il M பிள் என்: நுட்பமான துறிவு
"Eடப் ே ான்துக்கு -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

டியாகின்றன. ஒரு பிடிக்கும் இர்ண்டு புகைக்கும் நாளெல் பள் நிற்குமிடக் கூட்டத் தோண்டை கிழியச் சிறு ரிே விற்கும் கிறுவன்
சேர்த்து அன்ருடம் திரை அரங் குக்குச் சென்று GaTLI I II Iiiii gġ, li 3ந்தோரு மோகினிகளின் ஆடையில்லா ஆட்டத் கை
ார்த்து மகிழ்வதுபோல வெள் ஜார்ாலர் சன்ற பிரிவிற்பட்டஒரு சமூகம் இந்தப் பத்திரிகை வில் அதே மாதிரியான சரக்கை ாக்குற்ைப அதே மாதிரி அது விக்கிறது. வீட்டுப் பெண்கள் அநுபவிக்கின்றனர். இவருக்கு ாற்ருப்போல, நவ நவம" வடிவங்களில் வாணிபச் சரக்கு த்திரிகையில் கிடைக்கின்றது. சர்வீகம், ஆன்மீகம், கழகப் பிரக்ஞை வாய்ந்த இலக்கியம் :வாழும் இந்தக் கவர்ச்சியினுள் நீண்டப்பட்டுப் புது என I I" "
பழங்கப் பெறுகிறது.
நீதி நெறிகளே அறிவுறுத்து
வது இலக் கி ய ே Hi, Iriեւմ:ll : : நனிதர் இன் பெறுவ தற்காகவே என்ற காட்பாடு
இவர்களுக்கு சாதகமாகி இருக் FF T Tir.
இப்படி, இலக்கியம் "மக்கா ப்பு" என்று ஒப்புக் கொண்டா ஆம், இது சிறுசச் சிறு மக்
சின் இரசனே உணர்வுகளே கழுங் ஐச் செய்யும் போனதாயில் வீழ்த்தி ஆக்க ரீதியான நியாய உணர்வு *ளயும் கொன்று வரும் பாதிப்பு நிகழ் ந் து கொண்டிருக்கிறது. இன்னுேரு புறம் வளரும் தலே முறை, நியாய உணர்வென்ருல் ான்னவென்றே அறியாதநிலையில் ரவலான இந்த நாச வெறிகளி குல் கிளர்த்தப்படும் அவலமும் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது.
இந்திலேபில் வாEப இனிக் பெர்ண் ஒட்டு மொத்தமா
இலக்கியமில்ஃப் என்று
岳白
விமரிசனத்துக்கு உட்படுத் தாமல்
ஒதுக்குவதல்ை, அதன் ஆதிக் கத்தை மறுக்க முடியாது சமயம், இந்தி ஒளி நோக்
குக்கு அப்பால், மக்கள் வாழ்வை ஒட்ர ச முதாயம் F ! ந் து புதிய முயற்சிகளேச் முேப்பவரின் படைப்புக்களேப் க டு ைம யாக விமரிசனம் செய்வதன் வாயிலாக பட்டும் அத்தகைய படைப்புக் 'ஐ':ாட்டு கொண்டு செல் வவும் இயலவில்லே,
புதிய முயற்சிகளில் :ள் கண் க ளே முடிச் கொண்டு உணர்ெ உந்துதல், : என்ற கற்பனேயில் GTup3-si. குளிக்க இயலாது ஏறக்குறைய தகவல் அறியும் பத்திரிகையாள ਸੰ॥ as Tiri சென்று
ஈடுபடு
நிஃபை உணர வேண்டியிருக் கிறது. அறிவுக்கு (8) கொடுக்க
வேண் புயி ருக்கிறது. த்திரிகை ாளர் பரீட்சைக்குப் படிக்கும் மானவரைப் போன்று குறிப்பில் எழுதிக் கொண்டு தாளில் கக் ନୀଳ :-( -ଞ ସମ୍ପ ତି.. '' பற்றிய சிந்த 2ள் வீட்டுவிடலாம், ஆல்ை கதைபுனே பவர் ஆழ்ந்து தம்மை பழகிப் களுத்தோடு வாழ்வோடு தனர்வுகளே ஒருமைப்படுத்தி வெண்ணெய் இடைந்தெடுப்பு தைப் போன்று தமது பண்டப் ஆழ் கொண்டுவர வேண்டி பிருக்கிறது:
ஒரு முழுவாழ்வு வாழ்பவர் அதே க ரி க் தி ல் ஊறியவர். அந்த வாழ்வைப் பிரதிபலிக்கும் நாவலே எழுதலாம், சில மாதங் ளே பரிசயப்படுவர் எழுதலாமா? அது வேறும் 高平凸岛山,尸配叫 தான் கிலேயாகாது என்று விம ரிக்காரரின் குரல் ஒ சி சி ஒப்புக் கொள்ளக் கூடியதுதான்? என்ருலும், இத்தகைய இடை யூறுகளே மனதில் statisfir, அதற்கேற்ற முன்னுணர்வுடன் ய் ற் சி யில் இறங்குவதையே

Page 30
தடை செய்யும் கோட்பாடாக அந்தக் குரல் வலியுறுத்தப்பட லாமா? அவ்வாறு ஒரு கோட் பாடாகப் படைப்பிலக்கியக்கார ருக்கு எல்லைகள் விதிக்கப்படுமா யின், இன்றைய வாணிகச் சூழ லில், மக்கள் வாழ்வைச் சார்ந்து இலக்கியம் படைக்கும் முயற்சி களும் ஊக்கமின்றி மடிந்து போகும் என்பதில் ஐயமில்லை. இலக்கியப் படைப்பும், நுகர்வோரும் தனிமனித எல்லை களுக்குள் இன்றைய நிலையில் செம்மையுறுவது சாத்தியமில்லை.
எல் லை களை விரிவாக்கிக் கொள்வதுதான் உணர்ச்சிகர மான இலக்கிய வளர்ச்சி என்
பதை ஒப்புக் கொள்ளாவிட்டா
லும், அறிவு சார்ந்த இலக்கிய வளர்ச்சிக்கு எல்லைகள் வி ரிய வேண்டும். அதுவும் புதுமையான நாவல் இலக்கியப் படைப்புக்கு குறுகிய எல்லைகளின் த க ர் வு இன்றியமையாதது. முழுதும் உணர்ச்சிமயமான கற் பனை என்ற நிலையிலிருந்து நடப்பியல் சார்ந்த அறிவார்ந்த சிந்தனை. வாழ்க்கையின் மேன்மைகளைத் தொடும் நம்பிக்கை, சமுதாய இலட்சியம் என்ற புதிய கோணங் களில் ஆக்க பூர்வமான சிந்தனை களை உருவாக்க ஏற்றம் பெறுவ தையே வளர்ச்சிப் பரிணுமம் எனலாம். புதிய களங் களி ல்
சோதனைகளை மேற்கொள்வது புதிய அநுபவங்களைக் கொண்டு வருகின்றன. அநுபவங்களின்
விளைவாகக் கருத்தோட்டமுள்ள கதைப் பொருள் எளிதாக இயல் பாகக் கையாள முடிகிறது, மே லும் மேலும் தேடிக் கொண்டே செல்வது போன்ற உள்ளார்ந்த அநுபவமாகவே நாவல் எழுதும் கலை இசைக்கி றது. புத்தம் புதிதாகப் பிறப் பெடுக்கும் எந்த க் கலையிலும் குறைகள், பிழைகள் இல்லாம லிருக்காது. அதெல்லாம் இல்லா
அதை
மல் அச்சில் வார்த்தாற்போல அன்மகிறது என்ருல், அங்கே புதுமைக்கான கூறுகளைக் கலைக் சுான உயிரோட்டமோ இல்லா மல் போகும் எனலாம். எனவே காலத்தின் தேவைக்கேற்ப மனித சிந்தனையைச் செம்மையுறச் செய் யும் வகையில் இந்தத் தேடல் முயற்சி நிகழ்ந்து தானக வேண் டும். அப்போதுதான் சமுதாய முழுமைகளின் பிரதிபலிப்பைப் ப ைட ப் பில் ஒருமைப்படுத்த முடியும்.
岭●夺*●●夺委夺夺哆、拳夺**受令夺*哆夺领亭彰
நன்கொடிைகள்
மேகக் கூட்டங்கள் குளத்து நீரை உறுஞ்சிய போது பார்த்து நின்றேர் மழையின் துளிகள் குளத்தில் விழுந்தபோது வாழ்த்தி வணங்கினர்;
pama ரஜனி
89. 38 x X x 388 x XXX
உறவு முறை
பொருளாதாரமென்ற உக்கி ܐ நைந்து போன கயிற்றினல்
96ör GOT LILLமாயவலைதான் உறவு முறை.
சு. கருணுநிதி
60

* Yrxx •
With Compliments From
ARTHE GROUP OF COMPANIES
1. Arthe Jewellers (Private) Ltd.
2. Arthe Travels & Tours (Private) Ltd. . .
3. Gowrie Textiles (Private) Ltd.
Telephone: 23628
1 11, Kasthuriar Road Jaffna.

Page 31
இதமான புகையின்பத்திற்கு
என்றும்
|ஆர். வி. ஜி பீடிகளையே
பாவியுங்கள்
ஆர். வி. ஜி நிர்வாகம் 275, பீச் றேட், யாழ்ப்பாணம்.
தொலைபேசி:-2206A தந்தி:- ஆர். வி.ஜி

'6)
ரலாறு மக்களனைவரா லும் அவர்கள் செயல்கள் முழு மையாலும் உருவாக்கப்படுகிறது எ ன் ப ைத உணர்ந்தால்தான் நமது பழமையை ஸ்தூலமான உண்மைப் படிவமாக நமது மன தில் உருவாக்க இயலும்" என ரொலோ தர்ப்பர்” “வரலாறும் வக்கிரங்களும் எ ன் ற நூலில் கூறும் கருத்தின் அடிப்படையில் சோழர் காலத்தையும் வெறும் அரசர்களின் சாதனை நிழற் பட மாக நாம் பார்க்காமல் “சோழர் காலமென்பது அக்கால மக்கள னைவராலும் அவர்கள் செயல் கள் முழுமையினுலும் எவ்வாறு உருவாக்கப் பட்டது என்பதை உணர்ந்தால்தான் நமது பழமை யையும் அப்பழமையின் தொடர்ச் சியாக நம்மிடையே நிலை பெற்று விட்ட எச்சங்களையும் நாம் இனங் காண முடியும்.
மTர்க்ஸ் "இதுநாள் வரையி
லுமான சமுதாயங்களின் வர லாறு அனைத் தும் வர்க்கப் போராட்டங்களது வரலாறே
ஆகும்" எனக் கூறுவர். எனவே சமுதாய வரலாறு என்பது கால வரிசைப்படி ஆட்சித் தலைமை களிலும் ஆட்சிப் பரம்பரைகளி லும் ஏ ற் பட் ட மாற்றங்களை எடுத்துக் கூறும் விவரண இயல் என்ற கருத்து இன்று மாறுபட்டு
சோழராட்சியில்
மக்கள் போராட்டம்
சூ யோ, பற்றிமாகரன்
விட்டது. ‘வரலாறு என்பது உற்பத்தி சக்திகளிலும் உற்பத்தி உறவு முறைகளிலும் ஏற்படும் வளர்ச்சியினைக் கால வரிசைப்
படி கூறுவதாகும்’ என வரலாற்
ருய்வு ஆசிரியர் டி. t (3а та тирц9)
கூறுவார்.
இவ் வ ைக யி ல் சோழர்
காலத்து உற்பத்திச் சக்திகளினை
யும் ಸ್ಕ್ರಿಣ್ உறவு முறைகளை யும் முதலில் பார்ப்போம்.
தமிழ் மண்ணின் வரலாற்
றைத் திரும்பிப் பார்க்கையில் தமிழ் மண்ணின் வரலாறு மதத் துடன் இறுகப் பிணைக்கப்பட்ட ஒன்ருகவே காணப்படுகிறது.
இதற்குக் காரணம் மதங் கள் உற்பத்தி சக்திகளையும் உற் பத்தி உறவுகளையும் பேணுங் கருவிகளாகத் திகழ்ந்தமையே. களப்பிரார் கா லத் தே சங்க காலத்திறுதியில் வேத நாகரீகத் தின் எச்சங்களாக அ ைம ந் த வைதீக நெறிகளுக்கும் களப்பி ரார் போற்றிய பெளத்த சமண நெறிகளுக்குமிடையில் மு த ல் முரண்பாட்டைக் காண்கிருேம். பெளத்தம் ஏர் உழவு தோற்றம் பெற்ற காலத்தே தோன்றியது. இதற்கு மு ன் னர் நிலவிவந்த வேத நாகரீகத்தில் யாகங்கள்
6s

Page 32
என்ற பெயரில் கால்நடைகள் பெருமளவில் கெரல்லப்பட்டன. ஆனல் உழவுத் தெ ழிலை உற் பத்தி சக்தியாகக் கொண்ட ஏர் உ ழ வு தோற்றம் பெற்றதும் கால்நடைகளின் அழிவு தடுக்கப் பட வேண்டியதாயிற்று. எனவே "கொல்லாமை" பேசும் பெளத்த சமண நெறிகளின் தோற்றம் ஒரு பொருளாதாரத் தேவை யாக அமைகிறது. இதனலேயே
வர்களை ஆதரித்த களப்பிரார்
<毁应mó凸 v,
காலத்தை இருளின் காலமாக வைதீக நெறிக்குட்பட்ட ஆசிரி யர்கள் வர்ணித்துச் சொல்கின் றனர்.
அடுத்ததாக, வணிகரான சமணர்க்கும், சைவரான நிலக்
கிழாருக்குமிடையான மு ர ண்
பாட்டை பக்தி இலக்கிய நெறி எனும்வடிவில் பல்லவர் காலத்தே காண்கிருேம். இவ் வர் க் கப் போராட்டத்தில் நிலவுடைமை யாளராகிய வைதீக நெறியினர் வெற்றி பெற்று எண்ணுயிரம் சமணர் ஆதிக்க வெறியினரால் கழுவேற்றப்பட்டதும், இலக்கிய வரலாறு. இதனை அடுத்து தத்து வங்களுக்குப் பின்னல் வர்க்கங் கள் மறைந்திருக்கின்றன என்ற லெனினியத்திற்கியைய சைவ சித் தாந்தம் எனும் தத்துவத்திற்குப் பின்னல் நிலவுடமை வர்க்கம் சோழர் காலத்தே மறைந்து கொண்டது. இதனைப் பேராசி ரியர் க. கைலாசபதி 'பல்லவர் காலத்தில் மேல்நிலைக்கு வந்த நிலவுடமை வர்க்கத்தின் உறுதி யும் நிலைபேறுமுள்ள அரசியல் நிறுவனமாகச் சோழப் பேரரசு அமைந்தது.
இந்நிறுவனத்தின் த த் து வார்த்த வடிவமாக உருப் பெற் றது. சைவசித்தாந்தம்" என த் தனது “பேரரசும் பெருந் தத்து வமும்’ என்ற கட்டு ைர யில் தெளிவுபடுத்துகிருர், எனவே,
6/
வைதீக நெறியாளர்கள் சோழர் காலத்தைப் பொற்காலமெனப் போற்றிப் புகழ்ந்தனர். இதனல் சோழர் கால ம் பொற்காலம் என்ற மாயாவாதம் ஆரம்பமாகி அக்கால வரலாற்றின் ஒரு கூறி னையே தெளிவாக்கியது. தேசிய விடுதலையை இந்தியாவின் ஒரு கூறு என்ற வகையில் தமிழ்நாடு நாடி நின்றமையால் பண்பாட்டு மீட்டுணர்வு தேசியத்தின் விழிப் புணர்வுக்கு அவசியமான நிலை யில் சோழர் காலத்தை தமிழகதமிழர் வரலாற்றின் ஒளிமய மான காலம் எனும் அரசியல் சுலோகமும் தோற்றம் பெறுவது தவிர்க்க முடியாதது ஆயிற்று. ஆயினும் மக்களாட்சி மலர்ந்த பின் மேல் வகுப்பாருக்கு வர லாற்றில் எ ல் லா க் காலமும் பொற்காலமாகவே இருந்துள் ளது. ஆனல் பொதுமக்களுக்கோ ஒன்றுமில்லை.
உண்மையான பொற்கால மென்பது கடந்த காலத்தில் புதையுண்டிருக்கவில்லை, அ து எதிர்காலத்தில்தான் தங்கி உள் ளது எ னு ம் வரலாற்றறிஞர் டி. என். ஜா. வின் கூற்றினடிப் படையில் சோழர் காலம் பற் றிய அறிவியல் ஆய்வுகள் நடை பெறுகின்றன. இவ் வ ைக யில் பேராசிரியர் கைலாசபதி, பேரா சிரியர் நா. வானமாமலை, பேரா சிரியர் கா. சிவத்தம்பி, கலா நிதி மே. து. ராசுகுமார், ஆ. சிவசுப்பிரமணியன் போன்ருே ரின் ஆய்வுகள் சோழர் காலத் தின் கோலங்களை தெளிவாக்கி யுள்ளன.
சோழர் காலத்தின் உற்பத்தி சக்திகளாக நிலமும், வணிகக் குழுக்களும் காணப்படுகின்றன. இந்த உற்பத்தி சக்தி களின்
ஆளுமை GUGIL-GOLD LU framrrrrr Gor வேளாளர் கைகளிலேயே இருந் தது, சோழ மன்னன் இந்த

வேளாளரின்திருப்திக்கேற்ற அரசு முறைமையையே நடாத்தினன். அதேவேளை சமூக வரலாற்றில் சமயம் தனிமனித நடவடிக்கை களை நெறிப்படுத்தியும் இந் நட வடிக்கைகளால் நெறிப்படுத்தப் பட்டும் வந்தது. இச் சமயத்தின் இயக்கியாகப் பிராதணர்கள் காணப்படுகின்றனர். சோழப் பேரரசு வெள்ளாளர், பிராம ணர் என்ற எருதுகளால் இழுத் துச் செல்லப்படும் வண்டியாகவே காணப்படுகிறது.
கோவில் என்பது சமூக பொருளாதார அ ைச வுகளை முடுக்கிற தடுக்கிற இயக்குகிற கட்டுப்பாட்டு நிலை ய மாக க் காணப்படுகிறது. ஆண்டவனின் உறைவிடமும் அரசனின் உறை விடமும் கோவில் எனப் பெயர் பெற்று அரசனும் ஆண்டவனும் ஒன்று. அடங்கிக் கிடப்பது மக் கள் ஆண்டவனுக்கு அளிக்கும் மரியாதை எனத் தெய்வீக அர சுரிமைக் கோட்பாடு எழுச்சியுற் றது. இதனுல் தஞ்சைக் கோபு ரம் வானுேக்கி எழுந்தது. கங்கை கொண்ட சோழபுாம், கலை உல கமானது. ஆனல் இவற்றுக்கான செலவுகள். எல்லாம் மக்க ள் மேல் விழுந்தன.
ஆயர்களிடம் இடைப்பாட் டம். மரமேறுபவரிடம் "ஈழப் பூச்சி", ஒடம் செலுத்துபவரிடம் ஓடக் கூலி, ஆடை துவைப்பவ ரிடம் "வண்ணுரப்பாறை' , குய வரிடம் "குசக்காணம்’, மீன் பிடிப்பவரிடம் "மீன்பாட்டம் ஏன் திருமணம் செய்பவரிடம்
கூட ‘கண்ணுலக் காணம்' எனப்
பல வரிகள் - சுமார் நாநூற் றுக்கு மேற்பட்ட வரிகள் விதிக் கப்பட்டன. கும் ஆண்டவனுக்கும் (கோவி லுக்கும்) என இரட்டை வரி விதிப்புக்கும் உள்ளானுர்கள். வரி வசூலித்தவர்கள் செய்த
மக்கள் அரசனுக்
கொ டு ைம் கள் "வெண்கலம் எடுத்து", "மண்கலம் உடைத்து" போன்ற சொற்ருெடர்களைக் கூட தமிழில் தோற்றம் பெற வைத்தன.
அடிமை முறையிலும் அரண் மனை, ஆண்டவன், அடிமைகள் உருவாக்கப்பட்டனர். இராஜ இராஜ சோழனின் 3 ம் ஆட்சி ஆண்டிலும், 24 வது ஆட்சி ஆண்டிலும் எதிரிலி சோழ கங்கை நாடாழ்வான் என்ற காவலதிகாரி திருமறைக காடு டையார் கோவிலுக்கு அடிமை களை 10, 000 காசுக்கு விற்பனை செய்துள்ளான். இதில் கழனி", * குடியாள்" என்ற பெண்களும் அடங்குவர். 2ம் இராஜ இராஜ சோழன் காலத்தில் 700 காசுக்கு திருவாலங்காட்டு கோவிலுக்கு நான்கு பெண்கள் தேவரடியார் g56Tfts, விற்கப்பட்டுள்ளனர். பெரிய நா ச்சி, மாலி, கவுத் தாழ்வி, திருவாண்டி, வடுகாழ்வி ஆகிய 5 பெண்களை நெற்குத்று வதற்கு திருவெற்றியூரிலுள்ள ஆதிபுரீஸ்வரர் கோவிலுக்கு வயி ராதராயன் என்பவன் விற்றதாக மற்ருெரு கல்வெட்டுக் கூறுகி றது. இவ்வாருகப் பெண்ணடிமை சோழர் காலத்தே அரச அங்கீ காரம் உடையதாக இருந்தது. மக்களும் வறுமையால் ஆலய அடிமைகளாகத் தா ம |ா க வே தம்மை விற்றுக் கொண்டுமுள் ளனர். மக்களை மறந்த மன்ன ரும் தேவியரும் மக்களுக்கல்ல ஆலயங்களுக்கே காணிகளையும் காசுகளையும் சொத்துக்களையும் அள்ளி வழங்கினர். நீதி முறை யில் கூட மன்னர் வர்க்க உண வுடனேயே செயற்பட்டனர்
1 ம் குலோத்துங்கன் காலத் தில் திருப்பனந்தாள் கோவில் நகைகளையும், பொன் பரிகலங் களையும் அபகரித்ததற்காக அந்த
6

Page 33
ணர்கள் அரசர்முன் நிறுத்தப் பட்டனர். எல்லோருக்கும் 540 காசு தண்டமே விதிக்கப்பட்டது. அதைக்கூட ஒர் அந்தணர் கட் டாது தன் அர்ச்சனைப் பங்கில் நாலைந்து நாட்களை விட் டு க் கொடுத்துச் சமாளித்துக் கொண் டான். மற்ருெரு கட்டத்தில் கொலைக் குற்றம் புரிந்த வேளா ளனுக்கு மரணதண்டனை விதிக் கக் கூடாதென்பது கோ வில் பட்டர்கள் சோழ அதிகாரிகளுக்கு கூறிய ஆலோசனையாக உள்ளது. இதேவேளை பிராமணர் வேளா ளரை எதிர்த்து கலகம் செய்த கீழையூரைச் சேர்ந்த இருவருக்கு 1000 காசு அபர்ாதமும் விதிக் கப்பட்டு, அவர்கள் அதைக் கட் டாமல் விடவே அவர் களது நிலத்தை 1060 காசுக்கு கோவி லுக்கு விற்று தண்டத்தையும் வசூலித்து 10 காசையும் தண் டம் கட்டாமைக்கு குற் ற க் காசாக அறவிட்டுக் கொண்ட னர். இதுதான் சோழர் காலத்து வர்க்க நல ன் பேணும் நீதி அமைப்பின் காட்சிகள், சாட்சி
SGT
அக்காலச் சமுதாய சூழல் எவ்வாறு இருந்தது என்பதற்கு மூன்ரும் குலோத்துங்க சோழன் விக்கிரமன் கல்வெட்டுக்கள் சான் றுபகர்கின்றன. 3 ம் குலோத்துங் கன் கல்வெட்டு ஒன்று கல்தச் சர் பொற்கொல்லருக்கு அளித்த உரிமையைக் கூறுகிறது. வீட் டில் நடைபெறும் நல்ல காரியங் களுக்கும் அல்லவற்றிற்கும் அவர வர் விருப்பப்படி இரண்டு சங்கு களை ஊதுதல், பறையடித்தல் அல்லது வாத்தியம் வாசித்தல் வீட்டை விட்டு வெளிச் செல் கையில் மிதியடி அணிதல் தம் வீட்டுச் சுவர்களுக்கு சுண்ணும்பு பூசுதல் இரட்டைச் சன்னல்களை ைவத் த இரண்டடுக்கு மாடி வீடுகளைக் கட்டிக் கொள்ளுதல் வீட்டின் முன்புறத்தை அல்லி
66
மலர் மால்ைகளால் அழகு செய் தல் என்பதாகும்" என்கிறது. அல்வாருயின் இதற்கு முன் (ராஜ ராஜ சோழன் ஆட்சியில் கூட) இவ்வுரிமைகள் இவர்க ளுக்கு மறுக்கப்பட்டிருந்ததைத் தரனே காட்டுகிறது.
இவ்வாருக வரிக் கொடுமை பிளவுபட்ட வர்க்கங்கள் என்ப வற்றல் சோழர் கால த் து சாமான்ய மனிதன் நசுக்கப்பட்ட போதிலும் எல்லாம் தெய்வச் செயல் எல்லாம் இறைவனுக்கே என்ற கோஷங்களால் அவனை 'தப்பியோடும் மனப்பான்மைக்கு ஆளாக்கியது. இரும்பினும் சில சில நேரங்களில் மக்கள் போராட் டங்கள் கிளர்ந்தெழவும் தவற வில்லை.
எவரி விதிப்பை எதிர்த்து 1 ம் (லோத்துங்க சோழ ன் ஆட்சியில் மக்கள் கலகம் செய் துள்ளனர். இக்காலத்தே இரா சமகேந்திர சதுர்வேதி மங்கலத் திலுள்ள கோயில் இடிக்கப்பட்டு சிலைகளும் கருவறையும் திருட்ப் பட்டுள்ளது. பின்னர் சோழன் அ. நீங்க வ ரி ைய நீக்கி "சுங்கம் தவிர்த்த சோழன்" என்ற புகழை யும் பெறுகிருன். ஆனல் பெரும் பாலும் அரசகர்கள் நிலவுடை மையாளருக்குச் சார்பாக நின்று மக்கள் போராட்டங்களை நசுக் கியே வந்துள்ளனர். இராஜ இராஜ சோழன் காலத்தில் அதி காரிகள் வரி வசூலித்தவருக்கு எதிராக மக்க ள் முறையிட்ட பொழுது மாமன்னன் மக்களுக்கு எதிராக அதிகாரிகளுக்குச் சார் பாகவே தீர்ப்டளித்துள்ளான். 3 ம் குலோத்துங்க ச்ே r ழ ன் பிராமணரையும் வேளாளரை யும் எதிர்த்து கலகம் , செய்ப வர்க்கு 20, 000 காசு தண்டம் விதிக்கப்படுமென கட்டளை பிறப்

பிப்பதைக் காணலாம். எனவே சோழப் பேரரசு நிலவுடமை வர் க் கத் தி ன ரா கி ய சைவ, வேளாள, பிராமணரின் வர்க்க ந ல ன் பேணுமமைப்பாகவே இயங்கியுள்ளது என்ற உண் மையை நாம் மறத்தலாகாது சோழப் பேரரசின் ஸ்தாபகர் மாமன்னன் இராஜ இராஜ சோழன் கி. பி. 985 ல் மகுடம் சூடினன். 1985 ல் மாமன்ன னின் 1000மாவது ம குடம் சூட்டு விழாவைத் தமிழக ம்
约
காணப் போகிறது,
இவ்வளவு நீண்ட காலத்தை நாம் தாண்டி விட்ட போதிலும் இன்னும் சோழர் காலத்து ஜீவிகள்போல் நிலவுடமைச் சிந்தனையாளர்களா கவே நிற்பது ஒன்றே நாம் தாழ்வுற்றுத் தவிப்பதன் காரணி என்பதை நாம் எணணிப் பார்த் துச் செயற்பட வேண்டிய அவ சியத்தை நமது 1000 ஆண்டு கால வரலாறு நமக்குப் படிப் பிக்கிறது.
o
என்றென்றும் மக்களைக் கவரும்
திரைப்படம்
ரஷ்ய இலக்கிய மே ைத டாஸ்டாயெல்ஸ்யின்
என்ற நாவல்
படாத இளைஞன்
"பக்குவப் ஆறு பாகங்களைக் கொண்ட
திரைப்படமாகத் தயாரிக்கப்பட்டு, சோவியத் டெ லிவிஷ னில்
காட்டப்பட்டது.
24 கோடி பேர் இதைக் கண்டு களித்தனர்.
இந்தப் படத்தைத் தயாரித்தவர், எல்கெனி தாஷ்கோவ். நாவலின் வாசகத்தையும், கருத்தையும் படத் தயாரிப்பாளர்
மிக்க கவனத்துடன் கையாண்டிருப்பதாக
கின்றனர்.
விமர்சகர்கள் கூறு
டாஸ்டாயெல்ஸ்கியில் மற்ற நாவல்களைப் போல் அவ்வளவு பிரபலம் அடையாமல் இருந்த இந்த நாவலை மக்கள் கவனத் திற்குக் கொண்டு வரும் நல்ல பணியையும் டெலிவிஷன் ஆற்றி
உள்ளது.
டாஸ்டாயெல்ஸ்கியின் புகழ் பெற்ற மற்ற நாவல்களாகிய
*முட்டாள்",
* குற்றமும் தண்டனையும்",
'சூதாடி" முதலியவை
ஏற்கெனவே திரைப்படங்களாகத் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன.
சோவியத் நாடக அரங்குகளில் டாஸ்டாயெல்ஸ்கியின் கதை
கள் அடிக்கடி நாடகங்களாக நடிக்கப்பட்டுள்ளன. W
இந்த இலக்கிய மேதையின் புகழைப் போற்துவதில் சோ "ெத்
அரசு மிகுந்த கவன செலுத்துகிறது.
டாஸ்டாயெல்ஸ்கியும் உலக இலக்கியமும் என்ற ஆராய்ச்சி
நூல் எழுதியதற்காக டாக்டர்
ஜியோர்சி
ஃப்ரிடலாண்டருக்கு
1983 ம் ஆண்டுக்கான அரசுப் பரிசு அளிக்கப்பட்டது, O
67

Page 34
மாஸ்கோவில் ஷேக்ஸ்பியர் இலக்கிய நிபுணர்கள் மாநாடு
அனைத்து யூனியன் ஷேக்ஸ்பியர் இலக்கிய ஆராய்ச்சி நிபுணர் களின் மாநாடு மாஸ்கோவில் நடந்தது: பிரபல கலை விமர்சகர் கள், பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளர்கள், நடிகர்கள், திரைப்படம் மற்றும் நரடக டைரக்டர்கள் மற்றும் ஷேக்ஸ்பியர் இலக்கிய ரசி கர்கள், மாணவர்கள் முதலியோர். நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளி லிருந்தும் வந்து மாநாட்டில் கலந்து கொண்டனர். "இந்த மாநாட் டில் இவ்வளவு பேர் கலந்து கொண்டதானது நவீன சோவியத் கலாசாரத்தின் மீது ஷேக்ஸ்பியர் இலக்கியத்திற்கு உள்ள செல் வாக்கிற்குப் புதிய அத்தாட்சியாகும்’ என்று பிரபல இலக்கிய விமரிசகரான அலெக்ஜாந்தர் அணிக்ஸ்த் கூறினர். அவர் சோவி யத் விஞ்ஞானப் பேரவையில் ஷேக்ஸ்பியர் இலக்கியம் பற்றிய கமிஷனில் தலைவராவார்.
ஷேக்ஸ்பியர் பற்றிய பல புத்தகங்களை அணிக்ஸ்த் எழுதியுள் ளார். இவருடைய நூல்கள் வெளிநாடுகளில் பெரிதும் பாராட் டப்படுகின்றன. "ஷேக்ஸ்பியரின் பணி : "ஷேக்ஸ்பியர் நாடகம் முதலியவை அவருடைய பிரபல நூல்களாகும். நாடக த் தி ல் ஷேக்ஸ்பியரின் நிபுணத்துவம் பற்றியும், அவருடைய நாடக விதி கள் பற்றியும் அணிக்ஸ்த் இப்பொழுது ஒரு நூல் எழுதிக் கொண்டு இருக்கிருர், பர்மிங்ஹாம் பல்கலைக் கழகம் இவருக்கு கெளரவ "டாக்டர்’ பட்டம் அளித்துள்ளது.
சோவியத் யூனியனில் ஷேக்ஸ்பியர் இலக்கியங்களில் லட்சக் கணக்கான பிரதிகள் வெளியிடப்படுவதாக அணிக்ஸ்த் கூறினர். சோவியத் யூனியனில் பேசப்படும் மொழிகளில், 1 . 3 கோடிப் பிரதிகளைக் கொண்ட பதிப்புக்களாக 411 மு ைற ஷேக்ஸ்பியர் நூல்கள் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றன. ر
ஷேக்ஸ்பியரின் சோக நாடகங்களையோ, அல்லது நகைச்சுவை நாடகங்களையோ நடித்துக் காட்டாத தியேட்டர் சோவியத் யூனி யனில் இல்லை என்றே கூறலாம். அர்மீனிய, பைலோரஷிய. அஜர்பாய்ஜானிய நாடக டைரக்டர்கள் தயாரித்த ஷேக்ஸ்பியர் நாடகங்கள் பெரிதும் பாராட்டப்படுகின்றன. சிறிது காலமாக ஷேக்ஸ்பியரின் மற்ற நாடகங்களிலும் சோவியத் டைரக்டர்களின் கவனம் திரும்பியுள்ளது.
பல்வேறு சோவியத் குடியரசுகளிலும், நகரங்களிலும் இலக்கிய நிபுணர்கள் ஷேக்ஸ்பியரின் இலக்கிய மரபை ஆராய்ந்து கட்டுரை கள் எழுதுகின்றனர். அவ்வப்பொழுது வெளியிடப்படும் ‘ஷேக்ஸ் பியர் ரீடர்" என்ற தொகுப்பு வரிசையில் அவை வெளியாகிறது"
综8

சாளரத்தின் ஊடே.
நீல.
qL LSLLL 0LLSLSLLL LLCL LLLLLLL LLLSCLLLLSLLLLL LSLLS S SCLLLSCLL
பத்மநாபன்
2ன்னல் பக்கம் நின்று விலகு விலகு என்று ஆர்ப்பரிக் கும் அறிவு அதை சட்டை செய் யாது மீண்டும் மீண்டும் எதிர் வீட்டு வாசலுக்குச் செல்லும்இருளில் துழாவும் விழிகள் நெஞ் சுக்குள் நிரம்பி நிற்கும் பயம் இருந்தும், ஜன்னல் பக்கம் நின்று விலக மறுக்கும் கால்கள்.
பின்னிரவின் மோன மயக் கத்தில் ஆழ்ந்து கிடக்கும் தெரு. ஆள் நடமாட்டம் இல்லை. மங் கிய நிலலில் நனைந்து நிற்கும் அந்த வீடு திரிகோணமான தலை யைக் கொண்ட ஒரு விசித்திர விலங்காய் உள்ளத்தை துணுக் குற வைத்தது.
அது வீடா, இல்லை குடி சையா? புறம்போக்கில் அந்த அம்மாக் கிழவி. அவள் நல்ல இளமைக் காலத்தில் கட்டியது என்று ஊரார் சொல்லிக் கொண்
டார்கள். இப்போது, அதிலும் பாகப்பிரிவினைகள் நடுபோர்ஷ னில் அம்மாக் கிழவி இரு பக்
கங்களில் தனித்தனி போர்ஷனில் மூன்று புத்திரிகள், ஒரு புத்தி ரன் - இப்படி மொத்தம் ஐந்து குடித்தனங்கள்.
நடு போர்ஷனில் அம்மா வின் கூட மூத்த மகன் வேலப் பன் மட்டும் சில நாட்கள் முன்
வந்து இருந்தான், பக்கவாட்டு அறையில்
கல்யாணம் கட்டிக்கொடுத்த முன்று பெண்களும் புருஷன் வீடு போனதாகத் தெரிய வில்லை. மூத்தவளும், இளையவளும் வாழா வெட்டிகளாய் இங்கேயே இருக் கிருர்கள். நடுவில் உள்ள மகன் பொன்னியின் புருஷன் - அவ னுக்கு சாராய வியாபாரம். அவன் மட்டும் சில நாட்களில் இங்கே வந்து பெண்டாட்டி பிள்ளைகளைப் பார்த்து எது க்கா வது சண் ைட போட்டு தன் உரிமையை நிலைநாட்டிவிட்டுப் போவதுண்டு. துறைமுகப் பக் கம் அவனுக்கு ஒரு கீப் உண் டாம்.
இதையெல்லாம் இப்போ நினைத்துப் பார்த்தவாறு அறைக் குள் இருளில் நின்று கொண்டு இந்த வேளைகெட்ட வேளையில் அந்த வீட்டில் எதைத் தேடுகி ருேம் 'சீ' என்று இவன் வியற் தான். சென்ற சில நாட்களாக நிசிப்பொழுதில் தூக்கம் கலைந்து விட்டால் பயத்தால் பரிதவிக் கும் மனமுடன் இப்படி இங்கே நின்று கொண்டு பொருத்தமற்ற பொருமல்கள்.
ஒரு ஞாயிற்றுக் கி ழ ைம கால்ப் பொழுது,

Page 35
முன்னறையில் உட்கார்த்த வாறு தினத்தாளில் முழுகியிருந் தான். மணி ஏழரை இருக்கும். திடீரென்று எதிர் வீட்டில் அழுகையொலி. இவன் பாராட் டவில்லை, சாதாரணமாக, குளிர் விலகாத இம்மாதிரி காலை நேரங் களில் காரசாரமான சண்டை கள் அங்கே அரங்கேறுவது வழக் கம். கோபாவேசமான கூக்குரல் கள், கெட் ட வார்த்தைகள் அடிதடிகள் - இதெல்லாம் சர்வ சாதாரணம். இதில் குழந்தை குட்டிகள், ஆண் பெண் கள் யாரும் சோடை போவதில்லை. ஆம்மாக்காரி மட்டும் இப்போ கொஞ்ச நாட்களாக, நல்ல சித்த சுவாதீனம் இல்லாததால் மெளனமாகி விட்டிருந்தாள்.
*தம்பி வேலப்பா, என்ன காரியமடா செஞ்சிட்டே... என்று கதறி அழுதவாறு, நடு போர்ஷனின் பக்கவாட்டு அறை யின் உள்ளிருந்து அடைத்துத் தாளிட்டிருந்த கதவைக் கடப் பாரையால் உடைத்துத் திறக் கும் பொன்னி, தெருவாசிகள், வழிப்போக்கர்கள் எல்லோரும் அங்கே வந்து கூடிவிட்டிருந்தார் கள.
அந்த அறைக்குள் உத்தரத் தில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் வேலப்பரின் உடல்,
தெரு அமளி துமளிப்பட்
டது. உள்ளே சென்று பார்க்க விரைகிறவர்கள், எட்டிப் பார்த் துவிட்டு பேயறைந்த முகங்களு டன் வெளியே வருகிறவாகள்.
"கொஞ்சம் முந்தி தெரு க் கோ டி க் டீக்கடையில் நான் பால் ஊத்திகிட்டிருந்தப்போ டீ குடிச்சு கிட்டிருந்தான், அ ைர மணி நேரம் கூட இருக்காதே, அதுக்குள்ளே அறைக்குள் வந்து கதவை அடைச்சுக்கிட்டு கதை யையே முடிச்சுட்டானே சண் டாளப் பாவி?
. பால்காரி செல்லி செம் பும் கையுமாய், கால் தரையில் படாமல் ஒடி க் கொண்டிருந் தாள்.
அ ைறக் குள் குயீரென்று பாய்ந்த வரும் வாடைக் காற்று. எ ன் ன வோ ஒரு நெடி. இது தான் இரவின் மணமா?
அன்று, இங்கு இப் படி நின்று பார்த்தபோது தெரிந்த வேலப்பனின் உடம்பின் நடுப் பாகம் இப்போதும் தனக்குத் தெரிகிறதா?
ஒரு உதறல். . .
ஜன்னல் கம்பியைக் கெட்டி யாய் இவன் பிடித்துக் கொண் டான்.
வேலப்பனுக்குக் கல்யாண மாகி ஐந்து வருஷமிருக்காதா? பெண்டாட்டி மாதவி பக்கத்து கிராமம் பனைவிளையைச் சேர்ந்த வள் யாரையும் கிறுங்கவைக்கும் அழகி. வேலப்பனுக்கு முன்ஸிப் பாலிட்டி ஆபீஸில் பியூன் வேலை யில் மாசா மாசம் சுளையாய்க் கிடைக்கும் சம்பளப் பணத்தை நம்பித்தான் மாதவியை அவ னுக்குக் கட்டிக் கொடுக்க அவ ளைப் பெற்றவங்க சம்மதிச்சாங் களாம். இங்கே வந்த நாளிலி ருந்து மாதவிக்கும் வேலப்பனின் அக் கா தங்கைமார்களுக்கும் ஓயாத சண்டை, சச் ச ர வு. சண்டை போட்ட சூட்டோடு பனைவிளைக்குப் போய்விடுவாள் மாதவி. பிறகு வேலப்பனையும் இங்கே காணக்கிடைக்காது. பொன்னி சத்தம் போடுவாள்.
"இப்படியும் உண்டா ஆம் புளைங்க' புருஷன் வீட்டுக்காரங் ககிட்டே சண் ைட போட்டுக் கிட்டு, பொண்டாட்டி அவ வீட் டுக்குப் புறப்பட்டுப் போயிட் டான்னு அவவாலையும் புடிச்சுக் கிட்டு அங்கே போய்க்கிடக்கான் சொறனை கெட்டவன்"
ሻ0

இரண்டாவது குழந்தையின் பிரசவத்திற்கு மாதவி பனைவிளை யில் அவள் தாய் வீட்டுக்குப் போயிகுந்த போது ஒரு நாள் பொன்னி வாயிலும் வயிற்றிலும் அடித்து குய்யோ முறையோன்னு
அழுதவாறு அங்கே போவது தெரிகிறது. அப்புறம் செய்தி வந்தது.
மாதவிக்கு அவள் மாமன் கூட கல்யாணத்திற்கு முன்பே நெருக்கம் கொஞ்சம் கூடுதலாம். இப் போ வேலப்பன் அங்கே இருக்கும் போதும் காணக்கூடாத சில காட்சிகள் அவன் கண்ணில் விழுந்த தாம். எதிர்க்கவோ, சகிக்க்வோ திராணியற்ற வேலப் பன் மாமியார் வீட்டுக் கிணற்
றில் குதிக்க, யாரோ பார்த்த தால், பெரிய அனர்த்தமின்றி காலொடிந்து ஆஸ்பத்திரியில் கிடக்கிருஞம்.
அப்போது மூன்று மாசம் அவன் ஆஸ்பத்திரியில் கிடந்த போது கூட இருந்று பணிவிடை செய்தது இந்தப் பொன்னிதான். பிறகு இங்கே வீட்டுக்குக் கூட்டி ளந்து மருந்து, எண்ணையிண்ணு விடாமல் ஆறு மாசம் கூடவே இருந்து சிகிட்சை. அப்புறம் தான் அவனல் எழுந்து நடமா டவே முடிந்தது. இதற்கெல் லாம் மாதவி ரெண் டோ, மூன்று தடவை வந்து பார்த்து விட்டுப் போனதோடு சரி. மற் றப்படி அலட்டிக் கொள்ளவே இல்லை. அப்போதுதான் வேலப் பனின் வைத்தியச் செலவுக்கு அடமானம் வைக்கப் போவதாய் சொல்லி ம்ாதவியின் த ங் க ச் சங்கிலியை வாங்கிச் சென்ருன் பொன்னியின் புரு ஷ ன் சாத் தைய்யன்.
ஒருவாறு நடக்கத் தொடங்
கியதும் மாதவி வீட்டுக்குப் போயிருந்த வேலப்பன் "தங்கச்
செயின் இல்லாமல் இங்கே வரக் கூடாது" என்று சொல்லி அவ ளும் அவள் பெற்றேர்களும்
விரட்டியடித்து விட்டார்களாம்.
அன்றிலிருந்து சாத்தைய்ய ரிடமிருந்து தங்கச் சங்கிலியைத் திரும்ப வாங் க எப்படியெல் 6) т (3 шо т முயன்றுவிட்டான் வேலப்பன். பொன்னியின் முயற் சிகளும் பயனளிக்கவில்லை. சாத் ைத ய்ய ன் ஒன்றுக்கும் மசிய வில்லை. சங் கி லி யை அவன் விற்றுவிட்டதாகக் கேள்வி
பெண்டாட்டி திரும் பக் கிடைக்கணுமுண்ணு தங்கச் சங் கிலி வேணும்; வேலப்பன் பித் துப் பிடித்தவன் போலாகி விட் டிருந்தான். அதோடு, மாசா மாசம் சம்பளநாளில் மாதவி ஆபீஸில் வந்து அவனிடமிருந்து சம் பளத் ைத யும் வாங்கிக் கொண்டு போய்க்கிட்டிருந்தா ளாம். ms
எல்லாம் முடிந்தபிறகு டாக் வியில் வந்திறங்கிய மாதவியை வாயில் வந்ததெல்லாம் சொல்லி ஏசி விரட்டினுள் பொன்னி. சில நாட்களுக்குப் பிறகு வேலப் பனின் ஆபீஸில் போய் கிராட்டு வெட்டி, ப்ரொவிடண்ட் பண்ட் ரூபாய் எல்லாம் மாதவி வாங் கிச் சென்ற தாகத் தெரிய வந்தது.
அந்த வீட்டு வாச வில் மேய்ந்து கொண்டிருந்த இவன் விழிகளில் என்னவோ ஒரு நிழ லுருவம் தட்டுப்பட்டது போல.
தெரு நாய்களின் ஊளை. w அந்த வீட்டு ந ைட யி ல் யாரோ உட்கார்ந்தவாறு இங் கேயே பார்க்கிருர்களா?
பயத்தால் இவன் ரத்தம்
உறைத்தது. O
71 ;

Page 36
பட2ல திறந்த சத் தங்
கேட்டு நிமிர் ந் தான். ஒரு ன்ெ -"யாரென்று தெரிய இல்2 - திண்ணையை நோக்கி விறுவிறென்று வருவது தெரிந் தது. தோளில் ஒரு பிள்ளை. நெருங்கி வரவர மனுஷியின் முகத்தை எங்காவது Lunriggs தில்லை என்பது தெளிவாயிற்று. இட்ட வந்தவுடன் கையிலி ருந்த பேப்ப்ன் ர மடித்துக் கொண்டு
‘ஆரைப் பாக்கிறீங்கள்?" என்ருன் 4.
அவள் இன்னும் நெருங்கி
வந்தாள். படியில் பிள்ளையை இறக்கி விட்டு
"அம்மன் கோவிலடியிலை இருந்து வாறன.* என்ற போது, கண்கள் கலங்குவன
போற் தெரிந்தன.
"கலவரத்துக்குள்ளை நாங்கள் தெமட்டக் ாெடையிலை இருந்
தம்.'" சொல்லி விட்டு
6 விம்மத் தொடங்கினுள்3
இவன், உள்ளே திரும்பி * 9jblíbrt... ..." என்ருன்
எங்கட அவர் அப்ப செத் துப் போனர். 劇
அம்மா
- சாந்தன்
*ஆர்?"
தகப்பன்."- அ வ ଗାଁr குழந்தையைச் சுட்டிக் கண்களைத் துடைத்தாள்,
பெடியன் இவனை வடிவாகப் பார்த்துக் கொண்டு நின்றது. ஐந்து வயதிருக்கும். உருண்டைக் கண்கள், உருண்டைத் தலை அதைப் பார்த்து மெல்லச் கிரித் தான
தாயின் பின்னல் ஒளித்துக் கொண்டது.
என்னவாம்?. . " என்ரு
சொன்ன முழுவதை யும் மனுஷி திரும்பச் சொன் னது
ஐயோ பாவம்."
இங்கே, ஊரில் வீடில்லை. காணி மட்டுந்தான்.-- அம்மன் கோவிலுக்குக் கிட்ட, அம்பல வாத்தியார் விட்டடியில் இருக் கிறது. வாத்தியார் சொந்த மில்லை, தெரிந்தவர். ഇബ്ബ് விட்டுப் போய்க் கன காலமென் முலும், அவரை விசாரித்தால் இவர்களைப் பற்றித் தெரியும். ள்ள காணியில் ஒரு கொட்டி லாவது போடக் காசு தேவை. அதுதான்
 

அம்மா உள்ளே திரும்பின.
மடித்தான்.
"தெமட்டக் கொடையிலை
எங்கே இருந்த நீங்கள்?"
"வெள்ளவத்தைக்குப் போற ருேட்டிலை a - P -
என்னது? ၄..... ... •• “
".. முகாமிலை இரு ந் த நீங்களோ??
"ஒம். * தலையாட்டினுள்.
"எந்த முகாம்?"
வியாங்கொடையிலை . .
'இதென்ன 56tr?"
குழந்தை முன்னுல் ஓடிவந்து சிரித்தது.
உள்ளேயிருந்து வந்த அம்மா "இந்தா.. " என்று கொடுத்தா, ஐந்து ரூபாய்த் தாள். கும்பிட்டு வாங்கினள். பிள்ளையைத் தூக்கி ஒக்களையில் வைத்தாள். போகப் போகி அது இவனைப் பாத்துச் சிரித்துக் கொண்டிருந்தது.
"ஏன் குடுத்த நீங்கள்? . . சொன்னதெல்லாம் பொய். சொல்லிய எரிச்சலுடன் கேட் டதைச் சொன்னுன்
*சீ, பாவம். . . அவள் வீட்டை விட்டு அதிகம் வெளிக் கிடாமலிருந்திருக்கலாம்" என்ரு அம்மா.
சொல்லுறிங்
அப்படித்தானிருக்கும்.
Yr
↔
7s
கடிதம்
ஆண்டு மலர் அமுதோனின் அட்டைப் படத்துடன் மலரும் என்ற அறிவிப்பைப் பார்த்தேன். ஆவலுடன் மலரின் வரவை எதிர்பார்க்கின்றேன்.
ஆரம்ப காலத்திலிருந்து மல்லிகையை நான் தொடர்ந்து படித்து வந்தவளல்ல. ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு மு ன் பிருந்தே படித்து வருபவள். உங்களினு டைய உழைப்பையும், விடா முயற்சியையும், தன்னம்பிக்கை யையும் என்னளவில் விய A gil எனக்குள்ளேயே அதிசயித்து வரு
நீங்கள் உங்களினுடைய தனி முன்னேற்றத்திற்கும் பிர பல்யத்திற்குமாக உழைக்காமல் சகல சகோதர எழுத்தாளர்க ளின் திறழைகளையும்Tவெளி க் கொண்டு வர் அயராது பாடுபடு வதைப் பார்த்துப் பிரமிக்கின்
றேன்:
ஒவ்வொரு இதழும் கையில் கிடைத்த போது ஒரு புது உற் சாகம என்னுள் பரவி வருவதை நான் உணர்வதுண்டு. நமது மண்ணில் இப்படி ஒரு சஞ்சிகை தொடர்ந்து மலர்வதே மனதிற் குச் சுகந்தம் தரும் சங்கதியாகும்.
சும்மா கம்மா ரசனைக்காகத் தமிழகத்துச் சஞ்சிகைகளைக் காசு கொடுத்துப் படித்து வந்தபோது மனம் அதில் சவித்துப் போய் விட்டது. என்ன இருந்தாலும் அவைகள் ந ம து அனுபவங்க ளல்ல. நம்மைப் பொறு த் த வரையில் அவைகள் யாவும் கற் பனை உணர்வுகளே. நமது சஞ்சி கைகளில்தான் ந ம து ஆத்மா வைத் தரிசிக்க முடிகிறது.
மாதகல், 岛。岳列阿历T例

Page 37
தே Tழமைமிக்க ፵(Ù தொண் L
向,凸, ir Gigi
பரம் ஆனந்தன் 凰四站、 விட்டார் சப்திரைத்
リエー 蚤 தென்னிவங்'ை It - الوقت بين F و83- اقة التي و "اة " التي :TG|து ஆரித்திருந்த GILIligj, 岛应店 من 3 متر ميري، أي تي أن يأتيت إلى "آلة الثقة لأته - ולני. ללי,
°á °) இயின் ர , &&f.i, பொன்றில் 蕙、丁山) @高卢Lá、
। 3 | fiii Air துடும் பங்கள் இரண்டும் விர 'ல் நேருங்கிய ந' ਈ3 ‚oቓ ናrilí .
தோரு 呜r凸_ ங் 芭点 |
கவிடப்படுவேர் ம்ே சிொள்ளும் °、 மனிதாபி: பண்பே முது வில் என்வேத் சீர்த்து வி: so ii'' உள்ளூர் மக்க: թ քո ն։ Լը சுவர்த்த - M-Tan R
it. '-ப்பட்டோருக்கும் ':ேளுக்கும் து :விஞர். 39ல் அவர் பெரும் ப53 க்கார
இக்
ar அல்லது பனம் தேடி அந்ேதவராக.ே இரு க் வில்ஃ.
இத்தப் பண் திTள் முதலி இடதுசாரி இயக்கத்தின் -qal || கிாபியாாை ! Feir Garri I, LDTLr.
ஆட்சியிலும் கம்யூனிஸ் Liu 53; செயல்பட வை 'கி' இப்ப rை ல் தோ ೩-635T# போன்றவற்றைக் கவ ை ': ம மற்: aa |
இறுக் Hற்குரர்.
6ெத்த, "த்தோலி சிங் ர பிக்க்ள்
! நீ தி யி ( "T、5rrト。
சிங், எத்தை 高轟 Tip' itti Li பேசினுர், F, Š, Ž, er Eriky, * இர வேற்று @"あ五scm。
கருதியதாக '* அறிந்ததில்
է "Ա Աքլի அப்படியான ET. குெக்கில்ஃ.
இத் ாட்டின் வெவ்வே இலங் எளிை பிலும் ல்ேலுறது
பும், அழிமையையும் ளெரி வேரடி அவசியத்தை அவர் *"リ岳みrs。 உEழக்கு
மிக்கள் என்: リarm。
무 a தங் துே
,"TT TTى
சொற் தொ' கிள் மூலம் இந்
ங்களிலு வலியுறுத்
:திரங்குகளி ஆம் திரூர்
*リューリ 9 Lif( ! r'ilgiri( == | Sir aruhلفا","صلى الله عليه وسلم ஸ்" கட்சியுடன் செயல்பட்ட .في قنت أقة أولئكه " Cyrff,
" "thiF6ն நின்ற மவிேயை டற்ற அதிர் - பரத்திற்கு g。
நீண்ட கால
நீ எண் பனு
கொழனும் என்கிற (Psal Dust
ਨ। -You
கோழர்களுக்கும், 5இருக்கும் தெரிவித்து: கொள்ளு கின்றேன்.
 
 
 
 
 
 
 
 

ந= சட்டநாதன்
൫:൪ நாட் ஒளT3 ரன் ஒல் எதுவுடே’ செய்ய முடிய ਸੰ STF - 31 In Tii iil I iiiif I ħ it. " F, நட்டம். உள்ளிருந்த 10:10 ாரிந்து நழுவியதான பிரமை வே8லக்கு இன்று போய்ந்தா விட்டது. நாளே போக முடியுமா? அவனுக்குப் பயமாக இருந்தது.
இன்று, வேலே முடிந்து ஒத் தனன், முகங்கூடக் க ' ନୀଳ .f; தொள்ாாது வீட்டுக்குள்ளேயே
pடங்கிக் கிடந்தான். வகையில் அவனுக்குப் பு"
பாக இருந்தது.
திடீரென இப்படி ஒதுக்க மானது அவனுக்கு விடப்பாக இருந்தது. கூச்சமாகவும் இருந் 芭盟·
"Այ |
நேற்று முன்தினந்தான் அந் தத் தீர்மானத்தை இ + ர் சு ஸ்
த ல் சு ஸ் சங்கத்தின் r. Frár, எடுத்துக்கொண்டார். தாய்ச் சங்கம் கூட இவர்க பொது
வேலே நிறுத்தத்தில் கு கொள் ளுமாறு பணித்திருத்தது.
ரெபில்வே ஊழியர்களில் ஒரு பகுதியினர் ஏ ற் கனவே
f
வே ஐ நிறுத்தத்தில் குதித்து
T ர் தி ரே. அவர்களேத் தொடர்ந்து அரச எழுதுவினே
ஞர்களும் ஏனேய தொழிற் சங் தங்களும் த ரத்தில் இறங்கிய செய்தி இவர்களுக்குக் கிடைத் தீது,
இதற்குப் பின்புகூட சும்மா இருப்பதா? எ ன் று இவர்கள் கொமி" யைக்" சுட்டி ஆலோ சித்தார்கள், கொமிட்டிக் கூட்
டத்திற்கு எட்டுப் பேர்தான் வந்திருந்தார்கள். அதில் இவ ஓம் அமைப்புச் FLIGTGITT
என்ற ரீதியில் கலந்து கொண் Lrreñr.
கூட்டத்தில் என தயுமே அதி கம் வெளிக்காட்டாது, தொட்
| || , । । ।।।। । ।।।। கொன்றும் T சுெ இன்று கப் iாமTஐ நடை ' சி' குரல்கள் ஒலிக்கவே செய்தன.
"இந்த மாதச் சம்பளத்தை எடுத் துப் போட்டு * gh( 'קית ,#;" | '
righT5 giga: Gr Gárad)*: GTal Taji I"
' ...) so I'; இந்த யோசனே
புைக் கொள் ம் தள்ளிப் போட்
li li li தான். நட3ங்கள் தரவா போருங்கள்"
" fyrir iš T இருக்கிறன்,
போளுப் போனது தி ரு ப் பித்
| நியாது குனம், டயஸ் இ ன வ தி " ft ஸ்ரைக் பண்ணுவின்'
far, L. (Fig. Giri ել այլ : ருமே ஒரு முடிவுக்கு இ க் 4 :
போலம்ே வராதது போலவும் கூடிக் கூடிப் பேசிவிட்டுப் பிரிந்து போளுர்கள்

Page 38
ஜூலே இருபத்திரண்டு வச தியான நாள் என்பது மட்டும் அவர் களது நினைவில் தங்கி விட்டது.
அவன் விழிப்புக் கண்ட பொழுது, மால்ை ஐந்து மணிக்கு மேலாகி இருந்தது. முடிந்தவரை அவன் வீட்டிலேயே ரு க் க் விரும்பினன். வெளியே போவது கூட ஆபத்தாக இருக்கலாமென நினைத்தான்.
வெளியே போஞலும் முத்
லில் சந்திப்பவனே இவனை இழுத்து வைத்து 'ஸ்ரைக்" பற் றித்தான் கதைப்பான் என்பது இவனுக்குத் தெரியும்,
இவனிடம் இதை விட்டால் வேறு வேறு பேச்சே இல் லை என்பது போல அவர்கள் பேசு
வது, இவனுக்கு மிகுந்த எரிச்ச
லையும் சலிப்பையுமே தருகிறது.
கிணற்றடிவரை சென்று முகம் அலம்பி வந்தவன், தங்கை தந்த தேநீரை வாங்கிப் பருகிய படி அவளைப் பார்த்துக் கேட் t-rrehr:
'அண்ணை ஸ்ரைக் பண்ணி றது இந்துவுக்கு விருப்பமே”
"என்னண்ணை இது . இதுக் குப்போய் இப்பிடி அழுவார் மாதிரி..?
அவள் காலியான பேணியை எடுத்துக் கொண்டு உள்ளே போய்விட்டாள்.
அவனுடன் இதுபற்றி மன
சைத் தொட்டுப் பேச ஒருவருமே
இல்லாதது போலிருந்தது.
காலையில் அப்பா பார்வை யிலேயே கேலியைத் தொற்ற வைத்துக் கொண்டு வருந்தியது மாதிரி இருந்தது. இப்பொழுது தங்கை ஒரு வார்த்தையிலேயே அவனை ஒதுக்கித் தள்ளிவிட்டுப் போய்விட்டாள்.
7፩
அம்மாதான் ஏதோ சற்றுப் பரிதவித்தது மாதிரி இருந்தது. ஆகுல், அதுவும் . விளக்கமேது மில்லாத பரிதவிப்பு.
அவ னு க்கு அப்பொழுது ஏஞே சந்திராவின் ஞாபகம் வந் தது. அவளைப் பார்க்க வேண் டும் போலிருந்தது.
சந்திராவை அவன் சற்தித் தது ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு தான். கச்சேரியில், காணிக் கந் தோரில் ஏதோ பதிவு விஷயமா கப் போனவன்; அலுவல் முடி யாமலேயே திரும்பிய பொழுது சந்திராதான் உதவிக்கு வந்தாள்.
பத்து நிமிடத்தில் அவள் அலுவல் முடித்துத் தந்தது இவனுக்கு ஆச்சரியமாயிருந்தது:
*இதற்குத்தான நாலு நாட் கள் அலைந்தது" அந்த நினைப்பே அவனுக்கு வெட்கமாய் இருந் தது,
எதற்குமே முனைப்பேதுமில் லாமல் ஒதுங்கி ஒதுங்கிப் பழகி விட்ட சுபாவம் அவனது. அப் படிப்பட்டவனுக்கு அவளது சுறுசுறுப்பு நிரம்பப் பிடித்தது. கூச்சத்துடன் சந்திராவைப் பார்த்தான்.
அவள் இவனைப் பார்த்துக் கேட்டாள்:
"இந்து எப்படி இருக்கிருள்?? "இந்துவைத் தெரியும்ா? 'இந்துவையும் தெரியும்,
இந்துவின்றை அண்ணரையும் தெரியும் s مہ”
அவன் சிரித்தான்.
அவளும் சிரித்தாள்.
அந்தச் சிரிப்புக்கு வஞ்சகம் செய்யாமல் அவர்கள் அடிக்கடி சந்தித்துக் கொண்டார்கள் பிரி

யமாகச் சிரித்துக் கொண்டார் கள். பேசிக் கொண்டார்கள்.
ஒரு சமயம் அவள் இவனைத்
தனது வீட்டுக்கு வருமாறு அழைத்தாள். முதலில் சிறிது
தயக்கம் கொண்ட பொழுதும்
அவளது அழைப்பை ஏற்று ஒரு மாலப் பொழுதை அவளுட் னேயே இவன் கழித்தான்.
இவன் அவளைத் தேடி ப் போன பொழுது, அவள் மட் டூம்தான் வீட்டில் இருந்தாள். ஏதோ எழுதியபடி இருந்தவள், வெளியே வந்து இவனைத் தனது அறைக்கு அழைத்துச் சென்ருள்.
அறை அடக்கமாக இருந் தது. அது அவளது “ஸ்ரடி? மட்டும்தான் என்பது இவனுக் குத் தெரிந்தது. சுவர்களுக்கு மிக மெலிதான நீல வண்ணமே பயன் படுத்தப்பட்டிருந்தது. ஜன்னலுக்கு அருகாமையில் ஒரு ஸோஃபா. ஒய்வாகப் படுத்தபடி படித்துக் கொள்வதற்காக இருக் 56rrib.
கிழக்கு ச் சுவரோரமாக அவளது மேசை. அதில் அழகிய "Girl di) anth', மேலாக சுவரில் முண்டாசு பாரதி. அறையின்
இடதுபுறமாக இரண்டு அலு’
மாரி நிறைந்த புத்தகங்கள்.
அவள் வாசிப்பது இவனுக் குச் சந்தோ ஷ மாயிருந்தது. இவனே, அதிக அளவு வாசிப் புப் பழக்கமுடையவன்தான்.
இவள் வாசிப்பதோடு எழு
தவும் செய்கிருள் என்பதை
அவளது மேசையில் பரத்திக்
கிடந்த எழுத்துப் பிரதிகள்
அவனுக்கு உணர்த்தின.
"இதென்ன ரேட் யூனியன்
விஷயமெல்லாம் எழுதப்படுகுது இந்த ஈடுபாடுமிருக்கே..??
77
* gréir giks torr "L. nrsT?” எனச் சிரித்தவள், இவனிடம் மேசையில் கிடந்த புத்தகமொன் ழைத் தந்து, படியுங்கள் இதோ ஒரு நிமிஷத்திலை வாறன்" என்று உள்ளே சென்ருள்.
அவள் கோப்பியும் கையு மாக வந்து, அவனை உபசரித்த பொழுது, அவன் புத்தகத்தில் ஆழ்ந்து போயிருப்பதை அவதா னித்தாள், ነ
*லாற்றின் அமெரிக்கன் ரைட்டிங்ஸ் கிடைப்பதேயில்லே. இந்தப் புத்தகத்தைப் பார்த்து விட்டுத் தரலாமா??
"புத்தகம் இரவல் தாற தில்லை?
"எனக்குமா?"
"எனக்குமா என்ருல் . . உங்களுக்கு மட்டும் அப் படி என்ன ? ஸ்பெஸல்?*
முகம் கருமை கொள்ள மெளனமாக அவன் புத்தகத்தை மேசை மீது மூடி வைத்தான்.
"இதென்ன தொட்டாற் சுருங்கித்தனம்?" என நினைத்த அவள் புத்தகத்தை எ டு த் து அவனது கைகளில் தந்து "படித் துவிட்டுத் தாருங்கள்" என்ருள். அவளது உதடுகளில் தேங்கி நின்ற சிரிப்பு அவனைத் தொட்டி ருக்க வேண்டும். அவன் நிமிர்ந்து அவளைத் தீர்க்கமாய்ப் பார்த் தான்.
"பட்டுப் போன்ற பார்வை யால் தொட்டழையும் இந்தப் பெண் கொஞ்சம் கறுப்புத்தான். ஒற்றை நாடி உடம்பு. வதவத வென்று குழைவான வளத்தியும் செழுமையும் நாசி, கண், புரு வம் மார்பு எல்லாமே பிடித் துப் பிடித்து வைத்தது போல

Page 39
ஒரு வார்ப்பு. இவளேப் போல யாரையோ எங்கோ பார்த்த ஞாபகம்"
ஆரென்று நினைவு கொண் டதும் அவனுக்குப் புல்லரித்தது. ஊர்க் கோயில் அம்மனின் சாய லில் அவள் இல்லை அவளது சாயலில் அம்மன்
" போதுமா.. ??
*என்ன...??
*@(. பார்த் தது, போதுமா ஏன்றேன்"
"எதை"
*இந்தப் பொட்டையைத் தான், இந்த மைக் கறுப்பிலை
அப்படி குது சொக்கிப்போக? பார்த்தது போதும் ஏதன் கொஞ்சமாவது பேசுங்களேன்?
"பார்ப்பதே போதும் பேச் செதற்கு"
"இதென்ன ஸில்லியா, . ஸென்ரிமென்ரலா?
ベて "அங்கை மட்டும் எ ன் ன வாழுதாம். கண்கலங்கி, மனசே கரைஞ்சு போற மாதிரி?
Ln607&ildl Gudit?' அவளது உதடுகள் துடித்தன. அவ ன்
அவளது உதடுகளை தனது விரல்
களால் அழுத்தமாகவே ஸ்பரி சித்தான்.
உணர்ச்சி வசப்பட்ட அந்த நிலையிலும் எல்லைகளை மீ ரு த அவனது நிதானம் அவளுக்குப் பிடித்திருந்தது.
அன்றைய சந்திப்பு உணர்ச்சி வசப்படுவதற்கு மட்டு மல் ல
நிதானமாய்ப் பல விஷயங்களைப்
பகிர்ந்து கொள்ளவும், ஒருவரை ஒருவர் நன்ருகப் புரிந்து கொள் ளவும் அவர் 4ளுக்கு உதவியது. ஒரே மாதிரியான ரசனையும் ஈடு பாடும் அவர்க? மேலும் நெருக் கம் கொள்ள வைத்தன. இருந்
என்ன மண்டிக் கிடக்
தும், உட்ன் புரிகிற மாதிரியான ஒரு ஒதுக்கம், 2 ஸ்வா ங் கல் அவனுடனேயே ஆகியிருப்பதை இவள் கவனம் கொண்டாள். கிாதல் வசப்பட்டிருந்த அவளுக்கு இது அ வ்வளவு பெரிதாகத் தோன்றவில்லை. அவ னுடன் வாழும் வாழ்க்கையில், பழக்கத் தில் எல்லாமே சரியாகிவிடும் என நினைத்தாள்.
வெகு நேரம்வரை பேசிக் கொண்டிருந்தவர்கள் பிரிய மன மில்லாமலே அன்று விடை பெற் றுக் கொண்டனர்.
சேட்டை மாட்டிக் கொண்டு சிந்திராவைப் பார்த்துவரப் புறப் பட்டான்.
தெரு வில் இறங்கியதும் சிவராசா தான் சின்னச் சிரிப்பு டன் எதிர்ப்பட்டான்.
சமச் சான் இரு பத் தி ரெண்டை மறந்திடாதை . . . கருங்காலி எண்ட பேர் வந்தி
டும்."
சிவராசா சிரிக்கும் பொழுது தெரிந்த தெத்திப்பல்லைத் தட்டி அவனது கையில் தரவேண்டும் போலிருந்தது இவனுக்கு.
சசிவராசா எங்கையோ அவ கிரமாய்ப் போருன் போலை”
இழை இழையாய்ப் பிரிந்த, உள்ளே இன்னும் உள்ளே இவனை அவன் பார்க்காமல் போனது இவனுக்கு ܗܝ நிம்மதியாயிருந்தது. "ஹ"ம். இவ்வளவு பல வீனங்களோடை என்ன தொழிற் சங்கம் வேண்டிக் கிடக்குது? இந்த விசர் வேலையளை விட்டிட் டுப் பேசாமை இருக்கிறதுதான் நல்லது
வழிபிலை எவனைக் கண்டா லும் இழுத்து வைத்து சோஷலி
,?8

சம் பேசினது இப் படி ஒரு பொறியிலை லசம்ாய்ச் சிக்கிறதுக் குத்தான?"
கனத்த மனசுடன், மில்லடி ஒழுங்கையில் இறங்கி நடந்தான். ஒழுங்கையின் கிழக்குச் சாய்வில் வயிரவகோயில் தெரிந்தது. கோயிலை நெருங்கி குலத்தைத் தொட்டுக் கும்பிட்டான்.
நா உலர்ந்து தொண்டைக் குழியினுள் ஏதோ திரட் சி கொள்ள இவனது கண்கள்
பனித்து விடுகின்றன.
பட்ட வேம்பையும் சூலத் தையும் மும்முறை சுற்றி வந்த வன், சித்திரைக்குப் பொங்கல் வைப்பதாக நேர்த்தி வைத்துக் கொண்டான்.
இந்த வயிரவரிடம் இவன் எத்தனை தரம் நேத்தி வைத்தி ருக்கின்றன். பிஞ்சு வி ர ல ர் ல் அரிச்சுவடியைத் தொட் டு ப் "படிப்புத்தா' என்று கேட்ட போது அம்மா சன்னி வந்து உயிரோடு மன்ருடிய போது,
பரீட்சையில் தேறிய பொழுது,
உத்தியோகம் வ்ந்த போது சந்திராவை மோகித்தபோது. எதுக்கு இந்த நேர்த்திபொங்கள் எல்லாம் என்று ஞாபகம் வந்ததும் அவனுக்கு வெட்கமாய்ப் போய்விட்டது.
நிதானமாய் நடந்து, அவன் மதவடியில் திரும்பிய பொழுது சந்திராவின் வீடு தெரிந்தது.
வீட்டில் சந்திரா இருந்தாள். அவள் மிகுந்த பரிவுடன் வர வேற்றது இவனுக்குத் தெம்பாக இருந்தது. சரியான இடத்தில் வந்து நின்றது போலிருந்தது. மனசு முட்ட முட்டக் கிடப் பதையெல்லாம் அவளிடம் ஒரே கொட்டாகக் கொட்டிவிடத் துடித்தவன், எதை எப்படித் தொடங்குவுது எனத் தக்யகம் கொண்டான்.
சந்திராதான் முத வில் பேசிஞள்,
"என்ன நாளைக்கு "ஸ்ரைக்
தானே?*
அவளது வாத்தைகளை நேரா கவே பாங்கிக் கொள் விரும் HTதீவகுய், அவரை நெருங்கி வந்து அவளது கரங்களைத் தனது கரங்களில் வாங்கியபடி,
இதை. இந்த விசர்
வேலையை விட்டிட்டுப் பேசாமை
வேலைக்குப் போ றது தான்
நல்லது
"பட்டென? உள்ளிருந்து ஏதோ ஒன்று இரத்தம் ப்ொசி யப் பொ ய அறுபட்ட து போலிருந்தது அவளுக்கு,
"இப்படி ஒரு முரணு" என நினைத்தவளது முகம் கருமை படர இறுக்கம் கொண்டது.
“இப்படிப் வெக்கமில்லுை?*
கூர்மையாகவே அவ ள gl வார்தைகள் வெளிவந்தன.
"தீர்க்கமாகவே எதையும் செய்யும் இவளிடம் எனது இய லாமையை, கையாலாகாத்தனத் தைப் பறை கொட்டுவதா?"
மெளனமாகவே அ வ ஃள ப் பார்த்தான்.
"இந்தச் சின் ன விஷயத் துக்கே உதறல் எடுக்கும் உங்க ளுடன் இனியும் ஒரு உறவா. ஒட்டுதலா?’ என்பது போலிருந் திதி அவளது ப்ார்வை
இது சின்ன விஷயமா?"
பேச உங்களுக்கு
‘பெட்டைத் தனமானவர்க ளுக்கு இது பெரிய விஷயந்தான். நாளைக்கு வேளைக்கே பள்ளிக் கூடத்துக்குப் போங்க. போய்க் கையெழுத்துப் போடுங்க?
அவளது வார்த் தைகள் அவனே நிலைகுலைய வைத்தன.
79

Page 40
மிக நெருக்கமாயிருந்த சந்திரா, மிக மிகத் தொலைவுபட்டது
போலவும், தான் ஒரு பக்கமாக
அடித்து ஒதுக்கப்பட்டது போல வும் அவனுக்குத் தோன்றியது, சிரசிலிருந்து நுனிக்கால் வரை வியர்விைTகொள்ள - அவளைப் பார்த்து வி ை- பெறுவற்கே அச்சம் கொண்டவனப் வெளியே வந்தான். வீடு திரும்ப மனமில் லால் கால்போன் போக்கில் நடந்தான். நடப்பது அவனுக் குச் சிரமமாக இருக்கவில்லை. சுகம்ாக இருந்தது எதையும்ே வனம் "கொள்ளாது, வெகு தூரம் நடந்தவன், ஒரு கணம் திகைத்தான். பக்கத்தில் கட லோச்ை. "செட்டிபுலப்பக்கமோ? ான நினைத்தான். தொலைவில் பள்ளிவாசல் தெரிந்தது. மிக நெருக்கமாக அடங்கி எரியுமே தீ நாக்குகள். மனித நிணம் நெருப்பில் கரு கும் வாடை. சுடலை மடத்தடியில் நிற்பதை உணர்ந்தவன் பயம் ஏதுமில்லா மல் பிணம் ‘எரியும் சிதையை வெறித்துப் பார்த்தான். சிதை யின் தீநாக்குகளின் நடு வில் சந்திரா இவனைப் பார்த்து ஏள னமாகச் சிரித்தபடி எரிந்து உரு குவது போல் இந்ந்தது. திடுக் குற்றவனய் சுடலையை விட்டு வெளியே வந்தான். pršrš கோயில் வரை வேகமாக வந்த வன், குறுக்குப் பாதையில் frtl . டியால் (நடப்பதற்குத் தயங்கி வீதி வழி நடத்தான்
சந்திராவிடமிருந்து விலகி
வந்த பொழுது புலன் ஒடுங்கிய நில்ையிலேயே வந்திருக்க வேண்டு மென நினைத்துக் கொண்டான்.
வீடு வந்து சேர்ந்த பொழுது இரவு பத்து மணிக்கு மேலாகி யிருந்தது.
அம்மாவுக்காக ஏதோ சாப் பிட்டதாகப் பேர் பண்ணியவன்
தனது அறையினுள் சென் மீண்டும் Ang A. எதையுமே ar Gay Ly uD Ir is í i பார்ப்பது செய்வது சந்திராவின் இயல்பா கி விட்டிருக்கிறது. அவளை நம்பி. அ வ ள து உழைப்பை நம்பித்தான் அவளது பெற்றேர்கள் இருக்கிறர்கள். இருந்தும், அவளால் முடிவது. என்னுலை ஏன் முடியாமலிருக்கி றது! அப்பாவின் வியாபாரம்மெ ாத்த aunt Lunriptib ற அரண் கூட எனக்குத் துணிவைத் தரவில்லையே. 鬍 தத் துணிவின்மையெல்லாம் சந் ரா கூறுவது போல் என து தற்பாதுகாப்பு உணர்வின் பல வீனமான வெளிப்பாடுதான?? இந் த நடுத்தரவர்க்க மனுேபர வததை உதறினல்தான் உங்க ளுக்கு இந்தச் Figurt Seo) Ltd பாள் என்று அவள் அடிக்கடி கூறுவது பலிதமாகி விடுமோ?"
அவனுக்குப் பயமாக இருந் தது. தலையைப் பிய்த் துக் கொள்ள வேண்டும் போலிருந் தது. கண் கலங்கி அழுகை வந் தது. உதடுகளைக் கடித்தபடி எழுந்தவன் ஜன்னலைத் திறந்து வெளியேபார்த்தான். நிலலொளி நிர்மலமாயிருந்தது.
*சந்திரா இப்ப தூங்கியிருப் பாளா? இருக்காது. ஏதாவது படித்துக் கொண்டிருப்பாள்.
அழுத்தமாகவே அவே ஆகியிருந்த ஏதோ கரைந்து நீங்கியதான உணர்வு அவனை வருத்தியது.
அறையை விட்டு வெளியே வந்து பார்த்தான். ஹோவில்
வெறும் சீமெந்துத் த ரை யில்
அம்மா அயர்ந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தாள். "அம்மா பாவம்" என நினைத்தவன் மீண் டும் வந்து படுத்துக் கொண் l-tref.
, 90

காலையில் LunT L-FITrðavšGg5'i போன பொழுது, அவனுக்கு முன்னதாக அதிபர் வந்திருந்தார். கையெழுத்துப் போட்டுவிட்டு கெமிஸ்ரி லாப்பில் போ ய் அடைந்து கொண்டான். இயன் றவரை பாடங்களை லாப்பிலேயே வைத்துக் கொள்ளத் தீர்மானித் துக் கொண்டான்.
பண் டி த ர், தங்கராசா, சம்பு எஸ். கே. வி. எஸ். சண் எல்லாருமே இவனை எட்டிப் பார்த்து கீழ் உதட்டில் தேக்கிய சிரிப்பை ஏளனமாக உதிர்த்து விட்டுப் போனது போல இவ னுக்குத் தோன்றியது.
வனிதா ரீச்சர் மட்டும் மிகுந்த பரிவுடன் லாப்பினுள் வந்து மனசையே தொட்டுப் பார்த்து, "ஸ்ரைக் பண்ணெல் லைப் போலே . . அதுதான் நல் லது" என்று கூறி விட் டு ப் போளுள்.
"இந்த வனிதா மாதிரி ஏன் சந்திரா இருக்கக் கூடது?" என்று ஒரு கணம் ம ன ம் அடித்துக் கொண்டது.
காலை யில் பாடசாலைக்கு வருவதற்கு முன்பாக சந்திரா வைப் பார்க்கத்தான் விரும்பி ஞன். ஆனல் அதை - அந்த எண்னத்தை அவன் மாற்றிக் கொண்டான். சந்திராவிடம் இது பற்றித் தொடர்த்து பேசு வதே அவனுக்கு அபத்தமாகப் பட்டது. அவளிடம் எதைப் பற் றிப் பேசினலும் அவனது நான காயப்படுத்துவதிலியே அவள் முனைப்பாக இருப்பதாகவே அவ னுக்குத் தோன்றியது.
"புத் தி யும் சாதுரியமும் மிகுந்த இந்தப் பெண்ணை காதல் அது இதென்று பிசக்கி
யதே தனது தவறுதானே?" என ஒரோர் சமயம் அவன் நினைத்துக் குழம்பவும் செய்தான்.
அவளது நினைவுகளிலேயே மனச கரைவது அவனுக்கு வியப் பாக இருந்தது.
பாடசாலை முடிந்த கையுடன் சக ஆசிரியர்களைக் கூட்ச் சந்திக்க விரும்பாதவனுய் பஸ் பிடித்துக் கொண்ட்ான்.
_பஸ்ஸிலிருந்து இறங்கி நாலடி வைக்கவில்லை. எதி ரே சந்திரா. இவன் அவளை எதிர் பார்க்க வில் லை. சட்டென
உறைந்து போஞன். இவனையோ இவனது உணர்வுகளையோ கண்டு சொண்டதாக அவள் காட்டிக் கொள்ளவில்லை. வேகமாகவே நடந்து இவனைக் கடந்து, அப் பால் அவள் போனள். இவன் அவள் போவதையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தான். அவனுக்கு அப்பொழுது வனிதா ரீச்சரின் நினைவு ஏனே வந்தது. அந்த அகன்ற கண்களில் இருந்த பரிவு இவனுக்கு இதமாயிருந்தது.
அவன் வீடு சேர்ந்த பொழுது இந்துதான் ஓடிவந்து "சந்திரா வந்தவ அண்ணை" என்ருள்.
இவனுல் எதுவுமே பேச முடியவில்லை.
தங்கையை நிமிர்ந்து பார்த் தான அவள் கண்கள் கலங்கி இருந்தன,
"சந்திரா ஸ்ரைக்கி2ல நிக் கிரு. நாளைக்காவன் நீ ஸ்ரைக் பண்ன்ை? y
"ஸ்ரைக் பண்ணிறதா? ஆருக் காக வனிதாவுக்காகவா?
"என்ன, என்ன வனிதாவா?" ‘இல்லை. இல்லை. சந்திரா வுக்காகவா?’ என்று கேட்டன்
இந்து ஒன்றும் புரியாமல் அவனையே பார்த்தபடி நின்ருள். வனிதாவின் கண்கள்.ட சந்தி ராவின் கண்களிலும் பார்க்க வடி வானது என இவன் அப்புெ நினைத்துக் ಆ
8.

Page 41
இருபது ஆண்டுத் துவக்க காலம் எனும்போது இரு தசாப் தங்கள் என்று ஆய் வா ளர் பாஷையில் அர்த்தம் கொள்ள லாம்.
^ரு மனித வாழ்வின் முக்கி ய எ பருவகாலம் 20 வயது, இது பற்றி அதிகம் கூறத் தேவை யில்லை. அந்த வயதைக் கடந்த வர்களுக்கு அதன் கோலங்கள் நன்கு புரியும்.
அவ்வாறெனின் ஓர் இலக் கிய ஏட்டின் 20 வயது எனும் போது அதன் படிமுறை வளர்ச் சியை இனம் காணும் அதே சம யம் இலக்கிய உலகில் அதன் தாக்கம் எத்தகையதாய் இருந் துள்ளது என்பதை அலசி ஆராய் வதும் ஒரு சுவையான அனுப வம்தான்.
19 ஆண்டுகள் என்ருல் 228 மாதங்கள். ம ல் லி ைக மாத இதழ். எனவே குறிப்பிட்ட 1 ஆண்டு காலப்பகுதியிலும் 228 இதழ் கள் வெளியாகியிருக்க வேண்டும். ஆனல் இதுவரையும் வெளிவந்திருப்பதோ 181 இதழ் கள்தான். இந்த 20 ஆவது ஆண்டு மலரையும் சேர்த்தால் 182 என்று கணக்கு வரும்.
அப்படியாயின் 46 இதழ் களுக்கு என்ன நேர்ந்தது? என்ற
82
இருபது ஆண்டுகள்
விகையையும்
ஒன்று பட் டு -
- முருகபூபதி
கேள்வி எழுந்தால் 46 மாதங் கள் மல்லிகை வரவில்லை ' என்று சுலபமாகப் பதில் கூறிவிடுவதா! இல்லை. இல்லை. எல்லா இ லக் கி யச் சிற்றேடுகளுக்கும் நேர்ந்துவிடும் சோதனைகள் மல் நுகர்ந்துவிட்டுப் ல் அந்நிலைமை என்று
ல் பெறலாம்.
இதழ்கள் சில விடுபட்டு - தொடர்ச்சியாக ஈழத்து இலக்கி யப் பரப்பில் நின்று நிலைபெற்று மணப் பரப்புகின்றமையால்
போவத
கூறி அ
இருபபினும்
தனக்கென ஒரு தனித்துவத்தை மல்லிகை பெற்றுவிட்டது குறிப்
பிடத்தக்க ஒரு அம்சமேயாகும்.
* விகையின் முக ப் பை அலங் 'த்த படைப்பாளிகளை, கலைஞர்களை, பிரமுகர்களை, அர சியல்வாதிகளை, மேதைகளை. நீண்ட நெடிய பட்டியல் ஒன் றைப் போட்டுக் காட்டிக் கூறி விட «Քգպւհ.
மல்லிகை தனக்கென ஒரு இலக்கியக் கொள்கையை, அரசி யல் கோட்பாட்டைக் கொண்டி ருந்த போதிலும் அதன் ஆசிரி யர் ஒரு படைப்பாளியாகவும், அதே சமயத்தில் ஒரு அரசியல் வாதியாயும் இருந்த போதிலும், மல்லிகை - ஒரு இலக்கிய ஏடுஅதன் ஆசிரியர் ஒரு மனிதன்
 
 

என்ற முடிவு யதார்த்தத்திற்குப் புறம்பானது அல்ல. அதனல் மல்லிகையின் இலக்கியக் கொள் கைக்கும் அஆன அரசியல் கோட் பாட்டிற்கும் முரண்பாடு உடை யவர்கள் கூட முகப்புகளே அலங் கரித்தமை மிக மிக முக்கியத்து வமான கலை, இலக்கிய, சமுதா யப் பங்களிப்பு என்ருல் அது தவருகிாது.
பாரதியின் கவிதை வரிக் ளையே தாரக மந்திரமாக ஏற்று வெளியாகும் மல்லிகை எப்படித் தொடர்ந்து வெளிவருகின்றது என்று வினவினல் ஆசிரியர் தன் அனுவவங்களை விஸ்தாரமாக எடுத்துக்கூறுவார். அது குறித்து
தனி நூலே அவரால் எழுத
முடியும்.
சரியான உழைப்பும் விடா
முயற்சியும் ந ல் லெண் ண ம்
படைத்த சிலரின் ஆ44 பூர்வ
மான ஒத்துழைப்பு என்'. வுைம்
ம்ல்லிகையின் வளர்ச்சிக்கு உரம் பாய்ச்சியவை என்பது புதிய செய்தியல்ல. w
கடந்த 19 வருட காலங் களில் மல்லிகை புரிந்த் இலக்கி யப் பணியை விரிவாகவே ஆராய முடியும். அதற்குரிய சீ”ப் இது வல்ல; எனினும் சுருகம்ாக வேனும் சில கருத்துக்களை இச் சந்தர்ப்பத்தில் தெரிவிப் பது பொருத்தமானதுதான். .
மல்லிகையின் ஆசிரியத் தலை யங்கங்கன் பல வாசகர்களால் விரும்பிப் படிக்கப்படும் பகுதி யாகும். பலரது கவனத்தையும் அது ஈர்த்து வருவதனல் ஆசிரி யரும் பொறுப் புணர்வுடன் அதனை எழுதி வருவதை அவதா னிக்க முடிகிறது. சில ஆசிரியத் தலையங்கங்கள் கட்டுரை வடிவி லாகி வருவதும் இங்கு சுட்டிக் காட் டப்பட வேண்டியது தவிர்க்க முடியாததே.
வட மாகாணத்திலிருந்து வெளியாகும் இலக்கியச் சிற்றே டுகள் தேசிய இனப்பிரக்சினை தொடர்பாகக் கருத்துக்களையோ ஆக்க இலக்கியப் படைப்புக்க ளையோ வெளியிடுவதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டை கொழுப்பு நகர் சிற்றேடு ஒன்று தெரிவித்ததை இங்கு கவனத்தில் எடுத்தால்மல்லிகையின் சில ஆசிரியத் தலை யங்கங்கள் அந்தக் குற்றச்சாட் டைப் பொய்யாக்கி இருப்பதனை யும் அறிய முடிகிறது.
குற்றச்சாட்டை விடுப்பவர் கள் இதய சுத்தியோடுதான் அதனை முன்வைக்கின்றர்களா என்பதனை ஆராய்வதை ஒரு புறம் வைத்துவிட்டு, மல்லிகை யின் செயல்பாடுகளை விசமத் தோடும், விமர்சனக் கண்ணுே டும் அணுக முயன்றவுர்களையும் அதற்கென தத்தமது இலக்கிய ஏடுகளைக் களமாக்கியவர்களையும் ஆரோக்கியமான இலக்கிய சூழல் ஏற்பட வேண்டும் என்று விரும்பு பவர்கள் சற்றுக் கவனத் தி ல் கொள்ளாததையும் அறிவோம்.
கூட்டு முயற்சியாக இலக்கிய ஏடுகளை நடத்திய படைப்பாளி கள் காலப்போக்கில் தமக்குள் ஏற்பட்ட கருத்து ரீதியிலான முரண்பாடுகளின் நிமித் ) ம் பிரிந்து சென்றபோது , அ6 :ர்க ளின் கருத்துக்களை வெளி யிடுவ தற்கு களமாக மல்லிகையை அவர்கள் பயன்படுத்திக் கொண் டதையும் மறந்துவிடுவதற்கில்லை.
மல்லிகை இந்தனைவருடகால த்தில் சர்வதேச ரீதியிலான, அரசி யல் பிளவுகளையும், உள்நாட்டு அரசியல் பிரிவுகளையும் இலக்கிய இயக் கங்க ளினுள் நேர்ந்த மோதல்களையும் தாக்குதல்களை யும் உள்வாங்யிருந்த போதிலும் தனக்கெனக் கொண்டிருந்த ஒரு இலக் கியக் கொள்கையையும் அரசியல் கோட்பாட்டையும்
Ꭶ8 "

Page 42
நழுவவிடாமல் பற்றிப் பிடித்துக்
கொண்டிருந்தமையால் சரிவுக ளையோ, சாய்வுகளையோ அது எதிர்நோக்கவில்லை.
உள்ந்ாட்டில் அரசியல் பீடங் களில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களும் சர்வதேச அரசியல் அரங்கில் தோன்றிய மாறுதல்களும் மல்லி கையின் கருத்துக்களை பாதித்த மையையும் காணமுடிந்தது.
இலங்கை தமிழினத்தின் சுயநிர்ணய உரிமையை வலியுறுத் தியதுடன் அதில் அசையாத நம் பிக்கை வைத்து அந்த உரிம்ை யின் மூல மே இலங்கையின் இனப்பிரச்சினைக்கு நிரந்தரத் தீர்வினைக் காண முடியும் என
காலம் காலமாக வலியுறுத்தி வரும் மல்லிகை, தேசிய ஒரு மைப்பாட்டையும் இனங்களுக் கிடையிலான சமத்துவத்தையும பிரசாரப்படுத்தியே வந்திருக் கிறது.
மல்லிகையின் உருவ அமைப் பில் அதிகம் மாற்றங்கள் தோன் ருத போதிலும் உள்ளடக்கங் களில் காலத்துக்குக் காலம் மாற் ற ங்க ள் நிகழ்ந்திருக்கிறது. விமர்சனத் தொடர்கள் பல, இலக்கியச் சர்ச்சைக்கு வித்திட் டிருக்கின்றன.
கவிதை நா ட க ங் சு ஸ் தொடர்பாக, மு. பொன்னம் பலமும், எம். ஏ. நுஃமானும்
மேற்கொண்ட சர்ச்சை, மற்றும் கைலாசபதியின் தமிழ் நாவல் இலக்கியம் தொடர்பாக பூரணி மறுபிரசுரம் செய்த வெங்கட் சாமிநாதனின் நீண்ட கட்டுரை குறித்து நுஃமான் எழுதிய கட் டுரைத் தொடரும் அதற் கு ஒரே இதழில் மு. பொன்னம் பலம் எழுதிய பதிலும், கந்தையா நடேசனல் கடந்த வருடம் ஆரம் பிக்கப்பட்ட விமர்சனத் தொட ரும், அதற்கு எழுந்த பதில்க
84
ளும் - மறுபதில்களும் மல்லிகை யின் வளர்ச்சிப் பாதையில் முக் கியமான மைல்கற்கள் என்று கூடச் சொல்லலாம்.
இந்தப் 19 வருட காலத் துள் மல்லிகையால் அறிமுகப் படுத்தப்பட்ட, வளர்க்கப்பட்ட படைப்பாளிகளை விரல்விட்டு எண்ணிவிட முடியாது. 70 க்குப் பின்பு பலர் மல்லிகையில் அறி முகமாகியிருப்பது கண் கூடு. "மல்லிகை எழுத்தாளர்கள்" - என்று வர்ணிக்கப்படத்தக்க அள விற்கு சிலருக்கும் மல்லிகைக்கும் இடையே நெருக்கம் இரு ந் து வந்துள்ளது.
க்விதை, சிறுகதை, கட் டுரை, விமர்சனக் குறிப்புகள், கேள்வி பதில் (தூண்டில்) என மல்லிகையின் பக்கங்கள் நிரப்பப் பட்டன. அவை காலப்போக்கில் அ த ன த ன் ஆசிரியர்களினல் நூலுருவாக்கப்பட்டும் உள்ளது. க. நா. சு. தொடர்பாக கைலாச பதி எழுதிய தொடர் நூலுரு வாகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. அதுபோல் ஆசிரியர் டொமினிக் ஜீவாவின் அனுபவ முத்திரை களையும் குறிப்பிடலாம்.
எப்போதோ நடந்த சிறு க ைத ப் போட்டிக்குப் பின்பு மல்லிகை அத்தகைய போட்டி களை வைக்காத போ தி லும் இரசிகமணி கனக செந்திநாதன் நினைவாக யாழ். "இலக்கிய வட் டத்தின் ஆதரவோடு குறுநாவல் போட்டியை நடத்தியதை இங்கு கவனத்தில் எடுக்கும் போது, அதில் முதலாவது சிறந்த குறு நாவல் எனத் தெரிவு செய்யப் பட்ட ஆர். ராஜமகேந்திரனின் "வெற்றுப் பக்கங்கள்' வேறு ஒரு வரப்பத்திரிகையில் பல சர்ச்சை களுக்கு வித்திட்டதையும் சுட் டிக் காட்டத்தான் வேண்டும்.

இக்குறுநாவல் தொடர்பாக பலர் முகமூடிகளைப் போர்த்திக் கொண்டு வ ரிந்து கட்டியபடி களத்தில் இறங்கி பக்கம் நிரப் பினர்; எனினும் ம்ல்லிகையோ, படைப்பாளர் ராஜமகேந்திரனே இது குறித்து அலட்டிக் கொள்
ளவே இல்லை!
இப்பொழுது அக்குறுநாவல் தொடர்பாக ஒரு ' கமிஷன்" அமைக்கப்பட்டிருப்ப தாகவும் அறியக் கிடைத்தது. இக்கமிஷன் பொறுப்புணர்ச்சியு டன் செயல்படுவதே ஆரோக்கி யம்ான இலக்கிய வளர்ச்சிக்கு உகந்தது.
நீர்கொழும்பு, திக்குவல்லை. மலையகம், மு ல் லை மாவட்ட சிறப்பிதழ்களை மல்லிகை அவ் வப்போது வெளியிட்ட போதி லும் முழுமையான பிரதேசச் சிறப்பிதழ்களாக அவை மலர வில்லை என்ற குறையும் உண்டு.
முஸ்லிம் எழுத்தாளர்கள் குறிப்பாக் இளைய தலைமுறை யினர் மல்லிகையில் எழு தி ய போது, அதிலும் சிங்கள மக்க ளால் சூழப்பட்ட பிரதேசங்க ளில் இருந்து மல்லிகை மூலம் நவீன தமிழ் இலக்கியத்தை வளர்த்த போது * மல்லிகை" முஸ்லிம்களுக்காகவே நடத்தப் படும் இ லக் கி ய ஏடு என்று அர்த்தமற்றுப் பேசியவர்களையும், அதே சமயம் முஸ்லிம் எழுத்தா ளர்கள் சிலரின் படைப்புகளை மல்லிகையின் இலக்கியக் கொள் கைக்கும் அரசியல் கோட்பாட் டிற்கும் ஏ ற் பப் பிரசுரிக்காத போது மல்லிகை முஸ்லிம் எழுத் தாளர்களைப் புறக்கணிக்கிறது என்று குரல் எழுப்பியவர்களை யும் ஈழத்து இலக்கிய உலகில் இனங்காண முடிந்தது:
விசாரணைக்
இச் சந்தர்ப்பத்தில், "ஒரு சிறந்த பத்திரின்கயாளனுக்கோ அல்லது இலக்கிய ஏட்டின் ஆசி ரியனுக்கோ - அதில் வெளியா கும் படைப்புகள், கருத்துக்கள் தொடர்பாக நிரந்தர நண்பனும் இல்லை; நிரந்தர எதிரியும் இல்லை" என்ற கரு த் தை முதன்மைப் படுத்த வேண்டியுள்ளது.
மல்லிகையின் சர்வதேச அர சியல் கோட்பாடு சோவியத்தின் பக்கம் சார்ந்தது என்பது பகி ரங்கமான இரகசியம். அதனல் தானே என்னவோ சோவியத் கட்டுரைகள் பல பக்கங்களை நிரப்புகின்றன; சில பயனுள்ள வையாகத் திகழுகின்றன.
தூண்டில் பகுதியில் சில கேள்விகளுக்கு உருப்படிப்பான பதில்கள் கிடைத்த போதிலும் சில சமயங்களில் சிறுபிள்ளைத் தனமாகக் கருத்து வெளியிடு வதை ஆசிரியர் காலப்போக்கி
லாவது தவிர்த்துக் கொள்ள
வேண்டும்.
இவை அனைத்துக்கும் ம்ேலாக ம ல் லி கை யின் பங்களிப்புகளை அலசி ஆராயும் போது இன்னு மொன்றையும் சொல்ல வேண் டும். அதாவது அதில் வெளியா கும் விஷயதானங்கள் பல எழுத் துப் பிழைகளுடன் பிரசுரமாகி விடுவது வருத்தத்திற்குரியது; ஆனல், அதுவே கருத்துப் பிழை யாக மாறிவிட்டால் விபரீதம் தான். பின்பு ஆசிரியரே பிரா \யச்சித்தம் தேட வேண்டிய நிலை
ஏற்படும்.
இ ன் னு ம் 5 வருடத்தில் வெள்ளிவிழா மலரைக் காணும் பாக்கியம் இருப்பதஞல் அதற் கான பரிண ம வளர்ச்சியை மல்லிகை . எதிர்நோக்க வேண் டும். இது ஆலோசனை அல்ல; எதிர்பார்ப்பும் அபிலாஷையும் தான்! ... O

Page 43
மாற்றுக் குறையாத
தங்க, வைர நகைகளை
விரும் பிய டி சைன் களி ல் உங்கள் எண்ணம் போல்
தெரிவு செய்ய
இன்றே நாடுங்கள்
போன்:- 23628.
சங்கீதா ஜாவலர் ஸ்
111, கஸ்தூரியார் வீதி, யாழ்ப்பானாம்
 

தேசிய இனப் பிரச்னையை சோவியத் யூனியன் தீர்த்த விதம்
ஏ. காசிமோவ்
சோவியத் யூனியனில் தேசிய இனப் பிரச்னை தீர்க்கப்பட்ட விதமானது, வெளிநாடுகளில் மிகுந்த ஆர்வத்தைக் தூண்டுகிறது. சோூயத் மக்களாகிய நாங்கள் இந்த விஷயம்பற்றி யாருடனுவது பேசும் பொழுது, பெரிய தேசிய இனங்களைச் சேர்ந்தவர்கள், சிறிய தேசிய இனங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் என்ற வேற்றுமை இல்வாமல் எல்லா மக்களும் சம உரிமைகளையும் சம வாய்ப்புக்களையும் அனுப விக்கும் நாட்டில் பிரஜைகளாக இருப்பது பற்றி எங்களது பெருமை யைத் தெரிவிக்கிருேம். உண்மையில் சோவியத் யூனியனின் மகத் தான சாதனைகளுக்குக் காரணம், பல்வேறு தேசிய இனங்களுக் கிடையேயும் நிலவும் ஒற்றுமைதான். ஒவ்வொரு தனி நபர், குடும் பம் அல்லது குடியரசின் வாழ்க்கையிலும் இதைக் கீாணலாம். உதாரணமாக ஜார் ஆட்சிக் காலத்தில் பிற்பட்ட நிலைமையில் இருந்த உஸ்பெக்கிஸ்தான், மற்றத் தேய மக்களுடன் சேர்ந்து மாபெரும் வெற்றிகளைக் கண்டுள்ளது. அக்குடியரசு இந்த ஆண் டில் தன் 60 ம் ஆண்டு விழாவைக் கொண்டாடுகிறது.
4. 47, 400 கிலோ மீட்டர் பரப்பளவையும், 1.75 கோடி மக்கள் தொகையையும் கொண்ட உஸ்பெக்கிஸ்தானில் இப்போது 100 க்கு அதிகமான கிளைச் தொழிற்சாலைக்ளும், நவீன இயந்திர சாதனங்கள் பொருத்தப்பட்ட 1600 பெரிய தொழிற்சாலைகளும் உள்ளன. இந்தக் குடியரசின் கலாசார வாழ்க்கையிலும் குறிப் பிடத்தக்க மாறுதல்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. ஒக்டோபர் புரட்சிக்கு முன்னுல் உஸ்பெக்கிஸ்தான் மக்களில் 2 சதவிகிதத்தினர்தான் எழுதப் படிக்கக் கற்று இருந்தனர். ஆனல் இப்போது இந்தக் குடியரக மக்கள் அனேவருக்கும் எழுதப் படிக்கத் தெரியும். புரட் சிக்கு முன்னுல் இந்தப் பிரதேசத்தில் ஒரு உயர் கல்வி நிறுவனம் கூட இல்லை. ஆனல் இப்போது உஸ்பெக்கிஸ்தானில் 43 உயர் நிறுவனங்கள் உள் ளன. அவற்றில் 2, 85, 000 மாணவர்கள் படிக்கின்றனர்.
உஸ்பெக்கிஸ்தானிலும், சோவியத் யூனியனின் மற்றப் பகுதி களிலும் ரஷ்ய மொழியைக் கற்கும் ரஷ்யர் அல்லாத மக்களின் தொகை அதிகரித்து வருகிறது. மக்கள் தாங்களாகவே விரும்பி ரஷ்ய மொழியைக் கற்கின்றனர். எமது நாட்டைப் போன்ற ஒரு பெரிய நாட்டில், மக்கள் தங்களிடையே கருத்துக்களைப் பரிமாறிக் கொள்வதற்கு ரஷ்ய மொழி ஓர் இன்றியமையாத சாதனமாகி விட்டது என்பதை அனைவரும் அறிவர். ரஷ்ய மொழி இல்லையா னல் இந்த இரு தேசிய இன மக்களுக்கும் இடையே, ஆன்மீக விஷயங்களையும், சாதனைகளையும் பரஸ்பரம் பரிமாறிக் கொள்வது
87

Page 44
சாத்தியம்ா? பொருளாதார அபிவிருத்திக்கும் ரஷ்ய மொழி அறி வும் தேவைப்படுகிறது. உழைப்புக் கூட்டமைப்புக்களில் கருத்துக் களைப் பரிமாறிக் கொள்வதற்கு இது ஒரு முக்கியமான சாதனம் ஆகும். W
சோவியத் யூனியனின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் வாழும் மக்கள் அளித்த உதவியால்தான் நெடுங்காலமாக இஸ்லாமிய மதத்தைத் தழுவியுள்ள மக்கள் வாழும் இந்தப் பிரதேசங்கள் ஜார் ஆட்சிக் காலப் பிற்பட்ட நிலைமையிலிருந்து, மிகவும் வளர்ச்சி அடைந்த தொழில்களையும், இயந்திர மயமான விவசாயத்தையும் கொண்ட முன்னேற்றம் அடைந்த குடியரசுகளாக வளர்ச்சி அடைந்துள்ளன. சோலியத் யூனியளின் கிழக்கும் பகுதியில் உள்ள எல்லாக் குடியர சுகளிலும், சோவியத் யூனியன் முழுவதிலும் கட்டாய செகண்டரி கல்வி முறை புகுத்தப்படுகிறது. சோவியத் யூனியனில் வாழும் முஸ்லீம்களிடையே பிச்சைக்காரர்களையோ, வேலையற்றவர்களையோ வீடற்றவர்களையோ காண முடியாது என்பது குறிப்பிடத்தக் கது
மற்றக் குடியரசுகளில் போலவே உஸ்பெக்கிஸ்தானிலும் சமய நம்பிக்கை உள்ளவர்கள். சமயச் சடங்குகளை அனுஷ்டிக்க முழுச் சுதந்திரம் உண்டு. அதே சமயத்தில் மக்கள் வாழ்க்கையில் புதிய பழக்க வழக்கங்களும் சடங்குகளும் தோன்றத் தொடங்கியுள்ளன. மதத் தலைவர்கள் உள்பட வெளி நாடுகளிலிருந்து வ ரு வோ ரீர் இவற்றையெல்லாம் கவனித்திருக்கின்றனர்.
'காஷார்" என்ற பரஸ்பர உதவி மரபு இந்தக் குடியரசில் பெரிதும் பரவியுள்ளது 1966 ல் ஏற்ப்ட்ட நில நடுக்க த்தி ஞ ல் அழிந்த தாஷ்கெண்டைப் புதுப்பிக்க, சோவியத் யூனியனின் எல் லாப் பகுதிகளையும் சேர்ந்த மக்கள் இங்கு திரண்டு வந்து உதவி செய்தது இதற்கு ஓர் உதாரணம் ஆகும். *
மருந்தில்லாமல் வாழலாம்
மேக்கி சுல்தானேவ் என்னும் பிரபல சோவியத் முதுமைஇயல் நிபுணர், மனிதன் குறைந்த பட்சம் நூருண்டு வாழ முடி யும் என்று உறுதியாகக் கூறுகிருர், அஜர்பைஜான் தலைநகரான பாகுவிஸ், முதுமை - இயல் கேந்திரம் ஒன்றின் தலைவராக இவர் விளங்குகிறர். இவரால் வகுக்கப்பெற்ற மருந்து இல்லாத சிகிச்சை முறை, இங்கு வெற்றிகரமாகக் கையாளப்படுகிறது. இங்கு வரும் நோயாளிகளுக்கு உடற் பயிற்சி, விரைவாக நடத்தல், நீந்துதல், மசாஜ், பூக்களின் வாசனையை முகர்ந்து பார்த்தல் முதலிய சிகிக்சை முறைகளை மருத்துவர்கள் . சிபார்சு செய்கின்றனர். இங்கு தமது உடல் நலம் மேம்பட்டுள்ளது என்று, தமக்குப் புதிய வலி வும் பொலிவும் ஏற்பட்டுள்ளது என்றும் இங்கு சிகிச்சை பெற்றேர் பூரிப்புடன் கூறுகின்றனர். O
88

முதலேகளும் மதலைகளும்
- முருகையன்
- அருகி வரும் உயிரினங்கள் சில உண்டாம் உலகில் அவற்றுள்ளே முதலையினம் ஒன்று என்பர் அறிஞர். எனினும், அந்த முதலைகளோ, இன்னும் எங்கள் நாட்டில் எண்ணிக்கை பலவாகி உள்ளனவே
என்று - செய்தி ஒன்று சொல்கிறது, சிறப்பாக வியந்து.
2
எங்களது நாட்டினிலே
முதலைக் கூட்டம் எண்ணிக்கை குறையால் இருப்பதற்கு நன்கு சில காரணங்கள் உளவாம்
என்று நாட்டினர் நாட்டு நலன் துணையம்ைச்சர்.
ஏதுக்கள் பலவற்றுள் முதலாம் ஏது என்னவென்ருல்இங்குள்ள அகிம்சைக் கொள்கை. மோதல்கள் எல்லாமே பாவம்
ல்
డిra கொல்லுவதோ முதலாம் பாவம்
முதலைகளைக் கொல்லுவது பாவம் என்று முன்னேரும் பின்னேரும் நினைப்பதாலே முதலையினம் இந்தாட்டிற் பெருகி வாழும். முடிவுரைத்தார் துணையமைச்சர், இவ்வாருக.
3
எனினும்3 மேற்படி செய்தியைக் கேட்ட
89

Page 45
சின்னத்தம்பியர் メ பின்வருமாறு பேசல் ஆயினர், - முதலை முதலை தான்.
மதலை மதலையா? மதலை என்பது பிள்ளையைக் குறிக்குமாம். பச்சிளம் பருவப் பாலரைக் குறிக்குமாம். ஆடியும் பாடியும் அழுதும் சிரித்தும் துள்ளித் திரியும் பிள்ளையைக் குறிக்குமாம். மதலையின் பேச்சுகள் மழலைகள் எனப்படும். மதலைகள் குஞ்சுகள்
மனிதக் குஞ்சுகள்
முதலைகள் இங்கே சுகம்ாய் வாழலாம். தம் இனம் பெருக்கி,
சஞ்சலம் இன்றி
நீரிலும் நிலத்திலும் ஊரலாம்
உலாவலாம்.
முதலைகள் இதமாய் உலாவலாம்
மதலைகள்? unfaith என்ன செய்யலாம்? 喙·
நவ உலகம்
*या ராம்ஜி
பேராசைக்கார நிம்மதித்
அணுப் பிசாசுகளின் தீர்வுகாண வழிமறந்த பணயக் கைதி! பயணிகளின்
தங்குமடம்! நேர்மையை மறைத்துவிட "கலை" யைப் நெஞ்சக் கல்லறைகள் பிரசவிக்கு நிறைத்துவிட்ட சிருஷ்டிகர்த்தாக்களின் சமாதி! சிந்தனையில்
இது ஒரு (பாலை) வனம் மனிதாபிமானம் இல்லை தேடும்- சிலருக்குச் மனசுகளுக்கு Gағптёау өлшетшb1. ; சூன்யம்- ܚ கைவிரிக்கும்! *
90

உறுதிக்கும் உத்தரவாதத்திக்கும்
நேர்மையான ஸ்தாபனம்
கண்கவர் தங்க நகைகளை நியாயமான விலையில் நிறைவுடன்
குறித்த நேரத்தில் பெற
அங்கம் மின்னும் தங்க நகைகளின் அணிவகுப்பினை இங்கே காணுங்கள்
சிவயோக நகை மாளிகை
54, செட்டியார்தெரு, கொழும்பு- 13.

Page 46
மல்லிகையின் கடந்த காலத்து இடைவிடாத இலக்கியத் தொண்டை நாம் அறிவோம். அந்த உழைப்பை நாம் மதிக்கின்றேம். தொடர்ந்து பணி செய்ய வாழ்த்துகின்றேம்.
தொலைபேசி:- 27197
பிறவுண்சன் இன்டஸ்றீஸ்
139, பாங்ஸால் ஸ்ரீட்
கொழும்பு-11

விதியின் இருமருங்கும் காடு மண்டிக் கிடந்தது. நண்பகற் பொழுதின் உச்சி வெயிலின் தாக்கம் உணராதவாறு பாதை யில் நிழல் படர்ந்து குளிர்ம்ை யைத் தந்தது. நகரத்தின் பர பரப்பும் அவசர ஓட் ட மு 1ம் அமைதியைச் சீரழிக்கும் சத்தங் களும் கணத்தில் கரைந்து போக இயற்கையின் அமைதிப் பீடத் தினுள் கார் நுழைந்து செல்வது போல ம்ாணிக்க வேலர் உணர்ந் தார்.
*மெதுவாகப் போ, நடேஸ்” என்ருர் டிரைவரிடம் மாணிக்க வேலர். நடேசு அவரின் மன தைப் புரிந்து கொண்டவன் போலக் கா ரின் வேகத்தைக் குறைத்தான். கார் மெதுவாக அக்காட்டுப் பாதையில் நழுவிச் சென்றது.
‘நான் இந்த மாவட்டத்தில்
இருபது வருடங்களுக்கு முன் வேலை செய்தேன். ' என்ற படி வெளியே பார்வையை
மேயவிட்டார். தூரத்தில் நகரம் ஒன்று தென்படத் தொடங்கி ԱՖ] •
SMrr M1-r Mrr Mr. Mr 1WYr m
அறுகு வெளி
rs Aura
- செங்கை ஆழியான்
zLLMLMAAA AA AAL AALMAL AMLSSAAA AALMLA MLq MLLLLSLLLLLAALLLLLALA AMMLLA ASLLALTLALA
திருப்பாமலேயே நடேசு கேட் t-noir. . ۔۔۔۔۔۔
மாவட்டக் காணி அதிகாரி யாக . . டி. எல். சீ. யாக இருந் தேன். அப்போது இது முழுக் காடு. இங்கு குடியேற்றத் திட் டத்தை ஆரம்பித்த போது, அதனை அமைக்கும் பொறுப்பு எனக்குக் கிடைத்தது. யாழ்ப் பாணத்தின் பல பகுதிகளிலுமி ருந்து மக்கள் இங்கு கொண்டு வரப்பட்டனர். புதிய தொரு வாழ்க்கையை எதிர் நோக்கி அவர்கள் இப்பிரதேசத்தில் குடி யேறினர். இன்று இக்குடியேற் றம் எவ்வளவு முன்னேறிவிட் டது? கொலணி வீடுகள் யாவும் பெரிய கல்வீடுகளாக மாறிவிட் டன. காடழித்து வெறும் தரை களாக இருந்தவை வயல்களாக வும் தோட்டங்களாகவும் மாறி விட்டன. அவர்கள் இப்போது சந்தோசமாக வாழ்வார்களென நினைக்கிறேன்!
வீதியில் இருமருங்கும் இப் போது கட்டிடங்கள் தென்பட் டன. கடைகள் வரிசைகளாக அமைக்கப்பட்டிருந்தன. நவீன சந்தையும் பஸ் நிலையமும் அலங்
காரமாக அமைக்கப்பட்டிருந்த "என்னவாக இருந்தீர்கள், நகரத்தைக் கடந்து கார் விரைத் ஐயா.." என்று தலையை த்தது.
99.

Page 47
"நான் இங்கிருந்து கொழும்
புக்கு மாற்றலாகிச் செல்லும் போது, சிறிய குடியேற்றத் திட்டம் ஒன்றினை உருவாக்கி னேன். அறுகுவெளி என்ற பகு தியில் ' முப்பது கொலனி வீடு கிள் நான்கு பொதுக் கிணறு கள் என்பன அமைக்கப்பட்டு முப்பது குடும்பங்கள் குடியமர்த் தப்பட்டன! இன்றைக்கு அந் தக் கிராமம் விரிவடைந்திருக் கும். முப்பது குடும் பங்கள் குறைந்தது தொண்ணுறு குடும் பங்களாகப் பெருகியிருக்கும்"
மாணிக்கவேலர் த ன து கடந்த கால உத் தி யோ க ச்
செயற்பாடுகளை நினைத்துப் பெரு
மிதமும், மகிழ்ச்சியுமடைந்து கொண்டார். தனது அதிகா ரத்தை மக்களது சேவைக்காக நன்கு பயன்படுத்திக் கொண்ட திருப்தி என்றும் அவருக்குண்டு. அ வரி ன் தன்னலங்கருதாச் சேவையை நினைவு படுத்துமுக மாக அந்த மாவட்டத்தில் ஒரு வீதி, ஒரு சனசமூக நிலையம் , ஒரு கிராமம் " என்பன அவரின் பெயரின் ஒரு பகுதியைத் தாங்கி நிற்கின்றன.
"நான் இந்த மாவட்டத்தில் வேலை செய்த காலத்தில்தான் கந்தையர் எனக்குப் பழக்கமான வர். கொன்ராக்ரர்களில் நேர்மை யான ஒருவர் எ ன் ரு ல் அது கந்தையர்தான். ஒப்படைத்த வேலையைத் திறமாகச் செய்து நல்லாக வந்த மனிசன்"
யாரைப்பற்றி ஐயா பேசு கிருர் என்பதை நடேசு புரிந்து கொண்டான், கொழும்பிலிருந்து இப்போது அவர்கள் யாழ்ப்பா ணம் செல்வதன் நோக்கமே, கொன்ருக்ரர் கந்தையாவைச் சந்திப்பதற்குத்தான். அவரின் மகளை, மாணிக்கவேலரின் மகனுக் குப் பேசி (மற்ருக்க முடிவு எடுக்
திருக்கிறன்.
கப்பட்டுள்ளது. கந் ைதய ர் கொழும்புக்கு வந்து, மாணிக்க வேலரைச் கண்டு பேசிவிட்டார். இன்று சம்பிரதாய வழமைக்காக அவர்கள் வீட்டிற்கு மாணிக்க வேலர் செல்கிருர்.
அ வரு ைடய மகன் சிவ குமார் ஒரு எ க் கவுண் டன். கொழும்பில் பெரியதொரு நிறு வனத்தில் க்ை நிறைய உழைக் கிருன் அவரின் ஒரே பிள்ளை, தந்தைக்கு அடங்கியவன்.
தம் பி யின் விருப்பப்படி செய்திருக்கலாம், 'ஐயா.. ..? என்று நடேசு மெதுவாகச் சொன் ஞன். மாணிக்கவேலர் அமைதி காக நடேசை ஏறிட்டுப் பார்த் தார்.
*அவன் விரும்பிய பெண் அவனுக்குப் பொருத்தமானவ ளல்ல. அப் பெண்ணின் தகப் பனை எனக்குத் தெரியும். ஹி இஸ் ஏ சிமக்கிளர். அவர் ஒரு கடத்தல்காரர். பணமிருக்கலாம். ஆனல். அதைப் பெறுவதற்கு நியாயம்ான உழைப்பும் நேர்மை யும் தேவை என்று நம்புகிறவன்
நான்"
*இந்தக் காலத்தில் ஆர் தான் ஐயா நேர்மையாக இருக் gaOrb?' "
பேயன் மாதிரிப் பேசாதே சிலர் அப்பிடியிருக்கலாம், எந் தத் தொழிலைச் செய்தாலும் அதில் ஒரு நேர்மை, நியாயம் இருக்கிறது. எனது வருங்காலச் சம்பந்தி கந்தையரை எடுத்துக் கொள். அவர் கொன்ருக்கர் தான், அந்த மனிசன் எத்தனை கெர் லணி வீடுகளை, கொலனிக் கட்டிடங்களை எடுத்துக் கட்டி யிருக்கிருர். நான் அவற்றைப் பார்வையிட்டு பேமென்ற் செய் அக்கட்டிடங்கள் பம்மாத்து வேலைகளல்ல'
94

நடேசு காரைச் செலுத்திய வாறு, மாணிக்கவேலரைக் கண்ணுடியில் பார்த்தான்,
"கொன்ருக்ற் என்பது. 莎 "நீ என்ன சொல் ல ப் போருய் 1 ன்பது எனக்குத் தெரி யும் தே. குடத்திலை விரலை விட் டவன் நக்காமல் இருப்பானே என்கிருய்? உனக்குக் கந்தைய ரைத் தெரியாது. கடைசியாக அறுகுவெளிக் குடியேற்றத் திட் டத்திற்குரிய கொலனிக் கட்டி டங்களைக் கூட அவரே கட்டி னர். நான் கொழும்புக்கு வரு முதல் அந்தப் பேமன்ற்றுகளை யும் செய்து விட்டே வந்தேன்
கார் மீண்டும் காட் டு ப் பாதையில் பிரவேசித்தது.
'நீ நினைக்கலாம், கந்தைய ரின் சீதனத்துக்காக அவர் வீட் டில் சம்பந்தம் வைக்கின்றேன் என்று! அதுக்காகவல்ல. அவரு டைய நேர்மைக்காக
கார் ஒரு சந்தியைக் கடந்த போது, கொஞ்சம் நிற்பாட்டு" என்ருர் ; மா னிக்க வே லர், "இதாலை திரும்பி கொஞ்சத் தூரம் போ.. அறுகுவெளிக் கிராமம் வரும். ஒருக்கா அத னைப் பார்த்துவிட்டு வருவோம். இப்ப அந்தக் கொலனி அற்புத மாக விருத்தியடைந்திருக்கும்"
நடேசு காரைத் திருப்பி அந்தப் பாதையில் செலுத்தி ஞன். பாதை மிக மோசமாக இருந்தது. குண்டுங் குழியுமாக" ஒடுங்கியிருந்தது. புதர்கள் இரு புறங்களும் மண்டிக்கிடந்தன.
ஒருமைல் தாரம் போனதும் அறுகுவெளிக் கி ராம ம் புலப் படத் தொடங்கியது. L6) கட்டிடங்களையும் கலகலப்பான கடை வீதிகளையும் மகிழ்ச்சிகர மான மக்களையும் எதிர்பார்த்து
9
வந்த மாணிக்கவேலர் ஏமாந்து
ஞர். அக் குடியேற்றக் காணிகள்
காடு பற்றிக் கிடந்தன; அவர் கட்டிக் கொடுத்த கொல னி வீடுகள் இடிக் து கிடந்தன; ஒடு கள், கத6 ஸ் கழற்றப்பட்ட நிலையில் பாழடைந்து நின்றன. பொதுக் கிணறுகள் ஆார் ந் து கிடந்தன.
"என்ன மக்கள்? எவ்வளவு
பணத்தைக் கொட்டி இந்த க் குடியேற்றத்திட்டத்தை அமைத் தோம். கைவிட்டு விட்டுப் போய்விட்டார்களே’ 67 6ör g) மாணிக்கவேலர் அங்க லா մն Ֆ gri.
காட்டினூடாகக் கள்ள மரம் ஒன்றினை ஏற்றிக் கொண்டு வந்த வண்டில் ஒன்று Lитобод யில் ஏறியதும் திடுக்கிட்டு நின் றது. பாதையில் கார் ஒன்றை பும் அதன் அருகில் மனிதர் இரு வரை யும் வண்டிலைச் செலுத்தி வந்த்வன் எதிர்பார்க்க வில்லை. "அதிகாரிகளோ வென அவன் பயந்துபோய், வண்டிலிலி ருந்து கீழே குதித்தான்:
மாணிக்கவேலர் அவனை க் கூப்பிட்டார். அவன் பயந்தபடி அவர் அருகில் வந்தான்.
"இது அறுகுவெளிதானே."
“gaib Gari "இங்கிருந்த முப்பது குடும் பங்கள் இப்ப எங்கை?"
"அவர்கள் இந் த க் கிரா மத்தை விட்டுப் போய் பத்துப் பன்னிரண்டு வரியமாகுது, சேர்?
"ஏன் போனவை??
அவன் அவரை வியப்போ பார்த்தான்.

Page 48
"என்னெண்டு இங் ைக இருக்கிறது?"
"ஏன்? வீடுகட்டி அரசாங்
கம் கொடுத்தது, கிணறு கிண் டிக் கொடுத்தது, இருக்கிறதுக்கு என்ன?*
"குடிக்கிறதுக்கு இங் ைக தண்ணியில்லை. நாலு மை ல் நடந்து போய்த்தான் தண்ணி அள்ள வேண்டும்"
"என்ன விசர்க்கதை. இங்கு நான்கு பொதுக் கி ண று க ள் அரசாங்கம் அமைத்துக் கொடுத் ததே? நல்ல தண்ணிர் இருந் துதே?. .
"அதையேன் கேக்கிறியள், சேர். ஆரோ மாணிக்கவேலர் என்ற ஒரு டி. எல். ஒ. வும். கந்தையர் என்ற ஒரு கொன்ருக் காரரும் சேர்ந்து செய்த வேலை. தண்ணியில்லாத க்ா ட் டி ல கொலணியை அமைத்து, கிணறு களைத் தோண்டி.
G கிணறுகளில் தண்ணி இருந் ததே?.."
வாழ்த்துகின்றேம்!
அவருக்கு நன்கு நினைவிருக் கிறது, அவர் வந்து பார்த்த போது கிணறுகளில் நான் கு முழத்திற்கு நீர் நிரம்பியிருந் 35gil.
"அந் த க் கொன்ருத்துக் காரன் பவுசர்களிலே இராவோடு ராவாகத் தண்ணிரைக் கொண்டு வந்து, கிணற்றுக்குள்ள ஊற்றி நிரப்பிலிட்டு அவன் கா ைச அடித்துக் கொண்டு, எல்லாரை யும் பேய்க்காட்டி. முப்பது குடும்பங்களையும் நடுத்தெருவில
விட்டிட்டான்! பாவி நல்லாய்
இருக்க மாட்டான்.
மாணிக்கவேலர் இ டி ந் து
போனர். பழுக்கக் காய்ச்சிய
இரும்பைப் பற்றியவர் போலத் துவண்டு போய்க் காரில் ஏறிக் கொண்டார். முப்பது குடும்பங் களோடு அவரது முப்பத்தைந்து வருட சேவையும் ஏமாற்றப்பட்டு விட்டது.
"நடேசு. காரை நேரா கொழும்புக்கு விடு..."
ஈழத்து இலக்கிய நண்பர்களின் அன்புக்குரியவரும், தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கத்தலைவருமான திரு. ஆ. குருசுவாமி அவர்களு
60 - 1
இளைய புதல்வி செல்வி ரோகிணி அவர்களுக்கும் திரு.
சி. வள்ளிநாயகம் அவர்களது புதல்வன் திரு.சிவசுப்பிரமணியன் அவர்களுக்கும் 9-9 - 84 அன்று ஒட்டப்பிடாரத்தில் வெகு சிறப்பாகத் திருமணம் நடந்தேறியது.
மணமக்களை ம்ல்லிகை மனதார வாழ்த்துகின்றது
- ஆசிரியர்

கலை, அழகு,
சமூகம் - சில குறிப்புகள்
968 என்ருல் என்ன? இவ் வினவுக்குச் சட்டென்று திட்ட வட்டமாகப் பதில் கூறுவது சிரம மாகும். ஒவ்வொருவரும் தத் தமது அறிவு அனுபவம், தத்து வச் சார்வு, குழ்நிலை என்பதற்கு ஏற்ப இதற்கு விடை தர முயல் வர். கலை என்ருல் என்ன எஸ் று சட்டென்று கூற முடியாவிடி னும் இ ன்று நாம் கலைகள் எனச் சிலவற்றைச் சுட்டிக் காட்டி எம்
மாற் கூற முடியும். ஒவியம் கட்டிடம், சிற்பம், நடனம் சங்கீதம், நாடகம் எ ன் ப ன
வற்றை எதுவிதத் தயக்கமுமின்றி எவரும் கலைக ள் என்று கூறி விடுவர்.
இயற்கையான ஒரு காட் சியை - அது மனதைக் கவர்வ தாயிருந்தாலும் கூட - நாம் பாரித்துக் கலைஎன்றுகூறுவதில்லை. ஓர் அழகான பூ ஒரு சிரிக்கும் குழந்தை, வயது சென்று நரை திரை விழுந்த ஒரு கிழ வ ன், இவர்களைப் பார்த்து வியந்து நாம் கலைகள் என்று கூறுகின் ருேமா? இல்லையே. ஆனல் மேற் சொன்னவற்றை ஓர் ஒவியனே, சிற்பியோ அல்லது புலவனே வரைகின்ற போது. செதுக்கு கின்ற போது, பாடுகின்றபோது நாம் அதனைக் கலை என்கிருேம். இங்கே ஒ வியன் வர்ணங்களை ஊடகம்ாகக் கொண்டு தான்
9.
பொருளே’
- சி. மெளனகுரு
கண்ட காட்சியைப் பிரதிபலிக் கின்ருன். சிற்பி கல்லை ஊடக மாகக் கொண்டு காட்சியைக் கலையாக்குகின்றன். புல வன் சொல்லை ஊடகமாகக் கொள்கி ருன். இக்கலைஞர்கள் தாம் கண்ட காட்சியை போட்டோ பிடித்தது போலக் கீாட்டாமல் ஏதோ சில மாறுதல்களுடன் எமக்குக் காட்டுகின்றனர். காட்சி அவன் மூளையிற் பிரதிபலித்து அவனது அனுபவமாகி அனுபவம் ஊடகத்தினுடாக வெளி யில் வருகிறது. தா ன் இயற்கைச் சூழலில் இருந்து மேற்கொண்ட அனுபவத்தைப் பிரதிபலிப்பதே இங்கு பிரதானப்படுகின்றது.
சுருங்கச் சொன்னுல் கலை ஞன் தான் இயற்கையிலிருந்தும், சூழலிலிருந்தும் தான் பெற்ற அனுபவங்களைத் தனக்குக் கை வந்த ஊடகத்தினூடாக வெளிப் படுத்துகையில் அது கலையாகின் றது. இங்கே கலை என்பதில் மனித முயற்சி முக்கியமானதா கும். மனிதன் இன்றேல் கலை இல்லை. "மனிதன் தான் அழகின் பிறப்பிடம். மனிதன் இல்லையா, ஞல் இயற்கை ஒரு உயிரற்ற என்ருன் மாக்ஸிம் கார்க்கி,
மனிதன் இயற்கையோடு போராடி வளர்ந்தான். தன்னைச் சூழ இன்னெரு உலகு இயற்கை

Page 49
புலகு இருப்பதைக் குரங்கு நில் யில் ம னி தன் உணர்ந்தான்; நடைமுறையினூடாக அ த ஃன அறிந்து கொள்ள முயற்சித்தான் "மனிதன் தன் அறிதல் அணுப வங்களே" ஆறைப்படுத்தி ஆயும் பிரிவே அறிவியல் என்பதாகும். தான் "உணர்தல் அனுபவங்களே" முறைப்படுத்தி ஆ ப ம் பிரிவே கஃ என்பதாகும். சிந்தனேக்கும், உணர்தலுக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டையே அறித லும் உணர்தலும் தெளிவாக்குகிறது. புராதன காலச் சமுதாயத்தில்
அர் யேலும் கிடையாது. கலே கிடையாது. "மந்திரம்" மட்டுமே இருந்தது. நாம் இப்
போது அறிந்திருக்கிற அறிவிய லும் கஃலயும் பண்ட உற்பத்தி வளர்ச்சிக்குப் பின்னும், மன உழைப்பு. உடல் உழைப்பு ஆகி யவற்றிற் இடையிலான முரண் பாட்டின் வளர்ச்சிக்குப் பின் னும், சமூகம் வர்க்கங்களாகப் பிளவுபட்ட பிறகும் வளர்ந்த துறைகள்" என்பார் ஜார்ஜ் தோம்சன். இது பற்றித் தெளி வாகப் பார்ப்போம்.
இயற்கையையும், சூழ் நிகழ்
வுகளேயும் மனித ன் தன் ஐம் புலன்களுக்கூடாக நடனர்தின் ரூன் கண்களால் காண்ப தன்
மூலமும், காதுகளால் கேட்பதன் சபுலமும் ஏனேய புலன் உணர்வு களாலும் தன்ஃனச் சூழவுள்ள புற உலகை மனிதன் அறிகிருன். நடைமுறையிற் பல அனுபவங் களேயும் பெறுகின்றன். இங்கு வாழ் நிலேயே அவனுக்கு உணர் வுகளே வழங்குகிறது. "மனிதர் களின் இருப்பை அவர்களது உணர்வுகள் தீர்மானிப்பதில்லே. ஆணுல் அகற்கு மாருசு அவர்க ள து சமூக இருப்பே அவர்களது உணர்வுகளேத தீர்மானிக்கிறது" "என்ற புகழ் பெற்ற கூற்று இங்கு நினேவு கூரற்குரியது.
இவ்வனுபவங்களைப் பெரி மனிதன் அப்படியே அவற்றை தமக்குள் வைத்துக் கொண்டி மல் அவற்றை வெளிப்படுத்த காரணம் என்ன? இரண்டு மு கிய காரணங்களே இதற்கு விடை யாகக் கூறலாம். ஒன்று அவ இயற்கையிலேயே ஒரு சமூகப் பிராணியாக இருப்பது. மனிதன் தனித்து வாழ முடியாத ஒரு பிராணி, சிறப்பாகப் பண்டைய மனிதனுக்கு தன் தேவைகட்க கக் கூட்டாக அவசியம் வா வேண்டி பிருந்தது. இல்லாவிடி
மனித கமே அழிந்திருக்கும் (53, L- | '-13: Ită; 5. "L-II-a வாழ ரிப்பந்தித்தது. "மளி ஆணுகிய மிேனே ஆற்றுபவனுக்கும்
இயற்கையாகிய விண்படு பெ ளுக்கும் இடையிலான முரண் பாடே மனித நடவடிக்கைகள் அஃனத்திற்கும் ஆதாரமாக விளங் குகிறது' என்பர் இயற்கையி மீது மனிதனின் நடவடிக்கைை உணர்வு பூர்வமாக நெறிப்படுத் துவ" உற்பத்திக்கான உழைப் i I i T3, i இவ்வுழைப்பாலேயே மனித சமூக ம் வாழ்கின்றது. எனவே தனது உயிர் வாழ்க் கைக்காக அவன் சமூகப் பிராணி யாக இருக்க வேண்டியது அத்தி யாவசியமாயிருக்கிறது. gryf, தோடு ஏனைய மிருகங்களே விட உடல், உள வளர்ச்சியில் மணி தன் தான் நீண்ட, *–ürf应点
அனுபவங்களேக் கூட்டுழைப்பின் போது சமுதாயத்தோடு பகிர்ந்து கொண்டான். இப் பகிர்ந் து கொள்ளலே அறிவியல். கலே வளர்ச்சிக்கு உதவிற்று. பரம்ப ரையாகக் கையளிக்கப்பட்ட இவ் வனுபவத் திறனே வான மண்ட லத்தை ஆராயுமளவுக்கு மனித சமுகத்தை உயர்த்தியது.
கம் அனுபவ த்தை மனிதன் வெளிப்படுத்த இ ன் னு மோர் FT TG3 DT LI LIGAY -- TAŤ) JT) Giv', -ya னது இயல்பூக்கமாக அமைந்
 
 
 
 

மனி த னு க்கு தேவை * - հոll Eվ :
நிருப்பதுமாம். டு சண்டு அடிப்படைத் கள் உள்ளன. ஒன்று
மற்றது பாலியல், ஒன்று உற் பத்தி மற்றது மறு உற்பக் கி. இவை பெருக்கத்தை ஏற்படுத்
தும் தன்மையில் அவன் படைப் பாற்றலேக் காண்கிருன், ஒவ் வொரு மனிதனிடமும் படைப் பாற்றலுண்டு தன் உள்ளுணர் வுகளுக்கு உருவம் தரும் ஆற்றல் உண்டு. அதேவேளே மற்றவரின் படைப்பைப் புரிந்து இரசிக்கும் பண்பும் அவனிடமுண்டு.
இவ்வண்ணம் சமூகத்தோடு அவன் வாழ்கின்ற அதே வேளே படைப்பாற்றல் அவனது இயல் பன தன்மையாயிருப்பதலுைம் தான் பெற்ற அனுபவங்களே மனிதன் வெளிப்படுத் பவனு ஞன். இவ்வண்ணம் மனிதனும், புனித உணர்வுகளுமே கஃக்கு மூலாதாரமாயின.
இம் மனித உணர்வுகளே நிர்ஜாயிப்பவை மனிதனின் பாற்
நி3லயாகும் வாழ் శ్షీ! fi့ငှ ငှါး၊ ான்ன? மனிதனின் த்தி முறையும், உற்பத்தி உறவுக
ஞமே வாழ் நிலேயாகும் உயிர் வாழ வே எண் டி இயற் ைசபை வெல்ல மனிதன் சில கருவிகஃாக் கையாள்கிருன், இவைகளே உற் பத்திக் கருவிகளாகும். இவ் உற் பத்திக் கருவிகளேக் கொண்டு அவன் ஒரு விதமான உற்பத்தி முறையைத் தோற்றுFசிகருென். இவ்வுற்பத்திக் கரு விசு ஃள க் கொண்டு எத்தகைய உற்பத்தி முறையில் சமூகம் ஈடுபட்டிருந் தது என்று சமூக விஞ்ஞானிகள் கூறிவிடுவர். உற்பத்தி செய்யும் போது மனிதன் த க்கு ஸ் கொண்ட உறவு முறைகளே உற் பத்தி உறவுகளாகும். இவை இரண்டையும் இனத்தே வாழ் நி3) என்பர்.
마
உதாரணமாக, வ ர ல |ா ற் றுக்கு முந்திய மனிதன் கல், அம்பு, வில் என்பவற்றைக் கரு விகளாகக் கொண்டு கூட்டாக வேட்டையாடிய போது அவனு டைய உ பத்திமுறை வேட்டை பாடுதலாக இரு ந் தி து. அப் ாேது உறவு முறைகளும் வித்தி யாசமாக இருந்தன. குடும்பம் என்ற ஒரு அமைப்பு அன்று இருக்கவில்ஃபி, தனிச் சொத்து ரிமை இருக்கவில்ஃப். அரசு என்ற ஒன்று இருக்கவில்லே மனுக் கூட்டத்திடையே கன உறவு களே நிலவின.
அடுத்த நியிேல் மனிதன் nாடு, கலப்பை என்பனவற் றைக் கருவிகளாகக் கொண்டு
வயல் உழு சபோது நெல் விஃா வித்தல் அவனது உற்ப த் தி
முறையாக அமைந்தது, குடும் பம் என்ற அமைப்பும், தந்தை என்ற உறவும் இக்காலத்திற் தோன்றின.
வாழ் நில்கள் ஒரே மாதிரி பாக இருந்துவிடவில்ஃ. இன் றுள்ளே வாழ்நிலேமை Lð saf S இனம் கடந்துவர பல படிகளைத் 5 гт ëëýт ц— வேண்டியிருந்தது. வேட்டையாடி மனிதன் வாழ்ந்த காலம், மந்தை மேய்த்த காலம், விவசாயம் செய்த கால்பம், நிலே யான வாழ்வு பெற்ற காலம் ான நா க ரி க உலகிற்குள் புக மனிதன் பல படிகளேத் தாண்ட
வேண்டியிருந்தது.
ஒவ்வொரு காலத்திலும் தஐயின் பங்கும் தன்பை புர் வேறு வேருயிருந்தது. வேட்டை
பாடி, மந்தை மேய்த்த காலத் திலே கலேயும் வாழ்வும் ஒன்ரு கவே இருந்தன. புராதன ஓவி யம் ஒன் ைற உதாரணமாகக் கொண்டு இதனே விளக்கலாம். "ஓடுகின்ற மாட்டின் மீது அம்பு க3ள எய்வது போன்ற படம் புராதன ஒவியங்களிற் காணப்

Page 50
படுகிறது; இவ் ஓவியம் வரையப்பட்டது? இத்தகைய படம் ஒன்றை வ ைர ல த ஃ மூலம் இலகுவாக மிருகம் தமக்கு அகப்படுமென மனிதர் அன்று நம்பினர். அங்கு மிருகத்தைக் சுலே என்ற உணர்வோடு மணி தர் கீறவில்ஃல. தேவை கருதியே மனிதன் மிருகத்தின் படத்தை வரைந்தான். மழை பெய்வது
ஏன்
போல நடனம் ஆடினுல் மழை பெய்யும் என நம்பியே மனிதர் ஆடினர். இங்கெல்லாம் கலே
வேறு. வாழ்வு வேறு என்றில்லே. கஃலயே வாழ்வாக அமைந்துள் ளது. இன்று நாம் அழகிய சிலே களே சிலேகள் என எண்ணுமல் ஆண்டவன் என் எண்ணி வழி படுவதும் இப்பண்டைய நிலே பின் எச்சங்களேயாம். கரைவலே இழுக்கும் போது இழுப்போர் ஏலேலோப் பாடல் பாடுகின்ற ஒனர். தாலாட்டும் பொழுது தாய் ஆராரோ பாடல் பாடுகி ருள். இங்கு இப் பாடல்களேக் கஃல என்று எண்ணி இவர்கள் தனியாக அதற்கு ஒரு இடம் ஒதுக்கிப் பாடுவதில்ஃ. இங்கு செய்யும் காரியமும் பாடலும் வேறு வேருயில்லே. இரண்டும் ஒன்ருகவேயுள்ளன, இவ்வண் னமே புராதன கால த் தி ல் செய்யும் தொழி லும் அத் தொழிலே மகிழ்ச்சியோடு செய் யப் பயன்பட்ட ஆடல் பாடல் களும் வெவ்வேருயிருக்கவில்ஃ. வாழ்வும் கலேயும் டண்டு தொட்டு ஒன்றுயிருந்தமைக்கு இவைகள் இன்றைய சான்றுகளாகும். இப் புராதன தன்மைஇன்றும் பின்தங் கிய இ8க் குழுக்களிடம் காணப்
ப டு வ த க மானிடவியலாளர் கூறுவர்.
பிற்காலத்தில் நி லே த் த
வாழ்வு பெற்றவுடன் பல்வேறு வேலேப் பிரிவிஃண்சள் ஏற்பட்டன. அதனேத் தொடர்ந்து கலேஞர் என்ற ஒரு விரிவினரும் சமூகத்
தில் உருவாகத் தொடங்கினl சமயக் குழு வின் பண்டை ஸ்தானம் பற்றிய மானிடவிய லாளர் கூற்று இங்கு தெளிவா கும். பண்டு சில சமூகங்க மதகுருவே சமூகத் தலைவனுயு ருந்தான். வேட்டைக்குப் 激 முன்னர் முழுச் சமூகமும் கூடி ஒரு நடனத்திலீடுபட்டது. இை
முன்னின்று நடத்தியவனே வனுஜன், மதகுருவுமானுன் ம றவர்களில் இருந்து தன்ஃன வேறு படுத்திக் காட்ட இவன் முகமூடி யும் அணிந்து கொண்டான் காலப் போக்கில் ஆடுகின்ற பணியை இன்னுெ வன் செய்யத் தொடங்கினுன் மதகுரு கிரியைகள் மாத்திரபே செய்தான். ஆடுபவன் ஆடலிம் தனிச் தேர்ச்சி பெற்றமையினுள் ஆடல் வல்லாஞனுன், மத குரு விலிருந்து நடிகன் உருவாகிய விதத்தை இவ்வாறே மானிட வி ய ல | ஊ ர் விவரிக்கின்றனர். தாம் அறியாத தம்ம்ை Il கிய மர்மச் சக்திகளைப் பற்றிய விளக்கங்கள் பண்டைய மனித களின் கற்பனேகளுக்கு ஏற்ப உ
வாயின. சடங்குகளினடியாகச் சில கதைகள் பிறந்தன. இனக்
குழுவின் மரபுகளும் கட்டு
கதைகளாக வெளிப்பட்டன.
காலப் போக்கில் இவை ஐதீக
களாயின. இவ் ஐ தீ க ங் க ன்
பெறுமதி வாய்ந்த கதைகளே
உருவாக்கின. மனிதனின் புரா
தன உழைப்பிலும், சடங்கிளி
(ருந்தும் அவற்றினுடாகப் புறப்பட்ட கதைகளிலிருந்துமே
சங்கீதம், ஓவியம், நாடகம், இலக்கியம் போன்ற க்லேகளும் தோன்றலாயின.
உற்பத்திக் கருவிகள் வளர்ச் சியினுல் சமூக வளர்ச்சி ஏற்பட் டது. ஒரு இன ம் இன்னுெரு இனத்தை வெற்றி கொண்ட் போது பல அடிமைகளே தன் கீழ்க் கொணர்ந்தது. இவற்ருல்
 
 
 
 
 
 
 
 

உற்பத் தி பெருகியது. உபரி மிகுந்தது. இதனுல் உற்பத்தி உறவுகள் மாறின. சமூகத்தில்
வர்க்கப் பிரிவினேகள் ஏற்பட்டன. இதனுல் எல்லோரும் எல்லாம் செய்யும் ரிலே மாறி ஒரு குறிப் பிட்ட வேலேயைக் குறிப்பிட்ட குழுவே செய்யும் நிவே ஏற்பட்ட டது. ஆடல், பாடல் என்பன ம்ை ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவின ரின் கீழ் வந்தன. குறிப்பிட்ட குழுவினர் தொடர்ந்தும் தமக்கு
ஒதுக்கப்பட்ட தொழிலில் மாத் திரம் ஈடுபட்டமையினுல் அத் தொழிலில் செம்மை ஒழுங்கு
திறமை என்பன ஏற்பட்டன . தமிழ் நாட்டின் த ட ன க் க ஃ வளர்ச்சியை உதாரனம் காட்டி இதனே விளக்கலாம். மிகப் புரா தன காலத்தில் தமிழ் மக்களி
டையே துணைங்கைக் கூத்து, வேலனுட்டம் முன் தேர் க் 颂贝ss, பின்தேர்க் கு ர ன வ
போன்ற ஆடல் முறைகள் இருந் தன. போர்க்களத்திலே மகளிர் ஆடிய ஆடலே துனை க் + க க் கூத்தாகும். வேலனுட்டப் நோய்
தீர்ப்பதற்காக வேல்தாங்கிய ஒருவன் ஆடும் ஆட்டமாகும். முன்தேர்குரவை, பி ன் தேர்
குரவை என்பன போரில் வெற்றி பெற்ற வீரர்கள் களத்தில் ஆடிய ஆடல்களாகும். இங்கெல்லாம் வாழ்க்கை வேறு நடனம் வேறு என்ற நிஃப் இருக்கவில்ஃ. நட னம் ஆடுவதற்கென்று பிரத்தி யேகமான பிரிவும் இருக்கவில்லே. குழுவில் உள்ள அனே வருமே
நடனம் ஆடினர். பின்னுளில் வர்க்கப் பிரிவினேகள் காரன மாசு ஆளுபவர்களே அண் டி ப் பிழைக்கும் பானர் பொருநர்
என்போர் தோன்றினர். இவர் களின் மனோவிபார்களான விறவி மாரே நடனம் ஆடுபவர்களாக வுமாஞர்கள். பானர்கள் பாட விறலியர் ஆடினர். இங்ா முழுச் சமூகத்திடமும் இருந்த நடனம் விடுபட்டு தனிப்பட்ட ஒரு குழு
விடமும் - சிறப்பாக பெண்ணி டமும் வருவதைக் காணுகிருேம்.
இவையாவற்றையும் சங்க நூல் அளிற் காண முடிகிறது. சங்க
நூல்களிற் பிந்தி எழுந்த கலித் தொகையில் நடனத்திற் சிறந்த வர்களாகப் பரத்தையர் காணப் படுகின்றனர். தமிழ் நாட்டில் புதிதாக உருவாகிய நில உடமை யாளர்கள் பரத்தையின் ஆடல் கானப் பரத்தை மனே நோக்கிச் செல்வதைக் கலித்தொகை காட் டும். அதன் பின்னுல் தோன்றிய சிலப்பதிகாரத்திலே பரத்தையர் குலத்தில் வந்த மாத வி பலி வேறு வகை ஆடற் களிலும் பயிற்சி பெற்ற சிறந்த ஆடல் மகளாக - நடனக் க வே யி ன் கொடுமுடியாகச் சித்திரிக்கப்படு கிருள். அவள் நடனம் கான அரசர்க்கு ஒப்பாக வ | ழ் ந் த பெ ரு ம் வணிகர் செல்வதைக் காண்கிருேம். பன்னர்கட்கென வேத்தியல் கூத்து ஆடுகிருள். மக்களுக்கெனப் பொதுவியல் கூத்து ஆடுகிருள். வாழ்வோடு பினேந்திருந்த ஒரு நடனம் எவ் வாறு வாழ்வினின்று பிரிந்து தனி ஒரு குழுவினருக்காசிச் செம்மை பெற்றது என்பதற்கு துனங் கிைக் கூத்து தொடக்கம் மாதவி வரை வந்த நடன வளர்ச்சி நமக்கு நல்ல உதாரணமாகும்.
இவ்வண்னம் ஒரு கலேயில் தொடர்ந்து ஈடுபடும்போது சேம் மை, ஒழுங்கு, ஒத்திசைவு என்பன ஏற்படுகின்றன. இது கலேயை வளர்க்கிறது. கஃயைச் செழு மைப்படுத்துகிறது. இவையே அழகியலின் அம்சங்களுமாயின. காலப்போக்கில் அழகியல் கஃப் பின் பிரதான அம்சமாயிற்று. அழகியல் இடத்துக்கு இடம் காலத்துக்கக் காலம் மாறுபடும். கிரேக்க சிற் பங்களுக்கும், இந்திய
சிற்பங்களூ , இடையேயுள்ள மாறுபாடு: நாமறிவோம்.
வலிவும் உழைப்பும் அ ைத த்
s

Page 51
ரட்சியுமுடையதாக புற உட : கிரேக்க அழ கியலாகக் க்ருதப்பட்டது. ஆன் மா வில் தோன்றுகின்ற அக உடலை மென்மை நளினத்துடன் படைப்பதே இந்திய அழகியலா கக் கருதப்பட்டது. சீன ஒவியங் களைப் போல, gC3urm''$lu ஒவி யங்கள் இருப்பதில்லை. அஜந்தா ஒவியங்களைப் போல மொகலாய காலத்து ஒலியங்கள் அமைவ தில்ல்ை கலைகள் நாட்டுக்கு நாடு மாத்திரமன்றி பிரதேச வேறு வேறுபாடுகளையும் கொண்டுள் ளது.
இந்தியக் கலைகளை விமர்ச னம் செய்யும்.கலாயோகி ஆணத்த கும்ாரசுவாமி, அவை பாவனைக் குரிய கலைகள், அழகுக்குரிய கலை கள் எனப் பிரித்துப் பார்க்க முடியாதவைஎனக் கூறுகிறர். சமூகத்தின் வெளிப்பாடே கலை ஞனின் வெளிப்பாடாக இருப்ப தல்ை மட் பாண்டத்திலிருந்து கட்டிடம் வரை ஒத்த தன்மை, துணுக்கம் என்பன இந்திய க் கலைகளிற் காணப்படுவதாகக் கலே வல்லார் கூறுவர். சாதா ரண மனிதர்களை விடக் கலை ஞன் வியக்கத்தக்க சிருஷ்டிகளை உண்டாக்குவதால் அவன் வியப் புக்குரியவனனன். க்லையும் வியப் புக்குள்ளானது. இதனல் கலக் குத் தெய்வீகத் தன்மை தரும் முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட் டன. கலை என்பது கடவுளால் அருளப்பட்டது என்றும், கரு விலே திருவுடையாரே கலைஞ ராக முடியும் என்றும் கருத்து கள் முன்வைக்கப்பட்டன. கலை பற்றி ஆய்வுகள் எழுந் தன. காலத்துக்குக் காலம் கலை பற் றிய நோக்குகளும் போக்குசஞம் மாறின. இதனைக் கலை வரலாற் றிலே காணுகின் “ரு ம். சுருங்கச் சொன்னல், கலை அழகுக் கொள் கைகள் வரலாற்று நியதிக்குட் பட்டவை. கால தேச வர்த்த
மாணங்கீட்கு இயைய மாறும்
தன் 6:புடையன.
மனிதனல் உற்பத்தி செய் யப்படும் உணவு, மனிதனின் உடல மேலும் உறுதியாக்கி அவனை உற்பத்தியில் மேலும் ஈடுபடுத்துவது போல, மனிதஞற் படைக்கப்பட்ட கலை மனிதனின் அகத்தை உளத்தை மேலும் செழுமைப்படுத்தி அவனை உணர் வுள்ள மனிதனுக வாழ உதவி செய்கிறது. மனிதனுட்ைய புலன் உணர்வுகளை அது தூண்டுகிறது. கொந்தளிக்கும் மனித மண்தை அது சம நிலப் படுத்துகிறது. அவனது சிந்தனையை மேலும் அது தூண்டுகிறது. மனிதனு இடய அனுபவங்களை அது தொகுத்துத் தரலாம். மனிதனை மனிதன் புரிந்து கொள்ள گیH{ உதவுகிறது" எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக மனித குலம் முன்னேற அது தன் பங்கினை அளிக்கிறது. மனிதனுற் படைக்கப்பட்ட கலை தான் மனிதனை இயக்கும் விந் தையையும் ஆற்றுகிறது. O
கவலைகள்
பிள்ளைகள் பிறக்காவிட்டாலோ இன்னும் பிறக்கவில்லையே என்ற ஒரே க்வல: ஆளுல் பிறந்துவிட்டாலோ ஆயிரமாயிரம் பயங்கள் கவலைகள்:
- ரஜனி குகநாதன்
10a

இந்தியா பற்றி சோவியத் அறிஞர்களின் புதிய நூல்
"இந்தியாவின் வடிவம் (புராதன இந்திய நாகரிகம் பற்றிய ஆராரச்சி) என்ற ஆங்கில நூலை பிராக்ரஸ் பிரசுராலயத்தார் மாஸ்கோவில் வெளியிட்டு இருக்கின்றனர். பிரபல இந்தியவியலா ளர்களான போங்கார்டு லெவினும், ஏ. விகாசின்னும் இந்த நூலின் ஆசிரியர்கள்.
இந்த நூலின் முதற் பிரதியை, சோவியத் யூனியனில் இந்தி யத் தூதராச உள்ள போராசிரியர் நூருல் ஹாசனிடம், பிராக் ரஸ் பிரசுராலய இயக்குநர் வி. செதிக் அளித்துப் பேசுகையில், இந்திய சுதந்திரத்தின் 37வது ஆண்டுவிழா சோவியத் -"இந்திய சமாதான நட்புறவு, ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தத்தின் 18 வது ஆண்டு விழா ஆகிய இரு முக்கியமான நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெறும் சமயத் தில் இந்த நூல் வெளியிடப்படுவதாகக் கூறிஞர்.
"இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான கலாசார உறவுகளை வளர்ப் பதில் புத்தகங்களின் பரிமாற்ம் முக்கிய பங்காற்றுகிறது. பிராக் ரஸ் பிரசுராலயத்தார் 12 இந்திய மொழிகள் உள்பட 50 வெளி நாட்டு மொழிகளில் 900 தலைப்புக்கள் உள்ள புத்தகங்களை வெளி யிடுவதன் மூலம் இதை வளர்க்கிறது இந்தப் புத்தகங்கள் சோவி யத் மக்கள் வாழ்க்கை பற்றி வெளிநாட்டு வாசகர்களும், குறிப் பாக இந்திய வாசகர்களும் பரஸ்பரம் புரிந்து கொள்ளவும், நட் புறவை வலுப்படுத்தவும் உதவுகின்றன. சோவியத் இந்தியவி லா ளர்களால் எழுதப்பட்டதும், இந்தியக் கலாசாரம் பற்றி சோவி யத், மற்றும் இந்திய ஆராய்ச்சிகளை எடுத்துக்கூறுவதும், அழகிய வண்ணப் படங்களுடன் உயர்ந்த முறையில் வெளியிடப்பட்டுள்ள துமான இந்த நூல், பரஸ்பர உறவுகளின் பகைப்புலனில் , சோவி யத் அறிஞர்களுக்கும் இந்திய அறிஞர்களுக்கும் உள்ள எல்லையற்ற ஆழ்ந்த ஆர்வத்திற்கு மற்றும் ஒர் உதாரணம் ஆகும? என்று வி. செதிக் கூறிஞர்.
இந்த நூலின் ஆசிரியர்களில் ஒருவரான போங்கார்டு லெவின் சோவியத் விஞ்ஞானப் பேரவையின் கரஸ்பாண்டிர் உறுப்பின ரும். சர்வதேச சமஸ்கிருத ஆராய்ச்சிக்கழகத்தின் துணைத் தலை வரும், பிரபல சோவியத் கீழ்த்திசை இயலாளரும் ஆவார். அவர் பேசியதாவது: "புராதன காலம் முதல் இன்று வரை இந்தியா பற்றி நடந்து வரும் ஆராய்ச்சிகளையும், (இரு நாடுகளின் மக்க ளுக்கும் இடையேயும் நெடுங்காலமாக இருந்து வரும் உறவுகள் பற்றியும், சோவியத் இந்தியவியலின் மூல கார்த்தாக்கள் Lubpolah இந்திய வாசகர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதே இந்த நூலின் நோக் கம்ாகும். மினயேவ், ஷ்செர்பத்ஸ்கி, ஒஸ்டன்பர்க், முதலிய பிர
109

Page 52
பல இந்தியவியலாளர்களின் ஆராய்ச்சிகள் பற்றி இந்த grafia தனித்தனி அத்தியாயங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. சே T வி ய தொல் பொருள் ஆராய்ச்சி ாளர்களின் அண்மைக் காலக் க பிடிப்புக்கள் பற்றிய தகவல்களும் இதில் உள்ளன. இந்திய வார கர்கள் இந்த நூலே ரசிப்பார்கள் என்று நம்புகிருேம். இந்த நூல் வெளியீட்டு விழாவில், பிரபல இந்திய வரலாற்று ஆசிரியரான பேராசிரியர் நூருல் ஹாசன் கலந்து கொள்வது எங் களு க்கு விசேஷ மகிழ்ச்சி ஊட்டுகிறது. அவருடைய கருத்துக்கள் எங் ஞக்கு பிகவும் மதிப்பு வாய்ந்தவையாகும்" என்று போங்கா லெனின் கூறிஞர்.
பேராசிரியர் நூருல் ஹாசன் பேசுகையில் சோவியத் யூனிய னுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையேயான கலாசார உறவு சு வலுப்படு துவதில் இத்தகைய நூல்களின் முக்கியத்துவத்தை வளி புறுத்தினுர், "இரு நாடுகளின் மக்களும் இவற்றின் கலாசாரங்க ஒளில் நீண்ட காமாகவே பரஸ்பரம் ஆழ்ந்த அக்கறை காட்டி வந்திருப்பதுடன், வாழ்க்கையின் பல துறைகளில் ப ம னு ஸ் எ தொடர்புகளே யும் ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றனர். நெடு நாள கவே இந்தியாவின் பொது வாழ்வு ரஷ்யாவின் க வன த் தை கவர்ந்து வந்துள்ளது. இந்தியாவின் மாபெரும் பு த ல் வ ரா ை மஹாத்மா காந்தியின் உலகக் கண்ணுேட்டத்தின் மீது லியோ டால்ஸ்டாயின் கருத்துக்கள் மிகுந்த செல்வாக்குச் செலுத்தின நம்மிரு நாடுகளின் மக்களுக்கும் இடையேயான வரலாற்று ரீ பான தொடர்புகள் ஆஃனத்தையும் ஆராய இப்பொழுது நமக்
அபூர்வமான வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. ஜி. போங்கார்டு வெ
ஒனும், ரே, விகாசின்னும் எழுதியுள்ள இந்தப் புதிய புத்தகமானது
மற்றுமொரு துணைப் பணியாகும்" என்று பேராசிரியர் நூருல்
இறாசன் கூறினுர்,
மனிதன் நட்சத்திரங்களுக்கு எப்போது பறந்து செல்வான்?
அடுத்த நூற்ருண்டில் தமது சூரிய மண்டலத்தைத் தாண்டி மனிதன் விண்வெளிப் பயணம் செய்யலாம் என்ற ஒலெக் கஜெக்ே என்னும் சோவியத் விஞ்ஞானி கூறுகிருர்,
ராக்கெட்டின் எரிபொருளாக அணுமின்விசைய ஒரு விண்க பயன்படுத்தி ஒளியின் வேகத்தில் பத்தில் ஒரு பங்கை (ஒரு வி டிக்கு 3100 கிலோ மீட்டரை) அடைய முடியுமானுல். 50 டுகளில் சிரகங்களுடன் கூடிய நட்சத்திர மண்டலத்தை -W01-||. முடியூம் இது மனித ஆயுளில் சாத்தியமானதே என்று ya III கூறுகிருர்,
TÚá
 
 
 

ecoscow 88-800-888-8806 & 880888-94
9,655)TI LI JiiII6))J
LLLLLLLL0LLL ELLEEEL0LLLLEKK0LL0L000L0LKEL00LLLL0LLLLLS
ബ്ള வழியாகச் சைக்கிளில் வந்த அவன், பானதயோரமா குவிக்கப்பட்டிருந்த கற் குளிய லில் காலே ஊன்றிக் கொண்டு, பக்கத்தேயுள்ள கேற்றின் மேலா சுப் பார்வையை வீசியவண்னம், ராசேந்திரன். ராசேந்திரன்." எனக் குரல் கொடுத் தான்.
வீட்டிலிருந்து எந்த வித ான சத்தமும் கேட்கவில்ஃப் ஆளரவமும் இரு ப் ப த ே த் தேரியவில்லே.
வீட்டை : ற் று ப் பார்த் தான். ரந்தடியற்று, வீடு அணி தியுற்றிருந்தது.
மீண்டும் கு ர ல் கொடுத் தான் வந்தவன். ராசேந்திரன் rrr (FFFFTsor!“
நாய் குஷ்ணரக்கும் சத்தம் ட்டு விட்டுக் கேட்டது . கதவு திறக்கப்படும் ஓசை மெதுவ ஒலித்தது. டாய்ந்து ெ 席、 * பர்சாதி நாயொன்று. கேம் நடிக்கு வந்ததும் ஆது கேற் கற்த் தாண்டித் தாவி விடுவது போல, முன்னங் i, Tiiiiiii . ' பரப்பிக் கொண்டு, துள்ளித் துள்ளிக் குதித்தது. அந்த அல் சேவுதியன் நாயின் கழுத்துக்குப் பக்க வாட்டாகத் தடைக் கம் புத் துடுப்புக் கட்டப்பட்டிருந் தது. அதனுல் அது கேற் று கி
If)
டொமினிக் ஜீவா
கம்பியினுடாகப் புகுந்து வர முயன்றதைத் த 6 டக் கம்பு தடை செய்தது. அது முயன்ரு ஆரம் அப்படி வந்துவிடமுடியாது. நாய் அத்தண் பெரிய உருவமாக இருந்தது.
இதைத் தொடர்ந்து அவ இறுக்கு ராசேந்திரனின் ஞாபகம் வரத்தான் செய்தது.
அது அந்தக் காலத்து நாற் சாரக் கல்வீடு, உள்ளே என்ன நடந்தாலும் வெளியே தெரியா வண்ணம் அடையக்கப்பட்டிருந்த வெகு பத்திரமான இல்லமாக அது கட்டப்பட்டிருந்தது.
பூப் பாத்தி ம் ைபக் கடந்து ஓர் உருவம் நடந்து வரு வது தெரிகிறது. "பீமா. பீமர! இஞ்சை வா' என்று கூறிக் கொண்டு வந்தது, அந்த உருவம்
så Fri:Fiji
கேற்றபுக்கு தும் பதனின்
வந்த பெல்ஸ்த் திறந்து கொண்டு, ருஃயை மாத்திரம் சுேற்று நீக்கலுககுள்ள ல் நீட் டிய வண்ணம், "ஆரது என்' சங்கதி' என மிடுக்குடன்கேட்டது.
-'அட ராசேந்திரனுடைய அப்பா"
"ராசேந்திரத்தைத் தேடி வந்
தனுன் ஒரு முக்கியமான சங் கதி. அதுதான். " ந்ேதன்ை
இழுத்தான்

Page 53
"என்னது? ளேக் கூப்பிடுறது பிடுருப்? நீ ஆர்: கிறனி?"
பலபட்டறை
பாதிரிக் கப் எங்கை இருக்
"நான் சுந்தர்மடம் | o:5&|| யிஃப் இருக்கிற்குன், வாத்தியர் முருகேசற்றை பக்ரே
* ârahrair (hւյrէք ,
"தேவராசன்!
"உரேக்கும் என் மகனுக்கும் எந்த விதத்தில் சிநேகிதம்;
"நாங்க ரெண்டு பேரு ம் இந்துக் கொலீஜி8ல படிக்கிறம்:
T -- Tu *
"இந்தா_மோஃன, ஒண்டை நல்லா மனசிஃ வைச்சுக்கொள். என்ரை மகன் வெறும் ஏக்கி Зц, л. ராசேந்திரனில்ஃ. ராஜேந்திர பூபதி இனி மே
। ஃப்பிடுறதெண்டால் ாஜேந்திர பூபதி எண்டுதல் நீங்களெல்லாரும் கூப்பிடவேண் டும். என் எண் விளங்குதே?- இப்ப அவனே ப் பாக்கேலாது, படிக்கிற நேரம், தேவையெண் ால் நாளேக்குப் பள்ளிக்கூடத் திலே பாக்கலாம் இப்ப リ」TI"
இந்த விசித்திரமான மனித பிரப் பற்றி முன்னரும் பு முறை தேவராசன் கேள்விப்பட் டிருக்கின்ருன்,
சிவஞான பூபதி என்ற அவ ப்ே பற்றி அந்த அயல் அட்டை பில் உள்ளவர்கள் செ "ஸ் டு சொல்லிச் சிரிப்பார்கள்.
பழைய நல்லுரர் எரியை ஆண்ட பரம்பரை ராஜ வம்சத்தின் வழி !ெறி வந் தி கடைசிக் கொழுந்துதான் தின் ஆறு விடய குலம் எ ன் ப தி ல்
JT苔凸了
ஆசைக்க முடியாத நம்பிக்கை கொண்டவர்தான் சிவஞான பூபதி, பரம்பரை மம தையும்
I LJ
"ம்பரியச் செருக்கும் இ ய ல் ப ஐ மாறி, அதுவே ஒரு நம்பிக்கை யாகவும் நடவடிக்கையாகவும் பிந்துவிட்டன. இதை । து ஒவ்வொரு செயலும் தி பித்து வந்தது.
- Ĉu "iĝ"-iŝi ĝin ! Vi rigaj pli. லேயே ஒதுக்க மனப்படி: முள்ள அவரது மகன் 7
பின் கில்லுரரியில் நிாேது வகுப் a தோழன் தேவராசனி' இமலித்து பதறிய இரவில் இதை மெய்ப்பிக்கும் விசேடில் LILLI *51 — алты Гатусін тан தகவல்களைச் சொல்லி மனம் வருத்தியிருக்கின் முன.
இளம் வயதிலேயே திரியை இழந்து விட்டவன், ராசேந்தி 虹ür,) சௌந்தர நாச்சியா நோயுற்று மர னிைத் து விட்ட * ஒரு செய்தி. இன்ஃ, தி இன் ஆதியின் அரச தர்யா கண்டிப்பு வாழ்க்கையில் விரக்தி மற்று. அதனுள் வெறுப்படைந்து தற்கொஃ செய்துவி' தாகவும் ஒரு வதந்தி,
gYalJT8W மனுேபாவமாக
இயல்பி
பக்ர்த்தேயுள்ள இன முனங் வீடுகளுக்குக் டட' தன் ஃப் ாேக விடுவதில்: திானும் போவதில்லே. இதனுள் : slaw கிட்டிய சொந்த் பந்தங்கள் சுட இங்கு வருவதை அறவே விட்டு விட்டனர் எனச் "துெ நொந்து போவ : அவன்.
*'''25"li"-" (typey-Lyuin (FAİ, Fiç) siyaları அநேகமாகக் கிழில் நாட்களில் கல்லூரி வாசஸ்டியில் காத்து நி ò fi i ii r ri , சிவஞான பூபதி, மகனே யாரோடும் (3) i. fr. நிக்க மாட்டார், வீதியோரம் கண்டர் போதும், அதுேேர பேர் நூ) சித் து க் கொண்டு வந்ததையெல்லாம் மறந்துவிட்டு, 'கட்சி பென்று 'L-sé15 sú ögrs sir. மந்திரவா
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

நிக்குப் பயந்து பின்னுல் பேரும் ஆட்டுக் துட்டியைப் போல், :பக்கமடைந்தவனுக, விழிகள் ஒரு பக்கம் சொருக, ஒன்றுமே பேசாமல் அவர் பின்னூல் வீட் டுக்குச் செல்வான் ராசேந்திரன்.
ாோயில் - கல்லூரி - வீடு,
இந்த முக்கோன அமைப்புக் குள்ளேயே அவனது வாழ்க்கை சுற்றிச் சுழன்று மு டங் கி ப் போயிருந்தது, இதைப் பற்றி வகுப்பறையில் பல தடவைகள் விற்புறுத்திக் கேட்டிருக்கின்றன், தேவராசன்,
பதில்
வரும்,
பரிதாபமாகத்தான்
"நாங்க ராஜ வம்சத்தைச் சேர்ந்தவங்களாம். எங்க தேகத் திலே ஓடுற ரெத்தம் ராஜ பரம் பரை ரெத்தமாம். அப்பா அடிக் கடி இப்படிச் சொல் "வார். நாங்க கட்டுப்பாடT . பரம் பரைப்பழக்கவழக்கங்களே - եմ I-I , பிடிச்சு வந்தா நாாேக்கு ஒரு נILTIr-זֵ!!! -{:Tg!נIזFIri II III! aי ாரை முதிசம் கிடைக்சாலும் கிடைக்குமாம். எ ன் னே ஒரு ராசகுமாரஃப் போன வளர்த் தெடுக்க அப்பிடி முயற்சிக்கிருர்,
ஒழுக்கத்திலே - நடந்த பிள்ே சரியான கண்டிப்பு - u: եւ களிட்டை பெரிய நாய் ஒன்று இருக்கு. அது ரக் கூட அவ்வளவு கண்டப் அடுத்த
வரைவுகளுக்குள்ளே ைேவி நீக்கலு களுக்குள்ளாஃ பூந்து போகாமல் தடுப்புக் கட்டி கவிச்சிருக்கிருர், பாக்கப் போகு அவர் சொல்லு றது கூட ஞாயமாகத்தான் எனக் குப் படுகுது'- என்று ஏதோ மனனம் பண்ணிய பன ழ ய பாடத்தை ஒப்பிப்பது போல அவன் இதனேக் கூறும்போது ஒரளவு சிந்திக்கத் தெரிந்த தேவ ராசன மனசுக்குள அவனுககT
சுப் பரிதாபப்படுவான்.
ஒருதடவை வகுப்பு சி: தும் "சாஸ்வதி சபதம்" மாப் பார்க்கப் போனது. எவ் வளவோ வற்புறுத்தியும் ராசேந் திரன் வர மறுத்து விட்டான்.
அதுபோலவே சு ஸ் லுர ரி ச் சுற்றுலாவுக்கு கீரிமலே போனது | OtTit୍Tଗ| fff || !/<!-- வருவதாக
ஒப்புக் கொண்ட அவன் முடி வில் வராமலே நின்றுவிட்டான்.
இதையும் விட வேடிக்கை என்னவென்ருல் மதிய உணவு உண்ணும் போது அவன் சாப் பிடுவதை யாருமே பார் க்க க் கூ டா து, சில மாணவர்கள் குறும்புத்தனம் க T ர ன ம க அவன் சாப்பிடும் நேரம் பார்த்து அவனே அணுகுவார்கள். அவன் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தாலும் நிறுத்தி விடுவான். மற்ற மான வர்கள் சாப்பிட்டு முடிந்ததின் பின்னர்தான் அவன் சாப்பிடு வது வழக்கம். ம ற் ன வ ர் கள்
கண்காரைச் சாப்பிடக் கூடா தாம். அது அவர்களது பரம் விர எழதிகமTம. மானவர் களின் தி படர் முற்றுகையால்
அவன் பல நாட்கள் சாப்பிடா மலே பட்டினி கிடந்து விடுவது முண்டு. ஆரம்பத்தில் அ ைத ஒரு தமாவாக ரவித்த மாண வர்கள் பின்னர் அவனது பரி தாப நிலேயைப் பார்த்துவிட்டு அவன் சாப்பிடும் நே ப த் தி ல் குறும்பு செய்வதை விட்டு விட் | Լյն II :
தங்களது பரம்பரை வம்சத் துப் பெருமைகளேப் பற்றி இடை பின ட ோ விதத்து பேசும் ராசேந்திரன் சில சமயங்களில் தனது தகப்பணுருடைய அதீத கட்டுப்பாடுகள் பற்றியும் நல் லொழுக்கத்திற்கு அவர் கொடுக் கும் வியாக்கியானங்கள் பற்றி பும் மீனமுறிவுடன் பேகவான். அந்தச் சமயத்தில் சோ சு ம் ததும்பும் அவனது முகத்தைப்
7

Page 54
பார்க்கும் ெ II ( : P., T in
:வும் tச்சாத்தாபமாகவுமிருக் கும். இதனுல்த்ான் தேவர்ாே அலிஃன நேசித்தான்,
வகுப்பு மாணவர்களில் ஆருே கீர் அவனிடம் நெருங்கிய நட்பு வைத்திருக்களில்: ஒருவிதத் தில் அவனே வெறுத்தனர்ளின் 四 சொல்ல வேண்டும். அனுைம் அதிேப்பற்றிக் கவஃ புேர: ைெரசுத் தெரியவில்:
தேவராசனின் தி: இதற்கு எதிர் மாறு. மிகவும் ஆச்சரிபப்
'-த் துக்கு விதத்தில் குறுகி '', 2', i. திற்குள்தான் ஆ வி இன்
T " To afiŝargrafi நெருக்கம் கொண்டிருத்தான். வழக்கமாகவே அதிகம் ே வேனுன் "சேந்திரனும் இவனு டன்தான் அடிக்க மீனம் , டுப் பேசிக் கதைத்துக் af FTF.
கொள்
மனத்திறந்து ராசேந்திரன் பேசப் ரே தேவராசனுக்கும் அவன் மீது பற்றும் ஒருவிதப் பாசமும் நாளடைவில் ஏற்பட வாயிற்று.அதுவேவளர்ந்துவந்தது
தேர்வுகள் முடிவடைந்தன.
ராசேந்திரன் பல்கஜலக் கீழ
பித்திற்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்" டான்.
ஆஇல் தேவராசனுக்குத்
தேர்வுக்குத் தகுந்த புள்ளி என் கள் கிடைக்கவில்லே. எனவே உயர் கல்வி அவனுக்கு மறுக்கப் பட்டு விட்டது. இயல்பாகவே நல்ல திறமைசாலியம் படிப்பில் ஆர்வமும், எதிர்காலத்தில் முன் னேற வேண்டும் என்ற இடை யழுத துடிப்புமுள்ள அவன் இத இல் மனந் தளர்ந்து ? பா' வில்ஃ),
இரண்டு வருடங்கள் அங்கு Bங்குமாசுப் பல சிறிய சிறிய
வேஃகள் செய்து வந்தான்
இன்னும் இரண்டு குெடங்களு இக் கொழும்பில் ஒரு கம்ப்ெ பில் வேலே கிடைத்திது. போய் செய்து பார்த்தான் வேத பிடிக்கவில்ஃ.
வீட்டுக்கு மூத்தவன். இவே நம்பி இரண்டு குமர்கள்-சகோ ஆசிகள்-கலியானத்திற்குக் கா திருந்தனர். பொறுப்புள்ளவ இலுக்கு இந்தத் தலச் சுமை நேரமும்' Tr அழுத்தி ந்ெதது.
இடையிடையே சீனப் பற்றி பு : கொள்வான். ஆவன நே இதுவரை Irrfi!, sailiu. A லுரரி நண்பன் ஒருவன் வழியி சந்தித்து போது இந்தத் தகவ *ச் சொல்வித்தத் அவனு குத் தெரிந்தது.
ராசேந்தி ჟუწlir "T |fl
ಘ್ವಿ
"ஆறு மதங்களுக்கு மு ஒனர் ராசேந்திரனின் தகடு இறந்துபோப் விட்டார். அது துப் பிறகு ராசேந்திரன் ரன் எானுணுே தெரியாதாம்"
இடையிடையே தேவரா ஆறுக்கு ராசேந்திரனின் ஞாபக விரும். அவனே எ III TGI. ஒருநாள் சந்தித்து, அவனுடவி பேச வேண்டும் என்ற ஆவ மனதில் அடிக்கடி தஃதூக்கு
சிந்திர்ப்பங்கள் அ ப் படி யொன்றும் வாய்க்கவில்ஃப்.
சவூதிக்குப் போயிருந்த தான் முறையானவர் I பும் வரச் சொல்லிக் சுப்பிட் ருந்தார். என்ன சிரமம், கஷ்ட இத்தாலும் இந்த மண் வி இருந்தே வாழ வேண்டும் என்ா அசையாத கொள்கையோடிரு தேவராசன் மனதில் சில தி ட் யது. சகோதரிகளுக்
வாழ்கி என்ற וה: חיT5/ianט
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ம்ே அச் சமன்த்தைத் துன்பு - الولايـا لا أنذر
அவன் சென்று
விட்டான்.
சவூதிக்குச்
இரண்டு வருடங்கள் உருண் டோடி விட்டன.
சென்ற வாரம்தான் அங்கி ருந்து திரும்பியிருந்தான்.
யாழ்ப்பானத்தைப் பார்க்
வே அவனுக்குப் புதுசு புதுசாக இருந்தது.
குடா நாட்டு வாழ்க்கை முறையே இந்த இரண்டு வரு டங்களில் ஆடியோடு மாறி ப்
போயிருத்ததாக அவனுக்குப்
ட்டது.
மனிதர்களின் முகங்களில்
பழைய சிரிப்பைக் கா ன ெே முடியவில்ஃ.
எ வ ைர ப் பார்த்தாலும் அவர்களது முகங்களில் ப ய ங் கலந்த பீதியும் ஒருவிதமான அச் சமும்தான் நிழலாடி.வ,
தனது சொந்தத் தாயக மண் இல்லாது போனுலும் கூட, அந்த அந்நிய நிலத்தில் தனக்கி ருந்த நிம்மதியும் ஆறுதலும் சந்தோஷமும் இந்த மண்ணில் வந்து குதித்த ஒரு வார காலத்
திற்குள்ளேயே தன்னிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொண்டு விட்
டதை தேவராசன் கட்டம் கட்ட மாக உணரத் தொடங்கினுன்.
வீட்டில் சும்மா குத் தி க் கொண்டிருக்கப் பிடிக்கவில்ஃப். வெளியேபோய்வருவோமென்ருல் சகோரிகள் தலேமீது கைவைத்து
ஒப்பாரி பண் னித் தடுக் கப் பார்த்தார்கள்.
யாழ்ப்பான நகர்ப் பக்கம்
இதுவரை போகவேயில்ஃ என்ற உணர்வு மனதை காட்டியது.
பக்கத்துத் தெரு முரளிதரனிடம் மோட்டார் சைக்கின் இருப்பது தெரியும், தனது சகோதரி ஒருத் திக்கு அவனத்தான் மாப்பிள்ளே பாகத் தேர்ந்தெடுத்திருந்தான் தேவராசன். பேச்சுக்கால் முடிவ டையும் கட்டம். அவ னு க்கு இவனிடம் ஒரு தனி அபிமானம்,
அவனது வாகனத்தை இர வல் வாங்கிக் கொண்டு ஒரு நாள் காலேப் பொழுது யாழ் நகருக்கு வந்தான் தேவராசன்.
இடையிடையே வண்டி மக் சுர் பண்ணியது. அதை ஒரு கராஜில் சிறு திருத்தத்திற்காக விட்டு விட்டு ஆரியகுளத்தடிச் சந்திக்கு வந்தான். அங்குள்ள தேநீர்க் கடையில் தேநீர் அருந் தினுன் வாய் கரத்தது. சிகரெட் ஒன்றைப் பற்ற ைவத் துக் கொண்டு வெளியே இற ங் கி காாஜை நோக்கி நடந்தான்.
குளத்தடிச் சந்திக்கு அருகா மையில் அரச மரத்தடிப் பக்க முள்ள பிள்ளையார் கோவிலுக்கு அருகாமையில் சனக் கூட்டம் மொய்த்துப் போய்க் காட்சி
தந்தது.
ஏதாவது விபத்தாக இருக் கும் என முதலில் தேவராசன் நம்பினுன். ஆளுக்கு ஆள் உரத்த குரல் கொடுத்துப் பேசிக் கொண் டிருந்தனர். சிலர் கலேந்து போக வேறு சிலர் குழுவுடன் சேர்ந்து ஏதோ விமர்சித்துக் கொண்டி ருந்தனர்.
கூட்டத்திலிருந்து கழன்று வந்த ஒரு வரை தேவராசன் அண்மித்தான் "Grailgri-Toir சங்கதி? என்னது சனக் கூட்ட மாயிருக்கு. ? a iTTJ Tři நடந்தது?"
"ஒண்டுமில்ஃலத் தம்பி. ஆரோ ஒரு பொடியன், பாக்கப்
f

Page 55
பெரியடத்துப் ( ii irreali, கிடக்கு,
'ரிகத்தையும் கனேயும் ச எ பிளேட்டால் றிேக் கொண்டு தி க் T மின் , ஏதோ ஹிரோயினும். ே ,ו ל T ாதுள் பவுடரா. ਡT அடிச்சுப் பேர்ட்டு ; வந்த பிஃனப் போல தன்ஃன்த் தாரே வெட்டிக் கொண்டு ரெத்தக் காயங்களோடை திக் ரு என். 'திதிTள் ஈரர்: ப"க்குதுகள்"
ਮੈਂ
§?: giri
விடுப்புப் பார் க்கும் பழக்கம் எப்பொழுதுமே தேவரா:Fடர் இருந்ததில்ஃ. ஆணுல் இன்றைய நிலமைக: நேரில் நீ து கொள்ள அவனது யூனம் இப் போது விரும்பா ஆமில்:
சீனக் கட்டத்தை நோக்கி விரைந்து திரும்பினுன்
ஆண்டு மலர் பற்றிட
ரசிகர்களே, சுவைஞர்களே 'ಸಿದ್ದಿ
பல்லின் கயின் இருபதாவது போதிய அக்கறையும் சிரம ஆண்டு மலரைப் " tடத்ததன் எடுக்க வேண்டும். மல் பிா பின்னர் ஆங்: Tபிப்பிரர வாசகர்கள் பொறுப்புவை பங்களேயும், க3 த்துக்ஃபும், புள்ளவர்கள் Tor - 5 GTI NAM IN எண்ணங்களையும் GT ":ig, &T էր தெரியும். துங்கள், of Lifi piir ()
உங்களது து 5 i (, , ; it all Tii. அனேத்தையும் ஒருங்கு தி: — MEMIMPI
அடுக்கு இதழில் வெளி
எண்ணியுள்ளோம்.
El Tifffff;" sail Grigorri-i,5) பற்றி னென்ன செப்பலாம் என்பா பும்
வாத இடங் எனரின் இதாடர்ந்து மல்லிகை 3. இப் பெறுவதற்கு ஒரே
சிறந்த தேயாகும். வெறும் -yrol nu | 晶晶亡
சிட்டத்தினுள் |ெ :ெ கிர்ந்து சென்று GTITI
Trigir.
அங்கே--
இடைத்தியகார3ர வெறித்த பார்வையுடன், ே மெல்லாம் மாறி, முகமெங் இரத்தம் வழிந்தோடி : பொப்க்க ஒருவித அல சிரிப்பு உதட்டே KOM -2li, iżżil In Fir rgiaLi, பெற்றுவி வினேப் போன்ற போர் C ணேயில் இவனது தோழன் ராசேந்திரன்I. _ சிவஞான
கீன் ராஜேந்திர பூபதி தி கொண்டிருந்தான்
போ
அத் து டன் மல்விை
விழி 'ங்கள்,
பல்வி விற்பனவு
உள்ளவ
வழி சந்தா தாரராக
த்திர ம் ஆரோக்கிய
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

மல்லிகையின் தளராத உழைப்பை நாம் என்றென்றும் மதிக்கின்றுேம். அதன் இருபதாவது ஆண்டு மலர் மலரும் இவ்வேளேயில் எமது மனக் குதூகலத்தை வாழ்த் துக்களாகத் தெரிவிக்கின்றுேம்.
ஹ ர ன் ஜ வல்லர் ஸ்
நகை வைர வியாபாரிகள்
R, .ே பில்டிங், 50, கன்னுதிட்டி ருேட் தந்தி: - இரத்தினம்ஸ் பாழ்ப்பாணம். தொலைபேசி:- 22444,

Page 56
சலூன் உரிமையாளருக்கு
ஒரு நற்செய்தி
எங்களிடம் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட x ELECTRIC HAIR CLIPPER X ELECTRIC MASSAGE X HAR DRYER
கிறிம் பவுடர் மற்றும் வாசனத் திரவியங்களும் தேவையான உபகரணங்களும் நியாய விலேயில் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
கைதேர்ந்த நிபுணர்களால் உங்கள் உபரணங்களே சிறந்த
முறையில் சான பிடித்துக் கொடுக்கப்படும். தபால் மூலமோ நேரிலோ செய்து கொடுக்கப்படும்.
விபரம் அறிய
ச லூ ன் டீ லி லா
24, பூரீ கதிரேசன் விதி, கொழும்பு- 13. தொலைபேசி: 546028
 

ஆதாயங்கள்
Hத்தாண்டுப் பிறப்பு
கடந்த சில ஆண்டுகள் கதி தமிழ்ப் புத்தாண்டு சிரசு தயா
கும் போது சுப்பிரஸ்
h FII I7 | ISILITair 1, 3, T. Es புத்தாண்டும் பிரசவத்தை FII பத்து மருத்துவிச்சியால் ப்ேபு
வந்து பார்ப்பதற்கு இயலும் பழைய காலம் போன்று கி பந்து பருத்துவிச்சியான கிளி
த்து விடுகளில் இன்று பி' i க்கு ம் எழக்கமும் 31 முறையில் இல்லேயல்வா!
இப
I, II,
ஆண்டுப் பி) மும் போது நிபுனர்கள் தான்
கிருர்கள்
ஆண்டு கருவாக நாள் :
ாகர் கரைக்கு வைத்து "கிளி ரிக் கில் இடையிடையே பு
சோதித்துப் பார்த்து, இறுதியில் இரத்த முக்கம் இருக்கின்று நன்ற தானத்திருந் போலும் தறித்த ஒரு பொதுவாக நேரத்
வில்லாது வெவ்வேறு நேரங்களில் ஆயுதத்தைப் பிர யோகித்துச் ச ந் தி ர சிகிச்சை மூலம் பிறப்பித்து விடுகிீர்கள்.
சோதி நிபுன்னர்கள் ஓர் ஆண்டப் பல்வேறு
Lili
翡*)
தெணியான்
நேரங்களில் விந்தைய :53T வித்து விடுவதால், இந்தப் புத் தாண்டுக்கான ஜன பின் ஜாத கத்தை எவராவதொருவர் பெற் துக் கொள்வதற்கு விரும்பினுல், ஆர்வமுது இரண்டு ஜாதகங்களுக் குக் குறையாமலே தி ர் ப் அவருக்குக் கிடைக்கும்.
|த்தாண்டின் ஜனத்தில் நிபுணர்களுக்குத் ேத ன் து i குழப்பங்களுக்குக் காரனாக இருப்பணியுைம் புதிதாகப் பிறக் நம் இந்த ஆண்டுகள்தான்
ர் பூ டேடர் சொல், !
துன்பதி, விரோதி, இதி சாரி - என்று பெயருக்கேற் முற்போல் வக்கரிப்புப் பிறவி, ாப்வே இன ஆதரித்து விடு பின்றன
இந்தக் கிரீசு பள்கள் அன் וי וו זו ו ו וניטין ({Th+ {i # ליוז #7, וחו ויזון, "Tேங்களின் பக்க் ட்புக்கடப்
i.e., ஆண்டு பிறந்த ஸ்தா ஃ 1 ன்ன 3 ந்துக் கிராம் டர் ர் பெற்று স্ত্ৰ) " "-")
செப்த ஆத்தரன் என்ன? அவர் நீள் ஜீவிபத்தில் என்றுமே : பனின் பார்: விபும்போது புத்தாண்டு பற்றி அவர்களுக்கு அப்படி பெரிதாக
அர்:"ந இருக்கப் போகிறது
ான்னதான்

Page 57
ஆனல் பொன்னையா முத் லாளி அவர்களைப் போல அப் படி அலட்சியமாக இருந்துவிட முடியுமா?
புத்தாண்டு பிறப்பதற்குச் சில மாதங்கள் இருக்கும்போதே வெளிநாட்டு "ஏஜென்ஸி யிடம் பல ஆயிர ங் களை அள்ளிக் கொடுத்துவிட்டு "பிளைற்’ ருக் காக ஏங்கிக் கொண்டிருக்கும் யாழ்ப்பாணத்து இளைஞன்போல அதன் வருகையை மிகுந்த ஆவ லுடன் முதலாளி எதிர்பார்க்க ஆரம்பித்து விடுவார். புதுவரு டப் பஞ்சரங்கங்கள் எப்போது வெளிவருகின்றன என்று தேடிக் கொண்டிருப்பார். அவை அச் சிட்ட மை உலருவதற்கு முன் அவசர அவசரமாக வாங் கி வைத்துக் கொண்டு அவற்றைப் புரட்டுவார். பஞ்சாங்கமென்ருல் ஏதோவொன்றை மாத்திரம் வாங்கி வைத்துக் கொண் டு மி னை க் கெடு வாறென்றில்லை. அந்த ஆண்டு வெளிவரும் பஞ்
சாங்கங்கள் எத்தனை உண்டோ,
அத்தனையையும் அவர் வாங்கத் தவறமாட்டார். ஆதாய விர யம், கந்தாய பலன், LDIT g; கோசர பலன் என்று அவற்றைப் புரட்டிப் புரட்டி ஆராய்வார், இலாப நஷ்டங்களைக் கணிப் பார். விரயத்தைத் த டு த் து ஆதாயத்தைப் பெருக்குவதற் கான செயற் திட்டங்களைத் தீட் டுவார். சாதக பாதகமான கிரக நிலைகளை அவதானித்து, நீசம் பெற்ற கிரகங்களுக்கு உரிய முறைப்படியான சாந்திகளைச் செய்விப்பார்.
முதலாளிக்கு அப்படி ஒரு நம்பிக்கை.
கிராமத்துப் பிள்ளையார் கோயில்ஐயர் வாக்கு அவருக்கு வேதவாக்கல்ல; தேவவாக்கு.
முதலாளியின் குடும்பத்தில்
என்னவொரு சின்னச் சடங்கு
நடப்பதாக இருந்தாலும், இறு தியில் ஐயரின் ஆலோசனை கேட் கப்படாமல் அது நடந்தேருது. புது வருடக் கொண்டாட்டம் முதல் தி ரு ம ண வைபவங்கள் வரை ஐயரின் வார்த்தை அங்கு ஆட்சி செய்யும்.
அந்தக் கிராமத்துப் பிள்ளை யார் கோவிலிற் பூசகராக முன்பு இருந்தவர் கணபதி ஐயர். அவ ருக்குப் பொன்னையா முதலாளி யைப் பற்றி நன்ருகத் தெரியும். முதலாளி தன் . ம ன த் தி லே என்ன வைத்துக் கொண்டு பேசு கிருர் என்பதை ஒரு நொடியில் அவர் கண்டு கொள்வார். அதன் பிறகு முதலாளியின் உள்ள ம் கணபதி ஐயரின் வார்த்தைகளில் வெளிவரும், அதனல் எதற்கும். முதலாளி பிள்ளையார் கோயிலை நாடி ஒடுவார்.
இந்தத் துன்மதி ஆண்டு பிறப்பது கு முன்னரே பொன் னையரையும் போட்டு ஒரு குழப் புக் குழப்பி விட்டிருக்கிறது.
புதுவருடப் பிறப்பென்ருல் உதயத்துக்கு முன் எழுந் து மருத்துநீர் வைத்து நீராடி. புத்தாடை தரித்து ஆலயத்துக் குச் சென்று வழிபட்டு, ஆதவன் உதயமாகும் போது வீட்டு முற் றத்திலே பொங்கலிட்டு, உரிய புண்ணிய காலத்திற் கைவிசே டம் பரிமாறி.
துன்மதியில் இவையெல்லாம் தலைகீழாக மாறிப்போய் விட் Επειώδη .
புண்ணிய காலம் எப்போ? கொண்டாட்டம் முதல் நாளா? மறுநாளா? பொங்கல் எந்தத் தினத்திலே?
இந்தக் கேள்விகளெல்லாம் அவர் மனத்தில் ஐயங்களாக எழுந்து, அவற்றுக்கொரு விடை காண இயலாது தடுமாறச் செய் தன.
1. ^

முதலாளிக்கு என்ன தடுமாற் றம் வந்தாலும் அதைத் தீர்த்து வைப்பதற்குப் l6r&smru u Trif கோயில் ஐயர் இருக்கிருரல்லவா? துன்மதியினல் வந்த குழப்பத் தைத் தீர்ப்பதற்கும் அவர் ஐய ரைத் தேடிக்கொண்டு போகத் தீர்மானித்தார்.
அந் ஊர்ப் பிள்ளையார் கோயிலில் இப்போது கணபதி ஐயர் பூசகராக இல்லை விருத்
தாப்பியத்தால் தளர்ந்து நோயில் விழுந்துபோன காரணத்தினல் அவர் மகன் வரதராஜ ஐயர்தான் கோயிற் கடமைகளைக் (கவனித்து வருகிருர்,
வரதராஜ ஐயர், முதலாளி யின் கடைக்குட்டியான விக்கி னேஸ்வரனேடு ஒன்ருகப்படித்த வ. விக்கினேஸ்வரன் இப்போது
பல்கலைக்கழகத்திற் படித்துக் கொண்டிருக்கிருன்.
கணபதி ஐயருக்கு, மகன்
வரதராஜ ஐயரையும் நன்ருகப் படிக்க வைக்க வேண்டுமென்ற ப்ெரிய ஆசை மனத்தில் இருந்து வந்தது. அவருடைய குடும்ப நிலைமை காரணமாக, அந்த ஆசை எக்காலமும் நிறைவுருத நிராசை
யாகவே அவருக்கு மு டி ந் து
போயிற்று. வரதரா? ஐயரின் படிப்பு ஐந்தா ம் வகுப்புக்கு மேல் தொடர முடியாததால் அவர் துவண்டு போளுர்.
கணபதி ஐயர் உள்ளத்தை உறுத்திக் கொண்டிருந்த அந்த வேதனையை, ஒரு தினம் G55nt லுக்கு வந்திருந்த பொன்னையா முதலாளியிடம் பூசை முடிந்து புறப்படுகின்ற சமயத்தில் மெல் லச் சொன்னுர்.
“GurrGör&soTuunt, P - Gör Go Ur இளையவன் இப்ப எந்த வகுப் புப் படிக்கிருன்?
ஐஞ்சு முடிஞ்சு, ஆறில் இருக்கிறன் ஐயா"
மதிப்பும்
‘என்ன செய்யிறது, வரதராஜனை
LGT”
நான் மறிச்சுப்போட்
பொன்னையா முதலாளி கணபதி ஐயரின் மன நிலையைக் கவனத்துக்கெடுத்துக் கொள் ளாது தொடர்ந்து சொன்னர்.
"ஐயா செய்தது மிச்சம் சரி?
கணபதி ஐயர் இந்த ஆமோ திப்பைக் கேட்டுத் திகைத்துப் போனுர்,
"ஐயா, மற்ற மற்றச் சா மாதிரி சின்ன : சென்ன உத்தியோகத்துக்குப் போகப் போகுதே! நீங்கள் தெய் வம் ஐயா! தெய்வ காரி யம் பாக்கிறதுக்கெண்டு பிறந்த நீங் கள் சின்ன ஐயாவும் அதைத் தானே செய்ய வேணும்!"
பொன்னையர் சொல் லி க் கொண்டு இரு கரங்களையும் கூப்பி, பக்தி சிரத்தையோடு கணபதி ஐயரைக் கும்பிட்டார். கணபதி ஐயருக்குத் தன் கண்களையும் நம்ப முடியவில்லை: தன் காதுகளையும் நம்ப முடிய வில்லை. இப்படி ஒரு கணிப்பும் தங்களுக்கிருக்கிறதா என்று அவர் உள்ளம் வியந்தது. பொன்னையா மு த ல ளி, தன்னிடத்தில் வைத்து r எா ஆழ்ந்த விசுவாசம் பற்றிக் கண பதிஜயர் முன்னரே அறிந்தவர்.
அந்த க் கிராமத்திலிருந்து இரண்டு மைல் தொலைவிலுள்ள பட்டினத்திலேயே முதலாளியின் பெரிய கடை இருக்கிறது. ஐய ருக்கு எந்தவொரு சிறிய பொருள் தேவைப்பட்டாலும் அவர் வேறு கடைகளுக்குப் போவதில்லை. பொன்னையா முத லாளியின் கடைக்குச் செல்வது தான் வ்ழக்கம். அப்படி அவர் அங்கு போவதற்கும் ஒரு காரண முண்டு,

Page 58
ஐயா அங்கு வந்திருக்கிறர் என்பதைக் கண்டதும், இலட் சாதிபதியான முதலாளி தன் இருக்கையை விட்டு எழுந் து விடுவார். அந்த ஆசனத்தைத் தூக்கி, கடைக்கு வெளியே போட்டு அதில் ஐயரை இருக் கச் செய்வார். இந்த மரியா தையை அவர் கணபதி ஐயருக்கு மாத்திரந்தான் கொடுப்பாரென் றில்லை. \ பூணுால் போ ட் டு க் கொண் டு ஐயரென்று யார் அங்கு சென்றலும் இந்த மரி யாதை கிடைக்கும்.
கணபதிஐயர் தன் குடும்பத் தைச் சேர்ந்த அனைவரையும் பொ ன் னை ய m முதலாளியின் கடைக்குச் சென்றே பொருள் கொள்வனவு செய்யுமாறு அனுப் புவது வழக்கம். இந்தப்போக்கை விரும்பாத அவர் மகன் வரத ராஜ ஐயர் ஒருதினம் ஐயரிடம் சொன்னர் :
‘ என். அந்தக் கடைக்குத் தான் எ ங் க ள் எல்லாரையும் போகச் சொல்லுறியள் அந்தக் கடையைவிட வேறை கடைய எளிலை ஆதாயமாகச் சா மா ன் வாங்களாம்"
கணபதிஐயர் மகன் சொன் னதைக் கேட்டுப் பல I T க ச் சிரித்தார்.
அந்தச் சிரிப்பின் பொருள் என்னவென்று புரியாது விழித் துக் கொண்டு நிற்கும் மகனைப் பார்த்து ஐயர் சொன்னர்:
*நீ ஆதாயமெண்டு எதைச்
சொல்லுகிருய்! ஐஞ்சு, பத்துச் சதக் காசைத்தானே! உந்தக் காசாலை எங்கடை க ஷ் ட ம்
தீந்துவிடப் போகுதே! அதுவல்ல ஆதாயம். பொன்னையா வயதிலை உனக்குத் த கப்பன் போலை. ஆனல் நீ கடைக்குப் போனலும் தான் எழும்பி நிண்டு கொண்டு உனக்குக் க தி ைர எடுத்துப் டுபாடுருனே,
அதுதான் ஆதா
யம். எங்களேப் போல கோயிற் பூசாரிகளாக இருக்கிற ஐய: மாருக்கு இதைவிட வாழ்க்கை யிலை வேறை என்ன ஆதாயம் இருக்கப் போகுது'
வரதராஜ ஐயர், தந்தையின் இந்த வார்த்தைகளைக் கேட்ட பிறகு தங்களுடைய வாழ்வு நி.ே பற்றிய சில உ ண் ைம க ளை ப் புரிந்து கொண்டார்கு பொன் னையா முதலாளியின் மேல் தனி யான ஒரு மதிப்பையும் உள்ள சி. தில் வளர்த்துக் கொண்டார்.
வரதராஜ ஐயர் அல் ஆறு மாலே கோயிற் பூசைகளை முடித் துக் கொண்டு வெளியே வந்த சமியம் பொன்னையா முதலாளி அங்கு நின்று கொண்டிருப்பதைக் ሓ፵; Öቕኝ፱ !-- fፐ! ! .
வெகு பவ்வியமுடன் முக லாளி நிற்கும் காட்சி வரதராஜ ஐயரைப் புல்லரிக்க வைத்தது.
ஐயர் அவரோடு ஒரு வார்த் தையைத்தானும் பேசுவதற்கு அவருக்கு நா எழ மறுத்தது.
கோயிலுக்குள்ளே குருவாகக் கம்பீரமாக நடமாடிக் கொண் டிருந்த அவர், தன்னை அறியா மலே முதலாளி முன் வந்து பணிவாக நின்று கொண்டார்.
மு த லா ஸ்ரி தன்னுடைய அடக்க ஒடுக்கம் குலையாத நிலை யில் தானகவே ஐயருடன் மெல் லப் பேச்சுக் கொடுத்தார்.
வருஷம் எப்ப பிறக் חשg, י குது?
திடீரென்று இப் படி ஒரு
கேள்வியை ஐயர் அவரிடமிருந்து எதிர்பார்க்க வில்லை. ஐயருக்கும் இதில் சந்தேகந்தான். ஆணுலும் அவர் தன்னைக் காட்டிக் கொள் ளாமல், "பிறகெப்ப. . திங்கக் கிழமைதான்" என்ருர்,

"திங்கக் கிழமை பின்னோ 1ல்லவோ ஐயா வருஷம் பிறக் குதாம்!" ג
*ஒமோம். . . பின்னேரந் தான்'
"அப்ப. . . ?"
"அப்ப என்ன.. பின்னே ரந்தான்"
* பின்னேரமெண் டா லும் ஐயா. மாலேப் டேக்கைதான்
புது வருஷம் பிறக்குதெண்டு ஒரு பஞ்சாங்கம் சொல்லுது.
மாலைப்பட்டாப்போலை இர வு தான் பிறக்குதெண்டு மற்றப் பஞ்சாங்கத்திலை போட்டுக்கி.க் குது X>
"இரண்டு பஞ்சாங்கங்களும் வித்தியாசப்படுகிறதா?ல பிந்தின நேரத்தை எடுத்துக் கொண்டால் பிச கொண்டுமில்லை. இர ண் டு பஞ்சாங்கப்படியும் எப்பிடியோ வருஷம் பிறந்து விடும்தானே!"
ஐயர் சாதுரியம்ாகச்சொல்லி ஒருவாறு சமாளித்துக் கொண்
... fr ri .
"ஐ யா சொல்லுறதுதான் சரி. அப்ப இரவுதான் மருத்து நீர் வைச்சு நீராட வேணும். பொங்கல் சித்திரை இரண்டாந்
திகதி செவ்வாய்க்கிழமை உத யத்திலே. அப்பிடித்தானே "!rחbu$
@
"ஒமோம்"
"அப்ப நான் வாறன் ஐயா கையெடுத்துக் கும் பி ட் டு க் கொண்டு விடை பெற்றுக்கொண் L TIT .
அன்று சித்திரை முதலாம் நாள், துன்மதி பிறக்கும் நாள். உதயத்தில் எழுந்து வழமையா கப் புதுவருடக் கைங்கரியங்க ளைச் செய்து முடிக்கும் பொன் னையா முதலாளி எரிச்சலுடன் சூரிய அஸ்தமனம் வரை காத்தி ருக்கிரு?ர்.
ச
பொழுது எறிக் கொண்டி ருக்கிறது.
அந்தக் கிராமத்து ஏ எளிய சனங்கள் கா எழுந்தே, தங்கள் கொண்டாட் டங்களை ஆரம்பித்து விட்டார் 556Y了。
முதலாளி வாயில் ‘பச்சைத் தண்ணி கூடக் குடியாமல் மனச் சலிப்புடன் கட்டிலுக்குட் சுருண்டு கிடக்கிருர்.
tᏰᎩ) ᏌᏯ ல்
அவர் மனைவி ச ைம யல் அறைக்குள் ஏதோ வேலையில் மும்முரமாக டுபட்டி ருக்கிருள் 始
அப்டோது. . .
ஐயா ... etlist. ...
வீட்டு வாசலில் எழுந்த குரல் கேட்டு முதலாளி நிமிர்ந்து பார்க்கிருர், . . . .
அவருடைய குடிமக்களில் ஒருவனன சவரத் தொழிலாளி வாசலுக்கெதிரே அடக்க ஒடுக்க மாக நின்று கொண்டிருக்கின் ருன்,
புது வருஷம் பிறந்துவிட் டால் குடிமக்கள் தங்கள் குடி மைபார்க்கும் வீடு தோறும் சென்று வருஷப்படி பெற்றுக் கொள்வது வழக்கம். அவன் அதற்காகத்தான் அங்கு வந்து நின்றன் என்பதை அவர் புரிந்து கொண்டார். என்ருலும், "வரு ஷம் இ ன் னு ம் பிறக்கயில்லை, அதுக்குள்ளை உனக்கென்ன அவ சரம்' என்று கேட்க நினைத்த வர், குடிமக்னேடை என்ன கதை என்று எண்ணிக் கொண்டு பேசாமல் இருந்து விட்டார்.
முதலாளியின் மனைவி ஒரு ரூபா நாணயம் ஒன் ைற க் கொண்டு வந்து சமையல் அறை யின் வெளி விழுந்தையின் மேல் வைத்தாள்.
17.

Page 59
ழிதலாளிக்குக் கைவிசேஷம்
கொடுத்து, திாணும் அவரிடம் ଈ u। துகீ கொள்ளாதவரை ாருக்கும் கை நீட்டிப் பணம்
கொடுக்கும் வழக்கம்'அவளிடம் இல்லை. கு ԱՔ 90F
அவன் பணிந்து நின்று எடுத்துக் கொண்டு ஆச்சி வாறன். ஐ யா வாறன் .' என்று சொல்லி விடை பெற்றுத் திரும்பி நடந் தான்.
அவன் அங்கிருந்து சென்று,
சற்று நேரத்தின் பின்னர் சல வைத் தொழிலாளி வந்து சேர்ந் தான்.
அவ னு ம் முதலாளியின் மனைவி வைத்த காசை எடுத்துக் கொண்டு திரும்பும் வேளையில், "பொன்னையா. பொன்னையா? என்று அழைத்த வண்ணம் வரதராஜ ஐயர் அங்கு வந்து சேர்ந்தார்.
அவர் கு ர ல் கேட்டதும் முதலாளி துடித்துப் பதைத்துக் கொண்டு கட்டிலை விட்டெழுந்து, வாசல்வரை விரைந்து சென்று, அவரை வரவேற்று உள்ளே அழைத்து வந்து கதிரை ஒன்றில் அமரச் செய்து, அவர் முன்னே பணிவாகக் கை கட்டி நின்று கொண்டார்,
புது வருஷம் போன்ற தினங்களில் ஐயர் இப்படி வீட் டுக்கு வருவது வழக்கமில்லை.
"ஐயா ஏன் வந்திருக்கிருர்?
மருத்து நீரும் வாங்கியாச்சு.
ஐயா வந்திருக்கிறது ஏ தோ வொரு நல்ல க ரியமாகத்தான்
இருக்கும்’
மு த லா O நினைத் து க்
கொண்டு, ஐயர் வாய்திறக்கும்
வரை காத்து நிற்கிறர்.
ஐயர் அங்குமிங்கும்
வையைச் செலுத்திக் கொண்டு,
திடீரென்று
_Tr
கதிரையில் நிலை கொள்ளாது ಟ್ವಿಟ್ಟೈ இருக்கிருரே Il fT A ti i GnÎnrii go 15 fré, இல்லை. தற தா
ஐயரின் வருகைக்கான நோக் கீத்தை அறிந்து கொள்ளாமல் முதலாளியாலும் பொறுமையாக இருக்கவே முடியவில்லை.
'ஐயா ஏன் வந்ததாக்கும்?? முதலாளி மிகப் பவ்வியமாக ஐயரிடம் கேட்டு வைத்தார்.
ஐயர் தொண்டையை ஒரு தடவை செருமிவிட்டு, தன்னை நிதானப் படுத்திக் கொண்டு சொன்னர்!
‘இந்த வருஷ ம் வருஷக் காசு வாங்கச் சொல்லி ஐயா சொல்லி விட்டவர், அதுதான் வந்திருக்கிறேன்"
பொன்னையா மு த லா O நின்று கொண்டிருக்கும் பூமி இரண்டாகப் பிளந்து, அவர் உள்ளே அமிழ்ந்திக் கொண்டிருப் பது போன்று அவருக்கோர் உணர்வு,
அவர் மனைவி ச ைம ய ல் அறையை விட்டு வெளி யே வந்து ஒரு ரூபா நாணயங்கள் இரண்டை ஐயருக்கு முன்ன லுள்ள ரீப்போ' வின் மே ல் வைக்கிருள்.
ஐயர் அந்த நாணயங்களைக் கையில் எடுத்துக் கொண்டு, ‘சரி வாறன்" என்று கூறிய வண்ணம் எழுந்து வெளியே நடக்கிருர், -
பொன்னையா மு த லா ஸ்ரி சுய உணர்வுடன் இரு ந் தி ரு ந் தால் "இதுவும் துன்மதியின் வேலைதான்’ என்று நினைத்திருப் L. 1 TfT", ... s.
அப் படி நினைப்பதற்கும்
அவருக்கு அ ப் ? . 1ா து சுய உணர்வு இல்லையே, O

"மல்லிகை"யின் இருபதாண்டுச் சாதனையை மனமார நாம் மதிக்கின்றேம். ஈழத்துத் தமிழ் இலக்கிய உலகில் அதனது தாக்கம் நிதர்சனமாக இன்று தெரிகின்றது.
சலியாத உழைப்புக்கு எமது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்!
மெய்கண்டான் பிரஸ் லிமிட்டெட்
161, செட்டியார் தெரு, கொழும்பு-11.
கிளை; 144, ஸ்ரான்லி வீதி, யாழ்ப்பாணம்,

Page 60
மல்லிகையை அதன் ஆரம்ப காலத்தில் இருந்தே சுவைத் துப் படித்து வருபவன், நான். நான் அதன் சேவையை மனதார மதித்துப் போற்றுகின்றேன்.
இருபதாண்டுகள் ஒரு சிற்றபேட்டுக்குப் பெரிய சாதனைதான்.
அதற்காக எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுக் களும்!
பருத்தித்துறை. அன்புடன்
- , டாக்டர் எம். கே. முருகானந்தன்
 

மல்லிகையின் இருபதாவது ஆண்டு வளர்ச்சிக்கு எமது உளங் கனிந்த வாழ்த்துக்கள்
|
RANI GRINDING MILLS
219, MAIN STREET,
MIATALE. SRI LANKA
PHONE: 0 66 - 24 25
VIJAYA GENERAL STORES
(AGRO SERVICE CENTRE)
DEALERS N:- AGRO CHEMICALS, SPRAYERS, FERTLIZER & VEGETABLE SEEDS.
No. 85, Sri Ratnajothy Sarawanamuthu Mawatha,
(Wolfendhal Street, ) colombo-13.
Phone: 270

Page 61
Massikai
REGISTERED AS A NE 20th AN WERS R
With Best Compliments of:
UIPIUL SW, SKREW
O. A R N
COIC SS | Fhon இப்பத்திரிகை 2. B. காங்கேசன்து வப்பவரும் ஆசிரியரும் வெளியிடுப மடவிா சாநனங்களுடன் – LIET
அட்டை விஜயா அழுத்து
 

WSPAPER IN SRI LANKA Y SPECIAL NUMBER
Dealers in:
WALL PANELLING CHIPBOARD & TIMEE
UGANGIHLETI
(OUR STHR : ET DIN IL BD - 2. е 2 4629 1றை வீதி, யாழ்ப்பாளம் வருமான டொமினிக் ஜீவா அவ ற்ப்பாவம் பூரீலங்கா அச்சகத்தி கத்திலும் அச்சிடப்பெற்றது.