கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: அறிவுக்களஞ்சியம் 1993.09

Page 1
வரத வெளியீடு
 


Page 2
வாசகர் கருத்து ல 10 ஒராண்டை பூர்த்தி செய்து இர "அறிவுக் களஞ்சியத்திற்கு" என் வா களை மென்மேலும் வளர்ச்சி அடை சியம் முக்கியமானதாகும்.
மாநடராஜா இரா
O அறிவுக் களஞ் யம் 3 கதாசிரியருக்கு (உண்மையான கை இந்த நாற்றாண்டின் மிகச் சிறந்த டக்தை வழங்குவதில் ஆடியோம் புெ இப்பணியில் சிறப்புத் தேர்ச்சி பெற்று - மட்டுமல்லாது அம்புலிமாமா, பாலமி கதைகளையும் சிறப்புற பார்த்து ஏ செல்லுமாறு வாழ்த்துகின்றோம்.
(அ. க 3 ல் "கண்ணனின் பெரு பரிசு பெற்ற கதை ரத்னபால ஏ பெனப்படுவது என்ற கதையின் மறு வெட்கம்!) 0 நீங்கள் வெளியிடும் அறிவுக்களஞ் பொது அறிவுகள், ஐ யங் களை வி விடைகள் போன்றவற்றைப் படித்து இப்படிப்பட்ட ஒரு நூல் வெளியாகின்
தமிழீழ மக்கள் அனைவருக்கும் மகிழ் - யோ. அ. டிலக்வு 0 அடுக. 7ல் "நீலக் ஈழந்தைகள் யவரின் பெயரும் பதவியும் குறிப்பிட்டி ஏற்படும் என்பது எனது தாழ்மையா என்ற கட்டுரையில் றொடியர்கள் கு ளது. உண்மையில் அவர்கள் குறவர்க: களிடையே மிகவும் தாழ்த்தப்பட்ட ச வாழ்கின்றனர். - O அறிவுக் களஞ்சியம் பற்றி இழி எழுதி வெளியிட்ட நூலை நீங்கள் பா அதைப் பற்றி ஏதும் பகராதிருப்பதே
நோய்கள் குரைத்துக் கொண்டு சட்டை செய்யாது ஒடிக் கொண்டேய னத்துக்கு அஞ்சாத எழுத்தாளர் தம்
நம்புகிறேன். சரிதானா?
தான் நேர்மையுடன் என் மனது எழுதுகிறேன் - எனவே எந்த விமர்ச
மனம் தளர்வதில்லை. பிழைகளை என்
அவைகளைத் திருத்தவும் திருந்தவும் கிறேன். - ஆசிரியர்) - - -

ண்டாவது ஆண்டில் காலடி வைத்த "ழ்த்துக்கள். பற்பல ருடைய அறிவு ய சி செய்வதற்கு அறிவுக் களஞ் - - செ. அருட்குமரன் மலிங்க வித்தியாலயம்ஆவரங்கால்.
இல் பரிசுக் கதை எழுதிய தயா9ரியர் சென்னையிலுள்ளார்). பார்த்து எழுதுபவர் என்னும் பட் ருமையடைகிறோம். மேலும் அவர் ரத்னபாலாவில் *@リ●● த்ரா போன்ற புத்தகங்களில் வரும் ழுதி தங்களிடம் பரிசும் பெற்றுச்
மை என்ற பெயரில் வெளிவந்து ப்றல் 86 ல் வெளிவந் த பேண் பதிப்பு என்றே சொல்லிவிடலாம். ஒரு அன்பர் கல்லூரி வீதி யாழ். சியம் பல்வேறு கம்ப ந்த மா ன 蕨G தெளிவாக்குகின்றது. ଶ୍["n" வியபப்டைகிறேன். தமிழீழத்தில் 2து என்பது எனக்கு மட்டுமல்லாது
ச்சியைக் கொடுக்கின்றது. ன் 35.மாட்டின் ஒழுங்கை, யாழ் என்ற கட்டுரையில் ஆதை எழுதி உருந்தால் படிப்பவருக்கு நம்பிக்கை ன அபிப்பிராயம். றொடியர்கள்
ம வர் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள் r அல்லர். அவர்கள் சிங்கள மக்கள் தியினர்; இன்றும் இச்துை எடுத்தே - சி. பொன்னம்பலம், கரவெட்டி
வாக ஒருவர் ஒராண்டு முன்னால் ார்த்ததில்லையா? பார்த்திருந்தால்
நின்றா லுமே, குதிரை அதைச் பிருக்கும் என்பது போல விர் முள் நீங்களும் ஒருவர் என்று நான் - அல்லை ஆறுமுகம் க்குச் சரியென்பதைச் செய்கிறேன்: னங்களுக்கும் அச்சுறுத்தல்களுக்கும் ராவது சுட்டிக் காட்டினால், எப்போதும் விருப்பமாக இருக்

Page 3
幽蟲蟲曼墨壘蟲蟲變鬱壘壁壘歇 திரு
அறங் புறங்
ഒt;ഒ:് نئی ID !9یے செயி3 னாயினு பழித்து மிக ந: அறத்ை
蟲墓墓塾塾蟲壘壘葛齡葛醫勤
அறிவுக்
களஞ்சியம்
重岳
-ஆசிரியர் வரதர்
Ο
5. (eg, arabi U nr.fr M. A., S. L. A.S.
ஆழியான்) O துணை ஆசிரியர் உபுத்தொளி'
அலுவலகம், 1 226. காங்கேசன்துறைச் சாலை, யாழ்ப்பாணம்
പ |
தி
G
வி
உம-ை--
 

蠱蟲蟲蟲 க்குறள் முத்துக்கள்
கூறான் அல்லசெயினும் ஒருவன் கூறான் என்றல் இனிது. b - ஒரு ம னி தன் அறம்-கூறான். தை வாயினாலும் சொல்லான்: அல்ல ம் - அறமற்ற-வைகளையே செய்பவ றும் புறங் கூறா ன் - அவன் பிறரைப் சிப் புறம் கூறாதவனாயிருப்பது இனிது - ன்றாகும். தைப் பற்றிப் பேசாதவனாயும், அறமற்ற வகளையே செய்பவனாயும் இருந்தாலும், பிறரைப் பழித்துப்புறங் கூறாதவன் என் பது மிகவும் இனியதாகும்.
蠍
35rg fʼi LuiT 6II ñ 96sñT:
மதி. ச. அருள் நங்கை B, A (Hons) கா. வை. இரத்தினசிங்கம்
(சொக் கூர்கிழார்) சு. குமாரசாமி, B. Sc., றிஞர் க. சி. குலரத்தினம் ாசிரியர்-அ. சண்முகதாஸ்
நா. கா. சண்முகநாதபிள்ளை B. Sc Fாசிரியர், செ. சிவஞானசுந்தரம்-(தத்தி)-
சி. சிவசரவணபவன் M. A. (சிற்பி) துவான் க. சொக்கலிங்கம் M. A.
(சொக்கன்) . அநு. வை. நாகராஜன்
அ. பஞ்சலிங்கம் B. Sc., . F. Lurravas, iš 5 prvih B. A. (ffons) ன. பிரான்சிஸ் அடிகளார்.M. A. த்துவ கலாநிதி, எம். கே. முருகானந்தின் -கோ-சி-வேலாயுதம் டB.Sc.

Page 4
--
ஈழத்துத் தமிழ்ப் புலவர்க
சிவசங்கரம்
ஆறுமுகநாவலரோடு சம காலத் – கும் தொண்டாற்Lថា #ffff }}
ஆறுமுகநாவர் பிறந்த ஆண்டு ஆண்டு 1821 நாவலர் 18றைந்தது 1 --சூது-1849-ஆம் ஆண்டு-நாவலர்-பெ. சிவ சங்கரர் நாவலர் மறைவுக்கு ( --றிேந்துவிட்டார்ட
நாவலரின் உற்ற நண்பராக வி பிட ம் நீர்வேலி
19 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி சமயத்தை யாழ்ப்பாணத்தில் பரப்பு --போர்க்கொடி தொடுத்த பெரிய ர் தரும் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவ -தம்-நிலைத்து நிற்பதற்கு இவர்கள் டமே முக்கிய காரணம் என்பது வ --ரூம்-பெரும்-உண்டிைட
சில சங்கர பண்டிதர் all-Gld T1, பெரியார், சமஸ்கிருதப் பேரறிஞர் லாம். சைவ ஆகமங்களின் விதிக6ை
இதனைக் கண்டு கொண்ட ந1 அழைத்து தமது வண்ணார் ரண் ஒ யிலே சைவ சித்தாந்தத்தின் த த் யாற்றும் வண்ணம் பணித்தனர்.
தொடரானது டையே சைவ சமயம் L'sbsólu í ø()
சிவ சங் க ர பண்டி தரின் Γτζή) . நூல் 'கிறிஸ்து மதக் கண்டனம்" டிக் து எழுதப்பட்ட நூல் இது -
நாவலர் பெருமான் 'பெரிய பு
எழுது திெற்கு சிவ சங்கர பண்டிதர்
அவரது தொண்டின் பெருமை
துள்ளார். C-C-டெச, உலகந்தரம்,
. . . .
 
 

பண்டிதர்
தில் வாழ்ந்து, தமிழுக்கும் சைவத்துக் சிவ சங்கர பண்டிதர்
1822. சங்க ர பண்டிதர் பிறந்த879 ஆம் ஆண்டு. சிவசங்கரர் மறைந் ருமானுக்கு ஒரு வருட இளமை-மிக்க1879) ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பே
விளங்கிய சிவசங்கர பண்டிதரின் பிறப்
யில் கிறிஸ்தவ மிஷன்றிமார் கிறிஸ்து எடுத்த முயற்சிகளுக்கு எதிராக ផ្សgវិស្ណ நாவலரும் ஒவ சங்கர பண்டி ர்கள். இம்மண்ணில் சைவ சித்தாந்
ரலாற்று ஆசிரியர்கள் ஏற்றுக்கொள்
மியில் மிக ஆழ்ந்த புலமை மிக் கட
என்றே நாம் அவரை க் கொள்ள
வலர் பெருமான் சங்கர பண்டிதரை ன சைவப் பிரகாச வித்தியாசாலை துவ நெறி பற்றி தொடர் விரிவுரை
யாழ்ப்பாணச் சைவத் தமிழ் மக்களி விழிப் புணர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
எழுதி வெளியிடப்பட்ட முக்கியமான என்பது கிறிஸ்து மதத்தினைக் கண்
ரான சூ ச ன ம்' என்னும் நூலை உற்ற துணையாக அவருக்கிருந்தார். பற்றி நாவலர் போற்றிப் புகழ்ந்
பி. ஏ. (சிறப்பு) o o C

Page 5
= (ിബ്ര
_@ 9.1452_ga @鱼色应°
நாட்டிற் பிறந்த லியனார்டோ டாவின்சி என்ற பேரறிஞ ரி ன்
தீர்க்க தரிசனம், பல புதிய கண்டு பிடிட்புகளுக்கு உதவியுள்ளது பலி புதிய கண்டு பிடிப்புகளின் கர்த்தா வாக அவர் இருந்துள்ளார். இவர் சிறந்த தோர் ஒ வி ய ர |ா கவும் திறமை மிக்க பொறியியலாளராக வும் புகழ் பெற்றிருந்தார் இவரது சிறப்பம்சம் பல்வேறு கலைத்துறை களிலும் பெற்றிருந்த நிபுண த் துவமாகும். வானியல்,தாவரவியல், விலங்கியல், உடற்கூற்றியல் ஆகிய பல துறைகளையும் கற்று, அவர் கருதியவற்றை, கண்டறிந்தவற்றை விளக்கப்படங்களாகவும் வரைந்து வைத்துள்ளார்.
இ ன் று உலகில் மெருகூட்டட்
 
 

6Ö) G)85TlouLff
பட் டு க் காணப்படும் பல வகை யான இயந்திர சாதனங்களையும் வெளியுருவப்படங்க ளா க இவர் வரைந்துள்ளார். ஆகாய விமானம் பற்றி எண்ணக் கருத்துக்கள் நில வாத அக்காலத்தில் ஆகாய விமா ன ம் போன்ற சித்திரமொன்றை இவர் வரைந்துள்ளார். அத்தோடு ஹெலிக் கொப்டர் பற்றிய அடிப் படைக் கோட்பாடுகள் பற்றிய சிந் தனை அவருக்கிருந்துள்ளது. அது எப்படி இயங்கவேண்டும், அமைய வேண்டும் எனத்தனது பொறியியல் ட அறிவின் துணை கொண்டு விளக் கப்படமாக வரைந்து தந்துள்ளார்.- த ைரயிலிருந்து நேராக மேலே கிளம்பவும், நேராகத் த ரை யில்இறங்கவும் ஏற்ற அ ைம ப்பி ல் டாவின்சியின் ஹெலிக் கொப்டர் இருந்தது. டாவின்சியின் ஹெலிக் கொப்டரில் ஹெலிக் கொப்டரின் முக் கி ய உறுப்பா ன சுழலி ! செலுத்தி எனப்படும் புறெபெல்லர் வரையப்பட்டிருந்தது. இதனடி ப் படையிலேயே 1936 இல் ஜேர்மனி யைச் சேர்ந்த ஃபாக் உல்ப் என்ற கம்பனி தரமான ஒரு ഉഈ ബി , கொப்டரைத் தயாரித்தது. இ
15 - 3

Page 6
என் பெயர் காண்டா மிருகம் 'ஒரனாசரஸ் என்று ஆங்கிலத் இல் சொல் வார்கள் "டுெ: மொழியில் இதன் அர்த்தம் மூக் கின் மேல் கொம்புள்ளவன் என்ப Tகும். நான் இந் த ப் பூமியில் தேரன்றி பல ஆயிரம் ஆண்டுக ஆகி விட்டது. நீங்கள் எனக்குப் -ழிகே இந்தப் பூமியில் தோன்றி ஒளிர்கள். ஆனால், உங்களது ழிகே வெறியினால் எங்கள் இனங் *ள் வேட்டையாடப்பட்டு வருகின் ಸ್ಥಿಣ எங்களது-கொம்புகளுக்காக ஏங்களை வேட்டையாடிக் கொல் இநீர்கள். அராபியட்நாடுகளில்-கத் இகளுக்கு எங்கள் கொம்பு தள் தேவையாம். ஆசியாவில் காய்ச்ச லுக்கு எங்கள் கொம்பில் செய்த டமருத்து தேவையாம். இருபது வரு 1-3 இருக்கு முதல் தங்கள் அறு டத்தையாயிரம் பேர் இருந்தோம். இன்று ஆக இரண்டாயிரத்து ஐத் Վիք ն) (ծt Hi girrait இருக்கிறோம். 66 மாதிரி இந்த உலகத்தில் ட வேறு எந்த மிருகமும் இந்த அர
வுக்குக் கொல்லப்படுவதில்லை. പ് ஆபிரிக்காவில்
0ொரு நாட் டி ஜே பார்க்க வரும் உல்லாசப் பயனர் களால் ஒரு காலத்தில் முன் ஒரறு Gási 14. eytir ai ai; | bir At £65 හී J.
5
 
 
 
 
 

டா மிருகத்தின்
கதறல்!
༩༽
கிடைக்கது. இப் எங்களைக் கொம்புக்காகக் கொலை செய்யக்ட தொடங்கியதும் அந்த வருமான மும் குறைந்து வி ட் ட து. எங்க ளைப் பாதுகாக்க சிம்பாவே நாட் டால் முடியவில்லை. அவனவன்
எங்களைக் குற்றுயிராக்கி வி ட் டு பெற்றோல் ஊ ற் றி க் கொளுத்தி விடுகிறான். அப் பொழு ತು தான் எங்களது கொம் பு சுலபமாகக் கழன்று வருகுதரம் பாவிகள்.
இப்பொழுது எங்சளது கொம்Hகளை அதிக விலைக்கு வாங்றே நாடு சீனா, எங்களது தொம்புதவிட லிருந்து ஒரு ம ருந்து தயாரிக்கி -மார்கள்.டதைவானில் டமருந்துக் கடைகளில் எங்கள் கெம்புக விளத் தொன் கன இல் விற்கிட மார்கள். ஆபிரிக்கக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த கண்டா மிருதுக் கொம்பு என்றால் ஒரு கிலோ ஒரு இலட் சித்து இருபத்தையாயிரம், ஆசியக் கீரிம்பு என்றால் ஒரு லா பதி னேழு இலட்சம் ரூபா சினா, தைவானுக்கு அடுத்த தர க எங்க ளது கொம்புகளை கொரியா தான் 19ருந்து தயாரிக்க அதிகம் பயன் படுத்துகின்றது,
மனிதனுக்கு இப்போது வெறி பிடித்து விட்டது. நீர்யானைக் கொம்புகளையும் ஒட்ட கத்தின் நகங்களையும் வெட்டி இடபோது அலங்காரப் பொருளாகப் பயன் படுத்துகின்றார்கள். எங் களி ல்

Page 7
தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் ம
O து. சுஜிதா, வி.பு.மா. அமை
1983ம் ஆண்டு. தமிழீழ விடு அடைந்து வரும் வேளை. தமிழீழ இணையத் தவித்தனர். இந் நேரத் வே, பிரபாகரன் அவர்கள் மாணவி பை மேஜர். முரளியிடம் ஒப்படை தரம் பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட இணைந்தனர்!
மிழீழ மாணவர்களிள் கல்வி வருவதை உணர்ந்த மேஜர் முரளி தீ காக அமைப்பின் மூலம் கல்வி வளர் ழிழ விடுதலைப் போராட்டம் சம்ட நீக்கியும், அனாதைக் குழந்தைகள் நடாத்தியும், அை மப்பு செயல் பட
இந்திய தமிழீழ யுத்தத்தின் சீரற்ற இருந்தன. பின்பு இரண்டா மீண்டும் புத்துயிர் பெற்று வேலை, குழி வெட்டுதல், காப்பரண் அை பபட்ட போராளிகளை LT களை நடாத்துதல், வீரமரண நிக யம் இசைத்தல், இயக்கத்தின் போன்ற பலதரப்பட்ட சேவைகை கல்விச் சேவையும் விரிவுபட்டும் G. 'புரட்சிக்கல்வி மூலம் புதியே மேஜர் முரளியின் கூற்றுக்கு இ ட மானவர் விவசாய கழகம் மTசி மாணவர் தொழில் நுட்பக் கழகம்
உடதுணை அமைப்பின் ஊடாக Dif a
(முற்பக்கத்
என இரண் டு இனங்களுள்ளன -வெள்ளை-யி டைத் தி லேடஆகஇப் போது முப் பத்தி யொரு ர்ே டதான். இரு க்க் கி றோ ம், கறுப்பு இனத் தி ல் ஆபிரிக்காவில் இரண் டாயிரத்து நூறு பேரும்,இந்தியா வில் அறுநூறு பேரும், நேபாளத் தில் நானூறு பேரும் இருக்கி றோம். அடுத்த பத்து வருசத்தில் எத்தனை பேர் இருப்போமோ

ானவர் அமைப்பு
ப்பு, பண்டத்தரிப்புக் கோட்டம்
தலைப் போராட்டம் வளர் 母剑 மாணவர்கள்-போராட்டத்துடன்தில் எமது தேசிய தலைவர் திரு. சர்-அமைப்பை அமைக்கும் பொறுப் த்தார். யாழ் குடா நாட்டில் மாத் -மாணவர் போராட்டத்துடன்.
காலம் காலமாக அழிக்கப்பட்டு அவர்கள், அதனை முறியடிப்பதற் ச்சிக் கழகங்களை அமைத்தார்.தமி பந்தமான மக்களின் சந்தேகங்களை ள பராமரித்தும், கண்காட்சிகளை ட்டு வந்தது.
போது மாணவரின் தொடர்புகள் ாவது ஈழப்போரின் போது அமைப்பு த்திட்டங்களில் இறங்கியது. பதுங்கு நத்தல், உலர் உணவு சேகரித்தல், மரித்தல், பொது அறிவுப் போட்டி கழ்வின்-போது (பான்ட்)"வாத் தி வளியீடுகளை விற்பனை செய்தல் ளை ஆற்றின. இன்று இவற்றுடன் செயற்படுகிறது. நார் சமுதாயம் படைப்போம்"என்ற .ட ணங்க மாணவர் அறிவியல் கழகம், னவர் கல்வி வள ர் ச் சிக் கழகம், மாணவர் முதலுதவி அணி போன்ற ணவர் அமைப்பு செயற்படுகிறது.
தொடர்ச்சி)
படங்களில் தான் நீங்க ள் எங்க ” ளைக் காண வைத்து விடுவீர்க -ளோ-தெரியாது.-உங்கள்து-பேரா
சையையும், கொலை வெறியை டயும் நிறுத்தவில் லையென்றால்-ட
நாங்க ள் பூண் டோடு இல்லாது -அழிந்து போய் விடுவோம்ட
கொஞ்சம் இரக்கம் காட்டுங்கள். எங்களை உயிர் வாழ விடுங்
厂函命、飞 ' (5 iš giới Our Planet)

Page 8
ஒரே தன் کہ پgووئی) وہ ...ہوی ------------۔
— ஒ6 ன் அக்கலாய்ப் "அண்ணாவும் நானும் ஒல சமய
வோம். அப்போது அப்பாவோ எ டமீது-மிகக் கண்டிப்பாக இருப்பா
ஆனால் அண்ணாவிடம் பி ட் டு -து:ததுமாகத்தான்-தவுறை
சுட்டிக் காட்டுவார். —இது போதாதென்று அ ன்
ஒரு நாள் நான் பாடசாலைக்கு -- பிந்திச் சென்றேன். அதே நேர தான உயர்தர வகுப்பில் கற்கும் ஒ --அண்ணாவும்-வந்தார் -ஒழுக்க தைக் கவனிக்கும் ஆசிரியர் தடியா இரண் ந்கார் . ஆனா அந்த அண்ணாவுக்கு அ டி க் ட வில்ல்ை-கண்டிப்பாண-சில வார் தைகளைக் கூறி அவரை அனுப் விட்டார். ஏன் இந்தப்-பாகுபாடு இந்த வஞ்சனை" என நான் என மனதில் கூறிக் கொண்டேன் உஒே தவறுக்கு இரு வகையான தண்ட | Gö)ööfዚዞm ? ''
பிறிதொரு சந்தர்ப்பத்தி இன்னொரு மாணவனின் எண் ை
ஒட்டம்: "நான் எப்பொழுதும் வகு பில் முன்னிலையில் நிற்கும் மான வன். தரப்படும் வேலையைச் செ6 வனே செய்து முடிக்கும் ஆவலு ஆற்றலும் ஈடுபாடும் எ ன் னி . முண்டு. எனது வகுப்பில் பலதர -Uட்ட நானவர் இன் இ ன் n ன ர் சிலருக்குக் கற்க வேண்டுமென்று
ஏனோ தானோ என்றுதான் வகு முறை அவர் ளைக் கண்டித்து
வீட்டு வேலை செய்யாத மாணவர் களை எழுந்து நிற்கு ம் ப 14 கீ.
;} سے 15
 
 
 

Tigg) sorum?
ங்கம், பி. எஸ்ஸி பு-னார் நானும் எனது சுகவீனம்
புங் காரணமாக வீட்டு வேலை செய்
ன் யிருந்தது. அன்று தனது முயற் *-கள் வீண்போவதாக நினைத் தி ஆசிரியர் கோபமடைந்து எழுந்து ழ்-தி-ன்ற எல்லோருக்கும் நன்றாக அடித்தார், எனக்கும் கூடத்தான். --ேப-சஈது தண்டனையைப்-பெற்றேன். ஆனால் என்னைப் பொறுத்
செய்யாதேயென்று ஒரு வார்த்தை
இவ்வாறு நொந்து o:॰ಿ: டமுதலாவதுடகாட்சியில் 'ஒரேட குற்றத்திற்கு இருவகையான தண் டனையா?" என சிறுவன் ஒருவன்ட மனம் வெதும்புகிறான். இரண்டா வது காட்சியில் "ஒரே குடற் உம் ட 阿 வேறுபட்ட அளவு நிலையில் இருந்
டவாறு-கார்க்கும்-பொழுது உயர்தர
வகுப்பு மாணவனொருவன் பிரச்சி
ତୁର୍ଥ: ଶ୍ଵେତ! o e டு h - * எனவே கீழ் வகுப்பு மாணவனிலி ருந்து வே று பட் ட த எண் ட ைன
t
தபோதிலும் ஒரே வகையான தண் டனையா?" என ஒரு மா ஒரு வ
" னின் உள்ளம் குமுறுகிறது.
ஒருவர் மீது நாம் பிரயோகிக்
* கும் நடத்தையின் வகை அவருக்கு
¥ லுள்ள ஆவ ல்,
琶星 ஃகூA *A
ஆற்றல் ஈடுபாடு, திறமை, அணு
b றைக்
கொண்டு தீர்மானிக்கப்படும். அவ்
வழங்கப்பட்டிருக்கலாம். o ஆனால் இரண்டாவது காட் ஜ-சியில்-இ ன் கே கொடுக்கப்பட்ட ம் அளவு கோலைக் கொண்டு பார்க் டகையிடல்-ஆசிரியர் ਉਲੰ -
* மாணவன் மீது வேறுபட்ட திடத்

Page 9
மிகப் பழைய மொழி
தமிழ் மொழியா
S S Sதமிழைத் தாய் மொழியாகக்
கொண்டவர்கள் தமிழர்கள். உல
- 6 சப்-பர்-ழை-ய-மொழி-க-
ளுள்ளே தமிழும் ஒன்று என அவர்
—கள்-பெருமை-யுடன்டகூறுவர்ட
*சிவபெருமானால் அகத்திய முனி
ப் பட்ட த்ெ
ன்ற நம்பிக்கை அவர்க
ஆதிசிவன் பெற்று வி ட் டா ன் - உ என்னை ஆரிய மைந்தன் அகத்தியன் என்றோர் வேதியன் கண்டு மகிழ்ந்தே - நிறை மேவும் இலக்கணஞ் செய் து கொடுத்தான் - எனத் தமிழ்த் தாய் கூறுவதாகப் பாரதியார் பாடியுள்
Griff, ܐ
'கல் தோன்றி மண் தோன் றாக் காலத் தே வாளொடு முன் தோன்றிய மூத்த குடி தமிழ்க்குடி" என்ற தொடர் தமிழ் இனத்தின் பழமையைச் சுட்டுகின்றது.
♔ ழெர்கள் தம் மொழிப் பற் - நி னாலும் இனப்பற்றினாலுமே
தம்மை மிகப் பழைய வர்கள் எனக் - கூறுகின்றார்களா?-அல்லது-உண்
மை யின் அடிப்படையிலேதான் தங்க ளைப் பற்றிப்-பெருமைப்ட படுகின்றார்களா? - மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் ஆண்டு விழா 1928 ஆம் ஆண்டில் - நடைபெற்றது. சென்னை மாகா
ணத்தின் தற்காலிகத் தேசாதிபதி - ust sá; | * |- GILD urr fj fji it-GFH
நோமன் எட்வேட் மார்ஷ் பாங்கள் என்ற ஆங்கிலேயர் தலைைமதாங்
 

'j'
தமிழி லேயே தம் தலைமை உரையை நிகழ்த்தினார்!-தமிழ்த்தா த் தா உ. வே. சாமிநாதையர் தலைமையில்-ஆராய்ச்சிக்-கருத்தரங்கு நடைபெற்றது.
வரவேற்புரை நிகழ்த்திய மசா– வித்துவான் மு. இராகவையங்கார் ஒரு கதையைச் சொன்னார்:-
"ஓர் அரசன் இயற்கையான
ஆசைப்பட்டு, பேசத் தெரியாத =குழந்தை-களை-ஓரிடத்தில் அடைத்து வைத் தான்; தனித்த -ணியே-அ-வர்களுக்கு-உணவு
கொடுத்து வந் தா ன் ஒரு நாள் -பல உணவுப்-பண்டங்களை ஓரிடத்
தில் வைத்து, எ ல் லாக் குழந்தை களையும்-அங்கே-கொண்டு-வந்துவிட்டான். அப்போது குழந்தைகள் -எல்லாம் "புகா புகா" என்ற ஒலிய்ை–
எழுப்பிக் கொண்டு ஓடி வந்தார் கள் உணவைக் குறிக்கப் புகா"- என்ற ஒலி யை அவர்கள் பயன்ப -டு-த்-தி-ய-தைக்-கண்டு-அந்த-ச்-
சொல்லே இயல்பாக உணவைக் குறி -க்கும்-செல்-என்று-உணர்ந்தான்"-
என்று கூறி தமிழில் சங்க நூல் -ஆளில்-புகா-என்டபது-உணவைக்
குறிப்பதற்கு வரும் சொல் என்ப -தைச்-கட்டிக் காட்டி-புஜ்-பேக்
கரி என்பனவெல்லாம் அதிலிருந்து
பிறந்திருக்க G டு b. ? முடித்தார் இராகவையங்கார். உமகா வித்து வாடன்-மு-இராக
வையங்கார் சேது சமஸ்தானத்து உஆவைக்களப் புலவராக இருந்துவர்.உ
1--T---

Page 10
பாரியின் வரலாற் றை இனிய - வெண்பாக்களால் ட்டாரி-காதை
எ ன் ற காப்பியமாகப் பாடியவர்
த் தை-மொழிபெயர்த் வர் திருவடி மாலை, புவி எழுபது - இராச இராசேஸ்வர்சேதுபதியின் மேல் "நாணிக் கண் புதைத்தல்" - என்ற துறையில்-400 ஈடல்கள் கொண்ட துறைக் கோவை முதலி யவற்றைப் பாடியவர்-மதுரைத் தமிழ் ச் சங்க வெளியிடா ன "செந்தமிழ்-மாத இதழின் ஆசி ரியராக இருந்து ஆராய்ச்சிக் கட்டு -டரைகள் பல-எழு தியவர்-அண்ணா மலைப் பல்கலைக் கழகத்தில் ஆராய்ச்சிப்டபுல வடராக- இருந்த போது "தமிழ் வரலாறு "முதற் பகுதி" யை எழுதிப் பலரின் ராட்டைப் பெற்ற வர்; சம்ஸ் டகி ரு த வித்துவான்கள் நிறைந்த சபையொன் றிலே காளிதாசனின்
வயது 60, ஆ
உங்களுக்கு 60 வயது ஆகிவிட னைகள் ஒன்றையும் செய்யவில்ை வேண்டாம். உங்களைப் பிரபலஸ், ஆண்டுகள் இருக்கின்றன.
அமெரிக்காவில் ஒரு ஆய்வு நி கீ06-பேர் இந்த ஆய்வுக்காக எடு அரசியல் வாதிகள், எழுத்தாளர்க -இவர்களில் அடங்குவர். இவர்களில் சாதனைகளை 60 - 70 வயதுக் க ட வயதுக் காலத்திலும் 8 வீதமானே |ளுடைய பெரிய சாதனைகளை நீ
எனவே, SS
-ஆறுபது-வயதாகி ஒய்வு பெற். கள். உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய
星8一器
 

கவிதையைப் பற்றிப் பேசி 'பாஷா உ-கவிசேகரர்"-என்ற பட்டத்தையும்
பெற்றவர். - இந்த விபரங்களை ந-கி.வா. ஜகந்நாதன் தன் கட்டுரை ஒன்றிற் குறிப்பிட்டுள்ளார். இத் டதகைய சிறப்புக்களையுடைய மகாட
வித்துவான் மு. இராகவையங்கார், உதமிழைத் துறைபோகக் கற்ற அறிட
ஞர்கள், ஆய்வாளர்கள் மத்தியில் ஆற்றி ய உரை, தமிழ் மொழி இயல்பாக அமைந்த மிகப் பழைய ட மொழி என்பதை உறுதிப்படுத்து
கின்றது. -இற்றை-க்கு-5000-ஆண்டுக
ளுக்கு மு ற் பட்ட மொகெஞ்ச -தஈரோ-அரப்பச்ச-நாகரிகம், உதிராட
விட நாகரிகமே என்பதைப் பெரும் பாலான ஆராய்டச் சி யாடளடர் கடள்ட உறுதி செய்துள்ளதையும் இங்கே --குறிப் பி-டு-வது- பொருத்தமாயி -
ருக்கும். Ο
ட்டதா? வாழ்க்கையில் பெரிய சாத லயே என்று கவலைப்படுகிறீர்களா?
தராக ஆக்கிக் கொள்ள இன்னும் பல
கழ்த்தப்பட்டது. பெரும் புகழ் வாய்ந்த YTTS S TtOt 0t uLL kELEH L HH u SSuS TOSLLLSTTtLTTtLL S ள், ஓவியர்கள், போர் வீரர்கள் கூட ஸ்-85-வீதமானோர்-தமது-பெரும்ாலத்திலும் 23 வீதமானோர் 70 - 80 பார்ட80-வயதுக்குப்-பின்னரும்-தங்கறுவிப் புகழ் பெற்றவர்கள்.
அ-விட்டவர்களே,-ஒய்ந்து-விடாதீர்ட
இருக்கிறது!
--சி-

Page 11
சைவக் குரங்கு
.ll. (;gs؟6T6iu0. L ----س----
அந்த மலைச்சாரலில் பலா மரங்கள் நிறைய வளர்ந்திருந்தன.
அவற்றில் பழங்கள் நிறைய இருந் தன. பெண் குரங்கு ஒன்று பலாச்
சுளைகளை உண்டும் அதன் இனிய மணத்தை நுரிைந்து ம் மகிழ்ந்து வாழ்ந்து வந்தது.
ஒரு நாள் மருத நிலத்திலிருந்து
-ஒரு கொக்கு அந்த மலைச் சார
லுக்கு வந்தது. அந்த கொக்கு இந்த
ந்து கொண்டிருந்த பழங் கள் நிறைந்த பலா
உமரம்-ஒன்றின்-கிளை யில் வந்து
அமர்ந்தது.
கொக்கு தனியாக வரவில்லை.
ܝܝ ܝܝܝܝ
ைேறயும் எடுத்து வந்த து. அந்த
3-லா-மரக்-இ-ளையில்
இற ந் த மீன் வெறுக்கத்தக்க
நாற்றத்தை வீசும் என்பது தெரிந்
ததே. கொக் கு அந்த மீனை
ாது நாற்றம் எங்கும் பரவியது.
–காய் கனி கிழங்கு போன்ற
வற்றை உண்டு வாழ்ந்த குரங்கி
-னால் -மீனையோ பிற புலா ல்
உணவையேர் உண்டு பழகாத கார
-ணத்தால்-அந்த கெட்ட நாற்
றத்தை தாங்கிக் கொள் ள Փւգ-Ա.
திருவள்ளுவராண்டு
சென்ற இதழில், கி. பி. ஆண்டு திருவள்ளுவராண்டு வருமென்று குறி
21 அல்ல 31 வருடங்கள் என்பதே ச 2024 எனச் சரியாகவே தரப்பட்டுள்

வில்லை. மீன் நாற்றம் கலந்து வந்த காற்று மந்தியின் மூக்கினுள்நுழைந்த போது அந்த நாற்றத் குைப் பழகி -
மூக்கிலிருந்து தும்மல்கள் வெளிப் --ட்டன. மீனி-ன்-புலால்-நாற்றத்தை தாங்கிக் கொள்ள முடியா மல்-தொடர்ந்து தும்மியதால் அந்தக் குரங்கு பெரிதும் வருந்தியது. -தற்றிணை-யிலிருந்து-வரும்இந்த சைவக் குரங்கு எமக்கு சிரிப் பையூட்டுகிறதா?-உ பாடல் இதோ
பயங்கெழு கவாதன்
செழுங்கோள் வாங்கிய -
மாச்சினைக் கொக்கின்
மீன் குடை நாற்றம் -
தாங்கல் செல்லாது துய்த்தலை மந்தி
தும்மும் நாடு.
Eளுைத்
டன் 21 வருடங்களைக் கூ ட் ட *சப் பெற்றுள்ளது. அச்சுப் பிழை ரியானதாகும், கூட் டு த் தொ ை: ாள து. - ஆசிரியர்
15 - 9

Page 12
STMMMSSSSMSMMeAMMMSMMMMSMSMSeTSSMSS
பூச்சி உண்ணும் தாவரங்கள்
ఒ4-6భివ్రు உள்ள நைதரசனை பெற் -றுக் கொள்வதனால்-அத்தாவரங்
கள் பூச்சி உண்ணும் தாவரங்கள் ட87இன அழைக்கப்படுகின்றன
நெப்பந்திஸ் டO-இத்-தாவரமானது-சதுப்பு நிலங்களில் வாழ்கின்றது. மூடியை உஉடைய கெண்டி அமைப்பு-இதன்
விசேடித்த அமைப்பாகும். கெண்டி அமைப்பினுள் பூச்சிகளை விழக்ட செய்து அவற் றி ன் உடலிலுள்ள வித்திரசினை உண வாடக ப் பெறுட கின்றன. துரொசீரா 0 இத் தாவரமானது ஈரமான மன லி ல் வாழ்கின்றது. இலை தட ளின் மேல் சுர ப் பிக் கலங்களைக் கொண்ட பரி சைக் கொம்புகள்ட
இதன் விசேடித்த அமைப்பாகும். இது பரிசை கொம்புகளினால் பூச் சியை பற்றி அவற்றை உணவாகப் பெறுகின்றன.
யூற்றிக் குளோரியா - - இத் தாவரமானது நன்னீரில் மிதந்து வாழ்கின்றது. இலை க ள் -திரிபடைந்து-சவ்வுப் பைகளாக மாறி இருத்தல் இதன் விசேடித்த -aggotbelt argth.
னால் பூச்சியை பற்றி அவற் றை
இவ் மூவகைத் தாவரங்களுமே
ճճճf 655}
Bà đã
கள் ாக விளங்குகின்றன.
T
யா! சாவகச்சேரி இந்துக் கல்லூரி
15- 0
 
 

செய்திகள்
நாடுகள் - விமான சேவைகள் இலங்கை என எயர்லங்கா இந்தியா - ஏயர் இந்தியா -ஜப்பான்- ஜ ப் பான் ஏ ய ரி லைன்ஸ் (J.A. L.)
அவுஸ்திரேலியா - குவான்ராஸ்
Gruffi Gaj
fyr °。 சவூதி, ஓமான், பஹ்ரான்) . . குவைத், r sis gruff st
பிரான்ஸ்டலுவ்தான்ஸாட கொரியா - வ்ளை கொரியான்
உைதி.--கலைமகன்ட யாழ்/வேம்படி மகளிர் பாடசாலை
O இலங்கை யில் முதன் முதல்
எழுதப்பட்ட தமிழ் நூல் "சரட
[ [)ff ̆óõ)Gህ” ”
O மகாத்மா காந்தியின் சுயசரி தையைக் கூறும் நூல் "சத்திய சோதனை" 0 ஹிட்லரின் சுய ச ரி தை யைக்
(Main Camp) உதிடவிஸ்வேதிதன்ட
பரி. யோவான் கல்லூரி, யாழ்.
* கி.பி. 1295 ம் ஆண்டு இங்கி லாந்தில் ாராளுமன்றம் அமைக் கட்டது.
* கி.பி. 1492 ம் ஆண்? கொலம் ஸ் ஆtெரிக்கு ஒஒத் கண்டுபிடித் த7ர்.
ஆண்டு இலங்கை முடிக்குரிய குடி யேற் ற நாடr)

Page 13
ligit. 8 கி.பி 1945 ஆண்டு உ ல ஐ வங்கி நிறுவப்பட்டது. * கி.பி. 1964 ம் ஆண்டு சர்வ தேச நாணய நிதியம் நிறுவப்பட் டது. செல்வன்.தில்லைநாதன் கோபிநாத் யாழ்ப்பாணம் இந்துக்கல்லூரி
* ஒரு சுல் கறியுப்பிலே (NaC1) 1000 மில்லியன் அணுக்கள் இருக் கும். ※ கரப்பான் பூச்சியின் இரத்தம் வெள்ள்ை நிறமாகும். * வானில் உள்ள நட்சத்திரங்க ளில் மிகப் Guilug RS 5 ஆகும். இது சூரியனை விட் 10 000 LDL-liig, பெரியது.
கஜவதணி சீவரத்தினம் வேம்படி மகளிர் கல்லூரி.
O பச்சோந்தி பல நிறம் காட்டும். ஆ விட்ஸ்-அதை விடத் தென் அ வு ஸ் ரே லி யா வில் "அயேர்ஸ்? UFF6"PAD) (Ayers Rock) Grgör yno gair pl நாள் தோறும்,காலந்தோறும் நிறம் மாறிக் கொண் டி குக் கிற தாம். இதை க் கண்டுபிடித்தவர் W.G கோஸ் என்பவர் (1873) - O ஒரு மனிதனுக்குத் தாடி வளர ஆரம்பித்தது முதல் வழிக்காமல் இருந்தால், அவனுடைய 70 வது GAULLU 66ão 96 K.. m ஆகத்தாடி வளர் ந்திருக்கும். O 4000 ஆண் டு களுக்கு முன் சீனாவில் தேயிலை கண்டுபிடிக்கப் பட்டது. ஆனால் 1940 குள் இலங்கை சீனா வை மிஞ்சி விட் l-gile O எக்ஸ் க தி ர் களை" 1895 ல் வில்ஹெய் கான் ரா ட் ரோன்ற் ஜென் எ ன்ற ஜேர்மனிய விஞ் ஞானி கண்டு பி டி த் தார். இத னோல் 1901 ல் பெளதிகத் துறையில்

முதல் நோபல் பரிசு இவருக்கு வழங்கி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. V - மெ. கஜன், யா| கனகரத்தினம்-ம. வி.
9 தமிழின்-அண்ணா?- என்று போற்றப்படும் அறிஞர் அண்ணா துரை அ வடர் க ஸ்டசுட்டங்களிலே பேசும் பொழுது தமிழி ல் அதிக மாக அடுக்கு மொழிகளையே உப யோகிப்பார். இதனைக் கவனித்த பத்திரி கை நிருபரொருவர் ஒரு நாள் அறிஞர் அண்ணாவைப் பேட் டிகாண வந்தார். 'தமிழில் அடுக்கு மொழிகளைப் பேசும் நீங்கள் ஏன் அவற்றை ஆங்கிலத்தில் உபயோ கிப்பதில்லை' என்று கேட்டார். "ஏற்ற சந்தர்ப்பங்களிலே அவற்றை "உப யோ கி ப் பே ன்" என்றார் அண்ணா. உடனே நிரு படர் கிண்ட் 6) Tới -2 &6ìa) ở 6) đi “” I am Vefy Sorry'' or Gir for tř. o. - Geor அண்ணா புன்சிரிப்புடன், "I am not a lorry to carry your sorry" என்றார் சாதுரியமாக,
- ந. பிரியதீபன் யா/மத்திய கல்லூரி.
மனத் திருப்தி * மனத் திருப்தி மிகவும் முக்கி யம் ஒரு காரியம் வெற்றி யில் அமைந்தாலும் சரி, தோல்வியில் அமைந்தாலும் சரி அதன் முடிவு கள் நம் மை ப் பாதிக்கக் கூடாது ஏனென்றால் நாம் உண்மையாக முயற்சி செய்திருக்கிறோம். 9)ւն படி எ தி லும், எப்போதும் நாம் உண்மையாக இருக்கு ம் போது அளப்பரிய தன்னம்பிக்கை பெறுகி
றோம். அதனால் நாம் தொடர்ந்து
முயற்சி செய்து வெற்றி பெறு (6).Jrtib, - - -
15 - 11

Page 14
படகில் சென்ற நான் படகு கவிழ்ந்து நடுக்கடலில் தத்தளித் - தேன். திக்குத் திசை தெரியவில்லை
கரை எங்கு இருக்கின்றது 6760Tab தெரியவில்லை. அவ்வேளை ன் அருகில் வந்த டொல்பின் ஏ ன் னைச் சுற்றிச் சுற்றி வந்தது. தன்
ଔl in q) இருந்தது. நான் அதன் լ Պaնդ: னால் நீந்தினேன். நான் களைத்த போது அது எனக்காகத் காத்திருந் டதது. நான் நீந்தத் தொடங்கியதும்
அது வழி காட் டி ச் சென்றது. -சிவியை நிான்டஅடைந்ததும் அதுட
விலகிச் சென்று விட்டது. - தென் டனாபிரிக்காவைச் சேர்ந்த றைற் சில் வர் என்பவரின் அனுபவமிது. ட இத்தகைய அனுபவங்கள் கடலில்
திசை தெரியாது தத்தளித்த பல டருக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்றது. டால் பின்கள் நேசத்தோடு அப்படித்தவித் உதவர்களுக்குக் கரை காட்டியுள்ளன.
டொல்பின் என்பது ஒரு சிறு திமிங்கலத்தை ஒத்த மீனினமாகும்.
அடி நீளமானதாக இருக்கும். இதற் குப் பற்களும் நீண்டு கூராக முடி யும் அலகு போன்ற முன் முகமும்
15 2.
 
 
 

உண்டு. சாதாரணமாக டொல்பின் கள் கூட்டம் கூட்டமாக అ_GQLLGు பின. பொதுவாக வெப்பவலயக் கடல்களிலும் இடைவெப்ப வலயக் கடல்களிலும் இவ ற்றை க் கான
டொல்பின் கடல் வாழ் உயிரி எனங்களில் மிக வும் சாதுவாகும். சிறிய மீன்களை உணவாகக் கொள் ளும், மனிதருக்குத் திங்கு செய் பாட தது; மனிதரைக் கண்டால் ஏனே" நட்புக் காட்டும். படகுகளைச் சுற்றிட யும் கட்பல்களைச் சுற்றியும் இவை துள்ளிக் கும்மாளம் போடுவது அழகாக இருக்கும். உடம்பை வில்போல வளைத்துக் கொண்டு-நீரின் மேல்இவை புரண்டு செல்லும். நட்புக் -கலந்த-குரலொலியை இவை- ঢের ঢ়েE"]–
பும்.
டொல்பினை மீனவர்கள் பிடிக் கக் கூடாது எனப் பு ல நாடுகள் சட்டமியற்றியுள்ளன. என்றாலும், இவற்றைப் பிடித் து உண்பவர் களுள் ளன்ர். யாழ்ப்பாணக் கடலில் கூட சில வேளைகளில் டொல்பின் பிடிபடுகிறது. கட ற்பன்றி எ ன் று இவற்றை வி ற்கின்றனர்.
- ஹம்ஸ்

Page 15
பந்தம் டபிடித்தல் உ
காக்கா பிடித் து முன்னுக்கு வந்தவர்கள் பற்றி நிறையக் கேள்
விட்பட்டுள்ளோம். இதே போன்று பந்தம் பிடிக்காமல் முன்னே P
முடியாத நிலை வேறெந்ததுறைகி ளிலும் இருந்தனவோ, இல்லையோ
- தால்தான் முன்னுக்கு வரக்கூடிய
நிலையிருந்தது. --
இன்றைய கூத்துக்களில் அரங் கினை ஒளிரச் செய்ய காஸ் - விளக் கு க ள், மின்விளக்குகள் உண்டு.
இவை கிடைப்பதற்கு முன் அரங்கு களை ஒளியூட்ட பந்தங்கள் பயன் படுத்தப்பட்டன. பாத்திரங்கள் வட்1 க்களரியில் ஆ டி வரும் போது பிரகாசமான வண்ணம் பூசப்பட்டமுகம், பார்வையாளருக்குத் தெரி வதற்காக ஒரு வர் அப்பாத்திரத்தின் முன் பந்தம் பி டி த் து வரு வார். பா த் தி ரம்-ஆடி-வ லம்ட வரும் போது பந்த ம் பிடிப்ப
- வரும் ஆ-வேண்-டி-ய- தேவைட
யேற்பட்டது. – டிற்காலத்தில் இந்தப் பந்தம்
பிடிப்போரும் இலாவகமான ஆட் Lடு-கைவரப்-பெற்றவர்களாக உ - அல்லது "கால்வரப் பெற்றவர்க ---க-சிறந்த-நடிகர்களாக-நட்ட
ஒளிவீசினர்!
下エ ঢোUড়ীr
யா | வைத்தீஸ்வரக் கல்லூரி.
அறிவுக் களஞ்சியம் 5 இதழ்களுக்கான சந்தா
e5 LIET 60/-

யாழ்ப்பாணத்தில் கிரிக்கட்
டுள்ளது. இந்த வருடம் மொத்
பட்டுள்ளன : விபரம் வருமாறு: 11) இவரதன் (யாழ் இந்து) இவர் மொத்தம் 3 ச த ம் பெற்றுள்ளார். கொக்குவில் மத் திய சன சமூக நிலையத்திற்கு
நொட் அவுட் காட்லி கல்லூரிக்
பா ண க் கல்லூரியுடன் ஒன்றை
எதிராக ஒரு சதத்தையும் (104)
காக ஒன்றையும் (166) யாழ்ப்1
இந்த வருடம் (1993) கிரிக் கட்டில் சதங்களால் நிரப்பப்பட்ட
புதம் ஒன்பது சதங்கள் எடுக்கப்
- யும் (174) அடித்துள்ளார் SS
|(2) திருகுமார் (யாழ் இந்து)
கல்லூரி யுடனும் (100 நொட்
3) மணிவதனன் (யாழ் மத் 1திய கல்லூரி)-- யாழ் இந்துக் கல்லூரியுட
உடனும் சத ம் பெற்ற மத்திய
கல்லூரி-உதவித் தலைவராவாரி.ட
(4 சுரேஷ் (மத்திய கல்
லூரி)
வரலாற்று ப் புகழ் பெற்ற
டியில் (101 நொட் அவுட் சதம்
யாழ் பரியோவான் கல்லூரி - யுடனும் 100) யாழ்ப்பானக்
|அவுட்) சதங்களைப் பெற்றவர்.
சென்ஜோன்ஸ் - சென்றல் போட்
னும் ( . 1 4)-மாணிப்பாய்டஇ. .ජී. 1
எடுத்தவர். இ ச் சா த னை பாராட்டுக்குரியது.
5) மக்வறி (பற்றிக்ஸ்)
சதம் எடுத்தார்.
யாழ் இந் துவுடன்-{100}+-
சோ-பதத்தின்

Page 16
வயதுக்கேற்ப
2——Sh-FF+D}{6!- u
p سل
- -வாழ்வின் ifG)
ளிலும் நாம் அவதானமாகவிருத் SSதல்-வேண்டும் அவதானம்-என்--
தற்குப் பல அர்த்தங்கள் உண்டு.
நம்மால் பிறர் துன்புறாமல் கவன
டனோரன்ன செய்ல்கள் இதில் அடங்
— மனித வாழ்வை ஊழ் வி ைன
€? 阻 நடத்திச் செல்லும் என்பது
- கு. ஆயினும் இறைவன் நமக்கு தந்துள்ள) அறிவு 6t ல்-வத் தைப் பயன்
படுத்தி நம்மை நாம் வளம் படுத் டதிக் கொள்ளலாம்.--
இன்னது செய்தால் இன்னது விளையும் என்ற எண்ணுக் கரு எம்மில் இடம் பெற்றிருத்தல் வேண் டும். - مسسسسسسسسسسسسس
இளஞ்செடியை ந 1 ம் ந ன் கு ட உள்ர்த்துப் படய்டன் பெற-வேன்
மானால் அதற்கு உரிய காலத்தில் நன்கு தண்ணீர் பர்ப்ச்சுதல் வேண்ட டும்; உரமிடுதல் வேண்டும். கால ம் தவறி பயிரிடுவதனாலோடி 点
ணிர் பாய்ச்சு வ த ன ர லோ ம் அ ைட யும் ப யன் யாதும். இல்லை. எனவே காலம் எ ன் 11 து மனித வாழ்வில் மிக முக்கியமான அம்சம்,
| இ த ன எ லே தான் நம் முன் னோர் காலத் தி ல் பயிர் செய்? எனக் கூறினர். . .
 
 

- a "சண்முகத்தான்"
உண்டு. -மாணவப் பருவத்து ஆசை அல்ட
லது விருப்பம் வாலிபப் பருவத்தில் இராது. வாலிபத்தின் மிடுக்கு முதுட மையில் இராது. - ஒவ்வொரு பருவத்திற்கும் வ
திற்கும் ஏற்பச் செயற்பாடு வெளிப் படும். வாலைப் பருவத்து அல்லது குழந்தைப் பருவத்துச் செயற்பாடு -சு-ளை-வாலிப-வயதிலோ அல்லது—
முதுமை வயதிலோ செய்யத்துணி -யின்-அ-து-ஏற்புடையதன்று-அ-து-
மட்டுமன்றி பருவத்திற்கு மு ர ன
முனையும் போது அவனைத் தரக்
-எனவே-மனிதன்-மனிதனாக
வாழ மனிதனாக தன்னைச் சூழ டவுள்ள சமூகத்தினால் கணிக்கப்பட் "
அவன் தன் வயதிற்கு ஏற்ற நடத்
gggg} \gGHGಳಿತ
(Eub
- இது-அவனது வாழ்வின் முன் -
னேற்றத்திற்கும் வளர்ச்சிக்கும் மிக
ন চ শম্ভুক্ত। -
வாழும். ஆனால் செங்கடலில் கரை டயோடரப்-பகுதிகளில் உள்ள நீல
நண்டு என்ற ஒருவகை நண்டு,தண் டணிரில் இகத் ਫਰੰਗ
நிமிடங்களிலேயே இறந்து விடு -கிறது

Page 17
கட்புலனறிவு - 2 ஒவ்வொரு நிரையிலும் ஐந்து உ றிடமாகவுள்ளது. அக் கூட் டி ல் பெ 4, 5 என இலக்கமிடப்பட்ட உருக்களி விடை அடுத்த இதழில்
சென்ற இதழில் வெளிவந்த கட்புலனறிவு - 1
சன்ற இதழின் (14) கட்புல (1) - 3. ( 2). - 4. (3) - 4. (4) - 2. (5) - 3.
அன்டோர்ரா
இது பிரான்ஸுக்கும ஸ்பெயினு: ፴® தளபதி 6 சிப்பாய்கள் மற்று ப் 11 பேரை மட்டுமே கொண்ட ராணு வேறு எந்த யுத்தத் தளபாடங்களும்
 

ருக்கள் உள்ளன. ஒரு கூடு வெற் ாருத்தமாகக் கூடிய உரு 1, 2, 3
ல் ஒன்றாகும். கண்டு பிடியுங்கள்.
5 4 ܠܐ ܕ_z܂ - ܕ -- 2__1 -܂ | | || | || |
2 ○ 5 ہے OOOOOCCCC 으_으 o 9 O 용 - 일용
2. 25 ר 5 4ھے ※※|※|※※
2 3 4 5. //|プ|_|ベト|
கட்புலனறிவு 1 இன் விடிை
0ணறிவுக்கான விடைகள்:-
(நன்றி சு. இ.)
க்கும் இடையில் உள்ள ஒரு நாடு ம் 4 அலுவலர்கள் ஆக மொத்தம் வம்; இவர்களிடம் துப்பாக்கி தவிர கிடையாது. -
5 - 15

Page 18
மீண்டும் மீண்டு
ஜொ தீ மலையைச் சேர்ந்த, நான்கு வயதுச் சிறுமி க ரங்க 厅, இருந்தாற்போல தன்னுடைய-முற் பிறப்பைப் பற்றிப் பேசத் தொடங் கினாள். இது-1961-ஆம் ஆண்டு நிகழ்ந்த து. "தான் முற்பிறப்பில் .ெக விட்ட என்ற கிராமத்தில் குணதிலக என்ற பெ ய ரு டன் சீவித்ததாகக்" கூறினாள் உதனக்கு மனைவி, மக்கள் இருந்தகையும், தெரிவித்தாள். இவளுடைய பேச்சு பெற்றோருக்குக் கவலையைத் தந் தது. "பேய் பிசாசுடபிடித் து விட் டதோ? எனக் கவலைப் JL "L667 ff. சிறுமி சுரங்கா பெளத் த பிக்கு விட ம் அழைத்துச் செல்லப்பட் Lurrar gyani CLB5 GFDL-ul விசாரணையிலி ருந்து பல தகவல்கள் வெள் யாகின. துெ வி துட்ட கிராமத்திற்கு அழைத்து வரப்பட் - சிறு மி தன் முற்பிறப்பு வீட்டை அடையாளம் தாட்டி னாள்: வயதாகியிருந்த தனது மனைவியையும் அடையா ளம் காட்டினாள். அவர்களு க் கு மட்டுந் தெரிந்திருந்த பல செய்தி த ைள யும் தெரிவித்தாள். தான் எங்கு, எப்படி தென்னை மரத்தி எந்து தவறி விழுந்து இறந்த தென்பதையும் எடுத்துரைத்தாள். அவள் வயதில் அவளுக்கு சேரப் பிள்ளைகளும் இருந்தன.
வியப்பான இச்செய்தி, மறு பிறப்புப் பற்றிய தகவல்களைச் சேகரித்து ஆராய்ந்து வரும் அமெ பேராசிரியர் அயன் ஸ்ரீவின் சனுக்குத் தெரிய வந்த போது, அவர் இலங்கைக்கு உடன் வந்தார்.
ܕ ܢܝ .

வர விர ஆதி தி வரை வன ஆளுனருத
1Guario!
கெளடில்யன் ட
கொத்ம லைச் சிறுமி பற்றிய ட
ஆராய்ச்சியை மேற் கொண்டு வியப் படைந்தார். உஸ்விரீன் டின் மறுபிறப்புப் பற்றிய தகவல்களை ஆராய்வதில் 1999 இலிருந்து ஈடுபட்டு வருகின்றார்: உலகெங்கும் வலம் வந்து இப்படிப் பட்ட முற்பிறப்புப் பற்றிய தகவல் لا له T تL ق) ته ا6 {f ژوي (o or * Gي چی அ ராய் ந் து வற்றின் மெய் வெளியிட்டுள்ளார். இது வரை 2400 இத்தகைய மறு பிறப்ப நிகழ்வுகளை இவர் ஆராய்ந்து 5 பெஈந்தொகுதிகளை வெளியிட்டி ருக்கிறார். அவருடைய தொகுதி களில் இலங்கையில் மறு பிறப் புப் பற்றிய பத்து நிகழ்வுகளுள்'
இலங்கையில் மறு 函了马马亨
திெகளை நினைவு கூர்ந்த'
.ே அவர் ஆராய்ந்தார். இவற் றில் பெரும்பாலானவை தென் லங்தையைச் சேர்ந்தவை. 1978 " இல் யாழ்ப்பாணம் இ ]jj و [ژنك LD لكل பிறப்பு நினைவு வந்த ஒலரை முதன் முறையைாகப் பேட்டி கண்டார். "ஒரு தகவலில் ஒரு சிறு வன் தான் முற்பிறப்பில் எப்படி, எங்கு எவரால் கொலை செய்யப்ப ட் டான் என்பதைத் தெரிவித்தான் விகாரித்த போது அது உண்மை எனத் தெரிந்தது.
ஒரு தகவலில் ஒரு சிறுமி தான் (pair 13 str. அறிந்திருக்காத இராமத் தின் பெயரைத் தெரிவித்து தான் முற்பிறப்பில் அங்கு பிறந்திருத்த தாகத் தெரிவித்தாள்.அங்குள்ள
களின் பெயர்களையும் கூறி
இர அ ஆ இ

Page 19
Logou Lípů u sra
ஆண்
னாள். அவளை அங்கு அழைத்துச் சென்றபோது தான்-விளையாடிய பொருட்களைச் சரிவர அடையா ளம் காட்டினாள்.அந்த வீட்டின்
இப்போது எடங் 3 ஆ?? எனக்கேட் டாள். அது தறிக்கப்பட்ட செய்தி வெளிவந்ததுஉ
இன்னொரு த க வ லி ல், ஒரு சிறுவன் தான் முன்பு பிறந்திருந்த கிராமத்தையும் வீட்டையும் அங்கி ருந்தவர்கள் விபரங்களையும் தெரி வித் தான். தான் மரணமாகும் போது, தனக்கு 6 வ1 கில் ஒே மகள் இருந்தாள் என வும் ?高舟 வித்தான் அவன் அங்கு அழைத்து வரப்பட்ட போது, அவ ன் தெரி வித் தகவல்கள் உண்மையென தெரிய வந்தன
மறுபிறப்புப் பற்றிய தகவ களைத் தெரிவிப்போர் -விபத்துக ளில் அகால மரணம் அடைந்தவர் களாகவே இருக்கிற ரர்துள்,டக 0ெ ெ களிலிருந்தும் சிலர் தமது முற்பிறப் புப் பற்றிய ததவல்களைப் புரிந்து கொண்டாடுகிறார்கள். மேலைத் தேசங்களில் ஒரு குழந்தை அனது முற்பிறப்புப் பற் றி ப் பேசுவதை அறிந்தால் அதன் பெற்றோர் அதற் தச் சித்தம் குழம்பி விட்டது. என நினைக்கின்றனர். மனநோயும் புலம்பலுக் கு " காரணமாயினும், முற்ற மனநோய் எனத் தன் விட முடி யா தி நிகழ்வுகளுள்ளன எனப் பேராசிரியர் ஸ்ரீவின்சன் கரு துகிறார்.
சில குழந்தைகள் தமது முன னைப் பிறப்புப் பற்றித் தெரிவித் தகவல்கள், ஆராய்ந்த போது திெ றானவை எனவும் தெரியவந்துள் ன, சில முற்பிறப்பு நி ை சி ளில் தாம் மிருகங்களாக இருந்:

ன்பது உண்மையா?
தாகச் சிலர் கூறியுள்ளனர்.
பலாங்கொடவில் உக்கல் கல் போட்ட என்ற ஊரில் விஜயரக்"
என்பவரின் தகவல்-வியப்பானது
உண்மையானதும் ஆகும். விஜயரத் னவுக்கு இரண்டரை வயது 西L画点 போது அவன் தனது வி ட் ைLஅடிக்கடி சுற்றி வருவதுடன் தனக் குள் பேசியும் இரண்டான். அவ 'டைய நடத்தை தாய்க்கு வியட் பைத் தந்தது. அவன் பேசுவதைக் கேட்டாள். அவ ன் தன்னுரி
கரம் ஒன்று வளர்ச்சி இன்றியிருப்
பதற்குத் க்ாரணம் தான் முற்
பிறப்பில் தனது என வியா ல் ெக ர ைல செப்பப்பட்டது " ன் றான். அவள் அக்கொல்ை பற்றி அவன் அறியாத பல தகவல்களைக் கூறினாள். அவள் தனது sୋTରjତିff' _ம் அது பற்றி விசாரித்த போது ன் மே வெளியாயிற்று தி"து இளைய சகோதரன் றற்றான்காமி 1988 இல் அவனுடைய ம? என வி
யால் கொலை செய்யப் பட்டான்
எனத் தெரிவித்தான். ஸ்ரீவின்சன் இந்தத்தக வ ைெ ஆராய்ந்தார். அக்குழந்தையின் வலது தன்னத்தில் கத்தியால் குத்தப் பட்டு ஆறியவடு போன்று பிறப்பு அடையாளமிருந் திது. அக்குழந்தை யின் வலது கரம், இடது-கரத்திலும் unriri ġe5dji ஒல அங்கு ல ம் குட்டையாகவும் இருந்தது
மறு பிறப்புப் பற்றிய தகவல் gabarë pi tb tij (tp?tit gj என்பது ஆராய்வதற்குரியது ஆனால் நிரூ ப்ேபட்ட் தகவல்கள் வியப்பா னவை. ஆன்மா அழிவ தி ல் லை; அது மறுபடி மறுபடி பிறக்கிறது என்ற தத்துவம் உண்மை என்பதை
நவீன விஞ்ஞானம் நீரூபிக்குமா?
5. if

Page 20
சூப்பர் கணனி
25 ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களின் ஒரு சூப்பர் கணனியை முதன் முத
-புரம் = 8600 என்று பெயரிடப்பட
ஒரு செகண்டில் 6 பில்லியன் கண
கம்ப்யூட்டர் ரஷ்யா, ஜெர்மன், பிரி
லும் இந்தியாவில் 20 நிறுவனங்களி
-—
தலாக் ட ஒரு முஸ்லிம் கணவன் தனது ம6 தலாக், தலாக், தலாக் என்று சொ 6 டாது. இது வரை அப்படி எண்ணப்பு அறிஞர்கள் ஒன்று கூடி ஒரு முடிவுக்கு இன்ன தலாக்கிற்குப் பிறகு இரு
வண்டும். இப்படிப் நிபந்தனை டசிே? "தலாக்' சொல்லல இது
- தேசிய விழாக்கள் | தென் கிழக்காசியாவில் ஒரு ந சாரப் பற்று மிக்க நாடு, மாதத்தில் 1ளையும் நீதிகள்:
ஆண்டிலும் சித்திரை (ஏப்ரில்) இதனை சந்திர வருசம் என்பர். அ |ரும், ஆளுக்கு ஆள் தண்ணீர் ெ
வில் "ஹோலி பண்டிகை போல் த |ւյ՛ւb இருக்கும். வைக்ாசி (மே) திங் என்ற திருத்தலத்தில் ஏர்பூட்டி விழ அரசர் வருகை தந்து ஏர் பிடித்து தொட்டி எல்லாம் விழாக்கோலம் இறுதியில் மழையை வேண்டி ஒரு ழுது, வானில் காகிதப் பட்டங்க (G பறக்கும்.
கார்த்திகை மாதத்தில், நீர் நி ரும். நீர் நிலைகளில் வாழையிலைக வர்த்தி, நாணயம் சாம்பிராணிதீப அலங்காரஞ் செய்யப்படும். நீள் வள்ள ஒட்ட ப் பந்தயம். விழாக்கோலம் பூணும் நாடே தாம்
25 - 18
 

உதவியுடன் இந்தியா தனக்கென்று 5லாக உற்பத்தி செய்து ள் ளது. ட்டுள்ள இந்த சூப்பர் கணிப் பொறிட க் கு க ள் போடக் கூடியது. சபரம்"
ட்டன் கனடா போன்ற நாடுகளி லும் பணிபுரிகிறது.
னைவியைப் பார்த்து மூன்று முறை ன் னா ல் அது மண முறிவு ஆகிவி பட்டு வந்து ள்ளது. முஸ்லீம் மத வந்திருக்கிறார்கள். மு கல் முறை
ாதம் உறவு இல்லாமல் பிரிந்திருக்க
கள் கழித் த த் தான் மூன்றாம்
தான் சட்டம் என்கிறார்கள்.
sy நிறைந்த நாடுாடு தாய்லாந்து, தேசியக் கா பல விழாக்களையும் வைபவங்க
மாதமே புது வருடம் பிறக்கும். ன்றைய தினம் மக்கள் எல்லேநளித்து மகிழ்வர். வட இந்தியா ாய்லாந்தின் "தண்ணீர் தெளிப் களில் அங்குள்ள "சனாம்யுவால்? ா நிகழும். இத்தேசிய விழாவில் நிலம் உழுவார். நாட்டின் பட்டி பூண்டு விளங்கும். இதே மாத விழா நடை பெறும். அப்பொ. ந ம் "றொக்கட்"களும் செறிந்து
லைகள் யாவும் தீபங்களால் ஒளி 1ள் மிதக்கும். அ தி ல், மெழுகு ர்த்திகள், மலர்கள்-என வைத்து எருமை ஒ ட் ட ப் பந்தயங்கள், ! :இப்படிப் பல-பந்தயங்களும் ப்லாந்து.
தொகுப்பு: “அது ഞഖ • ['g',

Page 21
லெனின்
-மாமனிதன்
டகம்யூனிசக் கொள்கையை நிறுட
விய உலகப் புகழ் பெற்ற பேரறி ஞர் க்ார்ல் மாகஸ் என் இ சீடராக லெனின் விளங்கினா" இவருடைய முழுப் பேயர் விள டிமர் இலியிக் உலியனாவ் ருசி யாவில் 1917 இல் நிகழ் ந் தி அக் டோபர் புர ಇಲ್ಲಿ ருசியாவை கம்யூனிச BT L=[T க் தி
ಮೌU95 கு டி ய ர சை பெரும்ை லெனினுக்குரியது. 1870, -ஏப்ரல் 9-இல் இவர் உ
னவ்ஸ்க் என்ற ஊரில் பிறத்தார். உஉலகின் லப்பரப்பில் ஏறத்
5frtՔ லொ ரு பகுதியைக் கொண்டிருந்த ருஷியப் பேரரசில்
சர்வாதிகார முடியாட்சி முறையே நிலவியது. சமுதாயத்தில் இரண்டு வகுப்புக்கள் காணப்பட்டன. エ புக்களும் தனவந்தரும் உயர் வகுப் பில் இடம் பெற்றனர் விவசாயிக ளும் தொழிலாளர்களும் அடுத்த வகுப்பில் இடம் பெற்றனர். இவர் தள் சலுகைகளும் உரிமைப் பேறு - # ( க்கப்பட்டனர்
முதலாம் உலகப் போரில் ருசியா டபங்கு கொண்டமையால்_உள்நாட்ட
டுப் பிரச்சினைகள் உக்கிரம் பெற் றனருசியாவின் கொடுங்கோன்மை - ஆட்சிக்கு முடிவு கட்டி, மக்களாட் சியை நிறுவுவதில் லெனின் முன் --~~~~_ প্রত্নীগেঞ্জ ।று இழைத்தார்一
மார்க்சிய வழியைப் பின்பற் எரிமலைச் செடி
ஜப்பான் நாட்டில் எரிமலைச் ( படுகிறது. இது 30 அடி உயரம் வ.ை தச் செடியின் நுனியில் இருந்து றது. அதனால் ஜப்பானியர்கள் இத கின்றார்கள்.
 
 
 
 

ஆம் ஆண் டு ஒக்டோபர் மாதம்
30 ஆம் திகதி ஒரு பெரும் புரட்சி மூலம் சாதித்தனர். விவசாயிகளும் தொழிலாளர்களும் ஒருங்கிணைந்து ருசியாவில் அரசன் ஆட்சியை அற றுப் போகச் செய்தனர். அதனால் உல கி ல் முத
மைத் தொழிலாளர் ஆட்சி நிறு
—
- வர்க்கத்திைட
யும் தொழிலாள வர்க்கத்தையும் தேர்ங் கவர்க ல ன் கருத்
அவர்களாலேயே கொண்டு நடாதி தப்படுகின்ற ஓர் ஆட்சியை ஏற்ப டுத்த லெனின் காரணமாயினா கூர் மை யான விழிகள், பல ம -நிறைந்த உடல் நந்த் தர உயரம்" சோர்விலா உழைப்பு கொண்டி லெனின் 1924 ஜனவரி 21-ஆ– நாள் மாஸ்கோவின் கார் க் கி க் - னார்.உஆஉ
ருடைய உடல் தைலமிடப்பட்டு ஒரு அழகான பேழையில் எல்லா - ரும் பார்க்கத் துக்கதாக வைக்கப் பட்டது. லெனின் கிராட் என்ற நகரம் அவர் பெயரில் உருவாக்கப் பட்டுள்ளது. O
செடிடஎன்று ஒருவகை செடி-காணப்ர வளரும். சூரியின் மறைந்ததும் இந் வெண்ணிறமான புகை வெளிவருகின் னை எரிமலைச் செடி என அழைக் . சி. சுரேந்திரன், சென்பற்றிக்ஸ் கல்லூரி, யாழ்,
5 9

Page 22
அன்டோயின் லே -CடCட பத்மினி கோப
- -லவோசியர்-ச்748ம்-ஆண்டு
பரிஸ் மாநகரில் மிக வசதியான ஒரு குடும்பத்தில்-பிறந்தார், சிறுட வயதில் தாயை இழந்து தந்தை Fலும் மாமியாலும்-மிகவும் செல் லமாகப் போற்றி வளர்க்கப்பட் --சச்-தந்தையாரது-விருப்பப்படி சட்டம் பயின்றாலும் அவரது அக் -கறை விஞ்ஞான ஆய்விலேயே இருந்
தி து சட்டம் படிக்கும் போதே இரசாயனப்-பேராசிரியர்டவிஞ்ஞா *க் கழகத்தில் நடத்தும் விரிவுரை உகளைத் தவறவிடமாட்டார்.தனதுட
28 வது வயதிலேயே பரிஸ் நகரத் ilதெரு விளக் குடகள் போடுவது தொடர்பாக நடத்தப்பட்ட திட்ட மிடல் போட்டியில் முதல் பரிசு பெற்றார். இதனால் பரிஸ் விஞ்
ட ஞானக் கழகத்தில் அங்கத்தவரா
னrர். -
ட பிரான்ஸ் நாட்டின் புவி உட் கூற்றியல் (Geological) ஆய்வை
மோத்தச் சென்ற பேராசியருக்கு உதவியாளராக அனுப்பப்பட்டார்.
இவ்வாறு பிரான்ஸ் நாட்டின் பல
பகுதிகளையும் சு ற்றிய போது கிப்
ஸம் பற்றி யும் பிளாஸ்டர் ஒப் பரிஸ் பற்றியும் பல ஆய்வுகளை
வெற்றிகரமாகச்செய்து முடித்தார். பிரதி பல ன் எதிர்பாராது-தன்செந்ாக ச் செலவிலேயே சென்று புவி உட் கூற்றியல் ஆய்வுகளுக்கு உத
αίθουτ π ή .
தின் உயர் அந்தஸ்தினாலும் இவ ருக்கு பி ர தா ன வ வேலை வழங்கப்பட்டது. ஒரு சில
15-20
 

Typ ாற்
ால், பி. எஸ்ஸி Ο o
-ஆவணங்களில் மட்டும் கையெழுத் துப் போடும் இவ் வேலையினால்
-லவோசியருக்கு விஞ்ஞான ஆய்வு களுக்கு நிை AU“ዳ፵ ವಿಘ್ನ
DIT | LITG) 60 GT607
ரு ம் பி ம |- மாறி பல விதத்திலும் இவருக்கு
உற்ற துணைவியாக அமைந்தஈர்மாறி பன்மொழிப் புலமை உள்ள
வர் ஆங்கிலம் நன்றாகக் கற்றவர்ஆகையால் காவெண் டிஸ் பிறி
ஸ்ற்வி ஆகியோ-ர து-அடக்கங்ட é5 é0) 6.0" பிர ஞ் சு மொழி யி ல்
மொழிபெயர்த்து-கடனடவருக் குட உதவி னார். பிரஞ்சு நாட்டு
விஞ்ஞானிகளும் சந்திக்கும் இ ட
திது.
டலவோசியர் தகனத்தைப் பற்றி விரிவாகவும் ஆழமாகவும் ஆராய்க்
உதார். புளோஜிஸ்டன் என்பது ஒரு பொருள் போன்றதென்றும் இது
னிகள் நம்பி இருந்தனர். கவென் டிஸ் பிறிஸ்ற்வி போன்ற லவோசியரது சமகாலத்தவரும் அதில் நம்
இவர் தனது பரிசோதனைகள் மூ ல ம் த கனத்தில்-வளியின்ட45ட ப ங் கு ப யன் & டு த் தப்படுகிறது ஒன-ன ஒத்துக்-காட்-டி-விா-ேபல பொருட்கள் தகனம் அ டைம்
கூடுதலாக இருக்கும் என ட்டினார். வெள்ளெலி
(மறுபக்கம் பார்க்க)

Page 23
தாஜ
DESTIGD
உலகில் உள்ள அழகான கட் டிடங்களில் ஒன்றா க த் தாஜ் மஹால்" கருதப்படுகிறது. இது முழுவெண் சல வை க் கற்களால் கட்டப்பட்ட கட்டிடம் ஆகும். இது உத்தரப் பிர தே ச மாநிலத்தில் உள்ள ஆக்ரா என்னுமிடத்தில் யமுனை நதிக்கரையில் அமைந்துள் ளது. மொ க லா ய மா ம ன் ன ர் 'ஷாஜகான்' இற ந் த தன் மனைவி மும்தாஜின்" நினைவாகக் கட்டிய கட்டடம் ஆகும். மும்தாஜ் -என்றால் அரண்மனையின்
கலன் என்பது பொருள்
-பெரும் செலவில் மொகலாய பாணியில் இக்கட்டிடம் உருவாக் கப்பட்டுள்ளது. இ த னை க் கட்டி முடிக்க 21 ஆண்டுகள் பிடித்தன ஆசியாவின் பல்வேறு
அன்டேயின் ... (முற்பக்கத் ெ *ளை வைத்துப் பல பரிசோதனை களை உணவு - சக்தி தொடர்பாகச் செய்தார். உடலில் சேமிக்கப்பட் டிருக்கும் உணவு ஆக்சிஜினில் எரிக் கப்படுவதாலேயே உடல் வெப்பம் தோன்றுகிறது என வும் இவ ர எடுத்துக்காட்டினார். -
கவென்டிஸ் பிறிஸ்ட்லி ஆ கி யோருடன் ஏற் பட்ட நட்பினால் அவர்க ளா ல் கண் டு பிடிக்கப் பட்ட வாயு க் களு க் கு ஐதரசன் GF 257 று ம் ஒ ட் இது என் ன் று ம். பெயர் சூட்டியவரும் இவரே. பிரான் ஸி ன் முன்னேற்றத்துக்காக அ ய ராது பாடுபட்ட இவர் பிரதான -வரியிறுப்பாளராக இருந் தமை பி
ாைல் பொறாமையுடைய த னி ப்

இ
ருந்தும், பாரசீகத்திலிருந்தும் கட்டி கள் கலைஞர்கள் வந்து கட்டி டத்தை அழகு படுத்தினர். முழுவ தும் சலவைக் கல்லால் ஆன இக் கட்டிடத்தின் உட்பகுதி மிக அழகிய பூவேலைப்பா டு களை க் கொண் டுள்ளது. இஸ்லாமிய இறை மறை யான திரு க் கு ர் ஆன் வாசகங்க ளும் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன. நில வொளியில் தாஜ்மகால் மிக அழ காகக் காட்சியளிக்கும்.
இக்கட்டிடத்தைச் சுற்றி லும் வண்ணக் கற்கள் நடைபாதைகளில் பதிக்கப்பட்டுள்ளன. அழகி ய பூந் தோட்டங்கள் சூழ அமைந்துள்ளன நீர்த்தடாகங்களும் அவற்றில் நிழ லாடும் தாஜ்மஹால் தோற்றமும்
கண்கொள்ளாக் கா ட் சி யா கும். தாஜ்மஹாலின்' கீழ்ப்பகுதியில் மும்தாஸ்" புதைக்கப்பட்டுள்ளார். அவருக்க அருகிலேயே ஷாஜகா
னும் LT30) தக்கப்பட்டுள்ளார்.
- - - -டமெ.-கஜன்
தாடர்)
பட்ட எதிரியினால் தேசத் துரோகிட எனக் குற்றம் சாட்டப்பட்டு பிரெஞ் சுப் புரட்சியின் போது சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் ,
இவரை விடுவிக்க மேற்கொள் வரப்பட்ட் முயற்சிகள் எது வும் பல ன் அளிக்கவில்லை. சிறையில் இருந்த போது தனது ஆய்வுகளைத் தொகுத்து ஒரு கட்டுரை எழுதி --
இவர் தலை துண்டிக்கப்பட்டு டஇறந்த பின்பும் மாறி இடவ-ர து
இறு தி க் கட்டுரையையும் வேறு பலவற்றையும் சேர்த்துக் தொகுத் துப் புத் த க மா க வெளியிடுவித் தார். இவர் இற ந் து 2 வருடங் களின் பின் பிரஞ்சு அரசு இவருக்கு ஞாபகச் சின்னம் அமைத்தது.
-
5 - 21

Page 24
இசைக் 856Ꮱ6Ꭰ
O துவழிதடி
வாழ்வின் மொழி பெயர்ப்பே ஜூல என்பர். உள்ளது துடிப்பின் வெளிப்பாடு, உணர்ச்சியின் உருவ கம் என்றும் கூறலாம். டவ 7 ம் க் கை பி ன் பல்வேறு கோணங்களிலிருந்தும் எழும் அனு பவத்தில் பிறந்து, கற்பனையுடன் கலந்து பிறர் மனத்திலும் அவற்றை உணர்ச்சி பூர்வமாக புகுத்துவது தா ன் உயரிய ைேலப்படைப்பாகும்.
ஆதி மனித ன் கா . டி ல் அலைந்து திரிந்து காலத் தி லே வெறும் ஒலிகளாகவும் ஒலமாகவும் பிறந்த மகிழ்ச்சிக் கூச்சல் 15fr6IT60)ւ- வில் நாகரிக வளர்ச் சிக் கேற்ப ராகம், தாளம், பாவம் முத லி ய விதிகளுடன் உயிர் பெற்று வளர்ந்து வளர்ந்துள்ளது.
இத்தகை ய் இசைக்கலையா னது செவிக்கு மட்டு மன் றி மன துக்கும் இன்பந்தரும் இன்கலையா கும்.
இக்கலையானது மனித வாழ் வுடன் பின்னிப் பிணைந்துள்ளது. உள்ளம் சோர்வுறும் பொ ழு தும் உடலம் தளர்வுறும் பொழுதும் அவற்றைப் போக்கிப் புத் தூ க்க ம விக்கிறது. ஆன் மா வோ பைந்து சுவையுணர்ச் சி க ை ள த் அாண்டிப் புத்துயிரளிக்கிறது. இல் விசைக்கலை இறைவனைத் தொழ
|வும் முதன்மையான கருவி ய ர த த்
கொள்ளப்படுகிறது. தெ ய் வீ க க் கலையாக எண்ணப் பெறும்
5-22

கலையின் இன்றியமையாத கூறு இராகமேயாகும்.
இராகங்கள் ஜனகராகங்கள், ஜன்னிய ரா கங்கள் என இரு பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப் பெற் றுள்ளன. இந்திய இசையில் காணப் பெற த இராகமோ, மேளமோ, தாளமோ வேறெங்கும் காணமுடியா தென் பர். இவ்விராக முறையும் 72 மேள முறையும் இசையுலகிற்கு இந் தி யா வழங்கிய இன்கொடை யெனில் மிகையாகாது. தூய இசை உண்டாவதற்கு வழிகாட் டி யா க அமைவதும் இராகமே. இவ்விராகங் களைப் பழந் தமிழ் பண்" எனக் கூறும். பண் இ ைசத்த வரை ப் பாணர், பாடினியர் எனும் பழந் தமிழ், ப ல் வ ைக யாழ்களையும் குழ ல் க ைள யு ம் பயன் படுத்திக் குரல், துத்ரும், கைக் கிளை, உழை, இளி, விளரி, தாரம் எனும் எழுவ கைப் பண்களை இவர்கள் இசைத் த னர் என்கிறது. இவற்றிலிருந்து பிறந்தனவே திறங்கள்.
இசையை நாட்டியத்தின் கூறா இக் கருதும் பரத முனிவர் இசை யில்லா நாட்டியத்தை வெறும் உடற் பயிற்சியாகவே கருதுகிறார். ந ட னத்துக்கும் நாடகத்துக்கும் இசை இன்றியமையாதது. ஸப்த ஸ்வரங் கள் எவ்வாறு பயன் படுத்தப் பட வே ண் டு ம் எனக் கூறும் பரதர் ஸ ரி இரண்டும் அற்புதம், வீரம் பயங்கரம் முதலி ய வ ற் ைற யு ம் க, நி சோகத்தையும் ம, ப காதல், மகிழ்ச்சி என்பவற்றையும், த, பயங் கரம், அருவெறுப்பு ஆகியவற்றை யும் வெளிப்படுத்தப் பயன் பி டு த் தப்பட வேண்டு மென் கிறார். இசைக் கு வேண்டப் பெறும் தாளம் பற்றிப் பரதர் கூறுகையில் 108 தாளங்கள் பற்றி க் கூறுவது -ன் அத் தாளம் 960 purgi?d)

Page 25
நாட்டியத்திற்கு உயிரே யில் லை என்றும் கூறுகிறார்.
இசை நாடகங்களில் மிக நீண் டது நாராயண தீர்த்தரின் கிருஷ்
- ணலீலா, த ரங் கி னி எ ன் னு ம்
மகா வைத்தியநாத ஐயர் இயற்றிய
-72 மேளராக மர்லிகையும் இராம
சாமி தீட்சிதரின் 108 ராக தாள
– மாலிசையும் மிக நீண்ட உருப்பg.
ܓܘ
வில் ைல, 5ம் நூ ற் ДD ா ண் 19 αυ
களாகுமென்றும் கூறுவர்.
-வ ந் துடவேரூன்ற-இடமளித்தது.
திருப்பதியிலிருந்த தாளம் பாக் கம் பாட்டாசிரியர்களே முத ன் முதலாகப் பல்லவி, சரணம் எ ன் னும் உறுப்புகளுடன் கீர் த் த ன ங் களை இயற்றி நரென்றும் பின்னர்ப் புரந்தரதாசரே அவற்றுடன் அனு பல்லவியையும் சேர்த்தாரென்றும் கூறுவர். இவர் தா ன் அப்பியாச கான உருப்படிகளை முதலில் செய்
தவராவர் என் பது ம் குறிப்பிடத் - தக்கது.
இத் த ைக ய இசைக்கலையாட
னது அயல் நாட்டவரின் ஆதிக்கத்
தாலும் உள்நாட்டவர் ஊடக் கடக்
குறைவாலும் வேற்றுமொழி இசை
தனித்தமிழின் இடத்தை வடமொழி
யும், தெலுங்கும் பெற்றன. 13ம்
14ம் நூற்றாண்டுகளில் தமிழ் நாட் டில் ஏற்பட்ட அரசியல் குழப்பங்க
ளால் இ ைசப் பாக் கள் வளர
அருணகிரிநாதர் தோன் றி திருப்ட
புகழ் என்னும் சந்தப் பாக்களால்
16 ம் நூற்றாண்டில் பதினெண்
-சித்தர்கள்-இனிய கருத்துக்களைச்
சிந்து முதலிய இசைப்பாக்களில்
–வெளியிட்டனர். சாதாரண மக்கள்
உள்ளத்தைச் சித்தர் பாடல் க ள்

க வர்ந்த ன பின்பு தமிழி சை தாழ்ச்சியடைந்தது. தமிழ் நாட்டு இசையுலகில் அமிழ்தினும் இ னிய தமிழிசை மறைந்து போகக் கர் நாடக இசை மலர்ந்தது. அடுத்து முத்துத் தாண்டவர் அருணாசலக் கவிராயர்-ஆகியோர் 18ம் நூற்றாண்டில் தோன்றி தமிழ் இ ைச -யைத் தழைக்க வைத்தனர்.--
அடுத்து "சங்கீத மும்மூர்த்தி
ராஜ சுவாமிகள், முத்துச்சாமி தீட் சிதர், சியாமா சாத்திரிகளின் காலம்மலர்ந்தது. இவர்கள் தெலுங்கிலும் வடமொழியிலும் ஏராளமான உருப் டிகளை இயற்றிக் கர்நா -* இசையை வளர்த்தனர். ஆனால் தமிழி ைச ைய மீண்டும் தளிர் விடச் செய்து, தழைக்கச் செய்த - பெ ரு ைமடமுக்கியமாக கோபால்ட கிருஷ்ண பாரதி ையயே சாரும். இவரின்டநந்தனார்-சரிதக் கீர்த்தஒன ஆள்" பாமர மக்களிடையிலும் அமோக ஆதரவைப் பெற்ற ன
கோபால கி ருஷ்ண பாரதியைத் தவிர 19ம் நூற்றாண்டில் தமிழிசைப் பாக்களை இயற்றியவர்களுள் ஆ ைன ஐயா, இராமசாமி சிவன் கன ம் கிருஷ்ணய்யர் உமாயூரம் ட வேதநாயகம்பிள்ளை, சென்னிகுளம் அண்ணாமலை ரெட்டியார், இராட
மலிங்க அடிகளார் ஆகியோர் -குறிப்பிடத் தக்கவர்கள்-இ-வர்க
ளின் அருமுயற்சியால் நம் செட்டி -நாட்டரச-இராஜாசர்டஅண்ணடாட
மலை செட்டியார் அவர்களின் ஊக்
குவிப்பாலும் நாடெங்கும் தமிழிசை மன்ற ங் கள் தோன்றின. இசை யரங்குகளி ல் மீண்டும் தமிழிசைப் பாடல்கள் ஒலிக் கத் தொடங்கின = —
5--

Page 26
பிரித்தானியர் ஆட்சி
யாழ்ப்பாணம்
பிரித்தானிய ஆட்சியின் ஆரம்
டபத்தில் யாழ்ப்பாணம் எப்படி இருத்
தது என்பதை அறி யு ம் போது is 5,606 unre தகவல்கள் நமக்
குக் கிடைக்கின்றன.
மனிதன் செய்யும் குற்றங்களுக்
காக வழங்கப்பட்ட சித்திரவைதத்
தண்டனை 1803ல் நிறுத்தப்பட்
- து: குற்றங்களை விசாரித்துத் தி எண் டனை வழங் கு வ தற்காக
பொலிஸ் நீதிமன்றங்கள் யாழ்ப்பா 9ம் ஊர்காவற்றுறை, முல்லைத்
தீவு பருத்தித்துைற, சாவகச்சேரி யில் 1841ம் ஆண்டு ஆ டி மாதம்
13ந் தி க தி ஆரம்பிக்கப்பட்டன; விதானையார் முறை 1806ல் ஒவ்
லும் அமுலுக்கு வந்தது. சேர் அலெக்ஸாண்டர்
1812ல் ஏற்படுத்தினார். இ ரா ஜ
இலவச சேவை செய்வது. 1802ல்
-ஒழிக்கப்பட்ட . . . . . . . .
RAYA
ய இருந்தன. யாழ்ப்
டியில் போய்வர இருபது அல்லது
முப்பது நாட்கள் சென்றன. யாழ்ப்ட
4ாண த்திற் கும் மாத்தளைக்கும் தபால் கொண்டு செ ல் வதற்கு 1878ல் அனுமதிக்கப்பட்டது. யாழ்ப் ான த் தி லி ரு ந் து காங்கேசன் துறை, பருத் தி த்துறைக்கு கால் தடையாகவே தபால்கள் எடுத்துச் செல்லப்பட்டன. ஒரு மணித்தியா லம் 24மைலைக் கடக்கவே அவர்
களால் முடிந்தது.
" தி ப் பா எனத் தில் ஆசைப்
18-24
 
 

"புத்தொளி'
பிள்ளை என்பவர் குதிரை வண் டிச் சேவையை முதன் முதல் நடாத் தினார். படிப்படியாக முன்னேறி யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து மாத்த ளை க் கும் குதி ரை வண் - சேவையை விஸ்தரித்தார். பன க் காரர்கள் பல்லக்குகளை உபயோ– கித்தனர். அரச உத்தியோகஸ்தரி களில் நீதிவான், பிரபுக்கள் பல்லக்கிலேயே போக்குவரத்துச் செய்த " 601 m . -
இலங்கை க்கு 1883 லேயே றிக்சோ அறிமுகமானது. 19ந் நூற் றாண்டின் பிற்பகுதியில் மிஷனரி மார் யாழ்ப்பாணம் வந்த போது சயிக்கிள் உபயோகிக்கப்பட்டது. அக்காலத்தில் போக்குவரத்திற்குக் குதிரைகளும் பாவிக்கப்பட்டன. யாழ்ப்பாணத்திற்குப் புகையிரதம் வரவேண்டுமென்று பல துறை ப் பெரியார்கள் முயற் சித் தார்கள். சட்டநிரூபணசபையில் சேர் பொன் இராமநாதன் இதற்கான 63 íř Lor னத்தைக் கொண்டு வந்தார். இதன் பயனாக 1906 ல் புகை யி ர து ம் யாழ்ப்பாணம் வந்தது. ஊர்காவற் துறை, காங்கேசன்துறை, பருத்தித் று ைற, வ ல் வெட் டித் துறை, எனபன முக்கிய துறை மு கங்க ளாக இருந்தன. காங்கேசன்துறை துறைமுகம் 1851ல் திறக்கப்பட்டது. அ ப் போது யாழ் ப் பாண அரச அதிபராயிருந்த டைர் ஏ ன் இ ஈ இதற்கு முன்னின்றுழைத்தார்.
லே டி வி ற வ லொக், டேடிலி ஹோடன், அத்தாசியா என்ற நீரா
விக் கப்பல் க ள் சேவையிலிருந் தன். யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து

Page 27
 

Page 28
سعه
டவிஞ்ஞான-நாவலாசிரியரானட
ஆர்தர் சிகி ளா க் 1945 இல்
அறிவியற்-சஞ்சிகைட
spair sis) is 'Wireless World Groir றொரு கட்டுரை-எழுதினார். அதில் புவி யின் ஓரிடத்திலிருந்து
அனுப்புகின்ற செய்தியை ஆயிரம்
இன்னொரிடத்தில் மீளத்தகவலா
: uit JET லுள் ள புவியின்
டகப் பெறமுடியும் என விபரித்தார்ட
அவருடைய கருத்து பன்னிரு ஆண் டு களின் பின் ன ர் நிரூபணமா
{I}}•
1957 அக்டோபர் 4 ஆம் திகதி ருசியா முதலாவது செயற் கைச் செய்ம் ம தி யை வானில்
பறக்க விட்டது. ஸ்பூட்னிக்
ழை க் கப் பட்ட இச் செய்ம்மதி 58 செ. மீ விட்டத்தை யும் 83, 8 கி.கி எ டை யை யு ம்
கொண்டிருந்தது. அது பூ மி யை
227 தொட்டு 947 கி.மீ. வரையி
Gi frang our ஒழுக்கில் சுற் றி வந்
தது. புவியை வலம் வர 96 நிமி
டங்கள் ஒரு தடவைக்கு எடுத்தது.
1400 தடவைகள் புவி யை ச் சுற்
றிய பின்னர் 1958 யனவரி 4 ஆம்
நரின் அது வளிமண்டல் உராய்வி
னால் எரிந்து போ னிது ஸ்பூட்
னிக் உ1 உண்மையில் செய் தி பரி
at frágħ செய்ம்மதியன்று st
1526 SSTCCCTSTTSTSTSTSTSS STTSSMSS
 
 
 

வானில் உலா வரும் செய்ம்மதிகள்
ਓ ஆர்தர் சி. கிளார்க்கின் எதிர் கறலை நிருபணமாக்கிய செய்ம்ம தியாகும்.
இச் செய்ம்மதியின் அழிவுடன் அடுத்த மாத மே ஸ்பூட்னிக் - ? என்ற பெரியதொரு செய்ம்மதியை இலகா என்றொரு நாயைப் பய ஒரியாக அதனுள் வைத்து ருசியா விண்ணில் விட்டது. புவியை வலம்
நாயுடன் வெற்றிகரமாக பூமிக்கு மீண்டு வந்தது. மேல் வளி மண் டலம் பற்றி யும், கதிர்வீச்சுக்கள் பற்றி யும் புதிய தகவல்களைஸ்பூட்னிக் - 2 தந்தது. 1988, மே மாதம் ஸ்பூட்னிக்-3-விண்ணிற்குஅனுப்பப்பட்டது. இது 2 தொன் -கள்-நிறையுடையதாக-வு-ம்-ஒரு
விஞ்ஞான ஆய்வு கூடத்திற்குரிய -கருவிகள்டபொருத்திய காகவும்ட
புவியை வலம் வந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து இன்னும் 7 ஸ்பூட்னிக் செய்ம்மதிகள் ருசியாவால் அனுப் பப்பட்டன. 1981 ஏப்ரல் மாதம் யூரிக்காரின் என்ற முதலாவது வெளி வீரனைச் சுமந்து கொண்டு விண்ணில் வலம் வந்தது. செய்ம் மதி, விண் வெளிப் பயணத்தில் பு தி ய தொ ரு சகாப்தத்தைத்தொடக்கி வைத்தது.
அமெரிக்காவின் மு த லா வது செய்ம்மதி 1958, ஜனவரி 31 ஆம் திகதி விண்ணில் ஏவப்பட்டதுஇதற்கு எக்ஸ்புளோர் - 1 என்று -இயர்-44-இலேச-இ-றா-ம் நிறை
கொண்ட இந்தச் செய்ம்மதி மூலம் -புவியைச் சுற்றி-(Ven-Ale-வன்
அலென் வலயம் எனப்படும் வெடிக் -கும் துகள்களைக் கொண்டதொரு

Page 29
வலயம் அமைந்திருப்பதை அறி முடிந்தது. எக்ஸ்புளோர் = 1 இல் பின் வன்கார்ட் 1 என்ற செய்ய பதி அமெரிக் கா விண்ணில் வலர் வர விட்டது. ஸ்பூட்னிக் 1 இன் பின் ர் வானில் ஏறத்தாழ 2000 செய்ம்மதிகள் வரை வ ல : வரவிடப்பட்ட ன. இவற்றி ல் ப6 இன்று விண்ணிலில்லை. ஏனை -யவுை பூமிக்கு விண்வெளி பற்
புதிய தர வல்க *ளத் தந்துள்ளன -அமெரிசகா-ஈசிர்-ஆகிய நா( களைவிட அ தி ரலியா, கனடா -சீனா, பிரான்ஸ்-ஜேர்மனி பிரித்தானியா, இத்தாலி, யப்பான் -இந்தியா ஆகிய-நாடுகளும்-செய்ப்
மதிகளை விண்ணில் ஏவியுள்ளன
-இன்று- இ .
கான செய்ம்மதிகள் வானில் பவன் -வருகின்றன. அவை :- -
1. தொடர்பாடல் செய்ம்மதி
தொடர் பா ட ல் செய்ம்மதி
களை கொம்சாற் (Consat) என் - பர் றொக்கட் ஒன்றின் உதவியுடன் இவை விண் ணி ற்கு ஏவப்படுகின் றன. குறித் த உயரத்தில் இவை புவி யை வலம் வர விடப்படுகின் றன. 1958, டி சம்பர், 18 அப் திகதி மு த லா வது கொம்சார்
வலம் வர விட்டது. அது Scord -என அழைக்கப்பட்டது-{S--ை8ig all Cs Communications O - orb. ringfR = Relay E = Equipment இதன் மூ ல ம் அமெரிக்க ஜனாத் பதி ஐசன்கோவர் அமெரிக்க மக் ளு க்கு கிறிஸ்மஸ் வாழ்த்துக்களை தே ர் வி த் த" (ர். புவியிலிருந்து அனுப்பும் தகவலை பூமி எங்கும்
காது இந்தச் செய்திச் செய்ம்மதி விளங்
-es تھی۔ جb
 

பதின் மூன்று நாட்களின் பின்
பூமியை நோக்கித் திரும்பிய போது,
h
p எக்கோ1,2 ஆகிய செய்தி ச்
b
வளிமண்டல உராய்வினால் எரிந்து
பானது. 1960 ஆம் ஆண்டு அமெரிக்கா
--—
செய் ம் ம தி களை அனுப்பியது
இவை பூமிக்க அனுப்பிய வானொ
லிச் சமிக்கைகள் தெளிவற்றிருந் தன. 1962 இல் ரெலிஸ்ரார் என் றொரு தொலைக் காட்சிகளை
5.
總
ஒளிபரப்பும் செய்ம்மதி அனுப்பப் பட்டது. இது சர் வ தேசத் தொலைச் செய்திப் போக்குவரத் தில் புதிய அத்தியாயமாகும். இதன் பின்னர் ஏர்லிபேர்ட் என்ற பெயர்
கொண் ட தொலை ச் செய்திச்
செ ய் ம் ம தி தொலை க் காட்சிப் படங்களையும், வான் புகைப்படங்
களையும் புவி க்கு அனுப்பியுதவு
கிறது. பொது வாக செய்திச் --
ய தொகு
வா னொ லி பரப்பு நிலை ய ம்
-போலச் செயற்படுகின்றன:-
鼠
2. வானிலைச் செய்ம்மதி -
r
வும் செய்ம்மதிகளை "Metsats" என்
லாவது வா னி லை ச் செய்ம்மதி
1960, ஏப்பிரல் 1 ஆம் திகதி விண் ர்ைல் ஏவப்பட்டது. இச் செய்ம்
1960 இலிருநது 1967 வரை வாணி லைத் தகவல்களைப் பூமிக்கு வழங்
)
r
கியது . இன்று நிம்பஸ் (Nimbus) செய்ம்
s நன. இவை பு வி யி ன் வளிமண்ட
a -
படமெடுதி வானிலை ஆராய்ச்சி
Va
T
நிலையங்களுக்கு அனுப்பும் திறன்
வாய் ந் த ன. சூறாவளிகளின் உரு
வாக்கத்தை முன் கூட்டியே அறியத்
(மறுபக்கம் பார்க்க)
15 - 27

Page 30
g
றப்புப் பொது அறிவுப் போட்
வினாக்களுக்கான –1) தொலமி-1 நிக்கலஸ்-கொப்பதி 3) கன்னறுவா 4) CFC - குளே - 6.) és Gö7 c. i- (True-Mangrö 8) ஆர்க்கியோப்ரெகிஸ் 9) லிய இலியட்-11)-சேர்-டொரைல்ட்(G5ff), H-Horse (eg 660 g), E-Ele –வீரர்) 13) ஆப்பிரகாம் லிங்கன்
லானந்தர் 16) தமிழ் நாவலின் 17) மேக்காற்றர் 18) எட்வேர்ட் லைகா 20) புதன், வெள்ளி / சன ஆம்ஸ்ரோங் 22) லெப் சங்கர் சு 24) பென்சாயில் குளோரைட் 25 0 சிறப்புப் பொது அறிவுப் போட் -ாவத்தை எமக்குத் தந்திருக்கிறது.அ (Burr i ” டிகளுக்கே பல நூற்றுக் கண —Â ஆனால் ரூ 3000/- பரிசு
7பாக அறிவுப் போட்டியில் நூறு ட முடியாத ஒரு-ஆச்சரியம்! இதன்
சரியான காரணம் தெரிய வில்லை - பானதாகவும் இருந்தன. என்பது சி வந்த நேரம் உயர் வனப்புப் பரீட்6 வனம் செலுத்த வில்லை என்பது போதிலும் வந்க விடைகளைச் சரி ளாகத் தெரிவு செய்துள்ளோம்.
இவர்கள் இருவரும் கணித்தனி
--முற்பக்கத் தொடர்ச்சி) ட தரும் திறன் வாய்ந்தன. இன்று ** அமெரிக்கா,-ரூசியா,-ஐக்கிய இராச்சியம், யப் பா ன், பிரான்ஸ், – சீனா ஆகிய நாடுகள்-தமக்கென வானிலை ச் செய்ம்ம தி களை க் கொண்டுள்ளன;-
ந வ் சா ற் (Navsats) என அழைக் டகப்படும் கப் பற் பயணங்களுக்கு உதவும் செய்ம்மதிகளும் புவி யை ட வலம் வருகின்றன. இவை சமுத்தி
3, ஏனைய செய்ம்மதிகள் -
进罚一宠然
 
 

9. (அ. க. 3) 3Frfuu T 62T eynsn Llg5, T
சஸ்-2)-மரணப் பள்ளத் தாடக்குாபுளோரோ காபன் 5) அபினி We)-7-நீல-த் திமிங்-கி-ல-ம் னார்டோ டாவின்சி. 10) ஒடிசி, (3 ggrTiřig L GolpTL *LDGår 12) C=Chariot phant (unr60607), SS-Soldiers (Lugou-4)-கிங்ஸ்பரி-15)-கடவடாடமி விபு தந்தை-பிரதாப முதலியார் சரித்திரம்
-ஸ்ரேற்/ஜெமினி-4-19)-நாய் ட
ரியின் சந்திரன் ரிட்டன் 21) நீல்
ரேஸ், கம்பர்மலை 23) புஸ்காஷி
) வேலணைப் பண்டிதர் ஜெகநாதன்.
டி நம்ப முடியாத ஒரு புதிய அனு றிவுக்களஞ்சியத்தில் வரும் சாதாரண க்கானவர்கள் பங்கு கொள் வ து அறிவிக்கப்பட்ட இந்த சிறப்பு ப்
།
பேர் கூட பங்கு கொள்ளாதது நம்ப
காரணத்தை அறிய ஆராய்ந்தோம்? வினாக்கள் அதிகமாகவும் கடுமை லருடைய கருத்து; போட்டி வெளி
சை நடந்த தால் மாணவர்கள் இதில்
இன்னொரு கருத்து. எப்படியிருந்த பார்த்து இருவரைப் பரிசுக் குரியவர்
ரூ 100/= பரிசு பெறுகிறார்கள்:-
ரங்களில் தடுமாறும் கப்பல்களுக்கு
வழிகாட்டித் தகவல்களைத்-தரு
கின்ற ன. றா ன் ஸ் சிற் - 18
உ(அமெரிக்கா), கொஸ்பாஸ்(ருசியா)-
ஆகிய செய்ம்மதிகள் இவ்வகை
டயின இராணுவ வேவு பார்க்கும் செய்ம்மதிகள், அறிவியலாய்வுகள் செய்யும் செய்ம்மதிகள் என்பனவு முள்ளன. பூமியின் வளங் களை
மதி க ள் அடையாளம் கர்ட்டுகின் በ06öl .

Page 31
இ. இவீங்குமரன், யாழ் 3 2) இது. பிரஷாந்தன், யாழ் இ
#jဓါး၊ ဓါ7စောနှီ;
**。 ) F. ##:T-61 0, காங்கேசன் Go gair Luis
'பொன்மனை" தொல்புர -இலட 2.ஐயனார் கோவில்-வீதி ஐ லன், தபரிலக வீதி, சாவகச்சேரி, ! கம் மேற்கு-8) சச்சிதானந்தசிவபூ மல்லாகம், 7 இ. சிவசொரூபி, ! கிழக்கு உ8) சோமசுந்தரம் கமலச் பாணம், 9) யாகநா கொக்குவில் .
சிறப்புப் பொது அறிவுப் போட் மல், புதிதாகப் 12 வினாக்களை இ. வினாக்களுக்கும் விடைகளை எழுதி அறிவித்து படி முதற் பரிசு ரூ 100 நாம் பரிசு ரூ 303- ஆறுதல் பF உ500/-வழங்கப்படும், சரியான விை
அறிவிக்கப்பட்ட இரு வர் போது -ரூ.300/- வழங்கப்படும்.-- மற்ற நிபந்தனைகள் யாவும் ஆ
முடிவு திகதி 18 - 9 - 93. அடுத்த
- புதிய வினாக்கள்
. நைலின் கெ 缓
eA
ாடை என்பது எதை ரொறென்ரோ நகர் எந்த ஏரிக்க 3. ஒக்டோபர் 24 உலகின் எந்த வி 4. இலங்கையின் மிக உயரமான நீ 5. பொக்கனை நீர் ஊற்று யாழ்ப்பு
திலுள்ளது? 6 93 யூலரயில் மண்கிண்டி மலை பூரீலங்காப் படையினர் எத்த6ை -7 பால் வழியில் நன்கு அறியப்பட் 容。 Lងៃទី១១) என்ற கார்டு ஒன து -9 பேராசிரியர் வேலுப்பிள்ளை, ள வென் ஆராய்ந்து கூறியுள்ளார். -40-லிறா-என்பது-எந்த நாட்டு-நரி
* 1 : FAO- sfair ori şi gigăi gor?
12-போலோ-விளையாட்டிற்குப்புக
 
 
 
 
 
 

இந்துக் கல்லூரி, துக் கல்லூரி,
எழுதிய பின்வருவோரும், இறுதி ாட்டியில் பங்கு கொள்ளத் தெரிவாட
விதி, யாழ்ப்பாணம், —2湾 கே. இராஜம், சுழிபுரம், 3) சோ. செந்தூரன் ண்ணார் பண்ணை, 4) வி. கோகு
சேர மஸ் கந்தன் ரஜேல், சயந்தன், பொன்னகம், K.K.Sவீதி, 58 பொற் பதி வீதி, கோண்டாவில் சந்திரன்,-49-பிறவுன்-வீதி, யாழ்ப் 'மரித்தோட்டம் தாஷ்டி வடக்கு
டியை இவ்வளவில் நிறுத்தி விடா ந்த இதழில் தருகிறோம். இந்த 12 பரிசில்கள்ைப் பெறுங் கன். முன்பு -: இரண்டாம் பரிசு ரூ 500 - மூன் சு (5 பேருக்கு ரூ 160 வீதம்) ಟ್ರಿ!" ட எழுதியவர்களில் (இந்த இதழில்
மீதி 5 பேருக்கு ரூபா 100 வீதம்
---------
க. 13 ஆம் 14 ஆம் இதழ்களில்
இதழில் போட்டி முடிவுகள் வரும்.
*
| ... ? 1ரையிலுள்ளதுட
சேட தினம்? 

Page 32
_12ܣܛܢuum 28 ܗܺܝ ܩܰܬ݂67 ܐܺ ாணக் குடா நாட்டில் எக்கிராமித்
த் தகர்ப்பின் போது மரணித்த
ட வெள்ளுடுத் தொகுதி யாது? உருவாக்கிய கார்டு ஸ்ட் யார்? ប្រែថាមិ g_ួ* GLjují grg
t-—
آبی
リ?一
ழ்-பெற்றசோம்பியிருத்தல்
ஒய்வு எல்லோருக்கும் தேவை சிந்த உழைக்கும் தொழிலாளிக்கும் படும் புத்திஜீவிகளுக்கும், வீட்டு ே சகல தொழிலாளர்களுக்கும் ஒய்வு ஒய்வுக்கும் வேலை ஒன்றும் ெ கம் வேறுபாடுகளுண்டு.
இந்த உலகில் நேரமானது ஒ( ஒரு நிமிடந்தானும் வினாதி விட சோம்பியிருத்தல் என்ற இரண்டி உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும்
கூடுதலான ஒய்வென்பதை அ அடையக் கூடுமேயன்றி ஒரு வேை னாலன்று. சோம்பியிருப்பதென்பது சமாதானமாகாது.
சிலபேர் உட்கார்ந்து சிந்திப்பா சும்மா உட்கார்ந்திருப்பார்கள்.
சிவனே என்று சும்மா உட்கா வறுமையால்-வாடுபவர்கள் கைய தினந்தோறும் மனித இயந்தி பண்ணிக் கொண்டேயிருக்கும். இத் துன்பங்கள் வந்தடையும்.
உடல்-உழைப்பாளிக்குத் தகு பதாகும். உதாரணமாகப் பத்திரி வாசிக்கலாம். தினசரி மூளையைப் உண்மையான ஒய்வு தோட்டவே6 களைச் செய்வதனால் கிடைத்து
எல்லோருமே தகுந்த சமயங்க இளைப்பாறி ஒய்வெடுப்பது நல்லது நாளடைவில் அடிமையாகி விடக் தேவை என்பது கட்டுப் பாட்டிற்கு
உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒய்வு பயன்படுத்த வேண்டும். மகிழ்ச்சிே யிருந்து வெளிப்படும் நரம்பு சக்தி தக்க முறையில் பயன் படுத்த விே
முற்றாக சோம்பியிருப்பதை கியமான திடகாத்திரமான மக்களு
ஈ. ஆர். தொல்சன், தி
() : مس - 15


Page 33

பானதே. நாள் முழுவதும் வியர்வை , மூளையை உபயோகித்துச் செயல் வலை செய்யும் பெண்களுக்கும்.
தேவையானதே. -- சய்யாது சோம்பி இருப்பதற்கும் அனே
ரு விலை மதிப்பற்ற பொருளாகும் கி கூடாது. ஒன்றும் செய்யாதிருத்தல், ற்குமுள்ள முரண்பாடுகளை ந ன் கு
னேகமாக வேலை மாற்றங்களினால் லயும் செய்யாமல் சும்மா இருப்பதி ஒய்வாயிருப்பதற்குச் சொல்லப்படும்
rர்கள், வேறு சிலர் சிந்தனை இன்றிச்
rர்ந்திருப்பவர்கள்தான் இந்த உலகிலே ாலாகாதவர்கள். S S S SMS SMS S S SMSMS MSMS
1ம் ஆக்கபூர்வமான சக்தியை உண்டு $த சக்தியை உபயோகப்படுத்தா விடில்
ந்த ஓய்வு மூளைக்கு வேலை கொடுப் கைகளைப் படிக்கலாம். நூல் க ைள பிரயோகித்து வேலை செய்பவருக்கு லை, தச்சுவேலை முதலான வேலை விடுகிறது. ளில், சுமார் அரை மணி நேர ம் து. ஆனால் அப்படி எடுக்கும் ஒய்வுக்கு கூடாது. உடல் தளர்ச்சிக்கு ஒ ய் வு 5ள் இருக்க வேண்டும். நேரங்களைப் புத்திசாலித் தனமாகப் யாடு இருப்பவர்கள் தங்களுக்குள்ளே யை நல்ல வழியில் பிரயோசனப்படத் 1ண்டும். மருந்துக்கு ஒப்பிடலாம். நல்ல ஆரோக் நக்கு அந்த மருந்து தேவைப்படாது
மிழில்: கே. சி. இராமந தன்ஆதி ப்பறவை:
ஆகேயொ
அடையற் பாறைகளிடையே பு ஆதிப் பறவைகளின் வடிவம், விலங்கி தது. அலகுகளில் விலங்குகளுக்கு இ கொண்டிருந்தன. உண்ம்ை வாகவே விளங்கியுள்ளன. அவற்றில் -Archaeopteryx) என்ற ஆதிப்பறவை
மெசோசோயிக் யுஆத்தில் புவியின் --சொர்-எனப்படும்-இராச்சத-விலங்கு தின. அவற்றுள் சிறியன சில பகைவ -புதிய முறையொன்றினைப்-பின்பற்
முறையாகும். இவை பறக்கும் ஊர்வ -மையான பறவைகள் அல்ல, உயரமா பின், மீண்டும் நிலத் ைத நோக்கிப் உயரமான இடத்திற்குப் பறந்து செ6 ருந்தனவா என்பது சந்தேகத்திற்கிட -சோயிக்யுகம் முடிவடையுமுன் இக்கு
ஆதிப்பறவைகளாக விளங்கின.
ஆகேயொப்டெரிக்ஸ் விலங்கிற்கு ரினமாகும். இப்பறவையை விட ப்ரே 1152oôl Tojo ( Rhan phorhynchus) a Toôr Du இவற்றுக்கும் அலகுகளிற் பற்கள் இ
கேயொப்டெரிக்கக்கும் இடையில் ஆகேயொப்டெரிக்ஸ் பறவைக்கு இற மற்றைய இரண்டிற்கும் வெளவால்
ளன. உண்மையில் இவை பறக்கும்
எண்கோலம்
五2345679 × 9 12345679X18 12345679x2 12345679 X 36 345679 X-4 *12345679 × 5 下23委5679下×下6 互2345679 × 7 12345679 × 8


Page 34

மேலட்டைப் படம் ' (Liിട്ട്
தையுண்டு சுவடாக அக ப் ப L. L. ய லாளர்களுக்கு வி ய ப் ைபத் தந் தப்பன போன்ற பற்களை இ ைவ
ஒன்று தான் "ஆகேயொப்டெரிக்ஸ்
தரையிலும் நீரி லும் கள் (ஊர்வன) ஆதிக்கம் செலுத்ர்களிடமிருந்து தப்பிப் பதற்காகப் நின், ஆகாயத்தில் இருப்பதேடஅம் னவாக விருந்த போதிலும் உண் ன-இடத்திற்கு-ஊர்த்து சென்ற
பறந்திருந்தாலும், நிலத்திலிருந்து bலும் ஆற்றலை இவை பெற்றிட உமானதாகும். எனினும் மெ சோ றைபாடும் நீங் கி யது. இவை (ĉ ti ] — |
b பறவைக்கும் இடைப்பட்ட உ r 35 tra Gör (Pterandon), றாம்ஹோ ஆதிப் பறவைகளும் இருந்துள்ளன. ருந்தன. ஆனால் ஒரு பிர தா ன வேறுபாடிருந்தது . ரகுகளில் சிறகுகள் இருந்துள்ளன. போன்று தோல் சிறகுகள் இருந்துள் ஊர்வனவாகவே விளங்கியுள்ளன .
= '"്L si-°.
It 11
E 222222222
* - 333333333
444444444 س=
5 - 5555 55555 - — 666666666 يي 4
5
777 777 77 2 = 88888.888s 999999999 ہے. 1 ட-த.ஜெயவிஜயா, மாதக்ஸ்eMMAeAeALLSSLSeMLSeL AMAS SAMSeLe eeSeAMAL qASASeSeLe AAeAeSeeSeAiSA LLAMAMMeASLe ASAeMeASeAeAeS eAeAe AALe eeSeAMAMei
சிறப்புப் பொது 9
பரிசில்கள் வ 0 முதலாம் பரிசு ரூபா 1000/-
அன்பளிப்புச் செய்பவரி : அகம்"
லெப்டினன்ட் காந்தன் ப்ேபி O இரண்டாம் பரிசு ரூபா 500/- அன்பளிப்புச் செய்பவர்: திரு علوم] کے
தமது பெ திரு திருமதி நாகமுத்து ை 0 மூன்றாம் பரிசு ரூபா 300/ அன்பளிப்புச் செய்பவர்; திரு. ச.
- தமது தந்தையார், வே6 அமரர் கதிரேசு சண்முகம்1
3.
O stansotu in Shiasir ent in 1 அன்பளிப்புச் செய்பவர் -"அறிவுக்த
లాగిఆ~~~~~~~APఆ~~~~~ ~~~~~~
வணக்கம்
ஒரு பெரிய நோக்கத்துக்காக சளைத் துறந்து விட்டு வாழ்ந்து ெ
ஆனால்எதைத் துறந்தாலும் எமது அ நாங்கள் பார்த்துக் கொள்ள வேலி *"ேசூழ்நிலையில் செt செயலை, என்னுடைய பெரிய ஆர் தேன்.
அந்தச் செயலின் உருவந்தான் நான்-எதிர் பார்த்ததற்கு மே கள் - தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். "அறிவுக் களஞ்சியதும் ஒன்றாக ಶೆಣೈ Tತ್ಲೆ களஞ்சியத்தின் இவற்றிகரமாகத் தாண்டி வந்து வி
அழிவுக் களஞ்சியம் = 15. யாழ் 226 ஆம் இலக்கத்திலுள்ள ஆன டவர் தி, த.வரதராசன்-செப்ட


Page 35

~~~~} அறிவுப் போட்டி
ழங்குவோர்:
* திரு புத்தொளிஆனைக்கோட்டை, ரமணியம் சிவகணேசன்) நினைவாக
வை. நாகராஜன் ற்றோர்
வரமுத்து நினைவாக
பாலசுந்தரம் பி.
2001. ளஞ்சியம்"ட - - :
-
J2ూలాలాఅగ్నిహోenఆగిశో****^^^^^^ می گیاه
எங்களுடைய எத்தனையோ சுகங் காண்டிருக்கிறோம்.
றிவுச் செல்வம் குறைத் து விடாமல் தீண்டும் முக்கியEாக இளைஞர்களின்
இயலாது என்று முதலில் நினைத்தி வத்தின் இாரணமாகச் செய்யத்துணித்
அறிவுக் களஞ்சியம்" ாகவே வாசகர்கள் ஆதரவு தந்தர் இன்றைய முக்கியமான தேவைகளில் விளங்குகிந்து 15 ஆவது
gTrர். இனிப்பயமில்லை!
-- வரதர் பானம், காஜ் கேசன்துறைச் சாலை தா அச்சகத்தில் அச்சிட்டு வெளியிட்
i Lř 93.* ஆடிவேல் கொழும்பு
தமிழர்கள் பலி, ஐ பேருக்கு கா
மாசசூசட்ஸ் மாநிலத் செய்யப்பட்டுள்ளது.
* கிளாவியில் ஆகஸ்ட் 10 ம் ஒ.
19 பேர் பலியா இன;
* ஐ. நா மக்தி ஸ்குத்தின் கீழ் ச . தான்கு நோபல் பரிசு டு, ற் ற வ இலங்கை அரசாங்கம் நிராகரிப்பு
* விடுதலைப் புலிகளின் வலி
டி. எஸ். சீ. பெரேரா இவரது ம தால், மனிதாபிமான முறையில் ளால் ஆகஸ்ட் 16 ம் திகதி விடுத
நீதி மன்றம் சு திறந்து வைக்கப்பட்டது
மண்கிண்டி மலை இராணுவ முக ரூபா பெறுமதியான * Ավ:5ւն ց: "சண்டே ரைம்ஸ் பத்திரிகை துெ
2001 ம் ஆண்டளவில் இலங்கையி லட்சம் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்வி
உலகில் உள்ள இலக்கிய நாவல்து இலங்கையில் திட்டமொன்று ՎԱՄ சாகித்திய விழாவில் பிரதமர் ரன ଜୀt it fit.
எதிர்பாராத விதமாக பூமி அசுத்த இ74 மு:யாது போனால் எதிர்
வாழ்வதற்கேற்ற இடம வெளி ஆராய்ச்சியாளர் ஆர்தர்
இறைச்சிக்காக பசு மாடுகள் வெட் வேண்டும் என்று யாழ் மிருக ெை துள்ளனர்.
2 லட்சத்து 50 ஆயிரம் வைப்பில் டவர்கள் இலங்கையரைத் திருமணம் முறிை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.


Page 36

இAரவு *****గి ఊగ్కి PP్క్క్క జ్యూ, ബ
பம்பலப் பிட்டியில் குண்டு வெடிப்பு Fujift. -
தில் மே 22 ம் திகதி தமிழீழப்பி
தி இடம் பெற்ற படகு விபத்தில்
மா தா ன த் தீர்வுத் திட்டத்தை # 42; @¥#;r# ဂွါးမှ சமர்ப்பிக்கப்பட்டது
இருந்த மாத்தளையைச் சேர்ந்த 60607 as grant அடைந்திருப்ப
த ல வ ர் பிரபாகரன் அவர்க
செய்யப்பட்டார்.
ன்னாகத்தில் ஆகஸ்ட் 28 திகதி
ம் தகர்ப்பின் போது 44 கோடி ரசாங்கத்தால் இழப்பு என்று ய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
சனத்தொகை கோடி 96 து.
தமிழில் மொழி பெயர்ப்பதற்கு ம்பிக்கப்படும் என் று கொழும்பு ரில் விக்கிரமசிந்து தெரிவித்துள்
மடைந்து, மனித ன் பூமியில் ாலத்தில் மனித சமுதாயம் விண் ாகத் கொள்ளலாம் என்று 动。 翁o77分。 தெரிவித்துள்ளார்.
- ப் படுவதை தடை Agrari u
த்திய அதிகாரிகள் தீர்,
இட்ட பின்பு தான் வெளிநாட் 3 (0.3 litueeft in என்று புதிய நடைவரதர் கதை 2
இராமன்
(இராமா
சிறுவர்கள் வன சி ப் பு த ற்
ஈழத்தின் *或孕 'சம்பர்
গ্ৰী ডট কাঠ গাঢ়।
10, 9 93 ) (ജ
TTTTS TTTS TMMTS TTTS TTTT TTBT TeMM TTMMS TTM MeMqS SAT MeMLS
வரத கதை மலர்
அவன் ெ அது வை. శాస్త్రీ சிறுவர்கள் يقة هيr)3 انچ படித்துப் பார்
விலை ரூ
இப்பொழுது வி
 


Page 37

ா கதை
யணம்)
ഉി.
எழுத்தாளர்
தன்'
தியது.
ust 12/.
ளிவருகிறது!
STeeS STeM S TTS TTSTTS TT STTT S TTTS S TT STTST S TTS TS
Li iffu 6 65T
事曾參覽 ாஜன் நியது
டு படிக்கிறார்கன்! |ಿಡಿylish!
曾s 12/-
ைேனவாகிறது.
s