கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Tamil Times 1985.05

Page 1
WOW No.7
Aur I TAMIL TIMES ܐܬܪܝܐ
|ISSN02664488
ill ■■| ANNUAL SUBSCRIPTION
UK(India Sri Lanka.mm.ggggg 750 All other countries. E15/US$24.
s Published monthly by it is TAMILTIMEs LTD
Si i Po. Box 304'i At London W139QN *
United Kingdom
gao
CONTENTS NA
L its Editorial............................. 2 Sri Lanka arrests *** Indian journalist....................... 3
Rajiv appoints advisory body........ 3 DMK starts protest marches... 3 Violence in East Sri Lanka planned & instigated...... . . . . . . . . 45 Withdraw troops, says India.......... 5 TamilNadu says withdraw.army... 6 Attack on Sinhala civilians
Condemned................., . . . . ... 6 Fight against Sinhalachauvinism Emergency Committee..............7
Don't support Sri Lanka-TULF.8 Saudis retaliate over Israeli link.... 8
British Connection intortures...9 Minister's plans for, Sinhala Colonisation... "11 * " " " " " " " "" - י. Prospects for Peace................ 12 Tamil Daily threatened............... 12
Terrorism in the South
SLMP leader.............................13 Sri Lanka-Power brokers........... 14 Letter Sto Editor. L 15
Martyrdom of Father Bastian. 16,17 State Terrorism; Sukhran's Diary.18 Bastian & the Bishops...............19
Views expressed by contributors are not necessarily those of the editor of this publishers, The publishers assum Bartoria:Sponsibility' for All return of unsolicited manuscripts, photographs
andarworksh in II qui a gogues
PrimedB 31-32 Arkwrigh Sheshire, 11
REPEAT JULY 198 FEARED
There are fears of ; July 1983 island-wid lence in the Wake O committed against property) in various As We got) press Tep ars Orl in I many parts p0luring in.
Many Sinhalese ci om May 14 il ar atta: Tamil group," still ul city of Anuradhapu central province of S jou TInalists in Sri La that this attack on Si carried out in retali Sacre Of Over 100 Tin ai in northern Jaffn The attack on Sill already been denOul beration groups and Human Rights Coun Committee of Talli In the Wake of th incidents, many Tam led and their prope Anuradhapura andil du temple and scort been destroyed. At the railway station Im Was clubbed t) dea Several Shops Were S security forces, in : attack on Ajanthal shooting spree ani Tamils The ColoITE was attacked at Kek. and it is reported th: were hacked or club There Were spor: other parts of the BaIlda Ita Wela il the TaITlils Were viile:II several shops Weres Om || Tamils ha We bee Kurunegala, Puttala. paha, Tissa mahara! aipathu. Eighteen T
and killed by polic
Akkaraipathu.
ATTACKON
 
 

SA
5p
MAY 1985
0 35
a repetition of the eanti-Tail (Vic)- facts of violence Tamils and their Jarts of Sri Lanka, Jorts of killing and ; of Sri Lanka a Te
willians were killed ck allegedly by a identified, in the 1 Ta ' ilm tlie orthlri Lanka. Foreign Inka have reported Inhala citizens was altio1 for the ITh Ea slils at Walvettit LI.
L. hala civilians has nced by Tamil lithe Londo T-based cil of the Standing ls. he Anuradhapura mills have been kilrty set on fire in Els Suburbs. A Hines of homes have Madawachchiya, la ster Selva Tajah, th. II, W WYLII liya, set on fire and the an indiscriminate Hotel, WEnt (Il it killed several ()-Batticaloa train kirawa on May 15 at se veral Tamils
bed to death. dic incidents in CCLII Intry * tC. At central province tly attacked and at ablaze, Attacks 'n reported from m, Chilaw, GamTa, and Akka T'amils were shot e com Irlandos" irl
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Massacre on Ferry
Forty-eight Tamils, including many Women and children, were killed on May 15 when naval personnel in two boats attacked passengers on a ferry With guns and knives. About 30 more Were injured and many were feared missing,
The ferry Was carrying passengers between Delft and Nainativu, tyo islands off Jaffna in northern Sri Lanka. The injuted are presently being treated in the Jaffna Hospital,
As Luis Lual. the MinisteT of Natioral Security, Mr Lalith Athulath mudali, has denied that the security forces were involved in the massacre, However, those who spoke to the survivors ar el convinced that the as sailants were Sinhalese lawal personnel who carried automatic Weapolls.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::E:
30 TAMILSBLASTE WITH EXPLOSIVES
The brutality of the Sri Lankal SecuTity forces reached a new high when 30 Tamil youths, the majority of whom were between 14-17. Were herded into a building which was blown up with explosives killing their instantly. A few who escaped the blast and attempted to Tum were gummed down as they Iran. This gruesome massacre occurred on May 9 within a coll unity centre building in Oorani, a village 16 miles from the northern Tamil city of Jaffına,
In the Wake of the death of some a1"my men1 iT1 a land- II1i1e expl(]sipII1, 3at Karaveddi, the SèLurity forLes WEnt Orl a railpage killing scores of Tamils, including women and children, in the adjourning willages of Polikandy, Tikkam, Udupiddy and I Walvet titurai. Hundreds of thouses Wete se ablaze rendering thousands of families home. less. Se Weral ded by dies Welte Seer1 strewn on the streets, lanes and in front of houses days after the shooting spree. People were afraid to Tell (We
PLEASE TURN TOPAGE 3
sINHALAcIvILIANs coNDEMNED-p6

Page 2
2TAMILTIMES
LLUSIONS SHATTERED
another campaign of anti-Indi
against Ітdia шоиld appear to be the speech made by the Minister of State for Eacternal Affairs, Mr A.K. Khan in the Rajya Sabha.
Any illusions entertained by the Sri Lankan leaders about a change in the Indian stance on
Romesh Bhandari’s recent visit to Colombo must have been shattered by the clear and forthright position adopted by Mr Khan, thus provoking the chair
the Sri Lankan leaders and the media.
troops from the Tamil areas, Mr Khan described the happenings in Sri Lanka as "deplorable, brutal, barbaric, cruel and imhuman'. Declaring that the
equal rights with the Sinhalese, he said that the problems faced by Sri Lanka Tamils should be treated as a matter of concern for the whole Indian nation and mot that of Tamil Nadu omly.
The Sri Lankan government's last minute move to boycott the South Asian Regional Co-operatiот дroup и hich opетеd от May 10 in Bhutan is thought to be in protest against the speech by Mr Khan. This is an act of political truancy that would hurt Sri Lanka more tham the other siar countries.
SRI LANKA'S ALLERGY
The Sri Lankan government is always afflicted with an allergy for truth. The arrest of PTI correspondent Krishna Anand by the Sri Lankan authorities is a typical manifestation of this condition. The ban om all foreign journalists and diplomats from visiting Tamil areas is indicative of their fear that the
The Sri Lankan state-controlled m e di a have commem ced
an hysteria. The apparent reason for this latest outburst
the Tamil issue in the wake of
acteristic infantile reaction of
Calling for the withdrawal of
Tamil people should enjoy
truth of the ted by the se be revealed. тоte issued a to all foreign ombo that v should apply a product of During the 1983 anti-Ta corresponden the news abc go vyern m en military assi US, UK, Pak ladesh, uvas p Subsequently bourne, "The ( corresponden moniously tr hotel and take be o put om di Lотdoт.
Mr Anand атуthing теи political obse Jayaиardene terviews has l pleas for mi have been tury of India's obi tham One occ{ cused India bully Sri Lank hapе доте с capitals seekin military solut problem. In th иvas his тоtiv the presence oj Central An Sinai, Lebano he imply whi that Britain sibilities in th dom througho No One with gетсе иvill Jayaиardene i sperate plea if
POLICE THE PRI
The Sri Lamk including the servedly earne being the 'mo the UOrld.
If Mr. Rud could not con ing his tenu
 

trocities соттitVrity forces would he government's the end of March missions in Colsiting journalists or visas vas alsó his phobia. eight of the July nil violence, the who transmitted ut the Sri Lanka ’s request for stance from the istan and Bangотрtly expelled. Dr David Seluardian's Special t, vas un cere(ndled out of his n to the airport to plane bound for
had тоt reported or итkтоиут to rvers. President during recent inamented that his litary assistance ed doun because ection. On more usion he has acof attempting to a. His emissaries , round western g arms to effect a on to the ethnic sis conteact, what e in referring to British troops in 2rica, Cyprus, , etc? What did in he remarked leets her respondefence of freeut the ulvorld’? an iota of intellioubt, that Mr as making a der British troops.
& LATE
Security forces, police, have deI the notoriety of ітdisciplined iт
Rajasingham rol his men dure as Inspector
MAY 1985
General of Police, at least he had the sense to give some sound advice to his uncontrollable men on his retirement. In his farewell speech, the retiring IGP advised his men to refrain from misusing their power and authority and to ensure that innocent members of the public are mot harassed or assaulted. He observed that the image of the police service had been tarnished by such actions which should be deplored and condemned at all times. This must stop if the police are to win the confidence of the public, he
appealed.
In marked contrast, the Buddhist Mahanayake
(Archibishop) of Asgiriya, Ven Palipalma Sri Chanananda, "hailed the services of the police and the security forces in the north who were engaged in the task of protecting the motherland. This he did when the new IGP, Mr Herbert Weerasinghe, paid a courtesy call on the prelate on his elevation to his high office. The prelate told the new IGP that the head of the police should act in such a way that he could win the confidence and support of his subordinate officers.
It does not matter to the Mahanayake that hundreds of Tamills are imdiscrimi mately killed at a time by the security forces; he does mot care if Tamil women are raped; and it is not his concern if Tamil homes and property are looted and burned. The Mahanayake apparently believes that all these criminal acts are part of the process of protecting his 'motherland.
MORE TAMILSKILLED
At Anaicoddai in Jaffna five Tamils were killed by the security forces on May 15. Thirty-one Tamil youths were killed and burnt by police commandos in Thambiluvil in Batticaloa on May 17. On the same day, 16 plantation Tamils who had fled to Vavuniya during the 1977 violence and settled down there, were killed. An army corporal who was on a shooting spree in a refugee camp in Anuradhapura killed six Tamils and injured 16 before he was overpowered by his superior officer.

Page 3
WAY fggs
RAJIV APPOINTS ADVISORY BODY ONTAMIL ISSUE
'In view of the prevailing situation, I shall convey to the President, Mr Jayawardene, our distress and anxiety and the need to arrive at a speedy and viable solution of the problem on a political basis acceptable to all parties concerned. In view of the gravity of the situation, I am setting up a special advisory group to continue efforts for resolving the problem,' stated Prime Minister Rajiv Gandhi when he addressed the Indian Parliament om April 25.
The PM made the announcement following a meeting he had had with a Tamil Nadu All-Party delegation which urged him to take urgent initiatives on the Sri Lankan Tamil issue. The Special Advisory Board will be headed by the Union Home Minister, S.B. Chavan, G. Parthasarathy, Chairman Policy Planning Committee, M.K. Alan Khan, Minister of State for External Affairs, P.K. Kant, Secretary to the Cabinet and Romesh Bhandari, Secretary to the Ministry of Foreign Affairs.
Political circles in New Delhi observe that the appointment of such a high-powered Committee indicates the importance Rajiv Gandhi attaches to the Sri Lankan Tamil issue.
SRI LAN
Krishnan Anand, t pondent of the Pr was taken into c Lankan authorities porting' of a sp Junius Jayawarde gave for the Briti Mrs Thatcher, dur to Sri Lanka. He Sri Lanka’s drac Regulations whi almost a part of tutes of the count
“The decision t Anand reflects the Lanka and India and a growing cam ign correspondent ported Eric Silver, respondent of "The 9.5.85).
Released on bail
Mr Anand was re ing formal charge overnight in the jail. His arrest be relations between I taking a nosedive parliamentary up ernment and oppo
The alleged “mi Anand was in refe Jayawardene urgir
SAME LEAGUE ASHTLER
Recently, the world, and particularly Europe, was celebrating the 40th anniversary of VE Day, the day on which the German Nazis were finally routed and forced to surrender. People were reminded of the horrors committed by Hitler's dreaded SS against the Jewish community. " ... . .
Even as Presidents and Prime Ministers were promising that never again should the world witnesss a repetition of such dreadful deeds the Sri Lankan Simhala security forces were continuing their genocidal violence against the Tamils.
The Sri Lankan security forces have certainly qualified to be in the same league as Hitler's SS when they,
shepherded 30 Tamils into a building
and blew it up with explosives killing those inside instantly. This unprecedented brutality was enacted on May 9 in the village of Oorani in the north of Sri Lanka. Only the previous
day, 15 Tamils including the priest of
the Murukandy Hindu temple were gunned down inside the temple by the army.
The international community is gradually beginning to realise how brutal
the Sri Lankan
Jayawardene, Lalit and company will later be called up these crimes again
FROM PAGE 1.
the bodies for crem fear of army attac
O Karainagar: Ove Karainagar and a have fled to other p atrocities following naval base at Kara of the displaced a schools and templ and Ponnalai. Man, with friends in dis dreds of shops and gar have been des O Hindu priest kil coach travelling fro na was hijacked b men at Vavuniya ar the passengers to their valuables, for driven to Murukan tered the Murukal shot and killed 15

TAMILTIMES3
AARRESTS INDIAN
le Colombo corres'ss Trust of India, Istody by the Sri for alleged "misreech by President le at a banquet he h Prime Minister, ng her recent visit Tas arrested under onian Emergency h have become he permanent stay. ) act against Mr ension between Sri in the Tamil issue paign against fores in general,' rethe New Delhi corGuardian' (London,
eased on bail pends after being kept Colombo Welikade sides resulting in ndia and Sri Lanka , caused a major 'oar between govsition MPs. :
sreporting' by Mr rence to President ng the UK Minister
"SSS
regime is. J.R. th Athulathmudali sooner rather than on to answer for st humanity.
ation or burial for k.
r 2,000 residents of djoining villages laces due to army the attack on the nagar; a majority |re now living in es in Chulipuram I have gone to live tant places. Hunhomes in Karainaroyed.
led: On May 9, a m Colombo to Jaffy a gang of army d having subjected iolence and looted red the coach to be ly. There they endy Hindu temple, Camil worshippers
JOURNALIST
to assist him with British troops. In his speech at the banquet on 13th April, the President said: 'Your country, keeps troops stationed in some parts of Central America to sustain democray. You have troops in Cyprus, in the South Atlantic, in the Sudan, and Beirut. You have loaned some to 35 foreign countries. In the Atlantic and the Indian Ocean too your navies are on duty across the world.' And then turning dramatically to Mrs Thatcher, the President said, "Madam, I salute you.'
The implication and the intended purpose of these comments are too obvious for any reporter to interpret them as a request for British troops by the President.
The fact that Mr Anand had been released on bail, although it would have been open to the Sri Lankan authorities to keep him in custody for 90 days under the Emergency Regulations, would indicate that Sri Lanka would not take the risk of confrontation with India by sentencing him to prison. Political observers in Colombo feel that his arrest was the action of a spiteful President and that it was intended to instill fear in other foreign journalists. •
DMK STARTS PROTEST MARCHES ONTAMIL ISSUE
Month-long protest marches organised by the Dravida Munetra Kazhaham (DMK) in support of the Tamils of Sri Lanka and urging the New Delhi government to take immediate and adequate steps to safeguard them, commenced in Madras on April 29 with a mass demonstration in which thousands of volunteers took part.
Series of demonstrations
The Madras march is the first of a series of demonstrations planned by the DMK over the Tamil issue. It was staged in defiance of a ban imposed by the government resulting in the arrest of nearly 2,000 demonstrators.
Several thousands participated in the demonstrations held by the DMK in Trichinopoly on April 30. The next march is scheduled to be held in Dharmapuri on May 3 and thereafter, in various parts of Tamil Nadu. The marches will be accompanied by mass meetings and end with a planned statewide hartal. " .

Page 4
4 TAMILTIMES
VIOLENCE INE PANNED AN
That the violence which broke out in the eastern province of Sri Lanka during the second week of April, was premeditated, organised and instigated by "outside elements' is now beyond doubt. The claim of the Minister of National Security, Mr Lalith Athulathmudali, that the so-called Muslim-Tamil clashes were a spontaneous outcome of Muslim anger against Tamil militants is no longer accepted or believed, even among Some sections of the government. In fact, his dubious role in this whole episode is being gradually exposed by
opposition circles and even by some of
his Cabinet colleagues. There is also clear evidence that the SAS-trained police commandos of the Special Task Force which operates under his control were directly involved in the violence.
Several days before the violence broke out, leaflets were dropped from helicopters, deliberately intended to incite the Muslims against the Tanils. They contained false accounts of “terrorist' attacks on Muslims and demands of 'ransom' from Muslim businessmen. Outsiders not living in the area were observed organising hartals and protests in Akkaraipattu and nearby towns against alleged "terrorist' attacks and these were given wide coverage in state-owned newspapers, radio and television.
Peace and harmony
That the violence and tension was being fomented between the two Tamil speaking communities, Tamils and Muslims, who have lived together in mixed and adjacent villages for centuries in peace and harmony, did not go unobserved. In this regard, the speech made by ex-MP for Muthur, Mr A.L. Majeed on April 12 at the opening of a Muslim Cultural Centre at Kinniya in the eastern province is quite significant. Making special mention of the fact that the Tamils and Muslims had lived happily in the eastern province for hundreds of years, Mr Majeed said:
"I wish to bring to your notice that certain sinister forces and self-interested parties are trying to bring about a violent clash between the Tamils and the Muslims. Therefore, Muslims should be vigilant. - . . “We learn that certain fake politicians are doing their damnedest to provoke a violent ethnic conflict between the Tamils and the Muslims in
the Eastern pro result in the loss Such a conflic weaken the posi We must see thi these politician the blame on
Who were the 's and "fake politicia motives and ben 'violent clashes and the Muslims' well-informed jo affairs writing in has hinted that provocateur were unaccountable bu incidents of allege by “terrorists' fr which occurred d mediately preced violence. No sool dents occurred, was there to put terrorists'.
Mr Ismail in "Karaitivu, a Tar by Muslim villag whole thing beg there were 11 de 12,000 homeless a worth of damage people are askin
Muslims, who lo arms they posses passed emergenc
have wreaked Suc
1 of his comments O
censored.) From
lence spread to ot ai pathu, Era v Valaichenai, Kal Batticaloa itself.
The security o
loa district was tc
the SAS-trained p the Special Task intriguing questio lence continue to checked in spite o of the STF. Eyew,
confirmed that th
pated in the atta Tamil property. I alone, 27 Tamils w vu on April 17, a STF.
There is also e persons in civilial session of automa cendiary devices deadly effect und When the BBC co. Senior officer as taking action to .

MAY 1985
AST SRI LANKA
ince which will only of life and property. t will also further tion of the Muslims. rough the motives of instead of shifting the Tamils.'
elf-interested parties' ns' with questionable t om bringing about between the Tamils ? Mr Qadri Ismail, a Lurnalist on Muslim the 'Island' (28.4.85) goondas and agents : responsible for the it widely publicised 'd extortion of money om Muslim traders uring the weeks iming the outbreak of mer than these inciMr Athulath mudai the blame on "Tamil
the "Island' wrote mil town surrounded ges, was where the an. The casualties ad, 40 hospitalised, nd millions of rupees . The question most g today is how the bst whatever Small ised due to recently y regulations, could h violence.' (The rest n this point had been
Karaitivu, the vioher areas - Akkarur, Kathan kudy, avanchchikudy and
peration in Batticatally in the hands of olice commandos of : Force (STF). The n is how did the vio
spread almost unf the heavy presence tness accounts have e STF itself particicks on Tamils and n one single incident ere killed in Karaitiill attributed to the
vidence that certain dress were in postic weapons and inwhich they used with =terred by the STF. respondent asked a to why he was not revent attacks, the
DNSTIGATED
officer was reported to have replied: “We have no orders to shoot at Muslims'. While the Muslims also suffered serious damage, it has been established that it was the Tamils, even in areas where they were in a substantial majority, who suffered most.
To what extent Mr Athulathmudali and the government knew about or were responsible for the arming of the attacking gangs is a question that has been raised by political observers in Sri Lanka, particularly in the context of Mr Athulathmudali's assertion in an interview with the "Island' (29.4.85) that “a strong case had been made to arm the Muslims to protect themselves from terrorist attacks'. This view was echoed by his Cabinet colleague, Mr M.H. Mohamed, Minister of Transport, at a press conference in London on April 30, when he said that "the Sri Lankan government must release arms to Muslim civilians in villages to enable them to defend themselves against Tamil militants' ('New Life', 3.5.85). The Sri Lankam government would appear to be over-eager and ever ready to distribute arms to any Section of the population so long as they are directed and used against Tamils. The Tamils have been subjected to repeated violent pogroms since 1956 and at least on six occasions since the present government came to power in 1977, but such enthusiasm for arming the Tamils for self-protection was singularly non-existent on all those occasions.
Allowed to spread
Another factor which has given rise to widespread speculation is that there were powerful forces within the government which did want the violence in the east to continue. Sceptics of the government's intentions ask as to how it was possible to contain the antiTamil violence in July 1983 which was described as having reached the proportions of a holocaust in eight to ten days, and why on this occasion the violence which was confined to par. ticular areas, was allowed to spread and continue for over three weeks without any serious government attempt to control it. They see the hands of sinister forces within the government itself in this obvious lack of action on the part of the government. Mrs Bandaramaike, the former Prime Minister, observed: "The government does not want to quell the violence. They thrive on it.' -

Page 5
MAY 1985
Two Tamil Cabinet Ministers were confident as to who were responsible for the violence. Mr S. Thondaman, the Minister of Rural Industries, was cate, gorical that outsiders from othel areas went into the east in buses and jeeps to start the violence. He also accused the police commandos of involvement. He and the secretary of the Ceylon Workers Congress, Mr Sella. samy, met the President on April 23, placed the evidence they had before him, expressed their concern and requested immediate action. Mr K.W." Devanayagam, the Minister of Home Affairs and representing a constituency affected by the violence, stated that an outside force was helping to sustain the violence in the eastern province. The violence was continuing in an unusual sense and that it was an indicator of the involvement of an outside force ("Island', 26.4.85). Although they were Cabinet Ministers, the statements of Mr Thondaman and Mr Devanayagam were severely censored from publications.
Following representations made by Mr Devanayagam and other MPs from the eastern province, the Cabinet at its meeting on 25.4.85 decided to withdraw the police commandos of the STF and let the regular police force and the army handle the situation. Implicit in this decision was the acceptance of the allegations made against the STF. The Cabinet's decision was announced by its spokesman, Anandatissa de Alwis, and it was given wide publicity. However, the following day, Mr Athulathmudali totally contradicted the previous announcement and declared that the police commandos would continue to be in charge. Despite his
knowleds of sel involvement mad
commandos, why
mudali insist upor eration in the Viole The excuse giv mudali that the v Was a retaliation ing of three Musl Mannar was sum Mrs Bandaranai shrift of the Minist that "Tamil milit PLO are extermin asked, "Do you thi ists' have anythin ing Muslims in mo they ever achiev have to live togeth Don't misinterpret am trying to defe! Certainly not. Wha to look at their act point of view. The cause for grave should the “terro lims? Some say ce involved, some sa even the Comman The former Mini Mrs Bandaranai Badiuddin Mahum tive and said: “Sol this game to kee Tamils divided. W cions of Mossad. chief-makers. The ways been enemies always make tr Islam.' ('Island', 2 did not identify by to "foreign elem Vanayagam, it i directed at the M
WITHDRAW TRO
Describing what is happening to Tamils in Sri Lanka as "deplorable, brutal, barbaric, cruel and inhuman”, the Indian government has called for the withdrawal of Sri Lankan troops from Tamil areas. −
Intervening in a debate in the Rajya Sabha on May 3 on the Sri Lankan ethnic problem, the Indian Minister of State for External Affairs, Mr Khushed Alam Khan, said that India had impressed upon the government of Sri Lanka the need to be conducive to resumption of discussion and dialogue for a political settlement of the ethnic issues. As a first step towards attaining this, the Sri Lankan government should withdraw its troops and replace them with the ordinary police force. ... The Minister said India has made it clear that all privileges enjoyed by the Sinhalese should be shared by the Tamils too. The Indiam government’s
displeasure. and ur intrusion of foreig been conveyed to S ter added.
Mr Khan said t Tamils should be of concern for the whole and not th
The Minister der there was any sł ment’s policy on Sr Parth a Sarathy, I Planning Commit tracked.
Referring to the lim-Tamil clashes' vince of Sri Lanka the Muslims must Tamils were fight ί00.
There was an reaction in Sri. Li speech in the Rajy

TAMILTIMES5
Lous allegations of
against the police did Mr Athulaththeir continued opnce-affected areas? n by Mr Athulathiolence in the east o the alleged shootms in a mosque in marily rejected by ke. Making short er's wild allegations nts trained by the ating Muslims', she nk that the "terrorto gain from shootques?' and said: "If Eelam . . . they *r With the Muslims. this to mean that I ld the 'terrorists'. t I am trying to do is ons from a realistic whole issue gives suspicions. Why rists” attack Musrtain Ministers are y the Mossad, and dos." ster of Education in ke’s Cabinet, Dr Lud, was more asserme outsiders are in ) the Muslims and Ve have , our suspiThey are the misIsraelis have alof Islam. They will ouble to damage 8.4.85). Although he name the reference ents' by Mr Des believed to be ossad.
BATTICALOA UNIVERSITY'S NEW HEAD
Professor K.D. Arudpiragasam has been appointed Director of the Batticaloa University by the University Grants Commission.
He was one of three nominees recommended by the Board of Management of the Batticaloa University. Prof. Arudpiragaram is Professor of Zoology of the Colombo University and an Associate Director of the Institute of Fundamental Studies. He is also Acting Chairman of the National Aquatic Resources Development Agency and a Specialist in Aquaculture.
JAFFNAM.C.TO MOVE
Documents, files and other valuable items are being shifted from the 50year-old Jaffna Municipality Building (Town Hall) to another three-storeyed building in Stanley Road on the orders of Mr C.V.K. Sivagnanam, the Commissioner. This move has been necessitated by the damage caused to the Municipality Building during the recent attack on the Jaffna Police Headquarters by Tamil militants.
BSHOPS WANT MINISTRY
The Catholic Bishops Conference of Sri Lanka decided at its last meeting to request the Government to create a Ministry of Christian Affairs, with a Minister who is a Christian and a Director working directly under him, Already in existence are two ministries, one for Muslim Affairs and the other for Hindu Affairs.
PSSAYS INDIA
happiness over the
n powers has also ri Lanka, the Minis
he problem of the reated as a matter Indian nation as a at of Tamil Nadu ied allegations that ift in the governLanka, and that G. 3hairman, Policy ee had been side
orchestrated “Musin the Eastern proMr Khan said that not forget that the ng for the Muslims
immediate hostile nka to Mr Khan's
a Sabha. The para
noid state-controlled press and government politicians immediately gave vent to their characteristic anti-Indian hysteria. Sri Lankam newspapers reported that the Cabinet demanded an apology from Mr Khan. .
The Indian External Affairs ministry responded by summoning the Sri Lankan Deputy High Commissioner in New Delhi and conveying the Indian government's displeasure at irresponsible accusations made by certain Sri Lankan Ministers and reaffirmed that what Mr Khan said in his speech represented the factual situation in Sri Lanka.
Dr Badiuddin Mahmud, a former Cabinet Minister, rejecting the accusations made against Mr Khan, said that the Muslims of Sri Lanka need not be perturbed about the statements by Mr Khan and added that the Statement was factual and accurate.

Page 6
6TAMILTIME
TAML, NADU ALL- PA WITHDRAW ARMY
An All-Party delegation under the leadership of the Tamil Nadu Chief Minister M.G. Ramachandran, met Prime Minister Rajiv Gandhi on April 23, and urged him to take fresh, active initiatives to protect the interests of the Tamils of Sri Lanka. They also urged him to mobilise international opinion against the genocidal violence directed at the Tamils.
The following are extracts from the memorandum presented to the Prime Minister by the All-Party delegation “Over the years, the Sri Lanka. Tamils have been systematically stripped of their citizenship and linguistic rights by the government. The opportunities to pursue their rightful education, vocation and government employment have been ruthlessly cur. tailed. A stage has come now where even their very existence is being threatened. The acts of violence against the innocent and hapless Tamils that were perpetrated by groups of individuals have grown into a situation of organised and uncontrol. led violence by the army and the police. It is in this situation that they are leaving their ancient homeland and their means of living and pouring into India as penniless refugees day after day.
Nearly 20,000 persons have come as destitute refugees in the last three months. From July 1983, nearly 90,000 refugees have landed in India.
“With a view to stopping any furthel exodus of such refugees into India and to enable even the present ones to go back to their homes with safety and
honour, this delegation requests that
the government of India insist that the Sri Lankan army and commando forces of the police be immediately withdrawn from the Tamils' homelands; that the colonisation of these Tamil areas by Sinhalese civilians who have been armed, trained and aided by the government shoud be stopped forthwith; that the various prohibitions imposed on the fishermen of Sri Lanka like prohibited fishing zones and prohibited timings for fishing in the western, northern and eastern waters be removed.
Organised violence
"As a result of the direct actions taken by the Sri Lankan government during the last 35 years, the minority Tamils have had their civil and political rights forcibly taken away. Even then the Tamils have always resorted to a non-violent approach to get back
these rights for a long time. Despite
this, the direct a violence by the Sl police against thi tinued unabated basic causes for militancy on the p their struggle to sa protect their lives. Lankan army hac atrocities it must mot even a single S been harmed by 'It is therefore, the opposition o Tamils with the vi he army and the heir hapless citize he Sri Lankan gov lage organised or and dub the Tam their lives and ho should be exposed various countries ments. The all-par therefore, plead wi ter that all diplom be taken and ser high-powered dele international opini cide in Sri Lanka. "The governmen the days of the agreement, Sirin ment or the İndir Katchathivu agre maintain and im relationshin betw tries.
"Despite all this, Sri Lanka has alw tirades against In assistance of cour
give its police and
ATTACK
The attack on May Sinhalese civilians defensible, count will not be condone Tamil people of Sri based Human Righ ing Committee of " in a press stateme the full text of the May 15, issued by HIRC(SCOT): “The reported att many Sinhalese ci allegedly by a Tan of Anuradhapura 0 able and will not mass of Sri Lanki rying out this atta cermed has desce level as the Sri Lan

ΜΑΥ 1985
TY DELEGATION SAYS FROM TAMIL AREAS
nd indirect acts of i Lankan army and Tamils have comand these are the the emergence of art of the Tamils in ve their honour and Even though the Sri indulged in untold e remembered that inhalese citizen has he Tamils. lot proper to equate f the Sri Lankan plence unleashed by bolice of a nation on ins. The attempts of ernment to camoufconnived violence ils fighting to Save nour as "terrorists' to the people of the and their governty delegation would, th the Prime Minis, atic and other steps ld, if necessary, a gation, to mobilise on against the genor
t of India has from
Nehru-Kotelawala navo-Sastri agreea Gandhi-Sirimavo ement, sought to prove the friendly een the two : coun
the governient of ays been launching dia and taking the tries like Israel to armed forces train
ing in commando warfare and openly seeking the help of foreign armies to be stationed in Sri Lanka in a manner calculated to cause great danger to the safety and security of India and impairing the peace prevailing in the Indian Ocean.
Summit urged
"Instead of seeking a military Solution to the problem, the Sri Lankan government should earnestly come forward to withdraw its army from the areas inhabited by Tamils, and seek a viable political solution assuring safety and legitimate rights to the Tamils as full and equal citizens so that people of Sri Lanka can live together in peace and harmony. The all-party delegation hopes and trusts that towards finding such a political solution acceptable to the Sri Lankan Tamils, the Prime Minister, Mr Rajiv Gandhi, would take all steps including his meeting with the Sri Lankan President, Mr J. R. Jayawardene, immediately on a timebound programme as, otherwise, any further delay could be detrimental to the interests of both the countries.'
Besides the Chief Minister, the Electricity Minister and the Finance Minister, Mr V.R. Nedunchezhian, the delegation comprised Mr O. Subramaniam (Cong-I), Mr M. Kalyanasundaram (CPI), Mr. N. Sankariah (CPI-M), Mr Kumari Anandan (GKNC), Mr Abdus Samad (Muslim League), Mr K. Tamilarasan (Republican Party of India), and Mr S. Andi Thevar (All-India Forward Bloc). The State Chief Secretary, Mr T.V. Antony, was also present at the meeting.
ON SINHALA CIVILIANS
14 in which many died is morally in2r-productive and by the mass of the Lanka, the Londonts Council of StandTamils (SCOT) said it. The following is press release dated the Secretary of
ck and killing of vilians carried out il group in the city 1 May 14 is deplorecondoned by the in Tamils. In carck, the group conded to the same kan security forces
CONDEMNED
which have been engaged in mass killing of Tamil civilians. It is to be noted that hitherto Tamil militant groups have confined their attack on the forces of the state, and the present action seems to be an aberration.
While we deplore and express our sense of revulsion to the killing of civilians, whether they be Tamils or Sinhalese, we must emphasise that the entire responsibility for the spiral of escalating violence and counter-violence should fairly and squarely be placed on the Sri Lankan government. There was an ever-present danger that retaliation of this sort was bound to occur because of the unmitigated terror to which the Tamil people in gener

Page 7
MAY 1985
all have been subjected to in the recent past.
We have definite information that the security forces shot and killed, without any provocation, fifteenTamils while they were worshipping in the sacred Hindu temple at Murukandy in northern Sri Lanka on May 9. The officiating Hindu priest was one of the victims during this slaughter carried out in broad daylight. On the following day, on May 10, over 100 Tamil civilians were indiscriminately killed near the village of Point Pedro in the northern Jaffna district. On this occasion about 30 Tamil youth, aged 14 to 17, were herded into a building housing the community centre at Oorani and the building was blown up with explosives, and another 20 Tamil boys were lined up and shot at point-blank range. During the last three months, over 90,000 Tamils have abandoned their homes in northern Sri Lanka and fled to South India to escape from military terror. Boatloads of fleeing Tamils have been shot and killed by the Sri Lankan navy which claimed that they were "terrorists'. Hard-core convicted Sinhalese criminal elements serving long prison sentences have been set free by the government, provided with arms and planted in predominantly Tamil areas to assist the army in terrorising Tamils and driving them away from their homes. Scores of Tamil women have been raped at gunpoint. In this situation, there was always the possibility that certain persons or groups might impulsively resort to sectarian attacks on civilians in sheer desperation. Whatever the provocation, such attacks are not only indefensible but also counter-productive. Such actions do not add credit to the Tamil struggle against tyranny and oppression.
The government which promptly released the details of the attack upon civilians in Anuradhapura and allowed foreign journalists to visit there has consistently prevented them from going into Tamil areas of the north and east in a deliberate attempt to conceal the continuing atrocities committed by the army.
We take this opportunity to call upon all Sinhalese concerned with human rights to condemn and call for an end to the continuing atrocities by the security forces against innocent Tamil civilians in the same way as we have expressed our condemnation of the attack on Sinhalese civilians. In a multi-ethnic, multi-lingual and multicultural country like Sri Lanka, there must be a recognition that all people have equal rights and are entitled to equal protection under the law and this is a pre-requisite for the restoration of peace and justice in the country.'
MÍŘÍĚČÁ
The Movement fol tice and Equality
3 May Day message, working people an
tive organisationst
: inroads of Sinhala
fuse to be manipu.
classes and to pres,
Solution to the eth tion that will enabl ethnic groups to liv
enjoyment of the
group identities.'
The following art MIRJE May Day
“May Day is bei year in a situation for the people of t
"The ethnic conf
solution. The hopes tion that were held the commencemer
Conference have fied. The Conferen with no solution a continued negoti Jayawardene and h stead of pursuing in representatives oft a political solution degree of devolutio fy their just aspirat follow a policy of n Civilian Tamils hav reprisals by the se state in the course against the militant ties at Mannar and by the security for dreds of innocent children have been of the dreadful res. ernment policy.
"The government mobilise the broad
EMERGEN
The 1985 Nobel Pe Bishop Desmond Andrew Young, for tive at the United Mayor of Atlanta, ( those concerned in moves planned to world problems rei flict. The first initia of an International mittee on Sri Lan
SIFEC (Standi Forum on Ethnic ment and Human established by the Research Institute lands Institute of H and the United N,
 
 

* Inter-Racial Jusof Sri Lanka, in a has called upon the d their representao fight the insidious chauvinism, to related by the ruling s for a just political ic conflict, a solue all persons of all e in equality and in ir individual and
extracts from the message:
ng celebrated this of worsening crisis his country.
lict is no nearer a of a political solu
out last year with it of the All-Party been totally nullice ended abruptly und no promise of sation. President is Government, inegotiations with the he Tamil people for that will include a n; that would satistions, have opted to military retaliation. 'e been subjected to curity forces of the of their operations 's; the many atrociJaffna perpetrated ces, in which hunmen, women and
killed are but one ults of present Gov
has also chosen to masses of Sinhala
TAM TIMES 7
: FIGHT AGAINST
SINHALA CHAUVNHSM
people under the banner of chauvinism, claiming their support for a "war" to preserve the integrity of the State, but is in reality an effort to preserve and extend the hegemony of the Sinhala people over all other ethnic groups living in this country. Under the cloak of this "war", the ruling classes have also begun to repress all opposition ranging from workers and peasants to women and students.
"Today, ethnic consciousness has reached unprecedented heights among most Sinhala people. The working people, peasants and workers not only share in this consciousness, they are also being manipulated by the ruling classes on the basis of this consciousness. One of the conspicuous examples of such manipulations is the attempt to persuade Sinhala peasants to settle down in the traditional Tanil areas, thus seeking to deny to the Tamils their right to a homeland. The recent conflicts in Batticaloa between Tamils and Muslims is another example of the deepening ethnic cleavages which are tearing apart the fabric of our society. "In this context, the Movement for Inter-Racial Justice and Equ ality would like to recall the working perple of this country, particularly the working class, to their glorious history of class solidarity, surmounting all distinctions of caste, ethnic or religious in their consciousness as a class. The MIRJE calls upon them and their representative organisations to fight the insidious inroads of Sinhala chauvinism, to refuse to be manipulated by the ruling classes and to press for a just political solution to the ethnic conflict, a solution that will enable all persons of all ethnic groups to live in equality and in the enjoyment of their individual and group identities.'
ICY COMMITTEE ON SRI LANKA
eace. Prize winner, Tutu, and Mayor mer US representaNations and now Georgia, are among new international focus attention on lated to ethnic contive is the creation Emergency Com
Ka. ng International Conflict, DevelopRights) has been Norwegian Peace (PRIC), the Netheruman Rights (SIM), ations University -
Collegio de Mexico. Theo van Boven, former i Director of the UN Human Rights Division, will be chairman of the Forum and ex officio member of the International Committee on Sri Lanka. Ben Whitaker, British Director of Minority Rights Group, is a member of the Steering Committee of the organisation, and Martin Ennals, former Secretary General of Amnesty International, will become Secretary General. . . . : Specialist members of the Sri Lanka Committee include Dame Judith Hart MP, former Minister of Overseas Development, Senator Missen of Australia, Buyong Nasutian, a distinguished PLEASE TURN TO PAGE 19

Page 8
8TAMILTIMES
"DON'T SUPPORT SRI LANKAR VTULFAPPEALS TO UK GOVE
“We earnestly appeal to Her Majesty's government mot to lend support, either directly or indirectly, to the Sri Lankan government to effect its evil design to exterminate the Tamils of Sri Lanka', states an appeal made to the British Prime Minister by 17 former Members of Parliament belonging to the Tami United Liberation Front (TULF).
Expressing profound anguish and great disappointment at the British government's decision "to sell arms with credit facilities in respect of such Sale to the Sri Lankan government, the TULF letter, dated March 1, states that "these arms will be primarily used against the helpless innocent Tami civilians in Sri Lanka”. -
The TULF appeal, recalling the repeated violent attacks upon the Tamils since 1956, states: "The years 1977 to 1985 have been the blackest period which witnessed an accelerated process of nearly three decades of systematic annihilation of the Tamil people. The dismal racist record of the present government in power in Sri Lanka shows pogrom after progrom in 1977, 1981, 1983, 1984 and 1985.
Pointing out the passive attitude of the Sri Lankan government and its leaders to the mass killings, plunder, pillage and destruction in July 1983, and the failure of the government to even institute an investigation into those incidents, the TULF letter adds that the pattern of attack upon Tamils since 1984 had changed in that the "killings, rape, arson, looting and such other crimes against the Tamils were now being perpetrated by the security forces, with the knowledge and connivance of the State'. The letter quotes the latest report of the Amnesty International which stated: "The situation of the Sri Lankan Tamils continues to present a grim tale of denial of basic human rights as this vulnerable minority is subjected daily to the risk of arbitrary arrest, torture and even
being killed by members of the Sri W
Lankan security forces.’
Arms to kill Tamils
''' Detailing the several incidents of rampages and indiscriminate mass killings of Tamil civilians, including Christian priests, and the flight of thousands of Tamil families to South India to escape terror at the hands of "the most indisciplined army in the world', the TULF letter dealing directly with arms purchases in Britain states: “We wish to emphasise to Her Majesty's Government that the arms, proposed to be purchased from Great
Britain, are to be of this thoroughly to intensify their Tamil civilians.
“The declared p ment as per State National Security being implemente arm the Sinhales whom are crim: planted in the Ta ostensible progra tion, portends fu: security of our pec tive victim of such to appeal to the co ments that propo. these wanton killil full hope that our responsive chord Government with fighting for an up freedom, dignity liberty.'
Safeguards elimi
'We the Tamils ( special claim to m were an independ under the Portugu Dutch. We remaine for administrative and the Sinhalese v Majesty's Govern was to pass into Sri Majesty's Commis: Soulbury apprecia apprehensions of ol provision for safeg Council, granting Sri Lanka (then Ce of what came to Soulbury Constitut could not pass law privilege or impos one community wh towed or imposed ties. The other sal marcate electorat area and populatio to give additional r minorities. These to be meagre and vent gross discrim Tamils, as was la ledged by Lord Sol even these safegua) with in new Constit in 1972 and 1978, in t the Tamils played
“One section of us in the plantations v Lanka by British ployed on their cof estates. The prosp was built up on the these Tamils who w

MAY 1985
EGIME RNMENT
placed in the hands indisciplined army killing of innocent
olicy of the government by Ministry of
(which is already lon a large scale) to civilians, most of nals and convicts mil areas umder an mme of rehabilitather threat to the ple. Every prospecbrutality has a right nscience of Governse to sell arms for gS. We do so in the appeal will strike a with Her Majesty's a proud history of holding democracy, of human life and
nated
of Sri Lanka have a ake this appeal. We lent separate unit lese and under the ed so till 1833, when 2 convenience, we were unified by Her ment. When power Lankan hands, Her sion headed by Lord ted the fears and ur people and made Euards in Order-indominion status to yllom). By Article 29 be known as the (on the Parliament 's that bestowed a ed a disability on ich was not so beson other communieguard was to de's on the basis of which was aimed presentation to the safeguards proved insufficient to prenation against the er sadly acknowlbury himself. But ds were done away |tions promulgated le making of which no part. Tamils, who work ere brought to Sri lanters to be em2e, tea and rubber rity of Sri Lanka blood and sweat of are brought across
SAUDIS RETALIATE OWER ISRAELILINK
Saudi Arabia is withholding $50 million in aid for a Sri Lankan development project as part of a concerted Arab strategy to persuade President Jayawardene to think again about resuming relations with Israel.
Government sources said in Colombo that the money was promised in 1981, when the President paid an official visit to Saudi Arabia, but Riyadh withdrew the offer when Sri Lanka allowed Israel to opem an interest section in the US embassy last year in return for Israeli help in fighting Tamil separatist insurgents. The Saudi investment was earmarked for "downstream development' of the £1 billion Mahaweli project, which Mrs Thatcher visited recently to open the Victoria dam, built with £133 million of British money.
Saudi Arabia's contribution due this
year, was to have paid for the con; struction of irrigation channels and for
resettling farmers in partnership with
Canada and the World Bank. This
consortium is now marking time.
The Saudi embargo has fuelled a
campaign in the Foreign Ministry and
among some government politicians to expel the two Israeli diplomats who opened what amounts to an independent mission in Colombo last Summer. But President Jayawardene is standing firm. He said during a visit to Pakistan last week that the Israelis, the only people in the world who had helped Sri Lanka against the Tamils, would stay.
from South India. Even today they earn 60 per cent of the Export earnings of the island. Her Majesty's Government left them as equal citizens. But in the first year of independence, they were stripped of their citizenship and voting rights. With one stroke of the pen, thousands of them became stateless. These persons, the poorest of the poor, the Cinderellas of Sri Lanka. were also helpless victims of the tyran
ny directed against the Tamils.
"The problems of the Tamils is a
political problem, and all governments have urged the Sri Lankan government to find a political solution. But the Sri Lankan government has chosen. to find a military solution which must inevitably result in the total annihilation - the genocide of the Tamil people. "Therefore, we earnestly appeal to Her Majesty's Government not to lend support, either directly or indirectly. to the Sri Lankan Government to effectuate its evil design to exterminate the Tamils of Sri Lanka.'

Page 9
ΜΑΥ 1985
BRITISH MEPS CALL FOR END TO 'FURTHER REPRESSION OF TAMILS'
Over 20 British Members of the European Parliament recently sent a letter to President Jayawardene expressing their concern "at the appalling persecution of the Tamil population'. The MEPs state that "the destruction of property, ill-treatment, persecution and shooting of members of the Tamil population in general' could not be justified and call for direct intervention by the President of Sri Lanka “to prevent further repression of the Tamil population.
The signatories to the letter, who are all MEPs, include Richard Balfe, Barbara Castle, Christine Crawley, Bob Cryer, Michael Elliott, A. Falconer, Stephen Hughes, Alf Lomas, Tom Megahy, David Morris, Stanley Newens, Llewellym Smith, Ken Stewart and Norman West. Following is the text of the letter dated 14 January 1985 sent to the Sri Lankan President:
“We are writing to you to eacpress the very deep concern which is widely felt in
Europe at the appalling persecution of the Tamil population, reports of which are regularly transmitted to Europe. We have never supported the demand for
secession, and deplore acts of individual terrorism carried out by a very
small minority of the Tamil population; but this can in no way justify the
destruction of property, ill-treatment, persecution and shooting of members of
the Tamil population in general.
Reports now coming in would seem to indicate that economic life in many Tumil areas is almost at a standstill, with the result that many members of the population are faced with the greatest hardships, including starvation.
“Wе тиst earтestly appeal to yош to intervene directly to prevent further repression of the Tamil population, and believe that it is of vital importance for the standing of Sri Lanka in the world at large that the Government should eacpress its opposition to what is occurring in the strongest possible terms.
“We are very sad indeed that we should feel obliged to write to you in this way, as we have long considered ourselves to be friends of the Sri Lankan people as a whole.’
BRITISH col
Shyam Bhatia, writ in "The Observer', has commented “tha British-trained cor gaged in System harassment” of Sus the Tamil commun “The Special Tas commandos was cri trained by British former members ( Services (SAS). Th men was hired from based company.
The return throw of 23-year-old Mah who was subjected after he was taken following are exce port:
“On the eve of Mrs 23-year-old man d hospital bed how h police commandos being a terrorist. H two months befo without explanation local hospital.
Mahendra Kesiv, year science studer versity, told me nai
his heels to force hi powder was rubb
parts of his body a his handcuffed wri hours a day in his say he will never arms again becau have been "ripped
First detailed acc
Kesivapillai's is account of police c which has been su: before substantiate atrocities are legion dos were set up as a to win hearts and bled northern and
Kesivapillai said form at a governm caloa government ( when four comma told him he was ul
“They handcuffe me and pushed me know I screamed cause they smashe my left foot. Il cou breaking.
EVEN FRIEN
Even the Sri Lankan regime's good friends, the Reagan administration of the US, have come out publicly against the government's plans to settle specially armed Sinhalese in the Tamil provinces of north and east Sri Lanka.
Testifying before of the US House O US Deputy Assis State Robert Peck "The government ( announced its inte

TAMILTIMES 9
NNECTION IN SRI LANKA TORTURES
ing from Colombo (London, 14.4.85), at an elite squad of mmandos has enatic torture and pects belonging to ity. k Force of police eated last year and experts, who are of the Special Air is team of ex-SAS h a Channel Island
slight on the case endra Kesivapillai to Severe torture
into custody. The
rpts from the re
Thatcher's visit, a escribed from his e was arrested by and accused of Le was tortured for e being released and dumped at the
apillai, a secondht from Jaffma Uniils were driven into m to confess. Chilli bed into sensitive nd he was hung by sts for up to eight prison cell. Doctors be able to use his se crucial nerves apart'.
count
the first detailed ommando torture, spected but never d. Stories of army l, but the commanin alternative force minds” in the troueastern provinces. he was filling in a ent office in Battioffice last January ndos burst in and nder arrest.
d and blindfolded ; out of the door. I at least once, bed a rifle butt into ld hear my bones
*First, I was taken to a camp called Kalanavichi, then to another camp of theirs called Kalladi. Every day, between 8 and 4.30, they would hang me by my hands. One day they slit my left wrist with a razor blade, packed it with chilli powder and bandaged it.
Another time they hammered nails into my heels. They would say: “Tell us where are the terrorists.' They even threatened to burn me with a metal rod.'
Doctors at Batticaloa hospital, where Kesivapillai has been a patient since last month, say he has been subjected to unbelievable cruelty. There are burn marks, they say, on his buttocks and arms. Two bones in his arms, the radius and ulna, have been so badly damaged after being ripped apart that he will never recover the use of his arms. ܗܝ Kesivapillai thinks he was released because he managed to smuggle out a letter to his father, a retired teacher, telling him where he was.
A soft-spoken, slightly built young man, he told me he was concerned that he will be a burden to his parents for the rest of their lives.
Kesivapillai's horrifying experience is not the only example of commando brutality, according to the local citizens' action committee. Prince Casinader, headmaster of a Batticaloa school and chairman of the action committee, said there were other cases of young men picked up by unmarked commando vans and taken to unknown destinations.
“When you ring commando head. quarters, they pretend they don't know what you are talking about.” Last month, unable to trace three of his missing schoolchildren, he went in desperation to the local mortuary. "I saw three horribly mangled bodies with bashed-in skulls. I don't know who they were, poor wretches, but they were not my boys.'
The commandos also use tactics that were first made popular by the Army in the war against terrorism. They burn the homes of families suspected of harbouring terrorists. Last month after a mine killed seven members of a police patrol outside Batticaloa, commandos surrounded the three nearby villages of Kodiuwannadu, Tamanavelli and Kayankuda, where they set fire to 27 homes,
DS AGANSTI
the sub-committee f Representatives, tant Secretary of
said: of Sri Lanka) has ntion to arm and
settle large numbers of Sinhalese in districts of the eastern and northern provinces outside the Jaffna peninsula itself. These districts currently have relatively sparse populations with
PLEASE TURN TO PAGE 9

Page 10
10 TAMILTIMES
POLICE STATION ΑΤΤΑΟΚΕΙΟ
A group of about 10 men stormed the Nikaweretiya police station, only 50 miles north of Colombo, shot dead a policeman, disrupted the communication system and ran off with a large quantity of arms and ammunition. The raiders broke open the nearby branch of the state-owned Peoples Bank and got away with over Rs 6 million in cash
and gold jewellery, setting fire to a
petrol filling station before they Vanished.
This pre-dawn attack occurred on April 26 and took the government by surprise as this was the first time that a police station so close to the capital city of Colombo was raided. The gov. ernment blamed the Tamil militants for the se incidents. However, Nikaweretiya being a predominantly Sinhalese town and surrounded by Sinhala villages, independent observers felt that the attack could not have been mounted without a link with some Sinhala militant group.
New element
The observers believe that if, as alleged, the Tamil militants were responsible for the raid, it introduced a new element into the struggle between the militants and the state - the militants being confident and strong enough to mount daring raids in predominantly Sinhala areas.
It is believed that the attackers took away 12 rifles, 24 shot guns and a Sub-machine gun, besides a large quantity of ammunition. They had
evidently got the key to the bank from
the police station.
HYPOCRISY OF SRI LANKAN P.M.
Mr T.R. Janarthanam, Member of the Legislative Council of Tamil Nadu, has accused the Sri Lankan Prime Minister, Mr R. Premadasa, of hypocrisy for misusing the name of the famous Indian Emperor, Asoka.
Asoka accepted the Buddhist principles of Ahimsa and universal peace after realising the futility of war and violence. But the so-called followers of the Buddha and Asoka in Sri Lanka have resorted to brutal violence without even provocation. Since 1956, almost annually, they have killed and injured several hundreds of Tamils. Therefore, Prime Minister Premadasa had no right to speak about Asoka. On the other hand, Tamil kings of old who invaded Sri Lanka had nurtured and preserved Buddhism, Mr. Janar thanam added. 至 葵
MANNAR STATION DESTROY
The police station town of Mannar w and razed to the g militant group m on this fortified S and rockets.
The attack was mated 100 Tamil m the LTTE. Severa believed to have d the raid and the m to have got away V of weapons and a
NAVAL BASI
A group of Tamil to the EPRLF lau the Sri Lankam m Karainagar about northern provincia The Tamil milita have attacked fron and mortars. Ther heavy artillery f attack. Reports in both sides.
Simultaneous wi naval base, the attacks on the Gur and the old Dutch troops are statione diversionary mo' army coming to naval colleagues.
BOMBEXPL NEAR ARMY HEADQUAR
A huge explosion mear the Sri Lanka ters complex in Col inside were hosting high-ranking milit Pakistan. The bom about 8.30pm on A Windows of sever ing tourist hotels we explosion which cal them and injured loud explosion res. confusion in the ci
Widespread cons
The Army Head ated in Baladhaksh; former Parliament tourist five-star h ment offices. Alan BBC, reporting fron fact that the Tam strike so close to the caused widespread the city.

Police
ED
in the north-western as reduced to rubble round when a Tamil ade a daring attack tation with mortars
mounted by an estililitants belonging to l police officers are lied in the course of ilitants are reported with a large quantity mmunition.
EATTACKED
militants belonging nched an attack on hain naval base at
15 miles from the all capital of Jaffna. ints would appear to a boats with rockets avy responded with ire to repulse the dicate casualties on
th the attack on the militants launched
unagar army camp Fort in Jaffna where 2d, presumably as a We to prevent the the rescue of their
OSION
TERS
was triggered off n Army Headquarombo while officers a party for visiting ary officers from b blast occurred at pril 20. : al buildings includ2re shattered by the used gaping holes in two persons. The ulted in panic and
ty.
sternation
quarters are situa Mawatte near the building and many otels and governMacDonald of the n Colombo said the il militants could 2 seat of power had I consternation in
MAY 198
SRI LANKA’S
DEBT BURDEN
According to the World Bank's latest projection, Sri Lanka's growing burden of debt service payment will increase to US $275,000,000 in 1987.
Since the Jayawardene regime came to power and its increasing reliance of massive foreign borrowing, public and private debt servicing burden has been spiralling upwards at a phenomenal rate. Public and private debt servicing for the year 1983 was $168.5 million; the estimated figure for 1984 is $201.4 million and by the year
1987 it would reach $275.6 million. If
the ethnic conflict is not resolved soon and the government continues with its increased militarisation plans, this figure would certainly increase further.
J.R. SEEKS PLACE IN HISTORY
The present premises of the Chinese Embassy at Dharmapala Mawatha, Colombo 7, may soon become the venue of a new Jayawardene Museum, which is planned to be started soon. As is known, these premises were originally the home of the Jayawardene family and were sold to the Chinese Embassy nearly two decades ago. The Chinese Embassy, it is learnt, intends to erect a new embassy at Sri Jayawardenepura on land allocated to it by the government. The work is likely to be undertaken by Chinese construction teams which will shortly come to Sri Lanka in connection with the building of the new premises for the Supreme Court.
Negotiations have already started to re-acquire the Dharmapala Mawatha premises once the Chinese Embassy shifts to its new site at Sri Jayawardenepura.
The proposed new museum will it is learnt, be devoted not only to the life and political career of President J.R. Jayawardene, but also to those of his forebears - especially his father and uncle to whom the President so often refers in public speeches.
Political commentators have often remarked how anxious President Jayawardene seems to be to ensure that all steps are taken while he is in office to guarantee his place in history. Circles close to the President have expressed the hope that China will also assist in the renovatory work for the new museum, thus repeating for the Jayawardenes what they did for the Bandaranaikes with the B.M.I.C.H.

Page 11
፲ለክ}ኣY 1985 -
BLOOD AND SOL
In ancient times, especially in the Middle East, when people were conquered, they were taken as slaves, either to the lands of their conquerors, or to some other territory, and some other people were settled in their land, thus destroying the link between "blood and soil'. The bible is full of such instances. One of the earliest examples was the capture of Samaria (721BC) and the transportation of their people. It happened again when Babylon captured Judea, and finally, when the Roman general Titus captured Jerusalem in 70 AD and forbade any Jew to possess a copy of the Torah or to circumcise his children upon pain of death, and the Jews had, in order to practise their religion, to disperse over the rest of the Mediterranean world.
It is a strange thing that we in Sri Lanka should attempt the same kind of technique in solving the present "ethnic' problem on perhaps the advice of those who were the earliest victims of it. In the name of Democracy We are proposing to settle Sinhalese in the areas hitherto occupied by the Tamils, and Tamils are to be settled in Sinhalese areas. How a person in fertile Ruhuna will be persuaded to settle in arid Valvettithurai is beyond our comprehension; but what is more incomprehensible is that these ideas should be propagated by responsible people.
Possibilities presented!
The mind rests at the international possibilities this idea presents. One way for Indira Gandhi to have solved the problem of the Akali Sikhs would have been to forcibly settle them in Travancore and to have transported the people of Andhra Pradesh to the Punjab. One way for the United Nations to solve the problem of South Africa would be to transport white South Africans back to Holland or Germany and settle the Ethiopians there. Despite the legacy of Cromwell it is a solution that Margaret Thatcher would do well to consider as a solution to the Irish Question.
Democracy, the rule of the majority, was never meant to be a device for the suppression of minorities. A political minority gained its distinctiveness by living in a contiguous area, speaking its own language and practising its own religion and culture. The right to cultural self-determination is a human right, and it is wrong for anyone to attempt to remove it, especially for those who have signed the convention on Human Rights. It is one thing to
PLEASE TURN TO PAGE 15
MINISTE FOR SIN
The unlimited c Lankan governme deceit becomes m its representative lie even before w United Nations Co
Rights. From th
wards, the leader government have that the northern areas of Sri Lanka by Sinhalese who provided with llar and other facilities ary training in tl This course of act is being adopted demolish the clai east of Sri Lanka homelands of the fact, many Sinh hard-core crimina on sentences, ha armed and sent t Mullaitivu, Trinc niya.
However, such crude racial domil ity cannot be justi tional forums. Ma non-government attacked this po Simhalese colonisa at the recently h Human Rights Cor as one aimed at de al identity of the also denounced programme to t Sinhalese settlers one of deliberate
War.
Travesty of the ti
The President's Jayawardene, QC, Lankan delegation ernment was colo with Sinhalese. He of land remained a to a lack of adequa The Sri Lankan menced a prograr dams and reservoi these hitherto uni These scrub jungle tional homelands ethnic groups. The wild animals and a which hunted the question of armin What a travesty of in the Mannar, Va and Mullaitivu di been earmarked Sinhalese are no

AMILTIMESI
ER SPELLS OUT PLANS HALA COLONISATION.
apacity of the Sri nt for duplicity and ore apparent when is abroad attempt to prld forums like the mmission on Human e President downs of the Sri Lankan publicly proclaimed
and eastern Tamil would be colonised
would not only be ld, housing, money s but also with milithe use of weapons. ion, they have said, to once and for all m of the north and a to the traditional Tamil people. In alese, particularly ls serving long prislve been released, o settle in areas of Omalee and Vavu
a policy of open nation over a minorfied before internaany delegates from al organisations licy of state-aided tion of Tamil areas eld sessions of the mmission of the UN, stroying the nationTamil people. They the government's rain and arm the in Tamil areas as incitement to civil
ruth
brother, Mr H.W. who headed the Sri denied that the govnising Tamil areas said: "Large tracts rid scrub jungle due te water reSOurces.
government comnime of constructing rs to supply water to irrigable lands . . . es were not the tradi
of any particular y were the haunts of few nomadic tribes m.' He skirted the g Sinhalese settlers. the truth. The lands vuniya,Trincomalee stricts which have
for settlement by st covered by any
programme of constructing dams and reservoirs' While the Sri Lankan government and its representatives abroad have to lie about their crude and naked design to undermine the numerical strength of the Tamils in the north and east and thereby achieve total Sinhala domination Over the whole country, they have no such inhibitions within the country.
Training in arms
The Minister of National Security, Mr Lalith Athulathmudali, recently inaugurated a youth recruitment scheme for the development of agricultural lands which are not covered by the Mahaveli programme. He did not mince his words in his explanation of the purpose of this recruitment scheme and the form of training to be provided. In his speech ("Island’, April 19), he said: "All recruits would be given a thorough training in the use of arms.' He said also: "All thinly populated areas of the country (not scrub jungle haunted by wild animals) would be settled by the newly recruited agricultural settlers so that the terrorists would not be able to carry out their training in lonely and isolated areas.'
The Minister pointed out that “the agricultural settlement scheme was the most meaningful step taken so far in the anti-terrorist strategy and the pioneer settlers under the scheme would go down in history as heroes'. He described the recruits as "not only farmers but also soldiers'. A sum of
Rs40,000 would be given to each
Sinhalese family for building houses. Explaining the project as a multipurpose one, he said that while the land was being developed, Tamil terrorist activity would be suppressed and defeated. That was the only way that the government could win the war, he declared.
Mr Athulathmudali should not b faulted for not telling the truth on this occasion. He has spelt out the government plan in detail. Sinhala settlements in Tamil areas would virtually become anti-Tamil bases, the settlers trained in the use of arms and provided with weapons. This is the strategy to wipe out the concept of traditional Tamil homelands and alter wholesale the demographic character and composition of the Tamil areas. If the Tamil people there show any resistance not only will they have to contend with the combined forces of the state but also with an army of well-trained and well-armed Sinhala 'settlers'.

Page 12
12 TAMILTIMS
PONTOF VIEW
PROSPECTS
The fierceness of the raging ethnic fire in Sri Lanka today, sparks of which have flown to neighbouring India, involving her and also putting her in a delicate position vis-a-vis the SinhalaTamil conflict in this once blessed and peaceful country now fallen on evil days, has rightly caused louder voices to be heard from Sri Lanka’s concerned citizens comprising religious and social organisations, citizens' committees, trade unionists, newspaper editors, and a few, unbiased enlightened individuals with sensible suggestions as to how best this devastating fire could be doused. All of them favour a negotiated settlement and the powers-that-be are themselves not averse to this suggestion except that the government as the chief fire-extinguishing agent seems inflexible in its resolve to pursue its own plan to deal a death-blow to the militants before resorting to negotiations.
Vengeance - not wisdom
This determination smacks more of vengeance than of wisdom, whereas at least a simultaneous two-pronged approach by negotiation and by armed force has some sense. The rationale behind the thinking that negotiations must precede force or go together is that Tamil youth militancy was born out of frustration - at the failure of democratic methods such as parliamentary and extra-parliamentary pressures including satyagraha and other non-violent demonstrations, which only yielded the bitter fruits of
by J.K. RETNANA
more discrimination interspersed by thu and mob-violence of and that, therefore, 1 manifestation of a Vance, the symptom not the root cause.
The cure of the dis be sought and not appearance of the can result in a passi peace being present underneath embers burst into flames at dissatisfaction. In f. - the long-standing Tamils - is cured likelihood of the au off of hostilities, or fa of expectation, there accrue that spiritua done the utmost in th
Furthermore, the off negotiations until over cannot find favo since it is inhibited terms of settlemen position of strength a more generous tha) under pressure. Th will be the last to be promise of a just S The Tamil people perience of the brol torn pacts, the di ments, so much so t now begun is mot unless softened by
TAMILDALY THREATENED
WITH CLOSURE
The Sri Lanka Minister of State, Anandatissa de Alwis, has recommended to the government the closure of the Ta mill daily newspaper, “The Virakesari’ for having published a statement issued by another Cabinet Minister (a Tamil), Mr S. Thondaman, the Minister of Rural Industries Development.
Mr Thondaman, dealing with the orchestrated violence in the eastern province, had in his statement alleged that persons in seven buses and two jeeps had gone to the east and were responsible for the violence. Mr de Alwis said that the banon the paper for failing to submit Mr Thondaman's statement to the censor before publication will apply for several days.
It is strange that action has been taken against the newspaper in the context of the previous clear and un
ambiguous statemen ment by Major Mo reme, the acting Lea that censorship woulc to news concernin, troops. Mr Thondal did mot intrude intC
area.
Mrde Alwis describ of Mr Thondaman a crap', and called it " Minister could der leagues in public an Same Cabinet is dif plate.
When questioned a would be taken aga man for issuing the the newspaper which Was going to be penal. said that Mr Thonda had genuine reasons statement and theref contemplated agains
ཆ_______---་་་་་་་

MAY 1985
FORPEACE
\DAM, JAFFNA
and disabilities 1ggery, but riots the villest type - militancy is only a deep-seated grieof a disease and
base is what has to the illusive dissymptom, which ng false facade of ted while leaving of bitterness to the first whiff of
act, if the disease
grievances of the , there is every tomatic dropping ailing that summit I would be at least l merit of having he cause of peace. action of putting military action is pur in any quarter by the fear that t offered from a reless likely to be in those extended Le militant youth carried away by ettlement.
have enough exken promises, the shonoured agreehat the militancy likely to subside sincere efforts at
t made in Parliantagu Jayawickder of the House, l be confined only, g movement of man's statement this prohibited
ped the statement s a "collection of Stupid'. How one igrate his cold remain in the icult to contem
S to what action inst Mr Thondastatement when had published it sed, Mr de Alwis man might have for issuing the re no action was
the Minister.
reconciliation and lured by attractive inducements. For that matter, even some feeble attempts at these processes may prove responsive, but certainly not emotional outbursts and impassioned actions. "Emotion is a fire' said the Buddha, and passion is an enemy that clouds "right understanding' which is the first element in the eightfold path to salvation - whether in this world or in the worlds to come. A classic example of the failure of enforcing conformity could be seen from how the voluntary teaching of Sinhala in the Northern Province in the forties as a useful and healthy measure for fostering harmony was discontinued when it was forced by law in 1956, from which point of time began the deterioration in race relations.
lgnoble roles
Just consider whether some of the acts that are being indulged in are indications of any desire to bring about understanding, peace, or harmony. How can the government's propaganda machinery now go about repudiating its commitments? It is now being propagated that the Tamils have no grievances and that if there are any they are exaggerated. The fact that the existence of grievances was acknowledged by the various governments from 1956 as evidenced by many agreements, the chief of them being the B.C. pact and Dudley Chelva agreement - which, however, were later abrogated.
This part of the lapses and the ignoble roles of the various governments so lucidly set out by senior politician Mr S.D. Bandaranaike in his article entitled "Ethnic Formula in the CDN of 8.1.85 would command more credibility tham all that has been stated by so many Tamils so many times. The last in this line of disappointments is the failure to implement the promises made in the 1977 UNP manifest0.
Then again, would it be prudent to attempt to change the long established demographic patterns by introducing armed 'settlers' just at this stage when the flames of hatred are raging high? Could not integration by means of population exchange wait till the heat subsides? Moreover, the experience in other parts of the world is that violence is perpetuated and intensified when demographic changes are brought about using armed force.
This practice is against the tide of world trends for carving out autonomous states or federal governments where there are concentrations of people with common linguistic, cultural or

Page 13
MAY 1983
race ties. Settlements by force can permanently impair prospects for peace and harmony.
Unequal citizens
On the other hand, the government has a chance of winning over moderate Tamil support if it at least implements those clauses of the A.P.C. agreements dealing with elimination of discrimination and disabilities which make Tamil citizens unequal with their Sinhala compatriots. To feel piqued that the TULF did not accept the entire proposals and to throw away the baby with the bath water would be most inopportune, to say the least. Then again, to cut off all development works in the North after collecting taxes can only alienate people more. Can bridges of understanding be built when even in the matter of treatment of refugees, differences are shown between Sinhala and Tamil?
In this background, can today's trends lead to any good? They point to an unintentional transition from temporary alienation caused by politics without principle - one of the seven social sins according to Mahatma Gandhi — to permanent estrangement by failure to learn from mistakes in the past. A nation that prides itself as one blessed by the Enlightened One and which has cultivated the spirit of nonkilling to the extent of having scruples in breaking even an egg, how can it encourage killing by the army as if political killing is excluded from the law forbidding the taking of life - whether of militants or non-combatants - unless it is acting under emotional stress?
Until malevolence turns to benevolence, intolerance to tolerance, narrow-mindedness to wise understanding, revengefulness to forgiveness, pride to nobleness, and we learn to adjust, adapt and accommodate, there is little hope for this land once blessed and now seemingly cursed. If a miniscule part of the zeal that is now being shown 'to wage war' had been spent on reconciliatory measures, the situation would not have declined to this depth.
Third Party mediation
As a concluding suggestion, it would not be irrelevant to point out the advantages of third party mediation, which the government rejects as a reflection on its ability to find a solution. The very fact that for three decades this problem has remained unsolved provides proof of our incapacity for reconciling the two contrary stances of the disputants. The advantage of mediation is that it overcomes that weakness that mankind is heir to of being unable to see our own faults and failings.
This is spotlig when he said: “Y your brother's ey your own eye.” Th ness that humani ly, that even in ra our faults, we ar. them and make a try out utmost to hook or by croc greater reason mediation, namel by Lord Buddha person to settle ancient Taproban shrink from a met ise of success? If unacceptable, let acceptable to bot
Greatest tragedy
There is an im the speeches of ir the news media in have reached the
WHATA SOUTH
President Jayaw speaks of terroris he never utters a the South. Terrori South is only a c. Jayawardene him Kumaranatunge, the Sri Lanka Mal ing at an SILMIP Kuliyapitiya UC Bandara Semaratr ing secretary, K presided.
Mr Kumarana
within a month of
power, there were Jayawardene as
then took no steps
but he put not onl well to the comm thugs led by Cyril ni Dissanayake v Library - the la Terrorism in th on the morning O day following the was not Mahesw who burnt the Buddhists in the them, but UNP
Was it Amirtha the erection of a around the temp duwe Siridhama Dharmista leac Jayawardene.
Who had sabota

ited by Lord Jesus ou see the mote in but not the beam in ere is another weaky is prone to, name'e cases when we see I too proud to admit mends. We generally ustify our actions by k. There is still a to try third party y, the precedent set himself coming in actional disputes in 2. So, why should we hod with such promIndian mediation is us approach a party h disputants.
pression created by nportant people and recent times that we
point of no return.
TAMLTMES13
Butlet us not forget the large numbers of good people on both sides who abhor bloodshed and who would like to see the problem resolved by bringing into play our innate human goodness. The Tamils gratefully remember the abundance of compassion shown by so many Sinhalese who sheltered Tamils at the risk of their own lives in July 1983, and in previous communal riots. There are also several instances where good-hearted Tamils have shown kindness and human tenderness towards affected Sinhalese. It is unfortunate that while such goodwill exists, the good people are unable to influence the course of events. In fact, it is they - the good people on both sides - who can do something to bring about reconciliation. They should come forward and influence public opinion. Given below is a statement by Martin Luther King which should inspire us to action: "The greatest tragedy of this period of social transition could be not the strident clamour of the bad people but the
appalling silence of good people.'
ABOUT TERRORISM IN THE
ASKS S.L.M.P. LEADER
7ardene repeatedly m in the North, but
word about that in sm in both North and reation of President self, said Mr Vijaya General Secretary of lajana Party, speakpropaganda rally at
grounds. Dr Cecil le, SLMP co-ordinaturunegala district,
tunga added that the UNP coming to communal riots. Mr the Prime Minister to settle the problem y straw but petrol as nal fire. It Was UNP Matthew and Gami‘ho burnt the Jaffna gest library in Asia. south was seen only 22nd July 1977, the general election. It aran or Prabakaran houses of Sinhala south and robbed hugs. lingam who ordered barbed wire fence e of the Ven. Labuhero? It was by the er President J. R.
ged the Sinhala Bala
Mandala meeting, slapped the Ven. Madlulu wave Soratha Thero, and assaulted Prof. S. Ediriweera Sarathchandra and Buddhist leader Mr Siri Perera? Was it Uma Maheswaram or Prabakaran? This had been done by
UNP thugs led by the henchmen of Cyril Mathew. Who had led the bicycle
chain and blade groups to attack Bhikkus, workers and students? Those things had been done by the terrorists in the South. The President spoke no word about these things but spoke repeatedly about the North.
There were many modern Dutugemunus today. But none of them could be compared to the original King. Modern Dutugemunus were in the air-conditioned rooms in Colombo, but sent the security forces to battle. The original King Dutugemunu did not have a National Defence Fund. He led the armies himself.
We are not communalists. Both North and South are the same to us. Our fight is to build up a reasonable society so that workers, farmers and proletariat can live in dignity, enjoying all the facilities and privileges enjoyed by the capitalists and feudal classes today.' - - -
President Jayawardene was calling for unity to save the nation. The problem was from whom? We too invite people - all the progressive, to come forward to oust the brutal regime of President Jayawardene, he said.

Page 14
'14TAMILTIMES
SRI LANKA — THE
sIn the contemporary world, religion is gradually ceasing to be the "opium of the masses'. With the extension of spolitical and social awareness, it is (being confined to its traditional role of iministering to the spiritual needs in'stead of being regarded as a prescription for all ills in society. Where reliigious leaders reluctantly stepped out of these confines it has only been to add voice to the need for social reforms or to champion the cause of the oppressed - not to apply leverage in 'politics. s s: There are, however, well-publishe
exceptions where the clergy have cast themselves in the role of power brokers in politics. The Ayatollahs in Iran and the Mullahs of Pakistan have Strong grips on the political machinery because politics in these countries have in recent years been dominated by an obsession to preserve religion and everything that goes with it. Not so Well known, not nonetheless seasoned in the art of power of brokerage, is the Maha Sangha (the Buddhist Clergy) in Sri Lanka. Particularly since 1948, they have extended their historical position of that of being mentors to the unenlightened masses to assume the more influential role of articulating what they perceive as Sinhala-Buddhist interests.
Apowerful factor
Whilst it is a matter of judgement whether they simply mirror Sinhalese gut instinct or play a more positive part in the orchestration of Sinhala views, the hard fact is that they have become a powerful factor in any political equation. In 1956, the Eksath Bhikku Peramuna (United Front of Buddhist monks) provided the main thrust to bring Mr Bandaranaike's SLFP to power; likewise in 1977, the Mahanayakes of Asgiriya and Malwatte put their weight behind Mr Jayawardene to ensure a landslide victory for the UNP.
The Buddhist clergy in Sri Lanka, find themselves, like their counterparts in Iran, in the remarkably advantageous position of being able to influence the course of political. events without actually entering the mainstream of the political process itself- that is to say that they have no responsibility to an electorate and yet retain considerable muscle in the decision-making machinery. Thus, it was possible for the Mahanayake of Asgiriya to assist in the abortion of the All-Party Conference by his resistance to even the most modest concessions that were offered at this conference to meet Tamil demands.
By V
It is against this cealed power that views he express with Rodney Tas Economic Review His approach to could not have bee simplistic terms:
"The Sinhalese a tlers. The minoriti they are demandi) and rights enjoye . . . Because som have lived here for they should be gi rights according population . . . But way to a demand f The Mahanaya founded on two Firstly the rights of grouping in a state reference to the tin group and that the vidual citizens shol reflect the numeri ethnic group to wh The second prem boundaries are fix even more fundam Let us take the specifically the a criteria about the the rights of the ab lia, the Maoris of N Indians of North A. other indigenous po cided on this basi, leave the white im countries. If the individual citizen
1 nayake's terms, ar
ject to a tariff which their ethnic or othel lying cohesiveness t ble for a heterogen( would be seriously i is precisely what hi Lanka. Nation state gile premise have b Way Or another.
Thecardinal princ
The Mahanayake' e Ven more untem ignores the cardina Sustains the concep - which is that the rights of every sing damental and they's as equal. It is this constitutes the pivot tract between those those who are gove
Clearly, the Tam: have had it demor

MAY 1985
POWER BROKERS
AYAL
background of conOne must assess the ed in an interview ker (“Far Eastern '', February 1985). he ethnic problem in spelt out in more
re the original setes came later. Now ng all the facilities d by the Sinhalese e of the minorities hundreds of years, ven the reasonable to the size of the we will never give )r a separate state. ke's argument is distinct premises. any ethnic or other are determined by he of arrival of that rights of the indi1ld be graduated to cal strength of the ich they belonged. ise that national ed for all times is ental.
first premise - pplication of the time of arrival. If origines of Austraew Zealand and the merica and all the pulations, were deS, where would it migrants to these rights enjoyed by S, on the Mahae, as it were, subreflects the size of group, the underhat makes it possibus society to exist impaired. And this as happened in Sri s built on this frabitten the dust One
iple
s position becomes able because it l principle which t of a nation state political and civic le citizen are funhould be regarded s principle which of the social conwho govern and rned.
ils in Sri Lanka strated to them,
time and time again, that the exercise of these rights within the existing unitary political structures is at risk, if not actually denied to them. In such a situation, there are two available options open to them. Either the existing political framework must be drastically rearranged so as to ensure their legitimate rights whilst preserving the national identity, and if this cannot be achieved because people like the Mahanayake are allergic to any change in the ‘status quo’’ then the only other option available to the Tamils is to construct a polity that will secure these rights.
National boundaries
This takes us to the Mahanayake's second premise that national boundaries are fixed for all time by some immutable law. At the end of the two world wars national boundaries, particularly in Europe, were drastically altered to impose the will of the victors over the vanquished. But more recently, nation states have emerged to reflect in the words of Jehan Perara (a young Sinhalese scholar) “the struggle for liberation from poverty and misrule, the demand for a community possessing self-esteem to determine the course of its life'.
The Mahanayake's problem is the fixation that this right of self-determination must inevitably lead to the creation of a separate state. The Mahanayake knows only too well the historical background in which the demand for a separate state for the Tamils was formulated. But, of course, it would not be consistent with his role as a power broker, if he did not flag up the bogey of a separate state. at any set of proposals which seeks to resolve the ethnic problem on an equitable basis - even if those proposals fell far short of the minimum Tamil demand for regional autonomy.
There are, however, hopeful signs that the younger members of the Sangha are moving away from the hierachy of power brokers, and beginning to show a remarkable perception of their true vocation. In a letter to the Editor of the “Saturday Review' (April 6, 1985), a young Bhikku, Ven Mandawala Pannavasa, announces the formation of an organisation - 'Bhikku organisation for Humanity' and makes the plea:
“We humbly admit that there are racial-minded and chauvinist monks. But not all. Please let the Jaffna people know of our organisation and about the non-racist monks. . . We are Sorry that we have been misunderstood by the Tamil people. As our organisation

Page 15
AY 1985
PROBLEM NOT ETHNIC, BUT MARXST
Within Sri Lanka the Tamils in general and the Liberation groups in particular are attacked by President
Jayawardene and his Ministers as anti-Sinhala separatists who are: attempting to divide the country and push the Sinhalese into the sea. Re
cently, he declared that "If we do not go to the border, the border will come to us'.
However, during his recent visit to Pakistan, he played his characteristic Jekyll and Hyde role. "Make no mistake. There is no ethnic problem in Sri Lanka. The Tamils wanted to create a united Marxist-Leninist state in the North and the South too, to set up a communist state in Sri Lanka,' Presi dent Jayawardene said.
The duplicity of President Jayawardene is evident from one thing he says for internal consumption and another external propaganda. Internally, e whips up anti-Tamil sentiment among the majority community on the
assertion that the Tamils are out to
capture the entire country, and externally for the purpose of obtaining aid and weapons from Western countries he raises the spectre of Marxism and icommunism.
SUNIL de SILVA Colombo 12, Sri Lanka
WELCOME UNITY
iThe Tamil speaking people, and in fact all those concerned with their present plight, will wholeheartedly welcome the unity forged recently among the different Tamil liberation groups.
Such unity brings strength to the Tamil struggle and no longer will the government of Sri Lanka be able to under-estimate or ridicule the Tamil
LE
militants. The tir the remaining g ideological and and unite under
PRAISE FOR M Let me congratul lent interview wit (April 1985). He de forthright exposu tions of human r
The governmer of carrying on 'E because he and h ger Sims MP, w guests of the Sri
Bam
NEW I.G.P. President J.R. appointed Mr Her the new Inspector succession to Mr The fact that M Tamil and held t General of Police subordinate pol berserk and indi ing Tamil civilian ernment used the Tamil - to “rebut charge of disc) Tamils. Now th
Tamil IGP has g
has taken his plac possible for the this card.
B
FROM PREVIOUS PAGE
is in its infancy, our voice is not so powerful. Our voice will soon be influential. We are sure of that. We are gradually beginning to understand what is happening in your area.'
Contrast the tone of this plea with that of the Mahanayake's assertion, elsewhere in the same interview with Rodney Tasker: ". . . it is the duty of the Maha Sangha to help people in a situation like this by making suggestions to the government. Many people are now going to the monks throughout the country and asking them to bring them to peace.'
The Mahanayake's 'suggestions to the government' to date have not been designed to bring peace. Instead, his suggestions' have proved to be the most effective impediment to a rational consideration of the problem leave alone finding a solution to it.
HINDU The Annual Fest Vinayagar Hindu doned following priests and trust the Sri Lankan s
In spite of the f: the attack suffer the head, eyes : bleeding profus ordered them no to seek treatmer
Complaint tog
In their compla ernment Agent, stated that the a on Friday April 4 at about 10pm, m

TAMLTIMES 15
TERS TO THE EDITOR
e has now come for oups to shed their ersonal animosities )ne banner.
L.S. Nathan Ontario, Canada
L.P. ate you on the excelh Mr Kilroy-Silk MP serves praise for his e of the grave violaights in Sri Lanka.
t cannot accuse him :
elamist propaganda” is colleague, Mr Roere in Sri Lanka as Lankan government.
S.K. Maran balapitiya, Colombo
Jayawardene has bert Weerasinghe as General of Police in Rudra Rajasingam. r Rajasingam is a he post of Inspector did not prevent his ice officers going scriminately attacks. However, the govfact of his being a the well-foundes rimination agains
at this figurehead.
one and a Sinhalese e, it will no longer be government to play
S. CHNNIAH
atticaloa, Sri Lanka.
WORSE THAN SOUTH AFRICA AND ISRAEL People often regard the treatment of blacks in South Africa by the whites and the Arabs in the West Bank by the Israelis as most appalling and, rightly, the international community has time and time again condemned the South; African and Israeli regimes. However, the recent shooting in Kwanobuhle by the South African police in the course. of which over 20 blacks died has been the subject of a judicial inquiry which has exposed the sheer high-handed
tness of the police action.
The massacre of Palestinians in the Sabra and Chattila camps in Lebanon was also the subject of a judicial enquiry which resulted in the dismissal from the Cabinet of Ariel Sharon as Defence Minister and of many senior Israeli Army officers.
However, in Sri Lanka, the regime there has always resisted efforts to cause any investigation into the July 1983 anti-Tamil attacks in which many thousands perished. It never set up a
judicial investigation into the murder
of 53 Tamil political prisoners and suspects in Welikade goal. The army had gone on the rampage and killed hundreds of Tamil civilians and burnt down their properties on a number of occasions but the government have not only failed to investigate these wanton acts of lawlessness and destruction but also has engaged itself in a deliberate cover-up of atrocities committed by the security forces.
In this context it is my view that the Sri Lankan regime is much worse than that of South Africa or Israel.
S.S. PERERA Panadura, Sri Lank
ON EMPLE
val at the Nainativu
. Temple was aban
an attack on the ees of the temple by ecurity forces. ict that the victims of ld serious injuries to und body, and were ely, the attackers
to leave the temple t.
Vernment
nt to the Jaffna Govthe trustees have nnual festival began On Sunday, April 6, embers of the secur
ity forces in blue uniform entered the temple and ordered those sleeping there to point out the homes of the priests and trustees. They forced the priests and the trustees to go to the temple where they were attacked with hands and rifles causing them serious injury. W−
FROM PAGE 11
affirm that everyone has an equal right to settle anywhere in this country. It is quite a different proposal for the state to mix up populations so that all minorities will always be outnumbered by the majority community. Every cultural minority needs to pre
serve its identity.
Rev. Shelton. A de Silva Methodist Church, Colombo South Circuit
(By courtesy of Lanka Guardian, Feb 15, 1985)

Page 16
16 TAMILTIMES
MARTY
REW. FA"
· A MARY B
O pm. Curfew begins. Fr. M. Mary Bastian is in the Priest's House (Presbytery) with an orphan boy, Alagaratnam and a helper, Nathan Croos.
O About midnight (6.1.1985): convoy of vehicles moves towards village (Vankalai) and stops at the entrance of , the church.
O Security Forces (SF) on foot enter church premises. O Shots fired and SF take position around the premises. O SF enter the rear veranda of the priest's house through the rear gate. OSF knock at the door calling for Fr. Bastian. Fr. Bastian, in his cassock, enters the parlour with rosary in hand along with Alagaratnam and Nathan. O Shots are fired through the windows of the parlour from the rear veranda. Fr. Bastian pleads, please, please'. O Fr. Bastian is shot along with Alagaratnam and falls crying 'anna' (mother). O SF force open the parlour door on the rear veranda. Fr. Bastian is shot dead. O Nathan is lead out to other buildings along the parapet Wall - the generator and store rooms.
O Nathan is taken back to the parlour and shot dead.
O SF fire shots in and around church premises - a 72-year-old woman is killed. O About 4 am, Fr. Bastian's body is dragged out through the rear gate and deposited on the steps of the Girls' School (old building) close to the Convent.
THE MURDER OF GOVERNMENT'S
The government of Sri Lanka and its the church. The ser ambassadors abroad continue to lie" the captured terro
about the brutal killing of Rev. Fr Bastian by the security forces on January 6, 1985, in his own church at Vankalai in the north-western district of Mannar in Sri Lanka.
In a letter to a leading British politician, who expressed concern about the killing of Methodist Minister Rev George Jayarajasingham and of Rev. Fr. Bastian, the Sri Lankan High Commissioner in the UK, Mr Chandra Monerawela, has responded with deliberate falsehood. In regard to the killing of Fr. Bastian, Mr Monerawela states:
"The true facts are that the Services who were on a combing out operation at Vankalai were engaged by terrorists at St Anne's Church on 5 January 1985. In the encounter, eight terrorists were killed and five others captured. A large quantity of arms and ammunition was also found in the premises of
formation about Fr. ernment has held a inquiry was held by trate of Mannar al evidence that he has army. However, the he may well have evade arrest or que mite, arms and amn found in the premis To dispose of one inquiry by a magi killing of Fr. Bastial Monerawela refers held in respect of the (not eight) handed ov forces to the Manna ary. Not that Mr apparently intellige mat, does not know facts of this "inquest ving that diplomacy : of lying for one's cc
 
 
 
 

DOM OF,
"HER
ASTIAN
O Only the bodies of Alagaratnam and Nathan are found in the parlour. O Some “articles' are placed around the body of Fr Bastian and photographed. O Bodies of Alagaratnam and Nathan are removed from parlour by SF. O About 5am, Fr. Bastian's body is carried by three men in uniform and placed in a mini-van and driven
away.
O One of the four cans of kerosene found in the rear veranda is poured on the blood stains found in the
parlour.
O 5am - curfew being lifted, the nuns who were awake from midnight, are seen near the gates of their Convent. O The nuns and girls residing with them are lead into the Church by the SF'through the door under the Portico. O Some villagers who had taken shelter for the night in the old Girls' School are led into the Church. They notice blood stains on the steps.
O SF ransack the entire Convent, removing wrist watches, cash and other articles - SF open the Tabernacle in the Convent chapel and meddle with the
Monstrance.
O Vehicles move into the Church premises up to the
rear gate.
O About 7.30am vehicles move out. O About 11am nine bodies are produced at the Mannar Hospital mortuary. O Fr. Bastian’s body mot produced.
MAY 1985
Rev.Fr.M.MARY BASTIAN
Born: 1.2.948 Major Seminary: ; St. Paul's, Trichy. 'ir National Seminary, Kandy. Ordained Priest: 25.4.1975 Died; 6.. 985
:FR.BASTIAN LIES EXPOSED
vice personnel or rists had no inBastian. The govn inquiry - this a Tamil Magisld there was no been killed by the e is suspicion that disappeared to tioning, as dynaunition had been s of the church.' ie: there was no strate about the . The inquiry Mr o is the “inquest” nine dead bodies r by the security Hospital mortuMomerawela, an it career diplothe purpose and . He is only prothe patriotic art untry
There is incontrovertible evidence that Fr. Bastian was murdered by the Sri Lankan troops. The sequence of events leading to his murder and the disappearance of his body (see box) have been catalogued by eyewit
eSSeS.
The Bishop of Mannar, Rev. Dr. Thomas Soundaranayagam, after ascertaining the facts from eyewitnesses said in a letter dated January 9, to President Jayawardene:
“Father Bastian was shot dead in his room, and his body was removed by the armed forces and taken away in a van. We earnestly appeal to your Excellency to hold a high level and impartial inquiry into the murder of these two priests.' The Bishop also protested against the false propaganda (and repeated) by Mr Monerawela too in his letter referred to above) that arms and ammunition were found in the church. In a press statement dated January

Page 17
MAY 1985
7th, 1985, he said:
“We deplore the killing of the Catholic Priest, Rev. Fr Mary Bastian, Parish Priest of Wankalai in the early hours of Sunday the 6th morning at Vankalai Mission House by the security forces. Fr. Mary Bastian, aged 38, a dedicated pastoral worker, was deeply involved in the upliftment of the poor people in the diocese of Mannar. The Catholics of Mannar and I bemoan this cruel, inhuman and unthinkable act against a man of
God. We strongly protest against the
Government mass media for giving out false news that arms and ammunition were found in the Catholic Church of Vankalai and that the thurch was used as a base to attack the security forces. We also condemn the killing of innocent civilians in the village of Vankalai.
“We strongly object to the unlawful entry into the convent of the Holy Family Sisters at Wankalai by the security forces.'
The government first admitted that a priest had been killed in a shoot-out in the church. The English-language daily SUN (Colombo) on January 7, 1985, quoted an Information Department press release, said: “A woman and a priest are believed to have been killed in the shoot-out'. However, the Government and particularly the Minister of National Security, Mr Lalith Athulathmudali, who is in charge of security operations later changed the story. Firstly, it was that Fr. Bastian's body "had not been found', and later a total denial that the priest was ever killed by the security forces. It was even accompanied by a suggestion that he had disappearedgone over to South India possibly'.
The Catholic Bishops Conference, a body of all the bishops in Sri Lanka, protesting at the killing of Fr. Bastian, demanded an impartial investigation and said:
“On the one hand, media reports indicate that the army was provoked by a terrorist attack from church premises. On the other, reports reaching us indicate that it was an unprovoked army attack on the church and its incumbent. The ver
sions presented in the local media,
could prejudice the public on the whole issue and create unneccessary tension both in the North and in the South. The truth of this matter should therefore be established after a thorough investigation and an impartial inquiry at the highest level. We urge the government to hold such an inquiry
'In view of the widespread demands for an investigation, the Minister for National Security announced on January 9 that he had asked the Inspector
General of Police However, even wł quiry was pending tinued with his cla was not killed by speculative staten had gone over to In (meaning thereb tants).
Contradicting 1 Lankan media tha come forward to ti ing of the priest, th stated: "On Janual of the CID came duced six witness ments were reco station.' The Bish confirmed by a English-language of January 19, wh ments of witnesses special team of C the Mannar police on January 13 to 12 The government publish the result tigation. In the stories have been Lanka media raisi murder of Fr. Bas forces. The Catho ence of Sri Lanka the suggestion tha be alive, affirmir eyewitnesses to pressing regret tl had not published investigations. Ir ported in THE IS 1985, the Catholic is quoted as havi “Our attention some reports in ing dobts about t Mary Bastian of January 1985. made vague a press reports an priest might sti ports in the loc make out that t in Sri Lanka had ing the killing o “Our position changed. Accor he was killed house, with two been staying years. His bod those who kille( nesses were p police who reco We urged the g the results of it that this has n In the light statement affir priest and vagu ers which migh Wye Once Ore

for a full inquiry. le the so-called in
the Minister conm that Fr. Bastian he army and made 2nts that the priest lia to “join the boys”
the Tamil mili
eports in the Sri t no witnesses had stify about the kille Bishop of Mannar y 13 and 14, officers o Mannar. We proes and their stateded in the police ops” statement was ews report in the laily THE ISLAND ich said that statewere recorded by a ID investigators at station from 11 a.m. noon on January 14. so far have failed to of the police invesmeantime inspired planted in the Sri ng doubts about the tian by the security lic Bishops Conferhas strongly denied t Fr. Bastian might ng that there were his killing and exhat the government the results of its a statement, reLAND of March 2, Bishops Conference ng said:
has been drawn to the local press casthe killing of Rev. Fr. Wankalai on the 6th hese reports have lusions to foreign broadcasts that the l be alive. The reall press also try to e Catholic hierachy some doubts regardFr. Mary Bastian. has remained uning to eyewitnesses in his own mission young boys who had rith him for some was removed by him. These eyewitoduced before the ded their evidence. vernment to publish inquiry. We regret , yet been done. of our categorical ing the killing of the reports in newspapmislead the public, 'ongly urge the gov
TAMILIMES17
-
BISHOPS “OBJECTIONABLE TELEGRAM
Following the murder of Rev. Fr. Bastian by the security forces, the Roman Catholic Bishop of Jaffna sent the following telegram to the Pope in Rome:
*DEEPLY DISTRESSED BY THE MURDER OF OUR CATHOLIC PRIEST FATHIER MARY BASTIAN IN MANNAR DIOCESE, SRI LANKA. WE HUMBLY REQUEST YOUR HOLINESS TO APPEAL TO THE GOVERNMENT TO RESPECT HUMAN RIGHTS AND SAFEGUARD THE RIGHTS OF MINORITIES."
CHIEF PASTOR AND PEOPLE OF GOD OF JAFFNA DIOCESE The Chief Postmaster refused to transmit the telegram, presumably om instructions from Some temporal “Almighty' and wrote to the Jaffna Bishop in the following terms:
“Rev Sir,
I regret very much to inform you that the telegram tendered by you on 21.01.1985 addressed to His Holiness Pope John Paul, Vatican City, Italy, has been categorised as an objectionable telegram. Hence the telegram has not been transmitted to Italy please. Yours in service,
sgd - Chief Postmaster, Jaffna 24.1.85
ernment to publish its findings.'
The Amnesty International, having investigated and scrutinised the available information, has concluded that “there is credible evidence that Fr. Bastian was shot dead by the army in his mission house and that his body was removed by them from the place of the incident and disposed of:
According to reports received by Amnesty International, the security forces surrounded the church premises around midnight 5–6 January 1985, entered the back of the mission house, and called Father Bastian. When he approached, he is said to have been shot through the windows from the veranda in a room at the back of the mission house. After several hours, his body was reportedly removed and put on the steps of a girls' school close to the Convent, photographed after cer. tain objects had been put around it and in the early hours of January 6 taken away in a white van by uni. formed security forces personnel be. lieved to be from the nearby Thallady army camp.” (Report of the Amnesty International, April 1985: ASA 371031 85)
In the light of the facts disclosed, one
PLEASE TURN TO PAGE 19

Page 18
18 TAMILTIMES
r
BULLETS FOR THEM - DY
WARCH 2, 1985
Hundreds arrested at Chavakachcheri: Security forces combing several villages in the Chavakachcheri area took into custody well over a 100 innocent Tamil youth. Two houses which were found locked up without any occupants were demolished with ex
plosives. It is understood that occupants of these houses had moved over temporarily to live in other areas considered 'safe"; from vandalisation by
troops. In keeping with the current policy of the troops that unoccupied
houses should be demolished, these two houses were dynamited.
MARCH 24, 1985
Commandos kill 7, injure others: Police commandos carrying out a
search of vehicles on the road near the
Pannai Bridge in Jaffna opened fire at:
a mini-van and a state-owned bus killing seven innocent civilians, seriously
injuring six and wounding several
others. Among the bodies identified were that of Mrs Ponnammah (55 years, Velanai North) and Kandiah Navaratnam (45 years, Mankumbaan). The following sustained serious injuries: K. Selladurai (66 years, Velanai), Kandiah Devarajah (55 years, Velanai West), T. Selladurai (47 years, Koddady), M. Nadarajah (59 years, Suruvil), K. Ganesiah (38 years, Velanai) and S.Nagarajah (70 years, Nawatkuli).
APRIL 3, 1985
Fuel crisis in the North: The North of Sri Lanka beyond Kilinochchi is in an acute fuel crisis. Due to the government deliberately restricting fuel Supplies to the North, there have been a spate of fuel robberies and hijacking of fuel bowsers. This has given the government ample excuse to consider closing down a good part of the 68 petrol sheds situated in the Jaffna district.
More houses demolished: The Navy are now busy demolishing houses in the vicinity of the Karainager Navy camp. Today the houses of Mr V. Sinnadurai and Mr A.A. Selliah were dynamited and brought down. Four more houses from which people were evicted are due to be dynamited tomorrow. This is being done for the
- is - as
i'w frwyddwyd Y , , , ez Monday | 8 s 2z zg Monday " 5, 2 T 9 ay
Ո Y dnesd 4. nesa d rsday i rsday
ay Y. 2 9 1623 30 Saturday 6 13 20 27 Sa i. 3 101
safety of the nav, announced but ov weeks there appea attempt by the arm the houses of Tam Scale.
APR
84,095 Tamil refug been officially ann day that since July refugees have cro from Sri Lanka. Th ernment has so far and the Indian C Rs.69,36,000 for th refugees.
Houses set ablaze armed forces have houses of Tamil pec lai in the Batticaloa for a shooting incid at Kodduwamadu. Tamil youth were a tody.
Fuel confiscated b lorries bringing fuel the North) in drums North have been sto their precious car
Missiles injure fami indiscriminately by nagar village of Jaff the house of one Soo: years), necessitating ly - Mrs Francisca ian Anthonypilai (27 Sebamalai (19 years the Jaffna Hospital
Mother of four
Jeyagouri Thavara, mother of four child ipay as a result of soldiers today. She ( hospital. Her husba France.
Tractor driver shot Singarajah from Ar by the troops whiled Pannai today. He
Jaffna Hospital in a
is: APRIL
Vavuniya murders Ponnan (19 years) (14 years) who set ou fishing at Vavuniy,
 
 
 
 
 
 
 

RRORISM
AMITE FoRER Houses
base, it has been
r the last several
s to be a concerted d forces to destroy is on a widespread
5, 1985
es in India: It has bunced in India to
1983, 84,095 Tamil Sed over to India e Tamil Nadu govspent Rs.74,21,000 ntral Government e welfare of these
in Batticaloa: The set fire to several ple at Aayithiamadistrict in reprisal ent that took place
Several innocent lso taken into cus
y troops: Several (in short supply in and barrels to the pped by troops and go' confiscated.
ily: Missiles fired roops in the Guruna have landed on ;ai Alfed Lewis (56 him and his fami(53 years), Christyears) and Alfred
to be admitted to
hot dead: Mrs ah (33 years), a ren, died in Manbeing shot by the ied on the way to d is employed in
; 25-year-old Mr yalai was shot at iving a tractor at was admitted to ritical condition.
1985
Two brothers, nd Muthulingam on a bicycle to go were shot and
t
85.2229
vonaay
Set Urodaw
killed by the army today. No petrol for Jaffna doctors: The shortage of fuel in the North has resulted in doctors in Jaffna being unable to attend to medical emergencies.
APRIL 9, 1985
Demolition squads again: The demolition squads of the Sri Lankan army today turned their attention to a shel
ter within the premises of Subrama
niam Park in the heart of the Jaffna town. They blasted it down with explosives as it was considered a security risk
APRIL 12, 1985
Shooting spree on New Year's Eve: On the eve of the Hindu New Year troops went on a shooting spree in Jaffna town injuring several civilians. The following have been admitted to Jaffna Hospital with gunshot injuries: Anthonypillai (26 years) of Colombothurai, S. Sivakumar (19 years) of Anaikoltai, V. Subramaniam (32 years). of Gurunagar and Jesudasan (18 years of Kokuvil. All shops had to put thei shutters up after the incident and mini coaches stopped plying on the roads.
Gurunagar inhabitants flee homes: Due to increased troop movements at Gurunagar, a great degree of tension prevailed at Gurunagar making hundreds of inhabitants to flee their homes and take refuge at Colombothurai Hindu School.
E APRII, 13, 1985
Shooting spree on New Year's Day: Troops continued their shooting spree well into New Year's Day in Jaffna injuring several civilians. Among those injured were Rev. Father Karunaiiratnam and K. Balan (22 years). 400 houses burnt in the East: It has been reported that nearly 400 houses belonging to Muslims in the villages of Karativu and Kalmunai in the Eastern Province have been gutted by fire. It is said that this has been carried out by Sinhalese thugs transported from Colombo with the help of the security forces. The government has claimed that Tamil militants carried out the act to drive a wedge between Tamil and Muslim communities that have lived in amity in these areas from time immemorial.
// 1 4 Z | 28
2 1. 1
2 1925
Monday
e
o 5 12 1926 esta edin
day
2 3.
aturday 3 O 724

Page 19
MAY 1985
BASTIAN & THE BISHc
The Uatholic Bishops Conference has asked the government to publish the
findings of the investigation, it ordered ༄
this murder'.
into their charge that Rev. Father M. Bastian, the Catholic priest of Venkalai, Mannar, was gunned down in cold blood by a section of the armed forces in his Mission House. In a press release the Bishops again assert:
“Our position has remained unchanged - according to eyewitnesses he was killed in his own Mission House, with two young boys who had been staying with him for several years. His body was removed by those who killed him. These eyewitnesses were produced before the police who had recorded their evidence.'
Instead of seeking to get away, as Minister Lalith Athulathmudali tried to do, with diversionary hints that the priest may still be alive and has joined the "terrorists' in south India, the government should accept the challenge.
Meanwhile, Pope John Paul II himself has, according to the official *Catholic Messenger’ (3/5) 'expressed concern about the disappearance of Fr. Bastian”. It should, however, be noted that, according to the same issue of the "Catholic Messenger', Catholi priests in Jaffna have "deplored' the
fact that the Bish not go far enough tal as it neither co.
They have a Bishops have "lost confreres” and “lo character of Catho considering the k priest as sacrilegi out that the Bisho condemn the kill Buddhist priest ir
If the governm main silent and ev more moderate po Conference, it has for any adverse including non-Catl
FROM PAGE 17
wonders whethert Commissioner, M awela, if he has integrity - a com
in short supply am
ity in Sri Lanka a represent them ab tinue to claim th spread by the ter) Bastian) had been to cover up their
LLLL
FROM PAGE 7 human rights lawyer in Indonesia, Roberto Savio from Argentina, Director of Inter Press Service (Rome),and Dr Aberahman Youssoufi (Morocco) of the Arab Lawyers Union.
SIFEC represents a convergence of the two principal human rights groups - those concerned with economic, social and cultural rights and who work internationally in the areas of development economics, and those concerned with the traditional human rights represented by the civil and political rights recognised as international law through the UN Covenants and the European and American Conventions. Increasingly, development agencies have found that their work is frus
trated by ethnic conflict and that with
FROM PAGE 9
small non-Tamil components. But they have long been regarded by Tamils as integral parts of traditionally Tamilmajority areas. Earlier encroachments by Sinhalese settlers have been a major source of Tamil grievance.
"In the circumstances, were the government to go ahead with its scheme, it is our view that it would only result in a hardening of Tamil attitudes and lead to even greater violence.'
out basic human ri ress and rights ca Sri Lanka is an o of ethnic violence lic, and other deve Holland, Germany urged and support International. Em on Sri Lanka. Non nisations working have submitted joj UN Human Rig Geneva and simila prepared by group Amnesty Internal tional Commissic Asia and others ha On the decline bo and the rule of la The escalating of the conflict in increasing numbe sing to India and (deportation) fro tries, increasing dom of movement camps for interna Sion of civil liberti democracy over these demand the om Sri Lanka and help the victims a tate Solutions.

PS
ps' statement does
nd "is non-commitidemns nor deplores
ked whether the confidence in their faith in the sacred ic priesthood in mot Illing of a Catholic us'. They also point S did not hesitate to ng of a Japanese
Jaffna: . nt continues to reisive about even the ition of the Bishops only itself to blame onclusions people, olics, may reach.
M.X. Fernando Negombo, Colombo
he Sri Lankan High r Chandra Monerun iota of personal modity so rare and ong those in authors well as those who road - would conat "the story was rorists that he (Fr. killed by the army
activities. III II ll I ll I I i ii I I II I i II l lllllllllllll li
ghts economic progannot be fulfilled. utstanding example Protestant, Catholopment agencies in y and the UK have ed the creation of an ergency Committee governmental orga together in Geneva nt statements to the hts Commission in ir reports have been is in other countries. ional, the Internain of Jurists, Lav vepublished reports th in human rights w in Sri Lanka. violence on all sides Sri Lanka itself; the r of refugees crosfacing refoulement m European counestrictions on free, and the creation of refugees; the eroes and constitutional recent years; all of focusing of attention the new initiative to nd if possible facili
TAM TIMES 19 *
WiMAL & Co.
SOLICITORS
Are you planning to buy a property? Do you intend to self your present property and move shortly?
Are you thinking of obtaining a new mortgage to replace your present mortgage and raise some capital? TELEPHONE US TODAY for a written quotation in writing, We may also be able to assist you
with a mortgage direct from a building society at no extra cost.
WE WILLALSO PROVIDE PROFESSIONAL ADVICE AND SERVICE ON: yr Purchase and Sale of Business
& Company Formations fr Matrimonial Matters 1. y Debt recovery Litigation
sk Powers of Attorney to administer
your property in Sri Lanka
Motor traffic matters
Wills
MMIGRATION Matters Appeals before Home Office, etc.
k You may be entitled to Legal Aid.
For an appointment or a consultation under the Fixed Fee inter- O C.
view scheme. Telephone
မွိုးဇီဇီ (Álà TELEPHONE: 01-689 7503
(ansafone outside office hours) and 01-683 2645 3,587 Brigstock Road, Thornton Heath, Surrey CR47JG
Similar projects relating to other areas of ethnic conflict will be taken up. in whatever seems appropriate to the forum. A Research Committee has also been appointed to pin-point the: areas of future danger and to find comparative symptoms in the hope of avoiding conflict becoming violent, and SIFEC will work closely with all other organisations operating in similar fields.
SIFEC is a registered charitable foundation in Utrecht, Netherlands. In the UK, its headquarters will be at 24 Chancery Lane, London WC2A 1LK, telephone 01-405 7382. The Internation
al Emergency Committee on Sri
Lanka will also operate from the same address.

Page 20
20 TAMILTIMES
SENTU
EXCELS IN TENNIS Sentu Kandasamy (14) won the Guardian title in the Wimbledon Indoor Tennis Tournament held recently. He is being coached by his x grandfather, Mr K.C. Praesoody, who lead his uncle, Rajah Praesoody, to glory as Ceylon's No.1 star. Sentu lives at Fishpond Road, London SW17 and is the son
of the late Dr. N. Kandasamy and Mrs
Sita Kandasamy.
The Annual General Meeting of the "Jaffna College ALUMNI ASSOCATION will be held at 4.45 p.m. on 29 June 1985 in the Putney Methodist Church Hall, Gwendoline Avenue, London SW15 All old students are kindly requested to be present For further information, please telephone one of the following numbers O1-4226783 O95246.1546 O1-7752819 O1-6796339 O782637565 0.464. 3845
Are you reading a friend's copy of Tamil Times?
Perhaps you borrowed this magazine from a friend or even found it Somewhere If so, you may wish to
receive your Own Copy regularly by post.
Please complete this : form (BLOCK CAPITALS) and return it today to The Circulation Manager, PO Box 304,
US dollars only 态
Tamil
ఫణిగ్గ్మ
((? ?్యణ్ణి భీళ్ల
London W139QN
SUBSCRIPTION RATES: UK India/Sri Lanka £750 All other countries £15/US$24 Payment to Tamil Times Ltd
by cheque or international money order insterling or
Death of a Pioneer in Electronics
Mr V.K. Thilain funeral took place will be remember and dedicated res information techn Britain 22 years a trical and electro University of Asto ter which he joine munications Resea He worked as the c Electronics Engin prematurely due
His full-time ca and he spent all money on carryi search. He has se the field of elec technology for wh and worldwide pa Several papers on al international cc recently elected a Institute of Electr gineers. Mr Thillai hind his wife Sa Gowri.
প্লািলম্পিািকস্১
would like to take out a subscription to Tamil Times.
Name.................................................................................
Address ............................................................................
H LLL CCCLCLL0LL LCL0 S S S LS0T LLLL0 L 0LLL LLL LLL 0L LLLLLLCC C enclose .........................
- • $ts: 'డ86::
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ayagan (56), whose
on 16.4.85 at Slough, 2d for his pioneering earch in electronics ology. He came to go and did his elecnics engineering at n, Birmingham, afd Plessey Telecomarch as an engineer. company’s Principal
Leer before retiring.
to ill-health.
reer was his hobby his spare time and ng out private reeveral inventions in tronic information ich he holds British tents. He has read his subject at severonferences and was Fellow of the British onic and Radio Ennayagam leaves beaku and daughter
MAY 1985
Eelam Tamil Association
of Quebec
The following were elected office bearers of Eelam Tamil Association of Quebec on April 21, 1985: President: Mr S. Sabanadesan; VicePresident: Mr S.P. Kanagasabapathy; Secretary: Mr N. Ramkumaran; Ass. Secretary: Mr R. Ganesharatnam; Treasurer: Mr T. Sritharan, Board of Directors: Mr G.V. Nanthanakumar, Mr T. Sivathasan, Mr K. Srimurugan, Mr I. Kannathasan, Mr K. Iyaththurai, Mr K. Theivendrarajah, Mr N. Sooriyakumar, Mr K. Sathyanathan, Mr K. Thillainathan, Mr N.M. Jothinathan.
KURAVANJ
Kuravanji, a programme of Indiam classical dancing, was held on April 28 at Ilford Town Hall with Mr Neil Thorne, Conservative MP for Ilford, Essex, as the Chief Guest. Organised by the East London and Essex Tamil Association, the performance was a remarkable success, with over 300 people present. Without doubt, it was an entertaining evening with the artistes displaying their virtuosity in the skills of this rather complex dance. Mr Neil Thorne said that he was acutely conScious of the problems facing the Sri Lankan Tamils and would do his best to ensure that justice was done.
6.30 p.m
ρroμαly ρresents osso
O
SUNDAY 16th JUNE 1985
Bbarata Natyam Kuchipudi
SEETHA SANDRASEGAREN V
RUDOLF STEINER HALL
35. PARK ROAD, LONDON NW1 /
Tickets £3.50 MEMBERS £2.50
SUNDAY 23rd JUNE 1985
Kathakali Mohiŋiattam THE CALCUTTA KALAMANDALAM
Details from Secretary
di *ஆர்,
جملي-ا (?) 不 - 1 äS
< ¡
296 Finchley Road London N.W.3 O1-4357829

Page 21
MAY 1985
LIFE ASSURANCE for OVERSEAS RESIDENTS
Can now take Out LIFE ASSURANCE POLICIES from Leading UK Companies through Us.
LIFE ASSURANCE RATES IN THE UNITED KINGDOM HAVE A WORLD-WIDE REPUTATION FOR VALUE FOR MONEY AND SECURITY.
Special Mortgages Available for UK Expatriates & Professionals
P. SRINIVASAN : ARM Associates
1524 LONDON RD, NORBURY, LONDON SW164EU Tel: 01-679 1952/53 (office),01-6560396 (home)
-
WEST LONDON TAMIL SCHOOL
We are pleased to offer courses in Computer Studies and Science Subjects, free of charge, for Tamil Refugees.
We require experienced teachers in Violin, Mirthangam, Dance and Tamil Language Teaching.
Our first issue of a Glossy Tamil Reader suited for Tamil children within the age groups of 4-7, will be distributed free of charge to Tamil Schools in the United Kingdom. Any others interested can obtain the book on payment of £1.00.
Our Prize Day is tentatively scheduled for Mid-July '85. Donations or Prizes will be greatly appreciated.
For any further information please contact Dr. R. Niththyananthan, Headmaster, 179 Norval Road, North Wembley, Middlesex, HAO 3SX. Telephone No.: 01-9043937

TAMILTIMES21
Our name is your guarantee for prompt and efficient service We put you in touch with the world
o Sri Lanka o Australia O Europe O Singapore O USA
India o Mauritius
Contact.
R/TA SAWDRASAGARA 5 CAVEWD/SHA LOWDOW W33OP Te/: 0 1-346 5044
EMPIRE WIDEO | THE LEADING NAME IN
TAMILPRE-RECORDED
VIDEO
CASSETTES
AlSOAVAILABLE:
WGP VideO CASSETTES,
ANBULLA RAJANIKANTH,
KULANTHA JESU
OWERSEAS ENOUIRIES WELCOME UNIVERSAL DISTRIBUTORS GIFTPACE LTD 55 RATHBONE PLACE LONDON W1P1AB Tel 01-63 1 4 114 Telex: 291 660 RATSON
Na 圈
NDRUNEE WALA NAAN
lf our cassettes are not available in your country, you can order by direct ma Please send us your Name and Address We will send our price list.

Page 22
22 TAMILTIMES
CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
To advertise in this section, please send the text of your advertisement with prepayment to: Advertisement Manager, Tamil Times, P.O. Box 304, LONDON W139QN. First 20 Words Cost £10 and each additional 20 Words £5. Deadline for each month'S issue is the 5th. Cheques should be drawn payable to Tamil Times Ltd.
MATRMONIAL:
Father presently working as an engineer in Africa seeks a Christian groom for a daughter aged 21 completed computer studies and presently undergoing university education. Box M26. C/o Tamil Times.
Mother seeks Hindu groom for girl aged 32 from Valvettithurai now permanent resident of Australia. Box M28, C/o Tamil Times,
Jaffna Tamil Catholic parents seek profesisionally qualified partner employed in USA, UK, or overseas for their pleasant daughter, 25 years, employed in a leading Corporation in Sri Lanka. Reasonable dowry available. Box M29, C/o Tamil Times.
Hindu parents seeks suitable bride for son, 34 years, employed in Saudi Arabia, holidaying in Britain. Give details with horoscope, Box M30. C/o Tamil Times.
VEENA LESSONS: Qualified and well experienced radio artiste of Sri Lanka Broadcasting Corporation gives lessons in Veena. Contact Suntheralakshmy On 01-675 7920.
RENEWALS We earnestly request all our subscribers to help us by renewing their subscriptions promptly and not to wait for a second or third reminder. We spend a lot of time each month, and money too, in sending out these
reminders.
ኃ› •ጳጳ ,፥(: Circulation Manager
OBITUARY
K. S. SUBF
Mr K.S. Subramaniam, 82, popularly known as “KSS" and " B o arding master' to several generations of students of Jaffna Hindu College, passed away on April 18th, 1985 at Suth u m a la i, Jaffna.
KSS is a part of tl Hindu College, ha career to the develo a's foremost Hindu tion and having rer front of a generatio model teachers ) school.
As a teacher of E equally adept at th and Milton and Ma hostel warden hidin pet wall with cane truant hostellers re cinema shows and treating all hosteller affection of a fat architect of the sup ing the legendary which the hostel was remain immortal thousands of studen College now in usefu
the world.
Death of Mr K.c NADARAJAH
Mr K.C.Nadarajah, minal lawyer of S. 22.2.85. He was 67. H leading cases such Robbery case, the
LIFE and PENSION
Policies
SHOP and COMMERCIAL
Insurance Cover
78 Green Street, London E7 8JG 01-471 3350 01-471. 1866
BANERIDGE
O IMMEDIATE HOME MOI
UPTO 100% - (Su
LOANS-COMMERCIAL Ol
OTHER SERVIC
MOTOR INSURANCE
Competitive Rates
Instalments. BIA & Ll
Bainbridge Insurance Ser
* Local Agents for: ANe:
* HEAD OFFICE
157A Har Wimbled London S 01-543 518
01-472 2063 (hot line for quotations) 01-543 715
 

AMANIAM
e history of Jaffna ving given all his pment of Sri Lankeducational instituhained in the foreof self-sacrificing produced by the
nglish and Tamil, e verse of Shelley ha Bharata; as a g behind the parain hand to receive turning from late at the same time 's with the love and her; and as the erb meals (includ
'Payasam), for s famous, KSS Will in the hearts of ts of Jaffna Hindu l pursuits all over
ARAVIND
an eminent criri Lanka died on e had appeared in as the Turf Club Sathasivam case
MAY 1985
and the Ranjani Taxi case. He served in many African and Caribbean countries such as Nigeria, Zambia, Bermuda and Western Cameroons as Attorney General, legal adviser and judge.
Mr Nadarajah was the son of the late Gate Mudaliyar K. Sinnathamby of Karaveddy and Mrs P. Sinnathamby and a brother of Dr (Miss) Siva Sinnathamby, Medical Consultant.
The funeral took place in Colombo on Sunday (24.2.85). Mr Nadarajah leaves behind his wife, Maheswarv, a son and
aughter.
Mr I.P. THURAIRATNAM
Mr I.P. Thurairatnam, known to young and old as I.P., died on 27th April 1985. After his early education at St Johns College and Jaffna College, he entered the Ceylon University College in July 1923.
After graduating in science, he joined the staff of Jaffna College where he taught for 10 years. In January 1935 he was invited to become the principal of Union College, where he served with distinction for 29 years till his retirement.
One's remembrance retains a record of cumulative praise for Mr Thurairatnam's vision of the Union of two schools, his dogged pursuit of money for new lands and buildings, his extraordinary administrative ability, his ceaseless energy, his own prowess in sports and his encouragement of his students' athletic skills, his identification with the Tellippalai community, his integrity and discipline, his passion for gardening and photography
RTGAGES AVAII ABLE O
bject to Status) R FOR ASECOND HOME . ES INCLUDE:
SPECIALISTS FOR HOME INSURANCE IRE & REWART
Low cost Endowment
byds Policies
vices Limited
field Road l, W19 3TJ
(for private hire) - Minnfhlv basis
Bainbridge for prompt and reliable service
214 Hither Green Lane, Bainbridge, London SE13 01-8528397
FREEPOST, LONDON E7 8BR.

Page 23
MAY 1985
—
SOLICTORS WITH SUBSTANTIAL EXPERIENCE CAN HELP YOU WITH THE FOLLOWING:
Buying or selling of your house OrbusineSS Divorce and family matters Motoring offences
Criminal Personal injuries case Landlord and tenant Unfair dismissal
Immigration WillS PrObate & AdminiStration Liquor Licensing
All Legal Aid cases undertaken
NALLIAH & XAVIER
N. Balakrishnan, LL.B A. Xavier 187/189 Lavender Hill, AND 1 Craven Park, Harlesen, London SW115TB London NWO 8SX Tel 01-223 8221/8231 Tel: 01-965 7186/9307
紫 வீடியோ உலகில் மேல் ஓங் 类 纂 EURO TAMIL WID 崇 22, LANSDOWNE GROVE, NEASDEN, 篮 BRITANS FASTEST GRO
2ܠܸܠ
HIRING AND SEI
S 27ଷୀ ٹS KÈ 浆 لال 7N“
Ze چھS ZY بالا ୪ଟ
se 不> S/ 崇 .si عS 1S عليك
2 ZN 莺 * அன்றும் இன்றும் திரையில் பார்த் 笠 இப்பொழுது வீடியோ டேப்புகளின் மூ ass 纂 * எங்களிடம் 800-க்கு மேலான தமிழ் 崇 விற்பனைக்கும் வாடை 業 WDEO FILMS AVAILABLE FOR OUTER LONDO sé 62, eLTHORNE Avenue OUR BARAWC
Hanwell, London w? TEL: O 1-5 79 3 1 O3
拳 " உ ங் கள து திரு ப் தி யே
半兴兴兴斗垒兴斗é斗名 sなさ豊とさ黒とさと、と三さとニドとさとさ豊とさ豊とさと 拳崇恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭染染
 
 
 
 

TAMILTIMES23
SAFE AND SURE
SAVINGS and CAPITAL GROWTH Executive & Personal Pension Planning House Morages Commercial Mortgages Life Protection Planning
seek expert advice from the professionals
GEORGES. MARATHASAN
B.A.(Hons), Dip.B.S., MBIM, FINANCIAL CONSULTANT
SOCATED WITH CANNONASSURANCE LTD.
110 Bulwer Road )قدقہN Telephone New Barnet -- *4_ 01-449 2018 Herts. se- 考 (24 hour EN55EY - - answerer)
變樂戀戀 கி நிற்கும் கலை நிறுவனம் 纂 عليه EO FILM SOCIETY 秃 LONDON NW10 1PR TEL: 01-450 1036 亲 S2 WING ESTABLISHMENT IN స్ట్
杀
7
E
LNG VIDEO FILMS
r TAMIL, HINDI, ENGLISH a
MALAYALAM FMS ARE
AVAILABLE FOR
SALE IN VHS/ BETAMAX
红
杀 榮
*
经
*
s
崇
து பரவசமடைந்த சினிமா படங்களை லம் வீட்டிலேயே பார்த்து மகிழுங்கள்
Lu LáJessiT வீடியோ டேப்புகளில் கக்கும் கிடைக்கும்
N VIEWERS PLEASE CALL US FOR DETALS
HES ARE 96, GIFFin e. tET
DEPTFORD, LON DON E8 杀
Nle
TEL: ) 1-69 T 28 秃s
S2
எ ங் கள து குறிக் கே T ஸ் '
7S
兴兴兴兴兴兴斗奖兴兴兴兴兴战些兴 斗丝兴兴斗奖兴兴斗弊兴 杀杀杀杀杀亲杀杀恭恭恭恭恭恭恭 榮恭恭 ?前マ 亲 米 崇崇

Page 24
CHIEAPEST
O Up to 100% mortgages O Up to 3/2 times income O Re-mortgages for any O Pension mortgages an O Second mortgages anc O Mortgages for expatrial O Loans for buying prope O Finance for buying sho
people's homes, restal
We also arrange for all types of inst investment bonds, life assu
For Written details an
Contact. SPENCE EN
223 SANDPIITLANE,
Tel: St Albans (072
(Assistant Solicitors)
A. Sriharan Shirani V. Thevarajah, LL.B. భ
 

WORTGAGES
arranged. or 2/2times joint income. urpose. | loans for the self-employed. business finance arranged. es buying property in the UK ty abroad. DS, guest houses, elderly rantS, etc.
Irance, pensions, health insurance, rance, School fees plans etc.
d fast, friendly service
TERPRISES
ST ALBANS, AL4 OBT 27) 50472 any time
MASIL & COMPANY Solicitors
Bank Chambers, 17 Leeland Mansions, Leeland Road, 8
West Ealing, London W139HE Tel Nos:01-5797318 and 7319