கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Tamil Times 1991.07

Page 1
xk RAJIV ASSASSINATION
- The Inside Story - LTTE Reactions
k Massacre in the East
 
 

"I do not agree with a word of what you say, but I'll defend to the death your right to say it."
— Woltaire
No
sk Assassination blocks
Peace initiative
Indian Protest Over VOA Deal
=== ཟཟད་ - 蠱 -±-"
to attack on military Head Quarters in Colombo
RRUPTED) PUBLICATION

Page 2
2 TAM TIMES
ARMASSOCIATES
MOTOR. HOME SHOP . TRAVEL
INSURANCE
HAPPY ARM MARRIAGE ARM TRAVEL
Sincere help 1524 London Rd Best fares to: and နှီ†န်မြို့နီ၊ London %წწუხლ, specialsing In y
E. SW164EU TÃm matching C da, USA, acconto Tel: 081679 1952:
Fax: 081-6794960 all destination matching world wide
from almanac, palmistry and numerology
P. SRINIVASAN LIFE. PENSION . MORTGAGE
A SPECIALISTS
STTAPROBANE TRAVEL
SRI LANKA TOURS
MAN AGENTS FOR AIRLANKA, KLM, UTA & EMIRATE AIRLINES
RETURN FARES TO COLOMBO FOR JUL/AUG FROM 500
Also special fares to Singapore, Kuala Lumpur, Australia, New York, Los Angeles, Toromto & Wancouver
Phone now for our UNIBEATABLE FARES
Telephone 071-7349078/9 6272/3 O71-437 ہے
VisА శ (~ 2nd Floor, 4Kingly Street, London W1R5LF
 

15 JULY 1991
HAWKS
CONSTRUCTION LIMITED
24 Hamilton Road Harrow HA1 SX
Telephone Office: 081-861 1103
Fax: 081-861. 4893 Mobile: 0860920285 Gill Mobile: 0860862177 Raj
We offer a complete building and maintenance Service
yr Extensions r Loft Conversions
★ Brick Work ★ Carpentry
r Conversions tr Electrical work
A Roofing Yr WOOOdWOrm
A Plumbing/ 1r Dry Rot Central Heating ★ Damp &
A Fencing & Paving Condensation
Control
All General Building Work
We also offer Overgrown Garden Clearance
Please phone for free expert advice and estimate
Conveyancing!
Before you buy or sell your property write or telephone us for a written estimate of our fees
SOLICTORS with substantial experience can help you with the following:
O Divorce and Family O Criminal and Civil
Matters O Personal injuries Cases
O Motoring Offences O Landlord and Tenant
O Immigration O Unfair Dismissal
O Wills Probate and O Liquor Licensing Administration --
ALL LEGAL AID CASES UNDERTAKEN
Nalliah & Co.
Solicitors, Administrators of Oaths, Privy Council Agents
N. Balakrishnan, LL.B
1 Craven Park, Harlesden, London NW 108SX
Tel: 081-965 7186& 081-965 9307
Fax: 081-965 0236
عرج

Page 3
15 JULY 1991
CONTENTS La
Bomb attack blasts Colombo Military HQ.4
Massacre in the East. . . . . . . . . . . . . . . . 5 ISSN
Indian protest over VOA deal. . . . . . . . . .6 ANNUAL S UK/India/Sri La - initiative. . . .7 Australia. . . Assassination blocks peace initiativ Ca O Rajiv assassination-The Inside Story. . .9 All other count Publis LTTE had no inimicable feelings. towards TAAL Rajiv says Kittu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 P.O. SUTTON, SL
UNITE
Views expressed by contributors are not necessarily those of the editor or the publishers. Phone: (
THE KOKKADDC
A landmine is activated. The resulting explosion kills two soldiers. Those who were responsible for the explosion and the deaths take to their heels anc escape. The local army commander leads a group of his men in a revenge-seeking retaliatory exercise Over Onehundred people, all civilians including women and children, are hacked or gunned down to death. Many survive with serious injuries. Some women are raped. Over five hundred homes anc other premises are set ablaze and destroyed. Man) dead bodies are burnt and buried in an attempt to conceal the scale of the massacre. A frightened anc terrorised population, in their thousands abandor their homes leaving behind all their belongings, anc flee to other areas or into nearby jungles in search o physical security. Briefly that is exactly what hap pened at Mahiladitivu Munaikkadu and Mudalikud in Kokkaddicholai in the Batticaloa district in eastert Sri Lanka. On June 12.
The Kokkaddicholai incident is not the first of its kind. Noris it likely to be the last when one takes into consideration the record of the Sri Lankan security forces. Although not on the same or similar scale such incidents of retaliatory brutality have beer commited against innocent civilians whenever anc wherever the security forces have become targets of ambush attacks at the hands of LTTE cadres, More often than not it is the civilian population of the east which has suffered the worst Since the lates, war broke out in June last year. Peoples' lives have been literally decimated. They had to face anc contend with the ferocity and horrors of the wal between government forces and the LT TE, the attacks on Muslims and Counter-attacks on Tamils producing an unprecedented climate of fear, hostill ity and division between these communities, and the unmitigated level of atrocities and excesses Commit. ted by the security forces resulting in the death ol disappearance' of over three thousand persons since June last year. Tens of thousands have fled the area. Many are "living' in the adjoining jungles. The Kokkaddicholai massacre has put paid to the hopes and expectations of these people returning to lead an unmolested normal life.
 

TAM TIMES 3
CONTENTS
LTTE den i a i η Οι Credible
Sav Other groupS. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 O266-4488 у grOup :UBSCRIPTION Jayalalitha rewrites T.N. poll history... 15
nags:20 British aid frozen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
a s up CanS35 tres. . . 15WUSS30 South Asian Commentary. . . . . . . . . . . 2O
shed by News Round up. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 TIVES TD BOX 121 Book Review. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 JIRREYsa1 3 TD / D KINGOOM ܐܡ܀
The publishers assume no responsibility for return of )81-644 O972 unsolicited manuscripts, photographs and artwork.
CHOLA MASSACRE
The response and reaction of the Colombo media to the massacre was typical of the ignoble role it has always played in the coverage of news and information on inter-ethnic relations and the ongoing Conflict. It sought to conceal, underplay and distort the truth and Scale of the nassacre and the Circumstances surrounding it. It was only after some Tamil Members of Parliament of the eastern province, notably Mr. Joseph Pararajasingham of the TULF raised the matter with the President that the scale of the massacre became slowly revealed to the public, that too through the columns of the Tamil daily, "Veerakesari.
Although a state of emergency exists, the newspapers in Sri Lanka, whether owned and controlled by the government or not, are not presently subject to any official censorship. However, all the mainstream newspapers and the journalists working for them are possessed by a highly developed Culture of self-censorship which is exercised as a matter of routine in a manifestly selective and partial manner. Official claims, though palpably false, are always prominently reported. The investigative journalist who exposes the falsity and distortions in official claims has no place in this culture of selfcensorship. For example, no journalist in any of the newspapers had the courage to question the assertions by 'army sources' that those who fell victims in Kokkaddicholai died in the CrOSSfire.
Being questioned and watched by donor countries on its appalling record on human rights, the massacre was one incident which the President and his government could have done without. Despite initial reluctance, the government has reacted unS characteristically. The President has appointed a Commission of inquiry comprising two retired Supreme Court judges and a former member of the Ceylon Civil Service to inquire into and report on the incident. The credibility of the Commission and the V claimed bona fides of the President and his government will depend entirely on the impartiality and thoroughness with which the inquiry is conducted and the action that is taken to punish the guilty men who have been responsible for committing this crime against innocent people.

Page 4
4 AM, TTIMES
Bomb attack bli Colombo Militar
Thomas Abraham in Colombc
Shortly before 10am on June 21, a blue Isuzu van driven by a suicide bomber crashed into the side gate of the operational headquarters of the Sri Lankan Ministry of Defence in Colombo, the Joint Operations Command, and exploded with a force that was felt through most of the city. The elegant two-storeyed mansion, the nervecentre of the military operations in the North and the East, turned into a rubble and smoke-filled inferno. Glass from windows flew across the road. Trees came crashing down, and cars on the road burst into flames. An army barracks across the road crumbled, burying soldiers in rubble. As the shock subsided, columns of smoke rose.
The final death roll was 2 with 150 people hospitalised including 24 seriously wounded soldiers. Eleven of the dead were soldiers and the rest passers-by.
Military casualties were thus relatively light, and no senior officer died. The seniormost officer on the premises, Brig. Tilak Paranagama, Director of Operations at military headquarters, was injured when the ceiling collapsed on him. But other senior officers, including the Principal Staff Officer of the operational headquarters, were unhurt. Minister of State for Information, A.J. Ranasinghe had passed the building minutes before the blast and reported seeing a man on the parapet waving his arms as if signalling somebody. The Commander of the Sri Lankan forces in Jaffna, Brig. Wijaya Wimalaratne, was on his way to the building for a meeting, and was minutes away when the bomb exploded. Had the explosion taken place at another time, it would have killed a number of senior officers, perhaps decapitating the army's command structure. High-level meetings were often held in the building.
The operational headquarters is on Flower Road in one of Colombo's most exclusive residential areas, and the blast brought home to Sri Lanka's elite the horrors of the war in the North and the East. Two of Sri Lanka's most prestigious schools, Ladies College for Girls and the Royal College for Boys, are nearby and children from both schools were injured by shrapnel and falling ceilings. The Industries Minister and Cabinet spokesman, Ranil Wickremasinghe, who lives just behind the building, had the roof of his house
blown off. Also
were one of the o a Soviet consula ican Centre libra
More importa the blast caused it has had. The Tamil Eelam (ar in the public mir responsible) had ity to strike alm against heavily months ago, Min fence, Ranjan guarded man in President, was . explosion.
The non-LTTE ombo believe the been brought int during the honey Lankan Govern. during 1989-199 also reported to quantities of the tion into the cou
The scene of t and the operatio within a few kilo and one theory working on is tha house in the vicir were assembled. cate that the bon plastic explosives almost twice as sion that killed powerful than an sions in Colomb period. The inv found that the ve from a pappad Negombo, north not got anywhere bomber. The exp again showed th the LTTE can ac its main resourc. kill themselves.
What is the p blast on the pros of the ethnic conf
“Maste
Nadaraja Varath alias Appachchi
32, hailing from
described as an ' most wanted mal reward on his he police to be the n

15 JULY 1991
asts y HQ
down the same road ffices of the President, r office and the Amer
ry. nt than the damage is the symbolic impact Liberation Tigers of ld there is little doubt ld that the LTTE was demonstrated its abilost at will in Colombo guarded targets. Four hister of State for DeWijeratne, the bestthe country after the killed in a car bomb
Tamil parties in Colexplosives could have o Colombo and stored moon between the Sri ment and the LTTE 0, when the LTTE is have smuggled large 2 arms and ammunintry. he Wijeratne murder inal headquarters are metres of each other. the investigators are ut the LTTE has a safe lity where both bombs Initial reports indinb had about 70 kg of , which would make it powerful as the exploWijeratne, and more ly of the earlier explopo in the pre-accord estigators have also shicle used was stolen am' manufacturer in of Colombo, but have in tracing the suicide losion, however, once he devastating effect hieve by using one of es – people willing to
olitical impact of the pects for a resolution lict? And what sort of
message is the LTTE trying to convey through the attack?
The bomb, like almost everything else the LTTE does, is a part of its broader political and military strategy, and is, as far as one can see, intended to demonstrate to the Ranasinghe Premadasa administration that the LTTE can strike any target it wants to in Colombo, at any time it likes. Underlying this is the message that if the war continues the consequences will be felt increasingly in Colombo. In other words, the LTTE seems to be saying, "Talk to us, give us what we want, otherwise the war is going to be fought in Colombo and the Sinhalese areas as much as in the North and the East'.
In Colombo, the immediate public reaction to the blast seemed to be that the Government should give them (the LTTE) whatever they want and solve this problem'. This is very different from the aggressive, chauvinistic reaction to the pre-accord Pettah blast in which a large number of civilians were killed. After that blast in early 1987, the J.R. Jayewardene Government declared its intention to take over Jaffna militarily, and the public mood was belligerent. But the mood seems to have changed dramatically in the past. years, and the dominant sentiment is for peace. Political parties have also stopped using such incidents to inflame passions, which has resulted in a far more sober reaction to terrorist violence. While an incident like this three years ago would have made Sinhalese thugs belonging to the ruling party or the Opposition go on an anti-Tamil pogrom, this time there was no perceptible increase in tension.
Even the military seems to have taken the attack in its stride, and there is no evidence of the army thirsting to take revenge on the LTTE. The lack of emotion, either grief or anger, among the soldiers and officers helping to clear the debris was striking.
So, in contrast to the pre-accord period, the bomb attack in Colombo is unlikely to be used to try and impose a military solution. In his first major speech after the blast, Premadasa hit out against those who were trying to frighten his Government into taking decisions, but also made it clear that the door tonegotiations was open, and that the only way to solve the problems of the North and the East was through negotiations.
rmind Commits Suicide
arajaalias Varathan alias Sridharan, aged Puloly in Point Pedro, 2xplosives expert', the n with a million rupee ad and alleged by the hastermind who plan
ned the suicide bomb attack on the JOC headquarters on June 21 and the assassination on 2 March of Defence Minister Ranjan Wijeratne died on 3 July after swallowing a cyanide pill as
Continued on Page 5

Page 5
15 JULY 1991
Continued from Page 4 detectives attempted to apprehend him from a hideout in Christland Farm at Kotagala, 16 miles off Talawakelle.
On information received from Varathan's close associates already in police custody a special team of detectives from Colombo rushed to Kotagala and approached a twin house on the Christland Farm. The door of the house was locked from outside and bolted from inside. Ramakrishnan, a teacher from Talawakalle who was a friend of Varathan and who had found the house for him to stay, was with the detectives at that time. Ramakrishan called out "Varathan' who asked his teacher friend to enter from the backdoor. As Ramakrishnan entered the house, the detectives followed him. Seeing the policemen, Varathan took the cyanide capsule and bit it before the police could arrest him. Police grappled with Varathan to take the capsule from his mouth but they succeeded in retrieving only half of it. Warathan immediately vomited blood and died soon afterwards.
According to police sources the breakthrough on the whereabouts of Varathan came on the morning of July
3 with the arri fourth woman who had given movements. Fo about being wi connection wit Varathan had 6.5 million in hi. in a lorry trans) water to Nuwa this lorry is a Jaffna and is no From inform those already reported to hav bomber who drc ed with 70 kilo the entrance of as Chandran, a Valvettiturai, masterminded assured Chandr time to leave th ing the bomb al be waiting close on a motorcycle the explosion ar escaped.
Arrest
Police in Col tioning 261 Ta
MASSACRE
Over one hundred and fifty Tamil civilians, including women and children, were killed and hundreds of houses set on fire by a rampaging mob of Sri Lankan security forces at Kokkaddicholai in Batticaloa in the east of the island on June 12 and the bodies of some of the victims were burnt and secretly buried. While most of the Colombo newspapers, as usual, underplayed the scale of the massacre and repeated the government's claim of the death toll being "only 67, TULF MP for Batticaloa, Mr. Joseph Pararajasingham estimated the number killed to be over 150 and those injured to be over 200.
Following the death of two soldiers in a landmine explosion allegedly triggered off by the LTTE, a detachment of soldiers reportedly led by Lt. Kudaligama went on a rampage in the villages of Mahiladitivu, Munnaikkadu, Mudalaikuda and Kokkaddicholai hacking every civilian they could lay hands on, including school children, and burning over 500 houses. An investigating team of Opposition MPs said that at least six women teachers were raped and a relief team from the International Committee of the Red Cross was denied access to the area for 48 hours while soldiers disposed of the dead. At least sixteen bodies were dumped and burnt in the crater formed by the landmine-blast. Over forty people were
ΙΝ ΤΗ
reported to hav in a rice mill.
Thousands ( around Kokka villages had a leaving all the other areas ar ing further vi prominent citi the claim by victims were k Following from Tamil province, Pre spatched his F jetunga, Indl Wickremasing Advisor Brad acting Defence nando for an One of the vict lady teacher d fore the team Minister how and displayed thighs and arm described how ly assaulted seeing 38 bo villagers in the of incidents in corpses inside : army.
Later it wat President had probe' into th

est in Ratmalana of a associate of Varathan information about his lowing wide publicity inted by the police in h the bomb attack, left Colombo with Ris. s possession on 27 June porting bottled mineral ra Eliya. The owner of business woman from ow in police custody.
lation gathered from in custody, police are e identified the suicide ve the Isuzu van packs of high explosives to the JOC headquarters 20-year-old youth from saffna. Varathan who the bombing had 'an that he would have e vehicle after triggerhd that someone would by to whisk him away . But Chandran died in ld the motorcyclist had
s in Colombo
ombo took in for quesmil youths in two sepa
TAMIL TIMES 5
rate cordon and search operations on 28 June. All of the arrested youths were from Fourth Cross Street and Sea Street in Pettah in Colombo. After questioning, a majority of the youths are reported to have been 'released'. On the same day the police raided two more LTTE safe houses' at Ratmalana and Wellawatte. According to police sources, the JOC bomb had been assembled at the Ratmalana house which had been taken on a year's lease. The 60 kilo bomb used in the assassination of Ranjan Wijeratne was assembled at a house in Wellawatte. Both houses have now been sealed and placed under police guard, Worldwide Link Communications, a private telephone and telex agency, situated at Wellawatte has been sealed off following a raid on 26 June and its owner has been taken into custody. Approximately 28 persons with alleged LTTE connections and four women are said to be in custody.
In the meantime the leader of the Up-Country Peoples Front, P. Chandrasekeran and its General Secretary, Cader have also been taken into custody on suspicion of alleged connections with Varathan.
EEAST
re been killed and burnt
of Tamils living in and ddicholai and adjoining abandoned their homes ir belongings and fled to ld into the jungles fearolence. Tamil MPs and zens of the area rejected army sources' that the illed in the crossfire'. persistent complaints VIPs from the eastern sident Premadasa de'rime Minister D.B. Wiistries Minister Ranil he, President's Special lman Weerakoom and e Secretary Walter Feron-the-spot inspection. tims of army violence, a escribed in evidence beheaded by the Prime she was badly beaten the scars on her back, is while another witness a young girl was sexualand another reported dies set on fire. Four ir evidence gave details cluding the burial of 56 a pit on the orders of the
is announced that the ordered an 'impartial e circumstances of the
massacre headed by retired judge of the Court of Appeal and Defence Ministry's Legal Advisor, D.G. Jayalath. The Jayalath team having visited the areas affected by the violence and taken evidence from a variety of sources submitted its report to the President. Based on the findings of this team, President Premadasa has appointed a three member independent Commission under the Commissions of Inquiry Act to inquire and report. The members of the Commission are former Supreme Court judges O.S.M. Seneviratne and Siva Cheliah and a former member of the Ceylon Civil Service, Dr. A.A.M. Sahabdeen.
The terms of reference ask the Commission, inter alia, to inquire into and obtain information on the circumstances relating to the death of civilians and destruction of property as well as
the landmine explosion which killed
two soldiers. The Commission also has been asked to report whether there was any connection between the two incidents, whether civilian death occurred in consequence of army action against those suspected of being connected with the landmine explosion or as retaliatory action against those not so connected. It also has been asked to report on the amount of compensation payable to those who suffered loss in this incident and as to what steps should be taken to prevent the recurrence of such incidents. The Commission has been directed to submit its
report within three weeks.
Continued on Page 6

Page 6
6 TAMILTIMES
Indian Protest OVer V
COLOMBO - India has protested to Sri Lanka over the latter's decision to allow the Voice of America (VOA) to set up a high-powered transmitting station on the island, sources say.
The Indian High Commissioner, Nagendra Nath Jha, has reportedly lodged a diplomatic complaint when he called on foreign secretary Bernard Tilakaratna earlier last week.
Asked about the governments decision, presidential advisor on international affairs, Bradman Weerakoon, said that the VOA had been using Sri Lanka as a relay station for four decades under an agreement signed in 1953. "There's nothing new. They (VOA) want to shift the station now to Chilaw' (in the west coast), he said.
When asked about India's aspersions
that the relay station could be used for intelligence gathering, Weerakoon said that a review would have been done to ensure that the facility would not be abused.
India not satisfied
However, diplomatic circles in Colombo are of the opinion that India was apparently not satisfied with the assurances given by Sri Lanka. Under the new agreement, the U.S. Government is likely to soon recommence construction of the transmitting station at Iranwila near Chilaw. Although the ground-breaking ceremony for the construction was conducted in March 1985, the project was temporarily halted due to protest from the residents in the area. Subsequently it was 'shelved' because of India's objections.
India-Lanka Agreement
The clause 2 (IV) of the annexure to the India-Sri Lanka Agreement of July 29, 1987 stated that "Sri Lanka's agreement with foreign broadcasting organisations will be reviewed to ensure that any facilities set up by them in Sri Lanka are used solely as public broadcasting facilities and not for any military or intelligence purposes'.
After an understanding was reached recently on the construction of the
Continued from Page 5
In the meantime, the Commanding Officer of the Kokkaddicholai army camp has been suspended and a military trribunal has been set up to inquire into the June 12 incidents. Following the landmine explosion, the Commanding Officer had gone to the scene of the blast along with 16 soldiers. The military tribunal will begin its inquiry after the Commission appointed by the President submits its report.
relay station, U.S ombo, Donald W sions with a de nantly Christian headed by Rt. R. Earlier, on Apri wrote to Preside madasa expressin the setting up of said that the proj and cultural valu ment.
After an assura American ambass no grounds for su the project would the area, Rev. Fe ple in the area were not against
Under the circ ernment is likely project and allow to set up the r India's protests d doing so", a South Official sources that the 1987 ag vent Sri Lanka f casting facilities t UNI adds fro Lanka has assure project would not interests, an Exte spokesman told r
"A Serious S
The Federation Sri Lanka (FAMIY President has exp over the proposed
VOA station here
serious security til FAMYS has w; station may leadt destabilise the go done ever since Sr closer relations w. The FAMYS le West has consi LTTE cadres and arms to fight the ment and platfor attack the Sri Lan result, FAMYS ha was no guarante tion would not be
purposes.
“What is the VOA will not bean of the Internation search Conference from July 19 to : the letter asks.
Certainly, the tune, in the light killing, for Sri La closest relationshi the Indian and TI

:15 JULY 1991
OA Deal
S. Ambassador in Colestmore, had discuslegation of predomipopulation of the area ev. Frank Fernando. 1 22 Rev. Fernando ent Ranasinghe Preng grave concern over the VOA station and ect could affect social ues and the environ
ince was given by the ador that there were ch concerns and that enhance facilities in rnando and the peoindicated that they the VOA project. umstances, the govto go ahead with the the U.S. Government elay station, unless iscourage them from Asian diplomat said. , however, indicated reement did not prerom granting broado any country. m New Delhi: Sri d India that its WOA be inimical to India's rnal Affairs Ministry eporters here.
security Threat'
of Muslim Youth of YS) in a letter to the pressed deep concern d establishment of a , stating it could be a hreat. arned that the WOA o India attempting to overnment as it has i Lanka tried to forge ith the West.
etter states that the listently harboured
provided them with 2 Sri Lanka governms in the West to ka government. As a as pointed out, there 2 that the VOA sta
used for these same
guarantee that the In out the proceedings al Tamil Eelam Rescheduled to be held 21 in California...?"
time is most opporof the Rajiv Gandhi nka to cultivate the p possible with both amil Nadu govern
ments. It is certainly not the time to force New Delhi to plan out its modus operandi of repeating recent history.
Any wrong emphasis on prestige may cost Sri Lanka heavily, the Muslim youth have warned. So long as Western policy dictators remain willing to sacrifice Sri Lanka for India, there is no need for Sri Lanka to sacrifice India for the West.
VINNEY VIGNES
CERTIFIED ACCOUNTANTS
Low Rate, Fast & Efficient Service Tax Savings, Manual & Computerised
h Book-keeping Accounting k Auditing Tax planning * Advice on acquisition of business dr Sub-Contractor's Returns Other tax and accountancy services
For FREE initial discussion Please telephone:
081-5144270 (anytime)
Australasia Tamil Times Subscribers
Readers Contact Address:
Tamil Times Ltd., 2 Chrisalex Place, St. Clair, NSW2759, Australia. Te: O28344179 Fax: 02 670 1085

Page 7
15 JULY 1991
AssAssINATION Bl PEACE NITIATI
Details available to Frontline show that a carefully worked out Peace Initiative outlining the steps to be taken for negotiations between the Sri Lankan Government and the LTTE was in the hands of President R. Premadasa by May 13 - and that, as of May 16, he was giving it his 'careful consideration'. A day-to-day timetable within a 100-day timeframe was in hand; in this short period, the modalities of the talks would be settled, a devolution package shaped, "normalcy' restored and an agreement signed between the Sri Lankan Government and the LTTE.
The essential perception behind the Peace Initiative, which was very favourably received by the Sri Lankan President, was that “there are only two parties to the issue - the Government and the LTTE'; that "negotiations should be confined strictly to these two parties only'; that “the outcome of discussions should always be documented'; that “there should be an exchange of documents between the Government and the LTTE'; and that "a target of elections to the North-East Provincial Council in one year should be aimed at'.
The Peace Initiative provides for the settling of preliminaries and modalities during the first 30 days; for a first round of talks during the next 30 days; for a second round of talks during the subsequent 30 days; and for a final round of talks during the last 10 daysculminating in the signing of an Agreement between the Sri Lankan Government and the LTTE.
The actual timeframe worked out dicheduled the 100-day talking period between May 15, 1991 and August 25, 1991. This was to be followed up within 180 days (between September 1, 1991 and February 28, 1992) by a Provisionall Administration for the North-East Province and an amendment to the Sri Lankan Constitution. The next stage would be a 60-day period (March 1, 1992 to April 30, 1992) for nominations and elections. The fourth stage would be the installation of a Provincial Council by May 15, 1992.
The details obtained exclusively by Frontline reveal that the idea on the structural framework, devolution package and related measures - which were under President Premadasa's careful consideration five days before Rajiv Gandhi's assassination in Sriperumbudur - would take the contours of this attempted political settleonent considerably beyond the framework provided by the Indo-Sri Lanka Agreement of July 29, 1987,
which is now virt However, no speci in the Peace Ini solution to the eth Stage I (the sett and Modalities) wo ident Premadasa i the LTTE to esc means of settling issues. On receiv sponse from the L Government woul eschew violence. lowed by a cessati
Then the Gover ate a negotiator sides. It would foll mitting its docum the LTTE through document would ment’s position on age. Specifically, an expanded prov arrangements, a force, vesting land cils and the absorp into the police an document would a Lankan Governm merger of the No repeal of the Sixth Constitution.
After transmitt document to the L would finalise wi following items of for the talks, the the first meeting meetings.
By Day 20 in St. would obtain the the Sri Lankan G al. Next, a gree given by the Gove tiator for formal n ing that the respc from the LTTE. O. there would be a si tion of ceasefire b and the LTTE. F would commence the negotiator an tion.
The first roundo last 30 days. Th begin this round question of Devolu. finalise the Report in 10 days; comp with the Sri Lanka next ten days; tra document to the LT document with t organisation.
The second rou would last another

TAMIL TIMES 7
Locks VE
ually a dead letter. fic reference is made tiative to a federal nic conflict. ling of Preliminaries ould begin with Presssuing a fresh call to chew violence as a political or ethnic ving a positive reTTE, the Sri Lankan d, in turn, pledge to This would be folon of fighting. niment would nominacceptable to both ow this up by transhented proposals to the negotiator. This outline the Governthe devolution packthis would relate to incial list, financial provincial police in provincial countion of LTTE cadres armed forces. The also commit the Sri ent to a permanent rth-East and to the Amendment to the
ing this important TTE, the negotiator ith both sides the business: the venue agenda, the date of and the schedule of
age I, the negotiator LTTE's response to Overnment's proposn signal' would be rnment to the negoegotiations — assumonse was favourable n Day 26 of Stage II, multaneous declaraby the Government Formal negotiations on Day 30 between d an LTTE delega
fformal talks would e negotiator would
by discussing the tion with the LTTE: of Discussions withlete his discussion n President over the nsmit a copy of the TE; and finalise the he armed militant
nd of formal talks 30 days. This would
entail discussion matters connected to Provincial Councils (namely, provincial administration, restoration of normalcy and elections), after which the negotiator would finalise his Report of Discussions. The negotiator would then complete his discussion with the Sri Lankan President, transmit a copy of the document to the LTTE and finalise the document with the armed militant organisation.
The final round of talks would last 10 days. On Day 91 of the process, the Government would be ready with a Draft Agreement. On Day 95, a common Agreement would be in hand. Day 98 would feature a meeting between the Sri Lankan President and the LTTE. On Day 100, an Agreement would be signed.
Rajiv Gandhi's assassination supervened on the active consideration, at the top level of the Sri Lankan Government, of this Peace Initiative - aimed at negotiating a political settlement with the LTTE as the sole representative of the Sri Lankan Tamils. There was no specific mention in the plan for any Indian role.
(Frontline, 22 June-5 July).
Karunanidhi Resigns
MADRAS, June 22.
The DMK president, Mr. M. Karunanidhi, today resigned the Harbour Assembly seat which he won in the just concluded elections.
Mr. Karunanidhi was the lone survivor of the 171 candidates the DMK had fielded. He won the seat with a slender margin of 890 votes as against the huge margin of 31,991 votes he secured in the 1989 elections from the same constituency.
In a statement, Mr. Karunanidhi said that over 40 years, the DMK as a political and social movement had served the people of Tamil Nadu in resisting Hindi imposition and protecting the Tamil language. Whether in power or not, the party had struggled for the rights of the State, safeguarding the integrity of the nation and ensuring the protection of varied sections of society. The people had given their verdict influenced by the sympathy wave without taking into consideration the genuineness of the DMK.
The sympathy wave had turned into a tornado. He was unable to accept his lone victory when his party had suffered a crushing defeat, he said.

Page 8
8 TAMIL TIMES
You Can Achieve Success In Higher Education
UNITY COLLEGE
Inspected and Recog- The association for. the
O R t f B nised as Efficient by §§ 1" On O uses
Offers Commitment to Higher Educational Standards Higher Qualified and Experienced Lecturers Individual Academic Support. Fees you can afford and Good Locational Advantages. Enrol now for full and part-time courses in: Accountancy and Management Studies Association of Accounting Technicians Association of Chartered and Certified Accountants Institute of Cost and Management Accountants Association of Business Executives Institute of Administrative Management
Banking Institute of Bankers Stage 1, Institute of Bankers Stage 2 Certificate and Foundation courses
Marketing Institute of Marketing - Certificate/Diploma CAM Education Foundation
Computing Courses City & Guilds, British Computer Society Association of Business and Administrative Computing Institute of Date Processing Management English as a Foreign Language For Further details write or telephone:
UNITY COLLEGE Admissions Department 81-89 Fortess Road Kentish Town ー二次
London NW5 1 AG Tel: ()71-4823.349
Glen Carriers Lin
14, Allied Way, Off Warple Way, Act Tel: 081-7408379, 081-749 0595, 08
Fax: 081-740 4229 Tx: 929657 GLE
VAT Free tropicalised goods supplies for export. We also handle Commercial Cargo. We collect we pack, we insure.
TRAVEL
- Sales Agent for Air Lanka. We offer you most economical & competitive fares, on all schedule flights to Sri Lanka and other worldwide destinations.
SHPPNG
- We offer you personalised service in London and Colombo, Customs clearance outside the port at our agent’s Laksiri Seva Bonded Warehouse. Vehicles available to Transport your goods to any destination.
 
 

15 JULY 1991
BALA & ARI Solicitors and Administrators of Oaths
We Offer Friendly Legal Service on O Conveyancing (Sale and O Immigration
Purchase-houses, Flats O Divorce and Matrimonial Commercial property) O Civil and Criminal Litigation O Partnership agreement, O Landlord and Tenant
Power of attorney, O Employment last wills etc.
Legal Aid also available Please Ring
B. Balaraman or S. Aravindan Address: First Floor, 484 Katharine Road, Forest Gate, London E7
Telephone: 081-503 5034
T.S.T. SKY TRAWEL
* We offer you flights on scheduled airlines at a
fair price * We specialise in flights to Sri Lanka, India, Malaysia,
Singapore, USA, Canada & Australia We will gladly refund the price difference if you can
convince us that you could have got the same ticket cheaper elsewhere on the same date of purchase.
Please contact Mr. S. Thiruchelvam
k
Office Residence 255 Haydons Road, 69 Toynbee Road Wimbledon W Wimbledon London SW198TY London SW208SH Tel: O81-5433318 Te: O81-5425140
1-743 7353 NCA G
Colombo Agent
mited Laksiri Seva ton, London W3 ORQ (Pvt.) Ltd;
OUR CHARGES
- 1st 5 cu. ft. or Tea Chest E20.00 Additional Tea Chest £17.50 or £3.50 per cu.. ft.
AIR FREIGHT
— Unaccompanied Baggage regularly to Colombo and other destinations.
GLEN 艇 CARRIERS Š

Page 9
15 JULY 1991
UTCHIE DIGNISOID) E S
By ANIRUDHYA MITRA in Ma
One month after the brutal assassination of former prime minister Rajiv Gandhi, the crack special investigation team (SIT) has managed to edge considerably closer to unravelling the complex plot behind the shocking crime that stunned the nation.
The exhaustive investigation process and interrogation of key suspects picked up so far have established that the plot to kill Rajiv Gandhi was first hatched in October 1990 deep in the jungles of Jaffna. The motive is now understood to have been related to the political tremors then emanating from New Delhi. The then prime minister W.P. Singh was battling for survival following a threat by the BJP to withdraw support to his minority National Front government. Across the Palk Straits, in the forest hide-outs of Jaffna in north-eastern Sri Lanka, the LTTE leadership met for a crucial assessment of the situation. The meeting decided that the chances of Congress(I) president Rajiv Gandhi returning to power were now almost certain. For the extremist organisation struggling for Tamil Eelam, this meant a possible re-induction of the IPKF in Sri Lanka and a certain crackdown on the elaborate LTTE network established in Tamil Nadu.
Even before the National Front government finally collapsed, the LTTE had made up its mind to prevent Rajiv Gandhi from regaining power even if it required the ultimate deterrent - his assassination. By early November 1990, the V.P. Singh government was voted out and Rajiv Gandhi was virtually back in power, shooting from behind Chandra Shekhar's shoulder. The possibility of a mid-term poll loomed ever larger. The LTTE was getting desperate.
Realising that Rajiv as prime minister would be a near-impossible target, it was decided that they should strike while his security status was still that of an opposition leader and election campaigning would render him even more vulnerable. In end-November, the elusive LTTE supremo Pirabhakaran, having decided on the physical elimination of Rajiv Gandhi, summoned four trusted lieutenants — Baby Subramaniyam, Murugan, Muthuraja and Shivarasan - to finalise the contours of an assassination plot. Subramaniyam and Muthuraja were summoned from Madras where they were staying at the time.
In the first Pirabhakaran known to the team he had s details of the them but each task.
O Baby Sub ent ideologue of ing from Madr press publishin task was to pr that would ar. assassins before
O Muthuraja base in Madras munication faci sages and the money for the a
O Murugan, : explosive expe asked to take from Subrama after their depa
O Shivarasa man today, w 'one-eyed-Jack' important task tion.
The assassi further impetus the DMK gover nanidhi in Tam government wa of having encou ment in the sta
The denim jack pieces at the b
 

TAMIL TIMES 9
FORY
dras
week of December, made his decision four members of the ummoned. The actual operation were left to was asssigned a specific
"amaniyam, a promin' the LTTE, was operatas running a printing g LTTE literature. His epare a back-up team range shelter for the and after the killing.
was asked to prepare a to ensure proper comlities, couriers for messmooth distribution of |ssassins, a key instructor and an rt of the LTTE, was over the assignments hiyam and Muthuraja rture for Jaffna.
n, the much wanted ho has been labelled
was given the most - the actual assassina
nation plot received with the dismissal of nment led by M. Karuil Nadu. Karunanidlhi's s dismissed on grounds raged the LTTE movete — not entirely base
et put together from ast-site
less as Karunanidhi on his campaign trail, before the assassination, portrayed the fellow Tamils' cause in Sri Lanka as just and noble.
Imposition of Central rule in Tamil Nadu was a major setback for the LTTE. The decision to dissolve the DMK government - though essentially political and under tremendous pressure from the Congress(I) and the AIADMK - was taken following a series of reports filed by the Intelligence Bureau (IB) revealing the growing informal relationship between the followers of the DMK and the LTTE.
But even though the IB had established Karunanidhi's sympathy towards the LTTE and its links with the DMK, it was utterly in the dark regarding the extremist group's plan to liquidate Rajiv Gandhi. The external intelligence organisation, Research and Analysis Wing (RAW), was equally clueless about the existence of the plot.
Meanwhile, by the beginning of 1991, the four lieutenants of Pirabhakaran had already set the plan in motion. Baby Subramaniyam and Muthuraja were back in Madras. Both were engaged in the crucial first stage of the plot - identifying and recruiting local people who would eventually harbour the assassination squad.
A key recruiting centre was a photo agency which had developed into an LTTE hub in Madras. Shubha News and Photo Agency was run by Shubha Sundaram who is considered to be a godfather for most of the budding photographers in Madras. Shubha's agency was visited by many Dravida Kazhagam (DK) members also. The DK, which is an extremist sibling of the DMK, has been openly sympathetic towards the LTTE.
Muthuraja and Baby Subramaniyam picked their first target - Bhagynathan – a young DK activist from Shubhaʼs place. Bhagynathan had expressed ambitions of bringing out a political journal but lacked the financial resources. Bhagynathan's family was heavily steeped in debt and had meagre means of support. He himself managed to earn a living by supplying stationery items to a firm
where his sister, Nalini, was employed
as a secretary. His mother, a nurse, was working in Kalyani Nursing Home.
The crunch came when his mother was asked to vacate the quarter provided by the nursing home authorities. The family was desperate, lack of money meant they could not afford to rent a place to live in Madras. The first recruit for the assassination plot had fallen into the LTTE's lap. Baby Subramaniyam casually mentioned to Bhagynathan that he was looking for a customer for his printing press as he Continued on Page 10

Page 10
10 AMIL TIMES
Continued from Page 9 was thinking of switching to another business. Bhagynathan offered to take over the press provided the price was paid in instalments. Seeing Bhagynathan falling into the trap, Baby readily agreed. He sold the press to Bhagynathan at a ridiculously low price of Rs 5,000 payable in small instalments.
Baby now had also gained access to Bhagynathan's entire family which had shifted to the area where the press was located. He advised Nalini to help Bhagynathan in his new venture after her normal office hours. The press premises, in any event, offered the perfect cover for a suitable hide-out. The second stage of the operation - recruiting the entire family - had begun. Baby's strategy of convincing Nalini to help Bhagynathan run the press was starting to pay off. Nalini was exposed to the LTTE literature which was then being churned out and conveyed one key message: Rajiv Gandhi was solely responsible for the "crimes' perpetrated by the IPKF in Sri Lanka.
Nalini was easy to recruit. She was soon working on a book titled Satanic Forces and sub-titled Heinous Crimes of the Indian Peace Keeping Force. The book carried no comment from the LTTE except one innocuous message from Pirabhakaran: “Work is worship'. The book itself was merely a compilation of sundry news reports, photographs, cartoons and editorials published in the Indian media about the negative aspects of the IPKF in Sri Lanka and the mishandling of the situation by Rajiv Gandhi's government.
Meanwhile, the second member of the recruiting team, Muthuraja, had been equally busy in Shubha Sundaram's agency. Shubha had already received a message from Pirabhakaran to cooperate with Muthuraja in a secret operation of the LTTE for which recruitment of some unknown faces was necessary. Two young photographers, Ravi Shankaran and Hari
Missing link - Sivarasan
babu, fitted the though Shubhah being inattentive. bted to the LTT support they had graphic assignm joined a new a Video, but was money being pai more than the no This was when Haribabu that sol be trained in pho ing from Jaffna í Haribabu as a pa entrant in Hariba much more than earn Some extra brainwashed the into believing tha solely responsible flicted on the Sri that his return to yet another bout
Back in Jaffna paring to make stage that had b accomplices in M proceeding satisfa to schedule. After with Shivarasan decided to send tw from Shivarasan's an and Robert Pi arrived in early they stayed at Ja in-law Arivu Per Savri Nagar Ext suburb of Madra holder in compute living in Madras Although a dedic LTTE, he had pla its subterranean : approached by Mu tronic expertise v significance.
Murugan enter February when ha His first move w; Jaykumaran to with the help of 1 told about the 'spe disclosing the targ ary task was to gi apart from provid cial support to al Pias and Jaykum dence, he had al. hide-out for the te were told to organ a two-wheeler.
In end-Februar duced Murugan family. By then, a deep sense ofhal at a time when his becoming immin had no problem ir hide-out. With th: electronic expert been asked to imp grenades that cou
 

15 JULY 1991
requirements. Even ad fired Haribabu for he was deeply indeE for the financial given him for photoents. Haribabu had gency, Vigneshwar well aware that the d to him was much rmal assignment fee.
Muthuraja informed neone who needed to tography was arrivund would stay with ying guest. The new abu's life, Balan, did allow Haribabu to money. He gradually young photographer ut Rajiv Gandhi was for the brutality inLankan Tamils and power would mean of atrocities.
Murugan was prehis entry onto the een set by his two adras. The plot was ctorily and according a series of meetings in Jaffna, Murugan vo young LTTE boys village, Jaykumaras, to Madras. They February. Initially ykumaran's brotherulibalan's house at ension in Porur, a s. Arivu, a diploma er science, had been since early 1990. ated member of the yed no active role in activities till he was urugan. Arivu’s elecwas to be of deadly
ed the scene in midarrived in Madras. as to shift Pias and new accommodation Arivu who had been cial mission' without et. Murugan's primve logistical support ing sufficient finanl three. By shifting aran to a new resito provided another am. Pias and Arivu ise a fake licence for
y, Muthuraja introto Bhagynathan's alini had developed red for Rajiv Gandhi return to power was nt. Murugan thus
finalising the third 'ee safe shelters, an in Arivu who had covise a bomb out of d be detonated by a
Murugan and Nalini
suicide bomber, three converts in Nalini, Padma and Bhagynathan, and a recruiter in Shubha Sundaram, the plot was in place. Murugan sent a message to Shivarasan in Jaffna asking him to come to Madras. Shivarasan arrived in the first week of March. He first stayed at Pias' house in Porur where he was given a detailed briefing on the shelters and the people who had been recruited by Muthuraja and Baby Subramaniyam.
Shivarasan's arrival in Madras completed the elaborate web spun by Pirabhakaran in the jungles of Jaffna for the execution of Rajiv Gandhi. From now on, the key role in the plot would be played by Shivarasan. Everything was working to plan. Shivarasan, himself an expert on explosives, examined Arivu's design for a human bomb and pronounced it suitable. He asked Baby Subramaniyam and Muthuraja to leave for Sri Lanka as it would not be safe for them to live in India any longer. By the end of March, Muthuraja and Baby Subramaniyam left for Jaffna.
Shivarasan moved to the Bhagynathan household where he discussed the plan with Murugan, Nalini and Bhagynathan. He told them that he had somebody in mind who would act as the human-bomb. He also asked Bhagynathan to look for a photographer who could be trusted. However, the target was still kept secret. Ravi Shankaran and Haribabu, oldtime friends, were then brought into the picture. Sensing that they were being involved in a specific operation of the LTTE, both realised that they had reached a point of no-return.
The next step was to prove the most fateful - Shivarasan returned to Jaff. na to bring back his human-bomb. In Jaffna, he met Pirabhakaran and briefed him on the progress that had taken place in Madras. Pirabhakaran asked Shivarasan to make sure that they undertake dry-runs before the

Page 11
15 JULY 1991
actual operation and ordered that the whole exercise be photographed for his viewing.
Shivarasan then selected his human bombs - Dhanu alias Gayatri and Shubha alias Shalini, two women members of the LTTE's shadow squad. Incidentally, both the girls happened to be his cousins. He was back in Madras within a week with the two girls in tow. The next step was to procure the explosives (C4 variety of RDX), the same yellow-coloured plastic explosives he had used to kill the EPRLF leader J. Padmanabha. With the LTTE's vast network in Tamil Nadu, obtaining the explosive was the least of the problems. Shivarasan was now all set to carry out his leader's orders - the assassination of Rajiv Gandhi.
In Madras, Dhanu and Shubha had been taken to Nalini's house where Murugan was awaiting them. Shivarasan kept the others - Pias, Jaykumaran and Arivu — away from the planning sessions which were to follow. But in a separate meeting, Shivarasan explained to Arivu the specifics of the bomb he required. Without disclosing the operation in detail, he asked for a bomb that could be easily hidden beneath the clothes and fitted around the waist of a female person.
Arivu got down to work and came up with an ingenious design for a beltbomb. Six grenades could be fitted in a series on the belt. Each grenade would be made up of 80 gm of the C4 RDX (2,800 splinters of 2.00 mm each) enclosed within a casing of TNT. The grenades were connected in parallel with silver wires and the circuit was completed with two toggle switches, one for arming and the other for triggering the bomb. The device was charged with a 9 mm battery.
After approving the bomb, Shivarasan instructed Murugan to find a. tailor to stitch the vest. Murugan found a local tailor and had the vest made of blue denim, a fabric heavy
Robert Pias
enough to supp Once the vest fully fixed the b weapon that w dhi and at least heap was now ) With this, Sh stage the dry-r karan. The firs April 21 at t political rallies Madras. Marin for Rajiv Gal meeting in Tam addressed by Jayalalitha. Th graphed by R Shubha Sunda video recording tial assassins di close to the tw Haribabu, who run along with his first inklin going to be a p The next dr. May 12 at a Singh and Kar in Arkonam, 4 ras. This time, fruitful as Dha feet of W.P. Si manner as sh Gandhi on the This session w the Shubha Ph film is now in p gating team.
Following tw Shivarasan no opportunity fou tion. Time was 21 meeting a announced two provided the be tunity. On the
Shivarasan re
with a newspa tailed Rajiv's p 21 ending at night. The venu Ravi Shank and asked him and then meet at Nalini’s hou May 21. Harih Shankaran to g with a film rol stead of giving own cameras, friend Deepak, along with a K The night of relaxed mood. TI ed a film. None ly Dhanu, show ness. Shubha tr on Dhanu. She cles she would w first time. The Nalini, Shubha asan left for Pa rendezvous with
 

TAMIL TIMES 11
bort the one-kilo bomb. was ready, Arivu careomb onto the vest. The ould reduce Rajiv Gan16 others to a mangled ready to be put to use.
livarasan was ready to uns ordered by Pirabhat dry-run took place on he favourite spot for - Marina Beach in a Beach was the venue hdhi's first campaign lil Nadu which was also the AIADMK leader le meeting was photoavi Shankaran while ram's agency took a '. However, the potend not attempt to get too o leaders. Incidentally, was present at the trial Ravi Shankaran, had g that the target was plitician. y -run was executed on meeting featuring V.P. unanidhi at Thiruvallur :0 km away from Madthe exercise was more nu was able to touch the ngh in much the same e would do with Rajiv fateful night of May 21. as also shot on video by noto Agency. The video ossession of the investi
o successful rehearsals, w looked for the right the actual assassinarunning out. The May t Sriperumbudur was days in advance and it st – and the last oppormorning of May 20, ached Nalini's house per clipping which deublic meetings on May Sriperumbudur that ue was decided.
aran called Haribabu to purchase the garland Shivarasan and others se on the afternoon of babu then asked Ravi get him a camera along l. Ravi Shankaran, inHaribabu one of his borrowed one from a and gave it to Haribabu onika colour roll.
May 20 was spent in a he conspirators watchof the girls, particulared any sign of nervoustied out the denim vest also tried on the spectafear for disguise for the next day at 4.30 p.m., , Dhanu and Shivararry’s Corner for their
Haribabu.
Arivu Perulibalan
At Parry's Corner, near the main
bus stand of Madras city, Haribabu was waiting with the sandalwood garland which he had bought an hour earlier from the state emporium Poompuhar. The five conspirators boarded a bus for Sriperumbudur where they reached around 8 o'clock in the evening.
All five, with Dhanu holding the garland, positioned themselves around the VIP enclosure. At one point, they were questioned by a woman subinspector on duty, Ansuya Kumari. Haribabu said he was a press cameraman and was there to take the photograph of the girl (Dhanu) garlanding Rajiv Gandhi. The sub-inspector told them that Rajiv was coming much later and hence there was no need for them to be around so early and the photographer should go to the press enclosure. They moved away. Shubha and Nalini sat in the crowd. Shivarasan took his position near the dais. He carried a pistol as he was the lone member of the back-up team. Dhanu and Haribabu stood close to the red carpet on which Rajiv would walk on his way to the dais.
Rajiv arrived at around 10 p.m. and was immediately surrounded by people trying to garland him. The subinspector, Ansuya, once again tried to prevent Dhanu from getting close to Rajiv. She had almost caught hold of the assassin but for Rajiv Gandhi, who, according to Ansuya, said: "Let everybody get a chance'. Ansuya moved away - thus saving her own life. Dhanu bent down as if she wanted to touch Rajiv's feet. Rajiv in turn bent to lift her up. Dhanu's right finger activated the bomb.
Soon after the blast, Nalini and Shubha walked towards the bus stand where they were to meet Shivarasan who told them that Rajiv Gandhi, Dhanu and Haribabu were dead and they better make a getaway. They took an auto-rickshaw till Poonamali from where they took another to reach Shivarasan's Porur house. Shivarasan rang up Shubha Sundaram and told him that though Haribabu had died in the blast, his camera was intact and Continued on Page 12

Page 12
12 TAMIL TIMES
Continued from Page 11
Sundaram should try and recover it.
But because of the disturbance in the city, they were confined to the house all through the day. On the night of May 21, Sundaram swung into action. He rang up the house of a photographer, T. Ramamurthy, and was told that Ramamurthy had called from the Poonamali police station to say that he was slightly injured in the blast and would take some time to reach home. Sundaram then rang up the Poonamali police station and asked Ramamurthy if he had brought the camera from Haribabu. Ramamurthy told him that was "not his job'. Meanwhile, Sundaram had informed Ravi Shankaran about the necessity of recovering Haribabu's camera and the crucial film roll.
By then, the SIT had launched its massive investigation. Officials had visited the Madras General Hospital to get an eyewitness account from the victims. Ansuya gave them a description of some 'suspicious characters' she had seen roaming around with a photographer. By then, the photographs taken by Haribabu had been developed. Ansuya's account had made them suspicious about certain characters featured in the pictures including that of the woman holding a sandalwood garland along with Shivarasan. Next day, Ansuya confirmed that they were the same people she had spotted.
The next morning, the SIT visited the scene of crime where they found parts of Dhanu's dress, strips of the vest and the belt-bomb she wore with pieces of flesh attached, two toggle switches, wires used in the bomb and a half-burnt 9-volt battery. The experts carried out DNA printing of the pieces of flesh found at the spot. The flesh piece attached to the belt matched with the portion of the woman's body found. That established convincingly the theory of the assassin being a humanbomb.
Next, the bomb experts of the National Security Guards reconstructed the denim vest and part of the belt. Meanwhile, on May 25, the arrest of an LTTE member, Shankar, at Vedaraniam port, provided another breakthrough. Shankar, when intercepted, told the local police that he had been sent to India by Pirabhakaran in order to kill Varadaraja Perumal who has been given refuge by the Indian Government in Bhopal.
The matter was immediately brought to the notice of the SIT in Madras. Shankar, when shown the pictures taken by Haribabu, identified the kurta-pyjama clad man in the photographs as Raghuvaran, an explosive expert and a trusted lieutenant of Pirabhakaran who was involved in the killing of EPRLF leader Padmanabha.
Of the several sympathisers rO rogation, one Ja aniam also identi clad man as Rag travelled during ing in his speed aniam and Point A notebook re aran’s possessio telephone numb Nalini and Mur authorities confi the holders of th
Meanwhile, nabha's killing r unexploded gren spot contained C. SIT also receive photographers, S Ravi Shankaran, ly looking for Haribabu's moth SIT that Ravi S. their house on inquire about th told them about friend of Haribal the SIT the sam SIT to tap the photographers. E surveillance.
The SIT official dur again with Haribabu of th circulated among Through a pains mination, only fic were left unident turned out to be
A study of th from Ravi Sha Nalini along witl questioning. Rav SIT that he knew in the photogra turned out to Bhagynathan.
Bhagynathan
his printing pr Murugan mana nathan told the under the influe) niyam and about harboured. He rious kurta-pyja V8Aʼ8S3.
Working roun had managed to ties of the kurta. actual assassi Shubha, Muruga interrogation of Sundaram and vealed more det
While this wa and Nalini were planned to shav the success of th planned to get Nalini's photogr, all over the stat

LTTE activists and unded up for intergdishan from Vedarfied the kurta-pyjama nu adding that he had the Padmanabha killboat between Vedar
Pedro off Jaffna.
covered from Shankh carried a Madras er with two names: ugan. The telephone rmed the identity of 2 number.
study of Padmaevealed that the two ades found from the ! RDX explosives. The a tip-off about two hubha Sundaram and who were desperateHaribabu's camera. er, Laxmi, told the hankaran had visited May 22 morning to Le camera but never his death. Another pu, Kannan, also told e story. This led the phones of the two Both were put under
is visited Sriperumbuthe pictures shot by e crowd which was ; the local population. taking process of eliour or five characters ified and two of them Shubha and Nalini.
e photo album seized nkaran also showed a few others. During ri Shankaran told the one of the characters ph from his album. It be Nalini's brother,
was picked up from ess but Nalini and ged to flee. BhagySIT how he came nce of Baby Subramathe operatives he had identified the mystema clad man as Shi
d the clock, the SIT establish the identipyjama cladman, the n, her accomplices in and Nalini. Further 3hagynathan, Shubha Ravi Shankaran reils of the plot. s going on, Murugan in Tirupati where he his head to celebrate e operation. They also married. But by now, aph had been splashed e so they gave up the
15 JULY 1991
idea. Presuming the coastal areas would be heavily patrolled, both of them decided to return to Madras.
They were unaware that scores of police teams were waiting for them at all the railway and bus stations in Madras. The arrest of Murugan and Nalini was the biggest breakthrough in the investigation. Their interrogation not only revealed the entire plot but also pointed a conclusive finger at Pirabhakaran as the mastermind. Murugan admitted that he had direct orders from Pirabhakaran. With their confession, the arrests of Arivu and Robert Pias quickly followed.
But despite the successes notched up so far, SIT chief D.R. Karthikeyan still feels that "there is a long way to go', as he told INDIA TODAY: “We are yet to catch the main culprit (now popularly known as one-eyed-Jack because of his one glass eye) which might help us stretch the arm of law deep inside the forest of Jaffna. I am not jumping to any conclusion about the motive or conspiracy behind the crime. But we have solved how the assassination was executed. I must say that my colleagues have been doing a remarkable job'. Judging by the chilling and detailed reconstruction of the plot to kill Rajiv Gandhi, that is clearly no idle boast.
(Courtesy of "India Today, 15.7/91),
Christian Fellowship Please come and join us in experiencing life in Jesus Christ. Be Blessed and be a Blessing
We meet fortnightly on Fridays at 8.00pm
For further information Contact:-
Anusha Varnadeva: 081-672 7612 Mala Tharmasingham: 081-399 6988
YOGA. & CO
For all your legal work and Conveyancing SOlicitOrS & Administrators of Oaths 47 Booth Road, Colindale,
London NW95JS Telephone: 081-2050899

Page 13
15 JULY 1991
LTTE Had no Inim Feelings Towards
says Kittu
MADRAS The LTTE leader, Mr. Sathasivam Krishnakumar alias Kittu, has confirmed that a meeting did take place between the former Prime Minister, Rajiv Gandhi, and the LTTE representative, Mr. Kasi Anandan in New Delhi on March 5. The meeting led to a good relationship' between Rajiv Gandhi and the LTTE and therefore, the LTTE had no reason to kill him, Mr. Kittu added.
Mr. Kittu said from his residence in London that the Sri Lankan Government was anxious about the Indo-Sri Lanka Agreement being revived if Rajiv Gandhi were to return to power.
Plastic explosives
Answering a question on only the LTTE having the technology and precision to use the plastic explosives that killed the former Prime Minister, Mr. Kittu said India had supplied large quantities' of plastic explosives to all the Tamil militant groups when they were receiving training in arms in India. In the battlefield, these groups did not get an opportunity to use them', he added.
There were also many “Eelam Tamil women' who were affected when the Indian Peace-Keeping Force was in Sri Lanka. One of the affected women could have come to the conclusion on her own to take direct action, he said.
Asked about the Congress(I) spokesman, Mr. Pranab Kumar Mukherjee's denial of "the whole report' about the unpublicised meeting between Rajiv Gandhi and Mr. Kasi Anandan in New Delhi on March 5, Mr. Kittu said Mr. Kasi Anandan did meet Rajiv Gandhi on behalf of the LTTE. "I gave him permission (to meet Rajiv Gandhi). I am a Central Committee member of the LTTE. He asked me whether he should meet Rajiv Gandhi or not. He sought permission from me not only to meet Rajiv Gandhi but even to make arrangements to meet him. Rajiv Gandhi knew that Mr. Kasi Ananandan is our political leader. Only after he knew it, he agreed to meet (Kasi Anandan). The meeting lasted 45 minutes. . . The LTTE leader, Mr. W. Prabkaran's permission was also given for Mr. Kasi Anandan to meet Rajiv Gandhi', Mr. Kittu said.
In the meeting between the former Prime Minister and the LTTE representative, Rajiv Gandhi said that he would do what was possible on his part
to mitigate the Lankan Tamils, Gandhi said he Tamils' problem Lanka Agreem pected incidents leader said from
Besides, Mr. A London also me two weeks of Mr ing Rajiv Gandh
Mr. Kittu
Mr. Sithampala banker, did not Minister on be met Rajiv Gan Tamils.
Good
Even in that referred to the TI he wanted to Tamils and tha was a just one struggle should the same time,
Bal De
Senior LTTE le emphatically de in Rajiv Gandh have describeds Ministers impli irresponsible an
Mr. Yogara secretary, LTTE 'We have been Ministers down shred of evide
 

TAMIL TIMES 13
iCable Rajiv
hardship of the Sri Mr. Kittu said. "Rajiv had wanted to solve the through the Indo-Sri ent but certain unextook place' the LTTE London. Arjuna Sithampalam of t Rajiv Gandhi within '. Kasi Anandan meetni, Mr. Kittu said. But
am, "an international meet the former Prime half of the LTTE. He dhi on behalf of the
relationship
meeting, Rajiv Gandhi amil problem. He said help the Sri Lankan ut the Tamil struggle . He said the Tamil not end in failure. At Rajiv Gandhi said his
desire was that Sri Lanka should be stable. When you consider all this, anybody will understand that there was a good relationship between Rajiv Gandhi and the LTTE', Mr. Kittu said.
"As far as the LTTE is concerned, there is no justification for the LTTE to have inimical feelings towards Rajiv Gandhi... The LTTE has never interfered in the local politics of India. So there was no room for the Congress(I) or Rajiv Gandhi to entertain any inimical feelings towards the LTTE and vice versa. After the withdrawal of the IPKF, the relationship between Rajiv Gandhi and the LTTE was built up step by step. Therefore, there cannot be any connection between the LTTE and this murder, Mr. Kittu said.
On the assessment that only the LTTE cadres, including its women fighters, had the highest motivation to carry out such an assassination, Mr. Kittu said that the LTTE cadres did have the highest motivation but the LTTE could not be blamed for all the incidents. There were several struggles under way in India to obtain their rights. It cannot be said that men taking part in these struggles are afraid of losing their lives. As far as this operation is concerned, our argument is that anybody can do it. Besides, when you look deeply at it, the Sri Lankan Government was worried that the Indo-Sri Lanka Agreement would be revived if Rajiv Gandhi were to return to power', he said.
When it was pointed out to him that the LTTE also would have been very apprehensive about the revival of the Indo-Sri Lanka Agreement, that it had derailed the Agreement in the past and so it had a strong reason to kill Rajiv Gandhi fearing his return to power, Mr. Kittu replied, "The Agreement is a political problem. It is a big issue. We wanted do discuss it elaborately and solve it. It cannot be solved in one stroke. Just because Rajiv Gandhi died, nobody can expect the Agreement also to die. Such an argument is fallacious”.
lasingham and Yogi ny LTTE Complicity
JAFFNA
aders in Jaffna have nied any involvement li's assassination, and tatements from Indian cating the LTTE as d emotional.
tnam Yogi, general 's political wing, said, blamed by people from wards, but without a nce. These are irres
ponsible statements based on an emotional outburst'.
Mr. Anton Balasingam, LTTE's political adviser, pointed out that the Tigers had issued a statement from London stating that they were not in any way involved. "The Congress party is accusing the LTTE. We are disappointed to note this. After all, Mahatma Gandhi and Mrs. (Indira) Gandhi were also assassinated, in
Continued on Page 14

Page 14
14 TAM TIMES
Continued from Page 13
dicating that there are many forces within India hostile to the establishment. We can't understand why we are being blamed'.
Mr. Yogi said he felt the LTTE was being blamed because there would be a domestic backlash if anyone else was involved.
Asked about the technology used in the explosion, which seemed to point to the LTTE, Mr. Balasingam said that it was wrong to say the technology used was sophisticated. It was just a matter of joining two wires together. As for the explosives used, there is no shortage of explosives in India'.
Questioned about the political motive the LTTE might have had in preventing Rajiv Gandhi from coming back to power and insisting that the Indo-Sri Lanka Agreement be the basis for any political settlement, Mr. Balasingam said the assassination vould not change anything if a Congress government came back to power. "The Congress Party manifesto mentioned the Indo-Sri Lanka Agreement, and any Congress government would have followed the same policy'.
Mr. Balasingam also said that foreign policy in India was made by bureaucrats rather than politicians, and so assassinating Rajiv Gandhi would not really achieve anything.
The LTTE adviser also pointed out that an LTTE representative had met Rajiv Gandhi recently, and by all accounts the meeting had gone off well.
Asked whether the widespread suspicion of the LTTE's involvement in the assassination would affect their relations with Indian political parties, Mr. Yogi said, "Without concrete evidence, it cannot affect us'.
About the possibility of Tamil refugees being asked to leave Tamil Nadu, Mr. Balasingam said, 'I don't think these people will be thrown out. For decades Tamil Nadu has been a refuge for them'.
Distrust for Rajiv Gandhi: The LTTE's denial, however, should be viewed in the context of its general political and military strategy. The Tigers have never admitted to any of the assassinations they have been linked with, and are unlikely to admit responsibility for Rajiv Gandhi's death even if they were involved. The assassination should also be seen in the context of the deep distrust that senior LTTE leaders, including its leader, Mr. V. Prabakaran, had for Rajiv Gandhi.
To the LTTE, Rajiv Gandhi was the man who betrayed the Tamil cause by signing an accord that met India's security interests, but not Tamil demands for genuine autonomy. Rajiv Gandhi is also blamed for the chain of events that led to the outbreak of
hostilities betw IPKF. Mr. Pra for the ruthle dedication with potential stur would hinder T being achieved. In private LTTE leaders h hide their suspi desire to preve Indian interve Whatever the f been sent out by tives in India, and particularly lly ingrained wit of the LTTE.
The LTTE's s dhi does not in his assassinatio
LTTI
The denial by t Tamil Eelam (L the assassinat Minister Rajiv against the bac record of “irrati here say.
If, despite t have emerged : the assassinati circumstantial erosion of their
With the LT rational thinki leader of a riv menting on p. militants had n the Indian lea. cordial meeting their leaders.
The People's tion of Tamil Ee D. Sithadthan given credenc ignorance of th andi. “The LTTI an would have eliminate Raji when the IPKI LTTE in the No
Once such a small group wit assigned the job regardless of th said. After the a killer group act logistical suppo supporters of th their operation.
Mr. Sithadth: operation mad

15 JULY 1991
een the LT TE and the bakaran is also known ss and single-minded which he has removed nbling blocks which amil aspirations from
conversations senior have made no effort to cion of India, and their nt any further active ntion in Sri Lanka. eelers that might have r the LTTE representathe suspicion of India Rajiv Gandhi is deephin the core leadership
uspicion of Rajiv Ganany way link them to n, but it does provide
the context within which any denials of involvement or any demands for Indian mediation or involvement should be viewed. Cool reaction in Jaffna: In Jaffna itself, the reaction to Rajiv Gandhi's death has been cool, largely because he
putting the IPKF on a collision course with the Tamils. When Indira Gandhi was assassinated, there was a spontaneous outburst of grief, said one Jaffna resident. "People wept and put up banners and flags of mourning. This time, there has been absolutely no reaction. People blame him for what the IPKF did.
"We are all so absorbed in the everyday struggle to get enough food that outside events hardly sink in', said a University professor.
E denial not Credible' say other groups
COLOMBO
he Liberation Tigers of TTE) of involvement in ion of former Prime Gandhi should be seen kground of the group's onal violence' observers
he denial, the Tigers as the main suspects in on, it is due not only to evidence but also the credibility, they said.
TE you cannot look for ng or action', said the ral Tamil group, comress reports that the o reason to assassinate der after the reported g with him by one of
s
Liberation Organisalam (PLOT) leader Mr. said such reports were e largely because of e LTTE’s modus operEchief, Mr. Prabhakar
taken the decision to v long ago, perhaps was still fighting the orth And East”, he said.
decision was made, a h necessary expertise is , and they carry it out, e time and location, he ssignment is given, the s on its own, except for rt given by cadres and Le group in the area of
an said this method of 2 it possible for the
LTTE to easily deny involvement in the killing because the killers having virtually snapped all links with the group for some time, were difficult to be traced back.
Other observers pointed out that the LTTE had similarly denied involvement in the killing of Tamil United Liberation Front (TULF) leader Amirthalingam here two years ago.
But when the three militants, who carried out the assassination were themselves shot dead by Amirthalingam's security personnel and their identity as LTTE men was conclusively established, the group said the three were deserters, having left the organisation some time ago. At the same time, posters carrying the pictures of the three had been put up in the North and East, praising them for their "heroic deed’.
"Disowning the person'
One observer referred to Londonbased LTTE leader Anton Raja's statement suggesting that the Rajiv Gandhi assassination might be the act of an individual affected by the IPKF operations and said the LTTE seemed to be already preparing to disown the killer in the event of her identity being established as an LTTE member.
Mr. N. Srikantha, political adviser to the Tamil Eelam Liberation Organisation (TELO) said it was inconceivable' that Rajiv would have promised help to the LTTE when a leader of the group called on him in March as claimed by DMK leader and former Tamil Nadu Chief Minister Mr. M. Karunanidhi.
"It smacks of a sinister attempt on the part of Mr. Karunanidhi to divert

Page 15
15 JULY 1991
and deflect the serious allegation made against the LTTE that it was responsible for the assassination”, he said.
He said when he and other TELO leaders met Rajiv Gandhi on January 30 at his residence in New Delhi, they had found him 'sharing our view in regard to the intransigence of the LTTE. The Congress(I) leader Mr. Natwar Singh and Mr. Mani Shankar Aiyer were also present at the meeting.
Committed to the accord
He agreed with us that the LTTE's action are harmful to the interests of the Tamil community and expressed deep anguish about the plight of Tamil civilians', Mr. Srikantha said, adding Rajiv was "firmly committed to the implementation of the Indo-Sri Lanka Accord”.
"It is inconceivable that the same Rajiv Gandhi would have changed his views by March. The least we expect from Mr. Karunanidhi, if he wants to help the Sri Lankan Tamils, is not to defend the LTTE', he said.
Another observer pointed out that it was part of the LTTE's strategy to talk and fight at the same time. The group was talking to the TULF leadership when the unsuspecting Amirthalingam was gunned down. Similarly, President Mr. R. Premadasa was holding secret talks with the rebels when they launched the war against his Government in June last year, he pointed out.
Mr. Sithadthan and others are convinced that the woman suicide bomber, who killed Rajiv Gandhi was a Sri Lankan Tamil, judging from her pictures published in the press here. But they do not totally rule out the possibility of some extremist group in Tamil Nadu carrying out the assassination through LTTE cadres. The LTTE input is definite there, in terms of technology and personnel', one of them said.
They said it was common knowledge both in Sri Lanka and India that the LTTE had imparted arms and explosives training to "volunteers' in Tamil Nadu who, in turn, have provided sanctuary and protection to the group in the State.
In the volatile atmosphere created by the parliamentary elections, some of them could have decided to carry out the attack with LTTE's help.
Some observers blame the Government of India and Tamil Nadu for turning a blind eye' to the activities of Sri Lankan militants in the State for so long that they have come to believe they can extend their campaign of violence across the Palk Strait with impunity.
They said hundreds of thousands of Tamils from the island who had fled to Tamil Nadu since 1983 to escape the
ethnic conflict
manently settl acquired Indian Indian passpo) become tools in who extract thi activities, ei through threat members still li
Rival Tamil LTTE has deep Nadu polity th able freedom f leaders of the that their leade
J. Tam
A resolute Ms.
the AIADMK
carried out the by the reunitec out the party of - Mr. M. Ka bring back the
When she tal ment, Ms. Jaya history of sorts the first elected of Tamil Nadu largest number in the State As
Struggling a braving the set smear campaig leaders of the D dent and form Karunanidhi, b the personal le party in the co ally, the Congr tory, avenging fered at the han
Her image rank and file a MGR legacy, th two-leaves syn nished MGR v( Ms. Jayalalitha toral victory perhaps, in the DMK bite the d
Tamil Nad
Electorate Poted Valid Rejected AIADMK Cong(l) DMK PMK APTTMK CPI(M) CP
JD Others

In the island had perd down there and even citizenship by buying ts. These people had the hands of the rebels ir cooperation for their her voluntarily or against their family ving in the north-east. groups say that the y infiltrated the Tamil at they have considerr their activities. The EPRLF are convinced r K. Padmanabha and
TAM TIMES 15
13 others could not have been massacred in Madras in June last year without collusion by local people.
A party spokesman Mr. Abbo Yusuf said he had no doubt that the LTTE was responsible for the assassination of Rajiv Gandhi and it was part of a larger plan by certain foreign forces to destabilise India and the entire region. The irresistible inference from this...unimaginable violence in the electoral politics of Tamil Nadu is the irrefutable involvement of the LTTE mercenaries', concurred Mr. G. Karunakaran, TELO, MP.
ayalalitha Rewrites nil Nadu Poll History
C. Raghavan in Madras
Jayalalitha has done it; general secretary has mandate given to her | MGR legacy to stamp her mentor's arch rival runanidhi's DMK and golden rule of MGR'.
kes the reins of governlalitha will be creating by not only becoming woman Chief Minister l, but also having the of members behind her sembly.
gainst great odds and rerest of attacks and a in indulged in by the MKincludingits presi2r Chief Minister, Mr. oth at the political and vels, she has led her Impany of its electoral ess, to a stunning vic
the humiliation sufds of the DMK in 1989.
among the AIADMK s the true heir to the e magic spell of MGR's bol and the undimite bank have brought the biggest ever elecin Tamil Nadu or, country, and made the ust at the hustings.
| Efections - 1991
Votes Per No. of cent seats
WO 1,95,99,800 2,52,88,881 63.86 ,44,66,093
8,22,788 3.25 08,54,301 42.92 163 37,75,140 14,93 61 54,65,963 21.61 14,54,243 5.75 3,41,104 1.35 8,03,083 3.18 2,80,032 1.11 4, 15,947 1.64 10,76,280 4.26
The blows she dealt to the DMK in the just concluded election - of the 171 candidates it fielded for the State Assembly the lone survivor was Mr. Karunanidhi and it lost all the Lok Sabha seats it contested - is so severe that the party, as its leader had threatened even before the elections, may give up the political path and take the path of "Periyar' (who engaged himself in propagating social reform).
Although the DMK's gradual decline was much in evidence long before the poll no one could have visualised the kind of utter defeat it has suffered, perhaps for the first time in its existence. And, the reasons are not far to seek.
All the populistic and social security measures the DMK launched during the two years it was in office could not offset the impact of the people's suspicion about the party's role in the havoc played by the Sri Lankan Tamil militant groups in Tamil Nadu since the ethnic crisis erupted in the islandnation eight years ago.
The DMK which was removed from government and held under suffocating check by the inexplicable MGR. phenomenon for full thirteen years bounced back to power in 1989, thanks to the split in the AIADMK immediately after the death of MGR and the Congress(I) breaking with both the factions. However, it was not left in peace for long and the reunited AIADMK under Ms. Jayalalitha revived its old alliance with the Congress(I) and soon launched a wellorchestrated campaign for the removal of the DMK Government charging it with allowing the LTTE a free run in Tamil Nadu and to use the State as base of operations in its armed struggle with the Sri Lankan Government.
The happenings at that time also appeared to lend support to the charge: the belated attempts made by the Continued on Page 23

Page 16
16 TAMILTIMES
ALLTYPES OF INSURANCE ARRANGED
r Home Contents
* Life Cover
* Pension Policy
Commercial & Residential Property
Mortgages Arranged First Time Buyers Welcome
We pride ourselves on personal Service
Contact
J. KU L E N DRAN Beddington Insurance
Services (Wimbledon) Ltd. 157A Hartfield Road, Wimbledon, LONDONSW193TJ
Telephone 081-543 5181
Fax: 031-545 0728
Anglo Asian Mini Mart
513 High Road, Wembley, Middlesex HAO 4AG, U.K.
Te: O81 90382O2
importers & Retailers of
A Full Range of Lanka Canneries
including MD products
k Wide Variety of Sri Lankan Dry
Food items
Fish, Crabs and Prawns
Fresh Vegetables
at very reasonable prices
We are open Seven Days a Week from 7 a.m. to 10 p.m.
Sri Lankan Sunday newspapers available on Sunday itself

15 JULY 1991
LONDON COLLEGE OF COMPUTING
(SOUTHWEST) 105 Upper Tooting Road ! 2
London SW17 U.K.
Te: O81-682O150 (EDRI GEE))
FULL TIME AND TRAINING COURSES:
O Word Processing O Computer Operation O Data Base O Desktop Publishing O Computer Graphics O Accountancy O Programming in BASIC, COBOL, PASCAL
O ABAC Certificate and Diploma in Business Computing A two-year course leading to the ABAC Diploma INTAKE: October/March each year.
AAT Qualification in Accountancy, parts I, II and III.
A two year course in Accountancy. INTAKE: January July each year
IDPM Qualification in Data Processing Management part I, II, III and IV. Two years Course in Institute of Data Processing Management. INTAKE: October/March.
D ENGLISH For foreign students, six months full-time course for students to gain proficiency in English to be able to pursue higher studies. INTAKE: Monthly.
Full-Time courses in Computing for U.K. and overseas students at competitive rates. Recognised by ABAC, IDPM, AAT and Approved by the British Home Office as a bona-fide college for visa requirements.
FOR PROSPECTUS AND COURSE DETALS, CONTACT THE REGISTRARAT ABOVE ADDRESS
LONDON TAM ACADEMY
We are pleased to announce that The University of Cambridge Local Examination Syndicate has approved The London Tamil Academy as an Examination Centre to conduct the Tamil (Syllabus Y, code 3206) examination in November 1991 and thereafter every year. m
Private candidates, parents and Voluntary Schools who wish to enter and participate in this year's examination may contact The London Tamil Academy at the address stated below.
Application forms and details are now available.
Last date for application through London Tamil Academy: 16th September 1991.
Examination Date: Friday 29th November 1991.
Dr. R. Niththyananthan,
Director,
London Tamil Academy C/o 179 Norval Road, N. Wembley, Middlesex HAO 3SX.
Te: O81-904 3937

Page 17
15 JULY 1991
Masterminding a T.
K. Raghunathan
She is no soothsayer or astrologer, but it is her prediction which has come true. When she declared a month ago that the AIADMK-Congress(I) alliance will achieve a cent per cent success at the hustings, the immediate reaction of the pressmen, assembled at the party headquarters to collect the candidates list, was that she was being overambitious. Apart from the fact that it is a Himalayan achievement for her party and its ally and a devastating blow to the opposition DMK, the poll outcome, a record of sorts, would have come to Ms. Jayalalitha Jayaram as a great vindication for all the humiliation that she had been subjected to particularly in the last five years.
She has demonstrated that with a will of steel to work hard and fight the way up, women could attain the impossible in the highly volatile and sensitive political arena dominated by male chauvinists. In fact, concern for women and their emancipation is uppermost in her mind. For, the 43 years of her life are full of challenges and sufferings. Though by choice or by design she had to bear the brunt of things unpleasant, ultimately she had emerged victorious in all the battles she was forced to fight alone and all alone throughout.
And her fights had always been in self-defence. She had been ruthless in cutting her opponents to size. On an occasion when a strong coterie in her own party sought to put pressure and sideline her when MGR fell ill, she flared up and warned the people not to play a dangerous game. They have provoked the Bhadrakali, watch, she is going to assume Viswaroopam', she said then. The effect of Viswaroopam has perhaps been realised in the landslide victory of her party and the route of the DMK.
In just two years of her entry into the glamorous film field at the age of 16, she became the most sought after heroine. Elated over her success, her mother, Sandhya, noted in an interview that Jayalalitha's horoscope was good and that she was bound to enjoy a prosperous career. The young girl who was beside her interjected and said she was not depending on her horoscope to perform miracles and she would work hard for them; she appeared as the female lead in over 125 films in Tamil, Telugu, Kannada, Hindi, English and Malayalam. But the most relevant to her future was her co-starring with MGR in 28 films. As an accomplished Bharata Natyam artiste, she had given hundreds of performances.
A rare combination of intelligence,
beauty, talent Jayalalitha wa big. She quie exciting and lu directed her people in a mo by entering pol ly to leave th when I leave it had said.
Her dominat nature brought friends. And v into the ALAD senior leaders kindly. Her ap of the high pov functioning of as Propagand into Rajya Sab and her abilit aggravated the within the pal their feelings a when MGR fel) not even allow mentor.
And subseq lowing the de party's split. Sl her making it after power ol the potential i which could m masses, a secti of the party p. the leadership, say 'yes' and secretaryship ( over to her “lita The new pos ter responsibi tremendous ch led the party el the rival camp within the pa came when she on the Lloyds bearing police legal battle.
She likened push her grou tidal wave, "It away as a smal You only see i big wave'. She ised that the r ultimatelybec out her politica When she s efforts of Mrs. leading the riv power, electio She went on a Though she col her party bec tion party in t

TAMIL TIMES 17
ornado
and determination. Ms. s cut out for something tly withdrew from an crative film career and ambition to serve the re constructive manner itics. "My desire is simpe world a better place than it was before' she
ing traits and sensitive , her more enemies than when she was inducted WK in 1982, some of the
did not take to her pointment as a member ver panel to oversee the noon meal centres and a Secretary and entry ha, all in just two years, y to draw large crowds heartburn of her rivals ty. They gave vent to und tried to humble her ill in 1984. They would her to see her ailing
uent developments folath of MGR led to the he was harassed despite clear that she was not wealth. But realising in her and the qualities ake her a leader of the on of the senior leaders ressed her to take over They convinced her to the position of general of the party was handed erally on a platter'.
ition brought her greality and, in its wake, allenges and strain. She fectively keeping at bay and the pressure group rty. Her major success got the party premises Road for her group, beatings and winning a
her vigorous pursuit to p to the forefront to a begins miles and miles Il ripple. You can't see it. t when it has become a would not have visualipple she created would ome a tornado and wipe al rivals.
uccessfully blocked the Janaki Ramachandran, al group from staying in ins became imminent. campaign trail in 1989. uld secure only 27 seats, ame the largest opposihe State Assembly. This
T.N. Chief Minister Jayalalitha
was despite the failure to reach an accord with the Congress(I) - the dif. ference was over the issue of leadership and seat sharing - and having to contest on a new election symbol. The scenario of split votes favoured the
OMK.
Sensing that she, and her party would be hounded by the DMK, she quickly changed her strategy. Showing greater maturity and patience, she reunited the two factions of the AIADMK. At one stage she sought to renounce politics and retire. Her sending in her resignation served as a shock therapy just as it used to be in the days of her political mentor MGR, and that brought greater cohesion among the party cadre and leaders. When she was assaulted in the legislature, she swore that she would not return to the House as long as the DMK president, Mr. Karunanidhi, was in power.
The DMK started losing its popularity in the wake of the AIADMK and the Congress(I) highlighting day in and day out its sins of omission and commission. When the DMK Government was sent packing, it was once again time for elections. Her ability to strike quickly a deal with the Congress(I) on her terms, lead the campaign, remaining always miles ahead of the rival front - and deliver the kind of message which would make the right
impact among the people, had a salut
ary effect. Keeping the pressure groups in check, she personally selected the candidates and worked out the campaign style. She carefully chose the candidates from among the nearly 4,200 aspirants personally interviewing them individually for nearly a month, sitting from 9 a.m. to 9 p.m. She went into every detail meticulously, preparing posters, publicity materials, media advertisements, and production of audio and video cassettes. The end result of the hard work has demonstrated her ability to garner votes. And people are now looking forward to assessing her mettle in governing the State.

Page 18
18 TAMIL TIMES
MAY : NORTH-EAST SITUATTO
ELEVENMONTHSO
The war in Sri Lanka began in June 1990. For the last 11 months the war continues non-stop killing innocent defenceless civilians and their properties destroying much more than the militants and their hideouts. Often, schools, churches, hospitals, power houses, libraries, banks, refugee camps and houses of citizens have become the targets of bombing, helicopter shooting and gunboat shelling. Mannar, Jaffna, Kilinochchi, Mullaitivu areas have been virtually flattened. Thousands of innocent civilians have been killed and many more thousands injured, leaving behind widows, orphans, elderly, sick and infirm. These will be the heritage of the Tamil communities in the North and East as the result of this senseless War,
Ban on food, medicines and essential items to the people in the North have made people to starve virtually, since June 1990. For the last 11 months only one month food was sent to the North. Most of the hospitals in the North are ineffective due to heavy bombing. ICRC is not able to take the needed medicines to the North. Vehicles of ICRC, UNHCR and MSF have become the target of aerial bombing by the Government forces. On May 4th, 3 MSF staff and the driver were injured by aerial bombing and helicopter shooting. These NGOs have stopped their services to the affected areas and others like church organisations have been also forced to limit their services due to becoming targets of bombing and shooting.
Even essential goods like kerosene, diesel, box of matches, candles, soap etc. are banned. Since power houses have been bombed there is no electricity in the North since June '90. And when candles and box of matches are banned, people in the North have been forced to live in utter darkness since June '90. The Bishop of Mannar was manhandled by a soldier on the way when he took some paschel candles with the permission of JOC.
Communication and Transport
Since there is no electricity, people in the North are starved of listening to radio, TV etc. Batteries cannot be taken to the North inspite of the fact there is no electricity, so that people could use their radios and torches.
Since diesel and petrol are not permitted to be taken to the North there is no transport facilities. People have to cover any amount of distances by push bike, bullock cart or by walking. In case of emergency and illness often people succumbed to death without transport facilities. People who are
injured by bol shelling often d lack of transpor aids.
Since there i traders and vend by bike, a distar some dry ration ple. Lack of kero impact on peop. nomy. Any vehi will be bombed. means of transp
Indefi
Indefinite cul often in Jaffna, Mullaitivu and people are star ment’s economi food items have which takes a traders. And w imposed, off and situation of the
Most of the pe farmers who do for their surviv product of the sı own. At a time import of food a the North, they cultivating their manure, diesel a available for thi their land just f proves that the ment on these it pushing people to purposely. It is a minority race.
EEC is going agricultural announcement c 16.5.91. Is the E situation in Sri ing the Governu genocide with all ment take place there is a war goc
The Sick the in
Deafness is c mental illness d frustration of t tinuous war for Many hospitals ( aerial bombing drugs. Even IC Jaffna hospital i essential drugs f lack of electricity were in store whe spoilt. Children a with diarrhoea. gnant mothers
 
 

F WAR
bing, shooting and 2 of excess bleeding, and lack of medical
lack of food, small ers come to Wavuniya, ze of 90 miles to take for the starving peoene and diesel has its 's survival and ecoles seen on the road So bicycle is the only rt.
hite curfew
few is imposed very Mannar, Kilinochchi, Vavuniya. Already ving due to Governban. And whatever to be brought by bike week for the bicycle men indefinite curfew on, this worsens the starving people. ople in the North are intensive cultivation al. They live on the mall plot of land they , when there are no nd essential goods to could still survive by own plot of land. But and kerosene are not em even to cultivate or survival. This only ban by the Governems is a clear sign of starvation and death planned genocide of a
to help Sri Lanka in development an ime over the radio on EC not aware of the anka? Is it not helpnent to continue its the aid? Can develop
in a country while ng on?
ants and Pregnant thers
the increase and e to depression and e situation of conthe last 11 months. not function due to nd lack of essential RC which manages
unable to take the om Colombo. Due to even the drugs that the war started got e dying in hundreds More than 25 preied without proper
15 JULY 1991
treatment. The infants and under five years old are starving without milk powder.
The WHO and other Health International Organisations met at Alma Atar in 1978 and made a commitment to health for all by 2000. But WHO in Colombo does not seem to show any concern for the health of the people caught in the war since June 1990.
Cash flow in the North
There is a very limited cash flow in the North and banks are operating with very limited cash flow. Salaries to Government servants are paid in voucher which cannot be cashed outside Jaffna. Thus all the Government servants, widows and pensioners are unable to cash their voucher payment for nearly a year. For the last 3 months, Government servants, widows and pensioners have not received even the voucher payment. This means they are starving, unable to purchase anything. Add to this, the price of living has shot up drastically. Since there is no diesel, no petrol, whatever items brought to Jaffna are brought at very costly prices. Hence prices have shot up beyond the means of the people example a price of soap which is Rs. 5/- in other parts of Sri Lanka is Rs.40/- in Jaffna. This again adds to the problem of the starving people in the North which eventually leads to ill health and sickness. And lack of medicines aggravate the situation and pave the way for chronic illness. The vicious circle continues this way for the people in the North since June 1990.
Reports from Batticaloa
People coming down from Batticaloa report that near Chenkaladi Bridge bodies of young boys were found with their eyes gouged out. The bodies are beyond the state of identification. Thousands of youths and young men are missing since June 1990. On the 2nd February 1991 Sri Lanka Government donated 42 pairs of eyes to Japan to mark the 42nd anniversary of Sri Lanka's independence. Japan is to invest in Sri Lanka.
Destruction of Environment
Continuous bombing, shelling and shooting not only destroys environment and nature, but also fills the earth with poisonous chemicals and gas which will create a sickly society for the years to come. This will be the heritage of North and East of this continuous war. A society laden with sick, lame, neurotic, widows, orphans and elderly with no one to care for. A rotten society.
System of the LTTE
Besides, all what has been mentioned, the pass system of the LTTE though they think is a must because Continued on Page 23

Page 19
15 JULY 1991
QUIZ CROSSWORDS - No. 6. Set by Richa
Closing date for completed grid and coupon to be received is 31
August 1991.
Answers and the name of the winner-first all correct entry pulled out of a bag - will be announced in the September fost
issue.
The winner will receive a prize of £2000 sterling. All entries should be sent to: Tamil Times, P.O. Box 121, Sutton,
Surrey SM13TD, UK.
Across. 1. Sri Lanka's ancient city of sacred and secular splendour (12) 11. No one (4) 12. Famed Greek story-teller (5) 13. Russian Head of State prior to the Bolshevik Revolution (4)
14. Egyptian mythological sun-god (2) 15. Prepare material for publication
4.
17. Prince, the king's son (3) 21. Delaware, briefly (3) 22. It's pace is just too slow but suits the creature alright (5) 23. Small amount (2)
徽 Quite contrary if prefixed to legal
2
25. Reaching the end of it could mean the end of one's patience (6) 27. Moves suddenly forward (6) 30. Anger (3) 31. Assumes power wrongfully (6) 32. New Testament (2) 33, Station Master, briefly (2) 34. Either a French nod or a Roman six (2) 35. Teetollar (2) 36. Isle of Wight perhaps (2) 37. A region in Asia Minor colonized by the Greeks from about 8c BC (5) 40. Buddhist faith teaches against this terrible human failing (6) 42. Concerning (5) 43. Homer's epic poem of 24 books (5) 44. Dreaded disease carrier of Africa
6
45. Quod erat demonstrandum and not as some quack said - quite easily done (3)
Down:
1. The Great Land Tortoise of ಙ್ಗheles is a creature of this time 2. There are those who cannot take this for an answer (2) 3. Up to a specified time (5) 4. A valued break after a hard day's work (4) 5. Gautama Buddha dispelled this from his mind and thinking when he achieved Nirvana (8) 6. His Excellency (2) 7. Briefly the kind of stuff that is a hallmark of a Sri Lankan militant movement (2) 8. An Italian valley that inspired the Don Camillo books (2) 9. That which goes there must return says a proverb (2)
Happiness, its sheer happiness
14. Devotees' chorus often heard in North Indian Hindu festivals (3) 16. Buddhism preaches against such a state of mind (8) 18. Johnson said eaten by the humans in England and horses in Scotland (3) 19. Today its a jungle shrine, yesterday a centre of great agricultural activity but more known as the place where Buddhism took roots in Sri Lanka (9) 20. In constant readiness (5) 22. A Christian chorus says one at a time is sufficient (4) 26. Short reference (2) 28. Greek letter (2)
徽 Vital food items in many cultures
33. If not a Scandinavian native then a large yellow-fleshed turnip (5)
BRITISH AIDFR(
Britain has frozen a £13 million aid package to Sri Lanka in the face of continuing human rights abuses and the expulsion of British High Commissioner David Gladstone, last month.
A Foreign Office spokesman in London said a new High Commissioner would shortly be appointed to ensure an effective voice on human rights and that all subsequent aid commitments would be linked to Sri Lanka's human rights record. Mr. Gladstone has been a pesistent critic of human rights in Sri Lanka especially in the south, where NGOs estimate over 60,000 people have disappeared since 1987 in the brutal struggle between security forces and the Sinhalese Marxist insurgent People's Liberation Front (JVP).
A European Community (EC) statement released earlier this month described Mr. Gladstone's expulsion as unacceptable' and said there was continuing concern over human rights in Sri Lanka. In October, EC donor governments attending the annual World
Bank meeting o highlighted a res aid to Sri Lanka' and Britain imm million of progra
But observers pared to tough it tional communi donors that it wi domestic politica Lanka's third Koggala on 14 madasa said: 'We to satisfy our hu
Mr. Premadas: measures such a mission on Missi last January w judicial killings which continue week. Critics say no retroactive pc palliative to alla cern. Of 425 cor Commission sinc within its limitec

TAMIL TIMES 19
35. The nearer or more obvious one of two if he has to be pointed (4) 36. Generally regarded as today's
problem state (4)
38. Trap of a kind (3) 39. Consumed (3)
41 Remember the von Trapp Family - the final note (2)
Quiz Crosswords - 4: Solutions.
Across: 1. Trincomalee. 9. Reno. 10. Lah. 11. Mt. 13. Inca. 14. Liquor. 17. Doh. 18. Trimurti. 20. Sri. 21. SR. 22. 1A. 23. NTH. 26. Up. 27. Aaron. 29. Triumph. 32. Ning. 33. Inspect. 34. EN. 35. Ser. 36. Foal. 38. Liput. 39. Telugu. 41. At 42. Red. 44. Harem. 45. Myliddy, and 46. BSS.
Down: 1. Trident. 2. Reno. Inch. 4. NDA. 5. OL. 6. Mali. 7. Ahimsa. 8. Emotion, 12. Triangulum. 15. Quran. 16. Ur. 18. Trumpeted. 19. fip er. 24.
Trinity. 25. Hin. 28. ಕ್ಲಿಲ್ಡ$. 30. Ussuri. 31. HC. 34. Elam. 36.
Ages. 40. EH, and 43.
No Winner.
ab. 37.
n Sri Lanka in Paris, olution linking future shuman rights record ediately suspended £3 mme aid. say Sri Lanka is preout with the internay and has told aid Il not be pressured on l issues. Opening Sri Free Trade Zone at June, President Prewill not sell our souls nger”. 's government claims s a Presidential Comg Persons introduced ll stamp out extraand disappearances ut the rate of 100 a the Commission has wers and is merely a y international conplaints made to the January, only 35 fall terms of reference.
Sri Lanka's dilemma is that while it struggles to maximise foreign investment through schemes such as the Koggala project, creating 80,000 jobs in the process, its economy is still heavily dependent on foreign aid.
Direct foreign investment was only 4% of aid transfers last year and as the current Central Bank report shows only 279 million SDR in foreign aid transformed a 177 milion SDR current account deficit.
Others say Sri Lanka can live without the meagre $60 million of European aid while large donors like the Japanese remain impervious to the human rights lobby and Chinese military assistance continues.
Ironically the crisis comes when Sri Lanka's economy may be on the road to recovery. This year's World Bank meeting is postponed till next February while Sri Lanka bolsters its balance of payments position through an IMF $300 million Extended Structural Adjustment Facility (ESAF). In return Sri Lanka must reduce import tariffs and privatise all state corporations by the end of the year - an increasingly unlikely undertaking.

Page 20
20 TAM TIMES
Rao Govt. Brings New Hopes
A gentle scholar and a noncontroversial politician capable of rising to the levels of a statesman took office as India's Prime Minister following one of the country's most traumatic and bloodiest elections. It was a midterm poll caused by the fall of a minority government elected earlier in an indecisive poll.
The results of the recent poll was only a slight improvement but with the kind of threat India faced from a rising tide of dangerous Hindu fanaticism it could not have been better - and India has for the moment staved off a blood bath. India and the subcontinental states, Sri Lanka already bleeding with racial violence, Bangladesh, desperately poor and the Pakistanis still unable to carve up a democratic state for themselves, cannot afford a new and a deadlier dimension to violence.
Now it falls on the shoulders of Mr. P.V. Narasimha Rao, a former Chief Minister of Andhra Pradesh and who served with great distinction in the cabinets of Mrs. Indira Gandhi and Rajiv Gandhi as Union Minister of Home and later Defence and External Affairs, to guide India through very difficult times and bring back that spirit of development that marked the early years of independence under Prime Minister Nehru.
A great credit to Mr. Narasimha Rao, the first national leader from the South, is that, while there were many aspirants to the leadership of the party whose efforts were rather strident and indeed manipulative, he alone of them all, showed no anxiety or even appear to pull any strings.
A small group even tried to forestall a natural succession within the party's political structure by trying to drag in Mrs. Sonia Gandhi who had been apolitical all these years and had no intention to become involved now or in the future. She showed no interest whatsoever even to hold a position pro temp until such time a new generation Nehru-Gandhian was eligible.
It is true young Priyanka Gandhi is a person to watch with great interest but it is better in her own interests and that of India that she earns her politicall wings in her own right and not as a successor from a dynasty that during its final years has done more harm than good to the party. The harm it did was seen so shamefully expressed by some Congress(I) leaders who felt that only a Nehru-Gandhi could serve the Congress Party and head the Indian nation even if that person who bore that name was apolitical.
The attempt by those leaders who tried to persuade Mrs. Sonia Gandhi to accept the leadership was certainly
manipulative an the Congress ral quite disgusted b shoddy and they fact that there w on and the spectr ist B.JP was loom to destroy India intricate seam of religious unity a secularism.
Now that the been silenced, Inc in order and ca leader at the mon Narasimha Rao? gressman is unb Indian HINDU st "non-controversia where groupism the roost'.
The HINDU fu choice as the lead possible consensu the soaring amb gional leaders ar vision of a crown
THE RAM SYND
The dubious cre ancient warring sentiments, som have even exis leaders on eith Straits at a tim and Sri Lanka ar ty, violence and a their dignity as
Unable to be respective mothe of Indians and S able 20th centu homes and eve continent. Thous fugees of some k tears continue t rentS.
As if these a Lankan entrepr maidens from hi aging Italians t in their bedroo their kitchens. Lankan from th guaranteed thei to an aunt, a n helping him in t While such is ans and Sri Lan singhe Premada the mythical Ki lowed precincts
 

5 JULY 1991
d many members of k and file were also y their efforts. It was paid no heed to the as a general election 2 of the fundamentalng large threatening at every fine and its socio-cultural and ld the rich concept of
power brokers have lia must put its house in there be a better ment than the veteran His record as a Conlemished and as the lated editorially, he is l, a big plus point
and infighting rule
rther stated that his er represents the best s in a situation where itions of various ree now unbridled by a
within their reach.
During the last few years political bankruptcy has been creeping into dangerous proportions bringing into focus highly worrying and disturbing elements of religious and caste violence. India's secular star was slipping from the heavens but today India under Narasimha Rao has been given a new lease and what is essential is a soothing solution to these problems. It is vital that no Indian leader, national or sectarian, be allowed to hold the people of India to ransom anymore.
Gandhian moral philosophy and Nehru's political idealism are rich with visions and India has achieved much from their inspiration as perhaps no other nation in the developing world. It is for Narasimha Rao and his government to recapture those positive ellements and inject new vigour, new visions and fresh enthusiasm and purpose to chart the future course for the subcontinent.
It appears the Narasimha Rao Government has begun well.
A-RAVANA )ROME
dit of trying to dig up ''
myths, legends and e of which may never ted, belongs to two er side of the Palk
e the people of India e hard hit with povercontinued assault on human beings.
succoured by their rlands, large numbers ri Lankans are veritry slaves in Arabian n on the European ands have become reind or other and their o flow in tragic tor
re not enough, a Sri 'neur is offering young s country as brides to serve them sexually ms and slavishly in This Italy-based Sri at distance has even r virginity and refers in in Colombo, who is his venture.
the plight of the Indikans, President Ranasa unveils a statue of ng Ravana in the hal
of the Kataragama
Temple, the seat of Lord Muruga venerated from prehistoric times, while India's BJP leader Advani, is drumming up support to tear down the Islamic mosque in Ayothya so that a holy place for King Rama could be built there.
These incredibly pitiable efforts can only come from the politicians and both leaders have much to answer for the violence over which they preside now. In appealing emotionally to the baser elements of the people even to the extent of directly or indirectly inciting them into violence to achieve their own political clout, President Premadasa and Mr. Advani cannot in any way be said to be seeking lofty ideals as they should, let alone peace and harmony among the millions on the Indian subcontinent, but are indeed still continuing to seek the gutters and sewers to manipulate human passions.
Religion is not for the politicians and politics is not for the priests and if one disagrees with it, he or she can see what the political priests and the politicians who dabble in religion have done to Sri Lanka and continue to hold an entire population of Sinhalese, Tamils and Muslims as hostages of a new kind in a time-frozen, economically, culturally and morally ravished and violent state. The entire country stands perilously on the brink of total disaster as a result.

Page 21
15 JULY 1991
NEWS ROUND-UP
OSRI LANKANTAMILS living in Tamil Nadu have been directed by the state authorities to register with the police and failure to do so would result in severe penalties including deportation. The warning has been publicised by newspaper advertisements. An estimated 200,000 Sri Lankan Tamils have gone over to Tamil Nadu since the outbreak of ethnic violence in the island. A substantial number of Tamils live in refugee camps, but a large number are either living with friends, relatives or on their own. The directive gave the people a week to register, Landlords and employers must register Sri Lankan Tamil tenants and workers. Failure to do so or supply wrong information would be dealt with severely, the warning said. OLTTE's PARIS-BASED spokesman Lawrence Thilagar is reported to have said that the LTTE was willing for 'unconditional talks with the government of Sri Lanka and that they could be held in an European capital, Referring to the reported statement by Thilagar, Presidential Special Advisor Bradman Weerakoon restated the government's previous conditions for talks, namely that the LTTE should make a declaration of its intention to give up arms, it should agree to other Tamil parties and groups participating in the talks and that LTTE leader Prabhakaran himself should participate in the talks. However he added, "Now we won't insist on Pirabhakaran's presence. He can come in at a later stage'. LTTE had already rejected these conditions, Thilagar is already on record as saying, "We will never accept the condition that Prabhakaran should come for talks. We will have to think of his security. The LTTE is responsible for its leader's safety. O FORMER CABINET Minister, Gamini Dissanayake and three others have been indicted before the High Court in Colombo in connection with the abduction and subsequent release of Prof. Ralf Buultjens. Mr. Dissanayake, Mohamed Azar Abdeen, Mudalige Don Sunil and W.A. Don Kunara have been charged with having conspired along with named seven others to abduct the Professor on 26 June 1988 and wrongfully confine him. The second and third accused have been indicted with having, along with named two others, abducting the Professor. Mr. Dissanayake is facing an additional charge of aiding and abetting the commission of the offence. Among the 23 witnesses listed to give evidence for the prosecution are several co-conspirators who have made confessions and expressed their willingness to give evidence for the prosecution.
GOWERNMENT FORCES launched a fresh offensive described as phase two of "Operation Wanniwick rema' in the Wavuniya sector in northern Sri Lanka beginning lis June with imposition of a round the clock curfew. Backed up by helicopter gunships and fighter bombers, three infantry battalions pushed seventeen miles west of Wavuniya to the Paraiyankulam junction with Madhu road after heavy fighting at Puwarasankulam and Pandiwirichan. Defence Ministry sources claimed that over 200 LTTE cadres and 36 soldiers were killed in the operation but local sources maintained that many civilians were killed and houses destroyed in a blitzkrieg of sustained aerial bombardment. The Tigers claimed that they shot down a Bell 212 helicopter belonging to the airforce. As fierce fighting continued amidst reports of heavy casualties on both sides, five soldiers were killed and one seriously wounded at Wahalkada in the Anuradhapura district on 17 June when a landmine planted by the LTTE exploded ripping apart the vehicle in which they were travelling,

TAMIL TIMES 21
O SENIOR SUPERINTENDENT of Police, K. Dharmadasa, once charged with the killing of Wijedasa Liyanarachchi, a human rights lawyer, reportedly shot himself to death on 4 June. He and two other senior police officers were charged last year with the murder of the lawyer, but on pleading guilty to amended charges of conspiracy and wrongful confinement all three were sentenced to imprisonment but the sentences were suspended and fines were imposed. Mr. Dharmadasa's prison term of two years was suspended for ten years and he was also ordered to pay compensation in a sum of Rs. 55,000. Following the court case, Mr. Dharmadasa was reinstated and was posted at the police headquarters in Colombo. O SIX SOLDIERS patrolling the Kallar - Mawillaru area in the Trincomalee district were killed in an HTE ambush in Trinconalee on 10 June. the arms, ammunition, communication equipment etc. belonging to the dead soldiers were also taken away by the attackers. Two days previously on 9 June four soldiers were shot dead in another LTTE ambush in the Batticaloa district. In another incident on 12 June three soldiers were killed and four more injured in a land nine ambush in Mannar. Nineteen soldiers were killed and four more were wounded when the LTTE anbushed an army truck on 25 June along the Haarbeewa Road in Wellioya in the Trincomalee district. As the vehicle approached a landmine was triggered to explode and those soldiers who tried to escape were gunned down by LTTE men waiting іп аппbшsh. OTHREE HUNDRED AND TWO university students are reported to be missing since the violent upheavals in the universities during 1989 to 1990, according to the University Grants Commission. At least 95 warsity students are still said to be in various detention and "rehabilitation' camps at Boossa, Pallekelle, Pelawatta and Telaawela while some are imprisoned in the Magazine prison at Welikada in Colombo. OLTTE LEADER and its Supreme Military Commander Weluppillai Prabhakaran made one of his rare public appearances on June 10 at a cultural festival recently held in northern Jaffna. The Tiger leader had made his last appearance before the public on 4 August 1987 following the arrival of the IPKF at Sudhumaliin Jaffna when he addressed a largely attended public meeting. It was reported that the Tiger leader presented seven gold medals and other prizes to those who had made waluable contribution to cultural and literary activities,
O 1639 SECURITY SERVICE personnel have been killed and 585 are reported missing in action since War broke out between the LTTE and government forces on 11 June last year, Air Marshall Walter Fernando told journalists on 13 June. The breakdown of those killed was: Army969; Navy - 18; Air Force - 7; STF-9; Police-339; and Horne Guards - 27. OTHE POLICE Taided the Colombo offices of the Eelam National Democratic Front (ENDLF) and took into questioning three Tamil youths along with an Panjero jeep belonging to a Provincial Council Member. The raid on the ENDLF office was ordered after investigators probing a spate of burglaries in the Wellawatte area unearthed evidence which linked some ENDLF cadres to the burglaries. The jeep had been used as the get away vehicle. In early May, a senior ENDIF activist was apprehended from the same office following a robbery of one million rupees from a wealthy household in Bamabalapitiya. O FOUR POLICEMEN and Home Guard attached to the Bulath sinhala police station in south Srilanka have been taken into custody following the death of a JWP suspect in their custody on June 13, The suspect, E.G. Siripala
Continued on Page 22

Page 22
22 TAMIL TIMES
Continued from Page 21
from Molkawa, Badureliya had been arrested by the police several days prior to his death while being taken to the hospital by the police during the early hours on 13 June. Twentyone policemen from the Dickwella division were identified at an identification parade following allegations of extortion, harassment and other illegal activities. A Sub-Inspector identified as Gamini Jayasiri and three police constables of Thebuwana police station in the Kalutara district were recently remanded in custody in connection with the killing of two police
New Stories from Sri Lanka
A MATTER OFLANGUAGE, is one of the three stories in Kopan Mahadeva's latest book of short stories. In this, prisoner Kandasamy was mercilessly mauled by his Sinhala-speaking Forces interrogators as have been hundred and hundreds of innocent Tamils over the last many years. Around him on the floor lay broken PVC pipes and cigarette butts, lesser weapons of the “nasties' for pain infliction and deadly torture.
But then there were also frightened Sinhala officers whose heart bled at such heartlessness of their serving colleagues and their concern, compassion and kindness made them take risks to rush to the aid of the Tamils. Staff Sgt. Anura Jayawardana was sickened by the sight of Kandasamy crouched on the floor like a cooked prawn. It was unbearable to him.
He knelt down beside Kandasamy with a bowl of warm water and towel to comfort and lessen his pain and misery. His eyes flooded as he tested his forehead for temperature and stroked his hair gently as his mother would have done.
Much as he would have liked, how can he comfort him? In 1956 itself Bandaranaike with his infamous Sinhala Only legislation caused a chasm - a terrible and violent divide between the Tamils and the Sinhalese Now Sinhala was the only official language enforced rigidly even within the Forces.
Anura knew a bit of Tamil but did not wish to create an inadvertent offence, through possible misuse of words. So this Sinhala officer spoke in English, a language which still holds a feeble link between the two communities.
Anura's kindness was soothing but Kandasamy, hardly seventeen, had a cause in his hand and he was fighting for it with great dignity and pride. He had no time for sympathy however well meant it was. There were higher goals to be achieved . . . . and in Sri Lanka there are Kandasamys and Anuras who want peace, justice and harmony among the various communities of the island state. But the oppressors are far too many and that's the tragedy.
It may be recalled on the 5th of June 1947 it was a Velupillai Kandasamy of Moolai Road, Vaddukoddai who became a martyr fighting for trade union rights for Sinhala, Tamil and Muslim government service employees. Young Kandasamy who was the breadwinner of a family of four sisters and a brother fell to the Forces bullets of a government that rough rode the rights of the public servants of that time.
Unfortunately a memorial built for him in Colombo was destroyed during the 1958 racial riots and in its place was installed a statue of Lord Buddha but Sinhala trade union leaders who benefited from Kandasamy's martyrdom and even held ministerial positions later, never had the guts to bring the spirit of Kandasamy back to that pedestal.

5 JULY 1991
constables attached to the Amparai Mobile Police Post whose bodies were found floating in a river in Kalutara during the height of the JVP campaign. OSIXTEENPERSONS travelling in a private bus loaded with 36 passengers, mostly Muslims, were killed and 11 were injured on 27 June when a claymore landmine was allegedly activated by LTTE cadres blowing the bus apart at Hulannuge in the Amparai district. The bus was on its way from Pottuvil to Colombo. The dead included a Danish national who was a tourist. Thirteen persons escaped unhurt.
Review
In this book, Kopan Mahadeva once again communicates the deep seated problems in his motherland, Philip Master, and The Displaced Undergraduate are the other stories.
These stories are heart beats and tensed nerves of thousands of Tamils - in Sri Lanka and in many parts of the world. They have been scattered because a majority race that holds the principles of Buddhism to the high heavens is blinded when it comes to justice and fairplay. Mahadeva in his unique and simple style brings the message quite pointedly but will Colombo ever take note?
The NEW STORIES FROM SRI LANKA is priced at £2.75 and copies are obtainable at: Century House, 99-101 Sutton Road, Erdington, Birmingham B2335XA (Telephone 021 382 0109).
Kaathu (a collection of poems)
Young Siddharthan, hardly fifteen has produced a book full of Tamil poems and titled his literary work Wind.
A small but large-hearted volume of Tamil verses each one of them appears to be an immediate reaction to experiences - ordinary experiences most people tend to ignore as trivial purely because they are unable to recognise deep meanings in them. Just like the Duke in
Shakespeare's Tempest, Siddharthan sees messages and meanings injust about everything - and these are deep and challenging and certainly that of the teacher and the philosopher.
Seasons of the year he has personified beautifully and the mark of the story teller is etched in it. Wealth of the type he recognises, gets a brush off with the contempt it deserves and in the night sky he visualises the discord and the concord in the breath-taking spectacle of heavenly movements. Concept of travel brings out the world of the traveller and seeker and they are indeed two different people.
The youthful mind and the idealist comes out great in his reaction to the stratification of the human beings and the pain and anguish it continues to cause. But of the wind, Siddarthan the poet says, he just cannot understand its temperament.
At first his verses and the message appeared brief to me but when I pondered over them it became evident that the mere size of the book was only the tip of the iceberg. There is depth in it and the meanings are vast - some even too vast to comprehend easily. Here is a youthful farmer who has begun to sow and reap and it's a matter of time before his harvests become even more plentiful.
I was most privileged to read and meditate on his book.
Kaattu is priced at 15 Sri Lankan rupees and is available from the author at: 62 Campus Lane, Thirunelvely, Jafna.

Page 23
15 JULY 1991
Continued from Page 15
DMK Government, often under directions from the Centre, to curb the activities of the militants were seen as half-hearted. With the National Front, in which the DMK is a partner, in power at the Centre, the AIADMKCongress(I) campaign had little impact in Delhi. However, when the V.P. Singh Government fell, Delhi's patronage was lost. The successor - Government, led by Mr. Chandra Shekhar, with its dependence on the Congress(I), came down heavily on the DMK Government and, after issuing a few warnings, sent it packing.
When the elections came a shrewd politician that he is, Mr. Karunanidhi realised the odds against him in the battle of the ballot and, therefore, worked overtime on his campaign trail visiting the nooks and corners of the State and making full use of his oratory. Anxious as he was, the DMK president spent almost five days in his own constituency, Harbour in Madras, calling at every household and visiting all the slums.
Even as the DMK president was worrying about his party returning to power came the bombshell - Rajiv Gandhi was assassinated in Sriperumbudur. The needle of suspicion pointing to the LTTE, the people of Tamil Nadu could not help recalling the alleged nexus between the Sri Lankan Tamil militants and the DMK. The charge, however, was stoutly refuted by Mr. Karunanidhi and others during the resumed electioneering after the mourning for Rajiv Gandhi. All the same, the people were angry and gave vent to their indignation in a silent manner through the ballot box. By their verdict they had also rejected the caste-based politics sought to be revived not only by the newly formed Pattali Makkal Katchi (PMK), but also by the DMK in a subtle way. The anti-DMK votes have enabled the ALADMIK-Congress(I) combine to virtually sweep the board and wipe out not only the DMK, but all its allies including the CPI(M), the CPI and the Janata Dal.
The AIADMK-Congress(I) alliance together contested all the 234 Assembly and the 39 Lok Sabha seats. The polling countermanded in two Assembly constituencies, the alliance bagged 224 Assembly seats and all the Lok Sabha seats with large margins in
most of the constituencies.
In the new Assembly the ruling AIADMK party will have a strength of 158 members of its own while its ally, the Congress(I), which will sit in the opposition, will have 60 members. There are six more members belonging to the alliance, five of them returned on the AIADMK's two-leaves symbol and one on the Congress(I) hand sym
bol. Of the rema who will form th with no official belong to six part formed Anna Tamizhaga Mun by Mr. S. Thirun expelled from th each to the DMK the Janata Dal eight seats whic ties hold have go. AIADMK and th
The sweep is parties including PMK, have cor than one-fourth cured by the Congress(I) front The AIADMKsecured 57.85 p. votes polled and the other hand, th which have toget cent could win on DMK has lost t places. The PME front collected 5 votes contesting getting through it In the 1989 Lok the two major all Congress(I)-AIAD 56.98 per cent of polled to win 38 ( the DMIK-led from to secure one sea CPI.
In the Assemb when the two all the AIADMK-Con 53.55 per cent
(AIADMK 133 a
The front led by 37.34 per cent and were shared by th CPI(M) (5) and A
In 1989 when th AIADMK and the the Assembly ele against the DMK (JL) secured 21.9 and 29 seats; AIA cent and one se 20.19 per cent au DMK front, the cent of votes to w ing eight others w DMK symbol); th cent and 21 seats.
When the Asse on January 30, 19 of the House was gress — 26; AIAD 15; AIADMK(JR) IUML(L)- 4; CPI, UCPI - 1; FB - 1 Nominated - 1; Va er — 1.
With a woman a Tamil Nadu Asse have the largest

ning eight members real opposition but atus as such, seven es – two to the newly Puratchithalaivar letra Kazhagam led vukkarasu who was AIADMK, and one the CPI(M), the CPI, nd the PMK. These , the opposition pare four each from the
Congress(I). such that six main the DMK and the binedly polled less f the total votes sewinning AIADMK
Congress(I) front has er cent of the total bagged 232 seats. On e DMK and its allies, her polled 28.89 per ly six seats. And, the he deposit in three , leading the third 75 per cent of the in 200 places and n only one. Sabha election when ies were similar, the MK combine netted the total valid votes of the 39 seats while It got 33.78 per cent t which went to the
ly elections of 1984 iances were similar, gress(I) front polled to win 195 seats nd Congress(I) 62). the DMK secured the 32 seats it won 2 DMK (24), CPI (2), FB (1). e two factions of the : Congress(I) fought tions independently led front AIADMK 0 per cent of votes DMK (JR) 9.13 per at; the Congress(I) d 26 seats. In the DMK got 33.34 per n 151 seats (includho contested on the e CPI(M) 3.53 per
mbly was dissolved 91, the composition DMK - 142; ConMK – 25; CPI(M) - - 1; Janata Dal - 6; 3; AIADMK-II-3; IFTP – 1; Ind – 2; cant - 3 and Speak
Chief Minister the nbly this time will number of women
TAML TIMES 23
members - 25 belonging to the AIADMK and five to the Congress(I).
With the real opposition in the Assembly reduced to near nothing and almost the entire House hacking her, Ms. Jayalalitha as Chief Minister can have all the time and energy of her team to spend on constructive activities. This is the sum of the reaction of political observers on the outcome of the Assembly elections.
They point out that the situation was different when the fledgling AIADMK wrested power from the DMK in 1977. Although the then Chief Minister, the charismatic MGR, had 130 members in the House much of his time was taken in tackling the opposition DMK which kept the Government on tenterhooks all the time.
And, when the DMK recaptured power in 1989, a greater part of the first few months was mostly spent on exposing the MGR. Government and settling scores with the combined AIADMK-Congress(I) opposition which soon turned hostile.
(The Hindu).
Continued from Page 18 people must not leave the peninsula creates enormous problems for people who want to travel up and down for different purposes. Every body who leaves Jaffna is not getting out of the country. There are NGOs and Church organisations, working amidst great difficult circumstances to commute between Colombo and Jaffna to bring some food to the starving nation. At one time the NGOs had to wait at Omanthai for 10 days before crossing the LTTE check point. This creates enormous problems for the charitable organisations, and increases the starvation of the people whom they are trying to serve.
British Broadcasting Corporation World Service
Though the war continues and it is getting worse as days go by, BBC World Service does not seem to give enough coverage to the problem. Daily the Tamil Osai reports the message of Chris Morris. But BBC World Service is very indifferent. The war in Gulf is over. But there is enough and more coverage to the problem of Gulf war and the Kurdish refugees. But comparatively what is going on in Sri Lanka is far worse and yet BBC World Service is ignoring the issue. I wonder why?
The UN organisations which are working for peace also do not seem to be interested in the problems of the Tamils in Sri Lanka. Are these organisations genuinely working for peace? Or are they only interested in implementing the policies of the donor countries? The latter is true of what is happening in Sri Lanka.

Page 24
24 AMITIMES
CASSFED ADS
First 20 words £10. Each additional word 60p. Charge for Box No. 3. (Wat 171/2% extra)
Prepayment essential The Advertisement Manager, Tamil Times Ltd, PO Box 121,
Sutton, Surrey SM 3 TD Phone: 08-644 0972
MATRMONIAL
Jaffna Hindu uncle seeks for niece, 43, Saibaba devotee, excellent cooking, sewing skills, well knowledged, pleasing personality, ideal housewife qualities, suitable partner. Send details M 496 co Tamil Times.
Jaffna Tamil parents seek fair, educated, Christian (non R.C.) bride for son, Canadian citizen, 31, working for leading Canadian Bank. Reply with photograph. M 497 C/o Tani Times.
Jaffna Hindu seeks partner under 30 for nephew, engineer with Ph.D. (Metallurgy) in Australia, preferably with overseas residence status ASAP. Details with horoscope to M 498 C/O armii finneS.
Jaffna Hindu parents seek educated partner for son, 33, accountant in London. Send details, horoscope. M 499 c/o Tamil Times.
Jaffna Hindu parents seek professionally qualified groom for part qualified accountant daughter, 23, British citizen. Send details, horoscope. M500 co Tamil Times.
Jaffna Tamil brother seeks partner for sister, 30, Roman Catholic resident in London. Full details to M501 C/o Tanil Times.
Brother seeks Jaffna Hindu Tamil groom, age 30-40. Send horoscope details. M 502 C/o Tamill Times.
Brother seeks suitable partner for Jaffna Tamil lady, 50, innocent divorcee, U.K. permanent resident with means, good health, and no encumbrances. M 503 c/o Tamil
finnes.
Jaffna Hindu parents seek partner for graduate daughter, 30, working in London. Send details, horoscope. M 504 c/o Tamil Times,
Brother seeks Tamil, Catholic groom for sister, Australian permanent resident, 31, fair, working in bank. Reply with full details. M505 C/O armis firmes.
Jaffna Hindu parents seek attractive professionally qualified partner under 26 for son 30, working in Australia as Computer Systems Officer. Reply with horoscope M 506 c/o Tamil Times,
Jaffna Hindu parents seek qualified partner for their professionally qualified daughter, 24, British citizen. Send details, horoscope. Confidentiality assured. M507 co Tamil Times.
Tamil brother from educated family seeks partner in late thirties or early forties for his attractive, good looking, outgoing, well mannered, qualified (acountancy) sister working in U.K. Divorcees considered. M 508 c/0 Tamil Tinnes,
WEDD
We congratulate th their recent wedding Thayan son of Mr. é dran of 2 Chrisale NSW, Australia and & Mrs. V. Thirunav ters, 30 Hyde Park 24.6.91 at Hotel Pa India.
Mohan son of Mr. & dran of 2 Chrisale; NSW, Australia and Mrs. M. Perairavan 714, Toronto, Ontar 3.791 at La Pineta, bridge, Ontario, Can
OEIT
Mr. Thuraiappa Jal Divisional Agricultut loved husband of
Jayamani Emmanu Jayaratnam (Chila (UK), Dr. Rabin Je Anandha Jayaratna, Naesan Emmanuel || nam (Colombo), An nitha Jayaratnam (U nam (U.K.) passed 20th June 1991. Cre 22nd June at Kana Sri Lanka. - 16 P Berks. Sl3 7CQ. Te
Mrs. Annam Suppi: bipillai Suppiah (S. Onbo) of Alavadd Vinayagaratnam (C (Chankani, Sri Lan S.V. Moorthy (Cove Kanagambikai and Cuganesan (Austral derodai, Sri Lanka), nother-in-law of S Navaratnam, late Sunthary and Lux Shankar, Jeyaraji, J Mythili, Ramesh, S Nilani and Shalini, Sanjeev expired of place in Coventry Primrose Park Esta Tel: O2O3256810.
 
 
 

15 JULY 1991
NG BELLS
e following couples on
5
Mrs. V. SivagnanasunPlace, St. Clair 2759, Premini daughter of Mr. ikarasu of Arasan Prin
Corner, Colombo 2. On ingrove, Madras, South
Mrs. V. Sivagnanasunx Place, St. Clair 2759, Janaki daughter of Mr. & of 20 Wade Avenue, Apt. io M6H4H3, Canada on 17 Vinyl Court, Woodada.
UARES
mes Jayaratnam, retired al Officer, Colombo, be
Regina, loving father of .
el (Colombo), Dr. Albert w), Jayasothi Benedict yaratnam (U.K.) and Dr. m (U.K.); father-in-law of (Colombo), Ranji Jayaratton Benedict (U.K), Swi.K.) and Kamala Jayarataway peacefully on the amation took place on the tte Cemetery, Colombo, arkland Avenue, Slough, l: 0753 541 151.
ah, wife of the late Thamurvey Department, Coli, Sri Lanka, sister of anada), Mrs. Nadarajah ka); beloved mother of intry); Kamala (London), Balampikai (Colombo), ia), Ampilkaipakan (Kanand Inpanathan (U.K.); Saratha, Gnanasoorian, Vamadevan, Ramani, umi, grand mother of oya, Siva, Gowri, Sube, uresh, Akila, Kokulan, great grand mother of 1.7.91. Funeral took - 8 Cawthorne Close, fe, Coventry CV1 5FG.
Thillainadesan (62), President of Uduvil Murugan Temple Trust; eldest son of the late Ratnam (P.W.D. overseer) and Mrs. Ratnam; beloved husband of Pushpavathy (Retired teacher); brother of Sugirthamalar, Sambasivam (Manager, Peoples Bank), Dr. Paramathasan (Swindon), Mahadevan (Director of Highways, Trincomalee), Vimalendran (Croydon), and Indranee, brother-in-law of Mailvaganam (Retired irrigation Engineer), Jeyapathy (Saudi Arabia), Mangai, Saro, Mahes, Ratna, Punitham, Puvanam and the late Tiruchelvam, Uncle of Kumar (Harrow), Dr. Gowri Aum Bhagavan, Premkumar (Canada), Thabo, Dhamayanthi, Ruby, Dhanushan, Myura, Myuran, Vjitha, Ratheesh, Dhayani, Shiyamini, Dharshana, Srikumar (Southal), Shanthakumar (Heston), Lalitha (Canada), Bhaama (Canada), Bubby and Radha passed away peacefully on 28.6.91. Funeral took place at Uduvil on 29th. Tel: 0793 871435 (Swindon), and 081 681 2052 (Croydon).
A poojah in his memory will take place at the Highgate Murugan Temple, 200A Archway Road, London N6 on 28.7.91 at 11.OOa.r.
Sivagananathan (48), son of the late Mr. & Mrs. T. Balasubramaniam; Stepson of Mrs. Rajaletchumy Balasubramaniam (Australia); beloved husband of Kamala; brother of Mrs. Gowri Pathmanathan (Jaffna), Dr. Sivalloganathan (St. Albans, U.K.), Thirunavukkarasu (Australia), Mrs. Bhagawathy Mohanadas (Colombo), Mrs. Mangayarkkarasi Jetheendran (Australia), Radhakrishan (Jaffna), Mrs. Jayanthi Kumaranayagam (Australia) and Sritharan (Australia) passed away on 226.91 and was cremated at Kanatte, Colombo on 23rd - 9 Upton Close, Park Street, St. Albans, Herts. AL2 2NPR. Tel: 0727 873537.

Page 25
15 JULY 1991
Poopalapillai Navaratnasingham (FM Singham), Retired draughtsman, Department of Buildings, Colombo and Royal Air Force, Negombo: husband of Annaletchumy (Valvettiturai), father of Navieendiran (U.K.), Rupamalar (Trichy) & Raventhiran (Zambia); brother of Cumaranayagam (Attorney-at-law, Trincomalee) and Mrs. L.W. Thambimuthu (Batticaloa), father-in-law of the late Vanitha, Gamini (Trichy), Jeyasundaram (Singapore) and Manjula (Zambia); grandfather of Habilan, Oorvachi, Janani, Girija, Hanieetha and Narmatha, uncle of Dr. T.K. Shakespeare (Consultant Surgeon, Colombo), T.S. Rockwood (Tax Consultant, Colombo) and S. Soundaranayagam passed away peacefully on 18.2.91 at Valvettithurai - 190 Sellingcourt Road, Tooting Broadway, London SW17 9SB. es: O81-682O783.
Dayalakumar (born 17.3.45), eldest son of the late Mr. Sivajoti and Mrs. Logeswari Sivajoti, beloved husband of Mahendra Ravi Rani; father of Ranitha; brother of Danny Kumar (Australia), Malini, Srikanda, Thathuva Skandan, Diviya Skandan, Pushpa, Karuna Skandan and Ambika, brother-in-law of Shashileka (Australia), Ratnasabapathy, Srimathidevi, Latha, Raguvaran, Yvonne, Mahendraraj, Mrs. Parasakthy Jeganathan, Devaraj, and Srithar, Son-in-law of the late Mr.
C. Ratnasabapathy and Mrs. Maheswari Rat
nasabapathy passed away on 15.7.91 and was Cremated on the 18th. - 360 Thorold Road, llford, Essex lG 1 4HF, U.K. Tel: 081
518 OB26.
IN MEMORAM
WaSat
in loving memory of Mrs. Mankay bu, born 30th October 1932, on the first anniversary of her passing away on 2nd August 1990.
Sadly missed and fondly remembered by her loving husband, children, brothers and SSrS.
— 15 Wolsey Way, Chessington, Surrey, KT9 1XQ, United Kingdom.
Kunrakkudi .
U.K.
Adikalaar with
Kunrakkudi Adikalaa Uvannanalai Aadhet in London from 16th the U.S.A. He visited Aadheenam and had Sivanandhi,
A former member tive Council, a well prolific writer, Adikal: as "the sage of the overriding concern f and characterising ti not only our cultural "Hindu Saiva Agamic
FORTHCO
July 27 10.00pm
Brent conducts Sof ment for boys and g Playing Field, Alpe Middx. All welcome.
July 27 1.00pm Ja Jafna Old Johnla British Gas Ground Uxbridge Road, Eas July 27 6.00pm A.G cans, U.K. (O.B.A. llavalli, Sri Lanka)
Wimbledon, Kingsto For tickets and inform July 28 Asian Chap Pilgrimage to Ayle For details Tel: 071 Aug. 3 6.30pm. The presents Annual Cul Dance, Music & Dra Hall, Welham Road, 471.2348/509 1263/5
Aug. 43.30pm Nove cy, 48 Gt. Peter Stre Tel: O71 2222895.
Aug. 17 7.00pm Tam conducts Sports Da Centre, Watford Roa details Tel: 081 866 Aug. 31 1.00pm Ja Jaffna Old Centrali British Gas Ground Uxbridge Road, East
At the Bhavan Ce Road, London W14 3O86/4068. Aug. 14 7.45pm lind Celebrations. Chief miSSioner of India. Aug. 24 6.30pm S Kshethram presents Concert by Lakshn Suma Sudhindra. Fc 7724.
 
 
 
 
 
 
 

\dikalaar Visits
U.S.A.
wami Sva Nandhi
r, the head of the Thirnam in South India was o24th May on his way to the London Meikandaar discussions with Swami
if the Tamillnadu Legislaknown speaker and a lar has been referred to 20th century' for his or the man in the Street he great Thirukkural as heritage but also as our
Heritage'.
MNG EVENTS
Tamil Association of t Ball Cricket Tournairls under 16 at Alperton rton Avenue, Alperton, Tel: O81 866 3363.
fina Old Centralites - ns Cricket match at S, Twyford Avenue, off
Acton, Middx. .M. & Dinner of Henri, St Henry's College, at Merton Hall, South Road, London SW19, lation Tel: O81 441 1713. laincy organises Asian sford. Mass 12.30pm. 2222895. London Veena Group tural Evening of Song, ma at Graveney School Ordo SW17. 9: 081 2፲ 0345
na at Asian Chaplainet, London SW1 P2HA.
Association of Brent y at Vale Farm Sports d, Sudbury, Middx. For 363. ffna Old Hinduites - tes Cricket match at , Twyford Avenue off Acton, Middx. ntre, 4A Castletown | 9HQ. Tel: O71 381
an independence Day Guest: The High Com
| Matha Sruthi Laye a Carnatic and Veena li Rangarajan & Dr. rtickets Tel: O81-776
TAMİL MES 25
Mathini's Melodies
Saturday, the 18th May was a special day for the South London Tamil School in Croydon. As part of the cultural programme that evening, the students of the school had presented their varied and glittering array of music, dance and percussion items followed by the Chief Guest Councillor Mary Walker's address. Post-intermission all was set for a Karnatic vocal concert by Mrs. Mathini Sriskandarajah. As the concert started with "Tiger" Varadachariar's varnam Anname in Arabhi, the packed audience of parents, teachers and eager students (with shining evening face and satchel to school, to vary a Shakespearean expression), all sat up in rapt attention to the flow of the melodious music. After a couple of items by Papanasam Sivan, Mathini went on to present rarely heard Compositions of other modern composers who included Gopalakrishna Bharathi, Swami Surajananda, Dr. Balamurali Krishna, Mohan Rao and Subramanya Bharathi. The Kalyana raga alapana preceding 'Chithambaran Ena Manam Kaninthida' constituted a masterty rendering and the Swaraprasthara of the item was noteworthy. The Virutham 'Orumaiyudan Ninathu Thirumalar Ninaikkindra gave a chaste portrayal of the ragas,
Appropriately Mathini confined the concert to Tamil songs and the concert was indeed a cultural beacon to the young boys and girls of the school. Thiruvarur Kothandapani's virtuoso play on the violin, Somasundaram Desigar's mastery on the Mridangam, Nathamani Muthu Sivarajah's soft touch on the Ganjira, Sithamparanathan's flourishes on the Moresing and Angelo Kumarathasan's enthusiastic Gadam play all added to the musical value of the evening.
P.P. Kanthan
Second Anniversary Celebrations
The London Anglo-Tamil Association, Edmonton, celebrated their second anniversary with a well-attended function at Salisbury School Hall, London N18. The audience was highly appreciative of children born and educated in the U.K. performing Bharatha Natyam, singing and giving speeches in Tamil, playing the Miruthangam and acting in a Tamil drama. The chief guest, Mr. Rajalingam, Lecturer, North London Polytechnic, complimented the association on the excellent progress during the 2 years of its Service.

Page 26
26 TAMIL TIMES
Aruvathilum Valvu Unda
The Senior Tamils conducted a debate in Tamil on is there a purposeful life after 60 (Aruvathilum Valvu Unda), at the Oriole CRC, Don Mills, Ontario, Canada 14.4.91 (New Year's Day).
The picture shows S. Tharmalingam (team member) taking part in the debate. The others in the picture left to right are A.R. Alexander (Moderator), Fred Balasingham (President), P. Canagasabapathy (Team Leader) and T. Yogirajah (Team Member). Those not in the picture are Dr. T. Vasanthakumar (Team Leader), Maria Edward, S. Paramanathan (Team members) and Siva S. Nathan (Secretary).
Dance Debut of Anbu & Angela
A feast of music and dance. That's what it was on 30.6.91 at the Great Hall, Bromley Civic Centre, Kent where the Bharatha Natyam Arangetram of Anbu and Angela, daughters of Mr. & Mrs. P. Somasundaram of 48 diaverdale Road, London SW2took place. A distinguished and appreciative audience which packed the hall, was treated to a near perfect rendition of this ancient hindu classical dance recital by the talented teenage sisters. Their performance was all the more creditable as they were born and raised in the U.K. and in addition do excel not only in their academic career, but also in sports, martial arts and as girl guides. Their parents should be complimented for the encouragement and untiring support given to them.
The success of the Arangetram was due to the elegant Nattuvangam provided by their tutor, Mrs. Vinothini Shanmuganathan, herself a renowned exponent of the art; the melodious singing of the vocalist Gana Boshanam Srimathi Ambika Thamotheran who had herself composed some of the lyrics and music; expert percussions on the
Miruthangam by Sri harmonious playing O ur Kothandapanl; th, by Dr. T. Nimairaj consunnate ease, a Kandiah Sithambara morsing well.
The perfection of the feet combined Wi ness of the eye, neC. ments are the essen Highlighting the eye pressions and hand and the lighting har again. The sound tec adjusted his system failed to balance it artistes as well as stage hollow undern
The pick of the “Katrinile Varum Ke costume and dance Ambika's melody a where again the CO: nisation of the tw. satisfactorily.
Let us hope and W. will Continue to nurtu present and the futu
History F
to R -- Sin Muraleetharan, D angan, Thomas, The Jaffna Old C. their flag flying b Cricket Trophy for sion at the Maori
Park, Surrey on b May 1991 before a Centralites under Singham, who pla the finals against
shield in grand sty the man of the to sportingly stood di Singham did an e coach of the team
Privi
Tuition available Mathematics, O/ Hones visited.
Physics/M
ln Pinner, Midd phone 081-866
PROPE A house require purchase. Price telephone 0424
 
 
 
 
 
 

15 JULY 1991
Muthu ivarajah, the in the violin by Thiruvare sweet tunes produced who blew the flute with nd last but not least Sri anathan who strung the
timing and rhythm with th the grace and Supplek, arm and finger movece of Bharatha Natyam.
movements, facial ex
symbols are important npered these time and hnician seemed to have to the auditorium but with the accompanying the resonance from the eath.
day were the Patham etham, where Anbu's sequence combined with ind the Peacock dance stume and the synchrop dancers worked out
ish that Anbu and Angela "re this ancient art for the
re.
Ras. Repeats itself
gham, Thamilalagan, marmaraj, Prabaker, SrirMaheesthan & Wijenathan. 2ntralite cricket team kept winning the Festival of he second year in succesClub Grounds, Worcester ank holiday Monday, 27th nanmoth Crowd. The Old
the leadership of T.G. Ved a captain's innings in he Old Royalists won the 2. Thomas won the cup for Irnament. Anurudran who wn as captain in favour of xellent job as manager and
te Tuition , Pure/Applied Level, Physics O Level. վ: Օ81-864 3227.
thematics Tuition
U.K. by Lecturer. Tele363.
RTY WANTED in Colombo 6, for rent or paid in Sterling. Please 24.198.
Krishnamritan
Composed by Sri R. Visweswaran, and choreographed by his wife, the renowned Bharatanatyam dancer and teacher Sm. Chitra Visweswaran, this solo dance-cycle was brilliantly performed at The Commonwealth linstitute on June 1 1991, by Sm. Chitra.
The libretto of Krishnamritann, 'The Nectar of Krishna, consists of a number of compositions of the 17th century devotee from Karnataka, Purandaradasa, brilliantly woven into a three-act cycle by Sri R. Visweswaran. The Acts show the three stages of response by the devotee to the Lord Vatsalya, love of Him as a baby and child; Madhurarati, love for Krishna as the Divine Lover, and Bhakti, love towards Him in his supreme Godhead as revealed, for instance, in Bhagavadgita.
Like the devotee's own via sacra through these stages of devotion, the rapt audience the other day was led by Chitra's radiant exposition of her art from one stage of absorption in the Divine to another. This was achieved happily, with the briefest of musical interludes, so that one's concentration and mood were not broken.
So successfully was the work welded together, that it would be hard to single out any one part for special mention. But the manner in which Chitra portrayed love for the Baby, and the Child's tenderness and wayward curiosity showed that, importantly, she had not forgotten her own childhood and could with total conviction convey to us all the wealth of emotion that surrounds love for, and by, a child. Via the agonized love for the young God in the second Act, Chitra could move readily to the awe-inspiring majesty of the third Act. The God saves the modesty of Draupadi, and counsels Arjuna before the battle at Kurukshetra, and we were left in no doubt of His supreme power and dignity.
The compositions were beautifully sung by Sri R. Visweswaran, and so clearly rendered that one realized indeed how helpful the Kannada texts were, and how faithfully Chitra adhered to their content. Flute accompaniment was by Sri Unni Krishnan, and l particularly liked his playing of Pahari and Nadanamakriya, that served as introductions to Acts land Ill.
One of Sm. Chitra's senior students, Sm. Srikala Suresh, gave the Nattuvangam, and brilliant and sympathetic percussion on Mrdangam was played by Sri Mayuram J. Shankar.
This wonderful evening was organized by the British Association of Young Musicians, and we are deeply in their debt for so rewarding an experience that will in the memory live long.
John R. Marr.

Page 27
15 JULY 1991
韶一
CITY OF LONDON COLLEGE OF HIGHER EDUCATION
9-10 The Pavement P.O. BOX 481 Clapham Common London SW4 OBQ Tel: O71-498 O877 Fax: O71-978 1981
HOTEL MANAGEMENT Internationally
recognised
Courses BUSINESS STUDES
Travel & Tourism SECRETARIAL STUDIES
Airline Management ENGLISH LANGUAGE Shipping & Transport
Administration FASHION: DESIGN
Marketing, Banking, HARDRESSING | * | ACCounting & Advertising
Journalism
PUBLICREATIONS
Computer studies & Information Technology
Estate Management & Interior Design
CLCHE is a fully accredited international Community College in London
Visit our Bookshop for
O Books, Magazines, Music Cassettes
& Instruments
O Latest Publications on Indian Art,
Philosophy, Culture, Yoga, Music,
Dance, History & Religion
O Latest Weekly, Fortnightly and Monthly Asian Magazines
O CDS & Audio Cassettes on Indian
Classical, Devotional & Folk Music
O Musical Instruments at Competitive
prices with guarantees
Bharatiya Vidya Bhavan 4A Castletown Road, London W149HQ
Te: O71 610 1575/ O71 381 3086
Open: Monday - Friday 12 noon to 6 pm; Saturday & Sunday 10 a.m. to 5 p.m.
Also open during all Concerts & Programmes Best Collection in U.K. On Indian Culture & Music
 
 
 

TAMIL TIMES 27
Lifestyles
Why are so many MLM Leaders and Members choosing LIFESTYLES?
Here are the Facts:-
PREMIER MLM DET COOKIE/CAKE COMPANY IN U.S.A., AND CANADA
k $40 MILLIONTURNOVERIN 1ST 18 MONTHS k STRONG UPLINE SUPPORT U.K. & U.S.A. ★
WELL FINANCED PROFESSIONAL MANAGEMENT TEAM.
★ U.S.A. UPLINE EARNING OWER $100,000
PERMONTH AND SAMILLIONAIRE FROM LIFESTYLES IN ONLY 1.8 MONTHS
LAUNCHING U.K. JULY 1991, dr SET TO EXPLODE INTO U.K. MARKET ★
WEARE LOOKING FOR LEADERS' PRE-LAUNCH
REPEAT BUSNESS
This opportunity has massive potential, so do you, join us and be part of the winning team spearheading U.K. launch.
For FREE information Contact: Bala Singam TEL: 081-5185904
PHILOMIN & CO
SOLICTORS FOR ALL LEGAL SERVICES Conveyancing, Criminal Litigation, Immigration, Matrimonial, Probate Wills, Power of Attorney LEGAL AND WORK UNDERTAKEN. TEL: O71-7233018
109 Bell Street, Marylebone, London NW1 6TL
ܠܽ V4
A B TA
ageSri Lanka
London-Colombo-London July/August from £450 Seats Available PLUS SOMME VERY SPECIAL OFFERS
FOR OUR CLIENTS ONLY:
A free meal at the Hotel Holiday Inn's Alhambra Moghul Speciality Restaurant serving a wide selection of deliciously prepared Moghul dishes A. A free buffet meal at the famous Ran Malu restaurant at the Hotel Lanka Oberoispecialising in seafood of Sri Lanka as Well as Indian and Chinese Cuisine For bookings and instant reservations, telephone: 071-229 7686 (4 lines)/071-229 9631 (6 lines) 284 Westbourne Park Road, London W111 EH.

Page 28
Y
1IELAFKA
, WWW, WAT ...
i
tr 蠶 and
3:
*排#戟
 
 
 
 
 

L L L S LS S S L S S S S S S S S S
TEL: DB1-3BB 9544 FAX: O 584 B-25
TEACHEST TO COLOMBO
E1250 OTHER GOODSAT 2.50 PER CUBIC FOOT. TEACHEST TO AUSTRALIA, AMERICA ANO INDLA FROM 5 2O' 40' CONTAINERS TO AND FROM SRI LANKA COLLECTION CAN BE ARRANGED FROM
Hi ! . DOOR TODOKOR SER WICE INSRLANA
ECONOMY FLIGHTS TO
SRI LANKA TRA El FOR ALL YOUR WORLDWIDE
DESTINATIONS CONTACT
ARIOR VICTOR WE CANARRANGE HOTELSW
CAR HIRE WINSURANCE
COLOMBO OFFICE:
39, 33rd LANE, WELLAWATTE, COLOMBO 6
TEL: 502916 FAX: 5899OO TLX: 2227O
9. Ryhope Road, London NDR
Sissa can is III family
Talk to E (Selva) Selavadurai, Abbey Life Assist. Branch Manager, before it's too late
If serious illness, disability or, at worst, death, should strike the family breodwinner, it could also cripple the family financially.
Abbey Life have a range of family protection plans that could help to replace the income you ore losing or supplement what you do have if the circumstances create extro expense,
For life ossuronce, pertonent health insurance, hospital cosh plans and critical illness Cover, contact Abbey Life now, For your family's sake.
Pe:S torre fa di555 i cafo Abbey Life's range of farily proferrior psoris'
Morrie, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Address. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel. No. . . . . . . . . . . . . .
REBilderice 1. Erading Road, Whitgift Bruch By Abbey Lle HOLSEז5uf נחתםצםT:
F3B 51 Waria Road, Croydon TցI: Լ1:11-Bը: Լել]: Surruy, CR SEL
TELE 1.58: 13: MLLC M MMCLLMLLLLSS LLLLLS LL C LMMMLLLHHL L L LLLLLLL K LL