கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கம் 2007 - 2008 ஆம் ஆண்டுப் பொது அறிக்கை

Page 1
7.
கொழும்புத்
(சங்கங்களுக்கான பதிவு பெற்ற தமிழ்
அறுபத்த ஆண்டுப் !
தொடக்கம் : 22.03.1942
Web: www.cc.
E-mai
 

مناسایی گاهی
தமிழ்ச் சங்கம்
வரைவுள்ளது)
அரச கட்டளைச் சட்டத்தின்படி மொழிப் பண்பாட்டு அமைப்பு)
ாறாவது (66) பொது அறிக்கை
lombotamilsangam.org l: ctsGleureka.lk
57வது ஒழுங்கை கொழும்பு - 06

Page 2
|
| |
|
| |
|
 
 
 


Page 3
கொழும்புத் த 66ஆவது ஆன
தலைவர் அவர்கனே, தமிழ்ச் சங்க உறுப்பினர்8 2007ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 5ம் திகதி
திகதி வரையிலான காலப்பகுதியில் எமது த ஆண்டறிக்கையாகச் சமர்ப்பிப்பதில் மகிழ்ச்சிய
முன்னுரை
தமிழ் எமது தாய்மொழி, அதன் தொன்மை, ெ சேர்ப்பன. அதேசமயம், நவீன உலகின் போக்குக வளரவும் பணியாற்றுவது எமது கடமை! கடந்த 6 நோக்கங்களின் அடிப்படையில் தனது பணிகளை
தொலைநோக்குக் கூற்றா:~ தமிழ்மொழியை செழுமைப்படுத்தலும், வளர்ச்சிtை ஆகும்.
சேவை அர்ப்பணிப்புடையோரின் ஒருமித்த ஒத் பன்முகப்பாட்டிற்கு மதிப்பளித்து அவை ஒவ்6ெ நுட்ப வளர்ச்சிக்கும் தமிழாய்வுக்கும் ஊக்கப தமிழ்ப்பண்பாட்டு நிலையங்களின் தகவல் பரிமாறி கொண்டு இயங்கி, தமிழ் மொழியின் மேம்பாட்டுச் ஊக்குவித்தலும்.
சங்கக் குறிக்கோள்கள்
தமிழாய்வை ஊக்குவித்தல் தமிழ்ப்பண்பாட்டின் பன்முகப்பாட்டிற்
சேர்ப்புக்கும் உதவுதல். e தமிழில் விஞ்ஞான தொழில் நுட்ப 6 (b. தமிழரின் பண்பாட்டு நிலையங்களின்
இயங்குதல். சங்க உறுப்பினர் (தொகை 31.03.2008 அ
ஆயுள் உறுப்பினர் சாதாரண உறுப்பினர் --
இக்காலப்பகுதியில் நடந்த கூட்ட விபரங்க அ. ஆட்சிக்குழுக்கூட்டங்கள் aஆ விசேட ஆட்சிக்குழுக் கூட்டங்கள் இ. உப குழுக் கூட்டங்கள்
இலக்கியக்குழு
கல்விக்குழு
நூலகக்குழு
உறுப்புரிமைக்குழு
நிலைய அமைப்புக்குழு
பரிசில் நிதியக்குழு
பதிப்புத்துறைக் குழு
குழுச் செயலாளர் கூட்டம்
. ஓம்படைச் சபைக்குழு
10.உள்ளகக் கணக்காய்வுக்குழு

மிழ்ச் சங்கம் ர்டு அறிக்கை
ளே! தொடக்கம் 2008ஆம் ஆண்டு 30.08.2008 ஆம் மிழ்ச் சங்கம் ஆற்றிய பணிகளை 66ஆவது
டைகின்றோம்.
சழுமை என்பன தமிழராகிய எமக்குப் பெருமை ளுக்கு ஏற்ப எம் தமிழன்னை மேலும் வளமுறவும், வருடங்களாக, கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கம், இந்த ஆற்றி வருகிறது.
ப ஊக்குவித்தலும், எமது தலையாய நோக்கங்கள்
துழைப்பைக் கொண்டு தமிழ்ப்பண்பாட்டின், வான்றினதும் வளர்ச்சிக்கும் விஞ்ஞான தொழில் )ளித்து, உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலுமுள்ள 3ற நிறுவனமாக கொழும்பைத் தலைமையகமாகக் 5கான பங்களிப்பினை வழங்குதலும் வளர்ச்சியை
கு மதிப்பளித்து அவற்றின் வளர்ச்சிக்கும் ஒழுங்கு
வளர்ச்சிக்கு ஊக்கமளித்தல். தகவல் பரிமாற்ற நிலையமாக
ன்றுள்ளபடி)
467
134
2
03
06
10 03 05 08 02 04 01
O 01

Page 4
ஆண்டுப்பொதுக்கூட்டம்
கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் 65ஆவது அ திரு.டபிள்யு.எஸ்.செந்தில் நாதன் அவர்களி 10.00 மணியளவில் சங்கரப்பிள்ளை மண்டபத்தி இரா.சுந்தரலிங்கம் அவர்களுக்கு இரு நிமிடங்
பொதுச் செயலாளர் திரு.கா.வைத்தீஸ்வரன்
அறிக்கையையும், நிதிச் செயலாளர் திரு.சபா கணக்கறிக்கையையும் சமர்ப்பித்தனர். அடுத்து 10.( விசேடப் பொதுக் கூட்ட அறிக்கையைச் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன. பின்னர் நடப்பாண்டுக்க
பேராசிரியர் சபா ஜெயராசாவுடன் தலைவர் தெரிவுக்கு இருந்து விலகிக் கொண்டார். பேராசிரியர் 8 செய்யப்பட்டார். பொதுச் செயலாளராக திரு.ஆ.இ செய்யப்பட்டார். நிதிச் செயலாளர் திரு.சி.சிவலோக கந்தசாமி ஆகியோர் தேர்தல் வாக்களிப்பின் செயலாளராக திரு.இ.பாஸ்க்கரா அவர்கள் ஏகம6 செயலாளராக திருமதி சந்திரபவானி பரமசாமி திரு.மா.சடாட்சரன் அவர்களும், கல்விப் பணிச் நூலகச் செயலாளராக திரு.க.சண்முகலிங்கம் இலக்கியக்குழுச் செயலாளர் திரு.தெ.மதுசூதனன் தொடர்ந்து ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்கள் (19பேர்) ே பொறுப்பாளர் சபையும், காப்பாளர், துணைக்காப்பாலி கணக்காய்வாளர் பதவிகளுக்கான தெரிவும் இ! இல் உள்ளது.)
ஆண்டுப் பொதுக் கூட்டத்திற்குச் சமர்ப்பிக்க
வருமாறு: m
01. பல்கலைக்கழக வெளிவாரிப் பட்டப்படிப் அமைப்பு இந்நாட்டில் இல்லாததினா வெளிவாரிப்பட்டப்படிப்பு இலவச வகுப்புக்
02. இச் சங்க வகுப்புகளில் ஆசிரியர்கள
இடம்பெற உரிமை அற்றவர்கள்.
03. இச்சங்கத்தின் நீண்டவரலாறு நிலைபெ பெற்றுப் பாதுகாக்கப்படல் வேண்டும். மேற்படி தீர்மானங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.
குழுக்களின் நம்பிக்கைப் பொறுப்பாளர் вsou:~ இச்சபை சங்கப் பணிகள் சிறக்க தனது வ தலைவராக திரு.இ.நமசிவாயம் அவர்களும், ! செயற்பட்டு வருகின்றனர்.
உறுப்புரிமைக்குழு;~ திருமதி சந்திரபவானி பரமசாமி அவர்களைச்

ண்டுப் பொதுக் கூட்டம் சங்கத் தலைவர் ன் தலைமையில் 05.08.2007 அன்று காலை ல் இடம்பெற்றது. மறைந்த தலைவர், அமரர் கள் மெளன அஞ்சலி நிகழ்த்தப்பட்டது.
அவர்கள் 65 ஆம் ஆண்டுப் பொதுக் கூட்ட லேஸ்வரன் அவர்கள் 2006ஆம் ஆண்டுக்கான 52007ல் நடைபெற்ற யாப்புத் திருத்தம் தொடர்பான செயலாளர் வாசித்தார். இவ்வறிக்கைகள் ன தேர்தல் நடைபெற்றது.
தப் போட்டியிட்ட திருக.சுந்தரமூர்த்தி போட்டியில் பா ஜெயராசா அவர்கள் ஏகமனதாகத் தெரிவு ரகுபதிபாலழறீதரன் அவர்கள் போட்டியின்றி தெரிவு நாதன், துணைச் செயலாளர் திரு.ஆழ்வாப்பிள்ளை முலம் தெரிவு செய்யப்பட்டனர், துணை நிதிச் ாதாகத் தெரிவு செய்யப்பட்டார். உறுப்பாண்மைச் அவர்களும், நிலையமைப்புச் செயலாளராக செயலாளராக திரு.ஆ.குகழுர்த்தி அவர்களும், அவர்களும் போட்டியின்றித் தெரிவாகினர். அவர்கள் தேர்தல் மூலம் தெரிவு செய்யப்பட்டார். தர்தல் மூலம் தெரிவு செய்யப்பட்டனர். நம்பிக்கைப் ார், உள்ளகக் கணக்காய்வாளர் (2பேர்), பகிரங்கக் டம்பெற்றன. ஆட்சிக்குழு விபரம் (இணைப்பு 01
ப் பெறப்பட்ட முன்னறிவித்தல் பிரேரணைகள்
பை விரும்பும் தமிழ் மாணவர்களுக்கு உதவும் ல் அவர்களுக்கு உதவும் தமிழ்த் துறை கள் நடாத்துவதற்கு ஆவன செய்தல் வேண்டும்.
ாக உள்ளவர்கள் சங்க ஆட்சிக்குழுவில்
றும்படி சங்க ஆவணங்கள் ஒழுங்குப்படுத்தப்
செயற்பாடுகள்
>மையான பணிகளையாற்றி வருகிறது. இதன் |சயலாளராக திரு.ஜெ.திருச்சந்திரன் அவர்களும்
செயலாளராகக் கொண்டு இயங்கும் இக்குழு,
y
w

Page 5
இம்முறை மிகவும் சிறந்த முறையில் இயங்கி உறுப்பினர்களும் 32 ஆயுள் உறுப்பினர்களும் (இணைப்பு - 02).
வருடாந்தம் சங்கச் சான்றோன் விருது
பின்வருமாறு எனச் சிபார்சு செய்யப்பட்டது.
1. ஆயுள் உறுப்பினராகவோ, சாதாரண
உறுப்பினராக இருக்கும் இடத்து, மூப்பி
2. சங்கத்தின் வளர்ச்சி சம்பந்தமாக துலங்கக்க
வேண்டும்.
3. சங்கத்தின் வளர்ச்சிக்கு சேவை செய்தவர 4. கலை, இலக்கியம், மருத்துவம், பெ பங்களிப்புச் செய்த மூத்த உறுப்பினர்கள்.
5. புலம்பெயர்ந்து வாழ்பவர்களில் சங்க
அடிப்படையில் தெரிவுசெய்தல்.
இச் சிபார்சுகளை ஆட்சிக்குழு ஏகமனதாக
நாலகக்குழு;~ திரு.க.சண்முகலிங்கம் அவர்களை நூலகச் செய 2007-2008 ஆண்டில் நூலகம் தனது சேவைக: சிறந்த தமிழ் நூலகமாக வளர்ச்சி பெற்று வ சிறப்பு மிக்கதோர் ஆண்டு எனப் போற்றப்படு உசாத்துணைப் பிரிவு அமைக்கத் தேவையான செயலாளர், திரு.ஆழ்வாப்பிள்ளை கந்தசாமி அ
நால்கொள்வனவு
இக்காலப் பகுதியில் 1009 புதிய நூல்கள் ெ பெறுமதி ரூபா 374,028.66 ஆகும். முக்கியமான விலைக்குப் பெற்று வந்துள்ளோம். நூல்களை சில்லறையாகவும் கொள்வனவு செய்துள்ளோம்.
நால் அன்பளிப்புக்கள் நூல் வரவேட்டில், கொள்வனவு செய்யப்பட்ட செய்யப்பட்டுள்ளன. மொத்த நூல் வரவுகள் வி
கொள்வனவு 1009 அன்பளிப்பு 2082 அன்பளிப்புக்களாகப் பெருந்தொகை நூல்களை வ இவ்வாண்டும் பெறுமதிமிக்க 11 நூல்களை அ நிறுவனம் இவ்வாண்டு 111 நூல்களை வழங்கிய அரசியல் போன்ற துறைகளுக்கான பெறுமதி மி அன்பளிப்பு எமது நூலகத்தின் தரத்தை உயரச்
தர்மவள்ளல் திரு.க.மு.தர்மராஜா அவர்கள் 300 பணத்தை வழங்கி உசாத்துணைப் பிரிவை ஆரம் பெறுமதி ரூபா 205,999.85 ஆகும்.

யமையால் இக்காலப்பகுதியில் 35 சாதாரண அங்கத்தவராக இணைந்து கொண்டுள்ளனர்.
பெறும் உறுப்பினருக்குரிய தகைமைகள்
உறுப்பினராகவோ உள்ள ஒருவர் தொடர்ந்து
ன் அடிப்படையில் தெரிவு செய்தல்,
கூடிய வகையில் பங்களிப்பு செய்தவராக இருத்தல்
ாக இருத்தல் வேண்டும். ாருளியல் போன்ற பல்வேறு துறைகளில்
வளர்ச்சிக்கு உதவிகளை செய்த மூப்பு
ஏற்றுக்கொண்டது.
லாளராகக் கொண்டு சிறப்பாக இயங்கிவருகிறது. ளை மேலும் விஸ்தரித்துத் தலைநகரின் மிகச் ந்துள்ளது. நூலகத்தின் வரலாற்றில் இக்காலம் ம் என்பதில் ஐயமில்லை. நூலகத்தின் புதிய நிதியினை அன்பளிப்பாகப் பெறுவதில் துணைச் வர்கள் பெரிதும் உதவினார்.
காள்வனவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்நூல்களின் ா ஆக்கங்களை எழுத்தாளர்களிடமே நேரடியாக புத்தக விற்பனையாளர்களிடமும் மொத்தமாகவும்
நூல்களும் அன்பளிப்புகளும் கிரமமாகப் பதிவு பரம் வருமாறு.
ழங்கிவரும் இந்து சமய கலாசாரத் திணைக்களம், ன்பளிப்பாக வழங்கியது. ஆசியா பவுண்டேசன் து. இந்நூல்கள் உயிரியல், இரசாயனம், வரலாறு, க்க உயர் கல்வி நூல்களாகும். இந்நூல்களின்
செய்துள்ளது.
புதிய நூல்களைக் கொள்வனவு செய்வதற்கான பித்து வைத்தார். இவர் வழங்கிய சட்ட நூல்களின்

Page 6
அமரர் பொன்னையா கேதாரநாதன் குடும்பத்தி அன்பளிப்புச் செய்தனர். பெயர் குறிப்பிட விரும்ப பல நூல்களை அன்பளிப்புச் செய்தமையும் குறி
நூலகச் செயலாளர் திரு.க.சண்முகலிங்கம் தம 474 ஐ வழங்கினார். இவற்றை விட மேலும் 26 நூ 500 நூல்களாக உயர்த்துவதற்குச் சம்மதம் தெ
அன்பளிப்புக்களை வழங்கிய ஏனையோர் அன்பளிப்பு வழங்கிய அனைவரின் பெயர்களை மேற்பட்ட நூல்களை வழங்கியோர் பெயர்க எதிர்காலத்திலும் அவர்களது உதவிகளை நாடி
திரு.எம்.சுகிர்தன் - 109 நூல்கள் திரு.க.குமரன் - 106 நூல்கள்
புதிய உசாத்தணைப்பிரிவு
சட்டப்பிரிவு, விஞ்ஞானம், கலைப்பிரிவு ஆகியவ திரு.க.மு.தர்மராஜா அவர்களின் வள்ளன்மையி உயர்திரு எஸ்.ஆர்.கனகநாயகம், கல்வியியலாளர் நினைவாக இக்கொடையை அவர் வழங்கினார் பிரிவின் திறப்பு விழாவின் முழுச் செலவுகளையு பணப் பெறுமதி உத்தேசமாக ரூபா 6 லட்சமாகும் லட்சம் பொன்னையா கேதாரநாதன் குடும்பத்தால் 6
சட்டப்பிரிவுக்கு ~ மேலதிக நால்கள் திரு.க.மு.தர்மராஜா சட்டப்பிரிவுக்கு மேலதிக SLR 59 தொகுதிகள், அப்பீல் நீதிமன்ற தீர்ப்பு நூல்கள் இவற்றுள் அடங்கும். மறைந்த தமது நினைவாக இவற்றை அவர் வழங்கியுள்ளார்.
நாலக உத்தியோகத்தர், பணியாளர்:
நூலகவியலில் அனுபவமும் அறிவும் மிக்க உ ஒன்றை உருவாக்கும் பணியையும் நாம் நிறைே சேர்ந்து கொள்வோர் நூலகவியல் டிப்ளோமாக் சிறப்பறிவு பெற்றோராகத் தம்மை வளர்த்துக் கெ நன்மை பயக்கும் விடயமும் ஆகும். திருமதி அ தொழில்நுட்ப விஞ்ஞானம் தரம்-2 பகுதி II) வருகிறார். செல்வி துதாரணி (நூலகவியல் தக நூலகராகவும், செல்வி ச.வித்தியா (நூலகவியல் பகுதி I), செல்வி பு:மகிழ்ந்தினி (நூலகவியல் த பகுதி ) , செல்வி க.சிந்துஜா (நூலகவியல் த 1) ஆகியோர் உதவி நூலகராகவும், செல்வி சி.சுவேந்தினி ஆகியோர் நூலகப் பயிலுனராகவு
இக்காலப்பகுதியில் நூலக உதவியாளராகக் க அவர்கள் 02.04.2008 அன்று நூலகப் பணியிலி கடமையாற்றிய திருமதி மல்லிகா இக் காலப்

னெர் ரூபா 136,570/= பெறுமதியான நூல்களை ாத பல தனவந்தர்கள், பெரியார்கள், அறிஞர்கள் நிப்பிடத்தக்கது.
து சேகரிப்பில் இருந்த பெறுமதி மிக்க நூல்கள் ால்களை வழங்கி தமது அன்பளிப்புத் தொகையை ரிவித்துள்ளார்.
f
இங்கு குறிப்பிடுதல் முடியாது. எனினும் 100க்கு ளை இங்கு அவசியம் குறிப்பிட வேண்டும்.
நிற்கிறோம்.
ற்றை உள்ளடக்கிய புதிய உசாத்துணைப் பிரிவு ன் பயன் என்பதைக் குறிப்பிடுதல் அவசியம். பொன்னையா கேதாரநாதன் ஆகிய இருவரினதும் .09.03.2008 அன்று நடைபெற்ற உசாத்துணைப் ம் அவர் பொறுப்பேற்றார். அவரின் கொடையின் ). இக்கொடையின் ஒரு பகுதியான ரூபா இரண்டு வழங்கப்பட்டது என்பது அவசியம் குறிப்பிடத்தக்கது.
நூல்களை வழங்கினார். NLR 44 தொகுதிகள், அறிக்கைகள் உள்ளிட்ட வேறு 14 தொகுதி துணைவியார் திருமதி திலகவதி தர்மராஜாவின்
உத்தியோகத்தர், பணியாளர் கொண்ட ஆளணி வற்றி வருகிறோம். எமது நூலகத்தில் பணிக்குச் கல்வியைத் தொடர்ந்து கற்று, நூலகவியலில் ாண்டுள்ளனர். இது முழுத் தமிழ்ச் சமூகத்திற்கும் அசோக்குமார் ஜெயறி (நூலகவியல் தகவல் அவர்கள் பிரதம நூலகராகக் கடமையாற்றி வல் தொழில்நுட்ப விஞ்ஞானம் தரம்-2 பகுதி I) தகவல் தொழில்நுட்ப விஞ்ஞானம் தரமி - 1 கவல் தொழில்நுட்ப விஞ்ஞானம் தரம்-1 கவல் தொழில்நுட்ப விஞ்ஞானம் தரம்-1 பகுதி பி செ.சுமங்கலி, செல்வி சு.பாமினி, செல்வி ம் கடமையாற்றுகின்றனர்.
-மையாற்றிய திருமதி பிரியதர்ஷினி சிவநாதன் ருந்து விலகியுள்ளார். நூலகச் சிற்றுாழியராகக் பகுதியில் காலமானார்.

Page 7
நாட்டின் முக்கிய நாலகங்களில் ஒன்றாக இலங்கையில் முக்கிய நூலகங்களில் ஒன்றாக வருகிறது. இதையிட்டு நாம் அனைவரும் பெருவ
01. தேசிய கல்வி நிறுவகத்தின் தமிழ் ெ பாடத்திட்டத்தைத் தயாரிக்கும் போது எமது நூலக தெரிந்து பயன்படுத்தி வருகின்றது. இவ்வருடம் ே அவர்களால் எமது நூலகம் உபயோகிக்கப்பட்ட வசதிகளை மேற்குறித்த திகதிகளில் வழங்கினே
03. தேசிய நூலக ஆவணவாக்கல் சபை வெளியிடப்பட்ட தமிழ் நூல்களின் அதிகா இவ்வேலைக்காக மே மாதம் 22, 23ஆம் த பயன்படுத்தினர்.
affffs
சட்டப்பிரிவு ஆரம்பிக்கப்பட்டதும் சட்டத்தின் எ நூல்களை ஒருங்கு சேரத் திரட்டி வைத் உயர்த்தியுள்ளது. இதை இவ்வருடத்தின் ெ உசாத்துணை நூலகப் பிரிவின் திறப்புவிழா ( ஜெயராசா அவர்களின் தலைமையில் நடை சேவையாளராகவும் மக்களுக்கு நற்பணியாற்றி எஸ்.ஆர்.கனகநாயகம், சிரேஷ்ட சட்டத்தரணியு என்.ரி.சிவஞானம், வேலணை மத்திய மகாவித் துரைசாமி மகாவத்தியாலயம்) முன்னாள் அ நினைவாக உருவப்படங்கள் திரைநீக்கம் ெ சட்டம் பயின்ற காரைநகரைச் சேர்ந்த பிரசி திரு.க.மு.தர்மராசா அவர்களின் ஆதரவுடன் சட்டத்தரணியும் (P.C) யாழ்ப்பாண சட்டத்தர6 அபிமன்னசிங்கம், ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி பல்கலைக்கழக பீடாதிபதி பேராசிரியர் சோ.ச நிகழ்வில் தமிழ் வாழ்த்தை செல்வி பிரபாலி செயலாளர் திரு.ஆ.இரகுபதிபாலறிதரனும் வ அபிமன்னசிங்கம் , திரு.கே.கனகஈஸ்வரன் இரா.சிவச்சந்திரன் ஆகியோர் நிகழ்த்தில் திரு.க.மு.தர்மராசாவும், சங்க நூலகத்தின் வலி நூலகச் செயலாளர் திரு.க.சண்முகலிங்கமும்
சிறப்புரைகளில் ஓய்வு நிலை உச்ச நீதிமன்ற நீதிய எழுத்துரையை சட்டத்தரணி சோ.தேவராசா அலி என்ற தலைப்பில் பேராசிரியர் சோ.சந்திரசே! அருள்மொழியரசி, கலாபூஷணம் வித்துவாட்டி தி இவ்விழாவில் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் வள ஆழ்வாப்பிள்ளை கந்தசாமி அவர்களுக்கு தங்கம் ஆ பல்கலைக்கழகக் கல்வி பீடாதிபதி சோ.சந்திரசேகர நாட்டார் கலை நிகழ்வு நடைபெற்றது. நன்றியுரை6
கல்விக்குழு;~ கல்விக்குழுச் செயற்பாடுகள் குழுச் செயலாள முன்னெடுக்கப்பட்டன.
5

க் கணிப்பிடுதல் த் தமிழ்ச் சங்க நூலகம் கணிப்பைப் பெற்று Dot Dup6non Tub.
மாழித்துறை, தமிழ் மொழிப் நத்தை உசாத்துணைக்கான வளநிலையமாகத் மே மாதம் 8, 9, 10, 11ஆம் திகதிகளில் து. பாடத்திட்டம் தயாரிக்கும் குழுவிற்கு நூலக
D.
1880-1990 காலப்பகுதியில் ரக்கோவையினைத் தயாரித்து வருகிறது. திகதிகளில் எமது நூலகத்தை அவர்கள்
ல்லாத்துறைகளையும் தழுவிய பெறுமதிமிக்க திருப்பதும் எமது நூலகத்தின் தகுதியை பரிய சாதனையாகக் கருதுகிறோம். புதிய 19.03.2008 அன்று தலைவர் பேராசிரியர் சபா பெற்றது. சட்ட மேதையாகவும் சமய சமூக ய அருங்குணதென்றல் நியாயவாதி உயர்திரு ம் சிறந்த சமூக சேவையாளருமான உயர்திரு தியாலய (தற்போது சேர் வைத்தியலிங்கம் அதிபர், திரு.பொ.கேதாரநாதன், ஆகியோரின் செய்யப்பட்டன. சட்டக் கல்லூரி செல்லாது த்த நொத்தாரிசும் சட்ட உதவியாளருமான
உருவப்படங்களை முறையே ஜனாதிபதி, aரிச் சங்கத் தலைவியுமான செல்வி சாந்தா (P.C) திரு.கே.கனகாஸ்வரன், கொழும்புப் ந்திரசேகரன் ஆகியோர் திறந்து வைத்தனர். னி கந்தசாமியும், வரவேற்புரையை பொதுச் ழங்கினர். நினைவுரைகளை செல்வி சாந்தா , யாழ் பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியர் னர். நன்றிக் கடன் செலுத்தும் உரையை ார்ச்சிக்கான திட்டங்களை பற்றிய உரையை
வழங்கினர்.
ரசர் மாண்புமிகு சி.வி.விக்னேஸ்வரன் அவர்களின் வர்கள் வாசித்தார். “கல்வியும் நூலகங்களும்” கரமும், “நன்றிக் கடன்” என்ற தலைப்பில் lருமதி வசந்தா வைத்தியநாதனும் நிகழ்த்தினர். ர்ச்சிக்காகப் பாடுபட்டுவரும் துணைச் செயலாளர் அணிவித்து திரு.க.மு.தர்மாராசா சார்பில் கொழும்பு ாம் அவர்கள் தங்கம் அணிவித்து கெளரவித்தார். யை திரு.ஆழ்வாப்பிள்ளை கந்தசாமி வழங்கினார்.
ர் திரு.ஆ.குகழுர்த்தி அவர்களினால் திறம்பட

Page 8
இலவசக்கல்விச் செயலமர்வு க.பொ.த சாதாரணதரத்திற்கான இலவசக்கல் வார இறுதியில் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் தெ வ.மகேஸ்வரன், கலாநிதி சி.சிவநிர்த்தானந்தா உநவரத்தினம், திரு.மா.கணபதிப்பிள்ளை (அத திரு.கணபதிப்பிள்ளை (உபஆசிரிய ஆலோசக ஆகியேர்ர் விரிவுரைகளை நடத்தினர்.
கா.பொ.த (சாதாரணதர) தமிழ்மொழியும் இலக் திகதி நடைபெற்றது. கொழும்பு மாவட்டப் பாடகி உட்பட 24 நிலையங்களில் பரீட்சை நடைபெற்றது. கலந்து கொண்டனர். பரீட்சை நடாத்த பாடசா உதவிகள் பல புரிந்தனர்.
1ஆம், 2ஆம், 3ஆம் இடங்களைப் பெற்றுக் ( வெள்ளி, பித்தளைப் பதக்கங்களும் ஐம்பது வழங்கப்பட்டன. இந்நிகழ்வு 22.03.2008 நிறுவ
இப்பரீட்சை நடத்தத் தேவைப்பட்ட நிதியை து6ை நிதியாளரிடம் பெற்று உதவினார். துணைத் தன் நிதியை வழங்கி உதவினார். வைத்திய கலாநி வழங்கி உதவிகள் புரிந்தார்.
பாடப்புத்தகங்கள் திருத்தம்
1-5 வகுப்புகளுக்கான தமிழ்மொழி, சைவ ச திருத்தம் செய்துதரும்படி கெளரவ பிரதிக் கல்: வேண்டுகோளை ஏற்று பாடநூல்களில் திருத்தம் ( சபா ஜெயராசா அவர்களின் தலைமையில் (கல்வி அவர்களும் சமூகம் தந்திருந்தார்.) அமைச்சிடம் கொடுக்கப்பட்டன. இதை ஏற்று பிரதிக் கல்வி அ திருத்தம் செய்து தருமாறு விடுத்த வேண்டுகோ திசை முகப்படுத்தல் செயலமர்வு ஏற்பாடு ெ திணைக்களங்கள் உதவிப்பணிப்பாளர்கள், அதி உட்பட 64 பேர் கலந்து கொண்டனர். கெளரவ பி கலந்து கொண்டார். இந்நிகழ்வுக்கு நிதிச் செயலா உதவி நிதிச் செயலாளர் திரு.எஸ்.பாஸ்க்கரா சி
பாடநூல் திருத்தம் சம்பந்தமாக கெளரவ பிரதிச்
வெளியீட்டுத் திணைக்கள ஆணையாளர் ஆகியோ மண்டபத்தில் ஏப்பிரல் 28ஆம், 29ஆம், 30ஆம் திச தமிழ்ச் சங்கத்தின் சார்பில் தலைவர் பேராசிரி திரு.க.இரகுபரன், திரு.தெமதுசூதனன், திருமதி சர் திரு.ஆழ்வாப்பிள்ளை கந்தசாமி ஆகியோர் உட் பேரளவில் கலந்து கொண்டனர். கொழும்புத் தமிழ் புத்தக வெளியீட்டுத் திணைக்கள ஆணையாள தெரிவித்தனர்.
சர்வதேச பெண்கள் தினம் 08.03.2008 அன்று திருமதி பத்மா சோமகாந்த6 தலைவர் கலாநிதி செல்வி திருச்சந்திரன் தலை6

விச் செயலமர்வு 23.09.2007இல் ஆரம்பமாகி ாடர்ந்து நடைபெற்றது. இதன்போது கலாநிதி
விரிவுரையாளர் திரு.க.இரகுபரன், கலாநிதி பர்), திரு.சோ.முரளி (ஆசிரிய ஆலோசகர்), ), திருமதி சிவகுருநாதன் (ஆசிரிய ஆலோசகர்)
கியமும் முன்னோடிப் பரீட்சை 18.11.2007 ஆம் ாலைகள், நீர்கொழும்பு வலயப் பாடசாலைகள் இப் பரீட்சையில் 5000க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் லை ஆசிரியர்கள், ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்கள்
கொண்ட மாணவர்களுக்கு முறையே தங்கம், மாணவர்களுக்குத் தராதரப் பத்திரங்களும் புனர் விழாவில் சிறப்பாக இடம்பெற்றது.
ணச் செயலாளர் திரு.ஆழ்வாப்பிள்ளை கந்தசாமி லைவர் திரு.ச.இலகுப்பிள்ளை சிற்றுண்டிக்கான தி அனுஷ்யந்தன் பரிசிலுக்கான வவுச்சர்களை
மய பாடநூல்களில் காணப்படும் பிழைகளைத் வி அமைச்சர் சச்சிதானந்தம் அவர்கள் விடுத்த செய்யப்பட்டு தமிழ்ச் சங்கத் தலைவர் பேராசிரியர் அமைச்சரின் ஆலோசகர் கலாநிதி தி.கமலநாதன் ஒப்படைக்கப்பட்டன. அதற்குரிய விளக்கங்களும் மைச்சர் தரம்-11 வரையிலான பாடநூல்களையும் ளை ஏற்று நூல்களின் பண்புசார் விருத்திக்கான சய்யப்பட்டது. பாடநூல் ஆக்கம் சம்பந்தமான பெர்கள், ஆசிரிய ஆலோசகர்கள் ஆசிரியர்கள் ாதிக் கல்வி அமைச்சர் சச்சிதானந்தம் அவர்களும் ார் திரு.சி.சிவலோகநாதன் மதிய உணவுகளையும் ற்றுண்டிகளையும் அன்பளிப்பாக வழங்கினார்கள்.
கல்வி அமைச்சர் சச்சிதானந்தம், புதிய புத்தக ரது ஆலோசனையின் பேரில் மீகொட கருத்தரங்கு திகளில் இடம்பெற்ற செயலமர்வில் அவர்களுடன் பர் சபா ஜெயராசா, கலாநிதி வ.மகேஸ்வரன், திரபவானி பரமசாமி, திருமதி பத்மா சோமகாந்தன், பட இலங்கை பூராவும் இருந்து கல்வியாளர் 80 ச் சங்கம் இப்பணியைச் செய்ய முன்வந்ததையிட்டு ர், பிரதிக் கல்வி அமைச்சர் ஆகியோர் நன்றி
அவர்களால் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டு துணைத் மயில் நடைபெற்றது. “பெண்களின் மேம்பாட்டில்

Page 9
அழுத்தங்களும் தகர்த்தலும்" என்ற கருப்பொரு பரமசாமி, இலக்கியத்துறையில் - திருமதி பத் வசந்தி தயாபரன், திருமணத்தில் குடும்பத் ஊடகங்களில் - செல்வி சற்சொரூபவதி நாதன் & மருத்துவத்துறையில் டாக்டர் விக்னவேணி செல் விழா சிறப்பாக நடைபெற பொதுச்செயலாளர் வழங்கினார்.
அறிவோர் ஒன்று கூடல்
வாரந்தோறும் புதன் கிழமைகளில் சிறப்பா மு.தியாகராசா, சைவப்புலவர் சு.செல்லத் பன்மொழிப்புலவர் த.கனகரத்தினம், புலவர் தி சிறிதரன், திரு.வே.செ.தனபாலன், திரு.கனகச திருமதி.ப.வன்னியகுலம், திரு.மா.கணபதிப் திரு.பி.எஸ்.சூசைதாசன், கலாபூஷணம் சோக மகேசு பார்த்தீபன், கலாபூஷணம் கணபதி தங்கராசா, சைவப் புலவர் செ.குணபாலச திரு.இரா.சடகோபன், மட்டுவில் ஆ.நடராஜா, ! நாகேந்திரா ஆகியோர் கலந்து கொண்டு உ
மக்கள் நலன் பேணும் நிகழ்வுகள் வைத்தியபரிசோதனை : ஒவ்வொரு மாதமும் 2ஆம், 4ஆம் வியாழ திரு.வெற்றிவேலு அவர்களால் இலவச இரத்த அ வேண்டிய நோய்கள் சம்பந்தமான அறிவுறுத்தல்
சுகாதாரக் கருத்தரங்குகள் : 31.05.2008இல் குடல் எரிவு, குடற்புண், அசீரை குறித்து வைத்தியகலாநிதி திரு.எம்.யோகவிற வைத்தியகலாநிதி திரு.எஸ்.சண்முகதாஸ், ! ஆகியோர் விரிவுரைகளை ஆற்றினார்கள். அல்சர், மலச்சிக்கல் தொடர்பான கலந் துணைத்தலைவரும் மனநல ஆலோசகருமான சங்கத் தலைவர் பேராசிரியர் சபா ஜெயராசா
இலக்கியக் குழு;~ இலக்கியக்குழுச் செயலாளர் திரு.தெ.மதுசூதன சிறப்பாகச் செயல்படுத்தப்பட்டன. தமிழ்ச் சங்கத்தி இலக்கியக்குழு தனது பணிகளைத் திட்டமி அற்றைத்திங்கள், நினைவுப் பேருரைகள், பெ மற்றும் தமிழகக் கலைஞர் சந்திப்பு என்ற விே முருகையன் கெளரவிப்பு என்பன இக்குழு அமைந்திருந்தன.
அ. படித்ததாம் பிடித்ததும் இந்நிகழ்வானது வெள்ளிக்கிழமைகள் தோறும் நடைபெறுகிறது. வாசிப்புக் கலாசாரத்தை வி வளர்த்தல், இலைமறைகாயாக இருக்கும் ஆ சபையோரை பார்வையாளர் நிலைக்கும் மேல கலந்துரையாடல்களை ஊக்குவித்தல் என்பன இ நிகழ்ச்சி 27.06.2008இல் மிகச் சிறப்பாக நடைெ

5ளில் கல்வித்துறையில் - திருமதி சந்திரபவானி ா சோமகாந்தன், அலுவலகங்களில் - திருமதி தில் - திருமதி புவனேஸ்வரி அரியரத்தினம், ட்டத்துறையில் திருமதி சுகந்தி இராஜகுலேந்திரா வநாதன் ஆகியோர் உரையாற்றிச் சிறப்பித்தனர். ஆ.இரகுபதி பாலறிதரன் அவர்கள் அனுசரணை
க நடைபெற்று வருகின்றது. புராணவித்தகர் துரை, கலாபூசணம் ந.சிவசண்முகமூர்த்தி, திருமதி பூரணம் ஏனாதிநாதன், திருமதி இராணி பாபதி நாகேஸ்வரன், பண்டிதர் சி.அப்புத்துரை, பிள்ளை, கலைவேந்தன் ம.பொ.தைரியநாதன், க்கல்லோ தா.சண்முகநாதன், சிற்பக்கலைஞர் ப்பிள்ளை (சின்னமணி), திரு.வைத்திலிங்கம் சிங்கம், புலவர் செ.து. தெட்சணாமூர்த்தி திரு.அருணாசெல்லத்துரை, சட்டத்தரணி கமலா உரையாற்றினர்.
க்கிழமைகளில் காலை 10 மணிக்கு டாக்டர் அழுத்தச் சோதனை செய்யப்படுவதோடு மக்களுக்கு ல்களும் வழங்கப்படுகின்றன.
ாம், மலச்சிக்கல், புற்றுநோய் போன்றவிடயங்கள் நாயகம், வைத்தியகலாநிதி சி.அனுஷ்யந்தன், வைத்தியகலாநிதி விக்னவேணி செல்வநாதன் 26.06.2008 குடல் எரிவு, குடற்புண், பெப்ரிக் துரையாடல் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வுகள் திரு.கா.வைத்தீஸ்வரனின் ஏற்பாட்டில் தமிழ்ச் தலைமையில் நடைபெற்றது.
ன் அவர்களால் இலக்கியக் குழுச் செயற்பாடுகள் ன்ெ குறிக்கோள்களை முன்னெடுக்கும் முகமாக, ட்டது. இந்தவகையில், படித்ததும் பிடித்ததும், ாங்கல் விழா, நிறுவனர் தினவிழா, நாடகவிழா, சட நிகழ்ச்சி, மூத்த எழுத்தாளரும் கவிஞருமான ஒவின் சிறப்பான பணிகளாக இவ்வாண்டில்
மாலை ஆறுமணி தொடக்கம் ஏழரை மணி வரை ருத்தி செய்தல், கலை இலக்கிய இரசனையை ளுமைகளை வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டுவரல், க பங்கேற்பாளர் என்ற தரத்துக்கு உயர்த்துதல், ந்நிகழ்ச்சியின் சிறப்பம்சங்களாகும். இதன் நூறாவது பற்றது. (இணைப்பு 31 பக்கம்)
7

Page 10
ஆ. அற்றைத் திங்கள் தமிழின் மூத்த படைப்பாளிகளும் கலைஞர்களு பிறந்து வளர்ந்த பண்பாட்டுச் சூழல், தொடக்க இலக்கிய நட்புகள், தமது கலைத்தேடல்கள், வாசகர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் நிகழ்வாக இந்நிகழ்ச்சி, பல்துறைசார் ஆளுமைகளது அ ஏனையோர் உள்வாங்கவும், ஆளுமைகளுடன் வாய்ப்பை ஏற்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது.
இந்நிகழ்வில் இதுவரை, மூத்த எழுத்தாளர்
திருமதி அன்னலட்சுமி இராசதுரை, கோப் திரு.பி.கே.இராஜரத்தினம், கல்வியற் கல்லூரி மூத்த திறனாய்வாளர் திரு.கே.எஸ்.சிவகுமாரன், ஜீவா, பலாலி ஆசிரியர் கல்லூரி முன்னாள் ஆ சிறப்பித்துள்ளனர்.
இ. நிறுவனர்தின விழா 66ஆவது நிறுவனர் தினவிழா, இலக்கியக்குழுவி ஜெயராசா தலைமையில் 22.03.2008 சனிக்கிழை வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது.
வழமைபோல, இவ்வாண்டும். சங்கச்சான்றோர் விரு ஜனாப் எஸ்.எம்.ஹனிபா, திரு.சங்கரப்பிள்ளை நா பெற்றுக்கொண்டனர். திறந்த பல்கலைக்கழக { தனராஜ், “தமிழ்க் கல்வியின் சமகாலப் சொற்பொழிவாற்றினார்.
நீர்கொழும்பு விஜயரத்தினம் இந்து மத்திய கல்லு என்ற நாட்டுக் கூத்தை நிகழ்த்தினர்.
நிகழ்ச்சியின் விசேட் அம்சமாக ஒலை. “தமிழி இந்நிகழ்ச்சிக்குப் பிரதம விருந்தினராக திரு மில்லர்ஸ் லிமிட்டெட்), சிறப்பு விருந்தினராக தி ஏசியா வங்கி) ஆகியோர் கலந்து சிறப்பித் நடத்திய தமிழ்மொழி முன்னோடிப் பரீட்சையில் சான்றிதழ்களும் அன்றைய தினம் வழங்கப்ப
ஈ. பொங்கல் விழா ஆண்டுதோறும் தமிழ்ச் சங்கம் நடத்தும் பொங்க மாலை 5 மணிக்கு நடைபெற்றது. விழாவுக்கு தலைமை தாங்கினார்.
இவ்விழாவில் கலைஞர் சோக்கல்லோ சண்மு சிறப்புரை ஆற்றினார். விழாவின் சிறப்பம்சமாக கவிஞர். இளையதம்பி தயானந்தா தலைமை துவர்ப்பு, கார்ப்பு என்ற தலைப்புகளில் முன சுந்தரலிங்கம், தி.திருக்குமரன், நீலாக்கீற்றன கவிதை பொழிந்தனர்.

, முக்கிய துறைசார் ஆளுமைகளும், தாங்கள் காலப் படைப்பு முயற்சிகள், தம்மைப் பாதித்த தாம் படித்த நூல்கள் ஆகியவற்றைப் பற்றி முழுமதி தினங்களில் இது நடைபெறுகிறது. றிவுத் தேட்டத்தினையும், அனுபவங்களையும் கலந்துரையாடித் தெளிவு பெறவும் ஒர் அரிய
அ.முகம்மது சமீம், மூத்த பத்திரிகையாளர் ாய் கிறித்தவக் கல்லூரி, முன்னாள் அதிபர்
முன்னாள் பீடாதிபதி கலாநிதி தி.கமலநாதன், எழுத்தாளரும் நாடகக் கலைஞருமான அந்தனி திபர் திரு.ஆர்.எஸ்.நடராசா ஆகியோர் கலந்து
ன் ஏற்பாட்டில், சங்கத்தலைவர் பேராசிரியர் சபா D பி.ப. 4 மணிக்கு சங்கரப்பிள்ளை மண்டபத்தில்
துகள் வழங்கப்பட்டன. தமிழவேள் இ.க.கந்தசுவாமி, கேந்திரன் ஆகியோர் இம்முறை இவ்விருதுகளைப் முதுநிலை விரிவுரையாளர் திரு.தையல்முத்து பிரச்சினைகள்’ என்ற மகுடத்தில் சிறப்புச்
ரி மாணவர்கள் “மாலைக்கு வாதாடிய மைந்தன்”
சைச் சிறப்பிதழ்” வெளியீடு அமைந்தது. எஸ்.ஆர்.பாலச்சந்திரன் (நிதிப் பணிப்பாளர் - ரு.இரா.நடராஜா (பொது முகாமையாளர்-பான் தனர். 2007ஆம் ஆண்டில் தமிழ்ச் சங்கம்
சித்திபெற்ற மாணவர்களுக்கான பதக்கங்களும்
60.
b விழா, இம்முறை 15.01.2008 செவ்வாய்க்கிழமை சங்கத் தலைவர் பேராசிரியர் சபா ஜெயராசா
ம் “பொங்கலின் வழித்தடம்” என்ற தலைப்பில் 'அறுசுவை” எனும் கவியரங்கம் இடம்பெற்றது. தாங்க, இனிப்பு, புளிப்பு, கைப்பு, உவர்ப்பு, றயே எழில்மொழி இராஜகுலேந்திரா, ருக்சா த.சிவசங்கர், மாவை வரோதயன் ஆகியோர்

Page 11
உ. நாடக விழா தமிழ்ச் சங்கம், நாடகக் கலையை ஊக்குவிக்க நாடகவிழா ஒன்றை ஏற்பாடு செய்தது. இது தொ 13, 14, 15 திகதிகளில் நடைபெற்றது.
மூன்று தினங்களும் பேராசிரியர் சபா ஜெயர தாங்கி கருத்து வளம் சேர்த்தார். மேலும் இடம்பெற்றன. *21 ஆம் நூற்றாண்டில் இ திரு.சதாசிவம் பாஸ்கரனும் “சிகிச்சையாகும் மகேந்திரனும், “பரிகாரக் கற்பித்தலுக்கா இராதாகிருஸ்ணனும் உரையாற்றினார்கள்.
முதல் நாளன்று, உடப்பூர் ஹரேகிருஸ்ணா நடைபெற்றது.
கொழும்பு புதிய அலை கலைவட்டத்தின் “ஓ மேடையேறியது.
இறுதி நாளில் இரு நாடகங்கள் மேடையேறின் மாணவர்கள் “கரிகாலன் தீர்ப்பு” இலக்கிய நாட நாடக மன்றத்தினர் “உவமையல்ல உயிர்கள்”
இவ்விழா சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு உதவிய செட்டியார் சிவப்பிரகாசம், திரு.எம்.ஏகாம்பரம் திரு. முத்து இராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோர் இ மேலும் நிதிச் செயலாளர் திரு.சி.சிவலோகநாத கந்தசாமி, திரு.ஜி.இராஜகுலேந்திரா ஆகிே முன்னின்று உழைத்த சங்க உறுப்பினர்கள்
ஊ. ஒலை சங்கத்தின் வெளியீடான “ஓலை’ இதழ், கனமு என்ற கருத்துக்களும் அதுகுறித்த ஆலோச8ை கிடைக்கப் பெற்றன.
இவற்றைக் கவனத்திற் கொண்டு, இலக்கியக் மாற்றங்களைக் கொண்டு வந்தது. அதன் பக்கங் கனதியான உள்ளடக்கங்களுடன் வெளிவரத் தெ சிறப்பிதழ், தமிழிசைச் சிறப்பிதழ் என்பன மலர்ந் பெற்றன. メ
எ. பிற
01. தனிநாயகம் அடிகளார் நினைவுச் சொற்
பேராசிரியர் சபா ஜெயராசா தலைமையில் பல்கலைக்கழக. புவியியற்துறைப் பேராசி கொண்ட குமரிக்கண்டமும் இராமர் பால நினைவுச் சொற்பொழிவாற்றினார்.
02. தமிழக எழுத்தாளர் சந்திப்பும் கலந்துை தமிழகத்திலிருந்து வருகைதந்திருந் ச.ஆனந்தி ஆகியோருடனான சந்திப்பு செய்யப்பட்டு 30.11.2007 அன்று நட

பும், அரங்குபற்றிய சிந்தனைகளை வளர்க்கவும் ர்ந்து மூன்று தினங்களாக, முறையே 2008 யூன்
சா அவர்கள் சிறப்பான முறையில் தலைமை , தினமும் நாடகம் குறித்த சிறப்புரைகள் oங்கைத் தமிழ் அரங்கு” என்ற தலைப்பில் ரங்கு” என்னும் தலைப்பில் திருமதி கோகிலா ன அரங்கு” என்ற தலைப்பில் திரு.முத்து
ழுவினரின் "பாஞ்சாலி சபதம்” இசை நாடகம்
ர் இரவு', இரண்டாம் நாள் நாடக விழாவில்
ா. கொழும்பு தொண்டர் வித்தியாலய பழைய கத்தையும், கொழும்பு றோயல் கல்லூரித் தமிழ்
என்ற நாடகத்தையும் அரங்கேற்றினர்.
திரு.சி.எஸ்.பூலோகசிங்கம், திரு.முத்தையா திரு.சபாஸ்கரன், திருமதி கோகிலா மகேந்திரன், இங்கு குறிப்பிடப்பட வேண்டியவர்கள் ஆவர். தன், துணைச் செயலாளர் திரு.ஆழ்வாப்பிள்ளை யார் மற்றும் நாடக விழாவின் வெற்றிக்கு விதந்து கூறத்தக்கவர்கள்.
ம் காத்திரமும் கொண்டதாக வெளிவரவேண்டும் னகளும் பல மட்டங்களிலும் இருந்து எமக்குக்
குழுவானது, “ஒலை” யின் வடிவமைப்பில் சில கள் அதிகரிக்கப்பட்டன. அவை சிறப்பிதழ்களாக, ாடங்கின. பேராசிரியர் கா.சிவத்தம்பி பவளவிழாச் தன. இவை வாசகரிடையே பெரும் வரவேற்பைப்
பொழிவு 1.09.2007இல் நடந்த இந்த நிகழ்ச்சியில் கொழும்பு யர் அன்ரனி நோபேட் அவர்கள் “கடல்கோள் மும்-ஒரு விஞ்ஞான நோக்கு” என்ற தலைப்பில்
JusFL-glub த குட்டிரேவதி, திலகபாமா, பேராசிரியை ஒன்று குறுகிய கால அவகாசத்தில் ஏற்பாடு ந்தேறியது.
)

Page 12
03. பேராசிரியர் அம்பலவாணர் சிவராஜா-அஞ் 05.12.2007 அன்று பேராசிரியர் சபா ஜெயராக கலாநிதி உநவரத்தினம், திரு.மா.கணபதிப் உரைகளை நிகழ்த்தினார்கள். பன்மொ இசைத்தார்.
04. பேராசிரியர் சு.வித்தியானந்தன் நினைவுப்
25.01.2008 அன்று பேராசிரியர் சபா ஜெயரா கொழும்புப் பல்கலைக்கழக கல்விப் பி “பல்கலைக்கழக சமூக இடைவினைகளி நிகழ்த்தினார்.
05. கவிஞர் முருகையன் கெளரவிப்பு
மூத்த எழுத்தாளரும் கவிஞருமான திரு.மு 16.05.2008இல் படித்ததும் பிடித்ததும் நீ தலைப்பிலானதாக அமைக்கப்பட்டது. கல் வருகைதந்து சிறப்பித்தார். அவர் சங்கத் தன பொன்னாடை போர்த்திக் கெளரவித்தார்.
06. 21.08.2008 வியாழக்கிழமை பொதுச் செயல நடைபெற்ற நிகழ்வில் தமிழகத்திலிருந்து வ
டாக்டர் பெரியார்தாசன் அவர்கள் “ம. உரையாற்றினார். மண்டபம் நிறைந்த பார்வைய
நிலையமைப்புக்குழு;~ இக்குழுவின் செயலாளராக திரு.மா.சடாட்சரன் செய பணிகளைச் சிறப்பாக ஆற்றி வருகிறது.
சங்க வருவாய்கள் திருப்திகரமற்றதாக இருந்த
மலசலகூடம் சிறப்பாகத் திருத்தியமைக்கப் பெ திருத்த வேலைகள் நிதிச் செயலாளர் திரு.சி.சிவலே அத்துடன் முன்புறத்தில் காவலாளி அறைக்கு பெற்றுள்ளது. மேலும் சங்க முன்புறக் கட்ட பக்க யன்னல்களுக்கு கண்ணாடிகள் பொருத்தப் காற்றோட்டம் ஏற்படுமுகமாக Exhaustionfan அ நிலப்பகுதிக்கு தீந்தை பூசப்பெற்று சுவரில் அல இவை சங்கத்திற்கு மேலும் மெருகூட்டும் வை
சங்க மண்டபங்கள் சங்கரப்பிள்ளை மண்டபம் விநோதன் மண்டபட பேருரைகள், CD வெளியீடுகள், கருத்தரங்குகள் அற்றைத் திங்கள் போன்ற நிகழ்வுகள் சிறப்ப நடைபெற எமது ஊழியர்களான திரு.தெ.சத்திய வருகின்றனர். சங்கரப்பிள்ளை மண்டப மேடையி திரு.ச.இலகுப்பிள்ளை அவர்கள் நிதி உதவி வ
நவரட்ணசிங்க மண்டபத்தில் யாழ் பல்கலைகழகத்தின் சட்டபீடம் இயங்கி வ

லிக் கூட்டம்
தலைமையில் இக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
ள்ளை,திரு.சிதம்பரநாதன் ஆகியோர் அஞ்சலி
ப்ெ புலவர் த.கனகரத்தினம் அஞ்சலிப்பா
பேருரை T தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் டாதிபதி, பேராசிரியர் சோ.சந்திரசேகரன் பரிமாணங்கள்” என்ற தலைப்பில் பேருரை
நகையன் அவர்களைக் கெளரவிக்குமுகமாக கழ்ச்சி “முருகையன் கவிதைகள்” என்ற பிஞர் முருகையன், அன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு லவர் பேராசிரியர் சபா ஜெயராசா அவர்கள்
ாளர் ஆ.இரகுபதி பாலறிதரன் தலைமையில் Iருகை தந்திருந்த மனோதத்துவப் பேராசிரியர் னமது செம்மையாக..” என்ற தலைப்பில்
ாளர்கள் இந்நிகழ்வைப் பெரிதும் பாராட்டினார்கள்.
ற்பட்டு வருகின்றார். இக்குழு தனது வழமையான
போதிலும் சங்க அலுவலகப் பகுதியிலமைந்த ற்று நிலத்திற்கு மாபிள் பதிக்கப்பெற்றுள்ளது. ாகநாதன் அவர்களின் முயற்சியால் நடைபெற்றது. அருகே சிற்றுண்டிச்சாலையும் அமைக்கப் டத்தைத் திருத்தி, கீழ்ப்பகுதி மலசலகூடப் பெற்றுள்ளன. நூல் விற்பனை நிலையத்திற்கு மைக்கப்படவுள்ளது. சங்கரப்பிள்ளை மண்டப வ்கார மின்குமிழ்கள் பொருத்தப் பெற்றுள்ளன. கயில் அமைந்துள்ளன.
ஆகியவற்றில் நூல்வெளியீடுகள் நினைவுப் அறிவோர் ஒன்றுகூடல், படித்ததும் பிடித்ததும், க நடைபெறுகின்றன. இந்நிகழ்வுகள் சிறப்புற ஈசீலன், திரு.எஸ்.சொரூபன் ஆகியோர் உதவி ர் கைப்பிடிகளை அமைக்க துணைத் தலைவர் ங்கினார்.
கின்றது.

Page 13
கப்பிரமணியம் மாலதி மண்டபம் மேற்படி மண்டபத்தில் படிப்பகம் சிறப்பாகச் செய தோற்றும் மாணவர்கள் பெரிதும் பயன் பெறு திருமதி சித்திவிநாயகி விமலநாதன் செய நிகழ்வுகளும் இடம்பெறுகின்றன.
சங்க அறைகள் V தற்போது ஐந்து அறைகள் உள்ளன. இவை உள்ளன. சங்க நிகழ்வுகள், தலைநகரில் நை கலந்து கொள்ளவும், வைத்திய உதவிக்காகவி உதவியாக அமைந்துள்ளன.
மேலும் சங்க விஸ்தரிப்பு, ஐந்து அறைகள், 3ஆம் என்பன நடைபெறவேண்டியுள்ளன. இவ்வேலை பூர்த்தியாகும் என்று நம்புகின்றோம். இக்குழுச் ( நிதிச் செயலாளர் ஆகியோர் பெரும் ஆர்வத்து
சங்க அலுவலகம்
சங்க அலுவலகம் நிலவிரிப்பிடப் பெற்று அழகுறக் சங்கத்தின் பல்வேறு பணிகளும் சிறப்புடன் செt இங்கு நிர்வாக அலுவலராக திருதம்பு சிவசுப்பிரம திரு.ஆர்.சிவராஜா அவர்களும், கணினி இயக்குந சிவஜோதி அவர்களும், அலுவலக உதவியா கடமையாற்றி வருகின்றனர். அவர்களின் சேன
சிற்றணர்டிச்சாலை சங்கத்தில் கல்விகற்கும் மாணவர்கள், படிப்பகத்தில் தலைவர் பேராசிரியர் சபா ஜெயராசா அவர்களி அமைக்கப்பெற்றது. இதன்மூலம் எமது நீண்டகா செயற்பாட்டால் சங்கப் பணிகளும் இலகுவாக ஒர் மின்சாரச் சிற்றுண்டிக் காட்சிப் பெட்டியும் இங்கு சிறப்பாகக் கடமையாற்றி வருகிறார்.
காவலர் சேவை திரு.தெய்வேந்திரம் அவர்களின் உதவியுடன் அவர் சங்கத்தின் சகல பணிகளிலும் ஆர்வ
கணினிகள் சங்க அன்றாடச் செயற்பாடுகளைத் துரிதப்படுத்து கணினியும், நூலக்திற்கு இரண்டு கணினிகளை அன்பளிப்பாக வழங்கியுள்ளார். டாக்டர் திரு. கணினியினை அன்பளிப்புச் செய்துள்ளார். அவர்க கணினிகள் அன்பளிப்பால் பதிப்புத்துறை வளர்ச்சி துணைச் செயலாளர் ஆழ்வாப்பிள்ளை கந்தசா
பதிப்புத்துறை விற்பனைக்குழு ;~ பதிப்புத்துறை விற்பனைக்குழுச் செயலாளராக திரு
நரல் வெளியீடு அ. நூல் - பண்டிதர் ம.வே.திருஞானசம்பந்தபி
நூலாசிரியர் - திரு.ம.பா.மகாலிங்கசிவம்

பற்பட்டு வருகின்றது. பல்வேறு பரீட்சைகளுக்குத் கின்றனர். இப்படிப்பக மேற்பார்வையாளராக ற்பட்டு வருகின்றார். இம்மண்டபத்தில் ஆத்மீக
சங்கப் பணிகள் சிறக்க மிகவும் உதவியாக டபெறும் நிகழ்வுகள் பரீட்சைகள் என்பவற்றில் பும் வருகை தருவோர் தங்கிச் செல்ல இவை
மாடியில் அமைத்தல், மின்னுயர்த்தி அமைத்தல் கள் கொடைவள்ளல்களின் பெரு உதவியால் செயற்பாடுகளில் தலைவர், பொதுச் செயலாளர், -ன் செயற்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.
காட்சியளிக்கின்றது. சங்க அன்றாடப் பணிகளுடன் பற்பட சங்க அலுவலகம் பெரிதும் உதவுகிறது. )ணியம் அவர்களும், உதவி நிர்வாக அலுவலராக ர்/பிரதம எழுதுவினைஞராக திருமதி ஹம்சகெளரி ளராக செல்வன் சத்தியசசீலன் அவர்களும் வை அளப்பரியது.
) பயன் பெறுவோர் ஆகியோருக்கு உதவுவதற்காக ன் முயற்சியின் காரணமாக இச்சிற்றுண்டிச்சாலை ாலத் தேவை பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் நடைபெறுகின்றன. இதன் செயற்பாடுகள் சிறக்க வாங்கப் பெற்றுள்ளது. திரு.தி.இராஜமனோகரன்
சங்கக் காவலர் சேவை நடைபெற்று வருகிறது. த்துடன் உதவிவருகிறார்.
தும் பதிப்புத்துறை விற்பனை நிலையத்திற்கு ஒரு ாயும் டாக்டர் பொன்னா விக்னராஜா அவர்கள் சி.அனுஷ்யந்தன் அவர்கள் நூலகத்திற்கு ஒரு ளுக்கு இத்தால் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். கண்டுள்ளது. கணினிகளைப் பெற்றுக் கொடுப்பதில் மி பெரிதும் உதவினார்.
.க.இரகுபரன் அவர்கள் கடமையாற்றி வருகின்றார்.
ள்ளை

Page 14
“பண்டிதர் ம.வே.திருஞானசம்பந்தபிள்ளை' நூ 5.00 மணிக்கு சங்கரப்பிள்ளை மண்டபத்தில் சபா ஜெயராசா அவர்களின் தலைமையில் நடை (ஒய்வுநிலை கல்லூரி அதிபர்) அவர்களின் தமிழ்வாழ்த்தினை திருமதி ராதை குமார் ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் திருமதி பத்மா
துணைத்தலைவர் திரு.டபிள்யு.எஸ்.செந்தில் உரையை திருமதி கோகிலா மகேந்திரன்
மகளிர்மன்றத் தலைவர் திருமதி இந்திரா பதிப்புக்குழுச் செயலாளர் திரு.க.இரகுபரன் அ
ஆ. நூல்-பண்தமணி சி.கணபதிப்பிள்ளை
நூலாசிரியர் - கலாநிதி செ.யோகராசா
பண்டிதமணி சி.கணபதிப்பிள்ளை அவர்களின்
5.00 மணிக்கு சங்கரப்பிள்ளை மண்டபத்தில் சபா ஜெயராசா தலைமையில் நடைபெற்றது. பாடினார், வரவேற்புரையை பதிப்புக்குழுச்
கருத்துரைகளை கலாநிதி வ.மகேஸ்வரனும் அ முதற் பிரதியை, தேசமான்ய.கலாநிதி பொன்னா துணைச் செயலாளர் ஆழ்வாப்பிள்ளை கந்தசr
ஈழத்து நால்கள் விற்பனை நிலையம்
மேற்படி நூல் விற்பனை நிலையம் புனரமை ஹேமலதா கனகலிங்கம் நியமிக்கப்பட்டுள்ளா! அவர் செய்கிறார். சங்கத்தின் அச்சு வேலைக அச்சியந்திரம் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன
பரிசில் நிதியக்குழு ;~ இக்குழுவின் செயலாளராக திருமதி அ.புவனே வழமையான பணிகளைச் சிறப்பாக ஆற்றி வ
திருக்குறள் விழா 02.02.2008 அன்று பேராசிரியர் சபா ஜெயர இவ்விழாவிற்கு தமிழவேள் இ.க.கந்தசுவாமி சிற கலாநிதி ந.இரவீந்திரன் அவர்கள் *திருக் சொற்பொழிவாற்றினார். 2006ஆம் ஆண்டு சித்தியடைந்த மாணவர்கள் பரிசில்களும், பண்டிதர் க.பொ.இரத்தினம் அவர்கள் வாழ்த்
மாராட்டு விழாக்கள்
(அ) கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க துணைக்காட் கல்விப் பீடாதிபதியாக பதவி உயர்வு ( ஆட்சிக்குழுவினர் 29.11.2007 அன்று ட
(ஆ) தேசிய நாடக விழாவில் 2007ஆம் ஆ உறுப்பினர் சோக்கல்லோ தா.சண்மு கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க ஆட்சிக் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க துணை நிதி

வெளியீடு 28.10.2008 ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 5ாழும்புத் தமிழ்ச் சங்கத் தலைவர் பேராசிரியர் பற்றது. திருமதி இராஜேஸ்வரி ஜெகானந்தகுரு ங்கல விளக்கேற்றலோடு நிகழ்வு ஆரம்பித்தது. தாஸ் அவர்கள் பாடினார். வரவேற்புரையை சோமகாந்தன் அவர்களும் வாழ்த்துரையை ாதன் அவர்களும் வழங்கினார்கள். விமர்சன நிகழ்த்தினார். முதற்பிரதியை கொழும்பு இந்து காதேவா பெற்றுக் கொண்டார். நன்றியுரையை வர்கள் வழங்கினார்.
நூல் வெளியீடு 12.01.2008 சனிக்கிழமை மாலை காழும்புத் தமிழ்ச் சங்கத் தலைவர் பேராசிரியர் தமிழ் வாழ்த்தினை திருமதி சிவகலை கிருபாகரன் செயலாளர் திரு.க.இரகுபரன் நிகழ்த்தினார். றிஞர் த.உமாமகேசுவரம்பிள்ளையும் வழங்கினர். விக்கினராசா பெற்றுக் கொண்டார். நன்றியுரையை மி நிகழ்த்தினார்.
க்கப்பட்டு அதில் கடமையாற்றுவதற்காக செல்வி ர். கணினியில் அச்சுக் கோப்பு வேலைகளையும் ள் யாவும் (ஓலை உட்பட) பதிப்புக் குழுவிற்குரிய
.
ஸ்வரி செயற்பட்டு வருகின்றார். இக்குழு தனது ருகிறது.
ாசா அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்றது. பு விருந்தினராக அவர்கள் கலந்து கொண்டார். குறளில் கல்வி” எனும் பொருள் பற்றிச் சிறப்புச் நடைபெற்ற திருக்குறள் போட்டிப் பரீட்சையில் Fான்றிதழ்களும் வழங்கி கெளரவிக்கப்பட்டனர். ச் செய்தி அனுப்பியிருந்தார்.
ாளர் பேராசிரியர் சோ.சந்திரசேகரம் அவர்கள் பற்றமைக்கு பாராட்டி கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க ராட்டு வைபவமொன்றை நடாத்தினர்.
ர்டு சிறந்த நடிகராக விருது பெற்ற ஆட்சிக்குழு நாதன் அவர்களுக்கு பாராட்டு வைபவமொன்று ழுவினரால் நடத்தப்பட்டது. இந்நிகழ்வுகளை
செயலாளர் சி.பாஸ்க்கரா அவர்கள் முன்னின்று
12

Page 15
நடத்தினார்.
(இ) பிரசித்த நொத்தாரிசும், சட்ட உதவியாள தமிழ்ச் சங்க நூலகத்திற்கு உயர் கல்வி பெளதீக, கணிதப் பிரிவு, கலைப்பிரிவு, பெற்றுக்கொள்ளப் பேருதவிபுரிந்தார். பாராட்டு வைபவம் ஒன்று நடத்தப்பட்டது.
சங்க வழக்குகள் சங்கத்திற்கு எதிராக கல்கிசை நீதிமன்றில் 1093/0 26.03.2008 திகதியன்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட சொர்ணலிங்கம், சின்னத்தம்பி கணேசநாதன், அரு வழக்காளிகளாக பெயர் இட்டு தாக்கல் செய் வகுப்புகள் நடத்தவோ, பணிமனை நடத்தவோ மூன்றாம் தரப்பார் ஒருவருக்கு குத்தகைக்கு ெ பெறுவதற்காகவும் குறித்த 2ஆம், 3ஆம் மாடிக விடுவதனை தடைசெய்யும் இடைக்கால தடை சங்கம் இவ்வழக்குகளில் மறுமொழி அணைத் கட்டாணையை புறந்தள்ள கோரியும் வழக்கா6 மேலும் வழக்காளிகள் இவ்விதம் வல்வழக்கு தாக் ரூபா இருபது இலட்சம் நட்டம் கோரியும் மன்றிை கருத்தில் கொண்ட நீதிமன்று வழக்காளிகளுக் மேற்கொண்டு இவ்வழக்குகள் நடத்துவது பயன் உ வழக்காளிக்களுக்கு அறிவுறுத்தியும் இருந்தது விசாரிப்பதற்காக வழக்குகள் தவணையிடப்பட்டு என்னவெனில் வழக்காளிகளில் ஒருவராய் இ கணேசநாதன் தான் தவறாக, வழக்காளியாக உணர்ந்து தான் வழக்கில் இருந்து விலகிக் செய்தார். நம்பிக்கை பொறுப்பாளர் சபையின் உறு பொறுப்பு நிலையை அறியாமல் வழக்காளிகளி இருந்ததும் தான். அவருக்கு இது குறித்து வேதனையும் தருவதாக உள்ளது. எது எப்படி இரு தொடர்ந்தும் முன்னெடுத்துச் செல்லுமாறு சட்ட
அஞ்சலிக் கூட்டம்
சிவத்தமிழ்ச் செல்வி தங்கம்மா அப்பாக்குட்டி அம் மண்டபத்தில் 21.06.2008 சனிக்கிழமை தலைவ நடைபெற்றது. அஞ்சலிப்பாவை பன்மொழிப் ட உரைகளை இந்துசமய கலாசார அலுவல்கள் திை வைத்திய கலாநிதி ச.கார்த்திகைக்குமரன், சை சங்கக் கல்விக் குழுச் செயலாளர் ஆகுகழுர்த்தி செயலாளர் ஆ.இரகுபதி பாலறிதரன் அவர்கள்
நன்றியுரை குறிப்பிட்ட காலப் பகுதியில் சங்கப் பணிகள் சிறக்க கல்வி-வர்த்தக நிறுவனத்தார், வள்ளல்கள் அ6 அத்துடன் எமது நூலகத்திற்கு நூல்களை அணி இதயபூர்வமான நன்றிகள். மேலும் எமது பிரசுரங்க அனைவருக்கும் எமது இதயபூர்வமான நன்றிக வைபவங்கள் சிறப்பாக நடைபெற ஆதரவு நல்
1

ருமான திரு.க.மு.தர்மராசா அவர்கள் கொழும்புத் மாணவர்களுக்கான உயிரியல் விஞ்ஞானப்பிரிவு, வர்த்தகப் பிரிவுகளுக்கான பாடநூல்களைப் இவரின் இச்சேவைக்காக ஆட்சிக்குழுவினால்
8, 1094/08 இலக்கங்கள் கொண்ட இரு வழக்குகள் ன. இவ்வழக்குகள் இரண்டையும் செல்லையா ருணாசலம் முருகேசு, க.வியாசா என்போர் கூட்டாக திருந்தனர். சங்கத்தின் 2ஆம், 3ஆம் மாடிகளில் ஆல்லது வேறு ஏதேனும் நோக்கங்களுக்காகவோ, காடுப்பதற்கு அதிகாரம் இல்லை என்ற பிரகடனம் ளை சங்கம் மூன்றாம் தரப்பாருக்கு குத்தகைக்கு உத்தரவு பெறவும் கோரி வழக்கிடப்பட்டிருந்தது. து 1094ஆம் இலக்க வழக்கில் இடப்பட்டிருந்த ரிகளின் வழக்கை தள்ளுப்படி செய்யக்கோரியும் கல் செய்ததினால் சங்கம் அடைந்த மதிப்பிழப்பாக ன வேண்டியிருந்தது. சங்கத்தின் ஆட்சேபனையை கு அளித்திருந்த கட்டாணையை புறந்தள்ளியும் உடையதா என ஆலோசித்தும் முடிவும் செய்யுமாறு து. சங்கத்தின் இழப்பீட்டு கோரிக்கை குறித்து ள்ளன. இவ்வழக்குகளில் குறிப்பிடத்தக்க விடயம் ருந்த இரண்டாம் வழக்காளியான சின்னத்தம்பி சம்மதித்தார் என்றும் பின்னர் தன் தவற்றை கொள்ளவதாக மன்றுக்கு சத்தியக்கூற்றொன்றை ப்பினர் ஒருவராக இருந்து கொண்டு அப்பதவிக்குரிய ல் ஒருவராக அருணாசலம் முருகேசு அவர்கள் உணர்த்தப்பட்டும் அவர் உணராதது வியப்பும் நப்பினும் சங்கம் தனது இழப்பீட்டுக் கோரிக்கையை த்தரணிகளுக்கு அறிவுரை வழங்கியுள்ளது.
மையாரின் நினைவஞ்சலிக் கூட்டம் சங்கரப்பிள்ளை
வர் பேராசிரியர் சபா ஜெயராசா தலைமையில்
புலவர் த.கனகரத்தினம் நிகழ்த்தினார். அஞ்சலி
மணக்களப் பணிப்பாளர் திருமதி சாந்தி நாவுக்கரசன்,
வப்புலவர் சு.செல்லத்துரை, கொழும்புத் தமிழ்ச்
ஆகியோர் நிகழ்த்தினர். நன்றியுரையை பொதுச் நிகழ்த்தினார்.
5 உதவிய அன்பர்கள், ஆர்வலர்கள், கல்விமான்கள், னைவருக்கும் எமது இதய பூர்வமான நன்றிகள். *பளிப்புச் செய்தவர்கள் அனைவருக்கும் எமது ள், வெளியீடுகளை அச்சிட உதவிய அச்சகத்தினர் ளைத் தெரிவிப்பதில் அக மகிழ்கின்றோம். சங்க கிய சகல ஊடகங்களுக்கும் எமது மனமார்ந்த
3.

Page 16
நன்றிகள்.
மேலும் எமது சங்கத் தலைவர் பேராசிரியர் சபா ெ துணைச் செயலாளர் ஆழ்வாப்பிள்ளை கந்தசாமி குழுச் செயலாளர்கள், ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர், அ அனைவருக்கும் நன்றி கூறுகின்றேன்.
நிறைவுரை
தமிழ்மொழி பண்பாடு என்பவற்றை வளர்ப்பதற்க பெற்ற காலம் முதல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க அறிஞர் பலர் இதன் வளர்ச்சிக்கு உதவியுள்ள6
இச்சங்கப் பணிகள் வருங்காலத்திலும் வளமாக அ சங்க நிகழ்வுகளிலும், பணிகளிலும் பங்கு பற்றி
“எம்மை நன்றாக இறைவன்
தமிழ் ெ
வணக்கம்
ஆட்சிக்குழுவின் சார்பாக, ஆ.இரகுபதி பாலறிதரன் பொதுச் செயலாளர் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கம்

ஜயராசா, நிதிச் செயலாளர், திரு.சி.சிவலோகநாதன், துணை நிதிச் செயலாளர், துணைத் தலைவர்கள், லுவலர்கள், அன்பர்கள், பொதுச் சபை உறுப்பினர்கள்
ாக முன்னைய தமிழ்மொழி அறிஞர்களால் நிறுவப் ) சிறந்த பணிகளை ஆற்றி வருகிறது. தொடர்ந்து 项。
மைவதற்குச் சங்க உறுப்பினர்களும், ஆர்வலர்களும்
உதவுவார்களாக.
படைத்தனன் தன்னை நன்றாகத் Fuluor(8g”
14

Page 17
நிதி
அட்டவனை
இன்ரநெறி வருமானம் நூலக தணிட காசு தங்குபவர்களின் வருமானம் போட்டோக் கொப்பி வருமானம் ஏனைய வருமானம் மொத்த வருமானம்
32 பிரிவு கழிவு மொத்த வருமானம் கழி சட்டபூர்வமான கொடுப்பனவு
வருமானத்துக்குரிய வரி
வருமானத்துக்குரிய வரி 1,420,994 SRL க்கு கொடுக்கவேணடிய
ഖrി 142,099
இந்தவருடத்திற்கான
கழி வைப்பு வரி
WHT க்கு கொடுக்கப்பட்ட
வட்டியின் வருமானம்
தவணை முறை
1ஆம் தவணை
2ஆம் தவணை
13ஆம் தவணை
குறிப்பு
12A () - (iii)
7 இணைப்பு - 07B
1.
ຈuffiDT60 ຄ 142,0
(16,8
(13.3
(14.5
4ஆம் தவணை
(6,7
(61.4
செலுத்தவேண்டிய மீதி
இணைப்பு 1
மீதி வருமானம்
ரெனி & வரி
திருத்த முற்பணம்
80,6
15

193,814 69,837 1 1437,480 9,797 10,066 1,720,994
இல்லை
1,720,994 300,000 1420,994
0% 142,099
0% 1,421 Jff} SRI மொத்தம் 99 1421 143,520
08) (16,808)
A6) (133) (13.479)
18). (145) (14,663) 3). (167) (16,898) 03). (445) (61,848) 96 976 8,672
1932,040 15,400 1916,640
476,160
1437.480

Page 18
கொழும்புத் தமிழ்ச்
31.12.2007 இல் 2
குறி சொத்துக்கள்
assoo asb
நடைமுறைச் சொத்துக்கள்
மொத்தச் சொத்துக்கள் மூலதனமும் பொறுப்புக்களும்
திரண்ட நிதி
கட்டட நிதி
பரிசில் நிதி
அச்சக நிதி ஞாபாகார்த்த நிதி அறக்கட்டளை நிதி நடைமுறைப்பொறுப்புக்கள்
மொத்த மூலதனமும் பொறுப்புகளும்
சரியானதென உறுதிப்படுத்தப்பட்டது
ஒப்பம்
பேராசிரியர் சபா ஜெயராசா 6
தலைவர்
மேற்படி 2007 டிசம்பர் 31ம் திகதியிலான ஐந்தொ 2007 டிசம்பர் 31இல் முடிவுற்ற ஆண்டு வரவு செ ஆகியவற்றின்படி தயாரிக்கப் பெற்றன எனவும் உ
ஜி.இராசதுரை அன்கோ
பட்டயக் கணக்காளர் 6A, 6C G|Lusicf 6ö6or LDT6)1560)g5
கொழும்பு-04.

சங்கம் சபை வரைவுள்ளது .
உள்ளபடியான ஐந்தொகை
մւ 31.2.2007 31.12.2006
(ரூபா) (bLIT)
01. 11,898,177.52 10,849,961
02 2,021,944.79 2,100,504
13,920,122.31 12,920,465
03 5,777,431.43 5,097,966
04 6,962,751.00 6,962,751
182,704.28 182,704
170,647.28 170,647
20,000.00 20,000
120,000.00 120,000
05 686,588.32 366.397
13,920,122.31 12,920,465
1.சிவலோகநாதன் ஆ.இரகுபதி பாலழறீதரன் நிதிச் செயலாளர் பொதுச் செயலாளர்
கைக்கணக்கு சரியானதெனவும் இதனோடு இணைத்துள்ள லவுக் கணக்குகள் கொடுத்த பேரேடு, காசேடு தகவல்கள்
உறுதிப்படுத்துகின்றேன்.
16

Page 19
31.12.2007இல் முடில் வருமானச் ெ
வருமானம்
அங்கத்தவர் சந்தா
- ஆயுள் உறுப்பினர்(3000x200அங்கத்தவர்)
- சாதாரண உறுப்பினர்
நன்கொடை,அங்கத்துவம்
வட்டி வருமானம் (குறிப்பு2A(1)-(iii)
ஏனைய வருமானம்
கழி) செலவுகள்
நிறுவனம் நிர்வாகச் செலவு
ஏனைய செலவுகள்
கழி) நிதிச் செலவு
வரிக்குமுன் செலவிலும் கூடிய வருமானம்
வரி
செலவிலும் கூடிய வருமானம்
(திரண்டநிதிக்கு மாற்றப்படுகிறது)

வடைந்த ஆண்டிற்கான
சலவுக் கணக்கு
குறிப்பு
06
07
08
09
17
3.12.2007 31.12.2006 (б5 IT) (ரூபா)
120,000.00 90,000
51.900.00 34,700
2,237,296.00 1,295,485
193,814.36 125,487
1981,727 1456,066
4,584,737.36 3,001,738
3,647,648.57 2,966,734
14, 103.01 83,192
3,761,751.58 3,049,926
822,985.78 (48.188)
0.00 0
822,985.78 (48.188)
143,520.00 100,577
679,465.78 (148,765)

Page 20
31.12.2007 இல் முடிவ6
கணக்குகளின்
02.நடைமுற்ைச்சொத்து
மீள்விற்பனைக்குரிய புத்தகங்கள்
மீளபெறவேண்டியது
மின்சாரவைப்பு
முற்பணம்
மீளபெறவேண்டிய வருமான வரி
காசும் காசிற்குச் சமமானவையும்
03.திரண்ட பொதுநிதி
கடந்த ஐந்தொகைப்படி
வரவிலும் கூடிய செலவு
04.கட்டட நிதி
கடந்த ஐந்தொகைப்படி
கூட்டு)பெற்ற நன்கொடை
05. நடைமுறைப்பொறுப்புக்கள்
சென்மதிச் செலவினங்கள்
அங்கத்துவம் முற்பணம்
வரிக்கான ஒதுக்கம்
வங்கி மேலதிகப் பற்று
18

டைந்த ஆண்டிற்கான
குறிப்புக்கள்
3.12.2007
பகுறிப்பு (5LJн)
33,460.00
02A 59,964.75
0.00
2,000.00
26,823.94
02B 1,899,696.10
2,021,944.79
5,097,965.65
679,465.78
5,777,431.43
6,962,751.00
0.00
6,962,751.00
5A 35,000.00
5B 540,000.00
5C 87,099.04
5D 24,489.28
686,588.32
31.12.2006 (ரூபா)
33,460
59,964
190
O
26,824
1,980,065 2,100,504
5,246,731
(148,765).
5,097,966
6,924,501
38,250
6,962,751
49,892
240,000
66,632
9,873 366,397

Page 21
06. நன்கொடையும் அங்கத்துவ சந்தாவும்
மண்டப நன்கொடை
கட்டடப் பராமரிப்பு
புத்தக வெளியீடு
கணினி
அங்கத்துவ சந்தாவும்
நூலக அங்கத்துவம்
07.6j6D60Tu வருமானம்
ஒலை பதிப்பு (இழப்பு)
வாடகை வருமானம்
போட்டோ பிரதி சேவை (இழப்பு)
நூலகத் தெண்டம்
கவிதைப் போட்டிக்குரிய நன்கொடை
நூல் விற்பனை
வேறு வ்ருமானம்

06A
07A
07B
07C
19
3.12.2007 3.12.2006 (eBUT) (BJT)
750,250.00 397,250
1,040,760.00 437,808
121,468
84,831.00 55,000
361,455.00 283,959
2,237,296.00 1,295,485
(120,898.50) (97.263)
1,932,040.00 1456,480
9,796.50 21,810
69,837.00 60,492
25,500.00 0
55,386.00 8,494
10,066.00 6,054 1981,727.00 1456066

Page 22
08. நிலைய நிர்வாகச் செலவுகள்
ஊழியர் சம்பளம்
ஊழியர் சேமலாபநிதி
- ஊழியர் நம்பிக்கை நிதி
ஊழியர் நலன்புரி
கூலி
மேலதிக நேரக்கொடுப்பனவு
விழாச் செலவு
போக்குவரவுச் செலவு
காவலர் சேவைக் கட்டணம்
தொலைபேசிக் கட்டணம்
நீர்க்கட்டணம்
இறையும் வரியும்
மின்கட்டணம்
இணையதளம் சந்தா
அலுவலகச் செலவீனம்
காகிதாதிகள்
தபாற்செலவு
பத்திரிகை சஞ்சிகைகள்
கணக்காய்வுக் கட்டணம் கணக்காளர் சேவைக்கட்டணம் நூல்பகுப்பாய்வுக் கட்டணம் கட்டடப்பராமரிப்பு
பொதுக் கூட்டச் செலவு
நூல் கட்டும் செலவு
நானாவித செலவு
ஏனையவை
பெறுமானத்தேய்வு(நிலையான சொத்து)

1,277,991.60
112,454.40
28,113.60
8,494.20
252,312.00
59,907.55
129,331.00
7,245.00
96,904.00
75,322.81 35,946.50
15,400.00
314,305.51
2,488.27
0.00
59,350.00
36,015.00
45,342.00 08A 39,500.00
6,825.00
0.00
271,535.50
27,787.00
19,430.00
0.00
23,015.50
702,632.13
3,647,648.57
20
909,283
72,939 18,172
57,311
132,682
36,323
126,317
O
172,500
58,462
29,082
13,860
261,871
O
22,250
56,394 14,980
60,909
33,750 5,750
11,400
51,720
0
O
44,875
48,953
726,951
2,966,734

Page 23
09. ஏனைய செலவுகள் சமூகப் பொறுப்பு வரி புலமைப்பரிசில் மாதிரி பரீட்சை பரிசில் நிதியப் போட்டிகள் மகளிர் தினச் செலவு Gg560iiLib ETF அச்சு விளம்பரம் வங்கிச் செலவு
31.12.2007 இல் முடிவடைந்த
all (35 02A, மீளப் பெறவேண்டிய தொகை
திருமதி.த.உதயகுமார் திரு.பி.பரமபாதர்
02B. காசும் காசுப்பெறுமதியானவையும்
நிலையானவைப்பு வங்கிப் பாதுகாப்பு பெட்டி வைப்பு சேமிப்பு வைப்பு நடைமுறைக்கணக்கு வர்த்தக வங்கி இந்தியன் ஒவசீஸ் வங்கி வர்த்தக வங்கி இலங்கை வங்கி கையில் உள்ள காசு
05A சென்மதிச் செலவினங்கள்
கணக்காய்வாளர் சேவை கட்டணம்
05Bவைப்பு முற்பணம்
மீளளிப்பு மண்டப வாடகை
05C வரிமதிப்பீட்டிற்கான ஒதுக்கம்
கடந்த ஐந்தொகைப்படி செலுத்தவேண்டிய ußg 2006/2007 இற்கு செலுத்திய வரி
2006/2007 ம் ஆண்டிற்கான வரி ஒதுக்கம்
வங்கி வட்டிக்கான வரி (குறிப்பு 2A()to (ii) 2006/2007 இற்கு செலுத்திய
முதலாம் பகுதிக் கட்டணம்

உபகுறிப்பு 31.12.2007. 31.12.2006
(ரூபா.சதம்) (ரூபா)
0.00 111 25,654.00 0. 36,109.00 0. 19,240.00 O 731.44 0 (073,843 18,897.00 0. 13,471.57 9,238 114,103.01 83,192
ஆண்டிற்காக கணக்குகளின்
մlւնվ
52,974.75 6,990.00 59,964.75
02 B (i) 1,594,531.90 Ꭴ2 B (ii) 1975.65 02 B(iii) S. 126,198.84
52,797.24 1.00 28,128.07 95,850.40 213.00 1,899,695.10
35,000.00 35,000.00
540,000.00
66,631.80 (66,631.80) 0.00 143,520.00 T143,520.00 16,807.76
39,613.20
(56.420.96) 87,099.04
21

Page 24
05D.வங்கி மேலதிகப்பற்று
ஹற்றன் நஷனல் வங்கி
07A.ஓலை பதிப்பு
மொத்த வரவு
கழி) மொத்தப்பதிப்புச் செலவு
07B. Gumleias
கல்விப் பகுதி
அறை வாடகை
07C போட்டோ பிரதி இயந்திர சேவை
மொத்த வருமானம்
கழி) மொத்தச் செலவு
08A.கணக்காய்வுக் கட்டணம்
வருடத்திற்குரிய கட்டணம்
கடந்த வருட கணக்காய்வு மிகுதி கட்டணம்

22
24,439.28
248,726.50
- (369,625.00)
(120,898.50)
1,320,000.00
612,040.00
1,932,040.00
74,811.50
(65,015.00)
9,796.50
35,000.00
4,500.00
39,500.00

Page 25
Israel ootaeOU 09L 99009 L&& $ 16L978. L6 66Z0Tț79£TS I 889°660 ČLY !UU ƯUU Ł>�.7 vwv • • v • 888‘Ş9990’66Z“ZOɛ#6'LÊS“6II8L'889“€$%0{9 Iolo LoŞ800°6'19" IZy00’000'6 19‘IZţ. ș96‘L999 I’919“Lşç169LS“L6%9ț¢’S6L‘99%0łSy" i 8L'Oyo.L0'ɛ61‘Ş966Z’LSț¢°9ţ8L'SEL'806 Ş0Z“Ş88‘LZI’980‘y96°866’LOL‘90ỳo$6'8į IoslsÞ0’689“S66°ZIs 'szóŁ‘OŁɛ“ZI00’000’06ỳosI sosyőto088‘OI SZ96||00’şZ9°6'I00’000°0%000’000’SZ9°6100’000° SZ96|| -Rornog) qiwuqisorie | quodammono| stopog, usloomrel greuaimne,korpogrąonsulamore) @@@@"Tạo ú1% - |loo uqoqfórą osoqigogo-ıņo filoRoxortoqsijos) s docesų sựs uos) s osassoņ9 uos, 900Z"ZI’I oZOOZ“ZI”łoZ002”ZI "{$qs/00Zstorņog) | qo&00zo 10° 10șPT@swissố | qs@900zrzio Ig || 69@z00z"IO"10
Ɔ 10 8 #0. V {0
ự99ĐIỆ|10,9íon-a; goggoo ųoogsposoɛrra sasnosło
gm「Trm니29
ysgolio
Į99ĐIỆ|10096&BITā ‘ų999ÜLT19) olį9œqos@ĢIJGG) (IO
23

9: ['Z£9“ZOL
196°6'18"OI I Zç’LL I ‘868‘I ILƐ'969 ‘909“ç į £I’ZĘ9“ZOL68’ZLÇ‘SOZ'LI# {'8ỳ8°08'Los | $/,'#CL‘ZZy“çs Iý8‘6$$"$L8‘8Ç9'ZțI“9ŞI “†86%0I0$'8ŞI’S00’000‘ŞI00’000000'sı Z98°6′Z6Z’L98‘9ZI Lozɛ9°8||9Z"Ş86°Z%0s,Sy’Lț9“ŞI00’00çoçy00’000’00Ş“Şț. 6yz'iy0I’VZIolo06'09Z'6Z06 ̇†ነCI“†/%0]00’99 HoçZ00,98£‘9900’000,989“99Z08“ZZ6SS’ZĪ6ÍLIO‘s8ỹ'#6#60;64°08′Z“Z6%0||6Z’y [ZoLIS£0'LOý‘ŁZţ“IS8'06€“L818I’910‘0ţzos ȘZŁ'y0ŞozçZ‘y09"L6609"ZŁțy%0I00‘SZS00’0$Z“Ş00’000’OSZ‘Ş #80°Ø.09'SLL“Z0L’țZ6‘IL£’809%0IƐƐ’919“I00’000’s00’0' [ 00'00L'y
– – – – – – + – – – + –
q4筑gm@ 909的巨9ggn 取飒6命。因淑身g 每哈unādgugg
q9$$$ri smrio)
Ļ9æsțiog}ț¢h oos||ss] qi@ogh]]|0,999\$ qi@șąos@@@uno) tngeR949唱的也写9时
!●●---→

Page 26
S09‘IL{{Covgo“ḥ9tyç'Z89‘Ş98ţ'OSI ‘L%0,190°ZɛS“89ç8’9€0‘09′I00’0| s3·9ɛ0‘0ɛi | Ş0Ż“S88‘LZI’980%96%866'LOL'90ło96'8II“ II w*068sos66'zII’yóŁ‘OŁɛ“ZĂ00’000’06ỳos į II († 60°088‘OI OLL‘EI00,96€“ZI00’L06°Z00’LLƐos%0s00′099“ Į00’009“SI00’000’009“SI 0ZO‘yɛ00'819$$00’Z89 offi00 ̇፲0ክ” ̇g%0||00°086‘OI00’000’S;00°000'000‘Sy ZOyolLS' I96°99Ɛy'890‘69LI 'Opbol%0,19Z’86ç‘IS00’000’9ZI00’000’000’9ZI LZ0‘OZOL"#ZO‘8409’009“ZIŞL'ZOO‘Z%0{SS’L6ț¢°0's00°SZg“0€.00’000°SZS“Oɛ 6Zy“çɛ9ţ'988° 15#ços II‘8Z#6′Zțços%0||09’00çovz00’000‘0900°000’000‘09 #Lff“ZƐL’9ZZ“ZLZ'996‘IZ#"Lyz%0||Ç8'$ I Los00’06.Ios00’000 ̇06Iኽነ 6ŞIowzŞL'Zylos ZSZ'çZ6‘VZ98'9 Isoz%0I69’60S“ZZ008999寸 00'O00,899°9; £68‘ZɛISZ'ɛ09'6 i Iç0’şI8°82'sSZ'68ZÍCI%0s08’S ZS“Sił09'8I£'8țz00’009’8.1†“8 oz. £19°ZɛZooSS’6€0‘IL0‘o69° 190‘ZI?99,999° 19I%9£O'8Zỹ‘0çZșZTIOI“Ç8ţog00’0þZTIOI ‘98ţog 899 ‘ŞI o ‘y! I’069°689“S9ỳ* 100“ZZL“Z06' L9L“SIZ %Ş9ş’ESZ‘90Ş“ZLS* I69‘s 19°800’000’06ț“I | Lç'i69‘IZ8‘9 korpogosorpgog) quœuJonaeris) omoun sne)Ģeologistrie)torņogą, summre) qoso coorzio Isq9@-ıças físo• uqoqföışæft,qøgs-ışæstøcecouro iyo ugoto«ængsøHrsgïo«» quae liomistorie) i Zoozrzs opg200Z"ZIo soqs/2002fornog)qổZ00-Z'İ0’IOoszoozzric | wowoto soolooziolo
Isossus:9ńæn-as úlışıņogi
quaestori-w ocestesso
密gu设啦毯 ogosto sous-ig) Q9$1$ąsą)line, utwo gose hooaegismunsyonse (koosse og úogỗ ஐயர்ேன்ெ 9ഴ്ന്ന qi-Nowgoseason 'tum qiz q --Tlo q1m그녀ns
פ9רררת)
8I 10
y 10

|-
|-
|-
10^{6!“S$6
VS6‘L999 I’919“LçS169LS‘L689ţ'96L'99Ş#7’ 18Ł‘Oyɛ6Z'Çlŷ‘9ỹ80’SØL'806
000’OsgoË I00’000’0%0,100’000’0$$$$I00'099 og {
()00’000’8I00’000’0%0Į00’000’000’8I00’000’8I
Offs“ÇL 00:960'9900'#0ç‘ŞI00'##s“L%0100091'8 00’009“[800’000’009“I8đơng, Qormt, in 99.6°Z8IZZ"Zț9‘#9!8L’619"898ç’96Z‘8I%0s0Z'9Zɛ°0Z00’Z9Ż‘ÇOZ00’000'Z9Z“ÇOZ Kņú$ộrnổ $sı II-ig) Tung) Z69‘9żL0'ɛɛ6‘oz£6'.968‘8£Z'699°Z%01OL'LEZ“900'0€8‘ZÇ00’000′098‘ZɛĶ9@æq sąjąormų,9f99ísąjuæ ZƐL'8988'$8L'ộỹIvo į LZ“8||8I’CL8%%0||€Ľ'869“y I6Z’Lç0°896Z’LZ6'ył00’09 loĝçĻ9@q, qhrillodornos 916°Z0w'ክነC9‛Z09’S Loos09°16′Z%0s00'$80‘I00’000’s00’000’000’ylaeqoaests(qoqognskog} 06Z“L00' [99°900’6$$$$00°6′ZŁ%0I00’0] LZ00’000’OI00’000’000’OIșņluosrmno) #61‘CISL'yl8‘I ISZ'çCZ“8Zţ'6Igos%0Į98'$16,900’OI I “OZ00’000’OI I°0Zo9qopęńc09$ 996‘09€0'698‘LZ9ỳ’ILş‘yz99,960's%0ł06's Lŷ‘IZ6ŷ'OţţoZç00’06ț¢’Oys“ZçĢĢIGÊg qiaogi 801‘84ZS’L6Zo9I8ff"Z09.“[[Ꭽ8"018* I%0s#9^{6ff600’009‘LZ00’000’009“LZqúĝqỉrm{@ Q9-IG,9œuffo) LZS“IS£Z'#LĘ“9ỳLL’şZ9‘9869°ZȘI “ç%0s80°9'Lý“[800’000‘99. I00’00'000€ɛI04@m@筑4guT&Tung £8Ł‘ț¢L9'#0ɛ‘;$$(969‘Ş0£'8Ły%0||90'LIZ“Ş00’000‘Os00’000’000’OI99uggs母取母 899'9LŞo 100‘9Ɛsy'68ț%#8'999%0ł69°ZZ8‘800' [6ţoşI00’000° 16ỳoŞIყPTვეო9{09uāტ 9! 8[6'8$$60’19899°18%0,1£#'$Z800’00Z“ į 00'000’00Z" I1ņ91|nrų,9? Lł8°0960’SEL'LZZL'S61'6989° 180's%0Iỹ0'ţ; II“9918’096°9600’0I8’096,96நிழர9ழ9ர 999LZ’028€L'6LO‘I69'98%0{ os '#00‘s00’00;" |00’000:00ý“I qisqÌrnĞ gì@@a909Ų9 8vlotþZ'ɛL6‘969” I SŁ“8Z18’W LL%0185.996’lz$9'#0L“Çg00’0£9'#00“çoquae9ffon"-as soosstoßłGo
24

Page 27
oè, t. („>'s, ilo q ‘’W Ŷ Ŷ ŷ* Cやト (V& UU u| Uỷ & Lc 9 L% U 1[,Ꭹ ᏑᏤᏤ ᏕᏃ >7t ,宮)zz' 혹" Cz 홍. 2, %, 홍적 환.w w., w- - -
Țoțoș, Irej Tsygąrmrings 888‘SEE90'66Z“Z09 | 76°6'19"6II00'08L'889“os9 Io i sloĝ800’6s9“IŻy00’0 #0.0′O00’649°{{# 000‘SS00’00ç‘6ț.00’009“S00’000’009“Ş%0Į00’000’000“ŞŞ00’0 |00’000’000‘99 000‘ŻL00:008?900’00Ż‘ŞI00’00Z‘L%0I00'000'800’000’0800’000’000’08 18Z“9寸T€0'É99‘IÇI | L6'0ý6‘8ý00’0[['8Z9‘ffs%0198′ZI$$$00’y69°08’I00’000’ț69°08’IĮ9oy91,9% 9I çZ8“ į Į01'zo9’01 || 06'Z89°600’09țy'Z8I'I%0||##'00Z‘800’SZO‘OZ00’0 #0.0'()00’şZO‘OZqių9$ņrtoo) Z8L°09£6'90 losyL0'96Z‘Os00’0IZ’8Ł0‘S%0s98'LIZ‘99.00’000‘9800’0 100’000'000‘98Į9œņII:sfon-a yoluogo mg편昌原自同역~여그평역, størņog)korpsg) 岔密quae uaimno | nsulonsorioqono ugimone)«»
•qigoņs-ượsaeɑsɑolskolųo uos) į gogo ugos)goɖoŋøe) | (woonso uose) 900Z"Złoso@圆-ıņossoodolos) lae ugoaf&raeg?
• ~ ~«»hormg}*IO Į qo--→ · ·“Tomringpgpɑ9• qiao ươımsne)Zoozrzio Ig | TTrīņoqogsŒ00Z nog) | (No.00Z"IO&Ł00Z"ZI’Ig | Tarıņæąogo | gossosong) |qo@ZOOz 10:10
Z00ZrZI “IE

9€L‘66660'Z9L'996 | 69'LƐƐ‘Şİ600’0LS'EL6'66ZO’ț9ɛ“ŞI889°660“、:18‘I00’0 į00’000’Lç89°660‘ŞI8° { 000'000'LS00’000’000’0%0100’000'000's,00’0 ị00’000’Lç
000‘8I00’000Z"9į į 00'008's00’000’008‘I%01 00'000'Z00’000 OZ00’0 || 00°000'000‘OZ 00ç‘Os00′09 #9900′099'800’000’0Ş0‘;%0100'00ç‘sy00’000“Çsy00’0 ||00’000’000‘çy 00ỹ'8900′09ç‘1900’Ossoţi00’000’0 #8‘9%0s00’009“L00'000', L00’0 100'000’000’9L ț70Z“ÇSÇ’988°ZŞț¢”I IŞ‘s00’00Ꭽ"0ᏑᏋ%0||90° 16's“I00,969°/00’0 100’000’96€‘y S0ነ'91SZ’Z9los ISl'lol'!00’0ÇZ'Off9‘I%0s0Ş'L60‘900’00ç* ZZ00’0 100’000’00ç‘ZZ Oso“I#00,6LĪ‘LƐ00° IZ8‘ŞI00’000' [$1“ḥ%0I o00’069°600'000' 1900’0 |00’000’000’İ Ş 9şZog89'006‘ZZţ'680‘I00'()Z9’978%0s08°89100’OZO‘#700’0, 100’000’020“; LZ6'şy0€'yƐƐ“I;OL‘999‘IZ00’0OL"Z6Ş“†%0||00'9 LO‘LI00’000‘s:900’0 100’000'000‘99
••••• • •~~~|
^ ^ • • • • • • • •* • s
• • • • •
•• • • •
~ ~ ~ ~ ~ ~ 4 ~ ~ ~ ~ ~
guns@ho oqosh odong) þ0 Ģgoqjole) çı q9bIT? ç{ sícrosso “goodig) stos@go
•«song) {@lascossos@đù19 įsiknĶĒĢ ĢĢĢh 4Q8筑949仁取峻守ng!? sıgırēło ogsqsh hiqi@@
..--~~~~*~*~~~ -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.•*

Page 28
00’000’0€ 00’000’0ɛ Loozoozei 96.089'L9 86 sɛɛ911 Z£ €LĮ“OZɛ osoɛz6'sɛ $wgOso9 ZI’ZOO‘#7€. 8ɛ'#00‘89 ystosoɛ91 00:00z:00z | 8sz69'ilz 冠g 写圆 100%"ZI" IE
00’0 00’0 00’0 00’0 00’0 000 00’0 00’0 00’0 00’0 00’0 00’0 00’0 ởızıms
djąjnoņusgi
000 00’0
* virzz66
o 9,608';
sı’ızl’8 si'i66'ɛz
zgozioz
| 20 cogov
6$ 87,9 09'LSyɛI 88:6090€ 00’0 Z8'Ếll'IŞ
617ưts mụjgsg)
00’0 00’0
ɛsozoi'i i zovos i z0:696
89999'z
00:39z 00:18寸
| 00°0 | 000 : IZZO;os
00’0
| 06’ygol | syns
00’000’0 000 , 000 uz szofii 000 8iovos ( 000 LI’O696 ( 000 98'999'9Z00'0 z8'089 z” 000 €0'si8ov ( , 000 6s szlo ( 1 000 09'lstogi (1 000 60'zī0'wɛ , , 000 00’000’0 zĽ860'69 000 ĉi-ins &quomo)
ợ9$$ụog) | oudloĝa9ơng) ;
00’000’09 00’000’09 EL'L6ŷ'ZZł
o oz'ılgoz9 £8oț99‘LOI
Liz8io96z 8Z’01çosoɛ
zoçlı'09 i osoɛız’ız 8,9ssos 99’000’ssi
00:00z:00z
9l'8/86 iz įsign Q93
L00Z" [0, 10
i sslow-wi-0200Z" 6iliz-yi-0000Z , 01000soiz 08000$0īz L6000$0īz | 69700$01z vliozo
oliozy
9700899 #7800899)
ZOț7Į Į Ķ ĻĶCIT
Ozozivī£GT. IOys Iwl CCIT
osē ĝis ĝiņsıl?
soņins hņgieg) mygg) soņins fiņợieg) trựĝo)
soțuris qi&#ųng& spornogo toņins ņogļrso spornošķis, soņuftë qyspyno & IgorngoạiĘ sorgirls ņogļsto& Ipomogąsējs șigino gomĝșië}}" sorgifts pornoặqjējs
sorgung Qoogiljoo),
lossunto qooqnuoo)
șņins Ģsusegi podjąo
toņufto ç919 og 1990ŪŲŰo
ẹssung Q919.gg/podjąłae
ஓநா9
gzo
26
 

6ɛ’90/ozzzoT 00°0위의히어미 그이어의회이미「 나이司이이미 히히이의64:665'88$'ı ț78'86 i ‘9ZI00’0 €yszogi 000ɛvőz6°61 : (00'006'zo) o logotovi Z9’t Z8’9600° 08£T0/'ɛ00’0, 8£T04'e(00'006'Żț¢) 6z"Ezo‘se’i t7tነ ̇888“I00° 000:0 ) 00:0oooo ! vw'egg'i EȚ'90700°000’0 00:0oooo et sov 09:580'0ɛ00' OSO'8zz'91 - 00’osorozz'91ssozs8'ɛt S9“SL6‘I00’0£9'9.1900’0$9'9.1900’0z066$'ı " | 06’Icsoyésor (ooooos 004'9si , 9, 108,9109°80S“ÇLI 00°09ɛ‘IE8'/sty’s 00'000'0900’000’0 00000’000’0| 00'000'0€ 00'000'0900’000'O00’000’000’000’000’0ɛ
$s6,00001-8 £10060@ :
6-LII610-600 ƐrƐ9ț71-90-0100-I
〜イ〜 sɛɛ6609----
S9816-bi-04:00z
'si828-bi-0000Z
Ģsurto ąsoonllos), ஒதா9 ழ9ாgஞ:
losgiris çoissoqi goqiqja?
toņins Fiņoneg) mgog, ; hņrtodo hrygioso (ų) g zo fossins qooquoe) : ( )
óiņune) hņuo sourie).
torno hrygieo mựso tosurto hrugieg) mự@g),
(11) azo

Page 29
தலைவர் பொதுச் செயலாளர் நிதிச் செயலாளர் துணைத் தலைவர்கள்
துணைச் செயலாளர் துணை நிதிச்செயலாளர் உறுப்புரிமைச் செயலாளர் நிலையமைப்புச் செயலாளர் நூலகச் செயலாளர் கல்விக்குழுச் செயலாளர் இலக்கியக்குழுச் செயலாளர் ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்கள்
உள்ளகக் கணக்காய்வாளர்
(sp) piloGouis அமைப்புக்குழு :
இ6ை
பேராசிரியர் சபா திரு.ஆ.இரகுபதி
திரு.சி.சிவலோக காலாநிதி வ. ம திரு.ச.இலகுப்பி திரு.டபிள்யு.எஸ் டாக்டர். ஜின்ன திரு.பெ.விஜயர
திரு.கா.வைத்தீ கலாநிதி செல்6
திரு.எஸ்.எழில்6ே திரு.இ.சிறீஸ்கந்த திரு.க.க.உதயகு திரு.ஆழ்வாப்பிள் திரு.சி.பாஸ்க்கர திருமதி. சந்திர திரு.மா.சடாட்சர திரு.க.சண்முகலி திரு.ஆ.குகழுர்த் திரு.தெ.மதுசூத செல்வி சற்சொ திரு.மு.கதிர்காம திரு.க.இரகுபரன் திரு.சி.அமிர்தலி திருமதி அபுவே திருமதி வசந்தி திருமதி பத்மா டாக்டர். சி.அணு சோக்கல்லோ திருமதி சுகந்தி திரு. பொ. சந்: திரு.உடப்பு வீர திரு.மா. தேவர திரு.அ. பற்குை திரு.த. சிவஞா திரு.ந. கணேச டாக்டர் விக்னே திரு.ஜி. இராஜ திரு. க. சுந்தர திரு.சபாலேஸ் திரு.வே.கந்தச திரு.உ.நவரத்தி திரு.மா.கணபதி தமிழவேள் இ. திரு.ஏ.எம்.சுப்பி திரு.தி.கணேச திரு.தி.ஜெயசீல
இவ்வருடச்
திரு.மா.சடாட்ச திரு.ச.இலகுப் திரு.மா.தேவர திரு.அ.பற்குண திரு.க.சுந்தரமூ திரு.சி.அமிர்த திரு.ஆ.குகழு

ணப்பு - 1
ஜெயராசா பாலழரீதரன் நாதன் கேஸ்வரன் ് ഞങ് 1.செந்தில்நாதன் ாஹற் ஷரிபுத்தீன் த்தினம்
ஸ்வரன் வி திருச்சந்திரன் வந்தன்
தராசா
மார் ளை கந்தசாமி
பவானி பரமசாமி ன்
லிங்கம்
தி
னன் ரூபவதி நாதன் நாதன்
ங்கம்
னேஸ்வரி
தயாபரன் சோமகாந்தன் ஷ்யந்தன் தா. சண்முகநாதன் இராஜகுலேந்திரா திரலிங்கம் சொக்கன்
Tgif
ான்
னரஞ்சன் லிங்கம் வேணி செல்வநாதன் குலேந்திரா மூர்த்தி
வரன
TÉ
தினம்
நிப்பிள்ளை க.கந்தசுவாமி ரமணியம்
JITEgT
லன்
செயற்பாட்டுக் குழுக்கள்
ரன் (செயலாளர்) பிள்ளை
TigT ான் >ர்த்தி லிங்கம் ர்த்தி
27

Page 30
(ஆ) நூலகக்குழு : திரு.க.சண்முகலி திரு.பொ.சந்திரலி திருமதி வசந்தி கலாநிதி செல்வி திரு.வ.மகேஸ்வர திரு.தெ.மதுசூதன் திருமதி பத்மா ( திரு.ஆழ்வாப்பிள்
(இ) கல்விக்குழு : திரு.ஆ.குகழுர்த்
திருமதி பத்மா
திரு.ந.கணேசலி
திரு.க.இரகுபரன்
திரு.உடப்பு வீரே
டாக்டர் சி.அணுவ
திரு.த.சிவஞானர
திரு.ஜி.இராஜகுே
திரு.உ.நவரட்ண
திரு.மா.கணபதிப் (ஈ) இலக்கியக்குழு : திரு.தெ.மதுசூதன் கலாநிதி வ.மகே
திரு.க.இரகுபரன்
திரு.ஜின்னாஹ்
திரு
திரு.ஆழ்வாப்பிள்
திரு.சி.பாஸ்க்கர
திரு.க.க.உதயகு
செல்வி சற்சொரூ
திருமதி வசந்தி (உ) உறுப்புரிமைக்குழு : திருமதி ப.சந்திர
திரு.சி.அமிர்தலி திரு.மா.தேவராஜ திரு.மு.கதிர்காம திரு.அயற்குணம் LTäsLj 6ä6or66
(ஊ) பரிசில் நிதியக்குழு : திருமதி அபுவே திரு.ச.இலகுப்பிள் திரு.மா.சடாட்சர
திருமதி சுகந்தி
செல்வி சற்சொரூ
திரு.ந.கணேசலி
திரு.எஸ்.எழில்லே
(எ) பதிப்புத்துறை/நூல்விற்பனை திரு.க.இரகுபரன் டாக்டர் ஜின்னா
திரு.க.சண்முகலி
திரு.தெ.மதுசூதன்
திரு.ஆழ்வாப்பிள்
கலாநிதி வ.மகே
திரு.க.க.உதயகு
(ஏ) நிதிமதியுரைக்குழு : திரு.தி.கணேசரா திரு.எஸ்.கே.சபா
திரு.த.ஜெயசீலன்

|ங்கம் (செயலாளர்) மிங்கம்
தயாபரன்
திருச்சந்திரன்
6S
என்
சோமகாந்தன் ளை கந்தசாமி
தி (செயலாளர்) சோமகாந்தன் ங்கம்
சொக்கன்
ஷ்யந்தன்
ஞ்சன்
லேந்திரா
b
பிள்ளை என் (செயலாளர்) கஸ்வரன்
ஷரிபுத்தீன் .எஸ்.எழில்வேந்தன் ளை கந்தசாமி
மார் நபவதி நாதன்
தயாபரன் பவானி (செயலாளர்) ங்கம்
T
நாதன்
பணி செல்வநாதன்
னஸ்வரி (செயலாளர்)
ளை
இராஜகுலேந்திரா நபவதி நாதன்
ங்கம்
வந்தன்
(செயலாளர்) ஹற் ஷரிபுத்தீன்
ங்கம்
னன் s ளை கந்தசாமி கஸ்வரன் மார்
gf
நாதன்
28

Page 31
01.
O3.
O7.
0.
03.
OS.
O7.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
24.
26.
28.
30.
32.
இணைப்பு - சாதாரண உறுப்
திருமதி பவானி சுந்தரராஜா திரு.நடராசா கோபாலநாதன் திரு.கந்தர் விசுவலிங்கம் கந்தவேள் திருமதி தயாளகுணநாதன் நளாயினி
திரு.நாகலிங்கம் கணபதிப்பிள்ளை
. திரு.வேலாயுதபிள்ளை பிரேமகுமார்
3.
15.
17.
19,
21.
23.
. செல்வி மெல்லியல் வயிரவப்பிள்ளை
27.
29.
31.
33.
35.
திரு.கந்தப்பு முருகேசு சிறிபத்மநாதன் திரு.அரியரத்தினம் குலேந்திரன் திரு.கந்தையா சொக்கநாதன் திரு.வயிரமுத்து கந்தசாமி திரு.பாலசுப்பிரணியம் றமணன் திரு.நாகரத்தினஐயர் கலாதரஐயர்
திருமதி சுபாஷினி சந்திரகுமார் திரு.சின்னத்தம்பி இராஜேந்திரா திரு.நடேசன் இரவீந்திரன் திரு.நாகமுத்து பாலகிருஸ்ணன் திரு.பேடினன் றுமன் அல்பிரட்
ஆயுள் உறுப்பி
திருதம்பிப்பிள்ளை முத்துக்குமாரசாமி திரு.தம்பையா அம்பிகைபாகன் திரு.கந்தசாமி பரமலிங்கம் செல்வி ஷாமிலா ஷெரீப் திரு.சோதிபாலன் ஜெயபாலன் திரு.ஆனந்தராஜா இரவீந்திரராஜா திரு.கந்தப்பு கோபாலசங்கர் திரு.மாதேவர் திலகரத்தினம் திருமதி. கலா தேவநேசன் திருமதி ஏகாம்பரேஸ்வரி கிருஸ்ணமூர் திரு.தேவராசா இரவீந்திரன் திரு.அருணாச்சலம் செல்லத்துரை திரு.சுப்பிரமணியம் சிவசோதி திருமதி தேவராஜா கலாலட்சுமி திரு.சின்னத்தம்பி குமாரலிங்கம் திருமதி நாச்சியார் செல்வநாயகம்
29

பினர்
02. திரு.மார்க்கண்டு கருணாநிதி 04. திரு.பொ.யோகரெத்தினம் 06. திரு.அமிர்தநாதர் யேசுதாசன் 08. திரு.அமிர்தலிங்கம் தயாளகுணநாதன் 10. திருமதி றஞ்சினி சடாட்சரன் 12. திரு.வேலாயுதபிள்ளை பிரேமச்சந்திரன் 14. திரு.மயில்வாகனம் கனகசுந்தரம் 16. டாக்டர் கணபதி மகேசு 18. திருமதி மாலதி சிவகுமார் 20. திரு.சுப்பிரமணியம் செல்லத்துரை 22. திரு.இராசரத்தினம் சிவராசா 24. திருமதி சிந்துஜா இரத்தின சபாபதி 26. திரு.கனகரத்தினம் கனகசிங்கம் 28. திரு.ஆறுமுகம் தங்கவேலாயுதம் 30. திரு.நன்னித்தம்பி யூரீதரன் 32.*திரு.நடராசா கனகசேகரன்
34. திருமதி பேடினன் றுமன் தேவகாந்தி
02. திரு.சின்னையா இரத்தினவடிவேல் 04. திரு.பொன்னையா தேவராஜ் 06. திரு.அப்பாப்பிள்ளை கணேசலிங்கம் 08. திரு.சிவகுருநாதன் பாலசுப்பிரமணியம் 10. திரு.கந்தசுவாமி செந்தில்குமார் 12. திரு.ஆறுமுகம் கிருஸ்ணமூர்த்தி 14. திரு.செ.உ.சந்திரகுமார் 16. திரு.எஸ்.எம்.வரதராஜா 18. திரு.கதிரவேலு சுரேஸ்குமார் ந்தி 20. திரு.செல்லத்துரை ஜெயசோதி
23. திரு.கண்ணையா ஜெகதீஸ்வரன் 25. திரு.சிவஞானசுந்தரம் சுரேந்திரஜித் 27. திரு.செல்லையா யோகராசா 29. திரு.கிருஸ்ணன் மோகன்குமார் நாயர் 31. திரு.மு.பாலச்சந்திரன்

Page 32
இை அறிவோ
3.08.2008
திகதி விடயம்
08.08.2007 கலித்தொகை கடவுள் வாழ்த்தில்
மணிமிடற்று கண்கையாய் கேள் 15082007 கலித்தொகை குறிஞ்சிக்கலியில்
“கடைக்கானற் கொல்வான்போல் நோக்கி நகைக் கூட்டஞ் செய்தான்” 29.08.2007 கலித்தொகை குறிஞ்சித்திணையில் “வரும் துயர் மலையினும் பெரிது” 05.09.2007 “சேக்கிழாரின் கவி இன்பம்” 12.09.2007 “தங்கத்தாத்தா சோமசுந்தரப்புலவர்” 10.10.2007 “நெல் குற்றும் தலைவி தோழி இசைக்கும் 17.10.2007 கலித்தொகை நெய்தற்கலி
“இயற்பழற்ரும் இயற்பட மொழிந்தும் பாடும் 24.10.2007 “ஈழநாட்டுப் புலவர்களின் கவித்திறன்” 07.11.2007 பொறுமை காத்த காவிய நாயகன் 14.11.2007 ஒரு மாமணியாய் உலகிற்கு ஓங்கிய திருமா 24.11.2007 “இலக்கியங்களில் விருந்தோம்பல்” 28.11.2007 கலித்தொகை நெய்தற்கலியில்
“தலைவி பெரும் பேருறுதல் களைமதி” 05.12.2007 ஈழநாட்டுப் புலவர்களின் தனிப்பாடல்கள் 12.12.2007 யாழ்ப்பாணச் சமூக உருவாக்கத்தில் தீவகம் 19.12.2007 சுதேச மருத்துவ இலக்கியங்கள் 26.12.2007 கலித்தொகை நெய்தற்கலியில்
“தெருளாத தலைவனைத் தெருட்டும் தோ 02.01.2008 பிரயாண இலக்கியம் 16.01.2008 பண்பாட்டுக் கோலங்கள் 23.01.2008 பழையதும் புதியதும் 30.01.2008 (திருமலை) தி.த.கனகசுந்தரம் 06.02.2008 மடலூர்ந்து வரைவு கொண்ட தலைவன் 13.02.2008 “சங்க கால அகத்திணைப் பாடல்களில் சில 27.02.2008 இராஜராஜசோழனும் ஒளவையாரும் 12.03.2008 பண்பாட்டுக் கோலங்களின் முகிழ்ப்பு 19.03.2008 இசை நாடக அனுபவப்பகிர்வு 26.03.2008 புலவர்களில் சிலர் 02.04.2008 வில்லடிப்பாட்டு 09.04.2008 சிற்பங்கள் செய்யும் விதமும் கண்காட்சியும் 16.04.2008 ஈழத்தில் வில்லுப்பாட்டு
30.04.2008 இயற்கை மருந்துவமும் ஆரோக்கிய வாழ்வு 07.05.2008 சமுதாய முன்னேற்றத்தில் சுவாமி விவேகான 14.05.2008 நாடகமும் வில்லிசையும் 21.05.2008 எழுதப்படாத யாழ்ப்பாண நாடக வரலாறு 28.05.2008 இன்றைய ஊடகத்தைப் புரிந்து கொள்ளல் 04.06.2008 11.06.2008 புறநானூற்றில் கவிநயம் 25.06.2008 அடங்காப்பற்று 02.07.2008 திருமண ஆதனமும் பால்நிலைப் பாகுபாடும்
சட்டம் பற்றிய ஓர் ஆய்வு நோக்கு 09.07.2008 மனித உறவுகள் 1607.2008 : கவிஞர் இளங்கோவின் சிந்தனைகள் 23.07.2008 ஈழத்து இலக்கியமும் முற்போக்கு இயக்கமு 30.07.2008 செஞ்சொற்கவி இன்பம் 08.08.2008 ஈழநாட்டுப் புலவர்களின் கவித்திறம் ஈழநாட்டுப் புலவர்களின் கவித்திறம்

ணப்பு - 3
டல்
உரை நிகழ்த்தியவர்
வள்ளைப்பாட்டு”
ஊசற்பாடல்”
ഥങ്ങി
காட்சிகள்”
விளக்க உரையும்
b பந்தரின் பணி
தேசவழமைச்
புராணவித்தகர் மு.தியாகராசா
புராணவித்தகர் மு.தியாகராசா
புராணவித்தகர் மு.தியாகராசா சைவப்புலவர் சு.செல்லத்துரை கலாபூசணம் ந.சிவசண்முகமூர்த்தி புராணவித்தகர் மு.தியாகராசா
புராணவித்தகர் மு.தியாகராசா பன்மொழிப்புலவர் த.கனகரத்தினம் சைவப்புலவர் சு.செல்லத்துரை புலவர் திருமதி பூரணம் ஏனாதிநாதன் திருமதி ராணி சீதரன்
புராணவித்தகர் மு.தியாகராசா புராணவித்தகர் மு.தியாகராசா திரு.வெ.செ.தனபாலன் திரு.க.நாகேஸ்வரன்
புராணவித்தகர் மு.தியாகராசா கலாபூஷணம் ந.சிவசண்முகமூர்த்தி சைவப்புலவர் சு.செல்லத்துரை திரு.பி.எஸ்.சூசைதாசன் பண்டிதர்.சி.அப்புத்துரை புராணவித்தகர் மு.தியாகராசா திருமதி பவன்னியகுலம் திரு.க.கணபதிப்பிள்ளை சைவப்புலவர் சு.செல்லத்துரை கலைவேந்தன் திரு.ம.பெ.தைரியநாதன் திரு.பி.எஸ்.சூசைதாசன் சோக்கல்லோ தா.சண்முகநாதன் சிற்பக்கலைஞர் மகேசு பார்த்திபன் கலாபூஷணம் க.நா.கணபதிப்பிள்ளை
(சின்னமணி) வைத்தியலிங்கம் தங்கராஜா புலவர் திருமதி பூரணம் ஏனாதிநாதன் சைவப்புலவர் செகுணபாலசிங்கம் புலவர் செதுதெட்சிணாமூர்த்தி திரு.இரா.சடாகோயன் திரு.எஸ்.எழில்வேந்தன் மட்டுவில் ஆநடராஜா திரு.அருணா செல்லத்துரை
சட்டத்தரணி கமலா நாகேந்திரா திரு.S.J.யோகராசா திருமதி பூரணம் ஏனாதிநாதன் திரு.பிரேம்ஜி ஞானசுந்தரம் திருமதி சந்திரபவானி பரமசாமி பன்மொழிப் புலவர் த.கனகரத்தினம் சைவப்புலவர் சு.செல்லத்துரை
30

Page 33
படித்தது
திகதி 6itutb
2007.2007 வாழ்வது ஒரு கலை 27.07.2007 உள்ளம் புண்ணாகி
வேட்ப மொழிக 10.08.2007 தமிழ் நாட்டார் பாடலின் தனித்துவம் 1708.2008 ஒரு மண்ணின் கதை 24.08.2007 கண்ணனும் காதலும்
31.08.2007 ஈழத்துச் சிறுவர் இலக்கியத்தில் பாடல்களின் 07.09.2007 தமிழ் இலக்கியத்தில் கண்கள் 14.09.2007 சிலப்பதிகாரத்தில் பெண்கள் 05.10.2007 மறைந்திருக்கும் உண்மைகள் 12.10.2007 உலர்ந்திரும் பூப்போல் 19.10.2007 ஸ்ரிவ் ஜொப்ஸின் மூன்று கதைகள் 26.0.2007 D6) 31.10.2007 வீரமணிஜயரின் கவித்துவம் 02.11.2007 திரு.ரகுநாதனின் “முதல் இரவு" 23.11.2007 சிரிப்பின் சிறப்புகள் 30.11.2007 கருத்தாடல் 07.12.2007 வரைபடங்கள் தாண்டி கிளைபரப்பும் வசந்தங் 14.12.2007 அறியாமை அவ்வளவு இழிவன்று 24.11.2007 வாழ்வே கவிதையாய் 28.12.2008 பேசாப் பொருள்கள் பேசும்பொழுது 04.01.2008 இளமையின் கீதம் (சீன நாவல்) 11.01.2008 மாபெரும் நாகரிகங்களின் பின்னணியில் 25.01.2008 மோடி வடிவேல் 01.02.2008 அமான் முல்லாவின் கதைகளும் புஸ்பானந்த 08.02.2008 ஈழத்து இளககளின் ஆக்கங்கள் 15.02.2008 சாருமதி என்றொரு மானிடன் 22.02.2008 முடிவில்லாத கண்ணிர் 07.03.2008 கற்றேன் பெற்றேன் 14.03.2008 சங்க இலக்கியங்களில் மெய்யியல் சிந்தை 28.03.2008 அடங்காப்பற்று 04.04.2008 ஈழத்து நாவல் இலக்கியத்தில் புதிய சுவடுக 11.04.2008 கனவும் கனமும் 18.04.2008 பெண்ணெனும் பெருந்தகையாளர் 25.04.2008 வேடர் இருவர் 0205.2008 உயர்ந்த மனிதன் 09.05.2008 கவிதைகளின் கற்பனை 16.05.2008 முருகையன் கவிதைகள் 23.05.2008 சோகக் கதைகள் 30.05.2008 தமிழர்தம் அடையாளங்களை இழந்ததேன் 16.06.2008 கனமுறிந்த பகலோடு என் கைகுலுக்கல் 2006.2008 இதயத் தடத்தில் நெற்றிக்குறிகள் 27.06.2008 சொந்தங்களின் பகிர்வு 04.07.2008 துரத்துக் கோடை இடிகள் 11.07.2008 திருக்குறள் கூறும் சட்டநெறி 18.07.2008 யோகாசனமும் ஆரோக்கியமும் 25.07.2008 காட்டாற்றில் புதுவெள்ளம் 01.08.2008 கவிமணியின் உமர்கையாம் இரசனை 15.08.2008 வாழ்வுக்கு விருந்து திரிகடுகம்

Iւնւլ - 4
பிடித்ததும்
னின் கவிதைகளும்
9- கழ்த்தியவர்
திரு.தா.சண்முகநாதன் திரு.க.கந்தவேள் திரு.மீநிலங்கோ தெய்வேந்திரம் சுழிபுரம் நடேசன் சிவசண்முகமூர்த்தி திரு.கே.விஜயன் திரு.தி.திருக்குமரன்
கவிஞர் துரையர் திரு.இளையதம்பி தயானந்தா திருமதி ச.பரமசாமி திருமதி தி,நிசாந்தராகினி திரு.க.தேவதாசன் திரு.எஸ்.சிறீரஞ்சன்
திரு.க.புவனேந்திரநாதன் கவிஞர் ஏ.இக்பால்
5pb.A.R.V.Gooroger குட்டிரேவதி.கவிஞர் திலகபாமா, பேராசிரியர் சஆனந்தி கவிஞர் திலகபாமா கலைவாணன் திரு.வே.தர்மலிங்கம் திரு.எஸ்.எழில்வேந்தன் திருமதி இராஜி சடகோபன் கலாநிதி நா.இரவீந்திரன் 55.S.M.N.S.A.L.Djgib QupsTerraNT திரு.ஜி.இராஜகுலேந்திரா கவிஞர் மேமன்கவி திரு.ஆ.இரகுபதி பாலறிதரன் திரு.லெனின் மதிவானம் கலாபூஷணம் ஆதங்கவேலாயுதம் மன்னார் து.அ.ஜெகநாதன் திரு.கே.ரி.இராஜரத்தினம் திரு.க.செந்தில்குமார் திரு.செ.சக்திதரன் செல்வி அங்கயற்கண்ணி ஜனார்த்தனன் திருமதி சர்மினி பூரீபிருந்திரன் திரு.ஜி.இராஜகுலேந்திரா திரு.எஸ்.ழரீரஞ்சன் திருமதி ராணி சீதரன் திரு.ஜி.இராஜகுலேந்திரா திரு.ஆ.இரகுபதி பாலழறீதரன் கவிஞர் சடாகோபன் நாச்சியாதீவு பர்வீன் திருமதி உமா வைத்தியலிங்கம் திருமலை தசகிரீவன் திரு.சோமசுந்தரம் மகேந்திரராசா சட்டத்தரணி சுகந்தி இராஜகுலேந்திரா டாக்டர் விக்னவேணி செல்வநாதன் திரு.அன்பழகன் போல் திரு.ஆசுந்தரலிங்கம் திருமதி அபுவனேஸ்வரி

Page 34
ஓங்mẹșægĮ9łnsnog)
* * * * * * * * * - ,
-* * * * * *•••
986 I * 10^60
-- Go q-- ----- — — —- u - - - - - -