கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கம் 2001 - 2002 ஆம் ஆண்டுப் பொது அறிக்கை

Page 1
I
கொழும்புத் த
(சபை வரை:
(சங்கங்களுக்கான அரச க பதிவு பெற்ற தமிழ்மொழிப்
தொடக்கம் - 22.03.1942
Web : www.colbul E-T1 i : Esgo
 
 

மிழ்ச் சங்கம்
வுள்ளது)
ட்டளைச் (FL'L5 strug பண்பாட்டு அமைப்பு
பதிவு எண் - எஸ். 73
tailhilsangam.cirg eureka. Ik

Page 2

தலைவர் அவர்களே. தமிழ்ச் சங்க உறுப்பினர்களே!
2001ம் ஆண்டு யூலை மாதம் 15ந் திகதி தொடக்கம் 2002ம் ஆண்டு யூன் மாதம் 22ந் திகதி வரையிலான காலப்பகுதியில் எமது தமிழ்ச் சங்கம் ஆற்றிய பணிகளை 60வது ஆண்டுப் பொது அறிக்கையாகச் சமர்ப்பிப்பதில் மகிழ்ச்சியடைகின்றோம்.
முன்னுரை
மிகப்பழமையும் மக்களுக்கான பல அறிவுக் கருவூலங்களையும் தன்னகத்தே கொண்ட தொன்மைமிகு தேனினுமினிய தமிழ்மொழியின் செழுமையையும் அதன் பண்புகளையும் பண்டைத் தமிழ்ச்சங்க வழியில் நின்று சங்க நோக்கத் தொலைநோக்கக் கூற்றுகளுக்கு அமைவாகச் சங்க நெறிகளையும் தமிழ் மொழியின் செழுமையையும் பண்பாட்டையும் உலகெங்கும் பரப்ப கடந்த 60 வருடங்களாக எமது சங்கம் பணியாற்றி வருகிறது.
கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கத் தொலைநோக்குக் கூற்றுகளும் குறிக்கோள்களும் திட்டங்களும்:- ●
தொலைநோக்குக் கூற்று:-
“தமிழ்மொழியின் செழுமையையும் வளர்ச்சியையும் ஊக்குவித்தல்”
சேவை அர்ப்பணிப்புடையோரின் ஒருமித்த உழைப்பைக் கொண்டு தமிழ்ப்பண்பாட்டின், பன்முகப்பாட்டிற்கு மதிப்பளித்து, அவை ஒவ்வொன்றினதும் வளர்ச்சிக்கும் விஞ்ஞான தொழில் நுட்ப வளர்ச்சிக்கும் தமிழாய்வுக்கும் ஊக்கமளித்து, உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலுமுள்ள தமிழ்ப்பண்பாடு நிலையங்களின் தகவல் பரிமாற்ற நிறுவனமாக கொழும்பைத் தலைமையகமாகக் கொண்டு இயங்கி தமிழ் மொழியின் செழுமையையும் வளர்ச்சியையும் ஊக்குவித்தல்

Page 3
தமிழாய் ஊக்குவித்தல் () தமிழ்ப்பண்பாட்டின் பன்முகப்பாட்டிற்கு மதிப்பளித்து அவற்றின் வளர்ச்சிக்கும்
ங்கு சேர்ப்புக்கும் உதவுதல்
()
() தமிழின் விஞ்ஞான தொழில் நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ஊக்கமளித்தல் () தமிழரின் பண்பாட்டு நிலையங்களின் தகவல் பரிமாற்ற நிலையமாக
இயங்குதல்
க்க உறுப்பினர்
ஆயுள் உறுப்பினர் - 273 சாதாரண உறுப்பினர் - 95
*டுப்ெ e
கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் 59வது ஆண்டுப் பொதுக்கூட்டம் தலைவர் திருசோதேவராஜா தலைமையில் 15.07.2001 ஞாயிறு காலை 10.00 மணிக்கு இடம் பெற்றது. பொதுச் செயலாளர் திருஆஇரகுபதி பாலறிதரன் அவர்களால் 59வது ஆண்டுப் பொது அறிக்கையும் நிதிச் செயலாளர் திருதிகணேசராசா அவர்களால் 2000ஆண்டிற்கான கணக்கறிக்கையும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. இரு அறிக்கைகளும் சபையினால் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது. இவ்வறிக்கையைத் தொடர்ந்து புதிய ஆட்சிக்குழு தெரிவு செய்யப்பட்டது. புதிய தலைவராக திரு. இ. சிவகுருநாதன் அவர்களும் பொதுச் செயலாளராக திருஆஇரகுபதி பாலழரீதரனும் நிதிச்செயலாளராக திரு.தி.கணேசராஜாவும் ஏகமனதாகத் தெரிவு செய்யப்பட்டனர். தொடர்ந்து புதிய ஆட்சிக்குழு தெரிவு செய்யப்பட்டது.(இணைப்பு-1)
இக்காலப்பகுதியில் நடர் ட்ட விபரங்கள்
அ, ஆட்சிக்குழுக்கூட்டங்கள் - 11
ஆ விசேட ஆட்சிக்குழுக்கூட்டங்கள் - 08 இ. விசேட பொதுக் கூட்டம் - O

ஏனையகுழுக்கூட்ட விபரங்கள்
9. இலக்கியக்குழு - 12 ஆ கல்விக்குழு - 05 இ. நூலகக்குழு - 10 F, உறுப்புரிமைக்குழு - 06 உ. நிலையமைப்புக்குழு - 14 ஊ. சட்ட ஆலோசனைக்குழு - 04 எ. நிதிச் செயற்பாட்டுக் குழு - 05 ஏ. நூற்பதிப்புக்குழு - 02
சங்க நிதிநிலைமையும், நாட்டின் மின்தடையும் எம் செயற்பாடுகளைத் தளரவைத்த போதிலும் எமது செயற்பாட்டுக் குழுக்கள் காலத்திற்குக் காலம் கூடி பொருத்தமான திட்டங்களை வகுத்து சிறப்பாகச் செயலாற்றியது. இதனால் பொதுமக்களின் ஆதரவுடன் எம்மாலியன்ற சிறந்த சேவையை நல்க வாய்ப்புக்கள் எமக்கு ஏதுவாக அமைந்தன.
குழுக்களின் செயற்பாடுகள்
இச்சபை சங்கப் பணிகள் சிறக்க தனது வழமையான பணிகளையாற்றி வருகிறது. இதன் தலைவராக திருஇநமசிவாயம் அவர்களும் செயலாளராக திருM.M.சமீம் அவர்களும் செயற்பட்டு வருகின்றனர்.
இக்குழு திரு.சி.பாஸ்க்கரா தலைமையில் செயற்பட்டு வருகிறது. இக்குழு தனது வழமையான பணிகளை திறம்பட ஆற்றிவருகிறது. இக்காலப்பகுதியில் 17ஆயுள் உறுப்பினர்களையும் 16 சாதாரண உறுப்பினர்களையும் இக்குழு சேர்த்துள்ளது. மேலும், சங்க உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொருவரதும் ஆயுள், சாதாரண உறுப்பினர்களின் தேர்தல் இடாப்பு ஒன்றும் விபரக்கொத்து ஒன்றும் தனித்தனியாக, பூரண விபரங்களுடன் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் உறுப்புரிமை தொடர்பான யாப்பு விதிகளைத் திருத்தியமைப்பதற்கான முயற்சிகளிலும் ஈடுபட்டுள்ளது.
அத்துடன், அங்கத்தவர்களுக்கு (ஆயுள்,சாதாரண) அடையாள அட்டை வழங்கும் முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், தேவைப்படும் அங்கத்தவர்கள் இவற்றை பெற்றுக்கொள்ள வசதிசெய்யப்பட்டுள்ளது. (புதிதாக சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்ட அங்கத்தவர் பட்டியல் - இணைப்பு-2).
3

Page 4
நூலகக்குழு திருககுமரன் அவர்களைச் செயலாளராகக் கொண்டு மிகச்சிறப்பாக இயங்கிவருகின்றது. நூலகத்தினை பராமரிப்பதுடன் தமிழியல் ஆய்வு முயற்சிகளை ஊக்கப்படுத்துவதினையும் முக்கிய நோக்கமாகக் கொண்ட இக்குழு இக்காலப் பகுதியில் பின்வரும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது:
நூலகம் தொடர்பான நடவடிக்கைகள்
(1) நூலக பகுப்பு முயற்சிகளின் முதலாம் கட்டம் நிறைவுசெய்யப்பட்டது. இம் முயற்சிக்கு தனது அனுபவத்தினையும், உழைப்பையும் தந்துதவிய திரு.எஸ்.முருகவேள் அவர்களுக்கு எமது நன்றிகள்.
(i) நூலகத்திற்கு பயிற்றப்பட்ட தகமையுடைய நூலகரான திருமதி.
யோ.சண்முகசுந்தரம் நியமிக்கப்பட்டார். மேலும் நூலக ஊழியர் களின் எண்ணிக்கை 4 இலிருந்து 7 ஆக உயர்த்தப்பட்டது.
(i) இக்காலப்பகுதியில் 340 புதிய நூல்களும் 270 அரிய பழைய நூல்களும் கொள்வனவு செய்யப்பட்டன 821 நூல்கள் அன்பளிப்பாகவும் பெறப்பட்டன. இவற்றில் நூலகக் குழுச் செயலாளர் திரு.க.குமரனினால் அன்பளிப்பு 124 நூல்களும், திரு மு. பொன்னம்பலத்தால் 183 நூல்களும் அன்பளிப்புச் செய்யப்பட்டன. (நூல் அன்பளிப்பு செய்தவர் விபரங்கள் இணைப்பு 03)
(iv) நூலக நிதித்தேவையினை நிவர்த்தி செய்யும் விதத்தில் நூலக
புரவலர்கள் 5பேரிடம் 2000/=வும் 5 பேரிடம் 1000/=வும் மாதாந்தம் நன்கொடையாக இவ்வருடம் முதல் (01.01.2002) பெற்றுவருகின்றோம். அவர்களுக்கு எமது நன்றிகள் (நன்கொடை தருபவர் விபரம் இணைப்பு - 04 இல் பார்க்க).
(v) சங்க முன்னாட் செயலாளார் திரு.க.இ.கந்தசுவாமி அவர்களின்
முயற்சியினால் தமிழக அரசிடமிருந்து பெறப்பட்ட ரூபா 1 லட்சம் பெறுமதியான நன்கொடையின் மிகுதித் தொகை வட்டியுடன் பெருகியிருந்தது. அத்தொகையினை மீண்டும் சங்கக் கணக்கில் கொண்டுவந்ததின் மூலம் இவ்வாண்டு ரூபா 10 லட்சத்திற்கு மேல் சந்தைப் பெறுமதியுடைய 1600 நூல்கள் நூலகக் குழுச் செயலாளர் திரு.க.குமரன் அவர்களின் முயற்சியினால் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டது. கடந்த 15.05.2002 அன்று இந் நுTல் தீ
4

தொகுதி உத்தியோகபூர்வமாக இந்தியத் துTதுவர் அதியுயர் கோபால கருஸ் ண காநி த அவர் களினால இநீ தரிய தி துTதரகத்தில் வைத்துத் தமிழ் ச் சங்கத தலைவர் திரு.இ.சிவகுருநாதன் அவர்களிடம் கையளிக்கப்பட்டது.
(Vi) இலங்கைத் தமிழியல் சேகரிப்புப் பகுதி ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆ. தமிழியல் ஆய்வு நடவடிக்கைகள்
(i) “இலங்கைத் தமிழர் வாழ்வும் வகிபாகமும்’ எனும் தலைப்பில் நூலகக் குழுவினால் நடாத்தப்பட்டு வரும் பேருரைத் தொடரில் இக்காலப்பகுதியில் மேலும் இரண்டு உரைகள் நடைபெற்றன. (விபரம் 10ம் பக்கம் பார்க்க)
(i) இலங்கையில் தமிழ் மொழி கற்பிப்பதிலுள்ள பிரச்சினைகள்’
எனும் தலைப்பில் தேசிய மட்ட மாநாடு ஒன்றினை நடாத்துவதற்கான நடவடிக் கைகளை குழு மேற் கொணர் டு வருகின்றது. இந்நடவடிக்கையின் முதற் கட்டமாக வடகிழக்கு மாகாணக் கல்வியமைச்சுடன் இணைந்து ஒரு செயலமர்வினை ஆனி மாதம் 15ம் 16ம் திகதிகளில் சங்க அனுசரணையுடன் திருகோணமலையில் நடாத்தப்பெற்றது. இச் செயலமர்வில் பேராசிரியர்கள் கா. சிவத்தம்பி, சோ. சந்திர சேகரம், கலாநிதி எம். ஏ. நுஹற்மான் உட்பட சங்கத்தலைவர், பொதுச் செயலாளர், நிதிச் செயலாளர், நூலகச் செயலாளர், சில ஆட்சிக்குழு அங்கத்தவர்கள் கலந்து சிறப்பித்தார்கள்.
(i) இலங்கையின் தமிழியல் ஆய்வு முயற்சிகளுக்கு களம் அமைத்துக் கொடுக்கும் நோக்கில் கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தினைச் சேர்ந்த கலாநிதி அம்மன் கிளி முருகதாசினை ஆசிரியராகக் கொண்ட ‘தமிழ் உலகு’ எனும் தமிழியல் ஆய்விதழ் ஒன்றினை வருடம் இருமுறை, வரும் ஆடி மாதத்திலிருந்து வெளியிடவுள்ளோம். இதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுவருகின்றோம்.
இ. பதிப்பு முயற்சிகள்:
இக்காலப்பகுதியில் நூலகக் குழுவினால் பின்வரும் 9 நூல்கள் பதிப்பிக்கப்பட்டன. இது தொடர்பான நூலகச் செயலாளர் திரு.க.குமரனின் பதிப்பு முயற்சிகள் பாராட்டத்தக்கன.

Page 5
(i) பாவலர் சரித்திர தீபகம் - I (மீள் அச்சு)
(i) பாவலர் சரித்திர தீபகம் - II (மீள் அச்சு) (i) இலங்கையில் புதினப் பத்திரிகையின் வளர்ச்சி (மீள் அச்சு) (iv) நாம் தமிழர் (மீள் அச்சு)
(V) புலம் பெயர்ந்த தமிழரின் பண்பாட்டுத் தனித்துவங்கள் (Vi) இலங்கைத் தமிழரின் அரசியலை விளங்கிக் கொள்ளல். (vi) இலங்கையில் தமிழர் கல்வி. (Vi) இலங்கைத் தமிழர் யார்? எவர்? - (மீள் அச்சு) (ix) இலக்கியத் தேட்டம் : நவீன இலக்கியம் (மீள் அச்சு)
சென்ற ஆண்டு பதிப்பு முயற்சிகள் மூலம் ஒரு லட்சத்திற்கு மேல் நன்கொடை திரட்டப்பட்டது போலவே இவ்வருடமும் ரூபா90,000/= விற்கு மேல் நூல் விற்பனை மூலம் நன்கொடை திரட்டப்பட்டது.
இணையத்தளம்
சங்கத்தின் இணையத்தளம் நூலகக் குழுவினால் பராமரிக்கப்பட்டுவருகின்றது. சங்க விபரங்கள், சங்க யாப்பு, முக்கிய நிகழ்வுகள் என்பனவற்றைக் கொண்ட இத்தளத்தில் புதிய அம்சமாக மூன்று சங்க நூல்களும் இடப்பட்டுள்ளன. விரைவில் சங்க மாதாந்தச் செய்தியேடான “ஓலை’யும், ஆய்வேடான “தமிழ் உலகு”ம் இடம்பெறவுள்ளன.
told
இக்குழுவின் செயலாளராக திருதசிவஞானரஞ்சன் செயற்பட்டுவருகின்றார். இக்குழுவினர் கூடிப்பயில்வோம், பண்டிதவகுப்பு, ஊடகப்பயிற்சி நெறி போன்ற வகுப்புக்களை நடாத்தி வருகின்றனர். இத்துடன் மக்கள் நலன்களைக் கருத்திற் கொண்டு அவர்களின் பல்வேறு தேவைகளை நிவர்த்தி செய்யும் முகமாகச் சுகாதாரக் கருத்தரங்குகளை பிரபல வைத்தியர்களின் உதவியுடன் நடத்தி வருகின்றனர். ஏறத்தாள 80 பேர் பங்குபற்றிய ஊடகப்பயிற்சி நெறி 3 மாதப் பயிற்சிகளின் பின் பரீட்சையுடன் இனிதே முடிவுற்றது. பல பிரபல ஊடகவியலாளர்கள் இப்பயிற்சி நெறியை நடாத்த உதவினர்கள். இறுதிநாள் விழா செல்வி சற்சொரூபவதி நாதன் தலைமையில் நடைபெற்றபோது தலைவர், பொதுச்செயலாளர், கல்விக்குழுச் செயலாளர், நிதிச்செயலாளர், ஆகியோர் கலந்து சிறப்பித்தார்கள். பயிற்சி பெற்றோரின் கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன. தேர்ச்சிப் பத்திரம் வழங்கும் விழா 3006.2002 அன்று நடைபெற உள்ளது. இந்தப் பயிற்சி நெறி மிகுந்த வரவேற்பு பெற்றதனால் தொடர்ந்து இதுபோன்ற ஒரு பயிற்சி நெறியை
6

விரைவில் நடாத்த உள்ளோம் என்பதை மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவிக்கின்றோம். இப்பயிற்சியை வடிவமைத்து செயற்படுத்திய கலாசூரி இ.சிவகுருநாதன், செல்வி சற்சொரூபவதி நாதன் திரு.வே.அ.திருஞானசுந்தரம் ஆகியோரது செயற்பாடுகளுக்கு எமது நன்றிகள்.
இக்குழுவின் செயலாளராக இக்காலப்பகுதியில் இருவர் கடமையாற்றியுள்ளனர் 15.12.2001 வரை திருதிகேசவனும் 15.12.2001இலிருந்து திருசிகந்தசாமியும் கடமையாற்றினர் இக்குழு தனது வழமையான இலக்கியப் பணிகளுடன் இவ்வாண்டில் வைரவிழாவைச் சிறப்பாகக் கொண்டாடியது. இவ்விழா மக்கள் எழுச்சி விழாவாக அமைந்தது. (வைரவிழா விபரம் பக்கம் 11)
இக்குழுவின் செயலாளராக திருசயாலேஸ்வரன் கடமையாற்றிவருகின்றார். இக்குழு சங்கக் கட்டிட வேலைகளை திறம்படச் செய்வதற்காக ஒரு நிபுணத்துவக்குழுவை அமைத்துள்ளது, இக்குழு இக் காலப்பகுதியில் சங்க அலுவலகம் அமைந்த கட்டடத்தின் ஒரு பகுதியில் குமாரசுவாமி விநோதன் கருத்தரங்கு கூடத்தை அழகுற அமைத்துள்ளது. குமாரசாமி விநோதன் கருத்தரங்கு கூடம் நிலத்திற்கு மாபிள் பதிக்கப் பெற்று சுவர், கதவுகள் திந்தை பூசப்பெற்று அழகிய மின்குமிழ்கள் பொருத்தப்பட்டு நீள்வளைய வடிவமான அழகிய கருத்தரங்கு மேசை கதிரைகளுடன் காணப்படுகின்றது. இத்துடன் சங்கத்தென்பகுதி புற்கள் பதிக்கப்பெற்றதுடன் சங்கத் தென்பகுதியிலும் சங்க நுழைவாயிலிலும் அசையும் கதவுகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. குமாரசுவாமி விநோதன் கருத்தரங்கு கூட நிர்மாணச் செலவு முழுவதையும் திருமதி ஜெயந்தி விநோதன் அவர்கள் அன்பளிப்புச் செய்துள்ளார். அன்னாருக்கு எமது நன்றிகள் உரித்தாகுக.
சட்டக்குழு;-
திரு.க.சி.பாலகிருஸ்ணன் அவர்களைச் செயலாளராகக் கொண்ட இக்குழு சங்கப்பணிகள் சிறக்க சிறந்த உதவியளித்து வருகின்றது. சங்க வழக்குகளை நடாத்த உதவுவதுடன் சங்க உபவிதிகள் தயாரிப்பதற்கான முயற்சிகளிலும் ஈடுபட்டுள்ளது.
நிதிச் செயற்பாட்டுக்குழு
இக் குழுவின் செயலாளராக திரு.V.A.திருஞானசுந்தரம் செயற்பட்டு
வருகின்றார்.இக்குழு நிதி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சினைகளைச் சுலபமாக நெறிப்படுத்தி நிதிச் செயலாளருக்கு உதவி வருகின்றது.
7

Page 6
இக்காலப்பகுதியில் நடைபெற்ற நிகழ்வுகள் (40)
மேற்படி நிகழ்வு சங்கத்தின் சங்கரப்பிள்ளை மண்டபத்தில் மாலை 530 மணிக்கு ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் நடைபெறுகின்றது. இந்நிகழ்வின்போது பெரியோர்கள், அறிஞர்கள் ஆர்வலர்கள் கூடித் தெய்வத்தமிழாம் திருக்குறளைப் பலகோணங்களில் ஆராய்ந்து வருகின்றனர். இவ் ஒன்றுகூடலைச் சங்கத்தலைவர் திருஇசிவகுருநாதன் துணைத்தலைவர் திருதகனகரத்தினம், துணைத்தலைவர் திரு.சோ.தேவராஜா மற்றும் பல அறிஞர்கள் சிறந்த முறையில் நடாத்தப் பேருதவி புரிகின்றனர். இதுவரை 150க்கு மேற்பட்ட நிகழ்வுகள் நிகழ்ந்துள்ளன.
நூல் நயம் காண்போம்
இக்காலப்பகுதியில் நடைபெற்ற நிகழ்வுகள் (27)
இந்நிகழ்வு கொழும்புத் தமிழ்ச்சங்க இலக்கியக் குழுவினால் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் மாலை 5.30க்கு சங்க மண்டபத்தில் நடாத்தப் பெற்று வருகிறது. இந்நிகழ்வில் இலக்கிய ஆர்வலர்கள் ஒன்று கூடி ஈழத்து இலக்கியப் படைப்பாளிகளின் உருவாக்கமான சிறுகதைகள், கவிதைகள் நாவல்கள், நாடகங்கள் மற்றும் அறிவியல் நூல்களை நயந்து நூற்களின் சிறப்பையும் நூலாசிரியர்களின் சிறப்பையும் நூற்ப்படைப்புக்கான காலப்பகுதி, அவற்றிற்கான தோற்றுவாய், பின்னணிகள், காரணிகள் போன்றவற்றுடன் தொடர்புபடுத்தி நயந்து எல்லோருக்கும் குறிப்பாக இலக்கிய வாசகர்களுக்கு நூற்களின் நயம் சென்றடையத் துணைபுரிகின்றனர். இந்தவகையில் இதுவரை 75க்கு மேற்பட்ட நூல்கள் நூல் நயம்
சிறப்பாக உதவி வருகின்றனர்.
(இணைப்பு - 07)
Uusi(36 Til
சங்கக் கல்விக்குழுவின் ஏற்பாட்டிற்கிணங்க ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் காலை 1000மணிக்கு இந்நிகழ்வு நடைபெற்றுவருகின்றது. இந்நிகழ்வின் ஆசிரியர்களாகச் சங்கத்துணைத் தலைவர் செல்வி சற்சொரூபவதிநாதன் பண்டிதர் திருகஉமாமகேஸ்வரன், சங்க ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்கள், திருமதி,அபுவனேஸ்வரி, திருமதிபூரணம் ஏனாதிநாதன், மற்றும் திரு.எஸ்மோசஸ், செல்வி,இ.ஜெயந்தி ஆகியோர் கடமையாற்றி வருகின்றனர். இந்நிகழ்வு சிறுவர்களின் ஆற்றலை வளம்படுத்தி அவற்றை வெளிக்கொண்டு வருவதுடன் அவற்றிற்கான தகுந்த களம் அமைத்து அச்சிறுவர்களின் ஆற்றலை எல்லோரும் அறிந்து

இன்புற வழிசமைத்துக் கொடுத்துள்ளது. மேலும் இந்நிகழ்ச்சியை விரிவுபடுத்தும் நோக்குடன் சிறார்களின் பெற்றோருடனான கலந்துரையாடல் 12.05.2002 அன்று நடைபெற்றது. தலைவர், பொதுச் செயலாளர், நிதிச் செயலாளர், கல்விக்குழுச் செயலாளர் கலந்து கொண்டார்கள்.
இவ்வகுப்பு எமது கல்விக்குழுவினால் சனி.ஞாயிறு தினங்களில் பி.ப2மணிக்கு நடாத்தப்பெற்றுவருகின்றது. இவ் வகுப்புக்கள் ஒழுங்காக நடைபெற பண்டிதர் திரு.க.உமாமகேஸ்வரன், புலவர்.திருதகனகரத்தினம் ஆகியோர் உதவி வருகின்றனர். இவ்வகுப்புக்களை விரிவுபடுத்தி பரீட்சை நடாத்தி சான்றிதழ்களை வழங்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. r
வைத்திய சோதனைகள்
தமிழ்ச்சங்கமானது இலக்கியப் பணிகளுடன் மட்டும் நின்றுவிடாது காலத்தின் தேவைக்கேற்ப பல மக்கள் நலன் பேணும் நிகழ்வுகளை நடாத்தி வருகின்றது. இவற்றில் குறிப்பாக இரத்த அழுத்தப் பரிசோதனை, இரத்தப் பரிசோதனை ஆற்றுப்படுத்தல் ஆகியவற்றைக் குறிப்பிடலாம். இப்பணிகளில் Dr. N.கந்தையா, Dr. சுட்பிரமணியம், திரு.காவைத்தீஸ்வரன் ஆகியோர் தம்மை முழுமையாக ஈடுபடுத்திச் செயற்பட்டு வருகின்றனர். இந்நிகழ்வுகள் சிறக்க அன்பர்கள், ஓய்வுபெற்ற மின் அத்தியட்சகர் திரு.B.கோபாலகிருஸ்ணன் ஆகியோர் வைத்திய உபகரணங்களை அன்பளித்து உதவியுள்ளனர். வைத்திய சோதனைகள் ஒவ்வொருமாதமும் 2வது,4வது வெள்ளிக்கிழமை காலை 10.00 மணிக்கு நடைபெறுகின்றன. ஆற்றுப்படுத்தல் தொடர்பான கலந்துரையாடல் புதன்கிழமைகளில் மாலை 7.30 க்கு நடைபெறுகின்றது. இவற்றை நெறிப்படுத்தும் திரு கா. வைத்தீஸ்வரனுக்கு எமது நன்றிகள்.
சுகாதாரக் கருத்தரங்குகள்
எமது சங்கமானது சமுதாய நலனைக் கருத்திற்கொண்டு மக்கள் வாழ்க்கைக்குப் பயன்படக்கூடிய பல சுகாதாரக் கருத்தரங்குகளை நடாத்தியது. இக்கருத்தரங்குகள் எமது கல்விக்குழுவினால் முன்னாட் சுகாதார வைத்திய அதிகாரி திரு.கா.வைத்தீஸ்வரன் அவர்களினது உதவியுடனும் இலங்கை விஞ்ஞான முன்னேற்றச் சங்கத்தினது ஆதரவுடனும் நடாத்தப்பெற்று வருகின்றன. பல்வேறு வைத்தியதுறைசார் மருத்துவர்கள் இந்நிகழ்வுகளில் பங்குபற்றுகின்றனர் இந்நிகழ்வுகள்
9

Page 7
மக்கள் நலன் பேணிச் சமுதாயத்திற்கு சிறந்த சேவையாற்றி உதவுகின்றன.
(இணைப்பு-08)
மக்கள் நலன் பேணும் நிகழ்வாக மக்களின் மன நலனைக் கருத்திற் கொண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்நிகழ்வு அல்லலுறும் எம் சமுதாயத்திற்கு நாமளிக்கும் அளப்பரிய சேவையாகும். இச்சேவையை இளைப்பாறிய சுகாதார வைத்திய அதிகாரி திரு.காவைத்தீஸ்வரன் அவர்கள் நடாத்தி உதவி வருகின்றார். இதனால் சமகால நிகழ்வுகளால் பாதிக்கப்பட்ட பலர் பயன் பெற்று வருகின்றனர். பிரதி உபகாரம் பாராது இச்சேவையை செய்து வரும் அன்னாரை மனதாரப்பாராட்டுகிறோம்.
இலக்கிய நிகழ்வுகள்:-
s (3 命 தினம்"
10.03.2002 ஞாயிறு மாலை 5.00 மணிக்கு கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கத் துணைத்தலைவர் செல்வி சற்சொரூபவதி நாதன் தலைமையில் சர்வதேச மகளிர் தினம்" கொண்டாடப்பட்டது. செல்வி இந்துஜா கணேசராசாவின் தமிழ்வாழ்த்துடன் ஆரம்பமான இந்நிகழ்வில் நாவல திறந்த பல்கலைக்கழக உபவேந்தர் பேராசிரியர் உமா குமாரசாமி "உயர்கல்வியும் பெண்களும்" என்ற தலைப்பிலும் திருமதி கேட்சி சண்முகம் `போரின் தாக்கத்தில் பெண்கள்" என்ற தலைப்பிலும் உரையாற்றினர். தொடர்ந்து “எமது நாட்டின் அரசியலில் பெண்கள் ஈடுபடத்தயங்குகிறார்களா?" என்ற தலைப்பில் சொற்போர் இடம்பெற்றது. இதில் செல்விகள் பிரவீனா சந்திரநாயகம், கோசலை மனோகரன், தசாந்திநிரேக்கா றிலோகேஸ்வரன், பிரதீபா சக்திவேல் ஆகியோர் பங்குபற்றினார்கள். நன்றியுரையை திருமதி அரியரத்தினம் புவனேஸ்வரி நிகழ்த்தினார்.
மாதாந்தப்பேருரை:-
எமது நூலகக்குழுவினால் “இலங்கைத் தமிழர் வாழ்வும் வகிபாகமும்" என்ற பேருரைத் தொடரில் இக்காலப் பகுதியில் இரு மாதாந்தப் பேருரைகள் நடாத்தப்பெற்றன. முதலாவது பேருரை “இலங்கைத் தமிழர் அரசியலை விளங்கிக் கொள்ளல்” எனும் தலைப்பில் பேராதனைப் பல்கலைக்கழக அரசறிவியல் துறைப் பேராசிரியர் அம்பலவாணர் சிவராஜா அவர்களாலும் இரண்டாவது பேருரை “பொருளியலில் அரசியல்" என்னும் தலைப்பில் கலாநிதி மு.நித்தியானந்தன் அவர்களாலும் நிழ்த்தப்பட்டன. இவற்றில் முதலாவது உரை நூலுருப் பெற்றுள்ளது. இரண்டாவது உரை விரைவில் நூலுருப் பெறவுள்ளது.
10

வைரவிழா
எமது சங்க வைரவிழா பங்குனிமாத 23, 24, 25ம் திகதிகளில் வெகுவிமர்சையாக நடைபெற்றது. பிரதம விருந்தினர்களாக முதலாம் நாள் நிகழ்வில் இலங்கை உயர்நீதிமன்ற நீதியரசர் கெளரவ சி.வி.விக்னேஸ்வரன் அவர்களும் இரண்டாம் நாள் நிகழ்வில் இலங்கை உயர்நீதிமன்ற நீதியரசர் கெளரவ அமீர் இஸ்மாயில் அவர்களும் மூன்றாவது நாள் நிகழ்வில் சட்டமா அதிபர் கெளரவ கே.சி.கமலசபேசன் அவர்களும் கலந்து சிறப்பித்தனர். இவ்விழாவில் கவியரங்கு, கருத்துக்களரி, நாட்டிய நாடகங்கள், நகைச்சுவைச் சித்திரம், கெஞ்சிற் கச்சேரி ஆகியன சிறப்பு நிகழ்வுகளாக அமைந்தன. நாட்டிய நாடக நிகழ்வில் நீர்கொழும்பு விஜயரத்தினம் மகாவித்தியாலய மாணவிகளும், கவியரங்கில் திரு.இளையதம்பி தயானந்தா, திரு.சோ.தேவராஜா, கவிஞர் திக்குவயல் தர்மகுலசிங்கம், கவிஞர் செ.குணரத்தினம் ஆகியோரும். கருத்துக்களரியில் செல்வி சற்சொரூபவதி நாதன், திரு.தமிழருவி சிவகுமாரன், திரு.எஸ்.வன்னியகுலம், எம்.தேவகெளரி, திரு.த.சிவசங்கர் ஆகியோரும் கலந்துகொண்டனர். கெஞ்சிற்கச்சேரியில் கலாபூஷணம் எம்.பி.பாலகிருஷ்ணன் வயலின் வித்துவான் TNபாலமுரளி, கலாபூஷணம் அ.சந்தானகிருஸ்ணன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். இவ்வைரவிழாவை முன்னிட்டுக் கொடிவாரம் அனுஷ்டிக்கப்பட்டது. இக்கொடிவாரத்தின்போது கொழும்பு வாழ் தமிழ் பேசும் மக்கள் தமது பூரண ஒத்துழைப்பைத் தமிழ்ச்சங்கத்திற்கு வழங்கினார்கள். குறிப்பாக தமிழ்க் கல்லூரி அதிபர்கள், ஆசிரியர்கள், மாணவ, மாணவிகள் தமது பூரண ஒத்துழைப்பை வழங்கி கெளரவித்தார்கள். சங்க வரலாறு திரு.ச.சரவணமுத்து, திரு.தி.கணேசராஜா, திருதகனகரத்தினம் ஆகியோரால் முறையே அகவைஅறுபது" "முன்னேற்றப்பாதையில், “நாளொருமேனியும் பொழுதொரு வண்ணமும்” என்ற தலைப்புக்களில் எடுத்து இயம்பப்பட்டது. இவ்விழா மக்கள் எழுச்சிவிழாவாக அமைந்தது. மூன்று நாட்களும் பெருந்தொகையானோர் விழாக்களில் பங்குபற்றினர்.
நூல்வெளியிட்டு விழாக்கள்
எழுத்தாளர்களை ஊக்குவிக்கும் சங்க நோக்கத்திற்கமைய மூன்று நூல் வெளியீட்டு விழாக்கள் சங்க ஆதரவில் இடம் பெற்றன.
Α O க்கி"
15. 10.2001 திங்கட்கிழமையன்று, ஊனமுற்றோர் உள்ள உணர்வுகளை உலகறியச் செய்யும் தெருத்தூசியோன் அவர்கள் எழுதிய உங்களை நோக்கி" என்ற நூல் வெளியிட்டு விழா எமது சங்கரப்பிள்ளை மண்டபத்தில் சங்க ஆதரவில் இடம் பெற்றது.
11

Page 8
இவ்விழாவில் சங்கத் துணைக்காப்பாளர் பேராசிரியர் சோ.சந்திரசேகரம் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டார்.
"ഥഞ്ഞുബ ഉണ’
எமது ஆதரவுடன் 09.09.2001 ஞாயிறன்று சங்க முன்னாட் துணைத்தலைவர் திரு.எஸ்.எம்.ஹனிபா எழுதிய மலை ஒளி" நூல் வெளியீட்டு விழா சங்கத்தலைவர் திருஇசிவகுருநாதன் தலைமையில் சங்க மண்டபத்தில் இடம் பெற்றது. பிரதம அதிதியாக அல்ஹாஜ் முஸ்லிம் ஸலாஹிதின் அவர்களும் சிறப்பு அதிதிகளாகச் சங்கக் காப்பாளர் பேராசிரியர் கா.சிவத்தம்பி, சட்டத்தரணியும் சிவப்பணிச் செல்வருமாகியப் திரு.ஆர்.நமசிவாயம் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
சங்க மண்டபத்தில் சங்க ஆதரவுடன் 2501:2002அன்று மலையகக் கலை இலக்கியப் பேரவையின் வெளியீடான குறிஞ்சிக்குயில்கள் என்ற கவிதைநூல் வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது. தமிழ்ச் சங்க ஆதரவில் நடைபெற்ற இவ்வைபவத்தில் மலேசிய எழுத்தாளர் சை பீர் முகம்மது கலந்து சிறப்பித்தார்.
நாடகத்துறை
எமது மொழியின் செழுமையை உலகறியச் செய்யவும் அதன் பண்பாட்டு வளர்ச்சிக்காகவும் சங்கக் குறிக்கோளிற்கமைய இக்காலப்பகுதியில் பல நாடக நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றன. சங்கத் துணைத்தலைவர் திருசோதேவராஜா அவர்கள் இத்துறையில் ஆர்வத்துடன் செயலாற்றினார்.
இவ்வாண்டு நிகழ்வுகள்:-
“யாரொடு நோகேன்"
யாழ் தேசிய கல்வியியல் கல்லூரி வவுனியா கல்வியியல் கல்லூரி, ஆகியவற்றைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் 22.10.2001லும் 10.112001லும் யாரொடு நோகேன் “பொய்யாய் L * WW "Gå off w ഖങ്ങ தீட்பு" போன்ற BTu- எமது பத்தில் மேடையேற்றினர். இந்நிகழ்வுகள் மிகவும் உணர்வு பூர்வமான சங்கச் செயற்பாட்டை விஸ்தரிக்கும் வைபவங்களாக அமைந்தன. இந்நிகழ்வுகளின் போது நாட்டின் வடக்கு கிழக்குப் பகுதியைச் சேர்ந்த பல மாணவர்கள் பங்கு பற்றினர்.
12

“பட்ராவாகன் வடமோடி நாட்டுக் கூத்து"
20.12.2001 மாலை 5.30 மணிக்கு எருவில் களுவாஞ்சிக்குடி இளைஞர் கழகத் தேசிய இளைஞர் சேவை மன்ற ஏற்பாட்டில் அண்ணாவியர் வீரராசமாணிக்கத்தின் பட்ராவாகன் வடமோடி நாட்டுக் கூத்து" இடம் பெற்றது. இவ்வைபவம் எமது பாரம்பரியக் கலைகளை, கலைஞர்களை ஊக்குவிக்கும் வைபவமாக அமைந்தது.
“பாடலே அரங்காகி"
இந்நிகழ்வு யாழ்பல்கலைக்கழகக் கல்விப்பீடத்தைச் சேர்ந்த விரிவுரையாளர் திருதம்பிஐயா கலாமணி அவர்களால் 02.03.2002 சனிக்கிழமை மாலை 5.00 மணியளவில் சங்கரப்பிள்ளை மண்டபத்தில் நடாத்தப்பட்டது. தமிழ்ச்சங்கத் தலைவர் கலாசூரி திரு.இ.சிவகுருநாதன் தலைமையில் நடந்த இந்நிகழ்வு சிறந்த இசை நாடகப்பாடல் அரங்காக அமைந்தது. பார்வையாளர்கள் மிகவும் இரசித்த நிகழ்வாக இது அமைந்தது.
மேற்படி மூன்று நிகழ்வுகளும் இலவச நிகழ்வுகள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் பல நாடகங்களை மேடையேற்ற சங்க ஆட்சிக்குழு விழைந்தபேதிலும் இந் நிகழ்ச்சிகளை நடாத்த எமது நிதிநிலைமை எமக்குச் சாதகமாக அமையவில்லை.
நினைவுப் பேருரை
சி.வை.தாமோதரனாரின் 101வது ஆண்டு நினைவுப் பேருரை 03.03.2002 ஞாயிறு மாலை 500 மணிக்கு சங்கத் தலைவர் திரு.இ.சிவகுருநாதன் தலைமையில் நடைபெற்றது. புலவர் அதிருநாவுக்கரசு, திருமாகFழவேந்தன் ஆகியோர் பேருரையை நிகழ்த்தினர்.
சங்கரப்பிள்ளை மண்டப சமர்ப்பண விழா
சங்க முன்னாட் தலைவர் திரு. பொ. சங்கரப்பிள்ளை அவர்கள் குடும்பத்தினரால் ஏறத்தாழ முப்பத்து மூன்று இலட்ச ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட்ட சங்கரப்பிள்ளை ஆய்வு மையம், சங்கரப்பிள்ளை மண்டப சமர்ப்பண விழா 29.12.2001 அன்று பி.ப. 5.30க்கு சங்கத் துணைத்தலைவர்களில் ஒருவரான திரு க. நீலகண்டன் தலைமையில் வெகு விமரிசையாக இடம்பெற்றது. பெருந்தொகையானோர் பங்கு பற்றிய இவ்விழாவில் சங்கத் துணைத்தலைவர்களில் ஒருவரான திரு. சோ.தேவராஜா வரவேற்புரையையும் சங்கப் பொதுச் செயலாளர் திரு. ஆ. இரகுபதி பாலழரீதரன் நன்றியுரையையும் வழங்கினர். இந்நிகழ்வில் அமரர் பொ.
13

Page 9
சங்கரப்பிள்ளையின் பேரப்பிள்ளைகளான செல்விகள் க. நீனா, ஜெ. அஸ்வினி, சு. அபர்னா, செல்வன் சு. ஜனகன், நா. ஜீலியன், ஆகியோர் நடன, வயலின், மிருதங்க, புல்லாங்குழல், கவிதை நிகழ்வுகளை நிகழ்த்தி சபையோரை மகிழ்வித்தனர். திரு. பொ. சங்கரப்பிள்ளை அவர்களின் வரலாறு பற்றி அவரது மகன் Dr. ச. மனோகரன் உரையாற்றினார். ஏற்புரையை திரு. பொ. சங்கரப்பிள்ளையின் மகன் Dr. ச. சந்திரமோகன் நிகழ்த்தினார்.
குமாரசாமி விநோதன் கருத்தரங்குகூடம்
இக்கருத்தரங்கு கூடம் 28.04.2002 ஞாயிறு பிய300 மணிக்கு இலங்கை உயர் நீதிமன்ற நீதியரசர் திரு.சி.வி.விக்னேஸ்வரன் அவர்களால் திறந்து வைக்கப்பட்டது. இவ்விழாவின் போது மண்டபப் பெயர்ப்பலகை திரைநீக்கம் செய்யப்பட்டு, திரு.குமாரசாமி விநோதனின் உருவப்படம் திரைநீக்கம் செய்யப்பட்டு மாலையணிவிக்கப்பட்டது. கொழும்பு இராமகிருஷ்ணமிஷன் சுவாமிகள் ஆத்மகனானந்தஜி அவர்கள் ஆசியுரை வழங்கினார். வரவேற்புரையைச் சங்கத் துணைப் பொதுச்செயலாளர் திரு.ஆழ்வாப்பிள்ளை கந்தசாமி அவர்களும் நன்றியுரையைச் சங்கப் பொதுச் செயலாளர் திரு.ஆ.இரகுபதி பாலழரீதரன் அவர்களும் நிகழ்த்தினர். ஏற்புரையைக் குமாரசுவாமி விநோதன் நினைவாலயம் சார்பில் திருமதி.ஜெயந்தி விநோதன் அவர்கள் நிகழ்த்தினார். இவ் விழாவின் போது மிருதங்க வித்துவான் கலாபூஷணம் திருAவிக்கிரமன் அவர்களின் மாணவர்களின் தாளவாத்தியக் கச்சேரியும் இடம்பெற்றது. இக்கருத்தரங்குக் கூடத்திற்கான கருவூலம் எமது நூலகச் செயலாளர் திரு.க.குமரனிடமிருந்தும், துணைப் பொதுச்செயலாளர் திரு.ஆகந்தசாமியிடமிருந்துமே ஆரம்பமாகியது. அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் அதே வேளையில் இக்கருத்தரங்குக் கூடத்தை மிகவும் குறுகிய காலத்தில் செவ்வனே ஒப்பேற்றி முடித்த நிலைய அமைப்புக்குழுவுக்கும், நூலகக்குழுவுக்கும், எமது மனமார்ந்த நன்றிகள். மேலும் இந்தக் கருத்தரங்கு கூடத்தை அமைக்க முழுச் செலவையும் பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட திருமதி ஜெயந்தி விநோதனுக்கு எமது மனமார்ந்த நன்றிகள்.
எமது நூலகம்
எமது நூலகம் எமது இலட்சியங்களில் முக்கியமான ஒன்று. எனவே எமது நூலகம் சங்கக் குறிக்கோள்களை நிறைவேற்றும் வகையில் தமிழ்பேசும் மக்களின் எழுத்துக்களையும் வரலாறு வாழ்வியல் பண்பாடு பற்றிய தகவல்களையும் கொண்ட காப்பகமாகவும் ஆய்வு மையமாகவும் தொழிற்படும் அதேவேளையில் எமது மக்களின் தகவல், வாசிப்புத்தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யவும் மாணவர்களின் கற்கைநெறி வசதிகளை நிறைவு செய்யும் வகையிலும் நூல்
14

வாசிப்பிட வசதிகளைக் கொண்ட மையமாகவும் தொழிற்படுகிறது. சங்கத்தின் உயிர் நாடி இந்த நூலகம் தான் என்றால் அது மிகையாகாது. மேலும், கால வளர்ச்சிக்கேற்ப நூலகம் நவீன மயப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் சிறந்த அரிய பல்துறைசார் தமிழ்நூல்களையும் (ஏறத்தாழ 25,000) பயன் தரும் சஞ்சிகைகள், பருவ இதழ்களையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. புதிய பகுதியாக இலங்கைத் தமிழியல் சேகரிப்புப்பகுதி ஒன்றினையும் நூலகம் ஆரம்பித்துள்ளது. இப்பகுதியில் ஈழத்தில் தமிழ் மொழியில் வெளிவந்த அனைத்துத் துறை நூல்களும் சேகரிக்கப்பட்டு பாதுகாக்கப்படுகின்றது. எமது குறிக்கோளை நிறைவு செய்யும் வகையில் தினமும் காலை 9.00 மணிமுதல் மாலை 6 மணிவரை நூலக ஊழியர்களின் உதவியுடன் நூலகம் சிறந்த சேவையாற்றிவருகிறது. மேலும் சுமார் 60 பேர்வரை ஒரே நேரத்தில் கற்கக்கூடிய படிப்பகப்பகுதி பரீட்சைக்குத் தோற்றும் மாணவர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம் என்பதில் ஐயமில்லை. தற்போது562 நூலக அங்கத்தவர்களையும் 439 படிப்பக அங்கத்தவர்களையும், 76 சிறுவர் பகுதி அங்கத்தவர்களையும் நூலகம் கொண்டுள்ளது. இந்நூலகப் பணிகள் சிறக்க சங்க அங்கத்தவர்கள் மாதாந்தம் ஒரு குறித்த தொகையை செலுத்தி உதவி வருவதுடன் நூலக அபிமானிகள் நூல்களையும் அன்பளிப்பு செய்துவருகின்றனர். இவ்வாய்வு மையம் மேன்மேலும் சிறந்த சேவையாற்ற பெருந்தொகை நிதித்தேவையை எதிர்நோக்கியுள்ளது.
ஈழத்துப் பூதந்தேவனார் நிலையம் தலைமைச் செயலகம்,மாங்குளம்
எமது சங்கத்திற்கு 40 ஏக்கர் நிலம் மாங்குளத்தில் உண்டு. நாட்டு நிலைமை சாந்தமாக/சாதகமாக வந்து கொண்டிருப்பதால் இத்தருணத்தில் எமது நடவடிக்கைகளை அங்கும் மேற்கொள்ளலாம் என்ற எண்ணம் எமக்கு உண்டு. அதற்கு எதிர்கால நிகழ்வுகள்/நிதிநிலைமை ஆகியவற்றை எதிர்பார்த்துள்ளோம்.
‘ஓலை’ கொழும்புத் தமிழ்ச்சங்க மாதாந்த மடல்
முதல் மூன்று இதழ்களும் முறையே 2001 மா ர்ச், ஏப்ரல், மே மாதங்களில் வெளிவந்திருந்தன. யூன் 2001 இலிருந்து தவிர்க்கமுடியாத காரணங்களால் வெளிவரவில்லை. மே 2002இலிருந்து மீண்டும் வெளிவர நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஆசிரியராக த.கோபாலகிருஸ்ணன் (செங்கதிரோன்) பொறுப்பேற்றுள்ளார்.
15

Page 10
அலுவலக ஊழியர்கள்:-
சங்கப்பணிகள் சிறக்க எம்முடன் அயராதுழைத்த அலுவலக ஊழியர்களான திரு.ஆர்.சுந்தரலிங்கம், திருமதி.சி.ஹம்சகெளரி, திரு.த.கணேசன் நூலக ஊழியர்களான திருமதி.யோ.சண்முகசுந்தரம், திருமதி.ஜெ.அசோக்குமார், செல் வி.த.ஜெயமாலா, திருமதி.ந. சக்திமனோகரி, செல்வி.து.தாரணி, செல்வி.சி.கஸ்தூரி, ஆகியோரின் சேவைகள் பாராட்டப்பட வேண்டியவையே. திரு.த.கணேசன் அவர்கள் வெளிநாட்டிலுள்ள தமது குடும்பத்துடன் சேர்வதற்காக 16.03.2002 அன்று தமது வேலையை இராஜினாமாச் செய்தார்.
பணியாளர்கள்:-
இக்காலப்பகுதியில் பணியாளர்களாக திரு.பொ.யோகாநந்தன் திரு.சந்திரன், திரு.ச.குமலராஜன், திரு.சுப்பிரமணியம் சிவசண்முகமூர்த்தி ஆகியோர் கடமையாற்றினர். அவர்களின் பணிகள், எம் பணிகள் சிறக்க உதவியுள்ளன.
பிறநாட்டு அறிஞர்கள் வருகை
திருமதி இராஜேஸ்வரி பாலசுப்பிரமணியம்:-
தற்போது லண்டனில் வசிக்கும் மட்டக்களப்பைச் சேர்ந்த சிறுகதை எழுத்தாளர் திருமதி.இராஜேஸ்வரி பாலசுப்பிரமணியம் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கத்துக்கு 02.08.2001அன்று வருகை தந்தார். அன்னார் சங்கம் சார்பில் தேனீர் உபசாரம் அளித்துக் கெளரவிக்கப்பட்டார்.
கலாநிதி.எஸ்.ரீ. காசிநாதர்
Dr.S.T.காசிநாதர் அவர்கள் எமது மாதாந்த இசைநிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ள சிங்கப்பூரிலிருந்து வருகைதந்தார். அன்னார் 14.09.2001 அன்று வரவேற்புபசாரம் அளித்துக் கெளரவிக்கப்பட்டார். அவர் சங்கத்திற்கு ஒலிபெருக்கி உபகரணங்கள் வாங்க 10,000/= இனை அன்பளிப்புச் செய்தார்.
أمر
சேக்கிழார் அடிப்பொடி T.N இராமச்சந்திரன்
யாழ் பல்கலைக்கழகத்தின் இலக்கிய கலாநிதி பட்டத்தைப்பெற இந்தியாவிலிருந்து வருகை தந்திருந்த சேக்கிழார் அடிப்பொடி TN இராமச்சந்திரன் அவர்களுக்கு
16

வரவேற்பு உபசாரம் நடைபெற்றது. மேற்படி வரவேற்பு வைபவம் சங்கத்தலைவர் திரு.இ.சிவகுருநாதன் அவர்களின் தலைமையில் இடம்பெற்றது.
ரவி தமிழ்வாணன்
27.05.2002 சனிக்கிழமை அன்று மு.ப.10.00 மணிக்கு மணிமேகலை பிரசுர முகாமையாளர் திரு.ரவி தமிழ் வாணன் அவர்களுக்கு சங்கத்தலைவர் திரு.இ.சிவகுருநாதன் அவர்களின் தலைமையில் வரவேற்பு 9 - LJETJuђ இடம்பெற்றது. அவர் எமது நூலகத்திற்கு நூல்களை அன்பளிப்புச் செய்தார். அன்னாருக்கு எமது நன்றிகள்.
கவிக்கோ அப்துல்ரஹற்மான்
29.04.2002 திங்கட்கிழமை பி.ப 500மணியளவில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த கவிக்கோ அப்துல் ரஹற்மானுக்கு வரவேற்புபசாரம் இடம் பெற்றது. குமாரசாமி விநோதன்
‘கருத்தரங்கு கூடத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் பல அறிஞர்கள் பங்கு பற்றிச்
சிறப்பித்தனர்.
திரு.க.நடராசா
முன்னாள் பனம் பொருள் அபிவிருத்தி சபைத் தலைவரும், தற்போது அவுஸ்திரேலியாவில் வசித்து வருபவருமான திரு.க.நடராசா அவர்களுக்கு 17/5/2002 வெள்ளி பி.ப.4.00 மணிக்கு சங்கத்தலைவர் திரு.இ.சிவகுருநாதன் *லைமையில் தேனீர் விருந்தளிக்கப்பட்டது. இவ்வைபவத்தில் பனையுடன் தொடர்பான சிற்றுாண்டிகள் பரிமாறப்பட்டதுடன் திரு.க.நடராசா அவர்கள் தனது அவுஸ்திரேலிய அநுபவங்களை அனைவருடனும் பகிர்ந்து கொண்டார்.
திரு.எஸ்.புண்ணியமூர்த்தி
இலங்கை ஒலிபரப்புக்கூட்டுத்தாபனத்தில் பணியாற்றியவரும், அமெரிக்காவில் வசிப்பவருமான திரு.எஸ்.புண்ணியமூர்த்தி அவர்களுடன் 26.05.2002 சங்க
மண்டபத்தில பி.ப.500மணியளவில் கலந்துரையாடல் ஒன்று இடம் பெற்றது. அன்னார் சங்கப் பணிகளுக்கென 10000/= ஐ அன்பளிப்புச் செய்தார்.
மாதாந்த இசைநிகழ்ச்சி
மாதாந்த இசைநிகழ்ச்சி வெகுசிறப்பாக மாதந்தோறும் நடைபெற்று வருகின்றது.
17

Page 11
இதுவரை ஏறத்தாழ 10 நிகழ்வுகள் இடம் பெற்றுள்ளன (இணைப்பு - 06) இந்நிகழ்வு இசைத்துறையை ஊக்குவிக்கும் இலக்கிய நிகழ்வாக அமைவதுடன் இலை மறை காய்போன்ற எம் கலைஞர்கள் இசைத்துறைக்கு அறிமுகப்படுத்தவும் உதவுகின்றது. இசை ஆர்வலர்களின் ஆதரவு இந்நிகழ்வு சிறக்க ஏதுவாக அமைந்துள்ளது.
அனுதாபநிகழ்வுகள்
O. சங்க முன்னாட் துணைத்தலைவர் திரு.இரா.மயில்வாகனம் அவர்கள்,
முனி னாள் நிதிச் செயலாளர் திரு.வ.செல்லையா அவர்கள் ஆகியோர் காலமாகனர் . அவர் களினி மறைவை யொட் டி மெளனாஞ்சலி ஆட்சிக்குழுக் கூட்டத்தில் செலுத்தப்பட்டது.
02. சங்க உறுப்பினரும் முன்னாள் யாழ் இந்துக் கல்லூரி பிரதி அதிபருமான
திரு.வண்ணை சிவராஜா அவர்கள் 14.04.2002 அன்று காலமானார்.சங்க உறுப்பினர்கள் அன்னாரின் இறுதிக் கிரியைகளில் பங்குபற்றினர்.
03. சங்க கெளரவ உறுப்பினரும் கப்பித்தாவத்தை பூரி பாலவிநாயகர் கோயில் பிரதமகுரு பூரிலழரீ பா.சண்முகரத்தினசர்மா அவர்களின் பாரியார் அண்மையில் காலமானார். தலைவர் உட்பட சங்க உறுப்பினர்கள் தமது இறுதி அஞசலியைச்
04. எமது சங்கத்தின் முக்கிய உறுப்பினர்களுள் ஒருவரான திருநாகலிங்கம்
நடராஜா அவர்களின் துணைவியார் அண்மையில் சிறிது சுகவீனத்தின் பின் காலமானார்.அன்னாரின் இறுதிக் கிரிகைகளில் தலைவர், பொதுச் செயலாளர் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டார்கள்.
பொதுஜன ஊடகங்களின் பங்களிப்பு:-
பொதுஜன ஊடகங்கள் எமது சேவை சிறக்க அலாரம் போல் என்றும் அயராது ஒத்துழைப்பு நல்குகின்றன. வைரவிழாவின்போது இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம் ஒருமணித்தியாலத்திற்கு மேல் சங்கச் செய்திகளை ஒலிபரப்பியமை குறிப்பிடத்தக்கது. எம் சேவைசிறக்க உதவிய தினகரன், தினக்குரல், வீரகேசரி, சுடர்ஒளி, Daily News, மற்றும் இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம், சூரியன்hM, சக்திFM, மற்றும் தொலைக்காட்சி நிறுவனங்கள் ரூபவாஹினிக் கூட்டுத்தாபனம், ITN, சக்திTV ஆகிய அனைத்து ஊடகங்களிற்கும் அவ்வூடக ஊழியர்களுக்கும் எமது மனமார்ந்த நன்றிகள்.
18

திருதம்பு கணேசன்:-
இலுப்பக்கடவை விவசாயத்திணைக்களத்திலிருந்து இளமையில் ஒய்வு பெற்ற விவசாய உத்தியோகத்தர் திரு.த.கணேசன் 02.05.1999 அன்று சங்கத்தில் அலுவலக ஊழியராகச் சேர்ந்து 16.03.2002வரை கடமையாற்றினார். இவரது சேவை சங்கரப்பிள்ளை மண்டப அமைப்பு வேலைகளிலும், நூற்பதிப்புத்துறைசார் வேலைகளிலும் மிகவும் பேருதவியாக அமைந்தது. அவர் தனது குடும்பத்தினருடன் இணைவதற்காக இலண்டன் பயணமானார். அவரின் சேவைகளை நினைவு கூர்ந்து ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்களாலும், அலுவலக ஊழியர்களாலும் பிரிவுபசாரவைபவங்கள் நடாத்தப்பெற்றன. அவரின் வாழ்க்கை மென்மேலும் சிறக்க வாழ்த்துகின்றோம்.
நன்றியுரை:-
இக்காலப்பகுதியில் எமது பணிகள் சிறக்கப் பலர் பேருதவி புரிந்துள்ளனர். அன்பர்கள், (இணைப்பு - 05) எமக்கு நிதியுதவி நல்கி எம் வளர்ச்சிக்குதவிய அனைத்து அன்புள்ளங்களுக்கும் எமது நூலகத்திற்கு நூல்கள் அன்பளிப்புச் செய்தோருக்கும், எமக்கு நூல்கள், துண்டுப் பிரசரங்கள் அனைத்தும் வெளியிட அச்சிட்டுதவிய அச்சகத்தினர் அனைவருக்கும் எமது மனமார்ந்த நன்றிகள். மற்றும் எமது வைரவிழா சங்கக் கொடிவாரம் குமாரசாமி விநோதன் கருத்தரங்கு கூடத்திறப்புவிழா போன்ற வைபவங்கள் சிறக்க அயராதுழைத்த அனைத்து நெஞ்சங்களிற்கும் எமது நன்றிகள். சங்க வளர்ச்சி கருதி அனுதினமும் சங்கத்திற்கு வருகைதந்து சங்க நிகழ்வுகள் சிறக்க உதவிய தலைவர் கலாசூரி திரு.இ.சிவகுருநாதன் அவர்களிற்கும் ஆர்வமுடன் செயலாற்றிய நிதிச்செயலாளர் திரு.தி.கணேசராஜா அவர்களுக்கும், உதவிச் செயலாளர் திரு.ஆ.கந்தசாமி அவர்களுக்கும் மற்றும் குழுச் செயலாளர்கள், ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்கள், அலுவலர்கள், அபிமானிகள், ஆதரவாளர்கள் அனைவருக்கும் எமது இதயபூர்வமான நன்றிகள்.
ിഞ്ഞുഖങ്ങ]
எமது சங்கம் தனது சேவைகளை மேலும் திறம்பட நடாத்த பெருந்தொகை நிதி தேவையாகவுள்ளது இத்தேவையைப்பூர்த்தி செய்ய அன்பர்கள், ஆர்வலர்களின் உதவி நாடிநிற்கின்றோம். இவ்வுதவிகள் கிடைக்கப்பெறின் எமது அன்றாட சேவைகளை மட்டுமன்றி புதிய பல சேவைகளையும் எம்மால் திறம்பட ஆற்றவியலும். குறிப்பாக நூலகத்தை மென்மேலும் நவீன மயமாக்கப்பட, சங்க
19

Page 12
மேல்மாடி வேலைகளை நிறைவு செய்ய, பரந்தன் காணியில் எமது செயற்பாடுகளை ஆரம்பிக்க பெரும் தொகை நிதியுதவி தேவைப்படுகிறது. இவ்வுதவிகள் எமக்கு கிடைக்கும், எம்பணிசிறக்கும் என்ற நம்பிக்கையுடன் இக்காலப்பகுதியில் எம்பணிசிறக்க, அனைத்து ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்களின் பங்களிப்பைப் பெற வாய்ப்பளித்த இறையருளுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுவதில் இரகுபதி பாலறிதரன் ஆகிய நான் சங்கப் பொதுச்செயலாளர் என்ற வகையில் பெரும் மகிழ்வுறுகிறேன்.
“எம்மை நன்றாக இறைவன் படைத்தனன் தன்னை நன்றாகத் தமிழ் செய்யுமாறே"
ஆ.இரகுபதி பாலழறீதரன் பொதுச் செயலாளர்

கொழும்புத் தமிழ்ச்சங்கம் 2001/2002 ஆம் ஆண்டிற்கான வரி மதிப்பீட்டிற்கான கணக்குவிபரம்
வட்டி வருமானம் போட்டோபிரதிசேவை வருமானம் நூலகத் தெண்டம் வாடகை வருமானம் (இணைப்பு-01) ஏனையவருமானம்
மொத்த சட்டபூர்வமான வருமானம் கழி)பிரிவு 29இற்குகீழான கழிவு
மொத்த வரிவிதிக்ககூடிய வருமானம் கழி)சட்டபூர்வமான அனுமதிதொகை வரிவிதிக்கபடவேண்டிய வருமானம்
வரி
வருமானவரி602,940 (Q10%
செலுத்தபடவேண்டிய வரி
கழி)மீள வழங்கபெறும் வட்டி வருமானவரி
இறைவரித்திணைக்களத்திற்கு செலுத்தப்பட
வேண்டிய தொகை
இணைப்பு 1
வாடகை வருமானம்
மொத்த வாடகை 840,000 கழி)இறையும் வரியும் 6,713
833,287 கழி)திருத்தத்திற்கான அனுமதித்தொகை 208,322
624,945
21
100,864 6,363 13,497 624,965 1,251
746,940
746,940 144,000
602.940
• 60.294
60,294 (6,582)
53,712

Page 13
கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கம் சபை வரைவுள்ளது 31.12.2001இல் உள்ளபடியான ஐந்தொகை
சொத்துக்கள் குறிப்பு 31.12.2001, 31.12.2000
(ரூபா.சதம்) (ரூபா) நிலையான கட்புலனாகும் சொத்துக்கள் 01 7327,055.04 6,387,436 முதலீடு-நிரந்தர வைப்பு O2 957,067.38 882,358 நடைமுறைச் சொத்துக்கள் O3 310,569.37 822,201
மொத்தச் சொத்துக்கள் 8,594,691.79 8,091,995
மூலதனமும் பொறுப்புக்களும்
திரண்ட நிதி O4 4,089,578.72 4.226,157
கட்டட நிதி O5 3,172,101.00 3,119,390 பரிசில் நிதி O6 172,704.28 172,704 அச்சக நிதி O7 170,647.50 170,648 ஞாபாகார்த்த நிதி O8 20,000.00 20,000 நடைமுறைப்பொறுப்புக்கள் O9 969,660.29 383,096
மொத்த மூலதனமும் பொறுப்புக்களும் 8,594,691.79 8,091,995
சரியானதென உறுதிப்படுத்தப்பட்டது
ஒப்பம் இசிவகுருநாதன் தி.கணேசராஜா ஆ.இரகுபதி பாலழரீதரன்
தலைவர் நிதிச் செயலாளர் பொதுச் செயலாளர்
மேற்படி 2001 டிசம்பர் 31ம் திகதியிலான ஐந்தொகைக்கணக்கு சரியானதெனவும்
இதனோடு இணைத்துள்ள 2001 டிசம்பர் 31இல் முடிவுள்ள ஆண்டு வரவு செலவுக்
கணக்குகள் கொடுத்த பேரேடு, காசேடு தகவல்கள் ஆகியவற்றின்படி
தயாரிக்கப்பெற்றன எனவும் உறுதிப்படுத்துகின்றேன்.
ஜி.இராசதுரை அன்கோ
பட்டயக் கணக்காளர்
10.06.20O2
6A, 6C டெய்சி விலா மாவத்தை
கொழும்பு-04.
22

31.12.2001இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான வருமானச் செலவுக் கணக்கு
குறிப்பு 31.12.2001 31.12.2000
(ரூபா.சதம்) (5LJT) 6D6 TLD
அங்கத்தவர் சந்தா W
- ஆயுள் உறுப்பினர் 45,000.00 31,000 - சாதாரண உறுப்பினர் 28,300.00 12,400 நன்கொடை O 359,351.00 , 180,315 வங்கி வட்டி வருமானம் 100,863.87 146,284 வேறு வருமானம் . 12 861,111.14 1,140,501
1,394,626.01 1,510,500
கழி. செலவுகள் m நிலைய நிர்வாகச் செலவு 13 1455,829.54 1,128,353 ஏனைய செலவுகள் 14 6,729.92 3,213
1,462,559.46 1,131,566
(67,933.45) 378,934
கழி) நிதிச் செலவு 15 14,932.77 O வரிக்குமுன் வருமானத்திலும் கூடிய
செலவீனம் (82,866.22) 378,934 கழி)வரி 53,712.00 64,632
வருமானத்திலும் கூடிய செலவீனம் (136,578.22) 314,302
(திரண்டநிதிக்கு மாற்றப்பட்டது)
23

Page 14
31.12.2001இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான கணக்குகளின் குறிப்புக்கள்
sd U(5.3L
31.12.2001 3.12.2000
03. நடைமுறைச்சொத்து (ரூபா.சதம்) (eBUT)
மீள்விற்பனைக்குரிய புத்தகங்கள் 63,645.00 63,645 கடன்படுநர் திருமதி.த.உதயகுமார் 24,459.24 6330 திரு.P.பரமபாதரிடமிருந்து வருமதி 6,990.00 6,990 புத்தகப் பதிப்பிற்கான முற்பணம் 157,521.50 ............. மின்சாரவைப்பு 90.00 190 மீளபெறவேண்டிய வருமான வரி 3A 26,823.94 .............. வங்கிப்பாதுகாப்புப்பெட்டிக்கானவைப்பு 1,127.91 2,467 நீர்க்கட்டணமுற்பணம் . 3,370 சேமிப்புக் கணக்கு 3B 2,787.27 702,537 வங்கியில் உள்ளபணம் 3C 15,024.51 8,741 கையில் உள்ளபணம் 12,000.00 27,931
310,569.37 822,201
04. திரண்ட பொதுநிதி 31.12.2001 31.12.2000
(ரூபா.சதம்) (5LJT)
கடந்த ஐந்தொகைப்படி 4,226,156.94 3,911,855
கூட்டு)வரிக்கான ஒதுக்கத்தின்பின் (136,578.22) 314,302
ଜୋଗ வி வருமானத்திலும் கூடிய செலவினம் 4,089,578.72 4,226,157
31.12.2001 31.12.2000
05. &llLL filgif (ரூபா.சதம்) (ரூபா)
கடந்த ஐந்தொகைப்படி 3,119,389.75 2,474,201 கூட்டு)பெற்ற நன்கொடை 52,711.25 645,189
3,172,101.00 3,119,390
24

06. பரிசில் நிதி
கடந்த ஐந்தொகைப்படி
07.அச்சக நிதி
O8.
10.
கடந்த ஐந்தொகைப்படி
ஞாபகார்த்த நிதி பேராசிரியர் வித்தியானந்தன் கடந்த ஐந்தொகைப்படி
. நடைமுறைப்பொறுப்புக்கள் உபகுறிப்பு
நூலகவைப்பு
கடன் கொடுநர் 9A சென்மதிச் செலவினங்கள் 9B அங்கத்தவர் சந்தா(முற்பணம்) கட்டட வாடகை (முற்பணம்) கோரப்படாத கொடுப்பனவுகள் வரிக்கான ஒதுக்கம் 9C வங்கி மேலதிகப்பற்று 9D
கொடைகள்
நன்கொடை நூலக அங்கத்தவ கட்டணம் வெகுஜன ஊடகபயிற்சிக்கட்டணம் பாலபண்டித வகுப்பு பதிவுக்கட்டணம் மண்டப நன்கொடை நூலக நன்கொடை விழா நன்கொடை கூடிப்பயில்வோம் பதிவுக் கட்டணம்
25
31.12.200 (ரூபா.சதம்)
172,704.28
3.12.2001 (ரூபா.சதம்) 170,647.50
31.12.200 (ரூபா.சதம்) 20,000.00
3.12.2001 (ரூபா.சதம்)
800.OO 27,500.00 148,388.33 6,900.00
200,200.00
1,600.00 106, 196.54
478,075.42
969,660.29
31.12.2001 (ரூபா.சதம்)
50,535.00 164,231.00 31,000.00 600.00 107,450.00 5,535.00
359,351.00
31.2.2000 (ரூபா)
172,704
312.2000 (ரூபா) 170,648
31.12.2000 (eBUIT)
20,000
31.12.2000 (ரூபா)
123,536
383,096
3.12.2000 (б5LIT)

Page 15
01 சொத்துக்கள் பொறிகள்,உபகரணங்கள்
கொழும்புத் தமி
31.12.2001இல் முடிவடைந்த
சொத்துக்கள் 1.1.2OO மேலதிக 31.22001 O1 பொறிகள்,உபகரணங்கள் இல் தொகை இல் இல் கொள்விலை கொள்விலை பெ
C காணி 19,625.00 0.00 19,265.00 BLLŁub 5,255,302.57 161502.50 6,416,805.07 | 1,010, மின்உபகரணங்கள் 24,322.35 17,695.00 42,017.35 20, அலுவலக உபகரணங்கள் 29,379.63 0.00 29,379.63 23, கணணி O.OO 86,000.00 86,000.00 விலையிடும் இயந்திரம் 1400.00 0.00 1,400.00 மின்விசிறி 96,930.81 0.00 96,930.81 38, தளபாடங்கள் பொருத்துக்கள் 680,198.18 627,812.50 1,308,010.68 215, கணிப்பான் 1,200.00 0.00 1,200.00 d LᎠ6uéᎦ6ᎠᏰᏂL ub 241,416.55 0.00 241,416.55 நூலகபுத்தகங்கள் 237,428.88 100,864.90 338,293.78 31, போட்டோபிரதி இயந்திரம் | 133,000.00 0.00 133,000.00 36, குழாய்க்கிணறு 27,626.00 19,042.00 46,668.00 3, தொலைபேசி 15,491.00 0.00 15,491.00 2, குத்துவிளக்கு 10,000.00 0.00 10,000.00 1, குடிநீர்த்தாங்கி 0.00 4,190.00 4,190.00 ..., நிலம் மினுக்கி O.00 52,440.49 52,440.49 .... வெப்தளம் 20,025.00 20,025.00 0.00 ثر .... தகரக்கூரை 0.00 60,000.00 126,000.00 பெயர்பதித்தல் O.00 38,610.00 38,610.00 அழகுபடுத்தல்/புல்பதித்தல் 0.00 126,000.00 126,000.00
7,773,320.97 1314,182.39 9,087.503.36 1,385,

Sழ்ச்சங்கம்
ஆண்டின் கணக்கின் குறிப்பு
0.2001 தேய்வு 2001ஆம் 31.12.2001இல் 3.12.2001 01.01.2001
திரண்ட வீதம் ஆண்டிற்கு திரண்ட இல் இல் றுமானத பெறுமானத் பெறுமானத் பெறுமானம் பெறுமானம் தய்வு தேய்வு தேய்வு
0.00 O 0.00 0.00 19,625.00 19,625 943.33 5% 261,217.96 1,273,161.29 5,143,643.78 5,244,359 613.38 10% 370.90 20,984.28 21,033.07 3,709 476.56 10% 590.31 24,066.87 5,312.76 5,903 0.00 10% 0.00 0.00 86,000.00 O 730.38 10% 66.96 797.34 602.66 670 943.61 10% 5,798.72 44,742.33 52,188.48 57,987 599.58 10% | 46459.86 262,059.44 1,045,951.24 464,599 491.41 10% 70.86 562.27 637.73 709 0.00 10% 24,141.66 24,141.66 217,274.89 241,416 775.65 10% 20,565.32 52,340.97 285,952.81 205,653 O43.00 10% 9,695.70 45,738.70 87,261.30 96,957 325.10 10% 2,430.09 5,755.19 40,912.81 24,301 943.20 10% 1254.78 4,197.98 11,293.02 12,548 O00.00 10% 900.00 1900.00 8,100.00 9,000 - O - 10% 0.00 0.00 4,190.00 O
a a to o a e s 10% 0.00 0.00 - 52,440.49 O w a & P 8 10% 0.00 0.00 20,025.00 O 0.00 10% 0.00 0.00 60,000.00 O 0.00 10% 0.00 0.00 38,610.00 O 0.00 10% 0.00 0.00 126,000.00 O
885.20 - 374,563.12 1,760,448.32 7,327,055.04 6,387,436

Page 16
கொழும்பு
2001.12.31இல் முடிவடை
02. நிலையான வைப்புச் சான்றிதழ்கள்
நிலையான வைப்பில் சான்றிதழ் 01.01.2001இல்
முதலீடு இலக்கம் மீதி
01. ஹற்றன் நஷனல் வங்கி LDOO3141 1401 126,155.49 02. ஹற்றன் நஷனல் வங்கி LDOO31412020 200,200.00 03. வர்த்தக வங்கி 638.0034 34,737.43 04. வர்த்தக வங்கி 638OO26 17,368.73 05. இந்தியன் வங்கி 418443 39,739.17 06. இந்தியன் வங்கி 4.18442 22,128.92 07. இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி 1320-824/45 187,297.86 08. இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி 1319-823/45 68,383.86 09. இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி 1573-1 148/45 39,934.01 10. இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி 0740-138/45 77,457.84 11. ஹற்றன் நஷனல் வங்கி LDOOO3141 1402 68,954.80
882,358.11

த் தமிழ்ச் சங்கம் ந்த ஆண்டின் கணக்கின் குறிப்பு
மொத்த வரி தேறிய 3.12.200
வட்டி வட்டி இல் மீதி
13,877.10 1,387.71 12,489.39 138,644.88 O.OO 0.00 O.OO 200,200.00 5,251.08 0.00 5,251.08 39,988.51 2,625.55 0.00 2,625.55 19,994.28 3,984.43 397.00 3,587.43 43,326.60 2,219.03 221.00 1998.03 24,126.95 18,729.79 1873.00 16,856.79 204,154.65 6,838.00 684.00 6,154.00 74,537.86 3,993.00 400.00 3,593.00 43,527.01 7.745.78 775.00 6,970.78 84,428.62 16,027.47 844.25 15,183.22 84,138.02
81,291.23 6,581.96 74,709.27 957,067.38

Page 17
31.12.2001 31.12.2001
11. வட்டி வருமானம்
(ரூபா.சதம்) (ரூபா.சதம்)
சேமிப்பு க/கு இந்தியன் வங்கி 85.44 86 நிலையான வைப்பு வட்டி 8,129 123 64,301 சேமிப்பு க/கு ஹற்றன் நஷனல் வங்கி 17,901.80 77,135 சேமிப்பு க/கு வர்த்தக வங்கி 1,585.40 4,762
100,863.87 146,284
12. வேறுவருமானம் உபகுறிப்பு 31.12.2OO 31.12.2001
(ரூபா.சதம்) (ரூபா.சதம்)
85-6).TL6085 840,000.00 840,000.00 கல்வி நிதி . 5,500 போட்டோபிரதிசேவை வருமானம் 12A 6,363.00 9,863 கட்டடபராமரிப்பு வருமானம் . 264,589 நூலகத் தெண்டம் 13,497.00 8,615 ஏனைய வருமானம் 1,251.14 615 நீர்க்கட்டண மேலதிக கொடுப்பனவு . 11,319
(கடந்த வருட சீராக்கம்) SS
861,111.14 1,140,501
13. நிலைய நிர்வாகச் செலவுகள் 3.12.2001 31.12.2OOO
(ரூபா.சதம்) (ரூபா)
ஊழியர் சம்பளம் 170,350.00 120,480 ஊழியர் சேமலாபநிதி 34,070.00 24,096 ஊழியர் நம்பிக்கை நிதி 5,110.50 3,614 நூலகப் பொருட்கள் 38,947.50 11,995 கூலி 98.564.50 78,076 மேலதிக நேரக்கொடுப்பனவு 11,723.54 19,869 தொலைபேசிக் கட்டணம் 90,581.89 64,950 நீர்க்கட்டணம் м 47,112.00 16,536 காப்புறுதி . 20,928 இறையும் வரியும் 6,713.46 6,742 மின்சாரம் 56,804.25 34,741 அலுவலகச் செலவீனம் 14,276.00 10,563 காகிதாதிகள் 13,011. 12 11,031 காவலர் சேவைக் கட்டணம் 88,350.00 84,750 நாவற்குழி நடராசன் பரிசில் . 22,000 தபாற்செலவு 13,981.50 10,636
26

பத்திரிகை சஞ்சிகைகள் 33,807.50 22,877
கணக்காய்வுக் கட்டணம் 17,000.00 15,000
மாதாந்தப் பேருரைச் செலவுகள் . 4,350 அச்சுச் செலவு 44,705.00 13,220 புத்தகம் கட்டும்செலவு . 1,220 விளம்பரம் 14,718.71 6,318 திருக்குறள் மாநாட்டு செலவு . 70,058 சட்டச்செலவு(வழக்குச் செலவு) 14,100.00 ................ போக்குவரவுச் செலவு 15,452.00 12,420 நூல்பகுப்பாய்வுக் கட்டணம் 90,000.00 86,000 கருத்தரங்கு விழாச் செலவு 45,416.50 46,413 கணக்காய்வுக்கட்டண வரி 2,132.00 ................ உபசரணைச் செலவு 3,868.95 ................ ஊழியர் இளைப்பாற்று கொடுப்பனவு 15,000.00 ................ நூல்நயம் காண்போம் நிகழ்வு செலவு 1,732.50 ................ கூடிப்பயில்வோம் நிகழ்வு செலவு 95.50 ................ தளபாடத் திருத்தம் 65,000.00 ................ ஏனைய செலவீனம் 28,641.50 19,532 பெறுமானத்தேய்வு(நிலையான சொத்து) 374,563.12 289,938
1455,829.54 1,128,353
14. ஏனைய செலவுகள் 31.12.2001 3.12.2000 (ரூபா.சதம்) (ரூபா.சதம்)
வங்கிக்கூலி 6,729.92 3,213
15. நிதிச் செலவு 3.12.2001 31.12.2000
(ரூபா.சதம்) (ரூபா.சதம்)
மேலதிகப்பற்றுவட்டி 14,932.77 ................
31.12.2001இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான கணக்கின்
உபகுறிப்புக்கள் 03A-இறைவரித்திணைக்களத்திடமிருந்து மீள பெறவேண்டிய வருமானவரி
கடந்த ஐந்தொகைப்படி 30,636.94 கழி)மீளப்பெறப்பட்ட தொகை 3,813.00
26,823.94
27

Page 18
03B.சேமிப்பு க/கு
கற்றன் நஷனல் வங்கி க/கு 009.019117-9 இந்தியன் வங்கி க/கு 220900136 வர்த்தக வங்கி க/கு 8-100002953
03C.வங்கியில் உள்ள பணம்
இலங்கை வங்கி நடை க/கு023010246
09A.கடன்கொடுநர்
திருஇசிவகுருநாதன் திரு. திருச்சந்திரன் திருமதி.எஸ்.திருச்சந்திரன்
09B.சென்மதிச் செலவீனங்கள்
மின்சாரம் தொலைபேசி நீர்க்கட்டணம் நூல்பகுப்பாய்வுக்கட்டணம் நூலகப்பொருத்துக்கள் நூற்கொள்வனவு ஈ - மெயில் கட்டணம் கணக்காய்வுக்கட்டணம்
09C.வரிமதிப்பீட்டிற்கான ஒதுக்கம்
கடந்த ஐந்தொகைப்படி செலுத்தவேண்டிய மீதி கூட்டு) வரிக்கான ஒதுக்கம் ஆண்டு 2001/2002
கழி) வட்டி வருமானத்திற்கான வரி
09D.வங்கி மேலதிகப்பற்று (நடைமுறை க/கு)
வர்த்தக வங்கி இந்தியன் வங்கி கற்றன் நஷனல் வங்கி
ثر
18A.போட்டோ பிரதி சேவை வருமானம்
மொத்த வருமானம கழி)மொத்த செலவு
28
765.26 1646.50 375.5 2,787.27
15,024.51
7,500.00 10,000.00 10,000.00 27,500.00
9,730.13 14,003.24. 1,745.00 7,600.00 60,000.00 37,752.80 557.16 17,000.00
148,388.33
59,066.50
53,712.00
112,778.50
6,581.96
106,196.54
56,676.35 138,138.00 233,261.07 478,075.42
38,654.00 32,291.00 6,363.00

31.12.2001இல் முடிவடைந்த நிதியாண்டின் கணக்குகளிற்கான உதவித்தகவல்கள்
1. கணக்கிட்டு எடுகோள்களும் கொள்கைகளும்
1.1 அடிப்படைக் கணக்கீட்டு எடுகோள்கள்
சங்கத்தின் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து கொண்டு செல்லப்படும் என்றும் அதன் நடவடிக்கைகளைக் குறைப்பதற்கோ அல்லது சங்கத்தை மூடுவதற்கோ எண்ணம் எதுவும் இல்லை என்ற அடிப்படையில் நிதிக்கூற்றுக்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன.
1.2 பொதுக் கணக்கிட்டு கொள்கைகள்
12.1.கணக்கிட்டு அடிப்படை
இலங்கை பட்டயக் கணக்கறிஞர் சங்கத்தின் கணக் கட்டு நியமங்களுக்கும் பொதுவாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட கணக்கீட்டுத் தத்துவங்களுக்கும் அமைவாக வரலாற்று கிரய அடிப்படையில் சொத்துக்கள் பெறுகின்ற பொழுதும் பொறுப்புகள் ஏற்படும் பொழுதும் மூலதனம் பெறப்படும் பொழுதும் அவை ஏற்பட்ட திகதிகளில் உள்ள பெறுமதியில் கணக்கீடு செய்யப்பட்டு நிதிக் கூற்றுக்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. பணவீக்கம் தொடர்பான காரணிகளால் கணக் குகளில் ஏற்படும் தாக்கங்களுக்கு எதுவித சீராக்கங்களும் செய்யப்படவில்லை.
2. சொத்துக்களும் அவற்றின் மதிப்ட்பீட்டு அடிப்படையும்
2.1.1.ஆதனங்கள்,பொறியும் உபகரணங்களும், பெறுமானத் தேய்வும்
காணி கட்டிடங்களும் பொறி உபகரணங்களும் அதன் கிரயத்தில் இருந்து திரணி ட பெறுமானத் தேயப் வு கழிக் கப்பட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளது. காணி கட்டடங்களின், பொறி உபகரணங்களின் கிரயம் அவை உருவாக்கப்பட்ட அல்லது கொள்வனவு செய்யப்பட்ட கிரயத்துடன், அவை பாவனைக்கு கொண்டு வருவதற்கு நேரடியாகத் தொடர்புபட்ட ஏனைய கிரயங்களையும் உள்ளடக்கி கணக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
29

Page 19
2.1.2. காணி கட்டிடம் பொறி உபகரணங்கள் ஆகியவற்றின் வருட ஆரம்பத்தில்
உள்ள குறைத்தெழுதப்பட்ட பெறுமதியல் அவ்வச் சொத்துக்களின் பயன்படுத்தக் கூடுமென மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட காலப்பகுதியைக் கருத்தில் கொண்டு கணக்கில் கொடுக்கப்பட்ட வீத அடிப்படையில் பெறுமான தேய்வு கணிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
2.1.3 சொத்துக்கள் கொள்வனவு செய்யப்படும் வருடத்தில் பெறுமானத் தேய்வுக்கு ஏற்பாடு செய்யாமலும் அவை விற்கும் வருடத்திற்கு முழு வருடத்திற்கான பெறுமான தேய்வுக்கு ஏற்பாடு செய்வதும் வழக்கமாகும்.
22.முதலீடுகள்
முதலீடுகள் அவை கொள்வனவு செய்யப்பட்ட கிரயத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது.
23 நடைமுறைச் சொத்துக்கள்
நடைமுறைச் சொத்துக்கள், காசும் மற்றும் சங்கச் செயற்பாட்டுக் காலத்தில் அல்லது ஒரு வருடத்தில் அதில் எது குறைந்ததோ அக் காலப்பகுதியில் காசாகக் கூடிய சொத்துக்களின் பெறுமதியும் ஐந்தொகையில் நடைமுறைச் சொத்துக்களாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
நடைமுறையில்லாத சொத்து
சங்கம் ஒருவருட காலத்திற்கு மேல் வைத்திருக்கும் சொத்துக்களை நடைமுறையில்லாத சொத்துக்களாக ஐந்தொகையில் காட்டப்பட்டுள்ளது.
24 இருப்பு
புத்தகங்களின் இருப்பு அவற்றின் கிரயத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது.
2.5 வியாபார கடன்பட்டோரும் ஏனைய பெற்றுக்கொள்ள
வேண்டியவைகளும்.
25.1.வியாபாரக் கடன்பட்டோரின் தொகை அவை தேறக் கூடுமென மதிப்பிடப்பட்ட பெறுமதியில் காட்டப்பட்டுள்ளது. அறவிடமுடியாததும், ஐயக் கடன்களுக்ககும் ஏற்பாடு செய்யப்படவில்லை.
30

252. ஆட்சிக்குழுவின் வேண்டுகோளின் பேரில் G.இராசதுரை அன் கம்பனி
பட்டயக் கணக்கறிஞர் நிறுவனத்தால் நுண்ணாய்வு செய்து சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்கையின் பிரகாரம் பின் வருவோரால் கணக்கில் காட்டப்படாத தொகைக்காக ஏற்பாடு செய்யப்படவில்லை.
எஸ். பேராசிரியன் 58198/50
2.6 காசும் ஏனைய காசு மதிப்புள்ளவையும்
கையிலுள்ள காசு, கேள்விவைப்புக்கள், வங்கிக் கடன்கள் என்பவை உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன.
3. பொறுப்புகளும் ஏற்பாடுகளும்.
3.1.
3.2
பொறுப்புகள்
3.1.1.நடைமுறைப் பொறுப்புகள்
கேட்கப்படும் பொழுது அல்லது ஐந்தொகைத் திகதியில் இருந்து ஒரு
வருடத்திற்குள் கொடுக்கப்பட வேண்டி எல்லாப் பொறுப்புகளும்
நடைமுறைப் பொறுப்புகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
3.1.2.ஐந்தொகைத் திகதிக்கு பின்னான நிகழ்வுகள்
கணக்குகளில் சீராக்கம் செய்ய வேண்டிய அல்லது வெளிப்படுத்த
வேண்டிய சூழ்நிலைகள் எதுவும ஐந்தொகைத் திகதிக்கு பின்பு ஏற்படவில்லை.
ஒதுக்கம்
வரி வரிக்கான ஒதுக்கம் நிறுவனத்தின் வாடகை வருமானத்தினதும் வட்டி
வருமானத்தினதும் கணக்குகளில் இருந்து மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இதற்கான வரி வீதம், வரி விதிக்க கூடிய வருமானத்தின் 10% ஆகும்.
31

Page 20
4. வருமானச் செலவுக்கணக்கு
4.1.
4.2.
4.3.
வருமானமாக அங்கீகரிக்கப்படும் முறை
4.1.1.சாதாரண நடவடிக்கையின் போது பெறப்படும் வருமானங்கள்
வருமானங்கள் அட்டுறு அடிப்படையில் கணக்கீடு செய்யப்பட்டு அவை தொடர்பான செலவுகளுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது.
சங்கத்தின் செயற்பாடு தொடர்பான செலவுகளையும் நிலையான சொத்துக் களைப் பராமரித்தல் செலவுகளையும் கழித்த பின்பே இலாபம் கணிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
நிலையான சொத்துக்களைக் கொள்வனவு செய்தல் அல்து புதுப்பித்தல் அல்லது விஸ்தரித்தல். மூலம் நிறுவனத்தை கொண்டு செல்ல அல்லது அதன் வருவாயை கூட்டுவதற்கான செலவுகள் யாவும் மூலதன செலவாகக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.
32

இணைப்பு - 1
காப்பாளர்
துணைக்காப்பாளர்கள்
ஒம்படையார் சபை உறுப்பினர்கள்:
தலைவர்
துணைத்தலைவர்கள்
பொதுச் செயலாளர் துணைப் பொதுச் செயலாளர் நிதிச் செயலாளர் துணை நிதிச் செயலாளர் துணை நிதிச் செயலாளர்
பேராசிரியர் கா.சிவத்தம்பி
பேராசிரியர் சோ.சந்திரசேகரம் ஜனாப்.S.M.கமால்தீன் சைவப்புலவர் பண்டிதர்.சு.வடிவேல் திரு.மா.தவயோகராஜா வண.பிதா.மரியசேவியர் அடிகளார்
திரு.இ.நமசிவாயம் (தலைவர்) திரு.A.M.சமீம் (செயலாளர்)
திரு.V.S.துரைராசா திரு.K.K.சுப்பிரமணியம்
திரு. இ.பாலசுப்பிரமணியம்
திரு.இ.சிவகுருநாதன்
திரு.க.நீலகண்டன்
செல்வி.சற்சொரூபவதி நாதன்
திரு.ஏ.ஜின்னாஹற் ஷரிபுத்தீன் திரு.சோ.தேவராஜா திரு.த.கனகரட்ணம் திரு.பெ.விஜயரத்தினம்
திரு.ஆ.இரகுபதி பாலழரீதரன்
திரு.ஆ.கந்தசாமி
திரு.தி.கணேசராஜா
திருசி.கந்தசாமி (15.122001வரை)
திரு.மு.கதிர்காமநாதன்
(15.12.2001ல் இருந்து)

Page 21
01. உறுப்பாண்மைச் செயலாளர் : 02. நிலைய அமைப்புச் செலயாளர் :
03. நூலகச் செயலாளர் 04. இலக்கியச் செயலாளர்
திரு.எஸ்.பாஸ்கரா திரு.சபாலேஸ்வரன் திரு.க.குமரன் திரு.தி.கேசவன் (15.12.2001வரை)
இலக்கியச் செயலாளர் 05. கல்விச் செயலாளர்
திரு.சி.கந்தசாமி (15.12.2001இருந்து) திரு.த.சிவானரஞ்சன்
அங்கத்தவர்கள்:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
O7.
08.
09.
10.
1.
12.
13.
14.
15.
6.
17.
18.
19.
20.
21.
உள்ளக கணக்காய்வாளர்
பகிரங்கக் கணக்காய்வாளர்
திரு.மா.சடாட்சரம் திரு.ஜெ.திருச்சந்திரன் திரு.த.கோபாலகிருஸ்ணன் திரு.K.K.உதயகுமார் திரு.எஸ்.ஜீவாகரன் திரு.கே.எஸ்.பாலகிருஸ்ணன் திரு.வ.சிவஜோதி திரு.அ.திருநாவுக்கரசு திரு.மு.கதிர்காமநாதன் திருமதி.அ.புவனேஸ்வரி செல்வி.க.ழரீகுமாரி திரு.VAதிருஞானசுந்தரம் திரு.கே.எஸ். இரத்தினவேல் திரு.எஸ்.சரவணமுத்து திரு.S.T.கனகலிங்கம் திரு.T.இராஜரட்ணம் திரு.K.ஞானகாந்தன் திருமதி.பூரணம் ஏனாதிநாதன் திரு.வை.கனகரட்ணம் திரு.W.S.செந்தில்நாதன் திரு.சி.அமிர்தலிங்கம்
(10.03.2002ഖങ്ങ])
(15.12.2001இருந்து) (10.03.2002இருந்து)
திரு.மா.கணபதிப்பிள்ளை
திரு.சி.அமிர்தலிங்கம்
(10.03.2002 வரை)
ஜி.இராசதுரை அன் கோ
34

இவ்வருடச் செயற்பாட்டுக் குழுக்கள்
கல்விக்குழு
01.திரு.த.சிவஞானரஞ்சன் (செயலாளர்) 02.செல்வி.சற்சொரூபவதி நாதன் 03.புலவர்.த.கனகரத்தினம் 04.திரு.ஆ.கந்தசாமி 05.திருமதி.அ.புவனேஸ்வரி 06.திருமதி.பூ.ஏனாதிநாதன் 07.புலவர். அ.திருநாவுக்கரசு 08.திரு.க.க.உதயகுமார் 09.செல்விழரீகுமாரி கதிரித்தம்பி 10.திரு.கா.வைத்தீஸ்வரன்
இலக்கியக் குழு:
O
O2.
O3.
04.
O5.
O6.
O7.
O8.
O9.
O.
1.
12.
திருதிகேசவன் (செயலாளர் 15.12.2001 வரை) திரு.சோ.தேவராஜா திரு.ஏ.ஜின்னாஹற் ஷரிபுத்தீன்
திரு.வ.சிவஜோதி
திரு.ச.ஜிவாகரன்
திரு.த.கோபாலகிருஸ்ணன் திரு.ஜெ.திருச்சந்திரன் திரு.சி.கந்தசாமி (செயலாளர் 15.12.2001ல் இருந்து) திரு.பெ.விஜயரத்தினம்
திரு.க.க.உதயகுமார்
திரு.மு.கதிர்காமநாதன் திருமதி.பூ.ஏனாதிநாதன்
உறுப்புரிமைக் குழு
Ol.
O2.
O3.
04.
O5.
O6.
07.
திரு.சி.பாஸ்க்கரா (செயலாளர்) திரு.க.சி.பாலகிருஸ்ணன் திரு.கே.ஞானகாந்தன் திரு.இரா.வை.கனகரத்தினம் திரு.மா.சடாட்சரம் திரு.கே.எஸ்.இரத்தினவேல் திரு.சி.கந்தசாமி
35

Page 22
நூலக் குழு
Ol.
O2.
O3.
04.
O5.
O6.
O7.
திரு.க.குமரன் (செயலாளர்)
திரு.பெ.விஜயரத்தினம் திரு.மு.கதிர்காமநாதன் திரு.கே.எஸ்.இரத்தினவேல் திரு.த.இராஜரட்ணம் செல்விழரீகுமாரி கதிரித்தம்பி திரு.த.கோபாலகிருஸ்ணன்
நிலையமைப்புக் குழு
Ol.
02.
O3.
O4.
O5.
06.
07.
திரு.சபாலேஸ்வரன் (செயலாளர்) திரு.வி.ஏ.திருஞானசுந்தரம் திரு.செ.தி.கனகலிங்கம் திரு.க.சி.பாலகிருஸ்ணன் திரு.சி.கந்தசாமி திரு.க.நீலகண்டன் திரு.மா.சடாட்சரம்
சட்டநடவடிக்கைக்குழு
O1.
O2.
O3.
04. 05. 06.
O7.
திரு.க.சி.பாலகிருஸ்ணன்(செயலாளர்) திரு.க.நீலகண்டன் திரு.சோ.தேவராஜா திரு.கே.எஸ்.இரத்தினவேல் திரு.த.கோபாலகிருஸ்ணன் திரு.சி.கந்தசாமி
திரு.க.குமரன்
நிதிச்செயற்பாட்டுக்குழு
O.
O2.
O3.
O4.
O7.
திரு.வி.ஏ.திருஞானசுந்தரம் (செயலாளர்) திரு.கே.ஞானகாந்தன் திரு.சபாலேஸ்வரன் திரு.த.சிவஞானரஞ்சன் திரு.ஜெ.திருச்சந்திரன்
36

நூல்வெளியீட்டு விநியோகக் குழு
O1
02.
O3.
04.
05.
06.
திரு.இரா.வை.கனகரத்தினம் (செயலாளர்) திரு.சோ.தேவராஜா திரு.க.க.உதயகுமார்
திரு.தி.கேசவன் திரு.ஏ.ஜின்னாஹற் ஷரிபுத்தீன் செவ்வி. சற்சொரூபவதி நாதன்
இணைப்பு -02
இவ்வாண்டில் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்ட
புதிய அங்கத்தவர்கள் (30.05.2002வரை)
ஆயுள் உறுப்பினர்கள்
O).
O2.
O3.
04.
O5.
06.
07.
O8.
09.
10.
.
12.
13.
14.
பேராசிரியர் அருணாசலம் சண்முகதாஸ் கலாநிதி மனோன்மணி சண்முகதாஸ் திரு.சரவணமுத்து இலகுப்பிள்ளை திரு.கனகசபை இரகுபரன் செல்வி கமலாம்பிகை கந்தப்பு திரு.C.V.விவேகானந்தன் புவிதரன் திருமதி.இராஜலட்சுமி அம்மாள் கயிலாசநாதன் திரு.K.Vகமலேஸ்வரன் திரு.மடுளுகிரிய விஜேயரத்ன திருமதி.மனோகரி ஜெயேந்திரன் திருமதி.ஜயந்தி சுதந்திதாஸ் திரு.வயித்தீஸ்வரன் சிவஜோதி திருமதி(புலவர்) பூரணம் ஏனாதிநாதன் திரு.வி.வல்லிபுரம்
37

Page 23
5.
16.
17.
திரு.ஆர்.சிவகுருநாதன் திரு.ஈஸ்வரபாதம் சரவணபவன் திரு.தம்பையா பழனிவேலு பரமேஸ்வரன்
சாதாரண உறுப்பினர்கள்
Ol.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
திரு.க.சண்முகலிங்கம்
திரு.தி.அறிவழகன் திரு.சிவக்கொழுந்து வாமதேவன் திரு.தே.அன்ரன் செல்வக்குமார் சின்னையா விசாலாட்சி மாதாஜி திரு.அடைக்கலம் அந்தோணிமுத்து திரு.வெற்றிவேல் சபாநாயகம் திரு.சாமித்தம்பி பொன்னுத்துரை திரு.வேலுப்பிள்ளை இளஞ்செழியன் திரு.என்.கே.ரகுநாதன் செல்வி மேரி மாகிறித்தா வேதநாயகம் டாக்டர் (திருமதி) விக்னவேணி செல்வநாதன் திரு.காத்திகேசு சோமசுந்தரம் திரு.கதிரவேலு பொன்னம்பலம் நடனசிகாமணி திரு.காசிராஜா சிறிதரன் திரு.வேலுப்பிள்ளை கந்தசாமி
38

இணைப்பு- 03
நூல்கள் அன்பளிப்புச் செய்தவர்களது
பெயர் விபரம்
அன்பளிப்புச் செய்தோர்
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. O8. 09. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
19. 20.
21. 22. 23. 24. 25.
ஈழத்துப் பூராடனார் செல்வி.எஸ்.கோசலை திரு.சி.வன்னியகுலம் திரு.சி.அப்புத்துரை திரு.M.பெளசர் திரு.எஸ்.எழில்வேந்தன் திரு.எஸ்.தர்மகுலசிங்கம் திரு.க.கேதீஸ்வரன் திரு.பெ.தி.கனகசபை திரு.அ.முகம்மது சமீம் திரு.எ.எல்.எம்.பளில் திரு.எஸ்.தில்லைநடராஜா திரு.ராஜழரீகாந்தன் செல்வன் ராதாகிருஷ்ணன் சஞ்சீவன் திரு.V.இராமச்சந்திரன் பேராசிரியர்.சி.சிற்றம்பலம் திரு.எஸ்.எம்.ஹனிபா திரு.சதாலோகேஸ்வரன் திரு.1.தனுஷ்டன் திரு.M.I.M.அப்துல்லதீப் திரு.செ.குணரட்ணம் மொஹின் செனவிரத்ன திரு.ச.அருளானந்தம் திரு.செ.சுந்தரம்பிள்ளை திரு.அரசு ஐயாத்துரை
39
எண்ணிக்கை
08 O1 02 04 02 04 01 02 Ol 01 04 06 02 18 26 O1 06 01 O1 O1 33 O2 11 O1 08

Page 24
26. 27. 28. 29. 30. 31.
32. 33. 34.
35. 36. 37.
38. 39.
திரு.என்.பாலசுந்தரம்பிள்ளை 41.
42.
43.
45.
46.
47. 48.
49.
50. 51.
52.
53. 54. 55. 56. 57. 58.
59.
திரு.வி.ரி.தமிழ்மாறன் திருமதி.ராஜேஸ்வரி பாலசுப்பிரமணியம் திரு.S.M.கமால்தீன் திரு.எம்.டி.ராகவன் திரு.கே.சிவபாலன் திரு.சு.சண்முகநாதன் திரு.சஞ்சீவன் திரு.சீ.சுந்தரமூர்த்தி திரு.க.குமரன் திரு.ஜின்னாஹற் ஷரிபுத்தீன் திரு.ஆர்.சி.ராஜ்குமார் திரு.Vபகீரதன் திரு.கா.வைத்தீஸ்வரன் திரு.ழரீஸ்கந்தராஜா
திரு.கே.கனகரட்ணம் திருமதி.கமலினி செல்வராஜன் திரு.ஆ.நடராஜா திரு.வெற்றிவேல்விநாயகமூர்த்தி திரு.இ.சிவகுருநாதன் திரு.வ.இராசையா திரு.சி.முருகவேள் திரு.த.கனகரட்ணம் திரு.ஈழவேந்தன் திரு.சி.சுரேந்திரன் திரு.மு.பாலக்பிப்பிரமணியம் திருமதி.கைலாசநாதன் திரு.சிதம்பரதிருச்செந்திநாதன் செல்வன்.எம்.ஜெகதீசன் திரு.சி.சிவபாதம் திரு.எஸ்.ஜெயேந்திரன் திரு.சண்முகம் சதாசிவம் திரு.எஸ்.வி.தம்பையா திரு.சு.சண்முகநாதன் திரு.K.சிவகுருநாதன்
40
O1
O1
O 05 06 O
O3 32
124
04 O2 02 12
04
O
O 03 O1 O1 04
04
04
O2 03
02
O.
O1
O2 17 20
O2
04
O2
0. O1

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.
திரு.நவரட்ணம் 06 திரு.மு.பொன்னம்பலம் 183 திருமதி.ஜெயந்தி விநோதன் 46 திரு.ரவி தமிழ்வாணன் 37 திரு.எஸ். முத்துமீரான் 01 செல்வி யாமினி சிவராமலிங்கம் O1 திரு.பெ.விஜயரட்ணம் 04 செல்வி. க.தீபா 04 திரு.ஆறுமுகம் Ol வண்ணைசிவராஜா 04 செல்வி.த.ஜெயமாலா 05 இந்துசமய கலாசார அமைச்சு 07 தேசிய கலை இலக்கியப்பேரவை 02 செல்வி.ப.அஜந்தினி O1 செல்வி.எஸ்.ரஜாந்தி O1 திரு.க.செ.மனோகரன் O1 திரு.சி.க.கந்தசாமி Ol திரு.என்.நடேசன் 03 திருமதி.ம.சண்முகதாஸ் 02 சிதம்பரபத்தினி O3 திரு.எஸ்.எச்.அரபாத் 03 திரு.தி.கேசவன் 04 தமிழ்நாடு அரசு 1632 திரு.ஜெகதீசன் 01(24 தொகுதிகள்) ஜெ.ஜெயகுமார் 03
இணைப்பு - 04 நூலக நன்கொடை
திரு.இ.நமசிவாயம் 4000/= திரு.இரா.நடராஜா 5000/= திரு.ஏ.சு.வடிவேற்கரசன் 2000/= திரு.மு.கதிர்காமநாதன் 1000/= பேராசிரியர் கா.சிவத்தம்பி 1000/= திரு.கே.எஸ்.இரத்தினவேல் 6000/= திரு.க.குமரன் 1OOO/= திரு.K.ஞானகாந்தன் 500/= திரு.கணேஸ்(டிசைன் ரெக்ஸ்ரைல்ஸ்) 4000/= திரு.க.நீலகண்டன் 2000/=
41

Page 25
01. 02.
03. 04. 05. 06. 07.
சங்கத்திற்கு அன்பளிப்பு செய்தோர் விபரம் (இணைப்பு:05)
திருமதி.ஜெயந்தி விநோதன்(குமாரசுவாமி
விநோதன் கருத்தரங்ககூட நிர்மாணம் 400000/= திரு.யோகராஜன் 50000/= திரு.S.T.காசிநாதர் 10000/= இந்து கலாசார அமைச்சு 10000/= திரு.முஸ்லிம் 10000/= ஜனாப் ரஃபியூத்தீன் 10000/= திருமதி லோகநாதன் (ஒலை) 1000/= பேராசிரியர் சோ.சந்திரசேகரம் (ஒலை) 300/= திரு.சுதாராஜ் (ஓலை) 500/= திரு.வெற்றிவேல் விநாயகமூர்த்தி (ஒலை) 300/= திரு.கண.ஜீவகாருண்யம் பி.ர (ஓலை) 200/= திரு.B.கோபாலகிருஸ்ணன் வைத்திய உபகரணம்
திரு.எஸ்.சரவணமுத்து (ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்) ஜெனரேட்டர்
மாதாந்த தமிழிசை நிகழ்வு (இணைப்பு:06)
17.06.2001 திரு.தி.கருணாகரன் 29.07.2001 செல்வி லாவண்யா ஜெகதீசன் 26.08.2001 திரு.எ.கே.கருணாகரன் 29.09.2001 திருமதி.ஹம்சாநந்தி தர்மபாலன் 03.11.2001 திரு.எஸ்.பத்மலிங்கம் 21.02.2002 செல்வி சிவப்பிரியா வைரமுத்து 30.03.2002 திருமதி யசோதா பாலேஸ்வரன் 20.04.2002 திரு.நடராஜா பாலமுரளி 18.05.2002 செல்வி. சுவர்ணாங்கி கருணாகரன் செல்வி சியாமளாங்கி கருணாகரன்
சுகாதாரக் கருத்தரங்குகளை நடாத்தி உதவிய வைத்தியர்கள் விபரம் இணைப்பு-08)
Dr.ஆயோகவிநாயகம். சுகாதாரக் கல்விப்பணியகம் சுகாதார அமைச்சு
Dr.எஸ்.சிவயோகம் - சிரேஸ்ட விரிவுரையாளர், ஜெயவர்த்தனபுர
சர்வகலாசாலை மருத்துவ பீடம்
Dr.த.கதிரவேற்பிள்ளை
Dr.நிர்மலா பெஞ்ஜமின்
Dr.முருகானந்தம்
Dr.6T.GF6)6O)6 ouT
திருமதி.ரி.விநாயகமூர்த்தி
42

€y
1ņ983ıúrtsoous@s@o@,$ositsashngiqoqsissippfē-4)$soğuĢģimuotoons\!9?Z00-ZoŞ0’l o14. 9099因可与设gngerg|ჯsცgáuზმჭე“h&*"ყp’90ჩჭ8angsaïgođĩ) spologÎmpúso ogosudo@Z00-Z’90’0 I91 1,909||9. sıņķğrılwoordio)?gue筑坝fne母—创自沉ļoạ9æ qi@ș@Loog)ọ919Z00-Z’90° {09/ 94J99@筑与设seguqiņ9 ĝqjes) ș@$ únqī£; £oo])?@ņuso įsitoo@ologiZ00-Z"#70’6 l17Ꭺ. 1996rt9ạloog) ugữoog)?Igomisogo|goune) sıflottesígio) ĝihoặlogiZ00Z"#70'90£/ Louß-IgÎoft®©®qıúĢģgơilleg) spool Ing) stolpo@sẽɑnɑ9Ķĝđfī)Z00-Z’ €0’80Z/. 199úoņ19ųnosovo)?9因吗999鸟讽ọ9$$@Joeyqi-issē;Z00-Z’ €0° 10! 1 ழத்gயஐநீர்பேயிஞரnவிதிĻogặugimLQ9pmoo@@马自巨9母于9Z00Z" | 0°0701 qux9寸43u画取自领1ņemųwognúŲıņo's gÍLQoo$riguosog: $ĝilosoɛ ɖoŋorngormfē đgoZ00-Z’ 10” SZ69 -umocou 6@onso) %Isusan úgyısı qıfloog)stolp',$g1@@aggs qQコuコZ00-Z' 10"8 I89 ĻogỀUgjæfi)ņxo o 1099)ọ9?? Log)o) sẽ1831.019$ş)'l] eg)o) sẽ面也引ZOOZ' 10" | |/9 |goqjugirnuos smogs, s-ışın || 199șugirnuosoɛ ŋomogorgif@ Ģqi@sẽqıhntııırıque uns qi@ops@@@@zıpZ00-Z’ 10”ț7099 quosogặúrnosto mýşĐỐG)ơn gì)?199ĝ019 ĝisque)qi@aesnįgogi sự9đĩ) qi@ugi ©&| 007° ZO’8299 |gsn sıç091133, 19919’oùĝ}ஐgeடீரிழபஇடுதிọ9@hnổùmot 1713 spī£971 ugi ocesuɑ9ĠĮ002’21” IZ寸9 qiornugsange@@-@@$1ņ9$1/giọoffqige) ș@$ únqī£p£®qisērn-igesoț9uqiqilgo qism-igos@ış919100Z"ZI"#71£9 qıhnúceholo-in 1ņeńst9ạisogynı'n-d'œ'oùsĝ3ısırgı g7ilos||eses '(flooshqif),8|(h \ogothilosoftogầlists@$100Z" | 1°0€.Z9 quomijąjążnegyɑ1919 ĝơn@@Ilgusoņ1@ofā-sū)$s@aĵo-ngo-s sigelkne)ofm100Z" I losz19 Ļeņ998 șđợ1$ qıfloog)(1$ĝe‘Logo@$188usoņiçeris grosson@$s@qğıơouriĥum q9tīņuousqĪJĀ q. 6I100Z" I I~9009 1983usfwsoußños@-@@smuńsso?ų,9LJio@$-ı(gostosÎłoĮ00Z" I I’6069 信4顷图鸟号写s鸟讽faeos@ąžosą990 ulogo@o@-@@Ļ9æşIỆĝwg om $ĝussi sıų9ņofio100Z°0 I “Z !89 1831)(\neg(g)'usog)'%@,$设ngua99099硕因uQ99qi&)unộins qıfı9đầurts (fig.gqặrn-ı&olgeri100Z"Ol '9019 Ļo-ıņooaeg, Que19o)?1183.JÚoumsodī), où sẽ颐u奴但因坡nni马自取n100Z’60’8Z99 !omgåıúgyne Regeligio)?| loĝqëhự16.9°C'youqqılı91Inħ ņ9ţmosoonųori100Z’60’’ IZ99 Jansoofi)ıp,99 JJ10Jēg) ĝơn@@与8uggueunegs白饭ọ9úII e çmışș09Ġ100Ꮓ"60"Ꭽ l等め 1ạo úourleĝo eos@@199șugiọoĝqipe,o)? (inqigsspoo)?qoft)6) ist99100Z’80° { {£9 Ļon]]og)ī£'uß&o%) sẽqigoņiņ981,99£ € © · @@qi@opan qisĜņ9ơi100Z’80’LZS |sæsoousg grøndeleses? ¿no?1þúşņJu9@ snooo @@qi@ņoonsg) asuertog) @& @@@rtos@100Z"80’0 !! 9 황희리뢰커폐「전의퇴폐그뮌州判司「쉽희퇴역T(omne og sus取因破
LO-Fujimogo();

Page 26
சங்கப் பரிசில்களும் அவற்றிற்கான நிரந்தர வைப்பு நிதியங்களும்
என்பரிசில்*體"நிதிதுறை/நோக்கம் 01முல்லைத்தீவு ஆகனகசபாபதி முதலியார்
நினைவுப்பரிசில்05.08.822,000.00 நாவன்மை இடைநிலை 02மறவன்புலவு மு.கணபதிப்பிள்ளை பரிசில்20.08.821,250.00 | தமிழ்த்திறன் தேர்வு(இடைநிலை) 03கலாநிதி அசோகன் சங்கரப்பிள்ளை08.10.822,500.00 | பொருளியல் ஆய்வுக்கட்டுரை 04சங்க முதற் தலைவர் அ.சபாரத்தினம்
நினைவுப் பரிசில்23.1 1.822,600.00 உரைநடை இலக்கிய நூல் 05சங்கப் புரவலர் கமதியாபரணம் நினைவுப் பரிசில் 07.07.832,500.00 கவிதை (உயர்நிலை) 06தமிழ்ப்புரவலர் பொ.அரியநாயகம் பரிசில்31.03,8525,000.00 இளம்புலவர் தேர்பு 07பேராசிரியர் க.கைலாசபதி நினைவுப் பரிசில்27.05,852,500.00 | மகாகவி பாரதி இலக்கிய
ஆய்வுக்கட்டுரை
08தமிழ்ப்புரவலர் பொ.சங்கரப்பிள்ளை நினைவுப் பரிசில் 10.07.853,000.00 வரலாற்று நாவல் இலக்கிய நூல் 09புலவர் சிவங்கருணாலய பாண்டியனார்
நினைவுப் பரிசில்09.07.852,500.00 | செய்யுள் இலக்கிய நூல் +0சைவப்பெரியார் எஸ். சிவசுப்பிரமணியம்
நினைவுப் பரிசில்03. 11.865,000.00 | திருமுறை ஆய்வுக்கட்டுரை t tசட்டவல்லுநர் சி.அம்பலவாணர் நினைவுப் பரிசில் 03.11.865,000.00 சட்டவியல் ஆய்வுக்கட்டுரை 12முன்னாள் பா.உ.சி. கதிரவேற்பிள்ளை
நினைவுப் பரிசில்03.1 1.865,000.00 கவிதையாக்கப்புலமை | 3கொழும்பு மஸ்கன்ஸ் நிறுவன பெரியார்
எஸ்.சுப்பிரமணியம் நினைவுப் பரிசில்! 4.07.8810,000.00 கல்விப்புலமைப்பரிசில் 14சிவத்தமிழ்ச் செல்வி தங்கம்மா அப்பாக்குட்டி பரிசில் 12.07.895,000.00 இலக்கண ஆய்வுக்கட்டுரை 15மனோன்மணி சங்கரப்பிள்ளை பரிசில்16.07.893,000.00 தமிழ்த்திறன் தேர்வு16செ.குணரத்தினம் பரிசில்24.05.9120,000.00 17அறிஞர் இ.இரத்தினம் நினைவுப்பரிசில்10,000.00 நாடக இலக்கியம்
15.05.92
44


Page 27